Metropolitan Community College - Sunburst Yearbook (Kansas City, MO)

 - Class of 1962

Page 6 of 72

 

Metropolitan Community College - Sunburst Yearbook (Kansas City, MO) online yearbook collection, 1962 Edition, Page 6 of 72
Page 6 of 72Metropolitan Community College - Sunburst Yearbook (Kansas City, MO) online yearbook collection, 1962 Edition, Page 5
Previous Page

Metropolitan Community College - Sunburst Yearbook (Kansas City, MO) online yearbook collection, 1962 Edition, Page 7
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 6 text:

4 XX X MID-CONTINENT PUBLIC LIBRARY X X Geneaiogy 8. Loca! History Branch NIID-CONT 317 W. Highway 24 independence, MO 64050 JIIIIHHHINIIIHIIIWIMIITIUWIIflllilmmm -WX' ' 3 0000 12881795 8 -I - ,,,VV , .X .. , X A , , 'K c , X , O X I X X I Q31 ' X NX X X X XX X Y 'XX X XX XX J X X X X XX X X XFX X X XX 1 Xx X X XX 'Inga XX If XX A X XX X ' -X XX XX X, XX X XX X X-XXX XXX XX ,XX XXXX X Xg' XXX XXX X X ' XX 'X XX XXXXXXXX XX XXSX XXX? S X '.XXfXX'X - MXE4 'XXX -XX X X X-X X X XX XX X X X XXQX- 1 X f X, X f yep, XXX ,X XXXXXX XX X XXf XX XX -X X .XX X X X ,X -XX -X' XX X XX 'XX X v X -X X X XX Xf X -- X XX XX ' XX X 'X X ' X TXX X XX XQXXXX TXXXXXXXXXXX XX' N fX XXlXXX1 X- - - f, 4' Xt X X x XXX xX X' RSX XX XXX:-XXXXX X X 5 XIX ,XXX XXX X XXXXX XX XXX Y XXX N, XXX N XXXX,XXXQXSb XQKXX .XXXXX X X XX X XX, X X XX Xi XXQX in X XX XX ,XHX X XXI, X, fXXXX XXX XX XXX XX X XX XXX XXX X- XXX XX XX XX XXXXXX XX-XXWXX Xf X X X ff' XXX XXX V -XX XXX,X XXX , 'XQXQNXXX X ,Qf X XX X-X XX 1XX'XXX f-X XX XX- ' Xf CHSVX , f! ,X XX LAXXYXTXXXX XXX X X Qin XX XXX XXX X ,XXX SXXZXXXXXXXXX L: XXX XXX! X ,X ,, X X X X X- fXXfXX I Xfyv 6- PX XXXX XX XXX 'X X XXX XXX XXX: X 1-XX X- Xf,XXX:XXXX XX XXXXXXXX15 XXX X , X ,, XX, f .5 X,XXXX XX Nfyw XV' XXXX-,XNXQX XXWXXXXX XXX-XXXX XXVXX- XX XXXXf, X XX X, X A fXf I f XXX XXX f V V XX XFLWX XXX X- ' 1 X - XX - X XXX XX X X XX XXX, f .X MX XX, XX X X X XX, X , XXX XXXX X X XX X fX fX M XX X X XX X X XX XX - X , X X f . XX' XXX Xi XX XX XX iw XXXXXXXXXX X SX XXX XXXs WXXXXX X' XX XXX X XXXXXXX X XXX,XfXX-XX XXX- XX NXXXXXX X XXX XX XX X XX fX XX XX X X X , ,, X , X XX. XXX X N NX XXX XX 5 XXX XXX XXX N XXX 'X HX my Xi XXXSXXNXXX XXX X XXX XXXXZX XX' X-X XXX, X 'XX XX XX, X XX r XX XX ,X XX ,X X Q X , ,X X ,, X ' ff: J XX XXX X XX A XXX XXX XX .XX XX X ,XXX XX XXXXXXXX XXX, XX X XXXXXVX XXX XX .XX XX X XX X ,X X X X X XfX X XX ,X,X fX X XX f-X X XXX XX XS XX X XX- XXXXXR, X X X XX- XXf.X XXX XXN4XfX f N -X XX XX XX XXXXX X N XX -XX X XX -XXfXXfXX XfXX,XX XX - X X X X X XX XX , , X XXX TXXX X-XXX XX xXX X -X XX X N XX XXX NNWXX XX X XX XX- X X XXXXCXXXXXX X X X XX XX fX'X XX XX XXX X X X fX GX X X ,Af 2 XXXZXXXX XXX Xf XX XXX? NF 1X5 Xp XXX X X 3 XXX XXXQXX XQXX' XX' X fX4XX , X ,XX , X ,,XX ,X X , ,, X A XX? XQXSXXXXX XXXX XXQJXXXX , XXXXXXEX XX 'XXQXXQXX QXHXX XX Q X X XX,XX X X XA, X X fXX, jEX X XQfXXX:XiXfXzXXXzX XZXXXXX , XQX 'XA sm fXXf,X,XXX, ,XX0 XX jg, ,XX H XXX :XXX XXX XXX' 5: X A X X XXXXX, -X XNXXN XV X5X,,gX, X 5XX XX X f,XXfgf.5X 7 XX,XX XX XX X XXXAXXQXX ,, X XX X S X -XXKXX XXf:NfX' XX XX X WXXQXX-XfrXXfXXf X X- XQXXX XX,zX,,X V , SX N XX XXXXXX XQXXX XX' XX' X XXXXVKX NJN XXX -X XN'X XNX X. -EX-N XXQXX XX XXXXXX XXXXXX X XXQ X-X XAI W XX'fXX'eX yX'cXX4XX XXQXWXXQX X,,XfXXXX,XUXX,,X ,Xyv X XX ff X X X 12. NMXXXyXXXX-NXX XXX3kXr N65 Q X'NXXSXfSXX'N'XXY 'XXXXN XXX XXX XXX N N X X XXfXXX,QDfXXifXX TX!X-TiiXXXQX1XXX2i,1XffXiffy XY ' Q' pX' RX N' XX X E X X W - XXXXXXJ 'XX' XX X X X XX Xi X f-XXXX -X ,X X, X- XX XX XX :XX XXVTXXXX XXXfN'Qfk'XQyXXX QAX XXTX N N XXX- XfXX Xv- XX,: :X, XX 'FX- XXX 'X CX fX 'X' KX fX- f' fX4X XY XX' 'X X X A XX XXX' XXXf,XXX,XX, ww :X - 'XX X XXX X XXX- XX XXX X,- XXXfXXfXXX XXX,XXX,XXX:, X-XX XXXX XXXffXfX,XfwXfXfXXVXfX,fXXeXX XXXXWXX X X ,XXV N X' XX XX Y-X NX NXXXXXXXXXX Xg -EXXVXXXXXXX X XXX XX XX4XfXXfX XXXX XX :XX X X X X XX X-,X ,XX 'X X ,AX ,XX XXX X X X. - X 'X X xc XX XXX NXXXAN ,Xe X N NXXRXXXNVXS N 'X XAX -XXXXXXX X.XX,XXf,,X,XX:XXXX7 XXXXXXNXXXX XX f-X XX,XXX4fXX,XX,,X, XX,, f- 'X XXWXQXXQXJX X XXX X f 'XM 1. XXX XXXXXXXXX f XXX XXX XXXXX XX XXXXXkXXXXX,XfyX4X X X XX,,X3XfXX,XxXX XfXgXfXfwXfXfXfXf4XfXXXX,X.,XwX X X X XX f, gl N XXX-REX XXX 'AX S X-X X' XX XX XX XXX XXXXX Q'XfXfXXf,XXX XXX' XXX XX XX-XSgXq'X7XgwXX4XgX XXMXXQX wXXfQX4fXXff.X4,XfX 1, ,XXWX ,X X 3 - X XX XX XXX' , XAXXXX XXX Xfk XX X -X X XX X X XXXXX X X -X X ,X X X5 X . ..W XX I XXXXXX .XXXXXX XXXXXXX X X' N, XX X XXXXXXXXX XXX 'XX 'S N,MXf X X X X- X XX 'X XXXXXX XX, X-QXXXQX X,,XX XXX? XXXXX X, XXX XX X XX XXX A X X ,.X4Xf XM, ,I ,XX X X X X XXX XX , X X XX X X V X X . X X XX XX X X XX X XXX, X I X X, WXX IX X X Xfg Q XX X- ,X X XX X XX XXX X XX XXXfXXXXNX.XfXS XNXQX fs ,XfX4Xf XX,,XX,XffX XXX ,Xp ,X XZXXV X HX . ,, 'X X X XXXX XXXXXX,XXX,XX,XX XX, , X ,XXXX X XX XXXXXX X .XX XX X,X,X,X,,X,XX,,X,X,,XX., X! X ,X X X X X XXXXXX XX XKXXXX XXX, XXX- XX X XX XXX XX X, XXXXXX X X,XX,X XX XXX,X,,XXX XX, X X XXXXXAXX X X,X,X,,X X, M V , XXX XXXXXX XX- XX- X XXX: XX XXXXXX XXXXXX X XX X, XQfXXfXXfXXX XX XXX XXXXXX X vXXr X XXX X XNXX CX XX fa Xff XXX ,XXX XXXNXX XXX XXJ6 XX .XX ,XXXXQXXX XX XXX NX1fXXX4kX XXX :XX XX ' X X23 XXXXXXXX X:XX ,XX NX -X N N XXX X X XXX-X XX XXy XQXXX XVXXXX H XAX ,X X , X5 X X vXX AXXMX . - X- :f'XXf X X NX- XX XXGXXfXfXX,XX X X XNXXXXX - XX X X XX XX XX,XfXXffXXX XTX X2 XXXXX w EXX ,,XXff, X4 XXXXQXXX XXX XXX XXXXX NX-N XNX X-Xf XXX XNX X XXXXXX-XXX -X X X N XX XXX, XyXX,X'XX,X,XX XX X XX X, ,X rw 'X XfXXfXX ,XfXfXX X XfXfX,.X, X5 XXXXXXXX -XXQX, XX4--sXX4XiXXfN,XXXXj XXXXXXQ 'XX KWSN XX' XXXXX- XXX :X XPXXXXX-KXXX, -X ' X X XX'1XXS'XX- XXNW fXXfXXX-SMX XQXXQX-ff XXX XXXXXNX XXIX XN X X XX X XXXXX XX -Xf XXXXXXX XXXXXX XX- X XX XX XXJXVXXN XXX X XXfXXfX'XwX XMXX ,,XX'XfXNzfwXXv 1XXT'XXXf X: -XX -X ,f XXf,,y , XX XXX FX XKXXXX XXX X5 XXX X 'XX 1X XX- XX XX X fXX XXXXXXX XLQXX gli XXXXX X XXi56X1?XX ' X XX ,X XR XX XX XXXXXXXNXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXLXX X XXL X XXX XX XX XX Xi,XXXXXX,x X XX,X .X X g X XTXX XXXS-'XXfXf3XXNNXXX3X5 XX XXXXTXXXJX?X-XXXXX5XXX- XXX X XXX X5 QLFXXXT . XXXL! 5 ' -X X XXX' XXX N ' YX' XXVXXXXXX X XXX 'XXX X X SXXXXXXXXXXXXXXNXXX XXXXSX X XXXXXXXXXXXXXX XXXSXXXXXXXX XX YXXXX XX XX5XX XX 'XXXQX ,XXX XX XX WX X X S fX J X X XXX 3 X1 X f-XX XXXX XXX XX X XX XX, XXX -, fl XXX! XX X .X X,XX ,X XHXXX, -XXX X X 4XX X X XX XL XX,X:X-,XX X X X, X' XX HXX XX. X - X X7 ' ff X XX XX X X- -XXXXXXX X XXXXXXXX XXX XX X X X X- sfXfX X XX XXX X fX ,XXX XX X ,XX XX, XX ggi Xisi XXLXXZ XXS 5 XX? , if A ,XXX XX ,XX XXX XXHXX, XMXXX XXXX 'Ni XXAXXXX X XKXXNXXXLX XX,XX X 'QTNXX5XXX,1N5fiX XX XXXXXXH' XS X TXX XX XXX? XXXXX-XJXXXXX XFX X X XX X XX XX X XXXXXXXX XX, XNXHXX X XVXXXXX X XXX X, X. X X X XX X XXXJIXXXNXX XXX XXXXXXXIX XX X 1 X 1- , X' XXXXXXX , XXX M XXXX XXX XXX'TXXjXXXXf XFXX XXXHX XX XXXVXX X' X 'XS , XX X f X X ' X X,XX XXX 'XXX' X X.XX X XX-f X4 XXX- XX ,XXX XX XX XXXXX XX XX X X-1 X XXX,XXX XXX XXXXXXX XXXXX XX X X, ,X X' XX, XX XXX XX XXXXNXXXXXXX XXX XXX XXX ,XXX XXXXXXXX XXXXiXX XXX XX XXX X X-XX fix V , EX FX XX X X X' X 3 X ,XX X XXX XX X XX! XXX 'f XXXMX XXX3 XXX XXX XXX2,XX iXX'XXS! ffXXfXXX X' X'X'X-XXXXXXXXXXXXX X X' fXX.XX,iXX4X.XXXXXfX I X vi, XXX ' XXQXXXXX XX 'XX X X XXXSXXXXXXXX XXXXX X511 XXX XXX XXXXXXXXX XXX- f XX X-XXX XXXXQXXXX XXX XXX XX XXX gf N NNN X XX X XX XXX X XXX X XX ,X X- XX WN XULSXX' XX 'X XMQXXZXXXXJXX YXfXX' Xi XXX X FXXTX J QLQZFCA- YN Www -XX-XXXXXXXXF 'ZX X 'X XXX XX7X7fXf3'XfN-SX X 1 -S5 XXXX V- XXX XX f XXf,XX XXXXX VXXXQEXX XXXX XXX XXX XXXQS X' XXXXXXXQNX f XX!! X -XX XXX X4 X XXX X-KMXXXX, XX X: f XXQ XX ,XX iXX,,fXXX,XXX by X -- XXA XLXXXX X X -XX X XX ,XX XQXX X XX X X XX XX XX XgkXX XX XXX- XXX XXXXX XSXX NX XX X QXXXXXXSXXXXXQ XXXXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XX-XXXXXXX A WXX 'XX -' X f,XXXXZ,XXXjXX XX5XXXX XX.ijXX V11 i XXXL XQJXXQ XXX XXX XXX XX XXX XA, X XXXXXXXX X X iX XX XX XXX Xl XX XXSXXXXX ,XXXXX ,X , XXX,XX XXX X X XXX XX X' X,X,NXXfXf,XXX XXXX X N-X XX X XXX X XXX-XXXXXXXX X XX , X XXX XX ,XQXXX XXXXXXX VXEJXX, XXfXMXXk A XXXXXXXX.!XX,XX X,,XX,X,XXX XX-XXXX XX KXX XXXXVXX, XXXV XX XXX XXX ny X XX i XXX XX vf,XXX X X' X :XXX XXXXXXXXXHXXXX WX Tr XX XXXX XX X XXX XXJXX XXX XX XXX,z-4 X XXXc NXXXX XXX XXFXX X XX, XX GX XX f -XXXX XXX ,XXXXXX f XXX s-X XXXXX XXUXX XXX X XX X' X4,XXfXXX' XX-XXJX X- XXX NXNXYXXXXX XXX X X XXX I fXXX'1X.X:XXXX'X6X'XXffXX .WN XXXXNX Suki,XQXXXXXXXXNXXX,fXXfX:X2 XX:XX ,X XX if XXX XX X X5 X X , X XX X,, XXXX XX XX X, , X XX XXX SXXQX XSQXXX 0XXXf XXXXXXXXQ XX ZX XXQXXXSXXXX KX XXX XXQXX XX XQXXXXXXXXXXX XX XXX XXX, XX XXX TXXX HXXXX XX XXXXX? XX, XXX: fx SX-,XXXSXX X1XfXXf:FX7Xi.,XXg XFX-X X l XX XXX X XX XXX' XXX. X X XX XX N AXXX 'XXXXX XXX XXXXX ffXX:XQX':iXXXX X 'X XXXXX X XXX XX XX 'XX XXX Xxx few X XX' XX K XX hx VX X ,XXX.,k,XXXXXX XX X J XX. ,Xs XXXXKXXXXX, ,XHXX XXWXR X Xi XX XXX XXXXS XXXXXKXXXXXQ X XX XX XX XXXXXXN XXXXXXX XX XX,XXXXXXXXXxXw3. ,A X XXX ,XVAXXXX ,XX , XXX XX.XXXX XX XX X ,XXX X, XXXXXV ,XXXXXX X X X XXX XXX XXXXXXXXXXX X, ,, ,XXXX ,XXXX XX X VXUXX. XXVXXXQX ,XXX X, XX ,XXX X -X X XXXXQXX XX XX XXX XXXXX XX X XXXX XXX XXX XJXX 1 , 5 ,XXXXX 5rX- XXX- XXX-XXX XX XXX, X XXX X XXX XXX XXXXXXXXXXXXNX - f X Al 'X 3fXXXXfX f -XXXQ X XXXXX XXXXXQTX -XXX H XXX' NXXY XX-XPXXXXTX f - X XXXXXXXX X XXXXX LX X X XXXXXXJXX XX XXXXXXXXXUX XX XX,XXfXXxfXfXXf'XX XXjiX XXXSXXXXXXXQXXXXXXXXXXX XXX XQXXXXXXXXXX A XX XX -XX' XXX X XXX XX X rXXX'XfX XXX XXXXXX -X XXX X. XX- XXX NXXXX X' XX XXX NX' 11 ,XX X X XX XXf-XJXXXXX s'XXfX1f5 XXXXXXXXX XXX,XfXX+XXXXXX XX 'XXX XXXXXX-XfXXX X- XX XXX XXX XXX XX XXXX-XXX-XXXXMXXXXXXX1' XX fXX f' - 'XXX X-XXXX1-f ,XXJXX XX' XXX X XXXXXXXXXXXX XX XXX X XNXXXXXXX XXXXXXX 1. XXXXXX XX X 'fXXXX XX XXX' X- X XP-XX' XX iXX-XX X 1 ff X X XX XXXX-XX XXXXEX XXXXXX XXXXX XXXXXX X XXXXXXX XX XXX. f X ' XX X X, X1 XX0 X X X XX:X'XXX, XX XXX ,XX XX X XXX X'XfNfXX XXXXX X XXX XQXXXNX X X XX X XXX XXXXXXXX,1XgX ':-- X X' X- XX XX XXX f XXXX ,1XXX ,XX XX XXX XX XXX X X NX,,N,,XfXfXXfXffXSXX X X X XXXXXXX 1XXXXXX XXXX -XX X XXTX XXFXX X XX XX X f Ni XX XX XXX XXX X XX,f XXX XXXXXXX1 ,X Xx :X XZXX ,XX X XX X XXX XXX .X X XXXXX XX XX XXX XXXXXXXX ,X XXX XX X Q XX XX X XXX. X' X, XXX X X XXXXXXXXXXXX ,XXXXXX XXXXXXXXXX XXX X Y XX ,X XX ' XXX X X X XXXL X X X X X XXXZXX, XXX-X XXNXXXX-XXXXXXXXf XXX XXXXXX X X X ' X X f XX XX XX X XXXXXX XX- SX X ,X X XX XXX' X X XX Xf X XXXXX XXXXXX - XX XXXXXXXXX XXX X X XX X' X X- X 'XX X EX X XX XXX XY- XXXFXXXWXXX XNXXXXX X , X. X XX -X, XXX X XX KXXXXX XXX SXXXXNQ X X' , XXX XX XX -X XXX.X f XX X X XX KX XXXXXXN, ' X X X XX XX 'X X1 XX ' X , XX XX XXXXTX X N 'X XXX XXX X XXXXXNXY X XX' X XX X XX , XX XX XX PXXXXX XXXSXXXX-XX. X XX X X X X , X. XX XX-XX, X XX SXSW XXXXXXX ,XXXXX XXX XX XX ' X X ' 'XX X X XX X -X XX X XXXX XX XXXXXX XXXXXXQ XXXXX X XXXX ' X X XX, X fXTXX ' XX X X- XX XXX XX XX XX NX? X , XX X XX XXXX XXXXXX-XXXf Xs- XXX XX X-XXX X X-X X 'XXXXXSX XXX-X TXSXXX 1 X Xl I X -- f XXQXX. X f1XfXX XXXDXXXXX XXX W -X XX XX - XX X XXf X X , XXX 5 ,XXX XXX XXX ,Xi XXXX XXSIXX KQXSXX XXX W XXX XX-XXXXYXXXXX-X-,XQX , XX ' f XX XX XX X X-XX XXX XX X XXX X X, X X -XX X X -X X- X XX XX XX XX X, X X XLXXX X X X XXX XX XXX. XX X X XXX X X X- XXXNXXXX XXXXXNXXXXXXXX X XXXXXN XXX ' X X XXX X X X X X XX, XXX- XX 1X XXX XXXXQRX 'XX XXXXXXXXTXX XXXXXXXXX XX KXXX- XXXXX 'XXXXAXXXXX XX -X XX - 'X X X X X X X X X X XXX XX. X ,XX X X XNXXXXI XXXXf.XXXXXX X X XX XX XX XX XXX XXX X X X X XX Xl XX XX X I .X XX XX , X NX X K XX ,XXXX XX KX XX Xi X XXX XX X XXX XXX XXX X XX XXXX XXX X XX XX X XX K X X X X XX XX XXX :XXX X X XXXXXXX XX XX XXXXX XXX XXXXX XX XXX N XX X XXX XXX XXX -XX X X X ' - X li XX X -X - X,zXX X- X X- XX,XXXfXX- -XX XXX X X XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXX X 'XX X- X XXX FXXX TXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXX X XXX X X NX-XXXXX XXNXXXX X-XXX-XXX X X X -X X X X XXX X- I XXX A XX XXXXXXX 1 XX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX- X X wi X X X X ,X X X X -XXX XVXXXX XXXXX XXX XX X XX XX XXXXXXXX-X XX XXX XX XXXXX XXX X X XXXXX 5X XX X- X XX X XL 1 X X X X X X XX ,K X XXX XX X XXX YXXXXX XX! XXEXXXXXXXXXXXX XXXXSYXTXXXQSXXXX XX XXX XXXXXXXXXNXXXXXXXXXXXX XXEXXXXXXXXX X XXX XXXXX X-XXXXX '91 X X X XXXXXX XX XXXXX XXX Xf XX XXXXXXXX XXX ?XXXXXXXXXNXiXEXXXX-XX- XXXXXXXXXXXX XXX X 'XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXRXXXXXXXX' x XXX' X X X-X 3 X XX XX XX A X Z XX X XXX QFXXXXX' 'iXXXXXXfXXXXXfXX'X-X XXXXXXXXXXX XXXXX X 'X X X X X XXX X XX X XX XXXX XXSXXXXFXX XX XXXXSX FXXXXX XXX XR-XXXXXxXfXgXiXXXXXXX X XXQXXXX X X X X X X X X fX XX XXX X X XX XXAX X- XX X, XXX -X X XX 1X XX X X XX- X X X XX XX 1' x XX X X X I X XXXP-XE-PXXXXXXXXXAXXEXXIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPXXYX XXX XXXXXXXXXX XXXXXX. XXXX -X X XX X A 2 X X XX X XX X X X X' X X I X5 XX XXXXXX XX XXXEXXXX -XXXXXXXXXXQXX XXXXXXXXX XXXXPXXXQXXXX XX XXXXXX XX X X X-X 1 , XX X X :X X ' X X 'XX ' XX VX XXX XXX X WX XX X X XX XXIX-'XXX V XX if -XXXX XXXX XXX XX XXXXXXX XX XX XXXQXXX X 'XXX ' XX- XXX X X AXX T f X X Q .X X X X. XV i. X XXXXXXX XXfX1'X XX X X X' XX - XXX XXX X X X XXX XX XXXX XXXXX XX X XX XX N XX XXXXX XXX X XX-XXX X X X XX 5 X, OX or 0 5 X X X D ,X KX K ,X XXX XQXA X XX XXX Xi XX XX . e X X Q X X 'Q 'O Sf U9 '5 XXXTQQQUXGXFBXf3'NSXfifisheflffflonXofXhi':rXJqnXXaXoXrXXfXXX X X is X 7XXxQXX X-V XXX 'AX' XTX XXXQQXXXX X'XXQXXX-XXXXXXXXXXXXXX ,X X X Xin X th X 1 X Xf- X X X X JC X X XBQQX 1nXfiffQXf12Qf'fiS1XiiXXX X - Q X,prOdUc to K fx X -X -X1 Xb1,XX -1, ,XAXXXX XX5-,HX Xhi XX X- ,XX XXXXX X XX XX X X . X XX X X X - X XX X X X X XX, X XXX X X X XXXX XX XX X 1 X X RX O 51uX eng pXUXX 1cgX fo41s.XX 1XfQugX QUXf X X l5X XmgnXyX XKKK X X X X X 'X C-.X Gnd more- umportant Xt X X X X -X X X X X X X X X 1 X , X X X XX X X OXXUSXKX X .X -X X X X X invaluable oid in fha X if? ff Xe:-GSX fY9'3XX X Drepcrrorono Xhr X X p ' X XX 'X X X X XX X X XX X X X X -X X3 XYSOT XOO1.X -X - X -X X X XX X X -X K X K XX X XXQXXXQXXXXXMXX X X X X X A X XM-XXXX XXXXQ X X X X XX X X X XX X - XX -X X X X X - X XX XX X X X XX1 X X , X X X XX X X X X , X- X X XXX XX X X XX X 'X X N xX X kNX L X X X X X K XX X X X X ,, . X X X f X XXXXT X,XX X X X,X'VXX X X XX- f XXf fvXQ X XX XX, XfXXfXX,X ' XWXX' , , X I X X X X XXX, X ,Q X X :XX XXX TXg'X'fXXf,X XX X X, X X XXX XVXLXXXI X X X 0 X X X XX XXILQX-TX XXX X X 5 VX X' X -X X X X .T X X X TX 'X XX X XX X N X-'XXiX X X X X X X XX' !fX XXX X XXX X, X XXX-XX X XS XX X XXXXX XXX XX XXXXX X X

Page 5 text:

--- , ,r ,-Q-Q 11- -- A ,g : - .i X Q, -fu, ., ,,. -pig. ,Q ' A ., wagpg--Z Q g he-ra- 0'-1215 . .. . ... 5 -..f.f ......f.....q-1. 5. gn - vp., , 1- .v funn: I 1 H SQOU 9 fy, -1- 3' CD 77' as -2 3 O g Q. -o-C L-095-0 ' CDCD CE. Q. 11' U- CS CK '3'D. Oiacbm QCD33 :wafl fDO cQCo5'1 mf.-H-W 0 C ES HS of ka cv Cn .CB '65 , pg, .:f,. ,'4l', ,.ga-, ' '24f'f,V 7xw,'f fwffwf 521 fi 'H V, ,r ., a1f yflfw :KVM 'N . . 1 . ., v V ye, lfu,,h V 4,2 4 , H'b - A ,,----.- -,,.w., ,. '1,,,A,,,,, ,,, ' ' i':ff' A ,Aj I,.L,,,4A x 73411 - 1,--..-Q-z.z.u4., s.L.4.Mnn. 4 4 Mug,Page 7 text:

X X X X X X X. XXXXX X X 'X XX X XX X X X.. XX- X ..X X5 X X X XX XX XXX . 1X X. X' ' . E. X X . X XX X :X XX: 'X L Q N X: XXX XX X X .XF-Q'XXk X -. XX XX X X: x X XXXX ,X :X X X. X X X. XX .XX XX :X X .XXX A X XX. X. .L X .X XXXXXX X X XXX XXX-XQXX.. 'X R. Xl. X X- XXX NXXSQX. 31 XX XX X X 'X. X 1112 X XX. X XXX X XXX- XXX XX X 'X XX. XX X1. XX X X XX X XXXXX X. XX X X XX XX X XXXX XX X XX X XX X A 'XfXXXfXXxRXx X k X X -X. XX XXX XXXXXX XXX X XXXxXX.XX XXXX XXL XXX .XX .XXX .. XXX X XX ' X X1 X XX X- X X '1.-XXX ...X .. XX .Xi XXXNY5 X X , .X . .. . X X X XX X. X. X X XX .XX X. X X. X. XX. XX XX . X.X X. XXQX. XXX XXX. X XX X. X X X xX,XSX X

Suggestions in the Metropolitan Community College - Sunburst Yearbook (Kansas City, MO) collection:

Metropolitan Community College - Sunburst Yearbook (Kansas City, MO) online yearbook collection, 1924 Edition, Page 1

1924

Metropolitan Community College - Sunburst Yearbook (Kansas City, MO) online yearbook collection, 1925 Edition, Page 1

1925

Metropolitan Community College - Sunburst Yearbook (Kansas City, MO) online yearbook collection, 1928 Edition, Page 1

1928

Metropolitan Community College - Sunburst Yearbook (Kansas City, MO) online yearbook collection, 1963 Edition, Page 1

1963

Metropolitan Community College - Sunburst Yearbook (Kansas City, MO) online yearbook collection, 1965 Edition, Page 1

1965

Metropolitan Community College - Sunburst Yearbook (Kansas City, MO) online yearbook collection, 1966 Edition, Page 1

1966

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.