Valdosta State University - Pinecone Yearbook (Valdosta, GA)

 - Class of 1950

Page 1 of 124

 

Valdosta State University - Pinecone Yearbook (Valdosta, GA) online yearbook collection, 1950 Edition, Cover
CoverPage 6, 1950 Edition, Valdosta State University - Pinecone Yearbook (Valdosta, GA) online yearbook collectionPage 7, 1950 Edition, Valdosta State University - Pinecone Yearbook (Valdosta, GA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1950 Edition, Valdosta State University - Pinecone Yearbook (Valdosta, GA) online yearbook collectionPage 11, 1950 Edition, Valdosta State University - Pinecone Yearbook (Valdosta, GA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1950 Edition, Valdosta State University - Pinecone Yearbook (Valdosta, GA) online yearbook collectionPage 15, 1950 Edition, Valdosta State University - Pinecone Yearbook (Valdosta, GA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1950 Edition, Valdosta State University - Pinecone Yearbook (Valdosta, GA) online yearbook collectionPage 9, 1950 Edition, Valdosta State University - Pinecone Yearbook (Valdosta, GA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1950 Edition, Valdosta State University - Pinecone Yearbook (Valdosta, GA) online yearbook collectionPage 13, 1950 Edition, Valdosta State University - Pinecone Yearbook (Valdosta, GA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1950 Edition, Valdosta State University - Pinecone Yearbook (Valdosta, GA) online yearbook collectionPage 17, 1950 Edition, Valdosta State University - Pinecone Yearbook (Valdosta, GA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 124 of the 1950 volume:

wwrwff fn - ug: - -- . .ff- ' A-I-'-'1i:+F1f'fv:sf:ss121f , 7-::f2:3f:Qf11.,fa1: aqzs i ., V- . fv f 443 f 5 -Zig , 1, 3 jf' f z 44-, .Mx--. , .. ..,.k ,Ny ' 1 f if f , fb: ' ' , ' A' . fs. , .. , '- fx , ,,-Y . rs it Qi if :Q Z '54 Q Q :3 ' z .. 5-' V Q 5, Q! :ix -7 af 14 . 4 5, ' ' Wg af r . .xi g, , ,, - j :: , .. x ' '- . .-Pav? 'I ..,..V 2 . Q. , X X Q, . Eb V, xf'N:. ': LR- ' Slfiivfw J ' - , '.:'1l:-1553, t , ' .' X SY S X S . . wi- QX . ig gm ' NN Vx , 'fQSjM, . P X RL ,.4Q'7' .gw li: X ' E' ' X W 'MN Xi' SQ - ' QQ. . X I ..o XS -R .2 P 59 ' iigw :QV fa '-A K -,Assy 54- ' ' x M ,X w, -My X rf 1 XY. . 'gag' Ef"i.NSE 1 NI x'9XN M is L.,Nx!'1:-'C " V. fw- .kv xxx' N'-,xt LIU 1 fx , 5 551 Q ' ,Q 3 . ' " cw. :.w:': 5211, I' N",-'J ' 'g5,g,z.j--mf BH 1 4 . ...sans SNL-o1v'+-.WA I,-f-f-W, 4' sux E35 SCSU fl 4, . v , V U Q . 'M . 'x - I Wwough dw? eye ofthe CEBVUCVEH J, a" f ,in 1 A,. , ,. wg , N -. I X I, 1 f 1. v 91, X if , A if Qe,f , D lu 1 sk .. Kin if-.. Mums-.." w,,,,,., . . 3' fx Q ,135 is -.-...W- . f f ,. Ni ,,.. wi .1 M 'W Qkf-1, Q fa aw Sv 'W W ,f X. . 4, 1 A 155' iw 4.1 4. V: 4-4.. 1.1 ,Q .. , f if 0' ' 1 '. I '1- . 4 ' .P x as . , . N .1 , I ..a an 'Z'-nl I Ui. 'A . .fig . Y vt' "'. J' . 'ig 5 x. I. x .1-A . ' ' s 6 1 n 'ZQQ fit , , A . v sf f iff, . , 1 . w A ' -P'q1 .p1?' ' , . Q P , . . ., . :jx-,Ep -' 4- f-'sf?'fl.f Q .-, - fit - ' ' . ','1"-- 5" . if .nj ,, 4 Nifivkgaggf s ' J 1 R1 l gi W .ity I--'gk 7 ' Yr.: W .' I gr .A .Ag W if 4 I' rx ' , .1 H ii.. 4 ffm .x' 'l'3.fKlf? jg: .I fa ii u - - X '-.ayxv . - Q lx H15 X, .ff ' 'ff' gi ' W: I .- Xggfz .u - Q 1 , 'Q ' . Q f ,, - Xaix Mx it Jff: '. l 0 aj 2' A 'fi .v ' ' - 1, ' gkfag, KL. .". Q fy A bww . A A .?N' Jgs 1 gg 'V 5 - ' "'-ff- . fair ,'x5i3fX N.,ffQ ff - . ' -5 1 Q ,mfs if. 3, ae.. ' . A tr X ,Q M, Q in . L - ' ?-. 4- fvfnf mmf ir' .1 f . ' . 1 - LY. 1' , 4 , - N, 5- if Q g Q. bf -,A W . X, , A if .v:3"svf'4fy:f" ' ' A ' I f 'HFS Q ui 2 QV A 7 . 'N ' x V . .7. 3. -if ,, H 1 ,gi 3, 3 g , jlfiglrl .. v - ei K t , ' . ev' 'A ' b V x ." '11 ' fx? Q"'-'ff ' ' , - 5, , PQ' , ff:-4 f ' " '5'TQ:'q" 1 b "Ti 1 I fda' " 2 1' wi' 2 -' . my 1 ,fi T" . M .' ' .1 .f , ' mf 'mf'-If. 1 'H ! 7 ' A . I , ," X fe 5 3 W., if L ,, ff g b , .,, 552 xg, ,. K wx f , .H . f , 1 f. A I tsxw. f f , 3 v 'f f f 1 S ' ,gv ,- ,, A ' an Q- . K j5,'g..'.4I 2 .., 1 . - .wal -I b... 31 1. . iw, A 3. 'gig' . .. Q31 'Q '?' , Q Ly. , , if 'fl' ,U . x,! QKQWJ 4 X? lifxkxval-Yagi. N: V 1 t .V wfxx , A .w ,, . X W., -V .3-I - '. - . Q! :na f . 1 ,f W 1 -, i. f- , 'Ki Q? 'A .V-, . . .1 rg, 2 A 5 x ...X 41 ,K K 5 'Qi fy s 1 bla W Q Gig? is Q5 Agu -lb., in ,Q T 9 f Q 5 'ff , ' A 5 5 f 'M ZH ff. Q I . " , i ' 'e nv It Q n Q xx Q , . -. ,kgsx xv S I 26V5'9Y- , 'W' .1 . L.M,f4,"h4 .e K ' fy WM, JJ, AT,-GX K 2 V ' "Van 5, X. W 1 X n VI .1 I V 5? 'Lf...?: 5M,.: u MW:-A-9.15AM, c . . .....,,, :dbg , - , ., . ' . . - V, if , -sf- 4 ' . .. 4 . f --1 , . ' Vi A if -.-fJ.g,.,,1M"?5m4w'1'7fW?f',", W ' " V ' . .. I ' ' . ' -ff 9 fc 1 X Mi- r-is H V. U ' V. ' , Vw.: .r,,, Mp, . .,. I, kv, M A v fx: mn. 0,4 'Wi .V . Wv af htm- -,u , ,, I Q , , 4 1 M I K v,fM,,,,.,'-41 4 ,, ,ff -'su , 4. 2 M... .A ' ' 57 ,. X u A .W of 1 Q ' S 1 V V ....., 5 4 5 -. L l t ,-- 2 f 3 . "Y 5 ' El 'Y 'f - 'gmt L.. A 'ff at 1--,gf ff 1 ,X i I1 ,P ," l 6? S ' I' X' .. il X ' - ' 0 I? :E . at 3 3' . 5 H- 4- t ,'Q...sg"'l si 'I I-IIC!-ILI CI-ITI Hur SIIHIPIIIS. Fan-ulty. und Staff M1-nllwrs. For we huvv all haul an part in making G. S. YY. l1.'s past. pre-sont. and future-. WE' honor G. S. XY. llfs traditions :mtl pur- poses. thus uvllic-ving zwzulvlllic anal cultural goals. Uur vilnrunt Q'lllllllSi1l5lll anal faithful loyalty nmkvs G.S.NV.C. the- plum- wc' all lovv. 'llo mu-h one' of us is tlwlit-an-al this l950 mlition ol' the- Pint- Com-. 6 f Y. Qgxwfv wa ww.,,f ,Q x 4, 24 RS 6 ,,,fVf'2, I with focus on r . .1 .' l X,-v V ' ' f "M K1 1 'f' -T'-. N ' ' aft... Q .I-at 4' Y. ...u . 1 . v. . -. -. -1' ., Q "- ' Q: 'A ' " - X ., , M ,,,,..:4""' ' X V ., ., ,-.......f......,.....--Q- """" . f ,J -., ,. N- A Q-. -A - '4 K ., WF Oli P50 170.5 61.5 acting, .ifa al1c!.5fueL1nf5 our organizafiond at fx l k OMF' UCL fbi F05 CIVIL! CA! As inc!ucL'1 z,g A all QUQIZL5 THE ADMINlSTRATiQN HRS JOHN W JFNRINS. II un II u ,,,-f IDR. JXNIICS ICKl,I'll 'l'IlAX'l'1lN. ,Y X ,1 2,5 ' tl -'VA 1 , ,QQ 'A i hw, SIIG. J. li. lllSI'lNIilIi1. WINS. NN. Nl. 'l'II1HlXS. ',vfl'lLiHl'l'l' ulul Purrllusing Igvnl Rvgislrur N. B. an MRS. JULIA NV. MORGAN. Ser-raftury lu the' Prvsillvnt MK. CEOIHQE B. MOORE. xissismnl lu Trvnsurvr mul Purrhusing .-lgamt JOSEPH A. DlfRRENlSERlLl41R. .-1l'lllIf'lHil' Dvun A. B.. A. M., Ph. D. Nl ISS I.l l,l.l ,-KN l',-X'l"liliRSl DN. Lilrruriun. MISS TIIICIIA IIANIISKHIIX. Issismnl Lilrrurizm. llr! Lltfr r ,laqz-,X fl x, f iw J' ,.. fi-ff X A ' ax - A' 4 'C ' . MISS l:1l.lZAlSE'l'll FINK. HRS. l"l,ORlNl'I NIXEICS. Uirvrlor of I,llll'l'llIl'llf. Dnrmilury .-lssistunl H. S. ' 1 1 , ,V X X Miss lil'1'l"l'Y Jus GlqN'l'l5R. 5"'fj..',f 'I B.'1!'l"""- Rvsiflvnl llwul of -Islxlvy' Hull. 'V MU un H ' um A- B- mfs. rim AI,FOIiD s1lluml.I,l- UR. WIAKIAN E. FAKBAH. Divlitiun Rvuidvnl Physivian. M. D. H FA 4 f ii r ' 1 i li . 4 WISH l,0l ISIQ SANYYICIR. Prnfvssur nf SlH'l'l',I ll. S.. M. K. IHC. ll.NlC0l.ll S. lQll,l.lXl'1li l'ruf:'ssnr of lfnglisll li. X.. 'L YI., l'h. U. llli. S.XI'l'lI,U 'l'liliAN0lC. l'rnf4'ssnr nf l"ra'nrh unll SIIJIIILNII A. H.. X. NI.. I'h. ll. WINS. 1LlCli'l'IilllI'1 li. Ulll NI. l'rnf4's.wnr uf lfngfish I! S.. .-X. WI. LT , unzanifiej Q elaarfmenf .., NIR. lQl,ll'vl'UN H. XYIIITE. Issuriula' Profvssur uf .Dirt unll Uusir .L li.. Nl. K. NIR. JOSl'Il'll XX. I'l'fNlHliR. Issislunl l'ruff's.wur uf Jr! X. ll.. Nl. lf. X. 'Aw cfica f .fvlrfj K C770 PIHIUII NIISS SXRXII XYICICNIS. Lesislunl Prof:-ssnr of llnnu' f'.'4'0llnrnir.s WIISS NlXli1Qklili'l' IDICXNUIC. IS.NlH'fllfl' l'rufa'ssnr of .Nvrrl luriul Sl'il'llI'l' ,ur f 2 ff X A M MRS. .IAMES JONES. Cooperating Tvarher B. S. MRS. CLAUDE KNIGHT. .Assistant Professor of Education B. S.. M. A. MISS MILDRED PRICE. Profpssor of History A. B.. A. M. MISS LORENE HERNDON. Assistant Professor of Education B. S., M. MR. WILLIAM GABARD Assistant Professor of Social Scion: 1 and Director of Publicitw A. B.. M. "f5,H.i" f if if is ,qociaf Sci en ce 2,9 Cl Flin el If MRS. J. NV. PINKSTUN. Cooperating Prinripal A. H. MISS FRANCES DElxl,E. lfoopvrating Tf'a1'iu'r A. B. if S... llffllf " 0 Jill' l'l'lQll I S. f. I IILA ' 'Ilusir Instructor B. A. MRS. XV. A. PARDEE. 13 9 5 Instrurtor of .Ilusir Graduate- WIISS IQLADYS WARREN. Profvssor of .Ilusir B. M.. M. A. IILAYTUN LOGAN. Assoriatv Profvssor of fI'lusir R. A. 1 WISS N1AR,l0RIl'f li. ll.-Xl!'l'I-Ili. lssnriulv Prufvssur nf lfinlngy mul Rvsiflvnl Hwul of lfnfurr-rss' Hull B. S.. M. A. llli. liliA'l'Rl1Ili NHYINS. Prnfvssnr of Biology l'h. ll.. Ph. Nl.. Ph. D. 4 I 'ig Aydcaf 6fLlCIlfi0ll 0,90 l'!I7IOI1 f WISH IEUNUR -X IN HY . I u assur of l'l1ysia'ul Ealuruliun li. 5.. Nl. A. -.K 1' .SHN , ff ,' 1' ," 1' '4ff!ff47f Dr. l'hvlan's llnhby!! gf- N vf 'ff .A + ff"N ' r .f 4? : 1, , , 1, A 5 . A iq X -' x'J' "'L I R 3 'fx fe. I K s. ,- xi Twp pirlurv: 'Xl work in ga-m-ral olliw-. 'D ,. .X Ifnllnn pirlur:-: In Nilling room ufle-r Sunday 1Iinn f.nllQ-1' ln-- twevn rlafscs. f"'y"' A 'f' ,A zQf"ezf'5 V Q wi iijfy 3 ff? mf Ullr favully 1-an play llzukc-llmll, too!! 'l'lu- l,or1l'- Tznlnla- ul 11- Ulala- English lfhristlnal- I' 4-ash-. 15 il THE K W0- CS ,..f'- .S v is 'Rv 4-V' Jawkia- Norton. l'ra-sirlvntg llzlrlmrn Clarkv. SPCl'0flll'.V-Tfl'll.Slll'l'l'1 Fralnkic- Briggs. Vim' I'r4-siflvlll Culml Cuhzll Culmf 'l'hznl's ollr hzlttlc' vry. our motto. ollr tll't'1llll t'0llll' truv. For four ya-urs wa- lluu- lin-tl l0g1'lll1'l'. stualitl togtlwr :incl clrc-anne-cl togthvr. anul to us this lust your se-1-ins much us the- othvrs. Nlaylw wc- know tlu- In-oplv at littlt- lwtlvr. our hopvs ure' high- vr. :mtl although wa- still hvzn' the- saunv nanu-s :mel lmw- the- sauna- l'au'vs. le-w ol' us rain cle-ny that tlwsv four yt-urs hun' wrought grvut rlmngvs in ull ol' us. 'l'lu'r1' art' so lllillly gooel time-s to l't'lllt'llllN'I'. lnll tln-rv is also so muvh to look l-0l'N'1ll'1l lo. that wt- lmw- :tlrvzuly he'- lla gun to look yvarningly toward the luturv. nluylw some of us will live as fur. or furthvr away than Cuha. hut at lvalst at hit of our lwurts will always rc-main ln-rv. Pvrhaps the' ra-uson that Cuhu llll'2lll5 so murh to us is the- l':u't that it sm-ms to ln- what our class stands for. :Intl what wc lmvv clone' to vurn it. Our llullowv'1-n Carnival. lhulvvs. svlling Christ- mas vurcls. Constitutions. rostc-rs. .-klllillvlll' show. and 1-tv. lluw' all hrought us vlosvr to- ge-thvr into at mort- unifit-al group. S E I L S x-44 I 0 A 1 .L fi 4 1 ' 'I f' A 4 . I E ""' fd 'M' ,.,,. 1 N Vzglxi 0 -1 i' 1 , ,Y 'P ? 49" 0 i K 5 Top picture: Senior Carni V Zl ' ' i 5 ru. ,,, r fur ' 3 1 X' Qi , ' -1.4 I. Ballon: pirlurv: Til-ka-ts for Cuba! 17 Aww .,4 L , , I H W. ' Vg 9' gag VC7,"4,k,, f 'if 4 1 'gal I: W ? ...S 'N , 'V A f'N sg L llll.DA CAYE llEMiVllNCw'AY SLE Blil,l,0FF l'alrlostu. Cvorgia Boston. fllussnchusplts CAYE HEMMINGWAY. Division of llumunitics: Emphasis on English. S. C. A.. 1. 2. 3. 4: Y. YV. C. A.. lr. 2. 3. 41 Sports Club. 1. 2., 3, 4: Pinc Conc. 4: Valdosta Club. l. 2. 3. 4: English Club. 3. 4: l. R. C.. 4: Lcaguc of Wfomcn Votcrs. 4. SUE BELLOFF. Social llnorlf lllajor., English Minor. S. C. A.. l. 2. 3. 4: Studcnt Council. 4: Monitor. 3. 4: Housc Council. l Q Y. VV. C. A.. l. 2. 3. 4: Cabinet. 3. 4: Sociology Club. 2. 3. 4: Vice-Prcsidcnt. 3: Math-Scicncc Club. l. 2: Clcc Club. 1. 2. 3. 4: Librarian. 2: President. 3: E. C. A. Chairman. 4: E. C. A.. 3: Sophomore Council. 2: Cbapcl Choir. l. 2. 3. 4: Artist Scrics Committcc. 3: YVho's Vilho. 4. ELLEN UDOM. Biology Major., Physical l':flll4'Illl0lI Winor. S. C. A.. 'l. 2. 3. 41 Monitor. 3. 4: House' Council. 2: Y. W. C. A.. l. 2. 3. 4: :abinf-t. 3. 4: Sports Club. l. 2. 3. 4: Council. 3. 4: Pinc Conv. 4: Fino Arts Club. 3. 4: Prcsidcnt. 3. 4: Math-Scicncc Club. 1. 2. 3. 4: Clcc Club. 2. 3: Sccrctary. 3: E. C. A.. 3. 4: Cllapcl Clloir. 3. 4: Sophomore- Council. 21 Artist Sf-rics Committcc. 3. 4. FAYE l'lEMMlNCW'AY. Homo Economics Major, English fllinor. S. C. A.. l. 2. 3. 4: Y. YY. C. A.. l. 2. 3. 4: Sports Club. l. 2. 3. 4: Pine- Conv. 4: Valdosta Club. l. 2. 3. 4: Homc Economics. l. 2. 3. 4: English Club. 4: Lcaguc of Wlomcn Yotcrs. 4. ELLEN ODUM .-lllmny. Georgia Yu fl rm-s 'IN MAURICE FAYE IIEMMINGWAY I IIIIIOANI., 01 urgu: gilyfl S ue ellen faye "Gaye, haw does it feel to be a twin?" Sue's northern accent. EIlen's pencil slim desire. "No, I'm Faye!" e n i 0 r 5 af H950 ANNE BONE Leslie, li Porgin ELUISE YANCEY lfru nswick, liP0l'glll ICLOISE YANCEY. Biology Major: EllIll'lllllIll Jlinur. S. C. A., I, 2, 3, 4: Stull:-nt Council, 33 Svcoml Vice--Pri-sitlmll: Monitor: 3. 4: Y. YV. C. A., I, 2, 3, 4: Cabinet, 2, 3, 4: Associate' NIICG'-IJI'f'SIIIl'l'll.. 2: Prvsixlc-nt, 4: Campus Canopy, 2, 3: Mall!-Svimu-4' Club, I, 2, 3, 4: RIll1I3llI'1' Languagv Club, 2: E. C. A.: 4: W'ho':-1 YVIIU. 4. ANN BONE, Piano Major. S. C. A., I, 2, 3, 41 Y. YV. C. A.. I, 2, 3, 4: Cabinvl. 3, 4: Housv Counvil, 2: Pllilllilrllllillif' Club, I, 2. 3. 4: l'rc-r-sid:-nt, 3, 4: Sark :mal Buskin Club. 2, 3, 4: Clvv Club, I: Artis! Svrivs Cmnnnitlvv, 3, 4: E. C. A., 3, 4: Pinv Conv, 4: INDIA RUST, Spvviul Stutlvnt from fit'l'lllillly2 l'ill?Q'1iS,l ,Wujorj l'JIlHl'l!li0lI Minor. S. C. A., 4: Y. YV. C. A., 4: Fina- Arts Club, 4: Cl:-1' Club, 4. IRENE YVIISUN. Division of IlllllllllIifil'S.1 lfmplmsis on lfuglish. S. C. A., I. 2, 3, 4: Y. W. I.. A., I, 2, 3, 4: House- l.num'lI, 3: Pun- Conv, -ll: Mzltll-S1'ivl14'c' Club, 2, 3, 4: English Club. 3, 4: xYll'l'-l,l'l'!4I- elf-nl, 3: Rollluluw' l.llll"'llill2,'l' Club, 2. 3. 4: B,l'l'!'iIlll'l'lI. 3. All I F' Ulm' Club. I: Artist S1-rie-s Commillc-1-. 3, xl: IC. C. A., 3, 4. ' 1 Qt' .mf LYDIA RKTH KOST Ernstmvlll. llmvrttmnlwrg -Qu: Q- x 4 gf JCNQ X' ,M A ,IK ,-,,7.vf 1: . fs. XS? x .S X W ' ans: S55 I , . XXx. Xgxckgk ., X Si' 1.3 bxlv' " I V9.!'gC fl: .Q f" .- ' X :Q f f f M 61 QSNNQX K wg:-.W Mk l 3 YSISF QNX' If? Q f If-lil ,,I?f'i ll x . , '. .M J" 3 n W 334, "N , .X :'1,sw-W, i , gms ,N if . , 1 . .. . 1 , f . . ,, --' 9 WI.. 'N , . C 'JN 1- pi mf E I , 'J"lt"T""XY""' TI" QW ' W .,x.,, 'V N5 , , .V I A ., as i Pu 9. " ph il! :WAX if eloise anne lydia irene EIaise's quiet helpfuilness. Anne's musical ability. Bringing us another part af the world, came Lydia. Irene's eagerness. IRENE Wll.SON e n i 0 P 6 I 9 5 0 ll uyvruss. livnrgiu .,g Q i'f1'3'g35?' ,Q 4' ff Q., 3? W? ix. if is mf 'SF ' 'wwzfff 'iif 2 1' 'fx' - LAVARA JUNES NIIRIAM 1Llli'l'NlAN Syrlllrnorv. llvorgiu l,f'lllUll- Uf'U"KiU LAYAHA JUNES. Sm-inl llorlf lolnjor: English llinor. S. G. A., l, 2. 3. 4: Y. XV. ll. X.. l: IZ, 3: 4: Sports Club. l: House- Council., l: Sociology Club, 3, 4: Sc-clw-lary-'llrvas11rvl': 41 English Club, 2, 3: Sock and Ruskin Club, 4: L1-aguv of XVOIIIPII Volvrs, 4: Log Calvin llllkliflllilll, 4: E. ll. A., 4. MIRIAM lQlH'l'MAN, 'l'ransfe-r from South Georgia llollcgv. Douglas, Ge-orgiu. Sm-rvluriul Sa-imuw' llujor: History Winor. S. G. A.. 3, 4: Y. NV. ll. A., 3: 4: Housv Council. 3: Busim-ss lllulr: 3, 4: l. R. C.. 3. 4: Tre-asure-r. 4: L4-aguv of XYonu-n Yoh-rs. 4. MARIAN l:l.fXYlCS. Trunsfc-r from rxlilllkllllil Poly- lvrlllliv lnstitulv: xlllbllfll, Alzllnzxlllal. ,llullwnullirs llujorj lfnglish mul Hislory lliuor. S. ll. .-K.. 3: 4: Y. NY. 11. AX., 3. 4: Sports lllulr. 4: llousv llounril: 3: yliilll-Sl'l1'lll'4' lllulv. 3. 4: English Club. 4: l. li. ll., 4: S1'l'I'l'lill'y. 4: lmzlgllv ol' XNVUIIIPII Volt-rs: 41 'Ill'l'ilhllI'l'l'. 4. Nlll,lllll'1ll M:-'XNl,liY. Soriul ll 'orlf Allujor: I,lly'Sil'lll lflillflllillil mul English llinor. 5. ll. -X.. l. 2. 3. 4: Y. XY. ll. A.. l, 2, 3. 4: Sports lllulr. 3: llousv Counvil. 2: Sociology lllulr. 2, 3. 4: S4-4'l'1-Ianl'y-'l'l'1'uslll'4-l'. 3: lll'1'5l1ll'lll. 4: lcllgllfill llluln. 4: llilllfl' lllulr. 31 Ulm' lllulr. l. 2. 3: Class SMl'I'llH'ill'l. 3: li. ll. A.. 4. 5 -...v-1" xii .4 Nl,-XIHAN YWUNNE IIAXIES Sassvr. Georgia 'CCP CC 99 GG ' 99 ' red mldge marlan mildred claire 01" "Red"-our redhead. "Midge"-our young Broadway star. "Always on the go Marion". "Going To Belc:l'1er's, Mildred?" ' f I 9 5 0 NIILDRED CLAIRE MANLEY e rl L 0 ,D 6 0 Griffin. Georgia xbff . i .4-.-5.1 f-:dim - , ,vb IW' , we ,,: N :. 5: I .fu kf'Q A 'L . ' u iQ ,YIAIHAKIiIC'I' I,0l ISIC TIEAYINIIAYI MARY ANN M1-I.IiNININ ANNA RIYIICIIE KENNEDY Tl lfroxlon . llcorgiu If ron icoocl. Ucorgiu YI IXICILAIRIYI' IIIAY NIIAYI. English Ilujor. lflllH'IlIi0ll Alinor. S. C. A.. I. 2. 3. I.: Slu1Icnl Council. 2. 4: IYIonilor. 3. I: I'rcsi1Icnl. Sopllomorc Class: Y. YY'. C. A.. I. 2. 3. LIZ Calvincl. 2. 3. 4: Yicc-Prcsiclcnl. 31 Campus Canopy. 3: Pine- Conc. 4: Iialilor. 4: Ilomc Economics Club. 3: Dancc Club. 3: I. R. C.. I. 2: lllcc CIuIr. 2: Hamllrook. 3: Iftliior. 3: Social Chairman. -I: IC. C, A.. 2. 41 YY"Ino's YY"Ilo. I. MARY ANN McI.ICNIlUN. Homc Economics Uujor. Biology Ilinor. S. Il. A.. I. IZ. 3. rl: Monitor. 3. 4: Y. YY. C. A.. I. 2. 3. VI: Sports CIuIr. I. 2. 3. 4: Sports Council. 3. IA: I'inc Conc. 3. 4: Homc Economics CIuIr. I. 2. 3. 4: 'I'rcasurcr. 2. 3: Ijrcsillcnl. 41 IYIUIII-S1'I0lll'l' CIuIn. 3. VI: I.1-aguc ol' YY'ome-n Yolcrs. I: li. C. A.. 4. ANNA IxI'INNI'IIIY. llirisiora of Hunmnilics: Division of lfnglisll. S. C. A.. I. 2. 3. -I: Ilousc Council. 2. 3: Y. YY'. C. A.. I. 2. 3. I: Sporls CIuIr. I. 2: Iiomancc Languagc. 3: English CIuIn. 3. II: YI1'Q"l,l'1'!-BIIIPIII. -I: lA'2lglll' ol' YYUIIIPII Yolcrs. -I2 Sccrc- tary. -I: Log Calvin Commitlc. 4: Social Commillcc. 3: Class Iicauly. I. ,IACIXIIC NUII'I'UfY. Sccrcluriul Scicncc Ilajor. lfuglislz Ilinor. S. IQ. A.. I. IZ. 3. AIG: Stud.-nl Council. +I-1 Ilousc Council. 2: Monitor. I: l,l'l'!'iIlIl'llI. Scnior Class: Y . YY. C. A.. I. 2. 3. II: Cairincl. 'Il'lIl'1'ilSlll'1'l'.,:I4I. Sporls CIuIn. I. 2. 3. I: Council. 3. -I: I'inc Conc. IA: Associate' Ifclilor. II: Busi- ncss Clulv. I. 2. 3.1: I'rcsi1Icnl. 3: Sociology CIuIr. 3: I.caguc ol' YYIomcn Yolcrs. 2. 3: Sccrclary. 3: If. C. A.. 3 II: IIan4I- I Irook. 3: Yssocial I'I1Iilor 3. mmuston. llcurgiu I ...J ,Q F ,....l ww, 1 111a1'va1'et mary ann :- 66311113-l'66' wlillflilfb "What did you say, Margaret?" Mary Ann's enthusiastic laugh. "Anna-Ree's" bland hair. Jackie's boundless energy. . N ,s enrorfs Gi H950 ,IA1.Ql'El,lNlL NOR'lUN Huston. llvurgiu xi WN. Y, '. N . , -Ii .ik W I 1 QT --I' A if l'Il.lZAI5l'l'l'll JANE CIISSUN MAXIE ANNE'l"l'li NVAKREN CllAKLO'l"l'E JOYCE CHU Us Donal.wmrill1'. livorgia Donalsonrillv. llvorgia Thomaslon. Cvorgia JANE GIBSUN. Division of Hnmanilivsj Emphasis on Eng'- Iish. S. C. A.. l. 2. 3. 4: Housv Council. 3: Y. W'. C. A.. 1. 2. 3. 4: Sports Club. 3: Campus Canopy. 4: Pint' Cone. 4: English Club. 3. 4: l. H. C.. 4: Lt'2lgllt' of AXIOIIIPII Voters. 3. 4: 'l'l'C'liSlll'1'l'., 3: Prvsielf-nl. 4. MAXIE YVAKREN. Homo Evononiirs Hajor, Social llorlf Uinor. S. C. A.. l. 2. 3. 4: House- Coum-il. 3. 41 Y. YV. C. A.. l. 2. 3. 4: Pine- Conv. 4: Soviology Club. 3. 4: l'l0llll' E'll'0ll0lllil'S Club. 2. 3. 4: Vico- l"r1-sicli-ul. 4: Llilglll' ol' AXYOIIIPII Voters. 3. 4: Vivo-Prvsiilmlt. 3. 4: Log Cubin Commith-1-. 4. JOYCE CHILDS. Division of Humanilivs: lfmphasis on English: ,Uusiv .llinor. S. C. A.. l. 2. 3. 4: Houm- Counvil. 2. 3: Y. XV. C. A.. l. 2. 3. 4: Sporls Club. ll l"lllg1liSll Club. 4: l,lIlIllill'lll0lli1' Club. l. 2: CIN- Club. l: Clmlwl Choir. l. MARY DUNCAN. Division of Humanilivs: lfllIlIDIlSi8 on English. S. C. A.. l. 2. 3. 4: llousv Couuvil. 4: Y. W. C. A.. l. 2. 3-. 4: Campus Canopy. l. 4: Pina- Com-. 4: English Club. 3. 4: Sock and lfuskiu Club. l. 2. 3. 4: CIN- Club. l. 2. 3: l'l1'I'illlil1ll'l'!'i. 2. 3. l"'x ?W" f NK. ixxu li si 1 s.i 73? i L 4 MARY CLAIRE DUNCAN Leslie. Georgia i jane maxie wj6l'I'6w mary claire Jarie's big dimples. Maxie's green bausecaat. "Play 'Twelttb Street Rag', Jercef' Mary Claire, "Anybody want ta play bridge?" eniorfi al N950 f - I 5 e -1:2-T' fm k fi ff! Nl.-KICJUICIIC Ml'l'tIllliI.l, NUlfl.l. ,llVl.lA CLAY RRIGGS lfli :NCIS lgRl51t,h I xl-Nl, lullloslu. lrl'Hl'gHl yuldostn. lunhm lullloslu. Lcorgm MARJURIE NUELL. Social uwlbfk Major. English gllinor. S. G. A.. l. 2. 3. 41 Y. YV. C. A.. l. 2. 3. 4: Sport:-1 Club. 1. 2. 3. 4: Pinc Conc. 3: Finc Arts Club. 3. 4: Sociology Clulr. 3. 4: Valdosta Club. l. 2. 3. 4: Sccrctary-'l'rcusurcr. 4: l. R. C.. 4: Lcuguc ol' W'omcn Yotcrs. 2. JUDY BRIGGS. Sccrc- luriul Scicncc llajor. English Uinor. S. G. A.. l. 2. 3. 4: Y. VY. C. A.. l. 2. 3. 4: Sports Clulr. l. 2. 3. 4: wYlt'l'-Pl'l'Sllll'lll. 41 Council. 3. 4: Busincss Clulr. 3. 4: Valdosta Llulv. l. 2. 3. 4: Glcc Clulr. l. FRANCIS PAINE. Social Scicncc. lfmpluzsis on Social ll orlr. S. G. A.. I. 3. 4: Stuclcnt Coun- cil. 4: Yicc-Prcsiilcnt of Fl'l'Slllllt'll Class: Sports Llulv. l: Sociology Cluln. 3. 4: Yulalosta Clulr. l. 3. 4: Prcsiclcnt. 4: l. R. C.. 4: Glcc Cluln. l: li. C. A.. 4. FRANKIH BRIGGS. Sccrclnriul Scicncc llujor. English gllinor. S. G. A.. l. 2. 3. 41 Vicc-llrcsitlcnt ol' Scnior Class: Y. WY. C. A.. l. 2. 3. 4: Sports Clu 3. 4: Rusinc:-ts Cluln. 3. 4: xlilllllbtilil Clulr. l. 2. 3. 4: llilllfl Clulv. 3. -ll. lv. l. 2. 3. 4: Council. 4: l'inc Conc. 4: Finc Arts. ,Nr R K . .NM y . Q 4, ' N-94 1 vm N fy W 0 ' V" " ,. gm ,. f- - A "-We vnmt AJ... .5 .NJ N J- X " 5 , 1?-f.g"7?:4 ' N 3 'Y :Q . f v ' .. . rf" .ggfx . ' 'H ,- . rf' ., '. hm- , . , .. v'v-'.kkz Y' 'A' '-A My 4 VON "' A Y' ' "'m!-f.-W.'f -N F -x I M QS'-R.f3'g'v5,q,55.f.fgA ' fp. .. .axwxyi SEA- Y . vkxxd. Q. xw'1i"'3x'.f' if K' 'M -N. K X . J . ,X M : 1 - .f 1. A. My., A N. 15. .Un . y u .,.Yx y I 42"-Y. 'x Q u. SARA FRANCES BRIGGS Vnlrlnsm. livorgia margie judy frances fl'3llliiC Morgie's good looking clotlnes. Judy's good ton. Fronces, our link between Town girls ond dormitory students. Fronlqie in o botliing soitl eniorfi ol l95Q 51.15 -,R lip , , MM, -.Sh iv-. 41 MARX W'll.l,lAMS OXVEN SAI.I,Y l'A'lxRlt1lA'SUT.HERI,AND .-illenhnrst. Georgia ,-ltlanla. Georgia MARY UWEN. Division of Humanities: Emphasis on Eng- lish. S. C. A.. I. 2. 3. 4: Viee-President. 3: Presiilent. 4: Ilouse Couneil. 3. 4: Monitor. 3. 4: Stutlent Council. 3. 4: Y. W. C. A.. I. 2. 3. 4: Campus Canopy. 3: Pine Cone. 41 Iuh. I. 2: Secretary- Senior Honor Soeiety. 3: Fine Arts C S ' 2 3. 4: Treasurer. 2: English Club. 4: Soek and Buskm. I. ... I 0 ' of Vlfomen Voters. 2. 4: Historian. 2: I. R. C.. 3: ,eaguf E. C. A.. 4: Sophomore Couneil. 21 Class Beauty. 3. PATRICIA SUTHERLAND. Division of Humanities: Empha- sis on English. S. C. A.. I. 2. 3. 4: House Council. 3: Monitor. 4: Y. VV. C. A.. I. 2. 3. 4: Sports Cluh. 1. 3. 4: storian. 3: Secre- Pine Cone. 4: Fine Arts Cluh. 2. 3. 4: Hi tary-Treasurer. 4: English Club. 3. 41 President. 4: Soek el Bu-skin Cluh. 4: League of W'omen Voters. 2. 3. 4: 1 in . President. 3: Chapel Choir. 3. 4: Artist Series Committee. 4: E. C. A.. 3. 4. LOUISE GODBEE. Biology Major. Chemistry 3Vlinor. S. G. A.. I. 2. 3. 4: Y. WI. C. A.. I. 2. 3. 4: Pine Cone. 4: Math-Seienee Cluli. 2. 3. 4: Presirlent. 4: English Clulr. 4: Seeretary-Treasnrer. 41 League of Yvomen Voters. 3. 4: Glee Clulv. I: Chapel Choir. 3: Sophomore Couneil. 2: E. C. A.. I. ,IU ANNE STORY. Seerelarial Seiemw- illajor. English xllinor. S. C. A.. I. 2. 3. 4: House tloum-il. 2: Monitor. 3: Y. YV. C. A.. I. 2. 3. 4: Cabinet. 4 Sports Cluln. I. 2. 3. 4: Count-il. I. 2. 3. 4, St't'l1Idly. 2. Treasurer. 3: I'resi4Ient. 4: Business Club. I. 2. 3. 4: Seere tary. 2: Math-Seienee Cluln. 3: English Club. 4: League ol Vvomen Voters. 3: "'N11ll'g1ZlM. 3: Chapel Choir. 3. 4: Sopho- more Couneil. 2: E. C. A.. 41 W'ho's Wfho. 4. 1-. I,0I ' ISE GODBEE Vifllllill. Georgia .V-...gb NDN JO ANNE STORY Albany, Ge0fg'lll mary Patsy louise jo anne Mory's octing obility. Po'rsy's outstanding vocobulory. Louise's sparkling eyes. "Who's the sweetest girl I know?" Jo Anne, ofcourse. 4' eniord Oli H950 1? M ..,, e , A, e M, . -Q 435 IIIIS CUNS'IiANCI'I WUUIIIC Douglas. Cvorgill IRIS MUURIQ. 'I'runsI'c-r from South C4-orgiu Collvgv. Doug- las. Cvorgia. Division of llunmniliesg Enlphusis on English. S. C. A.. 3. 4: House- Council. 3: Y. VV. C. A.. 3. 4: Campus Canopy, 3. 4: I. R. C.. 3. 4. XYIPI'-I,l'1'SIIIf'llI. 4. CLAIRE MUBLEY. Sl'l'l'l'lIll'illl Sl'Il'lll'l' .Ilajor and Soriology Ilinor. S. C. A.. I. 2. 3. 4. Y. YV. C. A.. I. 2. 3. -lg FI'1'!'3IllllkiiI Honor Socivly. I. 2: Sc-nior Honor Sovivty. 3. 41 Pri-side-nl. -I-1 Busi- us-ss Club. I. 2. 3. -lf: rI'r4'asl1rvr. 3: Sociology Club 3. -I: YI01'-I,l'4'HIlI1'lll. --I: IVIEIIII-St'It'll4'1' Club. I. IZ. 3. 4: Lvllglll' ol Yvonn-n You-rs. --I: If. C. A.. MI. BARBARA CILNRIQIC. Sorro- lurinl S1'il'lN'l' Ilnjor. lfnglislz Ilinor. 5. C. A.. I. 2. 3, 4: House- Coum-il. 2. Sm-rvtal'y-'IIl'vufl1rc-r ol' Sc-nior Class: Y. XY. C. A.. I. 2. 3. -I-1 Sporls Club. I. 2. 3: I.0llIN'lI. .Zz l,llll' Conv. L-Ig ISIIHIIIPSS IVIZIIIZIQIPIX -I: ISIISIIIPSS Club. I. 2. 3. -I: Ifnglish Club. Alf: Ilzuuw- Club. 2. 3. -I: I'rc'si4l4'nl. 3: Xrlisl S1'l'Il'H Commitlm-. 3: IC. C. X.. 31 SOIDIIUIIIOIW' Counril. 2. iris claire barbara Iris's long fingernails. Our Honor Student, Claire. Borbords verbal shorthand. -A--- eniord of l950 BARBARA CLARKE M I rip, Georgia Q e 1 t 311 I 1. - A rm-Q, X A ., , mi . 'Q' 70"- -s,,,,vn F IINIICAIIIYI' ANN SNIITII I' " Q 1 rrgiu ll uj'4'ro.ss. l I4 rn of Hunmnilivsz lim- NIAHCARHI' ANN SMITH. Divisif phasis on English. S. C. A.. I. 2. 3. 4: House Counvil. 3. 4: Stmlvnt Council. 4: Y. WI. C. A.. I. 2. 3. 4: Sports Club. I. 2. 3. 4: Campus Canopy. I. IZ. 3. 4: Ifflilor. 4: Pine Conv. 3: Iinglisb Club. 3. 4: RlDlll1llll'1' I.anguugv Club. 2. 31 Sucre'- lzu'y-'llrvusure-r. 3: Imagine- of XVYOIIIPII Vote-rs. 2: CI:-9 Club. I. 2: IC. C. .-X.. 4. ,IICAN IVIULLIS. Sm-rvlnrial Srimzvv Iflajor, Hislnry Ilinor. S. C. X.. I. 2. 3. 4: Y. YY. C. A.. I. 2. 3. 4: Sports Club. I. 2. 3. 4: Council. 2. 3. 4: Busim-ss Club. 2. 3. 4: 'I'r4-usurvr. 2: vlfl'-l,l'1'SIlI1'llI. 3: Prvsixlvnl. 41 Val :lm-ala Club. I. 2. 3. 4: I. R. C.. 2. 3. 4: fIIl'l'ZlSlll't'l'. 2: Pre-si elf-nl. 3: Imalgllc- nl' XVVOIIIPII Yolvrs. 2: lf. C. A.. 3. 4. Rl I 'l'ICMI'l.Ii'l'UN. .llrl Ilujnr. S. C. A.. I. 2. 3. 4: Y. WH C. A funn, f. .': I' - Arts Club. I. ... I. IZ. 3. -If: Campus , g xvfllflllhlll Club. I. 2. 3. NIA: Ima f YV '1 Yotvrs. . glli' 0 Ollll I 3. t'1Llf-oI.luln. I. ' Q JEAN IVIULLIS IIIIIIIUSIII. Cvnrgin Msmittyw "Smitty" with Jecm's triendli Design me Q h RUTH WALTON TEMPLETON Valdosta. Georgia jean ruth her tloslft ccimerci. ness. ot tor Easter, will you Ruth? om Oli I950 Tl-IE 4.1 -ff, . ..-pf Mary Gibson. l'ia-e-Presirlent: Thaflyne Pitt, President: l.uey Hush. Secretary-Treasurer CLASS Our first year in Senior! Uh, what a won- clerful year. hut eheer up, 1lon't he sail weive still another year to live in Senior Hall. We ean still love the atmosphere that is here. the frienalships in our own 1-lass and others., but how will we think without our Seniors to help us? As we have spent the qlays and nights playing, studying, sleeping., planning. anil generally enjoying life in Senior Hall. we have been eonseious ol' our responsibility. we see in our future, work. tears. gootl times. happiness, our A. B. or our B. S.. the Hang- QF FICERS ing of the Greens and other activities that will he ours. WR- leave hehintl for our mem- ories our Faculty-Student Basketball game. our dance. the weekend of junior-Senior Frolies. and our presence in junior Wing and upstairs too. Our trunks are paekefl and expressed.. our suitcases are closed., the eur- tains are clown, the room looks hare. we've goodbye. here we go to eome haek next fall of G. S. YV. C. kissed the furniture home for the summer as the mighty Seniors .ILINICDR CLASS Z Z -1 L N nv' 4 M 1 ,, L- .'- ' ' c , .- . . A, ,A ,,: A .vp 2 -, -xv ' Jyvf- ,- Y .1 f 'A -1 .-y:'1:'f ., .Q -ls ' , -, '- 1 ' A .5 f 'X-1, ,g 'xy f , ' , ,fy KA... A , 10- f :N s5.1g,,-wif V ,H-F A ""Q1'ff' 9 -- f f ,QM . 'uv A Tm. :Lg V 1..,,4"v U1--.gffif W v.. 1 ....-1" .V f. Q 1 ww - U. fhrf - Q . 'Q 'ff .' ,1 ,"g: . r, . -.QN,:":2xjgg-- Top picture: Sludm-nl-Fax-ulty bullgame. Bottom picture: Off to town! 37 :II rv 2 -f'X P, uniorfi in Wurlhu J. Boalwrighl Douglas FIRST ROV' Mary Brawl I4-nuru Brown lie-My liuckm-r ,Uoulvzunm l'vllmm Uunlvzunm SECOND ROW' .Uirv llurlvr Elklilld' Chvshirc- Ylillin- ffhilssoml ,fllmu lfnlquitl fulrlnslu 3 -3 The-ta Booth IVr1y'cr0s.s Lury liuah lfulquif! H4-My Clark Vulzlusla fl 'FQ' S 3 i K , - s. . Q4 ,, Au MJ v v ,H 1 u. . ..f ,--.. 10" 38 af Betty English ,IQ-anf-ll Grogan Jn ldrroll Guthrle l ulhoun Valdosta Homerville FIRST ROW SECOND ROW Ellllly' Justice Dorothy Keele 'ltlupulgus Nashville ,, , ,? :, , jufg 'gn "is fi. uniom EIPZIIIOI' J. King Nlargurvl Mann Hlulwly Sturlfv. Flu. FIRST ROW Annu- Murdovk Surah Parkvr wary R. l'arrzunore- Nlvigs Rirhlmul ,VIIIIIUSIH SECOND KUW' 'flludyllv l'ill Jalvqlu-lillv Rannsvy G1-rm-Ida Riggins Liucolnlon Alum Honwrrillv -Kuna Nlurznngns Vulaloslu l'1-ggy l,hG'lilll l'ulalnslu Margaret Ruffin fllbuny H ,.As. VU' 5 -vw -1-U I f' if by we X 'al 'Q X x , :Q Q? :Way it ii a L 1 Mary Singlvlary Ann Smith Amury Pvlham Quilman FIRST ROW Bobbiv Taylor Ollvta T4-lnplvtnn Rvlmcca Valdosta SECOND ROW Maury' T. Tullis Belly xv3ll'l'S Valdosta Sl. Marys lc-av Sll'1'IIlI'y ,4lma .af .,..--9' lvl0l!ll'1'll Sll'll'klillNl lfairn 'D- -ll ,43,'vw.a 'W' THE fm.- ',,, Mardi' ..,4v. .3 I .l9'F' Si-le-r liriffin. liirv'-l'ra'sirlmut: ,loan D1-kli-. l'r:'si1lvnl: mul llvlly jam- King. S1'c'ra'lury' mul Trvusurvr CLASS QFFICERS Ile- an SOIlll0llllH'l'll 'l'h1- worel vvllovs up :mtl lhv curtains that ure- ,lightly lorn. lhv low- down llonu-rsv llull. Now that ww ure: we-'ra :mil losu-ls thul are- gvtling thin in llw miihllv lhe- llillllllvil om-s in lhc- wsorlcl. XY1"l'4' the- l'ric'mls :mil lhv lwclsplvzuls. faulc-4l hy 51'il50lN'll ufla-runs ol' lhv School ol' Luhs. l,il. nmny lrips lo lhv luumlry on Tllllrsclays :mal l,il'a-. XY:-'xv ln-4-n lo 1-olh-ge' Iwo whole' Gin' us limi' and wv'll prow- lo lw lhv lwsl xsonele-rlul ye-airs. Xy1'.Y1' gollvn our l'1'X1'Ilf.Il class lhul vvvl' gol 4ll'gl'1'l'5 from U. S. NY. 12 lor 'gill Huy. wu"u- haul our SWl'1'lll1'ill'l I,1llN'l'. We-'ll ln' lha' mosl loyal. MNH' prouwl lhzll lin- Sophomore- lloum-il was our vvry own ailru-ally hy lluving so numy llll'llllN'l'5 lhul :mil lu- ilu-e'orule-al our gorg,:1'us 1illl'lSlIllilS lr:-4-. some' of us lin-il in lionvvrsi- all your. m-'Il llc-rv we- go. lvlillu-ly ou'r lo lhul l.1llllll0llS lw lha- most w'l's:llile' anal lhc' lwsl lovvll. hull-Sc-nior. 'l'ln- joy ol' ilouhls- 1'l0Sl'lS. un- xxvlsll' loads of Sc-niors lo he-lp us and vx- limile-al liglil l'Xl4'llHl0Il anal no qui:-I ll0lIl'qlll1ll pa-i'i4-llrv lo han-k us up. so with 4-nlhusiusm muru-llouei plum- Nl'.N1'llI'4'1lllll'll ol'1'u'r sim-v wrillvn alll osvr us. we' say "Look out l952 llonu-rsv Villlll' inlo xii-xs. XY:-'sv lozuls ol' :mil Svnior llall. llvrv su-1-ollu"'!f things lo marry with ua. tha- nn-moria-H. und 42 SCP!-ICD GRE CLASS UQ' ,.f-nv""""" XY 'L VWW' , x '-wwqw, -., 5-K S f mmm Top pirturv: Our ulrc-ann rmna- ll'lIQ'?SNt'1'lh1'ill'l llunrv. Bottom pirlurv: Spring Quuru-r vunn-5 und you will iiml us ul tha- pool! -13 ,..-1----4 m fi li 1 .- An if 'So- U? 1 I"l R WI' IH NY 01086 llnrm-lin ,X-hlq-y l'ul ,Nskin lfdilh liassvll l.u1'4-il HZIIIPI' jam- Bc-nlon B1-up Bishop I ulrlnslu lfurnvsrilla' Furl I alloy Huluillnu ,-lllmny .Ulnu 5l'1lf0Nll ROW I-Ilninv liuanlssriglll Jann- Bmw-u Ylzurlhu liruve- ,lm-kiv Bryan lin-ulinnv Bunn Nirginia Chaunlln-r lhmglua llumrrrilln' llnma-rrillv Tifiun Hunlwzunm lflukvly Tllllili NOW' liillil- Clie-ll H1-Ilp Collins Kunz: llourson Hank- llrmnn Marlhu lf. Dani:-I Ilnlsy llc-aflnplc-r lininlrrivlgv hlvl Pvursun Pffmlrrokv Douglas lgl'IlllSN'il'k IQ lv arf-, ,' it 195 CQ 6 'Al u .ie I1 ff' f-fa 5 Cin 75 "- ,- lr A. ' , - -Q" . L Qi 4: -. u rg, x J 1 T4 Jai S a :wx 'S X -. X' 'x 'ir K M J ' W! -af'-"""' 52p l'l'l0I"Qil ,lon n Dc-klc Corflvlv Norma Gaskin Nashville Thelma Griffin Valdosta A-xg i Q- , hi, , .- In Margin-rilv Dr'l,o:u'h Valdosta Ruby Gibson Folkstnn Mvllla Grogan Calhou n If FIRST ROW liulh Dinkins Ann Dixon Dol llra-xe-I l'llIlIOSIl1 Camilla I lll,lIOSfIl SECOND HOW ,lounnv Gilmer Josvphim- Gooding Ilorif Golhnrrl Tiflon lroolllrilm Thonmsvilla' THIRD RUXV I.:-ilu llarmon Kalhvrim- llill Mary II. Hill Albany' lfVllIfl0Slll Moullriv 4 W 1, 1-1 Mary lffircl .-lllmny rlmra Grl-1-n Sylvvslvr ary llolrlvr Tifton X,-'1 V 'W - ,a Q, oo zilfyww' 5... X I f" ,,,, LQ, 1' "" 3'1" Y A ' - 1:-J an "" if W K, A b 2:3 A 1 ' . -- v. . 'i V if Q3 i 41" 15 dk -iw i f X , 2 u ,Y - s ' 'Qlflf' llnrlmra Howvll Rvlly Hugh:-s FIRST ROW Gloria Hlnnphreys Bc-tty Jernigan Bnrwirk Honwrrillv SECOND ROW ,lf-mnlellv Jones Emmir' Ke-nnay Quihnnn Moultrir' THIRD ROW ,loyvv Long Mary ,Io l.0tl Valdosta Douglas ,mv AG' sSJ0l0Al'l'l0l"86 R nlrlvy ,lobe Valdosta lic-My J. King Fort Unirws Alice- Mvflall Cairo Dorris johnson Valrlosla Nlary King Tiflnn Flo McCall Hilwsville lllllllflifll Hnnwrvillf' Gloria johnson lilinor ,loncm Quilmrm 0llifllI0ll livlly Lee- Mnrgarc-I l,00pPr Valdosta Duhon ww-9105 M . 1 . 4 5 T? if if-.NW f f 'awk-if, I ,V r ff lx 1 y 4' xml af! O 'N '- A "" 4 'L gg? Q, W u .-Ez' j i l Mk' , iv J, , if a' .91 ,fits All l R 'IQ' 3' L11 xl M 1 Z l W Martha Mclifmiv Bluffton ' Patricia 0'Nc'al LaGrange Gloria Proctor Bainbridge .SZIU l'I'l0l"Q5 354' FIRST ROW Evvlyn McLain Ruth Miller Betty jo Minis Judy Moore- Carle-on Nowa- Lnkv Park Pemlrrokv Hnrtsfivlfl Ray Cily' .llllmny SFICUND ROW' Anne Owens Ann Palme'-r Row Parrish Annvtlv Player ,loan Prim' Nvwnan Cairn 'hlvl Rninbrirlgf' Moullrir' THIRD ROW' Lenoir Rabun Ne-llc Rec-rl Jam- Rc-f-ve-s Emily Rc-ivhc-rl Hlaino Hyals Valdosta Rebpvcn Sylvestvr Boston 1'llrRa0 11' wr qi o if Q' 5 V Hx. U in ' T37 K 3,5,v J 5 i., 415i , ,... 41986 n 1 .-. t 0 sa. fx, ., ' xo, Oy A . ff, ' 6 .af r I FF A 5 ,g., : 2 42, V3 1 J v1 , if U15 , Q 1 'B' .v E f A' if I . 2V,' U' sn, i M r A- 1 2 P 'C X i' 4 i if 3 Q 4,7 F5 4 ,Wi 1 g. ,.1 ' Q 3 blvz . in ff s I WS' Ax 5 X 1' 4' is I I fi A P ' ' x Cv 5 1 ' 1 ' ' ' r 6 A 1, ola more U - Q , r' n Am A . p ' USL - : ' dx' r I '- ,. f 'ff' 4 FIRST ROW' ,loam Svnrlmru NZIIIVQ Sl'Hl'l'H Jil1'1lllQ'lflIl' Sikvs lfzlygv Siskind Marjorie- Smith B1-lty SIIPII Lyons ,flllvl Claxton l,llllIOSfll l'fl1fl0Sfll lvflldlixffl SECOND ROW' Doris Sprzullc-5 Lydia Slory Dorolhy Stunt' Shirley Tharpv Blount Trumnu-ll Margarvt XOIIIII' Tiftnn .-Ish lm rn S.Yf'lllH orv Vim: nu Cnlu m bus Bruton -A -'E ' r, 3 -54' ' ' X 4 f' bm Y 544 r , fr V .13 'Isl "' Sgt KA ,IQ . A- ,S ' -N f 77' i ' X A ' . .xsgiw . 5 ,H-4. I ,,. . ' Hz. , ' 34 3 . ,, A 5 .. .au ,,-ff qwi, 1' . . CIS' A x. Erwin, , .xg U fl ICN 1' 1. H N N v W 0 l'l'l0l"Q5 SP Marian Yvalvrs Blflrlfsllvur Dorothy Willifirrtl Rvbvcca 'ff-L., Hnblriv xX'Z+ll50ll Furl Uuinvs janv w'ilIllll'Flf' Allmny 5 11' I" I RST R 1 PW' xl - fQl'l'lZl xY1':llhl'l's Suv N. YVhil4- Ifl Cairo Cairo SECOND IHIW Elainf' wvillflhillll Virginia Yvriglll Rvynollls Vuldnxta H Q, inf ' W 1 'nj 7 . f ' QV. :s f vw' 72 M , il . I 3,35 f 4? 'M 4 1 A 5 U is "1 .1, NN.. x lx' K. Ma l,. Vfilliannsnn Sylrvslvr 'O H! M ' I 5 Xxx 1 x A Q Q . x .Y xxx L -.,,....---- THE V 1 X x Ann Bryant. Treasurer: ,lean VHIILZIIlfllllghillll. Serreturyg llarlmru Melilu-5. lvifl'-,,l"l'SifIPllf2 l'al Owens. President CLASS lleah we are honev ehild., the newest little old Freshnuni Class on eumpuz-w. and one ol' the busiest. Maybe we uren't as-1 lnig as the oneu in the pun-st few yurs, hut what we luek in size we have fully made up for in pep und f'lllllllHl2IHlll. Yes. we still get honlesiek.. hut it doeHn't seem nearly as had as it did ut first.. and there is never time to ra-ally think :lhont it llllll'll anymore ullywzly. There are so many things we pan-tieipate in. und when QF FICERS we eleeted our elass president. we began to feel more like ai elass with plenty of spirit and unity instead of just a confused group of new Freshmen. Our "beauty" was elected for the Cllristnlus dance und we feel mighty proud of her. There are other things that we participate in too. such as: Play Day- May Day. the Ulee Cluh Coneert. and Fresh- man pienie at Twin Lakes. 9 as Y A .AI 3:5 xi? 'E 'QI W? fl 1 A ir. ii ,WA 1 -rf if Tnp pivturv: l ANI an ral!!! lfutlom pivlurv: From lu-ginning lo 1-nd-mv sign out. 31 wqym V. 4. px, ,I .x ,1- , . E fi 5 ii M2 if, wuz-. ' A ff' W2-'57 1 ' FIRST ROW' Sara C. Alford ,Io Anne- Allison Dupont SECOND ROW Pon lan Jackie Baldwin Fort Gainvs Martha Barra Virginia Bvnnvtl l,aura A. Bout' Quilmnn ,4rlr'I Tiflml FIRST BOW' ,lzu-kiv Bowvr Eli-anor Bowman Pr-ggy Blanton Ann Brookvr Mary J. Brooks Ann Bryant Dixiw Blakely IXIIIIIOSIJI Blfwkshvur Valdosta flfoultriv SECOND ROW' ,Iam-ltv Burt Ann Camp ,lf-ssiv Cartvr ,Ioan Chastain Dorothy Coarsey Bc-tty Connvll f,1',IIOf'hltl'P Sylrvslvr Lukv Park Urhlnvhntvv Hrookfivlll Prfrry TIUBD BOW' Virginia Croslnp Ra-In-1-va Cullbrc-t Bc-tty J. Daniel ,loan Danivl lrli'l'll0t'IJ1lllgll3l'ly JoAnn Dorminvy VIIIIIOSIH Mon ltriv Jllon lffzu m Il Sylvestvr Fargo Douglas avvi if - if fin... . B in B .14 , . 3 B, if i in ' 4- Y- ,Q p ga A ' 'gg in 'lf egg B f-..-1 B Z? f 'A jf -' , ,VV.' V Jai , V, -MK E i XC:-7, , , sg' Q ., x . ' : 1 . . 1.1 " K v' 1 if , X ' my . .A 7 5 N a K ' . i' X , 4, x if" X ,B ff: a W f B 1: , ,F , -1. ' ff' ' N A - , " Q 'X 5 V 5 B l 4 fl .fr 'xx s A ' gf 4. , V .33 4 s 1 1 I , 21. ,V My ,r A- dw -N an 1: :Q It 2 .db . - t 'Q' f i A "?,l! V 52 H? i J t J F' vw! A 3' I RW! Mary Ann Dykes M 0 n tezu m u Ruth Gray Ocala., Flu. Betty Ilerbert Fort Valley Martha Jones Elizabeth Eason Collins R1-tty J. Green Hartsfield Carolyn Hinson Hmnerville Peggy Jones Murshnllville U valrlu Jeane M1-Bride II:-len McCord Thomasville Sylvester J Q 1 ,wa E9 W . V fx V ., TTT' "7 ,---, . 'Z W 1 A.: ,.,. ,M x Q ti, ' Q - V W 2' X 'v F5 'Q Vqll V I 9 I 3 -3 gf M f , Q Ah, Li- , 3 - lx FIRST ROW II4-len G. Ford Mary Gallagher JoAnn Gardner Peggy Gortluy Sylvester Vnlalostu Homeruille Dothan. .-ilu. SECOND ROW Elizabeth Green Janice Harrington Ida J. Ilatrher I'al Ileeth Valdosta Fargo Boston Leeslm rg: FIRST ROW Ilarriett Ilowell Betty Jar-kson Ann James Jaeqnelyn Joiner Americas Macon Valdosta Boston SECOND ROW Rose M. Jones Jean Jordan Jane Iirumrine Mary Lee Sylvester Maron lfru nswiek lVuyeross THIRD ROW Gloria Malfoy Sue M1'DonaId Jane Ml'lillgIl Carolyn M1'I.4-od Sylvester flloultriv Rielimmul A-4 , . ,al A N ' 2 -7 Q' R E J ta F27 F f 1 "' ff 'Y L . ,N . , I ,wr ". A' ' I: I 'T ff' P fiz "' Q, - , R , - -is get . R, j' 'Q A l A .5 , '55 A fi W' - ii " D QF fav I 1 X ,N ,, , WW or M, I pf K I ,-A H VE I . 'V I . if' -. J I 1 'v 1 4 1 f w e Q I- , V 4 'W ff ff I 'W' Q J' ff" 5 , M 6 ' f f Yiyggw -l, A . 1 I I . A nh Q, ff ' W J .. . 5-ga Q, W , , , , PQI S .I 5213: 2 x ' - i " 1 I I 53 fb - .X ,ff-Q," vt n. ' fb ' If if 2: '-55 535 ' .H ' .g ut 4. Y 4 lf JSM N ,v ' . 3 3' f '23 1 X ,, l lp, ,Q V r I , im 4 K I X A 5 4 if -- .,, A 2 as X X if . l FIRST ROW' 'flu-da McMillan Joann Marlin Jackie Mathis Enigma Ellulwllv Fitzgvralcl SECOND ROW' Frances Meadows Kalhli-on M01-ks Mary Ann Myers DuPont Hlurlfshvur Valdosta FIR ST RI I W' Sarah E. Min-he-II llylda Morris Nlarlhann N1-wlon Dorothy Uglvtrvs- Barbara Oliva-r Pal Owvns Porlrfrflulff VllIll0Sffl lil1IlIOSfll Pvrry Burn Psrillv Tiftnn SECUND ROW' Nspasia Panos Marilyn l'1-avovk lie-lly J. P1-rrilt Gloria l'4'l1-rs Dol Pindar anim- Player rllllllhifll lfr1ulsu'if'lc Du Pont Cairo l'ulalnstu Buinbriflgv iggkby! . Q - h I id...-..-.. 'F f A F fx - , N- ' -0- 3 --310 , , ' .ef "e ' . I M 2 V ' 44 rp ' 9 . . aj: 'f , 1 ffl' sr in 'H C , N: . LW W L X A XX V- H N l i X K' A134 V., 5 - if ' y f 'F 4 , .. I: Ik , 77 Q ,5 " I on ,A A, X, Z' 1 "', z 6 ' , gf 5 1 's 1 . X K iv A .U yi X 8 , y 1-1,0 1 , , X J 'J A 5 Q x-: BI F A T'-11' .f f l f ,f O K ' l t W ' W N 1 X K 1 . l X u , ' ' 'fr if L ,L ' if ' A 2 ' X1 id' A . 4:7 ' as , ' x F Q 1-Iifgjh -1 . f 2, t Xi if ' iff? " ,., . , l uw' "'e we- if t 'i , ' fgfg lf 2 X 4 , Barbara Suber Claryee Thomas Moultrie Lake Park Marie Wellnlaker Virginia Westba-rrp' Valdosta Lake Park Mable White Mattie L. Yvilson Valdosta Screven Oi, .. Q. FIRST ROW' Peggy Pope Hilda Scruggs Mary Singh-tary Audrey Sizemore Barwirk Hahira Ovhlorlinvv Sylvvster SECOND ROW' Lily Starling Vallie Staten Mary Steeflley Ann Stubbs Hahira Atlanta Homvrvillv Lanivr glneifkniefl FIRST ROW Louise Thompson ,leanVanl,anrlingham Betty Virrlen Vlargaret Warbingtmrll Quilman Cairo Marslmllrillv Fitzgerald SECOND ROW7 ,lf-an W'haley Clara N. Whelchel Harriette Whitvomb Arva Ward Slwllnum Moultrie Camilla Allmny THIRD ROW' Evelyn Zan! Katherine Zn-igler Sylvia Zeigler Lake Park Valdosta .-lflvl :fn -J: N P 'xii fe O h "' as V 4 4 ' 'Q H . 4 lnl., L ,. i Vg' ,J-. ' P K QQ 155' ' 135' f .QQ ' .lf x X A 5 . , Q Q Z1A L Q V xt l as , Ex X , 4 . a . my , .J 5 " , 1? ff W W 4 J ' V 1 A 0 A 'I Am, If ., fm 5' e ' :Hg "' A x .v ,, f A Q e, L, Q we Q l e e y O t N no t 55 ,ik sf 'ai' A ,. gh-SAM nun.. Dux It 4-:air 1.5.4511-sf -QC -fr -A Y ., A, ,. . ,,,"-,- ,ar . -. , , 'fi ,X-. .-.,.,. " ' - . H ,yes 'VK , ar, - , B :Zip v ,. .fdgx -.-, A,.f..K :4 , , ..,.,,b i V -... J. 1 , ,,.f5- -...-m,q,n '-- 4 . ,gi i 5-an--. ..-v--,, ff - ,PW N ' , ,zfg ... ,I ffk' J. A gf f I 1, -,"vvn.,, Q Q I 1,1- Q -,Q--um.. .gl , 'U 'fin- l , ' if ..P,:i'Al f f Ja I 7 1 -f .L 'PU' 3 X ' '5 XX P. I Q 'Nw . ' 1 E . E s . -:v s .QW .,,......... "" ' I i 9 5 ' '-"""!!'9F120f5. Fw. 4 K K .. Q s v.- +1 he-. Thr 'sq' ,pw ' X. RG'- , 'V k tv X Q A ' . X' fax ' Q Q 1 . L, CGM- 415385 Q' --nga w" n . 4.354 P-44-wi R N 4' L I 4 ' A. H I I . 1 f l i f s ', ,Y 1 Q 4 :- ' HFS' ,WI -s 5,6134 , in Q A yd iii' 5 Q ,fl 'xii NIAIU' UW ICN. l,l'4'Silll'lll ' .! ZT:-r.JX ':.-.5 ::' I-"'-. 5 ., 5 THE STUDENT GOVERNMENT ASSQCIATIGN As Illt'Illllt'l'H and participant of thc Studcnt Govern- mcnt Association. wc havc thc privilcgcs of nlaking suggt-ations for improvcmc-nts. of voting for members to scrvc on Student Council. and of our own actual st-lf-govcrnmcnt. wc clcct our own president and officcrs of thc Aasociation. including our House liouncilors. who aid tht- monitors. and serve as Fire Licutcnants. and in other gcncral capacitics in con- ccrn with the rcgulations of S. C. A. Wir. as mem- bers of S. C. A. co-opcratc with the administration in making our own rulcf and rcgulations. and through this wc arc ablc to han- a bcttcr understanding and grcatcr unity in working out our prohlc-ms. 3' 'K V OFFICERS ond.l'ic0-Prcsiclcnlg Polly Mann. First Vicc-Prpsirlentg and Suv Bclloff. E. lf. fl. Chairnmn. W' 'ev I.:-fl In righl smmling: ,loam llcklc. Mary Brand. Juckic Norton. Francis Painc. Polly Nlann. Mzlrgztn-t 'l'r:lynh:nn: Sl'llfl'llI Tllzlflyllc l'itt. Suv Bclloff. Mary Owvn. Edwina Ford. Not picmrcll. Nlurgurct Smith and Patricia Owcns. Marv Brand. Sl'l'fl'1lll'Y-Tfl'llSllTPI'.I Edwina Ford. SPC- EXTRA CLIRRICLJLAR ACTIVITIES COMMITTEE W'e., as thc Extra-Curricular Activitics 1:0111- mittce. serve in the capacity of co-ordinators for the publications. clubs., and various organizations on campua. The membcrx of E. C. A. are the club presidents. clan presi- dents, editors of publications. and the Social and Log Cabin Chairman. Lavara jones, Log Cabin Chairman: Sue Bclloff. Chairman: Margaret Traynham. Social Chairman. ,., s r .4 , I an as 45 3' I I "' 1 Naam-rags I 'fi-cu, -n--"1 8- iE'Tf5""'1 I I ' .5 f If? I g d' -Q lx' A , . if 1 if ' T 'f I x I WI .1 my C - . g f" V " ,ff 5i"':' at I I f i Nw f is E f f C I - LI 05 I I I :.1 ygQ:'?ffE,Q A' A Q - 'i- E' :I I A M A ' Y ,,., . ., nf f 44 Ui, - S , I ,,'.-- j i' .1 f vs Left to right, standing: Jackie Norton. Margaret Traynhznn. Mary Gibson. Mary Owen. lra-nc Wilson. .lame Cibaon Ann Bone, Patsy Sutherland, Francis Paine, Margaret Smith. Mary Ann M1-l.1-nrlon, ,lo Anm- Story. Sue llclloffg Hack row seated: Louise Godbec. Claire Mobley, Lavara Jones. Ann Smith. Eloise Yam-cy: Front rua' Iwatwl: Ellen Odom ,lean Mllllli. Betty Waters. Mildred Manley. Thadyne Pitt. and Barbara Green. 59 3'vb , Tl-IE if' w...Tf UW Izl,0I5iu X ,XNLIH . 2 l'rvsi1la'nl ll f"N""""f'i Ib . f 1 Q Y 's ' , , , , , Ul-l+Il.lzRh Lvfl In right: Nunry S4-Ile-ra. flssnriutv Virv l'rf'si1l4'n!: Mary Brand l im-rvlllry: Jalrkie- Nnrlon. 'l'r4'usurr'r: livlly HlIl'klN'l'. I'il'l'-lIl'l'SilIf"lH. 7 ip ' E' F 5 - 1 was . ' 5 5 1 . 4 . F . i ' tx . i D Q, I 36' 1 v4 T7 'I' ll IC Y. XY. lf. K. 1. X ll I N li 'I' im! run- I4-fl In righl: Il. 1Qlllllill'1l. YI. Ilolalvr. li. lglI1'kllQ'l's IC. Yunrvy. l'. Mann. Nl. liruml. N. Sa-lla-ra. J. Norton. ,. Hflumg lim-If run-: 'll 4QriH'in. S. NN llile-. lf. Fornl. I.. Hush. S. lla-lloff. J. llzunavy. Ii. Clivll. Nl. Vllfilfllllillll. J. .-K. Slory. I, I. MH Y. C. A. Since- thc- Annual Cert-mony. wh:-n wc- as Frvshmvn lN'f'illIl1' llIl'llllN'I'5 of the NY". tht- "Yu i- pomvthing whivh is so lnuvh il part of our vol- lf-gv lift- that it forms an inspira- tional lnwkgrounfl for our life- on rampus. Through its quivt hm-Ip :mul flztily vllvollrztge-1114-lit. it aflfls muvh to our vntirv outlook and attittule-. WH- all haw' u 1-ham-v to participate' in tha- avtivitivs whivh iuvlufle morn- ing watch. Thursday night vvspvrs. vonlplim' on Sunday night. zlnfl tht- annual servivvs of Big Sister-l,ittlv Sister. Firelighting. Hanging ol' tha- fil'0l'll!4. Eastvr. Chapvl Funrl. Sl'l'li0I' Vespvrs. Zlllfl lle-nrt Sislvr WY:-vk. CHAPEL CHOIR Lvfl In righl: lfllvn Odom. ,Io Anna- Story. ,Ioan Dc-klc-. Bvtly Wvzlte-rs. Sur lie-lloff. Patsy Suthvrlunfl. lie-tty lla-mlc-mon. Mary ,lo Lott. 49' SU PHUMURE lOl NIIL 1 I lox right. first row: D. Slovvr. ll. llughva. E. lioatwright. l. Sta w I-,,,,m, sum, row: S. N. xxllllllk B. Jt'l'Illgilll. J. llrynn. F. Nlvffzlll, l.. llarmon wa utr me ,, N tl 61 r I -,rw , 71-. T54 -' 1. I lg? ggqgusomw-4-- -..f. ,J .. -1... -n-Q-1......,-. --v-ov: V .. L if T "775g'+ P' 9 '1 4 ,? ,f A,..,. Q .S ,, .JI , r H I N . 7 31.3, .VJ I fy X Ir A I l - Q A - ' ,,. . 1 1 Law 1 ,V -v , v ,Cr l H - -A-V f- . 2225-822: 41 .44 R.-i I W 9 4.1! '- Q .'- ',-4. ,-,T,. e..r , ,- - u N . A,a., ,IU ANNIE STORY. l'rvsicl1'nt SPORTS COUNCIL Lvft Io right: J. Mullis. M. Tullis. J. Norton.. J. Briggs. F. Briggs.. M. A. Mt'I.0nfIon, C. Nvwell. Miss Ivey. .4lIl'IS0l'. R. Dvnkins. S. W'hit0. E. Odom. D. Gothard, J. A. Story. II. wYl!Il'FS. I.. Bows-rs, A. Carter. T. Griffin., R. Miller, B. King. M. J. Iloatwright. Ii. Cheshire. and I'. Mann. TI-IE SPORTS 'l'In- Php sivul lirluvalion Uvparlmvnl :md the' Sports Council vsorlu-QI hand in hand throughout tha- yvzlr to promote- sporlsmanship and hvzlllhful ra-vrvutioll for varh girl all "YY, II." With lhvsv groups and thi- voopa-ration of olhvr groups May Daly-I'I:ly Daly was lll'l'Sl'llIl'lI as il PIIIINIX on thi- 34-url :ivtivitiva for our 4-ntirv Stud:-nl Body. O2 OFFICERS LPI! to right: Judy Briggs, ,vil'l'-PTPSil,P1I'2 Sue- 4, .R ' " K ' R , Q N4-ll Whitl-. Trvusurvr: Ruth Dvnkins. Sl'l'l'PfIll'j'. 'Y fi V f 4 gan 11 1, 7' 4' '5 ' , - 3 ' + 'Wy Q fl- A l f 49 f H .lynn rmw 2 "X ii4" : 4 t . ,W u X rl uf '32 4 I' li!QHN will " F' '9' 5' : ' ' rf X - Q 'Cv f Aww? 1 ' 4 -1 '1 "' an 'W " 7 A .. Q A 413 - ,fx K : .wg I lb My O ri ,, Lg-un ur Itlculil A 1: I ,nm CLUB K1-vp your 1-yv on thc' Sport Club for vnjoynn-nl. healthful living. ple-usurv. and Pfllll'1lll0lll1llll' vlub! il- N3 ,-1 ,Q '.f..uv.""mvQ!.j M ".fw- f A . 29183, si' "9f- f 'G " Lf :Mil f 'N 3 aw , - 1. Q V '-A A All leaf . 'V I 4 4, ,,. .,1,,,r f fa if 1:7 nail 1 l ,lf fm 4 fw- t Cx' . IK: NIAIULNIKIYI' ANN STVIITII liE'I"l'Y IIENDEBSUN Editor Businvss .Mnnagvr MEMBERS TI-IE CAMPUS l,llltlihl'lt'fi Bi-Honlhly during tht- whool ye-ur by stutlt-nts at the Gvorgia State- XYv0lIl2Il'l.5 ffollvgt- at Yulriostzt. Gvorgizt MEMBER ASSOCIATED CULLEGIATE PRESS Editor Margaret Ann Smith issorialv Editor Ann Smith Nmrs Editor Betty Wvaters Fvuturo Editor Gloria Johnson Sports Editor Doris Uothurfi Wolff'-up Editors Yallie Stall-n. Elm-:lnor Bowman. Mattiv Lou Wvilson Exrimngo Editors Mary Duncan. janv Gibson lfolumnists Gloria Johnson. Thad Pitt. Eloist- Xv2ll'll'f'j'. Bt-tty Yvattvra. Ann Smith. Fvulurff Staff Anna llarzlngus. Bvtty King. Ellinor Jones. Jane Bowen, and Bosalim- Bunn. .'Vr'u-x Stuff Doris Cothztrrl. Mary Ann Dyke-s. lrix Hoon-. Sarah Parke-r. Pnl Owe-ns. Jane- Bc-nton. JZIIH' Krumrim-. ,lc-an Jordan. Pvggy Phvlan. javkit- Yluthis. Vallif- Statrll. Anne' Bryant. Lyrliu Story. Eh-anor Btnvmun. lmfl to right. svutml: B. Walt-r-. ll. Uotharrl. M. Dlll1I'ZllI. S. Parkvr. J. Gibson. P. Phe-lan. Standing: A. Nlzlrzmgos. I.. Story. ti. John-on. B. llc-mls-rson. M. King. J. lxrumrint-.J. Jordan. .35 at fi 38 ab '96 f f 1 Sq ,r NJ., 5 V4 M , ' 1 64- -2 'i 'Q 5 ' 4 sm' 4 i i .."' l' ,i 1 , B '5 1.49. bt i' affix' At' 1. CANQPY Rf-prvavlltvfl for National Advertising by a A ' eel NATIONAL ADVERTISING SERVICE. INC. Xi ffollvgv Publislwrs IIPIIFPSPIIHIIIUPS 420 Madison Avv. Nvw York. N. Y. xv Chivago - Boston - Los Angc-In - San l"ram'isr-o lfvtty IIl'llfIl'l'h0ll Husinvss Mmmgvr Cirvulntizm lIIlllIlIgf'l' Lelia Harmon Adrprtising Stuff , Mivkvy Nvwton. K2lIhI1'l'll Meeks. Mary Dunran. Alnnrylemv Stvvdlvy. Blount Trammell. Jam- B4-nton. Mzlrgarvt Yvarlninlon. Mary Ann Dyk:-s. Anna Marnngos. Jackie Sikc-s. Mattie- Lou W'ils0n. Betty Ann Bishop. Valliv Statvn. Elaine- Boatwright. and Pat Owvns. Fflfllllj' ,-ldvisor Mr. WIIIIIIIIII IIZIIHIFII Lvft to right: Ile-tty Yvzlte-rs. Nmrs Editor: Mr. Cabard. Faculty Advisor: Ann Smith. Assofiulf' Editor: Gloria Johnxon. Fputurv Editor. AD STAFF Lvfl to right. standing: A. lvI2ll"2lllg0S. If. Bishop. E. Boat wright.. A. SIl'l'fIIt'f'. Svntvrl: J. Sikvs. J. Iivnton. Ii. Tram- mvll. M. C. Dllll1'illl. V. Statvn. and K. Mm-ks. s,-J .-..,, wt, ...- I :L - gf .i j . . ' f t ffiiff f A , "f ffg , ' V ina 2- A ,Q ,. x . . .gg 'J e- Z-1.4- H , M 2 . .. QX , V V ,-'T' . si f' f ' gf T fftgii. 46. N-Q-...J 65 xffz' ff' o of. 212 . . A 1 ' l x 5 S3542 'xutt' YA 'Q 3, Nc "H ii L lpfl' an X 5 14 , - . I K I 'Q xx , NIARGAREI' TR.-XX NIIA Nl. ,gf Editor fg., , M o THE PINE I IC ll I 'I' U R l ,X I, ST A If F 1 A N Y D V Wi' ara- the- pe-ople' who work to gin- lmfl lo rrghl. flrsl row: lt. l.h4--lure-. H. lirunal. H. I.. l,lllll'llll- M. Uwvn. l'. SllllIl'l'IilllflQ Svrorul ruw: Rzlnln-5. IV. ll1'llllllilIgM'2lf'. Norton. vou 1-:wh yvalr illl illlllllill. whivh ll. XYQIIQ-rag Third row: A. Kvnm-Aly, WI. 'l'rapnhum. IC. Ford. M. wvllf- Q ,.,.,,- M. A. M,.L,.mh,n. sf-ru-s to re-mind u- oi so so many good time und nu-ll frie-mls that we wish ne-u-r to forg:-I. Issorinlv lfvlilors: Wlury Brand und ,lalvkiv Norlon. Mr. ff. ll. YYhih-, l"m'ulty vldrisvr. -A, , . 6 -.Aw ': :H iw- XT .,.' . I -5 ' 1 1.5 , f I A ' 7 L H.: i. P 5 I BARBARA CLARK E Business Manager CCDNE We hope to give you just such a record in pictures. words. and thoughts. so that what you expericnced at C. S. NV. C. will always be fresh in your memories and hearts. 1 w S T A F F Margaret Traynham Barbara Clarke Jackie Norton Mary Brand, Jackie Ramsey Mary Owen Gaye Hcmmingway Elaine Cheshire Patsy Sutherland Betty W'aters Mary Ann Mcl,endon Anna Kennedy Mary Duncan Edwina Ford Maxic Wzlrrt-ll Editor Business Manager flssociate Editors ,-irl Editor Lay-out Editors Copy Editors l',I0l0gl'ft,Ih Editor ,-lssociute Ph otogrnph Editors af- 0 1 5. Lha- -..a....-..aB.-w.... ............,. . if J., .,,....,,....,Q.,,..,.,...................,.. . .. -H ,. , f,,,.,.q,,,,,,,g,o,.,,,,,....--W.-,..., c AD STAFF v fi 5 L3-ug, ' iz fc -A ikilihxwlf 55 ta wh.. . ., c. ' A Left to right. first row: E. Udom. Nl. J. Boatwright. l.. llodbcc. E. Cheshire. l. Wilsirll. l. Moore. B. Buclcnerg Second Gibson. C. llemmingway. l.. Bush. and -I, MuIIi,, UT row: A. Bone. J. is I X Q A T Vw YS 'Y' f-ai' lmfl In right. fini run-: II. J. hre-vn. 5. klllg. N. Lurlvr. I.. Iirnmn. K. Ste-1-:III-3. I.. Bush. T. I'itt. II. xx.2lI1'l"F. NI. J. Inn, II. Clie-tt. J. Il.-klt-. Il. Ile-urlnyln-r. II. Ilishup. N. Ha-II1'rs. SPFUIIII rmr: J. Krumrim-. II. JHPICSOII. -L Brooker. It tullnr II1 YI X Il Ita Ii I'n Iih I Ka J YYI1 I s I' I XYII I j 4- A , , 3 --, . 2 g S . .. to-nv. . an mg. '. .. i izunsun. YI. I.e-0. II. Home-II. I.. Banwr. IQ. XY4-ulln-r-. JI. I., IIilII2l:1IH'l'. I.. Knit. K. Z1-igle-r. S. Ile-Ilnff. Il. Km-If-. 'I'. Iinoth. II. J. Wlims. J. Bryan. J. He-Maw. D. Hgh-tru-1-. K. I'Iuyo-r. J. Iiznltlssin. II. Ilughvs. J. A. flilme-r. I'. Jun:--. Third row: S. FI:-tvhvr. II. lI1'llfIf'l'50ll. A. JIZIFLIIIQIUN. II. I.. I"ur4I. II. Single-turf. I'. I'I1e-Ian. F. Hvfjzlll. WI. K. llill. If. Jnm--. NI. Smith. li. Iiiggins. I.. A. Home-n. II. Sulu-r. II. th-I-.lu-5. II. fQiIb-un. N . xx-YIHIII. IRZIIIINPQ. GLEE CLUB xtovwi ' N A, 5 L xi' X xx Ufwlo 9 . Q' ' Xa b sq I'-I . UFI+'I11ICRS l.1'fI VN ut:-rx. l'r4-.wialvnlz 'I'InuI I'itl. Lilrruriun: Knlzlry- It-xv SIt'l'lIII'f. N4'4'r1'l4lrj- 'I'ru'u.sl:r:-rg Nl an rp J u I.utt. IMI. ljlrruriun: I.lI1'f IIIINII. l'Il'l",,l'l'Si rlvnl x v , , '-f .- V -ev In riglll: Ii:-tty , J.- .. .Q .4 N ,"...,N- '-,y,' t- N ISP. SERANADERS .5 H a l Cv- ST 9 ig, x W5 ff. W 1 ,, 5 .mf I 'E L--1 ' 1 .1 7-1 A T YV U R K Lvl! to right: li. Sub:-r. S. 16 Si e I, E ' X 5 K Left In right. first row: J. Baldwin, li. Cl A. Brooker. M. Gibson. li. Jackson. U. H 'Y SERANADERS Wluh-rs. Mr. Clayton Logan. Dirm-mr of CIP? Club and S4'l'fllHlll4'l'5. i f ' ,Q-vw' lim-lloff. IS. ic-It. V. Mzlnvy. ll vlrvv. H. l.oll , ,..,...A....,.-f" 4 Q1 . Lu. J. RHIIINUW I' lla-an-ll. Nm-nrul rmr: lf. xxillvl' .-r. s. ni-ll. .1 Q 2: W , 5 2 f"'k 0. ' ,- F52 ff, 3.3 9. -1 O9 4 e 1 3 i f , I HG CDR SOCIETIES I We- urn- IIN- 1lI'I'I1'l'l'N :mal me-mIn-r- oI thq- I5Q'lllOI' ZIIIII I'Il'l'NIllll1'll Ilonor Sm-ie-liv-. 'I' group. wa- Ilan- Io Ilan' un :uc-ralgv ol' "II", Ifu- yq-ur :nII mvmlu-rs lln- 1-oII4-gv ul un Ilonors Ilzuy program in :ln4I our purposn- of promoting high:-r -1'IloIal-Iii' Nlzuulural- and int:-rswh on 1 lhn- Sturle-nl Ilocly and Ifan-ully. A nrlisilia-N wa- -pon-or an 4-Ia-vlion from 1-zuvh 1-Inn for lIu- Vlanrgal-. uhh-In i- IIN-ir of our group un- rvvogniu-1I Ivy 'nmpus urs- Nulnnilln-cl to moxl ull rouml girl. o In- u nn-mln-r of thi- r, Q'-f ilNN1'lllIIIj . mong our yn-urly wr' I"IiIf5IIMAN HONOR SOIIIIYIIY OFFICERS II. Urn-1-n. Ii1'v-Prvsiflvrilg J. Oilnu-r Prvwialr-nt' YI Ii' - - . . lllg. Hisluriun: I.. Story. Sl'I'l'4'fllff'-Tf!'llNlll'l'f. f...-f' A4 NIICYIIBERS Lvfl to right. so-ulwl: ll. IIiII. IQ. johnson 1' N1-wr-ll. C. .-XsI1Ivy. Ii. Crm-n. NI. King. II. King. Sprzullvy. Il. ,IoIw. sl'l'0lIlI row: II. Iglll'klH'l'. ,. :au-r, I'. I'In'Izln. lf. Nlohlvy. ,I. llilnwr. II. I.:-1-, S. I"I1'Il'I'N'l'. If. Iivnny. I.. Story. :und x A., 1' A SENIOR lloNol: SOIIIICTX OFFIII HRS 5. I'1IQ'I1'Ill'l'. Sl'l'l'l"fIff'-1'l'l'll5lll'l'f1 11. NIoIlI4-5. I'r1'si- ala-nl: I'. I'Ilc-Inn. Via-1'-l'ra'sicl4'rll. FINE ARTS CLUB ,, N ul X' Hey, wipe lhal paint off Illy nosv. will you? ,lilll'l'l'l Thu!! ln-llvr. l 1lon'l look quill- as much like un artist now. Each your we- sponaor url l'Xllillilh of diffc-rc-nt lypa-s in the upper rotundu. Th:-sv exhibits ara- ainwfl lo promolm- inn-re-sl and appreciation of art by the sludvnts, filfllllf-. and visitors who are always wi-lvonu-. wie- urge- l'l'4'illiV1'll1'NS in our lneniln-rs through programs whivh are' flvsigllvd to u-zu-h ns m-ll as to vnu-tain. and we all have to "try out" or in otha-r worfls Iuka' ai lc-at in orilc-r lo 1-nh-r tha- vluli. H 1331 av- OFFICERS l'. Slllh1'l'l2llIIl. Svc-retrlry-Trwlslz rvr E. Odom. Prrfsiflrfnt D. Uolhurcl. I'i1-v-Prvsialent MEMBERS Loft to right. svutvrl: Mr. W'hilc. Faculty Jrlviserg D. Johnson. D. Drexel, R. Tvm- pleton.. G. Johnson.. F. Briggs. E. jon:-s. H. Clark. J. Briggs. M. King. Standing: P. Aubrey, D. Gothard, S. McDonald. L. Harmon. S. Parker, B. Henderson. P. Snlhvrlunfl. M. Owen. and E. Odom. If iii 5 X, w F e x 1 L ! 3 Q 3 l .en 7 .Q-an-v l'1llllllli5h through it. about what our work un-ans. anal SQCIQLQCJY CLUB the-m as our proja-vl lhiw ya-ar lo rain' monvp. V4 haw- also ln-4-n he-lping with lhv liilllllllllllllj' Chest llriuu K1-il Cros- Driu-. Yalclosla Hops' Club. lo ilk- - . . 1 ln- an momlu-r ol lhs- Sociology Llub. you uri major or minor in Soc-iology or Sovial Wvork lhrough our monthly llH'Q'lllIgS. wa- try lo lc-urn morn w hall wc' van UFFIQIERS llildrl-cl Nlanlc-3. l'r1'si1If'n!g ,QV Yflx Lavara ,Iona-S. Svrrvlury-Trvusurvr: " ' Claire- ylilllllf. l'ia'4--l'r1'sialmrI 5 - ni gp..-Z 9' -V - 5 04 M fa' , . V 27, if A ,, lk! all! ' 4.1462 is V . 3 tx Nl IC M li E R S :fl In rwhl. firsl nur: I". l'aim-. H. Nxarrr-u. I.. ,lone-5. ll. Manila-5. ll. Ylolnlvp. Svvnrul nur: li. lilSll0ll. ll. N04 ,I 1 lull ,- ll'i"- J- 5ilu'-. L Ylurray. 'l'. lloolh. l.. lillill. Il. lim-km'r. 5. lie-llol'l'. and lf. tiIlt'5hll'1'. -I, A.. HOME ECQNCDMICS CLUB , Dovs your hair look soft and lustrous? lf it does, it is probably duo to tha- shampoo that the Home Economics Club sold this ya-ar to 1-arn a nc-w roffm- maker for thc Housv ln the- Wvoods. This coffvv makvr will bv a gn-at he-lp to all the clubs on campus. for it will sau' a lol of time in fixing l'l'l.l't'Shllll'lllh. Tha- nn-mln-rs of the club who urv majors and minors in llonu' Economics. han- as thv aim of their 4-lub thv plan of informing its nu-mln-rs of thu- oppor- lunitin-s in the' fin-lds ol' llomq- Economics. OFFICERS N. Svllvrs, Trwrsurvrg U. Cronin, Historian: Nl. Wiarren. l'il'P-',l'PSillPllf1 M. A. M1'l,vndon. Presialffllt. Not l,il'illI'l'1IZ D. Uothard. Sf'l'l'Pllll'-Y. ix my 1 MR ,, N wwf if . L M ,J 7 ' i-,lt Q MEMBERS Lffft to right. swltvll: Miss XYYPPIIIS, Furnlly .-ilIl7iS0f-, J. Mcllugh. S. l'ark1-r. Nl. li. llill. li. liolu-. 5. 'liilill'lN'. Nl. A. Mvlxfndon. li. Groom. Nl. Vfarrn-ll. D. llolhard. S. King. A. H4-Call. E. lford. lf. Bowman. J. Dm-klv. Standing: 3- MU"d0f'k- N- 54'll9l"- J- A- l1lllll4'l'- D- 5lH'2lfilf'j. ll. Riggins. li. English. M. Singlvlary. Nl. Slrirlsland. and Nl. li. arramore. T3 MEMBERS vft lo right. svul:-ul: ll. YY:-ulhi-rs. l.. llrown. J. A. Story. B. Gr:-cn. Miss Dc-avor. Faculty' flrlrisvr. ll. DQ'lJ02ll'l'l. 1 N Nl lull 1 my-nn-W--1 V -f-1 " ,, 1 ,.....,-v---.-..-..,. 'i Nz . ' . man. lf. lloulwrighl. S. Wvlllgilllk ll. Stovvr. M. E. Dani:-l. ll. Nlolllvy. M. Grogan. ill. lilfllllilll. B. Clarlcv. J. liriggs. Nl. Vonie-r. sllllllllllgf ll. Wialson. lf. l.. Wfillianison. M. A. Nlyc-r-. Y. Wvright. M. 'l'. Tullis. J. Nlullip. NI llll . a n-awk. J. Grogan. M. J. Chitwoorl. and l". Briggs. BUSINESS CLUB llc-ur yi-. hm-ur pr. ull me-mln-rs of Ihr 1l1'lHlI'lllN'lll of Sl'l'I'l'lill'l1ll Sl'lC'lll'1'. who major or minor in this I'i4-Id. lwncl an var- Qiwsliorl-NYllo runs lhv llnsi-lllu-Slor? .lllswe-r-'llhv IlllNlllf'55 lllnlb. ljll1'Nll0ll1xxvll0 llllfs lwlplul il:-ms for Ihs- Nflllllil? Knnu-r--'l'liv llllsim-as lilulr. l.lnin-Nlioii-HXYlio ge-ls 4-xv:-Ile-lit lruining while- hzning fun loo? 'hi-wvrQ'l'llr llllNlll1'NS lflnln. Yew. wa- urs- lha- llll5lIlQ'hh lllnln and in- l'l'illlf me-an lmsim--5 who-n in- any lhzll through lhv vurie-rl zwlisi- livs ol our 1-lulb. wa- ff-1-I mn- llzlw- gillllvll ll worlcl ol' Q7 -v.: 440' . 2 4, - - nm.- ' NIH! 4-xpe-ri4'llrv in our fia-Ifl of t'lllll'ilY0l'. All majors illlil minor- Ill this cle-palrlmc-nl will lmfl llml lo ln- Irm- ol' our llllilllvxs lflnlr. TI Ul"Fllll'lllS lmf! lo riglll: ll. 'l'uylor. 'lift'-l,l'4'SllIl'lIlS Nl. lf. Uanivl. Svrrvlliry: J. Hollis. Prvsiflmll: ll. lil'l'l'll. Trvusurvr. i i i MEMBERS Lvfl to right., first row: D. Pimle-r. K. Z1-iglc-r. M. J. Brook:-.. M. D1-Loan-h. A. Nlurungos. li. llowe-ll. l'. l'hc-lan F. Paint-. 50001111 row: R. Dinkins. B. Lu-. J. Mullia.. C. llI'lllIIIlllgN'2ly. D. johnson. ll. Mvlflva-y. Third row: Nl Uullaght-r. M. R. p2ll'l'illll0I'l'. C. M1-l.t-oil. ll. llill. l'. lllunton. Y. Wright. T. Griffin. li. ,loln-. A. Pllllilh. ll. llowc-ll F. H1-nnningway. M. Nm-ll. C. Ashla-y. E. Urn-1-n. Fourth row: ll. Morris. M. llant-ok. J. 11. Guthrie-. M. YV1-lllnakc-r. K1-env. B. J. Spvll. B. Clark. J. Briggs. M. 1illl50ll. V. Ml'Dllllilld. F. Briggs. M. 'l'. Tulli-. Mr. Culmrrl. l'vlII'lllI.Y 4d vis:-r: J. Long. and M. Smith. VALDOSTA CLUB Unr 1-lnlr is organize-el to nmka- us ft-4-l mort- an an part of tht- wholt- than an day studa-nts. wshivh wu- arv. who only ronu- to whool from 9--I-. NVQ- vn- vourngm- pzarlic-ipulion in ull the- Plilllllllh happvning- and sinre- we- nrt- quite- large- in numln-r. we- fill our plum- vt-ry wt-ll. Our 4-lnlh has hc-lpn-fl promote- an fc-4-ling ol' l'llIlll'RHl5hllD ln-tw:-4-n tht- dormitory atufln-nh and the- "town girlan. as wt- nrt- known. NVQ- ura- proml of our orgullizaltioll-thv xl2llll05l2l Club. UFFIIII-IRS I". l'uin4-. ',TPSilld-'lllj M. Noe-ll. Sm-ra-mrywTn-usurc-r: H. 'l'. Tullis. lviff'-l,l'l'SilIPllf. T3 UI"l"l1IlCIiS 1.2II'lt'l'll Nvwvll. S1'l'l'l'lllf-V- lrwmurvrg Sm- l"ln-lrln-r. lvirv- l'ra'si4lvul: l,oui-v 1L4llIIN'l'. l'rnwnIa'nl. "ir.sI rolr: ll. IKl'l'fl'. ll. Sprzld- Ivy. H. ff. u1'1,or1l. K. hil- mvr. IL Wall-r-. 5:-a-mul rmr: I'. Pill. W. K. l,YIK1'N. U. llllvk- nrr. I.. llurmon. YI. K. Hr- l,n-mlon. lt. xilll1'1'f. I, IlllIllN'l'. anal YI. lirznml. 457 xg rm, , 'iii '1 1IIll+IMIS'l'wRX UIYISIUN NlfX'I'H DIVISION MEMBERS lu S lmfl In right. svulwl: lf. xllllllvf. 11. N1-ssvll. I.. Story. If-fl In right: Suv Ifle-la-he-r. Emily Ju-lim-e-. l.u4-4-il Siumling: Nl. llznye--. J. Grogan. and R. Willa-r. nu-r. Nanny IIYIIOFIIIUII. und Ira-nv W ilso ISIUIANLN IDINISIUN . NIICNIIHCICS gf MATH-SCIENCE CLUB Wi- urn- zu lurgv vluln wilh lllrrv 1liYi'iUllN. Math. f:hl'llli5Il'f. :incl Biology. lnul ill!!!-I ge-t lla wrong: su' illlllql walk logs. Illilkt' vurhon!e-lruvhloritlv or lIiNNl'1'l Lf gran-hoppe-rs ull the- lim:-. Uur progruma and uvliwi- Y ' livs ure' fl1'!iglll'll. hone-se-r. lo llillllllilll' our inlvru'-I in thm- vnjopmc-nl of our fivlal- of work. n. . -L- 4 img .mi-Q .,,o -I C lo f orrlcriks Louise- Gotllwv, Sw'r4'Irlry'-Trafnsllrr'r3 Annu lanfl. Prvsillvnl. ENGLISH MINURS Lvff lu right. first row: IQ. Higgins. II. English. S. King. II. Clarke. M. Ililyl'h. I.. Gofllwi-. Sl'l'Ullll row: A. Wlnrilovk. I.. Bush. S. Iivlloff. J. A. Story. E. lille-shirn-. X ,Q L ENGLISH CLUB f Q rx L: A51 I. 'l Ma ll1'iIll. wlml's thi- lah-sl flops- on 'I'. S. Ifliol? This your thc' lflulv invilc-cl llu- minors as wi-ll as tha- majors Io join. WF- han- ns one- ol' our projvvls lln- :nszlrrling of prizvs Wvinte-r :mil Spring qnurlc-r lo tha- In-sl of 4-rc-:nlixv writing pzlpvrs. and annong our programs su- 4-ontlllvl rv- ' vivws of voming artist se-rin-s. and re-sie-ms of in-we-sl plays. shorl storios. and noufls. 2 X WY.. ICNGLISII MAJURS Le!! lo riglll. first ron-: II. -X. Smith. ,I. Gibson. NI. Duns-am. -1. Smith. I. Wilson. G. llomnuingvny. Svrnml row: VI. J. Boatwrighl. WI. Ruffin. -K. Kmmnvfly. J. Childs. Ii. .lnslivsn and II. Sntln-rlnnfl, Kf'lll11'flf, Vim'-l'r0sifl:'r1tg I'ulsy Sulhrr- K.: I I . I f Z I QJSNQ '72 f' 1 5 Tx UK ' 5 Y l. 0l"l"I1IERS Lvfl In right: Dr. 'III'l'2llI0I'. FRIPIIIIQ .-hlvisurg I. Nlvil- , rw ,. Nun. In. Iiyzllw. and I. Illl. . In ,. ' -31 ,5 if ' g, 1' i gf ? H I I I I I' if! , ff , , lg' E A Q . IA - t Q, ,13 ,g:, - ,...,' V - 1..1 ' 1 .iQ iff -.4,, ov .:"'-- JI :H , Y ng. ai -52? 54 .l. 5" V n,.N ', 5-,o- N A-.-fx? PM-A -. X N ' xy. 3-. I , 5' ' I SPT" .:-- '- ' -- -- '-c 'W . . .5 wh 4 I 4. 5' --," n,,-, I .. V, E046 , i , I, ,, 'H I, v' ,M- n riglll. firsl row: If. Iiyall-. I. IIIZIFJIIIHUN. I.. Slzvlillg. If fl I 'I' I'ill. I'. I'In-Isln. YI. Iirzlntl. zlml IQ. xx'l'2lIIll'I'N. TS Q 1 'Z . ' ,Q ,ff- -F . Maxx-14B ,J RCDMANCE CLUB 5.-.a Q -pm 4-'Z XII - gla d-'AE' :il ,,.,-www f- u .. ' - ,' ' V ,wiggle T 1:7 kj -- J. . , . . .5--.3-N,.w v.' - T"!.' LANGUAGE A "4 Q, -V bfi A ' .. Q- , Q ., we ,YN I ,I . 3-9, h... . , I ' Y Nh 'I' ' Y -.-,, ., N' , ' ' f ", ' , 'LW' In K ,I LX ' ..f. ' fc.-H'-. Im IT:-2 f' Ns. - I-Q I 1 ' '-,' N KI " ' ffv' V . C - I -, K. llrpanul. S. Ile-Ilnnulel. Nvrnrul rmr: I. YYilson. -Q., Q- 5-K+,-A ... Q -?. - --I 1-1 -v .ry '- ,.. Z- f' M E M B E R S Lpff fo fighg, jim, ,-mv: A, Panos, B. lmv. J. Baldwin. M. J. Lott. Nl. Nlvlu-:unit-. Min xxv1lI'l't'Il, furulty lllll'iSl-'f. NI. A. Y Dykes. B. Jackson, A. Curt:-r, H. Clic-tl. SPFUIIII rnu Jones, B. Suhr-r. D. Ogletroc-. F. M1-Call. B. Mclilvvy. PHILHARMONIC CLUB Sing, play tht- piano or tht- violin.. tht-so arc- our fivlds to shine in for our information and vnlvrtain- ment. Our nu-mbcrs are udvunved Slllfll'lll5 in vnivt- or piano. WU- are not om- of tht- very largo vlubs but that has served to unify us. Our projvrls IIZIVQ' been interesting and our mvetings c-njoyablv with programs 1-xevutc-d by our own talvntvrl mn-mbvrs. Iivrc- we- are-.. the Philharmonic' Club of U. S. WY. 11.1 A. Bunn I. Wilson. J. l:illllSt'y. lf. Hunt-tt, li. lfulbrt-th. I. and l'. Ph:-lun. ,R af! C39 l 'ff cf? Lf OFFICERS J. l:1lIll5l'j. .filwrvlllry-Trvllsllrvr1 ll. Clif-lt. 'vifl'-l,l'l'Silll'll11 and Ann Hunt-. PI'P.iiIIl'llf. TW I . ...gift DANCE CLUB if A 1 -fffff'-'W l 1. silt'-4- - " wir: Y .ig , X -1 ,gi 'Y Mitt r I 5 J - ' ' , A A' 2 L 4, iv! Vi A . '1 Q f I it Q .1 , ,- Q I 3 1 'kvg ,A ,,:, Q-U. . 1 . X ,K :R 0:9 1 . .. M W fi mf QU QL 1'5fl5..l.KgfA' W 1 . S-f'.L.4n!C M 1 l ,W M K pr' ?f?f!Hfl3 All . "Q-i1.fA'f'4igll'L.'7Mllf1 "W ffffi t . ,..'-"-ming. A I fav. My LN 'XM , " A f W3 K' M 'I ll U4 mi, , M E M B Ii R S Right In lvfl. firsl rolr: l.. Hana-r. A. Smith. ll. Clarke-. ll. Ure-Pn. lf. liyuls. Svrolnfl nur: li. Wlilvllm-ll. Y. Vvright. A. Cznnp. A. Panos. ll. xX'l'lllllilkl'I'. ll. U. lforfl. E. Ford. H. tlhe-sllirv. S. C. Alford. J. Mathis. H. Single-tary. I". Briggs. ll. A. Dykv-. C. Na-wvll. and J. Sikc-5. Largo? Wlnltz? lklllllllil? ,litta-rlnug? XY:-ll you be-If Anil wc- :lo that morle-rn flatwa- too. We- ara' tht- CQ. S. YY. lf. l,2llIl'1' Club. Wi- haw- pn-rforme-fl nt tha- f:llI"lSlllI2lS "0lflv ltvllgllxll lu-al-tu. in N-xvrul program- All Ul'gillll7illl0lIN in Yuldoalu. and in our rc-vital. NX 4- haw- 1Il'lll0ll5ll'ill1'll our tulvnt- lo the- -hula-nt lrorly in an-as-lnlnly und also lu-lpn-tl with tht- I'Iuy-Day Way-Day lf:-alixul. rn 4 -,, ,ll 2 Ul"l"ltIl'lIih AIDYISORS lfo-lflmirrmm. lilnim- lhnls.: lfhuirmun. llzu'lnu-at Ure-vu. Nlr-. Dorothy Wlnlalron. pianist: Hrs. Phyllis XEIICIIIC, Ilirvrlor. H1 D as v x N I Q ' e 1 i 3 1 iv ' f i , 5 1 1' X L y i P w 5 i A 2' Q 2 4-v T i I i f Q f ' X i A Sl't'll0 from thc- play. "Moor Born" l . . i . I S i 2 ' i E W L, 1 . , ' . 4 , e A ' 3 P " n E , t 2 4 I V i QA. E 4 ,E 'x .Y ' in R 5' 1 S' T ' 5 , "ff 7 ,ik f ' A erq v, " ' .1 ' V ' 'h i ' UFFIILICRS Lvft In riglrl. svulval: .L Smith. l,l'l'SilIl'lll1 ll. Uinkins. S4'4'r1'If1ry-Trffusurvrg Smud- ing: JL Ylzlrzlngus. Hislnriun: G. Johnson. l'i1'4'-l'rvsi41m1l. Q SUCK AND BUSKIN CLUB r r . - . v I Ah. drama! fu bc- ur not In lu--This ls our lu-ld! YY 4- pri-an-nl Iwo play- an j1'ill' :mel 5 1 the-sv may bv ol' many val'ictics. Full Quark-r wc- plvan-Ill:-cl "Moor Horn" ullivh wsu il g slorv 01 lilt' famous Bronlv Sigh-rs. Exen if nv do sup so. our prufluvlion- :Irv 1-xv:-ll:-nl with the- ussislallvc- and guitlamw' nf our zulvisvr Nlias Louias- Szusyn-r. Y Lvfl lo right. first row: A Hom-, Nl. Lnupa-r. Nl. lloldn-r. Svrmul rmr: YI. Dum-un. l,. Jolwx. H. Own-n. A. TYIZIFIIIIKON, l'. li0I'fIZly. F. Ryals. Third row: WI. Brzmrl. G. john-on. J. lifme-n. J. Lung. ll. King. ' M. Burris. ll. Hill, M. lull.. R. Dinkins. and WI. xll'l,0lllllUl. 1 Nm I .V -...:'L,- 1: .i-LQ'F"Qw58. ze, . luv- vf , Q , h 'Within .z V l r Q ,Z I QU P xi x Z I r ' -ci? : Ylfikk 5 H 2 X 'x ' 1. YJ 4 Q x f X ,Q 1 - E 'ii 1' Q V' . -f' .,- .L xy p .. Q., -i In .f , in- 2? if B nv," I, f7 ' ,ol . . Wd 'x ,- CJ G? i 7 MEMBERS lvfl In rivhl. first nur: Nliv l'rim-. Fnvulfy' .4lIl'iSl'l'1 M. Nm-ll. WI. Girtmun. J. Nlullia. Nl. 1iillNlDll. Sm-mul P ' I- Rmr: l. Honra-. ll. ll1'llllllilIgYilf'. ll. Jnlw. ll. llill. F. luim-. J. Gibson. ll. lluyvs. INTERNATIQNAL RELATICDNS CLUB Uur llll'llllN'l"Kl'llll is, usually limili-il In llixlory nmjnrs :mil minors lull still our nn-mln-r-hip nminlzuinx nm' of tha' mos! inlvrvr-ling Flllllh on rzunpus. Hur lll1'IlllN'l'5 ure- g1'll1'l'ilIlf m-II in- lormml on illll'I'll2lll0llill l'l'l1lll0IlS :intl prnlvli-ms :mel vu- pride- oursn-lu-- nn our program- lllul 1'1lIl5l'f In us lllzll illfurnmlioll. The- llurm-gir l'llllI1lNIll1'lll for llllQ'l'llilli0llill l'4-aura' i- nur -pon-ur. Q A .Q Q .l r OFFICERS 41- 41 F1 fi F f 'S 5 X . - Ir ' - Su- f l3.:,,'.f,,"fQ', 1 -, t. . ,M -. M., First rulr: Nl. 'iill50ll. l,I'1'Silll'lllI Nl. II2lfQ'5. 54'a'r4'lury: ll. Julw. llfllllH'l'-ll'-ldlfgl'1 M. tiifllllilll. Trvusurvr: l. Honra-. Vin'- l'ra'si1la'nl. uq 15... s , , I M ' 1 :Nh - 1 OFFICERS 1 . v'l2ll'l'l'll. vll'l'- rvxia :fn 4 1 . aww. rvuxurvrg . VI V I I' I I Nl ll . T ,I Gibson. Prvsidvnl: A. Kvnnvrly. Sf'I'l'l'llll'AY. MEMBERS LEAGUE OE WOMEN V O T E R S For four yvars now our rlllll has Irivfl. anfl Hll1'l"l'1'flt'fl many tinws. to 1-lwouragv C. S. YV. 11. Nlllfl1'lll5 to vote' and vote- and vote- int:-lligvlltly. Many spa-aka-rs. Drtlgrilllli anal nw:-ting, have' -timulah-tl us to ln-In-r voting. WX- arc- justly protul of our 2ll'hlf'Yl'IlN'lIl! in this fit-lil. WR- ara- affiliate-tl with the' National and G4-orgia l,e-aguv of Ywonu-n You-rs. Lvfl Io right. svutwl: M. llayva. ,l. Gibson. YI. Warren. l.. Uoflln-v. Nl. Own-n. l'. U'Nn-al. Slmuling: R. Parrish. R. Templeton. A. Couraon. C. Moblvy. l.. Jonvs. Nl. A. fllc'l,e'mlon. C. lla-mmingway. E. Ryals. F. llc-mmingway, -L Kl'llllt'flf', l'. Suthvrlaml. Nl. Dum-an. J. Childs. and J. Krumrim-. SJ X J 'W ,f '-11 l 'U L: Eli!! 5. S L pmgrllw T, ff C 1. 4 'K "'-Y? .4-na, 'K "ln 'T an., GW 9 W 54" Q 41 ,Mp W, h 3 Back from Church on Sunday. SPEC IAI. EVENTS Uefy ay Uur ye-ur lwgan with Studvnt- Faculty Rc-vvplinn. Pl'-ilillllvl' 4-ol't'vv with lg 's 1 as hoslvss. an aloloen ingri WR' salutv our Honor Sillli1'lliH. 3 Presidents join in lighting Fire of F1-llowship 51 W ' J il WL f fi lo Q S if pf i i aw Q Y 6 Q , s Y' 'MEAL X S K 3 f 3 4 j Q1 :jf-'AA' I gv' '--r-g"s.,' 9 'QPR XX' 0 . I y Svvorul pivlurv from top: Yi:-siting Artist mi 'llllmlv dw' ents-rlain studvnts. Bottom pivlurv: Fun at Hallowcfen supper. 2' l NLM ,KN .ik V' A lr J rf X no llll .Alf 5 Seniors deck the hall with lmuglls of holly. xx, 5 ,I lqi, H 5" . ,I A . JMTT' X i 1 af ,7 ggl'2lY1illll' Zllllql it?" gl'l'l'l5 our night walvlnnan. M r. Xx'ill'l'1'lI. Q s h JL 9 ' n' is llnmlc-el lay an Sopllonu F'.l.'. ll,. , X ma cxanls just .nroum tn form r. f . vnu HU 4 .Q Q ai Q .Vg Q Q li 5 J 'Kev 1 KNNIC BUNIC Piano Ilajnr RECITALISTS NI A R Y WI I, I, I A NI S U W Ii N Spvvvlz Ilinur M MAY QUEEN AND CQLIRT Chosen by their fellow students for these positions of honor. the May Queen and her Court., all members of the Senior class. reigned over the festivities at the annual Play Day-May Day celebration. RUTH TEMPLETUN. .llflill of Hon- or, anll ,IU ANNE STORY. .Way Queen. 1 Q "-and ,, - ,. Ng. ,X xx f V if .211 5- A- .. ' , a '- lv 3 a af 5K1 , mfffkf u , ,, 4 . v 'f""' ' 3. ' .1 .. .5 Q f he 7 " Q 7i,g,ff.,-- ., Q-fef.f?'Jw' ,,,..." "1 if "'i . -f :' . 1 ' ' 'N' sv ' 1 . Q .f"" J -. QU' .. 'nw fuss! riff-" , . .4, '2- EQ:- an f-af ,K We - ' W.. N, fe x . , -. fa. f ,Ui .bs -. ,' W -z . .rv a M 'f A ,. , 1Q.x , Q F Y as Q i t j ' J Q 2, Q 3. 1 f ifui g ,Wg M .k 'Q .Q ' la 1 W 4 'tg' S if S . 3..- 6 , eu ,, Q 1 M , 5- y X ,alt ' 1 . .L I it y K. f V. I ,. Q., K . M. , G ' v v, l, " 42' me be-4 fr L XXX - , L im A ... X Y' X e N X 1 ' Q, -r gf' ,K 1- 1 , S,...--- Burk row. left ln right: Mildred Manley, Sue Bellolf. Anna Kennedy, ,laekie Norton. Nlurguret Trayn- hamg middle row: Barbara Clarke, Ruth Templeton. ,lo Anne Story. Mary Ann Welmmlong from rmr: Anne Bone. Frankie Briggs. ,lucly Briggs. Francis Paine. and Nlaxie Whrren. 91 ,A ZG- WHCYS WI-10 s K VH. fb' J f , S SUI' Bl1ll0l'l' fi .IU ANNE STORY -9 Q N' f L...- AMONG STUDENTS 'bWllllqS Wllo Among Students In American Universities and Colleges" is an na- tional publication in which the biographies of outstandng students in four-year col- leges and universities appear each year C. S. YV. Cfs students to appear in the publi- cation were selected by a eommittee of faculty members and students. on the basis of character. scholarship, leadership, and participation in extra-curricular activi- ties. 4 952 4 MARGARET TRAYNHAM T i 3.5. f i i Q, , I . 1 N' if El,0lSE xxxxem' up , it 9 3 W 4 4 1 i I' 35,1 .M - w 2-,,,. W, Q , 1 'a nb lj l t Q i B.-XR HAHA ill..-'KR KE Svnior 'ps -K Llllli 1IAR'l'liH junior l'Il..XlNl'I liUX'l'XYlil1Qll'I' Snplunnnra' SWEETHEARTS QW' HH'l"l'X ,I U IK S1 DN Frvsh m an , 'Xi fih 3, - 6 5 . 3 8 kt if my af 5 wwf' Km 1 L , wr, f QQMAQ ww f' . Z M, 4 L ,4 , I 'H 41 4, x- A W' M' 'gif' w wif S2 .X iid - Q ,.i,,gw:. '92 W Q , , KMA , 7' am W5 , :pf IQ 8 4 ' 1 JNW f' 9 Y fi . 4 an 4 .4 M . Q' Q ' f it ,f A ' , .f-. f K sv- , f f' f 'f l sk 1 N ' , - T i Tv w k sf' H ' ,. y - , ..,. ' f ag , V w e f A In 133, if -LL ii, .Q 4 . f .. ,.. '7' I .52 K, ' T Q, wr: , X gn -:e - M Y' MUS! Xll R0lWNlJ1lRl'H VI 4 lmfl Polly nmn : XNNX KHNNICIH' Svniur 1? preaen fee! 3 ' ine one ICIAINIC GIIIICSIIIRH junior ii JANE WIMBERLY Sophomore u BEALJTIES affine 0 y 0,0 PEGGY GORDAY F reshman, .-.-4 ,, sf , 1 , I ! fi EEF E TC4 'O C0 CONGRATULATIONS TO THE 1950 SENIORS OF THE GEORGIA STATE WOMAN S COLLEGE Q 4. O and I WELCOME TO THE UPPERCLASSMEN AND FRESHMEN "THE CITY OF AZALEASM Welcomes the opportunity of being your home during your College days 5 'l and of sharing your culture. VI O May your associations and your memories of ourncity be such that J you will return after college days. 'kit A V O "I 1 LJ J. R. MATHIS. ivlavm' 5 ' L COUNCILMEN ,l HENRY ILRECK CARL D. MINCHEW A JAMES A. PARRAMoRR RORERT F. STEINIZERG .IULIAN IJ. MQKRY W. HARRY GRIFFIN L VP 'W f -04 vo I-1 f -oC.f 98 Q04 FO O O O O! O O PO O O O O O O O O O 205--AIOCDOF-'3Of O'TOfTYi Q Q 5 5 O 0 O 0 O J O 0 o U O Compluments O I Q of 0 o O U o O .1 5 C GEORGIA POWER Q C O O AND O Z LIGHT COMPANY i ,J 0 F E O PARTNERS IN THE PROGRESS or GEORGIA O gif wo o o 1oCDOf fo 0 0 o o 0 Ol o o 04 o o o 0 0 o 0 of 99 , ' ,, 4, ICH, P- ,fn ,gm f gflf wOf I. 2 501 JO VD' y B Congratulattions G. S. W. C. GRADUATES WE ARE PROUD OF THE ENVIABLE RECORD THAT YOU HAVE MADE IN COLLEGE Welcome Our every facility to make your stay in Valdosta a pleasant one is at your disposal. UPPERCLASSMEN AND FRESHMEN In Valdosta It'a Georgicis Finest Store, South 0 f 'i.'OirO 'f'O4Ii'C'1' - TO' PO! VOS 104 DO' JO! C' V01 P01 'Of HO4 HO Cf 1 'YLO' :Of 4 ZTD - Compliments Of THE CITIZENS AND SOUTHERN NATIONAL BANK iii VALDOSTA GEORGIA MEMBER OF HLDFRM mzPOsiT INSURANCE CORPORATION 74, Y . Y j, 7 Y., 74 soq sg. Y 304 vos 100 Gp ,Qt ,of ,gf ,Qt so- ,ot ,of s of sob 601 wo 1-'WUC 101 ,O WITH BEST WISH ES To the Seniors of 1950 Whose association here will long be remembered. To the Upperclassmen and Freshmen We are looking forward to your return next year! BROOKWOOD PHARMACY Delivery Service Phone 336 GOOD SERVICE at BOB BELCHER'S DRUG STORE PATTERSON AND CENTRAL Phone 812-813 DOROTHY GRAY BEAUTY PREPARATIONS Q 'Of O' 1 wo-dll Q01 ,of , G D01 1 ot sob 830. it Hotel Daniel Ashley VALDOSTA, GEORGIA air NO ,JCR Southern Stationery and Printing Company Wholesale Paper Dealers 'ik' For More Than Forty Years Commercial Stationers Printers Office Outfitters uf? VALDOSTA GEORGIA A 1 vogfsl' Qof' 59 'wot ,Qt OK 1 Y!?Q1 O O 3 O O 1.JOfT.2OQ Q01 O O O O O O O 0 O 702 BRIGGSS LADIES SHUI' PAINE HARDWARE Co. O 9 College Giflg Welcgme O O "Take Pains in Buying Your Hardware" O phone Number 1870 O l35 N.AshleySt. Valdosta,Ga. O ll4 North Patterson O O Phone 800 O S301 PO 2. .204 FO O O O O P03 301 IO O O O O O O O O O4 'OE QZO' O 'L O U O O4 ICQ go' O O O O O O O O C Of-302 Q CfillflfllfllIfIfIl07IS- 6 O Compliments Q C ufnd Best Wishes O 0 of O MARTIN THEATERS O O STATEN'S DAIRY O RITZ -- DOSTA - PALACE O O 0 i' A Valdosta, Ga. O 9 Q aw 'O 0 0 0 0 0 0 O 'OE am wo o o o o o oc vof 0 o :OCF-5 QQOQ O O O 0 O O 0 0 Ol ,CE if-of o o o so o o oc-104 v0 Of mcg Compliments in 0 Compnments 5 of it of Q The Valdosta if O Register Clothing O shrine club L 0 Company, lnf- 0 Valdosta, Georgia E 9 Aja Q gg:--,of a o o o o ,cj am QOCDO- AO o o o o o o o- ,065 QROQ Q O 0 O Q1 sc? Q:-of von vo o 0 o o o o C oa...AcQ The 6 Compliments O . , O f 0 Q VALDUSTA DAILY TIMES O 0 R O 7 .A - - YOUR HOME NEWSPAPE Q O 'lr Q l09-ll W. Hill Avenue 9 9 R514 J O O O O OLi2Of 505' io'-..J0f ' O 0 O O O O O O Of 705 l02 6 s :of 102 Qpo- , ,o1 :of ,oc vor ,of wow f-'SOC Compliments V Q R 0 0 S E V E L T of R E S T A U R A N T GEORGIA FERTILIZER Finest and' Cleanrzest in the South COMPANY " INCOMPARABLE FOOD at A 9 5' POPULAR PRICES Q O O. ,043 am so 4 wof ,os ,of ,of 1 of U 2 of -of xo- -0- xo- .o- ,og QPU' ' 'Of C I' t f 5, . Omp men S 0 A 0 NORWOODS INC. R' DAVIS ll3 W. Central Avenue Jewelers IVATCHES-DIAMONDS 75? SILVERWARE' Q OFFICE SUPPLIES AND EQUIPMENT 132 N. Ashley UNDERWOOD TYPEWRITERS Valdosta, Ga. A 9 Q o :of -on ,of ,of or mcg Q01 PO O4 Q 501 sob Q04 s ,ot ,of som ,Of ,QQ ,Of ,Qc not not U U 9 0 Patterson-Jones, Inc. 5 Your Musical Headquarters "The Home of Good Shoes PIANQEECOPDSADIOS since 1903" ' I ' A "Eve1'ythingi1i Music" qi? MATHIS 8 YOUMANS VALDOSTA, GEORGIA 9 S COMPANY Q Og.2Of YO O1 105 aO4 PO O4 6 ,oe-,OB Q04 i fOf Compliments in 6 Compliments of of COWAR1-,S DRESS SHOP Q White House Restaurant SMART STYLES We Specialize in Western Steaks for and COLLEGE GIRLS A O Chop Suey, Sea Food Platter Q O of maj 801 JO O4 C 103 IPO YOVI-I BANKING AT . .. THE FIRST NATIONAL BANK I H+' VALDOSTA if .Il4'n1lu'1' of FICIJICIEI.-XI. IDICPOSIT INSURANI 'Ii CORPORATION .ff 3.7 ,m -- f .TMJ L A FRIEND if LA? m E. 4 uf' , gg ,IWW . . , JJ. The Style Center of Valdosta AUTHENTIC FASHIONS for JUNIORS, MISSES AND WOMEN C. C. VARNEDOE AND COMPANY J 4 1'OMPLIMIfINTS OI" LOYVNDES COUNTY BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS JACK S'l'A'l'I-IN. fv1lflI.I'lHllH i' J. C. Hunt George Shelton 1, Y Q- glw'x-,.N'Ug,.,'u'i.'U' 'U' 'Oxl,'O 'O f of 00+ V U O 'Ox Compliments of 6 Compliments ELLINOR MOTOR COMPANY YOUR DEALER IN VALDOSTA 4 ,of .of 01 0. 0 ,gf ,Of ,Of ,of ,oi so.--,of 1 OLIVER BROTHERS MOTOROLA RADIOS U. S. ROYAL TIRES AMOCO PRODUCTS Phone 231 4 Q4 Valdosta Greenhouses Flowers of Distinction Corsages - Specialty VALDOSTA, GA. QQ RCD fl ,053 0 f oi wb ,a L DUNCAIVS SHOE SHOP SMART FOOTWEAR OF KNOWN QUALITY for COLLEGE GIRLS .IS 4 IOC! N 5 of W. T. GRANT 81 CO. y , . Y Q01 I ,Qi ,O. ag' '01 " Compliments of Star Laundry and Dry Cleaning PHONKE 54 vo. ,o. ,. ,- , - ,O. -. O- SOf I01T0"' i ,T -TQ.-'J' l GIRARDIN .IEWELERS 121.-I MUNIIS - IVA Tl 'H ES SIL I 'EIB IVA HE VHINA and f'l3YST.-Il, 303 N. P2ittt'I'SOIl Valclostzn, G , 1 y . . , , , wo1 ,oi .ox CI0lNjlI1.IIIl'IlfN nf BELK-HUDSON COM PAN Y Vlzlflnsfak I,urgf'.sf mul I,md1'i1y1 Df'purfn1f'nf Sion' NEWEST CAMPUS STYLES , J D304 PO O O O O O O O O 1OC"3OQ 6304 O O O O C O 07701 ,Of O1 DO? O A O C Com plim ents O O COMPLETE FLOOR O O of O O DEVOTED TO O O O O JUNIOR FASHIONS O O O O O O A M E R I C A N 0 O if 0 O L E G IO N 0 O O C L U B 0 WHITTINGTONS O 0 0 O O O O o O o . O O 132 N. PATTERSON ST. 5 O O 301 ,O 0 0 O 0 O O O O O1 woj 301 10 o o o o o o o o Of xo-CEI GW YO O O O O O O O O4 PO'..-:Og GO' O O O O O O O O O 101 BCE O Compliments of 0 O O 9 o O Complimenis o O Studio O O of O O O O A Friend O U if O Q 0 0 W O EVERYTHING PHOTOGRAPI-nc O O 5 aof wo Of wocjvof o o o o o Of woj aw ,O O O O O O O O O O- 'OE 106 FACULTY DIRECTGRY 41...-t.-r, Marjorie , Clark. Mrs. C. C. Deavor, Margaret , Dekle, Frances Durrenberger, J. A. Dusenbury. .1. R. . Farber, Marian E. Fink, Elizabeth Gabard. William M. Gulliver. Harold S. Gunter, Betty Jo Hambriek, Thera . Herndon. Lorene lvey, Leonora Jenkins. Mrs. .1ohn W Jones, Mrs. .1. C. , Knight, Mrs. Claude C. Logan. Clayton Moore, George B. , Morgan, Mrs. julia W Moseley. Rolf , Myers, Mrs. Florine Nevins, Beatrice , Odum, Mrs. John Pardee, Mrs. W. A. Patterson, Lillian Pember, Joseph Phelan, Earl W". , , Pinkston, Mrs. .1. YV. Price. Mildred Rooks, Martha , Sawyer. Louise A. Shrivalle, Mrs. Eva Thaxton, J. Ralph , Thomas, Mrs. William M. , Treanor. H. Sapelo Valente, Mrs. Phyllis Waldrt rll, Mrs. D. W.. Warren, Gladys E. Yveems, Sarah Park White, Clifton H. Whittle. Mrs. C. C. 1501 Little Hay Ave. 506 West Alden Ave. Box 203 102 G c-1r rgia Ave. 1612 N. Patterson St. 1 10 Georgia Ave. G. S. W. C. 212 West Main , 216 WH Alden Ave. The Anehorage 259 South Finley .1oBee Road , 402 E. Jane St. , 120 High St. 1607 N. Patterson Sa. 418 Cherok s-1- Ave. 1912 Marion St. 1020 Relswood Terraee R. F. D. 2 108 W2 Force St., 311 .laekson St. 1402 4th Ave. , , ,, Hill Station, P. 0. Box 2007 1200 N. Toombs St. 308 Webster St. Oak Street Extension 115 South B St. 305 E. .1ane St. 2000 Oak St., 1234 South Lumpkin st. 2000 Oak St. , 120 East Park Ave. Box 34 150 Morton Ave. 115 W. North St. 106 WL Moore St. 107 Norfolk, Va. Valdosta, Ga. ,, Umatilla, Fla. Valdosta. Ga. Valdosta, Ga. Valdosta. Ga. ,, Valdosta, Ga. Jonesboro, Tenn. Chapel Hill. Tenn. Valdosta, Ga. , St. Simons Island , Ray City, Ga. '1'rion. Ga. Boston, Ga. Athens. Ga. Valdosta. Ga. Valdosta. Ga. Valdosta, Ga. Valdosta, Ga. Valdosta. Ga. Valdosta, Ga. Albany. Ga. jefferson., W'is. Valdosta. Ga. Valdosta. Ga. Cordele, Ga. Augusta. Ga. Valdosta. Ga. Valdosta. Ga. , Valdosta, Ga. Brownsville, Tenn. 1V1onmout1i, lll. . Chipley. Fla. Valdosta. Ga. Valdosta. Ga. , Athens, Ga. , Valdosta, Ga. Valdosta. Ga. , Neptune Beaeh, Fla. Athens, Ga. . Valdosta. Ga. Valdosta. Ga. STUDENT DIRECTCDRY Alford. Sara Cly de Xllison. lfranee- ,lo Anne .xNlll1'f. Cornelia hkin. l'aIric-ia Ann Xulirey, l'alrieia llaldxsin. Jaequely n llarrs. xlllflllll lfranees lia-hlor. lletty' Hassett. lidith liugenia liauer. l,ueeil llellolili. Sue llennetl. Hrs. 11. Nl. llennett. Virginia lienton. lletty ,lane Iii-hop. Betty Ann lilanton. Peggy' Sue lloatwrigllt. Elaine lghillkflglll. Martha ,lean llone. Annolene llootll. 'flu-ta Ann lloxsen. ,lane Anne llowen. Laura Ann liower. ,laequeline lloynnau. Eleanor lirand. Vlary lflizalreth llriggs. Julia Clay llrigga. Sara lfranees lirooker. Ann lirooks. Mary ,lane liroysn. l.enora liruee, Martha Anne liryan. ,laequeliue llryant. Ellen Annette liuekner. lietly liunn. liosaline llurl. Janelle lflizalreth llusll. l.uey Crave Camp. Ann liLll'll'l'. .-Xliee lfarter. Jessie Mae liarler. Sara ,Io liatilcos. lflorenee lfauley. .Vluriel llhandler. Virginia llhaslain.. ,loan llln-shire. Elaine llllilds. ,loyee lillllklillll. Millie ,lean Clark. llelty tilarli. llrs. Rowell ll. Clarke. llarlnara lflietl. liillii' Coaraey . Dorothy ,lean Collins. lletly ,lane lfonne ll. lie-tty lluth Conner. Nlrs. llonnie l.. lion rm l1I'0llIll. liroslly rn. Kuna Hay le . Virginia l.nlln'e-th l:1'lH'k1lll Route 1 800 N. Patterson Route -L llox 80 lilue Springs Farina 211. Sidlaw Road 303 E. Cranford Route 2 315 S. Jefferson 902 Oak St. 312 Madison Ave. 312 Nladison Ave. Route 3 211 li. 12tll St. 505 N. Patterson St. 505 N. Patterson St. 200 NV:-lla Sl. Box 55 213 E. 8th St. 822 Hill lim-at lioule 3 107 E. College Sl. .105 E. llrooliwood D Albany Avenue liox l 36 Route 1 614 North Ashley 200 li. Mary 314- li. Park Aye. 809 llill Crest -H6 XV. Shotwell lioute l lloute l 708 llill Crest 108 l'lV4' Poulan, . DuPont, Valdosta. Barneaville, Quitman. Fort Gaines. Quitman, Pembroke. Fort Valley. Hamilton, Brighton 35. M Valdosta. Adel. Albany. Alma. Valdosta. Douglas. Douglas, Leslie, Xvayeross llolnery ille. Tifton. Dixie. Blakely. Montezuma. Valdosta. Valdosta. Blaekshear, Valdosta. Pelham. Homerville. Tifton. Moultrie. Montezuma. Montezuma. l1l'hlUl'llllt't'. Colquitt. Sylvester. Coffee. Lake Park. Valdosta. Valdosta XVay'eross. Blakely. t,I'lll0l'l'llICi'. Colquitt. Thomaston. Valdosta. Valdosta, Valdosta. Moultrie. Bainbridge. Brookfield. Adel. Perry. Nashville. Pearson. 1'em1n'oke. Valdosta. Moultrie. Ca. Cu. Ca. Ca. Ga. Ga. Ca. Ca. Ga Ga 355 1,1 H Ga Ga. Ca Ga Ga Ga Ga till ba Ga Ga Ga Ga Ga Ga lik! Ga Ga ba Ca ba Ga Ga Ga Ca Ga Ca Ga Ga Ga Ga Ga Ga Ca Ga Ga Ca Ga Ga lla Ga Ga Ga Ca Ga Ga Ga 1111. Q Daniel. Betty Jean Daniel. ,loan , Daniel, Martha Ellen Daugharty. Clonin- Deadwyler, Dorothy Dekle, Joan , Del.oaeh, Marguerite Dinkins. Ruth Dixon. Dlive Ann Dorminey.. JoAnn Drexel, Dorothy Dunean. Mary Dykes. Mary Ann Eason, Elizabeth Efird, Mary Otho English. Betty Fletcher. Mary Sue Ford. Edwina Ford, Helen Graee Gallagher. Mary Lavinia Gardner. JoAnn Gaskins. Norma Geiger, Regina Gibson, ,lane Gibson. Mary Gibson. Gilmer, Ruby Joanne Girtman, Miriam God bee. Louise Gooding, Josephine Gorday, Peggy Ann Gothard. Doris Gray, Lillian Ruth Green. Barbara Green, Betty Jean Green, Elizabeth Westm'ood Griffin. Gloria Griffin. Thelma Grogan, Jeanell Grogan, Melha Jane Guthrie. .10 Carroll Ha neoek, Merle Harm on. Leila Harri ngton. Janice Harris. Harris. Mrs. Ann Patterson Mrs. Riehard A. Hatcher. Ida Jane t Haworth, Mrs. N. R. Hayes. Marian Heath, Patricia Hemmingway. Faye Hem m ingway. Gaye Henderson, Betty ja ne Hendley, Mrs. Belle Sutton Herbert. Betty Caroline Hill. Katherine Hill. Mary Catherine llinson. Carolyn Holder. Mary Louise Howell, Barbara H Howell. Betty Jo Howell, Harriett Hughes. Betty 412 WV. Warfl 3218 Reynolds St. 211 13th Ave. 700 Ulmer St. Box 419 221 South Seott St. 524 Sellers St. 1211 Marion St. Box 404 506 Charlton St. I24 E. Park Ave. l21h Sn. 3rd, Box 186 1101 Wf. Newton 201 S. l,ove St. Fifth St. e fo Green Shop 311 WR-hster St. Route 2 Route 2 526 N. 1.ee 1017 Marion St. 1107 N. Monroe 123 East Park Aye Carolyn Apt. E. 400 E. Jane St. -I-00 E. Jane St. Box 247 , Route 1 507 WK Chureh St. 411 N. Ashley 515 lst St., S. YV. 1013 N. Rug.- 207 E. Cranford Aye. Gronto Road 706 Haneoek Drive 109 Montezuma. Syls ester. Douglas, Fargo Brunsysiek. Cordele. Valdosta Y' aldosta. Camilla. Douglas Valdosta Leslie. Vlontezuma. Collins Albany . llomery ille. Parrott Sylresler. Sylresler. Valdosta llomerville. Nashyille. WleR ae I,0ll2llN0llN11l1'. Valdosta Folkston. Tifton. Denton. Vidalia. W'ood bine Dothan. Thomasville. fleala. Sylyesler. llartsfield. Valdosta lyelha In . 1 aldosta Calhoun Calhoun Valdosta Valdosta Albany Fargo Nashville. Valdosta. Boston Valdosta Sasser. Leesburg Valdosta. Valdosta. A l ma Nashyille. Fort Valley Valdosta Nloultrie. 110lll1'I'Y1llt', 'liifton Valdosta. N aldosta. Amerieus 1l0lllt'l'31lll'. s llumphreys. Gloria Jackson. lletly James. Ann ,lerni gan. lla-tly ,lane jolne. llohley johnson. Dorris johns ,loine on. Cloria r. ,lacqnelyn jones. Elinor Jones, Jeannette jones. l.avara jones. Marian .loner-. Martha Jones . Peggy ,I une 2-1T2 2nd St. 106 Stephens St. Box 1. 110 WH-lnster St. Route 1 Route 1 508 E. Central jones. Rose Margaret jordan. Jean Justice. Emily K4-efe. Dorothy Keene. 1,ovie Kennedy. Anna Kenney. Emmie King. Betty Jane King. Eleanor Joyce King. Wlary Elizabeth Kost. l.yflia Krumrine. ,lane l.ee. Betty ,lean 1,1-e. Mary Ellen Long. ,loyce Looper. Margaret Lott.. Mary ,Io Mcllride. ,leane McCall. Alice NlcCall. Emily N'lcCal1. Flo McCord. llelen Grace V1cCoy. Gloria Claire McDonald. Mary Virginia McDonald. Sue llelen Vlclflvey. Barbara Ethel Hcllugh. ,lane Carol Vlclienlie. Martha Mcl.ain. Evelyn lV'l'1A'lII10ll., Mary Ann Hel.:-od. Wlildred Carolyn Nlcllillan. Therla Jane Wlanley. Mildred Vlann. Nlargaret Vlarangos. Anna Marlin, Marie Joann Massey. Virginia Vlathis. Jaeqnelyn Wu-adows. Mrs. Frances Meeks. Kathleen Wliller. Ruth Minis. lieltye Jo Nlilehell. Sarah Elizaln-th Nlolnley. Claire Nloore. lris Moore. .ludith Ann Morris., llylda Vlullis. ,lean Nlnrdoek. Anne 173 Desoto Place Route 1 600 West Cordon 308 Howell 18 lst St.. S. W. e 'o Experiment Staton Blythe lsland 1714 lola Drive Route 4 -1-13 East Magnolia 809 Thornton Place 115 Dellwood Dr. 417 E. 11il1 Ave. 306 Willingham St. S05 1sal1ella St. 212 West Alden Ave. 303 2nd St. 1610 lola Drive 105 Stevens St. 11 oute A. Box 568 310 North l.ee St. 1003 W'illiams St. 407 W". Suwanee Box 93 503 E. Main St. 30 N. liroad St. 813 llill Crest liox 327 220 lligh St. 101- Varnetloe St. Ill! Barwiek. Ca. Macon. Ga. Valdosta. ba. llomerville. ba. , Valdosta. Ca. Valdosta. ha. Quitman. Ca. , Boston. Ca. Quitman. Ca. Quitman. Ca. Sycamore. Ca. Valdosta. Ca. Nlarshallville. Ca. llvalda. Ca. Q Sylvester. Ca. Macon. Ca. Attapulgus. Ca. Nashville. Ca. Valdosta. Ca. Thomaston. Ca. Moultrie. Ca. Fort Gaines. Ca. Blakely Ca. Tifton. Ca. Neckartailfinger. Germany Brunswick. Ca. , Valdosta. Ca. Way'cross. Ca. Valdosta. Ca. Dalton. Ca. Douglas. Ca. Thomasville. Ca. Cairo. Ca. Valdosta. Ca. Hinesville. Ca. Sylvester. Ca. Sylvester. Ca. Valdosta. Ca. Moultrie. Ca. , Valdosta. Ca. Richland. Ca. Bluffton. Ca. Lake Park. Ca. Bronwood. f-a. Valdosta. Ca. Enigma. Ca. Griffin. Ca. Starke. Fla. Valdosta. ba. Ellabelle. Ca. Valdosta. Ca. Fitzgerald. Ca. Du Pont. Ca. lilackshear. Ca. s Pembroke. ba. Hartsfield. Ca. 1'orterdale. Ca. Moultrie. ha. Douglas. La. Ray City. Ga. Valdosta. Ca. Valdosta. Ca. Meigs. Ca. Murray. Martha Ann 77 Myers, Mary Ann 7 7 Newell, Carleen 77 Newton, Marthann Noell, Marjorie 77 7 7 Norton, Jacqueline 77 Odum, Ellen ,,7, 7 Ogletree, Dorothy Ann Oliver, Barbara Jean O'Neal, Letty Ann ..,,, O'Neal, Patricia 7 7 7 Owen, Mary 7 Owens, Anne 7 7 Owens, Patricia Paine, Frances Palmer, Ann 7 7 Panos, Aspasia 77 7 Parker, Sarah Jane 7 7 Parramore, Mary Remer Parrish, Bose 7 7, Peacock, Marilyn 77 Perritt, Bettie Jo Peters, Gloria 77 7 Phelan, Peggy 7 Phillips, Bobbie Jean Pinda, Dorothy Oleeta Pitt, Thadyne 7777 7.777 Player, Annette 77 Player, Janice 7 7777 7 Pope, Peggy Ann Price, Joan 7777 Proctor, Gloria 7 Rabun, Lenoir 7. 7 Rackley, Jean 7 77 7 Ramsey, Jacquelyn 7 Reed, Nelle 7777 7777 Reeves. Jane Reichert, Emily Biggins, Gerelda Buffin, Margaret Ryals, Elaine 77777 77 Scarboro, Joan 7 77 Scruggs, Hilda Mae 7777 Segler. Maryan 77777 Sellers, Nancy 7 7777777 77 Shadrick, Mrs. Bonnie Sikes, Jacquelyne 777777 Singletary, Mary Lilla Singletary, Mary Margaret Siskind, Fayge 7 7 7 Sizemore, Audrey 77 77 Smith, Ann 777777 7 Smith, Barbara Ann Smith, Margaret Ann 7 Smith, Marjorie Ellen Slnith, Mrs. Patricia M. Spell, Betty Jean 77 7 Spradley, Doris 77777 Starling, Lily 7 77777 77 77 7 Staten, Vallie Dalton 77 Steedley,Amaryelese 7 Steedley, Mary Love 7 7 Stone. Theta 7777 7 7 408 Brunel 7777 7 1408 E. Hill Ave. 7 7 1013 Dawson Road 7777 Waycross, Valdosta. Albany 409 West Alden 7777 Valdosta, Webster Court Apts. Valdosta, Box 3 77 77777 7 77 Boston, 724 Tift Ave. 7 Albany, 7 77777777 7 7 77777 7 7 Perry, 7643 Greenwood St. Barnesville, 2124 George St. 7 Columbus, 7 7 7 LaGrange 7 7 77 Allenhurst, Box 217 777777 77 7 7.777 Newnan, 210 N. Central Ave. Tifton. 106 Georgia Ave. 77 7 Valdosta, 7 77.77 7 7777 77 7 7 Cairo, 319 Virginia Ave. Valdosta, 77 7 77 7 77 7. 7 Richland, 7206 Wells St. Valdosta, 7 7777 77 a 7777777 7 7777 Adel 3714 Brantley Ave. Brunswick. Box 93 77 7 DuPont Box 395 7 7 7 Cairo. 1200 North Toombs Valdosta, 1527 4th Ave. Columbus, Bemis Road Valdosta, 7777 7 Lincolnton, 201 West Street 7 Bainbridge. 7201 West Street Bainbridge. 7 Barwick A 7 777777 7 7 Moultrie, 115 W. Shotwell Bainbridge, 107 E. Adair 7 Valdosta.. 7 Camilla, Alma. Rebecca Sylvester, 77 Boston 77 Homerville, 520 5th Ave. Albany 77 7 77 7 McRae 7 7 7 7 7 7 Lyons, 7 77 77 77 7 Hahira 401 E. Jefferson Thomasville, 4109 West Cass Tampa. 607 North Toombs Valdosta, 7 Claxton, Route 1 7 Ochlochnee. 7 Pelham, Box 644 7 Valdosta, Route 3 Sylvester, 77 Quitman, 1183 Tate Drive 77 Columbus, 1004 Isabella St. 7 Waycross. 204 East Alden Ave. Valdosta, 1401 Palmetto Ave. Brunswick. 1810 Oak St. 7 7 Valdosta, Box 329 7 7 7 Tifton, 77 llahira, 1347 Fairview Rd.. N. C. Atlanta, 77 7 7 77 7 Alma. 77 7 ilomerville, Little-Griffin Hospital Valdosta. 111 Ga Ga Ga Ga Ga Ga Ga Ga Ga Ga 1,3 Ga Ga Ga Ga Ga Ga Ga Ga Ga Ga Ga Ga Ga Ga Ga Ga Ga Ga Ga Ga Ga Ga Ga Ga fra Ga Ga Ga 113 Gu Ga Ga 113 Fla Ga Ga Ga fra Ga Ga Ga Ga Ga Ga Ga Ga Ga 113 Ga tra Ga Ga Story. ,lo -tune- Storp. lgelia Stow-r. Dorothy Strie-klaml. Vlonte-e-n Stubbs. Ann Suln-r. llarbara Nun Suthe-rlanel. l'atrie-ia Taylor. llollliie- 'l'e-tuple-ton. Ulla-ta 'l'e-mple-ton. lluth 'l'harpe-. Shirle-y 'l'homas. llarbara Charlotte- lhomas. Claryre- ,le-anne-ttv 'l'hompson. Nlargare-t l,ouise- .IlIl0I'lllttll. Nane-3 Tillman. Sara Marie- 'l'omlinson. All-s. john I. 'l'ramlne-ll. Blount Tray nham. Margare-t 'l'ullis. nary 'llalliot Vanl,anelingham. Harp ling:-nia Virele-ll. Ile-tty Crave- V oine-r. Margare-t VVaelele-ll. Clara Nt-II VVarlliugton. Wlargare-t VVarel. Arva ,lop xVl2lI'l'l'll. Nlaxie- VVate-rs. lie-tty VVate-rs. 'Vlarian VVatson. Hobbie- VVe-athe-rs. Cre-ta VVe-llmake-r. l,ois Mario VVe-stbe-rry. Virginia VVhale-3. Martha ,le-an VVhe-le-he-l. Clara Ne-ll Vvhite-omb. llarrivtte- Ann VVl1ile-. Nlrs. ll. ll. VVhite-. Sue- Ne-ll W'illiamson. Fle-ta l.ou VVilliforel. Dorothy Xwillsllll. Ire-nv VVilson.. Mattie- l.ou VVinllle-rly . ,lane- VVinelham. lflaine- VVingate-. Sue- VVright. Virginia Vane-4-3. Eloise- Zant. llary live-lyn Ze-igle-r.. Mrs. lfrne-ste-e-n Ze-igle-r. Urn-iv Kathe-rinv Ze-igle-r. Sy lx ia Dawson Road lloute- l 55 llc-lmont Drive- I00 l'atle-rson St. I00 l'atte-rson St. Box 2 lloute- l 22 lf. ,lone-s St. 2ll East Forre- Houte- 3 3333 Che-roke-v Ave-. I07 VVe-st Forre- Route- 2 Route- 2. Box 207 706 South Crant St. 612 Flore-new Drive- liox 3 -107 Main 525 9th Ave-.. N. E. 209 VVe-st Ann St. Route- 3 Isl Sl. 307 North Troupe- St. lst St.. N. C. Route- I. llox 106 228 Rive-rsielv l503 Dawson Road l522 Oak Sl. Route- 2 e- ,f o I'atte-rson Ilote-l llox 267 Ill? Albany. Ash burn. Sycamore-. Cairo. l,anie-r. Moultrie-. Atlanta. Re-be-e-e-a. Valdosta. Valdosta. Vie-nna. Cotton. Lake- Park. Quitman. Savannah. Valdosta. Valdosta. Columbus. Broxton. Valdosta. Cairo. Marshallville-. Boston. Iron City. Fitzgerald. Alba ny. Donalsonville-. St. Nlarfs Illae-kshe-ar. Fort Caine-s. Cairo. Valdosta. Lake- Park. She-llma n. Moultrie-. Camilla. Valdosta. Cairo. Sylve-stvr. Re-be-e-ra. VVaye'ross. Se-re-ve-n. Albany. Re-ynolds. Camilla. Valdosta. Brunswick. Lake- Park. Ray City. Valdosta. Ad.-I. Ga Ga Ga Ca Ga Ga Ca Ca Ca Ga Ca Ga Ca Ca Ca Ga Ca Ca Ga Ca Ca Ca Ca Ca Ga Ga Ca Ca Ca lvl! Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ga fr ll C a Ca Ga Ga Ca Ca Ca www, gong gf ouvaqi, Jvc. ANNUALS DISTINCTIUN Q15 5' Q T Ol. . " 155 :- W . , ,U .I ,,. W I. . 1 A '10 .,'.F'r, s-ff o."P- W .L P 51- - 'W Lfrx. L, 'f , .' .IQ W 1 'L , ' '1"'r" W ' "U 'T 4 Q .v f , ,Q . 6 J. V yr .' ' , " U rg- lv- o J A -v L . f -'r m,' 1 . 1f,. I -o !' mf- if, 1 -A129118 455 'kj' . Un 4' ,, 1613? Q 'M' x P . yu.- "'.. lxli' 1. J A ' ' ' o A MV , 1. KL l'-tivifgio 'W' ' u'11j-V-Gr TTU- - . 'I W. ,. I 4. AU, A o A 4 Ill' ' .x , 4 1 . r If - 1 . ' . g LPA' Y M13 'z,Y"i3j.' ' 1 . 'A Vg, 1- W Af . T.l' 'X 5 ' I A s 'AA 1 I . -w, 154,-Q -J .QQ ,bi:.f,- A .,-- , i ,3.fi!.L2.4' A . - f x . L I x, BQ x Q Q ig. N r x Y N X X Q ,X X .'.!. x g ..,. r kfvwf X ., Q :X X N XX N xx X xXN X X .xqx xx: gg: YN KN , ,N Q xx 'N wg? Q, :KM Q I t 1 A S 1- 222 1 V .Riu ' M' 4 .5 " 'bfi .,-.1 . . 4' ,j1:,::5:r:5:g -23554232-1 . ' '-f 2 1' .!:, M 12151:3ff:::21211:-A211-1-'-2'2'x2a::sf qc


Suggestions in the Valdosta State University - Pinecone Yearbook (Valdosta, GA) collection:

Valdosta State University - Pinecone Yearbook (Valdosta, GA) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

Valdosta State University - Pinecone Yearbook (Valdosta, GA) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 1

1948

Valdosta State University - Pinecone Yearbook (Valdosta, GA) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

Valdosta State University - Pinecone Yearbook (Valdosta, GA) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 1

1951

Valdosta State University - Pinecone Yearbook (Valdosta, GA) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 1

1952

Valdosta State University - Pinecone Yearbook (Valdosta, GA) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.