Aycock Junior High School - Yearbook (Raleigh, NC)

 - Class of 1973

Page 1 of 48

 

Aycock Junior High School - Yearbook (Raleigh, NC) online yearbook collection, 1973 Edition, Cover
CoverPage 6, 1973 Edition, Aycock Junior High School - Yearbook (Raleigh, NC) online yearbook collectionPage 7, 1973 Edition, Aycock Junior High School - Yearbook (Raleigh, NC) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1973 Edition, Aycock Junior High School - Yearbook (Raleigh, NC) online yearbook collectionPage 11, 1973 Edition, Aycock Junior High School - Yearbook (Raleigh, NC) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1973 Edition, Aycock Junior High School - Yearbook (Raleigh, NC) online yearbook collectionPage 15, 1973 Edition, Aycock Junior High School - Yearbook (Raleigh, NC) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1973 Edition, Aycock Junior High School - Yearbook (Raleigh, NC) online yearbook collectionPage 9, 1973 Edition, Aycock Junior High School - Yearbook (Raleigh, NC) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1973 Edition, Aycock Junior High School - Yearbook (Raleigh, NC) online yearbook collectionPage 13, 1973 Edition, Aycock Junior High School - Yearbook (Raleigh, NC) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1973 Edition, Aycock Junior High School - Yearbook (Raleigh, NC) online yearbook collectionPage 17, 1973 Edition, Aycock Junior High School - Yearbook (Raleigh, NC) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 48 of the 1973 volume:

v A ' " '14 , n,. I, .. A,.,fIP5,-.,,A..f! V 7, .F , I., .,., '1' VA "-' , ,. V, - iraux' , V 1 al, , V, f- v' ,, n l . f v . - - -. I ' X -.fu f 'mis xi? A ,X ,rn ETH 4 I 1 'J ,A A . ,WJ 0 "f v ' 2 if ,A ' A - '-1, , . m ' f . 1 1 ', , FV. , ' - 4' "5'. il . f U'-,..'..a, ' 3 NL-yy . , ' I ' 'xi n ,' 1 W- .' A , 1 ., , 3' '. -1 'nb' , f. , ' Ay- JP9'f'i.i"g i 'wif 'A , 1 .- -' :,,-,' 44' .,. . I .-,-'f., ap, -gift' ' 'z ' - 'A X I ' V,-'G' , I ' 'uv-' na! flu - ' A, I A .,g. , , 4Qg ,' - ' vii , 4, . ., X' ,, S - , " ' ,gy - .-'-l- All k .u. ' 'xf U,..'. N l fv V X-gfkfvsf99 P'4' 'f'x'- sh' A 9 H, ll, 1 .1 ,pw ' ,. A -1 4. 4 , X- .. , Y- l""J' :Z ' ' " '- I ,' X, y,,,1',wl",1.,,,w,'S,,',L"' 45" r',n"Q.'- M' 4"'f'. ffl,-a','l.","1', -' - , , 5 , -H:Q',i 'gy' w m y ,Q .' Vy ,-Y! " an 1 14 UA . ,.! , In f HJ ,, X, H 1 X, Jn. JE Cgfllfffff b5Z"ffi0fQJL-f Charles B. Aycoclz Junior High School Raleigh, North Carolina l972-l973 GUVHA RANEY LIBRARY 4-016 Carya Drive Razislgh, NC 27610 or -if firm Mr. R.J. Procter, Principal Mr. G.A. Coburn Asst. Principal 2 MRS. PAULINE GRIFFIN Secretary 1,-I lr "" 'i f. .x, F! .. NIRS. SCHI LLER Secretarial Asst. ,ian . K 1 ? - X lk if A. . ' ,xg -QP- , 13, fi ag L '3,kw , ' f , lVIr. J. D. Sterrett 7th Grade in Counselors lVlrs. lVl. D. Brett 8th Grade Special IW" ,qw IVlrs.W.lVl.VVilIiams IVlrs R P Greene Faculty is ,,,, in xi 1 X N JH 1, eff . , ,W sam .gciif fr 11:3 SBI T222 . l- -mf . TQ V 51-f 4 1 lf : j 'E 5. sg Q 515-:L 1 A, ,. , ,L A 1- , 'N X MEA. inth Grade Faculty ua as Q'-ff f L I 1' E ' 5 A 49...-. hu. 5 Tv saw QVPNQQ Eighth Grade Faculty 'un-N 'Sf' X all Tw? -"Ei" 4' A 7' ' + I ,, sg 131 1-v--f K. Q. L L L 6 'Q 4 f N '3 I 'y L gf, X 'Q . Seventh Grade Faculty f I I 1 -e me f Xp gem 1 1, a ' ' 4 g 1754" J X 1r'4 fxaiefi , fx N A we 3. 33 I 3 mg.. vm gxii jg x 4'-5 7 Aides Tutors WL ADVISORY COUNCIL STUDENT COUNCIL L79 CAFETERIA STAFF ja I fn. STUDENT STORE STAFF iiimmsgmmm ZNWM--Fvew if .. -... .---- mwvmfrw s1wmuua.ws:'r ww-wwe: aauwmlmmanlns-ual , w If-Klfirliiil 111' 'Water K:m.".,.Usi-E'1Wii-e4- ww 'gulf I1 me-all T mr fn M mum mm! 1 faffmwwa qifaifvgullll! Qlmmlmffi Grew pawn Wm m2,sm4'Smw1uNnQmMlcml11lnnn1ill I-KUNIWGGZ ' -L-wraaunsvarm ,. - Taszmwmvlm llill-HI F "..Afswn.w x. -v f M nl! mlllllil ' W- 1 f,f, H I ,fy , ' 'I is ,,., - ix .. Qu "' '.',:, - ,? . ,-.- 'ir' 1 Y V V 'Q - U, H- I .' V ' -ki -.1 .- -1,-rf' c--I, A I - - x, A ' ' N 'If ' A' ' X T " ' -S' . A , 4 u Q af 11 T ' 'Q 4 . f , A , x T- 1' --. . ."" , , 5, ,.,, ,,.. T' ' lv ' X 4 A . 4 "f-ag I P ,- .f , I ,.. av 9 V., L Q: wr? A. ff , b ..,, ,. . ' ,,4 gk- hjia- , yx Ly Q u ' 'ff' A I x , A .3 , . I ,. ffm -,sv V , w t A I I 2 'N I 'i xl ' I ' . . !', u 1. 'Nas 45 'in B V 1 ' ,LN Q' , 5 ,J JANITORIAL STAFF A 9 Q f 15' , , A . f in W J , li 'life I W' ' , A , , 1' if f . ,, s "5 V, N' ' ff ffeffg 'q w X f f'f".f .Amy'3fs?,35f234.T " ' , ' . ', ,, " f .QQ . 1,1 ' 'Q , -.4 ,., fm " W - A . 1 .fy f 4 , ,wg-,v'wam,,,,f'5. W. VZ . . ,ff ,fx -- 3' u . ' , ' 'gg fi HT" f,:.,'2fvf M Q-Y 1- , , . k I ' ' . fn , Wmw- I, , ff j 3:5 ty- A 1,4 , 1 x V Q, --'- Y f .,A, fy, if f',1S24'Fz'4J'-V','4Qri',-z-'-ml" '.'..,f:.r-ef . 412 il -1.1 -'1 "-' 1. ,- 1 ff' . 'Q ' , -fg,:,.fg-5-,hf,g-1 aw .zf QWBWQW Q . 1 ,, as Ly ff "Cu - f "'f.5i1 afgflfv I 4. ' ie: ' ' w g 1 2 , f fx' ,Q . 5 F- f"'Qf , 4 M6 a ""' " My ,' ' Lf 'Hwy 'Q 14' ffzf iff , fv7"" ' 4' 5 1 1 U 1 . . 'g,::' f 1 f : ,z P W ""m. WM f frff V f f I V, . J -F- W, ' T ai ,:., , ,,f ,f ,J .2 Q xW A , ..,, , f2f't'7-' ' sf f E? Azyiw Y - 'N Q ,,,h1 4 :, , ."" !5?:f ? A ., ,, lg 4, Xe- QQ ' s- -. E L W -a.:,Af1 w P' , x .LIT ' . uf H - ..,. w,,m,1 3 M-L.. W ,WF 1 v -A Elm? Q J Www? 1 fx , Mp Y 1 ,aw . vf .V '-, 5 5 X k - : K Q va Q -will K. Z M Q5 'NG IS? ww-nv' if 1f'1f322ZQs:g .- v - a ' Z' 535' Q, f , , -Wlizzf' H , , Q ,E 2-1. j ' ff , FB ", , mm f ,.., ,. 7? C ...Am ,. fu, . sank A gm if: gawk I A Q,J"',A ', wa. fig' ,A ' .1 qc? v fi? ,,,,, x , ,- ' ' ,' 1"'5'-fi' .flfrggg -. .-, si? , ww" ' . K My Qwiw-mf..l,"' i""Tw'A .'1.4e.l .'?"WWlv9N PM 'L.:'4-E2'24'.. 1--,1.L- , I r 9 rw f' ' '. 1 17 X I ,X I gwlsirfv f. - 4. 'dv' :es ' 5' ,f . ' r s Lv- vW hy ,I I. -m inpfv Mrs. R.F. Anderson inth Grade Miss B.A. Blalock W- ,Q ,f,,. P .. L" Vx 44' x .x -r :ss ss 1 K il fl- W -V 1' haf, 5 un vt F , Q 1! :' , we u hus- Q.. i " ,U .. - 5, - f if an X .1 I fl E f, Kl- 4 X r .V-2 if X - sa fx fl G. . 2-L yi Q I qv uy x 44 f JL. Q.. fc 9 N Nu ,, Zi? A . fa "" ,M L lx "Wa ff, 4 i 521- J J1- A X' RQ X KK 9 5 , XL X Q C o-.., rug x B l G-f 'CB ' an f A 6. it us- Q9 li.:-x A A Mrs. M.D. Ellison inth Grade Miss P.S. Flynt 441 3 5 1 v ,W ., . 'fc K . i V F 9 2 1 ? s 'if 14- 'N - -Q11-if fl wif X X .nb'J:'I 1, K ' ' .2 X '-2: IIS E 3- x I if Z tg . 'J jp!! 2 fi X. ., . . .w , . m .r ,A 'H in we ,. ..-'9 uf '5' -. vs 1 A -5' w - ,' "' 'V . V I I V Aww- I 4 . Z X 1 E. I ,WM 3 ,I 'I R 5 Spf Y on .e Q . Y: 7 n K- K . - I, 0 , ' 'AAL '..f V . 4 1 'N J dl he f . it I lil ,J , H 7. :fb A , X 1 Q. x ' A " , A A Mr. EJ . Foster inth Grade Mrs. L.P. Hammond Q wx 1 W 'XQAW 5 X . Un: fc . - x ,im ,, "f 1 qv . .Q 5 in - , -ziggf ,, , ' . .W .hy 'I 1 ly " K. K" ff " ' AF J. . , ' X V -1- 2 1 -ff M -fn i :L , Q 'H 553-i Q ii. A1 5 A ' Q x N ' X qu. .. X . M- - ' 'zwwfg . " '. 'Elf 4, A' 'f-54553 1 ' ' .J A "V, ' ' , X .. U f , .. A fy v , y , - 4 h,,,,,, A X-A1 ,zz iv .- ,M A , Y... I Q J ,Q . 1,534 X ' . f . V 3 X, , ' - 1 V 1 V L --x . , A ffffr A -L - '51 ,Q , 2' 6:143- 'ix :--- A N 1 fri! vu -.3 . ' ' , H Nw. ' V55 'cg 'QM V ,fi ,-,Q , ,ig '-.5113-Y? I -wig wwf' 1 4. X m ., ,- -: W . I , nr' 1. . ik -,, X 1 s.. M. , ff , 5 ' 4 1 A M 6 5 5 XX 4 K 6 bv . 'QL f' 5, 1 1. K , - W V :Q ' . 'f-' X .,, Y . In - N5 , . .:,, , 5 .X ' . .1 , 'J' VJQX A , ' K ' Q. 1 V -B -x 11- ...Q 1 '- f ,D A-Z N K 4. E , X L :fungi .,,, " A 4 I. zi..,,"z 5' Mr. Mrs 2 .- ,-Ns 5, .21 'If x 61. I' 'T w. ji, w, , -A ga, YW , V ay-Elm' 65152 .,,, 'SL 1, ' as gifs z x an Q I aa- 1 1 A . J. a ' 2 3, -x ., kms I . M.H. Hooker -x A' X f , A W-A f'. s-I x X I X 5 X 'QV' ff Q 5 A 1 1 1 M: f sb ' QX xx H., x . l.,. M- mi, i I N . ,. 4 . 1 , lj .. u, Q. "' 1 X 6- 4 K I y W, g y xt M, MTX y X ,, Wifi- g , - Mrs MA McBride Ninth Grade M JN Shea s , 4 QQ! ga .af 63 Q "lf X V 174 Ly QQ ill-.x ,r gag QL X ,Ii- 'G-iz ' V A ?- ,, fi fi 'yAE,? , zff M XA Q4 Adns EQP. Taylmr h4r. Ninth Grade NL AA. Taylor A fgx .. .XK X ?c'x 3. iv X -fx N? 5 af 9 u f x 1 5' 'sv Ng' 'j I x. .' , 2 ' ,.g Q ,f J 'JA ' ,Q n A S Y by lg. .i",:Zj', r i x " N5 , Y X - ,. 1. .lx . I, , ' If MX 1 f Vg WI . M - .gt ' H- ' , g . YA lgt.. i -P 'gwx N n 25. .1 X 1, Ns Z Q. MN I -, N wh 4 1 ' Q . , . , X 5 ' ' ,Z .-. f qu: A 'Q 4' I 5 ,, . '- - . , X xx' 1 5 I W' . ' N 9' if -. .. 3 L3 14- I U ', Q. -W - A x 4 . Q R A Miss K.E. Young inth Grade . i FLAG BOYS ,. gwf, ,za fi fray' f, .fi , Wwe ' bkvqgqgvyg 1 7 1' ef A-ef? ' Q, ,f f., 4 ' , 2' X aff 1 ff' R' gr W ff 2' f 14' I ri' 1, ,, .bf . if A, I V12-ffk. Q if V -'QM r gf ' , .Wi 1 cw' frm , J' "' 1 , , ff gffy., f f " ,riff W ff MM fi X j f? 221 47 ,. My X, QWW J f,., ,ffyfry f , ,, ' 4 'VG 1 f N f f ,,f 4 f I ' 7 X f gi. ,f , ,. f ,,, 'Q ,,.,,,, 1 " ' f , I ., ' I 1 WW f ' My WH I ff Q 1 f f f , ff ' x Q If If Q Q 7 gf HA ggi ll my Y 41-W,.... v, I , u f on 40 1 :KM .1 7, W! f X W X I wa ff 4 4-.,,,,,, ...,.,f4.-.44-ai-001 9" pn N-Q, , yn yr ff A ,A A I' , 'Min We 1? , f , W . 5 " , ' . gf, Aman ., .-'if ' ' J, I f G , - TZ 2 ,: Wm ,Ss t' - , , g. . fi fi g ? pu. L' . 9 , x,,F,4.4., ,. , Ll I rffaty EK f X 1 f , K T K 1 , ,Tw Y ..-, urs' ' T. if' 1 X 'SJ ri. - .X -- W ,M '5 7 D "l ,X W " f Mi' ' .' X-f-'w'1 r Amt gli: s r fi i ' f' ' X' Mrs. V. . Burke - Grade 8 4' 3?'if' L rlfr 'i.. 3 'M L f M M W - lil. . AAI' A :,Q :IZA ,gy 7 -y 'Z-V .,q"A Aiii i r 'Rf ' , T E ' n ' ., 2---' I ww if 17 I f, V XV X - r ,h, , Ir V 2 1 A V 1 'A rf,. 55 ' I 13 ' A WL ' if 1 LQ fi J I ,v-,,, ' 1 .4 I ' ff 1 - . . I , ' "rr, K ' f-r , 4 5:1 ' 'I ' -. is 3 X MVA wf r EEA at .f 1 1 A r Jr A lf - ,, CQ, 'ar - ' , ' ' " 1-'C 71' ,. 'N 'iw ' ,. 4 f , ' , x n- " I 'W ' 1 . ,Z 1 ' Au i " 4 N .,L,W . , ,I N , 1 h Q In 2 ' D " WH! 5 r L i 5 Za f .1 La 33 5 4 HX ,':g6y L 4 - , N '-iv .ra :A X ,' r U 3 Y S., ew Q, , ,1 f- V X , , 5 E , :Y rl f ' 1-f, 'V ,, , , r '58, W3 lr 1 H f N rx . I ' i, ux"Q'x3R ffvqff , ' " ' "3 X ix lf K" ' irflu "L U Mr s. J.B. Busick -Grade8 19 X A 17? Q. ff' W3 4, qfv , 4 O .L l ' ' 9 rl' if Q f gr X-r -"'if1f. ,Q ' rf fm X wr ff. - ill X gl 'JV A I ti 111 Mr. .l.R. Carroll- Grade8 A.- ,X 4,5 X 4? H N X X: 1? Q1 rl M 'Ns X Q l ww 'Qs -k Q we . 1 .X 5 Mr. R.S. Clark - Grade8 . . X 1 .. '4 K- x f .fu he -1 w" f w li -'l 1- -X . - ,,,.,,r R sag, A V ,uf b " ' L ,afar fc if ' "i"rww'Z ' 2221- a 1' is .-f' .fa A Q54 f lvl' Jleirsg ea ' E X Q W li xl. sl 'il Q 4 X , ,am Yi x , w -- 1- - K'-W ff. 's' me 1- fx 1 's f s 5' sv W. S+ Qi' X5 xlrlJtmlULkQhs Q fs?W2g' 9 1 3 s , X X 1 'N . ' 1 K x Xxx 1 5 ' ii 3 . . sr sf , 4 Y, Aux 1' LX j X 'Q Jw... . . .f , 1 L, J, an Qi- JA , S 1, 4 'f ff si' is I 1-1 ' J ' XM ' ,--' 2 X K' 4 M, , af' r.. X 2 s A V A, i 1 55 i. Q4 sun sf fl M ' ' ' ,1 . . , 11 1 f 'A f iii AC' f A ig- 5 , Wg ' , if .sf . X A 1,,- if A X f 4 fi,. Q ." Y 4 1 bi X2 i1iQ5if?5 Fgf Y f' , ' "rf Mrs. D. . Demby - Grade8 N ,Q V' A 41 N-- 4 -nv ax " . . ,. A X 1'-' ' V v- : . ' . fi ' - rs. if ff' .Q ' ' . -'K ' f '41 . . ,. H 4, W A Ai 5 Y ,W 2' 'J' 1 fn .- Q 1 w ' . : Vg ..' 'F' Q ' :H s 'J f . , s, - 1 wg L' X - J' ... - A A E I xx' F'-V 1-:E . , , , sbs X.. ,ff s, sk- ,. M . fs Y 5' Q ' s QNM V -s Ks fs N . s 5, L. Jssjf A :gag s 5. , LAL .s Ji . s f. S .z f' ,"s. A, -- . an s - YY , vw ' Q Q. K. I V X. ,V A X' v VL ,V Q-r V5 V- 1 I, .V U , 'V , N s A 1- ' 2 .9 ... I A is if ' , . sk: 4 X 1 -4 1. . M K .1, J. Y Mrs. L.H. Hicks - Grade8 1 'H v s . 3, A da .- . nz ,-. W, in Q. , 4' Q QS f X!-1 K I 'Sv v g- , t 3' ' - K K I -, 5 Y 9 ' "rl ik XVL vw S 1 ix. I If gf 4 1. X52 f M X ex ig .J Yum 4 -' 8, X -D v iff! - .x KN xr 'Qei V X , I , 1 1 Mrs. P.H. Jarrett- Grade 8 "3 I h' X 1 I . W' . ,f -' a I. -qi Q. . x 2 xg... X . X' .4i"". IA A N K D ,,,- 'Q v R1 IIY "x 1- 3' 179 N 5 a - , -v r 1 ' i Le' A X tfk 1 X a . 'rf? if X15 ,Xi .e ,r A L W ark - X 5 Gil Q H e O'?'t'f Q3f'2! W V a ll 1 Mr. R.J. Moore - Grade 8 22 ' 4 , 53:24 ry? ,rx 4 3. ii 'ri 8 . , 3 u as ,,,,ffQ:rxL I Un, ,, ii .QM A Q 1, 1 'N' X . - , g C. " "' "' be a. . f . - ,ee ' . - Q' f . Ml ,W , me 'gf gl V ,J .- fa K r . ' Sri X 'Qt 4 .' 'F- : 'f 'X .,..n ' Nj: "-22 "' IW fi . if 4- -Y 31 T' me 1 , , .. ,Q ' . haw.. r X x.L.,r.egfi5' A A ew fig . :xg , 2 nfl 5 V NA ei M -rv mf f., ' ,Lg 2 ,., ' X 117: 2. . fr 1 if fix K 3 - me wig asxwfke lf- . m c,. .Jr , ,B ff I 5 T 4 5 . Mr. g Yi ! I4 s' . 2 5 1, ., A , 1. M' 5' be ' 3' Q A 1 ' :fe .V 4 '. ed .rar .8 xx.- 35 r - e 4 a gg: my . , , Lk. .A.A 'F , 'AZ ra 'xr R Q- J faxfi . G KN , Ps - 6 Weffgg W , J f , ... ak .rg 'I 3 f .fi x EXW Y 'W X jj x Q. N M a Xa f XX 'V f F' 'Iv 1.1.-:J Ev :fir . bg, f 1 L v .J fy J Zlficzk., 4M 'g 9' , r' 1:1-5 . f "", ' 5 V w 0 ' A V K, H , .,,' ,"5:rmu3X: fu , fvffarff . We 2. r O O O fe? Q. , .M , r 2,3 if . rg ' Q me , r K , . ' , x , ' ' gr 'A 5157? -: q hiv nf Y 4 A , f fx g ' ' 4. ' 1 rfei Ne . .I - ,f 12 ' , ref .,.,- ,WW , , T38 X , :W I , .3-Q13-ifjfz A ii '4 'fn N12-321 ' s. x, oble -V Grade 8 K! rg' ff r 1. la HN " -4- -. I qi. A . en, s .virafiifig FN r M ,i S 1' l- at fr 1, ,iw .12 , ..,f , .nf 0 1' - ff f - ,. . .,,, , Vl,iff"Q . 5 ' My hh ,"'5 "' - 3. A ' ' , V' " , if ' A W f X if ie I 4 mf 4 fvvl 7 r 1 , Q -if f fr. .M f we 1. Q ww- I., ' Q ' .,., .W 4 I n X , A wr 5 'fr , V ' ' ' 'K ,T e N pf , -i 9 'K Q fi -, wr 'eff e ' a 1 if 1 s 1 e f f. if ' ' Q35 ' -Ik".f'Z e l. 2 V yf' 9, U L1 M.. 1 c kk , 4 ,,., ,,, , W ' gi ' .' ,if 'ggi' lj Q f ,'1,. f r ' ' , 2 . 112 x X Q ,1, A .1 ,, I D.C. Wagoner - Grade 8 23 f f I A K C A ' v ' " . A21 Q V A 1 - i 4: A A'-gif' rf-lf'-' Af' A 5:4 3 i,i'.. 3, -A A - I 5,9 A A Ni ' A- A X I i -. X d V if A K b ' 1 Q- QV -A A ' V .,.i5 V. 1. A I - V -, ! ' X s - V X I 1 QQ. 1 g 1 ' f . lk - X A ? 4 -Vigfiggf f ? A .gfyf ' .. : '37, A J A A. -f ' A '- . ' --'nl ' V t "44 ' an T A ll.. ,, . 2? - .f f - ff! A .I Ati? . ff f 6 -I . A+ A M- A f..e,bAA .A .z 5 re if 1429 ...Vx -- A -A V -A Q- . , f 1 V1 ' - 5 ' X V .VV ' 4' 5 " , ,WH - Q2 ex 'km-.Q M J ' 11' 2 A Q: .a f V 1 .9 A .35 - - i s-HV A --Af A AA .4 -V A Q' V "A ' W -pf " 3 - V F " ' ,AA 'W X A V W 1 , wif 2 ,ff ' 15 . ,-1, Ac- 7V"f'r "1 -g A V X, - f ff'-f" L " A V V1 'N V' .V f 'V 09:5 WLS.. ' - 3- ' .X.,..f..- f A . Mix- 1 3' W V V' ff" V 1 573' 951279 '1 5 QV 4 A 14' , V- A AS- V V' '-' ,V .. iff' 2 Q " Ak. : A N. 4-fig Q 'S ,A A.,ff 4 4, i I Wy tw!" I A in A f -- 3 - 4. Q V - VK A A A .A V, ,. '- Q- gs 2-if A Ag' - M Q, A x N V Li AV A ,xg Y A 1 fum V, V1 51 ' z Mr. J.M. Weng er ki A V 31 '53 5 .QA ML- N-V- 1 " Ng up A Y ff AV if 4. 6" I V 5 1. 3 fa, 'asfl 'IQ '- fx v'7'J - Grade 8 -1 A . 1, "W AV . an 1 wig -Q A ,A if V A' t ' ' ' V' V AA fi A. A A - A f f V '-'fig ' Y Ap C A V '- AJ: H xi- A A' ' .. A D. A A. 4 .A i- VA 1. QC fleas- .A ' 3 V I 2 1- - AV V V "F 5' ' Q- . ' ' r - 9 1 .' - Z Q. , I -ff Q 15 ' 'F ,f 4 A 'z X 7' X' A A A V . i K N-' B5 , ' mf? . 3 Ax A , A 41' W., A. V 2 K 7 It ' K' 1 f 'D 3 - vp- A , li- N rs- y X 4 Q. .41 ff ,A "-.V V x ' 1 -V V AA 3 'M f ' - ah V ' H-,Ask X A . -A AA -V f ' J -7lf3'3fl'-"l ' A I Q A 2. SL A' -V - -qv, A A 5 , A .':g. ' A .,'-- gi AA,gf.- . -.. ' 39 V V ' ' ' " " f A f ,f : V Q-' 1 ' ' A f ' 4 A . . A-Vi' ' 1 A ,QA A V. .-25 .QM I K I , ,A ,- '1 - I HSA., - , - A A A' I! A ,U K I: V I ' 4 F ? -A ' 1 . 3 'l l ' - " - 4 ' A V I f ' .Y XY! M t. - A 'A ' ' 'XV ' , ' 2 'igyggt TV gf-f ' 's ' ' -' . A Q , ' if ' W 5, V :V VA A A A '- W H 'U N ' , A fu ' . v- ' 4 V f , '-2: S ef A ' pa. ' I ' -A 'T ' 1 x. - L A, 'nd' - fn 1 I M A r A 4 , as .1 -., ,A . H 65' A A K gk Y yo ., 1 g, ' , Q :AV V ' EA -L A 1- ., 21 ' if-Q - V - - ,r--44. V V r' 'lv V VV 'V - 'z ' V.- -. -.ret-V : V VV 1 V U ' ' X.-' I -I A-3 1 A '4 J-4.541 v ' ' " - - ,fr ,'Q',fjgv ,, --1-A V V r - ff ff- 1 -. Mrs. . Woodbury - 24 Grade 8 Q4 39 Q 5' eA , A tx eg fr.. , , 1 A, Yr' ,, . , A- 1 .1 1543 H9 A V. VK .1547 Fira. ffl: 351 I WA , X V I 'vim 4? 1 if Vai: ,Q up X K ,,g,Q,W , , ydifb 'E 2 e Q . kv Aa g., .- 3 ' ,af .f"f""" N 'Q Q44 f, ff 'f " -an . f ,.,h ., , 4 K M , , 3 M , . , 5 Z 1 mf' 3' " .4 1 ff. f ,yf wfw f4W'JVf fi . ' 5 i'X3Q'Q,,w . 5 f 7"Wi fl - A f ' X L4 ' .- 5 f 4 f 1 6 f fm" fam 2?- 4! , f f 1 nw , Iwi 1 y x 2 4 I. 1 a nr ' will W MN .M Al' 6V I-an-ng... n--s-w.,..... wanna... -vm-.Mm """'0"l-mn-a....,, .. ,4 I 5 as 4 Q I, gp naw". Qx O- . W1- S . v v + 5 S f,.....,,.v!-- x I - . 1 4 L , ,, ,K ff L K 'XQVV' '-be f ' f' 1 fY" 'f - fm - s1w,?5w- W -1 . "fi.,yf W " A f 2534" ,g,,,g,,,,if 11? if-I .A W . af ,M avi 1' fa X , , ik, 3:1 M 5'3" 'KA'-s v '. ,.. ,-1 , ' ., ,jf x A . ' , J f ' bs 'ya A Y 1 4 . I 1 h 3' if W' ' Q., " ,p- N--.. I I V I L-... 1 lvfj ,L N..,,M . P'X,,, --f' gy AI 2 X g I 1 ' W, , X 1 , ' S I Q , ..- " ,' J' ' 1V,: mr: il w , , , . 4" N," V '1 as ,, 4, .i 9 ,, cf., -' , K. I "'- -YA ,M M?,' Away. 'Rail 1- V' 1 'pm-I- , It - it V ',., . h A, , I Q l rn. M . , - -V A- - J? ' in A , X .8 R 4'v,- , if QL -4" , A 1? ' rm , r r, 1 N W "-. Q .F if .. a' , W5-Q -ir r w : Q 3 :ef r Vf Q ' :rf 512. 3 x 1 ' ' - . X V - J. " lg - A ' . :."" f X' I 'ff l ' -. Y:-1'-Y -4' 5 . A"' 1 . 5 - ,ix in sh ,S :iii f 5 .N -K 4 C ye . .QI I, , A t, If H X :jk Q 5 ff i5ff1'fV'2gi-'F A ' -A M , S-.Q 5: B " L nf' 3-V -34 f! 2- J' Nr -r f r r rgrggr r A Q F ' 5 , 3 iz 1' A2 I '- ' 'g A ' l S ' - ,.-4l'.fff - k f ' ' -L N3 ri .r Q' I b 4 4 " , an . ,, ,-, I V . :P fi , , 1. . ' . , "f -,. , 5: . .,-. . ,' Y. , Aff 1 .-'yx 1 V 'xiii . 4 ,,,,. K f 4.. kv- r a rx ix, 444' hh . . xv IIX .-r, s. hx! . - 33? fax -'C i Q4 1- K v. df 4, S ' Q ,iv . r Atv ' X ' yi x - l uf 'xxx-E 5 'V , 1 f f . 1 ' N , - ' r -klmyr v VV ' r Fi Er? ,. U 'U ' ' "' ,, :N C ., W In ' xl' wi- -1 ' 'Qi -QL-1? ' "T: ' 52's-in -53 ... 1 ' f Ai! 5xfJ:'.'-1' f'1'3'-152-. 5,3 X f,g..6,5f'-f't?jz. g MF f-1 f 1' 1.4 -Q.-j1:g'.',-Z?.1-'.1.g.1qf ..-. -., V ' 'wh . ' 3,3 5. , ,V mv! 'fir N' 5 N4 QR . Xi Ha' Q , ' V X 33,33 ' 3, 5 ix , A 3 X11 X W ' .44 'W ,,..au-I Mr. G.L. Carroll - Grade7 nu g,. sg: 7 9 4 1. if Q- VA Nl 4 ' r 0 x ' - 3 EL ,T Z1 . , -'-- - rx ' , 'g--zfzz V 4 - it 51 f 1 A 1 '35 ,r , :gif , 'pi N a1?J 'Q ., ....J.Q,s'-v-.f 4 , 1 A 4. I .. ' . - im' Q '- f , -" 6 :M L QQ' if-x S E G? - 'e' ' 'i A f 5. ' I t " K-zjw yr ' 'Q ' , 5 X' ik I 5 A I ' T '7 , . gZ'Z'." " , -ri: 'W' A, .,.-g.-- ,ww -V - .N 3 if . :- - 5:-g.'.g.g. .ugg . , . . vid .F e kd Y wg' get X 1 ff? 'Sv ' ,.- 9 ' 7 , f x 1 if, f ' if 7 x , -'11 ' 4 2 X xi, X 9 , ' ii x I 'i Mrs. P.J. Carter - Grade7 26 ,F w 'K X 1 Xl , 1 K ' 4' 1 fwfr fr - '-'nf' f -A 4' 'W ' gif Nh 4 .r X . f I f ' : xx L 61 3 ' 4 I 1 E .1 an P , ii! M ,1 1 - fl. F- X I V - ,IA yxw :M , W Q A V , A YE r .. .fir ,. r ' . ' ,, ' Q g M , :. 7 ur 7'AZ fr f ' 41 ,av A fijh .1 r 4 -"' rf. YY ry gk F. " ,,f, - i x": ii N' M lik, f HM 4 A X -H- Mrs. L.B. Early - Grade7 f T. 'T A f il 11 .f VLV.Ib I . X I V Vf, ,A is A .. A I f A , 5. .R 4, , f 1 I . V,lV ,rr M as r 'Wu 1A1 A ,I A ffgfvf isf ,kv 'gr 2 A, 5 ' 'xv . ' gf V! ., , rr.,-, RX 5 ' ' XJ NLRB' 9 6-.N - , rv 6 1 E . 'W Mrs. . . Edwards - Grade7 .. A 2 r nf 4 1 . x . 4 W r 5 M X A 5 Q 1 , 1,32 H- Q -c ' ,,, , E, W f M X 1 n S 2 K 9 s iff U s Q5 ps ,115 ,Avi sins ss ftfsslr N N a rf W' Q1 A , . 5, .T , , 1 JN 1- L Ev 1 I Miss A.B. Farrar - Grade7 -J as X ,NN .A ' , s f- 11 1 ,,. s. r ': :a .. 'P s . X-3? 1' 5- fr. 'ij RQ s iv if, s 2, ,, -' ga- -, v, . , 'XX XX sl RN 'B .f25u1Axbl.s JS ss r Mrs. D.E. Kolbe - Grade7 a b A . A Q'iz'k-,s f Ai ' .55 A 22745712 x 7 I sfflff' 53 . . .U I -2 R L l, I N fl. X 1 X .J X r o o A L . J V of. Fm ,T , VV-V of . 1. li A- ooooo 2 M X ' f, A wg?-3 n ,11- 9 "Wg 1 ' I .4 3- o' o z-- 'M' M 4"" . rw - W 11 :, .E , f ' 1-- Li A A. f f ,L . Q. 1 ,- if A ' 0 I 4 W Q L 4 ,V , .r TP .V1 ' o V Ko 'X - . K N ' X Y, " 1 .' , .5 . X1 1 V gl ' Q xl f I 1 R wg- W K , A , o"o 523. 1 . o off? 1 11 'fi' e ff.: o o '- - X K 1 ' x ' M Ya I 1 J' ' , - I , -. :K ' X x l x A Y, 'X 'lk' VL N ., LY x I 'S N f X' 'fx R XM KR: 4, A . x So: . 9? we f" L H ,, 'B 'f f ' - Q 1 gl 5,3 ' N. 1 .xo ,. 5 " ' . ' 1 51 6, X f f lo " sf. ! gi elf 1o-2' is i gg x f om o 1, Q. ' Q 2 n M.z,o 2: am ' 1' rm. 2 Mrs. G.H. Moody - Grade7 ,3 QC' ,Ziff Q ' A if? Q 2 , . ' Q W-V :ff W o Q of.. H424 335.1 'il X' y ... A , .. L i M 1 ' "' :Q , J' L' gg? ' 'J ' Q-j g 1 Q, ey, o X 2 55. xo 'U ll Y ,, a .,, 5. jx 'U 1 o 1 i . 1 J- . -f" ul , lf . .' ' ' N5 J' 'Ox ' V lr,-I A 5 ' Vw i,. Mr. G.E. Nichols - Grade 7 sa A. 4 J ' 4 'L-AA. A- A' 311, .1-., 5 s an jim 4 gtg ' - ff ' A f 2 'ff ,A .4 1 nr: .:, 11 A5' ' . , ALL 1 3 A -w- ' -7 V ,.,4 W A' A A, A, -. 55:5 'f w 'f 'v!:A' 1'fg:gQ2'! wA A f if ' ,W 4 an ' ,X Am, , , aux, f J!" -Hn 4 fi ' -2 - f rr 41 , f.vxll4 Ulf 4: x ,.., A A ,V-t ,f -K -Q X x it r---A X p Q, ff, gg, 'F 22124 'Q ff , 1 ' 'MAA xi A A A A, A 1 A ' '3 ' ff w 'ff' :J 13553: A f ' Af .., Aff? . .A 429 A W 5' A - AA f I , , A ,50 0 f A - 'A A+' ' A, W V 'J ' ' f yi ? 5 A I , AAAAA ' f f fi! -1 A Q X Z f f A 'AA ','i"S"f 3!ll 'd hzfijff '- " ' ' " ' Z fi" ' ' J' 1 1 fi V' ' cf A 1' 2 ,f 'f mf' ' A S---Ap, f 'E ' I-f -.Aff Ja g ff ' 7, ' " - '1' E 7 f NM gg if ,K , ,J - :Af - - -r--.A. , -'g f Mm Q 0 M. Peeble - G N MM v,,,f,a-7 Y ,Aw - z A 1 f MQ, , ,-.. f 7 4, ,, A wg. . 1 , Af Y W "xii 4 A hm, at A' gf vc' 4 Aw X 1- A 'ffm Xxx . A , Ag, 4 JA J, , A Fa ' ' ? Lf' P A Af -..,..,.. ' ' - TCSS? v ' Af A A I Y 1. if? Q ff 1 1 7 A ,7 , 'K x rade7 3. ZAA f an if ' A A 2 "Mf f s ,K ,A AA , A f AA 2-P12 ' "-'V A ' A A 1 453" A if 7 A f- 1 :AA A. uf ' AV AA.: 3: A-L N A U .A f AAAV " -' A I A- f A ' 1 ' gf ' Ip.: ' -i-"' "" Q, f A M p -2 ' E, A A A ,A Q" AN ev 9 P AA f f' , M P 1 52 3 fem KU A h A .1 - 1 f ...A ff A ,A t V ,,,l VA' ,.,, :A -A A 1 -A AA M' , 4 7 ,v"""':" 2 ,.A, A A AAAW , A ' A :'V . V - A , 2 "'A y ' 1' V"AAA " :AQ f A 755. AA fA- ' 'A V "'.A 2 A ."" H A A A A .A A-A: 1 ' liff AA ,A ' w A .2 il ' A AA AAA IWMQEW AM E A AA Q V 5- -"A A - f "" ' A A H Ll t x du Q .A.A i ' A zvw :vi W A A1 - ff AA A A: , j E , ' '1 A '-3 "'. 2 ,AL , E AezX,NWh f, fQ ,ff 1 V '. A sc' L' ,- X ,' I A I ff' ff ' S. xx . 1 ' 9 - G I' Cl d 9 7 M s..LNL op 30 vi A If ig P 1 v. u I an .,, , 1 X5 xml 'Km I F ' Nm k r 'cfik 1 1 'x 1 X' A ' I 5. .- y Q. -- 3. , . 2 Hx 1, ., If M ga. ' f '? AH. ,sl W,54 +iw , 'Y X 1A ,A 3 ' , ' - 'lv H ff, N1 ,' ' , 2 '71, D ' . f ffi , ,A 1 f' , ,, ' 2 A NQW. ?3MM?y4 pwig li fum aww f ax H , Nhw. C.C. Roebuck- Grade7 Q, wx X is V if av f mi N F 4 X H 5? x5 75 , mf f . ' i f 'O ' Lid-.Q , T f ,4375., if 1 .1 E . .4 ...W - .f"- A Sm ' .V , pf A x ti' 1 , 152 15 '21 f "1 ,, F A ,V W F55 13? 7. -wg., , ., , f,,. , 2 N -11 55 1 ,f E X232 iw sa. ,Q - 1. 50 l Q ,,,,3,., , ' A- A 1" M ' f Adr - vm, as 4153 jx 31 , . 1 ,Mg X '- f , , v' X.:,,- ,, ,,., ,. V, H 1 vb. wr . . , X I L , - ! , 'Fw L- Ax 1 '04 41' .IQ 'Eg 1: 7 Q .1 - E fm' 'f Q G' -' ' -5 .'s,'.x .' Ex . . .f X br Z' 1. ' .L 'f f fuk! , ' ' s. L.P. Sndth - Grade7 f Wm? . u . . . gk I 6 . ' 'V - " V-' 1 f , ' , "s, . -if -i may ' J, fa lu i' 71 P' - ' " V . L - , . ' 1. S ' 4' 1 4. 7: 1 - 4. 1. -' X : f ,' . frm-. M 4 , . - ' .V -P-.Y Sai. 5 f " , fi :ff ' ' 5 Rim I , 3 4, , ' '1 E 5 1 'X ,. 455 ' ,. V, -4' iff' 1- A .fig 1' x 1' ,Hi-,. ,.,.,,.,,-damn., am-. - xi. - - -C -- -4 - - '-- - b 5K"3?1?i.f ' 715.5 FV! 1,1 5 SQ I ,gix f it Mix, Qt Q i 3' I li Q an Q! 0 .V .. ii: isa 5 a jf if Q "T'.3'f j r! It EV ly, 'Y :U ,VV ,4t of Ia , 'MN rg' - . it F - , -'A' fi XX-I Y gl iii' ' i A ", i i L '-gl? . ' A f LR,-q..J,. i xl Sn. i' A 5 My Y ... .. x ' N4 A H52 1,4 v- iv 1 x M 0 in 4' 'Q an X ,.:, 1 :AQ ul is :L 1 I' :V :Y :Yi -- N ..,.f..Q:i ..:, T , 'N' i' . 'X Ni" W" W' 4 A "L- i 1 Lua .n 'Mic' A X i i i V Q X 3 M f fm- as , X4 N- ,L -4 x ' X if Y ii Miss M. R. Smith - Gra Publication Staff ' f ,, b gi . Qi, ,, .1 V i t I ,E -fi , - if T 15" -' spy: X 4 Z de7 i 32 ' ww 9th GRADE Courtesy Staff if 7th GRADE 8th GRADE 33 J.V. FOOTBALL TEAM X VARSITY FOOTBALL TEAM TRACK TEAM VARSITY BASKETBALL TEAM CHEERLEADERS J.V. BASKETBALL TEANI MARSHALS PEPCLUB i ,ii 1, ,lgfq .. -wr -N gi ' , i If GYNICLASS ASSISTANTS JR.HI-Y Y-TEENS 'W mhGRADEBAND CHORUS mhGRADEBAND HhGRADEBAND 1 1 PEPBAND nil CONCERTBAND M Y,-, AV. ...vm DRANIATICS CLUB ORCHESTRA SCIENCE CLUB ,mn 9 :A QL A-:kwa ? 'i ' r ms if' ,v,rq DCI lf' 1 ,xp ' N 1 'rl-I .q A I, ., .f ,Q A I' 1.24 'nv' 'knwsft WF --gal ,, ,gy ' V 1- ' ' Evil . W' fn! 1' 2, X 5 , wr F. N 419 'fi' I - ,,..:'f::,. .fl ,qv -nv i Autographs Autographs Autographs .w 4. . A 5.-, J, ,.. 5 A I . , v 1, 1 .132 f ' w 'V X V 1 ' N V l ,I. 4, ,X VY I, A lx. xr' ,.",' -,, .. 1 . .f,Q5.I ,. "pf-,-Q W . .L 3.1-f"i -. Qing- -, '-' :. 1-l,,-' " 1, 7,Zf,,:,y 'pl ,- . -J" - ' 'ix '7- J :"f 1 '. RL", tv ' . ', 'f 1 ' ' , s 51. -' ' Q ."'n'3gf?4i?'?2v1r-'x- ' 2 ' V:.'QM":uvu 5-fad .1 . .V . Zlul. s '-,fin if- ' fiq.1.-n-f- .- . ' - "'-'u 5f?'g4',? " E rpm Ar, 4, Y A uf 4 , . 'e 'I 'i, 1v', ' hx .- R' asf- ' .N , A wid . wa' um... - 37,5-gl 4, 4 - v ,V ,o ' I -,. .V w- , I' 4 l , J.-1,2 ' L +' -. hr V' 1-X ' 4 ' ...L it .!-- . " , ,' ,-53,7 . l 1 1 ff, 1, Silo -3 95 1.35,-v,r..x,: N. 4 ,. xi! ,- , ,A + f f '+'11 g : ..3i.fQ+.fe .. 12+ ., w - ,' - -f, , . ' ,,f74 '1 5 '2f ' -.Wh 5 4 ' Q ,tFf,f1",'4 ,"'.wif'lbi ur, ll' '25 H731 -15 U Qi! I' ,. X X .L ' V ' , .. , H -- N 1 -, u ,' 1-3. -1 V Q 5. " ' -t -- - f 2, i ' lx A- 1 d"5!I:!?stT: v ..,, , EZ'-.,:'.:. , A L A.. .4 A 1 ,h Y V I . X Q49 I ' tg J ' ' 'B' Ai.- -if 1 'Y -w it Jfivxlr- 4 . .1nf'x'1H.. 1---'eww -


Suggestions in the Aycock Junior High School - Yearbook (Raleigh, NC) collection:

Aycock Junior High School - Yearbook (Raleigh, NC) online yearbook collection, 1970 Edition, Page 1

1970

Aycock Junior High School - Yearbook (Raleigh, NC) online yearbook collection, 1971 Edition, Page 1

1971

Aycock Junior High School - Yearbook (Raleigh, NC) online yearbook collection, 1972 Edition, Page 1

1972

Aycock Junior High School - Yearbook (Raleigh, NC) online yearbook collection, 1974 Edition, Page 1

1974

Aycock Junior High School - Yearbook (Raleigh, NC) online yearbook collection, 1975 Edition, Page 1

1975

Aycock Junior High School - Yearbook (Raleigh, NC) online yearbook collection, 1976 Edition, Page 1

1976

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.