Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA)

 - Class of 1921

Page 78 of 170

 

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1921 Edition, Page 78 of 170
Page 78 of 170Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1921 Edition, Page 77
Previous Page

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1921 Edition, Page 79
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 78 text:

ALUMNI DQISX 'NI Hlll lRlllK0l1l ltblll ld Iloo tl Ioan D Mfllloly I ll s A me 'VI Qlllltilllllll lhlallolyl llallk 511111 IN dly H ll 5 0 ll I X llltltlllltlx Qfnlllllll Inttlg A X 111 Donn Class of 1891 JONl1l1 Gllmxon u O ItIl7 111114. HIIIIILIIILSS fB1llillllQ.,Lll IHol muy Ftta MLCIlq.ol QHlwlIJ ,'I'Imllw Bl ldy Ida Iltfllllb Cldle Ealult f1i1Oj,.,1lI00ll1l 'fllugh M Ply lllllall E Iall May Hulwhux Ixdtlldlllll Ioms May I lxulnuly Lvldkt Ld.IllllL1 QbWlNllLI'l llra B Iupaa Madge McDlll fBlaclfold5 Butha -X Nye Wcholuldl Anna J RL5l10lllS lSklll1ILIlLl hsslg Robb QH5lanclJ May Spulul fldld I Stannhfleld flclxlsj Hattlf. I Wllllallls 1'NlyIlsJ Class of 1892 Gtltllldi' Plglds fJa5l 'HHIIIBLL Ihullbg Lllunlphlyj Wlll Gao Qaltllch 'Wlll C Hall Anna Applgby lllalles R fILt0lb Iaula E Ellls Bang Fllencl Emma Connett iSpv.mcXlI Anna M DdI1l4.lSOI1 lhlllottl Allce Fallell Q llvlllllllt IIUIIS IHOIIIILSJ Tessle Hopson HOIALL C Iosnph Elura Llnhty Isa Mcknlght 1GreXenluJ Vlaltar H Ifuffel Juan Rogels lRawlsj hollis. wlll1NiJI1 IHIYILINZ. I' 1Klli0I1 ilass of 1893 Flank VI Ham Vllll F Slllltll luyltd L LLlxL1SOI'l fclallxl Mylta B Hall 1StIpha.nxJ Iflam Hanna iSawye1b Celtlude In Pattelson Qkgnexvj Ollu B Haclwtt Anna L Cluck Challes I Alnold Claude A Dlllow Iay VI Fry Lela Sklnner fyhhclownj Maudg Waleham QI1dIIlWlLllJ QC'u hardtb Homer If Halsh Waltel B Munbon Butha I BOXVQIS QBu.tlLl flllltoll W hlpple Lola E Vance, lDeIayJ llrl F 011111 flI'lllll lk W 1 1 llrllll 01 lsx iw of I 1 B 4 lvhsll Dolothx -X luxhan Xllll M I' INIOII lMouLlIl 'Xlaudn IN Iflshll Ollu I WIIIIIIJIL fTll1flLlll Inttl Halle lullx 11.10111 Bcllz lllllll NN um B I lrlabeo Rubv I Iohllxoll Nlllmll A11llLlS0l1 Nl IX If Bunnln Nlllgllllltt C Colnman 'Silly F Dole ll I' ILA o Nlyltla A 1'ullLl IN lt Ru flllllll QM1tc alll 1 C Hovsf. Nluy B Joslph fhxllllllllx 'NLlllL I Ixallf. NI ng llet B Kulnuly QI QSLLI cllld I Vuttel Lk -X nes I 'NILG1 th J wld. I N11 LI Illlle 'NI Pdllxtl I N lfnlllll lll'11lxI1L'wS M Ilgdllt A Rlahalcls Qialtnrj Fsulll K Sam fl'IldlJlllIll Jusu 'NI Sl'llDlLj ny Dow Slllltll Islbelln bplaxwl l1Al'llttlLSL5l fld16.I1LL A btlylwl a C Tltub Clisx of 1259: A Illllall Fnonhs Eflln Mae Hoocl ICLISIILIIJ lux A Iallm lxltlg Maltz 'XIILL Stllnghlm 1Wllg,htJ Gnolgn L VSebstL1 Ilul Swan Paul In Ifauat 'ihnlly Fly Amy Lxa Holllday iILtllLJ J Floll Ieonalll QLQLIIJ Iillllk Iktclson Balt H Saxton lllucl Ilshnl 'Nlabnl Guthllclg,L Q xllbld Kynmy Jnnllle S8111 Hdllllt Wllson Illss of 1896 A Thompaon Boys Nlaly IL Loan llflamlsj Fll'l R Dunn fINLWL0l1llDl Ilul Nl Ha h Allu M HOI1lx1I1Q fqhuwooflj lNLlllL Allttllltltll QRo1lLllj OIIYL I BLtlxVVltl1 fllll R Bl Iulllmlgcr Allldllill. L Butlu Lllan S Cflllson LAncluQonJ rllltlll Cleawu xlllthl Dlwnpolt QWIlltusllolfJ Albclt W LIPDLISOII Iosgphlne I lliltllklx Wlll Gnolge Hllm INLllle F Hd1llS ' . cw. I I ' I , I. 2 X .X I I I. . X I Xsl X .I - . I .I ' '., I lIX Ma . I'l5 A Y. r I I . . X . I X Ill: f Il 'I -I YI --, I'.v - I lldld. II. I lI. 11.1 I, ll. llowa . I I ll'X I . 1 ' X' 2 ' " llzs: 18.11 1 " ' I XX Xj lxzllX lf.. oyl Xrnl " 1 wv 'III Iv I I 1 I I1 . .ll M I. I X . I I I . II. I . I I . I '. I. . 'II 1' ' I ' I fa " I' ' 2 X 'X b' Pa l . H. IX . Ma X X X X X I X 101' Xi I .' , , I xxx. ' ' ,I I I - 'I I X . A .I I 'I' . I I I' A I I I '.,,. I I vf AI: I A ,ILI 1 ' ' -I v I uv Q I 4 j I I a , I. X . 4 I 'X A 2 -r I-' I '- ' I 1 I"' X'z Izg' I. 'X .. .v I .1 f . ' Joh I. It 11 - . oll X I X I hX V ' I I 1 v X - X . X. Ad. I. X 'X X Ia" . "'z .XJ '.. II I I' I- ' fs- I A'I 'I ' Y- I X .I Iz'X'z' . X X XXJ I I ' I. I 'I I. ' I .'.Y I ' T1 I I. l I- I' X Ig: Xa .'I'I"' " I4 "I. ""' I , , , I . I. .. -v I - X- In. Il. X X I XIII ' -.4 1 -v4 I 'I I v 4 1. u 'I .I J. K' I I I K 1 I I . 5 X I - 1' ' . I .I , . 'I' ' . . ' 1 I, ' I I ' I II A I . I 4 ' . L..-I ' ISS' I A ' ' I ' ,. . ", 5. . I R12 ,. II Q ' 4 I . xi- vw , , Iv .2 I ' . , ' ' ,:,v X I Z. . ' X. .I ., . ' .,.,. ' , In I. ' K J . I I I I l . . I '., -I ' J I J I .I -I "I f t- I ' I f A X.. I'..'1. I - , 1-I 1'ldI . . ay I i , , . . .E -x . , I I I 'Is 1 A '-I L' X' r i X r -, . .I I 'I -I-I A r L- I- ' ', ,S p., K' . .. .I L 1 L . ' v' , 'I if ' U ' I v JI -'I .I I ' 'y- I II H 'I JI ' II- 'I I 9 I' - ' ' 'I I I-5- 4 v 1 I J' " T". ' I ' I . vx Xl v' '. I2 ,"L, ,- ' 3. rm A. I X -' I-I J I -I 3 'I 1 L l I r ' I 'I H D , I 'X - ' . ..', Y' I I. I , - v.. . '.-,II .- lil-KI . vr: 4 I 1 E' A I h 'A' I I I , '. . A ,- J-C . 'I I. '., - . I-I I'-I L I -tc I l , I, II I -' K L I- ' I . . I . 'I 'I A I -I' I X. . I A' I 1 -1 -I I '. z 'z . I X XX Hr' A lv v A 4 2 . Iv . , , . .',. ,I ' ' ' I I ,I ' 1 ' C X, I ' l L. .C I I I ' I 2 ' ' 'I' , 'D ... iz I 2 :II I I II.. . , . I ,. ' IIB. in .. -,I xx x Q A-I ' ful .v'.v " ' ' I ' 'I 'rl 2 I

Page 77 text:

Flux of M78 ml ln N 1 N1 ' A 5,11 nu 104 ' tl x Nll 1 Urn mm 1 mu 1 1 I lxlx H1 l I UND Xm 1 l ll nun lxlllll nx N n Xxx 1 Il 1 Q X 1 lv ol N Nu l u sxlk I ilt IX 11111 rm X no ix nllmx NN IU lllm Ill n I1l1 4. Ill nfl I lllkltvll x xllm XX Ill m lullu nw 1 QNI11 Hollis. poo vm N ruduntul n NV x 1 1 N lNllll 1 1 fxlllllllllll x lllll lows W1 lllll tl llmlx S lluv nu Hu mxix Hllllu Ll mu N1 I4 u ll m uw ll L flgtltllll m LILNI 1 nw of utlw u Bu m 1 1 QNIIXQ 1 nm I mm x l 111 X 1 N1 ll x lvl 1Olmlh1m Lett: Lurtls gllonlmj ALUMNI H tu I lxmmx QI Xmu iss ol lh 1 ll X ill 0 481111 X Y lo it 111 4 1, Nlmd NI LLIIUNUII 1 mm unh lm ll ll Ill N 'Nh Nl 1 fill I llflt Sash IN 0 L ul liutll Xkdxun hln xg. in 1 VXI 1 uni N lu qliu Il H Hu nu gn twx mm 1114 X II lllx A 1 lux of Shi Illt Ilmm X1 15,1 u nxt 1 1 Q ll N nth 1 IIHNTI ll ax 1 UIQINQ Will QSMU dll C U1 Inlt Dm! -X 111 llllllll lN4ll1l1lllll mlm Z 11 N mm lluul llll lx lxu 1 H111 lmnmg, nu 1-X n x A xxll llellu mm ot ls 1 ltlli N 111 mu 1 Ill 11 ll 1 mms 1Vl11g, nu 41 u xmlu x to kllu Rolvlw Pxulmc linux N ll Smith nut N1 Nunn lidllx Spuuu Robut B Ntunu Bnlln 5XNLlt lull U 4 mln NN ll u 1 X llllll Vlcmmlx nw of l ' N 1 n 1 4 cm ll 4 num 1 utll l 1 u N1 ix 1 Dum I In null x lx lul lllalhm xc in um fxtltlllilt C-llnmu Qllllllllgh xmj Q - P at " .. " l'GA'1'vrl XFN Q ll. Hall Vulliv IG. " '-nt livlll- lllllllllllllllillll lSlz 'y 'l 5.11111 li. lla-nity 4Sil ' -1'tIw1'nl Uh,-g ' 'sq' M' gr - R1 ' -ll tliuym-rl 'San Ii. I ll' .IQ-ssiv 1'l'L'lLfl1l Il .' 'thy Cn,-.1 ,f lS7.l ".l2i.' 4' U - lmisy .-Xr1l'm's tlllvp 'Pm-I 14-kis .lu."- llutlvr 1Allvn1 All 1 Ar1Ul'l'HV 1l,21lll'l'S ny l'llLlI'2l Child lliig'l1tmil"P Vlll l , ' ' . 1 1- 3 Mi W G2ll'l'l'lt 1l'ulm1-rj Bi '- D z llly - 'sr lint- liimwy 4l"zur4-llj 171 '21 Gilman tM1'G' niqr Sul- l.zmln lllmlgrvb Gul. . '. :gg llzmicl ML-slc'l 110112, Mun-mv lllyzzry lfzirmia- R1-zwlmcr' 16111-ml A 5 t'zn'rio Sllll'XK'lIl 'V'll'insy l"l'21llli 'l ill- Vlzss f INST Yiulu V-'llitnmym' R21 'l ' -1' 5Sus'v Halnsvy 1G'l.'1nl " " " s .ll-ssiu f'2il'lM'IlLL'I' 1.- lm-wsl M2 "::iv Mcliz 'llI'2ll . l':ll2lSfi'l'l Sugi- Ilunlglp 1 1 l'lilllllt' SCUIIUII 1.lll'G1'2 Ill! Nvlll- .llJl'll21ll All X '21 ' -fix-lml grllr I,u 'A - " 11'11 .Hu ' 'z j wu- Mz l.L-vu: tSpz1ulding:l l.i'.'.'- liiplinfl' 1lh'mll'm'4ly Gran-iv 0'llzu'a l 3 1uz1Sasl1 . lxp llm '21 Swim llilliwttb L- 'zltl In 'ax 5llk'2i.l1'l' IGW- vzltl l"u nil- 'll-11 pl - 1l"vzu'l Tina Whitlatch li tl1A1-:ml ' ' l.' Fan '- bl't'l1Il2iIlSUill 1" mist flap: ' 1380 1 nas. J. . 2 "ms Il ".lo."- llmmulmlsull l 5 lll :liva .lll'cil'l'g'U!' .lc.'."- iz v ill: '-Isl 'All N. l'l'I'I'y Ile-rtlux Hicks 4 J Kato StZiIlL'llllk'lll 4.-Xrnnlfll .len '- Childs if 1' lfll A121 'llll htaxlclmlu-lmi thcstl Nlzn' lllljlgilll Ntllz Cn' A' ,' 'u gl Ilurry li. lll 'ay l.u',' Stryk-1' lGml1lzu'4ll 1-1 '- -lm: Jr-'--3 l'lzl.'.' ul' ISS! fl' 'z ' 'tis f1Otl Vlis llc' 'l -' -mis An 2 lim-T'l'm-mtl-i ln' l-nj . n z ' Bc' z ' N. ll -' .' 1 Ph' I. Gullzuwl Or' 1 Y. ' 'yplc -11 V 1 fililla H 11'11 Mi '-ml ' -'tl :flu Blunvlx lliallj " ' - -- lm Sliinm-1' .' zwl l.i 1 l.ZLl'lllll'l' . ,Q 1-vb Will A. ' -rs n hi' ' "glut l -'. 1 'l Cl: ' NSJ N1 'INN-' 22 1 ' i 1-'L Be' 1 lizisrm-it 1.l"z"fivl4lj flaws ul' 1833 .v.zn'y Fry Dclli l5l's.' .' Vlllll .lol '- Gql lm-11 Hill: I4-wus C ' 2 l .lm 1".C"im l"lm'z1 fuslm fa ' 'i- .I :un ""'l1tl lil ' z I llm: l.1'.'.' A .I 1 -s HM-lam-yr 1"lm'l-nw Putt U murrl Llilz - 1 l,:u'1'um'v llias nl .lex W I.. YL-it'l 4 1 Uinsl , 1 X A - ' - -s flas: of ISS! '.'oll'- .' ' l"rzmla my All -' l . .' jll' l,i'.'.'- ll ' --l-'l ' C 1 .11-1'-.c1z'l'z - -' Uzfg' Way - - I '- El'l"' llU0l'ft'l' 1fl1ll'l' lttl M2 'l' ups llllzlyl l.aurz1 l.icl1ty 2 J zlllil W " sun lllu v lr! Th - ' '52 'l' 'uvy Ya ' '- ' 5 fl: V 8.50 Cl: .'.' ISSS Ifzl -lla A111-rsun i'zu'riu ll: ' l mvw Ali'- Ge-1't1'u1lc lmlv .lurrvl Haslm tln-1' Katl - 'z ' 'cm llilzu-lazllurl F211 i- M. llzvris .' jl-rl I.ul . aj Clark lliingwyj An 1 B. I,--ns fllltllfillil Aan Ri 'la 'ml U. Y -lls l"l'01l4ll0 7 'A 'ml 4 2 -t A : l R 2 'L . - alllPage 79 text:

1111 Illltmm 4Atk111w 11 H111111 HN 1lt1112111 lx 1 1 1 x ll lg. ll X 1NOItOIl U 1 1 1 1111 1 1 1 N121 tu I Iuh11w11 l5dIlf0ltU vnu R 1 VS Alllltk lx1lbu111 M nw Ix I111111111 Kolmattb L I IS lkll 111 IJ M21 A1thu1 N1 ius dx ll ll hc1IllN I R4 WHO C 11.1111 Tw N011 xx 1111 VS lltlll 11121 VN 1 bxtm 1 Cllss of 'WA gm A 11 111 QIN Albut B1 lllllllllgll melt I ll 11 1S1u 21 A l1111t Haw. Cndct N1 Cmntlt QM.11sh21l1J 111 11111011 f'Nlo111s Htlen I Hogut 15UtDhQIlf U Nl s 1 1 h 1 f NI lllxl 11111 KB1 mx Il Rubelt 1' mmtt Noonan R2u1111111d II Sw ntl 21114111 IJ Ihll 11t1 if 00111 Fl Iulu D rlhlllbll iknowcj 11th I llxtnh 1Rxan 'Nldblp I Il ittun tS21xto11 W Gut Hmlnlu lly 'N '11111 Q D uwm W llltj, 11111111 'Nlxltlm XXllLht 10 I I 111 ftltllldl M Im 152 Nldlgalmt -X Ion 5, 61111111 1 'NI Iudltlll hd1121h M NIIHLI Toe I INUH11.-111 Challis f' Pltlll Mmme I undquxst Mqrtm I 121211112111 K ul ILiu11po1t, ld I' im Vllll 1211111 C I IAS Cl 111 Ruben NKu1tvxo1th Hatton Althul S Hu11t1111..t011 IN ludt Iolls W211lte1 In lung Agatha B knmh 1 l Iss of 1898 Ethel Bdxtu C 12112 -X fllldll fQt'111ck11c 11 Fdna F fllllllllllk Qlxnaulj hthtl NI I' ITDQINUU Dudlu D C 11ff1th IN IV I II111d111kx Mae N1 III., aut 1121111151 Ilda. Maude Hood Qlioyol 11y M It IN 1 111 R N111 Q1111111 Mouck ll Lu I' U f on Rd ph H Pdtt Lllllall B Povstr lt ALUMNI S s I4 X 112111143 11111111 A Pmthu I1 I 121 fl mth 1 u 2n111po1tj Il 1 I' W hlpplt lwldlfllltj Klux of 899 11212 f1lh11t 4111112113 DdlNY I Bassett 111 N I 11 alyn 1' Hou 'NI211x Iilmkhagtn mx I ld luumth II IJ21su1po1t Ntttle D Ilelaw 1 X I' tcp 1Wtbs Iwilth 'Nldv 121111211 If1SNlli 'NI G11 1 It 1 dxs Qdlltbllll I H21 on Ruth 'NI lllllltlll ton lRudcllj H21111121 NI 1011111-1111 1D1llulyp Sun B IXQIIIMY Htlen I' Idxutnce fTldl'llIJf 511 111 I1111 11111 Mc'N21l H 1111121 lx O C 0111101 fldll D Ieaue ffldl 111 1 Sao Max I' lhuln on 1111 l 111 A 111 I Y mlund hdlhlllllt -X Welch Itllllll 'NI Vhllbu thlmsb 'Nl ntha B VS IINOII Alllll I'1o1se Vhnhdfu QIANN of 1900 Ol xt C Vhntu Qlllllltlllgtllllf Hunt 4 Robb Kxabm rn C Stiblllxfl 'Nl ltlt A Rilgtlx Bu1t -X Hunlu In fllill 4I'12111k ll ltttx Hullhult NI 11121 Dum 1-xIldLlNOI1J NI11112 IIIIUJI1 Stelli fliNblLIL,h Pldlli Bulke f1'112 nu Yours N1 xud Il21u11tl1 QNIOIXI uni H4115 I'I21xde11 lwllth VS hlpph I21u11111 'Nl i121v1fo1d 1St1xl121j F 11111 H IOIIIIQOII 111112 I' -X C21 Fclnd N1 flXLIl 1S1111thb WI1111112 Dlttllllg I mn 1 Dunn 1Tlout111 mb NIM Dum Qbnyduj Iulu Alhkdlh 131111113 1111111 HKIIQOII Allllll McM2llan Iulu 'Houck 1Xo01112u1T 21 Plllllllll Qi we Ltn 1 hldklxtllltl US 2111111111115 N1 ugaut Hmndu 1111 lusu Slxlllllll 15111 132111 I 11111 lhxon Klan of 1901 lwxu NI Allmn 1' 1llLNt ll Bow d 51111 R Roxx Ill 1 11 s 1111111 xllltl Q 1 Il J0hll G Laundel' M21 1 G. ' " .' 111 ,'U,,'. A A .' A- . , 131 '21 E. :AA ' 1 IA121 1 - , l ,- 1-ton 12111121 A. Mzltht-1' 1 1ll21'11J 1511 J. '-I-12,1 S21 '21l IC. Rex' QP2 'k111JA P11122 Im- Fay, R2 ,115 HJ. 2. . M21'1'2 'vt N111h211111' 1 ' J Ed 2 I. ' ' 1 A . 1 J. Paul J ll -s ' 1 1 , l'xl'0ll W2 t 1' 211 I11 G2-11-1-' - 1' -- A -1 1 F1' . K1-h'i1ilc 1 I J2-11 I1 5 ycl '. 1 ' 1' A ' A Ev' ' 1, A-i Gmc 1 I1. .2 jtcm Lu E. ' " no f:112v'-1 '1 . 'ther '- 1 , - '1 - . . A Z A1 A' A ' A I , W. J' ,' V114 1'to11 Ettz '. Is 1 1 .'to1'J Q1 . 1 nA his A ' .' 1. , ' . . 15 AVA' A .2 A A 1' le , Emi '2 ' lu. 2 2111 Llll 2111 I1. GI' :pe 31 2 ' 1 - ' 1 ' 3 - . - ' - . -rt Q 2 . 141' , , A gf 1 Gum' 1'1 1 . X I1'.'u11 ' ' , , . A- ' 1 A 1 1 -2 1 -1- 1 - ,w jg . ' 1 ,A- Ell 1' 1. V2 'ml 1 1 I. 1' -1 -. C'211'1'ic1 I. V0 1111' 1" FN 1 1 2 1 "2' 1 '1' -' EV, A 4' '. v ,kvj 1 . 'A v 1 A 1..11AA 5. 1 7.1 A 1... 1.1110 1 1' 11' 1 1 W Intl 1 I1, C1 '- 1 .J I1211 2 C1. 1 ' tt Lul 1 . I1c.'t-1' Elyb C21"41 I1. T "1 Mz1t2 i..2"' 1' "T 11123. '2 Bl- - - . " 1' 111 ' 1 "11111 1 2 ' ' . "1- 1 . ' ' " 7 - 1 2 I " ' 1' E 1' 1. 2 ' J ' ' . 1" 1 C. 2 1' I 1'1 1. " 1' ' f A v 1' 1 v 1 'A H21"'1'. ' "ey 1 '.1' 7. 2' ' "11'2' 1' 1V' f1'.' 1: . . , ' .' ,. . ,' , 2 Lill' N . 1 'kv ' 2 'li J 2, . . , A A ,H ,- A , E . . A 2 -,11 -1 A A A "nr A 2 1 1' 1 A 1-A- 7 2 1 . ' ' 1 '- ' ' ' . 1 1' 1' 1 2 ' 2j 2 ' A A. l v 1 ' as 1 .- ,' ', A 'A- Az .1,.'.. A .JS 2 . . ji . . 2 , . 3 ' ' ' , U, .. In A. 1 . Sty, A. .. 2 A A - .. . . A- .A, . 1 . F " ' 2. " " si 1 ' 1'2 ' . . 1 Gav 1 I1. H2111 B21 ' '-1 I. 1 . " t.lin 1 1 SA ' r A' ' ' 1 1 1 -' r 12 1 . Af 1 1 2 , ' 2 ' ' 'A D r A - v 1 v 1 ' v 1 1 ' T I A 'I 'A 1 A A 14 H . X' . '1'1'2 1. 5-1 1 , A A ' V , .1 A A , ,I A A . - ' 1 1 1. ' ' 1' J ' ' Eul' 2 '2.'1b ' , A A I , 1 A . . - , , . '. A. . A ,Av A 2-' ' A Z 2 ,-. .A , A -S 1' 12'f2'1 12 '2 glial" . f.'."1 1'. 1 I' 12 ' . 1 2 :on I ' 11' . j FTE 1'-.' I. - ' nor .All 2 '2 'lillll fl ' ' " '2 ' 1 ' '2 tli ' A 11 'A " 2,

Suggestions in the Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) collection:

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1917 Edition, Page 1

1917

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1918 Edition, Page 1

1918

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1920 Edition, Page 1

1920

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1922 Edition, Page 1

1922

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1923 Edition, Page 1

1923

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1925 Edition, Page 1

1925

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.