Lead High School - Goldenlode Yearbook (Lead, SD)

 - Class of 1940

Page 13 of 92

 

Lead High School - Goldenlode Yearbook (Lead, SD) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 13 of 92
Page 13 of 92Lead High School - Goldenlode Yearbook (Lead, SD) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 12
Previous Page

Lead High School - Goldenlode Yearbook (Lead, SD) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 14
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 13 text:

Seniors XI XS X N RIDX 11111 1 111 7 1 1n1er an1 1 111 'IICIIIIIH IIIIILI 1 1ere a 1 1111 IX 'Xl X N ugget 4 111 c C lee C l11I1 4 BFIIICIIICI C 11m 1 II I C 11111111 FR XNIx L II XI Ix 1111 7 ra 3 CIPETEII 3 Holler R1111111 IXIIlgI'II NI XRX III 'XI XX 1111111161 1111 III X XRI III R III RBIRI Ll Xl R 'XI XRI H X Rl Nugget 3 4 ec 11111111111 1 PI11 1e1e1ta 7 1 11 11 3 S 11 4 XaIe1I1c111r11n DXII 011 1 7 Deb 3 Fore eigue 1 4 C lu1 Plm get Nt1It 11 1 1 1 1 ic J I X X C ll! IIC IX 1 I111e1111 1 1I eite 3 ICICII1 I 111:11 C 1111 Ba llll C 1111 Bl Il IIC 11 r1 1 1111111 1 CIII C 11un11l l Queen X1 ell III HI I IL IIIIICIIIEY C 1111 1 3lLI 1 SUN 1 en IE 1 1 IX 1 C11111e 1 Uuhe 1 1 1 1 1 1 11 era LXIX FRXXCIS jI'XSIX 1 7 1 1 ll 111 YI S I C111111-11 Lhc II 1 si 4 1 11 'CCI 1 e e ette 4 1 11 Hlflllg I IINCI 1 1 DUI C 1cl1 llll u 1 11 1 LDIXI IC XRIXI N Nugget 1 4 1 u1111l 11 1 IIT H1111 ue 11111111 3 Queen XIICIIIIJIIK 4 Fl11a1 C 11mm Rlilil RI R lx RIXI X 111I11ll 1 C luI1 3 4 Boiler R11111n Ixnightx 4 XI L ll er 1111111 ni 3 4 Nugge X LI C me e P 111.11 C omm I II XRCILI7 VX IxlRIXII O Ixl'N'XI III IxI'R'XIC NCIS Il e e11111e 1 lIlI lull J s '1 1 HLI1 1 N IC I' 1 ht 3 s II I111Ie tar I HXR DX F HXIIx X HERBIRI D HI I IZFNROIDPR 'XI HXSHI IL 'XI HI DNI-XX I- HI- Z X HINNIXX H HI LL X 'IIIXNI X D Ix X B HCJFFNI XX B jLFI'ERNUX X jUHXNOX C Ix-XRIXI N P KEIFILRI H KERMI F IxINC R Ix XRINEN C KIHILOC C lx KIIRNIU O '1'lIO1 14' IiDX'I.' H.X '-Dr M.j .., 3, 43 Sr.PI11.' 43 C'1 - 1 B I 1, 2, 3, 43 Peg Ba I 1. 2, 3, 42 Nl. " ' z 3 2. 3.43 Music Fexlival I, 2, 3. 43 Sr. Cllee C'luI1 2, 3, 43 U1 II I, 2. 33 Clrat 43 jr. Plzj 3 .. O 1 . IXI1'XXl.'I2 H1-Xf'I'II2-N I jr. Plj' 32 D1'a111a1i 3 3, 43 9 ' 3 1 ' ln. 3: CS..-X..X. 13 HIIISIC' Festival 43 Uperetta 43 X'11i1-e 3, 43 C'h"f1111as iall ' . 4 . . 0 : 1' ' . 1 ' '-F 1- I1all -3 3, 43 Basketball 2, 33 'I' ck 3. 43 "L" C'lul1 3, 43 Cilee CIIIII 1, 23 33 Muxip Fgqit-gl 1. 2, 'Q 3 -3 35 ' " 33.4,.0.1- ' iI7.1'.'-B' C'1.1..0X'.1A"' 2 I If f1'X1'J 1 1' i' 1' IIE '.--1' 1' 3, 3 D l 1 2. 33 Cilee C'lul 1,23 3. 43 j1'. Play 33 Sr. 13' 4: U3 ' -, 3, 43 Mufic Festival 1, 2, 3, 43 Baniuet C' IIIIII. 33 X' i1-e 23 Iix1e111p 43 N.F.I,. 3, 43 Quill IIII .'l'I' ll 3, 3 ' ' '. 4 . 1 O I .3 .Q li. HEI"I'ZIiXRUIillliR-F 1Iall ... 3, 43 Buxing 1, 2, 3: are 'L mic L 1 ', 3 ' I 43 jr. V' 33 Nug 1'1" 3,43 liniler R11 111 Kn'gI115 ', 43 Cilee C'lIIl 2, 33 IXIIS' F81- rival Z, 33 'I'1'111'k l, 2, 33 Clperettn 'Q Orarury 31 Baaketlall I, 2. NICXUX IIl1'Nl.-X.'- llee C'l I 1, 2, 3, 43 Voice I, 2, 3, 43 Mu" Fen' 'al I, 2, 3, 43 jr. Play 33 21 1 23 CL.-X.,'X. 1. 2, 33 IDEILIIC 33 Mixe Uctette 43 Ciirl! U01 ',43 U3 - 1 2. 3,43 S.l7.I2.:X. C'IIUl'llh 43 " ' IIII. l,2.33 1 1e1 ' 1111.3 1. O i'I"I'Y j.AXNI-I IIUFFM1-XX-CS..-X..-X. I, 2, 33 lia Il 1 C' IIIIII. 33 C'h 43111213 Ball C'1 . 33 Cilee C'luI1 13 S1uI ' " 3 1' 1 1I: 14 . . O C .ICNIQ IXI1'XI2 III' 1 -- 1 ' 1111. 1, 2, 33 Peg CIIIII 2 . . O I 1 ' jI2FFI2R.' .'-G1l1I llll 2, 3, 4: jr. Play 33 lianl 2, 3, 43 Mu. i1' Few1":l 2, 3. 43 ' ' 1 " 31111 23 Pel Haul 3, 43 Marching BLIIII 2, 3, 43 C'1 ncert Ii:1111I 2, 3, 43 Qu'll z111I Sci' ll 43 C':1111 1 CIIIIII 3 . . O 13X ' 1' 1 1 .' ' 1' 21'-Delate -, 3, 43 jr. Play 33 Sr. Play 43 C1111 Ie11l11Ie 43 Ura- l1ll'X 3, 43 Barirluet C' 111111. 33 F11re11xi1' C'luI1 3, 43 Fl .1 C': 11111. 2, 3 . . I 1Xl.'I'IIli1X IXI. -ICJIINQC N- ' ' ' Ur' rf 3:1 1.2, 3,43 Cilee C'luI1l,2,',43 Mufc Fe.1ival l,2.'.43 Sl7.l-I.pX. C'h I'lI5 1,43 Mi. I CI'l tl 43 Girl! 0131 3 jr. Play 33 Banquet C' 111111. 1, 33 .' ' E .' IIIIC ' . . O I ' 2111-XS KANIC-'I'r1 " 2, 3, 43 Bas- kellz 1, 3, 43 C'l I 3, 43 FCI tI11lI 23 Nugget 3, 43 C'l:1fs C'11u11vil 3, 4. C1ICR1'X '1 '. 3 Sr. C'l.ss C'11 " 43 jr. Pl.,' 33 Peg C'lI 23 CI.1-X..'X. 2: 1 1 I C' . 3 1- ' 3 ' 1 3 . . O C " . '1-X .' 21'-F11 1 ', 43 'I'r111'k 3. 43 ' , 3 ' ' ' : 1 . O P1- ' A. KICIFI-1R'I'-lifl R K 'ghta I.2,'. 3 1' 1 t 4 . 1 O CFA ' C H. KELLO EG-Vo" 1, 2, 33 Cllee C'luI1 1, 2, 3, 43 D I1111e 13 ' ' ' . 3 . . '1' '. "1 ' .. ' 'I 1 ' .. 0 FR1AX1' ' Q I. KING-N ggt 3, 43 Cl11l1I I I 3, 43 Qu'lI 1 I Sc' 3, 43 Ba:ke1b.ll 1, 2, 3, 43 "L" C'luI 3, 43 Tr 1, 2, 3, 43 Cilee C'luI1 2, 33 Ugeretta 2, 33 1lus' -esti- val 2, 33 Boiler Rlllm Knig s ', 43 C'las: C' uncil 43 . 1 4. 11 I' . 1"' Q" . EI 1. 1. 1. IR 1. '1 1' 21' . ' ' . Y ' . Y 1' I . '1- 1' 1' 3. 'I. ll '. '- 1 ,

Page 12 text:

E CRIPPLN O DI NN D IIDDX IX FLLT L DLLLINCJLR N1 DXLR R ENDERBX lXI FERRLRO VX FOX I CJ-XNHXION E C lfXCHLT'IO F FORILMIXN H FR1-XZIER -X CETTX XX C ILLESPIL j C OODRICH R GRANDSTIXFF C H XRRIS O C IR XRDI I C1RALfXPP E HXMMOND EDVXARD L CRIPPLY jr Plas 3 LIVSIS EDXX +XRD DFLLINC BR ,I Plas 3 B ngl 2 3 B Q ket all 2 Boller Room KIIIUHIN Z 3 4 L Club 4 Football 4 0 ORXILL11 DUNN JR C oltlenlotle 3 4 Nugget Buunexs Mgr 4 Quill and Scroll res Ca'nera Club 3 Basketball 1 2 3 s 3 'Ir c 0 MfXRjORlh V DXER Clee ub 1 2 O a 4 Oct 4 Mus F s 3 4 r Plas 3 Float Comm 2 3 4 'Nlugget 4 Banquet Comm 3 Chrlstmax Ball Comm 4 D XR Rep 4 O DOROIHX 1-DDX C lee Club 3 4 Mus F strsal 3 4 Operetta 4 O ROBI:R'I J ILNIDERBX Basketball 1 2 3 Boller Room Kmghts 4 O ZXLTA L FELT Rapul Hlgh bchool 1 Nlemo Hugh bchool 2 3 bemor C lee Club 4 Operetta 4 MARIINI J FILRRFRO Band 1 2 MUSlC Festxsal 1 2 Basketball 1 2 Banuuet Comm 3 Float Comm 3 4 0 FREDERICK B FOREMAN Concert Band 1 3 4 B sketball 1 2 3 Marc mg B nc 1 2 3 4 Football 3 4 Banquet Comm 3 0 VX INIFRED FOX Clee Club 1 Debate I Hl:Ll'N hL1fXlNE FRALIFR Cxlee Club 1 2 3 4 Operetta 2 3 4 C1 AXA 1 2 3 Cheerleader 4 Class Counc1l4 Nugget 3 4 Quill and bcroll 3 4 C olclenlode 3 Plas 3 Banquet Comm 3 Christmas Ball Comm 4 Nlunc Festlsal N lrls Oc 4 Floa C I INLZ LODISL C XMVION Pep ubl C -X 1 2 3 Banquet omm 1 4 Foat Comm LX -XL X CL IX C I l:LDX 1lACHL'l'IO btudentCounc1l 1 Banquet Comm 3 Float Comm 1 C X X 1 3 Chrutmas a Comm 4 LLI XXl C C LLLSPII- D bate 1 Z 3 J as o cl Bo C ub 1 Lxtemp 2 Orators 3 Banguet Comm 3 Nugget 3 4 Sr Plas O OLC X N1-XRII C IRXRDI r Plas 3 Banquet Comm 3 4 Christmas Ball Comm 4 Float Comm 3 4 C roup Otlxcer 1 2 O -XL'IH1- -X C NE C OODRICH Nugget 3 4 Quill and Scroll 3 4 C 0ldenlode3 4 r Plas Comm 3 Sr Plas 4 Banquet omm 3 w Cor m 1 Chrx tma Ball Comm I LaX XCC HN CRXI XPP Banquet Comm 3 Pep Club O ROBI'R'I LeROX C R-XNDSI -XFF Debate Z O EDN-X L H-X'XlX1OND Pep Club 2 Ban quet Comm 3 Chrutmas Ball Comm 4 O C-EORCA-XNN-X H-XRRIS Banquet Comm 3 Pep Club 7 Seniors 1 . , v , , , , 1 n F Av F F A - Y F 1 Av C 1 , K , - , I . . . . 1 1 1 . 1 1 . '1 1 1' . 1 . 9 ' '. I ' . I . ' 1' 1 2. 14 . I 1 .. N 1 . 1- 1' ' . T '. - . ,' .. I 5 l ' '1 ' 1' 1' - r. ,' I oxi , ,'g a,- ' b C 1 ' lr. -' s 1 in H C - ' Y P -'Al -"9 - 5 1' 1 , g ' 3 45 P 1 g s . , 5 jr. Pla,' 2, q ' a k 1, 2, 3 . . 1 ' . ' - I Cl , , 3, 4, 'perett 2, 3, Q ' ette 3, 3 :ic estival 1, 2, , gj. 5 Q , ., , 3. g . 3 : ' . 3 . .. " ' L '-I , 3 :ic ei ' f , 3 . . ' ' . '1 '- , , g ' ' Q . . 1 . -- 3 g 1 ' , 1 ' ' P ' : . " - - ' 3 - , 1 s " , 1 " , 9 . T - 9 - , . . ' ' ' . ' 1- , 2, , 5 Hr , , 1 h 21 1 , , , 5 , 4 , , . , , . 1 4 . 1 s , , . . . 1 - 1 , J . . -1 1 'Z-' :X ,Q ' , g I 5 jr. ,' Q , . Q T , 5 , . 3 1 1 5 ' 1, 2, 3, 4g S.D.E.A. Chorus 4, CS' .' tette 3, Q t lomm. 2, 3, 4 . . 1' ' l ' ' 11 1 1'- C'l 3 l.A.1 . , , g C . , g l 1 .4 .. O 1 RI1 1 . VT' ' '- 1.1-X.1-X. 1 . . ' 1- A. C' Y 7 ' ' -N f ' Q . 5 . 5 1.1 . , 2, g ' , B ll XVI 1- 1 '. ll " I- e , , , 4g N.F.L. 2, 3, 45 r. Pl ,' 33 Claw C un i 33 xing 35 llee cl : ' 5 5 g 1 ' . g .' 1, , g . 5 4 . . 11 1 1 3 1 1- - J . ,' g ' ' . , 3 I g . Q . , 3 3 , .. 1 ' I1 J 9 f -Y , 1 ' ' , 9 9 . QJ- .' l . 5 5 1 CT 1 3 Flcat T n . g T 's 5 ' . 4 . . '. ' 1 .' 3 : -- ' , Q ' 2.. 1' ' 31.' - 1. F. 1'- ' : - . Q., . h , n N . . A A .- , . 2 , -'Page 14 text:

C RRILXNCH IC Il lxl LP C X LXRSCJN L Xl R N C ICRINNINC j I XNC FC RD C LXRSUN I LL J IIIXBL C LCJNIIII 'Nl -I NICLXRIN II IIDIN N C LOISSNIR NlMeCCJNNl1LL R NIXCICNISS A NIXIIS N L MILIS X MILCDS X MNRR M MIXIRS C 'VIILLI'II C IIXRLCJI1 L ILINI lxRlI HXNOX IC II C olilenloile 4 Nugget 3 4 Quill dllll Scroll 4 Banquet Comm Flint Comm 4 r Pl'1x Comm Siu: nt I1 mcil 1 C lee C uh 1 Nlu ie Festix 1l 1 C'hri tmax Ball Com 4 Ioclextdr 4 0 C I RIRC I' IxRINNlNC Pep C,lul12 Nugget 3 4 r Plas Comm 3 Flint Comm 3 4 Cheerleader 4 O C ICJRC E E Isl LPAC X C lee uh 3 Muxic Festnal 2 'I inc 3 O jAC'Ix LANG D 1 4 Clpeze I ball I Xl STIN O LXRSCJN 0 CXRL V LARSON iei Room Knights 1 2 3 O LOIIISI' C' L RI N'II Float Comm 3 4 Banquet Comm 3 4 Plax mm 4 C LLN X I LFINO Rouluaiv High bchool 1 0 HELILN M XRC l'RIL'I LIDIN1 XN Hermosa High School 1 2 3 :JRKINEI LII X BLNDF C lee C lul I 2 3 4 0 ce 2 Bam ue omm usic extnal 1 niet Z1 2 I CONRAD IH ICJI SSNI R O CLXRA LCJIVIHI IIW C lee Club 1 Class Coun I 3 otit Comm 2 I M XRX MQCCJNNI II VS hitewoocl lligh Schiol 1 7 Banquet Comm I O ,IYVIIIS Xlcl 'XRI N il Rl FR XNIC NIXCICNI SS IJl11te 7 1 .1 ee 3 4 Nlmu. Inexti gget 3 4 le ixei o Imlex Iir XWCJNNI I IVIARR C ee 1 hllC 3 NNXICJI S IICI Cou I U' C 4 Nlunc Fextlx c o 1 o me Nl XRI ll X H IPCIUFC C' I C 1111 7 ' LOC ISI 'K 'WI LS Q ettl 1 0 S 1 Y olce 1 t I X ot1.1 L 'F e I1 I N CI1 s Co 1 1 1 111 I L te 'ir O XNNX NIIICJS an que! Comm 3 Seniors '. ' I I' ' ' CI. ' ' A 'IX I . I I' I' L. I ' ICI"I'I I. ' I'I'I'i . J '. I' C' I' 2. 'INC I.. I I' ADIZ '. I QII . I I . I IA.' '. I . ' ' I . I I " 'I' ijt' Y I . I I' ' " 'QCII' N . if I . I' ' I- "'f ' " -I 3, 3I' . 3 ' ' 3 ' .l, 33 I ' . :j. ' I33I' le C't ' 3 I 'I 3I 5' 3 , N Q ' m. 3 I .. ii" TDQ ' ' ZA' , Q,I- T . 3 I ' ., 3 '- .. 32 I .'T 'I-I C L3 .' 3 " k .. ' I'- FCJR -Cilee C'lul I, 3 ' tta 43 'Basket 1, 2, 3 . . I " I' . I Q I' . . I . ' I' -I3o'l - ' . , , , 4 . . Sl ,. All if ' -' ' . , 3 . , 3 Sr. -' C'0 . 3 D.A.A. 1. F . - '. ' ' .. I E1 " Q ' I' ,, ..OL II" I' I .-I ' 1,,,3Vi .33 1tC' .33 M:'F."' ,2,3,-1-3 C11-'t ,s,4.. 'I' 3. . I. li Q -5 T 3 f .1.Q ' ci 3 Fl' ' .,4.. I ' ' Q1 ,-3 ' ... IIi' ROI 2 " I I' ' I I- e 1 I., 3, 43 Iixteml. 3, 43 CD1-'tory 3, 43 CEI C'lul1 2, , 3 I 4 y 'val 2, 3, 43 Mixeil Uctette 43 Mixeal Quzirtette 33 Iioya' Clctette 43 Clperetta 3. 43 X.If.II. 3, 43 Quill :mil Scroll 43 Nurj , 3 Vo'c 3, 43 jr. Play 33 Sr. MI I C'h rus 3, 43 , .t' 4 . . O ' ' I'I'Q I. - El C'lul l, 33 '1 "e ' . . O I'XI'I'I I 'ISIC lN1IX'I"I'SON-Cti I it ' nc'l 13 Cllee 'lul1 1, 2, 3, 3 I 1 , "al 1, 2, 3, 43 Uperertu 2. 3, 43 Nug,.,et 33 Quill :intl Scroll 3, 43 jr. Play 33 Ban luet C' mm. 33 Flint C' mm. 1, 3, 43 VV- 2. 3, 4 . . O I I' " I- lIIiLIiN MIIYICRS- ele ' 'h lI'gh S h I l,...3 .. ' Qi I- .I Li'- Cile C'lul1 1.2, 3,42 S.I3.Ii..'X. C'horua 43 Uper 1 Z, 3.42 Flfilf C' mm- 2, 32 U-A-IN I, 22 film! Nlihl 21 ' ' 35 Mui' Festival 1, 2, 3. 4 . . O C' . 'Dli LI MIIIIII-1'I"I'-Fo l'll l, 2, 3, 4: Iiaxkethull 1. 2, 3, 43 'I'ra'k .., 3, 43 Cile C'lul1 I, 2, 3, 43 C'l1l 2, 3, 43 Clperertzl I, 2. 3, 43 Vtice I, 2, 3, 43 Music Fexival 1, 3, 43 Sr. '.s, ' un- eil 43 Stulert CH uni-il 23 lioiler R JIU Knight, 2,3,4: Stunt Yght 23 ol st. 4 . . I I . '-B -

Suggestions in the Lead High School - Goldenlode Yearbook (Lead, SD) collection:

Lead High School - Goldenlode Yearbook (Lead, SD) online yearbook collection, 1934 Edition, Page 1

1934

Lead High School - Goldenlode Yearbook (Lead, SD) online yearbook collection, 1936 Edition, Page 1

1936

Lead High School - Goldenlode Yearbook (Lead, SD) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Lead High School - Goldenlode Yearbook (Lead, SD) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

Lead High School - Goldenlode Yearbook (Lead, SD) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

Lead High School - Goldenlode Yearbook (Lead, SD) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 1

1948

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.