Gardner Webb University - Web / Anchor Yearbook (Boiling Springs, NC)

 - Class of 1937

Page 14 of 72

 

Gardner Webb University - Web / Anchor Yearbook (Boiling Springs, NC) online yearbook collection, 1937 Edition, Page 14 of 72
Page 14 of 72Gardner Webb University - Web / Anchor Yearbook (Boiling Springs, NC) online yearbook collection, 1937 Edition, Page 13
Previous Page

Gardner Webb University - Web / Anchor Yearbook (Boiling Springs, NC) online yearbook collection, 1937 Edition, Page 15
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 14 text:

H li li B L E S NXNNI1-QIAHIIIXIXN "UlpIl.ln Illlmf' Hugh I'--im. N. L. lil-If Vlulr I " lluhll all 3 Alhll-lxv ,hwwul Hun l, J, ls.lI.lg.llhl.m h.lIIl--l'p4wlll.luI Sw:-lx 1 " lllu Svxxlw- Ihlll-I 1 ' Olwlf-ll.: I ".l nuvluzll nw! lzillx Izlllr ll 111111 lllulllxf' IiIJI'I'II MIII-LEXI-I "lads" Ifrr-Pll I lvuk. NA I.. N-wl'Il.nx3 Sm-IL-nl ll-H15 1 Iml-'Ixl Sm-I-ll: llll-Ill l'mllu'II Mrllllwl J ll.nxwIl.ll I, Me-llxlu-1 lvl Hills' Stllclm-nl lvnlllvll J, lx.l1.lgg,lIIll.uI Ix.llllvl :I--1nl.xll I,llI-1.415 sm-wlx 1 3, llllmllllg I l'IlI IIIIII I'l 2. I-'lm-illlxl.ll1 I'I.ll I, Null-fl l'I.l.l 2, .XIII Ivllw .hwwlzlll-vll 1, I, li-wlll.nlI1'-'lv 2, I,Ilv Srlxlll linlld 1, 2, Svlliul' I'l.II LI, l'l-'Null-III Y NN A I "1 pr'rfv'cf lzumllll. llublx pfflnllul. T u nurn, lu fumlnrl. uml flfllllrlurlflf' I'Xl I. IfIII'.I'.XI'. "I'e'.l hluvllm-I' Mm-l'f'-Imm. X. I.. lizuhrllvzlll 2, ILIN-lI.lII 2, ,XIII-flllzm I.ll:-x.llx Sw- wlvil 1, 2 "l'nuur rmls in Imllqulllls IN X'I'IIIilIlNli II INI Ilnilillg Springs I'rwhl-'nl lhlpllxl Slum-all I' :In-lll Ilnlull lcrllllml XI--llllwl' I 'lent Ill. - Ilx Z, li:ll.l::xllIl.lll lx I, I, 'I'lv.lslll'vl Ii.lI4Ilg:llIll.lll I-lrll I. Z, Lltu Svrxl--v lhllld ,XlIIIx'Ilu' ,Xws:n'i.Illnll 1, 2 Iillllx "Kal" . N. C. lllwll 2, II.llrlIs! Sill . X'i4-I--l'l-mlm-ull Nm' .lI1x-wp:-nlll,lll Sum.-lx Ix4lIlln'l'gI-ulIl.lll Sl. I. 1. lllvn' IIIIII 1, 'Trim' urlfl .w1r4're. luml um! Llml. .lllrrfflvr rllml film ,ICI wlfff mlw Illnl, XIIIJIQIC IIXIIIIIN Iiarl, N. I Vlzlw l'mwl 1, Hlw tlllll ' IllXt'Illr"' l I, IIflln.ll1--I-rx I .UIIII-llr .hw-vlzllluvll l 2, Nun Ih'Iml'lvr 2 "Hui .xllw llllill- llvl rnlllj lmflllg llflurlnl In lflr' nl Xl IRC XIII-f'I' IIICIIN hrafxvr, N, .Xllulllnn lllmlxmml-l LII:-l,n lwwlmlulllmu Sl-wrvlzllx .Illlvlnhuxl Snrll-ll I lI:lNl.v1II:lIII 1 I- llllv .I-xmulllull I. I lull 'mlx xlrpl. 11 In alll, IDUN "XI.1g" I., I Slwlvll I l ful' IlII.lm .lvl-'r I,1l1-l.ul'l In lllllw I Z Alla ulluppl um I: ,lmm um' I'm lfw' II In urrnl IIIUI ull fnrllf-Ill lflm n1r"' I 9 3 7 III! UIUC

Page 13 text:

B U B B I. E S JUl-I UHUUK5 "'l'ei1in-:N-i-" i Elizalaellilini, Tenn. lfniillviill l, 2. T1-nnls I, 11: llnskrtlmll 1. LI: l'i'i-Nlili-nt Buys' Stull.-nt Vnnnvll 21 Yicv-I'i1-siiluiil Rims' Slum-nl Vmiin-il 1, lllw Vhilu lg Im- lnaini-i-r lg .Ulu-niain Liiurzlry Swii-ty :IQ Prcslilcnt lim-riiailinlnnl lh-lnllmis i'lnl: l: l'ri-siilent Yunin: Ali-n's S. S. Vlaiss 1: Swirls I-Iilitnr liulililvs 2. llld:-ninniei' Nli.:lil':a llruum 2, "UIesAed ure the llEULtflllUkt:'fS.n FLORENCE Bl'RNETT "Flux" Builing Springs, N. C. Alnrslnill Fullsize lg lllee Vlub il: Hnnninuers 2. Senior Play LI: Alhletlc Assuclxitiun II: Asslstzinl Business Miimnser of Annual Stuff. "Her mind 11 mansion for ull lovely forms." l-'llfXNlfl-IS 1lAL'l'ON "Frankie" Biiszic. N. C. mer Vlnli 2, Allilvlii- Assnviiilluii 2. ,Xilicninn lllizinmuiirl' l.ilerrir3 S-ii-ii-li 15, Life Servlce Bnnul Lf: Si-niur Vritii' ,Xlliuniun Iiliuinsnnvr Lilemry Suvletg 2: Senlnr Play 25. "Tire lung n'f1v IIUVTIQ' is Ihr Sll'8?lt'5l.n l.l,LlY CRISP "Loose" Grover. N. I.. .Xlhlellv Avm'i.itinri 1, Zfl Ihislfvtlwiill l. 21, Illu- Vluli L21 tlpvi-i-mi l, Ilnliiiiiim-i's 2: I.lI'i- Servin- Bzincl 2: Atlwnizin I,ilri-:iri Siwiuty 1, 25 Sri'i'etnv'5 nnd Treiiwiiri-r Alliviiian Llternry Suifleiy. "Why zmrry: life is luu xhnrlf' Nl,-XCK D. l'w,Ml.'XN "Blau" flainpuhellu, S. C, Xlziinngvr nr I-'nutlnill 23 Alhuninn Lllcrnrp Sn- vlety 1, 21 Glen Ulnli 2. Fri-slnnzui Plni lg Rliil xnniniur Xight's Ivrc-uni 2. "G1'1'e' mu rl mflliun berlutifuf girls. But gire me llieln one nl u time." S.-Sli.-KH SIMS I-'.'Xl.L5 "Sallie" Kinge Xloumain. N, C. Literary Eililnr nl IiI'BIiLES 15, Sei-ri-tnri l'lii Ihr Phi 2: lhnitist Stinlunt Vniun 1'4inni'il M1-inf bei' 15: Vrllic and Rclmiier in Sliwvli Vlufs 2: Vlniriwlvi' lialainatliizin Knllivruumiiiin Lilerary Sn- vlety 2: Lifi- Survivv Bnnml 2: Fruslinmn Play li Dpi-ri-tin 1: Iizilnggaitliizin Knllii-rgi-miinn Llturnry' Sin-lviy l. 2: Iluhnlim: l. 13: Iiumzirim-rs 122 Alhletiv Associnliun l, 2: Treasurer Freshman Class 1. ' "nl dnnving shape. an image gay, . To haunt, lo slartle, and ufaylayf' . 1 9 3 7 ElevenPage 15 text:

B U B B L B B WUOIJRUW HILL "Wuodie" High Point, N. C. Fry-shman Play 1, St-nlnr Play II: llulvatn- l, l'Ini Rho l'i 25 lialag::1thian Knlliorgcurliziri Liu-rf ary Suvicty l. 2: Nlinisturial Rami 1, 2: Balllimt Stullunt Vninn 1'nunt-il Mvnlhur lp l'l'L-sinh-Ill liahtixl Slmlt-nt l'ninn Vuun:-il 25: Presltlvnt Stat:- llaptist Sunil-nt l'ninn l'l-m'vntirm 25 4'halwlain lialagnthian liallit-ngmmiztn Liturary Sm-ivty 1. I'rtfsnlt-nt Nliuistr-rial Ilaml 2: Art l'I1litorYcar Brmlt 1, I'i1'turt' Editor BFBIILICS LIL Prcsitlvnt Lift Sn-rxivv Hunt! 2,Su4'rotary Buys'Stlnluntfuunvili. "HIS llllXillt'.Y.i it rm! In fflllllffl' lzinisvfll. bm 141 lrnzlrr the rzlnmlule brsr nf IFIIIII Curl hm lVIfllll'.', ,l. P. l-IUYLE "Little Une" Nlorgantun. N. C. 4 llutln-rt'ur-l Folly-:xv l: Glu- t'luh :ZZ Atln-niun llluanlsaln-1' Litorarv Suviuty 23 Manager' Basrhall 2, Vi:-t--1'rvsi1lt-nt Senior Class 2. "fi gm.-ll mznil' is miller tu bv FIIHSPII than grrn! r1'r'l1Bs." JULIA HUNT "Suz" Lattiinore. N, C. Allivnian lilizintsallxvr Litvrary Sm-it-ty l, Z: Ath- Ivtiv Assn:-iatilm l, 2: filet- Vlulr 2: Lift- St-ryiwv Rand 21 Ulasx I'1'uplwt :Ig Managrrr Bnwln-lhall 2, I'l'usi4lunt .lthcnian Literary Erwin-ty 2: Vivo-I'rvv iulunt Atty-nian Rlmmsauor Literary Sm-it-ty l: Alirlsnmmvr Nigl1t's Dream 2. "Nur Inu .wrinusq not lon gay." Fil.-XNCICS JONES ufllaggzie Fannie" Lattimore. N. C. A4-runmluntist fur Glu- Fluh 2: Kzxlngathian Kal- lin-rgwxnian Lita-rary Swim-ty 1, 2: Athletic- Assh- viatihn l. 2: Tl'vasurcr St-niwr Vlass 2: Secretary Athletlt' .tssrwiatinll 2: President Kalagathinn Kallic1'r1t-nnian Snviety 2. "Laugh final lhe zrurlzl laughs with yrruf' NELLENA JONES "Dump" Lattimnre. N. ff. V Basin-thall l, 2: Athenian Rhanisauar Litvrary Sn:-iety l, 2: Pianist Atlu-nian llhanxsanf-r Liter- ary Srl.-ivty l. 2: Athletir' Assnviatinn l. 2: Frvsh- man Play lg Glen- Fluh l, 2: Oheretta l: Lift- Soryivt- Banrl 2: Srninr Play 2, "Ln1v1'ng. Irzuglzing, charming slzeg Child of life and ga1'e1v." MARGARET LEE LILES "Maggie Lee" Shelby, N. C. Atlxlctil' .-tssnviation l. 2: Freshman Plav l: Dpurctta 1: Vhirf Marshal l: Historian Svniur Vlnss 2: Rnntanvers 2: Lift- Service Band 1. 2, Kalagatltian liztllivmeunirln Literary Srwiety l. 2: llehater 1, 2: Glee Club 1, 2: Vivo-Prusitlont Knlzlfzathian Kalliergzennian Literary Sovit-ty 2: Pianist Kalazathian Suulety 23 Baptist Stuflvnt l'ninnf'rrum'ilM9ml1Pr 1, 2: President. Girls' Fnunvll 27 May Queen 2. "CI1eerfuInesS, lore. and rnmmon sense- ln thee. our friend, we findg And so we give our pmixs to praise such rlrzrity uf mind." 1 93 7 Thirteen

Suggestions in the Gardner Webb University - Web / Anchor Yearbook (Boiling Springs, NC) collection:

Gardner Webb University - Web / Anchor Yearbook (Boiling Springs, NC) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

Gardner Webb University - Web / Anchor Yearbook (Boiling Springs, NC) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

Gardner Webb University - Web / Anchor Yearbook (Boiling Springs, NC) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 1

1943

Gardner Webb University - Web / Anchor Yearbook (Boiling Springs, NC) online yearbook collection, 1944 Edition, Page 1

1944

Gardner Webb University - Web / Anchor Yearbook (Boiling Springs, NC) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 1

1945

Gardner Webb University - Web / Anchor Yearbook (Boiling Springs, NC) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.