Almo High School - Warrior Yearbook (Almo, KY)

 - Class of 1957

Page 35 of 68

 

Almo High School - Warrior Yearbook (Almo, KY) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 35 of 68
Page 35 of 68Almo High School - Warrior Yearbook (Almo, KY) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 34
Previous Page

Almo High School - Warrior Yearbook (Almo, KY) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 36
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 35 text:

SgiT.JJJykJ2J?5i?5 .ywsgvmw H fJJJ ,J ,J,, : , w 51 T ff ffaif- ,. - J . 1231, .Wi 'JJ .1 232, ' :EV '91 iff -' JJJTSJEM SJJJJJJ J4 JJJJJ JJ-fa: 32W -95 1 'Wifi . .l55f4'?ll. '2':.:g::ij,Ql,,' K i f 7 if? -g" ff' . gag ,J-ggrJ . iffgimg JJJJQ?-i:'JJJ,f1 Jig ,, Ji, J-1-ni: . I J J dtJJs,gigJJJJJ, JJ JJEJE3 "H . -"Ugg YQJJAVJ -f"J,'JE QJJ, -wp, -siffJ w,pJJrg-JJ,i,KfJ:'. k W JJ :JEL , I .,J5nJN,'7J Bobby Galloway 1. J ws f -' W, 'JJ Jfgf'J5J?l'JlsJ l' 5 1 " ,allf :J ' .1J:IJ:J.Jf:J J ifJJgfJ5JJ-J , JJJ.s"l""'-Jw Sharon Peeler i5JJr5JJ?zsf'fJfi gtgfzga JJJ32 J ,J ,. .JJ J, JJJJJJJJ ,, J ,,,,, .. J s JJJQJQJJ JJJ ,- JJAJJJ. , J- J .1 H ,J .JJ-' 'J L JJJJ , '. - ' fax, ..J-1 J . J -52.5, -If. . 1. .QJQ3 if . .7-if JJ, :Sidi " " 35525537 Qui Ja, ,agp wfJQ,.JJJJJfM3g, 'JJ2'1f" ,WY 'M f , F wk. .. . . Jimmy Jackson Marilyn Garrison JJz2J,fJJ'J-J , l., ii7Jf'f2Jif??i5'5E?3 ' ' ' 351 -- iltffiaii J JH JJJK 'Q-lfrifii J J , ig fws ismlii -'J .JJ ggf,21'JJJJJ-JJ- J,J?Ji,'zJ!'iJ JZJifJ5'fJJ5ZJJf',. :J "J Jvliffili - . J' Ja fv,wJfvz .'fiJJQf5gyggJ '. , n lv Eixfilii J'iJf.m1SzJ5iJJ. -'-' ' if-'Qiiz JJJJJ,JgJJq,W J J, , Q ,WJ I-ziix' 9224 J .',,I.2i55:i" s' ' ff' J-af , . fy' ,gi 'ma' .. J. fav M-so as ,Anal Roger Brandon :'fJ lJff ff fvlxzslfis f , JJ,J:1lzJ:JJJiJJJJ1J 1 . - .J2g5JJJexg'Q, ffl. YJ? gs ' f Ji 455 .JJ J-,J .J-,J "' JfJJJJJfrJJf, QKJJJGMJJE :s.JJJJJ'i .JJ-1 - , , ' f':'J,. iu1J,gs:1' 71 JJQ J 13 JJJ 'Ju 13 P' J J JW 95 X ni I X 3 MJJJNQJ ' J X Jig I is ,.,nztJJJ:' . .. 4 J J J J JJ QP J V' JXZJ JSJJ tj J J J giJ ' gJ -my il V K J x uma 5.12 ,fix Pam Schroader GRADE Q . 'U ffi' J A 52 ' . . J . 352155 E559 JJ J. r"' ' :J BJJJJJJJ-IJJREZJJEQQ? Qliflw 'if ' ' f J:iJJ5llJ Tommy M anis Jerry Colson J C' ' .J Figiggir' vdwnrx.-J. ' 'Y - :K .fins , .K J:...::.,.:J , - 735' "--J. JB . J --":"" ' -J Jw Jiffy g:s1J, ,.JJ'- Y ?:.Ji2ls4J, ' iiiigg' JJ . -J 2.n222J zlilliki..J-1"?ilf'r-1g!JJJ- fifzlilfzl 'JJ,fJ's52's5JJi'2J JH ,f7iEilf'iIfii?fiE? J in JJ J., J J JJL Q.. J,.,J JJ J , JJJJJ ., JJJJ . f'1:2' 5 , JJJ.J- f':'I'i- if 'Eflififiifiaii 7 Vf 1: T ' J 'X' ' "Rial I if ,J " ' i,'?1'1i', , , - JJQJP JQJJJQ: ,, .J J ' JJ 'J i EJJJQWEJ J . ,M . :eJg , JJ,gJ: 9 ' .JJJJ JJ 'I ,ir '7JJ?Jif2J1'ii5zJ': fe-'JJ ' 52 in g , G gQJJJS.JJ3gf .si J -zwgggfigffsgs .J - if J 'J'1H jE' , .J ,JJ EJ Jglicifa, 33fJJ!?gJfvJfJ H H' ii?i?3JfJE2fJ2J.,- " fa Ja Jig 'WWQW ETJJJJJJJJQJJJYJJEJJ, JJJJJJJJJ-.Eye "" " J J J . J mJJ1rJJwsJJwJJJJ-++-fff? Jackie Clendenon ' Palmer Hopkins f?J?2T:?i??? E L 'mn 'Q' 1 ' J .sfJwse,g, ,- -JJJJJ QJJQJJ JJ . azz ..,.. JJ Jg,.fnf',Jg,g7KJg4gJz J J- W J -J irif-AJJJJJESJ-7 QPJQJYQEYE . . .. lJw?ggJ,.'Jig,, 1 :Ig-avi J V,JJJJJJ5gs,JrJ ir., A M JJ, , JHJJJSJJJHJEW ELEISGLIQQJJEGJ ozgiiiiif xiii? HSE :gag JZ JJ, mu, ,fm JJ JJ, :MJ ' ws JJJJQJ 42:55 , -,aries 5:5523 if 29532 223.52 is P My J J ' J J J JJJJJJJJ if J 'EKJ 3 , V W JJ' il? .25.J,fJ '. .ff k S3313 1 Vx! Hs X Iii Q .1 mms ,mtv JJJ J my A J J ah ,F VN J, JQQ5 5 K r"i ' J, ilii5i?fJJJJJ! fJi.2JfJ J J"?Ji23JffEJi Jerry Eldridge Jie fJ:Jzswv if SEEKS? ' f ., J J ,.,J,..,, JJ,-Jw . .J J, A Jawa J SEJFEU . ' nf, JJ J JJ-J , J 1 - J J, JJ , . 'Jw ser' gn' . J fJ K :JSI riff: J EJJJJJJ if WE MAJ 155255 ii WE Ke: A J I 5:4 fr 3 A 5,3 JJ ,im Q I JJ Jig X if' J. " J J JJ K ., fag J 1 X af 4' gm, JJ V '555 i' 5 ' 5' W "TW FiiasjCss'QZsH5E-' J JJ JJJJQJJJJJJJJ J U JJ J F 45 :J JJ 1 2'fa' .,:- J,,J I E ,J 'J 2? s wi WJ J J E JJ Jig, 551 afela J EEN IJ E. 55:1 E' is ' I ' Zflgfngiiyi ' :ffl f J A se- -a -:Jn ' JJ ma ' Q':Jf39,5f5?SJi ff si fi Q5 WE Q W Ja' P in J K gg 3, , QJJ E23 E 12- f, Jw! .52 TW Y J is ea Sq H Ji J J J J fx EJJJJJ2, F S REFHJ JJJgJJ J, J, x B. Fennell . fJi:sSJfJ JJJ.:-J' :V 55 SVG 3 9 J JEJ JJJJWJ JJ ' J Jag fiffilx " UQ H T if ,QP ff' SZUEJ W Egg? , JJ. .2 J Jigga! gsm N1-is Jn J J, ,SS JJ 23 aww 4, 3 J QJSJQJ: 51 JJ W ,fa 'I ' 'J Patricia Jones xsfzw J.J,.J g5JfJJJsJJ,J JJJJ ,,niniJ J r,,, . QJJJM- JH .J ,Ju ... 'JJ H7 JzJ.E4f ' wJ ,.,. ., ,..,. J . J 5 ' si s fsifvzza- J . 2gr?J9JvE J I 'X JJ QJ, V, ,. J.JJsiJ. g J 52-i sl J. :Ja 'J .J 'J JJ J J J, 'gpm , JJ ,eg iJ,:+ KJ JJ J if ' J Yi ,, J s l T JJfgJQiri1r'1 - ' JJ Jn, Ji . gif 2 J 1 JQEKJ J J sg rg ,J a in Y J WI KEJJVKEJ JJJJJJ J J JJ SYM J' ff: 753 K JJ JJ E JJ .J J,JJJ Flen oy Barrow i ,JWJJ ..,.. J J .M F x 5 J Y J J J , J if if Jri EJSSJJAJK J fiiflffiw wi g wif JJ 3 jx J Wing J ., va- 9 J 5 a J gy J 5 JF 'JJ If JJ JJ' JM QJJJJJE Ju, K JI, Jil: 5 , in JJ J J J J f r, 1 wig JJ. . .JJ A. ,.J .J .J l. J,v,,.- .JJJJJJWJJJ X .fr 2 ff- NJ J.JJ1:f',j,J3 J I ' ,J , Carolyn Garrison Harold Colson 29 J BJJWQJJJVJ J Jai ag J JJJJJJJJ . . JJ .awe JJ . , J ' gh ra .- Jw v.f- ,ijj Riff? ' JJJJ . ,.-4 " 'iifigaiia W J A LKJMJJ My J A it 4 re. ,Af " Ig J S 91 if S JJ' X J H 'C J? JJ! 'J - J? 25 ,viii Mig! S5 em JK Jw :" QEJJQJ 'V 'LJ 3 J J 1, 3 J 'Y ' 35 QQ 9555 IJJJI :JJ "JV J W HM JJ,J " JM JE SRX wJ L,,., Ken Imes Shi rley Manis JJJ i J iam, , i5?5,z.,JJ iiiiiili , - -'Eiim5:i3iiJJ K il?Sfl" 4 J .if , JJ ., J, H , J .. Ewfs' J ' is- . JJ:JJJ Jam-Af. :JJ W, J,JJJJAJJ: JJfg-JJ JJJKJSZJJJJJ, - ff. J J. QJJW AJJJJJJJ J 'FBVJ-Jw, fJ'rfiJJ sHJJ'1JJ - ,-fm .J:'.xi a:if .,-asians: 1 i?iJi'?JH5'5is J5JlXJJz?f f J K Donnie Williams EZJ ' 2, J -I E.: , JJ, --JJ.: , .ffiisalvgw - J QQ .. ,. hmm, luring: -if ' 7 ilifmi .JJ J 'Jaap J LJ. 5 ,J -.usa J JJJJ 4 F 1 AIJJJ J.. 5. .J JJ if R' F Jes JJJFJJ ,J JJ L W, Q55-J! ,JS J JEQJJ iff NJN 52516 9' Jig if J JJ Q K 3 J iw K K BL K if X QJ 'EJ Q' HRM ' JJ 1, ,,a'J2:,JJ:J:' - ' WJ. L T-'J WGJJJJ, " J:WJlJl lJjSx' lf ZJVJJH J 'Wil' 'il J K JJJJ Q wa JJ as f an J N gg , f J J 'I if A JJ ' 4 WJ! E39 Dale Hodges ZJJ K QTY L YQ , , , .JJJJJJJL 5 Q nm 1 M :,,,..a.. Nw. wry- J-JJJ fs JJ ' ifiwifir ' IEJJJEW' iiiifx. JJ J.z ga f J QJEEFE . :YJ if flier Fl WNY a , 4 in I? , J ii ' IJTIJQJJZL an ,J Q35 'JJ in v 'Univ J K' Ju ,E J Jig? 3 XQJJJ qi! U K' -'J .. . Jas 'F J! J Y I J W, J ' Fl 'J W s Jn' Jw! l J JW J JJJJ J JYJJJJJ JJ iii JJJJJJJJ J J ,wk JK ,JJ iff, XLJ .J K x K ws L l Q J Zire J X 55- JJJJJJJJ . ' I J-.Wa ' ,J Dorothy Turner

Page 34 text:

,gf gs, filing 'z:E!:Ci5:9ISia" "i:St!' :i s E 5 Z .-5:,. ,:x . ,'I , Yi EA V rflygqr M5551 ggiggq'-5 eggs - y:g55,4p::xp5n5,5yn ':,R151s:g5,:: .w r 743-555 cggxygggzggfgg i,?fyg,gii?g'fxfli'fg5 0 A - .i:f.'fQl'f'f1jf?QlV ffiwwfinii L , fm , isrxkwsgm v5fm,,s,Rs,,,g ,W Wign- 7mw2zg.f .r,,Rw.f,, .r,M,i, img, ,f,iwf22Qf'-4 semi in- g. H gig-e1Qf1feSZ,1f - -. U , -fw,5g5, ,, -Sm eg, Y R.53fwg,,g!g ff u,1gLQ!'f, ,W --faggza l A -' me . ,,,WgJx 5,,WW7 V , - 1- .1 -55,57 , .,1:a:fffsv':- .elf sfz i 3253935255 fgifex zgi His? Q: - ,,-,ng aw " K gfigisffzsi a 1 i g ! ! ,if - 'figisfigi -V " 1 ' 2-Y vii H MSE W SW Q 'f'2m,vz2212wf:.f , m 5,f fSiEQ?2aaQ fi? " ' Nfiswse ::2?2zm 2z!:aiQ:'. :.,. ,,.,n.4ff , :,,,fuf,,. A ai sg , , , ms, ,.f-f,g:s,L. L. ,..6--:..1 :Q -H -I minxq . --.::g,w.qg:, Wu .se,-zM,,Q,, :w..v, 1. ,.,,,,. f-l-- , ,-::,. nQ.A5N,A.P, .saw HV 5- iam '-.sae:f.. . 1 1sff2Xs5Kf55KA!'f:f a s mfwfslf r fwiisfm-Q 'ffziimiiiwiif z -' 1i2SiA1i?s'-'wif Q1 .. 41, we gg gl W --.MSM-..: ,nn .wwsg!5m xzswwfg wwf - A-f,'msfWz:. ,, f ff iwwmwf , gy 2, ,V Sw : pmww,-,in 5 Sxsiskwskse, iwsuwfu-vig fggkmmxfz -3,a!S:1wu-.f, sw: .ws , ..51, Afggkj W , :xi ii f w-W-3132-Eg 14 3, w g45M5q5H ,.: 'ga'fEff1fgfKarff4- ffrsf ifggimgwgm A ,5,',:4w,:fwz u ' is5 f-.,..- 1sf1'?E!si'. .n,5'sf. ,.,,z-'il' 'ssh " :,,,5.f?S:f!":, 5 "j"'wwg,fs2 fu- fy? 5:-j,:a.,aa:-Q-: F -wg sm1w24'x,iA ::gyi5g5,"---'- ,,:' 'Fu be-wi , MH M555 ,SL 1 , .wyrgegg 5, QS 'fEi,zgeg:3ga:zs: g --WNW? zgsnggesegigas 1 ' -fffqfif' g,,,gf, 1ig:f5-,- Sim, iwgmk i ggm m k V ,..:aseM fi'R5sf,Ai Minis: grgmiggw .g5ifkje45z,s' X ,, , 1 .,.,.,. A M, ' me WW 5 .. K X 1 wa m M eg C 9 I. iiiiijesnngf Donna Galloway 'HFS-W5 5WS'!'4TfvE'LUz?fYfZWliilii U5 15? SWE Sw? W V:-T5 5 MT' J'fi1-my -m e M ' L We , we mf I f JWSESXSVYX fff' Z ,. Shri. A '- ' Q V25 -31255. Q'f?f'v:'2'iL 'L .I iTt?:3f5:'? .L ,gg . , ,Eggq:gag,,Q!g,5fgw 45 we 25 1 5,525 ZX gf u, S liixiix, X Q5 , K 5 X X7 S L 2342252223 63, SQ K 33 Wag, Sq 'qgnigsn f5'?nf1N K N GSU ffm. eff55s K4 VIH Ls fx xwxssyysffvfgv Gwynn gig? 5, 1 A M was : iilkfl? qi, Bs W, 5 HQ ? ':1w's2af+-f-24:2-3 kfs w iflwfiftb 5 ,S 572: fn ffsgsai5f.s3zef2f: A ..,: , q, 5fE,y5, ,,,f 31 I efwisiiiiikfg 432 4fff2fgge5zE:f1,: gli2h:. -.,e1i ' ,. ,:.--, , l,, . . M1-fan m f" Billy Miner Gale Starks ' arf: 'Hia fiafff ialff' . 'Lf :ihshl JH Q PI: . -he ..,.. . gfsgxgsfaazfsiezsfgf, t g ,A:. K S HI .T . Emp' i ns M, SE HIL M MW H ik 3 Joel Thom aswx 'ifiifqw' We 5 3 gnu .E gi, Mini1w:'e,1fs-gg Q P 2222 : Hg' , fllggiagintl-,' ,sgggsgnfgp .. JU. sm M 252555 W dn n d ne 95? ia News an Iitsgfl "R, 'TW gkiw .41IggQf,ig, , ,.,. Wvg. ". ,,gggQgk2 ' NEW if Ethelene Odell ef' mQ1 sr fw1f2wfzfL . ,E ..,. S ESIQQQQQZEVE' as psi s qs 4 M , T 4, M L1 S5553 41. r W 5 I 3 s 'P' v 4 a 'a fkhf' in N! ,i g ., , 3 Yi i"2g5 ? 'i55fgp5k3S9 'x '55isffQilE+,5Qiii?E iigiigiifi 3g5iWS1U,5sQ5E 7 15 is ::g.J': 2 5 f-:?'i51Z":"'. '- : if , ga-520-:fy 5-5 Q I ing s :ngiww w g M , 4 , a . ,fi ',".L, its 52" Rf. Ramie Colson wrsfemlfffg 2' 21 2 if I f 'nss55s72:5ffH?fs,3 nfii if fs15 f':if,i :Kgs f LF f 1M1w1f f - - z M 5. . . , ,, 5555559552 " 1?5i's'si?ii 5,Qs455in555 ., 45 45.215, ,Agn ' , 1 E was F? , k , wsgw -' 31 My , 3 1 fm in we f 1 f if N 5 gal, . .HJ S . ,lv mg sfegfxv , sigmgqsgi igsr - 1 ,3 . gfgggfwggg RSM . g gmigiglxizfggfi fgghigaiiwi fa, 91 . K-iizlfwfy-xigwf ,V N xmtxwzz :, 7 5 x-iYSfiWWiNif51: NNXX Qggiiyggmge - 1 e ,: """ .Sign wgsw1HsigS1:95fiF 3556 ? W H?-zfd?2ii2aiL Q M Z W'-4 -xy., ' .-, .:- f:l?2ff 5" .'1 ihfiiz' .15 .- ,,, L1,1 -1 -V , '.:lIff-1'?'12'i Shirley Miller 1 K r -fy, :,:..1.' -5... .q..M David Crick 1 ,,,,f., I ...... 2 ....,. .f.h.. ,.., ..1.....l,. Q ,.,..,, ,.' ..,,.l-,..., + Q ... .,,,. , - xggg.g.g5?:45fss,-15255yggffixgnsffsiwgykf15--Q?r5,sv,Wf, an ,gi 51 swf--'f V5-f -U-1 H fs."i.U A tiff? ' ' :v-EQ-t." . wfzsgv 1:1 - 1 '- 9,e25isf?ii53 1 Mvaq ieiyififai-. f if exafgh-Wifi ,mf -r!,,'L'1 f,fmm .W ::!E,:34f2.- hz, Fkggggfssg 'sfsgggggf fg-t1fg55 1',gbi-,gm figs' A ,1 QF, K V 'S ,SKF 1235535 T':f?l. il 5 HEFW sei kme, ???ii5fsi'ii ,, A'gQQff 'i2g3 Risk , , mfg fe L my d f-IW 'LW -'s':f:5s:: ff?- H '-'wif A 1459-in Iffifiif: - -V -lik '- Sgevlwifin X 11:2 .,.. ,, ..,.,..,... , ....,,. ,.,,.,,, A - .,.,,., L, ,, s-,zffggfigfefgii , : , 1i,:gi:,5i:2:1,.-- Jw f :wi "" ' ff'M'fffQ1s ,:'?1EExf-Eg: -1 ifglkgrfmi d QgE3f!'QS!gsgxi V f f wiv.-g,,,.i K . yay 5E5+5f5?1'i'-55-kid s, 5' - f ..,.,.--V V 3 -f- .H .,,.:..,,,. , yi, .... Carolyn Starks Darrel Dowdy Donna Hargis Qi,,i+sQQ5ii'sAi aff?-if ,, ' -- iiisqgsigni Wi. w.i2"Y'fA'I .:::f1Z'f'.5' .EIXEF WF- ' P ,.L,,..K5.,,5.E .:,.:.,..Zffisf:sf:f,:1-a-:.',::"'iaH2e.fixes,-ai nL12ss2Q-15'-f-fif mf g' , HQ 5 fins: fi spsmliidf: ' 222-:sail Lfaim12:23am Qgffsgia Qiffiiffiigiifi ' fufef. QMS zz szw1pan5 fk?Erfizi: 9'?34257i-fzffkiiyi H3555 Mm W :. -'vm , W ,X .wisiilrisisi -1 wi--1:52515 sk fi ii A X 1:2frQwi g mm J ' L .1fafi'a.E" 5,5,X55 252 ,iw 111 , 2 Pk ,I WN ,, Hn, , ,W 2 f 14, K 5 W 35 in w X Sisisi H555 ,BH Keixgxsg .,, 1, X iiwsmgn xxx Y 5 5 S xxx s g ww P Ek. r 2 'U wg pk NME, , , . . i!Li2:w3zgQ!gP?52Re57L :f-- rswii hes f mszxgg. Mft : .155 .gn we lass ,.f,,,f,i Agassi! ,IH ww,-iw T iss-Lrpilfi f . NWS4 ggigesgai? w iv 55372585 f 'Inmr-5:1 ,EEL f S Mkmf '! '. Roy Mason X,,.X,, . D., si' in AQt?17, :w,, f1, ' . . re. nl V : V w- my .wk ny vw'-,u,g:,Qg.:j QQQQSQEQQKPK ' . 7isiiisighliSlggiifftefsgzi. . fisafellaiiznffsf. uw-fsrf M' fszv1fswWb Q xg is 1 . ,,. Q .. SL,sve,wiff'g'sf PM 1 ' aeiwzisf 3,222 5'-,unify feevfwisi " wail z-ei 2- , wissa- X wg. ,. 3T1'ifii5 --' Wanda Colson FOURTH fW2!f5 !E2E? 5 Q53!Q sagiaw? 4, Sifqiglgf gg :pi g , A 352, RL fgx xg X . HK PQ eusfwswsxisa 'MS .,.... . Sizsiiiisiinifwiii w n iggfegvizfigd K 55 P .'E15".: ' 91xs1xxY'ifE'.. Ig. A .Mzz in ' 2922 n2a:2wsf2A egg! swam, .,, - ml . H5555 ,g- ilw fni Z A f W1 S L,,..,,L ,,,,,,,wg ., ,.X,, ,.,-.,,e,4,-W, 5 ,W , sl sm , M ! 5625 52513 , A 5522 5 ' :ii 'gzinfi sf fwliuseiemiumgf gg if-f ff X .. ZW sw Qvnl-vzswf' - -V -Qg5k,!S,!egz,g1,w,pnew? - ,. 1-.+--u::.E5,4 -' Q M?fsn2s,2aswwgage ' gg5iifiESSlgii2QS55Qj9fgfi, swag . . , .. X. wa- -Mx nf wfzlslzgi. fedgk - hm 315,53 agmkssmiiarxmw : w 2.51914 , iw 57 557-'xmrcrgngssa' A '-film , weld f V 7 Q, Ein. ,. 5' l,. K ,aiffff sg, MZMQXQSLES S swwsf'-ig: QW il-ikvifgj f 7 me if sg 544 in g d d I mix is S E s si ' 5 5 2 mmgxwgf 555 iwjixgwk ws 2 gt W EW' auffzwzmi 135283 E fx, ,4 mmsw E53 :es 3 pq M Q smfgl 25,2539 we 5 55,9 Kiswggziz gf bf W K mg wg ,...,... , IW s , ,wi s,.,,' Qi X s ,K , , , X if mag i 'Q' H K , ' . ,mimi , aiwsfff Q 1 W, wing kwa Xa iwiviggvigigi K Q g ,H I :H K 'Q 5 , SEE Fflsiglgifi ew wi Name - f , MEM wif? H J MQW em Ni S , M3 :ggi Z iiqg me K . K XX if H ,:,.,,:::,!--Lkjf fs I ,. 1.K,'5sh9EM A n .,.... . i xygjafgx ,,,. 15232255 LW, ,R-if EWZQ5 5 ,. mf:-151 ., was? :aim W . 7 Eze:.':e5fs:,5:5.::.:sfwi- 1 mgyxxy , , Euen Stalla gf ' EfrviE2ff5xfl"fwe1?'f'iE1 Elini-531' I 1 Efiglfl' ai'f?P:'N.ff5 1 ga Q ijE'Z1gff.i5.dn,--.am , in X X f ., 1,3 s .ref V-1' f wg gg, wa., :if S, H M gm, :JW if Z fig s ' ' , yt K ' , K We X, X ,, fx ,-K -fn Yr ,V xx xxx' S K x msg 5. Www pg! 5 U s ' Q .awk H E33 Brenda Schroeder iiwv ' ff,q M - Lk 3 Ii fm 'Z IBFIT9' 1-so K5 qff 5 , 3, X E X ki 1 mms Q , ! I K 'K pq 1 iff t4,"""w?a'1x' f g .L 4 5 nr We " L5 -4 L W Ei "Y gif' A 5 ' .Q ga F gum fa s s E L W S L W H 6 Rita Edwards ,Eggejssyzsagfgqs1gg53I3QHgg5E5Qi9131Exg3zgggnf5546zg555,iQ53 ,K , . , VT Rini- Z' 5 V'Xr, in :- 155233335555-ig -'f 2iiiwsa1?3f5f ssf.m3v,i1c em 25295 3- f,ii?xg1iYiax1g sz ,fi,gi224ifg4sEg l'ii5xfSxii2Aux h ,W N Z in 5 ,1 W, W, .Qi?EEgg'f2' 514539 f.fw5swz:f ' m..,,,,A,K .,,. -. gg: - in ,4 ' 25551252951 :Gigi , is ' '-- 'f f5i?Si?E5?E7f . .,-5:-sw ,:42':aa":fm.. wp SW , -V mmsn ,gfig 2 gitifw V, , ,sv ww ,,,, ,.. , M. .... wa W fw M, ..., miss, ,M ,.,,. 5 .-. nm., 5,1 21 LQ 'HE .11 k?1:ii5'iim ,'f..f-ww w ,. ei ,fW,5,,i. , . .,. ,,.X , WWW WE . W V 413: EE. 52" - - l?i.Qgi?g5QZii 17iR2,g?5g55iag.fl , . .,-.ni-., - x, L, LQ ,X ww-im: mm, ' . 7 f fag :a 'U ,. , .:, ,. A - ,::,fE.,.,. My ,pl 7336532 gfiggfxi i X,X.. M . ml gsgs' sr? HI .Um , ,: , . mf, W ny- ? ,z25i'Zfe,":1, A ,, Jwmng :n:,i12gTE,f" ., - :- m- H- ' ,ser vs my wk aaiiwqf L, ', ' qi2v'f' YliifL. A v I K X ws six VE X f, , J 2 ph xii f . fi W , 1, .6 KW , my Q 4 ,U I tjiflx A 1 I, , fs-.V , ,-:, X-f.,,. ' fi 0 A x 5.5 5 ww A A 5 51" fx SM we ,hZ,..x,x, X M 'His' fn , wwf? 1:ia2uenL'Ef'm.i1Eg35e 1 e Don Nelson -, K Mi? v A:smm.a 1 n.1w,g.qn, ex,,sew41,s: zsif , :.,,:.,n X niwwilkli ,plz -2- LM. un . 2 if zz' ggggiiiifiiifizfw :gps , ,5zQff5? ": , gre-: ' ,w , 5 , I x 5 22 H MW, he ..n,,, i,m pw . ,. , 4 -a X X Zu, . , .. ,,..,,5. ,,y::. M .f, ve-me.-efaffzx. -9.1, wg 1,5 1 2 Lk, 5, vw :.':-5553.3 -: ,p 1. 7 H ,AEE 'rl' A E 33 L ,Qi fx N U if Q , H K K x X g ,, K, is X ,nf in ' Us X 5 if M931 X K s ,Z Y KZ, gf, Q ing, ,J gi Nu! '4 Fsxgff E5 gg - new EW S Lx mei f SES X Jackey Grogan A-,iv:G1...Uf ,,.,,,:z H .:1'f'5L2:S -7 me - .,., A , f 7 'nh-.f-'2fi. ,, , fy ' f5v:lwxi":iiLff X ,M ,. 2+w,5'sfi'xKf H -v Wifi, 21115 ,f N - .as-wig. in ,Q .fz,n5,fef,fil.fs,giL K- me 1+ ex fx, '-'fi 'fm mpg if pgf,msg1S nm m sgzegrzi, wigs, f n K1 :U V w - f'z:L-3'3QfT14a:f1ii5'5 if ffewft 1 124 2 ' W, 'ES is 9, my 5 i Q. uf., M Q .,.,mw- ,XX. ,, ws:fe4.,gs,g' fif?5:i1ESfIi!itf" my ,,X, X ,X 1, Y X 5 X uns zsfgx X 54 ,W 2 5 Q XX XX KW X Ku X 1 ,U is mx 9 , K V ,zu 9 ,P NK., ..,, .,:.,,. ... .. Hx 1 4 K' X 'fn' ' 4 nv K X , '. K 1,1 4 xi s ug, -, 'e' 1 Louis Joyner 5255555 ifiif mi V AL if fs 1 ,55 K ,SLVA5 3 :fy IW, ,,: In ff: -y -. WU WSG I ., 1 -5 Md sn mgmgpgxg " gs? E ff SG in 5352 . iifiiw if xi fw a? FWQM L X 'Q 1' ima ag gms! fb an ws? 2 Q , 5255355 .nf -ngiis f wi fa L 5 ,. , ,ma-'ff-:2f:': , w . - Zggfiejggggqz wi 1 K fzqiimklkf , W . ' li?gsf1?a5AQ " 'ggggsggg mf , an - ,miff :W'5.llI . 2552 I ,Af f 7071. : fu VAYVSZ S wif i? ,gf ,, f M H a n 'U lf 3::.2iVf,? ul. ' 32232: Zi S- k 'H 5' F?3 vi ' A A V - 5,4 New- fexisfm .ai Yfggi iff 9i3Q5'Sxm'sp1i:dEi .. M-- Stanley Hale Wifi if K eiifffifilfiii aiyggiqiig X ,f fd. ,M if E52 Sei 'E .X ,, ,V V - :g ,45:i+5,ff f isslesigm j, f 2222? ' 5 : : 45 : :g5::!I ' riE'::I Mn, .. fx, xv, ::,25fEiQf1uf3iiI29: ' :-'fEf.f'2g2E' '..:a Y1xE3l52925fii5wfS'L es ig, ,g, he 53 ., My X SEQ? 5 5 uP Ei S s fs? xffnfjw 5 iK,.:ff?g, 71w,fsm f" . - 1 4 ., nl,-nh ,Ms . ,L 9, Se? ,H 5 , HW P Mx ff fs ,shui 2 3 5246 W 2 1' gen 1 , KM v i XSS' 5 Hum 1 ff 5 ,,, as Psi , ff 5 wg 2 Q it U26 in 14 ' ,ax JW Ffazi sh.: " , Carlyn Lovett my :mums U 2H5'QQgig?i1fgffX2?Ejeiff W 22 35255 SW i' m1'5Qff f , Q, W L S- 355 ez .V ' , --fw- , ww - ' -' 5 zlzesg. 4 , .,.. L, , wi X 5 fm ' We F ff HN " x E , QE! 5 ,ff f if sf - . 52 a-Ta' 455' E Q! . 33 :2 fs ,I 57 ff Eg, w i d . L. E . S V X 115191 T m JN K ff is 2 ff me s Sy hi ix ,!':. V SES.: ' ?'1 .:v'i:'::1H 21'5- ' fy:-1,5 7 W, m e ,V Mig. , . im ikg Larry McKinney Wanda Bell Eddie Johnston Peggy Gnrrisson' Danny Cleaver 28Page 36 text:

Elf' ':-: i Q Hmm ' 95 1 fonwww 1 ., 11111511 111 lliwm H 151113111111 ll 1 , 'f11 i11,1fs,ff1 1 ' 11 . fff'l2lQ1fQ: ,, 11.151 gg, 111 I C L1 'ff ,. V , A 1 1 11:1-":1'f'Xg. Q1-1,311 fill, U 11 1"-1-miie.:-lf ,-, 131.1 f 5 11 ' " 5' 1 ' 1 11 1 ,,, 1 1, 1 111 1, 1 1111, ig' lf 153,1 11 ,f , 1,1215 1 1 1 1 X 55253, 15 1f,115E1,g 11' 511 flag 'E 11 1 11 11 51 , 1 , 1 .1 , 111 -Ln gil 1 1? : 1? 131 11 '11' if 5 ' lil, L 1, lk 1 ua 1 7 111 ig 15 ' in 15501115 1 1 , 1 x5EsX5Q,11111LEq3 f 1 1 'H 925, 1 11 1 11" 1' 5 "W, 11 11,11 5 1 1 1 Jerry Lassiter 'RH - :ff -H5515-'.1 '5'5'ff:!'. 4 X' f' ' 11 1 1 .1 i". 1 ..... 1111 111,11 1 115 mg 1 1 li 5 1 1' 1. 1111 1 gk K 1 '1 HQ, sign: fix fig, . 1 1 1 1,1151 ll 2 5--1 51,1 1-1 ,11.. '? f 1 ll is 'Q " 1 't wig ig 1 1 1, 1 E 1 ffl, 4 .35 I' 11515 Q 1, 9213111 if 17111 11 X 1 ,11'fl1 15 1 5,5 ' IW? 1 113 ,' 151 '11M,1f1' 11 1151 55, ,1,, 11K,1 M 1:1 11 1 .1115 11,1 1, 1 ,1 111111: 213: 151,,if11,1w1f.f a,1. 111531115 z1s1g1s1,?1H1f-f A Z 1a 1,1111-11g 1-If :'111',f1z'gz111::j 121111115 15-1:1-1113,1gJj1f!11.1gf31gf, we 11111211 112 5fM31gfEi 1.,-11 1 2 1 ,S,1f1T1,11fZ.1.1'fJ51.Z11saz.1egg:.1ffI11f111111 ,1-111,1111-.1111-1-.19111,11 1 11 12 1151121151 ,L ESf4X1f?Ql,21,1!111'Qf 1, 41 - 11,111 11 11111 1111.11:11111l11,Q11ll1,112 Vickie Garrison r11w111 111111111111-W 1 ws' 11e1ff,111f1111. 1,11 f3ff?igW15i'55a1 -1 231111.11 1 'Q11g1iWw- . 1 56111411 '211sf11'1f-111 1'1p111fFWE-1:1f'1l 1 -11 11515- 1-1g 1,i1y11,i 1w w.11,11,9gi1,1ggg lei' 1 wvzffff' 1 3 -553553135 fi-11 1'1a1l311f1 1, 1,1 1,12-,, 'f i MM 1m1w, 11 1 531 ' 9 1 ' ,V K 51 1l4Y1Eg,5nm jQ'l1,Q 1, ,111 'll51 ,1,111,,1 F21 U11 'E fi 11 51211111 1111, H M1 'Eh 5 3615211 ..l- . .. 1 jl ,,,,,.,,z..,..,,.,W....,, 1115, ,. 13 135. Rickie Butler . Marie Fennell 11 1111 V' my xr 1 .11 , 1 2 . 1? 1 1 1 1' ' s 1 " if 1 V1 . .11i5f1:'11e':f.11-1-Q2 ,. 5' I 7 W i 1 JY! 35521: 2 , , ,e i ,L '1:.111E::11:1 -':: - f 1 1 1 I ' S1111 H5' 1,,1.,1 211,115-1.1,l.1,,,1...,11? 1- ,1 .. 'igii-f3ff12,-if -1 1 W, Qg',1!3T4:1i1 J'-it 1'.tX1,, . Fil '-"Nw" 11.11-M1 ,,.1,-1.1.11 ,,..,.11f,.f 11i'1'lL11g, 'E:..f:. , 3. gn- :,x Sf UM 91,-gy A - 5-11Z111'7ff 1 '11 1 I 1' .1 1 911 5 , , 1, i3?l1fff?f51L11ff' 111 415111515 -L 5 X 2131::Q'11,515,'Q,g11r'!1:',,1, :jgjfl if 21114 j 21 ' K f i I+' ,1 1315- if ,gl '1 5,1511 3 1. .'5ff!1,,1, 1,6 15521 ..I ..,1-,si Hifi if Connie Hopkins 1,1191.ff,111.1,:1111-' '.1q-11-M1 , 1.. -1.1.1, 1 ,gg ,:1,-, 1 H1111 lv1:,'f,13.f1111f51-15,2 'i 4 '-'11',111-1,11:',1 f.,1.1,:31.11:'11- S ' 5.1, 1,,1,,1,1 11:11-1, . 1 ,,E1,1,:,1,:12,1 . .. ,,.,f,,,, ,EJ 11f',:.,1,11n,1g11: 1?k11111,11l',i 1 11 11111551 2 5 111115111145 ' . ,1v1+f1s1': 'i" 5 l- 51111 ' -5:5595 1212. 11 11 ..1:, ,...,.. 1 1 15 115112. A 1,'11521,13,, ,. -1,.1,,,11kgE 1,151 -, 111,11 1111, ,pm W1111 ,fir 141, 1 , 1 ' 1 5511 1, 1,1 11 L , K ,1 15 1211511111 1 1 131 11 ,11,551 Nfl1111 '11 ' fe 31,1 -,1 3,'1yf11,1 511112511111 '1111 11 '11, 1,551,111 3,5211 . ,,, F1 .11,,gf:f1 W 5 X , f 'I' -1'l'. l' "wiv Y11?jfg1,gEk111 S1 1,1-5 1155151-:fl 1 . 1 5111 SE 2 1.1 1111--11111-1 , A Eg,,11, ig,,k 11. 511 59" z,a1 1.1,.1,,1'1 1 ,111 , ,z12:,1:1g11,.,,1 1 1,,,,y1.'1 ,-,, 1 5 . .'-11-11,,::11,1 .1 ,1 i 1 ,- Q 11 Ei "ii11-111111, . ,. U, .XA,,X ,V ,151 1 Ned Nance nawwwww 52 s1'Z':1141w1 f" 111112.11 ' 55111 , i s fl '- 511.1 1' :sell Q 5135 ' 'Q '21 l g iff gill 31 'f l' 'l11?511, 1 151 . . 151 1 lf11kf:1'1111 , L ib , . ' - -1 L , ' 1 .355191-I-1!5lf'1 s f,-.,i,g,:,.,11- -1 51 ... U .1 . -1-'f-1 3 6 1 53112 Marsha Jones 1 , - X t ink? f11-- 1 5, 1, WW Wifi? 1 ,111 flii 11 -J 11 3 ,.., ,. zf- ' 2 .11 1 f111?:g.1r1-jj J 1111- ' 1 , 1 l 5-19112:1111311155331 l 1i11111Ff112W11f1f. . ., ' . '1111Sf1??',9Ql1z121 -11 51' 11f,g11gf11,1,111-, V ,,'feg,-j ,5.-,-1551 , 5 111,1,111'5511flk1 1114-1 11' 1:4 1 315111. 5. 11.1111511111 1-11 - 1 0,35 1 215111 111 21,53 .1111-15315 11111111 1. - 11,1'1,1s1?311v121 ' ' 1 1 1 1 ,5 1 X 1 X Wg T 1 E1 S1 11 1. 1, 1 11, ,M 1 ,I 1, 11 I 1 ML 1 '. fi-: f, ?T1 ..,1'5,1 " ,,,-,,5.11 111,1-1, 1, ,,.,,11 ,,1.,,..f,11., ':11119:,,1"l1' "M l 1 16 S 5 X 111 a1n 11 , 3 ,ami 5 1, 1 18 Y L ,5 11 5 ..,, ,111 ,1. .f ,, Hg,g,,.1: ,-kX. M51 11 11 ' 1 1-'11 11.1-11-1f.1x1111.1,. Mike Johnson , 1 ,,1,,.,1- ,111 .- .K .11 ,,,:1,-W1 . , , , 1 11,751 , 11, 1 , X 15,5111 -- f ,.1,sf,1r.,5.,,, 1 'ffff1--ff1ff5?1 H 1 , ' Wits,-1,ef151'1-'1" f1f'1"' 'f -11111-1,,g1,1s'1 11,1,111,, 1'5- 'e'2g.1:1'12:1.11,s'Q1 'iw ,1 1-Jiffy, ,-11-1: 1, .11-11-,msgz -'1"'11'113.1,"1:,,.1 1,1:11g' 'r 1..1,.,:, ,1:' "?E1I!2?Z-:EH2ifEi" fV " .1v:5' fi v1a15,1.1-.11 -1Q51f.,r,,,51 f.. -51, ,-,f,.11.1- 15- ff21'f1-i?f!f'- '-4:i. -- 1'-19 1f11.,'1,-11111 111111 -1ff,i,1,r'11 11 .111 2151 51,112 ,1 X1 X ,, ,S Wxg 1 K 10515 'W ? ' K 9 K , 1 H, ,K ls K 612 ,51 ' 12' 1?1,, 5 IV' 5' 5' 5131? F 1 11 11 0 111 x ill I x 4 K 1g F5 Ile, I 5 5 51 lf, , ,115 , ,, 1 111 gg 1 1 4, W 0 .11 nd 5 15 X 11 f, , 1q11,,11.:.,,"5:5-m g -. 11 1111 : ag, 1 1 Jerry Suiter 1g.111ff111'1z.1+111f1111111,1'1:.1,1111114111111111111111 ei 111,543'1-lJpKx.?1f,sl1E5 ""' '4 1' QU-4119.11-IQ e1x115.1f.115f2:1 1 11 . 1 1,111 -1 1'-Vf'Af,z1' 5. ... V, ,, ,z,,--11.1111 . 161 ,gf wg Wifi" s'1.1vqif-1-'f11:11v1 . gf 1E1"1113is' , 19 N1 1357? 1' 17g:11:.,f111,:',fJf,"9,T , 119' Ili 7157 , 1..,...1f - 125' , 351 .31 - ' 111 lic ' if - 151 ,X 5, 11 ,1 11 111 2,33 '. 5 3ff3l1,f11 X 15 13 1 , WR 1 is ll 1 L' 311 lvl, 1,1 ,1l11 1' Q 1, 15'1,1Y1Q 112155 X 111 1, 4 W' X E1 J 1 1 12, 1 J WW M 'xv '1 1 1, w1'1K1'g1f X 1 4115321 5 1 1 ' WEEE? 1 Kilim ,, 15 ' 1115.51-.11f3 1 d xlf Wil 56911115.4111 1. :iii X 9 ml 9911113121115 '-""!1::11-- 1-"1-1' X 11 1125? gHl1V' "MMI, SMS ii 1 XXV 53555 1 1 fg ,11 X X , E1 Km' gg? 1,511 ' 1,'f' Zi' 135 5 1 1 1 XX 1 1 'Hg ,1 15 .M ,1.1, l1,1 1. 51 1 - . , 1111111111 15W s r - G: 25-'H ,:1 -1 , 1 1 qlli Y, ::. , , N -fI.l1"5' 1 N 1 ,':'f11F,'3f1 Q' 5511 1' Douglas Puckett -111.13111 1ffg11.12g11 ,, i , ,E ,,1a11,1,., H W1 1,1 Q1 ,,-. 111,11 1155! 11 ,1 1 1,111,5,l1,,,151,, J., W ,j , 4 , , 5 ,1 51 155' fl 11, six, K 11' 1, 5 1 Lx , If 5 1 11 1'1 15' 1, 11 , , 1 1 S1 " '15 W 531 X 1 wk V? ' 1 P, QW? " 1,1354 15: ,,, 1 111 fr , .3 151121127111 131-l9.'1f1 4 L J?-1 55,51 ,ag1f,1'1s1ffl,111f11.,1, iW,H5,i1 M1-ag 15 11,Z,1?l,3'1j,1gfg ,1A11,,1111,k,L,W ,1M11,1S1 ' FP L,,1 v1H M15 11j1,1,,,111 11 111, 11111121 1.f14wf5J1f'+1f,,51 , 1,1 Opal Edwards "' 1 5411. 1 31' 211-11 11' ml, 1-1z'l1f "'1 1,51 :11 .2 5 15511 .11-ii :aff . - ,,: ,1 -' 152151 1 f' Q51 fl 111.91111 1'g1?4Q 7 7' 15" T5 W' - -1 1-1, 1 1 1 U1 1 31511 112' 11311-yi' 11? W1 SQ 93 1,11 Ti?-All 5 11' " ,pw 1' ' H 111' 1 1 -, ,111 11 W1 11 155151 1,51 '.11.1g111" 1,111 1 1 5 1 ' '1 11 1,1 ,rl 11 ,, 2:91 1 ,nk 1 'Ed 11, VL 1 1 111 1: - ..,. , ,. ' 32?E1,z11v1l1111i1. ' -r Patricia Billington , 1. 11 1,11-, 1 we 111. -111111111 ,f ,1g:,1:,.11. f'ff?'f3fyL 511 1512 iff Q aff Jil 12 X11 5- X55 4141 -11911,1f1:g'f1g15111,!k.1i,g1,1'12f5,1y,1'EQ 11121: 1f,i1,1vGx11',1f1,1QQg:?f'5E1f'31 Yefluw 1.11114 A-fe w'xf1'1'f.1 , 115: 1: 1 . 1, 1 l1113l,1-111 ,F 1,fg,K,1t 15135115 11, Q1 211.1531 1 11, ., rig 11,12 p 's f . ,. H55 -1 T1 3 f 1 , 1 1. , 1,,, ,,,1,1 1111191' 1 M 1 'gf '152111f?i?'5f,1q131i11 libs YH' K, 11 1 U51 32111 '51 1.131113 .ah 1 1 s,LQ1,g1Q51f 1131 1, 11, 1113 1 111 1 - ' '1 i f 1 ff- 51 Q f1lgg5ltQI'l1? 'mi' 311 4?f-55 :93 all 1. 'T'i!?i: !Q5i5::Sf5az.f9f 1 , 1 Glenda Hill 115111111 - y, :1,.,,. , .1..1 1 -111ge1i11111m1515 115,151 11111111k1 X X Q -. -x .,-,, ,,11 . ,1 1gj11.1s1a1p5 1 -. 1 1 'f1,1,s1?::,:, -,511--f i'-1:-2 ' 5 ' 12.511 1.1515 1 -111 112.551 1 1 . .,1,:E.,,,g 1 Ronnie Newberry 1-1'11,-if11j.1.111',f.'11-,151,111 ,,., ,-.,1,.,:11.,1g1,,1, ,L , 1 151 ,A Eilziggfw F1111 111,15 111115, 15, 13:1-1 -1: 211:1gf.s7121' 1,..g11,.1'1- K ,G-,.1,f1,111,151 11-11. 11 1- X ,. 11,1111 1,1:1s1,.1q-wg., , ., ,1 , 1 ,111 1 , -1,'1,.11.11- ,1 , 11 X 1,5 ,1,1.,g1g1i, 1,.,-111111 ,111 1, ,,1 ,-15.1, ,11,,.Q,11 , K S R 5 1. 1, 1 111 1111 115:52 31,3g,1,f11,:11h,, 1511, 2 XX- 1 ' 5 gm, XXXX ,KMA 111151151311 111,,:i111'Iff1.1' ,.., X,.. , .J 1 ,, ig,,,,,..151,Q " 1.1-fe'fi If 11522115115 1, 11 ff. W 'W S4 S5553 5 '5 5 K S K 5 1111? 5 ,, 1 1, 1 11111151 1,, 1 , 1 11" m1,,1 1, , 1118, Q, S 'KX 1 :X 11111g,,X 9, wi ,1, T 1511 fl 1 '11 ' 151 1 1 lV1'g'511ilfK,'x1 'gfgll 1 1 ?151g?17i1,,1?'1 111, N111 1 if 31,1 1,11w" 1gER!1f?3Qg.1ff , ,-g3'2,!i- 'flfgliffq 1 1 11 - 11 1111525 K fl 1,15 gg, iw, 1 ,X 1 1 1 ,111 1, 1, X Y , i 1, 11.1. 1 . , 1 ' 11f.1.11?1:1if111?1 Ma :f,j:f:1'J1g,g.11,5:g11 YY 51 11 51 ' +1?1115!1g1111 ' 51?1:fs21-M f,s,1,z11',1, .11.311gx.111, sf? - 1: 11251153131 :,f'11Q:'11,s.1:111. , . . K1-,3W,S,513k.1 .,,.,,1,5,,,.1 .1 -11 - -- 1111 Beth Beale ' WS2111121 f'g11lffH1,l1f'11111f , :lf'Qfg11f5Jd1f, 1 I - .1:1,.11ae1 1 . 1:25- 41 1 W:31311-1q11,11ggg1: '. '11 111 1 1 .H fill, 2 11 1 .. A , 1.,1..,.,.1, V iif5flj1f51111f,1ff-1f,13'T A155135 X 1 ll ,111 .fiwff 1, .1,,:r1,,i, k 15,1 112 1 1 1, 111 X ,K 11 ,11 1153? .-1:11. 2153, 15, 11:1 11 11121?1.1f'I1f '1Yf,i"'1fS'5l1'1hZ1 5'.,,3.111'511a21Q f.11.5111.. 1 -1 ' 'ef' X. ,qw 1 1 1 ' 1 ,mga 335 1 ff1111i x,f lg,j S 3 21 1'1ifg 1 1 K X 11111 1 11111 1 1 ,1. 1 1 ,f 1111111111 52, 111 115' 131111111 5 3,15 '5' 1 ,5 ,1 11611 "5 1, 1 15 5 111,,1v1,1 131,1 55 1. lp ,,1Q,,1,1 1 1.11, .56 1, ,g, 5154 if 1 W' ,W lg ,,...11-1-1' 21-. 1555 151' 1.111 11 , .13 1' 3 551 ' 1:z14f1.:i'. 11"fg I , .- :1,:,iW1g,.J,:1 1,11 1 , .L 1 . 1 1, .. , , l . 1,1-1s1511- ,1111551 1g3.11f5 i '. 1 .7 ll: fa 11 -I W 11?5i 1 l31 1 K .,,, 31.1111 11151 M" ' " 1' W "?l5511111fzf.'.. 1.51135 ,wb11,Ei . ,, ,f,M,, 1 1.. 3 1.1. -11: . 1 ??,??11?ITi?, 1 lik? 51,2 511111 111' 1'w ,.. 1, M ,sg 1 11,1295 I 11, ,Qwzi W5,,.1 f ' fl' 11: 12111 H113 1131111 1 53' X ' 3112555 1, 1111 1 1 11 wa 455192, 1, 51' six, Kj1V",:1l1 gif ,W 21531111211 11 -'Wil J 111l?1'l11.i1 315 i1R,QgZi1Q?is 55X11?l11,l,V1gi5,1f S1515 1.,, 5' fly 11, 1,1 1 f, - 5 ,':f1 ... . f 5I'f5f Tommy I-loke , I 13115 ,1 11 1,51 ,, :lH5f5.1sl11'3 1:11 -'Lrff-" '1f,115E!1E,1f,:11g.1 '11-1,g11s11:.111t1z, -4.559 1, r11s1J1i1,1, '- 1111 11111231111 9 ,Z 15,3 75115, , 1.11.1111 1.11 1-11: ff, . 1, 1 11111111 f131lff1a1!?15i511?21 51, 1, 111,11 1 Xl, ., .1 1,1-1. 1-, '111,1,z-1,111:'1:1,:a 1:11-1121111115 f, ,v1111f11-111111115135 -,.,.1'11,521111,2 1" zz' :i1"?':4 5f1f1'5'1,f2f171 31. 53159 i,fff1 "gg'f 31 :1 1.51 11 3 311f gf-fig 'I , . ,. X 111111 W2 1- 1 .11, 13 ,111 - , 1 1 .111 , 551' 1' r 91 1115 11 :k .nk ,V ..,,: 5 6 3, 9 2 ,f!S5'5??f.'fl!:l'? ' C I 1 , 1" U f 5 MTM , . 3152 111.151- ill 1 z 1 1111 '5 Q' 51,11 S3151 5 F S 515'1,1 11 Wighll, 5 11 111 ,,1,g,' 1 1111l1,,1 Q1 H, 11,15 . 1 1 V1 - 51 112, l 1, ,f X2 11, 11 '?"1 WW SV ' lx Ki lx Qfiiffl 1f'11"Vlif11Qgi1f1 311 11111 11 1 1 1,11 H55 5, 1 K1 " f . . X11 .,, , Q Q11 1, 1 Kenne th Fennel t'1: :., f, "T , Sf Wil,"-N'Y11fi1QfY 3 211 siaksi' ggllgiggqiigx 1 ' 311x315 11, 1 1 1 , 1 1111, 11,111,111 11 1 ',.1 5. .. 5 .11li'15LE, 5.3.1. 151 1, 1f : '.f:1.g,11 .1 9-.'g!.'- 1.11 1-. .1 1115 35:15 1 1 1 1 gl 'lif1111:111e,1. S1121 -1111111 f'1lk-- ..5.1 11,JS511.Zl1s11.11-- 111111 Ilmmy Boyd , ...., 1 -1155: 1- 'gp '. '.:',ff1 - .1 f-f5"..!' .,'1 .,W1,x:111115-W.-1 111'-1:1111-1 1 ..1 ,1111,s..11 1 Q -'M . 1-1--' ,,-1--g!:.-:,.1- ---' 1 ' - 1 1 7-f'1Q'ff 11aQWnmkn lr is Lynn Robinson lil 55? MWill1l1f1,L,, fm J. 111111 ' :Y 'Ji 7352 C0512 -1 ., all J: i -1 5 G SW 1 1115, 11 fc ,j f .61 , - 55111. zfeewlg-121 1111- 1- 9, 1 :Vx , '!- : Y '-1511 -1. -- . :PEZS1 " - '1 -':'1 1 1 1 5 13,wal. 11 '-1 " 1.5:s111Sf.'1Q1,11 f'1a1J'11'gf.f1'1a'11g'fg:13K-1' 1, 11, 111 1311 1111 11,511 1 1 ,111-.,.1..111. ..11l1f11Q1111111.1,., 11 Suzanne McDougal if -111111 '11 1, 1:11-1'12f1':1g11.z'1 355116 ' -15, '5211f,1711l1,:SS1f, -5 1. f 1 1, 1111111 ,311- ,..., 1 ,,,,, ' -Z if -f 5 5 1"-11,1235 'frif ' 1 51, 11111 ,,?If5f'i-,Q f11.1 f1f, X155 'S 1 S5154 fi g rhwmg 2 1 ff'5l1fW11w ,111 ,111 1111 11 , 311, L N ' V, .,., ,.,., 3.1" ,111 115 ,lllfx A ,Tha X11,'l111vC5 5 HL 1121, i n 1511221110211 311111 X , 111lf5lLKmf KWL51151111 11 11g.11"1f.1,1 f 1 1i i A 1,15-'fifi if 1' Rita Hopkins wing , 5 5,5 5 Di 595 1,5 111' 4 5, 1 H lv, 1 M1 141. . 'asi a--1. 1 1 1' ia, 1z"'- ' S 6 1- -1 5? -1 - "" 5111 '. 1: 111115:-93' ,..,a- -419 '-- 1 f4s1'.:1e'.. all f -,'ss11,1.15111 5 ,,..f .1 511155, 5 S 1 5 I" 5511 118 1 1,151 U ,11, 1f1,,,11,f5 1, :W 5',11 K 3'4'f11,i 101 '19 1 1 misl , 21,1 Q1 ,mg ,Q 113 1 11 1 1 5 1 lnllldafvg 1' 14' 5554, 1,3 1 P1 ,W X 111' . . x i J , g Kfgd 1.1 1 l i l, . 1 11 5 51 1, 1 Walter Stalls 13 -'11119,i1'f11,:1,1: 111Ef'1f'11jJ,-1'a11g11gg3gg.1 fGf1ffI.573f1?i?3? if 111.1.,,.111-,1-111.1'-111.1,.1113,11 sf- -1-m e-.g,1g1,,11,,11 1111,:?1.ff,111' 1f'E3l5s'1 f11i'if.5'.1'- -5' '- 1.1f1fh?f:'i -1 1',111'1f'f? ,1,1,1f1g',-1 11,115 I -, mf 1J1f',511f.11,g'f 1222, 15, 1, X15 . N11 1 55,111-15.1,-1 s11, 5,,,,. : --1. .1 11, ,mg '111T 1 .. 5 , ,g.i,,,,,,1, 11 1 11 1 11 , fllf, 1 1',,, 151511,,L11K11s?1 '5 5 I5 15131, 1 11 1,21 11 21 1'l,'E111 l'Z'3g11' 1 5 lf? 5,111 5,51 H 15,15 1,1 ' 51 1 11 1151, 1 ,QM ,,11 111 111 ,,,1,11 x11 211115 fl 11 ,jg X 1, ?1 1 111 '11 1 311 1 11 1 11 i 1 ' 5 111 Tommy Riding 121.11141 Bobby Hodges ill -'iff '- '!a ,5',f5'.:i ' .,.. . 7' MW T91 lk 1, ..., .H . , . 1-l 1111- if 1 11114 -1 : I .1 331 1? ,I IE .. ., .. H 5115 215121,31'515,411151ze11f1211.1,1111'5s1s43,11g1s:,1p1eM1g1131 11111111 1 71,5111 .1141 212, QQQZL-H1211 '12:5,51f?112Q?1 1 1 ,,.,,, 1,111 r11l1,,,g1,11, ,. A . 1 -11 71,1 11 '11 1:55-I-1 1' KY' H 121 is 'W XWQEK .1 . -I 11,51?15?71 " if . '- 'fi 11 1 a w ,1 111, 1 ,111 '55 film? 1 11 1 52" , 1255 l1f,Qi? 11 11" 11, 1 ,S 11-1 .1, ll , 1 18, W, ,111 11 31' 4 -fi'- .1 '.1A" .- 11 3, 1 , 131. A " Hi 1 1 1,n1nl1n1 1, ' 5-1' 13, 1 Dortha l. Colson 1515151 . 1 3 1"' 1'1 l'F 1 k 1-11151, 5 112 Ql,1'E,a5,,g 11? ff11,1., : -, .,:f,111. 51,-4' hi-, ,5,g?615,35g,1 .1 111- Q-1 1.1 f 51 1 15,31 EW ..,1,,,,,i A 111, 5, 1 21, ,NLS .11.: ,,1, 3- I , 3.2 .. ..., ,111 Lf' .11 ,, 1 .nik . 1 :WF . .. ilu: 11' -1, '--" 1 11111 .1 1111.111 2 M ig, 1 1 , :. A ,.,. , 211 ,W WW 1 1 . . 1, 11,1 1 3156 11 111111214 -1 .11. Y,f11?11-1111.1 11 M .15 11 1 1 11,12 . 111 11513, 315 3, 161 - 1151, -7 1f ,1a1122111- -' ' 'L ' " ' 1 Eddie Ramsey ,151 11 11 1 13151 111 111 5 9111x111 1, I , 5 4 711111 4 1 5 1 115 2f1S11w,g11 1 If 1 1 1 1 1 1 11 1 Qi 12, ',5., 1 H 111, 1 1,5151 ', 111 ' 512111, E 1.1Qx?. i ,W 1 IQ, 1911? 1 1 11 1 1 ,1 1 1111 5:34 1,551 , YQ 1 ,Xml f 1 "Q f' 1111 1. ,QE111 11 -" 1'f'g111"f' ' 1 , 1 1 . , 5, .111 1,151 1.71, " Gary Wyatt 11,. .,,1 , ri, -1 , , 91 .1 111 1 . 11 li . 111 3511111121 -5 5 1 v11,1 1151,'1.11-1 ' . - 1 1 1 ' - 2 ' W 5 , 1 1.,,:1,.11,1.,111 1121. , fQl1111X2,11 6 1 leg 1 1 1, 1 11 1 111 21111, W1 11115 14 1012 1 W1 .1y,gg1,11:ffYf1SQ '1'f:sa11 11,1111,1w1f121l1f11s1,K 11 1111,21,111g1d1?:,11 -fr: - 1,1611-,?.1r,M:11 ,l, gg, lf111Qg1w 1111 13 T 4113 11 111111, ' 111 3 1 '12 535 ' 12 ,',1 1 1 11 1 1 1 1111 kf111Q??l1 , 5' i1ff1f,1,R1l 5Qf1x1111,1g11 .W 1 111 815, 11 1, 11 1 1 11 1 11 ,111 11 1 111 111 11 1 1 1 1 1 616 L5 1 1, 1 111 1 1 , 1,1 1, 11 1 , I 5 ,Q 115 Q 'E' 1:1 1 1 ,11 3 ,gg 1 4.5 ! . 1. -,,. J1 1f5'!11!'s:.1s1- 35151311111 11551151 Jimmy Kelly ,LQ 3. 1-1 - - -3' 11511. ffliqs- if " fl 1. 1, 1- 1. 2-' .fll m . -.1 .,: :11-...- 'f1,..,i V-H,-1 1- 1 ' , ff' 11 ,.z1111 f1 ' 4 -fffFi,5lii8:l511f'6'65?1g,f11l 2 '1 HHH 1 111?z1,1l1s2fz1Qi'ml2:y 11,1 4 1 2 -J i151f.f:l1,1jG11g 1 QggMmwW3M Charles Collins Larry Barrow Ronnie Burkeen Mike Miller Rickey Woodall 30

Suggestions in the Almo High School - Warrior Yearbook (Almo, KY) collection:

Almo High School - Warrior Yearbook (Almo, KY) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 1

1952

Almo High School - Warrior Yearbook (Almo, KY) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

Almo High School - Warrior Yearbook (Almo, KY) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

Almo High School - Warrior Yearbook (Almo, KY) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

Almo High School - Warrior Yearbook (Almo, KY) online yearbook collection, 1959 Edition, Page 1

1959

Almo High School - Warrior Yearbook (Almo, KY) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 56

1957, pg 56

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.