Warrior High School - Totempole Yearbook (Warrior, AL)

 - Class of 1949

Page 1 of 104

 

Warrior High School - Totempole Yearbook (Warrior, AL) online yearbook collection, 1949 Edition, Cover
CoverPage 6, 1949 Edition, Warrior High School - Totempole Yearbook (Warrior, AL) online yearbook collectionPage 7, 1949 Edition, Warrior High School - Totempole Yearbook (Warrior, AL) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1949 Edition, Warrior High School - Totempole Yearbook (Warrior, AL) online yearbook collectionPage 11, 1949 Edition, Warrior High School - Totempole Yearbook (Warrior, AL) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1949 Edition, Warrior High School - Totempole Yearbook (Warrior, AL) online yearbook collectionPage 15, 1949 Edition, Warrior High School - Totempole Yearbook (Warrior, AL) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1949 Edition, Warrior High School - Totempole Yearbook (Warrior, AL) online yearbook collectionPage 9, 1949 Edition, Warrior High School - Totempole Yearbook (Warrior, AL) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1949 Edition, Warrior High School - Totempole Yearbook (Warrior, AL) online yearbook collectionPage 13, 1949 Edition, Warrior High School - Totempole Yearbook (Warrior, AL) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1949 Edition, Warrior High School - Totempole Yearbook (Warrior, AL) online yearbook collectionPage 17, 1949 Edition, Warrior High School - Totempole Yearbook (Warrior, AL) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 104 of the 1949 volume:

if 'YI fs fa. L X 5 ,Z ee VF Q.. V vie? V V 1.1, I V ' ..-Q -IIF5:5I ,Ii'.5. ' a I I ' if .K .. , 4'5,I I 4 QQ QQ.. I ' 'V VK.,f-!K5J' " 'KK' KK .K K' K' . if 'iid I K ' KK Ki K , 'e' 'WK' .' K,.K KIIL 1'-I. K 'K - - , Kin V 5' V. . I? .' . I I 1: . A ' -mfg.. .,,-A-,I 41? -Vi AV 'Q il, f , V. , . ' V. .Q ,1.,.'.V f . Qi . at - I .- . K T,-Sf , ' :iii-.VF .K1's.',..'."! 'KF H" 1 3 ,,. :.'-VK H :xx f "V-Q. ,. . . Vw,..x. 1.V-rw- w- V .A V 'L .- ..- . .i -' 4- A " ..? "' J V. gm . . .' -T V ,. V V . Vg ,V . . - V,-V A aV.V ...f . 'N . .V AV V Q, .,- .Vt-fm' . .' -V WW Y ft- .' 0' "7 ,- Vg e "w,.f7'f1fl VA ff-':f'.ff'sK '. 3 5-j' .ff IK ' 5,,II' ' . I mIf.'?VQ's:i'nI"1Ig'! "- II ...I . , ' ' :1 ' fikff 106'-?L:'.'?g,II. - 'I . K L . f'4.2: V V' . IV 'V 'Q' V Vw -- V . 1-1 .f ,p 'T'fV-'V :VfV'jIQe3f'-W 5 ' .V.V V Vwfifif- 5552 , V V VH' V11--I , I 3:-,Q.,..I',I V mi, ., A nap I ,. -,J . . 5. . ' V -V H VV ' 0 S- -: 4 . . '. V,""' rg, V V I.:,..V,.z ., - V ... , nw. - f gg . I V I I-... 4 1,33 V..I,III. . W- IV I III. 5 I . I., 4 , I V II. AVI' vm Vv II II -. -', . . v , - V, V, i V-V A .' -I .IY..3- I Fl II V ' ,IV,,,,. V VV lg Q. .I V. 'QV V.,1..V'.J If I MI'-H 3 I' 3, V. if .. .3 , , . ' I II-f.I' , yIg9IIVIcQ...1.Iw 5. Tj . 'Q Vf' :V- -digja ', .ff,,,.,.1 7 ' . II ,.Vf.+-!3,2f..f Ii V V 4 rw' ,V p , II fx- . II. II 5 - .,V Q . . II I ,I I.,I.l.VI: I. JI. A 5 5' K - 'f'?.fHi'5 ' 21 , :KV ' V V., iii V ...V V .Ax 'L"'-Q nl" . " -, K I. .- I II , 'I . .. j. I .IH V 3" ' J KK '. gK': 4 g N. YQ? 1 ' s - KK . . '."5.ifQ'fVK .? K' . V . -.. . V . . 11,1 GV V 15. VV ,QV-V . . V: A . -. w :A , .IA , . Vg.. V gg- A, QI .., Ilfyfz-I -QV, Vg -4 . A V .. - ' ' 'psf-v f ' ' ,+w.VV'ryVf' N 14 -.. - V . ,f' - ' K' J' ' f A K , 'K 'xligisigk V - fx: .. ' ., '. V ".' .. +V- . QZVI,-I,,I II,II?III,T,.UI JI.: I Ia IIIII II A 3 , 3 ' 2, Q VV -in V,..f'Wef:V - ' 7 ,Z - v K-10 J x K ' 4',i.ilV I .Kff K - -A V'-S, Kifgf ".5P'S'1. 5 I I V I I , 5 ,VJ V , : .xfzx 'f- ,VMWII -V' I V:5,:1.VIw' ' ,Ziff x' ' ' I' K 'Ik ,fo .'. 'Q .QI , ., KJQ, -V l ggf 'V I I-by-'gx.'f '. 5 ,qi-21' " :ACI x ' . - e V' " . ' ' 'K .- V 1 Wu- g ' Cay ' . ' 'K 'K I J.. If?" Vfj fl . . ,n-1 I, 'V .VV . .- .1 -V .. J V ,ww V - -1:kg5'V , I. V . .- .1 . , - . ay, 5 1- -.V - . 5- - V - K , "n:5iV:-VH! I ' .1 3.f.I3' VM' Ia2'7fVg2f:g " ' 3' 'I K ' "K II. I ig V V-.VV 1 1123.452 -V f .- V' 1 V f , V 1 . ffl V W' ff' V T, ' Q KJ ' '-4' f ,VW " . 'Z ' ' 4- -K 5 ai" K V 2314.. . PZ? - ' .. ' V . ' 4 ' ' "' m-'V 'V V-M... 1. V' :V .. .- -. ' VVVF. VV .. V' - .V '5,V'At 5 - - ..,-V -M.: KK KF V' ' 'Q V V fb. .Vp V - - . ' f .?'f'- .- . ' - f. 7 ' nv ' ' K-7 ' K Q- 1 LK 'F-f'2'?Q V Qu 1 V V V: . .V w. V - -. . 3 , V5I ,V -Mr ns:-' K 3- ' ' V. 9- -'W-f . V'- 4' 4 .. Y if f'.g,VPi? 552443-79 .Vf V V- 1122" ' -M V. .VSV-.V .,r"" 5 'V ' 1 .J V I.. 6 Q ' 'V 'H I I - I II .IIN IA. . V I In Ig 5 II! -X gc-i:I.V ff.. V ' ' . . . V .f.1'VvffVV.V .V 'V , , ' S .IgI,V.II hi- Wag? .I I I II I ,V ,A nlgqi. .g,fFI:IIg V ,Q . V ' V . z . . 'E V' . .. ak' , IW 2 'ex .V 455'-f xg., ,Q ' - if"'.:. ' A . V J' H K' - isf 'ax "VV V' -'Q' fx? '-."XIeV.V WA' . QV.. .fi ' ' V Vw nagf.-i'VV' . mai' ' 25" . gKI IVI,, I I " . - I' I I V- yd IIgfiIjIEV1Ik,.I.II, ". I.4i3rf.fgIV gtg 1 '.. Z ff I "V.fj1f:. V' ' 4 V' V 1 V will 1' 31. E V 'f:2.4IV:.: ' F . 'I V, V-, f V ,. ,z-. - ,I if 4.91 Q- , "wi A ..- Vi- VV . V W .Vw ffwf-V-V:V . .. , . EV , VV ,I .,. ,., K K :V, VK' A .' K 5 fa?-3 1 if 313- xl :le .. , I VI . V. I. V. .Vtg .iV.,I -. 1 V1 'P 1 - t - L . . V. . VV..'-ff.. 5 gg Vffiil' ' 1.1292 ESV. - - lf KL ' ' .V .2 .Vf -.X f 'P -- '- " V df' '.fvV-Vg"fLm?.sf,.,.. A ' " -f- r 'V . . V .1 HV f V ,FIM ' , uf. VJ. V 'gsm' Vw. If. E f 1 V 1 :ff V' ' V V ' , ' I 'I .I-VQ. N ' . 'V 3 '- V: xp ' VV, . . 2 A '31 .- . W ' " .4 - 1-" , K- K? f Sm: Q K 4 K K D K 1 'K,t'KK'k ' K K' W K K QVKMKAKKKVH ':K'V:E.- -V -.f,,1, . ' . I. . . ev- . - If"-V-.5 . . , ' - 'KV' K: V' .I I Sli . fr" .V -j - 3-.5-34' ., . 'gigf 'gif I II . In . XI, I, ,I ., I I I .I I . ,II . , I was p ., .IVE I VHMII .I .1 TV" V 'fr' .1 - V:.'ggf' . YK .- V V V . I v- r 1 VV. V ,V 'YV' 'VH QI A I K , x :K ' 'O K ' KK K "'KAibK fsw 'K V If . ite" 5 I K KK l1'I K K . ,K RI! uf .i,V:R+!': K , , - W, K K' K". f-"1wS'3 . V 4 I . 191.3 rc I. ' . . 1 fa .V .' ' 3 'V' i V - . K ' ' V' 'K ' .-w. " -'. ' YW? V ' - .'- N . 1-" !. 4 V K , '1 , . V 1 ' . ' ' 1-:.V' "1 . . I, .. , 1.5 K I Qt' ' K' , If ,' " ,zz , 'Silky I ., ' K. ,gg V -'i '-.4V 5, ,' 'Q -3 . V ' V.fj -' rr. . V, . . I 1. :AI .-7 - I III. I I I.V. . . V , . I I , VI,..,I-,1-.gms K' K 273, K 'f"" . A ,. L ' -,, x. I f .V 74 K' "V" 35... ' 'V ez K" Q KLYKKK - K ,I .' , ' ' .Iac ' V ' V1 . V Q - 'Q 'V G, fl- if g 'Vw' H." 'V .-1 K ' ' "'5'rK"1'f. .1 1 as K. V.,V'KK'-Ill -ff1'fQ,L:i'V': K. f ' Si.-LQQK 1-wifi K ' ' I ' 'A ' Q YW' -+s.Q,.- 5 711- Ig, '35 . X 'V f :fi-f.-.' Vw' 4 ' ' ' V V' I I V.,LII,V:I .rg-, aI - 3- V .' V .4 vp f.. ,gpg mjgy' rIII.f. . -2 V :V - V' V . .1 V . mf if ' V 'V .. .,,.' LV- ' 'TK ' f,' 1 K .ff -51' ' .V G, " . V KV''rK":V?f'zV'V'rlz" ..f",.V4 :rs V-ew-pf .. .1 V ' L ,, "H 14, ' .' -V v . ' ' ad r,fg'Ff:.i5zY'Z,,f.5 5114 .,,. ,.. .I . I., .. . I . I II 6 I..II,:.. E , I N- K A ' K ' ' 1' ' K 5 - K K"f55!."g":'5' 511.5 .WK .KV I M . I IV ,I fg V -.3g,I-LII, V .V I - . V V. .,-Ny. ..I .4 , I . 'is I I 1 . :IIIIIIIH FII 3 ' II.I' . .. 1 I , 3If':V .::II 'g:,.3'f.,'5,:f I Ly, 'V I K ' K ' V . ' ' . ' K 'E KW, KK 2'5""5f!f'7 3ir Qs' .1 ' , . I f .4 I .. fa, I V' ' - ' ' - . ' f K + - PE- ', A' ' ' JY:-V, n.: KH IQ 1 , . f 4 1 V ' V - ,Tiff w W I I 4. 'wx- fvfiia. f 'K 'X' . VV gem -"hm . :V . 1 . Q' -. , V -. - Pri V , I . V I- I I V. 'I .- " 1 . Vg" ip Y ' ' V " . Q V.-KWVQZ -13 v -,rf X.. - I -I fag' ' Ir: BV. .-f,:1'xJi.'ii-'iK,,5', . 1 3 4.51. V - . Aww.-'V V, www-.i'.,V-QV-f.f. 'L R V". '.' '- L W' " 4.3: ., -2.2 3 EQ". "-12? V . .. , . V, ., .,,V..,, .. Ii " ff 'SE E +9 .. .. j 3-l'fsJ 'iK5HJ , -Ain 1: Mgiffigi fi iw- A ,xsuw Ei W J-ata' A Q i 4 1 as 'H My Wx? -N i ,mxiwfy P '4 1 -Lp A .4 3 -2 x 'Hia .xv nf-z A X 1 fviwb K elf I ,N xv . IFA, y I f ,MQ :Tl 'j'1Q:5fFzi3, .b Bw " f-:Ka-135 , if-1" 1, .1 Q , 1 ff ' ' Q15 Z ' 'vfy -kr ' 1-'TI Y F ' 17,-T. . . LL., 0 -i.,J:!32i: ifz' Z' A nf' WG 3:3Q"Hw,f '. J L 3' R' 3 'X ' -Y-12 uf- :g -- A 1w'g,,+.: ' X' jlfmflns rx ' 35,12-3'L le 4 ' .V M .5 , ,,f5:rJ-.'EF-51541345 ' , dai 5 'Ama -+ 2-53 sei 1 ff-7 .-.X faq ,Y , fE??Qf.'1.+ a -A . .fixfxp fs' I S, , wa?Q -7, L fxzffar ,-.s,?:l'f'fff V 'f XfEi5Q?3.1 ,M M r . Avg if-ml 4 A if mg. - ' xv. yr,--Q, ic' f, .L:.:f:: ,Q my-2 , ww Qxfkai' - -Mg. ,..' . f QQ 7 L ai- -'ffl '1- 14" " ifffnhf 5,15 ,T 5 X d , V X -fe-5-,.'.y ., gm, Q: X..-L1 , -'g ,' FF A , , , Ai aw., 1153 ' Y: -f-rp-353:--l.,J5-Q5, ' i fix, :-,- ' f , vip. X M 3, -W5 -5 .Mi W. i - . -1 ,hz 2 m -9 mv my 1 4 ' , im 115 "J-ffzywfix-.1.h!QiL1f' -5 an ff- " 311' 'F ,Q :L 5fil'i!?1?f'1 5 4 3" , f..,.sxf:-'Q..Q:a'v:: ,Q ww fy 1 xff.'.f::L.f'-M751 1': , fix W fas1A2gA.?5 . '- ,+ ,gy K 1,3 ,- - Q " 1533,-fe gag? - 03' ' A 1-, - .sg ,, 55 .fqwrfg My 3,7 . A .QLSQJ IQ A v wwf., 4 2 :A -Q .,, K 3 w an 1 . 1 ' 8-fi'-' ' Y 'E 4. .gs ,u.,i . Y iii: . Q 1 ' ,gnvjgi rf N1 ' fyfmflv 3, iii, 'sig Q "QW ,gig K ' V 'rf fa ?5f':, f..p . ., , L1 , X Aw, , .AQ . ff! S CWF - , , N i3:'.'5f1:,,f,-,,,, M 'Y' fu '7f'1'1"'.7'I 9-11, ,, A f L 4 f 'Y 3 1 gn X 33653261 mg' 559-75-41 4 ev' xt gg, is A W ' 43 W f 5 fag: 'kvrag my 1 gg -Y Win, ,K J' +51-F i n ,iff HK fi M N' f my 'lim jx Mm sn, X I V gzqgqg, Q '- N, 4555 'g ' I f 'Y ffl gif 525 ' fg - , ' . 1 ,,- W ? :pf-J, 'VQHQS .-1: f 'f 'fit 'Wi' M 5'sl'?f 44-Q 51: 4 35 ,, 55333 A - ?'f19f, :iii fx Q 1. - Q1 aj: ggi . "HQ," .1 Sew' ff -- 'Tg-'Q'.f' A fi -' ' 'f,,,fQ,'5'I 3 ,f 4 ig , f Wi' wi A, , if '- ws, aigwf'-L . 3-Refer: as V- s ,.i5i'iT? w f,f..?1zy,. f.f -q5, "' fm11 f'1:, 'f My Q A-. , , my Q 1 XA fn! s ' 'E ,fri 'fggt 11' K", R ,. QWL. -.V ' ff. .,,Mg,, -,J ,,y,:x ig., 1 xii im: l ?"i ' 'A , mm! I iffy? . .W,,, .., - -' Nw:-4 '-,-xy K- +L-ff , ,fA,,M.,1 ' 2521? ,""4f AW' , my i ' '11'v'A'5 " 'ff a'.3"'1i . . L -, M, fgxazw 552 3511 X V - Qin- L ff - fwfr? Y 'ff ii '-f ff'-'G fi 72 C oach Hughes whose coopermho,-, goes fo fhe emhre 866001618 well as lv S own dejoarfmenf whose C1706I"f erjfnecrny 01056 era ldobs a4 once has Sdwdmdny 4 dfeul! snhwffon, f, m Jes keep-S him n Nw batff-jiuxlnd? when 'HW by Show whose yreaiesvf dl?7ba'!OI7 :S io produce a feam noiecfi ffigregegy fn, appearance andfbfrpfdyfnf as well or vis wmmng NC01' whose rW'fc,ency fsjffafm' kwa? Mg resfoeoz' he commdflds a-fe! gfggfgG.'llZ ff? S we a eozfon ear ooh 5 . . V, if . . . fy V ,Ili , I comes QS?" , . I . 1' ' ' I ' Sf f e We 3 I , i ' -5, .. 'ff ' f' '- 'ef-e--' gf--A -f-'N-wfj-wr--vga W .N ,W ,VP-..-ww-JWQ e f Q: 5 4 . . If 1. wr. 4. L: Exif? 0' Wifi, Q Fifi 'FWS' x K 'ff :', 2 3 ir 3? 6. J '. '15 'li xii? H V L, , 4, 1 a ri , 5 iii: ef 5? is gf Qlij, iw? . ' i Q, L, 'f .A . M , 3. ' , , 1 M: ' - r Q Q , 5 '-ng ' 5 -X. V fig' 1 .54 .vg w gif' 54. Q: SWL? ,? qv- fe 5 'rf 4" Q? X gg it ga fx J, ,E up Lf 21. 'L My M fn. :fi H2 15 , parm h y w 'mm 'E' ,zffjgfi e Sf 1 54 'K , , 4 ' N3 4 Q i a ' M3 fi? gs, .H , m ah , sf f. fp 5, - .2 'EYE I I M-L f. gif :ig .,,,, , ,.. ., X A 4- - fi4,.'m. Q, 3 'fu wilt gp '.-2 K "1" ... ,K ,, ,.,, , . ., I! Zz N .f M . X, . -. x x. if CX f" K , , M NSW NNW Kunwvava V E ei Q S 21 Q is 'f 3 2 5 Q Z5 Q1 3 5. fp. ei Z4 mx 4 2 5 2 s 3 va E Y-s Qi 2 5 E 1 ' 'o""'wf 4- , Afffwifsfnif Wi' Y I FACULTY Mr. F, 5. Self A.E. Principal Mr. Barto Hughos 5.5. Coach, History Mr. Melvin S. Greenberg 5.3. Drivers Course Miss Ruby Dean Doyle A.B. English, French Mrs. Dorothy Howard 3.3. Mathematics Miss Katherine Musgrove 5.3. History, Science Miss Clarlce Mitchell 3.3. Home Economics Mrs. Mildrod Bennett 5.3. Science Mrs. Johnnie Cole Yarbrough 5.8. Physical Education Miss Ola Ragland A.5. Social Studies Mrs. Lola Rogers A.B. - Engllsh Mrs. Fleta Forte A.B. Librarian Miss Myrtle Miles Launius CommercEa1 Miss Dorothy Murdock Registrar Mr. Clarence Cook Voice Mr. Frank Carpenter Band Director Miss Faye Young Piano ,nl -.A,,..-, .,A .w o 'KW5,,.J,y Y.Q.'gLflYIZ'11I.L,UbQ5. ,.Y1 ZR '-.- ' '11 1-l!Il'7.Lfl1L21- rin , X I ' 1 W - ' E i, Q , ,. f 9 . i2 , L L A r as ' 'Q if vm .4 5, f? it 5. . it fi. L 53 Q, s V 41, ,J ,. W V1 .3 i , gy 8 'Q 'f II 3 Q .9 H 5 14 , f pe 3, ff 52 E73 'L 1 'vu s"n'qcr':sT'm":"'W'1'1Tw . 17":?'?rr"vv"17 . . 3T7??ffi''5T1?5i5'J7?Efi'F'b:83''37 TFZ ' '?15T?5i:"'f"r'5'75'?rfE?"i?' . - "f6"'1" V . f . Q - H , . 3 1 .31 -,., -Q 24 1 www sims 95 .. swims, gm amass - i wwf :mfg 5 riffsrfiiw Q 5 .1 2: A s .- ,, .1 X ' 9 I , ii. .2 2 .I 0' " A 4 . .E 5. 2' 2? Q P 5 , , 9 'N gi J . 3 N XMAJI .1.,f'L..wZ1 fkxy Q Y , X Q -s 335 in 5 Q If ,Q H . ,- .-, U. -2. Fl0z'f5:r'1i:fg2 , , 1 Q , W Callie Eiaghell Uinws . U my M V I 4 yurwmm af mile xmas . . 3 fy 9 ., . , 4, fx , . ' ' , S 1xN.'F!I1gr3,L.Ea: 115 1. ii' ' Qi Lizflim fi. Ywfyftgfzis , , P 1' ' ,iizml . . Mx .gf A, gfdlm mmfz' iQ.kfs'F?iiY'1'3?'!p? ' Q". 5 'fi . 1 L iitiaixl Lzqrzslai , , X 3 . , ., Q Furs. ,im , , , 1 , D v , N , . . .nyrm Jw? 11:2 , x- Y.,-wr, 5, ,U-, l -4 2 , ,, , D 4 r . 2 .,. 1 I A? + WANNA uf' 1,1 153315 ff M -,Q-,::5:,,-Q,Qgmwzqzr. X i ff,-A QM.-wa : :ia Q: ,-q,1-,.+E,v,f.f..'f,- f - -- .!.2.ALt,..f.', Q..f.x.f f.-,.f:.,,g- 'L +4-'..x'T UV Q , , 1 3 ' 1 M t rf Q E v, Y, ,s L 2 5 .wr nrzp' j:. 'ff-rsvzf' z',"iz"'.2"rs'1'v'71j":'r"?"77"!'S"frS"7?:,- f WTVS: iii 'f?"Ti'fli:?r'i'f"in' :?:Q'fr?' ?ZE'?25Trf'?5:T? 55' 'rv' :cv -z' 'CV'Tv'5'i3"y1"W7'5Tm s ' ' ' ' '1 'f 3 Q 1 5 Q 6 ? ,V :F 3 ,v we Q x 'Q L 'w A, N Q 4 KK:- L Q Q ,. 5, A 2 f Q 3 S I If , ,xi ' 5 x QL K 's 11 24251. AL JT wifi' 5' 41 o X fs The Warrior Staff, with the cooperation of the A Y student bod5, has strived to make this fourth annual 3 or the best get. They have attempted to accurately portraa Q 1 life at Warrior High School and make a yearbook of which N , 9 Qx The staff members are: ,A 5d1tor-in-chief ------ ---- -------- ------ Dorothy Jean Doss n ,. 1 Assistant Editor ---------------------------- Jewey Bishop Y Glass Editor ------------------------- Bertha Mae Chappell 5 Art Editor ---------------------------------- Earl Russell E Sport Editors --------------- Dewey Fuller, Vizella kotte EA Social Editor ------------------------------ Fred Camybell W V Secretary ----------------------------- Anne Barber Tumlin Z, Year Book Sales --------------------------- Margaret Adams E Typists -------------------- Patricia Jones, Hazel Johnson W 3. Advertising Sales ----- -Marshall Childers, Obie Joe Hill, Greer Perryman L Photography --------- Philip Krofchick, Billie Jean Owens, N f Irene Fuller Moman Q Advisers ----------------------- -Miss Dodle, Miss Launius r e fx Q Advertising Sales Manager ------- -- -------- Johnie Rgglgnj ,. J aww wW.mwWWW UWM Nw,WWww, N ':'f"""f'g.-' .. 1, n W ' 'A '- , Q W 'V 1 V A :- .:,A:.'...:- 2.1:-. --fr.: .fu .1 X to . , , . f, .1 4.5 .. J: ,g, .,,-..'IA-1' x tf evergone interested should be proud. A 4 ,A x - 5 4.1 i 1 R 'Q e- A QP f 17-I 5 4 se' fi 1: ., A-,Qi 2 fif,w?g .Mk , 'W' .ff ?f A. Q Q ,J , 12 Zz Q ,wg 'vm 'Q 1 frf 'L -.2 ,J ,fa mv A W, ss-,u Q iii' 1? ., ,LMEF I ' . : J, , ve fftflfwg,-ily , ' 5 fMQ -I S f .L S? 5 2 3 s 'I A E. ff. I Srl fu qw ,ug 1 LTI, 1 3 4 , , Q ff f K rv , ,n if 1 3.1 Qi 5552 . ,, M1 - W' , g 5 I A. f V 'A 5 HY fwf'?3Q 2, K Hikjr Q 11 fa, wg . Q. 527 mafgglj 227 F Z Vi? ' ,ggx QE: f ' 4 5 fg V Q 317' ', " 2--H :ff - .6 fl 3 S 1- A, 4' 'wg Q lf 5 w. , ' 3 4 i 3 gf VM A -'VF 2 -M ' Eng .ffA, 5 5 E? ' :jg X i 'f . Qfih ww ga X f J ' . Q 3 If v if if 2 ,, ki H , V? ie W -. ,, 5 5 s 2 E 5 5 1: E ex As i! ri ,Q a .E I1 2' Q- 5 11 55 - A if 5 Q L2 E gi ri 'vs 5 5 5 2 6 nf ha -. i 5 ai F' E F z. 5? w ji. 3 L1 5 K Q. -......,...-..,,i. .. -M--W-n.m-w-...-.1 ,,.' ,.w,.-V-.m.4-ffV-...M--.'..,.., we, , ,, .. emoI'S Car:-ieJ'ean Bro w n .Dewey Bijhop v 'Q' Geraldlne Cimpbell margaref Fld ELMS 0 'RF' , 1 Fred Campbell Reba Faqe BPELdfor'd P5 X 4 2 5 L. T5 .11 ? if :ll iw if 51 -A P: 1 , ff I 1 H i 5 , ..,. ... I xq.....- . --V-f-5,-.59-f-----.?.5n:v:,-rf--1: L-fav:-ff -Q f -, M.:-, .:, 4 ,, ..r .-V--1-21:1 -: 1.4 ,-if ---1.-1. . qw-H Hwy? ., vw Q. sv 1, -f ' vc, ,cv f, , M H f. .X ., X. V ,, , , ., 1 , N 1 ... ,, I U I ,I , W . . F X. L A. blk, . t 4 l 3 rnaffklll gednslgf E Ch: ldeP.9 ig EQ ? Egw W Erthl Mae' + R Q'h2LPPeH jf 1 J 9 w : :" g Q i h I ' QQI ' i 4 x x A 5 Frlhdej CoH1P Jmabw Chun 5 1 1 . v K L1 Dorothq Je D OSS Dewe Fulle , 1 'V H "4g1:l4.5f,Q,:rl1E.4.n.f.1,,':..f.::,'. , 1:A,'f:v Wf:1...9 pi n . 'ff -, I :tin NL:.4::.f'-,,1 .i T-.. , f' V, 1 g,1 Q -w f ,X way: 'Q . , Ali' QFNQ 'K .5212-2 1 f , ' iw 'A I if wi Q fiefg f 2 ss im ff T ffl if . 2 ink. . . wif -f: . 1 . Qfifvi 41 'ii " 1 1"'J ,Q1: 5f: ' fl 1 5 1 ' I 5x +1725 ' " A' fg:-if fvxiv-wing ' W Q i mg 1 Q - f e Qi . iigigi-ff i' fi? E ' ' ' 1 ff Ty 3 Q k f i q ' i S: 'f fs! - if ,Sk A gg,l35Q,f,5,f . fl: . affix Av 1 re 'X'-,Sig v 4 Qffi ff sw Lf Q SL , 5 :Eid ,Z 5: ' 52 Q S5 ,gfwijtk M143-5, Lfgjl , V: . K-,-3 ' .L 'f'i5?'Q1 f, 72 'I ,TY 9 l 12 gS?M3r'f'?HEQ5, -a 5551 .3 'iw yy" 'abit x 5- ,fj':?Jfg3s H 2 1 X ax .5 X "" f 5 P1 , if R. f if fl 1 Q 1 5 ' ,-27, 'QR .,'g.- f W , 4fk??.g 13 1' ,, ,bf 'wi .mv is .-ii 9 uw -v - . . 1 4 ,, . 15 iz- JAM " -. 'fi' 1 Ear vi: 359 f ' TJ 1 Q 1 4' X H Q: , Q5 " -f. . Egm' - 5. f, 11- 1 fe? .' F . av ,. X, in 3 A3 .913 - 29. -' ,f , .f ,, 315 ff L55 i fg-gig Q 35352 Ep - 1"-4-' 'F fi E, , r, 'v.'1:"'-4. 55 - , f A Lf 1-. 'fi -,-4 Q X l 1 2 xv, 04 if '1 4,39 Q 4 S . , ., 2. ,ij fx M51 SS. , fs"'-415 A ., 53532. 55 .Zigi i' V YM934. . . 2 5, S' :nf 3331, 1 rg E if-f: ' r E Eff Q -y af' Z 1 4-11 ff iii!! Q if ., 4 , gig? -- rgrwi.. -- , , E E E 1rfjW,Nfqa7jWj-V ." " '- 'cw ' 7'f?v'iW"'T7'1'ViG1'T57'?G' 7'?Y-TA?'5y?"W"T I , TI NA "n'?f?"v?f! q?"'w1"l?':mp- fhaflfyn Huhnfcutt G .D Jbff' Sarah Henderson il? if lqugusfa cndcrsoh Harold Vfhlft '1:"' NIQFQIC HafS .,,, ,, Q .. ..-,...... .. ..,-., - ....,-:...L,,- QL, '..'g...'.:L'g.-L .'.... 'X Q s P N 2, ? 2 Q Q1 3 5 5 4 'X 15 8 4 J , 1 T if 2 34 5 2 Q Q n w 31 3 B Q , :Q sg llg 3 1. i 5 HY Q 3 ,I - 1 3 6 R .1 .Q ,' 1 za, 5 1-Ht' gif. , f .gf X 4.5, 515' fix a l Li vf 5, , Sk-f -QW? ' ' E4 11 gel -Ra e my HL, V , 1, w f 'EK E , is G . 1 hs." '.1 ,' 3-, .4 3.25 5' 9.15521 fa WVR 'L gf - .fic ' nf " 4 1 1. I Hi' 4' 92- ,, ff gm ,-,.,i,YK:,Hw : vw 5, 1, , Q55 EE: , 'Hit if . if .pw 43. ' s. , , , 'zap 4511, .M gm . 3 ,fi 5. H :sfgf 214412 11 321. H' . .wg P - .gf ga Q: W"w?e ,gifa' f'5f , ' WWI "3 A A. , ,X ,, p, gl wi we avg: 3. T ' sizf -1 f ,J J, . " 51,5 iiiqgi 1 ,. 1 ,, 4531 :fi ,tl sg if 'L 1 ' sf Q f " 2-Q , cz Rf rw 5 'Q Q, we Qs! - , .fra ff? 95 ai vfisxsi?-. 51: 'f 21 ' Q? " , H-,J 332 . fy, ,jx X X fi? g 1? ff -x fsfrff -9- .x it i,,,X,v1f-yy, S - Q Vi J "1 L, , 59 -ig -qv r ff?g5 .f Qi 1 1 Z 134 M f EQQW. M Efvfiiigi l -zfflnyg 'im L xg :Q , ,vp - avg Q 7 if A231 H: xiii 4 355 "iii 322 aw 'fsgih X uffvr ' ,, , X , V ', V 'N , fn 51 w 5 VV 3 12, 3 , ' WW 'L gli" V sf? Q LT . f Ii '- 1 1. 4 ' mv . fl 1: 4, W .P V N v -, .- al R '1,,s11-vegas? A ' 4 if' TV! .Q li 22415 ax .K TSE ,Z S 2 y.,' WSL 'r s -. wtf fr., ' , 55. 1 ,Q if" ' QW Wgwx 4 , 4'Q'e'i' k gg .4 5 -3 1. f H. 1' ,ii 'Simi . 'i XT M.,m,3e1?ff , f 4' 3 .2 ,y we Q 'T--sz? n y 1 ff-A .gl . .1 19. J Ri? ifff af, ,V -, ,, .- . J,-,N V.-fr . A wr :S 4 J? 1.5 . 351' P W f-. 5 -1: - 'leg P ,v ga 7 52 g, A, Y iz 1 ., pi. A g 3 f f -:E r ,.X-.L -1- igq W yy: .-, 6 . . X, . 1, ,,- . V 1 ' wi' .. 52' 'uffwf :dit 5. 1,6 fa -'lin 1 2 - Ymmnvrw mvwmm 's wnvmu m ' 1 f rw f X --1 V. fNf'W'Nf'ifffi wxor EVM? AVN KRYIN 'NPxfN6N AY!! Gene Ml -Flelcl 7 Il. www T., Hazel .Tohnson IX N xnrvnfnriixm ff W W Patricia. .ToneS fNfi'fYflN f IFR Fifi IN-OW fNfiXfNfNfXf'XfNfNfNN OHWNMVKVEVMVHVMFIHMVMVMVKVEX Bobble Well L ggms VlZellc'L Jlotte HarolD .M, MUN VW-IIIVR 5 . EFTIYHY 5' . ,. if V ' ii' 'U 2 ' A 1 , SUISUAQ ' 1-glii-LALAZ Q WI w Q,-QAQB' LQU52 Q45 '99 9 9,1 MMM, -M 'K K Q-QQHQ-my Q kg-1 4..Ax.w 1 1 ' I . , V . 3 f ffl A 1 .5 P ,S 1 - I fl fd f :Q , S " 5 u-'25 ,153 5aQ5,ffJ'1l 'Lt ...ifgh ' " .X ,.,, L 25 2 . .. 7' 5 'L Q il 'I ' ' N 3? 353 ? ' 12: ,Q ,Q . ' 2. , ff:-S3 . ,Qi -'Q - ., . . P li, M -,. a ' Q 'Q 1' :Qi if l ' 5 .w 6 W - , 1 r , ' ,g'gfQ.:?., I 'f' A5733 5335 A -sg-A fi" Z3:f"'?i3f3 14 LF Mr ffllj " X 3- if? g "gf fw- ' ,3Q1:f-if ,31195 X i"'3f37 ' 7 1fET1f1f uw, 1 WI' f"?"" V :rf 5'iL'm fiziafg f! V . f'1f'f"x lfff ' Ei 5 il iv, r 1, 9',g"g'-3 sg - ty 3, gfr Li rj. V 7? , 1 is A ii L if 25' F47 -:ff ,C if fymgr: YY 1 I K, A' ' 1 Q 'S f Q " X W' Q.ff rr furnx -2 -g A- f ' ik "1 ' 1 Qi'W2T,', 9,1 f 12 I .4 I -v 5: WL ..-2 45 I ' - f sfi5i54i32ie 1,5 gi 45? E ff. "f .2'fifk2i5f 35+ D pf ,A Jiri -' if A ' ,fig mf 54 g:,Rv,x. mf , 5, 9 , iv? g Zi - if 355 W . 1 '1 :.:' 39- Maw- fa- 3'- -Qz9.'fv1'2"' 1.11 51" W f V1 -2 e- x - Q V-gf 5:5 wwf f . ' ffa-.yFrf? .3 5'-L 4 Wiiiibiffi ' 'ga' ,N 'f 1,2 . ' fl' gsffil- E? Q. A gk 12,32 F JV 5 , 5,41 .4 , Q14 :J Q gf ga :iii iff ff? - 22, 2.1 a .- 3. Q , ' Q ,, 2'fuS,-.akin ,Q 35,,, ' ' S 11 .Wm Y M, ,ww-5 , q ,iffrefxii 1 Qi-Ri ' me ,, Ev:fm1'I fic v 0,0 Bffffe Jian Owens Earl Russeff Q XX ? X 'Nw Evan gel me Wfnnett an DUHIHC T' Wh'fe mfohnlf Ragland , 1 Opal oung E 9 Q- wma.. , L 5 2 is g' pq-5" V , 'X '- xg " Q, S W' ww ww fre 5 ,: , ggi' fi 3' b: 8.-f 1 ' , S?:? f ,, .ff 311425 , ,fb 1.45 M55 gf Q. V -Y' C632 ff , 'Q fi if' 5, f f, 7 , f ffl 2 ' 'MMS Al' ,ifgvf 5, '52 M q fi v BM' ,fs'i'w W L5nx 'P Qgiff , f ' - , Q, + f " -1 21 - s, ' bl if F . 35 5- Aff 'EEE fin-K f , y r' " fi 'wk' ff - -ng: EQ 1 sq, 'Hz .ini nw Q I 521 . :fz 3, 'K' A X M f '-1 . , Q 5 A 541,14 A ff 5 its' , A :EW N 3.5 5 Q J A 5 ' 3 gg AQ A 1 5 , 1 ,. 21 Q 1, .4 Q V V - 27 f ' wg . A . ? 'A 5 -r ?S5'zg'1'j,?2, sy, V I 2 , .. ,nf 4 xfv- 2552 5 LA, A uf! fix . , xii'-fi f -1 ff 1 .5 ' ii' Q, 44' M , KE' , ' ? fi' , - - ' 'Q 'F ' K 'Ll EF' ' I fsgq' '3 ' 274 ' Q, 1, Q f A L ,gg x A v. ' ,,, 1 'IV K V V53 5?'Zm 3 'J 1 ZS 3 t' QQ - , K W: i' Wi' fr ' ' - 'Q Na- . ,i 5. +54 ll , Q gr .3 j -lf 52 V fp V, cfm f ' .K . 1 L 25723 ,Q " gg Am K fa t gigs Ni 3 - fi? 1 4? W? 59 .W F91 ff ' Ii ff '3i5.f? k ,ff ix 'i' Q wid ' -. +7 Sfi'M,, ' 1,-1 ' v ' X . 4 , f .2 1 Y -1 1 -:Lx N f- g , 53225 ,if Sw 2 ' f 3: Ig ' ' f- V 532. -2, ,,' 9' i.. f: -7.1: a A 322' ' W gg , .zfavfasnigfzgflk '+A X, 1 4 , ., A ,S ,I 6.1.4, f i"1,:f I-Jiifi ., sg' ai? T-:fy 2 , gif. , fqffgff' "2 51' ' T f 3 I . 'MT' f , 4 -' -f, , N A Y QQ ' if L, -L ' 1 I in 4 it - .- , 4 ,J 'Q' 3 1- x 11 vi K, Q pi 'Q Q " . fiiifif ,- ig QS? ., A Q' 1351 is ,RS x fu 6 V , Z R in i , if H r, 3: L ww 122 fi? ff e -W ei 1: , F2331 -1 '54 -K 1 gg Q4 !'W51"w like if ' Q 1 11 ww fi . li ywffzff-fi -91:-ef :5 ff? 'ii' 1: ffffk . Tig Ri 1: . Bi - 5,9 Q iff :rj , .5 1- it fi ' , S E ' iw? 'i,,,'5? A WH' - . f ' M yrrfj Hb, vis, if 56129: Mg: 5' 412' af- , x Tv: .-:fipl ga 1, ,mi :gs 9 ES:fg:4 , 5 I , 5, 92 4' fs,- 11 ,- ,wh mail.: f e rt'-.iw if aku, rw ' - L . ,N 51 Q wg, V ,, ge rye -Q15 24: 1 f t ' 'H ' WW 'I' . 'W' Y 'V ' 'F W VPQWFVIAV' ffwflif' 'A r -J SDH f s y Fu M M a o v e. f 5 f . TP h I I I P 5 , Im fc h 'ck 1 , Y' n .J I fig if li .5' L 3 M71 e f Q 2 '6 5' If E Mes Day fe , If : I 5 .,,, M V ,A , lvl , ': 4 j,!3n3,3f'i5i 5' I4 f3 L ff 1 .. "' if ,,.fg1,4Aff - .1 Q9 A gif:-1 E. - A fini: 1 N fi! A 'iff' -' J: x m f Sf fiffl - -f ff if ., N ' ' ff A f Q fig. ii f , B f 7,1 'A' C72 'iff' f '?l'.r.LQZl1X,l.Mlv-W- 'lflkuyufll ML1!J5Q11L!bL!!1MEHkM!5EzSMk' - ' 4' V !k7liLVH'::. 1 V lil 1' rklbiillkllii- M BE!!! Y'WhY1f'!liX'i1X?l'fX!ffSl' WSWS! , K VV, M5 . X f -.r ,a 4 A ,2 '5 ff? Q '! f 45 iklfaii :Q 5 ,4 5 iifx ' S' ' f ' 5 'A F .- C 1 Q S 5 I C r t A c - I V 9 9 5 fe 6 P- fi, v , Q., r v, P 2 ,G Q YEWAN' a W?m'f?iS'fm'YfiFWii-i47K'KVEVKWhVfBT'e"'I' J C f1"7"'z'Y",f, pdf? -xwTT'!3'?'!'f15f v ' 'Q'5f""Q " Ffa" 'V'?f W.'f':'T?S7 'rg 575' V535 fr? VT?-f?"f ,, v 's" "rS"z'r1-wwxw ' 7 v 7 W 'P W '7 HISTORY One bright Autumn morning, a group of fourty-one very eager and studious boys and girls 'began their twelve-year march at Warrior School. Mrs. Rimel was our sponsor and we think she did' a superb job or disciplining the cradle roll class. Now, we realize that we were getting the' foundation for whatever we would be in future years. As time passed a few of the more unfortunate ones dropped outg however at the same time more additions were made to The step from the a big one, but we took but a typical class of the class was avera the class, sixth grade to High School was it in our stride since we were youngsters. The intellect of ge: there were some very intelligent ones, some who weren't' quite so intelligent, and then there were others. Of course, as everyone knows, the most important years are the Senior years This cla s of U49 d1dn't take the rumble seat in anybody's little red wagon There were 2h of our Senior I class initiated into the Beta Club While in Senior II our representative Audra Sue Florence, was crowned Football Sponsor I our last year, our own Margaret Adams walked off with the crown and title of Miss Halloween Last May 22, our class sponsored the Junior and Senior Prom which was held at the Redmont Hotel Vizella Motte, who led the dance with Jackie Egan, was given a bouquet of roses from the class We had a wonderful time and are looking forward to the Prom, which the Senior II Class will give us this year Everyone has heard of the Class of 'lg.9 but nothing to compare with what one is yet to hear We're merely graduating from High School which doesn't mean that we are embarking upon the sea of life, but we are merely entering a new phase of our lives, for which we have spent twelve long years in preparation they have been exciting and eventful years they have been filled with joy and sorrow, but we have enjoyed every minute of them 1 e ' e e e n Q a Q I . A . -.- 11 V K O .4 W' , - e ' +L, WL' It Y- 3-fn af.f,L-43,441 of 9,,5..4.-,fy 1" uJr.,Qmu4.in.uE.y-.L'.+,. ,L14L-:.. l41.,,: .z:,:u, N ,Q 3. P N2 A 11. 1 ,Q , , z 51,- 13 f wil! Gi A? of -rf ig ,fn SJ .M .X gi 'f 4. . A fi ,Q , ,.: .f - .4 . Q 'QSM I Iwi. K' gd ju fx fmlfiff "ug .. ri? .5 525 i' "2 f H , -4, Q,- Q Q, E: 93 ,i ,L f 55' 1-'V fi ls 2 J' ,3 2, y ,Li li. A n - ' .4 Jfgfb iffigbf 4 1 ,gm j-Q ri 'U X 24 t, 'W' " SQ -'Q"gx',,1 fi , ' 4 W 55 ' ws A in an fl 1, 2 ' W f ag ff J wif- gg 51 "4 Yigix JG "SQL , f .5 14-W 'ii' -Y: gg .1 . 45' 3-31 ,A ' Ls 'I , 4 .A y. f .1 av, -,N ,-1 .4 V f .J , ,L v 'T V wig ?:Q I 'Q g 3 .' ,yu 1 -fs fa Vp. c f ,, '35, ..4f:,. 225 ' if eiifi' if gs, Q if if - Q :gf .1 .sf-V 'ff'-5' :Hai .Mai . ,,. 4: , :,.3, t ggi 'Tkg i ,,,. . -, ,L , K 'rf Q4 ff, . 6-. 4 , .Y 5-' 'fi 4, K. .xv A W. . , ., .2 V , Y.-'Elf . ff 0. .1 MFT 7333? I V ' 1' V 9. . : 5, '4 xx si L 5. C fi -.M -- M4655 . E ww pr- 1 Q.. MGNKS 'V' 549i'2'5R:i'?"5Y'2a xv: , Af 5. 13 55 1 11 K . 4 ff SJ H. K A 3 .ai -m"m'rmza1 :.x f.ww-'mfvz.ff.w.f. m za 'm'mm1wmha aA1vmmmmmfmmmrwmmfmmrwnvmmfrwrwravmfmfm:mwmwmmrwfmanmmrwrwrimifmfmmwmviwminiw'1 ffwnimg "V xv 4 ff 5 Q el- '11 mm H m cr 3 o U A w,.,A..gf. gg gg gg OE age' EE'-9, 5553 23 5 S3515 : ga N ff 4 cz 1+ o :: '1 sn- 5 H 3 2 "' 'J' Q 0 n- Q H Q , 1-ao g-Hb agua E-mir gqgw Z: ""'WU' ' engage' 2 g -2313 055 md ohm E: sn cog? dugg? gl cf 'gf ommglv 5 4- W CP :J ' 0 if Q o:H :ram 3 5:35 5550? EEL-Z: 355, 65, v-,days 5 4: U P5 -as ,5 52: gag :wg ang fans :sms spvov 'LE EE EEEQ5 '1 'fm nu: 0 cf- m sb 1-H1 H fg H mg? ax: ,sa mag :Hag sH:Q xigs? E5 as 22325 5 , Q 0 H D- :S m nn H- :ro m H o 0 n. er m H- o H H A Cf' I-' Q-I Q gpg .4935 F9 " W P0090 MQH sa: seg sgm fr: ,asa ?5 E 33333 gi 25 :Berg E Q -gg: Q3-Q nga 'g K omg gggg ggggg- 'xg mu-' gg frfz' 'rg bi mga gtg F. U gms B H H 41+ H- '1 U mg D-aggqr 5 V: 5 3. at Z, nga 350 egos Q-was may H :Jer go dagmg' pg U O D '1 4 Q 'Ju q 4 gg- Q . -5 53" 553 33" da U Ha an : 20-ers: E-7 SE 545520 F m ao aa fu 0 D' o 'U o o D1 fr . Q ,,,, ,.. :D ,Q 5 5-gg 52:5 gga 3.52 sas, 2' s was - 'ss ET, 55325 5 1 P' H I-h Q ...ng ' E 'ss 2:5 d 5 Gab 'asv 225 F:'5H F7 35 55520 Q 3 . o Q k f E25 53p liv EH? Egg: 33' 231' W5 a: asii 5 2 A D IJ 35' o 1. H? sis '25 Egg Sze sos: QQ? gig: is 'E IEEE E W 2 4 D- ' H 1+ 4.4 H. . 1 'U Q D 0 Q lj Q0 Q - 0 SIP' 'U 0 W 5 'a Q com u "-ff' "U-'U 'H' I-' 0 vs off 3 3 og '11'5H Sup E554 I3-3' g 53 gg g oggg I "y f.-H-an D-so Eiga grin QQ-gc, giigv 5513121 as H- 3.9.9-g Az. Q. 'mf' P' dw :H-'IJ' Humo n. er H-no cv-o n H 1 3:5 5' 5' Q 'Wg' f"'gv QSM: :Hag ge 3 ggffp' . ,.,, P" 3 H Pd' I-sm Hmm :r "UH S dwg raw as asa ag as: v', :?:v wg 3 635: . 4 H 'J., A vi o Hn' so H H A Q, o-'1 V M , w- www H as, : sas: s 2 :'S g HW, V gf' gi-" crmo :fer mba er H 9-'o'4 ::'l- '4 . jg S gfhw '40 s-H one -3.-f. Q.. . ,,.,,,,,, , gf HM ' ' ,, 'fl ,mug W 5,wf:w,uwfwLm:Quwnm, v.mv,, A v,,w, ,,v ,W ..v .mzmgmu ,v,w mw.m.,m.mmwQuzwwwgmwew-ixuuz-w-muwwwazug 993,19 A 4,s,,,,,,,,ko v Av... -wiwu .54 32: Q, W ii fi? iii .2 Ti, 2 ,. fix" Ei . 'T 'im FY? Q ww :fi 'K I4 L ,LQ , :Q Ti . 4- v 2 ,gi 2,7 .. ., ew K 5 1- , .TLXH ,Q :ir ' V1 ,. fi., f . 2 y 3, A 3 K' , , yy: i ' 1 QQ C: 1 , S 1 W Q' ,Lk 'f'3?i5Qf1 'ff -fi 'f' z 33, ek ,Wg wg' Biff? -3 wi g 6,51 ' 1 2 uWai17Niwm1nWmwmwmrm "" vmnxwwmvmvmavrwfmfmmfmmfrw-mam ' 1' M ' ' " K 'W 'f vm 1""zf"f'W 5:T ' I Z 5 5 L 2 E 2 E 5 C Q 5 Q 'I E 2 Q Vizella Motte leaves her good looks to Nancy Maze 2 Q Dewey Bishop leaves his habit in calling people silly Q E names to Lewis Tyson Geraldine Campbell leaves her 5 5 ability to ask questions to Doris Love s an an I I I I 3 T l ' " -- 'U 50 E O ' :U P '4 U In P A e I-J I F' D' :P 0 F: Q 0 C U ' Cf OW e 5 DI E CII s 0 0 5 QI 0 . 'Sm U , 0 5 . P' 3 Cf 4 O0 e Q0 E Evangeline Winnett leaves her flirtin habits to 5 S their quiet ways t Mildred Crittenden an 2 Z Joyce Goodwin Johnnie Ragland leaves his ability to 5 E get married and still finish school to Basil Ballard H !"R'1!E!"E Sli? iw EES l-'U' I-'P' I-HCPSU ' 5? QOUU' OHUID 5 e 3 3 eau' P- CD Eze: DD- Q32 55 3 P L21 405-I QFD!-Nl-' u No D0 uU'4 Uooo 355' 0 D' I-' 0 Q- P18 I-' P-4.-H-I 405-'U H SS gd:-fB D P' 4D-'D :room 302' 0505 DDU: :+I YI '10 0 0 o 'il'-70 D-023 'Id' on 7 X I '15 o E 2 I D- P E o 5 U1 0 O' U' 1- o I." 0 GQ UQ H- 5 u cr O IA D '1 5 L21 H I-' H- o er cr :WNW ' UI 0 0 In D' 0 '1 I-' S D- E 5 . WA!1.xu:xQ:!.E .1 KWH-WWWN Pk! U' ! A WN 'zrfy :MJ VNV! P 0 mis mn we 525: 9 OD d u Fang W 00 wasp ww ou 9 l'4Cfl"" WSOP' P' QI '1 0 P40215 CVSOM U' Cf 0 oven m"3 agua HWPO Cl 'im ??Hw W wie? n 0 page ,Jo 0 gm 3 DIP' d' mm? 81' ons 133 O0 l"'1 an m 5 353 up 553 axe :lf YI AU Patsy Ruth Moore leaves her ability to finish early to anyone who is capable of doing so From Dunnie lhite goes to Ida Henderson her success as a monitor Gene Mayfield leaves his gentleman ways to s ldimlmfmffiim AL' ,W fall!! Billy Ray Childers Mabry Cruce leaves her campus ' ,LQLKU 'v 'U 0 '1 P5 0 D- d' 0 1 D I-I I-' ID 0 0 Q '1 I-U B U H 0 H WEVHN 75 IA' Ay' And I, Margaret Adams, leave to some unfortunate Q member of the Junior Class the job of writing the 3 E Last W111 and Testament 5 G E E Q 5 m 4 Q ? 1 5 3 E , I 2 Q 5 Q 5 2 I 5 5 E E HV 4 A - Y E Z .MZ S 2 Q 2 .E 2 Q 5 a' ,' 9 Q Q Fil AJAX!! , ff 1 A G , WASYAMLRS A 5 .Q lk Ulwik 4 - .LA ,Ianni ' A 4 ', IA A M , gg-,.,. . ,u g YMZAQM .udp . ,. :1' . ' 1 MJ, we 52 A Ink of l -f f? v s K s . ri 7 L, It , k,, is ' is u 3: gi i 55 E 5 E fe A Qi : '1 W a ai 5? ,, 5 'H 3 Sf 1 E 3 fi E E? , 5 E 5 t 5 2 gf . N . .. ,,-,....M., M.,-M .... . . .f , ,f..M..W4. '. W M .f -'., A-,M NN . X. . , francCS H4-42'45fa f pafrffja H63 el Evapgglfne Saralf .s . X 'DicK R. F mabrzf 3 , U Q ulli Q '.QQ- - k fl 5 4 2 F' K 9 Qi , S52 if S E r 5 Dunnic Nut C. Doi'-Tenn , cm E .4 Q. G Bilfifjeah B Dcweydwf ,l .AV As .. ,-,f ..,N,.... .,,, . ,.-,.........,,,, ..,...- ., V, , .. margaref-H, Q" az, 2 3 E E1 sz 1 Ei !'- 4 1 9 1 if ? 3 ? 's X 31 if E 5 is 1 1 2 E s E pw 1...,,k-s....Q,,,.,A...J.. -.a.,.... .....,,...,,f,..,...-4-..,..N4-f.ffs......,4,w......u-.A pw ,1 Www f' MQ m,p..,,.,v-Maw ,..w,..,,. . W ., ., -. . , . . 41'---acgzisur---4b 'F' 5.. Q vi , K iw 11 A fl . I . fb..- -' f pr 3 T ,,,: K Nw r A 'Q ,as 2 : 53. fn , : I, A t :F .151 2 AWK m f X I WVWMTA, ' H gflxuzl' Cekcw-J " MW EW Wf.9,eM.L L uf " CWM ww 70.1267 7?.-I!-J "?""V-"f"f4"Y1'P'?'1"?"""'?v' new-rwv-1-w v-v--www-Q MQ'-w,v.1 Y,,,,...,. ,..,,,U.,.,..,.,. , ,, , X 5 ez 'f!W??i?ff"A 55' 'fi H 22' 5355? ,S 'Q V 'Will' P U VL -' M 'A 'fwk ,1 5 Q tx Q, '31, v , E W V , A r , ,Q x bi 1? -f"'fv44" , X 1 iw if X 3 Sf 1 A ,f i it ff ,gm ri Y 5 3 A if 3 5 f H . L , A 1' ' ' A gm 1 - , j 2 9 ,, , J . Q9 S 2 ' gf. ' A . ' 1 Sv ff' H55 y X E54 V i f 'ink 2 5 ' ' 'Q f ' 2 L v ff 45, A wxjfgf V5 I Ll Q wal K A V, 315,21 A , X553 J , . "'L 1 ' " ' ffwmg iv' f , Eh Q ig , f 5+ X 13 x is fi: ,, an . . 3 S l Q f i,5Qi5 1 , if 5 M , fi A Em EW :ii f . .A 4 ' 2 234 if -1 if fq, ' ffm? if I V A2 nl A gl KA X26 ' ' ,A +5 ilgl g igfg " 2 ' ' I ijyii 3 gli . . 4 . Q 55 Iliggwg-Q1 2f, 4, i' L 4 '. tiff ig , Q 'w ' 3 , 3 Q tL 52 I , 5 L 3555 'Q 5 Y 7, - ,, Q P A i .sfz rf ,,. , 3 f Nigaifffgv , ,Xl 'miffil A fs 35549 s 2 4 K . 5 2 Q 4 ! f T sfif -'xffiif gfiiggfgav i"3Lf AT ,i -515, Q: as QA ,, 1,.f--g.L 31:5 ffi4 ff , ff , W. Q55, , ,E?f3, gx , gfsf, ,N gw 'lfjfslk ' ' ri 'if' ff9?f:XU- 1-X.. i f.z Mei. 1: " 1.2 S 'K E5 Q Eiga? S .' , f .:,-1 :bp . xx zffw .S E553 415 A Sit 1z,U f fivfxi wifi Q- issggx ilibzew I ,Filiifw f' 1 i igiw 2121 ii! 4 s . i 24 2 Q 33, LLEKQR' , 1 . i iff'- x , 4 J' 2 9 .193 F 5? 1 1 A K 5. 'X ' Q 1 4 f nv A Z K v 1 Q 1 1 . .1 I A in :,,7 xg ' ' ,i 113 ' W 3 A 1 K ysxxspg 'wif 12 A E 'Q If g kgs! 9 ffl I gl, Y A ff lf f ' ax r 5' I f Ei QE Q ' -2 1 E fi ' + A V. Q I N , KIV' gl ' x ' ? ff U L. I .ffd j iaffdg Q, ifw ', 1 2 ,S .5 5 :K if , I . ,A 2 gi Q F 5 J: ji 32 .YL , , 'E my QF .XL Iv, F ali kv 4, Iv .lg 'Z Q YL. 1 , l 41 Q, Qs: 115 I?" ,fz 4 -E Ki if KQV ll nr 3 Y. 'fc E ii ge fs: Qc, Qs: gr, it. lf IP ,N 3, 25 Qs ff: X f ?1 ,E C Fi 3. ? F? QF? 5? 13 W "z af Q G I ' :.k...x4.'.L..L 1.-.,fz,f.e nA....L1.1.e..:L:,.',:'.L L 2 fr "vi :wa my 1 f.u.'c:, .us ff. Q,,fr.'f1 ' 5. A,.-L,f.+,A..h'.s' L g':.g,z.,,u ' 1,g,,L,,J4,.J,W4gU,,,4 Au.,f,v-,Q f . , . , , .,.., . .. . , ., .-N. -- W- - -- ..-- -- ff- . . Y--..v. -V, . - - - b - 'f - . ' I 'fi 10: ,z -uf :Q ,U .V :H-5' .' .,: A ,A.,.,.,.....-.....,Y...n.-..,-.,. 4...,.,.m - -- , .,.,. 4 .. A ...v.w.4......,'.. .f,,1K,,q.,,.,5,m,,.g,9.,,,,,,.,,,,,,g,,i,,,,,,,,,4.h, M ,fi 'mv -.. .N 1 MM- K ,, I ,ri EWIPL? Y La-Zfe St -F.fl'F'tI'Q-it Jnqostpopurap Who's Who ' lla T1 Best Pehsonalihf LO0ff1' ng CAA., o if Intelllg ent f Q5 10-vxv-'QP M .,n. I as cW1'flfI25t e 5 , W , Meta Mzzzpofzg 2 ! V 9. V ,N ii , -ff' Ii - 1 mmf S-1 if Mfffy 1 5 . ,W ,ii 4. EQ- ' 13" S , M. 'X nf ,xx F.. A 9 f-12 .4 X 4 , - v up 1 e 'fi iv i g E 'ri www-,rw Y 2 5 ,fy M, W Q -.Y -. -efffle iiffff fri" -- -v V' -- - -r-rf" -5 Q- . PROP M After capturing her man Opal Young is beginning her marriage career by livlng in a tent at Flea Hollow. Even though Carrie Jean Brown and Dewey Bishop hold a good position in the business world, it is evident that soon they shall settle down with their "MO Acres and a Mule'. Johnie Ragland is doing a good job of being a father to his four children. ' We have learned that the former Dunnie White now lives in Kimberly and is the mother of three children. After all her romances, Vizella Motte is having to earn her own living by working on the farm in New Bethel. Girls all over the country swoon over G. D. Jett, who has taken Clark Gable's place in Hollywood. Reba Faye Bradford is the only lady ranch owner in Kentucky. We just became aware of the fact that Patricia Jones, after business training, is holding a position as secretary to Roderick Beddow. We wish the best of luck to Philip Krofchick who is to defend his title as Heavy-weight Champion of the World at Madison Square Garden. Frances Collar now lives with Mr. Peters and her in-laws at Corner. Marilyn Honnicutt is new employed as commercial teacher at Philips High School. Since Evangeline Winnett is now a widow, she carries on a business as a barber in Seloca to support her children. Ringling Brothers have another famous acrobat, Hazel Johnson, who is supporting her husband and two children. Billie Jean Owens has acquired her a wealthy husband through a correspondence courtship. They are employed in a brickyard. Earl Russell and Harold Myrick are seen escorting their children from the pool hall--their children are merely falling in the footsteps of their fathers. Bobbie Nell Loggins is now manager of a cafe known as 'The Black Hawk . Bertha Mae Chappell failed to get ther degree in college because she married and at the present is living in New Bethel. Mabry Cruce and Harold White reside in Opp, Alabama and are the proud parents of six boys. Mamma Doyle is now a 'Mrs.' and lives in the country. Geraldine Campbell has made a small fortune selling questions to the company that makes I.Q. tests for high schools. Gene Mayfield is now holding a position as head bookkeeper for a large concern with no other training than that received at Warrior High School. We are sorry that Margaret Adam's plans did not work. She is now a retired old maid living in Trafford. Upon receiving his degree from Auburn, Marshall Childers be- came the agricultural advisor at Corner High School. Dewey Fuller is now assistant manager of Loper Lumber Company in Morris. Dorothy Jean Doss and Fred Campbell have married again after divorcing and dividing their children. Featured each 'Thursday night with Bob Hope is Margie Hays, who tells jokes that shoke the nation. Augusta and Sarah Henderson are famous for their fine opera singing. They are heard on radio station W.S.M. I f ,T , S 2 . Q y 1 K 3? gn Spa, i, S 1. if ,, Y i L 5 A 9 185 . fer 4' ' 44, Q ex g v4zg,aL.-lin. Qcao,L,ffvo.,f,m. A A 4. 2,4 -4.nf:af..' 'sz Mikal! -42,42 1 .1 xbtff.. . ,M M 3-xligkywlz M , 2 A I Q5 ,J ei ur. . 1 Y gn ff i 24 an L1 -5 Sl 1 .11 E fe ia 71 1 4 c Ei 'I v v 1 4 as -. 'J ni A! 'I l Z, A .e is Q ii fig Y' 3 L2 1 1 all . 3,5 . ' i ' 41' ? W 5331 Eg X i , 51:15 A' ' i 5 "f1"'P""-7-4-fi J.. , L, I Q ' W r A , ' I Q ff: x, Q . . L, Y ' 'Q x H f X5 1 ' i If , , f 1 5 1 f ' 4,4 'ge , M,,,,,..W , Q My F 2 .'s 1, fl x A 1 f 8 ' f Q X Q NM I Qfx 's i Z 5 1 H y hi M MN. 1 'ix , W Y x f..f.w,-Q.. I M 1 2 E. 4 S K? 5 1 1 5 IL s s 'ww Nw C 5 W-Q-wav-m.., f xxx 'I 1 x Q, va. - 'M--. Kx 4 ww ywtku XX, A K . gb N x ,,..,, N-Q. 0-.-rm f , 'NNN M s N, I X Q , X . Al N Q K Tx, R 1 xx fi Ei B. 14 J fl, '1- i e 1 ' E E E :fa M Q tl 2 3 l 4 EZ L1 Vi 1 i ff 5 , 'i ff z ' '2 ' ll 5 'Q E5 so F x. fr E S 4 5 E u- Hx Q' 5 3 fi is Lv I! PE Junior Closs Sophomore Class fi 5. ,wwzmnwxsmw ar 1 wa wir. , ' 1 ' Q: H ii E1 i -E 'J A I s A 5 5 E1 22 , C G V S E Q 2 , 6 r C ag' NYNYNYW IVYNTNW INVN NVYI5 FN IN KN fYHWN?OVfNfN fVfiVfW HP Ef"'Nli'xlT ii fNfNf PN fNfXf'xfNfNfN E S a A 27 ff-aw ffvff- ffvff P 175- 4 Q60 l CWM 4MJ445y 6' Q Q ff X ,-I .50 K Raw' MYCZJJ SQMWQQ' was X 1 ' X 0w""' 50" M, ,-1750.1 33112 DW by! Bl OSTC-L , ,W Wwifjffrjuaw if ,ff A 5 fmwsf.-.,ez,,.Q .WJ M Q3 gww HMO! JW f-fn ' Q 3 2 5 5 E Q 2 5 2 lf i J A E QI ga 2 5 Q 9. gi 21 gi 5? .KU RVXHLUJDQ , JLRMt!!!SQh!!lRS9Z9XMnLMzk?lAkMLQ2X'l:LMk'J .'. JM! V. X fklvkf X! xj kAW:LQ'LQmLQ.LQYkQ:1L!i::XQAU XAUUJ J'ULJ'kl1U WAJUWWUVUXAUU Uk!!! IN! ULUJ Ava IW xnxx Lfsxrfmwx NMA x uvu 1 vmlfvvwxuw lk mmm. Q Linn Q 261' zfzxw' vi Im--mn"f'fff'N'lf' to 'Q' w' 'ff' 'Hmisxfnvrnn'm'a'u"' "we ' 1 5 iaith w , 2 - - A s 1 f - v if - if - 'W I W :E . x ,i V 4 S 2 ' r ,,.. K! - L , X " Q' 'A 1 Lg "'f Z' E X 1 " E .N ' s A . . Q Y sox H 6 Q C g 'in f' 1 3 , ll ,. NW . ,- ' ,, .53 ,S CN ,. ,.- - C E Q, 1' - M,-,umvh ff 0 ,, YW--' f Q -, --F 4, ? " f6 E 4 ,W -1? if W , , 4- ' ...M an R f- f ' M. ,, 9 3 ggiw, - :g'h?3ZFJ7 ,' Uxe . " 11 in-1, K W -W. fQ ' ,M W f E fy fe- ,oi-uflxvfnxs .. v,f.gy1o,J,f..,-1 Jw, UA ,.,ymv11,l, .,I,,.,v..Lv,.1v,.,w,:f v,,,,l Ampzfg ,.v,1gv,1, A ,,.n,2,u,:,uAo, .v,,,u-Aykgyuy,-v4,,!my A F, A E sf E s rs 5 l f 9 x k e 1 t, M N. X Wm XM K Ar 5 . i x . Xt 1 ,1-t k , Q K NKQKNL Q N UN m Q f , Xa, M Qriijj -QQ ,V KX RSX ,UN 'V'ff" ' 'f 41 ,M 4 , 6 21 9 if H ,B x 1 11, F4111 V il as Off? 'Ud5AA fLf5i"Z CLNV' x Wgpfd WMMQK q4f4a,g!ea0A A-Z6 L7212HLfvm9 X753 52W QQQMZWYQ plyffif sf ,yu fk'Z!.CAA5jf Y? Mwaxlll J6jVrQff,JCf1.7,4JpA!L7 A7,QU0JMf177'f!.L M, 4 ,MJ .JN giifi, 1 . VF? Q ' v , 1 , f ,4 rflffv ' V, . ' I , ' f K 3 A J K' X 42 F, A ,Si v I A . k 2 f J .. n ? ? -12' ? V , f fy ' ' V fu -U A ml- ' V 1 X 4, . 'wlif ,f "L "Qi A 35 " VJ' x J ., I T 'PEA fQg2', f A L ' ' X ,"f,,A ,lf I 3 f ,iv xy 7 A,V I V v -. I K. Af L!-m If L ,J F 531 , - A "' 'af' ' F 'fa wink - ' W1 f' A f V V 1, fi" L 35 ffl, v M ll ' ,' 'If 'v LM, 5, xy v w 5-,mini Y 7 hticfgjk U " ' ' , Q , ki' fl Xgvrtw K - - ffm x X E . ,JNJ 14 , 4L ' A -Y - A V J ' K Vx J,- 'T . 'ft , W V x KI, I , J ,M , I ' XG 1 .s , Q M7 'M f 55 j3r, ,1 1 , , 'y A. , v - 1 W I Y A ' iv A vm 4 'yi HM .faux Jr? ir i f A rf- 4 1 - '- " 5' V -"Ux'Al,1 4- 'UIC -fl Q , ' . v I A5 V' i- fl ' ,--an X ,,:, , ,Zi K 4 ji 1 I ' 2 2 qw 5335 W, mme., AWWA K?"L""'AL if , , eil A gX A N3 3 Q 1 M -, Q Dm ir 1 3 5Qgfkf .g, f v4 M 1' N7 ' U' i9-'32 J 'ilif' ' EXE- lj X t A A K5 'f 2, ffl M 'ish 1 vswsiamrm 1mmmfmrfm4vmwwmrrwmmmmmmv 'W' : rw Q'wW'n'fW"n'l'Vr' 'Y X L ' l l W W "' " QSSQS, . , K ,QS smuxon 1 cuss - 41 5 ' YQ, K f . Ethglyn Hayg ------------ --------------- ------ -Prbeldlnf Linda Modurry ---------------- ----- 6 ---- --V100 President Doris snarritt --------------- ------- Secretary-Treasurer Betty Sue Elliott --------- ------- - -------- -BOHBIOBGGP Betty Lou Campbell -------------------- --------Reporter Ruth Allen ----------------------------- Host Intelligent Annie Mae Sheffield -------------------- Best Personality Nell Dean Cochran ----------------- ----Host Industrious Bobbie Lou Gillespie -------------- - ------ Beet Athlete Betty Bue E111ott--- ----------------------- ----Laziest Ethelyn Hays ------------------------------- ---Wittiest Kathleen Hays ------------------------------ - ---- Cutest Betty Lou Campbell ------------------------ Miss Senior I Corrine Pettus ---------------------------- Biggest Flirt Earl Landrum ------------------------------- --President Hughgene Doyle ---------------------- ----- Vice President Charles Bharitt --------------------- - --------- Secretary Howard Higginbothan --------------------------- Treasurer Theron Harden ---------------------------------- Reporter Leo Lovell --------------------------------- -Bonglesder Franklin Bharitt --------------- Red Gross Representative James Mayfield ------ --------------------- Most Btudious Oerol Love ------------ -- --------- ----- -Host Popular Dennis Hays ------ ------------------- ---- -Most Handsome Jesse Armstrong ---------------------------- f---Uornisst Theron Harden ------------------------------- Most Stupid Leo Lovell- ----------------------- - ------- ----Wittiest Earl Landrum- ------------------------------ -g---Laziest Hughgene Doyle ----------------------------- -fBest Sport Delbert Hart ------------------------------------ Ugliest WMM!! " fx 75 ".:g.-Q, L- gpnmzszl, A.g.QL".',,-1 ,,L12-". '..' 4-22 '-'- 'J f'-V 'P '-" 'J' 5 V' " ' """M"'h" "' 'A " 1 1 f 2 Mf,'f Q XY MT? N Qrfg' fl:-1Q+:?+ W W +wK, l 'fiiifilffk Q 3 1 A x Q55 SSS' KAN fs XSXQ Z! f" X A 5q"l2f2TgiaYS35Q5Qf'Q3,, Ravi gi af W xi 'SQCEEQP 2 iiglifilx p as 'ff ilEi.?f2?Qi?Q .3924 ' f"e0.jf3 ffflfifxigiiz-g Iii? Q Yqfi+gv2 f 45WW ijNQQ LX if li - I M J ' Qfadff, 4.4.2 ' - Q Ag Y V2 , my Nur, ,1 in J ,, Q .,, 571:54 'SN 'V U A 2 t 9 4 r ,s sif: f - gi 1 - , 7 l ': 7fl'32. 'D ,wp 1 'ik I X Qty!-, Sz... I k 4 3' , . . ,Eli ' L Qg1 3, 5 Q ' . Ha H-, xx ' V - MLM: A ' ' " fl-kT'i'5,.f5ilAif2' A 'Q' , .,..k,,!3::mMAw 1 , V, 4 K ZH, ,,,5L,gh A rQZlgQ'4,'! ' -1 k , ,-11,414 A. ga.. .s+..u.,A..1....... .. ....,,. Ma Q...-,. .. 13- mfw, zsfifsf 3 i fs, -,ye , ' g nf Y-.mmaxk i ,-,M Y. Q, ' iw' ,fI',4.w- V f wg, .. - ' ' L -fs ' , ' A 'ff-Al,..32.fxLZ'19'Qj"" ':"f""fjS'f ,, . . -- -Q N. 4" .. 4-...w ' Ma- ' .w A K, -. ,-,-gf V A:nf"':'.g a f ' 2, f f . 4 Q ssh,-.aww 321:11 'ff K A ,. q Www X kr SAI., , Q H N I gk, L , M.- u .. A K . ' -'Q 'K . I, M. V .ssl X . , A- '-,. .- Freshman Class 4 1 -f, ,N "bm- 4 Junior ll Class i.w-wr-f-nf .-- -..--1a...M...v--,',..s 1v..,.,. .,..,. ,,, WY., ,,, M, E 5 l i 2 e L Q ? 5 I was 2 E K.. 1 QF fx H I ,. ,U +3 1 . E P . wg- . 1? lr .: M ,r . r T E F 1: ir i Ir 1 'e En .L M if J, 1f 1 Q, I m Ii , ., Y. ir MN , IF ., . L 2 1, 1, L, E 2, s 9? i 3 5 11 .4 J . fkfffwff YE S , 5 Y'-1 Q? of X7kf5?6 Wi pfffV9'0,,wW flsigfffiz 5, 5533536 6,,zY:1ifQ'iL7"VlZ-qt i"J,f5,f W 333 Wig-3 s www! f1f.ffWi' 9 Ni Q, Am vfq:jev'v:'m, . , , H-m mm m , 'iazsfiaff 2552-zffarfef Junior I Class if + .3 T5 Y g 5 ,X k I H .-,--,f-.-f-.-Y-,.f-v1-ff A 2 sx ,gl-, ..M5L.QN,b,AL- -mfs. 21-434, lug M, Q,Q,L,L AU. . ,- nf u Lunchroom Staff wana-HMw'r'f'WffWm7 f Wmfwwwmw ,MM I Zllwjzw f Xxgyxxyxixxggxyxzc .,Zf..A,v-6 Zr,,.,,fA.4?, 'f,l:PCw"2.,Jcf .A,4,gm ,ii W' , f-.. L f A W x A , . 'K Q , 'df 5 l ' u F MY my I 4?- ? 5 S E, ik? 5? 1: E, I, ? if ' if' K , fl X V K. X, 7, C P ti lf: 9. t ' i .- Q C ' ., 1, 5, a s c 42 ' + , Y' li: 5 S L5 , ,.,x,, 4, "w""W"fh' fT zv7S"ww9' 5, :rg-X V - , x kv Q ff?-EW . , , , es'-:vig-7:2-yi'fz7'T"'as'f r , f - ' 7"fw fx- 5 VU! ,ad 12, E f 5 , 'Q wi I 9. L 1 1 5 W E 1 3' Eff--.....,,, as ' Q, ix Y Q 5 4 , H Q ' sry S 'X +25-I , w M ,X N .tux sw " 1 ' l 52 -: SI W .1 52 4 x i f M S mn-dui X f I! I Q wg, nw i i 5 - . . , ,. 4, , ,A . "U, -f .. se .f 'V QM 2 J. f , y 54+ 7- -,Nw . Eiigfliw -ff W' rv QLHKL5 5 ixlwigzkg, A3 3 22 S W 9 Q 1 - M.Q.,,., Q 5 I 5 ' E Q 3-S34 - ' T "" N 52 .vf :V , , 5 ? 4 'f D 2 3 T Q.. Q 9 5 , 4 X v EQ 1 A 3 2 2 , if - . gr 5 1 4 , I ' ' 'F""?'T"""""f"?'Y""Y'P"?'f"'7T1'Y'v""'p-v - r-rv-1-rw - I V f QQ.:.2.JJ..:. ' ":.Qf.4b..igLL.:2x.:.L.Laf-41:4Q ,:nf:.Ls:LQ..s2. :v.f.- A-1 u,.A.x f.-. Q ,QJQLQ . .tx , MLALE,-Q, h ip.. 5.-NQJLMA. Ni . , Q , 4 , A S it P W :J N V ax '- r X , Hz? Sf 1 , 'SQ all . Y ', 1. f L 3 x i m?if5?i?AF5-'F :P QF fcifvzff H ,. , ff U? 'T 'Q Z Sy WW W'm' Lj:2"zW U 0015: f 2 240 ff , fr: ' Ilff-'U . L3 cf M,.2 ' " g 3110, MQW my f 1 Q4, lg.gd'J"'Jg-A'2i42L'C.a , w xi A' Q ,I a am Q 2592 N f5lQ WW' f f , 4 if ' 5 ? bf 1 Q 5 5 w ff nf 11,42 V 'iw- . ' f Q JSM M .A ,, K ,qi if 5 ' 1-f , W, A r I . ive A 4 S 1 L. N622 2, - K xlli i ji y A ' Q1 .1 -Q 1 4 W f 5 1 ggsp , 'Q-Up, - gen, :Z A , , A 2 ,i A - 1 , -3' 5 f - K ii L., , , 'D' .Mig gif Lg 3 v W 5 l Qi Z? 17 "1"K'O'lhis 4-fddlk' .. 5 'V r 5' .7311 5Y1t?lf3H5:lX4,1 f4viKfbv1Ir1J:x :Q:':T:"T:x'f'ff 'f', -vw-Q N. .Q A 'i?Xf"f,f, N. ,-.L, vw , . ... LW, . ,W ,,.f, t-""'f tffwwfx l1.?i,"'2.. ,1 f J.,4..,"I.,.vfQ1.,,,,zVwff'1,,i?,,. w:.,1i..vi?k..,g3iL :iv '53-yagwfa 1 1, f,-. V Q.f,,,, .. wfyf. , .,.h,..4x...,.-.k ., ,,kL, if 4 fx. 7 ,,,,, ., f- L53 A trrlwl-i7k,..,ts,A'.. WSW., ... ., . . f U fy 'U' 5 - 'ns' lv 5. KA, ff 4 1 zzggm W 2: W . , j X 2 HQ- ..,.ff!5 ,, .., ..,, , . X f'l5 fi I . J,: A , W Z5 f -ALJ ,D ,m+4 Q 1:,?Wsf Q51.Q f.l . K 1:14 ,, - ,Ld 2 ft a.,...,Q Q Lf-2 54,4 41. 7 X 24 1 .ag- L. si? gif ' -N, jkwuwlizifh Qairwg. UM .ML .,..,,a-,.. 1- 6 ,4,, X ,,.. , , ,gl A ,L ,mr Q -Q."-A"'7"A'i'h'W7i"f"" N, , ,,, W .U . .M ,... . T: ik? QW. ' ' 'J' ' "Y ifzferaii-11y2fa,M.a,:A.z.f,,w. 4.,?i.,.' sp 'M-1 1 x '.'i':k3L . .,'F'f'13'f-ffffyf f WWfW?WrWrwimwwwwwY' "vmwwmmNnw fWffw?FT1iavwvwW1,,, ,..,, Jrvwm, mm V mx SPECIAL HQNGHS Reprvuentative to Wmshtnzton !9h9 Robert Earl Brown Qratorlcni Content Winnpr Dorothy Jean D099 0rator1ca2 Alternate winnrr Carolyn Campbell Gown Citlzrnqnip Girl Hazel Johnson Mina Wa' '4" inr TJMQ Vlzelfa Matte Ha11oween Queen A King Marzaret Adams Q Dewey Bishop Fnacball Sponnwr Bobbie Lou G1W1esp1e Valedictwrian Hazel Jahnson SaXutatorian Patricia Jane Junior Town HRW! Speakers Dnrnthy Dons, Anne Tamlin Hazel Johnqon, Associated Induetrivg Reprenentativnc IIA!! Ruth ATTPQ Betty Lou Camobell Nell Dean Cochran Caroiyn Camwbell Betty Sue Rucceil HQQL Fred Campbell Dorothy Doss Dewey Bishop Fred Campbell Hazel Johnson Margaret Adams Patricia Jones Corrine Pettug Hazel Johnson Dorothy Doss Patricia Jones Greta McCartt X SVIH . 1 A 3 S 5 ., , 1 .. My 1,7 f KA A x Pb Pwn in J. ,LQ ,A. J Jqnn, jJr.ino Pe tra, WQQ Viiw M, ,ar 1 QL MHIJ, "lAwN0Uh iabell 'wma r,w iiuf: Lp r' -ij W 3 , -rgg, Qqvy Rath Burns, Heli fwwn Qec,r2n, Mmbnie R21 Q?l,e Gia, WQCCY 321 bell, "41,Q 'wil Quin aliy. 'v X: Tullwr, tary Ann Adams, ' ' 1 1 X7 rif? -g YXLLL 4 W My : :wh--w-.W--,vv,w-W -K L 1 V -W--v-vrf"--1w--'--v-,.y--,-,.,.,..,..,.,,.....,,F-. I V W-Tiff? 'Zig W' 5 Beta Club Band MW W figffsg .-21Y,:,g,3:, e, 2 1,3P3 5 92555 gia 1 , ,Q A w,1 A ,. l, 5135. 4 i'g."f fy lg W Z N L. .. . ,Ffv , :af .tw Sign, it 12 25, x fi Af, f fe, kg? s FV , W li +12 is Ei 5555 14g ' 1 QM E ff zn . :ws '1,, , 1 g,,g!11 t 1 1 5 "g A5 egg 1'-,V E K , .X 3 f I ,,,, 1 Q- -Q.. yfff-r "E, Q 1 , 4. , I ., wi, si! 1 5, 1 Y N 5. - 1 - Eii ik, is ,, - - ,pn ,Q f .X ,X , E 5 Y, y, fc . . 52 3 'jg 3 f I g ,K 8 , i , , ,, X gk - f ,QD r 'wp gf 1vf2 if , ff . ,, 1 f g , 15 ' A -i -4 - ,A , L1 ' if Liz is !i 329 V . 52 3 Q 5 , 'K fl x 5 'n , 72 . Q lg . if , W 2 5 A a ' 1 5 ' 'il , ' 5 A ig 3 if Q , 2 if A ' 5 Wi ' , ' Ll V -rj gs H 2?wxW?f, . ,i 52 1 f,,,, P If A 45 - fx iff , , ,. ,. 1 L, . y S 1 - 'f f, 1 , f .1 ren K 2 -yn' ,f W A 1-Q -Q- , 5 1 e'gK. 1 S H f V 1 xf,,. 9 ' iii .V , , 5. 'M gg fl 3 ii iff! , 2 it' if ,E- gs WV? iszff fax SU 1 I x . . 1 CHLZLR LEADERS Elizabeth Isbell Dorothy Jean Doss Vizellg hfotte Billie Dell kicixlinally i'atsj,' Ruth Moore Annes Barber Tumlin llazwlci Sargent Pearlie Hall WJCPEQQ. E.gIQ.L Qllo, Do1wLl.3,f Joan boss---------v ---- -O---M ---- -----President Prcld .oielmpbell----H ---- - - --M. --------- ---- ' . 'iCQ-Pp.,1,3Q3fmf 1132361 JCPwF?1'13OI'l------'----' ----- - ----- i3eQf1'otz11'y, Trebsur-er Myrtle Liles Lawzmigz::-------------'--- ------ - ----- -Spgngggyg 'E 1, 3 1 1 is 5? 1 t E ! 3 s 2 ,i .1 .5 e fl A .Q il 5 6 i L F 1 it ,1 1 1 4 ,ll 'i P I Q 6 , , ,. f,.VQ,,. .,,, ,, 50? 11-H Clubs 3 Haruli Green---"'M'Pr93!ient 3. P. Greel- Zcwis Tyson' Leo L0ve11-- Miss Clarice ---Vice-President --'a'nuwSecret1ry M1tCH Song Lanier all-Alvisyr Girls Betty Sampbell ---- w---Pravi ent Carulyn Camouell-Vice-Proailent Billie D. McAnnnl1y---Saorepavy Marjorie Critteulen-Song Iexivr Covrine Pattus- ---- 'Record Bron Anne Barber Iancj Mage Betty Lrle Mrs. Plata Student Librarians Tumlin ----- ------ ..... -- v 1 gm- Caldwell ------ ---- -- ..... ..... --- Porte Irosidcnt President Secretary Librarian 1 LL, i s X 1 2 2 1 5 if 5. i i 5 1 I v S Q. f 5 E 3 : 4 3 i F95 3 3? i 3, - i Z l 5 I .1 ii 4' ' , , V gr' 1 1-G Ie f L. fd F. 5, L if 5 M Y C Y n f, li 5, I5 Lg, ,C, 9 TW? f b F ' ' C fb RZ b ? a il' K it 51, . E11 Ii. wr, . 'rs"n'1s's'nar'vx' X f 13"r'fz-W - 1mv7'zv"g' ymiw A w w , ffW'Fw' fvs, Wy :wwf Q-f:"c'.::5giF,.-5,-355'-f, x W, , Snapshots '15 .Lo ua Fxeoukives ' H 5 1 1 H' A: X," 'G i' 'WTIZ a-ax Q 1 8 0' wx f Q' 1'-W 1r' , - - NYYFF' - '???'T'ff"ivY'Q'r::1 .1. s Q a 9. , :I , Q 5 -1 J, N. 3 3 5-fudge! 4- N 51254 0' xV.f J, D - if P5 .4 .. 'H' ' . 1.1 H ,. ,, .fn , 3 aff, ,M fm.: Q, 1:41:21 --- - f - i f- Q. 323 5 Q fa. X if S H wx X ' an ZW 2 K w g, 35, 'f F 2,151- f , , .S,gQ5gt'f'. + S gg Sf X 3 3, .r A , qw , Arm N 'a '- lA 6' ' fb 0 e 5 f f f G o a c H 5 5 fm lg ,IA f f S W. F4 " WXXxxyyuf7 5ff..'f-'ocg'f .. ,, fi? !-Bull 5 arid? 'ff-iihwvuwrwxw. P Qi Q , -Q Professor .Sk-ff: 1 ,fl 44 , u'T"'5f bCf""f' mff aw N.. i 45 pq and you- a.v-.d, K l ff? W the 3a,tePost"-If N' QL . ' X A 53 ---- 0 olfxro fm 7 f i ' f .Q.:fmw ,qrmfff 5 :fi , ,. ,,, , ,f,4 v i' 3 V I f as ff1ik'3.Qx 12 . ' ? A A Pi .0 Vi y fi E Ir 1 3 1 k fu 4 2 3 La. 5 5. , . , , , lf Q V, , , ' . 14, b. , Q V . . ,C . 6 ,-an .u.+.-.. - ,.,,,. , AU W-,..x,., Y.-. .w ,1.- . ,1 -,. , ,..,...v by X92 og x9 J 0 s ! Gaifl V - lf!l1.c,1'5 Next? ,, ,. ,.,e V ,1 Q52 7- c gb E4 ,F fr M. Cam LIS Girls I K nf N ,Y ., ,, .-...-L..M..Ja.a,' '- N if If ,ns V W .Eg .fi ' 4 i3 elf ox 5 in-S 'E 1: a . A, .E , A fi M5 Juv' '4 4 x Q- P """Z 62 ' ""' i fl: ig an- 55 ,Q IL: 'D 3 'rig 2 " 11 ,y 1 fr EM fl!-f M , rip,-af. Self 3'mma"D07 6 Y? ? ,,::i A XX K1 f, 1 :I N - Q J' ' 5 Q f ff -1 I 51 :DOG 87 is ' x J ag Q Q 1154, - 'NWS' g , 3 5.08 .bffhg ff f 1 1ff.s,ffsQ'a11i1 , 0 U HC W , KX . ILE about Lime' 4 ' , 3 X T Z 3 M -D 2 N Ex q , 2 9 1 S 3 L1 an ' A F ter' H H ,I .3- . ,A - ...W 9 Q ' ffzese ear-if f . I 84113 U fl' Y Li i .,,- F. , . ll - ' , , 5 Q 3 ff 'gi A K ,L 33 Q .V ., :1 ' 2 . 11 U U Q of .' 5 Mfaffy in gf on v 757 frogf Q30 u h cf - g, , A .43 J. , u . ' ,okccgk Agfa, . wNL4wLE1 4 IMD, 4. 5. n J 2 S E 1 Q 5 5 5 S ? 1 f 1 a F! i 4 -2 P X I n , 2 M K ,E 1 w ,, f. V E 'Q ii S E? Q? Q 3. . 2 , Z 9 Q if id 35 Q , if 5 if 3 2 'z ,,. ., I-J C, Q ,Q . 1' 1. .5 V2 ?? QQ Sa E 'L w 5: Q, 6' 54 If B lf Lil 5? W 2.1 FF Ei E. 1 W Q .1 xl 35 ff ,. 72 , SE JY sf ,b 1 Y 1 st 9, 4 A ,ws an , K fu 64 If 'ff 5 fm 5 5 UQPSIG Ballard Johnie Paul ai Greer Perr man I P Creel Harold Creen if 3 WOT 1 D Je t Phillio Krofcnick Co captain Obie Joe Hill Captain Dewey uller SY3STIlTT S Pughgene Do le Basil allard Robert arl Crown Marshall CUl1dSPq Jelberf Hart J illy llson Jimmie Lyacd Herschel Joss WV INKNKNKNPT hmmm Parl Russell, Forward Dewey uller, Center Obie Joe Hill, Guard Hugh ene Doyle, Guard IRKNMX NN Robert Earl Brown, Forward Tqeron Harden Charles Sharritt Cillie Yay Childers lred Campbell Robert Stovers Carol Love Jerome Brown BASK TU LL 1 M A Team Po ter THO13 Bill Cochran Lanar Iane Philllp Tlomas Curt Stovers farl Landrum James Leslie Herschel Doss, Forward Fred Campbell, Forward Earsie Ballard Fo ward Harold Myrick, Guard B Team 'e' in iAV7N7NE'i"KW7WWVMT 'A 'il e'Wi'm 'm7iif'K'i1F?l'iiiEi"EV7N mEi+hVHYWi1?iiWVWf7N7iiWi'WYFVHWY fm Q E S E 5 S Q ,Z 5 E 5 2 he 75 ,E S 2 Q 9 Haro1d'Sargent, Center Mitchell Jones, Guard Carol Love, Guard Jerome Brown, Forward Bobby Connell, Forward Jesse Armstrong, Center narl Landrum, Forward Greer Perryman, Guard Jack Trotter, Forward Robert Stover, Guard Howard Norman, Forward SPORTS We had a very successful football season this year, with six victories, two losses and one tie. Several of the players started off this year, for their first season of football. With more practice and experience we improved. As a reward for our sportsmanship, playing ability, and appearance we were awarded a trophy by the Homewood Exchange Club The trophy was held by Oak Grove before us. If the boys do as good a job next year as we did this year they will get to hold the trophy another year. We all hope the gang will do better in basketball next season than we did this year. We are looking forward to a great season of baseball this 'spring. We seniors will feel more like leaving school if we have a good season of baseball. With a Coach as nswellu as Coach Hughes, the boys can only do one thing, nbe successfuln. JV JUUKJ J J ,, l. 'XILWIUUKINUQ J gi UW X lk .Rf x! U WU J U U If llnkilxYXQAQJLQLM,LQgR9,lAQQ3!ZnLQ::!ZHMslQ4M 4 5 Q t I A 4' 'VTFYF ' 'Will 'lc 'N e"'i'1F's'I'a-'WYE-iq "f'l'f 'ii'i'57lV76i3f6V6YffN?Nf?iimfINfNH'i'YNffcNUfNEa:liaTiVeVfiX'fhYf?NW1Wi'WF7FiWT'7Nfl75l 4 E ' 2 2 ' ' I A E ' LJ ZU IT' ' 5 O P e o E.. E-1 e 5 ' L J I-il D O C7 El Lfj Q , - LJ r . 4 . Q 0 Q fn ca A - Q . ,. .1 M . w Q 5 D Lil .-1 U11 L V I 1 Y A I U YD Lai A 3 e r - , L eg: , '.g . w . Q 3 -I . L 2 ' - L +1 1 . ,.:. rgql 2 9 9' 2 fi . , 5 ' 4" ,. F9 5 , C, ' :U wD:U A ' Dj Q F t 0 gg . 'Q IL' FEI EF! PJ D I R Q e e e e E4 - 2 " J -w , U . - '3 L-J ' FJ C? L11 ,1 3 S9 - IP A W ' -e Q P fu H A 9 - , I . .U 9. '-II L' ' ' J - ca ' J: rr . Q 5 H 5 O-' as . gl ' ' A 5 .A v if .. 9-5 2. .4 . , 2 .. - we L I .a - W .. . 1 5 " M Qi Q 2 Q ai I 0, 0, , , 1,9 xg! U vtfllnlgfj ,Ll gI,,1,U,.,0,s,Qx All-WN!!1E'!Ll'E!!:,E'.W?-!!-E'.:'!'!tW!..'. . .e,-U.:.9.J.., f. lhW1k'.n.'.L.'.n.'.1l'Jf5'l'Xl:L',:sUL'!'J'-Ulf' A . , ' , - . 5 K 1 ' ' 4 4 5 E 3 g K V 3 7 I I A K A Q , . ,V 5 Lk I i ts .., 5 3 i 1 f A if 'lil ,T i, I EQ f L Qgl 5 I C24 A iff ' 5 53345 Q2 E wwf, 5'?:l 5 12 -fi-i ff 5 4 iz M3 . SRM, 4, 37 fl 2 sf?-f 5,5 , Q ,S 6 iA 3' 1 Ex, -'elf Q 3 . fr? ,3 ifgi auf? wig E Vfrrx I W Z:'M3.X2:fkE f kfgffsgg? i :eg 34 H555 W , g A pied ,ff-. , ,J Q fig 3 T' X ' 1 ,sk '55 iff Y -fl fl is fi ig . M F H fl 5535 wif 1f':Q'-, 'H gi J 3 51 1 A Q J- . fi iii-JK, ' V25 gf ni? , s , 1 v ., qf .z.E. N., Life ff- .' 5 W Wit 3 5 a T? 2 As 1 H 1 2 6 ' X 4 f' 1 PW' 'iv Wg-'Q f"'f" f 'Q' "W wx nf-Y vw Football Team 1948-49 ,ga gi -455725 fy! A 4 "' 0 bl' C I-ff!! Ea., rl ulssell J'ohnie Ragla nd Dc way Fullsi- Q5' 1 - jf, , . Hn ra la' M-yrick Fa. nie Bm find PA flff !fl"0fC.l7-Tk was QW ?L. Delbel-7" Hal-7" Green ara ld ml? H. P Grieg! .J.S.zi.. A '.'.,s.2.JQf' '.A.L..:1-1.:.:..:.,Q.4:.2:.Lx1Q.,vL'f,.'z,,'::: , .. .-..'.-J. , . A 3 'z " , - jg. ' fi. 2 an .tim La-.-..,-1t.'.' .,:.,.'.. ' 'J' 1 ' , .rw-v 5 gf wnywgwxa by , wg fn ' ,L in w 'E Z3 A .r,.f.'w-.H--wfA:.-Q,---',-Q-why, M-.f,.4.L, .,. V. ...,A. .M fem. -.Q-,a,+.,-.1-n.,...m-. Basketball Team wie , 2 A ' Y ' J 3 I 3' - ,, gZl l aa .M I, a a n ga Q Y 5 -5-vi Fo0tbaH squad ,,,,...,W-Y, .f.,.-,-1-wa,-,-V,--. .,--...,.-..- ,-,-,.w,-v.w.q.,.wv-v-,w-.-.......,.,....,...,-.,..,..f.,,.-.,-..W,..,,,.,,.Y.,,.,.,,.,,.,, ,,,. .,,,,,,.,x. V, --...,.,,,..,..s.,,.,. ,....,..,.,-,..,-,.,...,.,.,,, .,. ,. 4, .. ,J . - , rf 1. ,L 5 137 53 5 , 3. 1. 5 5, 2 Q, gf M 'K 5.4 I! 5 4, 51 'F sf 2? 5. M .ex 1 fa an 2. E 1:2 if 5 Fi E, il, 3 2 gi Q Num. if 'X lf J 'ff' xx, , f x x 'XM kv- 1 :N N A N M x X X Rx M w..- 'Pm is E as Q: F E H E ii 'f 'iz if -ra E ia: 'E J, fi' 2 .Q E 2' f -E Ei 5 -Qi fi L it ii 5 4 A 5 ,ff ii E2 3. H, 3. 34 La si 3 ,. Q. S' 4.4 TF . Q E 5, 1' F E E ss C :H F3 ii 5 5 af E a nf 5 5 nf. 51 if ii Ei Z3 are E 5 'S Wi L: E 5 Wi H ,.m- v,,- m..,.,,.,.. ...........m. , ,mm .,f, -,. -W, Q ,, ,. Q , K1 awe 1 ff c S 9 Q gr lx 4 'G U 5' .6 ,G QIXVIR' TM fa wmwmiwmmmwaw vmrmwmmmwrwfff ww w ' mffn v m w ' fw 2 H Q E Zyv Quai Sin, . 54u.Lg,41AO ,iz , QW M QW 3 '55'99TJ'IfQM'f f imma, T ' if J? ff? V Q' 'QW W Q G X f W, ,UWM KWW c5Lf,,e Hwy b J ,QW 1 ,7 menu-fo :Za 5646 ye 0 ' . L, af , 3 Z ' 3 'Lak WU gyda 4 Q7 Q JL VV E' S. s I . 3 f - , xi , ' I t 2 5 rkfy. X W 53 3 S 1 . L S 5 I .3 i 2 2 s f 1 e i 5 2 i 5 3 1 i f . 3 9 Z 1 6 5 5 5 r 5 .5 E1 3. ,A 1 1 Q: 2, I 2 1 5 2 1 - gy" ,. 4, - 5 X ' ' ' W' ' W 41" 1 H ' . icy 0 w'Vf7f w-wmv f 1.s:"w x w xv 'Rf ' yr wr . " QT Wm W i -'3f?"4 hiv vig , yew an Mme 155.55 f A J 1 J 'I FUNERAL HOME. Ann LOWER SHOP PHONE .2911 WARRIOR HLA HOME CV UJW I C H FURNISHINGS Warm? Na 5 P one :LLLI Q Ill! Q Wafch DRY i, 22 Sho CLEANERS PI l 0 - Blibqmi War-mor Hia. :wmv m W Z E 5 Warrior 10" Ale. , ,L .,,,.A Q x , A 3 Q -....,..,,.::f W ' 1 WT- 5 b M ' gf, v ' ' ffw , ., . --m - , ,Q 9 f Wi L' ' 6' 'K' ":,' 19"f2'f41-lf-P,fsz,fp-iawxsfgj -f " 'f ,LLL, ' ' x.+iRQi':':"h-W " "f'T".?e-! 3f ,fY'-Jul? iii' ---'W' " H , 11 - A J- A , 1, ,ff A . r ' S 'A ' ML ' X 4 74: ff ff" . SX lfifs .. 3411-if k'w"1-1 fl ' 'Y ' " . ' ' - -.fd -- " K' " : .A . g - . 15 s 1 'f ? if Z o .L Y A ' 2 Q C 9 5 ' I ' Q 9 5- I C it I C O. Q 0 b 5 n 9 5 .tkllilkllvifllkfl Ynwlilbll -Nb!':UZ1iWL1i!!HS!L'tX!9LW1S!'2!!!!.' Lx A ' 1 9 'U', '1NZrS.L W 'U ,, 1 UIRQIQUMN' U SM!! !Ur!SfkQl!"!Z1L'laS!L'!WL2!fi MMVEU4 1 ' l'a 565 li 7 5 iii Q V If 1 Aff. 5 m 3:3 Z7 s X 2 Q Y 2 3 Q of 3 2 I' E N 1 xr 4? l w 1 Q f A, L, f. 'F AE 1 4 ? .i.--...,----.-A-,-, -M -.n...L.- - - W. . . 5 T-, ii- 7 Q .'-'55 Q, rf X. , X ll A. V C 1., Aff W vquffr ,F G C ,Q v vw X0 gg, 1 rr i H 'S T- w FWiVYtVfN'A C v f 2 S "r'-"'rTG7Tf"5 tru 'cf 'WA LFSt?fL:5"3?F553L'??f, 35':S'S"5'7??':P?Ti:5:7'?:.7T'23T5?r'?"i'57 'W Y, airs' 'f'W--- -- ',f'1 , N .X If W- , .. , glefrw fflzgpfz C7 . Service rocervE5 S+d+,'ON Warrfor Hia. wwm dm. ,Ef1'fff" JU W Dry Cleaners Wurlvr ' ' 46 W as 'Nrflxll if! rf: "COm!7o.nY" .mmbeffy Plume Jul Hfa.beLaJ.a. S2 Q d8lllkf0 QE U SChOOf Scboof Books t 5u,o,olic5 21-23 -3 yowq 770, I Pbone 35b'0 6 -,U-A 'J yf' fum 'A fx 15 ifrckwyh .u.4x..e,.Q.u M m4:,ei,f.eLLu.ML.aL4e .w.+,n.-,Ew:,f-'A.-LQ.4Qwp.3.:1xffJ.z.A:4sLMQ..sfL.2.a:.4Q.x..u.44.a..'- 1' ,mam Lu 5 E A ' 3 x Ea n 1 if 2 i 1 3 i S 1 H I E 2 1 . 1 i E if s 3 3 a 5 f 5 r F 5: xi s P3 i 12 iv ' . r E ,, B. -s , : V s L3-I if vfgl E i ? 1 Q I f- fp -.eva uv:ev'1:vf:vzQ'v"rf':-,'r f:v5Av'z-I + x X V- ,X X f -- - X "' f'"'??s?Li?W',wf:?Ti3'-551552F5ffE5F3?rv"i?'rY1vfrv'.,fvvw ,'vTs'g5""v?:w?'xw"f'5"""'1 Q e"' Gqi' eb- 1 O W 5 SUPER nmkkgr Q' 'EVERYTHHVG SP4-fQ2f9OD To Eaqlf PH QFEJNITUREQJII GR 0. BAR BER SHUP -mffffw fluff MCQR 163, avtzl ., . 1 1 ' nw 1' I 2 , fm wil' WARRl0R GROCERY Co. MGR. WARRIOR THEATRE ' to' 1 C 1, , me gm! y 0 E 3. . . Q S fill!!! DRY snows E eRocER1E5 PHoNE wav 5 ' Ju .u M - X .. ,: A,,vQM,,e-, VM-1 A Qxfglgg- QM Qu, 5 gig, VQAJA. " ' .' ,M Q . ,Ag I .QNMIZMQ XM 4 Z F A 1 . Q - , 1 k 3 I 2 X . 4 L I I K k - 1 , ' ' 2 - If L ' . 1 E i ,-3 m i 1 2 I 4 U, w I. i 5 Q 5 1 ? i fi 5 if Ig .23 gi K3 x F 'i E4 iv u wg l Q 5. 1 F r. f. 1, ff . y 4 v. V in ,- ' .x li gg Q1 5 y. 3 S 3. ,4 A! 5 4 fi 1' -f 5 f' C F f? Q 2 vc? H a e g Good Food 5 A Grocer-fe3SecQ'5 Hardware. 3424 ' if Uwe Norjh l -- - UQ 1.z ff , v h fdfr It 0 0 1' xl Hcofnpfefc, Q Spec ia! f lDf7Of0 Sef'Yl'CS" P E-,fe fyfg' gg Comme:-cial P ' Hia. - A 'Q 'Ol r A Q QUEiff'6ff Se rvfce lalafrfv 1- A I 'Cencraf m?PCh3hdl'SQ find ' " i Coifon Har-d ware, '+ DIY GQOJS, Cfo.7'6f'fz8, S5085 ' K ' I General fi!-:rchaf-fdife Q lL715f7C6Ylff6 gli. Cor her- 0 H if, 231 5 ff? E I 's 5 1 s "" A "" ff' ' ' nm- i413-mga, . 'Q Ml if 5 2 if i "'iq,3gJ-tv Service Scafforz W6 5-,Dacia ffze in Benzof G.a.s0b'0q aj CQ:-fro lmfof-QL! Comlolemcnlfn 3 o ? Q I EIS!!! 5 6 'Ol N, ffm .L 'N fl W 33 ,N v 5uP'g7g Centra! Mer-cha fzdrse . 1 +W6rrl'0f Fifi- uf Chl ff f ,V A 1 3 qw www.--ww 1: f-V.,-hu,-P,-, ff- if-an-ff-:im --fvf-r y-1-vm-'M-an .- . - .el 'E'L'.l..fL',,4,.' H-.-:-. gf-4:AJ.-Aff: ,fx L- AT' M A L A- fx f 4 A if EE 3 E 5 3 4 , 1 ? E' S E 51 Q S 1 3. Q 5 1 12 fa if 's al J 1: Ai FQ 4 i, Y, 5 4 ...DVQ-.,1w'im..l,-l.1 ,.-,.1,,.x...l.,.-1' q--.M1-.-W. .-Q-- r,-1-.,,.- ..--. .K F . v. 5 .. .V ... .Q A, ., .k ., -.M ...- .MM W . . g , , , ,. .. ..,.,.,., .... ,....-..-...........,. ,.-,.c.. .., ..,- I , BULLETIN BOARDS v,,o'5's . . II DAV-SON cork back and changeable letter bulletin boards are constructed with light walnut finish frames. The cork posting surface consists of WI inch cork mounted on 'AI inch 3-ply veneer. The changeable letter insert is of grooved wood felt covered. These bulletins are made to endure as only the finest of materials are used in their construction. . - FOR USE lN B II t' b d 'th t t B 1. b d th .I 1. U 6 In OCII' WI WO se U e In our WI wo Se SCHOOLS in glass doors. One side cork in glass doors' Boll' Sides CHURCHES the other changeable letter COl'k. insert. STYLE:TWOSETIN GLASS ILelteI'S are not lncludecll so" 48" .,,,......,........ ......, 5 sooo -Y Iluknulw Iqqnnluvqyqn I A Soni GU- ,,c,,,,,.,,,,i,, ,r.,i , , 32,50 STORES fig--.23 rc,r,, ,c..c.r,.c..,,,,,,r,.c.r 5 I-iff? -I -- 36" 48" sss,s.s r..,..,,..,r.,.,, .... I 4 9.40 ZZ-T123iiig11f1ii1iQii1iiQ C'-UBS sessss-se s1--wwesssees seeesee 5 9 ALL PRICES F PU BLlC sPEc-AL ASSORTMENT OF soo I4 'O' B' CHICAGO AND I INCI-I LETTERS 512.00 THESE BULLETIN BOARDS ARE FITTED WITH A LOCK AND KEY TO INSURE NO UNAUTHORIZED CHANGE OR ANNOUNCEMENTS. -A ,,,5T,,,,,,,,,,,.5, SCHOOL GIFT SERVICE DHU.-gan 4925 GLENDALE L KANSAS CITY 4. MISSOURI WI HIVI A CH NIIIIIBII IIIIIP IIR EUIIK BUIIIIIN IUII IVIRY NIIII LUN UII IIS I wv-vn-ffywn-q---f-v4wwnv-f-u-vv-y-.y-pwt-N-fv-,---A-Y-1--W--.-F.W-vw-.fmI--ef-.-.M -.-I ----M ---- -.v- Y - Y. A -, 1 -. - . --n - y- , ---. .V ... L.. . . -.,. I .X - f- ,I I.-5-3 L .. . ..I..I.-..f.+. .. H.-. ..,....,.H......I...1.4,...+.I..+.-....s.I c...,c.,.N....I.I.I..s....-....,,,..cW,. ......,.1, - . .. .4..,I..E.V,.,L,E..4.m..4... DAV-SON CORK BACK in L," J ,. 2 ,ii Q. vw 2 .M V 'Rf V , .ws i H 7. w r x , 5 x ,Q vt, 3, - Y uf Ui .VW ' is 3 W? "ef , . 3' L 12 2 V VI? Q f ,Q Q. .,. V W2 E 8 5' " li 'TE 'Vg Wifi 22 , Y f V22 Vai Milf 5 1' ' . 1 Q , , -V- - V sy- z : , 'g g' , 5 -T, , i:gq1. I " ' F, , V, V 2 ,ff,,fmf:,,f Sf?- qi? Q- if me Vg, 2 'f f 2.912 I. ig V, , if fi 1 H 3: ' -. -Si 4423.4 L k 5355 ' X 5 Ji' gi Q E R ., re 1 4 if - .,,, , in if fi ' 'Qi 'V 3, V 's 3 1 5' Y? 1 f V5 if 5 ,, 331' J v w 5,?'fV, V1-F Vw? sf rf if M55 4 si P ip 2 355 ig V ' , ?g3?5 visa gfgiE4'5iZ'f" QL. V' , . 1 f , fifffnfm f 2 gg' i'l"?wl51VV :Vf'5'f?f,ifjifl, V ,l"' U -",' ?S39q5,V' , ,5 f'?fff, . if eff gf ijisi 'iii s , HVwfx' MV, -V . 3" :YQ-5 1' wgk' ' 55V 'lfgy 5N:1'ljAQ ig A: ffQf.13kY,'Eif51f Q 1 .V 5,5 jgg 425, K mf 5 If f 'K 'VS ,ii 5, ,army 2 ii Q I 3 V -yi' A1 V , gh ., fff :af . V 1- ' iff' ' ' ' e, V , i VV , 1, - 4 1' ' L -5 15, f' ' rgfxt- ' , - , , Ui 'G ' . l' Li- , f ,Y 2 3 ,, - 5 ' 35: li5Q 5?ig,i'E' ' 'W V, gi , 5 4 Ei ' iii? ' ii ff if SV 441 V, ills , , , iii .25 ff-3 iff 'ii iq '15 z' ' , I5 if 2 ,V "' I - Vf,.if7'E. " V 'S' fffii ,Es QF , , V ' eg ii, ' V, 1' E if el 'ffl :ii V Q , 1 V sg Q " ' f ,, V ' 'QM "' ' ' I wig: 2, , 'f ff , ,.y.'- QL ' V' 1 , f 11 if if L" 5' V ffff iffi' 'I gi' ?1 V "EH 5 ZQW 5 ' 731, 5 is iv f , 1 A wifi ei' if Vi 1 ,V 9 M V3 65' Q: qi ' , J 5 we 63 Qgi? Pi if ig V F fl 33 Q f f i f VV V' j3?Q1ff,7, , ' ' ,Q Q f ,gi - t ' P ' fi 53 E5 4, , ' "iz, 4 5 15. ii ffaiigf ' g 5.255 5 gi if 'fi l fi A t a X S bA, PM , R 2?- '11 Vi?" T25 .V V lf, ,ff E Efii E Q A Vs Ti? 1, '2 JV W "Q ' ,. U K' V' 2 3-' W f 1,2 23? ,E i ' 221111522 ' " ' jf as , , ' ,ff V . .QV if QQ s E3 V3 J, gg Wig ,V+ l ' ' V ' 'Y X, 1 -. '-z a. J ' V' ,2 " "' . 1, fc 3 ' S 5 2. Q ' 2535 Qgwg , 5 Q my ' 2 L 4,, K tv 1, - 1 ' -, cv, 1. ,, M VN . ,A , 4 1 :. V -2 3' , ' V U' 1? ',K' sw, 'E' ' V1 A + ' Wig' 'V Eff, pg 3 5' ' V: ESV' EV? Q,-E A ix' 1, if , iw mf iv 1 ' ff 1'- '-,H -.qs zz, ' inn s. Q, 4- '55 21,5 :, Q -ii 65" qi. 1 ' '- ' L 5 ', V .'v,' ,H '. '- Vg' 1 " ,L :fig 'g, V - QV ,af ji-'iff ,,-' V-:E V ' - X' 5 L 1' . f' . ffff I ' , , ,- V- : ,K,' -V - f V J Q , ' ' " .V 52 x 5 ' We if 1 .l 5 1 , Q V A 3 E .V pfV:,,,' L M P , xg? M ZQVH, y, V . 3 . Q., , V1 , 1 A fy L gg, , ,451 fy f Vg. 1 "1 Ag, + if -, m .F m f? Q. M f' I! ,q , ff fi' fb' Q A Vi' 'i 5 ' ' fV ii ,V .2 1 32? si V v 2 Q: V, , 5? V 1' iff Kiwi 'EEQAV ? V 5 '- agiff if ,fig 2 , , ,V ' " 595 iii . 5 inf" Vk' ikffi . 2 ','V ' 1' if 5 'wig 'VI ' ' 53" Y "if 51' 133 4 f if 2 'Q E 'f f if ?l,3,"J,11',ffV5 'E 5 2, .K,1 ,- V -, wifi EW ff 'EL W i' V g? 1555? , ' 1 I ' 'iifih fXV?fQEfM 'f 2 M' 3 give ff ' ' 3 V" f . V' ffiiiif-:,T ' fix? f if : Q " 1 15 ,S 'fi Si' is .ITEVEW A. , 'Li , ,,, K, , , 3,i 1, g, ,z..,, ,. , -A W ' 3 nah. ',:, , 5 VJ 4 1 23,7 ggi ,V Siu ,ji K in ,Iggy - 2 Q1 1. ML ., , ' A "P, 'V V ' f 3 I ' f ' ? l Ii1 '--if , ESE? wif if W? 'T'f"'3" 22' - 22 V fT"f " 33 ff? 1' ff? V ' -' f 'l l 'V :WV 3 " f 'xii V 115. h e " 'xiii T V V' ff' 'Q f-iiliji' iff Y V ' V' 'f' " F ,fui 1 -A V- Q, V 23 ,, ,, In V . ef w ' g . 5. 5 M' 'Ewa 5 5,5 -' j. f A x Q nf if 1 'L Aww V , f, , my V V ' . Mm 'Q, ,' . ,V V V f , X fkf rf i ag fl 1Vef5w11s's, ,if g sg' '-Q15 F ,, fVV 'f ig 1 af QQ' qw V Vg: M 2 4, ,Vi , 5 ' 5 2, V' Q-It, 'i,'V1zVr,, QL .A., 5 11 5- Mf g gf .L ,X ' . ' , ' . - if 2252 i t H M ' W , 55,1 ill? liwffg 5 ' V T3 ' 1 V ' ' ff 3 ' : ,E , ' "1 ' IW V 'f, ,. 'f'f-'if-Q E! -Q ,lj ijfgff fn, 1 1 JE' if. gif' 1 gg '- f. i' " 1. , 351' ' ' "N .Q, , " Q ' .23fSQE,V", ' M , gif, f, V , ' ffl' I' -'gig fm, j , 34 13gV:VQ,. QE, 5' 3 ' ,giyfr ' JT qs fbi? " ' ' :.. i . :is V Q, V 11513 2, 1,1 V' Q :'?arfgfVf:z-if "f , - ' .4l'-"gif 'L l , qv , ji 2' ' 5,i5'Lg:'.'V A '5 V Y , A 3' ' ' 5" 1, :y IL' .5 : C V'k' ' 15 QV, ' P ' T , A 1 as if ,g V , ,- V' A ,' V . TE!! . ' f 14 , gdwllgl lg' I ' -,. " -1 ", ,4 ' i 'Q V., " 3,15 J, 4, ' ' Q' . 'QL -E f .131 5, . 'NM 3. . Vi! V' , VV , 1 " s f 4 1 7 V- ' 'V Y V. if ' Q ' K gn 5 . Q fy Aff. ' ag K gf.-,.. 7 i VgilV,V,V.1f,Q,V,fka. AH: +1 E gn .1 5 1 - ir 5? ,V Z, VV 5 'Eg ,e f LV, ii an , Vi U 5 ' " -1" - . 'X Hx QQVQ ' .'g9',.5'1 ff '-f ,g is Q. if " 'V Q ,VM ,JE i f ", "g y V"1,.4,i, : HV " ' "V V 1 ' .4 , , f 4, Q' fr in 'I fi- f 5 . :V :L ffif V. V f' AQ Q' i W E fi' ' ' 2 V 4 . ' "7 'if is -,-' . FV . 5 ' -1 ' A if 5-'f "5 V . ff' .i ' A ' ' 'E 'nf 3- - ,, 2 S - 1. 4. ' Aww ,I Y V1 ' 1 ' 3' "ffl if , L V is , 'v.i'32sE! ffL ,,s g jf ' - ., , V. 1 -',,. A 25 F VYIEU' Mm. H 2 V . ? - H . VV ' ,V-' ,f ,V 7? 5??S3ii5. . 1 Vi- V. if f A 'S 1. f V 4 ,- HI' .gmm .Q-,.,,f,f .,,. ne, - . nf I , ., 1 - ' "E i 31" X ' 7 h "' " L J " ' 6 : fi V ' . , , "'V' i f ffg E 1' "Y Ei V,'. ,Ve Si-'Vs ig . . ' 1 6 "" Z 'W 542555 1 fV,7'f, l 4235 'ff' "gf f f' 5 if, sa jg ,ililxp Q Q 5' if 3 ' g ...Q 'x2,, .- Q, Q IEQE5S6f!,1'V?- . ,. mi ' V' ,' E1 +V ff X' -5 V"lSfLff?Vf:i ,V 5' 9? - 'fi' ' ff 7' V' Y? 'W' ff ' ,- , Af if 45:5 ' 2,22 ,gg V ggi a v , 3 ' .15 Wi , - , 1 A , , 3 ,AT wi' F1-5-,rg Q gjjggilg ,Q ni 33,51 , if , AV. .V JM :M J N Q s -I ,j 1 . V gr mfg 1 f- -fu .'v --1:1 o'1'Ai"""w"t " " ' ' , -, ' ...-,..o4........t.4.4h.4.4...lfJ-f.4.4.AieeQx4..s..n..a.,4.f+e-r-+1-1-, ..g,,-.lower Z R ,L JI.-Aj UPN Compliment Your Letter WITH cgfafionsz Your Deoler Hos lt! vv-v-'1!v"y-'r'yyvy'wf1pvw-y-.1q-w-v-vv-f-gv-'y--r'vvN-" .M ,., JJV-2L.22.,g...L:g-Lf. ,adn .nm 2, , . 14 5 3 N? Ii 1 ,KL -1 B e. i ir 5 L EH 2 E 2. 4 gi VI! .ge fs: if Ei 5 Q f wa 5 1:1 51 if - Q 5 '1 I' .yn . A ns if 2 1. f Q . T75 1 ..x ,fl -1


Suggestions in the Warrior High School - Totempole Yearbook (Warrior, AL) collection:

Warrior High School - Totempole Yearbook (Warrior, AL) online yearbook collection, 1960 Edition, Page 1

1960

Warrior High School - Totempole Yearbook (Warrior, AL) online yearbook collection, 1973 Edition, Page 1

1973

Warrior High School - Totempole Yearbook (Warrior, AL) online yearbook collection, 1975 Edition, Page 1

1975

Warrior High School - Totempole Yearbook (Warrior, AL) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 25

1949, pg 25

Warrior High School - Totempole Yearbook (Warrior, AL) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 97

1949, pg 97

Warrior High School - Totempole Yearbook (Warrior, AL) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 17

1949, pg 17

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.