Albertville High School - Mountaineer Yearbook (Albertville, AL)

 - Class of 1942

Page 1 of 144

 

Albertville High School - Mountaineer Yearbook (Albertville, AL) online yearbook collection, 1942 Edition, Cover
CoverPage 6, 1942 Edition, Albertville High School - Mountaineer Yearbook (Albertville, AL) online yearbook collectionPage 7, 1942 Edition, Albertville High School - Mountaineer Yearbook (Albertville, AL) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1942 Edition, Albertville High School - Mountaineer Yearbook (Albertville, AL) online yearbook collectionPage 11, 1942 Edition, Albertville High School - Mountaineer Yearbook (Albertville, AL) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1942 Edition, Albertville High School - Mountaineer Yearbook (Albertville, AL) online yearbook collectionPage 15, 1942 Edition, Albertville High School - Mountaineer Yearbook (Albertville, AL) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1942 Edition, Albertville High School - Mountaineer Yearbook (Albertville, AL) online yearbook collectionPage 9, 1942 Edition, Albertville High School - Mountaineer Yearbook (Albertville, AL) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1942 Edition, Albertville High School - Mountaineer Yearbook (Albertville, AL) online yearbook collectionPage 13, 1942 Edition, Albertville High School - Mountaineer Yearbook (Albertville, AL) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1942 Edition, Albertville High School - Mountaineer Yearbook (Albertville, AL) online yearbook collectionPage 17, 1942 Edition, Albertville High School - Mountaineer Yearbook (Albertville, AL) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 144 of the 1942 volume:

Y 1:- 41 IFZYYQ. H. 5111-gin.. ,Q y sw, -m -F-Aww M-7515 5:25 M'- ff- 31' 132525 ,ff wfwis:geJxwh f 'T-ba.. 1 -f -mf -155 55- 'J ag. .V-M My -L .Hr 1 , V, V. We Q V -V QQ Vw-VVV,Vf:,V-.fV V , - SU' .f M- 'ff-. a V1-,gyggr W Y Fai 4 K , w.f,ji-f my -L 1 VV, if 5 ,iii-422' 9gq5.V,-:SEL gWJr.,'Z W 1 3. -W W V., 1-V.. ga 4? 'QV A. V. a -ga-.Z ,A v vs, me -vb F. 4 1-Erxfw 1' J. 'P ,- it was H G 'iivxkw F +V- 45 -fn Al -f .N 1 -.f -vga Magi Yi E -iglqv' K, 435.5535-99 X-:LM QA 1. J .1 :gg N6 , mr 5 -,.1,,-VLPQ Ai-:fl 9 ,s.-if if Q ,J N V V. fi f +31 f X' W ,V V 1 J G W :V W ig' WN-. ,. Kgs. rv fs -mf.. 'Ry JY., 1-1tf,.V 7,1 'G ,pa 93 H, 4 -V -5 -N 2, fn, R M? Q4-V, --1 ff -V NH-I rx? 'Hwy gi Y-0 -.,4..-M, A ,A frx fix ,C ,E ii waihggii faq? Qin: in 1- x H. 'W K an-L .Vf .:?A A 'af pw fd' i A y 4-1 Q, f mf -WJ Q' ,Sify ,M li','1,,,511QN. 594.1 Q. xi rm ,V 4, J f -.m.-ff-+:- -,E -4, ,Ai-S 152: I ugh Mf 1'V-W ,sf EV 'gg' PX Q' I -.1 x ei 15:53 V, f -im S' 9 A Xa.-' 'Vf -fa 7 IQ- JM 1: Q., wffii s 'Q ,, W A ,+. 2-:V ,f- NXYF K, We Ji A. Jfwvgxif Fw ,fish-fe Ns rg. -.55 ,Nw-.K I.: X my Q H llgwnb U.:-. QMQKM JEYQM fd M B- L -V-r jx. V ijwizms -Q. M1-,wb I N. R 4. V A 'Tv' 3' 2, mf Q14 'f ww, 'N ,H 'Q V 1'?5'?f- ,, in K fr:-5 1- ff- wg? V. V an 'avf5 PQ:-2 L 1-Jac, vas 14-f,,,j.V Vis, -S: 'SS PF-1'45'??53x-ie' gms W5 Fr ii, qw., M se.. 5 YV, .req QQQ-VV ,VL 'gif' W ' ivfbs, 'kg-'iff Vi' my ff f ff-vi 'ff-will: nur.. 4' 7 f f 1, -ef ,Q-eg. V VVVV gcwf-aff' X --fiffkff-214, HM' ,.Vif-ff-V 'ii-f'.V9f'g5-fVffV f:V-r-f if Q1iiff'ffW J ag7' fi WGA' i WE r fri' VN M' x Lg by -'HSL-f W-0 ' any .5 rw if N HLQM4-551, -rs jc V 1 vp -5 1 +2 ,,.f,..-all Lug gi-,ww -3- , -f 4-L ,-, 'F'-... -mga-gr-.5 5' -2. 5 ak 'fLfVa9'g' 5:5355 'V ..- S' Avg? ,sa -'fn lgjxkqmqw-E15 1: an- w,5.?4uLg Ar W ik nil u'f-'Ziyi' kwgxfw J!-3-'?i Jin: ' +1:,.:?3,,2f, ,fb Sas' .. 'KW ,VV .1....,.,,4:J,,,- K-V, -:gf X - fd 1'-w, rw,-aw. we ,,. ,,J,..,g-'f Swv!-6-1, 'ara '14-f M541 Evil wg, 4 at 'ri , 'Exim A 4 f fs. uv-fef-.3-11 T' fu'-f i f-lb we iid V Gi f :Hg L: Q, f -+22-li' gm- 3??xk i'f Cx. ' -If if - gf-fait J: 'J ' jf, WL 5:5 i M533 fs? ,Eng M ..,.- ff, Q. .4-:V 1- M- wait I .. ,mx -f-LA. pak .,,p:,m?3 A at 1 En- H- +'L.ee,.1.4J.i.'s-Lad., Ei 'iw I' I-xv S'-LQ, ,bag gf -f' Ha, L -.nw fr X V. 55' ,A--1 5'f-4-V ps:-f .5- 'f- '1 -BN'-r L-mg, 457, 'S Er: V-sw . -VV VV --V ,V -V VV, W-ff'--Vf-,HV V VV- --V--VVV V.,-af, QV.. .ea 'E P1 f 1 W' . VL mkagggawf M' 'Big-:aj 'S D ig? nxt E F ix Q1 -. am,-,By MAQQF 3' Sw- imqsivnhxgas-3, am sf B:-FQW 1 W M' L M. 1 .W fsf 1... fs, 'R' .S mg? K vi 95759: W: L1-gmgng. 5326 is-. gs. 1 we -514+ if-, 4,-ga L -vast? Q.:-gf thing S? L ,nic M -f-f Q Q-3, iw- 4' Q ffm mf' af ff '35 af--eh, z ww ..-f5?if5'fg 1225 : Q' :7 x Nfiizgf-it la sgafih 'wiv 'AWK :gsm fe-wil' E M' lf' W f Q13,'?4 453' 5 wg-A-K .Q -Q- .K gkbfvi, if ax 'sxis' '55-' 5 ,jfs in' 1 rig! givin f- .V Vita? W Ea -.fafx 'xt' 1' 5' Y V... 16.1 ,- -+ if -349'-4'-Q-'W af? Bu- fm' QA' wt -fr' .V-V -ep--5 ,,.,.. .Vw Qc-fig,-Vf-fi? 'M-,gli ---1 fw.ff,, ,V if-., -f V-M ,uh H Jgp-f' -.V ,QQ E NV- 15 Q y 1 1 :ef -,gg 52 'h?',?,.,,, E , Q6 f 5N 'Hg N, W ' . V Y -giuf w 519 +'f'g-f '.f4Qf11f-VV gf: 69,5 9 my? img -sm ,fw- . V . , .Q M- W., ,,. s , -fm M ,V,VV .em-5 WA' '32 v affsi s Jw: 1 -ff' asv- , A q 'Jaap g?s 'X-ig I far ' 'V-' ? Eau-'C' 'Q .31-V. -W' 3 55 i' gf 70 goin-,gr J he -Ha'5'4 syikffm f--T fw- y vi -L 2 ,ami w-Q -fuk '-fx: , A 1 M Us L-gas '- t-'1 ISFQJ, , f'4 ? ' 'X' vi f'-lr-'fr ,Mas W ' ig-KKQS f '4f'4Zf3ii mg -1' 4.-. '-l ' ir- .,. LZmLf 'Q g435,fsM4':1 V ,M 'QQ -452 4 Q '1 ' 1 'W f .4 rw -1. ,JV ,V-V If gxgsjfi Agia ggiwygiggmg M, my 3 if .gf -f.,,? :f v -rx 'first ' -' 1 23 g 4, -Qgif 'P .gf-ad 5? ' Y 'es 'fir ,,.. J:-MK' 'AQ A 359'-f Q.'W V V, -VVVVVVQ 55 - ,2?f -VV V-VV VV a K-.5 'R'52'-J mf ,V 'tiff M f-HE fmdfw W my v ig? , ,V gif? J V 931,995 w 5 H A if 'mlm wg ?5f3:ff2.,.2gE, L K EEQTHMQEQI 5 32 if-'if' -- 'Ex fv-ffgf.-fiwagg :xg-f,ff Qi M VV-QW-.VVV M 'ff-1'm f mf - V .V Ewnfw wgi an WM gm ,W 1.-va v ii A-35 2? ' 'Wi-V 3' ' 11 +u f in W .1 411 .sa 'V.fgw.V . H. wig- A 'fc nigh 1- VV. New it V 3, tif, ' 5? ' Y ff rf'-: my asf' ' 3,-2,35 F319 Q-,, H- 'L +' F:-V if 'QW QW f W- -'42 is-ff' Qs' .ff ,QVVU V-gag ,,,VV QAW, 13 f f -WV 2- VV, QV -3 ,g f VV ,ni pf, 453. , sw fag ,ws 11 53:55-Af W V-V V-VV 1 V.VV N-wg, V.VV -M ,ff -V ef 'atm 4 mae v1Mq ziigh W' '5' 7 'itil +7555 'V MA ' infra its if Mfr 87: A V, -.W V.ffS5V55'P 'A' MF 'QS ww-H 5 J- .av-'F 'W-'I W 1 if ,ga Pxyqlw. X, w 'X -hi-YN 2i,lvg,E-gg? 4 ,Ffa ,ga we Rf' fffwf -VV-V5 fag, 2' 93' ff Q H' 5' 'Ag'-HSgHwig Pmki - 5'2 1 .6 ff- f -1 . vw am. a,. ?? ?!a5'L K ,isa ,E fi. ff' ' J. f -Ml, J?-? f' 235 M' fa' nw 3445 .V . P wg 6- 5lnf pil5T'5' '5g,,T29.5.w-fe?L wg 51555. ,QQ if-W5 1' -125, I 'fiig-'Qlffima E-3, fg3?a-.. .V 2-QM ff'N3fs?g+e- 4 4 -Q-1 5, 01 4 -X 21 ' -W mqg wig-z 'qw' ,asia ' ' asf ,,V.f 'f2,5-fam-ag VQVQ -V -RV -V V, ,--QV V-,V-VV 555552 -522 -wwf?-w '51 ia: -1-ff V,, f4.K'a-4? gum? any-f'v A atm-X gif 4, 1, Vw ,M .f fzfv' is 'F Q5 J ,Q-V15 Vw. YJQ,-5111955 izvyffzw A wk.-V gf , hfil, ,med 'Y' S4 wifi 3-1, 1 P ' 'fwiff mf' 9- Q. 'wifi' 2.35 Y Z'1'L 'Q'5f My ,, -gr Ji .+-V g, -0 ag. 4 1 W 16 Q -jf? qwgxgiii PN da rQg.lQ- Tir, .gshgpir A if ,Q PA Nc Yfghizg ww, tildvk 6,2535 . JV ,M ' Jgdfr 'Aff , 'f ,EM ' 31 inf eq-as 1-. ks- + K .gt-an-,N ya, f T ge ,iq -fr E. fvgif 4,35 ,fi-.V +V aww-,, if flip-f s f '-' Sf S nr 1 22521-f Lwfi-F-f sam 'fa' 41. 5,3 .-mr dw 'LU 5 3E'j:'iw '9i'gf+,,'5 +L P 'nga-ww-1 15' Q3 'Exif ufqsqaga-f5 f-2Q 'u? W3 4-fwfiviii EXW -VW: '35 -'f -1ir,t h..1J,, ,-3-FH 2.51.5-,,Vr 3' HQWV-kb 3,:'jJ fag 2 35jhmf.5mg,'g,,,5552,5 fr 1 ,ff gx L fa WWW h Q., Qirskgv gf' sw ?'? g im 4' K fm' ,- A4 'X .2451-2 -QW VLESAW' J A gravy 1j ,,?,,i WV., if if Z,,.?sVar3g-.p.,?1-gig ug f 4 56, R, .f V2 'vkr iu s kigi Vw Sw B3 ,,,, -Q-5,, ,,,w mfg 1fQ ' fj'gjM'f2,M1'l'E W V-VQQWQH Tm' 'QW-safif , VV A 'ffgsz-3? .., 3'-.SN N' EQ? Q3 ,ff im. A saw igwsf-fm' mf 'fi'?'fV gag :gf 'ggxibbiifgggqiqgrw .,-rf W :EYE will-5 4,3 .EV-7515,-7,-L-,rg ,gf -:fm-f if Ati? + N' Q. -Q 5 1 'iii' r lr w i-415 'H' 'J' A 139 1,5-: b?,?f-Eiga f ' qw?-358 G,.239'? ' A, Ez get -mf-59.23 ' 'J ,X 'W 4 U. A , A'f-Ac, ,M i A.,1v?1a'-3'4 3: 45 Q -,gf vig, cr 14 ffwzggu, ggggsfgg-' wr-'25, . Q, sf- 'SL vw p E ,A-5. mg. 5 1 .wr N5 fp. :ng ,. -9 'gg asia fi fx..-,V y VV.-VMV? ' Vf.V,gg3fV,-- , 9-'-1-3, V, h VV 132 'HH-'t ' ii 2--,J ':,ffVV-Q15 mf- J H' Q 1.-1-gs we 1+ ,Q .wi J-V ,-ff 'Sf , ff' yr, wi:-W V gffsf-ig, 4 I Ma 1 ,Vw gh EVM ... M. 5 'mgegrf xr migsfzf F + Riagg, -K 'ii-EE' 'L 1' wa? 5 H9 -atv.-TE R' mi -eng! ..- ff er' 5A5,,..-fN ' Qfwx ,MV E355 3' we Q 'im' X nik 1, - Af-41 ff ': 55if'5SQS3f L, gg '?9:.v'f V 5-f-N.. W.:-M.,5,a HmgMw?rA E 'fi www mi 'N 'Q , Q ' at 4 5 Era -.V rs- EMR? If in-fi' Q gi vggiar ff' ' WW-iff as 9193 422- ffivf-36 5 ff- 'iv 'Hs We-'linen' YQ -vim V f- 4 - 1- xg fp N W, 452' V, H 'Q' 4 +Fr3K M ,J-53' Hi' L V QP PW' ff J' up 'Q-.f J 1 if -f-mid ff' 4 fsw+f A w wiilsgwif A 41 Q 'cm 'd 't2E 'W-'4L53rz1 ',.H fikwq-P wif' first ga M L KH? A mum, ,.,1.V ,- is 3 ,-Q aff' i 1p-F iws'if AE2V 0'-3 ,W L., a, Q, an Y' .gf S..-ra .5915-gif 'SE' E w - .VV My L- ,gm gym .VH .,, V., H ffm-. W -he-V4 ,an V E- x-LA. i'- Q7' -w .V Q 1 S, u2, '71 4 ' V r W :nm J' 1 'G -.-,-, it E12 . 7+ iffy' my 55.1, .21-'R wwf f .K V f X 'Am-91-. L -H-Pa: L VL R' ' 'Rift ,H .,..,,+,-ig-mV.: -av-...L'1 xx -H-- -4+ LF Jmbwi ul J xx 'wwf-v? f'5 V 4' K LF J arg, '51 -Q mf uv 4- 4 'Vik 'K v wh. r -w v uf- +1 ,L if 4E,gaff4 5-1 wg aye? 1-vi-if Q, if Q 41 E N -M -sV,,,3jgVV 4 'r-.1 35, w e-f X Q , 'tn' ag ,,-E3 will x. 4 ..-7..1,l4s ,S f.,rL'st-I Jig MF X +n-il-i3'1 'Q-iff ap J!- -Qlf'7' ff' fir- ' 'W fl,-35' jg-'.:f:-'5 'l f-f iiVffffsfiflf-3353-7',q,.s,f'fiEVf-iI'??'EE.f V VV. 'hifi ,V V -'wi'-1 ff2'a.VM:-2---,f'V,:,ff21:::. V- ,-V-J-V V: -xV:V - p .'-ff' fV. K ':-1 ., , 'VV-,:,Vr:V4.fq1 ,. q--5.,pff'f:- -551-1 V,,'f-ff 'V Y-Sgifirt. wa' A. wa' -v V .,g,,,S-341. 'Z-1 . V -2 V - ,P Vnnspg fa . -.1-,V' -G: ' Q: S- ' V'-MV? .:,VV',- - V5-..-T.-V41-1L,'f .VV, gig.: im, ' my , 1 -.kv HL, .- Mix '-L, .. Mt'--,VK V 'V V V V V- H22 ,:- ' 1 3-6-.,:fx'3?fS-535 -V-VV.f:2:E3w1.3V f f ' g1g, f.:qw 31,1-f-'AqTiiQf12ff-f'H!'V3fs: 31 'QQ V -j ,','i1' hgh -gjgsf51X,, H ,V .ftYVV1i,z-ig'5zji'gt2V'v-. IVV ,dw - ,gli 'V,- ' '-V.:-Q+1i31'V:Q:'?SPvf,fiffif' r':3Lg,Q2wT3i3ff'1 -vw' f2 ',:'fiiw1V3.4,.3g 2 x,-':4-sz-ii' -.- fi' Sum., -f-1a:V-VV ,fw--- ,V-. V ' -'Fla'-as-,VgVV,'f1,V Sffrx.-:-g-VVf,Vf'V-VVf:f- -':f-fgfv -VV5'1-wi-S' ,V,:':-ewUV:-w,.-Q-.-eff -1' :-5:im.:VV-, 1l 1'-R' ' VfV1f4Va:,ie1-1--ff-fav.-.,VV,.,..V '-,-L., G-V .a:f.,V.g nam L Vu:-:E-V V' ' ,wr--47, 512 ' :VQ-2'L4'.g1zi-3532?f,g.ff-V'.vfjrpg: 2.,,.LasPA-11f?ifig-15,-ff--V'.,V-VV'1Q'-'S ,fi-,.:-Vf2,:, g.f-V55-affcf Sv f- :V-Vai, N ., T5 ff 9 -V . ' V- Vwpf- 5-VVi,lz:gV,1'f1-4 ' A' wa- r L- .1 , 'Q if-2-,953-V41',,f2v1,' ff Jr -:gt a wffHi3?1ga:gq 4' T-Ii-,.,..V ri :-, '1 '53 VL, V 3' 11--Hz1i?g,s -mi:gif-sg51: i.5fgVs-if ,,'1': MV' -:VVJIQJ , ,lnfawaififf'15,.'ff?f'ff:!::-:Vfg,,:y, A ,, .. if ' -V V Btu? :2+'f54 f4:T'-513-,ff2V'ZvM15522'14ff2zEi '2f21VT:g::fV'V,E2s'f,:4E1'i- ',:i'iVV'Vff?i-flag,121-.V:ii2 Vi:-,ff ,ff-J V5---ff-1 -Vi V -' 2 '?'afzHf,..w?1-riifzf -Qu-1f'1-'1 A PPV ':-H'-LY-'C'3V'f.i.glam- .'1ff':-'Nita muff' Vai:--ff ., ,-.fe,,5:V.,iSf2':V' 1- fe:- V ,.,V . .,-.,. -V .,.eL.tV,V-Vg-VV-:-g -VV....-x. H-.. ,, ,V 'J 41 -'3 1' -ix 2913:-', 22: Va.--f.V::-fee-'Jeff tag.,-ik V4:-,,.-.515-In .V,::.+1::2'.- V -gp'-vr.V, .3 r , VV V' :-'f ,-l.?..f:m,.f5-rf: 5, E. 39:1 V, '. 5335 -ig.,-vf ' 149.55 V 4,52 'gf-VV. -in Ti ,lsaf---g,:'1 V 5'4fij,V a4.2V-2-.zwrg ffl----' ' ff1 V-.1-2,51 V ' . .-:1-:V .. -4:--.QV '-,-.V-,V' A- -:tu ,V Q.-V-- 1 ni: , ,neil :gk . - -1.. 1 ,-9: A:.V,V, V15 V 'V-:.-r,--VV'1V,: fra?-f 442--sv Vg. 'Jfhgq :sq 1 -V V - 4 ax.-q,Q,'. V V. A ,--Y-3,21 .12-1--a-H., HP,V i 4. 'fr-15? '::'V Z -7:4 Q- - ,. 21 -.3 '1':-V1.x.Q friv--5,--+A 43'2g:1g1' .. -f..-f :.1L..? fzflg,-',,V:'Q-1f': V 4:21-V '.. J. ,,'f'-n 34.7 ',.V1.:a:1-4,,: .7 V 13- -rf --ffff fi'li'f'-A ' ' '- 'SVI-'1f fa ' ' W f -F ' -' ' -'T-K 2V?1wbLtl,, ---Q-J--S. My-..:3.w :: ..Vv.V?'52a:usr ,,- 'Va -'-. -Vi V- VF..--:,1Qr , 4: 'Vzficsrz-fw' ' M :V '2-f W AQ -V xg, ' ..,.a:i'sL1,. az ,VL V? ---w,:.. -:f.V,f'V1V..'ii 4a5Z...H-'-1-'2.V 3 -,Q-1-1V52-Qy-5,'4'r-ffm L-,Q :aff Mg' ,515 1-:V ,-,7?1.1fg5:'i-.- ,V -5.3 . ,Vg-'53 fqrzq V-, V fB,,RQ'5V,: 'i'Jf'r, is-S? .352 .13 :VV,'AT:1.,'iV3'V.:1. Q-i'V4-fig-, 'iufini .g5a:f14V.f-:f.,-fgi.-'-.. '25 -2.9-,r j - ' -3,AXE----f-11 -2'1.E'!' Aigfi-'- fl'-.ifa -ii 2?'.'4q5!'T V J PKG :Q - -'uff-7:f .- fi-hi'-'xv I ' ffl 'f'fQ. J 3,LL'?L-3' 1, 7 ' 'fi 1 157.-?'L24.'VV1g-+ lp 14-,1 'f '-5-nf: ' 4' ff: L 35.1. . fiffi. -iff ,-'i'.:2S1 'Q9L-4 '5 '.5'2S f- '- a ,Z-317,123.2 M-, :Ju 2. ,-'--V,,'14'--Veg:-gyLL-3 ami- 3. x,:V-fig.. 1 f-1-Vx --e-'gi g,- ,, -. '-494 A 1, 1:2 Vg-:ff-1. .L fu., .nj .g,Vq.4,V,-,z.,Vx'g, ,. an -,V.1V,-.,V.Q-4, 5-3V ' Q5-xii '-,Z-t -:JJ - g,2?VI,-f',',V -w...,,,- '1g 'jE,V'-,3,,g.f1f',f' 15,1-:n ,421-Va: if ffsf' ' --5, ggi fg'.:L-,.V,1V1 35' swf'-Qrfa fu V. -' Q 5, y.: Q- . .Te?li'i-1r ???3'-Ti -,-W , :? v:I'f5':ik51i'iH '55122 UV 35Ef3,i,VLVVV-5 , E2-Y,'+2Q'f5g?iEi4-ifE'-Fi?-gi V554-V it ' fy -, img! - ,VV - ' - J 1' gs f.sf59gi1'i5?Li ' f-f'2'?'fV' f'?1f Zj ' 'z 7 fiffikf''l'V'if5?.,Zh'1afL fvffir Y A dj, --TWH-T,1,' f5' 'J 'nfs 'VI- xii A f ' ff' 1 V' .-.V--:ia fV5-L,z-f'- ,JV 2g,:i','-f-'mt' V 9:2-54 .1 f fJ'T P' 'W -ww .-21:- , 'HH --V.: ' 'V'-' ,.i -' VV M - ' - Q-V -gz- , -f..,V ,,--.-. U, ,iff .4 -A ,.f VV. WV- -4.,,V -- . ,VV - -VM mm- - - .xV,.V1-. - . VV- Haw- V. - , E,-V - 2.1:,,aViQL2 Q55-31'f'Ewf---'-VA. '- V V 'Pu , . 4 V: :-f4V.V-f.g:V95, --4 'a ffnlffili H+ Ta - ' A V Kenyan fff, .0 L.- .f 3-V. ,.,,4jX4..1:- -in gm, QLQEVQE- '- '- g--V5 , 1 9-lily .cp Q -Q., VT ' - i.'Tf'f- . -211-Ls, ' -.ix 1 'A ,.L' Ex.. ,rv- ,.V,V-- '2vgg:, fV.-f:i'Li- 1-'.? Jw :Q-V in-, , ' V'?- ' ' -V: 'V' -'J '1- f 114: ' F ,Q-,Vu-'1 ' ,L V4' .,vgi35P V' I -rv: V- -f.V-- J'-:V 'VV V-.Vs .-,',.:, gg, - SV' '- ' V , V ,V -2 12-V 3 -V V- ,., J. L 5 L - -4 ,A-' ' ,gg , , V 4.:-1-V--f V,' VV, ':'?:a'f:V, '---xii!-'ij LV1v::5,,:l:,-. , ESQ - Q 'fav' f? 6 '1,.y-- - +V ' V- I - - .-Q ff 1cVV'V-V-4512-V V.,V-Vgi'-. S BA-V-H .-'Q V- V, 3' 4- VV V-14 -Eg, fm-,, -1,-V--. -- - - V',,.,::f 114' . Vg 'V . V V , 'V ., :.: ' V mf. :-- 111 V..2V-:-- 1- .eg- ,A '- ,.,-L 3-,-,gag- ,:..r ,-:,.,. 4 --f -1 wg . , , , V ,f-5 -f- V. WJ- - 2... --,-::,.,.,-,v.-'-- M VA - - :TM ,V !- 1, we I-Ve-. Q 243, ,Q.: M:-,ef-Jef ' if 1 if --i,-gVV 'V 22:55-1 iff-f ,gf we f ,Sw-Q!-V:-'. 7 ., ' 4.1 ,gg :gf-,xi-.., ' 'ffgr-1-Va: 'Q'-I ' - V .' gf?-Vg. i'L, V?1+.i.. ani' 5113-2, ,L-5'g',,-V 'PF 9 Q V ?iLV..w., V:'+g:fuVVfiy--.V-,'2-1-L-,-'--as 6-V-V ' Vg' . - V fVf.f- .Vairg- V. gf- ' -V, ,fe-1 - Q,-A -V: f V? V- -1f-,5..- '- , -' ,,:--- - '+ -M-,fV 'i - - Vf f 1 . VZ. . F ' i f ' - GV fff V VV.-f?f l ' . ' ,- ' ' -'v' -' ff' f'.Va:VxV.' AT'-,T-4-. 55-1:V.: 4- f.f2-31329, ', -:..:'-L4 - - :ga V- f',V'1 -V . f V ' -1--' A 41 L 2 'fff VV'2 -- 5, ,. T ' -r 'V . 2 -ff - .-V, . 4.3 ,i Ni----VV! V Vw V.,-J 1 V' ,:---QV'7?4, V' -- V-as . 2' V 'VV-: Y., 1' Vgzf' , -- -ff' QV. V-5 ggV.,g,V-- V. -' 1-V, ' .V -2 V, V,v.'VfVQ '- ,e- -4---.sa - V -F - . -,Pg . , 153 gym Vw '- -- -' 'MV' 'sf -V-1--, -'V - - '-, - 35:2 -. 5 - -S1 L-if-5-2 rtj ' I Vl.,- 45- 33'f'l5':.g' if - ' 4V 1 1' -V 3 --,iii T ' VV f f ff' ' - 'ir-af, 1- , ,I V L2i'?f.g.i1, lf- i f S: . 2' V 1:-1 1 -1 724' V , .,y 1 - Ap, , 'i-Q51-'Z'-fl'ib-H4 3. It ek?-' ' f, 5 2- ---H -V f --., I - im, '2!5:'-- gg-2s f f '.,V V - ,:f -ws-- 31175, -ffmjf,- V 'ff' 'gf ' af' -1'? .Q '5 f f f'f35f:'A7 :i: ,'HTf -ff'-1 - 1531- F? 'f ,1.,,,. f 153-5 --V - fs- fm., , ' V' 1 -gy, iff-?, -WV, J.- ' Ve-s' ig- .. '- :r'.V-1. -A .sf fxkr' 4 9 V Q ' VE-'I R 'FV-,.-5--.V ,ff-.,e . . fr,-QV, ,,k , 1 an-'-15' g --.Fav 7 ,3314-fV:5,3 V-.4221-L.,-j-,..f' L.VV' f V, 6,5-V ', R , .-5-, kgii:5,gA-yi7:.LVV: jgyq V 'sg - V , A 'HE' 'F V :fx-fi 'V 'i5'7'lV': P5'.1.f'.1iwl5'-74:1,, ir ' - ., ' ' - V -- '- T155 A-,-.5-SVQHA. 139 --V Ei' - 1-Vi -5' .,-gg M ,Fix-V V-3-1 ' ' 'afg- 'K5' Vu .: ,N -:LV WT. fl -,V-1732--S11-fkipgf-Vf'fi1'-51'?1QfT?fI.?V2T-,,V:- . .. F VIS- - ' V Q. VV -Qi-Viv 4'h: TfV-- -'Kiwi ' f,4f?5 ' 15'wVj', gsf:i:Qg-fgw ie 'Hifi VVEL5z'fZf'r 7V.V',.V: T A V '5 'Q W, gg f-. ' x' M El' 2523547 fi:-i-1, '!f,: V, , ff' L l'X'5'.,- Ai4QVv'V:,g'f-1.15 ?g9:911V ps sl Ag. if ' J wif: ,, -y V :ze .r:VVJr'V'fLv'-. V' ' -1.-'-'ft JI' Q- V 9-M 'QV-V-:W 'iw-fig, 2- .--J , V1 Af ig. -?'B'J'LaV'2,a.p V . ,ff 1, iff ' V - - V' -V g523f34+ ' 'W ,L f' ' f-f 'Twig 'S 5, 'M' -5 . V - ' Viva. rf: ' V. -.-- ' -V- f ' -gy , . Q- 'V -z,'.:', - --f-1: -:.-. ff-V:.zfbVVf, -'12 mV V 'f-'ff f-V 'H+ '-,,-'fif-V21 1--,-3, -- VV-VM: 3 . V, -, .2 .ghfma g ,A--1 V., 'SPII-55?-V V: -, -,wwf -f, A-4-,V V- -V V ,I VY QV-vw. .- .4-15, I J , M -A-V K 7 ,-d1 xjSg31, gVg1 . ,V ,Q V .V .,,, . , ,V A ,-,VV ,.VV VV- nv ,Ulf J -VN . ,. V V , V., ,,,, V, VV. V, -.W if ,- .- L 15,,V-fi g 1,541 Vkkvizf, T 532'-gg: F3-. ' .V 7- V-.43 'T2 if: ,lEV, .QT '2 1 -f M W z: .'V V H'-3' ' 'V ,I V- V-P - U v' ,wf-' Ev' aff ix,-V..--A-?rV' V' 515' L- ui , '.V-'-f---fu -- 1,.V.V4g1: say. , ,.f--f gf ,,a,:V -r f g, , , Vx- Vw. V, VV,-gn ,IV 1, A. - wwf- ,, I.,-5 pl- V wb 4--' --2--ag V41-?j2f '- - ' . VI ' .3 HV -3-5 I M49-Q 1 5' ,fi1. ,. '45 '--. f 9 15 'E --'- 'QF' 'H ff, ,, '- ,a- ' fe-f 'frfrfz-S if V V V , f -VN' I.'3Eaf1Eff'V,f'W'lf,1'i'L- , ' ma -1,--1' 'fi f.,'- 7- 3--c, ,Vg 2 -Pg.-wa as .9 Vw V. ' ' ' 'V V '11VfV:fVVA'T is-5 f31.f??VV'I'L.-3wiff?5f1h-31 '7P.Z 'f:. ' V' -1 i--'Zf iQ5? - 'A'l'5f .5V, 4' V -,-- -- ' -37 V 'weVi: Fi' V+- +5 '1-mf V '-.' -P --av :av ',1- . 'i i f , .ff xref- Q -V: ,g , 554, -Qu., IJ' -- V f-12.1 2:5 'V :,,, 5 ff'f' 13f.Q'?- TQ :Z-15.255--52-'.. . '-5 V - . -'VL V ,a'11li'fa'f'5? , 11 'ki',JVE il.-VV 12-1 , wa- ..- ' ' .' Lf - f-ff? --V .-.fff '-wr--r-V V-V V-Vg-,-V .V ,-1-, V ,V .rw V- V ., -, - I , ,. ry V, - ' V .-Vg:-1 , . VH, --. VV, V-V,Ve- 1 ,V-14.517 , ff.-'-2 't' V, 't?'ff1,' V - '1f5fq.,-- V 'Q . i5,!T 'g, -1: 'ff Q'.Qz'f3 '15' Kifff -in-RV. -V 'P ' :VfY7:f ,-jf TT' 1 Qgffii x f' M V - 2:5- gif- I2?.Ix 1' 5 3 iff V ff 7Af5'A?f' , w-,fi ' ff ' Q? . 1' .':-saga ? g ' ..VV,l?5,g. .F M 1' 2 USSQL- ' ,, -j': . .: , S' j ,, -V fi 1-- sway' V.,-F-, 1 V -- - VV f 5 V91 V-V-r - ' . -.air-.V ' Va, f- ,- V- V. 1' - - lf, 1V. -.Aw Ikiwq-V. '-fV: -- - YQ- 'L - L -L., .AVA ' 'E - 1 - V- '- 1 gi -V ff i V Rf 7:-Vf-Vw Vw? 2 n V'- f 'iq-::ji' Ii- 9' '. -1-3 : :SQ M5 R' ' 'S N' 'Y.riQ:..'f.. TV 9 ti' 'K -H'f : if. : ' . - V 'f' 1 V11 J ' - ' V, 74' 21. gn'-'W' ' 'i45 -V 'V ivy' ,. H Q--1- V,,ff6'?- ,' Vf:wV- ' f--f .iff-1 ,1 -14' ' a-2+ fu iifsiifffffm---21. g f-H 2V-:'f-V'-,1-- Fit-V.1V1 ' 'f'-'F ' 1 1 -- '2 f'U ' 5 E. iff ' V 5-1 ,. ,V -f ir- is itr, V .. V, 1 hi '-:Q ga , ,Y-'A - V fi ,LA-5, it Agni,-.,,9 --5 ,315 V ew V, ' F3 91 V -375-.A jV.-gf1j.4,v,- V,-x - Q-'xv -- V ,-- VV ' .5 yr., Q 3, , --R V' 'V ,,-- :x-LV-3 fn.--3 ' ' vi JK , 7 Q, ' iz- 1,9 'Vg-1937 'V :lf.,Af' 5. - :V ,, 215- VV, V 5,41-f,:, mg-,, -:af-1.5 -' -. V, 1'-:f if -.V,+- -uw ,J-gf.. ,+V-, - , MV- -, fx aww ig, ,- ,, ,A , V, J V' '-- f:V. ,- , ra :sf,i -lik:-'VL-A.i V ,ff-'V 'i',-:,Vf'g.:L.' 'LV .511 m ilf , '1'-rw?-L ,- -, 1- -'i' --A -' 1,V5-- -Vi.Vi1', f.--' rf irq' V A fkfgf.q -Vial: ', V '?-. M ,,V-- Tfi5 f'T?'-' ' -53:51 . ?'- , -:rw vi:f,Q..VVg: 4 ., , '.g Q 'J-Lge,- Q ' -5:-1-6 ' Qing,-I V? V15 ' 1: Lua ',agqV,'2'- -Q: -fr' Qs!-I-EV. - Dv--r,-VV .-V , Jill- J- . - V-.V..' .V-3' .,V-. .Vw , VSV V 1 A-1 43 .,V., VVfV---n - V-V-N V Vp-V-'Q---.. .T VV' - up - f..gV 1 vzikgn, X-7m-- gf f -' V-4 .V:fg Am ' - -1- .' , ,-,?x'9,1Af? 3 V : ' -: VV --if - 1,-'A'-,vfv TL2:7:1V25uEv-'L 'V -4 f -1jx .' jV.g,,- 'Gig 'V 'Z 'f2Qg tLr p -4 410 1751,-5!g'1mf i-'-'14 .2 P' qmj V V-T: Ti w frV'25 f'5,lf-- ..3.??I -5i?rzV H-I Mi: -' rv ' ff' ' .7F!f ?1'- f's?'i ' ' 'lg f 2i:r9 f ' an . VT, V' -V 5' -1-wi:-.-f f' bi- ,Qi ' F'-231 v- V 1 'ga - V H- ' J 'F' f'4fi?i.gg!l:' 'V ffifii' ' if' f 'lii?2if' ' ? Zi:5+z7'ik-3' fi1V'f72ffS '2'fi'Y-f-V,E553i4,',E- - fii 'L y 'AVE-:'fV' 151 , .'?': W ' Vvff' 'VP . J me f' 5- -' :? f-f T lag-3 5 ,L + - '- f'L,, . af- eff 1 .M ,f '7 if , V ' V1 H- Lg' 1--fi:3',332'EEZ,F- 2 T., ' J i-- Q 425.12 C+ T T V21-V? - '-2.22, sf' .4511 .F'.'-'fb . 252 ' ':,-9? ' - Hifi' 1- 4- If ,?'2.j?5iV, 'H ' T .. gr- f'i?VfiTfa'V ff iii-:A,2.'F'vw ' Eff:-5-V--fvGVV ?'3F'fil'5 -'iig'- 5 E, -,-- -5-5,-VI-V 'fiff-fe: 1? . V 51 V - -13421 'li TV' 'ed t 1 V VV '---si' '1--1-EPR' I , ig- -5- 4' -9 2 ' .f- D v' , ' 11- ', ,,faf'-V,-as L if '11 ' Tfif. 2 V ,' ' V - :'VV,,'--I -if S112 'fi- was fH'i'f.f- -F-5V ,V:?szV, 'svqfr ' 4: .wf '?1'35Z'i1 '-21 k -'T V -T. . - f -:fi'2'Ar1,IV -rf VV . H V ' '-'L' V 11 .if VV , . V H+, . X 5 ' .'---.' V n- EL--13'X' .Qin Q-fi'-3' VL-- 'Tf. Vff. ' :L --' . -e. 3226 sw '-1 ,, 1 -.-V-.-a., :3V. ',1f '2'ii1,i- - -,kv-A ' ':j - V V V: g.F::.,g,fV1'-- -,iwg: 1 '-: iz1- 4 2152 4gVV1..5 L ' ' L+' ,. , A Vww-as , . Kai. ,..'-fave '-V. 1, ,z :Z , 1: ,Vf A11 ,- Va , fir. .VV '-,xi,1-24f1,:-ww,-1s4,1V-F ' ' wa,- ff - V: af 4 -L 5 it i'V.1,1f' V a iii ' V, if'-fi-iffr 1 +fp'f 'f-imfwa-.n5V 2,1 -Qfxfssffxz V'+'qVfs.-was-' ',T' :1, ' ' , V -.f5?5F.r'- VVV., VM, 'ir - ' V -VL 9551? ' 2 W, -1-TMTZ1' V Vi' U .4--4-:E , 'fm -.sf-.' QVV V,,,V ' 355: 'f -V ' V 2 - iq, V f' L-V 11-if - ..V.4 - -' - :fr:VV . ff,,, -,faqs :alia 92,11 -1-15 931 if 'if '25-ff VV 5 ff- if Q 3-7Vf,V .,?'-V . Fl H VW-3,1 59.13 A 7' ' fififiif V-5'-f,VF.L,.,'3'.1---H-51 'efiif V, -1 sg! nj,-,jg -,uv fjfa' - V V .V ---V -iv V ik, -6- ,F gg r L' 'R2 'j,-51 Q..ff'-fl, :h'2 e.z.V ' 1-VV' -LL 1' V-1-,-6:'f:',f-f.V.9 - +f-- , :w-:' --1- -V V, 'ia HQFVJV : -' ,f ,VV,V.,m- f ' f- f- ff -- ' V far Vf '-. i -J .V,V,- Vw-,gV, V3-' grn,'g1rV-aaa.-A ' uf- -2 ,VY - ',, . - -21-Z' ,,-j -. .V fa b, 1-111 ,ff if 25 - -1 s5,,.g,M,V,-'-gi., 4 ,, , -, , ,Zh-'f , 3 i-.-,- Q- - f:rQ5:.r.,f',eVV ,Tiki -fs -VV 1' ' H -12 VVfVs.:1N ,,--' '- V V-XV-f-fL,..Vf:f'rw-A ,V-,, fi-Laygpgf-q p . V V - -I - ' Vw-3.4-Q . -:gpg -fig-: :-V-fwfr' 5,4-1 V, - - - VV' V- 'fff LV., si -VVV3VrQ- Fai --VV -V ,V-.'VVf-Q V ff- ' -Q , ,j'.f4- V 2 ,nf .VSV-, J 1 .V . - ' f '. -- , 1:15-21u'1Q'.,-' ' gf-- 34-V-f'-1-. ,V V V-,-1:12245-'-Q.:-..-Q1, -' M- VeV--f :.,--1 V -- ., 1 LA., V ,V-, - -- - , Nw, ' ff Vf.: :Vg ,--C.. JV., v- V 'fl' 'fr fm- f ' V' --' ' v P2 V ' -V '21 V '.fa-1v-.11FeffK- ...V ,,. .,.,., .V... , V, ,. V , ' 'V-?lfLV52a:1gg.,qf'2',..-r -Y -- , 2- . ,,V,1'? , - '-'3- --1X-- 'ff-',V1 1ZfWVV-. uw - -if - ,., -25: my ' Q-,ff Q1 ' - ' :VL .-,gg A -. V' was V1-. 2+-ui-'fr' Vu 'V V V -Vr ,-V, ' 51' . 4- 1 1, .LV - -V Q ' V+- Vw- VGQVJ - :-.N .V-'fl , 'T V. .H-1 - I V, P- -V- ef L--V-.. N--f Vfwftef, Y- 1' , inf, .,. -u-'EH-fp-4 -V . 1' -V V VV Jr V V'- :1Q.':.P'-- 3' . . -'WV .- ' , .f-,,:.g,,1.g-- 5-ff-, ,1,:,,V.3fg,gQVgX 3-,1V,A-vp? FV.-Ur: ,-- -V,,V1,, V A iv V ,Vi ,V-,L-. ,- V, ' V 1, .1 V -5?':f,,t E 1 'Fnfuff Vmfi V Vim, ff' V, .51 i ,V:g,-1gfV f,g?i-.HL-V'V' ., H. ' - - V ' QM,-V-, g, + 1!94i?5V5'9?-2' Q' fi' -gf? Z -' V -: 4?f1ff-N f234fviV-SL:-el ?iiQlA3f-Q ' -'ff+f:V iwi'-li --:if L-if VV ,- -Vw -5 495 6.-Vg A ag-V. 'gVV ,g V,-in -,,,'-V-,3 ' 4 V--af-5 ' in 'ma 1-V V' fl,-5 gf ' V ,i , V . i ' A Q.:'f?'f'J VNV, -.V ' T11 19 's.:5if.P'E- Vrf- L.fr?V'g ' TZW3 V 't - - ' if S' ,f ' V1 - V . -V ' si za.: 'a:'4'f4J.a:,-:'L1:3-'NCQ fi-ff' , ,V ,. r -2' M-Vi ' f- -TW V i-VE31'- f ' '. -' Jw 211' if 52, 53?-rf? F325 J '1 2 F43-.QE '-1.14 1 if1 .' ,Q-VI-+5311 WF lfw f'f1VM 's'VVf., V. ,.- ? f l' ' .f ..V '-QVQJS' v 'fl V' ' :,'4 - ? I a t J' W -' V:vg2'1i-.V 4,? 5V g f.-23, !'3'fV'-''41 -'EEF'-'35 fl-, '1 f.--1'-2255 V5-fi 'fffi 1Tf 1'-,, fi -11. 5. J 45' -?: :- im, ' v'J 7 T 'V , fin V' - 'T 'fil? iii'-'A VV'- .f -'- .-V , ff,-V . ,212-: nf- - ,. -'W . - ,.--QV - -. .3 . V - V, - HV, V --,hr-11-r '- 4' - 4, V' . 5132-1-IV:-L, fi:'V'V-SP-Zhi 1+ ' ' f.V.-'I. V:2'f V tif ' V f'f'5'-QW ,- -V '.. '.,:..:- Vs::,.'-'-f, H ,- ' '-V2Vw 2V ' x - -- ME X V my - V -...f- 1-nazi. ':': ' g.V .Vi - ' ,,Q -- '1:u2-'I f- 2.--.-'QV-,, 25. .Vw -1- VV f -Q 'ff VV,V:'?:fV 'i fi --6'-'21 '-'v , : L wrt' M-1V, ,:s ,f.v,1e,:U?i.-L:'r,rf-5.::V:351rf:-VV:.--'5VH,Vf I a.f'4'iu-- , ':- , V V-f-- '-f- '--4,1---f -' V 5 a.3V7 f - 'QL - VV VV: mi '-ffg ,Q-.iff-, Q-Ate'-in-rf 2 zduif- 1-5 - H -, :-IM -. f. Tiff' V RY -f 'Vgw QV,21.rVXs.-1-aw: Vs- A+'-zrwfdf, 4. PV .1 F45-if ffm: MV . ,, . V' J V-1.-+V -. 14- - V-, -1 - '. :-'-'V 1-.ffff ' 3 V.-f., -ff. ' L- V,-- : ' .-..1 1fL- f--11 , g1.:f qibf. - 3,14 - --1 1 V' -Z 1' .f1?VS'wf1'f '-1f'gfP4S:'A-' ' lf' 'LV Qiil-'r0fk ky 4.--VS, V--11,-I -Vik. :V-: :2 ':L-'Y-...f.:7 e1if?f -:V - -mi T11 f3'f- V 0 F W' ' VY' VVVVWV- , J , .. : f f,.?q,1.f. , ,A f ,ug-11 'V arf . L ,.,T -1g? :L. f2 'fr- V- , ,,. g.. '52, .1- : VyV. j V-gr: 3, K, r 'M V V, N 5 ,L V ,V VV -V -V,,,, V , ,. ,,.. ,5 ,2- VV: V, VV VV 1 qV.,V,VV VV V, , .V , J K NX , 1,1 k 1',KJe Q L 3 4 .L gat? 111115 '- Q- gnnaaaa anasnntiifig 1-nas - vnnnqgtiif- I 1. 1 I I I I I 1 I 1! I 1 I I I ' I 1 'x I ' J. P' : 1 1 I I 1 I 1 I 1 ' I 1 1 eqalla-fdcrlo L- I 1 I I I 1 I 1 , , I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I . ' t V h 1 I 1 ' L ' I 1 I I 1 I 1 I 1 I 1 I I I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 ' I I ' I 1 X I ,1 I 1 I 1 - I Q P 4 , . Q Y I 1 , . I 1 ' ' - Q I 1 ,, I 1 4' A f'f I 1 V . . . I 1 - I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I vvvvvvv 'v'v l 1 -vvvvvvv- Q I 4 1 1 I 0 Q 4 4 4 4 4 4 1 4 I 4 4 L- Q LLLLQLLLLLLQL Q vvvwvvvvvvov O'X?c-:,'c,oouc- . 4 . . ,rhxb 4 , V I A- I . r, ..hO ..A ,I VI' ,f ..,, , , .- vtvvvvvvvvcvvtvvotvvtvvtrvvtrvc -aa hfhr 1' ru. ,,,, X' VU AH Ll Mm- 'xx f J pd gqfyck ,fr I ,Q qw! an Q 1' gh J' Av- 5 ap xmx QW ffx -4' :wg r 'We V,-1 .S v f' ,,.1 ff 'J 'K .-- ' Iv PENN! .. ggffffff 4 -v ,B ,pf -. Q 'i , . 4 , ft 9 .26 xx Q, 'I di 11' 1- , J r- a v H if' L 11. , 'ha 5 Q ' 'C Q . J . L A F1-if , 'H ' f . ' ' - F- F' K :J ' - M 2551! -1 --. 4 - .,,5. H W .-v . 4 4 - ' - u D A . x ,Q -3 ' ' f '- . 1 ' 'f , f : f f, +4 . H 5 2 7 I ' Q M 5, 1,5 ,-.- ,fl f . ' f Q fx . gl. A -4 N U .34 S Q ,N 1 xx I exe l A 1. , , A, . .5 -i -,fx . . U ,I A .. . . . .s e. I . - ,- . . , , ' . ,. 4 ,.--' I . I , 1 ' - l QQ I ' .N U . 3 9 lf . urn M, 1 :H .- N vi '. . AL 1 . -. ,,,,,m ...ww . n....,, f.......... ,. x W... .. ff.. fi , if ' ' ci- 'V 'w' . LIT .H u ,- H. 1 .1 , ' . , 'f ' X - 4, 1' .T h '. 1 ,:..L. -2 f'--5, , uv. yr + . if w :LW F --: '. fr. N' -, '-.rx ' - A g. Aj A' A- '- M-I i If ffm , -' ' ' ,,g. swf' .guy - -igig -WHL ' . Q - if: A 2 f 1529-, ff., -.,, , Qi 2 1, - . A, -. 4 , LA. . .. - .- .7 -. - - - - --.,'-: 1.. . , , -w '- 4 1 . -, w . -2 , A E , V,..1:j,:d 1, ' i Q - -1-I .--3,5 9.4. N ...Hin w..,,., E y ,- - ' ,ww fits- my . fi . 55 if ,- 'W - .,jl.5, ILT- 12 .wQ'iZfg5Q'll,g 'j?75P 'f'- ,, i ff , f xg: V' .Q ,L N. 5- IM. ,Q 5, Q.. X-.N . -46 A R, , , gp.. - . N, g13f.:::? 1-2.4 R' .ggi gl f '53, 1 ', '1 rf-fu' ' ' 'ifvffug '- Q: ' f f 14 -'5-A 1 'Iii aid' - ' .1':, - 9 f . sz- QT' ' - -4.1. . , 'Q ,1 ' .f Y' - 52. I-'IJ'-V . .5 - L, . 44 -' ,:. I L-pig kg '55 . 1 . - ,. X iii: ' N P .. . f '13 'fi 1. -ai u W 4 U , f .. Q55-wtfQag:,:q, .. A ..:.aQ:,,fL H-.1 gp! . V 459. V V, - . - .- -A ' -,A ' m Q' - 7 .1 , , 1 . ' - ' H- ' .WV . mf.. 'V ' 1' ,. 0 .u 1 ' ' - . 2? . M 1 . 4 S - xg-' .1 P . .. , ,. W' , H, , ,, - . . - A ,.'- ' --, . A f--4 . 4 : A ' . ' . . . . 'F ' ,. 1 -' w 25- , . sf? . - - . 'a . ' 2 .- 1 - , - A A grvz ' ' 4 ' , '15 1 ,-1 2- , . J . ,LL 4. ,. I ' ! .Fl J glwyg ...,..- in 4i.:13.,. P iii.: .l .1 ' . .sf rx I 'AJ - 9' 'E . , - 1,1 , A , ' ga . . ,' 'i ' . '1 ' 4' 5 4 A .5 Z' fa f ,vs-.V N ' 4 .1 a X .jf ': -, , Q ' -M.. , in A an . 5 V N .:, ' ' k f' , . -u1.4,.- -' Zjj ' ' Tie: 1. - .. ' I . . ' f 5 ' - , A532 , mt A.. ,.r - Jr L' 5.x - 41,1-3 -. h , -H -1 -7, AQ. l A .. f . , ' 'Nfl , . is 1? A . 4 -.VJ ' r ., ' .4 j 'y M - ,B , A - S. -.1 '41, 5 ' , 3 V vw., ., . ., .., -- ' 1-,swf - . , V, ' , - ' h K .Y .rf - h - - 5 . - - .., 'ful' . 4 '15, ,M My , yu ' ,g . In - 4 . - - , - ,-. N , Hr- .4 3 34 fe '. -- T1 .' 1 I 4, W M 4 gr' Y ,Nfl J 6 pfifl I 1 , ' N I fy. I . . A A I is 5.11. 5 .55 ,N A 1, Q ,i I-I , ' ' ' f 1: J fr' f- gl, ,Vw . S' .4 Q lb , ure. 4' ,.-, 1' .- a , , . , - - V . N . ' 'A wh ' ...ff 1,16 f.. ' 'E -. ' 1. .Q - j., 44- , - I . ' ', - , , - hwfv' A.. .M V .. x x Q5 A 4 'A Airtrlsgl- fx ,H N' ,lf 5 2 . . - . , . . g., y 1 f -Jer' Lg, ,A .' ' '. -- - A , A' - J ' 4' ,, w. ,.. .SJ . . . .. , '. R 'W - ' ' I' .,,,, AW' .HY .1 A ' '-' 'W 1 - U . ' .. . U.. . NNNA, --NQ W V . V .A - ., ., 1 -11 ,Q .fs A E V4-1 , 7: it N W . N I X y gh, Q , ,5.4xY.if., ly, , lj-. ,LL . Tx' I, -A ' ,, -,gy - .Q ' ,A -A l ' ' E V :'..w' P-'12 -f. A X ' ' J ' ,.. 11 A . ' -iff.-ag.. , 1.1 5. - . ,,, J ,f , -A fi - Q ,A . . W - x A ., . XX '- ,NN , 19r,:.?:j. A -,:, h ff h .Lf', -y-J N, H , A. .. . , bl C' '14 Q' 'HN E I 1 I ' : I Sf' KY-NW! . I I 4 1 I I I I 1 I I I I I I I I I I I T-A4-4---- M 4 lllmlttl 1 llhlllnl . 1 QQQQQQQA--Aa 1 I' 1 I I I 1 I ' I 1 I Fggyikfigw 1 I , 1 1 I I 1 1' x I 1 pa 1, . . , 2 1. 1 L' II Q' I 'Q 1 , I I 1 1 6 I 1 ' -3- I 1 ' I 1 I 1 A I I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 A I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 ,11 I 1 Y' S I f : 1 . 1 - X' I 1 P I 1 I I 1 1 , I 1 1 A . I ' .4 I l , I ' I 1 I I 1 I 1 V I 1 A I 1 . 1 P. 1 1 1' : I W, 1 ' I 1 f 1 I J,.,,,h -,,v !. .. A---Al anna-9'--A i 51-444444-4Ab44 AaA--Q vgggng 1 . 1 1 1 1 1 I 1 I 1 1 : 1 ' 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 .AQ 1 '1X,,J Y' ,aaa -3 '19 it 1 L- , I N 4 I 1 I 1 Q 1 1 I 1 I 1 . ' 1 1 1, I 1 A 1 1 I 1 ' 1 1 I 1 I 1 I 1 ' 1 , 1 1 , 1 I b 1 , I f 1 'xA r L I , 1 1' I i 1 4. I 1 J 'Q' 1 1 I I 1 . I ' 1 I 2 1 I ' 1 'PS' 1 1 I 1 I , 1 I 4 1 1 I 1 1 1 1 1 I ' 1 I 1 I 1 .za ow 60' A' ,,,. ' ! 1 0 1 1 f h 1 1 - ' I 1 I A 1 T 1 1 ' I 1 'I 1 I 1 . I 4 .V I , 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I : ' 1 .r44nQ44-g-44g-4444444444444 1 I 1 I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 his fs 1 I, m' 1 'Q' 1 1 I' I I . , I 1 'I I , J I I I I I I A I I I I I I I 1 I I 7 . 1 ,I I 1 1 V I I I I 1 I 1 I 1 I I I 1 I 7 L- -. AQQQQQQQAQQQQQLQQY 41 T' ' , I I 1 ' A I 1 I 1 I 1 I I 1 I 1 . I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 7n I I 2 1 I 1 I I I 1 I 4 I J.. 1 I 1 I I I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I . 1 I , 1 I 1 I 1 . I 1 I 1 . I . 1 '- I I A Q : vw-vvvvvvvvvvv' vvvvvvvvvvsvvvqvvvvvvovvvvvv l .L 1 1 Q3- 904 ml in-- ---A R- 4-A-A-A 044- 4--- ng-- Ag: I I I I I I I I I I I I une! 1 1' i L- I I I I I I - I I 4 I I I I I I I I I I K I I i I I 1 I I I I I I I I - I I I I I ...I l I I I I I , I I I I I ' I I H I I - I I I I I 15T n ,, A' I- . I N I 4 A1 1 I. 1 1- I 5 'jr Vt! ' ' ,. If I . I, I TI I I , ,,, f 5, I I , I I - A If I I 47 f I I A I I - : I ,U I, L I LM' i Y ?f,,'7wf4, In I I A . . 5 f-' Iaflibfx I I I , - ' 'L I ,I , I ,I I ,I ' fb I . f F' - , I . D L., I 'A ff!! , I I If .I AQ -1 Y . I I ' ' I . - I I I 'N ,QQ - I I I ' 2+ I I 'A I I I I ' P I - I I ' ' I I I I A ' I I T I I I I ' ' I H I I s I I N 2 ,, l ' Ir It ,Q I ' -. ' ' if ' ::f '413.fii'3 I v ' v 7 v v U,,2g,A: --',. ' I vv v vt- 5 ' A I 'v,-,vv-v 1 . vvgvvvvv ' 'v--,-vv I 19 l s Y ... m-.J L -V: 'f,.1V-Vs-1-1-V w V. V4 G, ., 4. . ,d.:7,nVnV,5 in 1 ' -new f if V. V f .4 ' -V'- -29 .Vfff t K t i if ,V - f wf r 'Q, giiuktw .N :K Jw- l .14 V,i 2 .!' W.. ,. .f.l'- -1 J,,:, Y: T' Vi V F r I 4-J I -1 iff? 'Z ii 'A U,J 4 1 K , -V. V , K, ., : 41 aims? VV V 4: ,aa MM gre? ' vi' zqvmr xv 'Wsa A all-1 16 5 xl 1 i ,, Aa, r 1 fl K llytf , -P' 'f L xv' A r w NNI Ml . ua, H f , RK ?Vv4 fn Qi .1 .v 5 IUMA I 'Lil 'INN' .0 V S num ...nv 'UW V-,. glri, 4 'ST-x., YL V V 4 -...vu V ,AA V, V ,Rf L .Qi A 1' ' 'V4-, VI. ' QQ . ' 5 - , .1 gin - V.. Q -Q V2-1 4 IV W .jf-z 14 ,-I L' , PT '4 , 'V. ' :ff 'V .-5 . V '- I V'i'.f3':'7'Piw V, -V V .V-J-V - . ' 'L V? gf ,ww q -w- V -f' I-5 J ...fav- 4. ' Y 4' .3 V' ,rg-.V,Vg ' . .345 V-f -V V.-we-' ' V. f' ., -- L 4,2 5 47- V '-ifvn V .gf 4 I V .V-1' ' i n . -f L V V Vi -N7 ' 5 -'S 4711.4 4 V e- . -. V ,V 3. ,- if af 5 ,lv 'V V V in , V 4 VV ' .,f :.Q'.' , -,L VV fwf M I yd - - M13 .f-ffl' 5 zz- - fk wa ' iq f ' 'QV ,,V:':f4 'Vi ' . . 'IVV .Y .Ame fm l i . V V-23' .v' . V K . Vw, , . - w hw -5 ' , I ' ,UV ',3 'I - b ' ' 1-. V ary - VV: M if .y+4wmnVh s V WwVV V V, . , -- 1 ..,. L, , V. ,,. '4 Vg. . - ' 4 1 ,VVVV Y, ,VH 44 V - - -, -V, V U K i, -Jzsihe if Vx t .1 cv V in .V 'if 3 4 A I . ' L52 ii-,'5 ' ' f A ' X- . -, f' iran fhVWW5M vi KLA Q I-Q V 5 fi ' 2451 1,V-- 1 37 U ii V Q. gf V .1 s if .. V' 4' .V V' ,V . 1 1' it fl --. 12 '7 '4 I 1- 3- V: 2 ' :-Q Y? .V2 W V ,PAQ 1 QE ' ' - tif' ' J W ' I N' Y? w'w4 ,pp-WVJ Jf - V1 .- , ' . 1-'..-, V. lllq V - ,LP L- -VV Y ! V-is 2 ' V :f 'f - ' 3' N Fi fa.-Qty, ' f -'-,lt ' V . , If 2V ,..- 4. ,Hug f I. I , , V 1 'ii . 55 5 Q. -xiii 5 V.: , . V' fggif 'V ,f V V VV1' - V45 5-Ql31G: '4'V, -f il - VV ,fi fqffv Jil- TV ' 'VV -V1 Vw t -V 4, j , 'lb 1 ,105 , '21 V ' 1- -' ,511 r'V: Vg., '- is V VV in - ,V Vi - Vs V fV V- V V 4 -V -- J fl 11 - V V r-- V' V, V: ' --f 21:4 V uhm' ' ff ' V' -Gr' . 4' -. V 4 fx ' ' 55- - 25 -V '45 HV 4, rf. f V: .V, f-, V- --J.-:L I 14 15 . eV 2 g U 1 1, 'V - rf Q' 'I fx V .--r,'V:i' .' V , V- - 1 , . 4 'V VJ. ,4 ' L fl-!Vl,..'A5 -V .V:l,,-. .,: V., V , .4 AV A A I VV VV 1 V It V Q V . - lx. H rV ,L :a'1:'2 - VV:xi,E- ' fl -, V' V EVN 1 1' Je: Vf Ve' V V 'eV-Vi ' 14f,'.f, fl V 'Q-VV V 44 'VV'- 4 -VZ el :L 'V V Vp f' 'f :A 1 Y V HV, , V! bs. .:,.g-,gif ' ,fjfpig ,L 7 gl.: :V 3. VV . , LH , 5.51 A ,V',V44.cgE'--'-2 - ' .2 -5 ' 5. V. :V!i r. -- 1- I. fl .VI Q-Vfi., Q, .E V ,W gr 5- sg 'VV V V-'je V V VV, li' 5 'Jil -VI 55- 1' 'LV -- -lf' nf --1? 1 KET, ' VP, L ' 1'-HV - 6- ,-5 .2-14' 9 ' 4313 fi A ,, 2 ,S V' ,, gg V. 1 -.V 1, fa V 442. JV .g6rff2' 'f ' 4 .V if V 1 wwf Vnwewi wgvhmx rf V,v Q V u 5 , la--.V-VQ, SV' pf, fl-1 j 3 -f ' V- , ,V 'A V :V-V' . V - 'V 44 -V 5 2 - 3'-,JH . f f 'if' V '- 2.-0 ' ff , -9.-V ' ' ff- -nfl .1 .V mi il V -'S - '- V 1 - Y 'V -. f' J :,,...'..-L,. Q -. V! :ri -,f ', ' t pl D . f, -V ,V V -'H gn- ? , -.V -.. V A, Q r V y ga .FLN-5341 gi -a I f ,741 'lf -.4 - Q 3 rqaaanggaggqggga4-44-44-44444434 Qanon aAna4444? 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I I ' I . . , 1 I 1 ' I 1 I 1 . I 1 I I 9 I 1 ..- J I 1 J Q ' I 1 f I I I A I I I I .tg .R I I . I 4 'f 'Q f H, .II ' I I If ,A ' f 1 ,' I 'Q - - - I 1 3, Ir '31 . - , 6 I I M 1 Q , . I 1 I 11, 'Haj 5 .. I 1 -' -L I , -- ,V, ,T I 1 411 ff - I 1 f 7+ .I ' I I I 1 .fL..,f. K 5 V' I 1 7' I I ,Q h I 1 I 1 Q? . ' . . , 1 I fix ,, . . I ' EK 1 A , Q . 1 ,,g?lfIU J ' fu 5 . I ,I , . I I I VI , 'ffg ' I . if! . If I f I I 1 . ' Y I -. . 5- : ' , 1 ,J A . I , ,I I 1 'IKKI I ' I Q .Ti v I . - h 1 I 1 I 1 I 1 ' I 1 , I ., I 1 Q3 ' - ' I 1 .1 ' I 1 I , I MI , 1 I I . I 1 I 1 A . . I I -I f . I I 1 1 I 1 I I .F I I I 1' I 4 I 1 I 1 I 1 I 4 I 1 I 4 I I I L- vvvvvvvvvvv ovvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvv vvvv vvvvvvs I I VQQQQQQQQQ4444Q4444444QAQLLQQLQQQQQQAAQQQAQQT 1 1 1 , Y ' I 1 1 I I I I I I I ' 955 1 I 1 I ' I I r.. ' 3.41 4 I I - I I I I I I I I I I I 1I1PFU I' Q Y I I I I 1 VI' I , I I I I I I , , ' ' I I I I 1. ,. f , I 1 I I I ' - . - ' '- I I. l 1 I I ' ' . . - : v t .1 I I '. -' 1 , - ' 1 :-, I ' ' -T L 5 I ' ' 7 - I 1 I ' 1 I ' I I I . 1 - I 1 I 4 I 4 I 1 I I 1 I . I g I : ' 'F J ' 2 I 1' I I 1 d I . I I , I I 1 X I f I F I 1 I 1 1 1 1 - I. I . Q, I L I 'A' I I I , I 7 ' I f I I I . I .fi , 3. 37 yA A: 1- f .V All I ' I , . I - I ' 'f v0f' 51-1 fx: .N 1 I ' I ' 1, I 1 Af 'f' L 1 I ' - I I I 1 1 f. I ' I .?'p' I - . ' '- I I , 2 ' , F. ' T : , I I ' 1 ' rl M -- I I I ' : 1 I I A. : :: - I I f, ., I I I I I 4 I I I I ------------------------------------------- l L- -C21 3 ,VA at 1,....Q -35: X235 v QLAQ -QQAA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 415 -vf S T' F9191 -:Q 44 o' qgggggggnggggqg 11 as Q 'T r n I n n 0 v v v s r L- ., .L R- an. ,fl l' -fx pin 'fx -9' 9 X? ' Azk K j I z '5' t' LM :.- z X I 3 . if 1 -,X 'v is lv- C5 1 x v ' 'fi uw X 5.4--A----Q--- E 44oagggggangnngaagg,--Asass--A, 1 f 1 I 1 I 1 I 1 I I l I I8 gg '17' in 4 :UI :lr f' 1,94 ,1 ,iv- L- I 1 1 I 1 I 1 I 1 I 1 . , I 1 , I 1 - I 1 - ... f . I 1 , Q 1 , 1 11 I 1 , I 1 I 1 ' I 1 I I 1 V-, I 1 I 1 I 1 - I 1 I 1 I , -A , I 1 1 . I 1 2 - I 1 .I .Q N I 1 'Y I 1 , vx- I I 1 ' I . 1 1 i ' I 4 . g . 4 KA. - I T 1,14 1 1 xr- V. ' I - L 1 V 1 1 .--1 , s : , , gain- ft' auf' 1 . . X: 1 1 1 1 .Iv I,5'i1i:' n I 1 I 5 I? Afmxzwf. I I 1 ' -iff 5' A. A I 1 ., . I t . , . , 1 1 1 . . I I 1 Q -Q . 1 I 1 I' I 1 I- . I A W I f I I , -.axe .m I I , I lon' 'Q'I I ..... .. , 1 2 , A ,, I 1 ' 'V' 1 Y I 1 A r --.Av , '11 , ' 2,. , I x , If' . ' ' I I .1 v', 1 1 iii . . , : 1 X f I. I '1 I 1 -' I 1 I 1 ' I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I -'::'--M , -----v---::::::::::s::::::::::::-d---i Y im Q7 v' 416 7 'pi gt Lt iav .K Ll an Q 04 - 44 gni- A 444 q44s4 ---- ini-4- 16' m'ne'Sf? f,.,..v 5 3.15- -V' 1352 L- an- ' - A f - -' ' 1 - I I I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 1 I 1 I 1 ' ' I 1 - I 1 W .Q ' I 1 0 -, 1 ' ,... 1 p if ' 1 1 -N ik I 1 1 .Q -' ' I 1 Wx' -v X , 1 1 -X -v Z - I 1 - A 1 I I X . U. y X Z I I 1 4 1 , ' A ' ' I 1 , '51 RN f 'I , g 1 11, K., '49 I' Ri 3 1 ' 1 I 1 I 1 I 1 - V I ' 1 I 1 I . U I 1 ,K I a ' ' I , 1 -Q I I 1 '9 1 Y- I 1 I J . I 1 I 1 I 1 A f ' I 1 ' A A ,Q X ' p 1 A h I 1 1' 4- I 1 f' 1 1 . I 1 Q I 1 ' I 1 Y ' I I 1 1 , 1 1 . - - -T ' A I g ' 9 , , ' I V I Q ,- . U ' Z ' , . 8 AA fi N A W. ' 1 .ig 1 --, -257, , 1 .1 I 1 ,. 1 . . ' I 1 D I I 1 f A I I , - A in 1 ' , 1 ' ' A lg p 1 'gfify . , . . I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 'YX 1 1 . t vvv-v'-vv,,,- l 1 -vvvvvvvv v'v X 0 iqga-qA4-n-Q-444---4.g-aq-AAQA-44g4nq-qn4qAa--44? gofa 011 lakh 'AQ 991 -QR gf 7-v I I I I I I I I I I I 4 , 0 I 4 . ' f 2 I I I I I 4 I '1.' - ' V 4 I I 4 , ' I I . . I 4 f ' I 4 '.- . ' I I 'I' I I I I I I 1 Nd , 3 4 , I I ' I I ' . I I I I ' I I I . . .: '- . I I I I I I r I 4 4 ' I I 'I , , I 4 I I 4 1+ Six' W , V, H I 4 ' . 3 ' -' I 4 '4 V -'- ' I 4 . 'I p I J I I gi. I 1 .--,f.,:: , 4 ' ,- PZ A I I 4 I X 4 I , . - 5 .3 4 - -A twirl I , 4 I I 4' ,,. I 1 7' I 4 !-A. Z.. b 4 5 . f I I Q Lv: 4 nl' '::'!. b I I I I I I I I : J- . : wk fi. : I in I ' I I 'T I -.4v 5. . I I A, ' ' I I ' ' I I I I I . 'ik . I ' ' I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I HT Tiiii Ci11T1CTTYT1fTTTTT2f71iTTT171TYf Q44 4 4-4- 4444.---q4444 aqg 44 49-44 -44-4441 L 'ai 9 'ah T '3' 'X x HH- we 4-3-EQ S' Q--rr 'I Z' x L- -1 6 I L Q L Q9 i L r 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I ' 1 I 1 1 S I 1 I - I 1 I 1 ' I 1 . I 1 I 1 - ' I 1 . - . I 1 I 1 . I 1 ' I 5, I 1 ' I , 1 I I 1 . I 1 I ix I I 1 ' Il' '. - ' , . I . 1 I 11 lg, , ' dp, ri I I . 1 K Vffxl- -X,rI I V 1 1 ' ' . 1 . I I 1 I . ' ' I I I 1 I 1 I 1 ' ' I 1 I - 1 ' f 1 I 1 ' I 1 ' ' I 1 I J , . .1 I ' ' 'V , 1 If I ' f ' ' I 1 V 'Q I ' I , 1124 I I 1 6 ' . , I ' 1 , ll 1 I 1. I ,fig ' -, ' - 5,1 ' I 1 ' I 1 - I 1 I - 1 , I 1 , I 1 'I I 1 ' 3 1 I I 1 - ' , 4 I , 1 1 I , Q . V J ' . , 3 4 :ff :- 1 .' , I , I t x I I I B U I I , ' L ' - . - 1 , , .1 I 1 X ' I . I ' A 'V I 1 ' 1, f V V ' ' ' I 1 1 'K I 1 ' 1 11 I 1 I 1 ' I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I T? Titit bitYfiftTf?TTTiT1TitT11TifTTTiTT11TT l l v A , , .,.yv '1 ,. RE gn if f . 'I f 'L 5 1 .f 2, 5. n 4 K. 1. 1 1 . X .A Y' XE' It at Jani'-duly 1?x1 xdi6 mx QP'-b 52-K?-A34 Il rg--Ag--A----- '44-seeggs-A----A I I I I I . I I . 4 j, I an I I N 1 'T f' -r 4 If ., , 4 -T' I S? 4 4 . '- ' 'X Q 1- b. . 1 - fl I A , A. I I ' ' I ' X. 1 I , 1 Q b If .6 'Q ' 6 1 6 f'Q 4 -- 1 ' ' I . . M I.. I 5' '- : f' . I I U I , ' 'Q ': fe I I - A -I .X 4 5 i . I ' fab, I 4 X , V. 1 I .,7 'HQ , I , 4 . .A ,,, 2 . I Q ,H 1 -'YO A. 1 q h ' .3 Q ,D ni? I - . ' v , I N q Xi . . 1 ,YI Aa' f 1 : 1 f .M ljflr' 1-' . I I 1 , U I 3 ' , ' , I ' ' 3 ' , ' Q I I I I I I I I I L.---------------------------------------, g at 5 1c.,e.:cs Fm V924 3 al' b1gAe.!.S fam pq .1 JF-T '7 Q15 fu as :Oi 'QP wfiffwb Lv 2 6 4.-4--..4----A-A-I.-nqgg9Qggee.engQe,ae2-ieeags' Q r 7 .' --- , 1 I 1 I - 1 I 1 I A 1 ' I 1 I ' 1 I ' 4 0 ll I I 1 I ' 1 A I 1 5 5' I I 1 Q ' 3 I I , 1 A, G- R I , ,A I ' E 51 'f' 1:2 X ' E . I ' N J' '7 I 1 1 -, , ? I ff' 'Y' ' I I .' H kr- --- I as f . 11 I 1 I ' 1 I 1 A - ' I A 1 ' ' ' I 1 I 1 I 1 I . 1 I 4 I 1 I L' I ' I I ' I I I 1 I I I I I ,- 1 I-I - I I Q I g V 1 ..., I -fn , I 1 I ' 'vu Q I I . I xi ev- I 4. I 4' I I Q I I X I , 1 ,-- I I A 4 ' V ' I 4 I I . 1 W ' . V' I .- I I , - I I I 1 ,, 4 I 1 ,Q gb ' V' .Af I I 1 . --I 19: 1 , I-- 1 I aff I 'I 4 4 i . ' I I 1 ' I I , , at In I . 1 . N I 1 ' I I 1 9 . I I , , I, . ' I 1 , I . . I 1 ' ' I T I I I I . . I I I I I I I I I I I ' 1 I -. ' I I 1 I ' ,,,,.,--.,-----..- I ' xf M M W 3' 1? W wiv? ji ' 'E 0+ , 1- 3 43 'ff Rmb A XJ QA 5., fix N 'Uf Map. if ,fu HL Q' T x 3.1 mf f ' 9 5 . 5' X K Z' fix 1 U f ' :J N f' IN fw fb H , ' 5 B f f Sm f sf 5 . H 'r'- fi 21 Ci. ig-,ax ,Q :ser 'T' L0-57 III fgcl f, WNW L- -1 'Y vn.-A4-ngaggnaneanu-qngqgqn-AAAAAQ nggnqnnnn A Q? 1 ' I f I I -- ' f ' 1 I ' 1 9 If W if , 'P I . 1 ff ' I I 1 I 1 I 1 1 . I , 1 ' , .-. Q 0 : .I 1 :. I -if 1 I 1 v Q I ' 1 ' ' I 1 'I JK I ' 1 ,,, I I I I 1 1 I A 1 .1 . . I 1 : 5 'S I 1 I , 'cu 1 , ' 1 Q N 1- wg '. fb I Q , 1 5' .1 1 -3 .' I 1 5 Q-,I T' Q. I , 1 1 ,. I . 1 . I ,I yi I, 1 Y I , 4 - -1 I1 1 I 1 1 I 1 V I 1 I V 1 ri I . . , , ., 3 4 1' 9 4 Q g 1 1 ,' 'Q' I 1 ' '- l I ' . I' ,I I I A g t ,Z 1 I .,k. 1 I -1 1 I A t In , ,. 1 , ' 4 1, ' 4. I , f 1 J 1 1 ' : I 1 1 ' I dv 1 A I 'f' g 4 . g 1 I 3 1 I 1 I I -, 1, fr 1.1.17 , - 11: . , C 1 ' , : 1 . .f 1 , 1 . 6 N f ,' I F 1 - ,. . I , , V I T 4 I .7. 1 , A. . 1 I ' I . I I 1 I 1 I 1 I 1 I I 1 I I I iiiiibiiiiiiiiijiiiiilijfiiiiiiiiiiiiiiiii l ,M , g I ' A . -I b .-.gy v .--- - 'Q w 'v P J E A A ' ' -L' 3: :fix V rx 31-f i QW Z . H .5 K ,- ' 1 - . v u . , , 1 TTL. Q53 '4 f' Af'f' MQ Wg aaa 5 x Q ' W--J f 1 5 g,'vM' ,, gyg.: - -,HW, ,gh ,, 'L , '- Kf ' . ,' ' -. 'C'- - ' . t' '5' . ' . y . k 1- V N 1, . 4 , ' - B C Q -, 5 - :gf X b , K: ' bj , . . - Q ,f A A f al gf 1 . -1: ! ' 4 , f V Q . I , - w ' '13 5 1-L . -, - V 1 ' K-' , ' 1 ' -' A .Q 1.4 A 1 I X .I . N , ' ' ' A- ., z ' ew,-, 3 , ' 1 .-f 5 . h ,f , ' :V 1 I r ' i 5 ' I -- JW ' 1 4 .V t . B4 1 5 L -. nnl, ,.- . 'wx-,vm ' , Mm m '-.NA A A A. --mm if ,,-. v. . .' ' , -, ' 1: '73, , b ., v I : ' ' t ' 3c1,'1gkx'e: ' 4 '- - 1 'Q' . 735' V , , ,fp jk -' - 4 X Q: is x 1 7 4 Tig Z n . ' - 4. Q ' ' ' 5 g 'H',g1.- if Kkh .- x - l I V fa 5: 5'f'-5-3,1 3 'f f':h, A: X . -x ' T -.1 'i 57 ' V v Q' .,, ' - Hn' --f - ,- . . ' f -fr?-. 14:2 x '-.. . Q H ., 1 -fl. 5,45 f-1... '-.' , l 08411:-7,3-'b . if 'f -1 z.-KAW - , fjf,v,y, ,i - W --:gf 7 1 A' - . .- ' . , , , f , - 14 'A 'Jw , 5 'nlvz-...H , - '-a,-,xmfl I ' ' ,H -' ' h ' 5 '71- i ,, X ., Ziff? Y J V k 'N .'rg,1,?.vJA h V . ,, i N4 D -.vu I b if xi- xl 1 I 1 1 ' ,v , . , . r 1 W -g , - I2 . ' , Z V I , ,., , .L L- ap' an hfq, J vvsvvvvovvv 'EU vvtvvvtttvvvvr ,199 ...FV ' u vvvo L 44409944417 f54,feu44' lc i Lkxb 'Y' I I 1 .4 'G' QQ IX'- 8 Gi I .1- IIQA 1.A I oanaqggggqggggQAQAQQLQQQQQQAQQQQQQQAAQQQQQAQ? I I I I I I I I I I I I 1 .., .. ., . . ' I 4 - ., , ,. I 4 I I I I I I I I f I I v 7 -'4f '1' I I ' L I I I I I , A , V I 4 ' I7 I I V' I I . , , '- 9, 4, I 'I ' .,. ' - I I L - '32 I I , 1 I I I Y .. . I I q xsx , ly' ', lu I I , ,,-- I I W .4 i I I 14 '- 'I j EI. , -an 6- ' C 3 G' Ar' 7 1 ,I A ' 2 I I H? -, D 5' -1 4 , I , I IP ,Ml K X I 4 , , : I ' I i F TW!-4 ' 4 ' I I ,. I -'Ima I ' 5 ,I I I 1 J Q g. G I I -J A -1: 4 I I -' X 'sf x I I X , ' I , , - 1 I A , I ,W I I A I 4 , I I I 4 af .P -w , -2 9 I I --F -' I 4 Q ' 'JI I 4 ,nj I I . , I I W ,. , I I . -I I I 4' I I I H fflx, ' Ah' 1 A 'Y 'I' I 1 I yy Wcfwff! : I , . - I I . . ' ' I I I . In . t . t V ,I , I I V . ' . -' ' . ' I 4 J I I ' I I I I 4 I I I LTit11617C613CTYYT1Yfff1CfY1TfYTTifYi1YYC3314 ,N , f Ns 1 -Y J .H :fn 'xg' 10 ' , 441 H s ni .A .Qdpf dn 'er , .2 7 ,. ,v-1 HI Q, 1 Jv A x up M v xbtl' B 9 15 ,, A gway O f WY B. rv N 'Y 1 su. Dv ' 4 41 4 4 i J 'X 5 R , V '- 3-L vw A . J ,, , I' if R , r r X N UF' if ,KY 8 . ,, Q .s v Y r i, . , : A .S 4 Q fi I1 15. A 1 I X N H14 - ' ' -,.1- . Q 1- 3 if ., x ,J . ,rf n ' ' 'T . 1 1 ' . ',,'A. . x- ' , 'f - -: - .' .Y ,. --,.. , 1 2, , , , -S ,. .,g P51 K . E, ' -- ,xg .' x ' - '-'x,:- It ni.: gl 334- ,f. gss Q., N ,J I X - - '-'-. .. -' '1 - 1' Aff. - , 'jx' .nl ' '- Q 4' 'xg ff ' ,Q 3. ,., V .Y Q - V ..k A ' -' .. I M . l f 1 ' - . wa- - 'li' 55, 5 W 4 1, f . , fu . A IRL. ' 3' ' ' A 5' 15.-'g-1. V J fi . 1 ' 'A , ,. '-. -15 3 Q, 3 .- ' , L 'P we .fr 4 , :,, :Y N ' -' J .-: - '-!'g.- If ,1 L- J- R H ' .ii ' , N' 5 fl A 1 .- V f- 5 i 5 ' ' ' 'rffl-. . 2' si? 5 Y' 1 V 1 gs 'N' ' - 1 ,i 'fr AS, 4- ' V V 5 2 ' Q-73: w -1. ,ig Q-I' - ' 5, ' xg 1a4, ' 1' x ' , J J- y 1, TM , - gg ,f X 12 r- I. ' , 1 , gg' , I 5- 1 ,W 7- 1, 12, g. fi' 'i, t V, rj ,P jf K . f'5. . . , A- : 5 .1 M,,.f,- ' ' 'Q . Lg FX ' 1- .sl . ' -V . .1r?': .. A F , . 9-1 'Z' ' VI MJ - 1 xy. ' ,'-31214 ' .j1:..,f W A 'TE 4 . f 3 JV K x ff . 2 . v I4 -,Y f ,I T Mir.--yawn :V 4 N V TA? A l ri 4 V1-. J '. 'Q FF' A' Y , . Ai-. :x I ' yy RQ Q--'5 'A ' ai ' 1 .1 . RX X ' .qu 1, 'K A 41 ,J J I ,L LA 451 '--,-gh! 1 P KQ K .5221 5 -1 I 1 ' ' f, ,f . N , x. -'x1 .u-N' , - gy GV, . :N - 1 -. ...Af fuk' 1, ,av 5 .Q -x .L , by ,V Q 1,7 ww.. X ,xr x in , 439' 1 ' . H V -mn, - - af :H X 54' YY if Vis., 2 . , .Ag ', ., -1 .1 .4 ,Yr ,- iii 'Q V A ,3 . .M ,Q . -'Nf .. : 'L , 'n F -5 .- AA .r ' .' -. ' ' K .' I ,:r',i'fgf':' a '2 Q gy ' r 3 2.1 .. ,,. ,, fn -, f - if ,E .1 , 3 A v .6 , L A M' Q 1 I 'Q' ' ' ' C .- 'f1Ff l 'M 2 5' 'z 1: -. ,. Pf' ,f' 59191 f. ,. rf J 1. IA ,, r , I fir ef gt 5- -- .. 1 'ff' 4. I :XL V 1 'i P? ,ff . , 1 ' .X I. --, x 1 , ' 2 gf,-.av Q, ' 334- ,t j -V , 3 3 5 , . '-14 ' -ff. ' ' lk rp. -. - my gf Mg. A ..,. .- .4 2 .. V , v vp . 'T ' L' V my . . ' 1-,tn ,l 1 L yi . .f gf ' H . .- . , .E If ...., . 24' .ff 5' S913- f ,ff 'J' A Nfl' . ,, gi ' f w '. ,, f , 1 :EV 'J ,Q 4 21 V .V yr 4 .V 3, I, E . . . sf 4. gf' 5 ' A' ',' n' '! . 'I 53, ' '. f . fr ,ge 3' L J 11 ' , 5 ff b- ,- r- N . !'f X A ' 5 . ' 5: :W l . f if . fs 3' if Rf .- , . I 5 l fi 1 4 ! .. -. . 1- -:N , -- -'11 a. ' . .Z nf ' -,. I . Y A: ,r , .ak 1 1 1 1 1 vgggggg-AQQAQAAAQAAQAQQ-443.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 av I,-5 4414444 kip? I uv Nhvf .F vpn 'ms J. 4 .ml e 5' U 4 f 'R 1 F 2 Q04 A9 4:44 ,1 f O. '7 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I L- .., 1 1 . 1 ' 5 I I I ' . .. 1 1 ' A 1 1 2 I Z. IA t ' M . .45 -Fixx 4. , : ll X 1 :Lkv , 1 XX I , 'fn ga - : I , ,,,., 1 , , M7 Tr 1 1 1 f , I V V ,u I 1 ' 11 1. :rj-r L., , 1 .I 5 :V T 1 ' 1 ., ' gy 5. I 1 11 v Ml? fag A 516 3 1 I Q ,, , x Jie. , A , . b 2 H ' 5 1 A ' ' 1 4 ' t , .. 5 1 ' I I ' I : , ,f . : 1 . I 1 . I 1 1 f, I 1 1 1 'L I 1 , X I 1 I I ' f I I f 1 , ' l 1 ! 1 3 ' 1 I I '-1 . 1 1 ,1 1 1 I 11 . Q Fl, ri 1 4 , N -1 -Q 4, Q- '1 , I .,gy...,g . Q 1 A .fs 1 - 'l S Q 'S-f U7 I 1 .1 ,, L ' ' - 'Li -4 ff- 2 - I 1 . A ' .. 5 91- 112.5 -Y ..- - 1 l i. I .K . A ,s ,, N W kv -,gn . .Z . I , -1- - u ' :. ' 1 f ' A lx 6' 2 1 ' .4 - 0.-f -Q X , ff. ' 1 -' -1 , - U H- .' I -,Y fl V A W h h I . :A : ' N, .H ' ...A ' 1 fwf.5f::i-.r--2 1 1 I 1 I 1 I Ttttbttiiiiitft2211Yijiiifvitiiifiiiiiiiitt l I I I I I I I I I I I rnaqggagggagagannqaaqgaQQQQ I I I I I I I I I I I I I I I I I I al r I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I L- -I Q5 I I I I I I I I I I I I I I I I I ' I I I I 1 I I Q I I I I I ' I I H W I I I I I I 'fri I I ' I 4 , I I I I I I . D I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ' II I I I I I , - .... --------------- .... - ............ ,-,-,, I 544-4 1 ----,--- 444444344 4-43-44- 4045--na -44AQg,-7 1 1 1 I 1 I : QVQYX : 1 I' C 1 1 A I I 1 1 1 . 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 I 1 1 1 I 1 I 1 1 1 I 1 1 1 I 1 ' - - 1- I 1 I 1 -. I 1 I 1 , I 1 f I 1 I 1 ' I 1 I 1 f - I 1 I 1 1 I 1 , I 1 ' ' I 1 I 1 I 1 I 1 In I 1 J: I 1 ,Q .. 1 1 ' I 1 4 I 1 f ' I 1 Y I 1 , I 1 ' I 1 I 1 l I 1 A I 1 I 1 , 1 I 1 'A . I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 ,. I L-v E 'K I --,vvv v , vvv,-'vvv'-- , vvvvvtgvcvvvv D vvvv'-'vi I 1 QQQQQQQLQ433444444AQQQLLQLLQQLQQQQQAAQQQ4344? I I , I 1 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I Lv vvv vvv v 3 i' 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 ' ' I 1 I 1 Vizr W K I 1 I 1' Q1 1 Ai I I 1 I il ' 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 W I 1 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I , 1 f ff- --- V -- - 5 1 I 1 I - .... ..----- --- - -----..- ------------- I. ff 4 -. . 4-4 . 4- , v up-a 43, M X A N 3-49 'S-A J. A1633 I Sl' 4 JS x V. +1 1 r 'N 41. l 4, 1 4 Q 5' k 'J -54 V , x ' 5 Q.- k Q W . 'I P J W ,, , .5 .V - n , 'HQ A4 I . 'Q , , .: A VV V l - A ,a,-- I ,H . .f.,- V- '. , .pr I 4 he -C' ,,.,, ' -4 , . V W '-. V. 4 'f 5 . - - -.. V ... -'- V.- .. VE. JV. - gi F' ,f? 1' , .'141.' ' L 'X' '-1 : g. V ' ' V ' ' '3 ' V P -JF' Nl 1... , ,fl -2 ' if . gi ,,2 J A , 1- J. , ., V., X -V . 5- , , -.g. - . 5-. ,- f V .. ,-7' ' A ,.-1-' ' ' ' - ' H - , , sf ., .-A pf ' '.'.- 1- VP -' ,.- , 1 'ff' .-,. '- , ,Vf f ' ., .1 -1.-QQ V .7 - f -, f - -'T' 'Z 'L V 4- .- ' LY 1 - X' . -fp., V .- ,f 4 . ' y .' M -,T Vin .R 5. - 'E VV 1. , . A' r A 'A' ., '41, A' if-' x-5' -A ' . V-T . .h V V ' Y- 7. lQ...l- K'-' - Y V' A A ' K : : TQ: -W A : k':., 'N af' !- ' ' .' ' - . , -if -V J Li' H .7-1-.:!Pn ' ' f -, 'Y - - V n:i'7l2f. ' V- 'ftfsis-. - 'V ' I , 3 f' ,nz - -' j .51 ., ,. 1,1 .V - 'Q fi' V y? K 'ff-if 'E uf, V - - ' .ff - -v ' '-. . L -'eg-, .- 3 , V 5 JI. .. y , V X -g 2,-Q , -. , ..Lj5' fl' f ,W ,ik ' , Jeni- . , 5:5 -5,1 fp QY ' ff. I, Vt ! V -f-22 ' ,- R V T'-Q . 4 3151- ' 1 5' 1 H V, . 5 -' ,. V V l G, 4,1 f -2 ' ' . , I .:' Y. .4 .- V- 3. --.4 5. . N A V , Q V V ,VG . 3 l. K ' I' .VI -1 -ff I - ' . Visas- P -: N .- . 'Z-- 9 3 -- I 2 - 1 '91, 'I :ff '. Q I 's . V ' V..- ' x ., V ' -y V - ,L V' . V .4 1. . ,. , J.: - I . 5 - , 1. 5 ' . f 54. ' ' V 4 M' Qi ,Rf ' .fi ' 2 . f .if ' . Z? -, W' , V' 4. . ' ' ' j..,f ' Qi ' 1 1 ' 1 V - .V K ul, ,. 'lv' . -. f ' -- H f '. v.. -' f 9' --1 :- ' 4, V .VV ' '45 ,l '. 5 I 59. -vi. il fx 3' fl f . 1 I Lk' . -7 . 1? ,j f at 'Z-1- . 3 'R 1' ' !- Nm- fi .- 'fg -' J T Q- 'iw , H V 5 ? . 'V ST' V A f 4'1.- f . ' -1: ,V A - , Q- . -.,-- V ,J Q . ' ' Vr , Q , -- ' A - Di, -'if , - .A , f. VM .A N em 5. A . . -, 1 35 ' :VY . ' ,y,. f' A , ' '.'. , V ag. .rx , - 7 V '15 'TV ' - ff' I ' --V 2 J- If -V1 , P. , - '. r 'C ' ' r ' I ' Ii . F' E, . , 'fi ' ' T. V' 1 ' . -' ' . .6 'I Ph, V K -' l :-' 'V ,- 1-3 I . g a i ' K Af M 5 J: ', - ' I 1? V .u . V. - V 5 f YA. .V-I , l .3 ' V -,. ' ' -, ,il .- K. 1, ,V 1 r, 2 . - ' . X Nm h in .V N, 2 V' L K- V ' . '5- , ' '-' x .52-.' V -7 . - , 4. ., X . 1 ' . fs. .1 S A V ' 4.4, '71 ' 4 'ri ' . f 'V 4 , 1 --x ,, . VV . V . . V LL5' ' .- 'VV sf F V' 'A V. W ' --- -P' V.-, 551- ' . - ' - , ' , V . 'Q . Vi, 1 Q V . 2 ' 21 - - ' an - +2 fa. --- V' A 'J f ' L V .Vw ' ., .V N '- V - , . 'V ' ' -, fix- -V ' -V .PQ 4' - ., - i s 'fx' 1' -V .r , , 'x - 'I fa .V , .I ., L VV. ., c wg. ., 1 ' - . 1 V,-' ' 1 '-5 V ' Q h f1 - 1 1, ' 'f 4 ., .,, ' V . ,A '-.1', . -V . ' Q, V, - ' W X AV -. ' , , 1.-v - - ., V 1 4 ..'- V !, J. . ' V -1: ,hh .- I .+V --. V 'L . -V 0 ' 1 , ,wr 5 Vg .AJ ' 'Ss LI :ig U5 I I I I I I I : : I I I I I I ' : rAA-A4D4A-4414444Qnanna-QALQQQQQQQAQQQQQA-AA I I I I I I I I I I I I I I I Q I 2 6' j I I I I I I , if I I 'J I I X I I I I I I ' I 4 , . .... I 4 ............... I Q F . ...... ' 1 Q I ' 'fi Is, ' ........,..... , , ' I I '9' . I I . 4- I 4 f - . I I - Jn I I I I I I . I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I U Q- I . I I 1' p , I I I I I I -, I I I I I I I. I I I I I I I Q I I I eg , III I I I ' A I I I ' I I . I Q I I -. I I I ' I I QI ' I I ' 42 I I 'I , 2 I - I I I 5 I I I I L v vvvv vw-rg v vvvvvvvv-vvvvvvvvvq,,,, .,A as 47' J vala ggi 31 aff A E QI Lv 2 4? 44-4Ag------..4Q-4.44444-ggggqngggaal--4-A- f I I 1 I , I s , I 1 kv- ' I 1 Q I 1 . ' - I 1 +1 , , 4 . 1 I' Q 'X I 1 I 1 I - 1 I - 1 I 1 I I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 , I I : ,-vff I 1 I 1 X. I 1 I 1 ' I A 1 I 1 I 1 Y ,A .,,,.,. ............................ . . I ' ' ......................,...... 1 I I 1 ..................,I.... 1. . I ' I I ' I f'A iIIII ............. . ..... . I' I I 1 I - f.. ..... . .......... - j ' I ' ' ...................I.. I I I 1 ' ' ,......... ..... .. I I I ' I I ...........,....,...... . . ' I I ' V ' ............ ............. ,---- ' I I 1 ' I ' 1 I I ' .... ................,..... .,.., I I 4 .......... . ..... I A I I 1 .... ,...., . ..,....--, - I 1 ,,.,............. .. - - I I 1 ,,.,.,,.... . .,..... ....,.... I - I 1 .... . .,.... ...., , I 1 .. . I , , .,.. ..,... ,,,...... . I I 1 I 1 I 1 ' I 1 I 1 I 1 I 1 f '-- 1 ' I , X I , I I . 1 4 I 1 1 ' I 1 I' I 1 H. , , I 1 I 1 I 1 I 1 I T I 1 - I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I ' ,, ,,------------ l .L --AA---A------4AA4- -A-A-AA? FAQQQD9-A-A-- 'fi' I I I ' . I s I 1 14' I '59, . I I I I I I I . I I . I -O J... 35 ai-:'Q1X-Av Ogg! oC.:.eX'. L- , I I I I I I I f' I I I I I I I I 0' I I I . I I . I I . N .1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 ' I I ' X-1 ,, A I I ' I I I I I I I I I I ' ' B .I I I I ' G H? I I V I I ' I I I I I I I I I I I I I I I I I I I -A J .. , K I I , ' .,., mn , -1 MI I I - ' 1, -- .Nf.',N--I If 'f p, I I I , vw ff ' A- ' Q 13:!7-15 . . I ' 1 ' ' I I ' I 4 , I I I I I I I I I I I ' I I I I I I I I l I I , I I I I 'N ,, I I 'N I I ' K I I I I ,,- I. ' vvvvvwvwtC7 Tvv'vvvt FQAAQLQQQQAQQ4QQ434130QQQLLQQLQQQQQQQQQQQQQW I 1 I I I I I I I I I I I I I I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I I I I I I I I I I I 1 I I I 1 1 I I I 1 I 1 I 1 1 I 1 I I I : I 1- -I G - I 1 I 1 I 1 I I 4 ' I 1 I 1 I 1 I 1 - I ' ' I ' I 1 I I 4 ' I 1 I I ' I 4 I I I I 1 ' I 1 A I 1 I 1 I I I I 1 1 ' I I 1 I 1 - ' V I 4 -- I I ' I 1 I I , ' I 1 I ' I 1 I 1 I ' I 1 I ' I I I J vw vvvvvvvvv ovcvvvvvvvrvvvctvvtvivvvvttvvvvvv ' FQQQAAQ 1 4 L- -4- 4? AQQAQQQAQAAQA-gqg v L OS vqgganngaganggga-qaagganngggaqgena-seoabnl anus K' ,li 56' 'EI er' QWEIYING I I 'cIf9 'a'9 3 a I 1 Gr 1 ' -in 4 si'-gf Hg 5' 'WWW 5' W is it 1 Qgsgj' LPQW1 is salmon Club I I I I I I I- - Q I 5 , 1 1 I- -- I . .f - 5 ' ' , A I ', I ...,, 5 ' I ' 5 ' I x, I I I I I ' I . I in I H 5 ' V ' 5 I V . I I I . . I I ' . I I , -0 5 - I X- I ' I I . . 5 I I I I , I I 4 I ' I ' I I I I I ' I ' I I ' . , I, , I , 5 1 . -' 'ff - I ' I f . . 'R ' A 'JH 3 5 . S- 1 I , Q' , ' - ,g , ? ' 9 9 f v gsz-, N ,A I . 1 . I 5 5 -, I I . 5 ' I . ' in I D A I f I Ei ' - I I c I I X I, I' - 5 ' , I 1 - 5 ff- I ' I I I I T , I - I - I - I I : Y I . I- 'f. I I 9 V' ' , I I 4 I , , , ' I - I vhs. ' I' 'I , I I at I I . N, ' ' . - ' I IW filly I , ,-ef A If'-T ' , hm - . f gf-Mm . 5 I W- M.. .. , gm 'I,- F. 4.1 33 254 . : 5 - .:qL.fii.2, ,M ' f N' u, fl ,f 5 4 Q1 5 Q I 5 -- I . U I :--..... I I f . I 5 1- I ' ' A ' I A ' , 1 , : . . ' Y . . , ' I V . . I . , I I , - + I l , . ' I , , 5 I t I . I . , I . in I ix. U' I I I 1 I l I I v vvvv vvvvsoovvvvvvvvvtvvvtvvvvvvtvvvwvvwurvv l 111 LI ai -'Viv' 93 4 I 4----, vvvvvvv-,'-'v vv vvv Vtvvvvv - 77wvv l 'sg in T' 4- ---nun ' A4g-----Q . 444443343--L Q ' an -Q--QA 4 4 I I I I I I ' : I 7 4 - I 4 4 I 4 Q 4 4 4' I 4 , , I 4 , 4f'1.,.4, LA Q' I 4 .W --- 4 4 'A 'K I 4 A . I 4 - F I 4 . ....., ............ . , I 4 I I ,... ......... ' 'W 4 ' . .,,......, , . 4 .. .... I 4 T , Q I 4 - f ' -I I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 , I 4 ' I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 4 I 4 Q I 4 ' I 4 ' ' ' I 4 ' A , I ' . I 4 4 ' - V - I' I 4 ' . ' I 4 . I 4 I . I ' I , If I I ' I 1 V - : . I 4 . ' ' l - V : I I . A l. '3 ' 7 I . - , ,- 4 4 ' I 4 I 4 I f I I I I innqg-- - A llll llnlllljj Q 11 d 49' .J ' 4Wf I 9 Giris' qlhkw E5 I I 5'--v-- -------vv----,,, v- vvvv-,,,, ' l v-v,, +' I 9 0 Agggggg Q- . 1 Q LQQQQ 1 f 1 I 1 , 1 1 I' I 1 I 1 I 1 : I 1 4' 1 ' I I I, :L'n w 1 'I , '12-1 - : 1 ' -.-.4-.. ' ' , l -D . A M , 1 I 1 I 1 I 1 1' I 1 . 1 ' 4 I 1 I I 1 I I 1 , I 1 ' ' I 1 I I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 ' I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I Q 1 I . I 5 .4 1' , ' ' V2.4 , ,, -- 1- 1 J' ' ' I Q -I ,, , 4 I 1 1 I 1 A I Q I 1 I 1 ' I 1 I 1 I 1 I 1 I I I 4 1 I l 1 I L- f hw C, ienme. C-ENXUEJ ---- ------------------------------------ -.L J l Sn I I I I I I I I I I I I I 79 tn- ffaa-P ex QILSQ' wO!i1tNQ11 Ll I I I I I I I I I I I I I L.-- , vvvvvv vw-rv vw, vvwvvvvvvv-' 7'vvv vv,v suv, 2 L. ' A-.4-QQQQAQALA I l 44.QQ4q-A-L-----n ' - ,I I I ' . g I 1 5' ' . , I I I , 'p Y I , Q. -.4-All f:. : I ,J -3 , Q - , 1 ' -If ' ' 1 I , , , I :S A I I I I lk'-I I 4 ---, ...... A , : ..I.I .I.. . 1731113 - .I.. ...I , ,, 4. D 1 I . .,,I ,.33g:31g1QL1:g3iggg 'I'piiii' 5 1 ' I I 0 ' 0 I v I ,T l -., 1' 1 I - Y I . r 9 I I I . I ' . g , I 1 I 7 4 I I 1 I - 1 I 4 I 4 I 4 1 I I Q I Q v 4 I I ' I : + ' .i I f Q: f g I , I --4 , ' r 4 , 1 t Q , ' . A - A u f I - I , .I - ' I ...L f ----- -4 -- ------ ------ - -- -- --- -RR v- ar. 1' if f 93 N vulwreg JL IS 'f'KU'f'-'QA f v Qk AQ4Q44gQ4gqg4Q4.snAa4Q4QQLQLQALQQQAQQQQAQ-A44? I I I I I I I 40 X B I .. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Y ,Www 1' H I I I I JM- 5 ,Q V , A I 9 I I I ' I I V I . ' g 5 . . . g . ' I ' I . A- - I v , ' I ,k. ..v. . . f ' - , I I I I I I I I U I I I I I I I ' I 33' l .AL FAQ 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 l 1 4444g4-ang 2' +32 ai 'Y n v n v s D o 9 n s u v I7 Q WQQAAAAAAQQQAQ44--Qqng-4.gA.g444g4q-444q44-Ana? 4 I ,A-9 -GN 4 I I I 4 I 4 5 I I I 4 I 4 I I . I '- af 4 'I ' ,-0 4 l I x 4 X 44. ff. il QAXQ I I 4 1 I I I I I DE f?J?,1 Ure arnxexf- 3 mwah L- -4 L. fin , 4 ' ' I ' I 4 I ' 4 I 4 l ' j ' 'Q I 4 ,, - . . ' 4 ' I 4 '-7 I 4 4 ng' I 4 I 4 I 4 , I 4 'f- f I 4 Y I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I I I I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 -I W ,Y ,W I 4 .1 ' ' I 4 ' . ' ' I 4 - - I I 4 ' ' 4 , 1 I 4 ' . Q ' I I - I I I C 4 f N I ' ' ' , ,I 'f I 4 , ' . F 4' , , . , A A, I 4 I. ', , -A - - 4, I 4 4 A ' ,I A W 4' . I I t , I I . , 4 I . 4 I 4 I ' 'UIQ ' ' 4 I 4 I ' ' I 4 I 4 I vvvvvv vvvv vvttvvvvvvvvvvttvvvtvvtvvvtvvevvv l ...Ag AI 9 'W- Z' ,,-,---.S vvvvvvvovvvwvvvvvvv tiii 1 ,-------- ,.--..-- 4-AnqA44L6O0 '-----A--Q f 444n-4-A-o4-- '----- D 'P' D 1 'D D ' . , 1 D 1 D 1 D 1 1 1 D 1 D 1 D 1 4 D 1 - V ' D 1 2 D 1 f D 1 D 'gf 1 1 f D' 1 1 1 1 1 D 1 1 D 1 ' D 1 , P ., , D 1 ' Lf ' 1 D Q '4 1 1 - ' D 1 1 .3 D D 1 ,' fy ,,,,L5. iv , D 1 ffl vs. D 1 a 1 ' , 1 9 1 'D 1 X ,Q 2, 5 D 1 ,, M, A D 1 Y D D , 1 'D 1 A D 1 D 1 D 1 .D 1 1 fx D 1 D 1 D 1 D 1 1' D 1 ,, ' D D 1 D 1 , F' X D 1 . L , , 1 1 1 . f - D 1 1 Di -D 1 1 'P' S D 1 . ' vfqv Q 1 -' 1 . Q ' 1 ! 1 D 1 ,Q D ' D , 1 D 1 D 1 D 1 . , ' ' - ' D 1 ::,.. , H ' D 1 - A V ' ' D t V it I U , I , ' A , b 1 D 1 D 1 D ' 1 D f 1 D 1 Q - -cgi bk: if ,-v O I 1 1 I 1 4 4 Ol CDU 5. Q I FAQ--AL---A---4-444944AnAAAAa44g4g--4Qqgana 1 f 1 I 1 : I 5 .'.' 1 - I 1 ' V 41 f F ,g I 4 1 . J I .V ,:. I .' 4 Q F p ' ' i 1 C' 'e , , 1 1 ' ' I 1 ' XX I 1 I . I 1 :I ' 3 A! I 1 ' I 1 I 1 N I t 1. .,....... .. . ., A , , 1 I 1 Q U ' I t In ,.., . .. , .. , 1 I ' ' I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I Q I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 ' , I 1 ' ' ' ' f ' I 1 ' I ' -- I 1 I 'I - 1 ' A I 1 I 1 ' ' : ' .. I 1 '- I 1 I 1 I 1 I 4 ' V 1 - A1 1 . . ' - Q V 5 1 . 1 A I 1 ' , I L------------- vvvvtvtvvvvtvvvvvvvvqt,,,,A 62 WMQWM 4fji cckt u vnu I 5 'f f , M II M 'FMT' M ' ' as y H fffd Zggfqz P UIQR-PNQUAQ. wtwvvuvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvuvvvv-rvvgs Q H v QQQQQQQQQ44444444-QgganaganqaagggQQ! ll 1 I I ' M1 I U n W I : I I I I I , I i I A I I - I I ' n 1 , b I ' L I ' ' . I , I I' I r I I , ' - I Q I , I . 9 , . 3 f I , I . I f I I .av I , 3 I . . . ' I Q I 'Q I I I , . I I I AV f 9 '-' ' n I V I I ' I 1 I Q . g I A. 'V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 QQQAAQQQQQQAQQQQQAQQQQQQQAQQQQQQQ-444444- 'Dim 'Ubi CTSBZKLI. 'IZ '? I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 L- .N Wwe N 'IK' -fn ICD Ulbsri-I1 J , v--------..-- ' 4 QQQQAQAQ Q---A--OA--- 4 f 4 pI I 4 'A I 4 I 4 I 4 I 4 I' I 4 N N 5 I 4 4 A I 4 I 4 I 4 f I 4 I 4 -I I 4 I 4 I 4 '-94 4 4 I 4 5 I 4 I 4 ,I . I 4 ' . I 1 A' 1 , 4 I 4 I 4 I I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 A I 4 4 I ' : I la 4 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 ' . I I I L 'vovvq vvvvvvvvvvvd r nv-v 26 I 1 . x 1 J I If - P WW r A W 14 ff -nr J ul , - Q I I' 1. 1 J 3' fi W v 4' L 4 JP v -- w'- 14 ,4 wr 4-.4 wx 'QW A' f f 4- - ' , 'fin V ' i P2 I ,y va it-,lgf , 1 A I X -I 'J J --1 lm A.-azaffs' - f . U A-.., 1- ' ' 'aw 5. J . - , a-.- .- A ,.,, . ' . . 1, , ' . ' 'S-' 7 T ' -5 ' ,' - V- ' I ' ' ' 1' .. ,. ., . D t , .9 - ., - J ,, - :fi m ...- 1' -4 -H: 1.-, . -1 - IV? .iv 1 5. ' 1 H ls . 1 A K V ' w '32 -. u 5. V .- - . 4 .--- ..a - -, , I-, 1, , ,N I- r . I. N -LQ .I V-,gr .1 fx, I, ' I N . 145- q ' -X 5. ,gh kk: -1 'iv 1 ' .' ' HV ,. .- .f-V: , ' .1 ,' - . N ,- D A . . flf.H1-. .- -fig,-'fn'-,Q mx' 'Vip ' N. y 'V' 'Vi ' 1 :V e 75 .1 -,-71: .. .,- 14 . aff' 4- A ' ' 5. N J- :Fix 'Q .iL '2:,l,,f: -, , .T .h , .5 .,, Vx-2.5, kit. C W XI. . .' . r .. If gqagg-. .M ' -. ' - ' - ' ft- , wil- : - -. . ,. V ,-'f 1 ' '-5- 45134, '. b K , I 5 f f,.,,-.5 . . V X hm I , . -. . , ' b . ' I , r ij' 'W SJ' . . . Q-,A.-T V. . V bf-Q. 'H Q, . ., --L. - 3 ff 5 Lf . ,., ,,- , ' 5 f.'..- ' 1' ', - . : - V, cl. 'V 3 . .235 .- , x ' 'Z fs ' xfifnfj-' :fy ' -QW P .' 51' -'SA 'N 1 f - -A -' -ff-., 's ,Q . X --c K : . l 0 ' - . : K -', 'fa , IV? - V, -. A - . E , 5- 3,5 , ff-V. , A .' 5. W , H., .I .X L 1- , U 1 I .f Q . . X ,: S ' -W ' Xi? 1 . ,V 5 ' x ' . . -. -f -2 2 va, 5: , - ' 4, ' ,. 7- .- ' 92'-I ' 3 4 ' ' Q: V. 7 A . .- . '67 KZ, 4 ,ti , ,M I 3- if . w . ,J f ' 3 , . ' 3 . 4 H . 2 - ' j x 5 V ,U . H.. . ,Y - ' Q. .F . , : h A ' . fy- V. . f. - 4 .V .3 -'-e' . . ' 3 V , r - 4. . V In - , '- 9' 'SH ' 1 . fa 1 V- .4 ' V .1-'E f . - 1' ' I1 5 V 55: , ' ' 19- rr . -- -9 -5- Y. i 'gf ' ' - . ' ' 13. -' .- -' K , PM I' J Q' 'F -A' .Ib 'N - 4' rx- ' 'M Tiff' E-T --- .ff .Ei ' . 5 V 1 A U- 4: M -'z' fs -:X I Mi --.V, ' 1' Hz, ,-E -4 j-VL w : i Hg. - .3 ,Eg ' ' Q? , ' '-' '-4 19, . .-p v if T5 , r ,Qi ' x . .4 43 .1-, - ,, I4 -. Y . V3 5 ,Q Af-. W .- I 'A 5, V ,X ' . A ,-- ':- ' , . .5 '. f .V fr-,. - '-' 1 V .V ? Sq yy., ' 21,15 fx '-3 . ' - ' .-Q, ' :JA 12 . ' -, AVE- , 7' ' ' ' 456 ' - A -, - . 5- V ff - 1 , fiii-'X , f '- ,,T,1 f, + Af' 52 - -, g ug . , K ., - W, . 'Q .Pl t - ' ' 'll-' 1 t . Q. ns , .. . :- , A . 3, , - V I 4' . 'V ,-, I . .5 Ji.. 1 3. 'Y .1 1- . - - -. .. xc. - - -, f V a ' . 5- .44 ' , 1 1 ,,.,f I - if fu' L . ' . . ., ----' . -:- - ,, .-'-- ,:. -, x -- HN-a I A .-'Q V. , - P- ' ' , 4 T, WP. -. L., --. '. 1' , 'Li - 1 '- -' ' K ,I V ' ' L: . 1 -:. 4' x V h . Tj: - 4' Y ' 1 ' V -' ,- V -1, 1, . 4.1 ' A Q 4, - ., I ' , h i -ffaf A 5. Y 3. V :Ti 4. - - . . A- ' , '- . -, .,,. 4 . , H -,J . . . . r' .- 1'- ' f:' --' ' 1-'-'-4 5'- .' ' 5-. , ' -, .yu 0 ., ,M I J . ...Z F , Al l v . , , V .:- -Sq: 2, 4. M ' , ' .- , sv yu :ig X X V -eg, ..,:, ,Q .- If , mg, G .34-,,,.. -,w , ll I ! . Q A. v - Q v ' H: - 1: -- va . Vi ' . . . .lf I' ,V glib: - . - -xy. . '-1 .- -' ' ' 'H . ' -BLU. f- -W - - . - - .. ,- - - ,. ,M ,, - 41 1 - F ' A.. , :rr xi ' '. , . ' ' . ,V 1 . , w -. ,5 - , ,. -- - 'F' 4 1 1 1 I 1 1 1 1 1 QQQQQAAQQQQQQQQQQQQQQQQQAQLQQQQQAAQQQAQAQQQ T ,ff 5244: Y Adi' 44 .7 I I I I I I I I I I I I L. -K LI I 1 s ww-rBa.4.1, Lvvvvvvvvvvvvvvvvvv TT7TtTiC11ttvtTttvtv1gtv,1l 6 I ----AA---AA--- 004004Aaananngggglggggnnn-A 4 f I I 1 .4-,.1 ,I 4- a A I 4 . - -I - 4 4 P' ' 4 4 IJ - ' I 4 ' I 4 l, . ., I Q , N,-gf, 1 ,F .Q 4 4 '- -i - Q , . M I I ' n 1,Q I' 4 . I 4 'M 4 - .' I I . f 'I I 4 I 4 I 4 , . I 4 1- Z4 'AV I 4 ' I f..414,, -4- I 4 ' ' .., 1 :AL X if :I3fS,ql,- I 3. 1 2 33. 1 ' ' - 1' 93 5 wa f-.35hferF:,:A:-j.,2- 'b U - 3 ' V ,. , 4 I I I 4 - . I 4 ' I 4 by I I I I ' 4 4 I 4 I 4 'V A I QL' 4 'I I . 4 I I- . 4 1 4 J I b 4 Q I . I 4 I 4 I 4 I ' 4 I 4 I 4 ' I 4 V I . 4 I 4 I 4 I I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 A I 1 I QQ 4 ' 1 I 4 -'-1 4 -Tl - I l . I I K' , 4 I 4 ' - . . . ' I I 2 . ' A I 4 I ' ' I 4 , , ' 7 I 4 ' ' Y ' I ' - I WQQAQQQQQQQQQQQQQALQAQQQQLQQQAA I 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 '? I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I L- .N I I 1 ,, I . , I I I 4 I 1 I I I I I 1 I 1 I ' I 1 ' I I W, I I I I I 1 I I H I 1 - I 1 I 1 I l , 1 :Q , I , , , 1 I 1 I 1 I I I I I I I ' I I I I I I I I I .. I I , I I I ' 1 I I I I I 711T1it76TTTTQT31?YT?i3Tif317TT1T1711TTitwv l QA 1 L- AIN' un-wr ,.,,,,, lib S 'C .AQ If f'i 1 sg., A-fm... d' .JJ N-- 'Q ----A.-A-- 1 -----,--- 1 ---------- I ----- 1 wh . -A-- '-A1 . 1 N r ' ,V .fs . , Q ,, 5 , 1 K Q -3 ' 1 ' Q ' 4 . A. L ' ' ! , . - 7 ' ju A 1 1 1 ' ' N 35 A .' as 1 4 fu J ,: V ' V ' 1 355: ' ', ' 1 e' ,' 'if fffQ,jj' ' . 1 in .qi 1 41:1 1' lf. -'77 , 1 , , tu pf :ft Q 3,2 ...Jw I ,,,1.'!, 1 4- -1 U fi 1 1 . A ' 4 -gui - '- 1 ' 1 ,-21 11 . 1 . i ' 1 1 0 1 ' f 4 1 , 1 1 'N ' ' 1 fa 1 r' gl Q I ' . 4 m I 5 1 .Q P I fl ' 1 . . v ,, , , I . , , 1 , A ' 1 , 1 1 Q Q l 4, f va : ' s ' 'ff - 1 . 1 43 'A I 1 1 Q ' . , - i ., 4 f 1 . ' ' . f I I X 1 ' 5' E- ' 1 -. 1 its 1 1 I ' fe l 11 ? 3 1 ' ' ' 4 1 - H 3 f l 'lf' r 'J.f ' X : X -5 P 1 e , 2 A 1 1' A ' l -- K' , f , 1 7, , Q A 1 if nt '.f 5 1 .. U, fl , D 1 1 VNQQ t 1 V I. K .1 1-1-I 1 'u 'f'Z,' , 1 wil K ' 1 . ' ' . -I . 1-1 1 - : -1 xii 1 W--- 1, N . f . 1 V ,. 8 X7 11 .1e'uy H 1 ' J f': ' ' i ' l 'K f V 1 1 1 W- I1 ' ' I f- , I 'Ain Q, 1 - . ,. 4 71 if Q A--hh ag ' , 1 P -'--,,v 1 vv- Vw-, ' -v 'vv I 'vovv - '---,- 1 ----.1 WQAQQQQA-444-44-.-4-AQ4--4nsn-44g----,.-..--.,....-v' 1 I 1 I 'r v. -lpflgfsjqhn T Q ,I !-,v xv 1 vlrfu' EE ,QA-'Ili '-4 il' -5 qy aux slr-if dm yr 'Q 1 STXT115 F .L I 1 1 1 1 1 A - 1' - 1 1 ol T I ' 1 :gb 1 4 ' 5' , ' I' , 1 1 - 4 1 1 ' 1 , . F f ,1 1 3' I4 4 v ' I 1 5 1 , 1 , I I 1 , N I 1 V., 1 1 .f fFf , I I , 4 -' A y 1 V 1 4 ,. 1.- , ' , 'Q' . ' H KIT F 7.11 : 1 - - A 11' 11 . , 4 1 .J 9,1 - 1 H.-1--1 E- , I I IIQA I V I I W 'A V 1 Q ' 1 1' I . I V5 1 .g -V , 4 A 1 1 .H 5.:- - I I rw' ' ' ' if I 5' I I I I ' q t I - , I I I I 1 J g 1 1 J, , 1 4'q, ,f 1 1 , 1 - - ' I I I 'L If I I 'Z' ' I 1 , I 1 ' f- . Qi' 3 I ' n I t Z' ,-, , . , I .fi F 1 1 E n -fb 1 4 ' ln- ' I I .sz 'A , qv A W I ual 4 M f' v M ' nui- 1 - A ,. 1 ' f fgsv IA f In ' -ll --, 55 hW,qv W Nh ,... 4 ' . ' 1 . . 'N 4 4' V ' ' I ,V+ I I ' tif Q,,L?.I , . I ' I ' I ' I 1 . L61 - ' I ' I ' I ' 1 ' I ' I J ----------------------------------------,-, I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I UW, 3-,ik K A 7-P' 41' L is Sis' 15 J 'M I W' ANR' I.. nf All b '- Dir' 4 4-JS .-'Sai P-21. lug I I' 3 ?' I 4 - .vf I I I U I J I K film , I 1 ,A y , t Y . I 1 I I I ' ' I I ' ' ., I 5 V I , ,, , I ., I . - p 1 I . Q , M 4 T ... 4 I ' 1 I - .- , I I - , U I . g I I , x ' ' I A I . I I-fy, pg, ' I 'X I I , S' g - ' - I , I .. - . ,.- . I . s 1+ I --Q: Q . Ag, QW. 4 3' . I '7 'x5 I 4 x X ' -i.Yf'L,f Ip. I 'r I , 1 X ' I. I 'f I it x : 4- f - I '-.' j 1 4 I ' 1 7 I ' it ' 2- Sy' I I .-1 Q 5 x ill- ., , Q I I 1' ', 'IV' , 4, Q . . 31- ,JI ....s... .I fa . if - -' I , Q Y 4 -H ,. -- -T I ' u . '-JJ g II . : I-1' S W If-1221 ,gg -I 1 v I - gs--:if':'5:l '.,4j'1'T' . , -'I 'I I II .- ' ,- - -- Q - , A A ' ' -b . 2-4' Q ' I I . p I1 I : 1' ' It dw ' ' I Q, . I - -qt' I va., , ., -3 I , 'I I I J' ----------------------------.,.....------------ l . B 1 ln. n .4- , V I-4:1 .1 - v 1 - ' r ' V W , In 1 N E ' .D ' fan 1- 1' 'f ' 'F 'm er K f 2-- .4 ' -- . ' .' Q , , fe - '. 2' 1 , tg, -1 - 1- x , i' -X ' '71 . f N 3 ,Z L gl T .:. .2-, . S .5 -4 Q L. Q: if ,.,- 15' .,,- I I , , - - Biff ' 'ZZ P A '. 51 'Q f L n : 1' . . 5' , E 4 um DQQM MEM .avr G, gum ami E frutbgfossaqgiguw YASQ-2 iing. Xl Dm .,Le..,.x.gG-?E.,x,, YN 1'1LL.- Eo iv Q, 5. Stfimgwff C2-self G KG 3uS?mS bgmgbom Hman-m ,yew Timgmunwxg SQQASMQGAQQ-9 Q35.L..,i Qx.,.x,..,.e.,-rag-3.5 imma ky-12-345 'egg E G: gf k3fF.ii'.'L :B-miizbm 42111- Ci..5...:-,QQ 'o...3u.i33+s,.,...S?'i,g' bQm.Jkn.LG.fsf3,q-.i2gwf'- llllllllllllllll lQlllQA-llQllll1 QQLQ . a - Soxx Y lixsurasxte 5 Sansa l4xxu1'n Std-EXP Ant: oqgmlgg ! Re fe: ' eg K Q.. P 4,,, mm lflxoxxe. 13 152 CSB' ' C ' 5 HJXB hugo , I' LQ u S 'es 5, e Pr Tak, znnllxeif Suv urlfb. Sac vi . KK K . . oo gr , sc. QRS I L I O . . . , 1 5- ,-SS OSI- X is SOCQX Q . , Ci Q L se ' Q5 5-Iggy, Aiex ' ' K Y ' C A Q.. L ' . , fu. oy, 10 , . fb Q . -. 1 oo ' I Q L W Q l 111 l i1 .., T T 'BQAKQQS-L A3055 I 5 ?. fx-S 'wsu-re kilanecn SRXWWIUK SJX9? R G-QSYRK KH 'F-do by QQLMA Cfnsefbkgs G gyaugsvof Q69 lwwskmusam 'WS Tis Ariel-5 tgblhfmu X0 kgmasit '-0S'9 SCf5Mz:. ul: I uf..,..XXS.,J6 ff., Q Wg bwz,.,sL.:sg. is 'rn-eS..,AxdSf.kt e svhemfk EB K-fa Qbwm ?' -- - - -1 I I - 1 , Mk I : rm , . . 'O I ZX? ' I I K I 'Y 0 5' g Q I . . . n ru-use Q. ' ' 9-' s I one , es . Q, - I L-.IL es at our I-ik QMS? g - CS Qr , Thug I ' ' e' i Q I M - - E Q l I ra.c'.i's T035 I S I , I ' e, ' S. maxi gr I re. D Aish , , umxa. E Ar tibiacxgr- ' , SIL v , '51 I ' oo e. 'S EL - . E ' ' af' I I I on , - I I -' I I I . I - ...... --...-.Q. vqagnagnng.-gqggQQQQQQQQAQQAQQQQQQQ-AQQQQAAAAQ? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 4 , p 1 I 4 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I L.- ....... -----------------..-----------------,4 I e...,..m..L.g,,Iwn,ln Q I imma' .t CLE gg le Ynmzqp elefs, 'l53CiU.mL-LSL35 nu, SMAAI A Ar M25 KXNSJMXQQMQ-23 .2Sqr mK, SNS Sauna-.M --- ,,,,,,3, Y' 3 r r I 9 2 'A QI Q t 2 I +1 : I A I-S3 ' A p Q-.um ..Q. U I 1 , Y, : W I .L . ' M- f- : - 0.63.2 Q kBg,n-5 BQAQEJ Tak! Gian. ' l : I I ' il Ill ' i 1 i-I , - I Ol , SS C3 ' b 2 I Q35 . - I e - use I C . I I LG 25' E I I -11-101-11 -1 b I I I In ecina' I A - I edu.: I I . . . , - I ir I x I : L U' 1 ' 1. , Q5 . Y., I I SENIGRS of 1942 Do You Know that you can purchase a very ap propr1ate g1ft for your school a g1ft that wrll perpetuate the memory of the class of 42 for as httle as S3 607 Uur School Grft SBIVICC catalog contams p1ctures and full descr1pt1ons w1th pr1ces on more lected for the1r su1tab1hty as class g1fts and wh1ch you can purchase at a savmg at pr1ces rangmg from S1 50 up Wr1te for Free Catalog Today You Wlll be pleased w1th the up to date suggestlons offered thru th1s SCIVICC SCHUOL GIFT SERVICE 4925 G1 d 1 Kansas C ty ? 44 A344497 I I I I I I I I I I I I I , I I . . f , - I . I I I 9 - , . . I I gg ' ' as I I I . . I I I . . . . : . . I than 300 ltems Wh1Ch have been se' I . . . . , I . . I I . . . v I I I . . I I . I I . . v , , v-- I .Ln n 1 , I 1- , I I ' n I ii, I I I I I I CH a C I . I 1 I I I I DEMAND MORE THAN PRICE IN YOUR CAP AND GOWN Sample gladly sent upon request Address CAPS and GQWNS 615 Wyandotte Kansas Cxty Y' malliQllllllQlQllQAmlAQQQlllllnlAlu f I , , I ' ' I A. . I N-ul :fl I I I f I f n . iv : I , if : 1 I r I . , T ' I I I 'n l : l v I I R 1 I I Q , I I ' 0 X I A n I l I 2 I if I f I I I v I I I I I I I I r I I I , A , .Lr- I i , bi. I I Y wb, img., 1 as -4-A sh ,V M J J. V-ag. W, ,5f,,4gI' Vw Mfvf-9-v ,B IE.-a,..,.,,, 'mmf' wg' N TV V .1 mm --fb A 4' kigf, 13 6, 3 f'bii'Q.A aiopxmgyw. am-xah as M Vv... wh- ,QA-1 55'1 ':y Veg ,L 4 4'-iw ,W ,, ,, f -Q Wm,-,Q A if 1 s 4'-, 1'+'vVf,,Q-fu K' 'af' . , ' kxifffffz- wr H .Km 12 W5 mam V ff wr, WV .V -K fi- hm, mmf-QV-J-V K+ -::siI'f'V. 4,1 'sf-exdz'-1 -L'-L 4:-, 11-aw H- 24 'Pg .Esau ,Q 1 L y ,, -V,-.,,ef,t?r 5,,f,f'E',,,.-1 f fi QQ ug? Eg? A31 al-'Hifi B-wiv' 'P' AH' 1-A fw 4 .ai -fx 5 FL. F Luv xx .4 :wtf M MK- 423 Et, .rw 543,31 M, Y Aire H -in igbzgisbgifg-ia gmvtgggggsaggm -ww 1 V Bk qm m VV '21 VV. . , VV- WVVVVV i,,,.,et,' QV-V W. ,, , ,-l.,-3,55-?'f'HiL , D15 352, 11 H 2 ,, gg,, 35, N. 'uri 4' X eg: Qfiv 7'EJ ',?ieff Ara? -'V 'Y ,rv -:ff Jag? 'MH' if-P u.3x,,,, K fe- .W ff YE., 1- L f- L. 1 VVVVVVJQMQ.. . E. f 4, 1-dy' Be WL f. L. . Vw.,-3, U., , -sa' F'-1-U 1.,x, 4,6 A. 'btw as ,xfxnr Vs Vw- .gm mfe:aVVV FV VV1VV.,:,ff - W., :ag 9 .,,,.,... ,,'1?'..i?1f,.f .- Q., V., V:a:V33'a.g .mfg tw, mi' 1- 3,541+ Q if N if A fa Jw-fii?...f Ein ,pq S? A wg:-FW Mn Jaw ata w' g-' , , vw '-at vi 'ii 'x X gi . .1 gyzffifi- 535.-5:5 Af17.,,f , T, ,x A 'K pd' 'M -,.f'A ,BW 3:1 '253'cq'-:P 5 '1f-9f?bm1,.'gsj 'i3.5,,gkf9F'54f-JP -1lu- M' 'L 5-, 'FH Wu V JE fi S, , F ,-gh, ,Qi wk .,t.W,.VV Eafww Q,.,,V,g.gVV . WE F 4+ 'sfziwlp H-Q x J,-,A 1 Q5-Esifaif'-V Q W fig? if ,g .......,, wifi, M M .V Rifigelgfg W ff- '5 1-'g. Q d G. W 'WY -xg-R, -1 x mx? 'bn 'T Jggxs ' 'Q J -'St Q Ja 3' H. 'nw x rl-A, Eg, a,.1:k-'K 337. 2 M Eigjw' V if Jaw , mum as fkrgiffsb -5. -A-we F493 J -H '-fm., WWE, .-Mhfwm:-Q.-. Mm 4 mfg. 4- f9'1-3'mb3fo'Q?E C3 H W4 ,mink N51 A my 'e f. L ' 2 .A A P V J, V, xi A V ..,.. W if V Vw : up-W' 5 in 2 F v-ff .K mg .,,,,. .Q f-'NS r -.at-M1?,3,,R VV wifi rs MV. V559 :V . 4- VV. lg. ,V xv Z ,gal M, .S 'QM Q, My 4 434 v.-fx :N 1 5. Jig,-2921 443,55 maid. af' N 3 mmm Mgywmfvgsaep ,,..Shf,?..:z-vw?-41 V-Q. 3, 'gmgmagur V ,L R A -.5 M wig.. c m JL, du -.- -.Q img if VV- 'ggi ,,.VV1fV.:VVV.1V?fVV.f,..z2 f lg in ,ui -A 535295 Y W -f. ue.. iw a- my oifmwqit -Q-M ',.L'Q 'x,:v +L-rf :':,5i.wx ,gagging ik: M sg' 3- :Ft la -96-V Sv- .JM -1 1- W-ef ,www .pw ,AA f M - V,ra-3+?sk6'v4r'wzF r-rg 41-'luv-. , --, V -1 x. f s. 1 ' f fn' :am mm S' -..,-1 W 'ifgigiti ' 'if fi k 'K 'FV-V Y 1,V:.v.:1'- 5 s 'FE2f 3931 J' 3'-'Fx 4.-M 4 .4-Lf... , -'H' ,,..,,,- ,Q ,K ea:-hw ,M VH' 'www V VV ...L VV Q A' 'fg35f 5-5 'Q N9 ,QV-V 'V 'Eff i WmQgw'W2'?'?Xw1VV5V ,www V Q gs -Egg V wifi? A-an B' .. Q9 -V-1 . 'Q' gag 4 giifigk 'L' Eg JL- .5 'M' ,Sf,4'G1.i E 9' 'F , '31, xg, 5 ww gm Sth :Quit ,QQ-gig, E' r 'Srl agiww 4.3! Lx wikis 'rl-. ' nk? MV. .V Q WSH? ' 'E' '..,'i?VV N Lf an Ni A f l W :WVR-.H+-3 W 2:qs.E'1-1-Q-ff W' his Aim as P Zh f . 'H S' fy -4.55: 335' 1. , .X ,.f.,A W .i w -fy ,qi 'inf' E: EQLVQ' 9 462'-'fi + , V M, -1- ,N-V , +a'5 A V5Q45Kf '54MQ aw W 9 Bw mi?-QVQ--,Q 2 ex W W, N1-C sim '1 ,--aw EE ,-Af ' 3, 9. Q' M440 1. A QR V159 .gas fbi 4. v gi., ji-M4 L .. .. gk 1 Eg., ur' ff if Q.. Q sg... M x?K3gV V 44 Vw., f 11 .4 4- 'WV -L, ,,. 'W' V ,fs , N-, W. ,, 'f3, i5-V ,L-Vw fir.,-f V .. 5? ea, WK + 'W W if mx. V VVV gamer., 'fimaifx Hy- 5' Qffeawwjuw' ESR, W vm-'EIL E at 439-hh M da? W gawk-5','1? -2 G 55144 nk f -xml.. s 1 '-'V 1, -I Q Tm V9-VFW Si ww- W , H ,.,,gVf :mf ,Q , , , V-V 13:34. '+V . . 4 A M 269' LV ,V hub 'ik-viii' gr' sive 3-. fiwms A . at-1 Aqjiwd-5.54 -w.V,..,,,.,L agp E UM XXL? A ,Sci-B 2:1 4 'SN we 5633 lm '-'KW L 'mx 3:1225 ,,,??VmM'5?1-S P W .jg Vs V, -v 'gg gn,-gg. 131'?,53,a 3 ,QV ,V f , M ,V , r iv.: ,bm W A -Q HQ' - gf uw V ' -V 9 , .-. 'YQ ws?-g.1uS5,,,,Q '. ,-. V - Q- Pwizmgig wg , A ,Q ., ei..-,S V -31 BML ., L If i A we gkwfglg agp, M -Q, ,Q-wQfg,,w.v459..,,f .,:Q,e':L .1 ,at B f-12,3 J skfjfin 'nw ggfhig--fi 'W xi 9' yr f-sq-wwf :L 1 yr, wiki. 1 ,,,V-55,-2,-gg VV,..,..ff:lg,,5L gaiswig-pa.. V ff M ,, 1 ,'3g,,,.-:V A, 1 N -5.7?J'Q 'Y 33' WEEK-2 ' 22'J5w N Y wig.. Q Vagfgim Fi Q55 an nga' 'fl -sp?-3' 'I +5ii?' 55'd3e3f f mf.5-'R-4591 affix... 5:39 'fm gh 1 Q, ' 5? ii ' f A' 55 A-Q E, K1 4- w .V+- , ff fvwa-JR, 55. w-e 11 We .Lv :..r-ng-gg: . 43 ga ip 1, mH g-E.-Q Gy 'U s J 272-Lggxggii n V 2. 35 in 6 -+ VNV 2 .ff 1332. M. V it ::Vg?5-gf Eiga' VV ,3g5:gg.gfVV f,,E1V.V.. 'gf-V 5' Q 2 'fV5fi'i. 4 nfa . , .,,,,. ,,,,, ,, M ,,, ,L I ..- JA.-f 4-V-1 , W Z 'G-0. -bf J MHVV? gif fayvfw i Mkifigfig M YT 'K 'la' 1? M' q7ML k'V-GZ F:hE 1??41+ P my 'F mgpkfw JT' E. AQ in 'gf ,. ,:,:,r'... u 'NYT ,ge K3 5 sw ' !e1 f.?'f? N id?-Qr:gf'f11'5d5 EI'Th H-Tw 5 -V-E1'1Nhge:-:avg 'ww-?'E'fi's2'..wf5:'fW L 1 ' g' X r V'g:2P2,,,1 V-'N W2 JH. Vw. A MW' Sillfigig -fi?-1..g,f'x an 'ffff-Q -gf' nn. 5 'X ' ..,,-V.g'n.Vr 1-saw. if ig: iff fs- Ji',,,if2i ,ggi f,1Eff,Agg'W1 '?w h X A gfa Tbenf , af-ag, gm 91 H TN s vu- ,fit 5 4. YGP2? N 4945 V-53-cv D, Furla? 3 aging XS? mmf .-HQ, -f 55 wI,,A3F Mhz- ,w :?.,T xmas' 'ff' 3: 35 58 1. lwgy ' gif .HT JE., QW kg Q, +, -.Q 3 3, -rf nf- a g gf 1. Vfxff in VV-If ,.-e.,i15++'q'? 1-WQ'S'v Vw .VV .,VVfVVVVzVgV?'.V.V Va., lf ,.vQ,,..f....V1V-fa-VVV VQVVV- . .,. was :A f L S , f -. VV-V VV- WVQVQVVV Q VV gee f+.V,2.wVVV FHVHQWJVVV V4 ..,,. WV .Q V 22: VVV-VVQVV Hu,,5gV,., 4 1 fwfr! an -sw 0, gt ,,,-5' 5 -,Jw 5 J, as A is A 333- ' xx wg-'W Q, fri x Vg Jwhbish A 14 P,-3' Eqvgg V. gauge' fi 11 511- is ii? .Q i'1:,EN5fv ' 513'-fwf' -i,'-+2-arg? Mgr y 5' SP iii-a:..r V. K --- 51 3 F V 1 1- x R V L we. 3' A e,+,gs,, In 2 .13-B., P :uw-vb 1:-is-ggi V. www mfifwwgsifv' M-542' W 1 -4 114 In-Q,,.kA Q VF- QE? X WP' M4 an ' xv- :fa-fwfr if 4 Th f- -V VJ Nt, , ff V V .yr , H, 5 Q, X F, 5. ? E ty, , 1,1 .143- ...Nfl ilk In , gr-'inf-WA M-I ,if-2'-,Q 'gp-qv-f 'W f?i, S,,..Q - 5,1 'hffsfnnh Wu ,Q-. em' Egg WM gfwk S636 f9'w 'f::w '?5?. ,iN 1v W 1 -f NV w .!'Tj,'l1 '-5' 373-s,-Gxi MHJSFZYQN- qwig 335 U' .13ag ?d.a,, 'd'i'g 'PW A19 in - Yifwf fi Vu-.VV:1J'fV-V ,As ,-, fiezrfff :W A ' 'ff' M 5 .QV-f AVG' X 29111 51 aw.-. xi-, 1 ,,V....nV.,.-M 1 H J, fgww AVN .l7T 7l:S4?Qs?f.5!f -?VV:g:l75VzV19vV9?'7'?V'1. x -,'3i3v4 gVV.zf-,K-3 'feng-5 gif -f .ob iw- fix f , W, VV ' . 1 -79 .11...i'?5,.,5- '? '2...-,-.QE ..,F,,?..,5Q,n ?5.,,,,, 4 af:.V1QV49-EQ ,,V, M , 50, ,QE Vw VV fri ' 'wx ...rg '-1 2'Ii'.'f:w'f2g Ywgfixig 'N' 1 -:V iff-Sw-kgw' rg:-fc sigh 'igfv ,E .V 'W' ,-1? ur fha, tn. .Q Aw 1-gqw f-glwf, ,gig - VV .. MVVVV V-V V- .V ' 'l an 4 fwiff:--kg:lvf2V-:?5Q,,x?f4?2,ag. -weEgf',n- if'4:15Li?ig'Vv,U..','.gim ..-:jQ,I?:f5,,Q1Q,bv 2 lggvhgf. 4:- ',rgi9,33i3,5:F?:'-1 55,52 , .111-jf? 3511 lf-51,42 1,5-km' .VLV , ' -' gang' 4 '-5' V V' V ,VV- ll 'ifT'v-'1-'ggtggr V..Vf-,,.gi'g.3g,.-VV,CVnVV.?,,4:'zV.l'7fs, ,, ., 'T UF, '5 '.f39i'T-e5iJ'z5il'? 35:,jf4Ef1V,2,-V233-f'iw , ,, ..V,-fi'1..- ,-- V. ,,, , api-Qg!QggQ4,k, . EQ? aj :JF,,r,I... V.- ,. Z 1 .rV:L:'W1ye-,1.f-VkVV,twyf.,,.,z: . - - SV-in-2 15.2 , l-' .W-51 ',:s,, z G '..m.,.. a1,..,,p 7 'f.. ,f,.-'lwffvr Qvqgb . ,. ,M WEST 'AN .V VV 31-five .iQ ff P . - V- Q: . ,SHPVA ,-ff Qi.,-.Q pw: J., - MV , ,apr ',V,N,' Q ,: 213 V FVQVX' ' ' 3 5 , ,vim P, A img I S :VW-2 VM V-V.:-ff 1s,fV,11.gff.-,S , .13 aMVf..- ,-. :'--fl1,i.:J-.If'f ' ?'Vi1:.?'3? .5-lin! 55 S4211- Am- 135, aww. H51 V-.-1:5 , ,gain V:fP,Qgf,-1 -wr' . -4, V- fp --V,..,,, Jr, - . nz .. ,., VV...fV-V,,.VV.,.,.,V., - , ., , -., 'jV,4:V ',igg 5. 4 .AV.--half ff' -V1.1 ,.. ,x,, , , . Hx... , ...S A , .4,V 11.-.V. V. V-NV, ,, . -'ff -way-,V ..--LVVV. . -.N--V-,,,4,,.Q rg--,y,,,.5g-eq. -gV,'V .-'V M...-V.,-L., N .,V V .1 . , V hy-. . .V ,JW VV 4. , G. V,,V4ffL,,k. .V ,V-.E,kgQ,'m 1 Q . - H2 '.f.Qq:eg,..-L'-Q wx 'i,,faV,,. ,--Vaakf.-li-+1-, VV.,.'1'1,-Vg, :ug 9.4.4-..,,1,,,,l,v.,-N, ., ,- .,,.,V,,i. K .4 . - . ,W . 'V' rf H ,ig f - A - V QV, ,. V -VV-VSV-fwr'V:VV?H'if2.:,fV' ::'i'i,,Q V - V45 .,3. 3.6, V., -,Q , I A . in, ,H ,, ,I , , , l, 6.-,Q vw -vhs' Q ,mafia-A, qu-,mg -.VHA ,WV V VL, .qV,,. , . Viv. NLE, , ..,,,, . . V fi V ,i5.V,24.f-53-iizzi -'- -VJV iff- -,-'..VVQ.fV .rf gage V .. ,,,,f.. ,. . , ..... , . .a-L V W VV V -1- QV- V-VW: --w V,.gff-:--- V r-.-V-- V- VQV 1V VV -.-f - -11, :,- naar: -t-f . 2 . ff 1.,. .W V .. -14, -.-V. H. ,,.-.. si'L?:xg9g.afVfi'VLQ3,i5,-'ALL 1-fig,-V ',w,V.:'v .fpif-ff .rg , v -Vt fig: V 2- Vf ., .qv-14 .gdgfgfl-N, NV V , ,HV V -V5-- VV- J 1fVfVV'V'-212 1ii4'f5'?f ,f' 1553, ?5af..V.,'if.5,.Q,, --51,11 --4.3 .,,g-.!xgg::,.,,,3- 'gvgz,,Vg,5.,,fw.:.:', .g-gV..,,.1V. .,. .- Q, A F57 ,- -- ,- ,..-2 W, ., szwwi. ,.., A, Q,-ga. 21.114-4 .. V .2 f,.,V.f.,,,M ,pl xg ,'Q-Twh:-Egghqv1533.1 iifiihxxlv ,xuflvgwrIKSMIU .ali I f.-, ,qu-V-Hr,-. J ,V . -- ..,,,VVY,.,V- , W.. is-Sr .1 .1 V--522-'QF V.,-'25-,,V-V.V-1 , -:- -Q Y, ., . 431.-:rn - ,.V,,,,,..., .., ,, r xgtl qw T 4 fa-f ' V V53 Zfifg,1V?f21 - V --,rv - H- V. 4,5 V - . 2 V 1 V ...V+ V V VV -, -U'-:VV fV'fV: Ly, ,.V .-,, ,Lameeiui-, 'A 'Sf' V-'x -aan----I V.g:':f:'V-V. 55-,E?lf3iV?2'fi5-V'?-'K2sQiV7?91,2:,1 ? V ., 3 255352, Tiff t3,y,.i.. gi-4 MD, 1. ,,-,f ,xS1c'f'Vsiu Mi'ln!, 35 1 ip? 7225?-4 ..,e,,, , , ,. . . ,LV-1 wee: -. ' .1-.Mi 'V',1?V. f. :Mg --mg S . ,. 2? , ' J-'vxfrim -- 3.5 .V''riff'-ff37'1r,fgyJ:-V ,--w,.,,4f ,, -A .i-M, 173, I V,. fl-,VW 5225211 2141 Q. , . iffy-,,, L- LQV1.. . ,. .1 wg , .-f Vj...,E,,c.,,W .V. A, H- :-,-451-:'7V-,QF-fifl:-Q'.g - ,.8,..-v, 92.1 531- ..af.,4QvmV:5if'- f . . ., ,f '.-MQMQVVAV-f,V4f -HMVV..-2V,V.V:ffaVrwV'Vwf -. .Val .161 ,V-5 Vg- ,.:,1vy:x.-4,-fu a,V..,. ,, ,1.LggV', -i V eV ,, V, ,Z-V4.VVQ-.f5f'f41ff ' ff, Vf :.1Vfa?fEfi4- -:V . '- V 'Q- . ,T , . .,,g,,,' '-.f r ...g,'N':-,gg .Va 4, ..,-V .- . . A , 1 ., . i.ji-4,557 LV. A:-,.,45e.,,.1 ,A, Vy., ..V-V E,,-vY:,QzV:a,.z, -,g,.+,,3g E., , .... , ,,,., , . , ' ' 1 Niifi' i-,V -. .V...?'?5fV,,fV ,wi 2:-+55 - wwf. 4V.V.,3 We .QE X -'rf-:LM K K f ' Tie- f'efm.,..,Qrf-211212, ,' - 5, Q ? 2-5,,VV-ss.'?:,',',.'31'L., 1. rv- ' ' - il. YQ Pi I VV ,g W- F, , A V MV V V-'ikfiff -:- V- if 5 ar:-.,C 4nmV,,,-.Qi ,, -. ,,L..m,,,3Vf,5g3,, M VV :in',f,,, VY 5,7 VV VVV, -,,Vw.,.,3Vf,V.V.f,,,,: ,.,,..,, -Z' '.-' VV V 'V , V, :V ' 1-s-. V 35.5-:A .ff.VfVzjiquzfjgagf,22,912 V 'Q rP5V.+.:.LrL'f4' .-V ,W V , 5:55. -. , . ,. .TQ ,L ,ju , ,iff V1.3 !a'?? V' .gf rg, ,., 2,4 f ,ga-ffywz .j Lu.: Z4 QV ?1,,.:,g.,,'j ,gg -fu, 74:2-V' 33'--:V ' ' V?-1, -.jV-Zffa, gf-tA,5f'5f5new:-Vf, , . 5-X .'3-fffi-t-.ffii .,?u:f.Q'gi1.. .7 filiffif' , .. k ' f .4 -rm -.-'-:fa-51,2 QJTSK! 22.1.1.2-V Vt.:-V'-' 2 'f?:TVf-:3'V'V - 1 1 ' ' ' 'f VV ,:'f'2.'?',-4' Vfixwz, 1, . . ,. , , ,, .. , .- 1. VQQZVVVX .V:.f. cw- -,V Q --V V .-V .,,,,- V. W. ,Lrg ,,,.,V ,,,,g1-,, X, .1255 ,.- M. ,ug-i., . V -'V-V ' ' '1' V----2 'ff-,gf1146g'f9'f+f 4z'12'4VVv,153 :fn.-4:4?eV:i.f:f3faEff','a7L', V::Q,,,rs,,i fg,,.,' gg-fx 90: V.-iixfawx-,.a-',.,5V..ef,a'?.ag, v ,. 4aa.afg::V V1 Vw --Y -.' .. V ' C. V:.-Q Af. aS af--11:-- -I Hff'Fr:'. V, , . ., , -, V Hifi . ' V' ,A 321 , Vfffzjl 1. VY ..:,x:f'- W .V V.. V. p5:4ii.V-.Vp-,Vg5,3 J if Va- if V' L V55-:V fQ-fr:g'i1,,7'?4':z.15351: 'V gffgi., , 3.1 ,1..,r11 , Vf if ,:,'g , --141.'ffvxfsf-4Vfqf::VfV Vi ' ' ' 'Lf f ' - ff V- -:VV - V ui -' -21:35-f '-QQL5 pf5?f.3'F -' g..?f'y, f? U, -sw-Var-V45 13- AJ- jx-f,q'f55:,Qfi,,3Q?'ggQ5S. 23115, swag - -,, Nz I V. f f'::g.V V 5 1135 'Vg I , A ff F 1,--Q,'-f.fVr'V- V .f, , .. .. sw -. V..-. .y r - . , . , , -Y . V+-gff -1l.i1Yl:'5E17' Jff7-fi-. . , -.,, .. .V ' - - ' Aff- VV , .:.,, . , . .- ,.,, - ,Vi xt ,vf . J. - . - VM-,f ,,,.,V,..V., ,,,j'A.lV V, V. ,..,,4. w--15? 'v- - f '- f 2V','V4-a.'V 1:53, ..,' -ar - .: .S'V5 . V . w 'f ' ' 2. -iv' ' . ' A-fa: ....-fV4xVV211:w, VV w w f-i ,W-151. 3 51' 5:1 ffm? 'aaifii VV:?f:2ifVi1 -Ja ', :: V- ' f ' ' Y ' VV, V V 1 .JVVQE ,,-fe ' - , JP-12-'---,rv QV ,511 V 'QV fvVV'i V Fffpfi 1 '34 , 1 ' iii' ff!-f3fg..Vf A :ici -5.12 iiifgii'-.fV.,s4- H , ' ,AS-A , ,V V V 5 vlV,V-'fV , -, . ,, 'a' j.' ,gg 5'-1-1, -,' '15 :.'i. ': 1 1- ,:v9':1'f' -' -,Uv V pl' H Q, -V - -f .- ' V- mi :V V V -Xfir- ffmqgsf ,fwf:g.g1VQ: V'- .VV.V,,ig.. f ' V 2 1 , , ,s:' 5' ', Vizw ijfigffgdif 51 ?f'a2,?Vg. -ug , V. 'Qt '--,Vx k VJ-w V . ,' 1: 2..--.s, -,-Vr':V- ,1,, Rf .-V -A 5 q,V5V,-JM.. if '-H . :ZA 2-1: ' - ' ,:2w-V51-14. .g...:- -V ,-22,2 :xzwffi -Vfiv - ' V: . -'24 .1 , ati 'E ,fr V 'VVV3-LH-14.4 ' V'V .,:521,'S:Q4V' ,- ,:,.V,m-1' ' W1 V111 'J' -'H ,V-.- -,T I: ww., -a' --swf -V . '55 1, eff-:H 5: i-V .T -V.3,,3:k5l.V6,. . .. ' -95,437 -5, F2535 I V.,jeV,,gt-13,5 ,i,V:55,-23, P.--if r ji-Z-3 4,-.wg M 3515: Z ,. -If ,V 1.1.2 ' K 1' .i ,' V 1, -,, :Z-V , J 1 5, 3 35. ,.V,,',.V 2 i,.,f,,,1a 4, -.4413 ,., , L, ,+V-5. . ,V-,,,,.,.,k '-Q. 'Vg pf Ve-gr -- . ,V 44, ,V wc 3 id uf-5 fa 457' V it H 'iff-fwzffyi-Vg:1Q..gViZfVVgV-VV'z .5 ., -, '- . , Cf- ,'1V'Sffwl ,, ,V WMV- kg. few- 1--V 'Wrww 5 .- , 1, V323 VV?f5'.v1.:.V'xs:n2razzff, VV '- , rf -f' . 1,-'iff ..,, ,.-.V 4- J. .. , , ...mf f fx, ,,V+VfV, , . ig, v-. .,.Q,:,V I , . :,p -'-'V,.- V L . 7- ,A -f V V2-QV:-,:.f wi-,,1-.:1 , . Y. , V-V-5113... ,...V.f,,V V ,' i 'Ag ' V V-fav , ,,. , y .1V V ', . ' Vxxfig -, ,,.., 7' 15'-.,i1,1fg ,, , -V ui'-FV ,+-,,,,gj:?i-12 x ,. F, V? ,. :V-1 fra' , .QV VV' QV: sf? -- f,:-.,,,EQ-..fV4',:3..'.' t:'....V 5, ' . V3TfPV 'V5: w fsx- 2-Af., .H-1'-,. 'iii' T .V J , , ' +,fV:J,.gVg'iV,',' ,Vfi -' Q -,ff , 'Hr :JW , if 1 g9T E5 -Vie fl V : sf- ': f1ffV9?a:'7,iViiaV2255:25-111 2.143 ,. gf. -fifri -3 pw .32 ia - -V.f1f:Z2V13,,:ga.e- Quik, VV K ,,,.,gg1:' f.2 :sjg: .Qrfzigfiyfan-i,V:1Qq.pg::1g' 32 -12535, V V.,,.,x5,, lg 'LTI 11- 'ff-swatV5V+r'V.u,V.fz--L-1:22'-A 'L,?'iV5,'et?51Z3f-,, .LV 1-1 VV.,.'.2V,:p'1?ffrL413 E,P,gV -.VG-2:14.56 f7'n2 :1T', . 161 aw , , ,Y -'LQ3: '-TI. V. , ,Q f.g+5's:,QVV J, .-VV.1VS.-V.VJ1:VV.1: 1: v- ,V, 'V 'M' - . ...gffv , 1 iff ,V. V- :P ,Q gpgsgqg V gf 3, V rVV:. t 1 2 :ef . , 'TPA' .If mf-' V1-313' ' .J V -Vw- urimw,-J' .U-1-:un V4 '-1. :V wf. L '. -a-I ' , NV , 1- -A f 4nV,.::' , V fy 51,154 ,,, K ,V 'IV' 2 1,3512VFf'ef:E'-..V1,'n2'-'32 -4' ff'7:j'i?j'5f' 1- V9 41-:2.. .. 7 Q.'v. ffm? 'ff' V Sw-1 - ? :'Z'fr11f ,sf f Elma?-'.J1fV' VV: , 1 . 5 zufffjf:Egx1L,V.aff--Vfgga4 -. , - T255 T,f3EQf352fi51-iW'55'VfSf' kgs..-fVV11 f. M2942-VXV. V2'J'iV',Vf V' V, , ' V J ' lf? 1V-Vw ,Q A mr., --fr- T Q - li' 2111: Fi ,Ei-Ei V, ff' - ' . 1 . K- ff ,if , . V' V-V L. J ' V- . V V.. .17 -LQ - t , gs., ,fx Q, ,gi L, ,, fr i n f:-r' Q . fp, 1,15 g??,TL gixhijgi 3,-15.35-,.?,i5,A S... .tJ:g:- -.ffxS..T.:-,..l ii QA, Qrfingifai 33,,w-:?,,.i.V,, iimjiif. 1- , , x-V - - V . F 521.5-5 3-1 ' 7, 71 -1- Q, . A M ,-if .Y r N, :VRF .wp -VVf.Vgf--Vfsul 51 - . .V ,M gh. V1f,f 1 .1 EA 'f' -Y V 'A ' -V: gf 'Nik' V'2ih5 :ffl?2'522-5132-3 LY - F 'MVA V222 -V ffl.- ?: w, ' - F -V .A ff -. ., V ff' ...' -5 VVgV--YE . V . 'f'+.:'?Jg::V,Q-.1 a.g.Ag1VV 5 .- ' no ' ,,i.g:C ,gc 1V-.:V,:V'Yi. '2....1. .-'I . - -I -K V Af' , fi' -V:aw..:, 3 '-11 .V I.,-SH 1-V -4 - ' 'V'l1.'V,. - V VVPWL' .. 'V1 ,5V,,,,gg:s,V,.,.,, Q, A 4...-Q-. -VL, -, , a fV..Vf:' ' .. MV- 2 ff?-4 si V' . ., ' V'f-.wi -': :V 'EFF V'.Sh 4 ' 4 ' ff ' 54 , -5- -If i - . w I ' ' L 1 2 . ':r1'.V 5 ',VL'.'A f CN?5H --415' 'VK-1 '7 Pf'f- 'N' -7,-'I-ffl' ' ,,if1 -- f :Q,f1V V :T V TV. -1 F- Wwe ., ' -Q :g iver - ,55.e::.vi, 5. -,WV- Y . . gi: ,.'. 5.1 .ff J is fmg-.V V, L, . 4 F , fig. . -J -1-Vw-., - ' V -fi V 5 1 5 ' I I .. 4.15. V' in-1' rf ' V,-22.15 11 V +' TV'-x .4 ' VM V -'V w ikis' V' V,-:r1.'V,' ?:-VVVfi. VVf -fJV?sV: 'H'VL+,', of AL' '. ' ' - ', Q iff-w f.4fQ 12:EQ -xl'1w ir ,Til 5, V 1 V-, . 'V'-V,:V::g.,v V51 - ' 1. 'X fe- L 'i'1 ' ff . I- V-Wir, - .HL ..- de g , - - .1 Lfbwf sf ., .V , , -- .,..z, - 1- - '. -V - I It r 3. -1. 'Q z-T1 -1-:v-:V 115,51 : :Q ,,1,.'Sf45L..Vgi2fT,.-, ai ' '1-. V. i., 42 1' .J LLVV R -9 Vga , . 7:1 ,gg ,,, - Lf V 'QV ff , .- V .-111 -Zi YV fn, V15-VV g,,,1' S62 :'. . is ,Q - - - .V V 1 ' ,gp , -.V, '3 ' xl! '1 ' ., Af ' 'VLH' 'V' T' ... ig 5-' fl :AV -Sgr ? 7 - 'f'fJ'! .V ,- Vie,-' '.. '.1:, ' 'V : w e-L. V5 . -L - VV ' ,- V 31, ,-5551 - 'Z - 2-t,,fQE5V1i'?EI,l. 1 V W wipwi , 'f 11,5 1 - V ' ' -- fV1V'-ez. ig-Q, . . V ., .V , Nm., V-IV .',:mgV 'V V 5 -' -- gf' vii- :,.,V'. , Jw . .Q g,,Q-QV., NV'f -V' V 'T f fV -J 'V --VVS' -i f:-N , fV, '-A .f f . . f . - -F 4' -,F-, LN, - Q-,F V - 1 YQ u w V .Sq , -L.,.L 2--f f..3:2' -'rug Er: -1 ,g1aQ T- - 1 ' Vw - ,,.,V.,g-4 V . ' V : - --1 - 'ff vw- vw ,, +15 215,12 .-. -' '-. ,- wwf wg. V ' - V. V- -VF..,V V ,1VJ-xV.-- V ' 9.5 zz...-'Qkflxg -nf T fiSEi5VfAgw ,- ' ' gal 536' ,- 1 ' ' , V VV ,..,g V ffm + 'V M '. , 1f'2Vi'A- +i.ff1if-,SVI :V V V ,fV5'.. , z1.V .. , ' ' . 2. 1 ,. 3.5 ' :jf ,, .1'j,,,1fV':.7. ' -- i'Q',V ,,- ' - 12 1 . ,., 1 .-V ,fra iv: if T , . F ,pier -'f' - 4 V 1. ,.-.ggxg rf Vw VMVL7 F-,gli .Vu .-.-.-N, -. 1, .- .V-.VV .v ff V f . . -xwg.-f . f , 5, - f' V V-V 'V ' LA VV. V .V.-V-Vw ,.1 , --.. ,. -V -f ,.g 1-V K -QQ -ev 1-+,.5.VV'-f. -VR ,:VV.V.V we V V,j::- , ' -V .1 -- -5' ia.-V-'-'45 . . ' E '-V .-f.-Vg V. V-, A -- .3'1,-iq 4 , 'V 5 M I-a n . .a g , f n , A. A ,M-.V,,V,..., - V V 5 .. L. , ,A A 7250 V VVV . V. f T'1V -,L ..---Ldv' '- . 2 , -' Q , QV 'I ff ' '15:.eVf - .VQPW -'VVQ V w..V:2 .,-, ' 1, Vw V- f- ' ,' ef .V V'-.LV A ' -4 'Gif 'f124r, - A .V -.12-. f'.-- V 'x1, . V- V' 711 1 413 . ,, V ' 1 , . V V . V :...1e1V.a. 'Qs..s,swV -- :V3,37:Z, 3.2-an f' ,x VH ' . --L 455, .pew fn W, YV- 1,35 , ,V.-L . 'au-. .V., . ,HL-,VW -- 5 - , - M, V 7, X , 1,5-V fair , 4 U V, .V p V!! , ,,- -1--'-V . 1, V 'VVA' ' .yn .,-, .f ,: -,p-Vps, if , .., V L ., . . A. .Y 3 1. ,ri .JV 1 ,.,1:V ,a -.-Zggqw -,XY B . 4 , .., V f 'D ,hw ,.,V- .':' ' V -U A 1,17 ,455 - - fm, .kg , -. Q-LV ---X- -eb -,VK V - ' 1 ,' , 12 1 Vf ja F- V H, Ig, 2L,a'f 4-,VV V . -SPVW1. mmf V. :1, ' : ' VV V ' Viz V - 1 '-'-r.,-w 1,45 - :V .L ,rw--iF'iQ7.,29ga. :jg ...AV . --,Q A VY . -- Y A, W ,.. w,-V., u- 5- , 7:2 ...V ,Ax g, , ., , .q.g-- , Y 5 -. - gq -V . 75. ' V ,. -wwf Va gf, , ,Lu F 5: : ,lr- 12, f 3 ' -, . ,,-1. ' ' ' '? '. '14 1 ',,-, :sf--, -,r r.-V.,,',',, ,. . ., , -,,x ,wa- V J , .3511 . , V 311 '1H,..5:q,-bw. ' ' - .W-2 ' , 4, ' ...W .-.W ,. ,, U -- .V 2, ,..,,L,.,, ly, . K.. 4 ,V ja. . . I . Q., an , , ..,U, ,gl ., ,, ' ' -21 . ' ,, 'V -, VL ..f:v, V, X 4' : - - ,Qs . -.,,.Lx4, 'ff-g.,,:T' :,,'3?, Fig. f VA '15 ., gk: . T im , -1. , ,., L-:-ffpggi V f,,g,:1 V-4 . . Jing 1 kgs, iz 51.- V 5 3--45,-J: Ragwd, V . - ,,,, . , , ,,-.. ,, . V, 1 . Q, , V:-.V , -V . . V...- : -, ,. ., S .M -Q.. V V 1 ,-,. -..-: - r'-,aw , V V.-V A, .,--, -,L --L -'V,45- g,?.i5'v- 6 ,5 ... s -V .,Jsf, , f f M . , , . :. VL H. Y ,,',.:- , . A - '. -V , Vs... V JJ FV.-L1-V5 .' Ngfiilg, 25 42? -2 ' -Vw. -' fa VFFGVQ 1, V -. My 'iii V s':f :5 'fs-,..7,f T gf ? 4 . ,:,.L,,, VV :A Sq., -. ,E gu d ,,.., .gVi..H, A if '.::1V.- W , Zi p 3: -, . 'ff 'G-'1 'Vw tiff' ,- ,M '- -1-Vrsbrava wma v vw- 4' . ' ,V. 1 A - ., - -V Jr., . 1.-1.1.1 , - .V 2, 1. ' Q22 ' - ,LV if M Q. VV --gf: 1.,f ' Q Vw' f iffi -. 1 ' '1'1'fiQifQ-51 f'ig 7?,, -' 4 FFT ' Ls' ir- I 7 5124- 'Sf'1f11VZV'?Y'1P 4: ' ' ,. ', f K f'f'1,.g2s1i 'Lf' Vim-' i' Vee: -, ' .U 25' ' -' 'T . J' Vi, AA, '?'V:I -1' f1'F-i,- '1, . 3 7,1 ,.,f :gy -:f '- L. ,-'yggj' A ' 1 ,, '4 V If-Fm-iff fV 1:fh?. XI? . I?--' .-ff '5-5 51+ - , M, , .. , -, ,, ,-.. ., . . . .. ,, W. W.-. .M .. .. , . , , ., ., 5. . . 3 - 2,-. 3,-V-:tx -J -wa.,-:JV ,- .5 4 . 'cw V' N- -eqig,-24-2 1- V...--Mgt' afaigw safe f-V, V s..1 +'V- ...n-. V '11, F1-' 4.21 'V Q . ,. . rf--N' 'FI-.V, '.,-1: . 1:41.24 Vf 1 ' .is . JA A, :V 951514 1--.V4f..:g.-VM ,. -L - V- ,Ja ,-V-V V: V- - A, V 9 V4.--5.-,V ,.,V -,,VVg:-,eff3'safVVef ?!'.i... wf.iL, af , :VV-- Vfsfiii V f'V'.-V3 ff..-.: M. 'FET' -ff: ,Q - '?f'5' 1' ,V ..- 5 62 VV-if f-.Vffr'7.'q-'g... 'V- ffl ' ',--ze V , if 2 , -V.. A V. qu. 4igV.V3VVV.ffyV -f,V,w 1 , -, ',f-'f, .V V- - 1 ',5-'-V.f,-Qfffuwgl -, VG:- V V,,2122,,,V ifii V' .IEQGCL VE? lf -L ' 'cf -YV .43 - - , T 2? 21 ?i?5L??ilViT'2:'5ffV'E551 .gI:'?ia-.IJ,,Z.VJ,Vgf' 535511 F' i ,':li. -' T' V2T? f'VV':' T.. 9: 1 -f 'ax ,.7,,' Q, '?Z'W',.'f -'1.ttF4V.'.V-Jffgui - -,. .1V'V?. Cabfi VE ??' 'rV. '- ' Vw, L -' A 'w' .- V1 ' 'Vai 1:12 V. -V+-.-vb?--prefix, 1-- VV.-ffm. -- -V -Q 171? ,. , -hut. ' 15,321-'.V, V -Q-. , if -,f.f.,,'-V . if 'J V family-V, , 1 V ., .-F: '. ,-. . -- 'V 'Nl V --V, .Sy V, -,5Vg.:5g -:5g'-I 1 ing 'E-5124. u.,,.:',1 F -,532 fy. , V, 4- , ,,'g. f .ali .V V :fn 1-fwgii if? HFCi'?Vf f1VV,f:?fsXL ff' I -' if w gf . ,T- VL V2 FW f1? -- Va-4'-. ,:4m'gV:e VV: .- V,,.iQ1-'me 'v 3, V-'3,.-,I V2-2-.V-V Vg- ,V f -g .,f - -,.,,V..- -5- ' N D,-:,j,,,,,. V ...l-5 5 'V 1- . f f. ,A -1.-,i .-..f,.:fg,A -' 'B' r ' V., :V -V .fk 'EzgAJ-3'-,'1gf -V 1: M-:V- 'wa.:.r'V-vi'-' zf.. ..,,.:V 1 Q,-fxf V '14 fs, V' . H , ' V iV.1V-Q-. .yrs-Q1 ' -V415-VV5.fVmZ J f3f'1'.V1'V','V.T.' Ji -L. W ' ' fefil-'SV' ..,3 T22-?.fi7'5'Pfwi iii-.,1Qg:4j' ,iVf:'fl,i V2V1?'V.fjfi3j' ' jfdli, aging 413, ' fg, V- VsV.iV.,Q j -V' 1V..g'5.,f-f:,,: 5lf VM -,,Hf5gg,...i:2f,.giz ggi- --':1:1F3:1l7w-,ai V' V-QA,-i 1 '-L ., , 1,,f,'fV, igff , -2 ., .Q , -- 3 , .4 V , .wa , '21-V--P , .fi 4H'35,.V' 'F '5...V:,2.,-:ffl 'fkfq-,. 'isa-.SEV .1 ff., - -Q:'5?4-r'-'Y- '4'..fg,.W ,. 4 ,. -' MQ' 'TTKEJ V.1jV.gm5fg'f-515921 'ff , g.s:'.,,1'V1,-'V' 1lJVV-- -. x, V, , ' 5- g V - , ----,xrshf V:.?::V1 - z:PfVz ' ,-:zum .-5.31-xref. .. ,, :ff ..,1:Vf,i-Q',gf-HV - iff, ,V,.. I , n , L: V1 Vw.. .Y ::'2..-V V ,- :, :,,3.,,.j,,1 ,:'u3,:.,.-1fiL,:V,5, w V-.V-wwf, gg ,.i,..,.,.V .. L, . . egg, , V -,.h5.,,,:: V. .,qgp,,..fg ,g,.:,,,,k,,- .v.,..,5.,7-,V-- v y.V5.q:.f.V- +L , ,-Abu :V 2.55.-,, A ..:.pi.f- ',.'.?.? i:5f If' ' ,LJ-1'bVd?V:i Eg::,:,L 524.5 :L-1 g.g.,1 v- ,-- 'L'. 3134: -,gi Q.,,', , Ff.g',,Q.V:.-vi.. .fV ,f . .QV fy: 1' 1: , 'VV 1 ,yV.g,,u.,, ,ir F-La-5' V:-V155-Vw 'f- fl .. V'V:f-wg 25- .V.:iff53.,-.5'M'V..g.:Vfffas -,, 1,52 .1,. f ' V Aa' - Vs, ,,,::..r.f .gf ef- J-J,:VfV..n',.,--V:-Hyaif. QL.: ' V-if 1 V ,V - 'i-V1 -.:':qV'. Vi-5 , - .J 4- N. T111 1 ,:'5:VVQXig1-2:11-5 ,r-171.253-5:21. ,a,1 F5, - . f-A,.V,j3g f fhfg:-f5,' ,,f.,. :'-, 5,2 .zfyi -' , V-1 gg? gg, gag: VMAVQLQ- VFim ,.,, . 3 ff, 111.-:., we Qs'-51: Tig: 3?g1H24:,:'-2. !V ,Q-w5,',V.w:, 'Q ' VV V .S-iii '-r'Vgf .- 1 -vi' -V l?f5-P' L '1f2l'.-5:4 V ww ag, , ,..VN V'fz1,... ,+,, gy V , ,. QV-V Q, gh ,, 0. ., . 1. ,, 2 L ,, , f V ,Q A f x N wg, ix :V if 45? 'qv I ' 4- V 'W . V. z X, -4.5, as -.V z ,V PMI.. V-X euxtwf ,v2,,,,,g f f,-' Q. 14 ff 'f.sQf+k rVg,: if 9,Z5KQ.Z1': 'A lff,b-A Nqiq .vt ki ..-.Q?V . f 5 'w v xdd P ,bi-. ,,, , MM g I Hqziew .. Je t V1 P -,L nu sw In Vx -V Q4 , PM' , 1 ' K J , V ,L A' Z -.-1 .f va +6 it I V. x 185 if fr '4 + 75' 'K ,ex 5 me 1 1 .A-5,1 2 a g- f ff V VV, ,. , 1- .- L f NEB- sv U' W 1- 'J tg I cv 0 n v f A Q..,1V VVVV ,1V.:VVV VVVXV . .VA 'V J-' -T QS my-'fi 45' X V ,WV fav mfs 'M f -N4 .4 y 1. , V , 'ff , 4 .2 ! Q .g rf 4 4 i- r -KC W 2 ' 1? A 1, .- A f -. 1 1 Y P af 11 Q., -. ,V , -ff A' . V. T P Q N gr LJ f by 1 N .V . .VV VMVVV if wg. 4' V. 14 ' 'if ff ' M :ff 4' Q -V -2 o 1 at F 'L'-'fi '37 2 3914 f A ' v-5 E 3' H. '95 Q TA? ,sy A ., ,wi-V511-ffavf ,,-sr . A-. V JVw:'g,fV'y U X . mfr Q 1, Q-P. Jw, 3 L Q. , .-KV,.- ,, af: Ka If., , V g N. a ,, f if ,H 3 he -3, N5 5 5 , X 2


Suggestions in the Albertville High School - Mountaineer Yearbook (Albertville, AL) collection:

Albertville High School - Mountaineer Yearbook (Albertville, AL) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 1

1948

Albertville High School - Mountaineer Yearbook (Albertville, AL) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

Albertville High School - Mountaineer Yearbook (Albertville, AL) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

Albertville High School - Mountaineer Yearbook (Albertville, AL) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 1

1951

Albertville High School - Mountaineer Yearbook (Albertville, AL) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

Albertville High School - Mountaineer Yearbook (Albertville, AL) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.