Mason Middle School - Masonian Yearbook (Tacoma, WA)

 - Class of 1958

Page 16 of 84

 

Mason Middle School - Masonian Yearbook (Tacoma, WA) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 16 of 84
Page 16 of 84Mason Middle School - Masonian Yearbook (Tacoma, WA) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 15
Previous Page

Mason Middle School - Masonian Yearbook (Tacoma, WA) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 17
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 16 text:

3 TW midi if 3 'V L N- W'3l i Wa ah, - -Hia w fs" !,W,!g,1,f gmac Mawmm ,5s?E15?5.s:igiis,1iii24isa, i H5135 Ulf' ff af ggi - ay lg, F eyisrz Q, EE. 155, Lf,I,,1Ai. gf!! - Q uf SSW 5? Gigli? fqPwlwWmQWwm,m at b -gg: 'ffi'3:,i 1'k ,ggggi V --.ig ' 12122225 . S1 , l cu 1 M . 5 1 5 .sa 1etf'!g2gglSw:f'f: u f ' f'fz1ffe:gf,:ig.g.' EQM?"4WiHwwQ ' ggw3g1i5 iiffeeiusizi1fqU?kZ:f1i'f, 5? .. f l" fm1Hf'l f' - TE!! " 41" 1. 'E, ,y'Gf"55,. 'fs' 1 ESQEKSZEEE Q. HM vwmww wfrwm ,,,..,..1... it 1, ,,,.,3,4.,,.,:,. 11g,'ffEz,?PfQ:' , "Riff iffzg:ri!sQi?'!2e!f1 2 , , ,Wgga x, -- gi ,H 59? :qs fn Qy ifadgefvi 12.2, ,ff H 'e 122.355, f xfu iwiii- , www 3,1 'rf' gi,21,!,E,5ii FH' NKMQQ 8, .f , A wr' !w, n5 Xu, +, M12 I 5. .Ml L My 5 . s, F 5 'W 5 E W HH QH Eliza., FLSWHW 0 U ,sw f .:E'i,r' .-' wif' -' ' hs? iff 2112 Jr! 5 5215,,'3fi::af152,,.,r, f izufwaa rw' Wt "vt,Sscf?1S523-15f"a1fa -4 M113-llf - f zgjfzilil- "ff zN2'4y g5:fg1i,,:s2W' L ',!ff,agggzig..,1 if' L I . EE ' f- -ef ' :gf ra , si 3 iran I S ,. in . f' -:A ff -3 ,- f4,,1r-53,1 rw . 935253 i f 'iskl K: 5 5 3 21 . 1.22. . Hi , "ii .it Q Ed ig J 6 .H,. ., rw 11 ,. 'aff I qw, LQ , gy.-f rin u wglg-if rg N, ,a Q' Emf,, :.ei,m f N 12.-'I:'i'1',E'.u:a . N-.ig , ?1:f f 'a??Ff5." QM, ,sh .s l -' Q- 5.1 lem .tj 13351 Q Hi, I 511' 'f,i.w1: fa i'Hj:++?+52f - 5.53?li?!i'1. . . z'5ffv5s'w:,'1 .. in.- zfgstggat J simfigf' '- I ,if-Q. atv-'.,, f,l5i?5 "'23a'zf' 1529? ' jf., 5- vAiT.:.:,- . , , . Q -, 'gl I af, .,,1,:i : . :al ,M ,V 11, sggg:1r5'yg,g:x,4 Q F531 si Eg 'ang my . M 42 : Wm U 3,11 .. , A, .zg z +5 ,. 'ff 'ff 51 - , i ,. gg Y , ,Q Eizigkbii' :gala Stir: ,Si g ,S me .,,-fa. . X lf .-1 W - 3EWW?rHw'4 Wdwywl f RES Agni! Skt , My ffl: 3 if lii ip twigs nga YI ' S 5122221 MM- " ,Q agar, ' NWI- , m s lim XJPQQEI QS Ei: iii H KRW I , W 11525135 S ,Q 52-Z-2 ' 5-fi E i' Q. ,aa ffgzigvgf 1 11. ,iixglizgffli .... lux, W : ,.,1. ,:+55, u , Wa: fs sifff ,::,f ,,-Q YMW . 5 .. Efifffl , 22551. , H 1 si?" 5 liiigymeii Q, ILE -ZWPQSEF ?5gii3fl,,Ej2,ii?f!' Q - 3455 .soS:Hli.1, Sfliscfiifwv " az 1lfa'wzv1wswoaf A fwwi ni SV 5 . 3551. 51 ' If M1 .ff Ag . .V we 5 mm, as ,.3g,.1w:2,: 5, 8 wljmgfflgggglfx ,eh 'z ETWHEE ,'Qszg52:'5zgw1 Iii L M mf? 3 123 ,, 3 New fa 3 Z! V' X I .: -Iv, , ge el r?f , Q 'z?bMw my ,H w 21,93 M ig wiv K ,gxq I fig? 11331 'hh fi ,Q ' fu wh 3 , I 1 PM an H EV? ' nv X! i-N w fa i gixgigzf ala X-W. .ww T1 My W, My ml 6. ,' . .: . Q' Q 8 ' ,Wx 'gf l fi 1 , H f We , f N qi eg 1 Q x .WSH Sag. " 1 Wage mf 91, fe! 4252 s, 55' M Az si K n arg memznrl 5,f1??fff5E?fif'35?5 U ff, agar gypf 5? 22525559 iififiiaisif at vizsgfw ,,. ,n. Vi.. ,, x ,mg,,,:zg2a ,y'r,1,,gf:fgz,1 ,fy ',u,...w iff. Q , . ,x., ,M , 'slam ,f x!f41if3-.:zgf,g5.Q . rpqfignggiaggr. f ,-W,,. A. ,, . .f Q ,awmq .,, mini sig a vs Messwia fliizifwflf im agswi. M53 A RUE ' ev 55:15 if 5 z gsrgam Q5 E? ,' fn, NH t , N 4511, f! A 29 wayggw 3 mb . .vjilfig is 3, SQ, 3 if- " . .. 1.fgzr3,,a',t,u' ng xiii ' UW ,,.1i,fR, vfi hx? 5 -'fy' .s '53 4 L Z' "W QED 'L 59 ,gee HEY al ,, .,,. , .., ,, Q51 qi 'WU 'WQWWQ Y 2 "f'1-x,1!fE22fZ2E,fi EEE L :ggi fix , f gigimnga, V Qs? Q sign ,:,32W,i1b is ., .2 wllzw. ,lf SWL 5. 52522 1 ef QW? 'iib 12 4 .EH 15. ,,,,.Jv11 z 'W fa 42 .. .. 5 .2 full: ,W Y .,,,gf: X . 1 Q, 34, .. ,,,,. , 11' .-, U ug.. S-K! 1 x fff1,,,1:,gn,1,, ,:. QQJQWMHQQ 531' Wbwmw Qwpvnfwgy Wmiuwwgw ribs . 'Lf fig if 'g 1 ,f.. .. r H , X- 3 - -,-,gf -n ..v.,,, 1- 1.51 . LEM ,' .fu ' Q -. ya., .ll , ,aiu ,f QIFEFWSSSGSQ 3 Vihgirllg . f in 'f :WE . - ' p . 2522 ,- Eiga: - "': ' 1 !!' 231, 'Fr ,naw -' -Y lf zu 2 5 as . . M axel- igzggfqiqg- 523: "sam , il is-Wisgg man QQ? ml: 1 f . .e.?:ff' Ewa Wm, ,f!.,.,..Q5 Q. . ,i if ve 1 sl 5, 'Sf' . Ilfrggf- In 1, sf. 'S' Q., 5:25315 1Mww .1 , :gt ss, HL it . . g5,,.wEw ,.i lf-gg: gf .5 xii? 53 S '- :af 5 2 It 1 H I4 lin 'r a .1 , ,. Q31 21252 L. Q favilsiia 2 ffggiiiigh EE if www . u ,Q Q 1 z f gg, . wax 69 . , ,ii .E 5 if . A .-eggs ii WSEWEEQ Y!! 1. ,,.,, :iw 455-wiiifii F 6 552123 ' 'Mil 5 55525 , 4.-N 5. it ,ME ew. -: ,- - - .:'a-We 1, .SLI 5522 T .,. .,,,. 9 31,12 9 L .Q ,. ,eg gl, hf?'i'b1,z in' 315 ,Z if at H' ' N9 255,55 WW A. , Y' i' me l lg, :'.1zvQS..v,, W i L 'iq "K: ra 'U -, '55 Mimi 1' , r,',u,1f - f.. -ff Q 1' ' mbsf X A -,axe f- W mf. ,,., hge: Eg 1 1 Emi? 1 kfiigegggi my L2 ,QW laik IW izaffiifi? Q wg s gigs imm wfgfqfz f ifzkimfii 14 QQEW 5 9 i S V5.9 Q2 , .Hg Ly, .tr l 82.145 Q K " s M3 ff!!ff2e22ff9:a1..fr'11z5215 . .i ifggwlg 33355, lEiggg':2:g,e,:,l5if3w,f13 , :f1 ,3:1EgEqT,g 11:1 .2 'iwjizlilfw ' 1 - he H WMVLWWMHTWJMQ yiffg.mgjAl'g5 .. ,. ..-as,-1: Q:-anew: ii a 3 AM Mig ff ' 4" Vs: n.x,.:' Q Q' Q. ' Mi cava aww'wlHmm cwH2lQm2.wHww my I K , :.gE,!,..E:i::' . .-V-Ev1,.,?E5i " ze. uw gs,--:mg ,1 s ff. . , 2"-:,1e,v,: il.: ":1-f- - - '--lf5?'3'fffE? . Ti: W2 H- fis... .If , 'vhs iii ' Min - 1. V X W,:,a 1. yi - flew, g,w,,gq,p,,a. W. fs. A N M nwfwa seq -we W H' -- I'-fl1555g21ss2Scss?.sz12af2- aw E - asm: ,,, . 1. '.f,we.n, 2 x , .mar :1f!2QfffflfZfiI?:sE5 ff? ' k fayfihftfu , ..-,, iwiiiziiliiigiiilfwi' . 52356 .M en' ,if:t.1'1,-1.-1,-. Es- 'c,w:,E:25fi'f?ggggf- 25332, wikis, r FQ f3fgg!,,,5!,,2,,',g, ' 1552254 f- .,:n 1 ,, ,.ae:s3fr!gs2gg!sgg25sq1ga 1 W, TWWHMKMWMM it 1' Wil- fe'ffg3' z ?Sl'a2 www Qmmpwmww 7: 2, 1145 -Qlllzthfi-mfg, Ewbwywwiwwwhwm mqyvkwgmgwwww T t i E' ' View! 1, , H Heath, Lael Heatly, Marcia Hess, Carol Hickey, Sharon Hickok, Bill Higgins, Mike Hines, Kathy Hitch, Richard Hoff, Buddy Hood, Jim Hopkins, Dick Hopkins, Linda Hosie, Ellen Houglum, Shirley Hubman, George Hudson, Norman Huff, Larry Hunter, John S. Hutchinson, Sue Ibbotson, Caroly Imeson, Linda Jackson, Carol Jacobsen, Tom Jellen, Merrilee D.

Page 15 text:

eg , iw, Hmmm W ws' WW iiw gf. 1 .aim31EiEmQg,Wil z mfg? 8 ' . I 5 Wg ,535 ,PQ if f sf, l w gina, fiv2 i! 'g11fa,ffs22f2f ' 1 izkiil' i-521:11 'M ilffizliiiw 'L 'Teil ,sofa 5 ,:55hg,ph!ii. 5 My f 6 Q lfk Si a .5 l r ! 5 eq Q 9 5. - 1,2353 I ""'Wfj.a , S af e Q, Q 1 ,,., Jig 53? J i 5-A .xl gf! 6, 3 E G ' : F" z, 1 HE? Meiefe Q31 ,AEE-!'f'g2ffgfMsgs. , 1 Q, ear-':112'ff:.zfff l 35 ,A ., esmsr!l3:l"..i':- as fag A l"fw5u2si5Esz?5 . 1533, ' ,Izzy z HL. Ze, ,.,, ,,, ig W 5.33, , , AEN. A , - ,, Qi ji, , ,E fig ,E K I K fi as :Q-He, ws: 55 3 554 Ffa :", 2553335 Sf I3 Q!! z 322 X U1 mb M 1 9 l 5 if l H 1 H xc is '5?Wmw,',f5 fEff?!E53AgQ f , wwmwwmimwe L, .1 5, .hif - i . 'J lg P Lifiaffa 1 'iQ S i 75 ',,::Q5gliiiei51 g ' is- :i",a. Q-. 2 ,!lEv,fezaf1xi.g5 A EYGMQQQWEHW iy, Hmmwwmw . 1? ipslf gf 'L A EEE? Q, 9fg32Zif!i!ii2l E - ififzf nzmggi ' ,, 51 !lifsf1f5EEQ1iifILgfj, 5 N xv 'Q " imgissgiisssnfi ' E! ?sQQi3g,4,,' -L ,qw 5,5 1 6 ',, Q 352 2? ,ss Q' S w!g!i!F'!l if ,-1 'z' I 1 fW.,5:,.,-,ie , 5 . Qmwwag' .. Hman f gg , . V if ' 55 .ia g i Q! Ez Ui, I , SU 3222: I . sQ:.g::1f 'iffiill r pig, my 4. . wgw 1 i s 21 is sp :gi F' , U Q, W, 'ld-fa is ,i ns :Selig ry. S N, '. b'z1gikZ,E2!"L'ff,f, Ng ,I i l ' Q-rx " EE 'f??:iiv if -- W. . . , ,Q izgiknifzti i , - f ,aims dig- fi' aff 3 1. mfsia iwgsi i 3 2 5a5w2i5I33'1 9 gxhqfg img! "ns via 4 , aug' ?i??afp,:1 MIMWHQ 1.11. ' 'eswgg if my CWEQSSA Z3 lifisgflll . 5g3q3s',Qi 4 gfgha? ffzgf' ,wr pr- as 2? fe W gig? , ' , R :gig-1551" S. E : V M 1 G-S fish .,, Q T wg MY , ' f r . xy' I' .',., sw. 'J : H 152 QE, ,A . .,-,5 5. 1 A Qi? .iifsz ' Q ' is El? lww 'W vww 3 5 A .E 532553 , yo ee, k 3 is S 15 fx f AASi a 5-fee, I-S . ff . , 5 i 'Z' si 53? !q I if N, 5 L 1 Q ay if Y ,, . 1 i ,l Hxvbll Q Q z E, 5 3 M 2 + ' Jaw, , ., 5 om--' M 2 ,g?gMzMQf33w H X , Jwwkdfwkzmlwi H 'gif a az as I r! L, -Y -Nn1f2w'i!'955 . 551525255 will 2 TE WMWHQM Vigil E 3" .Eli Us H Ei -v ' , . - spy: . 'r Be-' ' I, .wa --. x-fx-.51wafH' V WM I W255!Ef2?g3Sg, g?Ey :F mama M3 .ig Q, -I . !ix2d 'QA U f r Q ,:' if. if 3 ,,,. ,. 'sf :ii 'E gg: M, 2 -.i -2 I 3:5525 .Isl V Valli? 'T fS5g 5 , . gel y .w ,i 1 na , I few, ,E+ . 5 5 5' is gg? 5 i 5151559 fffssflff 55, vi-gi . I :if Qfuf Wg' 'uf 'L Q IU? 155 l'wNvwwx M :jaw 3,5 ' Q ., it fl WN , i in 5!,,gi,,w2 ,, f.E,!Qs,W is lrgw Q-5 Q A.. amz? 5 f ,221 5551 X 5' 15.22-ia.. 5 - 1 mf -. Wg., H ,1m'q+,gif: QMM I z'gigiieQ'5s:: - -.-5. W..-. . -MSQHX , is? WWMEWHW fswww igssifzgazsiilfa : saegaispaigg A i 'giigiiizgae fews:zQzga5 32 1 WZ, ' 22 q2,,fi15afggg4f: Q'E'iiifi "1 " .gsg 'J2ii,g, "f"z1if f:i5'Rg1g liiwgnifxii : n,ivf!'5i?Z."? f7!1Si:i1s, 'f"1v:s iiisssiy 1 igxfggfii ,5 M n:?'i Jszfzf? sis? ug E, - '1 :'zz,4'.,'!!. Q . " V W W' 5 552 ififei, - Q 'wmmvww , . fig +1 1 ,,,, 4fsfe Ex fe , 1W4S2.,2i1fX2efrf: 'ig ,... 51:vfNf!H::ff, :aa ,yL,1.fE??s37'-,'wssas:' s2s'f-sim: gmmwaawwamnw 'wwwwmmmw S .X . ,..,. A.,X . . i15'!f'5Qi5SgE-.1 -1 '- .. M4 ,xl 13 fc, TEE gi, , .., . 4:-f ' sk K2 . uf . me , S- lilliziky "I V 'R 1' .. as ..,. ,.,,,,,- we :FTE , emma- - Viv "f"f' i1fz4i:?i5f.kf M : am. -sig, fy 'Wil nz. , if 1 amz: 1, 'f rg, Mg, M vi. ff C'V'iSiY1svA'ffi95I5A ' 4" 'D 4 ' A rib 3' , ,1 al' 'ml -ma , ff. -agi- x 935323 ' N I ywnwfpv V jgzgfig :ia wh. F E155 ivgyiix 45' W3 1 5 Jn 5, QMW: 3? 'f H 1 gi It - 1 ' ' WEE' 5 , alicia' 354 lun xl xi 5 5 ' M I ll lin lf ' ,W g i 1 sg if nfl? E- fy. H- is 2 N X Q s f an 2' .4 W5 W .1 eiwtwff -an 1a.W, G, ,uxffzb-H 11 ,.w:, x 1.: 0 ,M si i3f'i?932QEi'i?jf fi'-xeari . ,- "4EiS553fsi5l iles' is- L rw WW ge :EM ' . , 2223532 :S S M, s, Ti. 91' JL . ,s.,f. ,,,f, . 4,,N,,aQ M.:-fu, if Wiivis 1:::w:::3?!i :2g2:z!.f-W 'BH MMMU A-,Us H.,,,,n ., , 555551 S2 . ig w, ,E Q 2 ww 515 55352 ,B ml K " zz! Fl f i j M E, E Q e Q39 ' Qs: H Mi 5254, 351 ,MM WWF M .Mi H f D W J 2 Q wf22fg3Qf,p WMI' "L, NEiSf1'53"gf5SE ,www lamww fr? xl ifsriny 5 ,, qu! XL' 2 'iigipgfa' mel! E i- K all vu, -.L Will 1 I 5 Q J GEN ' Zim 71 "fM,, 'llfmigyi -A A km fa:fg,..U , ,,,, . , Hn WWW " , 22,59 "1 'iif:fi?'55'l if xM1xn5'.Qii5 ,na '- .Fei X ,M Gay, Maureen Gearon, Pat Geier, Ron Gesch, Ted Geske, Karen Gierke, Steve Glaser, Robert Grady, Diane Grammar, Sue Gray, Carol Griesel, Bob - Griffin, William Michael Grilley, Lee Gunderson, Gayle Gylland, Sylvia Hagenson, David Hale, Dennis Hall, Susan Halverson, Gay Hamilton, Penny Harkness, Ty Harm, Phyllis Hausam, Darlene Heacox, BobPage 17 text:

sf' lQ--- 2 .117 E U .11 f 1, 1, . mw',Jw1w Ring, I 2121. fl ff' 'fi E J? 1' ' 12-11 -15:31:11 1 1' 2 'Jinx 3.21 if . ,.- ,.,3 . '--111115151 .. ., . .,,... , gmwwnfi '11 ffiesr ' 1, 1.,. . M? f 1 1 1 ,,,, WU .. fzzngw 11.1 , .' 1.21111 11 .11 ff A551A1,1511..11f ' : 11.11111 .11-11111, fm .L . , .,,,, 11.1. ., 11.-.1 H '1- mt-f' . ., 11 .. V 912 1 .11. 3' 1251111 Q QE151 131 . a l, 'B din 'W W 5311513 1 111. 1 MWQ1wMws.V U I F igs I 'Y is QM W1 ,E ffiwfim S ' 1 . 1 Fhfiw' 1 J i 15, 1 1' 111' , 155 1 1fM1WV MMWSTF 1111.11 7 1, 11'-111 . 5 " sszseigwg 1 1 V5fgf321gz111.1 . 1 Swwijwwm firm: 141. -1 1351353 ,. mf14mWwn wWwwvmww if sa-1,f1 Sei 1, J J: , .1 'rtif:?1j1sgi .1' I ' A '-1235113 fW.fwwmfwH .. MMWWWMHQMQ 11 .. 33,131 .111 1,11 111 51 1 11 1 4 JI' 1!11'g .1 1 5111 111115 11 1.1 11121 11 Jw 3111111419 ,Q if V61 QQHMS if 1,2 1 , Q11 1' 1, E E553 ?'fi-3" 1 s L ' "N!i't5xx ggi! ' f 11:1 sg 1 I . if Sp mg.:- 1, 1 1 .1111 1., ev .'2fE111.1A:1s1g-'A 1 ,- 5 E4 . f 'hp W u.f. ,ls u 51? if' W 131123-:1 1513: ' Eli' 1 3, 1 5554111-1 1 'If Q gif, D, NH , E 2 ii' W1 UPN JJ 1 1 1 1 1113 f1 ', 1 W1-MvL,.L V 251 ' gf51y1f1'ff12 Effl'H3E??WV1? ig .QMSEE 11 V! ZS? ,xvg. ,wt l 1 C ' ' Q gf M1 kg H1' 1 K! me xi fu, 1 19' ' Fl ag if " Vial 3 1 is .",:' ,Q. ."2 KK 1 H ii!-?1?i2' n lf! 1, ZMMMWWWWWWWMMHM if,Qf1taH1ii:f11-K ' ' ' . ' "I 14' ei11.ii11.fJsi1i1i1 ' '11 3 iss''f,1feesffffP?.111'ff' tmf ,.sr roms 2521 iw fJ.3E?1f3E??iZ?li5l?Ef! 1W zswwstwkww 1i ' ' ' , l121f1123'fifE? iii 5129 11 1. QW QWW M 11 it if ' iw' ,p'My.wW M351 '!E 15'115L 135111 1, It Q ,gil 'Mr W' QQIWWU X134 f" ' 2 wing, figgfg, ,gn 5 Q iiw if 1 1Mw1nyEQQ5J?MM if "J 'W In + if V 33353112111 s,1,., , ..1, .,., is ,,,. 311, ,.1,11s, il 135211111--1:1 "" 31. f Egg A 1 . mn, 'whggmh w,g gw :Jwm H SM? 1. 'J U , PL ' nw 329539 'I 1 1' 5 Anais' ttipxftisvwlgf 1 - 1 . 1,153 . B J , ,,,g:,'1aK55v TEE-I - 1.. ri .1:111111 f33"1'ffWi95f5?ifLQ'557Zf'f 5'"Q'1?ffiI5!l2i'15i1yQll iII5'Q1:-E111 1-11111,,y11f11,11ff1 -1 -111 11112 11,,aQ1,g1.I,. 't5'W131f!if5i'm ' Q' g2g11111g11f km 11-g1g1gfz, -1 Q1 fi 1111- H559 . ' A+- V Zia 'ig ky-if z 1 112' 2' ss swriymwmwr . 11 31:22-1-f:,1g.1 , '5' 3233? . J M 'WMS it 5 3 1.1 Q. .11 is 61, 1 '1 1 ' I If AQ 131 1 An., ij EL 'z 02211 1 11.1.1111 - 1.15, 1.. ?ff11'1,'i1f'..,1, .1f1.,11.,1 1:..,,,,g.,. 1 -,g .i'1,1,511x-1.11 111 1 -111 -1 -1 111 A 1 ,, M 111,41 fling Y 1 1 ,1 1 1 5? 1 ' ....1 .. E X 1 lr ' QM! E ' km1s.111wm K., if 1 R V! Ei E353 55 .Qs 235511211 1-11535144 1.-19,15 1 1 1 g1,1,:v1111,1'gfe1:zs1f ?f5'5iii!lE2!'iE?:!i5P:?!1i 111- .1 H1111 93. 151 N .. .11 1.11. , 1 1 1,'Vfz11'11 K 4 giinw W1 1 . .H 1 W 11 1,5113 1 f X231 VJNZQ 1 1 11 f 5523 Q1 Q iEmV.1 1 , ' 1 l 332' 1' 1 MP1 ' 1'24sg31 11 1, E2 a I fx 5 K' Q 1 Qi gi , ,1 1 . 1:11:5- 2 11.1 121111111 1- .3 '15 2 11 ' mf,-31 5,551 .1 1 as 1 Q 11 l , 1 3 E 2245 4 5 ff' . git 1 MM M rwmw 1 1 -- , .,. .X 1 1,!l'2:u 5211, . f -s11:m5w'11g I 'EfEE51e!"5' 1 -1M ffm El x1 6,1 Q2 1,641 ig is E1gwv1f.MJ2 1 , . 11,1 , tam? Www? UW S 1. Y Hi A 11f'111Jf? 'X .img K ' 1 11 ,148 -,H3x1I5i,1. 1 ' w 1 1' his , Hz! I' "Eggs 1 1 ,1 1 14 111 1f., 1. .1 ,,- - 1 . 111 ' 'im' 1? E an 1 tw WmWW 1 32 5 1 11151111 1, Q 5, sg, 2111 fighffyi ' ' 1 P 3 5 1 iii? li i 9J,g:6 Jsf?5M'211il:1M 1 1? 11 W 1311! E sf? wg' ' 1 1 11 1 1111111 iiaff awww ' A "':.. '1 Ai W l 111 5' RM ' , zu r - gi 555gi.11,x,1 i., - 1 63 ai ' 1112 14s1 " '1?1 ,, ,M , . 1 11sfS5!ff9f5i1 51f 1e?1Ei2Q,iE?i1:1 ' 1-4 . 111-111,113 Q 1, f 1 2 53 mummy owns "':1.: gf "" ,QQMEQ 'j1'11j,"Q5'f' .5 iff! fi QWEQFQJGWWW E 111, ks, 'iefifl Qi ' "1 1 1 if' fi? as 1wx3m5QiJ1 - , 1 11. sf, whsiwifamhdffi gW?MQgyEEQQKW Qkrwwkmwwww Jensen, Chuck Jensen, Don Jensen, Ron Johnson, Betty Johnson, Bill Johnson, Charles Johnson, Gary Johnson, Larry am Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Larry Roger Rolf Wilma Jones, Chris Jones, Wes Jorgensen, Lena Jorgensen, John Kahl, Betty Kazulin, Keizer, Kay Caryl Kent, Dennis Kent, Mi chael Kerry, Shannon King, Margaret Kjellesvik, Leon

Suggestions in the Mason Middle School - Masonian Yearbook (Tacoma, WA) collection:

Mason Middle School - Masonian Yearbook (Tacoma, WA) online yearbook collection, 1959 Edition, Page 1

1959

Mason Middle School - Masonian Yearbook (Tacoma, WA) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 6

1958, pg 6

Mason Middle School - Masonian Yearbook (Tacoma, WA) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 70

1958, pg 70

Mason Middle School - Masonian Yearbook (Tacoma, WA) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 30

1958, pg 30

Mason Middle School - Masonian Yearbook (Tacoma, WA) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 32

1958, pg 32

Mason Middle School - Masonian Yearbook (Tacoma, WA) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 34

1958, pg 34

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.