Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA)

 - Class of 1931

Page 1 of 104

 

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1931 Edition, Cover
CoverPage 6, 1931 Edition, Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collectionPage 7, 1931 Edition, Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1931 Edition, Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collectionPage 11, 1931 Edition, Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1931 Edition, Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collectionPage 15, 1931 Edition, Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1931 Edition, Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collectionPage 9, 1931 Edition, Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1931 Edition, Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collectionPage 13, 1931 Edition, Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1931 Edition, Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collectionPage 17, 1931 Edition, Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 104 of the 1931 volume:

the 1931 crest junior class of the Creston hugh school ' o published by the dedlcatlon to mrs nancy bell who gives to her puplls somethlng more valuable and lasting than the prlncxpal parts of a laun verb thls yearbook xs respectfully dedxcated ' Y U ov 'Qb!J .- . foreword V1 thxs 1961 crest we hope you wall fund an adequate memory bouli for the past year with lts pleasant actxvltles - - 1 l v 1 theme xnaemuch as we have a most modern school be modern too" shouldn't its yearbooh contents 0 adnunxstratxon Classes actlvltles organizations cracliles admwlsfrahon E , I Q , s Jw 5 J fi-7 1 +V I ' I 4 1 I A f 4 i 4? -5 3' ' 7.1-we--11 ' X I' ,- ... P' 5 -3 , - , --1 1 3- k f: -3 - , - 3' . r 1 ' A - , . 4 . ' --1 v-ra p-- Y . -' 1 -: . L T -4, S. X lid V r-1 -f ' "' ' z, .-- H 7: . 4 ,, , Q Uhr, ' f-+ I. -J "" '. . , , . .1 4 5- 1. :r 1 - rf: 1 '- 1 ' 3- 3. in -fw 1, FO 1-1. , ,,A,., .. q . 'U I ' 1 - 1-+ H " F' 1 .-.- ... - .' ZZ. '4 ... Z ' v 1 -U "I -- .... I -1 ,J - .... .., I T A- . .., 'Q' I-1 -1 1-o n-4-4 ' lil 'f :r '5 3' 'U , ' rv: Z 'I' V K .., 3 "1 . .-. ' -1 T' 2 ': E - 1 6' '. L A.: - -0 - 11 25 V '4 Ln A 1- X ,4 i E 'Z "Z 1-0 3 , T A . 1 A A C J ,-, v ... , jf f .2 --1 ' A. - . A. ,F ....' ' -1 42, 'f T' . 'T . ai , - -,. Y 1 . . - . 11 .W 21 - 1 4 1.-.1 C, , 5 mx, .... - V ' A- 1 J , . 1. 1 :E ' - -1. ., V 1. A H I f-. ..- C ... ... 1.5. B031 d of hducfztlon 1 1111 1 .11 0.11111 ll 11 I hllllp DJ 111 xx 1 S I 111 1 1111.01 N 11.11111 x loud 111 Pdllkd. tl 11 KX dll 111111 1 s N 1 Il P1111 th1 ho 1 11.5 NI1 11 1 1 'Y 'f his Rain-fasilw ,Q 'V' Nllx l'Fl'I II KYPR WINS NIRPFI 1 NIR RRI Nh XIISN ROSS NIINN HKRSH N IISCI Pl NIINS lil K lx Ni Ol WINS IOHXSUN NIR IXIN1 NIISS WYXNI' N I WUI l PX ,gf . ' 31 ' A , E 4 'Q if . gs ' if fg 5 V I .Q . , 'f 3 1 K , ' - 5112. 5, -L . 'A -L' ' K . H V3 y 4 -, My v A . .. 5 ' . 5 . - ' 5' ' . g ' , ' 2 - , 's 9 PIM ,. - P Q ' " ' 1 gy . , - 1 - 1 Q 4 K ' I I ' N .4 f ' , v , 5' . svn' lvl' R ,. IR. ".' 'Ill , K , , . . . NIR. .' ' 'nl' 1 , , . , . W mc.: !El.l. t 3 .4 J. T X, NIR. v , . I.'H.Xl 4.1 NIISS 1 l N Nl Ix NIR IUOIINNIN NIISS IRONN NIR I IXUS NN NIISS IxIOSII'R NI Il CN NIINS IINKFR NIISN NIOORI' NIISS NIM RI' N NIR IxI NFE9 NIISS III NI'NI NN NIISS IIRII INIIPR I .A ' . .QC . .IS 4 'sg I I . . I '.' 1 1 - 1 . 1 . . . NIR. SI'.NN'I'I.IiIIl'RN . 1 , , . I . I . 11 - 1-- 1 , 1 1 , . . .I I. 'II ' 1 1 Y . . 1 . . 1 1 1 . 1 1 . A 1 1 -. 1 . I 1 . ,.' , . I .4 1 I 11 1 1 . 1 . .' . . . 11 7,1 1 , 1 . . A ,v 'S rmu N nu lug Nmhoo llllll 1 classes 5 ? J F 1 N XIXI- XI! FN Ill' Am RK M I-l K Nl R1 KRFI Nl KI X 1 uni l'l JUN ISUSVNI-I I 1 . nl Night , I t L1 N I 1 Ax 1 'BWI Xlilill I -Xl IH' K1 -K HAI DWIN mf U we 1 In an Nlunt Nldlt hqlxnmhux Humn Aman th 1 IUX D HI A 14 v 1: 4 fn! u W ll lil' RT BOURTI - L I X I lim 1 1 nl YH R K1 'SIUND HRUVS N 1 mx L I ill lRINl- UXKI L PXP' RKNI- nm x 1 N1Lhv I SFP!! nm 'hula 6 'W ,J me-UI n fx M 4 N I L lkk + x un Lh Rl I- IURNI-I IN N IFN QKKNIH 4 1 ilxkntr 1 Numb I I I lumm 1 1 Hnmf 1 m rl n U Rl H x I XRNNY I vr XR! K I N UUDRUN P IH' H T U n 4 St vs .Le MV'-V' , IX nu ns x x I-Xxx lk 4 -XX I-IDI!-I xl In ml-ImL KI UHRK X NK N IIH L I 1 I X 1 lum lu N m RXIIH FRP!-HKX 41 uknn Yu xx 4 Ill ANLHI' Ill VIAN I plan I ll I lxll II I I JAVII' S HARSII IIII I xx II IIII I at In II I-III. IhI I IIIvn.fII II ll I n Ie IIIII nt I num I I a If IIIII III nl: l' I NI llul I II I Nfl WAR! ARPT IIAXNI-N 1 In 1 I max III I I ec .Inu I I I I vu II KRRIS HILNRI PI Iwxlhk ls rnorc I I UKRAINE- HI' RIO! Lan Ia Huh II ,IIIIII I Ivmlllxk III hunt II r Iox I-mu ls I l Hll I 4,-I .. 1 , .. . . 5' . 'VI ll Vlak :I II' :Illj m- 6 "I IIII- IIIIIIII-It-N IIIII I'IIrIx WI - II :mul lm - is III S :Ik-." . Il:Iil'." I'. 'If I I fi I, Il Il. I. m' A N I' 'I'. I I PI 1.42, II 'I I, IPl':I I I'II'. 2. 'I'I':IxI'IiIlI: l'IIIII EI, IIIIQI- F3 ' IIIIIIII- VIIII- I, NIINII- !'IIIIl I I-:I'I I. ' FI II Nwhl 1 J, SI--I-w J . ', ' V - -U - 6 .1 "HI"Q aI 'zjx III-I-ll :I II-:III--r. 2 I P I I I v Q l hz-I4 III' kind I-I' pop V -' A A -- 'rh x ml -.I II. .IIN .lf 'SAI Q Mm ,L I r 1. m, ,, I ,,h,.,-I Nl.-Iv" 0 IHIIII I :I mln- Ill :I I IP III Y I J il I, 'Il-IIIIN l'IIIII I. . N ' I':'H,. .1 V 1 , y U Na' ' I-II-SI-'-Iy II 1, I I lv'-'-411-1-'I-0" St , - ,-I I prmv if Sr' k I-IlIwll':I I J .I 1, Il:IllII I I CI I I-1 ,gl p.,Q- uf Hi' Y 35 I PNN UIII-l'vIl:fI II I, XIII-II' l'IIIII I I II .-f sr I I'..I..I.-II I PL-.-I .-I -W 5'h""' VIN I- S""i"' VIH- H- R' 3 35' AH if., Il mai, I R . . I'I:II' 1, SIIIIII . 'III I 35. -III 'I I'I:Iv I'I:II' II. IMfIv:II.I- 1, .I I . "rm" CI I, .Xl'l'-vu .' :ff II. I-IIII ' mr I. ' " ' ' ' " NIl.l.I.-IM I.. Lm' "'I'I'I-Q1 f"l 'IN-f'-I ,hh mb. H, 23,33-. M,wl:,i':t t I . K "Il l"m-mI--I' IIIIIIIIIIJ IIlNt'II'I 'If' , - - IF' I P- T, 1 2 3 I4 G. R- L ,Ik ' I I Ili I' I 3 zz, lf...,lI,III1 I. llmk.-I Im- -- 'lub 2, Ilnnli vm-if-Iy :IQ "HH I 1' I"H"'I 54 '- Ilhvr IIIIQII4-IIIIII I. IIIIJ-IIIII 13. , Ycllvy IIIIII 1. li, '-pl f , , in mx Hn, G ' -'I-'II-.W II,-. win y -I , ' I P I UPIIYIQ' ' ht." I'. 'I'. I 2 34 I, 'I' A ' I ' 4 I' I'ixil I 12, .llllliur l'l:I-I IIIM-' Z4 Q4 Sr. Flaw I'I:Iy 1. St I I 'III I, Ili Y Ci. Ifmnlllzlll 1, IIIIJWI ' IIIIII I L .L 'I'l':II'k I. 1 .gk I , 'I -I ! f'II'I . . . . . I ' .I -ix. ..i.,. yu fe-' '-hv'I- 'f '. A -. .. . 'I es wit I- -,son IV' ' A I A I A " P.'l'.13:II,G.R.l:::I. ' .-Jh,-...lr , " Sl. l'IIIIm 1. A1 Q :Q I ,I-- ' IH LM A mu fil- FIIIII Lf. I'I'I-N. II: I' Inriwly " I G R 1 CIIIII. G. A. .-'L I I II, Iiu-Iv' 4, I I I A Ir:III I I 35, Ibn--IIIIII I I TI. VI-I It II-IIIHII I I II, 'Ik-lllix I J II. ' . L, I , , ' . " A 4 , I Os FQ Q- 4 PY ,- XNIIWRIR-XIIXN1 I I I I III I I DUN KI D HAI DIN In I VIL III' X I I I I Il lil' RN 'IRD III' RIO! In lull! m Illdll I lhlnk ll Ihmlll IIYTIIIIIHL I Illl NIII,l I IDU INI- HI-I K KFNDORI- C IIIII I Im MARIAN llll kl-X 111 1 1 INIKHTHX HINI-S x n 1111 1 11 lill H0 11 1 1 1 1 N11 L11 1 1 111 11 IFN ll' X 111 1 1 frm 1 x ' V11 HII N11 ht 1 it 1 11 11111 111 IQQ x1 11 1 1"1 11 1r 111n1n11 1111 UARI INI- IOHNSUN 1 1 I 11 1 1 111' if G- -gf Au- 1 4- lllklil I'S Hll kllk 1 mm 11 11mth1ml Q1n'+n 1 1.1 1 t And th1n .mam 1111 5 0111 rvttd 1 Rdlilo Chlh AX Stun N12 111 1Il Ni.-1n.11z1r 1 Ba k1-t na .11 M1111 1 N1,1111L lI'N HUAR 1 k a nt 1 I I' I YTTE 0r1h stra 1 A 1111 111111 1 ' Declam Hom 111t1 1 B4 keth l Q I H11.h Schuol I xhrarmn I-NTIIP R HI Tl HPSON 0111 1 11 a 1 Uldff an ll"l'1DrP HYU 1 Orchmtra 1 Hom 1 1 1nv,1 st 1 Stnmz Quar 1111 ax ANDRI' W JOHNSON NI-X l 4 UNC I Ulf! llrflliilll 111111111 chaps 11f uhlch the -Hatc- 1n1 1-nhars i 1 All School .11 -1 P v Sr as Niunt Nuzht 111 1:1 1 Rnxke a1l H Nouns, K Wreqtllnpz Cluh m 1 1n X1 ll IA' Rl KRI-T JOHNSON 1r1nL1r 11 the f1111n 11111111 I1 111.1 1 Ba-1 9 1 P11111 Dance 61 Sons. I l Iatmu Or 11 7 Handl X 1111111 Arrow Staff 1 T 1r K., II KRRX lxll-Nl INQ 1 me mx 6 Q 9 4 x m PIN! KRD ki-NXFW kllll vu X 11 I1 1 Q I FSTHI-R kl HNS -vmp.41l1! I VX md lt 1 1 l-N Hell? nfl vx 'U Am H 4 N A null 4 R.. v R- Q' X5 X KIIN 1 IH KPNN ll L PR KN4 IN KHININI lm XII 1 IU k NICKFP X I KX Unk SII- N NIH! IHNX I N I Nl,,x 1 n w x ...X , X U RIN? 'VlcShlMNIlNl ld NY lfll w L .4 IM! 1 nl NA Rl-X X WIN!-R Il ll VIH , L umm. 4 0 I . 4 NIXIU XRPI WOR-XX Nl: mmllmx Q n 1 l'l F-XNUR Nl-ISHN ll X I I,- 1 mum Nuht Q: N nm Hum, mu 4 'M N .1 lm 1 Ia 1 x, 'Ill-X nk 1 hnml 1 -rn 4 BARBARA UWIMUND mluala I mu 1 It MIN I Il Iullmll nmtu Q alnu U 1 In 1 y u ANNA PI'ThRb0N mm nan Anna mx U 1 hate ml I I a wnul H-my Nu It ws Muff III- TTI RAMHO w ,ml vs N K LK! I I um Vlu-us Lnnu 1 1 H IIIUI N um N gh! Nm I Ii Q- num Hunnr S an lm tx S mln nl uncll ' I Girl I In Junmr 4 n A Q 4 w Iumm Ii mm 1 Nu aug Lluh xx I IllL.IdY'l IIYTI Q 1 II DRILNLI: RIN! BI- Rl urn-nu w 1 Imn In I uyhmly IIA 4 Qhali n IIIUNARD Rl DH I'R Affululltx an 1 r III I unani 'nh my M, vi' nv-9 Q. it X IPKRS n hx NURVI KN I PTI' RSUN I 1 1f humur KRI- x xl A! x n N 1 NH In x N llxum 4 N A! A I IRUIIII R SS n , v U 1 Nlunl Night II 1: rr l kn un Iunnn N nm A 4 X Q Iixhth N mm hu UN 1 II IIXNI SIIIRUPD R X I MITI mx 'Vllxm u U . u nm 1- ll I l nm u ay 1 A HD Stunt 1 ht I. 4 ldm II-vnu Lon I-4 k-tbull Y Drum u IIUVN XRD SKI I 11 x .1 11 1 11 Nl! INDRUTIIY SIP! h xy 11 DUN il D SNX DPR 1 1 1 11 1111 1 1 11n1 1 n1 1 DURUI IH Sli- KRNS 1 1 1111 1 l Aiwa' N ININ SHIIIPY 1 1 181111 1 lt 11 l"1111Lb.1lI l 1 111 L 1 AND- SVIIIII 11 1 1 l1111l111g n 111 11 11 11111 Lh111 H4 1 1 1 Home 'V111 E 1111 1 n1111 111 N 9 P I Suuhnt Cuunul 1 11n11 111m ' N111 1 11n11 1111m 1 -Xrruw Sta 11111111 Huy Quarul .1 ella Q 6 IIH YI-kllxl-R 9 X 1 l 1 .I 1 11 RAID SW -XX K ll il 1 -.x11rk1 111111 apn- i 1 1111. Iv th111L 11 n11 RAIHRYNI' bTl'llll-N 1 111 l'nL mx 1lf 11 11 .1 bl 11 U1 1 1 1111 111111 I H-XII-I SWAN 1 11Vkn 651 UNK 11111111 as- 111 1 Ba ehall 1 1 1.1 F111 Runrwu lenm 111 ,FH n 1111 1m N 111i 111 1 x! X 1? f- X., PRED! TUI ANU , 1 1111 1 11111 1,1 1n 1h1 1 4 I'Rl 'WAN 1- 1 1 1 I 11 11 II 1111111 1111 11111 N LI11. 1lI1 111 1 1 1 11 11n11l11 1 N N11 N.1l1111111l II11n S11111 11 11 1 N 1 f N 1 DORUIIIX I -KI IN 11.1111 11 11 11115 AI U I 1 l 11111 N 11 'HON-K WAN YFISUN 1 11 1h1 1 NI11111 1 Ufnl l UII Il Q 1m 11 1 1 1 R K 'W-XI' W-III I 1 YULI111 v11 1h1 1111' 11111' 11m1l 1 1 11 1 " Q I A I III! N 1 11 1 111.1 , I I Ill ROI!!-Rl' IRI S11 XRI I KNSIKKI 111,11 1111 II11 L IH I11 1 11 N Wills 1111 L u1lI1 11 n1 1 1 15 1 11111 11111 1 m x11I 1 1n11 1111 111 1 UIXI VIPIDM N 1 1111 1vx 1 1 1 1 11 11 1 1 1111 a 1111 1 1 1 m 11 1 1 A 11 1111 1 1 1 117111111 IURICPNT VI HITI' 1 1 1 I'TI 1 x11 111 1 NKTAIII' WIIS N IVAII1 x 1 1 11m1 1 1.1 1 1111 11 II11 1 11111 Hum 111 IJr.11m111 W KRNI-R VIINN L ' 111111h11-1 'IIII IIRI'D I I STIN 1 I1 x1 I 1 11 11 Ntum Nlght s1111 1nn1 1 I1e111 I-RI! Ix JOIIANNPQ VI H111 1 1 1 1x1 rl1 1. Q XA I! II 1 t I 11 I 111 11111 ,- -v x. K1 1 ., . . 1 ".X111!I11'r 111Ii1i1I 1:11 w1:I1 :1 'fri Ni111'I1' t1'111'I1 111I." I 111.-1. 1'11111 :1 1, M11-101 11.1 1, I Ii:1111I I1 1, 0111-1'-Hx 1. Hi Y 1, I 111..11.. 1-1111, Il A ' 1 1 I ' ..'U.' "N: ' - u1-1, 1111iI1- 1-x'it,4-I at ' -1 :mi YI-1 I1I11Nh 11111 it , m-1 'ny '11u'f" .XII S1-111111 Play 1, T- 11 I I 5 I. fI11'I R1--1-1'11w I 2, 1' " I'f1'. 1'I11I1 11 I ' si' I. - II:1111Ii1'1':1f't II. IXI11-r 'L 1 "XV11I1 :1 fm-1' Iikv miuv, I 1-:1 I W : i V I 1211111 4'I11I. 'Z, X. "N "NI1l1I1'1f1I'N I1111- 11f fun HIII a 11.1.1 11 ,..11-1..- 1111" - 1511-1-f'111I1 I Q 1 I, XII '1 'h r I 11- I. 01-V1-11:1 1. f ."' If 1 121. S1---r I. T- 'Q I 74. 'V Gin-I IQ1-N1-1'xw J ZZ 1. Sf'-'y. 111' 11. .-1. -1. 3, S1-113-. 1-f ,1A 1 111111 Q. 1:11.-111 1:1 .x. .1 1 2. V 4, 1 1 1111-N1-If 'I' a wh1l- IT1- 1 111-1--11.11 .1-f.-- 1 l I r Xwnwr' Htlnvrx pm, , x. , X 1, 1 . SI ulwuf 1'-HH1 'I II'-5 14-X--11 lulnrx Immun Hllnvlx X 12 L" Slliflvlll 4lP1lHl'll lfvpwxm-I1 XI' Nl, 'N 'I -I H X!" L lnlzrlx ,lulwrr'-N-ummm' Iigmqm r ,' , .IM , 1 .xx 'H ,X 4 I ' l,,, , 2 -1 9 fx' ' Ii V .l1vr,f, 'ull 41 I"uw If , V 1, H NIQI N mx XR N HXK 'C' 36 3-Q G- 'W 1 H'k'lN hXll XNDFRNIN XIX KI Il-NRPITH HIFNIXNHX HI-Nh R vx DXII- BUIFN rl xx f IIURUTIH RHI TON Um u llc 1 X2 I I 1 1 H085 XRD BIHPR 1 4 um. U 1 "' IIPPURD lil Nll-NIDXIH KNDK 1'kHTl I' U .nm 4m 1 N1 J f if at 1 ' V Q-U N H0 KYNI' IHINI- S I A UP l HX IIRIIN k mn Urn! ltr tlfnll' R IH Kkllkl T v I n u. :- I Iurn 'N inf ihurl k Suu uv KWIHI! Nu tw U I 7 4 ru VII llll 1 il 1 4 1 11 X101 K QR FS 1 1 111 UYYIA llhvfi RH HARD DAY EX 1111 1111 R-Xi 'VIOND DAY IS 11111 111t 1 111 41111 'WSW X if 41. 4 PRNPSI 1lH4lx N 1111 1 1 111,11 1 1 1 Nl-Rll-l-N KR PS m 1 1 1 1 J-U lx QRVHHI-ll-ID 11 11 11 t mum 11 11Llln11I1l 1111 1 lidskml 11 FIN AR D-KYIS x11n11I1m 1111 Hunk INJRIQ Ill-Y Ol 1 1111 11 Ba Q 1 1 1 x1 tl umm u11111n111 Sw N., ,v M NA Dll n N x JFSSII' DURSI- X 1- A u nu umm I n Ie.-nh ORETTA Ill Nl IH you l' PIN bd'v sn 4 rx n x 1 f UI Ill I-N ll I-l'lll'R mr u 1 In m m 4 QKNKW? 5' 'QZMQ S! Pl XXl I-S INJKNI' 1 I A 1 DUN 11 NIL H HDSPI HINI' PIN INS xx. 1 v 1 1 Hum Tl l S ll I-XXSHFR 4 4 I ml I' IH FIS! R I YTIIH l un Nu 1 1 URFN I I H-SNP HH If x x UPI 4RXll I x un um: rn 1 1 1 N. .' A HRISW . ' '-',!.. x l f. 'S IUR N L fl-RXIIDIXI' I-RXllI'R HL A HRUNII' II-R 1 11 ull! I U I-D Rll-I K vu mv -RANK VRUNI-IR" uk fm ll .4-g f" l-Nl Ill'R ll-XRRIN I PN Ill' A 4 mu 41 1 11111 4n14 4 SS!-ll Ill-N HUV5 -XRD Hll lxllk 114 4 N n14 ,, 1 I14 11 1 4 4 4 A 4114 Q 1411.11 6 4 1 41n4 Lhx 1 4 IeR4lH HUWII' 4 41 1 4 V 1 um 111111 1144 xl nl 1 Nuff Lh x4h44 4 Ii41m4 45. -IE- Us 07 ln FNI' H-XXX 4 11 M KRIURII- Ill' -XTUN 14 thu 4 N x4 4 4 11 14 un n P41 4 Q I 1 4 I Y' PN!-X I-NP H N 441111 4 4 V511 1 VI 14441 4 un! I 1444 N N 4 x 1 l m4 4mm I IIXN 4 A114 X H44 4 4 I1 Nu A 1 41m4 sh S4 4141 1 1 rm: 141 N 4 4 41 4 14 vu Aff 4m 141 N REX HI PPMAN n 4141 mm urh mln 11114 14 Stunt wh! Iumlullm. 1 14 xsrll I HHH KNXI- INFNIIUI C 1 KNK ST 1 muxu r ml-HR B3 1 kl'l-I 1 I 1 1 0 N ll KRPI' IVVI N 1 1 4- x Hm 1 '11-XR kl'I-PP 1. x 111 Nx111 11 1 1 Nl I 11 I-Il' XNURI- kl-PII-R 'UN 1 1 ll l HKD KPRXS m1 1 W 1x 111 4.11 111111: Xthl 1 ,..X x.. K 1 L01 ISA Il YT Rl 3 .. 1111. 11:5 1 --11.--11 1 12111-1121111 1111.-1-" ' It 0 1' '1 1 Q 11, 19111 l'111l1 1 J '1 1111- 1-111 11111111 I 111-11 4.11.1111 ' 4,,,,,,,..,,, ,gl 14,,.1,,.11,:,j1 1 3 ':, ' --1111.111 11 V111111' 111-m1 U ' H:h',1m11 1 :I Sm.l,,,. 1 L 1',, ,111-g1lf T, 1211. K1x--1'x1-- 1 .' 3. V 511.-111111.11 1, ll':1m:1'11-1'!1111J. 1'-.x1111111 H111111 Ii1.11m L 1 3 if: 1, 'IA I . I' . I-If .- '1L1. 111:11 m:111 l'm 11 mzm NM 'AIX "".mn'!1l.L' VMI Huh H Xu Nt 1...1.1, -- '1'1't':1"""' . .I , I ,, ,, P, I. I , 1 Gym. VMI, ,L HIV Q, 1- I 1 J M 1,11-v 1 111 , .1. 4 ,.11 1 1 , X, ., 1 ' 4-ix X111-11 1'11111'11- 'Z, 11 11 511x11- - , ,.-. , .I I I .M 1 1 A 111.1.1..f' 1'1-111 g z 'f""X'x 'Y ff'1"1"', - N11-11'-111-'1v 111111 1, X11-1-111-N H1-1111- IL1-.1111 Q L A S, . . X ' I I 'I 1 'I .111..- 1: 5 11111.11 -.1111!11f. I i--1- 111 Ln-111.11 111111: , 1 H111 '111111111 mx r1111'11-' U11 1, i 111111 111111111 11 vw" 1' 'I' 1 Q 11, H1111 l'11111 1 Q 31. FR-I ' All A- IVE X111-11 l'h111'11N Zi, O1-'1-11:1 Ii. 1 l .I'.1111-1 Vluw Plug T1. S'-YI' "11ul1n' 1' ull' 1':111'1 1111. :'1:1x ! -"' 1 J l'1"'1-,f'1f"'f'1'L lun .,, 1',,, 1,,,.1,f,1"" V ' '11-1 ,, 11111-111--V. 11:1-.1111-1111 1 ' 1 1i:1N'11:111 1 I Y, h1'1'v'l' I 1 Q .1, Y1-111-5112111 1 I IL, 'IH-11n1N 1 1 3 1, 1211! R--11-1-11N I 3 211, Dru 1, m:111- l'I111 1 12, X. 'X 1 I Ii. V111-11' 1.111111-1' IT. 1111111 I 11. I 1':1-k1111'11' Hum' Hmmm Il. l'1'1'x1 -11111 1i:1111'-- 11.11 1. Y11-1-I'1A1-x V H1-m 111111111 1. 11111 RH V N1---11-x 121111111-I I-L, 51111, '1':'--:xx ,1.11111-r l'1:1XN 31 .-X1--1-11 .':11'f 31. 1'--1-X1 51:11 J. N: 11111111 H1-11-11' jl' 'I ':1': S111-11-11 'L 'Ia-115 11:15, 111 111-ry uux, l 2'2" Y I UI:-: -" 1:11-.V m' 11111111-x11v 1-N-1111x." fv , ' ,YW ,PAM r,,11X, 1',1 ,-.,,y,,. No 1' 1' 11 .1 1:11-1 11.--11-1.-.1 1.1 'T .1 1' 11 , ' - Q 'ky V U - 1 1,,, It 111,1.- 11 1.4p1.111 Y li' H' 1"'1' " lxh":' 'X' P xx 1111 :1111-1'1-1-1z11x1- 11111111-r11'1-" Q, . K 1' 'I' 1 l.Z,1l11-1-11111 1 I. 1121- , , If 111-111:1I1 Q -3, S111-1-111' J, 'I'1'1111x 1. 4 ' 1' 1I1'1 H11-1-1w1-x '1, lP1':1r11:x'11' V11111 1 i 1, 'l::1'-111L"'11-Q, 1 4 Fl,lllU'INl'l-I ' Ilflik -' 1-L rr 'j V L' ,jf "I'11-11111-1- 11111-N11'1 111-I11-xv 111 R "X ,,,,,,1 .- ,, V11 .X . V"'1"!'4'1ilil1ll 11111 1-1-nu-r-u111111." Q v1-.111L:11111'111lX111111.11x1:11.111lfw. ' 1' '1' 1 3 :1, 1:1.-1- 1'1111. 1, 01- .ln 1,,1,-- ' 1'111-Nrrn 31, 1111-1 R1-Q-ru-N 1 2 .L , A Y 1- 51' -55 GI,,l,1-lm, -55 1- W1 I':'1"' VMI' 3- l'Xh"" 34- l'11111-11- 35, O1 -'vita L1 Zi, 1311111 M111 I 23, 1'N - 111 ll. 'l'1':11'1-1 1 I 'l, H11 I I5 .- Htl' 5111112 1 1 X, g- 4 1 R KW 'HOXD Ixl'RRH XX 1 IDHRUTHX RRI I-f I-R ml 1 IUID nhl mM x um Ixl-NNPTH lXOXs 1 VIXXINI' Nici-Pl' v ll 1 3 m- 1" Y r-. , 3.18 ' we 5 vf 5, . ., 'Pl lx I KNN I v x I NLM! 1 I Nl IX mx lx 'N K 'Shi' xm no x IM 1 1 1 Mft f N lx N un! I N Q RUIHRT 51 ITlNllI WPRRIII MKHNI- nt Av vw Hx Nu Nu 4n1 1 n 4 I 'W I A HL mx DQRUNID K VIUORI' ur w I H an 1 u zx 1 mll I u u- qw 2 Q aw IQ XI 'NIXR N fx 1 IUI'X Nik! R X 4K I 11 PNN I 4 Hnmn Iwulmmvm TTI V IIIK 'Will uf: AUHL Hum rn m I Ram HIL v H1 mf lru rn XI I NIURR Ann L n Ina ,v x, JOHN Wil ll-0 D Nh ll'I'l'l!S N um x 1 1 mv .14- l'RX lRl'Nl0TI' lx ua 1 r 1 x um SHIRI IW RH H KRDSON I H11 :vw mx m 1l1m.-m1 l L HL x 111 111 1 I 1111 111 1 mlum :ut 1 1 A N h 1 m H11m1 1 A 11 1 11 N 11 N 1111 n 1 1m1r 1 1 1 u11nf t H1114 sv .ff M1 IH' RNARD Rl DH I'R LX Hx 1 I 'Y' I UN I-RXK I!-llNIlk 1 1 IH R nmhlm KR! KN RFID x1 1 u NIL lt 111 1 num N1 RUVQI K N1 mmh 'Wu 111 Stun! Lhx fur 1 1 Hum HI SH I xl I mule nm vllluv 11111 1 an 1 I x1 rn H-KRUI ll S-SDI PR 1x 1 11ml 1 I111 nl 11 Nl Huw: ll sr url Gn- x x iii? 44 run s 1 NHPA 111 NHL f .- fi "f ' Rl 'Ill SMH H KK IX nl III I 1111 7 li R1n1 1 RKID HIIIIX 4 1 1. n MXH! tifllllk 1 1 1 Ufnl Ullfn tl 1 ltl I I L-nl IIU IN!-A Nl HMUI mn x1 Um r L 4 Id. 1 R nmlrl 1 Hmmm 11 Hum i1111m 11 Xl ISHN Sll RR 1 111 111 1 111111 nthu' thu r 1 11 1 11111 Nu, I sk1Lh.1ll 1 1 er mnnn 'lu IC uh 1m1 1 Nauuna Nu 11 1 Ntuvh nt Luun lu Irvxlun 1n11 R111 1 Ill- ANI' SMITH mm 1,r1aer m in st 11 11 1 lud Lhuru- 4 1 I umm Musu 11 vm Q A Stun! 11,111 111 4 N 1 1 Llux AI 11 CPC IIIX 1111 vu 1 1 'Sill DRI-D Sl WIN!!-Y X 1 L J 17 If X.. ,K W ARRILN TADDIK KI- N Q xhm llh Il 1, JOHN THOMPSON e name I1 vx A N A umnquuul mur a I In X 1 n I um nl NORRIS Y AN Nl-LSON mt that Umm lhm PQ ll I mul A I IOIS W Al AM-KN 1 may I r I fn km Rambling I I Um. IFNOBIA WAI I PR Q ghoo Q -trws 1 ae wha she lldvs E s nthall I Q- en I erm-tn nh llrudft Llub 'iq' Lu 1 - fn X A I' IIN K FIIOVIPNON .- I l a V li II 1X J t I as I. mnm 14 I mhlmy, U ll-rk N 1 1 0 1 I NLR I -XI I INI- THOMPSON I ra I HL m 1 Ihr H. Ill 1 In QI 'N lxul uru-4 Ops rc-Ita N un! IL Izukv Mall I Z I 4 Soccer I Inn 'K Q5 1 11: Ilamlm raft L u 1 xvumlm U 1 ru N lu' III mn .mm 1 Home 1 m I r I u NIAXINI- Xl-TTI-Rlik W li lHII'll fnl F 15 lm. with hm r gully natu Stun! Nnzh I Q I llll I' I l I IN . u I C A 4 Ramlm N In l btamp HI Apu u 5 Hnm4 C n m 1 Ham I I Yi ll-XROI D W AI I Ail- Il 24 uvnn I ln I Qlwllll Jl'AN WHITI- .h an uhll ml um 1 lu Glr -.1 lu-N 4 Drums A w wxlx vu II u Dux KI ll N ISININI X 1 IIIRI' VBUNN x I ARI NUI I' I n 4:1 x 'su 14 Q. ,uh I QI WIIIIVIU I- NIN-X VIINN MARK NISIHR lt xx f 4 fx ,. x.. nv' Q0 Os as Q6 1' 99 lx 5ODhOT1lU1Qs unth HlmlNil 1 Iirmsn x 1 lam N ll OO .J 'N "Studious Soph! l.m.f',.l.l1vl-vw! lu VNV! I' ll.-Nm' NI Ilzn mi. I' linux NN IM-iw-xx,I Iluxl , -1 C3 nl!! 1 Sophomoreq 1 r dau I ---'ps 40 an CO N mllvvl N H 4 1 IN I1 1 n 4 va 1 lx Rlwllu 1 Kaxa Us N x L .11- Soph0m01eN 11 814111111 N N 11111N1 X111 11111 11 N 111111 11 1 11 1 N 11 1711 N N 1:1 1 1 1 11 n 11111511 1 1 1 1 1 1 VM111l1 HH 1 Q N1h1111I Np1r11 Ir11pl11 1 1111 11 N ,, 4 NK 1 milf 1 1 1111 T 1 1 r 1 1 1 N 1 . 1h1 umm 111 N 1 1111111111 h11 1 :N 1IlIiX'l L N mg 1 N .N 1 NN ll n .N 11111111 N 1111 N Nl N N 1 111 511111111 ll nil 1N .1111.11.11 l dx 'IW lfN'lllN N111h1111N N11 11N ll , .4 5 1- 1? 4 V, 'Y . T X T ' 1 ' .- 1 , K 1 N 9- 1 1 111. ' V - - 1 E A ,, 11. Y I ' I 1,1 Y ':. QL ' 1 1 . - , 1 1 "R'1di ' ' ' X' Y ' 'N F" 1 , . . . . . 'U 1 S5 . 11': NHNN '.'ll1l'. 1 T, Nh- 1'l'SI L, R. R11I11-11.N, I1 S11 111-1'N, NI. Sum-. ll, ,'1'l 1. I' Sh 111-1, H1111-1 5111111-1'. Ma. 511111-1: H, In -l T H .'n11fh. R. .'11'1:uN, 11.51111-1---1111, IW. S11-1-11-IN, fl S1 11111-1-, K. 51:11. H Tull 11111. .I T1-1111:1111, Ii 'IH zm 1-' '11-111-. 1' '1'1-1m:111. W 11111111-11, 11, W111.-1--11111-1, 1.. W.-11- I1 W-N1, 11. W111-1111-. 11. 112.111, PI ' . T.. fl , I-I. VN' H1111', Nl, S11-1-11. 1 1 1 1 1 1 1 . - Th- Svh l 5111111 T1' phy 1: 1111- h11"h1-N1 h1111111' il 11111111- 11111111 1"111 'in. I1 is :111 1 1 .. . . . '11 '111' 'l 11111-1'1-11 ffl 1111- h111111- 11111111 1h'1t Sl'1ll'l'S 1h1- Ql'l'2lt1'YT 1111111111-1' of 11111111N 111 N-1 l'11'- X- NI1111. Stiillll Illllll 11'11'111'i11'11111r1. N1-h1111l 11111-1111211111-, 1-11111111-11111111 11:'111,,1"1111. 1'h1!1 1111-111111-12 MLN ship, 11111Ni1'. 2l1T1l'1Tl'S. z1n1l 11'z1111z11i1'N T-171' il :ix we-1-kN' 11-1'111. Th- n-11111- 111' ' " VIIL1' h111 - 11111111 is 1-11g'1'z1x'1-1l 11111111 1h1- 11'1111hy 1-z11'h 11-V111 111111 ip fIT2Xf'l'd ill 1111- " ' Lf 1111- X11 1 1'111 111. TI11- S1111i1-111 1'1111n11i1 ll'lj'.' 1'111' 1111- 1'11s1 111' 1111- - 1:1 '1 11. Th- 1111111111-11111111 1'1-- .'llTtA ' '1'11111 1h1- 11'1111hy 1-111111-Qt T'l'l.' 111--11 vc-ry N111'1'1-,"1' l ll 11 h'1.' N '- -A - - - If 11111 ' '- 1111- status 111' th1- h111111- 1' ms. 'K Th1- 11:1 111' Tlilllll' 1'1 111N 1'i1'1111'i1111.' :11 1'z11' z11'1-: 1 1 T Sig'1111 . A--4-- 154214 1 T ' "1 -' ------- UZ.. N, 1 1 f 1 1 1 1 AX' I,-.' f" ' " 11-s ------ 111510 1 1 . V II AN ------N- 111110 1 E12 K- Q - - ----- 151310 1 142111 K4 - N----- 1211111 ' 1.. A. - ----- 111:11 ft ' .' .' 11: ---Nf- 111:21 1 111 11111111 n11i .1n1i ?0 1 oxhmc u 1 N 1 C54 1 ' mry Stzlli " Hull 'N lI:a'.xkuxx, PC I -4 ' ' I 4- 'z -- "-, .. 4u5. "vw,. Q- X. ,211-. 1 Q- Q 5 1 1 ,7 , V x., 3 .-, 4 ,:.4x.. .. N , g' X., M.. , ,v ,4- 4 -1- '.'F QQ Wimfli' 'E-Jw-m F1 ewhmen l'1Nl N N Junxul N lx A xx. I 1 1 lx A Ra 1 99 Mihai... . ww 'Z A '. ' - am . ' x f 1. Ii. HW .. fzvszf. -. 2' .1 N, ,'g.,, 1 ."lr - 5 Sn-14, ' ,' -- .' 14 1 m , S 111 . .'rnHh. ' .' -. ' .' l fm"x, '. .' I- 1 . . .'v:v ' V ' "..,v'n' ",.ll' " A '. I Q 'IP , V' "4', V 111 1' -fy. I 'v . ', .. 'xnkv .. ' X I1 ,. -I -, .. 'mx f. F1ex11me11 111 111 111111 111.1 III rl 1 I1 X It 1 1 1 1 N1 11111 N111!11 511111111 11 1 1 1 1 lx 11 11 11 X X 1 11111 11 111 1 N 1x1 1 1 111 INN I 11n1l x Ufflurx 1 1 N 1 11N 1 1 11 x1111 1x IN L Y ,- I 1 1 . ' I J 4 -Y A L K .Q N . 1, 1 1 1 1 P 1 . 4 .' , . , . " , I ., ! 1 1 j 5 ' ' 1 1 i A A "Y '11li11n' Il - ' 11' ll 1 'rly' 11 s111'I .'1"l'1ly. - N11-111111-11: ll .x1.1..11- 14 111111111111 1-. 1111111...-1, X1 111.-1.-.11 1: 1:111111.-1 5 11111.11 .1 1111111 N1 1111111.11111 .1 ' 1l111X1-1 1. 11112111-2, U 111-11111111'11 11 11111151 1x1---11-1. N1 K1111- l' H1'11--111-1.111-, 1' 1,11111- 31 31111111111 11. H1111-1111, 1. 511-11-1 1'1. N111111'1- 1'f H111-1 1" V1-NM, N1 1'1-N111 1' 1'1'1"--151, 11 41111111 11 ,"1 11 1' W 31' '1 w.-X-111. I1 1' 11 11 KN 111 12 11....u..1 1 1 ,X 111 11-1 1-11111111111111 P11 il 11111111- 1'1111111 111111 11111111 1111 111 11103. 1111 511111111111 111111 V1'11ll1r- ' 11115s 1111- 111'u1111iz11111111 111111-1111111 215 il 11111111- 1-1111111, 111111 1111 v14l1t'r41ilj'S 215 21 11111111- 1-2111111111111-s I 1'l1111. V ' 1111- 11111'1111r1- 1111111-1'11111 ir 111 111'111111111- :1 Q11-:111-1 11111-1'1-s1 111 11111111-1111114111g 111111111-1115 ' . , . 11 211111 111 111-1-51 11111 1111111-111'11111'1- 1111' 1111- 151115, .X1 111'1-S1-111 1111- 111111 1s111s111ar111g'111111 :'1Y111L 111-1111111f11'11111111f 1111 1111- 111111-1'1-111 111111s1-s 5 1 111' 111- 1 1111111 111 111 11121 '11111'j' 111111 .1llX1 1111111111-11-11 il 1xx1-1x1- 111-1-11! 1111111 1111 1111- 1-:11'1- 111' X 1111- 511111 111111 I11l11S. ' 1111-5' 111'1- 1 111' x11111.'111g 1111- 111111-1'1-111 1'115w 112' 1-11-1111s111:', 111'1-v111g', 111111 Q1-11 -1'111 11111- I1., 111' 1111- 1111111 1 .X1 1111- 1-1111 1111111-11-1'111 11lL'j' w111 111111 1111-1' 1w- 'j-111111- g'11'1Q 111111 Rl Q11-1111-1' 11l'F11l' 111111 :111i11ty 111 111- x1'1-11-131111111-11. 1111111 111" l'Yl'1' 111-1'111'1- 1-1111-11-11 1111- N11111111111111- 1-11155. fr 1111- 1'11111 1111-1-1s 1'X't'l'j' 111-. 1'1y 111'11-111111111 t1l1l'111g 1111111- R11 11 111-111111 111 311' S11'-1-1151 11111111- 1'I1' 1 l11k'S 1'1111111. X 1111- 1-11111 15 1-11111111151-11 1-111111-ly 111 11111111-11111111111-' L1'1l'1S. 1 1' . oh F X 1'1' -S1111-111 1l11'111115' .'1'11111111 1 .. . . 1 X1-1- 1,".'1l1t'111 1111 -111 B11-1 115' , 51- ' 'l'12ll'j' Blu." - '1111l' '1'1'l'l .'ll1't'l' , 11111-1 Yi1111111-1' 1 0roaNlzah0Ns W J 3 r 1 Mi" 1 Y Ln ,wm,,, , X I ,. Q :him-I xIt'IlllN'I'N , l'v--,Xu-rf I4:1j,rvr1- .NlxN.q:mrw1r,g XM' !'V1'Xl'2l'HT Muzi, lxvrxw, S--Arvlzmj. Ifrrm I'--tymnf-. 'lkxfzwlnwv' IW.. I'-'Ili l'wv,'rAw Inq. 1: . -M ' lam In - fm-1 IPM-f Q. llwx .X w X.i"!'1L 1: .,1" 'A X! 1. '-lm Ei,-M lmnllwlurx W. ,Nlwx lvwrax Hr- Huw: I .Nl-- IIN-X Xlfx XYj.1:r, w.x- 1. HW .Xlfx PM 41-' ANI-x W1 A. WRX link low .Xlrx limu XV:-VI1. .Nllx Hl1iILl'1fl:I"'xXU .Xlrx 1 HHN N, .Xlrw Isiv 4 J .Nil-, .Nl1SlX.mm11.p- .Xlnk ,NIU Mil .Nlrw Iizmdw .Xlle .I, Y. lI:.!1:uxlXfw1 ,Xlr flf li. Il:-H H1-. Hgxlwh 'lfrllwqw N. sunny- -5.-Q., ,Q :pg TVIus1c C ommlttee N 1 N IYTII Xl I I X 1+ uv Q nh I4 1 n L 1 4 u nm PUbl1L1tX Commlttee nn 11 n 41 In N nu A I n nm lhlxl 1 xx Xnlun lull Nh Nh 15 i Q ax: A 1 f' - , ,' u- y ,,. I. , K- 5 - M 'f X h 0- f . -. l 1 , 3 , 1 'LA ijh - V I Q . . X N , N, I 5 , 5 -'f N .. ' X 'Ax .6 t '- ,..: 'Hu- .3 Sw? 5 . i N . 'U ' N ' K A L , 5 Vir'-I z'-M: I--fr 'lv muh! IW. .'t-nrnx. X Iiznnlin--. Y, .R-I M, ll lim-Mvl. I.. Kl:m+. R. XNMIII-1 ly I-1 I'..1..An.-1X. cm, xx' ...rf X S1--'--1 1 "wa Ii, hu-IH-z'. G. I.1-'Q-V. U, Hull. 'If Ullwhlzw--1, .I NN'l'v, H. H-N, I-I Vu-t. Nl, Gr: um Z' S RX-h:n'-I--vlx. Nllw KI--xt:-1' 'I'l11:wI 1-.ln Xl Srznum-5. .l. linlmv-lx. IC l"v:m--ix. .X lux Nl .lunxvx I', Nllllvr. N1 Hvulnn. limvilx rw-w X. Hznlnixxln. XI. Iilum-k, ll Yznlm, I" lx.-n-IH-I. PI. Hlt'hx:nvn. G. N1-flrvmly H. Mill'r. Vlfth y-In H. Yun Y.-IX-rn. YV ll:-zulwn. II. Nlzln. I Tx' num. KI. R4-ul. Ii UN mvlul. + 1 w ,g X Y X. I J' .1 X I . N - A , , 'T' 4 S. ff lg N Y W ! 4 1 i . . .1 . 1 ' I . , IM I rms, lv!" vw nivlnl 51. N -n'-lmulu, .Xu I--1 ll-vil, H l'hil4lw. lb, Huh-hull-Q-. Ma-' Sny I-r, Hz! 'I .'nyI Slum-I 11-xx HV. Vznlh-. X. VV:1ln-ny lb. Grzhu 1. M. VV fl-. ' 1 'H ' .Y ' . 'wx . 'l'x'--u, .-X. l'n-tn-1'-mx, H. llnvlln-3. x 1 H1 51111 1I Commmee 111 1 1 1 -4 P1 125111111 Comnuttee N14 1 1 II111I11 I1 I11 I1 1 1 I 1 1 1 ' 1 ' I I I fi . , . I l x . K V11-J 11111 ..11 -111111 KK 1114111-.1 XI1-- lim- N111 IK1111, I IIw11.111 1-1. X 1.1.11.:1111 NI Iv-11' II1w,1-1. Il I'1:1f11'1. Ii l':1I1:11.1. KN 121111111111 XI II:11'111:11 I1 I-Q f1X111. .'1'11n1I 1-1111 NI II:11111-N li I'.-11-1-1111 U t'1:111'. lv 11111111111-.1. XI lx.-11111-1 X 511111 .I I-.1.111X. I'. 1 11-1111. I4 'I1-11-'x XI h1.11'.:11. I1 II'I.v'- 'I'I111'1l 11111 NI 4Q:111I11-- I I5I:1A1-11, IP IM111111-1111 H IL11111'-. Ii111I1 l':1l1:111-I, II If111':1. X. I,z1'11X1111, Il1!I, I1 I'1:1111'1- H K.-1-IW-1, NI H1- .111-111I1-11,1 I-111111-1'X. I1'11111-1I1 11111 I-I XV--1111, NI. I"1:11111x I' l':11"1'1 XI H1111 If Iv:--11 I. I.1111-- I' I.x1111-, I., Z1.1.. l'11Il1I1L'-. ll flI111.M XI1l':1l111 X XVI 11' XI I-111I1111." " I f li H 6 1 ' I I .- 1- A - i It ll NI . A 1 I-'11--1 11111.11-1'1 '1-111-111 It I1I1- I-1 11.111111 XI 4L1111.11.l1. 1111111111--11 XI 1.1111 U NN 1I1v1:111. I'I1111111' N11-1-11, .'1f'-111i 1111 XI. Yu-'111, I' I'.n111-1111, II Il.r11'-11. NI XI1I111V1. I.. II11-11, IZ II:.'11l111, Il H411-111 " "1 111 5 -1 I: 'X , Ix S11-1I11-11, Il, I"'11l1-, IQ W1 I:11', X. ',z11-1113 II II1':1I1, NI I..11'1I1 xi 5011 119 C11mm1ttee N11 1 1 1 1 1 1 111 11 1 R1 N1 F1 N 1 2 1 x.x x 11 1 1 1 N X1 X1 ,Q- xll 11 H1 1 x 1 1 4 I 111 1 2 N- 1 x 1111 1 X 1 1 2 2 1 1 11 1 11 11 1 1 1 I 1 1 KN 1 .1 H4 1 11 ll 1 P 1 1 1 2 fl 1- 11ng n 2 N 1 4 1 1 l 1 N 11. N 1 1111 - 1 I 1. 1 NI 1111111n 11 111 1 1 1 X111 111 1 11 1 , I f1 - -:- , T 1 . V V N I' 71 - ' ' A J 1 K 1 1 .1 ' ' 1 1" 1 1 -1 I r i "T V V A ' 1 I 1-'11'X1 1'-1 11 11-1" 111 1'1:111 11 II --11- 1, X' .1111-1111. 1'. 1Q11t'f1111, 11, 1111x111 N1 111-111--11, .X 1l111111:11'11. 11 1111 11:11411. R. .'1:11. 11 Im-.1111-. X 14111111 1., NY1-111. N11N- .l111111x1111, 1 S-1-111111 1'1-11 11 l'11-11, 11. 1111111211. N1 111- 1-11 1111-. X1 N11111u11x 1-1, N-1--111. U I.111111111. Y 1'1'1--1111 Q, S 51111111 15 R1--1'. 1' X111-1-11 X X111111'111. 1' 11111121- I '1'1111'11 11111 N. XY 1-1111. X1. l'1-211-11-1. I' 1'1-5. 51, 1":11'11N1 1f-1 111, X 1111-1-11,1-1111 -11' l'. NY. 11:11:11---, .I, 1111111 11-11'111. N1 N111' 111'1 11. 15, R11-N. Nl 1':1-'1, .1111 11:11'- 1,, 111:'1N. 1'f 1'1-I11111'11, 11 X111-1111. 11 1111- 1-' 11'11 111 1'11 .1 N11- I4 11-' 11. Y X11 1-111 1-' 141-111 . 1.. 111-1 , N1 1111-N1 1111 -, X' 12111111 11 111111111 W X 11. 1111111-, XY, 1,1l111I11- If. U111-11, I.. 111-1 ,',1 -L' N1 .X111:111L'11, 1" 11111111-, I,. 11"11' 1 1 1 1 Girl I , W- :11'1- 1111- g'111111 511111 11l1'I 1cl'Nl'l'X'l'S.1l1111 11'1-1' 11111211 '11l1I S1II'1115' ,'l"1. 111-'11 1'1111- W1111 1"2lj'1't'11l' 111 1111- 111-1111. 111111 il 1-21111111-1 111' 11'1l.'1j' s:111111's 111' I1l'1' Si I '. 'X W- I12111- H1111-11 111111111511 1111- 81111111111-S11-111 l'11n1'1-1'1-111'1- YY1111 1'11l111s 111111: IIIIII2 ' .X1'- 11'1- I'1'Ill11' 1'111' :111111111-1-7 '1'111' 11115111-1' 11. -Y .X-' -Y" f 11111' I1'1-11 -Vs 2ll'1' 1111- 1 1111 1:11111 F. '1'111-1"1'1- 111-1111-11 115 111I'1lll!'11 ll 11-1. 1 .-11111 111111 11111 l1'1111s :lf 1-:1111z1111. 111- H111 t111'11111:11 1-1'1-11' 1111411 1- ,Ns s111111111-11' 1 11 -1: 1l'1I1j' ilr 21111 511111111211 sz 11s. 'A 11-1':11-1-1-111-11s1111'111 1111111z1l111:111-1 111IXl'I 11111111 1111- u'z1l1- 1. 1 11:11-11 11-'11' 111- Q1-I 41111' 111111111-rs 21112 111'111g' 1111-111 2111 1111 1111211'11. .X 1 111' 111 111111 111111111111' 111-ft. 111 3111- 111t'111 1111-11' 1'1- 1"11'11, " I"111' 2111 111:11 1111'j' 11z11'1- 111111- 1'111' 115-1 1'1Il' 111-11115 511 11'111- 111111- V' . 1 111- 11211111111-1 111 '111 1111 1111- 1'1-ry 111-xt 111' 1-111211 1121111111-s, 11111. 1 VV -' '1- 11115 111' 11I2l1' 1-11 111111111 l1111'1'l"l1'1, '1111 111Q11 1111s 111' 1' 1'11 - '4 11111 1111-1'1- is 111 11111' 1'111':11111lz11'1' 1111 Sl1l'I1 11'111'11 21s "sl 11' Z W1- 211'1- "1-:11'111-st 111 11lll'1 1s1-" '1111 1'1- 'l'11111 '1111 giv- 1111- 1 ' VV1-'1'1- "1'21--1111: 11I'1- N11l12l1'1'1j'Q" 21111 1"1'1 Ag 11 1'1 1 '. -st. 1 .-X111 11' 111- 2111- Y1'l'1' g-111111 s11i111's 111- 111-st 111- 14111111' 111111 111 111- W1-'11 141-1 il 11-11' 111'1-111' '11111' 1'll1' 141-1-1111111 11111 11 R. 1'111' 1"1i1I1 11113 ' '1'11 " "s 411 111111' 111-1-111' 11 1111-'111' 21 1111 111 t'1111g" , 11 111l"1f1S1I12l1 1'1111'1'1- '111 11111 rll11f1I'. '1111 11'11'1- 1111111- 1'11L11' 111111. 11111. 'l'111: 1'1-111' 1111- V11111' '1.' 111-1-s1-1111-1 111 111'1-1111'-111'11 11-1111 111-s1-111-11 11 1111- 1:1. 1 .-X111 11111114 1111-1' 1'1-21ll1' 1'11'- :11 - " 1' 2111 111 11'I111'11 1111 2131. ' - 1 11'11'1- 11'11-11 111 1g11'1- ll 111'11-1'11u111111- 111' 11. 1i.'s 111 j1111. .- 1 1113 1 1111151 11-'11'1- S , 1'111- 1111- 1l11'Sl'l11 'I'11111111--1111! X KXXXXXHI Y! Mhyf Y,-. 4 f x! ,Q y!! .os ,,,, as -as Q JL at +6 QC no N11 Goodum S GIOUD L Mu. 1- n lx In u 1 1. 1 1 n ,H 1 m 4 OS 90 M1 Klage s Gloup 4 fr 1 4 I IL ur nn umm Hmmm lmnih In mx 4 T11 O9 OO 2 CQ' UI N11 kmgx GIOUD 1 XII A X I1 Al lr 14 A N Htl! nu ln 1 x11 Qi O IS 10 'U M1 Wollenhaupt 5 G1 oup .'-vu rn ' 2. , muah, - 'N . . :A inn.. -.. ' '. 'f. '-- ' l'l ' . I' "NU . . A l". , HKU' . 1. A'! N . .I N. - I-'nurih rx x . "-.' q 1, 1- ' 1 -. . 'u'1: . I K' x, ,4- 'D CD Tuml 1 1 X-N 4 X x X XKNI xl 4 1 I Inf- l N lx r 4 I . -xp' ' .l,U,, 'NN -,X 1, .,v, f 1 z., ru -zf, - - , - 5, ' " 1 xl' 1 - am." Slllnllr ' 5. i'--I ., Ghdu Club lr N 11 I l L 1 N1 N I xx 1 N . x I N ll 1 ill 1 N Xl Nl tum 11 K N x 414 xl XI U X ,1 x I L N 1 li I Il H 1 1 W ' N x N l 1 I '-P 1 ,nw ' -.I-im. A, .. si ."t'l"1'.' -. 'lx' ' ri' .vIHVIlSll' . '. Sunil .45 K ,f ,X P IN 1111111 11 H1111111 81111611 x 11,1 1 N U N INK 11 N 1 1 N 11N l I NNUH1 K h 1r11 r N11 mln YNXL Il ll I 11151 m 1 ll 111111 INN l H U 1111 ,L I 1 1 X 1 I1 1111 1 X111 f 1 1 1 1 X 1 ,u 1' ' 1 'V 1 1 - I ' - 1 r E 1 A 1 H v - 1 - 1 1 -, ' 1 1 V kg! C 1 , 11 . 'K-1 1 111 111'11111!' 111 11115 s11111'lj' is 2111 1111l1111' X'1'1'y' 1'1"1. 1 11's 1'11111- 1111-z1ls 2lI'1' 1111- 111-:1 411A t11i11u's 1-111' w11i1'11 111 try. ' S1114s1'111-1111-1' S,-1111lz11.'11i11 1- 1111-5 first --you 1111151 111- 111'ig'l11. 1 1'l1z11'z11-11-r1111111-f 51- -1 1111, 111111 it ll1L1.'t 111- LlIl'1Q'111.. 1,1-21111-1111111 is t11i1'11. X1 ll 11111.41 1111 y11111- l -xt. 1- .-X111 .'-1'x'i1-1- is 1111- lust 1'1-1111111-1111-111 111' 1111' Nz11i1111:11 II1111111' 11-st. 1 115-1111 Ink- 1111s 1-xz1111i11:1ti1111 211111 y11111'g'1'z1111- is n111 11111 l1w, 1x x'1llI'1'l' 215: '-1 111:11 1111 1111- F1111 111- 1111s F111'11'1j' ylllll' 11z11111- will Q11 1 , 'l'111- V11-st 1.11Zl1l1I'lA 111-11-111111-s 1-211-11 11-1111 1111s 1-x:1111i11:11i1111 11.1 1-S 111 I11 1'1-1-s11111 High S1-111111 1141111 1111- -lu11i111- 111111 S1-11i111' 1-12:51-s. 111-X 11 1 , 14 164- '1 - . - -rs: .- sz .'-'. gg X1 . . . . . 111- - - 1z1f1l1- 1211121 1 11-111 .XI11-1-1:1 11111111111 . R1 11-1-1 l': -1111' 11111 l"1-21111141111 111 111 11111111111 S!1j'111'l' , 7 I-I - - 1'-1111 V11-giniz1 .1 llk' Mary '- 111-y 1 1 , I':l'12i 51-111 1x'1-1' Kz11111'j1'11 1' 'klvy 1111 ':11'11 .'-L11-1' 1 Xvl'1lll2l Y: Q1-15' Will'z1111 P 1.1" ' 11l'l'2l111 .'V1111 ax' 111111 1l11x'1- 111111 N11 -V1 Row 1'f11-:111111' N1-1: Il If 1'l:11':1 R111lz111z111u'11 KI:11'u111'1-1 W: 11-5 .-X11 1 I'1- 11 ' XX 1'1111'111l .I1- in rs K1 - I'1- H111-li f12llIl1'S 1'1':1w1'111'11 ' " I,111z1 H1-1-14111 1- 11111 ' 11- 1.11011 1,111 11-115' 142ll'1 111'1ll'1"1i1' 31:1 '!'2ll'L'l 1"z11'1'1-ll 11111-1 1 i M: 32111-1 311-111111111151--11 I11l:1 'I'1'1 1111 111111 " :1111 V 131-1112111 Sl1IlI1l'I'S I'1-1 A' in 1111 Sh" R11-1: '1.'11n W 1 1 1,11 -i1l1- ,Xnq -y .-X1'l -111- V1-1-il JI: ry K1- -i'1- 1 I-11-11 C2112 -141 11151 -1:11.11-s Harsh 1111 -111-11 '-k11k 1 1 K1-ui11:1 ,- 11-y 1.111 11-11 1411- .1Xli.' .'1-1 1'- f H1- 'il 111111111 .l1-1'111111- f14'111'l' ' H1-1'1'i11 . zjnc Old 111111111-rs N 111 X 1141 1 111 fll IN 1111 11114111 111 111 1 1111 1 11 I 111 l JISN 111 Xe. ww Nh-mhers 1 1 1 R111 X! N1 N N11 T11 11 lv 1 1 1111 1 uxx 11111111111 11111 1111s 1 1 11 1111 M111 N 1 1 X111 achvnhes , f f , , N Xl , . Be 5111 OIJt1m15t N 111 I1 1111111 1111 N P11 1 111 12 1111 Nl11I11 NL 1N111 1 1 1111111 x 1 111111 1111 1 111x1 NX 1 N 1 lI1lLl g 11111 1111111111 1111 H1 N 1 1111111 2 N 11 111 1 111111N11111 N 112111x 1f111N xx1111 I 11 11 1111xx I1 x1 1N 11xx11111g: 11 11 1 11x11 1 1 exx x121N 1xx1N 1 1 11111 1 1xxN ll 111 F1 11111N1 1 1'11111N1111 111N 1121113111111 111111x xx 1 Jux1N11 1111x111 11 11 N1111 N1 11 N IN! 1 1 x h1N 1111111 ll 1Nl I1 IN1 X11 f 11 1111 1111 1 1111111111 N11x1121111 1 11111 1111 11111 111 111 N111 N 11111 x1111 1 1 1111-C1 11 111 111111 1 x 111 N S11111111l1 N NN 111111 111111x 1411111 11111 111511211 F 1 1111111 C 111111 P11111 1111111x 11011 S 111111 11111111x1 1 1111 T1l111 1111111111 111111111111 111111 111NN C1111 N1 N1 111 If ,f X.. 'N KA F 11 1 1 XV 1 1 1 . 2 A 1 .1 A A, J '1'11i.' 211' 1121s p1'11Y1- 2 j 11 ' 113. 1 1 1 11' 11 1111- "1'2 1 .' ' 'ix 1 2 W2 J 21 11211611 31111111 1112111-N 21 1111111-1' " 1111."' 112 1'1" 'is1-. V A111 '21s S11111-x' 1iic11211'11.'1111. sxx'11111, '1' '111' 2 1 11111. S "11'x'. y1111'x'11 211'tc11 V1-111' I12i1ll1'2l11j', 1' .'111'c. 1 Fe' 1. 21s 1'i1ft1'11, 1111- 11211i2111. W-1s x'iv211'i1111,' 2 111 21 ' 111 ' "H . 1 111: 1"52 .' " '2 111' -11 19' ' 1 x'11'11 11'.' 1'1" ' ' '12 . 111131-' 1 1. h 1 J '. ".'J1 ".'h1'k1 N .11 2 'Q, A 1 '2 '2 I , ' 1' '2s 21 1 ' 1-1111. E111111, 11111'11111y 1'l111111. 11 1' 11151 211111 312l.'- - 1111: 11'1'c 1'21i.'11. 11's11i1'111'1111'. Miss 11'1111s. 11121111- 11 11111- 111. 11111' 1111s1 plays. I M '21.' 1 Isuzu' 1i1111li11'11. 2lll111ll10l' 2 11111 .1L'1i1'1' 1 '1 131' 2 1111 1' 2 1"1'21111' '21 Ii 11".'11l 1 1'i1-11'11 11' .- 1.111 V2 "'211'i1111 2 W 22.111111 - 111111-1' 1 .2 .' '1 . 21' ' ' 2 2 2 2 2 122111111 .11'1'1ll' B1i11'- 1" 11111 2 2 'N 2 2 22 Sh"-.'1"'112'1.' 1 1. Mrs. " 11111 22 2 2 222 2 ,,,, A12l,'. 1 1211111 ff .' - 222 2222 2 2 22P'1'h2'1 J'X'I 1111 1111.1 II 1:1111 2 2 2 2 22 22 2211111 - - -1- -5 .1i.'.' A 22 22 22 2 221111" -' 1 ' '2 11111 .2 17222222 22222222 222 2 22 22441i'.2 1 " S 1 I 1 "211,' 22 2222 22 2 222222222222 2215 1111' 1' Spv 1 22 22 A 2 21'11l -' 2 12111 3 .2 2 - 1 1' 2 222211111' j 1' 1 1 ' 1: 2 .11211'x' 121111i.'- F12 1'1-N ,fr N.. '--mugs, O11 km N I ll 1 epluxxx I1 1 1 Ilmxfxld 11111 X 1 N N ll 111 D hI'1 1 111111 1 1 111 kll N une NX s N 11 1XlIl lll N 0 N 1 1 1 I f 1 N hx me 1 bl 1111 NIM 1 1 Isl I1 Kh 1 XII XX hltn Mt XXh1tn1111 mp 1 111 L1 1111111111 L4 1 X I N ed 1.11111 .lim Hays , Mx XVhiIH1'lIl The C-1pt'1i11 1. Nll 1111 S1 lll 1 1 I 1 1 x 1 1 . Il Mu' ' 1111111 Th11111ps1111 Il11w'11'1l A' ' Se11101 C1351 Play -11 1h1 11111.1111 111111 1111 .111 111111.11111f11 f.1111111 h.111 n1111111 IU 1h h11.11 1111111 It 111118 11 11 1111111 11 .1 N111 111111 11 11. 1 1 1111111 111.1111111111111 1111111- 1111 111111 1h11 1111111 111 1h1 111m11111.11111111 11111 11 111111111 '11111 R1111 011.1 1111 111.1111 11.11 cl 11111111111 1111h 1 111111101 1011 1111111 1 .1111 11 11 111.1111 11.11 .1 111 1111.1 .1111 11111 111111111 .11111 11111 1111113 11111 1h1 h11:h 11111111 1111111 1 11.11 1111 11h11n111 17111111111 1h11111 11.1111 q1111I11 .11 1.1111 1.1 11111 11.11 1h1 1.1111111111 01,1116 1111-1 1111111 1111111111 1-1111 1 11 11111111 11.111111 1111111 1 111111 1 1112 11 1 1111 .111 11 f 1 11111 11h111 11111 1 1 111111 111.111 11111111111 11.11 111me11ha1 of rl 111111 Lk 1 n111111 111 1 11111 111 11 18 .111111h11 111 he1 11 -1 1111 1111n1111.1111 111111111 111.111 11 .11 P11111 S11111h11111th 11 111 h11 .111111111 141111111 111n1111 11.1111 11111111 n1111 111511111 111111111 1-1111111111 11 IN 1111 11111111111111 11.1111111111111 11111 e j.,dlC16H 11.111 11.11111 811111111111 11' 11h1111 11.11 1111111 11f 111 11111 1111111111111 11111 fm her n11 one 111111111 f.111 T111 111111111 111 11t18HjI.l11l 11.1111h Ge1111r1 .11111 171111 1111 mllNt not fmget -11111 1he111 1 111111 n1111e 1111111111.1111 1ha1.1C1111 1111 1111111 mentlon 1131 The 11111111111 111 1h11 131:11 1 1h1111k1111: 11111et 11 11 1111111 111h11 1h.111 11111 1111111 11h11m 11111 .111 h.11e met 1,1 ,, ' o 1 -S VW - 1 ' fi 1 ' ' , 1 1 1 1 .ijt 1 . I 1 1 , ,N I 4 Y 1 ' -1 1 11 . U 11"1 'f s 1' '11' 1' 'h th 11 ' 1 . I T111- 1'th1V' "1yS.h' ' 3 ' . 11 .--1 '111".1- 1' 1 1 -f' 1 11" '1 '1' " .11 '11 M '- "1" 1f.'1, 1' -I1 ' 1 kg 1 l 1 - ' ' 7 kv 1 ' kv -' 1 'v 151. 1 1 '111'l1'.' 11'C1't' 1-11'1-111 -111 111111. ' 111 " '- 1'1 - 131. IJ' 1. ' " ffrf ' ,N 1"1t'1'1111' 11111111111111111 111111111 111111111 111 his h11111111' 11111111 -1 Dj' 1 " 1 1jJ h .' '-.' 1- ' s .'1' 11. 111' was 1'111'1' 1111111'1111.', 1 1 '1 '11111' - ' 12 'A 11. 'rf' 31.5, X'2 ..1 A , .-, ' 1-. 1. L. L, 1 . A. lv .I111"1 1211 11' 111' 1'z 1 1 '13 ' 1' ' ' 11111, 1 11'h.-.' -' .' " W - "h. 11 1.'t,.'2 1.1 '., A .2 '. . ' h ,.,. ,, l yxy F ,.l. L. . .,t, - .Q ,, . 1 -' ..- 111- 1. . ,. . . . 'L' KLVW 51111111111 N 1 111111111 111 1111111 1 N 1 1111 B1111111111111 11111 1 11 1111111111 JN1 N 1 N 11N 1 1 N N L11 N N 1 111111111 111 1111 1 IVL1 1 INK 1111111 IIN 11 N11 Nl 111N 1111 11 1 111 N11 1 1 1 It 11 1 11 N 111 1 11111N1 11111 rt 1 1 14 N 1 1 1111111 118 " '1111 N X, X11 1 N 1 1 xlNt 1 11 111 1 1 INK 111111 N 1 1111 I 1 11 1N1 X111 1 11 UNX 1 11111111 11 N 11111 1 1 X111N1 111111 101 1 1 N I'11f1111 1111111 111111111111 1I1Q111111111111g, 11111111 P111 91 111111111111 11111111111 1 111 X11 N1111 11111111 91 111 131111111 qT'I1l111 11111 . I 11, 1 1 TQ! . ,. ,, X X ' ' A H111 ' -11' 111 11111' 11111-1'11 was 1111! 111111 112111 :11111 1111111. T A111 I - 1 as s1 ' 115 111111' 111Ilj.' 111'1T1.' ll111'S 11111 1111111. Fz11'1'1-1111 111111 111-1' 1I1111'l 11111111 11':1s 1 -1' ' 41111 1:1'1.'j', 11111 Q11- 1111 111-i ' 1'1-11111. A111 111'z11'11 S1'1l1'l' 11'z1.' 21 y'1'1l111'I112llI 11'1111 .'11I11l'1111111S 1111111111-11 11111 1'1'1'11X 1111" -11. 11111 111111111 1.2l11'l1'1'. 11'z1.' g'111111, 111111 111.' 111-1111 1'11i1'11. 1,1 111 '. 1 1 1 '11, 11 Q'-'I ' 11 .' 1111 1'1-,111i1'11. X, 1111 1 '. 111111151 1. 1111- ' .'1' 't 1'. 111111 h' 11 .'1'1'1-ss 11'1s 11111-11 :111'1i 1111 X- Hy 11 1 1'z1s '11111 1'111 1'11s1-s. 11'11i1'11 N11 111' 111211 11111j1"1'11 11'1111111'1 '11111. -..N W- .' 1'1D1'L11 1111111 .11-'1111111 1'111'111"1111. 111111 111 1111- 1'11'.'1 N1'111111s 1111111 111' 1'1'111111'1. 111-1' 11111i11. 11,1111 111 1111' 1111111 1,i1'1'N 11is11p1111:11'11111'1- 1 11' 1 A 11'111'11-11. X, W1- 1-111111 '11 1:1111 .1112 11i1111s111' 1111 1111'Sl11'1'1'SS111'1111.' 111'1111111'1i1111. A1111 '11111 5111.11 111211 21Ll'l'1'2l1 D'l1'1 111111 1111: 11111' 111 11111 11's11'111'1i1111. T11-11x11-11'1111 H ,WW 9,11 - 1 ,A T11-1'1'1.'j ,1 1 -1" ' 1 4 . . V T111 111 11 1, 11 1 1111 I, 1 11111 4 T111 1"j1 V111 ,, 1 , 1' 1- ' - Th' F51 2 1 1111 I" 1 '1 '.l.- T1-1'1 1 , , , ,YW111 ,"1' 1"11111i11 111. 1111' 111121111 - - 1 ' .' . , , 1 11,1 1'1'111 " 15111111 1 ' '1 1 1 .11-11111111 1'11L'111'2lll1' 1 C1 1 '1111.' -4. Home MUSIC VN 1111161 s Ik IHIIIIN N as f 1 Q1 1b15I um 1 NSU ff fix 111 '1 N 4 1h411 111111111 L um 1 111 Q to go s qi 1 c f ll 1 11111 ug good enoi 1 N I 1 11 xu um 1411 x 11 gr 111 Il lII1 I 1.41141 'I I nm' I I I-3'11'i 1 It SOIN"lIIO A111 IIIIII I'I1u111I1o11c -11'i . lu1'etI ,, , I I II I' Iuu I I I 'I'uI1'1 I I I XIUIIII IIIII I IIII Ii'1ssoo11 I Oboe IIII Home W mm rs ful NILGIQ fm IIIH1w"1'd SCUVI' I IWiIli'1m 5L'h1'OLCILl' II II I III II I"1y1'ene ML-Skimn1i11g Ix'lY'IlOII'l V111 Ye sun II I I I IIII I I II IIIII' ugene 61'-1111 IIIIIIMil'111 Chance IIII I IIIII I I IIIIII '11'l Yo I I II IIIC1'1Iu1 b1l'LlI1L't I II IIIDu'111e Smith II I IIIIII II IIIIIJe1'o1m bella' II IIIIII I IIII Phillip DeVm II II IIIIIII I IIIIIMIIAI1 fIh'lI1L't I ,- 1-. ..-.5 ,-+ Fx 11111 ll Gloci 111 N 1' on Hows Glen C lub 1 1 1 1 1 11111 1 IH 1111 11 111 1 1 S111 v 1 y 1 N1 1111111111111 C 111111 N 1111 N N XX N N l ff 11 N 1 11.11111 1111111 11 1 N 1 N 2 1 1 1 1 1 11 1 11111 1 1111 ll 1 111 1 2 2 N 11 1,1111l N 111111101 1 N UXQIXX K YUIIIQ NUKLK 2 1- 1 111 1 1 1 ' 1 1 KX N 1 111111111 11111 11111N11 ll 111-N 121 1 N 1111,.1 1 2 '11 111111 , 11 1111111 111-1111 1 1111111121111111 DX N N 1111 1 11111 1111 N ll 111 11 1 N 1111 1 1111-111 14 1 112111 11111111 1111 ,. 1 1 f1 11, 1 4 1 I 1 1 Q.. ' . 1 ' - IQ! 5 , 1 1 1111 1111- l.211'1I1- BI11,'i1' G' 111N 1 This 1'1-211' 11215 l11-1-11 SlIl't'1'SS1.1l1. 1'll1' N1-1- 11-11211 1111-1' 11211'1- '1111. 1 'I1111'f'1' 1'i1'.'1N 111 1111111-N1 11-.'1i1'i1-N '1LlSI 1111211 1111-1' 11211'- 111110. 'I'1 - 1Ji1'1N 112lX'l' 11'111'l11-11 N11 1'1-1'1' 11211'11. 1111-1' 111-.'1-1'1'- ' ' 2 211N1-. ,f '11 - l111j.' 112lY1' 211N11 1111-111-11. 211111 ,1Ll.'1 21N 11'11'11. 1111. 1'111' heir '2 11N1-. 211 '111t'11 1111- I1111'N 211111 Q'.'1h 111111111111-11 11121111- 2 Nj 1111111i1' '1 '11N. k 11 1'1j1l't'1'1lIlS 111- ' 11 W I1 U 211111 S'lllj,I 1111 1111- '111' 1'111' 115. 'I'1 - 511.11111 " 1'1111i1' 11'21.' N111111-111i111r 111-113 11111 11'1- 1'1-1-1. h l-NN, jr' 'l'11211 1111N 111-11' 111'gr2111iz211i1111 11'1.' 111'111'1'11 2111 '11 -l ' ' .' '--NN. K' 'I'111- 11111'N 211111 g'i1'1N 11211'1- 121111111-11 111 111-1'1'1-1'1 1-21111 111'1-111' N1111111 T A1111 1111-1'111111-1111-1'121i11 11N. -11111 1111-1-1211z11i11,'11'1-'1 11' 11115. 1 W - 1-111'111'1-11 11111111 211111 1-111'111'1-11 1111-11.. 211111 1-211'l1 ti1111- 11121 11 fillljl' 'I'11- 11'2111N 111' 11111' 21111111 " "'1 -'11 .' '-111. T NIV. I,i111l,'21.1'. 111 111 2 111-111111111-1'. 112151 1:11--11 211111111 Q "x'I1I1"'. 1 A1111 111-N1-1'1'1-N 1'1'1-1111 1'1:1' 1111- 11'111'k 1 - , 11112. 1x Av' ' '- lj l1iNN Hi1'h211'11.'1111. 1h1-:11- 111111: 11'1llN "lj " -312111-. ff 111 1121Nsi1111 11'1 11N 11111 1'111'g'1-1 211111111 1111- 1'1"S1 11-11 111 '-l211e. f 'l'11-1"1'1- gI1X'1'Il El 111-1111111.'11'211i1111. 211111 I 11111111 1111-1' 112V-'L' 1111- 2 'li11'. 45111111 iN 1111 111111111111 111211 1'111' :Y Q 1:11 - '- -. '2 Vlity. 1 Ililn. The C111 ls 1110 Nl x N N cm II gh ug done thlll In N1 ex xc xtoud thc 1 L pl tux bo ug num l Thu m ads. the 31114 ,v Jia ,X 'lv The Bovs Qucutette H IN 1 1 I 1 If 1 Nm1 C W . 4 Q11 1 ' . . N ' ! I4- , L ' - - 1, ' AX, . 14 A-1.1 -. U . ' 2 1 ' ' M 1 . fr fx'-.li .' R In-1:1 'l'1'11mz111. Nlzwy 141111111-x, l":151-'11-- Nl-6111111111 at r- 1 X Y l I , Thx-:A two 31112111 1Il'UllID.' ot' l'1'v.'t 1 H1 'A . 1' ff' '3 .' ' t'Sl. 1' I11 all thl 'zu' iw.: thv ya X.. v 111-1 1' -1111- 'W 1- 1 X fx, X. X .... -a..p . XM vw- up ' 9 1' 5 ,, 1. ., un +A M .- ' , X "?,',.. 1... , ' 2 an ' -in 'V' 'A . V Q1 Qx I X 1 L, 1 I 6 'Y, I I . L nwanw .'vu1'1', ln- 11- 'ru 11-, 11:1 11- .' ih. l.ln-1:-11 Irln-. fl 51111 1x11 Ill S 111 x lflllll 1 Nllxul 1 horus I 1r1N 1 le1 1 511111111 L 111 G1e1 Q1u11 l'1rs11nn1l 11.11 11111 1x1p1111 Nl11111 ll 111 1 1111111 f,Nl11lJl1d I 11111111 Xllt7 1 11111 1111 111 INllll'N of N 11x11 froupx 111 XX 11 N 1 Q 111 1 N N X 11 11 S 111 131111911 111 111 111 1 lrlx 1 Hou Qu1rt1tt1 1 1 11t11 111 1 N 11111 N X 111 t11S ll 51 N ll 1 11111 1111 ' 1 ' . Sl'1I1"' '11" 1'1 ' '11' '11 1 X 1111 X1 f' O71 th1 IJ11h11st1 1 11 II 1 LIIIII I1 1 111111 111111 1 11 N 1 h 1 1 11lLI'ltNIId.NI fl 111111111 IL 1 1' 1 IIN XI N lx I I I N 1n1 IIIII 1 n11 1 II 1 ll 1 h1 1111 1 11h11 1 h1 1 IIII N 1111 ITIL IILI N I X 111 I1I1f111 N 1111 I'11111h1 I1 I 1111:hI111 11111111 S Qwtt I11 IIICIN H'lI1hlS11I1 II II II ID 1111111 S1 IIIIIIIII 111 1 x11 N III 1111111 IIN x Iwss S1h1 1111 II11 m LYSODDLI IIII1 I lIIj,I11I I X 11111111 II SIIIII h S IIIILI Sm11h QVIIIIII 1 . .4 I 1 I I 1 .1 31,11 1 A ' ' L' 'Q I Y11 ' 11111'e1' Iilll 11' 11111 11g'11111' I 1111111 IIII'0II1Il.II 111 1 1 1s11 "1 'I'h's ' 1 ' 11'11111111'y 11'hi1'h might 215 w11Il 1111 1 '11.'11. F11' W 111 I I4111111' 111111111 I11'1'II1'SII'2I is just 21 IIIIZIIIIIIX I1 S11 I'II just 1111111 III SIl'IIL,II1' IIII'UIIg'II 111111 11'y 111 111111-. I p'1111ss. 1 T111 1- " 11111'i1s 111'11 111111 III 1111 1'X1't1IIk'III Il'2III1'l'. Wh 1 '1s 121 'h s Vinh QIIIII 111'111'5'1hi11,: :III 11X1'11lI11111 II 1.'i1' 1'11211I111'. 'I'h11j 111151111 11111'h 111111111 1111111 i1 .'11i1111I "II111'I1i11s" 115111. RI' All l. 1111 111111111 11111. 11111111 11'111'11 1112111111 111 I11.'111. M N1 1 1' IIIIX' 11'ivi11I 11111 111'1'111' 111111 11111111 .-.N II11 11111 11111111 11111 1h11 111111'k--1111' 111111 h11 111111 21 11111. 1 II11's Z1 sl111'11-1I1"1'111'-ft11111 IZIII--111111 I 111111'1 111111111 11111'I111s 1 :XIII 1 'ZIIIS "1'l11ss 111111111 111 III'IIf'I'u wh 'II his 111111111 1111 1'1111s. M :XIII 1111 1-1111111 111 111'1I111' I.11I' 1111-1' IQIIIFXY 11111 1-1111s11111:11111'11s. 1x1 'I'I111,' 1111 IIIIIFXY 1h1111' IJ2lI'1.4-211111 1 111' g1-1 11111111 1"p'I11 11111111 11111 1.'111 1 V1 , . , If J. C1111 11' IP. I'1 11111 IJ. C11 I 11 11s11 J. NI11.'111' 4" Ii. YIIII 11 XI. .'1 II. BI 'I' '1 ' Ii. Y1I11111 H I. "1'.1' I". K1 11'1 1' I". 311112 IIII II. 1111111-1' ' Il. .I1' W. II11111111 I'. I-1111'kl11111I Ii. 1'1'111111 I". I ' 1' Y. YZIII 1111 IY11I111' I". 'I'IIl'Il1'I' Il. 11111111 II. 11 I KI. I'A1.'I' 11 II. 1111 '1111 II. I'11l'11111'.'11Il I'. I ' A. I-"1 11's A. I'IZlI'I'1'II KI. .'I1' BI. Win11 T. II' Ii. A ' M. . 1'11 1 II. 1 1 111. ' IJ. 1' ' BI. I' 1111111 1 1 IC. "1 BI. I'111Iy II. .'I.1' 1: II. ' , E. . 1 II. '1 11' F. 1' ' 1 . 1 '1I11y BI. 11 11 IJ. 1 ' X I lx S 111111 xIkI'l.i h1 II11I111I1 1 11111 I1 C1 Q1 111111 H11w11's H-llius C" 15' H11'1i11 Hibhy Whin- qhiplf 5' 1 l1Z11A '11 O11 th1 511111111 11411111 11 11111111 11 K1 1111 11 11 h11111 1 111111 h 11111 11 L1 h 1 111 111111 1l1 1 111 111 1 S 1111 11111 ll 1h1 1 1 11111111 11 11 1111 . -11151111 . S111i1h . Y11111111 . 31111111 . 1c1111i11 . 311111161 . 1111-kmk . 1s1ll1' ,. -1 111 X 11 111 N111l111 IX 111111 . 1 ll lL 1xtI11711. h . JY .A11111 . '1111 LN . . -y1 ' . 1i1'11mi111f'1 .. Jv . 9111i111 Hickok F IIQ11 C 1 e 1 111'1111iso11 Smith C hancc Bu1'k1a.nd White eo 11' X.. O11 1111 11eAt1111 11111111 51111111 1 1111111 1111 A 1 1 N 1 111 11 1e11111111111 N1 1 11lllN 111 111111 X1 f 1.1 1 H1 IT .1111 1 It 1 1 Nl11J,'Q'lN 11111 1111 111 1111111 1,1 1111111 f 11 1111111 11111 111 1 1 1 11 111 111111111 1 11 V4 7 1 1111111111111 1 1 1 111111 11111 N 1 1 11.11111 111111111 1 1 11111111 1 1111 1 1111 n 6 "lx N 111! 1 1 N lllt NTT l'erN11nn1l 11111.1 111 1111 111 'N15:11111 111 Xl 1 11111 11111 11111 IN 1.111111 11.11111 17111111111 111 xx ' " 1 ' 0 1. I Y . N 1 1 . 1 2 1 1 2 Th' ' 2' S1 '-s 1111: 11-111' 11:1 '1- 111-1-11 111'z11.'1-11 111111 1111'11 111 1111-1'1-.' 111 11113111 A111 1 1' 1'1-111'1-s1-11111111'1-s 11z11'1- 11l1'1l' Ilt1jIii11K'1' :11111 111'1'i1'111z11i1'1- 11'i1-11 111 11111 Wil ' - - '-111111 ."111'1-1'i11' 1111-11' 1'i1-11-5 11131111 11111 -.'1i1111. T11 ' 1 -1 'us M13 111111 Xvhfl VY11111' 1' jz 1 -111:15 -.'1' .I1-1'11 -:11111 111'1l'l1 11z11'1- X'11l11'Il11j' p1'111'lz1i1111-11 ' 1: z"- ' "Ili, 1111 ' - 1' s '-sz '-s1111-1'1'i11l1-. '1.H11T1l11l' 1'z Q' ' ' "111, F1 ' 1111-1' 1'11'1- 1'1-1'1-1'1-111-1-s 111' 111111-11 11-1115111 111111 111111 1111111'l1-1lg1- 111111 IN ' Y' A1111 11z1s1-11 11111111 1111-sv 1'X1'1'D1S 1111111-11111 1'1ll' 1-x1111111111i11g. '!'111-1 f1I:11'1' 111111 3Iz11',i111'i1- sz1i11 1111-1' 111111111111 1111i11- 1111- fithtxl' VZIX. A111 -' - '- 1 1111 11111-11,111.1 1111111 111- 112111 111 :1111 Th- A - " - '."11 z j 11'1 1'11s 1111'1111'11 111 1-211' 1111-1'. A111 - 11111-1'11z11i1'1-s, .Ii111111i1- 211111 1J111'11111,1' 11'i1-11 1111-111s1-l1'1-s 111 s 14111111 I 11111' th 1111131 111111 11'1-1'1- 1'111'1'1-11 1Uf11'1'1l11'1111' 111-.'1 111' 11 111 '111. F111' 11111 1111111 1'1'11111 1111- 11l.'1'1'5 111111111 111z1111- him 1'1-1-1 11 '1 - .' 12111. A1'1"' ' 1' '- .I1-1'11 1 G1-111-1' 111-I1-11 A .'11-1' A11 1' -1-1'1- 312111 " - -' 11111 A11-' 11' '1- . , Y Lu. O11 DeClf1mc1t111x N 1h 11.1 1 1 1 1111111111 111111111 th 11 N 11111 11 1 1 1 1111 N111 11111111 I Am 111111111111 ll, Th1N B1 1 1 1 11111 Il I1 UI U' l 0111 Nlf C' lL 111 f N 1 111 11111111111 111 1 11111 N 11 1111111 N 1 1 1: 11 1 1 1 1ll1111, m1111 f 1 N Il 11 N l'ntr11N IH Home iontul LIQIN 1 11IlNIllLl 11 1 1 111111 111111 11111 I11 111141111 1111111111 11NN 1 N 1111 1 11l11 l111h 111 N1111 1X 11111 I x1111i1111: S11 It thx I1 111 I1 N11 S11 H11111111 1111N A 1 , , , ' -111111y,' 5ll"I j I' J'1's11, 1, , 1.1,11,11, '- 1'1s 1111111--' Ihtty Usl1111'11 1 A , , 1.,AA .,-,V 1 l'1'i-1lM11'sh11111 OO 41- I1 1111 C114 5t1 1111. Xl 111 :LI ' 111 1 11111111 . N' 1111 N 1111. 1 1 1 1 111 N N 1 111 N tell 1 1 11111 11111 1p11l1f 1xIl1lXX I x1st.111l 1111 1 smux 1111! lj.kl 1 111114111111 111 111 C law xsl '11'.' ' 1 V - ' ,nys ' 1-1" ' - . sic' ' ' ,'1t111'1 - ' ' 11111 11' '1 1 ss 1. p 11111 -11 ' ,g Typists S111 ll lx :lx Q 111141 1s j' ixi11l1'11 ' 1 -' H11 " . 1. h K. 'VK ,. 115:41 1' 11s v- ' 11' '1 1Ill 'I'h1m1ps I" 'lm1 ps . Y'1111l11C'z1s f'N CO 2 - 15' fh1thL A110u I O9 fl' 1 N td 1 1 1 X111 1 111x1 1111 1 xx 1 11.11 21:11 111 1 11 N 1 11111 11111 31.1 N l X1 1x1 11 1 X NN1Nl 111 if 1 KN 1 111x A 1 11 1 1 g X1 INIIIL, 111 xxlxl 11lN1111w 1111111111111 NN 1 N NN 111 11I11 llll xx 1 1111 111111 A 1 ll 111 1111 11 1111 T 111N1. S111 x 11x N S 1l1x 11111.111 A1111 IX 111 1111 111 111X11111l1 1111 1111 1 Ill 1 11 xx H ll 111 1 1 N IX 111 S 11 1 N 1.111111 1 N1 111 1111A 1 N 1111111 S11 1 f l1111N 11A1N11 NN 1 Llx ,-I1 1 11 U W. ' 1 I ' at Z I rv -I , 2-. - ! 1 + F! ' . 2 . -:gi 1' E I I ' - 4 4, ,v. 1 k ,ll ,K J A 11 1 11- . J to ' ' "' Wi11 1111- 1111111i1'z11i1111 111. 1111' 1'i1'.'1 A1'1'11xx', xxx- 111111111 1x'111-1'1- 1111- 1 -'1'111-1's 11x'1-. 111 1111- s1-1-111111 A1'1' 1xx'. 1-471' 1111' 812111111 1,1'lI1 1x'1- 1-11111111 11111 11111' 11111l'1'1 111 gin-. 111 1111' 111i1'1l 111111 1111' 1.l1111'111. w1- 1'1-1111 111' 1111- x'i1'1111'i1-s 1'1'1-S11111 112111 ' 11. A111 xx'1- 1-1-1111 111' Y1'1'A' 11121111 1 - 111- '111 ' 1 111-. 1-' 1 xx'11-'1-',' W1153 111 111-11 112111 111,'111' 111- 1' 1' '111l'. '1'111- 1111'Y.' 1'1111g'111 111l1'11. 211111 11l'11. 111111 11111111-xx'111'11 1111111111 x'.'1- 1111112 '1'11- H1-,' 1121111-1' 11-lls 111. 1111' 11111-1'21. .11111i111' '121.'s 111-11. 211111 11-11111-. 11's 11111'1l'1'l'2l1 li1111- 1121111-1'. 211111 211 x"1x's 111 12111-. 1'12l1'11 xx'1-1-11 111- 1'1-1-1-ix'1-11 i1 211111 1'-' 1 ' 11 1'1y. A111 1'1'111'il1S1' 1111- s1211'1' xx'i111 1'111'111'S 111 1-211'11 111111 1-x'1-1'x' x'1'21'1'. fl: H 121111111'-111-1'1111-1' 1 1 11 1 -Y 21 -12111111-' 112 '311 A .'.' 1 1'111Il11- 1 1 1.111-i1-11 1111- A12lI11"'111Q 1-11i1111' .I211111-.' l'1'21x1'1'111'11 1.111111 1'11111I1' 1 1 1 1 .'111' 1"' ' '13 1'111l1s 111 1 3121 '-1-1'1- .11 k 1 11 1.1-1' I' 11 x'i1- Girls' 211111-1i1's L'11i1j.' '." 1 11:11 1" 211 11- ics 1 111 A11 -' 1"211'1'1-11 1'1X '1 21111'1- 1'1111111' A1'1- - 1'-1-11 A11 '-1'1 '." f 2lI1iljl'1'l' .1111 1 1111 A .'.".' 21111 1 1111 '2l1'l1 .'1'111'1' P 1 2 -' 1 1 1-ii . 114-1- . l111.'i111-.'.' 1112 1 -' 311- '1'il1 .11-'1111 1'11'1'1112l1111I1 111: l1I1'1' 1 1x'1111 1911111-1' A .'.' ' . 1'11'1'111z11i 2 1'11,1'1-1' 1 111 1111 111 1 1 1121111 Q1 111-1' 1'1'1 411. l'U2ll1'.11'.' 1 1151-' ' N'1.'1I1, All 2 1'- -'.'1111 'l'j11i.'1s 1111' A' .' '2l1'I1S, B1'11'11111'1-1 .I 1 .'11l1 1"1H'll1U' il ".' Vs 1 11 Mis: ' .'il1'1i. M11 I"1-1-111z1x'1-1' F--. O11 the btudent COUHC11 Q 111m1111g xx 1x L 111111 to mfu 1x 1 ' N II11 thu tipped Ili., I up 0 41 111 N ex xmtui uthu 1 mn If xhmt th S in ax hmught to LIN Norm sxNtQ111soi t1 1 ll 111 L mc t 4 NUI e Lo111do1 11101111111 xx lN muah 411 nuwu hx 1 ot I Bu xxe xxeutoog,ooclph1ld1e11tuhm dfutui xt xou plm e 1 1xx ll 11111 TNUNIL leturx 111 thu qumt1r11 muah hu 1 mx x talkul 1 thought 1111 hoxx 111 mx Igtteu mulci wx 111 the p1ew1x xtmn fmt the C IQNIUII llwh Snhool Il mu IN Q1 oup 1 xx 1x N xxm ll tof'1tl1x1 11111 mm th+vn1N1 xu munh 111111 1111511 Shnxxu 111111 1 ml Sxx . QL 1 IJ11lsm Ummm 1 Blildrui Hlllkkhlldll Ilomthx' Ia Rwmbo Maxim. Kicsling, 1x' C'ah'u', 011801 N112 PLL h'1x'11' L1111 dl 1d1!1S 11 111 11 11 Ng 1 1 fl 11. 112111 .11 111 1. 1 N 2 2 1 1111 1 1 1 2 111 11 1 111 N 21 111' 11111111 11 1 . N N 2 N 111h1 111 X11 1111 11 It N 11 111 1 121111 N 111111111 11111111 11111 11 11111 1 1111121 111 1121 N 11N 111 1.111 1 tl 1 11111 111 1 11 1 1111 1111211 .1r111N N1 11 1 111 11111111 184111111 13121111 11N11 1111N 1 11111 I11x111l12111f De 1111111 111111111 11111 11111 1 111121111 511111 1111111 ' 11111 El 1 11k." is 2111 y1111'1'11. 111 1 3-152 -X111 .'11l1 11 It 1h11 se1'1'i1'11 X1 '- 1 1 15' 11 1-11. 1'2l1l.'1' 1h1- 1i111'-11'i2111s this y11-11' have 11111111 1h 111' ' V11 1'11' 11111 21 111111 111 1h11111 11'11'11 h2111 21 'h'1111'11 shirk. Th '2111 s1111p1y you with 1 1111: 111' -11v11111111'11 2 .1 ' 1111111 Ihz 1'i1l. W11 'l1'1' .'1l1'1', Xtllll' .'p'11'11 h11111'.' 1 2111'1-. mz1y1111, 11111 wz1111 21 11121g21xi1111. 111' 1111 Am111'i1-1111 I,i1111'z11111'e- '. '1h' '111 11151 1' ij,.,".'10.'. 11'j "1 1' 1111! 211 111' 11 111111 1'11lIll11'j' ' N21' '1f1l 1, " phic i.' 111111 131 '1 " 11111 11 11115 11111 111-1110 1'111' '.,L11l'1'S. 111211 j '1x'1111' 1111. 1'111'i1111 1 1 C1 1 3,11 .1'111' 1'111'i1111 I1 1,,. , , 11111 . '1 1'111'111111l1 .1 ,,,,.11. ,1,,,,,,. 1 1 " Q 1'111'i1111 11' H, , ,,,, ,, , 11' 21 1'1 1 'S111 1'111'i1111 Y , ,HU , , 1' 'Q' ' gh R1 ' 1 ' 1" '1 1115' 1'111'i1111 V1 H1 H, ,1,,,,111 1' 1 9 J' sro, ggi? On H ell Imclel X Tl L N ll NH 1 " m h 1 ll the N 0 X 1 f m lat rm u cv with -Xlmm NI lm lh N lx N 1 MIN P V Nll 5 lll x 1 xl u ch 1 f Amlx B 'zry '1 Alison 11. 'O Air S? '!s,r O11 Home Room Basketball 11 11 1 11 h YT 11111111 l11sl111 h NI111 I11111 1.1111 111111111 ll 11111111111111 111 1 Th1 p13111111n1l 111 thu HIL 11 11 1111 n111 1111111111 X1 h1 1h11 111111 11 b1 111111 1 xltl 1111 11 111111111 the 511111111 1h1 Lflldldlllgl' 11411 done 1 1111111 1111111 1 1.11 ll 1111 D11 1 11111 I'l11l111 the fleet 11 1 111111-1 1111 thlN1 1111111155111 11 IN Iffllg I1 1111111 111 111 Nure 1 11111111 111111111 11111 1 11111 ll1 1h1 bla KX 11111 111111h11111 111 thtll 11111111 11 1h111 11 1n1 h1111111 1h11 m11zh1sf110 1 llllrll jI1n'l1 11 1111111111 1111 1 111 1 11111 1111111 1 11h111 11 11 lN 11111 11 1 1 1 1 1 1.111111 1 1 1111111 111111111 11 1111111111 1 1111111011 111' tl11 111h1'1 11111 l X1 111111111111111 Nfl 11111 NCL e1e 191111 11111611 T'I1Ll1l1 1111 1111 The11ef11111s11f1h111 l1111l11I 11111111 11111 Nllfllllfl 11111111 121111111 has 111111111 1 l1111NNlll lt 1111 1111 1 Ch'11l11 11 11111 111 1h111 211111 1111111 1111 I h xmpmnshlp Squ ld F11 11 ll 11 P111 11111 11 1 111111 G1 1111 G11 1111 G11 1111 C111 1111 Gllald 11.111 Fldlel 111117911 13110117 Othol FXAHQ I1l1 -Xb ott I' l1l1111 1311111911 11111111 Fl11h1a 11111111 13101111111 I1m11 11111 OI a 1 1 1 " 1 , Q ' 1 1 V' -, 1 A 1 -1- 4 Tvs ' T lw 1 1 1' 'E , 1 A 1 1 ' 1'1'z11u1'11 111' 11111' sp111'1.' this f'l'i1l' 111 Q 11 ltl ' 1: ' - lliill Wit . ' 's -' f1'sl11 l' f A2 'h 1 1 full. F1' v"'H'.'.'-1h1C'-11"1 1""z " ' I ' " 1 " A111 H Q' "'? ' f 1 '1' jf Al1l1111I. l ' 'k.'1111. 2 l '21 Th 1 -1 ' ' ' - ' ' ' 'z .' . 1'll I1 1 .' . Th 1 as - 1 - '1'- "l1'z111 thtx I11l11," 211111 "Il '1'.' 1 " Thx.. ' ,,,,.. ' ' ,'. .,.S ,'. ,Q 'S . ,.. ' Thf " ' 1 1 'ss z,'1 " l 3I'.'.'17'i1'11 s11': I' fi1'11. A11 1 ' - ' '1 .' "1 1111i1h1-1' 11'111-1- 1'111'1' 1111'h 111111. "W1llj'."'1'i1'.'1t11z 'z s h 11 ' l " 1' 1' 5' III. Thl " 1 ' ' 1 I 1' Th ' ' z j 's ' ' - ' '1111- 111 S1113 11111 111 1'1' 15:11 . . , ,S ,S , 2 ,S ' , -1 K. V .- Mr. ' .' ' '1 1 s " ' l '-f 1'11 . 1 1 1'i1: A1111 . ' '1 'z -'s ' 1 1 -S has 1 1111. ' 1 ' .' ' .' 1 I. 12, iwrir Ywi i ,iii ir'--iiAA v4 ' 1 1 Q u v 'O Q Q ' 3 3. ir Y W W V V Y i A xiw Y - A v, K 11' 1,1 M, , 1,1 1 1 ,Q1 . b 2 . ir Y Y V Vw 3 K- 1 2 0 W Y F Y W Y Y W V i Y 'Z 3 -4 12, W Az.. ' 1 1 1 , 1 .1 "1 'f '11 N., 25 1' an fp., D -nuan- -.Q.. I QOCCQI Chamm uxlli no 4 mst th N0 nhlmpmnxhlp Thue uc hc mm mnnxng texms . I Soccer CQ humps 4. hlrllihy I. XM-Hx. I.. Univ., I, Mm ll. fiiiflnuf-i-fvvv', .X, .Xnrl--1-Xun, NI, ilrwlllul-, 'Y' ,f V' X S'- Baseball Chdmpx mm all fm lx hlt11LN L 1 vnu LL nm mu mm uw Lhlmpmnv S tlul 4 X., X ollew Ball Champs X11 llllil I I t Nllll , A h 1 - l QM- ' 5 'xA y r,f'1 ' f M , f I, , f v Xu ' , A ' Q .Az ' , X A 'fz .4 I X , .' AL ri ' , v N X 1 X' I R 1 g , 1 FV 1 ef' 14" ' xml . ' , xv. 1 1 A f -5 . 'f ' M 3 . 0 ML, I M Y ' Q Lt ' 'lx I s Y 1 r 1 W , L ., M X1 K---'f-4 I" lwry. I' Hlxnmllnzullm, NI Xdlv-lwk, H Hvnlox I .l l'11'.xn- X S--wvl. V 'Ihfvvnp-x-n1.'l I-kxzwi--r, fp, br Ab '- yuu sw an ummm which has pmwd itsvli' p1'nt'ici1-111 in 1 ' 'n .' ui it 1 fm' pl'z1'ti'a1lly the sz 1 la le: ' ' ' 4 ' sl ips. F 1 7 fm' mc. I I If IVY 5 M . w Z i QL I , i u . P ' Q T " ' 1. 4 iff W Al f 2 . I V , .. X X xf - ' ' 1 A Q 1, S' Q K . V Y g Q - , Q Q X V xi. , ' X la. Q 1 E i I f 1 3 I , ,..,.Yl 7777, , ,,, x V -A l,, If-15. Nl, 'lwullxlx-1, li, Rnd. ll. l.vxx'1X. H. Uxlv.--f . , irmnmx, :nl V. ,. "run 54 . . '11 uw'- -i I121N111t11111 1 h21111pN C1111N 11th et1CN N1f111111th1 1.1N111111111 N111111 1111 111111 1111 N11 111111 1111 1 1h1 111111111 11.11111 X1 1N11l1l 11N11111 11 S N ll N P111 11111 N111111NN111 N1.1N1111N 1h1 N.11111 11111 1121111N h.11e 11111 -X111 111111111 1.11111 1h1 111111111N 1111h th1 S11ph111111111N 11.111 11111 1 1111th11 111111 1111111 N1 111 1111.11 1h1 111111111 1111111 NL 111 th1111.1N11111111111.1 1 N1 . N N N 1 1111 1h1 1111 1N11111 N N GX 11111gh1 1h111 11151 111111 1 1 111 11N N.1111 1'1111ug lI11J1iN1'CL11Il1111l1X ll 1 1 N 1111 21 1 1 1111 N111 1 III h1N N111111 N11 1 Il N 1111 111111111 1 I11111111N 111111 1111 1 11121 15111111 11121111 1he11 1 111 11111 n 11111e111f11l t1121N 11111111111 1111 111 the I'1eNh1eN It 111111 There is tennis 111 111 111-11111 211111 ch21111pi1111s 111 be 110111111 ough it 1111111 111 11111111111 1111 s121s1111 1'11111es 211'1111111. e1'1 is 11"11'1' 2 I1 .'11" -111 111 Q' 11111 Jilu' is is 1he 15211111 1h'1t 11'1 11'1111'1 111 111 11t'1'1j't, ' they 211'1 sp111'1s 11'1 h'11'1. 211111111 111 11111' ist. 11' 2111 g21m1s 1h-11 1'1'1 s111111 1111'1'1, 111 1'is . ' 1111. you 11 1111 ' 1' 11' - 11'1 11 11 1'1 21' 1'1 1 'J ' ' 11111 I1121'1Il12,'1'lC zj. SYTIA11 13121011 1' ' - 1'111 1'i1'1'11 111112 .' s the 21ns11'e1' 111 '111 11' 11111' girls 111'121 s. is 111111' is 21 s1'11111111 ' - ' . . . 'I'111s1'h111111'111'11'11i1-11 11'1 ' " ' ' 1 ' 1 - ' 1--' 115, O11 the T1 61111 b11uf111 11111 11 11 1 1 1111111111 1 1 111 N 1 11111 1111! 11111 1 CINIIILIT 11 111111 1 x N N1 N pl 111 11111 1 111111 11111 1111111121 i1Ii1I1N'1111TT'1I10l1SL 111 f 11111 f 1111 1 1h111 1 1111 1 1111 111111 1h111 N 111111h n11 111 1 gh 11111113 1111 N N111 80 1 11 1 1 I' 1111 1 1 0111 J N 1091111 1 11.11111 1h1111111N1111 111111 11 -XI1111111 11 1111 1 11111111111-1 11111111111 I-1111111 111 1 h111111N 11 1 h S 11 X1 111 11h111111111- 1 1'1rs11nn1-I 11.11 1 P111 111111 I1111111 S 111111 -1111111 If 111111 I1 111sh11 11111111 IIL 1111 I4 111611 111111111 1311111111 I1 511111: T1 11n1 111 1 1111 1311111 11 111-11111 1 H11111 11 11111 1 1111 D1111 111-11 D1-111 H6111 1 1 utxh 111 Illll 11:11 . H D , 1 ' 11 - 111-111 111- h1-111' 1h1- 1111111-1' 111' A 1"1' ' ' g f1-et. Whz1's11111'."'1'1 .'21y. 'TAS h' I h- 1'.' "' 1'z '11 - '. Iis 11111111 211111 11111 1111111-1' 1h1- 1'1rh1.' I1111'.'h 11111-s .'11'i111, 1 1-1111111: his 11IIIIOIIK'IIt.' 111-hi1111 11'i1h 1-z11'h 111111 '1I1t. 1111 's II121t Wilj' 1111 111 1h1- sky. 1 - ' -'.111,I'., .' B1 '- 1- 'z 1' .1 2' .' ' '-'1N1,,. " - 211111 1911111-1' 1111- 111111111111 211111 1111111111111 1'111' 1111 1he1' i11'1? ' 1'111. -X11 1 1' - 111111'i1- 511111: his1111-, ' h 12 1'- '- 1' -'.' ' '1'1.h ' '11 hi ,' , 11 111-:111-13 I'11'z111.'. 111111 11111' Still' 1 111'1-, III 1h1- 8 1'1-lay. 811111-1'. F1 h '21, K1-11111-j. 111111 '1 :her 1 111. 111 A1ilX'U11I1. Whi1m111'- is 11111- 111' ' 1e.'1. 111 112111. 1h1- 1'h 1 1" '11 1-11111 has 1't'2lIIX 1-:11'111-11 il 1'1-sl. 11. V. '-'11.' V. ' 1 -1. " 5 1'. ' h1'11 D. ' - " W. I' ' 2 Ii. 1 W. - ' A. . 1.. " - IC. ' N. z'1111 1l..'z -' B. F. .' IJ. 1 ' Ii . " ' M. 1. " -' J. ' 31. '- 1 Ii. 'Q .1 -' H. 1' IC. ' ' ' .' IJ. . '- R. .1. :rs W. 12 1.. ' .' 1 11. S11-' 'z A. 'z " I-1. ' 1' -' I-1. ' ' ' I .1 '- O. I'I'ZlI1S '. .I " gs ,Q- U YRESTIM .f 17 ilu lan. f J D' "4-., an Imsketbdll Team Us " 1 Bcwketball Resel veb I Nllnl Huvxnm! Hxuxxn Khul HIHHR Ifxlln VNnl'ur 41llIu1l lxnllu , Q vc' .. . 'Fix Ax t ' Q 19 L.--5-'V : 1 q P W .xi V if i , ' 1 I ' n ls 1 N - - x t - - I li 0 - N , W ,,,,,, Ku! 3 1 1 ' 7 I l K . flux!-'v''l'lHIn:l11. Ii.-rt XKlxx'1n.,-v lhfzml- S wi 1. 1.1 If-wx Hmxn- l.m-n-1: I-l-- k':u,'t:nm IM.:m-- Smixh Ihll lin-:alum ll: 'Nl NMI-I X, 'N ' 'x X4 K . X... W 3 ' ' Xa, ff' w w Q X , , x . ' 3 4 5' ' Q y - LX I' ' I 1 k Ilmmlxl S14-kin-N. In'un!ni:A Klum:-. Klux limsiv Oh the Bmw -Xthlgtlt r16dTNS N 1 n 1 Vt In 1 1 Am , rm Inns x , . 1 I fl t N t . Ill xxhlth ue tough .mt xx 1 1 .tm ct mu lx Nmwlt xsnnulx no tx 5 b mt ,uf 1 ut NUINQ fr t Q lC.fl'wt1HN KK Ill N JlNNlN Ill 1111 fl N . out c gn. c an 1 N .1 0 1. mn an Q11 on mm um f 101 11 K 1 tn T111 N N nt um .uk nw chd Utpt AN tt ll Imt NU no J. xnxx with 1111 ll mm Q n 1 . 1 ut V hltm 1 u u N ot tn N Nl ex ut lt tt . fx 1 tmt x u .tn tlmox 1 UN Nt no 5 N tl Sm tlmut xx o 1 P0 to mach 1 t t.1 0 X .11 t ll 0 tu uhul N umm uk t ug .tx tm t c mt ,r 4 2 ,i 5 t f , f" ' i I V W 5 3. 'P - i ,N W 1 v .' 1 ' , 1 , - iw: ' Ibm KK I: 11:- in .-1, 1' k-: 1:11- I' 'lr 1111:11, I' V11-I! I. 11:1' t4':qttt ll Xl-tw ll Null'-v I u.....1 ri k...H.'. , S- 1-11111 1 Kun 1' 11111 P rt: 111' Ltttv. . P, ll-1 x 1.-' I l. llttzvv It .It-It-X lv, S nti, NN H-'ut-5 I Full-2. W ll il'111l,l. 1111. th 1,1 m W Thx'-1 Ht-xx NI I4rtm:1.,S .Xrui-w -111 It Ilmfu '111 I-I Rtx, I-I l "1- -- 111" . N. Hz 1' tm In ll-uv In nut' tmphy' mst- stwnrls am tlmlmlvm ot' tht- work dune this yvzu' hy lll' . '4' 't It :pt-lls "vit-tm'.x"' in l2ll'1l'l' lvttvrs -mtl it's at histo1'5' in mu- D'1j,Itx ot' blll' l fm ltmzlll XS. It s the' S1 Nth-Wvxt lmvzt ff nthwll plztquv. t' ' ' " '- ' t ' I Wm. 'WN Ou' tvztm, with V211 t' ' I ln I' 'X th'.' J 1- .' ' 111' ' ne. :X -j'x't- tmwht thruulfh that svasmt with but om- defeat and mtv tit-. tv Du: -. IM-em. :mtl "I-' ',xiv."m11'halt's,z '- s - f h ' .' 'hy Atv t tptuin Iclv :tt wxtlm' ' his 12:5 la lk f -. 'it . 'xy Ii md and Rlmnw-. :nt gtmrtl. haw plnyt-cl the-ir part ot' the ganna t in Iullm' :tml Kvrlltt-51 :tt 11lI2ll'lUl'. t'2tl'l'il'tl tht- hall th 1 'il lima t -X11 l. it' thu' tiicllft. "'l'ul I clitl. for he-'s our z ll-.'t't full-l'1ck so tint-. N. and lit-zxlvy :md Stivklvs hznvv kqt th f f' , 'ng 21' ll I fx' tht- mtl. -X111 1 ' I em :mtl Kt'l'I1.'iiINlAI' lt 't' "l' , ' .1 Xml. 5 X5 In h- sk' lzll. wt- " ls INUtlfUl1l'i' tl 'tlll la "1 win. 5 Ih -'mfs lluzmv. tho vztptztin. H 'A A. :tml I3 um, who werc our t'm'w:u'tl ton. Ou ' ltvlljl' 'tml lanky: t'v11tt-rs wt- 'tl Hill Iivalvy and H X' ,' ' ow. R t Ou ' if z 'tis xwrv fmmthzlll mt-n. who mario it hztrcl fm' 11' Ipom-nts tu .' -uw. Th ldv. S1101 XV. 'tml Trumzm. 'nd at t' th t' 'kletl-2 st. VM :.' t tlnwfot to mvntitm m1rzxll-'tzttv forwzn' . I ith. z 'h m wet vm 1 mst. XXI ' ' th 'st tim' I -1 msl' Wh Vllilltxti his huts ' ul 'z ws? ,XJ Wh ' : - K tlttrt- " 'z f -2 v1's'.' 'Tw' 3 S1 ,whos- zlztl In-vt-1' wa ts. Oh N1 fht Footlmdll N N I if KX l IN NK 1 N 1 lhll A1 I11 N l in N N . N ll , 1 . Xl 111 . 11111 1 1151 11" 1 1 1 1 XINI ,N , fY'N N xlllb whltx 11N N N it lt 5: ,. ll f XX :U N NAU! N N IN Nik 115 1 ml. x . 1 1 N t 11 ll, N 1 1 xt X I N 1 N 1 N V N l l l A Vg . I,z1:'t yvui' 1111 this SL'll'f.'ilIYli' 1:1 0. itll i111a1g:i11:11'.x' fJlk'llll'1' th di' -w. 'I'h'.' l' 'ill' the- pict111'1- is thc- l'l'2ll. hr 111151411-11111111111-NN 1 is-1-.. 'l'llf'l'K'.5 vYt'l'f' l'lllllI7lTlk'Ill pi-fwicloml tw lllillil' it as 'gfht :is driy' . ll l l - tit-ld has p1'm'v11 il wig silccess. i11 vx'1-iw' 1 ssilwlv way. W1- llfflfl 111 Q11 111 I'1mtl1z1ll !'iUlt'.' and sit ill thv gl: 'ing' Fllll ll"'lll. lllll this j'l'2ll' we' did not haw to l.'it't' this. tm' wv V '11t 1 lil-flll. F111' wl- h'11'11t 'l tj- V ht l 'gt flooriliiflits wl1i'h play 1 Il thv fin-ld ul' 211111111 Alll 21 stzidium which will :imply hold 11111' s11pp1n't1-1'N illll llll' ".' ' t'z11'ti1111. lll'4'Sl Stadium h'1.' h'1d thv lmigittwt sport z1ttv11dz1111-1- wsci' l' w11. And Hlll' 1'f11'f11'1lN nl' the' gutx- 1'111'e-ipts l1z11'1- il lill'1,L't' 1lit'l'1-1'1-111'1- Nl111w11. A ' ' 1"g:h .'t"t'1111tl1z1ll was llfklfl i11 m'd1-1' tu llllll'l' 1'l1-z11'ly' N1-11 1h1- plz11N Thz tl - 11i ht -fu 1 11N 1111- z11l1'z111tz11N1-mis has lJl'l'll p1'm'111l i11 ll 1111111l11-1 nt A1 '1't'11l :1flfl1'11ss.'y.'t1-111 has he'1111 i11stz1ll11d. so that y1111 1-1111 l111z11".' 1 Th- 1 'ijs Zlllfl kiirvw what i11dix'id11'1l hum Hlilfltl thv plilngv tr x'i1't111'y. N11 onlyt'1mtl1z1ll,l111tt1'z11'k, was he-ld llllllvl' l 1l' fht.: ljlll 1111w we' l111ld1111l1' 111u111o1'i1-N ut'tl1os1- 1-V1-1' t1'i11111phz111t 11'5:l1ts. N1-5 4'l'2il' wv will 1-111l1':1x'm' 111 do 11111' wiw' lvst. Y1111 lllilj' I11-lie-w us. l't'2lllX. fm' this is 11111 1l'lf'Sl. Yllll will 'iflfllll thv lady: w'111'v quite f-xc-vptifwlnznl this ye-1113 ljlll ll1'Xl. tha-y'll hi- z1.' 5411111 as thvsc-. ol' that 1-1111 111111d not l'1-:11'. K crackles E F. l 7 'X f'4 X A W' zT 'S Q :J I 511113 1111 II 11 I UI 1X1lI1l I 1 x 111 1 L 11 1 N 1x11 N1 1 Ix N S 1 XX 111111111 1 N 11111 YI 111 N U 7lNN1l U 111 -X1Il 1 111 1 1 '11QN 71 N 11111 XIHYIIKIIIN 1 111111 Ill 1 lIXIII1,., X11 B lk 11 1111 1 111111 X bll XX 1 N 11 I1 5 N 11 KN 111 I 11111111 TI11111111x1111 1111111111 11111 1 1 1 1 11111 1 11111 1 1 11 11:1 111 11111 111 X11111 1 XI1 S 1 11 1111 1 INXX1 11 X IX Ix1 1 111 111111: 11 1 11 B11 1 PI IX 111111 11 It 111 511111 X 11111116 11111 1X S 911 L1111N111 I11I'IIl Th11111pN1111 1 I 1 1 1Q111 1 11 X 11 Sh1111I11 I 11X 1 IIX I1 N 1111. 11 -X111 I 111 I1 1 T 1 I'11Nhm111 1111 X1111 11111111 11111111111 1 111111.11 111111111111 71 X11 1 1111 111 ll 1111 1 1111511 11111 t IX T111 111 1 11 1111 1 1 111 ll 1 Conf- But N111 171111511111-n Ruth 9111111-1 .11 XI1ss X 111111 X f11!f11111n11 I111111 I' 111 171 I HX 11 q0I111tI'IlI11I 1 11111111 I 1-1 11 1111 111 1 11111 11 1 11 111111 1 I71111 11111 1111.1 m1 1'1 1' 1 ' s II111'1"f -11111 I1 1111. II1-'s N11 XX' 'III X'11111' 'I'1-z11's"--1-.1X1is1111 Sl'III.I.. 1 '-' '111111'--I,11X1'1'II NI111"1111'. T11- I'1-:111111 X'1-11111-1"'--111-.' II11I'1'111z111. X71 13-11111-11 ll NU11' IiIY11I 111' I,111'1- 111 XI 913111 1111111111'1l1. I.i1111- XX'I1i11- 1,11-."'f!I':11'111' ' 1: -S. I,11111-.'111111- 1,111'1-1"'-- B112 'i11g. I11-1'1- 1'111111-Q 1111- .1111 "-- X':11':11i1111. '1 --"flI's.' I' 1 .lust I,i111-11 1111111-1'1'l1"'-fBliss1'11s111-11. 111 11-1"' 1111111 XX'1-i 111111. .Ill.'1 1,1111-11111 S11111' I1 1111." I 1: .'.' -1. I I1z11'1- 111 111111- X' 11"f-'I'11i1'11'-11111 1'l'1'1II1S. S11' -- . 111111-"-I111 -1- ' 'II1II1I'I-. I-11 -. 1111-. I'l 1 .I111' I :1'i.'. S1 1- 1 - QHSSI1- -1' f ' 'Iz1SS. XX'zI" f . 1' 21111 I-1: '11 I1 1111-"-IC111 I111s1'1-11. XX'1 '1 111111- 111 TQ1111- 21 'z11k'."'-1'Ii1'f111'1l K1-'11.'. I'l1-:1s1- I111II'I 'I'z1lk Al111111 fs XX'h1-11 XX'1-'1'1- 1' 1111-"fT1 - 1'I'1'S1 .' 11's ll I,11111-.'111111- 11111 T 11'11"-1'1' -311111. Y11 "1'11l1x111l0 I 1':11'1- I"'11I'n- 'z ' - .' . S11'-- . ll '- 1,1-1-"-Mil 1'- G1'i1-11. X'11111's 211111 311111-"-Ilill 211111 111-11. I'11 A11 11- 111- 'z111s1- I I,111'1- X'1111"-Bla." - .-Xl1l11-1. I11-111. H1-1 '1'11l"-.I1-a111111- I1l'2l1IX'. Li 11- T i1 .' ' I,i1'1-"-Gu' - I,is11-1' 11n11 IM11- 1'1-1-11. XX'h- ' ' 111111' 1111s 'I'lIl'Il01I 111 SIIX'1'I'H-BIPS. I1f'II. 1111 -11 . -111.'l1-1-11"5I111l 111-1 I1-11 T11: I,i1111- I3111' 111' M1111-"-XX'1 11 1L1".' '1111. XX'1-' BIQ1111- 21 I,1'2i1'1'l 111' 21 I':f1i1"'-. 111 ' -1-f -. Y1 '1'1- 171' " 311- "z1z1"'-"1'1-11-" 111111 MP111 T11 sj F1 'XI1' 1,1 '111111--XXI? 1 1'1.'1l1-. Sm'1-. 1111111 X' 1. .T 'I-"-il: " - ' '111-j. I11?'.' 1 ' J 21"-. .' . 1111- .it1l1- Hz1i11111'1111 I11b1'.' N PI M1-11111 1 111' -1"'-II111 -1'1 X' 1111. 1' '."'-S11 1j 111' h:11'1- 21 12111--Hai' K' -JI' f. 1111 ' . K 11X'H+- 11- 1'-.' -. I O"-' ' ' 'z ' ' 11."'-M11 .' 13' XX' ' 1 - X ' I1 11-1'1'111"-T11 pa h '2- s If--1skIJ1-'z1l118111111111 R' -'z I11-1 1-1' Tha I'I1'1-1"'- - ' EST. I,I11I1-111' I.'I1I1-"-XX'1- 11 - '11 ':111I-11 1111 211 -, O la 1' 111"-. .I " ' 1 IIII-' -1 I3 1 -' "-lv Iss. I' '- 1' It. P t I IJ ' D BI- N C In-I,1ll'1'IIi 11111: - .' 1 1' f 1111"-.I1-1'11 - 1-111-1'. INT 11 1 111111 111111 11 N X11 QN 1 . lt 1 1 1 IN N 1 N N N 1N n111111 J N 1 N 111 111 1 1 11 Nc 11 13 11. 1 N 1 1 1. N. 1111 11111.1 N 11lNN 1-11 H111 LUN UNH 1 ll N11 1NN 1111111 4111 11 111.111 11 1 N N 1 11 111.1111 11111 11111111 1 N 1111 11111111111 N11 f.11 111 'N 1 1 f th1 1.111 IN1 111 V K 1 1 11 111 11N N 1 111.1 11 1111Nr11 11 11 111 N 1111 ll 1.111 11111Nh11111 .1111:h11 411111 1 . 1 N 1 111111 f 111111 A111111 11111 1111 f 141 N111 f 11 1111 1. 11111 1 1 1 1 1 91 111.111 1 . .NN 1 h11 It 1111111 1.111 1 N 11 Il 101111151111 n111N lt 11111111 1111111 11 1 1 111 N n 1 111N 11 1 11 f 11 1111111 N11 111111111111fN Q 1111 1 N 11111 11111 1 1111 1 f 11111 11111N 1 N '1'h1- 11111 Dry V1-ll 'l'l11- 1P1l1' 11h thinks 111114 411111 -s 211'1' 1', W1 straight '111' 1'l12l111f1' his " -ws 111111111 111- l'Ul1l1H1l'1' 1111' -11111 111- 111'i11t Wit1 11111S1'111'i1 11'1- '-t'us1-. 'l'11l1111' 111-11111: ".-X11 1 ll li1tl1- 111111-'."' 1,2ll1'1'1'1'1lf HN1,1'1l11'1'1'2l1J11f1l11b.H S12 1 111. 111'l' 1'l1l11'1l 1li111- 111'ill'1'l1.'S11l 11'111.': 1 tz1l11- 1111 111i111- 111-11 111111 i1111 111111 11'1'it1-.' 11111 111it :1 11-1111 111-111'il. Y1- 1111 11111 lift' 1'z11'1- 1'1- Ll.'lf11 111 lit'1', 11111 111- li1'1' 1'z11'1- 1'1- hz .' '-1. 1 1111 s111'1'1' that 111- z11'1- s1-114111111-11 11jl'1'1ll1f1', 1 1'i.'h 1'1- 1'1-1'1- 1'l1PS111' z1pz11't. Y1- 111111 11l1b1'1' 1'1-11th1-1' t1111'11' 1h:111 1'1- hz11l j'1'.'11'1'112lj'. Sli - 111'ill' Aunt 1121111111121 1111-11 111' N1-11' 3l1111i1-s 111 15 1111111111-s i11 "PIII 111. 111-1' 5. 111-1' l11'1-11111 Zlll 11-11111-11 1111. 111- 11111'11-1' LIZIY1' 1111 :111 1111108 1' .'-11'- 1111! 1 -1' 1'1-11 sht- 1'z1s 111-1111. Y1- 1' 111111 2 t1111s' 111 1111llz11's .'1-11'1-11 up i1 11t'I' 111.. l1-. 11111 1':1s 21 1111 111- 11111111-1' 111 l1-z11'1- 111-hi1111 h1'1.. Sh- l-'111-s 21 1121111111 111- tw11 lbfbyf '11111 t11'1 - ws. 1 '- -ing Yfllll' - .'.'i11 '111' 1"i1's1 1ii1'l: 11111 11111 h111'1- El 15111111 1ir111- 111 th1- 1'11st111111- 1121111.'1".' Was 1' ' - st -all "1:ht'.' Sv- 1 ' 111' A1111111: S11 ' --Q-1'1-1'1'1hi111: 1111111- 111-1' t'i111-. 111 '- '1 111Pj'1'I'f 1'1--, 5'1Pl11' sw -1-1i1- ll.'t'.' IJl'111j' 1' ' --up. 1,1-' g 1'1-1111.sh1'.- g -1---1 .- 1- -. 111 '21l'1l .'1-111'1': 1 X'1ll1l11 li111- 111 111z11'1'1' 111- girl. llllt - '- 1il1' '. 1111- p11,' -1 11111. 1,111-i1-11 1111-1 111 ' 111111111 1111- 1.i1'l'.' 11111'z11'11: Sh- 's 21 1111-111111-1'111' 1111- fa 11111. "W11 is 11111 itll 1111i11' 111111, 1'1.'111."."' "l's- il 1-:111-t - la - ith." "Wh: 1 1 11111 1l11'."' "1 sh 1 1'l1t'.'.N W1' -1': Will X11 1' '- .' ' 111s'.' Y' . - 1 N1, 1h'1111s, this is 11'i1':111- - 11.11. Ma." - . 1111- ', will 1' 111' 111- .'1 11-11111111 1' 1' j h-'111'.' l 1 - 11': N1, 1 11' 1lll11I1'1 tz1l11- it use gift. 111-11 1-1111 'I 1.1111 tlj1 11-111. I 11'1.'.'1-11 1'i1'1-1'11 11112111 13211 -' 1'-2 1' V1 -1'1: l1i11 h- :111-:111 t111'1111'.' J h '1'l .' Z 1 st 1 -111't'- 1Cl".-1 - 1 K- '1'11z 's what I th11111:11 1'l 'Il l 1'i1'.'t 11-1 .'11U. .1111 1'1'1 1'1'11'11: W1-': 111111' Q-1'1'111'ts 111 sim, i11 1111' 11l1-1- 1'l11l1 "uit- Fz - . -S " ' gs: Uh. 11111 T11-1' h:111111-11 1111- il - 11111. Nl's.' 1' s: Wht' 1111-1' put Z1 h,'p111-11 i11 l ' ' 1- -111.1-'.' 'z '- ".'1I1l-'1,h11'S 1'111' th1- 11i1'11 111 :it 1111. School Cdlendcu sax ts N 1. . it 1 s s N IIIIKN IallIlU stat 0 wx 1 0 uint lltws in 1 ' ss . isi mai s i NN 4 4 1 0. ind N s s 1 tt ldXll1.ZlXts - t I .s w t 1 1 s in 1 ts 'IXIIIL s iti i n .it ui iis nt 1 it l 1 ii up tuiiiiiig nual I ustumt my i in x . ii. A . A uint lrllltfld ion tus umm tum mnts 1 DK Iulii . s 0 ln .Am 1 qg 1 s . mills Wt' If tm Q .ny tt mm u um s N 1 witi lui thmfls pai titi inn ts on 11 wi 1 A IIIN Nl XR! H i e ul .tnimumts ns it im IUII .IN supuiiitt ni tnt li I iestun Ll lit t ool x s 1 t ns suutss in his mu positiun at Downtis I mt im s in Ian s Iicuif i4 QIIIUII Idllllfi .is UUIH N .Am IIIXN I Its ut tnts unuisu in suti ii Nutiuntxl Hn kttIr.1ll louindnu nt Mein wi 1 mgin simws mm Iuui 1 im um iii N1 won: ti sv any ltdllls ii u . uni t thulultd grdnies omlei of vu-mltis 1 1 1 N tutlents vs u nut 1ie.mie4 0 tom' sut d inf 1 xisitoi it the hdsktthdll touindme nt it K Q 4 U N N N out of the uint ss inns hmm mom has I mini tl uit iss Iiiftmie-rs te. to tdptliie tht tuuinfumiit thdmpimiship en Q se ilors hot shot . . 0 ttfcx s w .xt I s A c mr iuiin it lc . 1 4 i i mi: t 1 Night st no I imnstiatc to nui 1. s th ld thuol smhulult .ind lmppeiiimgs only we n ou tmiipan-. mdnntrs .mi Q hike like little .amrtls Itypist s note .s wt Q . fc N t Xluie gpml lm-king stldllgtls .ip pa ts nf low f th im tolltgt State. B.xsketIJ.ill lourndmuit whith I s ui N v .I must nosts nut tht ximtm xhdill 1 , in he quu ti tum s UIII1 N K N I it s in M mu . ilu , Nt I I im vim, 1-sas . I I 1 1 .iii st tlimr it st tx iii: tux I Us ilthnug . s 1 Q 4 N 5 I 4 s 5 U if in . ,N wmiiiiig tiis I ut Au utsuitul wit .in .um d x no suspitmus t ull 1 10 n N Nt I i l lilind 1 invim t IIILN ite st l its ns st xentu ii iiistiuim ntl lls A pm to in rin ton I tht wmi tl X ill tt t whit I studtiits urmnimous y .mswti yy wiii L ii I u ii Il i un s ii t .i I an ma mi xt n . N md 1 dist Inu in s mmm my n wins mn tht fouith te w imiiilrus of Na Inna on ii Smitty are tlutul and prestnted with mtmhuship t ue s it tunxmfition 1 Q II r l I4 IIUI I III! Nl H70 N l int I in at A 1 mm mimi tnuits are uiiganizu .im N .ii stssm s it our thantc il 4 1 X Q unt dtduttt d fiom our gram es Jis rim N usit lun ts begins 1 -. ' n ns in 0 1 L N it N and gli N ' Q 1 ls rows tu. I .in l1IlYll I UIIIN x 1 I ll In fm us N0 .ax run wins t it soprano su 0 nent it Rui Oak musii contest .am m .nt mg' mm ls n its 1 .ass ss ii min im s on A toniital pantmiiinit, 4 tht I4 1 ent Out in tonxmat ii Ixan I'i ti in.: ms .ni txtt tn xi mn, .int isnt 0 in onipsun A 21 no ng' um Ilu 4 Iluttu . . . IN. l,iiid."A' tak the II, II. flee IT. II - Nluxi- Vmitest :Imws tl elulrs 'H I u LIIIIULIII of suliixtx up tu De. wh: ai high degflee our :tt l-nts haue Mi' fur zi L'1IIIk'l'l'I uver " ' -' ' i1-H de 'elulred their sit-'il 2 'lil5'. XVII . N1 'all lll' " I' I- .'.' dil It nv- ,. . . . , lui' in vain---nl' In-i'Iizlbs it lid If lII'lI'- lw---ills IU" IIN' N'Yll"V I I1- V A A ilzy, "t'l' I' - Ii .' 'u'- h-ld. WIU I'I' 'III "" ll? "'l IIIII I' 'S 'II "II IIIIAI' ex'-r he' 'I of ai .' -iiiur us zi " Iiiig' .Alu .',- w1tIiA ai lhrty I1'1t'e--'ml th- ut- AHA? Th UAV AAI Vlimh AAN A, ht' but ter l- .'t'Ill0I'.I immedizitely :end her tu . .A ' A A A V . A UAA AIHAAAAA WIAAAAAAA MIAA FAAHA A. hir IA-, ie I'ir tium i .es,: h we lltul- AA Slip to Iwturn tu AIAAAAS ,ith AA Al Aan mit they Irive the IIlUl'II,' to 21 perteut mi. faire. Th' Jil l'1l -' L' " " fl 'l z ive 20, 'l'h - yu-yo emze result: in 21 yu- U" 'I " ilk' '2-'Il "Tl 'SI WIN 'N ll ' yi emivneutinii sponsored hy Mr. .'e tt's WI ' I ' ' W" Ii i - rmniii ut whieh the huy 'ind 'firl Zfii. An ' -l'yztt'.II.S. " ' "'flll2""'I"-" ' 'IT' furii - 'IA' willed I" ft' il lI'iy. What u I-nl' ' ' jv-yfll I-I IG S -' -' hill - -'I " t' of ' xt -I s I- xl Se Is lmme ro-in i'epi's-sn-iitutive SI uld Iiv-rythi f' ti'uiip.' t k' gs ' I wi firrt. hut '-Ire all deaf. Iuiiih, :nl pi - -i sf What high zi.'pir'iti J ' I'1ve ' A III 'III' 27-ex. st-I -1 .ii Siiiliamit- I.IIt' 27- IIV'lIlNlY1' l1"l1 'Y VI' ' ' em is held here :tt which I'-:tori text ir Ield 'I I fi ' s' .' ' ' I"pat- wg A- A- .- .. ' A- . . 21 f' -A-te' -ll of ' I:,"I"t I"'II"IS IIIII "II I II 'II wh will ' mpc-te :it Red Oak ' the IIII"I' TIS' dist " 't ' t-st. t'restoii's emiiiiig' up iii . ' - ' I . 5. Bl '. II W I" II: '-sip,:- . III . 'I' I' ' I' I' " I' I' II' 1. Mr Kim: gives an stiff .-'tinerican V S'h s. We all x'i.'I him he I -st I. AA .I A A , A - Q , A -4l'. . .A A' A A .it. s I1 ns. . A .l III' III' III" I'III' It " IIII' "I 'I the" HIvei's, III'IiI IIIIYI I I' III' 'II' II' .-YI U - st " ' 'st I: ' I III Llr st I- -I I .' 'I z 'ts. 2. Br k': Physivs stude ts 'is an GA A. AA - A AS A A A ,. V A A pw 't uf their edtieatiuii III ' '- 'king' 5 ,-th A ., ,.- K A, .yt , -I .A ive erezim. II4 '- '-r, they dnn't eed tu Fi- M. Um of i NA Bl .... A A'A . 1, he edurzxted 'ix tn huw tn 'ke 'tv 'Nip- pt ni' L' -' .' fz'l-I tn 'ipp-' 'fur heir I 'lIII'j If ' I' I ' " FIIII S, .,,, W , , AT! st' spiri mp my nr - ' 'm. IIeie's the height -II -ourtesy and let it gg, Ne v . ' A'-t' -1 H . Ive u lessor to all II. II. s .' 'h , - A' ,. . . .. . . V' 'iI'l" I fix-' 'h' th'L--2 - -I-i.-1 - . Thk 'I I ' " I 'I' isth-I'L,h-stIr 'z I'h."I l.'tuI- spe 't -d the j'init rs, so he threw his zip- , .A . t. il. ple wire - " lnw. in s-.s 1- - I , , If I,,.g:g.g J i . if 'I' IIAII' AA I'I'A' I AMA" AI A A f A III' In skip sehm sl 'ind not h'1 'e thre- per Ar- It th- .' i' p " -.' s"'f " ' I ' ' " I 10. It's 21 Ind st'ite f 2 I ' ir: 'hen II' I "It 'II 'I ' II-'I ' " wi, lm ., t, A-t. ni Sth I I .' I: U , my Witl 21 I'Hlg for US. Ive wi I" 'it ' all .mi th., it ' ht' UL A. .h 1 the first f ur -x' -nt .'ff -I ly." ' -" 'l." lc., A. -. .5 V VI,-l.,,t5 K. 1. My ple- 'luI:, I y." 1 'irt-tte, ' d ', -l 5. . . . - . ' 5- ' . 'h ' Inv: 'ity it' - ' .' 3 on. 5-92 f ' , A, ' QQ' 10. I-. , . . -- .A I . . -. A.-AAI ., A A , A A . , 1 ' ' I .' ' ' Q ' ' it - wer-nt im. -l. ALI. the imc-.P mA Nh. IA A wi' AA first i . AA Al, III. . ' " J " ' - Mis: lI"ft home rm put: 1 pear from all ' I' .' 1 'a or e Jun- ' ' ' - "Ani - .' my ' . ' , , A' . , . " . , Y xy, HA' , . .. in A .. "dl, ut ' I' 'rext i win: third place, lut 'k ' -."-ll- t "ll" ' I I .I I 'l A .' - 'I' 's, " :I 'ng'- 'I'h .' 4 'md-I ki I -' 'I " tt -r, llh ' T, ' 2'1" " ' "I X I N1 1 ' 11- . ,1 - 1. 1 ' 1 Ii 1' 1 ' I' 11, 1 1 " f', 1 , Y "- '.X'. ' .' 11 .. ' lt ' rv' .' '11 ' ' ' 1 , .1 , 1 , N , l . gf, . .4 - , , 1 1-1' K 111111111111 N111 1 'l'1:w IX'?11'1i1X 1' 21 1111515 1 1111 V11'-:.f T:1YV11'1 'IT 41 ' T111' f'11,1!J11 111' 11!'I11 11 111 ' 1' ' "IIN .11.1r1-.11-1-11 '1:11'. 1 1 1 If 1.1-'11 v:1111411' u111E1111r1f1 111 - 1 11 .X1,-E 111-1'11'?11'r1"11,1 1111 - ' ' T11 N111-111-:1.:1,1 111-1'-111w 11 ' II11' 11121 11-1' 7111111 111- 1 1


Suggestions in the Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) collection:

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1928 Edition, Page 1

1928

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1929 Edition, Page 1

1929

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1930 Edition, Page 1

1930

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 1

1948

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.