Capitola and Soquel School - Usacalis Yearbook (Capitola, CA)

 - Class of 1961

Page 1 of 76

 

Capitola and Soquel School - Usacalis Yearbook (Capitola, CA) online yearbook collection, 1961 Edition, Cover
CoverPage 6, 1961 Edition, Capitola and Soquel School - Usacalis Yearbook (Capitola, CA) online yearbook collectionPage 7, 1961 Edition, Capitola and Soquel School - Usacalis Yearbook (Capitola, CA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1961 Edition, Capitola and Soquel School - Usacalis Yearbook (Capitola, CA) online yearbook collectionPage 11, 1961 Edition, Capitola and Soquel School - Usacalis Yearbook (Capitola, CA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1961 Edition, Capitola and Soquel School - Usacalis Yearbook (Capitola, CA) online yearbook collectionPage 15, 1961 Edition, Capitola and Soquel School - Usacalis Yearbook (Capitola, CA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1961 Edition, Capitola and Soquel School - Usacalis Yearbook (Capitola, CA) online yearbook collectionPage 9, 1961 Edition, Capitola and Soquel School - Usacalis Yearbook (Capitola, CA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1961 Edition, Capitola and Soquel School - Usacalis Yearbook (Capitola, CA) online yearbook collectionPage 13, 1961 Edition, Capitola and Soquel School - Usacalis Yearbook (Capitola, CA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1961 Edition, Capitola and Soquel School - Usacalis Yearbook (Capitola, CA) online yearbook collectionPage 17, 1961 Edition, Capitola and Soquel School - Usacalis Yearbook (Capitola, CA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 76 of the 1961 volume:

Uaiicaxiivn fhe yeafzboofz ffaff, ifze Aiudenzb of and Soguel Scfzooln, wuhm ,to clecii- cazfe owe. Sfeafzbook to a devoid ieachefz, MM. Van Kleecfz. Fon 71211. yeafw of Aefzvine to oufaaclzool andfofalzefzgeafw ofki.rx1ffueA4 and in un, hen. 4iuclem'A, we wah io4!uxuowLap,oa.ecin,'6i.on,0J1La,0lnJearxi44lrzcezae ieaolzwz. f4cin.Lru1o:bm,tLon ma. Yjaul cf. Waliefw Supefukufenieni Sequel Wainczgnal Inn. Alan Ybiiawon Capaltola, Vice-Yjmlnulpal ma. jbfm aaa Capbfola 7, . . Z Waworwu mm gmwfe sim ffbw. Ld ' fzmygvw Swag Nm MM. FIUZIICGA H0664 Libaafzy-5ecn.etafud4 MM. Yjggllu WLLLianw ecfzeiafuf Q5 fYlanL0Jr1CQ3Zff1LkAg6440 Ls vs? H , R ' M15 'W' vi A4 WW - miifflfffl 7. Santo fl. 014 mamienance Zaifbfeflnn-C2 177czD'limanZe fnabniefzgzlce 5. mcmux, ,4,, Coda, fe, fmfgzm, fm www Capdzila Cafefefoca A . lnofwfen, B. L . Semi , . 1 5. mmm, C. awmn, fn. wma 6 aipifvfn M 9 C mm .Soguel Cafeiefula Mfg V' Q, A 'Q , 1- 1 I 2935, , W W .1- .. W...- - -V 'V if g A-a 1 1961 gaaiuaii-ng, Claw , K. f Q of' 5 , ...f- Uawe Aflf'll716 :F Y 4 fi Dave ffncfc-ywon ? f j ' X 1 ..,,. fail - CEQA! V ii' W f E+ , :.- I am, Aachen- ,m ':V'A::: Ki ' m l new fwnton - ,.-f.. ZL l , , -fax :swf Eogafzd g..z,,5fww LeoLLe Bailey Bob Bawaw 253345535 Mike Bfwwn Q6 6 Nancy Bam. X Bafufwafza Bafvwtt 7-GAA? galllefu I q Q 'QQ 5? 5531 . .,. , ,,V m ,. Q . lg .f A F ,xx ,hh ,-X571 , LV 1 H , x M 7. fha 1 6, I Q it L. in id y, Mafzanel Bmzzii 71 , . ' . LL-' if Lx ' 4 R mwla Baighmd Linda Bruce ' ik. gqzbw game, Uwwy CMM T X 2? E9 . 61117-L2 Caaiaa -4 Q Uenruf Denton. I ,u,. wil -:, I . I K , Q 'X i f i W A 73014 6 g l Li,A Dean b if saw Chanpflvn We UW-ffCf'mPifm Qblm Faaguvv-' f Quang 'Mx aww Fi.-Wu., gang Feumlzaken. Bob ' QQ makuyn gamma A 4- jim Dimmofue A 4 M - zll , .- x N 'A ' . X '2-. r A as ini 4 4 V vfw ' L ' W M :Y i ayne ey vw ffagbim -sl ' Dave. ' Debba gmc . , Flbbdd' Lazwy ffaLte1z. v A joe flefunan. A N Chemie ffanrulbal f-12 90W fffmbsf :IW V Mdlhqkuw Q av awe facoba W 70 KM s, 5 ., Y J Kbzkadmu f V ff-7' X ,I .. Umm-, Leung A 1 ' A V lbmmnLqwmUi MJ, X ffli fe.mLmzm w , LGA!!-9 Manda L 2 N5 , . 'mwmQmM4jaz A Q lf Luau myw ' V cMumgwDjWmUhnNdbwz :,lj3is gal, mwgom www QM! 5hmeQpda Q 77anela 77eJU1-g Fbyi?6kmwn V' f 5 ?lupU.w' Mfwceua 4 - N522 me mum i f RqmeHymn 4: 1- ,. . 0130112 Reflmldd 7?ona'a mo L ,fi . if fifgs gl ig? 4 m s, A , A- A Rgafr. Samlefw ll P-I 1 Anna. .S-e,liAl2alL 3 Th x . gy if - 'A M yane fcfwzf ,, ,Q ,Q , 3, , 1 bf -U gh. 'ia W X. 1 i Q XM ' ff- Q .4 N N 45,5 v li? ffalzbafza .Scfwif Vu u e Steele ' M M Srrwlfan. Tai .sfzavalivft Xi , eq, XM, ef ' A vi . H gzr 7 VQ I ,I , . : V lz lig ,V,,,,4, s ff Q Vauum Walken. an Bm WMM , K A. z , Wm Van Q? :.A V , firm, ma-ka TM , , n :V ' Sieve .Sweai q ? -54 f ' N Watt. 6 , fwze Ubud Yjanela Wniglui 704lLLge ffofzoia ' x BLU Zaplbffmy gaovm. Zofuz. Y' gaaduafting Sizudenin Noi Yjictwzecl ,mud Cam, l71U2e UWUQW, rom oozm, nam, Am PWM, amd Fwmh, 70m ffmdm, sugwme aww, Ron. gofmm, Diana fcweffm sum Awww Ron. me game, oawfa fem, gm, swfwm, vom szaum, owe sfamanh, Ted Simian, mam 5f.mezmW gym gmde facuuf, x L 5 Ln IHA. Rinlwuzd ?d,ff2!ZAOfl- MM. Zhflbdfld fliiwon mil. john m0!ULfA0fl. 5-peczlal Sefcvxlcen mm. gdm may 7vU.La' -,M WMM spamzh-feqneifial femcwlg li 'A-W' Wi : E k mil.. Cvrway mfr. Cwzi Bozunan .Speech and f1'eafuln9 Mumlc 1 MM. lnaxule' Van. 'xg . lp V NJN! x x. s 6. Kunig 76. Mangan 0- .W V ' I ...A Q . W A Q ri- . ax . .... . K . i 2. X fSf..75ani Q. Nicol 79. Simpaon. C. Yiowww Z 531961 0, Dgdmuke A g A g Q lAh . A q 4 W an l . . , .A Q ? '- 'Lv gg' - A- ' In 3' f ' Q .yy . ' Y 4' if we-- vf 5 122 vf K . N, , 3 Y . fx, 'X , i ,.,:3ZX'Y.-Aflg'x up 713. L K .7 K , , fgsn fin? H gz .,': . Q. 511. H L li Mnonfeeaiefz. fn. ee . .5-Jbw NL 79eiefwon. 79. Nealfzmn K. Yjazlau '19 ith. , an K ., x LX R x ir X 7 - V' k v VA ,, A :Q A , My kin, N .,.l.' ,.,- f by 1: rv-px ff M ll. Cafvtefz 4 QI FK, .... Q. , WLIAGII. 5. Tfzoman C. Fezzgunon. 07. gezfgndurzarz. 73. Wfulzilow 171. LQ g. A ,,,,, LL , N ww , Tu ti 5 V Q-P j M ,H he - M S k I If , f . A. ,L.. N Q . ff X Q. IV. !7le,Uwn,Lan V. Bofuuhon 0. flaw 72, maya 71. pay Wk ,,,g ! g . . Z 1 :.,. ..,- , . A Q .K ,kk I 2.-L 4- Y -.hk E I l, V, . V Mx . F -N -f .. g. Cabin fa johnson fa Yiage L. gcwaxln. 0. ww L smw. Semffl gwze UM 1 m Mn. Sian jofuwon ' S 79. .flatten Defwefz I , ' + IL 1 ...,, H . h A ' , V V E. 3 li v ' f N ' A ' 5 2 41 ' ' is ' Q ',,h K V f x H N A V - ff? H5555 WP' ::' 5 f 25' . 7 7413 A ' ff 'im ' , .T-,QE .Z 2,5 , , A A 73 3 . . , A ' I L 1 R Y is- fb ' K 5 M' 'S E.. 25113, mx ., x , if '- ' Q -1 R. Alocandwz Q Mwfillrw L. 7aglofL ln. fanauln C. Camfeel R1 040-Gfliffl I W ' M. -faedfuldwon ' B. Omzfeari 177. I- 0. Qwjlevw ' O Defmimgzeff. 7- lVGAGiHlef1i0 Q I. 1 in W X 54. 74401 5. gmmf 7. Kaloirzg, 0. aww C. 5 Zami 5. swam F9 li. N., 333, , , E 43 A 5 ,. . L, . , , g e is 4!w.fff ' HQ 'rr z ww 71 gum fn. awww y. Hagfmd y. y. nudwu 5. mmf -rf' N EE I .... .. , ,QQ AA N . E 1 '.'fAffX ' -- ' ya Hvfhan ,Q mme 0. mmm F. mfgawe - 5even,z'fL Quzde Gland i f- af A' L . .U 5 X XX ,fsffai er My. . '75 5 R Wagga' 76. famtmbfzoofe I H. , , , A ,J V y in A 5 . I U, ,E w , ' ' 4 Q E7 ' A5 VY 1, N . , if ' Q. -in Q, A ' 1 - L., , s , I fj',.:v ' 2- -as 'anufz K ' a:...gfw' f.. K , I- .- M :wwf ,,, rm.. .ws-.f,. V 0. Uanbom ff. Comm. A Acianw ff. Lamb 0. num C. aww .Q V. ' + - L - ' 1 - ' -1 .pf1m..,f - QMS... ., .gQg,k,,. ia.. .L .3151 ' ?s. sQW' gig.. H' , . X, sssisfiiiii- V .3 I-wg 15.55. ,. ,f H Q M. ,-.,,.. N ' ' ff- 5 5 , 'I , , V , M - W A - -5 I A 3, - A 'i . gi g? .. -47,1 ' ' ' ' ' ' -'kk v : zxsezutlxz .- U --5:5N:::,ff-:-:-- .w , 135'-tail'-1'1:r'.:5 1: K K. A 1 ' :MEF , M5235 i. K K - ..: :.' -::,,, 1 'I ' ' Q .X .za . ag A 4 1, Cheaxfwood 75. Mcffcea ,Q - , ,.., ., 4. ,. an pf . M - - ., ,.- W., 3. - s. 4 X Q ,L Y gt A Lmoody A. :Qi-Q Q-...ws 5 V- -iffy? V Y Fmgwwon J. Savage 5. OIAOFL k we e Q flffgi, W K . x4 ' Naftxx 5' ,. ff. Lavefziy 14. Weewell Z 5nulHr. 0. 5. Wallace 5. Iqdlllbfzi ... p f . . . . ., my fm , ks :, ' 73. fwmexz. U. Begleg IA VaAcun.ce,Llo4 177. Blau 177. Rogezw . W '... -' .... , A 5. ' IQ. .fnulzyz 5. ffafzfzia Z. Van. Lanen. 6. flwllldl Qv 36 . , ju s 4 A , A Y -.. -f-- 'Q 3., uf , t X s wa EM . w54fE9?Q'1i 1 Y r ,2s?1zElL3'.i?!.5, . . nigga, fgvwq U15 AQ 0 155' Sw vi 1 'A,, , 1, x -,J 5324 V.,,,, M 7JaAfeefL W . 41 an Q, 7. ray.. ,..-4 F32 , . if QW W' gi.. M 'U H . ,L,.,v.xH A x'Nm4 fm Cafmleg , 1 if? . 1 gf. nb. .Ee is . V .ek Y wa W -2 9 5 E . A Ji G Weavezf. and 35 1 Q QL, 1. Z Klllbefzgezz. B. Lenten. fi A 1 1'l ' ' b g Y 2421. ii Ig z '- gg' 1 C. i:!10.5J:.2!l. 6. flxiun ,.4 PM 9 539. .W g H Q .. 1 1 fa Walcbwn. g. mf.. W..-. we W, 73. 79wU,e1z. sf' K . ww, ,A-1 A 4- 4 , ' . f L Z J' Q ., w M, . ooo Q. xg?-M 1' ag 1 Law' M I , -5 .-.Y-QW. t ' e M Mf E' ...wing K-.- Q2 a x1f:U1?, C. sdwug 1, ...Q ,X uf xiii . M s .xxx 5. SIILLUI. v '...- a- ...A ...fo ' 1 ' Q 3. Zo Reno , ' 3 5. Fox . H V ., . i , A , 6? N. , ayQ. ' . xo. , - N 9533 5?if,.4 7?.BafuLe,tf , ' ,':. f l,gE C: s..ff QQ. . '7 fivvv? 5. Qzlbwt f ,gk E . 1 S Ty lk 'Z 'M :EVN : ,Wa gg ' 1 Y S...- 79. 7LLlav. A X4 TM hk . me M 3 ,- ....., 9. ff? ., 4 7. HALL 5 4 I I 19 253 -M - sw ,av 7?.5wea,t Fx Q rwqz J A 3 Y X C 1 5. 5nuL-th K 'Y I ur ,,,. .. .v . ,, -4, Z Caazffm L. Uzumlaoon U. Dunbafz. fn. Yjefefwon G R'-uh iw LJ-U 2- VL K sm 940116 CW ,ls-.XL mfl.Lafz11.y!7lu4La,l X, Q C. zflnolefwon fi, if 1 ZYQ 14. CC1AffflD go pe AC fQnLih l,M 4 3h.x ,M 5 . ,f x 1 4 X 'f i3f1f 'W fn. Hagwm ?wFA .XX 0. Agbalay ?1.,,X'J!x ,Q I glam Msirx IN. Bwzkei W uk, nn,-k -4-rv 7: .15 .E fu G Iii' M'JTk EL fh7AfLLeiJ1 gl fiUU5Cfl Z1 LLDTJEU1 ' Qguw 9. ffrzalefznon Q Noalaufcztf AL .sfxnif 11 LLQQQV A. Keene , A , xrx irffw-15 :1 - x , M .fMii,-xiiigl 5. mam A may ? , K gi 'xii K 3, Q v ...f A , V HLJ. . ,lx r 1 K FW fri mmm 1. we,-ag, .Qi .Mg 5 ,iw qv x L Caajm,-Lf fn. f i Rim , ' , gwf ami L 'k ,sf Ave! , my x 'Q 'A ' . f M I ,SQ n ' , 5. 0 23 QQB5f5 ' 049!ffz .....,.. W X . J' fj, 0. 7a4Aano 7. Dicfwon ff- Mayen - :Www X Q ,RVZ LT,,,fNV? K , --rx wWzx'i 5,ew 1 -V' ,.4v fe. Coffin xv f .... ,Rm firi Q itf gf, Bauman 5. 51.02 5:1-w: xr .4 Q.-y g. Fmfa . -KK .ef ,1- X D. Smdz ..,. , K W 4 Q. Wogefw C fflexanclm 5,g,.ff. gfwze gm. MM., gwfm 2.49.14 J.. f J. ,ff ' M V4 QTL? wil! , eel. ' 'ill , fir' - L UWA 0. mogwuah - ig R- fe. Souga g. !ql.lAm0ll. f 'V -5 , 1 X . f I 731 73. 7. WOM 73. Le Cujefc 5. K. Walfzefz K Q 0. gum.. K. ow... C. gm. ,W ., , ,J k I sb! ' , ,, , 3 A yawz.. m. 7i,Z,Zim B. ffm.. Y iz -J ' 4 - f' x l fm ' 2 f K K m gi N: Leni Q Nez... 0. own ua Leepefz. 4' , ' -' ...Q vi Q ,Q f- .-. L4 A .4g4i13zi'2?,f. v s , ,,,+-w Z, , . 1 w- . ' bw 'g3.gjY?i , Q 'A' Q. fix., - Q 1 - 3 , 3w:'f'v3?f5,4i2f3i3a K. Uwmezit IU. H .fpecfvnan 73. Welfzefc aa walvogez ua Mangan fm Ojeda K K Pi 1' . K. Sfofwia K. Keene 73. Snulfh A -1... ff: .- J if ' xp .1K X 33-5'1Nm'5' X ,Q sewkm fl Cfwfllm 7- 5ff tL I 4 sf D max. gm. Cam . W ' Y V V V 1, iE ' t A W U ' :, 7 '1:'.- I ' ', , if f. .5 . .VL C.Lyb V5ifu.ma,4,twCananm1. ffQ:Q. , W - ' QE XW3' 5. .T 5. Lovaio R. Yjafwom -25 . Z Sfzuwaliefc Q. Claucfon j. .Sievefwon 5. 0aviA .4-5 ,W ,Q lf .. mf -va fl ' A W-:Q i 5 ,Qs . 5 Q ix 2 , , xv' 5 2 ' ax ' xt 5.2. at Q .. 2 N y -. N 3 , x., .x,...f .. up Q, 1 Q X ' W 1 ' ...iff .3 3 ffl. Wallace 177. Zifzardi Webb fngelzuad 5. .SI7lJ.fL2y 0. Wa,lion. V. mofceg ' an X W. X C. Kmd. .4 an V.. fl ' .ii ,Wy 127' , K , 'Vs 4 ,i'w'f ' . ,J Wg. Bfwwne Y'V .i'iS'3' : f2 .9 fi ' fi? -.3-:Af-A .Rza I--..:. - . vw: ....-m.. . . .... .. .. .. ':,. 7' 1.-g?2'?.'1 f., 5- .x -451:-ai- I,y.Q.n:1 ' 4. Q. Lafwon ani-ig 4 .ew 5 .V N. ff. .V Y . X 9. wauw. 0. Ufzufee . ,A,,, ,M Bk WWQW N j. .S-inyodon 0. fnolzafen. 7. Ardwwon R Vincmzf Q. Hvgafzd , an 4 W - C f Waaa . W A . ...MMS 'Shi aaWa W , i, SXLK, 3. .xxx N . x nfl A V. 1. Mg., A sfwm 7. ggfefa f.az1........ W m 9. Fuhm 5. saw.. y. m.f..a..f. fn. Lead. g. Habana.. gb - ' J ix? ff. scfwfg .W 1 ,ww ' A - 'x 'T' 1 f W ,E-g.wjy..2 5 Ax, . 4, 1' 0. fqgzefaa l7i,flffL Qaade Clam 1914. jamew Lclenibmg -wi U. .. Y w.. Z1 Sfwfut , , ' f.. ,sf 1 Z ' 175 ' ' 9 ,ex -J V x g .K fy C. Tieianan I ,nn 1' , ... o- ' , x VK K W .ff ,L X 54 K 0 0. Kllflikll 1, , hw f' it kwa , 45 li. Bfznmiefz, 71 fonfmm ', K ., M V X '-as 'Z lmMf'2i5 Eg ,Q EQ, it 'lk VV-, Y K 'X XX 5 Q . K V . ip, ' RH nil 'Qt' ' ,. . fffQ: 5. 7440. 9. Reid. -:P A nwwuwu 7. 50.16.61 5. flafzpexz. 0. Balzbee -,Z .... mf W A K vd-V. Z, VV V i Q, V . ,.V h ' , .1 ... 'M' rw Ya f . L . 5 5 wi- ix . 79. Denton 7. Omaen. C. Wayward 5. Kinnan. 14. geeim Oamlap aA L W pt K : . . : 5 ,ALh, .W . ff? :Q in-,A Av., X rt 1, g , k.. ' , li ,se I Q: X ' .K . X, A A I 1: J J . x Q C' mc Cfleffwofw- 5- gafmdi mddllldv 5. H6fLf0'7lLZl1 7. Kafmlrwfvl Q .',. , iv i ff' A . .,,, . Ll ' 1 W- K. f4f1iUw0fL 5. jafzfcezit 73. Wilbufl. D. B. Beave Z. 731:41 vo4,t ...xx . Ar ,. ,K Q J. Mmen , 1, ,, , .- -v .a V -aj 5. Mc C020 .um ., x..- fwz !7.Lf,fjL giraffe Gland a mm. jane Sonmefz 0. 79eeAe a 5. u4....z 0. fe.,w14. ne w L . A ,i z,A . 0 . . a 1. is wr M-1 1? if' '-X. ,xx A a vi ,uv a H a a x A ZW 5. gazmf 5 galil... .., ' . f i'fYN5f + A f k -., i ' 6. yancj 5. .S-aim. A Cainn Q K 1. T , , -v 5 1 K If N ,. , I, a .5 - 22 ,zzzuq l Q35 r 73. lv00l'l!22AfefL 7. Locaielli R, LlgmgA u , .fn dk I . . 43 Q 'M k .. AXQXVQ N Sf . 1. lk L. Negzw 1. Leonafzaf M L0va2f0 1 'S in i LQ. gi' 'W 1 W a 5 .. R353 15,- af . ' 4 . -ea' S' 5. Walken L Bofzgm W f ' wp ,ff K. Uefuukzgezz fm. k ., , . 'U agfqviqx . Y., , , X, w , S fv , 9-: g. 1' 'f-1 ,. 3.2 ' K J! X, .. dr ...ss K K ii . wg -M fqfufellan 73- 'Q 'Q , - 'uw . an 5 K. 440 , .J X, K Xmas Llarncw . iX.,,,x K -fff X Q Nh, 0. gaafwm ,V ,. ' I W Z fffoody -vs cg . PM . 4' . I , - R Denton. N 8 G. 52 M ,...- .ScLff1.Uzla1xi on ,. x.. Q, Q7 79. Rhoda , , bk h Do ofl. 72. CWM v . f '7 ' N 0.fm9fw , F42 4, igwyfx I . , 1 L. 7-adulbana ' H? 'emi 4 -: i. -1:5-1+ Foufzdfl gfzade CIMA MM. flame Logan. ncggbwf fn. 73uLlen. J X x Q 5 L R. 7-OLFIZ. K , .4 f :tk Qfe.e-QM C- Wow ,Q-, 4- -P vv' .,, V R f., X W 79 L. Voofzfzein 71 Comifw J :. fi 9. ffulcfwon f A 5. Cook '1 I V : 'fr ug' . bv s, Q 'S 5 K fx 'K 23. 'z 'i 551 3 sf ' Q in V . fi f.'3f'3?,f75'1Lv . XA 5. mcgauie I W af' f -. 4 ff. ffofzoiu. C. Black 934 in 4, -sf , A W 14. R06-l:J'Ld0I'L 9- . 1 i Ns f i f S ym! I Y' U 73.8110111171 vi -v- -..... 7. Clmmbefw 5. Kennnig F. .Saf-zamozio df 'W A , I w Ll km M 177. Danna M , ' Q L-Beale? Q R. 5nuLdL 4 Q Q. Y H-Q Ko 00 Hman ,VJ , . ' I g X if U. ffopkim B, Deafzirzgzefz. ' vs' . v k ,Si Cheaizwegd -14. Kuxuh. 5. Lepofulni .I . - lf. In-H s'i' ' if-'22 ' ' wtffiwy-'1'. ,. l ,C ..pw:'fXf1-,v I . ' Q 7,21-fwf... r . 1,14 ' '.1.'.,. 'J .A ,,v:LW1r,f,M:k, -. ,L S.. FY '1 Q-.Lg -.,,.5 0. Facciola V , xiii . v- Qsgfiggge ZRGITLILIZZ5 ,ff . ' . 9. fW'.'. sf... Kflft' V.0251fowa f'0I.l!LUL grande CIMA MM. 5eftfg Sletteclalzl 9. 5 Sakarnoio L. geeiefz. . 5 Xy X .i,:.' 1 L Q. 7j2!LLl1ll F. jenn 7 ...Q , -:S . M'-N ,...,., , E5 73. ' MP4 rw1,'5- '?ilR 5' ll.,-' 1 yomiem 5. Inc 14170131 f N ' ., ,Q A. Q N ,., M' 'ff . 5 ,. ,ww M' if A .. g -ru, ', U ,ml :AUG V , C. 5. ww, hx K,- ' K , WWI. L.5a,Ldana L Co W. 5. A., ,, M -- Vg 2 'px 4 , 1 4 , 72. Bafzgeiio ,sa ' .., A, I , . mfg, Aw hy- L INC N -gk ,S gl: I ig: 'f Q' O' 2-V13 Q. hjsaui N. Llama L. Dwuukzg 9. www 0. IUC-Bam mn. ...Mr I 'IUP- ,...g x .gf - K. flatten -f-fl me-A 14. Seiinfeafl. IL Qi M qw. .A , , . V W 3 w -if x 2 'zff 1 1 f Q A P 1 j, QMALO 5. 7U!U'I.2fL ,71 ww ffl, owed ,p-Q - wa Rfarmheg 5 jde .xl W 7 4- , , fame. Qfwde 51... W MM. Lam lnufzly Q q - ,gy , 1 5: -I V125 at , ,:-- H H ,yigg U 3 5.1 1 A-M 1 if-4 5 f - Q, X77. z4n.z5oneU.L ..-.- - ' ,,.4 if rv - Q . - i. JZ' mi 1, Aix -. , 1.-A W , g f? ,N Af .. f , lx. 'H . ' g Q AQ. .fe ,1 1 7. . 4 f Q Y L , ' . ' i 1 'f' M N. Q. 9 4 flu igsxgsfii W , . k I 4 .GQ Q.. 'Rx L. Dobefz 0. Money 'nv- 1 -uv Q-4 -V . 5' Ii Siva!-wvn M Nafwfum fn. ,mu 7. yan., Q. Sfwwaliefz. fn. ffynen Cafuuayz M. gxllbezzinon 73. Faaileg IL .ffmfzp Q 3 qi A f 7 K I i K ,V - 5' 4... if E f wg- ra vvwrkj 1 C s . um Lf! wi' Qeggmdx N Q 1, -wh. Z Zi 5. Hayfoad 0. Webb 0. 73afLfze!L Q... i l RW A iw? s . V Q rn -7,- 5. iqdflflid K. AfdQflA0l'L U. Sievefwon 5. Soclen 7. 7?anuJze5 K. Laxman. C. maofze 7. Leflfon R LQQOPJL if ug .... 49 K N K 4...-A 'L Q my g. Cowen YC Lwwfaad oz gm. +- ' ' . ' .' K . V ,AVI . mgxxxx nk f ' Q .. -I , f Q' 0. melerzdlj Q. ffvazg Q. Svugrl 7- ,25 nav' ' . X gr .f xv-1 f 1 H., . . . ffl. Smiih fn. Van. Hom 71 Morden g L ,, :Q N 1 . ...P 5 ' A 'sw X 3 A 1 A ,. . ,- QR 1 1 .... , I i ,E as 1. wofmz fe. Adam 0. ww 1J!3l!fF '1 .wi 11' I ss ffmz gfwze QW A' MM. meniarn s,W2-qi .. 'Q lf ,wx Shu: . A A. 55 mn sa 5 mwwon . . LA A jj ,pqgw ., -Y ,f ' f- v- ,-v.Xf- , ' I M f ,A ., 1 Q. Keene C. Bauman. 'WW My 1.-R? 5, Q V iw 3 ,,i. . - 0. F2550l0fbll F. Loca,zie,LLL 1 .R V u i 1 Eb G .1 I ,pf . ff Q YDGIIAOIM R' Rmmeg ' ,I i , ., fx' . I - WiQ7Qlil.RkQlLigji xg. y. Hayman 0. mapa NW.. uu- ,fxgu If 1110440-m .x KA D L- , LQQOQIL w f ,gi B.KLndz . KVK4 3-:cw '17 Wfbf V e,fJzoce,U,L mai-Amon R i u 5 Champum Rkmd Z 77e9nda U4 fluidulmon fx 'Q Q2 e -s.. l ':. .! in ' Q or -ag as ' e . xv L 1Ail4 5i'N1xQ K - ,Ee 1: t E W Co Co Lamb Q , 1. - ...fi 'N L.. I ' N. 5' C- 5PeCfV 0fL B. Kaauoman. Qi? an, . an 6 7 W. Tfzonwml f- '- 'h, HL Ofunzznde gg!!!Lgg sQE5EmQg 5. Swzkm 'W' W ,- X N4 f wwf fix LQf Si V M? 0. Qbmm ffukzci 911.0112 C1044 MMA Alice Wooioey IK gilflxlzichell Q Wbllianw A f Y 4, if-iq' '2 5 41' f 1,2 ff .. Qi Q Sf f f 1 LMAW K. . 'fu W-wi f K ,fi ,. XP m. fucgczin 5. Yblppln IW. Bufrwell U. 2!'!LlJ'lld2,GJ'l.,4J!'Ld ll. Lbvlaum 2 ' an UQ flopfuliw 7. Baagethl 73. cfilinhnn , 9 g,?. - , .3 Lyxw' 1 f W 'Jil ii Q. Iq9!'lI7lC1l'L L. 5ifLwna,Ltw ff. jolvwon 4- ' 5. V K H J R :tn ,, , - 1 . W, ur ff , wg . . Q 8 -rs , F' .Q A, V ,I as uv- , n wr-vs 2 A I ww i 0. FiA!l1JLllU'2, L.5wdQw Q qyw d MQLQBGILE ,i,, . o Ig? 'Q !i!!gg! . -+ I i WQUQM 4- J' h 2-'--'-0.3, IU. Benaoi Q A E A 3 0. De. Luca 5, hh A vw if i Qf. M L,l:flUfP!L ' ...eff - . k an Vvi . qt J lW Qvwv W Q vxffff sw3M5AQ fW h4 fxaaamax l?E1 01- Lwfvn 5. H0664 L. Beane 5. New fm fem y. gum 5. new Q E X Tlzifzd Qfzacle Clau MM. fnafzgafzei X ' ., ' .gm-, ' -1 - i ,ixfiifif ' K .?',.,g,: Ligaisiiie ' . A A V , ,E.-, ,, U K. Laofcezzce C. Wallace 73. Anionetti 0. 791wvo4,-6 71 Miaietta 1 iyLh -I V .45 V 7 ff ,qi . x A . 7. ai' , Q: A ea 'iffy U .Qiri I 6212 ,Y ui I 2 kia 32 L m f af 7 if 53.35. 177. ACCCZIILLL 0. flvxlla 0. Caaziaruw 7. Llliaz L. 7fcu51LLU.0 .6 F1 V Q ffffg. in . I 9. 7-IIDXZLL IQ. Lovaizo fi 1. we 7 'W .Q 'QM 9' vw K. Rena K. Kennanefc 73. 7?uAh 5. Cotta 71 Spencefz. 5. .fiingefc -7 Q . i 7 J .,. .. . 7777 . ... .rf 7 :sf K 1, . I-x ' 5. ,gt-gg xr ffl , H.. A TY 5 2552 j, yayfoad F. Llama 0. f7lcCu,LZouyz L. Allen 5. 7?!wdeA K. Huwhel I 7 Q k,,f' . . 2 1 4- ,- ,.,,, V.. , , x V I sg' , -. i ff 6, vi 4 'I-K ' f X xv! VS n E 4' ' ,Ll 9 . Q A 73. Walaffwn, 14. KUUL 0. 79i.n.L F swmz gm. CAM. fflfw. flruzette Welty 9415: Q 1 I Ig, I, . 2' 7 4. i MJ 4 , , 5 ,aw .,f,, I ' in W .,, all if? 39!5i Y2l?Er ' V, 0. Qilbminan 5. ,V K ki GW' A V1,5545.k J. ' 'L.WxiY'1fi gifiwf fn. Talley Q. Bwyia .1 f.. A I -- , AL VVL. sL 5 ':'- ,l,,. . i 9. Voodzegh 6. Wand :L ,,f , f f 5. A b 'E . -af ' ' I '. L ' if QW ' '1 I '?, aff- , 5 q-,,. 5. La Bane 0. CGAVGUZD 5. K. nbklldll A ii? .-... 3, Q..--..... 0. Rmb. 0. flafuion 'ff . sf. ,T . . . f 33 M. Kellefl. 1 L is 3 h Puri ' A .A 7. 7J2G.CDd2 -39 ,Q , 1 'N' ,gf ?,3'?'?g'?s9Z'?nUn'1Q5'ffff134wKf'. F qga9g.pcr:gp:mu.lg. ir., 59505 1-,,w3v :-f .565 cnvgoncuvfsm sf' Qu. 4 -'Q 1 AUQ':wZ'4- 5a3'gf1a ,' -'A - ' . f 'Q ' DQS? K. Real Q. ffuidulfwon -if iw 5- .... f Tr , QQ . .- , w.w..5:L 35. ...s C. Ffunem W7 ' 'b2fWr i ii2.lZi.QLgJ 1 . ...-wv'::'5l.W--N: 4' We-r. 1 9-9004 . 5 'Zi N ii-' ' Sf' sw A 1l!li f 3? 1 j N1 Q. Savxllle ' ' 31 Q XT' I ,Un-ff ' ,, fc,-is lx N W as ffigg Q i . Q 0. Wefsi ln. 7fza.cj 7 1 , 1 x 4' , , gh, - ,. :Frm Qs' :Z 1 ' 5 ,g. P ...f S. Undeen. i.,,, f...f V -..f U. Sefzn. 11' , .. , . ,V , ,M 5.33 BQ fwfavmw Q aL......,....gi5g is, . 1' ,V .f gf. m0lUU:A0ll n in R. Bailey '-4 2 V.. W' ' W 1 fs' A f g.51m W' ,f :L 5 0.30ct H. , .gs m.:-wa- 'u 1 .fgsfswz-gras... ., ...,,,T . .,,..., - 'QIJII-H 4 .. ,.-...A ., ,.... u ...nw f 0 ..m.., - . 1 1 'mln .1..Q .5 fi' ml... - fe 0. Bwce .x Q... Ei,. D.lVan!a r .52 -b-V . -:pw X-'P' . n x ' ' - , Ui? Q QIQW ' Thief. .z K! 1 5. Blume Q- ff semi gwze Claw X uf in 'ff' mM. gum www Li LVQE 9, iT , 17. Nwy. . if fi A. 0.73ana L... , - 77 N 9 j,LLana.a M v , - .A V , , M -..- ky . 51'f1vzi'f.'51rg N v. L. Mead 7 Brwwning 0 0. Allen 79. fffubpe 3 Q .fouga 9. Mayen. Q. 'J R ,' -4, yr T V If' J I if -73-' - 2 J. Leepefc ln. l7laifLe,4on 5. CIIDAALU1 .L . . 4 , K s X., K. Cfzanbevw J. Rzlcfzakzd F. Kervzaig X ,QQ f fl gwsw 5. Yyagoda 0. magma A 'f ,gl Holihgnwmdz 7. 7Jll.0V04i K. l77oaf4,i.aon. E . - .J A 'Tw as-1 ' V if V.: , M , 1 Q. Hmmm K. Nolan. 0. 71wxe,Ll King! K . 9 f ...u-. k B. Weavefz IU. Specfvnan. 177. ... .. ' M 1. L, jcmen NL Ybruell 73. Lovelace ln. 72i.dzaAafAon R, Robinaon 2 Cmieel . M!! -IZ v ll-5 ah ' islaisii 5 2-1 4 i x'1' Second grande Clam 2 1 5 5 E ' K. Zaplinfunej . . , Q' W - 1 my . fx by - , . ., f 1. . .Y , ,- , i . . , 73. me Donald M. 7-fwmpoon. 9. LlfAdUl0 Q figffw fn Webb . ' -,..Wm' , - aw . , q x 01 Van. Zancfi 0. .Safeanwio 0. Fzhhbunn L. Cafvulifl 0. Lemiifze 177. Wagnezv. X tm- V 5. 5.f4cimw K W A Q, ix , . lgu X L . . ki . V 5 nf V N, up W . . rt 7 uf E i , -...v - ...I ...v f 'i f.....- - ,, - sn . ' f . X. , 4 -, .1 , - , W , ' 2 - 1 K ' K ' Y K . a 1 QAM fiifviif ' 1 NGN ik 1 Q A ' f ' ' Q fllleyzricm. U. Faulfw Z Van ,qolm og. palpogdh, K. Eofzgefa Q D , -v fa F. fr., . . V l ' 5 :- v K V. . . A Shim 5 -x ,P 4 pg A- ,W . . . . .1 '. 'N' ,AJ Z K NU' E21 f M 'Q 3 . ' ' W I-11' M.: 'asf P P k: 3 i X ' 2 2 Qfl dx' 1 W is g 55 H X. fi micflefll' 5. Tlwmpaon. 5. 8fl0d6'!ll IU. Faloonezz 7. Qafwfee 0. ,gofuwon me g uv. f Nr- ' R. Walken A Melani? Q. Wallace 61 Sodezt. 14. Hafzgetfv 0. Brlflmfl 7?.BfzmwLt f-i + 'U' Q... , .,.,-nv 1... as ... . . 73. Banda Nix' .F Q. 1 JE... 1 ul A Cam V fa Code, 5. wen mme gwze QW K zx A X - j , v X . C. Efwwne F. Ruby D. Kefmaig V link' fr, 4 ...D fm- gg skis fa 0,12 M Z. Sancfceg 73. Lawfcence . g,' gf X 1- I if :'. : K' f it is X M Q - 'K' , A. 'Nav' ' -, Xl, K. Wobmfnon .7. M, W., 3 vrtw 'va V 4 X K- fs gy: ' 5 g. mea! 0. if in igv ' Fiiii I .f 2 A. , ' .2 'TTI-5 A 'QV fff JT' , Q5 gxA , ,A r : xhgjgt V4 .PH Q: 5. Warm! s il gf ,I .s 5 5 ' Y' wh 2 .gfwy V as I Q' amass! 9, tem 4,05 efzinon 5 1...-V 5 . M X' 'Mx 1 . .... in ell R. r4ndexwon 'Q-1 f kiwi' . 1 343 O , bg T 1-,Q-,fd , J 5 . ,N xx -Q1 . W QM,-4.1 . H ,MG 0. l71a,f!zeAon fi , r ..- if 1- .-4 X, ,, i 2? 1 . C. Clank L. Bone H. gmffpn 5. gow 0. speffmm ,iw am ' ' , ... ,nh gil VLV. 7 Q L ,'V- it-M . . 2 f ff3 '-ii ' w--- -. , 2 .Q K . Y ia K . T -.. 'h 17' XJ, - 1 Y . I M ,, . 1, A , . -.gx , A fb, --.----- fe. .favxllle A. mae,c,a 0. MfwCeu,4 7 ffwm 71 oum fc when ,.,V, . W .,.:, M, AM gmze gm ' 'N ' MM. Louxbe Gawiefzman Eg 5 Q K wr- 1. 6 y L,-'fx Rf x 5. 7-oleyc C. Fagmio 'LA' fn V LH, w 5 W . , V.. sr- W? K. Siingm 5. 644 , ,H , 1. ,Q 7! I gan rail, .f?:,Tx',: K rgamr Y fr' , J. A H ' n .. .n-fyrru Mg 5 , kiwik v,-.- -yr a.: Q. ',. MH -,Se 5. Danna U. Bruce C X , - Y F, -'U' lil 'V f I4-I df 1 I I l y g 1 B. Wood 3 . -A s 1' 5 .i - LX1'Eu s?.f 'P li f l 1l3lE'xQ' ag ii :ez Qui! -- vi -may 2. E 2332? 5. Bruce ,oyp .Eg rr 'xxx' ,L 3 5 levi' 1, g V :z fff- A- 'Q -f is 2 V W ,, ,AJ, NYM W M. Kapblg, ,-. ' x Ma H A .x 4,.,..y,.,, - ,,,.. V A f 292 B. RGIILULQ5 . ,ii .- .. 1 55' D., ,, , M ZQL 4 , ., .. Q W . X ingxfig 2 . fe f:iEf57f' E N' H , Q V:A.,. . , . 4 5fi?:iffi'iffif X I ffz n L1Wi,I,LLmM K. Wagfnen -or Sn 4 6 is.. Q Y ' 7 ' 6 Kirmh V. flahlude 0. 73621112 M. Del Bianco fy , , , J, , Q M ..- vi 5 . 5. 541, 14. 7?,Ldzafzc! Twznefz 5. laiwn 2 nf- 4 i! 7 0. Kamzfofz. 6. Tfuzmimon P -K -- VK...... L. Swxlefccg w-, ,f , .. ffm . a ma? fn. Nofuzden 0. Kawaia - Qu Tv- bf' 35 H21 Y Q.. V Y .5-A ., U. flbfhliefz. A A-, L- 'x V 3 I A A 3 4.13. 1 ?gg . 9. Sofcerwon. R.Bfwde!v,L Mffe,LLLefL Fume gfwde CAM MM. NOXUTILZ Lixzcobv. iv bf L.fl4bc x av A .- 9 'LAVL . . .M F K. Uettle ' ' Q nf- X, up-r x -f f. x , , Lf F. gmeerwoocf K. Walrivogel Q. HN-s 'bmw- I. . '-R1 ,KX 1 55 9. Cafzfzafvl: 0. Ro vianefe 3 it N . .. ' . 0. moCa,U.Le 9. Zanzgnw .N .kj 1 I ,Q-3 'A+ W. .Smiley R. Nafeafwna 4' a ff ff 2? , 5 1 4 S Q x . .1 ., .f' .ai ' A 1 nl , . .df H Q. 7U!ULUL M , L .Q Q v. Hmgmfond ,5-U S . K 5 m- Vw' ' Q f 1 K. Shao -4,4 ,Arn ,, . E. 5. Cfzfzinien 5.45 Q-nr' 5 V. Sodefa . . go AVW 9. wdw... . ' Q, .,- -' 2 .M li Q? 'Y mfg! N . a M A 1 lu. ask W .2 ', fix ' ,zzfwwg ,,,,rf,.' vw.. ,q:,. - A 14. fmllefz. 5. Q' A-4. ,f QQMZP ' 0. haue, C- 94lUWfi .- s ..,.. : .5 .1 3 X , 433 fi V Wettg 1 MM Q , like C' Wd? L. .fanialuce 4- ., 2 X 'P' t i . H? g 5. Rogeuzf 2, 177. Leffvn .sp i f -FIS... S 9.5 ' iijf: ' .- nsmw. f- ' Kincimgafzien ClcwAeA A V I 5 '- ww. ,v 1.,fafwMM' 5 L I R II 0. gwwon f -- i, I 1- 1 Qi Q UTIXKQ. Q.. 5 6 X S .xi . u '51, 2 , iw k ,IY+QhlTi2'.'Q Q '?',w:,a fi:-iff.-, , .V -Ziff! 1.74 'f?!.i?'f'J' 2 fees ' -15:23. ' , I. 'I' ZIIQZS ' T it Qfjffi li x I' jf' 1 ' 'T 45:- , . 'M 5 . WV314'-. ft Q S 1 Yifffag - L. 50912 ag. is Z !7fzi15'fA 0. IZ-Ulflizll K. f1'eAfee,tfz 0. foaawn 'X v f, '.. I, I ' Q .X V ,, L . 'Eg K, G 6415! 77. Rome g .gk - K. 0a,viA IQI - .. . I L-,,. -IMI.. ws. f 1u,i:,1 v, ' A ,'f-f dr' ' K , T fp E:-3.i?5:1.'LJ 'K' ' 4 -' ' I f f . I I Y 'I' ff: .,A- , 5 V ,Q . z, SI, . N1 Cfwfmsf ,ga Ranuu IH. Chfzinftefw Q 14. Befzacfz 77. Bfuwxlefz 171. is- . .. I . Q- L gjngezwmf 'iff 4. A sk wff 5 X ffl. Bwoonm L Ii4gQQifg 5 Q PM .I . ,. 1 9. wmwgw 77. gillveflfwon fn. 51,02 C. maybee K L. , v'. Q. Linalauefz. . V, f I, k E- rv? W' g . Vugg. , Wm A . A I ka Eff:-f fir ' ! ' .Q A . XL K- flame fe. we. g, n1..azImzd fn. me Cullafz 0. Haba. 5. rfwmwn m. Bablw 6 V Q- ,5, g, . '45 , .,-.f 'A L , -x . 5 -iv ' . ' aj F ' I f', Q f K :L - . I. I. . - Ig, vf 555 . 5, 1, K.' - , BZ., , A liil '.I, I: :.,N A 1 ' J L QQ- m -A 7,1,,.-L I in- ,K A N. ?V' I 2 ' Ig , gf M, I +5??fsaI N If ' .l. q ' 'fr -' A 5 'SSS L2t'31W f 'lr1?Wfmf.f . '71 ' II' I N- I' - 1. ' 1, -igwqg., Agijijlzl zamtlggv qgwfifigiwlfi A,1f,.- I . . : m :, . I M VA 3 . ', ,, g I'IA2 -sf: f x I I ff' ' I -III mpgs? ' ., H 5. Rwlmm 01 Hawk 9. Sdzmidt fn, Mad? 0, gm fn. Lolzm L, Real L . MM. Luallle Bedwin ' ' is A :xffg-, K P N '15 3,8 ,Q ,fl 'bg' 54 'X , J5, A pf!-,-M gl.. An-zap. . I 3 va X' '. ,, Thx t 5' as Nu A 5. 7a.c!uL6ana 0. Bethel Wi. -K Vf,7 I . . . 'L ' wif., . X77. Specfvnan. 73. Ykzfwwon , gl-. K A A E' It J KILHLMIHIZIIII. 171. Bryan Alix Jia 1. gbwmd 0. gm, 7. Lafwon fn. Yjag .3 Q . . SA .wr .f Ly wmv. , nw , 5. .. ff we sm.. . - W iw ff' -2 ...ff in . 8.Llmuw gig L Q V Eff? K ... mf. ' , gg 5 . ik A J- iwwm Q Wmifad 1 L ' fx 17. zsmgeff.. R Sielln 6 if Q 1 5 V.. , M . if 3. 2 J E Q Q S Q J , W if , wig Q . 4 . F. RLLJIHALL P i? .L .ff ' A fl H. .rexv EW' Q. 5. F-aulfen L. i jg L .. L ...: , i L 5. .Sa,vLLLe L. flainpe VA . f 'W'fLfib, kvixffu- .wats-ff' C. Wemi 'fin sw 'in--P f 0 jLLnalm 0. CCIllALli'!7. .w if CSV . -- fs- , 95 -v 5 W.. , .ry Q f 1' ,. 1 K - .: .rua . , 3 : .qw J Q , .. . . .',o'. .Q c , C 1 V. jofuwon C. Seaman 0. Badge XL -3541, 'K-4 59 . 5. 7450. ew, n M., . y L. Rego N. Raffin . ,, in ' -. - 4, ... . H' 4: .. f . L. Ham., ' ...gf . K. Kenyon L. 77e,i:eJzAon S wi, Q. 1. . Ti' . . PM . K in Qi 41 .ff ff. 2 N 4 r EQ . . 53 of .1 JJ. in 7 Hui- . U. lf RGIEIIILC5 -L Wx , 4 vfyf , , , 495 gifiiffg. 52555, gil.. e 'sian ...+V Q ' , Xu M ff' C. gaamdd 00 ,aw ,nik L... EP 33,0 . 'ff 'Q 'E' .. 1 tv wx xl ' i , 'Q .Sow 'nm 'I ,A w. Q fi V. Bgbee Vi. , N, ' mi., f ,- . 11 ', . .1 , 95225 f V , U if 'f.fz?:fi?2iE1H s, A , . ,,,,,a5. Q ..,,. .. W . . 4 --Q1g:Qf12,:f'2gQg -, if , sn . 1 pf5i,w.ff1-Q-:gf '51 g 5 0. LQQDGIL .1 Q. 7!wmaA is-A g,,,.W. : i ? 5 gmwkbu f S355 m. .hw av? ., 1 f f 5 mdnanw R. RMA B. f4llefriefL ,wwf M 5 2+ G 4 . .V Wg? V ya l. Xif , lx' I -' W ll A ,SR y, A. Sdukm V. Clfmla R. Bwce F. Rmuwg Sloecllzl Clazla MM. Laufza Sigundnon. L. Qeetm 7?.5u91uLfa.n 'Q th. . . D I1 7-Odfll C. VanLarwf:. W. in as. fl . , ' S , . 0. f 1 gr 'lgiff F 'mwae M ffacfeetf 'R -. f' I .,. as ,yr In Q fi . . Q. BUZGIIEA 11 ff , - M Cfgbemf ,si 35 if -TE Vu bi 3 E G 5 Ni E 5. G 3. EQ 14? 53 QQ E3 if T5 is Si Yi? .,-5 Q32 gxbw lxlf 'S 25 if gi lx 'fi 'E ii vi 6 5 gm S V1 if 3 L4 in H' S E 5 0 S' 33 NGS W 4,53 fide! iiiwax, gin Fmxg Sm 53353 Ep Eggs air-. L if E sw SRM ge, SQ! E5 Q xl. .bug -R Nggimsgf XII? ' Seiisg piiiia EEQQFIWQEFSQ EWS? is 'Lupe m P9'?mX 3 R 9. gggigg EEQM. F. 553555 !X.5t.O 3 A Nrfg xi Sgt - S 5355 7271-IDAPV Fw? -+ 1 Q.. fi 1 B. Cfuaiien Y- Qffffdaff K. Webb Uwuzan ffolbazi Sdwol ' an fn gmbwa 71. Habecfwi L. Campbell Mfg. Cuiiefc I QCZCJLEIL I, H36 WQK, I if , ,gf-2 171114. IZ-!l.0A1'I f maifzon j M424 ffzonnuaci f Wzefrapini j W. Qafuaeii L Ccnnpoch 14. Ccwtenada cflenefrinfzg .fcfwol Qi. young Council 7?e,o1z,eAemfai,LveA youu Aziurimi cowuzil pamen io pane. - Q - 4 uwzwf Cowuull ofprw 4 i RON!! mil., Yjafiwwon fariviAOAJ,' 5 gavage Q4LU2Mon,' fugene Kunigg Teri Q' sfwwauefz, Ffwni few: Lillill m,w,- Debbi-e few samzm- Twlulge T ffokoia. 77fLeAideJ1iA.' Yxngm .Sanrlefw fflifwi iefunff 7-ed Showaliefz. faecorzd iaunj. 9 Sequel cfleneniafzg jcfwvl Wofzfe, wonfz, woafe an f A- , W. WV M. Way, F109 Play CGAILLVGJ 7-ime UWB Clown, Lew? f7laf2e 51 a Cfwcolaie? Lucky Winnefw Lo!,l,goop 7n.ee .Siep Up jmpomible Poof f What .74 ,the Bad? IU GM Commun one mm rw 50931 www me mdmezy Begum who 'A Oven. fflm? We 1412 We wah We ww new We 1442 Uamzen if 5 50 7-ifcecl Change of 73ace lune Out Laofz KWWQMM f 1 f .Sm Anione Be-euzlzfcfzaf The 77a11iy'4 Oven. -'ii W fnbced Up Klub 'tr Half Neiman ff K me 'ig' Landau Bfuldgen BGIUZ. None Full Nelnon 9151 and 901 Do the Twai mg Scfazicfz my gacfe 5wM91n9 . ' k 'g f ' .. . af Z ' ,I-:ffifaf ..2w.,v- 5, if .1 V ., 5 Lf ,,z,. ,,, flze Clooefz. you Ame ' Ig Clzeeae flccumfomed :ta Sfowc Face Wl'l.G,f,A 50 funny. Cuie Wf1r1i'A Come 86606611 UA? Follau ifze Leacfefz. r4MwzlJ.Li.eA .SiJ19,Lr1.' Away The Whifllg Qifrlied 3' 3 Swupwf juni fl Fav Thin 7a 7611 The Tllllffl Y, 31 ffeaab Up M ,, H sa5,.g,,, . -if, . ' gf fi' .I wwf . f 1 X' in ,LJ , 1 fx? . PQ., Q L E 1 nW Rfuilf ji .. - - . , . . , . . if i if gh Rendcrzg, Rbflllg, 724,U1me,t1.c M..-ian ,W saw My Type ll 3 4 i g.,5W evenly .fzlazfexw E 3 Q .ZAV :-: . ..of0n'i you wzloh 2V?flyb0d5l clad? 1 ' i , .ag ..g, Wee 7fuLee E . flnoflzefc Winrwfz. you ,f49a,1.rz.7 me W- .1-w. xg FL,Cf!L and Jw gfwdm K ,- 0 Yjan. rdmexulcan. Dag ,5.g' 1. V no of ' ma. WeAt6efz9'4 Kiie Conimi Lan lnucfzacfzao gl L04 Mucfzacfwa Qian may Buena 999 .Si4lZf1fJil15QL 7?fLfzziz65g ' .- --........,,' , ll ll fl If HP!!-2 .7 Cvme Mme We Come SUTTERS FORT STATE HISTORICM MONUMEUT John A, Sufiev. nSuiss. came in Hwis :Ne in lB39ond wiihm ex You yen PS MJ wmphhd u for? which pvcfadcd R31 lugs lend mni. telic! low N1lvu+1n.oHninrd fmm Nil Mexican Governor of Cagfuvuw I! was on immune mean, my and eh. ,wi ofcwendwvuqan ,wma :Maw helped Sufhf grow craps und ruin Iiveslock. In 1546 HW!!! rwofhd minimf lk Ilzxicon regnme, 'Mud Nic mmm of Maw mg nefwuem Sm-wa .ma mama emma vom. and his aid! hare. Theyuere sow wlrnnd as Che Shrx and Siripes upload fha Bear Flag. Gold was found al Suhr: sawmill ni Cdamu in lB45, Many add' -ullcrs came hm on fheirwe? N Vhe diqqinqs Sufhr rdired hes Neck Farm ln HN: Fedhcr Riva in 849, Rufomiion of We fad by Nh sinh Bagan vn IBSI, li as ma-niehn by M Uivixiu of Beaches and Parks Os shows wry of We in Nm Cunha swiped' befor! os. ,AJ fm. J7U1zfez1zeao:ipi:15g uamnsr Q :L 1 lgifllitllel J7:fJ7Zi2 x W Swmmiv Fmld 71140 72412 filznzezo :791n9JiCiQ2 fiifzez fjldgiliflftlli frfwa l4454zAf cz 72irZQ2.f AUIGIZCQ z4z'!1letLc Hlwic Each: R. Samlefwg 0. QLLLLA. 3acfe,' 7. Kecfeg 5. Sw ' 0. Gfulo' 0. . . A.z.,M,- m. 5,,.w.,- 7. gif... 71. gba ' middle-' li Baile? 5 wf:ff'L F ni- 7. 9 k fa' L. ,- M. QC ' ffwfbf-' N- BCM' -WW f L.fwL1ApLLaam,- ON? 7w4.mgeM M' MCCAQQ Smdl gm. mm .fenvice 5. fneadmgefc, IV. Lent, 0. .Saw-L. mumlc Back: 0. Uanlwmg . Kunig. 'Qiddle.' 5. ffamng . 7,QllJE!!A. Mani: D. ffaaag . ?fbLCC,' Smwlce w S- 2 1. 5 '-1. ':.J 3 i. .L L 52 , ,. ?T g . '- Ll ,V .f i Q., , P 5 Ig A QM , . ': A 'Q7 .-,' ,,.... . , Qafglws. fm Niwwi .0 ng I. Bfllllli' . H10 mg 5 ' L. avw. ' B. a.c06A,' A Shlauadf B. Sardefwg . Ubwnwag. Ffconi: 7. okoziaf M ' 0. gluing L. lnegwwy 171. mg mea. awe. y.N1m1. Mau.. RS' 'L Qaua.u1.' f,,.,5lT 'M3f'm.-14 50lUL2A2!lfRa Wezeezz. Scfwlamalc LG '-LIU ,:M ' fe. Swami , fm 5622... 7? ?ff'f..ia. gym'- M -'hw W.. , , , ,' ' - K A Mx. ,X if C ff 7422 Qfuw Gi Mimi Lew 049, G Hale 2 Sa- FH-js Q 1 - vb H -grits., How Deep .74 ji? Nvf VM? 02210 .1- Wfzen WALL .716 Be Full-9fwwn.7 Soon I Mofae 77i.c,twLw lafem lwv lo fango M125 ffze Sphinx I 'ffi N 7 . lfbdefm. fqfbf Safety YJGXLJLDL Loofexlrrg, Fon. 14 x! . ' e A. ' 0 dana: gfwa,5,n:zffm.,5axwffm,. .mi noni: 71 Sanciwwf 77. 7-LlfU'l2!l,' 7. ofzoatag 5- Waswf L MWA- Lwfwlg PM A CAM XG- N Q man. in Space Hoop jlwoi Wbznefw Watch Oui, Mafzlene ffumf and Yjecfi Rivazlaoai me 14nd my .Sfuzdow y af Me !w4,L1.9!z,t Zone O Y . .. I 'H am X h A u Y' C' 5 1 31 '55 fbi l W gw' Activitiea gfzade Chem Leaclfefw SQVQIRQIZ. gllflde Cfzeefc Leaafefw 5. Wagnefg' 7. Sfofzoiaj AL 7111434 Lfadm' 9. WiJAOn,' if .Savage lrlldfbt' 73. Sleziziong 73. 7-LlfU'LU'L gaffde V0l'Le9ba'u Sevenifw. Qaacfe Vo.LLqfba,LL I x i!f NiI 7 L Buda: fl. Quinny fl. 5eLiAkaxz,' 0. 9fuL0,' L. fefyujg V. 5-iee,Le,' W. feCyj'lL7li1. I-fwnxf: 5. ffz.c'fM,' L. 1771 efw,' N. mc Cflfdf L. WLLLQJ1M,' Mmm. ww .W ,m5- -A mmfkxxwnfgi DFNP Snulifzg 14. fevzgefwo L. 5- PM Vw ' QUQQZMWRZZZ .adds u-n Un 9U'Wf 7-he za, wad gigfvfh gfmde Bwkeiball L. WJW- fn 5mw1,- 0. W. 7-X,2JflDlL,' N. mcfaeay L. Mgaw. Wnactice 'faking film Fooiball Zi1ck.-R.5nu.f!1',-R.Luela . if .ff 1.-B.ffl'm.f,ce'L.'f mmm. am . f'l0.Lf2!Z,' Z. flrdefyzgorzi Q. fVg,'1Aon. faoni' B. l. Kecfej 5. 50wmA,' L. Ba,Lleg,' 5. jweaif fi Walfzezz. Banfeeilaail Back: . fl ' 5. 7. Keck. Z Hohfwg' Btllllelbdj 5. jweafg Q. mCZl7lllGfU'L?J74 'ff' feam Spofut x4of,LvLtLm Baneba,-fl gm- .v1.,.0a Me,.,-5.5 -1, ffoug.,-ya' fe. .5,.iQffd' mmf.- A away. A QM, ye. yafmfm- L., Baxllegg I. Keck' Q. ffaznby. 7' Spofdn Nigfzliyzfn 7 '- FZ- , V 1' -A-- ? Q- .nfff .ml --fe 35 4, -- -1--,- ' U I V m i? -f-' . ig 4: K A .Z rf,-:Ti:.3...,. . .. F2 M 1-4. oh, My ffmf K oyfeoi Yjoue ?GA4 give me 14 Chance Qefwqg fheawcz Wzhhjwmealiind All you gwam fhmile 3, 4, Hdrli Dogpile gui .711 Time Caidz af All 74111714 good ffwiz .7 give Hii ofafniaa me zsau 00,11 i 171144 90 man 901 ggi me Wha,t'A Up llzaue? 'B' feam 5,00fL?f r4c6Lvi:bLeA gcwfzeiball LM: ff. Kenrla -fe. 5' -0. L ,- 9. Qmbif 71. gflffwb Q any ,r.,0iba,LL -. Lerung. B. guwf' Z f!1L15,ll2fl.,' K. Wzlllianwg . 00onn.e,Ll. 'l,Lw,' ZW' U. fzafzwny '. f ' ' 2. IZ-!'L?J1l!l,v' 0. I'ldQ!ZAgI'l. Faoif: MEM gmebafu !1'eJzman,' li -Walk ' 0. fldrmmj L. fi ffamzpy, 1. aaifdm- L. Bailey. Bade: 0. ' 0. Adam' V. flax? ' Ffza ' Qeilefelfrdwwom' Lewiqj ' . Q I . . . . . MWA Qfifffwz, ms L. Hojigy' K., ZIQHUUHGIL Sfeafzlvoufe 5151515 Cfdzltofz, 7o4fuIye , okoia lfacfz: 07. 0fl:l'I4f7l0!'l.C,' 7. Leuiay 9. 2LUeiAorz,' 73. Wana. fl-!ZUfL'lf.' 7. Ufilfffaf L W o We would like in EXIDILGAA oufz. ifzanko ia .Uze many 416udm,to not fzefue who lzelper! wulifz flak: geafzbook. yCClfLb00!l Sfaff z4clvMo.a.'4 f'?eA4ag,e: .7 wah to exiencf Apeoial l1.CC!79JUL'6l10f7. ,to 7-oafulfe Sfofeo,-ta, DLJUHUAQ and Qeoage gilkinon who gave ifceifz. Luxe time 150 com- plete ifzin geaabook. Wwnk you. n-502 yzzzfifzaidnzz PM ff. 5fe,,heM 5011001 ?D!lDff09!ZL'l,Dl'l-gl 535 5. WiR!7Ll.QAi6fl. Road Carrpbell, Mn. .Siepherw L4 the phuioyzaplzwl. of ifzin geaxw claw Veifeflle Bfwiflefw Bfwwn M6 YXJLZILCIZ, 41415 Avenue Caloiiola meiai liwclldclrzjq jnc. HGNWIA 7V-HL FL 36505 0 elfl 67? - 0 OOM Veg J 5577 51612 foquel Dfulve ' 97? 5-5050 I amd, Mzfunf-fmef aooffw -5-'f0 w9e .5-M,VJl.Ce 5 Salem I 0 1 A ' ' ' nmiab e C meal 101163 I RCCUIZIQ 7a,oeA Racliv 7eleviALOn. 5pemz515eA amz aww ' 1 ' Q Ygflcfhf ww 1 dt own arket I Telepfume gfe 5-ofsfasf ' Soguel' Cwf' I - y ei food nmkef n 00 fax 97 om Comp! e Soqud, C i. Z Ania Qfwcefzien meaxfm Ybwchlce We give 7!lfLllffgl'gR.2Gl?. Siampa 9 L cal llealen ffm Compfelie Mwiefuhl -5-'tof'-9 'QU'-'fw 8 io 6 001124 Clone! Sunday Santa Cfzug-lllz,MorLvLLle Higfuuag Neafl. 414i Avenue ARSONS fpofotirzg, 900:14 4641 .Sequel 0fU:.V6 foguel, Wwne: 97? 5-l86j I fvfwne- gwzm 3-6477 ll ssc In Q Q U ' ' 'Lt 5: 61.0 ' MOCKS DRUGS 7Jd0l1,Ll:C Avenue ai Cfuunda .5-fxceei Qww FMMHQ 6faw9m1e'1f fhnuuultzlon Aadzefzg Wm G Nofbthunff -I Daffy Saga: Bent llluhed io flee CMM of 6l CAPITCLA BOWL Swzf BML Daffy Don, A Fu1z1z.LtLuue Outlet founiainl Lundz QB m m f, ffll1fff!, Illlllllllllllllllllllll 70141114 9253200 I 1 , ' rvw' ' , ' :-1.-52' . H . - 'fi -2-4 f fd ,,!l!!l!.U!!l!!!!!,l!!!!!.,.!EEm fm 4 VENUS - 3, A 550,11 K. F. Jgamf Bai Ken ' .S-flap in .Sequel w-C01 IZANT HARDWARE Hmm, gzewwi fs fumbmg 5u,0p1w 71. 0. Box 158 4770 Soqfuel on gye 5.3060 50f,uez, gaufoanm 'wif ' 5 ,fvnnn nm lfm yy, X lvlimsulmxlnuliv W 3 ffaoqac ogace fnaduhze 50. 926 Soguel Avenue 50f'if1 01115, Cwifafbmia PM 5. foubwf wfwfw: gmdm 3-5477 1 1 Yllwne gfmden 3- 1717 awww, 111.114-1wA, Cluaw fs ymu, Town Jewelers Fon. me Firz.eAi yn. 1- L , 1 1 90 P50 N6 f, Q+Si2:z11 4,12 : Ffume gmwwd 5-3202 11. 0. Box 751 v?Ww 7fm' M ' e imwmgg CAF E soquez, Cdftl-1f0!'LfLlLCL Ynacific ai Lbzcoln .Santa Omg Bfzeafqfkui LundL 0-li!1ll2fL ,-. The Complete DIZLIQ, .fierce SOQUEL PHARMACY We Qzlvef afuiflgfzeenfianpd Ffcee Delxlvefzg WLU,ian Q, Firufa Wwne: 97? 5-1033 in 'I- The KITCHEN COIUIPJL 41416 Avenue cf Soauel Ufulve 3fLeaf2,fhAi and Lund Open, Week Day! 9 14. M... 70 7 79. 171. 5m1a,49,4.m 704179.11 Cloaecf .Saiwldag 731zo,o1z.i.etofw.' Reba flalaiead Deven Bufzkel Santa Caug' Olaleni and Laageni Compleie 02PGlLb7l2J'l2f firing Mg. 73acL,CLc ai Cluuzdz Downfavn. Sarnia. Craig ' l77en'4 and Bogn Weafz. ' Jnfhm and CluLZa0Len'4 SAW ' f'-aAfz,Lon. rqppafcel 0 Home Fwuzufzingo 7-he One-5.fop 5luJ,oIoi.r19, Ceniefc GE' Capitohz Wzaanracy ga,,a.,1a-by-ffle Sem' I7-ineai Quality Dany F1122 UELLVQILQ We give 5 cf ff Queen Siarnpd Z? AXUFUTQDUDAK W AN HEZULSWVW Co M.f Ffwm Yjappg cf mm. l1'eAf2e,ffz SANTA CRUZ 5a,viJz9A and Loan 14MooLazi4bn .Shree 1908 1407 73ac,4L,c flvenue gafzden. j-1922 R I Wa,fAonvLLZe-Santa CILUZ Ffceavag Q ai mcZ,ZL,tl:A0l'L Lane wmoow . PLATE . AUTO GLAS ncwrs . MIRRORS . sHowER ooo PHONE GA 3 5l6I Wwne: 97? 5- 880 , Open 5-aiufzdayn cf .Swzday Until Noon .fnulih AIZZLA and , f7bAai.of 7094 Nloafeln Ani f77c1iefukz,IA .S H32 Yjaczlfic flvenue 9,4 3.7499 QGJZCIZQIL 6-I 122 1222 77aoL,fLc z4veJme BL E BIRD num wah fha Blue Hadd- 94 j'-5253 B05 Waiyc .sffzeei Santa Qzug Local 14912111 Fora Uniied Van LOMA Sefcvifzg, .Sanzfa Craig Fon. Oven 30 Sfeafw Local and Long, Umzfance ffbvhzg W Owl C1401 825 41415 flvenue I mul galmifl, managm jania CILU5, G RA D Y ' S M A R K E T MIDERSEN 81 MIDEHSEN lNSURANff 509 Eag flvauze Capizfola ff'-wh Wwduce Ffwdfl 734111211 ffggn 111 coorsn svn:-:sr smn cnuz cnur GA 4 3 3542 Open. 814. KW. - 9:30 79. 171. Q : L ' -l0llIIlIY'S F090 MARKET .foguzel 5 Seabfulgfzi flvenue 5 Omg' C . ' comma or a QLQUAAESSRE soquzm., cnur. mana' gfmdfll 3-2315 1 I ED HARBER-r 6 10 .Sequel ffvenue .Tania CIZIL5, Rhone.. 94 3-am 1 f:f:.:35A5,- H. is , . Q I-,IL 1' 1 ,. A W-ga:-at I HARBERFI' A AVEB ' AGENCY INSURANCE SPECIALISTS Ioe MIssIoN STREET PHONE GA 3'8637 SANTA CRUZ. CALIFORNIA 31 Q I R4 We A. CARHAR1' 7-wo glodw Weni of Dfzxlve-Un fheaiefl. QWANT TO SAVE MONEY? . . . QNEED TOOLS FOR AJOB? . . . QGOING TO HAVE A PARTY? . . . -kEXPECTINC VISITORS? . . . 'kGOlNG ON A TRIP? . .. GR 5-2125 X fMOVING? . . . AN , . . HV! Phono GArd0n 3-o9II Psvcyfff 95 ,Q,. qzagoni gswsfsu GUARANTEED WATCH REPAIRS Watches Timed Electronically 927 PACIFIC AVENUE SANTA cRuz CALIF I 1' I - ,,,MAAMNWWNAMMMAMMA,NNvmNVWMM, , 4 AWE SELL BEST AND SERVICE THE REST Sugar 'n bpm , Ig, I Qutiques I '11 I Decowon ITEMS ' 5 ' RUSSELL REFIIIGEIIAIIGN INTERESTING MISCELLANY ' - COMMERCIAL AND DOMESTIC SERVICE URNITURE 5--'R' PHILCO - BENDIX . GIBSON HI ' V, I APPLIANCES 4- GR 54239 N15 4, 42 C AVE, Q 1' QUEI. A PEGGY SANDSTROM c c F. iigf . 1 E 0 3 6 JOSLIN BROTHERS Law M fd gm Cflufh TOBACCO SUNDRIES SPORTING Goons SANTA cauz - - CALIFORNIA PHONE GA 3-6109 1539 PACIFIC AVENUE RRR!! RUDSTER RESTAURANT 716 DCEAN STREET GARDEN 3-5403 SANTA l:Ruz CALIFORNIA Famous for BREAKFAST I LUNCH I DINNER Continental 77dlLfJL60 by 7?e.oefz.va,tLvn 7f:.e,lnIa jmzui 7 I 920 SOQUEL AVE. . GArden 3-8020 STATIONERY AND CAMERA SHOP CAMERAS SANTA cnuz, CALIFORNIA ART'5T'5 mm AND PERSONALIZED supvues suvrues STATIONERY e. cneermc CARDS FRAMING Svfqboezznmn. MPHIS WCG? Women'e Sports Wear T scI,nPPEn YILEPHUNI GARDEN 3 0523 Em- Dww .1211 2.. .,ZTc'.Z C ,.. I BARN!-IILL FLDWEII SHOP Flowers-by-Wire FLOWERS-ALL OCCASIGNS Telephone GArden 3-1079-Day or Night 710 Soquel Ave. Hcxzel A. Allvin DELL WILLIAMS IEWIILEIIS 1320 Pacific Avenue Telephone GA 3-4100 ,M Telephone GArden 3-6908 Santa Cruz, California 1530 Pacific Avenue .Are -AwwfmAAAfANvwvvwvwm Presented by WALTER R. BETTENCOURT, IR. Prompt and Effcient Sales and Service S4az'40zay7l!a4deda'a - u4Selulo,f7lla4a LOWERY ORGANS - KIMBALI. PIANOS - ZENITH TVI. - STEREOS RADIOS - MUSICAL INSTRUMENTS - RECORDS Telephone IO7 Walnut Avenue GArden 3-2373 Sonia Crux ,Cullfemla 0112 13lum Three GIFTS PARTY PROPS 417 CAPITOLA AVE. CAPITOLA, CALI F. GR 5-0843 THE NUDE SHOP READY-TO-FINISH FURNITURE HARD WOODS AND PINE 2265 - 419-r Ava. SANTA cnuz. CALIF. PHONE GREENWOOD 5-2637 BookcaAeA Siooio Chau Ueoko Lampa . SANTA CRUZ HARDWARE The Home of Famous Brands 1523 PACIFIC AVENUE TELEPHONE GARDEN 3-2926 SANTA CRUZ, CALIFORNIA SANTA 672112 PHIMBING SUPPLY 00. 901 SDQUEI. AVE. - PH. GARDEN 3-1355 NORMAN P. LUND GLENN A. Mcl:ul.l.Av-o nes. Pa. an s-uaau nes. nu. :sn 5-4cne , PHILCO I TH! BUTIN R c A vlcToR RECORDS EMERSON RANLJL5 6 CROSLEY-BENDIX REF me Umm R A- HI-FI - STEREO Hausa nb Music .Q RAD'0 , TV 1013 ucunc Ave SANT C GMM Mu! COMPONENTS .0 A RUZ, CALIFORNIA ..... and APPLIANCES RCA SALES AND SERVICE ADMIRAI' PHONE GARDEN 6-IOIO C. W. GRAHAM PACKARD BELL 902 sooueu. Ave srzclAus'r IN ucxonounn uuslc COLUMIIA HAL BURDICK SANTA CRUZ CAUF .I0hlmy'S BIKE ar srolu' snor JOHN OIKKIV IUI7 Pacific Ave. CA 8,-5443 SCHWINN BICYCLE REPAIRS 'EVERYTHING FOR EVERY SPORT' PENNELL'S fewefead JEWELRY AND SILVERWARE I359 PACIFIC AVENUE PHONE GARDEN 3-1318 SANTA CRUZ, CALIFORNIA Punux GARDEN 3-S131 BRIDAL 8: ACCESSORIES - STREET DRESSES FORMALS - COCKTAIL 81 BETTER DRESSES SII-MeI BRIDAL SHOP .School FOIWZGZA DOROTHY BILVEIRA 1721 MISSION ST. A-DELAIDE MELLD SANTA CRUZ, CALIF. PHONE GA. S-B294 Santa Cruz Wheel Alignment WHEEL BALANCING - BRAKE SERVICE SHOCK ABSORBERB PROP. 1207 WATER ST. HERB CLEMON8 SANTA CRU2, CALIF. l V.,- 1Vwbaun'4 Refi and Wfulfe 94062121-M 1 10 Siocfeion 14 venue Capxlfala Wwne: 97? 5-2154 SI'l0PPER'S CORNER 5m CW, Cwaefbma Bam: Wuhen 70 The CIUAA of 1961 'l'l-lELMA'S azrr snor 4 5 eco' 565 my we mme- gre 5-2041 WEST FOODS, INC. Shady Oak and Cffzlarmab lnunfuwomo Soguel., .foguel Home f4,oplQLarLceA Lwupzed Qvvdum Sheet Metal fugzdame j'O0 Waoapecf Avenue 0 Keefe and fnefzfzbti Cafwfvlfk Caldlmw sm and swam ofw . ,, 5 X nie' 5363 910 Sequel Avenue gaadm 3.251 Waul 'A gwzggg S M AR T SHOP Laafflw and Teena Sigefl 9-22 Zn 2250 5031191 Dfulve sm CW, gawpm Warne: gfe 5.4138 MQW MENS AND BOYS WEAR IZIE PACIFIC AVE. PHONE GARDEN 3-4 ELIC! BUILDING FDRNIA Capiiola New Liam! and Fountain I AMBYS INSURANCE L. gCl!UZ.6Zi'f if Wlllfna H4 Lloggd R Van Oieawndonp H8 Sziocfzzfon Avenue Capiigla, 72: 5-43!4 scale: R STORE Ve amzgame EDGEWHTER Club Capzltola by .Uze 5 ea etingn ci good LM-12 mm.- T S9 wp PREECOTT Zlfgzf .SOQMLGZ DIULVQ ACJZDAA fhum bank bl Soguel HKIIIGA, IFGIUYVJ, flcfaeage yum 'zumzm sfwppmg gweefu' 414i Avenue and Wa,fA0nvLfle ffzeeway Open .Saiwzday Unzizll Noon me fbueni in Can. femvicen Cunninon lifwinww Qanage 4705 .5-ocbauel UHJLV6


Suggestions in the Capitola and Soquel School - Usacalis Yearbook (Capitola, CA) collection:

Capitola and Soquel School - Usacalis Yearbook (Capitola, CA) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 1

1948

Capitola and Soquel School - Usacalis Yearbook (Capitola, CA) online yearbook collection, 1961 Edition, Page 69

1961, pg 69

Capitola and Soquel School - Usacalis Yearbook (Capitola, CA) online yearbook collection, 1961 Edition, Page 46

1961, pg 46

Capitola and Soquel School - Usacalis Yearbook (Capitola, CA) online yearbook collection, 1961 Edition, Page 61

1961, pg 61

Capitola and Soquel School - Usacalis Yearbook (Capitola, CA) online yearbook collection, 1961 Edition, Page 18

1961, pg 18

Capitola and Soquel School - Usacalis Yearbook (Capitola, CA) online yearbook collection, 1961 Edition, Page 46

1961, pg 46

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.