Urbana High School - Tower Yearbook (Urbana, IL)

 - Class of 1957

Page 1 of 196

 

Urbana High School - Tower Yearbook (Urbana, IL) online yearbook collection, 1957 Edition, Cover
CoverPage 6, 1957 Edition, Urbana High School - Tower Yearbook (Urbana, IL) online yearbook collectionPage 7, 1957 Edition, Urbana High School - Tower Yearbook (Urbana, IL) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1957 Edition, Urbana High School - Tower Yearbook (Urbana, IL) online yearbook collectionPage 11, 1957 Edition, Urbana High School - Tower Yearbook (Urbana, IL) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1957 Edition, Urbana High School - Tower Yearbook (Urbana, IL) online yearbook collectionPage 15, 1957 Edition, Urbana High School - Tower Yearbook (Urbana, IL) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1957 Edition, Urbana High School - Tower Yearbook (Urbana, IL) online yearbook collectionPage 9, 1957 Edition, Urbana High School - Tower Yearbook (Urbana, IL) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1957 Edition, Urbana High School - Tower Yearbook (Urbana, IL) online yearbook collectionPage 13, 1957 Edition, Urbana High School - Tower Yearbook (Urbana, IL) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1957 Edition, Urbana High School - Tower Yearbook (Urbana, IL) online yearbook collectionPage 17, 1957 Edition, Urbana High School - Tower Yearbook (Urbana, IL) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 196 of the 1957 volume:

7 if x7 of f .75 1957 IQ ,, ,SQ ji, 7957 IQ5 y e ofiemar ay of Mgana ,SZAoof QP8 If 0ff0Ifl'lClI"y mplum N 0I'0LUOI' ns xx I 3 Cl! if OI" X8lfl'lQl'Vl l"6U'll 0 SAGLQJPQHPQ N l f 1? 'di 'Q ' cr ' A 7 77 flln-1-I Mau-stru .Xllnln'll. 'l'lll. lwvulmlm- 1-l1:u':u-In-I' will lu- yulll' 1-mulllvtm' lm' lllli xylllllllllll-Y ul' nu-nun'i4-s. X4 ' 'tlumut l'm'tlu-1' lllll'1Hllll'llUII. Tlu- lll2ll'Nll'0Nll'l1ll'S In ilu- Illlllllllll. Ilu- liglnlx llim. mul Ilu- lllllfll' mu-llx :ls llu- " 'ST Sy ny" umlu-N its lll-lull. :Z ' 0 Q ix 19 7 0 el'l'l6ll'g 51 ll111 I 1 I11 I II I11 1 1 1 1111 Nlll I I1 111 lg, N11111s l'1l1 111 11,1 I 1111s 111 'llll 1 111 11 lllx ll 1l 1111111111 N 1 Ilthll' X lfx 111 111111111111 NNlN1llll 111111111 1 11 N 1 IIUI 7 N IX 1111 f 1 1 N ll N 11, 11N llx lllfl 11 1111 N1 5 1111 ll ZIIIIAAIQ. : z -11... .... 'IITI ' :A ....... .',i.N' ' :Q A md ja 0 Conf Enrollment 840 1002 South Race Street Urbana, Illmoxs in J 'Q' Q I I 7 1159 Mngana Eli! KKQQ Y li o 1 fs' R I X 1 llllltb Mr C C Loew,Super1ntendent l"6! of QLl'eCl0I'5 BOARD OF EDUCATION UNI I N IN Ill 11 H 0 ll HU 1 4 1 r I 1 III r r 1 sr N 1 rl ll Ab Nlll I Ill! IU IIUNIHIII Tu H11 N1 Illrfll' l'lr .wx nj' lfljf : 'l'ln- lwst .X't'?ll' you xp:-nt willl Ili- opml'-ll llmlc-V ilu- Il"Ylllj1' 1-ilw-111115121111-I-N ul' il p'u1'1i'nllx I-:nnple-tml zulllitlml :xml 21 Il'il'llillI-Y1'4llllIll1'll'll I't'll1rY2IllHII p1'ogg'r:1xn. l'v1'tuil1ly ull ul' you lu-lpn-ul grwzltly in lll'lllllillllllljI an fllll' wluul spirit lluringf tllix timv. W- nw- lml ll' Ill' yiill xw-1-1-nlnlvtml-rnjwy 'iml uw llwsv impr wx nwnts lm' must ul' ilu- svlmnl yvzxr. .Ill ,mul Wlsllv. gn In yllll fm' Tlla- vu lllllil .vw rx. May your ?ll'l'1UIIIIIIISIIIIIPIIIN vx ' -ml .Wllll nm ' ' ns. if l'. l 1-iw NH, "1 If H lrnl C lnmq-N XY, l'4r1T1-V3 Il, 'l'. Hx' "ll, S4-All-1:1153 N. Y. l'illw.vg Hrs. I'INlIl1'l' l:lII1'lilllll'Il, .I,N'1J T In Tlu- SllIl4'l'lllIl'II1ll'llI -W, S111 'l'IIlI1'llIllxIll1 Xlrx. 43111111 li. lil' XVII: lmwq-ll li, I'vlSll1'l'Q llr. X1 'rlf l, Ill' lu-nv Klrs. l'll'lu-ST Bl. I,-Ylllilll IIT. 10 ' I OUP COIL 6llfl,Ci0l" fs.,m ntl ffm, Mr Ray H Braun, Prmclpal 3w:?+r?'v, W 1 x 1 x ima M i, , V , wfggzif? A' V ' "4'f'Af,lf V . ff fZ?23r"w'2Qf V W f ganna. - ' 2 56D 212223242 ?929303v 5 1 X x 1 r l U N x N UU N l 1 1' I 'xl 1 P F. aui.4 l In-1-V1 ul 14l1lIN'l'fl1lYl'. iml pam-ni Mr. Ralph Davis, our 1502111 of Iloyx. lx ultuinly all of flu-sm-. ,pv- S L55 15 el' K HH xllt xx x X NIIINHI ul 55. Ralph Davls, Dean of Boys aawlanl gon uf ford MISS Sarah Fxsher, Dean of Girls :ml Hbllll Axlnh- frmn 1'hl'l1liillgI attvn- ml mu xml lllf1'l'ViPWi!ljI P 51' Img: lmvs. hm- IN NIHDIINUI' ui thv I Vlmlln llwlm Ntmh-nt VHIIIIUII. O V k ' 4 ,4- Mr. ' ' ' J . 51. gf- J 'Ph-1-v is IIUY 21 givl lll 1 Ml rl who 4lm-s lm! I' nv li.: Fixllm-1"s vnrm smilv. HM' lll?Ill-X' julrs i!l1'!llll1'1 A x ' ui' Sli.. 4'mH-Ilslil'- mam of l"E11'IlIY-X' lllliflsunw- 2 V f0lllllIi111'l'. f'llHil'lllJIll ui' - m Xl'1iX'iYj' 1'ul11llliI1v1-. glllql 4 - ,lk I A flliliI'lll2lIl ui' Sf-lm!nN1iv A if xml Ilmlm' S4 -R-ri.-N, . SECRETARIES Nlrx. -lu llule-II Nlrx. -Illlll' XX l'Ill'lilll1l BOOKKEEPER OFFICE HELP N P ,1 'va -,,,,...-ov"4 xy. 'Biff' m va., SCfl0n OZ, 2124 Il ENGLISH I N K 5lf.,llll n I It It IIA MATHEMATICS I 11+ 1 11, N 4 Xan n SCIENCE ll I UI llllhlll I IH H lll ml 1 lt N ll sg?Ch0fl OZ, EIU LANGUAGE P I I I SOCIAL STUDIES ul 4 N 4+ COMMERCIAL STUDIES I 4 l N x 1 x tv ui... ---.,,. -in I f Q W7 1159 3Ctl0n OZ, EIU MUSIC AND ART ll 9 l I l X N PHYSICAL EDUCATION Nl N I 1 ill N MISCELLANEOUS X It N N l N N JANITORS I llllg, COOKS X ll 4 s l Ul CAFETERIA HELP N 1 X lx lhlxlx liz? ' W Pomp and C HILITARY MARCH!! Nu. E IOR Ft N- V4 tl ' 1 , . Z 1 n A M ,g:'-'f- 1 . it :ww-all , J . f' Slllllfll' fllllxs :Wit-1 tw: xvlllllllll Blyt-rs, 1't,USllIl1ll'lIl l3t-lll't-st-llt:ltivt-g .Iilll Hllsst-ll, I'l't-sitltelltg X'lll4'Y l't-t-lc Xlt-t--l'l't-Nltlt-llt' l'll'l'l' Xl'lt-kt-x' ll't-:lsllltl Ttlllv Wilt-v St't'l'4'f2ll'j' t of C aaa uaiciana eniom ..-, .v,... ... lll tllt- .X't'2ll'N ttl l'lllIIl'. XX'lll'll tllt- t'l2lNQ tll lihll ltltllqs llzlt-la tlll llltll xtllltll Xltll .lt l lll.lll.l lligfll. lllltst' lllt-llltll'it-A lllilj' slillltl tlllt: tllt- l't-Vt-l'isll tflllllllzlig IIS llllt tlll llv twtl pzlrtlt-s. tht- 2IliUY2l:l'N :llltl tllt- l',S,S. Ship Sllzlllt-N, t-tlllttllltlillg' with llll' t-lt-vtitlll tlt' tllt-sv t-lzlss tltlivt-rs l'l't-sitlt-llt. .lilll llllsst-llg Yitft--l'l't-sitlt-llt. Xzlllt-y l't-t-kg Sl't'l'l'l2ll'j'. 'l'tllly Wilt-yg 'llI'l'ilSlll't'l', ltIl'l'j' lXl?l4'lU'5'1 :llltl ll'tl,vtllltrl'It1 ll1'lll'0Sl'lll2lllYt'. Willlt- lxl.Yl'l'N1 x'tlt'zllllllell'y wtlrtls ill l'llt-ttlrlt-3 - l tllt- tt-l'lll llzlpt-l' l'tll' t'llt'llllNll'j'2 tllt- lltllllt-t-tllllillgr l'zll':ltlt-g llzlltlts tll't-zltllv tlzlllvt-Q zltltl llll'lll- llljl' :ltlllt-tit' t'Yt'lllxg tllzlt tlllt't'-lll-Pl-lllAt'llllll' t-ll:lllt-t- ttl skill st-lltltll lt-grzllly tlll St-llitll' Skip llalyg :lss Nlgflll wltll tllt- illlllllill llzltt-llt-I 4ll'?lllHlI2lll1l tllt- t-rtllvlllllgr tli' tllt- ltlvt-ly Il'tl.wlllttl'y Qllt-t-llg . , . . tllt- lIlllJl'tNNlYt' l3zlt't-zll:llll't-altt- Nt-l'x'it-t-. Wllt1l'l' tll:-y wtlrt- tllt-it' jjlklltlllillltlll gtlwlls lltll tllt hut tllllt-1 tht- llt-zllltit'lll -lllllltll'-St-llitll' l'l'tllll with tllt- lllllsit- tll' -lllllllllj' Rlllilltlllk lll't'lIt'Sll'2l tlll lltlx tht tt.lt llt IN 1tJflllll'S. fllltt 1lt'?lllS wlltl QIllltlt'tl tllt-lllg lllllt' ti: llll' ft-t-lillggs tll' Ql'l'2lllllltlt' ttlwz ' x - -' ' ' ' - .llltl tlllallly. llll' llllxt-tl lt'.'lIlIgl'S llll'y lt-lt :lx tllt-5' lll2ll't'lIt'tl lll llltlttvitlll ttl tllt Nlltlllls tll lltllllll :llltl l'll't'lllllSlillIt't'-l :llltl l't-t-t-in-tl tllt-il' t-ht-l'isllt-tl tlilllt PIIIEIS. 20 Tll t- 711.-7? I?tl.wlllttljlf 251- I I XIQIILY ,XILXNIS l'IIlI. .XI,I2I'IIC'I'N "Flip" VXA NIAHIIQ .XI.I.I'IX .XI.I,.XN II. .KI,I.ISHX "Al" I511IvIwIm-5' 'l'r:111st'e-I' HIIUIVIII 4'm1m'iI II, 4: SIIJIIIINII 'IYIJIIINIIUI' I'JllI2I High Svlnmlg I"r4-mln l'IuIv I, Z, Il: I,:utin I ulwe' lligln SvIufmI3 IIIIIIP I, 23 Tl'iH'Ii 2: IIJIIIII 1.2. IH-lv l'IuI' Ig IIIIIIYI I, Q. Il' 4'I11Iv" 'I'1':lx'4-I 1'IuIv 4 I'1:u'nI Vlulv II, 43 UAA II, 43 I'Illsl'lllIrI1'lf, Zi. 4 i'ImruN I, I1 I'ln41-mlvlv I. 2 I I"II.X I, 23 HK il. 4: I':nw-r I, 33 IP1':nlnzaII4-N 1'IuIw 33 Pmp I'IllIv 41 UIIIM- III-Ip I'iIIllII'IIlIIEI Ig .Xlplm Iki 4,Illl'Ll2l 4 I'IlI:l'IQ'I'IlI III-lp Ig I I In II: pm'tn'r I 3 Ih-X. 4Ill't'l'It"I4IQ'l' Ig .lnyflfr nfl' I II I HY NTIS .XI.I, IP H, I'l'w-X -I' mlntrv I 5: IIl"I'II I,I,I,ICN ILXK ICH .Im InlIIIlI1u l1'1lNIIlllll'Ill Asst .MI Xlgl. 43 lzvlm 2, fl Iw-:stun Iml. 43 QIHII :uul Svrnll 4' I'I't'll1'Il 1 IuI- I " Il: Ile-Its: , ., Sigma 213 'l'r:nwI KLXIIY I,I'1I'I ,XSIIIIY VIHII .1, 42 HAXX I, 2, Z1 MXN IJUXALII H. ,XI'I'I'IIISlIX "I"' VIHI- 43 I"rmIII:aII I, 2.3. 41 SK I. 2. II, 41 Po-p I4IllIv 4 VVUNX- "I"I:lNIl" "lm l'I11l. 45 'I'1':u'k II:lNk4'TIr:lII I. 2. Ii: 'I'l':11'k I. 2. I"I'.X Tala-Ill 5Il0W 352 SHE .I -I I I 4 -' -, .,, 41 Imnfl I. L: N:ug:1llm1'n- .I. 4 JIIIIUIW' fin-W TEROI, RAY l3ll.lilfl'IY .ll'lllTll l'lilS4'll.l,.X l1l.M'K- All-ILVIN XICAI. l1Ul.l,5l.XX XIARG.-klfl'I'l' VURNI-Il.lA HTl'I'l'j"' "l"' Vluln 21, 4: FORD ".lu+ly" Stlnlm-l1tl'oum-il lg ll. U. 25, 4 l!Rl'INlll,l'I "Pl-ggy" Huskvflwzull lg Trnvk l, 2. Zig xYl'k'Sfllllg 2g1'1'uss- Alplmg l.2lllllr1lIl1 Psig Stuilcnt llllllll1'll 2, Il, 43 l"l'm-llvli Vlul, l'0llllfI'.Y l, 2, Cl, 4 l, 2: 'l'l':nVol llllllr Zlg ll.-'KA l, 2, Hg S4'l1'lI4'l' lllllll l'0-Svv. fl, Sw. 43 SK l, Il, 43 lluml l, 2, Ji, Sw. 43 llzuul l,ilr. l, 2, S53 l'llm-mlnlv l, 2, Zi, 43 St:ng4- I Slums' 4: Suwnixuun-, .Xlpliu lsi QIIIIUHII lll'Il.l'IX Nl.XllY lH'll.XN1'l'IS l2l'llXS .Klplmg ldlllllbtlil, Sw.: Psi: Stuill-nt l'0llll4'll 2, Il, 43 l,:1Ti11 lirhn 23 Psi: l'll'l'lll'll llllllb 3, l..it111 l lulm l, 2, J, ll lvrziry Vlulu 55, Sw. 43 Stl vm-v Vlulr 43 Art Vlulv 4 Nl'll'Ill't' l"i4'timl Vlulr 4 Ullivv llvlp 43 SIILIIIIIIU lllllll 2, Viva--PM-s. Zig 'l'l':1vvl l'l1llu Il, PM-s. 43 li.K,K l, 2, Zig SK l, 2, Il, 4: Pup l'lllln 4: IIUX l3l'Sl'IY Oflim' lla-Ip 24, 43 l'l:iss 'l'i's-us. lfrlln l, 23 l"i'vm'l1 lllllll l lxA'l'lll,l'Il'IX lfl"l'll 2: l'lllll'llS l, 23 Rm-s. l'llt'l'I'- 23 llc-llsi Sigma lg llllllll lwHlHGS Hliillllyu lt'2lllt'l' l, 2, Zig ll0lll'f of llfllltll' l'lul1 l, 2, Ji, 41 Sl'll'll1'l'lllll l"1'vllvll Vluln l, 23 'l'i':lvl-l 2, 43 Tigm-rs llvn l'Ullll4'll 2, 3, Club H, 43 S1-in-xxvv Vlulf il, S4-4-, -Lg Girls' Stun- Alt. 33 Swimming HiNT0l'iIllI 41 SK 2. 33: THOMASli.l!l'lHilX"'l'on1" PTA Tull-nf Show l, 2, 33 tlw lgl'Zll'U1 PTA 'l' S:lg:m1m'l- Slllllllhll Vluln 23 Gulf 4 S1lQ'ZllllUl'UQ Alpllzl Psi Onwgzl Show l, 2 Ops... WII,I.I.XNI II, IIXIN "Hill" IICYIN IIIQNIIY 4',XNII'III'II.I, I,UI'ISI'I I'.XIII,NUX NN II,I,I.XNI IIIA Stlnln-nt IIIIIIIIUII l, 2, SG, .I II. ".Iuninr" liwlm I, 12, Zig Spzmislu I'IuII I, I .XBII'III'II,I. 'I,1II" I':nrI. 4: I"I'I'IlI'II I'IuIv I, SWIIIIIIIIIILII 23 IM-Itu Sigma: Z, Zig 'I'r:n'n-I .Xlphzn I: STIMII-nt I'mm1lI 23 II:un1I I, 2, SI, 4, I,iII. I'IuIn CI, 43 UAA I, 2, CI, 4 I' I"rs-mflx l'I11I. I, 2 I, 23 Iixm-lnllvlv I, 2, 4: 'I'1-rrznlrin I, 2, II, H1-v. 43 HK Ilzunl Vmlxwil 43 Iinys' I, 2, JI, 45 II, II, 43 IN-p l'IuIn STMTIIL Pvp II:1n1I I, 2, II, 4, III-N. I'Ill'Q'l'It'IllIl'l' I, 2 4 II'IJI'I'II AI?I,I'IXI'I DENNIS IIHRICIIT ICIIVSKY 4'IIANIIII'IICI.IX lfwlm 4: Sflxwlvnt Vmlmfil Stu-I1-nt I'Ullllt'II II, 43 IM-Ita 41 I,:ITil1 4'IuIv I, 2: Sigma Zig St'It'Il1'1' 1'I11In I: "Im 'I'r:uw-I I'IuI1 Il, 43 UAA I'IuI- 43 I"uutIu4II 2, ll, 4: 'I'r:n-k 2, IF, 41 I.IIII'2II'j' 4'IuII 2, I, 2, IZ, 43 SXYIIIIIIIIIILK I, 21 IS: VIIA I, 2: SK I, 2, Wu-xtling 21, 4: Iizuul I, 3. JI, IHXIIIIY IIIJWAIIIP VIHXIIK SI, 4: Pulp I'IuIu 43 UHIM- 43 Soloist I, 2, Zig I':IIN1'IllIrIt' I"1nrTIv:1II I: 'I'I'1H'Ii IZ IVVPN- II4-III 2, IS, -13 I'I1lyl'IlN 12, SL, 2, II, 43 Tig,-1-S II1'll Vmxlnvil 4: Ning Zig IIl'l'II1'NII'II I, 2, IS, 4 'IIIIUNIAS I'II'IwI'.XI'I I'I.I'I I 4 Ilzsxwn- Iiuml JI, 4 I'Ima-lnI+II- Il "'I'nm" Spam In 1'Il1Iv I 4 'QF . ly ,Al 4'-W ,gf W h Y' 4, ng., M' 'ok W Q. if 'f fi 1 'IL-on TIIUNIAS Ii.XYRlUXlr i..XYHHN,-X lHJS.XI,II'I MARHIE ANN FUNK "I'ouki1-" JAMES M. VORRAY l'I.lCYl'IXHI'IlZ "'l'um" f'UI'lCI,,XNll "l'up1-y" HU.W'IIllll"ll l, 2: Spanish Vlulw "Jim" l"l'1-ilrll Vlulv I i,iiil'1lI'j' Vlulf l, 11,211 "l"' 'l'1':1nsfv1' Nluntim-llo High 1,25 GAA lg I"'I'A 1,23 "l.ifv 25 FFA 12, Suv. 25, 4' Vlul: -lg Ijllllfllilii l, 2, Il, Nvlmnlg UAA -lg l"ll.X 2, 41 With Vzntllw-l"'g llznnl l, Il, Jig Fmmtlmll I, 23 'l'l':u-Ii I 4: 'l'1':u'k l, if xvl'4'NiiilIg.fl NK 43 1,l'Il 1'IuI+ 4 I':IlSk'llliIit' l 'FHUNIAS XYIl,l.l,XNl GARY W.X'I'SUX t'US'l'.X "Ml-zxtlvzillu .IUHX I'IYl'IIH'f'l"I' VIIUSN llANH'jl,S "U:l1"' "lm Vlulv Zi, 43 lfimtlvzlll 'klzlki-" Slmnisll Vlulf 1, 2. Spanish Villil 23 t'1lllll'!'1l l, 2, 25, 4: Trxwk l, 2, 233 I,ilv1':11'y l'lulu -lg I"cmtlv:nll l, 2: Vlulr 23 Trzwk 1: Swilll xYl'l'5flillg 1. 2, Ii, 4 Iiznskutlmll I, 2, Ii, 4 JUANNIC l'l'HHH'I ming l, 2, 3 ,pd 'CQ 3593 27' in l'.XI'l, ICIJWARIP DAVIS RI1'll.XHIl DAVIS "IM-:um-oil" IIIXAH ANN IIHICIJRIVK NANVY 1'AR'l'l'1R "lJ:ni'im-s" "I" Vllilm 43 l"n-iuflu Vlulw l, 23 I,ilv1':li'.v Vluln i'illIl'llS l, 12, ZS, 43 Iiilsn-lilblv Il Ill4IRR0i'lill IiJlSkt'fiPIIii 35, 43 'l'i':u'k Si, 2, 'I'1'c-:im Ii, Si-rgm-:1nt-:if-Anus All St:1Tv2,C3 HU-Wlllllfull LI, Zi, Viv-Ulla 4 41 "l"' Vinh 43 Flllltililii l, 2, Mgr. 4: Alpina: l.:unlnl:ig 53, 43 Ilzlski-tlwzlll l, 23 Trzu-k Psi Ii: Stunln-nt VUllllI'il 41 I, 2, 3, 4, " iiIll'Yt'j'H l"rq-iwli l'lulr Il, 3, IM-ltu Sigma i, 2, Ii, V. Prvs. 43 'l'hn-spinns Ii, 43 Trnvol Vluli 24,41 GAA lg SK I, . v - 2, J, 41 PTA I, iilsi. 2, i':il'l, 13, 4, "'l'h4- Tvllfil Wm'1I"g "liz: rw-.v"g Vlmrus i, 23 SIll'l'1'il 4'0llfI'S! Ii, 41 SJILISIIIIIDITQ Alpina Psi Onw- P gil, Yin'-I rm-s. IXNIVFI lIl"l'H IlIl.l,i'IY ".l:un" lfrw lll4ll'.ll 23 Spun- isln Vlulr I, 2: Tlwlvi-I fiillir Il, 41 1i,X.X i, 2, fig 'l'4-rrznpin l, 2, Sw, Il, .XXX IPUl'HI..XN IHJNIFICAI' Ilul"lI.XNi'I Pri-s. 4: NK l, 2, 21, ll,llNlIlHll'4!f .Xl-1, Ii-1.43 Alplmg Uiflbllllilfi HIP-Wlllfllzll l, 2. 'l'r1-us. 43 IH-Ir Vlul- 41 I,:nmI11I:ng Psi, Pr:-X.: Ntmli-nt 55,41 STll1il'llff'0lllll'ii 13,43 Vluss Tl'n':ls.2'ig 4vilUl'llSi1 Vmiiivil 41 Iiilfill Viulv 1, 2: l,iivr:u'.v Vlillv l, 2, 3, 4: llrmm Soloist 545 Ilntun 'I'1':nvn-l Vinh Zi, 45 MAA Il, 41 KENXTH lf. W. iNPI'HI..XS "lm Vluln 43 "HlIl1'l'2l Vlulv 'I'ii'ii'In-1' 2, JS, 43 Hi-N. Lili, Vlulw l, 2, xYil'l"I,l'l'N. 33, .Kipling l,:n1nlwl:lg I'-i: SIll4i1'lli l, 2,151 Vzlfm-T4-l'i:n Ili-11,21 VIN-4-rli-mlq-r I, 2, Zig Ti' Pri-5, 45 NK 2, IE, 43 P1-In l'l11l+ "Ullll1'ii l, 2: iiiilI'2ll'j' Villiv l, Frrrntlrzill l,2, 25,41 iiziskvt- gn-iw i,l'll4'1lllll1'ii:i1 l'T,X 43 Vuurt of Iiumnr 43 Sngzu- 2, 43 l"4mtlv:iIl lg .Xlphn Iii lvnll l, 23 'I'i':u'k 23 liulf 'l':nI1-nt Shun' I, 2, Il, 4 III4Pl'l'Q ,Xlplnu Pai Ulu--gg.: Ulm-gn I, 2 IARIPIS W, ICIIWAIIIJS .I I-IAN A. ICIUXXI u.Il'2IlIlIIL'n HIVIIARI5 I.I-IIC KIARIIAIIICT EWING UI'Ilm-s1ul"' "IW 1'IuII II, GAA I, 2, Zi, 4: SK I, 23 II:u11I I"I'I'ZSIXIRIUNS "I"itzs" "XI:lggi1-" Ho.w-rnury Ig 45 I"nutIv:aII I, 21 Swim- I, 2, Sig III-N. VIII-1-i'Iv:uIvr' 1,2 Fmutlvzlll I, 23 'I'l':u'k I, 21 HIIIIIIISII IIIIIID 2, II, Ilm-Ifzl ming l, 2, Zig Iluml I, 2, " XX'i-I-stliiig -Ig l'i'nsQ-1'm1i1t1'y Zig Sigma I, 2, Ji, 43 'l'r:nVm-I I"I1'.X 4 4'I11II Zi, 43 li,-XA I, 2: I,i- III'IlI'j' IIIIIII 2, CI, 43 Art vim. 4, SK 1, 2, :sg l'Imrus I, 2 IlI'I'I"I' IC .X N N I"IiI'1I1INI.XN Ifnxr Illllltll I, 2, ll, Sn-ll Iifl, 43 Ifrlm 2, Il, Iki I"l'1-lwll IIIIIII I, 2: 'I'l':u'4-I I'Il1Ii 25, 4, 4i,X.X I, 2, CI Sl'I',"III'L'1IS. 45 NK I, 2, II I'I'l'i 4' I"'I'-X I' Pvp 1'IuIn 43 Ilnml I, 2, ii, 43 I'IAIII.I1'II.XXKI.IN Iiuton Soloist 4, Hn I"I'1'Ilt'II IIIIII 2, 233 Iwmtl NHNI'I'.X .I ILXXIXIC I"I.I'II'IXI'III wn1IiIv I, 2, II, 41 Iizatnn Imll II: 'III'fll'I'i 25, 43 Vruax- 'XII-zulu" NIIIIIIIYII IIIIIII I, 2: 'I'wil'Ivl's 2, II, IIv:uI 4 IIIIIIIIIIQY 4: .X I':lpIwII:u 'I'rgln-I 1'IllI. 11, 41 I,IIII'2lI'4X I'I11I. III-s, IIIl4'1'l'II'Jl1I1'l' I, 2 I'I1uii' II, 43 1'I1m'11x I, 2,251 I, 2, 4: I"II.X 43 SK I, 2, Il, 4: I"I'.X 'I':IIn-nt Slum' JI, 4 5I1l4Il'I5L'HIf 2, fi. 4: Ifll- Iliiivv III-Ip 41 I':lT'vt1-1'i:n II4-Ip KI'IXXI'i'I'II .IANIICS I'II.XN'I'Z ll'll.VIlIllll'.!f Vuurtg Silgil SUIIIIPIQ' 4 I, 2, il, 4 "Nivk" ID, H, Il, 4 Imm- I I - wp- I XNII.XI,I. I4'III'II'INI.XN I'.XUI,.X HI.XX'I'I'I31'U IIllIII'III'I'.X .I ICAX IIUUIJXYIN .IININIIIC HIIICHX "Mullin 'IZ:n111Iy" Spnnifln Vlulf I. Haw nzurlu I, 2, 213 lirlm I, 2, JI, "lie-rt" I"II.X I: Ullim- III-Ip 3.4 l: "lm Vlulv 43 I"mntIv:ulI 1'nAI-Ifl.-in-1'I1in-f 43 Quill :xml I, 2: Tlwwk I3 IYH-Ntlillg Svrull ll, 43 .XIpIu:n, I,I'4'h,Q I, 2, il. 4 I.:lmluI:13 IRI3 SIIIfIl'llI Vinum' ril I, 2, 15, 4, NIMH' I'ullx'n'I1TIul1 IM-II-g:lT1- ZI3 I"r1-m-In IIIIIII I, 2, II, N4-1-. 43 IM'lT:1 NILIIIIII I, 2, Il, Sm-4-. 43 'I'I1n-apinlls Zi, 43 'I'l':uvvI flllllrfl,-41fI.X.xI.ll1SIXI,:, Sl, 43 "'I'Iu- Imng' IY:n1vI1"3 'I'l'i- Illgln Qlu-I-1143 ILXII 43 S111-wll I'ul1T1-s! 2, IS, -I3 Spring Ilnxpw- Tiull Trip 223 4'm'1'i4Im' Imuip 45 4'U-Y:lIwIIc'Tm'i:lIn1 l.'n,vl1l4l1'-fl . . , . KIIIIVII 5IIgIlIIl1lI'I': .Xlplm IN1 fllllvgil N XXVY I',X'I'III1'I.X I I ICHIIIINIJN "l9r'vg.i" Npunixln Vlull 2: 'III'iII'4'I IPIAXXIC II.XIIIIY lHlX,XI,II IlICI.I,IXI Illlllr 22, 43 H.X.X I, 2. lif-lm I, 113 I"1'wlu-IIVIIIII I. Z: .XVI 4'I11I- I3 ILM Vim-fI'n-N. 23, I'1w--, 43 Svi- UAA Z, :lj 'IIl'I'I'JIIIIIl 43 HK I. Vlulrux I, 3. 23. 4: Iulll vluw- llllllr 43 SK I, 2.21, Z, ll, 43 IH-p1'IuII 43 IIIIUVIIN I. 'IWPNIXIY II.XII'I' "IiuI'I"' gnlx I, I, Il. 4: 51' 43 I"'I',X 23 Ilznnfl I, 2, IZ, 2, 43 Suluixt I3 Iflm-lnllnlw 2, 4: Vlull Q, Sf, 43 Ilnxk-'IIl.Ill Z, 213 43 Ifnwmlfll- I 43 III'l'Ill'NII'Il I3 Ifn---mlflv lim, I'II1'l'I'Il'Zl4lI'I' I, 23 Vullrt uf Ig 'I'1':l1-Ii I, Z, 113 IVV:-Ntlimg I. 43 .XII NIMH- I, 2,11 KQIIII I, 2, Il, 43 NIILUIIIIIIIW' IIUIIUI' 2, 43 S:1g:11lmrv 12, 43 1'1'u-N-l'4+l1l1Il'.v I, 2, ll, 4 tv! 4 sit 3 f ff' ,gf .,::,1, f If , W4 45 Er if y, Q K N N IIICNIIY IIICIAJIIICS .IICAX IIIVKS IIICXISIC NIYII'I'I,I'I IIII.I'I IHIIIICIVI' WAIINICIC 4':lfvI1-l'i:l II1-lp I, 2, Z3 Ii1'lm2', 43 Quill ZIIIII N1-will 43 IIIXIISLICY "Hull" .Xlplmg Ikig Stuilvul lIllIIllI'Il I.'u,wn:11f'ff I, 2, Npuri .XlIt'I'IIZlII' 233 SIIIIIIINII I'IuIn 2, IAIII. IS, Iiflitui'-i1n4'I1i1-1' 4 233 IM-ltai SIHIIIZI 2. IZ, 43 'l'i':lx'4-I Quill JIIIII Si-roll II, 4 l'luI1I3,43 UAA I, 251, 43 I.i- .Xlplizng I,JIIlllPlI.l1 I'si llI'2lI"Y 1'IuIn JI, Snr. 1'In1', 43 SK Yin'-I'i'4-5.3 I"l'I-mln Vlulv I, Q, 43 "'l'v1ifIi XYur1l"g Szmgu 3,213 .Xrt Vlulm I, 23 liull uuvrm- I3 Iiilllll I, 2, .,, Yiw- I'l'iw. 43 IS:nu4l I.iIw. I lI1':11l I,iIv. 2,1 4 Suluis I, 2,143 41 I'IllM'lllIrl1' I, f JI, 43 Iiusn-liilmlv I, 2, 2' 43 llI'4'IIl'NII'II I, -, Ii, 4 .XII Slflll' I, -I, Itulx-N Stull- 253 S2lQ.f1IIIIUl'l'1 .XI plan I'si IIIIIUHII 'I I'Il'II1I'III l'4JlfXI'lI.II'N IIHYIII .lll. Ulllvlml' 'I'i':iusT'i-r tirw-in Yznllvlx Iligli l"III'IlI I,. IIl'IlI1,XI II Svlimxlg .Xlirllng I.:1mIlill .XI1'll:l3 IiIIIIIlHl.l2 IRI Spzluisli lilllll 2, Nw. 22, Yin l':mu-rx: l'IuI. 2. Sg,g1.:1I I'i'm-s. 43 IM-Itzi Sig'1u:l 2, .XVIII-23, I'l'i-N. 43 Ii':l1'kI 'I'l':uv1-I Vlulv 43 ll2lIlII'I'II I'Iu!' I, 51: Nuimiuiug' 2 Yin--I'l'1's. 43 Vlzlw l:1'IIIII'll'I'I XYl'4-Nllilig' II, 4: I3:ll11l I "I.iT'1- XYiIl1 I'IJlIII1'I'u2 Iiilllfl I, 121,43 Nuluixt I, Iflixe-ii: Z, 233 I'Iuwu1IwI4- 25, 43 Stu IIII- 55, 43 lI:1iu-4' I-.mil I Slum' 43 I"'I',X 'I':Ili-ut Slum' -. .IABIICN .XI.I"IIl'IlI IIIWGIIICS I3 l4I'4'III'NII'2l 113 IH-gl1'I11Ii 4: Tri-Iligln Stunt Slum' 2, 4, "Jim" l'::f.-tvrira III-lp 2. Z' I. 2, 55, 43 .Xlplm IK1 I XIIY IIKNJYHII S1lg.f1IlllUI'l' I"I'.X JI, I IIIIIUQJII SIlI.i'iIIllUI't' .-ff ,Y NI II.I.I.XXI .XI.I"IiI'IID .II Ill I II .XXX lII'l"l'UN LINDA I.Hl'lsI'IIX1iI,IC NIAIIIAN I'IS'I'I'II.I.I'I IICI,I', III IQILXIIIP 'AIIuIrIm1" "Ill lv" Wtuflvm Vmnnvil .XIV Iiwlw 23 I.:mnInl:13 IRI: 'I'1':1x'I-I I.'n.wn111ry lg liwlm I, 2, 43 Irlw 4g STIUIUII1 4'lllllll'II 4I'l'lIIIIl' I, 23 IM-I1:1 Sigmn I, I'Il1I,IL,'l'l-4-Hs, 43 UAA I, 2, Il, SIHIII-nt 4IllllIll'II LI, 43 4 l"n-lwln 1'l11Iw I, 2, ' " " 4' 'I'l"1x'1-I I Iulp Il, S1-I-, 41 41 'I'm-rmpin 2, IZ, YI1'4"Ill'1'N. 4: Hlmuisln I'IuII I, 2, 31, 43 IM-lT:l SIQIIIZI I, 2, 33, 4. I-.XA I, .., .,, 4 NK 2, SS, 43 SK I, 3. 21, 4 Ihfltu Sigma I, 2, Zi, 41 IIIUNIPIIIII5 .I, 4: II1I"lYt'I IH-In I Iulw 4- Ilflivv II1-Ip II, 43 'I'l':lx'4-I I'I1lIy 2, 21, 43 Gill IIllIu II: S1'Il'Il4'1' I'IllII I In III11lIlllIt'I'f II I, I.f,1I, 41 l"II,X I, 21 Xrt 'I'r:u-k Ig SXYIIIIIIIIIIQ I'Il1I1 Ig NK I, LI, II, 4: I 2, 4: Wu-xtlilng' l"'I'.X 23 IN-p 1'IuII 43 Il'lIxx-IIHIIIIII'-V I, 2: "Nur 4'IIUl'llS I, 2: .XII Stntv 2: Xliw III'll4lk5NI "Star Tull-l1t Slum' 2 1l11wt": "SI-vm-xl Sian-1'5" Xlltiv Spring", "MII XI:-llzagwin-"3 "Hur IIm-:urn vw- Young :ami thu I lll4I I, 2, II, Vullllvil 4' yluiwt 21. 41 Iflnwlllllln- "' NIQIJIIIIIPIW' II IIIIII XIXIIVIA .IAXIISIIX ".Iu1lI" 'I'1'::nN11-1' I'1v:1nwiIl1-, 'I'XYII..X 4'II.XIII,I'INl'f Imllaun III In N1I1rmI3 'I'mwI .I.XIIIiIC'I"I' "'I'1-N" INJXALII WII.I,I.XNI IIHI 4 I MX I, Q1 SK 13,41 lkig 'l'y-:uw-I IIIllIn II, 43 SK I, .IANIICS HINIIIH Sl'Il'lll'l II I'lI II.I'IS Kilim' II'-Ip Ig IIIUI'l1x I, 2 Z, SI, 45 IH-If IIIIIII Il, -I l'IlnII 4 IXRIIG .I,'XNI'I'I' .I IQNKINS IIUIII-IRT I'II'liI'INI'I .IUIINSUN .IVIJITII NIARIKAIC SHARON ANN JONES XI11I1:13 I.:1111I11l:13 Pri: "IMI-" "I"' I'I11I1 2, CI, 43 .IOIINSTON ".I111I,v" HSIIL'I'I'I1'n T1':1voI IIIIIJ I'1':1v1-I IIIIIIPII,-I1 SK I, 2, ILO. 43 I"'I'.X 213 'I'l'Ill'Ii I, 2, 'I'1'z1v1-I I'I11I1 IS, 43 ILLX C53 II, 43 GAA 2, K3 I"IIA ' I, -I3 I'1-11 4'I11I1 21, I3 .Xlphn Zig 1.11155-I'llIIIlII'.Y I, 2, 21, 4 I"II.X 2, Ii, 43 Art IIIIIIP 43 SK I'11I1. H4-Izntimns Ii, S4-1' 4 I'si IIIIIUHII I, 2, SI, 43 IH-11 t'I11I1 43 Uftiu- Art I'l11I1 43 SK I, 2 5 II1-Ip JG, 43 R1-s. I'IIl't'I'Il'IIfIl'I' 213 43 Ros. I'Ilt'l'l'Il'1IlIl'I' 4 1'I1o1'11s I, 2, .XII Stain- 23 S:1g:14 S:1g.::1111n1'1- Ill0I'l' SISBIAIIY KI'II,I.I'III UIIICN IIYIII. KI'ISI,ICII LINDA IAPI' KING "HMI" ICVICIII'I'I"I' IIAY T1':111sf1-1' I'I1:111111:1ig11 IIigI1 :XIIPIIIIL I,:1111IuI:13 S11:111isI1 l'I11I1 'I'1':111sf1-1' II111111-1' IIigI1 SvI1m1I3 KIII'I'IliI'IIi AAKI'IIIlT" 91'I1m1I3 UIIi1'v II.-Il. I, 2 2, 35, 43 Nl'Il'Ill'l' 1'Il1I1 II, 43 ILO. Ii I.iI11':11'y l'I11I1 2, 25, 4:41 IY11-atlillg I, 21 SI'Il'IIl'l' I"i1'fim111 VIIII1 42 I"1HPTI'1III I. 2 1 IIIIIII 43 S31g:1111111'1-3 .-XIpI1:1 I'si 45 II:1sk1-YI1:1Il I, 2, 1IIlI1'giI 'I'1':1vk 2, Zi ff -J Z7 S III'I ICN I,UI'ISIC S.XI,I.Y I.HI'ISI'I I..XXHII.X.XIf I,I'I'Y 1'.X'I'III'IIIINI'I I,.XINII'I IIIt'II.XIII1I,ANIIAXI IIIITII li'n.wf1n11rf1 I3 Ifwlm I, 2, II, 43 "I.u" 'I'i':1iiat'1-r St. NI:ui'yK A'llivk" 'I'r:nliaf1-i' I,im-uln 11110 I, 2, ll: 'I'i':ivm-I l'IuIr Quill :xml Svroll 43 Alplizi, .Xvmlviiiyg HI!-Wllllllzll 23 Iirlm Iligln SVIIUIIIQ I,:uuInl:x I, 43 UAA I, 2, IL3 S1-v.: I.:1u1Inl:u: Psi: Sturli-ut I, 2, 43 Quill :null Svrull 43 Psi 343 'I'i':nvvI 4'IuIr 2, 4 IIIA 23 .Xrt 1'luI. 43 SK 1'uuiu-il I, 2, ZS, Yiw--I'i'4-s. 43 .XIpIm3 Psi: I,:utiu 1'IuII I,Yi1-1- St-i4-luv I'luI- 2, JI, Vim I J, CI, 43 ILU. Yivv- I'Il'l'lH'Il I'IuIw I, 2, Si-1-. 323 P11-s. P11-5. 23 IM-Itza Siguiu 23 'I'i':uvI-I Pri-s. 43 1'i'usaf4'ruiiiti'-v I PHY.-I1 Uflivn- III-lp I, 2 43 IM-ltu Sigma I, 2, II, 43 Vluli 43 UAA I, 2, II, 43 Svi- 1'Iir. 'I'ig1-131-43111113 Sugzu 'llruw-I 1'luIv II, 43 Ii,X.X I, 2, ZI3 I-iivv Vluln 43 SK I. 2, 4: P1-in imm- NK I, 2, 23, S1-v. lg I,1'III'IllIl'I1 Vlulr 43 Vlziw 'I'i'4':la. 253 Ulm! Vlzws Sw. II3 Iii-5. I'Ill'i'I'lI'II4Il'I' XII- llrmv l'p"3 1'Iuu'uQ I, 2, il. I, 23 Yur. I'Iu-I-rlm-aulvi' Il, 4: 4: NI:uIi'ig:1IQ 23 I':IlSl'llIIII4'S I, Stuwlm-ut IIUIIIIUII XYui'kwImp 43 2, II, 43 lic-a. IIII1'I'l'Il'2llI1'I' I3 Shiga' Slum' SI, 43 P'I'.'X 'I':1lm-ut Var. I'Ilh'I'Il'II4Il'l' 2: Stzigv Slum' Slum' I-53 'I'1'i-Iliglu Stunt Slum' 4: I"I'.-X 'I':iIwi:t Slum' 2. 4: C13 HIlg'IlIllIII't'Q .Xlplm Iki Uiiu-gn SIlg'2lIllUI'l' I. III XIIICS IPI-IAN LICWIS I Iuu-k" Hfl-VflllllI'lIf Sports I'l 4: lfrlm I, 2, Sirurtx IIIVIIAIIII .XI,I.I'IX I,l'K PIII I'-I 571 .Xlpliui I,:iu1IuI:I: "I,ukm-" lfwlm li, Spurtx Ii-I. INJNXA XI.U'KI'IY I 1, Stull:-ut I'nuiu-il 43 43 Quill :null Se-will 43 Stutlt-ut lir-lm I. 3, II, 43 Stuilf-ut I'llIH'Il 1'luIn I, 2, Il, 43 Vuuiu-il 123 Spnuixli Vluli 2, 513 Vnuuvil Z, ZS, I3 Hpziliixli Iloltn Sigma I, 2, SI, 43 I.:ntiu Vlulv I3 "I" l'IuIr 2, Z' 1'IuIv I, 23 IM-ltzn Sigiuu I IIl1'SllI:lllS 41 I.iIvi':1l',v YI4"I'HI? 'l', I.I'K,XS "Yiwu 43 Iizixkvtluill I, 23 'I'r:u'k I, I, 2, II, 43 'I'r:1x'1'l 1'IuI: Zi, 4 Iluln I, Se-i'gn':ilit-:it-.Xrlux Ii'u,w1urlf'-if 43 I,3iuiIul:i3 Ikig 23, 45 XY1-I-qliug 223 l'i-uN4l'ulili UAA I. 2, Il, 43 NK I, 2 IS, P:irI. 43 I':iiiw1':i I"iw-iu'Ii I'IuIr 2,113 Sviw-in-v1'I11I1, ti'-v I, 2. ZZ, 43 Ilnull I, 2, 21, 43 51, I3 Pvp I'IuIi 43 Httim-I flulv I: "I'r:u'kI-1I Im-"3 Yin--I'i':-N. 53, Pri-N, 43 Sm-iviu-it III'l'lII'SII'3I I, 2, II: Ifiiwiiilvlvx III-Ip I, U: Vluw Sn-mf. 2 I 1t'm- XVIII! I'IJlIIl1'l'U2 Sang- I"i4-tion Vlulv X'Il'l"I,I'4'S. 43 Nzig- I. 2, IG, 43 Ilzliuw Iluufl Il. 43 1'Iiui'uN I, 123 XI:i1li'ig:nlN 2 llIlUl'I'Q .Xlpliu I'-i Hliutgzn iuniw-3 .Xlpliu Iki IIIIIULIJI Nngziiiieiw III--, I.IIQ'l'I'll'JllIl'l' I, 2. 31 '..-"Ous.. 'Ono Q.. 'Z' Y NIAVK I ' . N .Y , . A ' '. ' XI,XIIA.'.'A IKRIJI, ANN XIAIIIS uh-nt l'oulu'iI I, Jig "Im "KI:uI1 ogy" I.iIv1':l1'y I'I11I, 2, Svivllv- ' 3 n"A1'lii'.'I"Il'II!I!l 'I'1':unsf1-r 1'I1:n mpznig L, J, g 'uut- Il, 4: "I" I'I11Ia 2, II, 43 Ifmat- 1'I11Il 'I Iligh Sm-Imolg Stlulm-nt Imll l, 2, II, l':Ap1. -Ig Ilns- I1:lII I, 2, Ii, I':1pT. I: Il:1xIu-t- I'uum'iI 'I'rl-ns. 41 Ililtlll kvtlmll I, 2, Zig 'I'1':u'k I, 2, Imll I, 2, 213 'I'r:u'Ic I, 2, ll, 43 1'IuIn lg 'I'r:u'1-I IIIIIII CI , 45 xvl'l'SIIIllg' -Ig I'I:lsx XYH-NIIil1g I UAA 2, SI, SK 2, II, YIM'- I'r4-w. 2, Vlznws 'I'l'1-:IN 4: I'l'l'S. -I, l'I:uss xvII'I"l,l'l'S. 'igm-rs III-11 4'num'il I, 2, Jig IIIIUFIIS I: III-s, IIl!ll' l 1 . '. Il -' g ' nts- I'oln- Yzlulting IN' ll,I'o-I':Ipt.-I1'I'ig4-'N Klnlmp Zig S:ng:nn1mw- Vulllnvil 41 Iu'1f.w1uflr',1l I'0lll'IQ S:ug:n11or4- 1'.XIIHI.I'I SI'I'I NIAIVI IN lfwlm I, Z, Zi, 4, Quill IIIIII Svmll 4: I'sig Stlulvllf I'tlIllI' IAII I, 23 Sll:lllIsIl IIIIIIP I, 2, II, IM-IT:1 SIQIIIIII I, 2, 3, 4: Tlws- I 1A.Xl-,,SIxIj.-I. P1-p 1'IuIv 43 llI'Ii1-- Vluv Sw. Ig I'Illll'IlS l, lg Inn- I'lIII'I.-X ANN IIllIlI'I ut' IIIIIIUI' Sig "IM-wzarv NII.,X .IICAN NIvi'UIJI NI XIfKS'I'AIII.I'IIi "P:ltI,Y" rln- Ih-:u"'g "Nlz1l'1Iust": "Sm-vm: "NIivk1-y" SIIIIIIISII I I"I't'lI1'Il l'luIn I, 23 I"'l'A Jig .IIXI NI.XIISII,XI,I, "Jim" SistI'l'f", I"I'.X VIIJIIIIIII Slum' 2, 253 Trzmvm-I 1'I11Iv -I llmrus 2, -I II. U. 43 IDUIIIIIIIII I 41 SIIQIJIIIIIIIX' If-X-X S SB I ' I -4 wfilr O . , Q r -.' v.x.p..A-P' IAIIIQIXICA IAIVISIC Ii0SI'IAI3I'II.I. DORIS 5IoI.I'XJIJ KARL I"IiI-IIJICIIIVK P.-X'I'III1'IA .XXX XIvI,AI'GIII,IX Psi, I.:1tinl'IuI12g 'I'r:1wI 1'luI1 BIICHNICRT XIICSXAIQII "I':uT' II2lft'I4'I'IJl II'-Ip I, 2 II, 43 I,iI1r:nry VIIIII I, 2, II, 43 I.IIlI'IIl'j' 1'IuI1 I, Vim--I'1'Iw, ' I"rvm'I1 Vlulf I, 23 NK I,!, NK 4 15,43 'I'l':u'k Mgr. I ICQ 1'Imrus I, 115, 4: Xlml' I'Ig'2lI4 .Ig IUIISUIIIIIII' 41 All Sturm- 2, 3 .., NIAII'I'II.K .-XXX NIHVK "Klum" Hll.Nflll1lI'-If I, Lf: liwlm l, 2, Ii, 41 XX II,I,IANI IJCHUY Stusln-nt 1'u1111riI Ig Spnnislu NIYIHIIIS "WiIIiu" 1'IuI1 I, 23 II:-Itn Sigma I, 2, HIIJIIIIWII IIIIIIP I: TI':u'vI .I.XXI'I'I' NIII.I,I'fII Ii, 43 'I'r:1V1-I l'IuI1 II, 4, KIAA .Il'IlITII IIAIC XIOIULXN l'I11I1 21, 4g "I"' f'IuIv Zi, AIpI1:1g I.:u11I11Ing Spznnisln K,'IuI1 I, 2, Jig SK I, Z, SI, 43 IH-51 M-IlllI.VU IRI, IH-11:1 Sigmn 4, I"m1tIv:1Il I, 2, SG, 43 I, 21 IM-Itu Sigma 15,43 Tlwxvm-I I'IuI1 4, Vlusw YIM-I'1'1-s. Ig I, 12, Sig 'I'1':1wI 1'IuI1 Zi: SK Iiuskvtlvzull I, Z3 YIwI'Ill'k I, 1'IuIn 15, 43 UAA I, 21, Zi, 43 SK Vlmrus I, 23 I':IlSl'IlIIlIQ' 23 R+-5. I,!,Z3g 'LI:l'IYilI'1' flu- ISI-:nr": 553 Wm-:tIi11g SI, 43 Vlusw I, 2, II, 43 I,4'Il 4'IuI1 43 Iizunl IIIlt'1'I'Il'II1Il'l' 21 Vuurr of Ilunm' "St:I1'1I11s1"g IIIIIIVIIN I, 2, 53: l.'11.w111111',11 Ifvp. 43 'I':uI4-nt I, 2, Ii, 43 Iilnsvllnlvla- Ig Saga- I, 213 Ilulm-1'u111i11g f.2lI1'1'll 4: Nlzulrignls il: I'IIl54'IIIIlI4' 41 J I Shun' Ii, 4 lll11l'l' IT.-K 'I':nI1-nt Slum' I, 4 Iwx. IIIl4'f'l'Il'1IlI1'I' IS 1 .3 i'11111STOP1-11111 ALAN Jn.-XNN KIVRRAY H1'I1iA1.1P N11'1-101.3 NJl'l'1'.V11 NANVY .1 EANNH PHCK MUY1-I11f'1'lnris" UAA 1, 2, 33 P1-lv 1111111 -lg Evlm lg 1,2l1ll1N12IQ Psi HONIIIIIIIPUl1U'A1'i 1511. -lg 1':1fvT1-1'i:x Hi-111-lg 111101118 1,2 8111110111 Fm V Alplmg 1,:1m1n1:1, Pri-s., 1'1l'l'lll'1l Vlulv 1, 12, C1 -l .XVI Vllllm 2, "1" l'lu11 Il, SIHlll1S1l 1' Ii, -lg Fuoflx: , L., C, 3 '1'1':u'k 1, 2, 21, -lg Swim- Art Vlulw 2, 25, SK 1, ming 1, 2, 51, Vupt. 41 JZ, -lg P1-p Vlub -lg Vlzxss l'l:1ss lfflN4'llHlI'.lf 111-p. 13 S1-v. -lg Silgilllllbli' 11111111 1, Lf, 11, Prvs. 41 Ura-111-s1i':l 1. 2: 1'1l!S1'lll1r11' 1, 2, 51, -lg 11:ll1vv 13211111 SZ, lg S2lg'Ill1lil1'l'j .Xlplizi Psi Ulm-gn, Pin-s. 41.-Xl1.1'11fI111'1'I .l.XNl1'1'I 1.111112 1' lfrlm 1, Punt. H11, 2. Asst. lfhl. ii-1111111 lfwlw 1. in 5 4, Alpha, Xv1L'1"P1'L'S.Q 1.:l1111ul:11 PM-s.: 1512 FIHIIHS 1,411S111l1l'1l1l'l111Ilt'11 1: 1'11'k'lkt'1l 1, 2, IS, -lt In-1t:u Sig l'1111r 1, 2, 25, Viva--Prvs. -lg 1, 2, 1,iI1'1. 31, -lg Thus lla-11:1 Sigiim 1, 2, '1'1'L'ZlS. Sl, -lg pinns 2,Zi, Pros. -lg '1'l':lu l1ll1I S 1 A X 1 ' 5 -l '1q1ll'S1!12lllS 25, -lg '1'l':1v1-1 1'1uln fl, 4311.-X.-X l, 23 SK 1, 2,21, -lg .XVI l11111I 13 SK 1, 2, 3 "N1'Vvll Sistvrswg Snlnist Zig Oiiiu' 111-lp 2, Ci, -lg " 111 1'11.X111.lCN1'I I'1'INNY Girls' Stun- Ri-li. Zig Stun' N1A114i.X1C1'I'l' 1'I1,1.1'1N WHI1' 1111- 1!v:1r"g "Stu: Ikig IM-1T:n S1f11ll2l IL, -lg Spin-v1u Vmlti-st S13 151-11114-s ui' P1'1"1'Xl.XN 1111st"3 "'111ll' 1.011 '1'1':u'1-1 1'11l1r 23, Vim--1'1'l-s. 1' 1'1v:i 11:1 11 igh, l'U-X,2l1l'1111" lirlzo 1, 2: 1"i'vm'1n l'1111v 13 XYntv1n"g .ll'. 111-ll K -lg GAA 1, 2, 33, -lg SK 1, Torizinq fllisx Ho.w'n111rlw.' Saga- 'I'1':ivn-1 l'lu11 2, Zig UAA 1, 2, Il, Suv. 1: s2lg'JllllllI'l'C Z, LS, 41 Pa-p l11ll1r -l 111011-3 Alplm Psi lflllvgil SK 1, 2, Zi, lg l11lU1'11S 1, 2 Psi ij1l1K'gIl ,pr I2 PHX I I IS XI XI I 11111 I I IPUX I'I1.X'I'III'III "I":11'111111" I I TII IX 5111111-111 1'11111111iI 23 I'Il'1'll1'Il 4'I11l1 I "' IiI11-'11'x 1'I11I1 I "' 1-111, 1-- "I"'1'l11I1" " 4- I"1l1lIIl'III I' -7 "Q v 4 1 'I'1':11'k I, 2, 23, 43 1'r11s1-l'111111t1'y LI, IS, 43 Vlzlss 'III'l'Il5. I: FI".-X I"1'1-s. 2, 'I'r11:1s, Il, Yi1'1--I,1'1'w. -13 II11ys' Sf:111- Zig N:1g:1111111'1- 1 X 11 I Nlgklll IHIIX IIHXHIIJN IIIIXIIIII IUXX ICUIIIIN III I11 I1111 411111111l 4 I 11111 1I11I1 111 N1 111 ' -I LQIIII 1 Il 1 IJIA I 1111I11I1 IK1 I11111 I1 lI11I1 S1 Ill 11 XXITII Nlgllll 1 1 N I 11I111 NIIIIIIT S1 N I11111 1 I11l1 I XIII Ill 11I1 111 Ilf., I'11N11l1111 4 XII IIIIIP X lfl I1 4111111, IJIII4 IJ11s X111 N1111 KI111111 XK11I1 1 IN I I-I' 1 N x 11 AI -1 N111I1l1111111-4 XX 4 N I I X I1I1111NI11111 4 111 111111111 I1111 I ll 1111111 1HII1I'.I.I.X .XXNX IIlII1IxIIIN 111N1l111111111111 N 11, 1 '41-.X1111 UAA Ig 1'I1111'11N I,2 XIII11 IN1 U11111,,1 X1 ICLIZARETH ROSE RVXD RICHARD HOWARD RYSH JAMES LESTER RVSSELI. JOHN lil'SSl'Il,l. H'I'w4-Qty" Spanish Ulub 13 "Dick" Spanish Club 2, 3, 43 "Jim' Stuclcut l'0u11vil 2, 253 l'lI'L'lll'll l'luln l ' i 'l'i'avvl l'luli 3, 43 GAA 1, "lm Fluli 23 Ffmtlnall Mgr.: l"n-lirli Vlulu l, 2, 243 "lm Ululn 4-Va Vluli l, 23 SXY1lllllllll,4-.-I 2, 3, 43 l,iln'ary l'luln 2, 25, SWllll!lllllg Mgr. 43 Football 2, 25, 43 Ylll'2ll'li l, l ' tulf 4 l :ml l ' 43 SK 43 Pop Flulr 43 2, Cl, 43 xYl'L'Sfllllg , L, J', 3 ZZ, Uliorus l, LZ, IS, 43 A Pap- Most lllllIl'llVl'll xYl'l'Sl'll'l' 43 pa-lla 43 lilisvllilvlx- 43 Sag- Vlasx H1lN4'IHlll'.Il llvp. 23 Vlass amon- P11-s. 43 Tigi-rs IM-11 1'uum'il Ii, 43 Sagaiimrv QP llARI.l'INl'I KAY ST, JOHN :xllbllill Spanish Vluln 223 llvlta .XNITA KAY SAXFURIJ Sigma H3 TI'2lX'l'l Vluh Ii, 43 lk-lta Sigma l, 2, 253 'lll'IlYl'l li.-XA l, 2, 3, Vim'-P11-s. 43 SK Vlulv fl: l"ll,X lg SK l, 2, Il, 43 lNll'Hl,AS SANFUKID l, 2, 3, 43 l-'vp Vlulv 43 4'll0l'llS 4'll0l'llS l, 2, 213 Nla1lx'ig':ils 21,41 "Doug" ILO. 43 Vroas- l, Il, 3, 43 Mawlrigals 2353 lin- liiisi-iiilrlv 2, 43 lh-s. 1'lu-1-12 l'Ullllfl'j' Mgr. 1 si-iiihh-3 Sagamore lt'2l1ll'l' 2, 21 XHIEARA l.Ul'lSl-I SAVNIJICRS "lla:-lv" 'lll'illlSf1'I' l'l1iv1-rsitnv lligli Svliuulg HA.-X l, 23 l-'ll X 2' SK ll Zi - l'llUI'llS N-V. l, -, .33 l wa. 41 Klan rigals 2, Zi, 43 Soloist Sfaiv Uwln-sis l 'QE' PWS 'w' III NNY SIII'II,.X'I'U NI.XII'I X SIHXYNI XY "XI:I1'I-v" IHXIIUI, I,INIlA SNIITII I',XI'I. S'I'.,XIIXX'.XI.'I' XI I1:ug I.:nmIlfI.I, I l,rlm Ig I"r'I-m'Il III1I+ I, 2.21: "IIot ICWI Iflvif' I"lsk4'TIw:III I IIIII Ig I'mnIf.1II I, -, 4, fv.X.X I. Ig I"II X I 3 NK I. 'I'r:1w-I1'IuI.2I,4g4i.X.X 2, 23, -I: I nIwtImII I "' Ir-wk I " 51 Ig I4"I'.X Inn I, 2, JI, Sviq-lam' I'I11I. 41 I"II.X 2, IL, 41 XX'l'1-NII1l1g,g' I I'rI-N. Ig "NI-xr II NINII-1'4"3 IIIQI. 4: .XVI I'IIlIv 4: HK I, 2, IIIUIIIN I, 2, II, I. NI:uIrig:nIf 31, 41 IN-p I'IuIv Ig X'Il0I'lI4 I, I' SIILIIIIIIUIW 3, II, SIIQJIIIIUIW' I . I Il II XI'II I I' I' NIII'III NN IIIIIX I IIIIII I, ,., I, I-.III I III, I.:INIw1I-'III 'I'1'w-lk XI I. I, 2, ZZ, Ig I'Im1'I1x I, I,IlI ?" 'MDW N I. 4. .f. , II I NII..XI'I"'SI,u1u" IIIHIIIX Ii.X'I'IIIIX'N 'I',X YIJJII "Kay" .XIIIIIJIZ I,:omInI:Ig I'NI1 I.:ITin 4'IuIf Z, Il, Ig I,IIII'iII'.V I'IIIIl I, I, Nm-43 il, INT YIM-- I'1'4-x, I: S1'It'Ill'4' IIIIIII I3 NK I1 I"'I'.X I':ll'I. I, 'I4I'I'II4. 2, I.iI,. 11, SI-r, I: I'r1-N. III. STIIIII-nl I I.lII. .Xwng I',fI11m'II1-I,f ,Xml-.wi 1 NIlLfJIIlIIII'l'2 .XI1II1:1 Ixi Ulm-g:n N11-ww I'l1'11ul1 4 Ir1I I 1 I 9,1912 gb- Z7 qu.- wb, 1' QQ 1,2 IHYVIC IiI,.XIN I- S'I'IiI'I5II.XII ".Ioy" Iuzillgn-1' High SvImuI I IIX'II'I2III', I'JIIII:IlI'IIIl1 Ns: .1 Ilnnnl IInl1ur Snwia-tv I, - ,,, . IR1 .Ig II:nt111 IIIII I, 2 4..X.X 1.3: NK qllvr's IIIIII I 'I .p, .1 lmm-3 .NIIIIIII IN1 Um I' XI:nN Fzngn 15:1 ! , fi -, .,. PIIII.I,II' 'FHUXIAS IiI'TH A. TONVNICII KENIJALI. TOVVNSICXII VIRGINIA LOT' TIIAIIISOX UAA Ig SK I, Pop I'IuIn -I, SIHIIIISII l'IuIr Ig SUIOIICC I'IuIn 'I'R0'I"I'FIH I"I'r0t" I.iIrrzlry IIIIIII Zi, -Ig "I"' IIIl0I'IIS I CI, -Ig I':um-rn I'IuIu 2, 33 IIIIIIII HlI.W'IIIflI'.ll -Ig Alplmg I's1 I'IuIv 41 I"onfIv:1II 2, Ci, -Ig I, 2, II, Iillsm-llllvlu 2 VI1-4--PM-s.: Stlulvlli Ilznwku-tIr:1II I, 2, Zig 'I'r:wk IIUIIIIVII Ig Sp:lnisIl IIIIIIP I, 2, IS, -I I, 23 Ilulfu Sigma I 'I'1':nvL-I I'IuIr 3, 4, GAA I 1 SK 2, 3, -lg UIIIU- IIvIp 'ig Vlzlss x,Il'l"Pl'l'S. IIIIIHI I, 2, Ji, -lg I'IIISk'IllIbIl I, 2, 3, -I, Baton 'I'wi1'I4-1' :mum-3 Alpha Psi 01111-g 14 IDUN I.. YISICVII "I"' Vlull 52, 43 Iiuskm-tIv:uII .XXIIICICW .IAVKSUN YI,II'I'I', I, " Ii, Vznpt. -Ig 'I'1':u'k JH. HLIIIIIFH I, .,, 43 l'1'4ws-1'o11lltr,v, I, Spanish l'IuIf II, -I1 IM-Itzl 2, Vlzuss Hum 111111111 Ha-p. SIKIIIII I, 21 'I'Iu-spizms SI, -I3 I!II,I,1', WAI.KI'III 0, gm-rs IM-11 I'oum'iI I, 'I'1':lv1-I I'IuIv -Ig S1'It'lll'1' I'IuI1 -I: "Wm-0 IYIIIII-" 2, 'I'1'1-als. 4: Iloys' Stash- Ilzunl I, 2, Ii, -Ig 01'rIn-stun I, I,iIr1':11'.v I'IuIu 23 Fuotlmll I, 2, .llulxld IwI',X In NX.-XI,I.I'.II II 2: Soloist 23 I':IINOIllIlIt' -I II, 'I'r:zvk I, 2: I'I'0i4-IIUIIIIIIT' z' 3 1 XIQULYN KAY WARD IZUHI-IRT XY.-XRFlFIl,l1 "Rolf" PA'l'Hll'IA ANN XYAS4'Hl'IR V.-Xl'f0l.YN SPH XYATSUN 4'K:uy" Spzmisll Vluln l: Alphng l,:iinlul:iq Psi: l.:itin "Pail" l"i'vm'li Vlllln l, 2, Zig HlI.Yl'Illlll'lll 2, Zi, 1'u-Rus. lla-ltu Sigma 21, 41 'l'r:uw-l Vlulr 21 "I"' Vluln il, 43 Trmfk 'l'r':ivn-l llllllh 25, 4: l-'TA I, l'Jll'l. Mgr. 41 l.:ln1lul:i: Psi: Vlulv Ji, 43 GAA l, 2, 13, 2, Cl, 45 lhuinl l, 2, Cl, 45 Ur- 2,243 S:ig:ulilm'1- Stlnls-nf Vmlllril 23 Sliilll' 43 SK l, 2, IG, 43 l'vp l'lI1'Sl'l'il 2, 253 Soloist 41 lin- ish Vlulm 23 llvltu Sigma lllllln 4: llziml lg Sugu- sm-mlrlv 2, ZS, 4: lluiim- liilllll 31,41 Tl'2lVl'lllllllP:l,flUl'l'1'N. umm- 15,43 Silglllllflll' Sm-1-. 43 GAA l, 2, 14, 43 I J F SKl,L,J,,-1311-p1'lu1lv-lg lluiiul l, Il, Zi, 43 Sllgillllllll' VXA Blklilli XYlllTBll'Ill .ll'lDl'l'll ANN lVll.l'IY 1 l,.Xl'lll'1 I". Wl'Il1S'l'l'IlI 'l'r:i11s. Nlrmtwm- lligh Svlnml, ".lu4ly" l'll'l'Ill'lI Vlllll l.3 ,Xlplmg liillllllllilj lfmn- Xlmitiwrsi-, llHl0l'illlllI TlIl'NIllIlllS SK 43 l"'l",X l, 2: l'll4ll'llh lnlll "' l"n karl ill l " "- VKX l "' IH-p Vluli '1' l " Ii' lillwiiilnli- Zig All 'l:l'lI4'li' I A i -i l!l"l'll Wl'1lllXlfjI: 1'l1nl'l1lllg l'l:iiul'e- Vlulu Il i Sitzsli' 2: Il Vlu 'I'OI2Y .I EAN WILICY XYII.I,IABI ANTHONY DONALD I". VVILLIABISON BIAIiI.I"INI'I XX INK I I' Sllulm-nt IltllIIll'Il I, 2, 43 l"r1-lu-ln Vlulv I, 2, 'l'1'v:ns. 1, IM-llzl Sigmzl I3 'l'1':ux'vl t'l11l: 15, 43 SK I, 11, Ci, 43 ss X100-Pl't'S. 43 Iixnml l, 2, Zi, 43 l':IlSt'lIllllt' I, 2, 4, 43 Halton Twirlvr 1, 2, XI:ujm'vtt1- 3, 43 'l'1'i-Iligll 4 num il, HOSl'IIIllI'.Il Vnurf I I Yl"HI.Y I,Ol1I'INI3I XYII,I,I.-XBIS U'I'm1-v" "Illlk0" H0.W'IIH1I'.ll V0-Art I'I4l. "Blurty" l"l'Ulll'll Club I, 2, Yin--I'l'cs. 243 43 Erho 2, Ii, 43 Idllllliilill Stu- 4'I"' Vluln 2, 34, 43 Footlmll I, 1lt'lll i'rmm'il Pri-s. 43 Ile-lhn 2, 33 Tram-k I3 xYI't'SIlIll2' I, 2, Sigma 3, 43 Tln-spizms 3, 43 IG, Vnpf. 4 Art Vlulv 33 "lm Vlulr 2, 3, 43 I Baskeflmll I3 XYrc-stling Z., 25, 43 Golf I, 2, 3, 43 Ill'0SS-C0llll- fry I3 Vluss Pres. I3 Hand I, 2, 3, Ilrum Major 4: Orvllestrsl I, 2, 33 I'lllM'llllPll' 2, 33 Hut, vllvf Orutur 3, 43 'l'igL'l's lion llOlllll'Il I, 113 Sp:-wll 4'UllIl'Hf 223 Sugzlnmra- DOI? Hliznlu-" Hl'TlI ANNIC WYI,lI'I l..X.X Zi, 43 l"II.X I, Nlvm- SIlJllIISll Vlulv I, 2, 31, 43 GAA VAROI. I.Ol'lSl'I YORK In-rslnip 4'l11'. 2, lla-g'1'vv 12, Il, 43 lIIlll'2ll'j' Vlulr 43 SK H1410 23 Stuwlm-nt ll0lllll'Il 21,43 tlnr. 51, I'1w-4, 43 SK l. 2, 53, 4: IH-p l'lula 43 Ofliw III-lp I'II't'Il1'll Vlulm I, 23 'I'l':lvvl Vluln , 43 l'vp Vlulv 43 Olliw- 43 1'Im1'us 1,1233 43 XI:ulrig:uls 25, 43 HA.-X l, 2, 213 SK I, 125, II1-lp I3 Vxnfm-tvri:n llvlp I, Sl, 43 Iillsm-llllvlv ii, 4: All Sllllt' 4: P011 Vlulv 43 Offivo II1-lp 21, 3 21, 4 4 43 I'llUl'llS I SICNIOICS Ni luv Umm lmlnntSultg.,u11 XII. H4 X1-vlll. MVN. Ulwll. Huw, S1-u':al'1l, Xliw xlJll'JlIIYilI4', Nlrw. IlvwiTt, NVQ. ll1vIAf'lll:ll1 ell LOI' ULZSOPZ5 1 . ' A , , .. , - , . , , I I Um hm. WI I,,-:nn-v Q, Slxlpxllglln- N--1:1111-N IL "Ewing Imxw- 1. Wwlng mlm-wl14-l'1Af -r. Hy l':u1r' l,:uflxw-X lv, "IU-pw 4 'ls x ,y" T4 1A1,,,ki,,' f'u1'Nulm-Tln11.g,1 , . , l1IIlII1III.l H. .XiIl'Y Ylnm rmwf ik l'l1:-v-l'In-:sflwvx fwx'1I1v Hwufl S,Il'.ilIkiIlLf I' llll VALEDICTORIANS SALUTATORIANS -1 ll IX HXNI UIIIPK N T 1 fb , ' i Y f 7 3 1 If 'Q K II I UNI X l ll I l I I I , 49 sy R tim. I -:Rui .lox J I :ws I':l.IZXIiI'Z'l'Il I' 1 '11 1 u N lltlllkfllll nn l'u-VuIa-1li1:T01'i::11 l'u-Sznlutu m":1n ttU'SJllllTJlfUl'iIlIl 'L ' x ' Il O 4 JD f v-A f C I-, 5 V- 3. V Q , 4 -V' 1 'x,l 1 . .lf A . -,R r ,A A I 'O wo. g, 2, W' Tl '-41 il. 'Fl inkiugg '1'Y1:u I ",,pi4l l'Il11l"I'ylIp" 3, "X Fvlllzulm-s I III 'Ill I I ll II 1 'XY -TI, I Think . ,, " S, I,ir1lv In-lpm-1-5 U, VI Ink un lll. 1.1-:ww Hn' Iilg-nw, Vllrix. ll I :VI Ilillll um Il Alum " 1 lfljj If: xr rf! ll'.ll f W ALPHA PSI OMEGA Y AU!! 'llll 4 Ulf ll I 1 1 M111 1 x on ll I l nxq li lx Hll NI ll X I SAGAMORE :HI lt!" I HH I r ll I 1 IIHII ' ll X su Ill N l X lv P ll Illl ll: if ll 1 ii ' 'I ' iffy l 3? i 5 N5 A ii N A 5 A I z K sf A A ffl Q Arn Y 51 v Q V W V1 ,A M ' A i ' 1. j ,. 31' Q A ! . . . :uxw ' .V K . 6 1 4, 1. 4, X I I ,U I 'ml I ' 2 . . , ' . - K. if , I' ' I: Ying' 'zu 'l'i'4xT1vl', llvlm-11 lilll'llN, l'l1:a .Xll-11, .llnlitll l3l:wkfm'vl, .l:lni1'n- l,lIl'lt'I', Nilllvj' P1-1-k, If ' .'.' Xlnria .lv kinx X: nvy l7l'l'l'1I1Hll, Yll'4"l,l'l'Nl4ll'lITZ .Xlll l glnx, lflimnlri-tl: linln-1'Ts, N1--rw-t:l1'.Y1 l,ilul:a lnglq-, l':ml:l lil2lllllll'1'lP,fi2lll Pi4'i'vv, K:- TlIj'lfll', .lojvv Strulflunr. If ' J: Uri-in K-wlvr, Yii-Tm' I. k:s, ,lnln llQ'f'IlIIl1lh, Iluln-rt lliiulslvy, Vllrix My -r, Pre-siilm-lit: Km' In-Ill ll gln-, l'l1:n1'l1's l.:-wix, l"xw-fl lllllvlvzniwl, .llfu l,' Snlll' I.: llg'llIlZII'. l'r ' 1:.ll11l-x -ll!llIlNlUll, l':1nl:1 lilJIllllll'1'U, Nl:1l'g':nl'1-1 li'-lg,l1-, Vnrol Xlnris, NIIlI4"Y l'w'k, .lunlitll l:lJH'kl'lbl'll, .lunivv l'nrT1-V Yirf,5ini:u 'l1I'IlT'l'l', XZIIIVA' lll'l'LfUI'Y1VIl, 1':ar4ml Allllllll, Xlurtlm Slllflllilll, lin-Hv l"l't'4'lll2lll. Ifnu' lll'1'll lil'Nll'l', Sully l,:lngll:l:1r l':ul'ul Slllllll, li!-Y 'llIIAYlUl', lflimlwtli liulu-rig, l'lnyllis l'mv4-ll, .lunn-I Nlillvr. l':u1 Xx'II41'll4'l', lflllll l1:ulu-V, l.lll'j' l.:nl'4u-, lllillll llzllwly, ,lll4l.Y lllllllrll, ll1-lr-11 llurnx, l.il11l:1 lllgln-, l.ill'l'AV Klum-lil-5. If ' llun ,XlIN'l'NUll, lhn l'r:1tll1-V, Huil l'i1-l'1'4', ll'-115 llllll4l, lifIllIl1'l'll lijggx. Sli: run .lnnvs, N:m-Iv IM-" gli, .XII lPul1gl:u, Kun' XY:u'1l, l'1ll'Hlf'Il XYQITJ ll, llIlI'll'lll' St. .lulnn llvllim- llih-, llivlwr lluwli-, IH ' If lluln-VT XY:n1'li1-lvl, -lIIlllQN RHlN'l'lN, lion Xvllllillllilll, Vivtm' l.1k:nN, liill llllllll1Il'1l, .lim llllx -Q-ll, l'lIl'ls Xl4l.'t'l', llivllznlwl l.IlIlll2llll, Hull--rt llilul-llgY. llirllzlrfl l.l1kv1'. 4'l1:u1'l1-x l,n-wiy .ltlllll lil-yllulilx. l"r1--l llulvlmlwl, .ilu nf llutli ut: . H 1 iff-if Pmfm ft! ff! m x 1 g,gW,,,h,Mf V f 1:2 - I ,W , r 4 ,W .MMV ,, W 'aw ' ,kin 'Wf H WWW? ' :KM H M ix, M X1 I wa' W. W M Vik Q5-f , ff"mM ' M 3335 23 L0 I Hem, I .,.. W, ' 'if QQ' '35 n.. ,,...w , W ....L, My M . Junior f'I1l.w.x U1l'ierr.w.' Rick Toth, Preesinlentg .lat-quie Moore, Seeretaryg Laurel Hoxwle Yice-Presitlentg .lmly llray, 'lll't'ZlSlll'k'l'Q Sally Blair, Hasrntury l:t'lll't'Nl'lllIlliYt' 2116! Cfafki ufiicianzi uniom The elass of '58 has vlosetl its jimior year, but the memories of the flm they hail will stay with them, at least until they have more fun next year. Vlass rings arrived in October. making: the jtmiors feel like real upperelassnten. This year for the first time, llrhana had a homeeoming paratle, aml the jllllllil' float won first prize! Uampaigrns for 1-lass ottieers got llllllvl' way. and the following: were eleetetl from the two parties. the "Sem Shots" and the "Tigger 'l'ots": lliek 'l'oth, Presitlentg lianrel Iloytle. Yiee- Presitlentg .laequie Moore, Seeretaryg -lmly liray. 'l'reasm'erg aml Sally lilair. 11'usunrn'y Representative. As npperelassmen, the juniors were ahle to seleet more elet-tives in their speeial Heltls of interest. 'Many of the girls ehose to learn that mysterious language, shorthaml. Agrrieultnre, ll. U., ancl tlramaties were also popular eleetives, to mention a few. ln eiyies 1-lass, the juniors learnetl to value tlemoeraey: anal through English literature they met lleowulf. Blaeheth. aml the Prisoner of l'l1illon. 'llhe elass worlietl hartl to make aml sell eantly to raise money tor the Prom. 'l'hey also matle orange antl hlaeli pompous for the footlrall games aml soltl l't'lll'Q'SllIllt'IllS at the llistriet tram-la meet. llowever, it was worth all the work heeause the 'llllll0l'N gave the seniors a heali- tit'ul tlanee at the l'lllisl'llll1ol1 -ltme li with -lolmny lli1laltlo'sorehestra l'lll'lllSlIlIlg1' the nmsie. The 4-lass was very aetiye in just ahout every eluh aml aetivity. aml the boys tlitl their share in sports. liesitles being: so aetive. many juniors stmlietl hartl enough to make the seholastie honorary. l'si. MISS FINGER'S HOMEROOM uniora lfun' I: X. Ifmnglntun, .l, St. 1 IIllI', S, Nnlurlnw, I.. Il'fllI, I', NIIIIIII, .l. Slmw, .l. I:1'.Yll1lIII'. lmu- NIINN I'lngw-1-, I'. Iilzwk NI Ill k Ix lulwl, 1', Smifh, .X. Ifulwrts. 1'. I'1'it1-In-11. N. Ninn-rl, IG. Km-rtgv, 154 Sulunmn, S, Sa'Inx1:1Iv, lion' J: NV. Shun, , QIIIITII, II, Ntupp, If. NI11-1-tx, 'I'. Svlnm-nlv, NI. Nlivlun-I, I.. SIlIIf1'I', II. Se-I-1Iw, .Ih.w1fl: II. Ih-1I4-l1ImulgIl. , , ,nx, ff y Z S21-4: MISS HARRIS HOMEROOM 5 lm g I, I 3' , I Q rf fxx .va " I I ft- 5 ' K I K 9-1' - I I , I' I -x IM . WY . , , 4. Q , , v Iffw' .': I.,1'I.-zum.-r, II. II1-mlln-5, Ii, '.IIIIlIIIIIIN, I', I"In-luring, Ii. Ifxkv-11, V. l"Iw1'1w, .l. 1'mIm1-1. I". I"ISIII'I'. llfw Klux IIJIII'I'. If. Imxix, S. IZHIIII-n, IL I"uN11-I, Nl, Ill-'11-I, NI, INN-nu:u:1, .I. 1'vnllIlIIIblI, .l. Ilzfllfm. X. I"I--lvlu-r, Ii. 1'uIIll1X. HHH ,I II. I"'llIl11l'T,1I. lm:-t,1L, 14111111-l'. W. lmwzfnl, II. l'1nr1'1-11, 19. II:nII, If, I 1 II1',4',1r1u:l'I,.I. Ifvzllul. uniora MRS. KERSLAKE'S HOMEROOM ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Ink: 1' Ilul Imu I. li. lim-Wulf, I., Hurt, A. llzntvh, P. H1Il,.l. llmv, 1. 4-nlslm-lush-111, N. lu-l'I1:11'mlT. Run' Nlrx. In-lx: '-, -, ll11g'swm'tll,i'. llussn-ll, ll. PIIIIYIPZIIWI, Nl. Higgins, J. Vmu-h, I.. 1Q2!lllllIUll, IFo14'J.' I.. Luv:-tt, H. HMT, .l. Pfmr, J. H:m1'g.,4l ll Kl:n1'l:lTT, J. ll:u'r:nwmnl, R, Huym-, li, Gillis. .ll1.wnl: S. lirn-v, li. Pmwll. 'er' -.....J MRS LINK S HOMEROOM ll I n 1 mu su K ln 0 .011 QNX: tl uniord MRS. POETKER'S HOMEROOM llwfr' I: .I. NI:u'k1-5, V. I.:n11i4-r, .l. Xl1'Kln-ll-N, N. Nlc'l'lvl!:ul1, I.. Luk:-y, J. Nluuru-, H0114 .'.' Nlrx. Ulu-r, 'I'. l.nwry, V, I.m'vtt, K. I.4mg, XY, I.:m+-, 'l'. King, l.'ru1',!: .l. I.yml, J, KllAX'Ill'I'N, .l. xI2Il'4'TT, J. Xll'l,4llliIl4l, IP. Illglllll, lf. Hllwlxun, li, l.:nrN4m. ,Hlvfrfj lf. Hr'll1lI'i1'kN. V- G xv. --sg' 4,9 141 Q Q' Z' 1-.U I 9 Q! ,-1, MR REILEY S HOMEROOM N11 4 41 ll uni , F .1 g , kj ix, 'xfg Y Q' f '11-pai' 352 4 'Q ff if A . M My jf Q ,I , , A . I Q . X I k L :M , ' N yr D i ? 5 L f ' -. 4' 130 l N- " V' ' n 'ol Q- Q . , ' X Y limf lf N. Hill.-Npiq-, l'. .Xlypl-lxfull, .I, liivkz-1-, .l, llmj, 1' lfigwbj, S. liluir, li. xYjIIiIlLf1'l', H. VI:-vvlngwl. Hou' XII. IIf1lw5,.l. Xlv4'lwI11l, li. Hvl'lu-H, I.. "Ill'YA'l', H. lilllvll, H, -'Y'-kin-N, .l. 1':u'lNul1, IP. lixenflznll, lIwf1n,'.' li. Igillllvll, V. livzmil'-1, l,. W ml--x-'v, ll. lmllilw. H. Wu..-1w1:e!'l, .l, l':un:1-1115, IP, Vznrmtln-'1'N. .l. ,Xllwrt-, II, Hzmxn, .lhvfffg II-ll-Am' Hrnwk, Iiixiw unior-5 MR. RYAN'S HOMEROOM H1111' I: S. Nlilvlwll, .l, list.-1u:1, li. I'mwll, li. l':11'f1111s, J. PliI'ft'l', Xl. XIIIQN, H, Nlurrxa, Xl, Xllll'l'2I-Y. H0l1'.'.' Mr. liyzun H. S:11111111m11s, li, U'Il111m11ll, I', XMN1111, .l, I,t'2ll'lll'k, W. Mullins, Il, NI1-1l1'mx', Xl. XliIl1-V, Nl. NIUUII, Y. I'l1ill11-vk. Ifvm-.i.' ,. l1:11'11l1:11't, Il. Nlnvmurw, H. Klyvrs, .l, l'l11-Ips, I.. l'r:1tv1', J. P111-Inns, XY, Nl'hIl'l', Nl. l,l'1'llff, R. KVUIIIIIICH, 1 '. Xm'w1m1l. MR TI-IOMPSON'S HOMEROOM H1111' I: W. Wilsuu, .l, W1m1l,.I. Xlmmuw-, KI, lh'1m'11, J. li:1s1nuss1-11, H. HllIllll'l't, Sl. K1-11111-53 H0114 J: Klr. 'l'l1u111l1su11, ti. I'v1-I1-r, Nl. Fl'il'4lIllIlIlll, Ii. 1'IlI'fl'l', P. K1-ru, R. Nuglv, K. Sipp, I.. NIINII, .l, Wilson. I!1111w1': R, R1-inl1:1rt, .l. Yittnn, J. l"i11iv:1l, .l. Smitl1,1',Sl: -k, Il, Nh: ', Xl, N gl-, 'l'. Nh I", R. NY:1lal1, J, llzlrnly. .Il1.vf11l: l.. ll1It, 'l'lf IL'-'lj 'uw' '1 H IN U l DU Q 1 50 1 fx s lllflll is PS IN I IH X U II1 D 1 XIHI 1 lflll H X U1 N ,.. fw xa n 111 Ili wmiall fo WNW' J , ,, I ..,, ,,Vi ,, .M ii 0... 'iiv lm . 9 , , .. 'G f Nfiplmumrf f'Iu.w Ujfi1'fr.w.' Kitty Xlzutlivxxx, Hmwrrlvlrfy Ili-pix-sm-lut:atix'v1 Holi llmuii, l'riwi.lv1utg .llillilli Tr:n-Av, Sl'l'l'l'lIIl'.Y, Vlziir llmrfll, 'l'i'a-:1si1l'vl'3 .lim Julmsuli, Vim--l"i'wi-lviil. 3F61 Cfdffff udicianri SLP 0l'l'l0l'e1f The 1-lm-Iimis ufli-r rmisingr 1-niiipnignis lblll mi by tliv suplimnmw- 4-lam lam fall iulll Iliv . results ul' ilu- lmrml work of rlm-v pzirtil-sftlw Ili-lfiw party, Ilia- lli-p Veils. mill tlu- l'lyii1g: Sopllw-i's. 'l'lim- Ili-Fives won 21 strziigglit pzirty tivkvt wliivli rm-ml: 1,11-silleilt. lluli liI'2lllllZ Viw-l'I'osilln-lil. -lim JUl1llS0ll1 Sl'l'l'1'l?ll'j'. -lumlitli 'l'l'z14-yg 'l'i'l-:miim-. l'l21lI't' linotlig :xml lfum- IIIII ry H1-piw-sviltzitiw-. Kitty Mzitlim-wx. To start Uri' mi tlie right font. tlil- llUXYlj'-l'll'l'l01l orlil-4-ix gnu- si IIEIVIX ut tlw Vuiiiiiiiiiiiix l viitvi' fm' all supliniiiwvs mul thi-ii' llzitf-s. Vlnssvs Nl't'llll'4l In gi-mx' iiiviw-zixiiigrly ll2ll'llll' :is Ilia- yi-ui' pi'ugl'vss1-il. lnlt nlsu llll'l'l'2lSlll glx ilitvivstillg. 'l'lu- supliulimrvs le-zu'm'1l In 1-miqiin-r stugrv friglit iii sin-4-vli vlziss. lull Wim- ul' Iliv girlx llzul lll0l't' trmilile- gvttmg: lm-al In tlii- lungs ul lllUlU,2'.X' vlziss. ln wnrlml liistmwlx' Tlii-5' im-I xllvll fmimiis pi-uplv as felltwll llillillvlixlll. Nzipulvon, zlml llisnmrvli. Suplimimiw-N lN':I1lll talking si svrimis lmvli all tlil-ir l'lltlii'oss1l'I1-1' Ilia-5' tmmlc Iln- liiulvr l'i'a-lk ll'1'lll'l' 'IH-sis. 'l'lie-sv tn-sts am- llm-signin-ml In slum' sllltlvlils NYlll'l'l' lliw-il' iim-re-six lil- :xml wllznl in-vilpziliom tlu-5' migrlit 1-limm-. Q. Tlii- mplimnnmw-s in-rv x'vi'y zu-Iivv iii vliili wurli Iliix j'l'2ll', 'l'l1vy xxwn- i'i-lniw-sviltml in ull ul Vllllls up:-n tu ilu-ni, xr 30,9 0l'n0I'Q5 MISS BAUERS HOMEROOM H x I illl I 'wg 1 rl!! lqv MOI' MR. CARPENTER'S HOMEROOM lmff . I., II,umn11, II, Innm, I., XMIM-I'nl-I Ix X1-n1lwl'Y N Ixnw- I I.ur1 Il llvm Imu " XII' 4 urgnvnr-Il I Im-kv-I - , , - . , , , , . , , Y , , . . 1,1 I-Illl, NVUIT, In. XQIIJIIII , .I, Nu IIII I I I .Ih. 1 1 ,., 1UIlNl'II4I,I, NINHIIYII. NI. Iqnlfi, In. XK:nII.1,.I, XIllI'IIl.Y. lu-11' Ix. I :IIHIIIH-II. II. XIIIIINU-11111, .I, XVMI Il IP IIuI1I1vI'I', XIIXIIHIWI, II, IIHVIIIIII, II. IilIIII:lIl1I, XY. I.:IllgIlufT, If, I,n.X', I., KIFIIAX, XY, KIvII1 N. III .I. Il'7n4'x I XIII.-ll 3opAomore5 MRS. CORNELISON'S HOMEROOM lfnu' I: V. With-r. IS. Wm-vI1I--1. V. Ku-arm, IC. Wmnl. II. WiIIi:n1w,'I'. II:nmmwk, II. Willf, V, Hur.-5. Hwr1':: I.. Wu , . . . .. . Y ,. , .. , , . , , .. . . . I P lPlll'I', II. XX:uIk4-r, .I. IX:n1nI1-II, I'.. Xhlkmx, lx. InIl'lIIIl'lIS1lII. lx. Wnlwn, Ix. Inln. lmfr' .vi -I. XXIHIJIIIIS, NI. II:ng.:gv1n' ', .. , ., . . , , . . . , . , , 'dx U XXIII-y, II. ,InInnwn, If. IXIINUII, Il, XXIIIIIJIII. Imrr i: Maw. 4UI'lI1'lISUll, I., XXIIIITIZIIHI, .I. NM-wks, .I. XXIIIH, II. In-yum .. W:u1'rvlI, II. Witllmw, II. ll2Il'I'f. an nvid- MR DIMMICK S HOMEROOM I ull I I I Irfxntnll I Iuln I . 1, A ' ' " ' " I y lffm' I: II. l'+wt't'1--v, .l. Klznttux. Il, .XIII-11, .X. XII N.-N, II. Illznvkw, V. II4x'r1I, If Ihmtlu. II' XI. ,Xlulvr-fm, Ii. IgZlI'IIll'lllII I., ,XI.Im1r. 'I'. .XITI-1llw1'n1I. K. II:III. N. Ihuun. I'. I:I'llIlkN, Xlr. Uimmivk. I.'wIrJ.' V. .XIIm:nn, I.. .XIII-11, I.. Ilriflgn-N, I II1':1l11l, .I. Ilvll, NI. I-Irlyx, II. II.-MII-'r. Xl. lII:11'k. Iffnr X: If lI:nx'iN, A, .XVII-IIII. If Ii'-vkn-r, ll. I:I'1YXIIl, I.. NH III, II. izlllvlllkll MRS. KREBS' HOMEROOM Sopkomorea nn' I: I'. Tinln-rg, .I. S1-th, Il. Nnlmunn, S. 'l'ulI-r, .X. 'I'e-igh-r, XI,5I1'Y1'llN, NI. 'IMI-p1'l'. Iffrfr' XI. Nliglutmn. Y. Ifigm-5, X NuuITrrr1I, Il. SIiIIIlIl'I', N, 'I'ifIin, I'. NI1:nI'I'vl', N. 'I'iIIi1n, W, NIIIIIII. II':nr.w',' IP. Slmrt, .I, Htie-Inn-V, .I. 'I'rv:nT, V. SIl:n1Iu:ull, I NIIIIIII. 1. Slmrs-. Imfr' fi Huw. Ixlw-Irs, I. 5IIllII, NI, IIIl'IlSIl1'I', IL N-w:ll'4I. .l. 5Il'1'llII1'l'Hl'Il, Il. 'I'lmmpNmm, Ilml HV! II. Sfilws. , n I f vu. f ' I I II 3 3 "----v M I MRS MOOT S HOMEROOM llll I In llll III ffl N XII! InuII I Klum U I V F L I v lull ,'.' I". XI:ul'1Iln, K, XIvIIlxvl'Y, If, Xl lIYl'1'I', V, XI:nYIn-xxx, I'. XI:-Ilfllxis-IX. .I. IIIWIIIIIIIN, .I. I'IllIIIgw. I', lil'If'I'1-I. lffrll' I I4-:wIu, 4-. NI:er1'imT, l', I,--ming, Il. Imuix, .l, Ilillnvn-N, .I. I.ung1-NI, .I, NI:wk4-5. l.'mr.f,' 49. Inmg, If. I.iuvuIn, V. XIv4':urv lux If XIIII1-I', XI, XIn'Y:I'x, II, Klum-r-, Xlyw, XIHUY. lfnu' if II. I,uY1'!l, ,I, I, Hg, I'i. XIul1'I:1ll1I. K. XI4'I':nII, If. XIJITNHII, I.. I.:II' 1..:N ...sf rw. Sopkomorea MR. HYNES' HOMEROOM . ' v V - , Ifmr l.' I'.. AHIIIIUIIN, NI, XUIIIIQ, S. IIIIIIII, S. .Iohnsun, I.. Julmsnn, XI. .I:uVrvtt. I. II:ultv1'. I1r:lr,'.' Hr. Ilym-,, Ii, .lun V. King. V. 1iriIT1-t,H. .Inlm-s, I.. Spm-lm-r, NI. York, H, Ilvrmling, I.. 'I'Imm:us, II. Ilulnn-5, I.. Kl'hI1'l', li. IIivk5. Roll IJ. II:nv4-ns, .I. .IflIllIS0ll, NI. .I:n'ksun, W. IllgXY4'I'Sl'Il, J. Jarvis, .I, Hpmphill, S. Ilupkim, Xl, Ilmm-,, K. Kil.l4-r, I-1. ,ll-llkm .'Ih.w11l.' NI. I.uw:l4-rmilk. V MR VISEUR S HOMEROOM HI I x glllxl I 1 I 'HI Rm: I , L I r Kf ' .' H. I'm'n-IN, I'. Hr '-', XI. Priw, II. Xm'lIn-:lf-11, Il, Hoyllulnle, S, I'l'-Wvttx-, A. Hula-rtf, V. Him-. H ' J: YIWIIVY I- PUTYX I-- PPYTF. M. R0I'1'l'TS, -I. PIN-Ipw, II. Rmlgvrs, V. S:1lllIx, IL Knlw, V. II1'f'IlllIlIN, I.. Ruvks, S. Tlmrp, II. Ifmn x '-If XY. Ilzzrris, T. I'1mk, II. II:lTI'Il, A, Svuft, II. IIIlllM'll. .I. I"l1T-rIw:I11 rh, I., I'I-Tvrx. I'. P:urm!i, Il. Ifulu-rum. 4 Y I 7...- LAMBDA 4 1 I XXL xx .xv xx: ln' I, 'Hx-5 1- Hx- IV lux NHT-'I 57:4-x. .1. f'1xKix:xllfTAliv-Illx 1, Hvlx ,'l'fm1. f. "UPx,x1x :ln H111 I U F i 4 i 'S '--'- xv 1 Wan. Ng' .. Q, T ' . l"l'rNllIlIllll I'Iu.w.w Ilj7iwr.v,' .lt-ll' Sniitlt, l'rt-Niall-ntg N:um-tv l,yin:tn, Vit-4--l'rt-sitlt-nt: Sl1'lilIIllllt' Burl:-ff, It'n.w mary l.'rprf.w11luli1v 5 lbixit- 1Qifl'm'tl, St-vi-t-t:tl'yg limb limit-rim-li, 'lll'l'JISlll'1'l' 4flz Cfarifi uziiciand jl'e6Ll'flel'l "We arc- littlt- freshnn-n, grrt-1-n as gnu-1-I1 t-an bt-. Wt- art- tht- lowt-st funn of animal life- in air. on lantl and sc-si." This rhyina- 4-haiigrt-tl 4-tnisitlt-ralmly ziftt-t' the- first ft-w wt-1-ks in Vrbana. lligh Svliool wht-n the- vlnss of' Till. though tht- lmigrgt-st 1-lnxs in l'.ll.S.. ft-lt vt-ry nnu-li like- thr- sniallt-st. Aftt-r lt-arning how to opt-n tht-ir lm-lu-rs :intl that tht- st-t-mul fiom' is rt-ztlly tht- first fiom: tht- t't't-sliiin-il we-rv l'P2ltlj' to st-ttlv tlown to tht-it' nt-w l'0lll'Sl'S. Sum-li l5lll'kiSt'S as"l'1nnlll1-Ili alla-z-vm1sf". "l'unm t-stai l'tl. T". :intl "Vasu t-st alba" t-unltl bt- lit-ard as fra-slnne-n we-rv intrmlnt-e-tl to fort-igrn leillgrttztgt-s. "l'mnt- on you all, lt-tk lmvt- at ball! Roll along with tht- 'l'outsit- Rullt-rs." Hi' ont- niigrht havt- st-t-n tnmit-y flying: aronnrl with tht- Sixty-l"mn' Vllllflllwllltl llollzn' 1-miclirlntt-s. lt was t-lass 4-lt-4-tion titnt-. The Ttiotsia- liollt-rs won ei straigrlit party tit-kt-t with -lt-fl Smith, l,l'l'Slll1'lllQ Nant-y Lynian. Vit-e--l'r4-sitlc-lit: llixit- Gitfortl. Sw-rt-tm'yg limb llorlt-rim-k, 'l'i't-ztsillw-i'g nntl Stn-plmniv Boris-ff. Ifuxfntury Rl'lll'PS9llT2'lllV9. 'l'ht- frm-slnnan vlztss was vt-ry at-tivo in snvh 1-lnbs :is Sli. :intl ti,A.A. Tha-y wt-rv also wt-ll l't-pre-st-nits-tl in Htntlt-nt l'onnt-il. Te-l'1'apin, and Tigre-1-x Dt-n l'unn1-il. Thi- frm-sliiximl football :incl lmskt-tliall tt-ann. lim-lu-tl by tht- girls' pt-ppy 1-4-st-i'w vlit-1-i'l4-zitliiigr. fmiglit lilu- trnf- 'l'ig1e-rs. jI'05Llflell MR. ADAMS'S HOMEROOM f1'uzl'I.' S. Immk:-. II. XI:4In:Inlu:nIu. lffffl' .'.' I4. I,i1-ml, V. XII-IirIvIs-. Hmr.f.' .l, IQIIJIIII, J. XI:e3fi:-III, I.. I,1m'i1-mm-, V, I.b'III num, J. Irvin, XI. XIIIAYXYUINI. I1'llll'f,' If. NI:nTtIl1-ws, I,. XIJIVTIII, J, XIJIVTIII. I'. I,iuln, K. I,mw1', X. I..vm:uu, XY, Nlvikv. XIV. .x4I2IIIIN. lffffl' Ji .I. Xlnnxlie-I+I, H. I,ulug-wt, A. XII-rII1l1, IL I,I'IIlQII, IP. I,1n1IxT1'mn, .I, NIvIl:lIIn', IT. NI4'I,1-ml, .I. XIMZ, .I. XI:lTIu'uN, 'I'. I..x'ul1, I.. IN:u:u-N, II. NI:u-Iwy, I'. XIm'1'l'ifI. ""4b.,. 9' Jwfwmw MRS ALLHANDS S HOMEROOM I I hart I 1 . l , , .,.,, W, I 1 'Y H ' , .4 1 I I-'E L A ,J . f , g M, ,, ' .0 . , p , ' 1' J " - nl " .I "tw, 1 l.'m1 'A IQ Ihmu.-111:11-I-qi. IQ, IIIIIWN, AIA Im,-yix, I.. If.,-x1..lIIIN, .l. Ifznxmu-N.-n, .I. I':m.-II, I.. IfI'Ib'I, .I. Iilvlmlflx, lffffl Ii. ltulf.-IYNS.H:Irg11IW1I. I.. Ifmxlx. I., I'I:Ink'-lIIm1'lx. IP. Iivrnr, J. ICI:---, S. II.-ylml-IN. ln,"Il II. IIwIvl'ivIi. J. Ifwg.-vw, Il Ifnmyzuln, II. Ifuml, NI. IIV1Nv'II..X, I'rjfIx. -I. II4ilnIu:n1'r, XIIN. .XIIII:m4IN. lim, J: Ii. Nl: IYII, J. SIIIIII-IN, J. N: lI1If-Iwn. II. Ilmn , I, S:l9Y1'm-lg. 'If IImlgIlt1I1I,I1, IMI., gl'e5An'lell MRS. DOBYNS'S HOMEROOM lfuu' I: J. K+'ll4-V, I.. Hutt-, S. K. Jvllkills, K. l.:1I1gl1:n:u'. NI, -lfllllivlll, I'. Hlllu-VT. V. IiI'1'llLfl'l', J, Irlw, S. Ilupxmu. lion' XI, l.:uu-, .l, llmlwn, V. llmkinf, J, Knott, Y. Imgllr-, I.. Sznltwgivm-V, S. S. J1'llkiIlS. lfvfr J: P. Inglv, J. Kr:xTl. X. l,glmfg4xT1'l. J, UVIIILZII, S, Ke'l1l1n-AY, XI. HllI'f'r'l', fl. Hllgluw. Huff' if J. King. V. Huvulv, V. Kvlln-l', J. JUIIIINIYII, XY. I.:1X'n'll llilgvll, H. Hough, Nliw Ilnlnylls. .lhxfnff H. JZIIIIQN' R. IN.-. vi A riff! if , I N..,.i" 'lm-. MRS KIRK S HOMEROOM lk fu NI IFINI IHII4 I I 1 U , 1 5. A ' 21.52 ffii 45 fa .7 , , Q ' V " 'sr P, . , K . L." f 4 J 4 f ,'f ' .M-Q K V , , limi' 1: I.. 4'lll'I'.X' .l. l":nrIwr, Y. liia-tvr, XI, l':'IUIlI'1lN, IP. l':lrI--r. Ifufr 5: P, l'ln:mnlu-Vlill, K, lil-vl'll:ul'1l1, J, Vunn, S. Vlnil 14111, K. Hlltle-V, P. lllvnr-I. l.. Vullinx, Him Ki". ln" J. 1.VllllIllilIN."- l7HYi-, J. Vlurk, V. lluli, J. Vhrlvnlfliw, N, IM:-kn-I. . : 'K. I ' L 'Hal-Q, li. I":4uN1, IL Iivlulvnq, l'.1JNg.. ll, .l, l"m'N5YIu, V. liauix, lf. Iflu-11. MISS LAWSON S HOMEROOM fe! H1011 1 I xln In L Il Inu ll N III lmfl .'. ll.NIml1N,S,NI1II4-I. NI, HVII 4!U""' "4-bw MR. MILLER'S HOMEROOM HIIu', N. I'l'Iv'I'N, I'.. XIlII1'I', X1lI'Nu1nI, X. Nj ' N . ' I I ' I Html, IC, NIUNI-15, 1. xIlI!'I'il.X, .l. IISIIIZIII, I'. Urr, I.. X4-I-lm. lwffl I.. N115-N, .I. XIII I v , . J- "'s., -Q,-s tl I UI ur! I Xllllvr. lmn ,, N. 11 I I Hx I XIIIII-1,.I. Ifzwlnux , . n Il Ium-I I I 'Imu- N XIIIIYL llll'I-X, .X. XII.mI,x,I1.HNr.nI:I, .I, I'IIlIIIl'N. I. Ill III Il NI In I X IH-l1mg,.n, XII. . .,-. ' ".'.. XIIII--r .Ih.v1fl- 5, XIIII--I, V, NIIII--I. V25 lnefl MR PRINGLE S HOMEROOM N n nu ll!! en nr I I 1 rr HU N Nun 4 I ll 1 Nm 1 nu nu N --Q., ,go MR. SMITH'S HOMEROOM limi' 1: .l. Il:u-kvr, H. l"'iTXH1'l'7ll4l, l,. I4'm'N-vtln, li, IIl'Il1'j', Xl. l"r:1nklin, I-I. lluhf, Hull' J: .I. Hzumxnmfk, N. Hull, My l nth, X. l"r:mklin, Y. Huy-, lf. Hill:-Npie',1', Iligginx, J. uI'LlIllllll4l, If, Ilmmwr, 1'. Iluxtingx, I., ll:a1'l-ixlgtnln, I4. Frm ll Viifui lr l'ilIi I ' " " ' " ' " ' I '1. . 1 3, Imlmip .l, t.::l'l:mlI, ll, llutvh, Xl, 1YlIlllTHl'K'1l, H. llmrp. lf. Hrlyw, 1, hung--. N I-:Hu-rl, Hun' If wt. .H:.vnf' .l, Hilgvlllllll. MRS UNRUHS HOMEROOM jl'05L Ill PII , . l.'rIIr If II. NN 1lII:IIIIx, 4 , XX IIIIsIIIIx, 4-. IxIIIII:III, .l. XXIl4'1'II'I'. I . AIIIIIIII-I', N, ILIIII-I, I., IIIIIII-lx, IIWIH' .': lv. XYIIII-IilIg I XI-II I-- I, , .. . . . .. . .. X , , , . , NIIII, X. XNIIIIII:III, S. X IIIII, .I, XXIIIIII, IIIIII' I: II, II:INIIIIIwI-II, N. XXIIIIIINIIIII. 4.4 XXIII-kx, I., In-I-III-, ,L XXIIIII XX-JlIIil'I', I.. I'IIIII:I I'II-. "nf an I I. vw :IIIII-, XI, XXIIIIIIIIIN, XI. IIIIIIII:Ix, II. IIIIIIIIINIII, lv, IIII-II, NIIN. I'Ill'lIIl. II'nIIu,',' .l. YIHIIII, II, XY:IlIIIwx, .l. XYI'igIIT, .I, IIIIIIIIII I IX. XXIIINIIII, .I. ALPHA I N N I III I III I I 11 Ill 51 Q 5 I . 4 I s ' ' I , 1 I I, f I , X I , I C V, I l ' , I4 IJ' I I I' I ' I ' I . . 4 c I 4 I 5 ' x II' , I " 5 . ,f . I 54 ' I I I A , I f I I lim: If YIIg1iIII:I XX'iIIIII:III, X:III,I.I I.:III--:INII-I. WIIIII:I .XIiI'kIb. .XIIII I'I'1YiIIg:I, I'4'g11'l'lI I.IIIII, I'2Il'III Minn-, Nlnrj .XIII NIIINIIIIIIIII IIIIIWII IIII' ITL. .IIIIIQI IIIIIINIIII. I:IIIIII':I .III .II'IIIIiIIN, SIIIIIQI SIIILIIIINIPII, lG:III WIIIIIIIIIIJ, Ii:I.II'i I,:IIIgII:I:II'. II' Il' .'.' S: 4Il4il III-IIIII'I' I'II'-IIIPIII: NI1N:III IPIIIII-II. .lII:III VIIIIIIIIIIIN. IZ:II'lI:II':I l"I'I--I. X:IIII'4I I,-IIII:III, Ifixiv 1QII'I'III'II, .III1If l,,III:IIII, JIIQIIII- KIIIIIK, .IIINII-I .xllll IIII-II:IIII-, I.IIIII:I III'-IIIIIIIIN, S:IIIIII:I K:I.I .II-IIIQIIIN, IIIIVIIIIIII IEIIIIN, .IQIII SI. IIIIIII, VII-ki Ii:II'1II, I,IIIlIII .XIIIIVI-, X: Ill'-N .'II' SI'IfI'I-t:II'.y IJIIII- 5 liIfIII'Ig.- II. ix-, I':IlI'II'k I'.IIII-III. I'III-x1.'r KI-Il.-r, YIM- PI.--IIII-III: KI- IIII-III 'I':IjIIII', II:Il W: IIII-W, Hill II:I14'II .IIIIIII KI':I1. IIIIIII-II IIIIIII-Iivl-I, IIII'II:IIII lIIIIIgII, IZIII-I SII II, .IIIII IIIIQ--III:III, ,IMIIIIJ ,XIIIII IGI-:I-I--5. I'IIylII- Iij1II'II, .II-:IIIIII ,I I l I N IIIII 1 v., A 3 W5 5-M1-A in "", mf i,,,,""'Q3v W fn I ,L fr. 4 Q 'W x A if v W 52 '4 411 all , , . C:f',,.. wx ' 4 it 'ig i 2 f it ' ' A ' 'K 5 'W ff J kk li 6 fi iw ki R" U? iegaa 5-'5 Al ..Lf1'f2u.5kf fi fri , DUI 4fgn,f-+5 1: ,JW C' Q 'Ga V1 as 'N 8 if s A5 x 1 f 'M x f 113:59 , A 455,545 ', Y GQ. 1, '92 mn, xS?ll6l8l'lf KOLUQCL OFFICERS 1 1111l11l111111l111 1 1 111 1 111 1 1 ,J 111 IIN I I 11111 1 1 1 1 1 1 11 1 U 1 1ll1lxl1l D1 IN P W N 1 1 ll 1 11111 11 "W xl 1 l NNN 8111111 rv- 1- 1" 1N 1 'N llll l 11 H111 1 1 X1 1 Nfl Xl 11 1 1 N1 N11 11 ,. 1 S 1111 r Q. 1 1 1 1 x 1 N 1 1 ,.1111 N 1 1 1 11111 IN 1111 N 1' Trophy P011S1'11Ilg Commlttee s Q 1 Rs C 13111 1'-1111, ' -' - 'fllll V111-111 B1'll'1S, T1-1'1.v111-1-1- 131 XYi11i'1111s1111, I'1'r'.-'11-111 S2111.' 1.'lll' 11-1- 1'. 111-l'I'-I,' .-1111111 1.El111'l'1 1111v111-, S11-1' lrrlu S11 1- 1 1111llIll'11. 1111' g111v1-1'11i11g- 1111115' 111' 1'1-11-111-1 11151-11. s11-1-1-ss1'1111y 1-111111111-11111 'lll1l11l1'1' i'lU11.. ICV1-11 111-- 1111-- 11111 x1-11111 y1'1l1' 1l'l11 111-,.'1111. 1111- 1-1111111si-1s111- S111111-111 1'1111111-11 1-1-111-1-s111111111v1-s NY111'1' -1" gr l1'll u 1111 1l'fI11l.' 111111:11i11g' 'l1ll1 11 111-11g-1--1111 1'111- 111'11' 111' Day. '1'1 - "'1'i ' 21 1111111111 1ll1l'1J111l1'.l 'f 1 - ' .' -1115 111 1vl'111lll1l 11i,,h. 11'-1: '11V1N1x11 111111 llI'1'1i1'Il11'11 111 1111- fl'1,'1l -1 1111 111'11- 1111. 17152 .X 111-11' sys11-111 111. 111'g'1111iz11111111 11'-1s 11111'1111111'1'11 this .' '111'. '1'111-1'1111111-11 11'-1x 11ivi111-11 111111 1'41l1l' 11111111 51' 1111 ing- 1-111111111111-1-M 13111111113 S1'1".1'l'Q 1'11111i1-115' 'Ill 1 S1'l"11J1111U1i1111l11 1'1111x11111111111.1'111z1-11511111-11111 11I11l'1,ll'l1l ship. This 1111-1111111 111' 1ll'L1'2l1l1Z1l1111l1 111-1111-11 111 111- Y1'1'j' 1-1111-11-111. 1,111l1'1xN s111111s111-1-11 1l.Y 1111- S1ll111'Il1 l'1111111-11 11'1-1'1- 1111- '1'1'1-1111111 I,11111'l', 'KAll1l1lllll 1.1'1lYl'S.H 211111 1111- v11-1- V1-rw l1illll'1', "Mi: XV41ll111'1'1'll1.H '1'111- '1'1-1-11151-11 1J1l1ll'1' was s111111s111-1-11 ,111i1111y with 1'1l21lllIl1l11"1l 111111 1'11i1'1-1' m11.' 1115111 .'1- 111s. 1111l1'l' l11'0,1l'l'1S l'?ll'l'11111 11111 hy 1111' 11ll'l'11 x1-1111111 1'll1llll'11N Wl'1'l' 1111- "111-1 11111 111 V1111-H 1'2l1Ill12l1gI1l, 111 111111-11 111' 1311111-s 1-1111111-11 111. 1111- '1'1-1-1113111 S1llIl1 H1111113 -1111 21 11111111111-1 1'111' 11l1' 1111'1'1- 1-1111111-ils. As 111- .x'1-111- l11'1JQIl'1'SS1'11. 11111 1'1l11I'1'1-Y 111-11' 1-111111111111-vs 111-1'1 s111 1111 111 w111-1' 11111 fJ1'lll,' 1111- il x111111-111 1111111g1- 111111 111111111' s1111ly 11-111s, 1311111 111' 1111-xv 1-111111111111-1-s 111-1-11111111is111-11 111111' U' -lr. 111111-r -11-111'i1i1-s N111'11 -1s S11111l1111 1i111'1-1-111111-111 13-1y. 41111112111l'11 1'11111'1-1-1-111-1-. - 1 1-11-1-111111s 111' 1-119s '11'1-1-N 1111111111-11 11111 21 1111.-Y j'l"ll' 1111- 1111' 81111111111 1'111Ill1'11. P. 1' 1'-. -'Q , . ' Q 1,q' ' '- Ui -' '.'i1 . if-gh L ,1--1' ' li f' ff' 1 151 11- 5 ,,.f Lf 1 1 111 l III Councll ru 4 M N rm 11 N1 41 1 1 1 I 1 I I UI n ll M-I Nl Ill III I, I U5 I I Lrhiifuxixf. I ru uf s Savmg Stamps Meetmg 'Ir .Lk L i L DIVISION EDITORS I lllll 111111 05el'l'l6ll" ml urn Il 1 PP N N S4 1 4 1 N l N My r Q N HH N r r x fill f 4 1 fl fx , , N 1 sf x Xl N U N N 14 V r x fx rwnrr ll x N 1 x rv f NN ' AD STAFF I BUSINESS MANAGERS AND ART EDITORS l 70 ll I If 1 Slgnlng Up for the 1957 Rosemary Check Your Coat? an Ll"0 Xiu r x i N IXflNlNNl ll llll l lj 1 Il rlirrllkj .! L Sif --ii l'l'll?lll2l lligrli Svliunl ,illiiiurs mill M-iiiurs m-iw1111-iiiln-i'sIliixlwziiwvl'Quill :mil 51'l'1Ill. iiailif :ml lirnim'zii'.x' fm' liigrli sl-Iimil jmii'ii:ili.1s. lieiwli lwvaiiiii- Q-Iigrililv fm' this limim' li-x' iluiiig mitstsiiiiliiig' wi rk mi 4-illif-1' ilu- Ifvlrn fn' Ilia- Ii'w.-fiiirlijif, stzimliiigf iii lliv llpiwi' lizill' ul' his vlan. mul ln-iiigg' zippiwxw-il Ivy Ilii- lm il mill iizitioiiul Quill :mil Svrull lmziwl, 'l'l1is yi-:nfs iiiitieitvs www pn-ss-lite-ml will: iiiviiilu-i'sl1ip1-zilwlsziiiml p at ilu- spriiigr: vii' lx 1.14-ii lily. lfff ' If 45. Pl1'I'l'l', li, llilulxli-lv, l'. liiziiitliiw-ii, If '.'.' li, XV: llsivv, N. Nlitvlivll, lf. l,11k1-V, ll. llziki-i', S, l,:1 glinzir, lf. livin-rlx, V. l.1-Nix, ll. IPul1g'l:1-, Il, llili-, ll. lllllvlmi l H. Yi-ilflvr, I.. l.:iIIuv, l'. Xlzirtin. N 5 7' , V Q 'Q ' f, 1 I 5 W, A I W. i ' 'if ' 4 im 1 A Tl' ff'-if fi' N '1 EDITORS rl 1 N1x1111 'F r 111 1 11 1 1 1 1 If 4 XX 1-...,,,,, ,bv YY 1 f x x1 ,x N N all fx r N r 3 ll 4 1f Mill IU N f f Echo Staff 'll I 11 1 Inn 1 1 11 1 1 11114 1 111 YI ll' 1 ,, 1 N 11111 fr' he mmm! www French Club Members gill! 1 Xllll IIHI N N lt Nb 4 X r- " f r l 1 r lf 1 X 1 I X N 1 l"'N f r 1 1 Il 1 f ,WA C! A OFFICERS I I I Q' IOCIJIUIA Z A OFFICERS N 1 11 H11 It 1111 1 :Q 1 1 1 - 1 1N1 1111 Xitelt e 1 1 ff 1 l 111111 111111 1 1 UHNUIQ ll1 Kclllllxd 111 1 1 1 1111 11111N11 Nuts 1 ' I 1 Its , , N N 1 ll 1 1111 111l11'1N ltflxlll 1 1 l I AI X K X Spamsh Club Members VI N 11111 1 111 N N11 1 nflll N I111lI1ll'S, N 1 1111 ll 1 X ll , H1111 11 .1111 1 N HN1 1 H111 1 LN ll 74 111 'I R0s1111l111 1 01211111 C7 A OFFICERS 'W fl 1 1 41114 IW 111 4111 4111 Il I 9 l 111 r ll I HI lllll 1 11111 Ntul 9 N 4 1 1 x- 1 X4 41 x XIX 1111 x Xhx I1 r 4 x 4x1x 11 1 1f411s 1114 41s4x 4 441 N .uw 1 IIN 4 s I 1 , 1 f 1 f 1 4 111414 1 1 441s11111 4 111111 1 1 . 1 141 - Latm Club Members 1 111 11112 114 4 4 114111 4 4 1 1 141 Qs 1 - ' , X . -1 '1 2 A 21' , , Z M.. Q2 I I I1' ll I: 4'1:111'4- 114141111, Sl'1411P4': Ku '4-11 4114-141-V, ' .1111 Kg' '1'fl.V1lll', .X11 111:1 1' S1111 .l:111:111 V 1'll1'1i4'l'. 1'1'41-1' sul. 1 , 11' ll' J: 111-114-v 1.ilI'Nl1ll, .Xl'41l11'N1 K:1-4-11 11:111, 1- , X4-41114--3 N12ll'j' .I41 V414111, .X4-41114-Q3 .1414- f'1JIll1'j', 1 1 ' ' xl'l111l'N. .L Q11 1 - 4 gv .4 . -1427 T11 111' 11111111S4'01lll1OS1'l1111.51111101115111 first- '11141 s4-4-411141-y4-111' 1.2111 . 21111 1' ' -' .1 ' .5 -1111.1 'l'11- 4-11111. S11111lS11l'4'11 115' Mrs. M-iry 1 41111.'4 R11111l1S. has ffllll' 1-4-g'111:11'1y 51'11l'11l11fx11 1114-4-1111,:s il l'-ar. A1 1114- 111's1 1ll1'1'11llgI. 111 S1'11T4'1ll1101'. 41111--rx XV11l't't'11'l'11'11. '1'114-'-51.'.'-14' 1' 110111 4.2111'.'111111.. "1.' 11 1114-1114- 411' 1114- N4-4-411141 1ll1'l1111lgI. 111 -1'ill11'1l'j', 1114- 4:11111 SI14l1lS11I'1'41 :1 11411'4- NQ114- 111 'l'4-11114-r's 112l1'l1W2l1'1' S141r4- 141 111s4- 111111415 1'41r 1114- Al1lll12l1 13111141114-1. '1'114- Sl'1'1ll' 1'41r 1114- 11111141114-1 11l 1"4-111'11:1ry was Q4-1 111 H141 11411114-. T111 1:11-.' J NW r- 4'41s1111114-s 1'l'111'1'S1'1l1.llgI ,, lp -1 1 g141411-ns-9 411' l'1I21l'5ll'11'1'S 111 1111111111 111s1411'y. S4-' 1141-j'V211'H1l11 1.l1l'1llt'l' 11111111 s111414-111x XN'l'1'41S1'l'Yt'11 115' 1114- 1.l'1'S1lllll'Il " 1,.X'1'2I1lll1S 111141 "1'x114-,' 41 1.2l1'4'1l'211 s4-4-114- 1'1' 1111 .1 .1l1'4l.'111111114'1' .Yl'fll1'.' l,I'l'lIII1 w'1s j,1Yl'Il us 1'1l14'l'12l11l1lll'll1. 1,l'1Xl'S XY1'1'l' 11 Y'll'41l'l1 1411- 1114- 11141s1 41r1g:111411 'l1l1 1114- .'1 'lll11 4-11111- - m 14-s. T11- ' '1 lll1'1'1'1ljI 411' 1114- XUHI' wws 41 1114-1114- 111 M15' 111 Mrs. 1141111119 1 llll. Pr 'l: 11. 11:11"' 14111, 11. Ng'-s, V, 11:11'111, l'. Z1ll1lll'l', K. 1111'1l11jA, X. 1ill'l', K. 111111, NI, 1'414111, .l. '1'114-114-r, K. '1':141'1411'. ' '.': 511'-. 114111i11f, V. 111-14-r, 1.. 1.1l'll1Z, 11. 11-: 1.514-, .l. XY:111414-11, .1. 1'12llll'.Y, 51, .X11414-1'N4111. 1'l. '1'4-11114-1', .I. 1.-Yllillll, .X. 1'4-1 1111g:, N. S1Il1f1I, V. 114 111, 11, N411'41114-414-11. II14 71"-11 I1'r1.w1114l1'A11 le fa l9l'l'l6l OFFICERS IIII l l11111 Il 1111 11 81,11 A 1 1Jf111f1 H1 1 S1 1 N f I1 NX N 1 1 spun X l 1 f I I f 1 1 1 1 1 1 Delta Slgma Members HI PU Q Lflll llll 1I1111 1 11111 lxtll N011 1 ll 111 1 1 1 X 1111 1 1 1 1111 1 11 76 lf1 1 ' l111s11111l111 Ill 'ffl lfr .44 .7A8Jl0l6l,I'l.'5 OFFICERS I 1 1 N 1 QUIK 1 " ll" l N 1 rf fffullzfx mn .11 h 50111 1 r 1 4 U' K Ifilll N 'D 1 N rl Il n N Nr N Q N 4 Ill 1 ' Thesplan Members ll U V AU ll lilll lv 11111111 Qi C A Liv., N lflimlwlll linln-l'tQ, St"l'l'lIlI'AY 'l'l't'IlNlll'1'I' , v- -lIlllll'l' l'm'Tvr', l'1'1-Qille-lat if .lnlm R1-ylmlals, YiwfI'lw-Qil-111 - ll if ln l!l2fl. Iln- Nntimml 'l'lw.'pi'n1 Sn-' - -' xv-as 1-steilmlisln-ll at l"z1il'l11m1t Stem- L'ollvg,4-, XYest xv-I',,lll.?i. The Ulllllll lnnli in llilllll' lIl'Ulll Tllzspix. lllfx llrvvli fll'lg1lll?lTHl' of l"lIll?l. 'l'l1v m',,' 1 is ' 1 OIIUI' .' "IU lll Illv se-mv Ill-ll Slllll4'lllN 'll'l' jl'l'2llllQ'll lllt'lllll'l'SllllP f'll' llzlvingr Iw1'fm'1nwl UllISI?llllllll,. work ill l" zitlm .nt . :xml lm' lmvingr ml-1 tln- lllt'llllJl'l'NllllJ ll1lnlilivnti.1ls, Wh -11 mn- lmq 4-zllwlvll Iwvlvl- pnints by -1- 'ng fmll 411' lay xw l'lilll!' Ull k'lllllllllll4'l'N. lu- is 1-ligilrlv fm' lllf'IIllN'l'Slllll in 'l'l'ulxp1- llil all lvI'llZlllil lligrll U4-lmul. ln April ul' l!l5T. Blix. Silfilll Kvlxlzllw, lln- :ww 'l'l1e-. pi-ms' spmlmr. nw-mllpzllnin-ll llli' ll'Ullll1' to 1'l ' -1,0 llll1'l'1'lll4'.Y,'lNX' k"l'lll' Ill-, lc S ll." ll 'ff lf. llnlwrtx, .l, l'ul't1-r, X, lll'I'I' llgll, Nllw. K1-I'-lnlim-. I' l'. lllilllllll'I'Il, V. XlIll'llll, 49. l'i4-rv:-, l', l'rm'n-ll l' '.,',' .l, llvlxlmllls, S, lll:1il', ll. lllll't'll, l,I.I'l'l'fUl '..... 1Ml's.1 Sz1l'z11l K1'l's111k1' .llnlrlvllflrl 11'i11gji1'111 ......- 11111111 111111- Tom Wirlyji1'l1l ...... Bill 1111111111111 I,11l1r11. 11'l'Il!lf1I'1l1 ..... S11z11'1'y Silllerl ,lim 0 'U111111111' ....... David Stiers 6165 Qllflgefle 1111 1111111 1I11mg111e a 11111111111 11141 111 TPIIIILSSNJ NXllll.1l11s IS 111111111ll1111 111th thlve 111111111 f11l11 the 111611 1 ,1 111111116111 1111161 111141198 11111111 111911 1119s llst t11l1 ls Al1lf1111 11 1 1111111 511111119111 b1 11 111111 1111111111 11110 1111' QIIIII1 r11a11T1 111 1191 111981111 C1"r1 Sl 11 1111111 lll 1 1 111 111s 11 11- 111 111 ,11 111111 1 l111111f1 lll 11111 1111 11111114 H11111-191, 1f111l.11s f11l11 1 1 1111111 111 11111 11 1 111 'Il 11111111 111111 111111111111-ss 11111111 1111111 111t1l11lf111l11v llltcl 11111 1111111111111 11r1 111 1 11 1 1 1 ff flss 11111111118 11111 1111 11111 1111 I1lllrl1llN 1111 1 IIN 11111 1 1111 1 111lt 11 1111 111 Alllld s IJ 11 1 1 111111 1 111111 X41 111 111111 ll lllllvllts 111111 1118 11111 11 11 11.111111 1111111 1 It 11111 1 11 11-11 11111 1111198 11111111 .1 11111111 1111111 t11 11111111 A111.11111f1 0181111111 1 111 1 11111 .1 11 11-f .11 .1 I1 1 111 1 1 1 111 1.111 1 11 11011511 118 1111 Ulblllg, 111.1111 111,111 1 1 X1 .11 1 1 . 1 1 111111111111 ll .1 111 11 11111 11 1 111 ld lt IS Gllgdgl ll 1 118 1 111 1111 1 111 1.111s 1 1111111114 111tt111l1 111s11111s11111111 111111 111111111 1111111111 Nlllks .uk 11 11 1111 It 1 lll 11 11 e gr .111 11111111118 1 111 ff 1111111 11111111 111111111 11-11111 11111 1161111 11 78 The 1911 Roeemary SPEECH COACHES XII Dol 4. Kvrslukm N IIIBIIIUXN SPEECH CONTESTANTS Il 7 I- u ? xnn How nmru ryns, M s nun N U NOII C len! 8 fl0l'l OFFICERS E 4-I Y? 1 aaa... ,wow 1 ffl' 1 N 1 1 111 Q1ll1SXd QI 1 N 111 111 11l11lN1d 1 ll 111111111 N 1 1 r N 1 1111111411111 N 1 111111 111 N1111111 111111111 b111111N A 1 11 1N1 11111 N111111 11111 111 N N11 1 111111 f 1 1 N1 NN11 N 11 111111 N111111N 1 111111111 111111 l 1 xfN 1 Sclence F1ct1on Fans II I 11 N S1111N illlll N Xl 1111N1111 N11 IX 80 1 ll 11111 11 1 N ffl 14,- 1111 10 1, Roxf mm ll 0 s 2: o ' IE.. , , Q4 ' 2' , C 1':1111i1- 11Zl111l'I', Vi-1--1'1'1-Ni111-111. Y . 1'1il11'1' 111lll11l, 1'1'1-Ni111-111. V X'1l'11l1' 11llki1S, S1-1'1'1-1:1ry-'1'1'1-:1.'111'1-1'. '1'11- S111-111-e 1911- -111 ' 1 "N 111' a11i'.1-11 just this I'--112 S11 -- 1111- ' .' '1'11-11, he 13111 ' ,'-- 11?l.' 111--11 111 s1'11't 11 S1-i1-111-1--F11-111111 1'11111 1111l1"Il'j'. This 1ib1'-11'y will 11- 21 1'11111-1- ' ' --- '- ' '1111 '1'111- 1111-1-111115 '11'1- 111-111 0Y1'l'j' 111111-1' W-111-.' 1215' in 1111- 1 1111. A1 s - 111' 1111- --1' 510. .' 11-11-s 1'1" - by 1111-111111-1-N111' 1111- 1'11111 '11'1' 1'-2111. A1 111111-1' 1111-1-1i11,rN, 11i.'-11.:'i 1l.' ll 11i1'1'1-1'1-111 N1-i1-111-1--111-111111 '11-N, .' " '.'. 111111 11111111s w1-1-1- 111-111. 'l'111- lmiggn-N1 1ll1'1'111IL!' 111' 1111- y1-211' w:1N 1111- 11111- w111-11 1111- 1l11'1111J01'S 1:1111--1-1-1-111'111-11 11.11. XV-11s' 11'1rr11fll11' Y ' '1'111- 111-w l'1ll1l was Np1111N111'1-11 by Mr. 11j'1ll'S '11l11 Mr. 311111-1'. '11111' 01.111'1'1'N W1-1'1-: 1'1'1-Ni111-111. f11il1l'1' 11 1 g Xv1l'l'-1,1'1'S111l'1l1. Vi1-1111- 1 1l1"l.'1 'l1l11 S1'1'1'1'11l1'y. i':1t11i1- 11111111-1'. lin 1 : 1.. '1'l':1i1, V. 1,IIl111'l', K. 11"g'g'.', V. 11ll1111l, 1'. 1': 1,'. ' '.'.' 5111 11-Vl1l'.', P. UNg111111, K. 1'1:11z, .1. T11 ' 1, K. '1'11w11N1-1111, Y. 1.1k:1N, 111. 11:11't1 - j, 11. 1-11 -1'1, 11. X1:111: 1111:111, U. K1-51-', K. 13: 'is. 1 fm 1 2 1,1 5 WSW 1 - 1' 'S' Q , . 1 4,111 1 1' 'i 3 , V N 1 1 1 if 1. 11 w 4 ' Y C X X 1 . 1 ,. .. -3 Fil V ' - X- Ag 15fii.,,Q.-..L.- 1 - Y .,., 1 X ----vf-- Travel Club Members Ill I U 7 N D l l 1 Q N Yll N1 N i grill I 4 xl ll x 1 N 1 i 1 NHII 1 I lun N ull 4lllNflll ill II llNl4 I r r f 1 1 'QW 'Wk .i 413 MW! CH OFFICERS uf 1 4 Nb' ,f 'x Z' If 1 I1 N1 1111 'Q " ' ff A 59' 'Tn' Y' ' v ' V 5 'ff ,. 5 5? J 3? ff Q l ' 'J J., fi? 73 , 1 1 'I 3' ' , H1 ' : A. ll ug,l:i., .l. V4-fliixky, ll. llUlllll1,QNKW rtli, S. Wlnitr, ll. l'111n:lm. 'l'. Wil-y, ll. lhirns, V, l,t'llIl-V, V. Wzitwn, J. lluttnn, l.. llgl-, K, lin-iggc, I'. XY:nwlnr, li. linnixln-nl-4-rg'-r. lf: Xl..l1'l1liilix,.l, Wil-fin, ll. Wzillgivl-, li. lflippr-rt, ,l.1'mu-lu, S. -"lIXY2Ill, .l. l'4rrlwr, ll. llurvli, V. liullll-11-I-in, l,. llI'l'IIIlll'l', .l. U T -mn, l'. llill, ll, Nlrl,.-ml, K. Xyilfll. I' Nlr. llc-ilvy, ll. lluxwlw, K. Nz: lfrr-l, .l, Xlu rv, l', lil'UXXII, ll. St. Julnn, S,,lull4'x,l'.Silill1, K,1'ulli11.,lI. llulu-r, Xl. lrlv, .l. Wm1I,l'..'11i1l, ll, l'wl'l'Q'IllIllI, Y. 'lll'1lll1'l', .l. liillvlx, J. ,lZ!llIlNllll, li. .xllilllly .l. lil'-YlIlll4l?4, li, l.:lnli:lll1. l'f1fI' f' -l. Yllrl. 'lf -lIll'l"'TY, N.l91'rw-I'- , .l. l":url+w, l.. l'IlI'll'I', K. l.ul1,g, J. llzultwiu, J, SI. l'lIllI', K. NY':u'1-r, J. l:IINlllllNS1'lI, l'. l'mu-ll, N, l'ri-li, l'. liiwlilllrru, J. Xlilla-r, li. XN'4l' l'l', l1..'t T. Altvr an yr-nr ul' .Y1'?Il'lllll11'iIll1l saving, tlii- 'l'i'nw-l l'll1li im-iiilmi-1's nimlv Ilirir lmlgr-:awaits-ll trip to Wzlsll- l'l!loil. lD.1'..nml Xi-xr York Vity. Sp "nu Ilia- llmlivwmiiiiig' llnliw- aiml si llzim-v fur llu- Sw'-1 Sixh-vii 1':1rliix':il lin-lpwl vmisimll-'zlmly in wziriiilig mu-r rliltillll, Hn 'l'l1l ' l-ny, .Xlril IH, on-r furry mn-nilwrs :mil six vlizipriwix la-l'I mi an six-4l'iy trip to Waixlllligtmi :mil Ni-xr Yurli Vily. .Xrrivilig ill XY2ISlllll1l'llill. Ili.-N-1-mul flu' ul' lln-ir trip. lllv im-mln-rx tmlrwl mir Xzi- limil l':igwiI::l. 'l'l1vl1 Ili:-.V lumiwlwl an lI'iIlll Szitliiwlsrx' 1'X'4'llllI!' l'4,r Nr-w Ywrlc Villr. 'l'li1- Iirwl lull lisnppy t1'zix'l-lf-ix xrr-urilux' lm-lull-il Ilr' limi:-,lmiiiinl Irwin Xluiirlix' vw-riiiig, lull ul' wmirlf-iw l'1ll llll'lll4vl'i1's. ' , ,, F ' xv r f.A" Q!! -5 'QW ' ' lsr , "1 . ,QAMW M yn.. , 3 1.w,,r if ri.f.i-I.-...- i'.AH.,,l. ra.-r i'.-.-q.1.,..r, 1 3 ll--I--in lliirn-, l'i1fNivlrnI. 7 ' f l.' 1' .lilfllx llllllull, Nl-'iw-lzil'-xg l.ill1l:u V7 if lliglw, 'l'l':iNi:ni'l'g lfnlnl-xii XYHYNUII, l'nI'I'v-f QV Ixlrlllllllgl 5v"Il'lIll.K. .. 1 , f ' 'I X l i ff " ii r A M - Tl 1.'1,',' 'n. in 1 QM' Jtkifzc- M01-iation OFFICERS 111 1 I 112111111 B1 1 ll 1 iw 111 I 111 111 x Il +1111 MANAGERS I l I II1 I 4 1 stf11tv1l t11 Nlrll XXIII x .x 1x wx 1 s 1 Il II 1.1111 lfllgl' 1 11 1 1l1st111t 1 . 1 1 1,1 gf 11111 111111111x lllflx fr 1111111-1t s inf' Ildllfi ll'Il 11111114 x 111 Jxxfis fiblx spoiisoiml hx f1 111xx11n1111 11 lt 1 s f -1 111 s . IS I 11111 loetlwi 'll11s xxf1sth111 hut xefu tm tennis as .1 1eg:11l.f1r spoit AIIIIGIX, x11ll1xbf1Il brlIIlllIIlIOIl .1111l IIUXXIIIIW xx It NOIIII of tl11 h1sts11111vst1-1 futlxltlex I111111 XIIIILII tI111x had fl 1ho111 s t11 N111 111111 w1111st11 11g.111 11x 11111111 Illtt ldNxP 1.1 f1111 sx11111111111 .1111I f1lxo1o11t11111111l xx1 1t1e1r lmxxl1111r 1fiX ' 1 rl N I I 1N :Nr X ' 'I IIIXYI I 1 44 1 1 IIII UH11 f 1 1' 1 II I R7 7111 191, Rosfmaru II:11'I1-111- St. .lol , Vic -Y "-.' -11: 'It 1 F1110- 111:1 ,S-1'1'1-t:11'y-'I'1'1-:.111'1-rg.Im I'11:11'1r1'k, ' 'nts K'I111i1'111:1113 N11 Il1'1-g1-1's1111, I"'.'l'11t. I':11'11I Si11111tt, I'lil-1-11 IInI1f, .I:1l1i1'1' I.1':11'l1, Xu 'mx' IIl'1'gt'I'SlblI, 51:1 '3' I.:1111-, Iivtt- I"1'11-111:111. II.A.A. ." ' I ' .W ' " I il plan' 4I'l.', :1tt11111l111I lj .' 'iI'IlI .'1'I1mIs i tl 1 l'I' 1" Il-II 'I 'lII'I. . I'111I1-1' fllll I1-aclersliip of tl11-i1' p1'9si1I111t. N'llI -y I'1'11,.1 1's1111, tlwy lw -111 :1 - ' .'- 'I'i11,, ' l' ' , .'vII' ,, I"l' ' lI',. A 'llI.'. TI1 'l11l j .' ,' ' 1 '- -'t tl - pl y.'i1"1l 1 I -:1ti1111 .'t'1iT, M I1-tty -I 1' ' ' '. ". v.1 1'-'.. v..'. 'v.v. . 1 . . - -v v xv. . ' . v' . . 1 u . . . . ' L I . , 5 'tl 5 A y' A ' l . 'L' -t' I' I 0 q . V. . E- ' I v . , lv 1 s 4 I 4 A. A.'l-.'- ,' '.'1'l-'.tlg" 'lull-,'l'tI-II' I."' 'gl' ' ' "tl I' v . rx' I11 NI- tI11 AIIllIl'lI Axx"1'1I.' Igilltll vt 1x"1.' l111I1I. At this ti1111- '1 x'-11'1Is x'e1'1 p1'1s111t1'1I, A ' xtli -1-rs i11- st'1Il - I, 'lllll 111-xx' llIlllIIll'I'S i 't'z1t1-1l. 'I'I1v '-1-rs nt' '37 I1-'1x'1' tI1is.x'1-'11'. I111pi11g' tI111 lI..X.A. will p1'11,.1'1-ss 1'x'1-11 t'111'tI11 1' i11 tI11- t' t 11'1'. G. A. A. Members lfmr If II. II1'III'4Y, Il, IIZlI'I'Illg.fIlblI, X. IANIIIIIII, N. I1u1'I"I'I', I', 4'Iu:1mIwrIilI. li, I"r4-n'm:un, X, lin-gw-lwuln, .l, 1'nl1vIl, NI. KI-1111:-I V. HUIII1-11Ntviuu,.l. Iiivk.-rx, .I, Ilrnx, .l. Ilrxirun, lfffll' II. I1iIIvr4-5, If llwwkwrt. S, Ilzalm, IP. 11+-rn-I--r, ll. II1-rxnling, NI. IJIIII Hrs. I'mftIwr, I.. .lnImvm, 1'. Ih-vIIv1', I.. .XIII-1111, V. Iimvllm, Y, IIIIVIII, Ii. Il+':ug1In-. lfffH'.f'.' V. IiI'1'lILf4'I', Y. I.4-gli:-, 'I'. IIIUIIII, 19 Xllixun, Ii, 4'I4-ln, XI, 1'1mk,4', Ilglf.-N, XI, Ihull, S, I"l'.x.-, S. IlujIn', .l, I..xn:um, 1'4 Ilnxkinx, .l, Ilmlxml, I.. I.l1n-lvuyll,-i li, Ilul liH35Nxu1l'TIn, II, l'nl.4-Izumll lv. lg,-mxn. I.'f.f1-if li, .XIII-n, lr. tGifI'1l1wI, .l. IVI., .I. I":1l'lwr, .I, IA-:u'Iu. I.,1':u'1--r, K, Lung, XI. .Iuvk Nun, IP. Ilruwlux, V. Milam-, S. liillu-rt, N. I.ZlIl4'IlNI1'I', If. IIIIIIIQ I'. Linn, I., I.:u1-I4-, NI. Ili1-If-lx ll P14 yfw , W N4 61. 'L 1 A Members 4 Illl I v 4 I I N I 11 I Hltlfl J ' 3 5 2 , uw M My I I x f I 4 v xy V if, 1-1 , U xp A 5- 5864 6 .4 1 . U ' A I , ,J -Q , I ff ,.,,' "' , I I : I 4 ., V Q A ,qlw I I ' . A Krazy., Y, 7, ffl G. A, . liffff .VJ J. NI. "Iam, K, I'11x'xix, IZ. Xwjw. .I. IH-115, V. ,I"'IlIIY'1IllIi, ll, IIw1gfp:'l'1. K. W1-:ul-1, -I. Klum-, .I. 'I'r:u-5, If '. IL XY:w1-Ill:-I, X, Nm'xxmHI, XI. I'1'iw-, .X. I'wTTil1g::, X, Smith, I', SIN-IM, V, Ni1mnTt..l. I'1-:H-H-'k,.I, llxtvxnn, NI, XIII.-n, limi'- IH Su IIII, II, NI ,yy-1, XK',XYiIvnl1,.I, XY Iwi. Ii, Xl'l1lr1'I'1,.I, NI:a1'l'iuII, II, XXHW-I,4'. Srnnll-,'I'. SIIIII, .I. I'1llY4'I',5. I':4YI4m, I'. Xml mn. Ifffff 1: If. X1.,.H,,.,l,.,,.1', XYSAINHII. Ib, Sl, .IUIm, K, Wm-I. X4 Il.,l1gI:-A, .l, XIIII--y', I., XXV-Ilimg, Y. Willmnn. XI. 'I,III'IINIIlI V. XVI IIT-ll, I". XYIIXUII, 34. XYIIH-'. 74. f: -Illlrxx ' ff HZ, ,HW I Y ru I Llbrary Club Members x I III X Im nl s in 1 ll 1 I I mu 1 s mi I im in s r Nil I N llll ll x II1I X II IX ANNINI V IlII 1 1 1 I I N XMIN Ill 1 f f x 11 ill "Illll1l IOIIN I llls ut su 1 1 :IQ N111 1 1 1 .L my CH OFFICERS 1 1 lst IIII 1 1 1 ui ul in n N1 ll ,.,u11 n II 84 1 x N 1 x 'Qian 'alfa 'Illia Qlffwvti illlfs .Kala 2123 15 Ma 'Qs 1 in llllll l nk U. " 0 I Q A .1 1' 1 . W cox . lf ,. ,ISS ' Hr ' .' .I, Ilililu-rs, Xl. II11i'I'1-r, I.. I'lIl'l'j', .X. TZITIIIIIII, .I. IjI'UIYll, .l. Vuugll, N. I'Illj.flIIllll, V. XYill': ns, I.. Ili1l1'r, K. 'I':i.'Im', Xlrs, S1'I1w:1Iv1-. '1 'f.' Ii. lllbllglil., II. NIrl.1t1 l, .I. IM-'kvr, If. Wilt-y, ll. Hu ll, Il. .XII-ii, T. Glvllll, Il. Gillis, .I. I,yn:1m, .I. Xlgvlivlll, I.. lla-jlmlcls, KI. Iiwillg, Il. Ililv. 1' ll. IiL'IIllI1lI'f, ll. llzivis, I'. T. 'I'Il:lIi,nn, K. S 'tI, H. IY'l H1 J. "iss, ll. I'u.'-j, Il. Nllllins, H. llzlvis, ll. IC1 gv, 4'. I.-vis. I.il " rv lilllll Ill4'IllIIPI'S s4-rvv tht- SIIIKIUIIIS :tml tPzim'liei's tlllrilw tho svliuol '4-z ' I ' '.'.'..'I.II' tha-m in oh- . P' u 1 P' tai ' ig: Iilmrwy I1I'lTk'I'l'IIS, sliowing' niovivs. or upt-rzti 1g'otI11-r1-quipmt-nt,'I'lii.'y1-ar. its s1trviv1- '-,'g1'1:tly iinnpmwml In-1--tilsv thw iimw into thv new zulllitimi QJIYI' thvm IlllIt'I' v rlcingr fm" 'tivs. ln mlllitimi to this. the Vlllll was vs-ry :wtiw in stzltv :tml I'I'gl'l0IIEll org: t' It IIIIIIIISIIWI tl rm' iss ' Ili-l,1' .Yau-s. ai rvgrimml ll4'XI'NIl'lIl'l'1 :ilu . it initizitt-ml thv -11-limi whit-h lv-ul to the- m'g1nnizznti1n1 ot' il st'tl:1s. t'I'lIl0ll 'tml thv zuluptimi ul' its vollstitlltiml :nt thx' Illinois Stzltm- Nlwnizil I'IlIYt'I'SlIj' on Hvtnln-1' li. Ifl5li. 'l'h1- vlllll spmismwl il pnpvl' 1ll'ix'1' in Nmw-linlwl' :xml ei lvllw- sulu- in I"vln'llzu'y tn vsirii IIIHIIQX' lm' .rwi-il '11-tivitit-Q sllvll 'ns thv zulmlzll spring' trip tu 'IIllI'l'l'j' limi, 31 l , U, I . 5 , .ef If . in I N 3 X ll llviise- Ililt-, I'1'ug':mu IIIIIIIVIIIIIIIQ Ilurntluy :' Hillis, .Xssf : S'l'I'l'fill'j'1 l'I1:i1'l1-s l.1-wis, l':ll'- I: liznim-i1t:u'i:1lig Ili-k llznvis, SL"Lfl'IllllIlI'.hl'lIIN1 .5 Xlzirgzlra-t IC "ng, S1 'Aill l'lu:li1'm:ul1g tlnlv llnvis, -3. I ,III't'ilNlIl'l'l'1 llutln .Xu Ilmiglzts, l'r1'sitl1-ntg K:y mf 2 'lI2l.VlUl', Ist YI4't'fI'l'4'Sinl1'lll. wig, iff .IIIM HIS If: 'l Xl1'lllll'l'I, fllll Yl1'1'fI'l'1-si1lA'lII1 XI:ll'l': '-t Ilrm- gli-, St-"1-t:1l'.v. Tl, may 1f,.- -I, i 'Q Sclence Club Members Ill I1 llll I 11111 1 1Xlll xr lr! Ill! Il 1111 N 1 N IXN I I 4 IN Q, ll L lQl'lLQ OFFICERS 11 I f -113 " 5.11, M. K-',, 'pi , 'i"1X , ' 1 I 11 'F 1 1 I l '51 A A f 1, JR , f, . 1 111 1' l1'1 'l.' V. 1.:11111-1', K, 1Z"ggx, 11. 1l1:11'1i1'111'11, X1. 1"I'2lll1i11ll, 1., 1,:11'111-. lf '.'.' K. 1l:11'iN, .l, '1'1111'11s1-1111, 4' 11111111111 S111 , 11, H111-1'1, lf. 1i:11'1111-11111, 11. 1.:11111:1111, YA 1.1I1iIIN, 11. X1:111:11111:111, .1. 1.-11111, X113 1'1'i11g11-, X,1i1'1-111-1'N1111. l111 4 11111 .1, 1':111:111:1.1', '1'. N gf. '1'11ix IV1-111' 1111- x1-11-111-1- 1'11111. 1ll'?1l11'11 11-1' Yi1'1111- 1.111"1s, l,1'l'N1f11'111. 111111 1311-11 1.:1111111111, xv11'l' l,1lN1l1111t 1 EI 1:1121-1' 1111-111111-1's11i11 1111111 1-x'1-1- 1ll'1'0l'1'. 111111' 1-11111 llll1111S1l1'11 JIlll1 x11111 1111- JIIIIIIIEI1 x111111-111 11111111111 If 711.1 ' "1 "!l. 'l'111- 11111111111 1-11-111. "W1 1l'1'H111H..- NYPL' 11111 111-111 1111s y1'?ll' 11111- 111 11111'111'1111 P111 1111 11111x1.11111x '1'111- lll1'lll1l1'l'N uf 111-1' Xx'1NN1111Nl'11H1.1 X'l'1'1'1H w1-1'1- 1'1-1',v 1'111'11111:111- 111 1131149 1111111115 NI11-111i11N 111111 111111111 111-z11i11g wi111 1'Iljl'1Ill'4'I'11l1I. 11111-111i.'11'y. 111111 111". im. 1,ilI'1Il!I '111' .Y1'?l1'. 1111- 1ll1'1lI1J1'I'i 1-xl1i11i11-11 1l11I1lJlIll1lll"' 1-X111-1'i1111-111s 1Y111l 111-13111-1ix111. l'1l1'll111'?11 11111gi1-, 111111 ilY1N'l'1N 111' 1-11-1-11'1111i11N, 'l'11 1-11111-111111' I111' X1 Il 1111 111111 1111 k il 511111111 trip 111 1'11i1-z1,:11. NV1l1'l'1' T111'j' 1'isi11-11 1111' 3111-1-11111111'H1-i1-111-1-111111 1111l1.'11'.v. z ' , M m V R L., 1 ' 'l- . 1 1 . A ' 1 - 1 x1 - 1-1 11 . 11 1 11... 1 A, f 'L - X .I111111 141111, 1':11'11:1111 111111111 X 1 1 I 1 .111111 111:11-k1'11'11, N1- r KI' .K ' 1 f 1i:1111I1-1-11 13"ggN, 1111111111 4 f- X- 1111-k 1.:11111:1111, Yi1'---111 111111 I K x X , Y11-1111' 1.111c:1N, 1'1'1-N11 111 ,xg X vf, 1 .11-1-141 l':111:111:1.x, '1'1'1-1 Ill 1 1 ' ' 1 11 1 1 1 V 11 .7.'111 i1'11,v 111111'-If XIII ru fx 1, 12' ,. a-...M Future Homemakers Hll I ll ll ll ll I l UU I x 1 1 J 1 I l N 1lNNlN 4' N X x , x f N 1 lt 1 1 x , 1xXU N 1 1 Q I N1 1 I x1N 11 1 VII 1 1 1 1N 11 x rx x llx x lflilllae 0Ifl'l8l'l'lCL QI"5 0 In l'l'lQl"ll Cl OFFICERS . K U x .llI. 1 . . . . , , .':l' . 86 ffl 1' ff lf 1 I AQUA OFFICERS l T 1 X I 1 1 x 1 N 1 11 1 r , x Nr U N Qld r PN 1 N Artlsts nl lg I .1111 I 1 1 44' 22 1 'Li T 1l111'111114v 11:1v-11s, 'l'1'1-:1x111'1-1' 111111121 XY:1-1'1111-1', XY14'l'1,I'l' 1111-111 1'111'.:1111-111 1111111-1'1N, 1'l'1-N1111-111 1':11111111- 1"1111'1-N, N1-'1'1-1:11'y '1'111- .X1'1 l'11111, 1-1-111111111111-11 1-z11'1.1' 111 1111- N1-1-111111 511111-511-1'. 11-111 21 ,'1lUl'I 11111 YQ'l'f' 111-11x'1- -Y1'2Il'. 'l'11- 111131113 111' 11111'15v'1111'f'1' 1ll1'l1l1H'l'N 1111-1 1-V1-1'-1' 11111 211111 11111'11 XVl'11111'N11'1y 111. 1111- 1111111111. 1Ca11'11 1111-1111111 '11 P1 1-111111-1- 111. p1'11j1-111s 111 fx11?1111l'1i11fI, 1-1-11111111-s. 11a11111111gg'. l1l'?lXY111jl'. 211111 11l'1llj' 11111111' 111111511211 '11'1 1'111'111N '1'111- A11 l'1ll11?i1SI1 111-1111-11 11T111'1' l'11111S 111 N1'1111111 115' 11l1N1jjll11lL1' 'l1l11 1121111111111 1111.11-1'.' '11111 S1,'1l 111121111 N11--1-1 -11-1111111-N. T111 x 1111111' 1'11IlTt'1I11111l'2l1'j' .X1'1s F1-5111111 211 1111- 1'111x'1-1x11-V 111' 111111111X '11l11 111111-1'z11'1 IX 1111111s 111g11111g'1111-11 1111- .v1-1111 Mm. A111121 1'1lI'll1l. 111 111-1' 11111 'V1-111' 111 1'1'1l2lI1il 111211. N111111N111-1-11 1111'1'11111 111 E111 1-11j11.v111111- 111111 p1'11f11:11111 Xl'iI1'. If 1' XY, N11-1111-, '1'. .X111-11111-11111. 11, XX:11-1-1111-1', N. 1111.111-, K. 13:111. X, K1 -1-, 1'. 1"1111'1--, 1'. K1-'11, H. Xx1111IllII1I, 51, 1'I1x1111, 11. 11:11'1-11x I' S. .111111-N, 1'. sI1141N. X1. 1111111-1'1x, N, 11111111-111, S, 1':1111111. Y. xY1111I1II1I, S, 111-11111-1', 11. S111'1'N, W. 1.:1x'1-1111: 1 11. 1.11111N11'11111, .l. 1111I1ll'I'N, Il. 114'1lI11'1'. 111, 1111111-1-1N..1, X111'1':1.v, S, 1-'1-.11-. .I, ,l111111x11111, 5111 1'11l'l11l. 1 1 I'I11 -9.1, I1'r1,w111rll'A1f U CH OFFICERS HI l ssl tl s 4 'M' Nl ll r f 1 llt N l r N f 1 IN y l ill ss 1 1 4 0 s 1 l Ill N f N D0 U CLUBBERS lu IU ssl lou lx lt XIII! ll x1 s llu1l1l1 PII 1ll san lllls PIII tlll ll mu r 1 111 X11 s lull ll N 88 II1r In Ilnw lllllll CC P? ll, X' 1 ll. Nlr l'1', 2ll1l Yi1-1--l'l'1'sl1l1-llt 1 .l. l'll,','1ll, Nl-"1't:ll'.v I , 'l'. l,1lll'l',v, rl-I'l'ilNlll't'l' al ' ll. 'l'1ltll, lst Yl1-1--l'l'1- i1l'-llt 5 I ,,, ll. Xl:l1'li1',Y, l'l'l'sl1l1'llt 'N 4 "XVI -l lllk' gllillgr gvts t1 lfjll 'l'll1- lflllgll 5:1-ts g1lillg'." 'l'llislstll1'lll1ltt1ltll'lt tll1- lllllli s1-l1w't1-1l to l't'lll't'N'lII lllt'llI. 'l'll1l lllllll is tlll 1vl'grellllzzltl1lll ol' alll lll'l,ltll' l1-tt1'l' XYllllll'l'S, sp1llls1ll'1'1l ll-Y tlll- zltlll1'tl1- flll'l'l'lfIl', llt'llt -l'. illltl :lll tll1- 1ltll1ll' 1f1lzl1'll1's ul' l'l'l1slll:l lllu'll S1'll1l1ll. Ita lllillll lJlII'lJUNt' is tu pl'1llll1lt1' il 1'l1ls1-l' l'1'lzlti1lll- l lm-tll'1'1-ll llll' zltlll1lt1- 'lll1l l'U2l1'lllllQ1' .'l'll'l'. Ellltl t1l l7I'lllllHTt' l1'zl1l1-l'sllip 'lllll lwttvl' sp1ll'tslll:ll xlllll. 'l'll1- 1lt'li1'vl's 1-l1l1't1-1l l'1ll' llll'll' y1-all' XYt'l'l' l42ll'I'j' 3l2tt'l't'-Y. l,l'l'5l1ll'lll: Ni -li 'l'1ltll. lst Yl1-1--l'l'1'si1l1-llt: H1 - lllt M1l1ll'1-, flltl Yi1'1l-l'l'11si1l11lltg -lllll llll:.'1fll. S1-'l'1-tsl l'yg 'llll 'lll'1l ll wry, 'lll'l'il,'lll'l'l'. 'l'll1- sm-illl 1-wllt 1ll'tll1ly1llll' l'1ll'lll1-vlllll XY'lY lll1- Zlllllllill 1-lllll 1lzlll1-1-. ll1'l1l ill Maly, .Xt tllis tlll1 flll IIUXN' lll1-llll+1-l's XYt'l'l' l'1ll'lllzlll.v lllitizltl-1l illtu tll1- 1ll'g1lll".zlti1lll. 'l'll1- lflllll wal. xwll l'l'I7l'1'Sl'IlIl'1l ill lllilllj' lf ll. S. 1-lllll :l1-tivitil-s -ls XYltll :ls ll l'ts. KK 77 Il'1 'l: l,. Nl2ll'lil'.V, ll. 'l'1ltll, ll. XI: l'1-, .l. llllu:-ll, 'l'. l,1llvl'y. I' '.'.' ll. YlSl'llI', t', NI1,'1-l', .l. Y' t1lll .l. xliltlll-Y, S, 'l'll1llll:ls, 'l'. XYilli:lllls. I' 'l'. l'll'Yt'llg't'l', V, lil-:lll'1l, li. l'l':ltll1-l', l'. xYlllllllllN, J. Kll'VIll'l'h ll. l'llJlllIln'l'llll. ,Ill ' If li, W:ll'li1-lll, XY. Nll'-ls, 'l', 1'1l,'l:l, l', N1 ' ' l, li, 'lllIl1'I', 'l'. lllllll'1-y, Il'1 '5.' ll St -l ll-lls, li. .Xul l.', lt, Slll-lzltll, ll. ll1-lllgv, ll. lllll'lI'EllI4', ll, All ",'Ull. H1 ' 1: li. Kr- g-r, li. I, k1-l', .I I31lll1'l'ts, 'l'. l'lIll'lt'j', lt. llllvls, XY. SIIIIXY. 1' '2: J. 1':ll'ls1lll, KI xvJlllt'l'S, l'. 'l'. 'l'll:lllis1lll, 'l', llxlrt, ll. licll-l' s1lll, ll. l!l':lllll. 111 uk: ti, 'I'll1ll'll1-s, IS. Nlj :ll'1l, .l. Flllitll, l.. l,:lla'1lll, ll, tiillis, .l. ll1-lllllllill. I' ' fl: Xll' ll-Yilll, Ml, l!l'll1'kll:llll-l', Fllr, .X1I:lllls, Nll: .XVI 1-V, XIV. -'lllitll. fs C I ' N QI"l"Cl llfl OFFICERS N l 4 0 N r ' 4 1 f I N tli I 1 1 N 1 Q f ltlll 1 UIITN , 0' f lf1N f 4 N . N tNNr NTIIIIYN cl Ux1N N 1 Swlmmers ll 1 1 'SQ-.. ff! .ffsg " ' lllf l'w l.'1nNfw1lr1f Olla A +A X if 'M xl OFFICERS Annual Tree Trlmmmg HI Ill ll 114114 114 111 nl 11 4 4 ill 1 ,. 4 DI ll l N 11 N :N INN 1 1 181 " 111111411 y 1 1 521 ll 1g U' x 1 ' 1 I 1 1 "NNllN ,.1 KN 1' 14 U' 1 K x' ll xp4111x411e4 X1 x 1 g Nt 1 1 fl I 1 K l N 1 II N 1N l1Nll 4 1 ' ll 1 1 4 1 U' XS? X l 1 Xlll 1 1 5 10 1 4 1 1 41 lt 11114l1111t1110' s4111411s Q - if gl i Q Q L vi! A . 1 Gb 0 0 LL' hum 111411111 S K MEMBERS I.'4,u-1: N. IIIII4-5, XI. IUllII,1I.It'IIlI5K.X, I'. IIIHIlII't'l'IIII, II, Ilurnx, I. .XIT4-nII4'rn4l, I. IX1'l'IlN,II. II:4t4-a. XI. :IJIl'IiN4IIl, N. IAIII 4':4sT4-I'. I' I"l'1'K'IlIJIll, .I. IIIIII-ix, N. I,:4ngI1:4:ll', I.. IIHX'1I4', K. l'4IIlinN, I". I"iNI141l', I.. II:xl'1, I'. IIl'!lXX'Il, II. II4-XX'11IT', .I. Iiivkvrs. I N- . .I , - I'I4vr4-N, XI. Ilning, .I. Iluttun. Hun- 3: IC. IIilI:1'4'y, ii. II4IIIIIIQ.fNXX'4lI'TIl, XI. IrI4', I.. I.:uII4m4-, X. IIl'4'g'l'I'NUIl, S. II:4Im, II. I54-n4I4-r I III. Il IIIbIllI1I 1 4 ' hm I ' , . mm-, I. I.1nn, N. .I4DIlllsIllI, 1. IIJIYIN, I.. I I'l'Jllll4'I', II. Iiur4-In, N, Iilnir, I. I"I4-ming. I'. HnI4I4-ns -' , 1:1111-I, XI K4-11114-y, I'. 1iI:4nlu1'4-4u, .I. 1'4v114'I1, XI. III4-T4-I'. lfrm' .if II. .I41114-N, X. IIil'4I, K. IIHII, .I. I.4-:14-In, II. II4-zlglv, H. .Xlliso . r , . - V v . , - . .l.1mmmnx,.I. IIZIIIIIII, I..1:urr4-r, Ix. Imng, II. 4 4nH4-lv, .I. II1n4-. I'. Ix4-rn,1 . Imutln, II. II:4v4-lu, IE. II4'l'IllIlIlE, N. II4vyI4-, II. IIHII . , . , . . . . , . . Iv:4r4I, II IIl'IIl'.X', II. Ilugln-N, I'.. I,4n11-guls, N. fIl'IlI'iIIlh, I.. I.l4-mx, X. I..vm:nn, .I. -IIIIIIINIII, XI. I,:un4-, Xl. I'IIZIIlIIIIUIIS, .I. IIy:ul'4l 4 A . 1 4 4. IXI't'IlQ1'I', .I. IIIIIIIIIIIINN. lu1lll'J'.' II. I'l'l'f', Ii. IIill'l'lIlg'IUll, S. IIUIISUII, XI. IIIII.I46'I', .X. II:4t4'Iu, I'. IIIII, S. II1IlIlllf1JIl'lIlll'l', .I - 1 , , 4 , . A v -IUIIIINHII, N. .Ium-N, .I. Ixmvlt, .I. I'Ill'Il1'l', XI. .I:4r1'4-tt. I.. .InInm4m, I. ,x'lIPl'l'SUII, II. I'.sk4-xv, II. Illlllllllllh, .I. I,yn:un, XI. I'l':4llI4 ' I Im, I. I'v'nrl. Ix. Iiutlvr. .I. 4 tlllll, I. IIl'4lt'Iil'TT, X. I!:41'1I1, II. lvllllw, I.. I,Ill4'l1'lIlllI', X. I.4-g.5u4A, X. IIl1'Il'I', XI. Funk, .I. I":n'I4m S K MEMBERS I I 4 I N 1 II Num 1 I 4a .4114 1 4 4 1 P N1 1 1 1 4 4 SH ll! I 1 Ilf ff 11411 lfrffl' 5. I24n1'I4-ff. I.. X1 I"II, K. NI4wr4-1',4i. XX'i1l4I IXXN, K. Xt'IIIn'l'T, .I. 'III'IIt'.X, 'I'. NI1 III, S. .'4'Im:4Iv, II. XX':4-4'I1I4-l', X. X um,-I, .I. Iffm-, II. f I'--, .I. If:4Nlnuu4-ll, ,I. I'4xx4AlI, .X. I'4'Hilng:a, li. N4 Iulmnla, .I. XX'4m-I, I'. Y 1'k. I' '.'.' K. I'l1l'viw, XI. XX'iII num, S. TIIIII, .I. IIi4'I1:ul'4IN, .I. HNY4-mn, H. XXIIIIIIIJIII, .I. NIU nr.-, K. XX' -:nu-r, Il. XX': Il:44'4-, 45. IIIIIIIPVVI, Ii. IIJIlINII0'IlI'l'I'gl'I', I'. T4-n Ivr4mI-Q, K. Nipp, I.. N:4xI1, li. XX'l'II4IIIlK, XI. XI:4-xI14v4n4I, XX'. XI4-Ikv. II. IIIIIIII, II. XX'iI4-5. limi' .I. XIIII4-V, II. SIIlIIl'IQ'I'N, XI. XI414-k I'. XI:4l'TiIl, X'. 'I'l'4rTI4-l', I". XXIIINIIII, .I. XX':4II4-Il, S. XX'IIII:4l11N, N. XIIYVII4-II, I'. I'4 W4-II, NI. I'IITIll:1ls, X. I,4'4'k, II. I'i4-144-4-, .I. Ife-j'll4rI4Is XY. XX'iIx4m. N. .' niflu, .I. NY. l'I:li1', .I. I'4-tif, I'. II1'LfIlI4'I', I'. Sn itI . I.'41f'!: If. II4IIIl'I'IN, I'. XI:4l'iN, 'I'. XX'iI4--Y, II. XX' an I, S. .'I'1, Ivy, K. XX4:11'4l, I'. XX':4TN4m, II, ST. -IHIIH, I4. 'I'1IHI4',X. -I. XI:l4'k4-nv, S. Sim4'l'I, If Sill IIT, I'. SIlI1IN, XI. IIIlIl1'I'IN, II. I':4r+4m-, XI. XIII -5 .I, XI4'Kn4-II-x, .I. NI. Vlnir, .I. Ihnxlnnllx-4-ls, .I. I'4vy'Y--V. .I. XX-IINUII, Xliv I"iNI1v-I'. 1 Rs ll N R111 1 D1 f .1111 1 1 1 1 1111111 lll ll ll Null 1 1 ww 111111 1 111 1111 1 1 1 1' 11s 1 11111 11 111 N 11 1 1 S 1111111 N N N NN f 1 r 1UNl I 11 U' 11 1111 11N 1 . 11111 1 1r 11 1 ClJ'l'lQl"Cl Photographers Ill 1 ljllll 11111 1 N 1 N1llIl 111 . 'Ill 11-11 11 1 1 'NX 1 11 ' 1 1 1 1 11 dl 1 1 1 1 1 1 s X 1 51111 1 92 N 1- Llfufe 8616 QF5 I'l'lel"lLCl 1 X11 1 In 1 s Xxs1 1 11 ffm fn. 12 1' 1 111111111111 s I I '111-2.11111-1 .'-H1 1' 7:12 X1'.'lll111l, 1,111.3 K. 'l':1,v1111'. S111-,g N, M111-111-11, V11-1--1'1'1-s.: KI. .' : -'111:111. 1'r1-s.: 1.. .-X11 111, N. Il1-1'1'1111g.,I1. 1':11'1. I' ' J: 1'. Z1lll1l1 -1', .1. W:1111-11. Ii. 511111-1', 11, V11 s, J. 'I' '111-1', N. 1i1l", N. .I 1l1l.' , I.. 1,1-1111. 11. .I11111-s, 11. X11-111-111-11, 11. '1'1'l'1, Mix: 1i:1111-1'. ' '.1': M. 1111-1-1. N. 1I:11111, 1-'. 1"11S1l1'1'. 1'. 1'v11'llI1llQ.f, 15. 111'l'l1l111lgI, 11. 1,11'1'4'l', Nl. lit' 11-y. N1. 1'l'11'l', I'. 1"1':1xi1-1', I.. N1I- , IP, 151'll111'l'. .1l1.1'1 I: .l1111i1-1- 1,lD1'1l'1', '11l'l'Zl4, 'l'11- A,,1 -.- X -ls 1" 1 'l'r11C'2i1'1l1'I',' 111' ,x1l1"11'?l 1'l1111 11'1N.1l1,'1 1-111111111-11-11 i1s1'11111'1I1 5'l'211'211 111'121I1i1 1111111 .'1- , 1'11111-1' 1111- .'111111.'111'.'11i11 111' Mix: B1'l1'11' 1311111-1'. 1111 1111-111111-1's11i11 11215 g,1'11w11 1.111111 111 1112115111 just f11111' -'-'11'N 'l'111- ll1ll'1 111' 1111- 1'11113 1s111a11-1I11111111 1111- Il111l1111'1'S 111111 1111- 111111111'1111111i1-s 111 1111- 11'Zl1'1l11lQI 111-111 'l1l11 111 1-11111111 - 1111- 11111111111-s 111. P1 ,111111 1-'11-111-1'. '1'111- 1ll1'1ll1l1'l'S w111'11 l'141N1'1j' with 1111- 1' '1'lIl21 'I11'?i1'11'I',' 1 .'.'1 1'1- 111111. 111-1'1'111'111i11g1 Nl11'1l x1-1-vi1-1-s as 1112111111112 2111 1-x11i11i1 f111' .X1ll1'1'14'2l1l 11111111-11111111 Xv1'1'1f. 11011111111 111 VHl'10llN 1-1111 51' 111 11'H1'111'l'S. 1111-1-1111,rs, 'l1l11 111-11111131 1'1l11'1'12l11l 1111111111111 U1'l'1'1'. 111 1111'1l' s1-111111' j'1'2l1', 1111- lll1'1ll111'1'S 111'1- 111'ivil1-,1-11 111 go 11111 111111 1111- ,.'1'2ll1' 1111111111: 511111 ,11lll11JI' 111 '11 111 .1 1-11111-1 11'i11'1111Ij1 111'11g1'a1111. 1 'Y 1 1 11 Qu! 1 1 lf' 'l.' 11. 1111x'111-, Y'1'1- A I'1'1-s.: I". I111I111:11'11, 1,1'l'S. I '.'.' N111 111-111-1, W. N11' , T1'-us.: 31. .Xu- 111'l'SllIl, 11. 1'v1I11112I.Y, 1'1-'.Q X112 X11111-1'. '- I A . -. XF . '51, 1 M! 7 13. This y1-111' 1111- 1211111-1-11 1'11111. 11111ll'1' 1111' 1-11-s111111s111-s11i11 111' N111 111'111'.Y 211111 N111 311111-1'. 1111-1'1--1s1-11 its 1111'111 111-1'.' ' 1 '1ll1j' 111-1' 1-1-111. X1-:11'ly1-V1-1'5' 1111111 111. 111111111gr1'111111y 141'01ll 11111'11'11i1111-1- 111 11111111111 W'1S s1111111-11 115' 1111 1111 1 111 1l1ix 111-1iv1- 1'11111, T11 1-11111 211N11 11111111- 1-x11-11.'iv1- 1-1-11:1i1's 1111 1111- IK11.-111111171 l'2l11l111'2i. 211111 1111111 11 111 ' 11z1'111'1111111 111 1111-11' 111-11' 1'11111l'1 1111. 2111.1 '11111' 11111-1-1-1 1111N j'1'?l1' W1-1-1-z 1'1'1-si111-111. l411'l'11 Il111111111'11: xv11'l l'1'1-si111-11. R11-11-1' 111Y11111 S1"'1'1' '5'. 11'1vi1l 19111 11'1y: '1111 'l'1'1-'1:111'1-1'. Yillk .' '11, Tl, 111,32 I.'.1 an Ll Q 11.1 ,neo wemz ae "' c L u afzond DOers 1111 1 - 11 XI 111111111 ll 11 111 1111 11 11 111 1 1 1 1111- lN 1 11 ll 1 1 I 11 N 1 x 1 x 11 U' r r N NI' f r 1611 1 fx 1 U 1NX4 ll N I 1 N X fx 1Nx 1 1 1 x l f 1. 110 I ,gf ". . 11, :QQIIJIJEE ' g. .. ' A W 2111- 'I-2-' N 1 1.',,1: Q . 1 'vig .Q o 0 o 11 1 Q I 1 X I: 'W ' 1 CR V 1 1 1 1 -3 1,. , 1 -11 1 1 ' , 1 -1- , 31,1 . . N. M ,, ,X 7 l'1 ' I: '1'. .XI111:111, 11. 1.:111111'1111, 1,. 1':11'1:1111, 11. 111-s. I1' 11' I: 11. 511'-rs, 11. 1i-1- : lgh X. l11111111:111, 11, S11 1 l'l1, .1, B1:11's11:111, 1,. 111111, R, 1111 11, .1. xxY:l11l'l', .1. 1'141W1l1'41S, 11. 1' 111111 X111 X11-.X11','11-l'. 111 '-1's1 '-11 111'4'11I12l11l11lS 1S1""'111-1'1111x'1- l1'l1'1'111111' V111-11111111111 11'11111'11:I. '1'1l1' 1141, 1-11-111'11111'11111' 11111--" ws 1l1Il1 1-111111s1-1s s1111111111s 1'1'gIi11'l11lljI 1111- 1'l'51111N 111' l1l'1'1'1'l'1'1ll'1' 211111 111111111111-1-,1s. 'l'11 'll 111111'1-1111-111 1s11111111- '1111 .1 1-111'1-1'1111y s1-11-1-11-11 1-11111111-1-1111 ' ill 11l11l1xI1'.Y 111111 11'-1111s 111- 14111111-111 1111 1111- .11111 1'111' il 1ll1ll11llll1Il 411. 1111'1-1- 11111 rx 111-1' 1'1y. '1'111- 5111111-111 111.11 1-1-1-1-1x'1-N 1'1-1111 -11 111.'11'111-111111 111 1'1-1s.'1'1111111 w111'11 1111- 11111- 1111111' 1-111-11 l-1y. '1'11ix111l11wx 1111- xt11111-111-11-111'111-1' 111 1'1-1-1-1v1- 111111111111 1'111' 11 s1i1111-11 11'11111- 111-1'111'1- 11'?lY11lgI 1115111 s1-1111111. 1111 111x11 11-1-1-in-x 11 1111,,111111-1"s 11'-1g31- wI11-11 111- s1'11'1s 111: 1l'2l11l1111I. 211111 11111111 1-111111111-111111 01.1l'2l111111jI. 1-1-1-1-iv1-s 111: -111- 111'11' g1'11111111111111 1111111111111 1'1-11111 1115.11 s1'1111111. 1 '1'1l1' P1-11 1'11111. 4l1'QI2l111Z4'l1 1111s j'f"11'. xv-1' 1.U1'1ll1'l1 111 ll1l11'j' 1111- 1v1'1J'lll2l 1111111 S1-1111 1's 1'1l1'1'l'1l1LI x1-1-111111 111 '1 1' -1111111 Q11 11-,. W1 11 5111. 1111-111-1151 ll 111111 1111' 1'111'. 11.' 1'111-1-1'11-11111-1x -1. 1111- 111'1x'111g 1'111'1-1- 111-1111111 1111- 1111-11. 111111' 1w11 1lllll 1l1'1-11 N11111l'111N 1111111-11 111l' l'11111 211111 1-111-1-1-1-11 111 1111 1111- 11111111- 11-1 1'1-111-111 g1111111-N1 A11 1l11'l1l1H'l'N 1Yf'1'l' ::1vl'11 1-11 -111 XY111l'11 11111111111-11 11l1'lIl 11111 1'1-N1-1'x'1-11 N1'l'114ll1 111' 1'h1111'1- se-'11x 111 1111- 31111111-x. 11111111 .X111-11111-1-1111 1111 1-11-1-11-11 l'111111'1111111. 211111 111111-1' 1111-111111-rx 1111111 1l11'lIN 1'1I1'l'1i1llL! 1'111'11- 111 22111 1-N. ll11 1".1, I.'1111111111'11 L QP5 0l1l,l'lL l OFFICERS 01 Ill U 1 l llflll N 'xx N1ll111 1 1' - N ll x Q N 11 1' ' 1 1 QS 1 1' 1' 1 1 1 11 111111111 l1dlllllll' IN 11- 1 119 111 11-1 11111 111 1-1N 111 15.11 1 11-11 1 ll ll 1111 N N 1111111111111111 1 11-1111111 T11 111 1111111 111 11111111111 f 11-11-x1N1111 1- 11-ll 1 Il 1 1111 1111111-N 1 llN 1 ll - 1 1 111111N1f1x 1- 111 1 1 1 1 - 1 1 Counc1l 111111 1 NN1 N 11 I11111 N NN1 1 1 lt 1 1 111 H1111 ll N1111 IK 1 1 1 . ' 7 U . 1 51, ' .9 1: C37 H1 ' I: 111111 l111sN1-11, S1-111 1' 4'11:1ir111:1113 .1:1111-1 V Hi-111-'N, .I1111i111' 4'l1:1i1'111:111. ' ' .'.' 111-11-11 11llI'll.', S1-1-1'1-1:1113 1':11'111 N1:11'iN, 1'1111li1'iI-1' 1'l1:1ir111:111g 111111 YiN1-111', '11l'1'IlSIll'4'1'. 1 QJ, K A11 .' -111s 1111111 1'111'w'11'11 111 1111- '1'ig,1-rs' 151 ll 1'111' 1111-11' W1-1-11-1-1111 1'1-1'1'1-11111111 i11.11'l' il 11111'11 W1-1-li 111 .1-1 1111 '1'111-5' 1111'1- N111-1-1111 11111-1'1-N1 111 1111- 'l'i 1'1'.'. 131- , ll1'l1111j' 111-1-1111N1- it iN 11111- 111' 1111- 1'1 11' 1'I'lll2I1ll1llgl' N1-If-g111v1-1'11i11gr '111 l N1-If-N11pl1111-111115 y1111111 1-1-1111-rs 111 111- :11111-. 'l'11- '1'i,,1-rs' 1,011 is ,,11x'1-1'111-11 by 21 111111111-i1 lll'1411' up 111 1-1-111-1-N1-111z11iv1-N 1'1'11111 1-111-11 -1-1NN, Tw llll'1'111lg1S il 1111111111 ?1l'1' 111-I11 111 1'?1I'l'j' 1111 1111- h11Ni111-ss 111 1111- 51111111 l'l'1ltlA1'. A111 ,. ' -' ,. 11 -1' 1 11' . 1111- 11 fi la f'-at l '1111' 1-11j11y1111-111 111 ll12j"IgIIl1 gg-111111g:. 1--'1.',.'1 - ".1's ',. 1-"1'. "' -'g. 1. Th - 11- 11--11-N '- 1- - .' 1',' .'l'Z ' 1111-111111-11 1111 -1111111111 F1'1-N11111-111 xV011'0lll1' 1511111-1-. 1111- 'l'1- 1'.',.' 'i11,' 1,21 -1-. 1I11i11'1y l,'1111'lx. '11111 1111 1i1'111111a11i1111 1,'l1l1'P 111 1'11lll'lX 1111- j'1'211'. ' ' I: .l. SI. l'I:1i1', 11. 11ll1'llS, V. 51:1-iN, J. 1111's-11, lb, YiN1-111, .I. 1:11'kl'l'S, Y. 11ill'11l, S. 111ll1.lIlI, 1'. 121' 1111. ' 'ff .l. 1:Zl.Illl1.'.' '11, K. N1:1111 -ws, 'l'. S1lll11, J. Bl -K1 -lly, .l. 511111111-, 1'. 151111-N, N. 111-1'l1-IT, 11. Wi1l1 'N, .l. 1'1-11,11 wi: T. 1'11I1'1t'j', 11. li1':11111, Ii. 11111 -12' , I.. 1,:11'N1111, 1,. 51: -11-lv, 11. 1C111x':1'1lN, 11. 111111-111-k, ll. 1'l1:1111111-1'li11. Q4 'flu 1315? 1111.11 Illlll'.ll Future Farmers ll I x 1 1 .rw 1 ll f ll 1,111 i ll f f 7 7 l X l 15 1 1 ' 11Nx , l U 1 N f l X1 1 1 1 4 1 mx , 1 K1 1 1 IIN x 1 x 1 NU f 1 X f AN Llfblfe Cll"I'l'lel"f5 I'l'lQl'lC CL OFFICERS XI 1 AIHI I I s Ifu ' .' H. fill-'lI4', J. llUl'l'ilf', IF. l,l'IlllIt'l', ll, l"llZhlllIlll1IllN, .l. Pliillipx, .l. Stir-x':1lr. I' '.': .l. ll1u11gl:N, .l. H gl -N, lluufz., ll. xYt"lllll'I', ll. llzlfvll, ll. liigulvl, .l. OQ111:ili, Blr, 'l'XY.Il'1l 1'k. l".l"..X. is'1 l'lllllf1ll'll0yS XYllU1ll't' inn-1-1-N11'1l in f1ll'lIIlllg1 -1n1l taking Y1N'1lll4bll1ll 1lL.l'l1'llllllI'1' in lnig.li x1-l 11111 'llllis .'t'1Il'. :is 'ii tliv p-i.'I.1l11- l'rlm'iim boys li'11l In gn I1il'llzlillp:ii,Jll fm' 'l'l.'.'l'N. l".l"..X. luis mzmy -11-tix"t11N 11li1l 1' 1111-sts 1w1-1' tli1' ywir. 'l'l11-1-1nlt1lst: ill tli1- full 4111 tli1- milk, invent. mul liv11st1i1-li jiulgfiiig. This yvsii tli1- lllllliglllilglllljl tvzim won fm' tli1- S1'1'0llll tiim- in ai 'mu 'l'll1- tvnin Ilivn X5'l'lll In XY1ll1'l'lUH. l1vx"i. fm' tl11 Xatimisil Milli -lllllfflllgf l'1mI1-sl. 'l'l11- l'lilili1- S11-nlii1ig14'1n1l1-st :xml l':li'liziin1-liteirv l,l'1N'4'lllll'1' i'1mii11-xt :II1 7' 1 ll1l1l in tlia- spring. 'l'l1is yv'1i'.sin1'1iit w'1sTli1-l'lmpt1-i"s A'4"ll'lUgjHl1l llll' Null mail il1lllX't'llllllII ut liwilw-1 l'it.v. lllilll' 1-- ls nl' lmys XY1'lIl for liillll' lwys. 'l'l11-.V Q'll,l0.Yl'1l it so lllll4'll Il1'iI tlivlx' lmt1-1l In l'Ullll' llllllll' wlu-ii it w'1s1n'1i ICV-'-' j't'1lI'. tli1- 1-llziptf-1' SIJHIINOVN Pl 1lHlll'1'y lm'lsl'1-tlm-ill QIZIIIH' lYllll tl11- fll'1N'l'l'4lS going! I1v1'llsll'ilj'. .Xlf . lliristnris lllkf' li1-lp ll4'l'4lj' li2lIllllll'S. 'l'li1- l".l".A. has lll'ilIj' lllilllvj'-lll1ll'lllLI pr1v,i1-vis sm-li sis ei wylu-'ill plot on lilllll 1lu1mtv1l lay Blix l"i.'n11 s I s f M4 ' . an l.'1m-1: .lim 1'1ni'1':1-v, N1-'.1 limi l'r:u1ln11l', '-P Yin--l'l'1-N. l' ll:1x'1- lingulfl, ll1-p1ni'I1A1', ,ll,1-,nip lilrllillul llunlwin, S1-:Tin--I. . - -i 1 ,, I1 l'4,i,' H11.'1H11ll'jl lx XNX 'X -r 4 N . 1 it mi 'l 2+ igx n l 'ly -V1 ff MM 1 QW, XX fw fi -W Q - 'Q MA g Y W M , ,ag ' , Ui f' 3 "', u K w I , ,4 Y ""' X A ,yf Umm.. ,.,.., Yu:-:""' Q1 X 5 4 X 1 g T N K 7 if 1 7 1 ,Am f, 'V 4., X, ,. H .PQ Q , ' 17- if-YS, a :. xx ,fy W M 5 1' W rd' ' V32 X if fgfiigf F, , L ,ii mira, 95 T22 in-2 as , why' , .,. ff 'kiffil .XF . .,, 1 , K , ,gm-2. f'In'IQ xIHtYl'I' II GLW, NICTS Iulm Il11Iul III IPI1-Ii I.llIH'l' II I luI II11lnIx114I III liulv W:al'tivI4l II I mln its XI :N Rully IIIWIXYII III I Il nf Rn nm s Allll IN-ttilngzl Iulm I llft IIUIII Virginia 'I'ruti11 III lu Ilrum NI' ' . .I,lllltTT4 .I4-rrv SI-ilvr' III I Il-I ION I'1'gl'l'll I.1l1l1 Iioln-V1 Iil':lllr1 I'11'm-QT II:nr1 Ihnln-l'T II:lIvIl 1-:mr-v I':nuNt THIIX' IIul1"Il BI I'I'I'I'S Hill xYIIfIgI4'TIl'I' 4.1-ul'gv XX IIIil'll -IUIIII U:nl'I:umI .IIm Whitt XVII IIUICXS I.:nur4-I ll..v.1.- II I L Iiuln-rt IIIIllSl'Il III I I M l ,X .Inn NIuul'n- III I lun, xy .HH Xxullvqv1I1'n-ga-l'wll III IMI X Ihr H 'I'im I win I'IlII I':ll'n1Ii IIIHH Huff XI HHN ICS I'l'1NllIl-llT InllIlII I IIIIIIIIIT II I I' ll'-I l'IIZIlI' - 511 XI:-n1III-rx nt' III. I'Xl4llIlXt 4 1lIIIItlI Iifllnzun Numan II I ll4 11 tml nt ul q11:uI1I1n-II Tm' xIII 111111 IIII IlIlll In I IIIlIl :nn-gl':n4I1-II Ivy II In xr 1IlIIl1 HIM I In nn num III I In-111g.!IIuv Inlg,In 1 Cwlef Band XR mn N l If Ill 1 N A I Dum uit 1 I1 ghes B ll xlll x N x Xl! XR N ttlw ml H IIUX Nl 4 f N N I-nn I nr ORNI- X nm 1 v llll xlfl s Y DX 'l A 1 L.. LIBRARIANS PROPERTY CREW V- QCA 1" AFT:- DANCE BAND ff w - 1 ti 0 ! 3' S.15ilM-V1, IP. Ilzlvvlls, Xl. Ilnlu-l'1N, S, lhvylz-, .l. 'I'r:n'y, li. Ilillflxll-lx, I", IIIIIIIIJIVAI. Ill-ml l'1f1p1-my Hu 14: HQ-:ul l,iIml':lri:ung I,. XY mI4-vvr .l, I..u.1,. J, .lulllmnl Q -if - . ll lfffff' Y: 'I'. Wzuwllmx, IP. l'l1:mnlu-rlill, 'If l'I:nl'lvy. I.. XYUUIQ-xw-1', IP, 1Qi1'!'u14l, l,. l.Jll'N1All. lfffff .'.' l'. .Kg-p4-1-sm1.J. l,,vm1, I". lllllxlmwl, Il, Iinlu-1w4llx.". Sign-lg .I, Illllil'I', .I, N-iln-lg ll, XX':uggvm'1. IP, l.l11 lx l M lx tif-M. li. lin-uwln. W Xf if - fv- Q nba xv 4 WM , . , 'v .5-5-ef asv.'Qg " ' Q kv rr I .Xt gykfxg X exgjk 53 l N u af pf If X 1 1 1 . K , 4 :1 ' , A' If I I, ' x , . x,s I A , , . 1, '. . 'A .Y - 4 n 'W . X I . .., , . . .X , . fig H 5' mf - g- .. -- ,, ' -.- - .. My Y R Q ' Q f . 1 . x , x 4 E ZA - . -' 1 . f, . , 1 4 4 . . I , . I . . .x - .4 . .A ' . - , X . Q tk , , U n V ' lf Hg .'l+. FN fy ff U t ,' A f, " Q ' ,. ?x , Q2 as x ,i 1 1 fvgii -,' f + -44' -ir. 4 19' Q 3 .gg .,.- , ,if - ' 4 -W , ' 5- - a , ' m S i 'S v ly ' ,' .Ks :ia G ,A aj 1 ' im Z' '11, V 7- nznpis ti 0 xi o t y QQ' X I ' ', x . D , Xiieggifi 'aWxQ6Vif'Q,xvx W wr 'fx' - xl .Li f x X v - . lx, ' fb. M Ala. xr -, I "' mf 'awk Q, ,lj -.- ... - .L 5 K R- , Q .,.-,.:.:.:'.:.-, - gy E 'V ,,-1-' A .of Q M 1 . K - f 4 f ' 1 , mf' ' Q, 7 1 K fr 4-ff E' Q' 9 5 I Y ' A ' f 1 F E X 1 E 7- t A. E f , xlf 5' ' ' Y S f ,"' V ' , J, 5 NAU 9. i 2-Ks ' ' Q f . , , ' ' Q I V 4 ' J N fi ff , . ,,, xi - . g if' ' , f z x Q , , J i s n 1 1 Y 3" f' ' Y, . 6. . -. v l fm' l QX Kk X A . H xlyi 1 ' f I E, X '. , , li 1 B ' 1 ' . v . . w , A I U ' 'Q 1. L 3" ' ' n 'v i ' 0 'H ' 'f , O O n , ' , X M , a 1 S . , 0 . W . , . 1 ' ' , 5 - 4 , Q! xx 'LQ W Head Majorette Drum Major Head Majoratte TWIRLERS 104 lf I 'J 4? K N , , , I, ' Ag' Yirginiza 'l'ruT11-r llull '-Yillizlmsulu H4-ttv l"I't'l'lII2lll Q V 'Y . 5 , '. .l. Ilillm-5. L. X:wl1.4', llnwn-ll, Nl, FiTZQi11111mnx,.I. l1iv1i1'I's,'l'.XYH1-lx N cv 1 1 1-11 1 V1o11n Ensemble , 1 1 I"C 85 fI"6L 4 r "' r 1 11f11N Ar I 1 1r A, , 1r N :N r 1 N Y 14 N1 xl STRING ORCHESTRA 1 1 lx I . ' J Mx ' T. X111 111S1'Il121l'f' '1'111111-Uv, 111"1"1 111153 1.:11'1-.v 1'I:11'11. 1'1'-,"1-111: .1:11111'1- 1,1'il4'11. ' ' ln, ,,,,. 1.1111':11'1:1111 1"'1'I'll 11:1111-1'. N1--'1-1:11'y-'1'1'1-:1s111'1-1'3 1111- , I .I .l U 1 1 1 'MH Vullillxv Vim. l,nNi'll.Ilt- 1. 11.1111l. l..11.1111, .1. 1,1.1111 '11111' 1'l'1Hi11il 1115111 S1'1111111 fl1'1'111'511'11. 11'1111'11 is 1111' j'Ullll,11'N1 1111-111111-1' 131. 1111- 1IIl1s11' 111-11111'11111-111. 1ll1'1'1N 1111 121.Y ll1'1' 111-1-11. 111 1111-11111.1111-111'1-111-s11'11 NY1111 1111-111111111111 111' 11'111111w11111, 111-1115, '11111 I11'1'1'11SN11111 I,111'Y1'1'N 1111111111111-11 w1111 1111- 1'1li1l1lIl211,.1l 1115111 S1'1l11111 111-1-111-x11'11 111111fl1'111l' 11-11111- 111. 1111- '11W11l 1'11y 11l'1'1l1'S1l'E1 1.1l1' s1-1'-1'111 1'1-1 -' '.'111N 1'111-5' Il1?l.Y1'11 21 I11'1bjI1'2l11l 1'111' 1111' 111111111112 111' 1111' 1ll1'1'111lQ1111.11l1' 1"'1x1 1'1-1111"11 1D11'1s11111 111. 1111' 111111111s 14311111 1 111111 .XM111-111111111 1111 111-111111-1' 12 111 1111- 1'111x'1-1's11.v 111' 111111111s11111111111'111111. 111 1111- 111s1'11-1 11111111-x1 211 191-111',,1-111x1'11. 1111- 1l1'W1j' 1l1'Ql'?lIl1Zfl1 511111111 11111 V1-ry W1-11 1V1111 1111- V111111l 1I11111'111 11'1'1'1Y111'fI 2111 l'X1'11111x111 1'?l111ljI. S1-V1-1'111 111. 1111- 111'1'111-s11'11 1ll1'1ll1J1'1'S I11'1j'1111 W1111 1111- 1'1,, 12 t11'1'111'S11'11 111 1111 1111111--1 111 111l?i1lllJ211QI11 1111 A1il1'1'1l 3111. 111 1111-5111-11121111-111-11111-.11'11. 111111 1111' 1111111111111 111' w11111111'11111. 1ll"1'S. '11111 Il1'l'1'lIsS1ll1l 111'lj'1'I'h. I11Hi'1'11 . 1I'5I1 51-11-1-111111s 111 1111- 1w1'112i112l 1113.11 S1-11111 Spring B1l1.'1' F1-'1'v111. V1111 1: 11. 1111T'111g+'1111'111, 15. XX"1l11111g1, 1". 11'1111-1', .L W11111, 11. 111111-111111, 1-I. '1'1-11111-1'. l.'1111- ,fy .l, 1.1-:11-11, 51. 1'l1111':11-11s, 1.. 1'1:11'11, X11w. '1'111l11'.V, Il. W1111:1111s, J. Us111:111, 1'. fJl'I', 11, 1'1111111s, 11. S1113 11. 11:11'1'1s. 1 " J, I,'11.v- 11 V1 Q W ll 11 I- 1 X111 11 N 1 II 0I"lfLff 1 N N 1 111 KN 11 xN" N r N r 1 f N 1 111111911 X1 N1 N IX N1 I 1 N 11N N N N 11 11 1111 1 1111 1 1 ll 1 X1111111 1, N ,oil ,, ir Q3 ' I - " -. . 4' X, N' -, fc, .tsat 2,21 I 'h 1 , .0 3 1 . '15 ,KW 5 1 v' ' -'v 1111" 4 ' ' , ' I' 11z115'rf, ' , ,.,. 1 1 . .QQ . I . x ,, 5119: All :111-1- I1:11'1'1s, 111l1l1'llS 11111-1-1111' 1" 'I 11115: 1I1l111' N11-1' -11-1. S1"'k'11ll'f' '1'1'1-:1s111'1-1'g 11:111- 1l:111,'. 1.1111':11'1:111: I,11111:1 1.1'1'2Ill11'l', V1'1--I'1'1-s1- 111-1111 1i:11'11:11':1 S21 1I111'l'N. 1'1'1-Q1111-111. 'I11ll' 1I.1I.S.1'1111I'il1 111'1l21l'11ll1'Il1 1l21N11'111 1111 1Il11'I'11.'111lgI. Il11..X', N11 '1'1'SN1l1II 11111511-111 j'1'i1l'. .X11 1.1lIll' 1-1 11's-1"1'-:111111111 1111'1s. S1-11-1-11-11 S11I1111lIll11l'1' 1111'1s. Blix-1 1'11111'11s 111111 A 1'1111111-1111--1111 11111111-11 1:1D1'11l1' 'I11lill11',',Q1Y11ljI 111111 1'111'1:1111'1s A.'s1-11111111-,Q '111 1 11l1' 111ll'1S1l1l'lS Y1'.'I11'1'N. S1--111111 S1'Ill1'SI11I'. 1l11l1' 1'11S1'1ll1l1l'S. six S1111P1S1N, S1-11-1-11-11 1111'1s 1'11111'11s. 111111 A 12111111-1111 1'1l1l11' 111-1-11 1'llI1'1'111 - 51s. Sv '-1'111 S1'11'l'11111 111-111111- 11111'111'1111111-11 111 .X11-N11111- B111.'1- 1111111-N1 111 S111'111g1111-111 111111 Qll11l1'j'. 'II111' .If 1 1l1l1'llS s1111gg' 111 111g 12 111 111l211ll112111l'11. '1I1l1' .X 12111111-1111 111l1111' 11111'1'17l'1Il1'11 1'111' 1111- 111'1111'2l111l1l 1l1l1111' 111-11 2111111111111 1111 .X111'11 T. 1111111 KI1x1-11 1'11111'11s. l'1l1l1IJ1ll1'11 1-111111151-N. 111111 A 12111111-1111 l11I1111' 11111111-1111111-11 111 1111- 3111. 1- 1"1-N111111. 111111 1 1N11'1' 11xs1-11111153 j1'1Y1'1l 1111 All1'11 1111111111-.X 1'?111l11'1121 1'111111' 111111 1-11:41-1111111-N. 1.1'il1lI1'1'11 "1'1111R 'I'1'111111111111-Q .XII 1111111'11s 11111111111-1 1111s 1I1'111 1111 A1'l.Y 11, 11111- 111' 1111' 111g'1111g'111x 111. 1111' 'Y1'211' 1111, 1111- "1' pf' 1'11111-111 11 l1l11'1ll2I 1111 1111- 1'llS111l1I111'N 111111 l'111111'5 111 1111- 111-1111111111-111. '1'111- 'Y1'i11' 1-11111-111111-11 111111 1111' .X 11111111-1111 1'1l1l11' s111g'111g' 1l11I' 1P111'l'1II11I11'l'f111'. 1 X11111'fI1S111lP1'I'1 QI'.X11'1'1'I'1': KI. 1'111l11.XI, 1'1l1,1."1'.': l1'1111' I: 11, 1'111'i'1-1, '1'. 1i1111.N' 111111: 11. 5:1 1l111'l'S. Il X111-1's1111, R. R1-' 11Il'1, .I. 111-3 N11 , 11. 1I:II'11j',1'. I:1l111I. l1'1 ' J: 11. 111'1lI 1I:11'11,1. If. Wil '51 1111111s. 1'. .'1 ' ' 111. 11:11'1, 11. 11:11's1111:11"'1-1'. KI. .X11111-111111. Ann Ann fi C3 X X X CHORUS ENSEMBLES ,N , , 1, .. . .. .. . W..f:n'I 1l1.4', I' Th, 'I-I 'IIA fyf: . :N:g1-.f, ,: '. .51 f g 8 re 1, 2 2333? gulf! UI ,5E.,S?eEw!Q,1i, C I M M M: 7, ,W , Y, H 4 ' 2 V Jr.. C ' 1 4 , 1 ' ' 4 , 3 "-4 1 ... I J. li ' 4 Tw , , xx, w 'iii "' A it dk 1 I I Q 1 I l OCLC Q5 1 4 1 N I fNx1 f I xr 1 1 NI X r r l rl l If ' x 1 IS :Nu El "'. 'I' in " I' ' ', .- W' '- 'si 5' 'ru 2 . N 'A . :NSR . '. . 'l 'v' s ," 'F 'lx 'q ,, I "" x . wz'. 2 . ' -.N 3 .... v ' V .. ... F-. -V . -4A MANAGERS ASSISTANT COACHES I I ,,'.',,, 2" , ,.1'ili'.', 'I .ff,,"1 -- .'-' -I ..z .W1'i'n. 112 " mf If s gifs. hub- --.rj XIINN lt xt IN .nu 4 N it ii x N I x .on Xtl 1 in is I I :rl I no N s N it 1 dfffltg SOOMCLK I 1 I U' 1 t 1 1NUl 11111 ,., Nt1N I I N 1 I N lr 1 1 1 1 1 1 1 I1 N 1 S Ill' 1 IIN ' 1 '1 ,.1 x I I 1 " 1I :N 1 ' Ill ltlll 'I 1 1l I I 1 ll 1 I ' P N U I Il Q1 1 I' II 1 1 I I I1 1 1 'VI I 1 1 I IflII1I I 1 I 1 N I 1 1 I I1 1 x ll xt UI x 1 1 x 1 ' U 1 - 1' 1 is ini F1 1 11 Ill 1 7 0 Il 1 I 1 lllll ' xx x 1 ix 1 1 N 1 1 1 X N N11 N 1 I , 1 N I 1N 1 N 1 x 1 1 llx I 1 .i -5 ya. I i " igi'ri?'f7t . . 1. 55 -"'-"fi -' ' 'fl .lf In-i"5."it'f" 1.1, lima' I: li. II1'IllIllll4I, .l. I' ,'.' I-ll. V. lit-:nir1l, S. 'l'hum:ts, I.. Nl: 'I' -y, .l. Nlmhly, 'l'. l,owry, Il. 'l'hl1-l'. 'I'. t't stu, -I. lla-my-hill. l' ' J: IS. lirzitm, l'. Williams. W. My -rf, t'. .'1 'W ml, IP. Ill-nry. t'. Nl 1v.'4' r, I.. l.:trsmi, IP. Ihivis, I'. 'l'. 'l'lmiIi.'mi, II. Slit-lnth 4' Iii Xlr. .XrI:ims, 'l'. Vli-'-:gi-r, I.. IH-tty, Il. IIIII'Il'2Illl'. li. N4-st -ig .l. Smith, 'l'. l'l:ni'l1-y, II. t'lmmlu-rlin. li. lhl --.-mi II Witl ww, li. Ifl'lt'2't'I'. lfr ' X: Ili:-lc Ste-plit-ns, II. llr: wit, 'I'. Nl: rm-. ll. Rt-inlizirt, .T. I'IIIlI4'2II, ll. -'h:iw, .l, -lnryiw. Ii. Hmith, ll. l':irI.'un, Nl. llziys Xlr. -'n 'tl. I Q Du 'ing thi- l!l5ti sn--twin. tht-re wi-rv tim:-s wh:-it tht- 'IIi,1n-rs plnym-il vt-ry ,mul tliutlrill. Ilow -wr. tht- ti-'im "tx I 'l 'ii1. 1-tt' :wztiti tlIll'IllgI tht- .'-'t.'m1. 'I'h -y fittisllt-il with at TIIWJ iw-1-ni-tlht'4 yi'iiis.4lfis.-1-s.'mtl I tiv Xft -r lU.'III,. Itl of hix first II st-irti-rs. than-li Wztrri-ti Smith It-ul at tra-me-mlmis re-hiiililing jhh with thix H-1ir's tt-'im. II1- was 'thly 'xssistm-tl hy IN'-ir A l'im:, .luhti IIl'llt'liIl'IIIt'l', lletrry II-Villl. :tml III-rh -'lv' I-r Iznrry Bleu-lu-y -tml -lulm Blmlfly we-rv tht- vstpzihlm- vo-vaptsiitis ot' tht- 19515 'I",. -rs. 'l'ht- opt-m-r with ltzmtmtl. mi S4-ptt-tnlnr H, xtwrtt-ml the- xvmni ull' right. In this wtim- Klan-lu-y It-il thi Tigre-r htll-tis:-. 1-1 l'I'j'.llj1 for umm- yairils them any otha-r plnym-r. A long pus from limi Nlemrt- :it miilfiu-lil to Vliiivli Ili-ztiril m-nr tht- 54+-I lim- ww' the- spa-vtzu-ttlztt' pl'ty ol' tht- ,mt -. .Xltl g.l Ili-:iirtl xy'-ix v- lI,,IIII. it It-ml tu I'rImn1i's si-1-until 'I'lJ. ICU-ti tlimigli the- 'Fig-rs otitgsiim-il lizmtmil in tht- si-1-mul h-Ill. mm-I1 I' mh Img: lu-pt l'rh-mu t'i-mn svutftigr. l'rh:m:t uutritslit-il tht I'I1wlt-xzilltmst 5-I. Hunt til m-ttt-el m1Iy2SI.'1 'IIN hy VIISIIIIIQI in tht- vtitirt- gzitm-. Iii thi- in-xt 'lmv Ifrlnmi I'tlII,.IlI ntl' th-m'g:e-tmvii ilriw-s ilitriiigr tht- sw- ml 'ilt' to I-im-rgrv vim-trwimts in th'1t c-4 ntl-st. llotl tt-suns sc-on-tl all ht' the-ir points in tht- first I'ilI'. A Vi-tt-r'ti1 Ilziilvillt- tm-'im II?lIllIt'tI tht- 'I'i,,-rs thi-ir first tlt-I'-alt. AI'lllj' timt-s it si-1-im-ml th'it I' 'IA ' VIN lIltl'IllgI11lXY'll'tI pay ilirt, hut EI fttmhlt- or 1-nxtly pe-mtlty sta pp-il tht-m. In tlu- ltmm-1-miiiiig gf-tim-. I' -l'm1i '-if uit.--up-1-tl hy Mutt tll zip si 1-mwtl ot' 4.000 tllIlllISI'lSIIt' fklllf yvitvlli-tl. Whm-it thx steitistii-s wi-11-t tale-il I'rli-tim I--nl in hoth IHIS'IIl,. 'tml l'lISllIllt1 in tl if ' ltt-st. Ilmimliiig lmvli in the- Sm-lilsttwmut -fum-. I' 'I-11111 wi with ti-um I-tI'nrt. Vrmi-It Smith tm-tl :I tlitI'1-rt-nt stwrting, lim-up in this 1-:mtv-st. nml St'lll?Il'llliIll.S lllj wi -1- wnm- lzit- in thi- I-ist I 1 'tux Thi- lo .'.' nt' t'1M'1ipt1iiti l.zirry Blau-lu-y for four h-ill :zum IN't"IIISt' ht 1m injury, wt -i ilvfitiiti- lisimlii-up th tht- h-ill to-im. 'l'hi- pm-so-Iltzltihti ht' at hlzml'i-t to Vmivll Smith hy thi- vztrxity play:-rx sliuwi-ml hmv lllllt'll tht-y I-njhyt-il thi- ,"'l,'Ull. St -v- 'I'limmix :tml 'IW-tl l,nwry wi-rv 1-Inns:-ti :is 1-41-1-:apt-tilts for in-xt yn--ir. 'I'limmi' vw: ailsh Iltlll uri-tl hy In-ing Qt-It-I-tt-tl 'is tht- imlqt Vzilttsihli- plnyi-r. Ilmimw-ml 'is thu- tllII,'I'lll1lIll!J' lim-muh Wm -lim II use-ll xrlm in-1---ix'4-nl thi- ltivli l'ittm:1ii ziwnrsl. llif !".i,i l.'ff.wwf1f'f1 I , , ,, 5.333 s 1 ,A gm ,Qu 1 ers, un, Q XX ff' fr I 4- ' - 4 pi A N W . 5 Riff ' , ,wwf .1 Wi ,H an .-. H' -"fx: 'Qi '. ,gv-' ' ., 'fi H- f ff N, ,ff .1 rj! -w 1 . ax, j gb F7 , - 4 f ,Q f- MQ bf- , '- L ' JJ ,fo 1 , is AMW V Qi If L81 ,, . A A , , ' . s-9f"f5fT-Xskf ,, 4. Q H A Q "af X Avi 'XT' 1 J , rg-f Q' f-P! E' J 6 'J XO X fx' ' fx-Aa 1. ., -, E-if J ,1 nf , d 71 ff 1 w ? U 'W A I .4 'Wi 1-K xx .1-J A 'v ,J fhfm 1. 5, . Q 1-1 h. "xX,,f "R Q., Z S15 Z a"""q-5 -e N A I i W na y" , .' 'cK.,.,,. Q Z J - V Va! 3.5 '4Q',...v V' ,-54Wt4',?-.g,zp,,Q joofgaff Vl,U6'U'C 5 S11-xv 'l'lm1m1s was vlmsm-11 by Tlw spurts -lim Rusxvll, St'lliUl'. was lliillltxil Tllv 143 vb XXHIIIPI uf Thx P111 2 I- 'Q' 1 IIIN an 'z' ' 1' "' N. llll N :N dl rN T N911 91 d I 1 N 1 f I Ill 1 :Ui HHN ll 1 , ll I ll I 1 X 1 Num REUERVE FOOTBALL lt 1 Fu N I nf r ix I llll X1 lll N il 100:55 oun fr N XW Nlf HNN N I 4 I :NU f 1 l r l x 0' r N4 r I I r f Nl1NfI I N r N 1956 SCHEDULE r 1 I r lh l l I If 1' 7: R, liilliN, .l. Yiftr 11. ll. l.lllii'l'. ll. .lnl111s4:n, H. 'l'lw1'11I':, XY, Sli: V, ll, W:rti1-Irl. Xl1'..Xl'11i1-1'. If ' ll. Xl,' mlwl, H, Nlnzulmlli, ll. YIIIHII. li, ll:stvli,1', xY2IlI4'l'S, li, XY:ngg'- 1'l'. lf, l'll'ZIIll'illlI. .l. Nln Irs. l,. W nl4-uw. l'. l':1r'uTti. li. llzirwii. ll. lI1'IIllHI'I,.l, Svili-r, I 'l'll4- lilmim l'I'UN.-1'lIllIllI'.Y imma. We-ll Iii1uWil llII'4lll1IlIlPllI Ilan' stem- :IN an pl-iw-iiininl l'l'IlN5-t'1Illllll'y pu '-V. pn: -el ei tllliil ini-vt iw-r'm'4l rl1iN.x'1-nr ul' Nix Wim mul tWrn l 'lllll' lla 'l'll'l'S, 4-um-ll:-ml Ivy .XTlil -tif' lIiI'4'1-- lUI'lit'lIt'-Xl'lIl1I'. Ntzil'Ii-nl by lmimr In Blzntmnl by lbllk' pnim. 25127, lligrli Illllllls ill ilu- sm. ll Wi-r4- XS'lIIN fm-1' flu- Il4lXX't'I'flll 1'i1i11lw1'l'ni4l. Klnrruuil. -mil Vliziilipsxigrll 1-l llrN. 'l'lin- tw-am mmli- an li IU NlIllXYllIQI in flu- l'i, 'l'Wvlv1-vuiill-i'v11 1'f- imw-I. plsiving' Ni-I-mul. Tlwy Wviw- lwl lay Ne-Him' llnli -lfllIlIMllI, Wliu plum-1-il liltli. :mil M'lIl4lI' Ilia-li l,lllit'l', Wlm plnvwl niiilli. lll'll'IIl?I lm!-nl lmtll tliw- lJiN11'i1-I mul St-nv 4'lmm1nimNlipN. lilmrm. Illlbllljll li2iX'4lI'l'll. lust HIIT tn, l'llIIl- lN'I'l'IlI4l mul l'lmi:upeiig'll iii Ilim- lIiNIl'i1-I. 'l'ln-5' lrul ln-ulvii lmtli Nvli1mlN 4lm'ingr ilu- rf-grillni' ii, 4IIll'Y -lim Ylllllll1Ill2Illll4'1llllI'llIl in tlu- Stem- nu-I-1 lu-lil ilu- lkvllmvillu'Sn111i'4l:x,x'. 'l'lu- llHI'l'l4'I'N low x'vIvi'nlnN lIiI1.lnlni1.mu. llii-li lIllli1'I'. lllr'I'l'.X' llillnw-.x'. mul limb Wnrlin-Ill vias !"H'lllPlll""- llnvli for in-xt lv:-nr Will ln- si Nliwmu QIVHIIID lie-:ull-ll lmy I'l'llll'Illll1l' lf-Ilvrim-I1 .lim Yittmi. H+-ni'Lv 'l'l1m'ne-N, llivlizml liilliN. mul XYEIXIII' .'l1nW. 'l'l11- INST Ie-zum Will ln- 1-nplsniiiwl Ivy -lim Yiltmi. NIJIITHHII .,,............,.............,..........,..,..,.................... fx-27 l' 1-fv Vin .....,..............,....,...........,....,........................... 23-QT llzmvilln -..........,.........,............,..............,.. ...........,... 2 ll-ill' NU .mul 4'I'I"-'4I',A-'IAIxlxhlxlhklk'A-4-.-4--.-4',.-'."-A'..'.-"'A---.- 31,214 l'l""'ll"' liimmlmlml "i"""'i'4""""'"""'i' "i"""i 3 iii,-42: l'4Plll.l'l'I'll 1'l'..,..,...,...,..,.,..,..............,.......... ........... 5 v'lrIlll Nlziitwni .,.,..,...,.,....,.......,...,.,....,...,..,....,..,,,.,.,.,,...... QU-4l Q .H Ilzmvill .-...l..l,,..........,l.l,.....l..l...,...l,...,.,.,..,l,....,...... :mu "l'f""I"'1f" "4"""--""-----------A---Q-Ai'A'i'A"---- "-'-'-4"""' 3 "HH pnmx VV-V4-..-b--I"4'4'4"",-.'4I,"4'v'v'4.4,.--4I'I"I.uvlbbuII4,,I4-AA.I 3,3551 lJiN Viv! ......,.,...,,..,.,.,.......,.,,,.........,,...,.........,.,...,... 'l'l1ii'el lllllIIlH'l'l2IlIll ..,..,,..,,.,,....,,...........,,.....,..,... .,..,......,,.. l 43-2510 Vlmmymign,4'11ml+--rlsmfl .,..........,.......... .......,i. 3 25.403511 'lf I' '43, li" f-Nf f II'1 AL r""x ll :RR Te yB1lbrey Rxcha d G1ll1 QN- Dxck Luker roar: Counfrg ettefnlen Bob Warfield Wayne Sha :QE -'P 'IIE J1m Vvtton George horres ,f , I ,-9 W . semi' ' l my , rr ' ' r ' 's I E Q Y K ' ' Bobjohnson 2 W , ,W O4 r Y ,Y A. I . A xxw ,I A ' W alll IU' IHI N In I N Z?cwLefAa! 1 "' f NN 1 N NN N 1 N I 1 r ,., 1 la 1 :IN Ilr I IN r Nllll 4 I , 0 IN :N :IS 1 1801! I I If 4 r xx 4 f f IIA 1 :NX 1 I lilllll lull lwulxul tlu Ill1llIllIXNf f . IH - I.' I'. lim-niral, N, 'l'lunm:us, .l. Yittnn, ll. Nl: 'f-. 'I'. l'I:nl'lm-lv. I.' ' J: Nlr. lII'lIt'lilPIIlll'l', .l. lil-ll. l'. lluviw, l,. l.IIl'.'lIll, ll. Nh: ', ll. Vis-ur, ll. Stl-plu-ns, .l. 1':a1'l:4m. l'xule-I' tlu- vupnlrll- g:l1ululu'1- ol' l'mu'll -lzu-li lIl'lu-lilbwlu-I'. Ilu- 'l'l,.1-rs lilllxlu-ll tlu- lfI3li-37 SQVISUII with .1 rumwl ul' lllllll' wills zuul IXY1'lIl-Y ln.'.'1-N. ln III2lll,Y W'I,V.' this 1-mx lu- 1-alllwl as NlIl'K'4'.'.'l'lll .1--1.111 lN'l"IllN1'. lllll Ill" tlu- lzltlm-I' lJ'lI'l nftlu-1-21+--4-swlsull. llu- tl-um II 'ul4- :um-xx'm'tl1y imp:-uvl-nu-nt with IlI'lllj' llII1ll'l'l'l' Jsnu Il elmwlngf I 'wise-, All -1' lhllljl' tlu- sl-'15 UIIUIIUI' with IIPIIIIUIII. llu- vang:-rs 1l1'l't'5lI1'll lluupf-etml. SH-IIT. l" ing sl-W-ml 4l1-l'4-nts, Ilu- 'l'ig1c-rs vmullu-1-4-nl ilu- Hpl-ingrfif-Ill1-luIm.5T'4T. lIllIl'Il ilu- 'l'ig-4-1-slust ss-W-ral num "rlllI4'S. II4XX'l'Yl'I'. tlu- tnllis-s wvnw- 1-low in nn-:ny ul' tlu-sv 1- nt -nts. ln tlu- l-1 I gnnu- nl' Ilu- 1-4-gulm' sv- pun xxltll lI2IIlYllll'. lvI'lI2Ill2l wsu tlu- vu-1m'. 55-54. ln ilu- rw-ggimml lflllI'II1"Y, lvI'lI?Ill5l xx'-llluyu-el n W4-ll-rem-al II4 num 1-lull. UTLIIT. 'l'lu- sf--1' 1'lI1ll'1l wlu-xl ilu- 'l'ig11-rs W1-rv mlm-ll-em-ll lvlx' l'I'fI5N-IIIYYII rlvnl l'l 21 III 'll,1l1. Illlilvll III'll1'lilI'IllI'l' lu,-I-, only two I4-111-rnu-n lui' :Ira lllzlllnll. Ilillllillll Dun YN-nur -uul l"u1l -vis. 'l'll1 IllllI'lllIILf l'4'jjlll?iI'N nrllu- tlu- ISIST-Sh lm lw-tlv-all pivtlm- wry III'.jIlIl. - '- '- - ' ' 'm'ul'1l all SlIl'lIII lmlullu-I lm' tlu- lrzxliz-tlrlll Im-nm. Chu k Bea1rd Forward 5 10 Dcn V1 eur Guard 6 Paul Davls Forward 6 2 X111 N 1100 will 1 pw Z?aaLefLa! 1956 57 SCHEDULE I P I I N l i Jll ill 1 N 1 f A Zi1l ,.....,.....,,.,........ llanlltulll .......,,............. ....,.. 4 2-351 -lem. 23 ,.,..,..,............... Nj "l1g'1i1'l1l ......,.......... .,,..., f JT-47 lin Lrr. 4 .,....................,. ll1l1ilD1'.'I1Hl ,.......,.,.,...., ....... 3 1I-247 Fvlm, I ,.......,.............,. Lillvnllx ..,......,............. ....,.. 4 N-137 Ima T ,..,..,.,..,............ l,1'1Pl'i?IB4illlllHl ........,., .,.,.., 4 1'-1i1i Fvlx, 3 ,....................... M1 tivvllf v...,..,.........,, ,..,,., 3 11-153 171 'm'. H ....,...,......,.,..,... Dzl1lYill1 -.,.,..,,.............. ......, 4 2-15h Fvb. 8 ........................ l:l1NPlll4llLl'11Pll .....,.,...... ,...,,, 1 S11-73 U1-ma 14 ............,,.,......., 14141714111 '...................... ....... 3 Ii-1'4 lfvb, 12 ..............,...,..... 'l'l1s'1vlz1 ...,,..,...........,........... 48-1511 IM -1'. IN ...............,........ S1'4ll2ll'll!2lll ....... ......,.......... 4 24-31 F1-lm. I3 ...,.................,.. vllillllfliliglll ....... .............,.. I 37-33 IJ1 -m'. 24 ............,,...,,..... Blu Il ................,...., ....... 4 2-1'4 Fvlv, 151 ................,...,... 1'lliI5 '..,..,,..........,......., ...,...- 3 14-31 IM -f'. 218 ........,............... M1 4114411T1vlll'll1'.Y lfvb. 22 .................,....., I,111il'4H 141'll4l'il4 ........... .....,. 4 3-1314 14414111111 '.,. ,................,.. ..,..... 3 4 - 11 lfvh, 213 ....,...,..,............ 11111lI'jl'1'11DXYIl ................ ....... 1 ili-lil l:I'1lXYllNT1lXYll ...,..............,.., 1351-113 Bla V. 4 ..............,..,,...,. Ilullvillf -...................... ....... 3 3-34 -IHII. N ..,,.,,.,.,............. 1'4l2IlllflHlLl'!I .,.,,.........,. ,....,. 2 51-H2 M1 V. T ........................ H1'L:'irr1ml -lem. ll ...,...,.,..,,.,....,... 511' 1:11111 '.....,. .,.,,.,.,..,..,....... 4 I-42 I:1'!ll1'llT ,.........,.....,.............. 1351-217 -lam. IN .,......., ............. l '1-kin ............,.r..,...........,,... 41'-H4 1'lmmpnig111 ....................,... 41?-T2 h, 7111 z 1:1 ,,-, ff, St v Thomas Guard 5 8 John Bell Forward 51 8itQl"lfl'l8l'l -nl- E" WMM lm? Lyman Larson Center 6 RESERVE BASKETBALL FRESHMAN BASKETBALL xx x 1 1 N n 1 xml 14 n N v x l I I I AXV' x 5 I 1 4 lfmr 1: J. lle-1:4111-lv, -l. I.mlg', J. NL-ill-r, J, .Inh11sun, Ii, R41 -rsun, I.. l"tt.v. lfllll' ,'.' XII: Smith. V, llUl'1lUll. .l. 'I'1'1-:nt,J. Williams,1'.Sluulmu1. ll. I.:nng'l1uIT,.l..lq11'vis, Il. Wri ht limi' lg .l, Yiiiuu, -I, Hzllllnls-rs, l,. Hi ':ul':ls, J. l'ulg1-rs, l'. NI:nl'1'iutt, Klux Kzfr. lfnfr jf N. fllzlw, 4'. H1 '1l1', ll. ll:1Tm-ll, K. XY: If , li. R4 l-rim-li, I.. ffm ku: lfulr J: A. Nlwllin, Il. Wunlvss, J. NtiI't'WIllf, Ii. Ost-mn, K. T2l.Vl1ll',.l.Slllifll, I'. liurns, li. Nlnttl N x .L 2 if V 0 , y ,... I , . fn . N wx :xl 'X 9 X f E . A A A ,J , D 9 ' 3 .gyilik ' so 21 xx ,Hr ,K , fl . X 4 Y r " fix A L ' K A U t Ill U I I HHH X l mem.. N tN NlrN 1 N N PU r l I I lt l I l NNl N t P 1956 57 SCHEDULE I " ' N r ill r I t xt . , It' ffll' I: 'l'. Vtrstu, Il. lirtnwn, ll. t'lu:tmltt-rlin. t'. Nh 1'-, ll. W:tl'l't-11, ll. litthlt-n, 'l', tllstm, .X. W rtl. If ll ll. Sly mrtl, .l. Nlntltly. V. Ntl' ' tl. 'l'. l.tmwt-rlv, .l. llllsft-ll. ll. l"i' n-4' lllflll. l.. Nl:tt'lit-Av, NY, Xlwt-re. 'l', ll:tl't. ll. llfil lllilllxtill, 'l'. lYilli:tnw, .l. lltvl-t-rts, .l. XY:llit-i', l.. lit-slt-i', xll'..XtlJLlllS. l l'i'luzm:t'x Wl't'NlllIl1l' lt'illlI with six rt-tilriliilgr lt-ttt-rmt-il. vtiztt-lit-tl hiv tm-:tr .Xtl2llllN. hzttl :I vt-ry xllt't' .-.' Nlilll l't'11'lll2ll'Nt'1lNtJlI with twt-lx't- wins :mtl tmllv tint- l wsu, 'l'ht- ltmt- llt'lil'2ll was :tt tht- hzmtlx tal' at Ntrtmg' llamvillt- tt-atm. liill Klyt-rs wats uiutlt-lit-zttt-tl tllll'llljl' tht- Q-'t:tiii, Vztptztiii 'l'tm-x' Williwm. hzttl Ulll-X' tmt- tli':tw tm hiq tutht-i'wist- pt-i'l't-t-t rt-t'tn-tl, 'l'ht- tt-:tm ttitwk thirtl iii tht- l'i,.' 12 Mt-t-t -is tht-5' tlitl lztxt yt-str. 'l'l1t-1In-t-t- iiltlivitll mtl Ullillllliltlllx l'i-tim l'1-luztiiat wt-1-t- .lim lltilm-1-ts, ltllig 'l'tniy XYilli:intx. ll2g :mtl liill Blyt-tx. lilil. l'I'll2lllil :tlst plztt-t-tl thirtl in tht- Nt--titnml ht-ltl :tt t'll:tinpzi,rii. 'l'ht- 'l'ig't-rs' Bly-rs wt it :tt liiii. whilt- litllll' titlit-ix plant-t-tl Nt-t-tnitl. 'l'ht',V wt-i't- -lim litmlmt-rtx. ltlZlg'l'tm1 llztrt. l2Tg llillltlj' l"l't't'lll2Ill. lfi-lg :mtl -lim l'ii '-ll. lil 'l'ht-,t- tivt- lvttys t-ntt-rt-tl tht- Matt- mt-t-t ut tht- l'iiivt-i-sity til' llliiltrix. litlit-1-ts tttttlc l't:11i'tli att ltlll ptntiiitlx. 'l't-:tm mt-ntlmt-rs t-httxt- -lim llilsst-ll :tx tht- most imp:-twt-tlwrt-Ntlt-1-fmtl-lint llttlit-VIN tux tht- mttxt Ystlllatlmlt-. 'l't-tl l.ttwi',v wsu t-htmt-in t-ztptniil l'ti1' WST-BH. li.-tt, ts ,........,.............. l.:tny-Init-t -.........................,.. rat'-f W""5N""-'W WVWW lit-t-. N ...,.................,.. l'ni lli til' NUl'lll2ll .,........., 44'-ltl litfllllliil:f,.m,i.l,Tl:,ll':'lili,,ltl"l?,,3l.I,l',Ql'lif,I,'l?'y.,t,,,,t,I,.' lit -t'. ll .,................. .... t llillllllillfll ......,.............,.., Ill-l-l ll.-tg il ,........,...,..... ,.., K lzttttattii .,,........................... 355-li -lam. F ............... .....,.. l lsmvill t-............................. QU-lr -lstii, ll ...............,...,.... liltptmuiiugltui ...................... Iiwti .mit li ,.............,.,.. .... S I 'iuutit-ltl .,.....,..,..., ...,.,.... r :tm A -lam. l3 .,.....,,................ l lzttttttm ...,......,........., ........, 3 li-l2 flatil. il .,.........,....... .... I ft l'lllill llllllllllllllllhx '... ...., l li-ll -lam. 23 ......,...,.........,... lilttttitiiliutttii... .............,..,. 355-3 .l:tii. ISU ...,....,............,.. Vluatliul-:tiu'ii ,..,.......,............ S32-lt! L 1-'t-I.. 1 ,.....,..........,...,., im,.t.t'a11. -,...................,........ mai ' l"t-lr. 5 ..,...,..,.......,....,. Ntwmstl l'tillllllllIIll.X '.,. ,,.,, 4 l-T l"t-li. lti ,..,.............,...... l't-tilt-rt-lit-t -.....,........ l'l-lmltst Ilrtl v l-'t-lt, 22 2' :..........,...,... Slmllllllill .,...... ....,... l .l'lHllIil Zh-tl K . nr. l 2 ..,..., ....,....,.... S tat t-.............,. ..,.... l 'rlntilzt Qltl if f Q h Q W, Y 51, '+I f 5, 538 5 Qu ,p If I I I 9 Q , 15' 5 W, f' var! Y , ,W v 2' ' H M xx 'Q' 0 in-"" Q l V. F . " ,, , Ar v i I ' ' " x 'll 1 W ir 'av Dv. 'W--... 111111 Il 1x 1 1 I4 1 11 1 lxl 1 1x lx 1 X l1l1 IUU 0 NU P IN l,Ull'l'll'l'lllflg r lxltl I N N 1 1 1 l mu' It . 1 gn NU 1x11 1 fm gr 11 1 trlll ll 1 1 1 U1 1 1 I los l 10 :N rN l l 1 Nlll l0ll"'l N lrllll lrl SI lxIllPll 1 14 1111111 1 mf . 1' 1. 1 fr 111 K 1. 1. Elll -1111 - 1111. Lf 1 1 N1 XII 1 Xl lfilll N 1N 1N!Ut1 1 .I Sq 128 1111' f 1956 57 SCHEDULE -47 -4 -23 .....2'4-4 . ill D' I' ...... . .................. ' 5114 'U' if l'4 ' --If ...fifth 1i'11 11111 1 " If , T I 11.wf 111111111 S Chr1s Moyer Backstroke Medley Relay joe Kuvpers Drvrng 100 yard Backstroke Larrv Holt 00 yard Freestyle Freestyle Relay ,QS SWIMMING LETTERMEN Chrrs Hastmgs Ronnre Wrlson 100 yard Freestyle 100 yard Breaststroke Freestyle Relay vard Indlvrdual Medlev Rrck Toth Chet Keller 100 ward Breaststroke 50 yard Freestyle Indrvrdual Medley Medley Relay Dare Frndlay Eddre Wade 00 yard Freestyle Drwrng Freestyle Relax Free tvle Rfldlr 7 Ill N Hit IPX It x INK l Q Inu N wmll nu 4 N 1 ful 1 ,. I ,. mix 1 1 N 1m ,, 1 N 1 XX1ls NIN Ill' I lfll 1 N 1 X l 1 N N N l r N 1 N 1 ,.r HQ. r lx I 1 x I 1 x ll r IITUII 1 llXl ............................. . ........... . .............. - illil .E N TRACK 1957 I I ll ll 11" ' j .'............,.....,....,,.....,.... ..,........... . l'.L In I nm 1 1 , N IN Tlxfllmt 1x Stem ............................................................... ay 'f Larry Mackey Pole Vaultmg Bob Braun Don Appvrson Sprinters Harold Shaw Dick Luker George Thorncs Jim Vitton Richard Gillis Bob Warfield Wayne Shaw Distance Runners Absent Earl Franklin 1' Ronnie Moore High jumping john Maddy Weights Don Prather Gary Ashby Chuck Walters Steve Hopkins 440 Steve Thomas Lyman Larson john Bell Welghts Jlm Russell D nny Shelato Chuck Bealrd Chrls Moyer Hurdlexs Again this X'1"Il' thi- l .ll,N, gg-ull gfllmtl hm! H Nlll'l'I'SNllll sa-:mul Ull thi- lnllwvuys :mal jl'l'l'l'llS. lhc-ll' GOLF TEAM Blr. Allilllli. ll. xvllllllllwtill, .l. Smith, V. Ks-Ilm-r, li. Hrrutt, V. lh-ynulfls W 1 ipihh mm h is Bll. Hs'-zu' .X1l2IlllN. Sim-v thi- 19345 tm-emi plm-1-fl 1liii'1lmmmg1 21 l1'2llllSlllllll' llistrivt M4-4-t. 2 . ,, . . '- thi l'9 H ti-mn im-nilwrs hull muvli tu hw up tu, lhis yt-nr. lll1'l'1' wi-rv twu i'1-turning: lvttm-1-1114-ll. limi XX il- ll umm: ,xml -lfvhn Smith. A numlwr of otlie-r 1-apuhlv gmllk-ix l'4llllll4'f1'1l thv ti-mil. lluring: tht- si-asm: thi- tc im lm ml thi I ilmim Hull' mul lliillllfl'-V Vhilm vuiirsr- for lll'2Il'il1't'2lll1l liuma- lll1't'lS. Xpril S X ll'll lf! Xnil li Xpiil li l'll 'ill 1957 SCHEDULE ......l7:lliX'ill1- Alziy .......lluups-stull nmS,,hlm.nlml fxlny .,,....S1'lll2'll'IIl?'lll Ilmlwsmn .lla-v H ..... ........ l lH.IlYllll' May ll..... .......llistrwt '-""'l'l'i'l"l'i'l3fl' Mm' ..............Stat4- 'll?IlIlIlHl,LIlI 3ln,v1Z3.......... 'uiil'1-1-4-:iw VARSITY GOLF SQUAD l Hhlv Urvutt 41-vil lie-vimlfls llun Xl illmiiisrm .lnhii Smith 4 h4'I lxvll I 44524325 iff? an E Am 'TW' 2 OUTSTANDING JUNIOR ATHI ETII ll LUCLI' '5 OUTSTANDING SENIOR ATHLETE N4 UU x x N 4 1 X H Htl I oN ii. H41 7'w H Y 1 xr mm V1 yg1,fgJif2iI n H ,wg " 1 HI: -2211 x, 1 t ' I ' Eff' - 'gf ' 55555 - ' Y' 3 1 , . I E2f"As'f:,,f ' .-I A , X, 9 M, I E' 1 'A N PFS? sig IE " 4 I 1 F 1 I 1 I ' f . ' I S 5 I I 5 1? . 1 D , i. Q ,V A 41 "",""" " E Q, I .. -1 I 'fi - 'Wi Q: ml My k 'I'l14- linnm-11 "IM Iivllvlx' .IIl'IllHl'IJIl ,Ulllvliv 'i'l1w UIIINTJIIIIIUILI' Hr' lim' ,Xtlllviv .Xwzlwl ix lm Xwslul ixIbl'4's1'llI1'1l4'2l4'Il.X'1'g11'I1rlIl4'llllrxI mnlxlslml- x4-111.-.1 vm-I1 'xx-su' In ilu- xvimlillgg' xvl im' :II :Ill ull mg: junim' ntlllvtn-all l'llN, 'l'Il1'Il'H1JIl.Y ix slxvzunwlwl xyvfmx liillllfllvi wi' III1- Axx -'utiml ui' 1'Ulllllll'l'l't hx' l'l'uf. mul Hrs. Yivtul' K1-llf-lx' mul 1II4'Il' llillllilj' xpmlxnlxni'Illw'H'4rpl1Iv. lnllrmm-n1'Il1vi1' ml, l'Il11lm-II. wlw 4li1-1l 411' ll'Illi1'!llI2I IN an jllllilbl' :nt VHS in 1947. Wllilf- ln- wax :11 Vx'- Illllfl lliglr. "IJ,-" xxslx illl alll-xlntv ilunllmll :xml husk -tlmll lllil-Y1'l'. aux xu-ll ZlNillllrllIN1illl4lIllQ lrsnvk- Illflll, 'l'Iu- xf-If-vtimn ix l!lJl1l4'UIl Illl'Il2lNINl!1'2l1Ill1'II1' 1 5 I x'-xx, x1'lwlnl'xl1i1v, 1'iIiAl'llxlIill. :xml vlmn-m-1.-ra lhv lm-xm-lxlzntiun ix mmlv all ilu- xpring' xp 1'Ix nvulwlx HS'4'lllIDl.X'. 134 " ' 'A' '. CA QQIACL JQFZ5 N I IIILIIIII MM Iptnmz 4. Mums, in-4:npt:u11g KI. M114-s RESERVE CHEERLEADERS I Ixnllnm IP I II ll I,. .InImwl1. A. .XVII-vlrl, XI, .I:I1'l'-WI. IC. NI: nl I I5 I In I I IN Ix I IIIXI X I MTI: IP Ilnm. XI.'I'I1l':aNI1--1.74. IPIIIQ-5,XI,4'fmk,.I.St Ilan: N I Hum I X x N II4g Il 1 I Il I NI U.-In :keg .I, I'mwII. Ii. II:11'x'il1gt1m. .l. If I 1 f f 1 1.1 In aff ri i AQN .ani Wx 1 A is--sa. v 'Rl if iff gf mmf 54 2' 9 4 I D-Ki 3 5 H P fn- fa' ' 1. PR E.fENTING K L45 pofienzargv 0 f 957 gui! era' Gail was vlmsvn .llisx Il'II.W'llIlll'jj of 1957 for hm-1' "p'1is1-. pm-rsmmlity mul pn1u1lz11'ity." by thv stunlvnts :fum IIig'l1 S4-lmol. She- was vrowm-ml at tho Hllllllifll Vlass Night. HER COURT Toby W11ey Paola Glanturco Bette Freeman Carol Mafls W 'Z flilif omecoming Mxss Martha Mock Homecomlng Queen 4 1' N ll 118 114 1 4111144411111114f 411.144 11141 11:11 141 1111111111415 S1 1 N 1 l 111 1111101 IN 141 11418 11 111411114114 f 4 4 4 s 1141x1111f11 11 411 11 4 .1ss4s 11414 X1 1 4111 414 f1 1 0 4 1414 1141111 1141111 t114 stu414111Ts 1-111 11111 tb Ydllllkl rllll H01 1119 S111 1 cl 111 1 LE' 11 l 11 X11 dlll 119 lldldtl X14 A bl-f N111 441ss 1'l1 NX 1141 44414 111111141141 1 4 N 1 11 144 4 4 14411114111 1141111111 141 tl 111111191311 1 C1114 41 1 1 1vI'1l'1llil 111,11 S41l141411, f411' 11141 first 1111141 i 1'.'t01'1'.1z 1: 11 1' ' ,. 1" '- 11. . '.'.' . ' 'Tl' . 1' ".' 4-l141.'111 4111411111 1:1 11141 st11414111t 1141.112 11411' 11114 11412'1111.' 11'411'1 -1111141 M111 '11j'. j ' 'z A1?l'.'1' 'l'I "sl 11'. 5411 '11 'l1l1 .1411 11141 M.1'11'.', " Q1 '1 . 141114111 4'lz1ss 4111141114141 il 1141111 111 11141 pa1'z14141. 'l'1141 11'i1111i11gr 1141211 was 111114141 111' tI141 j1111i411' 4-lass, z11t114111g11 11141 l'l.'f '11 1 '11 .'.' '1'1 1'1l1 1'4 p1'41s t 1. lt t4141k 1 141 f ti11141 111141 1'1'1 ' " " 1 .' .' ' 41 t1141 fav j 4 orgy 1 11' I 1 .- -1 - fi 1 113111, 1'l1'1'y4111414'14111411'at4141 1'41 '111.' 1 1 11 '11s - 'D 3 .. ' 1'--11" 1 ff1l1.'j'1?'ll',.'l?11'2l1'X"I'fB1IT'F"' 1 ,V'1,."1 '1"tt1',-- '- '141,'.' 1'1'by iq 'ig wi Mlss Paola Glanturco Trl Hlgh Queen TY 144 Vice Versa OLIICQZ5 f"" Larry Mackey Mr Wonderful crowned bv Janet Brckers 1957 Prom YI 1' f f 145 awww lin PTA TALENT SHOW iffy fi- Cfx m, COURT OF HONOR V 1 Stage Show of 1957 RELAY COURT I 147 F ARYOF TATL' Aff Wvhvnqif DAR and SAR GIRLS STATE TIGER S DEN S HATCHET ORATORS ECHOES OF URBANA HIGH BOYS STATE H I 149 ' .- Y EAT 5552 c:ti?,? E . 5 1 9 I Q V. X y I wil? NT? I Q., ,, YE u ...a Q Wx x , af 1 as Q' '51 f f .,, as f H 5 GRINIDI IA QOMPANX A la md S w MACJINNI OFPICI' EQLIPNIIQNII LO rl S 557-I 7AyI' CEIV DIAMOND RINGS 'VILLORMILK IILWFI FRS N CC HOOI NILSIC SILRVICP xwsc mx s III KQL mums IIARRY PI' VIIBON Bfurber 'I W M C HAMPAIGN PI UMBINC1 Sa HEATINC Q O -IIX7 S fun N n Congrafulahons Io Ihe URBANA TIGERS of I957 from 'rlwe URBANA LIONS CLUB 1: 1 I ff - - V . Y 7 N - . . - 7 1 , . . . . A . A 1 . A A A . S'lcs . . . Scrviu' pp i' nu' Sales z fcrvicc ' X I 606 fnuth SIXIII Lllalxxpnlgxl. Ill Il VII 402 Klriggs, lkhgmg 'I'clvpImnc -'- "Un Illc Cum A .I I . 'If '11 'Af ' ' 'I AI Musical Instrumcnts A ' I I I A A . A Snlcs-RcnInlx---Rcpnin "A Fricmlly Plan- In 'I'rucIu" ,itll -xl N-'I , . 0' I U IIII Ii. Grccn. Clmalnpalgn Plmm' 6-IS- Cllzunpaaign. Illinois N Y A I " ' I I . Plmnu ' .. Water fo 'ers : Aulrmmlir IICLIIUIN I 4 . :lin Ilrlmzmn Gm Runnin ZI7 urlh Wal ul Slrcct Clmlxlpnigln lllinr 152 YI I 1 dm Photographs for All GCCGSIOHS p . Slfucfia BRASII IIOWPR SHOP r and 126 Wut MAIII Strut Lrbana IIIIIIOIS MATTHEWS STANDARD SERVICE WRECKER SERVICE Green Stamp Phone 1 7311 5 lrhana Illlno RACE INN Ior Fme Foods 1703 L rhana Illln ns LOMPI I' PI' BANKING PALII II'II S IN A LONVENIEXIT I OLATION CHAMPAIGN COUNTY BANK AND TRUST COMPANY II M un at Bl0ddW'II rbanl ir 1 Di II XRRISON X Ik Il C VII KRI IN NI PHI-RSON L1 In I SSI IRII II'DI A I N RI I BROWN 'I IIITIII AIICI II N1 I O 4. II R I R N um NI an mb NOC I I' S FOOD MARI L IILIAIIIIAII n S N611 A rf L71 III III II II VI AIC II AND IIWEI RI RI PAIR C AMPUS BOOKS TORI' INC Our Spcualtx Iour VVRIGIII Address II'AC I-I IPWEI RI Il 1 I 111 ' s Illuwc s ' Gifts - 1112 Rau' ' 1. ' Q5 O I ' ' ' 7-. - , , . 115 S. Rau' ' ' ', 'lf X -f - y N - N , I . I - Y . . . I I 1 I A 1 I Arrmx Inu Ihr KIIIIIIIIIUIIM' 1' ' ' ' . ' U 2 Ii. .L VVIUBICR. I,l't'5IlIL'lII. 'Irusl 011111 Ia. Ia. I.A'I'OINSKI'. Vicc-I'rcxinI: III IfRIi 1. .' 1' " c-Prcs' Irnt GI-QOR 212 I. MAX 'iI.I.. Yin--Pu-xicIcnt .- .' . c I Q ls 'c' ROI' ' I , sskmn l'nsI1icx .IA ' . .- nskg IZISIIICI' GI'Y GI.IIJIiWIiI,I.. .I I'Irn XVII. . A. I. IiBIiR'I'. Amismnl Trust tIic'r ROI x " . III'IJI.1:SO.'. Ifz ' . 1 augur Mc cn Ifrclcrnl llvpmit Ilmuuulu- c10l'lIUI'LlIIflI Opcn SCYCII D15 II IVITIX 'I .I.III.'7III p,m. 'U " All s I -. , 1 , . A I ' A I In IIN' S. 1 Clwsa IJ" II10111' fm-'JI Il C1111 IA-Q1 . Illi ois Y ' ' ' ' ' Q I xx ,Iv 3, I I. ' L S- V 1 5. r -ww i N ' N. III'0LIl1I'I.lI l'rIgmu ' If .'f.2,' fu,- 9 9321-E21IE5212?23512:rig2,125fl2:221521251:f:25:2:5:5:1.5:j:515:31,1512:1:-:-:2:21+:-:-:-:.:+g.g.1.:.,. -.-.- .f.:,.,,.:.,.,: ,-.:.:.:. ,V -. Ph: nc STANNER SEED HOUSE I'icld Seeds Garden Supplies Washington and Hickory Street 2141 Charnpaign. Illinois I'Il I SMI FH DRUG CO 108 East Main Street Urhml IllIIl01S Longritulations to the Class of '57 IND HIST XX ISHI S xouzsuci stu it run MOONI-X LOAI LO ILLINOIS FINEST RESTAURANIT' Thats what folks sax after enjoylng a dmnel at the Wmga A good plane to meet your friends too' Where you get all you can eat and never leave hungry At reasonable prlces ra fl fsxtfzc For Private Parties Open Daily Fxeept Monday QE T Phone Rfmtoul 578 NORTH OKI ROUIE 45 XIOLI ll l IX VIARKWEII 5 sumo rx RI-CORDS 721 VV Main Lrbana n 7-In-I HARSHBARGER IMPI EMENI LOMPANIX ALIISCIIKINII-RS SXLIS 'IND SIRXILI NIV HOIIAND NORGI- HONII APPLI-XXI ILS I VIFSIPRN ALTO ASSOLIAIE STORE l'l A SMITTYS BARBER SHOP KIR CONDIIIONINC ll I Co pli ncnts ol A 2 I R l A I M I .' I ' ' I K I for ' ' I .lIliS.".i"4'f 2 2, ' - ' - - 7 , K Y . . . A . - I ,, , . ' K . I ' 5 . . '. ' xx . H' R.X."' .,.'UlS Pho c 7-' ' 1 . A A. . Self-serviv uord dept. A ' ' ' I A' " 1 'R 'R' " ' Q ri ii Y li' . 4. , , - - " ' - ' ' Kt1vvANtgla E joy R'dio and Tclexision while ut Complete Lire ol Auto Parts q Q V .rv 1 I . Y l i - s N - Ill? Nnrth Broadway L'rb.u I v And During Those Hot Summer Days lilo YVcst Minn Street lrhanu . , ,. , , ., ' 1 ff 4 Mi, t'u,sf1ffr ' SOL III SIIJI SI RVIC I' C ROC FRY ANID NIARKI' I IORNIR RHI VND W KSIIINK ION C OCDAI Sa KOI' HN INSIRKXCI Xl XR SIRI L RB XX X THE C S JOHNSON CO L omrug Blluhlllgj ummm II mdlmg, I lllllpllltlll I llmshnll Bmlxcts onuntc Bugkcts Bulk IJIIOSPIIIIL Plfmts CIIANIPAII V II I INOIS MEADOW GOLD NIII K BU I IER ILI C RLAN1 It s NIlg,htw Q ood I I HANIPAIC N INA I IOWA HAWK Our gLXLIlIy hfth Xnlr Compllmcnte of THE HARRY GILL CO. llff IH lfff 1 Iicsl Yvislws. KIILINN uf '57 'II I, I, Q S -I I' I -I -I 2 l 1 I 2 V Gcm'rnl llnulwnrc and I'n'nix A 1 I I'1u:m' 7-lfrlll I fi 1 fa 1 .' 'f Q .' 9" . ' IIU VV1-xl Main l'xImnza. lllin ,I 1 , I ' ,L .' 1' ,... RIM . IiS'lAA'l'Ii Xl Yli. S OI-' .' 1 'llili O Ill Somh Run' SIITCI 'A' 'I' i' I , . . . i' 'k i' 0 N ,K-LH! V N ,Z 1 h I 2 W . ' If ' ' 2 ' I f ' ' I 'II', , I' L' . I. . ' .' 2 ' 1 Q Itslzllllisllrd H481 X1 . , . ,, ' ' .1 0 N f - Mcmhu: , I 1, , . . . lwdclgll Rcv.'l'xc SQNIYIII Ifcdcml Ilcpmit Illblllllllkt' Corp. IVVQ' Q? A W On U ofl Campus Congrqtulatlons to the Class of 57' Comphments of ANDY S EAFETERIA A I VI IET Proprietor WH! RI YOU GP r A BETTER U MEAL IN A PAST SPRXILL LIN! We Szrve The Best MEAI S SNIACK9 FOUNTAIN SERVICE MEAL FICKETS 1120 W Oregon Lrbana, Illlnols Phone 7 9103 Open 7A M to7P.M O For Your COHVCHICIIKC lLI.lNl-POSTAL SUB-STATION WESTINGHOUSE LA UNDROMAT CASIVS DRY CLEANERS IVAN'S BARBER SHOP HEY YOU FOOTBALL BOYS: LOOK HERE! IF YOU GIQYS WANT A FREE STEAK DINNER. BEAT CHAMPAIGN! ll I Huw mrlr fl Compllmenfs S k VVHEAI S SIPAK IIOUSI 9 I'1st 'VIa1n Strut Urlufmx Illmme 'lclephone 1 4834 Shrimp Ham C 1 IL tx J rtttm mtl Sl p CARLAVD 9 105101 W Nul Struct Champalgn PRONI MI I I' LI PANII' RS I .111 1 1 h my Illllllll HFRB WISI SILRVICI' I 1. C h lmpugn II mol tt nut VK A her D x CONCRXILIAIIONS IO IHI KIAQQ I- hx Sl PIRWAY FOOD QFORF URBANA II I IYI UNIONI BOOK SIORI 715 South Wright C h'1mp'ng,,n IILD BROWN S SHILLI ShRVll I I fl ng., N1 m 1 I IJIXI fr 7 Fran LITIJIIII 158 . tm Chickcn , 4. I .. . - , I . 104 . ' .I ", . 1, ' '. of Jan 's . . . I71ll"' I cw: ' Cameras 4 Qt plies I 1 It 7 -'I.."'t 'xl ' 1. "l'.1.f.' 908 i. ML' Strut -H Phmu' 7--WM: lfiu' I'nillIs-f-Pllollt' '-'Hll l'r :nm C0 14 - s of x04 fgnl XVIIIIL' Sli 'CI I 1 1' . I' 'S 1 v - q - . . , . , 4. PIHJIN' 6-SMH Au: 'Qc 715 '- rjcr x Q N H Y M V i H , , Q N , Dclm But cri' : Gtm4Iyc'g11' 'IQIILN ..,: .. .. L ,...O It-- SIoIur'I'unc-upx : CICIICILIIUI' - I 3 A ' 1 Slat I 1 . uturs Cmnt lutc Iixgtkr St-rvicc ' XVI cul IInI.ll1t'ng fitlllllllllllflll of ,.I I .UQ .' . 7-llln I NIU- VV. 1 H 1 1 t' 'Y . I . . ' Y Tllf Ifulf lfmwnl 1 IOR I XPPR1 SPRVIC I IOR C OOD FRII NDI Y I1'XAC O SPRVIC I' C 0 IO SHIRLEY KELLER S VI nun Urhmz hom I 111 VISII JACK CLOYD S SERVICE STATION , ADAIR S DAIRY BAR I k 131 I IC Im s s XXDVI IC 111' S Nell Strut Champmgn III 1 South Vlnc Lrhml Hut XVlShLS Io Ihn C,1lss of 1957 I RONI III1 SUPERIOR NEON SIGN CO Phone 7 56-I7 BROVI NI ROX EI S FAD AGENCY RFAI ESTATE INSURANCE IWIIII IICJW LI -XSS Ol- COXCRXILIAIIONS JACK BELL GAS COMPANY Route 10 F lst of Lrhqnfa 125 VV 'Vlam bt Urbanfx I111no1s 71933 DRLS51-S SPCJR I SV! I' KR VOGUE 101 S C oodwm Lrh 1111 IIIIHOIS 7 1985 X11II1NI'R'1 XC C I SSORIIW Phone 2116 PRICE PAINT STORE IDUIJONI md I'I I IOI I Produgts 108 S N611 St C hm1p115,,n 111111018 IICJMOC I NIIHJ MII K ORAXC FAIJF Urbana Pure MIIIc Co Lurxful C ruin A Ilurs Irrxcluus NR XIII Ix HDR 111 II 1 I 7 I , ' 2 . 2 , . : 4. - , . , . . I ' 910 I. CIN' . 1 2 I' f '-37' . . . I Think Nil SImkcs . . . XVCJl1l1L'1'Ill1 Sundncs and Sudan -A--1111111 f. I ff .' I f I 130 ' f " I 't . . 30' .1 ' - f I ' ' i . 2 I . Y , ., N , J . ,C 7 . . . . I I , 0 II7 Suulh Rau' Street I'rI141n:l. 1IIinuis SAY 1" " -' . IQRS BOYIYS GARDENS , 4. , . Y 4 4 4 4 Only as Fur as the Nairn-xl Pham' H-iulnin D, --Yet out of thc high rn-nl dixtriu T N . Y 1 4 7..' M57-'-l.'l."'." 0 . I ' I . 7 . . I ' -. I I 2 -. ' 1':ls2' 1. ' J I'Iu,nr 7-1124 ' ' " '11 0 .- ij-Qff If 0 IJR1.' ' , .' 5 -,AIIIAII ,, . I . , ., . Q 1 . . . . . . C , . . , . . . .. I . . 1 2 4 I . , ,f "Q, ,'u.w nfrl 'I ' .., '-" if Time Tells the Tale " " - 'S' - ' he Fi 1' - ' - QE- - ..- nl' '- - af'-f ' :.':' - 'il " J.. 'Til alfa ge'-E Q4 pn agw. if vi., l-.-,n gulf" ni' ail""""' nl' ja!!! Wtwq damn if ,law 139 fulfil' .gan ,pawn M: 17 nzwmu 49326 ust as classrooms and bulldlngs have become more modern and funeuonal, so have means and methods of producmg engravlngs But hand 1n hand wlth moderness go tradltlon and experlence and Hne engravlnqs for yearbooks have been a tradltlon wlth us for 48 xears FICIAL GRAVERS OR S PUBLICATI G. R Grubb 81 Co ARTISTS ENGRAVERS 'llb N WALNUT ST CHAMPAIGN ILL . . . V V i OF EN F THI ON I I 0 . ., I , Hn W KI IP n KURI BEAUTY QAI ON P X KLRI LP XND Dil IDR ll 806 NI C unnmghwm Phom 1 9 Lrhfml Illinois TEPPER CHINA SIORI' ll HOVK ARD D IOHNISON Q Lx BOWL WITH AMF AUTOMATIC PINSPOTTERS 7 fl I1 'inf 306 S Brmdway 7 9366 2 SFA From the QWISI-I SHOP Philo Road find Cotti 4. Grove Lrbmq Best YVishes Clasi of 57 I rom HARI AN 9 NIARKI4 I Lrhmi Illinois QTRALLHQ PHOTO CEYFIQR Colle L Supplies Icwelrv Gifts K omplctc Photo Qtotks 109 9 Wright Lh'imp'11g,n Compllmenls of CARLE MEMORIAL HDSPITAL I I Hut :nfl 161 Opcn Eve i gs hi' Appoinlmcnt r 1 i , a v 4 Mary VVootcrs. Pro rictor Gills for RCIIICIIIDHIIICQ' VE i I ' I I A U vi I YI Complclv: Year Aron: l Toy IJCPQITIIIICIII . . Q ' . ' '-3 Sl v I - . llll North Walnut Clnnnpuign. Illinois 1 . , . Y n L A xx REflREATIQNS Best Wishes To The Graduates Of 1957 ll 'lic . ' N Sballf 4 y x k A, Ol cn Bowling ' f After nuns until 6:30 f All claw Saturdav and Su din' iff I ' A la, '1. Qi, J V N 1 , -Q 1 v k L I ' g 1 x I 1, h 1 , . S : ' i f " ' . I I , , i Q , . . Q ' 2 2 , .- . . , . xfa C C y Flgm Grutn Hamnlton Wmhts Sllnrvsarc VNHITTAKER JEWELRY STORE Watch Rtpamng lngraung., IH West Maln St Lrhana Illlnols P H Svtcartngen W V Smith Q I N C L AIR SMITTY S SUPER SERVICE nun Strut Chtmpugn Illmt s SINCE 1865 CI OTHINIG 01' 'VIIHNI YOUNG MLIN AND BOYS COMPARE anywhere and sou 11 be avsare of the destre to share Unmatehed ln 118' Mtles KQIK 335315 uunnasu HART OIL COMPANY Dtstrtbutote of Shell Produtts Inltphom 7 7211 1 Graul Road Lrhma Ilhnots tmot THF mtmott A1MosPHIRl IOANNE S BEAUTY SALON In The Home Of IO ANNE RUQSIALI 1404 If Pnnnsvltama Urbana Phone 7 8664 Compltmenta of THE IBACTORY OUTLET SHOE STORE I Mann Strut Chtmpalgn llltnols FEARS BLUE RIBBON FOODS Fme Ioods at Iatr Prtces 1102 E Washlngton Urbana, Illmots PAT KANE Clothter Nell at Taylor Streets Champatgn PHONE ST1'1'R for Good Foods I 4073 STEER S GROCERY 171 South Rau Strut WI' DELIX1'R Phtlltps Standard Servtee Statton I-Stabltshcd AD 1861 lmorporatcd AD 1903 Sxh-m Phllhpq, lmmr Phone 7 9132 TREVETT MATTIS BANKING Vme A Elm Struts Lrhana, Illmots COMPANY FVERETT'S BARBER SHOP Vunhcr 1-tdtrtl Dnpostt lnsurantt Corp Everett Abernathy CHAMPAICV II I INOIS PRT1' PARKING 110-1' L Washtngton Urbana lln VM, Huw lllllllf 7 f ' I Y Zll Ii' G... K- ,. :R 2. . . ii: .,....,: . , Of. . , 7 7 fill Y- f 'Q . ' 1 1 V ' 51 E. " . " I 9 1 W 3 'L 4 BAC ON and XAN BIJSKIRK IASS C ONIPANY IWC X 11111 'I' " ' Good Luck 'ro Ihe Class of 57 C11 Il n1 Pulurr I'I'lI'lllD Strut PI111114 6 6-IJI 1 1 1 r1rnpI1n11nl C ONSI. 'XII R Q SI RY ICI VI A HOW IlIll1 PALLON S MASTER LLEANIERS DRILQSPS 5LII'9 'IIES I-LRS RIIFS .1111 CICJTIIIH., I 1 I-11r Pr DIKI -IIII9 Crm C mrs C,llCl'lIIIlj., 0111 Own NI CICIII XILDONAI IJ S 11114 II1111I111r 1 I Nl Cl D Pomts L rb ma 'IHOXIA9 PLLNIBIXG 8. HEA PING C O 1 16 7 I N .nn 11n1 III1nf 1 1h 411 111! XIIINIII III. DANIELS STUDIO S C XBBOII 8 SON Three Tlmes S+aIe Blue IIIICRXIH DPIINIRX SIRXIC II1111 1 I 1 1 S 1 X lll IDUI NI Prosput Mc C1h1n1p113,n III Ribbon Award Wmners II 1 I 163 - v v 1 1 1 ' Cl 1 Q 1 1' ', . I. I'11ILI1z1s .... Ii ' ' In " and II1: Iicl P1 inls I T s : 'K ' 1 A 719 S. Ncil f " - - " CII11n1p11ig11. III'111iN CI 4 ' x ul N , . . I 4- . . I f . T . , N 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 -IIII S. Ncil C311 guign . Y. -1 1 1 1 1 1 1 Qll' IA 1' I ' ' 1 11 1 '1' in' i XYLI'1 ilcal ' 'Q ' 1 ' ' 1 41 " PI11111 4115 SuuII1 Brognclvraay LIFIMIIIAI, Illinois , . 1 1 ' L X 4 A II4 ' ol tllz' ISC 1 gn' - YV- III '- sold uwr ll! IIIIIII Il q- ' 2 - N V N Y Y f . 1 1 1 1 1 1 . '-lx! ,, 20' 11" L'rb' I. I IIN S. Cf. 1- I11 Rnl -' I.. .V Il - , . , ., . . , - - ll Iilorixls "'Q.Q11f' Q. 'f "If ' II -5: 9511! gmc 'HCI "Sn, Il YVIII1 Ifluxxcrx. Hut f.1v ll VIII1 Cl C' - 1 . f " I ". I 1 2' 7 . . ,I ',f,l 5,1151 H MIRYARD S PHII LIPS 66 XXI QPCQI.-IIIll ln Brlkx Work C 1ncr.mng .ani I lr Rxpalr C neu L r A Phom 7 HSI LHAMPAIGN NIA FTRFSS I0-I South Smumnd IIIIIII-llgll LNIIED AUTO SLPPI Y IWC BIII QLIRK and IIM PRIC KSON Owners N IIIIIII IIIIIIJILII Phunm 6 6401 BEAN ELECTRIC, AND HARDWARE INC, III IIN Wu! NIIIII Slru Irnnl IIIIIIUIN UNIVFRSI I Y BOOK S IIORE I 0 HAS I X I RX IIIINF Du me Ch 1mpng,n Ilhnms ARIISIS SIUDI"NIS ENCINIAPRS Ii an West H 111 Scrum Sutmll on Dunn Strut HOMF INSUI A'I ION L O DIIISIIIII of Hlrlan I' Muon and I u up St Phum 6 778i 1unpug,n Illln Hlmmn Rmk VV00 Maul VII :thu Slrlppnng, Rrmhng, and Sldlllg mblnmun Sturm Wmduws .mn Suuns 'vimm Shade Awnings I ONCRATUI ATIONS IO THI' LI ASS OI 1951 INMAN HOTEI Lh'zmp'ugn Illmoxs GRF EN STREET Presgrlptlon Pharmacy Suphcn Smc-un.: R Ph PHONI: 6 4915 7 I' Cn-en Simon A Clnn1p.11gn IIIIIIUIS In nm Sm ' 1 Iclgphum 7 -I ni I ASHION CLEANERS L Il XM Opnrnc Our Ovsn Plant V N .un UMM to Ilsnrrsj Lrb.m.1 IIIIIIOIS DAVID S S'I ANDARD SFRVICF 902 W UHIVCYSIIV Urbma Illmols 64 llll II 1 ,. L, ,, ' ' Co. :I M . . 1 1 Us I I. III7 If. I ' . I II' nal . . " CIQ 'I I 'I I .I I , , L . , , . O I-II N. YU Ch: 'I' I - '. . LI .I "I I I I I I: 1. I A A A K , . . . . ,I , . .. . , . 2-I Iizlst G"'n - - .. CI: aI' 5 I His 4- , 4- I ' ' I GIII Ii. :II'I I: QI' . I A .. V.. . R' ' ' , Has Iivcrything For V y .- . 1. .,. C0 .1. K. ,. K4 I4'k '. of call .I " z"I .I " . 'I . I 1 , . I 1. c I , I If 60- Q. I' Sl. .Ia I I2 'A . I I- 'L 'rx .I cr IlI'II 'I ' ' - I-I , - - T 1 I I C. I. fgun V, I I 1, , A , . 4 8 IIUZV '. .IV ' ' '. I 1 'l'hf I.'I.If HUM I'.l To 'rhe Class of I957 Congralulahons Upon Your Graduation To the Lndergmdutes CARRY OKI' Your grandparents and parents have traded at Knowlton 8: Bennetts for over sixty nme yewrs We haxe enyoyed servmg you too durmg, your Lontmucd patronage and we pledge you clhuent servue WF IPAD IN 'IHE FOI I OW ING LINPS Drugs Boolrs Grffs Sfahonery Palnl' Wall Paper Picture Framing KNOWlTON 8: BENNETT Your REYAII Store Phone 7 Zlllll lb 137 Main Street Lrlmna ,. ...-, , ,W 3 V I 1 your school years. VVhatcver your walk in life, wc will appreciate I A c , 4 7' is .' . I I I I I I I 4 4 sw . ' . . w C v K I I nf jf HIPIIIIILIIIN CIURC IA I flR7O'X 4vN C ARNIUN S DRIXI IV X I 1 run M lhurxc n I 7 I INL OI NI XVI XLIL BLALIX SAI ON mu llllgll Ixux NIL num 19155 onalltx Sn A c flllll I., :un h 1 ll Ill! IIII SPICIAIISFS INC ' N 1 n nm nm 6 1 ll 'Ima X lm: imuu I un l ibm VVhcrL Quality and VV0rIxn11n9h1p Lomc llrst 1 Smx 1 mu SIHIIII QOLXIX XNIIJKIIX OIIIIIXI Imul M Ilarshlmwlgcr x XII 1 ll S1 mf In ss 'NI Ho mu Don VI IIXOH 37 S l I BRAVIJRII I SI RVIC I' Phonc 7 UH kllll 4 Xulu l Ames A VVllson SIN! I AIR QPRVIC I' un ar limuu mm I um P um 1 4 39 Lnmpllmgnts A I- RII' X ID 166 Il fr C0 ' - ni ,. . , : . .. . , , I 4- x . . v , I A I 1 . 1 , 4 . 4 i1l,lS..'-'I S . CII Iam' I-mul H I lmpm' . ,. . , 3 I' ,YI iglmnpmgn. Illumi Ph - -SHI II1 lm .1.m. ll:IlI p.m. DHI' IQ' A , , I ' mul, ' KITLIIIK 8 Ig I X'zlII 'I'lIc .A , 211' I Ff'7"'1f:S - r R21 I - i. ' cu 'UK S. If :In l'll1.un.1. III' :ix M: L" '11, 'IJ LII I . y I I X . , Dial "B'lI" Q 'II "I Pcrs I Hair .' ,Iing 'nl f 'n' H4 1 'LIU gun. In 8:1111 1.1 . I ffl: lll'! Scarli- Ylmx l'rh.mn. "5.wM . -7 ' LIUIIIIIV Slll ' 'llI'llI'llI ui Q I IIN II .1 3 Izl 'vm'nI. 'Hulk .und .f R' 1 1' -I . liiu i.I'rk R' A I A. K 1 Gr-' 1 ld 4 I .15 I'l'I: xl. II' is ,, I . . h -2 '- -I' iiulwllrz N l of W um V Apple.-1 nc r IPXLXC O SIARYIC I 1 mul I It N un I IILNIIIR Il MBI-R CO nn Illm um 1 IIYNNS xuxs Xu XR cut Nhnx Slum 1 lIIllIllS L SICLIII L :mn mn o. .4 Sl um um Sl Pro untmltuu thu IS C ACI IANO S IGA 7 I ll mpugu N S 1 Illmux NCRKILI KIIOXS IO IIII CI XSS OI- Good C,1t11Lns Xlake Cfood CIIICS ASSOCIATION OF COMMERCE l70 Vlut I'lm Street Lrlrmfl Illmons C ONGATLI A'I ICTN5 IO IIII' CI XSS UF 1937 I rom XIII I PR S 219 N Nei C,hamp11gn I of C lmnmpalgn XC C I wSCJRll S SPUR I SKK I XR CICJIHINC 0 IIRNISIIINC s O Iur All llu Ifmulx RSI XCIIS CIRIC IRX IRBXXX L C 1. R Is Ou: u 1 H h HARKINIS LSED C XRS Pllum 6 6414 Iyll S Xml STILL! Cllllllllilgll Illllllbl 'II-II' CHLCK YVAGOY DIYLR C hlmpalgn s I mul Por Tun Nluls IYSKEI' P S IFVVEI RY Ixpmrt XX Huh Rnpnr GH S Sixth Sr Cl1nmpug.,n flff 1 INN, 1 1 7, y . . , , .1 . 3-1. . - . X A 4 I 4 f 1 , . . . , . , . I l'll4 .1, ' mix Tun'-I'p VVI -' Balama- m . "- "" Pl zm- 7-www H' W" illl Ii. .If L'rl:zum. Ill'nufx YV' fri IL' ln: I 1 V.. 4 ' A ' Ilzl' Sa .:g'-Gunn' Qlllr' A Sill' fmllu- rv ' 4 and 0 ' itcn. at Clll' . ' ' f r- fn Cfa ' ' 1. 1 . 61' i. Gr -n Sl, Cllmn 1" , Illlnnk MH -th uhllmlmiglm . I C'U.'1 H 1 Il937! ,V .- ' I I ' '- -1 C ,4 x 1 .7 A . N Y V . , . , I 4 . Ill' CIO. BIC' ' f . N I',I.I'l f' ' f M 1 INS A '1 N at F15 .Irs H I Ih- mld'n ulr R l' . . I , . ,1 . ." f. .". I 'S ' 2 I ' I . . I - ,- ' ' '- f' .X .. . ', . ' v ' -' ' ' H, Dow Work zn Your K ztchen Come Emy Our behef 1S that a kltchen 1S more than Just Cabmets on the wall We are dedwated to make your k1tchen fash1onab1e i1eX1b1e and functlonal 'J FOR ORIGINAL DESIGNS IN KITCHENS ITS L4 my 5 COLBERT S PERSONALIZED KITCHENS AIND TOPS 5 P ph 61331 168 1 UHF ENGINEERS. Inc. Compliments fmln Radio--V Tn-lcvixirnif-Elcctrmlics Iilvctriuiil Contracting 7- . , . - Sound Sulcs .mil Rcnlzil -1 Minn Strcct. Llninipgngn 105 N. Vim- Sv. Phunc 7-8505 l'rhiinn. Illinoix Plionc IN IH A GOOD STORE IN A GOOD tTOMMl'NI'I'Y Fcmlrring Nationally Advertised Linea lfmnplinicnls ol CONNELL and STEVENS APPLIANCPS III I ARD FURNITURE COMP ANY W gl uni . ' ng gn Your Complete Food Stores we env: S51 GREEN STAMPS BI-SI WISIIPS I0 PHI SINIORS CHARI ES 'VI SIAYI EX B griln i MLC I I'I I ANI PI PC IRIC SIORI W FBBER BAI BACH V, ,, HADI EY S Com lim t f xi I-I I .ind Sunni P Cn S 0 tht cr S NI X 7' SII'AIx N SIIAKI IJRIXI ININI .img .ngn I 1 nm ll I I ll 169 ' ' ' A ' iii x LLM S'l'RIiI'1'I' Clk!! mi , Illinois Lvrli 2' Hllmm " ' " ' Con 1 liiliuns. Sciiors! 'I.1,.. 1.12" f 'I' i' i' o - . L . 7 I i . 'V . 7 4 I 1 IZ-I '. Maii Struct l'rh4in:i, Illinois 1 Fund S- "cr lluipincil ' I IIISCX ' 'I Hill' S. Ifirxt ftrccl 7ll NV. Ifnixrrsily 'l'IiI.IiPIIO.'i ziis ian. my -J 'I I-I 5 Ii . . Cll' 17 - 'rlz ', Illinois 'l.i,i fmw If 'H PROFESSIONAL DIRECTORY 'I hc Armtt Agcnq 1 N II11 lu 1 Illi C llampfngn 1 ounty Ahstrut C ompanv N lllunpl n a Bron vm x x D1 Glenn W YValku KIDIUIIMIFISI lxnmmlton BCHIKII xl ml Illxnms K NI YVaxlCr DDQ Ixnmxllon Bmnmtt Bldg., una Illln L H Putcrlmuglm R Stu l rhma IIIIIIUIN Lloyd In Kaiser, M D I XV IIIINCISIV Mu IHPIS Arnold II Hohf 'VID Rlclmer L Hovde, M D Nb YN Sprlnghnld K ll llIlP.ilf.,Il IIIIIHHN Illluu Illlmu and Bgaglr hwnnlu Illlna llson VIIIIWIIISOII 'md Mlller UIIIlYN II X N I on ll Ba B dg., W Rahman DDQ S Ru SI: ll Illln john VS Sglmbcr Illi South Rau Strut lm: Illln G cn E f h'1pm'm Attorney Sm Rau Strut Llh 1 IIIIIIUIS lI1 kclmann Attornev S R Strut 1 1 Illln o op Hook Storm WRIGHI 8. 1 RI I N the Campus PATRONS S LS npll llllll X I RII Dana I-ludelson Inc Ihf iff, llnw llllllf ' . . . . . :' . ,Q :' . ,. , , gg A 'U ' 'Hy SI. Cfcrlilirrl Puhlif 1 " gnls flllklllljllllgl . Ill' :ix lqlmlmm ' ,j, ' 1 Q . ' I v lr' K. Q 1- -1 . C - ill! llickory. f Q .ig All ' -1 -I.uw Ill- S. 1 I 'L ', I " A - .. . I' I mm' XII5- I'IlSl .':l. 1 :nk l 1. lll .IIHIIII 1 'C .I 'CCY ' ' - - - I'l lg. L, h . . I'rl an al. A mais r 1 1. , , K . . I . , . .I . ' L JXIIOFIICQ'-LII-LLINA' Urla 1. ' cis Ifrlz Q. A Ula Dr. I. . . lx ' . 1 . 1 , llll S. nu- Q "rl ZH L- nh V. K' ., I I 4' I A' I' LII 11. A A. '- R.E.XN' - , 201 . ' A 4 f "mv lll fuullx nu' I CIILIIIIIIZIIQLII. Illi f LU in 11, ' Ui, ' . , I . . C - ' .I ' R. A. .IIID Ir. Y ' ' , Q : : 1 AA CIUI 'I ' X uf f 5 CND on , 3 , We wish fro conqra+ula+e you, fine Senior Class of I957 upon your comple+ing a course. We wish you success in ofher uncierfakinqs Urbana Lmcoln Hotel Lmcoln Lodge Motel CONIPII ll XRI UNI S1 MONTGOMERY WARD 81 CO ALLIED FINANCE COMPANY N 1 0 HOUSE HOI D F r L xusxx x II 1 noi I 1 U7-H ll 1 171 DLP., Rli f Loans Q25 0 S50 f A' i PERSONAL : AUTOMOBILE 'A' 1 if -,xr u v v E 102 .as Main Urbana '-'- Phone 7-l 18' CLAUDINES BEAUTY SALON CLAUDINE eorrotx Thc Fmest ln Beauty Cara. for the DISLYITDIHHIIDQ, Woman Specralrsts Jn Harr Shaplng Stvllng and Permanent Waung Phone 6 7181 109 L Grun Strut Champalgn Illmms Open 9 to 9 Drnt rn Inc Parkmg, jllIll5Tlll'5 51-'IRT 5llUF 107 VVest Green Champaign lllxnms Phont 6 1386 M I REED, Ieweler Est 1897 REGISTERED IFWFI ER AMFRICAN GEM SOCIETY I4 Mann Street 607 F Green Street Lhampalgn, Illmots Compllmentm of THE STATIONERS II9 VVtst meh Strut Champaign Illmoxs Phone 6 8344 CUSIOM PAPLRING AND PAINTING Free Eetlmatu THE ECORATOR ' THOMAS D INEQMITH 605 North james St Phone 6 1820 Champargn Illmol S Lompllnnnts from SEARS ROEBUCK AND CO KHAVIPAIGN nuxors LONG S GARAGE Itltphom 7 5947 Long,ratulmons and Best Wrshu tt all Lrbana High Sehool Students SANITARH SLPPLIES AND PAPER PRODLLT5 IANITOR SUPPI IFS INC lf 7 S Nul Sl ihm1plg,n WORDEN MARTIN INC Tour Chnsler Plymouth Dealer 6 E Sprrng.,hdd L h unpng.,n IIIIIIOIN Phont 6 I1-H LOMPLIMENTS AI EXANDER Sc RUPPERT RADIO DOF FORS W holuale Dmrlbuuon Fxenth ng for Radro, 'Ielc-us I' S WADDI PIOW Prop PIxUNI' "1-H 540 N Hnkorx HI H Stnuox tt 811 W Sprlng,hdtl PHONI1 6 1461 Lh1n1f'.ng,n W EPB S DRIVE INN 709 South Nul H0 Wtst XIAIII Strut L mt Illlnms Lhlmpdlgn 172 Il llflll 7 T . ' i: . . ' , I I " 4' .' ' '. ' , , V , , ,, . .. I J .., . I ' ' ' 10- f.."' '. 11 gi' . 5 . Ch " . H ' . ' '. .' . fb "Royal Portable IIeadqu:arters" I 1 ll' - I h- ' ' I , . . . N ' ' x B Q 1 Q 0 of Y N l , - i . 1 . j i f ' ' 'lion - 1 - Y , . . . IA. A 3 A N . - -' 5 . . ' -'- ,.. D ai Il., 9 , , 1 J . 1 ."" 'rhza. '1i. jg ,- Tiff IMI 11,6 ' Iiusu IIRQI NAIIUNAI BANK IRIIXNX IIIIN S lllll mn DIPOSIIS K L XRANIIID BH IIDIRKI DIAPOSII INSIRHXNCI CORPORXIION Nhmbxr f Iulcral Ruuu Sx It COD Illlx SINII inmplumnt 'N I Q 1 Chimp 115,11 FOX VIARI 7-I South Rl PHOXI 1 lr-II H S uw at rmluu I nr RI'I IABI I FLRNIIURI' CO Xl C I1 lIIlIlllQ.,lI RPD A SMI'I H IUVIBER CONIPANY nm Xoxlh R lu Suu Rgbe gn nllfurnl Il II mm 1 I mu rn Hun r WPI ROOI u IONIJIIIONI Il l rh an 1 III1nu x Champalgn s Larqesi' Mosi' CompIeIe Deparfmenf Sfore .wwf f ' ' x -' uf : , . 1 . . , l0.' if OPTIC XI. ' .' . ..1'UI.I 0 A Iluynl Suppurlcr of L'rI4 1 SA Q' ISGS . 2' Y 0 . . . . . V v. . . . . I Y I r 1 . x g I I A A I. 4. fi if . ,I f .' I- . au' . ' u -1 1 .fs 'ru Complete Sclcction----Yrxr Around 0 QII 1 1 Ifu ' '- fm ncr . I 4 , , - Q . GJ .'f'..'f.' IRSY Isl ul Uni 'INIIQ' - , , I N , . . , I 1 I I PI L' 7-IIIUII I5 .' : " Q "I I'rImn1l Y 3 -. . x I 1 IIH Ii. C11 ' 'gn l' Inna. I' R - 4 XVI ch '1 ' ' g 5 , A ' ' . I V Gund I" mI AIR- I .V H . ' '. ll 3, l'. ,rf 173 EHNHHHHHHHUNS X, ,,,. ,,,,,,,,V,,., ,,.. 1,,',,M,..!w, 1,.V,l,L ww, , wp Wy-,1w,, uw W W ..., mn, N3 W V, ,- v,,,v, W mx W-H 1.-W., -,,.,,.,,,,,,,,,,,. M, ..., W H .,, ,,,. ,.. .,,,, ,., ,..,,, , , ,,,,,,,,..,.. ,.., 1 U-,,,,.,w 1, ,,,,. NV,ww,-W,-1-w.,,-11--W, H 1: . '- .w 1-- , , ,, . N' N' ,M-'w".P'1:'i , N"' Y "tg" 331 l,:q ': M ' ' '3 ,,u"':" 1 ."'tq.,'-5'l' jj 'M P: 'wx Y, Y. 3: ,H Yw,.' tg- "HH'!w'tg1""1!"1'','M w 'J , X , ' w 'mx -ww' ,..1n:w.uu:.1 Jmd 4 . . H 111 te n In . L N m L2 ::..J U ' ,. . , . H W,m.':1l'..,l'31.,-iwM.-.N -Mil' .f.u.1 ' it 18 punters 0 t '16 jllniffffflfy extend tt1e1r Con ratu atlons an est w1s 1es to t e ra uatlng C ass 0t1937 TWIN CITY PRINTING COMPANY Printers Stationers Office Outfitters CHAMPAIGN ILLINUIS MnmmttnbfMiffmmmtMtrnfhkuutnriihfnMMunm um5mmm-M ttt M - t tttt + t ttt in tt ww tlt tmmeJ+'f2mfaJv, f Tl ' I 1 P fl I ! I . g 1 ' cl L ' I 11 g d ' 1 ASSOCIATED ABSTRACT COMPANY Chicago Txtle 8: Trust Co TITLE GUARANTEE POLICIES ISSUED Zl MAIN S'IRI'VI PIIONI- Z7I4 CHANIPAIC N ILLINIOIS MOLLOY MADE COVERS I me 1157 ROSLMARY 'Ihe S K Smlth Company Chl .ag Ilhn BENEVOI EN'I ANID PROTECTIVE ORDER OI' ELKS NO 991 Zl-1 W Mann Urbana Illmons BROWNIES SHOE REPAIR U9 South INN! Street Champaign Illl Rxh K C ndy .lar Far McBRIDE S DRUGS Phone 4275 for Service cnW kiy 7ANI Ikppuntm t SUI I IVAN CHEVROLET C O SAI I-9 PARTS SILRN ICF 3 ni 500 N nh Wdllllll Gr Lhampilgn Il 1 H: llfl , . . T I I , . I I , ' Q Q ' I' I 1 I lI'. I I' if 95 - 1 ' 4 I or I D . . by . . . . . z , J 'C' 0, ' ois " " 1 ' "' A F.: , . , . , - - -, JA' I16s.,..u. RLMSII-ul ' ' mm K un.-I. n1....,I. 11 .gg N I . 1 C HEVROLE I ntxllllfl'IlIQl'S Finest Cnr" I Op cc l1l'S, .. . lu 6 P.M. I 4 Also Special I It cn Service . . . . N , . .4731 ' I'o ' .rcct I .'4.'ZZ' rm III 1 QQFSQQ 'N refreshes gh 51 as wlthout ,",' ' ,f ' Q Q 0 I fillmg M. '-HQ' Q " Q Llght dry Knot A is 9 Q Q too sweetj 55 ' Us Q ff reduced IH calorles ' Q S 5 as 1 4, HHNCHPCPSI I f 1 1 Q sea if Q ' it 5 Q 95' 619 Q :IQ ' il Egan.: 9? 52, 0' EirCDGb 0'n,.:'.ti 1 "l. Q Q o xv lil' N uni?" ,X O I the llght I gg 0' '. ft, 1' .. :Hx refreshment g "' Q Q " v" 'w ' 9'g4 .l'IH,'U,"'x!V Us 'll 1. u Compllmen'rs of fhe PEPSI COLA Champaugn Urbana Bo+'rlsng Co 6 G - a 1 :A 0 .gf ,J 0 gig X A ,gi ' . Q ' 5 , " 0 9 I 1 F 4 -f Q U A. . g. 1-.sw v ,Q . .. Q ef , ' 4' 0 lj, ' ' A xx nf Q Y .i f Q . : Q f .4 etk. . ,, .x W my Y 5 tfbifiiqdk i ff Q K . 3' Q Q H' '.-A f . 'Q' 'k 'S i 11 '-' " ,. A, V.... at , 5 , 1, . -jf Y... e A A "JG 1 3' - SS", - .-.. Q55 7" a ' 5 ' - 115,41 ' f I., .. gf fo A i Q X tg sl . is F' H bu ' ol 0 ' I S V YN I Q 1 ' N X i 1 Q Q 'I Q. I' ' " ' li I 'xxx ' as 5, . x ' 'V .. Q' ..'-. MU ' Q . .WB 176 ll 1 If 4 f,,mI,li,m.m Lmnplnm-lm of AI' I' I' R S 0 N PI I NIBINIC AVID HI A I INIC C OINIPANIX I Vku 'Ninn Suu NUR CCJNSIRLC IICIN RIPXIR Xu A uf 'I III C ONINIPRC IAI B XNIIx CJI C HAMPAIC X I' C Blum X IS I-INI IKSIIIC S 74 X BARSC H FLORIQI INC, Il XVIVI LNIXIRSIIY xw cunipucx IPL 4741 CIIARIIS BL SIY IIIOXI- f 341 CHIII CAS SFRXICI' NI C IPIYFNS BLILDINC XSSOLIAIICJN RLTH B IONES I1 Su Treas Il SMIIH KRAII :SL ASROLIAILS HINIJMAY S Sl NDRII C wh Lrh n 7 I BARC L I LNIBER C OXIPAYY Nna 1 BI II IJINC NIKIIRIXIS I L NIBI R XIII I WORK I I I cndu IX L rlmna Illmoxs ' ' ' 1 - w I - N r A K A 44 A A A 4 2 1 AL A Vps: .' ,, ,, ' , 1. Zl7, '-qr.1' Q A--1 Nlunltu I'C'CIC'I'AlI lJ'p1.sil Insummr Ciurpmulimm fi' .' 'JR' I - N 4 . . Y Q I E L , . , - . 7 H' 'Q 'Q. I.: DI '.' i .' DNS , , , f I . I I. L Neil Cihnrnpnign "Q , H y IIISIIILIIICC' of Iiu-ry Kind - Q J -ICI I I I-I .221 YV. INILIIII SI. L'lhgnm ' fl '-' I Ciignmlirncurx ut l,h0mA 7-,lp C 1 - - Q C 7 , 1 , I ' , 2 ' 1 . , f .. II Cl. ' ' 3 Points. IIYITLIILI, Illinuis L A CA I'h',nq T-ISC '1' S. CIIIUCIXKIII ,-Xvrrmlnc ' 14 24. lllxn I , , Y . . , , , , V, , . Y Phnnc 7--9' I , A .. . , 1 I' C . , . ' A X. 44 . X ' K' Ci. W. Barcus. .la .gm-r Rv:l.1iI and XVI nlcsnlc "S.nc XVi I Clxlin-n 'A . Y I U , HIT Suu I1 Run Suu-I l"hun.l. lllixmix , V 21 x.1s1-. , f f. ll my, l.'f.,Cf Mfr 177 Compliments of CHAMPAIGN-URBANA CANDY COMPANY RENNER FUNERAL HOME P. T. WIKOFF and soNs O 208 South Race Phone 7-1122 "Good Food . . . Fountain Service" PREHN'S-ON-OREGON g n and Good Lrbana Illnols Rug and Furniture Cleaning Floor Sanding and Finishing UNIVERSITY RUG AND FLOOR CO. CALL 7 2490 QIAUDP NESMITH W LEWIS 8. CO Champaign s Leading Department Store THE HUDDLE ForGoodFood West of Five Pomts Urbana Iom The Gang At THE BEE LINE Compliments of GENE SMITH USED CARS Champaign MERCY HOSPITAL SCHOOI OF NURSING Theres Nothing Quite Like Nursing r tu e hlch will bring you h lpfu too ers a r ion IC u ar n Phone 7 1195 Urbana Illinois FRITZ FLOWER SHOP PHONE 7 1278 178 TI 19.9 Rosemary Ore n win ' , i ' ' - ' . l 1 I - - 0 0 . , . , . . . . 0 Are you looking fo a fu r w ' V ' security. satisfaction and success? Would you prefer a ca- FIVE POINTS. URBANA reer which will be c l th - p ofess' in wh' h yo e ceded? - ' I .- IP '? I uhm r INFAN FS Sz CHII DREN IACK N IIII N Nell Champaign URBANA I- URNITURE CO atvIunt1r new 708 I0 W Vain g,r1t l n C ss rf 7 from THE BRLNKOW ELECTRIC CO 108 NORTH HIL RORH I 8340 6 8541 PHE SPUDNUT SHOP DON F SAX DONUT SAY SPCDNLI '5l4SGodwnAt an n C mpl ment f MCKININIEY S ICA S'I ORE Q ILINOIS GLOVE CO Ch mpalgn Ill EFFmgham Ill n Ill Phil :delphi CARI MONEN Realtor CUIII lfllt P F IORCH GARAGE r LORCH P an L han Watch D am nl ling. I I Gil W B JAMES CLOTHIER LRBANIA S STORE POR VPN AND YOLNC Ml-IN Urbana Illinois For Really Smart Stvlmg Shop At N F W M A N S Champaign Illinois KAMERER S SHELL SERVICE Philo Road and Washington St Urbana Illinois Evert' ' g Fo ' . . Q 4 x I . , , , Qual: I ' r i IC Por Less Mo j L 9 A 4 - V A , ' ' ' S ' , Urbana. Illinois Con 1 . u atin s to the , 'la 1 '5 ,., . I 1 H ' .I I" . , .. 0 'i v'. 7' + ' I Urb' 3. Illi ois '0 i 5 0 ' 3 Q 1 I 3 I - ' I 1 Pa a, . 'z ' 'a, Pa. 50 . tl ' l 'A , - 7 ou 1 Gomvxln lim Angles. Calif' I , ., I 4 , . . . . , . , . . I. 4. mp. Ihc right mv 5 cn is equal ' to a lifei ' of toil hone 7' 70 r V 3' m . . es , , i' o ts Stcr' v Silwcr , ,, , , . , 1 I L 4 I .I Pla rl Silver Icwclry ' ' 'f s . . . 9 1 . Q . . . , . . . Q , . ll 2? Him in 1 jj 179 BECK 8: DOWLING Irurnttun Lpholstertng -H6 North Xxm Strut 7 Points Compliments of Inlnphom 1 P4585 Lrhant Ill1l'101S Phone 1 -H 3 5 RAI PH HA LBERSTA DT H ORIST Ht vurs for All Ouastons 7 S Rau. I DEANI: W APPIRSOIN 415 N CllIllllDj.,hllTl Lrbma TIL 7 8306 New nstruttton Urbana Illlnots S PLUMBING and HFATING CO epatr Work I-or Smart Styling., Shop at FORESTRY BEAUTY 8 I S ln oln WAHI SHLLL Owner We l' Do a Hair Stslt lust lor XOL' OIN hone 7 RICHARD S VOGUE INC Z6 MAIN C HAMPAICN COINGRATULAT IONS' SPI'CIAI IXINING HOLRS I-or You BLSX BEALTIES LEE E WILSON IEWELRY 7 Mam Lrbana, lllmots THE GIFT LANE N 1 St Phom 6 4707 Khampal n lllll'l0lS Imported and Domutu Glftx from All Our tht World Phom 6 ww CARBER S MODERN CLEANERS 615 Sruth V1 right C hampatgn llhnots Plrm 613-15 2 7' X I 5 X u . ' ' 41 J, 4 35,1-all ,. l :'JaA'IlaLggL'Y.kWm.v nr' W T GRANT CO KNOWIN IOR X Al LPS 1 'VIAIIN FHAMPAIGN CONGRA1 LL X I IONS' BA S K I IN CHAMPAIGN 'XIIILIILJS Nloxt Famous Campus for Mm and V1 onun 621 Fast Green Street KEY PHARMACY Fnlm Developmg Photo Supplies Phone 3647 Inter Ku R Ph ith IN Nell Street Chanzpatgn llhnozs SIOI L IROPIL AL HSH PLAMQ Aeehssomu PHE FISH BOWL Open Days and I-unlngs 606 S Lmeoln Lrbana Phone 1 7011 Il: In It U I ' " . HAY' ' 11 ' ' I n 4 "'C0. 'I R 'A os 'H-s ' 1 E i n 151 -- Q , I -P - -1417 ' ' S 1-2 w. 1' st. ' 1 f ' als N. .'e'l - .- - t. fg, ' 1 I-"' I O Wg- . A a, . . ,. . V -f - 'W' - .- - -ls" x Q Q N . . . 12 - -1" Y ', .1 , ,B . H 1 Qff ' .wr fu 1111 U DOII' IOOI RPNIAI LROSSROADS GII I' SHOP 1 IONPS I-LRNIIILRI' HIP ROQFNIARX PASFRY Sl-IOPPI' I BAIxl R S APPAREI ru. nn I R INSKIP I-I-I ,Q-6fClZ6I'5 Q3A0lf0ql'6L,0 y Two Modern Camera Shops 2I8 Wesf Mann I I I Wesl Church Urbana Illmous Champaign Illlnols GARLAND B FLETCHER STUDIOS Cenlral Illlnols Flnesl Pholoqraphers 2I8 Wesi' Mann Sfreel' Urbana, Illinois 1 Cnkc mlcuuruturl fur :Ill uccnxiuns ZH NA Bnmdwily lfull lim' of Pnstrics I2-I XV. lilm St. L'rImn4a. Illinois l'rlmnn CflllQLI.IIIlI.llllII'lN tu llmc , 4. . . Cl: I l'l" N " 7' 111 ww Mun, L I A 0 U YV1.'ari ' A alrcl for L'RBAN,x-1.1xcto1.x lI0'I'IiI, W"ml"' WI f5I'I"I'f'1 Cnrnplimrnts Irum W N '. . . ' SL CO. I W v ' - - v W ' ' v 1 ' A A I A I IIIIIIIIIHIIQL : lllllllllg : Aix Conditioning PI'H'H' 7' ' l-Illl S. Ncil SI Clmnlpaig., III BYUQEQIVVIIQ l'xI1.nm. Illinois Plmm-1-6 I I I . . , . II J 1 I - 181 A A STOUT 81 SON Urbana, Illinois Motor Carriers + + 4 Q81 i i Q WILLIAM H HARRIS Cencral Contractor 2115 Boudrcau Drlvc Telephone 7 v2H CONGRATULATIONS TO THE CLASS OF S7 i to the class of U11 41: lg.4,,"'v 4 HISTURY I' H f few A I 4. E JI, if f 470' Lie 19,1 K 311115 fl! fr 'ffgfffff' I1 bjfd Q! 14' '1 Wwffq ffl' X 4 uf, :fig fy!! RI, W 1 'f" fs ji y 'IO 1 4'l,'5If7g 4 ,gs , rs V Wiwzf iff: o' 2'f5:"5'L 147.4 1 r S' V N35 uvslcs 'W is S-1-KX' Affxairx Afnfae v, .f 'A W 9653 1 .DS5.f3'zv gilwiji tj' 3s,?j.."'w 1 Alf 'Z' J r A-1.-ff sq?-, I? '35, .v 14 'fspxlf f ifywijl' 1' ar f f aomso UNDER AUTHORITY or CHAMPAIGN COCA CO THE cocA COLA COMPANY sv LA BOTTLING CO Inc Tl: In Rowmaru T 5 X X L iii - ' .4,i- -A , ' C I 9 f 9 S ' 'J"?'1W 'ff 14- r-K-3' w - A ., .. .H - ,' 'tm 4: 53.2 I "' " 1-15:15..11-5'-fg,:3',"-j4.'-'-,:- ,.g1..i-J?'S-QQ "j..:f'Z '.'.'1'TS?4 . 'i 13,7551-SP2 P?-2-7: 1: -' f 5 f -4, ---f' azarwiss. .53-'.-.. g"'L'fg!"f" 'Y' S. :-'-Z'.f:-37':' , " -':4l'r '. ' -4 " "' " ' ' - if-':g:g2:if,'fi.-.'-.., " -:fi '59 'z 7""f "Nz-if-:f4ff--':f.-, '- f,v4.- -If? V. -'-vu .M --.:::::.. 4 . '.7f,n If . . -L,.fr-" . '1 ,LA - , , ,A 1 -' ,. 1. 4- ' ' gi Q, 'IYf'. , .':" pa M' EQ.-2'IZZf:S:iQ:f'fT'fQ"-Qfqigfi' ' 4-.-.n 51-Q ,'- , A :Q ,.,:3-1.3134.95:-3,..',,.-,,g5 wang iv., -4 5.f:':':Z'-'.-23252513 Q? 3, 5,55-if. ' :L,1,L'a,g7,.gVffg.f1'i.V 'q-3:f3w.1'v'E- ff. ,ff 'W I , ':Af1g4gw.,'5 aw ::f32:515-5:f:':I:1'.'.'I'Z:-. '.' c ' .- , 'j1::L':J:5.f"fj--Yi'-T21:-f'1-,1::fi': 225.2-j '-'-N5 .41 "ff ,'Ig1f5J-:f:21E5-E2523:-'55,EF555 ,,f' " gf " 3 E'2E7,,f" L.a :f,-55:51-151z1,-.3.j.'.A,-52,9 A , ,L if ,L , 'fff.-lv."f1:2..'-1:H5':-f,:gff:2:.,'.-E' . 1.cg-.5,-flgglffgmg -1-V-1-:I'I-2-Z-Z-1'f-,-.-I+:-11' 1' '-' - ' 1 -' ' Y:.affff.:4't?--,iii-123fffs-'-.--ffes- - 41 'fic .- ' P:-::':Z'-'I:I:1-:i-1i--sf-'iz' 6 ,J - 7 1" Zffff-.-f'-1i..1-:Ee3-L-.if-f?'E.-zz'-4 ' '5'f'k'4-, 3'--Lf fy ,ifggk-ffifip Y- fk13Q43y,fYm3S4'? 22'5-Z-P:-Ji-1:I'.4-'-011319 'Z 'r4G'.'1 : ' A - -4253" ': , '- - ' , '1.f'x':Z,Ejigqzgz-1115.1 H . 'r f, ,faf -.'-9:-:+:Q1A:'111fic? -- 35 -M41 43":E5E3Z?'.5f1i1r'4i53-.573f' f?rf'T1'?V'Lf41e 95,6 1 ' ' fl' 7. - -E-Suzy. f,J'- .gf V , A-f,'Yf,3::' .'.-:gr1:if:'::23-::-:- 1 , .:f',, -'12-waz. ,751 '-'.-511'-:r5:-.': -, 'gf-lm -- ,, " . Q,1',g'?'i?k.,' iiisizfsfs-Ps: fi . il-1-1 fr'-145 -.-.-:-1-1:1-2 , ff ' , ' - 1E':'3S?Ei1:l7 'I gf." Gdfaffaxps '-Wm i Z :J QA' I "4-:ffQ'-:L:f'2-:JH-g-FLit-:v 5. : gif' P574 - , nw - ,, f':""gf2n3j,JIQ' . ."5 ' -:f:f:1.x' fW'3fE:w:' 'ip -1-1-Tb' . . . . , -' "':' Ag""' 57 5" I - r Z? 'f CF, -Mia ' 0 I I IIIII IX II IIIIN N X I II II sm IAIIII NTI NIII I iTlIIl1 IlNx NI I III I I I N I III I N III x :XIX N !NI N IIII II AI' N I I I I x IX I I fl IIIl I 184 N ADVERTISING DIRECTORY N I I I I N N I N I I N I II N I I I I Nll N III vu N II I N I N N III N II III I IIIXI N 1 XIII I x N N I x I II N IN N I I I N I N N N N I N N N I N I I NI I N ll! A I'III'iI IIIIIII IIIIIIIIIIIJ' IIII, INII I'II"'IIIII X KIII'IlII IIIII . II " S I-'I . S. I'. IIT' 'T . , , xl , . ,H T ' fl I'IIIIII-Vt. IIIIXYIN III-:II Izstanlv III' Amlzm' s II2IlI'I' lim' I.I?I , . , , . -- Q - I IIIIIIIII'I'I'I2II lizmk III I Il:I1111I:IIg:I1 III .III'.'2IIIIII'I' IS: IIZIIIIIIIWI II! , , , ., XIII II IIIIIIIII In ITI t""""" I R"'x"I NI" .' I' 4 2 'I' I, . . . , . 1 , , ,F I'IIIII mm' R SI'I'I'II'I' SIEIIIIIII IIIII .III Iy s I ?III'Il'I'liI I.II , , , .. , V , M, III-IIII IIIIIIIQ II I" , . IIII .XIII lrxun IJIIIIIIIIIIIQ' IX: III-IIIIIII1 III , , . H v , I, I I'II,'. 'IEIIIN IIIIT .IIIIII II I ,XIII I lglatv II'X2II'II 5I'I'YII'I' II I , , ,. F I Ill".IIl. I1I'III'gl'I- .I. III .XVIIIIII IIlSlII'HIlI'I' ,'IQl'I'IlI'.Y IIII As: - AII: 'iII'II1II. IT5 D .Iss V: ' III. I1IIIllIIII'I'I'I' II'T IIz1lIiIII's SIIIIIIII, .XI IIIZI IIzIviII'x SIZIIIIIGIVII SI'I'I'Il'I' II'4 B III'IIIII'.N I,IIlIllIIIIlg1' X III-zniing I'II. IUII I'I2II'IIII M Yam II .'I'iI'II IISZI ly,.7.,,,-,,1,,,-U 'l'1,,. 173 IIfIIi"I"N IIIIIHIIWI VI IIllI'NI IRI. H57 II:IrI-Ils I.I1mIII-V IIII. ITT II2lI'."Il I"II1'Is1. Ima ITT E Iizlxk' R I'IIIIIIIIII" INII I . T . ICT If' I .'1 '- II'!I III-:III I'.III'1V1I' X IIIIVIIWIIVI-. Inv. II4 VNU lui 'tml Url HT., , 44VI'I'I' 5 III' II'I' - III I I... III'I'Ii X IIIIWIIIIQ' II II , I IIN' IAIIII' NIIzI'IiN ITB F III-II I'zIx IIII.. -IzII'Ii ISII III'IlI'VIIII'I1I ce I,I'I II'I'I. "III'III'I' III. lfllks. XII, .IIII ITTI I"2lI'TIIl'f' IIIIIIUI 'III "'I""" III? lglm,,',4 ITT PYPIIIIIIIIN AIEINIIII' I'II'zII1II1'R , IISZI 1g,,y71'N Im,-,I IH, 159 IIWHNIIA In I'II-IIIIIII-N II'I IIl'2IIIIII'II'I' SII1'viI'I- II'I' I"'IHl'N' I" 'IIN III? IIIYISII FIIIIII-1' .'l1IIp I3-I IJIPIIIQN II97 IIVIIwll-IIIIvI'Is1:III .Xg1I'III'.x' I59 I"III"'.I'- I"IIII".I' N IIWIUII' IIII ICI-I 'nk SIII-Il SI'I'I'II'I'. 'l'I-II 13g lI'iIsI II, IYIIIIZIIIISIIII K IIIIII-1' ITII IS1'IIwniI-R SIIIII' III-paxil' ITTI I"INII I, 'I- VIIIII' IVII III'IIIII'IIII' I'III'I'II'II' IIIIIIIIIGIIII ITEI I"II'II'III'I'3 l'IIIIrIIu'1'1lI'I1.I IVI Ijll-".' I"i1'.'I NEIIIIIIISII ISIIIIII ITII IJIYIIIIIN II"".N IIIIII' III' 'IH' ,X l,,,m.H,,7.,. 177 I'wIII'I'.II'.Y III-mlly SIIIIIII IHII I"l'it'. I"IIIwI'x- .'I1 IT-' I C G I'?IIlIIIlIN IIIIIIII SIIII'I', lm-. I3-I F . . . I12I'I'i '. I'. II' I'zIl'II- IIIINIIIVIQII IIIIEIIIIZII III I 'J Imp N I 'X V ,A , , . . .. IIiII'III'I' s AIIIIIIIVII I II'IIIII'I'5 I- II I 2iI'lIIIIll s IIVIYI'-lll III V I ll V! . -- z 'I . -II Vurs S IIHIIIII' -Im' II.I til? 'lm T ,N 1 ,H I'm'1vr's AIIIYIIIQ' 61 ST 1'IIgrI- ISI' 'I I fm" I' ' 7 , . , , - IIIII III., IIzI1'1'I' IIII I Ixzlmp- gn IIIIIIIII' .XII.'t1':II-I III, IIII it 1 V W 'T I ,U I'II2IIllIIEII,1'II IIIIIIIIIY Hunk K 'I'l'llwI IIII. I54 'hm H" ' ' 1. , . ' , . III'I'I'lI SII'I'I'I I'I1:I1'lIIaII'x' III I IIEIIIIIIEIIIIII IIIQII I'I'NS I'zII'1II1-5' II-I . ' , , . , . , -. III'IIlIIII'X' I'II, ll. N. I-If IIIEIIIIIIZIIIIII NzIIlIIIl:II IIEIIIII IIIII V H - V I, H70 IIIIEIIIIIIZIIQII I,IlIIllIIIIlQl' K II -ating' I33 'IH I 'N' " I' I'IIZIIIIIIIIIIIIIYIvI'IIiIIl1I IIZIIIIII' I'II, ITP H IIIIZIIIIIIZIII, IIII'll IC. ITII I'IlII'I' I'2l. SI"'II'I' I'II, IIEIIIIIQYIN IIIII I'IIll'Ii IYQQIIII IIIIII-1' IIST IIEIIIII'I'SI2lIII l"III'isI II"I I'iti',11I's IIIIIIIIIIIQ' .XM '-II I-R ITT II2Il'I'IlI. I'.I-I I'2ll'N IIIT I'I?lIIIIIIlI'.S III-nllty SZIIIIII IT2 IIZIVIEIIIQN NI2Il'I'I'I II'I IjlIIyII's SI11'viI-I- Simi III, -Izwk ITIII IIIIVVIR I'II, IVTI TII 131.22 II' .vm 'All ADVERTISING DIRECTORY ICon+InuedI I I I N N N I ll I I I I X N N K II II II I N II:II'xIIIv:II'g'I'I', I'II'III'NI II'Ii XIMIIIII-II R NI: IIII:II'II NI-I'x'I I'1- ISI IIJII'NIIIIiII'Q'l'I' IIIIIIIIIIIII-III ISS XII':IIIIII IIIIIII ISIS II2II'I IIII VIII IIIQ NII'I IIIIIII ITII IIIIIIIIII:IIIR XII I4II'I1'N ITT NIl'I'1'.X' IIIINIIIIIII ITS IIIIIIII. III1 .XVIIIIIII II, ITII NIIIIIWIN IIIT IIIIIIIIINA IIIIM NI, IVIS XIII'.XiII'1I.N I'IIIIIIII Iili ST:ITI1vII IIRVI III-IIIII IIINIIIIIIIIIII IIII XIIIIII-II .XL1'I'III'.x', I':II'I ITEI IIIIIIII-. III1 II.1'. ITII NIIIIIIQIIIIIIIIQI' XYJIIWI Ik VII. ITI IIIIIIIIIIL VIIIII' ITN NIIII'II1'.X'IIlIiII IM. I55 IIIIIII-INIIII III f'.. III-:III ITII NIIII'I+II-IR XII-II! VIIIIIIIIIQ' IIS!! IIIIIIII-I' IIIIIIIIPVI' I RI. IIST NI1'I:I'IIII'N IIVIIQN. IIIIa IT5 NIIWII-IIIIII ICI :-4' II'IIf IISII I 3II'I'III'IIIII'Ii'N 'lI'XYI'II'I'N I-Tv! IIIIIII I'III.,.. I:...III NIIIVI' ISR 5I""""f""'N W IIIIIIIIIN IIIIWI' VII, ITI, 'KIIIIIIQN 'x IIIK ITII IIIIIIJIII II1III'I IISI IIINIQ 1--- IIIN .II-III-II'.x' IIST N IIINIQIII K I' fv.. I". II, INI NM mm'-N I-In J X1v-II N IIIIIII II.III III -IiII'Ii 'II' -IIII ITYI P -IZIIIIUN VIIIIIIII-IN. XY, Ii. ITI' ' -- .IIIIIIIIIVR NIIIIIIIIIN IIII', IT! I,"I'II"-I N III .III .I.IIIII"N III-IIIIII' SQIIKIII IISQI IIIIIITI IIIIIH ITU IIUIIHWH X VU.. 4,4 Sl lim I,l'IIIIIHIl, II2II'I'.X IS! -IIIIIIINIPIIIN IIWIYIIII11' .XIII'.X' IISI IIIIIIIIIII' SIIIIIIIEIIIII SIIIIYI IIII III! .IIIIIIINIIIIIR SIIIIVI -IIIUII 172 IIIIIIII-N ITI: -lumix 14-lH,m1llwA IRI I'I'I'IIIIIs-IIII-IIIWIQIIII ITN IIHWN- Uwiwll 173: I'I'I w'I' IlEIIIII HIIIVI- ISII I,I'IIIII'NIII4' I4I1'?IIII'I'N ISF K I'IIII-I'II:III2'II. If II, ITII If:lIv'I', IIIZ I., ITII R Ii2lIIIIII4'I'4'I'.N NIII-II NI'I'x'I f-f- ITI' IQIIIII-, IIGII Ifij ICII 1-4A IIIII I.'1I IQv'III'I'-N 'I'I'x:I r'4v ITIII IIHIIIII II rrr' THIN IT! KI--I' I'II:II'IIIIII'.x II II III-IIIIIIIII. III: I., W, ITII IQIIII 'II' IiII'I III'zIIII.x NIIIIIII IIII II 1'1'1 I .II-xI'I-II-IN XI. -I. IT! KI IIIIIIIIII N III-IIIIIIII IIIS III'IIaIIIlI- I"III'IIIIIII"'I'1r, ITII IRIIIIII Ik Vw.. -IIINIIIIII Itiii III'IIIII'I' I"IlII4'I'2II IIIIIIII' ITh IIII'II:II'IIl Ytlilllf' I II L IIIIIII-NIIIIK ITIS lMH,Il'lwWAlI,x, 134 IIIN-IIIIIIQI IIEINIIRX' .'IIIIIIIw INI I-NNN N 1- A,-. I XX-I ITN IIIINIQ IVIIIIII NIIIVIIIII IT33 I.III:II'II I"III'IIIIIII'II VII. ITEI I.III +'1+ III .Xx'I'IIIII- III-zIIII.I' NIIIIIII IISIS S IIIII r'1v III I,IIIIgI- II1vII'I. NIIIII-I ITI SUIHWI Mllxii, S.,I,x,iW, I'-,lj I.IIIIuK IQIIIIIQI- '73 SI'III'IIII'I'. .I II. Im I.III'I'II Ii:II':IQI-. -I, I". ITTI SWIM- HWMWIIQ Y 4-UI 173 M SI IIII I' II.. N. Ii, ITT: SI IIII III'IIg IU, IIN NILIQIIIII IIIII I-I' ICIIIIIIIIIIIIIII IIII IS! SI IIII IiI':IIf IX .hw-'I:IT"X ITT .IIaII'ILNII'II'N I.-fm FI IIIII I'v'II IIIIIN. II"II" ITN 'If -' Ifx' 185 11111 11111 x S 11111 111151111 1111 11111 S 111 1111 111111111X 1111x 5 1 111 118 S 1111 G. S1111 111111 IX 111 S 1x11 5111111 H 1 'X 1 ADVERTISING DIRECTORY 1Conc1uded1 ,J 1 1 1 N 1 1 1 x 11 S111 N 1 1x11 I 11 N1 111 1 1 N 1 P1 1 1 N 1 1 H 1 1 186 1' 11 1'1 1, Huv Illllflj 511' 11lllll111'I'1'11., 1"1'1'11 .X. 1711 U S" '1f"'1"""""'l' W' 1211.111 '1'1111l 11.-111111 1'1 su' H1111111-N1-1'vi1'1' 1153 1'1111' 111.12-111.-1-1-1. 11I1', 11151 S111 1" '111'111'1'1'-Y N1211'1i1'1 1.7111 I'Hi",'1 'Mm' SHI my H-4 H11' - 179 P11111 .11 11'4 S11 1111 U11 1 1751 1'1111'1-1'.i1.1'1111g'N1"111111'1'11, 178 H11 l1'1' S1-1-11 1111, 155 1vl'11ilIl2l 1"111'1111111'1-1'11. 1751 S11 ' 'l'111- 173 lv1'11111111 1,i1111's 1'1l111 152 H112 . 1,,','1m1i. 11551 1vl'11211121 1,1l1'1' 311111 1111, 1551 S1 - 1 "s 111'111'1-1'-1' 1112 sn, .11-.. 11. .1. 1711 V U11 " 1' . A. X. 111 N'11gl'111"111'l'1'11f111f1 1511 S111 1 's l,1111111111'111111' 11'1 Sl111"El1l 1'111'V1'111111 . . . . 175 W S111 "1111'N1'111I 1111. . 1511 W2 IMI.. DVA H' WV P 170 S11111'l'NX'21.Y 13111111 S1111'1' 155 xy? 1. ,Vg UI., K' M4 170 -'11 "1' -' 111 W1-11111-1' 1121111211'1l 11ss1 W1-1111's 111'1v11f111 . 172 T xY1'N11'l'll .X11111 S1-1'x'11-11s 155 '1'1-11111-1"s 1'11i11z1 .'1111'1- 11'1 Xwlhhm N Hfmk H U71 LTL' '1'1'11I11'I"S 11a11'1111'111'1' 1511 H1 mkmw ilpwlhll-'Y H12 . . NX'11f1111', 111111 11'1' 'l'1111111z1R 1,1llIll11lIlg1' SL 111-:11111g 11121 WMM HE .IMWIIZY V0 """"1'IN""f '1"""1""1'1'- V11 1x'11N..1x S1111'11111' S1f1111111 11'1' Til" S1""1f'11N'S- INV- HT Xv1Iljl'.N 111'.121l11'21ll1 .. 155 'l'11.1' 115117 -- 1 A 1751 XYi11111-1111z11111, 11. 111. . 1711 'l'1-1-v1-11,M1111is 112lll1i1Ilgg'1'11. 1112 Wim- S1-1-'i1-1-, Il.-11, , 158 '1'11'11 1'i1y 1'1'1111111gg 1111. 174 Nxv1l1'111'1l"5l111'1111, 11l1', 172 ORANGE AND BLACK Beckwith I -IIrIJIH'Ir'Ef.QI iw-'lrrlJIJ .EEI-I -IF1rI4ynI calf loy al hearts we cheer you our he roea of the field we will 1-N JIJ.jJ2IfIr :..rIr rE'rIVI3 ,, cheer you on to vic tory with a faith that nev er yields Tho' our EI "' foes may seem o'er whelm-ing tho' our hos tile vol ces ring with that f-5 H+? I F If ? P I r I old Ur 'ban apep-py tri umph as sing To you we're al ways faith ful Ur ban a High With all our hearts we cheer for you and that good old football line we back So fling out your col-on of the Or 51-II+LIJ E'rE'rF1'FIJ.I2I4IfI2 U R B A-ll A Ur ban a High School rah rah rah U R B A N A Ur 6' Q -'U IJ Us banaH5ghSchoolrah rsh rah Ur ban Ur ban Ur-ban-a rah rah.nh 5 Q 9 H 'TIT' in J-'IrTIr-Izr I2IrIIfB9mLrI A4 gf - -2? , JJ- -Jlzf -, we 0.1 5' .I-Jlfg' rI22I-HCJ,iIrI fi C21 cz' - 6 O 0 I 188 II 1 I


Suggestions in the Urbana High School - Tower Yearbook (Urbana, IL) collection:

Urbana High School - Tower Yearbook (Urbana, IL) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 1

1952

Urbana High School - Tower Yearbook (Urbana, IL) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

Urbana High School - Tower Yearbook (Urbana, IL) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

Urbana High School - Tower Yearbook (Urbana, IL) online yearbook collection, 1959 Edition, Page 1

1959

Urbana High School - Tower Yearbook (Urbana, IL) online yearbook collection, 1960 Edition, Page 1

1960

Urbana High School - Tower Yearbook (Urbana, IL) online yearbook collection, 1968 Edition, Page 1

1968

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.