Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK)

 - Class of 1917

Page 1 of 116

 

Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collection, 1917 Edition, Cover
CoverPage 6, 1917 Edition, Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collectionPage 7, 1917 Edition, Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1917 Edition, Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collectionPage 11, 1917 Edition, Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1917 Edition, Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collectionPage 15, 1917 Edition, Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1917 Edition, Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collectionPage 9, 1917 Edition, Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1917 Edition, Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collectionPage 13, 1917 Edition, Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1917 Edition, Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collectionPage 17, 1917 Edition, Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 116 of the 1917 volume:

m ll x I 1 numb ur. wc mu mu lglLl!'L4 x ken' ' I .llll lllllliliililllllllllIIHHIHHHIIRIIIIE :V'.rV l"'lx :l:1xgfV 'N 'Ln 'lv xx -NKIILQQ ,.',,1.-' f.' Tl finrrfrfl Y -U f ix f QALJJQ- 1g,iIf, gL: I, x' l..- f,.L-L. V" L il! of H1:"i -L - , X ,fr 3 -.H,Tv'- - '-v:' 1llllHl!HHlHillllHliy THIQ LOG xxxm Xl llllfil Hlgh School Pfzbfzslzfff ffl fin ffass 0 1911 4 N J 1 Y v 1' A A , A' 4 . . . f T lir1r1I.1iHN.1I'c'u+r'nicvT'Il1L'QYCIIIS .ml Lining- wt tl1cstl1Liur1t lmdy' JllrlngIl1a'1'u L1rrcr1t vcar. X-Li Lib ,Li-H Ll-i I-hi Y-Xi L-i H 3 bl Bibi Bl THE HOME OP V H S forcworb Y 2 nv g Tvx,MA?YSJiMxM-MJF? . Q ' AA,---Y-v. M V Nj 71 I L R ' .L- .L ' 2 2 1, ai 4 , .,,,. ,, HI I V wi HI l4lw1 :Inn 'ia-ZF ..J' R-'Lu Q.. 'vfffn' MJ 'L -Q! n .vgqyism ' X NX XX 5 X, fxx' X XX ' -fi: 4E f 'Ni A 1 ' 1 1 N j , 4 A 1 ,J lu Y Q I . Y' E .f4--, 'B 6511: . g'Yf,1j E 5-54 K, 4 X- ' ' 'x 51, , ,- vI!,, 'f , 5 fww. u J Nf' ffzii -A -- , 1' lm, iiixwh ' h ' J r""-m 1 5 1. A. ' ' 1 yv, 'Y 3 x ve , . Y-sf W1 ' I 1 ' -y h sz X 95! A 1 .A V Q ..,-'-"-"-' ---1- -Q.,,, Qflw V A ' . . f " ' : , 1' f J ----M .. N-, ,,,. ,. f 3 1 ' - A rf ' A ' A , . h X -59,5 ANAL? "- .A A W df - A ' V ..,, ffiv ' up A , , ' i N, ' ,J 1? , I : VVA A 5? . R --ms! A: V -" .4, , -,J N N N N X I ll I I A Y P l', N. l'l1xlQ .'lll1l'l'illT4-1111111 1-l'Svlm1v'x -illfvl. 'l'l'2l1'lIQ'l'.5 'i'l'flilIEIlLL 1l:1. ,vin vlfis I iff. Ill!!! flllffrf ll .-wil." I I". Nl. SM l,l, I,l'iIl1'ip:lI HI' Swllmml Hixilllf :nu-I 4l1w1-Vinum-111 "Nfl frnw n IU ,f1.w." X I 4 1 '14,-,.- Xl III I Milf Ill ffm Iflllj 1 fl 1 I ,Ti ft , :H+ I ilu.:-ix lil-1uu:l+4 f'.t',Sl1lfm INN: 111 S1ll'Ilt'1' :HMI I31rll91'NIiu' .XVI xlnllllfli T"f'i"lY1 'WI 1-,MQ ,1,,1l.',' mlf lffulm-f' X11-wl::1111w:1I IM mm ff in lf." "XI,-H' rfwffvf If llflllff 11 I1.n,.glI.-:'1::..xxn . , v, , HI IHXEHHI Axlw.lH,N .lu :max x IrI.XNIvlXIll1lI igblfflflfllll flfflf' If ,Il lffl If ll: llll fn Hu .xflllfv hull," ",Yf1'1f.' .x'I'fll.' XIIH, I MPH 'N-A 'W v 3 'Q www mv'- 5 g, v- 'r A F75- 'WM .llU.- I-'A L ?g J.. 'S' Jae gl J. 1. '61 rw-5 Q 49" 'fm' ' "4 .-... -, 49:67 ' K 1" CW .2. - . - , ' M . , t " ' . - -A . ,. 4, . T, ,V . L .. - . .'- ' '..g f ' z .-"fist 'l 'V '- ' 4- '- ..: " .fi ,m ' f tk 5" A t I Q ' ' C 5. ,K 2. 1 v K . -, A, A , ,. .. - I -Y . 54 ' - f 3,1 514 w :Ez . 7 9. P' ., 7 gf - 15,1 AA:-jQ 1 S , .-Leg" Q . g - Qu' , iv .. Q If -Ap xp? b . .-+L, 'iv ' V . 4 :Q A 7 'Is X We . . N G, ,Ag . e af .. Y., A J J T' J . A X Qt N I 3 V . j. ,fy - 1 ro . . V 3 1 X. I t . i ,I rg ,F t , , A :NA -.f j f V r - 1.15. 7 4 , - 2. V qw 1, I , A. i x4'f - . Q. 1" 7 ' - " . " , ,Ass 2 r b 5 9- ' A I iff.. 4 ,IR-11. QS 'F '. ' ' 1 'XY ' - ' 5, mg . 93, , ,, . N., rx, ... Fi rr 'fi 1 'D 0 ff- f N in A f 2 E , 1 Jr !. - QQ ' - ' 'HF' . V 7 .t . ' fn . Q Q N- ' V 4 ' .F Kr H V 'S ali I 5 we' M ' f . , , , ,. 5, ' . 'fu ,W .Y ' 6- ,, 'TTS'-i Y , f. I . 7 . '- ' ff! 453- 17 'L -. X ,s ' 'i"g. . " vp -ffl f ' - P ' .3 L 'W"" V -1 ,H if ' ' - Q- 22 1 af ' 'fi' ..........-A.... :S-, ' 3515 M ' 2. ,-1' 4 4 :gj 'X '95 -5-1, A . f. .. f n,, wr. fl tif li.: " 'E i5" 5' QI .'-. , . - ,,. , in . -'T' f -, ., U, , . V UI' My-A K , V- 126124, ' K ' 'Q ,E ' V 321-17-. 35572.19 it .,.f"X'1i LAFN6-X. -jx. W5 N W fiw fx hxvj NQAQX7 X1 bl 4, xx, X3 Q vo f qv, b N Qyqxlggifu 1 Q01-121' 'fa-Jim Q!! 'N JMX 'hsffkif K 'Y -2? A SENHOFQ ,FA -3' 4.4-1: X f ' . 14 , fn ., AY 54,:4Q' fylf-f firizl X. , I -V f U Q ' N 'Y U . ' l ff?-'N ,VA .IV - i kv. 1.4.11 , in : viii' C Q- V U f Ng "1i'1f:,b f All A 1 ,101 X1 :VH-1 J Q mrk h 1 I f 1 A ' W9 " 'lk 5 1 - f , Q, fx - , mr c SQA -C .. f NQQ1'-S: J 3, , Ngo xt V f f x I f A I AJ X iw I I - KS' , Ng V , - M f' X XII J, N f , , Wy rm ,f , ww px , f f ff A '-. gqibf ful JP ,f 1 gm 'ilff kx JUQ' Gif , 1 ' Mn M, f + x l 9 Q ff ,"f.'A. 1- :,.'5X-X X 'bf' I ' 5, Qybff T fl 4 'P 'N ' -4 as "fJ,f, 1 Q ' . F ' 4 1, fffsf .4 . E ,i .BQY55 XA K I 'J , Mfx . I . 45 N - df" E I lv l1"ffi7 0 ff I - -.3 N. , glfv 1 -In . H f W 31' V.. Pm -' Mi ' ' ,,,, -V I u fy X f' ' j ' ' 'W f H.. f A .K X F L , i 'T' ' , Q . , g "N ' , I , W 1 YL? -iq by 7 -Aw M7 Yki A 1 x Y "Y. 4""':3---u--YH A '- 4.-,i 1, jvj-15,Jg.,,5 R -. - X s 1 X 1Q17 I U L1 Suu r Oxamznfuhorz 1 Cx 'X fy '1 V , L 1 -x C - I 1 1' ' '1 , nrwbiz 1' .4 ' 12 , I' I. 1 '1 1' ,- . 4 , 1 ' 1 1 '1, l - '1 ' ' 1 1 11 ,Ky xx X, h in IQI7 LOU " 'ix N. 6761917 LCG- pv 1 ., XIXIIVHIIN Hxzxwxxl ,H A 4-11m If-1 ru' Ik M1111 V II nn ,,:x 1 XNIIWHX Nmwll -4 X13 , , j l'l'1'!HIl wil 1- Nyrswlx mu rm t x QIQHNT IIIIHNV. 14' N, l 1 . 4 I' lXx,X1:1+1+r: wx ,X wzrnyx IvH1fH'I'Qi.1lX Ir 41 1 ' H1 QI.-1 xnggwlxtwl V.-ml ,N r A Xrwwn 'l'v.Mxll'Wx ! . I 'Il,fl1x4'1E7lI NJIMINYU flC7 .W 01,71 ' li 45 1 17 LOU I V V V I f WA J " i :pg l A XX' '11V,"' K f? K I U-4 x V! N . .WE x, lk , Ni 1" X'-1 ' '. 4 'X X- - N if , W K 1 jx: I. w r 3 , ' 71917 ,W LGG- ,J IIIX XX IX ' 4 1 11154 1 III 'I' 'VI 814114 II 114 04 we 1 4111, .1 1141114411 1 ., 114111 4I I111x4 III111 XIII 1111111 IIPLR s 41111 41114 41114111 41 14' l'14'11, II,41.Q11w I 4'I1att4-1, 4-I1.1ti4-1 as I pg I I 0 Q ,,.,,,,,,,,, ,,,,,,. I 74' f' f f1:,7::':1m,,,,.,,h.. , ,,,,,, ,11L:f'7f!!.L',11L'577J' ",'. Q ',',' .,., I .,., ,.,., , ,... f '--llfwf "" 5:32:12Qizyffffiffftffffiliiiiliizcxez-11111M.. ,,...,,,,,..,...,,., , ,,m,,,...55' II11,,x W1 ,MMS A quivt IittI4- 111:1i4I4-11 'I141 '4 11111 'I tI14 'It 141 tI14' ' t111'4-. 41. 1"' 'i ' If I I1- I I1 'Il 111'4.' III :lt tI14 1141 znti wh-I ' I 'I'lII 4'I:111f1'4-s I ' I ' ' 1 '1 I -. IIz1.' ' .' - EI Iit :tion I' 1 I -rl f1f7 IQCJ wg fb ' D l V' , 1 C i . '3 WQIQJI7 ' ' LOG 41? ' 'kk X iQ,f"'j'ffS4' .V " ,N TY :self K 2 N 11917 LOG A-1 -if C .0 I "w? -4 , 'lf lp: m11w w 1n.11.v'1 . M . 4':IwxA . lllxlzxrxllxlnxlxx Vlqiiflxlv Tm- HMI i M f 11. ,mm lin ww A ' Ilwl 'rqmy in gwll ,I .Xmxzxlw IHJl1l1'!f'4Hi, K ,'1',f -7 .lrxxfl 4'l1r+1r:xx1.w1-x NM- Mwlx Im- -'HIM I 1' I v wiv-w-H Mlwlmx, y-wlflx 1 I W gfV':1Ii+m. C761Q17 , , L0 G' l X me FV 101917 LOU I Nu CJ! ' 'W ' " Qfzif-M-A A 7' A IZ IJIXIIII-IIIXI XII.:II:Ixx1l:II-'zI'11 i1'lI I PI Xl I, ji lIIIIXIX.1'1IIII'I ,fl 9 ..- ,A I .I Agi. , Illlg v.Ix:'I II., x :I I+ . x M--IIri1."' ,sir I' , g-fx ' V PW' V Izff-i' ' -1 I 'I-'mf x I 'I :iv-.JI I I I I .al X Inzlxf Ilwmswx I A I I I -V , Q 'xxx f 1017 I UU n .xx 5glllCl 771' vi V' 1 r N Tlfslx' ' of I ' ' 's 435' V' 15" 'K' f of' 4-Q LW Nw fc' X QRADKAHON Rx YNY- ygdxl 4... 60451, NS L gg-SEQ? ,f"'A 1 4? fZff,,,... W ,fa wff LSY x Z Z I 2?-3 I E g 'un' My yrl., . ,A-,V 4 ' V --ji ,YA V ' Q Q, . . I J ' , I fx '7 ' , ,Q f ' ,Q ' . 4 " ' ff Z.. ,-'ff X , 1 ' , - w 'F I !---' ,V -' V - A 4 1,7 x' 1 Qff' ' , Qifff - V-"TQ -Q -Z57x.,' K L P 'X Q - " X ww ' 3? - , -. "' 1-39, W Q vo' , v X I Y 'I A 5, kg ,iT X P F K 9, 5 xI2:.if,,,JL X x . ' " ,"j: X mi? , X' . 4- f la X X f' ""v.A -. A Z 5 ' H I X, , , M I I ' .1 I k V4 , Q ff X45 lk, ' E V, y kr- Ox M -1, I X X ' 'gf 4. 'P 3 fr ' " f 1 :W ' WH ' ." +A -- 5-L...i..-vi.: Q , - - ' li--.. 157 1 7x muon Ol hllllfal IOII K i' YW LC ' Tl " 'X T' ,w-at 1 lf' kv f, W rigi- 'A rx' all 'QS PM ,O fa 9. x. qu 4 L4 xp? 1- 'K7',y 9 fy-KL, 'rr -i' A :W 753 f uf. ff ' 23 ' V-.5'f.:1'-.Viva '?vg-,ij A , -'rs , 9-gif? 3.3, , - 4- uf 'ffm 1. " " .-Q i-'L J, X -1, vga: .hw .Jn J, - jfga, Q - .affix A -.' V. li D: fl jf TL ,321 ., dwg.- . :,, .5 'Vim H . 7:4 Q -s x'- ,. .j-rg. , -S. L 5 nv -' 1, ,.,.,.,,- 1 " . vgfsfv ., -B . ', A . f,gfg5g:,'. vf -1' - "I Qu-5, , qi f 1 ' 1:45 , -CTR if ' if, . . ':Q5aIT', rg: ,kfkifg-9.4. . , K, 4,"'5 Af' . , , , . g HAR.. 'E gi L4 wifi" f'.,p . 'fr ' -L' Qi fy H -1 . . 3r'.fA"i 1151 " ,' -'JF 1 - -Iiff A' 7 f f- ' ,,,.',- L x' ',T'f', -.' X: . - Q Z7 ICJI7 I OU 1 1: orv Uumor: v W 6' X J Q.. - L . Jf 'I h of .. ' 1' ' W RM .' 1- Z4 . ,111-"wi .' - - V 1 NI' X 1 x . l'!Ix ,yr . 'V yls. X. - P ' X A ' w 1 , NX' . 1 ,, 1, V W w ' ' El . fyg 'I ' ' ' V ' ' , 1' :N -N. nf 411 UT OF' NY WAY BOY' rr- E gui C, N A T MEV P 5-NL 'ilk W Y ij 4' X X0 1 if :A ':: Xx 19, I t 1 :r Sl hz nv git, 6 HV? T1f-- xxx- 'Q 'N xxx NZ Er AME ,J X I L KW . H f N su 1 5? ,. ' aw N 5 f - - , A '3Tw W, N 'ti p I x v 'v ' X , ov f x w' 1 X5 N X , ' .' -in Qc j ' j A' E iq? j K f I X ' X '82 ex - n . 4 -'V 1 I f - X ,'w. a ux I ' ' B i4f23Ea:ff'P.: g7 f fa' --" I! .pu W E f 11 , -- JL 4. .f v ' ' 45. . ' - 3-x W ln- guru -1 x-5 nxxxx ' '-,. H 50 W XX K ximqxx Kid A O -, , v QQ t ,- ,. I X,"" X ' lm 1 Soplwcnzsrc OlXlldlllZLl!lCI ,aux 'Q r I V an I SOPHOMORE CLASS LOU wulltlllil Nvkrbx I Mumba Q,lu4N11ze11 I 1 i - .N-7 X - 1 J - 1 " N I O x ,p - ' ' X21 Q ' 1 . - lg! X - p X 5 1, x vX'11 gag SF n Whdf I ehal x K afein ai 0 I A P Ural X X Q.. FRESH EN 41 . J , , Th ' vm r 'H-Wvfiui D H 5 OYLK? N 4 X ff ' f-7 ,I .',4 K X X 51 xxx f fhf-HO A F I -fmt III rx' X QI ri rn, N 2- ' rf, W. ,yxiljn 'V' GLC WF ' - Q65 Y :Q h 17 x 4 -ii' 8' 9. pl .3 was PRES MAN CLASS 911 1 l D W 11 K ' Coming of The ffrcslmzcn jwo.. 455 5 'GW 2 Z?-f S if Wy S j X ,I X M S E, ' Ng Qwvi .. g ..d. W m A if I 1 fi ir. lk Q , 5 ., xx XX ' ,QW ' ' T 111-1 "" Q, - 'gi-. -1' - ' f Q fT-- "gig V' 4T,.'w,,, 1, V Qgilg- - ' -4 f .Xf -Q X xx. 2 N -' - ' 'fx' f"' - X 'P .-SX . E -:5.-"-- pg 'fx' X 'A X5 'i-..-. '7' 446 T4 1 ' 2 XX --,.-4-. f f"' ': L , 'gf N ,i, f,, , uk x mx M b 3 . i ff ,f ' wwX.'09 -Q '-422 Zigi , ff! 4 ,L , , ' xg H3 X ff, 'i1:i..,j gf 'X IM f, Qld. X zz IX- nf' A' . . .gyg-5, -N-,s1 X g f l ml. X I ' x 1 gl A I ,l 1 . - Hllllll ,g X , . I.. 1 147 I zyllllfldll Olcmlllfululr I-7 .XV Incytf A X.. K VINITIAN LITERARY SOCI ETY if IQJI7 l UU lrxmcx Orqmufu lon L 4 y f N 6' ,, V 1 1 1. .v r. , H NK' i l I I . Xxx, l V ' - W A ' V f 4 I V I X 1 . I' M, .itil Q :QPF F' H I IRVINC1 LITERARY SOCIETY 51 1 I t I gllhlll KwlCh1l'LlfLllC U17 l.Q7Cr Fzhscs' 'Q 'z I' MASTERSONIAN LITERARY SOCIETY 7 1Q17 IUCJ xfbulllulll oIClLll'LlfLIl'lOI'L X Cs ,f X -- ' 'I ffl" J A x . A a -1 1 'S Q Q f 1 1 I I 1 ' 4, vu yhiirfv H ATHENIAN SOCIETY U17 'V , H gXlgXX L lw.lc.lI'V N,nLlI' 4 y Luc 5imwf"11'r-- -jx E ,Xw Kin k ,ff M Q 'Qi ' ' 2 VIH 491 f x, Q Z I , 5, I 1 1'?-2"Yn5'7 XR X 4 H v jf' Y -Q K , -X XX XX V .ff 'CY 1, ' K7 A t - ' 4 ,X T W ,f L i 'NK , WM, X!! f X Y 3 X ' ' 1 I X, V MXN! fl U I Q., - ,fj f I , L X 17' 1 A' ' 'l ' X' , ' 4 Q ' fb 3-f - , . wr' ' "' f I I '-mf" 'A Y X k' xxx X x. , X fi fi ilf lx i "A"t N , K i A ' VA JA? J ' R XX i X! CSN' f AY- id f H X X J - 1 4 ., X 7' , II. Q! X l . K L x i x 1' V 7 I x I Q ' X' ' V4 X v 71, MX Y ' . ' , V f 5' K fl 67 fy f P, FW , X ' ,W ' Q, LQ X W-JA c V C ' V LO, lf . ix X -K f 1 ' - S ' - I z ,, N X I 'VG i l.. ni, ,rl-ff ' Qi 4 Al gg: '55 bt 'Q 2 N' .LL x 41 6 4 01. 's 3 rv-a .-43. R' f 'Zigi' New + 552523235 'fl "2 5 fn is 'fr 1 O mpg ' ,-s1fga1.f.--- -' - - ,- ., ly: gl . . , ll ., , , 1 I A 5 4 , Hi A N Y' 'If x ' Elf '1' ' f " .1 -'h 1- ,'5",1 '::"'1?T'v- .1 - i Q5 -, ' ,Q , ',,, 2, ,Vifgj 4'9 " H.-t :PHX-Y" 'JE fm! ' " if ..,,' ...f ,pi 3: -s ,3 .FT U uf, Ugg? 3 ' ' V 5 -- , 1- " -, :frm b '-aw : - nd sm.: w -f 3,15 .fx-Rfdgfi 'Ya 5 X, f.' + 3 ii , , ..,- 1 - v- :- f' if 'M I . 31535 V , . A We' if J: ' ,v - IJ. 5 . gg . ww . ' , - va . , . ,. if ., U 6 4, . g J 4 ,u-, V F ,x f , 4, , mai 935.1 ,, -,LQ , . L V- QV .I ,X ,xv :- , .. Q ,, 1. MQ, L if --494. .I L- Q' 5: 9 -- 4 , ,,,., , ' -was - ' J ' is F vi' ' I r V ...- Q V -v i nh K j ,J 611917 LOG- X ' 1 1 X11 ' N 1 U 4,35- W V V ,,fV,,, In :1:115ffJj5,,,::: ,,.,,f,,,,,, ,, .1xI'1.l'fl'11'11.l1.1, 1'11:l11l, I '1'111X Wllr XYl'1L1'1'X rI'1'11ll11 111:11 an 1'112l1'1l 111 Y. 11. S, XY 1'1'1'1 111211 111' ::1x'1- llx 1115 111-N1 1-1' 1'111'1X. II1-111111111 1i1'II1 1111- N1111:111 11'111'l'i11g- 211111 :11'11111111111X111-11 Il 2111111 111'1l1XY111I 1111- 1111111-11:11 1111111111 :11111'. 1"INl1l 11.Xl.l, 1':IlI1'l1Il. 1 V 1'I1x'111 11:111'1v11'14 'I11 11111 11' IIII1 . .1111-1"'11111111 111.'1w11'1' 1111111 11111 Ll'1111l' 111111 .X1'1 11. 111 11:1 11111'l' 111111 1111- 1.l11'xY'11'1l 111 . '1111l 11"1 1111- 1':11'1- 11111'q1- 111' 1, 1111 11'1111. b .T 71917 L0 GF 5' , I.. ll11Nl11NX 'l':11'14 11. ' l':1y1-11 11111111 x11:1- 11 JI 1. 1 1 "XY:1I:1H:1I1" xmx :,I'11'1' 1-1 IX 111 "UNI Ill. 111:111." 4' l"11'1 H111 I"11l . . 1 .1 . I l':1.X1-1151, '11gI Q. 11.1- ,1 U1 vfvf 1'I1Il, If 11 N 111 NI11Nk11:1-11. I1. 'I"1N:. 3:11 lx :11l 111 1:1x11.'1Vx, I51-N11,.1-E411 Q ' If-11z11:1 Xr'I,XNf13N Il:1171:11'11, 1 li , , , I .'1.1111I11111111N111Ir1- 11,111-11 .11 1111 11.1111 "Nl111-"'111- N:-I1-111 Q11-111111 g:f1.11y ll 51114111 Wilwl. 111:11 1X:1N :1 11:1 1 1"11. N11-111111-1 IIWMN- I C7f1Q17 L O G' wr 5334. . ,. CZ51Q17 I O Cr S 'W 'I x .- J .lxllzvf lwxx lfrvl. 'Nl U1 'Im l':1.m-Il HIXI mmm- :nl X' , 1 1 "XI1'I'N1Ii1IXI'I-X xxuixmlav- 11111 11 xxwlul vllw-IN .fwxw Hllliil' 'ff rw' Vx.-zur. FN CQ 4xr:l1'X Sv mlm ll.'.NI' .fn-I lfwi I'?znx1-AI in l'X'1'I.N umm- lull lx II xxux zu wflluflxlwni QVHIIIMI mm .lv Hx. :xml +lifI Mx in-XI xx-wlx II M1 'lvufxzx :rm-A. "Sul" :Ex 1 In v'.'ljX Jill!!fililixl1rHllnH1'1'.lITIT will III1 UI IQ,:.lin-iN:1TlI'l::rl. Ilwamx. lfxxv lfnfl fm-I l"m2, 1X1 I r Iwi!-Xl'lIiIIJl1lII"Nl 1'X'1'I'AX :mm IIHII 111115.-Il il gmul -:MX-Itx Qiillll II XIII IUIQ4-1-. XIIUI4' IIN' v'rlX:lUI'lll1 Iwll " 111-un illillllxl Ilan-:1Y1Imr1i. C7f1Q17 LOG- J Q W A , ,,,f ,M ,,,,,,,, li' In mx Hum ll:1NI':nlm1lIfIufl.vN'u"Ifr I'My1-+lir141MIw11lxxf-gfnww. II-- xx: X I' Im Jwpl4i.,lurw'l'1f.-14-ram, M KX +ii i f ,jig All IIl'NTXXHlIi:1I ,Xil f,,s1mm.x gnu:-. l Mf xxlnvrl luv Illillll' :1 Mm: Imw-Qu'5mK!: Iv " III iIkIl'l'1'1'lrI1'4l ywwx 5 41 NI 4'v1uxmr:1.xlN 'l':l'lX.-q,rfi'j'1:1:m . 4S'I' .ITJ 1 I lnlu-ul rlllllwxl wrslilw- N1-:wx 'V , "XX Elf' Im Illililblilf -vflin-11:lIr1,1I1-i NI--,fer xwrk :ul Nlwlxlwgm- mwl 3+ iw- 'IW1-.. lm.-, ,Xxlvjlw-x 1.1 I-gllx uf" IQ-H1112 ffvwvlf' IIVXI yv:il'. WIKI lvl 151-,xwm lgllznrle-1' :mul lfwl. 15W 'ITL N Vlxywl lin- lilfxt yuan HI' Im- Nuewn. I'11g"' 1lI4l Illx In-xl Hulk :al .Xfima xxlu-l'v luv NI:nl'l'1--1:11 1lll:ul'I1-1'. .J '7f1Q17 L O G' 1 X N 10 l.1 xm4xmn: 4.1111-1' 1."1- 'ify l'I:1.xwl in :M ivlll -mv 1:11111-. lil' lr1,j111f'y+.:yx4.i MM IHNI ::1m1- :xl N111 lwgw- in I-rwmkirlz 111- Hun- NIIII In 211:41 ll-l'xx:11'-llrux-N. I.-'H+ l'm1n UIIIIIWI. Wzlywi :xf -lllwlilllla' :11:11'1l. "IH nu HIM-" xx':uN:1 Imwr' HI' flu-112111 Ill lin ?fl!4'IlI1I:1MXil.XX l'.-Nlmrullwl XNEIVII4 nllul llymlu, 9 l,:1.1'mAn-. Qllzlrlf-13 1S'r' 'lT.J fb l'3:uyvlllllli.Hu-lr1l1l1li1-wI'1I1O. win-I1 in :ul lliN.fMf:nl'lmlll'lvl'Hlu1l Ill ' ' l':lw1m- QIIIIP. "lM1"' 4ii1l llif In I 'IP 1' ' tk XY:1u1m1-1' 2:11:11-. fp 1917 L TVN 1ll wXs.Xls.XX f ' 1 X J foo -A -n' x ' E . 1 - 1, , ' X V 1 - , X 13 ' lv . X5'v ' ' U , Q 1 . .l,x Y" A ' ' V- X ,wi ' rr X 4-, ,1" . , X' ' ' I Q ,I mf X V , s- ' - , . 1 O ,fx as f v l',N. W W ' 1 FOOTBALL GROUP x 7-----"'L""'Zc A ,QQ f A ii !! 'Y ffffr W QL f 4 1 1 1 .TX.,-giyx , I A VL ft ff wix + 453 V in f iv , 9, x ii 'ii fpf' 45" V N 5 Tw C f ICJI7 I QU .xnxx Vuukd vm N car Vfff' Y .V J i -.1- Huy fg ' F lX , . - m. , ' w ,,'N , .1 ,Xl li f , ' X "' '11 l , ' W I M Y is i 4 i . X . A 5 I H I IWW 1113- uvgknr ,J rd.-svn 111 Ibm' uf ga, K fi? iw W. W . 1 'N 1' A - H .-'J' ' ' Nvuu , RN- X I, I ,I ,, 4 - s I ' " XP' 1 I A -- 5, .', x A ,l J fj.A , 1 ' x , as., N xx '. V 1 Lg wr. 'T X I, kr' If Q X X , X 1, 1 YQ. K I 1 13 Q , Q , V A 4'-LJ I Aff fe 'WAN5' TV' 'Lf J, ,,,. . 2? I CDQ1' kbruyk X 1 I,Q1QDf7 ' , ' 'I II X ' '- .' I IZ ' I Y - H X I I-I -III -I' II II . ' . If ,, II' I II III f '- I II I' 'I I1 1-I .I , i' 'I I3II .IU I' I l'N.I2. 1f I M X- IIIII l, u I II M IfI "' tt, Ily I HI?-III I I Q , 'I-JI.. 'N II.'I1M.NIII'I,II II I I ,Xl N, II:11,.11.I VIII. II IX- gm NI Ihr- I I' LX " , I IIN z I I I'I ' I ' -:IXII'1T--IEIIIZ In Ir , 'X'I,w 1 MEDAL WINNERS LAST YEAR Mnrvin Fiske Paul Beard Robert McDHnie1 Ruskin Hill 1 4 !!f!444,4f'4 X X, T K A ,-f 4 . 'tl , - ' I h .Ax I X! i I 1 iz I, A ,X . 1 f o ix I HW x .N , R 4 " 6 jk' A YE- X XJ I :PX - fx V' N ' , Jvl in XMLQJX ffj ,. Q '4, '5 7 IV' I "5 24 ' ' X " DI' ' I X ':, f- - . 5 , Mijn I4 ,, . ,C-L x -v '- E 1 Xfg, : X ,..f 'ffg A hz, Q V' - f W X 'vu' 1' jimi ,ffgwj ' 1 - ., ,l ' ,x - id, P N V ,f' X Q U V' ' 'T44 24. 4 R fly J 1 fm 'fw H 2 by A , W w , -. 5 ' ff- ' "G, ,JJAJ '61 , ,Q -J li, ' fl ,Y y' V '4 W 'N , Q ,lf if .N 1 AV I ' N In 1 x., ' Q ?'1if ,gl Lv 'V fa 'fl ali xl k xg -. W 'AN,,- -ig ,H .- ,- Br " ' A xx! L y .f .. --ix I Tr 4 , fg K-,ll-fd sul A x WHZHSQQ A L' f 18 Mmfimiwlms Qhumuz Q lul lUx lixiyd XVV J ' -xi - N H: UB CL GERMAN K -- 1'Ti .i-kL,,',,,j g-rpg?-2?j1'.1 j., ' . - . ,fa 'h. 'A , A .-. ,... N., v v ,.- A 3 g .f .f .1 ... Z Z A v .- ..- 4 .'l .7 I P5 5 1' 75 -Z.' -2 Q Ei' ' I3 f .T . , .. ...gf I :P L -Z 7 71' rl ' PZ ,- 'J 2,17 ff, ' f l' 7- 1- :z 11. Q: , C7f1Q17 LOG I " . Q3...-,, P x ,,,,.4,,,J' i I I 3 -,Q 6 . 'cf ' I If Q Ul'l'l1 l.lSF "1 .ll'lll.lpllf .IN H1 I IYIUX l'fHfflfwf liwww- lfxxv lMMl'fHf1fV liwsvx llrzs wffffwff I5 'M linux lfyf,-ff, 1'xw1-11iQXml.2 'PI"l"l1'l'flfN I"'II XI-LXI' NIQXII f'ffxf'1f,! l'q'xNkX"HX Wifwlmlrixmx l1,fl',fxfff,,ff lumix N www Nfvwfwfff ti xy ,' 41 Xl.Swxm+px fffwff Nlxlm limba: 14711 IQTQJ O Wa F-7 Y YSMC of 7260915 of 'lm Isl' Wloq STAY F ANNUA Q v-4 f . A1917 LOU lx q - X 1 ef 1 mxwsci- fx-- 5 v :X 1 4v'ii1VIfX wx? X' lr x 4r Y Y iw an 3 uw "il'lfilfX 'i IQ P xN. fU.llN ' M f i , ' ,, , f7 '.,.1QX A ,I t ,Z Q, f ' ll 3, lp X ' xN.Y'l.lIX . XX! ,NWI X" 1' H Y W b 'xl 1 4 WNY Nix Iflfx k!n.NC , , I 4 Vi 1 - My i ' I I." X 'N '1-uv' cf" 1' 4.35: MW far If .rp Lf If -'3- 5-'fE3'??y,,.g Q.. 8541. 5.33 18:35 2'-sp. Y "9- 'iq M ur- X SL., H hd' -Jw -i V,-- Nw V -'--cjw 4- -r V is - ,1 ' A . A- - . 'R . --'X' 4 -L U X- X I - -' L , 54 - l 1"' -, ' .. .fx K w ., , ' - , ' X f-, 4Qa52 A , ,, Q5 'T "" I' ' -74 - - - -.. ' " "Y . ""A ?' . - 'J L - . ' 4..- 4. ,'g7,--- V - . V - ' '-s., - -.' S K . 1 H N.,-V, F A i . ..- -T -xl , , --- i3',.' -'LI'-5 -f .:--lb'-T" -'i.f-- V ' -Y- ' - x- -'L ,F .-',Y"-'SL' ,Q , - , i -g -4 E - A - + ' Vg- dk ,.. , --L" b' Q TJ: " f- 1 - f"'V 5 " Y 7,7 --V 7- "i'-' F -3 'bf A I HA - - - Q . as x ' 'N , -- R , - ' '- --- -as ! ' - ' -2- 14 ---Y ii -1 -QQ -X I 4' L f QV! r f" ' ' t A ffv , J, A Y --V .ssh -, .,' Y "' J 4- ' Q, '-I .' E , - ' wffk . X ,rf .A ' Q " Q'- . , Y--jr . ' b 3417!---:Y "' AA ' Xi L ff Aw- - V 1 ff! , I f wg'-: , .. , 'iflgfvf' . f 1' I, Q X . .r, C AX -. A 5 ,x,',. ' nv' -. w wu z. V 1 mf - u ',,A""' , f 1 ,Ll,41 - Q - fy ' , E - - 1, A , A ' ' .2"'J' .-V . Y ' 5' j 1 -.-'v ' . -- 1. w fs - f ff- f ,, 1 A911017 'V' LUG kfulcnbur w'1 f " ' KKZD' V 4 xv , N b ' x w, - ,N I' , , 1 X 1' 1 N 1' X V , my w XXX. K' X N,' x X , X 11 X W , 1 ' at X' ,' - Y ', ,Ur xl .. -f,1L", IQI I QU C 1 W 7 V , 'wr ' ' M -rx Il ' V V1 ,' ' I '- I u' ' V 'I V ' ' .I X 'V " N,r',.' , .I XXI XIIN W1 l'w VV .VI 4' I V fl . X't 4 . I' ", w IN 'N , z' 1. V ' Vr-V' :.'fV -VV' V111 .1 +1..I1 ,IU1 ' Vx V: 1' ' ' NI rt gm' X? ' V' V4 YJ '. ,,V ' - v X gl 1' Vv 1--l N 'lf' ' .-V' N! XT'wr :1I I "2 l'I',!1IiIAXllY ' V,x:Y Aw: 4,V 1 sf +1V-www N V JAM. IM-I1 ww! xl- rg ' ' .xxiyfvlu I-law-,V,I.J7I'J1" V-V, z1Ir,gf!,.VV:. V N' rfp V' 1 f ' N I':Vxw 1 X! If 'ww 'Vx Xly 3Y'Ii , 'V X- 'lI.i11'I I VWZNV VMKMTN 'x1I'kw-'X My Mlfwx Via! " 1- - VNV' WV" X '!'.,. IIA 1 W1 Mg' v ,Y 'wllrm-im ,1 W fx 1: -, XI Xlfl H Xlr Nfl yv1111.N1xIV:.-Q1 N yu! YU 51.-xxlfq V ' V- N 1 ll V NI If-warm-I rmffx Nlwxq-wa f 1017 wg' LO ag Nnmzuu' Omnnnm ngPLII'h1ldIr Dufllolbtlu Ar V X NN A ' 1 X X, - H , XI'I.'l' i ' . l' Is s - n if A ' , b- - ' NN UH I ' Q ' 4' N ' ' I W V X12 ,gw v'r,,,yy x ,', ,gg . ' , ' .- 1' W , :f1 ' W ' 1 '..' ' Q .. , NV' H. ' ' W A ' I 1- 4. w ,, ,w,x, pq N, 1 'X Hy X W -1 V? gh 1Q17 I UU ' wmgshc Suenuz Teparlnzenk X 11 1 1111111111111 1 1 1 J 2 x . Q. Q 1 :1111-1' 1111 1111-.1111111111.1111111111111111111z11T11 1 111, 111 1,1-1.1 11,.111111141.11111111111 q11'1111111111.111111 111 11 1 ,1111 111111111 11111 .11:11 1.11.1111 X 11 11 .1 1. 11 11.1111 11.11 111 111111:11'11111111 1111111 11 1 11-11, ' -1 .111- 111111111 11114. X111 11111-11111111 1 '11 Q'1 ,1'1 1'1I 1'111111111K11111I111Q111I111X1111'x111l'111'111l 1 11-, '1.'1'1"1111 11,111 111111111111111.-111111111111.11111:1 1 1 111111,111'1111'1 111-11111113111'111 1111- 1111111 11.1111111111 1 1 Il N11111. 1 1 4 1X -111.1111-11 111 1111 1 N11111 1111.11111 .11111 .1 11 111 1 1 1111 1' 111 '111!11'111111111111'111'-W111111111111! 11111111 1 1 ,1114111' 1.111111 111 311111 111-111.11.1, 111111 11 1 11 1 1 1 1:4 1 1.11 111 .1.1- 11:1.11'1'11 111-:1 1, 11-1111 11111 1 11-:.1.f 1 1: . 1111111111 '1111-11- ,1111 111111-11 1111111 1 1 1 1 1 111' X-1111 ,11 ,1:1v'11'-1,.111111111-1111'111111. 1 1 1111111-1.11 11:111.1111':,g1 1- 11-111. I 1 .1 ,1 111 1111111 111 1111,111111'1,1,1 ,.1' 111' 11- 1..g1f: ,'11111111.,111'-1: Ag., Q17 ' Y 1.013 Xlllllllll w 1 V x .z' V - X P"'i 'IiXh xv. . Y . Y . 'X ,V RE II M M X , ' ' ' .WI r1:"' N I '.X" '- 'MN' A'f'lc7l7 Y ,F x l I X. 1' , - , kw'I4n ,-Mfr ' .f, ' Q --ui Q- Q 3' 1'Il ,," Wlfm-'x ICJI7 I Off , 1 , 1 1 ' 1 1 1 ,111-.,1 1. 1 I '-"11. 1 1.1 41 -1 1.1'.11 , 11 1 ., ,' 1 .,1 1',1,'11x1. Nm 111 11111, . I 'RN' A .X , lx xy .Wy ,lvl 1 ".1, '11-1, 1 ,1,!X1'.11 .. 1',1.N-11 1.1.1 - 1,2 111 1. 17.1 ,M -ll, , Q :111.1111 1 'l.1l,11x111.11 , '-,' 1 ', X'11'.'11,.. . 1. '1 .1 11.1. 11 11 .1111.q1. 11111.11-..11. 11 11. -1 1 1121. D 1 111111 ' 1 ,111 ,,'. 11 .1 11 11.11111 ' 'g.111' 91,111-.:1 ,' 1,11 X 111 17, 1.NT1'.. 1'..1 111 151 111 ' ' ."."1,,1. 1 ,g.1' 11.1 '1.' 11' -1. ' .1 13. '1' 1 '11 1. 11 .'1 1 ,1..1,11,1 --'L'IA. W, 1111 . -1 1-'11:1.11'.'1.1 4 1.111 11 11 1 1 1111:. '.NY1 4 1 -. 1.11 1.1 1 ' .11 . 1' 1 it 1111 1.111.111.1119 1 '1 ,111' 1 11.11 11,11111'111 31 Q1 . 1 1 1 1 X 1 ' 4 K1- 111111 1 11:11,-,v 1 1 I 311-:1111111,:L5111111111112 1 111r1:1: 111r.1'111,4. 11 1111 112: 111 if ICDI7 I OG fl , Y fl H J , , ly. , , J , - Af 4 ' "' ln' '- P ' A I ' X ' X' ,l ' 'X W W A , xl 2' -5 ,. l : ' 'L r , 'I X ', r jv. , ,' ky' 'w 'A' .- ' 1' I, 53, 1' X 1Il,w- ' 1 ' X ' '. ' X' '- .ISF p f3,' ' X T.' r. '." X ,n X ' 4' ' ' ' Us-kgs .f IIN Mx' X N 1, 'Y 1 ' 'TN ' ' ' ' ' RX W' ' !"QV' X' 1-- MQW ' 1 ' i'1'x"-'l. ' ' 1 .N XR r. :1 1. ' N X' A -X X' A l 1. xy lx,X,.i , N' 'N A ,, X ev ' 'I' u - ' 11 f Q1 X Z7 1011 I CDU K 1 Cs, -w v X. 1 fe' , N A r ' if 2 E, ' .H V l E lg 100 Rao fY"' bln JS .L "L Q! x ,f Q1 1 -I Qc' 1 wk Hf L.L.. k.J N-f5"1:' lfixfg OHACEG YJ " rf -.4 'YJ N 1 -.A Ysv' ls. Q' ri .ixg J? nm L1 L. x. ...A- "r Q10 CJD D'-1, -1, A C7 CL. 'WRYR L--ff '7 D xw x.J If '- 1-W..4.-.-.f -' - A f 1 1 ,., 5 ' Nfj 'fe yn , fy ti. w ,SJ M l ,':.3-,1::',:-.- :i.qg.'::v,- N, Jiiiuk-1, xx C, X 4 l I XR? 'V 5 'A L ,1-1 3 x -.ix X . A 4.1 Z v 3' A ' w, N X- x , 'J ,f 'NM A . ,I U-If 4' if A . by I '-If fC V "M .. ,fy ' X, ' ' 42 F ' xxx f--ff , , ,X f ' Ax g L, 'N' Lf Y' '. X , V My - Qf-- --- L5'-af VA- . X-J, z, ' , ,, p if .fx Y N.. -, W ,' ,,-y-""' ' .57 " V- 5 -Ax, "'Xf' 'x Nff 4 ,AQ " fl- , 'X' 5 A -. Xgff A Q, A A ---N xg-1 -A'-gg.: 1 L W - 4 -xi' .:, --vtwgp, '-Jxlyf X X41 E. , . , . .. - ' , 1' 'I K' 'M' qfr. -1 ' r diw. 'wth wshiq '55 I ,f,.f- f 4 1 a 4 1 w' f IW: Mig we Firm f f 1 . rg .1 'g e 1 Q i - "," 3 xr. ' V55 1.1, r A L 4 1 1 4 C lx ,1 ,m :fm ,,,n' ' , ' ' .. nf V. - r f ff it 1 - '-".f. L' - 1: " " 1 9 "V-' ' ' ' .4 N '- '. ' ' 1 W W I 1 w ' 'A ' 1 ...J Y- L ' H" 'Ha-1 c aff U "-L "N ' 50" ' 1 I Wh" 1 -X , ,. l ,ln nz,x.,v...,l,, Lf-V , . ' I ',f'1.....,v ww- - -- 1 - ' v '-- if Thrrinv mol lm . ' . I , - AV., ..f -- ,- -, --:-, . . I -Ln! wav . .I-1 -W4-V-L-,Q,4:A -Ai ., A .. jf, ,,4,.g,L-.,. , 4. A .pi 'MJ' K, SKC"-"'-T1 "W 1 'XT 'M 1 ,. A I " :ik ' K XL- V I-'gif .,, L.1y,u1 iw, Q li "gl f-iw TNI"4'. ILA, ,. ar. if A J 3"x:"f 'INWR lx , f W ,.4,, . . - ,. ,. lp f y k,..,f 'w .1,m..: L ' + . A l I VFW'-'xA nuw rw'-A ,N Q ,, . N 0 off'-3 Hfl Q" . '7 ' I 'J 1 , I , I ' ' f.. can " "' V '. -. ' W vi 'ff , . ' si! '- 'fm .X ' ' . . . . , ., 5, - ' i M V .l 4, 6,14 ,ggmv-fu fgrg 1 -x , V . J! W -A- f, , , . .1 . ,,u , 1 Lil If M' ' in "2 U "LIT -g-L fm L ' " 'zlfliili i Y 1 Q-7-rg lg mfg X. 2? W7'4""4'L'T"'C"' iigg 4 ' M """'4"":?" 75' 1 , ' 'L f i L I MAN: 1 X51 Av' .IIA Q Vnwx HHULOHC .SL-'IJ v.-f,,'11.. X WHLN r'Ws.f:,7E fafwmx w' N 'N M ""f'Y -' 1 bm S- - ' A ,,-,-. W . 4 ' ' A 1, , f f Ui, wb 1 --' X- msco . o' V M13 Jw faf 2 -M X -4 x- - 3 4 .. .4 5-w-uuuh I - ,1 ,Y ,ff f-Ag. 4'-v -U.-p - 51-fygu ."ff,f1.v 5:e:s'..l ' n -' i - AA 'Y Q .,, .... 'N ,, A -. R. ix - AL-B4 Q Lax -4 X X1 v , . .. A 5 .f , ., ev , 2, , H.: f ...m f M A' K. : A S N , ' ' " 12 1 f 'F' Q , l3',f'44 , .Q "' Xxnlllfl Qfllu . 5 5 S v Q Q Studebaker r fused ln NI Indus C rmzfnzzzsrm of 1111 111 11818 ff 11111111 sim .1 I 711 fm! fffffllf 111 fzfm L C C C C C C o111111uLe Nlotm A Supplx C 11111111111 I IC Ml IX mme -H nt C CC N 99 I N C 13 . 44 .1 ' . 1 - V . . V Ind '1-11111tx 111 tl1c tu 1 '. ' ' f"f.' 112111-11'-111-11 1111-1':11- 1-11 114- r1,'111-.--I 1-111-115-1 Ig. .1, 11,1 I,-lll..-XII lYl'l-.1114 1I.lNl1I-ll::1N.X11.11.111111.-41 11"- '11'11n'!'1'4"f11I 111-1 1':1w 11' 11.1-1111111-I -1' '--:N- i1,'X1C '11 l111Ql I l'1'x11'- 11-fl IN1. v1 s11.i11 .11 f' . 1. 1.1.1.1 'IH'1'1-ml 1111111 1111 'rv ",:1:11,11 1' nv. 1, .-1 IHIZ' I, l'lX1I'11-11rl'i.XNIIf1rll-.XIHI 11l1.lN'.11-r',1.1.:11.1 11-1 TLfQ1w1'w-11111!'l11141'.1rx1-'1H1-' .1 .11 -.--I -'I 11 11-- 1- N ' X111 lLX1lI,Il1 l1lNl'l'l"N:1f 311111 1-:1111 1 111-1X '3'f',l1w1'1--11.11-f 111- 1'.11X -1: 11.-1 11:1111.1' wwf 1 "V 11 IE l4I,'1X'l'lN'Q 1:11. 11: 111.1-, .C FY .1.1.f...: C 1 1 11--1 111-111---1-x.'1'g 111- 111 A' 1-1..1'. 1. 11.- M1 111 111.1 IAHIZI-I 111 111111: 1111111 1- 1:1 ,XII f1'1.lx-,Q .xx 51.11-11:11.-1111111 3 'I 1-141'1'1" 1 -11' H11' 1 .1rX 111 1 11 111-1 1-' 1-1 -11'-1 :1. ,-1 11. ,XX11 1 NIL Sl XIIIIX4. 1x11 1 l1.11l1x1, f1X11 N1 11 .1 A! f ' 2' ' XY'l1.1x1'.1I11lll1111'11t1111--1' 1.11'f111 -1111 k..1111i.11'1' rulciy 111 sc1'x1' 111' 111111111 1.11 l111y1'1N XXIICI 11111111-1i1.111' 1icl1x'1'111', .11111 .1ls11 xx1Il1 1'x11'1'1 .1111i 11111111111 11111111- 1111111 Illt' L'.1I'S 111.11 1111- o11t111- fvC5.lCi. W'1-.11'1'y.1f11llli111'11111111-Q,r11l11+,l1I11111111111.11111 sf, 111 T.1Ct .1ll 111 1111: .111cff111111'f 111.11 .111 11111N1 1'fN1'1111,1l 111 1l1c usp' .11111 111111111111 111 111111111 11.116, CX1111' 111 .1111i Sun' llr, .1111i 1111111 Cfxvllf' 11111 5111114 111 1.11'w l1111l1plc.1s111'c.1111i1111111111'111.1l, W Y W , . , . , Y I A L, N - I ' Y I L Q I 0 If lf'l'Q.S"lC ll1l, Cll.N' J " ' , 1 , I I X ll .1, DlCl.1. I X BI RD 'N 'U II111111 I I I R X I arker WlSt Im FSIHIFHI Companv n lllx xx IN ar mam toves alnts and CXLI N DALQUEST HARDWARE CO JNI I XXIDC XI L K L ll l Il'1JlIlxIlll1pf11f lglvl' PIR 'Y ' IIII' ISIC fSl' .MI-Q ' 1 1 l .IIIIZXIII XII XXIIIK' 1111:-I11II1 .1111I 11111-II1g1'11tIx .1II IIIIVX 11I 1111111111111- CI 1 IMW11111 .11I111Nl1'1I1111111111lIx .111II .1I1x.1xx I.111' I-1 II11- .1Xf111'11I, , H, I . -IS' III I 1' SI RID P - ' I 1 ifiifl .11Cdl'LS. TI3YSYlIli2j1'YYi I -.o1 I3 ul In li NICICYH If lem llX'I'l"'s Iiu11 I'.I!'IIIL'.' 51.1111 I'I.111IX I'IIIIXI: IIII XYIIILN YCJLJ XY.-XX I' 'IIIIL IiI15'I' IN H d ' f. S . P Olls Q- , Of PIM ji QIIII C' Q r ' ' h flf II111'11 IL11 .1111i NIQIIII I I A JA 4 N.1' I11-.-1 ,1111I RAIX IIcp-1!- II'I11-"I2"t11111y N11.11--- III 1I11' I'L'NI.IllI'.IIII Iu11s111w 1- "lQ11.1I11y." XNV.11111 111 bmw 11111 I11'11c1' t111I.1y tI1.111 uc 1I11I 11-w1c1'1I.1y. W7 115' XXIIIIL' umkx IJIIIIQ 'I'I11-Iwft 1111'.1tN 1111 IIIC' 111,11I41ft. I I 'Ivy " IU 'IBO' FUR GQOD LUMBER S 111 QVVFCIICC LUT1 CI' Ii HFHCSS TIIINIX OT TEVENS Everything But Electnc Light Costs More O L 3 x 1 x XX' XX I u 1 IL Scrx In C camp mx of OIX .1I1om1 Q - 0. en ou hm of H IITXYIQSI ILLINOIS I I I Ifx'cr'y' nc, L'X"I'IXXIlL'I'L'. IF Lim-pf' kOIIkL'I'IIL'lI in tI1c IIIL'VL'L1SL'iIL'OSI of Iiving. 'I'I1c prim- AILIXMIIMLIIICIII if LIIIIJTJIICICCI ir1ul1r'I1igtfmr'y. WI- :ill Iizmw hm' IMHI. VIUIIIIIILI. lmyww-1'I:IrI1:. lu-I'I1v'r,IsI1:11g' IIN' Iwrm- wml, rw-nt. Inu-s mu- I-Ifzmzlxplix .Mr'f-.Im-11r'.1I1rng. Yun -'lnluw f11r::1- mu' up Il11t1m-rw-1N-Ir:'- IIIIMQ v-'- Im-'. :uw :frm Iilxfpf-1'1 x In !'z'I'In I-I In-:wg I:'T-- 1fI1r'II.11Iy' Ixus .I Iw-Ia I IQ ywn' mx' IH-re-lr':nl gfwi 1:1441 :Iwi 511-mfllv -If-I-1'I-cw-III Ir, rw-I :nm-I :I II pw .-xwnIII-uv1vII1xI4I11:mIv, NNN II IS ICI IQVIIIII' l.IlQIII', Ir I-4.414 rw' I,IIiII'l'IN1l I"IX'I'l'IiI'fS , , I HIII'II IvsX1IIu1zw' 5"'III'7vl+1xn' !Im:m M II'4 WI- hmm- :I rzlvn' nswwl- -Ulu III1' II Iwi ws mlm- 'ww H11r'--- xr..-:.' wI'IIxT11l'm'X :Iwi QI UNI Irm 5-N wx rxrrmr.-, ILM! Iightwpg f yur :If II.:wII 1'wr11-.-svvzln-rr: I ' . ' .I . I . n ' . . I I . A , . I . X lmtl 'I ltln C omplm I muff ff llfsfmf if is null nu 1 uw X I UI run NI Hdrsutm Nl uhnmrx Bours Uld Master Cnfiu .md Rm ll Gardnn fus Pl UPI I S IIHUI I HX rr Olgk Rclmhla laundrx or l,llUlll Nu S luv vlslur lA4lllllllI'X ye U il N 1 I I V L 1 C l'RfMll,1" .Hflfl 'R,fTf', .N'lpRl'll,lf l'llHNl-Q .44 ,lHXl'QS ISXMISY l5l,lJU, vo 0 , , , w Y a l'I 'YH .gj f nl: u' l'IlU,' 'I ISN! lllfXI.l'fHN IN BllQ'5it'S,u'1IQUllS. lfurm lmplcnu-nts. llalrncss and . ww ' 45 . - ' . - . Q A I v lllXN4l"i II X4ll'.N1 N .M.:.l1-111.-l'I1,u IH. ll In:I.:111I1x1 ll: whr U 9 55 ' 9, Y ' ' A ' ll 4 L L J gg w 99 I 'J 4 I ll ' U C I C x Y W '1 1 '1 Y 7 41 J 41k 1 41 Plmlu-s li!! :xml 70 lw ll". ' ' ' x D' W k V 1 I A 0 K 1 I V . 1 Q Y 4 ' L . CASH BUYS MGFQE 6O'l4QiklCYnQLck6m VINITAS DEPENDABLE STORE I 1Oc a Wcck by Ca 53 00 Yea by M I rl he Vmlta Exemng Sun Herald CLARKE Oallor To men CHJL XI 1 we Your Orders to t H gh School evse er uuxlll S11 N411 P ILL Morin lit CHARLES HARTMAN jeweler AT K . 1 v V . l5f'.vEx,N ,Nw BNI Vilny iw Iif'f'l1 ln Iwufll XK'ltlI Hlgl Fclnmfl Ifxf-Iltf rx In Sllllibfliw' iur Al'l ll". lD.Xll,Y SENI lIiR.Xl.IJ. rricr . a r HI IQUIJIRIK +4 1: fl H 1 lim 1'.,1,1,+.-, . Enurt Huurc V 69' 'he if' J ' 1 S1 cfgxs. Qdf r' ' -s . -'a - PAY INTEREST AT HOME SEE U5 FOR FARM LOANS Homc Iwrm Tontgdgc C0 nmxlLdgL of 1 IS mm nu me 1 our BMA Afmufzf I 4 1 on I ml 1 C L l I zzfmus Sinn l3f1f1A llXll I UA L ,1 ,E X I! 4 I 4 " 6 I 0 K l N44-sl of lfirsl Nlznle- Hunk V A ,V .N , . - , Ak -1- wlutl gin lll.Tl1r'l!'u'Il-l 'lllilllhlk' uzrlryuu. lr Iu'x'f'wrI1l'Y ll'XHll1Ll't' Tn :u'l1w.1- ilu' luull ww-ws. 'lluvfv mum uuIylwlf:u'ml1l lly llvllltlllI'1'Qlll2lP'I'Q'2illn'I'HI'llillly' Ilt'XX':lI2lIIt'I'S. tlw lust :uf--i1u.u .'fI1ulx1.:Q:l!'+'f'1Iwlznyvuxlts. lilfll. lf. . 'IS W 1 7 K S 1 'I f f I Qlullyuuxxlllluul1l.u1 lllIL'K'L'SIlIl3-f, pm tmlwlf cmullpgv Uuu. lla-pusitymu11w.1x'1ugs.1uml blT.lIL'k.l5lIVYIfll usgul you xxlllm-irmwwrul 1uxx'.ucl.u1'gugr 2 lpiillll rust tullomclud1ugplT1.c+. llun-vas ur' lux- umy get the lumrml. l'utym1rSL1r'pll1Sn.1sl1lmcrcwlwwcyullwillgct gm IHQ'I'L'iIiH1Kl lu-u1m-ymlrrwmucy lNTQ1lL'. XY ' arc rclulwlc, -ulul .uul lllWL'I.ll tu uur' lcpl suurs. j Y 4 ' I ' ' I '7 K K C IQQ. 00000600600Iktetbobboqhags-iso-sean an-Inna -u-.annum I Inna. ........ .5 Ii .2 .E Dill l i :Q fi llfl ,mea PM .2ss2....Ss EES :ma -55 H58 'aa 221.13 iam? I :IXICCI 41 P If xr I -1: .9 'il :F 9 If A 3' ar -1- I2- gioooora-0000004-loose-consume 'reason-wee-4 sq. wvfffa- O O O 9 XIFGGXI XI FGIXXAC CONXPIXAINCIS A'I"I'GNI'IOlX OOK back oxer the pat vexrx 'Ind :sk wourscf uh I I Engrwunq Initxtunon speualmnq IVI eo'eee amz I In wielded so wide 'In Influence oxer tbe College Annual EIQIJ7 Axk yourself If CoIIeQe and Unn emu Annu IIN xre not better to dxy because of BUREAU PROGRESSIVENESS md BUREAU INITIATIVE? You knovx rh xt the BUREAU OF ENGRAVING Ine IIYXLIQ uruued the svxrem of Clcxer Co operxnon xxutb Qolle e xnnull boxrdx IIT plannlnq xnd eonxtrueunq books from coxer to Coxer Our mxrked proqrexx lI'l thnx Held eomrnxndx WIICIWIIOH Gur e ta Inxhnenl 1 one of the Ixreexl of II IW ID I Q I I Cur Mwdern Arr Depxrunent olnoled Conrnweruxl Art Expo 1 developnq Aruxuc Eewturex thu xre YUCXIKIIWQ Bureau A nm I Exmous for OFIQIDAIIIY and Beautw And ag ur the Iwelp of our experuenced College Annu xl Den rnenl IN of Inx xluaole md Our up to the mxnm re xxxrern wbneh we que xcu und our Invrucuxe Bookx xxlll xurelx In.,I1ten won r Burde 1 A proooxmon from the Ixlatur .I Lexdem III the uolleee An. I ngr Iv IQ Held fro n H1 orqxnuf non of oxen I v0 pg I . over I7 yexrs aqo xnd enpovxnq tbe C,OI'lIldCI1L6 xnd Good VVIII WI the foremost Unxvemnea of thnx countrv IN cerrarnlv vxorth your WIWIIC IN not the BUREAU OE ENGRAVIINIG Inc Dexerxxny of tne Opportunlty of Qhovxlng vxhwt II cxn do for YOL7 BUREAU f ENC-RAVING me MINNEAPOLIS M1NNEsoTA IM.. III ..... ITIS! Ovooossooooooooooas-I4-noosofooooooaaw-Q--nn-4-poemIA we fo Mm IIIIIIXIII EsEiii5EimaQsesmIiIIsIssza.m A, ,M 1 f, , ,x z:22ss2f2sss22ss:gQagigg:sa:sssg,g.r.:sa F7 , ' 'W U X by 0000000000000oocoooooo-ooooooooovvcocoooqs-:IvI-ee.4+-sveaev... Q.. 9 ,,,,,,, 000040no0000000000005OOOOQOOOOOOOOQQOOO000090000900000oboeooootoooooooooooooguooiotooovooooo000000 E: l . -Fl I ' :I : : : :I I I I -:III I I I III I II I I IIIIIIII I I III IIIIII IIIIIII I I , 5' 3 I I ,5 ggi 315355 ,gm gglqzrqfzgif . ..f::z::i:3E:::E:::1 z:?f . . . . ..,.......,..,. . s s . I Izzmmrglsizm Insllmlxesfssfssrslllssssssasassssszsssxilffif E- ."'99' 'OOO O 0O0o0oooooso40o04oooooooeoooooneosooeaooocoosonaosooolvoosszoocnoon . my I I' ' UU.- I : :.....g II IIEJLE .I.Z2' f r " - rn I,, ..... E I 8 I I 'I I I ' - 121117, . ll ,I ,, I : , ,. XA U' '- :.'QZ.g ' I v I W . ...U : :1 ' I 'I A lfl "I 2 ,, . , f ,, I f I. . g , ,, , .. . ., . , , ,X .U..-g ' ' 2 I I '. ,IH U : - Q ' fr ' .J ' . - . H : I 4 A ' " ' on N I 1 . 'A ' ' , 'QM ' g 1 " . yf " ' 4 - 2 IIIIII E' T , ' 'N -Tiki. - - . , f , U... I' I ' ' -vo 5 .1 V " , , P I -I::I:.- ui ,Z ' r Q- , 212251 2- ,g Q ' zzzfzz' . , f 1 , ... ... I. " ,z , . f ' 1, i:::::.- . I ' 112111 I 3 ': I - - VIII! ' , . , .., , ' I , , , . . , fu. ' ' 1 , ' f ' , 'l '80, - . n ' I A I ' 2- rr , 'I 1 A f 9 3 1 X Y , I e i A I I x j I, f ' f- ' l ' ' A o - ' I f- Q . I -5 , . . , , ' ' I , . , "ii s-'Wt A r- - I - I A Il .1 I .I Ii: A ':' Q ,t . I ' Y' I' I' II,.fII ,, X - .. ..... ,, ' A ' ' -- ' , - 1 I 3211221 I , 'w ' , ' ' , A ' ' ffl' I I . ' - J ' 4 3 Q- , ,A , -H .... ga 'x 5 - h ' F ,N 15221: 1 f 4 w - .- I A I 1 'I masse: ' Vf' fl - ' Q ' 535211 :':,:: 4 'I Y 3- - - 535.--. . rift: " 'I C 'I ,Q , . ,, - 8 211117 'f ,. . , ' . ' 9 - .1 I e grill. ' f 'HI 'W ' , .' ' f f '1':l:::z' - Im' I ' E E. - O ' P. . , ' I t':::. , :1 ' -J . AJ' W :i:t:: Q- 0 1' Q, ' . , " T- N f O ..,...- ,, Q' .:- f ri. -5 :. , " , A, , ::::' , 1. :::'3 I 4- 1 g -. 1 1- 'I E2 , ri f A F Pj gilt.: ,, - rf zz: Q - ' C- . I V, GT .4 . I I . gg ,q 'iflttti 'I f ,'IfII,I ,LIIITII X' ,...,. . I 4 --,- -- ,1:':::. " u 'ZZLIIIIZ jjljjjj 'I L ::::tt . I ::t:t:: Q . Y: :VikkiI--I-Insncsenfnebasaoeasaxn.1.1021.Iaesaoauf-4.1-I..s.ness-Imsssasosssa4.sssssssnfa..egqsswvh4-me--1m,+.q1Q.'I' 4. ' 3531313335ggg,gg3ggvf'33'1:i3-3'-'J--:WI.. ..z.... 1.,.g:.:,..,....z.:..:s....:.z,::.':.a.. '1:1.:.:LL.':44.:.:' .. V . V, ,, , ,vlv , ,, ,, ff I--ml-lil::lv1'::tlfi.I:l:.1..f 7. 'Z-l3'21I7 f1i:ii::Il::::::1r:1::::::::::::::::::::::"::":I::::l'xz':z::z::f::z::::f:fzzz: zzz: H Z33"'233ffTTf32T?iT?TZT7ffI?'t?f ., . . , wg I . Qt .Iv ..:.:...? ., .. . .. .. . .., , , gf: Jimi. .f..:.........,.. .vgglggl 5' 33,1 Q 1 1 !,.:z I.::z:f:mm:rr rel z I 1 ' tl' 'flrfwi 11 1 .If 4, ..,..., .1:.z:1:::i.H4r I : ' . ' . I ' H I... I,..,....,,.. ... .. . I II .I . , I -3.1: tnfrtitml uni I I I I 1 1 1 - I nu I . , " """"'"0'O0'6b0oasooo+QIooo0smoronswowe-someooooonwooosooovsssooe-oQosnooqgIq.,4,.,,..,,.,,,,,,,,,,,,,,,,::'o G 'O few 1 STARTING OUT RIGHT The Valentme Buslness College THE MAN S STORE HX l 1 TT11 TT ln s Nora ote 'T n XNTTRTXN TI XX O12 Tl fugbes STL161 K The Best of Twerthmf LYTIIITIIITT 11 Thutogiraphw ,en 11. .1 1- ff- 2 9 C CM T T ll T TT fi -7- 'xx " X YJ " 1 1 tg 5 fi? 1, T " lx 2111 111w1111.111111:1s 11 5TTlTT'T5 Qs " V ,T 1111' "I'11:11111'1:1T TT'2TT'TTTTTLf.. S' 7? K 17' lllx' ITl1SXX'1'lIll'1lTT II1:1I wT11'11 r ' - , ,111 ll 1'1111t1111111l:1111 T1 -'TTTLI - 1'T111T1111L:'. M111-s. Tlz1Is. Tflck X " ff T AXTTT f?111:111l rT!1fTj' T1 TW 'mill' .' Q' ff" 1- , . ' '11 .H . 11 I -Xllfll' 1111 T115 11111 uw- fgfmsls- ...J "' .1 1' , H na' I. Q . my 11111 xx11T1 g1:111T g11111Ts 11'- nwnv' ' "' U1 Av' N' ' ' m'M"" 11111111 :11.1T xxT11'11y1+11T.11x1' :111sx11'1'11T I T11 s 11111'sl11111 Q ! M M! 11-11'Tl1'1111Ty11111's1-lI'111 V .' T, 'N nf 1 0 w QQ . A N . x 1 ' x 1 I .1 1 1 1 1 - - 1lIlI.I1'SJ , 1 1 - - 1 XKTTt'T't'TTT1'X s11Il 1111t!1111g T1111 T N V f 1 , g'11111T -g'11111TS, X1TlXQ,NQfT11TNiX", in , .. ib Q T-T..1111ppu1T TWV! ITTAT .T-lLCx mx I v p. .' ' f iw , 1 v 52.21, Q1 1T S2511 per LTLIY 1 1 TNT S1111IT1 XVII-IITT S111-1-T. V1111t:1 LOOR AI OUR AbbORIMLNT lflUll1l'X lllxs lil YS S It Nil 1mer rug Company Lx. L LLL QLLLLXM H LULL L' I L HILL S GROCFRY Store anltary 5 IIXLIX mf Phone 374 SECURITY LAND COMPANY CHEAPLR AND QUICKLR FARM LOANS GUS BASHORE Prest JOE BUTLER Vlce Prest T H BYRD Field Supt , , , . , ,. 4. O I: Sl: ' ' Q. l,l'l'fllllll'.'l'U'l - ': -rs IJZIFI' Pu '1l1-l'p.Cl'1-:mulls:llul. - ' -lry yn' ii - I I : : -I 7 of : --Oda-L X -J I tl ' A A f- ff 1, A. A W 1 A . all Qi : ' , .5 - -' I ' ,L L I 7 AX A li f . . ' if ,viii -s I The S Ciivc Ym u Xfxlucs Llcam lfrcslm Goods. Quick Dc 4' 3ll1L'1'XX'cJI'n15 SL'I'X'iL'L' Y Direct Action Gas Ranges Herrlclc Refrlgerators ear Ever umlnum yrelc Glass Coolung are asf.. B oves 19 mg T bunm Pit Hlrdulrn C0 Leader Prmtmg ompam Dba Qlnlta ieaber I' UIDI1 IRS Hill PRINI Xl l'll XS I1 S 2 me L or 0 1 mn L mo c lu and B ' all --F ' aclcle 'Q ' I I YI X ' c c 1 . O . a I X I Y 1 Ov 1'L'Hl.lwl1lA.Izs an i' N . . l li ' Ili .' Ol" . ."'lNli TIL " . fi fl-IS The I.c.1cier' employs skilled union l.uhorandl111s a pay' roll lat makes it an important hu incs. factor in rl ' city. Skillwi lab Q sts mere and pr: iuvs rc ani 'tlcr. X out 11L1LLL1 1111L L BRXNIJ 1sc11Lx ll t11r 11111 11rL R XILI IH SXNDI RS CU xllllflarllllml FIRST STATE BANK VINITA OKLA NXN N1 N 1 XX XR DXK-XI LNICHITA CBUEINEEE CULLEGE D lxll IUI- Bl SIN ll xo11111 1c1c1Lt0r xx lk 1 L 111111L1rctso 1 L 1 L xx IX 1 Pl 111t Rl Ill WL L11 ttc11c1111L r1tL I1 1 IL Nfl LS S U LU lllll11NL1rthNI11LL 111 X RXNS 7 v x v ' ' ' X 1',R 11011101 1 111 '1' 1cr th 1 CI.x11x11'1'111x 1 , . 'QL'c1- lL'11t L 111I11x' 111111 xx'L- xx'1sh xtbll 1 h1x'L thc 1II1L' ll fI'l1l1 11 xtlll hz1x'L- 1 '2lL15'. I 1 4-L I 41 L A ng 2 :I 111111111511-.15""'1"'1" 5..1:11.- 5f'11'1111 111111. 15115 C-l' xkvxx 1 1,1 IJ P xx' ,- .1Li1.1 xx' , .1111 FYI. 11 12 'L vu I3 K "1:R5 pre- Y1,'L-1'1L- 1.1-1 .tr AH t-K A111 r 1 V N Y ' 1 1 , Y Y Y Q 1 1 It I JA 44 Q LL A labs Yo x' !1Ol15L'II1l1L'111b1 Ll SULLLSS 415: ' ' 'ith- 1111t 11111L-1111111 L'11111'.1t11111. 111111111 1011? lit- thc Same log' ' 111 prL-11411'111g f11'.1 11119111115 L'.11' 'L-11 1 f 111141 S111f1l1S1l1f1'11lS L-1111111 xxith 115 L'llk11 x'L-11r- '1-' LTA! 't you t11kL' this sh111't L11t 1111112101 1p11s1t1o111 1 S2l1.1Tf? U111'111gt11L1 S11111111L'1' 111111 LA.lI'1y 11111, SPL"-L11 op- po' lI11l1L'S to L'.11'11 L-x1 -11-L-s 111'L' wp' to those 111 L1 1 'Lu XY ' - 111 1'1ght 11t1xx'tt1 XY '1 1 l31.111L1x. C Il 'QL' 1- . 1r"tSt. XYIC .'.'.31S E D KUNGEL l1mns'smf1r41LL'rx Sells for Less c 0 S ull! SN xlson BER0W,ssll'39,QllMT0RE O l OHL L om 'Nux Sprung, Slmplcs N l A n Julius for l umm L m xke x Spam alty of Lngrxvcd Vlqllm Lmrde Prog: lms Il1Vltltl0l'lS Announpemnnts lndlvldu 1lXmxs C urls Ltn 'I l 1 I ' K K . o 0 . . , . ltvcr, W fmml In liz! l Fl , DL R l LX' lll'1l,l, , 691 III .ln SI. fmnplvtc linc of Cilxulmmtillg Gifts, llo ks, Stl tis sry, cl1llNllL'F, Kmlaks, lVOTy21HKl Cut Cilnss. Sc' ' 'QQ z .lfX'all "gen Nc '- V ,LlFllCS and lfntcrlf 'nts W' 2 'z 'Va ' ffz- '."g'z .. "1 .. ' 1 ' ' 1 Stop' T h k Y! CJ Q Pe0P F1FSt atwna 1I1 Q You are just starting. IL We Want the lnusines of younl le. Bank inita, Ha. Mllford Berger Shoe Co Vlmta Q l xc mlex Sehools School Show xlllllllk Show llrus Show New York Cancily Company dl rn m all r X iN VH In 1ll e Q Cr 1 1 Hn lm rlwrk cl ln r c m 1 avm oney to omp ete Your ucat1on en Xl ll 1 x ntto Lttenf M xnx llilll v re olvllra olll 1 X ll lllkl me n V1n1ta atlona an U 1 C ls Glam ol lln- fJMmI'llllllll' lu lrln-nllly ltsz-l Xxlllll . . . J A X . . i . . . . . x ' , n I n 1 1 ' ' 1 ' K K A A K x A u K n 'llh' 's the place lu rn:-vt your l 7nnls XX 4- z 'cf ou lr-1-CIN-.lnl .mel clElIllllt'S, Al va rs o mf allrr sl ws. XX el special orcl 'rs lor lu- Clrmxllls. llrl 'li lu' l cu n, lces 1 dS f' . cf 'Q' ol. llhrn- l-llm l Ed ' Wh fr hzxu-g'r'z1rl11z1tv1l in high sm-holl ol' course- jon wa 1 A l tl 'stole llYllX't'l'SllX, or sonn- other good :tl- tut ocornple-tc-yrl11'wlm':1t1or1. lon owl' yours:-ll' tho host tho' 14111llIlWlllL'2lUfPH. lun! f"'lll'2ll1lIf+l l'nlI'1ll tlns f' llhll wlth rwvs-ssz1r'5' llll2llt'f'S, llf-gm :rn am-ollrmt :lt our lmnl: to lzxj to nn-at thls w1L11..t1on. Sm-I zonlm- 51.12" :1 lluy for uzwlm NNW 'li f lay ln tho your for Your XQ'2ll'S 211111 you wlll llziw- amy l A zu HllllffUI'Xfll1I'i'1lllt'2lIIHI1. I O I IKIN NIUHI LI X 111 Ulsons c0I1llTlLI'Lll1 Qollcvcs IIN 1 I t' ara 1--. UI SUN l'r1 sus 5 kIlIl 1 N 1 l.l'f.NllN Nllilllf f. I .' . 'f . . , . , fX11" 111Q'11 511111111-F X11 F 1101.1 1111x1I11'ss1'.11111.111111111111111'r11 9 w - w n x w l 5 5 N n 1 A I ra n 1'11rx n ur 111111-111-11111'111'c. Kam. QX11111111111.111'1111111111's11111111f 11111411116 51111111 1L'1' 511111: 1l11.I1l111111L'1' 11111'11K11l'N 1111-L11L'1'T1lI11i .11111 11r111'1' 11.11 f'1111'f1! P113 ff..'l11",g l' 13' .Kell .l.f1. . '. 1 'Ill l.Ill'5 ll ffl' NlllIl'Ill'lllI"ll1'l', I 5,15 N1X11f'11111X11511f1'1f1,1X11.' 11, 121411. 1,111-1 ,11l11111'1 -11 1.:' 1I1'111'1i111 3111 11!.! 1'1111f N111 .,1 11 1,. ,x11f111 11-11111111111-111. 11:1-ip li. 11.11 111112 11 1'1-111. -1 1113111111 IU -ix 1'11111r11.4 11'1111r.1.',x.1 ,111 . 1111'1--11 I1:,-1111111111111-1.-111:11. X x!111'1'1 1 -5171-111.31,1-1--11."1"'11111 11.11 1,1111w1i11 Y: xN1 "1:11 f1- :11 1111.1 111111-511 1,I'1+1x 5111'I1I,i1N1i.1X1'11X11111-1111v'X11111..' X1I'.1'11'I 11 1!. 111:11 111111111-1111111.11 111 x11I', I 11. 1'1, N111- 1"'. N11!1111111111lX, 11+-11191 11-1:11--11 Y11Ll1'IX1f 1'1'1-If 1 1:11-11. w1:r1.- 11.111-11 X1111' 11- 1111 1.1lX1' 111:11 11-111 1114111111X'1'I'1111'11'111l1111111:111111. WeAre Now Opel atmg Another Bug Sanders Rldgway Store at MIAIHI Okla I X I M3323 ji-ia! kgs! VI N ITA LARESZI ESLAEEFEJSSERTH MIA M I ana an IVI1tcI1PII DRUGS JEWELRY f S LDISON DIAMONID DISK PHONOGRAPHS ffQ Rexal RGIHC ICS O I I 1 1 -l I Q . 1 . Q I Thx- vulumuuI'I111sim-ss mI1+m-in In1II1Hlll' stwm-svzlsily' grlmvs LISHINUIIL1' UkIz1Iwm:1's tkw Izxrjmlsl wtznllms. 'I'I1s z1mI1Iit1wn:LI stun-xx'1Il 1ImzI+I4- Um' IlIlI'l'IIllbIII! II1lXU'I'. enulvlv us t1nIe-vwzmsv um' HXVI'-IIl'lllI fxywmm- 111119 in St'Xl'I'2lI ways xrlzuw us 111 11 pmxtlmm lu :41'I'X't'HIlI' v11sIu.m-rs In-Ita-V. XM- 111x'ltv5'm1 In vm! IIN- NI1: ml .'I11l'1' WIN-11 III that vlly. , S K 1 f?f A K I 7' 11N f "l'W'2i"'W U! fs 3 , I S 11 . ' I f- D277 I d' ,4,a-if ,fi f 'J-'45 4-if af 'V W ! ...f xg. V 5-uf" A . -J an ! A-F -.-,,...-. - 4,.p 5' 'i -. -1 '1 ...-v .1 .....-. ' ,-5 if-g ...- s. gr- - ,,..r Y x ,A , ,,,.,,...--- 1' Q. X 5 I -- x -v'K""'., .Xl -1-----f- x S ' ' 1 " 3 ign-n-- oT-r 'W


Suggestions in the Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) collection:

Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collection, 1914 Edition, Page 1

1914

Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collection, 1915 Edition, Page 1

1915

Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collection, 1916 Edition, Page 1

1916

Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collection, 1920 Edition, Page 1

1920

Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collection, 1921 Edition, Page 1

1921

Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collection, 1923 Edition, Page 1

1923

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.