Bonners Ferry High School - Badger Tales Yearbook (Bonners Ferry, ID)

 - Class of 1955

Page 76 of 80

 

Bonners Ferry High School - Badger Tales Yearbook (Bonners Ferry, ID) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 76 of 80
Page 76 of 80Bonners Ferry High School - Badger Tales Yearbook (Bonners Ferry, ID) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 75
Previous Page

Bonners Ferry High School - Badger Tales Yearbook (Bonners Ferry, ID) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 77
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 76 text:

lSc1xNF1zs 1 FRRX 111111 Sumor. 1x1SlX 1 lwk11l1l111l gg. ar ll .Nw eptunlmer 1 I Ml 1 an 'P irulum 11 ro ul 111 11ll11I1CI'S I Lrrx 1111 S1 1111 ICX sure of11n1.111x XNt1UrIllLi1 1111 I'lN11ll1L 1 17.11 qeptc11111nr '4 Hup1111n1r1ru 1111t1 11111 tum '1 s 11111 Z1 snmlnlx 1 cr 11111 1 11x vs 1 treated to me nrvun umurx extc11c1u1 .1 11111111111 11 thc 1 flN11l11lll FlI'l11JOI'tL 4111 lhtulmer 4 'I 111 1I'LS1lI11CIl1Li1I11L 11rNt11411111r roll xs1t11 l nwm, the 1I'LN1l!'l1C'I1 'IKIIXIII N xx 1 N 1011x111 mg a damn Xmc1111mcr ' e 1 .lv rc nrul 1114 l'KNkI1ICf 1 T1 c1snL1xs111111111 Xrlxuy In 1 reN11111u1 xx 111 1 xx ls pruentul 'lt 1111 ClQ11I1l 1fr'1c1c gr.1c1111t11m cranes 1'I'CSC11I11CI1 uttucrx Ihrlnm XX11ee1c1 rewent, B111 I'1u1c1 Vue Iruulcm Marx x e Senrcmrx ll 11c111cr In uurcr Bob I xcrhart 1 orum 1xcpruc1111t1xc 11111111 11 Lu 1 e Xduxer S 11f1'Xf1x N I1 ScptCn1114r 11 '11 mr 11 cd H1111 N ccatul xure Ste s1cc11t, 1 rx su 1 rc N111 arolcl 1 urn! 1rx 1 ur ur 1'CZ1surLr, 1 011 1 111111 0111111 xl 1r1s11111t1u s wp111111oru 111 1.1 N 111111 to kc 111 ol 1111 mms S11r111wr ng '11111 uzlrx 50 1ftLr tha 5111111301111 1.51m umul 11 be the m11x ruurrlcfl 'ut1x1tx 111 11111 111. 1 11c.1r11111u Ill 1111 lhclgcr v11t11 nxurptx rum '1r.1gra11l1x on f1llZi1ltlLS I 111111 r 111 1: 11 11 nr 1 1L'N1OIxS ummrx numlmercml I4 on thi ir-t fax 1 1001 11 Lmur of lurs vu x.u cmer 1res1c1e11t XX alter hathercrs 11: I'LSlK1E'l1l, Nlarx 11111 Vzu1de11lmcrg Senre an loan Imk Irnasurer 1m lrvsm Sergeant Page V af 1955 IYDIN 1 x1r111rt 1 nrum Ixapresc 1 1111 c 11111ur 1 .uw pruen cc thru um .L s msn 111 1 1 ruhn an rev 1xuLrs.11 1 cl 1 Qnrls Xsku 0 S 11 r L1 LN 6 nur 41 1 1 5 r tume wax Xp 1 L 1x1UNsUlI1 111111 111111 musu mu fur111N11cc1 In 5111111111 X10xl11U1x 11r111estr.1 S1 NlU1xS urn are thc 1 r N 11111 11 Neutx 11111 uf t 1 Hflfllll 1 tnblm x ll cred xgh 1 111 1 1 1111' llillll Ill the Claw 11 cf qr.u1unt111g sc111m's .111 from other 111511 splnmol wr .irc tnmxfcrs fflllll other 11.1wex mme groups 1 N111 rx 11xe :un 1 . x gs for ' xc 1r St iT111l 11111111 togcti Qlflf 111111 131111 1xz11'1r Iicrtlu hu mum norm Xxrnl 111111 1t11e11xex1111r1 N x ll 1111111111111 111 111r11r11X11u rol clruu 11141 1 111111 stlr 110 mugxctlur 1 PC 1111 mc UL grim . 11111 t lla xc ll IL Sugar 'N rx X t1L11 11111 1XCl'1I'IL 1 1111111111 t 11114 11111 Ill 11111 NL11l1H1I'0UI11S yrs or NLATN 11LglI1l1lll'0l1 11 Sllutllslflf Xlsu stxrtlng 1111 1111 S1111t11N1c1L and xx wang mga ur or ' u mrs lre 151111 1111 nr Nthcr 11.1111111181 15m111111r1111111r11111 XIIII e nur .mms XlllIlYlXLf 1011111 1'etersu11 I'r1111k S111I111111,, 11111 V1l1II1l XX 1111111111 ns 111 11111' Ill 1115111 NL11lNJ1 lc new mem as the S1111 r S1111 15111 Denunlwe 1Juor.1t1u11s wntcrecl IYULIIIK1 the thcmc Blun 11I'lSIll14lN IYCC claw JL urn 11 1111 c 11r1l1estr.1 Lamellecl 111111 Geurgq Iarnes and 1115 HI'L1llSlI'l win u111tr1ctCc1 tu SI11J'sIIIl1IC 11l'lLI' 111en1nr1u .xrm the S mor dam plax 'No lims Allmxecl the snnlor smak and Kll111l'nC11KC'1UCI1t 1 crenumleb 0 'il' ifl . 11551 SITA! IQ 11111 li 1 , 7 J '11t'1- 11'g1 I 'f- 110 '111 f 1 tl - L11 .-,' uf 111.33 1 1111 S ' P , S 7 , vh- ll: ' -' '11 0 V- '1111 ' 1 '1' 1' 1'1 '1'1 ll, ' , U. :. . H' , U' .1 ,IU l1111y: 1111 :Xpril 11: 111 5 5 ' 1 7 1 T, . ., .' ,, 7 . If .U ,, lm .-.1 111 -'1' Q 1-.1-11 I3 y,- nt 'U Ut . Uft. ,I ' .1 I1 . , Tr. T11 UI111 ' 1'r Il VY'l.' 1111111 Ap il 94. The .U U UU U , 1 1 , U. HU, ll, 1 '.-. 5- UI ' U. U. , , ., N ,U , I , I ' 1 U' -1 ' . .' Q ' I '. -1 H 1 1 ' f 'f A ,K - ,- ,UU U1 U I WI - - f - - 2-2 f 11,111 - of SBI? . ' UU , UU U U SC U'- 1 11- 'Q 11 LL ' 1' 1611 111111 11' .k.' All '1 1 ' :M 1 lv - -1 1 111191 V11 C1111 11. S11 1 S '1 19111 A - 11151- U.UU U v-b-. U. UU U. UU U .. U1 . UU UU U rc-1 ' U ' ,',- f 15155. '1'we1x'c 1 the , .1 UU U 1 UU S1 . 11' ,c '11, 11' 1 '1'1sj- P U U . 1 ,K U U . 111:11 IL U' -1 5. ,'1 ' 5 5' x1L'I' D0 Ul U. U U U UU UUXUU U UU ,, UU' U U 'U 1111 the N11r111s111c :11111 gr:1c111:11111g this year are ' U. ,U U' 51' 1' 11:U'l , . ' 1 'xU'1 .H AU 1 1 1 X1 ', .1U' 1 121 ', Q ' 'U' 1, 1111rU' 1 1 1 1.'1 V2 1' ' . 1 11 1 1: 1 ' 1c1'. fi 11 1 .1 l'1i,' Ca 1-X11 ' 1 111m 111 ' Q1 ted O ,Q ' ' 2. 11152, 1115 511111 14 cf 011- 5L'1l 1 I ' ' ' It fr 11'1Z 1 1 1 Z ' U 1 1l1'lI- r 11 . 1-rp -1 ' ' '- ': Ulack f 1-lc, 1 . 1 ,' 'Ilf- 1're. 1- ' ,llf U' llzllvcrx 11, Yi 1- 1' -, 1-1111 .11 1 1 ' ' - '111 Q 17' ' - 5 Y '11 11 11111, S-V-151 11.111 2'-111. N11 ' 'S 1 S11'11'ff f 'I' U- 1 - 5 ' ' U If 1' -I 5 ' :11111 10210111 5 f I2 U' .. - ' ' 1, tl 1 .-X: 3 1 1 - '1' ss ,cc ' '-cp -1 '- - -' -' 1 I ' -A ' 11 ' ' A '.'. f I 1 U ll 111 '- 1111 UIZIII- 1'. '11 ' 1 11 - 5 11' - V 3 I 1 - jg ' 1, -U S.. - , Ii: A ' , C 1 , .f 11 1- U UU UU U UU.U- ,H . UUUUU U. U. U ', . 1. ' ,U. ' 1 U . .' ,U,., U. f U' 1 1 rUg 'I 1 1 1 'U lk ' S HUU 1 ,u ' fu 1 t1 - '111 1'S 1 1 '1 ' I , - 1'11,' 1 r V' 11 Date. Uri 111 -1 1 11' -1 ' V- 1' Y 111- Y U U U 1- 1 U1 - A I r ,x Al x - A - at '11 1 -1 2 tlx 11, mh- U1 1' 5 E i - 'i 5 1 U' Il. - 5 ' ' ' , ' - U 5 sol' , '1 15153. U11 ' 1'-1 5 'cruz 1 U' ' 1 'A ' ' 1 ' 3 J ' . Z, ' U 1 U ' ' , I , ',U. , , , Us ' ,,U.. UvU IJ gs' - A . A U U1 - 1 U ' U.: v U U. , ' U. 2 'U U U . ,U '- ,,U. U ,' U U' U . U , . ., ' -U T0

Page 75 text:

B 1111 ER T11 FN II! I 1 1111111111f11 1 'Mei' Ixl OIINXI 51111 II NN x I I 8 111 L11 111 111 111 1 111 N111 1 s I111I1111111 L11 -. 11111I 1s11'l1l X 1 1 s 1 U11 III VII 1 II Il I 1111 IIC IFNI X1111111 111 1 IHIICK I11 L 11111 1111111111 I 1111 Hugh S1 11111 III 1 1 I 111 IC S I 111I 8111111 1111w 'ITI 1I1111t111 VWIIII XX 1I1 Ilu 1111 1 1 1I1 1 11 llfl x11I'1 N1 1' 1 1111111 XIIL I X118 IlllNlIlCSs I1IU1 lUl.I' 1 Ill 111111111 11111 11 111 v11111 1111116 NX '11 N1 1 1111111111 '1111I 111111 1111uI NK 11111 1111111 111 I III' LIN N I I I N CQIII ITCTITN l1UII'lI1llIl0IIS NIXI1 IIXL N 1 1 1 111 ll' 1 11111 11x11 1 1111 1 111 1 1 11111 111 , N 111111 llll L 1 1 , 1111 11111 111111 111I111 11 11I1L15 Ill I1l,1Il 1 1111 Itfx I' x I' 111 1 XM 11111 N ll KS 'NJ X XX lllf IIIIIIIIKIILQ III! IIIIIIKI' X IL CH15 XII IIIDGDIINII of QIEAIIFIIEQ IIONIF Nl XIDIQ PILS DON BliA'1'TY, PROP 1. Ivflgt 71 , 1 1 . .5 - 1955 1C'1111f111111'11' frvm f1 ' 1 1174 ' 70 ' I IfIi ' ,UXRY I. XII . 'I':1NI11I'11 'I1sl11IZlIiZ1 1:II1N 111 g'1I.' 1111 'VIIIT KI' H XIII I II II K' 1':11'1 1 III 1111'1Ii1':1I 1-'I1111I gy, I'11II'yI 'I I1-' I 1 g 1I1'1 If 111 ' ' I1 1 'I' IIIUIIWII lC1'I1'1 I 5 5'. SCI If: .'1. I II111111c1: I'IL'I'I'j', I1IzI111 II. .XIl1' 1 I,1'gi1111 . 11111':1I 1111111-11, '1 lf . 1, 5- 1 f' 5 A ,ll llf- 1 U' tl1' 111. I . If. X. 11:11I1z11111-1111111 1I11II ' 1051, P 1 g F1 - ' ,VI I, 22. 111111111111 1--XYz15I14 j'1111'.' 1' I IZ11' 4. A . h . H v. 1' -Q 24. IJ: 1 'I: ,'1' 1:11 Is I I I' K. . I Q, I-Ld I I hx II U mi I'I mI'fL uh 111'-' IWIII 11s :111I w 1I11 15 111 I71y11'-' ..111I . - .1-1 ff : 2 1' K'f.'. .gm JXHIUINNIMINin lmtgmm. NN 1. IIIIII 111 1I1'111 1111I 111 11I11 11. I1 1 I I.-' 'I 'zf J 1 .h'. XIXIQ 'II ' :Xl I1I'u' I- I15. 1 2 is- QPVIIH .1cI1: 1 : y'I I '::1I. D' rl- Im-If' A 1Ii'l1I.' 11111- 1'1.1 1Il1'1I 111 I 1 I '1,I1 s1'I1 111I. 2.1.-213. .I1111111:1I1f111 1-11 - mm- 511 XI 'IX'A ' ' M5111... fl. XX. S17 F 1.', I1 1' Il C1111-I 1111111 1 'cr 'fill 11, ' ,T 1,-, 1 111 S11z111I1-, 1111. S11 1 ' 1- I'111 111 S1'I11111Is :1111 V Il . I 211. IJ1 Iz1111:1111 II 11111111:11111'111 :11 SIIIIIIIII 1111. II ' ' I I 'II ' 5 1 VI 'I' .XI'IQII. 22. -I1111' ' .11111g:1,I111l 31-1 ' , l1I:11'. S1-1' .'1 1111 A I K xg, EW- .I. ' 15. I1:1111'z1Iz 1-:1111 III. II ' 'IlI. 20. S11 ' 'J ':11i1111. ?'f'1 11 1.i'1'1 11'1 'iT1 11 1' f M- .. .---.-.-.-.,. 1 ..,i1 H 'I Y 1 1 4 1 1 1 11 1.1 1 . . -. 1.11.5 , II 1I 11 II I II ' I

Suggestions in the Bonners Ferry High School - Badger Tales Yearbook (Bonners Ferry, ID) collection:

Bonners Ferry High School - Badger Tales Yearbook (Bonners Ferry, ID) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 1

1948

Bonners Ferry High School - Badger Tales Yearbook (Bonners Ferry, ID) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 16

1955, pg 16

Bonners Ferry High School - Badger Tales Yearbook (Bonners Ferry, ID) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 55

1955, pg 55

Bonners Ferry High School - Badger Tales Yearbook (Bonners Ferry, ID) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 61

1955, pg 61

Bonners Ferry High School - Badger Tales Yearbook (Bonners Ferry, ID) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 79

1955, pg 79

Bonners Ferry High School - Badger Tales Yearbook (Bonners Ferry, ID) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 29

1955, pg 29

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.