Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA)

 - Class of 1921

Page 84 of 170

 

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1921 Edition, Page 84 of 170
Page 84 of 170Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1921 Edition, Page 83
Previous Page

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1921 Edition, Page 85
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 84 text:

xx H IX mr lNn hmm ll I1 LINK! nu u X I N 1 um Nl ull X 11 1llNUll A mmm IIN Nun 1 mxmt lx li luv mx 1 R lll N lou 11111 lx mm X u 1 fx 4 s n 1 ITLX, mu 'xl u ux II1 1 Ulm mul L N 1 1 lt n I mw X uuna 1 ll 1 N 411 u 1 N mn 11 rm 1 I It I IN 14 I 1 t -X 1 1 1 111 Bu m 1 xx 'Nm flu mx Ruwu X 1 S Ml omln 1 1 Ilmlnl fxihllll x ltlllll 1 Llklltt Nlxlll Q N 1 m UIIINC I ml Honw X Q Illl liltkhlll hmttm IIIIIHLQI us XX 1 Iulm in XX 1 I N I we rt H mm W x msm I 1 mn V51 s n 1 tu H II 1011 N mmm 1 ll I cm nk Su xnwn 1 1 I m 1 Ohm hll 1 1 S u 1 1141111 I 1 nl cm 1 Hhl xug., 1 IH Ruth Pell Lloyd Oshel ALUMNI lk UNIV III l 1 NN l 1 1 rx nbu mu 1 Nl lblc 1 1 Ull O NH N xx mm IL l -X1 m uv n xmmul rx 3 Hllllll IX 1 xmhm 0 mlx 1 1 xx nr uh F N mu N11 v nu Nhln 111 x X YI umln hu n Ju 1111 1 Xxx ms :ul S on 1 C Nxxum xx 1111 N mu n 'Io 111 eh I INIINIJNUII 1 X 1 IINLL W ll rthl I X lf wld Xu Idlll I ldblth I? I Ol K C I un mm 1 ltllliit IXINL 1 I 1 1 x mu All N lll Ialml 1 ll X lxllll yualrl H Xoungx Rm Xoungun lxltt n an m xmha I H nb Pl It 0 H nl NI Dimyl on nh C1 Ll C ln N Il Huntm on IU Iomx ltu R luhnson el F 1 an c 4 R U10 Pclna H Robuts Ill F Ixllsst ml I S 1 uicm ld X S cn I' 1 I'1u mn P Vhllu XINIKH E Do-.tar Faj- A. aj -' ." 'kb Irv! - Applm-Qzlto 1.11 I .' ml Ummiv I". I. - nly Rv- i -1- Wznlu-mimi' Rot z Ii. Murvlzxmi 1I'vt nb II1-l '11 Hvlxlwlnlor Jen " H. R ' 'YU Flu .'.' of IJIJ l"I':1m'is Il. Yuit 'l'm-rffszx l'h'zuilm-y Virginia ',ullzu'.' Kstlwl' In vvy .lom iv lla WI: mu Ma j I.. Nfl: rn Rally '. HZlll!llll'l'S I"K'I'lll' I., II ' 'r Htl -l M. An I ' 141- 'tllzl IC. Ilvimlw . rl- z M. lligui .' if "iM . z - Slclmstc-1' Rutl I'. Kv ' ' ll' lf'2lShl!lllllf livrtlm J. N11 rm-lz mi l-Iva M. M4 IH1-Q IT "s I.. I: Il t'Iift'mwl G. I l.' ll l"lm'a-xmuu M. Otis Yvlmzl G. Rm--1- 1121 IC. liutl - ign- YPTIIUI R. mlm-Ps Nvl1'1 Sp lar W: "Hn I". Cl li Paul R. . 1l' v Wi "-11 XVzl.'l1 Raj I'IlmIf11' Mi '- H. ' LINK Ma j I. 'I lrt Hzlxvl H. '.z llll 37:1 R. Il 11111 flaws of l.Pl.' Bla ' - I.. lla-pin-1' I.u'ill1 Hullrvim-h 412 XV s I N' I.. II: ym-s Mill'-11 ' 'z nh lflmw-m-v 1.1-imirmw-1' Ma 'ltun 3121 V. M1 Hisun Nz1"'z11'vt V: an Rah 2. Mn-sslflr Mil 1" All -11 4.'t1' -z m3 l'hz11'l1-s IC. .ls alan 11212 fl Hcfli tl 2 A nl .Ivy . N V1- Czirl ' 3' Ly . ' tyra- Nillwml' H0141 1 X'U,l lull! .lol P. .'1 'cl Lluycl P1-ry Ma 1 M. " I ut Vx- '21 .-Xxuinwull KM "la ull H4 'z ' I.. Sli 'klc-s Nz 'in- Hz 'k Paul J. .' 'z :un Uzrvid "fl X' P2 ff Vs VV:l 'lr . Vvrill Rutl '. .' -y Elfl win I,zu14u'l lin Vu 'z ' ll. .'tz 5 1 Bi' 'I "v 'Mlm-1' Glo ' lz .lol Nurs! aw Ang 1 '21 I.. " Q Ma . ' 'tcm Ha 'l A. Vimm-1' 'Fi'l'0S2l ' zjtun Bo' ' 'f 'z 'ml Ut' Q " Ho 2 ,. V2 lc-ll l'h.'ll's .'pm'1' Ha' H. ' rk IIz1'.- G 12111 Will" . . H1-ll llzlrultl Ilivlcvy Elig' - , Ag-11-yv Yvlll 21 Fvll Ilzu' 1 i W. Iiurlma-1' Rutl 2 'C " -" 'iff Lola Blzm 'h' Ez stun 'Im' -ihily Grz 'X A. II: 1 ll Gm-' ' l- In-kis C1-' ' - ly M21 'Q' ' -' 'L H 'I' Rutl ,. Os! :rn Lylv ftl' -21 Rug' 11' H. Pussvll Fl 'ra Taylm' 1-I I .' n J G '- -1 , '1 -1-11 fpg -- Mv' 2 l 1 Go' O. Tisuv I'z11'k1-1' Yatt NI2l.'Q21I'l'tl - R. VI: Th -l 2 A - ' ck C' 1" , ' ,- Jill! 'att Ilarvvy J. " lo 12111 Jul 21 Q SOD Lilli M. Ba-rg an H1-1 ' '2 Ish Bla ' X 5. 2 I 'tt Ilwyfl I,l'1'I'Y mis N. f"1t rs Ag' mc-.' Irie ag- A , 1 '-5 V' ' 2 'lf Rah l'if't'in xlilf V2 5' Eth' li um ,'ll'. "Im Aliq ' gt W'zl -' 1 uly P1 I . V' 2 .'z ns Wgl -- , . g S211-' .' 11-y Mah 2 ,. Ifllvy K ,' L' '2 I Hvl- X'0l'2l I"tric .IQ-1 nic P -ak Cgli- L, gg 'l n 'ml z :gg-r I - , U4-1 lah .'z llc-1' 'Z Ll +,, ' ,Il W' ' 'qilllli Mal 1 .. .'tC2ll'1S QL: '. U11 Vulvvl' fI'1'kb I-lliz' '. Shay Ma 'uarvt Watts . ' .2 "I l' 3 Hol- I. 'I'l'vz nm' 1 '. l' 1 1. '- -'

Page 83 text:

11 J1 111115. 111411 1 I Hll llN 1 IQHNL 1RLL 1 81:11pm 'N xtn S1111 1111111 VN S1111 I llll Svklllflltl ssu I ku ilolson IIOIINI X mscuv 11111111 VN 11.01111 15111111 F111 xbeth V! dlsh 113121111411 121111111 Knu Silllld I X ou 5. lllss of 1911 A11111 Anstnv Fsthu W Amll nu S IS 11 11111 A B111 1 f hurl I ott1m,h21111 Iola I11112 C12 frs Es hu 'Nl Culxu 'N1a1111L Duul 4Rccdb Ru h A I 111111 fF11121so11b Hum 111 I1111kl1n MMV F Imwlev ulu I C 11111 Hollv R Goddard Marx -X f ILLOTQ 114 It I C ll 0111111 f IIIIII 1 1101 'VI Iomr 21111 I' lmrlon fSlllllN acc I k1th 1Ga1f1Lc 11 I I Ula- I vu 3 I X 1 'Walk S Md ow 1 N aku H lfvbll B2111111 Mmcldml Fthnlxun R Ouxs 4M 1115 I itt fRlNtI1l1ll! 11111 5 1 A111112 C I atm 1 1 R llf 0 11 1 HL 2 X L x 1 Rn 11 N 111 OL 1 Ro 111 X Ill 11 Ruw 'Y N is 1 Ruth 811111211 1111111111 150111111 Stn 2 lc NK ll I 111211 Sxw111w11 111 S 221121 I 1 11111 U ljxlltlltl 111111- nnthx A XX L01 ll ul X D X111 R Xuum, 1 N 111 fxllll 'Nu Hugh I' RUSSOI1 llss 1 f ' lxx ll X1 111 xx Ill 51111111 B11 1121 I '1 1 1 11 1 11 u B1 111 lim sn ll I! l 1 1 1th l 1111111 Uhxtho Glam L Brown DJ ALUMNI nuthx lx fun' 111 11 N xu 1 1901101 mul I' P ra sn P 1 1111411112 Hain I anti NI H211111112 rs 4'NI1l2ry Amt: Ihmclv xml I Hanson Haul H PIAIIHUH N 11,u111t1 Humn 111 I H 11 as Illfll Holnus H vu N Huwall In Iumole Johnson 1 'N Im: u GIU1 'Vid urdv Row N1mGmn1s I 111 M 'Hou 411' If Nudw fxlilllldfll Ilclmn P.-ltton dllllN I Id'vt0Il Hume N1 Peak .1 Pu 141111111 Ru111u11d fSp111,,L. T Rubs RAXIIKJUTII fclflfldlllallf u If Runo 1 A Hahn N141 RUIJISON If 1th D Rm: 4fle 1 I 111111142 Rutlulgn VK Ill Rx an H1111 'Nl Sdkh 1 'NI 111. uct S N I' lu 1 Smxth D011 N11111121 Nnulu QI ontnw Rax Nmder H1111 NI Tfulor ll Nl 11 Il lhm11ps 1112 X u1s1115, QNIL on 11111 VM wtu1w0nJ 111 V51 sq 111 Vhmff 111011 1 s ef ' 1 N11 ul 1 1 K 13111111 4 111i 2 Ol 11 H mm D llllll P Ixnk 1NI1 D0111 1 1111 Nl Nlnumk llll X 1 X H111 x 4711 R2 nknur tll B Ru ll ll11l111 1 N1 S1111 h 'N IIX I Thom IS In 111 Ihmnpx Il R 1111111 XX ight X S1141 ll N Tl 11 H1121 BlXdIl 1RtLlxI1OIf NX xutu N1 K 11111 X R1g,,1,,N Ulmlntx IL uct P SIXKXLI 111111 lx IX 111111111 VN Alllll 1 son lllll 111 -X A fjlllll I he2tl1.1111 41 t IT ix N 1 fu Im x 1 D NIL 11 Il 1 1 B1 lx lthlllllt 1' Blunx I 2 ot 1 Huck R h l Lal sun ML11111 Goeldmr LBa1121uftJ GH U- f lls' 2 "cr f'l OID Ill ' Q '. ' 'icr I,211'1'v114'n- I'v1'1'y PIII -1' V2 'l.'m1 lI211'1'y ' tow IJ1- J. 'an I. .'t2 .W Htzj Mil I " I. Il 111' f'211'l .'2 .' Il ICIJV I". F1-ll .I2 I'2 "V 1 ' Vo' '. .' 'th .- 2 ' A .' , ' V Iv - .' " -' ' 2 ' -, BL,l...' , "Pi ..,. r h. 1 If .Z i 1. . D. Fl 'f '- '2 f -' .' 2 121111121 .121'f -" - V' 4 'gg 1 " ,A -' xt' E11 2 IN . ill 1 J , - - X " ' I"r2 ll' '- 1 R'hri.' 1 .' ,'- - . , ' I1 1- 151-.'.'W '. '- I J 1 ,- -. fy 'ill21 .1. . -1 n . , . 1 , ' . . ' .1211 2 'tlo -" . ' ' D E11 2 .. 'zng H011 . . . ll' 'K ' ' r ' Lola I. . "' lj J , . , , " . ,tl I. , , . -.t ,. A I - .,. J. ,-. 1. 1.3 L , Pg - , - Lvl' F. 1 'k cm '- 1, 1' an 1,21 I Z. lip 2 211' .A '-nr R11-' .. l"ffi11 ' " ' "' B ' '. "'.IU1' ' El-21 ici 22' Eul' '2 I. . ' .' '21115 H111 -11 . 2 '12 '- ,'21.'h :5:G1" " ,. ' ' ' -1 H I-' -' ' Nvl'- IN. 12. ' sto' "s fz ' -' ,' " 3 T Jc.':'- I . ,jm -' ,' Glulys E. .l' V2 .- J Jul! . 2 " -'On Grll'fG. '2 ' - 111 1 , 1 1 1 , g V21 ' -' Y fbh Loah E111ily '2 ' ' ' '111 AVN ' ' In "11111 Maj - f . IR-1100 . " 'hj GV: " E. ' ' ' inf I.illi2111 P. '- . lit WIS-' P I-'17 Hil H-11 1-2 'I I1 R11 " V 1014 I1-1 2 G, --'1 Il21w1ld 2. ' 2 1111 T1-1'v.'2 I -rt? Mil 1" H- GV 'il' 'Y Ni 2 I. 1is2 yu- Eel 21 U. 2 .' ll M2 '2 Q 1 :sul 4 2 I. " ' ' . ' 2113 Hill211'rl .I. ,'2.'l M1 2 . . . " 'ghj .' ' 1911111-1100 '. U 111: E11 '2 '11 . 'f f " .' llvl- . 1l"k Irv - I". Sw -- -j 1 32111 " - 2 . . .' 't Ja-1 V M. TZIYIOI' . lillm-V5 412 . 2 .' M21"' - '111 if 1 1 - '2 " 50 D1 ' j . . 'id T ' 1G'ppj 2 ' " f Pa A. Yright i'y1'il '. I - uflvr IA-211'y I". Yard N1'lI'- D. fl -2 ' O12 . In 1 .' 'thi .fl -' . 1' '2 I"lul'vl1c'v .' T110 f'1'li2l ,f . ' " "J A ' h'1'C1 1' I. N121 '12 '1 I. S2 - ' '2 tt! l'2:.' 1 1.116 '2,' '. . 1NIo"j ll. 2 ,: - ' N1 ' 2 . . . 112-11 Dv: .1 ' I l " - ' - ' Si1'g:i'1'i1-ml IC. "k 1' Ev - 'vt ll. 2 'ix E. My1'2-0 2. H W2 1 -' P. . IOS F1211 1 R. H2 ll f'h2I'1l':4 . . 'C ll F112 'l 'QQ Ni 2 ,. 2 bb A11 2 '-'OI' '2 1 ', '- 1 g -- ON2' iI'i1xT ,1 2 -- Ed' I: 3' ' -' lfj ut, .. " 'lsPage 85 text:

I N 4 H x N Vmvs x AI UMNI I IN I I S x Illxull N I H 1 1 flusq of 1.520 .Xmu 4'm'r11-lfmw 'II2lI'!'Zll'l'I fII1'4'uy l.v1Iiz1 HIIIIIIPI' X mm-s lirzuiy fl1-ur'm- Wi'km:u1 I l'llIIl'l'S HV wn Iwris Ki 'li Xrrizith IIif1'I11'm'k Ilfryl I'i4'y-ww Ilulumh III-rrc-n 1'h:n'11-s Iiirmb I'f'r'r1ic-v Ilnxvlw-y I'v:url .'v: .- Uliw- II1'IIll.' I2 '-.' sig- Tglvlnr Ilzmvld I'lIIIIIl :xII'I2II11 N.-15 ffl IIPIUIII' 1' 'II Yr-V11 Sgiallf-y' luln HVYZIII Alfwl Stmhl Ilznmld .-Xrnulrl ICIIIIIIH Vzmrlrm Kliw SlH'I'XVIHNI Ruth Bray Iilznh XVI: r lfttia- Sw-zu' Uyuillo I,I'2lTl, Ye-ru Sw-"rs Ilzxzvl I'l+rx'vr's Vilfirwl K:u'rf'V Iivxsiv N11 I 'up lirzuw- IJZIIVIIIZII' I'luy11 'I'hm11psnn Ilnm-1 Q1 'k 'iv '11 .I I :un III'lll'i' Sp:u11"lf'1' I':1y Ilipw If: lIl'IlHIlII fI"I'fI'II1I4'IXIVIVIIIII' Yznlv Sami-nmn 'z -rim' I1-kk Iilixzllwtlm Iiuyuv 11115-tl 'I'h1,n',54,n flfllfl H- WH 'z -rim' If: ' Iim, NII'2llII lmstm' 1 Q Clfl'11'11fIm' -Izl'YiS f'l2"i-'S 4 'Uk Wil '- 'vith MII ' 'A 'I' INUI X X N ,tu X UNIX I1 I In Il flui Ix I N Ill Ny un Ix xths 1 n I lx xthm nt 1 X f 1 ml VI IINIIN

Suggestions in the Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) collection:

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1917 Edition, Page 1

1917

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1918 Edition, Page 1

1918

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1920 Edition, Page 1

1920

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1922 Edition, Page 1

1922

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1923 Edition, Page 1

1923

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1925 Edition, Page 1

1925

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.