Villa Duchesne School - Au Revoir Yearbook (Frontenac, MO)

 - Class of 1950

Page 1 of 124

 

Villa Duchesne School - Au Revoir Yearbook (Frontenac, MO) online yearbook collection, 1950 Edition, Cover
CoverPage 6, 1950 Edition, Villa Duchesne School - Au Revoir Yearbook (Frontenac, MO) online yearbook collectionPage 7, 1950 Edition, Villa Duchesne School - Au Revoir Yearbook (Frontenac, MO) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1950 Edition, Villa Duchesne School - Au Revoir Yearbook (Frontenac, MO) online yearbook collectionPage 11, 1950 Edition, Villa Duchesne School - Au Revoir Yearbook (Frontenac, MO) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1950 Edition, Villa Duchesne School - Au Revoir Yearbook (Frontenac, MO) online yearbook collectionPage 15, 1950 Edition, Villa Duchesne School - Au Revoir Yearbook (Frontenac, MO) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1950 Edition, Villa Duchesne School - Au Revoir Yearbook (Frontenac, MO) online yearbook collectionPage 9, 1950 Edition, Villa Duchesne School - Au Revoir Yearbook (Frontenac, MO) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1950 Edition, Villa Duchesne School - Au Revoir Yearbook (Frontenac, MO) online yearbook collectionPage 13, 1950 Edition, Villa Duchesne School - Au Revoir Yearbook (Frontenac, MO) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1950 Edition, Villa Duchesne School - Au Revoir Yearbook (Frontenac, MO) online yearbook collectionPage 17, 1950 Edition, Villa Duchesne School - Au Revoir Yearbook (Frontenac, MO) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 124 of the 1950 volume:

5 -XJ Q 51 if 'X f' vw ff U-J J I fromo cw 701130 fzb LOEJE HA! x Q vs gwr' ffsfbzmz A Lssmafzxl KERWEVEQ. DAQKXX SQDNEY4 SXDNEYK EY Au Hevnlr 1950 Fkiy'Year...ProCkdnMx11jwli5 Phiinaw Pope Piu5lXII Dedication Xxtf kiclllkxllff HLII' Ifjvil H CHI' lgfHJk YH 11 llfvulwlc .lL1lWilt.'L'. 'lqllclwlcssul l1uIy'm1cin Rfmwc, amd rhc very' prccimm unc at Hmmm in rhis Suciery wlmxlw was f'uL1micL1jL1sr une hllruilrd :md fifty y cz11'sz1gr1lwy Sz1ir1r Nlzu1cleir1rS4,pl1ic Hzmlr, wlm L'Hl1SCCI'21fCxi If 'Kxlwlly my thc gII'L'21TL'I'gl1JI'f nf the Szlurui llcz1r'rswt lw11s ami Xlz1r'y,z1mi THI'l1CPI'fP1Wllg21I'iHY1 1fftlwisdcwwrifmf' Um' fzmrl -:diff f,'!z2'i.ff'.f flz2'ff1fgfm11.' ffzv ':a'oz'!f1', Um' Mzuffw' llif fo bu 1ffgf.1z1'fnff l"rn'ff11'.v om' ,llnllzrr l"o111nf1'rf.f Io1'f'nf, ,-lm! .Vf7'fl'f2!kf-fv07' if ffiff, Um' ,Uollzer Gwzfnzf zrrgaf zz!! A , To fzmr, film' fzvnf Hin' fvfmfz'1'11qnzff I'0l'lz Pll 5 XII h H K ylmz' foam' H11 l3fw.fn1'lf zff. l9a.f1'f1'nl Qf'Nz1i71l l'm'r'.f in Hmm' 8004950 . . . 150th Anniversary of the Society of the Sacred Heart 'lwflcji' f,'fIffIZI7'cJil-'CLF in joy izonfff flllbft' .J .vang fgfglwlifmff 1z1nfjwnzi.fr To C'!zri.f!'.f ffmr .Vzzvzwf Henri. ffllf O-:su Nofz'.f1.v, -:Je AUIOCC fa' IIIFIH' to fffill, ffcp Mfzf HJ . ylmf lift, -:Jr fm! zz part? "Um, llmr! -Ccillz C!z2'i.f1'.v" 1 1 Um' Hmrf -zcillz f,'fI7'l'.f HUM' llnzr! -zaiffz C!zri.vt' 'l'!1i.f llnzfbfv f71zb1'fw. The Xlutl1crll1111sc1m rhe Yin NlI!NL'I1f2lI1Ll in Roms lwmrrqmu U ligmicn Yiwu' Y H I H X. vo om' my Imfzz-v, flzr 'zczfvfz 'ICKJIII my ffm pnzwr -::4"ff fP7'1lY SAINT XIAIJI-imixxri SUPHII-1 Hxkn' l'o1n1ffrf,f.f Qf the -N'0t'iFf-Y qf flze .Vzzfrffl He fN illa llul:hesnn's Bnty-First Birthday fl' 3 1. ,L , , -rw , 1329 - 1950 N .11 A A Ng. ' 3 W 5 haf . it ' ' -LM. qw' T :F yas wif 'fy "Tw ? W? 5 4 ni ' 1 , f Q A A 'J H f .k,. CQUQTU, ACADEMIC IQIDQ - IQ55 Tr 1 1 SYLVIA DAKTON y-fwQE JLG?-LGE '-MAQTHA LOUISE PRIMM ITOUQTL-1 ACADEMIC I9511, MAQJOQIE ROMQAUED. GRACE SLUGGETT MARY WOODS RUTH COY I' 52? y g y , C. 5 K 1' .M N , , - y j, . fr y f. tw 5 f iw' ',. 7?:'A'Lf 1 , 1 X534 MARGARET CURTON QUTH COSTISAN MAQCELLA T QERKLEY MARY V Mary Banienheier Florence Mary Allen Grizelda Polk, V FUURTH ACADEMIC CLASS M1935 Hekff' Deibel JANE Musa ek 1 fi Nancy Henderson Jeanne Butler Mimi Platter JosephineTl8Pek- tk- of -4 Q 1' I , I V XX' Frances O Ns lie 'x" -I Marv Dubuuue Lease Thampscr. Elesm: Carfp Vallee - l 'Q ,Cir , ,P l., C. , ....L,-. , O., li.. , w l -., Uv., L, f 1 lf , ,M , ' , 2 352? , 1 . I 4 1 Q v ' 'Hug I V f, ffwcflfiglf I Jane Enri hf 'ff by 9 '9 gf? '96 W l 4' N. 'V an 'Is 5 W4-5 A. KSQH ' Flaw Elizabeth Rozler Mildfed Bakewell Eunice Relzme Lucy Flynn Lqig Marie Ciqafdi KY - 'A Vg in 4, l 0 4 fl' f I X 3 ,.. l N, Exim 1 DAQMCQL KJ ,mm ,,..fl,N Di -1 mi. w' X Cv-CIN K Cylm xl,.,.,r 1 6 I ' A gl W ,, AAC2 fL?iN7 'ANC 3 SLCC C ANQCC EXCKQQL A -. fONlii ii-QCANNL NNNTQN T glx 3 v 'r ' l C lx., --,f 'HK '2 na, 4, FGUQTH ACADEMIC CLASS QF XlO57A' 11,35 Jane no ec: c Schlumq ur an Ma q Thomas 4 all-X EI mbeh eau n ef A m s F9712 Curleq LUCL' LDHSWOI4 JUFQUCILIYI WEBB MDqCUH1EYII'IEMG EISJOYF IOYIU G EVE THETPSQ BDYJPHHOIEY Offo Alice Cochran Susan Pr-nes? Nana Gleeson Glorua Mc Laughl n Marg Jo Travls Nad me Beerdslee Celeve Boehm Mar .ar-ev r ar Esue owa ar A Cer I a m Zoe H0218 rmss lla swim Am amdalmuff H939 if f u""i , ? K 3 by 5 J fnfr ,. .J , . ,J ,A 4 ,Amr V I 5 3 fx I . i Q ' U7 f 1 f 'If ,', 4 g I . Dolores TegnnnFF Kafhefwe Swv.: N5-:wt Af' -' 4 '-'., '-',- 1 2 ' , V 5 Q 51, ,MZ Q bhp, X 1 . N is - Q 1 .. QQ -1. f , Q wx M 1 V ' ,f u f ,, 31 Adflii farduvvaa 5 M,-new hh, V l""' ' K iw" 'MW fwn ' - www Shu 5 -, 'J fuabvfn Goodwin - I Q . A Q Q I Q 61355 J'nm.i1 A Luhcmnc mf 19411 V ' Q 1 ini I g I I , , is sv r w rj is , " 1 L Q 5 4: ,,, I ' ' Q " , I ' , "' " L.. Q , 1: v I ' A 5, - - , .,,, ' 4 F 5' Af 7 ' ,-jf 4 V gif 55? ' W 'Z , - EL ff 2 f ' Uarann Pollnow lea ne uclferman Nam, Q Donna: Ixwhg Dew Qlrha-a Wa' Be-ng Bgnoif, RKASURE9 VRESIQFN' Nfl VFZKSYDLN' SKCREYF-HV M F ' . XUJ . V Ag w3? L'fD - ' - A I 1 ' 1 MAI-I Q I lay, xx 'f S' I? r 'V 'V , X A wcfos . ' Beffg James Helen Joanne Vuglgr ULESAERLOW Joan Baxeweif Jn-gima Domeliy 4. if . A A D-V Q G' 2- 'I 'N fi an f v : 1 z. ' Q- I w, A .. , K .- n 'j"' I 'mm Q V 1' K X ' Q I N ' n N 1 X 3 b J ' ' F I P 1 x . 1 1 1 - Q , 5 . Aluce Schrevber Carohne ffmvh Geraldine 'Q'u'n'- Mar are! fam 3, ', . 'V Qosemaf Srmllr Mar ue-Ne lv-ne Q 9 9 fm 8 I W b "' I Q, 11 5 5- ' Z, " 1 T " . . f i . Ve , 1 it AT 9 -Q! ' , 4 I V - X K I h 4 - gi. , I A ' , 31 if if Q V iQ' , ' if ' i 5 . V .1 B LL A 1 . Ear 3 N 1 . , H ... f - Shirley Smffh Nice Edwards Jacqueline Thompson Jean Smiih Jane Kmsella Marg Logan Mary Jane! Kmsella Fi 2'7- Class l 42 OURTH ACADEMI a mary EI e Hunk ns DoroH15 Funsch RUM Pram 1 TN qu a .arfa Carla 5 a Seah-oc: Fm Weber xl r n a muguerza Sn r eg Du 1 vnu. -iusal e Marr son A D e usan mrPhn Joan Colieff hd ann flare Siephens Joan Uh: an Here ce furran can e Sull van may e Sir cf Lorne! a Unoleg zabeih Janes Hz. 4NL ES OGE E EANOR RING RIAVH U DCWNL E IJARDNQK MARY MENDERSON GRAC SiCRETAlV CLASS FDURTH ACADEMIC 1945 H RNNA DKCKMANN TAM BENQ! T 11' 1' A Ch MAR E ELIZONDO BERYMA DOMINQU LALJQA su-RRAQA f-P -. N ar c-we EY lfffdm' ., 'Y AA x ' Q ' 0 K. f ' v v -" g 19 few- ' T922 "ag ,vie "nz" ' ,f.-7 "N" Q Qldi'--9-v -'kph Li ' 1 -i :'L5 -l"' F-E C, IW .111 Ps i'g',',. f fr, 'oLf..v:-"-- " Q . 5 A, x I 2 .. , -9 x , , L4 I I x' A ,Q wx. vm 3 L, +1 1 if .A 1 L if S,, dw, Lv: 'Ti 'sg X - 'Fa' f4'a"cv' 'Do nge ffm we I 1 1 ,H 5 , Q . y Q 1- - N V' 'L fi. K J i a H N , ' f 2 . 1 . ...ei A , ' 1. 'Ag' 1 41 fv - A . u .saw L' mer 5 - EW 2 , V f' Y' L 5- ' ' fi - - iw - av! M, . ' ' , A U h 5 U , ,M E : El: ' 5 . k V' ' , . . 1. , -I ,, . ' 1 V X441 , HL 2 , , .l. .5355 'EP' . 5.fK7l --RW v-- .Rf ff L S L X H16 LQEN 'Vw' ' 'bi ftNT V'l1f.-'5- ,Qi K. . ,, , RQ? , 1- . " 1 nf if 7' y R197 f A mx -dy " ' - X A ' if , , 5 SUSAN wx '1 '-'I'-R' Y: llPf"4r',-l Lil' ll1l'5f.f4 I P,'.', PH' V- R 'aff 34,1 ,QM , 4 4 4 4-7, V 54 ' t ' - - 5 K 42 4 ' , ,ff V . X . v B I Q PA 5- 4 E- ' 1 ' , Q 'l A L. Q E'v1 'A -5f,2,iT .,.Y ER 5 il-.4 . ' FQP- ' ig, 7.1 . rw A Piscn m.:-nv. An 7 4 A . S 5 5 ' . 3 P ' 4 ,ff ' X , 1 H.-A Qflragg DQ J il IB : .-:...,.-. 4. ,:, QQ L 1 .-,:- ::.L1 . 5 a1'A1- 6' , ' 4 f'X Duchesnvz, 121944 Y, g,!.,, 'S' " ag im ALOVSF 5rCK 4 A f1M1Y6 ,A1 . C L f F4114 691425 E A I- tk N QNQS MpQlE4MAN NADA SAA YH 2 S 4 s A f f L Avo: Us woven vuou ooqxs an-. noon A-0. fill -vw ,-., -.-Awww N wuz' RCU Mosea co-.L-A L.ve'mAosno V . 0 . Y rf ,, 4 , X Q MAPV ANN VLYSRLITN LAAHA 1254111 ,-,Ili 6.90 4 ' u NE in F J SF PIA: nk -555' ABORNE JEAN NANCY SALLAND X 'C 'r Ja v-3 ' 5 Q -'Q 5 'U fs an -f 5 - .,V , Q f- ' , 2 . K. 1 v x N . ' K .AMY ummm vavrmfr- 'mi 'in ,wwf r I M r-if mei ,in -f:P',1'- 'sL'I'- evmiv .www ff-pr,".' L.:--wk. -LL,-,aff ? 1945 9555, FO QTH ACADLJ IC JANE :gap K i'-JN ff " ' L 'AAR' 'fx HARMAN i ELVA DOMlNCvUi1 CF-HCL SVQAJSS ,- fl Jx.IzN LIWL 'vu . -' .-'Y 5, Nf,,p 45 I iv- ',3, 5, K 4. 19 '15-'-1' 5 "hi-'Ei .S3'L f-N :C'5EF'Sj" LAJFA E. I-:NDS M451 -CUYSE RESLLY JUNE CJRRAN GROSS K b 3 1,5 2 r.?,f' 3 ' ' -1 'Q 'Sf X L ' Xl! ivvf .1 f 1- gy, 11" we f-Lu '-u:.g,-in -ve - 1 y ffm! 67 zffa 9116669.57148 19 46 911 ,, Qyffk, I... I 4 , . . ,v-V ' W. W. f A - " 3 A ff- i ., 55' ,, in V' J ibsa... . GENEHEV5 PEPUKII-SDN YFTLHN HIM-N S, p L F.E2",h 71,591 :Ji vgpgggg MWIAM MORYQN I , fy ,rg i " S 1' 'W 1 , ,,, -'iwk Af ,.. nga 'Ah' I 1 MARV1HEHiSkMILFHP tn!-f.IixfA'JK?b'.'P1P I : I--.: w1'u I r r rv. wxuim DELDHQM Kms , A f ' ag ' Q .. ff' g ' an " Ng 5 N S. , I - . W SF' I I , - , .ig , , 4 ' 3 if X9 4 If " - w i, 'X - ff ' g Yi gf , -V k , S K5 ' M -3 1 ' 0 gif , gf! is XXX f X A U f '? CHARUNYE WHKTE REMV? R092 UUGUFN LUVIY VJ! I '4 1 !'.fw'v1Ef1'd' LOT N115 IF- Y if AN HFUINY T K WD MARY KLKKRE KFEBS p . .- 7' ' '- ' ,J ' L , - , yi . -- 1 , ,E . M , ai , ag , - - N. , ' , 'Ss 1--., gm' "" gf' e ik 3 b-Q ' ,' 4. Mx' W- -x . Q wil 1 -' r jf xx, f 3 , in :ey W V . 2 - A ' 'x , ' - f 5-'Y 'f , f . A V ,L J I mer- su ,f -W N1 .pz-w. -ff. - mi- ' - b "' "' f 1 Q floss 11,747 FOURTH Ac mimic if 1+ ff Q- 1 anna Bunn rnmqm eu -,L yn- ..,-. U .-.M-.N ..- L Mp.. is M. Q.-. ,-.H mm. wen-. Am. .QL-fu.: r.unQux1AKl-ltld:4'Y . ' V, 'tg " 'R , " :X ' f ' v . I - x 5 5- : , ' 6 3' ,A 1 'K -- P "" ' "'.,5w -.M J. , t is ,Q x 4 L N 7j f fu - -f ff if . "wwf X Ng - t f .J t A E fl .4 if rr noe ch .ff -1.zN.4 A 14111 f If If A- un 1,11 lr, 1, .lf Wars lanza f- 1 Jrfhf 6' E QQ - EM1 QWVASQQRAESNIE vu if Baz an ff .17 W Class of X 1 rn fr Inn L.:!f17A, 4 A -1 If .111 Janrf 4 f e lfnfu a..-1 Ja1A , tl.zn fx: Dlfu 4 fu I r .IAAUIA uchesne I 949 a 1 K! ll 1 Maf Manu 1 1 arf WY '- aff 1 144.44 I an .1 r ff .:p!L -X .Aram .z I .vu 17,-pf v 4.,m,,,,,,a ,. .J .-Q 3,1 , V ,, .,,, ,. . , . A V V 'Z - ' 12.2 4 -' T ' V Ap , EQ 1 .3-,..-1 ..K.. 1..- :..... .,-. f. , . ., A ,... 1, .. .... V, ...- - ---- - ....-.L N .1 . .. . ..- -...U I fb , M . 5, 4, I - . 7 I 1 4 . , f gg - L . ' Q ' fu N I. B . L 4 ,. ' " 115 I ' ' l I2 g f " 4 Z 2 ' r . 4--4' -A - 2' -u . ..v. ..,.. 'swf .M .- .1 Hu. -.. ..., ..-. .. .. . L... an fn-. , ,.. -. ....., .,...,...- .... .. ,- ....-.. .-V.: Q. ... -...fu .., , .. . ' Q . S a V. -. f 4 o ki 2 .1 " ....... ....... . -,.. L. .... D.-..,,,, ,. ..v. 3. .... ,., , , ,M M, ,, . I I , . 3 ' A 4 if 4 I 3 3 " 4 ' 3 . . z., 5 - - 3 .Y ff -,G X , V I X ' M..-... M... f, HU, . ....u....v.'.-5. V.-v..., ...H ... ..,. 1 .-1 - ...- L. -W..-.1-.4...-r. , ..-..... . ,, . . f.. , .. 1...-. ,.... y- .rv M., ..-0. .-. J.. 1' V I. , I 6. I N a 'X Y ,if . fr' . V 1 1' I ,fn I f X' ...... N... .hm ,, A... , ...., .. . . .4 ,. . ,. . .... .. ,..., . ... ...W N... , W J , '11 x - 3,5 ,, ' . , , , A A. .f 3. 4. M 9 5- Q , 1' in V P. W WZ , ' 1 I s ' " f . ' .. . 1. A l x l , 'K ll - ,A U M. A ,.,g,,. 4- N, ,- ,, ,,. L5,,f.f.'.'-.,' ., 4,-,,.. ,,, 4-, 5, ,, .., -.. . ,,,,, ,:.U....-.-'. f.. ff: 1.--.v ..- 31. .1 f-1. 1.1 ff. ' we , ff ' 3 2 '51 ' . , ' ' Vg' v , K . x . if X if . I J, . 4f u.f.,,:' , ,- If n,fg.f. .fn .av -,:fA.'f fn- lc-.W . L'.:f1 fil.-ff.-f 1. ff.. . :uw ,, ,, .3 I my ,xl 1 ' 1 ,o . 74' ,v 5 fl 1 ,-7,4 4:-ff u 2 .- .mf ,.,. yay., V . s I 1 A A Fat- A p qw A 4: ff , , I 4 . I f X . 5 V X if If d ' ,.' ,. . ,. 4 7 , . -1- , I f .-f , L.'..,. .I+ A- u.,'..v ,ay 3-,.,1. , 4-.M az- If -' I' 'mu .fl-fc-fr, .Awn- ' , I - . ' Q1 ff? f ' . I f ' is 6' 5 s 2 1" vu , . - , 'l Q- Q 2 . . f - Q - f ' -, Q f f ' . f. J ,f .4041 1 .f 1 Du., J-'.-.nm .- 5,44-f ,3,., . ,. gill,-f ,4-.lu , f ,- su.. ,,- 44 ,Q-An. ' I f . 'ion' 4 - v 4 xv , - 5 " an W' -W1 . Ja , 1 r ag - z :.y K 9 1' 1? M I lg. . , , , , f , R, N. T' ' . 'f 2, y - 'L' . ' , , ff Q, ' , . , .5 I if' X y . , I fl. ,Q A . fm, ' X A. l ' , .- ' fw , ,111 .,.-5 -1- nf, ,V - f.- -A J. 1' C ' ' f 1 ,A I affrhufai Jaan A4044 The Thlrd AIIHIIHIIIIE Presents -.1 n NJN - .s- f 1111 ft 1 171 1 f 1 1 I 1 Xffff 1 11111 I 111 '1 11111 1 11 f11I1N 71 1171 It H 111 I Il ff 1 1 U A1111 111 1111111 1 11 f 1111111 I 171'Hf1I1 U1 I U1 11111 117 UU 1 11 1 1 11 1 I I I X ' B' 'll l' D l'r1- 1-nt lu ilu- ill-1. nl' H50 37131 fl 111111 "f1f1'11 .V1'f.'11w" fi 111 li '1.' 1- ,'1 f 111111. 'lvi'1.V1'. ff 1l11'f11'11711'1'zlx' 1ff1111'1111 ' ., 1'x'rg'1'111W'1'1f 11 fz'1111x111'w 111 11' f11Rx'f11'1, ff f1111'111'1f llff iiffiffl 111111'1Qf'111 vf111, :f11" HY, LUV gf ff IIA' Qf. X Sl. pf1111' 1 'fr' 1111 11", 11 '11 111' fj 11ff 111' " lnff Af1Z1'1' 1 'I.1'!I 1 ' -::f1'1fiQ1' -vw X 1 J ' 'KH Ag ' ", 11111 '1' . '1' 5 px' 1 iff! .11 1' ', 'lfw' fx'11x'111f1'f1', f ll ' .Q'1'11',v ,X 1' fl 4111 1f111.' f!.f1m1v1'1f V11 fqw 1. 711 'f. Xlam Cum! Hxux l9w DU Jddzew XN1ldLhcrrx I me S ouxx rm :run Rub arm 4 Blum Rllslnm 41, -Xlmsx ln SmIlI1tX -XngLISmi1l1tx -Xttcmi mu I Fllt -X Y lrsmtx Ilockex 4N 41 B X IFSIYX BlSIx6fI3lII 4 X I ITSIIX Blsketblll 41, X1rQ1rx Nluulver 4h 41, 1 'wr-gfrvlv f Y 1 L x x FX 4,1111 I1 zmnflz lm A In un M21 vlan! 0121 Lllfflbft imma Ill Doug! flcifrfl fr: przztzev 1 llt10lZN nzzzzzmz, zz fum! fpzfzf huh male! 4 IX znzdfzmkzz f fl pfuzxzm 07 oflzw Il 'unc H f lm lm Izflrfmrznzwfx Il qmd lfff7l0II10ff'7 pnpfmaffx m1 tlf nzzmzx mumff nlfl Nuff zz.. lc ll fn 1111 U xl II , fVll1llff07Ifl?I!lI1'X lolfffl 'mu mg nzmmuz fl mum znzzknzg and f!1UIl'!IfIlIllIf ofzmf gun wax 1 67 af It tl wz.!,o1f! tII!flllVlllNlII LI us I rg xsurnr 4X MCL I rmuimt 41, lrgslmnt I Lrovmcr 4N 4 -Xct ot LKJYIQQCFIIIKJI1 4 c 1-me of rhg 9 IC cd I clrt 41, L rc'cl 1nc11Q X 1 Hlgh Pmnt Cup 4 Sports letter 4 4 Page Fxflccn Q'-19" 34: " 'I I' .1 .r. I, ', NI. S.-x ' ' '. IJANCINKQ VHIMSIQAI. . 'Es .. " f' , ' ' gas, R. 1 ,sf ,Wy ,- A-'L - -5 -. 1, ,-Ju. .-Mac, 'lf"'.fA1'l"1'f'Ii-"'... ' Ah Lg' 5 -fjlfffc' . . . My vhifjfqf flu' 1"I0IH'ffI .Aff'11r:'w1ifIribe . . . flzin- "N 1' .L f " I I 'C' 'h":"1' , ' ,' .' .H C'-- 'l '7,'4S , f 14' ' VI- "f I, ' , ' , I ' , "- ' . k - 1 . I' I, . ., 2 H ,' - ' ' , , ' '.. . . . 41 . -. A I . axu' "".',",.'gi lag -.Hr Ia ','g3 V: .' " 1. ' 1 ' N xc: . 'In :'. '48, '4, . z.":'.'f3 4 ' 'X Y5V'v 4 A XER XIEEI HER xx1lHoL1 cu xc, xxx H A sx d1pf11d1zbff, hopeful of f1'a111111q 10 du 11, xv! chaff I H11 111x 1111172 mfkrd up Il 1Fl'0I1d Ill frhofm xlzzp 101 Ilan zff 1811 l'l10l'kc'X pfaxw fz'111111g bafkelbafz pau llf1l7fXf1K pw mm lm 111ax111111111 716.67 lffllff 1111111' fllllll bug 111011111111 111 fnfd ffm 171 ll111d lfddfllllf nm ll 17118 f111111f .Jun lflffflf 11111111111f 1111 ww f 1111 w 1101 0711 L mm nn llmrrlm I run Ll Hx Smut lrx .p XI lk lrousslnn 4 hrun Rxlxlmn .p Hlun lilllhllll X vxslm 5411 tx ngk Smal 1 HX Y Hnlyr I ran N nur sltx Lnwrl Lrgnlr gs Pagm Slllzzll xm Hrlrx Buaxmc 1, 1 194519511 17 W irgrn in N ' , 5,V,i:?f , '1-nxff V - Q Y Y Q g - ev xlf 11 ,,1,. .fIff'F.f.f UPN 11 1 1: .5n'u. 5t. l,m11j, XIII. 1,1 X A, Y L NE' . " Q lip 'AY un' A 1111.5 01111 Qf 11111 111111,v11af-fra' who u'fz111.f 10 glllll weigh! . . . 0116 :ff "I "fi -:J . ,Q ,I,:.1 111 5,1111 1- . Qu- 1 '- :X R -l .' :lA I lmzlgllu of thc Szlcrui llualrr '.p1, 'iw - ' ' ,- '4.' H11 Roll '41 '48, ': Yurf I' Nl '1 lc '41, 'L I 'I' 5 llI1'Ll1.' 'C, Ilmokrs -Xxxrlxx Qui:-num 194519313 -lddl r XIQJICFL gx I0 H 14110 ma' zzbzfzfx In Mm x zfd 1lHI7fZf07 aim' 1 ffl! 411 1 lla ffu Pmope fflxflilllflll f applzzn fx frm fum mm aff parm of fha mmmx man! of lmfmz zz! mzzzzfzfzm zz uffzl Wzflgzzzfzf 1 an 1671107 zzflnzdzofz fn ff flff IZMIH' ad UfI'c7lItllf for Nfzman Hman ff 1111 1 zzz ro JI ff zz 1 f0X!l HIZPFIPIFK and fllllfflfcl an Ifzf zmzm xp lm luv! of fzfe Mm 91 U1 Nm lltx C. hawk uicr 4 -Xmgcl Sod llltx Ie wus ot rhe S lcrci Hg lrt Qt Y I lin Page Sevenleen -X1 xx AX s Sszx IN ARRESIINC urn ERIIBI E posfefsor 0 eo 'eled mafoon jaekel at long Kari a I1Il.Vf4U07lflX fuend exp: es V1 e exef CUIIVFIFIIIIOIIT, f1771pl1fhKflC lhoughyhf and ievef ed Wzmzer o 'fll Re on cup for .cork on p1e zous xeazbook mdufnzous and eagel promote: of the League of Ihe Saned Hear! ne E7 foo hurried lo fend cz hefpinz hand . . . graeious . . . t'07l.fld7If4X' dieling. . . w0llfd7.ft'6771 llfllldfllfllf ,cillzonl a smile . . . Krue- blue and stead as! . . . omzer of a eherilv-red blufh - . .uceef and allrafline kind of 2'l'I1ft" and IZ happy .fmife upon lzerfzzre. in Ri mu n Cin-cn Rilwlu n I1f41lI1I . csus Sm '1iIY X uysiun Sm 11 ity ngcl Sm ll ity Page lfxglviun cmlamcc .U 44 Varsity Nlcm wr fi fpurts .cttcr 4' 311 wuir Cu ' 1 Num QIAHXF Coma 19411980 Md: f N XMxtm1n1stLrl in ll HFLEN X lufmu Lum Fx,E de W 19411950 lddt ess I XI lrx hull Rold Ladue, NIO Green Rlbbon 4, 4h Blue Ribbon 49 O -Xlox Sl in Sodilltx -Xnvel Sodahtx B X arsxtx Hockex 49 IIVES IN gl IOLIS PHYSICALLX Rxe mentallv opttmzsl concernzng mazl on Wedrzesdaxs e erwthzng 5 hzdgeous ne er without a eomehaflr .vtud1e5 ltke a end ama :ng ahzlttx tofnzsh thingy once begun managet o Gourmands Anonwnous fluneh tables to the umnformedj eotfseates all honots wzlled us thu xeat 5 xeathook w1th glee theme .song Blue Moon txpzeal New Yotkez ardent pan on M 'Iaft paper Jhe Tr1ed to Change the World ne.er wzthout handana at hoclees ptaetzee subtle .venxe o humot on e en partx lzst know: e erxone house full of phone: Length of dau 15 zn he: right hand, and tn her le t Hehe: and honor leigue of the Sxcred He lrt 41,1 3 Honor RON 4,, 45 49 Cercle lfrancns 49 Representatlxe to Leaders Week Greenwich 4h Xarsltx Nlember 48 4 -Xu Rewolr Cup 49 Class Presldent 48 49 Nlfu Procession 4, Q IJ S Representative Page Nineteen v - - . . ., . A . f.i ' 2 4 Jw, l '- - . ,. , v , , .. . . . . . . . ' . , '...U ' ll' 11 'V F' ' ' v f N. ..v . . ., I -fu ' n ' 1 ' YI . - , - " ff ,' , . . . . . G - as U - , . j' . U" " O "" L' ' U . . '. . f .' ."' - .-., - . . ,- , ,rs .. 4 ,x ' 1 v, s-x,v s rj 1 , . , ., . 1 4 ' 1 ' A 'V ' v . ' P . ' 9 f -. ',, . - ,, - -" '1 1 1- ' v .- - 9,50 - ,i . , , . . ' '- .S 1171111111111 ff f11l111 llf1f XI 11111171 1 H 117111 10 X lt 1 1111111 1 11 1 KN 1111111 111 A1211 1111111 111111111111 1 1 111171110 1 1 1 1111111111 11111 1111 111111110111 131111 1111111 1111111111111 1111 1111111 111 1 1111 111 1111 ff 111 p11111111 I1 1 11111111111 111 1111111 1 11 III tl 11111111 '11 1 1 11 s N111 X AM NNI M x 111 51 UL! H LL x 11114 PJ 1 1,111 x XX? JN lxlxXX fx I LH l 11 x fl R1 'slwrx Cl' ' 1, .' ' 111311 1:41 " .11111'1'.fI ',l , fR11.1I Lqlllff HI , XI11. CQx1.1as111 1,11 1. '1 1:14 . . .-11lQ' ' ' ' 1111- . . . "1x'1'11"' AQ'1'1'1'11 '1' '11,..1'fj"1"Q'1'1'.''11'11'... 111 "11 -151' .YIVY " .. H 0 '16 ' ...uffn 6 .1161- ' ...MCH li '1' Af 511' 1 ' 1 ,II -1L'1'11 .,. 1 D'-::11" ...- : 1 .' 4 ' ' 1'-' . . . i11'L'1" 1 ' ,1 '1 1 I 1111' .... 1 " '1 Af 1111.1 'Ii'- 11 11 '11' ' 11 . . .,1'111111A11'1'1' " 1 .111 11111 '1 Q" C11 7A 111 1:1111, 111'1',1'11111'111 1111' 3.1. 111'Q'1'111111 l11!':l11t-I1-N11 . 1.11111 li X11 111 li. 1 -111.111 '41 '11, '41, xliv- 'JI154 1.11111 X.11'1t1 N11-111l11'1' '4-,, 'S X11, -l .11 11.11111 N1 "'- .lff 'Q P11114 li1l1l11111 l.1-.1g111'11t II11-N111-1 ll1n11't ',11,, 'Q Blk L' R1l1l111I1 IIHH111' RUN Y4' I7-11'r1'1111- l'1':11- Q' N1 1TfNl.'TI 1' lf X Y111' lff ll xy 'F Q4-1'-LXVA .Ai 1.1-F11 l'1'11111:1:x '41, '.g1,, ': 1 ' 1:1 Duxr I Lxmx Drmlrxx 194 9:11 fddrf Imchursr Sr ICI-Arm Xlmss SHORI IN HEIC HI IN IDE name ts Dzarzrze, fhe doesrz t ha e an accerzt viz!! ra ec about Votre Dame .ceekerzd laughing exer urzathletzcalfx zrzcfxned due to lack of competztzorz o er worked pen from arzxwerzrzg mat! orte offeur boarders xet to be caught .wthjYaJhItght zu uve carefree gerzerontx zruomrzza because of exams, textf, and school zrz genera! halls echo wzth her laughter Vo time to waz! urztzl her mouth can erzrzch that .fmzle her exe: began Green Ribbon Cl iss Y ICC President -Xlox slan S0d'llltN -Xngel Sodalxtx Page Twentw one SAVQ 1.1' T-l ' F' 4 "jj -': " p I ,r ,Q Z .' " 3 Q "...'I'Al,l, J As... ' ' .rpelfed P-E.-R-S-0-N-A-l.-I-'I'-Y . . . unaffected . . . claimc , . ' ' 'Q " - ' 'ze ' x AVIBIIIO 7F.S'E7.6'd ll dm fc 1 x ed bazulx 1lzo11gl1lf11f, dzlzgenf 14.07 kw vpefzaf 11111111 of lzmzw 171 1111111a11111' I P go 61111111 Lx 1111v1lf7fl1111fvv and foxaflx 11121 fznaffx 111161 1!l7f1fX 1110111 ..1ll1o111 kzmfkznq llllf 11111f1e1 fd the 1111 of M1718 I1 goo1ffzw1111e1 frfzabfr afwfzxf hmzdx 1111 fl kzud 1.0111 or 1 r1xb1111'x 111111 Illillflf 1111111 11111 f770Ild!X 11'1vpf1zxf 111111111111 of Illlll r1111f111ff 111111 1111111111 frzzw 111111 xeuxzbzfzfx przved, X1 1' 11p 10 1xpr11a1z0111 11 lm bfllt' nbbon 3111151711 lxzud 111111 gf111f1011x, IZXLIZX 1 1 IZIIIX 11!1 ll muff 111112111 111101115 lllllltf 1 un R1 mn IL Rxlmlum u1u1Nm lltx Anggl Nod llltx 4.rrv.mi1mL Irma Page Tn enty in 0 -V! U1 JI L 1 U 'TI x X ITNIIX N wrtx Lthr .Q 9 - A Gait' V12 NIARY 11' 1 pl! 1 1 ' - 1 '- A Q11 5 ,ui l.I'I"l'l.E I.-XCR.-XGE VVITH 1.01-UI' ' A . " NS . . . ' "" '11 " fa' . j cw-1 'mn g- Intl I'1i1rC1p'4, Blu - ' 'Zi If u. I Y.l'.Nl11ii :UU ",', A f lzl' . 'Q I 'Zi . K-. 1 i fl .lu ' 'U.'4 . A 1 'A j ' ' ' XIHXII-X P111 1946 1950 11111 4 Qrutwum Drum utrm J IXDNAX lruxusu A D 112111176X Southnmor Q IX trm XIII Pmk Rllillflfl Jreen Rxhlv I1 4 4 Blue Rlhlmn 41 lntmr eeus Sodxllrx -Xlox S1 in Sod alltx -Xngel SOJIIIIX ULKXXXILHLR Al BASREIBXIIIXX 06151712 111111111 p1111!x 111111 fllflllh 11111p1v 1111 1111 llllbfc' gj1e1ij0k1'1 vp11111f 11111111 0 1107101 111 11111111111111' I P Kl7Ef07 f1o!11xo1111 111111111 of 11111717167 111111 1a1ef11f P1711 p1111x 1017 mf! llild feud 1 11111 1111115 phofogenzc 71171 vr11v1 of 111111101 1111111 111g 11b1!11x 10 111101117111 flz 11111111 171 7111 111111 1 111111x 1111111 11111k1'1l1 fl Cflfflfllf 1o11111111111111 N ITSIIX Nlernlmr .9 f lg ILIUL of thy S :cmd HL 49 Honor Roll 46 Cercle I ranc us 411 llfth X P N Page Twcnly zfvree ? RLEIESS ERSONALIIX SENI I0 LS IRONI K Om sus holds deimte opzmom zfvpomzble for rlzenvhed menzmzev fy' Southw 71 hovpzlalflx aft! e dun 1611107 61711176561 E7 0 77111171 mazl haf iearlzfd Ihr' pf ofa! ponzt III 1 barkffbaff lafadafxmf draw! as fxmpalhelxr aJ fha If IH1dt,7fft17ld171g fombmatzon 0 .ahmzfzrafztx and rommon .Genre .wufd gi 6 xou her ugh! arm 1 wu avked for 11 fu!! of .effd Iafm' of .wld ad entmfr tall and vtukmg mth a lenafk or :mari ffothef dffllgfd .nth fnfudf Iliff!! energx and humoz fhf zofv hw happx Wax -X mm m Sud A :rx IFSIIN Nlunlur 41, ingcl Soda :tx Nl xx l rocnsaumn 41, Y Page Ilml-mx L-zum ut t e. Sxgrcd Hn lrt .W mnku .9 vtunctX sltx , cx m lhskgtlull Ncllcd I rophct skntlsill 4h 1, lfSlfX irsltx ifS!IX xrsltx Tn enfyfour 1945 1950 lffdn 1 'Nux Orly ms NNN ?4f P3 97 V, 9ifKi?Zff7l3Z2gl a g l',x'1'1uc'lA IA-xxri lfl. fig ' '- ' Q "ff I-qpf,Cm1'z Sr. 'A 'a .',l.:1. 383 LW 5 f s A P 1' , " P " ' ' . Nm' Q . . . l V rl' . 'Y . ' v' .l .' all .' Y: A ' ' ,QC . .' al' 7' .: ' ' Hvz i' ""'.f l,:5 ' 4h'.'1' 'z ,' ,'CQ :K 'Q .' H ' -', QW, ':, C111 1' 1- 'arf "H1ck D' Tc: 1,45 B Y: .' ag " A ff A , ' A Va " BRL' ' ' 1 ' ', '4 , 'JN IME XIARX Cnrxu 19-151950 Jfld: e f O xI'lI'X1I1K1 Lmxersxtx Cltx Us plzshea' wafer skier makes a habzt of summenng zu Douglas never lets a maga me article pass her bx a lerror in the car her delermmalxon will lake he: far always has ad zce to o er on am problem u belze able stories are a source of conslanl enjoxment to all her wztly remarks and the fun she creales wzll be remember ed The wax Io be happx zs .fo make others so AIOVSIHI1 Sodallts Yarslty Nlember 49 Angel Sodalltx League of the Sacred Heart 49 Page Twenty five . ' .s 7 gg. . "la ' U' ", , 1 . sh .5 HAS 'FRIED EVERYTHING IN A'I'Hl,E'I'lCS . . . an accom- . .. V' U' j v' . .. 21- , - - V, ' ' . 'syn ' H . . f- , , . pop up 1,1111 11111 1110 fl 1171161 111g ffdfflllcllff al 111 ..11111g 111111 ffllx 111116 11111 pm fd whfll 01111111 fl Nlllllllflllt 1 1 fff ff 11111111111m' nzpm 11x 11111 1fp1omp!1x Fflfh 1110111z11g fm I 7 an 111 1 p70!fIlfcK zugxfex Lx 78711018 m11l101 vlzwl 1111 1511 1111 f1z11rf1 M151 7c"fIlfc'V to r11a11ge 16721118 5111161111114 0111111 1011161111115 1116 1r11g111 of 11112 Xe oo fm011'hI1H107 0111x 114111161 112127711 to ffl 1 mal X llc . fwzqlzwlx amz' 1211z11111z111x 1111 fflllf M1 u Hum nun Nun il rx 5,1 lnuxlx nr IHIIH X Illlx fx I1 ,Llgrmmmt I L XIH1 Rx .1115 fr: 1 lil-V'-11:41 ' . i1114r.f.f ,If 1' ,zmf Un' 1,Nl11. X 1 .ff , 5 . f l'E'1'l'1's . . . 5 . 2' 4 . 1 . 3 ' ' iw .f 'C .L 1 f ' ' " '. 9 .... 'I71..t'..0l' qf .v-w1111111i11g poo! icilh 7.-31 JI '.-J? . .. ' " ' M- MU' 1.11 N1.l.1l1ry Y. l'. N Hn 'l .h 13.1 Ross Manu C111 umm If fddre pp u c C umm NIU Pmlx Rllalwc n lntlnt lebus SUJIIIIX -Xloxslln Sudllltx -Xngel Sodllltx bchollrshlp to NI lrxxllle 4 '1 CITS -X X fxrsxtx Hockcx 41, ACIILAI ymxlik or HE U S5 oufd in llllkffllilf owe Capfuzn of B I an vzlx hm gone down zzz I zffa v hzxlm x O7 hw feudzlzon of Old Fafhzozzed ll afle manure to aux vlflflllf dau .fpfzzlefnzg eu 4 lzzfh fulkfr when .vlze fanglzv foxzzflo people and zdea alwzzxf Zlffflllf al Ihr mov ZIIOPPOINHIB tzme xfz 661711 mizgnzmfatrd 071 07ldt'lfIlfI7l17fX zz In Nll71llZfIl7c If aw remix 1111 hw wz! lo make mu ffop and fauglz cz bzt B Y ITSIIX Hockcx B X ITSIIN Blslxetlml 41, C xptam Honor Roll 4 4 Sports Lettcfl 411 P N ci Page Tzvenlv sewn .41 , M Q ,A 1 'H A 1938- !5U F '71 A -55 If L' er I.: iu - Y xlzl' ,. . o f PR, " K .5 ' ' '1' of' '50 . . . " - v ' u u 1 ' ' ' I n u .n ' 1 I I . I ' .' V. , . ' . . ' . I V ' f ' ' T 1 n 1 , V-. , xx- n o u A I I,AA ia" "' ' V' ' 5 4 'jj 'KL S ' ' ' 'ff .' H.. f I f ' . ' " l.P. .- "H, ' . ' YI ' 7 - ' - ' J '. ' - - -'-f- . U n 5- 1 1 u' 1 1' :J :1l'f '50 . .'z . 1 .' '1 " 'SQ N l ' , v A 1 , . h . . I I, A i 1 1 . . -v- rx ' . v .y . '. 'l 1' ' 1' ' Y. ..Iz1i B1 1 1 IG BRONX x EX ES that wterefted erptesszon alwaw has something zmportant to .fax about e ervthzng fry! to an: ve at Jchool am mormng among the ve o flock chatterx on observations Q' the dax out in front ofthe buzldzng as hflpful as the dax IJ long a curzoutv that down 1 annox , but please: her generofztj leave: laxtzng nares For mannets are not zdle, out the znxptratzon Q' Ima! nature.: and of nobfe deedf Punk Ribbon -Xngel Sljdlllfx -Xlox sian S0dl'lfX Page Tn filly-flgbl mx Cnwx un x I9-H1950 iddtofs I Czeorglm -Xcres Clfuton 'Xlo I 1 I 1 ' '. . - 4 . . ' 1 I' , . . .- ' fy, v Q, V . . Y U . ..', , ' . . . L, . . . Af - yr ' - - ' v . . , ' . v v ' . H ' . . . . ' ,, ' . . 2 ' . ' ' - I ' Alu PIIIHN H1111 1946 1910 1111111 ,1rm11i1Y1x umm -Klux Sl H1 S1111 lllfN Illllffl Pllbflfl 111' 11111 111 !111111g11 111 l' 1111 111f1111111 I1 1116 1 111 1111 111111111111 XKIJIFX 1 Il 1 111 1 1 1111 lx1111111o1111, 11101111110 1 011 t7 11111111 f 111111111 0 67 f 111111 tl 1011111111 1 1 H l'1f'11f11 flffff 61111111111 1 ,1 11 'f b 11a 111 111111111 ,1111 111 31111 1 111111 ll .111 f 111111111, Il 1 1111111 111 1111171118 l 1fl7NZ'X 6111111111111 111111 111111661 11 1 111111 1 IX 1.11 lllllf 11L11g111gf ..a11 11112 7111 11161 C 111111 11111211 1111 1111111111111 f10111 Llff, v 111111 01 11 30111 1. 11 F1 td 111111 1111111111 a1 l-hfppff ll 11111 1 11111111111 111 xlllffllfx 11111111j111b11111 Ill'f01lIf7IZ1lX flll 11X Illf 11 1118111 I X 1 I tlflt 1111 11 KX11 11 f1f111111 Il .111 X Y IVGIIN Hiskulwlll 41, X 1 I SOlillIl'X N xrsltx Xlqmlwcr 41, nge -Xttcmi mu lrlfe 41, .1 Spcwrte I gttmr 4 B X ITSIIX llucku .11 Ccrcle I rim us Page Tn enfy nmc' NIA ' 1..3.' '111' . 1' 1 'Aff 1C': 1 zX'z' C111 ,1111 l,f1x'A1yl'Y 111.15 . . . ' " Q " 5 " .fff':' 'fic' .v ' V 5 ,1'- - '- '- .... 4:--111 11 1':".'. ' 1 '16, ' g' ' 'q lt Y! ' .-' . H J ' 1 . 1 ' . 1, l ' 11'- 'AH11' 11 '111 111" 111-2111, her C'01l" 'J j1Vv, 11 '1' UFILY .1 1 xg . .Q . 1 ' .Fi . 5 . 4 -' 1 A ' , 1",,.','7N Q ': V' 'N1 ' 5: 'il ALWAYS IHOLGHTFLL TOVK ARD Evskx oxs znclzned lo be .venous aware M lhe loxalls he: blue ribbon xmplzes palzenre and conszderatzon, her leevs lo .sureeu renowned for her drx wx! talks wzlh delzberatzon a wealth of kzndnex: a perxonalztx and duponlzon, 171 our eslmzafzon, seldom equalled nncere and full o fun, loo Anzzaozlm .flzznes ox 115 own lzghl Pink Rllahon Green Rlhhon Blue Rlhlson -Klux smn Sod lllfX -Xn fel Sud IIIYX Page Tlumy B X lrsltx Hockew .gb -X X xrsmts Hockex 40 BX ITSIYN Blskcthlll 4,, b Y IFQIIN Nlemlwcr .gh 49 Lmwncd Our I idx 4 .. ...4 l N-,i. ,. A, ., E . I rn , , . V . ,, . . . ,, , , . , .u .' -',, . - -- , .- .1 ,.c . . .- ' ,4.,. ,, 1 , - - 4.4!-5 . . . .. ,.. .- . . .1 1. . , ,QC ' . . ' - I v F 1 ,. . ,... .: . . Q , Nluu -Xxxr HLIHC 19311950 iddf eff XX wshmgton Iermce St louis X10 .4 O N AP AX PXA 11-F1950 1111 14, I r1mrv.n1c umm XI PXI-XX ox 1 -XNFUI s 1zf.1.1zx r 1.11e1z1l1c'd 111 fllllfff fl llllllllff Illltkdffl 11111 11.1111 71560715 0 gold f01e F7 7Il5h11l21I0wf1F7c, 1 11111 ffm fh1'ff01 IIP7 l011g111g!x 111 the r111111111'1 gfz FK llllllllllfflf 1iev111p11011r 11111 !11z1111x fn 0 F7 wha! 0f 1111110011 r11111011 00112011 flllt' 161' 0111 1011xf1111111011f 1..111k!z11g mfr f111d1111 011 0ff11f1011v 11111 qflzf 111111111111 f11111011f fabfff 1178 HY 1111111 v111g Ilf 111x 11111 1011q uvllldflf 111 F7 fll0kHIif f07 Il 10f1 1111111111 I P17 f0llflflfX 111111 1111zk1'f f11111df 117111 I1 f0x11f1x fflllf kr: ff f lfzr 111 Ink R1 1 v n :rx tx lr dx nslm Sod 1 mtx L1UllLl1ffhL Suruil c Xnud 3414111 1 P :ge Tfurly one nf K , I. 1 .IHA J f I'F 1 , 3 r Zlllff Cl: -' ,, H. 51 . 'I - ig, 1 5, 5 M ll . 1. if Sl' . f , ORIGIN.-Xl.l'l'Y . . . N' ". 'M' . 11" A-"" ' . 1' 4 - ,' by - - . 7 x V " I" ' ,ll 1 li YQ f1.'I 1-1cy'4x -Xl: .' zlA i I.-1: - ' ' ' fart , '-' iiff '4N.'41,'52 1 1- 1 1x11 NIXLE 1 If 111111 11 1 1111 1 lf11,1fl1x 1 111 1 111 1 1 1 1 1111 11111 1 111111111111 111 111 1 1111 111 1 111111 j1111111111111111 111101 111111111111 t1 ffffflf 111 1 11 11111111 111111111 111 1171111111 11111 11111111111 No 111111 11 161111 1 111111111 bfokfjlf 11111111 11111111 ll 111 11111111111111 111111711111 111011111111 111 1111 11111111 111 1111 11111111 1111111 1 11111111a 11 111 .111 1111 1 FI 11111 1 1 1 111111111 111 1111 11 11111 rvxxl NIA 'HL4 NIL! L mix S111 IIIX 11 1I'fx IYLI X 4 71 l.1g1 117171111111 X KHH 1 1 V ITLTIN XLVNIYX IYX Nl 14111 XII '1 11, Ixllmx 114611511 .111111'1'.f.f M 1 1 XY: ' lui " Q" .' 11 A maxi mu ,Xl.'lLI'l ISIL . . . 511' 1 YI .1 Q Q J' RE . . .11'11'1. 111111 51' t' 11'1-1:1 11 'Q -ZJ11111, '1 ' 1' 11 1' '11' 11' 111' 11,111', 111' If 'III . . . 11" ' ' R 1 '11:" 1'-'1'.1 ic' 1 111 1.1 ' " ' ' ...11-711 v.'1"1 1111' 1'f11Aq11.f11 11111xq1111g'1' . . . A1'if!ill11f 111111111111 111 .111111f1' . . . '1 .1'1" -' 'J J ' 11"- 1 1"'...111'1'1'1'-za" '1 1 1' 'f ' ' ' 1 .1 1 1111':"1'.' III 1151 1' 11.1 .1iL'1',-' '111111111' ' ' 5 '1'1 "11' 11' ,-Xl .,'.1lI1 .' 11111111 Ixllg - 11'rl11-fp "ui ll-.111 Q11 ':, Xx 'l .' ixlll 51 If 1' '47 '4 YLll'x1If X111 I1L'T'4'.'.111,'I I . it 1 N xu hu lx XEZLURI 11111 N111 lltx 9452 19:11 1 1 B irnm I me 11101111 IIRXI IS PR1 FXXIX X ll 111 1111 1 a 011 1 111 1111111111111 1111 1111 Yl11fl 1111 I1 01111111111 111 101111111 I h1111111111 1'11g111111 1111111111 1'1111111 Pfilx 10111 111 11111111111111011 0 110011 1111111 111111111111 f11111k111 f 1111 1 0111 1111111111111 lfllfff 0 6011111111 11113111 11 1 111111111111g 17llV1l 113111 111111 11411111 111111111115 1151111 1011 f f111111x 11111111 1 f1111 1 10111 011 Nflf111ffflx 11101111114 N111 111111111 111111 11111111111 111 111115111114 6,311 111111 1111x 11111, 11110111111 Ill, Il 111 11x01111 10111 11111 CLFL 1 lrmcus 41, 4 Page Tlllffy three ' ' 1 3 ., ': ' 11 R . 'xr X1 K 1 - ' 1- M, .-1' 111 '11f.f 3:5 1 '11 Iivz J , IH. 1 1 W 1 , W 511 XA" .1 .l.x'm.11xl1E HAIR ENYY or rs ,x1,1,g HAI ' PM 'rn . 'fn ' crm' . ..1" Ag' Kg 1 .1 ' " . .. 110111111111 by 1111'1111'11'111 11-11111: ' " 1111 ' '1 ' .1 11?-L' . l .. 1. . K -f, 1"','1 'IV' " " H'-11" ' 1"-H 5-.' 111' .' x"l"'1 "1,,'f? 3 1 A IE 1111111110 0 11111111111 0111 ullllllx 01111 1001 110111 Ihr 1111101110111 10 1111 1110111111 11111111 1111111 001 1111111 J7flI1,ll!lfl011 1111 0 11111 P11118 11111 1 11111 01 1p01111111111f111j13 1011111111111 .111r1111,' 0 17 llffft Iffzl 111.1111 1110011111111 01 01111111 101111 10 fI1l11lI.I7ft 1111111111115 g1'11e10f111 1111 111' 0 11 1111 1111 101111 111 111111 1111001 1111111 111111 111111 flfflf 1111 111 1111 11181111011 01 Il fftlIlX 111511 11111011 1,07 I 1 UH! :run Ml I1 4 1rx1tx in Lt 1 :mlm N 11 rvrx r 'L S111 11tx lv Mgmt ITN .11 111191 urum X 11 ruguwm ,, 11111 11111 r L 1111 11 1 1 N L. ll l t Nwrrx Ltnr .D -4 U 1 f 1.110 llvnrx four lf!-18 1910 11 111K 11111111111 1111 IN U11 11 'l'1x.-x l,f1l,lL'Cl1l,l1 q1111A1x1.f ' ' 11' ,L ' Cl: h' 1, Nl . YA .1'A111.E A5551 111 , NY " .mx . .. ' 1.fi"" . .. Af' 5 "' . ' 01',g Q "" : 4' 5 . -tRt'1l11iX'vf117' iL'0l'k, W11111'1011-1'11f1. 1At'Il1fX' 10 11111111 '1111 1116 'k ff 1 C' .- lflm ' ','4h ,-X YQ I laik-111H'S, .-X11 "." 1 .'111'1l1ty Yll . Xlc111l11' 2111, 'L 91113 -1 .h 111' C11 .'.' -1 " '- lI l .1 1,-'11 1,111 1 .1',1 1 11'-1 Att' 1 'A l'11- 'M lilly 1 r'rl111S11ur1'1 Il '11rr ': li YLll'.'1!y Il11'l-ug? '45, '.g11, 'C I1 sf RUN '.,1,5,'.1'1 C1111 21111 ': Q1 g I, - ' . li X-LlTS1Tf lignkg-1111111 '11-41111 '11, Hisl P11111 Q1111 '41 3 1 'i . x NN xx 'LI rx I N L NITX L N' X L X XL I x I -'E Wxf mm Hx Il xx tl H1 fun 1 f of 1,1 1 x w I1 Hlzfl 11111111 ff x x f 7 vm 1 xllfll 111117 A I H 17 III If Ilfllfl 11 Ulf U11 ll Inn lee X 111 , H1111 Ill I!!! Ulf H7171 I 1 11 rxllfzflll 1 x Ifzlfll 1 Iflfflflf xx x 11' tu IL ul mix L 1 Pagq Thr x 6 NIA-wx' .lxxf Xlx 'Hficxx . Q T945-I' SH -4 L. ,-.--" ' . !r2!14J7'f'.Vf li Um .xx l,.1:1u - :K Kf:1xr1xrx,Xlvu Xl, xxx mfr-1, xlxxx xxx yxxrlwxc .,.. fwfr-' ' iff! ,U'lfx'J':'lIl1f .'f'fz:w fn! ff' 'ff ff fix f'.'! . . . f:11.f.f '11 ff'." fAw' Ln! 2111- .IVF ilrf IQ" f - 11't'.Vft'.V . , . fV1.'.f1',VJ'f17' Qf- iff 'ff' ffr' ff A .fl'1llt'.V zrfzifl mm' r.'rwn IJ' 1 1 '1 fx . . . I ' - 111 ' If 4 ,UV ' mf .x'f1l Agx in ,X'w::fl1'.7z'.x' . . . iQ'fr! if " 2 "ff Dv if? .... f llllffflffl'1!ilrflQz'i!Ib1l! IQ'1I,x',x' . . . fffzflz iff-fflt' ' .ff .'. . . if' 'i 2: " fl .... x'1'7'1:f Hi 1z21ff,f2gwl . . . Lhlvlhf- !I.,1! ,... i.f,5.!m'f'J..x, ,,.- Ly.. vIf'!' H'NL'fv -lllvfylyj ,M-fl' 11.- Jf' pg! I' :cm'f'l1'1'o::f1 " Q' Y' iff." Xlrxx'si.11x5f Lxlirx YL r. Erx Xlx-mix-1-': 1,7 51 ix lity l.x.:x1p wr' I -5. 'r-' llc11r't':i li YLIT, ity Hxvkyx' lv fu " ' l'1T.lI'l'11Ei '4-,, 'S X Yzxr' I liwkxxx 'I Cup glfrx 'Q in i Y. V. Xlllaxi li Y.1I'.1f4 PDL1xk'IIMlN fp , ln. vi, i Aglff I 2 ,1 . 1x1 nv E 1 1 107 11111111 ll I1 1 1 1111 b1!111111 11 1 tfll 1 lflflflff 11 1 1 1 11111 pa111111 111 1111.111 111 1111111 I1 Ill 11111 1 , 117 1 1 1 lllll ,1 1 1111111 111 ll 11111 ll lltllfbllt 171 11111 1 fffllff 1111111111 111 1 1 1 D11 1 1 111 rl 1 ft flflll 111g 1141111 f111 fflblfflllfx 1111 111 N 1 ll 11 111 1 1111 11 1111 ! 1111 1111 11111 11111113 IIIII7 111 tl 1111111 1111111 1111111111 11111111 11110111 .1111 11 11111 ,11111111 1111111 1 1111111111111 11111 1111 1 1 1 H11 f 11 11 1111 11111 11 1 '1 ll 11111 R11 1 1 N1 TI x xv x Y 1 ULI N1 11, Y N lgfg 11 15171 wx x N O 1 C 1 QXLTINH Ur xc' 1 4 It, I-.1,1.1-:.'R1-wx 1.115 Nl11111x1:'1', lf. 1 ITT-11511 yl11'1f'11f.f 41 1" ' S 1 ' Cluyr 111, Nl 1. X11 x11M'H,x1,,xx'l'1111141111x "A" ,jx '1'l1AI.l, . . .llf '1 " 1 .f.1' 1"fiQ"ff' 1 f' '1 .1'.1'f11' ' -1' 1111111111 k 5 Mp' . . 11111 '- 1111' f ' " 11 .Yr-24' Y111'k ll " 11K'.1'j1"1'1114g . . . 3' .Q .1' 'K' 1 'kg' ' .... f ' j D' 1'L".f1'.f '1'I'f7 fl l 1' :'1", 11 1' '11 111111 . . ,1111111 'J 1 ' Q" A 1 1' A 5 ' ' 'JH ...' IIIK, ff .1 111115 h1'1'l1'1fg1!11 . . . 11111111 '.'.' 1' 1' 1 111- 111A1!111.1'1' " " I" " 3 -' j ' ' J" . . . :Q'1111'f 'I 1111- A' ' ll... oi" 1' x1A ' '11' 1 R". . . 1111 ,- 1:11f 1'1 '1'1 ,f1'.'111Iq' lIlL:'1J!1'L: 1'3"11111g 1f1'1'.1'.f1'.-' "P1'1' '1 Q11 li ' 1'1'1,'1. 11' ll ."1 1'h111g.1'." Pink '1l111 XYg1r,'r1 ll11g'1-1 'Q lnfux -IL-511. S 1:11111 li lhxku I111ll'l1':11r1 '4 .Xl11, . 'am 51111111311 X liguku 114111 ,lL.1::p '41,, " XI1,,.' Q1 11111111 N ll. S. lk-111-1-N1r1r.1r2111': lSY11r.-111 II1-'1-1' '.Lx.'.l. XI fx 11111 HH X x Green R1bl11m 4 411 Blue Rlbbon 41, Doctrine I rife 41 Mm 91 zn Sod xlltx -Xngzel Sod llltx -Xttendance I rlfe 49 Hxghev 'XXCFIQC 41 Xarsltx Xlember 45 411, F FR 1111 11111111111 1111111 of Ihr N!lt1l'I211l1Il71 1 11111 1111 11x 1111111 11 11 1 1' 7166011 Wzlh P11111 1111111111111 f111111111r1af1 11112 1111 flfff dfffffl I1 111111110 1111111 11f 1111 IV 10 .111 1 1111n11f 111211 111111111 111111 III f11 11111111 17111 11111f1111111 111 1'1f1111z 111m 11111 t1 fn 11111111 o1111111f 111' etlllf 11111111 10 111111111111 Jflllllx 111011111 111 Ultlfh x1'111 1511111111 gmdff 111111110 Fflllllf 117111111 b1111111x H1111 11111501111 111 me 111f1 IZ fc 111111 1111111x 11101111 Ll NS Ireasurer 419 Xlu Proeewxon 4, lezgue ot the SICTCCI Hear Honor Roll 4 411 411 Lercle lmncus 414 1 Sportilctter 4 48 .111 Hush Pmnt Cup 47 1 Page Thirty 561771 uc ge1111ov1lx pfuf CE 1,71 rv Mark Hlllfk N111 mlzbff .Jzzflz afwax f lzax 700711 07 d v a11dpe0pff add fzff Io am 11116 111011 Ima! to 1 fa pmlx mf zflf It web x 11111111 1112 abou! f1111z111e1 111 Urxzm l111f1..o1lhx f1 lclllf bllbbflllg' pw f07II1fIfX J1flNfV 071 fz11g111g 1111 arm ff foww 111111661 1111x 1 qwup 07 pfarf M1111 gm 1 arzozzv rhefv ferzdw i' fl amz' If eff KIIIFFIF m11wpo11df'111e dz: erred IZ Happx go fuflx af .wk 07 pfax, zz 51111 011 1187 fzzff, ll 111! 171,181 Wax X xx lruusslun 41 Lgrnlq lrim us Q RLT L laigr N mrts lnftnr .D K 1XSllI15UkillfX -Xmggl sfM1lllfX 'Xl'U.I1LilIlLL Inn 41, B X IFSIIX llmku Q X ITSIIX Xlunlur Page ffmly-ergbf Su -Xxx 194 'ISU 7 IFXX KH D A .Q 1? 'ff'f7' QQ . Ax iw! . Y . ,uri , Nrxxrll 7-1 .f1f1I"r'.f.V Ixl1."i"I,l!1L Cluyn n, NIU I 1' 1" ff I I F' FA 1.1caH'rs rv WHEN SHE 1.. 'ms . . .A 1' . . I . 1. 5 ' , C, . ' , f., ' ,-.. ,E V- . f . .... " . ' ,..'f' ' .."' ' A ' .lllf-1 .' all. ,Isl ' "Jin ' 1 l . 1 1. '1 Ml, .kin if .' '3 fl 3 1' ' '-xv DN ' X I9-U1 WNW! If UL LLIUXIH N x lNkNl 1 11x Il 1'11 1111 llllc If 1101119 1 1111111111 11 R01 U!11'l'111!11011111' ll llfk II t7 10 It 015011111 1111f1 Ifflflflflfllzl .1111 11011111 01 10kt ll 1111111011 1111111611 01 111 1111 1111 10111111 f11011le1f11111J 111011 l1111111x 0 mln f111 171 11 1011 11011111 111 1101 111111111 1111111111111 Ifflflfftff 101111111f1f111f Lx 7!Zdt 11111 011111 11101111111 ll x11111111!11111 1111111110 Qlllf 101 71111110 0111111111 11 1 111101 1 10111.11 ff 11'0 1 111 1111111 ll 111 I 5111110111 111115111 fl Fl 111111111 11111x P11 1 1 11111!f1g111f1f 011101 ffllffflffx 101111111111 lflfll 111111'1 I1 1111111 111 1 Xms11nSr11i1l1rx X lrsltx Nluwmlur -Xn vel Sflki 1 xtx nur 4 1 Page ffnrtv mm -I1 . EI H151-1 XIARIH P1 " fl . 111! wif 111,11 'lmair ' Nt. l,f1lIiS,xlO. El 1 , Ya lflkfl' yum J my '111 xnxx' fllf 11111'-A ,f 5 ' '1 '11 '0- ' '1' 59.1" ' ' " 1'Q"' 111' 1 1 11... A V '1- 1 5 2--g-1"y:1- if 1 - 5 5 ,X , -. . ,X 1 . , 'lg' Af .... 1 '- L '- 1 -ic' ..., f' 11'jf1"1 ' -' ' ,Y J ' ' ".r1'1 15 2'1" I 111! ' 911' 1 .ff 1 " ff '.P .... 1' ' "V 1' " 5 1' ::!11" '111' .f!1' 111'1' 1' .l.':': .' all va - "1,'S3 , Q 1' Ll' H' H11 R'1ll'4','4N,'411 IJFE ' sx wllfflj rmmp zz nmft rf Atl!!! fffzflfzzx o 11111121 uzafm fzmuf 1 ru g 111 1 wlzolrfaff ffdff rmg made lo fl! 11fh10l1,f7fIlff' eff and mf 171 rf 011 fzfl fo: labfmzn Il7lc'lld171H fzzppfx 0 1.1111 ffmmk a parm 112 er fompffle ..1ll10u1 lm flzffr nf and Wzffzngf ron gsma! lcmzfk for ffm: wg 111111 ma! fewelz 1 Cruel on f f bran and rage: nth lvndrzevf Pmk Rllmlu 11 L us I YCSIJCD 4 B111 Rlluls n 1 Ll iss In isurpr mel 111 511111 lrx -Xnml Nmi xlltx nur R11 Knrdc l rinu Us 44 V X lrsltx Xkruhgr .gf g11miX X 1 NLLFLIIFX uf X ITNIIX NI u lrmnssmn 1 BX1rs1u llmku Pagf forty I X X 1 N Tu 11111 Ur Q I I S1 ,LY A jx R mwxx l'l4.1l'lfll . f1f1Il7'r'.f.f 1: C rtw 1 1x'- ' L'l:1yr+11x NIH. l.m'E1,Y 1s1um'x EYES AND A . 1 .',lII.E . . . ' 'f' 'r 1 n 1-1. , - -. . . poisedm1r1'gr1zf1'o115 . . . righll1:de.ff'1':'i11g Qfb!z4er1'M011 4' V 1 'lay ' ' t' j' I ', rr '44,'Z, wijfm 'lf ' 'QC Al :Q . .xl I' . av' ' '43 . K ' . 1 Y' lil! 1l'4- .1 5 I' 'hz '1A."'1'f'x 2 J 'M ' A ' ,, 'cg Sc' ', l',1laii x Green Rlhhfm 4 r Blue Ribbon 49, -Xloxsz IH Sodfalm -Xngel Sodalltx I N I T A l x ass X1 mzzmzwztzonv lzblazzzzzz df offd VIZUIVIIUI .mzdmfuf rmzfe na dx tXfl1l 1 x fflfflillfliltd npr 1112 r len af om VH zu vlazmflz vzzppozfu ofllzf lzflfr I'fo.,,n om 0 than nmzabfe dlf.I30flfl01IX fldmn tqllflfftlf enough Kl'l100f pnzt I0 flzme .Ulh mzxone and 6 ermllf 71 Fl .ax Wzlhouf zz IZLLUJI, and rzfwau pmud la .ww 11 foxaflx and kzndneff mmbmf to main a pwfert fuend a ml mgfeltablf laugh on flu fwzmr muzdm ll If: hgh! on Fl 77117111 1 fzkr zz v UI za! 11 zefwdf on x nftflfdflf flung Order 45 NIM Processmon 4, Cnmrd of Honor 1, Page Folly-one Ml' 177 11111111 11111 11111 111 1 wi' I I1 1 11 1 ll 11111 1111711111111 1 111 1 1111 111111111 111 1111111101111 11111111111 111 1 ll 11 111 1011111 111111, 111111 111 111 111111101111 111 1 1111 1 Il 11111 1111 1111 01111111 1 117 1 1 1111 1 111 1 Iflfx 1 10111 t1 1 1110111 f fllllll 11111 M11 11 1 0 .ll 1111 II 11111 01 510111111 cllhnl 111111107 111 111111113111 111 11 1 ff 1111f 111 1111111 111 f1111111'1b1 101111 I 117 1 lllfllbfffllllflff X 1 l 'L N 1 U11 Ulu L NY I 1 .1 1 111111111 11111111161 6111 1211111 00111111115 11311111 11111 JUUI 1 71 1 N K K I X 111 1 N umrtx 1 KT-K L , XI1K1'1 f11.' HEI 111-1111' :H V 411 . !1X1f7'1.f.f '2 11 N11r'rI11r111111' 1 l11111-15111 Ury XI11. Q5 vgffw 11 1 k Xi X11 'is sl.1111 l,1' . . . 1'1j1'1.111'.1 111 111.111, 11.1 1'5"1'1'11 01 1"1' - .. 1 - 1. 1"1111 D' ' .1'0'1,1.f. ' 1 .1'iC'1'I 11' 4' 1' 1, '12 V ', 1" ' ff 4' . . . ' h K L H,1u 11'1Ci' '1111 . . . ' " ' "', ll . . . kcif 11" 1.11" ."', rl," 1f '1' lff ' fl u,1 H ' . . . pdf ' V1 H' ,Q' 7 '-' '. 111 1" -1" ...' ' f ' N 'V 1' . .. V'-U. 1' D- 1 1 1 . "':...p.u 1111 3 13 .1 l'AL V" I v' ' K' 111 1 1111,11'1',1' 6.1.11 1 " 1' j I' .1'1'11.f11 1114, 0 11111 11111-S1111 5111111111 li 1.111111 lhrk-1 '41 31I1?'l .'111i:l1t1 X-llI'N:I'1 lu l11r'J,1,,'f xxft' i. " Pri! , '4' K1 , lx! rr Q", '41, -411 X Ya1r.fr1 ll11uk111 '411. 'S L" 'X' l'r.111c111N ': C4111 11111 '41 " ,WF 15-1511 Xxx SH 1 fs Q, 1111111 N lrx ml ,811 1 xv ln N1 1 tx 1.111111 S1111 lllIX hmm R1ll1n 4 I uf, Rllwlmn 4, Ur111r r1l1 4 ITNIIX wc LY lrsmtx H1 aku 4 l4X1r1txBu Lf V1 C mul. H111 1, S'1'E1'H11xs, li.1111,1I. ' " 'WT wg, 11 if 1, , - AVL," fir? Xl I J C1 H114 xxulux 1111 11111x 111111111111 1111 111 111 Lx 1111 1107111 p111111111, 11111111113 111 l'11111111 111111111111 1111111 1 k11p 11111 1111 I111111 1111111111111 11111111111 11f1111 I 5111161101111 1111111 1111111111101 1111111115 1111 110111111111 111111 17 11 1111111 111111111 111 111111111 11111 1111 Il .11x 1111 x 1.111 ll 1111111 vflflf 1 11 1111 1 111111111' 1117 11111 11 1111111111111 111 1111 11111111 1 1111 1111111111 111111111 11111 1 Il 7111 1111111111111 111 11 ll 1111111 11 111 xllll 1 llfflff ll 11 1x 1 11111 11111 llflx - 11 11 11711, 41 11 1 f 1 1 1 11 11x11 If 111111111111 x 17111111 , t I1 1 f X HX! lrslrx l lskulwll 1 rsltx Nhm Lr 414 1 Nports I Lttnr 4X f Xllx ruccssnm 4 IH I cunt C111 1 X 1 Iruuinnt X lrxltx ll I L lprun X mrxxrx limkcrl xl Quclc I r lm IIN Page 1'o1ty111ree I9-1---l 511 A' 1 ' ff '111 . I: "la .A l'11fx1r,1.yC1ty, Xlfl. T14 l1E'l'ER.ITx1X'llfJN,.XNl x QI IEW xxxY11l cn im. .Xu l'I' 1 . . . 1 -' A" 1 C' Y' . . . L. 1 U'l. ' - 1 '- A ,, .' ' '1' j ' A'11'... 5 ' 1" ' ' 13"-'J K' -1" ' 'ZC11' "11'1'1 . . . ' " ' I 111 X, Q h , A 1 .ll , ff, 1.1 N. fzfkf k , 4 Y I f ttgzu , l. I 11' 1111'." 'l"f1 ""'1f".f1' " f 111' "1'1 , ' . . . 11 A '. '1'5.f' ATS 1 V' .YU 1 1 1I1'1' Il p!1'11.f111'1' . . . A7111 11:11, 1111111 13:11 , . . 511194 1111' A1111 III 1'g'1'1lv- 11' ff g1'1.f 1111' Mi' 111 111' 1'i'11ix'111111lg, giyif 111'1' 11'.f 1 1'L"1'111lg . . . lg I 1' 1'-'1'f U-N,1I1".f f17'1'11VY, .f1I1".f Q 1 , j!lf".f.1-1111 .1111-'11 111' AV111 1-1' 1111 111111 bv' 6'1" 1 '1111'." .-U11'1,1 1' 1111 li n :X Y: 4' in 5 " :I '41, 'L . ,'f Yu." 'l3"1y,'.1,j,':, . H' "fb -' 51' "-','+1.'F3 31- '1,'gi .1'l' 'H IU, 11 Hgh ' 'I V R '41 li Xa 5 .' H kj .L-,'..1,X vIC'- ' - 'L y -' ' u 1 'fi A Yi I' 11 'z 1' va " 4. ' 1: l 'Qi -1 S' 1' a.'k'l:H'4N " '11 'QS 07dl7lH7S 11111vzfz1f lalenlx, obvlznzzle f011rf111111q pa1l111g with vlzoufdm ff'11Qlf1f1l1ff CUIIZEJIIIZI 1161 0115 W1 ark due I0 11111 al 0 110011 mal! al I p 111 f-IILIIXOIIJ ruff: 0f abzzfozzr Weekwldf e11j0xf 76711017 011 1'11efdax a MINGOU h0lWWHfk INLHV IWe cas 10 be happx :J I0 make 0111615 v0 hreen lxmblu n inucl 5lkidllIN 'XIUXSIII1 Sud xlltx lags Fern ff 111 x -Xxx Il w UNH I, 'V' - Nl.-x1:Il,Yj . Sm 19-N-I I .'lKfllJfAK'Jk.f l'.Il2TIN4JI1f Altrm, Ill. HECTIC TRIPS FRUBI .ALTON T0 ST. I.0l'lS . . . fxfra- Q 'Q 1 . ' .4 'v ' J - . XIAM QXIHFRIXI- XX Am 19-1819511 111 C restw 111111 Dru L xx ton -Xmux m S111i1l1tx -Xnm S1111 llltx Xttcmi mm lrln 4 -X X IFSIIX Huck 1 , B X ITSIIX Bxskcrlnll 41, mn 1 11 El Jlllllk 111111 11111111111 0 11111 11 1h111. 110111111 f 111 11111111 71211 .1 114 1111 1 IZIX 11111g a1111f 11111111 1111 1111111 11111111111 11111111 1111 6111111111111 1111111 pfffllft v It fl 1111111 Il 111111 1111111 11111111 111111111z1111111111 11111 tXltf tlllt 11111114 1111 1111111111 111111 111 11111q111111111 11111 111 11111 111111 fll11lX 1 1111111111 111411 111111111 11 11X 111111111 1111 11111111111 z111p111111b11b11 Ill 1111' 11111111 ry 11111 1111011 1111111111 111 111111111111 a1111 llI1111FNf 111111 Ill 1111lhe1 111h11 fxflfff 1111 fflffff 111 htl 11 qIllt11X ll 11 1111x 1016 1111111 1111 11111111111111 A111 1 tl 1 Fm mmf X ITSIIX Xlcmlur 41, S wrts l1rr1rN .9 ,111 ll1g1 I cunt Cul Page Folly-fvc 11x11LHx1R FX 11111111115 1 1 1 x1 1111z111z11111111x y11111111xpr1x111r111 M1 1111711 1111 11171111 11X 1111 1111x .111111x 11111 1 1 1 111 ffll Jllffll 1 1 1 Il' 1 ,111 111111x 11'1 ,111 1111011 10 111111111 1111 1111111 1111111 ff1,1l11111f 1 111111 1 11 111111111 1111111111 111 ,1f1flf111l 11111 1 1 1111111 It D 111 1 1111111 101111115 1z11x 1111x 1x11111f111 1111111111 111111111 1111111111 111111 flflffflbff 1111111111111 5111111 I7 If 11111111 1711 1 1111111111011 101 1111 x 1 II 11111111 11 I11 111111 1711 1 11 11 1 ' 111 111111 If 11 1 11 1q1 farm 111 IU-H IUNU 1 1 FXR NW IM u Xlxm' 911,x1-A KN' .1111'1,f.f 4 lgT4'l!1y run.. 'T' , ki lx 1-11.1, Wu. 11-1 Bl, Q ' FRAMINIQ -x IQXlRL'UXll'l..'I41N .... v '1 ' Q' lfI1'i'lf..... 'D' " Iifl 1111 H ' ,f1'...1o1k.fbxf' Q' 1'1'1 . . . 111111 1' 'J If 'tf1,'t'.V1I'1AL 115 ,Univ 1'1f1111'. . . 1f:1'f 1 1' 1" aff '1' .vi4'1f1' 11115 . . . 11111' .v1'1'111111Vv 111111, 11111 Q' 1 '1111' A 111:11 11111 ' V' 11 f mf... 1: '1 ' ' .'f1'1'jgf1' ffl. 11 t1.- 11 1711 ' 'N fIL'1'1?11' 1', 111 ' KQV1' 1'1 1 111' -..H Pink Rilxl 'Il X114-151 fglfftx' U11pi.x11N11.f.1f1ry 1 Xxx XXFB X 194419911 lddnw 4 Bridle Lreelx Roll s Lo l ink Rilmlson Green Rilmlmon 4' 4 Bl IC Rililwtm 41 -'o ,'xl0f'Sl'll'1 Sllklllllff' Angels Sotlllity' lissiy Contest 4' X Highest .'xVCf"lgC 41, B x,'l!'Slfy' Hockey 41, 4' B Vlrsity Bdsfact vi l o Cheerlewder Jo SEXSE or Hl vox im EXLEIIEXLF zz z11'1o11evpo11f! 111 .1781 wmzfzfx darn zbed 111 our 1.01117 H1011 mm zfzfzqnzl depuldzzbfr wfllkfl and Prefzdelll 0 llll fzlx had in mnrlz fllll at follrqf Homdf the look flzem .za 111 V ou! of lawn t'Yf07l at fllllffllldf p1z111fv efzfh VHII7 fzlx 111 Illlj noted and If gmm fm f111,x1h111g zvzfnabff ram! 011 li hofkerv 1011111 . . . flllilllflffd flzeer- fffzfiu' . . . 111i1'll1!1.v.v rlzzzrkle any .ff1'ff11 :'if!zzi11 -wozlfzz' be pmlzd to fffzim . . . alfmzpled .ff1phi.f1im1ir111 l'Iti716'd by Ilzf I'ilfifIlf0Il.f . . . 1111li111i1ed l'0f!1bIlfllI'4V . . . abifily to writ: p1'o:'v11 bv i11111z111f1'1zbff pfafi11g.f 111 l'.f.fIl'Y m11le5!.r ' 1 5 .cf In bt -'Jin and prm 1111 if .fzzcu Ulllllj' 11-fa! 1111 11 400!ifl1 to A fflfl :r11:iL!1 and 11111 lzatr lli1'YLflHI al aff. 'zirsity Nlemlver 4N 4 'C Y'lY'Slff' l resident 'fi Sports Letter 411 Class Vice-I resitlent '41, Clwss Secretury '44 Class 'I're'1surer 4' l.e'1gue of the Swcrctl Heart 41 Honor Roll 4? 4' 4 1 Cercle lfrwncwis 41, 43 Page FOYIZN-KFVFYI 4,1 f" 1 af 2 X sw' Q? iw in xl bi 6 'Q QL? ' 'Q . X air Q 1 VILLA DLICHEENE 9 5 0 X,- I as 99 ,Q R if CLASSES -5 Xf1v1Zf'S ff f Xi' X it-NJA!!! x--4 X 1 X 9 J 11 ,gf 1. X, , f f XX'-JPY f X E X, X ff, 'VX , X,- f' KU' as-l'f"Li . E wig QSM Nh. My Qi- QX,S, . X ix Qziilf' xx' A - 'F 5 5 f N 'fx b X X Sk 49? X ki '7- has 'Y 4xQE7gU5Y sig" 3,9 " X 'r 0"',..4B,f" oyb gi. J ,,,, 1 as 4,-:Q 99" -figp' -oh? IDL S . qv it bf' gi tit' -4f X QQ - 45, 'Q' """" ,f 'is' 991 .1 .1 , .1 , , .1 , .1 1 f 4 , - K '. , '1 - ,V K . .. I Q S : 4 - " f ' .. 4 ' 1 . X 14 i , ,. - f ' 1 1 " - ' V f 4 f -1 ' , f V l - - ' 1 k . " V -1 ' ' ,Q 1 'V ' 1 f , F. 4, - Y 4 ' - 1 , , f - 1 -' i. . f 1 p f il ' 14 .. ' 5 5 'i ' 1, i 1 Z V, , f . 1 L A 3 L F. 1 . , 4 5 .' i , '- 1 fr 3 - ,. Y , , -1 K 37 1 W - W. J , ., 1 .. 3 j- 1 ' I , f , f ,, 'g - . , ' V ' . 3 'T f f , ' A I f 3 gi '- 4 'f ' f' ' ' 1 .. . , 7 - , 4 , 7. V f I L f Q 5' - 1 ' 1 1 Q . ,' fi , f V .7 - fr 'j V. g -Q ' f 1 f f - ' - , in 1 I J 4 - I Y . - Q f f - 1 ' wi , 1 ' 1 I 1 K, , , , - - f I A -- f f f 1 -f - 1, I Y V .Q . . f - - 4g Q"'7' , "'f..f- 9"'mr if 97'-if an-9? 597111 Qi?- D7' D P- ,I ::,""""' 'Q' Q x -gpg 'R 0 " MDF- , '25 -Q5 fl 4- G- 95 wb 5- , J , , .1 , , , 1' f V 4 Q V - - Yi- 1 if 4 , A' -f " 1 5 " A 7 i - , 7 T f X L 'i 5 X f Q, I X 1' , L I if 1' 'Q Z- 7 - V - 1 5 -A ' ' ' X Eg 1 -Y 5 - f f 4 ' - Y. f f , 1 f , 1, q W - I ,, ' 1 - -M i U . A f - ! " , f 4 - 3 ,, I Q 1 1 I W , E L P f V - -Q i' 2 f Q' L f 4 3 1- . f ' f -f ' ', L ' ' I, -f 7' X I - . ' H 1 4 , 5 Q f f S 1 T f g -. f .Y ,- V- " - f 5, , Vi A- i K- V , f ti 5, li sf ' 'i H p 4 .. -' ,V - 1, ', ' ,, 1 1 '- ,: f -' - 3 - f . - , . 4 , - , f 3 - , . - ,f .. gi - f. f 4 5 - L 5 V 1 f - '1 , - ,z K '1 V , L f ri :' I -, '- 1 1. ff 1 ,. 5 , T Q 3- 3 ,, 1 , Z -. " 4 f J . ' W: - 'J f ' , ' - 3 4 ,, ,:. - 3 2 , .': ..' .- , I f . -. ,ii 4 4 4 -- , 7 I ' Q l' ,V 1' f- Q Q I 'V 3 N, V . R " 1 " - . , 1 ' J f 'V 4 4, 1 f L , ' 2 f 'Q' i 7: f " f ' - 1 - f 5, - '. 7- 7,2 lr gr 1 , - .L ' .- 5' Q ' - 3.1 ,Q 1 7 ' , 1 i , I , f 7 -' I - 3 , , f - 1 , 1 f 4 - 1 4 Y :f 1 ' . Q ' f f' - A f I f f f ,Q 1 ' V IH - QQ V ,, -f ' 2 - Z I 1 - f ' 2 -f 1 ' ff ', ' 'z 1' , -T - f X 3 4 ' - I ' f T K f Y " I 3 " V L 1 Q I Q 7 ' K ,, 1 X f 7 i.. "- 1 I - 5 , V 4 - f A, 1 .. - ,. ' - 1 x , 1: ' 5 , ' 4 " A , A 'g 1' A -' '- 2 ix x, rf l . 'A 5 A m Q I fl j f , f , jg -D f-' 1 j .L - " f 3 Y 4 it - - 1 . , V - Y , ,, I .. , , 1 .- j 5 i , Q i f 1 2 : ' i .' 1 , ,- Q f 1 -f - E 'C 1: 1' I 1 . -Y -f 1 'J L , . -L P I Q. 4 L 1 ' i :i if - 4 5 f 1 - 4- 4- I , 5, 'ij 4511 --pb-rn? Qqgn-ng ul' ' 07' "fi-e' 4 " ... mv' G- ?P9'w 0? -ii' 11- , Ol 5 1-ITFPDM-H1 ' mt- ! 3 . , .ins 43-""'N " 'lb- - j W ,415 Q """'-"" J:-1 fk: .- , . ' , ' ' ' ggi.: ,X m W X 'L-55,1 'I - 3.3-+4-"-5 ' r' I , , , X 1 , , , , J f 5 -' l i i ' '3 2 ,Q i 'i 7 J - i' - , 3 K P if , 7 ' f " Q 1 - ,Q f ' ' . X f L ,Lg - , Y .1 , 'V V j , f L ,L 'F g , f , I f , Q V , , X I , , - f 2 . ' ' , ff 5 rg F, ,' " -Y 4 f ', , - ,I P ' 1' I F 1 Z f " .- ,, ' 5 Q ,' i , " 1 f Q I S ji Q 1 - Q1 I ,fr 3 " 1 , ,Q P i 1, 2 J 5 7 I , .Q Q- f ,g , ' '9 -9 . 4 2, f -A 'E - Y. 1 1 1 f , 1 3 E L , . IL Q ' , f ,i l I Y .: i X 'l if ,Q i 1 V - f f 1 7 ,Q Q A i f 4' 7 ,T 'J li Z g QL! f 5 1, ,F Yi' Lf i -1 f ' ': f - 1 .. , 7' v . V 'M "' 1, .. f , :':. -- 1 4. A 'Q 1 ,, - f if f Q' J A1 2 Q' 1 '3 11 ' ' f "' L i " , i- 1. 5' r 5' 1 ,I 4 M, -.- .. 2 5 L, f - L ' 5 - ' I -1 1 4 ' I f 4 4 f 5 , ' X -- Q1 it , ' I 'l' -I - i f ' -' V 'Z L -2 . - ' ij A .1 f 3A Z X f -I '- 'I I ,, C i ., f' '- - gi , L- , ,Y f ', 1 ' QM "1 :gf Q -. ii' 5 J Q, Av .. Z 1 ', 5 T' 'A , i' "' , f , . . f ,: - , . , 1 ' ' " 'A L I V -V I i 1 , 1 ' I , 5 J -1 : 41 g 1 ' 1 . g " L L 2 ,Q 'q .f - -Q ,' I K -I ,Z ,T - 'A ', , 'r T 7 A -I ' . 1 '1 , - V' 1 - , 4 - 1 -4 K: I Z f' -Y , 4 " I , , f .. I 1 , 1 , - 1 1 - i '1 - j '14 Z f Ai sl I1 " 'f , .Z 7 1 .f - i 1 Z 1 1 4 1 J i 2 f f - - , - - -1 I - YCDU CAN SET 'VI-ll-E WORLD CN FIIQE REPARATIGN LCV! CCNIZIDENCE '-,4' Y A155 ,4 W 4:5 Y,.,1 Y 2-5- + + owe, 4020 T0 fff TEQ foffffl , -J - J' ' 4 ug,- x X L. i, ,., A ,ga , , vb-,' f E - ml 2-!'f"f'7. L, ' ' if-'9f'?r'5.3 'fl 2.2.7 '12 4413. . , . . ': 1, A, - 3' A " 2 '. , f 1' ., JZ, "Q lu, 1.1. .-53509, ' ff? -sf 1 ff, :LI-' , fy Gr.- . -: , s , if .1 :L H v y In ,QIII4 f ,."v 1' - 57 ff'-J. in : . wg- .'-" 'fvlfu , S', .'J,' . '55 -' , 'Q ,f .f-f ' WA-V .,4, ' ' '-f., 'J -. ,-.H . ' 11.-if, fx, ' 3 f ' 3 ng '- al rv 'f '. 7 , 1 iff- Q , X T. , 1 . . , ,ap Hb"-a..,, 4 1 4 l I 1 l 4 w A 4 'K I 1 A 1 1 1 x21 .qv 2,7 QF' - - H'Ill'1'1'R11XN .1 .'.'f,1'."f'1' : X'1'1 ll:1T1'1' IIU11' L11111'1 N11 x R11u.1:1 I1 x 1x1 5 , V . gf ' .. . X l It I111' Rum :ff 1'.'kXf," : C11-'mxwxg l'1'M1', l.1'111x.1x l.1,X, K .11'111 N11 ll11111 l4.11'11:.1g1 , -I.w1 LVl1I'I'.lI1, Nl.1:'x Hr4f1.1Nl1M. f,f",'1' 1 1,1 ' P11111 1111 Riu11.1t'..x,5.11'x 51111111-1w.k I N11 Huw, X1111 I1 1 1 W K , I N , 'N I K. X gal x 7 V1 f -f - - - - - ' ' - BH'Ik'I'UXl RfmgC11rIwrim ffwrlvx, l,LlCiL1 LII lllihhx Palmer, Uni:-rcs lfruclich, Lynn Xl v A 'lim' Row: Nancy Sgxumr, lucy Rucrcr, Nlnry Vwynruc Nlullgn, Almly IALINF, Susan Nlrvss, :Xlvignil Richamls, Mme Stwckc. , Y , H4I'lk'I'flX1 Rong Xlgry ,-Xliqg Yitt, xlllfill Cilxzlldwrmi, Nlgary llllykikjll llurrrm. Tm Run: Susan Strdwlfr, Hairy Hzmnigzm, Ixllun Ilzmnigqln, Ruth fiissy, Alluix' lirzzdshlxx. XICLQIQHLIIH, Xlury Currllyra :xrx LUX. la1r1c'l'lmrcl1cr '?" 'S--- ' Qq1 1 A o .gf - 5. YU Q 3 H' Nz 1,30 I -A ly F fx 16, 1 ! t . PIRINIKEH' IQIHIZIPXS V - . . ,I , , ,. , lx llmmg.m Q Vw QV 4 l'h-fulmm, lD.C,1xwx,l'. Hr lg ml XIII mr lx mx N I lm L X IH I1 1 C, H1lI'kL'Y'. lx. lxut'ckfwH, lim N. !'mxyw. Xl. .I. l',l1A'XT.5.X L"L'I', I. RL-urgr. NI Lfr1r'UW l"Uli'l'Y Hill HF- IPENUTIUX l'l!l-XI R+vxx:l,zly I4-1,Xl.u'y Xmu Xlglviffrw,-If1.nvw4 I'1IYjNS'h, Xrqm vr', l511flwv.1r N1r:1rlw,.Iw.11xNm-rfd. 5IlIrNJIJRIrXKZXI1iTf Ran. x1u'1,C.n:'f:,f1zwy, M11 in 1 llurmiu. .Imam Xl.lCxxL'T1, Suu Strykqr, Nlury figrrrmxq Nlfflr'-mn. 'liimzz Rrvv.: -Inv Rnlpp, l'..trfSga U'Hr'dr IM r1r1g15rpirh, l'l1yi9:N Ilrudi, lhiphim NlcLbQ-Ngu1,lr1m Yum: .arm lwlwwlim-x:N.x.1:vNvrf:,!'.llrlxI1W.1' I' Wy Rffxxirwg, Qfrrff fifugxirwg. Huw A R11 '.'. : limkdvy NV w,1" ,-hm:'I'..5h.r..Igm1 UIQ'-3Hu. Xl mmf- 'lf11mr1'lJ,a'1w. - - X - - 1 - ' - ixlrlxl lim: Im' .' XI. lxf'g.r', X, H 1,-:tri-,-, Xl. X "'1W'lf1 tn. Nluwif ri, lizL.11:1y..u,x,,X.XYQL-fm,IMIM. Fe,-wxf Rwv. rypl1ym.,l.fizuirrm-5, NIA S, XIWNC, Hick, Xl, XlQ1L'l1L'QQl'S, Nrrykmg R. I i1ll1NN,Q.. Ry xp. l,w1 lifmpI'.1v'I5:-if K llurrfg, QV. STL-plh-xxx, l'. l7ly'rm, Y. l.:1rwn, I I. Cl,f:Euy YYM.-r', XI. I I. Harninigy, l,. l511ll4, P. Nlwrzm, Nm-rff XIIXNIYMII,QL1TI':I'1,K.fyrmqwlirkj. lm 1 R1111 X11 ff ll If 'X11-111.1 In-1'cIxI11r1 1111 S S T I 1 11111 XIII I5111'1I111I11-11-1' K1I1x 11x11 Ibm' IHXIIII IWIIILLI 1 I If1I1rI1 1 N I II1 Ilg r 1 Nu 1x11 I11 IX SIIIIIX 111 I,lfIIL1lk 1II111x I11 11' XI'1II1ljIILIII, -I 1111 1 'N 1 1 11 111 ITN 'XVIII I I11111 I'1t11111 NI11111, I'11r1'1111.1 11-I1I11II X II 1 NN I L 1111 N I11111 R111 I 111 1 I111 1 111 IQKIXX 3 NI.1111'1'1-11 IIQIII N1 1 I 111 xx 1111 XIII XI.11'11 XI1111II11 I11 ' 1111II I1111l11 1113, I-11f11!11-111 NIUI111111 1 1 Q IIII Iix. 1, Ii....1.11.. Ii.1 II11 : I.1.1-1 Iqkllf "'11 K'111'I1x, 1.1-11 NI1'L'f1'?.w 11,1 .. H -1 Y I X 1TI1 1 1 1 - -f 1 1 1 Iwwxl Rum: XI. II. Ilutrfxn Ii. HSA NI. II41rmE'um X, XIHIIL-11 I' D 5 1 -1 T 1 1 I I IVIIIXL-rxfyrx, X. IIIQIQL1, XI. I.. XIcIJfmrfL1gI1, S. Srrylwlur, I.. Kyily. Suuxl RHXXZS,I"ILlI1I1Cg1lH,S.SI'L'L'xI, N. Slllltf, U Hurst, NI. NlcN'uIry , 'X,Q-f'Y1SIllIlI'III.I',.II1lT1NIU11l1, Kl.xl.C'.1IIiwrr VIIHIRIJliHUIxI.cIlIllItIf1III, -X. IR-pw, NI, Igmzy, XI. -X. Yirr. XI. X. l'I11cif,, I'. Ifzmlwick, XI. I'IU'Il1r, I5.'l'lmrfl1L1 . . . . ... ., . V . , ,. ,.. Q , halls. Iwn RTH Iimxzi IfuIQr,S.Y!fu1n1, NI. IA I'1cu1lf,,fX, Ix1cI1z1r-11.5. -X. IIuT'ryr:111n, lux.-111, Nl.l'rn1r I -I. Iiyrrm. I'1r'1H Rrmg IJ. VI. IxmvIImqL'r. I.. Nl. Lux, I IJIIYII, N. Ixurcklnm. L. 5ITi1I'II, -I. IlmtcI1cr,I,UXL:II IF. II?rv1rwmi, Il. IIQIIWWQII. 1 F. f 41 1f 1 - 1 1 1 f 1 1 Ixxyx C1Rc1.rf: R. II:-II1fr.1zz, Ii. Cixmrw, ID. Iarmxt, Xl. I. Iinrxf, 'lh5l :Y I'IctcI1'r ff. IIA I - Xl Q' XYIIQ 5 Pm 'r' IJ ffm I.. L, FMT, . . L, . 1Ls, .cIN,, lnmim-V. U1 'II R Lulu II: I. Ruutnr, Ix. IIHYUQ, N. NIUL-r, Ix. Ring, I'. Ryan, XI. I.. 5QI1muIfIu, Ix. XL'l1ITIL'I' . . , , , N I'mm-'Q I -X XIII Xl Kr'N""'I . .., . .. . ,. . f....-... .3 ' I I I P I A .W '44 x gsm., .- v -1 gf., ,Lwgoa .. N E., l. . f-"wg ,i' ' -Fww, --a M 1 virfl :i- Jw 1. N ,',. v f rf Fi v '1f'J'm 4-4 170 'ffifl n. if. 7 -f,.:k'. M.--f,.,...f 4- .---.M -7. M- 2:1251 - 'YA J' .Uv f. '-,, 4 ,, , .IA r gg. 4,.L','.--f' - .T.,. A HE I ' ,Mtv E rv --v .Q v ,'i ' 5.4: W 4 in .af- fb y'e..g1'j9ei". 553 V .. 'A lf QA ' 3. .x J,- -.. i...f 1 5 . "' '-5-1'f' . --el?-M.. , ' " H, --fs. 'fflvp-710' . 3-4. A: 'fc . R., -gg 'Q ,. . AX' -PA' U 'QW 1 -5- :Ji -- U L2 .. ef-A N A J- 1 1 , . I Q 9? fflfl Q... J ,X 1 5 . Q .li af.: , ,, .gnu DDM SPORT .S AND ACTIVITI ES -. Nur Q K N f'iwgTi HA , X N 9 'YQ Vg L 1l .gg X '5 451' A 'ff Y 'ff' L" , .- ' ,Y 1 'I-54 l :haf - vig, as :S-.fivf a " Q Q v ,I ' 555, .mfg "' 1" 1: ple ex A . DVI- fly! ay . 17's-B.,-Ffflffs Y . ,gf 3 'v 0 ,,- ' 2,1 I 4 rg" f Ln-- 1 -ef A fl! is-' in ,... P! . s V fr A 2 , F if .4 v- .7 g 991 Q ,,,, K , 157: ' 'az """ vi' . ' I it - D' l' fi? , I , X ' . ' L. . ' ' '. 1 . 'O . .. ' 1 A ' ' f' " F ' I ' . , an ' A at ' Q 8 8 u I nn .A lk 'T , ff 'Q X -g 1:1 W W 031999559 Y J Mu Q If .f Wa. ,J 'sk Q 5 li ,' F1 . inf Hu 4 I l'?U. dlp U if V A !!lYl I' gffliyq 4 1 'yr "bf K .QQ A Aw f' - fr M. ng -kj A JM, . fm .L i 7 Q - ff n ' h b 1 ' L , Y Y L" gl L 8 0 ...J R .L at l Xb 1- I ' sf"f"S 3a ,Nw lf N:- wo, ' ' ' - S f . V. 1' N..h in in 5 , Qx 8-,J K1 i f 24 Q X - Q., X f 'f-' . o"l4' 1 Q2 1'! ,,- Q 1, 41' A '1'g','1'e Y is ' ,F H ,-'I' ax! E 1 .,.f.- JJ i ,Inv . , sp 1 ' " '-Y'-'swung' vf I, ,- -,- ,, ,. ..-0 . - i i ' x ,'f"o .":a', , g,'ff ' 4 Q , 1-arf, J, I 8- 4. ,J my umm' ' 2' 1 , f R 1 B .J : , 4 .,,, 1,4 - ,,-mph , V 5 Q ,ff ' Q' if E I p :fm T Q Q 8 ' , if 1 u 9 4 4 X 1,9 Jn ' V 'Q f ' as , fl lv fe , fl i' ,l 1 4 I ,gp Q vc- : A ' Arg. an v L -f 9 5.5, - ,Q Y v. Q . y , - f - 5 df 79 - -H-fm? I sf as ' a 31 Q A -K sri' 9 J. 1 -1 Q ,A 'I , ,ff .. P gk NP- , ,, J? P B 33 hifi? f L-,gl-f . -s 1, z nv' 'O 9 O - Y' U 4 f 1' L IS". 'Q g " 1 ,ty W al 5, '? 915: 3 ."'Y:f2f5 ,f, '38-QE 3? -3 4-?"v' V 73" -1- QI I V 1 Q at avhm, L -f N 5 2 'T' f' Pgggf Xi' Q Y,'4 v 35 V D 'L' I ' - ' ,fa-' ur , s Q' ng 515' 46" ' W L? ' 1 .A nn: mfr 4' 'fi' V. Q , ' v. V I, 'I M1 nu, 1 -I ' ry .A Q K ., 19-. . v 1. ,H nit Oo, -71.-H-:TPM ,i ,,,,..-A n s .1 L ' A v 3 .W 2yf'r:43.2v 'M A . ag - -.Ml f -Lip... rf' ,f N:-" H 9 + QLTff'?MQf f W 'I gh' Q ,af . QV 43 5 v -H 1 s , 4 . . ' 'B 1' 'N' in-.1 '13 "v 'J Lnf Q X, 1 ' g1X.Y If ff 1 4 Qfiq fg I , 1 , ., 1 P.: I vs 1.4 -P' we Exif U Nil' 3 .- 'A , . "in-'nap we 51. , s JZ! x SEX-1, .. X firi'U'X1 GY -'ml ' qgmn E -Z' 'Y "4-I ' ap!! " '.. . ,, Z "9 Xi 7 ' ,,., , , K1 2. F," its sf W ' Q .b . . 1 Q 1 ' RH A Q 12:21, r' x t Aj f A 5' .U A X V ' . fx J ' . ' I " ' ff .J X 1g if , Q X, . .v -bf A g i K 1 " '. Q .13 S 4- - A.. 5 QQJAX lx v G 2419 9 , If fi' 1535 3- E, 's I 9 lijfmf f un ,F "V, ., L L' ' s . fs Y' 'A Q A Q 4 'P U , . 's -,Jlr'? S 's - fiify Sf, 'ht 'if Q C3 5vf' ' 'G 72: li? X g ix.. a l "" A A O 'Ii -I' D , ,K m Avi 1, Q -A S - is-X Nw Z 4xk'E.Ltrx '39 x .-4? - 'vm lv fill I I 5 3 if Y .3 ?.,g igxf 1:31 5 HQ- Q. N . Q4 A , 'gk V, Y. . w7mpn'S5'dL 1 !.ALNA'!'in .f -Jvtgf N ,ff s 1.61. , fa Af i Afixif pb, .., -2, --4,2 if Q f -e v ' 4 Af X ' I a L A nz' K X H QPT: ! K D 1 ax . e ' ' X '- 'Y P G C A 1 Q ff J' Hg M ff' x .5 u L x 'i f ww wr ,. An 1Mxnff xx f 'WV.N AY i. . , . ' ' Q 'I " . I . , , x f C! .' d-5F . f:- ' -vine 2 x Xrmmml I11 Y'IINLiijL' fhzirlw . l'r1x ug :lt rin- 1 I wr ISM-WL. PIHIHIWVIHL' woo S". 4 9,4 ,.,-v..j ,J gh.. '-'1 9. in 2. G6 N 'Alu rhc l"IUVVk'T'ci2lI'liL'I1UfAl.ifl'lL' Hairy" un the lfcust ufilur l.:uiy's PI'CSCI1f1lIiIJI1 in thc rcmplc. Lillfr .Uarlv Xlnrgic Ryan affix-C. Hutton, 'lf Rcutcr, DI. A-X. Null, F. Nlcfzirthy. K. Hzmningun, I. I.a1my, B. Bussmzmn I if . , B 1.9 Y I .jx z' ff 'T L. 1- 3 F" if .. O X Q ' I 'Tvs-klfff ' X, ' M' ' ' 5fWvfL'i! A Y ,- x 1. 4 ,Q , x ,M w , ' l K! - is H V. ' 7 J'wFm xx! . a QQ! A5 ...' ,W 2 Ill, , All K F4 9 Q- 1 u -'s 11 W 1 a Aww Q M A ,I W.. Nfa. ,W ,M- 1 x Q32 5, hs. C' 4456- I lull 5. M f M' aw 1 f 1, gg- -v x . 4 X 'Q '13, 5 "' . As Q, 4 ki vu '5 A.j'nC1" "L f 5 1 4 , . , , 'lo 4 f' K- 'M . X I X 'ima .- , ,V ,Q " ,x a A, 5 , L, , Q S.-nj in N i' . V 'Q -Xxx -1 k f L , V E4 , K A' K V 51 1 F as X it .3 in X F, 4 I 'I Q A D at ww' V s af 1, r . if 1 v - - v - 1 l"RuY'l' Run tfxff In 773411: 5. l,L'fU'sc!1, Nl. I.. xlT1l!L'1x, K I IAILXS5 llgmnigzm, Sclwm-irhurst, C.. llimumi, Xl. Ryan, liurram SPLHNIJ Rwm: l. IALIINX, K. KL-rckhwfty, K. lilcksrnw, S. 'l11liI1fm'I', Cl, xx-1lHiL'Y', Xl. lflnlwick, Ci. l"lcrcl1vr' li. Hussl111111n, IHIRIP Rvm: lx l'1'M-V, lx, Brm-xx-V, I. lla11'runlnzch, Lf .llPll1lY1SL'I1, S. .X Klum, K, Ryan If. Ihrrfm, Ii. IA. limikv. 1IHll,llRlCN UI-' NIXRY li, Rzzrm. L. Nra-pin-rms, ll. bum-x, l XIu1LiFI.XI.5,Xl1NN,XI,H.B11TT'1k., A 'swf RPI S CIIIRISTI YI' YILIA Ill CIIES """a-surf'--' , .AW Q 10 I - -r u v WI, 1 I Q , p 1 v fir' fi f " lrqj-,sl-N N ,-. ... 'sd' .,d WWE? 17 1, -'L fl- ' -L.- 4, rf:-72,23-f-.,.gn f 1 ' -'Q W b gb - . - "'i:f1',a'i.g:5,, .H ' -1- : "- . .- :,,, ,. ... aa.: . -- - iff- 41 2- 2 71-if 'ef 5 5. - -V -- -,X ' gt 'L.---.L - .-,1, - 'iisrfvvv - -v 9 I" if"'p" -'- 4- -,r-24 - , "L, . .- . ,-. Q. ,'L.:-573' ' ,, 7 v--- - . ,pi 'g'.v- ,x T7'w:..' 4 51' -'f".1I'n',., " i--."' ' fvr' fx- ,Q'- -, ' t , -- ,.., 1 'A 1' 'p, :' 1 - . . f ' '-A'1ss'iE - - , -f "J -4' .- v.V 'u"Y' -. IQW 'Q A -L 4 P Q . , r 4 I tl 1 "' ' -f Q. 'QE' - . . Q ,- I ' 3 X " l . ,fvf iii! 5 ' V, , 'u 1 I I. 1 , Kr. Q. . , M, nv, ' f .gn 1 us V " ,saws 1 - ' at 484, ' ' . Xa' ' ' ' QS an 2 , N I may - , . ,. ' , , m' U--:Ivy I I - ' V - , If n, 'P M - . - ff 441 'Rx .- - 1 , t wr, f I V KS x ! . . - .' 1 ix ' V 7 , "' YH . f " 5 ! N Q 5 .. K ix x I .tl 1- - M C-Q-Q,Y. - - A 'sr 6 ' J i 1 A f , X sg' f A 4 " is '-5 ,K . I tn ',-1 -4'- .: Q 1 d " 5 -- - .. - 'qu-M.. 60" 'L' . Q. nl ..,, 1 , , -lv tx 'X' uf: - lu' XP ...hm T.. .1 I 1 1.'.' ' in :' -. I A ,. -, - - fr- ' - bt. 'I Q, ' iw ' ggi-'v 'Bi' 'P l s 4, O .Q ' , 1 ' ' 'L .- ' - ,, . I , 13 ' up ' V ' ' ., - ' J :gpg ,. . . .fn K A : Q , 5- , ---I. ' ' . -1 Q.. -. .: "' x .'I , . V' s -ng 1 - ' Y' '. 'fl'-f " 'it' f.. :-J - 'f' we ns., of , 5 ' .sl if-?Q?'!"i'.1,.i. '-A -' 4 sg' v ,. -'l"' Q, a , hz 52.1 . :aw-, ff gg ' ,. 1 'Q' .- M .H . f . S - 4- X' , all - ,A i .i '.i' , ' H W, 4' 1' ' i C' A .,' ,' .'n' . " A ' j , ' q r Q ' "-A " 9" . :' 'X - ' Y, ' fffzg ' 5.4 ' 'Q' -Q. X I Q 7' ' 1" .5 ' 3. I - Ag' it . f' , 45 z 4 ,A vw k -no-., - - lim if Q .1 ,, H m. ., g A Q J.. iff. f .' uf! ' U. gi 1 -Q A. f I 1. . ' ',' - ' 5' . ' . . 'li ' ' ' . - :..mff1 .Qs-M -" - 1 +'Sw if -' . .Q .J H, - A I TL-J ,I - ' 'Q . ar . '. ,. ' ' f .4 'A - --1 "" -,:- -1- :--"' .1 fs -' ff' - ..., NPI, I 1 gf 'Y fr' ' -5 .3 J- --f A 3 5' X 1491! ' I "S 'W' '- 4.. Q A Q xl. ann ,U A w2f':v,,a'fim"r . 4, I ' Q - fi "1 ' .A DUN 4 .xs.,. , ,A . . ' . W ' 'V' 5 Wf'hZ.'1 f 1 A-'iv' V. -' I ,-k::..N , , ' ' .1 gf . , 7' i f f I Q?" A , , - , W'- 1 ' 3 H V Q' .1 4 V oy 51 f J A WT' , ' . N ' ' . E .x. Lf 4, ' - .4 xi- x iq' lf ,fi A Q E 2 W X' ' 4 3 . 51' ,Q 1 . " , ' I " U A -4 ,L , M ,0-6 ' ' f M A - by- K ' lg l , W ..,., ' M. pf' ""' 41" -3, un .43 I V Q . asv ' I , fi' M 1 f . -up f ' 319' -unv- ' ll 2 22X 12 X27 2 22 22 2 2 2 x 2222222222 22222222 2 2 1 X2 22 2 2 2 jr 2 22 X ll 2' 2 2 2 2 2 .72 2 2 171 NUI' 212 2 72 fl K!22f 2 2 2 22 lfffflf IX X 2 2 77I1lfllf 22 2222 x222 2 I 2 I 2 22 '2 I 217 2 22 22 I 22222272 2 I I7 22212 Uf2. 2'22 ' 2' X22-v2. 2' 222 '2'22'.2 4' 2' 1122 t'14f2'Av.f2V' ' ' ' A" 2f2-N' ' ' '. f2!2.' N22 ' 12 25: 2'g'2'2'.v f12'2.7'f fri" 22' 'l'f2'.' f2 222 22 ' 2222 2. f2'l' 222 flff 2',2222,' U12 '21x'2'x 222" 2'1'2 2' 2 22 2f2,x' f22'..',x' .f'22' J 2, If '22 .v22f22.'2' 2422 :Q'22'2V 2"2jf2'22 g 222'222f23 'l'f22' ,XI--ff2'.' 222222202 .222 22222222 flffuyr 222222 2' f' . 22". 'W .ff Q2 2' 62222 '2 228 1!!!f22."2f!!.X'A,' .'242 222 2 22 22 '22 2 fbft' ' '21 1122 222g'2' 22- ' gf2221v, 2!2x' 222222.2'v, My ' 'l'f22' 2 2.Vf2l 32' ' 2 2 2225 l'2f22 f32.2!22Lf222', 2f2'2' A Aff 222, 22222 !',,2 KW 2!4Q!f22, I2 ',!2 'V2! 12.722 f!c'A'f2'2'.' 2vf,l, l'f.'n KVM.:-.kfw hifi- ,xlxllvff . ,xlflvffxi-, X lnfff. lJ2'22222'.fi.'2' . . . . . .. V, ff MX., 4, ,H 41 n 41... , K , ,M f -.. un! ff 'wh 3 I 1 4 .1 .Mu- 'EMS-f Q 5' I 1- , Tnwers at iqhl Ihlrd Xgademu. '1 111 IMI1 LIL 1111 1 1 11 1 X 1x1 1x 1111. 111r1 11111rx 1 L IN lk L I 4 N Ix1111,xI11LI1111 5 111xx11 4 111x1 I1 11111 4 I'111x 4 11 S11111I1I 1I11xI111r1 Ir N 1'111p11rt I 1 L-XR 1 'X ARI XIII C.1II1 R11 1d CI1111111 I4 NI11 1111-.x111x1 L-111111 I I 11111r I 1due Rd Llumn NI11 111x11x X-1x11 i111dv11n 1 l llk II If Ix IW 111111 II111L Ix11nL LIIIIII 'Nx I111111II1Y1 N 11111111x I1 II 11111-x ll 111 N 1 1 t1rC1r1111x N Ax111x NI 1 I'J1MII1n1.111111X I1 Q IN 11111 N 11-1111 HINI- I11 I 1 N 11111 IIIIII X 1111ax 111- 1 I' I X N11.11 1I I Ik R111 I-I L I1 1x1111111x11r N P11 Ile 1 11 STUIJE TS I '1 111F I1 L 1 11x B111 4'I4I1rx111. I 1 IIA1111111 11 I1 'N RXIXI1 I I r I 1111 11 1111 r Ix1rI111111111I N111 I 1I11 I11r R11 111111111III111,1tx All -WI4 -'1rL1I1. l I 111111 -Xx 1 I LIJUHYFN s1d1 I me IXII"IxVNKIfILi NI11 Second ACdd8!TllC Ii111111x11111k 4xx 111111 I 1rx 1111. '1111 L B111x1 QAR1111. X 11.111 Il f Qkllll-R -Xxx1 IIDYIIIL r In X R1 RANLL PII1rsI1 I YIIXLFSIIX LIY1 1xx N A xx 11 111 IIL I1 I IIIIIFXNI 1 II-111111 K UK I I 4'f 1111.x 11111 N 11 HIL 111-11x r 1111rl LLXRIII 11 111111 1 Ix1xx1 11 T1 N 11111 xx N1 111 Or I 1 11 1 111111 Rl I I1 UII x1111111 11 4 NI11I11v1I1I 1TxlI1 1 I' I' 'IW I NN1xr 1111 I111111 R1LH11111 I 1111-x11 411119 I,kI'NI'IIIIE UL 1111111 N 1111 xx 8IIII1rx11111, IXI1 I 1 I N 1r1 1 1 IIINLFNIIX L111 Il ll ll I4 XI1r1I111I IIIXLTNIYX IIN I 111 Xaxn 2 u111x LL 1 N W 1 I4'I XI1r1 1111 IIINLTNIYX 111 RI 1 NIU Ix1111,x111r1 IX l'1rs1 uademu IIILI1. II11111111 INN I 1 1'r1 IIINL R 1 N FI KNI IRI 111 I' XX 4I x I VFX NI11111 I N L 11 III111 I II 1 1 N 111111 11J11L11 I II 'X1111.x -I1 1111x111 17 11 4 RMIL111111 Dr I 1 111111111I II111.I11 I 11 R14 IX 1r1r111 III 41 UU N I Ixhucx I111xx II '1rI1d1I1 Inu x 11 Ix 11111111111 -Xx111 4 I'Iu111I111.,I1 NN11111Ix Ix1rI11111111I NI 1 iQ 1r11111111 1111 11 11111 XI11 NIACHI-LA XI1111 I 11111 I1 1 1 F1 1 1 111141 II 4 O11rI11II 11 IUII 11 1111x111 I'IIlABI' 1rrx1111 I 31111 DL N XI11x-11 H1x x S X x NI1111 YN X11 XIII I' L L 111 4X x IINI' l N LTI 'I ' ,- ' " R1-1-,VI xx NI' ..,S'13 II11i.,I 11 I1 I'.1g1111 Ilr. III 'l11I1p II . -III4 .1111I1'II III11I. X1 1.1.x, .-I 1 R11 1 ll, 11, .' 11.1 XY-I1 - 11-11111,XI1., Ny I11111 , f1l11, III 4 I- 1I1I.. - C111-11,NI11, R11111x1.,I'1111.1' NI" 1,I'x'1III INI ID1.11-x1.1,XI11 1411.x .U I,11'.1r1I1 I,11r11 311'--1 xI .1111 I.g111' III'-5 II1' I111.1.I II1 1.l. 11. I111111x11 11-M1U,.,'XI11. I..11I111', NI11, l1I1-11.I.1I1'. NI11. 'VIII LIIJINIUII R1Ix. L'l.1,1f111.NI11. 51.1 f ., 1 11131 11 Nlc' ,IF RIN IJ11'111., . ' . 'I '- .I ,II 1 -FI' N111-TI11 111111511 IlII'1I..11'.111-111-Sr. ll. 1, UI11 x1. NT. I.111111,'1l1, I'1111'1'rx111 1171, NI1-. I1111111-::11,I.11. -III' lg' ,111 ' I" -.11 I1 .NIN S111 11, '-'1,II11xx1 .I' gi 1 1111x.xHk.,I11 'IFF NI, 1I. III INR' 51.111 SH II IU Iir '111 1111.I III1.I. I'KI1NUII-IIIINIIIN I111111111 C111, NI11, N- IL'.lIIx IF. I..1. IIV1- 111.I, NI11. 11,1 11111 X1 .1rx1111 Rd. l.1i11-,Nl-1. S. IR,SI 1-. NI1.1.1311,I'1.111111 111141.-1. I'.I1-1 Q '-I--I '11I11 Ilr. TI-If I,1111I1-II III11I- -III :1111I IIr.11'1S1s. I" NWII1 ,I' '25 CI. 1 11111, NI11. 51. I, 111x, NI1. NI: g111111r11., I1111111, . I-" . . j. j :1 51. I.11u1.. NIU. S11 xi ,S1 xfxx NI .,I'11 c11 I1RIk1f . 1' ,Xxx V R. R. S Q Rd. 4117 Ifzlsl 2 I 51. -I U . in IA 31- If 3,1 53 H ' ' ,. . A11 ,III. I.1 1 11, NI. I ' .I .1 I -I 'I - 'I'.11'1.11z,-I.11x1a1 RA. ,QI IN II,1 l?xI-211,511,113 -'II , fl. .III I.: '- 'I cs! TT II. 1 ' 'I:11'1' .I ' j' A . Q 1 "I -'JI ., NI11. l'1111'- f V CIIY, NI1. I1'I -j 1 -, NI . I111s1', . 11.11 I' 1 S W. .., II131.1Lx R1e1s.,C1:1.1px1H Ix111,11, S1'x.1x -,. . ,1- 1 If- 5: 'L ' 1 .'c. ch 1 51. I.11111S, NI 1. Sr. . I., NI11, St. I. IJ, NI1. 7 In I I. Y1., .Ni ' x, I 1. 1: In-' ,. . -I '.1 'SI' -5I'Iz'a- I , H ' ,. . Sr. I. 11s. xlll. Sr. . 15, NI . II ' A'-"1'.1111- S' 1xx,.I.1 'E " ",. .':1..1 I.1d 'IT,NI. Q A - ' ., '-.II j -'j ' J CI:-' lI,IN1l. H " ,. 11. I1 :,I.11.1' . lf 1 1 . .IIS I,I"IIICL' If1Iw:1r1I Rd. 4 ff 1. Jh- ,' S'1'1-31-Hlaxx, 5.11.11 I.11I'1cc111.11, .I11 .Xxx '1 'I , rj I j. I 1 l'ni,.L,r,.' 'ity' X104 TYISA- . .I1i11I vf II' I,L ' ' ' I ,NI Llc, ,. . I.11.1.1',. .'x11 - V- QV Q I- v 511' S, ' - ,11115AI1, ,lk Nc1s.1ek,.I AN . . it ,. . 11.1 -I' I'--H'I'- 51.I.11111a2 NI1, T. 44. .1411 .IIC1 '11 I,:1111 I ,Q ,NI1. QI11 11,NI1. NI. ' :.',.I .1x '1' V ' 111 '1' 111131. 51111 1 -11. W- 1- A '1 NIH 1,.I W N' 'I 5 ' I '11 . IU- I711II:1s,"-.115 -I If' mil" ,7 V' 5 S1.I.1111., NI11. QIM 1 Nl - NI. I .',. 1 '1'11g Illxx,-I-A 'If . 'S '1 ' K1 'L 11,15 '- g ing NNI1 ,111x, .NNN N121 1' 3 '. . - Q- TIN '11, 'j,11.,. T ..1,l1I It ,111 - 1' xc' JMU. 5I.I.1 11.', NI11. NICC3... Q, IJ1e1.1- fl If1 .',',.I. 111213 K , .- SIS' .'11IcII I4II1'1I. "4I11I1 '1 I,: 11 Y1:1.1111.1., I'.11 Q11 3 ,g Ll 'HI' NI' S1.l.11111sl2,f1l1. Cl.,11111,N111. - .1 " 11 FV- i-SHP H Ch xmnx -un. I11111r11 13, I . NI11.1x1.'1x,.I. ' I11.1c'111111 II11x1,R1111,11 F I F SCIM '1 A1111 I'.1rI11 44 1111 1I1' I..111- -:III Hx' ' LII1111111 XI11 KI1111111 NI11. I' S 1 " " I' ' U Uk 'v ' ' ' N1.I,11111x, NI11. 1. ,I ,x11 ,I1.xx1.x, . RK ', ' "1 .M 1, . IIIH NI1'Ix111I1-1 III1'1I. -II'1"NN's1111 r 'IL1111I 544 '111 CI1- Ilr. 1,-I Uri-Illillyi D In KI11111, III. 57. I.1111x 5. NI11. I' I 11111 QIIYX, NI11. ill ' I-X MU- I X1 .IlII,AI44 Ix111x,NI-1111 Xxx LI-111,111x,I'111xI.11 U-Q-,,XNH, Nl .., 40. 1 . IIIII :I-I NN.1'1I1-r II11 P4 I1111.111 I'.1rL 111,,l1M1x XLR.- I',.1xf51.I.1111x,IIf. L'I.11 11111, NI11, fI.11 11111, XI11, H,11mV,L l11- 1l'II1111x,I'.11x1 Ix11111-,I511111111 L'11111x1,I'11111111 11,,.,,.w1',,,,,,,1,N, 1111-I3111lI 'rr IIr. U Ix' f.I .'I'l 5- I'I"l1 TI Sv 1-.13 .l1I'I11'rx1111 SI1 - -11111, I.11. fI.11 11111, NI11. Il 111, NI11. g1,I',,u1,w 111,- O'R111.1','I.111' IxxI1'1',.111 11.1 C1 1.1,I' ' 11x I111. .13 1111.11 FT- N' -. ' ' III II.1111I111 - I3 I111-1-r I..11I111' I4- X. l-1111111 57. I.11111 ,NI11. V. I.11111x. NI11. fI.11 11-11, NI11. CI.11r1111. NIU- . 11' :I In -1 PIT I M adn-mu ImI111uLd I1 d mx Hu I I I' N 'L 'X Ii: 11',I I IP: I-I'.1I IL-,LFLI I-xg,,',,I, I', ti ' - lk 1' I -1I+I1.,I-I I xv.- ,125 xy-'II 1 NEI. LINI IF",I'f" l"'.,NII NQIJ 11.1 XI I, III ,XII 1"'1I- II I f .I I I II- ,Ii - XI 111,.,II XI 1 N- I I. 'II QQ I. III -I ' 'III I' Ii 1. Q4 I,,Ig I- IX II I I' I ,- .N1 1,..X1 4IILI'I I-F II .I X XIX III I I X , :'-: , A . I 'I 'Iir P -1ar. ru ' I 'I I' 'T 'II I ' X' I 'I X- 1. x1I ,, I I1 -I1 II .III .III NI I II I I I.I-II I .1IQII14 I . X" . II XI -, I I III III II T I I I - I - I I I I I I'I I 'I' IILI I-II I II I - ' I I .- I' .II QI.'II1I . .III II III II I I I VI I.II II III AI AI,,1,, I I I .II - N I I ,I' I I I I I ' I' ' II ' I I I ' I.: 'I-.II -4 ,IIII-.-. II II I 11 I I ' I . III 'IX .I I' , I X 'IV 4Ij'II 1 II -II I I X I II XI V I, . YI .ICI I- I-1 ' I I I If II1 14 X' I III I AI :II 1 , II I . I IfI1111'II1 I,I'Illl1ll'f 1 II 1 I I ' I III1111'lI1 I'1'I-11.11.11Iny 'I III I II X, I 'II 1 'I I III' I ', XI I 'QIXX -.I1'I:'I' ' NI1 I I III I Im, 1, - X' I-I' IIIII II ,I II1 I II' ' " II I, 1, - I I XI I I -,Xl III I Ix ' ,IX If I I , I X' I 41 XI' 'I I L' H . .. -IL XI I' I I . I ' ,III I - III X' I . IIII M11 ,I , II I' I II I 1, I I III I I I II . II' ,II1 I IC ,,,,II, f I 'II I, I XI ' , I - 4 - I .I X .I I . NI ,I 1 IXIX1 I, I 1 I, II1 XII I1 II 1 I 111 I X I I I I - I XI I I II +1 , . ' I, I - NI I , I-.1 I , ,III I II I 'II 2 I1 I I 'II I- - I IN1 I 'IX I I I'I I I XII . I I I I I I11 III II ' I- I' II Xl I ., .XIX II 1, -11 ,I11 II IIIII " I 11, x1, X1- 1: . X11 ' X' I I .XI 14,77 . II XI ILIINI I'l'I-p,lIALlInI'F II' ' ,N I II ,::I,u ., ,I..I1 .III II U II I ' I ' II I X' I 'I ,XII ' - -x I1 I I I1 . . I . 'I I I I 14, If ,- I I , , I XIII , -IIXII 1 , X If III ,1II,,,I I II 1 I II I5 I ' I ' I II "I 'N Xml 1'-. XI II 1 I .XI , I I' ' ' I I-XI I I II1'.Ix'- 111 x1I I I ,I II -I I QI -I-III .I1II1: ,LII I 'III' 11II-I1'- XI1 - Q1 -I I ' +I II - 1.II N1 'II I TI I I ' .I, .XI I I CPI II II III ..x-- III N' I , XI 5k't'HIllI I'l'x'11.lI'.lI4rI'y - --II 1, I . XI I11 I1 I1 In I, III, I. ,f I,I'- XII - A I I, I' I 'Ii II I LII II III I II.I1II'LII,I'Ill1'lI'X I-1 ,NI I I 'XI II -- ' III , N-I I I I1 -- :I I I I III:1'II I: ,II .I1II cu, I LN- II' N' I . ,I-I I' ,I 31,1 N' I .2 I-II II' .I NI III -,I I -. -, - II - I ,II-.-.II ,XII 1 ,lI1,'Il I 'VN' I 1' ,-.-.Il- f-I - I XX 'IvyXXIII QI 1 ..XII II I I I I ' gXI XII :II-II ,XI ll HU I1 I lumix lI11rLll'r'i mry 'I I- 'YI I cd , r 'M . 3 R . X, I L s.. II II II II f -, '. I I I 1 II I - If I . .'. I ,Q I I N' I ,XI N' I I ,I I Ix ,IX II I .- NI zgg -X Ii IX , , X H III , 5 .i II. Q, -- H IQ, IQ. 5.1f.I Vg I I Q I , +I xx I NI I 1, , D H I -I -' I I , . I IJ X- I .XI I .XI I, If IX Il- 'Y I - .xml IX I ,I 1-. 'I ,X 1" I 1 ,NI QW, I4 II ull .XI I XI N E I! 41, , wk M '- LII -II I 'I' ' X" I . X . ly. I XI ' A NI I. , I I I ,N I 5 Il--Q lk, Y, A :I Q Q .I X. I". 'X'- 1 X N' K' A X. NI I f.,. .XI I"I'r',II"I N ,Z ,NUQ lm Nix., 'flflr ,,, ,V , ll x,l Xl Xml . NI .XII XX-. ,, IN nu 1 ZWN I' N ,NN I l'1II'sIP'IlI1IlI'f V :II -JV: X' I5 II I I I.XI' I Qi NN W Iv , N' I NI XI II ls- .1 I-1-IV IIII- n1iI'ri mry I ' -XI I ' NI1 II IG II II Il ""' II' 'II,I XI, K ' .XI I .. il I II - K II - In XI .'I" I ' If - fI1'I I, XII X' I , ,XII KI. 'I N 1 II LIIXHQ I If L 0 L ixx plf, ug help ux l S0 ' ' 1 . 1 - A . flf hix ix! PI lp! lute. 1: 11 1 1111 mg kc it 1 N,111'1.411 I1 1 I 1 111 ' 1. ,f ' 1 ,. 1 11 . 1. 1 1111 , .b. . 1 ,. ., '-I 15 ff 'I I' 1, 1 E 1 WIQ1 J 5, I -' . 1 Y 1 11 ,,. Y 11 , . :I A g 1 ' I ' . :V I: '11 . II 1 , . X' I II N' I 7' ' I2 II 1 11 . I I Illx A X 1 .I X I '.X ,- , 1 X. 1 11 Y 1 ,11 I 1 ' XI M 111 1 If' 1 1, 1, 11 11 ,I 1' 1711 M 1 111 , 111 I, , Y ' '11 X' I '-I IX K 1 -. YI I' -' '-1" 1 A. 1 ,. 1- X X .' I ' II' .1. --1 11, .1111 , In 1 X11 1 1. . .II 1, - . , , 11, A 1 " I 'I I 1,11 . ' '- I 1 .1 . 1 :Q '11 11 -- . 11 1 N- 11' - - 1,--11 11'- I , 1 3 I 1' , 'I ' N M , '1 , - 1 11 X- 1 1 :1x1 11, , If 1 , , NI 1 1 +fx1 IW '.1,1 I ,1 ,1X11 YI - , 1 ' X, X11 1 .1111 -1 .1 1111 1,1 A 1 1 1 ff 1 1, .. I1'11 I1 A 1 -. I K 411 1 Y 11 1 I 111 1111 ., 1 1, N' I " -XI ' XA 1 11- 1,1 1, . IQ T If- 11 ',Il, V 1 1 ' 15.11 1 I " KI N' I Q . I,I N .1 N .11 If ' 1' " H UI IPSI If, ,,, ,1 A, '-f11I 'X' :x1, 11- YI ffxf I'.1",.II X- 1 11,1 1' ' g1 1 ,. 111IN,,1'114.1 I I5 1 , . 111 5111111 11,1 ,ll 1 H" II' '-KI' x',,y1. .. 11 ,Q 1 1 111 I 1 , 11 . 1 . 11 11 1 X 1 11 J1 11:11 x1, x1 11 11 A 1 ' XI I I ' I XI , - IQ I 1 1 II 1.1 ' IQI1 111 l'I.42 I' I II -, ' I' I 1: 1 15, f - , ' "' If- , I " IQ, , I - U IiI 11, 11411 11 . 1 , N111 '11 'XI X-1 ,1:1x1 XI"'.I 1 .1,,I -. ,1, I 1X,,,-.. ,1,, - - 11, Il, ff H1 I I 1 Iffxw Q111 I I-'.1 ' IQQX II' I NI I , ,NN 1 x1 Class of 1914 C Ullflllukd II I IssII IIXX T lf? , X I II I L II XX I X Iss I I 7 I I I XIII Xk 7 I I X Il IIVXX I xx X I I IL INIII x X I C lass of 193-5 L III x xx I II 7 I 1 I X I I II I x X I I I 'I X 7 X I I QIx II I I I I X I I X Ir I I 'I I XII IIxIII x 74 7 ' N CLII I 7 INLI' L LI's III rIXI'I'II'I'x XICX I LL 7 I I III' 7 ITINX C Iiss of 931 I N 7 I IIXXN 1771 II LI'sII II s ICI.4x C x 771 IIIL N C 7 X II' XXIIIII XX 7 I XRX I I ISLIII L X II I N X I 'IXX I II XXLsImIIIs r I 7 IWIIIIIIS L I 7 77 CIIss of I' I5 Ish I 7 IXXX XX L L TI I x IL III I S C II IsTLFII I s I XI 7 IIII I I L C I I I . I ' ' I,lIIIs,IIIiIZl'1IID'I RI-L 3, I1I ILI. IIKICI.. IINI. Y Ury. f.In.f.zm .X'i'1r:v:Ir. 711 I1 l7III:II'I'I1' Il, HII 'ff IIV5- VII-If IHHI' IIN III. 'I' I - -HI 'Lsrm1IIsrL-rI'I. FIM.. 7 Ir.II fl I ,IL- Il J. f7fJ:': III "In sf. IIIIIIL H. XIII, CII xrIIII 5, XIII, Sr. I,III1Is II, XIII. -I.X'l'4 XII'I'IIIrsIIII V SI- III,III XXII., N 'I,XI.1-,I'1XIX RIIfIII,II,XI'II:x I'IIfIIIIII'I4 'I'II,IIsIx,I-IIIIIAII Ur-. l.:'..1IIx H..IVx'.' -x II . l.' 511.1 -X'f-df' HI Ilr. Il:IkIIII' HII :II II X II. XIIIIIII FI CIILHIIIIIII I,.III Il-I1 In 'III -ISIII XX - ,r I' 454 IIIII IIII IIIXII- C'I.IxrIIII F, XIII. AILYII I CIITX. XIII' Nr. I,I'IIIS N, XIII. SI. IJIIIIS 5. XIII. I 'III-II'I,IL.,I'I-I-.II Isp NL' . Xl ' IIIIIIX 'l's-II'I,x.RIsH IIIfII'1I.XTx,XIIIR'I I I. III, 7. H. IIII-I-1-gI,3,fI,-, ' 'XIIII XxL-. If N 11' H l',,-I,jI,,,,, Ilrl. f'.I:','.I1' l7II'.:I., sg XIIIII- L, XIII, II: "Iv CII'--X XI'III. 'PIII Hxnnx I'I. II35 RIIIuL IIII. . XX. N T Q'I,,x-II'I F, XIII, C'.III'II:I,IIII'II IR'-3 III"'I"'XI" uh 195' If j."II1'II. f'. .I:,':v. rr: I'IIIxIxI,l,IIII., 0 DIIII Im-IIIxxIIrIII ,A H H, Ilu. f7IIIf:' IXIIIII -I. BI X, Xl Ik XXZIIIILIII I III. ' ' " ' NIIMHNI: HH' ,AVA Q! VI IIIII-III'-Is,I.IIII-I I-If XX - I ILIIsI.III ..I'II If, I f.,I,I, ,l',,,I,I,fxf, , Ru il IQ XI 'IIILII IIMIHL SI XIII XXI" III- XIIWIXII 'II'-" ICI: IIITX I V .I " TA H ' II .l-Irrv.-I' Il.'Ir,".' sg IIIIIIN. NIH. NI gi .Inf III IIILI II, III x if Q. .I UIKI II, II IQ- IA, X1 'I X- IXIIIUXIIWIIII-'I CIIIIIIIII 5, XIII, Hx IIII xIII.II R, I'III.III - I' II mm' "' XY- I-"IIN X. XI"- Il .ll .I.'1II- lI'.I..I'I.. - IIIY XI.IIIIsIIII . .. I II: , , IQ,'.,',',j.f,,,' ,I,.ff,,,f,,, If:,lI."P:,: I: LI.. I .- IIIIIIII IIIIIII., IIIIII, gm? II 1'q'IIXIlII" PIII I'. XII'IIV"I' IIIII.IIx1, Iil .IIIL HIII V I , I, .I. .IIIIIs, , , II. IX. .IX WMI 22. XIU, U .I'A.H,A.k.,,,HJ Ar, fx ,Sl I-I B'vtl,hmu14 - X I I'I.III.s RII. I', ss CII LIIIII, XIIss, XXIUUIVIQXI, NI, , X IIIII-IV III IXHII N2 I.IIIIIs C'IIIIII1x, XIII. I -UI,'I'l4 "MX 'IH' ' "I XII- IxIII"I"I IIXI- IIIII -Is, XI XVIII. I,III INI VI fl H XII' I'II'IJlI1III II, XIII. IXIII4 7. IIIIII U III- , YIJII, lf.. sr' vL'III II L --, II. A yy, I ,I , Irjfgx -1 I- iukiltu XIII'-XRIJI, I,IIIs I IIII. III' I'- .I III: l' Q L- X11 Il1'.I,j'I,fQ-I,I I 1II..I'I,,,. ss I, III 5, xI.I. IW' 'II 'I ' " I' . f -IlC'LIIIr1II Xx -. . . I L'I,,I, ,II IREM.. I-VII' 'III 'IIXIIIV H-I 21' . Ilr.. llfI::I11'If.'l, lffbm. XI.IIgs. I-'IIIIII-. CI. XL- I.II'L-ILC IIII. NKJV '-'IIYIII NUI -I IIr 1 - . I .- F 'rx 'Is . I" . gI'15IsKli,3I5Hr.NSIIAIIIIIIfr, Ijlvrvxv NI. Rx XE Sr. IIIIIII. Ik, XIII, CI.IxIIIII 5, XII. -XIIIIII, III. III'-H C-I'I'f-V I-I MU'-' IQIIII., XIII ,,-,II CI ILII-xx, IIIXI. IIIII -XsI IIIIIII -Xxx: UV Rl .HI V -7,!,.I Ilrix. IfIfI!jqI'C,"II1:'x' III IIII-3xIII.II.II, XIXIII XXII ILIII. III. 54I,I' 'A 'l'.HIUI. 'IIISII LIIIIIIII RII, Ilan. II'II,zjgI f.'III1I K' IX Ill: xlm sf, IIIIII, If XI I, P453 SIIIII III' Ilr, III III 'U If- IXIIX Q I C'I.Ix'IIIx 5, XIII. II'-I-,II I-f""5II' I I'I"'I"" IIIWWI X- I ,xy Xxx I',I.ImIII,1II W IXIIIENI III I'I. IIQ, llfurx' .X'I'f.'..'.II: ll Ilrx 'l'LI,mII,I rI'lI'IIVx'II III III II, -II xI, Y- I-IIIIIN Il. XII' 4 Is. II:IIII'III'IL :TIF XX7 I , I'qII'IIL I-III II .1'1'I"'.-'II .X'I'rIIJI." i I -IMILIXIIII II1II'I'.II'ILs, XIII- L'I II.IuII IILIJIII., III. --:M WHL k III' 'CIIIIIII ,A x I- L'IIIxrIIII FXIXI I, III' IX' ""'f II"""' -I' XII' XI .IIN , IIIII mx ., XI IX I'.I,Ifx ml 'IUMHII' XIU4 Ill-,l. '7II2II.I C.. Cp ,I '.'Iix 1l.HIl.mVMA.1.IH IJMIM. - III ' IC" II J I xIIgI:,XII.I-Ix . V I -I-'-Xxv L'I.. Ih.. f4',EU,..H lI:.,,,7., H IRI! X, I'.'IX IXZI'-Q XI III Z-. XIII. IWW-I AIIFUHQ IINIJ 4.234 IIIIIIIIIL If'-g ""f-'ff IXIIII I-II .II I IjlII1x 'lg X A f"II- Ivw-IIIIFI X '- I, 1 X IIxI.IIx, XI xIII,I IIIII. I. " C-I..IIIIxIII, -I-'U I- . I.I I I I 'I N.I'IT.I I"I, 'XIxx XIII III H 'III' C1211 IS. IIIIIIII,IIIIIs IAHXX IM, IIIUIIII3-I -I--I--I I If .II,:5,,,x,.,I,,III U !,',' , UWM' XIIIII:III,IIIIIIxz XIIx:II'CZII,XI XII' QI--.I-II.I.1 xI... -." f': i Il .I I.. r,I..-I.. ' .II-I I.rxI.I'III X L. . 1 Ig,.I3IA,r.Ij'I IIIIIIJIIIIIIII III xgII.IqsIIx. Im. IIIIMIINWI LMI' XIII' XI-I'I'If"' XI-If-'I jhg III If HI' HI' I' III.. II.l..,.I,,pI, I.II xI.II.I.LL-. WN N N.. I if 'l4..I.iIi.INIIf. I 'x' IIIII II..IxI IIAHIIMIIIIXIIIIIAI Ilv fy... , .'.' "5-- IMIAIIIIIJQIIIXIII " '- " .,I1III '. - ,. III . lf H.. f.'II'.' 'I 'I IIIIIII-li.III.I. XI ., -.-..III . xI...... IIs., "I 'I"I"'-II' I I'IJ...,,.w I"'X1,,v If I IIIILI, ff, 1,51 xl, A,IM'MyIj HY v Ink LILIHLI' Ifl,jIy, ,'. 1-I II-II III- 'IL IIN, I'I- Q. XII ' 1.Ir:.' f..:I. lI.IIgC,.III"III:. NIIII, ,I,I- :I X-,NI,.IwXII..,, IX, II VIXYIII I INN s- I III-I ri xII. III ,II ff I, . -' II. ,ll,. Il' 1' ff"-'I r IIII I'.I1'Il.IIs 'QIIIIJIIIIII NIIIX XIIIV MII' Qld XIII II',AI2'xI N IIIII'sI-.XIII I--IIIL-'IC'-'I.,XII. X' I"IIXX"II'I'I- ' III XI: lIr..'. XI.II'.II.I'IIII,X'eyI.II". IINIIIII-.IsII II5'.'.II-,III II I-.'I-,XIaIII,III.I XXX 5-III'II X"x-I'II.I Il ,lx':I'...r .' fx II' .III rgI ll, f.,,rI Il' II I.1:'. I. fI'I""I 'I XIII-'.II.I .1 X-.1, II.IfIxIII: I'.:I'II'N SI" N II'I'III'IW""II II, I III, xi II IIIIIQIII., X1-.I III-L III III.-I, NI III:-I. I I I--XIII. I'IlII-III-I 'Im .I :IW Klasi M1938 iontmued :INF I fl IIII-I I r r'xXXfIfL K I If N 7 I' I X 7 XI x XI I II I I xI I I X I I KT X I-IH L I Iss III 1' 7 XX I 7 I' 7 N I' I' IXX I XIxa 7' I ILL X R 1 r r III III 'I 7' I Xx IR X Xp Mx I I 1' X X 1171 I 7' X Ix X X 71 III IX XI I xxx N x r mf N I Ilss of 19-10 Ix I' I Ix 7 X 'XXI L77 I L Xxxx W L fIIx1F1 XIAR1 I R tfIrmI lIIl I IIm XICU VI X 7' IX UW II f Ixrxn 74 X I X1 Uxr XIIX XIIL 7 I IN II' I III Xxx INIII. N x I II X aTTLXpx II LXQI IXILI X I 7 1 f X ILrxII I! Xx X I I 7 71 7 I I I III N N. I I X N 771 I 7 L I Lx I Nrn X NNI' I IL K lass of 1941 Huxr-url -I 'III IV! L r XXIII IJH r I Ix I N I 7 'x 7 r NX IL III Ix r wr II XXI I IIX 'XIX N X 7 X TIIIIII 7 771 X X I xx X-Iv 7 'Il III II 7' JII1lI'I lx 7 IIIII in I I I XIII: II 'x 1 . . I ' IiIEaxIx,,'.'. Y- - I '. Xl KIIIE ffsumzfr' Q 1 ' . .Ix V .I -I f. III II' sw xim PIII- XIQ' cm. XII IQII 4 I INN Ilrg f7II :I .'IlIarkIInI N.. IAM, ll' 31,7 5 I.. II -II Q ,I gm XM, I'f11IJXIN,IXI-XRX In I7 IILI. Pi 52 I,IIIItx N. XIII. I'xI I' II 2, XI I, IIIIX A I,I'.I III. Il 170227. ff. f.II1f:X B I HP 'K IIr.'.l:If1,I:I1'l', :fn l.I-. 1711 I-III CI: -" .III 'I,:rr.IQI: VX" I ', ' ,X IIIHXI II"- .I 'X ff' XX':xI f. x'I.-r I'I. CIIXT III. XIII. I! "I,'1I1r'x, 'WHJ' U. I f4.,!,:.A 'MMIII XA. lllruex H WHA I- 1IuII I,.rI'1I... 25:3 .503-Ml.. ' XIAQ 'gf pu XIql4r,1,L.p, 'Xxx L'I.Ix'II7I XIII. I5IIrr XX'IIr:II. IIx.Ix XIQIIIIII-I, IJIIRII ef- .I axr. Il.. ldfmfrz' H. lf: H P I 1 H II .. fu., Ayr. f,.,I',"I..'-I'. 771 I'.'I!1IxxIIII.I, CIIIIIFAII I Li" I1-. X ' I.IIxw.x VI, If VI I' XX'MI,,?Kn 'I'L,rmL.:. ' Y K XI .U PI. ff. ff'I..,I.C ITIQ .lX.iI..:1.II, L'jM'Q,n gh Xl ,' 11' QIF' 1.05. IRII' III 51 IIrIgxIIlI.:f- XIII. 1 A IIIII. .I N r.. ,f:'frfI::.. .fI..1:f '. .IIII'N -. 'I. Irmxgrxg' Q-w, XIII. XIII Ix, x I I.III INK -95 IVIVII II". . A I SVI R IGI: I. CI11x:IIII 5. XIII. L I ' - M W,"3W' xIIV,,.I .I,.,.1,, kmqimvhi mu .H -IIII XI..iI,I1,.I.1 X1 1.1-, IX-, gII,gIxI ' a:.:'I. I'x KIKIE lI.1I7II'I 7, XIII. Il- , l',g.I'.I,.,I.g'gI, I I.aII.IIx,Ii:,II IV? RLIQI- Xu. . l ' II IIr.Ix'IIII RII. Xlr.. f'..I'1 .mf liII:I':f. XXHIYIURQI, III. ml IIIII"fIj' Iliff' I4 ka' XII .I:I'I.III, II.I. 'BI'1!I1'IIYIXX1IX F "rf 'IX XI" L'IM.,,m:4Qx1H. Ii. IIIx, XIIII. NI.I,IIIIxN. I. XII x:IIIx, Q-3'iII,HI I ' Il .. .X."I.1fI.g INIII I'r.III I'I. XII I I.I-QIIII-.x, IJIIIIIX 2231 LIIIIrIIrIIt. N.XX. III'-XXI Iv7XK"IIIX xy l,.III-I III, XII, III' , IJ, .I Y. XI.,'I.1:I.I XX .IxII'IIJ'II'I, I7. Lf If' I .f"f'f.H- U I"-W I.. BUAIIM' l54-I I'I'ImII I IIIXII, XII IIIIIx, I'I I,I,'I IXZVXXXIIII-I ll. XIII. XII II.I.IL-.1Ix, XI xr. .I Ixi, XII'I XrIIIIr, XIgIII, XII' , f,I,7I,I,1'I IfIf7,I,.I.,.' lX'I!X ff. l7fI,.I'.'. 77- I ll XIII I'IIII II l'I. IJ. II, RI II XI ui, -IIII III IIII IIII xI,I,s I, XIIIIIINII CIQIIIIIII 3, XIII, Ilr. IlIz.IfI.II1 III XIII.I.II.'I CI IIIIIII F, XIII. If .ffIII I fI7'I'-fI'I.I'- '-ISU IJ I II IIIII L'I.II'IIIII.I IIVIZIII IHII I.. XLILIX I'mM,.N,,. gm. XI,,4 XI IIN QlIi"' QIIIIIIII F, XIII, III.. I-IIIIIIli'fII.III1,f7I. ' Ilr. I IN" I- I- XIII IQIRIII' III: X. In I'IIII.x1, NI wx -fl? CIIIIIII CIxIII C". I'.IIII IIIIII, XLIII XII.IIII1I, IIIIIII':I.I IIIIIIIX 1.1, XIII. KI: IIIIII S, XIII. If I. f7"If',!fV ll' MINI 'I- , III' L IS . I S11 I XI IX, I1I I,IxIIII QI Ixx, IIIIIII' Ixr. IIB' .x. .cw Chl Zlmnnuiu Tum. I 5 I'k,IIuI'IIIIIIII IIII. IIIH. IJ :II ffm' 4... i773 IlI'.I. liffrlfnz ff. fm.. f7'I'. XAI1IU"II5-xI'- 'I-I'I 1-IVIIIC I-II -I I'V1IXL' IQxII.xIeIIII-1IIx, HIIQIIIII N V H N2 I,IIIIIx III, XIII. I.IIIII.xIIII', I'xzIIrIII'KX 11,5 1j,,,r:, lf,-Ik,I MM' "'I"7 I III I'I RR. I2 UV- 1-LII-XffII.1IIfI'-' RI-. IQN,IIlX1X IYIIIIII-',x, Ii NI-,XI III. K Lx W, X1 'IISR XIXIIIIVI' 'II 'XXVI Ilr.f.f7II!: CIIVIIII X'- - I 'If I.IIIIIgIx I ul "V U' XII IAUIIIX Il. XI I- 4134 CII, II.. Xl' I-Iam, XII I, ,1., IIIQI IX I- N.I. ',XI. '.'I,,I', I If IIII ukvxx, Xl Q III. I mm I' IIIRI-QIIIX, XI, 4X -I XXI1 'RA ILZLXHIQLII HV" -fn!" K" Q HIIMI RII QII, XIII-1 Ilu. .X'iIfIII'I' f13II'II,, -1, L--v I 'MI I, I RIIIIII 'I ISIIx . IN - - 'IWW' III 'HIL I-II , ' ' . .. IIIfIf XI1r I1II1.I'XXL'. , Y wk 5il'1lIIII'I1III,XllIII. Nr lfumx X UUA IJIIII,I',I,I,1iX. I "' XX I,xII, l'III.Ix .I I "WAIT Ixl II1II X, .I XI :I II.IIII.IIIII I'I. I II'I'1"I'IM 'I I' X gr-'I'mfx H WI' If-. .X'wIl1fI':"IIIII, NI.I.IIl1IN N, XIII. A IMI 'Lf AT br 'I' A ' ' III.IIIII-IIIIIIIVI , XIII. Nr. I,IIIIIx I , XIII. R 1, I XX , -,II,,IxIIIIIIIIx Q f II' IxI xIiI,Ix,X'IxI-:I .I'IxI III". .l.'rrIf KIUIIIIII IK II 'Y Xl -' .I"NI'-VIIIXII +515 ' IW A 'ml 4.3-'I XX rx ' VII' I'II LI: II.I.II2.IQII 'V I II III . 'fx X' "U" 7' W" xI. IIIIIII I, XIII. IX"7IXIIIIII1'-XI"- IINXVITI XIII f'Xl"' SI-IIIIII, IIIIIIIIIIV. . UA ll., I Hvm I,XXIX,I'II.INX " I' .. I ll' .fI'III:f.I...:' I: I IAII I. .. QHII "'II.'RfI"' IIIIII IIIIIIIIIL Af -- . . ,I XIIN 5, II. Nr- Ilumxv um U'IgRIfw"t,IITjIXIX k'x'II,xxx, 'XII.II NI'I'II:f.XIxI4'I XI III,xIII.I Im XX Xl N I HJ' ' ' 'I' ' X'.frx.I:IIw If X. Ur.. l',I1".:Ig !'. IlI1I.II.. 711 '. ' ." - V IIII, B,.,um.II IM. Xl U XI V C M. Y V IIIIII NI. -IIIIIII x III. IW-I ...II 33, XI.,, LW' "' 'XM' II "VII" II..:I.II., 'II-x.II .I . N: QI: ,Ix. A . lI,AIRI,.IH,.X-,IIxI I'MI"'l",L' U? NX,-,Vi QIQIQ' XI III-.nIIx,-II.IxxI, I, - , III . Ilmfg ..,. lf Ii,:I I "2 ,,.l,.,g, IU " ffl' 'N MII I'I...I,II-I III IIIIII II. 3 II . n If I1 717' 'I 'M Xlmh- Q I -- U IIN " I WW -4, ,R WM IH IIIVI XII' .gIIII' xy I.IIII'xI XIII. X1Ah1I.l,,1' XX-x. Uxlxlhf Q X' MII Al LIIJX IIIII 5, XIII, Q ,lx ww' N:III,c.IIx,-Im . Q IiII,IIxI,LI.II.I,I. JAIIIU Xl'7'.1v.:7'. IlI..Ij: IIIII' , H" II' 115-111, I,-x,,7,I,,,U I .I II.-. I :77,. Ml-H Rmuxl ur II1. IIIIIIQQ ll I::1I.I.. H1 limkwmi EQII .QEIIITVQII Xu. N, Iuugxf vu III ,flu IIIIILI IDI, IxI RxxIIII.I 21, XIII, XI-IVIIII1 MW WA I A I' I K1I.lXIIIIIS,XIU. 5I I,Il Ax, -X X L'III'III4xx, 'XIIII' I'k'4x-XTIIN-.I I N Ilrj. lf' .l',I.,:'I'I. IJ"IIX.IXIX1'IW"'XX 515 LII .I XII, vI'l1'.g.w:-f'I II. fi. li. V '. IIII, ygummif XML Xl Kffar-QI IIJIIIH N2 I,II1IIs Il, XIII. Ik- --7 'XVII I Y I XXI-Ixrqr fII"IIX'L'N IW, XIII. I IIVI -1- IXXI- Iwrr XII mm -, X 1rg:rIz.I N CI. rIIII:,X1II, QI RRXX, I'I,I,I,x II1r,I.IIIIIII, IJIIII ms III-1, If.I1lIII'.. l. 7.5 II III XXIII, I- 'I I X1-5.IQIIIEIII-fll':,IIIII QI Ixx, IiEIIIxI,I.IxI If-II 'wr I'IIII' IIIII, N. CIIIII-g I Nr. III I". LQIICX -II - RII. -I XXI' I xI in-A I..I II Sq.l.II1IIx' XIII, IxIgr, I- .Ix fIIIIIr.I III ,III gx, fII'IIr.:.III NT. I.IIII:x CIIIIIITX. XIII. 'JII' I ' AI' -771 'I Ilxs I I 1 N42 IIIU s 'P II I I I I I I x N KIILI s III IU-ll CIIIIIII VII , '. Iln I I Llglgg IfI II I I I In I ,I I X' ' 4f"I 1 44 I I'-I'--II 1 I"' 'I Ifg,,g,'I, .I X. I XII X. I .X .V XI XX ..,I I49 NI K .I 'Z I .. :Q 'II I -. LI . II U .Q II III' , II- ' 'f IJ . : . 'I ' X I I' . . .I . . I .I I. ' ,I .II -- .I II I I . . 1 -I I I I 'I X I ' ' . I I -. :I I. X-.I .Ia III, 'II - 'II X- . IIIII II .TI II - it 'I 'I " II 41 II H RQ I. XII , 'I It -I A I A I I.. 3:i,II,X . I7 ' I I I- I I I X, Q ' I III I- I 'I I I ,I I I ' 'If X I X.XI YI .N XVI I I .., I I -- ,II ,QI I, I I I III NII1 -I .XI I- I I I ,I ' I " -QSIIII.- I -I . II-. - 'VI' NI X' I I 'WI XI I -.NI I I' XI" -FI I III' ' I, I III,xI II' IQIIIILVI. -II, II- XI .1 .. 'I . II IIIII II I' II III, I'I,I.I III.x , II ,III I, II III ' 1 .ig II: III.IIII-.II-. II' IIf III.I III If.-.'I 'If I I - j:kXI IX' -I--II I' I XII'IXX,,I,I,A1 I x' II-II1IxII XIII .I - II'I I'-II' III,II.. I II - I--II-,II-XIIx1'I:I I -, XI .. .. X I XII II I I-, NIH I I JIT I, Mix xI,'- SIIIXXIWII-IV' I- III x- I,,I I.I jx . IH Il Inv , II III ,I -' I II I IIIIwI'I'.NIV-I I :III I,..II,. IX IHIVNII, illl III -. lk I Ig Il IX, U H XI I: If III hm II -WN f 'I' - III' I- I.IIIII:IX III Xl IIII, -III ,NI I : XI I II IXII IQII II II II I 'I ' II xxI,I.III.-I.- IIIIII II-III II I"I""'I"-III"' I I III IIIIIE II-:III IM, I' iw I'-I"1 II-I I.II,KI NI. I..IIIII -. X1 III. II, II IIIIIIIW IW II Q IIIIII NYIIII NIIIII I., II.. LI II., Xl XIIIIII-.,I'I,. I 11 0' IIIN I..II-. I-III-If III .If II X1 -.LI IN v I.III I I I. XIII III I'I III: II.I:IIX xx4.I KI -.'II4II.XI YIIIIIIIQXII III, IIII II' N I-I WI" II I' :I4IkI...IIIII..II -I- "IIN XIII' IIII I-.I .II XI'-II II-IIIIJIIII X I - X' '- I Y I III .I I III I If LII. I .-III'.x xv I' I" V' IIIIIIIINI III III' Xwwzg I' III' I II 'III I I II I III LI ':F,NI. IIIIXII 'II 1 III- I . II I X,I,.XxiIII II I XIX' I A, KX- I. LI I III j I J IIII II I4 .I II II I' X- XIII I. f.XI I4"- 'IIII - I II .XII .I' I X -'-I NI I I ' III- III IIIIIII .MII II .II XIIXII If'I I .wt I3 , Ii '1 II 'V - III' -II I If, II, I, I,'I f IIVIN. VIN, I NN XI I IIN IX , 'I If QIM XIII. -Ii II .VIII III ' ' I. I I.. IWIIIIX-II XI I .IQXI IX II XIII... N.,I . , I x III X- I .I g.xI IX' I ' .. I.I1Ix III I II. I'I I 'I I I x.I,IHI . I' II Xl III If I 1 I 'I I X' I . .NI ,lm I III ML IJ -- .- Ig, ' I A I, II X I, I . III ,I xv ,Q I I I . III - III I II,II , I. I. I I I XI M U IRI 'IIN' i K " 1 XI I , II - III X' I I II X X -I I I IL I I. ,I I XII I If X. I - . III X I N I YI , . II -, I. 'III I II , 1 I' .I lII.AII 3 III I. II II ' II I III II N- .. I 4. H -I. I . X- I .I XI I - iv ' r1nr1nuLd 194-1 NN P ,ix 1 I X 1211 111 1944 fl A 1 11 ,HI 1- ' ' llluxu 1047 '..'1 ' 1. Q L 1. If X F Ng HX-1. '31 1X , . . 1 , . l, 5-,.yI' .1 111---11 1, 1- igkff - III.-, gl ' X' I, .Q I-I .1 1 '1ff-I 11 - -1 Q- - I , X ' - . - 1 . , -X1 . ,L , , 1 11 If? V, ,, I ,, Y v 7 xx! I 1 ,. xx' 5 X X1 fx V - K ,V '11 A . . I N- 1 A Q1 1.. 'VI 5 11 . F .11 I I . I 11 -- , I1 1' 1.11 K V Q I-31 I Af kr 11, -- 1 1 1. ,M 1, -. 1 , 1, -1 1 1 - f it 1 " , ' II1 ,I-. I1 if X 1 11- .ix 1, A -1 1 1 M11, L ,. . , 4 11, I - 1 1.. 1 11, 1-A 111.1 -'11jl- 1 . . I I In If' xflx II I1 J1 1 11 -X I -111, 11. 12 1 .. . X-1 X1 -.-1-M .X 11 1, ,V I, - .1 1 ' -1 X,-1I . IM! 1 1, 1 , -1 j 1 fm, I , , Fil V I1 ..,1, ,. X ::,,1y.., ,1, 1111111 W- X-1 1 -1 1114 1 1.1 V1 'X , xxyy . 11. I1 W V ,R I 1, M V 1 -11 -1 1-1 'f 1, l I, K' I ffl -111 '11 111- -.11-,-91.1 1 ..-11 1 'X - I km 1, VI i - X .K .I1, . 14 WNYVNFLN -il 11 . , r N1 ' . SX I 1 I " I1 - 6.1 1 1 1 X ,1.,X . ,13 A IV I ' I ' ' I N1 4511 -1 11- Dz.4X,l l L11-' "" .. XI X. 1 'X 'bxl X. ll, AX -VW ' '11, 1-I-11 ,I ,N xx, X f.I1l 11111141 X1 . -, X1 - 111-11-1, 111 - xx li X1. I V , 'MII 4' 11- 11 ,f -- 11- 1---,x1 111. x1-. 11- . -, 1- 1 111 1, X1.1-1,.11-,x1- 1- 1. fx X1 111 - 1 1 1- ,111 ' . . , f - 1 x -+1 '1.1.11.1-- H1111 1: I II 11- I 1 1'lII I I W I-11 N' I VI X' I X, I Xl KI, .'xxi1. , I UNI- 11. 11, ..,. 1 .1 .. 1 . ,1 -1 II XI M H XI t 111, '11 I, I xxly ...XI . V I, E -31x 1 .1. 1.11111 -Y any-X'1 "" ' 1 1" 1 X' 1 -z 71 'I , 1- 11- 1, 1 1 IX I' 1 -11-,11 I .1 I , ,XI 1, It YI 1 xi Y IVKMII. V1Ll:I ,4 xxl ,. 1 . I 'I' ',"11 1- VI "WI X. .111 1 1-1i',1- K .g, ,,,, xx N, V Il- 1111,!11 11.111 IU LX, KXI ' 1'I' ' I I' -111--1 1xx x1. X- 1-111111. 11,x1. H , I, A 1 W 1,1 N11 1- ,x1. 'jj lj X "1 1' 1111.1-'-1 '.'1ZTI'1L 1I I l- 1 1.1 lv 1 I I'1J 15 1111- 1' '- X fy 1,111 1:1-1-1.-,x X11-111 11' -. 1 X11-N11 11' .Ii IJ I4 1, 1 ',:: XI. ,LMI X, Ii. Nfl N XIX xgmx Xl, X- I1,-KNI K' -,I I 1 "15,'A-I1 14,.l1..,If1 I..-'11, .h ,Xu ,mm V ,.--11 1 -1- --N VY 111 I X, ,V A '1 1 V xx 1. . -I" 1' I I,1.X .Xl .WML .. K ,Nev K M11 1.1 1 X11 N1 'x1 NI Nl 111 !.1,1 .1 II 1-1 ' 'ill 1' H -X' ' -1- 1 - .- - '-111111, 11- -,.1fX1 '1"'I1f I.-N13 11 -'QF11-1. -1 I1 YI -X111 11, -.I 11-:1X111111-.,I'1 11' 11, ,Xxx I11 .'7.111- ff' 1111 1' 1 1X. I'11 111 . l. I1 1 1 X111x 1-f.I'11 11II1'1J11'11" W1 1711': 11111 11113-1,1-1 '15 I'-1-1g11'F 1 H. NI NI .- .II X X' 1 .- 1, Nl X1 I .1 - F, N1 Klase of 1941 C ontmued lllkl P N 1 IX X HRXN A 1X x X x Xxx MUNI x nfl I LH x mx fr Xmx IL L HI A x 4 V 1 HH QNTI N 4 I 1 lam of 19415 xml I A x L I L 4 XIJ Xxx l L XXX 1kX 1 U 1 J H N v V U Nm Q H'x XB 'x X x 1 'X 1-xxx WH X lxm Nun Nprm s N V IPI! uw A I N I Fx Xpfk XNXXX VIN XXI 1 W kkk X N fumsrulx N ITUX s X 'H X 1 ill X x I N Xu mmx ul N Ll XXP1 XI N Nwruu K x 1 H ' I lnrxul x H HNUI- EP 4 lxrxllu xv I L r X 1 'x K lass of 1949 B 'X xx U Jun Sn 1 QI 1 II-L V r v HP fr n X rw wwx XXL rw IH wwx 4 Txvx lx K L wx w 1 HH r x A' X ' Lrx u Y N zxxxr D Hxrrtu II N r 1 X X Nun 1 N 1 lx L X Q N L XXI Ls I' NN X N xxx Ilffh IL Wi kk H" fx R Xuan N In my L r KM K r I HILN NUIX xx HR X X 1 U x N x N xxfnrf X 1- 1 X RIN K K N H x Mrk XLT-lX L an N Y I X VIH I Q L UHTLFTLX X X vrrhnmr r K x x X1 m C Num P M M x u r F 1 , " I ' l'lxwr,xxx,-li, r I .. Hunk-xN,.1-' XXX . l-' 1' . lc U lm Y 34" Y fi :rd N11 .zlwxxlkf-I H ,A iI ' Qwtbkld. M 'VHUN U IJ-nm ,lll, I5 lQr11rguia1XY11x ' 1 I 'hr L' UV, Q14 Tm 5. MU, H'1VP'H. .IH UZ. RR '415f,n5iXlX, H111 Y.,IgIE-Xl Il'I+ ' 11.1.74 , f,'f:f,...' SHUI! X W 1 11 M, XI '. Q lx HEX, NNN X SI mi: Hx All -XX I,rvL11. 'li Xln, -W' F.. Ilff ff, ClL1f'UH, Xiu, Fl Will m H1llR.i. I D V , N ., : ,, A xv, ras. RPA Xl.m1,lH. Il: with l,HvmM Um, ru .. Nl . -HMS 'Am Ml -X1 Qmtvkxmxx I M - XX.Nhirmrmx Imrxx L lg, 'K' MHP' xg lI,,UfK 5' M.,- - C F lim, X. X v.IAf,u1x,Xl.1. 41 guyw, X M ix V 1 Lxlgaxrfm SQXIU, lxxkx My H flgumri f, Xiu fg"s'-Tqfx V. " ' '-, -X in XI R NA, Xl WN TQVXV'-lk lru- Iwmn BR' N' IQHNPA xt, mummu ml , - K mmm, xlu. - , t V 1111.lx:,f,.,r',:f1ff1-ffrff, r--- vmznvlr lx! N my IMAX .2'Sl'g1rf Xu. -l'UI1,I,X1'ICl'f Y.l,x11N.Xlrv. --'4!, KT ' I I N- N 1 A N-wk '1IlllXY.hI1iI11'rwl1 - -' ' ' . . I . ., l.1xn,n- NIH. Iwi ' TT lr .NLM BR N-.IAP-' L " fJ4R.1l1x. I'1 uv, 5 lx f,-HXYwfxn1:1v1r lv H 4-1 lv 91-2 XX vznzmur W. EXHQV, XI' ' ' P' 5f.l.Hl1iN.Xlf'. R,rLxx!,11Z X1l, Nr. lmuix N Xlw, fwxl Xxmfxl lm H B x X ' 1 N-, 1,1115 , U, 1RNlN, I.: H I,1xx. L'-www 94' Lmsxl xv. -I: xx VHF Huh Sr. ,ml 151 Ur, ' Prim Llrurt "Klux 'I X: ll ,IM I' L r 11, Unrarlw. lg-IYWIHU L'I'umr1,5 NIU . . .wXlvl1"11Il. ' ' Ummm T' HU' w'U""' 34- VU- Bl uma, lhxluxngl Xl gm If .xx is -1 ?l1xr4i.xr:1: Nl ru X1 WHY ll xx l'ppvr,lRlhx llxm' "IH XIQIQ-xltlmi XM .31 . 1k sm 151 Ilclf Q 5 2lXIHI1f,, -W. L'l,ur1m F, NIU, LlilXItr!15,XIu, utklykmhri- ,H W WN' CX V 1, 'IF xl Wm 1 RH 'IA x1Aj.,lIiAl- XI xluxxxx, NIA wmsa 1-31- NYJ' gr m ISI llQltLr1rm11R.l. -lhlfv XX 1 11211 TLT Pl. 3w14lIh-.wi 'XYL ST. lmxxix, YIM, XYLI ' Qrrn UN VI- Xl V. 5. 1. 11 g 1 '1, , . , mms f I1 llll, Ll xL1 Dm 'HN' 'lux Wd' HMV NMR A NM ini-il 1.14, llXlRlR'Ik'X 3?LRN.XNi-Q, 'wx HK V ,lg RR 3 RR '.,,l H10 Nmufh lmulsr NI. A I X1 rrlmmrnvr Q'll,x,,,,1 5- Xjm- l1.1rl.md, 'IX 1. l'4m11, IH. l'mxL-riirx C1rx,Xlw. ' Xl L, Q 1 Q X y 4' X vm-1, KIIANI. ll Rr.lx.1.x', Lyxwrflxlm- ,Q X-X ,' H-1 'XVI Y 'llx XX,AH'l'n15ln .,-N . . 4 lil ',I1H1Ux . , , , 1' V T' ' Nat 'T N bl' ST Inllis X111 5r'l'UU1"7' TWU' 51.l,u111., XI . ' ' " ' XI lx BH, xl, 5.1-:wk-x VPN ,1 Xl ,HM l"1.r3x11M,.f1', , 3 - ' ' ' AL vlw' 4545 xxx Pm' Ng Q " X H1-5 Q wwf. ,Rf IW Sr. Lumix xl It 'lllfnglv' ST- mn U. XIII- 5I.I,ULI1S 12, xlrw. HR' xH "XV 'U' I'12wr-inviix Clfklll 'fi IJUI-7.CU41ll'3 X12 V ' IARM-F' -, - - , , ' . - , . . . -lil lmusr 111157, KWH N'm'7W- XL- If lfvu11r1'x l.1t- 'MVN lv Nn1rhL.1vRx QI' mix Urzu MUN IH HK NLR xl XR Hx L'l.1xrm1 F, NIU. l'.x.1x1sxiHL, Ind. " 4 lx l' H . lui ,H A X- X 4. V V X1 l,u'r-1,Il'ulwll,1x CIN? 11255. E lllif U !lT:1li'1hf.,xqf,IL1X Wim 'U'fli"'I:?lx'i' - - ' ' ' N' M ' . . HA in H- UNT IH, Nw. lhiu-r.irx L'irx5.Nl-1, UL x -UQ'l:111x1l1.1.iL l'.u'R Fw um, SL Xxx If A PM ,I ,H Xl W UVM ffmxllx Cl1Arm1.Xl-s, 431' xml -, 3 A - w A, A 'Nf'H1m11"'1'N A 1r,xHI3U:1.1r Xl . , Xl Xl, N. Imms, Nl . V -U -, M - W' ' ' I7HIsrg1.,lm,axx13 lmx run Lmr.K1u. '5k1f,ll,1AMU- ig' A jy jgryjgv gxy' is ax SXFRIEIX, xl'XRYRIwk1 , . lv , .. XM -3 4x1 A Xi ml.l,upHriR, xw A 1 1 1 lmx VIN LIU' lx l115u'rxi:x'Q'IQu NIM- -Il-I Um-'uxx.u llr. lmx V115 Cir fx Xl, ll: ' l': vwmr LH F, Vw 1 Ig1'WQl4l3?, Ns111m,Hxz4l:x1m Hx T X In Rl .,:I1xN N' limmx' UU. 'Q M11 i.1rx 1xl1kXKl!!,,Il,'n "f1"4 "ffl QIJKYUII, NIM. XII Xlhidl Lx ll, KI.uIm1f,Xlu. Ibnmx, Xmm mn y,,myy1,,,1, L Q up ., xml. N" '4'1M-VW , '- R' "IAM X k'1-Ixxuyiklx Xlfti H1 lx' fil I'mm 'V l..a'n 5" IA M' xl ' XII' -H' 'f Xhl'l r we X ' "' A lxnm xl., N-.l4.,m,X1.,. A ' i,.nnw1x4,,4lx1. EQIftl'X1ixx X ynufx,,I4 x lNl'N"'Al..1.i11L Rxxx,Px'wr1r,r4i Ll. Q' I MFNJXI X 72:1 Xl. VNS U11 C'l.4x'- 'X F, NIH. 1'f1flI,mfxI,4m ' N' X' I"'x41x-'x fjrxx Xl' XI I Y. -'HN-Nl. Xlw. Ms: LM, naw 1.1 !"'j'fX1?"x"" XIV N ,I,1,vxl,,f l.H,XQX,,X.u!ly,.k NA' N .l1x',x,l"-, wui' 'MH H' KVM. , 'HIM' In-:vl..:xx.w, X,LJ,,.m 45-I V43-4Wv.:lH1:1!! "WW" X' Y I X' xi., l Y,-MN-X bw lx Xl l.,,. Xl.V 'Img Xixlxbllxl-U1V,.x 4.:.n9w,:1n', Xxx' N NM! 'III-Vx-A FIIXU IL :N XI :vxxlmti Tlyl-Iv l.,1'xLlIL'i'k'f-V1N , xIlxlX4y1!x,,lNx "1"-ff"1'-N1-f l'-ww'-y k"yXl X!"'M""" 4 X'l1..x5.Nl-X. 4.:m1,v1-.,X1.ff,u K3 xxW,,1x1,,x,,.,,t, 1,wH,fxw,Xl+ X xxi ,,.,.x,-,, '11T.iXMvw.1:. Ii.: ' Q,-,N-',W,,1I7" "f'Y'f"' "f ,QA l:gx'H'.m xxl5'X'iY'41T"'N'N. Nlw. L' XL, V"'Y'-I my-n.1.1l ll, NL. lun xx: X,Xl1.w: Xl ': XXf1L1,XI,.4,:,-X: HH-x mx wxxkl- XX'.Lf.l'H'M NK' LW'w..K Ri lil' 1 511 Nuxfix I'-mvl YQ WW' Nlfw "'9' l".fV!1JrI' Ri L'1.n'+1':, Nl-X. N:""'wgri'1.1, I T. HN- , I". LA vfft 5, NIH Before closxng the cox er on Au Rexo1r D0 WE the Tl-HRD ACADEMIC w1sh to express grateful thanks to our class presldent Mlckey Mollman the edltor and all those of her eff1c1ent staff who have of th1s book Qur gratxtude also IS ex tended not onlv to all the parents and adxertxsxng fr1ends for the1r generous contrlbutlons but also to Mr Paul Goessllng wlthout Whose untxrlng help and pat1ence th1s yearbook would not haxe been poss1ble devoted time and labor to the making 'R xf 3'?5f'f-1 Budwelser Wtth thls trademark has grown an 1nst1tut1on whose products are Wrdely used today tn the tnterest ot health nutrttton convenrence and necessrty Dld brggest sources ot natural B Complex vrtamrns for pharmaceutrcal and tood products? That enough ot the bastc materral tor vrtamm D to supply all of Amerrca rs produced from yeast? Anheuser Busch also manufactures hne table con tectlonery and medrcmal syrups food and mdustrtal starches trozen tood and 1ce cream calotnets baker s yeast and other baker S essentlals Other Anheuser Busch products are used rn the productlon ot Baby Foods Packaged Foods Ice cream Soda Fountam Syrups Hospmtal DIGIS Tomcs Medxcmes Ammal Feeds Battenes Rubber Paper Soap Mach1ne Parts Inks Gums Glues Text1les Adhesxves Flashhghts Carpets Twme c 522 , aim , +2 " you know that I-lnheuser-Busch is one ot the vy'orld's ANHEUSER-BUSCH ST LOUIS FTW' 5 -A -1 FIIORIIII 5HOE COITIPIIIW I C f' ' Olllll llIIUlI,.5 ll 0 k 664, ff K1 9 J 43 9 X l nf-4' ww Y f ZZEL f 1z:vz:L ' In brzn Ill sou Whale an the Bollle Pmh on the Cheeks PE my M Zwrflltfe FW x0 , F fks W If ' ? I y , fx -ha Q X 'VX X , A f' f . y i Q Q . Nl, I 5, 3 nl f' 0 ' Q, X0 vv- C 4 V j - F , A l. Wf , 'S' ' EE X!! f 5 , 'Z f 4 I K I, A , -ff f , '- f 'VJ "W ' y VP' s f, , LW Q f' ' 'f - l.. . C9 y ' ' fffwill' 5 , - f-X ' - Qzawff, f W .-1 7 K X I'll ' ' 111' gk' l LX ' f ' . . 9, K., CO 1 , CR .XM and DAIKX PHUDl'1Q'l' iules pierlow COMPLIMENTS A FRIEND SIMMZOQSS SIS COw?ANY OF x K1 ,f',K7f'fz1?1 M P rj iffy 7612 fe f7L COMPLIMENTS OF MIDVALE COAL COMPANY 3732 Nor+h Broadway Cl-lesfnuf 0254 P OH d y 1 P A D I R I 0 M 9 A N V JH! 4' . . un. agv nv 1411 CompIlmen+s of CLINTON INDUSTRIES Inc Monufccfurers of Produc+s from Corn v,,4gg,gv.en,g-Q-40115532 I' im' Hr, 3 FROZEN F0005 'Avi gy ff: hm. Complumenfs of Snow Crop Marketers Inc Dlsfrnbufors of Concen+rc+ed Orange Juuce Vegehzbles FTUIIS I U1 f . I 0 I ,,5'.'.4 -"" . ., Lu. - Eg.-j ., I -4 , I .Q ff 1-'.-I4 ' ' 1'-'AZ . I, .. k Jw' -, - ' . :.-.y:5v'.v.1-'.-4-z-5, . .-J , - 1 NW QIQZ zfgjjqzg :jfs If I ., LW" ff" I 'ciiflifif-13-Z-' '1"'iial-si?-2I1:?' fkx N,..7,7.f,,.q',V f' VZ, ,n . -, , ax ur-tiff'-A., 'Q-,g '-.grgl ,- Jf:-553-g.' -..,..::-:- Weigh'-"1" - - I 0 . . . . JIIYILXHJI I ' COMPLIMENTS OF BLACKMAN Sl NUETZEL MACHINERY CO Machlne Tools COMPLIMENTS OF M R A Z E K Mov1ng and Storage Co. St. Louis Kansas City Tulsa Thanks ' THE FOURTH ACADEMIC Compllmenfs of A FRIEND Rovermo 8: Freschl lncorpordred Complimenfs of Po A m 'C I5 . O oe 'V Q AVQO I7-51: S Ii ii-if Yao UO A Lf This Emblem ls Your Assurance of So+isfc1c'rory Mczfericls and Service Huttig Sash 81 Door Co. Sami' Louus Compliments of Mr. and Mrs. William Newman MICHAEL I MACKEN CAMP WABIGONISS REALTY co TH PIONEER CATHOLIC CAMP FOR GIRLS IOHJI I ' E lug nu mz rm! Complumenfs of The Flrsf Academic BAUMANN S SERVE WELL MARKET 407 Icxckson Avenue Unlverslty Cxty 5 MISSOUYI CI-IAS BAUHATI For Hue Fmesjr IU Euadrzs m F 0 FOODS 0 WINES Se-rwmg 'rhe Epecureom exe 25 ear sv. A X gwx SM S' wail hd' Y' J K. unopenn mpom coup E---M-M""' I923 Bemls+on Avenue Clcy+on 5 Mo one PA Nlew 8220 2l ST LQUIS MISSQURI 1 fx pf ce' if I . O 0 , A , EI . U no 34900. , 2 V' 4:-tfzfzirfzizfrfzftfzitftfzf:-t-. ...'.':j.'.':j.'.'.-,j:::j.'.'.'.':',-.-ZZ:--.fits 3:3 .-:T '23 --ilzv ' .-23235 .' -' .','. .'.'0 '-3 -. 'r "Z "1-:- 1.1-gig? "bf:-1-I-L-Q-:-2-1-3-1-1-1-:-zizlrlzlgizlgiglf x ' ' '.:.:.:.:.:.:.3.:.:.:.:,:.j.3.:.:.- - Q - LIQUORS -0'-::::::::::::::::z:':':-'-' vu -- .l .""'3 4.. f f Y S E .A 3 - . 4- A -. -3' - , 415 . .V N 1' -E f 3555 YN xc ,,,,... . .. x4 ' fs -. .x . 'gg N, H :'s' 1-2" ' .4 .... . - P A-4-a..p MM' I . ., I ' . Krey Packing Company E . Ph S: f ' - 82 , I 'JU Um' Ffzlrxxfffwf Mx AT Y 0 UR SERV CE XS -X31 J NT HE ' GOAL ' FUEL UIL AUTOMA 8 REA U ME IP TE T Rock Hull uorrnes Company 23 NO ROCK HILL ROAD Q 4200 C hed S+o e M + n T cp c c d 'r I 0+ Blocks FROM A FRIEND OF VILLA DUCHESNE RR F03 fi.T lt s A Pledsure Y lHEl':g'5 HF I F T Hun HITEHS BFG G s.'.::n.1Q.' 0 Pam Om Hlllldftd S I-::::l,1g,:.,.j,.j,.Q ',.-,,.- Q ullt- -- v- I- -I " ' 1'F,' 5 L :isis D 0 'J -F.., Q "A' "'W F ' .,,'. uvu' V '55 ff A','5 - jg5,:,z! E ,A'. 5 ,-A, P31515 .AQF ' E .,,. 5,If1,gf,.::5.f,:-ir...:,5Eg'5:3gif: ,,,.,... :1 jf, Q - af AAF' Eff- , ,, at O F F OO Q F A.V, , , . ,E 3 - F F V A 1 2 Q -... 5.11 .,.- ,-'f' - A , A 18 -2 52 'A . F' ' 'IV nl E 4 25' "', "5f55-55'551j55f15,a1.51 ,,.', ,:5,i'i-zIfg5,5, ., . 'gf Q "' '..,, ' 'F" T' :f:i "-'- I-'-:f:f.f:3:j.:,-f,5'f.f .,-.,,,.', fi-fgvg'-'-f ,-.', ".,?'.f,.::5.'-::,g--.'.I:- " .' ' 5 'I 'fff35"'5'.':-fif,-5fiffg ,.'- ".::1'f,If':ff.1f-.rgff .",-". "ff-.f' " -I 2 L'- ',FO +fF2ff! 'Z " E 155: ' ' ' 122 U -'-. as z 0 I 3 . 5 Iron oun ai r Ro lr Y 4 4 " . sas H Y ie USU' ion ..... ' OITH P MON W. . lo as on! O' fj ESTABLISHED use-r A BELLEVILLE, GRANITE CITY, WOOD RIVER, ILLINOIS Sun Made of Celcznese Multicord B L I N D S 22 Colors Eagle Home Insulation Co., Inc. 2215 MACKLIND SI. 8777 COMPLIMENTS OF A FRIEND Comphmenls of ROEDER HARDWARE CO d+o 240 E BIG BEND KI 0203 yM COMPLIMENTS OF MARIE MASSEY ECKHARDT PETERSON 8. CO INC C Icir con ii necII Your I'IOrCJwOre Needs Cow?-eously ond EHiciem+I ef ' ol 0 HLWFUL -1 fc-ues' STC- Exiocoge 1 U H14114fvflf fi :IV See +I1e New Dodge ond Plymoufhs 0+ JOHN T. DOLAN, INC. Mc1nches'rer ond Sopping+on Rd. pl etso DIERBERG S Complete Food Store CE 0262 ST 2408 MISSOURI STABLES RENTALS BOARDING TRAINING INDOOR OUTDOOR RIDING 5200 BERTHOLD AVE SAINT LOUIS LOWE 8 CAMPBELL SPORTING GOODS Gross Seeds 874 Form Seeds PRUNTY SEED 81 GRAIN CO d75y 620 NORTH 2 d S+ ST LOUIS 2 MO os Ward Painting Co Pomhng Confrocfors MUIberry 2645 POHdd Com im n f I . ., Since I We supplied your n ' ' ' greoi' - grondfofher Ffmck H. Sewage ECW. C. Bofwooe see eors ogo Sree. Tfeos. I I I I THE PLAYROOM vfxqf We, - Q, f,fxQfX xx3'x EA :.1:f" Cf' U-vu v..f ..,f-' 1- 773o Forsyfh CA 0110 THE AVENUE SHOP Dl.XRYI.."XNIJ ,x'1 K1x19s1111311xx',x1' D1ft1m't11'c Fa.Nl11or1.N for Izzniorf. .U1ssc,N, and TTYOHIUII GARDEN SHOP 9908 Clayton Road WY 1093 St LOUIS 17 MISSOUII For You Rldlng SUITS ond Jodphers ee M LANDAU 4584 Choufecu Avenue Sf Louls IO Mo FOrest 6700 Jos WITEK IIORIST -1197 M1 P111 msc x Ani 111s FRED ESSEN HARDWARE Ohve St Road Creve Coeur Mo Phone TE -1 6771 HEFFERN NEUHOFF IEWELERS 809 LOCUST STREET CONSOLIDATED SEA FOODS CO 715 Lueas Ol 111111 I U S -wh . i . X.. , . 1 ' S11 Lo 5 8. Mo. I . - - XYH .lfS.-Xl.lf ,NND Rlf'I'.AXll Fresh and S.1lIxx.11c1 T71Nl1, SITA. 1 and Uxsrws 1141 111 H:n1.fn.f lfn IE ITS GOOD TO SER' E HAVE I F CONRAD GROCER Simms Oldsmobile 5959 Delmar CABAM 24 GLENN SCHWING Photographer XRONDHFI XXION 2 COMPLIMENTS A FRIEND COMPLIMENTS OE AND MRS JOHN M TRAV ROCK HILL PASTRY SHOP Phe e RE 640 9525 Manches+e Road T E IOVVVTS EEAU ALC y'I' y'I' Ziw.4.f?'!J5 9800 MAFICHES Q PRESCRIPTION DRUGGIST NEVER ADVERTISE OFF MA MARKET SWC pl dAb in MOTOR DELIVERY CALL DE 8600 LAKE FOREST PHARMACY Tao: CLAYTON ROAD BARDENHEIER S Old Fashioned Grape Wane THE PARKMOOR All Cream Ice Cream Fme Scxndwlches NOONAN KOCIAN CO LOCUST AT TENTH ST SAINT Lou I S SUE ANNE KLEIN POHIJI .Vw ,T CO I A' ' 7 . . . Sree 157-1 7SII C: .' 1.1" CI.: IXIO I MR. T . . LS CCVWQAWCPT cf PW, fn If E TV C ,T , . T I - O . Cla on Rd. and Crescenfl Dr. CI , M . n 1 6 C on O r Exif., E221 1 ul RE. 'IUC X TE '. . orner Ma e an u en Sun' 1' N "- " C'-si" 1 1 Q I ,A-.QL1 l S.,.,f--f figf' ,-.'- I' Tres -1602 Sem-TT Plwm-s lor Scrvxcu v ' ,Y M , V Y I O O ' ' COI1P,fII1Ifl9if.: ima A375 Cf JKL, Ht' NHL fl' Cciijclirients SHIRLEY KNUPP ll 1 I rx 11 Sp Ill Lake Forest Pastry Shop I'Xl41nl1xx II' 6 IU GLADYS MANION I I I 1 4 8005 For ythc Boulex ard CAbany COI'fi1CriIT.9I'TIS Mr cmd Mrs Robert A L1lly IH Q TVI E QE PA k Q 8027 za Clayton General Serv1ce Inc 7750 Fo syth Boul d Clayto LAM BERT MUSIC STUDIO Qt-40 IO5 C W yf Tame S Momon V Free PLOESER WATTS CS I N S U R A N C E 80l FORSYTH ROSEDA1 E 0647 KARL BISSINGER INC Frcmh Con Curzon -I7-I0 42 M1 Pmznsox Sr Louls CLAYSHIRE FOOD SHOPPE ond Delucafessen CI yI H W KRUSE 81 SONS INC 2846 A PR 0294 CI FERRALL S 773I yf yf I U H J JI I Mo COMPLIMENTS OF A FALCK JEPSEN DRUMGEL DRESS SHOP I36 So KIFkWOOd Rd Klrkwood o KI 5022 CLAYSHIRE RESTAURANT AND CATERING CO 8I35 Cloyfon Road PA 4300 3 GSHGIGIIOHS oi Floorcovermgs I E' M E V E R Hanley Rd at Wydown DElmar 87 12 CONTRIBUTORS ,ri f.fEf.ff5 Ii.. ,, III SOME Il'1'1l1f1' jf 1111! ,Il l,' Cfzlwx r vi w - KAI ' .I 1'1"fl.Y ' , . Ff?,l.IFfff'S - TO'.'.'IfIG 1- ' ' I ' 16 T737 C ,. 'THX Ria. , 9 va, ,,, MO. Sli , ,N 'f,"'-"uh :":"' T: Cf"'LLf ' :Xp:I1't11 vnu, Ilug Im -Q :IIIII IIUIISUQ t ,VE S 5 ' I-ENG, rondon oy Cla on 5, Mo. . . f .' S . ' . ' ,M . ,Arid 9544 -lie' Sxcom Cr: E.e'f':2 C' I- , "I " :": I"L""'-U E, 3, Charles Giessow 82I5 o on Rood ' . . , . Knee F :were 55' Dof+7:-or Pee: e' . rsenol SI. . uuguuiniu' B03I oyfon Rd. DE. I4I4 I EH 7',tlf"1K-Q' fil. E'9',"4"Q D Retina ,. :",' ELI 5: SE ll Cla on Rd. CIO On. MO. if '-'. 'F .'., '-If ff.. AJUKS VII IHI YI' l In K' Tlx KNOLLMEYER MOTORS CHEVROLET AND OLDSMOBILE DEALERS LINN MO Complimen+s of 'rhe CON P CURRAN PRINTING CO BASTIAN BROS CO ROCHESTER N Y College Je elry one Sfofronery Monmfocfurers Comphments I PETERSEN PLANING MILL IANIE AND ANNIE Wood Specnllsts WALTER FREUND INC BREAD COMPANY 920 So Taylor Avenue PHILLIPS MERCANTILE C0 Bakws 0 Teudef C1 mf Pzes IOH O Aufhorized O Mn ova Mfe. Jes. B. Kee' 'W-ey, W . . S C- Phonebz LA. 2700 and LA. ITOI .gc nr ur1dn'J Tfiirtsmx 1bs"'Z4i fx MONTALDOS """"' A N Xence 110115 XOOIH K' J DP Q 'LEC f"ik,'Qf w9'ia,, ?"S,,,"V Fir., fix, 7' M nf '51, THE RELIGIOUS AND CHILDREN OP VILLA DUCHESNE GRATEPUIIY ACKINOWLEDGE THE GENEROUS COOP ERATION AIND SUPPORT OP THE PARENTS ALUMNAE AND FRIENDS XVHOSE EFFORTS HAVE MADE OUR INEXV TEINNIS COURTS A REALITY H l I ,, I 1 . 2 I , A M I 1 R' Us 1 'B .4 I . M L11 O 11 ' cu W1 f'1 If 'S P5 E I ' ' VJ O U 2 5 cj CI X' 3- 1' li A " , :I Q11 up ji A " -4 J 'rj P: i 5: in F' 'S gg ff? ii! in 5 ,Ig gIj ff IJ l O U I? ea eff gf: I fl UU .U 4 ' vit 77 I .. PII E11 0 IU O fn Lf! Q5 -I TU 41 ,I 1.1 an Fri QU! if 5 in 6 X, A P U7 ig ,4 C O 31 O ' A O :U gg: - I TT' YV rw Q . .4 ." . '31 Uv 27 E. O Q . . ., . . cn R, "2 4 v v fwf- ,. f fx 7 X ,aff I V I ,,f: 'X 1 X E E X J a J ,FN ,, 1- 1 . Q C5 X 'K f 4 ., U g rw , 15 ., K LJ ' X X N N I .2 K Y 3 'AE'7x'luV.-' f xlib! X i- JY' I Y L f' ' W f. X iv" xj , I, , K n J yi x v . ., ,. X 1 W-9-.-.,-, J X 3 X r ,Ji 3 3 i I E 3 . . F I . 4 s 1 ! S 1 i 7 'JJ Q 1 ., x . f ' I , . X 4 1 1 .a . I A QI I I Au Q, ECIOLLFI momrqafwf I I I I I . I I I I Q Ia I NiWc,Ifb.::TL. QXFQQD' IIIIK IJGIQ7 X, XDIO' IL ' LA HA E I I MI rv I2 EMAIIIMQNI I A Ib MNH I XI I LA cfwsx DLANQIBX ST Angu-1 ED VVEUIQ HILL XII I I V!LLAQG,t N 5 HAMIIIIEQSNIITH II I pmiw I II I MAQQFQLL E- BQ JWEQQID I1vIIf,LLb L ON ,, ,,. 'XEN- ms QUEEN 1: F NTP-Nfiljf XCANV KILGIEASTON I II MO IGNY I-ESMFT O EIIJINEUQG KI TNEIXIXIVQI' UV Mom STOWNM I II I' ,Xff 'K MUNI ISHN OOD PQQVIUENCIE. X Z voxaofow I AQMAGHX f QLQNWIQH I DUBLIN X ANwwmNvIs.ILe MQIINT NVILLF wqw YORK I QSQQIEA X X XX 3HIIL.'ADELDHI Aw ,ff Racism HALL I A H NGTON mf ?fJALL1AAE A 5 ONTEQQI1 X Al-G0 wf QI P NM we N AN L-LHS D DET OIT PONTEVEQRA CA AME 2 UDA Grao SE DOINTI I5IIw5p,0f X, X LADMM QA IAN LBASTIAM II N II MSS .Cl :JANVIAG-O DE Cviizqfx I5 ITYLI x.-3 SANTA Www I X-D CCN E MEDFLUI XMANIZALIQ Xbocgmfx -XXLALI LIMAIID I. IIVIAIZI LIWQQQILLOS SEIU HO X x AQEQUI DA Igffvs AI LMAO, - Q XIV NALDAPAISO "IIN SANTIAGC cn I xxx GvQ 12.3 I I +R-TMA MARIA nc Hur QTA DAMOLQNA WIADQID10 -six IILI5. IAS DNLN4 I3 MADVID U? TW N GIVRI IJ N564 IG ONL1 Lf DELLA! QQI Af ALMA ELLE5 S I MEE. E Fx C A NA KIAWIES A O we cIr2Aeov INBUQG N BEST EEDAU 'VI sr-4-.- is EJ MBAY Aye Amana X' si J, I ff' nw PQI' 2 gg' ik ,a ffix if " IIIQQI Www? MY 'Q L1 mr-w?'N45k,I.3i I Iz. sew Qwgguwi ij' 'K wx M333 M :Iv Iamizwr wg? A-14343315 fxmw MQW os .TANYLHZI F rn ska, wzmwyfif ' ex - 'ai II ,-aff ' - A I ' A ijy -' 1,1 .. , ' my f .1133 Q . ' -5150: "-nl. ,. zu.. x I I Iyi -S A ' I I3 , 4' I I I ., Y 5 I I f I I I I III I ' " I I I ,, Q-H,-,Mr IIII LAIAI I ' . -I " I I I I Eagle X I I I If VI. I I I W? s J . Q .V ' K, IIIII I I I I I II I I 5 f '- I 7 I I . . I III'I,II 4 ,Q I I fx I . 3 I Af I. I A Q I Sgzh 2. 1 I I CI , II ' I I I ' 3, 5 I 4 I J ' ' , 4 X - I I I III 2. 1 2 'I "1 5, f A XI V, gf 3- -I-I . I e I x . 4 TI. I ' , K ' .I ,gif f I Ky 4 1 N MI: A i 'fl' ,J ,fp ff! L T T V, K . BQ. GHTON I. C :Y IIXIXW I NVD O .I 'Y ,, , - ,I ..NI2W IC I I " ' I I ' 1 . gy' I 'lj If ff ' ,I ' K V ' S .V k ' X III ,. 1 ' f ' X , - I 1 I " I YI II I I ' I I I ' f' - I I If Q ' Q NI RVEI - ' ,ff if 1 I . , . IX- :IW EI' 'V I I N7 N ' A L Q5 T I , EQ AI N I ,I QIII x1 A , I IN L KL I g K A II 1 I ' , 'I I ' 4 I 1- fn , 4 I K I X k.VV X as V M Ia X xxfffl X ,H ' - f' f I I, ' ' I 1 ' If' 5 I N ffl ff I I ' f ,I . .If I I W' ' ,. ' , 'fr '3 ,I 1, jg? :- ' LN 1 7 . K E I k'Il jf' X ,.f XTX A I g ' , f ' If I 'I I I I X IMI 'ff I, I - I I " I - I M-. I I II I -- 'gy . M I ., f , A H I X ' ' f I I ' Wi K I I x.. E S Q I' fr ' I' I- - , I I f I v-'H I-' I' I K 'yy I ,.I'rI1, I I .X I . iN If, I I xx I 1 I I , 1 I 5 I I . I 5 y if - YW I II , Q4 I f, I X A I ' g I , Ir . iI If ' ' 'N E 3 ,Q I I I 'z J , K' 'ff 'I' I X' - ' ff I - I. I ' ' ffl" ff" 'I 1 ,I I I I . I I I I III 41 , I If' , I I2 I. I QI E f If ' I I I f "" ' If 'v'XT" I ' ,E ' 5' i ' P" I I I I I . I' J f S 1 ' - - , ' . X, ' 1 , , I . f , I I Nfl! . .IAI I . I MH' k"' ' ""' ""j"f-' -' f- - I'----W--Nff W--A - , ' V I+!-45-I-C-L -4- J' I , - , Q, ,. .I I .,k,,.,,, ,L I 4 d I fy If .V If I' I - - I I I ,H I - I I ' 1 ' -'I f I I x P -I :I ' I QE I X I I ,fs II' ' I If I I I I I H, I I 1 VXI: M111 IX II' x ., ' 1 - . , V: A I I I -K My :X It I , , A X I I I I' I I I i - I I I img? I I .RA W1 N. M I - f- I Af. 'ly i . I I 'I -ER,-,N If :ie N , I ., , , . I Aff f I - ' 'I A "' ' I A' I ' If ' f 5 I I ' - STI I '4,k tiff. I u - X-9 I I f I' f . ,. " " - X, .fv.gI.Q'gfg,"rjg':Aev'LI,KIa1Tf,'Z Q, I X - I I I I xg' I - N - A ' ' 2l7J'?- 5 I 1 I SAQ D.L,Ijo.,:f1.ffIf, f .,--qvx I I.-I ,I ,I ., . , , ,, . , I ,. , , WM- , ' ,M ., I . I i " 7' H'I""'9' f" "M" MIf4M"A" ' I' "I""A I, 7? I 1 .- 'Q V .I , 4 , ' ifxjkl I ., .- I ' ' ' " f ,f I 1 I I ' --1 I I I I I ' x ., ' A '.,4:"? W .-, I 1 ' ,f I' 5 I 1 I I , I I ,' I 1 I .'., 1,1 ii: ,1,g:5.:,5w ,, ' -, may ,V , I bbq . f I 'A LL'A if Ti' I QP ' 1' wvIII4Isf:ff:a2ixfffrP If?-I Q I I I I ' I I A I 1 ' I f I I ' III .IX iy n , . 1 5 XM I I LI I Ns Q . ' 'N I I I I ' ' ' - 5. QI IV - .. I2 I I I I+ g I I 1 I I , ,ff I I Y - 'eg-fIg f'gA , I ' ' -9 IVV a1yfiff51QH5'I gf -S? ,i I ' I Y I I I I I I Y I IW I M W-, I-Iv,f1,4 .. ,, .-.W ,M I I D' 0 I I I I ' I I I I I . IIII I ., , I I assi QM? iw" iff' I 1 I Y 1 4 -:Q I I I F Qv 4 If X Q- I I I 'Zz I I , I Img g, , .I , ' I I I "IMI, Fw ,L +- I ' f O I I I fs 4' XM? -:fa if-v I I 3 'XI ' I 'If ww 331 I ' W. im D I N I am" I' 1 IW' I .II I ' I I I I I vifgrfw I I I ' I I I N'QCf'f4fI35 5 W 5 'X I 4 I I tx i I" if I I I I. I I 3 '13-I I1 .II 'ffkff I I IIS I I I +3 I I I I I I II x I 1 I I I I I I I I I Iv ' 'K 1 xg I A Q i Q,-IM . 5 4 In wa 1-1 1. , f ei' 'W ,Vx-' A I I if wifi' 1 Q2 m . I I I -' Q I ns if fiw"'tf,' i 5 MMR -' I I wwf It I I I L fi r ' if-' D I I' WW 'gr U Q.. .e , Q' A. ' if In M' Mimw A I I ,fQJ'f '


Suggestions in the Villa Duchesne School - Au Revoir Yearbook (Frontenac, MO) collection:

Villa Duchesne School - Au Revoir Yearbook (Frontenac, MO) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

Villa Duchesne School - Au Revoir Yearbook (Frontenac, MO) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 97

1950, pg 97

Villa Duchesne School - Au Revoir Yearbook (Frontenac, MO) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 124

1950, pg 124

Villa Duchesne School - Au Revoir Yearbook (Frontenac, MO) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 47

1950, pg 47

Villa Duchesne School - Au Revoir Yearbook (Frontenac, MO) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 87

1950, pg 87

Villa Duchesne School - Au Revoir Yearbook (Frontenac, MO) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 18

1950, pg 18

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.