Almo High School - Warrior Yearbook (Almo, KY)

 - Class of 1957

Page 30 of 68

 

Almo High School - Warrior Yearbook (Almo, KY) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 30 of 68
Page 30 of 68Almo High School - Warrior Yearbook (Almo, KY) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 29
Previous Page

Almo High School - Warrior Yearbook (Almo, KY) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 31
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 30 text:

Orvis Thom N www EEXXEQ gif 'fig 5 Z X A i S :- ancy Goodrich X-- ' X,Xgsg55Xg111rgswegizz 'WXYEXZXLEsiiffswegi f fKf?fififf53iEif5?i W:i?Efi55'l25fiX . , X ffgXvgXXs2HX:ff5 X55 A- wise. 155358 ,g r itpiiifiili' 'XXXLXXXXXZEXXWXXXX X XXXXXXXXXX-f YfTiXiE1XXgX?fX5fWH?, ffwiiigi , ,1:..E:.,. , , gr e X 2.X....sX . X Mlm my ,,,.Xi,X,X, JEEFQSQEX X fy XX X SXXSQWWXXE S 2XfsXXi5X . 1XiX1:XXXX2fXXg:XgX55gX2 FEMX -X MQw -.XIXNX gwiggsg XX, 49' 'WX.XXg RSQQXXW We Wi a r g: :Im A Xh if! XX tx I 35, f X A , X' Q' 5X f me E Wendell Lovett if - igggsgifggggggggzgggggg f2zf2214SEXsXXi'l?Xi? MX - gggggg XXXXXX,-.XXXXXX ,X X : -X ,f2XX,XX1-ii X553- X .XX A XXX., ,,. XXXXXX , iiifgfsl w ggXXXgf?XXXXiXX-XXXXX Egg? a n ,Swami s:X.,, . . , S XX ::.'5: -..,5I'f XXX? ri? ,SSX --Xsg.XX --a X mpg' 5X X W A XXXSW 3? S55 X X uf X . X XX . X, - X . viiixgl X . 561, f'-ff" 3 'nl if 3 I li XX Q6 Egg mf , X XXX WXXY 55 I 5 5 4 Six N y x X 5 Mm MJXXEEX rl mn ag XX X FI 'WX XX XX , HKXSXX ,gap X an X XEXX 55551 PTE M X wg ?5ifXigXefX QXX ,XX 21,0 giXXi52g5: Wifi? XQ, fir' X,j PEW- 5552, 5 555 X , XXXX SXXX ff 'XY fE?f?5?Nf X X1 nw P '. 5:-.2?E5i.'i ziefi-X ,Q A EQSXX 5 X5 -X X-X,X.:sX5 i,X Rita Chapman .. ,,.. . . X. sig 1"' ., ., 'XX 5 X gi 5 XX'E X X XXX -1':X:f ." - :1X.X,.Xf fs' ' ' -1:2 QSHXX ii A X fi A? ,VE . Q XX, SX, . .GX LX 9 ' X,..EE1... ,.-.XXXQEXLX 1 X .. 5- ,.. N: ,X , X. X .. . X -'x,jg,.H . . Xfgagjr , , - XIX ff 51 aw? . XX Wd 1 3 X , fh fifi E555 X . X!! 5551! E XHXXXI SN is 3552 gf X ' -f' 5539 kiwi -g XX'Z'X3l-1' 3525? QQWQX-'M -Xwmmw E5 Hi sg 555395 XzXXP5X1?lEQQffi XEX X VW? XXXVX XSXX 5 3 25, XLXXEXXQ XX , WX XM- Sf Y gigs? if N W W 5?rfffX XX f - XXQXX-X 'fw XXX XX- RXX 5sX.6,X X 'QEQEEXFX Jackie Hoke rx ' -1 f XwXXXX1X:XX-XXXXfef QE wig? f - X235-NX5?ggf:gfr41255922 5 XXXXXXXXXX--MXXQXSXX wg B: , X .ny we 1 if il- 532625 E 127-X F X X, fi' Wig? ,,,..:sX?I. ",g',X-iw ', f.X?15S4i'ff?X J L ji Z X 'Xi 'qi f53X95EXffEA Y I .5-my , X ,gwffa ,:.f1X-px. f,XifeK55fX? 5 :X fin Xf ,XX-XXXXXXXX fe, ff iiiifffi 53 me XX-X WX, ' ,, XXX XXX 53 1 X XXXQS QFSXXX ,- -X 222 FXX-,XL 55522 gm, K BI 5, Xpissgxfffgi FXXXXWX I' f 55 ,aw wiv, X221 Kggfige 13725555 5' M X Xi' , --X-XXX X-,X X A X: WX XX 1 , ! Q "Hu 'Ta wr X. Xi'iXRr" Judy Hale X X Eiiiiiiiwxr' 6 X Ffgigisfiix- - " ii X, X, 5 XX-sw XX , I XXX. QSXXXX - " XX if X . W-gXgX,!'fXX5 . V V 'V . , 5 WEEWX Xe X W EEE SESS? " Qf fimfi E55 XQX W iifze l QW Ei lf X- E s . F , 55,225 QfX?5e'QE5?3?fXX W1-X 3 L :gk AQXXXXXXQX XXX X22 ' gg, 2555355933 1 X E SSQXXQQX XXXXXEXXXXXEQXX A -. XXfgV.S Im , If ' fQXiQ5f! Xlm 'H Ya XXX ' mf 2952? if i Xsifs 5 SSX 325 ,X 2, X Eugene Collins WSXTW Elf N1 STE' ."ii..E:-X-.X.': X ' lif Hp, Pg 5'f'1,' XswzX'ez XM fin-'KXXXX-f MENU aqX52ssXs.t21'!2I 'W' 'XX-S-SXXX-f:XXQXX ' 'ng gif Z' if .1 L ixstflxww -K ' NEFX :X u f-.XX L95'f9T1X 29 5' , X -XX, if 45: "L'Xw,.X, -- K XXXXX .pa SQX XEXXL X VL ' XXXXXI X , . XXX, ,,,. X, ff X553iiigXzX,?fXgg2lii3X?iX4 X "'fftXX13,? Nl gd 'f XQXX-X fQ!',.7,ggEXI?? f i' X. X X5-. XA 1 . ' i'4?2EX'5iH ' X I N 539 'S 5 52' ' iii 22355323 if 13: ---i X We K gs mifg ff a sf. 5 f w xgqig gfifsi fi w F31 S9 i fXX:X?XQ5sEfaXXXiX?3X2X XX XX XXQXX EBEX X Trevada Jones Norman Smith 5? V 'ff W? . WQXQXX. gig FWF? ESRXQ ,gwfi X MX, JXKX 5 X , 1 Xiiiig X XXX XQQXWEQWQWQXQQ QQEXXEEXQ XX i ?E?E???E5E?E5Ei35g?Xf ge Xp. X 5 .9 gl Egg H M :.s. ,,wHgX? Wig nda Bennett ! X :s5,!:':fXX1!XX!' --'-' X!X:XX:z!:Xl:' X ., ,,., N ' ' X,'s nu 5 X :X Xu in ' X Carolyn Jackson Wilma Clendenon EXQQQXXQSXXQX XX5XiXgg?ii?'f isiiiri- fy 553255255 V Y :Xkf,X 1L':X:, 'Xxx 3 ws u. iifi EX-CX 'Q V X XX 7 2 X35 X JW? X , ggXXXX,XfeXfXXX :S is XX mf is f bf '11 1a5Xefg'XX5XX?5X2Q5X5? fwfXXXX'gXX:1fXlsXX mmf 'VY Fx i' XXXQXXMXQXXEX XXX Qfiii 19,5 ' X- ix n ,XXX XXPXXM X Xffiv. , gXw.X X Iss , 'XXiXXX --- . ,. X. X XX. lem ,XXX -1 XX ,-fsXXsfXgiXXXXX X1 A ,iifiiigifi 1' XX sw 2 eXfXef1X?fXi - 'X,1:XX53'g9zX iff, QX XX X XX.XXKYzXf3XX?XX. wx ffm ,,XXX2,.X,i,jX.X,XX!f5XX,.X ww ffifigiiff -- 5 X. Xl XX-XXXXWXXXQXX X -XXX.: . 1XX:,XX1, 52,59 W MX 1:2 XX- Xf SQXXQX XXXX Xa XXQXXX , X s . X X jjwiigizgz X, X KX f Tzu: 'QXKXFHXX , X K i,XfiXXfXXg X X I X K XXXEHXXXQQQEXVXX S mi'-S afgfXWi3,b .zum X ' XXX filw ss f'iXf,:XX3X5X XXX .XXX XXXXX-fwzfiffi-XX-ffw 4115 2rXf.XXf: . ,. Xfihuifffigfig' X, ,.., ,, ,..m-XX' XSXSXXX5552XXQXAGEXX-XX13gVXXA,. 1: XXX, Mi5XXXX':X 5Q53f'f4j5X,'i X. SXEQQQS X X K Xs S ,X XXX ,sw--XXX. M fri X X X X X ,,..., X K K kr: X-X :WX-.'XXfXXfXXXXXXwX-- XX XX, XX 92 W 5 5 4, X XVJX :fifgfg XX X KEY! ini fn:-54'-.X , ,X :JV Xl gf!si?Xef?i?51i,gXzX?iX?Q'UXXYXW W S QE iff! s X s X. X X X.Xw.XXX.XX.XXX,'X.X:,XX:1XXX Ray Elkins jk 55,5 XXXXX E X s X M33 35 XXXX W , z X XX-. ,..XX XXX: XXX- - - X ., N' X:XXfff,X:XE:,XX: Xgvhmap, AA X ,QiQ625rgi',vfH - ' ?sf5afaPfX.: ' ' visk1fX:'gXa Liifkifsyfz' wif 1X X, Xe ' -.-X 4355 ,X X5 .. .VX '15 gf' ff? X15 . X X: X, XXX TZEX XX X' X X X XXWXUY X XX X XM XXXXHESXXX EXEJXXXFEK I' Us ' W2 XEXTXXJXSZQS XXX 5 XX X S5335 XX X V XX sifxsiigw X fx 2 gas' , ,K X332 XMXXX 5 5 K ff S XXX! kiffw XXXXXXQXEEE fiiggfgfzf :Xu W Xsx , X Pi X s s X X XXX XXX X X Xf,:X XXX XXX! gs? X 3 SXXYX MX X H N 'XXY XJ. fi' was X' T f W5 'lg K 5 K V56 X ' elf 2558555 XX XXXXXS 2 . Xu: MX 52: .J ,4 I gswsx we X3 X Dottie Farri ?gfXXnfiggi2Xi??i 5355522355 . 5 s ki is EEL -ggi? Z X f iff E gi X55 Keg X' Xiu, we I !X, A if 1-ZXQXXX X W X ., X . .... if XX ,XXQSSEXXXXXXX 3 X ms 3 X X u WEEE? QQQQXX X X X555 4' f' mx X X X wif if 3 YXXXQXW X 55? i W g ' WE 3 X, X1 JN XX55 Ale Q Ni XX suisgg M35 , X 'WI Q35 X PG! el' fXZ X55 XEX. s.sss XM.- K 55f5i55,ifiLf Xml 'si L'f?'W r.X2 5 ,i?EESsg39f2Xz X 5?i72?s2?lS XXXAXXXXXXQSX ' XXX X: r S Egg? lg? Xgs af? Danny Meriwether SWEXQXSXXXX X X SXXXX SUN EFMWM 33 - i f 55 b fgsggsr i 35 1 vm ,XE .. , Xia. X. TSX? s X Xgiggsig ,XXX X555 A2E?iEE 22555 222:31 W H-ein MXWQQW 5 M 2 3 3 E S , XXEX X X??i?5?525 , X' V M X, SX ii' X-.XX X E 5- X X Xg mf! X X-fag ' XXX ,, 'X X3 L XX f'1 is 5 I H sm Xi- EX, ' X225 ' SEX XX ..,,. - if 955 s Xa L Q V mfiigggfi 522 ,gagf XX was fx S X ' WI ' 'X SSHGEYQXX SXYEQQ Jerry Jones 24 Q XXQQQXIXXXXXXX X 4 1 . .: Iii..-' :-..X" :X:XXs9LfX- 33 . 5,z5ggf'QgSsgg 53 1ff2X?fXg:'ffQ XQEXTXXX LUSH 5 :fa 5: A11X,gaXXige :Fi 352 QXQEEEXFQEX wi ,Jw-s X,-Q XXKXXXXXXX 2 'X we XfX'XX2.-2-Willis KXCXXWX ,Sf X XXFQX X-as if :ws , XXXXXKXXH " -Xdg' mi M5 QQ XXX, XHXX.. XXg,,X-X-X XXXXXNXX if 21- f-:I '1:aii iJfX'U'1? XXXXXX- ffXgsfr?fX2X S gg ':XX:z-"X R J J- XXX -,T"X',X.X29 1. '. NQXXXX-X X X X fsfgzff W XQQ IQXEXXQQEEQ WX T215 . 5gqYm52s - . .XX?5'1f?PXf4X iiXQXSEgs, 1. "X:esZfnsXZi!i ' :-X 'X Xsgrfgsxggrzg iiigiiwiv 'QFXMQLSTXXSEX' XXXTXXXBW. X N w-f'X X-1 WXXXXXXX, .,.z,X .XX.,.,X,X,-X.. 2XXXXXXXXXssXsXgLgs, ,XXXXXqXXmXXl,. 7- :XXX :gg , - X-X:g,esXsXs5Hs,i:X X X E?ZQ554g55:v5gfXXXfiQ, :xx "PX 2 2Xg:gf?2fi4T?XXfiV4if? 55 .g,, .,,s .,X ,s s Ly MH. ,WX ,XX :E .Hg XXSXXXXXXXXXQX ss 5 7 'K -'5' XwX,XXsXff XXQYSXXQXXXQ 2 LX., asf' ' XX5?eXXiEiXf.BXfXtIfzX1 A nna ' XSXX wi f ' XX s XXX A kfi.VX2Xff',. ::?E5EE?'f ., , ' ww M,X5gXg XX 'L A ' " lXiYi'2if1LXW XXWX W, Xsf-'Q vii Xa .XJ jfffXgX15iXw ,X ,.s, ,K I Eldridge li iVf371f55fG37"'ZAiW fa sf5X:22EXXX'1Xi3iXfX5Xig V5 ff, f ffXXwigWXftiP:Xs sr 15' Lf X ' -if-.I sw X-55255 mm ,. - :w g :XXXXIQXQWEXQXEXEX XX3'555X ,X XWXQQYIXQSXX Ewhgf-Fggv Y Xeiggg XXXEXX, rX Xg'XXX,'gXXsXX :XE-1 s5igif5Xi2X?is1ii55 iiifnv fin :HX Xi 'Z f" X555 XXX XXv5iX1?Eei3' mas? ffw ?iifi:5fg1if2XX2 MW Pm LXTXXSXXSXXQ iwaf , XX A XXX ,LXXXXXX ,XXX ,XXX-XXSXXXXX: mggezgg .X ifXT?XXXfXgfXi.X12X2g2?5!iXX5 X, - XXXXX--wax:X:XXX1w,Q fg?XX??f25X VX- 2 2 XXQXXXXXXgiX2s:XXgXXXgX2Xf Xufm XEIXXQ. XXIXMQXX .XEFSQKPEXX XEQXXXXXXQXXE, L,'XX'1sX'X?fX5gf2iXs5Eet XXfXfXfssX:XXXXXXffX - Qwf2XXgXffXff X,,w,X,,KX!xXXiQ - XXXX,.,, X X,XYXXX,8,XX WXXKXEF fff f XXXQKSQ , fg fx I , ,X fXXs 8 X XP! ns XX imwz XX XXQXQQ Kfiiifziim X -X'ff3iF4' W X 325525 XX Wg X ,,. X55-'NX K ,,, XXX ,Z X Wim K ' 'ii' X-- X. z .f'lm - , XXX.X.X.X, VK Ray Cour sey 7 l V ' ff3C!giXWXf51S jg? if I s"s lg, A ' XNXXHXXQXXX ESXEQYX E525 :'ff1gg:.g,, SQXSXSQLESNXE XPHAXX Xu -r XX WQWFHHJUQ fig .: aj' KpXgX.X'XX,fX Lsfifjyfg. fsfff 1 3 XXQXL5 .X ,XXX U, 5 XF ' :E ' X si ': MlfTsi'1-3 1-Xs k wfw :,5XE -VX 2131 " f 'LX 32531, gy SX Xef s 5: WE'. NWXFWQ XXXSX XX: X X9 J XXX WX EX my X X j gr ff f XX XXX gif EX! 5 X2 KXYYXKXQ3 XXX 7' s ,gi fs im EXE , X 5 XX 5 gi ,mga ' six SXSW 9 E if Ngfggggiig ' EE Q 3 Kg bf' ' gXXgXi?5E6K 2399525 X X f'??iXX, X IX S 'wif XX81fi2iEZ3X2f5g5QgiX 5 K K 3 K KK AWA KY! HE I 2 SW QSXXX X-sf ' is a , XXXXXXXX XXX , ,: Xsrz ., .f ZFVSXX V.,in:XuXXr1XXiiX!?rsXfsXlf?s4siXXsXXIL'WXX? X X. Lola Burk lv XXXXX-5.1:-mf -. 155 E355 .i ' -if . xt ZS we -X TXXQX 55 273155 ,X X XXXXX fix FJ EEI1 M X L3 X X' A ZFX, . '3 s551'? Y K? 535 - - fy' s 4552 ,XX XXXLEFX 5fgrXXfs,XX - 1!f??YffffrXY f fm! MEX Eggs RW .X X X X X XS X H. S XXX xi, X351 XI XX,X,1jgKXfiXXX Xfsffgxfg M, sim X X XX Mini: EEN lfwsswixfffg ifgifgggsfg Lrg : X. X XXXRBQX XXX, .X : XX A ,X QSKXEXSQK s 5 LXXXW X W XEKXXEX, 'K QSXXXXXXX f XXXS ' mai W X, Xfpfff 4 QW XX fs-f NX uf? 365 Q igiis u , K F XXX 9 X15 Lt XXPMXXX K EXEP' HX ,ww XXX XX sX ,X, as XXX e . s . WX:XX.zww4 S A XXX.X,,. 5 X XX,M'Xe:XQXXXXMZXXAsXX?:ffgWi2'2X9iff X4XXf:fX:WXXf ., s,s, X X ..,, ,- XXX- -XXXXXXWXX Terry McC1ard Eva Parrish ZXi5XX?g?ifgsX2gXXXX 'f Ni 5 s X. ,.,X , ,X gk' 5 i-z,fsX+isfFXsXff 5 , ,fig ,Xu ' :,3fXX5XX5ffe5gf s s :X X YES? EJ 'z Qi 155 giiffisje X Ya -XXQQQX S 5 A ' Xfgl -U55 'XA -X fx Q, X XXX, QXFXEP Wh 'fx XX 'f 1,?!5j35,EggX XX53 X 5 K s XX 511, :ggi PXJXXH XX X W WFHXXQ 5466 XXXL N XX , K X Fi 5X ' X I mm S W9? "' : a a f- if Y 2 XEXXQE Q X .gg is . WEXXZQ X X ffm, .H . gsgqjssg X XX 3235? :ff XX XXX Qwggf i WRX? X ,Xe Qffss s 5, I gm EH , :XTX X Xi XX 1411.514 s U KI U XX X l -iE?::f'2X-g i- Rona iwwmi iggi ld Jackson Dianne Edwards ,X ...MXXXXX -X,XX 2 X . E : E153 X.X..,XX.: ,EX Q Xl "X:E' ::'f:':-' :,:.,::: s..ss,s....ss.ss-s .- ., -s.., J ,qiiggfg f E5 11 Xsriylh X, 'E XIV Hs, milf sf 'Y Xg Q 41425555 411,51 s H5 gtg X X Q mf r X A X S 5 XXXXX H2 X X- WX mils X 5 s S fs s , X5 XX si 'i gf 1,46 111' H X15 W SE' X X X 1:21:15 HJR ak, H Es is 5 iv X 'X XX XX ,,giXX.X,,....,X..,,,,X.XEXX . X., 5 ,XXXI-X,,J1,yiXIXi s X If :ulxnjrjfin 54 I s 'X X13 X! 'I X 4 5 XXH .X XX XXX 'IX 'X X' X X X ,X XX X .X ' I I M, r 'fmg MAX I L 1 I li ,I X LM x K W In 24 J Dennis XXX X-X f XXXXXXXXXXXX- .XX Q ry! ,X ww N wi, 7XX,Xmi.ashy.XXXX,g :As .sXf55"T'gffZA1X sw sw iz, Wi' E1 Elf ffiff? 2 .X BIN EK -:ii ,- XXX X XX f XL Stalls XX 5255555355235 "9X'9iZPX,1?is W iff SW5X5iZa?g4wK 118 XXX, XX XX,.X,,XX,,XXXX..X..,,,.,,X.XXX X 1 35 H491 -X zz X, .ylggimf Mirlfiiix' :SH 621552 1 Xffig' X XIXXST + :Xi XXSXXXX- ' - . 752542 a- iw? XX 3 XX-f'iXIi??i'fLE -XYXXX-XXX :S X25 WXZXXXX :wilt - XXXXX -X L XaX'ffX9P5?i?5:Xf g'F?1X1i1rsX2f - 2-X XXQMXXEXXXXX 'S 2i?r5i?ikfX?VXXWU K is U QX 'Z '21 954 ? ,gn X X XX XX NW as XXX XX, XX X Y 5 QXXXXQSXQX ,, XX XXXX N, X sssliflj Xf 5 apr XX XX X X X mf 1 29558 K X 5, XXXXXXX KW , 1' XX X2 Ng if XFX X , X XXQQX ga XX fi Risk! ' : - H 555:-'5 f 'fEi -5 vfggiir 515 P if EX Kgi XX gif' 53 X S 1 1 X JKMXXXJ XX ,X X E WX: 1 Sf X XX EX .XXX all 5, ,MX X ii ' XXXXQ 5 X'X1 MX Xa 55,35-. fqXXXfXXE5XXg X XX eff, ,K SN? :,al1!lf'X! QW 1 QEXKQXXSQ XHM JEXXX M a ry Ng Xf1?EiX Xi ' XX XX 35430 HX 'gzlsww 'V - -wifi XX, S , S .XXX in , ffp gvizfafis X-5 mfs sz ' ,XXX sir,-f,XXf L. Joiner A X'f"FH,,X,35g5g X . 9fXX'XFf,XXsKsS X ,. X MSX XXXV f a 3 M252 A L Y , ' Z4 74? T5 55? .XXX Xagfgg ' I' 2,35 X E,-X .X,XXgX,sX4Sf1 XXX XX. M ,, XX 3 f'?'f,fg Xgv'1g'z,2XXsf XNX23XfXf'r2,s XX ESXXX ,XX SX: X,-we a1'XX:.XXrm-X dwards M XXXXQ XX, XXX-Xsigggzfggg15gs51,:LfiLrg 'V Air 1,92 3343555521 X. , X . . . XX X ' ' f. fa!3XX3'XXiiaXAXifXz ' V QA ,X ZS! : 5,X2': I'::5""' . 1 11311 A S 1'-,f " iw X., ,.:,,...,, ,XXXQXEXW H , , . - .XT X! iylisegg 5 " XW XX N ff? 1, XA' :Xue Nw , , ,ui : 'EElS5:E2':x L It 7 w ma - N is QXXX XX, gg ,, X X 5533525 X X X X X XXSHW 'EEXXQ fag? K Pima XG, X X 22233551 M Wie AMX XXEX XX SXXXXXX ifw SXEEXXXS ,gf XX X ,, X X X M35 Kei' "',, xXX.j'EfXX XXEWX XXXX X Qi XXXXSQXW 'X WX XM uf mf' Msgs X XXX X XX ,SEQNXXSX FX X I N QEQXPX E , :EU gkggxwsjdfgsg lr :XM 'Egfr XX XX ggi SF K X J! XFX 'W XXL FX X54 XEXXFX was X , XXXXXAXS li Xg 5 X-X frm S5 glogfgfgfg KX: SFS ' X ,H X ZKXXSW s,fX'2 2X X5 XXX ' :XX1 - i 5 .. .XS sqm 'T2,h31I'5'ii'XXfg'1X?f55fi 55 : . XXXXZXXXXX-XXXSQQXIWEQESX XXXXESXXEEWXQQXXXX 'X B.C. E QQXXQJQXS5 sqgfiggsffssg1wKg5SnXgE'1g ,965 X XXESSHXETQ XSXKXXXXHWXX XX Xr'5X X, 5 NX fgisfiiwi F 5 53" 2 2 My XXX X X Xifsifgf fi X Xsniix WXQLKE XPXXXXXQXXH i XM XXX 'fy my is X X gig EXQXX XX ssff A Fwfiiifgif YK HX Xa QHMXX EE is AXX, XX 33255246 Ms ' X SEV 5 X X K X S385 3 'slj ' XX X XXXAXXXSKXP X 3 A XX X .. H MQHX X Q X. . 532532252 1 Fay Hutchins Linda Miller

Page 29 text:

:mv wwiifv5s2,ff',w'5 nda Morrison . I x gg.- W y. www, A af 5 . . D Z3-f'f1agt5mzf'5. a Qian: - 'M Qfmg-.2if2s.?2g. f, 5 . ' W '2'i3Q4f.g , 5, L' .4 . , 1'-gf fy: A. X55 f 1 5 ' , ' Mig. Jigga- A 31,5 wp M 1 W, is Nw Ni Q :L :QL 1255 , , Q 5' ,, 'TAKE ,gg 5 , I xx KU , s 3 f. , W Q , 355 gn, 1 X5 in 1? ' K' 2, we 33325 f Tzim fw3i553ikwi255 B-Q "T35'v3:q I Ml fa gm . . ' .au . . SX' H935 -1. ,LE 'H .L Y f wwf ,, Q Q .Mies W U 1 X, i M Q fwww w Yiglliglgifiif W ,J vm mfg H 41.1 ,Wk vi P5 MJ' Q A Q, 'IJ LW an K N 295 Z Mi WT Lu, XL Q Q- f Betty Ste 'li t .M www, , ,f ., ffviuim im 'L -fiffmxifzifvzmsfeasWifasiiy"WE : -AQ WQE' ' x ' f'S.ff.,g,g5sxi1ef,Q-,.',z'. 5 - ...N U,.,ae':g.p-,gm " 55 A 2" +R-i'f-ff?-f'f 1' ' If .2-1? 'pf 7F.iEf,5EXf?E 'ii 93 .gg in-sf, N ,sv my '- iigw fm SSM 4 'V E1 f Kiwi, X Q .,, 335515, miegf X Q 'ww K, K K wif -mf, 2 . 2 M 4 X 1 SZ? Hx X Rik SK H yi, Zigi ll Ks? if 5 ' MLP? W I H Wm, 0 N! W S? 'Q H fi s, H 'gags f,'..,'+ K, ,gif H aw? in I , sw f S . .. JA- W 2 gist Qieifn ,fff::gE..'5f ' 3 21.s23sQ2IJg-gffglis fm . fu .-Xml-Swgegigawg lgkfwiffsgim 'K ., 5' ' Q U W WQRQM .. If W gflam 'M 5 Q , , if fSlfM,fw1m'i:w:l af .iii , if jf -f '11, if? fi ,7. sJ f'i iillm ' M Q' ' i 'J ' X' N . . ,ff Asffm.",te2..,z.v.im 1 ,w2'i, g.f..f 3125 1 Pa :sy H erndon me f :iw-sf,:Ef'+-mifw X K :f'v1a-V2 SM f . ,m.'if.E5h1.lf5I gr.gs.gq 5 5 -,,jQ'ii-1251 1-55 225: 1 sf . 'X 1 . iff Q5 ,sf-3s'g:'g.-,gm -Gaim-qwfs V ff,:,w.fs-.ww , 3 1.-.5a..m , , -'s M-,M Air: ff,.i5.11.ff"-f " Qswzfi- vw . km q wg- wg ,N1K.,,gg5jfg5-.z Wig ' :Qi . gggQll2+,fag,' 5351: g if ,1 H755 efzifwfw .f1Q45.?if2'?z :wt wyksv..-Ref.. "Z-2-lm? ,WW . f?2gsQs7.fg3Lf',, ffm, X. 2 z,. .m2fe2 i,sa2iw1w2zvg.s Lxww: -If 1EE's7.::1' 'V w-fu : 9' sw-i'7VEf'?.f:t Z , WW f,..,-assfigiigfs 'Www . . xgiggg gffj - 3 V 'A U ' ,551-'S-'gs.i Nida Morris 2 if bv A wi' ws, w '?G25Vf"?'1S5 :Liars-mzw wfa'-f s Tggfiiisvi5555Kggiiaifgsfiikefifis 7 1 i1ls1.fF,sf.z2?if5 'Was fiiaiafwawaii ' 'K " fziafffsigvf 1 hfs:v,xLL.q, ' -.,. Afffwwe iS7i5Sfgg'xf1m ,naw-Q Ffsiizi-H Q7 2331 rin 2,553 iw! -3g:5i1i5,g4Tpf - .fi Jw. Y, Eiseifaw 2 -f mg fig-SQ' ,.+zi g, zjggiil ' 5. iklkligi ' We gh fl 5-'wifi 2211.55-V M ', Aigwiqi, - sm-sw fs" M f'ggg2?:igi1 ,sw-.5 if: ' ihfqsig.,-L 1222- :sv 5, .'1'.g15,i-ww :H Q fw,.gZ ,WW xi W sis 5 k 1 s gif? fi . 'Wm 13 K fi sf is 5 gl Y K 'Wim w,fsfWz,fN ,Y Q, ,na ws v "if H sm A Q MRL- . , . H. saws 'l fm Q .,1,..44a15"'45 E V .yfiggfsf A , M x mga g ggifii, Ecsini ii Ei fi! Q ii 'fi K .,,, Wig? .xg , . nf :-5, Elm' 'f 1S., 5Kg2l1 'iigk 5 in we -1295-,,,fi:.,Mmi 9' isa 5 K QLM ' f 'sg' 11575 Q, ,nm '51 2+ 5s ask!! R ' am nik: X5 t Kbqg , Q if f YQ me wi 1 , X gm H 'vin .- as-ff 2515 1 Q A f 3. A I -HQ: Mix ,s.'22..a ' H ,, .... . wkkfxfi fi? QQ Donny Edwards My ggssgfigfeslfk . f2sLsggQ2fsgvigi . Q-5,353. 35 .,. ,. 'eq' if 7 5532? Shia. 1 A Nfl 5 was hm - . X ,gif 1 FgW'.KTqfgwi vggifm Igimffiwfif ,-agp. - " wi li? : M55 -.glgqkjgplag . .W kgii xgw 'ggi 129,323 ,M .mv ,iw T- i. 5 . . J . , asf P1 . . ,mi ' .- ' Mi-1 : WV X W ' K KU E s , L5 H 5,452 QEEESQSKQES wh viva? as K ,gf I I xp J. ww fwiig, I ' X N x- e TIL H 5' nj 4,1 K4 ,if 5- --5.. N I H rf- ,.,,.,::n.." .' 4 Milton Li um wx ge L1.ww.1,.W.,mgqm,-. VE 1 if P3 vgqiiam w -v g,zg,afzg5lviQQ sfg 5, J Jae ' 5 Donelson lm .gh . - Q . 35 Ai lfff YY :Aw 75335555152 me 1 8 gm R 1?'S2?IWi 1 Jw ,mgzqu Qaaseag , :N Mggsig i K Ls fl 55 , mix 'ini msg M5 Q 144 SH whim 625,31 ff Highs V if hifi vim Lu me 1, , Rn fi f.1:.'f Ll?e825fl2f52f -m fs? 1. -B J. 5- ,K M , f ' i3gQ?g..Q x iii? ,2se'if?f3aMf5w fig 35252, ' 'E K U. in 3 L ' 5 I fxligsgfdi 5 5 V QSEWKW S 4? 1,1+:2fr W? g if' m imi fx , fm ,U 5 gig Sim, ,mi ggmff Robert .X Uvgigz . H Qty QATWT wwf QQQSQQAI, s5z?vwe.Qfsf22,g iafmaei 153.515 s5e.2'?:ff1 5-. ww , 2, 5'!e.4.sz,'ffQgggw-:KE Ii McKer1ny M SY 7 1' YAY' 4555-5535 1'x?"5'-fK:f5'i3f 'WTl'fxf5"?'SK'15?S5"57iSK3'IY5'KX QW. .Q 5, Q ,. i,. s.,l 5 5, 5 .,.i,, E5 f , if M: YV 51355. K H gym., : J mifws 'gf'3ifEg?gf5ii'. .. M9322 P3v2ff5,.f 7-5382 . 3X5wi?Q5 , gfwifggsj 15 fm? : .ws L. ge -U .- .,, My,- L I. . wl. . ,.ff'.f1 11? sm .572 5 S aw - M 1 ' ' .giffsi nm ,zgesfgggz ,Vg--,5 -zz. f-Mya, 115-mls 'Q .5-. .,:g.55-ya, NW QE. Psffiwrf' ,. Eve j 1 1 1 Y ' iW'2ff2Ls5fi,?i 2 ' ' 1 f A3253 E ...ge K Yr is 23 Vim 2 s , , K 5, , X , gf 31JFJK2T'ggw ,,' fi 'I f, in Q52 Q X gs is a 1 s gf Wikxigfif U .13 , KHEZM , s fqiyuixfp Ii g4'f'3 35' ik? 45 S75 lsggiiifiv szqjigq was xmQ,Qu,,4x 1 i X GM K, W H Z W W1 ..J4.. . ,. . ,..1,.. ,L,,:M,. '!Tg!Q,4 f4f11efi"'5!15: " '?fi'.+if1?.v -.W,.isg1g5,,,M.k L , ,W U., QSM U, fy ,. .., . : K ug wgsgpwf Q, is . , , V, 5 Km xx 855 ,Q .XX- I -F , , . V M5 JMS' wi Charles Clendenon ,xi .gwgww X 4,115 X 1 Rita Hargis Nancy Kelly Janette Tabers we,-1z..,.'z :af 1+ .L V34 gl gf,-2-.4 ,' gif gym LM, SMSWi''af3sff'sf'n-'11flfsi-1+ K 11, 4141122 '11 iL,s2gfis'gagfgis1,ef'59232 wif PM fl, isef,,+,sg5f:g:.2gzeg ?b2E1f'e21iQL1isi'Z.2,Lf 7 ws1z4.2gp,fg3Rgqgii',-225 .fM!iEgE1'Q.5s'5?' - f,1.sj 3,xg igikyikni?-if 7e,zfWsf'1 'vgvwkx , - I 's ViWgiV' 3Hi5W1f s' zslfw, sJ51KMff2 wif'-as :Q .fs.:.w. .Wim-, gg Simi" . V-.s'..fgg,gLf Sig WM g' 'il' g L g'fff'vt:w2ew- X 51 A E.. :ay ..,e4,.,,... , -,K 3,1 .2 gk qv Z .W 1.1 .. .. ,, ww Wins TJQSM . fa? mm f - vwzfz., ,gash M, 5 3 5f2g,.fg 5HQ'i! xz?5f55,s2.fEa3g4i 2 M 2 K ' K . .1 1'f1iga2K::f'F f. 7, mg. -fzaw, .. 1.. w 4i1fwJ3Q5!E5s 5- ' 1 e 1 :9B'Z7f2z -. Ea,G?5g5Q .sf . A-is-miiaiaiff - Aww . -Q , ,, W,s,fg,W1i I : w Au fiww- Q.: , Q :. : ,,. . z::-:5"--W 5,-.V fw , hm S ' 5' w ' is M5 ,qm Gia WWE XFEQW xx H , if? fi' :f:f,',q6 , , 1 Fjfji 10 5 K K Qilzlw, , ff :W 9 W J fs 5? M... 25155 gf 4: ,W sb ,sw :i . ev - : E-.ml zfaQssm,gf,gq,f Kay Puckett .,m,'w,- N, ,. , ,,, ,.XX X , 5 532 35 Timex . . gn-.We ., ,2: - .3 ,iff , gi , - ,, .11 .L Wiisgf' . ig 'Q ifi-1f?fffU.:' '..,Q'f.,L'2,' si f 5- 'isa E55fi.'f' :"' : SQLEWQ2 ,X mia , . ig X... ua. .-iii ,MM Wi - 2 . Q .,... X .rm , wg ' Xzee i Z A 'wifi QRA, Jerry Nelson Bennie Herndon ilmg p 'V Wifi ? if5f'?Eg5?Wii3f533331352555 Q56 I , W e WW' 15 , A 'ff ljlffi' 5- gf' -.3 o Lil . .. ..,,.. ,ET X "- K jf Ek . M1 'V .XX. +17 .fe . - .c.sw1'i WS1V5A5:'m, 1'-'sew-im-w-:Q'mf -' ,pm 31 gf. . . f him V f K ,a e M , giiiflag .Mig ww! K hz ii QQ a'.f- 'T A Y 5 fig , , M 1,55 2 QQ QJ HQQ Q, H a ff +6 , ,SS www W ii XX H55 iw.v:',zifnff.1f,-.:w,a'.es:+e.-'aE,m:na..,ws..Q,3L.f,g-,.ge..,L I " ?iig5,J.,2.1'i f-Wi,,fvg-.Q-5.15, mu QQ f U X xx :EJ XJR Larry Bynum nQ.,sw- .V .,5,..,.,.,.i,,.g. . 7 5. Ji' A V' " A: - .fLf:iRi5'.ini5 51 iaggmg. Y , .,fW+gf . ,f.,.i.5 X EWS ,J 7-SWL ' ., lf? ' mf ., ,km X A . A -if 'fi Km fi,wTx,,x ws v, 25' X ng Kiwi SM :gm s up wxmmx fa: -,S wwf f M - z2?3i,'W?'i? Q , ,f5m'I5555p?SL - gm .2'f31,qs'i15 ml, ,x21q.L.Qi,H,h.K3 -we EEZ 55, Mwgfigg --5 LM,--fia.f. 5.11, 5. HQ, Kim. .MS .,,. ,IH my iw 3 lm W XEWKAX f Ly " f iw, Kem ,ff X fi 'gb ggi 1 im U X X il? s 4 'Cf i w EE f , 1 5 ggi ?!x is 's, il K , my igffmi Www i -6 'I ' ' .M .f M 5 X Mi? p' - Ev 5 gs 53.1- . 1 ! 1j-Q - V, -zz. , .NK k , 1253 . " i.z'.:Q J 31,1353 K if 'Z' ' ffl : 'ff' QZl7vffff 31:5 Ymigwffiixiqf Sw W av ifx, .v,'ag52's? 1'.:'f's7.'2'M,g,,,f ,ggimik-'V ' 12: fklg- .5 wt .wi ' K-7 5.fyf,,'sf.f 'S ,, .,.,X . .. ,. .. , , ,'1-:M 5K'KQ 7X3xv' fGf5ZK iw 155 ,. ww M1 Charles Hoke 1'fl5iWf.f f'5'?,: 1 e wx.-.uw-.i,:, - .:,g,.,, .15 fj'2+ew,,'1 +'f',3-:law A 'ss gf ':,sxzc.' .M.ff,.eff.sQsaffz:'+' 'E-i'ffi.,L'K sms' 23' , 0.2,-1-. 7... ,-sf' ,Hg ,..i,.L,..y Vw -. ,vm w, .- --whiff' .. - 1 iam-f.i ff2if'?21iG g,5'Jlf1if?.i'f.I?L "gZ',5" ff wgg, a :.3f.ivf.f-f H... ,,.a,., .,- M, ',,s,Q-:Mg i'2'f3!Gigw3 fi' l'ff.i,fz'lfff, - - 7 vw V5 X f21,M.:Qs'ff,i Qwf, ,iw ,2z.igmE1f,f-, "5 555 L1 '- Q 523 -"iff5fJ: R1 1' :"'! Q,? .?f'1 Jlier ,wif-.5 5?Z1.4as'.3- , '.-' f mg ,Q X ' 4 . , X X if X ,if kr I' 1 X 2 X Cm if , '.,, WL: .. Q hffxm .,2,z'2.mg5 , g. n 2 me MQ.. .V X .LK ,,,5fQ.,, ,,, .W ,tw m,..ik: KK fish mighty? 5 4, ,HQ We ,Q af , Q K K ,Ki K e 5 s 'J f 534 QSMQ I Ti ,JH X J , X Hiifgdgekizifg XX 2 .ffl X H Q xi mum 5 X iii KK Zi! WK R I A s fy ff. A My wa-,Lg -H X X 7.. .ww Leona pi.. .5x,,.S xgk g-Zfg2if,5w5.6'f?gLxg,f32?fi fxz.+xs'Qv-v'fiess'.M4,s I" ,pewstagfmisefigi'1- m.:asA?w. 1 35, 3 5:145- 1531.1agssqawsxif M1p.m,fm.eew.m. 235212515 3lLs2??233'12 fJ1gfgf2sQiksvi2fs.gA 1w:ffw2s2gg.w,, H 5?i5A!4w-5Y2iSVg.2f fn- Kia,-fsfggmsm gg, ,Kgsggfgfmsg iffi' ui- fel' Afgx-gg :my -Q, -.gz 5- .kay fgfeilwgiwiiseas. fi2f?i3i?sgf5f+f92e'fif rd Morris m ga. .wif ..aa1Q,J.A,,n. g,,,,,,, UM 5563 9, STM :fm 25530 :.:- 5 lliszifiifiwggl q ., Wjsjgggfei fiw ., . X L -me, .fu gz5?g'.zg LMf -' 9 X ,E ' 2 in .15 1 Wssfg K X X XX A X, P K, Km W , WH fx 4 5 X Q tm 'H K f is 5 5 rl , E X vs X Vx X S L? Mlaaff: - 52,-f-'f..,, g'5a123.1i1 45-feSqs2s:.: , fl , w' , ,.f': 'f M L, , .Z X M F, B I, K X f x' M' si 1 SH f 2 xiii u 5,215.2 Us '52 iw sq X Sm ug, A 5+ E: U UK Q, X fs ,, sg , S, 11 KEW Q" Ki Fu ,",,f wifi k .,E':'A: 'J' ...U .X,. "ink . ' ,gi g.55::g.f,,-.Qiw .W 5 W fW 5 . fff:. " ' ll? 45,11 f, X :az 4, ,fffql . f::f4,fI'4L2+:if,"Ag15 5 555 7 M e7'.s-wffwi 255,24-iex. Sw '. 'Y :"-:f' :- ' f5"i:Gf'f1.1f 1K-f'Ls1Ks5'g,.QH?54g,3 v 5 9?k.1'-ffm X 'm.Wg.Q .-:. .,x.-...,,if. ,:,:g--if -: ah 'Enix'-.': a.,s!,5g' ,E 42:1 : 491. 2292? SLXEQW, ,mm -- 3 , 51245.--"' Ms, fiili 222-',.,. .1 MAL E? Was -fafsw fwm' 7 ' " 11 .,,i -if sesfsf vftfis' , Q' we ' if-12-1-E"iE.."'12 'iifwwx if mia, film ? 535-isw vjvfiizgf . -4 -mg h3',gI1.??5 .K :ww ..m,f M.v,1 fwWf'f - +-.gqwi iggsiL.1+iiZwgf, .E ' ,mifskefyifff -LgQMK,,ff7x.',,. E sm, ,E W,.f,,f 5 xxxvs HKU I xi S WWE 1 TL, 553.1 M1 K N fa:p1:,,515,,,-5-gk.-.ffsfig 1-wg. gs-3,513.1 K: XX , X N .. MMM Janice Cleaver . 7 A - Q' 2 A 3s"f3.:isf.!i2Rs U W. , --.,Ef2ivv.f1f2: he - . .5-faiff'WI-9ff.2si'-iiziw M X fu X K X ,552 sffi, K ion Wifw 1, X gs! 'Q 1, K 'fg afi K wig 2 , I., as ,Kiwis-,p 5...-..m!,L .M g r W,1,.,- ,-,5Q.fE.,g ggi. H, 1!.x,,,i,, w,E xk I 5 s s if , 1 iifmnjg, nfs 5, jg UNE Kin! 4 1: K '44 K bis' X V2 EK , J, K s Qs' 21 x Q N , 4 , X 'L i Jw Wi- Jerry Overby ' A I.5?ewm. ' f "'f2iigEkSS ff xg f .. -'L Si-s-,gsfi V mwk. - wsksfilfw -fiefmsai ,Z BQ - gm., U:.,kgg5m ' '15 'wg ?.1 ?'iifi'gaii?'f 17 if ' 'tif 13132232 1 5?Z?ifV 1 mg .agizsfifzif I- fr 2-ESQ.: ,. .. . .. fs W J ,. -V , .. A LH ., 1 X, w'5Ws'L W f GW 5 5 ggiiflfgusw H211 .V f,:r:-'31, M . . f f .zQf,f.',.f,Sf-W 3 'IEW f ' : S 11!'If sfijzfigfiii ' I wk si L2 M21 K lE5Lii3K':a'Qwf W? 21 X X EEEEEBWQXELJ M If ii! H 1:1 unix? if fi ,ss W giiiig is x s ij , S Q Ln X was ,. . . Q. .Q pig .Q ,Q ia.. 2 is? Ai1f,s'if'E' , ,iggw ,.., - in J. , ,ws QWE, X , ii4f5?x,,f2iQx K W jikfwgf LK,q1Ez,55a mksimwgv fa m2!f3Kxs,,,U, 5 NU xi fgsxifsf QL fs S W! w 'li 3 '1 an H 'ini' 1, A X S w 4 L:,' Q Wifflwziw .21 i A 5185.5 E 5 yi ., E ff igpmg 1351 T 5 , .. iiifg ggi, -- gg f 251 .-: -:.,,, , ....,,, , ,: 1 .L .. 1. 1: :ay .55 . fg 25 .-ki 155155 .Xk 5154552 3 WTWYN M25 . 553 . 1 ,1522 jp. : , R my Tig X gg 1 PFW gif. A 2 ,fi25! 'VfT'.i. l f . limi! - :,f1F15,'Q.3: 1 , V5 X5 if 55 ii? M31 ' . N E We 2? 5F?53 s : . . VET 1T'?mQ?sf3ga2iS.sz'g.25QqgiQ., W ,,gjQ.,Q . 1 HW S5 vw Q, P Egg gf , X Qin sl W f E 5 529 MQL T, v, if in V .puiaggg ,ii ' m y ei K , ,L 18 yup L' HIM ag " Q , M BW Wanda Ba zil WI .:4g'of5g.x,,zsrV5 Q ww asf U., w A , X, ML 5252252 1 : MiKAiQYg,siM f55wY2E53SiZi? 55252P152isf2e2ezfw2fHa izaH?2f2 ff-ima ,kgrggfiilg . . is Wifi ff? ew WE: f!1'faf'sffHp zfafiawsf' . .... igifi igiieffii Mzxsgzwi f Wig. -56' 'I fs 4 5??,.L f'ffgf z3T5z fig Wki -x 5. W f.ie,gwQgfa,, ,I H : H. ,X,,, , ..,. .. Qiiifgf ft'55s.'z' Effgm , 1 m in Lin' 5 fi 51 M 4 KU 1 QSM, 5 ,2 lil? , , as ,4TUEEi9' mf. 3 W 522 I wk Y 2 HL q, . , X ME, L ,S V Q, , max, ,,,es1,TLJfv,57 K ,..,:.u,,gf - g59i,5f2s3 'Win an qi. W4' V wif 4 sm 5655 fi lx xi Q95 ,xml xlkasfif, sf H54 S ENUM UWT U SWK mis we X ' ,s i,, L, H ,. ' 2 Towery ja5ii5'?.:K'9 Dorris ' 1 'f'.'3L?ff?f3' M Vx' ggi-4-fg2'g'f.f Isgifwzii ?'fK5zfR,m51 IFN? at L. Uxikiiiwiff if' z,,-.2i5?7i'Ii'g 'in ' iiwla W9 ,. J-5552" - 1 1,,ggg.- Q 1 U X .Lei f 19" - I. --ww U ,,,.,X , . 1131 .. . . gg.,-. ww.. is wif' vs :M We V f va fx 'Ms' eq.. gggz svs l - J',,g1f5Mg1f'.,2'gg' '- - - ' gg-5.g5:Qk.,.k 5- f. Riff ::.gzf25i' X:. 'f'fXL K y 4 sz S 3 xii , sign :xg X SM if X M X53 1 fx uf 1 K DEM wee 2 K H X332 iw ww N KE igfsg ,, N, 'gg "S 5,5325 fy WT? 3 s If u sf S xv 1 f , .. .J , .Ls .siiliigjaf L' f Jw 12 92'e'Q5'31.f'szL-it Ui! . .,.- if 5, 2S,,3K,v.,,g.: Km XSS . ,S , .659 J i'lhsfEEke5 ' X K, , Y Lf , 9 , f XX , My fm, X Y Hi, L SH, ii X WW sfiigi S15 S ,A I, 54 3 sm Ms 5: Q , Ng , 1 5 uw -, -ww ,N A Km ,ef Jenny Fergerson gm' sq: -s' iezvsxfle 2' 4.24 eff ms' sgfms Lf fad -' in sm, 41. firgmJm,,5.:g+f,:fwg:,fxfiziwfifeQifii3'f11',s?yi'sei1afsz-mi5, 2' f -X w ,Q ,, 2.7511,naf,3.fyixfwazfffifl - f ,iff A ' K ' vifiiwfqi E zmivfiis b if-t. -- w..q:.'e-1fsf,1'.2 ,W ,,. MS? 'V , , ,, .233 V .wS.25.?2sf.z1f5 wivsfgf - 6 'gfjf'--g.s'.zgg, we K Q 1 Q I 7 '1'v.Sfz,f,:'5,, ., mg. " -.fa ' .51 N, ,, ye, was 2 fx 'ff 'f 2 ,,. sssgikiii ,. i-E -' g,v..f2'7w.fw,. .E ' .55351!s.2ihlfiL5f'.E5ffi Si ,Q ,Nw 5' K L'2T52if!2Qgj',s1x,j.fg ' ,, ish S iff ex ,Mgfgmw 1 W is H Wi iiw Kgs X WH ,xi Wi ' wx fx K' K Q I WU ,. X ,X 2 XM 53, L S f fish Ii ff 8, '1,i'Jz.w my H.. K , X? my 55 uf X, QL ,sf K 3K gig H 2' 451,35 K2 K 4 4 Sk Us ffpi X92 I 'J Km S . 4 , sw YK K 5 58 'X x55 X X X X ,f 1f,. I, S ,E wi 2 xx T ' 5 fix qw 1 -f:..Lafw,z:,1f,,. V-, ,M K 1 Agnes Williams Hifi! 53355'J:',1l1'5iiQR?92,--iif.l5'5Y'Q5f f .4 X H fg51,'2L'gw,gf1skf if f U ., 1-1fzfnfw.ew1 - uw e 1 Q mf. i ,.,mf.. Q ww .ew F- :iz-,Q z.w,,,f,:Lf 5112 . .. .. . , 5, LL .3551 EV, im -: nf.. If H K" si?i?" 'I ' ' .LQ , .. g 1f..:g 'Qi Gif -- ww S wk Sax' kg Z xxx , 4 S '7 1 HL w , X 2 ffifi AL 'A' in 15 H Q 'K H s ,fp fm . Q xx i 'KH . fi:-4 fi . V 22 it fa fs use , 921m , -1 2" ' Q we-'f.sf'xf My ' , is s . . ,.. W. iK.,.Wa5g 51 .,mfsklf-f:.Qe:'.+5Lg,s2 f - gf ,pvfvs ,m,s'L.f.g.,2 1 Judy Elkins Bobby Naney Carolin Andrews Larry Hopkins June Gore . 23 Www 0 M Larry Harris .X,. ,W L XXEZ. X... E .I A. " "j12QiqiQ5igf ,. H' mx -My ,.,.. q3sV.,hggzLf U Ei .glgg 5 gin , M vs x . A 7 KL. viii! -1 . 55? Q Q Us IRM T fig Wi iii Jax Lili' H flag, Wiz gigagifsi 'Q ,W 2 R-my - - ww-+v.sw ' I EI? msg A- 2 5 j QQ 1, ,ME NM ' wig X 5 L 5'SHz?5igQg. gi 5 2 1' ii 'RSM Q Qs X K ay. 52 wg L gig: 1' fx gg iglfii fl X 33 ,gig 1,6 H? We ff gamma X Jawag GEMS Swag? 5 gigs, J K H'Hf?5 . .2 F lg L7 gm " 'A sigisf.-WQ7 .Wie 12? Q .3811 ' Thomas Lamb fy Wgffyfglffwsi. 97,15 :399'1ik'V525,'Q'5'U.:'fnEg5 Lf'?WK55,"1'?UffVN''W 92122: ff -U V s'if1Q:i23ek'iiA5i7f' JS .5s'.25g,E S ,W Q3 fgmnfiim A w12S:.Qm1:ffkf ' jeg V.rX ,, " 12 1. '11-M.-. H.: .f'1g,fsE1'fi'1'I1tffF 7 Y We at-X : .. 1 L82-Rim if 'N RMS? rs 3 ,fa .mg-,, H 'E 2-.zafgsiv X w 2 , .. .Ni '.1,5:..-iv., ,xf:,m , s z . wf5..,W.1f 21 -. Ly. Ax Q 5' V . : ,iw , L 12. 'xii fi,fw,U,'5m'fg2M ff f fzizkfx .wwffwgg fm ,Q ,N M We f X fe, wi U Q M faq f in sr N W, , M 5 , M,- ,9 gi is i , qksislxsisq 5 agwgm i Q., W Mm ii svlfvgqgf 3 WQWKEK ggi igdfpw, wg Q, Mimi, E3 S lids ' f gi, sggffgieff iqgagwgg ,gr .Qui we gsm my - 2 , my in in 3. Dickie Garl and 5 Q wx, : " ig.. - - ' 4 -1 iK'ff"Ef5g 1L2. GsaS3?g2E2dsi ' Sie kgs, ,K fm 5' K7.w-.W-ww-',f,m.',xyfq1. f,myfg:.Lm,W,y.g,4q Mg 15" H" : 5 'Jhl Ak,' f'V.V3 ' I .MY 04,7 :YN Z Q il if-EaiLEi?if'ggEf'f2g3H ' E , ' Wf55es2'ff'2siL2flv:? w-,bsig-Lhfhag k 1 A. L: uf' fwsuef, bg3zQggiiigg3i2 wsmusg , WgiE2:?ggf5lz 'V - -- 'Hggii-zgi iq f' M ,gf?,5iviLQsSj f I , .,U.. 'aww . fE??!51f?lEi5'ia, M" !i,K,1,,Y2:' G , , M W' is ag S565 s : S 1 '. 1 .saw ,. , x,,,,f,f4,g-. . fzs,.w..5 5 WL lm 2vf1w,sf:.xzw.N ' X W' ,qw xg K wikis sf 5533214 ,.,, -, M5429 su All sw-.Q Kms va?QfiL.3?aE'fQ..g , ,- .Q fi - T55,1Lw7.f-Nm: wg- --f,- : ws -2 wus. 5i'2aFi5i'5Lf7X2 f' 'E - 'lik .iii-. fskjvgxl a 'uwewsifsi FiWq215!M:?21. fm. ff: 5af113:l!f3zf1aA2 1 555365 5 65' 'M'ffsgif1f " ' ' ' "Lf m' W M. --Q ,- -W. ,1 .L,- W, - fl-M wa if Th , :GER-f 172555 fs sn? .5 ,Sign 53 f f X mv U fy, W ,mm WG: is W r qs! aw My L ' ' ffK'iw"Lsf W? 5 ling Mm KgWf,s,kk f fngfri f f Wi3iEig21?' 3 S S Ja 14, K 34-I TH Kiwi ' X w,iI+.fwg2:1Q'+gg2gg,,fig,.. si 1 , ,2Ss2'ff2-'H :Q-aim M Q 551, gg. M215 J, 50522 152592 L Hx: U vff 565.5 5.2, ' YL James Miller ' M25 QQQESSQQIEEIQQQTQS 'f2ggEa'Eizfia fl IW 'wg -N L iv: 5 'J kgggzfii ff .9 : fit M'55.fe'.g?if31.9?,5QEiag? Pg QSM ggfwfss, M53 mfggmg ,w.3,g.f,1:,5yfgg-Agfmg-z'e.:',:qwuw gm, my-w gsqggiqwiggzlvgkgM55 figjwm QM- flew ,igM.f,f1. , ,, . iii fe fs s f ,X invm, ,wx , . .. .gg-xii. , - -Qi-. 1554 1.52 i1a.Emw -' w,f?zs'f'3a',:1,if'If2. XY1g2?ii?52Q53 -2 M. 1 .17 M 11 mf, . .M saw mfg . .L,,,f.,, sw 44.5, new K- We 2515: f 35'1TeiksjQi5gi f 'ff f .' T '-5'i.?ff 'Z IGQSEQK f - l fSEfi?ff.255 I ' Aiafliflefr' ,,, Z'?1zi?wfg:x.2v5? Q, .1 -iefwiszs. ww:-. 1,-,S K A?,53iJieQ.,A .- ,.w.5M7g,., ,. F 7 4 if mis. 'Zh E1 1 K 'qw 1 if W 5 Q 55515512 K s 4 X f S N 3,51 Q, M M5 VZCEELM , 8 '31 ,Q MQE,, 3i2??fs2iEg4'F5QS5.g,, f W K' in 3 wi , -an ,iff ff, 9215 fl' 4- w 'v H" .f .5 - .:: ..s-1 Junior Boyd gb ff , VwPage 31 text:

as or 2 . . w if , f??sf'??',5P,s!2iass. .55 fl 1 m,.zi?3 . , X :E a f,4g w.,51,zs.. 15 6,155 5 ra. f'1f,?Q..Qi' ,,J 5225? f if 5 a f ,. 9,555 gil: . 2. 25... 555 5' S Lf Eiif . 5 L? wif' 5 .5555 Jam :QAM . f2..,s.. E ,gfjf . . .. i i! A ge.: mu ' , ,g iywsig f f iaiiiiigigi iizssak ' Shelda Burkeen Gene Outland 5555 r. ','Iiilfi!9l'ifi if - . .. ,l r J . sg. 1 iTWiiJ?55LifS5i5Q s5iJ'fs ifiefiiigz, gi S55 is WM! K 3555? 3555 355555 E5 H5595 .5.!5.g5 5 i25.Ji5.E,,55 ' f il2!52E.5 if, ,Q 2231.2 1 ,, .,,,A . 5 M Esfm E!'!f52i M 525533 mfg 1 x if 4 D5 iii "I . ...E .2 555 . , 5 5. mi EH Eg? 1' isiriff 5 sf s 5 5255.555 ,Q S5 BQis555g555g A tt.. r 55' 55 1 5. ' ,- -5 2' Y xl , 2315.5 5 25 Ann Morris . f . if 'fi . 2.2. 5 5 ' 5-55151 .u"Tie1,i5I5i5 '55 Wg! 5 5 5. J., ' .Qin .wr J5!!g5 Q 5 5515.555 ax 5. I 5 , I 55 W55555 I', A 5 5 .- 3:2 ..,g. ,:,. 1 f 'ag 5ff5.rf9"g 1 "., 5 ' '5,,, f .J . ii" 5 JM ' 55 515 5 ' i 5.53 H K K ,G x55 fi... if 555. .5 K sf W .X fi M551 s 'ai 5 , WMS 5 4, 5g , 5 . Ii . 1 2 K iir ,., .. Jane Rhoades !iK31f?fZS8i5f?iii:l9ZGWSWSQL s,,.,f7',fK'7S9T fitkiimm .mx 1.1.ep.,5..5.,-r,,f.,,-2.,f. . LW..gEz,,.,,,.5w55g5,5..g ...s.isz.g5... - j..... .,.,,5 M5-. G52?e,'359'?f2J ! ' sw W. . ,, , ,. f.3'2e?wivz2ff s.52,,5YYs5,.. Wfii22f5 1 . skafiiris 4.f2,fia,,.gg2.51 .,.,..: - - Q, iiqhlgiigif 235-55'1SA'iifff :WE ?fiii45TEw1iT?f ':f':.' Eiilmimg ,W-f.fT255'..,!2 5 gfg2f,5'a,f11-rgissii., , . 55525525125-. , ,i f 1 zs.fz1a5g,.gg5 ff, -5 .5 l.ii2sf.zY?,53 22 .sifisiifggiig ZE2!55g.5ws "" ,eigesigstqgggsif ,.,,.,,,,, ,,.., .. 'few-.55755 ,s1Kf 12 ? W . "f" 5:.V .S5?5.Qfq.55f5f2 AfK1.fme,i, :.v f ,. 1:1211 'f,.' .emf .52 ,5fSfH.5Qs,sv:,:s f:.. , f QFYQQEQ,-ii. "" ?'f2i,i55i23iff?ib :aigs2!2gsg..:!is5Qw.... 45... ',gfE.w2.m.QJ+5E ifxlfi :Li .. 'iii H fi' 5 jfff, -'Sw ,f' ff?',,...' .fz., z WS Q 5 ,.,,.. 2 , . . .,,...,..,, .1 -5 .1 5:2 1,411.3 i .55 ..-,aaggje nigga, ..,f?.y'.,. jig .12 15 1555. wr..st2.T.,5, - .- ...La , 1- - ., ,....m...,...,..,.. my 1 1-4,h,,m..5 Steve Itvan JST? ,f j,.,i'.v 5-s Ia., ' ?.. s 1 s 5 ff:,"553nfE3fM liiigiwiiiiliiiki. X s,,.,S:...,,,z51,ssfsfsew ...M . V .5536 .55E5Jie3:5?I?Q,,,,. .. '55, .as .. ...wc 225255, 4 'K S15 J' EEA 5 f. me 5.55 5 .55 5 X J f5 U53 5 I .ui X WJ' . .. . 5 532355K lf. g . fs' 1 5 5 X' QE. 5 , lin ' JM, fn W I 1. 5555, 5 . f 555555. . ...mrs James Hopkins . . D0l'1l'13 . s . Ra ms me 55555 ,wie J u xf.. , F . . .eg J iii' tiki 1' fiisgfiii 5275552 5 M M flf kiigiiixfiii JE? 1 ,:,.,.,, E W . ,2 , .. e iu,5iW 5 JP? is iii H.. 25555 2 5 iw . 515 J, I 25 - Mit' eY 4951 552115. 93s.f V V- s'4" 1 . fri' gs sw.. 'f 5 5 . Don B ucy , f. . r. ., ,, 55 5j V . 1 5 . ex - 5 ':f'isF:. -E ' Q. ,V1.1E5..,S?'? vi 5 Q S k psa Lg.-,1.1.,a5,,,5.sf5 ,N ,A .5 55 .h im s 55 55555535 ' 5 2 2 ,M , sis f . .5 mf., 2.5 Wi' 555 .4 KM5, w, 4,44 ' 1 Q af M41 L "1-,Ll 1- ' .Q C5 5 55555 .U5 ...IL WN 5555 Ea f ' , 558 I .,, 'wk f'i?fi525.g2.gi1, R .3252 sn! rxawgag 255553555 wiv Q4 543 KL 2 I Kisiiiggggfgi 1 ,f .. of fi W 5, iii. Eg ..z ..i"WWgg35 James as si? fix Byers SSS., .5 . mf" vs .M 7..nz,'- ,... . .i,.fz .,. .,.. fs.. A. ,., .. .,-5,552-w..,,.,5,,,,,f5-- X f fs 5. ,,,,.5s,5g5,..,,E 51155.55 ev.. ' W: nf' . 'Ad fx ,,..,, ,,,,.,, - 11551 ,A 533' g : . ..,.. . . 25 ,553 .5..5.,, .,,s5.. 53,3 55.5 .,. 5 ',.x. ,fa 9 rf .5..,,.,.,5..,,i f., ,..v!.. .. ..,,,. ...M ' 5- 2:3 ff. 2 . wwf A iw- M. xx 5 .5 yr W . " fi , . F .51- ' ' :'f' wif 13131 xEQig5,iE'g5 H ,xx 5, . L5 Q ' .,.f ,R fi , N W 155,35g5s,,.,5B, 5555 5,.5s5.s .X 55555555 25 ,. -mt, silt--!,,. -5 H , si, ... s. M . Jw nee fi. iiiiiiiiigfiiifik 5 .5 i .L 5 V 5 .5fzi52,3gE. ws its . 2 . . Es, ..a..,Q5f555 'S 'f,W,.M -, 1355 ,s .afr,,vEf9EQ? ami! ' , " 'L 5 ms 5 55 -gm? .155 SEL 55.5 ., . fm, .5 5 5 5 53.5 .. z f f 5.E,aJw .1W Frank Fennell Wilma Jones Hi?i?gi.i,i., Vw H Q ..,. , af, . QE 1ee" gf. W .5 55 5 P e g gy B e a le ., N t' ' .,,.,...s.f,,zag1555ii12.s5 iff.:f,ff.5.i .FJ -...iii ,. . - Wilt ff' -the :.f':"E":n, Vis' S.gJifif.?zff5?f5?f ,. 532355. ,i.i.2',fxf.f5m!.e E ,sfzggp 35525 ?Q!Wi. 2.fi2Efiiis?.35J M2312 givigffiizarig H5355 -e......... ggggg.. "" -2,525 g,.-:gezailtmji Q., f?.f1.sz.4asi?.2 2- f.. . ..5.,,.... 5555... ,,.::.,r.agg .g,.,5,5. A -:w...:5-. ,EH ElQ.?2,z22saQ1,.5g. ws.. W fiizfff. ' wil 55,3 gwgrgsfgwiffg fsn. Sm 5 .225.355 ,,ffshJwa'!f,-v.'f . f ' ,Dir ww, ' !'33V-.'A55W'sif15 aI5h?EE5:'i '.aC:'i5Q-:i'.f -. 5' 55.5.5255 . iiiiikfff . 1, '- -gff., - i2z,2:,Sg...,, ,Wiiwixfsgx F'-i'. if:E'!,:5::E1I2:-Mi'-za...f ii fi " af'-A ...A -.ii .1 Lv-. . .vs E., fs.. - :.kf2iffiifss,g-WfJ,- igif JU N .5 I- ii'--f f.,ET,.'i,,.. 1'. 5 . . 1 ,, , 5... S.. 5 W5 ss. W F U ' fi. fx W. 5 . 55 ,,v, M5215 MJ , Steve Grogan Paul Lancaster 25 i ,S-.psf .sign QW . , 3 si. .. ,Q ,. TW. -my 5 56? 5555. 55. ':if.L'fiilg? 5',. . 2.35.-i t .Wg :EE : S 3 1.1 5535. H i?,a5bi5,gDE5 55,5 Q u F5655 ??E5'E5555g.s .5155 M 555551 554351255155 MP- 'f , we... 15555 5: '55 I l Ham? ,,......,. . 5... 555555555 .55 ' "Vg gli i5I'I 555,fsgQiiSix5555 '..,. 55'5l1'5f,i ig! Lgf x , ww 'nfs' QLQL553. 23,335.5 fm.. 6 52.155 XS! 55 'E 555.3 5.5 .53 5555.55..55555t 5,,5.g...,,5.,5 .5r5g,5g5,55, mg , if 5.,,.kj .....s,sQ5Ea.s..,i5. V. H arold SWE? Wifi 'H .2.i5552.5eF3 53S?i?52?iEs f , gf 353 1,2 5 1 JJ 3 is 55.5235 5Wz.2.a.,52Jss.f.5ls .5553 1- K 5 Hill W ev fwe . wt. ,Tm . A ' .f'55e. ,xr .2 f wif?- 95 ' Q51 X 28. 5595 H sw s 5 R5 55. si skit! E . .E5 FEW . wi 35 25522 f2.,a.zj'Q'.f?'.,2.2ir 2 555 . .55 .5 , . . .55 .. tial . H , . ,5 EEN5 5 135r 55.555555 .1.5,qqai3 55552 5 9? 5 ,, ,E .JW , ,.51J5..5J1i 53 EMQ5.. 'IW' N ind S :fs if 2. x,,,555sfii2ff , I SMILE 3.55253 .fir H2 .255 , .ees Sally 45 .7 'N Jifsiifsihz , . Byers A 1 : V - ,E "wwe . . . .,., 5 ,K . -gn..-...Q u. , ..a:esf gf'.i'.m., 'gif 5 . L .. ,y y Qnkxig.. . ,sm 1133555555 ,525 55325, 5.55555 ,Jgiii hi E. f . 11, lf.-2 -ii ev K' , ,,f, 5' 1 if Qs M.. E 'ss A E ..fa.'Qf7t V. Env' 1. .g.,g,, ,f I .:...,. .,E 2, .5 y . , lag? 5 X. -X' lEa:,, 1" z A ' 651. 3' -' '1 Brandon Us .2 . 5 N 555 ggi S., 55,5.,5, ..5,, ,,5, 513525 ,'s'I " ,555 3 fi 555 53555555 5. ,5,5555s.5 85555 I ! iff! gs K H5 KF5s g5xgfx55,f15Sw.5f5555ii5fs ssl, .. Q i w ,fm '5' '55 5 .ft 555. ,- ,.-.,. 1 5 Q5 Jyrl W gwa 5 Jig? 33,555 by 55? LW Us ji gig Easier. Gai YE "fi ' fi: Q 3 5 5 5 535' 3' E 5,554 . I A 5 ' ,Aux f E i ,,. .mfs EE Qifsgii? 4 J William Wilson f! HE. .fr-: if ...na -mega.. ...W 55555 555m 1.2555455555 5 5 . f,5555515: U H1 5 K 5 5 xx a 5555 5555 54 .ggi U? gf I 5 5 9, 'iiliii' P 'EE 5.1 V. QQ. .I 5 5.5155Pu .5. 'Ii I 555155 4:1 i 5 55. .. I ' I ,Sl 5525! 5 5 -l 5 'Eh 2 Q. 5 4 5 5 55,5251 ii 'JY Pf51.zH?'2 W 25, is Eg? 55 .5 , Don Rutland Joyce Ahart F, g :. ff . 'W V P KAI.. :.: , ,,,','gej. 2, 5,.,5,5, -5 sf ., 5,55ff,5R55. ,, E V rnon Gantt 56329 ZSEHELEYSQZWQ 'IN fm:i'3s svi2s2,fu5ge5:x 1.,:e.....',wsf?1' .fw5'M,. ... I 35.g:.55,5:51.j!., ., 5 s ,iisiisiifris ' W , . if . . ' '.ea a.,',5:E 21255, . Q . ' . 5 551 JJ. 55225.55 - 5 I 51.3 ' .. :J 5 I I 5.55: 5 . f ,, ii. g f sg 55 5 xg ii 1, 92+ 'G ,'AL .miie '. I..'I'?."E :5:.,a5sx -:-" -:'f :' :. f. A ,,. . 1195 LH ', 's.s+?.,f..'i,,!' 51. -5 F2213 ,S ,L , 3555? if , 4 s J 5559525 J 5 55 5 Qif fmisfiiiix 5 I! 5 5 ' x .5g.,5 K 5es,5E 4 .1 3 '5 ,5..j5.s ZiLsa,."?',-Q 5 5 5 I I viii! M SEQ V EE . 5. S'if1kQ15,'E,5 J: .g.15QE.m3 i.,,5wN.5g Wg.. . , ff 595a5t,5,m?H s, KM5 . EM ' ,Q 'ax f.?fgS21"M. ,, sv 'wii ., ,355 z,5?SiJg,J .,f5, . .SL . ,,.. . xx a, Dwight Hargis fl 5.5. .5 . ... S' .s-- 4 5:3 :LK 5555 . fi - : S . K ij, 5.4, ,. fs . ,Q wif? Lv. f.. . L 55.5255 55,5 sims , U! 435 555555 s.U,5 si. Wg 355 5,fJE!..f 5: TV waw...' .sa ., , , 5,555,555 'I s5j5E.5 , U55 552, 0 im ,Lf 2 .1 ig. , , ll , , ,.,, QWJJQQR f W3 2rE55Efs.ri2?2f25f.at ' K5S5g'2.,5,5,s , . 15 .575 if 1,5 5 555i.gEggs if 55,5235 Yuki' ,5Lv!.Z'iSL 3 2, J, R., 5,e.iQES5Csi1 5 ti 15 .55 ,E5fq..5j5 ,Sf 5 5 is 5 5, 55.31555 '5,5v.1Li 'R W .5 w.?.,E231J?K p . . K . .. . E K EEEFQQA ggi 111. is 322,55 5.5 ati, gf' gil5s?i, Ee. 5' X1 Sw 'K sf L . fiivissfwz .Q .5 Yfmsff, senses. s,,4,,.s E ,, JQQQEQ .if,2t.e,2r.5.2,a,L, 1 ki 5 QA W A e E! ., E 51 5 J '51, E5 ..5, . , 515 5558 5. 5 Shi Ei! 151 55335 5532! 35,5 , ', 1 . 552155 Jw.. JH ...ss 2.53 fKf?1,5!9. K... , i.,5?25E5i 55.5, X555 552,25 5g .Q mb 5565526 255, K K.. s wg 5 .5 5 Lxiwiiixg' J 1. 'HS .235 as 5... is .5 A .' K .4 55 .. Q xii X55 Hg S2 55555555 5225 .:?2: Sl sax 1,5 A ffff?fSQ 551, J L. ii A 15, f 555, .1 J Clyde Tidwell Ronald Jackson

Suggestions in the Almo High School - Warrior Yearbook (Almo, KY) collection:

Almo High School - Warrior Yearbook (Almo, KY) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 1

1952

Almo High School - Warrior Yearbook (Almo, KY) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

Almo High School - Warrior Yearbook (Almo, KY) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

Almo High School - Warrior Yearbook (Almo, KY) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

Almo High School - Warrior Yearbook (Almo, KY) online yearbook collection, 1959 Edition, Page 1

1959

Almo High School - Warrior Yearbook (Almo, KY) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 10

1957, pg 10

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.