Utah State University - Buzzer Yearbook (Logan, UT)

 - Class of 1932

Page 1 of 278

 

Utah State University - Buzzer Yearbook (Logan, UT) online yearbook collection, 1932 Edition, Cover
CoverPage 6, 1932 Edition, Utah State University - Buzzer Yearbook (Logan, UT) online yearbook collectionPage 7, 1932 Edition, Utah State University - Buzzer Yearbook (Logan, UT) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1932 Edition, Utah State University - Buzzer Yearbook (Logan, UT) online yearbook collectionPage 11, 1932 Edition, Utah State University - Buzzer Yearbook (Logan, UT) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1932 Edition, Utah State University - Buzzer Yearbook (Logan, UT) online yearbook collectionPage 15, 1932 Edition, Utah State University - Buzzer Yearbook (Logan, UT) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1932 Edition, Utah State University - Buzzer Yearbook (Logan, UT) online yearbook collectionPage 9, 1932 Edition, Utah State University - Buzzer Yearbook (Logan, UT) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1932 Edition, Utah State University - Buzzer Yearbook (Logan, UT) online yearbook collectionPage 13, 1932 Edition, Utah State University - Buzzer Yearbook (Logan, UT) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1932 Edition, Utah State University - Buzzer Yearbook (Logan, UT) online yearbook collectionPage 17, 1932 Edition, Utah State University - Buzzer Yearbook (Logan, UT) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 278 of the 1932 volume:

WV:-f' 1 'K' .1 Ix- If i, ig T n 3-P . ' 12 1 If 'M . Ig NJN . r f f .arf Y. 1 , X . ex .4 fefhhhv-. 'iv . 1 'I I' , -L4 .Il 1.- .'.W vzv I ,, fdrfurn-1g,yg53,,mzmYs-III :fpe f' q , NN., "N I,.5::.I,,I.I I IIII,,,.,I,gs " , I, ,,., . I, wwe' 'ffm fs' ' , Q... ,QMIIIIII , :If , aww.-uf Xxx X 1- 5' ILT: .- ' , 1'-3? My , - , IIS: ' ,IK VIIIIII:',m II.: lL H I II I IIIi:.II I wx Bm :W J ' ' f fx" Y vb- . , 4" ' ffglfilar,-II":""i-f1: 'J " ... I w WY I r .E . . IZMI ' ' ,. QI s. I .,,pVI I -I I ,,':TQy5'v' ' H . .f Af ,de X 'i-M y f DV? H W 9 -' , .ru ' I I yv I, , I - Q . ,,v I, A , I, ., J. -V554 - 2 265 -?vrEf1s5 C' f ' -ve -' . -. R, - - FJ' .1.-11" "" ew 'v1:f'f.1 ,,,, . 2 MN - , mf: ' :Af f Ln: Yr' U J . f J Ta I . N ' 1 9- 4 1. 154 5 k F .. . , -?-:lb Q X. nyffbf- .L N fzkff 1 a 4 I E 4 x 1 E r i s a i W E Q 5 a l E i 3 i I I I I I E A i W W , i I 5 W .aff W" 6, :ii I if rf' 'M'-5 Q J 2 gf a ,mf f Y E1 a , 552553 ,fc '?"Wf1 Ef-'ayfg gi Q5 'g?F13,f,g7fJ,.1gzzQ'j.,,,, 5lXy!4 , ,pf 5 umm? E 5 3 3 ? 2 E S f l 1 .c 1 N 6 0 CCDPYIAICJHT 19'3 '2 B Y PLDPLQIN WDJCJHT 4 ci T T o r LDWLLPLD NQBQOLQY Bu5'in6355 ITVHV O 2 X 'N N x -1.wia:fM"QFQ:+sw+2'ms mmm-lfw fg :www -he mud wbww u' fwefFPif5n.1s:k sfe::1w-'hzmsfk 'w ml-m vk k f xi hw.-E-5 :2 ' . 5:1 . -f-s.-Q54 5352 31' .. ,, ..,...: .. .-1 N-if-Jwa-XX-:1'u-xr-3-fwfsrw af. wr-.va -as an 'F' fuv 1 X1 -my 'W N X 1 134: w".f-S w---vw H9 114 ' '-A "af 3--1 - S5 1. H-3"Hs"-:'.-v:w?G,E--- ."- .fdw-Ewa'-63.5 , J: 'ii43ia2ff? f' 1'1"'SiE2fia5 -' ru'..'.'-' v-wr -A+-P.-.'1'q:4'i.-.M-:wal 1-1-'Q-N'Y-We :I-'L--'High :'5"':QSQ', 'F' A N l1"kf'?AS . WW X- 5'--SEX' 3-' '!"NNg- L-H 'M w'- N- f-'43 ,329 1 2 FTRY1 Q 'mu .11-' fe-wisp-!af:Nw .-. 'ws'-e'w:"'?w1 f,::"-!-:w:.?a?"'Y'z-i'FfY..-5':+9?fA!,:n ' 'WEN fr 3 Wdew ixiw 5-1. WW ' if mWfsHNJi5'fff'W 3'ff3M 91 ' Lb - .,,,,, , --A-4. , , ,. . ., 7 , ., . . . ,. .. .. - , . .Y .A , ., . ,. , . , i5'?'W'551TMI-XFN H " 2?3N ?5E5W'i lN , ' b :Gm BUZZQDL 9 .EEE PLIBLISHQD BY THE QS5O CIHTGD ,STUDQNTS OC THQ UTLIH SUIT!- 1ClCJ.PLIC,Uf.TLlP1QL COCLGCH- X L O CJ Cl ' N Y xl N , k MN: . xg :A 'Q N M If - -- W , I., 7 -- -V, C- V 1. f I V IQ- , F --A I 1 1 - If 2 :f,5vvff"' ' 'U' - 9 I f , fb . 13- -u ,f . 'gva--.ggwfyw 3ff'H4Zg,v,.1, ffqigq:'?,fvuQ'ggg,ga-'E ' r is fl "1 I f f , ., -., ,.,,., ,, , , , . ,,, ,. , ,V ff- .. F -.f - f .v-., 27, I - - , A 7 ""' V ' - Q,-f., ' " 51 .,f, -1-, ' ,.. 44,1-1 1.-gig, wasps, 1-up'5,xg1.g,Mg--mgzwn,w1q,'4g:f-wy,-g:4:.q -.Q-14.Q-:wwe-1.-.,f: ,..y.n ,3,,-c- 1 "'.-ff -fir 'f9ffi'??'f X 'PAP' W"""5W7I' e:"",.J" 7 FJ We ' I 'QI I ,. 2314 .!- '3"f ' ' .44 F aww' jtfias-1. A "'5'7W' 9f"1,!"-I261'fF'5H JI 44, :GTIIXWUW'"':F'fi11',l211'f::.i,V7 fer, 1---Mfr. --1 , 1' I-:wr 'wh ' ' L N I ,Q ,, ,, ,fm -.,.. 41- , E.- 1 ,xr ,.., . ,., J .. - Y - f - -' V - - I' - I 1 4 I ' . TG GIIP1 IIIQII-IQDLS 'S fs BP-LFIV4 WG ITIGIXI VVIIQ I-IFIZIIIRDQD LIFQPOP1 US: II-I6 FIN? SQIILS WIIQ xCIP1ST KNGW TI-If BQSI IN U5 fab' WIICDSQ PHIII-I N-C-WPI P LHCJ5 IN III-G WQHSI CDC LIS fe HND WIIQSGIQVG IIHD5 U5 ON IN QIFQ5 IHPIC9 fs 'fe IN TRIBUTE W-Q PIHP5-C-NI TI-II5 VQLUMG 'Q x INSTITUTION fa ef l',?"I2'H29,?.HI'gt-'95-N ' ' ' i V I ' X ' ik ' iw " -Q -. uv-H15 1. a-- S- , x 1. .-I. .L - H. V - - . .., .. V. X .f . - . , .. . I ' '. .-11:2---f.-ff-:--we-1:'e'A:sffL11:F?sfsY:s.. "-:- . -Q ' - ' -I wx -2,5 N 1 ' W -. .. . . . -- .. . , . - , ' ' ' T' . .2 .5 ,1,: qg-1:39,---.J,.-hp.. - -.Fei .--. I .- ,. . 3511- . 'Q VX, ' . --H-3f.,w1.3.,3L4 31 un phi.,-L, - ,,x..9,,p -1 . -VL, 51- . . , - 3 , . -..-, h -vm, - , I ,, , w w w- IE I I I QQ. 5 QGP16 W I 0 IHQQCIZING TIIFIT TII4 I937 BUZZ4P1IS1CASS-QNTIICILLY ICI BUCK CDG THQ CICITTIDU5 fs THE CDNQ DIIIHPOSE W-Q I-IPIVQ9 IN VIGW I5 TQ CHP-LONICL4 FIS RGST W6 CHN 'Q TH? SCJIIQLPISTIC fy THQ QTHCETICQ' HND TH? SGCITIL LVWQNTS ING YTFIPJS P1GCQP1D Q9 TI ITIICJIITY 1 If I' - 'W fgwfz Q 'fMfi?9 ffffwf W f WW 'W WW ' 4 " kia' f Ei,3:f4?f fwwfi ,gif if , QW ,Mf w:,ff f, wa 12 ,, ' 6''mWfwf9qjHwW Mgf4g7M"'?'WA1W H ,J ff W W ,av , f ff ,Zap Wgf W A, M.. ,ff , ffdWAQf Miifw 'ef f, www f'4f'f1fZi', 1 zu JE 4 af H1 M 'WM r ff' mf f BOO THE oo CH Boo war T Boo OILS .GMD CD rw ci 9 V1 WXWQWGW GHCH Ygfjrp-L THE- B6 Lf. DE TO UGS Tl T16 90131 m0pLe' Gm? HCHIGVQ-TUEUT QP-LOm THE THHQUCS VVITHIVI THE HHLLSQ U95 'Fr WHYS SHOULD B6 QFPGGDL fe: fe Silhogeiies of irees' souls Fallgillike benecliciion Ongijune pa+l1 Winding +o Hue hill- Worn smoofh by many 'Feel' of men Sfruggling, seeking knowledge siill. . .ww . ki, . X. f dk, ' 'Ki Y -I ul A sr, fu- - .N fl .ff 'X 4 .eg-3, -. 3-2 ii. -- .N Y 1 1 wr " L -I K. 3 4 4- -': no-.14 if '- . . xt.-.P A I V 1 r- .Q , J tgp' by Ky N! 35,1 13 . il - 'QWJ-2? Ni's-J?az:,Eg'fp:- , ' iii-lf-'. 1 ' 11, - 22 4 .-I .5 , sf -Q. 'Q 'IE Lx. .qt :Q 13, :ai 'EZ 'QS L-if All 3? fs. 355 lf, bu fix. 95 lp if -2 1-:S if? , 'J 62 l , 1 , , 27' I f 3 . y 7 -ff St , 2 , , 5. El 9 , ls T. J J :V 1. I, +1 3 . ,, f. , , -S' -2 6 , . . 5? , z 5 , 7 rf if . gl , ,ff if 43' .L . R' 4 , A 1 -x -. S -. 4- f x -T e. N. ,- ,J - 7 ma '- -fun P53 .sa -'Nan 2 , -x . ...egg 30:7 iff-223. 525' az: gms:- am-- ....x, . SEAS!! gc'-Q - 34-v: wfgzw EFS? f. 51?-8.-. ,-:ry 2:55 nge-e 1:3325 H2445- cw.: '-:ab wfaxzg ,gag 12952 122-air 1 fairs limi ..,.,. 1v:i'C','- 6136593 Eqsfrpf -,,,.,. .mm- lil-53-if 1a..m,-fx ,QQWELLL SEA 52555 3,4-2 .2--sm ,.9'2l' . 5.5, 5555: -Fkvzi -:-1-AL 615591- 4355-I olive- 5-EFI hui? mx 615531 52? '-E All 565531-A 1:64.5- :'E' 'LC Q, ,, W,-, .,. . 32555 "L-'W-1 :url-1:2 .1 .sa -4-H: 1334 'I-fe: 222:72 QL:- ,sf .,,. , - . fm. , 'VZ ..fE' s :S-187: :MJ . azz 1944: if ' 7511 ,- ., , 242' 'Sli' Z? 5335. .-'Wai - , H 52? .5924 . , 0 .. . . , C N , . S . . , X , L5 X Z' ,A J . . . 'I , . ,, , l x I , S 1 1 . ,, , ki 3? 4?- li if eg -I Ju , 4 .v 25? 13. A ig. Y! 'ff I-. fa : 5' 1 . AE fi I? if -': EZ' il 5'-2 -. M' fl L-5 , . :P 4. 4 - 3: :J-A 5. 4? . 'L . -. '51 af ,. A. 16' Er. 4-5 411 Q f . 1 ll l'Q 0"4.fla'g,b I Y I 1.1 . J a . f U f j7lQM,Q X lr If H r-1147" Ilibvyv' A D U wQWA' 'K This place brea'l'hes capabilify. ,QQ f','7""'N Nolhing insignificani' em, Cgfljtgfff,-1 ovmg .flrfzfxkf V, W V 1 , X has room here +o exp4and.D ,fgg .gi 05,3731 ,,12fg.l,f17Te4fx Square slrenglhi 'urs omll' -X 9MLffwL44N Qfrgiljx Z,.j,,f1Z,.3,I,... on every window-slll, ' ff A ls held in corner-s1'ones 2 -9 . .- ' ancl ample door. l L 5,1 gmx - -Xe.-Q l , X VXY X K J 3 - I NYMN- . - --QA 1 i I -f 2 f :yi 35 B rx "L 'bg-L -2' sr' It F i-s fir 4:3 L, .GX F5 AL 'Q it R "X Lil is Ri .5- ff 1 'i l. ni 4 f si xi 'I , ii. N5 'J ,. 41 HA if W 111 if v 5 1? ,,. 'I all 4 .rf ,ji 'Q me 1? . I 'N 'ff 4? 5, 2 5 .4 . 1 ig? W-1' Fu 5 r?2 M fi!! il- ff 5 , if.. J' 'Qu' 4 ff. if 'vr H w T59 '5 -44 'J' 5, W3 1 1 95 If , 1 ,I 4 gf 5 EF If T ': 5 V1 9: 2 5 :Wi Q 7? ggi 65 KJ . in f , E , .i-:S gmvm .mi .-mg, ui-HJ" 3121: .x,.,: -'Siem 24512 nw, S2355 ' hir' , 'ni EJ ff 1 '-'fe' 29313 .- 14 fffiexs may ,- . J ni Hffsh. :gifs ETNJL, ug -2' . :MQ 155575 fimfz' wp gif? sn-111. .5242 a4Q:g?:,gs If W! 3:52.29 me .9550 .zfaefef have .Mg airy .!gKS:,1 Sa.. JP 'zfrkgk ,Mfg WF mei .- was 15514 fue z,w:,' WW' -mpg a w 55 . 2"' LW '59 ' J? 64953 E52 ,, 9? . , ,M a g: . ,- L In 1 Af f i nf' at L ffl? QR F :Q F Dui! Y LQ: m Ex ' ZW. 'E 147 +93 Qi! .352 -R iii Lil . ig. ye- -212 45 ia 3' x-Sr W x AB W! jb .bn i A 'gm Q ,i gi? if iw 152 , 'UL 551 - wg S-in , 5 2315 ffl' sw .ff gif- if '? 23? 151. 1 , ,,,- 1 1 LG , , 'ff 2' lv wg 14,5 144 YE ,, , :f- JF. ' or 525 ,-,M ,W , - iii 1 ri? if 2151 4, . A ' - .V I f. I 1 I' -'AJ 1 V ff 1.4 E1 I' ff Id A place +ha+ lifls eyes. A building possessed wi+l'i Personalify, Balanced by +l1e 'lower of Tradi+ion, S+abilized 'lhrouglw conscienlious Facully dominance, Lighiened by sfeady-headed, Smiling scholars. Pl' 'fi K3 W 3? jf' T5-i 13 'fs er: J? fi FP' it .r 1 2 'Q T f 1 1 af 4 1. 4 A r .1- .4-1. fi S25 .sg 3' .gi icy :cg 331 - 9117 1' f '-of .ag 1 li gs: 431 ye L53 Si T33 E 1522 2? 96 T2 fai .02 F. - .,. '.?: W I J? ri 42. 1 ' LL Uh E' ,145 - ra 'E f, 11:1 Q. Q. L. f 1 ' '95 .Ji 6 , , 4 qi . 5 55 KP 5 1 'v - gg,-. H 5 FL 'IF' QQ' z-,A gif 2-:fi YV?-'Q Lfiii? EQQ1 mfg,- 8-Q Q 2 :Seite 212123 new :GAL .-gf-N TESIQZ' 4:45355 -AST: hw., if-gf. 332255 ZFX:-it 4513? -.-M wg:-2 nw' 1. gy' few -ax.-M3 tx-iii. mcg 33153 ,gig 91155 13527 4 4-'I 1. Zara? 511105 ,swi- Wie' lfilfh 55547. Tri? im? 45:23 T5 ia my -62213 .4131 QEQHQT .-M. fm: 'BU'-554: 5vn,.:. fum 9:53. 5:2311 11? . . Wi 42 f .WW 'izair ws' f-v': 56155 ,M-, ,gy -was, Vhf' Eff' 5543? 1554 figs. iffy" .-x if .44 me .. 5? ,, 'ff r it ' ici' -25- 34-ii' ' ff "Q F T41 Q? sriffg El 45 Q . -4 f i Q Ti, . .. 131 rf ,f-4 rw a 'K SS- g-E. eh? 2' ful-s 55: yu .Q , JCE. P561 's-25 kia Nsf? 113 we .vp-' E 4' L1 1552: E-1 'iffy 'iz 'f5..' 'iii ii , N11 ' wiv 35-ef Wifi, FE +555 45:7 .. ff Q3 -1559: 93? 15359 npr? F75 559 , :Gm 145. - if. -Ja? W 4.5 -i -437 MC, 551. .,,, fi? .gin Jan' A5- 1 vy- 215 . 7.1 E ,. 4, 2' ,E . 1-22' 'ig' .-r. - 215 55- 4 P-4-1 A 4 . 5 E55 Q 'si XM ' myxwfvffgjfivfw 3 W fQ"5QyEf'iW0W'y hflh h f . Suns ine Hers + Dormi+ory e . 'A Lighi' Lamp silhou We , The s F Cf D d ' d h 'Nu 1, ..- AF 1- 1 f- , 4 f df ff 1 f f nw lf- fr 5, :S . 2 1 H: 5. -. ., f-if 4 gn-1. sw. sv: ww "Q 5153 E+ F12-.1 Q9 'WYGNEE 5:4 Xi Ln, -2, 'xlib- 325: 5525: as Ffw Elf ,+l5-:ill x :Le,.1,g 437 923215 :ziv If-I 19155 55 'szawr 1, 15,1232 wx Lis Q: -1-:Jax B!! FELT, 5215: '3 au!-EQ' 551 1:71 125,15 ug 535135 Ti? E5 1:5 ,-:hgfp 'M' tEbI5??3 vim: cfffm F, 'waitin T4 53556 :ai ...gva-2. Rh. ffiii: fn -2- vm-te 191' HSM! Jr: Zim, .111 gaggin- -15-A551 :staff mils -Fi' P:H'sf3'- me-Q 1151 'J:3':?Q" fra: 'img mi? wp 515 Q? ,,. V., :mfg- E3 ar: Wifi? vw :-:FJ ,-1-f r:4:,f- jj .prix :Q df? T, 'fn 433522 ff. 5:1257 WE 515759 vez 157. iii' ,S-gfcir 15- .iii 15.3. Law: Bi 1655? if 9,541 'M 371152, yi ':::1E',2e f, 472,51 1: .fum if gi, " fad W. ,LL lu :bw -W 'LAI y.. b,,,,. :fr 40151 gr' ,517 -0. 5455. , f .45 1 iz. 1 ww, .- 3 .4 Jim, 1, mul' 1' ' 2. 575:14 .:. ZW 1, '-5 .' ,gr , '1' .ff'5r: ,f 'za - .sf '-aw ' rn, A? . .J ' ,,:, L- 767' 5- T49 .- 3, Zf' ' I: 14111 .c -4 A ,. ff.,-1 91113 -.,. ..:.- gd, .vii SM xii: ,ws 143.5 a if 11:31 3541 Q3 '1 hieg: 1 1 7-5 13-3721 ..,L.,k. 5254. 2'-fi TEE' ' 15214 -is ... .. 2544 if? -9 -1: :EEZ 1322: 5712 ':!i! FFF in -If, Q54 iff' M ., ,514 341 rm: fsf: ii? 45' dim 1' 4 ffl' 'S-Q gm: .5-51 . ' 5.72 .1 BFI' r f I F I J' -5123? QZSERVWMSWZF ?QJ!i9'f4?iL?l-3.2.19 6195+ r' 'A 252 HE Hs li ja v -.vmff59,i1:,.,,, I Q Q 4 E , 1 E 1 D 1 ' ' . 4 ,L ,M wi rw... N 1 Ewffp ,fn -:V .f. r : " A ,J . . 1 - if .r.. ,, V , A Q QT-'4 I gpggw .- .Vf,,v' ,, 42? 4 . 232--Q, ff A W 3'f'1-x--Ki, ' , ' , --.5355 ff, , .41 by gh.. id 'W fy 113 H 1' wily' ,v . E 5 fi .f 6 v - a l H 1 d ai lg-ef, :I , E ,HW J M . X .uv , lv' if Hoff ,, X -A 45' 5 4 A rv' f - ' A -15 ,f 4 uv ,M - Q., Q as " ."' 1' K ,,. 'Q'-N ' 3 I H411 mf ' .. - " xxsgiw 2 as X I 4 1? - Q 1 ,,- , , Q get If 5 3,3 ' 'AQ . 51 ' r , , x -' ,f ' , . ' my fa' ,yu I rw :.n - J-' Q lm?- X T Y , fx X Q N' td: dj Q A! Q ., , THQ CCDLLQ QQ P' E Q, .. M. N. N I' ux' auf My 4 4. 1 xl x' I 1 X' i NS 'yu 4 r IF . N 1 I , x N U f w -sw, 5 1 f. f 7. K Y. I u ' I L-1, L mvtag' f r A, 9 V ' u I ix f 1 1 A 56' J, I ,ff 77 f I ,-ff 1 ' I A r 1 f 1 'Ili-fr fav? f f f :fr 1' T +C H 1 5 I " 7-a, f ERLIDITION WARMS CCDLD STONE + + GTI-IERWISE UNBE!-XUTIFUL + + LEARNING X ANIMATES + + A PILE' .A GF WQGD + + + ' K X x , N - y, ,w -lp 943 Q EQQQL, . . 'Q fx f E, jpg? L , V gg W , W Q W f fs, Q.:-' Q wi 5631: " 'ir-13157 " -' ir wi -. ,gif I 1-A M' a"' ' .-.1 auf af.-N 'ffff f 1" qw J--R51 333 , il 1 W JW! Wh " 5 Tajiffg' -' W ' H gh 1 l ' ffv , ' i lu w X , WY-A5 f 4' ' ' J .vu -"Ui X? lp Yr fi 'fx W . .,y X, -5 ' rv A. -if gr' ' N, , If f x .N W 3 ' Y-Qi ' 'W , f 12? , Y ggi 2-55 W Q x' ' ' W". E' N 1 X W n 3 'Q F , 1 gg gg, W: ' +5 sl fi-if 1 - M x ' :M ,N , WE' ly wh 27,4 U' w JN ix ' ip f if W ri WW Ld ' Y , , In 1 1 ,, , ww ' I, ,, ' N 1 ,LV H ,' ' A ' I N71 5 'N gm i ' ,, - Hu! in ' " N W 'Z . W Z E Q Mig, , 5' 1 X W1 fa? V W 5.1 l fj v - ' "Q, gn TH MM wjj, w xxxx Q' pi 9 Z VN! W gf - :' , 'WV WWRQ ' Jf ' W wx U V ,A , ,s X, ,UA Q l W ,- ,N , , 1 ,,. , W ,, ,, H '13 " : lm M ',! 15' H V11 f 'r 'X w ,x 111' H ' Q W 1 M W X X ul W 1 -If X T I Q , R V, l T , DMI N J .. f N N V' f 0 N , i H X, V N ij Il l 1--111 'J-'flff L l lp. Ilgal. ,WASTE giin lik lfl 11111111 l l. 'lim I l'i1 l 11 1--1 l1 111' 111.1 l l I 'i1,!ilN41g1lE.:.. 1. ' f F' V1-C5 1 -U wfqf, - ll.11 -Ng' 1..l Vg 91,1 11iyQ .l 'L l gl, llR11.1vl11E in lil' 1 A flag' K'A, 1 1 1 L 1 lil. 11-'l11l111 R 1 11 fi, ' il? ',,A 1 21:1 1- 1111 lg! .I lily 1 .11 11111 infill 25111 Y 511. Pg ill 15: .1 l 11, 1l1111'1111.l1i11- W 'n 3 10' 1l1' l' ' l il ll limi. il 'lf l l liflii il f 1 1 11 2Elg1g1f1.11,.-1111, 11111 ' 11.1 l' '11, li l :21lx5l1Q1 1ll 1 " u l ,.. L ll Ill ffjm' i 11 1 A 1'E25il1i11f1e..f.-.wr 11 11.l11f115111"r'f'e" 3 11 f1....fii'1. 11 E,E'vg.2bilLr"-1'-'K-'f l 1gl1lg1'ff'15l 1? A 1-WL4 ...fit-..:1 l .iii ifflll l' lf Field , ,1i'1qI5l,l1l' 1 M 1 l 51111511 11-111 ,E -1.1 , 1 I11., l W , 111111.11111 .J 1 11 11 1 2 .ill 5 1 N gli l 1.1 we 1. 1 wi :I 11 :lg 1111 111 513 'I 1111 1 lillikl ll 1 ll 11 ll li l fill ll Hg 11115 V .1 11 .l 1l1ll 11ll 5 .Q 1 1! 15111 11 Wi ll lffg 11 11111 31 l l'1 ll! 551 l E 1 'Mx 1 1 11 ' l15f 1 1 l i151 li l - 1 l' 'i 1 1' ll 1 1 1111 if pl, 1 ,V11 1 L 1 11 ANTHONY W. IVINS Presidenl of fhe Board of Trusfees Presidenl A. W. lvins Mrs. Minnie W. Miller Mr. C. G. Adney . Mr. Weslon Vernon Mr. Frank B. Slephens Mr. David Wangsgard Mr. Frederick P. Champ Mr. John E. Griffin Mr. Waller C. Granger Mr. Millon H. Welling Mr. Clarence C. Wrighl Mr. Fred M. Nye . Mrs. Burlon W. Musser . . Mr. Russell E. Bernsion, Secreiary . John T. Caine, Sr., Audilor . Sail Lake Ci+y Sal+ Lake Ci+y . Corrine . . Logan Sall Lake Ci'l'y . . Ogden Logan . . Newlon Cedar Cily Sall Lake Ci+y Sal+ Lake Ci+y . . Ogden Sali Lake Cily . . Logan Logan ' l ll ' ,N 2- 1' l Y il 1111 1 1 111 31 l 1 '1ll'1 1 1 lf! 1" ,'l1'11i1 I8 llif " lil 1' 1l 1 M l ll N111 1,1 11111 l 1.1! E ,Ii if il lrili ll 'li v 11 l E. G. PETERSON Presidenl Ulah Slale Agricullural College No GENERATION has come onlo lhe scene of aclion wilh grealer problems, difficullies, and opporlunilies lhan lhose which face lhe young men and women of loday. Probably no olher lime is lhe equal of ours in lhese regards. Civilizalion, very beauliful in many ways, is 'Falling aboul our ears as a resull of: inlernalional slandards having sunlc lil lhey ever rose above ill lo a level of self inleresl hardly dislinguishable from animalism ilselfg racial halred poisoning lhe worldg widespread disrespecl for law: lhe dignily of nalure ilself prosliluled lo lhe level of base indulgence as affecling lhe very source of life: our spirilual and more conscienciousness subordinalecl lo merchanlilism lo a very dangerous degree: freedom, which il required cenluries lo achieve befouled by greedy widespread lack of failh in God in a sociely which was buill upon lhis failh as inlerpreled in lhe New Teslamenl which is lhe very charler of while civilizalion. These indiclmenls by no means complele lhe lislg allogelher we are facing maior revorganizalion in sociely. And here is lhe opporlunily for lhe new generalion. The youlh of loday need nol accepl lhe sociely which we would pass on lo lhem. They can cleanse il of ils iniquily if lhey will. A large lask? Admilledly, so, bul all lhe more a challenge lo really greal advenlure. Anal under- nealh lhe surface of modern life lhese youlh will find a slrong foundalion of virlue in human- ily oul of which a new world can be buill befilling lhe magnificenl lhing life ilself is. And America, manifold as have been our mislakes, has, in ils shorl hundred and fifly years of exislence achieved lhe mosl widespread well- being ever recorded in hislory. America is slill lhe hope of humanily. Wilh regeneraled failh which our presenl dislress will help lo accom- plish, lhe leaders of lomorrow can go on lo achievemenl as glorious as anylhing which has yel blessed lhe world. will -Q, Q W' gpm 'Q i'!1l'li '-F-va J Ml,- EWMV wi ", ,g 1' 3 .' H i W, y T ll, it x i if .A . "' 1. .Fw 1 l ,ff lllli l l yi ,w if i, f , 57 gi ,, .,1 X 1 li l f l nl l gylr lll l' hiv L ,ca J, gf, If Y' , . ii T lil H ,ii pl 1 1. Lili lli G. lv ,.x I ", fu-' ' .,.,i.. ,g. . ,T l I ,li l gl i 4 ffflll ' E I ffl l wg lfiifyi ji P ff llc l X 2 Xqqhll, .1 'sem' we T ,. N, ,A f..i vi ' lffi l We Tull ' A i 'EW lmlmli lx li Y.: ',-2, X. l 1 All X fi!! fmlv' Q 1 fm, X , i I9 , ' l -, iiw' , .V 'X 1 l l pi llm ll. IX' f-I M-s i 32 S lilly 1lIfll'll'l X ef! T i Mi rl -ll'X'r7l lim ll l .gIg.-1j,j'!1. ,fi 3 K A 'f54i',i.l -we lfll ll 'll "fl 'im g illli li if T y- li ll f Y ll l l l l ,i 'il l' i ll sf l' by 4 , I ll Ll fl l lf' I-S1 X X M TW fl ii i T' ll s ll H: l, , l 'l l l l i l, ly 3 4 -il l 1 lil li lgll li 5 T li it ll ill Qi ,ii 1 N4 la kj? f if ff' lf ' F 55 A' if ls vi' II l 'lr E, i xiii. ii! 9 is Q ' 53 i wg, 3 'IL l , Y fs Jxh a F' ' l i f l ll 'Y if ua' I 2 lvl if "FV fr' , Q-,r X fb if i i Owl W ' A L Q f , ifi :ks P '25, , ff ' l ,a fj F " I if . , fb x i v 5, i s i - f 1, yr ll 1' as " ew " l V331 9 , NK 2? ills l' roll i 5 1 il E' V r' Q R In 5 l T J -Y W .., . .. -l " f A uh i gary , g l ' s' i li ey if 'NIL !l,:l! ' lbw ri fill I 1 , if ,f ll is-j 1 ' ,fill ' ' ii", yr, will il iz ll-il , if i i -si iv ,,,- , 1' X fi lip, ,: W 1, My , .,, , f i, wi , L' 'l i 1 , 1 Mm ir i ll will l le-li ' ,vw J,.l , -. , lf fx , Lf"i , ii ' :,, , +V , WIA. 1.' ,lil yi Eliii , i- 1-' ' l i PM l lg? ' l g, 1 Ei , M up ly! si rl S' Q li iw ir yr l, X W- ,r 1 ,li if fr .ii l Mi P. V. Cardon Direcfor of Experimenf Sfafion THE Agriculfual Experi- menf Sfafion serves on fhe borderland of fhe unknown, challenged by sfubborn problems which confronf rural Ufah. The Experimenf Sfafion, employing fhe mefhods and findings of science, consfifufes fhe vanguard in man's affacks on fhese problems. As an infegral parf of fhe College organiza- fion, fhe Sfafion has a disfincf educafional value. Many faculfy members are also workers on fhe Sfafion sfaff. Their sfaff funcfion enables fhem 'ro combine wifh fheir feaching 'rhe sfimulafing and sfrengfhening values of research. Frank L. West Dean of fhe Faculfy + Caroline M. Hendricks Dean of Women TODAY, possibly more fhan af any ofher fime, sociefy needs fhe services of well-frainecl, efficienf women, fhe womanly woman who possesses all fhe nicefies and charms, fhe grace and beaufy, fhe poise and abilify, fhaf has characferizecl fhe greaf women of all ages. ln addifion, fhe successful woman of foday musf possess fhe virfues of sfrengfh, of infegrify, of inifiafive, of courage, fo face honesfly fhe problems of life and be willing fo assume her responsibilify as a member of sociefy. zo , William Peterson Direclor of fhe Exfension Service THROUGH 'ihe exren- sion service, ihe federal and s'ra+e governmenrs cooperaie 'ro help furiher ihe inieresis of Uiah farms and rural homes. Findings of experimenral agencies in all paris of America are carried direcily 'ro 'rhe farmsieads by ihe siaff of agriculiural and home demonsiraiion agenis and by ihe specialisl' in charge of various phases of Exiension Service work. Exiension Service work develops rural leader- ship among Uiah men, women, boys and girls. li' aims 'lo help make 'rhe U+ah farm profiiable and ihe U1'ah rural home aiiraciive, convenieni, healihful and desirable. A. H. Saxer Dean of ihe School of Aris and Science I N ADDITION 'lo irain- ing leaders in +heir respeciive fields, ihe School of Aris and Science provides 'l'he fundamenral courses in 'ihe sciences and in Jrhe ar+s, which are necessary io carry oui' +he 'rechnical work of 'rhe o'I'her schools of 'ihe college and io assure io ihese siudenis a liberal educaiion and irain- ing for efficiem' ciiizenship. The School of Educa+ion, in conneciion wiih ihe oiher five schools of +he college, is especially well prepared 'ro irain ieachers for all branches of +he public school sysiem from ihe kinder- garien io +he high school. W. l.. Wanlass Dean of ihe School of Commerce T-:E scHooL of com. merce coniinues 'io grow. This year ii has 'l'he largesi regis'l'ra+ion in Hs hisrory. More imporr- ani 'lhan mere numbers, however, is ihe a'H'i'rude of earnesiness and opiimism which men and women of ihis school are showing. ln spi+e of one of 'rhe mosi' prolonged and drasiic economic depressions of all iime, our sfuclenis have full faiih in The fuiure. Thai' man or woman will be wise who seizes 'rhese periods of aclversiiy io prepare for ihe greaier opporiunilies of +he fuiure. fl Ji 1 12 9? 4 ZI Q1 l 5 :eh gc l av ,, . l' i lf 5' Nr l' ,Q if , P , A lift! , all ' 9 1 5 .pf J l ig, if lr! E 4 E 'J ll -:..,.n...... ,i'::"-.--r"'....---Q IR l W, l l v Nl il 11 1 -11' 1 is, 11 l 1 l , . 11' f , 1 fe' 1111 ' ' F '1 Y' lf, , .IX Fri: 1 xg' l li - ,,,, 1 . -1,1 ' 'Ti-12 , '. sc. A 1 , 1 'Teri ,1 :ie ly R, l. 0 ' fy ,W , ll if 1llll l 1 ,Rf 3 1 11,1 ,, , iff' -sf' 5 ' l J 1 v-4 1 Q1 L., , ' It 1. 11: 5 11 ,..-1.3, 41 , l ' ll c ,, E: l A ,i 19521 l ll 61,1 ll, 'far , il 'Sli V fl 1 1 Ei V1 in lil 11, ,1 I ,g, l ' ' 1 1 lil 1 lll-1' 1 1, ' ' ll , lk 1," f , lk , ,, K 1 , xi Ry xl 1 X 'gi T, fl 11 1, , 1 ,,, l l l' ,, ,N l, l, l 1 1 my 1' l 1' 9 px , , ,N N 1,1 ,,,, ,, , y Y ,, 1, ,- 1 , 11 ll ,1' 1 1", 1 11 J, i wi Ray B. West Dean of fhe School of Engineering IT IS THE AIM of fhe School of Engineering fo give fhe sfudenfs a broad foundafion in fhe fundamenfal principles of engineering, fogefher wifh sufficienf knowl- edge of professional pracfice fo be able fo apply fhese principles. The engineering program is planned fo enable fhe graduafe fo solve all buf fhe mosf fechnical engineering problems. The Mechanic Arfs Deparfmenf, wifh ifs newly remodeled quarfers, is now in a posifion fo offer spendid work in building consfrucfion, forging, machine work, aufomofive engineering, aviafion, and radio work. Byron Alder Acfing Dean of fhe School of Agriculfure THE SCHOOL of Agri- culfure aims nof only fo frain young men fo become leaders in solving fhe problems of pro- ducfion in agronomy, animal husbandry, horfi- culfure, and foresfry, buf also fo insfill info fhe lives of fhese same sfudenfs fhe facf fhaf success means leadership in fhe developmenf of a fuller rural communify life. lf is a greaf safisfacfion fo fhe faculfy of fhis school fo wafch fhe graduafes in agriculfure enfer fhe acfivifies of life in fheir chosen pro- fession, win promofions and evenfually assume civic, religious, and culfural leadership in fheir communifies. Christine B. Clayton Acfing Dean of fhe School of Home Economics ,IT-llS year fhe School of Home Economics, fhrough ifs new deparfmenf of Child Developmenf and Parenfal Educafion, has made disfincf progress foward ifs main obiecfive, fhaf of providing well balanced frain- ing for college men and women in fhe arf and science of successful home making. This new deparfmenf, wifh all of fhe relafed deparfmenfs and fhe nursery school, gives new opporfunify for sfudy and research along fhe lines of fhe physical, nufrifional, menfal, emofional, and so- cial aspecfs of child life and family relafionships. Russell E. Berntson Secrefary and Treasurer THE IMPORTANCE of a compfroIIer's office is defermined nof so much by fhe amounf of money fhaf if handles, nor fhe mulfiplicify of funcfions fhaf have been assigned fo if. I'I' is defermined by 'Ihe infimacy of fhe relafionship of fhese maffers fo fhe educafional affairs of fhe insfifufion. The comp- frollership of fhe insfifufion is recognized as an execufive posifion wifh maior responsibilifies which may increase in imporfance, depending enfirely upon fhe abilify, fhe vision, and fhe insighf of 'rhe personnel. If is fhe dufy of fhe Secrefary-Treasurer fo carry ouf fhe policies of fhe adminisfrafion. C. Lester Pocock Direcfor of Publicify THE INFORMATION and Public Service deparfmenf has added several new feafures fo fhe exfensive publicify work carried on. The enferfainmenf bureau, which furnished programs fo various wards and communifies in Cache Counfy include radio broadcasfs in six differenf programs, adulf edu- cafional Iecfures and program given by college faculfy members and sfudenfs fo groups of adulfs in fhe counfry. The deparfmenf handles fhe publicify work for sfudenfs in regular and summer sessions and disfribufes college news fo papers of fhe infer- mounfain region. III TY REV II III I I W. H. Bell Regisfrar S ERVICE is fhe sole pur- pose for which fhe Regisfrar's Office is main- fainecl. Opporfunifies fo serve are almosf wifh- ouf number. The Iimifing facfors are fime and energy. Wifhin fhe pasf six years fhe funcfions of five major commiffees-namely, Advanced Sfanding, Cerfificaiion, Graduafion, Schools, and Affend- ance and Scholarship-have been added fo fhe responsibilifies of fhe office. An increase in fofal number of sfudenfs of approximafely 54 per cenf over fhe regisfrafion of six years ago has also greafly enlarged fhe field of service. 4 23 I IIHI - RI ' ' Iii? x I' iykm hwhl ' 1-1- N, I edu I5 AEI elf' I I ....., I 'I EIJ I I ff 25? Qi. 15. L' " I r' ,IIIIII ,II I Iipwll I IAMI Ih, ITN Igggi 215 -Is uw. Ii- I I X. MWF Nui , ' ,AJ N ' ,I, I .5 W rr I I I, I " II I 'ui I TEIT II ., ,PZ II II I . I l"IITlX.,..Ilfi.f5 M AIIIII I IV Isgg I fi If?-I I I III-. IH: I IW I ' I "r IIIW II-Iigyl I I Zeal I1 jl I I I 'III II I Ig III I I I I II I II I I I I I II III II II IIN I , If I I I I I . I II. T? AX rg. l ,T , I L ah., f' Y ,T J, '1 5 l f Q l 9 'J I BX' ax H 1 ' , ill Pl . l , T .1 riff: v lr , N C , . ' 1 I ,Q 1 ' i f i fi r ..f All , , MK., ' r i? , 'l. , A - , . ,I , . J I , nil 15125 f x, iv 7 , ri Y ll lx Q lj. TH. lfj. i ig' T 1 lil l fl Evil ,yy jg, X, N' ' ,i :N '1 il, ,ii is hal 1 f ii l -,f i, 1 Ny ji i,li , if Iwi t . 4",i , li il 1 i , , , M ,T wi QQ! xy , 3.1, '5 iw i ,fu i. fri l if i 5111 Hlvmnriam F 9 Dr. Arthur Herbert Saxer DR. ARTHUR HERBERT SAXER, Dean of +he Schools of Ar+s and Sciences, died February, l932, mourned by an appreciafive sfudenl' body and facul+y. He leaves behind him a record of conscienfious achievemenl, a career dominaled by hard and unceasing work. Dr. Saxer was born in I88l a+ Wansan, Wis- consin. He enfered U. S. A. C. in l90S in +he School of General Science. He won a scholarship "A'i' and maiored in Chemis'I'ry. Affer receiv- ing his Ph. D. from +he Universi+y of California in l9I5, he reiurned +o Ufah S+a+e and served in +he capaci+y of direc'l'or of fhe School of Home Economics, la'I'er as Dean of The School of Arfs and Science, he also served as Aciing Regisirar. This eminem' facul+y member was lisfed in American Men of Science, and was awarded +he Whi'ring Research Fellowship l9l2-I3, while ai' school in California. He was ac'rive and prominenr in communify affairs, also, having been a member of The American Legion, Logan Mens' Club, and having served for +he Twelve years preceding his dea+h on 'I'he Logan Cham- ber of Commerce. WT EM f 1 '1 V1 I '1 ,Q-1 1 J I' I J l STU DE T DMINISTRATIQ RIF lL E my mf W .1 1 I W U 1 Lg, N 3 ,, ffngfru ,V-A' ' 'f"14f , if ysv , .: 'gif , V521 A5 ,1ff'W ,7 . fx" 1 N 43 fn! P . nj,-. N, My , , Ml' ,Egf- II0' ,gf ' 992 YM 23, , 1322135 J ngi N 49333 M,:.L. W J 411 1 J' ' 1? ' -N' " Eff 'nf' f P" 339 Ififf' f- ,yy lag., - ' QF Qia- " 'QM li 'Inf I-Elk? ff? 55351 'lv M .25 m ,J f12EF 37' xy 51,3- W . + 5 123. eh . 'QM 'fiim'f 0 T31 ?2'3221- ' q '3-i. 1'igw.55Hl' X Ei? 2' , 1 I e -4' Q5- 4 f . Q3 KES ,Lf my .1 1 Wi E"'-,'- 5 's-532 ' fm, 9 wk Eff '- ,gk .152 1 I ," .u-A ,V 4 : gy--fb ,M M, E 'Gif 2112" X. YQ Wg ,iii 31? 4. -, 51.1,- 'Y fri -:ffl fh gmkj 4. ji' ,4H f,l1..' ' wi V ww UNK, 7' ' -1' jim' f,fii:' ' .W ,J 15,153 .M ,.. - 2 ' -Fil - , Tu, X' cf' QL! TP. ,if-l,..""""'-Q-M' 5 ' ag, rm fy.: , Ak, Aww 1-,13 ""'t'!g 'yi' 9' F11 ,r ,711 ' " W' -1 ,,..,,..... wg 2' 'LE q li fan Lf' W ,w , 1 , 151. N1 ' I., ,, Mf , , 31,5 1 1 'V l QM S355 a so ., 46:43 3 if 1' 1 vi , sg , il in , M'w' i , i ii-ill. X Q'-.i ii ill hqk I l lf , , fl , so ' i fl? 12 :ei 9 6 L31 e f -F' 3 "Ji V N 135, 1 , , l fy Cf, 'J , ,, , V ,N 1' 1 l wi 4' lil '- V. 2 ' y EL, 1' 95" l if, lil. Q, 4" , i 1 e' it l 5 ii A i 141 ,H w-.Be ,I -----...s. l ri i ii! , l 'l . .r il A l l l 4' lil ,i 1 3 l I ri 1 , , I l li , H i i ll , i, 5 4. Ill. sl, l EMERSON ABBOTT Presiden+ of +he Sfudenr Body Ill U A N MEDlAS RES! A peculiar Larin word which, 'ro me, expresses 'lhe spiri'r of college people. Hs essenrial meaning, "in 'rhe midsl' of 'lhings," brings +0 mind ex- periences and acquain+ances which mold char- acfer. Those of you who are seniors and iuniors 'ihink wirh me back in+o your firs+ day of college. Lel' me sugges'r -the firsl meal ai' your boarding house. Si'l'+ing iusf across 'rhe able 'was a bashful freshman girl whom you had never seen. You bo+h,sa+ cas'l'ing clumsy glances and an oc- day as you approach graclualion. When 'fhai' day comes you will have spenl' 'lwo rhousand dollars and four of your happiesl' years in life. Fresh- men+, sophomores and fuiure collegiales, do nor fail io exercise your menfal memorandum wirh experiences +ha'r will furnish nourishing food for rhe memory in furure years. I have experienced a feeling of gra+i+ude every day for Jrhe manner in which our s+uden+ body has supporred all sludenl' body funcrions. I+ only seems fiH'ing 'rhai l should lhank all of , ,l casional meaningless word. Well, 'lhai was only you for lhe spirii' of Uiah S'ra+e Agricul+ural i Ill +he firsl' day. Compare ir and orhers wirh 'lhis College during l932. ,HH if il i, my nl l 26 i l x l i Student Executive Council UITY to all and a sin- cere regard tor student interests, has been the policy ot the student body otticers ot l93l-32. With James Fillmore advocating economy and handling awards and "A" Day: Rex Dibble managing the budget: Ralph Wanlass busy with preparing student body assemblies: Beth Mer- rill assembling material tor the Activity Book: Allan West on the rally committee: lone Tarbet typing minutes: Jack Christiansen taking charge ot elections: and Emerson Abbott overseeing all, the Executive Council teels that it has accomplished, to a tair degree ot pertection, the activities ot the year. Though somewhat hampered by a general MAURINE FLINT Vice President necessity tor strict economy and a prevailing sensitivity ot uncertainty, the student body ac- tivities ot the year have been carried out as scheduled and, we teel, have been supported well by the students. G FL? l l ff l Q fl 11. if y 5 if 0 :5-33 an A-,I V a- '13 1 -' it ,i "ll ' :ff Lil' l , l' sv' i , ip. 1973? . efzb 1'--,amy s 1,5 5 if :slit Q 'l ,Stl .l tif" ,sift 5, , " i ,ln L-.1 5,1 l "1 f ' fit 9 -at 0 ,pw ty.. 1 ml J, -My . I ' . Q I l Y'-il lf ' 'ttf 2 ' 3155 5 lil ll' sl yi" ,f b, T' iii? soclals and the Winter Carnival: Maurme Flint y f , 1' ,ill 1223 'ini-33 ' ill: ' H ' l' ,.L',ll f 5 R ffiir -e .-' 1 nw 3 M y l ll -2:41 i :M 1: ,F lu ,I A 'nit N-as f?5'lVf?y J' lily 1 'R Ll' J .J liil f gm l hw 'fill' lf .gl 1' l li.: i lvl' . is ,ll ti, ti Vw - rv ,f Qfitl .,..... l", . ,N , ll l 1 11' 'eil l , ,pl ll ' l til i ,fl l :fx l Jack Christiansen Rex Dibble Beth Merrill James Fillmore lone Tarbet Ralph Wanlass Allan West J 27 1' A lll' L l l l E ,. e it - L . X .T H. :la i Fl ' , r ,la Q if li xl K QL aj 'WN' I V' Fa H Mr ,I .af if T, QFSTT' . is . la, 0 L, rl wg fl' ' ,E C a, L N ,. ry l TQ .i 'S' , ' 5 'T Fl . e ". Kfsffij A Tr H . TTL l V l Q, .1 Q K, 7 -J l T 1 .K T .T T .M i v . TT- ligl-,.l..fR. -I E T li W H if l rf -l Mi. if lg' lil y- N Hn l 1,1 1 M ' .. l 'fl A L lil 1 i 1 ,, i . . My iw., ' .QQ I T lf' 'N l ll , . l ' f lg . VV, .,: ,Jr i-9' lf! WINFIELD CANNON EDNA SMITH PresidenT Vice-PresidenT CARL BELLISTON JAMES FILLMORE Secrefary-Treasurer ExecuTive Council Senior Class T THE CLOSE of our Tour-year associaTion wiTh The U. S. A. C.. we oT The class oT I932 look back, wiTh a Tull realizaTion ThaT we have compleTed our preparaTory Train- ing and now enTer an enTirely diTTerenT school. We Teel ThaT our preparaTion aT This insTiTuTion, Through conTacT wiTh TaculTy members and Tel- low sTudenTs in The various acTiviTies sponsored and encouraged here, will sTand us in good sTead when we approach The problems of life. We wish To keep in close conTacT wiTh The progress and happenings of our Alma MaTer, and we carry wiTh us a deTerminaTion To make her as proud of us as we are of her. Junior Class T THIS brief sTop in our pursuiT of knowledge aT U. S. A. C., we have come To The realizaTion of our insigniTicance in liTe's baTTle and yeT, also we realize our imporT- ance in The welfare oT our school. We have over- come enTirely our conTidenT "freshmen" aTTiTude, and our "sophomoric" nonsense. We are indeed aware ThaT The TuTure holds sTores of inTormaTion 'For us: So we bow our heads Tor anoTher year and push on nearer The sTage oT perfecTion. As a junior class, we have mainTained our quoTa in all branches oT aThleTics, scholarship, and all oTher sTudenT body acTiviTies, in sup- porT of U. S. A. C. As social 'funcTions, The combined Junior-Senior "Kids" parTy was a huge success, and To Those who aTTended, The Junior Prom of The class of "33" will always be remem- bered as an exquisiTe affair. RALPH WANLASS ARDIS LARSON ExecuTive Council Vice-Pre5iden+ CLYDE JORGENSEN RAY LILLYWHITE SecreTary-Treasurer PresidenT 2. K , 4, -s Ml ,V 1' . A ,' , . . . 4 I 4 l . l i , i , i 'N 1 xi is I ,i ,. , i i . i l 4 yi l li' G , 'if se r y, gg I Ag W 5 ff 1 ag 1 ' if l if 1 rg: fi if .,. 5, K ll HOWARD POND AFTON BINGHAM PF6Sidef1'l Vice-Presideni' MARGARET WATKINS JACK CHRISTIANSEN Secrefary-Treasurer Execufive Council Sophomore Class LED BY our enfhusiasfic officers, we, fhe sophomore class of fhe Ufah Sfafes Agriculfural College, feel fhaf a very progressive and worfhwhile year has been ours. While we lcnow fhaf we are buf one sfep above fhe lowly berfh of fhe school, fhe freshmen, we also realize fhaf we are only fwo sfeps below our honorable seniors, and fherefore lceep our feel' sef sfraighf ahead af fhaf admirable goal, when we shall be known as fhe graduafing class of ll34.ll The sophomore class has been well represenfecl in fhe various branches of campus acfivifies, scholarship, afhlefics, and ofher sfuclenf body acfivifies. We sponsored a sfuclenf body assembly during fhe winfer quarfer which was pronounced as original and inferesfing. U. S. A. C. has much in sfore fo offer us, and we hope fhaf fhe school will find in us a group who will be able fo leave somefhing of value 'ro fhe school. - Freshmen Class IF THE FUTURE sfruc- fure of success is as sfrong and complefe as fhe foundafion fhaf already has been builf by fhe The annual freshman clramafic producfion, "The 'Poor Nuf," a fhree-acl' comedy fypifying so-called modern "college life," was presenfed an , ez.. i Qin 5 6 ,Mila-, J ! rlliffi 'rr 1-::' r f'3 I' Si' i .r ,x,, gn. , ,. 'J , ff E er liz ii l as 'H , iw f 'i i 1 llrfgl' l fe ig Q' ri, yi, L ,Jai ill iii' - - Iii: ll' ff-' 1, :FEW l V lil e ii, lillf i fl 'i!Ly X 'fi' i1l'l ' :' lLi l T ll i T av ll? J li i il' lil l ill ' T E i -iffy ' I-T 1 P-li Ui, yl 'E Y 1 I93I-32 freshmen class fhere need be no doubf l9Y 5 Sel9C'f CSSl' under lil? dlFeC+l0f1 Of PPO- PQ... ' V as fo ifs fufure. ..The freshmen gridders sfarred 'FGSSOI' Wallace Goafes- The ClaSS Of "34" will re-ff in fhe sfafe foofball race by winning fhe covefed be consisfenf and successful in fhe parficipafion T junior college foofball championship of fhe sfafe. of all school acfivifies. A . ll f T. Qi, .Z it Q i ', T lx i A A l , i , -Us TAD BULLEN PHYl.LlS LEWIS KEITH RHODES Presidenf Vice-Presidenf Secrefary-Treasurer A .4 T I i J 29 i y , l T ,ll i T A A T T A T Lv' T V -ciiza-.i7'5:"5fT?? .GEVTA I 4l.i.ix-fwgfii'-37i"i'g'a-TTTN-Ts .4-ff T- T A A A .f:fJL".4'f.'f-fair ,1:'-'Wah Mae. w --" TJ? 1-A A A 'E . ,a .-c sc., . ,3 . ,V ,W f 4 . f VJ -gf, 'Jiqfgw I . 'aicf,4,,.,yQ 6, " ,, 'i M 31, fe - . as as an mia- .. g a e aa ig E? ' A .s 4 siagsck ,,,,.,..Q -,,,.. 5. :T N .Le-,f if 4 Gi """""""E -fn Ria r-31" 1 i , , N Men's Pan Hellenic Council fe HE Men's Pan Hellenic Council, composed of fwo represenfafives from each frafernify, is fhe infer-frafernify governing body among all frafernal men on fhe campus of fhe Ufah Sfafe Agriculfural College. This body, in cooperafion wifh fhe social affairs com- miffee of fhe school, regulafes all individual and combined frafernal acfivifies. Ofher fhan ifs regular work fhe Council has conducfed a very successful infer-frafernify baslcefball, frack, and baseball 'rournamenf wifh suifable awards presenfed fo fhe winners in each evenf. The Council also cooperafed wifh fhe Afhlefic Deparfmenfof fhe school in consfrucf- ing an excellenf ice skafing rink for fhe benefif of fhe sfuclenf body. An annual social evenf of fhe season, fhe Fraf Melee, was sponsored by fhe Council. The occasion sfands ouf as parficularly unique be- cause of fhe clecorafions and fhe playing of each frafernify song in dance rhyfhm. The Council has aimed fo build and add fo all fhe commendable fhings which have been done in fhe pasfg encourage scholarship, increase inferesf and parficipafion in afhlefic, social and ofher exfra-curricular acfivifiesg and encourage cerfain fundamenfal, basic, economic princi- ples which will lead fo a beffer financial sfanding of fhe frafernifies. H! I i V U . pl M , yi '32 N li Emerson Abboff Ray Lillywhife William Skidmore DeMar McKinnon Ezra Owen Y 1 - Sigma Chi Delia Nu Befa Kappa Epsilon Phi Kappa lofa 1 Clyde Larson James Morby lvan Smifh ' Winfield Cannon Rex Dibble Thomas Morfon ' T, Alpha Gamma Delia Kappa Pi Kappa Alpha Pi Kappa Alpha Sigma Chi Phi Kappa lofa W 1 Ronald Bowen Welling Roskelly Ralph Wanlass Virgil Cropley Howard Jessop Owen De Spain 1 , ix Befa Kappa Epsilon Delfa Nu Sigma Chi Delfa Kappa Alpha Gamma 'll i I ,if Women's Pan Hellenic WOMEN'S Pan Hellenic is composed of 'rhe five social sorori'Iies of 'rhe UI'ah S'IaIe Agricullural College. I'Is obiecl' is Io mainllain a high fra+erniIy life and inIer- Iralernily relaiionshipg Io coopera+e wiIh college auihorilies in Iheir effori' 'ro mainI'ain high social and scholasiic slanclards Ihroughou+ 'rhe col- lege: and Io be a forum 'for I'he discussion of queslions of in'reresI' 'Io 'Ihe college and fra'Ierni+y world. The main ac'IiviI'ies of Ihe council are 'rhe All-Sorori'ry Tea and Pan Hellenic Ball. Eleanora Tasso, Presidenf . . Sigma Phi Bela Hazel Sowards Ru+h Johnson . Marian Hussey Annie Johnson Delores Thorson Frances Pococlc Allie Burgoyne . Sorosis . Sorosis . Bela DeI+a Theia Upsilon TheI'a Upsilon Harriel' Hubbard Rulh CIay'Ion . Glenchora Fife Mary Spongberg Ada SI'anrod . ALUMNI REPRESENTATIVES . Sorosis Riia Cranney . . BeIa DeI'I'a Anna Boss . Elna Miller . . . . Sigma Phi Be'Ia . Chi Omega Chi Omega . Bela DeI'I'a Sigma Phi Bela Sigma Phi Be'ra Chi Omega TheI'a Upsilon Eleanora Tasso Ada Sfanrod Annie Johnson Glenchora Fife Ruih CIayI'on Harriei' Hubbard Marian Hussey Ru+h Johnson Delores Thorson Hazel Sowards Mary Spongberg . wig III II, I I Ig QI II L? I II , II ,, I ., V 'HI ,IIA 'I , ll' II I. II fl I y Wy! I I III 5 , FIJI I 'III ,- .1 . I, .ix f-I I II ,I . II' .I fl. 1 I III I I II I' ' lin rl I ' ,,3anI4:' ws-I , , X? g III w il: I ' my - Tig Q 1 III IIII ,QW I., . If If I ,yy iiii I Q , ,J Il II4, III. I I,. . f, .I ,.I IIII I by II ., J I .III ,H I 5, I -I I IQII I .I ,I Ifrl-If , ,,,, I ,fl 0 I .I IW IIE H I 'T-TTVI I I " I ,II 1 I II I L IIII I -In fl .I ,II I II ,IIN II I,, .N ,..,.... ,Al II ,...,...... IMA, III IW. 1 A I I I -:NX III lwl II II II I. ' I y- TI EI I I-J! III I III II 3'I I I I I I , I III I I In I I I I I I I I I I I1 I F 'FI I 3? f II Y fi I I I I I I I III Qu, II, . I , IZ I IMI In III III II. I My I I II I I .X II .ji I I I I I I I I I I I I II I I I II II I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I I I 3' ' I V., -11 , 4. rf AQ B ' ' ' a .Pee-" 1.5 -.H - .. 15 5 ,. V4 . .L rl. .2 .4 .4 .iq . 1 Ji? i -' xiii? X ,,:....1.-- ly- . ' 2. "i 'Kiwi .., .X fig., 1 142' f. it 1 "QE .7 "K ,.' '11 1 -. . 3 x E I A . -X 2 'E r' I ' x P il 5 fs: K Ll? . 'gy fl .qw , Yi ' . i S AL l y l El' Q5 l l . . rr . s .N . . f . 4 iii . :Kg .i ,.. . . . . . , . Y 1 .u N5 . ef ,I I yy . ..., ,z . f l I i . Al l ...A an X 5,1 y . . .. I J il' ' P . . . 1 Til L 1 F Q . pkg . is sl .5 r I XR we if E9 'F 'JW rpg gi rg is 1 Gi il 1 , 'E gg, fi Nl if y i 2 . 7... fi ,UTI l 5' 1 F ii yi is W 'iz l s is ll I 3 li hi - ll lil ' l l in i lui' is "l 5. . . J: y i l l li l ll ly . .., 3 4' i , M gy , , f lr . ' l 4 l l . , X 1 l , , 1 l l l l .Pl ll , . i 5 l .. l ,l Tlx Q? U , M 1 X 1 l I 'rl li il .1,.ll'. i": ll. PHYLLIS KIRKHAM Presidenl HE Associaled Women Sludenls Council is composed of 'lhe vice- presidenl of 'rhe sludenl' body, class vice-presi- den'l's, presiden+s of women's clubs, and profes- sional fralernilies, and a represenlalive chosen A. W. S. Council by popular vole from each class. H' is a represenlalive body which oullines 'ihe policy and acl'ivil'ies of 'rhe women s'l'udenl's of 'rhe college. The firsl projecl' in lhe fall is The Lillle Sisler Movemenf, an efforl lo enable freshmen women lo become acquainled and aclive upon 'lhe campus. The A. W. S. Ball, inlended as a "mixer," is also an annual fall fealure al which praclically every sludenl' in school is in a'H'end- ance. The Council conducls an assembly each quarler for l'he women sludenls, al' which 'lime 'lhey have lhe opporlunily of hearing prominenl speakers. The major proiecl' of A. W. S. is given in 'rhe win'l'er quar'l'er. This is 'rhe annual Kampus Kaprice, a musical comedy wriH'en and produced enlirely under sludenl' supervision. ll is fell 'l'ha'I' 'rhe Kaprice is ihe major proiecl' because il embodies 'rhe principles of modern educalion. Co-ed Day is lhe spring proiecl, being planned and supervised by 'rhe incoming A. W. S. officers. Hs purpose is +0 bring lhe year's work of +he co-eds before 'rhe sludenl' body. 14319 v . ,-r R. Ririe E. Tasso R. Pelerson M. Flinl E. Smilh H. Sowards A. Bingham V. Carlson L. Boley A. Larson L. Sorensen P. Lewis Maughn Loosli L. Lunl' J. Lowe D. Sanford L. Jennings G. Remund ls-I , . X NJ x XX 1 ,X 1 1 1 X 1 X X. XX I 1 I 1 , Sx Xxq xxx x ' 4" 1 IK. X 1,-' 1 I 1.1, IX 1 Y ,... 1 1,11 1". i Q- 14 1' 111.1111 34... ' ..a.1 . . :l'!- , 9 ' .- . 1,1 1' 11 1? A 1, 1 .1 1 .- , , K , 1 .1 xx X 1 gt: X 1 1 1 5 1 1 ,l'r' , Q11 ,E .1 II' I1 ' 1-A1 XS xxx' xx., ,W FE A 71- ' 1 X11 1? JUS Ay' ' 1'1 qw! 9' Y X 1 L, . xl 11' lx 1 1 I 1 ik :1 ' CX X1 ,fl X., 115 1 x l I 1 1 ', 1 1 -1 1 'E 'fs 1 , 1' 1 x ! X 1 fx ,111 X , SENIOR CLASS vm 111' Il1.Zf K 1111 ,1 1 1, f 1- 11 11 W 1-1' 1-1 1 1 1A 'W 1 . 1 e,,A L1 1 1 7 911. 1 ,1 , 1 I 1 RQ.-1 X 1 1 1. 21' P 1 1 .1 1 S 171 1- .1 wif 1 ,,1,y 1,1L?f311' 111 111 ' 15 11 1 ,fy 1 1,1 K 'RI 1 . ,,, 1,- 1 1 1 1 1152 1 11' '-S 11,1131 '11f 1,1 1 :,' V 1 I 1, I 5,1 1 12,6 11,1 1 as 1 1" 1 1 X1 11 l1'x?y1 1 1 1',1 1111? .f f Ziff' Ii' 111 5 P7 1 ,ix .1 - . 1, ii ' 1 ..-M A ..,, 1 1 I. 1-1 X .I 11 11 W W 1 .1 11 1. 'I '1 11 '1 L1 If 11 54 11 '1 11 1 Y 1l 11 W1 11 11 1 ,G-111 1 1.1 X 1 1 lll W ini?" 3 'lm . S. I l . Q "' 4.51 :ai 'l , I ' 45 , N1 l T l, A 4 l l-lqlii n 'iq i ' , i i im! il 'i l ' ,l 1. ll' Q W l.. ,. f X . ,lf ,V 5 A iii l ri , i,""""G' .,. 9 : lil l" 4 ,r 4 :, il ll iwl 1 U il , , i.. w. wi, Jil' ll ii 'nil rl l EQ li , ,i i , ,N , , H in -l ,. , .:' '. l .N i Jil lll T lil' ' i l . iQ,"l 4,-,i Y ' nip, 2 ll, li i i 51:1 ii ri, , .. ,,', .-, .iw iii' . :il 'ei if lil GEORGE W. ANDERSON Logan, Ulah School of Arls and Science ,,Foo'lball: Traclc: Glee Club. RELA McM U LLI N BATEMAN Soulh Jordan, Ulah School of Arls and Science School of Engineering Dramalics, I: Ari' Guild I-3-,4: Phi Kappa Phi. 34 FERN BURCH Pleasanl Grove, Ulah School of Home Economics B. Y. U., I 2. RICHARD S. BEST Springville, Ulah ELEANOR TASSO Clillon, Idaho School of Home Economics Sigma Phi Bela. FAYE Y. MOSER Logan, Ulah School of Arfs and Science ARIEL A. ANDERSON Hyrum, Ulah School of Arls and Science Foofball: Baslcelball: Track. IVAN A. ANDERSON Riverdale, Uiah School of Arls and Science Weber College, I-2: Foresfers Club, 3: Weber Club 3-4. EMERSON ABBOTT Tremonlon, Ulah School of Commerce Sigma Chi, Presidenl 3: Freshman Class Play: lnfer-Collegiale Knighls, I-2: Wreslling Team, I-2: Sophomore Class Presidenl: Var- sily Play, 2: Alpha Kappa Psi, 2-3: Alpha Sigma Nu, 4: Thela Alpha Phi, Presidenl, 2: Play, 3: Shalcespearian Club, 2: Play, 3: Pan Hellenic Council, 3: Sludenf Body President 4. SENIORS ORVILLE ELIASON Logan, Ulah School of Aris and Science MURCY NELSON Monlpelier, ldaho School of Educalion B. S. Degree, B. Y. U.: M. S. De- gree, U. S. A. C. JOSEPH N. SYMONS Logan, Ulah School of Commerce ETHELYNNE ASHTON Vernal, Ulah School of Home Economics Chi Omega Fralernilyg Spurs: Home Economics Club, 2-3-4. JOHN M. ANDERSON River Heighis, Ulah School of Arls and Science Phi Kappa loia: Thela Alpha Phi: Alpha Sigma Nu: Presideni Jesl- er's Club, Presidenf Male Glee Club: Opera, 4: Varsily Play, 3: Jes+er's Play, l: Communily Play- ers, 3-4: Song Leader, 3-4: Band, 2-3: Orcheslra, 3-4. SENIORS BLANCHE BOUDRERO Logan, UI'ah School of Educalion Sorosis Sororily5 Phi Dell Pi5 Am. Reol Cross Life Saving Corp5 Score Club, I5 Spring Feslival, 2-3-45 Play Day Comm., 45 Swim- ming, 45 W. A. A.5 Kampus Kaprice, 25 Big Sisler Organiza- lion5 JeS'ler's Club. LAURA K. BERRELLS Ilhaca, New York School of Arls and Science Gamma Xi Gamma5 Spurs Club: Bolany Club, Secrelary, 4. VICTOR BRIGGS Blaclclool, Idaho School ol: Agricullure Alpha Ze+a5 "Ag" Club: Band, I-2-3. CAMILLA BAIR Logan, Ulah School ol Arls and Science Bolany Club, 35 Ulazoa Sociely, 35 Vice-Pres. Ulazoa Sociely, 4. ZELDA BARTLETT Burley, Idaho School of I-Iorne Economics I-Iome Economics Club. CARL BELLISTON Nephi, Ulah School of Educalion Pi Kappa Alphaq Alpha Sigma Nu: Firsl Ll. R. O. T. C.5 Baskel- ball, 3-45 Track, 2-3-45 Capl., 45 Secrelary Senior Class, 45 Amer- ican Legion Ivledal, I5 Senior Gill' Commillee, 45 Ivlililrary Ball Com- millee, 3-4. RuLoN CALL BERGESON Lewislon, Ulah School of Agricullure Alpha Della Epsilon: In+er-CoI- Iegiale Knighls, 2-3-45 "Ag" Club, I-2-3-45 Men's Pan Hellenic Coun- cil, 35 Kampus Kaprice, 35 Fral. Melee Commillee, 35 Rocleo Commillee. 3. WINONA BUXTON Driggs, Idaho School of I-Iome Economics Spur CIub5 Empyrean CIub5 I-lome Economics Club. ARCHIE BLANCHARD Logan, Ulah School of Agricullure Alpha Della Epsilon FraIerni+y5 Alpha Ze+a5 "Ag" Club, 25 Wreslling, 2-3. E. C. BERGESON Srnilhfielcl, Ulah School of Commerce ' Della Phi5 Brigham Young College: Phi Kappa Phi. PERCY E. BURRUP Downey, Idaho DONALD COX Manli, Ulah School of Arls and Science Banclq Science Club. School of Agricullure Alpha Gamma Phi5 Phi Kap ...R pa Phi. CAPTOLA CHERRINGTON Springville, Ulah' School of I-Iome Economics Chi Omega Fralernilyg Hom S onomics Club, 2-3-45 B. Y. U., I, Buzzer Slaff, 3-4. RUTH COX Ivlanli, Ulah School of Arls and Science Music. gig If I ' ,lil I , Ii 512 I , Wi, . I lr .4 H151 4 I iii? il iii fl l li gill ii,, I 57,5 III 5 l ,lil I - I III x MH? Ei. I, fa iii I mi' e""'.-M---a"'fi ii' -.5 I lt? f I I 'lc nw ,I :Iliff If, all If ag, wli,-E35 I.. ll 1' z" I-I ,, li- I il' ll w QE' igiil , li ls lg, lil , , IQ Q ill ii I If ll II I I l , 5 , lr I , , Q ill Ig I I :M ii Q I i 5 'I I lg I I ...I 11155 Fw ,A 1. 11 il Y lv ill 1' 5" ,1 -111 ' r il1l1 il 1' 111, Qi f l il?-' .:I 1 'PA aj 11,1 2-'1 1 ,-,Q ., if '1 "J ill: QYKQXQX ll: il hiili 7 lil A W1 fig 1, ' l' 1' ' ,1l 1, '1 N, fe-,yy ,KJ 11l1,1, 'rll1W1'1. 1 16 ,,-' l, 1, :big 151 1., 1 l1 .,..11'1 ' '1--,full ?'11'1 l . . 1 ,. ,. il lQl'1,1 1 11ll J 11 1' U .1 1.1, '1 1 ' , ll ,. i ,Q i 1 i:?:!i,jll,1: ,ily-lg? V iw?-ALJ l F- 11, 1 - 1- 51.1 11 ' 1.1 l i721?iil,i i' "l illll l 112 fl Fl 11 1 .,, 1 .1 Io. by 'lc ,1 l i 1 1111l-ee.. 11 e',.xi,l lk l 1-111 li W 2 'Ap 1: av L-rr:-GH l? '1 will EE ,l ,.,, .111 V1 'fx 1.1 1lp if., l 1 11l 'Rf ll ll , ll .511 9:11 1 1, il ll1 ll E13 1? 11 1,1 1 , 1 , ' 1, ll 11, li: 11 1 ll llif lil .Vx ,J 139, 11 -1 1, 1 l1 .l 7 ' 11 fl QL ' l lfil ll 1 ll lj? 1 1 1 1 15 1 gi, L' 1 ' b , 1 lli'l1 i , 1,13 1 1 1 ll l l,, l l, 1 ' ' .il I l 1 ll , 1 l 1' - ,1 1 X1 I ,E l v 1 1, lg 1 . MARLIN L. DITTMORE Pleasanlr Grove, Ulah School of Commerce lnler-Collegiale Knighis, I-2: Alpha Kappa Psi, 4. JAMES FILLMORE Richfield, Ulah School of Commerce Sigma Chi: Alph.a Sigma Nu: Alpha Kappa Psi: Vice-Presidenl, A. K. Psi, 4: Sludenl Council, 2-3-4: Debaling, I-3-4: Jes'rer's Club Play, 4: Chairman of "A" Day Commillee. J. REX DIBBLE Logan, Ulah School of Commerce Sigma Chi: Freshman Class Pres- idenl: Freshman Foolball: Fresh- man Baslcefball: Freshman Class Play: Debaling, I-2-3-4: Thela Alpha Phi, I: Play, 2-3-4: Scab- bard and Blade, 2-3-4: Caplain, R, O. T. C., 4: Pan Hellenic Council, 3: President 4: Alpha Sigma Nu, Presidenr, 4: Siudenl Execulive Council, 4: Johansen Scholarship, 3: Empyrean Club Shorl Slory Confesl, 4: Phi Kappa Phi. ANTHONY COLLETTI Ogden, Ulah School of Agricullure, Dairy Husbandry Weber College, I-2: Weber Club, 3-4: Dairy Club, 3-4: Alpha Zeia, 3-4: Phi Kappa Phi. JULIAN S. CANNON Sal? Lalce Cily, Ulah School of Engineering Pi Kappa Alpha, Engineers Club: Afhlelics. LOWELL CUTLER Snowville, Ulah School of Arls and Science WINFIELD O. CANNON Sall Lake Cily, Ulah School of Engineering Pi Kappa Alpha: L. D. S. Jr. College, I: Universily ol Ulah, 2: A. A. Engineers, 3-4: Presidenl, Senior Class, 4: Pan Hellenic Council, 3-4. JULIA ETTA DEVINE Tooele, Ulah School of Home Economics Home Economics Club, 3-4: Beaux Arl' Guild, 3-4: Phi Kappa Phi. DAVID EVANS Lehi, Ulah School of Agricullure Bela Kappa: Horlicullure Show, I-2: Swine Judging Trophy, 2: U. S. Beehive Business Mgr., 31 Horse Judging Trophy 3: "Ag" Club Presidenl, 4: Horse Show Commillee, 2-3-4: Harvesl Ball, 4: Pan Hellenic Council, 3. SENIORS ORALIE K. CRAGUN Srniihfield, Ulah School of Arls and Science Thela Alpha Phi, 2-3: Varsily Play, 2-3-4: Freshman Play, l: Siudenl Life Slaff, 2-3-4: Junior College Debaling Team, l: Girl's Rifle Team Award, l: Winner of Original School Pep Song, 3: Jesler's Club, 2-3-4: Opera, 4: C-irl's Glee Club, 2-3: Cosmopoli- lan Club, 2-3: Sunsel Feslival, 3: Dance Feslival, 2: Speech Club, 4. THEONE CARDON Rigby, Idaho School of Ar'ls and Science Bela Kappa Fraiernily: Male Glee, l-2: Pep Band, I-2-3-4: Or- cheslra, l: School Opera, 4: Chemislry Club, 3. CORNELL CHRISTENSEN Rexburg, Idaho School of Arls and Science HA.. Debaiing, I-2: Scholarship , 3: Thera Alpha Phi Play, 4: "Sun Up" Play, 4: Phi Kappa Phi. SYBIL CHRISTENSEN Logan, Ulah School of Home Economics OWEN De SPAIN Richfield, Ulah School of Foreslry Alpha Gamma Phi: Uiah For- es+er's Club, l-2-3-4: Edifor Uiah Juniper, 3: Men's Pan Hellenic Council, 4: Sevier Counfy Club. ,1 1 .1. 1. 11 ll 1fi 17521 , Y . , 52' 1 ll' , 1 1 1 1 1 ,.1 ,1 Q. 1,1 ,yy l1 l SENIORS LA THEL GIBBONS Garden Cily, Ulah School of Home Economics PAUL GRACE Nephi, Ulah School of Agricullure Pi Kappa AIpha7 Alpha Sigma Nu7 Alpha ZeIa7 Della Phi7 Scalobard 81 Blade7 I'Ag" CIUIDI Baskelball, Ii Traclc, I7 Kam- pus Kaprice, I-27 Sludenl Exe- culive CounciI7 Mililary Ball Com- millee, 3-47 Junior Prom Com- mille, 37 Harvesl Ball Commillee Chairman, 2-31 General Manager "Ag" Horse Show, 37 Sophomore Class PresidenI7 Rolla Rich Schol- arship, 37 Caplain and Ballery Ad iuia nl, 47 Represenlalive Seniorg Chairman Senior GIII' Commillee. ARTHUR J. GODFREY Murray, Ufah School of Agricullure Universily ol: Ulah, I7 Della Phi, Secrelary, 3-47 Alpha Zela, Pres- idenl, 47 Ag Club, I-2-3-47 Har- ves'I Ball Commillee, 2-37 Horse Show Commillee, 3-47 Sloclc Judging Team, 47 Danlorlh Fel- lowship, 37 "A" Day Commillee, 37 Alpha Zela Delegale Io Na- Iional Conclave, 47 Phi Kappa Phi. ROBERT K. GERBER Sall Lake Cily, Ulah School OI Agricullure Alpha ZSTGQ Universily of Ulah, I7 .Presidenl ol GralIer's Guild, 47 U. S. A. C. Horlicullural Show Manager, 47 Scholarship "A,I' 2-37 Phi Kappa Phi.. J. MARCUS GRIFFIN Newlon, U'Iah School ol Arls and Science Della Ka a Phi- Glee Club, I-2- PP - 3-47 Opera, 4. WALDO R. FRANDSEN I Price, Ulah School of Agricullure MAURINE FLINT Laylon, Ulah School of Home Economics Bela Della Sororily-7 Alpha Sigma Nug Empyrean Club7 Spur Presi- denl, 27 Chairman Co-ed Day, 37 Kampus Kaprice, 27 A. W. S. Council, 2-3-47 Vice Presidenl Junior CIass7 R. O. T. C. Spon- sor, 3-47 Rally Commillee, 37 Har- vesl Queen, 37 High School Day Commillee, 37 Vice Presidenl Slu- denl Body, 47 Presidenl Sponsor CIub7 A. W. S. Ball Commilleeg MiIiIary Ball Commillee. EDITH FUNK Richmond, Ulah School of Arls and Science Chi Omega: Thela Alpha Phig Scribble Club, Co-Edilor, Scrib- ble, 3-41 Empyrean Clubg Frosh Play, I7 Sludenl Direcior Frosh Play, 37 Sludenl Life, 3-47 Lambda Rho7 Phi Kappa Phi. KENNETH W. GILLESPIE Tooele. Ulah School of Commerce Phi Kappa lola7 Manager Baslcel- ball and Swimming, 3-47 AssisIran? Manager Baskelball and Swim- ming7 Scabbard and BIade7 Fool'- ball, I. J. GRANT GYLLENSKOG Smilhfield, Ulah School of Engineering A. A. Engineers Club. HELEN GEDDES Presron, Idaho School of Ar'Is and Science KENNETH S. FRANDSEN Sall' Lalce Cily, Ulah School of ArIs and Science A. A. Engineers Sorosis Sororily, Spur Club. A. H. GIBBONS Kanab, Ulah School ol Arls and Science FLORA HART Bloominglon, Idaho School ol Arls and Science Dramalics, S'ruden'I LiIe7 Class Ol- licer7 Phi Kappa Phi. I 37 51 I "I I -I ' en. L 7 4. --I. - L Y K I .3371-I 1' I I. .- III rn' ,If .I.II-I .. ,IIQ .II Iv if JI. .Ig f.,r'I li IIII 'I 1 IIIIAII, 7'-iiiwm' I I III III. nw I II..- wfir f .II VZ' AIQQI IP? , I I, I1 IIIIFII .II If , ,.,l.I I III I IWI I c I I Ljf. .C F 15:35 I 4 Iiwf - III NAIS' vi I I 291' !A ,f-1, If f 1-I I' III IIIZII I I x Ei- I 'Ib IRI: ,'1:rIh'iIi' , I: ii 7 III my.:-,Is .. I . IGH I .-,,,,I I I , IM' .nr I. II "IRM II wx I. 'E .I- I I I ,v.I,7,::g YI ,4IifIs1,Tg I I IIIIIMI 'I I Ill III? ,III IIII2' I!-IIISILI ,gy 'TAI My-HI I II IIIIIIIII Il I II I il I , IIIII I III Iii-fI Pllzff If II y"A-Iwi I !I5II5,INA5,,,f N I I Y I I'IIIIIiI.IlI I , 'W ff- -.l QI I -I ----If . Il M- I Il III-'I ref- I IMI 7:-I I '- 'I II I, I. If II II FI I X I II I I I I, I I II Il I Il I II II I II I LEE Y ,J , . .I Q l I I I , I I , I I II I I I I , I I I I I i If Ill I Ii III I ,I II tw My 'i-YQQFQI !I,lII'f11I W., I III' M-ffII 1 I1 1 1 Q1 .. 11 11 I dw 11 '- 1 1 1,1 ,. 1,111 11 A 1-K aj? 1-11 ' . '11 1.11 1-1 . .114 1111 , .1 1. 1 ci .1 - '1 41.1 1 '11 1. 111 1 I1-- I 1 '11 I 11 . 1 fl: 11111:-P 1 y , 111 '11 15 1 11- 1.1 1:11 fm 11 5111 gf'-1 ' 1 11 . 1 "-G1 T' -11 1 gg 1 -1.21 -. .1 71 .1111 1 S 1111 ' 1111 11 1 I 411 P21111 I-1 lr 1111 , 1 1 '11 1.1 ' 1.1. 1 I fi. 1 1. .1 1' il. 1 1 ff 01,1 Qc fu- 1 - A 1. I1 1 1,4111 .Ft If. 1" 151 l 1 1.11 1,1 llll 1 11 ...,Q....M1 -...gg .-.1-,,, fi-1. 11 111 1 1 ' ,1 51' 11 1 121 F1141 -2-1-9--. 1 A1152 I 1-1 12,1 11 1,1 1,.1 1 Ie' ' 1 1 1 1 1 111 11 1 111 V11 1 1 1 1 111 11 1 111. 11 1 11 1 A 1 1 1 1 1 1 1'11 1 1 1 1 II1 1' 11 1 1l 1 'I 1 11 11 1 1 ' I 1l' 1 1 . 11111 1' 1 1 ' 1 -11 1 1 1 1 1 "1 H311 1 1 111 11 11' 11 1 111 1 1 11 11 11 1 111 1 1111 I 11 111' 111 1 11 I I 11 11 1 1 11 1 1 1 111 1 11 11 11 1 ' 111 111 1 I' 1 11 1-1 .111 VERDA LAURITZEN HODGSON Logan, Ulah School of Home Economics Universily ol Ulah, I-2: A. W. S. Council, 3: Spur Vice President 3: Della Phi Epsilon, 3-4: Home Economics Club, 3-4. FERNE S. HOWELL Cliffon, Idaho School ol Agricullure Band, I-2. HARRIET HUBBARD Grace, Idaho School ol Home Economics Chi Omega Fra1erni1y: B. Y. U., I: B. Y. U. Frosh Play: A. W. S. Council, 3: Home Economics Club, 2-3-4: Pan Hellenic Coun- cil, 3-4: Judiciary Council, 3. ELMO R. HOYT Marion, Ufah School of Agricullure "Ag" Club, I-2-3. ANDREW L. HEGGIE Clarlcslon Ufah School ol Engineering Della Phi: Germania Club. IOLA HICKMAN Ogden, U1ah School ol ArI's and Science Chi Omega: Empyrean: Scriloble: Sfudenl' Life, I-2: Track lvledal, I: W. A. A. Volley and B. B., I-2-4: Cosmopoli1an Club Vice Preside-nl, 2: Cornell College. ARCHIE K. HILL Logan, Ulah School ol Engineering A. A. Engineers, Vice Presideni 4: Swimming, 4, MARION I. HUSSEY Ogden, Ulah School ol Arls and Science Bela Del1a Sororiiy, Presidenl' 3: Fashion Show, I: Kampus Kaprice, 3: Dance Feslival, I: Empyrean Club: R. O. T. C. Sponsor Bal- 'rery A, 3: Pan Hellenic Council, 3-4. DEAN V. JOHNSON Pleasani Grove, Ulah School of Agricullure Alpha Gamma Phi: "Ag" Club, 3-4: Dairy Club. 3-4. SENIORS GRANT HOLMAN Logan, U'I'ah School ol Commerce Sigma Chi: Alpha Kappa Psi, Presiden1 Alpha Kappa Psi, 4. JOSEPH W. HARRIS Richmond, U1'ah School of Agricullure Alpha Della Epsilon. ROBERT HADFIELD Sal? Lake Cily, Ulah Commerce Sigma Chi: Alpha Kappa Psi: 3: Pi Delfa Epsilon: Sludenl Life Sfall, I-2: Buzzer Sfall, 2: Class O Hi- cer, 2-3: Dramafics, I: Scribble, 3-4: "A" Day Commillee, 2-3. SELMA HAWKES Preslon, Idaho School of Educalion Music and Aihlelics: W. A. A.: Phi DeI'ra Pi: Phi Kappa Phi. BEATRICE W. HOWARD Malad, Idaho School ol: Educafion Albion Slale Normal, I: GI Club, 2-3-4: Opera, 2. ES . L SENIORS LU DEEN JENSEN Ephraim, Ulah School of Arls and Science Snow College, I-2: School Play, 2-3: Ladies' Glee Club: Theia Alpha Phi. LLOYD R. JOHNSON Logan. Uiah School of Engineering Bancl: Glee Club: Track: Wreslling. E. CLAUD JENSON JR. Brigham Cily, Ulah School of Commerce Weber College, I-2: Tennis Team, I-2: Junior College Tennis Champion, I-2: Tennis Club, 3-4: Weber Club, 3-4: Box Elder Club, 3-4: Phi Kappa Phi. HEROLD LILLYWHITE Brigham Cily, Ulah School of Arls and Science Della Nu: Associale Eclilor Slu- clenl Life, 3: Edilor Sluolenl Life, 4: S. A. R. Conlesl, 2-3-4: Buzzer Slafli, 2-3: Scribble Club, 3-4: Pi Delia Epsilon: Dramalics, 3-4: Exlemporaneous speech conlesl, 2-3: Debaling, I-2-3: Johansen Scholarship, 3: Wreslling, l-2: Eoolball, l-2: Manager Track ancl Wreslling, 3: Ag. Club, l: Box Elder Club, I-2-3-4. LaRA1N MARBLE Deweyville, Ulah School of Agriculiure Ag. Club, 4: Eoolball, 2: Basker- ball, 2: Dramalics, 2: Assisianl Edilor of Year Book, 3. HOWARD JESSOP Logan, Ulah School of Arls and Science. Della Kappa Phi: Sludenl' Life, 3: 2 lnler-Collegiale Knighls, I- : Men' Pan Hellenic Council, 4: Swimming, l-2-3-4: Wreslling, 4: Jesl'er's Club, I-2. RAY JANES Providence, Ulah School of Arls and Science Phi Kappa Phi. LYDIA JENNINGS Logan, Ulah School of Home Economics Sorosis: Alpha Sigma Nu: A. W. S. Council: Empyrean Club: Beaux Arl Guild: Buzzer Slaff: Home Economics Club: Phi Kap- pa Phi. LOIS LUNT Nephi, Ulah School of Eclucalion Bela Della: Alpha Sigma Nu Sec- relary: Spur: Phi Della Pi: Jesler's Club: W. A. A.: Pan Hellenic Secrelary, 3: Junior Prom Com- millee, 3: Kampus Kaprice, I-2-3- 4: Kampus Kaprice Conlesl' Win- ner, 3: Dance Eeslival, 3-4: Sludenl Life, 3-4: Buzzer Slaff, 4: Presidenl Lambda Rho, 41 Winler Carnival Commillee, 4: A. W. S. Council, 4: Phi Kappa Phi. FRANCES KNOTI' Garlancl, Ulah School of Home Economics Bela Della: Albion Slaie Normal, I-2: Phi Upsilon Omicron: Empy- rean Club, 4: Home Economics Club, 3-4: Sludenl' Life Siaff, 4: Buzzer Slaff, 4: Lambda Rho, 4: Phi Kappa Phi. ANNIE JOHNSON Logan, Ulah School of Commerce Thela Upsilon: Pan Hellenic Council. ADRIENNE LOOSLI Marysville, idaho School of Home Economics Home Economics Club, 3, Pres- idenl, 4: A. W. S. Council, 4 Kampus- Kaprice Commiileee, 4. JAMES MORBY Coalville, Ulah School of Commerce Della Kappa Phi: Men's Pan Hel- lenic Council, 4: Engineers' Club. GEORGE LAWRENCE Shelly, Idaho School of Engineering Alpha Gamma Phi: Pan Hellenic Council, 2: Engineers' Club Presi- denl, 4: Caclel Pirsi Lieurenanl R. O. T. C.: Phi Kappa Phi. 1 I 1111111 1, Pl I 1 Hg 1, 1 I '11 '1 13 fx 1,1 ,Q 1 A WI! 1 I: 1.-. 1 ' 11, l11 1,l'11- A il ill 11 4 1 1j'i 1 Q :Val 1 12 11 H 1 I 31.1 11' I7 1 .11 II1 415' li 1 .1113 1 1,1 11111, 1 111.. ' .:' 1 ..,,. Ml iifil. W 'W L11 1131 3 I lili iwflll ll 1211 ,li I IIA I1 1111 lil 4 1 ' WI". 1 1 , 1,114 gl 1 ll 1 ll l '11 ill l , eau 141. gli?" 1112553 11 i1g1.11aT..11 ll 1 21 111' ll , P 4' 1' 1. ,. .1141 111 1 ' -4 111 1 .11 A I ll Ll I 1 1 fill 51 lwfh. Il ihllb I1 liifijklf lilll .. .1 Ei 1:1111 A i 151:51 I 11 1151 11556111-I 31, -1l' 1 -I 1 1 I-I 1 11511 ,I1 I1 1 1 11 1 :WI ll 1 -'li 3, Y' MI I , Ii 1 1 1 ,1 1 'i 41111 111 I li il l L11 I I2 Ll. E1 11. 1 11 ki' I I '11 1 I WI lil? 1 I I1 ll 1 ' ll 1' I1 lf 1 1 1 1 ,11 1 111 1, 1 . 1 I , 1 Ill ll l 1 ' 1 1 1 ,VH ' l 1 il 1,,ll lj ll I 1 I 1: 1 T1 1 11 1 I ,1 1' l' illl I 11 I11 ll I "'! I II VI 11 1. I ll 1 I1 IQ51 ll' ll' 11 ' 1 1' ll' 1 1 I 1 X 1 1 1,,. ll .1 Sl 1 Ill, lull ---4-.1s..a I1 JAMES L. JACOBS MI. Pleasanl, Ulah School of Agricullure Dramalics. HOWARD J. NORTON Sal? Lake Cily, Ulah School of Agricullure Sigma Chi1 Scabbard and Blade Vice Presidenl, 41 Cadel Maior, 4: Chairman Mililary Ball, 41 Dairy Club, 41 lnler-Collegiale Knighls, 2-3: Eoolball, I-21 Track, I-27 Phi Kappa Phi. MARGARET MONSON Richmond, Ulah School ol: Arls and Science Ladies Glee Club, I-2-31 Mixed Chorus, I-2-31 Double Mixed Quarfelle, 31 Ladies Quarlelie, 3. ARDELLA MERRILL Richmond, Ufah School of Home Economics Phi Upsilon Omicron1 Empyrean Club1 Home Economics Club. THOMAS MORTON Logan, Ulah School ol: Commerce Phi Kappa lola1 Foolball, l-2: As- sislanl Manager of Track, 31 Man- ager of Track, 41 Pan Hellenic Council, 3-41 Senior Garb Com- mirlee, 4. LaRUE MILLER Venice, Ulah School of Agricullure vier Counly Club. Blackloof, Idaho School of Educalion FERN PAGE Payson, Ulah School of Arls and Science Debaiej Dramalics1 Sludenl Life. L. MARK NEUBERGER Logan, Ulah School of Commerce Sigma Chig Alpha Kappa Psi1 Pi Della Epsilong Scabbard and BlacIe1 Business Manager Sludenl Life, 41 Caclel Caplain R. O. T. C. Cosmopolilan Club, 2-3-41 Bolany Club, 3-41 Ulah Foreslers, li Se- FRANKLIN D. MONSON Track and Dramalics. s,EN1oRs DAVIS McENTlRE Preslon, Idaho School of Arls and Science Bela Kappa Fra'rerni+y1 Sludenl' Lil:e1 Associale Edilor Sludenl Lilie, 21 Presiclenl Cosmopolilan Club, 3-41 Presidenf lnlernalional Relalions Club 41 Pi Della Epsi- lon, 2-3-4. ALICE MERRILL Pocalello, Idaho School of Home Economics Bela Della, 3-41 Universily of Idaho, I-21 Phi Upsilon Ornicron, 3-41 Home Economics Club, 3-41 Jes+er's Club, 3-41 Phi Kappa Phi. RUTH C. MILLER Sall Lake Cily, Ulah School of Home Economics Chi Omega FraIerni'l'y1 Ricks Jun- ior College, I1 Sludenl Paper Slaili, I1 Karnpus Kaprice, 2-31 Beaux Arf Guild, 31 Home Eco- nomics Club, 2-3-41 Buzzer Sfaff, 4. JENNIE LOWE I-Iooper, Ulah School of Educalion Weber College, I1 Phi Del'l'a Pi1 Swimming, 31 Baskefball, 3-41 Weber Club: A. W. S. Council, 41 Empyrean, 41 W. A. A. Presi- denl, 4. CLEVE H. MILLIGAN Srnilhfield, Ulahu School of Engineering A. A. Engineers1 Debalinqg Phi Kappa Phi. sENIoRS DETA P. NEELEY Logan, Ulah School ol Educalion Normal Graduale of B. Y. U: Opera: Dramalics: 'Empyrean Club. LAURA LEE PARKER Logan, Ulah School ol Educalion Sorosis: Phi Della Pi: VV. A. A.: Dance Feslival, 2-3: Kampus Kaprice, 3: Buzzer Slall, 4. ROSCOE J. PIXTON lvlidvale, Ulah School ol Agricullure ERMA PHILLIPS Kaysville, Ulah School ol Arls and Science Weber Club, 3-4: Horlicullure Show Commillee. FRED L. PHILLIPS Leadore, Idaho School ol Commerce Alpha Gamma'Phi, Presiclenl, 4: Vigilance Commillee, 3-4: En- gineers Club, I. STEVEN B. NEFF Sell Lake Cily, Ulah School ol Agricullure Pi Kappa Alpha: Wreslling, 2-4: Aq. Club, 23-4. LEONARD H. POLLARD Emmell, Idaho School ol Agricullure Ag. Club, I-2-3-4: Glee Club, 2-3-4: Bolany Club, 4. ELWIN H. PETERSON School ol Arls and Science R. WELLING ROSKELLEY Smilhlield, Ulah School ol Commerce Alpha Della Epsilon: Men's Pan- Hellenic: Della Phi: Inlernalional Relalions Club: German Club: Phi Kappa Phi. DARIEL E. REESE School ol Commerce Alpha Della Epsilon: Wreslling, Jann, I awww 4..,f..,,Q,6W. EWWWCJMW av--1-.4, MATHIAS C. RICHARDS Brigham, Ulah School ol Agricullure Alpha Della Epsilon: Swimming, i: Alpha Zela: Della Phi: Buzzer, 3-4: Germania Club: Bolany Club: Scholarship "A", 3: Phi Kappa Phi DOYLE REESE Benson. Ulah School ol Commerce Alpha Della Epsilon: Scabbard and Blade: Mililary Ball Com- millee: Firsl Lieulenanl R.O.T.C. ai:':...4ge4r"M MARION REDFORD Logan, Ulah School ol Commerce Buzzer Slall, 2-3-4: Associaled Eclilor Buzzer, 4: Sludenl Lile Slall, 2-3: Buzzer Award, 2-3: Slu- clenl Lile Award, 2-3: Edilor Junior Edilion Sludenl Lile, 3: Swimming, 2-3-4: "Hamlet", 3: Scribble Club, I-2-3-4. GRACE REMUND Midway, Ulah School ol Home Economics Bela Della Sororily: A. W. S. Council, 3-4: W. A. A. Vice- Presidenl, 4: Girls' Baslcelball Award, 3: Manager, 2-3-4: Em- pryean Club, 4: Home Economics Club, I-2-3-4: Alpha Sigma Nu: Phi Upsilon Omicron Presidenl, 4, I , I ll I I I I I ,I I I Fil I I I I N In , 1--. . I I"Iif'fi'.4 if 1 I1 .L 11, lalilllll I .I :ll I llll T' 'A 'if V' 2 1- I' ff Q I .32 2. I- 1' gk' Jw Iliff .1 'q I 1: .. i I lZ ,, 1i:5E . I. I I 1 hi I Ill . . llglf 1 , .. . Q 1" lil. I, , P I. I 4.1-I - "5 Isl, 1' T ,. Wg! I 'P' 321' . A l,i'L .. I L" 1 521 lllmlllil ,I xl K v-4--m N N M.. 4 l iw 1 IJ Ill Ili' xl 51, A I .ia if. Ii -- 'I MI 5 I 1 I W. . I Q "P 1 II . Ili: 1 I I iw I HEI. Hjgi, I im 1 b, I IVF? , I I I . I Ifzil 1 lil . I I I IH I , Is. , ' I lx , I I ll il 1I ig III I I .I A li fa 1 .I II, l I-I I I I 1 I I ' I I I.. . , 1 'I I ' 1. 'N I l I I II im I II IW I I I.. I I P13 I ,. Ifl 1 . I . . I I '1l I I l l 1 I I I ii . W, .,, .,1 qi ,. vi ill I' II' ELMO SMITH Sali Lalce Cily .School oi Commerce Pi Kappa Alpha: Alpha Sigma Nu: Fooiball, 2-3-4: R. O. T. C. American Legion Medal Winner, 2: A. A. U. Naiional Boxing, I: Rocky Mounlain A. A. U. Boxing Tille, 2-3. EDNA SMITH Logan, Ulah School of Home Economics Sorosisi Empyrean Club: Vice- Presidenl' Senior Class: Junior Prom Commillee, 3: Harvesi Oueen, 4: Home Economics Club, 3-4: Chairman Senior Garb Com- miffee, 4: Chairman Co-ed Day Commiiiee, 3: A. W. S. Council, 4: Buzzer Siaff, 4: Kampus Kaprice Chairman, 4: Ladies' Glee Club, 3-4: Alpha Sigma Nu, 4. O. FRANK RICKS Sugar Ciiy, Idaho School of Agricullure Alhlelics and Dramaiics: Sloclc Judging Team. GEORGE F. PICOT Logan, Ulah School of Commerce VERNON RICE Ten Sleep, Wyoming School of Agriculiure Pooiballg Baslcelball: Wresiling: Alpha Della Epsilon. IRA T. ROSENGREEN Logan, Uiah School of Aris and Science Orchesira. HAZEL SOWARDS Vernal, Ulah School ol Home Economics Sorosis: Alpha Sigma Nu: Phi Upsilon Omicron: Theia Alpha Phi: Naiional Spurs: Empyrean Club Presidenl. 4: Jesiers Club: Home Economics Club: Beaux Ari Guild: Sludeni Life Slalf, 2-3-4: Buzzer Siafli, 4: Freshman Play: School Play, 2: A. W. S. Council, 4: Winler Carnival Commillee, I: Kampus Kaprice, I: Lambda Rho, 4: Phi Kappa Phi. IVAN D. SMITH Sali' Lalce Ciiy School ol: Commerce Pi Kappa Alpha: Pan Hellenic Council, 2-3-4: Foolball, 2-3-4: Nalional A. A. U. Boxing, 2: Rocky Mouniain A. A. U. Winner, 2-3. DOROTHY SANFORD Ogden, Ulah School ol Educalion Weber College, I: Weber Club, 2-3: Bela Delia Sororiiy: Phi Della Pi: W. A. A., 2-3-4: Empy- rean Club, 4: A. W. S. Council, 4 SENIORS EVELYN REEDER Wesion, Idaho School of Arls and Science Jeslers' Club, I-2: Vice-Presideni Cosmopolilan Club, 3-4: Empy- rean Club, 4: Phi Kappa Phi. WENDELL REEDER Hyde Parlc, Uiah School ol Aris and Science LUCILLE RIGBY Logan, Uiah School of Arls and Science Cosmopolilan Club: Empyrean Club: Ladies' Glee Club, 4. ROY ROSS Richiielcl, Uiah School of Arls and Science Alpha Delia Epsilon Fraierniiy. GOLDEN STOKER Kaysville, U rah School of Agriculiure Pi Kappa Alpha: Scabbard and Blade, 3-4: Alpha Zeia Secreiary, 3-4: Junior Class Presideni, 3: Junior Prom Commiliee, 3: Mili- I'ary Ball Commiiiee, 3-4: Har- vesi Ball Commiiiee, 3: Horse Show Commiilee, 3: Davis Club Presideni, 4: Ag. Club, 3-4: R. O. T. C. Capiain, Bailery "D": Hor- Iicullural Show Commillee, 2-4: Phi Kappa Phi. 42 , SENIORS GRACE STARR Sl. George, Ulah School of Home Economics Phi Upsilon Omicron3 Empyrean Club3 Home Economics CIub3 Jeslers' Club. HOWARD STALLINGS Eden, Ulah School of Arls and Science Alpha Della Epsilon3 Weber College I-23 Weber Club, 3-4. JOSEPH W. SHELTON Lehi, Ulah School of Agricullure Bela Kappag Ag. Club, I-2-3-4 Horse Show Commillee, 3-43 Sloclc Judging Team, 4. GUY P. STEVENS Logan, Ulah School of Agricullure Baskelball and Track. J. DALE SCHOTT Ogden, Ulah School of Foreslry Sfudenl Life Slalf, 43 Ulah Eoreslers Club, 2-3-43 Weber Club, 2-3-43 Reporler for Eoresl- ers Publicalion. ALVIN V. STEED Ogden, Ulah School of Foreslry Alpha Zela, 3-43 Ulah Foreslers, 2-3-43 Weber Club, 3'4I Tennis Squad, 3. BEULAH TAGGART Lewislon, Ulah School of Home Economics Home Economics Club, 2-3-43 Glee Club, 2. ODELL S. THOMPSON Garland, Ulah School of Aris and Science Pi Kappa AIpha3 Vigilance Com- millee, 33 Freshman FooIbalI3 Varsily Foolball, 2-3-43 Varsily Traclc, I-2-33 Box Elder Club I-2-3-4. EVVA TERVORT Payson, Ulah School of Home Economics Home Economics Club. BION TOLMAN' Murlaugh, Idaho School of Agricullure Omega Tau3 Alpha Zela3 Della Phi: Track, I-23 Glee Club, 2-33 Horlicullure Show Commillee, 43 Phi Kappa Phi. VERLA WILSON I Logan, Ulah School of Eclucalion 1 Bela Della SororiIy3 Eeslival, 2-3-4. ALVIN J. TEUSCHER Raymond, Idaho School of Commerce Kappa Phi. Phi Della Pi3 Spur3 R. O. T. C. Sponsor Baifery C3 Balfalion Sponsor, 33 Sponsor Club Presiden'r3 W. A. A., 43 Girls' Volley Ball, 43 Kam- pus Kaprice3 Mililary Ball Com- mil'lee3 A. W. S., 33 Dance Della Phi3 Presidenl Bear Lake Club3 Male Glee Club, 33 Phi JUNE WHITE Paradise, Ulah School of Aris and Science Chi Omega3 Phi Della PI3 Dance Eeslival, I-2-33 W. A. A., 2-3-43 Kampus Kaprice I-3. JESSE L. THOMPSON Clarlcslon, Ulah School of Commerce Delli Phi3 Opera Chorus3 Male Glee Club. I 43 7.2. I. . I Ie3iiI4e,., 3? IZA .I I23: .--I 2 PIE I .'l' , XII I ,II ISI ff. I Iigfk e "ilu: II 'I X19 'HN if I .c Y 62 :FII I J ,." .Lg gi, Iii, I IEIITIQ :AN 'ali ' Ii.. o I. Ig .q , , ,. .,, I I P. I ,III 4. , .z I,-I If' ., IIII . 1 -,I ,. 'F few '-74 A, JIQI., II IIIIII I , I 'Il II M, .3 ,I I -A--M Ir-sm ,. IIIII I'm I 3 IIIQI Ilia lol I ISI' I ' I I 'Ip ,Ib . Eli III Ig -' P, I, E-I, , I I I III III Q I I II 'I :WI I I I I I. I' li ,II II II I. I1 II, ,sz I Er. FI I II I II I , , I I 2 1, I, III!! If Ii' I ' EII Itzi , ,pf 4 I I e , I Ili: J-'I I: I I 'T IQ, Isl- I.: W FII ' Il 'i If I I I I T T I 'I v ' I YI. ram yy IIJZI I. ..x l lc!! 4, if Tl f if T Tux, T x., ll lT I 'fills I T,T,T,f, Tl 3 Ili. I Tl' Trillll T I T T T IQ!-1 'LII-T l- ,ff I I: Thi Lf' 3 ll' i. I 1 T T :I I il 'T 35 T , . T I, ,M I' "T ,IIITIIA I -ITPTT, T, Ill Tl In J f-. im, ADRIAN WRIGHT Blacklfoof, Idaho School of Commerce Befa Kappa, Presidenl, 43 Buz- zer STaTT, 2-33 AssisTanT Buzzer Eclilror, 33 Buzzer Edi'lor, 43 Alpha Kappa Psi, 3-43 Secrefary, 4i Buzzer Award 3-43 Kampus Ka- price, 33 SunseT Fesfival, 33 Glee 'I ,l 'TT TT .593 T I SENIORS ALLAN WEST Logan, Ufah School of Commerce Pi Kappa Alpha, Presidenlq 33 A. S. U. C. Band3 Universify of SouThern California, I3 Buzzer S'rafl:, 23 Swimming, 23 Junior Prom Chairman, 33 Kampus Ka- price, 33 Cheer King 33 Rally CommiTI'ee, 33 'IAI' Day Com- miHee, 33 Chairman Rally commiTTee, 4. DeLOS WATKINS Vernal, Ujrah School of Agriculfure Delia Kappa Phi, Presiclenf, 3-43 Dairy Club, 3-43 President 43 Varsify Traclc, 33 VarsiTy Baslcei- ball, I-2-3-4. BEATRICE WILLIAMS CliTl'on, Idaho School of Educafion Kampus Kaprice, I3 Scribble Club, 23 Ladies' OuarTe+Te, I-2-33 Ladies' Chorus, I-2-3-43 Speech Club, 43 Opera, 4. GEORGE YOUNG Wellingfon, Ulah School of Ag ricullure Track, 23 Baskefball, 2-3-43 Foresfers' Club. 1 F ,,T1g'Ng,.,,, Clu,b, 2-33 ln+er-CollegiaTe I ,l KnighTs, 2-33 "A" Day Commil- L ll I Tee, 33 Vigilance CommiT'ree, 2-33 T ,lIIglhIT,ff5IqEI' Pep Band, 2-33 AssisTanT Drum f ll IT 'Il,Ily?T, ' Major, 33 Engineers' Club, I3 En- l .,' 'i,I,ITIi2, gineeT"s Ball CommiT'ree,T I3 STU- Q ,VT Tx denT Life, Ii Freshmen Traclc, I3 I Freshmen' Baslceiball, I. I, III, lil-,flli , I T ORVAL E. WTNKLER T T 'TT -'I TTTTQZTSTIT T f T-lil Ogdem U+fTlT ,Q School of Engineering I Weber Club, 3-43 Dramafics, 33 3 ,IN Iii! Glee Club, 3. 2 'I VET I - " TMWMWM I ,-4.. Eilll I Tp-T T ,lf"'l i1 3 l1'3,T,yj, M ris, LT yi MILTON B. WESTON T-T TTT 'TT .T,- ff T T, -TT Lalcefown, U'rah ff!4l'l+l 'WTI ilflfw- s TT T T ' T 1 c oo o Agricu l'ure 3, ,, II, Ag. Club, T.z.3.4T Dairy Club, gIV!, 3-43 Track, I3 Bear Lake Club. 3. . ITA-Tl Lf T' ,T I , 512 5-gT.n, awww 'I,",'T, h ,T l3lIl'. Illl jyylix. WT, Www, T l VI, J. LUTHER WURSTEN l lTf,f,SIT37QQI' Logan, Ufah T IT 'HV YJ! J W School of Agriculfure I Ag. Club, I-2-3-43 Swimming, 23 B i H-,FII L mm , lnTernaTiorTal Relahons Club. 1 ,TTf'f.,5, -s ., I I T Tl WTI Q l I Il, lL1lifI:" f ' IT li .- '. X IJ ,Ti H-eg WV Q! I I III ' T TT,,4l N JC Q? ' I Mil, ,cf LGRCBL. YATES CLARICE YouNe ' 'TTQQ Brifgyham. U,+6lT Brigham Cify, Uiah j T TT II in I TI oolijyffggriculfure School of EducaTion ' l jk Ella I UI WFGSTIIHQ Weber College, I3 -Bea.uxTfArT l llj kk 3 GVGIISVIS CIUIDT 4- Guild, 3-43 Weber Club, 2-3-43, ' ,l It , JesTers' Club, 43 "IB" Club, 253-43 ,, ,III ', Dramafics, 2-3-4: I 3 ' I liII Ill I 'I I III. ll 5 I T II Tl ,T,T ,TT-5 l ,I THOMAS H. YATES WYLIE L. THOMAS I Ill Brigham Cify, UTah Rigby. Idaho W T, School of AgriculTure School of Arfs and Science Engineers Club I3 Ag. UIGZOG Club. , I lg! Club, 2-3-4. T T Il T lil l llQiTT ly ll TT .I I 'Tl I lfil 1 ll I, ,il TIT T' I All fi T1 I IIT Q, li? I 44 T TT if l 4 ' T' i ll T T li, I T ' TT TTI I Tl.-TTT l.T utr I 221-' 'ERT II' T 'ST , TT. T Tm, . rf?- U T ,Tm T VIII' T TTIIIIG T Q WM T I FTW HT? T,.T, fm 'T 'TTETTT ' ITQITTLTTTV T.T,,,T',. V, ,IITIFYITI T .TLTIA T' ,, ..,,, TWD' T-:.Tl-I' gl TT. f T T T,,T. TT.. 'T TIIAIT UT ,T-T, TT ' T.T T I T l T .3 , T' T15 Tl .JI I Qi-fi ll ITZV I TQ-iT ' -T ,T I QTWI T -TTTT T -:T'T', ,"4.lTv I." . lx' Ml 3, TT, - T ,ki T T- Q31 TT I T l 'T TIL llT TTT li l l T gay Danfff ffefru XL, ffyr ,j'uCC'P-JJ of 7596 ,f f fwfr haf ifhef fL!7' ZWXL Jw XUC- I A f Eryfj, jflqgkf. ,fd G' C005 Iffmwf I Wfffg auf Qdwff ffemf ff fad .afmff , ' fy fof f GUII73' X0 L H4 J f ,f ff- HXA jf Uma! jf!! M8 . I4 A A UNT EGM Graf izfgf MWQJ J , L J . J Van ' A f77l'W f ff? F6 7K 'Z :dc lf, ryflf 'J'X91fC7vf7.f HJJ3 f X V 1- J f f f X -ff f GX Cf, CW 2 - f1'eHf?' C777 I, jc My EWJJF MQ . .A b u My gmyf MZQM7 M lp ' if WAHM fx 'I I A V J I I , ff Avy fvpyh 7,4-.f!f,Offf7 f X' Q I - X , f V f- Y ff f ' , 1 f ff Cm! if .-nav' '-Aff' 'N Y ' d fl! ,y,Q -'Jf.4. ff" , C' ffzlif--J 'df' f , , f' ',. f ,f fha ' Mg f X iff l 7 w f " 415-V ' . 5. 3,11 . 715, -'fed' V f X X, I , ' A 641' 1'-D' ff , 1-ip f 'f"4'l A duff ' ' 1.12 -r - ff, f fx f x flf' 'V ' Tw VM Qf' '-" ly W Yr' I JUNIOR CLASS L 1oh F 7 at-i A I ,V fx? ' ? N AWI .v" r- V x ,V 57 , Y N WJ 'X v "' , i Q1 fd w ' N' 11 , W W Tv, fvfx + ,LEE wxgg A454 iw . Qs. If , A V, L T f J x '41 .Z L Ly f , in f AF' .'r V . xx li QQ: T vigil .535 ' z, Q MI gf ' Ki? V Xa SP I 'Q A 2 vf ,,f 11.4 , R 'QL QA ., ia TV 1 R . T 5 . -'QT C9 AM? L :nw '24 if 'ffi'fiT,f U2 W L xg? X 5 Q W rf. -3--1--.-gmt-in M2 X ! . W T T 3 ll I A A e U in 1 I E , Y 1 N T3 T1 4 T I i T 'I 1 W W , t N T A Y ,I A L? T YT ' lqf Y Tw T , T L LEONARD CASTERLINE DELLA CHURCH VENICE CARLSON JOHN BARNARD MARGARET NEWEY ROY CRESCENT JLINIORS PRESTON AFFLECK CLARK AN DERSO GORDON VAN BUREN RUTH BUDGE N POLLY ALLEN LORAINE BOLEY EDWARD BAGLEY ILAH CROSLEY RUTH CLAYTON ALICE CARDON FRED BAILEY VADAL CHILDS J U N I O R S MARY CRAFTS GORDON DIXON CHESLEY ELIASON BARBARA DITTMORE GWEN DOMGAARD FRANK FONNESBECK UNO ENGSTROM ALAND FO RGEON RAY FROST MARGARET EGBERT ARDEN GUNDERSEN PARK-ER FILLMORE PERNECY GREAVES VAUGHN' HARSHBARGER HAROLD FJELDSTED HYRUM HOLTON ALFRED HART VALERA GUYMAN 551' IR 23,2 . .Egg Wa ,V r: 4 rn ,, 5 -' iff' ,f , , , '- f ,, 2 1 ' ' Q r V 15.5" -P . 'H ' ww 6' ..,y T . ,ga - ,- 1,, J ' i,,., ff v ,q ,. y fr 9 H , "1 VV .EEA 1 -, m L5 W L eil v I N I mg , L L T T .J K: . Ik vw ,lg Igg- 4 Wd iw 1. QW-' WZ. Ef.""'1...-'l.'S':" dl M u" " 3 ax Qi Q f 4 ff" 533 SR' 'J gg? T. Ti? QI! X N 1.1 X N, 1 , , ,, gffyfx T W S ' , 54 T ' gf f S 1' . S Ti Via - Xl ff ai Ui 'v H WQX5 1 2? VT JT? ,fg Q- em if T 3 ix 1 1 A 1V I1 W, , I 5 2 I F val 3 A N1 J Rm, M Y H A 6 5' 'ff L X 9 8.7 A QE lk: I w J 5 3 T ft I ' EELS Y gx W L3 VV 1 1 lx A 'Ev VX ., -gk A ' x , I x , W' 1' "L A 1 LIT ' I . , .4 ww' . 15144 , ,, if" . w 1. vi " , , ,, . "" A V " 1 , I K: 1. ' J ' 21,3 , fix V, 1- . w 1 u ' V ' Y , J' f . w 1: V. Yun L Kqbfgg , af? 1? ' '1,f5LH:'n Y W , ,J . W .At 5 mfffi " L' l' T if 5. v ,J f -w Muff, x Y rw. ' Y YF. Aw J w 39 LJ? si ' ' ' Ti , 1.x ! M N Q 23 E Q , iw if Lb P. 3 Lv 31553 V JL Le AV' mm' 1 . gn ,V , 'J 'J Em A 1 fi' . ,. , . M 1:3 H' ,W ,JP 3 m M M Lg' M ,full u' ,g YA W ' WCA W ,AV ,N ,WIA ,Lf 3. 1 J L! 31 I W Y H A Q ,N Ig. 4 , "YQ, Vu W aj -N R11 ,, JN 'JN uw- JJ A -J , M, Y f ,3 .4 M ,VA AN? Q1 V N, , w Y J TWILLA LUND JOHN LEAK GENE LINFORD RAY LILLYWHITE JESSE LARSON ARDIS LARSON JUNIORS CLARENCE HALE REUBEN HASLAM ALLEN HANSEN GERTIE JOHNSON JOSEPH HARMON MARION JOLLEY STANTON JENSEN AMY KERSLEY CLYDE JORGENSEN LORNA KENDELL RONALD JONES PHYLLIS KIRKHAM 48 L JUNIORS JAMES MECHAM SABINA LEE ROSS LEONARD REED LEWIS XI La RUE LINFORD I LAMOINE MAUGHAN WILLIAM MOORE ' DON MADSEN I I MARY NELSON I I CHARLES MICHAELS I I I LAWRENCE NIELSEN I I ROBERT NIELSEN I I I I I II. IILI II R NI I ,III II I' II IA, LII II! IIIIIIILI IIIII IIII I I I I III II gl! I, I W I "K , I I II I' I I I I QL Inf fi wig T! r I,,,I I II II AL, I I II 'II -Iv I I3 I' I I ll., III' I' II ,111 FI II II. LI WI! I1 ,, ,If594'iI. IEIII II I I :II 'III IIEII I I II. II II II .IIII A ,I .QL-II .R If II I II A, IIIII III MI -I ,I-.E I: O Iififfiv N EI I? LI A I I. III VIII, I I' I I. I 'III It ISL, I III I III II, I '-I SI- I- POS 9 'fi I' I I,I, . .di I I.. VI I I. R III IE ' II' IIIII III! 'I I I-'I' I .III I. L ,-S , I ,,IIII I ,Lug II I :Ii I II FI? 'II I I I I ' I I. PII I I P-IIIT'if Ii! V M ,HI I-I, M- It If EZRA OWEN I,II,gIISfII II IIII-II III I QL' ERMA PHILLIPS III II :ff III! PERRY OLSON III I I III II I II I IL LILA PETERS II :I ' II I , I EOYER OLSON II I II II I I MYRTLE PIERCE II IIE II I I I I! II I 1 E I I I II I I I 1 I I' II I I II I: MII I I I -I XI II IT I II III .,. . 1 1 1 11 IE, .1. 1: xf 1. .1 112 1 'fy T439 '. 41 , 1 WL 1 1' 1 ,M 1 TSI I I 'i 12 1' 1 FF, 1 11 I' Q 'X nf ' s 1 1 ,TS '51 1 X 1 1 wk 1 T11 1 1 1 511 1 1 1 1 1 1691 Ti '1 '51, 115 1 1 I1 11M 1 E1 if 1 ' ,111 1 III I0 I ' A. 111 11 1 1 192, 1 1 1 Y I" ' FII I ' ,1 1 12 ' I 111 '1 1? vii I 1 ,1 1 1 A I 11? 'I Q 1 if 1 11, 1 1 1 1 PM ,wi I I 'V I 13 1 L Io' I 111 I 1 I 1 111' 151 AL' 1 , 112' I 1115911 557' 3 QR, jf' 1113 1 1 "1 If 'I 111 1,1 ', " ' 1315: 1 I 59' 9' 1 ,1 , Q.-avg I I II QI JJ :wmv 11135 1 II 11' ' 11 11 - 9 If V- 1 1 11 F. We 1 It-lm vm 'VII 4511 111.11 AQII III:-J: If Y Q-J-ggi I II, MI 111 11 1,11 111 111 I I1 if 1,11 , . -3,11 1 11 "11 1 ' 1 1,11 ,xx 1C 1":, 1 1, 1 1 11,1 1 11 13 1 1 11 111 'I 11 1111 ag 1"V'1 11II 1 T111 1, 1111II 1 " 1111 11, 1 1'I-11 1111 ' 1 -1 ,111 11 I' 11 111 11. 1111 I If, 11 ,1 1,1 -I1 1 ' IV11 1, V1 ,J 11- TI 11 +I 1 II 111 1 I I L1 1 ' I' "'1 1 1 1 '-1 1 H H 11f11 I 1 13. "1 I 1 "W 11111 111 , I1I III REBECCA RIRIE FAYE RICHINS ERNST RAUZI GRAYDON ROBINSON PAUL SANT MARGARET RICHARDS .ILINIORS LEAH PETERSON FRED OWEN BEN PHILLIPS LA VEVE PETTY GERALD OTTISON JOSEPH PARRISH MARILYN POCOCK ALMA PLUMB LESLIE RANDALL DARIEL REESE BOYD PULLEY NELL RAE 50 L X I 2 I T- ' J' 'M T , T J JUNIORS AFTON STEVENS ELXVOOD SPENCER LuZELLE SORENSEN FRED SWALBERG DON SPARKS FERN SHIPLEY MACARIO SOMERA ELDEN STOCKS RUTH SHEPHERD EVERETT THORPE IONE TORBET ORVILLE STOCK NAT TAGGART MAURINE THOMPSON DeLAR TINGEY GEORGE TORGENSON ELDON TORBENSEN EVAN THOMPSON TE' TJ 11: 55. D' iii?-wg'-9 Cum? B f T 1 , 5- x 6E.y W 4 'H 1 Q. v ay g. J. 1.1. MQ 'X W: iff" 3, . Tr? P . 5 f EV'-1 'TY A , 1 1, V 'L .9 7 , .: QU, 5 T u 'X MY! . 1,1 r-.-, ff! gl ' A 41 1 fl T T ML 'fi Z "---- .T-ws fx TY Hg TH fav M T 1' T 'N 4 3, Y T T T T 1 2: T :T Q T T. TH ,N Nl J 4 if T T ,T I Y Effyif Z Pg I ' ,Q TQ 1 1 '53 ,1 Em A .S E' .a .55 1 6 f L f v .fy 7.-4 a lll n X ' 54 YQ 5 Y 17 ,. -If A I fwfw ,', VA mg. ,w Mug w.x, 1,,. n,, ' wl Hb' NQA L .fl ai H! wif 'YEL ' v V ml F' -E J 5? ' N54 1 w W E fx. W.. ,gy , HI: W il! I Y 71 FH ' 'U 1, ' 'f- . y . rx' : Q '. J! g lvl 'CEE A: at fm -7 ., rr E ggi' W my : Amiga ' :Qi iii Ifv' ff 'W 3, yt Q ,Lj V: 14, ,gh N W V I Wg 5 2 5? V51 if ,B X VL' K l , 1 l Q w FR. ' Q U A'AL Y j SCPHOMORE CLASS A I IQII xv - B If. 1 AII i f I Q, I ,J -'HI , ' ,I 1- if I I S I II , I 'I A I I' I ff I If n g! A -N I 'AB x fi X , I I RI ., , , I 515, LS I 'I 'IA G AA I S I I V , SOPHOMORES ULETTA ALLEN ZENO ANDERSON CLAY ALLRED ETH EL ADAMS GLADYS ANDERSON ETHEL ALLEN BRYCE ANDERSON WAYNE ALLEN IRVING ANDERSON PEARL ALLEN ILAH BROBERG LIBBY BAXTER RICHARD AJAX ,T 5. gy I HOWARD AUG-ER II LW RUTH BURTON mm ALVIN BISHOP AETON BINGHAM ' 'I If LOWELI. BAXTER . M I I W ,XI BETH BROWN I 5 ,II KOURKEN BARDIZBANIAN I LI I II, L5 BEssIE BIRCH :LII I CAROL CHRISTENSEN I H I ELMO BRADY "II ,II IL If JOYCE CLAwsON I I I I fl 54 I fn I CII SOPHOMORES DALE BOWEN LORRAINE CHRISTENSEN DALE BARTON ADDIE DUNKLEY JACK CHRISTIANSEN PRIEL EVANS WAYNE CAHOON MINNIE COX RICHARD COSTLEY MELBA HAMPSON RAY DESCHAMPS EFFIE ELLIS ALEX CHRISTENSEN MONTANA GUDMUNDSEN RALPH CHRISTENSEN CLAYTON CRANE VIRGIE FRAUGHTON ALLEN DOUGHLAS UDA HOLLEY JOEL FLETCHER CARMEN HALVERSON BEATRICE HAGIENSEN WINSTON HANSEN ALICE HANSEN rn GI ,I U I I. 6 I II WI. iw I Y 15 IF Lf IZ? II bv I! N' L II If I '.I'!cI WI Ii, I I3 III I if III 'K- I If .Iii 0 I i IIA I I ., EI L, III LI III? I +I ,II , III, IIJKIII II I 5-II II 2 IQ' I , AEI IIFI' WA I ff: II G WEB 9 bg I I N I Ig' 'II I 'I , I ' I-QI ' IJ! -II' I v,:,j yr III I QI III 'I' ' I TEX. 'II I ' Es " 'I 'I ' 1 : P I I II' r I ,Ig 'F II 2561" If f I, LTI 3 JEI I II F-,--1'-""-'xt 'xi FDC I' ' III',II .I X-,' E I I I I J' -,V "" Im... , I II 'ff' III' II' 5, II V . 6 ,N Q W QL, :GI I S! I-I: ' 5-.LI In II gf II II I :j I :I I , I 'F ' W' I i I X I ' I I IX ,N ,lfwnbci I I Igqff 1 ' I I QI 'H e m L 5 ' ge li ,. I. ws: . I2 :. f .. . JL ., -. 544 E . ,,. ' J I , I f I Imyw ff? I I I If I I ' Y I II la I I QI - T' LI , Q I Wk' II Qt!! wx! ' V , I Q TI! I In I P 4 J 6 fm , I A I , ' ,F F' If I IH '., ., III If IV I? I sl L -. I I q I 4' If IIIII I Hi I1 1 gg, 4. 1 .Ig I ,,, ENV ,I I If FE A : I FII? III II iw-'I I NI MII . VII W5 W If QI 171 H, W :I In Ii! Fly: I I I I We 'I IQII I :V ' , , I II II I, I IX I X, I II , ' III I I, I ' I IWW III . 'IN I , ' I ,, A., I H. M. KHOUBESSERIAN RILLA KOFOED PAUL KELLER BERNICE KING ELLIS KINGSFORD WILMA KOTTER HOWARD LAW DOROTHY KNOWLTON MARK LARSON SOPHOMORES I PAUL GEDDES LULA JENKINS STANLEY GERTUDE JENSEN EARL JENSEN GERALD JACKSON GLADYS JESSOP HUNTINGTON RETA JENSEN WAYNE HUFFAKER WANDA JENSEN LA VAR JENSEN CHARLES JONES FAUN JONES LOUISE JONES OREN JONES SOPHOMORES HAROLD MONSON ANNIE LARSON HOWARD LAYTON LOIS MAUGHAN ELMER LEWIS MILTON MADSEN MURIEL MORRIS KAY LUTHY KEITH MATHEWS RUTH NEILSON HYRUM MARBLE GRETTA NYMAN GLEN MORRELL DeI.ORA NIELSON PARK KELLER I AVRIEL NEILSON HELEN NEELEY ELVA PALM ER A. G. NELSON ORVILLE LEE RODNEY NYMAN EDNA PAGE AMY MONSON HORACE OWENS E ,V I LW, I ,I' I ,I II .I . I , ,I II I ,. I, I I' I g A. A .5- E. 2 I' I 'II 2' I 1. II' NI 4 I II I II ,I -as-.qv 3 ,I 'ff I Q II :,IZI " AJ. U 7' II A gt: I . , 1 II IJ- I ,III ' TI' .I 4 ' ur I I , I . , fl ,II . I I-I, I I I. 'I I I I" 1 . -'I . ,I , ,- ,I I IIIII IIIIII If I'I 'III 14 ' if I I II If II I :II ,af f I WSI QI. JI II I I-II I'-'WT W- ISI" I' I3 III In I I I I II I II II Ili I 4 I ' W I I , Il I . W I II I II E I I II' I I II I LQ' EII Ii, I E' . IW, L, II' I. I I II 'I IIN IG 31521 II ws. If If ' I I I4 II I7 I 97' I I II Q H is I II!! x wx Q I 7 I Q' I7 'J If 97:2 QQ I JIA ga IW I I I I '53, .gr ,Tig My I 'I ,.., I .T L Is. 1 W, , 4 w Q xl D 7 B M1 TQLGQ-vw 1 X131 Q If I , . I : , AI, J 1, it! x C egg' I gf I I Q, 03 Z5 I , I W ' It ig I M X g I I I 'I I VW Ik 'JE ,, rfpx 'fig' 9 . 5 1 AW., I up I , I I ' II M Q F' .gg IQIII4 . vL, 9 I III K I I I Ig II J I I I I 'I 1 I I I L..,.....,g5, W K Lp LT, I W I I . I I I , I 'II I , W. IT 3,5 ,T I 3. I w ' ,ly I ' wx . I, 1,1 VICTOR RASSMUSSEN LLEWELLYN REID HO RACE PALMER CLAYTON ROBINSON GLEN PYPER IRENE SMITH JOHN ROUNDY MORRIS SHAW GRANT REDFORD ELMO PACKER SOPHOMORES RUTH PETERSEN PHYLLIS REID JOSEPH MUIR MERLIN PALMER DWAIN PEHRSO JOSEPHINE PERRY N LEAH PROBST EMMA SAUNDERS DEAN PETERSON FARREL OLSEN HOWARD POND ARLEN E STAU FFER ORA RICH ALVARO PRATT SOPHOMORES WENDELL SMITH NORA STEVENS LOWELL ROSKELLY MAY SWENSEN CLIFFORD STAUFFER MERIAM STEWART ANTHONY STEVENSON HELEN TAYLOR FARRELL SPENCER LaREEN WHEATLEY JOHN STEWART BARBARA THEURER RICHARD SONNE ELMOYNE WARD WILBURN TAYLOR CLARKE THEURER :LAI-I TIQLQRN Ip My TOLMAN X A ARDW vu fycvf - Wi ET WATKINS Zim ZBINDEN WILLIAM WARD PEARL WILLIAMS 4 59 II En ,III II IIIGII , I lm I I:!jY ' I I III? J II ' 1 .II If if I my as , 'I A' I- II, .4 I ,,.. Q gg -I wb I JI I , I 'IN JI? ' ',If2'I .I RIM.: I I I If V II I I I I III HI I- I II" '51 ' I '55 TIJII I , ff, 'If' I ,. jf If 3 :QI : If INII1 45,1 I , Ir' If I I if If I 'IIWSIII I' II If 'I II-I H "I I , II I I III.: I A I IIIII ' IIIIQ I W ,I I I J I I ' I' 4 I ' I I I II-I I XI III I If I I II If I fl r I TIT II' I 4-, I I II.-I E IIF' ,Il 'I' Izfl:-' III' I' I ICE I III lg I' III. , I I + I II. I uf I , me I I I III I II I 17 II Q I I If I " I y I I XI II I III 'I I' I I I I II? M I 9.5: I .I 1 ,I I, .III 'nm' I I. II I 'I I I- III II 1, II ff- II I E I 'III I I: 'I 'I II .III Il If., II I, FI II , I. . I I . IIII . IIJI I' . II III II I II Iy, III I II II I I I' I I I I I I I I IES ,VI II V I II III J I 1 Ii I II IE-.I II IIIII If ,BI I4 I I qi I' ,I I I aI 'E III If I,. . I I I I , I s"'II II II I AIU " .I LII I 'I II ug F 25? , it 'IIE I T- I , W I 'I I' If I , nz., I L I I If rv. Q , II ,ILE I 1 EI ' ,N VE 1 II 'a I! 1 III' II Iv IL- I F, F, I M' if ,W II II I ', ' ITE? 3, SQ-' I I IE' I I HI r, ,, ,uv ff H l H 7, 2 I' ,MIIN Q XIY vu- - Ie- I I 5- , I jeg I II, II I I T I I I I - ,I 41 ,f 1 I I ELI II' N5 II III! I I I I If 1 'ff' ,Q II ff I , IIS Y , II J, qk:"m""' ,I N" ,QI I: If, 5 I ,Q I I I I I ,2' ITU 1, Im, Wx I I I I , I ,I M' ,I M, I IIII . ,I ' I' I , I' I 3 ,, I I , , I , Vx, M 1, I., , I I ,X 1 I1,I I I, ,H , I I, I, , , 1 ,: I"- I 1 , I 1, ' IH MILTON ANDERSON WENDELL ANDERSON ETTA ANDERSON SHIRLEY ANDERSON MARGARET BARTON VINCENT REESE SOPHOMORES ROSS TYSON ALLEN TAYLOR BERT TUCKER JOSEPH WHITE HUGH WILD WILLIAM WAUGH MILTON WRIGHT VALERE ANDERSON JAY WINKLEMAN WILLIAM ANDERSON ELDEN WINTLE MERLIN ALLEN VAUGHN ANDERSON SCOTT ANDERSON HORACE ALDER .,,If:2' QQ' .I AJ VV h M M iw if df X MSN? iM VIZ Mr ni 4 L 1 X h , X . f i 'lt H MJ Qi Nik if A V Q M iff - f ' f ' V ' 3 Q N AGL MQ X J 'rp K 4 ff! f by MK! A ' A . V ' , l' Q va Z V . 1 3 ' ' ' ff?Ya,,kf , ,, ' ' W, 6? Rf W I , 53 131 E' FRESHMAN CLASS V -4 H A A W w ,A 's L , 1 Q fi K xx RQ vim V4 .1 - LL., - ng . F M . V: 1 ,V L i. 151 ix ' L VE' X Y vw 1 1 2152 L F5 X ig? e A at 1 L 'f' 1 'ggi L 2, 4' X I Q. 2 :fi 4' f l ,4 X , E5 4, 2 N ,Q Eg? f 1 ,x m if xx L h , 1 .9 mf W eff E H1' ,QL ' 'fin-ix :Eg L, Jil '- ry V 1 A rg ff x nu X mf' N E 2 As 'I Q? f gl 1 PM E E B 1 I L Q.-.Bev-C-24 L Wm 1 'L r A2 ff E! LN VL L Lu . , , , x f A S H V w L L V N" N L if Wx W 11 jr 5. L wx' L L1 ,L , if In X w ',,- I , M! ORSON COLLISTER WAYNE CHRISTOFFERSON ELDEN COLLISTER DONALD CROCKETT NEWELL CLARK PARLEY DUNKLEY BERNICE BJORN GEORGE BERNARD BROCKBANK FRESHMEN BELL , GLADYS BAILEY HELEN BIRJO MAURINE CHRISTENSEN RUSSELL BEAN TAD BULLEN HUGH CHAMBERLINE RUTH CAMOMILE BEATRICE CLAWSON ADDIE DUNKLEY LOUIE COX WESLEY CLARK AILEEN DARLEY FRESHMEN WILSON DUKE PHYLLIS FLA ELMER FACE ROBERTA EAMES IVAN BECK MM BRAMLEY FARR RACHAEL FO RTI R ANNA HANSEN HUGH FULLER PEARL FE RG ESON FLOYD FAILS DEE FRAUGHTON EDYTHE GEPHART FRANDSON GRIFFIN PHILLIP HART RALPH GUTKE ZENDA HUNSAKER ISREAL HEATON HELEN HENDERSON HORACE HULME ERNEST STEWART 4 63 5:3 Lv rl' ' I II- II "1 WI JA' I' -I ,I I, ,I I , -, I ,. 'li I-J' I II I I IS I I I 31 0 " I P If I I II ,I ml If I EI I FI IIA .V 4. I- vi AI A 'I gf RIF 'I I I I 33 'II I 'J I I I If ' I 'if ' II 'II ' " .1 II' I If ,IJ . I ,I I fI ' If I.?.'1'.'.1'.ZT"..."T',...'Tfy L II MII I5 IIW .HIFI W, Inf I I f xr! 9 I II! I I K I I f ue 4 iv I I fo I- I I VIE, I I N I L: ' :PII 1--'I' I In MII Ii :I 15:-4 I , II I IW II II I ,I II II II Ak I hz 27 I V fx II I ' IIE A I I. nf- WIFI el I I I' Ig Im III IE I III 'VZ I 'L 5" I I , 3 IW 5 I I I I' I I I. I I I I :I III I Q I ,Q II ' 3 I 3 I' l I. II f Ip -. I 1 T11 I A DW- ? I Im: 4g -I .IT I .-' M I ,L 5 FI IQ II W6 XIXIII XIX I I I I F II 9 , L , ? . W' TI - IT ,Q hr.. 1 I-' 1 ' - ' I I ' I Y X ' ,I, If ' I' ' ,QI .A f., J - FI I TIELLI I III of N XMXI Ty x I I I II MI I ,I IQII51 I I III 'IM UfI1.,"I I I LJ I IL I EI , I IT Q.-. '1 ,, I If HI I I 1 I I ZZ IZ3I'I I W S, FII If I jj nsffyf Ii U II III Iv ' if IIl I If I I I I I uf q I II ' 1 "I ,I I 4: I Q II I I' II I I I I I Ig IH' N I II! ,T I I' I I I I,-I vw LYNN KLOEPFER I AFTON KEN DALL PHYLLIS LEWIS ROY KEYES HAROLD KELLY FERN IMLAY FRESHMEN GORDON HANSEN KATHLEEN HILL RAY H EPWO RTH FANNY JEFFERIES CLARE HOPKINS LORETTA 6-IBBONS DALLAS HATCH ALTA HENDRICK JAYNE JONES DEL IVERSON CONRAD JOHNSON ELDANES JORGENSON RUBY HARRIS ELAINE JENSEN EVAN JENKINS 64 , FRESHMEN LLOYD JOHNSON FAWN LIVINGSTON NORMAN LOOSLI MIRIAM MULLINER LYNN KELLER HELEN McVICKER HENRY LUND FLORENCE LEWIS IDA MONSON MARK McBRIDE LOREN MORRELL JOSEPHINE MORRELL CLYDE McFARLAND IVY NILSSON VIRGINIA McMAU6-HAN 65 J II ' ' I I I --W lf., Way f,I IJ III Y Fixx fill?" 1,1 Iv' .A . ii t ,A ,I Pyfzl I IL I I - I 7, fy , ' ,Y 1 . I ug .1 I, I I , -l 'I I1 .II -- I I I I If I , 'I I I Ei! f ' I I I6 Wg-Q If' IM? X II I II I If ' I I I WI II LIL I' ,L .5 I1:xIQff'I I III' 2 I ,f ,. . - wmf I' . ,VN , I MI WVIUI Il , ,, 4. 4, X 51. f I . LW' ,, . Kg.. JI, I LI- ,. .3 I . W ,fm ., 1. I, f ,.p ,. 1 I L97 , ., I, -, I -f I I-I I I. i ZIILI We I -QI II Iv' - I? I ,. I If I I I II I YW II - IEW I ., I II gm II ML. I 'If I II I7 I' CARL LAMBERT I A I 1 LYMAN METCALF II I I, - CLYDE MADSEN I I, 'I If LAWRENCE MATHEWS I BERT LINEORD I4 I ini I BURNS LEE I . l I I I I I I I I I I I I I iI I I I II ,I I, ffllff IIIIQI I I I ,',f'Ij' I ' 'Wk ,W I If XVIII! J ,I I jf I,II ,' II 'IIII III I 3 IW , 1 7 WH Iv' L . X 5 IV If 1 'LI I Iv F , 1 .4 QI v'- IE UI . I I I -i PII' X 'gf I I' Q, Ig. 2 ,Isa I .I IN I' AIIXI N I ,,-+Ti?5f , qw- I . ., 5, ' ' I Ii ,E I W,-I x I W I I 215 ll, I- I J, I -,III I MA, " I, LU, wg-QI III I III I " 95535 TT L ""A M- y- ', M: I4 'If I' I II ' I I! I I, ,I '.,, I 55 Ik II Wm I I V .iff AI QI Tlx I I Q III If QI ' I A M ' ,V III I I I I :PEI 'III ,' My I M 1 I If III If I Q! 1I I , IMI I QI 'I I I 1 'I I I I' I I II ARTHUR PARTINGTON GAYE PERRY BERDIE ROBINSON FLOYD ROBINSON RICHARD POWELL VIOLET RASSM USSEN FRESHMEN JACK MURPHY HELEN PACKER GEORGE NELSON JUANA PETERSON MORRIS POOLE TRIX PEDERSON VEAN POSTMAN FLORENCE PERRIN MERTHYR MINER NICH PENOVITCH NADA RICH MILDRED PEART CLYDE PETERSON ALTON PETERSON VELDA RAPP FRESHMEN DARRELL ROBERTS EDITH STODDARD GEORGE REMUND LENORE STEVENS DeMAR RED FAYE SONNE LUTHER SOUIRES MARY SCOTT KEITH RHODES ROMA SINGLETON RENNETH STEWART LaRAE SKEEN JUNE SANDBERG CAMILLA SPILLMAN JAY SMITH GENE TUTTLE MERIAM TERRY WI LBU R TALBOT GLEN TOUT WARD THOMAS SANT II I W II Il T. I II- 'KI T 'I fl? f' W5 II I UW T I IT 1 QI Q, 63 I 25: I"'I ' 2.3-r I T,, , I ,T ,T '-AIT, ,ji , 'I V. I T' .,I 1 'TI . v "' -E: IT -.In ,L-In kj WM? ay III 'TI IEW ,III qv. 15, I I J I I' i I IIS M I I Ts-- EL TA? I 'If I I 'EE 2-E su-F ff -r ,T have 1' If , If-If I ,,. I ggi I I I, I I T, Ez, ' 'TAI W, xc ' I I ., ,IG-,I 'IT TIM 54, vig: I' III 'Zig WLIQLII 'II Sf I I IM fn I EIN ITD' I I -if? Y ,I '53 II TTI I "W IN z-I ,-I' W' 1 i I It I ,J 1 T, in I ,+I IV. , W J I IQ IIZIIP IMI , . gg 6.41 ,L........ , IQ! .-......-2 I 'x...5 1 'lin I "i"?"g T.v,. TTI I I I 'ing 'A ' , ,vm I IJ yy I TI I nf, 'EJ W.- I .,,, IJ I III ,I-EE. IT I I , I I I I T: I,I I 'I T MIX, I I Y I I ,T I 1.5- I I If I I I I I I A I 5 vT UW. M H gm' M3 Iff R-rr-er v-- -- .' lv 5 ISM' J ' I I 1 J'fN-29.1, , M , V1 !, 11 .14 .4 V r 1 Q .J ff Li XQYSGF gm MXH Q5 gl: K 'M A N 7 ,I fQiWfQ QfA3Q:m? A5333 A af pf WT w W 11 MMR, KNAW? ' If 4 , Wfzffff ,ww Y?'V5f.iEf:E ' xx A '..,f 1 UxN?j2,m I Qlgvg HX' UW X jf .4-' E,-. A my .W Q, " Aa qi' Eff :E l i J 57: ,iff J fa Ifefj I' ij wx I Qi V if! Q 2 5 2 , I A X W li , Q4 ,A sf A A HR i r A LL Tl A 53 ' Y wx 3 ' X1 ' lx-4 ,A 5 jx , 1 V, wi A W if " wi U ' M " I QL I , N f Lf ' I1 191 QPHOEBE WESTON LOUIS WESTRING BERNICE COMBS CLARICE WALLACE DEE ROBINSON SHELDON NIELSON FRESHMEN BESSIE WILCOX CHARLES WARNICK ERMA WILDE LaVELL WARD GERTRUDE WADLEY ELDRED WALDRON CLISS WORLEY DARREL WADSWORTH ALICE WURSTEN ELMER WARD LaVAUN WHITECAR JUNE WEBBER VIVIAN WAGSTAFF BURTON MCALLISTER ELLA ANDREWS 68 L ,, Y I V 1 i e g Q A I, V v 1 1' LL B 1 ,n eg N gg , gf ec H 1 i'- l , VJ A i w 5 V-Th ,f VM ' 'I , , 1 ' gg' , I A, y jf U H , . ik GZ' . 5 5 'MY JK' 42' 'E ,X Q5 A 1 al. w -EF ax Lp' , 955' ,V W gn w ,FL 1 Afgff W 55 g "-, 'Q Q K x gf Q 1 fn' , ll v J , N' A M -ww , .a M. X mm 1 , ,,,, . We ' . M. 4 J 1 x V ,wr n vu . A ,ELK 5 H N9 I5 K,4gv" 551 lixf' M fi Vi pw Q :,, W v W zw- ,N ! ff E55 9 E vl k LTV Pe l SUMMER SCHOOL , 4 4 J 1 1 w ,, .X 1 ,, 1 S' 2 fl E? if -3 gg ,g 5 my Y 5 -5 'Z r. 1 M ! 5 f ,' ? L15 X 7 .Av ' w Xu' wwf, '7 " , Q ww' . M xv A J x 1 Q5 ll il li bl l fi ,".'X?'-"l:.i'lJ lil ,ll "5 I- Anim lr' ll 1111. 11, lf, 11515 '1' 1 A " il ll 1 'V 'I '-1 'L ll lf Y H- , 1 llfyffff Pj "fl A ff is J , l1fll1, ll .ll lil lf 7l. 1- i' 111 il , ,,,. ,,. , Y. 1-- 1 . 1 , , 1 il 1 ll " , ,V J N lill X .W 1 yy ik wx 1 132 il',lyl T if l 2,1 ' qv: J 11 j,"yf.n 1 Llp! ,fp 1 lliiffyilf 13 le, iilglgi ,Nfl l - hill 1 l li ?1l1-ii, T1 Ill glll T 1 fel 1 ' ,, ., ,ff yy l 1 l l 1 1 , -r .1.- , ,..,,,,1 if . .K fr? f 1 ,lxm ,iflw +1 : ,, ,sz 1 , , 1' ,3. , ,ly 1llf'.l sy --'K vlfi 11 1 fl 1 li- 1' l ill' M , y ,1 .1 V" we ln lff-l l l 4 ,. ,iw s.,,...a.,... .K 1, I l 1 if 'lqll 1 fi l',il,lll 1: 'Tj l ill 111 ll l il, ll llvl ll 111 ll ll w l ll' ll il 'T gl iw ,l 1 ll 1 ll Sl 1, 11 31,1 Pi, ll ll 1 f 1 l 1 1' N ,N N11 TM 1 1l lil li 1 il l 1,1 fl 11 ,l 11 1 l1 ull y li ,ii 1 l 1 Q .li ll li i ly 1, 1, 141 iv wi' l l l if 1 'Q lwl 1 11, 11, lp 1 lf Vl 1-3 1 l l1 l1 1 N11 1,! - 1 W1 1 1 ll 1 1 l 7 1 1 W1 ' ll gg, ., I 1 l DR. J. H. ,LINFORD Direcior Summer Session The Summer Session THE FIRST Summer Ses- sion o'F ihe U'l'ah Siaie Agriculiural College was held in I903. The aiiendance was small, bu+ 'rhe enrollmeni' has gradually increased uniil ii has become a promineni' division of 'ihe college. li was organized primarily 'io aid 'ieachers in meei- ing increased cer+ifica+ion requiremen+s, and has served 'I'ha'I' purpose effeciively. ln I924, Presideni E. G. Pe'I'erson conceived +he idea of a Summer School of na'l'ional signifi- cance, and sixieen emineni educaiors were em- ployed i'o supplemeni' 'rhe work of ihe resideni' faculiy. The resulis were marvelous and 'ihe a'H'endance mos+ grafifying. The policy 'rhen esfablished has, in a' modified form, been confinued, wiih 'ihe aim of building even beiier in +he fuiure. The climaie of Cache Valley, +he beauiy of Hs se'r+ing, ihe wealrh of pIan+ and animal life, and i+s marvelous geo- logical formaiions make an ideal loca'l'ion for a Summer School of nafional imporiance. New educaiors are being added each year 'io meel +he need of +he college. Playground Scene on ihe Quadrangle. Encampmenf During Summer Session Summer Session THE Ufah Sfafe Agricul- fural College will conducf fhe fwenfy-sixfh annual session of ifs summer school af Logan, Ufah, June 6 fo July I5, I932. These summer sessions have come fo be known fhroughouf fhe counfry because of fhe very efficienf faculfies fhaf have been assembled, because of 'ihe delighfful climafe for summer sfudy, and also because of fhe amazing wealfh of planf and animal life and geological formafions wifhin easy reach of fhe college campus. The Ufah Sfafe Agriculfural College offers ideal condifions for a summer school fhaf will appeal fo sfudenfs and feachers fhroughouf fhe infer-mounfain region. The insfifufion, 4778 feef above sea level, is locafed in a beaufiful moun- fain valley in norfhern Ufah. The surrounding mounfains furnish an abundance of cool, refresh- ing air fhroughouf fhe summer. Summer Session sfudenfs may pifch fheir fenfs on fhe college campus. Seven and one-half credif hours is a normal course buf nine credif hours may be faken wifhouf special permission. Summer Session sfudenfs are allowed six years in which fo safisfy requiremenfs for fhe Masfer's degree. This makes if possible fo secure fhis degree wifhouf giving up presenf 'reaching employmenf. Docfor J. H. Linford is direcfor of fhe sum- mer session and has been successful in securing fhe mosf prominenf faculfy members of fhe counfry fo come fo fhe Ufah Sfafe Agriculfural College during fhe summer session. A large lisf of oufsfanding educafors is announced for fhe coming season and in all probabilify will have much fo offer. wr' IIIII III Q ,.I 'II 'l I 1- VE I I ' s., 5 IIIII ISIS I Ii I I .15 I s,. I jig it 'I Y. .+I A IQ. dsisjiafifj' fy I1 il ,Il ' I e 1-,fl 3 I mx ,D , , I iI Isl wel. ex . I I :sf I I -III I ,- I .I 5' M ., Is' I I if f J I ' I I I 1. If I x II I -... X so yy IW III I 4TSyllif! ,I I X 1 Iol. I' ,sux Y- 1 IIIIII IIIQI ys . ,I III, ,IX 5.1 If 1 : KU IJ! ,I I' J' 1, :II iffy! Ay f J XAIWI if II I I I I X ..i,. I I Ig, I I .I I III II PI I I Ii I I I. III ISI I I Ig, II I. II I A I ,My I'I VK I I. Miigly I I IIIII . slug! g' II i?IIII,l, , , FII, I II . Q, 'iw ,W II, III If II Iylw I 3 IIfI.'Iw.II IIEIEI I' f 'I' I I ' If I II , .If A I 'Q II I I' I Iii Ii II II II I Ip yy II I I I 'l W I 'I I I I I I I -I I I I II I Id 'E III ' II I , Ii I III II II I II II I , AE .fi E I f ' 'SX 1? wx 3 :Z W O Q if ff. ,N ,V J. 1, 'L Q ' V2 QL ' 'Ir V if al V F' 'if 'rdf I ,N 9 , ' A ,Z ff 6' 'fl 5 5 Ff 'fu 'Wu V W 1 5 :iw w 1 LPI.. Y 'M V 'i ,' AHF, gi ' 1' O 7 , of :fn 1 el 311. 6 if gl W 'r 5, 2 if If 1155 , - , Is! ' fix ' ' YQ A 1121 :ff 5.5 y Q Aa? 1 if L 'N 'Lf NV uf 1- ,i:. ' if W ff, it 'V 'ix 4 ., , ,H 'JI W TH aff- 15 'Hr we , ,, ,.,: H U, 1, fl , W Z' wk 'J W ,. .ii f if W rf, H , 15 , 1 ff G' ,Ju ff, f 1 ,N 'L W , 1, ,, W 11 '-if YL . L: rx 31 'JH H! Eff? Tj fl- 'Q z., X 'PE ff: , Ji fm ,U L" rl 51 Fi . 1 ,- , 4..v,7,,1,.,:.v 4 'JJ XS Y ., 1 'av x 5 M 1 Q ,s L U , law' Q :Q Y wif 5 s Q A' 3' 2 M A Q X Wg X N-fn ' 3 T and , V if 5 - ,T QA 3 1 W1 ,, A E ,vigil , I 1 ,Q ,Q 3 E Y Q .Fi ' E I XR 1, G ? E 6 l 2 E M U E ii I L K Q J 3 A I Y Y 1 K lv 2 X W A 7 1 e L ::s.spL.12f1:xr gr Ei E H I ! 2? gi ll IV EE is - P lx 1 i 2 l K I 1 U W 1 1 I 1, I PM 1 r Q M 5 1 1" E25 3 Q!! up 'Ei 155 I v f . 5 1 1 v i I I 1 I I 1 . 4 a 4 .jg V X qs? M -V X KL QNX. in Wy as , H wwe Nqx W WJ N9 pp f YY N WW X 1 W Y J if w WW ,yvwy X yea XC N W wif Jw AX. x 2 -,Q 51 x Ljzhkl I X A . , M , A M cQ X .JM Y wx A K 1 WX, Q9 Q W if 9,9 f f WS 3 W WN W N X w VJ WMWWQQX I l i i 1 1 I 1 W i N R. wi I l SCI-ICDCDI. I. QQ , ,534 if 57 ii . ?ji LQ, emagfza 1 .ff vs! aWi5fui'3ff. 'fg'!'.e' 'I ,4 ga .R , if We ,M 3 N. L., If Hifi W W .M , . F Q V X M ty Y H. , ,. I pl wan. fir' -f sq I' I , 4 , I X 'ggi x ,A 292 Vu mx 1 , 3 1, fx.. W I If I , Lv? ,- 1541 I 1 L, I+' wi r' I ,,v. W, Mft, 4,41 If : ' QI .1 Rafi , f. ,,f,5,'I '51, 43,3 f .lf mimi Mn 4, f ' Az f fd, ,,f. u? , ,wan :J 'fix-fi 151 sf. pg ,fd N wp-., SINCE LIFE'S SPRINCTIME IS FAIREST + + GRASS CANNOT CROW + + FEET + + GF YQLJTH X X UNDER TI-IE EACEIT, ' Jig!! QW Www ww wwiww X Miss Edna Smith Harvest Queen The Harvest Ball THE HARVEST BALL is one of The mosf prominenl' social evenfs of fhe year and is sponsored annually by The Ag. Club. A number of co-eds are chosen by fheg sfudenl' body and fhen, by vofe, one is selecfed fo reign as 'The Harvesl' Queen, considered one of fhe highesf honors fhaf can be affained by 'rhe fair sex of fhe school. Miss Edna Smifh, Miss Margaref Wafkins, and Miss lone Tarbef were selecfed by fhe sfudenf body as prospecfive candidafes for fhe "Queen- ship." The final vofing was done al' fhe ball and Miss Edna Smifh was announced as fhe winning candidafe. Miss Smifh, fhe Queen, led fhe grand march, followed by fwo small girl affendanfs, who car- ried her robe. They marched down 'rhe hall 'ro 'rhe 'Throne where Professor E. J. Maynard con- grafulafed her and crowned her Harvesf Queen. Harvesf Queen Candidafes IONE TARBET MARGARET WATKINS Mr. David Evans, presidenl' of fhe Ag. Club, fhen presenfed her wifh a loving cup in behalf of fhe Ag. Club. The picfure is a scene of fha ball iusf affer l-he crowning of fhe Harvesf Queen. The commiffee in charge consisfed of Joseph Parrish, ,chairmang Joe Muir and John Barnard, assisfanfs. The cornmi'l'l'ee and officers lDavid Evans, presidenfp Paul Sanf, vice-presidenfg Elmo Hoyf, reporferl were highly congrafulafecl for 'rhe success of fhe Harvesl' Ball. Scene af The Harvesf Ball Ax L if G Alumni Execuiives on frown. CTX ',n Remains of old man winier. ing 'ihe Aggie boys io miliiary drill. The varsiiy siock iudging learn. Kampus Kaprice develops some+l1ing or ofller. Miliiar Ball in honor of George Washing- fon, George Dern, George Pe+erson, and George Torgeson. Personaliiy Plus girls gaily lur- Four nighi'-mares, winners in 'Fha i1oH'es+ Paiama coniesf. A piercing momenr in +i'1e "Poor Nui" for Jayne Jones, one of Hue ieaciing ladies in Hue pro- duc+ion. Six good poiniers in 'iiwe Kampus Kaprice. Jack Frosi"s fancy 'foresi' fairies. A fypical win+er scene on ihe Aggie campus 1 -XA, . R 2 J 'Qing 8' 9- ly ' .I . 1, ,,14i. --3 A ififn - ?f-ff-Q-,Wii-T ff?-1 J-fG"L Q'5'1,a- N., Ae., fe 5-'3f,f 'off . -.-vu,y5.ig1,1..r,,f . e.4.rgq'- If , -, " e .--, Q.: '-'vefw--e "1"-'M ' -f' 3 5 '1 2 3 1 1 1 1 N 3 5:35 .54 , T3 of inn, -a ,-ii Y 5 1 -f? fi' Y'- -ffff J f , , 5555, fix: Z v j iizfi' j ??11z,L EZ 2512?- , -31555, 'Dftzjyg 1, lf-YZ .vw ,,,.- f,,,-gy, ?y ,.,., , ZW- Ef ,V L-gf-. ri, V for . ew? . 'N Such a snow scene makes one wonder how Pres- iclenl' Peferson gefs from his residence +o +l1e college. The Delia Nus sfage a pracfice rally, Roxy Childs, direcfor. How +l1e Epsilons won +l'1e Fra'l'er- nH'y Pep Sfunf. The sig ma Clwis are noi' really ouf for swimming-fusl' a pep s+unl before +l1e Turkey Day game. f- as S155 K, eg w-'at If 2 0 1, vsz' u 4 Q17 9' ff' by ,v fn. 1 f x ki Five pair of +wlns ai' Uiah Sfafe. They say 4 ' all good 'lhings come in pairs. ll I' wwbia- 1 I How The Epsilons clean up +he scraps, always lzeeping in mind +he preseni' economic depres- sion. , 'f- l T: The fraiernifies have a melee E 3. ai- 'Phe Palador, "Ez" and l Binns are preseni' buf This is a sileni' picfure. I -,K A modesi- group of --4 Sigma Chis, Pres- 5 4 . l 5 ideni' Hacifielcl sec- ' ond from ihe fight m . ii gl 25 ' Sporfs sporiing af +he infra-mural car- nival. Each fra+er- ll ! nify was well rep- resenfed 'For fhe occasion and pro- El' nounced H' a day ': well spen+. " l l W1 y Q 1 Wi yr i s Q4 . -ea 5,5 'X - -"-ii!-125.9-2' li' ' :-?E:'fF'-:ig :.5"'I1g:'I":"E:E'lf':'-f- , ,.,,.,.,,,q, ,:,,,3.v1,,. -,- .f .-.- , . ., zu 1 l---.-ka.. s.-fx, A, I. ,, , .s,,Lh,.: is , .. Wx, H 4232 J ' ' "Ni ff ,241 14.9, 55 ,,:,-4 fy--Q, ,A M .. . . M ff'-W V 1 ' 1. 'Z4'.:Ei. tiff- , - 9 sw :vb xl? XY' Q x E ,A i.ni N-Q x Mx H x wx 2 f -':." '-aa -5 . 2 5 5.3"-25:5-P 3. .. . , 5, 1, .1 .sg ..:,,33:,1s- .M 2: " ,. '- S5 A " 3::,:i.:5sg'-sw-I. s X 1 ' -' H .y llsgf - irq , 'r fx, 1 Q 155: E11 ' lap :Qu if fl ,na 1 f fs: :gift 4 +V RF :gf 'r A wr ,, It T l if sew .Q ' :iii ei 5: Jig 5 Q., I' K f gi il f-L , .5 , mfg El' Q35 . mf X L Q 'x 'vw-4 g'1:,7gy -' v -- ': 1'f:' '1f'4N"fF':- Eff'-'SZ ,fi .1 , w ' ,. N, .. ,-, -Q . l i 1 .,', 1 4 5 2 'if?i.-JT? ,,,:4,.,,,g,.Tg','., 5, gg+24s.'v-f1'1.zvs's,m.,m I . - , N , , f - , '- A ,. N If N JW M..-2 ,z-m..,..g1,,,,1, f- j ,, ,Aggm-1,4 -,gg-.,,:.,v,g. - 4 - 1- .',,, 7-.vf .M st ,: ,-fy: 4.1, f 5.4 . , , - 7,4-, 3, , J.,-, yy was L, W. 41.4-'ly-,-'V ,-.,,,3- ,, 1,. png ' Q 4,-,v ,q5,,. van, - tg., ,Lv-Q ef-4..1,.,. , 11,44 - 343, pfp. ,ky 5, ,5,.,,,, .glui- ' 22355 , ' 1531 1 f'L'-.s -4 '- 2 LIC. Q 4, , ,z .lfpf r , ' ,, '32 , ' :gf if ffff l 5: 4,,,,,,4 , 5 - A Q ma, , ' 2-: 1 -1 ' lf -1? 1 A egg ' 7 . fQ,:J" 1, gf .1 gf -221 , ,, 4 ,X . lk " L we Vs' ' ' A M 1' mf ,. , My '41, .A If nv, 4. . :S 'fff ' If Q A, .f J, ,-. 5, 25,1 f. 5, .Q-ff Q I Vg, V .jg A932 5 ff .1 1 A is ' ' . E?.T?rf L s ',. ' ':" "' ,'f"",,f -L Si . ' fi' f sf, ae- Q -1 aiv ,diem - L 'Q a 62 1 Q V ' If 5' 511 . ' N f S43 ' ff -V 1 f I 1 234 .x' ' 3' .z' 2? 'gi - ' View if S. 1 f "5.ffL f - -A f 3,7 - 1. if yan' N ' 1 i ' 1 .-:4- 21 65 gy --Q, , -f L K .,,,1, :ka . yi ss. Q 35 . 'if :F l gvff 'QT .lf ff, i 'Si ' 'V 'iff s'5ig?9 ff .Ni 'V 3- ' 5:3 5: Q ,E . . n I b B d " i K gf? ' Bull Waugh, un A a ama oun . ' , fail? ,Y 4.61 1 f f -,4-. we 4 :LN ' " ifig w.?'g3V- Hs sex of one and a half dozen of 4.-L: 533: -1: ,I 3 1 1-he 0l'l1er. Q ,151 gif: gfwg ,,,V f Ag, ,V 4 2 5,15 '-ffgf 'Q Splash marks ll-me spot gg 5- ' flfgl 16526 A -QM. M A 23,3 'f , " ff, Eff 'Espec1ally posed for fhe Buzzer. L - Look ouf below. .43 ,sic if gf' 1 . - :f By +he way, fhe ladies are In 'Phe V . 2' fl' ik iw. l fl 5 background. ig ' ,E f .Jigga . 1" Form should be sfressed, even In . -ff . 9' .Q wnnfer sporfs. 2, Q' .QL ,s - f, - , ., 1.. Hg I "', V: V L' ,gg , h .X-nf r- ' r g 9?':?f . . , J . - 1 1 1. m l fx, . fi K4 - . fff-1 , fffi f A i. ia' ' J' ' Jw u PM -'1 .g g 'g if' CI -2, 3 - sf : QM g a , 4- 1 5: fu' 1' -1 1 , sgfiw in - , V 1 Y -, 5 ff - 2.2 ,12 1 A in - 1 ' P-5,1 l -eff ' as sv: ' vi 5 , A 1 4 T41 .g-gs . - 1, , I .1 1 ' g ' Q :Iv l ' Q .153 sz' ' ' 3 -Q' .iw -1' ' 'f fi Fl fs? - -aid: ' ,gf . , , 2, . X -f, l ff. . y ., l . , ., 1 -if In V ,,-f- 1 ' 1 M , j, 1 I d,:,',,i,Q.-" L: -1 ' ' " 4 k , 5' V- r, .4 g Q1 3 if .A 4 1 , 2' .Y , . -...Y - -V f --"' " 2 . ,. V , . , -. .' . -1 we-V . 44 -, I ' - - w- -15111 . . . M' : -vm . , -1 l , A A , ,- .. --f -. ,. 4 'Nfl .. - -- f . 1- Y ' X3 S- gg i g i , , 3 1 "l5 ' , '. e3 Q?Y' V 1 f L'-"" '- ""l'Af'llLllW A '- H' " l J , ---- -if ----- -A-A-W' 3.4.4 is-if p is - - r r 1 w l i l 1 l 1 l l . A l ivliizgiih 'fx " ep, iii-,, af , sm sql, 'Ge Anofher sho? a+ fhe Buizer siaff, a piciure of "in- X +ima+e college life." A brief silence fell over fhe group of BK's. " Jazz-mad co-eds in Kampus Kaprice. "The problems of +he worlcl are one cry +he happy Phi Kaps. , I . , r I ' ,' l 4 n , 5 . ,ff 'r T 4, The only Hme you can gel' any acfion .7 from 'Phe under classmen. ' ' r fl. 4 Q 1 1' . l3Jrl?igS?f3e53Q1ii eQ'i 5' i 'U -"-s.:,,:1g.w :-" u l n-11, A 4. ,Xe jx, 45.5 g e, as: L, ,. .32 I .:' .i y , mi? Gal" r- sxfw. N ?A 3 KT J. hiv l 5, 'Q .249 E 5 ,S ,. 'i 2 IJ - f. ng. Ez and Hebe, rrall builders for wlnfer carnival e mosf pafronized spoi' on 1'he cam The Sorosis and Sigs gel' fogeiher. Well, why don"l' you sfari' somefhi Service wifh a smile, while you waH', wail' and wail. P 4 4 V 4' :Y n r j ,,,,. "Visa ' r 5. +5 x 6 LIS ng? and "Hebe" and Ralph fall: fhings over. as l Z-J .. V . . ,. , ' V -,:,1x- f'ff.i'1'1S'-'.'7',1V2'l'f 'if "1 4 , -""'f 4?11 9 a n 'A' . f-lfwfsezl .lf ,- - gym-QL ,-A, .JZ --Ls.. 'W-. ,lf-nfl -TP:-I",-, HS: id. 13' j :'-'Y .-,,g yj'1'l5',Tf E ' if 1 , E 2 i MILITARY N 'I II I : . I 1' ' -L 1 1 1 .- I -r 1 , 1' 1' 1111 . ,P I '1 '-1 111 1 1 ' 1411 II I3- '31 1 "'1 11, 1 145 QQ-. 32:-1 1 Q 1' X ff 1 IIII 'I I14 15321-fy 111 1.. E, FJ 1 11 11 Y 1 1' 11-1 1 Q 11 I' Tv 1 111 1 . .11 '--- , -' 1 1----1i11 '11 " 'J1 1 .1 Dx.. 1111 1 -- I 1 1 ,- 1 1 A f. 1 II f 1 1 1 II 111 'I 11, 1 111 5511 MI1 1 1 I 'I' 1 I 1 1 I 1 1 K 1 li I 1 I I I 111 1 Q! L3 +1 I I I II BI .9 Igq Il, III 'I'.I I ia, I I-I IL-I I II IIIIII Is .,I,,, I I I III, I I I.- -5. I-3. ,,,I II,.-. I I I'IIII'I'9f "2' II f,-- , I. I , .bf 17? . I. I.. .. ,.. .N ' ' 'XIII I-II. 'Ib .. , . ' I x 'Imp , I5I,jI' I II, IIIII- 'L' I 'I I, IIVIIIIII I I.III,g5II.:2I III I' ,III II I-xfggf I III I I I II I FII III, 'QI I I IIIQIISIIIA III I IA 'I ,Q VIII I 'IIII I-II ' IIIIIIIIISI I I - I .,IJ' V. I ..g ,-. I I .II II R29 .-I III 'QI 213, Im II III II I W IIIQUIIIII 1 'sf' - II '21, IIIIII I ' III- fp.. pg EI ' IJ 57 '+ .I f Iii ,.... ' 5 I I 'Fife 'II I I, IJ. ,.,III, IIE II? I, I III I III I I I, I I: I-7I..3II,I I fII:IIIIII3.i..IIIfI "I' II I. ,..I I IS III I I I I I I Elf- ,II ji Il. I I II I., '-'II III II I QI III IIIIIIIII I, I I III, I .Il '. IH II., A .II II., I I II I I I .if .,v I I-I fff-I-1--I"rI' IIG II I-:MI Iii II III Ii..,I.,.A V534 A- II.. .KIQIIIM II IIII III III II I I 'I I .I I I I III ,I I III A I I T II I QI! II I I f , l I I . I I II III II I I I I II' II III III , li 3, I I I I I I ,I II -,I I I I III I I I III II' ' " 'III ' I I I II ' I II 3i,II I I' MII I I IIII ,I II,l, I-I II 1 II II III I II "I I' I' I yI. I . II I III I , II I .I 'I I I III I, , III I I I 1 I Im .11 . M 'JI I I' I II LT. COL. CARR W. WALLER Head of 'Ihe Milifary Deparimenf The Military Department THE YEARS I93o and l93l have seen an en+ire change and replace- men'I' in Ihe commissioned personnel on du'I'y in Ihe Milifary Deparimeni. Colonel Waller and Lieufenanir Piizer joined during 'Ihe fall of l930. The mon'I'h of Sepiember, I93I, and 'rhe open- ing of 'Ihe fall Ierm saw anoiher new member, Capiain Walfer R. Goodrich, CAC., IDOLI, who joined +he miliiary siaff here following 'rhe com- ple'I'ion of Ihree years service in 'Ihe Hawaiian Islands. All 'Ihe milifary personnel, under Ihe leader- ship of Colonel Waller, are 'Iaking an aciive parl' in building up 1'he Cadel' Corps on a desirable basis of "EspriI' de Corps" and enfhusiasm 'For 'Ihe deparimenf. Many new policies have been ins'riI'u+ed, resulfing in a noiiceable improvemeni' in 'rhe morale of 'Ihe Corps. These policies will confinue wifh a hope of building a Corps aroused Io 'Ihe imporiance of iiself and of 'Ihe benefiis in self-imposed discipline and characier building 'ro be derived from miliiary Iraining. OFFICERS OF THE R. O. T. C. Capiain W. R. Goodrich Lieufenanf John L. Piizer Sergeanf Eugene Callahan Privaie Ray Parker Officers' Training NDER fhe provision of Secfion 33 of fhe Army Reorganizafion Acf of June 4, I92O, and af fhe requesf of fhe college, aufhorifies, a senior unif of fhe Reserve Officers Training Corps was esfablished af fhis college. lfs primary purpose is fo qualify sfuclenfs for appoinfmenf in fhe Officers' Reserve Corps of fhe Unifed Sfafes Army, alfhough fhe fraining in discipline and leadership received will be of aid fo fhe sfudenf in whafever career he may choose affer graduafion. Enrolmenf in fhe Reserve Officers' Training Corps does nof carry wifh if a liabilify fo service in any branch of fhe Unifed Sfafes Army, buf merely provides a means fo insfrucf and frain fhe under-graduafe along milifary lines. The disfinguishing mark of fhis year's work is fhe unify of purpose which has faken hold of PAUL GRACE Cadef Balialion Commander also shown by fhe improved affifucle fowards fhe work broughf abouf in fhe lasf fwo years by fhe new sfyle uniforms and fhe inferesf in fhe honor organizafion for basic sfudenfs, fhe "Pershing rr fi lull. efilllllll ll ll 1 'fs-eff. -' J., iff 1 5111" ,inf-3 ' T ,--i ' U, i if ,. -tn Tl fs yilyllifl T l Jllylyl l vl leaf Tpllrl ll Ei iz T- S s ,Mil is 7 N H - sl 'i 1, 'Qwfx' fl 1 . ,HT 1 i if-l . I. ll Ti 7 pl if 1 J sf .Q ,lui 5 4 v ,p Tl l sr i ' , k, Y 2, 1: ' N' .- : ff i ,, ff y T r All If f a 7: , ip, . l 9. llhil M my "TT Ll E 1. A lg' 1'jff'l li l ly iT- '-fi'-"L 'ax 5 in 'liviif' Tllll l V3Tll"'5l1lllf'? ' :Hr f f , ,jr i i 'fl l'f'JTf'fl l l.g 'lf yy '72 V' :ff lyji, 1 l' ,mls " frilsl lr fl' lf' 4 lvl'-. ex 6' . l T " 'l'vJ'i"5-- Lii .la .. ,JT .,T lllllflr , Y -2 1-. 1. i T 5 y 52: ll all l. ll Tl lflll 'Jive Ti,- r 'I I S, ,, l ll' wh if v f l dl JI. I Mk ay ,T In ply 'Mil T l 'gl 1 5 all ll V-Jfkfnfl "-xi' -im, f' ill -' "me .f" H ll Fel' :T 1: .1 3 'e 1 Tlli1?'l,l'i:il' 9 zylr ,flu gy LN-TT.,, pl U g ,Tay 4 .5 2 i'lllll'TEl 15 lu T QNYT VTR ffl I-fiefk l- 51 .1 RQ ily.-A -.Tu -14, pg' iff' -.,:4 i T. nggkjfl y yi il TT, fl l l 'i li il l 4 ffl 1 , , Rifles." fhe men ln fhe corps, The caclef officers have lil ' 'J ll' Mg Tl displayed an earnesfness fo carry ouf fheir The sfuclenfs of fhe college are beginning fo l A ill pl, responsibilify which has been one of fhe basic see fhe pracfical benefifs fhaf come from fhe . .gn ':. facfors in bringing fhis condifion abouf. lf is fraining offered by R. O. T. C. illglfrlgli 'Pfyl fl fl., li glfll ,N ,l'1l1il:l,liil l A ' ill E fl aaa ,Q ll Tyvlil ip V l sk I1 lxrfq T ll gill ll F l T T 1 y. ll l ll U .Q ,l l ei :li ll ll Q' ll yay l Fl el, 'l ii li T lll 5 l A lwlr I I - r ll ' 2, 'l l Howard Norfon Doyle Reese Maurine Flinf Marion Hussey lg il Oulgoing Cadel' Maior Caclef Capfain-Adiufanf Baflalion Sponsor Assisfanf Baffalion Sponsor ll l ' El ' ll l 1 l lil ll l l i ki' ll ll wil ll l ll l ll ll la l 3 V 9I ll R ll l ll 1 E! ll li l ll ll lt e I' Il 1 lll 1 ' l I I I I I dw .L W lg ish! I III I Ill X.. Slabs l "Tying- ZA ,Wg rl frm. nikki , I , 'fjn 'I I IJ I Illli Il lg' I I Iryl,xI, It IQ Ill- lf?-ll ll I I I l ll-" ' I ' Il' ,, Ii ' link, , ' I -,I lqlll ' l 'll til? I ill o I Il I, i , I, L Il li I lf IRI I I iw f, l l l l I I II, I I ip I T I Iii ' M w I.-I fl , ll II Il I .lg lin, I II WI ly Vu., ,,,,e.gg:, III aw I W" I , I III' I Nl yy I! l 'EAI I I Ill fall Tw III I " 1 '," I l I, 4 IQ I 2 'ill l lf I I f lf? l lil Il ll I I ,A ' Nui, ' Il, l I I ly: Q I 1 l. all lfll , y P gy, l ll lx 'll I I Ill I Im 'fl , .fi 'Il , 1. I , , . ' II1! , X I I lu, I", I I Ill' rl y W I' lr , llzl lf 'Il Q I 1'I lil W lI'l ,TIN lp? I" I ll' III II I III, ' - . ,A . ' ., , . Q '- '-rgig l'-1., ' ' "f . " . f V i. 3 ' " ' l f " 7 " 5':i'7"" ' ' -',3lg757if sf cl 8 is . ,g i ' ' 1 ,f '- ,L " ' ,125- ,VET ' ' -s, ., ff 'PEXL - E242 "3 ' S vi"f'C:v, L: - - ,' ' " I lil ' "lf "QQ, .- - ' .ssh 'f uk i ' 115 1! f f i n " f ' ' ilif llfi i f 2"' 5514 I" I-Ffili' w il. M' " ' ,' T 5 'Syl' ' X- fi 5 'I : V ' ilifrff- :"ff1I'5f' Dsl- ff, 71' -'7.j,., QQ 2:3-QA '?'1i,15' "Wm: A ' 1 "ii 1 'if' 'al ' f fy I - " .J S 33--I :Ml 'V " 47" X . 7 A' :f ' 1 .eiif X iIf:r"':: ' WIN.-1'2" so w " Kwai' 'rw f' - ssfwf -' , -- ss, , --e. ' , ' 'N ' .- . - 1 ,-1-4, A ., '31 1, - , , .,-,. wi- W -- ff. fa. l 3 1'-1 wg-911 ' fsfzfrggv .- ,se P- .1 '- A I- 'P' I . , ' ,f .45 -1 L- V -. - , LN ez- , , . wmv f.. :- ,,..,f,,- . ' . . . ., - I I' " 1 2' -1- ' A - 1. -Q , fs, 51' gg : - - 2' " 5, . - W5-' P' .521 H j 'E f - IF ali' .. .I ...1.I.f' - ' ' 'Q E',l6.E.'5 42' "1 'df . rf 1 ' - .f 'K -- if I, s xii' :fa L - z ' -wk. : af I . eew1:'. A I I 1 f . 1 ' ' p ' 1, .:3g- " if-, , ' Q- sr' ll -555' e' , l 'ff ',, -'s Q 1,- ' - ff' 21. " -ze, 21-1 'Y' 'avwfwej f , - is . 1 12, 12. f-f - - . 11 1' I 'S 12'f2'.1w3 515 4 5 ,I if lx. V X 1 - s, . ' " -Q xg v" : Z S '. 51- .5 5. ,ky 2 if ' ,I ' . Q ' I 'A ff ' -, is ., ' : Q - sl' :"' ' :Aw " , 1 1 -- ,' ' N. - If P " ' .JW ' 'M'-N43-al . .. If w..1.,-. .r.fyL-.- U. S, A. C. MILITARY STAFF Advanced R. O. T. ' PON COMPLETION ol six quarlers regular basic work, a sludenl is eligible lo apply lor advanced work, and lhus prepare himsell lor service lo lhe governmenl. ln choosing men 'For advanced work lhe olli- cials in lhe Mililary Science deparlmenl lake a number ol laclors inlo consideralion. The scholaslic record, coupled wilh inleresl in work, dependabilily ancl characler ol each prospeclive sludenl is considered ralher carefully belore seleclions are made. Wilh a growing inleresl in Mililary Science and a much improved allilude on lhe parl ol sludenls, lhe ranks ol lhe advanced organizalion are being lilled wilh a seleclive group ol men. Sponsors EING elecled by lhe members ol each ballery, il is considered a dis- lincl honor lo be chosen sponsor or assislanl. On drill days during lhe spring quarler, lhe sponsors in lheir dislinclive while unilorms can. be seen marching by lhe side ol lhe ballery caplain. Slarling lwo years ago, lhe sponsors, includ- ing lhe aclive as well as inaclive members, lormed whal is known as lhe Sponsors Club. Besides lending a colorful almosphere lo lhe drill lield, lhe sponsors give valuable assislance in preparalion lor lhe annual Mililary Ball. I I R. O. T. C. SPONSORS N. W. CHRISTENSEN ZOLA YATES DALE JONES Direcfor Sponsor Drum Maior Military Band THE R. O. T. C. makes provisions for a milifary band whose funcfion if is fo accompany fhe Corps in drill and dress parade. The membership is limifed fo fhe forfy mosf capable sfudenfs desirous of enrollmenf. This disfincfive group is led by Dale Jones as drum major, and Zola Yafes as sponsor, under fhe direcfion and supervision of Professor N. W. Chrisfensen. Uniforms are comparable fo milifary uniforms wifh fhe excepfions of whife shirfs and whife Sam Brown belfs. The organizafion is an assef fo fhe Milifary Deparfmenf in ifs general appearance combined wifh ifs capacify fo sfir up emofional feelings of loyalfy fo our counfry. L.. . THE R. O. T. C. BAND FT' i Ml' i f ea f in if 'il ll l 1-l j ' 1 fr 'vip 1 .665 . , T ' il 'T T v el Z' l rl 1 'X l ' all Tfg i., l fi' ll-all ' my E., li' ,Q l ik li T 4 I if ,. - , , K 1 I l . ,,z',,'. ll 'l :V N . - 1 mf ai-'v , 1-.. T . '4Plllb:? 'N lvl fxrpl T 1, il. ll we- FCI .lm lla. ll T lllifa lr . Q,n gy 1 . irxl ffl . li if ll T :il :T 5 T y if T T lg , .l J yi l ffl l l I . l 1 l 1 1 1 1 re- iiffl il 915' il leg, 1 1' l I ' L. 1' Lf,- l K 1.1.A 19? 5151 7. "ill 5'1ll1f1 11:3 g 15. . . lx 1. ji A 11. ll . .lin - A 1E W 1l 1 ...XA - Yyvllkit 15 ,1 '1 ll llll if A l" WETVWZT llll x Mm! 1 Q4 1 11 l l li ll l 1111 1 il, f-fl ,sf I Y TIL? MIX' , 'T 'll' lll 11 1513131 1 , l l 1 lillf l 1 ,l '1,1f." 11 'T?"!1f 1 .1 1,0 'l 'll llillllld 1, 1 ,1 LWN1, fi lk il' is i1 ill l 11l 'lllll fl fy l if1"T1 l rfijwvirs .X N 1'1ejg!:'l fx' .lfllx l-"l1l'll1 'i 1 31111 111. 11: lg l, ll " '1 ill ll l " 'l ' " 1f .1 1 f lf-11-1 U 1, -ner .5-.tn W 1l, 1 1 1 1, as ll if glql 1 V 1ll'3l. 1'1 Q 1,1 'qi ,f fl l 'll '1 ,. , ill 1 1 ,1 11 ll ,1l ll 1 Y ,W , 1 I 1 'll 1 1 1, 11 11 M1 W ll1 111, ll 'ill' li if, l'1 ld ll' W H , ll 1 V1 Y, '1 lf 1l ll 1 'I V11 ,1 1 l L11 l l ls 1 1 1 , ll ll 'l 1,1l 'l 1 li ' ' l 1 11' l 11: '11 1' l l' l1' 1 11 1 1' 1 1 1 ll IH! lil i l li- 111 1 1 ill, 1, l lil 21.1 Il 1 1 1 ll 1 rw nil "1 l'11 lllli l L V1 ' fl ' l 1,5 , ,1 ,1 1'l 'l ,1 ll l. 'l ill I V-51,459 1 ls-:kill 1 Alix ill RALPH WAN LASS Firsf Lieufenanf VIRGIL CROPLEY DELLA CHURCH EDITH STODDARD Second Lieufenanf Sponsor Assisfanf Sponsor Battery " " HE FIRST plafoon of Baffery "A" is known as fhe "Pershing Rifles." This group is composed of men who have shown fhe greafesf inferesf and apfifude in fheir work. "Pershing Rifles" was sfarfed on 'rhis campus by Colonel Waller, and serves as an incenfive for sfudenfs 'ro do a higher fype of work. As a disfinguishing characferisfic 'rhis body of men wears a blue and whife braid over fhe shoulder. To fill fhis plafoon an efforf is made 'ro selecf men of uniform, sfurdy build wifh a good general appearance. CARL BELLISTON Capfain V- of-.-1s'v-2 -, ks1L2..5:,.?:t51 A .:,..::g:-:'::-g,.:. .T E 3,-gg-Aigfwgg 5 ' QE. ' ,.L,1g:2,i,-355235511 5 ""Y-""rggcgl -1 ' E -gif? '-'- .2 g.:lLE'l:g'- 5 1 H' w,'ngi'-25'1j':2-,. :-1 I :I-21-FIV' -1 ' 1 ,,,,1ff-fm,,g1.,-1. ,,,. , 1- . , 1 A X . ,. , ...., W MW I , . A .. . .. , Y . 1 . ..,,...-. .,., ,,.. .,.. .. A . , .. V , .. . -I: V . X 3113 -1 5 . 1 1 ' .1 ,11:,.1.s-.wah , - A 1 . , A -- . . A 1 .,.., ' -1 1. f . , . . , ' 1' 1 . 1 - 1.,.,. 1 , W, 5,-9 kms. Ny ,, , , . -- .. -- kbs' 5351: 11:13-' TI 'T-1 j , ' T '5' - 1 .- .c 71,' '. 4- ' my, L 'fU,.2,. - .,.,., .. ., . , i ' " " M ' - ' "' . -.. ,Qs saw' . . , , 1 ,. -- , -q-- - ' A -- 1' . K 1:1 sis, ? '.'.'Cf'.51- 1'5j.,,' -fps-Mf.1 w1 ,'- :,':.,L 1- 1, 1, h A V . .. 5 A V G Q X ' " , , ' -M ,. . . 21.3, .1i6i,:1,Q,i:l ,g3f2Z , . ,.,, LV V1 sh T 1 I s Q. , V . K I .T 1 K K 51 . X , 0 A , W.. x vii "SX 'Fir -FQ -sg w 1-33" " wifi. "wf:Eg, Ein. . 'wiv -. : A, 01.1 1 '15-:lf igmf- 51.55. 1-,Q . Q- 1,3 ' -a 5 nz, QV.. ,, sf , . ,- - -1,1 ,A X. 1, 3 fs Aw- .gm -' Jer 1-wa -, 139:-:' sf-1, .1:-fl aww emi T--1-N -.1 .v N - . 1-9 31.51 . 1 . N -s - - T. g - . , Y . - wal . , - if S. A ' f - .--1':'1J1"s"1f'wI,1 -7,-1 :Wg -,:fQ:1' - Q' 1111, 1'-13' "Emi M. 'rw i le- x-122. -rr., 5 "Es f '. DN 1' 1Ez1s"+i!i,.h :-5 7F:2, Wil '7"5"i:""g1f- ,-HM-2:1 vw,-, . -lvaiswggs. RQ be I " T Qs, 1 - 1 Ml-". '-jjj 111-4 'ss -1 sw XSS . rw 'ww fw.5'S1iw'.+2f 3- 4' .' 3' . 1 v . farv ., -' -ads' - f -'Wi-WEE-w111MWfQ.1!'? I .W-"g11fQr!? 1 gi .-QAAJF' -may Fisk. .M .- 'vi 11 154 123 11-' I 1 '1 1 1 1 MQ' S 1 5' .1 1 1 .. -1 , - A A - . '1 15'ss,ffz' ob. ,Wi 1353. .5--1,3 dx: sax 1 513 lv l an - -1 .1 1' hw- I !-1 - - n f ' 1 P 1 - ,H ., I, .- in. A W. 1 . dl ., ,3 1. , fl ,l gl 5 1, .3 aff -I 1 .. ,. . ,. gy, vim. wi 'W ik, 1 Q 41, 1 , ,. , ,sg , --1 fe . - 3 - Q. 1 he 51 - 1. ' ' :Fix , - BATTERY "A" 94 , PAUL SANT ELDEN STOCK AGNES MCCLELLAN NADA RICH Firsf Lieufenanf Second Lieufenanf Sponsor Assisfanf Sponsor Battery "B" ATTERY "B" has fhe disfincfion of being fhe Color Baffery. When fhe unif is called fo affenfion, fhe colors are broughf ouf in fronf of Baffery "B" which, upon fhe command of fhe officer in charge, does "Presenf Arms" fo fhe colors. From fhis posifioni fhe color guard is refirecl 'ro fheir posifion af fhe head of Baffery "B" in parade formafion. ,Ha,:,:J . , 'Mill rear 1 'il 1 il: Qi A! S Milf' G ir, Li U, it gl Al lei ,iff ,iilffii 5:59 A .li 01- --,i ivy' jyiufll .V 1. 4 'l S, if Kp' Q51 fl lla law, ii ' ,zi 1, 'T ,ii 4 y' il is ilfii ll il5TWi,ff?,.f Y 'nv lil lm fr' N' 1 . ,, ,i 5. V7 V n 'Q lieili lin agua' ,ifyf W ff! ,' 'fa . illlillfl rf I f-fy Qi ,if l ll? fi ' T gilifg l lg, :Unk .', 1 ll R-rx Qi, VT! HQ-'l -nl ' 1 f 1' lr, milf' W if' ' gli? A iff ,rj fi ri' - - .,,,, MJ! .gfll 3 f- y ,I Wu ' V l li if r ix fs -fs. 1'-H 2 1, Qfilgll il fx ,lg Y, ,l n if ,E vlii l i' fin ri li ,T -'Fw T Mia- ' i 1-Ls. ,y, A All l i i -we i l. On special occasions, such as parade, mspec- l . . . . . FL flons and reviews, If is fhe dufy of fhls baffery !mx..-5',5ll- ,Si -, r'-"mf . . . v -c y fo perform special maneuvers for fhe mspecfmg l,4',1 5' Q "ML i ,. Qffigerg, MARK NEUBERGER I ,, ,. fi . i . 71 Cap+aln HM, g ii, -A Q fl, . i .::g- L MJ .. i 2.-as -:V-we -Www-W -,'-, ' 'ff ,ffs W,-2-M,-W, , ,:'e:w- -,', f1'+'fW"vc'f"1'r"' n ,,,. ' rg "" ziiiff ' .1 2-f "S: as l '1 'l fwfr- ' U55 ful: M QW -2 if 'I"i n'WT7'!3."f" 1f' If ' vi122..,z2w?2 af 'ul ' N K, 3 li 3 fi! . ' ' - ' 5- ,L K l?f.?ff ?usi,,sE T im .. l ' .ll ,,,ii T -VV,,,,,- is I 1 is T T -i-i i ll . , .... - , " 1 .. l l 4 'sr' A , f ll i 1 ,, , r if 'l il ' me " 'r L T' lf .441 4, wi -fi-V I 1,5 V. - V Y-lm, . i .ia-W . I ,L ..,,r, .1 , - 'a T T, . - f --155 ' T if i-i I ,, ..,. , 4 ,,',,, :WLM ,W ,M , an , , .,,, ,gg mkyi A ,W v ZW., , W A, I , I - 'I ,aa , V . ,I i i , ix'--V f, 'f-"sl-Ps" " .', is "air -"l4"",x Lf' ' " -i' s -'1"'1L "u,:'f.,"o'i T 7 -, V'-I 4 .Q ' 'Q fr -' . ', -' -7 -' vii ' :SNR sez, int: gf -:,nf' 1' .' 1. fx' -- na. ,Q V Ae! '., T -'e He- "' I l Q fsf"2,,Qv?i,Q ,lea a 'sz iffy as Q- ll 5 : 1 '71 1... A '. I. A .- M, '. ,L A ., .E I f F In-H hm ,zgmjrpifs I uf, A. .X , H U Q , if ,fr mfg mg? far -A11-,Q 's'?iaf-wf. T -4 'Q sf- fa., , V., ,,- vs V ,Q-.1-K I vw f ,M , A I -1 is 3 5 , , if li il B r,., ,.,, , ,,s,,, ,... ,.,,,. , ..,..,,, M. ., p V p ' 1 , A X BATTERY "B" fl li l , 4 W l V i r I ,H 1 'I T1 3 1 l 5 : 1 ll ., la r , , V ,A i l i l 95 ,T i i l A' 1 ' i V i 4 l i l l 1 l Fu -l 'E 'I l if l I ri ' a 1 A i il , T, r ii, T Q , g , T i a Ali' ' I 1 ,f i " - J-.i i il Ei' l i -,f, i ' fm 'ff . w .:.. Qs fr J cf, i ,. Srl lf ll l lr ll 111 ' J gy' Q ll K ki! ,::n'if",i Elixir ul' b V lil T '5' X W L 'lg ny yl. ii' lililii 1, -:2 " . J 1 i i ,, A ' l 1 lg? 155 A. ,,.., . sf l il ,kg ,l lar ,Gyll- 'l?'?hy ill Wm 1 . V yu M 2-W? ill3i'Lfm'iQi 'lgf l. fi H yr: , ,wsu y ,, " if lily ll, ,ll l 1, lx' as N mf" " rig ' ' :gli V ini '9 v :fl " '4 W ll.: -fi-F ,Uh 21.1. 5 . , wi- ' lilyiyi l 1 T 5 li, I 'lf ,Haw any-is . l . 31:4 Mi- I law l l ig' ig li ll .wil lf lfl Qfl i ' l iw' fl lui 'll ll! , l li ,ll l l Ny- , i xl X ,i lil- all W' l ll i , if L my yy rl , i lj ,a ' H 'l lri ll ly, l l rg H 1 Il lil 1 1 l ,gl , 'illll lil' ' ,yi l li il. yi will gil lf .I 4' lx!! l i i. .1 f fl ,M ri: Mi, vi llilllfl ,il BEN PHILLIPS RONALD BOWEN MARGARET WATKINS FAYE DAYNES x Firsf Lieufenanf Second Lieufenanf Sponsor Assisfanf Sponsor DeMAR McKlNNON Capfain Battery "C" ll IS USUALLY cusfom- ary for Baffery "C" fo furnish fhe personnel for fhe demonsfrafion work on fhe anfi-aircraff gun which is operafed under fhe crifical eye of fhe inspecfing officer during spring quarfer of each year. The operafion of fhis piece of arfillery con- sisfs of field secfion whose dufy if is fo gafher dafa, an ammunifion crew, and a gun squad. Wifh dummy proiecfiles, fhe men perform all fhe acfions of acfual warfare. Valuable pracfice work is obfained by sfudying fhe differenf mefhods of carrying on war maneuvers. ,.1.. .MH rf' l-1'1' 'T' "1' 1 BATTERY "C" ' N 9 . i ' K fp x , N il JN . x rl rl xi -,X .V FQ 'Q l 7 W, X ,,Y ix-ab lx FT-Q? W l l l ififf .V y U.- ,iw ll? A yi lil . 1 xi lu, jf l W ld 3 ily ENS fx X S ll P. KSN T ly O x N l l .5 , . L 1.-A N. X. . 'VIII ,I II JI mi II II I'-WI, L-I-rw. 2 I II II II I II I I I II , I, QI I II ,I , ,II ' II II,II if I I I II III I II III I If II ,I II III I II I II I I I I I , II I II I,I,g II-IIII ,'-II II II I' HI IIMIW I" II IIII ,III I I IMI 'I I II I' I II I II I I I If I II" I I I ,Ip I II, ,III ITIIHJ II IVI ip , III' I II 5 ' II III I II , II I, UI II II ,yi I II II III, II II NI I I I I I I I WI I UI I III I I I I I I I I REED WALDRON CLAYTON CLARK TYRA WILSON VIRGINIA PARKINSON Firsf Lieufenanf Second Lieufenanf Battery " " HE I55 m.m. gun is manned by a crew of men picked from Baffery "D." If is fhe business of fhis crew fo become efficienf in fhe handling of fhe Iarge gun, which fires a ninefy-five pound proiecfile loaded wifh high expIosive. - So efficienf musf 'Ihese men become fhaf fhey can perform all acfions and dufies perfaining fo fhe operafion of fhe gun wifh fhe Ieasf expen- difure of 'Iime af maximum efficiency. Before fhe end of fhe regular schooI year fhe gun crew has no frouble in performing all fhe dufies connecfed wifh fhe ac'ruaI operafion of mobile arfiIIery. I Sponsor Assisfanf Sponsor GOLDEN STOKER Capfain Baffery "D" ip I I ,I I , '---w---,3"yAi9I - fax I, We-isfi ffzf amff- :I-IIIQIIIIQQLIQ-Ig'-Irxf-wifI. ff" Mywe5I12II:":I':I'.,,wivife'JI fl'2IIE1'f-4iZj'.2'f t .QIV 4,4 II,0,,I,,III.I av-I :'ni,I,,:fy aIg-,QIgaz,fIeIIIIis4YI2"we ,:hI,5fgfI2fIII,.I-,ImggIfWggiiafI-ZZIgf..I,I ,,L-Mar ..I,1a:IIe::,,1,,A.?56Z42?fi Whiz? +f7,fz,mfIzII,,IIwI mIv,x::.ms.I,.w ,I,I IIcIIfI4,I-,I.II..? 2,5 II,II-am, - ,II.,I,I- MI I ff f +-'-'Q'-vffwf'7'i'l , I 'ffm-fef'I:fav4fIT'.'IImQf ::z22I,1 ,5 '.I:,I I- egg ww. .1.-.Jjygijh'44-zSfg4Ip':I,?itsmwewq ,,fJiz,:g:,z:I4M6?49',I,,':I IQw35?'wgI. ,IIwi-'N-ffaaffjifirzy-IeIii:-..1 ' ' 6+ ' ' I1-I ,- 22.5 r""2-59515- .g f I ,. I - ' Mc' ,gf-rwgfaffi '-given -II, Ie 4- , ,223 z..,,x,,'r:gga.ffw 1,53 ,. .I I IIIII .I.fwgf,II.gI 2J,I., I y I ,, s,II. . Igfcf. . III, IX-4-'f.WNm,.IIm Im-qv,If.IIfI.ef1 ,I I MEI I .. Q? I ' I '- I nw "fr TA Q . -ef,-1 L.:Ief'-N'--'I'::f:: If 242212343 'I-si''EIi."I1'f3III',fIWI.-sI,,,'g- ff-IIC' ,Ig f ., " .-.Iv In 1' l'L,gL-S4-.I.eg...Q.L. " 'I If -eiie-g.,IeM.WM.M,..,Q41,,yM.asI.1nfua1,,aII,.piIWW,gIi?eg3,ig4g,9gv3,1ggg,WZg.sg,23:5 .fe gfnfffgwqw-Sidi -QI. . '- "" ' -"' f "" 'M-We--' ' ni.52ifIf':' ,Iwffve I I I ' ,. , .I E!!! ' -ff . 1 " ""'f"" ":. ' " ' .' f' " ,1f" " I' "HMA n f fI::I"'4z. .-f f ' ,f Qffaz-I,?3"ifJ5-Flin gf' -..I-III'-: H i' 'EIL' -9-:?-iivx-1-1. I P' ivu .I ' . A- I, MQIIQIII: .- ., 4.'f1.w-' IIIMf'.Iff,,II ,,:I-I-,.I -,. ,,I,.,,I',I'I,Ig.gfIfI .,, .II , . - I .-I ,I I ,I .. . I 'm eff-3'z4"?:: 1-z::iE'j52 s,,sIfIjI:'1:g:I:gI3521 Q, 7,4.. .,ff1'I,,y I"4ff"If-2'-"' f I ,f. 'If"" gala ' Q fe, I :M I, M, A11 VI 35 I, Im, .IM ,Q z , IL,. III, I..-f:II,g. III :if ' feszzz '4:?3 ' "ff II - II zz---'Iwf-T3Z1,I' liieagsa A ' I, - '- - - ,-I:g+-- - I , ,VI-.53:,.I :I:-I,:.1:- I :fa-fy I- III ..,,....,,,.,.1,,..,,,5:,,- 3-js I ,.1,gHA.,WW,,,? :- , ,""""". jc", nz. , ,::' 1 I I-Ig--f 3, - -I,-,q ""I" ajgyzlfff- I ,yu-3. ,Lil , 122, ffxggix.. , I" I It-gg -I 1. ' ' g,-.Mer ..::1Ii ' ':'lJf5Ei:,f" ,P'1',"'i'.I" -114-.IL r"I'.fl:m'a?i. Jfs' "W .'I.I53ZNII?'.-I--4' '- .,i.,f'f" 'ff fplf I. "TV , . - " iQ"":iI':f I Q u I I- - Lg,g,Ig' I:I,,,I-I:I.-'- .,,,1jfI-.II 'Ig.wIy,.j., '5',y.,,j:::g.'.. , - ,fi I- ,:,uI.,II-: ',,.,Ig,, ,,. A w ff, '- , , , Iv:.II,,I- wr I . w - wIIeI-II,- I- I , II-II -N A . me-1 151 , I - We-II I - W 5 . I I ' ' w "f 1g16f -Z., . ,,. 5 I f:f., ,,Ia , , .. If I. .. Rf: . 'II H Tl . V ,H , :,,, ,, -A .I ,,.,,:Z,f:,-6:1 3, .,.,:gI A H L , I AA.. . ,.. ,A ,I 3. I , V I I.. -II ge. 9-wug, , -Q..-I 'III ' , N,-I--. - nv- , 11... .I QIIQ Q, y I, .i F" , I, "?'fIj,FnI:Iir7i: -Q ., 4,I9I.Q4,- . I, 1 Ki a gh 'ffiliil fr,-Q gm -Q fe- ,hr ,I--ff?-I ,-,rfb 'LfI,IM, ', , V U5j'.ff3QIr" ,Tj 55-:gli ,'-- f:12,w' ffajfef. I:?f'wf-Qalgzr'-fI1Iff,g 'imirlg k1,..,A I .,, . I' A' , , : -, Q ,' - ,x j f' fm 'P 5 , I. -E., I I. .. ,-- III' -:-,,- I :III..,...-In-.a.,q,.I I- II 1, .- .,', . - I-I . I5 . I -. I - ' ., - - ,. ,.-4.5 , I-, in . I, ,Ali I,5.a4,1,i, , Q, . -, , Y . - J' rage QI 2. ,wa ,Ii-ffl?" ez: W' a V6 W: I ' 2 I 3 K-a-I , E ' If, f I1- 7' ff - ,H - 'Leaf-: II'.fEZ" 'UUA 2, It I' I 1' , If i 'H 4 I' 'I N-- if I 11 "ef I 'M T4i'I""-'EX "I" HUG I"f"f, F' ' Ji- -if '5 I5 I ' I i' Vrf' I I I ', I 9" " 'I -fI-1-Iff:'iT',.. Ikiwh. Q. --.,. . " I- ...9I. I I .f-,:,,'II..h-.-II:- - :- -I ,I -' Q - " 'E' 'ixw1'w-.':,1- G9 mf:I.I: :JCL-W--'f - I ' , r If... P'-5i' 75Sfflif1 -'1l 'i" f'I '1'F3'fY-if -1" 3 3 ii'-o'i"F-i"' "1-f.:L77 " ""'4 a-ig I J fg i ,I....?r ii""'1'?L'3-U-"Wi - 'QI ' '-'PWA Baffery "D" S551 II- III I I III II, IIIIIQI, If yy' I y I Iyyi 'Ii I WNW! II' I III? fly, If fry yi, II.I I III y IIIIETIQIIQ' I II IIIIIII III :I III, I I 7 'I me-I I .I III' .III ,, ILL fi I I U I I,,. X, If, I xnxx II ' 'V III I II, LI I I If II" IIIIII 'III I ff I I'- II I, I. II If :III M I--A I II' I Vip .I y .II" I PI I 'r M., I- wo-N 'sr I X., I I IgII I.I fI'II I I ' I HT . , III AAI J y IQ, I II i, I I I-3 I, N ' LII II I I I ..,,,.,.,I,,iI 1 'i If III I If! ff I V III H PI I I I I I I I, I IIIIIJII, fIII,II,'I . I, Az- -I I H I,IIIfI II I I II I, I III I IIII' III I HIL' If .III II II IIIII IZI 'I 'FII I I I I IIII II I I II IIIIII II-'I IIIII' XIII I IIIII .I IIIII II -IIII I 'I IR I IIIIII I IIIII' IIIINI I II:I.II I ,.z.- ...vw j. . A-, Y , , 1-. , . 1.550 , -la gs 11 1 1 1 1 1 1 1 1-111 '1 ,, 'Hi' . 13- Lf. S 5 ., 1- I ' 1 I M ' E I-1+ I '11 1 1 ' 1, 1111.1 1 ' 1 1 1 .111 ,M 1 1 1 ly ' ,' 1 ,1 1 1.-w 1 wk' :ll 1 A! 1 1 1 1 ,1 ., 4 vs,-li' 11 1, 11 M1 P kg ri I 1 S4 1 1 4 1 1 J ,ri . 1 1 ,' 1. 1 1 11, 1711 . 1.1 1111 P 1 1 '1 1 . 'IL 1111 i 41 4, 1. 'W 1 1 52 1 1,' ,. 1 1 'Q 1 1 1111 11' Ui V :Y V' 13 1 1 1 131 bi , . 11111 11111 1 1 sf' 1 1 Qi' 1 iirif 19 -Q 1 '- ,Qi 1 F1 Lin 1 '1 1 --141 1 ' H 11111 .1 1, 11 1111- ,, ' 11 J 1 11 1 J rail- 1 1 '1 11' NN' 1 v 1 'il 1,15 .1 1 11 ' '11 1 1171 111 1 1 111.1 15-,lf 'V' 13 1,,1 3, 415 11? 1 . f 1,1 ' 1 1111 1 W Ur. 1. 1... . ., 1 1 1 , 'Y , N '11 ,1F,f ,- 1' 11' 'TP 11. 111193. 1111 " 11 RFQ, ,Lic '1 1 '11 1' V' 11 .,, 1 ,1,fi 1' 111, M .1111 Q 11 Il". 1 "1-11111 lx 11 :,1:1' , 1 112 11 111 111 1 1 E Q 31 W1 , '1 11, 1 1. 7 11 111 1 1 1 ir? .1 1 11 ,,1 11:1 11 1 fi-1. P , ,. , ,11 1 ,.1 H1 1,1 1 -1 ,111 1 1 1 1 :., 1 1 111: 1 1-' 1 1"1, 11151 ' -5 111: 1 1 1 1 1 1 111 '11 1 1.1 1 1111 1 1 11 1 1111 1 ' if 11' 11211 11111 ' 111' 1111 11I.' 1 1 111 1, ,111 11111 11 1' "'11 11111 11' 321 1 1:1 1 ' ,111 1' 11. ,11 1 1 , . 1 " 111 W .. .tiiwsff--,xlgffgg3:.pe5eaa::s::1e::r:1ag3ggffpiggfafe. - 11 X1-ez-:1M11-f-if-15W - s5.:..g .ssg ........saa,.5 A 1 ""' 2 W 3 1 M-' -W ' - " " ,....., 1 . 1 . ...., .. , . .:. 1 1-:f-1 .1.. . ,. ,- :fv-c.r'f ':f'rQwWw ' ' " ' 2- W- -s1,1-,-1-1e:,.,,.,.,,, .gwf,3xgm1ff, wg.. M.,..,..,.,.1-::,:,,1,. ...,,..,1-A....:.-.--1.-1: ,. -1--1 1--.. 1.r11-2-.f:4. w wu. ws -- - 1' -' '1'1-Yf:-f'1111.11:.-11..1 .1 5 ,- .- A - "' N J.,,,d. Q ,M ,1-,.,....1.v1 .,,f.,., .as 1, .,f.,.,. wwsf 11-1 , - 1--. .1 --fx.,-aw .,.g.,. .55,3?Z1s1.a1m4, 1.-51. 45 .1 ,.-4, 1 .sys ew... - . - - ,.., s., Wsg.,, s ,og ' . A, " ' """f""X" ' ,, lfw -ff ',.' ' -. 1 ' ' 'Wx ' " " ' ' " im---is,-yi I-If-Lf! geo-.1.,,.7pw ' - N .. 1' 5-.5 117. 1 f.f?ozbm 1'f1 .. 'I2 . . , . :'i'75 ' ' .-F17'5 f"'35Z1- .' Zi N '-'fi' fl .. 111 61 f ,.g"'..r1rff'2f-.1 1. .'f:.1.E2 1:. . .1 12: 1 ' 1' -: f u ' .wwf "" 1141-1111 11Rf?"42L1:'ZF1 1- "-1 A - - - -. 1' -1 - ,. fe ... L 5 , ., , H "" A . as - . -- '11-Q we , N, ...Z . 11, .1,,,.., , .,1,..,,.,,.,.s,, .. , 1- 1 -,.: 1:,1.1ws,11.. 1 M-. M,...,1,1 .111 ,1,11, g1,,-.,1..g1,1 Zvi! ',QA,jM,zf1 Y1i:11 I W -'XM 1... f . g.:1:f.:,.,-wg:-.rise-.-1-:.ses,f 92 eww .W .--1:11-'.:.1111s.: ':f1-.f.v: .5:':':a111::1-1' 1-.11-:i-.- awwfwir' . :::1-121512 :1e-1: f -AVR se -1 -4- . . 1 11 ' - 'W 1 .1 -. 25-r'11.fi':1:'-53. '-. ' :'7'1fff'- -W W2-" .- 1 ? . '-r1:"rr:"""' 2f Z , -' " 1. -'-'-W-?f 1... .- 1.4.1. - -f ,s .., 1 Q.-f-.,1:,.gs...,1a,.s.smaw14.s1, .1..,,.:-.v,,,.,..,.l. .4 -51,4 , J." f 3' ,. 2.17.71 ,y.5,31, A I 1 1. . .. M. 1. . ...v ,. .. , . .AmWgevf',,,,,w,. N .. .1 W ..,.... 4 . ' 1 . MM, sg-, in . ,, .. , 11 '- .1.. iw ,. .Qi 5.5. '- s , , . --' "" ff: ' :'iff,"' '. ' 4'Z'J4'f.i51l.f?1mg'?'SQ?T, - - '1 w -.1:1:P22f1rLf1" ' A' 1- - s .1 L 1-1 "Y" -mfs-1' A1531 11 ' 'w":w1.'.g.2f .-'11, 11' 17Qa?f.?1s 151.513, ...Q-g1.:y 15,1...gg-'- fb, 51,33-.,s:g,1 gf:-11,111-:-X .:'-.gg-ssjggz' .-11, -1.1 -w. -,pw gg' , 1111, 1-, -1 y - ' - " 112' . .. - -' 1' -1 .:',.s. . 1 .L 'liiliib .i if ' Ti:fT'If1 2.51 1. .15 .1 TFP' '59 5 ' A fry- ' " five? ':'3'f"i ' 3' EE.-.'-1,-.-.-1+ ig.:-3 ' 'Q' . - 'W ' ,. miami ,wks Iwi-n . I 7'1'i I , :1'2': 1 fs- ,1,,1'E:S.g.'1-'f-ff Q . I, , '1 if '- .':"g2 1' - 3 .f1fafs" ., -Q ' - ig 11 ' -' ' 1: ' ' . " .Vasa -:K g ...mmh - ,. L- 3 ,4. , 301 - -' 1- 2 , . 1? AZ." ii? '. 'i i' - 2 " 1 1 1 : 1 -1551 '- 'V . is 'j . 'r - - '-124. ' QW-'g'. "' A TT 55 ' ,": . ' - -'slr ' 1 ' .'i"".'i51 -ff 1 1 " 1 T11 11.64.552 N 4r 'T -T N175 M1 453 451 i 'v. ji' '- 51- '- ' 'LZ ' 1- A 3 ' ,0 ' - 1, , '- . 2-. . f.,,f.g, Q 55- 1 ff.. 5 -fr . . .. F af ' 'T 1- . .W 1- . .. M v M1 11 162 -ff .1 ey 1 '- Pershing Rifles Rifle Team Pershing Rifles HE U. Team, under 'rhe direciion of C and sponsored by rhe Miliiary S. A. C. Rifle apiain Goodrich Deparimeni, de- serves a greai deal of praise for 'rhe com- menable showing ii made during 'rhe pasi season. All +he members of 'ihe 'ieam were inex- perienced: neveriheless, a'F+er a greai deal of consisieni' prac'I'ice under a very capable and experienced coach, +hey were 'rhrough wiih very good resul able 'ro come is againsi such reams as 'rhe local police force, ihe Naiional Guard, and many colleges ihroughour rhe couniry. and universiiies li is ihe aim of Those promoiing 'I'he rifle ieam +ha'l' ii become a minor school, 'rhereby making ii' open sporf wiihin 'ihe for any one in school io +ry our 'For ihe Team. HEN General John J. Pershing refurned from overseas in 1919, he was escoried up Pennsylvania Avenue, Washingion, D. C., by a baHalion of selecied soldiers, all world war veferans, 'ihe finesi' group of soldiers ever , assembled. ln commemoraiion of ihai' eveniful day ihe order of Pershing Rifles has come in+o exisience and is naiional in Hs 'Field of R. O. T. C. uniis. The firsi plaioon "A" of our uni+ is designaied as +he "Pershing Rifles." Ou+s+anding members of 'rhe Cadei Corps are selec'l'ed as members. A disiinciive ciiaiion cord made up in school colors is worn on 'ihe lefi shoulder by each member. Rifle Team . W n 5 x ff J' 3 f JJ! X1 ' T - Wd f J X? M t' M '-TM K! 4w N NL XVI' N www vm Jv KX QV Ji 'Ut gk, vw! . jf YQCN- 17 LT, X V . up lx X if if 1' ? K , J U JB :dn ' JJ' 'A 2 c J N41 . " K ' i . . Will! X X171 A JR . M "1 xxf 5.3 X J! . , , , . 'J V N0, 'v ff - I F N ' N J 1 A xt ,H W jf' 1 FM WH 4 J' vv f' N .f' QU . ' w , Xa JU" ' jg f, W, NX Wf'JWtfx,fN:,fj I1 if J MJ JN J W xr tj' 'X . M. ' . , x, , , f 'K ,' , N K A l HW,4? K wffff .Y X FL 4 1 , 1 w ' 1 PUBLICATIONS ' f f s . e.-14 f ra, Q '- Z' ij? mf + - ' , ,c I'1 lg V r w ,f YY J ff, ,W V is ' Ml: U W5 X X VW! ARK!- , H1 N., Eff iff, 1 , '31 !"'a,v5 W X2 -. fr 1 1 ,g , J,-Xe: V , H' ! .mix - . , J? 'z' .gf iq, N, '33 l - k :Q Q 4 if Y iff' 1 gf. ' wt JY? 4527 "-2 -' if ' if V 'L ., JM , --3? N 445 , Zig A ii fx ' W. i 1 Y ,vi I f ' rf, is 59:-1' f--- ' +31- 55" H1552 W' L-X. ,, ,. i :Jig Q gf. ,. 11 'Vp '- l fl lm ff . Q Q W 1 ni I I., II, gg I Ill-I I , ,AX I, :nj II VF- .L M .,, ,Lf V, , .Sgr 'Vg ll, .f 'nl b i,l"lallI NN., XTR ,nl I l'-ol: I' ll l' IJ-,I XI rj, .I E ll 1 ' -If If , , ,ri ps, .lyk I I, Qld Iiily- llll 'ill lill fl 71 Il I,I I I I I ,i . - IA in , . IE- QI ' I I I' Ill ' ' .,. 6' III 'ui I I fiijl ll V . I' 3 I Wi' Iii r l il I Q.. J1- .V 6 N4 ,V W 'll K I I'-'il K I ii, ,, if II III X IIELQIIII I fl I 'I ' lg Ii 'I I I.-v..f.... I '.g,II k.,, Ilii..-:SN IW I xl, xl la .'lllIi'llI AI 1? "Ill 'Ill il I ', f,',v.f'-T I- ll I I i1f.57II like' 'fagylzfil I, 'lfgllill gf: E fiffwigi lllll Lmffjw-. i.3'fI'IQf' '- are Sli arf l II Ii I ill II ' i 13 Il is? I.- I' I 'I xi II II II gf II. If . I It I 'xxx ll' I GPI II III' I II , lill . , , .5 . . , ,, I I I I ' ' IMI I I 1 -1 -, I ' I JJ I I l I Y I 1 I llll I I lf IH I. ll. I llsi I I I lf I 9, :ll l' I ll will . I I Il M It 'Q I I 'rl' 4' l l l I I I :ff W. ADRIAN WRIGHT Edifor EDITORIAL STAFF W. Adrian Wrighi . . Edilor-in-Chief Marion Redford . . Managing Ediior Rurh Clayron . Associale Edilor The Buzzer I932 HA VI N G no special 'rheme wilh which +o conform, we have 'I'ried 'ro make 'Ihis 24+h volume of The Buzzer as nearly mechanically correcl' as possible. ln doing so we have endeavored +o calch 'I'he real "Aggie Spiri+" and make if a parl of 'Ihe book. The double handicap of +he economic depres- sion and a lack of experience has prevenfed +o some exl'en'I' 'rhe publishing of a very elabora'I'e book, bu'I' perfecl' willingness fo cooperale on 'Ihe parr of 'Ihe various organizarions, 'faculfy members and s'I'uden+s has made 'I'his work a genuine pleasure. If we have recalled in one way or anorher fhe ioys, lhe hearlachs, 'rhe hard limes, and The good limes of "Going Io College," Jrhe slaff feels +ha+ I'he iusrifia ble and S+a'le com ple're. publishing of rhis volume is i'rs service 'I'o you and Ulah Twilla Lund Weldon Burham Edna Smi+h Lois Lunf Clyde Jorgensen Loraine Boley Everefi' Thorpe Ru+h Clayron Hazel Sowards Della Church Capfola Cl-ierring+on Boyd Pulley The Buzzer I 9 3 2 THE STAFF Marjorie Vernon . . Hazel Sowards . . Boyd Pulley . Helen McVicker . Leonard Weed . Seymor Taylor . Capiola Cherringfon Edna Smiih . Frances Kno'H' . Ardis Larson . Norman Loosli . Wm. Skidmore . Adminisirarion Adminis+ra'rion . Aciiviiies . Acl'ivi'l'ies .l A+hle+ics . Aihleiics . Classes . . Classes Copy Reader . Calendar Minor Sporis Minor Sporis EDWARD N. BAGLEY Business Manager Avi, ?!Q..??j7v' ,yur fx' i x fl Fr , 1 Y T ,ewljil , i " WM I yi VA 4 5 iw 42 'x Jo 1-ll 'JL , kin fl will M1 1 f i i :A B i ij, wig! 3 lilly y f in wir:-7 ll rp- ll If Y,-I il' ll all Li. ill, My x -, .fx w f lvl l If ki Yale WJ., i ,, . .4 Hi' ,J will if, T., 1--i x ..ii ,W ,T 1 fl!! f ,fi A i W. 4 . ll! iii 'f 'Ili L" Gig. ua , .1. ' w A..-X L '..,- mls i r l l wg mi ll l ill ,.4 li x , ,-Q fm ll ,xiii v,-.IW -.J A , W, ,. wa' ,- l 'Ll fin ,il M , ,, S ,1 . ii-. lu' " L., if ,flllffljil l 7' J A lil l a fi 'i -.,. i, V s ,ku 4, sl Ii" l .ie iylglillig 3- .1 I .K J' -2 '- 'al ri 1, f,.i il L T lil T ui, rui- r.x ' Ji f Y, 1 A ,V-. , , ., ,., V.. J, s fi gi if i . ii i. 1. ,,. A A , 1 E ir, Il .-.,, Li' 3 llll I , if Wi x il i .ur W 1 ex .il Phyllis Kirkham . Organizaiions i-El' 1 6 il-0, V Della Church . Organizaiions Ma'l'hias Richards . Phoiographer Y A77 Y Ja' Virgie Fraughion . . Special Wriier liglfyyllj Q' i,- - 'qi-N 1 Twilla Lund . . . Slenographer jl -if Lois Lun'r . . . Women's Aihleiics BUSINESS STAFF qw ,g. y, I--i Ji 'M Laura Lee Parker Women's Alhleiics li Loraine Boley I . I . D Feamres Edward N. Bagley . . Business Manager Weldon Burnham , Aff Edifor Clyde Jorgensen . Assi. Business Manager 1 EvereH' Thorpe . . Ari' Slaff Clark Theurer . Adveriising Represeniaiive yi JGY Nlelsen - - Ari' Slafli Dale Bowen . . Adveriising Represenfalive M e- ffl lu 'jlliil fr'iiiJlf' l l I--H fl? alll ew-T 'T Hx' fl l i llll is i l .i il T. l"Vl ll L AV' ll My il l l li l li l l if ll l ll' sl. l'r,l f l ,ii ii we ll Dale Bowen June While Marion Redford Ardis Larson Helen McVicker Mafhias Richards l y Virgie Fraughion Clark Theurer Laura Lee Parker Norman Laosli Phyllis Kirkham Frances Kncif ' l l 1 T I l T s y all 1 T 1 i l l l-1 ix v X i 'J in i V ru T5 v x.. NJ.. HH. sp rn., n.. x kv. v. i,. T "L 1 ,TG H X ,r 1 s N. T 1 ? ' T TT A T , Q T' 'N T' i'T4j:'TfQ:T ' M f ""i R IV-Q Q X? J . Y J x ,X Q l x i' 9 ' N 1' lr 5 r T T 4 r av h ' , V i .I , , I ,- , I ' . 5 ef! i gl A X '5 'T x ' 7 Y 5 - Q 5'-.-ww - we -'L N f 1 l. - ' r in vial- ul ,N I , -xt , 5 .ix . x , Q -L Z like if ' A 3 Q li . ' f .5 , X l l 'ii 1 l xg Qu il il dw XP, l l.: T 4 A ss A - T .r l , A li ., X if li i ' ' ' A' l D r X w -L . 4 T 1' ll ' ' gf. 6 5' l denl' Life: has held slrudenl' in+eres'l'. H has 1-N ll' X s+riven d'oi,be a paper worihily refleciing 'rhe in- s 3 Tl 3 l clinariond and 'lalenis of The enrire college. As gi' ' lj l N J a regilr of 'This olemoncra+ic policy, a wide and wifi W l Al w ,l X T4 ' 1 'W il ,'. ' T ' versadjile range bf conrribured malerial has found A -, s i R I I .' . 1 l lx! r, X' - Hrsxwely ln'l'o rhe-'lshee'r. Among o'rher incenrives 'l 3 ' 'i 5 N N lf, l 'N T ' I +o"'siilomi++ql3nce'xo'F personal opinions and ideas ,QS ' ', 3 fg . ,S . x' l -lil .l "The Forurhu was a big help. li? lr A 4 '- 1 li l il, g Q, X' T A compgfenf sraff of wide-awake reporfers yi H al l , l, keprxfiteshirbeviisli from aging, and 'rhe feaiure ,g l i ,l V - ' y T T wrirersx andgcolumnisrs gave venl' 'ro occasional , F' , ll ' . . ll Y v , .Z , rare lbraln-qhlldnen. 'Iii i " I l l T 'V iii ? .,- , HEROLD LILLYWHITE T , The a'H'endance of business manager, Mark f i -, 5 Ed'+ K T ' ,X ,B x y ' lor Neubexrgq, al' The Rocky Mounfain lniercol- f K .gg,H,L, . , ' 'r . G, " V I N ' X leglarelr Press Associarion lR. M. l. P. A.l con- r A- T, j . 'ly , , ' l l 5 W ' Y , ference accredifs "S+uclen'I' Life" as 'rhe only ',i A T l Ji l U+ah paper Tepresen'red a+ 'l'he conference spon- lik ' fl f 7 X l l l U 1 ,f fr l 'N ,X i X T A STUDENT LIFEIT, Uyahm sdredrvgay Qcigoradoz Universi'l'y a+ Boulder. i Qfl'a+ka's weekly news publicarion ranks arEo,r1gll'hisi' The "S+uden+ Life" perpe'l'ra'l'ors of +his year , X yexaiiis ciecld marks. Under 'rhe consisrenl' guld- are fd be congra'rula'recl on a represen+a+ive D , , K' " fraeensf Edii-or-in-Chief HerL1gi.Lai1ywha+e, "s+q3, 'fb College-fe pubrswron. lf T, , M 'A A 7 il Q54-A 'rib rs. lr, fv.iXQwv"ii" 'T-.zefkx or-.'fXT'X in Vi - ' THX f C Q55 ' x TSRUX N, f'if'x- Y-f-'K N, rv""" Q' 'I if " ul xl L X L ,. L M ,K v EN? 'vita f K X x ix 1X T F XT XC ,,,X's,1J.esil' X W5 yy F f P5 ' Q- iw F - T vm li .VN I VJ Pax 9 1 T can Qi F . T, -, JS, 1 W fx '- . QYK. A fs' X , rk,N, r , K 'N 'ff , 4. fl 4 Q - ffm N . Q "T 1 N IK- 2. i , 430-Y.. 258537 AX rf: A gqiexxxx X,X.,,, Whig e J as X X. I, if D xv ' yr. , Iii, ,"l' 'r 4 T ' i ii if -, J ' r f I l J jl 1 ' 1 'N l . 1 ..-l ,lr f in .1 i Tr' 'dll U ' 1 , I , L . ' 1 I7 ' 11 E l 4: l I ' i f l l r 'f Ll, Q , , E V U OSH? Hulme I ' irgi-e Fra gh-lon Hazel Sowards Eclilh Funk Farrell Spencer ,Qu E il Fan 65 Ck giswen n Hugh Fuller Lois Luni Boyd Pulley l lr 1 J fi T , l - 1 ll ' . f - U m l l r , - . EQ Cl T if 2 . , f ,' , r A as l if , 4" -r ' ' A l K- ll l l ! ' 'fl ' l ' I C? Q ,fl V A Q- ff A Ljl 1-Q, FB J V f 2 .. 41,-, Q pf' K sf-f,.,,,, 1 l1rnx4!L9P'4'l . ,:, 'H xi' l l ,,I a L ig Q 1 gf" K ! Student Life STUDENT LIFE STAFF Frank Fonnesbeck . Managing Edilor Conrad Harrison Horace Hulme . Hugh Fuller . Boyd H. Pulley . Howard Law . Frances Knoll . Lois Lunl . Gladys Jessop May Swenson Valere Anderson Virgie Fraughlon Edilh Funk . . Rulh Claylon . Bryce Anderson Paul Geddes . Lulu Dunn . Rex Wimmer Sherman Lloyd . Farrell Spencer A. H. Gibbons . Veda Tremelling Auslin File . Lulu Rae Jenkins Associale Edilor . News Edilor . Associale Bus. Mgr. . Sporls Edilor Ass'l Sporls Edilor . Sociely Edilor Fealure Edilor . Humor . . Humor . Girls' Sporls . Girls' Sporls "The Crows Nesl" The Crows Nesl" Whadaya Column . . Typisl Typisl . . Typisl . Sporls Wriler Sporls Wriler . Fealure Wriler A Fealure Wriler . Fealure Wriler Fealure Wriler MARK NEUBERGER Marie Singlelon . Granl Redford Orville Lee Pollie Allen . Berdie Robinson Oralie Cragun Ray Nelson Dale Scholl . Business Manager Fealure Wriler Fealure Wriler Reporler Reporler . Reporler Reporler . Reporler Reporler i,' lg? fi' T gh u f sr' Q3 UE' X . 1 H 7 '5 3 i ll T l ul' A is 1 v sg, ll fx: X , K, J 4 1 F T I . l i lull' l Tl 1 Mp' H' ' T I l A lx l l a . I ly r 'L ,llv f E""""""""", UE if P ll l l 'S if-yy l 9. L li? 'ii Q l li fl a mi if li l T ll aj pw! , T uf sf P 5 ul ll "AS l if 'N T if T. 1. Rulh Claylon Howard Law Oralie Cragun Orville' Lee Pollie Allen X N, Dale Scholl Valere Anderson Bryce Anderson Granl Redford Gladys Jessop l- ., V fi I V ' fp fi . 4 I nos f T Aff- l I 4 , 1 ' fe- f I -"X 'l ll ll 4 1 5 z iii! f' . 1 f ' fjwif . ., W Ceo 1 fc 3551 1 j Aww free -fe dwg- 1-i l i ll 1 ll l ,ly-fl All ' ' fs .711 lr, 1 1 l 1 g I T1 l l 1 'll' .1111 Mijn 1 yy yay 'pi pl 1 il will-ll. l ' ni lil M' ., v l '11 1 , ,I .1 .gl lease i J' lllii..W'1" 1 l1 Mlm 1 Nl il. 11' 1 ll lf lli li E Mills l. ll1 l l '11 1 1 .. 11531 -E1 r,g.,:.Q,, lmll " " ' '13 .. , .xnxx wg, T .lf1.l.i'll..yl lf q11ly11 E 1 l '1 ffl' .1 '1 l .N11 .!'- ' , It ,K 1 'Y 5 i ll11s11 1 My W 1 111 yr ,A lwin l 1' rl " lik-ji lllglii , li 1 1 11- , ,... 1, I 1 l 1 Yn- . V ,.. TA, 1 ,f me ig fl I 1 1 V. :Afjlx ,, , 11 1 1 1 ' 1 me lla l 1 ,,,lf1.x1.,1,yQl rllli l 1 I lil 1 if V- ltxlvqkx Q67 .llkllts 'fig' 1 1,1 X1Nll' ll? ll l 11 1 if 1l -I in lil' lsifi lllt xl Ti I L .,,. ,see lim 1 mfg' y i ffl 1 1 , 51. 114 ll ,ip gn! l ll l 1' 1 il 1 1 1 ll ll! , 4,1 a ll l 11W 1 M 1' l 11 l ll "ll 'l l l1 ll ,1 " 1 I f 11 lt. . l 1 3415 1 1,l 1 1 Al li 11 l x , ll 1 1 'T X' ll 1 . 1y l. 'T al ll . 1W 1 'j 1 11 l ia EARL WIXOM EDITH FUNK GRANT REDFORD Co-Edifor Co-Edifor Business Manager The Scribble THE SCRIBBLE is fhe campus liferary producfion published quarferly by fhe Scribble Club for fhe purpose of giving sfudenfs wifh liferary inferesfs a means of expres- sion. Hs aspirafion is fhe producfion of liferafure worfhy of college minds and hearfs. The maferial used in fhe Scribble is a miscel- laneous collecfion of essays, shorf sfories, and poefry submiffecl by sfudenfs. The publishing of one arficle enfifles ifs aufhor fo membership in fhe Scribble Club. This year fhe Scribble feafured a shorf sfory confesf sponsored by fhe Empyrean Club. Be- sides fhis confesf, C. E. Wrighf offered an award of fen dollars for fhe besf shorf sfory fo appear in each issue of fhe Scribble. This year fhere has been a new and growing inferesf in liferary producfion which will improve fhe qualify of fhe publicafion. Officers of fhe Scribble Club edif and man- age fhe magazine. This year fhey are: Earl Wixom and Edifh Funlc, co-ediforsg and Granf Redford and Ausfin Fife, co-business managers. H. Lillywhife C. Halverson R. Hadfield L. Sorensen J. Linford V. Fraughfon R. Dibble J. Green W. Burnham L. Jennings M. Redford lv l l ll il 1 l .M .1 l. 3 31 V ll 3 I B 1L I l 1 ll ll l l r......-. K 1 U Vi , T H1 -f-W QE :5 pf awk Q:-R91 1 L A' .. 1i , +.?sM ' Q' V V3 ' .- lii' I' i ' 'N " Ki J 4? f in X 1 xl 1, , s -,.!: I ' 5 Y W 'Q -..ijfi A li I fm R is i :in iw f . Y 'EE U! F1""g-' -1-5 f "--'hifi " xp: "1" 'Vi L' L Wag 1 5 L y .A,' ' .-, - .Q f . A ,V ,f fl1 Qi' 1 1 ,fu gt v,..N?y.N Q, : .--f .. -1, V , mf JN, , ? 1 is ,w ..w . MW r,e vain V ' ' +fff1f 1 ' 1 wi! ,Y ' N H f. 1-I Q w - ,1': H I X w 2 P w 1 W1 If ,iw H ll N ' f X, , 1' 5 1 .1 . ,41 g ll M N1 N 1 fy if All :X :Ee V A ' Wil? J , r ,N . , V .- ww if 'E' .1 ' u ' E li J' , , F fb j4'd!.k" 'N "!'N,'t:i ,. M. V 1 , rn 'I xH 1 ng 1 v L , ,XX 4 ,,N .5 . I lm Si Rf: , 1 u F ' "Jil U QE ,f I. f NA W VV X E! I Eg u 'lb 1" , i A ll! N3 i ' If 'I 1' 'H ff X i:'Wim 3' I li xi -. 75 LW Wm 2 V 'M "I ' - K f '- V75 3: q , nfvl ,, W f4Lw b'kJ W-wwameb K' Jig 3-, . .4 ' "' . ' f' f',' 5, 5? ' X I 1 1 4 f ','! 'IIN I pi? 'W' ik , f' 144 1 il' ,1 5' , ' W' V I V , nj ff I ,GI U '1 ana-',. , A L f IwwQMsv I ,jx ii' gf . Y nh V I gs' V1 L aMww+H Nl g, H - ewfQ1uff ,-vli VU- xr: J D N ' 1 L r1.k,,-1251 'til 5 .g : iv ,L I 4 ,- 1 t My Hi i' U '1 - 1 Jw ,, ,: 3 N, an: w -fsfi 31+ ' M' sp, r b M51 4 A f fii E1 U W C A Q J. :z sl sg Q f, 1- 111 ,ff G 5 . ' W' 11 ix Huf bw f Q A Q Q ' w IH L25 W f ,Y , , J 2 Sql 5 Q5 , :iw all 5 1 J W' -,f ' ' , 5 , my ' hgslffiip' K ,J ' ' ' 'A f ,5f, : A lli- if LL, , , JJ, L1 4, ' T953 XM? , 'w1y ,f f LQf+b - tffwwHf2 l'f1 m ,A I v an 1.4 , 131 v 2lAl256HL 'M' be 8-. ,JL 'J ' Q my ! if f W- bf f 5, V1 , zz' Im! - , f fi! 11 ' , yds 5 3 U J My 4 , M? iii X l ,S Mfg 1 I if 'ill had 'L ---' I ,. " H' , -' Sf if, J , fd 1 1, wLur W -. Q Nw A ,W wg f'ffM f w.MUf Q19 '51 , .. 'y -xv X54 ff 'M 'rg -1 T :Hi If 'K' X Wfff, - sm If "f H53 Q wr i ,Eff v IEW li f X953 2 1 3' if Y 'li 1 1 gn lf in- X f ag 3 in ii Q, at 1 411 ' WH f N: tp . N X fl , , 1' 5, 5 9 ! fff 5:1 'Wi ' E w , . 1 X - Qzj ,R ,g1:. 11 i. ': I. ,, Q V , X. , .3 lg 'Ei L I . a lQ 1 p gL : ,mi1 RL, U' U 5 K , . . V ,, W 151 as A qw 11,1 J' 112 f ' E! 5.3 - ,Miz . 5" ef: E 1 Q I' ' 5 ' I 5 ,w Q I MZ' :ll - Q I Y Q fx gl TEL 1-. nr! N WY' .151 1 gb , r, Wi iw 11 . XMF- ' ew 'a M' w 1 1, ' ' Nl, C n ,N , '1- .g ., ,W I 1 g . xx Lil WW I M2 1-" 'u I , , I ,l ii x, - uslc + :E y , nil: V, L I 1 L . N I li f ' gi Ill QMU JE 5? 35 wl I lil if Ez: Mi 1 .' ' pw 'Q F in K , aw , X ' ggi 1 Y 'I ri 5 wp l P ,:.w: , -f uf. iw! ,, , ,An .:-,v gy -5 -, 'A ,L , - L w, vi fi vi '. 3 .- 52 1 , T .p JA ,.. . ffl' gy . Q :I i if' F.. if ll sh ef . l 'rs L , -lla l r if fa ,Ill ,ill - ' fllfli l 6,52 A W: E E . X is lr pa- , 'Jrsy' '. 1 I , . Jn, ,WX Al y 'H illfl' if if, ,I rl' ,fm ll Ml '45 il' QV A lf ,l 5 TERM Q All El i.Q,"E ,A --2552 ll , P -nllll 5' ra t,I,l in limi it ll 'ly ll ggi Ii TM ' li f ,ppl 3 Furla? . , 4 T a ,fgj w l l R l We gf' l M I 1 ll, 1 Nl: wx 1 A iv' lx ,LZ l " 1 "" l ni mi ,nn 'ii ,U 1 i'l' ,J 'Hi N '4 1 fl 5 'A 'll y wx " li ii if ' ,rw i L' ull W , ,L l , g 'ly' l lil gl" J' li, Ll , ' pal W ,, lil' lr, il- lf' l ' N ,W 'fl ,j !,N- 1 i ww i 1 , ""i.,llf' l 15 Tl 'll Men's Clee Club HE MEN'S Glee Club, which ordinarily direcfs ifs primary efforfs fo preparafion for an eighf or 'ren-days' concerf four, fhis year gave ifs fime chiefly fo 'lhe pro- ducfion of fhe opera, "Rigoleffo," under fhe leadership of ifs direcfor, Professor Walfer Welfi. The calibre of fhis work filled fhe fheafer bofh nighfs wifh enfhusiasfs who unanimously pro- claimed i'l' fhe finesf and mosf colossal under- faking of fhe college fo dafe. The second projecf was a ioinf concerf wifh PROP-WALTER WE,-T, fhe Ladies' Glee Club given af fhe Logan Head of MUSE Depaffmenf Tabernacle. This has been an annual cusfom of fhe clubs for fhe pasf five years, and has always mel' wifh widespread popular commendlafion, pwhaps fhe mos, worfhwl-,Ile accom- Bofh clubs also joined for fhef piesfnfiflionr-af Plishmenf G+ U- 5- A- C- 'fhls Yea' WGS Gounod's "Sl: Cecilia Mass" giyenxafffhe Logan! fhe presenfafion of fhe Opera, "Rigo- - 5' I rf' ' . leH'o," direcfed by Professor Walfer Tabernacle as Synsel. Feswal' Wem. These feafuresf Eel of afe-wide affracfronf nfl' A Boffom Row-M. Griffin, G. Nelson, D. Croclceff, H. Pond, Prof. Walfer Welfi, P. Monson, H. Layfon, H. Alder F. Swalberg, C. Robinson, K. Mafhews, S. Anderson, S. Blzrgeson, R. Jones, J. Gibson, W. Marshall, E. Collisfer E. Wixom, P. Hind, C. Wixom, A. Bergeson, C. Jorgensen, l. Heafon, C. Hale, A. Sfephenson, A. Nelson A. Taylor, L. Rawlings, W. Hamilfon, W. Talbof, H. Cooper, E. Waldron, V. Sfokes, H. Chamberlain, G. Ballard J. Heggie, H. Tippe'Hs, C. McFarland, R. Wesfon, A. Nelson, L. Keller. hA4 aw- -MMA. I IQ: .II .Ip ,v W I ww JZ if-37 1 i .Q I I " 51 N ' Q47 I ' ilcy gylf I II I' I TYRA WILSON DORIL WHITE WILMAI KOTTER KENDRICK HAWKES ALLEN HANSEN PAUL MONSON Ladies' Trio Mens' Trio 2 THE LADIES' TRIO is +o be C0i'Y7I'T'IEndGCI 'FOI' 'rhe splendid pI'OgI'BI'TIS Yeh- pregenfed programs bg-yfgre -fhe 5'I'UCIen'I' body, Clered- The 'Trio has SUNQ HI FGCIIO rallies. GSSGYTI- over 'Ihe radio and various 'Iown clubs. Their IJIISSI social IUHCIIOHS and GI nl-Imer0US high presenlaiions showed exceIIen+ 'IaIen+ and were school acrivilies. Ladies' Glee THE LADIES' C-BLEE has presenred a number of programs Io I'he sIuden'I duclion. II presenled in collaboralion wiI'h Ihe body. This chorus is one of Ihe achievemenls ,of annual concerl. The Sunse'r Fesrival, given each 'rhe music deparlmenl. I+ sang in I'he Opera, spring, is Ihe oulslanding musical evenl of Ihe RigoIeH'o, presenled January I9 and 20, con- season, and is 'ro be held during Ihe Ialler parlr Iribuiing subslanlially 'Io I'he success of 'Ihe pro- of May, 'rhis year. WI THE MEN'S TRIO has Eggs ? always well received. V - 91 . , Il I II gg II' '-II I 1II ,.cI "':I ' I 3 .I III 5 4 II X 'I'- lanu, -,-. , I, 2 ' ' 'l s II, .,- l IIT If T I, is I I.,II.Q Il .I I f :II IW If .II , I If uf 'I' Q Ti I I K f., I ? I I Fix Q- If ' .. Iev1I L ' I i f I II I I Q E, I' I I Q. 'I I I If Ir IIIII I In 7 I I MJ II I X7 I I X Till V 41 I! II 0' IIITII IIIII IIII W I II Ill i a' I I 'IIA Q' II' T' II ery, 5 ,VIII y I , . . . ,Iii 31 Mens Glee, March I5, In I'he Tabernacle, I'he L, ' Iy. I II ' Ij I ?JII III! " III gf' WI' ' I ell jlgjf p IIIIN ll.aI x reg 'Q I.. II ,I I, I FRONT ROW-R. Camomile, A. Hansen, I. Thorne, Prof. WeI+i, R. Hammond, I. Do'I'y, A. Hendricks. SECOND ROW-H. Reeder, Mrs. M. Chrislensen, R. Allen, J. Gessel, G. Jessop, E. Lund, V. Wagsraff, A. Morgan. THIRD ROW-E. Sloddard, R. Eames, I'I. Richards, R. Singlelow, Edna Smilh, I. Tolman, L. Kendell, B. Bailey, P. Weslon. FOURTH ROW-M. Yeaman, I. Broberg, V. Jackson, K. Worley, B. Wilcox, M. Chrisfensen. J I07 I....L.- ..J5:J?I' I " P." 'I I Ig, 'I , Iv.. IM , I .9 I, I I 5,5 I IIHI 1I'I1I If I Il IP", I If I II yll' I' III I, I IEII I III fa I I II I. I il I I I I I II I 5 I III I I I I I I I -x 1: 'F 1 '11 T 13 1211 1 1",5,i1-Ml 1 1 1 ,"?rf!1 1 1 1 111 I 'W111 111 ' lilly Aa,-W 1 1111 11 ' 1 1 ' Lqvix 1 111. will Q 111, 1, 1 1 11. 2111 12 , 1, 1 1 1 11 1 - PM 1,111 1 1 1 1111 -Q 1,1 1 J 1 .1 1 1' 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. 'G 1 1 l 11 1 111 1 l'l 1f 1 ly' 1 1111111111 1 111111e1,11,1,f l 'l 11:1 il 1111 111 1 '11, 1,1 ll 'XI ix 11,11 x.'1,xXl1xgwx 1 71' 1 . , 1' 11 1 11 11la11f1f 111111911 1 ' Y-QL..-f11K 1 1 11 211, 111, 1 1T11111'11. 1 1 i 1 J ,-75,1 1 1 lf 11 lf Ffa-11 1 l ",!. ligv ll , 1X11,111f 1,1 1 , 1 THQ? ll 1 1,11 .1 1 1 l 1 1 19 .11 VJ 1 Ili 111 Y 11,'11xlk1 '- 1,1 .1 li l 114-1 1 11 ll' 11113611111- 1 lf 1 1 11111 1' .1 1 1'111f'-H4114 1. 111 '11 '11 151 1111 1111 1 1 111 1, 1 7111151 ' , 0' TN 1 , 1, I' 1 l311.4x1ml, ji -l1'11?i'113i 1 1, 1.1 -1 111' "sow" F1 ' 1.41. G,-8. 11 1 '11 - lilhll 11 1 1 11 ff 1 1 111 1 11 11 , , 11 11 W 1 1 1 I 1 1, 11 11, 1 81? W 1 11 11 11 1 lil 11 1 1 1 11 ll 11 ', ll 111 5 1,1 1 11 11 1 1 1 1 1 11 1 l if 1 !1"1 ,, 1 1 jx 1. 1 1 1 , 1 W1 : 1 1 11 11 W F 11 I 1 11,1 1 1 111 1 1 1 1 1 -1 1 1 11 1 11 1 111 ', V. PROF. N. W. CHRISTENSEN Direcfor of Band The College Band T1-:E coLLEeE BAND. which is composed of sixfy college sfudenfs, has ended Hs many acfivHies wHh considerable suc- cess. Hs purpose 'I-hroughouf fheuyear has been 'ro assisf sfudenf body acfivifies. H has assisfed by playing for foofball and baskefball games, raising of fhe colors, frack and field evenfs, and various sfudenf body assemblies. Parading befween halves af fhe foofball games in Ogden and Salf Lake CHy aroused a favorable impression upon all who were in affendance. While on parade, leffers were formed during which fhe school songs were played. The arrange- menfs of fhe various school songs in our Rocky Mounfain Conference was prepared for fhe band by Professor N. W. Chrisfiansen and John An- derson, and freafed af fhese opporfune occa- sions. Early in fhe season anficipafion of a four of soufhern Ufah was made, buf ecenomy neces- sifafed Hs eliminafion. However, concerfs were played in nearby localifies, small frips being falcen 'ro Box Elder and Cache Counfy high schools. A concerf was given in fhe Capifol Theafer and lafer in Ogden's Paramounf Theafer. The band has been carefully selecfed by fhe conducfor fo obfain fhe mosf perfecf insfrumen- fafion possible, which is characferisfic of any nofeworfhy band. Beginning fhe school year fhe band, fo balance up Hs insfrumefafion, appealed fo fhe sfudenf body and fhe school for funds wherewifh fo purchase fhree bass horns. The appeal mef wHh general response, and by fhe addifion of fhese insfrumenfs fhe band was sfrengfhened a hundred per cenf. The band's success is affribufed fo fhe co- operafion of fhe sfudenf body and fhe school along wHh Hs apf conducfor, Professor N. W. Chrisfensen. The College Band W ,J 1.1,-w.mv,.f ying --egg ay'-VW 4,25 !w.+1 f N, ' :JL ,r,,Q,fL,w4,,,c.fL 5 'LM'e'a-"TL, vii ffl 2, g ,fl N, 1 1 W1 if -1-1+ 1-2 . I ,. .gi ' , A I W . yy X N I fi Q .L KMA- l-k4A.-'T,,Q-A-if? Af'3l,a44-61-v'o I Le-reef? L4-'r"P'pC"L'Al" L! xfizl, QTAATTNTGL ylijmg 9 Mkx Abijuad AigQQ LQAVQAQ ivjfefvwdgywwl 0 ffjg, yn Taffy ll V sake Lal-37 T ll llllll Brass uartet SELECTIONS on various programs have been Turnished by This well- Trained group of musicians, ThroughouT The pasT year. Their e'TTorTs have been highly praised by audiences including a number oT high schools and sTudenT body assemblies. The publiciTy deparTmenT has also called upon This group, on various occasions, To do adverTising work Tor The insTiTuTion. The College THE COLLEGE orchesTra has experienced a very busy and proTiTable season. lTs maior proiecT was iTs playing of The score of The grand opera, "RigoleTTo." To say 'ThaT The college orchesTra This year seT a new high sTandard is only puTTing inTo one sTaTemenT The commenT of scores of paTrons of The opera. The orchesTra has also delighTed The members of The Li'TTle TheaTre by 'furnishing inciden'Tal Trombone Section ON SEVERAL occasions, including band concerTs aT home as well as on Tours, The Trombone sec'Tion has been The TavoriTe wiTh many large and well-pleased gaTherings. The combined eTTecT of The several brasses has charmed The audiences To compleTe saTisTacTion. The abundance of musical TalenT has made possible The very splendid combinaTion. Orchestra T numbers Tor mosT oT The plays. ln TacT iT has almosT become a parT of The show iTselT. Besides Taking parT on several programs, The organizaTion has conTribuTed Through iTs mem- bers To a greaT number of programs on The campus and ThroughouT Cache Valley. The greaT success of The orchesTra This year has been made possible largely Through The unTiring eTTorTs of Professor N. W. ChrisTiansen, iTs direcTor. ParT of The College Orchesha , .4 T ,il if ldhll . T 1 -' '- -.5,,g --1. 2. X ,Tlx xl gi all i '5 ,Q , if ,,, , . f' A Y 1 9 r T Ta' Ti 1 f 'ill lil' 'l li il fr: lgxl Trial al T21 -lvl 'iii xilg ' 1, , is .f ,Q T. 4 , f 5: , f l MTU: ifa .-.1 MWA! flfmff lyyyyr 1 ilelll fx if, -X. ,x ,y 2.511 ,X "T, 7 l TG" ' V -1, n 3 - 17 JN .' 6 I . 2fQ7"'7 y, w ,X f Nl L I ,J - ,f Q -T' ,y 4 ,V,f'4l.,,, If iff , 6 dl 1 TT l , , ,, .lr "T T We 'l T ,.7 1 iih X T .,, .5 f'f,'N oc. 'Q-aw fs- fi' . ' 1:1 In ,Cf,l "y2yl,ryyr1 La Ulf N ,Ii f" a, f. 1 may -1 fr nf -' ' ,M V1 ,li vp nr .- ,l, T A ze 1:41 l l- il gxjfeiz ..', I H55 if lj fl, Mari ag .LLELVJ 'ld l Il- Q6 ,ill fl-lf! mT- 'lwi nl ........., y1,."y J Qllvk 'T Q1 lilllflr ll 3 fll rx 3 il ll iq is T T W li' fl lr 9 il ll i T rl if yr' :T T V B T! T. TT! i Tl f l 1 Tl ll s 23 1 ,s H TN T T EE 2. ii if 1 ,,., l 2 ill TH l W ll ri: l:lr i' ll all s '- Q . f' I--1, TT. .J 1 Af 4 A .JI l IW .4,fie.5, , sf- rig W my I e lbiil I I' . gm sw' ii IV I 1 R I f in V , il, ggi ' - I -.ii . I M I . ,H 4 , . iii r 'Tn 'vi W :iii I 1 ' S ffil Q' ' 12 R la' I 1? i Rr Ii, I ,I IP X' t N X' im R' E I I all , xi . I ,is L. . , . I . ,N I R, :X - l E ' L '11, Y' .Qlij N l I X 5 I lil? '39 If R-A 1 I i Q "-H'--- I . fl I? I ' i ell. 'I Q llili 4, il lfs lil 1 ll Il A. il I I I ... .pw I ill ,. ii I . lii A ,. ,ly .z.,,, in lv I IIN I limi' II". THEONE GORDON FARRELL SPENCER DELAS LUNDAHL GERTRUDE JOHNSON ARTHUR PARTINOTON JOHN BINNS EVERETT LARSON Sax Quartette UINSTANT POPULARlTY" could well summarize The record of 'rhe much- in-demand saxophone quarl'e'He. Radio broad- casls, rallies, i'r made li'Hle difference-'l'he services of 'rhis group furnished lively and ap- propria+e musical seleclions for +he ever- demanding public. String Trio THE STRING TRIO. composed of Lois Lunl, pianish LaVeve Pelly, cellisl, and Harry Woodward, violinisr, was or- ganized during 'rhe winler quarler of l932. This +rio was organized, wi+h Lois Lunl' as manager, for fhe purpose of rendering musical seleclions in fhe srudenf body assemblies and club meel- ings. Because of 'rhe high 'lype of music which lhey rendered, They were well received and greafly enjoyed. College Trio THREE of U1'ah Sl'a'l'e's mosl' Jralenled musicians 'Form a highly successful slring combinaiion which has been organized for 'l'he pasl +wo years. Their musical inlerprera- 'lions are of a dignified calibre. The willingness wi+h which rhese arl'is+s have served 'rhe public is worfhy of special commeni. Violin Trio THE VIOLIN TRIO, which was organized in February of I932, is composed of Kendrick Hawkes, Melford Chris+iansen and Harry Woodward. This +rio, which was organ- ized primarily 'For use in Kampus Kaprice, became very popular for 'lhe res+ of 'l'he year and was always in demand because of +he high qualily of i+s music. This Trio is composed of an un- usual group o'F musicians and is one of lhe firs+ organizalions of i+s 'rype 'ro be organized on +he campus. Lois Luni' LaVeve PeH'y Melford Chrisliansen Kendrick Hawkes Harry Woodward Harry Woodward m a 1 . ,f ' , I' ' , ,W xii L4 .14-" 4 Di 11 1 Apaclhf A I I " J A12 'fwww fbi! ,SM , Ll ,: v,-7Q M I i L50 1 1 5 f li 1 J . I W 43, 'if W .L ' L,U I ,i ' ?i' ff , j 4 1 yfr if 3 gf If? filly, 1 9 'H IEERSXT X9 5 ? E I I 1 Q-kwffffkfff l lg .14 ' 'ZLWVM Z 'pw VM A , 1 3 V5 qIL, H ff fx! A A 1 A A A V! X ' I' A 1 A 1 ,, Q OW EJ 9 A all l f X 1 f MM PW, A Q f . 7912 W M A I X g IQ DRAMA AND DEBATE D il 1' i 1 j1i V1 LL! iel ,li-ii, l ,' 1,571 M" r f milf?-,gel ff V3 ,,f'r,-'fi My ,CM . ,X , ' .Elm 'nfs-Eg l' lily ifilll i My 'il , X lil lil, fl ll ll i"'l'f ,mf .':',1 l , im i-, ff UL. .va 'yr 1 f ,pf , '. ' x ' ii . i .- , .x l.il 5 ' 2 'xl - . ,. i ' A i ' in - -li I ll l, Rm, K if 4 ry, sg Cl ily fi fl, 'li' "ii, A 1 , ,.f f xp T4 o il 'u 'S' ,, X sy, V , x 'Y' U e. . iw 3 l yi, ' i, 'fn i .. , - ig ,ii,iKxi .i' .J 1 V.. I, + l, S-if X X illlntllxlx X l l' l l ll, . 'f' cv? , Y' fvw.. fl gfygeezZf,,, ii il F" 'll 'fl' l i X ,- .X ., I xiii? in-3,4 X ' X 'v J , x X12 ,, ,-,X x' Vx iw . , ,N ,A-X is J Na i .-1 1 . ' i I l l I l 1 f',ffQg,ii , A,., ,, El Q u ' 1 n lg . Allison s House il J E N' J ,i l sfxifx lIALLISON'S HOUSE," , Puli+zer prize winner for "bes'r plays of i930- V 'Nfl 3I," witasdsecured soon a'He1I pibllcalljlion, 'IE be ld Xlfw, T' Q, Q p resen e In a ver exce en as ion a J L' Eapable group of sllarsi+y players under ylhe r,p, direc+ion of Professor Chesier J. Myers. Syl, l y Susan Glaspell, +he aufhor, in order ro por- yigqQQg'jl , +ray +he life of +he charming poe+ess, Emily yfrhlfii-rl' ' ' Dickinson, carried her audience back +o The gay jl U nine'I'ies and 'I'he days of grandmo+her's busfle. To rare one acfor above anofher is prac+ically llf, impossible for each made a superb in+erpre+a- Il, y V , 4 E ' 'Hon of his parf. The seH'ing, especially 'Phe cos- l xyv' jj Jeff' E 9' 'fumes and furnishings, were 'Thoroughly in '-'r- H 3 keeping wi'I'h +he a+mosphere of +he play. Y il fill il! Ml ll lfgli THE CAST .Eli Anne Leslie . Lu Deen Jensen V KX' Jennie . . . Vera Jackson L' Richard Knowles Richard Cos'l'ly Ted Sranhope . . Boyd Pulley l Louise . . . Oralie Cragun !l1 Q' Fa'I'her Sfanhope . . . Miller Ryan ' Eben . . . Clayion Cheney J Elsa . . . Helen Johnson J Miss Agalha . . . Lila Pelers y y Hodges . . Floyd Morgan , l ' '21 , CHESTER J. MYERS Mrs. Hodges . . Bernice Hogenson Dgrecfor 'i ' ll 1" 1 i l ll i E" 1 il i- l " l ' la J lf E1 ' 'i l lx lj l i ll ll Z Ei if, ll, ru El i wi, if :J TTT . T J e oor ut 'T f T l T T if cf--Q., ' T l W H H . ' HE FRESHMAN-CLASS T In y wenf nerfs wifh hilarious laughfer in fhelr Q 1 55 " 'll splendid' presenfafion of "The Poor Nu+." Two 5 T A V X' performances were given in fhe College Audi- I T Q forium under fhe direcfion of Professor Wallace ' A 5,3 J T , A. Goafes. I U , ' A J. C. and Elliof Nugenf's comedy was a one- V A J I li VN + T r man show and Morris Wrighf played fhe parf . A , T ' of John Miller, "The Poor Nuf," fo perfecfion. H .1 g lk The enfire casf and producfion sfaff deserve a H 4 i greaf deal of credif. Due fo fhe four rafher , A r ' I l difficulf seffings-a producf of fhe fechnical T y Q T, ,'VQ If -' P-.-':--"Q"-2-a"' l 'ill l sfaff headed by Willis Hess, and because of fhe r J y ' T large casf including abouf sevenfy-five people- ' W il , yi' fhe play can well be considered an oufsfanding ' T T - QL l l producfion. I e-- ll 1 ' l 5 i y y THE cAsT l 1 i :Qi , 14 T Colonel Small . . Horace Hulme 'N Norrie . . . . Ray Reeder ll Marjorie Blake . Edifh Ann Gunn liz: John Miller . . Morris Wrighf ily Julia Winfers . . Jayne Jones 'l "Spike" Hoyf . . Dallas Hafch "Hub" Smi+h , Woodrow Rigby "Magpie" Welch . . Sheldon Bergeson , ' 4, "Wally" Pierce . I Wilford Mower l l Coach Jackson . . . Dell lverson Professor Deming Delberf Fuhriman Doc. Spurney .... Willis Hess Trackmen, Sfarfers, Time-keepers, Score- WALLAgiEeQo?OATES keepers, Frafernify Men, Sororify Girls. fssagrggsggiig ,gas fi y aw i l N f Cock Robin HE JESTERS CLUB. under 'lhe direc'l'ion of Mrs. Ru+h M. Bell, +urned 'lo mys'rery in 'rheir play, "Cock Robin," a mosl' difficull' bil' of arl' which lhey handled in a 'Thoroughly professional manner. The exclusiveness of +he play became apparen+ when, wilh 'rhe exrreme handicap of dealing wi'l'h +wo audiences, bolh enoyed if 'lo +he u+mos1'. This fea+ure gave rise 'lo a choice, humorous curfain speech given by Mrs. Monlgomery. The players 'For rhis, lhe opening number of 'l'he Li'H'le Theaire season, were well cas'l and porfrayed +heir charac'l'ers 'ro perfeclion. Par- +icular praise in due Russell Humphries who ,, I U no V II n , , 'xr T W N f McAuliffe . . Russell Humphreys Cleveland James Fillmore Robinson . Granl' Redford Dr. Grace Howard Pond Torrence . Jay Winlcleman Dickie Lane . George Bell Jessup . Willis Hess Briggs . Hugh Sweefen CarloHa . . . Margarel' Walkins Mrs. Morrlgomery . . Lois Maughan Mrs. Maxwell . . Marion Anderson Maria . . . . Kay Luihy played 'rhe parl' of McAuliffe. MRS. RUTH M. BELL Direc'l'or II4 , T Il n l Sun-Up WITH Thefa Alpha Phi's presen+aHon of "Sun-Up," Professor Wallace A. Goales made a very impressive debuu' as a LiffHe Theaire direc+or. He comes 'l'o 'rhe U. S. A. C. wi+h a very fine background of experience. "Sun-Up" was one of Hue bes+ presenfaiions of fhe year. Mrs. O. A. Garfu' as Widow Cagle, 'rhe rudy moun+aineer wi+h his pipe, porfrayed a characfer long 'ro be remembered and admired by local Hueafre-goers. Praise is due 1'he 'rechnical sfaff, and especially +he direcfor, for +he smoofhness of acfion and a'Hen'rioru +o defails. The snow si'FHng by +he windows along wiih Hue hushed murmur of 'rhe breeze among 'The 'frees crea+ed an unforge'I'abIe winfer a+mosphere. WALLACE A. GOATES Diredor P7- xau , 0 u wb ra -uv Q :mm .uf F AT 1,4 u F 3 A 5 W. 1, ui" ,lvif JF lf x i 1 2 f A s 'auf uri V IQ u 1 i l , A , A: if E , . Wm' in i THE STAFF A li Pap Todd . . Floyd Morgan lu Widow Cagle . . Mrs. O. A. Garff Emmy Todd . Rebecca Ririe Bud Todd . . Miller Ryan lx y Sheriff Weeks . E. B. Owen Rufe Cagle . Cornell Chris+ensen Preacher . . Wilford D. Por+er The Srranger . . . Rex Dibble l ii l T l J l 71 .,n L! KI fu u' X , Jfyw 3 T El ini! if 1 'K TF' T' l fl l 93 H919 vy utvl qi ' ll' A l l A ii , lin ll .lf L ,P Q ll n i U 0 0 333 Q58 U George Marden Olivia, his wife Dinah, his niece Lady Marden, his Bryan Srrange . Caraway Pim . Anne, 'I'he maid THE CAST Orville Winkler . Lila Peiers Marcel Madsen Sylvia Ward Erwin Clemenls Lowell Cuiler Ann Siallings Mr. Pim Passes By MISS ANNA BOSS, of 'ihe Logan High School Speech Deparfmenl, suc- cessfully piloied +he Weber Club in i+s iirsi con- 'l'ribu'l'ion 'ro 'l'he Liille Thea'l're program. "Mr. Pim Passes By," a deligh'I"Ful comedy by A. A. Milne, was +he selecrion of +he group for Jrheir producrion. Weber Club-whose members are selecied from 'Former s'I'uden'rs of 'l'he Weber College--by vir+ue of lasl' season's efforis, was considered a member of LiH'le Thea'I're. The officers of 'ihe club handled all arrangemenis for 'ihe perform- ance. Lowell Cu'l'ler's in'l'erprel'a'lion of l'he difficull +i'He role deserves special meniion, while dain'i'y Marcel Madsen's lighl hear+ed and genuine mirihliulness won +he audience's approval. MISS ANNA BOSS Direc+or "Mrs, Bumpsted-l.eigh" UNDER fhe guidance of Wilford Porfer, who direcfed his firsf play for fhe Liffle Theafre, fhe Communify Players pre- senfed "Mrs, Bumpsfead-Leigh" a clever comedy by Harris Smifh. Like all fhe resf of fhe Liffle Theafre produc-1 fions of fhis year, "Mrs. Bumpsfead-Leigh" ranks among fhe season's besf offerings. Special sef- fings were builf by Floyd Morgan and beaufiful scenery painfed by Kennefh and Ray Trofman. Oufsfanding work was done by Gladys Hobbs, Offis Peferson and Joan Cardon, who fook over fhe fifle role fwo weeks before fhe play was presenfed. Ofher members of fhe casf did mighfy smoofh work which, combined wifh fhe beauifully arfisfic sfage seffing, made a decided hif. WI LFO RD PORTER Direcfor V 9 . .se i ree 4, I Q 'S ati' THE CAST Jusfin Rawson . . Miss Rawson . . Geoffrey Rawson , . Anfhony Rawson . Sfephen Leaviff . . Mrs. Sfephen Leaviff . Pefer Swallow . . Kifson . . Mrs. De Salle . . Mrs. Bumpsfead-Leigh . Violef De Salle . . Nina . . . 'IJ Russell Hum phreys . Gladys Hobbs . Emerson Abboff . Kennefh Trofman . R. E. Anderson Della Church . Offis Peferson . Ray Trofman . . Lila Pefers Joan Cardon . Helen Johnson Jean Peferson I II7 FXW ,r 1 ,i ,Vi ,Ll ll ll i Q, B' L Il m,a:f,,, y A l , yi Y Nm : - Q4 l g fl Ygxgjf . ,f 6 Q I 5 , fa f i i 1 ff l l 1 if iii.. M h il l? i ll f I yn Y . ,. 1 Q , n l , F, I rwiswr s, if ll i l ii Q ii 4 l ,I i ai i il V , ,, , 1 l I ' I l M H 1 l l l 1 ' 1 ff.-1 l? gi 1.11 15l?:.N , :14 12?-N , 1519 Tir! llxw ll A l lf if ' V1 ' 151 km : 9 111, 331. iyki 1l .51 . lily "1 1-4 1 ,1' 1, 'xi . M ,N NQ1,fw,V 1 lg, 1 L Vigil? 1 ' ijt, ,l U14 1 1r: 1 1 ga rv: N f lgxdf ll R PL, lilxlik li li ,N 1. 1 W Q lg f'LiF Vlgdgkml 1 4 . ,. 1 '-E 1 km' 'J I olnilgylyy l 1 'r 1 Wi-15911 ' K is 91, 11 ll .1 5 J l 1 11 .11 .1 ,- J4 , . 111l11N1 Q' l ll E li 1l,a1 M m:H , M,wi1 .1 X1 11 QQ 11 Ewlgm l 1p Wm gil! 1 g11,y,eyi121 1151111 mn mm- , Ma: , ' p11 1 ' 2 1111 1. V AQ. 1 ,W l?1Q 3 Tifmgmumi L-M1 111111211 1-- 1 sl leg ,Mm li 's A 1 ,fl 11' l 'l 5:1 l M1 l ill' 1 1 1 ,11.!11gg. 3,111 1 1111 1l15El lM,M Il l1 ll 1 1 1,1 111 1? 1 1l 1 ' 1 121 11 lwl J l l 1,1 lg l'1'l N 1 lg 1111 1 ,1 1 115 1 1U M 3411 Vu 11 131 1 1 1 1 ,31, I . 1' 1 ' 11 1 , 1 11 11 1.11 1 1 1' 1 11 1 111 1 1 ,w1Q Al 1 1 Q' l ll Pl ll 1 11J M 1 11 11 111 THQ l 1, , ,, l 11' , 11 111 11 N JHy1 P 4,14 -M 1 11' l ' 11 'lwlll 111 ll 1-2 1ll+ W 1 5 .l 111Q , l1p1 V' 1V W 1' li' ill 111.1 lul 1 sfi 1 1' 14453 'GSX M fk QJX i 1 1 l aw 1 A THE CAST . Oralie Cragun . . Paul Monson . . Lu Deen Jensen . Mrs. Irene C. Randall . . . Floyd Morgan . Gladys Hobbs . . Parley Kilburn Bealrice Hogensen . . John Anderson Marion Anderson . . . Boyd Pulley . . Rebecca Ririe The Duchess of Devonshire . Marie Anderson Lord Sianley .... Orville Winkler The Duke of Cumberland . Harold M. Pe'l'erson Miss Wilkins . Tom Pe'H'igrew Ka+e PeHigrew Lady Anne Pe1"rigrew Mr. Throslle . Helen PeHigrew . The Ambassador Mrs. Barwick . Pe1'er Slandish . Mariorie Franl Major Clinfon . Miss Barrymore . "Berkeley Square" THETA ALPHA PHI Alumni, also a new member of 'lhe LiHle Thea'rre organizaiion, chose +o presenl' ihe ex+remely difficuli play, "Berkeley Square," by John L. Baldersion. The aclion of 'l'he play embraces 'I'he life of +wo differeni cenluries. Through a queer and mys+erious +ransforma+ion, a man of 'lhe 'rwen'I'ie+h cen+ury goes back 'ro live in 'l'he eigh+een'I'h decade, where he is surprised +o find +he people are human beings. This is undoubiedly +he mos+ difficuli' play ever aH'emp+ed a+ 'I'he U. S. A. C. and, as a resuli' of i+s selec+ion, Professor Chesier J. Myers, +he capable direc'l'or, has received many congralulaiionsg among 'l'hem commenis from such well known connoisseurs as Samuel French and Maude May Babcock. CHESTER J. MYERS Direclor ll 'l l 5 K, li l ' i l ll i,, i i J i l gi M l i limi l. Ji , , ll l l l l i lui ll . - fi if l i i l l l ,' l l lg 'l Nl l ll, l, l i ill l lil, l l Nl ill : ll" lil , I l ,Ili ii ll" lm i, "gil lil ii'-l l lilll ' iii. ll: ll ligil ,pi il li, ,li 'lil !,l'l fi llil ll ills, I ii! , il VE ll, lx! ll' 3' 1 lil ll, a i ,l lilil ln l Hi, ilii ll' ji ,gli ' l 'i in l, l lixl l l i y. J i, ll T: "Othello" AMONG ofher fhings, Liffle Theafre is esfablishing a Shalcesperian fra- di-lion. Each year fhe season is closed wifh a producfion of one of his greaf plays, fhus bring- ing fhe drama series fo a climax. This year "Ofhello" held fhe records, filling fhe College audiforium on fhe nighfs of May l8l'h and l9l'l1. The producfion had markedly 'lhe same degree of professional excellence l'ha+ characferized "Twelffh Nighl"' and "Hamlet" Dr. N. A. Pedersen, as direcfor of fhe Liffle Theafre and one of fhe sfaunch supporfers of fhe organizafion, deserves special credif for his infelligenf service 'ro fhe Liffle Theafre move- men'l'. N. A. PEDERSON Direcfor V! f"'XfN V v ' 0 l ' l I is il' I A A Roclerigo . lago . Brabanfio . Ofhello . Cassio . . Dulce of Venice Venefian Senafor Desdemona Monfano . Emilia . A Clown . Bianca . Lodovico . THE CAST Jay Winlcleman . Granf Redford . Floyd Morgan . Miller Ryan . Ray Wesf, Jr. Ralph Wanlass . Welling Roslcelly Marga ref Waflcins Russell Humphreys . Joan Cardon . Boyd Pulley Marion Anderson . Dallas Hafch l .x r: V. Hi J 1 HW isa , ll' wif P4 l lglh-iii --fn l lillii? ij? nfl! , lg' l' ilil i 2 , , . " FT' i ii. -fl li gm -fsfllll 5 l li il l ,, E l l W if ilifflllll l 53 li l' yi' ll, vlllll 'l l: l l l i ll l l 1 l ,l, i. li l l 'rrglmiegs ill il ,, . 'lllfl pl sl ' ,l li lil li ell iii l l alias U I. i 1 in jly' :Moa A., , if 1 ' fi: liil Vg limi ll-ll l, iligll v il ,l ll: Allgli 1:-l ,F ii ll il, illlr l illli' jill li ,, y 'X l i fl , all ll sill' l lll U l lli 2 'li ill I , lx 1 i l l 'l il .l, l ll ,l ii i l l ,i il l I i i i 1 l l ll ll yl ll il i yi i, 1 l i l l ll ai 5 l l Q i 1: ,A I M l, ll 5 ., ' ,fl-fa, . Ei.JeI52i n ll lily E A fir T '52 1 Y 1 'Ti F' 1 e ' : ' 'f-'Lfi I sf - 1. .9 1 i - T lflfll ' l r Falla T 'F:?iTcllf',i7 1 ,dx -Qi-T F5 .,. ,ay -gpg l .7 2 T, -:il ri' TH, Q 'Q EQ ll' li ' T ll' 'T Q -..in ,my l l lfi"6'r?' l gg'f'F',,,,, ,yy Frm :T -1 A 1 5 if f' 2 F ,, g l i, T ' , . q 'lil 1 1 . . gl- A ------ 2 li: i si ,y W y y Tl ill My T l A lyml ,l ,ill 1 1 wg? li l 1 T l '-ii , T , l . .ip l li l ii li , lla TZ il l -T lu llil , . .. i 1 ll li i l T ,T l i illi ii l ,. .N NM ' l , l ,M ii. yi i Lil ' 4 . il ll.. :M il. 1" lv lf ...N fl' " l .i Fi 1 i ln EDNA SMITH l.ORAlNE BOLEY Chairman AssisTanT DirecTor RUTH PETERSEN LUZELLE SORENSEN Business Manager AdverTising Manager T -as A. W. S. Council-General Committee T OR THE FIRST Time since iTs insTiTuTion some years ago, "Kampus Kaprice," annual A. W. S. musical comedy, is given recogniTion in The Buzzer, which in iTselT spells The success of The producTion. The A. W. S. officers may well Teel saTisTied aT Their eTTorTs in insTigaTing and carrying Through The compe- TiTion. The Kampus Kaprice producTion is an original work enTirely wriTTen and produced by The sTudenTs oT The college. A ThirTy-Tive dollar prize is given The winners as an incenTive, and The wriTers submiT Their manuscripTs To com- peTenT iudges who choose The besT work, iudging on a basis oT originaliTy and ease oT producTion as well as enTerTaining power. The commiTTee from AssociaTed Women STu- denTs who had charge of The various phases oT The Kampus Kaprice were: Edna SmiTh, general chairman: Loraine Boley, assisTanT direcTorg Luzelle Sorensen, adverTising manager, RuTh PeTersen, business manager. The consisTenT sTriv- ing To cuT expenses resulTed in very simple seT- Tings whose only claim To originaliTy was in- genuiTy of execuTion. CosTuming was reduced To minimum expense, due To careTul planning and supporT by The Home Economics DeparT- menT. The A. W. S. council received commend- able supporT from The TaculTy. 'Scene from Kampice Kaprice Dancing Chorus K.. gd , l l N i Y VIRGIE FRAUGHTON LONE TARBET JOAN CARDON LOIS LUNT ADRIENNE LOOSLI Co-Auihor Co-Aulhor Direcfor Dance Direcfor Cosfume Manager Kampus Kaprice 'ONE TARBET composed 'rhe music, and Virgie Fraugh+on +he Libere'Ho of 'rhe i932 Kampus Kamprice which was direcied by John Cardon and Lois Lun+, slage and dancing, respeciively. Assis'l'ani's include: Loraine Boley, assisiani direciorg La Veve PeHy, assisiani' dancing: Adrienne Loosli, cosiumes. The con- 'rinuiiy was in Greenwich Village and cerfainly was noi' lacking in local color. Kendrick Hawks sang 'rhe male lead, poriray- ing sculp'I'or who loved a sienographer, played by Gladys Anderson. Faun Jones was seducrive as 'l'he +hird angle in +he proverbial geomelric figure. Wesley Maughan served 'io recall 'ihe Jones Girl's pasi, as one of her ex-husbands: Boyd Pulley was comedy relief wiih June Ross, his gum-chewing saielliie. The choruses provided ryihmic diversion, execuiing a iango, 'plas+ique, numerous +ap exhibiiions and +he +heme song waliz. Miss Tarbei' composed five original selec+ions and Lois Lun+ coniriburecl 'rwo pieces. The hir of ihe show was Tarbe+'s "Swee'ihear+ Wal'rz." Adrienne Loosli superinlended +he making of effedive cosiumes, supporfed by EH'a Devine and Edna Smiih. Virgie Fraughion supervised +he seH'ings. Joan Cardon capably direcied 'ihe drama info smooih con'l'inui'ry. U, Principals in Kampus Kaprice 4 I2l Q yy? ,Q 1 yy, ,i , ,. , , ,, . ,, , ri il ls' 'i My in ,, 4 A ' 5,5 T i iffli- 'iff '1 V, x ff' sf? V . .1-,sa- :.-J: , f.grg5,Z1 .L -, . iR'hi J Em 'Mel' 'i , ' ' V 'iff 'iii NJ 5. 5 fi, L ' ', 'lx I 4 . '. My ' ll 1" ' ' all ,gill c i fIi" Q -,,f"f3 ,Leif , ,U-..,. A li?" .W -- 'mi' E ' 'TN lil 3 My .2 ' 'ln we ', " 1 rl 1. M , , ,Pill -:fi ii f -mr 'i 1.253 I i"-'I-.illellfil ' :iii l " Ev. v 'PY.iu'U-ill' ' L rr' ,,.,' " fi? R f 'll 46' , ' 5, 'L TEH 'xx 'mga L, K H, 1 ma H li ,' Lgfll, , lj, , E517 V i ll, l' a ,If al"3i',' . I ,Fil J no V , 131527339 get fr - N fill: , ' W r ilfila 1, J , ,V 9, . , fill: 11 : ' EH' fi 1. l my .1 Q , i,, 435 in civil i ' wg, Q " ,.g"t'. 1 lfrivi' ...if , rg. 1-is My . :1 f div l. , fd gf 'fill " 1 :El 'l Q is 4 ., .N l ' . ., : ll , ,,j' 'ia 'i if 1. , is , Q vial l' 51931 5 lx.. - ',:1,:g i hill 4 "iffy, ,il , ing! V .iv-3.2, ,f .3 li li- ,lf tic sl , in l , l .1 li 1 i l I . l f,, in ,. ir i ff. li ffl ill ,, Q pi if 1 li: ll' rf-' l ' lf !-.A 3 Y,-, ,,, , 'ful ff l lf 1 , , i lil' eq, if., ii li' , I., lu -, il ff' U - 1 l, , l l,lI,5 " fl , i Vi "' lf . ,,l . il ' 4 i i rim 4 'fi . fi I x WALLACE J. VICKERS Coach Debate THE SEASON of l93l- 32 has been a progressive one for bofh Junior and Senior College debafing af Ufah Sfafe. The Senior College squad opened fhe season wifh a lfrip fo Oregon Sfafe Agriculfural Col- lege and fo fhe Universify of Oregon and Pugef Sound. Rex Dibble, manager, and Darrell Croclceff, bofh seniors and experienced debafers, made fhis frip, debafing bofh sides of fhe infer- collegiafe quesfionz "Tha+ Congress enacf legis- lafion providing for fhe cenfralized confrol of indusfry. lConsfi+ufionalify Wavedl." Lafer Croclceff and Diblole mef feams from Monfana Sfafe and Denver Universify. Ralph Wanlass and William Morrell debafed fhe negafive of fhe same quesfion af B. Y. U. and mef a feam from Monfana Sfafe on our own campus. Lynn Kloepfer, freshman and Darrell Croclceff mef debafers from fhe Pacific Universify of Foresf Grove, Oregon. The Junior College debafe squad was equally acfive. Early in fhe season Lynn Kloepfer and Ausfin E. Fife, affirmafive, and Vincenf Reese and D. C. Wingef, negafive, mef feams from Snow College and Universify of Idaho, Soufhern Branch. Lafer Fife and Wingef, negafiveg and Jay Winkleman and Kloepfer affirmafiveg mel'- feams from B. A. C. on our campus. A frip was made by Kloepfer, Wingef, Reese and Delberf Furhiman fo Pocafello, Idaho where double debafes were made wifh debafers of fhe U. of Idaho. A second Junior College frip was made by Fife, Wingef, Furhiman and Kloepfer fo fhe Universify of Ufah, B. Y. U., Branch A. C. and Snow College. Alfhough fhere were no decision debafes, Professor W. J. Vickers, debafe coach, pro- nounced if one of fhe mosf successful seasons for debafe af Ufah Sfafe. Rex Dibble William Morrell Darrell Crockeff Ralph Wanlass ll il ,, ,lvl , l , ll' lx l V W: l lf.,,,?-J.: W ' ,.ia.l,, ' flili ,,.,,,! , if , iff ' ,., , ll?" X, ee i i ,, W, ll ' r 1 X X, i RU i J, 1' ll X l iw J Cpera Il i yi RleoLETTo" lhe am.. l morfal grand opera, by Verdi, is +he mosl' ambilious musical presenlalion ever aH'empl'ed al' 'rhe U. S. A. C. l+s success was made possible by +he whole-hearled coopera+ion of +he en+ire J , Music and Dramalic Deparimenls of +he college. l i l l,, I i il Prof. C. J. Myers handled 'rhe dramalicsg Prof. , 'Q l N. W. Chrisliansen, 'rhe orcheslrafiong and Prof. l l NN Waller Wel+i, The singing. X, l H was presenied January lS'rh and l9+h, a+ 'rhe Capiol Thealre. The combined efforls of 'rhe Men's Glee, +he Ladiesl Glee, and 'rhe y l orcheslra mark ii' as 'rhe su reme achievemenl N f . , , P X J li 1 l of +he year. , , LTER WE'-Tl QW L , . . u , N X X Direci' r l .", John M. Anderson, In 'lhe +l+le role, IS Laolbe 'A X u n x M commended on his oulslanding porlr cg X l "RigoleHo." ' , l l i i . , Sy fi ' I i . X N J la ,l xi RigoleHo, hu ch c d I er f Duke I , g Herrnban 'rhe our+ . . J 'Q ' Courl . X N . J F1 . Kendrick Hawkes l y Gilda, hi da hie X . i . e a genlleman of 'rhe courl' ' Mlm. Duk of Um .N . hm George Anderson l Spara ill Pa 5 of ss? nalqakgssin. . Arnold Bergeson l Q j Q len x ' araffud 'S SgS+eEQ5i + M +erone . . Elliol- Budge 11 Qi, il t , X . . anni, C5ilda's nurse . Marian Terry PjBorsa, n'rl n 'I' e . L nn LI1QZ.,I9l.mL1, lf , P W l if g , i, l ,li ' i 1, 1 i l i ll , i My ,, y . ii 3 3, L l if 1 ii l A x so Anderson Williams Tolman , Boley derson las s . son Terry y,3Egj.'il..f""' FLA llc-1' fl Q i2:Y' +95 ,5 JI' ,yr .Q X, .,,,,,, . i1i,Cj,.':.3g ' N lif ' -ig 'glz X. 'irq r . H' l lar' - ' f Sl, s Q 1 11, TX- - ' ' Fllfll. '- 'lf ' 1 '1"'m-' Q ,f - ,li . ,E All l , ,,, I -I ,ui 1. fr yv TMJ' .N ' ,gs , l 1 fi ,ll J ilggw , 'g,i9Nl'l,', It V. 'f ,.-wil . 'liiili--, ' 1' i 'mga l' ' ,ill , ll.-A . W . ,Mi 1 ul"l if . .. by ' Ti,.,.....-l pf... l' M ig? yu! ii ' W. Inf ll' l l. " ll, 1 . ' ul. im 'R ,.,l, , ilvl lm, 22, l , V U 1 11152111 1 1' 'my 2 11 11'FZf"' ,1 ', 111 R '17--151' 5. iiikx Q ,111 xl. 1 ', X11 -1X11r1Q 1 1'1y', -,Q 11 '11 Q1 1 1 1311.214 11 ,,1111.1n 11 1 1' 111 1 11 J, 1 -111 1 13 f 1" 1' if KHN 1, F4 A ,t .- ,' ,J 1114 1 11 A421 1. ,1. E 1 1 1 -11111 '- 1 X1 141 11,1 '11 11111 151, 11 Q ' 'X W2 V 1-'rl " 1 u 1, 1131, 115 E 1 11 61 X1 ',11f1. 11, 1 . 1 111 M W . F ,, 1 if ff 11115 1 f1'?3i'-411311 if 71 1 1 .K 3-,L11 1 1 -1.,,r'k fi 1 1, 1751115 Tis W? 11111 -, 11 . H . 111111 X11 X1 . . 11 11 11 114115 H 5 15,1115-fig 1 1.1.11 11, 111 111111111111 . 111 , 1 if 1 X1 'QM 1:11 2191, 11 1111511-111 1 11 1. 411 3 11 11 1111211111111 1, 1111 1' - 11 9. 1 P 11 1 1 11 11111 511 11, 11 fm, X1 '11 111 .11 ': 11 'i'1 11' '11 if xg N W kai' ! 1111 1 11.1.11 if 1"11'??11 1 Q! fb-f 'IQ' Ufmxg, 11. FIT 111 11, 1,.-..11,,i1, 1 1 19,1 ......l1,y11-g 1 1311 15, f',.lv1. Ktwl in-an 1: 11561 iff Q 191 M 1: i l'.!f!l ,ei- 1,1 Jf I7 i W 111111 11 11 1 111111 11 1 11 1- 1111 11 'E 11.1 11 1 1 11 Qi 1 31 15 1 11 31 111 Qi 11 111 11 .Q 1 1 115 Q1 I 111 1 1 1 1 , E L 1 ' 1 I 11 , V31 11111 1 1 11 wx 11111 '11 1111 ,1 111 1 V1 1117 1-Vg!! H5111 53511 11 11111 11 1111" !111 111 11 11311 1 111,11 11111 11 Q' X N 61 lU.M1DWlINUlElR SIPGW LEAv1Ns 'rue SMART GYM AFTER THE CBASKETJ BALL CGAME7 IS OVER. fir. . ' '1 Av 1 , A -fi, , , ,.,, --Jgfif!-'-I -- VV . . . f'-1 ..'-lffffftlf' ffm, I ll, . E, 4.. ,r .QPQQ10 - N KYLE A -H 111 113 1 1 i , ' 1 ::...,5.... 1114" ' 1-111.1 111111 1 1 1 5' 1 I 111' 1111 1 i lf, 1 l'1,1?'5 11 ,. ?'1 1.1 v,,1 -1 11111 - 1 ,111 V, 1,1 1 1 1 15, v,,, 1111, 1,11 1 L-,11 1j. N1 ' 1111 131 .111 1 -1 1: 1,11 11 '11 ,Y ,M .. ,, 11 1, 1, 1 I 11, 1 111 . 1, 1 , 111 -1 '11 351111 1 11,1411 ' -'1'1'1 1 4111 15.-,111 1,4 -1 1 ' 1,1 1 1 '1 11 11 1 12 X -.1 1 1 1 1 1, 111 NH 111 11 111 111 '1 1 4 1 111 11 11 1 11 Q, 1. 1 Y' 51 11 11 I1 11 1 111 , ,1 1 1 , 1' 1 111 1 F1 T1 1 1 V1 11 11, 1 1 ,,,:lg......-...- ,.....,. 1 X 'xi 19,1 ,rx A W 1. 1 -.fr A r ,w J f ' til f., :jg JI ,T' .. -I X: if - .ggi V 5 ,V s . f ' 5 :ET w '- 'M If V ' iii. ' fl? . ,QL V4 ff" :ff iff? ': IQ., uxu: y ,VJ y 1.25 .REQ if '. ff, ' :XT ., iii. Vw ,Q qc- , . V .IR H, ey-5 5.1 554. Y auf air ' H' nf!" Arg? u lx uf' 42? . 0522 "5:5i33,,5r Jfiai? I vii if 5 ff vii' filff fu? +51 1- my ij:- , Y' , sv 'WY 1 Wi 1 2 :H -, Ig 1 J jf Q! 1- Ev - ' ' Q' fl' 1 ,ad ,Q-'39 Lg: :X W E AFM W W "nf: Et, v ' 4-ax '- fx 1 Wei: F-viii.. 1 MIA, ' 12 ' , 511. . ,4 ..,.M 1. N T' ,ggi 'fyx Ju. 41:1 1 QQ 22' CY' RH, .QQ uxmi 'H EW' ,Y J? w ' f wifi , , 3" ,........ 'FL - 1 it P, 314 N X' H gif 7152 r, 1 - vu.: 'Q T lj ' T123 M ,f N , w, TWE STUDENTS i 5 1 1 I I w fr Paul Craee Representative Senior V r , A P ' if-:fr , VT' , , X1 r N 1 X ,,7 r .W Ye r r f f-1 ff r' A i i 1 l i EQLQQ. r r r E f r I 5 r ar Q r r si'i'i V r rl r rr 4 U E r 1 I I 5, L..,,..,.r-. r ' kg, , N 1 i 1 Y I , r r r r i I 1 , , 4 5 W 1 1 C W 1 Q N 1 r , 3 4 E if 5, r Q 1 E I l 1 Q r 2 1 r 5 ri 1 r 1 A l F 1 1 ,f n.a. 'Sgt-2:21 June White Representative Senior .-,,..,v--,..,.v.. Y, Y. . H. ,- i-.-,,-.i.,.,,.....,.gg f -J we-.--.- l ,1 ,ei .ii eg ii. kd, L:.t1.' tt 3 I, 3 i i ii l i 1 i i i i i f , 3 N A X I E We E 14- gi.: l, ,. 1- 0' I ' . i w i ff I , I tim I i i i i I L, ,.. , I 1 Y W Sf 4,1 Wi- ' K TQ? 3 5 1 Q 1 Y 1 5 j Q I , X , H 1 N I ? 1 1 3 qw 4 Ci-ual' 1-loward Law Representative Sophomore 13111111115 1 1 1 1 1 1 1 1 A 1 f 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 AX1 E . rw 1 ,-. ..,,,T T 1 1 171 K 1? 1 11 1 o'Wo'o'o" ' TTIQTQ1 "T T1 1 1 1 1 1 1 1 1 W1 1 -1 1,141 1 1 1 11 1153, 1 of 1 17'-'YV P 1""1 1 5 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.11 131, 1-3 1 1' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 ,ff-4 e 5112 1 11 11 1 1. 1. 1.1..........- 1 :,-j i: 1, 1 f I I I ,.--w 1 1:2 ,. ',, Maude Ceoley 1 ,,,..,,,. 1 H4 Representative Junior f. , ' -- ,VKL ., --ex --J Q F ' "T 'fee' "-'1A 'e:- 1 i Q11 2 I 1 . 3 1 1 I V 5 Y 1 Q 1 Q ie? 1 , Q , I 1 MQ ' XLW 1 . 57? r i r v 3 A 1, Y ik l"g-'al , I! ,.:V In .L .E Arlene Srauffer ,M . r i r E I r, r. r r r r ,451 U r, fm. Representative Sophomore r r i l 1 5 2 r i 3 V I Q Y 1 r Ik i H ,l ,r r r rm, r CU. . ., ,:q: w 1Wf5ar'T3nf rv , k ir! Y r ,rv ,, T' r r r r 1 , ' r xr .J fq " r r r 1,-Q5 r : N-fi-,J rkf r r r 4 .r 1 f, r 1 1. 3 4 1 Y 1 t 1 1 i H 1 t 1 I 7 Y 1 i 1 t ts -rs 7- 1 Keith Rhedes Representative Freshman 'x .xv Phyllis Lewis Representative Freshman ry.-.W L ii 'i,. ii i i A i if -If ii -U J 5 i QT "7 ii i i i 1 i E A I i i ii i i ,, r Q1 5 s QSM J 0 N 95:1 , 5 EHR 4 I an-:Av 'Q TSN? W , 1 xx C 3 F1955 4 if SX - iw? W 51 4555 v 152 3 5-GW: Y z. 4 an EAS? v ' 9 1 -s ,. 1 1 5 if H Q ,Q v, 1, Q N N U Q W i Ax K x 5 c ,. F 5' ei m U fl Y w 5 Y J E gl 1 5 0. 2? F V W ,x T F X, vt la 1- V '-'f r 1 'aawffz vw -'le nf, xi A pig :He ' - ii' H 5 l K X K I ga 11 I v i E I 5 I c I ? 1 s 1 1 L 1 ii E i e J P I . 1 1 IQ: 512 H E 2 I 5 s e E E 3 E a E a c S S ye yi Y w 1 2 E f s s f I 1 i 5 li I I H2 if ii ii ii H 1 I 1 E I !'2 111 E Q .,m.y' .r'- ' EI HLEETI MEN WHQ COMPETE + + BUILD THEIR TOWER OE STRENGTH + + FROM PHYSICAL FORCE + + W LI. IINIVESTED + X I I n .-up-1 M11 4 ,.........-A'f' fig 15.11-..... 59...-,A-Q 111' 1 I 11' V7 1 11 1 1 1 1-111 111 1' 1 11 111 1 1111 11111 1 111111 1 111 .31 1 1 M '1 1 Y '-2,11flg:.--411 E " . 11 V., , ww- 11" 1 1 111 11' '1111 1 . 1 1: , 1 ' '1 111 1 Q' 1 f'11 ' 1 T -1 41.11 1' 11 1 X 3121 ffl' 1 g W1 1? 1 , '1 1 1 1 1 :' 1 11 11 A . 1 1:1 11 1:7"L:1...1 5' x 1 - 1 'VIEP1' gui of-' ff 11 r'. '1 1 11'.. -1' 115113, 1 ,,1-'1:144K,'.I I 1111 ?n15Vi' 1 111 1 '1 11 1,11 1 1' 1 1 1 1151 E11 'ff 111 I 1 11 , - 11f:l.N -Q 'i1',-11251 ,' 1' 1 'Ju 1' ' 1 51' 11111 11111 1 1 11 ,M ' fi 1 1511 1111 1 ,V . fEi." 1 P?"-1Tfi'a 1 . "Z"-.'f1 11 11,1 1511.1 V 1, - 1111 1 11 , 1-X 2 I1 1.11 111 , 1111 'E I' 011' V 11111 3- 1 111111 m v 1 111 I Fw, gl-fb-1.111 F321 ' 5 1 - ., iw, , 1 1 1111111 11' :j 11 1 111 '11, 1, 1111 1 11 THLETICS 1 11 11" 11111 1111 1 111 1 1 11 W 1 11 1 1 11' 1 1 1 1 1 1 1.1 1 111 1 1 1 1 , 111 111 1 1 1 1 1 1 1 1! 1 1 15 1 1 1' ' 1 111 1 1 l ' 'ii ,Qolyfg fi', f Qvlx L " N ll' ' A . so xi --5- lla ' if 'ul' U il l"'1 lllfl J c, H W ., ,V i f- ,H . ful Y' 135 ,. i :fi ,,. f if- " ,lf ii lx' ,Za uk 4, W fl -.r il l l S i W l l E. L. "Dick" Romney Head Coach ATIONALLY KNOWN, noi' only as a coach buf also as a builder of men, Coach E. L. Romney has, during his eleven years al The U. S .A. C., won 'rhe loyally and esleem of all who have come in conlacl' wilh him. U+ah S'la'l'e may be iuslly proud of so greai a man as "Smiling Dick." l l ,. 1 l l f 1 11. , ll l lab , .gf if' iiii i if W .gfil i W 'M , 1 i 1 ,Im ii' -i -ji J ack Croft Assisfanf Coach C7 ' i A URING fhe fime he was connecfed wifh afhlefics af Davis High, Jack Croff was known aszone of fhe besf coaches in fhe wesf. Since becoming affiliafecl wifh Romney af Ufah Sfafe, he has demonsfrafed even greafer abilify as a coach and scouf. The confidence and loyalfy of fhe U. S. A. C. is firmly esfablished in a man who shows himself so worfhy of if. 5,.-,,-.-.- ' 1 ,1 ,P i U. ii, ig up i Ei i i Rik' ai ,W , X , , gi. I-X "Fw ' 'R Q HT im, ' 1 ., 'lf g-.35-' mfr: V i .lc if ," ' ,i fi' fn ff wil l M '55 . 5,551 x ,Liglcgeg iz, jf' W xv f- ' ,QQ fs f .1 i ,W . ,N iv Ji xiii 'Lili Firm fi I ": if ,X 1 X-'Z 'V ' iv e ,U f Ji., 11. .7 . iw J ,J iff? 'ff 'ig L.-UJ'Qi"QL i :V "-in ,:,g i f if " f iv' ,Q .A-v Yu' 1' ig- ij-,X , W, U I 1 H: 5,41 i iff .- ,f , ..,- '- QW If i ,i . 1 Wig 1 1 ruin 5,15 , 1: 1' 'WL .-if :VK fziiiin IWSQEQN, 'inf ,bf ' 1 v .ii INDEX ' ,i ,121 .ij f .HM f f mi" qu J ,iw i2 "U 'Z-f i ' 'W ' 1 's ,, ',"i"'?-iii A' iii ' W Iii! wi 1' .L LJ. i WF 'N ii' r, M' W, UI ' A., w iq ui Hin ' i dl ik N ,il E J' 1.2 3. ' i v' 9 , Qi, i ,J ' 4 i , ,i W 5, LJ I37 i, r E. L. ROMNEY JACK CROFT WILLIAM READING VOSCO CALL HARRISON PARKER Coaching Stall THLETIC endeavors of fhe U. S. A. C. during 'rhe pasf year were guided by head coach, E. L. "Dick" Romney: assisfanl' coach and scouf, Jack Croffg freshman coach, William Reading: assisfanf freshman coach, Vosco Call: wresfling coach, George Nelson: swimming coach, Harrison Parker, and Percy Smifh, fennis coach. Coach E. L. "Dick" Romney, Iover of all sporfs and a real sporfsman, soughf fo develop cham- pion sporfsmen and succeeded in doing so. He insfills in his afhlefes clean play and all fhe finer rules of 'Ihe game. Jack Croff ably assisfed Coach Romney, proving 'Io be a peer among scoufs af foofball games. Croff is a fine fype of man and we are proud fo have him a member of our sfaff. William Reading developed a sfafe champion- ship freshmen eleven which easily defeafed fhe "yearIings" of bofh Ufah and Young universifies. "Bill" was a real incenfive fo his feams and fhey wenf info each fray fo win or die for fheir school and coach. Vosco Call aided maferially in developing 'Ihe freshmen. He worked consfanfly fo develop a fasf, scrappy, championship eleven. He was always ready wifh suggesfions and advice for fhe "FingerIings." George Nelson ranks high as a frainer and an afhlefe. He soughf 'I'o develop a squad of clean men who foughf cleanly fo win. Harrison Parker direcfed fhe paddlers. He developed an inexperienced squad info a sfrong aggregafion. P. C. Smifh direcfed 'rhe rackefeers. The enfire coaching sfaff has had a successful year and deserves much credif for ifs efficiency and unfiring efforf. E. L. ROMNEY RUSSELL E..BERNTSON EMERSON ABBOTT GEORGE B. CAINE A. N. SORENSON Athletic Council CHAIRMAN A. N. SOR- ENSON, a professor of English Liferafure, has, by his unfailing inferesf and work, again proven an effecfive chairman of fhe council. Ever will- ing fo help, and anxious fo see parficipafing afhlefes reach fhe goal of success, Chairman Sorenson is keenly inferesfed in all afhlefics. As an afhlefic direcfor and an Aggie afhlefe friend, his work has been well accomplished. Chairman Sorenson was also elecfed fo fhe office of presidenf of 'lhe Rocky Mounfain Conference Afhlefic Associafion for fhe year l93I-32. ln fhis capacify, he has puf forfh unfiring efforf and is respecfed by his co-members and asso- ciafe workers. Primary funcfions of fhe council are fo arrange games fhrough 'rhe direcfor of afhlefic endeavors by fhe school, and 'lo ufilize sfudenf body and Execufive Commiffee appropriafions fo 'rhe besl' advanfage. Coach Romney, because he is infimafely associafed wifh fhe afhlefes and makes close con- facf wifh fhem, has aided fhe council greafly and has been a very necessary link in fhe chain of effecfive funcfioning of fhe council. George B. Caine, represenfing fhe faculfy, assisfed fhe ofher members in a credifable man- ner and suggesfed many fine and imporfanf mefhods of dealing wifh currenf problems before 'lhe Council. He was always ready and willing fo do his parf in any possible way. Russel E. Bernfson, of fhe Secre+ary's Office, and Emerson Abboff, of fhe sfudenf body, com- prised fhe ofher members of fhe Council. Bofh fhese men were insfrumenfal in fhe success of fhe commiffee. Through consfanf cooperafion wifh each ofher and fhe expendifure of properly direcfed efforf, fhe members of fhe council are maferially responsible for fhe efficienf handling of Aggie afhlefics during fhe pasf year. A fine sysfem of awards has been esfablished and men winning awards are admired and respecfecl by fheir fellow sfudenfs. We endeavor fo exfend our appreciafion fo fhe Council for fhe parf fhey have played in creafing fhese desirable condifions. , T39 TT T T l A ,Y T MVT 'T l T T T 'll l T L ,T l .T TT T ji T Ty an T, T .1T TTT T Y T T T T T , l T , T 'T T T TY TT T! Al TT N. T I Tl T T I 5.....,..,. T TW' l lil T lT-l TTT TT ll' ,Tl Tl .TT TT. E T TTT' , T llll U U l.. TTT! L. T. Tl TTT T TTT! T ,lT 'TTl T. Tl T 'TTT lv L may i ff il ,Q ' NPV V -3' J 1, - pile' igf' ' ' " 'i , if 2 f V-I .. Y fir i f X ' If ', if. lf X l il ,E 'J 4' ' fi ' "Yi li W, V: i f T T T li, .T Q :Qx 5 M hifi g L T, 1 x iii L T ll ll' 1 UP ' Q? I i J R, 'I .Alu , ' ,gi .1 fZQ,Q"' . xLr I X 1 5 T W f-1,65 X z: if-f if if 2 NW T f l ff kr QQ l 1 if til' Mil ssl lil lui My l T li lf T ' 1 M I if yi is lil i X X, i M "3 i V W I ., ii i ,1 -4 RICHARD SONNE THOMAS MORTON Assisfanf Foofball Manager Track Manager CLAUD JENSEN KENNETH GILLESPIE Tennis Manager Baskefball Manager Athletic Managers ATHLETIC MANAGERS have long been known as fhe men behind fhe guns. Their dufies are fo indirecfly manage fhe business and financial affairs of fhe various afhlefic acfivifies of our college and fo care for fhe equipmenf of fhe various deparfmenfs. Liffle do we realize fhe responsibilify placed 'upon fhese men who are doing fhe work fhaf is done by experienced graduafe sfudenfs in mosf schools. Much of fheir fime is devofed fo afhlefics as fhey musf work under fhe coaching sfaff and assisf in fraining and caring for fhe afhlefes. Every affernoon sees fhem ouf going fhrough daily roufine wifh fhe afhlefes. The success of any afhlefic feam greafly de- pends upon fhe manager and fhe efforf he pufs forfh fowards efficienf sfudenf managemenf of his sporf. As assisfanf foofball manager, Richard Sonne filled his posifion remarkably well and was ever anxious fo do his bif in every possible way. He 'T 1 i if l accompanied fhe Aggie pigskin arfisfs on all ii T QM fheir frips and confribufed much foward fhe gli Jvl l success of fhe feam. f ll lil ,X N fx if if ll if 7l l -li 'l N, , 1. , 1 i 3 1 Il-jx iililfl 'ill H' Kennefh Gillespie was a very capable baskef- ball manager and was ever on hand fo do his parf. His efficienf handling of fhe business and finances of fhe feam aided greafly fhe develop- menf of a remarkable hoop five. Ken was well liked among fhe squad members and served faifhfully bofh on fhe coasf four and in con- ference games. A ln frack, Thomas Morfon managed fhe speed demons and weighf slingers in a credifable fashion. Aggie chances in sfafe and conference meefs look excepfionally brighfg fhe boys are in fraining now and everyfhing poinfs foward a very successful season. Claud Jensen will manage fhe nef aspiranfs fhis season. Performances of confesfanfs in fhe fall infra-murals and presenf ouflooks, seem fo poinf foward nofhing shorf of a chamiponship. feam. The afhlefic managers are fo be complimenfed for fhe resulfs of fheir reliable inferesf and efforfs in fheir respecfive posifions and for fhe school spirif and leadership each has manifesfed. 1,1 l i , , 'lu T 7 :A .ii A . fn' A 1 xiii i' gn- 1. , i "iii- 1 l l ,T A l ii fi ,Q ll , -4 i 'A i i 1 . REBECCA RIRIE JOHN ANDERSON NED MARKSHEFFEL ALLAN WEST BOYD PULLEY The Rally Committee ITTLE does ihe siudeni' body realize whai an impor'l'an+ fac'I'or +he Rally Commiiiee is in ihe winning of aihleiic iourna- men'I's. H isn'+ 'ihe 'ieam alone who deiermine which way a crucial dilemma may be decided: ii is ihe whole siudeni' body, working in coopera- 'rion wi+h ihe men on 'ihe gridiron or waxed cour+. A good 'ream wi+h very li'H'le siudeni sup- pori seldom advances as 'Far as a poorer 'ream wi'rh 'rhe whole-hearied backing of ihe siudeni body. I+ is 'ihe Rally CommiH'ee's job +o insiill pep and figh+ in+o 'ihe heari of every s+uden'I' in school so 'rhai' he may give his whole suppori' 'io +he ieam. The commiiiee noi only mus+ do +his, bui also if musi organize ihe siudeni' body in+o a group wi'rh ihe single idea of slaying wi+h ihe ieam io ihe finish-win or lose. This commiiiee of five works in a quiei way, bui' ii' ge'I's resulfs. The card 'iricks and organized cheering seen and heard ai' every home fooi- ball game: +he pep band and cheering ai' every home baskeibali game: rhe inier-organizaiion siunis and rally before our Turkey-Day game: pep dances and siudeni' body assemblies are all +he resulis of +his hard working group. Wi'l'h Allan Wesi' as chairman and John Anderson and Boyd Pulley as song and cheer kings, 'ihe commiH'ee as a whole is 'io be congraiulaied on The success of iis endeavors +his year. l l4l iv T ,Vu T- in ii .4 ,L .ii il W, i ,A l rl iz E 1 , 0 Jr 1 .4 F r 4 1 fx . 1 ,ir , .AW a i l 'BA w F, l 4 ' rf----- Nh' pa-..e. it UU qw,- nv l I H if rp i i l, ,W 1415 ij! ni T f T, Li? L l ni N lj' r fi ll ll 1 e T! El ir i iw ai KN , ,f r 1 I , i .' CV - 1 , ' , . ,f . J we" .gg X , f' v , ' I . . A LL J , ,. , ,l , , f' ll iw , . HX, ' ' fff' ,Vi , ' T ,f J' , ': 1 -f 2. , x . 1 Q ' ' V lf ' 7' . 3 ' , ' ' Lf f. ' ij I, Lf , , f .Xf . 1 ' "' 1 jj f lf yn L i ,f .f v 1 l f I i u 1 X , X A , J , if ' L , fr ,f 1 U ii J fi ,,f 1 , 1 1 X, X ,X, ,Lf f 1 i iff L ' A D 1 .V l r+' g,f jk fi. fy- r lf' ,, ,,,-Q if .I .1 J , O!! L nf X. lf,-f Lf i ' i X 1 I f 4. ff ' ,J ,GJ A A ll A sy .f, "" l 1 M, ,Wil V BOYD PULLEY ' XX " ,C ' MW' X ,Joylpf ANDERSON ffl! Cheer Lgadel V" V, ff I X J f X, UWM i , 1 ' fl' 'X f 7 ' X ,f ., ', X! I If ' MV! t X fj If 1 'fx I f ,X -' f' i XC f ' I l Xp X 1 if I r ,XI 1 , f , ....fUX.. -W' if M4110 X! ' Th ML-U A ,7 V i -fl i l i 1 My , , s. j ,fly ffl ,WW ANIFES ING fhe Same unconquerable spirif fhaf was characferisfic of fheir pioneer forefafhers, fhe Aggie sfudenf body of 3I and 32 has successfully complefed a year full of curriculum and afhlefic acfivifies. Thaf fradifional somefhing which hearfens, en- r I 1 l l K ii rf! J if lf l M47 l J 1 i 1 I K rw! I if If 'X fl Y li fl! l ll I J! Qi i pf f ' 1, .f J A U f . l . Ml' lf I V J ofa? W M N ' f W! ' l , 'TETHE lj ,Q ffl!!! J f j 1 T .X .ii , I ' if X -Xu XIV!! X l f Q' KVMJ 'fl fl 1 ' l l '15, ffl X XX, J if il X X lyrfff , X fjy -X XXXE:X,:, X A ' y A X 'Xlyfu fn fl X il 's,X' fy , ir' T A flvylyf 'X ' J" 2 ll! f I 1 X yiy, Q ,Af i ' T wi'-" - J l V, . ,lf l r ll X il,-2 Ul- i 'i -' A' ' f ' i l s ,T f' ' i ll lift 'l ll il ' l Q l x x X, , 1' A l l ll ,r f I l l 1 i511-16, I ,K if ll T l 'W i ll ,Q ,fl , ,if .XX X XF Xp X V! 1 2 J y iXX X X ' L T3 1 f JU" .. ls-Q.. If ll V 3 X l , O ,l UML LX Lf . X ! yn V 1 J U ll fi, ' ' f l J 'll VU l W 1' ll T f .L If , , ff I ml if l f l l l J ' U 1 I Q Q 1,1 f 1 9 ff l f ' 51 ':"""' ff U ffl' yi .ff X ff! Q IQ l ll ' v 'T . . lf, ,ii wr 'll courages, enlighfens, and animafes wifh vigor, was felf fhroughouf fhe organizafion and gave ' f ' " ong Leader , X X, L f s. i lf: Spirit" ,H Aicling fradifion in mainfaining fhe proper affifude of sfudenfs foward fheir school and afhlefic acfivifies, fhe cheer-leaders and song- leader played imporfanf roles. These men, exer- cising unfiring efforf, were successful in creafing enfhusiasm and cooperafion fhroughouf fhe sfudenf organizafions. X ,,., The cheer-leaders, Boyd Pulley, Bob Merril, fhe sfudenfs fhe inifiafive necessary fo carry fhe and Clark Theurer, pracficed confinuously and "Blue and Whife" on fo vicfory. effecfively fo develop correlafion of assembly ffl: Requesfing no concessions, asking no favors, cheering. John Anderson proved himself an ya requiring no handicaps, and expecfing no efficienf song-leader and made an enfhusiasfic X l 'v"i 1 liberalifies of fheir opponenfs in infercollegiafe glee club of our sfudenf body. These men ff 5 l acfivifies, fhe Aggies were never 1-he fir5+ fo devised clever card sfunfs and presenfed fhem af X XXXl give in. Never is fhe baffle losf as long as fhe pep rallies fo sfimulafe an enfhusiasfic sfudenf QTXXX spirif of "make or break" is prevalenf in fhef body and fo add incenfive fo Aggie ,ajhlefic 3X Aggie camp. W feams. XX X! ' J," X G-JJ Xf lj lil! , ,N ' 5 , , X 1 1' ,Ll ii I il,XX - XA? XX lXylj0xX XX Ygflj XXXXRAI Nxgjl :XAV XXJ U if 417 ll , l' ll i Jlflfwl 'gllilxj l'-,rllb lx yllllll X ,rllbll ,Xi lk ., lf fljl UJ U XX yr y xi ls XM X r .if yn- ,gl i up A ' ll I NA! VJ 'L if Af H W Jll f V u J ,ff ff' 'll ,fi lily 'iff if f rv Jlf ,swf f . if lwlz l Wy' .Wai Ji' J jf ji, ll "il l ylw ' IU' N ill! ' fl' fill lvl A 51 f" w . ,ff f T .nf if ,M , A ATX if, Ll if f XWMX Ojy ,XIVUX fX,Q!,L,l11j X iX J ,l kjflj X XX XX X XUX,,! WXUU X KX! y. XX XXXXX dj X X X f X M im if ' ' V 'W f HF, 'mi T , W U v, U 1 M f 'V ll . iff T W X , or vi uf I lix -,,.--X - "" yillljlfl lljljill l :X l" ,ill lil l-PM lxl ',XX X,-4 lflx J XID ll is-lj! lijllj 'l ll ka jf 'JJ 1wjI?JW7gM4W FOGTB LL 1 ,...-. 1 1 1D 111 1'111 151 1111 1" 1 H111 1, V, 1 . .1 1 .1 ' K: 1' W1 1 :-' I 1 1: ' 1'- Wg ,112 'M , 111 2111 I ' 111' .1 1 gif 1 1115 1 11 ,11 ,Q 11 11 .2111 - 11 -1. L"-lf 1 1 5 dd 1' 1111 1 111 11 - -1.1 , 1' 1 1 1-1 E'f:.1 1 1 111, 11.111 1 111 1'1L '1 1 f 'Ir -' 15 H1 I 1 13 -1 11' 51 1 1' 1 ,111 1 1 111 1 116 .AAT Y, ,X W J, 1. - 14' 13: 1 , 1 11 11 1111 1 1? 1' 1j11 ff 12.1 1 . W - 1 " 1 ':. 1 115' - ' 1111 W1 r 1, 11 11 1, 111121 1 1111, 111111: :jx 11 AV,' V 2 , 1 V 111 ,' 1. kf. ' 11 11' A+' ' 1? 1' ' 1 naw! X ' 111: " -1-" f 15111 fl 1 11119 11 1' W1 I '11 1 F X 11 1 111 1 MI 1 1111? , 11, 1 1 sl .1 1 3 123' 111 51 11111 '11! 9' '11 " 1 1 1, 'X HQ 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 I 1 ,1 -M .s i Nr .- gil H1 5 ,AF Q i ,--' '- ' 'ri EA -. I' 1 "1 '2 12? i J: ,T '1, U ,Z . ls T1 Fi , ln f l' A 4 fi fe' T yi ,a , X i I A , S T .F JI , 1' 1 .i .Q 1 x L l ,l l i EJ f 1 V 1 i u Y "vw l L ., ,aq- , QT? I .T , l hill if I , .Ml ,. 1 i l W 1 ., i 4' , , " lm .af 9 i eve-A ' A- 1 4" 'i 'il 1 ll, 1 l 'I A , ' Fi, i SF wi M l rip. J' , 'l T lid JI i v J 4 'ilu WILLIAM READING E. L. ROMNEY JACK CROFT VOSCO CALL 'a'22?4s:'1'11 21.5 , ...K .wen .Q rr J A gy 1 r x , Summary Writeup - ,W V IQAV Odell Thompson fl 1 ,E . 1 i-ns sEAsoN's fQo+ban +6-am IVAQ 1 proved fo be fhe besf fhe U. S. A. C. has had for several years. 5.319 33 From fhe fime fhe firsf pracfice was called by Coach Romney unfil N ' "' ' fhe lasf foofball was kicked, a squad of loyal supporfers gave fheir Q ' sincere supporf. s ' 'Ai' 5: A T Ivan Smifh ,fu Though fhere were several vacancies leff by fhe foofball ,sql . graduafes of lasl' year, many capable sophomores were available fo ,,,., 1' ff ' successfully replace fhem. Affer placing some of fhese l934 cham- yl, pions in various posifions, and slighfly shiffing fhe old members, an fi ! by '1-'if' Y' aggressive feam was molded. Cooperafion was fhe mofive of fhis 1 -i -11 f 'i ..x- squad, and if proved a worfhwhile one fhroughouf fhe season. All in all fhe feam experienced seven vicfories, fwo defeafs, and finished second in fhe conference, and placed fwo men on fhe all- 1 Elm IX Q I o Smifh , conference feam. "Deb" Young received all-conference menfion as ,li Q :El T 32 1 QW r, T L lp-I .Y . l i2 , ,, A l',, s h l .lm ' l 'Em T liz? dll 1 fl 'W TQ 11" , .li ,ii Q 1.3.4.1 , , Fl N l- "i , 45' ,rl Y I lzfl r '25 ' r 'Pia E T mfg at l l . l JS' -4 L. 5 574 Qi ,- all -'-'T Y W l il. l T r' ' yi l f v-xg' ,. U ...u....., halfback and John Vranes as cenfer. Vranes will acf as capfain , 1, V. . ,, ,,:- during fhe l932 foofball season. Given due considerafion fhis should be fermed a very worfhy achievemenf for fhe Ufah Sfafe foofball aggregafion. g Regardless of fhe loss of seven praise-worfhy men, our i932 , . Q. r 5: , .arf ffff ,,fy,3,, , . , ., , Y 2 445 Q f 1 1, ,M . Z? Xia X 40 'Q r f . 'ff " A lni , E K, season sfill poinfs foward much success. Among fhose who will nof if 1 ,,,,, . I y 'si .ff be back fhis coming season will be fhe Smifh fwins, "Tommy" qfjg Howard Sahaub Thompson, "Buck" Shields, Bill Parker, Pefer Wilkins and "Deb" 'fl Y Th d'd h ' ' b d d'd ' II Q . f .. 1 ,Q oung. ese men I f eir io an i if we . ' if The accomplishmenf of fhis feam probably excelled fhe pre- ' ,E season anficipafions, and all indicafions poinf fo anofher excellenf ' , "" .1 feam fhe coming season. " 'll ' , lp I , lla, , i ,, ,,,., . ' ' , '-..1p:s.:':Pa'..4:,,.,.,:f,p1: 25.2, g ,gf -- ,,,,,,1-:'e::5, ,, 4 - :V '-of 55,-Q U S, :gg-Q. qx ZF..-Q .,-5-jx I Q., - H- 111,35- J ' L, ,,., 1- - 4 1 1 - 1' " ' 1' 1:42555 ' Afflglc "" 2 ::ii""i':':':? -':1:3lZii5iYfE-., . -. 4-f-' Q.:-. ,l I -, ,V 1, J ,,.,., . 1, l ll ' i, ' M , , Q3 .. ..,,,:112f,si.a .. llln -3,1 gg .215 as ,, -7 Q: sg, " Q R, if 111-f - ', A 1 A A Q--- . 1 "-' 4 ' ,.,, . '-" " ' ' l , .- ..,.,,, A 9 .,.. l I, ' VARSITY FOOTBALL SQUAD BACK ROW, Leff fo Righf-Coach E. L. Romney, Carlos Smifh, Mark Bennion, John Hull, Gordon Dixon, Howard J Law, John Vranes, Marshall Glenn, Franklin Whifehouse, Vadal Childs, William Barker. SECOND ROW-Elmo Q Brady, Delberf Young, Worfh Gufke, Virgil Cropley, Howard Schaub, Rudolph Van Kampen, Jay Tolman, Burke Fry. yi! FRONT ROW-lvan Smifh, Allen Adams, Elmo Smifh, Clyde MacDonald, William Waugh, Ted Anfhon, Alma Murdock. i l I44 1 i 1n T, l l Mis.. I il, if Monfana dicIn'I' sfop fhe Aggies on fhis one. AGGIES VS. MONTANA STATE M g The Ufah Sfafe Aggies won fheir firsf conference game from Monfana Sfafe by a score of ZI-6. This was fhe second game of fhe season, fhe firsf being a 58-0 vicfory over Monfana Mines. Fourggf fhe Aggies' oufsfanding men were on fhe bench during fhe gamle wifh fhe Bobcafs as a resulf of injuries. Alfhough fhe Monfanaa Sfafe feam was larger, if lacked fhe speed and sfamina shown by fhe Aggies. During fhe firsf half, fhe game was an equal baffle, fhe Aggies scoring a fouchdown affer fhe firsf four minufes of play which fhe Bobcafs avenged wifh one in fhe second quarfer. In fhe second half fhe Aggies came back, feafuring a passing affack which did much foward neffing fhem fwo more fouchdowns. Every man in a suif received an opporfunify fo play and earned himself favorable commenf. AGGIES VS. DENVER UNIVERSITY Displaying a remarkable finish affer a slow sfarf, fhe Ufah Aggies defeafed 'Ihe Denver Universify Pioneers, I2-6, in fhe annual Homecoming Day game. During fhe firsf quarfer fhe Denver feam marched sfraighf down fhe field for firsf score making fhings look dark for fhe Aggies. Suddenly fhe Aggies reversed condifions wifh a revengeful fouchdown. From fhis fime on, fhe Aggie feam dominafed. The garne was fhrilling fhroughouf, wifh bofh 'reams forced fo use every formafion and play fo win. The big Denver 'Ieam fhaf was foufed fo sfop fhe Aggies was decidedly oufsmarfed and deceived by a clever Aggie offense. ' 1 4. Q 11 1' I4 1 ' f ,gf f 1 'QCP . Ji ff 6 .,., ., 1 WW , f Rudolph Ven Kampen .1 2 .M 5 , . f Franklin Whifehouse I ' 2 dag. - Z' 1 rn , X f f M367 4 f 1 f , 1,04-:e4w::5.Q,,j f f 1 f I N , - 7j4?'? .5927 Worfh Gufke si, ' MW fi? V ,,f ,, I . - ,,m-V 4.-,.f,..fs.-' . -' , 2. ,. ,,. A ' F i x 7 John Vranes f? "Ike" Smifh disappoinfs fhe Denver U. feam. I45 4 I T I Gi L . 1-1 v. 4 I I I 4' I J T , U, GMI lar I, NX , 'W ., I, I,.. K l T I I I ' I: . 'pd I ' - ll T Ili fb I I1 ul? Q 'sqm r I, T l I3 l lub TN , xv, ll I I " l. , I I I Q 1 I I , I 1 l. I w IQ " I I, Q If , I1 L I l T H, A , Burke Fry f ,.,.,, . -I fi, f Reed shields " ' I 'II' iii' . ' ITF: ":'i4. 'f1f5f' F ., I M . , -V-- .,,,. al, f . "i"f.llL'EiI',: "IW ll, 9 -,5 'ff' 'I T r'. 511. lu, v ',. , ' .I r Ala n d Fo rg eo n ,U A,.,, IIT f , il if 55' if i wi I -ka " ' .P r-. " QQSSEF. . N, " ' . ,, as vsasl childs If A il ,, ,ff My X , , I I ,,-. Kill MI , is 1 T I I ,, lilll f 'TTI law I Ill lgll l Q,l ,fi I 'I lil, I I FI ' 'gl ,ful vfll il Uranes bowls 'em over. Wilkins and Vranes were The ouTsTanding players on The Aggie's line wiTh Young, who ran I34 yards during The game as The sTar ball carrier. This was in every phase an appropriaTe and successful game for an annual homecoming and gave The old graduaTes much saTisTacTion. IT was This vicTory which broughT abouT an absolufe realizaTion of The facT ThaT The Aggies would be a sTrong conTesTanT for The conference championship. AGGIES VS. UNIVERSITY OF WYOMING WiTh The odds decisively againsf The Aggies, They porTrayed a sensaTional vicTory over The Universify oT Wyoming in a I2-0 game aT Laramie. A crowd of 4,500 people gaThered for The annual homecoming day evenT and To wiTness The dedicaTion of The Wyoming sTadium. The TirsT half was played on even Terms. Vranes recovered a fumble on Wyoming's 29-yard line bringing abouT The Aggie's TirsT Touchdown. Soon afTer, Schaub carried The ball 26 yards To The 3-yard line, and Young made a Touchdown on The nexT play. From The firsT Touchdown unTil The final gun, The Aggies were a consTanT ThreaT. BoTh Teams were figl1Ting for leadership of The conference, and The Aggies gave Wyoming Their TirsT cleTeaT oT The season before The largesT crowd in The Cowboy's fooTball hisTory. ThaT was Their one greaT opporTuniTy To avenge The deTeaTs The Aggies had given Them during pasT seasons. Regardless, They were forced To admiT Their opponenTs once more a superior Team. This game was one of The greaTesT upseTs of The season, one ThaT Wyoming Tans will long remember. H lx, Wyoming halfback gained a yard. lf lil ,1, llf' I46 L I Fl IT il l ll lil Y W M i so T 1' if f . V V .V , , .,x,A .V 1 44..A V , V " ' QQ ' "" v ,I 1, , i Q6 . 3, 8 ,- . V V .- .1 ....:ku,,,,V,---fs.,-.... , ,fre -V ff-mgr-fs. . -- 'gm 3, w : fr I ., 2 , M y-1 y lw.Vi ' H - . 1 ,,3 Qi' - ' 1 '- : . . U. quarferback gefs info fhe open AGGIES VS. B. Y. U . Affer having adminisfered a defeaf fo Wyoming, complefing a fourfh sfraighf vicfory, fhe Aggies were primed for fhe confesf wifh Brigham Young Universify. During fhe fwo previous years fhe B. Y. U. had been doped fo lose, buf had finished vicforious each fime. The Aggies fell' fhis was fhe chance fo equalize fhe sifuafion wifh a sweef revenge. Though fhe odds were againsf fhem, fhe Cougars felf fhis was a fhird opporfunify fo bring abouf an upsef, since fhey had losf fwo conference games. Their one greaf anfcipa- fion was fo clefeaf fhe Aggies. Thus, fwo courageous feams enfered fhe confesf af Ogden Whaf happened sfill remains a vague mysfery in fhe minds of foofball fans. The game was complefely one of unexpecfancy Though an inferesfing game was anficipafed, if fell shorf in every way. The defensive work on bofh 'reams was oufsfanding, neifher being able 'ro make any large gains. Having failed fo advance fhe ball fhrough fhe B. Y. U. line, fhe Aggies resorfed fo passing, buf here as well mef wifh disappoinfmenfs. Bofh 'reams fried every for- mafion and possible solufion fo bring abouf a vicfory. ln fhe lasf few minufes fhe breaks came fo fhe Cougars. An affempfed pass from fhe Aggies was infercepfed by Robinson who raced fwenfy-five yards for fhe firsf fouchdown of fhe game, and anofher unexpecfed vicfory for fhe Brigham Young Universify. The score af fhe end of fhe baffle was 6-0 We hope fhe Ogden field has been fhe bad luck omen for fhe Aggies, and fhaf fhe game af Provo fhis coming season will bring abouf differenf resulfs. V, ' fe r My 11 -'Val--AV: 1...'-fri.:wife-.1-2221.4-aff , -I ec : ffffm I JPY!!! UIQ ' Mark Bennion Delberf Young I lr 'ag' John Hull i.Q5:Ei..--4-' HR.. ,sau H owa rd aw l 'nfi J- i l il ll ' Nl I ill Q F i 1. ,q ll H ii uf 4 'l -. 1 ' ,-Vu ,, ltglvxy ,ni Q " flu , P123 li L- l 'lf e 'Fifi f 'ew' l " if 1 QR-1.1 . .N W if-" if iiw ' i Hfl' N ' ff 'Iii r Q Al ,sziyl ,l i, 3:53 i ' " VE- ' 11, l I . ,. ,. . ' l i V- , ,- " V -- , Lx ""5 . , t. w . :ff ,, ,Vi . 22:4 . .sf ' ' . V - --V' 1 V " " ' aafzzli i f 4 1 ,. ,, . , ., , ,, Qgfizf'- , 1. i ,ri ,Q A qi, kg, ,ay 'Q yi , , .X .:., Y. 9, , . . , ,,.,,.i,.,,AZZJii7yi,M, - ...M 1 Z. J Y, H, me Q V if IAM 9 ' is 5 47 If Jig? 4' '-v .7 faq, " f gf :E I l if DEI' -Q f ., 4 4 V. ,2 -, A ' iv ,,iV' Q Q N if T Q 535 ' 5 M Q fn., 'W I ' 6' if if l ' V Jill :Til .7 , ... x, i -A' W if -M A fs ff .f f , f X 1 sf' 1 , fi in i Q T f is ' Q ' 'lv 'Y 3 HQ ,, W , , ,,,, ' 'I , , 40 f','a'f 1 if 'Q f li! 'i . i,ll 1" 1 ,5 , " gg 4 Y X if W , I ff 1 1, 'iff , ,ng ll, i lu, 25. f We K Q ., Vw gy, ff fx ff I V , ,,f ff -i ff so r ss . ,.- ,V 'iff f ff rf .Q , ,, f V ff f,wf.2f1V,.. -1 Vit. A M ' A M513 A- 4+ ff I 5? 0:02 " lv ' ' M ' 71, f' ' fr.. : ' is 1 af 2 y riiigv 2, 4 ,M ' 0 2 f fy 1, H., fi .mp N'-" leg, X ! ii, r W xy 00 1 k ,, , ff 34, I 7 f 4 Q ,M ,W ff VV U., , yn .P ' 9 ' 'f ,f A M W I 0 k ss, . ,M'M1?'9?,gW,5,f. f.g,,f,3 9 is Q' . 1 . .. 4 f - ll: 4 - VV 275 f W ' f' f' , f ff! n ew 4 , Vi n - Q, wwf, 1 fa ,fe , 1 f I I N . K " ' " ' fi. , , V L WU J f f V W, f 0 X ' iv' i PFS 2 1, :QW ff ,f ,, ii. gi irjf 3 YN X fr , fe ie? J if 'i J I 2' f , 'QWSI ' 'I If !,5 " i f j4fZ'y'i li :i r ill? l ws, fir, f Vs VV l . rf Y f r Aww . f in i ins My i' lr5i.i B Y . i"..,l 'lf-'il ' V V 1' J' 'V rw V I !l,,,,vLV!:'i,f y .. w i ff V ,l 1i"E' ' l' 'S' T ,Lil :J a V 17 yi- i 5" Hg ., N Z' Jil' . , '. ' V- . , , i . " f .i ygffg . ,Q . i in 53. 14 ' ' il lxig.. I if- l r Om l . , i-"' -ws i V. 1 - wwf 'V T in i,..'- '71 'gin l ' 44 , ,111 . -'ii , , .W ,-' .fel if ,.,.,., 1- : .f irv ' , '- ' ul VL'-'l i : ,si ig' " J? i J Agri, liar? , il Pill . " V ll mi. l f-:,,fa1,,,.s 'Vf Qi 1 - 3,554 , V' Y vw . , - :gn - v .,Ag..H.::.::1-. his f ini i 1- -1:21 A 145.12 y' l . 1-11 ' ' lim 2' ,ry ,v vi' 9- f?1if-24 2 till 'fri 1 'li V 5 :si wiv ,f .si Qlil - we 1, . wir W 'wifi ' J fini nil' 'A fb- 1.37: 'l li' Gil: .' ,W lui? , W .V,. -. ,..., h ...L T,-, ' sa 1533. . V. Hi ' 'Tl lliili i A X iyli fill K , gal 'flll -V ilu -: .4 1 V- , -J ,, i lf W an if in A -2 .aw ..i. 1:1- L , ,, 3 -:ef 1 ii, 4 , ini , it Qjil iii Q5 R 3:23 ly ' 1.3 ,X in if. . Cougars and fhe Aggies baffle on equal ferms. l ii, ,. . , . l'1 ' l l i i I47 I li . 9 11" 1 P '21 l -li 1 'W JET .1 i'll1 lil l 51 gl ll, P ..- 1 11:1 . 4 1 1' " 11? 1. , P1Piife3Q5 I I ii. ' , 1 fe P11 -fm 1 :EQ 1 11 MP5 Ny 'll If 1 . 11 w. 1 ,fr , 1 ll lf'f'1:1 1 'S CHP' . , 1-sul. Mia 1.1 Pill?- PW 1 1 - 1 :Z 1111? N451 1 ill 1 , 1 1 51111 1x . -1 1 11 l 11 1.1.3 ,1 ,ul 1 ' 1 ., .1 vi .1 - Q -as 1 1 fp. P11 lie! 1 la. g r 1 P1 :, . . 'P 1 .' 1-'elf P73-ll , 1, '1-1 3 High J , 1! gg.. 1 , ll ll 1 EEE 3 P .,f: g . 1 iii 1' ll : lr Pi, ' gf ul mm 1 .lil i l1 l 'll1 P11 l I .l 354 Pill f tk .pl :xl 1 .l " 1, 1 ' . ' P1 P 11'f-l 51 11. A I 31 131 1 ' ill Evl .11 31 l1 , , -3 P 1 1-11 1111 , N 1,2 1 , "1 11 ly 11' lllll , 1, 111 1Ql1, P ll ll lil 1 1111 P111 'Hi '111 13921 1 X 1 11,11 1, 111 1 1 1, '1 1111: 11 1 ,. 1 , 11:9 .wp 17 X, 1 1.1 11.1 1 My 1, il. il 111.1 Pl 1 l' ll' ill l"L l 1 1 l 'll WP' ' 1' P1 1 . P Aggies Paking Phe Colorado defense wiPh Phem. Delmar Wilkins , , PZ, ' as 2' E , N G Q . 1 .11, 1 7' is Q 53' Q, fi l f L William Barker 1 1- if -1 ' 1 "" Allen Adams 3 '1 f 5 ' JGY Tolman 1 1431 ,Aww--,z-, :1. + f" '- T AC-BGIES VS. COLORADO AGGIES APPer Phe Aggies had been beaPen by B. Y. U., Phe naPural ouPlook oP sporPs wriPers was Por Colorado Aggies Po win Prom Phe U. S. A. C. Colorado had only been beaPen once, and PhaP by 'Phe U. of U. Their chances looked grea'P Po de'FeaP Phe UPah Aggies on Phe Colorado Pield. Feeling Pha'P Phe one way ouP was Po sPage a comeback by winning Prom Colorado and of conPempP Por Pheir previous dePeaP were prevalenP among Phe UPah SPaPe Aggies. WiPh Phese uppermosP in Pheir minds, Phe squad leP'P Por ForP Collins. UnquesPionably Phis was one of Phe mosP hard-PoughP games of Phe season. The UPah Aggies held Phe dominaPing hand PhroughouP Phe baPPle, making consPanP 'PhreaPs aP Phe Colorado goal. Early in Phe PirsP quarPer U. S. A. C. advanced Phe ball Po Phe 'five-yard line, only Po lose possession on a fumble. ln Phe second quarPer of play, Phey again carried 'Phe ball down 'Phe Puri, Phis 'Pime Por a Pouchdown. Once more in 'Phe lasP minuPe of play Phey advanced Po Phe Colorado 'Four-yard line, where Phe Pinal gun preven'Ped a second Pouchdown. Thus Colorado Aggies endured a second cle'FeaP, wiPh a score of six Po noPhing, and Phe U'Pah Aggies once more became a PhreaP Por Phe conference championship. 1 s . - ' F b P . s Sfopped by a husky +ackIe. 1 1 E- V. l l 1 ll 1 l F 1-P ' '1 ki. ii' V 1 l l 1,:l X11 ly 1 K1 .11 1" V1 115' ig' 11 zz' - 11 1 ll li A 1' lf P 1 , l l 1 1 xg Clearing fhe way for Chrisfensen. AG-G-IES VS. UTAH Though fhe Universify of Ufah proved ifself fo have a superior feam in fhe fradifional Thanksgiving Day game, fhe Aggies losf only affer an epic fighf. This was one game where fhe score failed fo be a frue indicafion of fhe merifs of inferesf. Fans leff feeling fhaf a greaf feam had won from deferminecl, hard-fighfing opponenfs in a mosf infense, specfacular baffle. i ly li x Q 5 s 'i 'IL fr! 1 gy I r ' gl? H ia l A 4 K nf if .ral 2.47 'W' as J' 5 q if l SQ' y G W .7 K V' , A J ra 7 of 'Vi ii A A9 al YQ Q GBX 1 as it , Y , vi ll 7 V CA 9 I 1 we f If ' f f T, af if 6 'Q T35 5 i 4' r. O! 7 ly Z M ,W ' rr ':! For fhe firsf fime during fhe season fhe Universify found ifs running affack limifed. Only affer resorfing fo an aerial offense did fhe Ufes meef wifh any degree of success. ln fhe firsf half fhe Aggies counfed six firsf downs and I25 yards from scrimmage, as compared wifh seven firsf downs and I5O yards goalward. Fumbles were greafly responsible for fhe Aggies being kepf ouf of Ufah's 'l'erri'l'ory in fhe firsf half and neffed Ufah her firsf fouchdown. Affer opening up wifh a rapid passing affack in fhe second half, Ufah was successful in gaining 'rhree more fouchdowns. Summing up fhe game, Ufah made I3 firsf downs fo nine for fhe Aggies from scrimmage, fofaled 263 yards againsf ZI7, and scored, 34-0. Thus ended fhe lasf game of fhe season for fhe Ufah Sfafe Aggies. Proud we are of fhem! v.. . 'E 51.141 15:3 1' H , T ,ir 5' 1' f . f J 1 If . N , " - 9 ..,,3.w, , fi W lim -5 , XL' ini! . T - ,I ' 1 asia 1' if if "' 'rl fi r J K ' , V vi rf' N I il 1 p .- '1 , 'iv T, sr 31 sy., l ,W T H 2' I ':l'Ti7'f ' - i 1 xefigyf A-T5 nf 5 ,T ,ww 4' u r.: Gordon Dixon , , 17 5.1 if Ili 'I' 4 ,, ' .. I yy, ,V n.:u':. f :. 3.'iui" 'I 1' .V 115 Jig' 1 N , 1. if T, 1. r Marshall Glenn ' .wif V if if y i i,,'.ff.,y! V ' l M-' ' ' fi ll, , ' 5'f'ii.f',3.m. f ' L lr 'il 'i" . ' , N ia. mlb ' TE: ,. ,Wi 5 yr ,, . , ,. :.. ,212 - vi ' 3, V' xiii! g i' Elmo Brady if-Effi? , c " J r 'gi g - QW' ' .N W23'T7:'f"f" e:.4?"f'5' if Virgil Cropley A Pounding fhrough for yards. 4 'TT' gf. - ixlhx 'la if . rx .. , ,Q W1 lid fi' ii A T ll r L I A 1- J , i' ii . l, x 1 Q ,H 1, Y rf ' J '54 5 . Q QV , il" . i. .121 u -ew ' T' fu 'ij HE , Q1 i, ,V fy. if T 9, Yin A LW l ' il Af, fl' M W i fr . Fi T all 1 i 5 l ,if 1 , in ' Ji A ' i , 1 1 L I. l if, ll xi ll 1 is 1 T l il L 'li 5 i i ii , i ,ll ff l i T i E ' 'lil I i ' 0 1 ii r w ly 'KL 1 i ,' T Ml i, my L, + 11 , 'C Q L. ""f N .-raw ill ' ' I il if -N x 'f v V ' 'Jil ll? i Lp V 1 i il w :Qi . Vi' 1:2 , :il . i f ' r' lil l H' r fl Q' , afiir i -'Li' .,,, V . og: , riwlh Q , ji L 'r l v Nh i il if l LV 4, 9 ,i ,il l L ' , - , if-fli if l , , 1 TETHE' 1 ...sam if is G, ll ,',1 "!' iii "7 lil? l , fill my ff' 2 ,J ' li fl l". 1 I 1 . T 1' rl l l l W? lgi ,Dr J Y' T' M be X! lu 1 il i, ' l , R-5 T rr' A T lf, 1 ll ,, 'g ir'-1 iv "i , , , , if-1 l li , , l 1 ' ELMER WARD Capfain y Freshmen Football THE PAST foofball sea- son displayed one of fhe mosf successful fresh- men foofball aggregafions fhaf has seen acfion for our insfifufion. The affainmenf of fhis feam was nofhing shorf of marvelous. lf concluded fhe season wifh four consecufive vicfories and fhe championship of Ufah. Never in preceding years has such a large group of foofball enfhusiasfs assembled. High school sfars from all over Ufah and surrounding sfafes were represenfed. Several all-sfafe prep men were among fhose forming fhe foundafion of Coach Reading's feam. Preceding fhe firsf game 'of fhe season, Elmer Ward, an all-sfafe performer for Box Elder for fwo consecufive years, was chosen capfain. Affer being fogefher for only five real pracfices, fhe defending champions opposed fhe more experienced feam from fhe Ricks Junior College. lf was fhoroughly enioyable fo wafch our Aggies nel' a I2-O vicfory over fheir opponenfs. ln addifion fhe game served ifs purpose well in revealing Coach Reading's mosf valuable maferial and displaying fhe possibilifies of fhe Greenlings' sfrengfh. By fhe fime fhe game wifh fhe Ufah papooses neared ifs play-off, Coach Reading had made his necessary shiffs, and fried ouf addifional men who had complefed regisfrafion. ln a hard- foughf game againsf fhe Ufes, fhe Aggies proved fheir superiorify wifh a I3-0 vicfory. The Aggies made fwo fouchdowns in fhe firsf half of fhe game: fhe second half was played on rafher equal ferms. This gave fhe Aggies an almosf cerfain ouflook for anofher championship. A week lafer fhe freshmen secured a fhird vicfory over fhe B. Y. U. kiffens, af Provo. The B. Y. U. displayed fhe firsf cause for ferror, when a 35-yard pass, early in fhe game, neffed fhem a fouchdown. The exfra poinf was con- verfed, fhus making fhe score 7-0. The Aggies made an asfounding comeback, carrying fhe ball on sfraighf foofball for a fouchdown. Early in fhe second half, "Half-pinf" Nelson raced 90 yards for a second Aggie fouchdown. The Aggies scored again lafe in fhe fhird quarfer so fhaf fhe game ended wifh a l9-7 score, and anofher sfafe championship for fhe Aggies. The season was concluded in a one-sided fracus wifh fhe Branch Aggies of Cedar Cify, which ended wifh a score of 57-6. This capable aggregafion will do a greaf deal foward filling fhe vacancies leff on Coach Romney's varsify squad. Much credif musf be given Coach Reading for fhe manner in which he promofed fhese champions. The Freshmen Foofball Squad ISO Nl BA 1 15,-5-,W 1 1 1 c '4 1 1 1 V1 11 1 1 W' 1 ffl: 1 1:2111 Y 11 1,.. H1111 ' , 11111 .:1.-.g 0 1511 1 1 -, 1111 'fir' 171-2-I ' -11-'J . if 1-1M 11 -:L -11 ' 1915 Eff' . . HQ: --1 ' 1i'11f 3' 11 11 52251 1 '-12:-1 1 1 511 12111 1 ' 1 111 .2111 , , 111 11131 1 if 11'-.ff 2911 11 " 'fm 151-121 ', ,-1-L S -'21 1 1? 1 15 '11 sf ' if 1 7113: fi 11.--1 H12-N 1. 1'-1: 11- 121 ace' 55 S 1, 1 '11 5,1 1523 51" Skit -1.11. 1 11, I'1?g1, 1'1 43111 1 . 1 1:4111 ljf ' 41512 11 15.1 1 -1.1 H 1114 1 IZ,-1 111 11111 1- 111.1115 M 1 1419, 3 1 111 2,1211 I 1 ,311 111?y:'5 -1 3, Q11 Ml' 1 E1 1 Tb, l'5', V Ur. gli! -.::.gi1g' 5 1 E11 V" ' ,.L' 1 1153 'QP 1137 11 3 11 I if 1' 1113? 111111 :ig W V11 1371.1 P Ii 1'-5411' 1 1 Wi' 5254 1 Pg-55 1" 153111 1 11151113 I 133, 1 1 15111 .11 S1 HH' M1-., ,1-, 1,111 . 11-19-'+11 1 21? Wa 1.123 3 N W '11 1.11 1 1,-1 131,52 ,1 1, M 1- ' ,HSV Wi' 11 11 ,125 ffm' I 3 1191 WF? 1,1111 ' 3511 11 15 11111 Ml V1 11111 N 111155111 1 :Ml 'K 1925? 113 .2521 aw' 'E Wt ' '1" 13.11 , 11 11 ff' 1 1 .011 'f'11? 111' 1155? 15151 WT? 111, 11? W-11111 1111111 flag '511111 121111 ' W1 . Q 11-.31 6 53111 11 .11 ' 19111 ' 1 1111 MQ 1 1111 11511 11 fx 11 C1201 1:1111 15111121 ,-'. U1 MV 11 11,1 1115, .1111 1351 mg 11 ,L 1 111 1-1. I U11 iv: 11 f1 I111' 1 71,1111 11 1 PW 1 1 1111 15"1 11,11 311 N W! W 'W ,,1' MV 11 if 111 '1111' 1 U1' M1 F11f' 1 X1 1 111 1 1111 1, W 11 '1 111 1 1 1 1 1 1 1 W 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 4.11 -.1.. 1- .1 V: u ll' . l 54 JL. . 11 1 1,11 111 1 ' 'M 1-s -r ' - . 1 i 1 1 1 1 1 11 5 11? 'B n 1 l11 1-. 11 '11 111.1 .F 11111, 1, .,. 1 W 1 --. .1 1. 1 1 f1- 11 1 1. 11. 1g1 1 W. . I ,1?1"1' 1 1 ' P11 79:1 11 eg? 3 , 111 l A A 5 1 13521 ' 11 1'P1?1 1 1 '11, ,11 1 1:11 1 11 1 .1. 1 12, J 1g 1 1 1. 1 ' 1 TFL 1- 1 .... - .1 -11 111.: 15, 1 1. 'l 15' . 1 -1, ,M V 111 1 1511 1 5211! 1 11 .1 11.4-l 5. 11 11111 warg .2-g.-.aa 1 if 'Jr f- .1 .1 .1 I' 1 1 11' yi! 1 1 .5 l1.vfLll., llil 1:15 11 1 3111 1,111 155 117 1211 116, I ll' ll l 1111 1 " 1 Nl 1 11111 11? 1ifl1 1151 I1 'Llli ll 14 il 11,1 1-ii, lfll 1 1 l ll ill 1 .1 1 1 l ' 11 lx, ill l1 91 111.11 1 1 11511 ,, 1 1 111 T 1' 191 ' '1 1 'ul ll 1 1 11.,'l 1111 111 11 1 1, ' 1 1 1 11, 11 1 .1 11 1 " 1111 1 11 11' 3.111 1 11 111 1, 5' f' Q2 lllklig we K ,cgi . A M512 BGP f f 1 wg, 1,1 ..., .4 ' " l . :.2':.g:rg:.Q Hai . 1'1" :f.2'1i.1.1.:szf WARREN "SONNY" ALLSOP Capl-ain X Basketball As caplain of his 'l'eam, and wilh a repulalion as a member of 'lhe All-Conference and "All-Aggie" leams, "Sonny" had many honors lo uphold. His brillianl play- ing was beyond expeclalions and again he was chosen on l'he Rocky Mounlain leam. He has one more year 'ro play and we 'feel sure 'l'ha'l' he will give us a good accounl of himself nexl' year. PRESEASON GAMES C. 52 Gila College.. . C. 26 L. A. Alhlelic Club .33 .3l C. 39 U. of Calif. al' L. A. . 27 C. 33 U. of Calif. al L. A. . C. '2l U. of Calif. al L. A. . 30 C. 36 Pasadena Al'hle'l'ic Club 38 C. 23 Long Beach Alh. Club 40 C. 29 Long Beach Alh. Club 32 C. 25 Branch Agricullural Coll. I5 C. 54 Uniled Billiards . CONFERENCE GAMES Al' Logan C. 48 Monlana S'l'a'le . C. 26 Monlana Sl'a'l'e . Al' Provo C. 47 B. Y. U. . C. 37 B. Y. U .... Al' Logan C. 3l Universily of U'l'ah C. 30 Universily of Ulah Al' Bozeman C. 3l Monlana S'l'a'l'e . C. 26 Monlana Slale . Al' Sall Lake C. 29 Universily of Ulah C. 40 Universily of Ulah Al' Logan C. 32 B. Y. U. . C. 50 B. Y. U. . ..43 ..26 ..'29 ..45 .,40 ..46 ..45 ..33 ..37 ..36 ..42 - 39 63 Ml Sill i Cropley, Caplain Allsop, Campbell, Huffalcer, Childs, Wal kins, Wilding, Briggs Brady, Bellislon, Harris, Murdock, Young, Tul'lle,1Osborne, Drysdale, Coach Romney, Dixon, Chrislensen, Van Kampen, Manager Gillespie. 20' KJ 5151 211111 1 1 3-1:11 1 11 11' 1-. ki 1 1 1 1 1 11 if , 111 1. 1.1 111. -err ,. 1 31r'1 1 1 l 1 11 1 I 1 1 1 1 X l 1 1 1 ll 1 1 1 1l " 11 1 1' I 11 W1 11 1 1 11 111 1 1 1 1 11 '1 1 1 11, 1 11 .1 1! li 1 1 11 1 111, l 1 1 111111 11 1 11"1 1111 1' ll1l1 ,l1,1 1111 111 i11 111' 1111 11l1 ll 11 111 1111 .1 111 1l1 '1 1'yl 11 1 f1 11 1 111 1m 14 51 1 1 1 11 1 11 'l...'LL:?l l 1-1117 S! THE season opened las'P winfer, fhe prospecfs for anofher champion- ship 'Peam soared high. Campbell had refurned Po his old berfh af cenferg Capfain Allsop and Young were back in Pheir posifions af guards, backed by Harris, a new man, and Van Kampen, a member of lasf year's squad. AP Phe forward posifions were Bellisfon, Cropley, and Drysdale, and a hosf of new aspiranfs of considerable imporfance and abilify. As Phe season rolled on, compefifion for a posifion on Phe firs'P five grew s'Piff. However, Romney's usual sfarfing line-up consisfed of Campbell af cenfer, Allsop and Young af guard, and Cropley and Bellisfon af forward. Harris, a rangy guard, saw much acfion during 'Phe season. Huffaker, an excepfionally good ball rusfler and baskef shoofer, also proved a valuable ufilify man. Several ofhers, including Murdock, Van Kampen, Chrisfensen, Drysdale and Wilding played a high brand of ball. The chief problem which face Coach Romney, however, was Phaf of finding a ball rusfler Po fill 'Phe vacancy lefl' by Sefh Parkinson. The season opened af Phe Smarf Gymnasium here wi'Ph a game wi'Ph Gila College, of Arizona, in which Romney's classy six-foof 'Peam furned aside 'Phe invaders Po Phe fune of 52-33. Every member of our squad was given a chance Po show his sfuff in Phis game. EVERETT HWHOOZITSH CAMPBELL Capfain-Elecf Basketball Affer a year ouP of 'Phe game Evere'PP came back fo fhe Aggie camp and won back his berfh af cenfer. "WhooziPs" gained fhe confidence of his feam-mafes by his superior work and accuracy under 'Phe baskef. He will be back on fhe iob nexf year and we can be sure of his sfellar playing again-. Wi'Ph Evereff as cap'Pain, we can expecf Phe Aggies 'Po give a good accoun'P of Phemselves. Scene during Monfana Sfafe-Aggie game-Harris, Aggie forward, is caughf in 'Phe acl' of shoofing a foul goal. .V 11 111 M1111 1 . 9 R11 1 l1:. 11. 111 1 1 ,-11--11.2 17 1 1 1 I 1 1' 11 1 11 ff 3111111 5- 11 1131, 1111.1 ,111 l ll l ll 11 fy., 1, 1 11'1l' 1 ll l 11 ' 1 11' 11 111, 111,11 Q fr 1 l 11lll,1l' 11 11111 1, 1, 111 -4 . 12111 Y X 1 1, 1 ag 11 . Nl' f" Q ly-11i llll1 l lf 1111 ,rw .E J 1 1:11 XX L fy, Tylg . 2,111.1 11 111 1. 1 11"19 111 f191"1' ,11 11' l 11 1 11111 1 11 . 1 1 .1 1 11,11 1 l Al 111'l1' 1 11 1 1 1 " 1 P 11 1 1 l 1 ' '1l""'i X l' . -1,5111 ' 1: lXlQTj11l-1 l lr 1lllll r",f ' f 1 1 , 1 1 4 11,1- V ,1A,1,yy , 1.fl 1il,11l!1ll ' 1 1111 1 11 1 11' -1 1 X' 11'H.C'1 11 1 11 .1 11 1l11lC, 11 1 X1 1 1 1' AIM!" 1' .1 J 11 M.-.1111 1 11 W lzlliily W' ff 15 11 I XV1 yliyfyilf 1 .11 J, M1111 1.1! 11,1117 ,1 ,, 1 1 1r"" ' fl 1 Vl 111 l K1 .1 l P P, W .1 1 -fCb1'l1' 1 ilifllll Lv..-1 11 1114 if 1' .1 11 I. 1 111111 11 ,1 1 11" 1 l .11,1.1" 1 l lhll 1f1-1il1liE11l1 1 1x 1,1 ,111 1-1 11:1 l"- 1111111 111 ,111 11 1 1 1 1'111.11' 111 111-1,1 1,1 .lit 1 1' :ffl 1 l ll llll 1 1: x 1 - -1."1 1 1 1 1 1 ,N 151111 ll l Y lT.A.41?'T1If:-E-ln" :J , 111 11 1 f.l1Tl"QJl1 .llfl ,. 'fin fQ1'1ff lll 1 W. - lylfly, 211 11111 1 ll 11 1 lf' 1 1 1 1 1 1 l 1 ll if 1? 1 l 1 1 1 1 1 1 1 11 i 1 11 l 1 1 l 1 1 1 I l .1 l 1 '11 i 1 , 1 1 11 '1 I l 1 1 I l E ' 2 1 l 1 ' l l ' ' 1 L 11 l 2 1 1 ' 1 1 1 1 1 I . 1 l 1 1 , l 1 1 11 l ' l 11 ntldal 1, X fl ll 11 11 1, XQAIY N 1 1 1 U '1 .fire 11 aim- sb : ,Z 1 .1 ,111 1 1, 1 23:12 3 F l 1 llii Simi-2 i. '1., U - -,', sf .. l l 2' 5 52' sq: -1 ei? gif' 255512 :f 1, X, 11. VIRGIL "VIRG" CROPLEY Cropley played his fhird season af Ufah Sfafe. His accurafe shoof- ing, clever ball rusfling and excellenf feam work mark him as one of fhe oufsfanding players of fhe Wesfern Division. He seemed fo be always in fhe righf place af fhe righf fime and could be counfed on fo come fhrough wifh poinfs Ywhen fhey were mosf needed. Cropley has one year leff af ifhe college. ,.,, , , 1, HH 4' 5 zfii-if 5 . 1 .. 2 TQ-Leica f, 1' -y 1 1 r - is 1- i ' ' X ',-1,, 1 mes? - 1 4-. 1 . gg n if . 'ily M GEORGE "HUMMER" YOUNG Again fhis year George has sfolen fhe show on fhe courfs of fhe Wesf- ern Division. His specfacular work as a guard, plus his love for fhe game, has gained fhe confidence of his feam-mafes as well as fhe hearfs of fhe fans. This is his final year af fhe college, and will be remem- bered as his besf. "Hummer" was fhe mosf consisfenf player fhe Aggies have had for several years. y.,,1,1.1 1 New -in-ga' ! -.Q 7 '4:4"1Ti S i"' 1 1 .. 51. rf 1 911, ,Le ao 1 ., 1 mer 1 - :Eli 5 . E52 1 ,j. . wx.. 1 477, l CARL "BONES" BELLISTON For four years Carl has held down his forward posifion on fhe varsify. He 'Finished his final season of play in greaf sfyle. ln fhe 'final game of fhe season "Bones" sank fen foul pifches ouf of as many fries. He was high poinf man in mosf of fhe games and always gave a good ac- counf of himself. His performance will long be remembered by Aggie fans. ' Y li Q 4751? 1 My JK will L . 1 il! lil 11 1 'V 1 1 f' 1 l Q I 1'11i 1l gi' 1 1 gg? ' 1,1-1 ' ljg if r' sill ' mf" I V E' " iff 'lil '1 1, fi 1 1. , l 1 7 11 51 13 fktzf AI.. 1 1 111111 .M , b. 1 ,R 11M 2. 1 -11 11: l Y we ig 1 "M iii, ,1 M11 1,1 1 11 V11 v 1 If 1' i.1155-if 1 11 1 31111 fi, V Af: Ls? 1 , 'wi lg, "i1'l1b.2-f 3 'fi '11 L1 211 ili?l,'1,'1'11 M 1 1 11 1 111 1' 1 11 1 1 fi! 1 ' 1 C11 ,-111 , ,,,1.: Wifi 1? 'f'J"1l11h 3,1111 11919.-M . . ,J 1 11.1111 13411 1 1 -1111 1 MWA, '11 9- ggsw. '11 Q 1 .xx 1 1 1 . 41 ,1 1 l 1, y 1 5- -1 f f. Q 1 1 1, 1 ' ln ' i '21-1-521135 -' i 'if'Ji"", H 1 Lf' 1 1 1 11 1 ' if' ' li 1l'i1 ' '1 :1ffif'l1 l '11 .l1 ' 1. 11 1 Whit -' ' "-111 1 H281 , 1 4111, 11 1 11 . '11 X' 1 gg l 491, C .s,.......a 1 45 lm 1 1' 1, ' :EQ 11 11 1 ll ,11 Ziff "" 1 'Cir l:11 li 1 'elif 1 X gil lyll y 1, -1 l I .X yy! 1 E 1 1 1 1 11, , 1 'Silly ,jig 111 eg ll V, 1 X. y li? j1," 1 1. 1'-N 1 l 1 l1'1 1 l l11 l'l 1 3 il W1 11 ' 11l1h 11 111 115 ' ,'1 . 1 13 111111. will ll 11111 1-'E , 1.1 T' Q 1x :fb 1'11 11 'T' 'I 1111 1113151 161 131 Basketball . t The Aggies fhen fook a barnsforming four of fhe wesf coasf as fheir Yulefide vacafion. Here fhey mef and defeafed several of fhe sfrongesf feams in fhe Wesfern Unifed Sfafes, including a fwo-ouf-of-fhree game series wifh fhe Univer- sify of California af Los Angeles. Af+er being nosed ouf by a very small margin by several afhlefic clubs, fhe Aggies headed homeward and seffled down for fhe winfer grind. ln fhe firsf conference game, which was played af Logan, fhe Aggies frounced fhe powerful Monfana Bobcafs, 48 fo 26. The game was feafured by close guarding and sharpshoofing of George Young and fhe clever floor work of "Sonny" Allsop. The Bobcafs furned fhe fables fhe following nighf, faking home a .fo 20 vicfory. The Aggies fhen fraveled fo Provo, winning fhe firsf game, only fo be nosed ouf by a fhree-poinf margin in fhe lasf game of fhe series. 1 S l n , .y, I I ..g,,,gf,,f I X y prix? -A I f V A A ,, " ' 'V ' V., 4 , sw f f - . swf! T i 4 .gg:.', m' .X f , l ' I If ., W. , me T mf, s ix IL Q51 ix xl x P T X If I U . 7x X X lm ELWOOD "EL" DRYSDALE ATTer missing The TirsT Tew games of The season Elwood came back To make a greaT season of his -Tinal year. Wi+h his speed and knowledge of The game, he was able To come Through The TighTesT places. This is "El's" TourTh year as a leTTerman on The Aggie squad and his loss To The Team will be TelT greaTly by players and Tans alike. RULON "RULE" HARRIS Rulan comes To our school aTTer having compleTed Two years aT Rex- burg. He was on The UTah-Idaho All-Junior College Tiveg his appear- ance aT our camp senT The baskeT- ball sTock soaring To a new high level. "Rule" plays ball wiTh greaT skill and consisTency. Much is ex- pecTed of him in remaining years on our Team. Basketball 4 ' :f -43, Q WL, ,..,- , K 'x ,X l ' GUY 15CHRlSTY" CHRISTENSEN 1 AnoTher sTar Trom Rexburg enTers our realm of sporTs. ATTer being absenT from school Tor Two years Guy comes To UTah STaTe and Takes his place wiTh The ToremosT players oT our college. "ChrisTy" is a rangy, curly-headed cenTer whose playing proved a greaT asseT To The Team. Guy has several years leTT in which To show his sTuTT and we are sure To hear a lor from him. ATTer losing a double-header To The Univer- siTy oT UTah, our big blue Team journeyed To Bozeman, only To lose Two oT The mosT Thrilling games ever seen in ThaT parT of The counTry. CapTain Allsop was Torced To waTch The Two UTah games Trom The side lines which noTiceably weakened The Team. The loss of The Aggie cap- Tain during.These Tew games was keenly TelTg The smooTh clicking and The required amounT of accuracy seemed To be lacking. 'i From This Time on our Team seemed To slip. The remaining Tour games oT The season were dropped To UTah and B. Y. U., respecTively. The finishing oT This season marks an end oT collegiaTe baskeTball Tor George Young and Carl BellisTon. These ouTsTanding sTars will long be remembered wiTh The greaTesT waxed Tloor wizards ThaT ever graced The Aggie Tloor. ' l55 1 .ul C r J jig - Sai ' '+L 3 1 F4241 l of ql " T6 .K ,W T ' f T ,T , 2. fl f 5 Qff i r ' 'TH 'T 'qw , .1-K::g:g. 1 we-1 '-SET? , ' Q 1, f 1: ,Y W 'Q M: - V-:EY T 1 , QQ-,Q E 4 fri - f me --as'-.f wg ' sg: 27? in f reg 41 :f-52' X 5, ' 'WM ' ' ' N"-Ei iii' ,"' 'ill ' V1.5 - i -I 1' , . if 1' ' ri' ff ikll. iv. .f ,:. image-fQf ia y. I -gf Q -.9 tm' ,' W vp -2 , pi we-u QW N if ll if? -i' ffl' l way 1? Pix l T TW is , 'ggi n'vf..,- " rf. ,ff U ,G 1:-JE -A T in all Tsiff li in tl .Am fi: A if :Sis iffaiiy-, a 1 ff T W 5' ii? C' C ,Jil nf? if iq! :luv ill. ff" 1 ,mln 3:11 llli ws I, , .g4 ' qu-iw T 'TE life ,Ji JDK gif ii 'TTT' xi! li ' as , il iigd ' iw ,l5.,i,Q.P ,sw-6.-. ,api 'lil ij -'Fr W ,. ' QF, Nl - l mu 1 ., is . l " il, N 'Isl ,N ff T.. ii i is 'iv ' ." 'Nil i, f ll' lky i, ill 1. , fl. 111 1 t1 1 1,1 '51 1. 1 .-11 . 1 , ,i,1i1i1,lilT1 i1 1 1-'lil 1fl-" ii l5.'i1 ilxlliiif ilig ll 1 ' 111 lfll ' 11 Y 11 1 iiiinlikiii ' li 1 l F15 l Al A lb ' ll iili l1 if .Q 1 Wfgigf 'S-sl 1vl1,y. iigiiS,X -11111111 11 ll, il fl f 1 1! Q l lfm 1 X, 1 21 1 ' 11 l ---"i l1 A ,1 1 1 1 1 1111 1. i1l , 1 N 1 l 2 'li 11.1 1 l 1'1- l I 1 115 l l 1 l 11 rm l bl lil J .7 if L 1 if l 1 l-ly l 111 W 1 15 1l 14 N l l I 1 1 ' I , 1 11 11 111 1 1 V11 1 1l 1 1 1 l 1' l 1 1 i ll 1 l l l ',i1 K1 131 .1 1' ' Ii L1 11 1 '1 'I ,11 , l 11l 1 1 ,'f ,X1 1 111, I1 i l 1 ll ll 1 1 1 l- 111 ,1 1 1- , I ' 1 1 11111 1:1 Q , 'Z .s ,ss s ,wage 1 1:1..1f5f11 214-1 . 1 fx. 13z1, .,, ,.., 1111-1 11'-1-'-1-1-, w i 11 1 11 1 i A "1. 1 1 1 155,11 QQ. A 1 , g , 1 1 51 ws 4 1 1 l RUDOLPH "RUDY" VAN KAMPEN Enfering compefifion for 'ihe sec- ond fime, "Rudy" was able fo give a good accounf of himself on fhe floor. "Rudy" proved fo be an inval- uable ufilify man, who, upon enfer- ing a game, seemed fo sfrengfhen fhe feam. His work as a guard and on 'the floor was very commendable as he made every move counf. We will hear more from "Rudy" in +he nexf fwo years. WAYNE "FEETS" HUFFAKER As a prospecf for a regular berfh on fhe firsf five nexf year, "Feefs" sfands ouf ahead of fhe ofher reserves. He comes fo our college wifh an oufsfanding record in high school and was chosen on fhe All- Sfafe Amafeur feam in l93l. His floor work and uncanny baskefishoof- ing mark him as an ideal waxed floor arfisf. "Feefs" saw acfion in fhe maiorify of 'fhe games. ALMA "BU NG" MURDOCK When all-around afhlefic abilify is 'iaken info considerafion "Bung" fakes fhe lead in any kind of spori. His accurafe baskef shoofing, fogefher wifh his speed, makes "Bung" a val- uable man for any feam. This is his second year of acfion and in spife of his shorf sfafure he holds up his end of play wifh fhe six-foof Aggie feam. Basketball ln looking forward fo nexf season we are per- plexed by fhe problem of who will fill George Young's shoes on fhe guard line. From fhe playing of fhe pasf season if appears fhaf Rudy Van Kampen will be a likely candidafe. The replacing of Young will be fhe maior problem confronfing Coach "Smiling Dick" nexf year. A fine bunch of youngsfers who gof fheir firsf fasfe of collegiafe baskefball fhe pasf season may be expecfed fo show some wonderful sfuff nexf year, and fhe sfudenfs and friends of U. S. A. C. are looking forward confidenfly fo a greaf baskefball season in I933. if l 11' i1 14 1 1 11..- ilsJ7,1 ,1,. , 1 ,111 l' 11 1 1 1511 1, 11 1 1 l11i1 l 17' 1 1l'1' 1 ll, lf 1 ls", 1 1 1,, 1 l l, ,M 111'1-11 '1 l-ffl 1 , 11 1 1 , ,1 1'1.1 l-ll 1 111 ll.-, 1 1 in y 1 11121 ' 1 11' l1 1 '11 'l l 111 111 11 1 1 1 X-l1'1 l11 ll 1 1l 1 .1 11 1 I1 11 1 l 1 l 11 1 ,1 11. l lu W A I , HFPL' K 1 'zz' if J! H ,,x' ' t , M J' , Li 1 2 ,Lxw , WA ., W lu i rf ev ' XX!,N,,' 7 1, Fx, I vw . N V I WW 'J A F Y A 3 Swj 'qu 1 1r ' QI Q L K 1 QT Us I, ,ff if 1 ix qvl ,nl , ,N "X'5s2 . 3 lx . 'I QV li' A 3 1 UZ ,M , WL! TRACK WW R un Jin i? lr ., PQ 'l r 1: 11 1 gg iw iiutff Q1- 1 -JH i l' 1 231 11 J un! , 11 M11-11 11 fi' " , U1 ,4 L, 71 1 'il' 1,111 'L 'gl , 11131 1 1 YJ 1 1 ig 1 ' 1311 1 1 'L i ,J 1 111--1111 ' 117 501' E' ' iiL'S3'f5l 1 is .1751 rfsr if. '1 1 1131, 1 111 12111 1 11 l, A 1 yi' 1 .. 1 1' 1 112 1 wfiiire-1 1 A 1 111111 - '-1512 ln' 11 1111? 1 ' 1 ifij 1 :va 1 1 1 11111 13 11 1 111. ,. :.l' 1 111 . 145 ' ,q 11l11 .111 1 ,1fLff1 A7 1,1211 1 112115 l ll: "L '1 11 1111.11 fy '11 ' '11 1 13211 ' 1 1513 1 111111 1 11 , 1,1511 '1 111, 'Z 541' '15, WLQ, A, , ry 114, , 1. 1 '1-115 1 "N 11 1 1 1461! 1 1 11114 , 1 Y iii' ' -1 1 l, 4 1 yi 1 "y1 f'- Sy: 11 fy 1 M. ,11 1115. P- ,, 11, Hfvirlgly an 11 5 11 fm. 1 91111 "1 111. 1 1-1111 1 1' TH1 ' 1 111 ,1 1 111 T1 1 ,Q E' ,11 ' H351 , 1 11.1.1 1' lif-rf 1 l '17 N.. y :EF r 111113 Y ,Eg-1 !,f"i"' 1 11:1 1 ,1 1 1 1 1511 ' 1 1251 11 'Fifi .i,,,.,,.s,, Y, 1.51, . 1 RJ, - .H-3. 1 lil? 1 ' 13-511 ' L-J" 111 Q 1 15? 1, 1 :wr 1 11 W 11 1 1-it I-J A 1 it 15 111 lr, 11 1 '1111 11-1 158 1 1 1' 1 1 1 11 11A 1 1 Q11 ' ll 1 1 11 1 N11 1 1 1 ll 1 11 - 1 11 1 , 11 9 1' 1 1 1 11 j, 1 ,L 1' 1 1 11, 1 1,11 11, 1,1 1 1111 1 -'LEVI "Mou-SER" MYERS Capfain 1 Track,-1931 T HAS LONG been 'rhe cusfom of our college fo publish fhe frack acfivifies of each preceding year, since 'lhe 'lrack season is iusf sfarfing when our book goes fo press. For nine years Coach "Smiling Dick" Rom- ney's 'reams have held fhe lead in fhe Rocky Mounfain Conference for fofal of poinfs, only fo be nosed ouf lasf season by Colorado Uni- versify. The poinfs for fhe fen-year period now sfand, 362 for Colorado Universify fo 342 for 'rhe Aggies. During 'l'he 'ren years of compefifion, in which fen leams compefe each year, fhe Aggies have won firsf place in 'rhe Conference meel' four fimes, also numerous second and fhird places as well as Sfafe Championships. ln addifion fo fhis remarkable achievemenf, Romney has developed several nafionally known afhlefes, such as Mel Burke, Lunf, and Myers, who sfill hold fhe conference record in fheir respecfive evenfs. Worofhingfon of fhe 1930 feam and Bellisfon of fhis year's squad are especially oufsfanding. As fhe book goes fo press fhe boys are ouf in fhe sfadium fesfing ouf fhe cinders and fearing up fhe sod. Prospecfs for anofher championship feam are excepfionally brighf. The '31 season sfarfed ouf wifh only a few leffermen back .Capfain Myers, Bellisfon, For- geon and Cox formed a nucleus around which Romney builf his feam. S1 Fronf Row lGround1-Manager Lillywhife, Beaffie, Capfain Myers, and Drysdale. Siffing-Cox, Childs, Law, V1linkleman, Murdock, C. Cox, Capfain-elec+ Bellisfon, Wilcox, Allred, Monson and Shaub. Sfanding-Coach Romneyf Chairman Sorensen, Sfapley, Forgeon, Dixon, Richins, Piper, Tolman, Shaw, Lunberg, Palmer, Anfhon, N. Smifh, G. Nelson lTrainerl, Reading, and Anderson, Coach: Track I93I The oufsandmg performance of 'rhe enflre mfer mounfam sfafes was fhaf of Mousey Myers when he broke fhe conference record In fhe 440 yard dash In 47 4 seconds Myers fume In fhe 880 was I 58 which IS nof far from a record ln fhaf evenf Bug Donald Cox also dad some exceIIen'I' wok when he 'Iossed 'rhe lavelln hugh wide and flrsf pI-ace In fhe conference meef Thus IS only 4 feel' shorf of a conference record and IS a very commendable achlevemenf for Don Capfaln elecf Bellssfon dad a super fask when he esfabllshed a sfafe record In 'rhe pole vaulf wlfh a Ieap of I2 feef BM4 Inches Bones also excells af hugh lumplng In which he fook second wlfh a Ieap of 6 feef I Inch ln fhe sfafe meef, and placed flffh In 'I'he conference Ofher conslsfanf polnf winners Included men Irke Deb Young In fhe dashes and relay races, Aland Forgeon, hugh hurdles and lumps Ofher men, such as Drysdale Beaffle, Brasher, Schaub W V4 QW ,r if f I I f 1 CARL BONES BELLISTON Capfaln Elec? and Tolman gave a good accoun'I' of fhemselves on fhe cunders Several freshmen, lncludlng Alma Murdock, former all around champion af fhe B Y U mvlfahonal meef, proved fo be valuable Wlfh fhese men back IH sunfs and many record break mg freshmen eager 'I'o go we are Iooklng forward fo a more fhan successful season fhls s rung Flnlsh of fhe 220 yard run This was In fhe dual meef befw een fhe U of U and 'I'he U S A C Woofen, Ufah, succeeded In breaking fhe fape and noslng ou'I' Myers, U S A C, wlfh Tolman and Beafhe, Aggie feammafes, flnlshlng In order r' ..,. My I 'fs :l In I' I- .I :Z 'A f- I ASW' I I fir' 5 I 2 , fr 'Q .i if l' . "lf, f .bk In .,,. -. . ,J ' M7 , rl JL: . - ll ll 61 In L. . J .PS ' I, 9 III 'QI If - . - ' ' f 1 ' ' ' - '55 . . . ' '- A... A 'I "QT: I-'fr ' gg, J4 ,Is ,.,. ww' - ' A-9 :f y 5 ga' ,Ss - - ,, I II' .V,.:L.11f,-,.,,,,:f-M22-1f-'L , 233-3 I- , 11: handsome for a dlsfance of I83 feef Io capfure g,,.,12?elff ,IW . V f' w' ?'l. ' 1112.1 .-2 '-7 Q-' I 0,1 fa IN- fy, 1, ' Yau 42' IIEI' .I I- f fm ' ' . gill ' I ' 1, I . . . 3.5, I4 9 4 Eg' , - ,..'H 1,51 ' ' -F: ' ii fl? .. . ,I ,, ,I ' ' H 'IC' - 2 ,y if . . . . . N HI WEL, ' ' ' I PIZI I' 19452 - - - 1 -' E.. 421 - ' . . . Q51 '11 ' ' ' ,, 21:2 I "1-59 I S122 4? I 1 . . . . , , - - I J," . . , , QI. ,SQ ,1 P' ei' ' . gl - - - IF ' III , fra! ' K P ' an ' ' I W. JI -ere: 'Aix IF '-'QLFJH G22 sm J'I-R..wII ., . , 33 IQ ' kL,l,l W - II I :gn .......... -EEZ' Pa- fx ,lar pl ITIL I 2'-ig, G I-II' - - yn 'lr 'V . , II" :I E mfr I I sl I :II Il' if III' I , rf If I ul, I 5. I 'f I I I if -I I Track, l93l Following are l'he scores of The '3l meeisz DUAL MEETS U.S.A.C. . . 72 B.Y. U. . . . 73 U.S.A.C. . . 34 .U.ofU .... III . STATE M EET . Universify of Urah ........ 79 Brigham Young Universily ...... 37 U.S.A.C. ,..3I DONALD NOON., COX CONFERENCE MEET Universiiy of U'I'ah ........ 73. Colorado Aggies . . ..... 62 Glen Pyper, winner of las+ spring's UnlVel'Si'l'y of C0lOl'6d0 ....... 45 CFOSS-COUHTPY fun- FSPG-Ned his Perform- Urah Share Agriculfural College . . . 2l M ance by winning fhis evenl' in April -, Brigham Young Universwy . . I2 l932, in fhe 'firsl evenl' of fhe i932 Wes+ern S+a+e Teachers I 8 - - s 1 1 s . ' 'l' . . +raclc season Roberls, winner of he Denever Umversdly . I . i . . 7 fall, l33l, jo:-cou:+ry, 'finxlleld Eolose Colorado College u . u . u I . 5 , V , ormer er- sicon. an, e Y a , mv, Colorado Teachers ..... 42 sary 'lwo-mller, came 'Through lh fhird Place' Monrana S'I'a+e . . . ...... 3 52525 ., Q ' ,iff My Sw Zfe, gli? f if 24' -as fiiwgwgyf f PAJK 6 ff ' ' 9, ' A M 1 '4 f K 7 " A Jia Kgix ,L ii 5 ' T A1 W7 M.. '. Ars". - awk: 4 ,e.:.iwM:g'.f'-,,.- ,H . " . " . . - ,- .4 . . ,. m-.4f,f.,.,.-. W. en., :. ms. '.:fJ 'q:.: if qs ,V , of 4 K A 'Vt' 2 " , " -f :' f- , -232 ' flu Hqzfir'-f.1-'Q , . ?9"'f1:.w'fM 1 "" ""' 2:5351 " , : 'W--Qfmfkfmw ,.,,.,,.:g,:,,,5.w':.:,'-rr 1 M ig iff,-:-1f:.. .1 ,,,, 5 ' ffi-f' " "w .gT:.:: ,... 1 .1 - M . ...-..,. . , A , ,. Q., . .,...,... .. - X. -in .- Q, . . .4 ,pw V. 3.-sax .Wg A ' ,- -' .QV-i:1Z,'i 1122 ,-ufiw , . 15 f.. ' jf ' A14-" 1" 1-f s f .2:'- if "' . N X "1 nf? . ., 'TQZQ' F55 fbi' ' - -' ' . .. QW . , ' .. N I , fi s i- V. A In ' 1 '- ' , . - 5 ' -vff-ff -'SEM ,sz-:G Wii'vffM " ' - if flf Q . J -gggggfgwjiff' -Ff h:-2 A - f fy' :, Jzfgvf fr fm-: eo 44-is ...sf A .4 -.1f-.:,:f,"- vcS:f.:.x+,'f,:,,s.:eAif-wssw. :'- ww-.'a' ,. szafr-,uvvow 'wwxxw - . X f - --" I -. -- " "" .. 'fs f 4:4 ffseaf. ' ' sf' f'f.::1' t 1:5-:f if I .4 . "" 1 f It . - . W-T'W2'f "'3.M - 47' "" 'LDT' MW, . im?"-5 Z, ' 1? , , " ,..:yg.g,::vfs,'-:-,. ,w:v4'-' il" u-'Ylf ' ,. "' J fI7'X' -5 -Q v V'.I'f if? " . vo- :PS-R' wr-.fl 'x :- ' , " ', ' "X --jg pi" " - Sfarl' of +h,e 440-yard run a++l1e duel mee+ berween U. of U. and U. A. S. C. held in lhe Aggie siadium. My L We . I !!Uf' fl, ' l 'I fy 1 -f , S QV f WM V9 ,J W0 L W1 . M I , ,Z J My, Q X' If, U ,Il!l I ll A f , ' ,ft ,f. 7,71 F W L4 B ff '11, X' W iffy, A H4 Q7 iff' V ,Qing ff! , ,!f' '4' f,, ,QV' ' ,fyff ' ,L V Oy pf! , ' ,If f ' 1,0 ff A ' ' '. 'wx ' I fu 1 ' 7" - 'I ! W L' f ft' L JI frff K 'J K pry!! F' l,,,'.f' Anfij nffjffrfl fi , I fr ff "0 If mf 7 4' wif " ,pn fb jV ,X in :IM ,' I, -9411! !L7,f. Trnfl xy' fv f lf' " r I is ws ,K Mffu ,, fylf jj J!! 11,04 .f J j- 3 Lqfyg 'Cf JM4 ,' M ' ,Aff 1' M fd nv 5 6,25 ,fl Q WO, ' . VM ,yy JJ - jf- Q, , j , MVA ,Q V H15 ' 4, ffl! Ln , ,Llf f ,Q 7 ,ffl yf v 3 ff, 'J I5 -ll' f7V fl' U " f iff 151. N f,. ' 1 , iffy' 11-if :IIT rffff Kuff '7lp!Zllj4 ff il' W E5-hiv w YW' ,f J , 1' -'ff , X" . , I Aw" it ff' ,JJ - f 0 :WNW MV! ,p,f6W"'W 5' VN' " , M ' ' fx , U ' N f,,,fKfff"f VY J A li vf Y gf!! fl fflfflzff If f -' .. 7, f 1 fw .ral fwfr f , Q f iff! ffl! V ffl , V ,L , f f fl! 1 .31-.x N U1 ff' ffl ,M , I ff'V??' . 3254 , - ff' , Y ' wi: Lui? "fi, l0'!f,f!.4jJlfVv ll ! tiff X 2 .f fflfk' "1 IQ I 4 v Q f . iw!! I Wf!' 'f I , T ww f f ' ,Ja , 5 muff X 'J I 2 QV ff J A ff ' J 1 ' z, .' F px , , 32,415 1532? '5 V ' .fl .gf N M 321, " ' 115,21 - ,wp ?'l. 551 :M ,.,.... if F L M, .14 2 f M1159 J' 1' Q' ,I X, Q, , AN w A , MINGR SPORTS ,6 ,l 4 3 ' JR ll 1,5 if 1 XX Q. X, i 1.1 A. ' 1 1 15-1 ,-1 5.312 '11, 1 1 121 ll 1 .1 'K 1.1, gigzfki . Siil ff 1, 11 .- 1 C1211 1 191 1 1 11 .4 '11+2111 24? ' '. 1 1151-1 , '11 5131 wks? .51 1 R11 lr-1 ",-r'T'f. 1:1:f ' '- me - 1, 11-,, 11111 1 '1 11151 1 5-lf' '1, T, 13 1,51 ' Z!! - 1 J111 1 12.191 554 1 , 1314.11 M .1 1 :Rs , 'ox 1 1, 11. ,I 111, 1 1 1 A 111, 11' 1 1 ,R A 1 1111 X 1 1, 55,1 111,55 5 A 111 .315 '11 Z:-Q 511 1 21 1,1 1 1. '11-11 1 - M. -1 1 BPH: - 1 1 .gllff f'1Z'1 '1 ,ay 11311 1, 1-R1 11 . 1111,-11 ,V 11. ' 111 111 11 1 153251, 1 f 1.12, 1. l 11 111 .iv 151 . 311 ig we-mama. 1111, 1 fri' 111 Q 1 4, .11 . 11 11 11 1 las ,"' 1.1 1 1 111 1 1 11 121 1 1 1'1 ji. ,,, 314 , ., 51 1 l 1111 1 31 1 -1 1111 11 1 1 11 11 '1 A 1, 111,11 1 Q 1111 13 '1 1 11111 1911 1 Q31 1 1 1 111' 1 1 551 1 1 1 1 11 1 11 1111 ,111 1 ,1 11,11 11 111 W, 1 ,11 1 11 1 ,111 11' 1 1 1 111 .1 ,1 111 1 , 1.1. 1 1 1 11 11 1 1 1 1 1 ,1 ,1 HOWARD JESSOP g Capfain Swimming COACH HARRY ' PAR- KER'S Ufah Sfafe paddlers snafched fwo firsf places from 'lhe Ufe horde and a powerful fhree- man delegafion from Monfana Sfafe, fo finish second in fhe annual division fracus, held af fhe Aggie pool, February l3fh. Score: U. of U., 53, Ufah S'I'afe, 21, Monfana Sfafe, I5. The Aggies were wifhouf fhe services of fheir capfain, Gordon Van Buren, who was ineligible for com- pefifion and succeeded by Howard Jessop, veferan baclcsfrolcer. Fox, rangy Monfana sensafion, snagged fhe 60-yard dash and fhe 100-yard evenf in succes- sion, fo finish high poinf man of fhe meef, wifh 'ren counfers. Erlcilla, Monfana Sfafe, barely won 'lhe 220-yard evenf, Sorenson, U. of U., pushing himallifhe way. Marion Redford, slender Ufah Sfafe diving sfar, sailed info a convincing vicfory in 'l'he dives. He made 95.4 despife 'I'he facf fhaf one of his dives 'was ruled ouf on a fechnicalify. Morris, U. of U., finished second wifh 89.4. Alvin Bishop, griffy liffle Ufah Sfafe disfance ace, came from behind fo win fhe 440-yard grind wifh a fime of 6:9. Bishop is capfain-elecf for I933. Orsen Spencer, Universify of Ufah's greaf back-sfroker, was bofhered wifh his furns and did nof fhreafen his record in fhe 160-yard evenf. Les Walling, gianf U. of U. breasf sfrolcer, was pushed fo fhe limif by Van Dam, also of 'I'he U., who would probably have won fhe evenf had he nof slipped on a furn near fhe finish. Men winning "A" sweafers for fhe 1932 swim- ming season are, firsf year: Capfain-elecf Alvin Bishop, Glen Touf, Earl Robinson, Walfer Schoen- field, Miller Ryan, Allan Alvord, Vern Cooley, Woodrow Wilson, Elden Sfoclc, Merlin Allen, and Sfephen Dunford. Second year: Carlos Smifh. Third year: Marion Redford. Fourfh year: Howard Jessop. T Firsf Row-Smifh, Capfain-elecf Bishop, Capfain Jessop, Shoenfeld, Allen and Alvord, Second Row--Touf, Fife, A. Hill, Redford, Robinson, M. Ryan, and Dunford. Third Row-Coach Parker, Wilson, Sfock, Peferson, Manager. ' 2 L - ALTHOUGH fhe Aggie grapplers fhis year had only a fair season on fhe maf, fhe followers of fhe sporf af Ufah Sfafe were nof unduly surprised, when fhe cauliflower arfisfs were pushed fwo sfeps downward from fhe spof on fop which fhey held in I93l. The personnel of fhe '32 squad was buf a vesfige of fhe champions' aggregafion. Neverfheless, our faifhful coach, George Nelson, puf a good feam on fhe firing line. lfs biggesf frouble seemed fo be laclc of experience. The Aggies gained buf one fall and fwo decisions: Gaskill winning from Spencer by a fall and Floyd Keller and Wrighf Noel winning from Carl Bromely and Arnold Roylance, respecfively. The dual engagemenf wifh fhe B. Y. U. ended, 25-I l, wifh Aggies hovering over fhe lower end of fhe score. The conference meef was held in fhe Smarf Gymnasium fhis year wifh four feams compefing. lf was here fhaf fhe Aggies showed fheir real worfh, alfhough ending only in fhird place. More real figh+ and spirif was shown in fhis meef fhan was shown all during fhe year previous. This accounfed for fhe large number of numerals given. Ten men were awarded sweafers: Thornoclc, Gaslcill, II8g Yeafes, I25g Park Keller, l35: VERNON RICE Wresfling Ca pfain Wrestling Vernon Rice, l45g Floyd Keller, Paul Keller, l55g Capfain-elecf Wrighf Noel, l65g Morrel, l75g and Gunderson, heavyweighf. These men, wifh fhe excepfion of Capfain Vern Rice, all refurn fo form a nucleus for nexf year's feam. We, fherefore, wrife fhis year as hisforyg and are looking for a brighi' oufcome nexf year. Firsf Row-Paul Keller, Capfain Rice, Floyd Keller, Yeafes, and Gaskill. ,Second Row!-Barker, lverson, Marble, Sfoclcing, Glenn, and Park Keller. Third Row-Gunderson, Whife, Morrell, Noel, Benson, Taylor, and Anderson. Back Row--Coach Nelson and Sorensen. , .sl 1 , ,i x 151 Cl r Rl 1 Q 1: ll . 3 1 l J l 1 Z xii I' N a L1 , 1 1 Q 1 C4 1 il ' llul . rf ,ff 1 . lj f 1 . 1 lu A 4 l I lla l I' fl y I l 'lx 11 1 0- llll lll I l l my '1 l l A 1 1 1 . ' " 'f l 1 1 11 A 1 1 A l 1 1 Y1 l I 1 l,'x 1 l px B 1 U, 1 1 l l yt' ' x ri 11 1 H1 1, ' il V 'l , 1 1 , 1, 1 ,1 .q','---l Q1 l lf 1 1 ,F ' Y' 1 1 ' 1 U 11l l" A i 1' W . .'1 l "vi 1 l l 1 1 1 q ' fr ll vlwl f x ' Q, f11 ' 3? l -11 l l A 1 I i 'QP 1 IY l 1 11 a- 1 A 1 1 J l ,f lv H1 1 0' ,1 JL x ,l li J- hi...-:...."': N Fl, ll ff 1 vf l l J v 'M 1 1 5' l p-..--- Ni J ff dll, iw 1 v '1 1 l K ' 4 f 14, 1, 1 l ' r' ' ll 1 l yi l Q i l i 14. l 11 11 1111 pf 11 W: ,1 L .F 111 1 1 111 1. , 1 'ull' 11, -A 1-2 - .11 'N 11301. 751. 1 . 121 ' , . if 111 1 , 't T71 , '.-1111 1' ,., M Z 1 ' 1 -1, . 'fig 1 1' S ' ,i' 11! , --'IJ-U 11 -11.1 , F11 2315 .. , 1 g 15 ..11 -:f1' -.134 ,L .N 1 15.1511 Tig 1 '51 J :fill 1 1 - 11 ,551 .J V '11 slr , 1 F' 1 1 -qi Q31-,mkxll 1, 55.1151 l 1g,lll,5:1'l31 I 11. M11 31 Z.. 11--1' 1:1 '1 ll. 'lk iff '1 11.2. -11 '51 P lx 1- 15 1 1 1 15. 111 1 1 42 ,, .7 , , , . 1 1 124 -1. 11. 11, ilf?1 YY 11,51 53.1, 1,1-p1 1 "?g34E1?:I 1:23, --Q 15 4 ,s:,.11' j , '. asf. 1 1. gpg ' W1 :, 'i:' 1 iii" 7 l 3,31 1,1-. 1 "T .N 11245 11 ll. 3 y W1 1 11411 f1-1 1 1 iii 11'12 1 1' lk-:Y 15" f ,111 - 1.1, 11 T11 1" 1' rl' 1 275-11 3 1.1 ,1 1 11 1 .1 'Eg Ji' ', 51135 111-11- 1 1511-.1 112 , .11 1:11, 1 1 11:- 151: .511 . 11-gf 1211? 1 fm F31 'llfll 1' M11 fl ,- . 'IJ1 1 . ilu Egg, ..,.'1,, F Z' ,L-113' ,1 mm. 11 1111 11 1,11 fil 151121 -fqif' if 11 1 11 1, , 1:11 ..11 , 111 11.11 1,.'1 . 11: 1 I 111' l1 I A "fy 11' il ' .511 V1 1. 1 , 11 1:1 1 f .y ,," 1 - -- 1 1 lx 1.1M 1 1, - -. , 11 1 l l l l 111 11 l 1 ,487 . '-2195: Er4 .y,, ,s bf, - 1 . ef W , 1-- 5 s. 1111 .1 111' - ----- 1 1--:-1-:.,-1 GLADE LINEBAUGH Ca plain Tennis LTHOUGH 1'his year's hopes 'For a 'Tennis +eam Jrhai' will 'finish high in The perecenlage column are far from being as brighl as l'hey have been in previous years, our new coach, Perce Smi+h, is fully expec'l'an+ of a good +eam. Four leH'ermen from las'l' year's squad will form The nucleus of 'rhe feam. The schedule for 'rhis season calls for 'rwo mafches wi+h lhe Ules and Cougars, and enfry in +he s+a+e mee+ +o de'l'ermine 'lhe s+a're doubles and singles champions. The four le'Hermen re- rurning 'I'o grace 'rhe Aggie couris fhis season include Capfain Glade Linebaugh, Jack Chris- 'riansen, Claud Jensen and Ralph Chrislensen. Caplain Linebaugh is,+he ioin'r holder of 'rhe in'rer-collegia+e doubles championship, wi+h "Wellsville Jack" Chrislensen, former Aggie nel' cap+ain. Glade, alihough noi a flashy player, is one of 'rhe mos+ consisienl men ever +o don an Aggie uniform. His leadership should be a big faclor in 'The Aggies' drive for a champion- ship. Jaclc Chrisliansen, one of +he leading men on las+ year's squad, will be back 'lo 'l'eam wi+h Linebaugh in The doubles. The o+her 'l'wo leHer- men are Claud Jensen, a1'hle+ic manager, and Ralph Chris1'ensen, bro+her of las'I' year's Aggie caprain. Al'l'hough 'l'he 'lwo las'l' men+ioned were no'r regulars las+ year, i'l' is expecfed 'rhai' 1'hey will s+ep in+o 'rhe shoes of +he men gradualing las+ spring. These men showed much promise for develop- ing in'ro players of considerable slcill. Jensen is playing his las'r year on 'rhe cour+s: for +his reason, plus +he experience he had las'r year, Jensen is cer'I'ain of developing info a siar player. g Ralph is following in his bro+her's foolsieps and will prove 'l'o be a valuable player before season is over. Fronl' Row-J. Chrisiiansen, R. Chrisfensen, Manager Jensen and Caplain Linebaugh. Second Row-Sfewarl, Cooley, Kennedy, Sfeed and Fuller. Back Row-Coach Smiih. Tennis S THE BUZZER goes 'l'o press, l'here has been bul' liHle 'iennis played. The wearher man has driven Aggie couri' men in- side when viial praclice coun'l's, 'rhus giving Ul'ah and B. Y. U. a big advanlage in 'Phe line of prac'l'ice. - ln 'rhe infra-mural 'rournamenl held lasl fall 'ihere was an over-large group of en'rries in 'l'he field. Afler many even-ma+ched ba'Hles, l'he Sigma Chi leam, composed of Vern Cooley and Ernesl S+ewar+, and The Be+a Kappa +eam, com- posed of Charles Jones and Hugh Fuller, re- mained in 'l'he finals when 'I'he wealher man pul- hall' io all aciiviiy. Of Jrhe freshmen and olher men coming up for college compe+i+ion, Vern Cooley, Ernesl' S'l'ewarl', Herman Kennedy, Alvin S'l'eed, Rex Dibble, Dale Jones, Rudolph Van Kampen, Hugh Fuller, Charles Jones, Hy Holien and Jack Shumway are The ones comple+inlg +he squad +he 'rhe presenl lime. Several new men, including "Web" Talboi, former Nor'rh Cache champ, Adams, and Harris, PERCY SMITH Coach are expec'I'ecl 'ro appear 'For prac+ice in 'l'he near fulure. Wilh 'rhese addiiional players on 'rhe squad lhe compe'l'i+ion will be even srronger fhan usual. A+ ihe close of las+ spring's season we losi +he services of our former Jrenniscoach, Mil'lon Merrill, who is a+ presenl sfudying in Chicago. However, his place is being filled +his year by Perce Smi+h, a Logan business man. Perce feels conficlenl' of a very successful season. , y TENNIS LETTERMEN V Leif +o Righi'-Capfain Linebaugh, J. Chrisliansen, Coach Smifh, R. Chrisfensen, and Manager Jensen I 9 il FL! ia v i 1 ,M 1 1,1 ll l l l i i EM 'N 4. gf? R-E., iiiizf', v iii' .vi "lf-if:-' 5 ill' G1 Hg: li r, ,:: 5, 'V -5 YH' F l dll" -' ilju ' ,y 1-f , i -'ii' -l . I , Li' V Msg' fl i lift" law, , - 1:91 il W2 'Z' 12. fl , .1112 ' 41.1 is if-as "rdf ,X r-lt-W' sv ,W 1: mei' wp' 1 :auf il , ,x 'fm , 1 gm 'fs vi ,Ay fi lla A, .aggizjyf fl 1.5 i l ' l E? N ' if ,, , N :lid 'V ill V.: .' 3' iw' my , I , P Ili Y.: 3 "L, .f ,, iw 1 '1 4. ull m "f"Ev Ili? "1 151 if ,n Ilisifl J- el- wi u, 1' iii' 'il '-' As aff Q. ,l il if ,V ri ,mr .V 2, ' .r-'fill 1 :k1ffl...j " Wal. 'i' A li, Q., ,' 'rr f i fi ,vu 'ii f iw is lime" 45355 Q5 5' J I -. -life ' v ll . M i. ly: hill i 'v E Jimi Q, is ll :Wi "li wr' .1 ,rg e l- ,i .sr 1 ar: 3,1 mr inf? ' ,f ll .gi - gr- ,Li f al QlQ1b'lf, ' "fl 5 5 il" M E 5,12 n , an Q Zi' lml..1 i q in i 517 'I , E gm "i . 1:3514 ,I ,.......S, .., lid 1 .V W'-' N. 1 fl' ix :yi ,Y,' ll , yr Q ll, x. I' ll 1'1" ' rl Jr lr, ' 1 :vit Jil ,l il! l i l l i, 1. M' ll 1 l l N' y i l l A if, y , HYRUM 'HUNSAKER Direc'I'or of Infra-Murals Intra-Mural Sports UNDER The direciion of Hyrum Hunsaker, 'Dick Romney, and Jack Croft The in+ra-mural deparTmen+ is in The midsi' of a very successful program. WiTh The addifion of several new sporTs To This division of a+hIeTic endeavor has come greaier inTeresT Throughoui' The s'I'udenT body. CompeTiTion has been ex- +remeIy keen and many fine and wor+hy aThIe+es have parTicipa+ed. As This year book goes To press The ouTIined program is well under way and The leaders are close upon each o+her's heels in The race for 'FirsT place honors. The organ- iza+ion which succeeds in garnering The grea'resT number of poin'rs +hroughou'I' The year will be awarded a silver loving cup. HIGH POINT MEN H. Neilson lDeH'a Kappa Phil . . . . 48 H. Jessop lDeI'ra Kappa Phil . . . 38 O. Thompson lPi Kappa Alphal . . . 36 F. Pe'I'erson lPi Kappa Alphal . . . 34 H. Schaub lPi Kappa Alphal . . 34 S. Dunford lSigma Chil . . . . 28 E. Hill lSigma Chil .... . 28 J. Hansen lDeIi'a Kappa Phil . . 26 B. Fry lSigma Chil . . . . 26 M. Ryan lSigma Chil .... . 24 K. Larsen lSigma Chil .... . 24 A. Gunderson lPhi Kappa IoTal . . . 23 E. SmiTh lPi Kappa Alphal ...... 22 STANDING ORGANIZATIONS Pi Kappa Alpha ......... 7I7 DeITa Kappa Phi ......... 639 Sigma Chi .... . 634 Phi Kappa Io'ra . . . . 583 Knigh+s of S+. Pa+ricIc . . 432 Ou+Iaws ..... . 4I6 DeITa Phi . . 4I6 Beia Kappa . . 405 Cardinals . . . . 360 Alpha DeI'I'a Epsilon . 343 DeI'I'a Nu . . . . 340 U'I'ah Fores+ers . . 3I5 Bachelors .... . 252 Alpha Gamma Phi . . 75 Trojans . . . A ...... . . 75 HIGH POINT MEN Fronf Row-H. Jessop, E. Smifh, S. Dunford, M. Ryan, and H. Schaub. Second Row-K. Larsen, E. HIII, F. Pefersen, and H. Neilsen. DELTA PHI BASKETBALL TEAM Firsl' Row-Plowman, FIe'rcher, Talbof, Reid and Anderson Second Row-Siephenson, Collisfer and Coach Thompson. lntra-Mural Sports NTRA-MURAL direclors announce +ha+ +he year's program will reach a grand 'finale in lennis, rrack, baseball, horse- shoes, and golf. These evenls promise 'ro be exlremely in+eres'ring inasmuch as organizarion enlhusiasm and rivalry is al irs height CROSS COUNTRY RUN Louis Roberls, represen+ing Pi Kappa Alpha, lead The 'field of cross counfry conlesranls and won firsl' place lo aid his ream in faking 'firsl place wi+h a +o'ral of 75 poin'rs. Ted Gessel, Alpha Delia Epsilon, placed second. Phi Kappa lola +oolc second place ream honors wirh 72 poin'I's and Della Kappa Phi, rhird place wilh 68 poinls. Nine 'reams were enlered in +he race. ALL-CAMPUS HANDBALL Professors C. T. Hirsr and R. L. Hill, insepar- able chemislry ins'l'ruc+ors, represenled lhe R. L. HILL AND C. T. H ST Campus Doubles Winners facully in lhe All-Campus handball 'lourney and won firsl place honors. Hill and Hirs'l' won a close game from +he physical educalion deparr- men? +eam composed of Bill Reading and George Nelson. Each leam won a game and 'Phe final game ended Zl-l7 'For 'lhe chemisrs. This was nor an inlra-mural even'r bul' was open +o l'he enfire school. CROSS-COUNTRY, Pl KAPPA ALPHA BASKETBALL, CARDINALS Le'H' fo Righl-Drysdale lmanagerl, Merril, Lee Firs+ Row-Hafch, W. Norris, D. Norris, W. Marshall, and and Roberls. C. Marshall. Second Row-Smifh, Rex, Wesfon, Robinson. 5 ' l i ,' 1 lil l i il ll l 5 an R l lm T .... L ..,. an TA: in A hlgif TV. ,-,, : L. - , h ,A AA A4 I. i AA:.,,4?, g A. LALACA A , ., .. A . .... 1 ,C A A9 - AA , A A .. . . . M U ,,.. . LA A- Y A A 5 LTTA A ' ' A A Lu: 41A ' f 'i A- ' 4- ':2.A1:4geA1.fl1a: A fe A -sgij AA, AA A A , . A 1.45, gl., A A .1 . 'A3i"Tf'4 A A FAT .T A A A tA,if'2'jj if lui ll ,sl l ri an i ll li i QQ 1 su , 3 .QL lf' l lv iii Wim 33 ill i ll A ll l p il are Q: .lrr rl! I , .iv J' i ., Mr Q, -1, . 5 l all Nr in ii n ,-.i . li 6 r wi 5 ll lvl 3 wiv will an ll ly: 1' 4 ' ,ll ,fl AJAW ll illlllr' il- ,Q ,i i, ,l r.- m. il" W w ri ., 7. ll' lll' .,, y , l i ,Y-N , f l 1. .l i i ii fl L.. We ru! -il iw ' ll 753 lil ills lil ll? li, lil' li 5 Wil ll ling i lfj l li ll' l il gil. Iwi il-y li, .fi 'M il lp ll lx' 1 ,L 1 ,N ij 1 . i l as A ,ri ri ll lf, , r 1-1 .Al . Ml l ll , V li 'li' ii l li' , ' l' ,J-I l ii il ll i ' lv ll yy., gy! , ,T il-'il ,l If lr :' ll ,N y . , N, ' l ii ml ll l l' 'Ll l ll ,w 1 Volley Ball pl KAPPA ALPHA fra- ierniiy oufclassed her compeiilors in ihe volley ball +ournamen+, Jrolaling 75 poin+s for firsl place. Della Kappa Phi came second wiih 55, Cardinals and Ufah Foresiers fied 'For +hird wilh 45 each, and Bela Kappa came 'Four'ih wi+h 35 poinis. Twelve leams enlered 'lhis evenr. Basketball THE CARDINALS +o+al- ed l50 poinls for firsl place and were closely followed by Della Kappa Phi wiih I25 poinls. Urah Foreslers and Della Phi iied for lhird place wi+h IOO poin'l's each. This +ournamen+ exciled probably more infer- es+ 'l'han any o'I'her inira-mural ac'rvi+y. Many splendid 'reams were represenrecl and only afier many well played games was firsl place decided. The Cardinals' leam was composed of rangy, experienced men who played consisieni' ball lo win lheir posiiion. Wrestling ADDlTlONAL spice was added 'ro 'rhe infra-mural program by wresiling aspiranfs gallanlly seeking mal' vicrories for 'lheir respecfive organizaiions. Much inferesi' was shown by The sludeni' body in rhis ac+ivi'ry and many promising men were developed. Pi Kappa Alpha won 'rhe lournameni' wi+h IO5 poinrs and +wo individual winners. Delia Kappa Phi placed second wi+h 9l.7 poinlsg Della Nu, +hird wi+h 89 poinls, and Phi Kappa lo+a liour+h wi+h 86 poinis. Thirreen organiza+ions enlered +eams. Champions: lI8 pound, Thornoclc lDel'I'a Phil: I25 pound, Yales lDel+a Nui: I35 pound, Keller lPhi Kappa lolalg I45 pound, Allen lCardinalsig I55 pound Whilaker lPi Kappa Alphalg I65 pound, Noel llloresiersig I75 pound, Morrell lOu+lawsig Gunderson lPi Kappa Alphal. WRESTLING-PI KAPPA ALPHA , BOXING-Pl KAPPA ALPHA Firsl Row-Whi+aker, E. Smilh, Whifehouse, Neff and Firsl Row-Spackman, Schaub, Thompson, Whilehouse and Thompson. Second Row-Drysdale lmanageri, Woods, Pererson. Second Row-Drysdale lmanageri, Gunderson Pererson and Gunderson. and Merrill. nba L ll , Boxing FISTIC ASPlRANTS and en+husias+s s+aged an in'reres'l'ing boxing iourna- meni, characierized by a maioriiy of knockouls, which manifesied sporismanship and clean play ihroughoui. Pi Kappa Alpha won ieam firsi'-place honors wi+h I05 poin+s and Del+a Kappa Phi placed second wi+h 95.6. Only eighl' organiza+ions eniered feams. Individual winenrs: l I5 pound, Thornock lDel+a Phil, I25 pound, Hansen lDel+a Kappa Phil: I35 pound, Anderson lBe+a Kappalg l45 pound, Keys lPhi Kappa loialg I60 pound, WaH lDel+a Nulg I75 pound, Whiiehouse lPi Kappa Alphalg heavyweigh'I', Gunderson lPi Kappa Alphal. Swimming SlGMA CHI fraierniiy won 'lhe swimming lournameni' wilh I05 poinis. They fook firsi' place in 'Phe I60-yard relay and carried a high average ihrough The o+her four evenfs. Second place was usurped by Knighis of S+. Pairick wi+h 93.5 poin+s and 'rhe Ouilaws placed WBLCF Pl KAPPA ALPHA gained 'ream honors in ihe wa+er polo 'Tourna- meni' wi+h 75 poin+s. Sigma Chi placed second wilh 62 poinisg Bachelors, +hird wi+h 50 poin'rs, and Ouilaws, fourfh wi+h 49 poinis. This +ournamen+ was a new eveni' on 'lhe inira- mural calendar and added new in+eres'r 'io 'lhe +hird wi'rh 82 poinis. Pi Kappa Alpha was fourih in line wilh 73 poin+s and Delia Kappa Phi iif+h wi+h 57.5 poin+s. ' Firsl' place winners and 'rheir respeclive ieams were: 440-yard swim, Bishop fKnighisl 6:48, IOO- yard back-siroke, Weed lPi Kappa Alphal I:26g I00-yard breasi s+roke, Schoenfeld lBei'a Kappal I:35g IOO-yard dash, Wilson lOu'rlawsl l:O6. Polo yearly program. The feaiure game of 'lhe 'rourney was beiween Pi Kappa Alpha and Sigma Chi. In +his game, ihe score was 7 +o 6 for +he Sigs wi+h bu+ a few seconds +o go, when Van Buren scored a field goal, adding 3 poin+s +o his ieam score and winning Jrhe game for 'lhe Pi Kaps. A WATER POLO TEAM-Pl KAPPA ALPHA SWIMMING TEAM-SlGMA CHl Firsi' Row-Jennings, Schaub, E. Smifh, Shumway and Leff io Righ+-Ryan, Bennion, Dunford and Fry. Thompson- Second ROW-DfY5dal9 lmanageflv Cle99I Weed, Van Buren and Peferson. 'IU ' .. ' V91 1A Y! xilx VAA! xi ! ' I ,iii ,, ,J ff III fl ICI L' I 'I . 'fi 3 ii , I , I -il I1 ,li :pi W' i I. M " . ,I r I ,I ,I , ,,' , 11 J If , I, I-I I., hi lntra-mural Carnival PHI KAPPA IOTA 'Fra- lernily look lirsl leam honors wilh a lolal ol 75 poinls. They placed lirsl in lhe snowshoe race and were among lhe leaders in lhe olher evenls. Alpha Della Epsilon 'lralernily was second in line wilh 72 poinls, and Sigma Chi lhird wilh 65 poinls. Lyman Burnham, Engineer, led lhe cross counlry race lo break lhe lape and win lirsl place lor his leam. Burke Fry, Sigma Chi, made lhe longesl ski jump ol 38 leel 3 inches. Fry and Horace Alder, Pi Kappa Alpha, lied wilh lwo lumps lolaling 68 feel. Team honors in lhe iumping wenl lo Sigma Chi. Seven leams enlered lhe carnival evenls. ' Handball SIGMA CHI lralernily look lhe leading posilion among lhe handball leam enlries, lolaling 75 poinls. Their doubles leam, composed ol Fry and Humphries, easily delealed lhe Pi Kap leam, Drysdale and While- house, in lhe linal game lo win lhe doubles lille. Pi Kappa AIpha's leam placed second wilh 69 poinlsg Coxeys, lhird wilh 57 poinls, and Foresler, lourlh wilh 53 poinls. Eleven leams comprised lhe enlries. George Picol, represenling lhe Oullaw or- ganizalion, won lhe singles lille by delealing George Young, Della Kappa Phi, in a well-played linal game. Picol also won lhe All-Campus singles lille laler in lhe year. To Our Directors-An Appreciation IN CONCLUDING lhis seclion lor lhis year we wish lo congralulale lhe direclor, "Hy" Hunsaker, and his co-workers, "Dick" Romney and Jack Croll 'For lhe splendid inlra-mural program oullined lor lhe year. Wilh our complimenls we wish lhem lhe besl ol success in lulure progress and welcome lhis exlended seclion lo our annual. INTRA-M U RAL WINTER CARNIVAL HANDBALL DOUBLES- PHI KAPPA IOTA HANDBALL SINGLES SIGMA CHI Firsl Row-Owen, Jensen, Gunderson ' and Spencer. Second Row-Ajax, George PiCO'I. Ol-IIIGW Fry and Humphries Moore and Engslrom. ,I I ,, , I I I-:I I .1 ' I ,J-,I . E3 I :. I' I I I' I Q ,6fa.n"' 9, ty. 1 j w 1 f , , W x,-,429 1,2 -fL,zff1gz:ff.fg-, .Q-Lg wr LV P fi y.f1A.f!N" ' f 6 , f ' 4' I . , 'iffkaza 1 f ' i ,MAX I af'-f1ygf,,.1-, LLL. 1 7,-, Lffvfff T -X If f, rfxgmy LfLK'lff2:eQj - fj 7"2 , 91 ll-,LAI f I , . ,I-4, 'QLLV LIVE-x, 5,12 f . ,V if 1 I I , 11,51-A ' ' ff vygklll, xv' " f 1 f , ' s X WOMENS SPGRTS M pass- w , lu, X 2 O , ij' I ' :si ' ' V Xl uv, Y W ,H . tx ,A . - Q31 'V 7 ,H v 1 F x ua HJ JRR ' Ulf 11 ' ' . Pg' , HU' - ER N 'L gm' , lg X' Q , Fl F321 " ,W .. ,, 1 fa ,. ,ni . bv ' A N w - 1 rx, 'f 1' O ' ' A31 X' Y , wlj 'fl X T HL '1 ' Fi' 5 ' wa 1' 1 f W 'S vw -' To ' JM , W , m ' 1 4 f . w? Y -N - -1: , N. ' 12 1 u . ,xx -iz Gy af ' MN ,R , .VW X " V I 5 M 'X fl 'iw' QJQV LJ1 L. Af 'bw vw 1 K? 2, N ,Q an-in-nu x 'L ww . IE' mf ix aw N Q. in is 'Wx ' Ei KJ Y N, -xv I, sw 4 M53 M - 1' H1 PV ,SW lu T Nu W, Lf' 'F Q, , if N. I W 'J' ' 1 prius y euys , ffl ' . ' i SL 4 li pf i .rr , ,1 .Ji 6 F 'ffl i' , is J , Y b I .ii . 1 it I, ig, 3 l r L i 'L if 1 ' 'X fl ,- nr If 13-alaifi X- x .izgkkutii 'vii , gg Fl l A ll Fl' 'l iQ 'f'Ffi1li A -2 'V' iid il " fill y .L 'Q 1 ,-1 N .I-If 'L ,. ,X , ff? .1r.,'i, V wi "'a""'l' V Wi . lg' .ii wif-7 i ' , :E l, J ii -J, ,X 'i ' Q , l 33- f A, i Q i X ry , ll ll ifl l A :Vi L , ,y,, I ,y K. C. CARLISLE Direcfor GENEVA S. GRACE Assisfanf Direcfor W. A. A. WELL rounded pro- gram of compefifive sporfs for every girl has been fhe aim of fhe Women's Afhlefic Associa- fion fhis year. Under fhe able execufive abilify of Jennie Lowe, Grace Remund and Pearl Wil- liams, assisfed by seven sporfs managers, fhis aim has been realized and 'rhe U. S. A. C. co-eds have had numerous channels of sporfs opened fo fhem. K. C. Carlisle, direcfor of Women's Physical Educafion Deparfmenf and Geneva S. Grace, insfrucfor, have aided and encouraged fhese acfivifies. The VV. A. A. Execufive Council planned and conducfed various fournamenfs wifh fhe slogan, "A sporf for every girl and a girl for every spor+." This council consisfs of fhe following officers: Mrs. Carlisle, Mrs. Grace, and fhe sporfs managers, who are: Mariorie Vernon, volley ball, June Whife, baslcefballg Selma Hawkes, baseball, Margaref Burgoyne, fennisg Lois Lunf, soccer, lla Crossley, hiking: Dorofhy Sanford and Gerfrude Wadley, swimming. Dorofhy Sanford Selma Hawkes Lois Lunf Gerfrude Wadley Margaref Burgoyne lla Crossley June Whife ll, , i i nw s.--...- gilgivj , f 'M' ' ylilh l 1- .- l 'Z ri., f his-1 i: i.?iEf1'L' fir, vial .if J l Vi ' i '.,:i, ,:, i .1 .,l. E'-fi l lv L. JEN N l E LOWE Presidenf GRACE REMUND Vice-Presidenf W. A. A. EACH year, whife sweafers are given fo girls who have earned l50O poinfs by managemenf and parficipafion in compefifive sporfs. The fwo girls winning fhese sweafers fhis year are Grace Remund and Dorofhy Sanford. The class baskefball series was won by 'rhe Sophomore class, capfained by Pearl Williams, wifh fhe Seniors, under Grace Remund, as run- ner-up champions. An all-sfar feam was chosen from parficipanfs in fhis series and included: Gerfrude Wadley, Pearl Williams, Verba Jen- sen, Helen McViclcer, Efhel Adams, Elmoyne Ward, Doris Farr, Jennie Lowe, Rufh Hammond, and Grace Remund. The infer-organizafion baskefball series, sponsored by Phi Delfa' Pi, Nafional Physical Educafion Frafernify for women, was won by fhe Thefa Upsilon Sororify wifh Chi Omega as runner-up feam. The silver loving cup has fo be won fhree years before if can be refained by any group. The Senior feam was successful in winning fhe volley ball fournamenf. Medals were awarded fhe winners of fhe swimming and fennis meefs. Soccer, baseball, golf, hiking and dancing are also imporfanf feafures of fhe organizafion. .dw , li u,,1 ., if fm 1: f . 3' Q: qs.:-, ' ei 5f,1i'rw.e , '31 gy g .1 " Aw . h 1 Q7 li ff A K gg !rlyE i' l pr I lf ,gl it , Q y Nl F Y? A lx JE 4 A N My Til' I A i ggi 'll FAQ! Sma ll' ig 5 i x ,ly la ,. 'VI xy ir yy l 5 il f ill K. , ly lv vjvqi l til l I li rf l 'fr ill L My i ll lla , l l . -if Q, Q 4 ml X l l lr l l i w-1- will lil ls , ' l YJ ll, I,- ll l lil, W, W lu . Dorofhy Sanford Pearl Williams Grace Remund l , 1 I73 1 I 4 I l l Xjf F l I I 1 I 5 N , ,, w , , w M l W W, N ,W - -vw., 1: - inwgn. ' wggga:-:pale .f .1 L . ' 'f I ?'a -f fn ,- . :V-f ,-pt .fx Qi" .:g:s- 1' '1 . ge- - .-:aa f AM.. V , av av, V. , 11.5, f e ff' ' ,,-,f,v.,:, f f' iv ff 3' nf Z an 4 I., i , 1 A .3 ' 1 , b A mi. 'Aff , MZ , J X. ., ., ,lf , y,L.z3'. - f:i'5:,3::,Z'6f QQ. ,f,,,.,., 1 m f f -Q 23 11-Q9 a 2 fe- 1 V ' -1 weve? A .- 53- 9' ,Q , 2 1 311' we ff, ess? gym, ,, - . 'pm - I Q? in F7 EQ T x .Q I 74 '62, Tx 'u KAL- vii" 4, .,,. , x ' X233 s I ix 1 t 5 7 SEIZZO1' Volley Ball Baseball All -S1fa1 Basketball Team X Tennis Manager 1ze111,p Champion Theta Upsilon, I7Zf81 Organization Wi11.1ezerS N-...- I. ,I 11 e if y v S . 2? , 55- , . , ,. - .a F , 4 75 I x 4 ' Q M M i . . - 1 Cbz Omega, Run- , 1 4 f' e 'Y w 9 a , , , ., 'Ii 0 Qx Q zi- , I' X X ex , N X 'xv ,nf Y , , S H K - X ' Q '- X x , xv? 'Jv- Q f-.e sn- QQ Q - s s X if , gg.. QQ: 'PG 'P ,, ff 1, 7, 1 14 F. V My ,L ,F 2 .N I : ' :Q Sig fi 153: ui F 52.5 ..,, Q. 9 vw? EZ E I if 1 L, : I --A----------,---W Vim., ,.,,.,-g. -, ,A , ,, ww- 4 HYYAWWY Y -W -U V 'WW-Ali H I - - h iVAi 11,3 g,4.,g . :5.'...,:,,v. R, I .,, g ,K - H - -f--'eq 4 f 1 6 3 i 5 Q 5 3 s Q Z 1 1 ? 1 5 2 4 U2-I ----A , ,. .YAY X- , . ,.. . . ., , -, -.. , ,,,,,,, , i..---,-,,,.,, ,,..,.,,- ,,-, ,,, . ,l .,.- .,....f' I75 ,, .4. 1 fu WE. z 'QE ,Q ,M 41 2" up-f 1 ..- Mp, 1 -... .,, ,3..51,,,..,.,, 3 .L . .x gg. ,.,j.,,, ,-A, ,, ,M f-w5ig,"1gy.,-.g-fz1,,'b , :mr ' 4.1 ,, .. , 5 L5-1.35 2 is ' 2 Z? I 'fi Q95 U 5 .J :wif 4352 ' ' ' . ,121 W -Ev ii V C0-ed S'LUi'77Z71161'S , , M 0-re Baseball fs 5 Arcfaery 3.52 Al'ChU1'j,' l. 4, X .,:4 V ,U A-23? A1fcloe1f31 ' 3 Golf ,rap wif 1:55 ,Ax 2? vi 'Q ,441 3, 4 . :gf ,., aa, 42' ..V. ,, ,32.,M..,,.. V - V P, -,.A V 4 - ff, W .,,, - 'W-A . 'N kf-we -. I76 Q G6'1'1f1'21,C16 Wadley in Diving Form ' 1 ,. , 1 - 3-gfpfc -1, , 'f,v':,ff23"' f ,l ' , 45' 1 ' Z' ' .31 , -. gf ,fp 3 1, ,, , WA M 1 fin' ' 1 hu 'XWTZ41 "4 . 1 A ,-f-il. -- W 1 Q.. -"' :V -55 5 , 4. " Q ' . Y Z I' 9 I 4 KW, Q 4 f My f f f ff , 1 Aw ,K ' -f' 734 N I . 'f A i'Y"j, , wr 'W a SKF., , ,ff ,yfwl M07' ' 9:5 . mx. . K K j 13,2 '-.Q i A ' - Y- .,,h,Q,,.-,,-,c,,g,,5g5,w,.af.1'f g",.,,.,,.,,f."'G'-' 4. r - Q.:-if W -ff Y -- Q,--A-fi.. ,.,, Y..Mi,x,.A.f,-A ' -75116 f Dazrzcing in Groups f 3 1 .151 Iucum Peterson ffl Plzzslfique Dancers A Q I r ' Fresfomerz B. B. g b C orzzfesffmts '?- Q A emzze Lowe N g, , ,nlbk ,hm -V xi ' ,", 5 X . N azfural Dmzcmg Grou 11 2 . . r P ir rf- 4 - ' r Soccer ,. .' 1 4 ' 'zvr Q I 4 , ,,.' . .L "" . 1gf,i.11gQ,' ' "1iT"rf' f' ':"A: xl 7 ' ' 5 ' 1 l rt 1 1-1 ' ' :if 5.15157 -. l?'-fwwfymfir' -- 3 - , -, ,...,.J I77 1 1 Y H 1 43? F Y ,, A 1 Y v A Lx! , if Y. . ' Q, N HAEQKTWEY .W ,,,. ,,,. I. 2 1 . ' J fn , arg- ' , mf 1 , 'ESQ 1' f , 2:5 I ' FEE I x 'N :, 2 1 Hi? 5 Eff L - - W A ws.-+ .N V 3 .gl J. 'L L mam ' 1 1 - 'f'fi:::.,- MH f '::?iS'5f31-. : X 3 ,Q X. Y ' ' S 3.5. ,s ki sl ix If 7 . iff 5 ,a E 'I' L lb Q- S QQ 'ig Y Q in 3 4, , 5 L? E 51 ,I E? S 'M ,U M V i X. W. A , A 1 -. . 5 N' . 4 1 3 1 l 5 F , ,. I , EL 6 my 1 ,G Q 2 ,Zu if F ,Q 1 L nj . Wx , W ,V Y ,, , if 1 1, 5 1 i E i 3 : 5 3 Q I 5 w ll I W Q , I E P 1 1 W W H lx . fl W1 V R b E 5 5 if x i 5 5,5-5,511 .. 0 4 A 4 D '4f'n1:gQ R171-eze:.f:'H:war-Frgxiazl I 2 v0 1,4 I 1 I E .V -r 'rl Ml I .K T. , 1 , f . . -,. , f If 1 f ,, L-,111 - ' 1 'I' jg A ' . A ,- ,-,' ff 3 -N" ,vff ' 'I if . ,ug g 4 '-L45-'00 L W f M X P ,,..L,.L-J, ,A I K' - , f , .fi -A I. ,---' , 1 -, f gf' K , X 1' , ff ,' ,. - .G f w 4 - - -' r ' .Lf . 4' ' ' -- if '--ff! 'f' 1 ' -' ,gf 1 ff' --,J , ' ' , T lu. ' W f xx - . " f ' V Lf ff " ' V' f ' I f., ,-1 fLf1. .L gif 1 .N I ' ' K ' ' fv . ' f - , Jmfy X' ff ' J -. -7,5 I V r f ,K f' 1' - ' "' . FJ JV ' 'v' 'I- ,ff Y , AJ, ' , 7' ff " ' 'T ., , , 1 - in x ,,- .7 A rf, 1, 'ff W .. ,J ,. ,- fy..- KX .N . L, . 'gf-'j,-f4.1f'X-f'7L,fy .L-4.-4' V' 4, ,A r if If ix-'If ' A N , .. , , . f N.- U Q 'g- ., . -' ff,-f. .fv " , gg, .-1 .--.' ff" I .f ' .ff ' x' " 7 I tk ' . . ,M - .f . .,,,- f . uf- -L'fi.,1,,.f ff, LL,--44...-f' '. - 1-f 4 -f f ' . A. - A, J ,, 1 I, f- nf' , .441-' .ff A L' ,iffy-, f ,, ., , M .V . L, ,, yf ., ,.,.-C , . - F, g ff Af 4 ' Lb ju, VA, V L, C Sfcvfj. I . W, V ,. , 7 J. L, N. . , in A. - ' If ' H ' , I N, 4 I. , jf, , 1 . ff' - 1..-ff if 455' I Vff 7 X ' L f,...- V' . Lf" .ff 9 J .- -N I Lf .f " I 4. , '--F. .- .,-' ' ,. .-A--N .A M - A ' 4 -f Y, , M V i 1,-,fx Lf f if - f ' ,. V ' W- jf . ' - ,. 1 9.5, , - ' ug -, f p, 1 ,Ly4.,- , . 11 .ay Win?-ff . . - , 1 I ' V-'v, - .f x I -: 6 fr f' f"..f Z1 ' I ,yr f 1- .- -af " lf 1-1 In If X Pkg J V F , , .. , v I X- f s, 1. ' -f f- 1- f siwx-'-'f,sl'. ' , f . , K-"Q I ' 1 .ff ' Z.. ' , ., 1 in f' , A1 f- F' mx Y if .sg ,L ,, .fn f V' ' if " J g 'iff 4- . I, .. K- CAM . ,, . , .. X . I .-1 Y.: , ..v.:: V. -7.1 W U 1 A .. ,...ij. , .- inf, 4.15 K V. s 55- V,, ,x P AM ,JA ,, l I , ,wal 1 .7 J i .2 Cf + 3"f A -,...,, ' , - I g.,-1-rx f - ,QD - . ., .-jf, ' I . ,X-iv J V 5 1 .gy WA, Af, ,. I, V,.-JPVJ -7 1 . - ,.f - - 1. . ' I' V W x. f ' ' - - X x X , .fn f 45" , " " PX f "' 1' 1 T 7 . . X1 .. ' . D , wg- ,. f ,1,4v -f f 1 , . H .R , yu A 'A . ' ' 7 ' A ' :P R 7.3 . . V, I , , 1 -, V 1' .vfff-25' x ' K , f ' " fd Y xl I' , L 1 f f I , , Q , 7-K X . v ff, ,V k . g , ' U l 1 gt X . a, ff, I VQ ,fl , , .1 I 1 V ' " I V f ' ,rf - - f , -. V -1. V x I L ' ' I f' K ' x, X r , , , , 1 , X - U .H fi - 4'-1 ., L Lf '-"Lf .mx K' ' ' ' I . W , .- , , ff -" Q. 7' 1 -, ff. -75 1 'Kd f 'K f ff' f L .,.,.f - ,f ' 1 ' . X , '- , K ff ff J V .f 1- ff 4 "' ' A ' fi -' L. Tf,f"'4 K5,-,Q , , ' '-11: I . ' ' x' 'T a' A , 4' N Jr ,x - fy . v' vfl. J ,,.-V1YV,!' , f ,4 f 0' ,,.- ' 1 if Q ,fl Lf' 2' Y QQQHNIZPITIQNS THE BEAUTY OE TREES + + LIES IN THEIR LINITY + + QE BRANCH AND TRLINK + + AND RCDQT ' x + + NOT IN THEIR CREENERY ' X n X N- I . N if gi Y lu Q, ,1-1 ..,.-.... ,3.,.. , , VT! g JM 1 ,Ai E451 gx f-wal' Q ,. , If iv '.: , z , , xy W xi , 1 355 X. A X53 H. n, , uw gi! , ' va- X 'U W Q-"W, ' .Y Q , ,1 1'f', -' J, '12 lL,n , M " ' fiif W? H Y vi cz' ' :1fQmf!'i" ' ,' Qfa 'L ww 'fn V . E F5 1 , ,wi .-1 J 1- X r Q ' Y wi 9' Q ,'. , X55 A5125 W if if ' :H nz: ' V? Q52:1' , Lgx, x x mil J' " ,lx 1 1 HE, ' ' 'ew u w W.. H , 'gnu . - I 1 vii' ' fi ! Y'W Q -w -' W J. " a ev '-fu 157.5 , J ff-5 v F jw' cw J ' 3. 4191, , a kg' f gi' -F Q-' eil ' ' , IF V" 'I .N m Y ,fg 1 hm ,, 'w 'Iwi , V ,y e X ' 'I , Haj , Fd- ix M , 'lv' ' U' 1 ,M ,' Ml, ft- , . y , 'I ".,,1 I ,N F V - ,fi , 1 v M, I V WV X.. , .14 W5 ' 1 sf ' 055' , wh . E15 L! , A ' AQ, ij: 1 wx V , Ry .Ha ., M -. M-Q g,:' M E5 V' N ,VW ur 'Q I Wu 'T-T' Wg: if H w c a A, M Q LD' ,NW , ,gv TRP, 3' ww M wx, ' " '- CRORITIES , .L xi, V., f kfjfklzjfyyifb-yi'-f .ffigl gil. Q, V I7 K f f A X ,fy-QM' Q- f if k J, N ' q,- 51 M, 4, I V' Q., ,X ,w y ,fufff ,145 .ybkaf-jig! ,fyysf Msfyuf , X M drab is I , , r a f , DI'OSIS,Lf, K Lybvyv E -' " QQ p MMV 'fyvy 65" hfLM!MfV J 'U 4 if ,f' ' ' .ri - Or aniied Januar 24, 898i fi Sli?-'Q,f ,, gi .A,. Q Y 1 ffwbydf Q jf XCQV,-,.,Q.p9.z4 51415,-igk wiv, I-ffgvyffif l l Co rs: Orange and Blafclc lil?" 'Qv f 4 ,W - 15-Qgix .1 of . ,. y y q My - 7 V' ,l.,f,V.Q,,y -Y - k L elll f 4141 ,f,ff,.,-Q-Q of fw- r ,X , , y X if Af, .JQMWU ,L l . . Nfl:-","' f Qlaxf'-f'f""i""5fQlii, if xv! 1 I Ji 1 .'NN J, if X X I , K ,..sVee:, 'fr "' f A r A , W ,L-mar L, ' ' -of if .,'. aa ff' f Q..-yf 'ff ' '3""' f, A ,A jf 'Qi-f7jL5 ORHGSIS was 'founded , W V fi? A "ff-fiffl V . 'V' Hifi ,V January 24, I898 a+ 'rhe Ufah S+a1'e Agricul- X A " 'rural College by nine char'l'er members. I r 'lhe 1'hir'l'y-four years of Hs exislence, Hs l7ra1'er'nal- la" jx l"' , , - ism, accomplishmenls in acfivifies, and scholar- ll l +i.rff,. 3- . . 3: ship have merifed a mosl' commendable posrhon J, .V . l haf' is Q on +hls campus. To furlher perpeluale +he Ideals ll, and lradifions of ihe ins+i'l'ul'ion, has alwa s been , 'lhe policy of Sorosis. rl, "I "': ,Fi Y' ,fl 1 - ii 1 ' ' rr. , L Hazel Sowards, Presidenl '4 'ii 'J Arlene Sfauffer, Lorraine Boley, Edna Srnifh 131. Y Fawn Jones, Laura Lee Parker, Phyllis Kirlrham Tyra Wilson, Della Church, Ardis Larson 7 Helen Geddes, Genevieve Cruiclcshanlc, Mary Brown ,ix Fredone Shumway, Carma Cardon, Befh Merrill ' l c d TC W Ru'l'h Budge, Joan Cardon, Lydia Jennings ll .V lr oy ensen, ernice o e, eas un a fy J J B B yl D I L a hl l 'TH 'WL' in ll -quam E335 li rf j 'lf Members Noi' Plcfured ,A 1,2 f ti, Melva Curhs Rebecca Sfewarl 5 A Mildred Curfis Rulh Johnson in lil Ile" ' . , Rul'h Roskelley Wilma Ko++er ' 1 Glad s Anderson Twilla Lund l Y ll fl l 1, l ' iii V: .4 , " if y , '- we ,ffl ,gi i l, reg, 3 Q les i ', l ,,, :Q , 'H Al' , r. 1' A Lf! , 'gl lil if, . l Maude Griffin Alice Ca rdon Marjorie Vernon i lr. Sorosls 52 Acfive Members Flower: Yellow Chrysanfhemum QZDGXJ OROSIS alumni chapfers are locafed af Logan, Ogden, and Salf Lake Cify. lf has been a fradifion of 'rhe Salr Lake Cify chapfer fo award a pearl "S" guard fo fhe mosf represenfafive senior each year. This chapfer has also esfablishecl a loan fund fo be used each year by a worfhy acfive member. The Logan chapfer sponsors each spring an annual "Alumni Banquet" Mrs. C. L. Pocock, Faculfy Advisor Edifh Sfoddard, Fannie Jefferies, Doril Whife Echo Holmgren, Zola Yafes, Helen Johnson Troy Pederson, Virgie Fraughfon, Trix Pederson Fern Boyer, Susie Crockeff, lvy Nilsson Hyra Hafch, Helen McVicker, Efhelyn Larson Faye Daines, LaRue Cook, Rachel Forfi Edyfhe Gepharf, Claire Peferson, Bernice Nielson X 6 y y, 136 'W an '23, A lilaf l' A 0+ ll ' W" V T li , ll ll l + T SPONSORS Mrs. John T. Caine Mrs. F. P. Champ Mrs. Ellen .Eccles Mrs. Lufher M. Howell Mrs. G. W. Thafcher Mrs. E. L. Romney A l 3 -4 we r 0 '-4-'E .fx Q H 1 jill A .srwiflfiv ' 'lidi is , A -3 - T14 T at T , sh in , 'V M ' l lx l 'vi ' ,- vgiia f ig' We M- ' Qs, 4 ' 43. 3 ,Ki .W , ,,-, la" .. ri. uillwlijl Bl l 147- lu fl? ' "HL lgfylll Q H ll if? 'JL l mf' ' .5 2,9 CW 1.1 ,f,f:w. '. Qxef - -,PQ ,E Q rim .,, R, 4' fm ,X lf: .a 'Pill 5, ' li lf , wr? if.f', ,s ', I-1 23521 -' '-.La-" l .,,. , A . '2?5I,' G,, '+ 'I', f ill. l' ll? E f ,J lar' f e -ffl 3151 1 ,xg .fill ' willfaf 43,5 , 2 'ir,li5 155.112 iq '!, 4? Y-. 'lf 'N ik? " 1 ii 'H ' iii? Z im 1 my' 1 Ll 'ef-'v vii! .1 l , 6, N . kim f,.y. , V l ':, i, li' 'fn' 3 ills! Q M ul" W 1 ,fy rl 1 W. is I, ill f Lf! lil 1 Q !-., l 1 T :wi 3 ,Nl ll l L ,li r ' l , , l 3 l l 'H A , :rl fl i 1 'N-1 V ,V 'T ls, , p p ,, ' l T l wi 1 l 1, ,' 'l H 'i , gl T ,, pl, ' 1 l, in :,l ' i ll' ' Chi Omega Founded April 5, l895 Number ol Chaplers, 90 Colors: Cardinal and Slraw LZDGX9 HI OMEGA was found- ed April 5, l895 al Fayelleville, Arlcansas. The ideals and policies ol lhe group were nalional in scope from lhe lime ol ils organizalion. This nalional allilude and lhe lacl lhal lhe lralernily was organized iusl al a lime when co-educalion was a cerlainly and a large parl ol lhe opposi- lion lo Greek leller socielies had ceased, made lhe rapid advancemenl ol Chi Omega assured. Al presenl lhere are ninely chaplers localed nalionally. The broad nalional policies and ideals ol Chi Omega have- made il rank as a leader among nalionals from lhe beginning. The open declaralion of lhe lralernily is Hellenic Cullure and Chrislian Ideals. Marcelle Madsen Jess Anderson Rie Cranney Carmen Halverson Edilh Funlr, Presidenl Harriel Hubbard, June While, Caplola Cherringlon Rebecca Ririe, Rulh C. Miller, Elhelynne Ashlon Alice Todd, Rulh Claylon, Agnes McClellan Maude Cooley, Allon Bingham, Marie Singlelon lris Leavill, Rulh Pelerson, Margarel Walkins Edna Page, lola Hickman, Miriam Slewarl Fern Page Members Nol Piclured Phyllis Lewis , Fawn Anderson' Irene Barlow Gerlrude Wadley :sz , Chl Omega Esfablished, l930 Alpha Gamma Chapler Flower: While Ca rna+ion QZBGSJ ALPHA GAMMA chapler of Chi Omega was 'Founded on +his campus November 22, I930 wilh Sigma Theia Phi organ- ized in l9I2 'rhe pefilioning group. l'l's aim is 1-0 adapl na'l'ional policies lo 'lhe local campus 1'hal' il' may be an assel +o 'rhe College. H' desires especially +o cooperale wi'l'h college aulhorilies and lo encourage a broad, liberal eclucalion for women. Each year The chapler performs some wor+hy Chris+mas charily and awards a Jrwenly- five dollar prize 'lo lhe superior girl sludenl in 'rhe deparlmenl of sociology. Wiihin 'I'he group il' foslers scholarship and campus aclivilies 'For every girl. + CharloHe Kyle, Faculfy Advisor LaRae Slceen, Gaye Perry, Hazel lnnis Edifh Ann Gunn, Miriam Mulliner, Virginia Parkinson Lucille Chrisfensen, Miriam Smifh, Gayle Neilson Alys Worley, Sabina Lee, LeVeve PeHy Jessie Hill, Helen Harvey, Vera Jaclcson Juana Pe+erson, Leah Peierson, Bernice McCracken Fay Sonne 'lr SPONSORS Mrs. P. E. Pelerson Mrs. Rhoda B. Cook Mrs. T. B. Budge Mrs. S. M. Budge Mrs. K. C. llceler Mrs. M. G. Thalcher ' 33 5' ' L in, gf W , , W , X Q x :nu of 1 5 KW ' Q-egg. as-.Kwik Ah. ,i l ii, i ir, i ' 2 i N , . . l - i , i l l. xl ,, ., i i if' Y? 24 M? .' Ji, 'O 'isa , .ax X ,, misgi- A, am xnxxrb on Beta Delta Organized November 6, l9I5 Colors: Yellow and Whife LIDGXJ HE BETA DELTA Soror- ify was founded on fhe Ufah Sfafe campus by nine charfer members. lf was organized for fhe purpose of sponsoring social and sfudenf acfivi- fies, and insfilling an inferesf in high scholar- ship. During fhis year fhe Befa Delfa sororify has enferfained af many social funcfions and has been very acfive in sfudenf affairs. A + Lois Lunf, Presidenl' Marion Hussey, Francis Knoff, Maurine Flinf Erma Phillips, Virginia Haderlie, lone Tarbef Marilyn Pocock, Mildred King, LuZelle Sorenson Dorofhy Sanford, Kay Lufhy, Alice Merrill Mayme Judah Beafrice Allen, Grace Remund Cornelia Hill, Verla Wilson Member Esfher Jackson Florence Davis s Nof Picfured Veda Tremelling Irene Hodges Bernice King Florence Perrin A Marene Peferson Verdena Viclcers Dorofhy Cardon Befh Sfevenson Marva Hickman if if l84 lr i ,i ' 'll ig ill U, l, ,il 'll Beta Delta 47 Aclive Members Flower: While Rose LZDGRJ ' HE SORORITY is repre- senled in Sall Lake Qily Ogden, and Logan by aclive alumni chaplers. Each year lhe local chapler sponsors an "Alumni Banquel." Each The Bela Della sororily aims lo back all slu- denl and social aclivilies lo lhe lullesl exlenl and always lake an aclive parl in lurlhering campus aclivilies. Mrs. Sherwin Maeser, Facully Advisor Berlha Ford, Ucla Hawley, Kliss Worley Vivian Smilh, Jayne Jones, Glenchora File Vilale Sanders, Franzon Griffin, Allhea Pond Lorraine Richards, Dorolhy Harris, Phyllis Flamm Barbara Parkinson, Elaine Jensen, Venice Carlson Nada Rich, Velma Nelson if H' 5 , N 1 2 iii l i i 4, X if N ie QL' J fy 'N il U IQ, I V X graduale is presenled wllh a gill al lhls banquel. fig, .,,y l , 1 ll ii ' if . lib, + if il, lil 'll I SPONSORS Mrs. John Chrislensen Mrs. John Crockell Mrs. Nellie Br Langlon Mrs. A. N. Sorenson Mrs. A. S. Slocklon 4 las if , u,, 1' l l in ' Y i i. ', ' lll A l , , ' 1 ,ly , r ,x Y lzll V. v hi- ,, HW 1 2-. M, ,N , EE. 'limi :nf .a J, -W wi 1 ,, Sigma Ph: Beta Founded January 7, I920 l Number of Cha piers-, I0 Nrv, ",' 1 E Colors: Purple and While y .IGMA PHI BETA was founded January 7, I920, al' New York Univer- si+y wi'lh 'l'wo chap+ersg California Alpha al Berkeley and New York Alpha al' New York Ci+y. There are al' lhe preseni' fime +en college 'v lj' K chaplers and l'hir+een alumni chaprers loca'l'ed, :gg ' noi' secrionally bu+ na'l'ionally. + 'ally X Mary Spongberg, Presideni' Eleanora Tasso, Leah Olson i Alva Shulberg, LaVon Whifecar Ru+h Camomile li N y, in 1 ll O l Ll y wi l l ll il 1 l Members No+ Picrured l Bessie Wilcox Faun Livlngslon ' 1 Merlene Tew l. ll V My l lf' ,Jn , I Xl ll ,r Y Y, l . il Q, l , gl l. L R X X ll l use l 1 r ,. l X 'ii i Sigma Phi Beta Esiablished l930 V Nu Cha pier l l Flower: Purple Violeisr and While Rose l I l l LIDGXQ HE BADGE of Sigma Phi Bela is a slighlly domed purple cenler sur- l rounded by a circle of pearls. Six ame+hys+s are sei' ai' prescribed poinis around 'l'he circle of pearls wiih l'he leHers "S P B" ceniered on ihe dome. Nu chaprer of Sigma Phi Bela was insiallecl on +he campus, Oc'l'ober 4, I93O. Since 'rhal' 'rime our membership has grea'l'ly increased. i + J Elna Miller, Faculiy Advisor Zenda Hunsalcer, Ruih Spongberg Ada Sfanrod, Eva Trevori Evelyn Hansen + SPONSORS Mrs. John O. Pelerson Mrs. G. W. Lindquisl Mrs. Frank L. Wes'l' Mrs. Addie Swapp Mrs. J. H. Linford rl I87 ii cw E, . HWNJ YY 4 i l A fra:-,, . ...E - "'if'Sl'?., li Jl x' :Q ilugf' ,l 'i C' 1" w a: ls' W I ,ii ' , , ., ,F . 4 il is . 4 X 'rf' iq 57459, lea QE' fy ,-4.59 y 1. -,., .1 J, -In , 1 1 ' l ral' R wg' . all 1, fy .fi 'Q l 5' I 'if' 'Nfl-" l, lm fill 1' my rip H ' -31 E121 9H.jE"'!:,T f lvl fgzgf fl , hi Ugigf' F Cyl T fllf .xv 'g f fy... if il. Al ll sf . .RJ V? lf if ! ,j,. Y , 1 f-as l f ml li alll I rl " 'EJ-' 2,1393 J '. QQ--Lazy... Ll 4' 2211212519 ' x'lf"hvj5' l ' 15.5 .F 'Y W ' fl : ,il ls .jg r fjg 4' ,Tl ,ii 1 L' f.'.'1 mg Sffl, l il ' 49:3 ,:7. i T 'QM 'lf Y'r'., " if I . MEF' if 112' llll: fl All S' 3" QU- :fhf l ll F 52-il Hull' P ill 'agar li 3 ill' 53: Will ffilhl l 'S If sl J ' rdf' N 1 .li :1'l,f'l , a in 1 .' ,W 5. 1? .' -gli. , . '-,-- .. 1 ,W l fl lil 'g mil., My ll ' gill 'F H- . , if ? Nix' n -N.-..........,. , W'-'-"TS" T llll ' I li All in fd i ,,,,,,. ,., P--4:2 ll? will .,,..,. ,Arg i"'. Eli all iii, ul' W Ui 'Wi F ww 'i' ,lug :, ui, N X. l 1 ,ig , S r n l l i ,i ii ,M xi i l .v ll-, is 1' In V l i, .ll 1 ,A l v ,i i ' l ,. i ' 4 H , l I 5 yi, R P s H 1 ' 1 I 1'L I sill , ' 1 Q1 1 ., , 6 1 11 Pl l' -1 N li 1 y 1.1 X 1 1, ,A l 153' :sw f , 1 01, 1. liflil 'll 1 L, ,E 1 11 -. Q P l 1 , 1 Jw 1 111 ,if r f, P R., 1 Pl! Pm H1 ' 1 ' wuyfi X l ' l 1 1l V ' 1 1 , , 11, 16, W 1 ' 1:21 1 P39 'V11' 3 1 ,1 P l 1 I ' 111 111 li' .ri -3 P. 1. 1 -1 1 1 P411 " ii' 1 ,, 1 ,. 11? 1 " ,1 1 1 ' Jl z Q ...Inn Q 1 111 9 I 51 l1 'DTT 1 sl l 1 1' 11l 5 - ' 1 P311 l' ll' ' 1 il l 1' " 5' Q 'li' ,ff nf "l 7 lil' 1! li ' 1.4 ' I l C l fi , Fl ,11. fill - 7 71 1 ,,l fs 3111 Q1 41.111 , s: lx 1, if '11 11 f ll iwl lr 1 31 K1 31 1 E, 1 1 1 ,,1 1 ,1 1 1 121 QP 111 1 l 'I 1, '1 l 'P 1 1, 1 fl - 11 i, 1 1. ffl Yl 'l , 1 1 1 1'11 l1l ' 1 111. 1 11 1 Theta Upsilon Founded January l, I9l4 ' . K 4 I i 'iiiwxzs 1 - 5? 1 4' ',,,,5,. 1 33' -,, 1 Q'-2 "ily tire" Number of Chapfers, I7 Color: Rainbow Tin'Ps LIDGXJ HETA UPSILON was founded January I, I9l4, under Phe name of Phe Melcafina Club af fhe Universify of Cali- fornia. Lafer, as Phe members desired Po become a parf of fhe Greek leffer life of 'Phe Universify, Phe decision was made Po change Phe name and 'Phe badge. Sigma Chapfer was insfalled on 'Phe U. S. A. C. campus April I2, P930 wifh Mrs. Mary M. Gardner, Macomb, Illinois and Mrs. Helen D. Brand, Berkeley, California represenfing Phe Nafional Council. + Wanda Jensen, Presidenf June Ross, Louise Ricks Ulefa Allen, Priel Evans Sylvia Ward, Helen Brown Delores Thorson, Ruby Daines + Members Noi' Picfured Clara Wallace Be'P'Pie Mae Evans 'Y' .. , il -y,,,,k,,,.A',L.vg A lf-fr,-vs 1 J . i Theta Upsl on fa. y 459917 ' 'Dir . . Es+abllshed, I930 " 1.3 if .37 T-fn' l ,Tw ., Sigma Chapler gf? - Flower: Fleur-de Lis LIDGXQ THE OFFICIAL 'fra'l'erni'ly color is whi'l'e buf Theia Upsilon uses +he rain- bow +in+s, in'ro which whi'l'e may be resolved +o symbolize 'fhe differenl' personaliiies which make up a chap'l'er. The flower adop+ed by +he frafer- ni+y is 'l'he Iris, or Fleur-de Lis meaning "Flower of Ligh+." Every Thela Upsilon in enrolled as a daughfer of light The slogan which is cons'ran'Hy before her is "Lei 'rhere be ligh+." 'l' li' A if f,.,.,J..J ---flfmffdl l Z ' . 0 . X fl-LQGJVJA-AA-4' 'X VX h - 1 A-' ' , J Mfs- W- L- Wa'f!2f,fJas3!tL,5.dxeis ,eai Ml .fe- Phyllis Reid, Vaughn Harshbarger Hazel Hirsi, Annie Johnsorii-J'-'H l Beairice Hogenson, Vivian Wangsguard Velda Rapp, Barbara Theurer + SPONSORS Mrs. WaH'er Welii Mrs. N. A. Chrislensen Mrs. A. A. Firmage Mrs. H. J. Haich ng.: , wer' E51 J li i ig ' 1 .fr 9 Q my ,Fig I ii' 553 l 1 l . L. e iulrqia Q 1 r S l y naw g ,lf X A Y' 2 5 F . i 3. 1 cf l, i 1 X 1 i 'Q ,gy ' x q ll? y f i! 5 ,l Shih I X LP . 6.7. f l-ilrr lrrl'l'fg l E2 V 'lll !!9 ll? f ' l Z 'fr i Wiki Y ' iid g ,i Qi A l . ii l . ffk, Film lf . ll i, gn i , .51 .. lyk? Pali. we ' my you i yi I ,yi i lla' fi ' i' 1. X i U L s l, S lwii X Y Q Y -E.-. --......, 1 1 1 r 1 I -A, 5, ,ff ,kg wif M' ' - W, W 9 1 3.5 if K v M. 11' 'Un A M52 QW N552 wh Aw xw ME? W k .. ani? Mx may 55? 1 1-512- nm Iii-'22 L? age N: Nagy -:ev Nt? Qgi SE? qi: ii! :Gag fm, BYE? 'Vif w 6 , H N N n Y X 6 X A. X ,R W X V 4 F 9 X WH Q 1 .-1 '1 .447 J Q I n 40 A 2 , 771. Q V f. M, -, al' , f It I a I r A V ,P ' u , f C f yfj ,Ar M If' I rf' w + X If ' A I ms ' r ' Q I D A x . p ' ' 1 .J D 1 v W J A 1 9 ' f 7 1 , K n , 1 N F f - I ff 1 4 l f FR TER ITIES f MTW 33' Founded June 28, I855 l Number of' Chapfers, 92 Colors: Blue and Old Gold LIBGXJ THE SIGMA CHI fra- fernify was founded af Miami Universify, Oxford, Ohio, on June 28, I855. lf was fhe ninefeenfh college frafernify in fhe founding and fhe fhird fo be 'Founded af Miami Universifyg fhe ofher fwo, Befa Thefa Pi and Phi Delfa Thefa, wifh Sigma Chi, forming fhe famous Miami Triad. The publicafion of fhe frafernify are: The Magazine of Sigma Chi, generally recognized as fhe besf frafernify magazine published: The Sigma Chi Bullefin, fhe oldesf privafe college frafernify publicafion in America, and The Hisfory of Sigma Chi, a SI00,000 proiecf in seven volumes. + Roberf Hadfield, Presidenf Emerson Abbo'H', Mark Bennion, Granf Holmon Reuben Haslam, George Torgeson, Virgil Cropley Presfon Larsen, Ernesf Hill, Joseph Shepherd Sherman Lloyd, Rex Dibble, Perry Sfewarf Jay Tolman, Kersey Rifer, Mark Neuberger Jess Marfineau, Reed Fosfer, John Peferson Kimber Larsen, John Chrisfiansen, Edward Anderson Nof Picfur rn f arf D r l D , er ' Adams yrum HF' n L B rke Fry Ver oo ey I acer QI M T '. Sigma Chi Esfablished April 3, I926 Gamma Kappa Chapfer Flower: Whife Rose QZDGYJ THE LOCAL frafernify of Sigma Chi was founded in i903 as fhe firsf Greek leffer frafernify organized on fhe Ufah Sfafe campus. Eighfeen men have been pledged fo Sigma Chi fhis year and fhe enfire chapfer has been acfive in campus affairs. The chapfer house is locafed af fhe corner of Main and Firsf Soufh. Roberf Hadfield is presidenf of fhe local chapferg Professor P. E. Peferson, faculfy advisor. + Prof. Parley Peferson, Faculfy Advisor Miller Ryan, Joe Whife, John Hull William Waugh, Dallas Hafch, Thurlow Bullen John Sfewarf, Harold Kelly, Gerald Wood Wilson Dulce, Melvin Meadows, Aland Forgeon William Presfon, Morris Wrighf, James Fillmore Sfephen Dunford, Byron Darley, Howard Norfon Sfewarf Ryan, Richard Owens, Delberf Young + Members in Faculfy Joseph R. Jensen Parley E. Peferson Russell E. Bernfson Asa Bullen E. L. .Romney lrvin Hull fm' ffifllgfw M WJ l e l 1 , lf.. 5 lli e X , I -E ,. if. .f- J-.,' 5 an ,-' ' la '. u M fi ' nga Z' il L , -. rg! 5 'Mi ,D X, 1 , , o, , l l .71 , 9 'Z' i l li L ,xg , J .Q I X ff i l 1 ' , , i , f 'A' x 'u L l Y l ,kg 1 ,, rx Y Y ,f y rli i ,, ' ,,,,,J. ww mi. iles , i 'a:Ji'r,L:?- yan? ,Y .,fif,,'.k ' iiflf ' W, "J ,-ew , -2 ,,, fi l'-'-ix ,X I il ,A ulg' Me H i 'x -rm. ,,i, iizisf i n ' 3 , ,f' , , ' 4 4 -3: V- ,A Fil M 1: sg uf . ',,f-gf Jill' ,':,:b!'f ii' fi!HJPi . 1' ,wr ,Sl ,,,, ,. V 1' : gi 3,- N pf. ' Y I' vi. '1 il l 4 7 5513 gin 55:3-1' ll 4-gy , . l R vi' A51 -' ', EF 321, '5 1 'SWL filv-Ja ', , 'Q EVE, ffl ' 'll l-' 3 l 'Q,, . , 3111173 1- ffjfbl ', FTE ' , Ilia ' rl Kll ,J iff aft 'if nfs, 'Gp ,", ' 4 ,i ',Ql'i f 'J ,ig -gene., ,iii 1 , i .1 , 'fi l :G , mfr, "l ,-,a Vx iiv ff! ,N 'J ,,, 'al V: if N1 xl, ,,, , ,, M, ffl ,,,, 'f cw, , Q lp W 'EJ ' 1, ffl l L, i l 1, y .,, 5, '. ll .' i ', ill 3 lil ,,, , 'ffl i ' l ii, , M i , fi ,fi 'jill w l'l,'i Z" I il ,, ,, ul if r A ,ii l i 1 'J i , , ll E, -4 - " 1i4:.,k.',.. 9 ' Q' 2 W L 3. yi ilz -J Q, fr H -gg? , UQ pl Kappa Alpha Founded March l, l868 Number of Chapiers, 84 Colors: Garnel and Gold LZBC-53.3 HE Pl KAPPA ALPHA 'fralernily was 'Founded al' fhe Universily of Vir- ginia on fha nighl' of March Isl, l868, by 'Five soldiers who served 'logelher in 'lhe Confederafe army who wished +o perpe'l'ual'e lheir friendship. Since 'lhis 'lime Pi Kappa Alpha has sieadily grown, following a conservalive policy, un+il rhe fraiernily now has eighiy-four chapfers lhrough- oul' 'I'he Uniied S+a+es. + Roloeri Jennings, Presideni Winfield Cannon, Paul Grace, Allen Wesi Gordon Van Buren, Elmo Smifh, lvan Smifh Herberi' Sfevens, Golden Slolrer, Carl Bellisfon Julian Cannon, Jack Shumway, Howard Bonnemari-e Howard Pond, Worfh Guflte, Virgil Jones Odell Thompson, Franlrlin Whiiehouse, Lowell Woods + Member Noi' Picfured Leonard Weed Farrell Lee Owen McDonald Clyde LiHledylce Bruce Whilaker Harry Woodward Phillip Cardon , Herman Nelson Rudolph Van Kampen Louis Briggs Howard Schaul: Alvin Hari' Warren Allsop Samuel Raymond Orson Gunderson 94 , I ! l sf ..""' . , 'Mir 1 r- " U F ' V , . , . , .' 11 " ? 1 . . 1 1 1 11 , 1 1,1 1, ., -. . 1 1 1, r 1 5 , 1 A1 11 - ,1 .1 1 I Ax 1-Q1 1 . A . 11. 1 .f - a 21. ' 1 , '1 ' 11 '11 ,. ll T , , . V .3 111 1,1 I 'J L R .1 X 4 L.. lx WL " V1 l . '. '11 ,' U ' 1 , . 1 1 'J1f'lL11"J'T' 1 1 Wl' lil' 1 M' 'r 1 ' 1 11 1' y , 1 1 12" f ' l Q 'I I I y L 42" ly ,1 Lv 1 r, 1, ,. V, 1 , ,,. DJJ fl 1 will MJ av U Ill 5 B ,FY 1 N lr 1 ffl' YJ IJ- i il Dfw 4 11.4 1 W, 1 li,YlT?' if 11101. A 1' '11 'T - 1' 111 , 11-ll31g - a1 pafxlpha JW Wil 1 R '- 'RJ L-vi' yeflb 4 " ,lf 11, it i lj f 1- V, I ' l Ii,'ll'l.ll' E 'Ll . . 1 ,1 ' 1Es+a1s1'1s11ed, I925 X 1 , 151112 S l 'Ura' HV,1g,'1E ggqnma Epsilon Chap+er 1. I- , 1 1" f1 bl Flower: Lily of +he Valley 1 nl' ' y . yur. J LIDGXQ AMMA EPSILON, fhe local chap+er, was es+ablished in +he fall of I925, being +he firsi' nafional organizaiion 'ro come 'l'o lhis campus. This chapfer has permanenlly won l'he Pi Kappa Alpha scholarship 'l'rophy, which began circulaling in I9I4. Three wins are re- quired +o keep i+. H- has also won +he firsi leg on fhe second cup which began circulaling in l930. + David Burgoyne, Facul+y Advisor Seymour Taylor, S+even Neff, Herman Kennedy 1 Ross Plan+, Clyde McDonald, Allon Pei-erson Conrad Harrison, Howard Clegg, Rodney Simonsen Francis Peferson, LaVell Spaclcman, Horace Alder Roberl' Merrill, Ralph Gu+lce, Woodrow Rigby Burfon Blaimire, Sianley Burgess, Harold Firmage + Members in Facul+y Reed Bailey Wallace Goa+es P. V. Cardon L. M. Windsor R. W. Wel+i V. D. Burgoyne .1 I Y 5 RS'I'T.'i-'V 13, N 1, Yr 11 R11 1, 1 1 "?: 'i al my , .1,1f"' 1111 1 1, 1 I T . 1 wif ' eil nl" 1' F1 13.1 1 at 1 , ff- 11 , , 115 ,1 :,1 W1 1 l T 1 ligl 1 1 14511 1 W-1 1 i ligiq 1 1 Q' aff' 1 f-5. 1 1 ' ,f xfp N1 ,,, ,Eg 11 1.51 KY. l s, 1 -2311 " - 19 1 51 1-11 11' 1 11 W , jg , . 51' . .1 'zz ' l ,11 ,111 , 1 1 11 Fl 1l 1'l1l' 1' Riff l fill 1 1 li' We 1' ' l l fri. l y is 'Y.:TL:el" l,. 1113.141 ' 11 1 .i ,,rty1r,1 J1 xy .1 N' 11 ' T' 15' Q 1 11 Qlf ' 1' Qi" lljze 1 11 1111 11 1,,.1.' .4 1 li: 1 , 12, .,, F1 91' Fi 1,-is .1 Lg, QQ' 11 ll' 1' 5 : E' 4 '1,1,' .v 1 1l :l,S 1l 1 111 11111 1" - L 1 " ' 1 Z 1"':?' ' . 1 1.-.'I. , '1 ffl 11y iw .11 ,sg If ' - 1 gill 1 ' Q lllll 1 ,EF L , .1 1111 1. 1 211135 ' ll 1, I . ll 1115 ,g 11 111 1 ll lliU,A 1 -l ,.,,... NLL 5 Y 1- 1 ll, il 1 " Yi 111' 1' 1:4.!11 "fl, 3 lffdi ' SWA 1111 21:1 11 H1 if I 1 1 l 1 Q . 1' ll T1 l l S1 I Q l 2 , , i .. 'lf ll l l l 4 im Organized l907 Colors: Gold and Black Phi Kappa Iota, ' LIDC-SEQ HE PHI KAPPA IOTA fralerniiy was organized in l907, having as i'rs founders, seven real "Aggie Spiril'ed" men whose desire i+ was' +o perfecl' Ia social organizaiion for +he purpose of promoiing good fellowship, cul- 'rure and refinemeni. The organizaiion soon assumed i+s righfful place among 'lhe similar organizaiions on Jrhe campus and, along wi+h Them, faced 'l'he problems of ihe years. + E. B. Owen, Presideni' Edward Bagley, Thomas Morfon, Kenneih Gillespie John Anderson, Clark Theurer, Alden Bennion Fred Owen, Richard Aiax, William Moore Richard Cosiley, Elmo Brady, De Lar Tingey Gordon Dixon, Ben Phillips, Uno Engsirom + Memloers Noi Piclured i, l all 'O ,lx T li l 524. l Till., 4. 'iihilzl' g ll! " lil, J n ' l ,l 'liiiifqfi r ull ily 1: lpn! .M EQ., 3 ",1 fa l l - l l Kal f Q E 3 K,-H 1,1 "gp ik lljr, llfb lgll 'lib il ful, , ll ' . qiyg -. 6, l, ll n H li: ll ill 4 if A lf, 1 ii, ,lil l ,312 lf! l 2' im l v l ,Hg Y , X W 1' wi i' , l n - 1 l l Nl ,H 1 l il My Ll l 1 ill S+an+on Jensen Evere'H' Campbell Erwin Clemeni' Harlow McQuarrie Wayne Cahoon Harold Felsfead Rulon Harris Frank Cranney Grani Quinney Clinion Merrill John Bo'H' Howard Layion Golden Scoffield Leo Hammond Carlos Smiih Clyde Jorgensen Reed Shields Clarence Hale Phi Kappa lota Ac'I'ive Members, 35 Flower: Rose LZOGXJ ' HI KAPPA IOTA has always shown undying in'reres'l in our Alma Maier and has been ever enrering ac'l'ivi+ies lo eighleen years of ac+ivi'l'y, 'rhe group purchased a home which is one of +he irnporlanl' sleps in 'rhe progress of any organizalion of rhis 'kind. The pas+ membership has been mainlained around forly and 'rhis year if ranges around fifry. Phi Kappa lo'l'a has received worlhy recognilion from 'rhe prominence of her alumni. C. Lesrer Pococlr, Faculfy Advisor Arden Gunderson, Parlc Keller, Don Hammond . Roy Keys, Don Madsen, Jay Smilh Elmer Ward, Reid Lewis, George Remund Reid Theurer, Keilh Ma+hews, Maurice Halch Farrell Spencer, Paul Keller, Barnard Brockbanlr F HR. TQ: ,- ll 1 Y f ll l 'V 1 5x 20fi ' ,fa r i l P assisl' in promoling a beHer "U+ah S+a+e." Afrer ll i lxlll 'lli ir -an if i + lilv yy l l I ,, 0 + lj Members in Facully E. G. Pelerson W. L. VVanlass O. W. lsraelson Sidney Sloclcs Preslon Thomas Wilford Por'l'er y l ' l 13. ,, E' O ' ra O ,f 1 bf 11' ' '-Z . tix L1 M , :J 121 In 1 hifi , 4' E I-I L ii ' , 1 55 1 .-"1Ef,Q grill 11:1 ,Jil 2113 Gif 1 , 1 1 2 1 , iz? if '- K A 1 5111 ' 2' 'L '- 1iQ ,2 Lf' "1 . WY: SP1 '. l AF. ' Q ul , .- Y 1, .f yflilg gli 1, --5:Q1S.f'3-. 11 T, '1 lfli!T5:si 5, Y i 'N' '-aww" 1-11-' xr 'S "3 gaag , ,a , -3 1 1 235 '31 vw JE' W, W 1 r ' iii- i '. .iff 5 1 'UI ' 1 l . 11 1 ,' , 1-,N 1 1 gravy- A . 541 M, 1 , f,-. film!-W ig 1 ,,-:ff-1 Hxlwifia 13353 - 2 fag - ,f ful, 'll 1 'li 35' ,.s, 11 ' Q!-fl 11 ' fs, , 1 V-'TL "1 1 . 25251 51, Q. 1 ffl: ll 11 W ,M Q f' ffl' 1 af" ' ' f '1' V i l' , 1 gee--H I 15? ' -' inf Jw 1 . 1' , TESL' 1 ,ii .11 C15 , 11:5 1' 1 ff: 1-i--Q ,I L. ,, if . 1 'iff 1l li A ---fa 55? ,V Mi gs: 1 71' We 1 " f' '51 Q ,1 5 ll 1 1 l Fl il ix-X 1 ,1 1' ,Wy ' 1, lp . lil W: W NX 11 I W H ' kg' 'ilii' X, Y "Ig gy"' LQ' RV, V 1 A 1'-I .f-1, fr? if-'Liv 14! i' 1,,',1,'mu'. K NIH: I .' 1 ,xr ' .ily ,5 my li? 141 , ,dv W L ' l 1 ,L3i:Lf?ig:,a rXENa"f12 . iii if .N 'alllils' Ki Q-S If lla Delta XJ Organized, I9I4 Colors: Crimson and Gold LZDGS9 UA FRATERNITY founded on fellowship and clean, sfimulafing associafiong a group banded fogefher by a feeling of brofherhood, of comradeship and of clean living -such is fhe brofherhood of Delfa Nu., lf is a brofherhood wherein no man admifs a beffer and where none are inferior, where a man is foo brave fo lie, foo generous fo cheaf and foo wise fo sfeal: where a man neifher looks up fo fhe rich nor down fo fhe poor: who fakes his share of fhis world's goods and allows all ofhers fhe same rivile e." 4LQALlicM4HM4MAJ 'Q A4 f., .eau-0 f 4. so ,MSM -fa All-4 aw MJ 1 1 2 .4 J am ay-me ss' 1 I Frank Fonsesbeck, Allan Hansen, Jay Vkjnkleman Ray Lillywhife, Ronald Jones, Howard Law Az ll Herold Lillywhife, Claud Jensen, Boyd Burfon """'- ' t1-1 Richard Sonne, Leon Swenson, Wesley Williams Farrell Olsen, La Rue Yeafes,,, Ray Des Qhamps . F ., ' PJ 9 -144.4 If ' .-f Q1'f'fr'1""cf' N5 fl ,, ,, K fr ff? ' Q7 J' ,lf ffl' A "1 HH' X , H, jay! ir ,lf SL? I sydaf ' 1 ffzf, ,R ,ff L y M4fL.,,1f has 51 1 i, ,',, , - - ' lf' ef'fvlem'hers Nof Picfured , 1 sf J .f , . 71, " iw?" Ted Anfhon X f Vadal Childsr Ralph Chrisfensen Russell Humphreys Dean Sonne Warren Sfarr John Vranes Howard Sfokes Hugh Sweefen Arfhur Parfingfon Granf Redford Sfrafford Smifh Kendrick Hawkes Lorin Blgchards l L X ,945 gif N -jy ,Dx F if so 1w?51 3 if if 1, 5 X N ' if L1 fb 35 fi , Y --al is ,S ' J 2 x I XX XX, XXX XNMX xx Xa- XXX X X 5 5 . 1 . X, 3, A 1.8! , X fi! .N Qs lv-V y 1 y y p my 3 Q' B5 gg EJ 1 sg . lx :K X.. X5 . U N ,i X5 1 -. X N 5 x, 5- L ,X X , r V Q N XR B YE fm! S X X 5 I QR 3 S H xx xii, X X .,.. 'BJ sk ax x ' I98 ' 3 xii 'X EJ 3 Xorg- Qx T ' ' 31 ' N 1 N ' ,, J I 1 -lx, 6 -' X -eb gi-7 X3 , X is Q Q, 1 xr 1 so 1 1 111 NX f1wwoafs .NYG x. I, l ,I C ,ihwg , -J 1 X., 1 .. " if , L, WJ y ,N ml' vw XXW V1 I I W1 LQ .M,,l,.i,,,s fl,-L ,pa W cf' V Q ll yllil , My l f M my sw K -N f ljw-i,,Wgi. 5,..k:v ga V!! .Ldfw U M QD ' .MU ' I dw' L 7 Ml f al I U J- is jj it I! C ta ,,lfV"'7 uf :WV ff 'N 1 ' 1' J J" jf' A , V 4,-' V 1 4 'W 1, ip , k,w.x ' 1 My y 4.1 'V X 5 Floll er: gxlkkosreumcr of :A ' ll New yr Wade., M f r rl M.. , il 'fl ri L -' 7:4 ji xii' ,gli is 5.4, Lf' L li mlfaxgkj , , Y. 1 1 VF: ,btw WM ST I ,L 1 Ll 4,31 J ' " PON such Za plalform was Del'l'a Nu founded in April, I9l4, ai' ihe U'l'al1 S+a'I'e Agriculfural College. H' has func- rioned efficien+ly since 'rl1a+ +ime as a local frarerniry. H has "+aken ils share of +l1e world's goods and allowed o'I'l1ers +l1e same privileges." Deira Nu con+inues +o perpeluafe i+s brorher- hood down +hrougl1 The years as a solid social and frarernalisric byorherhood. v0f,Li.:ys Liziyprfiy I X A ' - , f .-ff af, lv , J, , J I JJ X, T l 7'YQf' eff'-fiiffiffg KM fiffgv-1 fag: Wallace J. Vickers, Faculiy Advisor Dee Fraughlon, Ray Theurer, Meri'l1yr Miner Myron Whifesides, Glen Pyper, Weldon Abersold George Wa'H's, Ross Olsen, Jay Jones Bramley 'Farr, Mark Jones, LeGrande Olsen Clyde McFarland, Glen Williams Members in Facully N. A. Pederson Dewey Clyde Ray B. Wesl' Wal+er Fuhriman Mil'I'on Merrill Wallace Vickers Joel E. Ricks Delmar Tingey y WMS Qc , fzfg f I , 4 M, ,, ,AAZQJ I. ,W CW .C W ,VULLV fl ,M :eff we f f l fl 1 ' K FL? ,wx flfmk so fff'5M'lf'1w ,N T ' '7ff"l"'? , ls , J -- 'eyr f"1-ruff -'ML filf-'glxf F f fi' A A f x.r,, gi :fi . if f, will JJ ll r I F iii' if i 'i l' ,vi ll 5 ll' Lf. fj ' ,721 g,,i. V. fill lllil if R lux , . if 'i f i ., I A 'Tai' 1 if is, ' l' K , 'L ,lf ,.,. . l r i 1? iii I' l 13525, .N Na if lb , , 5 , In iii W z, i lilva .i ,E ,li , Q, llll Sn' is, 0 ii if l fi fri if . fl fifii lg? g l i ll 'l . ,rn H "iv, ,1 1, 'r nn, g -H Ur ,7 ,,,ff.r 1 ,J . , ,i ,L , E TM.-an-1 ik n i an li -, i, 4 1 35 I-if " ' yy" ' 'nu-1. i, ., . 1 1.4.5 , v 5 i,,, n. v my ir5'. r , , i av' . ,i ,ii Iii 3, o . ,r i YI l 1,59 lee in i gui. N l ill l fi, il 1 111 -V44 if iii We ..e..,.5, ,, -V is Q. fl t , ,v ! ,1 "9 V. 1 if ig, W 1 if l Q l li i, W A 16, ' i .i A ,A ,I ii li il ii lm il il li: ri , , ,i lf' I, vi 1 A il, i i ill ,fl l ,P W 2, A2 l r ii l lifl 1 i i l ,A z,,,, li ri SW l i l l i, l if l r 5 ,J Lf? i 3 A UQ F , i l' il M' xl , 3-i i, i I i H ,il 1 i., Qi, ij l ii . ii il lil l, i-1 iii l ..-N .. :. " :-' - x"'1 2 :..s5.1:2i--': ., Y is ' 2, W' ' o 2 'S . M 1 QW 'fr-"urs, 1 is! ' T' f K A X ff bk as 'K iv xx ' I ,Q We my 'ivibff 'U " ' Alpha Delta Epsilon Organized, l9l5 Colors: Gold and Blue Lfaexn GN JANUARY 23, l9l5, fourleen energefic members of 'ihe U+ah S+a+e Agriculiural College 'Founded +he Alpha Delia Epsilon 'Fra+erni'ly. The fra'l'erni'I'y was eslab- lished +o encourage and furiher scholasiic aHain- men+ and was known as +he "S+rong Bro+hers of Learning." A+ 'rhe +ime of 'lhe World War +he fra+erni+y mei' wi+h greal' financial depres- sion and had i+ noi been for ihe ever loyal suppori' of i+s alumni, who unfal'I'eringly con- +ribu'I'ed financial aid, lhe fraiernily would undoub+edly have been 'iemporarily dissolved + Mafhias Richards, Presidenl Rulon Bergeson, Delvlar McKinnon, Welling Roskelley Reed Waldron, Doyle Reese, Herberf Flefcher Vernon Rice, Dean McCalis+er, Roy Ross Paul Bahen, EvereH Thorpe, Kennefh Roundy Members Delmar Wilkins Edward Neilson Elwood Hansen Wilford Hansen Melvin Burke Owen Alder + Noi' Piclured Arnold Bergeson A Halvord B. Barre'H' Delberi' Fuhriman Gene TuHle Allen Alvord Ford Rose I Alpha Delta Epsilon Ac'rive Members, 35 Flower: While Rose Qfgfgij AFTER 'Phe depression, 'rhe work of organizarion sfeadily coniinued unril January 27, l927, when 'The fraierniiy became a membership corporarion in rhe S'rai'e of U'rah. Alpha Delia Epsilon is one of 'The fra+erni+ies on +he campus which owns a home. The colors of +he fra+erni'ry are blue and gold and 'rhe flower is rhe while rose. Alpha Della Epsilon has always s+ood for loyally and fellowship, and exis'l's for +he prime purpose of helping +o build 'lhe Ufah S+a+e Agriculfural College as well as Hs organi- zaiion. + B. L. Richards, Faculfy Advisor Howard Slallings, Horace Palmer, Merlin Smilh Vincenf Clawson, Rosco Pixfon, Archie Blanchard Lloyd Harris, Theodore Gessel, June Webber Sierling Richards, Darrell Wadsworfh + Members of Faculiy V. D. Gardner Frank L. Wesl' B. L. Richards T T, aaa, , , 1 A QT. TTT ll X' l T . 1 l T Tx T ' T g:T,iH-ew ' T911-'LJ T W 1,,. 1, T if , l l W, L1 2Ol Th Y, gr if im' fy 4 ll 3 yi l if T ii Sill l l 14 'L- W T, ETD J T rf' Y X TTT x 'E ,T 3:92 gig 4 ff Ty 1 ll r T .,.. l ly WT . ,f N: 5 T, Q: 1' TTTT T' T'lTTT T T T TTTTT T.- T ,TTT gT .1 T T-K T K, l l T 1 Tk 'fl QI W TT li T' wir' T ll Q J 'g l 'T Qi l T ew 5,2 T? 'a X 1 T 1: Cl Sgr 5? -5T i xy T gg - Et? TT fi Q T if F T T. li T ,if T , ii ill v' 'T A ii ? ww., J TF ,gg -- lx ' 'f T Ill T A TT P, T,.T! " T T TT Tllg Thi T rl M "TT l i T 5 T l 4. I L ' Q 1 , 53: ' --1,141 , 'ii t,,i-' lm - "1 gli, y , ' 5-1 ,N , l ' sf ll . 'fi :HH 3: ? ff' ,.' Eli' fl' ' -45:3 ffl? a wi1'E"'L. .- 5 Tv? iii , ', 1 Wil . Efgl' ff 5 lf' gnu , w rj, ggi? -- .in 1, 3' ' Z '.,::,"5"'5, area: '!"l'f'--' ,. 'Iii l ie 3 !" i, 'l l 'A "l ,Q l al l in 521' will FE W' an , i . ' ., - ' ..1f ' in ' if' ,. iflil' 1 .M V .I t , YE- ' 232- ,Q 1 12311 W. 2 fn" . Q i agp N fri' nv' if " ' 1 Ls.. - .' Mil.: l i, "N- V' fi ,FQ , 1524 li E349 2 ' -'F .. l "Jef ii.....,, .ii-. W mpg: x E32 r fi H 31, '.,.,' 1 . 42.51 Q ' I ' F42- flfiie, ' , ,Hp ...,..... -0, pi 3' if lei' I , f A Q rgiie' f-- , .N qu' '. rig: li J 3119, W1 5 1.-5. " ,, f r l gf y l ,M X ix- ,lw ,L v ,4 in ,, il -ir,J' l, 'N 'P l' 1 i- lil Mi' i i , l Beta Kappa ,JQJ 'if-W 1 ii-:,x.'f, , 4 we Q Founded Oc'rober l5, l90I Number of Chapiers, 38 Colors: Purple and Gold LIDGXJ BETA KAPPA was found- ed a'r Hamline Universiiy, S+. Paul, Minnesoia, in l90I. H' remained local uni'il I922, ai' which dare iis eipansion began To pene'l'ra'I'e 'Phe colleges near by. Alihough comparaiively young i+ has grown +o an enrollmen+ of +hir'l'y-eighi' chap+ers which are very well dis+ribu'l'ed +hrough- oui' 'I'he colleges and universiiies of 'rhe Uniied Sfales. Bela Kappa sponsors scholarship along wi+h social fra+ernal life. ln scholarship if ranks in +he +op, fhird of all fraiernilies in +he Uniied S+a'I'es. Be'I'a Kappa's meihocl of associaiion and communicafion among iis chap+ers and alumni chapiers lies in iis quarierly magazine. Adrian Wrigh+, Presideni Dale Bowen, David Evans, Ronald Bowen Davis McEn+ire, Joe Muir, Charles Michaels Norman Loosli, Milfon Wrighf, William Skidmore Perry Olsen, Alma Binns, Charles Jones Joseph Shelfon, Theone Cardon Members Noi Picfured Waller Schoenfeld Rex Kelle'H' S+an'Ford Larson John Wilson Mahlon Rice Mifchell Hansen Floyd Wilding Roberi' Hansen Shirley Anderson Graydon Robinson Charles Kriss Rex Wimmer Elden Collis'I'er Vic+or Waife iv, ,Q iv.Q,, v wx, ,, ,-in , ui. --v l l l l l l nfl ,l "ii , ,"lz"i l ,Hi Wi lil ., , , 1 ., l l .va Ili LW X Beta Kappa Esiiayblished May'l7f, I93Q Alpha Kappa Chapier Flower: Red Templar Rose ,L l QlQGW.Q' LPHAA KAPPA chapler of Bela Kappa was ins1'alled'on +his campus on A May I7, vl930. The peririoning group was +he local fraiernify formerly known as Omega Tau, esrablished ,on +his campus in l922. Bera Kappa is 'l'he youngesl' narional fraierniry on fhe campus and by ihe guidance of capable leaders has made very commendable progress and consisienl growih in +he shorr history of 'rhe chaprer. This is due also +o ihe members srriving +o mainiain ihe high ideals of 'rhe 'frarerniiyg 'Those of schol- arship, parricipaiion in ac+ivi'l'ies, and develop- men+ of personaliry and charac'l'er among 'lhe members. 1 + Prof. C. J. Myers, Faculfy Advisor LaVell Ward, Elden Winrle, Alvaro PraH' Francis Johnsfon, Hugh Fuller, Ber+ Woo+en Melford Chrisfensen, Ray Hepworih, John Franklin Leon Sfuclxi, Chesley Eliason, Wayne Penrose Jack Murphy, Bryce Anderson + Members in Faculiy Chesler J. Myers Harry Smifh SPONSORS George Bowen A. A. Firmage John Wilson h?-I , x ilfri i lr T 'V lil' ,' ,ll , Y T lf li fam 3' 1 1':" lug M lr .gif n 'l "2 ll ,v lvl ' all f' fl N fi-5 ' TJ X 3 L, T was -.T li A' 1 ,3 iifi 1 ip fri lf: 11 l!,'!"P d , l xy T. ll 2 in Vg" ,' 'ngll ,., lille, pf gig' , ,L all i li l rw ey' ., . . an V ,W ...A X. ' F F lil for , , STEM .gllyli 115 ill i 7 1 lbw ug. fx-iil"" if-2 1, .9 0 .T TTL , M.. T yiirill l ll ri S ill g 1, T ii H if il l' ' ,i 1 ' I ll il ' :rf l , , A 'I 1 " ir' , I L i 1 'I l T T il! I, lg' ri l i ' if M E lu l lil , ll ' , 3 Il 1 l in H ii ig li in l I ll ul 203 T l l I l , ,, V f if if l Qi rg we l 'ii Qi le- li' al l D 11 1 . 11.11 1 1: 1 ' 1 I X' 6 5 1 1 rl 11 41 1 ,ff I In f V1 Y ,1 '1 Q11 '51 '. 'J gv 1 1 Ai' 12 -Mu? X1 1 '12 1 6111. '1 Q11 Y vf' 1 111. - .11 11.11 1 ' ' 1 iii. 1, ' 1 371.1 1 1 1 111 ' N 1 1'- 11 1 ,E .-fm-1: 1 a..1 1 , 1- , g X A X 1.v11., 1: 1 ' L 11 V 1 , 1 1 1, 1 I f' -ii v I 1 1 l 1 1 11 0 lil 1111 111 1 1 1 11 A 115 1 - 1 1 1 3 1 1 1 1 h 9, 1 11,11 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 ,, 111 .1 'I - X '1 'nh 1 1. nl, . 1. 1 1' 1 111 1 sn, ' 11 111 11 1 11 .,,,, 1 1 Q' - 1 111 1 1 151 ' 1.5131 ' 'W' 1 11491 1 "Mlm 1 315 5 '1 1-1 1?1'1 1 1 1 , JN. 11 11, 11 111' 1 1 1 1 A N 1 1 1 1 me '1 fi ll' I 11: 1 E M 111 11 1.1 11" 1 1 g 1-1 1 1 111 1,111 1 X11 11,1 f ,111 1 11 1 111 l 1 1 11 11 ' 111 1 l', L' 1, 111 11111 1 1 11 '11 11 11 ll' '11 1 1,'1 lf 11 1 1 1 1 1 1 111 111 1 1 ,I 1,1111 U11 111, 111 ,1 1, .1 1 111151 11 T111 W1' 1' Alpha Gamma Phi Organized 1920 'iw Y ,144 rbhiwgl . lbw' acwmt ' A' , L rl 1111'i" 1 Colors: Purple and Gold ,, R1 9,5551 1 125111111 ll QIBGXJ N THE SPRING of 1921, a group of s+uden1's al' 'lhe Uiah S1'a're Agriculfural College, who had been friends during parr of +heir college courses, planned +o organize as a local 'Fra1'erni+y. Their aims were 'ro make possible +he fuller advanlages of group living and +o perpeluale '1'he bonds of 'Friend- ship which would o+herwise end wifh gradua+ion. + Clifford Thorsen, Presidenf Donald Cox, Fred Phillips Clyde Larson, Lynn Thafcher George Lawrence, Dean Johnson + Members No'1 Piclured Dan Leroy Dean Tu'Fl's William Jensen Wells Nielson Marriner Morrison Thomas Roberlson Harold Benson 1 111 1 11 F131 ,-A Q., 1 ,W Nu 1-12 1 1111 '1 1 11111111 1: 1111111 ' 11, 11 11111411 11 ,1 11111 111111111 , 111.111, 1 11111: V f 1 11,13 1 1215 111 11.21 1 1.21 11 .31 1 1 111 ll 111 11 1111 ,1 1 11 11 Alpha Gamma Phi Ac+ive Members, I9 Flower: Chrysanlhemum QZBGXJ TWENTY MEN were char'l'er members of +he new fra'I'erni+y, all of whom had been members of 'Phe American Ex- pedi'l'ionary Forces in +he World War, and had re'l'urned 'lo finish iheir educa+ion a+ +he Uiah Slale Agricul+ural College. New members of Alpha Gamma Phi have always been ins+ruc+ed in +he imporiance of par- 'l'icipa'I'ion in campus acfivilies and 'l'he main- fenance of high scholaslic sfanding. i + A. H. Powell, Faculiy Advisor Howard Larson, Leslie Jackson Owen Despain, Theodore Thafcher Blain Johnson, Carl Winger l + Members in Facul'I'y A. H. Powell J 205 "L , ui v 'x- F , fi g PW i i '51 ll me v m i Wd is l vi f l X, .1 .Nr If if in Oi I g 7 V4 fi l w i l 'Q' Q V, Er a ' ,' 'A V2 F if l . 6,1 ,.-- ll H5 fi- 'lil lille gg, fl if I Q' l l ir I l k' i i A il' ll il I l i lx I l r i i l I s 1 1 ll l xx, , 1 .ey ,11 . ,us '.1 .1 ,L nf 1. ,i .ls 5,5 x 1124-. . x xk ,1!1 U- . 1111, . ...Vg .5 ,x '11 1. x 1, .V X 3. 111 1 :TN 5. . MQW. X, 11? X, 'xl 1 11 125 HT' .5111 , ..-V ll? 111 11 .3 X 1 .ygf xf' xx iff Q1 1: 5 lla 1: W 1, 1 ,1 1 lx l .,,.1 Q11 1 .Si ' li! 11. 11 1 livllx 913-'llllxyx 1131. 111 T1 11.1 ff.. . ' Q1 , . 311.11 'ii .. , -. k-F- . . 1 1' an. "'x . ,I , l . 111, q gig ' fix' -'I 11 11? , N-'l' .35 . ,Fa x If' .' Q 1 Jil' 1 1 1 1 F5 1 9. 13, 1 111 153 15,3 ,1 11 ,1 yi 16 111 .11lQ1 1 1. 11 ., 1-- .11 .Q N 1 , 1 A .4 .534 Vg x 'N Qc., ,, x 11 111 'Rf xixiirf' A111111 N 11 11, , .V-, 4 1 1 xlxx ll-111: 1 f Xxx 'gli 11 Q-fi f'1 .Vx x . x x 1 x x .x -.1 .- 1: QE x .1 , K W .1 .14 lx X x,1,x11 '11 lx ,.,.....,.....11 s1........ l 'ff-x.x.', QT1, f, .1 ' .eg A 1 F 1, -Ja, we--, .1 Y., 1- , . ,.1g- 1 , I xi 1 ...J 1 1 1 1 1 .A x -ill 1 1 11: 1 Q1 11 1111 1 ' 111 1 1 , 1 1 1 xl 1 E1 1 :J 1 . 4,1 1 ,I 111. H11 Jl 1! 1, 1 1 9 1' 1 1 IM' ' 12 l 1' 1 , 1 1 11 ' 1 yy . 11 1 1 1,1' 1 1 1 1 .,'.l ll 1 1 '11, 1 1:1 11 1 1 1 1 1 1 -1 11 11 1 1 l 1 1 g i 1 1 1 1 1 1 ,1 11 1 l 1 11 11 V!! 1 1,1 1,- L. 1 11 11 '11 1 1 1 111 lyi 1. H 11 1, 1, 191 1 1 11 '11 1 1 il'l Delta Kappa Phi Founded May 17, 1928 Number of Chaplers, 7 Colors: Red, Black and Gold QZBGXJ , DELTA KAPPA PHI 'Fra- 1'erni+y was founded May I7, 1928, al' Wesl Virginia. E+a Chapler, 'rhe 'lhird naiional organi- zafion a'l' U+ah S+a+e, enlered as one of 'lhe char'1'er chaplers of 'rhe na'l'ional organizalions. The 'Four+h na+ional convenlion was held 'rhis year ai' Bucknell, Pennsylvania. Della Kappa Phi is growing rapidly and adding new chap+ers each year. + Delos Wafkins, Presidenf Slanley Hunlingfon, Fred Jensen, James Morby Percy Burrup, J. W. Harris, Frank Ricks Clayfon Crane, Macus Griffin, Glen Lundberg William Barker, Ned Marksheffel Herman Sleel + - Members Noi' Piclured Darwin Jensen Laine Hymas Thomas Walker George Young John Williams Jerry Hansen 1 g 1. 1. l .' T in AT T, , TQ! T TT .T A H T T 'T 'T ' T Tl Delta Kappa Phi Eslablished May I7, I928 Era Chaprer Flower: Rose LZDGRJ TA CHAPTER of Delra Kappa Phi has made grea'r progress +his year and has conrinually par+icipa+ed in school acrivilies. Two Era men won narional posirions in rheir frafernial organizarion a+ 'rhe las+ Nafional Con- venrion. H. B. Hunsalcer, professor al' U. S. A. C., was re-elecred presidenr and Ned Marksheffel was elec+ed Wesiern Provincial Commander. The local officers are: Delos Wa'l'lcins, presidenh Ned Marksheffel, vice-presidenrg Howard Jessop, 'lreasurerg James Morby, secrelary. + Prof. H. B. Hunsalcer, Facully Advisor Floyd Keller, William Taylor, Edward Colfhorp Bedford Bird, Howard Jessop, Eslas Rolands H. C. Nielson, Donald Wilmore, Glen Hemsfreef Hugh Wilde, Byron Larsen La Mar Larson + Members in Faculfy H. B. Hunsaker George Nelson J 207 T T T T l 9 1 1 ,T rw-Wai T' T..... ... :T 'i ' il' l T Ga ,l l ...aw S1 T T 'W il T RTT! T25 Q TWT 'ZEETT T,',T' T iz I" TT-T T TELL T liil' T Til T T TTT' QT: , T ,T .4 T-Jr' It ' l TTT Q' Q- TZ"' 'T T :Fifa .-4 Taq , T T-TTTN-Tjq, Tnfqi T .T Tit' 'TT 'UT 55" j "za T T, ef ,T ,T gg as , T' ' ' GT' 'Ted ' I '-T? ' T" 3 le? lT' fl! T -I 'T T Tv :Tig WT 122. 2 ',,' EAT ' TT' if 'Q' :LEP f" ' T . ,H T, ' 5' T95 T, ' '23, T" 'T ' ITT aiiill 'WT TT TT :fl T' l"l' T. ' .1TT " fi T ll 'W T" 'Tl ,ET N, WT :TT,- T TWA , T -T .Tan -TT 2 'P - TTTT " .?'? TT TT' Egg., TTT .,x, .f lin! li' Tl, 'JT' '5,,5f3T',,-Q' T fl f1'f'Ti2Tr' T' 'T T" -, '-- , 'HTT T " ' ' J' LL TT "5 -"Qi TT i F' Ti T .T QT , ,ET 43243 , T ..f. T- 'QQT TYTT ff? Fifi' T' il' T31 H IT T ., ,R T 1 T- Tir 'T' X Y' 'I TT' W -T ,T ,LT y rt, T ' T jfh T 'Yu T: , I , X , ,ly T T T T ' rg T 'fl " 1 L' ,T T2 T T A ' W4 Tl 'QT T T T y , TT T ' TT ' is T T T gd ll hr' l TT WT T 9' T' bei' , l LHIU T ,U , T Tri In U T ' T ce QT T J 'FT' T Sl T l ,..a.......L TT: Te--- 'JT f LTA ,T ll Q ,J 'T +1 'Q 1 F' I Til? T T ,fl y l T15 X , T! ,J T ll" " ' Tl ::f My YTT V ITV ,' T TTTT T ,T T 1 T T T l I T TT l ll T 11 'Fi Y 1 N, il X! 1 wg " T 1' 1 E -.i- 9-.1 N 11' 151 '1 1 1151 li 1 W 15 11 1 'fix ,1 11 1 1 1 '1 11' 'G ff! JY V41 11 111 1 11 1V I H1 W 11 N11 if 1. 1 l'1i' GFX Musk' 1111 1 WG VW-1 MW 1111 1 M151 1113111 ' WY. HH' 719222 .11 R,.. 1 125412 E' R559 it 1:51 'dbx 115111 FQ? 1 1 1-VL fc! V957 1111+ 1 iii'- 'Win .L-115 155. L R 131111 HU 110111 .21 A .11111 HO GRARY AND PROFESSIDNAL ORGANIZATIONS , ,,....i , 1 1 Lrg , I C., , Y ' 13" , gf? 1x 1 nf' 1 1 1 W N :1111 ,1 1 111 AE '-I A tl NY ? A ' 1 E.: 'N 1 1 L V 1 11 7 115 15151 AL J 11, 1 9115 1 'Q1 '11 'xi iff 1 1 ' 5' 11,5 .1 2745? 11, 1, ,R N 1 J QQ. Wg 1 Cx 1z1YL'.'. 1 119 I M1 'gi 1 Cf: f' 12 .1115 in ' fi 1111 5? 1 , 11 1' :gi L11 ilk V11 915 f ' 1Q1-T, , . U" 5115 I W 14.1 1 11 ': 11 ' Q V., 1,11 '11 I ,J 1, 1 ,111 " 11' 1 ,rf 11 , ,M 1 I 1 ' 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 V? , 5 15 xl y, -1-- '.,. 11 11 V11 31 11 11 1. 1 rf' x 1 1 1 1 141 1 11 1 1 il. ,iff 1 " ff . li ' . 3, 1 . 1 3 1' X . ig, J 1 s 1 A 1 ' 1 ' 1 i Ex - EE X11 1 . 151 li ix, if 11 1 1I. 1 3 ' 232191 11, Rex Dibble Lois Lunf John Anderson ' Edna Smifh James Fillmore l Hazel Sowarcls Elmo Smifh Maurine Flinf Paul Grace Grace Remund ' 1 Emerson Abboff Lydia Jennings Mrs. Elda Dibble Carl Bellisfon if 1' LT ' I All ' -1111 2 1 l I ha Sl m u 11 A p g a N , J Senior Honorary Sociefy ,1 ,fl '17-ip-n Founded af Ufah Sfafe College, l9I9 l F 1 l 1, LPHA SIGMA NU is an Greek leffers and is worn on fhe leff arm of fhe Q enfirely honorary sociefy for Seniors, organized Senior garb as an idenfificafion of fhe sociefy l' 11411 fo creafe scholarly compefifion among Junior of fhe mosf oufsfanding sfudenfs in fhe class. lp Classmen for acfivifies. lf is composed of Af fhe close of fhe year, if is cusfomary for W l "" lil A Q . . . 151 p 11 fwelve members, six men and six women, chosen fhe elecfed Juniors fo give a banquef fo fhe 11. 111, .1 111' 1, Itfjx af fhe close of fhe junior year by fhe senior refiring Seniors af which fime fhe new officers Fl pl group. They are iudged on fhe following basis: are elecfecl. This year fhere have been fwo 9 acfivifies, fiffy per cenfg scholarship, fhirfy-five honorary members, preyiously elecfed fo fhe 111 per cenfg and personalify, fiffeen per cenf. Their group. The officers for fhe year were Rex .lf M insignia is a diamond of whife leafher wifh blue Dibble, chairman, and Lois Lunf, secrefary. " 1 li Honorary Members Emerson Abboff Mrs. Elda W. Dibble 1 ill i '11 W 11lQ Ll 1. 1:1 L1 ll 11.1 l111 1 11 1-1. 17 111 1 W I I 1 lf 1 1 Q11 lvl li? ff' Hazel Sowards Rela Bafeman Howard Norfon Golden Sfoker Mafhias Richards Bion Tolman Frances Knoff Lois Lunf Arfhur Godfrey Edifh Funk Claud Jensen Cornell Chrisfensen Rex Dibble Alvin Teuscher Alice Merrill Donald Cox Anfhony Colleffi Roberf Gerber Welling Roskelly Lydia Jennings Effa Devine Evelyn Reeder George Lawrence Selma Hawkes Ray Janes Flora Harf Eldred Bergeson Cleve Milligan Mark Neuberger Phi Kappa Phi Senior Honorary Scholasfic Frafernify Founded af Universify of Maine, I897 Esfablished af Ufah Sfafe, i920 PHI KAPPA PHI was esfablished af Ufah Sfafe on February 2, I920. Since fhaf 'rime fhe sociefy has ambifiously sfriven fo furn fhe minds of serious sfudenfs foward fhe real purpose of higher educafion. The numerous organizafions in any modern college increase fhe complexify of sfudenf life, and somefimes disforf rhe aim of higher learning. Phi Kappa Phi endeavors fo fosfer fhe love of frufhg fo encourage scholarship: fo poinf foward zeal for learning and high achievemenf. The sociefy is democrafic in ifs recognifion of all branches and fields of scholarship. H' hopes fo reward earnesf sfriving and affainmenf by offer- ing fo scholars membership in a sociefy which promofes invesfigafion, spurs fhe mind 'ro furfher friumphs, gives compefenf advice fo energefic workers, and provides sympafhefic and friendly associafions wifh a congenial group. Member- ship in fhe sociefy is based enfirely on scholar- ship and characfer, and is resfricfed fo fhe upper fiffh of fhe senior class plus addifions from fhe faculfy. Sane and capable scholarship is, fherefore, fhe chief ideal of Phi Kappa Phi. Members Nof Picfured Odell Julander Dorofhy Sanford Wilford Price Lucille Burgoyne Doris Farr Dafus Hammond i rr ' , . , L girlie fi p W in i , r. :ii , .-ii ' rg '. r ji Q if ,W Will ,-1 .N iii i .,.f,i h .4 ,, 1 5 ff., V. 1 srl, - ' i r'fe .--'..- - , . . ' 'il 4 +L ' 'ip PQ iii 'filly A ,flylll I ll l i is rg ii i H+. fn' M -i , lffl H ig 1 -my , xi rf , i 'i l 2ll li i ,, ,, , I ,l ll? if rlrfl 'E iillfl llri if N, efilak :ll any i L1 , 1 , l il ,yi th i if 7 il il il ii' li i 'A gy i fl l , l L l L ll , J l 3 1 i le I l i l .lil Ll ll , ,.f , . .-. w., n 1 11 1 1 li ,'lN'El1'L, l ' 1 :X-El' -H 1 1 uf-- 1 11 1 1 .54-.f , 1,1 1 1l 1 1.1! 111 A Q - ,f1'31 ' :,' 111X1.l V 1-ll ' -' .1 . I 1 ,, 1 4 H11 51 1 1 l I ltllr "1 l 11, Rl ,R l 1 1 1 'X 1. 'Ni' 1 1 1 fl 1 1. 113 A11 5 1111 1 I Pl 1 if ,l J ""'1.-'l 1 1 "1TN'lJw'1 1 lf 21 li lr? ff 1 , 1 1 N X181 xx 71 1 1 11 'ia .1 X L1 , :ax .1 l 1 11. 19111 11 1 1 11 1.111 .11 1 1 ,'s.'1.1+' li 1 1l ,111',Qljl-1' 1 11 M1214-if-1 1l1 1' 1111 il 1.lli1l wif 1 ,1X1g1i?1' QM 1 1 14 .lf1111l1. 11111 1 1 1, 1, 11 1 11 "lil 1 1111l111l11A1 . l if 111iJJ1f'- 1 1f1f.11l11. A1 f 3451 l l hyliliiql 1.2 11 l1 ' "" 1 1 11 1 'I' 11 . 1-1 f 117 ' 1' i- K ' 1 1 1 if rl . - 1.1?af1'5l1-' 1 1,1'11..y1ssf'-f1.,..11 12 11132 '17 11311 N 111. 1 1.11--f 11 1 l . .1 '1-11 2 ..1l lvlkx NW 1 lljl 11.111, W 1' 51' 1311.1 'Q' 111111.11111. 1 1 ll 1311.1 l 1 l 11 1 Hll 1 1l1 1 11 1.111161 I 1 .V 1 1 133411rf 1 111111.ra11ra 1 ll 111,13 at 1 1 wr 'swam ,E l1I1 121 , 1 i ,yr W 1,1 1' .llflll 1 41.1111 , I 1'1v..f1l5!'1,f 551 1 1' 15 112' . 1 1-' 11. 1 llil llll l 1 il l ll. 1' ll ll 1 .1 '1 11 11 l 1 ' 1! "7 l 1 5 il .l .f 11 1 1 Ll 1 1 1 11 111 1 l 1 1 1 I 11 1 1 EQ! 1 1 1 11 .1 l '1 111 1 Il ll ll , 1 ' 1 l 1 11l1 1-1' 'l ,,1.1 1 Q 111 1 1.x 1 1 H1 1ll 1 1l 1. 15 . 1. 11. 1.1 1 11'1l? ': l 1 11111 li. T1 Fl 11 1 11.11 11 111311 lf llllli lf. Fred Owen Reuben Haslam Granf Holman Adrian Wrighf Edward Bagley Herberl Srevens Richard Sonne James Fillmore Mark Neuberger Dale Bowen Clyde Jorgensen Reed Theurer Clark Theurer Roberl Hadfield Farrell Spencer Russell Humphreys Parker Fillmore Jack Chrisfiansen Alpha Kappa Psi Nafional Honorary Commerce Fra'rerni'iy Founded a+ New York Universiry in I904 LPHA KAPPA PSI fra- 'l'erni+y was founded a'l' New York- Universiry in l904. H' is a professional 'fra+erni+y, +he pur- poses of which are 'lo furlher 'rhe individual wel- fare of i+s members: To 'fosier scien+ific research in The 'Fields of commerce, accounis and finance: 'ro educare' 'rhe public lo appreciare and demand higher ideals 'rhereing and 'ro promoie and ad- MEMBERS NOT vance in ins+i'ru+ions of collegiale rank, courses leading 'lo degrees in business adminisirarion. The Alpha Theia Chapler was organized on 'rhe campus in I922 wilh I2 charler members. Alpha Kappa Psi aims To purify business relafions and +0 pu+ business merhods on a higher basis. I+ is designed for helpfulness 'ro i+s members and promoles brorherhood. PICTURED Marlin DiHmore Thornron Perersen Dean Sonne Claude Jensen FACULTY MEMBERS V. D. Gardner lrvine Hull W. L. Wanlass Parley P. Peferson Col. C. W. Waller Paul Grace Golden Sfoker Reed Waldron Howard Norfon Lf. John Pifzer DeMar McKinnon Virgil Cropley Ben Phillips Mark Neuberger Paul Sanf James Mecham Edward Bagley Ronald Bowen Boyd Pulley Scabbard and Blade Founded af fhe Universify of Wisconsin, I905g "A" Company Fourfh Regimenf Esfablished ai' U. S. A. C., i922 THE NATIONAL Sociefy of Scabbard and Blade was founded for 'rhe purpose of unifing in a close relafionship fhe milifary deparfmenfs of American Universifies and Colleges: fo preserve and develop 'rhe qualifies of good and efficienf officers: fo pre- pare fhe cadef officers fo, fake a more acfive pari' in and 'io have more influence on fhe milifary affairs of fhe communifies in which fhey may reside: and fo spread infelligenf informafion concerning fhe milifary requiremenfs of fheir counfry. MEMBERS NOT PICTU RED Lynn Thafcher Doyle Reese Kennefh Gillespie John Vranes Theodore Thafcher E. Reed Shields Rex Dibble Worfh Guflce Clayion Clark Capf. George Goodrich ,ll ll i 4? .Q li i F4 ill l wg , I ,f y f 5 ,ill , i7 ll ii 424 lrgll 1' :Fl gZ.:- 3 I , u g W -ri H .f , ff ' ' ..l' lx ll X 'f' 'l -- ::, " ' li l. I ' 'Jw l . , -E if 1 ar , . .1 l ff, ' H f sie - 7 y l '- ,A ' Q ual QMS- isi , l ff l ll? if is A .fx """"""""'......-.-,. ,- l nl , In r,c, ,...-. l it' K l ll li l 554 Y N l 'l l F? fav l :ll ll' ll l -J I , WM li. l ,ll v ' l il 5, 'ek , 'l' .u .. all i, ,rw ' w frf- , J- Ardella Merrill Fern Shipley Lydia Jennings Elna Miller Grace Remund Grace Sfarr Elda W. Dibble Befh Merrill Hazel Sowards Frances Knoff Alice Merrll Glenchora Fife Phi Upsilon Omicron Nafional Honorary Scholasfic Home Economics Frafernify rl' -3 Esfablishecl af Ufah Sfafe College in i923 6 N 1 6 az 14 -rr 5+ 1 up Q V ML, ell, 9 'mi , P lk? W., V be i i wr ijn ml 1 fl 1 l .s 'ET . N will ' i . 1 . i E. '1 e, V, I , , vi, U' ll vig 1 21 , 'L i l J 1 .. iw' l i J' ll' 2 uv , f 1 Y , 'li ish . 4 ML, ', UE A A' , ff l ' . , l W 1 f X b' ' V i 1 ,M I l Ni li . -Q its 1 .E qi ity? i I 4 1 if 3' 5 1 ii -A Q i Wg 5 .H if , i i X ,il ii n j A -5-as-Q 23,1 ' LQ ! -. will J ll J JW ,iff 'si l I I4 ' , if W lf as " . wifi H 1-l f l' ,iz l wi ill ,J i , ,J l i i' A ' l 'll l l Q, ii ,ll I- I r i ll l , l ,, -,,. i 'ii in ,, ,!:I i i ,wil 1 Hl UPSlLON OMICRON is a nafional, professional, honorary, scholasfic, Home Economics frafernify. The purpose of fhis organizafion is fo sfimulafe, advance, and pro- mofe inferesf in Home Economics. All girls who are maioring in Home Economics and are in fhe upper,'l'wo fiffhs in scholarship of fhe Junior and Senior classes are eligible for membership. V Every year as a parf of fhe professional work a fiffy dollar scholarship is awarded fo fhe ouf- sfanding freshman girl regisfered in fhe school of Home Economics. MEMBERS IN FACULTY Johanna Moen Alfa Croclceff Effie Barrows Rena B. Maycoclc MEMBERS NOT PICTURED Gerfie Johnson Marian Pefersen Rebecca Ririe John Anderson Genevieve Cruilcshanlc Edi+h Funk Prof. C. J. Myers Mrs. Rufh M. Bell Richard Cosfley Ludean Jensen Rex Dibble Hazel Sowards Loraine Boley Ezra Owen Emerson Abboff Oralie Cragun Miller Ryan Lila Pefers Joan Cardon Theta Alpha Phi Nafional Honorary Dramafic Frafernify THETA ALPHA PHI, nafional, honorary, dramafic frafernify, whose purpose is 'ro sfimulafe creafiveness and sponsor arfisfic achievemenf, complefed a fine acfive year's program. Aside from being one of fhe sponsors of fhe Fine Arfs Club, which feafures an oufsfanding program once each monfh, Thefa Alpha Phi presenfed fwo plays. "Sun Up," pre- senfed by 'l'he acfive chapfer, was direcfed by Wallace A. Goafes, an alumnus of Ufah Alpha Chapfer. "Berkeley Square," under 'rhe direc- fion of Professor Chesfer J. Myers, was pre- senfed by fhe acfive and alumni members. Thefa Alpha Phi's fwo disfincfive producfions helped fo enlarge fhis year's Liffle Theafer program which included six plays insfead of four. This year's officers are: Boyd Pulley, presidenfg Joan Cardon, vice-presidenfg Genevieve Cruik- shanlc, secrefary-'rreasurerg Professor Chesfer J. Myers, advisor. MEMBERS NOT PICTURED' a Marie Anderson 'Murial Hogan Parley Kilburn Boyd Pulley Clayfon Cheney Anna E. Boss Gladys Hobbs Mrs. C. J. Myers lrene Randall Marion Anderson Juamfa Boyle Dessy Johnson Bernice Quinney Beafrice Hogensen 2 , ff, 1 mi ry., , -ag.,-Qi. M r r 4 L i 'ii' X' lp 1 N U, li' , ,Ie , .,-i i .l y , if 5' dy 1, nf .Q Ui: fdxli 1 . xx gf is ful ig" af Z i i . i f f rg 'Ti fi. Q , ii' v , gg A 3 , rf .1 , in v sf "H Qi r 14-I I L. . gi 1 '7 ,,' DL if if 3? v . i 1 1 'Q 6 '31 I' 'in 1' I , -i I xi .4 g ig? 1 A'-1 give, ' l i ,ig yi 9 1 pil 1 ' T L ' Ll fig ' r i x i ' . rg. 1 iii-if ' 'W ,il all . HAM ii V, -Q Fkjyfg l' li , ii lf' 2 . lil J x if ff il I J li i F' n h' , .. 'llil 5. I F ' LJ'-TX, IF 3 Fi l l 112' lu ' 5' 'Ili 1 'E Quin ', Til . will ' LSL' ' , 'Ei' 5555 Er' -.'f1 ,W '. me alas 1 fx. li iff? It ' Ki:-, ' ' T if 5 i .5 1, ftfi -ijil , -'ir 1-1 Iii ' .,j?f - g.,fif:s-2 1. GE. 51' W- ' . iii' 1. 'V :Fifi ' fin , :Eli ix A' 1 gli' ' J e if ,' X 1 g- , ,.. ip ill, i I5 '1-":'3fli?i' if-355. VL, le, ,IH writ 4,1 iii. .' ,I 92 ' iz .645 3 fl I W, 'gig' 1,4 gum: wb 1 , ,,5.g 1 -1.1-.523-'i , - egieee A vii V ii: 'W ' 1 liz Q 'ai' - li 355' i"' ' "i : l' Ili, i ik' . gil: ' . ' ii i ' 'rr fi'- si kgs? ' Nga 1' iiblzfi I Qi 2 3, ni v 15- iv, Hi , ', J ik se H 1 i Q25 ' 1 T .I .4 .. J Hs, - 1 1: gli . ' . -in -, 'l F' 1' on r 'r,, 1 ,V NN ..,,.,..s, sl g wif l Vl r 'lilfif ' Um my z' i, fins l', QQ' unix, 'ci T, ,il 'il L wi is H' l,z,' L '11, lim , l lil TAT T WN si , , lim 7, 'i V ,, , i wil . , l ul ' .N ,. , f 'fl , , W, .T l i, "Vi i' i il if ll, gli 1. i Doro+hy Sanford Laura Lee Parker Lois Luni' Verla Wilson Venice Carlson LaVeve PeHy June While Selma Hawkes Julia Green Jennie Lowe Phi Delta Pi Organized a+ Indianapolis in l9I0 Es+ablished a+ Urah S+a+e College in i929 1 PH DELTA Pl is a na- 'rional honorary 'Fra'rerni'l'y 'For women maioring in Physical Educalion. I+ aims 'ro furfher 'rhe advancemenl' of Physical Educa'l'ion, and 'ro fosier a spirii' of professionalism among Hs members. Phi Delia Pi embodies high ideals of characler, scholarship and- sporlsmanship. Hs purpose is +o advance Physical Educarion, develop high professional ideas, and promoie good fellowship among members of rhe pro- fession. This year Phi Delra Pi enierrained girls from various high schools of +he s+a+e in+eres+ed in Physical Educa+ion and who iniended 'io follow 'rhe 'reaching profession. MEMBERS NOT PICTURED Ru+h Wiser Eva Wacker Drysdale MEMBERS IN FACULTY Ka+herine C. Carlisle Geneva S. Grace 1 2 .f We , , A,. , -- ,A,.. T y T Dale Bowen Boyd Pulley John Wilson William Skidmore Clyde McCullough Mondell Spencer Charles Michaels Hugh Fuller lnter-Collegiate Knights Founded ai ihe Universiry of Washingron Esiablished a+ ihe Urah S+a+e College in i926 THE lnier-Collegiaie here in I926. The obiecl' of +he organizarion Knighis, a 'rradiiional naiional pep 'Fra'l'ernily, is +o promo'l'e school spirii and ac'l'iyi'ry on +he was founded a+ +he Universiiy of Washingron campus: 'ro fosrer scholarship, fellowship, and in Sea'H'le. The Be-No Chapier was esiablished loyaliy. MEMBERS NOT PICTURED DeMar McKinnon John Bernard Clifford Thorson Eldon Winile George Myers Paul Bahen Alvin Ailcinson Leon Slucki HONOR MEMBER George Nelson 99 r 9 'r W All tw il V Qu Fifi' 'Q ,. ,af lil? i ' A ,fl 5 151 , W .Ei f Q? , v " . ' y 31' lx l l ty , i. ln ' ll 1532, 1' , -fini' 'i , 1124, , ' -,il 5 T ' r, if Shi: X ,iii ,' ' it-W '." ' W P ' xi ,aj ' 5 is ,Jfigf 5 9' 1 ,,, ,Z ii, 5, ' 'gil iii' 'l ez: iff- .f'1 Fr 4213 "l l fl gill l 'N' A fi wifi? f V -Tl l l i If . 1 "Hi X 1511: Q . 1 ig,-. .i.,'fhfgfi1' flfi: .L .,?3:,,l 'I , J 'P' 1' gli f ,- V, 1 -fl ,Iii ii -f lszitii l fik' , if PEC?-5 Jw 1 'M EQ? ilu "" 9' 'ilffi my X -iz , 4 ' :zi- rw 1112 S' - fl fleiif 531 -lily? W ,wi M ,ii , - fri f guy, gh Z-fe-I If -UQ .:' o 1 i ' Ji iii? 1 'LQ , ,Q :EES T - l ,fl ifffff 7 iii :Dill i will Til 1 ll" I-T2 .' "Q ra 'Ein X9 T, Si, R. ....,.L' 5.4 fi' in l mf lj lu -Yip lk li Lai lil ei lil Q X W' lu ll ll lil l il ,., ,N l ,. ' i lg ' ., , , N, , 1 , l , , l li T 4 Howard Pond Herberi Flercher Sferllng Richards Welling Roskelly Kenneih Moser Bion Tolman Joseph Parrish Paul Grace Merrill Cook LaVerl Siauffers Elden Gardner Wayne Thorne Orson Colllsfer James Harvey Rasmus Nelson Delta Phi Founded ar Unlversrry of Uifah I9I9, by Dr. John A. Widsoe Publlcahon Delra Phi News The purpose of Delia Phi is fo promofe 'ihe spirii of service and good fellowship among i+s members and associaies, also provide an oppor- +uni+y for par'ricipa'rion in social, s+uden+ body, and religious ac'rivi+ies. PICTURED A ' David Homer Lyman Packer 'Cecil Bergeron Hayward Baker Ausiin Fife A. W. Sfephenson FACULTY ADVISOR Romney 1 Al l -A 1 as g ' 'nn 'J ,ff 2-News , VM T gf i f M4190 ,N N , 1 T f Q - 1 1 1 I l oft ,V xi! FJ., X I. V, ,Lei Q , ' I ji! V. fc F , 2 g Zi r 'IJ j by Mi 2 :Ji Wilbur Talbof Joseph, Symores Lucein Reid ,Homer Zollinger Parley Dunlrley Anfhony Siephenson ll Wilford Hale Sylvesfer Anderson Lowell Plowman Marion Skinner Jesse Thompson ii Sheldon Bergeson Mafhias Richards Alvin Teuscher Eldred Bergeson ' ' .il I -1 5 I Delta Phu Wiz. "A" Chapier Esrablished ai' Ufah Siaie College, I927 ul I.-H Jiri :sf 5I Aciive Members ""-qi' , ww- Tir A , THE FRATERNITY in i+s U'rah. The former was organized on 'ihe Univer- 'pi ' R555 preseni' siaius on college campuses is +he resuli si+y of U'l'ah campus in l92lg +he local chapier T113 II, lf, :fl of an amalgamaiion o'F 'rhe Friars Club wi'l'h of Friars was insralled on 'rhe "A" campus in A Delia Phi Deloaiing Socieiy of Universiiy of l927. The consolidaiion of 'ihe 'rwo was effecied ,fi Urah. The la'H'er was organized in I885 and has in April, I93l. N il ihe disiinciion of being Jrhe oldesi' fra+erni'I'y in ' l lm MEMBERS NOT PICTURED i l Holmer BerreH Anione Winlcle Sam Raymond Delberi' Fuhriman Wendell 'Sruclci Howard Siokes Bernard Broclclsanlc Lowell Rich Clarence Sfucki Paul J. Haddock Homer Zollinger T A in Af, iff'-1621 'U i' T A if f' Y ff ' T - ' T eff .1-f iff I A f f,f',,f'Lyp'1fd r,'-fill' 1 ,-'r ld ' 4 if ' 1- I CKf'i4fxf,fiffff+"f ' fl' 7-7 . fy 6 ,,.,. gg O',L,lJAlA4f1c! .,,,!f-C',4i ff 4 y '5 xy f 1 JKT rf" Q f- f- 1' fix 4ffL?ffff1'-ff 4'f,ViC' A ,Lv -L f fps E ly T f 2.9 - ,' l L' ,X 11' 1,-gf Y ,,.Y,,f,Q Ami, ,-'i,,f J . JZ fL,'fL ' fl, ly 2. N l i T Lai' 1 J 1 lz if 27. ry I X ki 45 I v ll , Ar' 4 , W l , U is 2 ' Er a iJ"2lv ik if T f T ., :E Y ll lx le . 1 L 3 -v11 T7 l ' ' T5 I li Ili M1 l 131 11 1 1 Ll 1.1 9-'1 . I,1lifyff 1 :li l Lil 1 l l fi lllxfll 1 ' 1 1' , "9 1 ' fi 11 1 11171 1 '1 1? 1 ' 1 ' 1 ' 1 1 1 11 1- . 1 -,1 1,11 1 1 X11 1 l1' . l RTM? 111 1 1 A' " ll 1 ll li 11 1 ,7- 1,K111kg 1 i 1l In 1. 121 l Z., vii? 1 ' 1 ll 1 1 li ,Layf 1111 1 1 1:1 lil 1 l l-1 ia '1 '11 1 we 1 L" 1 ,1 1Q1i11 l lwjgl 111 l 1 111 111 1 111 1ll l 1 ' M 1 14 1 1115 x , If 5. pa.- 1 i:.' 1 1 .1113 f........, 1515 !......a.::.5Z 11'-A 1 " il 1 111-1 ll I li1 liillil 'ni- lfl T 1 LAMP :L,,,..f5,,,,, ,L,.a.,.- fl?-T leaf -Qzgtf--f ,iifoe 5,51 N4 , ,, , 'fr ies, ,-:fy ' "Z 'xA " ' ,, A L.,-, , T ,, ,,, , 4,,i.:.,- -..- 4 4,..fi ,,,,,,,,, ,, , l ,, -1,.,-:, ffaaife 5 11' 1 U 1 1 l ' ' '1 1' ,l li ' 3 ll 1 1? l ll 1 1 1 1 il 1 l 1 1 1 1 11 2 N Il yl Y 13.6 i 1 l 1 1' 551 , 1 ll ll 1 11 1 1' - 1 1 1 V1 l 1l1 1,1 y 1 lv! 1 1 li 1 . 1 N 111' l .xv 11 111 1' ' 1 1 1 1 ': '-1 1l11 11,1 111 1 111 il: 1 ll fi 11:1 1 1 11 lf . 1 W yi ll 1' V WV 1 l ll l 1 I .1 Hazel Sowards Wanda Jensen LuZelle Sorensen Addie Dunkley Eihylenne Ashion Edna Page Phyllis Kirkham Ephin Laurilzen Lois Lun+ Wilma Kofier Affon Bingham Lois Maughan National Spurs Esiablished a+ Uiah S+a+e College in i928 THIS YEAR ihe spurs have been insirumenial in bringing aboul' a greafer feeling of ami'ry beiween ihe Universiiy of Uiah and ihe-Uiah S1'ai'e Agriculfural College. The Sail' Lake group was hosl-ess a+ a Spur banquei given by 'rhe Aggie Spurs before fhe Universiiy-U+ah S+a+e baslceiball game. The Spur Ship of Service carries all +he high ideals of +rue womanhood. H' sponsors loyaliy +o 'rhe home ieam and couriesy +o i+s opponenis. MEMBERS NOT PICTURED Margarei Robbins Rebecca Ririe Irene Hodges l Al+hea Pond Mary Spongberg Rie Cranney Maude Cooley Thelma Asfle Annie Johnson Rufh Peferson Kay Lufhy Fredone Shumway Venice Carlson Loraine Boley Maurine Flinf Dolores Thorson lone Tarbei' Cornella Hill LaRue Cook Marene Peferson Leah Olsen National Spurs Founded ai Moniana S+a+e College, I922 A SPURS is a naiional hon- orary organizaiion for Sophomore girls. lis pur- pose is +0 fos+er college spiri+ and uni'r, and +0 suppori' all college acfivilies. Three represen+a+ive girls from each sorori+y and five non-sorori+y girls are chosen every spring +o become acrive Spurs during fhe win1'er and spring quarlers of 'rheir Sophomore year and +he fall quarier of 'iheir Junior year. The Spurs, in +heir blue ancl while uniforms, are "A+ Your Service." They do every'I'hing from ushering in chapel +o selling bars a+ foo+ball games. MEMBERS NOT PICTU RED Priel Evans Be1'h Hendricks Winona Buxfon June Ross Ada Sianrod Verda Hodgeson HONORARY MEMBER Kaiherine Carlisle - 'i Univ CN w i IW nj .V 1' ,U 9' ., B' .rr 2 Q1 ss li ff N! yr 4 ri, W- , A X 1 , 'v ng, or ., QL. fs ri, li., , 4. - . ,. 9 l ig li,- i ii. r ig i? 115 ' 3135 . r,. 1 U-1: l r xi p, , J, r r li irirr f A. fp rg lll V F Ri . 1 riff 'zu , y Ji. -,ug , 'il , X- My , f" iii if, r, K, M 3. ,. A i V .. tg.: U ,lf rm m ,. v 5 i If . iv T 11 ' ir 1-fi ll ' is X- S, ffiv I 4 .I- J. l., l X i - ,.....-.- f,,i I .il M... nl will -my ' lla ii -4 ..i.... ,qw- E 2 l N rl M. all fre- 1 wr , V 1 i Kal M lwl l lw lf l Y ra i l ..e in I! li' - Ii hifi ' li r H , ll r li l i Il ll l l T 5 l W , l ir 1 l ri 4 , y in 1 1 I 1 I 4 M Il 'I yr ii li l ' x E i l l I-Q jli if 'z .., if -1 l ilu. Qi A M r li 'Q-x B 'l li J J E1 rv: - u 1 I, - A . xl i Y xv, N iQii in li l a l l LW 1 1' ll F ll ' il lim' m if Q My l i i rim, l, ,- Ei W 'F, x2 5,1 CD: Paul Sanl Arrhur Godfrey Paul Grace Mafhias Richards Archie Blanchard Waldo Frandsen Donald Cox Golden Sloker Bion Tolman Alvin Sfeed Francis Perersen Joseph Parrish Merrill Cook Anihony ColleHi Leslie Jackson i Alpha Zeta , Vi l il 1-Lil l 5' li' El 3 ANL. asf il 'il lk Naiional Honorary Scholasric Agricullural Fra'l'erni+y Si s Founded a'l Ohio Sl'a'l'e Universiiy, i897 ' 'L' lnsralled al' Urah S'l'a+e College, May, 9, I930 i 'li 'L . 'Hee THE fraierniry of Alpha I+ has as i+s ideals and siandards: characrer, ll Zeia was founded al' Ohio Siaie Universiiy in personaliry, leadership, and scholarship. H' I877 by Charles W. Berlce'H', and has since A endeavors 'ro ins'l'ill 'ihese paramoum' obiecrives , i Elly? E spread io +hir+y-nine leading Land Grani lns1'i'l'u- in'l'o rhe lives of 'rhose connecied wirh agricul+ure. .E ' . lf. lions in 'ihe Unired S+a'l'ies. ill lvl, MEMBERS NOT PICTURED . 1' IN, i il EM ,lf Members U5 Ni Roberi K. Gerber Wallace Johnson Wayne H. Lowe John J. Bernard ii ff lf Alumni ,lx F, iq, Rollo Woodward Wesley Keller Dean McAllis'rer Clarence Burnham ,X lv ll 5' i . , ii J MEMBERS OF THE FACULTY . 'll 1, 11' by if Pres. E. G. Pererson Direcror P. V. Cardon Prof. E. J. Manyard Prof. G. B. Caine .ll l A lf L l ll ,it ,N tj!-I i.,l: 1 P. li M l'i il xlwni- ii if l in li' l new -I ,. ly - ...IM ,, ,,,. . .. .If ,' If .I J Ir 'II L I Q In Q :II rm , YH I r I f L: Is I0 L N 'uf I I I I I ,, I IV" f In fl I CLUBS AND SOCIETIES V...--.. I I 9 If P I ,F L if ' , V I war f' F I 5 It I I II.. 'VI Egg," JI J If ,- Fs' f' 1 I? , If I If I ,,.- . YI! Zw """7 J'nN..II I? II. V , I, ,I III II IIQII II I II I I" I LI: I M If I I IIN, I -4 I 11 -1 1' 1 5121 .1-1 :wi-11 ,K 11, - ,Li iliiig, 1 11111 1 xiii? 1 Q- Q Y lleljl S A 1 ,A lx 1211111 XFX AA, 11 'Egfr '1' 1 ll ll 1 1 ' 'iiile 1 in ip K 1 - 1 .1 . X , -.-:1 , W W, 15. 1 1 II ' me iw J is ll A191 311 1 1 Ml, .rig ll 9' l 11,11 N A l Hai' 11 lg 1 l 1Q21i1 1'-1553 1lX V' 1 l1 .,, -. , l 1 ZW he Sli 1 , 531 V16 11 Cl 41 M 1 1, 11,1q1i 1, 1 W1 Q 1 '1 ' 'fl 1,I We - , 111, , 1" "if, ,551 1 Q1 ll 15 M1511 iii, if 1 ,1E?i,,l1Q51 ,, E 1i 1,3 1 1 1' li? 9 1 B 'ill ' l 1 ix 1 1. ' gi -...L-.-.. 1 151 . ,131 ,J ll L' ' l GM l lifiil l l 1ll M1141 , 1? ll 1 J., 1 3 1 lil 1' fri lil l , , l 11 11 ' 1 l 1- 1 1 1 1 1 1 1 W if 1 1 1: ,xi ll .i 1 A, 1 1 l 111 1, 1 1 lil l1 Fi W 11 11 11,191 1f 11 1 11 11ll1l 11 1x j'1l gil 1 as x1 l i1 I 1, 1 1 ' 1: ,'Q1 1, 1 111 1 1 my ,f 11,11 ,, 1 zz 1l1l 1, , , , ., 1, 1 L, l 1 1 1 3 li 1 1 11 'A , , l Y hwy! JN ' 1 ll l li' Rufh Clayron Mrs. Clayfon Maurine Flinl Hazel Sowards Befh Merrill Ardella Merrill Grace Sfarr Edna Smifh Frances Knorr Alice Todd Loraine Boley Capfola Cheringron Home Economics Club Esrablished al' Ufah S'l'a're in I9I4 THE PURPOSE of +he Home Economics Club is 'ro siimulale inleresl' in Home Economicsg +0 broaden and elevale each member's ideals for social, indusrrial, and economic life, ihereby helping 'rhe girls beHer ro fir in+o 'I'he home and +he communifyg +o provide wholesome recreafiong and +o fosrer lies in friendship among +he members. The club is open +o all s'l'uden+s regisrered in 'rhe School of Home Economics. The meeiings, held every +wo weeks, have been in+eres+ing and educarional and have 'lruly lived +he spirir of +he organizarion. MEMBERS NOT PICTURED In Margarei' Cardon Eva Beuller Adrienne Loosli Doro+hy Cardon Barbara DiH'more V Marian Peferson Helen ChaHen Lois Wesfring LaTheI Gibbons Mary Crafls EH'a Devine lla Crosley Vercla Hodgeson Ruby Harris Cora Larson Helen Bergsio 1 , rea, l 1,521-+ X, 1 121-, i'1 1 " ,gl T 3 N 1? '1 i219 .1 , T'-11' - '1 l "l 1 l l l 1 1 1 1 224 W H Harrief Hubbard Evva Tervorf Gerfie Johnson Lydia Jennings Alice Merrill Zelda Barfleff Phyllis Reid Fern Shipley Efhelynne Ashfon Wynona Buxfon Amy Kearsley LoReffa Gibbons Home Economics Club 57 ACTIVE MEMBERS HE CLUB has under- faken several projecfs which have been success- ful. The boofh in fhe Horficulfure Show demon- sfrafing various canned producfs was awarded firsf prize. The club also sponsored fhe making of' cosfumes for Kampus Kaprice and fhe Annual Spring Fashion Show. The club was very successful in ifs efforfs, due fo quife an exfenf fo fhe officers: Adrienne Loosli, presidenfg Affon Walker, vice-presidenfg Margaref Cardon, secrefary and freasurerg LaTheI Gibbons and Marian Peferson, execufive members: and Loraine Boley, reporfer. MEMBERS NOT PICTU RED - Sybil Chrisfensen Beulah Taggarf Margaref Olson Miss Moen Eloise Poulfer LaVaun Whifecar Grace Remund Helen Nelson Eleanora Tasso Cafherine Woodland Lula Harris Marfha Eager Faun Livingsfon Glenchora Fife Fern Burch Mrs. Croclceff T, 225 3,43 Ts, W Milf E fy N H 5 T av-'1 lfl: vXg9l,Tl'.l, ll My-4?-gr lflyl wi' 'ffl' T- WH, ky, L, Tig' Ji, flyl! - l"f l T 1 1 l rl 1i!ysf'1v:i',vVj NT! I gy lillh2l. Q, ,ww .gy ill Tri+' lgffln lifliml ,. ,T .ny M +R yi ll' 'Pj H Tl ll T '.ln-T , T YT. ffl. 1 V-Tl 'E lx .T ,l T. T lf l -I' 'Q-' 'efiwam 'r l 'T fri iiiflli ll? f y I GN "ff x la 'B' "Bl ll-3.vi,llHwM: -9 lla yi-1-fem N, ki? x-U. S5 TT 5 will l fllllf-1' gy l il, T m..,,T u..T:., n -rr ll TTT, ,ll lil ll ll, Tu, T fl -V 6' ,Willy I 'MT 6' n Cl ill! gg T31 ll l Hr bl! my J '-1 ': V .J ll,- l T E if w. fr Tr, T. Tn VET in 'l ,T hilf 'T if lul lx, essgiw gin WN ,7 1,f ,Tw ,T 5- Ty, TT, 3 . all 151 T Tzy'-' li lid' ,QC ' ,ffm T l'l,JLjl lllfl ll ll vf- gl. 'L -EI lk T' i T, . is TT: l J NTI ill um.. T 1-TTT., 5 T, Ty, i ., lx KT J r T s 1 A l' 1 ilifrl 'X T lyyll 'T - ,fl llx lifira fwlp 'll ,rl lil"lTmTl T TJ T ET Ts. mil gill l, ETTX fl- aw? l'Tffl,-.Cl T 1 X '-H-,I l . ' T T y T T All l l :PV l' lr' lm ' T e,l ll 4' J ! T l I flu T l l l T l l l T T ll 3 A l ' 4 ll 1 T T N T 4 ' T I l I i T ll 5 5 I l 5 I 'Lai ' elll T I Fill T 1 T1 l 'll 1 2 1 ' I l l f l l l l l ll 1 '1 la' I l l l ,ll ll I ' .ll . I -- :W 11 ' V55 W E-223.2 X.. W W If ,nlylmg E W W WW l 'W T W,WiW.WWWW 'WW pwdil W 'MTW' f W, WWW l WW 1 W, yhnxi ,yy y F 3 HW lklk TAM. Wx: lei ky , .. W W I. , lwWs W iff lijiltl WW WWW T ,IW in qi 2 A, , Teil 'Mr If MMHQW W LWQWWWW WMV W W W l 53:13. Fi . Wm, 'a 4' ll. W WM , W W'WWWW,WWQWWW l lul W V- ,iw l .i WWl,,l . W' W Wfsflfwll W W, -W W TW W,-Wegaafi l TWWW WWW W Aish. W -..i'J 'W'7W Wifi' WWWWWWWHW. iii W W. . , W WWW WW. WW, WW 3 T, WWW, WWWT ii' If ,yW c v Wi my, W WW: 4, W, ,.. .4 W W KW l W WWW ali q"":, 1 W2-! Wga, ,WW, W , , X: W WW-am., , WW WW-WWWWWW WE, W'W,W!'IWWflWW 'WN X X WT Wy ,,.,. , L: ,,. ,Y WlWW .. ig ,EW W W' Wall W yy! nfl WW W Wal 'Silk W W y W W 'Ml Mamie Wfrgil W , 315, 'WWW T., ll1WWWfi1WllWIWW memia UMWWW WWW WWqaW1 'W Will, ,W 1- , if' . E., ll W 5 gl Wllix, WW,., W WW3,.,-ws. W,. . W1 4 . i 7 W Q, W-s.u5TA L W W 2 W Wi W I W' l WW WW ,1 EW W WW W WWW1-J' SELL W W WW 'WW Wll W W Wl. Ml W i ,W JW W W, WW .Laffy W,,W..tal,WF: my 'W.,5,W' q .JW ,l1,1,WN W WWW xl Wf' WW WW r We WW W ,Q , Fad W Ll wl HW WW ' W WWNWW W" :WW WWW Wil .4 ' , W W 'WWW Wil WWW WWQWWW Wi WWW W , Wig . l W Wr Wifl' ,WWWW ly Wy .1 W W WV W?-I WW W QW il W W X W, UAW: if W W WWW 2 x,W W W WWE WWW W WW W W WW WWW Mk, E, y .W 'W l lil if W? WW . WW l ,W WW W W W WWKWW W , W WW, i WW, WWW W WWWWWW W' ,WWW W .yr Ww W 'WWW WW lx WW W sl WWW John Barnard John Siewari' Hyrum Marble Joe Muir Marion Jolley David Evans Paul Sanl' Vic+or Rasmussen Maric McBride Joseph Parrish The "Ag" Club HE U. S. A. C. "Ag" Club is an organiza+ion of ihe sludenis in The School of Agricullure wi+h 'rhe primary purpose of promo+ing in'reres1W in agriculrure and relaied subiecrs. H' offers +he s+uden+s a chance io develop leadership and become acquainied wi+h some of Whe ou'i's+anding men +hroughou+ nor'rhern Ulah. An ex+ensive program infended 'ro develop +he members bo+h educaiionally and socially is ouilined by 'rhe club. This year 'ihe club held a mee+ing every Monday ai' noon in +he eas'r room of +he MEMBERS NOT Elmo Hoyi Joseph Shelion Marcus S. Somera Thomas Yaies Donald Cox Rex Lowe cafeferia. Prominen+ business men, bankers, com- mercial men, and educalors gave shori' lec+ures which have proved very inleresling as well as educaiional. On November 2l, 'rhe club spon- sored 'ihe annual Harves+ Ball ai' which a co-ed is chosen as Harvesr Queen, who is usually considered 'The mos'I' oulsfanding co-ed in 'ihe college. Miss Edna Smiih was selecfed as Harvesi' Queen and was crowned by Professor Maynard. She was presen'l'ed wi'I'h a silver loving cup in behalf of +he club by David Evans, i+s president A PICTURED Leonard Pollard Glade Linebaugh Rosco Pixion Mil+on Weslon Marion Skinner W 1 1' , , 3 y 'ggi l J3' Ju lf W ,awe Paul Grace Dwain Pearson Oren Jones Glen Morrell Dean Johnson Merrill Cook lsaac Chamberlain Na+ Taggarf Fred Swalberg ,Dell Iverson The "Ag" Club -li.'lE Spring Quarfer was clevofed fo fhe annual Horse Show and Rodeo. Thislproved one of fhe largesf eve-nfs of fhe school year. lf has grown from a small campus show fo one represenfafive of Cache Valley and is considered equal fo ofher shows in Ufah. In addifion fo fhese acfivifies fhe club publishes fhe Ufah Beehive, a quarferly publica- fion which keeps Aggies alumni posfed as fo acfivifies af fhe college. H' is disfribufed fo club members, Smifh-Hughes feachers, and counfy agenfs fhroughouf Ufah and soufhern Idaho. Joe Muir and John Sfewarf were co-ediforsg John Barnard and Naf Taggarf, co-business managers of fhe publicafion. The club officers were David Evans, presiclenfg Paul'Sanf, vice-presidenfg Joseph F. Parrish, secrefary and freasurerg Elmo Hoyf, reporfer. MEMBERS NOT PICTURED Dwain Norris Sfeven Neff George Harmon Elwood Spencer Joseph Muir Lufher Wursfon Arfhur Godfrey Laura Barrows LaRain Marble Rulon Bergeson Lynn Keller Margaref Richards if y,,y by 'r iq ' ll l 2 i 33" ' 'f F f' i .' G , 'Q SP1 ii .. 5 , ,lx ,gi Y .yi ii '-i - 3 rg , ,fi fl, l lun, 2 ll ol l ii ,' ii l ri, fi' , .. , X 5 Y i ii 1 " , 5+ Ai 'qw i m l - ii rl 'yi G2 ii 4372 gg i W 1' , Q xg ll 'Q i Pi 'l I rl r ,' E i i . ll rye ,R if , ,,,' lf . lm . arf' rl' be .l' 12- ' " ,ifbi .,, ,u, ma 'i ., -., fir." , l ic i l W ni 'M il' ,Ha , , A ew ,J ,fi 1 gf rl .' l ., "l, 1, ,gf i lien i , za' . . lsr 1 5 li. '- , in qv - '14' ' i l will if ,i i W-Mi er .M A lit? I i K Uri? iq ip ' lil il, l ,i 1 1 ki l ' i 1:51 , xl l 'l 1 ll i"l fllill .. -5,1 i l i . .574 1 A, 1 ln' lil pf' , F il 5 y - X Af. i l' E y, 'll li .l my Es ,nf Nl i , , .N v. ' 1 1..,- ,, 'v IEW ,D ,H u , ,ru ,H Lal 1. ,i ui K . ,il i,- 3 ll ll i i l i i l 1 i ,E '57 .,. .W in, .i- i "Fi lf f M' li , , l fl 1 L' pil? 1 vnu is 5 yK,,fi'f5l'? 1 li fl T ly :Qi nfffla ily lll il-x li' il iii if 5, I l Air' rea 15 T lid' in , ix gif ill-ii il fi he gf i lll '1f- v l r T ui Wil Y? lllliigliil ll 3 l ls in T l l Nifnvll flxli Yllf Ciylx Affon Walker Doroihy Sanford Jennie Lowe Hazel Sowards Edna Smifh Edi+h Funk i Grace Sfarr Maurine Flinl' Fern Shipley Phyllis Kirkham LuZelle Sorenson Belh Merrill l bp.: v i W W ri Mary Nelson Grace Remund Amy Kearsley Margaref Richards Lydia Jennings ,ii lf21"l"'f ll -- - lull all igileg. will Em rean Club il Ni 'Zw'3l ' l T i 4. - it nk Esrablished a+ Urah S+a'l'e in l920 T il EMPYREAN CLUB is a Empyrean also sponsored a shor+ s'I'ory conlesf lirerary organizarion eslablished for 'rhe purpose open 'ro lhe enlire sludenl' body wi'I'h 'lhe winning l 'L lf'MW- 5 e . . . . . . . . of shmulahng mreresl' In +he siudy of various s+ory published m 'Phe Scrabble, a campus pub- if? F fypes of li+era+ure. H is composed of lhirry licalion. The con'l'es+ was won by Mr. J. Rex lxlll members, 'rwenl -eighr colle e women of senior Dibble, and +he award was a volume of "Modern lil HW, Y 9 rank and iwo facully advisors. American Poe+ry." Empyrean has accomplished Ny Each year a clefinire 'I'ype of li+era+ure is much in crearing an apprecialion of good l sfudied and a piece of professional work is done. liferarure. This year rhe shor+ s'l'ory was chosen. li M li MEMBERS NOT PICTUREID ln 1 Annie Johnson Frances KnoH' Winona Buxlon lola Hickman 'V' Elda Dibble Florence Davis Ardella Merrill Hope Reeder l p MBHOD Hussey Evelyn Reeder Lucille Rigby T if y ,f FACULTY ADVISORS X Mlm Q l lf llfl Mrs. Hendricks Miss Dancy l i i , 1 Y' L' li T 1 A Y l l ' vis i W ,N T , I 1: i ii lhroughoul' 'rhe year. The club is a member of Rebecca Ririe Ray Lillywhile Clarice Young Vera Jackson Lois Lunl' Granl' Redford Erma Wilde Jayne Jones Farrell Olson Grace Srarr Ralph Wanlass Alice Merrill Theodore Tharcher Howard Pond Oralie Cragun Elaine Jensen Kay Lulhy Elmer Lewis Jesters' Club THE PURPOSE of lhe Jeslers' Club is +o discover and fosler new dramalic 'lalenl al 'lhe ins'I'i+u+ion and l'o keep alive 'lhe love of drama among il's members Li'Hle Thealer. The ou'ls'l'anding func'l'ion of +he organizafion is The presen'l'a'l'ion of a drama al' lhe beginning of each year. Presenlalion of plays and readings are regular feaiures al' l'he monrhly meelings of 'rhe organizalion. Rulh M. Bell John Quinney Ivy Nilsson Veda Tremelling Alyce Worley Max Tingey MEMBERS NOT PICTU RED Richard Coslley Mary Brown Ernesf Hill Marion Anderson George Bell T Ralph Chrislensen Willis Hess Leslie Jackson Lila Perers Keilh Rhodes Margarei Walkins Morris Wrighl' Helen Harvey Russell Humphreys Mildred King Lois Maughn Richard Owens Ford Rose Hugh Sweeren Jay Winkleman gl ,1 , s 3 . .5 , gf "1 Yf? 'fi :- l If 1,12 QE!! ' 4 Luv' fe? ga if if fini l l . L' il? ii 'lm R ,w if 2 f ,,x.' ' 1 'sal Til my -li "' 'ii' lj fi , f lf:- :i v V M , l W if J i 1, 'l will 1.,, - 1'- N :U ..-x N MTN ' l ,l kiwi i i WV i I F? "' N1 ,f ,1-1 fi 'K itil' R- , W igrr' .-ll 5. EAC - u 1 , ' 1, sl , XM -:,v,'i'i- 1 f ll lllll i K lvl' N ,i li fl ll .,l ,Ili T 'll' if T .lp e i - - Yi . T ff "fail 4.342 -nf 4 - if ff, ll I ,A 09 .1 ,4 , 1 i ,AA ,.. 'EV V, .,f r l 1 ,Av ll ill ill .fi ii' . 'Yl L-. Q-i. M V . A IU, .f .lvl 1 liiif Fil l r wi T l i 1 v A-Q ll "1 i , . J' hill li ii fiiiqllfigiiiii lla ii f-H ,M lllyl l Fil T yy l lil if l , l , ya? i l l l T Q l i I I V , 228 , l i l I l 1 f ' M715 Alfa? lf' T fw- V T A10 Frank Fonnesbeck Wayne Allen LeGrande Olson Graydon Robinson Dale SchoTT Charles Michaels Leland Carlson MilTon Sills Alvin Sfeecl Russell Bean Owen DeSpain Hugh Fuller William Anderson Allan Hansen Clark Anderson Clarence Thornock BerT Tucker Utah Foresters Organized i928 -iT'lE UTAH FOBESTERS is an organizaTion of The sTudenTs in The School of ForesTry and Range. li was organized in The Tall of I928. The purpose oT The club is To Torm and sTrengThen friendships among ToresTry sTu- denTs oT The-college and among ToresTers of The region: To work cooperaTively in upholding The sTandards oT The college: To help promoTe The inTeresTs of The ToresTry movemenTg and To TosTer and promoTe muTual inTeresT, scholarship and efficiency in ToresTry. Since iTs beginning iT has been The policy of The club To carry on an acTive program Through- ouT The year. ChieT among The evenTs is The ForesTers' Barbecue in The Tall quarTer, banqueT and ball during The winTer Term, and a canyon ouTing during The spring quarTer. MeeTings are held bijmonThly, aT which various ToresT officials discuss Topics relaTing To The ToresTry worlc. MEMBERS IN FACULTY R- J- BGCVGH Pual M. Dunn T. G. Taylor T 230 l Arlene Siauffer Nada Rich Marion Hussey Della Church Margaref Wafkins Edifh Sfoddard Alice Todd Zola Yafes Verla Wilson Tyra Wilson Virginia Parkinson Faye Daines Maurine Flin+ Agnes McClellan Sponsors' Club THE SPONSORS' CLUB membership is made up of girls who have a'l' someiime during 'rheir college life served as R. O. T. C. sponsors a+ +he U+ah S+a+e Agricul- +ural College. The firsi' club, organized in I925, made and presenled 'lhe blue and whi1'e flag bearing 'l'he college seal. ln l93O lhe club was reorganized, and has since been very aciive. The purpose of 'lhe club is 'ro siimulaie in+eres'l in Milifary Science. . This year 'lhe club consis+s of fourieen mem- bers, eleven aciive sponsors and 'Five ex-sponsors. The officers are: Maurine Elini, presidenfg Marion Hussey, vice-presidenig Tyra Wilson, secreiary and Jrreasurer. ACTIVE MEMBERS Maurine Flini Edi'rh Sioddard Zola Yea'l'es Margarer Warkins Marion Hussey Tyra Wilson Agnes McClellan Faye Daines Della Church Virginia Parkinson Nada Rich 4 23l ' i 1 ' ,M 9 Qi il f ra l i I vi ii Z T Kg " an f T, 'E' 42 is il fff if 1 V if il gl , , ' . ., gs' l N Sigh ' H M 'figymi r "fa xv ,wx V3 , r ' if T , 1 , ,Q 11, l ii-i 3 .ll rea, E' Nile X 'Wlfifixgif ,ylqg , .H ,. 15:5 an Q We 1 ' M 1 V 1 if ly l 1 , ,gf ,T 'gl 'i .lil vi 9 ,-L' u ' w " I, ,HL i T, 3- , fa, ,fe 1' , Uv . Ui vi Ulu 1'-ff' .-1,4 . , s-, rm. F 'Y' , . 1. i . ' ,T w .- an Ng wig- N. wp 'is dv . r' Q' 1,- vi . fl- l 2 ?ii i G7 gnu ling? gil in J T ili Y hir D' yi If 'll r 1 I l 3? ll ig! i fit: ' 4 i f fl L9 I -.ff j fi 5 1 i A l law ' vi ' fig? ri F' l xl if gf 1 X if i J x ,iff '- ra 'F Fifi 'j 1' g l ll A ,E ii' lb li iff yygg W in ii Fl T l i , 5 ,il , il ,f 'es is K ,V i A-4 qv I xl' I ll! G1 xf if ,QNX f A 1 dv X y A ll 'X il, ir i - 111 11 1, ' 1 1 5? 1 5 1b 'W 1 1.315 1 1, J 1,5 1 X 111 11 1 fy 1 if L1 11 , 1-11 11 lllgl 1 14 l' line, 11 111 15?-1111 111. 1 if 11 111, 1 1111 1 . . 1 1'1 115 V1 11 1 1 ,y .1 51-11 ff 11211 .li F.. 1,1 1 ll" .1 1, ,J 13 '1- 1 .,1 . 1 1 1 1 efkl 4161: 1' 1 11, 11 5. .11x ... ww 11" 11111 151 y Q. P '1 1 1 1 1 W 11 1 1 1:1 :1 -511 ,.. ,11 v. 1-5 l1'1xl1sEy 1 l .411 1111.1 1111,kQ 1. LV45 lf. J: .Q 11 1 5 1 .1 115111 ,kr Y-I' 131 - -'li :rf '111 1,1 11 1 ' 11 1 15 A 'v 215111 lil 1 1'Hfig'eQ.- EM 'D' .IL1 1 . yi 1 1 Lis lf. ll 151333 15-X 5 111 .,:, 1 1 -1 1 Q5 1211111 'll ln, All ' 1 ll 1 if 5' 13' Qi' H. bl 11' 1 11 Z1 111 I all 11111 1 11112 11 .111 11-ku 111, 1 fi, ' 1 1 1 1 11111 11, 1 1 1 1 1,11 1 1.1 Rigid, 11 G' 11 1 1 1 11 11 11 11, l 1 1,1 111 11 111 efl if 11'-1 3 11 f 1?-me-Mew L1 'fl--J ix- 1 if 'll e 111 Mr 1 P1 '1 ng, Qu 1 11' 5531 E311 1 " 11131 1271 N b il, 1 11' :fill 1'1l 111' 1 l ' l 1 y . .1 lf 'lk .1 193, 11 1 11 11 111! 14 I lm ' lf 1:11 11211 1 1 51411 11 1 1"'1 1112 lg 1: "1 511 -111 Y y! 21 W1 11 1 111 - 11 5111 1 111 W11, 1 1 7111 11 'J y 1 211 ' ' 1" 11 1 N1 11' 1 1 11 1 5 ' 11 ,1 11? 1 1 Nfl, 11 11 1, 1 111 1' 1 111 1 1 1121 11 1 ll 1,1 11 111 111 1 , Sylvia Ward Alvin Sleecl Lila Pelers Anfhony Collefii Irma Phillips Nai Taggari' Ernesi Rouzi Dale Scholl' Leslie Randall Lowell Cu+ler Claud Jensen Orville Winkler Weber Club Organized a+ U'l'dl'1 S+a+e in i929 THE WEBER CLUB was organized in i929 and consisis of 'Former slu- a uniled school spiril, and 'ro bring aboui' a closer affiliaiion beiween i'rs members. den-I'5 of Weber College new 51-1-ending -H16 The officers for 'I'he year are Orville Winkler, Ural-1 S'I'ai'e Agriculiural College. The aims and presidenh Lila Perers, vice-presiclenh Na+ Tag- purposes of 'l'he club are +o s'I'reng+hen rhe bond gari, secrerary and +reasurer. of friendship berween lhe +wo schools, fo boosi' MEMBERS NOT PICTURED Myrrle Pierce Ann Siallings Marcel Madsen Wayne Thorne Howard Siallings lvan Anderson Maurine Peierson Henry Sneddon 1 111 11,1 1 15111 111 ,:. 1 31 11 1 '11 .1 11 1.,,,1, if X 1111111 .1112 1 1.-1111 X 1111.111 ' ,..11 1 an 1 ,N 11- -11-111 1 1 1 13 ei 1-111 11-'11Q1'1 1 15151 1 l 1152? 1 11111 1 ii1'1 1 1 , 1 1 1 1 1 ,Ve 1 11 1,1 111 3.15 1'1 1 1 1 1 1 1 U Rosco Pixfon Naf Taggarf Howard Norfon Guy Sfevens Lowell Roslrelly George Bafeman Dean Johnson Prof. A. J. Morris Anfhony Colleffi Dairy Club Organized, I93O THE DAIRY CLUB was organized on fhe Ufah Sfafe campus in fhe springlof I93O for fhe purpose of promofing inferesf in dairy manufacfuring and dairy producfion. The officers of fhe club are: presidenf, Roscoe T. Pixfonp vice-presidenf, Na+ Taggarfg and secrefary and freasurer, Lowell J. Roslcelley. The clirecfors are Prfessor George B. Caine, Professor A. J. Morris, and DeLos Wafkins. Honorary members are Professor George B. Caine, Professor A. J. Morris, Professor George O. Bafeman and A. C. Merrill. MEMBERS NOT PICTU RED DeLos Waflcins Ray Mills Dean Merrill Cornell Chamberlain Orville E. Sfoclc Joseph W. Harris Arland Larsen Eugene Tuffle J. S. Humphrey A. C. Merrill Owen Andrus George B. Caine Blaine Johnson Lorin Reese Anfhony W. Sfephenson 4 233 ll' . f, I "1 l- 4 li 1 LW M ,V S1 9' ' 5 'l gl ! r i s33e ' : "l: l "l 9 lt me ii? ll il? l, , f rig ir, I- . in A P A 'ef 5' F . , f . r il 'lv so , --T ,l , L, C .- i, ,i , 5, ' r lb, r - . ' LT Pa L5 -A QSM- i i, , , , . , :lf 9' , El ' L .- 1- ,ii , Q , ir , 1? 2. 'i A, 2, ' r 4- , . ,,,. gl gl M, il L: r 'ir . 1,-' '-5 l, ll A X, i'r ' Y rj, ' ' 4 ,Aly lm I lf .i ,i , ,. l ,X ' iw i ' yy' A , r, , r, ll' Ri ll + ir ,. li ' 1, lil" l li Q Wi l ,li , ,l 'lil Q, W 'ii l lr ? P asf 1 RT f. 1 if . - Q. 1 '23, , Xl. ', 2 ia 'r F. iv 'Q l lf' J F 9 ld I o z l W f i 'T ex . A I Q ull' Aj 'T 'iii iff" f , is ' ii l in J -: Tiff , Y i i l T "1. na I 1 Tarn V I Ej ll T T 2 1+ 1 l l l, sis' Mix I ri , X i l T ,T T 14 X rg ny ' .' ri: T ' ,,. - -, Y i ,, H ,- , 51 xg, A . 1, 1 33 ' if lid J 'Ei 'I '1 l V 'H ' A il iv T 1, ,V Tmggg. 4'l 5, Ml fi lx 'il 1 . ll l i ! Q gif , iff 1 ,J . , T, 1, lin: iff l ifl 'E iii ll' ' lill 1,3 T wi ,lily T l fig T lllii ll li ll ll rl aff ' ll l , L 3 , T l -, l pi 1 l 1 9 i ,. i in ,gi ,l vi Tv , W' ,ill in i wi ' 2 y. l ' .' l rf! ,, i 1 ' .U lil! ll' . wi T 'GIRL -' .T ,T li ir Y T . T ir.. gal lm' x i X 1 .' lf'1ii,fi' Merrill Cook Prof. George Jensen Andrew Heggie E. C. Bergeson Joseph Symons MaThias Richards lrma Phillips STerling Richards Flora HarT Welling Roskelly Mrs. Roy ChrisTensen Farrell Darley Merlin Palmer RuTh Hammond N V ' f , i HD G ' v T er ermanla ereln . V- i THE SECOND year in back wiTh pleasure and saTisTacTion on various V. The life hisTory oT our college "Germania programs and underTakings oT The year. Espe- Verein" is now buT a maTTer oT record and Tond memory. The club was organized in The school year oT T930-3l, having as iTs dual purpose The creaTion and promoTion oT inTeresT in a'beTTer undersTanding oT The German language, cusToms, music and general culTure. This year, building on The sTrucTure produced by iTs charTer members, iT has launched inTo many and varied avenues in an aTTempT To more Tully realize The prime purpose oT iTs creaTion. AlThough mosT oT These endeavors were oT The pioneering Type, The club's acTive members look cially do They Teel ThaT They have made some conTribuTion in presenTaTions such as Their lec- Tures on The German Opera, German Folklore and Fairy Tale, and The German sTageg in enioy- able slide lecTures which broughT many sTrange German cusToms and many beauTies of German archiTecTure and Technique To The screeng in holiday programs commemoraTing The memory oT greaT men like The German masTer, GoeThe, and ChrisTmas celebraTed in The German way: in Their ouTside conTacT wiTh The Tine naTive German TalenT in Logan CiTy. MEMBERS NOT PICTURED George Anderson ArThur TarbeT John Quinney LaRue Miller Russell Hum phreys Mrs. Leslie Price Doyle Roundy lone TarbeT PresTon Larsen Roy ChrisTensen Clarence STucki Kersey RiTer DelberT Fuhriman Davis McEnTire Prof. N. W. ChrisTensen Cornell ChrisTensen Mrs. N. W. ChrisTensen Alvin STucki Camilla Bair Dafus Hammond Lowell Cuiler Bruce WhiH'aker C. J. Sorensen C. F. Knowlron Ernesl Parkinson J. S. Sranford Melvin Janes Ray Janes W. W. Henderson Jean Linford Wylie Thomas Fred Sfauffer Utazoa Society Esrablished, I929 THE UTAZOA SOCIETY was es'I'ablished al' I'he UI'ah S'I'a'I'e Agriculrural College, February I2, l929, 'rhe I20I'h anniver- sary of 'rhe birlhday of Charles Darwin. II' is an honorary sociery of maior s'ruden'Is in Zoology and Enromology organized for Ihe purpose of slimulaling wider inleresf in scienlific work and promo'I'ing in'I'imaI'e associa'Iions among members. "U+azoa" comes from +wo rool' words, one is MEMBERS Orville Lee Lamoine Maughan "U+ah," and 'I'he ofher is "zoan" meaning animal. This combinalion, rherefore, makes a very api' I'i+Ie for such an organizarion. Since esrablish- menl' many insI'rucI'ive and enI'er'raining meelings have been held, eiI'her in 'I'he homes of various members, or when wealher permiHed, in I'heI open nexf +o nalure. Truly The club has had remarkable success and every Zoology major deems eleclion 'l'o I'his socie+y a disI'incI' honor. I NOT PICTU RED James Mecham Ralph Chrislenson MEMBERS IN FACULTY Prof. J. S. Slanforcl Prof. C. J. Sorenson Prof. F. Knowlion Prof. W. W. Henderson 4 235 lee QI I I-.I I i.hIl W" -'J Ii: IIIII ISIN! I N Fifi In .,.,W y EQ HSQII ff I FII I I7 I jf I LI I I I w3If5 -I L1 li II fi I ' I srs 1 I I W Flglkfh? I 'II I I I I,' ml 'III III :H 'II ,IQ JL .III II .......... Mfg I I, I. I I II, 2 II II PM I ....,,... , I ,I III il XIII I I, kg., III' I I' - I I ,J X 4. I ,I II I I I III II bil III I 'I EY I ,I 'I If I IW II 1 'I I II I' ' ' I 1 I I I' I I IIIII I I I I' I I ,I , III A I II WI II I' I II'l I 4. I I I II II ' ,I I If III II ,I I I I III I yi, I 5111 fi 5 1 1 i 1 l11 ll MIAA if 1 ' pill , igl 12- ik 4 1 1 l 1 Elili .l . 15' 1' 7 ' V 42 X 1' as ,ilk I 1 I 'J -sig IQ? f 1, ki. 1 L 1 1'- 1 ' ,A 1 T 1. . , . l l 1K1 9 i 4 . li: 'WMA .W l. 1 ' ' 15- 1.21 .. 1 iii' 1 iii : i' .gf 5,1 li? 1 L ,' V11 'W , 1 153551 11. 1 g . K N kill 1, 11 . 1,217 1"1 1' ll Www A 1 . 1 on 'rv . a 1:12 X1 11, wg. 1 11.. ' - -, v- , ., J 1 111 1131 -.Y 1 V' i as 'U 4" 1.. 11 Q1 RA V2 1 l T l-1' 1 19, 3 1 12VW 13 1-M-A A A 1WeM l 1? lf 11 1 1:51 1 1 1111 fl lily 11 1 1 1 N' 1 1 1 l 1 1 ,ll 1 il V1 15,7 14 l ' ll l 1 , Q 1 gil 1 1 1 11,1 l1 UV 1 11 ll E" 31 H if '1 l lm il Lil ' 1 Q11 '11l 1 l 'll 1 1 1 11 I' i1 ll 1 1 1 IQ 1' 1 111 1 Earl Wixom Clarice Young Rurh Pefersen Jessie Larson Rela Baieman May Swenson Mark Larson Deha Phi IN l9l7 a group of ari' s1'uden'rs a'l' +he U. S. A. C. 'formed an arlisls' organizafion under l'he name Beaux Aris Guild. Under 'ihis name fhe organizaiion conlinued un+il I930 when ii was reincorporaied under 'l'he name Del+a Phi Epsilon. The purpose of +he organiza'I'ion is much 'rhe same as when firsi' organized. H is 'ihe furiher- ance of 'I'he cause of ar+ a+ 'rhe U. S. A. C. and surrounding communilies by means of exhibiiions and sales of ari' worlc held a+ 'l'he college and sponsored by Delia Phi Epsilon, and by The MEMBERS NOT Allan Alvord Erma Wilde Helen Richards Frank Monson Jay Nielson Tehodore Thafcher Mrs. D. P. Murray MEMBERS Calvin Fleicher EpsHon encouraging of srudenfs ar'I'is+ically inclined. The desire of fhe organiza+ion is 'io sponsor several exhibi'I'ions each year some of which are of s'l'uden'r work and orhers which are individual exhibifions of well lcnown local and nafional American ar+isi's. Ano'l'her purpose of Delia Phi is 'ro provide social func'l'ions ai' which lhe drfisis can garher as a group. The acfive s+reng'I'h of 'ihe organiza+ion a+ presenl is iweniy-'ihree members. The officers are: Theodore Tharcher, massierg May Swenson, corporal: and Calvin Fleicher, masier. PICTU RED Efhel Allen Chloe Anderson Hugh TippeHs Verda L. Hodgson Harold Helgesen Rulon Hanson Clarence S+uclci FACULTY Harry R. Reynolds asia: 1 IRQ fl 1 i '1 we l I 3 1 3 11 9 11 l 1 l 1I V 1511 l1 Q 1. ,T 1 I i ,1 1 11 L. 14 Rufh Clayron Lois Lunl' Hazel Sowards Edifh Funk Oralie Cragun Gladys Jessop Frances Knofr L Lambda Rho Fraternity Esrablished U+ah S'l'a're, I932 LAMBDA RHO, an hon- orary iournalisric fra+erni+y, was organized al' Urah S'I'a'l'e Agriculrural College on January-27, l932. l+'s purpose is ro srimulaie and fur+her in+eres+ and par+icipa+ion in collegiare iournal- ism among women srudenrs of +he ins1'i+u+ion. 'ro undergraduares who have main+ained a high scholasric average and have served a'l' leasl' one year on +he sraff of eirher of 'rhe 'I'wo major publicarion, 'ihe Buzzer or Srudenl' Life. The organizarion was led in Hs inilial year by Lois Lun'r, presidenrg Oralie Cragun, vice-presidenig . . 'HJ' fl R1 'ffm viii 1 l lily 1 X -rv ,,. l' b Q A-T Y W K f 'n 1 1 fr 1 H Iliff--xayi Rf' yffyl gr fy r l 4 R 0, I ,il , - 4 r ,, 1: 6 f' Ill, "K ily- va w Qgi lliiixi 'rl 'CG Ti" L 1 fri. 1- 1 A -.ry . l xl: rl 'fill l' l i li f in-'A l ..-,. 31:1 T' l ' rlil f 1 r l l ' ' 53 5 lli L1 all ' -3515 lax! uw El lf 4 , f R mt xr., ,jx " il ' 1 2 Gu. 5'-" 1 ar -.f PM 'N My Eh! Y Mil an, 5,1 - ,...,,A 1:- if i rrrr ,,13,,,l,, y,yr if .-..:... 3.33: 'l fllj fl by--W as-1"', ix 'ali 1,2 E MLS ' 2' li l 'x V15 fall QW I l I ii R' I ,l il ' ' ix Eligibiliry for elecrion +0 membership is confined and Ru-H1 Clay-I-on' sec,-e+,3ry and 1-reagurer, Els! W ii ll 11 ff' 5 ly if 5? , 'x yi ll l ll ir-ll CHARTER MEMBERS fi in qv Rurh Clay'l'on Lois Luni' Oralie Cragun Hazel Sowards Q Edirh Funk Gladys Jessop Frances KnoH' ' y J I E r l l A in E E 1 y in 5 V i yi i l al in r li L 3 lll l lll'r l l lll gi fly K ff 'wx 9 , V I df! rl! , All 59,6 A y ilvyvl' 1 -1 's . 1.-..,. -Q-.E ' fOj 4? Y! is Q 1- 11 LX f ., H ,. f JJ W , u . 1 f 3 I 4 ,. N X, M , , ff I , - 'L 11 f w., H' v 1 la? , hw? 3+ EY! 1 Y Nil' 5 W, z rw 2 1 me - -Azul: A LEW '. X H51 ' 'bid wx . ,MEA 3' v 1 5 1 A. may E 1 if W , A251 2 . ..., , 'T , G 'Jajgjj ,5 3 mf . ERC . 5 Y.-4551 U Y 5 JK. E' G -ik? . AEE 1' if W. i v .. 5, Y , 1 Q 5 5 1 . F . i , 3 n ,. i 1 Y X 1 4 ,. X CN Y ,N X, Q 1 F H y is W 'Y U. u. ,W 1, fy f ' 2 , N 1 DNJJ . U A N V! HUMOR AND ADS FR.. 1 i i if A 5' W , HH, ,v 1 'N x w 1 1 1- w ll fibres N--I f-x Pd like to have pen-plas of all ages and descriptions. Delight in all in- door sports and reading. My friends C311 me mischievous. Am 22. live in the country but go to college. Still I have loads of time to write. Have dark, lustrous brown eyes and hrovvn hair", am 5 feet El ineihes tall and Weigh 170 pounds. My special hobbies are nature study and forins of life. In my horoscope, I am Warned to beware of accidents so I am timid a.round girls, but I would like to exchange recipes, quilt patterns, party ideas and gossip. A man mast prepare for the future. Everybody welcome-please fill my mailbox. ABU BEN, "ll'IllEXY" ADAM. tv A 11151 VJ '-C' fl tj Miss of Qi, quite short for my age, Who Wants a snapshot of me I but entirely responsible. Want to am 22, hazel eyes and dark wavy hair, eorrespond with pals from the East. I favor Sigma Chi's, but anyone will be weleome. My greatest ambition is to some day write a book-I write short stories and take ,jom'nalism. Like to dance when I have a good partner. My hair is light and l'n'1 a High school Graduate. My extensive courses in literature and journalism have proved a burden and I am anxious to turn to that work for which women are destined. I would like pals who are interested in making recipes, quilting, mat hooking and tailing. Please write, all ol' you. l'l1Il' KOMPANIONATE CLUB Conducted by IONA DARLING tl feet tall. I am interested in foreign languages but can't speak French or Spanish. My only grudge against life is my good looks and this is sometimes em- barrassing. I onee edited an annual and travelled around a great deal. I'd like espeeially to hear from my men's wives and sailorelltes, but I promise to answer all letters, old or young. Do not live in a large city, so I teach singing. llut I am Oh! so lonesome and I crave oodles of pen-pals to write tO. ED.-XDE HYVHAT A MAN!" Everyone needs a friend! Join fhe Kompanionafe Klub and make every fwo cenfs suggest a sfamp! Here's fhe mefhod of becoming one of our exclusive circle of happy seekers. Firsf, fake an inventory of yourself and also a picture. Affer talking if over with all your friends and fraternity brothers, iof down your good points, which fakes very little fime. Your idiocyncrasies should be omiffed, if possible. Tabulafe fhem carefully and submif wifh a fairly respectable phofo fo: lona Darling, care The Boozer, A. C. U. S. lAffer College, Ura Sapl. Our moffo is: "Tre be-sf prevaricafor gefs fhe mosf results." You can also wrife fo these people-follow the above example. fy., Y k., Just another dame calling for pen-pals l'm twenty years. old and an all-around sport. I drive a car and have been in oodles of vvirecks. Naturally, it was the other driver's fault. My friends tell me that I am pretty, sociable and popular. I have lots of friends, a fraternity pin but I yearn for more. I am a physical education major and I love stamp collecting and dislike etching, especially during winter time. Xvill tell you the rest when you write to U LADY SORORITY LEE 240 faq I-lave 'itime on my hands" to write to anyone who woud care to correspond with a man, such as I Zllll. Have been gay, but Ilm quieter now, having sown all my wild oats tand I'm glad to say none of them ever came upl. My ap- pearance has little importance but I will say I am tall and of a commanding figure, especially in military uniform. I believe in fun, am interested in science and militarism. My motto is: UNO one can take from me the fun I've had." I hail from Clearfield Init live dis- carded my hipboots and straw hat for collegiate garb and am quite a gentle- man, now. SPARKY GO 0 GLB Vfiyf Hello, everybody! l'Ill a young girl of twenty-two and I belong' to the Chi Chi Chi Sorority. My hair is blue- hlack and my eyes, "Come hither-ish." I like dancing and l've had lots of exe periences I could 'tell anyone about. Not vain but I know I ani considered refined and distinguished looking. My hobbies are dancing and skating. danc- ing and art. and dancing and swimming: also dancing. l do not have a very easy road to travel so l get lonesome and blue at times. Come on, pen-pals, write me plenty of letters and who knows what may happen. XVIII send snapshots to first ten men who write CJ CU CN CE 5211 C-MA ,511 11111111 1011111111: 11lo11111'. ll s1,-111111' 1112 11 I11'11lIl11'l6llL 1'111leg'e. Fllllllfl 1'ig'11t on LII1' 0311111115 11111'111g' s1'l1o11l lll11l1'S. Alll feet -1 i1117l1es 1.1111 11n11 NVQEII' ,'l'li1SSl"S. My 511111111-ss1'1l desire is 111 g'11 to T111 Jua1111 111111 see 11111 11111: I like illl l111111s 111' s11111'ts, i111'l1111111g big' s11'11111r men. I'1ll 1'U1lfl of 111us11: 111111 Illily' t111' 111111111. 111'1'o1'11i1111, UI'g'illl. l1111'1111111i1'11, flute, 11111t111' 111111 1l1'70 Cl1'i1lIlil111'S. I love my work but I long' for' 11o1'1'es111111d1111ts: dying to 1111v1: some excitenlenl. 111111 llfiill' 1'1'0m-11111115 111' people. I am 5 feet 6 inches A121111 111111 11111 not il 1111 11111'1l 1,11 1111111 at. KIUSICAL 1l1,JI1.XI.Y Z7 tsl P .51 A37 VVS F11W2lYS W111111'11 1,0 w1'i11' l1ut only SI:111.i1111 l.1.0.'l'. 11101 li.N.l.J.1 111-111111 wot 1111 1'1lIll'i1f,l'C in the 111'1,1xi111i1y 111' .. .4 . ,. - - . , . ,- 1 ::1lIl1UlE'llCCl1l1:'lll. 1 must SU1l'L some- Ldhtmg appmlll lm Mttms' Am U thing-b 11111'l1 xvuvy l11111'. 1'1i11'1C eyes and 10111. Al 11n1- 26, 11111 101111 o11le1'. I IIIIVO 1153111 111sl11's. Everyoiie says I look like il l11111'. Ilghlf eyes 111111 fair' Slilll, 111111 1 FI.f,m.h gin but Fm nm. and I :lm usually we111' ligrlit suits so you 1'1111 see w1111t il "XVll1ll':'5" l 1'c11l1y 11111. My 111111- 11y is 1'a11y1111 t1'111s 111111 I look like 11 1'1121n1111 xvlien 1 1:11 111 11111 1'3IlXOIl. 1 iliougrlit ve1'y att1'111:tive. D01l'E 11111111 oi' snioke but e11,j11y a good 1111111. l.11v1 . . . ' ' .. . 'Ili ' 1 .5511 XYPQII' 2111 11111 pull' ol s111'111e11 1lV1'l'i111S. 'lu Ouldool qpolts' tml N 'mf EVIL 11 sl111'1 with sleeves 111111111 1.111 1111111111 Umlf- Illy ellwxvs, t1'11111s shoes 111111 I1 1'11111l111xv My past is a 1111111 one 1111t 1115 S4'11I'l' i1I'OllIlfl my l11'111l, gypsy 1'11sl111111. 1,111 always 11111111111 1'1'il7V 11111114 1111 I 11901110 ZIIIGLFIVIII so Di-xilj'l'lll.Al lfm l11111'ly l1e1:a11se I like Z1 1l1'llll1"1IC 111111 Cl1ll'P1l'17 tell llfil'-I miglit l111ve lo 1111ss 11111 .1 11'111111ee is liziving' to live 11t fl So1'o1'i15 llouse. My E11g'11sl1 is good 11n11 I'll'1 anxious to tell you some of my i11te1' esting' t1'11vel eX11e1'ienees. 5122131115351 111H1f1I1?V5H and S11 s'I'f11'J fl new 111111 wvuo '111 s11.11v Il'.l"PY 1.11J'l' J .31 1, M Ni 1 0 -O 0167 M 00000 F I um a I1lill'1'lCfl main, culling' fo1' 11e11-pals. My Wife 1loesn't un11eFstan1l 1'l11l61' me oi' my artistic tempe1'11n'1e11t. I 11m a fine musiciang have sung' ovei' 11111 radio twice and expect to again. soiiietimes. I ani five feet twelve i111'l1es 11111 and Weigh 140 DOllllC1S. My 111111' is brown 111111 l1l11'l1lyQ my eyes 111111 1 111111' the ukulole. NVO1l1f1 like to 1111111' 1'1'1111'1 all girls, especially in Hawaii. PI KAP POKIE WM XV1lO'S going to l1e the first to write to me? lwant my mailbox to be s11 heavily loaded it will 11111'11ly stay on the Wall. l woulclynt be doing tliis only I must 1li1V6 lots of letters to make people think lim DODL1lill'. I 11m fi live- ly, Charming girl, l1ut unclevneath my sweet exterior l'm just a little devil! I am looking for interesting people: especially rich, xvorlcl-wise men. not l1o1'ing like my sorority sistersh I have traveled quite extensively T1lPOl1gllO111 Vtnli and Montana 11011 would love to exchange aclveiitures. I go to college and am 11tI1'1117t1ve. My lioluby is Homr- lieo11or11i1's 111111 1 love eliildren. Kef-11 Uncle S11111 busy writing to ROCKY F. OF D. ll. 'x XX'11o'l1 1l111'e 1.0 wfite 10 I1 NOUUH 111111'1'ie1.1 1111111 of Q11 ? 1311111 wzivy 1111112 1111111 1'o11111lexion 111111 1111a111.f1111111e eyes. 1 21111 IL g'I'P2l1S lover of the 1111111o111's, 1-s11ee111lly .11'1zonz1g niystery stories 111111 11t11e1' s1111'1es. My s11e1'i11l liolnbies il1'l' li1er111u1'e and Illilliflllll, 1 spend 111111.11 il lot of time slingin' ink 111111 110111-1111- ing. l 11111 1-1111s111e1'1'11 l1y lllfi l'f11'f'lllU5l 1'1'1I11L'S to 1191701119 1111110115 111 111K owll 1'igl11 as 11 new 111'11m111i1: s1111', 1 XVIIIII 111 s111'11k into 1111- 1'l11l1 111111 seek l"'ll4 11:11s. Ill NRLIN11 241 f 7 E 1 , I ,J .1 Y' I J! VJ rj fjf X 1,41 Q fx Af' 'lvfiqf M ff . fifjf 1 ff ff t ,V J M 1- V M ,uf t . .N rn xh X V-V Itxav,,xvvfn,,.Lx!Wg.,-T2Q3.1S.-?7F,.,5i.VT?-nsnxnsux-uS Tnxnxf-xox.,-xg X v fj' l. jr! ,IV-X jj ' f .ff f,f"'j , X I : X ,ff ' M4 ' Af! .M fwfr 2 Q V , H Vx 1 X 1,5 If . h ,f Hi : Q fn! 'VY jvflrymfwfifg sr. . .fmrzgbw MMS 3 Alert Buyers- Vff- XM Wk :rX,Qff!xQm! W llvflpj I ' P Q l Y mt, Vmjgiw ,pf VJ ftM0re Lwszwfe Tlmff Your Time to Save. QJWH to W 7555 4 2 1 if V ' ' 3 . 2 . . - f f X My These are all yours with the Now IS the mme to BUY and IL7 I ,' V 5 . . . ,Mft-!,ffi 4 M11 JJ NEW SAVE. Th1s IS YOUR opportumty QM' UNDERWOOD NQISELESS to effect real economies. Our coun MVUt,,,AfJ PORTABLE ters are packed with extra-ordinary 1 3 5 values. BUY NOW! 2 , . : : 3 Underwood Elhott Fisher Q 5 I . . . Z 1 Tl ft t P' t . . . Z Company auf 11065 : High' Quality Q R. E. CARMEN, Manager I I : 1 : , ? 335 24th Street Phone 92 JO C. C00 1 OGDEN, UTAH 2 C S : i,,.,t..Wt.,t.,t.s,.,W.,..m,,WWt.,2 Q.,,.,,..t..W.,...,.,W,.,,t.,W.W .vt ' ofgjf u' . ,:f,::i-Q'1?"1g."3g:r1'::.:-E ,ld 1, . o1:"Ol"'o"'l'0'.sl 4 5' an 'si' 'K :'5 'Q . 9 ..,. ,Q 'QI a.'3z,:gw Q . U.: . .u . V' Q : r ,, f :fr - . r COUGI-I f DRGPS 1--x Z7 Nob cm Bicklaf , in a lirainloaclf I ' EJR08. COUGH DROP CO. WALLAWALLA? WASH. I qillllllllllillflhiibll Ill , I III III!!! SMITH BROTH ERS X6 KA fi-D 1-5 fl77111111111I'lIIIlIlYllIIIlI'-111111Illlilllflffllll .Il I III! If I Ifflflfl' ' 'IIIIIHIIIIHIIIIQIIIIHQIIIII1111111Illflfffflffffffffl g flIIIIIIIIIIIIIIHIfllflllllfflflllIHIIIIIIIITQIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIX liflflfffllfllllflllIIIIIIHICIIZIIIIDllhygyjjiiljjjbf f aff 474 EW E25 ':'.,'..11:nz11:111an111::un111111111111Illliililllllllflf 111IIIII1IIllIIIIIDIIIIJIIIIIIIIIIIIIII ' - I31111111llIllllfllfllfllllflllflllIf-IIllI,Jj11 iZ7! ,C1'.'.'.C'.C'.'.'!!!.'!!!!"1111'-f-111111111,nun - - - - 0 . 0 o l - - - - A . e:.gi.E:::: .' :::n:.q,0..: .xi :.::o': " 31253: :ri Ig:0':s':o:' , M' s o Q , Q0 ' ' vo :'E :::l.Q.g.l.: ,EE..:osE0' .5 vf' + "' 1 ?."""" W My -xox:wx1,xo-xoxox:nxusv-'xnnxusnsnnxuxuxnnxoxnxnuxnx.03,u-yn-yn xnxug-,xv-s wx-'x.nxuxuxnnx.nx1ruensuxuxnxuxf-xox-'xox-n-un-xi TELEPHONE WASATCH 2475 f Z Itlam lfngra mg X f SALT LAKE CITY ' x -x nxusuxuaxnxnxnxux-ex.-Q-vs-ns.-suxnxuun-5-ax-1-u--su gfnxnx-:sux-ns'-sus-ns-,sux-n-s-ax ax TORC-ESGN STUDIO PORTRAITLJRE AND COMMERCIAL Pl-IOTCDCRAPI-IY College friendships are never for- gotten and college friends will glow with appreciation for tnat most per- sonal gift-Your PHCDTQCRAPH Take advantage oi our reduced rates to students from your Buzzer nega- tives.-Delay may mean regrets. !!'n R6 The Torgeson Studio "Quality 5Pf'1o fog Paphs H LOGAN,UTAH -xnx-p-x-wx---sos-nxu-x-rx-,XuXu-x.-X.,-gn-xux.-x-px --sux-nxuxnxnx-,xnsn-sns-rx-nxnsvxnxux A 6501 . ,KQV A AWWA-WWQMQ il" . am 7m flu aj PARAQQNJZZQMJ 5,g,,7,v. PRIN'- INC WW-ffwjw-f?ffM CQMPANYQZXLMMZMZJ -le ,Af W M ' we , Q - W4 SALT Lf-KE CITY A ,awjfwfzfwifwu .xfw 4'H4v"-2441! J . A ff 423 B Qfp 'Z o ac: t or ur 7 EXPVQS no ld5Q this gstituw n + 1+ Z WM ffw-f-fi A-4 x..x..,.,,.x.,,..,.. fi ff'5Z?7ZQfJ4V.f2W4.E 543,13 -nxoxnsun-sms-'xox'nxnxoxo-xn-.uxoxnnsnxn xausn-x.u-xnxnxnu-yuxnxsaxis-uns-nxnxnxm-nx.s1xnx ux.-u orth Pacific College of Oregon Schools of Dentistry and Pharmacy f ' .4 1 fi Y .. '- 5. clc,, f A - ' awe, , ...A . I 1Q'f.+'fmz1 1 , - ,. agar---,,,,.4 ' .. 1 ' ' if if :v i-f . K- , ., .,,,.,, 3. ' ,, -- - - W i, - - V gg fsaiflae-iv?-' ' . ' A . gf'-F' sfifrg-af ' Q - :....-u..': .f . , 2-Se' :...::, 1. " 5 1. f' ' I.. . ae 'ff' ig'- ,, 'H i--ii' If T' , - f., A Giizygai '1::."- 1 - . al,-rw - , g. sau.. , s,, -A09-J' DENTISTRY-A four-year course of instruction leading to the degree of Doctor of Dental Medicine. PHARMACY-The course in pharm- acy is four years leading to the degree of Bachelor of Sceince CB.S.j in Pharmacy. ASSISTANTS AND HYGIENISTS -The training for Dental and Medical Assistants and Hygienists covers one and two-year courses. V For Ilzfowvmfiozz Arlriress THE REGISTRAR East Sixth and Oregon Streets I Portland, Oregon auxnsnxnxnxu-xuxn xrns-nxa'x.n-Xnxnxuxnxn -xnsuxa nxa nxnx.uxnvx.uxnx1 -sux--xnsnsfnxa-x07 LOVINGER DISINFECTANT COMPANY A 319 South West Temple Street SALT LAKE CITY, UTAH WASATCH 2314 fi! Utah's Largest and Only Exclusive Disenfectant and Janitorial Supply House fmt . Ma11zLfactu1'c1's of INSECTICIDES - LIQUID SOAPS DISINFECTANTS . CLEANSERS x wxmrxnxnxnxuxuxnrunwguxn-xl -xnnsavxanxmnxa -yn wx ns' nsnxn faxnxnxa-sn-x-wsuufwx-nxfsxnnxnn-x-ex-n-X-px.n-xr . . . N ow Thai C MOUNTAINEER , I ovERALLs s,,. . -A . f . fi 2 Equipperl 2 STOP LOSS ctaAA i POCKETS 1 nomore' l The new, exclusive, patented teature that Q has aroused the enthusiasm ot workmen Q everywhere. Saves time, saves tools and Q valuables-and saves temper. Q They Cost You N0 More! Q Ask your dealer tor Mountaineer Over- I alls and Work Suits Equipped with STOP- j Loss Pockets. l Manufactured in Salt Lake City by Z. Cf M. l. CLOTHING FACTORY Unitorms ot Every Description Made by Z. C. M. l. 2 Z Z 7 rnxuxnxn-x.nsux-in smsnxuxnxmnxuxnsuxuxus rx.-xns.,Q--xv-x.1-xnxnxnsn-x-fx-ax-'xx xuxnx- use rx-,xnx-ax-use nxu --xox-n-xnsnnsnnx-1-su susnxf rxuxux- ns-was-fxnxu sn 1x-nxnnxmnsnnxnnxf--X---s The . . . .X H-WT: XT "' T , Y A TEE7 ,.. TT H TTTET A R 'M INT ,wg Tiff 5 IJ F R3 'filf ii L: WK - ' .T HL , H51 l gg: Qtyg pah' Q "'Y' I 1 T T'T??i -- an al 1 ii ea quar ers Mrs. J. H. WaTers, Pres. THE Hotel that makes you feel welcome and at home, from the moment you enter its spacious lobby until you check Out, after a pleasant sojourn. 400 rooms, and 400 baths-all modern in every detail. Make the "New- bozzsev your stopping place as often as you come to Salt Lake City. You're always welcome. Meet Your Friends at The Hotel N ewfoouse "Szmshi1ze Crzfe1fe1fia" .- W. E. SUTTON, General Manager C. W. WEST, AssisTanT Oeneral Manager FOURTH SOUTH AND MAIN SALT LAKE CITY, UTAH ..x.,x.,x..x.,C..x..x..x.,C..x.,C..,..s..x.,x..x..x2 FN.,C..,..C..x..x..x..x..M,x..x..x..,.,x..C..C..x 3 Q Z "Exclusive BTL! Not Expensive . j , I I Q Q Si ig g Jensen-Holman Co. STATIONERY TNVITATIONS Q Fea1fTL1fi11g S Engraved or PrinTecl 2 5 KUPPENHEIMER 84 ORIFEON CLOTHES QL 5 STETSON, DOBBS AND BERO HATS ELORSHEIM AND FREEMAN SHOES "We Know H ow" f : 0 Qc, 5 H Q Grayco Shirts and Neckwear, Arrow 5 Shirts, Holeproof Hosiery J P SMITH 8- SON 5 Fof MCH 0 0 i : : , DESIGNERS ENGRAVERS PRINTERS Exclusive Dealers for the Famous Q MONROE SUITS - 522.50 I : - I I : TYKIIZC Elf H071Z6 dlllfi Save Aggie,Sfmle1zis Are Alzwz-ys Wl'lL'l21lZl' 1-Ierr I : f 1 J xnxn nxnnxnnxmnxanxnn xo-xnx.nx-1-sux.-xi 'sux'-xp Ts. nsnxuxusuxm n se nxn ,xuxnxu Xu xi - xv x 1 -se , xf - ,. U ,df -lf 'xnxx xuxu 1 , , - T T . ,l 1 . .f ' A 1 . Jil: fl! . V I I , , I ,, , Q I 'ff X Lf Of Q JI, of 1, 5 no , fy ,I , J Af f ,f ,T n T QQ ,ug , J 4 l ,f 'ff ' I , .,.1x11x11x11p11x11wd1Q.11x11x11ax11x11?a1x11x11x11x11-xox, if !l1 J 2 ,f L, lj' - A! rj' Q .fl K l I ' , fl f f l X 'T A if ,W V. ' N I 1, I , ,A,. fv, 1,1 " 2 Eff fl" 3 l I , l , lf lilo I, Try 1,-' , T, If T J ! T ' f lllfl all ,W if 9 MW M McDonald S f 7 l lf I ffl! afp XM ff! 1 1 I g delicious 2 Se C S DRoWsY sooTCH FRUIT and NUT E 1 S Hand-Rolled 1 1 5 BARS 2 1 1 1 l 5 The Mfzlamfs of the FIIIIZOZIS Paris 2 Exposition Cfaocolafcfs l l L..x..x..x..,..,.,x..x..-.A..x..x..x..x..,..x..x..x.,U '-x11x11x11s11s11x11x11x11111x11x11x1-x11x1-xuxnxuxnx 1 1 S City Drug Co. Z , , , 3 Prescrnphon Drugglsts 3 - E Z l l . . 7 EveryTlwmg m 5 DRUGS SUNDRTES TOILET ARTICLES 1 Q Q Q Pi-if 1 3 THE STUDENTS g DRUG STORE K is l 4 1 l Q11s11x11s11x1psnsnv1s11x11x11x11x11s1-x11s11x11s11un' 248 , f.11x11x11x11 67 Nor'rl1 Main Telephone 200 UNDER UNITED STATES GOVERNMENT SUPERVIS!ON First National Bank of Logan E G Member Federal Reserve Syslrem .1-x11x11x11x11x1' x11s1,x11s11-xnxns11s11x11s11xns VICO MOTOR QIL and PEP '88' gasoline are guaranteed to give your car the best in lulorication and fuel. "The Choice of fbc' lVl'!lj0l'ifjl,, Utah Oil Refining Comps-myg A. G. OLOFSON, Div. Mgr. LOGAN, UTAH x11-xnsnxn g11x11x11x11x1ux11xuxn-x11 Q-1x11s11x11s11s11x11x11x1-x1nsnsnsn -s.1-xnxns.11x,11-x11x11x11x11x11x1 xnsnxnxuwx.-x--xgnsnxnxns-nsnsnxn-xn-x.nsn Ent BROWN'S ICE CREAM A For Hmlffa -Zi Made in the Cleanest Factory in the Wfest PHONE 315 OGDEN, UTAH LnxuxusnLnLnxn1x.nnLxn-snnxu nsnLnnsnsnxuxn1 sn-x.-wx--x4nsm-xg-xnxn-xnnsnxuxf-x4-x--xnxnxt DA nxnnxnsusnsoxuxn v-r - 'W ' ' T' Careful KODAK Finishin f g .f2225l22e1f52222e5f . 171 :sgsisgsiiisisisisf A .',-.'.A.- ., :::::: "-' 1-.m f -2:2:5:5::.." 'E:r2:s. "'A :sn tif? KODAK -cfs:- ' 211522255 'f5SE5E5E5EgqZj' 2' 555315: 25155555555-ij-- , ' 1, "Ti f" ,A - ,g5s5252gf?fz ,: - S71 ja plies :-1-sf '-'-:- -,,1:t111:1.'L - rg E r t A M EASTMAN KODAK STORES, INC, 1 315 South Mann Street ,xv-,..s,ug.-x--xuxux-vs...X.-X.-xl-sg "'sna..u nsnxn-sn px: fx- nxnxn --un nxu xt fx--xn nxuxuxnx- ax. ' A swffffe 1 4 we A X 'Q Z ' ,V ,jf 1 ' I rv if A 1 lx, QQ Blue Blaze is Il coal that will burn evenly and thoroughly and will give a constant source of warmth. Order From Your Local Dealer Blue Blaze Coal Co. Salt Lake City ?.nsusus1-x,n-xinxuxnenxnns-nxnuxnnxsnxnnsux., Thatcher Bros. Banking Compan LOGAN, UTAH ESTABLISHED 1884 9 Member First Security Corporation System v-..,us..usn-s.4n-54nQ.4-xtnxmnxfnsusosvsu-5-nxux--xg. sosn-s.-nxnxusnsansnxux snsnsuxnx 1 uxusuxa ns- ns- asnxosuxosn nxn-xusnnxn rx.-nsnxtns-n-xnrxuv-g-nsgusanxnv-gnnxnn L EBIR LUNCI-IES DINNERS REFRESI-IMENTS CANDIES J PRE-EMINENTLY SUPERIOR xnnsanxns-x.11xuxnxnusn-xnsunsnxnxnsnsnssnxu 1 ARTIST,S MATERIAL DRAFTING SUPPLIES SHOW CARD AND DISPLAY ' TRADE BOARDS AND COLORS Ui? Salt Lake Blue Print and Supply Co, 232 Judge Building SALT LAKE CITY, UTAH ans0-x4ns,Iux4ns.ns.mnxunuxnnuuxnnxunxauxinsnnsaa sa n-5: Ls-'xg , At the Party- ...f01'6Z... . . . REAL TREAT SERVE- BECC "CNJouPz'shz'ng as Ween" Mellow and enticing in flavor '... wholesome and rich in nourishing qualities. Becco is the appreciated treat. .It has the real Old time tang. Gives added zest to any party. Gel' II' Wherever Good Drinks Are Solcl Made and Botlrled by Becker Products CO. OGDEN, UTAH 'xx nxnxnxn wx- ax nxnxnxnxuxn nsnnsnnsmnxnnxmese 1 nsn nsox-os' ns- nswss ninxnxn mx- ns-ssnxusuxu mx You Always Can Get Anyzfbiug Made of Paper from Carpenter Paper CO. SALT LAKE CITY, UTAH Tie!! CARNIVAL GOODS Paper I1aIs. Iworns, balloons. tissue paper shakers, noise-makers, serpen- Hne, confetfi, fancy canes. DECORATIONS Crepe paper streamers, Japanese IanIerns,IIags. . SANITARY PAPER SERVICE Does away with dish-washing. Paper cups, spoons, pIa+es, napkins. Iablef covers. Llnsnuxo-m..sns.vs.4nsnxsnnsnxu nsusnnsoxnxu xu nxusn xmnsusnvganx,n-xnxnvxusnxnnsnxn n-xmxnsn xn ns 1nxnxnsn1xux.nx1nxnx-nsnnxnnxna-x-nxnnxnn The Greatest Name In Award Sweaters ON this name rests not only the responsibili- ties iizciderzzi to leadership, but also a zfrziszf, if you please - - - for is not fbc' son euzfitlefl fo as near perfertiou in his Awarrl Sweazfer as the faiber? Procluczf of OLYMPIA KNITTING MILLS, INC. OLYNIPIA - - - WASHINGTON xnxusux--s.-nf.u-s4--v.nx.ux-.x-.xusnsnnxs-sn xuxu nsf vsnxusu su 1-x.4 ax.-nxnnxuxnx-rg-nxuxnn Disf1'ib1il01's Bennett's Pure Paint WINDOW, PLATE and AUTO GLASS fl-L Disirib1iio1's RAWLINGS ATHLETIC EQUIPMENT FOOTBALL BASKETBALL TRACK BASEBALL AEK! Logan Hardware Co 45 North Main Street WHOLESALE RETAIL ax-nxn-so-'sux-ax-wxnxnsnxnsuxnnxnxusux :xo-x-rxuxarxnnxf-xnxnxuxusnnsnsns ' I Palais D or Uiab's Most Elaborate Ball Room Large or Small Hall Full or Small Band We Cater to Parties and Dances of All Kinds A snsususnsnxa-s.4ns.ns4-x.-1-nxus,nxn'g4-xl n-suxasnx.1nxusnxffxuxnxnaxnsnxnxnsanxnsusu- usa-xnxxrxn:xx,xnxxnxgvxunxmnxnnxmsxmnxnnxlnxn nxuxxry A P Fl LLER Z FOR EVERY PURPOSES . Yln4'fN'7 K P LACQLIERS 5 WALL PAPER 5 GLASS Z 1 1 Z I 7 n Z l EOR EVERY NEED Q l - 1 2 W. P. Fuller 5 CO. SALT LAKE CITY AND OGDEN, UTAH P "Pioneers Since '49,' ' vm.W..L.,L..L.,L..L..L..x.,,.,,.,L..x..,..x..x.,,.,J ,..,.NN.x..,..,..x..,..L..,.,,..s..L..L..,..x.,x..L? SALT LAKES NEWEST HOTEL 1 4 f - Te f kj . A 2 V, mmm f l i- e x t , ':"' "'E Q Q E 2 4 HOTEL TEMPLE SQUARE 200 ROOMS 200 BATHS RADIO COFFEE SHOP DINING ROOM fixx-5 3 It's !l'llIfCZ'Vk of distizzefiofz to live j nf the Temjnle Square Hotel Z Z ERNEST C. ROSSITER, Mgr. Z ! 1 252 nrxnxa rx- nxunxunxnnxn-xnnxnnxa ninvxnLnsnns,a usa MEN'S AND BOYS' Complete Outfitters SHOES AND HOSE for the Entire Family 9 . .THEVSTORE of Caxgngn VALUES LOGAN, UTAH rrHPU!fCIIlHI'fFl'.Y Ladies' Fine Hosierg -wxns-rx--xnxnx-1xfnxfasunsuuxnxxmnxs-sus-nx -rx'nxnxns--x.-xtvsnsnxnnsnxnsuxn-sus SuppOrt Utah Industries Use- UTAH B E E T SUGAR Fw f A gjkokj Ixnsum1151151lxxtsewxwssnnxn-xnnx054-s.-nw.1,L4-5 x-1LnLnsnLnuns-usnQ.ninL1nsunxux-wsu uxnxnxnx--xnxnx-1xuxns-,sux--xv HOTEL ECCLES Hcarlqzmz'fe1fs for SCI-IOOL PARTIES CN L, - ,V Special Room Rates To Students xnxuxuxnsnxnxuxux-.xoxox-ns-nsnx-fx 1 DICICS CAEE ' Headquarters for ACCIES WHEN IN ocotn 2351 Waslmington Avenue OGDEN, UTAH Ogdelfs Most Exclusive Cafe -xox nxns-ns--xuxux1,xox-ax.-xnx--sus-nxn x.-xi X-mx v.--xo suxux- 0,0-X nxuxux--xnx-fx-fx-fx --X--xnx0x4-X-,x--xlfxnX--x.-xnxnx--xnx. -4255, I, I,- , , . Q Q A 5' ki m'.Aj4LL,L:iL, :sl-.u 1 Cfpy.. X - .ar I r 1 iz' LOGAN LAUNDRY AND DRY CLEANERS QL! DRY CLEANING - LALINDERINC RUC-S AND CURTAINS PHONE 438 241 Nortlw Main St. Logan, Utalu I I7 fha Cozmzzzmify for Your SC"l"IJiCC' x --xl nx--xnx --xnx --sn-sux!-xvxn-xi-xnx-wx. SI-IUPE - WILLIAMS New Sensational Chocolate Nut Assortment The Best Yet OPEL! One Pound Package for Only 31.00 C?-Lf The Shupe-Williams Candy Company OGDEN, UTAH -,sux-uxnsunx-rx-uxuxnsnxux-nxnsnxns Hx.-xnx--x.-xux .-xux--X v yyl ' Q JJ - . fffv A - ,l 1 y fl , A ffl ' . ffl ' I if l T JJ MJ, 4 Z 4 ' N ,A Hs !,c.,7..c.,7Y ..7.,c.,c..,.,c.,c.,,.,c.,c.,c..c.,,.,,..7 2 I lyk fo' M2, fda ' KV 2 nf T ' ' Wlwss ,Qg,fqiWhen29lou Feel Eagged 5 ll -ff 2 li 'Z ,A ,fffljf "l Ki Can y Wlll kick You Up- 5 A fi f JJ ,fl 2 fp That is! a scientific fact that you can I cl :V , 1 H ' c YAP' eisilyjprove to your own satisfaction. Q, W K J V' 1 yi' . ' : ll jf ,jf What zs Candy? Quzck E1ze1fg32! 2 x-, J' : . A6 IJAF K' " The ideal quick energy food! Try it J ' 'aff next time you feel the wear and tear. We have all kinds of candy always de- liciously fresh. l l 5 W. E. Jensen Cancly Co. l . . : 5 Md7ZZLfdCfZL1f61'S Supe1'z01f Cmzclzes Z l Z LOGAN, UTAH Q Z l.,x..N.,x.,x.,x.,x,,x..x..x..x..x..x.,x.,,..x.,x..x.,,..7 RLns1niui0'xnsnniunxnrxrnimrxnninin:Lnlxxxiuvsn xg ' I 5 2 l l P + ?+ l 2 2 S 5 l l ' l l Z l " l P l l l P CENTR L 2 P P 2 l l 2 RAILRO D 2 5 l l l l 2 2 4 +1 + 3 S 2 f F l l l l L.,x..x..x.,x.,x..x.,,.,x. X..,..x.,x.,x.,x..x..x..x..x! 254 'xoxo-ynnxfnxn-x,-ax:nsnvxsasmn-xnvxnxns-gnxnsnxn Cache Valley Electric Company The House ' of Service and 'wb QLJA L :TY MERCHANDISE 'YQ PHONE S3 LOGAN, UTAN L-nxnxuxnxa ,xnxmsuxn xiax-nxt-xuxnxa-x.-xnxx vxnx-asasn-xux-nxuxnxns1 nx 1 sx- u1nx.nx.nsnsu INSIST CDN THE BEST- Utah Woolen Mills Products Have Stood the Test for 30 Years Highest Quality Wfoolen Blankets Men's Suits and Overcoats Ladies' Dresses Qriginal Utah Woolen Mills SALT LAKE CITY, UTAH in unvxnnsnvxnpx..xoxox..nnguxnxnx-axe-xuxnxns. vs: nxmsnxnxnx nxuxn nxusnxnsnxn -xi-Q, nxnxnnsn-xnxh nxnvsnvxnxnsf wx-uxmnsnnsmnxanxan cflrnhassador Hotel B. MCPHERSON, M gr. QQ A Hotel That Will Render a Real Service To You fig! . Moderate Rates 'WLJ 145 South Fifth East Street SALT LAKE CITY, UTAH sm,xxwx-:xx-an-x1axenxnx-axenxnxnxnxu-xnxnx so-unnxnxnxn-xnxx: uxusnsusuxnx- -xuxuxnxu Utah-Idaho School Supply Company' School, Office, Church and Theatre Furniture School and Office Supplies Textbooks Depository GLOBE-WERNICKE Bookcases Safes Leopold Desks and Tables Mimeograph Supplies 155-157 South State Street SALT LAKE CITY, UTAH E1fe1'ythi1zg for Office and School 1 uxnw bxuxnxnsaax-nxnnxmnxanxn nxnxuxnaxnnxnnxnxargn LEITH'S TR DE BI DERY QL! RULING BINDING GOLD STAMPINC MAKERS OF BLANK BOOKS 41 Post Office Place Phone Was. S829 SALT LAKE CITY, UTAH L1-xlnxfpxa-X-ax-u xwx-nxnxn-xnx-ixns-nx.1-x-ix-ex fx- -xn-X-uxnx nxt ,-x-rx.-n-x.-1-xnx use ns-nxns-as-nxf 1 We Consider it a Privilege and Appreciate the Opportunity of Furnishing VELOUR FOLDING ENAMEL BOOK PAPER for the Printing of the 19 3 2 BUZZER DIXON PAPER COMPANY SALT LAKE CITY, UTAP1 :sux--x.-x.,x.,x..xf-X..x.-xuxnx.-x..x1-x..x..x. 50-xosanxnx-vs--sv-xnxawx-wx-ns.,-un--xnxnx--sus--so-sn l l xnx--x-rx--suxuxuxuxusn--xnxnx--xnsa-xox M11 Md ,,Er7llfjfl,f,f'ff,i,f?tffHlIl E,fQf0VElQ on thrs hook rs the ' 1 H 2 5, rj! J,rfW'h ','l'V!jfu I I I ,f ,Af Gy ,product ol an organrzatron ol spec:- io rf, J mmf file! ,Q Vlufyf l fl ,V tj' , . I I . lt ,Lalrsts whose sole work rs the creatron All f ' r r ,r ff i Writ- tx A' ol unusual covers for School Annuals, iv F, K7 l . , QW , tl Set Books, l-lrstorres, Catalogues, Sales 2 rrtg ,, f A rt Manuals ancl other Commercial I fl j , , 2 Puhlrcatrons r l 2 , g The David J. Molloy Co. 2857 North Western Avenue Chicago, Ill 2 . r , ,, ,, ,,,,,,.,c..,..,..c..c..,..c..,..c..,.,,..,..c.. .,,.,. I- --xnsnxf,susnsu-x,-nsnsnsu .- . snsnx-:suns--sus-,sl 1 l I 4 Ofsk For.. 3 . sw ETS ' 4 SALT LAKE A g 4 P - 5 BARS 3 2 5 Z 3 7 I : 7 Q 5 l 5 1 l 9 l p , I 4 I Z TI-IEY'RE ALWAYS oooo 4 5 - Lxnx.,x..x.,x..s.,x..x..X.,x..x..x..x..x.,x..x.,x..x..,f 256 suxnx- iuxnx--xux tx-ix-ns--xux.-x-wx--sux--xi-x..x--x CRC TH Growth is a fundamental law. You will grow in independence, prosperity, and contentment with a growth of a bank nc- count. Severnl hundred young men and women find that their business receives helpful con- sideration here. Urzifecf Sfrzfes Deposifory Cache Valley Banking Co. TRUST SAVINGS COMMERCIAL LOGAN, UTAH Lux.-xnx.ns.-xnx--x--xn-u--x.-x--x--xox--xox 1 .-xv-xf-sux.-xoxuxnx--snxuxns EMERSON ABBOTT Sfudeni' Body Presidenf MAURINE FLINT S+udenI' Body Vice-Presideni IONE TARBET S+uden+ Body Secre+ary Execufive Councilmen Firs+ Year Awards ALLAN WEST REX DIBBLE BETH MERRILL JACK CHRISTIANSEN Second Year Award RALPH WANLASS Third Year Award JAMES FILLMORE BOYD PULLEY Cheer Leader JOHN ANDERSON Song Leader ADRIAN WRIGHT Buzzer Edi+or HEROLD LILLYWHITE S+uden+ Life Edi+or Managers EDWARD BAGLEY Buzzer MARK NEUBERGER Sfudenf Life REX DIBBLE Debafing KENNETH GILLESPIE BasILe+IDaII HEROLD LILLYWHITE Track CLAUD JENSEN Tennis Foo+baII-No Award Given DebaI'ing Third Year Award REX DIBBLE Second Year'Award WILLIAM MORRELL Firs'I' Year Award RALPH WANLASS LYNN KLOEPFER Buzzer S'raff Third Year Award MARION REDFORD Second Year Award RUTH CLAYTON LEONARD WEED CAPTOLA CHERRINGTON FRANCES KNOTT PHYLLIS KIRKHAM MARJORIE VERNON Firsf Year Award BOYD PULLEY JAY NIELSEN DELLA CHURCH LOIS LUNT VIRGIE FRAUGHTON LAURA LEE PARKER LORAINE BOLEY CLYDE JORGENSEN EDNA SMITH HAZEL SOWARDS TWILLA LUND STLIdenI' Life Third Year Award FRANK FONNESBECK BOYD PULLEY HAZEL SOWARDS Student Body Awards Second Year Award CONRAD HARRISON GRANT REDFORD EDITH FUNK . Firsf Year Award HOWARD LAW FARRELL SPENCER FRANCES KNOTT HORACE HULME LOIS LUNT MAY SWENSON VIRGIE FRAUGHTON SHERMAN LLOYD A RUTH CLAYTON A. H. GIBBONS AUSTIN FIFE - CARMEN HALVERSON ORALIE CRAGUN Drama+ics Third Year Award ORALIE CRAGUN Second Year Award BOYD PULLEY FirsI' Year Award CLAYTON CHENEY VERA JACKSON LUDEEN JENSEN RICHARD COSTLEY MILLER RYAN LILA PETERS FLOYD MORGAN BEATRICE HOGENSON HELEN JOHNSON STOCIQ Judging DONALD COX JOSEPH MUIR GLADE LINEBAUGH JOSEPH SHELTON ARTHUR J. GODFREY LLOYD KELLER WresI'Iing VERNON RICE JIMMY GASKILL FLOYD KELLER FAY THORNOCK LARUE YEATES PAUL KELLER WRIGHT NOEL GLENN MORRELL ORSON GUNDERSON Tennis JOHN F. CHRISTENSEN GLADE LINEBAUGH EUART SWINYARD JOHN R. CH RISTIANSEN SETH PARKINSON CLAUD JENSEN RALPH CHRISTENSEN Track LEVI MEYERS OWEN BEATTIE JAY TOLMAN HORACE PALMER CHAD COX MEISEL BRASHER HOWARD SCHAUB ALMA MURDOCK ELWOOD DRYSDALE FRANK MONSON FARRELL LEE DELBERT YOUNG ALAND FORGEON DALLAS RICHINS CARL BELLISTON DONALD COX ELTON WILCOX Cross Couniry Run GLEN PYPER BasIceI'baII EVERETT CAMPBELL GUY CHRISTENSEN RULON HARRIS RUDOLPH VAN KAMPEN GEORGE YOUNG WARREN ALLSOP CARL BELLISTON ELWOOD DRYSDALE VIRGIL CROPLEY FooI'I:IaII JOHN VRANES ALAND FORGEON WM. BARRER HOWARD LAW ' ELMO SMITH JOHN HULL IVAN SMITH DELBERT YOUNG JAY TOLMAN HOWARD SCHAUB WORTH GUTKE ELMO BRADY REED SI-IIELDS BURKE FRY GORDON DIXON RUDOLPH VAN KAMPEN VADAL CHILDS ALLEN ADAMS ODELL THOMPSON VIRGIL CROPLEY MARK BENNION MARSHALL GLENN FRANKLIN WHITEHOUSE Frosh Foo+baII ELMER WARD WILEORD MOWER ALVIN HART BERNARD BROCRBANK BRUCE STUART EDWIN REYNOLDS VERN COOLEY LAWRENCE MATHEWS KAY INOUYE ORSON GUNDERSON MELVIN MEADOWS HERMAN NELSON RALPH GUTKE RAY LOWE LEWIS BRIGGS WALLACE OSBORN SAM RAYMOND FRED WHITE FRANK EENWICK THATCHER HANDLEY Swimming GLENN TOUT ALLAN ALVORD WALTER SCHOENFELD ALVIN BISHOP MARION REDFORD MELVIN ALLEN STEPHEN DUNFORD CARLOS SMITH EARL ROBINSON HOWARD JESSOP MILLER RYAN VERN COOLEY ELDEN STOCK WOODROW WILSON Feb. I SepP. 20-RegisPraPion Day. You could Pell Phe Freshmen every Pime. SepP. 2I-Annual Freshman geP acquainPed dance, which was aPPended perhaps by more upper Classmen Phan Freshies, was held aP Phe men's gym. SepP. 24-PresidenP Elmer G. PePerson gave an address Po Phe SPudenP Body aP Phe PirsP chapel exercises held Por Phe year I93l-32. SepP. 25-Freshman class nominaPion. Re- sulPs were as Pollows: Tad Bullen, pres- ideng Phyllis Lewis, vice-presidenPg and KeiPh Rhodes, secrePary. SepP. 26-PresidenP E. G. PePerson lePP Por WashingPon D. C. Po meeP wiPh Phe lmmigraPion CommiPPee. SepP. 27-All SororiPy Tea was held aP Phe Bluebird in honor oP Phe non-sororiPy girls on Phe campus. SepP. 30-SPudenPs goP inviPaPions Po Phe A. W. S. Ball-Did you geP Phe one you wanPed? OCP. 2--AP lasP everyone goP a break. They were all Po Phe A. W. S. Ball and had a good Pime. OCP. 3-Beginning oP Phe Foo+baII season. MonPana SPaPe vs. UPah Aggies aP Logan. OP coure, we won. Sigma Phi BePa SororiPy opened Phe season oP 'Formal rush parPies Por Phe Freshman girls. OcP. 5-ThePa Upsilon Rush ParPy. U. S. A. C. FaculPy ParPy. OCP. 6-Sorosis Rush ParPy. OcP. 7-Chi Omega Rush ParPy. OCP. S-BePa DelPa ParPy. ll'll beP some oP Phe girls were glad PhaP Phis ended Phe rush parPies.I OcP. 9-SilenP Period Por all SororiPy girls and rushes. There was Poo much cry- ing Phough Por Phings Po be very silenP. BuP iP all ended well-everyone happy. DelPa Phi geP-acquainPed parPy. OCP. I0-FooPball Game! WesPern SPaPe vs. UPah Aggies aP Logan. The game didn'P sParP oPP wiPh such a bang, be- cause oP Phe rain and because Edi+h GepharP was laPe gePPing down Po Phe Sorosis house Por pledging. Conse- quen+ly Phe Sorosis were laPe Por Phe game. Alpha Gamma Phi began Phe "Rush ParPies" Por Phe Pellows. OcP. II-Sigma Chi Derby. BePa DelPa pledges walked oPP wiPh Phe cup. Echo Holmgreen was given Phe SweePhearPs Cup. OcP. I2-Sigma Chi Rush ParPy. OcP. I3-BePa Kappa Rush ParPy. OcP. I5-DelPa Kappa Rush ParPy. OCP. I6-Denver UniversiPy vs. UPah Aggies PooPball game. Alpha DelPa Epsilon Rush ParPy. OCP. I7-Pi Kappa Alpha Rush ParPy. OcP. IB-Ralph Wanlass sprained his ankle while playing PooPball wiPh his younger broPher. OCP. I9-DelPa Nu Rush ParPy. OcP. 20-Phi Kappa loPa Rush ParPy. OCP. 23--FraPerniPy Bid-Day. There was so many cars parked aP Phe boPPom oP Phe college hill PhaP a lady Called Phe Book-SPore Po Pind ouP whaP was happen- ing aP school. . Sophomore Class ParPy. UPah ForesPers wenP on a hike. OcP. 24-Sorosis SororiPy Annual Halloween ParPy. OcP. 29-HorPiculPural Show. You should have seen Adam and Eve. OcP. 30--Sigma Phi BePa Halloween Dance. OcP. 31-Spurs had a dancing parPy. Nov. 7--UPah Aggies wenP Po Ogden Po play Phe B. Y. U. The game wasn'P so hoP, buP everyone had a good Pime. Nov. ll-ArmisPice Day Assembly. Nov. Il-Spurs MaPinee Dance. Calendar Nov. I2-UPah Aggies greenling PooPball champs concluded a mosP successful sea- son when Phey smashed Phrough Phe Branch Aggies Prom Cedar CiPy, Po hang up a 57-6 vicPory. Nov. 20-HarvesP Ball. Edna SmiPh was chosen queen. This Ball is sponsored annually by Phe U. S. A. C. Ag. Club. Nov. 2l-BePa DelPa SororiPy enPerPained Pheir parPners aP a dancing parPy. Nov. 2l-Freshman Class had a Thanks- giving ParPy. IP was a Perrible windy nighP buP PhaP didn'P prevenP Phem Prom having a good Pime. Nov.- 23-Final lniPiaPions and BanqueP Por Phe Spurs. Nov. 24-MammoPh rally and Paiamborie Po celebraPe Phe evenP OP Phe Turkey Game. Chi Omega's won PirsP place Por Phe besP sPunP Prom Phe SororiPies and Phe Epsilons Por Phe PraPerniPies. Fawn Jones and Sabina Lee had Phe hoPPesP pajamas. Nov. 24-Reverend Jacob Trapp of Phe FirsP UniParian Church oP SalP Lake CiPy delivered a very splendid Thanksgiving address. Nov. 26-The greaPesP and lasP PooPball game of Phe year. UPah Aggies vs. UPah UniversiPy. UPah won Phe game buP Phey had Po PighP Po do iP. Dec. 4-Pi Kaps were enPerPained by Pheir pledges aP a dancing parPy. Dec. 5-Sorosis Dancing ParPy. DeI+a Phi Dancing ParPy. Dec. 7-8-ThePa Alpha Phi presenPed "Sun Up," direcPed by Professor Wallace A. GoaPes. Dec. ll-DelPa Nu ChrisPmas ParPy. BePa DelPa ChrisPmas ParPy. Dec. I2-"A" ForesPers sPage banqueP. SPudenP Body ChrisPmas Dance. Horns, ConPePPi, Punch and everyPhing PhaP helps Po have a good Pime. Dec. I3-New Hockey Pond souPh oP SPadium complePed. Phi Kappa loPa Pormal Xmas ParPy. Sigma Phi BePa Dancing ParPy. Alpha DelPa Epsilon ChrisPmas ParPy. Dec. I7-Prexy lauds sPudenPs on Holiday Eve. Dec. I8-SPudenP Body Assembly. SanPa Claus was Phere. Dec. I8-FaculPy Assembly. ProPessor C. J. Myers read Charles Dicken's Pamous ChrisPmas Carol. . Sigma Chi FraPerniPv ChrisPmas ParPy. BePa Kanpa lnPormal House ParPy. Pi Kan Sleigh-riding and House ParPy. School closed Por Holiday season. Jan. 4-New Year brinqs new ouarPf-r. The larclesP reqisPraPion known in Phe hisPory oP Phe school. SPudenP Body Leap-Year Dance. Jan. 8-The annual men's Pan-Hellenic FraP Melee. Jan. I5-I6-Opening oP Phe BaskePball season. MonPana SPaPe vs. UPah Aggies aP Logan. Jan. I5-Junior Prom CommiPPee is named: Ray LillywhiPe, Mary Brown, Ralph Wan- lass, Vera Jackson and Reuben Haslorn. Jan. I8-Junior-Senior Class ParPy. The represenPaPive sPudenPs chosen were: For Phe Seniors, June WhiPe and Paul Grace. For Phe Juniors, Clyde Jorgen- son and Maude Cooley. Jan. 2l-Sohpomore 'Class qive assembly program. They choose Howard Law and V Arlene SPauPPer Por Pheir represenPaPive boy and girl. Jan. 22-A. W. Ivins speaks aP TrusPees Assembly. Jan. 22-23-UPah Aggies vs. B. Y. U. aP --Provo. Jan. 25-Special Assembly-William T. ForesPer was Phe main speaker. Jan. 26-Lambda Rho, Women's Scribes elecPed oPPicers: Lois LunP, presidenP: Oralie Cragun, vice-presidenPg and RuPh ClayPon, secrePary. Jan. 29-30--UPah UniversiPy vs. UPah Ag- gies aP Logan. Feb. 4-Weber Club presenPs "Mr. Prim Passes By." Feb. 5-Chi Omega ValenPine Formal. Feb. 5-6-UPah Aggies vs. MonPana SPaPe aP Bozeman. Feb. 6-WinPer Carnival. Feb. I0-A W. S. Assembly. Miss ElizabePh FiPzgerald is speaker. Feb. II--Jean Waschqua, sProng man, en- PerPains SPudenP Body. Feb. I Feb. I 2-UPah ForesPers' Brawl. 2-Pi Kap Bowery ParPy. Feb I3-Sorosis Hard-Pimes ParPy. Feb. I3-BePa DelPa ValenPine ParPy. 9-MiliPary Ball. BiggesP evenP oP Phe year, in honor of George Washing- Pon, George Dern, George PePerson and George Torgenson. Feb. I9-20--UPah Aggies vs. UPah aP SalP Lake CiPy. BaskePball game. Feb. 24-25-CommuniPy Players presenPed "Mrs. BumpsPead Liegh." Feb. 26-27-B. Y. U. vs. UPah Aggies aP Logan which ended Phe BaskePball sea- son Por Phe Aggies. BePPer luck nexP year, Aggies. Feb. 26-SPudenP Body Dance. March 4-Kampus Kaprice, Phe largesP SPudenP Body producPion of Phe year. Virgie FraughPon and lone TarbeP were co-auPhors. 5-Chi Omega Dance. Phe March March 7-8--Freshman Class presenPed "The Poor NuP." Morris WrighP sParred. March 5-DelPa Phi Spring Formal. March 7-FaculPy Dance. March 9-IO-SPudied Por Final Exams. March I4-RegisPraPion Day. SPudenP Body Dance. March I6-Junior Assembly. MaPinee Dance March I7-Junior Class ediPed Phe SPudenP LiPe. March I8-Junior Prom. Huge success. March 24-Phi Kappa Phi. lniPiaPions. March 25-DelPa Nu Dancing ParPy. March March 29--A. W. S.-NominaPions. 30-Sherwood Anderson, prominenP American novelisP lecPured in assembly. March 3l-Band ConcerP aP CapiPol TheaPre. . April I-Ag. Club lnformal Hard-Pime Dancing ParPy. Freshman Class lnPormal Dancing ParPy. ThePa Upsilon Dancing ParPy. April 5-Chi Omega Formal BanqueP lGirls Onlyl. April 8-DelPa Kappa Phi House ParPy. April I5-FaculPy AssociaPion have musical. Davis Club lnPormal Dancing ParPy. April 22-Sigma Phi BePa Formal Dance. Phi Delfa Pi FraPerniPy "Play Day." April 23-Sorosis Spring Formal. April 26-DelPa Nu Dancing ParPy. April 27-"A" Day. Big Pime had by all. April 29-lnPer-collegiaPe KnighPs sponsor "Be-No Creep." April 30-Pi Kap Spring Formal. May 6-BePa Kappa Spring Formal. May 7-Alpha DelPa Epsilon Spring Formal. May I 3-Phi DelPa Pi Spring Formal. May I4-BePa DelPa SororiPy Alumnae Ban- quet DelPa Kappa Spring Formal. Chi Omega Spring Formal. May 20-Alpha DelPa Epsilon Canyon ParPy. BePa Delra Spring Formal. Sigma Phi BePa Alumni BanqueP. May 2 DelP I-Sigma Chi Spring Formal. a Nu Spring Formal. DelPa Phi Canyon ParPy. May 25-Phi Epsilon Omicron Alumni Ban- quet May 2 6-Sorosis Alumni BanqueP. Pi Kap Canyon ParPy. May 27-Sigma Chi Canyon ParPy. Phi Kappa loPa Spring Formal. MV D 'l'g"59i kiwi ' ' ' 'V he- M A-A - X- - - ' - -my ' 'g 'wil-' "ww ' 3.4 ' N?"""'l V f, , , . . -M .- V, , , A W-, ,f',,,:. fwf- -- -L 'JN-2 , y, Q25 f .1-X . .. , . , . ' ifbhsl if-5'6" 'ffm ,HM V. fl ' Qrgigm ,K wifi? . Il 1 1.. w . 31, 3,4 9 3 'I I' ,' V A , V, if - lf ,fQV'fQS glfdf , . W. 4, 524 -' 1134 ff I .4 . 1, r!'gf4,vQ1 f X l.4qigflg?6lfff gglgff fc 1 - . . . . 1,1 .,.w .-fu., " M 'e ,J 4' , . .3 V , .- ,--f., 5 u rm gpg lbw ' Qu, 3, fi- mlvpx' ' 1 7 f al, PT ' 2 Q . x. . M, vW,g 'Gr .lgf XR' jwfgjhgl-"l.f? ' ibn HX' '. -1, 'if -1w-,.,l,j- 'J Loolung off lnlo a new and be'Her life Well done Bela Della, well clone Reading from lefl' fo righf Sorosis sorori+y. A call fo duly. Famous lasl worcls of +l1e eclifor: "Some job, buf I hope you like +l1e book." we Q-Ml Z1 fn ..- ,- 5:1 -. .,, " 'lIi,,"f' lf .v m " 1 . I 5. 1 ng ff wif' ff f"""'-K x N5 f wk' di JXJQAJ'-.J Jvvuajpmw MBL Cv C , f A LLLVVU 'L CW mb-'L FP! KA 3 553? X E was Six Kik i? Sf? Exim Nix wi X X f w 1 n. . ,AJ Z, ., I 4 w ,rip V1 L ik X 'f 1 L Tk 5. K 'iff 3? -' J ...sf f il... ,1,: A X J 5134? f , 1 1, 1 Jil.. F' ' 2 L 2 gfwi, ' '- I , - , A J, r D-:N .A- NU M 4 M I! Q YA N 1441? W' 'iz' ..'-If--:E 1 'if-' ' - M -' ' -s L 'M -..,,p.f,g':i:.fU-1 yr ' V I I ' 1' .ww ,,.f..,. mm" . ff' ' ' E -2 'L Rv. fxl93Jr-wv:Hrnnn.ggFQ-MMEML , 3 I , ., ,, . VL-Si I ,,'v :, M N H, 4 S J V: ii ray .W .jf g, -,,,,!f M 3 , "W ,. ,. f AL 'alms' fl QW' . .LII I -,asc ,E J." 'Uk -gig, 'N- ,, " V, bf ' , HU! , -. W ' ,J !. , , ag. H, ' ,. Ay, -xiii "- 'Yi , .' Lg ' if ' U- , ' . v ,gf .' -fn V 1 1 - 5, 1 ' 1 , '1' 5' ' '-'Ef f , 424 51 , - s'u,- .avr -v 'W '2"f A- - - I-1. .:v,, S -:ggi M 1Qg,,-it ,Rm .A , hit. A:-'gk E4 j-:-Ai I .-33314, :Ag ESQ! L f si -:... h ,ff A, ' it -4- R15 qu I HA 1-1 42 2-1-Q ' ,J . M ,,.v nf .2 -. iv.: '-- W. , 'f 'E'-z J I w 'at U , J' ,., F ', 'irq' h ' Mm- um-:.L - . ' . rw l. , N, fkmfi-' aff' ,TB my .J . pf: ' . --, w. . , J , W' -- 'Q- MW f ' ' Q 5 f ,wi '21 1 Q! gf' L F Q WK-"1-.:'f ' - . 'S AFP? W ff1ff' -- Wadi '1 " '4,f'4WaH fefH4"'1""?L1':':s, ' r I' f d 1. Jifiidgdi 7 . l.,,, - ,ng


Suggestions in the Utah State University - Buzzer Yearbook (Logan, UT) collection:

Utah State University - Buzzer Yearbook (Logan, UT) online yearbook collection, 1911 Edition, Page 1

1911

Utah State University - Buzzer Yearbook (Logan, UT) online yearbook collection, 1928 Edition, Page 1

1928

Utah State University - Buzzer Yearbook (Logan, UT) online yearbook collection, 1930 Edition, Page 1

1930

Utah State University - Buzzer Yearbook (Logan, UT) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Utah State University - Buzzer Yearbook (Logan, UT) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

Utah State University - Buzzer Yearbook (Logan, UT) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.