Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK)

 - Class of 1911

Page 1 of 92

 

Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collection, 1911 Edition, Cover
CoverPage 6, 1911 Edition, Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collectionPage 7, 1911 Edition, Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1911 Edition, Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collectionPage 11, 1911 Edition, Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1911 Edition, Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collectionPage 15, 1911 Edition, Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1911 Edition, Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collectionPage 9, 1911 Edition, Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1911 Edition, Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collectionPage 13, 1911 Edition, Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1911 Edition, Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collectionPage 17, 1911 Edition, Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 92 of the 1911 volume:

'ill :mm isdn: ff- :gf ges- NJ!! im 5'-S W-.LN tr:-ma. Wnixm .J ....mr..,n JM .J 4,44 ,X LJ.. Q9-I, l..J.il my L mm EWG' ?i IX, WLAN 588.48 HFS-'W RW-ill f QL-.LJ pus.: EVOLUT ON OF V N TA H GH SCHOOL I 1 lllhll I Ig S1 lmnl llll 'sl Nllbliil X N 'l'Il li 1 N' - ul' Vi lim ll'f'll Q ' Yiniln. Uklnlmnm FUI! 'l'lll'f YI-IAI2 ISH I ff' "ff, "" 'X limi 4 oy-0 .4 00" 041' 'I-0 .Q 10 H" -+-0 00-9 1 l1l'1l111111z1 3 Q- 44- 'Q-4 1.4 :- 41' .4 ..4 hi Pi i 4.-o ,- ..4 .4 .4 .4 .4 ,- .4 I- .4 4-0 ga i F' -4 0-O gn- f'11' P' -4 ,- .4-4 'ln 4 'll 4111 ll 1111111 I ..4 ..4 .4 ,. -4 ..4 ,. ..4 .4 .4 .4 .. 4.4 .4 .. ,-4 ..4 .4 .4 ..4 .4 .4 .4 .4 ..4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 l111 ll ll I .4 .4 .4 ..4 ,. .-4 .4 .4 .4 .- -, 11- ..4 .4 .4 .4 .4 4. .4 ,. ..4 .4 ..4 .4 ..4 ..4 ..4 .4 ..4 - .4 .4 .4 .4 ,- .4 .4 .4 .4 ..4 1111ll 1l ...4 .4 .4 ,. .4 ..4 ..4 ,. .4 ..4 .4 .4 .4 .4 ,. .4 4-4 nb- .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .- ..4 .4 ..4 ,. .4 ..4 ,. .. 4.4 .4 .4 .4 ..4 ,... .4 .4 ,. .4 .. ..4 ..4 - .4 .4 .4 .4 - ..4 4.4 .4 ..4 ..4 - .4 .4 ,. .4 ,.. ..4 .4 ..4 .4 1. 11 111 l l 1111 ..4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4- 4- 4-0- .4 .4 ,. .4 ..4 .4 .4 .. .4 .. .4 ..4 .4 .4 ..4 .4 4-4 .4 ,- ..4 .4 ..4 .4 ,- ,..4 ,- ..4 .4 .4 .4 .4 ..4 4-4 .4 ..4 ..4 .4 .. ..4 .4 .4 .- ,. ,..4 ..4 .4 .4 .-4 ,- ,.. ,. ,.4 .4 .4 .- .4 ..4 .4 ,. .4 ..-4 .4 ,. - -4-4 .4 .4 .4 .. .4 .4 ..4 w- .4 .4 .4 .-4 .4 ..4 4- ..4 ..4 ,. .4 .4 ..4 .4 .4 .4 ,. .4 .4 .4 .4 ..4 .4 ,. .4 ,. ..4 ..4 l1 ll lll Il ..4 .4 .4 .4 .4 ,. ,.. 4.. .4 .. ..4 .4 ,. .4 .4- .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 4.4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 ,. ..4 .4 .4 .4 .4 ..4 ,. ..4 .4 .4 .4 .4 .4 ,. ..4 ..4 .4 .4 .4 ..4 .4 ...4 ,..4 .4' .4 .4 ..4 .4 ..4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .. .4 ,. .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 -4 .4 ,. ..4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 ..4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 ..4 ,..4 ..4 .4 .4 .4 .4 ,. ..4 .4 4. ..4 .4 .. ..4 .4 4-4 ,. .4 .4 .4 .4 ,. ,... .4 .4 .4 4.4 .4 .4 .4 ..4 .4 1- .4 ..4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .- 4-4 4-4 4- ..4 .4 .4 fx .4 .4 .4 -.4 .1 .4 .4 .4 .4 .4 4- L. 1-1-, .4 .4 4- .4 ,. .- ..4 ,..4 ,- -4 v-4 4- 4-4 .4 -v- .4 ..4 .4 1- G X ' ' S 111 1 1 11 - 11 14,111 11'1' 4111 9 1 N '1141 .lf - - I L4 11:11 . '11.'1' 51 1 - v -W , h W 1L1L 'l 41 Q ?1'111.lz1111, 11 11'l.111111111'1H,11a11 lL11H 111 11111 l 111'11' 1 1' Ilia 1111a1'11 l3'1 1 ,a111x1a 1'L1D1g 1.' 1f?'1111 11 . 111 111 111111 111W l ' 'z111x1a1 1'11111W Q11 '11111'? 11 ' 1 1 1 114111111 l1A1 11 '111-D11 1l 115111 1 , 1 fI'1111W1'1i 1h L l1?a11J3X 1' '111 11lA1y1a T111:111'1aA11141- 11111 1 '11 '1' 1Q'111'1111111'?I1N11-1111 11 11111. I1l11111'111!,1Q1:1111'11111j31" 411111 11 ll 1 1 '1 '1 1 11111 111W 1 11a 1 1' 1: ' x1 1 a1:111 1 1 ' a'1h 11 111-5 Q01 11111111 l11 111111l1Q. -111 1' 1'l 1 411111: fi 11111111 1 '111la 1 l11hz1,4 N15 1 '111 x111g11W1a11, 131. 13111 E11.111a, 1 1,l111111D.11I. 51: 1111.1 131 '1 Q l11.111111.111, Q111111111II11111111 j51ll1l1,.111111, E 9151" . ll'1111', UL FH: 31", L 5!1111l1'5'1'l1.111l l:g1111-1 TITLUL Uvhtrutiuu W G MASTERSON Superintendent of Cnty Schocls 1 R I Q F71 1 X754 ,fu ,QQX K I k., g X 1-.1 2-N Q -. is S x fi ff-2 X 1fQ 3.1 1' N lim Y X Nik i Q' X Xxx? N.-ax JJ 11 x , v X g , I XF, 71 Xl SE K yi: 1 ff I Mui ' ' 1: IW Qs S f' Ill ' Nunn N f +1-Q1 f -lf ,.-1? , -.1 ni i ul xl fsx .X ,.'-4 . X .,,, OM., x s X X , ,'q SX 5 .-'A S L NS. E S--I Sv- -33 S 1:1 its-za. CARTOON OF FACULTY - Q - - . '. - ass . - 3.x ',1, OX 'Q-5.2, X X 'E Q K- x if .' f"- Q X f , NXT X '5 O 1-'fli 1 IX. . A . W N 152 R iff! ,SS r ' K 5,27 f Lf. XX x igifi x - Y lxxtf .V j5,'n,,V X xv If 'X wxqf. ' ,V 'Y H' xxx wwgig .. X QSO ' ,fu f ma .-EN ' , X T, w ' 'A A fa O 143 fp L-' 2" '. H - '- Y. 24 -M f' xx., mm -- , V J, D ,D 1 ,, , 1 sb ' -' T?:-n -A X i ' 0 I , I? AI? X X X Y ,L H-"" I "vi ' , I yy g , f fini ,ii .4 , ,,' I lx ' ' - xr li- - in rg- l'.l 1 5' I EXO-11 ' f O' 'G 4, 1 ,,, Q., , ff V 4'-' - V 'f-- xg, f 5 ,O X I XO m,,O,, X O - O .Y., ' O'wfH' ! EN x K V E ' ,f 0 , 4 - X ,x ,,, "ff yr nj, i ' 'L-:-EF in-I Y Vi MW?- f'f'f' k 'fhi-,O g ., ,f ,nf - - 37,-1 -f-- -- .9 7 ,X OOOOO M 9 , ,, -.' fix 3, Q TQ? ' X' . QQ ..- , g ,O 1 -Awf X, A - - -tr ' ' , f f ' - la ! . ' vi 7 1' 1, ' Of W Q.. .-I if xi X V, 2 S rt, X INN Q . - ' 'x ,:--'-.."g:- X -N xy, .. :Nga .-grrfiiigiif Ym . --,ff- .5NQ'uS"1.s3E:2f? ' . 5:1 - H1 f - V ,I wg 4 , 5 .Z tr, -.1:i?f-7 ,it: ' .4 X K 4 xbx ,yo 55? LQVEX YA, KA- I X xii 1 '- ag .qx- -11 VV--i i1g.1ii':, XX N x X f 'O :xf-x'Li y '-- --A----1 , -' Aft : l-. X XSQQ?-, gg 'ff - xiliitmg lu 12 x1,4-Q-,Q-:,i5l - HIGH SCHOOL FACULTY 3111111 ut' Ntutiu ilitglh Sth X i it f 'P . R A x 'I'IIICI.H12 I' tl IN Q smllls Il Xrt I 1 ltm Ihlslllv-Ns XI IIIBLQI VIH L II X'lIU I If SENIOR STAFF ' 1 II I Il Q wx Ixx an swll In 1 WIKI I RUSSELL ELLIOTT. Presidewt I'I'l'SIIIl'IlI ,.....,........ ,,.,,.,....,,,......, . ., ..... I.ussvII ICIIDII Yiwu' l'x'n-sill:-HI. ,,.................,..... ,...... , .,....... X III R- I'I'.lI3.I S1"'I'I1lI'X :md 'I'l'1-4 ,'ll"1'I' ...,...,,................. .,..,...... I ?t'll:1 .Xlwltilx Vlzlss Pm-I .....,,,,,,..,,.,...,,.........,....,, ........,. . XIII il- Vrzxiu .IO f-If"I-Iw'x'g11'1-e'11." VUIJJRS Illm-Ii :xml Il vld. I4'I,UX'ICI1'f-XX'Iitf l'1II'IlEITIfIII. YI'II,I, -IMI. XXX-II I HIIVSS yvs! S I-I N I - U R- -S T Iiclitor-i11-,llip , .........,.....,..,.....,..,..,........... ..... I .2 IITI 'rf AR' "1 - ICI'rm' .,............,,...............,........ ..... I if Ilzxrris I,II1'I'2ll'j' Iiditm' .....,4.....................,.....,...,....,... .XI1I'- Craig .V Gi' ' .....,....,........,....,........................... Ilona Mzlrtill . : Y I' ,.......................................... Il11.'.'- IC I' nt . '-rtisin f 51:1 ZIKUI' ...................,.....,,,,......,.,..... Fr -al .' ith 4 I lt. , , 1 A N rul. 1.01 Y Y 5 I i " , x ' TIIE LOG 19 , 13. I 4 he ,ff A N f af 1 ,ff '31 . .X crm ,, I fx X . , X5-U.-4' x ., 'J I , 1 X 1, I I ,AX F I -l, , ' K , , if ff ,. ' , I . f 1 Lf' . If 7 ff f,, If , n,r,d ff ' QP, 7,4 ' ' ff, 5 ' 9 if' 4' ' ,- 1114 ' '-f N fr-' uf' xi R Xl 2 X- j - . N:-, N X 1 Rxiyi ' x L 41,6 nj W A Q I ' A Q Lila'-11 lin 1 rf f . .N . , I N I fel nur Q11 U IUR PRN! NAh1E lxc pAssr PaTu,Nrm L V Flux ' gun I tlirrx'u ,nm jul 1 V "N wy, 'i, W' 1'. wf' 1, " ' JPN CHARACIQ QICS AML fuL. , QFON XM, v IINL. X'-1!'.:'g . ,' fs '-N :HN . wmM'M K mv Wu-wa 1 MNH NM I M Vw! 1 ' hm u 1'-' -- iw . ' '- + :Mm e - - ,N A ' w.'4 , r 1' ' 1" 1 ' ' ' '1 ' M X im,l , !.N' -L x1 X V N !N,N' X -' QAM, !.!,IN X 1 K Tllle mm 31 'R'- k,+.su fx S .5 4 5. x 'U VW --Z kiwi, ' '1 1 w. , QD Q , ' C, -nk X, 3 I ,V 'f XX , f ' ' X, lux' : 'ji A, N ,yu X if , ' Q., x -, , , K, K . . L , I , V' .v N ,. , W, I 'J v ll - , - x--O . A r Ma" X . Rf A:-f ' x K 5 , I 'X tx ' - . .0 XXXV? , In - ,Q " K ' ' Ll -' I V 'D .L N A 'V tl' ' . 'Xxx ' , :L -may-A n xxx fx., x ' - . 0, I VK , ,T 4 f - NJ '- , ,A ' bo 0 x x - , If fro' . . ! M I , '- i ' ad ll ' -ff ,Q 1' - , , , 'Sli' ,N-A-,, . ' W - F---'l H .2 ' , 1. "X u a ' Xfxf H u f x ' 1 '- .ff -.F ".,,, . if H 'ji MXH, 'X ' ' 1 ,V K A' , v- xf .sbp X N ACQ- , - A ' 74' - THE LOG 0 Snphnmnrv Qllnza Lbflirrrz Pu sldent Pd Daudson X ne Prf Slfh-'Ill L llh"lFlll9 C hamberlm 'l If l'wllI'0l Helen Churehlll 1 Ol ORS Red and 1 reen PI OXX P R Red farnauon NIOTTO lf work -md pleasure clash let the duty go to eurwl SOPHOMORE ROLL Ill Bllllf HlRilxllXl'I' IIXCAT IHNRX KXRTPR Tll'l QR RI Tll MORRISON sevmary...fffffffffffffffffffffffffffff.'ffffffffff ......... Rose M.Gill ' 1 :- 1 . .xm 1 c1.1x ' . 1 ER 11.1, .l.lN Q ' x 1 1-1 1 1, 1 .nu 'l'lIl'I LOG IJ ' v K I l 'I'IIIC IJHI , BARNEY NICRGAN Presldert 4Frr'1l111u1l Gln .-. 07ftmr-1 I I II I s FRESHIVIEN RCLL II XXII I I XIUKIIIN. N 0 NI X X X I IXlx XX Il IXII NIXIIIIIIXXXIIIII Q1 ' x If - - x I-' - x ' I'I'lSIlI4'IlI . . ..,............. I .,...,..,.,.............. ..,.. I hmm Um III M' I'1'IfII'.Y :uni 'I'w-'asain-1' ,....,,.,.......,.,...,,.,..... ..,,,. I rem Nulnl .'IIlVI"I'll "XX'Iz1t I mifm-01:11-1'11s Ill-3 lm! wllall fwllw IS II A I4'I.UXX'I-fIl Yvllmx Ilvvsvn VUIAIIIS Iieml 211:11 Illzu-k. Xl-II,I. Ifzw SIIIIIUII' I'iI'+'FIIIlIl'Il1 Yf-sf Y: s' Y: sf XY 'Il' II11- Iwsl IH IIN' Y. II. S. II1-xml' 11: yi-IIT IIf'ilI'l1S sliuulf In I!'IIxxc'IIg.:rm1xLI. XN'II,I,,XIlIi IIIII 'RY XYI.'.' C I,liXX'IS l.:I.'f.H.: HAXHIIUXX' IITIIIHIIII' NIAIIIIUX , v ,, . IZICIQXIVIC XIKIITIN I UN I.I..XIH VIR HN!-X A , fox tUIIIII'I'I"I' I'IIUI"I'I'f'xI' l.:'l'lH.jl,U'Ng.j1lI IlI'S.'I'II I, l'1IIlI.I'I II.XIII'II OSI! IQNIC I2IiN,'-I'I"I' l'IlHl'4'II S'I'IfII.I..X I'IlII,II'S IAJYII I-I '. NS IIARIIY NY.XXI.I.Xi'K 4'II.XIiI,I-I-I II.XI.I. LICUN XX'lI,I.I.XF.lS ILIIKIIIIC Illl INHS IUIIZI-ff'l'.X XYIXIICII HII IICJ1' 'MINS TU." WIIIHIVI' ICF-INIIC'I"I' KICNNVIY I.UI'ISI'I WI-II.I.l-III .'!CY .. NJ .. ' "I..4fl O in 'K fllf 'N T ll I I 01. xx? if A , -rf X w ' Aw 'P ,1, . - -1 4- -A 1 . 1 vi -Haig' "V v'f .-. -..- 'J uf." ' WTA ' ,L.p'L.f 1 qi- "LQ, of' we f if K J" 4:6 J 4" TH I-I Luc: J w Y N 1 4 LH W w ahq M J f' f fr X 7 ,wfd 1 A1111 ut 1111111111 Snrutuh I X ' 1I.rll'1xw'r1fl'IfI'IuI ff I A 'I ' ffm I i ef rg- ,Fi I lf , , I ,, ,. f . yf .f'!1y vl I . 'U' if Y A . 1 W 1 vVX .' 'r r . F. 121' , f"' V I 'xr' fit' xx X ff ggi, Liz? XX Aw ,A f , " M 1X Q, ffl '74 ff XX - xxx X K, R pf X ,-.X XX X f " f n W wx, , , 15, x if ivy 1 ', T y ,h M,,,n ' 4 0 QQ. Q . 4 , , . . . . , ,- Q K 19 Vl'le1-1'1-:1r'w::Ipr'--xl-nxlznvmfluqIm-41.111-mixffl'1?w--Xinit1Ill X iNHP:1XX r1llNIUi"I :EIf'l'ill'.X XH1'U'TiQ'x1ml1'r'I1IrNfIi!lQ 111.1 ww llix wwfIM-4.111-lw-E'IW--gli: llmfrw?'I3,1-xl'Fw1'g':l!ui7'-I1111111 'f':11:'l1- ww.1X1lH.1i111u zu:-i --zlwiw 1 flix'l1l'-fl Mm- tw., N-xi. .lix ww Nw-1lix'ixif-11 ,-:wh 1-I' IM- I+-yx znrwl girix Wd.-111-x 1'--mlm I N' !'I'!rl1vI!Tul-Hl'Il"I'E'l:l4X1vl'1'Xf'!'yH11'!l11wxX'QlUr'I3v'vUIIIXX1 '1'lE1v?lX!vl'a-Nv"!! T1"il'.XmvI4 IMAT 'il"l. lIwIY':rIX'.:1AX1':1-4' 11M H y1'f'gr:.1f-X Him- yfl'+Ig!':1'va- fllarilmg IM- -1-Muni .M-:111 Xwmn I1 1 ywyfwirm-fl N5 Iiu- gm-J1l1-111 :w1':11:g:-Xznwl IHPX1- tw-' pn mm lJl1'i' +'1m1rrllI1f':-X:-Vxilrg Ixxim-, 'l'ls-- lm-'-Iilugx 2ll"' wf'11l11Ie1l I'4!1'I'!v2ll'liIIl1'lIlIll'-X Mu". .YF l'u'1l' H1111-Iivx IIIIYI' :lvl ilx1lixi4ll1:1l xI:1l'I' 111' wY'lMwv 1411 :- 11 -1 V:s 'A . lwgv'-NE fu' .X -: x.X:11':'-':I 1 I1 'l'Ill'I IJHQ I VINITIANS -66-QQ?-" MASTERSONIANS IRVINGS 19" QE E2 a XS ATHENIANS FOOTBALL TEAM 1910 SCENES FROM TULSAVINITA GAME 1909 gf R 1, 7 ,Aff W Z? X13 7 f M 4 K p-PZ. '52 FOOTBALL 1907 1 1 1111111111 11 11 I 1' 1 1x11 1 .7 SQ' 'NSW ,is Q .1 "- - I - 1 ff 1 lf, f - -.-1 11 7 ' - , ? V, ,, A f 1 f 1111 'H I ., 'rj' lm K - 1 f- 1 11 ' 1 11 l ff 1 1 N-f g 1 .N 7' 1 1, 'Z J " 1 1 ' 'Z' V , 1 1 rf In! 1 1 ffl? Q . " x f 1 ,' - 'M X , f 11 f - W - A11 elif, , '111 1 '- i x --f'--" 111-' 1 l-1. gfifQ',, -WM1 5 1 1 11112111 111 1111- 141111111 111:11 5111111111 11:11 111-1-11 1111- 111 1 1 111111 111':111:111111-111-f11111'1x. '1i1Il' 1-1-11 Nl'1'1Ii1'11 111111141-111 1 1111 1 1 11111 1111111 11111111 1I11l1'1'!'i11Il1'2l1l111111'1I1L1'1I -1-1111111 111 111111 1:11 1lI111'1'f1l1111111'1. '1'111-111'x111111-111111:11:11111111111111 1111 111 111111111-. W-11111111111111111-1'1:1v1111111-111u'11x1'1111111:11111 ll 1 1111 11111 11111111 111' 1111- 1112l.Yl'1'N x1'1-1'1- g'1':1111- 11ll1111w. '1w11l'1'1' g':11111 111 11 11lf1'11. '1'111' 1A111111w111g' :11'1- 1111- 1'1'1'H1'115 111:1111- 111 1111- 111 1 11111121 111i1'11N1'1111111, fuXY11111-11:11X1-111'11111'L11-.-'1. X11I112l1111111S'1111111.f1111'111'1N1':1111!'1I51'1111111.11. V2 lg' 51' 11111.111 XY11111'11:11N1'111'11111-21:11. II-'AIIT rv 4 J 1. 4.X1 I I I is I 9 BASEBALL SCHEDULE BASEBALL TEAM 1911 f E f 1 1, 5 f f Uv W W 1 W f X X X , X S. 171515 , 4. 7 '.Dl V y fs X qv' J N! if - ' J ' f-N ,. , , ,, 1 4 X , v ,A . X1 lull X111lt:1,1i:.X1l:li1'. Il. .Xlwil QS X-'lllll 1 x XII um Xp ul H Xumln YN.1'Ill'lS1'H. Nluy fn Yilll1l x llX1l Nlny QU YiIli11lX'N.xIi2lIIIi. llu 1 llll4'NIl2lYl'lHb1 51-I law-ru plzlyw-11. FLW Dx I 'Q--v tus GIRLS BASKET BALL 1 HI! I0 Q XX GIRLS BASKET BALL TEAM 1 4 x N 1 N 11 I! I N X 1 1 x BOYS' BASKET BDLL 'TCAN1 1 '1'11 I-I 1.1111 lLl'1llll 1111-111111111-. ll1'l'i' 1lu- l1':l1I1 l'1lllll4l lllllll l'lIl2'X 11'11l1 11111111 ll 11:1111-1' wll'lllQ'w llillllllllii 1l1111'11 l,1Pl' l1'lNl11'lF. l.:111-1' il Ll'2llIl1' 11"1. lll1ll4'll1'4l 11'11l1 1lu- tlxxxlfflril g11l 1llI 11-1-1111111 111' l1:11'111: 1111111111-1' 1'llQ'1l2'1'lll1'lll 111 1'11l11111l11:1. 1lu -111 lllL1'lll. lll1'1 l1111u11'1-1l ll. 115' N1'.l1llllL1 1lu-11' l4'2l1'll1'l'S lu11 111111 ll1'L1'2'1'4l lllill 111- 11'1111l1l 11111 l1l:1y'1'111114'l1:1. llI1'll' L1'll'lF l1.11l 11l11 ll 1lu-sl111-l1lN11'11l11l11-111. "lu 1-1111111l11-1l 11'11l1 1l11f 1'11l1u 1 111 l'lllllIllI2' Nl1Nv'I .". x11-"1l1111'111.'l 'l'll1'll :1 ,u':11111- 11'11l1 :111 11111111f111g llllllll' 11-11111 1-1ul1-1l 1lu 1 1 11- 1llll'll'IllIl I11-111g111-1111'11111x1111-1-1-111111-N. 'l'lu- I'111 Q'Zllll1'11l' 1lu- l'11ll1111'111g' -1-11-1111 11':1x 11'11l1 X11 11111 1'l1:1111l11-1'l111 :11ul 1'lIIll'1'lIlll 1111111-1l 1'111'11':11'1lf. Viullfllllll 111 mul Nl4'llfllll1'l 1'1-1111-1' illlil ll:1ll :1111l lZ:111-l11'1' 2'llill'1lX. 'l'l-1 Xlllllll l12ll1fA l111llx11'1-1'1-1'1-1'1'5lu11'1 lllll 5ll'Ull!1. "Xl1-1111111 'I1II I l11 NI1'll:111'lIiI1l-1111"11':1N1lu-51:11..1::111111:11'11-1111111111 1 11 1111111.1 .X 1'1-11' 111lu-1' 2'2llIl1'N 11'1-1'1- 111:111'l11-1l 11'11l1 1lu- Yllllll ll1 '1 Y1flu111l 111118 Jlll1l 1111111151113 ll11l!I1' 11-:1111x. lllll'lIl2'lll1' l11,1111'y'111'1lu- Ylllllil ll1g'l1F1-l11111l ll- ' lII2ll'f'L1ll'lw llilxlll 1'1-1-1-111-1l 111-11111-111111:1x 111-ll IIN l'1'l'l'1'lll11lI .1 1' 11l1-11-1111-. .Xll1'l'lll1' 111'1-f1111u- 1:1fl1-11l'1l11- 1l:11' :11'1-11111 1111 1 11'1111l1l1-N111111-1l11111g'l11x111'11l11-l11x1 111 :1 l11'1 li l1:1flq1-1 lrlll -11111 Nlzly' 111-111-1'1-1'. 111 11-:11'f 111 1'11lll1', l"11l'Q'1'l 11lll' lIll1111'1'lll l111'1-111' l'1!I1. l1lll lllilf' 11'1'il!'2llllr11lll1'1lJl'X'. 1:1111l11lll1'1l1'ZlI'0l1ll11'l1l111112112 ,xllll l'111'g'1-1 1l11-11'1111l1l1-N11l'w:1Nf1-111l1l1' l1:1ll. l11:111 11111-1'1-f1111g2:11111-111'l3z1flc1-1 l1:1ll. 1 1 1 l 1 1 .9 1 I llll IUC 1 iss! in P Y!" .f"" rlmu 4 " 'L ljllil A li c D E F G H J L P H P115 H IV! ' PN JF: 1 ' r"f 11" '1 ffl I' LL I1 'Xhm 1 111111 bli y 9 . 'LLILI L1 X ' , ' K ' 1 -Q - V fbtmi Q "is, ai' . -in e . X . 'V i ,,- ' - Ss. , , - - px . , . , st ' "" ' ' '-s. . , - x wx .. ,Q W3 5 x , - , J ' . Q , Qvkwx , , V I 2 . , x 5 I K -' X '-J. " ' 3 'K' : 15 . N ' 1 , , . y. x3 f . ' ' .yi l ' ' ' 4 ' . X Q Q X L ' Af. ' 5' JAILE- - K , . '3 i K -As ' M.. A . . . - V W 4 1 , ' 1 1 L Q . jffzr., x . K ,,1 X' ' w ' ' .5 v- n N.-Q. X ' ' ' , '-. L x x 7 .' . X s, ' . , x uw .QI t N., .1 1 Rahu 1 Re ll I X N X X The Red M111 I R-H f .. Rah!!! ,WH lllt 66 I ' 99 ltllll Nil'Ql1'l'.X1'. l'l,Xx'li VHR ,Xl,I. l'Hl-1 lllllll M'HHHl,, 'l'lIliI'Ii YHI XX'H.lA l'IXIP YHIWQ x'lAX.S XI.X'I'I4, IX 'VIII-1 IYIC IX1. Il III-L ISXMI' VI' l1 NIl-1 l'l.l'4l1,iXl.. 'l'HI-L MIMIS ' -.IGI Xl.l, IIRMII HX 'Vlili k'lI1M'H I,AX'l'i'QS. Ibii VK!-IXNIS XXI' SI'L'II Nifkl SSI'l'llb '!'HX'l' VHNII4, VIQMXI 'VIII-Q 'NI-1lPNlll,I.." 'l'IIl-ll1+'Y.'AXlA!. NXINIU-, IIIQIQ!-1 ..,A.,.... 66 ' 99 IiI".bXlMJl'XRIIQRS HJR THE ll ,H Q ' DOI. LL Dalquest Hardware Tm Work Plumbmg For r, . . nd u- ulal Fmrcc xtznml mnc 200 'nlfl " Xl 'I'I1rlI"' .ll... EVERYTHING Y l,, l Queensware Glassware Groceries Cut Flowers Plants BURNS Phone 64 .- .-: ,fY, 2. ,Y STAR BARBER SHOP N. Gnve us a trlal L S BEAVER Prop Who IS Who? In the and allltlllg Decoratlng hne Woodard Pamtmg and Decorating Co 201 North Wilson St Vmlta Okla The Slore ol the Town Dan Myers Vmlta, 0kIahoma Opposnte Postolhce Bramble Mlllmery Company 109 Canadian Ave llmlta a I I l 5 i - l I 1 llwt-l 1XNhx"iMX.n'I ' , ' I ,xi -xx,lIr..1E xww.sw'1Y,E. H -1.1 wwf Q l . . w l ' U .... 1... 5 lx I -- 5, H . . , . l fl 1 . I P o 0 O . . . I ' 9 , , 3 :Y , Il YY ' 1 1 . . T P l w I i I f l' SLm.l.l.l1x1!,c lm Xl. l.1,j ln. My llillwvxl A X MIXHT IHHIIIILLIW, l" l"'Al l l' ' l"' ' il? PQ 'w' 1: N wash-rr: fl'.'lll1T'1 'ru - -- ' . lMf.x'w': 1. W I I l , . ll 1 u - I . . - A In G - on X l , if U- - Z ,j h :- S H ,YE lm ,' " ' 1' '- "N 1 - 'l' 'F 'Q' .1' FJIIDLIS SKAIL Bdllli Dcposits 1111 us .xrn fJ11.1111r1tLLc1 radley Book Store 1lL1c1qu11Itc1s 1or Mag xzmu IX0c1114 1 NIJCXNYIYCI QIHC1 Ofhge SHDPIILS I f .. - -... 1 . 1 1 - ,, 1 - 1 , r J x gnnoaq 1 , An.-.H 410, .,,-.,.,..,, .,-,,,,,,---.nh RA---A 1 1 1 . Q NN1.111g ..:11 1.11111 1111X1111g N. 1 1 1111111-111 11111 Qbl .111111.11l111A41 111111 us. 1 1 1 1 , 1' XN1' 1-.111 111 .11111 111111111' 1.11111 1111x1111-1s X11 l11Qg1Xrrll i, 1 1 1 I 11111 111' x.1I1x1l1':1. 1 1111111-111111'1. 1. 111 1 1 1 A Lf. L1 Xxvl x- I j N I "1 J j 1 1 I 41 ., 41 ! I 1 1 1 1 1 , 7 ,Q I - A -L- r Q 1'-, 2 . " t 1 1 ' V ' ' W 1 5 5 I 1 , . 1 L, 1 I ' 1 ..-X11X.1l1111' Read 11115 ...... T11L11t111n11 It ovu ll LOHQCIADS yOU 1 PROP JNIO DRAUGHON PIQQ X' ff Manager Drf111g11011s 1 rdctlcdl Buslncss College 1U 1 111u11L 1 7 11111 1111 X11 111 1 1 111111 I11 . W I I 1 :1 1 . Ol' ' ' 1111141111 -N'111-1111M1111-111111111-11111111-1x.11111 g11lx. l111'1I1t'I1 .11111 1111111-11 11' 1111- 1411-111 1111111 111111, 111 I1 1111 11x111-1111 1111- 1111x N 111-1111111-111:111x11:1II1'1-111+ 1111 1 L 1 1 1:1111:11111 11111.1 111141.11 111 11..11. .13 11111 111 112 11. 1 11 1 ' 111 1 XX1 111 .111 ., .1 1"'11J1111 11 11 111: 1: 111 11 .111 ' ' 1- -1: 1.1:.'i ' ' -1 11. 1111 -111 11,1 -Xz1r111 1:1 .- '1'II11 1 -1'x 1 1'1!,! 1'1+1 1121111 .. .1:. . ' 1.11.1 XX. 111 31 1.1.11 1.11 I 111.1 1' 1 111- 1 11. 11111.11111 1 1 -1 1'111'N 'X11111711 1 -fr-,,. 1:1 'z111:g'.11' 1:1 . 1' ':11:1 11. xl - 1-:1-11'-1111-1' ' '11!11 1111 X111 111 111. XXU 1 11.1 ' 1 '1,11 .1 I ' ".X 'VA' " 1' 11 ' ' "1 111 111 11' 1' ' '.'.1 1111 W' 111 1' -f ' 1 Y" - 1' 1 1 1 - 1111 1111 1 1 . 1: 11 1 :,.-- 1.::,1-1:-:::::: 5 :gg . . 1 1 1 1 ' ,1. 1 '17 '111 1 3111211 -111 -Q X . 1. ' . 1 f' . f L xx' . X q ' Q 0 ' nq D ' N xi L' isnt' XJ l:11'stN11l1o11x11 H1 1114. ' 'i'ZL. V1 ' 1, 014111. H. I 1' L' 1 1'1 1' 1X' 1 1 1 . '1 F' 11' 1 I 'VW' 'H -l'1,1'.wf ng Wl'lCIl lllC ex-High School Boy Cll'll'S MARRIEIJ ex-High School Girl to mln: Llllil XNAIIIS 11 home. sci: that the lumhcl for vom home is bought lrmn The Mmrletonka Lumber Co Dont forget the Pure F ood Grocery For Quallty Rclldhle merchandlse df lowest prlces L P Garr15or1,Propr1etor Vlnlta Hlde Co lIllliS 'Newest Drug groin Q C k Ph rmac Hides Wool Furs Poul hero ee U y try Eggs Junk Tallow etc C C LONG Owner I 'o l W U . . . . " O XXfllllN lrlflllv ' ' 9 - fl'w"1lic'L' Hulli. 11.15. Wilws Nm-et. Q ' ' ibm-Q'..mlN:11'v111-xx :rml mlm-- - pr-rulzrlfl-A :mcl uf- slrmxr- :rl- v , , xxzexx In ph-:use xou. XX .- lun Im-lmgu.-NL111:11'l4vI , , . in 1 K. . I X I wh 1- l1'wm'1w11ou xxmmlx .1 spun- " H '. . ltfl 'l NU A " ' 1 h VV' ' I "T Im I ,-R glltx. .Xll ilu- V.-lml.l1 ' - , l'1l',.l. . b X" X' "ll l 1lf'Il1lxN M-rx--rl :rl wrt' loun- , , , . lzlin. G P CanoII 211 01'... I N II I L Ik II L LI I VIIHI1 Oklihomd People P d Grocery ur YS Shoe Shop soon THINGS EAT T Phone South Wllson Street I I I II .-xi I',+I,.. . 1 TI Q mam uhm ICIIIIIICN ImIIxIII1l.IIIly. INH lun .'II' s 4 IIII '. 'I-I ' I-Io I QIIIKI stx'I' in wuur suit wilII1odiII-rum Ihrum thc' UIIIL'IIIL'IIUWHI IIIIII IIIC wnI'IiH1xl11sI1Ip will IIC IIll,' In.-st. Ilonkimgr-1 that I Imvc IIIL' nnIx up In IILIIL' xtcaun :ImI :IU CII-Iming pI.Im in Vinim. Z - - - 2 ' 's 3 0 XIJIIXI-N Ifm-I IIHIIIN :IMI SIMM X, IIIIIIS ZXUIIX Il N111-nI:IIlx. A Young Man International Rank 81 Trust Company VINITA OKLAHOMA Depoblts Guaranteed f ' 1 I ,4 A , , 'Q - ' Y- 1, , , ,N .A A N. ,.x Y H 2' I NNN X f Guardmg Q. , K hx TEX ! 1 B., Your Health portanoc to dpmzmd your ufmoeasmb vmgxlarmc art of 1 , be sire BC ,1 gmt only the pure t 1 b t r mchcmek 1 t1at1 W eret tore 1 ooubly valuable to you We sell only drugs of tm I ghest quality and imot "1L0urpr'lCeS very r asonablc If you suffer from ha d Q so vxarts Rexazl C0r'l Cure W ll pos v f r IOVC mem aid pimleislv too Try 1 lf xt c.J t CL re you co u wlctelw 1 pax lessly we l r 1 3, ur money Bot le vu H bru h to apply It W PEOPLE S DRUG STORE Shanahan 8: Mxtchcll The REXALL Store XX: I'iII'f I,H1L'S ,XlPX'I'QlI'I'lSI'llI 1 Wooly you no 1 4' 5 ' in 5, J K ' D - ' . ' iq? , X In . , . X "'ll' -al S W ,,l., y 'l' Mi 'V V gl pf' A I L 5, -' " ' "' ' ' L. . ffl sf rrffffj .1 I 'JI' ,L ---',f 0, -T , A Q W3 ' V .- PK ffl -, if x' ,A 1 L' f 'A' lv gg 1 ' 'ax ' S - q isa duly of sufficient iw- ' ' H i . f ' j-m . ' 'Y Q. uv? ,- I kiln X 'P-' P 1.13 Cut" is to , .K xl x ' ' 3' j ' ' XSX2 'I S art 1 - ' ' V ' Q ,X X- 11. d I 'L fu 11:3 drug v HQ! s.3'- ., I, -by ' . 1 1' ft ccrfw for ' , I i' iii :lj 'tx Y , . , . ,, . t. ' ' ' cart' 1 1- , ft. 3 ' ' it'1, . ':. 1 , . L 1' . Y , "av-I! '.:i1i1 u In :min-rti: -If '. .lr'I 2111.11 'l':. lm: Sprmg and Summer Nl LLSSIIILQ Let us supply you Hdfl V MLHd Co Klmgel Furnrture Co Furnrture and Rugs Telephone f-. - r I Hot, Nolsy Oxfords The L test Patterns For Young Men For Young Women Mrlford Berger Shoe Company 4 r 1 F . , e , . . . 1 Y I N ' 3 , .X .. K-Irgvrirz IU k"r.r:rr l4"r1f'rt umm l..1xXr,X1HXRrI. xlflll' l,:rxx1. HUM. Hqwr ' ., l'r'r.s ,A :'wg.x-112' wr M flux 15.1115 'r. r 11 v .X .X V' 'X 'Urn A-K' wt lk X. Vxvvr-' ,rr .:r l':3. ,. 'ltr-T-rrlww .' 1:1111 wrt' f11f2X1' 251, w ibm er tux r - ar 41:1-X: rHree:lHr , . J ' 0 ., I I W N I . XX i1""L'rT,f'X'.'I K ,z' 4 IN' I Q r X 1.2, 'Hex 3 ri . V ' N.,1,,,x.,t,.1,X. I - - 168 r Think of Think of 'll'l " XI l-'l"l'l'I' When you Harness Stevens Manulacturer of Saddles Drlvlng Harness Wagon Harness Rldlng Brldles Drlvlng Brldles e Repair Harness Grlps Hand Bags Dealer m 5 A Horse Blankets 5 A Lap Robes 5 A Dusters Fly Nets Saddle Blankets Collars Blts Spurs Whlps 122 South Wllson street Vlnlta Oklahoma B .. 4 ' l I ,zz :-1. g.-.f- ,l.T:'l.! 'I'IlI4I l.fHI'S XIlYl'Ill'I'ISI'IH 1 Attend the Largest and Best Commer- cial Training Schools in the Southwest N W UJIIHI' BUII NK THE PARSONS BUSINESS COLLEGE KKKNN L ssl ml 1 ii inte 10 stuhnts v NDIIHI I1 x tit slni Sn fx I X M K KV jflf!R Parsons, Kansas ,rwdem XX li , 491 ff! If T Hill , .DLS ' X sw ' '- fful Siilixrri iihltPI'i'DIlVl'SYflLlI1ylINUI1 uni woim-n for in silutx- I nl liusim-ss mn-i-r. An gil ftte dx ' , f 0 f t - iii1Hl1N1H1iiN4liSilIxil'I1iNiH god po A ' is. H111 lj viniorsi-ti by edu- L'1ltHI'SIll1ti kiusim-ss rm-vw iJiIIn'iWlliitiiI1Q, elegant cquipmt nt, strong intillty. Izxp -1 S 'S I'c'Jl w all lv. f. Szltlfgltlzim gll1lY1lI1it"ti. fi ti ,pf 17 , , for iilllitiSUHh' Illflliihll' giving ,' A, if s V TLIH i!1imlI'VIIJliI1II1 A.iJn's- ,,"' X- -1 9' , X f -ff N , f - r' "Eff I ', ' ' 1-ii writingmzimlvc-1'Iisi-1's llif'2lS" mi prion 'I"w- Lou. N111 S711 1 113111 371111111111 4' II 0111111111 1 4'l1I1I 1 11111111 091 1111111111 9' . 1 1 . Z2 K nv IQ .1 07111 1i1'l'zl111' gr K ' K K K 1 N 21111111111 1 . 6 1 , 1 1 Z I 1 lllll s lgllSlllI ss f10lll'0l' NSISII Nu xx il llllll I l N 'U Plumblng lS our buslness Morrw SL Co Plumbers Tm and Sheet Metal Work Phone 369 231 So Wllson X I ' W ' 4 - 1 ..r'1 ' I 0 Q o w , . . I . . l 5 K K Q H "I In-lu-Ihr-xlinuls-" 1 , , 1 N 1- llzlw' IIN- vc-ry Inn-si up-to-dzllv nu-ilu ds ln 1 H4 ilu-1-pilul, lgilllliillf. SI 'll : nal , XIII' Type-wri .IIQ Y 1 , , ., . . f . . , . . v 1, Nil . I In IIMI1. IU lt. l'Ul.l. I Y '. 1'Ul'll4'l' uf xlilil! nnul Hrcnnlwny . ll 4 10 ! Ukl' I 2 I, I ' 5 I Ill Ill' If IJSI lvl' "::,,m ' "v-If "l"'l"'f l"il'f-YTNM X' 'vue' ,M- rwf --:z . ' "X , v--w, .-1-1, l'xl'l'J" '. g:l"'+": YN' V1 g.vJAT'rQI, N w . . . 'Mfg -11 Mm yxglywf 1.. 41.LV1,Q1 emu' all 'N Qx X111 4-+ if ll fmznix. ll wuz.x:1::tpfnnmlv51ag.Q11 IM :1 l'1u:11? Unix Qixliyivul IPlll'N!lilXQ' ix lm' i 1-,w 1' Up, II XX1'1lKli1. il iNK1'lIHl' Vfflll. . Lf C . ' St. un ns lu I -U Ull Planos ..... I Patton MUSIC Company 130 S Wllson Phone 248 Blanke s Faust Blend Coffee Empress Flour Pearl Grocery llmlta Bakery Speclal attentlon to Entertainments X t I 'S .:-'x'. :Q eI't: l lallu- ple-:nsurv in lIlYlllllQ y I' pc-rs :ll l .'lH'1' ' nl. Y Y 1 , Y ,Y Y 1 N ll, . l.l l3l'.lnlS Vllnllurln YI:-ll' 0 lhrttftlmx11ltftltlfllwlfmx.ttwlv-f-lxJtlitux b H.. 'mtll tw: tixut- ittxt-xtiyltfll -'me Vim sllltfl lt1'i.'1's. XXHAX--ttIlmt-I-+11-ming lftillwx wt ttglxt tt-Vxnxi l':1.lt:1x'1l. NI.'l'tw:tLt. ,lout tt. S11 ith A' llwlu-N.lllfllittwl.lnflznrtll.Xl.-rrflltelml:tmlwttu-x'x. 9 I I Ifxw-xlm litwml. l'i1-X :ml KlillxvxlPItlu4l1lIlllX. l XY, zuqtltt til' llk ll'-n Sl ll' llt'1'.tll ,1 1fl4'F',' V -r g-nz' 'ml PIW- lm: Hey' Goot Peeple' J R Drake Staple " ancy Grocerles Phone 154 llmlta Produce Go W G Reamer, Mgr Vw?-1EN YOL, BLY J VVELRY F P HIITTENMEYER wee O EHKCI pl ISC x X llmlta Mlllmery Where Style and Quality are always certam Ratcllll Merc Co XX 1 1 1 1 '111f'1"' 1 1"11'1I'!'1.41,1I Y I I I 1.1-X' 1111.llQ11 ' 1 NIII1, an F E 111-13 Q11 111 k411111Xx - 1 11.111-1111'11111111'11111'11 11'- i 1111111 11", 11 1 Z I 11 ' ,.vl 1 111 A . J' V 1 -,. ', 41 11, , ,' 1 1'-111111'1. l:1111l'1-. 1,222 1 , l,I,11,,1.,,1,, MM 11:11 111111x. l'1l11'x, 11111111 'l'g11- 1X1",.111:.S1.1,i1 1112111 11111111' 1 ' 1 11115111 111 1.111111 11111: - 1 11111. 111-11N11:1x. 1'1'1':111x, 1, ,, N, ,ll ,mix Hz, A, 131-.1Xx:11111 11111-111-11 KQIII' :I 1" "' '1' 1""1' 1 E 1l1:111,' 11' 1 11,211- 1lP1X Il NIP' 1 111111. :N 4. 1 ,N , :V ,. . . . ,HM. V 1151:11112x1w1111"1- " 1' 1 .lex Qrnwd DtIC1flV1 W 1 111-11.1111-11,11111 ' 1' 11111 Fil NIX1: S, 111 1 XXI' 1 XXX 1'1f111f'S. 1111 IS. 11N1l'1'1'1f1N1-111f'11CQ'N 111 ' ' -1,,, -1.4 1 1 'Ile' 1.1 A1 ' 1 -rv X01lllll" I3 ilu tl H 1 11 L UIIQ sl Lui u k lv us Nalmn ll Hank llllhl Q nun 1 1 L W I Mr' I 111, r X!'x V!I1'I -I Nl r Nl 1 S Y 0 n A M in l ' F01 up llllg lnciy ul x llllg gcnlln-:nam mhun il hunk are lllll. and it paws tu icluuti' fy ym1I'sclI'with Ihr Ulh-sn znml slr just in. iluliml Th'-'wr-c, pcm gm i!L"1llllll with r WI YO 4 0 :I K V o O I A 1 , 7 'Q . Y - , UI I: I llil I'lIIIl. XlX.'QI'I'I.'I'I' X Morning Glory Butter, Morning Glory Sflerbet, Mornlng Glory Ice Cream, Mornlng Glory Butter M1112 Mornlng Glory Indwuluale are better Ash for what you want We make Vlnlta Creamery Co Phone 373 FOR BARGAINS EXCELSIQR LAUNDRY THE FAIR PHONE 8 XX Y . . . 1 . . lt. . ..,,,,,,, -Y , Y, N W - IX Iiyy lymmllx ll1vNl1'I'X l.I14ll'I'XXm'IlI' VMI ggyfix N-'RR l:l1ll1llIEg' Vlwwrl New Iqmpzum. VI: A 1 1' - - . . I I Xu' l1IH'll Xxwlxlx :mtl , 1.4,,.',..1, l',lm!11vlxx:1:'-- I I "'ll'15'lX'K' 2711" :mxm1r1i5x11-N111 , A . . I l'.111lmw l:IIlllllHQ l'H-vm ,UU , el ' THE SCHOOL, THAT LJETS POSITIONS xl lllll 1 PNN U1 N 11 st 11111 ONKF11 11 1 111 lf w 1 1 1 111 X YOU CAN BUY ANYTHING AT Wafson s DEPARTMENT STORE and buy It At the Right Prlce Don t Forget Hodges Grocery Good Goods Low Prrces Phone 56 11111 1 1 1'l '1'Il1-I1,111l'S X11X'1'I1l'1'1S1-Q11 - . ,vm ..,,, ., L. . . .,1 .LM lm . .. , . 1 .. lv if , as '11111'.1111J11Il 1111s1111-ss C11111-gv is 1111- lII11y 1'11111-g1- 111 111 31 1111- wv: A 111' 1111-11 111111 W1l111f'l1 w1111 11:11'1- 1-1'1-r 111:1111- 1111-ir 111' 1112 111' w1'111111. s1111r111:11111:11111 111-1-111111: 11'1'11'1Nl11I.1I'N 11111-1111 1'11111-g1- 111:11 1-s 11111r1- 1111111 111r1-1- 111111-s z1s111z111ys111111-111s 111 1111. Slll 1. 11s Zlllj' 111111-1' 51-1111111 1111111SS1'1'11'l1l. .1X11 1111-1' 1,!11'I y1111 1 lI111Q '- 111 . 1111 11111111 11111'1- 111 11111' JI 11111-wr111-r W111'1l 12111 111-- 1111' 21.1. 11. C, s111111-111-1111- 111 - l'11'1'S:11'1' 1'11r111s111-11 111' 11Il' l"111'Q1'. '1'111- .1. 11.17. 1N11l191'1i111'QP111111 s11111111-s 1111 f'X11'11 t'Y111'11Nl' 1111' 1111 yllll 11111-r --1111 11111'1- l'111'1 111-11. 1'1-e.1!1111NY1-,1l11111111111-1:11111 1X1es-11: ?.11'11.. 111 11111-11- 1-.'1.1' 111111, .11-11-1.1 111-1-11111111.1111 .1N111-1-1-M111111--..11111111-1x1111--1111111111111.1111.-111111111 11.11.11- 4.11 e:1.1. 11. . 111-1111-111111-11'11,1E114111111.11111114-111,11Z11x1111xN1Q1111.1111111, 111 11111111-12111111112 11111-1111. 111-111I1.11'1'11111111111111111-,11111- -11-1 11111-11 1. 11: 1.111 -1.11 1 .11- 1111: 1-11-11, 11.1-11. '11 '- 1 1.111111-1.111I.111 11111-11 1.11111.1111'.1:11-.1111-11.1111 111111111111 1- '1.111111111111111111--N 111-1 , 111113111-"1-'1-'1111114111111-1 1':1-x111111 X11 .1' 11' 111 ".1- 111 1 13,171 1".1:X.1111E111 ' 11111A11-1111111111111g11111111111-1-111111g1. '11-1111. .11111 111 11 1 '1-.11 'r 1:11 .11111'.,111 .1.1 Y1-1111s '1 11111 1112 111- -1.-11111.. 1' .1X. 1. 11111' 11111 1,11. , ' . - 4f'11.Wbff, 'I 9 I . . C111 1'111:111- H1113 VV. C.111:1.111 11:1-. v11111.1, 1111111. . ' 111 11211112 111Q11'11111'-1'1'- 1111-.1 -11 1111-11111111 '1'111- 1.1111 'l'Ill1I.iHl S 'IJYllli'l'lSIIli 'f "All IIEISINEISLITD 'K 'Il 'QII-lllfil-Llc! EJIIUQS! 'Ullllllllllbil ,- -, ,- ..- --, Ihdlyx -1 ,- .- ,- Q .- ,- ,- -, ,- ,- ,- USIIIO i ,- A v ... -.f .4 - - v ,- vs., ,. v ..- v 'v A -1 ,- ,-4 ,A ... dll 0 XX X Smuppu SMJQA pm: .n11'!uluu2.w 10:1 ',i.n1mu alll .lu xpom lsaq eq s.ugU .un .xJ.xq1' mmupun pun: pam mlm 5 .al r ng Q .n 5 ug u.nuuAw .url mugsnu 5 -ulig, p.l,l.l!ll D.: was 'ns Ilqsuu 3 pun H.x5uln1nnw:,l .nun Inna! ...m -. E' ' .lv ug u.l1.lllu ,-.lgsn Q ll' spun' - V 3 'udlmglm pm: 1 gumssgw uw.xg1gs.x.mgl1l .sq ,iq p.m.xuJml 2 -mir: xpum .iJuJ.11q'I '.ul1ll1gJuJ,u11:.m.1 1 .i.m.x.xq 'umm ixqslmxgllf I: ug p.s1l:.m'l 2 M 101 lf 1 aa o suaqagf ? ' '1ul.ug1.n1H ol Tlugmm 2 .uv pun: -1.1573 nllmqnpi -gn .vlclunzw 5 .alll .nw JM 'luuuudulq l1ug1x:.1up1uilz Q .Klum Z21-U 5 1413 pa,xJ.9saJ.ipu.v.xlua.1u V 5 sulomu .mu ju Hull lnoqv 's.vgxglq.1x:L,l - ' if A pun ',i1lI1.w., 'pond up 1s.9q.aq1.m.gu , I -PM 'JI-Nl! f 'I FWI-' U U! S! SN2lHdIMI..S Q' 'um -.mm ,Til I .ul - . . X 1 12 I sniff.: un, I .1 I Aw H 1, ,Lulu 3 .ulwlily , . . . , v ss.l.l30.l.l 3 E I X A A mn 'I I'III-I I.1 I". XI YI'IIt'III.'I-III SCHLIECKER'S Smiley Furniture Co litIIsI-IIl'IIIIIIIIg'1IIoIIs, II'I-IAIIIII :IIIII MIIIPIIIIN IIII lILlIItl I l Flne and I :It :I.I IIIIII-N. I Complicated I ,,' yy, ,V A I A Watch . Repairing ' I Speclalty I l A 123 S Wilson Street vmlll, W "M veoma Ratcllff s Edwin Clapp .Shoes Stem Bloch Q lotlmmg W B Corsets The Dependable Store MODEL Pressing Parlor I ,III lf Ready to wear Store V T C RUSSELL Proprietor S I I l I l , f I I'I1,clI'tlN IJIINX I I 5tI..,Iws, IJIIIIII , XIII :III1s U 5l1.Itlz'N, l'IIIIII':s, CIII1. II thx' a I-Is .IIItl I. III- 1lIIIIgI.IIs. fill ' .l1Itl.iINl'r'IIIIIIILQHNIN, I n ' ' u I - I ' ' - i I I U ' Q c W 1 u 5 0 ' N CC I! I I 'mfg I I l II Tlx' 1 V' 2 ' l,1 lies III, III-NI II,,II,- III I.III II I.. IIII Wlissvs' :tml Cl1lllll'CIlSl fQII.II'.::Ig, I'Iss1lI,', II'v1xI "xg .I' X. IIx'. ,:1,1, 'IN' Ii.: .2 : III,,ImI.x',IqIxi II It -,I . in inltzn XYf'Q1IlZlII'.lI.I ti'-I .-' III - 9 . . , II:II-N-Ii:1gf.x'Iiit1g. ll,I" lI1'.I"' I Www- mv- ---Y 'I'III1II,4HI'S.XIJX'I'IIi'I'ISICII Cgttgy Collggg BASTIMI BRUS. 00. For Women VLIITLITILIIITIII xxnrl I, JEWELERS I Ir ln IX ours mr ENGRAVERS U ' Il STATIONERS I Ll L IL Ex ax x IP U sllh xx f UIII c TF UI N 1 stun Iw L TIIXlNTIL c I I FRATERNITY PINS I -X Tdrxv MRS V A C STOCKARD Founder and President Rochester! New vor NEVADA Devi 610 " I ARTBERGER EN RAVING CQ I I P ERS ILLUSTRATORS HALFTONE AND M " PHOTO ZINC ETCHERS 'PQ -'IL WE MAKE A SPECIALTY OE ILLUSTRATING COLLEGE if UNIVERSITY AND HIGH' SCHOOL 7'h SL CentraT Sts 0 Q KANSAS CITY Mo l XX In II I 1 1 ' Q . . n IIP-tu-.Igm-. LZIIITIIISIZISTII ' 4. ,lumm C II4-gn' :md i Pr 'px 1 rj' C ms. CI' '- e N 1151"-INIIIIIIIIL IIII- DTHIIIII 'nt :Q fn-at r -. .VII1r ' ', Art, Qfpr -. - i Wm, Ilwrnwliy S ' 11' :md : I Iir1gI'nx'eII TIIVITIIIIHIIS 'm.I Pm- BLIIA Q 'S '. L: I. ldv: I chrif II ru -. ' H ,HIT '. L I Tl. ,ll LIN rn Im VII II 111- , ,,,,, 5 frm1zI11fI , , 111 I IICU. 1 . I - , , I - MO. - I I E I - X L , f' . '- , c - A J .-KL ,, ' ff A if fdfffw f - ' ' lgigflfgff ,jig-'j -, .5 INCORPHRATED ff,'-:U ' ,Ny 5- ' -31 ':'fffr,9.f JAM. - ' ' . . . 1,.,,,. ., f I!5' g,! N. -nf' . .1 . 1,742 I ' f H5i..,,r i T 7 Sf ' 'NIT - A 'IIW -' I I .. .9 " Q NN' - " ,' , . N f 1.11 1 J-:-N T mi' ,I if x Q lvl., J, 3" l u n s rx ": " 9 :71 I 215: 1:1 9 ' ' 11", ' ' ,J ' I1 xsriliug I '1Ix'I'II.'If1s IPTIHS1' II "I -, I. L: The ublu Snhools x I x llllfl dflfllldl dll Hughes Studio South Wilson The Lyric NIWER Manager l"1Pff1'l"S Xl1XV'flllISY"EI . S Y W W . 111LI11l111.1' x 111' IVIX 11lIIE11X11.l1'.ll1' 1 11 111111111--Iv 1' 11 Il T51 1' 311 11117 11131 1 '11Q1 1 H11 11" X1 '1 g1'.1x11 132- 11r"'.1a51f1e- 11t'1l111.1z' 1 1 . . 1 1 , ,. . . 111x11'- X !1.1'1 ' 111'1x 12 1'11t1g.11' 1, :1, 11'1 1:1.111. X11..1'-11 11T11111 g'1.?1:N1I111 1111111 1 1"1111111'.lL11g 12:11 111 !1..1 '.111.'l 11::11 11.1111 'I'!ll.11111 X111 e11'l'f.I. 111 1.1 11-11 11- 1IflN,,1X :HI 1-11111 1'1 '1 111l i-X .1fT.tI' XX1w'!.N'x 111' 1"'1.3 1'1f11111e-1l1:'1f 1 .1.111.T111 . . . . C .,..-.... ........... . . ..,, .,.-1-.- ..N 1-1-. w-- 1- -H E-1 I . 1 I f 3 I 1 i 1 , 1 11-'1!.l,. 1 h , 1 I I1 '1 -1 "11'- 1 : 1 g 1 x1:f1 ' 1 X., '1 5 1 f 1 px 1 1 , . I1 F 1' : I l I . 1 S I . A.A. A , tu lx C 1 I A tr AFM: ,-,...: 'N ,. .. V f ' pig' l iff, .ff .Jfnf ,wwf ' .X :, .gtk , ", , 2 ,UQ ,iv .1 Xi firm' Vw ! T 'r Lk 0 i xx' 1 , .-.s 'M' -'


Suggestions in the Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) collection:

Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collection, 1912 Edition, Page 1

1912

Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collection, 1913 Edition, Page 1

1913

Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collection, 1914 Edition, Page 1

1914

Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collection, 1915 Edition, Page 1

1915

Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collection, 1916 Edition, Page 1

1916

Vinita High School - Hornet Yearbook (Vinita, OK) online yearbook collection, 1917 Edition, Page 1

1917

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.