Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK)

 - Class of 1912

Page 1 of 94

 

Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collection, 1912 Edition, Cover
CoverPage 6, 1912 Edition, Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collectionPage 7, 1912 Edition, Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1912 Edition, Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collectionPage 11, 1912 Edition, Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1912 Edition, Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collectionPage 15, 1912 Edition, Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1912 Edition, Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collectionPage 9, 1912 Edition, Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1912 Edition, Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collectionPage 13, 1912 Edition, Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1912 Edition, Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collectionPage 17, 1912 Edition, Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 94 of the 1912 volume:

1 'l'll IC LI Ni nlml ul' xvillilil High Svlu ,I Y llll1Zl.'HiI2lllUIllIl IEIIEJ ' EJ fy fi! I I I Ill Il I In llll INlbl1lxN "'4' ,, 'X' i Xi, M, -..- ,- xx h K IX N4 A ny! X P4 ' fn, '.vFP"' 'K' .K, - V, XJ K V. A' Q 9 Th Dual nu ,jf X '.. 4 K Ja WM . M1179 . -, ,1 M ,K ,. 53' ifi "li a, ?, F25-4 ... 3 'TL ww ww v . . . Pg . ,, 1 .5 SEYMOUR RIDDLE Presndent of Board of Educatuon Tiinarh nt iihurzxttnn -at XX 4 N s x f e ! K -Wg"fII.1 wiv, ' 7 L .I. .X, I.I'II"OIll'I':. Yin' I'l'vSi1l1'llI I.. II. Si'U'I"I' I XY. II. IIICVK, S01'l'1'I:lI'5' NI.XSII.Xl.l. S'I'I'fYI'fNS ' I.. Il. III'II.I. .I. II, XYIXIIQIQ , , I". S. If. . .I If XY, H. XI.X."I'IfIi.'UX. I'I1'!'Ii v Ts , . x I. .,., - X YH 'gf ' ,V :I I- 1 if W G MASTERSON Supermtendent of Vnmta Publlc Schccls J E SULLIVAN Prmcopal S l,rc- Q GUY D. CALLAWAY MISS ENGLAND History Latin and German MISS BOUNDY MISS NETTIE DUNCAN English Domestic Science l H-Q 51 E ,.f-,Z A ar J' ia air -Z' 6591 -lv-lla lf' 'Y izii -' nv' ,Q 4-,.,4 -.B 'Q . N 5 ig A gL"' 1Er R' is WH .iw of f' ,-...,1,. .,--4 -uy-,.p--:n- ,L ""' 11- 'K' .-Er Sk: f ,-- Q'5" " .li-vfi X g ,JK XXXY N1x'ZVN A L X x X X S Q x 1 X S S S S xg XQX lf.-HQ E xiii. X SX x-ig? f 1 .ae it .-I Ahorm Aff Q lf 1 -2 . 1" . A Il A H . N II' lv , 4, . ,k 4,49 'm 1-r. fy .5 TT Af!! , ,V W N gnwfm X 'xxfndl In N X , ,jk ' K will f ,t U ,471 'M 'F .haf-5 ,' UWT ,f v 'QA lf: X in su, I 4 .,, i uQ,, 1 1 1 ' k 2, wx . ff ', " fl' 7 ,lf . W xl, fm' k , V L Eli' JIU! Vhfii f 'E-.X A A I V' A W ' W I 'N W' ' 1' u, OKI' - MU XP If WO, X fab? Wh h :' J iw 1 wie PX X H X Nff 14,1 15 'N V5 ,jw ,Na I fy M I '11 :X M 4 M mi M H! ,. . 1 Y 1 X , ,I ' A 'ly 1 f' Q. av . ., x xi XM 5 . f f, ,fl l , , W .B I 1 5. ,Mil fl ,Q , l in W M I J W1 WWA I I V, V, tv 7,51 F- 'IU fmf i -1 'N X' I 1 , ,J I If 1 ' .Mi,iv-if .M U my ,UM wwf' '!,,f4!IH X --' 'If L! 5' W1 'W I 'W Nui' 7, f I ' 11 '152 f V .1 ' ff kr-' 1 ' 4 5 , I" ,,, A f if 1 , X L 1' A lf! "hi rw W9 W W. ' ff ff' e. Y KB if, 'hx' if rl Y M 151.1 X xf 1 ' -A A f f fff'f"g f fa , NW , X 1 tm . ,J-A 1 J r fr .Af I I - Mrkff ,fd 1 aff, fr, XL .V 'H A ' Y I 1' 4-wg? 4-:L 'I+ 1, 1 mf P 1 .M - 1- , . , A ' I ' 'I 4 - ' ' nl N I I ,x Www I , IH 'l X Wffzx-Q l',L:IJ1O!-1312 1 MH if .X f 5 ' fs ,VXI ' 'Q X EF x .M N v'2?f' A 'AMX 'J' Hwy . , .,",2kX gf --L " J . 4 y at ' I N f I ' 1 I , ,l, ' A ' ,, ' "X N' Q mf. 'jf 'fslffs 4 EQ 41, I u X , J v pg .Sf 'f I 4 7 rn .' 4 A .' H .f"f ,.' 'V 4,5113-i-7 , l f f 5, ry 7.4 , WN - mx, 191' ., f 'Lf k- IM ' ' -L!5f2"liw,,'7?l:',V ,f f . ,'f'H'x' f if F 5 K X fvxfwix' lx 33.4,-A :K K M A "Q A 0 -E x ' Q 4 Axgx, :WJ CW X f 'M- wx mv N L M5 ,, f Q -"M , G. , , -J A A 1, .V aa .Q A f X X XI l L, Vqe-Lbb iliiiiflifll nf Qvutur Qlau xFI SVMICM NNXLAL 1 T Lisp fwllrxfllj?'7Vl'?l1F,: , ' 4, vv T J 11.1 F" '7 " 'T Lf ' . -,- ' x J.. . xi Af " Wx A ? uooofoooosoooo MAE DECK 1 'VY 'XRFARET HULL 1 l MAY JENKINS R Till.: mm ,xllll lNu.11-ul'll11-Ilmxl pull!! 'nr' :nwl lllllxl :1 1'A'1 llrlgllixllwl '1lI'lNll!lll4'1'l2lNN.Sll'lN2llXYIlXX xlmllwwx :mfl li1'l'l'N llll lu'-1' A xxmrls xx.-li. lvlll lx illXYII'-X l'1"lllN IAul':l:w1HlYl!v1w. Wlul-r: :nxlu-:I XX'l1::l -lrv "xIf1"'l1'-l In llw 2llLl4'l' -, ':1'::fl"::Il1m Xlfl' mllx llllxlnf--l. l Xxx f' Nlm i- :ul lllllllNll'lHllf lllllm Gr- girl .lull Ill. Flu- lx lillillljl' 1 A 1'4I'll'-1' ll. 1lI"' 'Kill' X1'l1'!l1'4'. -l wiv xlu-wlllxgn-!i1l lu-1'llIl-11 . l1'Il4'lIlll! l.llllil'l' ge-rwrrliinll lww ll, mulq mul :-1-xv. Nlzlx' lilu 'I' l :lIl'1g lvlll ll Xml lll-u!ll1'lI'Xl Q l.-1 J Nl:n1':::1'4-I ix :1 U-rx -mil-I girl Will! :I lfwxnllll- lllxllllxlllllll. Slu- lX4l1'1'lIlX llllf'l'l'slt'1l i114-:11-ll HI' law' 1'l:1-bv-N. Sl: K iQ will Tu 1:1-zu , Nlill' ln H1-rn1:1'1. ll ix vw-1: ' l'1mnm'1-ml xlu- will s1vIIl4'4l2lY lu- 5 lil-rmzlntm-:will-l'l111l1l-Y.ll.F. 1 ' O -Q-'.' ' .iq - ,, f . yn ' ' l l l S 3 ,5 ff lf' A VEP NA GARRISON MARY COBB N o ELLA CATLIN 1 1 X 1 1 B 1. K 4 . . 1 4 1 " 'n OOOOOOOOOOOOOOOU 0000025900 J,o 1 VIVIAN SCOTT ANN A MQDANIEL 'WN K xillh N x , HELEN CHURCHILL F I 1 lllll X x 1 4 D GROVER WEBB xx THOMAS M LAUGHLIN K 41 '20 COE C EVANS x x 1 ' " ' U S42 ' 50000 I Q: liltlgl QJUL l'Ei!ilIl.lF 1.111111 111111 7 ! f XV 7 Q ' Cr' ? NEWS" , 2 -I-4 K' ff x .A WU 141 I hm, M 563552 U mb Q HIKLM-J NAI CSA , Ml - 1 'JQLV N .Lx 1 NX A X X r .... -, Pwr-f gd : x ix 5' M 2 X ml X . Fr 3 :it Q! , ' x . I H I-NX X75 1 X A F 33 .L n 'lf 'JKT 911. L5 'f :rl yn 1 . " 4'5' .kg , Z . ,-,1.gg..4 tx ,M X" 'x 'Vs ' , 'H mm :n i " V"4i?2'34 'V 'HA i lk f' may 5 MH WQ "i 'V' 'pw ' W 8' 'ff 1 fb I j,'W"i - ww. If: 73,4 fm 'W 51 "il V MW! 4 VH ', IW' Hu" 3' ,v A 1 M ,, WW '1 lim vLMW a1 HW' 1 V fF-54. "...?: ,- ml? Q4 F"-V, HW ,N 'E NIH! MH ' 1 ' .R - -S.. l A, ' 4- ' .1 1' ' 5 V- .5 v rr X ' H1173 '1 hz'veua tu tin film 17 xxx I 1'--. N 'Q HENRY CARTER MARGARET ORNDORF AGNES GUNTER ED DAVIDSON X X l 'I' II IC IJH2 ka MEDA HALL BEN HORTON JEWELL SCOTT ROSE GILL 3 ETHEL CRAIG VICTOR BURRIS EXXRL MUPPHY CHLOE HALL T x EDITH DALQUEST JANET CATHERINE CHAMBERLIN xx .XX T COOPER r use' 1. ang., Iv! g 'N I al B' as 'H Mk:Q'jQxEiqgvg: fs 1 wx H' 'L' hifi r :HQQQ1 gffbsgfggx nh r "Ie.'l."!il!:lY33- WQ Ag,,.l.x ,Q TH 'D Al. I "'i. ' is thigh? l xr Sf! PDU ,f .f MIK 'ff x 'Z 2 .L Civkfebb 1 1 FYPH -:-.. ,th ' '- '36,-'Q,'!'iQg:g--.. .1--. ruff: jL::'55:.i.-5TZ':"'t - .7---.f....-, ' ' ' ' .. :gS5::,, 1, r 5- ,eg ,- ,1 H.,-.,. " eff' 5'-in el?-f fa,2f:z'?2fafsf:.- - gf- j3ifg!'L'l'Qsf,'E:?ff' fb' A .af .1-L ' aff ,K 415 '. ' x 5-"' X X , fQ , lj A "N f 1-v Q 1 ' -x J 1, 'Alu ' ' , ,Q W ,. W , fltfii ' ' . 1 1 ' ' ' f 'ho .J " f U99 ., 94,-1 lx 4 QQ! 'R' Ny! Qj I V' X912 .If 'Nl' X N- I ff N , 5 '1 M 1 I f Y fl, r. ', " - X y h - ,.f , .' 'K - af' . ." X-Q , Q"f,Z.f Q, ,F A ,Em Hx. . 3' f',' I ' .,. ' WY? . 111' 4,71 1 fin. 4 ' T, I . ' ': - .- I ' " ' . :Ql 1 f,v' U 'xml YV ' -fx if - :ff ,llffyjl 'N -f Yj:Ji,. 'Ni A H 'Q I , 7 C! 9, "jj Q1 ,M ff-" 'f f .-'ffl , 1' If In V 4 7' 1 ,xg f, ,V 54, ,gi 1- . 1143 f 41 Gu in- .1 51. " ' "ff ,,:f'1 ,xvvlf 1' , "5 f, ' ,. 'H ' w f , WT' . 1 ,' :?.4 I I I I . ,uf-ETX ' 1, 1-,Q .,y1. s f - 1 p 1 , N, 1 1 , g fwf Q K 1 , , : x 451 , fi . w' E X 1 k i - lf fl., X ' 21 - , ,Q .5 fj1y,',. 'f'J,f.2f: i 5 l ' 5 3 , 5 " 1 .' ..',,M - - :,. I f ' K VU' ,",J'. v i 'Q-we-, - 'XV X, ' 1 ' .xxx ' I. ' '. -,fin , Q. ,-4,4 X ' 1, 1 f 5'-, - 1 - kg, ' " I , ' L f' - ' ' L l - -V C ' 'lu I nk 4 I V' V N Y -H--tx JC I' J Ki'73H'7I'IOD HJ my sawn amcm Jim C3 N Aho! XD KO AUJC df Ll J ,KHOLHE VQK4' 'JI O 3 WNLJPQHJ Ol. CXLN H v---'-- A---'----'A A -- A -- A M ......-.-. ..--, ,, ,Q ! Y. 'gf' x E A ' I-'AVE1 'E 'T f' f! v X ,., Z ' ,l . . 1 - 'i'L"6?" 1 LK , - V ,, . , U o ' K ' ' f ' 1 ' E f' ' 415' N pl, .y 1 . V i ,fx . 299' 7' -L , . - 'A f , , Elf' if 1 U XL! A i ' , l ,'X J , Q ,.' 1 1 . f ---... X . ,.,-Q4 f" E A , , , 5 Q- xy .'f, 4 'f ' I N 'V Y V 1' 1 1 Q N M ii . I X V ' , 13 X' ' W .1 W if A , f Ei ,,, ' Y LI xr, n M I fi A K w , A- 11, 1 ,- - ,.-- In fjfyA gl 14 , IU 1 X i , 1.4 If J YSGNnoHfn'1ooH:vfX QHJ, 11 , 5.11451 .1.u'm J, ff F KU ,ML My mai-M, JOHN .L,r:Qfy 3 '4:,V1' U11 N . I '1 ' 31 i etiifxrsofraxiq JO Swim , 'qw fx if , 1 .Lx Ml K!! , x I THIC LUG , ., Y 'fx' I 2 R L E xg 131111121 Mrgh Svrhnnl Qlttrrzlrg I4 N ww fiu GLEE CLUB W 1 1 f XT.. 1 1- ll 1 N- H, - 4-V 1 'rgmxi' X 1 .. :. 1Xf3,""V'Y ' llwv-'.1'z Y X: U1g:,:fwi1+ 1. N wil' N' .Xlmi M. I 'MIA ,ww-ll 'I 1 ..4- - .. 4 .I f lr ..,.. -- X. V1 .1x,..1l.1a fx w - ' xr '1X11" '- A1 11 l4,X,1 1 Yx1.' Vu,-x.1,-' KTE aff' ROSCOE EVANS THOMAS MCLAUGHLIN f Aov ANNA 'VIQDANIEL KTURS VINITIANS AND ATHENIANS IRVINGS AND MASTERSONIANS wg?-if: X fhlehcs -f V W4-M fia Q JB, ll , I - 1 '23 '- . , fa , 7' . t 57' I 0 ,V XX" f f xxx +1 mf Xl: ' rv' KA '11 Ailllvtinui tu Uiuitu Yliigly fg'l'lIl111l I ...Q sf TRACK TEAM BASEBALL TEAM 41 'VIIIC LUG BOYS BASKETBALL TEAM FOOTBALL TEAM Xx- 1 ESQ 'M V 1013 ffxfd, K ll pl' IK if K.x,,jQDO ,bf Q fn ,Q X '5 . ,ff X V! ' 6 I '.u I ' 1 '-1 . x ff r M . 4 I X .- - 'N ..,. . ,pf X A3 s , 1 if -"', ,. 1 :f--5 "if',-tif ' f f :,,:' "'-.,,4:' ':.2TQ'L . ' H- . V - I +- 4:11 1, fi?--ri' ' nf V. . 1 155 -R. I ,i ," ,,,,,3f:f' ::':'. 7 ' ' 'V -I U THE IAN' GIRLS' BASKETBALL TEAM ya- IC rw qgqg 352 I Y ix 3 , Z' 'vi'-XX ff" Q f , f X . A XE X X il 'fu J K fix x, 'XX' in X ' ' N X NQJ sv R - ' -X fc has -. V. AV-, E ' A ., bij? -.i j .,1gLrl'5lf' 7 I ' 1.41 ' AR' A I ,I QQ- yy. ll I N Q e- KSU yi' Q y,,.... A' ff? NO HJ, HLO LEU SN I 'H , - -- 4 x 'Q-N ? A .L N hx if 1 V -X , - i4 ',', . ' Y f g E N 1 I X X iimx 5 .qf ,M z Q A+ 111' T A 'LHT INT? H fly , ' fm K E' JIL L TX' i5YTT'7F- Y"-15 ..f1I'n. .LTPTAC . S TV .fi ' ' , . "E Elw iflm-Tirltwvr READ OLR WANT ADS PUBLIC OPTO AUCTION MISTIC I X I Ccrgue LOQALS LITTLE SLIPS DISASTERS OF DELINQUENTS Q . I ' 0 I I 4 I I II:"If" I -.I I' II. .T'!'I'I -IIQI' NI "I II YCLI I ,172 GUY I1 H,I"g, ,' VQII A' at II y gI 5 B ,g,IB4: ,q I NKIIIKE, II ' ' ' ' I I ' I I ",'zI'I.: I ' ' I ' I P I' ",.I . 'A " 1 " ' I ' -I I I" ' I '.'I I' II' I I I1' IIIIII-I I, X N. I I,, II IIII , I L I I , I I ' f II' 'Q II: 'II ' III- ' g I I - I I II 3 'I ' I I'II :II VIII. 'I"II . I " I I " .II I'I-'III'I IX,I II XIIIIIIII II ,IQI IH, V -I " I' - ' '- " "II ,I I,I I ,II III,--I I'I III ': II fIII :II'II .I.'II.: ,I I I 1 I I I '-YII I' I 'I ' 'I VIIIIII I I I' Q I I I'I ,II Ix " N, Y' "MII I W' I I I, If " I' 'I j,I I',4,If 'I Il VI l V V' V X IIxiI'II I- ' 'I' I ' ' ' ' "'I' ""' ' I -I 'IL' -'I--"-III I. I . I' FI I II I I x -, 5 ,U X YI i'I.M!',XrUI Nl I 1 II' 'I I 'I . 'II I-'Ig I II .II III 'I I I"I "1' -II SI-I I' 1'IJ1 I ' 'FI II ' I X-IIII.: 'xIxI'I:-' ' XXI IIIIII I IQ: QXII ' I I I1 I-II. :II"I' :,II.'. 'TI' MVIIIQII x.I-,'I- ISI X LI 'I ,. I If I' 'I x'II I' I- I' II , ' I- II " I I' 'AI ,I 'II 'II LEIIQIII ' ' 'xI'I1I ' X I'I , 'HI-VI X .I III . , I II, I IIIL lj., I ' , I I " ' " I 'I"'I "' I I' :I I III' II'II lTlII 1111 5 ' 'Ir-I It NI:II QI IIIII rIII1IIu I, I I, . ,- II I XII I III I, II I II- .II'IIIII1 I' II: III1- I L. I, I, I,L.II.L '.I-LXI:'.-II' 'III-1 I -I 'WML' I 'I' I ' III -I III- I II -I ,- -' 'i I11,I II'x Ii- I I,-ILIII I 'III 1,,I V 1- rIII'III.IIIgI-I .I:I, 'IfIII - i ' II L.. I II IIII,III'I'IIxx MIX IIIIIIII I1 IIII- I I:1I 'III .I I' I' I N ,rm ,i M SM AMI H , I LIU, It IIII IIIIIIIQIII- IIIIIZII IIIII-I IIx II, I IIIIIII :I I I IIIIII' :I.I:II I' N X II, ' ' IX ' - 1 I I' QI II III. I- III: IIIIIIIIII I "' ' ' ' 'I 'II III IIIII " 7'IIr' "VII I jzmr. "' N L I I 5 'IIII I' I ' - 'X 1" ' Walk Over Shoes and 0xlords ,Lx S3 50 and S400 the Parr None Hrgher Stacy Adams Shoes Oxlords X X S500 S5 50 and S6 00 the Parr My ' The llrrow Shlrl 3 l I 'UR l Priced al Sl 50 and S2 00 3' 5Monarch Sl Shlrl f P ash? f-'Sie few ,rf SUPERB!! 'VECKWEAR 1 l N 50c Young Men's All Wool Blue Serge Suits Full Silk Lrned 1 wo Parrs Trousers, lllore han S25 Worth for S20 l P I' ying!! 1 vm4.As ssc DEPAQIMENT STORE 3111? amines. , -m:4ese r LW X l'llI-Q l,ll4l-X'l'Ill'l'ISl'lli - .MV lll Illl.l1'll.lllul1:ll lrnxorltz' Iul' I E rluwlllzralhnllrzgwl11l4l1n'l1 r , , VM' ,T . . , ll . . S ga ' " n .f ui, A. l m.lIIlm'.1llwn's:ll11lstylvs V! i , ,K . A38 3 1,-'Ns R ' -' ' n s .T ' , lol' Illwsl- who xsrml ilu' nary llllll1'Nl :lxlrlv . "' Z.. 5, lkmtur-slr' rrmlle- or if-7 S5534-if s 1 ,ew . , . . , ,. 1-ref ' - 5 .ef-" z il In-xv nm- mmlr- lxy l'lu1-Il. l'e-rxlully k Uv, umlu-rs on Yr 'XITIIW Bfilllll l'wll:ll's. 'lhlnlr ff - 3 ls ill 'ur lllal NQHINUII .mul will 1 - 4, . , X5 ln' mlrl lll Xlllllll only luy ,x ,Q 3,.,.w -'ur' sum- lm- 1ll'llll'11f wr- H 's,',g,.,f : :I -Zi:-.WX ll'1'fl4Ill lll xllll'lN ,Y p I :I 1 II ,f,."1ff X X Q5 4 wln ws :mrl QllJll'ill.ll'l'll lnxr ' 'Z 'FX . g if 5 .15 ' Q r-ol' rm-l Islllvlw 5' , .5323 lg 2, : 2 2 I . - X 1 , "ji iff A, .l . uf . 5 11 E E 13- :X .3--1 I so 3 ' S 3 5 I P f r '- - .s Io .-1-1 ., , . E g ff' E. N' ,f lln-5:11'eA:ulsrmr1r.lulvl1x lim-lt 1' ,-44:45-' , X Q Z, f .e l'r--llnolx R Ur.-"ll1r'l4'aI "' 5 Q f',iQ,fy '.,-- llull er Nlllll H1 :all lln' wwl'lll" . :- 4 T 'M' " , ".XI'l'1Il.Y llrzlllnlw Vollznxx lx : 'A' , Ill llll?ll4lQ'l' sim-s, 1,--X-,LP U -, I I '. v,-nr' s .N:.,4,5:,.- . A-of ,N .:' I V f ,f .n w 1 ., ' ' I "M, f . ' ,. 'IQ- Llffif' ' ". l lll' ll 'lNr'Nl4lt'Nl1lIN2lllll Qlk. ' . 15Q5Qig:r211E: X :xl wlnl swims :mel lillll'Il'S. Ei' "":f1' A 0"-125' l'1im'wl :ll l V--'ir J f' I, ll xr lilm- N-rm Nui! l'Qxx1':1Sp.-vml lm Sprung :null SlllIllllt'I' 15512 I I . , . E E 1 ' llllx 1, J'lIll4 r.. l--441 15912 Ll-41 l--r for Ylllllll his-I1 Ill our fwlllllllllli llvl in tm:-ul 1 ,. hw 1-L S V- A lg , ,, C , " ' ' ' p . ' 5 5 4 - - f ' E . I 7, A r , ,Al 2 1 1 ,- I. , ,- 7 , I fr 3 : L .J ,. .Q 4 7 g T ' ' T I . 1+ S so S S S A ' 1 71 Q : : i -' ' ' mf f L- N L , ll' I-1 , . ',. , 'A is ' j - , 1 :....-. - :S-A - szzir. ,..,....,....-.-......, ll I 'NX IIDNX liXNx. ISI IIHIPX NI DI X Y HW! ' N Y A ,Im mf, , FI I - 44, .X l,!i v! X! X! 1 W I ll! I "IIEIH 'I' I. ..'I' X TI! i . . NY wi 'r.x. 1 gm. l!I'fl'HN-IIN iil'.Xli.XN I IQICII I I3 HUIIINSIIN IIIMBEH CII The Home ofQuaI1ty and Servlce Robmson Lumber Co VINITA OKLAHOMA MAKE YOUR FIRST DEPOSIT WITH .Firm atumal Mania VINITA OKLAHOMA Twenty Years Old February 29 1912 t B g y I I I I'r1.'r-S 1In-I,mu-st. Qu:1IItx' Ihr- IIIgIn-xt. Iiriugg . yourIHIIIIIIIIQtrwL1IrIc-5:11141un-uillxhms um II ' In-Nt :rmI l'III'IlIN'NI uzu out HI' thvm E C ' Q . . 9 W Oldcs ank in Crai Count 4111111 Dlllll 4111111 41111111111 4111111 4111111111 1111111 4111h 4111111 11111141 111 441114111114141 41111111111 111111141 111 6161111 01111111111 311a1111l1a11 8: 411111111 REXALI. STORE Smger N I Sevvmg Machme '01 -1' ntl Snr :rx I VIN1-VA I N If ll lnxll 4 . , 1 ,V '. . X H12 - 'X ' Q if., - K S X X 'R , i1'1l11'P 1'1'111111111a1l1ili111 1112111 aug 111111 111 , .6 I A I 6 . D ' C. '. JAX 1' 2 IIII' I,III, XIQIIIISIfIi Reasons hy the Patton usic Store Is the Best Place to Buy PIanos and Musncal Merchandise X A I I It I I II I I I IDATTON MUSIC STORE COLLEGE A D UJINSERVAIIIRY FOP? YOUNG WOMEN I I W I X I N III N Ixx IOIIN IV NIILLIUIN 'X PFLSKLI I2Im LIIIILIQL IIA Ll I"IHfI'gIII'I LIIINI- II IN IIII' IIIIIIXI- I I IJIIIIIIII IIIIII II'IIII.IIIIIIIx SI',l'I'NII-VII IN IIII' IIII-:IIII-at ZIIIII IIIIIXI Ie II.IIIIII III:II I- III IIIIIX I'I,1ItINIfIIIIl'Nl1It'. I'IIII'IIAIN -II:II.I1II-XIIIIIIIIQII gI'ItII1'I'IIIIl4Ix IN IIII- In IIII1 I'III I..III1, XII I'II,III, .II-III-II. I'IIIIII-, I', l' Nsv1'2INI'I'. II I' XI-IXIIII. NIIIIIII A Ii.II'III-s. ILIIIIIIII. .IIIII xI'III'I-s III, IIIIII-I' IKIIIIWII III Ike-N. IIIIII XI-II IIII I- INN IIIIIIIIIIII III:III III' SV. SH .IIIII SIU IIIIIIIIIIII III Ire- I IXI-IIIIIIII IIIII III-.II I" I"III KIII-8 IM' II IIIIIII I-If-IIIIIIIIL III IIII- NII XII :II XII-IIIIIIIIIIINI-. XIII II :IN X IIIIIIIN, IIIIIVIIN NIJIIIIIIIIIIIN, IIIIIIIIIIIIII IIN, .IIMXIIIIIIN t'Im',A1IIII :III IIIIIIIX III Iv-IIIIII IIIIIII I'IIrII1IINII.II IIINII'IIIIIl'IIIN III III A-Hur I'IIIIIIII:I'zIIIIIN ZIIIII If1'I'IIf'IN 'Irv NlIIIl'I'I'II' III :III IIIIII-r II . km SIXT F 'IIII' SIII-I-I NIIIXII' III-II:II'IIIII-III IN :III IIIX III- 'III IIlI'Ill'M'l'NI1IIItIYI'I'I IIIIII-I IIIIIIQ III NII -III NIIINII SI I IINI'II,-I'.xI-I'xIIIII- IN zIIII.IIx IrI':III-II WlIIII'IIlII'I1'NX III II- vIII 'lIII'I' IIll'X IIIII III' IIIII I"IIIIIIII-IIIII-III IIIIIII III-IIIIII4 IIIIIIIII IIIIN NIIIVQ' III:-II' III-:IIIIIII:Irle-Is IIIIII IIlf'l III12 IIIIII'I-. :IX I-IIIIAIIIIIV IIIIIIIIN III IIII' X Int r h III.II5 I.I-IIIII III.III i,I.I'1II:'2 .'K'I't' SI:ItI . Ii X' I' .1 .II .E N- I, tIII I'II..II,1 II IIIII :I ,:I tw c.1'IlII.IIxfxIINI. I1'I1 -II" 1 N 'II I N ,Lv I TII: .1 IIII.I.II 1II.III IIII' I..1II'.II'.f. IW IN"II I I' In IQ YI, It .IINI-.III IIIIIII II .IIN I,.gII MIIIIIII IIIIII' .IIII II-.I I: ne .IIIaIgI .I.I. II .I IIV ..II.II-I- NI. N I. tIIIIIIII.Is II II .IIII X I .aw-.I. Ii.Q,II"Zz'Z,I ::.I.1I1II. III:If'IIX --XII:I?II,XX IIIIN I1 XICIIII .II .II-II-,i If, IIII ': .I:. NMI' .I.Ir' Ie. IJIII' III I .I-IIIII III I'I.III III IIII -1.L',II I, I' X1 :..It X fi III..1XYII'I.1. I, It II.I.I. I,I1I'w. II. I' ,If.II, XII,.I, X3 XI, I1-PI'XN'II1, Ii .xy X, I'1Ix'N .II IQ .IIIIII-, IJ IIx,'..',51'-.I, I I' I.'f.IIQ.I- III"II II 'Z I' ' IIN IIITINI t.I- CQ IIII gt' II: III I,II'IeI:':.IIII'I',.1117 . . . I, 1 , NI.. LI.. IJ.. 'lI'l I. I I' Q ' ' li 't. IVIIWIW. Mu. I ILHIXNAIUN ' S Nl I XX Nll li SEE unln lt I S1 nit F O VV I.. E F? PHUIUEHAPHEH ' L Fx X XX 1 lsm N J M B FOWLEF1 1 QWQG I Wfldlofjbxlw W ! g RANGE Bnouc I Ill I. I 'I1IZ'I.'I',I1 I V 1 , 1 v I' 1 9 r 0 0 s A A A ' I A X l:1+Q.x l, lc. "l'A'l'IC YVIC Iil'Y AND SICLI. FAH. .. . 'IIS YI. ' ' '.K, UKLAII XIX , , 1 l - ' ,. . 1 INI1 'Ie-Nzrlv 5:1111 Ifvmll IIN- .mi Ic.-f.,.I,l.- l'I,4 II ' If. I"I'1IfIP, l'l I-LI.lI ' .XXI ILXIQIII-LX SI-ll-LIPS. lNII'I1IX'I'1I'S IXXII I t- HAI 411111 1IpI+I1I.uIf' I'IrwI-IX, :I I fr I1 I,4r41'xm'l1lN ilu VIIIXIIII I, I-I A I A I , 'NN Iw,N'.1III'I IIIIIIIJI IIIII, I Ml I l'I HI" lit'-.NIH XM-it Illmmw Xu-., Y IJ hwum fly F N GD 6 0 I ,Lulu N 1 45 I7 4 . X 52 , a f 5 I 9 , Q I m 1 I 'E C x A alum x , 'T .I 3111111 11111111 11111111 Q11 Furmturc: Lnpcts Rugs Lmolnum Mdtlmg Art Sqn ires Wlrmdow Shades llll Pl UPI ll S In UI I l X 1 ,rw Viwrw Q1 V1 A L A4 5 O Q E O 5 t o 0 1111111111 Nu. 3-1 111 111. 3111. A1113 V 1 1 i 9 1 41 41 A 4 L. Y , '1 Y D Y ll 1 2 1 FUI! hlilll IIIINMS IUI Xl 1, 1 1'I,1r1fIl rooks, Book bnhool Books bchool Supplles Sporung Goods bchool PCDHdHfs Koddks Etc Store sl lIl :ls f ke NIWITA OKLAHOMA You Should frade at Hudson s 1 1 Il If 11 IiCllfI1IlIllllCI5tUl N . , Y N n , . X J 'N . , . ll7E11,lll'1'.X'. '1 , V . ' s ' I'1'1 1NlillliNl7l1.NV.' Thx' Nillbllfwfb Li1v2'I1a'.'. 1115 411111111 11111 11':1411' :1I H111lx1111'!.' H1-1'.111x1'11111'v1f1111111'11r-1'I+1z11'1'l1111':1d1'. XYETX Q11111l11x111111':11l1'411 H111lx1111 -111 .1,11'X 11 11 1121 .1111' 11 '111 il' 1111- lirug' --1 .11 111-1"x 11.1 IL-1:11AM Il1111NHI1!N1N .:, 31111 S111 11- 111l1l'1I111I1b 1 1 '1'1I11l111lAN11'1.1NN X1 1' ' 1311-lQ11111. H1111 111111111 1' 11 i'1111'.' I:l'1Q1l1x'I1I1L1 1 11-1-11111111 NJLX .:11x11H'ffIf:1111'11X1 ifx' N , 'll'lNllN" 1 1 ' '. regx' 1 '4HIUU1b ,ifxx 4RUIx VINITA OKLAHOMA IXJIILHH Yes We CAN and I U NIH X WILL Save You fromI0toI5 PerCenton Your Eatmg GHHSUS czo D H,,HWHS , GROCERY IV XI s w 'r Sl. s dll' ll -posit 1 nun Wlc ll -s N ilh l if fl 'S h Q11 ' J' ' T T' - l lVlfl'USl'l'S1lT XlQ,XX'lilflfIV HY 'Vlili tll Xlf.XX'l'Y ILXXX' Ml" 'lxlilf S'l'.X'l'l'Q UI" UKl,,XHUNI.X. Conn :uul Sm- l's lluring Ynur xvilfllfillll Y Y I 'ff I 'I I V V , V 4. A I E ' n'g.W1l.,..i.1 xxmw x1...1l-W NIIx'l1ilM'l'N'Ill1Kl I'V-11+- . Uilil' Nl1'll11v1lX 2 "in f u-.,YiniIn. Ikln. T11eNQ11 112115111001 lllldlligb x llllfi 81101121 HH FERNDELL BRAND Products Are Periectly Pure lil VNS S UI I 1 ho E P GAHHULL X 1 1 l 1 VINITA OKLA 1 .,11 1111-41.15 if ,Q -W . .. I Q n . .I 1 1 Q X X, . 1 1- , , 1 X11-1111-1111111111-1'11.'111 1111111 1N11111f11:111111-1 X111111111111. '11111-1:111- 1111'11111z1f 111.1' 51111 111.11. 111.11 111 1111111111111, XY1' 111'111".1 f1,"11 IX1.11-11 111111g 111,11 111 111x 1111111111111.1141-111111-11,111111: '- f111-11.111:1111111111111111'1.N.111111111111'1111gN. 11.111 1111 1N11l'11 J111111111-111--111-Z1 1.1f111111111111111'111f1:1. 111:1111111-111111111111X11:11111 111 ?111'. 1111 51111 ""'1.414' FX111-1-111111111111g11111311N:1:111I1111X:11111111111-1'111111- 1'11111111111'1'f111111111111111 .11-111111'1X111:111111N1 1.1-1.1 1111111111'1Q'x I111'11!'11. I I x I C 1 in VY-A 11 I 5 i 1 f I I I 1 11 1,1Ik'1 1111111111 111111 1-11-15 1'1-- I 11lIIl'1'llIl'I11 1111-11-11 1'llI'l'1'111111 1, 1.1117514111-,11.111,,,11..11,11, N. 1k1I1' 111:111 111111 1'1-1111111-5 1111l11'11i1111liI5- 1,1111 1,1r,111.,11. 111.11111-1111111111111' 1111 I1 11 Nl11IN 111111 111' l'11l11I .1l111 111:11-1111-111. 1111 111'1-N1-111.11111-1 E 1 N1111- 111 1111.1 Nl1.1 11 11 111- 111111-111111 .11 .111 1111.11 11..1 1-1111 111- 111111111 I 11 11I1111I1 lx I1111'1'11 71111111 1?11' 11.11'I' 1'1'l111.x'N 11111 1:1l' 1-1 1111- 1" N 1 1 .11 , IH' l'1 I 1 H11 'W' I 111 111115111111111-1111-111'N1. Nlll11l11111.Q l1111111111 I1lIN 151- 1 1. --1--.111 1 .. 11111 V111 1-' -111 1"' ' " " 1 1111111 1111'g1-1 111:11 I11.11'1-1111-1111111111 1111.11 1 1 , F11.11.111-111.11111.1.11111-11'.11..11111gI'1..1.1 1 ' " " ' D ' if 11.1111-1111. I4 1 1 I . QA! ' ' N1111- -Xg1111x1111'X11.11.1 I' Ill' lil ' ' The Ratchff Store VINIFA S vmm L D DALQUEST HARDWARE PLUMBING and SHEET METAL Phone 200 Vinita, Qkla L. W. - il' ,lf ,' 0 lxliln Url' l'l1'.EIHl'1' 'l'lu-Slwx' YQ! .Wy 'LENVSI " ..1l1l.tI'1'l,11l1. 'lihv SI ' 14' 1l3Q111m'xIIJl l".111' l'1'1x--. 'lsl1l'SIv1I' Y!! - lgiwl I" I It llrx 4' I 1'l k"v!'!'mIkxI'rIiM11g. XV- Smliwx YUL. ., 9 , ,. 1 . 0 0 IMPORTANT' FUR GOGD THINGS GO TO CLARKE 81 ROBERTS S rlerrlgk Refrlgerdtors B P S Palms and Chma Lac Lomplcte Lme of Boys and Glrls Blcxcles and Blgycle Repalrb Flslung Tackle Baseball and Tenms Goods Sunny f Pat Hdvv. Co. I I E i Z I xv Mn. - R Q ,T ll vw! H' K' ' QW' r' V :Ny x ,. . .X VIH, lx R , T T l IO fix! ' 4. 1 " -QT f lp-lw:.NXl:1 ISM ,. Pliuxlps .. ,MINS I' - . 1 . 1 . 9 . I v .v . W ' ' , '. 2 lllll XI.II'N,'?QI' GO TO For Your Ladles Mlsses an watsorfs Department Store lil Ilrs howls SIMM s Ill IIS Ill llll Chlldren 5 Reddy to Wear Apparel L-E1 ll lralss rc VINITA OKLA V' W 4 IIFII ll Sh IISII Shulvni Iwmhs 1 .11 Ill Nllll I Ill IXNN S Sl N Xl SIIU s I I I S W IISUII ull uhm W XIIEMXINVNIIIINV I . 1, .Nw N, ' I ' s ' ' I d 3 K' , ' ', Q1 " qw: '-2 I z 'zu - Q , I vlf mlux. XIII, 'I ll - III'II'I'I'fII Sllllli UU. 1 o 1 Y 1 K n K Q 1 v go 0 'l'llI'1"I,UUli1i1NIIl"liINIlS IVII " 'I .' ' 'CK VII " 'I X .' 'Af IIU.' 'I TU . I. ' 'CII I.I'IA'I'III'III ANI, III'IIIiI'fII SUI.I'f "liYXI" .' ICQ .'. H .' Sl. Vi ' al. UIQI: nal ,1, 1, 1Xf'LN'lliI ENTERPRISE 1 , GROCERY i THE BUSY STORE We Wilflf Your BUSIHCSS clfs IIHIIISXIK 3.11 ' FYR 7 Xnsm 0 'Q l' lllllS X I 17114 ll Ill ful llbb Wal n t Phnlo rlpll r CO 1 ' 1: 56 I3 1 E21 I Z 'I I V Y 1 1 ' ,' o v 1 - 0 1 o 1 I 1. V . 1 1 I ox "nl-3 E' gf, ' , f Xu A - f 1 ., ,- Q. 1. ,t :, If W ,A-'. VIXHVX KEN! XM NIIIYW' fK'! 1. - -QU V1xhIllW1,TlM'VX 6 f ' 'A ' E91 X 1 l L-11 ,7 ,f9'J'L1 For Snlv By b 'A' I gmn' 'H E "H :Ill I V Y V 1 Ola 0 Ilth ' X. 'so 5. 2 a 1' Kllngel Furnlture Company f URNITUR RUG We lnvlte Your Inspection Buy Martm s GUARANTEED HARNESS HE MAKES THEM 'THE 'mill YVIIIVIQIIIJ We carry the B d g assortment S t be found i Vinita. ' 9 Ill X IUNII llll XXII lzxsl ISXII 1.111 s lllllllllll l rllll l Xlllli xc s IIJIFX Ylcuul f1ulnp.lln l.IIllXk ' IIS I .lss l llllll ll QISUIIQI l 1 lll1S HHAMBLE5 l J l S 411111111111 X I BRAMBLE S ll ' 1 11 fx I 1 bb V QQ , v A 4 A A A 1 W Y 1 A L IA A A A 9I:11:1lx1111 1111111Xl111111,'. 'lll111'1-' 1111111-11111111 711:11 . XY111141111111111111111111-N.13.1111lN.11x:1111111 1111 111 1':1 '1- 111111 :1111l Q11 1 11:' 1111.1 X. H4111 -I 1111' 1111111-X1 11111- I1-NX11111:1l 111.11 1 111 1111 1-1111 11'x 11115111 ll 1 X111 "IV: N I: I 'ff ' pl ' 'lj N1 a 0 v o o v C A C 1au'l'u ! I I I' I' Oli I A A 1 l H I 1 IS 'I'Ill'f l'l,Nf'l'f FUR 'lNl' 1 1 xv 13x1'1, 1.'1v1-3 1 1 q -1 l'nl' I 1 E lf' '.'i- ll' 1 1 ' ' E 1 ' I 1' - - ' 1 - . I 9 I ' 1 l 1 I 25 1 1, 5 ! at NN11 I11 '111- Yllll 111 l11s111-1'1 Our I, U 1 . I I I ' 1 8114112 ll1'Ll4lX1t'JlI4 ' i lp ,' , xi, 1 1 - 1 l Q 5 11155 S '1Y1Is1111S1. 5 ,W I3 'I'IIlC IAIHD-Yl'IIl'l'ISl'IR N Till' UI 'I Ill UIAR x5 mmm Crvm 1-nt Lullx-go and fmnsvrvaiorx N 4 M 1 f 1 II! X- N '1.I!lS 1 xx ll . H I mr 'Nw I1 x N N 1 N 1 S ll 1 N x N 1 4 X R ll lll0'5ll'S0'N lresulenl CRl'Sfl'.Nl' f'0l.l Lhl. XSD LUNSLRY KIURY lfurvkn Springs. Arkansas W' IH 'm'-W' V A-F: uxcs or Inn IIIGIIISI QUALITY SERVICE VERY BE ST ENGRAVING C0 DALL AQ TEXAS I Ii! ws! if inb- XI I . I I -s O . X V X ,I I W I ,,I.i Golden Rule Speclaltles' Buster Brown Shoes Buster Brown Hose Perfectlon Clothlng Beaver Hats 44' THE GOLDEN RULE STURP Wlll-Rb X X ll L, R GRIFFITI-I DENTIST INITA 8 N rm.. lkifif, lXfff'Ilf5IQt' . . W- 'ffm 'Q 32.4, K - wi- ""' . 1 I . , ,J 'Zi .-.3 " " N .X smlln-1'iu1'li11vHf XYl1H+-111111 KU-Inn-41 llrvss l".wlf1'ics I lw!':1llp11:'p"sn-N. I'LHl1l!'1Wt4ll'I'tx'N. l,llt'm'x. Xfftiwax. Shirt XXEHXIX, SL'rows.I'Q1ty THE .B 2 l Q f D0l.l..fNR KQUHS 'Hll-1 Fx RBI l".S'lB 3 v OMA K 'QWY L EV? A FULL LINE OF 5A LAP DUSTERS M40 FLY NUS MARSHALL STEVENS 12 S WI o St e Wagon and Buggy HARNE'aS MEN s AVID LADIES asm DE SAL D' ES f That You Wound Expect to Fund In an llp to date Far-sess Store - A A V Il I. r 2 . is n r ci As Well As a Compicte Stock of F as is ' I ' . E ? , zz. c. V I u l 3


Suggestions in the Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) collection:

Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collection, 1911 Edition, Page 1

1911

Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collection, 1913 Edition, Page 1

1913

Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collection, 1914 Edition, Page 1

1914

Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collection, 1915 Edition, Page 1

1915

Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collection, 1916 Edition, Page 1

1916

Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collection, 1917 Edition, Page 1

1917

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.