Piqua Central High School - Piquonian Yearbook (Piqua, OH)

 - Class of 1912

Page 43 of 68

 

Piqua Central High School - Piquonian Yearbook (Piqua, OH) online yearbook collection, 1912 Edition, Page 43 of 68
Page 43 of 68Piqua Central High School - Piquonian Yearbook (Piqua, OH) online yearbook collection, 1912 Edition, Page 42
Previous Page

Piqua Central High School - Piquonian Yearbook (Piqua, OH) online yearbook collection, 1912 Edition, Page 44
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 43 text:

I IQI ox rIIIL lowu Goyn N N IN .. X I I7 N X N N ' Ill N N II x X NN N II N N N. . I X N Ilowl N N 'N 5 IIIPX on N I N N N I AIIUXXI I HX I' N I N4 I XX N X NN N I I l N N I I lx I "U N 1 xl N I N I IIIIN N 1 II Iss III Nl I I4 Il N IINIIII N Y' X . X N Hill" 1 N X , N N XXII . N D N x XIII I III N IX f- III II bl . IN N , N N ll N uses wl . ,, . N l U N NI I lt ll N N "I N N III XX I N N I x XX I K N I IIIN N U ll N N X N X ION N I N 1 N N N I Ill N UNN U Ili N N l ll l I N H N I I N N I . N 1 lu N N I N 'l'lIl'1 ' ' .'I.XN II I 4' Y X ' I1 X ' I'i.XII.' :Igo iII :I Q'l'l'1Il form-Nl lin-Il :I r:u-I- ol' pI-opII- wIIoIn wl- ll1'X'1'l' I-v iII II I- I- 1l:IyN. :I girl-:Il l'2lIIllI.X' ol' f'IllIlll'l'Il. 5-'iI'lI-rl wilII l'l4'l'llIlI 'X'HlllIl. 'I'Iu-y X'I'l'I' lIl4lI'1'IIIQOIIXIIIIIIIN Illilll Illllllilll lu-ings. Zlllll Ilu-ir lin-s we-rv VI-ry IIZIIIIJX. I' I' :III llu-ir work XX'2IN lo ll'llrl lIlI'Ql'HXX'IIlL1' lIIlIlQ.f'1lli llu- yoolls. llu- lioy f'1Il'4'lI I'oI' llu- lI'I-I-s. wIIiII- llu- girls w:IlI'Iu-ll on-r llu- llowl-rs :IIIII ll'IllI4'I' IIIIIIIIN. llu- only pI-r 'on ol' lll2IlllI'I' X1'2ll'N XVIIN oIIl Nyly':Inns. llu- Q'4'lll'l'III g1II:IrIli:III of llu- l.HI'l'Nl. wIIo lil-pl :I sr'lIooI I'or llu- yollnggm-NI l'Illl1Il'I'll. :IIIII I:IIIg'IIl lIll'lll llu- II: u-s illlll l'Il2lI'2l1'l4'l'INllI'5UI' llu- flown-rs EIIIII IIow l1lI'2ll'I' lilll' lll4'Ill. III llu- .X't'2Il' ol' wIIi1-II I wrill-. il I-I:Is.' ol' girls w:Is lo r-oInplI-lI- llu- I'UllI'Sl' in IIIi.' sm-lIooI illltl lu-gin IIpoII its work wiIlI llu- ollu-r I'IlII4lI'I'll. 'I'Iu- plc-:Isnrm-s von- llI'I'll'lI wilII llu- gr:ulIl:IIion, wlI' 'II Iool' pI:u-I- I:IlI- in llu- NlllllIll1'l'. we-rv :II y:Iys llIlIl'Il I-njoyl-Il lay llu- I-III .'.' I-3. lor :I Il:InI-I- w:Is gin-II Ull lllI'IN'1Illlll.llIQ'l'I'l'll lIlXX'll iI1 llu- K'l'Illl'l' ol' llu- II 'I-sl. I'I2lK'Il ym-:Ir :I IIilI'I-rm-III l'0IIllll'1'lllI'lll XX'2l,' I-x:u-II-Il lor IIIC IIIIIIUIIIZIN. 'I'IIi' ym-:Ir Syly':IInIs Ililll .'-Iicl. " I"or your gr:ulII-IlioII 1'2lI'Il nu- ol' -'on lllll I slum' XXAIIIII yon II:Ix'I- lI'3Il'IlK'Il lil'0lll yoIIr NIIIIIIIIN illllllll llu- 'I'o Ilo lIIi.'. yon IIIIIX' I-:u-II prI-p:Ir4- for yonrsc-II' :I Ilro 3 l'I'0lll fonu- pI:IIIl or X'l'l' ol' llu- I' I will gin- il l'l'XX'2lI'll Io llu- oiu- XVIII! iII lIIi.' XYEIX fliow' llu- grl-:II -sl ' ' - I- lg:-. H XI ', llu- XlllIIl,'I'Nl lllI'lllIN'l' ol' llu- I'I:Isf XXIZIN :I VI-ry linIiIl Iilllc- lllillil llill u-Il Uri ' -lIl:I. FII- ':Is ol' :I .'lIy NoliI:Iry ll2llllI'K'. Iu- 'I-I' joining iI1 llu- Illilf' of lu-r I-I:I 1'- nI:III-'. :nul sl:IIuliIIg' iI- j.l'l'l'2il nw- ol' llu- y'I-Iu-r:IIIII- lK'2lI'lIl'I'. Un- IIIUVIIIYIQ l:IlI- iII spring . flu- XX'Zl.' Willlxllllf :Il nu-, INIIIIIITIIIQ llu- XXI rIls ol' S'X'lX'2lIlllN :nul III: ling IJIZIIIN lor lu-r ,g wn. "I Iu-VI-I' I-onlfl XVIII llu- pliifc-." flu- IIIHIIJIII. Nlllll I sII:III lllill' - :Is prl-lly il gown :I' I Villl. Il slI:IlI lu- ol' Yiolm-ls ll'Illll.ll'lI willl il flllil g.II'l'I'Il I-rm-I-pm-I-. I I'2lll lllillil' il Illlj' lllllll Zlllll p:u-lx il in Ilillllll II-:In-s IIPZII' III- - Ili. so lIl'li il will NIZIX' l'I'I-slI. I .XII -- sm-IIooI IlI:Il IIIUFIIIIIQ wIIiII- Ilu- ollu-r girls wI-rI,- pI:InIIing Ilu-ir Ilr- ':-s lU,"lIl4'l', Iiri'-lIl:I I':III ofl' Zlllllll' lo llu- violl-I nu--ulow llI'2II' :I NIl'I'lll1. 'I'I -rl- slu- nu-I, IIINIIIJIIUIIIIlll4'lll. for iII.'lI-:ul ol' llu- llIo .': Is ol' Ilowm-r.' wlIiI-II IINIIZIIIY ,gre-X' Ilu-rm-. slu- N'lX' oIIIy il II-w. HIIIII llu-rv :Irv I-IIIIIIQII for nu'.i' flu- II 9lII. Imriglllm-ning. only lo II:IVI- Ill'I' spirits l':IlI again. 'If il Ilonlml SIIIIIIUIIIY I':Inu- Io lu-r. "lIIIg:lII I I:II'I- IIIPIII? llnr II-:u'Iu-r 2llXX"ly.' .':IiIl WI- Nlltblllil I':IrI- I-spc-I-i:IIIy Ior il Ilo il' il w-I: I'1ll'l'. XI. I IIIII'I nol l:Il'I- llu- oIIIy " II-Is." Sli - l'll4'4I l'0.'UIlllt'lj' IIXYI j :IIul lu-gan lu-r IJIZIIIN : I-wx .XII -' lIlllC'Il III: I QIII. slu- III-I-ull-Il Io w-Iil IIIIIiI llu- wilIl rm JI- .'O'l,'Ull. Zlllll lo lllillil' lll'l' Ilrn-fs of Il :JI-. " III .' 'ill IIUI lu- -Is prI-lly :Is y'iolI-Is. Illll I slI:IlI lu- --'I:uI Io l'II'lllQ1' IIIIJ rug w4-I-II Ilrm-ss for illl'X'll ing." slu- .':IiII. I-on: Iling lu-'sa-Il'. XXI - tlu- willl l'U,'l'.' fin:Illy Imloonu-II. Ilonlmt ilglillll IDl',.f'lll lo 4-loiul fiirw-III:I" I -I '. IJII 'ing IlIi.' linu- Ilu- nu-nilu-rs ol' llu- 1-l:Is.' Il'lll l:IIl'I-Il lIlllK'll ol' Ilu-ir 'Ull- III'l'I.llI Ilrq-ssl-s. -nul lll'lll'X' ol' Ilu-In llllll ala-I-I:IrI-II Ilu-ir inlm-nlion ol' llflllg ' "UlI. nu-fi' si,gI -Il flripm-I4l:I. "lIIi X'iIl IIOVCI' Ilo. II' wc- :Ill IIJI- vilcl ' llu-rv will lu- Il nu- II-Il Ior llu- poor lu-I-5. :IIul XX'Il'll wonlal Ilu-y Ilo wiIIIoIIl llu-ir IIUIIUX? I IIUZII' I IlllI.'l III- onu-Iliingg -Isl-.N XXI: Nlllllllll il lu-? 'I'Iu- poor I-lIiIII war' :Il :I I .'.' I Ii vw. .XI I:I.l flu- lI:IIl il II2lI'IP'X' llllll glII. XXI 'I- yiolm-Isl NII- Inu-w il pl:u-I- iII llu- lor:-.'l wlu-rv llu-y Iiloonu-Il Ilnlil ZIIIIIHSI .XII,4II.'l. long 2lI.lI'l' llu- HIIIUI' X'ioII-Is lI:IIl goin-. 'lilu-y woIIl.I lllilli' il woiulc-rI'IIlly :IIIr-u-lix'I- III-I-ss. slu- Ilionglil. :nul IlIllllI'lIl2lll'I-X' sI:II-le-II in qlu-NI ol' llu-In. IIIII llllllllflllllillt'IiI'I'I'l1I2lI SII - XX"l ' ilgillll IlIw:II-II-Il iII Iu-r I pm-s. for I'0llll'2lI'X Io IIUI' I'Xl7I'4'IilllllllN flu- Ioinul lII:II tlu- violl-I sm-:I 'Ull w:Is :IInIoNI lil 'l, only il I4-w slr:Ig1g'ling lilossoins, nnlil for ns:-, In-ing II-Il.

Page 42 text:

11111 111 1 N ll 1 11 1 N N I N N N N ll ,Nl N N N N 1 NN X X I1 ' N YQ 1 1111 N 1 N 1111 11N 1' - 11 L1 N N 1 11 ll 1 11- N K1 NN11 1 1' 1 1 N 11112 X111 N .., 111 1 1 1 1 11111 1 1 11 1 11 11111 1411 1 11N N N 1 1 1111 Q N N N ll 1 N 11 1 1 111 1N N N ll 1111 1NN 1 -. 1 1 N 1 N N 111 I1 ll N 1 N N N N IX N N N 1 N 11 TN X N INN 1 N x ll N N N1111 N N "ll D 1 N N NII1 1 x ' H N l 1 I1 N 1 N D N 1 N N N N U ll N X111 Nll 11 1 N N N 1 1 N 1 lIl1 N 1110 1 1l,lNII 1' 111 'l'lll-I ' A .'1.XX 211111 1111- 111111-1- N1l11111-1111' 111-1-111111- 1111 1 N111-. 1 111-11'1- 211111 11111 1111 H1181 11-N. xY211'.1lL1 111' -1- 111 1111- 1111111' 1 1111111111 111111. 1-X1-1-111 1.1ll' 1111- 1111111 111' 1111- N1111-N 211111 1111- 111:11111, 11 11113 .'1.11 l12ll'1i 211111 N11 11'11.' 11111 N1l1'111-1-1-1111-111-11 1 1111' 111111 111211 11 11'11 ' 11Il1.Y 1-211'1-1 1-11 .X 111-'11 111t1'11111'1151 11'11.' :111111 111-1-11111-1-11 1-1111 1.111111 111. 1111- I'1'lllE11IlS111' 1111-1-1'1-11111g 111111 11111-1 '11111 Il 11121 111. 111111-1- 1-1-11 11111-. il1.11'I' 1Y1l11'1l 11'1- 1'1--- 211121111 1-11111-11 11141-1111-1 11 11-11: 1'X2l1'11f' 11111-11'1-1111-11 11111-11 11-1-11-11 1111-11111 1111 1111-111N1 N111j-'1- 111' 11111- 11-111 11111 11'1 1-1111111 S1'1'111I111'1'1'il1'1f'. .111 -- ll' 1-1- -1111' I1 1-111111-1 111111 1.I'Ulll 111-11111' 11'1- 111111 111111-11 111 111-1-. .11 1'-:1 1111- 1-1111111 11'11N 1'1-1-1' N11-1-11 211111 l'111lg1l. 111-1111-' 1111- 1111- 111'1N1 11111-1 111'1-1 1- 1-111 11111 111121111 21 I'll111ll1' 111-111 111' N111111' 11-11: 1-1-111-111-11 111111 IIl1l'1 11111-1- 111-1-11 N1-1-1-1-111 11111 -N 1 --1NN. 111- -1- XY1' 11111111- 1-1111111 111' 1,41-1-NN 211111 11-1-1-1- V1'l'y 111111-11 1-11111-11 11-1111 11111- :111---NN 111- 1111 .-.' -1 N1-1-1-1-111 Sl1l'1111'l' 111-11kN 111111111g 1111-111 1111- NI11111-11 -11111 lCig1-1-1 Ntill 1'1ll'11l1I 1111 11'1- 11'1-1'1- 211111 111 .-1-1- 1111- -1 .'1'I'illl. 51- ' --11 11lll1'.' 11'1- 11111111- 1111-11111-'11 1111- 7'1S1l 111' 11-1- -111 1 N111111' 111111 1111- 111111-N111-111-11111 11111 1-N1--1111-11 1-111-11 111111' 11-1111 111111' 1 N1 '1'-IILQ 111 . YY- '1 Ik -1 11111N 111111111 111-11 1111111-N 111-1'111-1- 11'1- 111-1-11-1-11 111 11111 111111 111' 1111- -- 11'11'- 1'1- 11'1-1'1- 111 -31-1-1111. .X1 1111' :11111 1 1-11111-11 Il 111111 219 1111- 111g11 11111111110 11111111 1Dl'1'2l11l1ll,.f 111111-1- '111-1111. 111- Zl.'1'l'll1 111111- 111-1-111111- 1111i11- N11-1-11 111111 1-1111g11. :11111 .'l'1'1'l'2l1 111111-.' 11'1- 111111 111 S111 111111 -1-31. 1111-- 111- 11'1-1-- 1.1lI'1'1'11 111 11-11114 111111111 1111- 1- 1g1- 111' 21 111-1-11. 1-1-1-1-11-1 111- '-1-1- 111111 111211 Sl 11-11' 11-1-1-1-A 1ll'1'1l1'l' 111-11 lll1'll 112111 11151 11l111I' 111'1-N 111 11119 111111 .1141 ' 111- 1-1-1 "1-11 il 1111g1- 11-1- 1-1111N111 111111-11 11111N1 11111'1- 111-1-11 1-1-1-11' 111-1-11 1.11I' 1111- 11-11-11-N 111:11 11'1- 111-1111 - 1111' 111 11 N1'l'lll1'11 111-1'1-1- 111 511111 1'2l111IIQ. 11 1l1'l'i11ll1' 11-ig-'1111'1l111' 1-11111 11N 111- 21S1'1'll111'l1, 211111 1111' 11-11111 1111-11' 111-11111111 1111 1:1-1111 111 21 1-1-1-1' N1l'1I'1l 111111 11111-111111111-1111111- 1111111111-1'. '11111' 11N1--111 11'11N 111111-1- 1111111-1111 EIN 1111- N111111- 1111: 11111111N1 111-1-111-111111-111111' 211111 11'1- 11'1-1-- 1'UI'1'1'11 111 11-11111 Z11l'Z11Q 1A11N1111111 111 ll1'11l'1' 111 Ill2l1i1' illlj' 111-11151-1-NN. '1'111N lIlil1lll1'l' 111' 1l'ilX'1'11IlQ 11'11N N11111'. illl11 111'1'Hl'1 1111- 11111 1111. 1'1'2l1'1l1'11 Illj' 101.1 11211111 1111 11- '.1-11. 111 - 111121111 1111- 111-1g111 11'11N 1-1-111-111-11 11'1-1111 5111111 111111-11 11111111 1111-:111111' 111111.1l11u.11 1.1' 1'x1111511'11. 11 11'-1 111111' 111'1- 11'1-1111-11 1ll 1111- 111111-11111g 211111 1.111'11l 1111-1-11N1 11'1- 1-1111111 .1-1- 1111-111-Q1 l'H.'X 1l1l1'111'11l1'11Z 1-11. 11l'21l1llil11X 1111- .'llll 2ll'1lS1' 1-11N1111g lll11.'1 111-1111111111 11111 1111 1111-1-111111lN111-1111115. ,111lI'11llQ1l 1111- 1-1111111N 111- 111-1-11N1111111111' 1-11113111 QI11 1 -1-N 111. 1111- 11111-N. 1111-11- 111111- 11111N 111 21 111-111 111' Ql'1'1'l1. '11111' 1-11-11' 1111-111111-11 1111 1111- 111'2l1i.' 111 1111- S11 '.'.' .111 N 1.l'0lll 1111- N111111'l'1lUl'Il 111 N11. 11111111-. 211111 1111- 1111111 1:1-1111N11N1111-11-:111g111 1111- 111111111111 1-111'N 111. 1111- Nllll N11:11'11 11'11 211111 N11111111 1111- 1111111111 11N. 1111' 111'2lll111.Il1 N1-1-111- 11'11N 11111111- 1111 1111k111111'1'1.1,1'111111 111141 211101llN171l'1Il1l'1D.V1111' 1l1'21Yf' 5111'11f'1' 1ll'111i1'll 1lll1'1' 1111- 1111- 111-1-11 V111111111- 211111 1-11:11 111. 1111- l'll'1l1ll11 9 111 11111-N. 11111 1111'1'1N111Q'111l111l'51111 11-11 1111- N1,g 111 111111 1Y1'N1l1ll11 1111-1111111'11111l11111Y11 111 l1111'1'1'1111'11.1l1l1'11111i111 1 1lI11.l'11'Ill11f'1111110 111111111111111 1-11111111-1-11, 1I1'lll1'11S11l1' ' 111 :11111 1111111-N 11'1111'111g4 11-1-111-111-1' 11N. '11111' l11'S1'1'1l1 1111 111111-1- 1-1N11.1' 211111 N111-1-11111 111-1-111111111N111-1111111111111-11N1-1-11111N 11' -11'1-1'1-111111- 111N11111-11111111 lung N1l'1'11'1l1'S11l N1111-1,1 ,XIII 111g11 1111- 11-111' 11-11' 1111- N11111 -. 11 N1'1x1111'11 N11111-11-1-. 11111 11N 1 11'11 ' 1-111111111-11-11' 11111-11 1111 1 11111 11111 11111111 11113. NY- 111-1-11-1-11 111 1111- 11111 111 111111111 111 11'1-1111-11 211111 1lIllll1'1111l11'1'Y 11111111-11 1-11 '11 1,111 1111-111-11. 'l'11i. 111111- 11'1- ,11'1P1 111111'1111Q111'XY111111 11'1-1-1- 1'1'I'.V Illll1'1l 111Ng11-11-11 111111 1111 1.l1l1111'N 1111- 11'11111l1g IIS 111 1-2 11'1-1 1-11. .111-' 1-11111111 1l1'2lI'111f' 11'1- 111-g'1111 1111- l'1'1lll'll 1l'111 111 1'11.'lll1'1'l'. 51-'-'11 .' 1111 Nli 1 -N 11-111 1.2l111'll 211111 112111 111111-111-11 1111- 11111 1111111 111 111111-1-J 511 111111 1111: 11111-1 111' 1111 '11llll'll1'f' 1111111 111'11-1- 1111- 11'IlQl11l 111' 111111- 111-11 11 111111 111-1' 11-1-. '1'111- 11'11111111g 11'11N 1'1-1-1 111111 11N 1111- 111-11' N111111' 11'11.' N111'1 111111 11'1- 1l'111 N1-1'1-1-111 11111-1-1111' 1-N1-11111-N, 11111 11'1- 1' '1111 1-1-111-111-11 11111' 111-N111111111111 :11111 1111111111 1llII'Sl'1Y1'.' 11111-1- 111111-1- 1l2l1'1i 111 1-11-111z111i1111. 1 4. Q, 4, 1 . 1Page 44 text:

I IQI UN l1Il N N Il 1111 N I N . 1 N N II1 . Ll 11 NN II X 1 U 11 I11 11l1 Il 1 -1 1 N 1 111 IX IX 1 1 11N 111 111111 N 1 N U. N N N N NN N Ll I1 N N1 1 1 I111 N 1 11 1 N 1 I1 N II N 11 ' N NN l1l1 1 ' . NN 1111 1 I N N Ill 1 l1Il N ll111 N lN N 1 X 1 ll Ill N 1 N 111, NN 1 X X. N N ,N N IIQN I 1111 . 11 ,, 1 I1 11N1 ll 1 N IX 1 N 511I1IlX N .1 gg 1 . N Illl 1 1111111 I1 .1 N11 KX 1 1 1 11 111 ,,, g 1 .1 111.111111 1111l111 11111 Ill 1 CIII Il fl11111 IN 11.1N 1 1 ,,11N 1 IN1 1 X 1 It N ll II ,N111.1 111 N N N 1' 11 N ll N N 1 Il I1 N 111 ll . 1 1 1 . .1 11 1. 1 11 N N I1111 X1 11111111 1 .III 1 Il 1 N 1 .1 1 I1 N1 ,, 111 N IX 1l1111 111I1111 N . . . II11 H11111 N 111111N1 N 4 K 1 1 Il N ISR XX P 11 1I11111I11rl llll IXI N 1111 1 . Cl .1 1111. . . 1t.1,41 1 1 111 1 N r 11N11 Ill 1N 11111.111111g l1.11l111.111ID N r I .1 Ill. 1 .1111 I IIIIIIIX P111 1 tr L1 N 11111 111' 1 ol I11r glr 42 'I'III'l ' ' .'I.XX IYI 1 ll11: l11NI 1l1Na1111111111l1111111I 111111111 I11 lI1'I'. .'l111 11'1111I 1'11l 'll' 1.'l'1'. "II IN 11111 l':111'." NI111 1'ilIl111l."IIl:lI 11ll II111 1lIIIl'I' g111'lN Slllllllll l1111'11 l1111111I1l'11l 1l1'11 'N11N I11 11'11111' '111l I Nl1111ll1I I1111'11 11111111, l'111' 1111111 ll' I I1:11l 51111111 Il1111'111" I 11'1111l1l N1-:11'1'11l1' l1111'11 llllllf I11 Illilld' 11 111'. I 1-1111l1Il1:11'11l1:11I11111111111-11l11l1111t'11511. I1111, if I l1111l I1111-11 11N 1'11ll1- I11 .'.' IIN II11-1: I5 I I 1'1ll l1111'11 1 1111! Il' I 1-1111 111111 1111ll1i119 11lN11, I 11'1ll 111:1l111 il 11h 111' 1l:1111l11l' IIN." Sul 1 lg NI111 N111':111g I11 I1111' l'1111l. "I 1'1llf" JI111 1'1'1111I. "I 11'1ll 111:1l111 1l 11l' 1l11111l 1l' IIS. 'I.'1li1l11't I Il1111l1 11l' 11 l111l' 11111? 'I'l111'1' 11'1Il III1II'i1xIIWII1IIIIIiY Il l'1:N :1N Illlf' 11l' Il111I111111'1I11 '-1'N. il' I l11l11111lI' II1111-11:11'N11Nl11111N. 'I'Il1'I'1' :11'11 Nlill il l'1111' 111 l1l1 .11111I NIII'1'I.x' 1111 111111 1'1111l1l 11l1j111-I 111 Illj' ll 'ing IlI1'IlI," IIII -11 l1111'111g 1l111-11I111l, li1'1.11l1l:1 l111,,'-111 I11 1'ilI'I'y 11llI I1111' 11l1111. l11'fI g11ll1111'111g 11ll 11l' II111 11111111 1I11N111 1-1I fl1111'111" Il1:1l ,I111 1'1111l1l l1111l. 'I'Il1'II NI111 11111 II111 l1l11--11111' I11- .'11Il 11' I11 11111:111N 111' II111 1111'NI111'1111lN 2lI'I 11'l111-I1 I111 11'1ll1 I1111' N1Nl111'N l1111l l11:11'11111l l'11I' Il," 111 Illl'Il1IIIlQ I1I'1lI'l'Il Zllll I1lI'Il l 1'111':. l"111' N111'111'11l 1I11.1'N NI111 11'1 1'l'11l 11ll I1111' I1111 1 11111 11l' N11l11111l. :1111I :1l IQISI l111111l1'111IN 11l' II1111'111'11lN 11111111 :1ll -111111111I III 21 IN'llIl1I1'I'I'llI. g:11l1I1111. Nl11111111111'111g: g.filI'Illl'IlI. 'I'11 .'11l'I1111 II111 1'11l111' NII1' 1'111l111l il 111Il1 SIII 111'111' I'1 N 11f Q 111111 .X111111'N l111'11. XI'IlI1'll 11'11N .IIIII I111g'11111111g I11 l1l1111111. ZIIIKI. 11'l11111 1'1111111l11l111l. 11 lllil I1 IIS 1'l1111'111111g Rl g1111'11 11N 11111111111 1-1111l1l 1l11'11'11. 'I'II1'l'1'W1I2l'X'NIl1'l'1lI'1' II111-1g'1'111l1111I111111l:1111-111111 .'.' 111111 '-l'l'1'. 'I'lll' 11111111l1111'N 11l' II11, 1-I-1 ,'.- '1111 111. RI NI11l11 11l' Q'I'1'2lI 1'XII01'l2IIl1'.Y. IZIIIXIIIQ 111' II11111' 1-I111111-11N l'111' 11'11111111,: II111 II111 1 1'1Z11. 2IIl1I IIIIXIIIQI l1lll11 Ii1'l.'11l1I11. 'I'l1111' 11111111 1-111'l:1111 Il111l NI111 1'1111l1l 11111 l1111'11 111111I11 II lII'Q'hN. 111' l1111'11 1'111'111I IlIll1'll 11l11111l Il111111'1n11. l'111' NI111 l1:11I .1111l 11111 Il 11'111'1I I11 II111 111' Il1'I' 1l1111N. XYI 1 tl111111'1-11lI'11l 1'V1'IlIIlgf 111'1'11'111I, II111 11111111l11-11N 111' II111 1-l11N.' 111 II11111' l1111111I1- l'11l 1I1'11NN11N 11l' 1'111l11IN, 11'1l1I 1'11N11N, l1l111N, 11111I 111' 1'111'11111N 11ll1111' I'1lI'l'SI lI1111'111'N 11N- N111 I I 1 I. illlll 11ll IIIIII l'111'11.'I I'2lIlIIlj' 1-1111111 I11 111111111 II111 111-1-1 '11111. 'Illll' pl111-11 11':1N ll l111'g'11 11111111 N1l11111'11 Ill III1' 1'l'IlIlIl' 11l' 1I111 11'11111l.', N111'1'1111111I111l I11' l111,111 l1'111-N, 1'l111'l1 I111 I Nl11111I g :1111I II1111111 I1111 IIIIIIIX 1111111 '1111 'I'l11 j.fl'1IlIIl1I 11':1' l111'11l ZIIIKI 1-:11'p11I111I I11' l'l1lNQ'Iy 1'lII Ull 'Sjl "lIlll.' 11N tl11,1 l111.'I 11'1111I 11l11111t 11'11l1'11111111g1' l11p g 1.'IN. .KN II111 t'11111 11111 1 2l1'IllxlI l'111' II111 1I-1111-11 111 I111,g111, II111 11'11'lN l111g1111 I11 11'11111I111' 111111 11'111'1"1' 1I PIII f1".'1l I1. IY1N NI111 l'1'2IIIX NI11y111g: 1 1'1y l1111':111N11 .'l111 ll2l1I 1111 lII'1'SS? ful 1 lx' j11.'l 1 N II111 NI111'N 11'111'11 1-11111111 ' 11111. il NI1'1111g11' :1111111'11'111I 1111 ll11111111111N1t11 N11I11 111' II111 :1111 I'l1'111'1'I1111Iy I1111l1111l, 1'11111I R' 11'l111 Nl 1 1'1111l1l I111, :1111I 'N .'l 1 1111111'11111'l1111I, II1 11'111'1- :1ll 1111111z11I I11' Il1'I' I111: llly. SI11 '1 11 RI 11'11111l111'l'11l 51111111 11l' l111'11 111'1111 '11l I. 1 Il1I 1111 I1111' l'1111I 11'1-1-11tI 1 I-' t'1Nl 11l'g11l I1 1 lj Nl'11 1 'Ng 11 -I NL11' 11l' 1 11111- li11 '1 '- .' l'11Nt 111111l 111 I1111' IIilIl'. .XN NI111 11111111 111111111111 111'111'y111111 11" .111-1lg " II IN 11151 1l Inf" Il111" 1'1'1111l. "Sl11 '11't11111ly 1I11.'111'1'11N II 1 I 11111." 11'-1: 'I 't 1 '11'y111111 .'1111I. "Y11:. G1'1.'11l1Iz1." 11g1'111l .'1'l1': lIl.'. "By 1111111 1-:11111 l'111' II111 fI1111'1111,' 1'l1i1-l1 11'11'1 l'1-11'. ZIIIII l'111' II111 11'11ll'111'11 11l' II11- I l'111' I l1111111' 11l' ylblll' 1l1N11111111111I111I I 1 -N 11'11'I I'IlI1' 1111 l1111'11 Nl11111'11 II1-11 111 3 111'11 l11111'11111l 111111111 l'1'11111 Illf' I11-1 'IlIll,Q Il -111 2lII.' 11f tl11- IIl1'I'N. Hy 1111111l11y111g1 il IISIIEIIIY 1Il'.'IJI.'1'1I II1111'111'. 11111 l1:11'11 N 1'11 .'1111' 111 '1 'tj' 1l II111 I'1NN XIII l1111'11 111111I11 .'l11111'N Il111I y1111 I1111'11 Rl Ii 11111 N1111N11 111' I111' IIIY. I tl Ill ' 1'1 :III 11-1111111 II111I II111 prim- Nl11111l1I I111 .' lII'S. It IN Il11:, 11111 Ill! I' 1 1N11 1111.' ' III II111 I'111'11.'T il 111111-I 111' I'lIl1I l'1'11111 11'l111'l1 11111 111-15' I1-11'11 11ll 1 for .' 1If. f11 tI111t y1111 Illilf' 11111'111' 2IgI'lIII 1111111I I11 IIN1' 1I-1111I11l11111.' l'111' El l'1NN." III'II.I'I.' U1 '. ', 'lL. UH II1 1 ' ' C" "X 1 1 ' I'1111I11r1 III II111 XV'ly 111' 11 I 11-1 1' l'lI -11I- V'lI '1'1 'N 1 SI --i1l .'1'I11111l l'11 'I1wIf1l' 1 p'I,"'f - 1- ' 1 1' " 1 . .I . I .1 "YY11II. Il1'I 111' I111' -1 I ' ' ' 1 I2 uly 111111: 1 I' 1 l'1111' . L -. lx..

Suggestions in the Piqua Central High School - Piquonian Yearbook (Piqua, OH) collection:

Piqua Central High School - Piquonian Yearbook (Piqua, OH) online yearbook collection, 1910 Edition, Page 1

1910

Piqua Central High School - Piquonian Yearbook (Piqua, OH) online yearbook collection, 1911 Edition, Page 1

1911

Piqua Central High School - Piquonian Yearbook (Piqua, OH) online yearbook collection, 1913 Edition, Page 1

1913

Piqua Central High School - Piquonian Yearbook (Piqua, OH) online yearbook collection, 1914 Edition, Page 1

1914

Piqua Central High School - Piquonian Yearbook (Piqua, OH) online yearbook collection, 1915 Edition, Page 1

1915

Piqua Central High School - Piquonian Yearbook (Piqua, OH) online yearbook collection, 1916 Edition, Page 1

1916

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.