Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA)

 - Class of 1921

Page 79 of 170

 

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1921 Edition, Page 79 of 170
Page 79 of 170Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1921 Edition, Page 78
Previous Page

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1921 Edition, Page 80
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 79 text:

1111 Illltmm 4Atk111w 11 H111111 HN 1lt1112111 lx 1 1 1 x ll lg. ll X 1NOItOIl U 1 1 1 1111 1 1 1 N121 tu I Iuh11w11 l5dIlf0ltU vnu R 1 VS Alllltk lx1lbu111 M nw Ix I111111111 Kolmattb L I IS lkll 111 IJ M21 A1thu1 N1 ius dx ll ll hc1IllN I R4 WHO C 11.1111 Tw N011 xx 1111 VS lltlll 11121 VN 1 bxtm 1 Cllss of 'WA gm A 11 111 QIN Albut B1 lllllllllgll melt I ll 11 1S1u 21 A l1111t Haw. Cndct N1 Cmntlt QM.11sh21l1J 111 11111011 f'Nlo111s Htlen I Hogut 15UtDhQIlf U Nl s 1 1 h 1 f NI lllxl 11111 KB1 mx Il Rubelt 1' mmtt Noonan R2u1111111d II Sw ntl 21114111 IJ Ihll 11t1 if 00111 Fl Iulu D rlhlllbll iknowcj 11th I llxtnh 1Rxan 'Nldblp I Il ittun tS21xto11 W Gut Hmlnlu lly 'N '11111 Q D uwm W llltj, 11111111 'Nlxltlm XXllLht 10 I I 111 ftltllldl M Im 152 Nldlgalmt -X Ion 5, 61111111 1 'NI Iudltlll hd1121h M NIIHLI Toe I INUH11.-111 Challis f' Pltlll Mmme I undquxst Mqrtm I 121211112111 K ul ILiu11po1t, ld I' im Vllll 1211111 C I IAS Cl 111 Ruben NKu1tvxo1th Hatton Althul S Hu11t1111..t011 IN ludt Iolls W211lte1 In lung Agatha B knmh 1 l Iss of 1898 Ethel Bdxtu C 12112 -X fllldll fQt'111ck11c 11 Fdna F fllllllllllk Qlxnaulj hthtl NI I' ITDQINUU Dudlu D C 11ff1th IN IV I II111d111kx Mae N1 III., aut 1121111151 Ilda. Maude Hood Qlioyol 11y M It IN 1 111 R N111 Q1111111 Mouck ll Lu I' U f on Rd ph H Pdtt Lllllall B Povstr lt ALUMNI S s I4 X 112111143 11111111 A Pmthu I1 I 121 fl mth 1 u 2n111po1tj Il 1 I' W hlpplt lwldlfllltj Klux of 899 11212 f1lh11t 4111112113 DdlNY I Bassett 111 N I 11 alyn 1' Hou 'NI211x Iilmkhagtn mx I ld luumth II IJ21su1po1t Ntttle D Ilelaw 1 X I' tcp 1Wtbs Iwilth 'Nldv 121111211 If1SNlli 'NI G11 1 It 1 dxs Qdlltbllll I H21 on Ruth 'NI lllllltlll ton lRudcllj H21111121 NI 1011111-1111 1D1llulyp Sun B IXQIIIMY Htlen I' Idxutnce fTldl'llIJf 511 111 I1111 11111 Mc'N21l H 1111121 lx O C 0111101 fldll D Ieaue ffldl 111 1 Sao Max I' lhuln on 1111 l 111 A 111 I Y mlund hdlhlllllt -X Welch Itllllll 'NI Vhllbu thlmsb 'Nl ntha B VS IINOII Alllll I'1o1se Vhnhdfu QIANN of 1900 Ol xt C Vhntu Qlllllltlllgtllllf Hunt 4 Robb Kxabm rn C Stiblllxfl 'Nl ltlt A Rilgtlx Bu1t -X Hunlu In fllill 4I'12111k ll ltttx Hullhult NI 11121 Dum 1-xIldLlNOI1J NI11112 IIIIUJI1 Stelli fliNblLIL,h Pldlli Bulke f1'112 nu Yours N1 xud Il21u11tl1 QNIOIXI uni H4115 I'I21xde11 lwllth VS hlpph I21u11111 'Nl i121v1fo1d 1St1xl121j F 11111 H IOIIIIQOII 111112 I' -X C21 Fclnd N1 flXLIl 1S1111thb WI1111112 Dlttllllg I mn 1 Dunn 1Tlout111 mb NIM Dum Qbnyduj Iulu Alhkdlh 131111113 1111111 HKIIQOII Allllll McM2llan Iulu 'Houck 1Xo01112u1T 21 Plllllllll Qi we Ltn 1 hldklxtllltl US 2111111111115 N1 ugaut Hmndu 1111 lusu Slxlllllll 15111 132111 I 11111 lhxon Klan of 1901 lwxu NI Allmn 1' 1llLNt ll Bow d 51111 R Roxx Ill 1 11 s 1111111 xllltl Q 1 Il J0hll G Laundel' M21 1 G. ' " .' 111 ,'U,,'. A A .' A- . , 131 '21 E. :AA ' 1 IA121 1 - , l ,- 1-ton 12111121 A. Mzltht-1' 1 1ll21'11J 1511 J. '-I-12,1 S21 '21l IC. Rex' QP2 'k111JA P11122 Im- Fay, R2 ,115 HJ. 2. . M21'1'2 'vt N111h211111' 1 ' J Ed 2 I. ' ' 1 A . 1 J. Paul J ll -s ' 1 1 , l'xl'0ll W2 t 1' 211 I11 G2-11-1-' - 1' -- A -1 1 F1' . K1-h'i1ilc 1 I J2-11 I1 5 ycl '. 1 ' 1' A ' A Ev' ' 1, A-i Gmc 1 I1. .2 jtcm Lu E. ' " no f:112v'-1 '1 . 'ther '- 1 , - '1 - . . A Z A1 A' A ' A I , W. J' ,' V114 1'to11 Ettz '. Is 1 1 .'to1'J Q1 . 1 nA his A ' .' 1. , ' . . 15 AVA' A .2 A A 1' le , Emi '2 ' lu. 2 2111 Llll 2111 I1. GI' :pe 31 2 ' 1 - ' 1 ' 3 - . - ' - . -rt Q 2 . 141' , , A gf 1 Gum' 1'1 1 . X I1'.'u11 ' ' , , . A- ' 1 A 1 1 -2 1 -1- 1 - ,w jg . ' 1 ,A- Ell 1' 1. V2 'ml 1 1 I. 1' -1 -. C'211'1'ic1 I. V0 1111' 1" FN 1 1 2 1 "2' 1 '1' -' EV, A 4' '. v ,kvj 1 . 'A v 1 A 1..11AA 5. 1 7.1 A 1... 1.1110 1 1' 11' 1 1 W Intl 1 I1, C1 '- 1 .J I1211 2 C1. 1 ' tt Lul 1 . I1c.'t-1' Elyb C21"41 I1. T "1 Mz1t2 i..2"' 1' "T 11123. '2 Bl- - - . " 1' 111 ' 1 "11111 1 2 ' ' . "1- 1 . ' ' " 7 - 1 2 I " ' 1' E 1' 1. 2 ' J ' ' . 1" 1 C. 2 1' I 1'1 1. " 1' ' f A v 1' 1 v 1 'A H21"'1'. ' "ey 1 '.1' 7. 2' ' "11'2' 1' 1V' f1'.' 1: . . , ' .' ,. . ,' , 2 Lill' N . 1 'kv ' 2 'li J 2, . . , A A ,H ,- A , E . . A 2 -,11 -1 A A A "nr A 2 1 1' 1 A 1-A- 7 2 1 . ' ' 1 '- ' ' ' . 1 1' 1' 1 2 ' 2j 2 ' A A. l v 1 ' as 1 .- ,' ', A 'A- Az .1,.'.. A .JS 2 . . ji . . 2 , . 3 ' ' ' , U, .. In A. 1 . Sty, A. .. 2 A A - .. . . A- .A, . 1 . F " ' 2. " " si 1 ' 1'2 ' . . 1 Gav 1 I1. H2111 B21 ' '-1 I. 1 . " t.lin 1 1 SA ' r A' ' ' 1 1 1 -' r 12 1 . Af 1 1 2 , ' 2 ' ' 'A D r A - v 1 v 1 ' v 1 1 ' T I A 'I 'A 1 A A 14 H . X' . '1'1'2 1. 5-1 1 , A A ' V , .1 A A , ,I A A . - ' 1 1 1. ' ' 1' J ' ' Eul' 2 '2.'1b ' , A A I , 1 A . . - , , . '. A. . A ,Av A 2-' ' A Z 2 ,-. .A , A -S 1' 12'f2'1 12 '2 glial" . f.'."1 1'. 1 I' 12 ' . 1 2 :on I ' 11' . j FTE 1'-.' I. - ' nor .All 2 '2 'lillll fl ' ' " '2 ' 1 ' '2 tli ' A 11 'A " 2,

Page 78 text:

ALUMNI DQISX 'NI Hlll lRlllK0l1l ltblll ld Iloo tl Ioan D Mfllloly I ll s A me 'VI Qlllltilllllll lhlallolyl llallk 511111 IN dly H ll 5 0 ll I X llltltlllltlx Qfnlllllll Inttlg A X 111 Donn Class of 1891 JONl1l1 Gllmxon u O ItIl7 111114. HIIIIILIIILSS fB1llillllQ.,Lll IHol muy Ftta MLCIlq.ol QHlwlIJ ,'I'Imllw Bl ldy Ida Iltfllllb Cldle Ealult f1i1Oj,.,1lI00ll1l 'fllugh M Ply lllllall E Iall May Hulwhux Ixdtlldlllll Ioms May I lxulnuly Lvldkt Ld.IllllL1 QbWlNllLI'l llra B Iupaa Madge McDlll fBlaclfold5 Butha -X Nye Wcholuldl Anna J RL5l10lllS lSklll1ILIlLl hsslg Robb QH5lanclJ May Spulul fldld I Stannhfleld flclxlsj Hattlf. I Wllllallls 1'NlyIlsJ Class of 1892 Gtltllldi' Plglds fJa5l 'HHIIIBLL Ihullbg Lllunlphlyj Wlll Gao Qaltllch 'Wlll C Hall Anna Applgby lllalles R fILt0lb Iaula E Ellls Bang Fllencl Emma Connett iSpv.mcXlI Anna M DdI1l4.lSOI1 lhlllottl Allce Fallell Q llvlllllllt IIUIIS IHOIIIILSJ Tessle Hopson HOIALL C Iosnph Elura Llnhty Isa Mcknlght 1GreXenluJ Vlaltar H Ifuffel Juan Rogels lRawlsj hollis. wlll1NiJI1 IHIYILINZ. I' 1Klli0I1 ilass of 1893 Flank VI Ham Vllll F Slllltll luyltd L LLlxL1SOI'l fclallxl Mylta B Hall 1StIpha.nxJ Iflam Hanna iSawye1b Celtlude In Pattelson Qkgnexvj Ollu B Haclwtt Anna L Cluck Challes I Alnold Claude A Dlllow Iay VI Fry Lela Sklnner fyhhclownj Maudg Waleham QI1dIIlWlLllJ QC'u hardtb Homer If Halsh Waltel B Munbon Butha I BOXVQIS QBu.tlLl flllltoll W hlpple Lola E Vance, lDeIayJ llrl F 011111 flI'lllll lk W 1 1 llrllll 01 lsx iw of I 1 B 4 lvhsll Dolothx -X luxhan Xllll M I' INIOII lMouLlIl 'Xlaudn IN Iflshll Ollu I WIIIIIIJIL fTll1flLlll Inttl Halle lullx 11.10111 Bcllz lllllll NN um B I lrlabeo Rubv I Iohllxoll Nlllmll A11llLlS0l1 Nl IX If Bunnln Nlllgllllltt C Colnman 'Silly F Dole ll I' ILA o Nlyltla A 1'ullLl IN lt Ru flllllll QM1tc alll 1 C Hovsf. Nluy B Joslph fhxllllllllx 'NLlllL I Ixallf. NI ng llet B Kulnuly QI QSLLI cllld I Vuttel Lk -X nes I 'NILG1 th J wld. I N11 LI Illlle 'NI Pdllxtl I N lfnlllll lll'11lxI1L'wS M Ilgdllt A Rlahalcls Qialtnrj Fsulll K Sam fl'IldlJlllIll Jusu 'NI Sl'llDlLj ny Dow Slllltll Islbelln bplaxwl l1Al'llttlLSL5l fld16.I1LL A btlylwl a C Tltub Clisx of 1259: A Illllall Fnonhs Eflln Mae Hoocl ICLISIILIIJ lux A Iallm lxltlg Maltz 'XIILL Stllnghlm 1Wllg,htJ Gnolgn L VSebstL1 Ilul Swan Paul In Ifauat 'ihnlly Fly Amy Lxa Holllday iILtllLJ J Floll Ieonalll QLQLIIJ Iillllk Iktclson Balt H Saxton lllucl Ilshnl 'Nlabnl Guthllclg,L Q xllbld Kynmy Jnnllle S8111 Hdllllt Wllson Illss of 1896 A Thompaon Boys Nlaly IL Loan llflamlsj Fll'l R Dunn fINLWL0l1llDl Ilul Nl Ha h Allu M HOI1lx1I1Q fqhuwooflj lNLlllL Allttllltltll QRo1lLllj OIIYL I BLtlxVVltl1 fllll R Bl Iulllmlgcr Allldllill. L Butlu Lllan S Cflllson LAncluQonJ rllltlll Cleawu xlllthl Dlwnpolt QWIlltusllolfJ Albclt W LIPDLISOII Iosgphlne I lliltllklx Wlll Gnolge Hllm INLllle F Hd1llS ' . cw. I I ' I , I. 2 X .X I I I. . X I Xsl X .I - . I .I ' '., I lIX Ma . I'l5 A Y. r I I . . X . I X Ill: f Il 'I -I YI --, I'.v - I lldld. II. I lI. 11.1 I, ll. llowa . I I ll'X I . 1 ' X' 2 ' " llzs: 18.11 1 " ' I XX Xj lxzllX lf.. oyl Xrnl " 1 wv 'III Iv I I 1 I I1 . .ll M I. I X . I I I . II. I . I I . I '. I. . 'II 1' ' I ' I fa " I' ' 2 X 'X b' Pa l . H. IX . Ma X X X X X I X 101' Xi I .' , , I xxx. ' ' ,I I I - 'I I X . A .I I 'I' . I I I' A I I I '.,,. I I vf AI: I A ,ILI 1 ' ' -I v I uv Q I 4 j I I a , I. X . 4 I 'X A 2 -r I-' I '- ' I 1 I"' X'z Izg' I. 'X .. .v I .1 f . ' Joh I. It 11 - . oll X I X I hX V ' I I 1 v X - X . X. Ad. I. X 'X X Ia" . "'z .XJ '.. II I I' I- ' fs- I A'I 'I ' Y- I X .I Iz'X'z' . X X XXJ I I ' I. I 'I I. ' I .'.Y I ' T1 I I. l I- I' X Ig: Xa .'I'I"' " I4 "I. ""' I , , , I . I. .. -v I - X- In. Il. X X I XIII ' -.4 1 -v4 I 'I I v 4 1. u 'I .I J. K' I I I K 1 I I . 5 X I - 1' ' . I .I , . 'I' ' . . ' 1 I, ' I I ' I II A I . I 4 ' . L..-I ' ISS' I A ' ' I ' ,. . ", 5. . I R12 ,. II Q ' 4 I . xi- vw , , Iv .2 I ' . , ' ' ,:,v X I Z. . ' X. .I ., . ' .,.,. ' , In I. ' K J . I I I I l . . I '., -I ' J I J I .I -I "I f t- I ' I f A X.. I'..'1. I - , 1-I 1'ldI . . ay I i , , . . .E -x . , I I I 'Is 1 A '-I L' X' r i X r -, . .I I 'I -I-I A r L- I- ' ', ,S p., K' . .. .I L 1 L . ' v' , 'I if ' U ' I v JI -'I .I I ' 'y- I II H 'I JI ' II- 'I I 9 I' - ' ' 'I I I-5- 4 v 1 I J' " T". ' I ' I . vx Xl v' '. I2 ,"L, ,- ' 3. rm A. I X -' I-I J I -I 3 'I 1 L l I r ' I 'I H D , I 'X - ' . ..', Y' I I. I , - v.. . '.-,II .- lil-KI . vr: 4 I 1 E' A I h 'A' I I I , '. . A ,- J-C . 'I I. '., - . I-I I'-I L I -tc I l , I, II I -' K L I- ' I . . I . 'I 'I A I -I' I X. . I A' I 1 -1 -I I '. z 'z . I X XX Hr' A lv v A 4 2 . Iv . , , . .',. ,I ' ' ' I I ,I ' 1 ' C X, I ' l L. .C I I I ' I 2 ' ' 'I' , 'D ... iz I 2 :II I I II.. . , . I ,. ' IIB. in .. -,I xx x Q A-I ' ful .v'.v " ' ' I ' 'I 'rl 2 IPage 80 text:

Flank R Colbmrt llll X lmm Qlullu lthx I Klux ll -Xlthlll Du x Xl Fulxn I lJm11.,l1utX 1VMbbb 1 U1 xxllhtllllllll Plllx 11 hlllllklk. IIN P ppm ll Nl 111 lf. xx 1141 S Qmntlf. Illhm B Crxnnell fxlldtlgllllw nh H 1 Bunn lu li1WlxlllN ihuls Holm uk fI1ll1llS um N In -X ni NI km N lu lunn Munn N1 mdk hlmn 1 Lfmxbut me Nlxthu QIISLX xx N11 n Hxttu xlllllll Nlollmw Ullllnrb Allu 111111 H0011 Qulllltlllgl Ruwlyn W Munwn Ioutti C utxuds. Mulphy I 1 UNIX I 0 Ina e M xudm Peppers kfztle Nlyltlm luwux Umnksb N111 Rex 1-Xflnonkl IN1111 -xlllllll Ruhnds fctlllllllll W M Ruiiunu Mum. Lund Smnott Nu xh Iumti Sllllllltt Roy Stonlllaln Ldv 1n Q Stn. im Illldlll Webb nh O Wm HKNLI Q llllllllk Vhnhdtu Qvhhlandj us ri 1 Hqlly F -Xltlllkh Hntty Inu -Xllnn Cladyx Ella Boyng Mlltnhnllj N -X Bo me lnlu F Blll na NI C 111011 Uh s Rum NI ixltxxlxght Qi OIYIHJ bophla Dxhms Hassle Fluman lu 1th I C iltl Lula Clun ftltllllil Hmklns Chun Hnliznstlnn fPlt.I1tlC4.5 P ul H1 N Busu Lmaxm Hood Jo Lphmg Iloplxun 1M.u.raU Ida konba 1SylxLstuJ Jmgphnm I' Lonlu Xlolet 'Nldckln f3Lhl0Lt16lj hall O N111 n Mmme Nldluu I zthu1nL Ruth NILC mth 'somhm Wood Hlynuj IICIIHHIII hfllllhl Dom 'Nllllett I xul R 'HUIXISOIX Pdlth Inarl Patt ffluxullb Lcllfl lance iNIcfulloug.,hJ Anna. L Petuson Times Edu nd Potts Ililllllttl Pthnl Ruth Hovmld L Scurr ALUMNI Pea1l QODGI H311-.415 lj.,lllt Fstalll n ll 1 S in 11 l 4 111 W it wsu Nhlmxtmx Aanos Vhlch Vx 1 lll NNN 11 V511 iw Vhlwn bud Wmtu ul VM: :ss ri 4 B 1 1171111 m nrt I' mln M 1 h 1801 xx nd B iublnw oc 1 mm lla I 11 I Dow N S ll IJL11 ll IIN 11, nat lou II tm ll lI1c Lu Ix 113111111 m 0 R011 1 x mu QC lu lt 'HLIIII Moon Cxldit Nlorllwn blxmhy BILJIIUVS fBLlII1S Beullh Mouck fxllllllf lol lou s W nun Rouo, N1 11x 5hLd!Ll 'Nm 1 VN Qlch E mu I Vhson Hahn xnlllhlfll QlVIxtthuwJ illss of 1901 Haul -Xclglla -'klllson flluffj Ullu Autnmuth kata Blssnt tllfnuvy Clam Button ilxlnkadq Lhnstu Cfutu Thuuz Qlalk -xlthlll D C1 ug, Ndllg Dahlbug, h Itlll Dcfulng, fB'1IilXNlIlf lfloumg Dlllow Ray Dlllow I Hubut Dunlap clth D541 llanxgn XQIIIQ Hall ilxllm U All I Hanmmm QR1ddlc lull lllgbee KO1clx Zoe Hood fpdlllltlj Roy -X Hughu. Mfxttu Huntlngton fILI'lIllIlf,QJ Hoxvucl Jackson Rosa king, Buitllu Ieonarml QC onleyj I Muy Mlller Hmlmc Iosgphlm Murphy Halcyon Ixathume Rulmon Flounu Ixathulm Runpg -Xnnl lN111g,c1utt.1 ROSLIlbL11L, How ud Royce. Lculll Sahfuhlc fBI'ltt0I15 BLSSIL Edlth bhaub QH.4rknessj I.i'.'.'- .1 . ' 'z ' " 1323 Mu ' "2 'x .x - z S1105 'gBv' 2 . ' 'z 'f 1 '11 51219211 J. Cticklzlml . ' ' at' Frzmk W. Str: :ul l"l'z1m'c.' E ' -lyn lk-Vw lihlwm-1'lsy Eva X. 'l'lmym' J ' ' j . " K ' j ' - Ulzl Yun Iurn Ea '1 E. 'uw Isa!! .-X. 'z UVIIHUI " - ' 2 I ' 1 -'JJ Hvrf' '- .' 1' Llvleisj Ha ' 'G' H. I x 'sou J' . '- ' Noll' - Rm - Fa "ell Jusvph Wlch 'd 'z ' S. 51 - l'atlzu" v "l.'on f 'z . 1 ' 1 .- My 'z 7' son 111105 Cha ' -s L. ztch Raj " Q K'lzu'z1 V. z " - 1'.'hy Fr- I.. ' lff 1,5 -kis V11 1 ' moss - n 2 . . ' kllj E. Gram- oy! lzxyb Laura . 'ssiv ' - y TH' 5 Rul 1' I. Buyor Jr. . z ' ' "2 ' -' S21 I'- . Ulaylmz ug' .' lm-rj Ali ' A 1 z L' 'ji Ed 'z ' . ' n Uallz .' l,. . :th 11' Grzuw- Ik-V X ll. nw! z 'I . "2 - Q . ' ' Mi 7 nge Qllzillj 7z"l . - ' " .ul'z . 11: ' . 5 I.o.'l'- 1 lag , 'x z I-' ' 1 ' Ha ' M. Farrell 4' 'z . . ' '- f Ma ' "2 'l " 'lym- Q 1 ' Cha 'lol ' Fl" 'llll Ulaude F. POITQI' II2il'l'y E. Harpin V '- , '- - ' . - R. Furl "ks fl. 1 1 I . ' " Th - ' -su B. 'ing' '- 1 j " z . -'z " 2 ' .' " ' I l"1'zu1k . ' lllcl' ', A , - Lau ru IC. I.and.'l -'g' 1--Ay ly fa 'z .1 2 C' ' " " . v L' . i u 1 r 1 n 1 n v , , sj ' Y' l..' va x z -' ,'1- . U r X EI. . J. Q ,NT Chzms . "e,u'z'l " "A- 'Q . ' , " . ',- '. . 5 2 ..- L' ,. .,. fl: 4 ' 1.302 . ' 'z ' ' K . . v A. A -' . n i U. "ls 1 vt A x 1 - 2 1 - z , V . Q. '. V., A'. . .A Gui' . . y- ". I . - ' 4 ' C12 ' ,. 'ke "- x ' -' E11 ' . . 'z " "lli:b " 1 ' L if .,, . ,.,L.2 w , ,, E. Pearl 4' lla-1' . ' ' . 'z ' r Ed' ". Sz 'IIIIUI' -V '- ' --r U- ,'w Q, ,-2 xg" r 1 V' I , . , , 2 , .' 5. ' . , ,, - ' 4 ' 1 h x ' A ,Q ' 1 1 1 ' 1 1 I cz ' 'llis .. -- x - ' .. V, ,. E 1' .. . ' , R., 5 S ' 7 ' ' - ' ' ' ' ' ' "2 al ' - .cz ". -4 ' -Q UL., , It .H-, Jil 'f , m ,. . ' L 2 .ti , A . Y, is . tn, .r 'l.rA Lv I 'K Y . , . L. I " T 1 - . 4" ' x - ,. .' . , Ar . 1 , " . ' 1. 1 ' ' - 'Q .A ' '- --, 5. '. . , I' 'f rv' --v ' , , ' :s:',f x,z.., A .1 r ,l ll 'I im. U I I ' . "'.' A Q '2-rf-, - L., .r . z s 'z ' .' 2 - ., . .' . 2 I , ,' I 2 K. I I . 1 'K . . . K . ,qty I ' w I ' , l 1

Suggestions in the Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) collection:

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1917 Edition, Page 1

1917

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1918 Edition, Page 1

1918

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1920 Edition, Page 1

1920

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1922 Edition, Page 1

1922

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1923 Edition, Page 1

1923

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1925 Edition, Page 1

1925

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.