University of the South - Cap and Gown Yearbook (Sewanee, TN)

 - Class of 1945

Page 1 of 44

 

University of the South - Cap and Gown Yearbook (Sewanee, TN) online yearbook collection, 1945 Edition, Cover
CoverPage 6, 1945 Edition, University of the South - Cap and Gown Yearbook (Sewanee, TN) online yearbook collectionPage 7, 1945 Edition, University of the South - Cap and Gown Yearbook (Sewanee, TN) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1945 Edition, University of the South - Cap and Gown Yearbook (Sewanee, TN) online yearbook collectionPage 11, 1945 Edition, University of the South - Cap and Gown Yearbook (Sewanee, TN) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1945 Edition, University of the South - Cap and Gown Yearbook (Sewanee, TN) online yearbook collectionPage 15, 1945 Edition, University of the South - Cap and Gown Yearbook (Sewanee, TN) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1945 Edition, University of the South - Cap and Gown Yearbook (Sewanee, TN) online yearbook collectionPage 9, 1945 Edition, University of the South - Cap and Gown Yearbook (Sewanee, TN) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1945 Edition, University of the South - Cap and Gown Yearbook (Sewanee, TN) online yearbook collectionPage 13, 1945 Edition, University of the South - Cap and Gown Yearbook (Sewanee, TN) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1945 Edition, University of the South - Cap and Gown Yearbook (Sewanee, TN) online yearbook collectionPage 17, 1945 Edition, University of the South - Cap and Gown Yearbook (Sewanee, TN) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 44 of the 1945 volume:

AND A CLASS €IP 1944 The liniuf rsity of the South, Swmet, Tennessee lN war, as in peace, men must Icariij but in war thu iiullvidual is faced with tbe responsibility of learn- ing is. much as possible in the shortest possible rime. This task is a hard one, for it requires unending hours of ceaseless work, To accompli! " h it tycs have drooped and imifclc? have acbed; hut the job is hc!ng done, It is h then, fn tbose at Scwanec who have thus striven th;»t they [night make their contribution with their friends in winning the war that this hook is gratefully dedicated. W. IL Xesp A.S. f dSftur i . G. T. Bcal ' kfcard .f iifhiult Editor C. E- Kakstex, J a. Business .Manager f ' Stf Tjv Alqxaxmbr. Guebot, 1J..Y., D.L " ,L., LL,D. Vice-CtwHceltw Gec-h.ce Merrick Baker, B.A., Ph.D. Dent of th CoiUgt of Arte ami Stimtti Tin; Rkv. Flbmimo JamHj M.A.j Pn.D. Dean of the School of Theology Vff Tk ' f Walrih I Jul] Arch A] I Saints 1 Chapel Tht l J hi Deft I Iiujml: fff£ air St. J.ukvS Chuyd Lieutenant John G. Con w em., USNR Coi itrnimting 0§ , t tan fh?t SHIP ' S COMPANY FiHt r w! left la risht Fa ban Stutji, Y 3c; ChriiUna Difzwri, V ]:■; L.1. John C Lwnwvli: Ll. Chflih?-. Kvjiri Ji.. 1-ul F HtwnJfy, Stf ] ■; Air Bndfier, SK Bt, Stv- truH row: I ft (a rirfil— H»nn W ldnp. FhM lci Wilbur Carle v. SpA- ' lc: Milus Ru«i. thh-L Sf.A; Joel W. Luc . CSKD: Willand RdoIu, SKD.- ' lf. Missting: Lt. (jgj Virginia Culler, BATTALION OFFICERS K_ K. hiirHijKtit, A fi., Bj.l1.lh Aft CVirh-ilMiTlidiM C. V. LrJ»ch. A 5 . Betullcrk AdiUWril f U Si s (1M1LM1I r n z a S E W A N E E I N N CON [ PAN V COMMANDER E. W. Hindi, Jr., A.K. PLATOON LEADERS: li) E. J. Wilde, AS. U) R. F. Franc , A.S. (j) J. 5, Pin , A.S. C O M H A NV R O S I E It ALlwi, B tf WB, J- A. Bnil y. B raon r BbrifM. Bll i» if. Bradford, Hrynri. D. E. CutuII- T. Carroll, CiWr«tw f Ctmlcm, Daviei, DcLpli, C. P. DUril . J . tjJiiy, V, rdy +. Fr T»rii, Cwmtfc, Gr E, Guffey, HAdr !3. Harw-11, Hull. ItuunJi. HulHnn. KLrby, Kimpjj. I " Lcatmtk LSl 4 By. Lucas. McPonwId. H u«-i«, Uirwu, MraLer, Hui¥Dj ' , Kci. Xrwll. NcwLand. Owuhi. HiiLltps, Pittt Rjobards, Stindk ' n, StanU. Sn ' H« ' l, Story, Sundqubt, jw Uum, Ttiomprai. TInlreKn. Todd. C V. Underwood, Yroncti. WuLker. W lU»h. WhlBfham. WjkJwilcr. Wilde. THE B A T T A L N e oni pan n 3 CO M PA N Y R OS T K R Ali-Kuiidrr, Avjry. Ba r. a I. Bfclley, E H. BMl«y, ftULup " . Aridity, Burtr, Cite., Coblt. Comb, C. N. DlMlbv, F r-r+ll. Gcr n, Greet . H r rtjw . HJcfctarnnjii, I-Urf-hn, Ho$jan, Horton. Hudson, Jarkwrc. Jsrtfc JudJ, Julian, Kday. KmjwIhi K.raro -SHfc. Etum rki. L ch. UcCSEtland. WcKtiuie, McMillan. HcSn Uh - Martin, hliriwIrfU, MsdjjcH, Horn . i-I.uij, Q l«Jt y. Patrick, PcHus, Pry or. Qutnn, Heath . FUbg, R c ndo, Shaw, Sterling. Slmcher. H, F. (Jndtrwwd, Vmv T tH, Vrimert, Vrli, WMEhwrly, UY.:,:- r A. Whl». G. C. WTute, Jr.. Wilkinm . WilSUfrt . JOHNSON HA I. L COMPANY COMMANDER S. W, Green, A.S, PLATOON LEADERS: (4) {,. C. White. .VS. (j) V. P, Jatkaon, A. - (6) J. Alexander, Ji.. A.S. fflj[f 5 L fi; COLLEGE DQflm I T II I € S H () I I- M A N H A I. [. t T I ' C K A W A Y [ N N fdjy £. t lr n a v y ¥-12 u i EIGHTH SEMESTER SIXTH SEMESTER M. I ' . H.ii:i -■ ■: --. Culk K.-.k. W«k ] ' uNi:jiCMiri ft.iiJ. I ' urpL- SuS. [.VnNK-ialr IvdiliifJ. Svlirlini. fScrnrtarv, Pnt idcM}, Hj-4 CnMxrt ' VI ■•:■. r. Honor Corny- iil, PliliXrfl l.riikr. dflriFUGV Cennndti B«tul I.ilaiir. BjLIiIkXV C™imj»iT. Oil inn jrt Order of Crow rumen H ' ll! isu II I lltEll i ' • icnvilk. Mi " . U.Jr. -i Gutvn»mcn. bcudmL Vttlfy, V.JVrhill. BjiImImII. SdMmII Wellum C. ItiYhxi. J». Mtniphi 4, Ten a. SVt Oil ■ 1 Whh OxhkS. OrJer ol Gownsmen VlCTH RotflStO ' ■ i ' ii_ m . " ii-.ii v I ' hkiUhII, jwiminiiiif, Kiiinii. tarrity Tnck. Wivv Club FIFTH S E M E S T K R Kim. L. fS.vip Mik iifciiT:. lVii. FUtM« K. Cut Unoi illr. Tcnu. N..-LV Cl " h , Sotiball Ch-n,,- kin . T.K.A, (Zttt Ckwtu) K. K, C llLKK-J. Caddrrm, tkh- Ordr 1 J Chhaiiimu ' ii. I ' ll- L ii.na I kS h. i O hi I. Dcll hi. I:nl Nivr Clu . ML StaT ■ - kjiijrthill, Nivv Band. Dttu . ' ' ..■ ' ,V| W|| ll.tH . CoffMlN Betl .rJ. In J Dthdlt CiMJikiL P.fliJcfll l!hr- l-jlr C y il. Vi inc r iif Jjiiii,-- nm Mc4al ii d Lynuir Medal JIjuju C. iiirnv , n». Tm . Hind. (_ " i| -qim P]»i.HKni l aii- kill CTumpijo , Sohliall. Urdct if ( --.i: :■!■-:■. ] " ! | [ : l .. ' I !;i-; . K..: ' f pt A. Ms Mn i " Xjhh 1 . ilk-. 1 ' cnrt. Sopbcrin, It .in J. PLi.- ' fi Lfidrn Orirr «f G " »ftwfH i. ftulleiin Staff. Smdcnt V«.1iy. [hiwji in J Anchor Si iff IV. K V- New Orleaiu-. Lj. K.irpV ShafT, FJilnf J llltt BullMm. Editor. ni GbWH j iJ Author, Siudmt ■: ■- ■ r y . .SiiiiLrn! CLnir, I ' uhliLiiifin ' j Board iEs Jfi™), OfiJ " - tff (inniiiKn. Vanity Fnfljbill Kin i k. IVnn ScjTcr. AtV, Xivy Gub Jam 5, hn Murlrwibaro, " IrVin. r noon Lttder ] fell Alb R. Ql ' INK Mnnr-hii. I ' " Vdk7ilH.ll. Vmrntr CdS, Order ■pd GunDncn W. V. B»ewi Si. Louiiu Mm. PebpK CoiiKli Seca d PLa- Kuril I. VjlljLI.K.k St. Loun, Mw-, In-tr PliCuon BikIm.II. Bikkcv IKf.1l. FuvcbiLI, Djk± C«mmii. ■ - -il J " Tfift. Vitr-Fn--:- dcvirl. Nivy (. " ■ !l pd r Ttu FOURTH SEMESTER JlHl AlUtSHI. Jp. I ii|.-li-n ihhL, l- I ' uru . Mijj.. Xi jr Club l!i ili Ruin Albt " -. TcMi St y flu . Irur Jliloon iwfi- lull (Cj ijiiiK [mcr Itic xin EkulrtbiU, InKr PtllOM Pnfli- hall Jwwfh l , Biujvri Nivy Club 1 IEtl ij. ]s, , hp Vinhy I ' otahell Ih-tulr CliuIilII M ' lWN hi ISn Kl llcium Hil " _ Mo EfcwiH Bum i i MA ' ormirl. S. C Sivy Clu Klmk U l ' ■■ ■ii- ' - J« NiiLville. Tmn. I ,!-.. ' i- Cmjniil, Bulletin SulT, hUk ' 4-lwfip ComnaiUcr. So:- ri-im- Student V«irr- Ssimn Chi Jack W. I n m Sriali . M Nivy flub. Trjik. Irn " . ' !»!- Iriin Stiff Rack HLmd. I nn Sivy Oub Vi ' . ALLIX tril PIT I I..:: ilk Vl. S.|riECh v U ( n i • Jirttonvtik. pli Viriiiy FaQihtlL Nji-y Oub, F bt £lrrV ' i 1 . .: : mi . tludELL, }w. Sjv nnati, Gj. f. Mi, I I !.».■. Ill Ji McT-fi ' liis; Tc " ii I Ui-.iii l.-t-jiJfT. Viniiy l«wi- lull, " jkv fl-jH, CMnpKnjr Conimisdrt ' (ir ' .iM.t: C. Ittw Tc Union. Mi---. Jiil ' thill (. ' hunii ' Hu i-i.. Xjmy t ' lulri Hi»mv II II. mmv Syirtinh -I- 5 4. Criui Ct ntry Cndmpion. i y Cluh, IWIwll. T«fl T jm. Checker Ckj™ iilon. IV. L. Einvci (. ' niiin-.i! ISIufl . Iowa KkITII P. EilMlY H lr Ctwli. Mih. CUMI tl k TLi™ I 1 h, J» .VlilllltMII. V Nivjr Club CoJwkr. ft. Niiy CI ali Rauam C- Kvkicki Gut I 1hI,. V ' iriitv- Kootb»lL PUia-a ,i[r- bull, Pnoan Bjilcchill Sahi ii T. Latiim Filrtoo, N. i. ' . Him LUfIHA Gkind Kj[iiili-. Mkh Track I I ' .MlflY, []| CJrrcnvillr, St C. P sit Tmfct L.muj v. i II. McKkvuk ai-y Club . Ukiii, M Sofib.1l, Bwbrttmll, V««iiy Football. Xjvv Club. JJulkiiu fy±H, (h«.i inil Anchor Stiff ►. i ' ,. MlLlll li TTI Navy Club. Virtity IVkiLImII I I C 1 " . hf. I ll nn .oJ. MJ- Iiurarcuiil Tennis, an J -Hniiii- min . S i.in (. ' hinKnwf P. 1). Newell Jh. BuUc-tin Siijfl ; II M-,1 it V XtiUXD -6wil.pijiiw. j " i AL±. ■ Club It s 0 k k KltutafaUifi. Tcnii. [► I. P«TW«, _L JickHHtvilEs. I " la. l ' »r»ifj 1 ' iiitbill, j nd Bukd I-, ' . N.IV flu !. ISj-lIJI. Ibh ur Flitoon 5otUh«ll k ii .it I-: Rsfeu iiwirti L ' rtrL Miili «T Club. Vimtr ]-ortt»ll R. I- SHAM?! Faun-itur. Mkh. ln!UnMr l Butmball, Intra- mural Suftkvll [C«r in of R.J.Siiv.1 Stillnu jUkr. in. ILmtnhall. rVK ' H, Pf»vj C it Willi ill It. S-TuftV. Jl Hipp} ' Hour Pdje r ' -. ' TWi V. K. 5l SI-jLJld 1 .:■ I Icy tall Tcin (il ' lA ' ,1. M. Slid I ■. T.,1 I-: ■ i kt L. TuourMN lUwlViEt-r. M-iin Nivj; Cul ' i ViJIcvbuli C ' luii i ' - RlYUllKEr l . Ttll ' UTlFN. Jl Si. EjkjIi, M.i fallj. t ji«1y J- ' iaH.Ml_ Butler, 3Ji vy Clhli. I ncrnniur l Biw- l.ill KaILL T«rfl, In. Vaunt, C Ef. ■ " ■1 »i L ' PP- - K ' l ' FrcirKL L ' lWt. Touch FootbdJ Oiiiri| ' ii.iu ii| IV j in. IiiTcjiimrjl R-jitrl lull, hilr iiurjl ScJithlH frllUKft f. VrilMKKI A, I HILl M N vy CM i-WboiL Sul ' ibll Roini A. Vmik Si. I iiii--. Mi jii Link Viihilv I ' mlki!] llriim.it. K ►■■■ . ii D.n-.i.L MJ, i ■ , k R. W. Walho. Jr. Fk-n ik li milt-. 6. C. 13 .!:• ■■: Ik- Lii Bit im Rati :. L Fctfiu. (Hill. finny BukrilulL CTunifikrfi- ■■l,i|- IiiiilI. I.. • ' .., Pup fimtUtm. li.iiiY L. Wilcmuixj. h. J. WILD) . If. Mew I Mian . La. IIj ' hhi Ij-iJL-r, Viriic;, h ' -i. toll. SoftJbilt, COfiiln), N»vy Club. Swimmc . All frar S !- htll Mtsu I. Wiim» ' . I ny Cluli THIRD S K M E S T K R ki 31 1 ■ u I. hiii--. ft ' ebrier Cjevaiv Mb irfib»ll I,-,I3, It t!v. ii-.iiJ,, m I J- .it •ki.- l r:. 1»M. B koilull. Softball : ... |l. Hv n Mi-rnp-iit, Tcnn. jH-itism Ixulri ' , Inirj Jimiii S ■it- bill Oiampiyrp. ■-- li..-:., FactbiH, Vir+iiy Biilmbill. Xivy Club l.lUEH, A. Hull! . ,!■ Mallliv Tesii IhfttC LVciiii:ill T. TiWll I ' flfttr bill. Hit it rlcur J. S. M. B . 13 DuriDb. Ark. ft. A. Hhum, J j. IkkiJ, Ttna. Phi IMliThcU Ou-li. SufiUI Buknlnll. Twich r- ' «ab ll Wjejjjlh I " . Bl RKl. Mi ' iii- hii. Trim. fcjjfcrtbj.il Ofcimpi ' ■..• r wdull. VimLy Bj»kclh li. Smy Llub (. " rDjicanowr. Ten faff Fiffftn Tihiu.M Cap j. ' h i L ' Jj = IH-. tk. SoWmU Hdwis S. L ' uuuiii. Jp Nit] -. C. P. IX ' MJUT l ja,T Caittniiiah. IWLulL Ann. a Si [ ' nlv iiiy dry 5. Mo. hi h I • " .-.■!- Aj ' -iLlTiNmi, L ' iiiii Phlm LrjJkr. SoflJbril All Sur Tcim I ■. " ■■! -- K. I " ■■ n (. I .l " .l ■■..!. Tl .11. jiv I ' -li, Nrv4jn:5 " Mil Ifl-Ln [ .ivip V Cfpip Nukvilk-. Tenn. I ' hiiI ' .iII l.ri.1 « I !l LKI.U -1 1 Huiik-r. 1 |,, V ' nwty l ' 4 iiKall. Hi«y Tiioqiu W. liiiiip s .lliky. Tttin. Nj - Club I -.. I IEiiMI t ' ■1 ; ' hi-p. T nn. Nj ' .y U mh i h-.i:. II. : 1 Buikr. Mb. V riirY BipktiKill C - ■! X. Jll UUI-H ' ■. ' , : " ■ I ■ ■- IfL-imrrr Suy Club, (. ' hdr Mrmtirf. Aiitl L- CmjIIJ. 1 1. : :■ r-.c ■UM ' r-r |. I El, in.-, Ill j-Iim ' St. TcMj (. ' hamjikm Touch fx-flbill. Minaptf Vinic) ' !■ ' .... ' ■i ::: ■. ■ I -.!: j-ii-::jI Mi :lj ■ Triit, Gd( Tom, SirfttuJl. IW:h RnhImIL Bilk? ibalL Pfci Dtlii Tltrtj -t ' luh Will V P. UllmiS X - !ila ii L Cilj J ' rnn " ijrtiiy t ' ocqlull. I nrcrpl Jcct ' ii ltd lwtitf }. " Bi l(iry BitkeilulL t hi j = i i ; ■ ■ ■ r - 1 1 i | ' IVilHi, Vlt-y Clfflt. hal...n IJTiAr.. InlUT Pkixoa Vofkj-Hill Chiiviwu Kmum, Ttn« i-!lv J- ' mnMl. BuTkini Mllf. Ihhile O-uiKJI IkiurAW V. Jvdd DmicIhh, 1 ' t-nn. S ' jxh ' Ctnl ' iv I ' lJIrybilll Ouifi| ' - hall t. ' hjm|ii «i-i Scan M. Irms. U Mf-mfiltai, Ttnu. Vanity KwfWll. ' IVucK Root- Kill Runner L ' p. M ISjiLl-lKiII Thh, i ' jiiiKiri Mjlt kuLrlhill TcJm. S-ivy [. ' lnh, ! ■■. ' ■■ IV - ■ ■ ■ . Stl ■ " ' ■. H " • ■hi Iviil. Ciuir Tcink. X»vy ' i lii-. ■■- I !;■ :.,!■■: !■ ■ I :_i :nin _■ Filuii St ' hcrim j. F. K staff kahUi CIlJ ' , Mi:- C. W. It -.in. Jp. AliTiirn Chy, All. Vjriiry fiwitaU. Bj ItlMI In-lrr PIxI:kim [. ' liKiii Kiiih, Vi!- kyMI (., ' tniripion-v. Comrinjr Cowninifcr. .Nary Club, Bit HiTim k Li l n KlUIV ' -iT, I . WiuUM B. Maitis kmocvillr 16, linn. WrLHt i MlI ' i iiimi Gileihu . [II. t y (. ' lull, .Vnljtt ' i CiuilJ I I -il L-. I- Ml Du?. Mil Webflei Li - ■■■-. Mm. t, ' hjni kj(nlup Touch Po j4ti|l Tcim, Bfaiq— WcIky Wet n CIlAMipioffii jttillrlin Sl-in. A(i- nudL liriHmy™t Tcbhh | i.i:tf-.. t I " . . Still ;: % J| Menfftii. Tenn. liitL-r riiiiKin Bui Let ball t ' hjm|Hijov, CiOTif ' iril Ri Lrl- hall ChimpHHiJ. Vanity K Lr!- hill, Sivy Club. CoJi T«m JVrxif SrWuftra 1U11IE O. VflDUETT Cintarc. Tenn. :- : I ..!■. Spe(» FJinir $r- min« Bulklin l.i ■. :■,-. ft l It MjtlIip WttHcr Gtc.vc-. Mo Bulletin feiS Miliii-l k li iai fc Vim ;■!::■ , Ten " !. Navy Club. Snranc? Ifullf i.in frill, -SuimiF.lh:: " JtjIiI IV. B. VEmhh Pinion. TYnn. j™L) " fmrtliall, Ptiliift- lv...l- a, Baualion Ck»l. Intrmn-iir l Rjtkrftutll, Ifiiri mu:jl Sfihhall JkatpfwL. IVnu. Mi ' nt ' . ■:■. Ca Khed W. fin 1 1 irp. 5helb»-i-illc. Tens. IWH L. I RVtlH d ifioa, rxi. NVty Onlh S. ' !-.. .. : .i;.. Trjck J " ! J- Rim RiniiiiiKlwny Ala. EnwAafr K SiMiif- MhiillrL Tcniv I trim! Council Jack F_ STim.iv. I ' ;iuiilii-h Cid. Trim. Rot I ' . L ' smjwdoo Kfciivillr- Trfin. KL.nO, Sivy Qub faff FJikuf JkwjuiD P. Van I ' mmix, jr.. Kidtiinjfliiiii, Mt fcinj, faltt H-HiM Seflb«U Oumpkap. Navy Llub " I Lb .1 I. I. [ Mill Ell K«y Club I.I ukE J . Vi I I JA DkkniH Iniu Xavy Club. Vanity KoottjLl. h. -W! LtlAMtt 1 VL ii- 1 1 St. Louii, Mo. Navy Club. Scvanet- Itulkiin G.C. tt ' nitt, J . WMtevillc Train. Navy Club, lnctr Platom iyjft- lull, lanrf PlaEOun. Bdjlectu!!. liUfr HatWHi VeDn4 ll, Pl»- 1000 Leuicr. Infer K-Jlc - Fca ball Thhiae K. ilk.isw Ieranhai- T«m. Picture UlUlini: 3 U " Fi:-fity«, ft. Pa ft Sinttr u n VERS t y SENIORS IN THE COLLEGE Ainkk.r ML hVmii. , RS, KtttnM. Tri i. UnivrrjiLy tlub. Phi Ginim, IV ClLMLEI I!. k PFIYX. J " . DuUu l ' ««y, N. If, iuiriiua llrjf: ill [ " hiv, iisirx- n. Prtwior EH .tf riiar . Honor (. " ww- cil, ftriitLinc L ' ni.«rii!jF Gub. I ' JilHir iik jlHT Bulk [in, rrtai- -Jrnt .VrcilytcV Culld. Bu-wdo-i- Manager Ckum jtJ Anchor. St eturv, tit-id CftMiltf, Siu- Jmi Vtmiy. K»|iu %f Choi. ' } I L MMJ AlIiiici. CfJ. footnf ' j (fuiliL (Yi rn»- J u N I O R S k ' :»»i (rMIVI ii.-.! .., !,■... Xcfihcnirk. rolybr ' i Guild. trittan, Chairman Eiikiiiu roem CarnauiLm L ' eivrrhiis Clut Chuif- Pui| r, r,:rn n»-ii I my, 1-.- I: Kiw l ' jffi| , KU, J nr ■■ ir.li.-n. SKM- liry G ow -n s m c n. Secretary L ' nivenkj- Clubi AMDriaie IJdi lot Bullrtin Sijff, Chiiir. Il.m- ■.n i. ihj ::.:!, N j ' -lH-r:iii, AimGan OtE ni-iJ l " Stint ' .. Pubfic - liani Board. Trt-in-uTtr and Pwii-ioi Aiiolpt-V Guild D VID A. JCNHEPt San Amunift. 1 ' eui Oetu T u Rrhj. IVii ' , L-i-.il ' , Clji. ClM(f, StWMH Purple I. i. k. W i 4 ' k ' l IIIIMll J ' Ll. dwir, (riiu.Tivih.-ii, I ' liLiTriflj- L ' luri f r ™iT C) H O M O R E Ov-id AttMU (. " hacciniXHi, T«cn. Jt tirii AiKihh J . Teurkiru, Teui Firm ft. T. Bx.il n ■ li .■ O Ji: inl ' -J . TtU. Choir. A.w«iitr E " ! - J- i I ■ ■ r Gcnrn and Anchor, Dunce Commhiet. L Hi-, rnity- Club Ltiiu B. Coshv, JV CktHliHWa. Teen. i. ' ■■■. . M. i Cms Jjckfe. . Tcnai " [rniiiWMiy Cl..b I M I ' cLxur. Jr. II ,:ii:: ■::.!. I : t ' l " Hr, K»|; ' 3 AI| ' hJ. .YouJjrlc ' p (■ ' jilJ. L ' nmrHiy (.lub. Plir- km i-h Vir ' . KvnuH, Jp. Midirrrj, Gi. tVir. Cn.iwn ifld Aft " ?! , Bul- kflm, Trick fan)Ecr. S t- iny-Tr j i]r f Fnnlmiin Oim [IijiIUU. GutL ' U: H iinr. ■■ Char. Arcftiri Oukld. UnivW- jiiy Club I. IT P. PI (. ' . I PtBFUOli. til. VL -Pl ' tliliMlC I Vl i i. f T b i L ■, ' Chi .. How CookI Bihl ' l. IT. M TT1I l pnc , Fuenu kitu L ' lll lHI E, Mk-rt ' HIIKIF. Birmingham. All. Char. Actfjre " GuBd, Bulk. i In, Uitonill Club W. B. Mcwre Majlint. Gi. CMr, Gv»4 " " J Aflctaf Patt Tvtt ht William J 1 . ] immjk I ' i ' ilil.Mii. TVr.ii. Sii=w Al| EptUMi Purple. 1 iu ' -iiy 1. i IIeHMA P. J. £kai " i« MjiMm. ill. fLilr, .l-J it ' i fiuiJJ, BuUetin. L ' mvcriify Club William 11. Sucin UVfitiill, Teui ILlHiir. rVcotyt? ' Cuil.l, L ' iiit- liLj- Club Tiiauju. IL Vrkht LVbal ' I ' tum, CV SefuWfrrr . . «-lyce " tJuiliL Bulletin. ti n Hid toetwr £«ff. S«nM»rr ri..ii : L .-• L ' liisoi icv Liu!- R H M N V. It. ASA.hM ' Ll I MirirtU, V.x, SopWiHi. I ' mnnitj- CliO ' |mm J. Av«r. |i. I la enLcn. Md. HtfMf Chkibi ' II. IJefcii Club. Pmidnit fr ni " d " i, li " " - venitiy OwV |..m Jt. LIicm icl i. Mid. ]) r b 1 1 i- Coubcil, I ' niVHMiv fr ' lLASJi ' ■ ' _ K ■■ t ' i jinniii. Ohio Pfco ftionnu DsIej, Cnivtnuiy Chi R. .V Lv little Ro:k. Ark. .Vl.lUDi S. lyiWPCY Sjii AliEiriliti. T«ui PI mm rMu._Gi «e r ind AnrllOf SL ff. Chvir,. I ' niilT- i-ky Ou k ' hlEl ■ N!ll Hilt AJl Kjiiiw)-. N. J. (-Tii.tr. Aralycefr. Ciuild. v-4-niiy dub RlHIHT TlUVIH PjIiiIu, II . Voiry. A«lyK; " CuilOL Cfcif, L ' lin-tnUjr Club P ium fniijin : . I . t " jrnr. Jr. M. C. SrhmiJ f j itiitfiwri), H. ¥. Mullifcin. B.S. (pp«iil i!-JciiU. +Slji Williimi, B.A. C.|ir ce Eiummi- wft. Jk B.A.. »W irjinfit. Jr. B.V rtJriduiL J June II. t MS la llffuif, ♦fTriJuiDtd hbruiry if. Kk»J. ■jf rn-fury-TwA THEOLOGICAL SENIORS V.nnx R. Ann. .VR. Sjtjluh:. fi, V. -Si. l.-ukfr MilJU-CJ J- i«.- -iv, I ' nKfrhitj- Otoife Libfirr Sufl. H. K. ! ' ■■.. Mummi: St. A f . L i •■■ .is: Rir. Aihid W. CaratB Rrllrl ' irfilT, I ' ,. 1)4. I, IJ In ' i i 1 w|i-.ii.:ii..r;. - Owk-r of (.kwruirun. Mi»k n: Diiltmc fclud Sc. l.ukiA Mi " i ' lurj Socirtj ' . Vki JYriMilrliE: " ij, Chile iif GCWMBKA, PrcwdcnL Scmkir CUt . RriirrwMjIivp tkudcril Ccuni.il. Ik ' nk L ii. Gora inJ Anchor, K..V, Miuiim: laJwjy, SvnJn£H7 KJCU ' AUi I. DIlIJiIjI. 1, l! iuvjmrajli, tla St. I.ukt ' MHijk ' nanr Sxiriy. I h . t-viik-riL ' 44. OrJri uf Gam - K II Mil l Siihiipfe, . " h i, K. n«a» Lily. Mo. Clr..li.r 4ir OiU. ' nsnicn. S.A.K.. Minion : Lik iry. R ' jj:1. ' j, i.Vh c pLF.! ! .V TllhKKY, 111. 15. Djiiril- Gl. St. I.uVcV Miwi »rr Sutirty. Cm Weet. A.B. Chirlwuin. 6. C. Paul H. Wiiitieip AB Tulu .;. DkU. Si. Ijibe ' i MiiiKwury Sociny. Qn tf hJ fiiM ' tucMik, HqM(i «n- itlvE Wiwlrnl (WhcU. iiniHii Clii . A.TJQ.. Minion; St, MjrkV Sewinee Oaiid }. ' i ' . ' ' i--. |: ISrip.ikKfi, N ' : l I i-iiAimnrii, tuS-Jnil- nlh hlnnJhnll Chinpu " 44 jiii ' j;. Amjiuiii Aihlc-i II Mi- :i l I. 44 nil) ' .Ij. Vdeh ' Hry- llC»Cllt»livc IV ,HtuJfll1 Xflflry, Kjct Sinna. ili-wko: Trin- icy. TiVinLiWi!i-r Miito L W-roo. Jp., A.B. !M inti2ii4iKry, All. Pfuikir Si I. ill - " 4j, l I .:■■: r: ' rmr. ' .iinii, SluJrni CmndL Tnitrucltif In tireii " 44. K.S.. ' ' ■I n: SoaiuK ' n ' . A ' j. ftrturei mimaf: H, YL HiVtW, Jr. the few. TV. R. IX TurtiiiKtun. IIC Iqiersl riiriwl, +M- W I -■■■ m-.. " I. M. All,,,, R.D.. fc. I. :. [ok Briwn. ».[ ., " K IX Burnt BJX. D. K. CiiniwIJj. B.D_ C. D. CL rki, B.l _ ' R. M. L ' twk. B U. ' It CI. | ™IJ«m. hi),. " K, if. t-nrn- trK i. R.D.. R. I,, llifkh. B.[ .. " A. W. Iju ur, R.D.. . . M. MiLmttlin. il , U ' . S, Mine, BJJ_ H. O. Mjrtin. E.U.. " W, K. Sji dcn. BJJ. •T. J C H.inih. B.li, «R A. T.-Hriftiy, R.D.. J, HdUon. BJ . " Cmdwilc-J Febwfry lit 194I, M I D D L R R S and JUNIORS L. ' ic ■,«!►■■. I.. Ri ' fci.fcJ.kV, A.B. IliiiiirjlciJ. Fla. Oivjriiic Si. I.utt ' j. [rnlnKtw in (Ktrl, InMnartT luiic St- warm pViIkt St iJ, tri(H- ■riurali. Unlr: JL GokMTDM Mlijiun.: Si. Aunt . Qjwui KixxLiii I- 4. ' I IP hi VI jl|ii:ii|.l ii|, ilvl.. Sc. Ijuke ' f .Miuiofiiry Sorittjfi OrJer of Cpowtijophi. Imri- imi-jk |!j,Iil:iiIihi inJ TmllL UniT SurT. L.S.A_ P.K.S.. Mcwp-fi. Mi.l-Aji,-. S »nf Amwi ' n Pwrmv. A.rV. M,A, ScfTinc . " J ' mi. Si. LukA Min hinirv Sodmy. p.!l-i ri C riiUi i -iiii-ii. li " ii.u. FlJltLTvilk. I ij ' " li :i:. ' 1,1 III- II llAII U.S ik-wine . Tmn. Sl l.uLr ' j Mi i-tun,- Society, Ortk-r nil [lnwiibiiit-n, Initrucnrr in Mivh. IJr »i«ii:i Minimi: tthleHipcf. Shrlbjiihr KrarEil- I- HaIClLIl, A. It. Ncti tMraw 16, b, _ fa. l.uW Miispunirj- ' Society. ■ : . . ! 1 ■ : ; 1 Vtnrr, .SiuJern Coun ' nil (Middle CkttU [h.!,-: ■-: C!nnu«L (.Sown and niKrmr, ( Pilau I Pfcmiii5f [iil)« (of L ' ni vfrpitj ' , Miiijufii Olviry. I!--.iVj fiicr lnu.i T. ft ILL 1.1M-. h B Ri. (in ! . ■ I ;.■ ' ■ |i is.-p-mj.ry S SecWuY 7 45- Order of Cflwtii- r=rn. l.ihfjry Ruff. Mi " i n: fit, Mxrlt ' i. S.1AJHLT JoSiJLTIiAK MlthlTT MiTt iih.i . A.B,, M£ :i(V. Trim !». Lukc ' i MpHi.miry bmriity, OxJt. - nf Oawnimen. Mimprr Si. I.ufcr ' « Riiilf Si- if. I11I1.:- rnur li. ln |ruriiT BmTOnk . PJ3.I_ Phi beta hippa. Mi»- 4aA: Ori [. Sniiiri rirribjTL- I.Eir irmx P. V- ■ 1 ' MjrBvr.1. N. II. Si. UIpK ' MiMaAiry SudcLj. 1 - innnii, Minim: Uuntrro-illv. Alb, Famu Bm 1 r, A.ft VI. Tfnn. Ofdtr of GorrnioKn. Libeirj ' Sun " , Ki, Milium: Ckut, All.:. 1 iiip-i 1 , Ji i ' hhil [ nil :■ |: PaHrrwti. N. J _ Sacristan. Si. Lake ' a, Vi Sunr.i ' , Sxudini Vt-tirj. M • ■ liua: l ry, Sniai MlLLEK M. L ' pUCAN. rV AlrxanJrii. La. Si. Lub- ' j. MiuKiniry ip.iiiv. OJcf if (V-wiiiinni. K.S-., Mi»- lion: Trfnitr- TmrJirteT !■■■ Uluxxt Hgim : 1 . n CV-trui ChLwi. Ten 1 •: . ! 1 - ■■! ii- fipim-n- Sofcerleft. KS., Mi K,.i: TrWiy, Wi - ■ " fi 1 rBtVHt -l " !-. " Front raw: Ic-TL lo ripfliL — Br-nurr|i rd {AjDocialc EdilorV Sfn (Editor}; K r- iten (Business Mjn.nc -rj. «orwi mw: U-ft 4a riskt — UJiitgiHI (Alhlc-ticx): Scl- m fSijJT]! Fawfci- (Suflj; arfjg iL (Stsffi, « ; (.■ . Itfi 1 Tt»ht— Mu- Doruld (Athleliciji CunLon (OExnnirjatLoniO ' HcJlillnn (OrKflnLiaLinifij). 1945 G G LJ n flOD fl n C H fi IT was only some six or eight weeka before the March- July semester came to an end that the 1 945 Gown and Anchor was i:c3iti?eivcJ. Six or ei ht weeks, that is not very much time in which tn he gin and finish an Annual- Yet, if has betn done and for char reason we, the folitors, wish to thank each and every member of the staff without whose tireless help the Gown and Anchor would not have been possible. To Charles Karsten, Business Manager, to Robert Rate lie, Photographer, to Robert McMillan,, A.S. and William Conlon, A,5., who took charge of compiling the necessary material on the University organization , to Tom McI ona3d, A.S., and Sammie Midgttt, ArS,, Spores Editor , to Alfred Lowrcy who assisted the editors, to Hill Moore who assisted in the photography, to hdwin Coombs, Jr., A.S., to D. D. Magwitz, A,S,, to Raymond Thurston, A.S., to William Solder, and to Ralph Fowler, solicitors, to all we give our sincere thanks. Then, lastly hut never th_- least, wc extend our thanks to the office of the Associated Alumni, and especially to Miss. Olive Walker, to the Registrar ' s office, to the Viee- Chancdlnr ' s ofHce, to the V-12 Headquarter ami to all th. many offices and persons who assisted in making this Annual possible. Patt Ifewflfy-Jfaf SOPHKKLVi LITERARY SOCIETY Settd: McMillan (iieeracar} ' }; Hnbard ! Presi- dent ; KsrsttJi. Standing; Wright, .l wnc, King. DEBATE COUNCIL Left to riyhl; l ifk% Bl timer, Ma- jor VlacKclJar, Conlon and Avey, CIVILIAN HON OK COUNCIL Left tt right: Karst n, Leonard, King, Avey rtp Ywnty-stx ACOLYTES ' GUILD Front titvr: Kijig, [-ourmy, Turner, GLwer, Kar- stcn. Sttund row; MeWhoTter } MrCLdlajid, Greene h Nicholas. Top fow: Mariei, Schramm, RanJlc. CHOIR Front row; McWhwrter iCrucifcr}, Fourmy, Turner, HilrgTiA ' c, Beauregard, Summers, King, Nicholas, Seker, Schramm, Crwk, Mr, McCcm- nel] i DirtCfar). Hack row: Moore, Wright, Fow- ler, Glover Hudson, Handle, Nes, l.owrcy, Child. STUDENT VESTRY Seated: Karstcn, Carter, Dr. Myers iCha plain ), King, Turner. Standing: Nes, McMillan Ra- Tttlv-, FcrrcH, D-jvil-s. Air rw y-5rtw» Jr 1 NAVY CLUB OFFICERS Mkhdotti (Pres.), Hudson iTreas-h Screieher (Sec). UNIVERSITY CtUB OFFICERS Karstcn i Presided ) - I-coiiard i Vi, i- l ' i--i dcnr)i King ( Secretary )j Bowles. (Treasurer}; Cretilt i Chairman EnEcrCLirirrLL ' nt Committee)- DANCE COMMITTEE IjcU Ui right: J. A. Bailey, l iMJnard, C. I 1 . J)un- h l t-ihf, l -wiij, Beauregard., Stretcher, ilud- i:- Sm: -i: -. !i: I L..W:.-. Mr. .:;.,: M:-. Wilbur Curtey, fop TmityEiftl 1 - k frrT v ' ' 3 " I117HM1 j ' ; — i - " ' ■ CIVILIAN GOWNSMEN t- ' rori! row: King, KilrsJKrl, GlftttMiC, liiiwlcs. Back row: Randle, V ' ,tIL;i-cg, Carter. NAVY GOWNSMEN Front row: Brpnt, Walker, herrell, McMillan, Back row: Guftcy.|. Notard , Quinrij Vronch Ne . THKOUXikAL GOWNSMEN l " " ron[ row; J J, J. Williams, Bodkv, I " ,, T. William Whiltsidt;, Woods- Second row: SfhairfFer, Arvnauttj Freeman, Clarke, Buryrtcn, Mitchell. Third row: Wor- rell, Crggofl,. Hirdffiarij Mrs, Ncblett f Matron , Hul- bcrc, Auer. Fourth row: Kindle, Church, Child, Tor- reyj Drake. Pap TrjHtp-X ' mt PUBLICATIONS COMMini I- Seated: I ' raf. Cheston, I ' rof. McC ratty (Chairman), Prof. Lufl£. Standing: Nt-s N karsttn,, Robards, Ring,, DlViCS. IJULLEI IN STAl ' T Front row: Minor (Circulation Manager ;, King (Associate Edi- tor); Nb (Kditor)i Fowler ( Staff) ; Midguts (Sports Editor ) r Second Tii-w: McMillan I Staff ) ; McDonald I. Staff); Newell (Staff); Fourmy ( Staff). Bact raw: Dtlpli ( Staff) j Morris Staff) ; Julian (Sports); Magwitz (Circulation), Not prt-seni; Wright,, Havens, Wilkinson, C. A. White;, E. H. Bailey. f lt Tkuty ' C Q fl C H I n G STAFF Coach Ha URis Moore Whmub CoRLtVj, Sp.A Ic " Grvmpt " Roiirts ATHLETICS ON PARADE " Jk S has been the case in the; preceding semesters j_ the intramural sports have been in the limc- £ liyhr and as usual there has been a very ixi- teresling program uf sports. KveryotK- interested in sports Was very sorry to hear th t " Coaeh " Moore had left Sewanee and is now in tht American Red L " SS utiere he L ' scpetf:. C = ■ ' .k MCuhcJ ' ■ ■ i Miiririi- Combat Division in the South I ' arifie, but wt were extremely fortunate: in the choice of his successor Us athletic director, " Grumpy " Roberts. Basketlmll was first in the lime light and a very, interesting in- tramural program was carried out. The Marble- head team Anally won [he competition, nosing out the Rangers by a small score then, to pop off the season defeated Howard College in Birmingham 38-34. The Sewanee colle Jatu [earn alsu had a good season, 1 defeated once by Vanderbalt, they came back and defeated Vanderhilt in the second game, in the Sewanee gyrn. The intramural track meet was very successful and there was much skill displayed, especially by Roton- do, who wot) the meet and by Strcichcr, Kunecki and IVyor, whu razsktd ncut in that order. Many prac- tice meets were alsin held with Sewanee Military Academy, -St. Andrew ' s and Baylor, in which the Se- wanee team made :i fiiu- showing. El. C. Murray took the honors in the swimming meet with Mc- Clelland, and Ritfmido close ljehind. In the boding tournament the Sewanee champions from the heavy- weight down were: Jackson, I.. ]■ ' .., Midgett, S L O., McDonald, T. }• ' .., MacDnnald, J-, and Seat. Bailej E. H, won rhv inti-j mural golf meet easily, and Schramm won the (hampionship tennis singles, Strckher and Baer took the doubles in tennis. The softball intramural league, discussed mure fully Under the iKntcrnri c tean w:i- ompos d of the eight following Ce;n1l ; Enterprise, Johnson Hull — B, L Bailcy T captain Yorfcfuwn, Sewanee Inn— Wilde, eaptajn Concord, Sewanee liiFi--Shantl, captain Tennessee, Johnsun HaJ] — Volmcrl, captain Ranger, John-son Hall — Bailey, Jv. H. and Budte T W, l- , co-captains Shangrila, Ship ' s Company — Corley, captain S. " anec Civilian? — Leonard and McWhorier, co- captainb Skipjacks, Sewanee Inn — Thorn f son, captain It has been a full, interesting and exciting pro- gram of intramural sporty and ha been much en- joyment to all. " WLUiout picture: Chief H« d tMhtoM (oetlsill ra»cb at ' U ind David WHUimkj, student niHslant Athletic Direct or. Pa ft Tliirly tmt s R i: N C 11 A M PI ON Fwmt fUiw L (( tv RLjhl: Kiatavhrt, A. I., Coble, C. R., While, G. C, Bailey, B. I., (Keener) and (C p!.l- FemJu, W. K.. KUIWtkL R. C C l . H. E. Back R w Left ta ftijjht: DunUp, C. L,, Hagan, G. C, Fryor. J. L, Slrtkhrr. R L.. PiUrirk, D. L SOFTBALL Firnril Row ] n io Kij h,( UnA-rwnwJ :. ., A, : Guffcy Pitcher), Ciiv n(kr, Ma£w cx. Wild - I.Cip4iinj, Hcufib. Bwelnirn. Ei ' nwri. Swwrwl Hrw L ri Id Rishl: tf rv l1, E-, AS, E. Carrol!, T, Wtu er, W. B., Owcnt R. 3,, Whisrnant, Allen, and Hullon, o K K T W N ItCNMH I ' 1 ' faff TAitif-T Enterprise Wins Championship fc H K Enterprise softball :squad went undefeated M through two " round robin " schedule , between all eight of rhe Sewanee reams. Due Fl the yood leade rs-h i p of their Captain R. I. Bailey,, and the brilliant playing of all members «f th team, they were never seriously threatened. Bailey pitched a very su- perior brand of ball the whole season, never losing his. control He could also be counted on tu hit in the clinches usually by a bunt. Human Kunecki composed the rest of the Enterprise battery and his Catching was above criticism. He is a consistently good ball player and a powerful hitter l itrick,, who played first base, just suited the position as no- bill over seven feet hi eh could get b him. A consistent hitter, he made a threat to all opposing hurlcrs.. Vhite also played a consistent game on second hose, and placed more good bunts [han uiiy one l-Iv; in the league. Stretcher b who played short stop for the M Btg E " , wu the must dreaded Ixitter on the VI ma wain by the other pitchers, and his hatring average will readily show why. Ralph would step up to the plate calmly and alnv r iivvariaU} Mia-h » u: :l hit. His. fielding was alsn very good. Bill Ferrell played a brilliant game on third and th sc sure hits down iIk third Ivt - line du3n 1 t go over against the En- terprise, Cate played short held ;»id fiK k env nf :lIL that were too far for the inlield. Mis hitting was g " d aitd the few home runs he hit came in cspportune mo- menta, The three fielders Hogan, Dun lap, and Pryor, didn ' t have much chance 1 1 » skuw their skill as B. I. didn t let anyone hit that far many times, hut the hit- :-: i if l J t " jnr ' . " ..is a bij eQfHribtit OH r ■ :•■ . team. In short the Big " E " had all the traits and qualities of a winning team, unsurpassable h ' eldinjj, consistent CAPT. haij.ky kires away hitting and one of the finest pitchers anywhere. York- town was rated ,ts the only team that was A threat to Enterprise, but was beaten twice by the " Bag E " with a comfortable margin. Twice, on off days, Enterprise was almost beaten by inferior team Un rm:i;igL l ro pull out and win. The fn t one was Shangrila, the ship ' s company team who held them down to a I to score in a very close and exciting game. Then the Concord team made a bid for glory and almost gained it, but pulling up from behind in, the last innings, the " Biy E 1 won by a score of 9 to 7, After winning the intramural championship, the Enterprise squad received a trip to Nashville and a game with VanderthltV. in- tramural champions ■ ■ a reward. The " Big E™ lived up to its name and the expectations of Sewanee by roll- i ng over t hem ] + to I . The Sewanee intramural trophy was. awarded to B r I. Kailey+ as captain of the team and each of the players received a medal from the American Softball Associa- i:i;ii. The Enterprise team has left a record that will lie hard to beat., ami it will always be remembered by its. players, its opponents, and Sewance. fug - Ykitiy-Tkn M A K B I. IH I A l Il ' -P tew: Irfi to risht- L fl J h. Jwl( 0fl. I- ' i :: " . .den, Eurkx, McKrfl-. ■tt to right — Julian. McDonald anil Midgvtt Exchange Blows Marblehead Takes Basketball Honors jr J ' IROUCHOUT the winter when athletics arc I | Forced inside, the attention of everyone turns ty basketball. Eleven [cams, representing sailors, civilians, and thcokgs entered the field of Com- petition for this year ' s intramural basketball champaOn- ship. All hopes liut those of Cannon Hall ' s Marblehead were doomed to early disappointment, however, as this Team,, playing a superior hrand of hall, marched through the season without a ■single defeat. Captain Megj more than justified the confidence placed in hi in by abb managing hiss team and also proving to be a consistent high scorer and a matchless defence man under the basket. Billy Burke was the real point - maker for the Marblehead for he was second in the u hit only to the Ranger ' s E. H. Pai ley. Much of the Cannon Hall team ' s success must lie credited to Leach and McSpadd n who developed such an air tight de- fense That they were given the same assignment on the University team. And I ach, holding his own on the scoring side of the game T seemed to ridicule enemy guards ;is he scored in game after game on his beauti- ful fast break. The Kzngers, paced by ! ' ■- 1 1 Bailey., matched the stride of the Marblehead up to the final game which was the championship clash between ' he iwii. Through the season Bailey was high poin[ man in the UiliT with an average of nearly 17 points a game, Burke was right on his heels with approximately l t points per game. It became apparent early in the season that (he contest for championship would ta between [he Ran- gers and the Marblehead. nd so ir was. The tournament ended in one of the harxkst fought and ImM played basketball garrtes the I. biiversjry has ever had. As has been mentioned both team- were undefeated up to this point. Perhaps the quality and excitement of the game can best lie des- cril cd by recalling the score — 39 to 38 in favor of the Marblehead, Spectacular plays both by the individuals and the teams were (he order of the day for the game. 1 he spectators were on their feet many times at the shots and rebounds of Bailey as he ted the scoring in true rorm with IS points. In rhe Marblehead ranks, scoring was more evenly divided as Meggs paced his [earn with 1 points followed by Burke with 111 and I .-each and McSpaddcn with 8 each, In addition u rheii " high spur- big, Leach and McSpadden were the main st:iys uf ;i zone defense which m very efiectke againM the Ran- ger with the exception of Bailey. The Marblehead took the lead at the start of [he game aild t playing somewhat smoother as a team than the Kangers, held this lead until mid-way in the sec- ond quarter. But the Cannon Hall men managed to pull ahead again as (he half ended with the score 23 for the Marblehead to 20 bir the Hangers. At the end of the third quarter Marblehead had built up a live point lead as the score read 34 to 29 . But now the Rangers poured the heat on as the game Went into the final quarter. With two minutes remain- ing and the score tied up, Bailey made a spectacular one-handed shot giving his team the big side of a .lt5 to 3h srore. Meggs on a rebound and Burke on a foul shot saved the day for the Marblehead, however, and the game ended Vi to $$ in favor of the Cannon E I all sxmad- So The Marhlehead goes on record as the undefeated champion,, and it fully deserves its title. But in all i:l::ik s ir must he acknowledged that the runner up, rr:e iLmgL-i ' s, v.. - .l reat team and that the game be- (U ' cvn criese two teams was perhaps the finest ever played on the Mountain. ¥ tr Tt ty-lowr TRACKSTERS First Row; iL ft to Ki ' ht S - :(n;im, lldph, Rirtundfr, Vrcndl, Pryw. StfLNtd Ro ' ; Lcf( (« Ri hc- Kun .tki N JiiJin.n„ Strekhfir, L ' wich HuIk-iTs I iiflt, l.-tt tiiv;. r t Pir r Relieves Rotundi) in ReJ,ii r Rant; BAILEY TEES OFF J rvijr t KuEoiido, :tnd Si rei-cher on the Murk faff Tiatt y-fttt Rotondo Champion In Intramural ' HE intramural trick, meet is recognized by at] i- dik of the highlights at the spring athletic K 1 season. l -vjstd and put into practice by (Joach Moore T this event, more than any irfhtr athletic event, holds the greatest opportunity for indi vidua] play by the participant. The man who wins this con- test must,, as a minimum, be very superior in one phase of track say running, and also be able to win two or Three he Ed events. The winncr of course h is the one man who nukfs the greater number of points. There are no team entries. The winner is declared intra- mural track champion and .a warded a trophy as such. The meet this year Wis run off in two uwks, twin events Jic-ing held each day. Si that even this system would not tas a contestant too much but permit him to do his best throughout, one of the events «ra - held and the other a track event each day. Tbi , then, is the challenge held out by intramural Track iLrid this season Scwanee had a number of very fine track BKH compete, nobly c ontesting each event. Victor RuEundo won this year ' s championship by si decisive store in spitt; of the fact that he faced a very strong field of opposition. Kotondu was able to achieve this victory because of his, amazing versatility which made him the man to watch in nearly every event. Ro- tondo, who looks like a pocket trie edition of damson, tittle, first place in the 441 1, the 22(3 Low hurdles, and the broad jump. Les lYyor distinguished himself as a dash man by nozing " Root " out of tirst place in the dashes, In the I Nil -yard dash and the 22(f-yard dash PrJW and Hotondo finished first and second respec- tively. In spite of a double handicap of size and Little train- ing for the event, " Root " scored a third in the gruel- ing mile. Sewanee s regular miler, Marion Bradford, carried away first place in his event ifld Lanky Ralph Streicher proved too much for his rocWimate, Rotondo, as he took second place in the mile, " Root™ also took second in the discus and picked Up hi 1 - ri:::i.l point w-ith a fifth place in the hiuh jump, This staggering lists of first ' s ;md near first s all add up to give Kotondu 2B points. This gave him an 8 point lead over Streicher, his roommate, who proved to be RotondoV best competition by chalking up 2A points, Streichcr took his only first in the high jump, jump- It UN ECKI HEAVES HO ing J ' " . I K- tLxik seconds in the 220-vard low hurd- les and the mile; thirds in the di us N and fourths in the 220 and 440 yard dasher, Roman Kunecki ejided up in third place with 17 points, Starring in the field events Kunecki took tirst in the shot put and the javelin throw. Kunecki picked up the rest of his points by fourths in the broad jump, the discus, and the 22A-yard low hurdles, and a lifth in the 1 rtQ-yard dash. Pryor held down fnurrh place by taking firsts, as has been mentioned, in the 100 and 200-yard dashi,- . He buih his score up to 14 by gaining an additional third in the +40 and a fifth in the mile. 1). T. Patrick and George Swetnam tied for fifth place in the meet with ? points each, Patrick took thirds in the 2-0 low hurdles-, the broad jump, and the javelin throw, Swetnam took seconds in the 440 and the hij h jump, and a lifth in the 220-yard dash. Jim Volmcrt took si th place, tallying 8 points, He scored seconds in the javelin throw and the shot put. Scott Julian placed seventh with 7 points, scoring a third in the high jump and fourths in the javelin throw and shot put, 1 1c I ph. and Vronch tied for eighth place, each mak- ing 6 points. IV lob scored thirds in the ]ilil and 22(1- yard dashes while WojicLi took fourths in the lOO-yard dash and the mile, and fifths in the discus and broad jump, Bradford and Coombs claimed ninth position with. a single victory C £h. Uraifford was first in thi; mile and Coombs in the discus, Ca vender ranked tenth by jumping to second place in the broad jump. I hilt and Green took eleventh place with thirds in the high jump and shot put respectively., I lolt tied for third with Julian in the high jump. Benson scored two points with fifths in the- shot put and javelin throw, and Oglesby scored a fifth in the 22 1 1-yard low hurdles. Pap TKrtyS jr C 1 ) Abbu 1 Alley. (2) Stance Hall. 13) The Cross, (4) St. Lutt ' s. (5) Johnson Ifall. (6) From the Tnion. fiW Tiirfy-Srt.vi (!) [n the Lounge, 2 ) The Kartaljcnn, Summer, ' 44. (3) CcmJuii pvse with Tenn. Tech Detun.- [ - tn. (4) Crunk hoJcta her cfiwe. (5) Chemistry II wnrks hint. 16) A rest by the stream. £7) In the Uiliun. (S) I-AW reaches far it. 9,l Noon Chapel Servseca, Pats TJii ' Iy-Eitii I ] ) L;sw swings. (2) l r, (merry o|htiis Mtftblll. i M Two Freshmen .h kt; Ml K, (+) On [h L - Mountain side. (5J Chtmtstr) hl . (6) The Navy Club gives a hay n k (?) Weathcdy takus :t srrull. (S) Study- ing in the Library. £9) HucIduii sfujis tu lu«k, 1 4 fJlitf ■, - i+ A L M A M A T 1£ H Alum Malcr, Scwann, My gloriuil M hI»lt cut lm, 1 trill j w imj ' all In (lice — God frtcKS tltcc to t [tinny. I linn cjiiixi iiuik . " nvo iitttiIi (In? liilc, O (imdc jind sIlvI|CI MIC, And till my I Us,, iltrotiffh Eorhi and si rife. Sly amr iliftu ' lt be UNIVERSITY OF THE SOUTH iiniiiiiiiiui T1EK747B34


Suggestions in the University of the South - Cap and Gown Yearbook (Sewanee, TN) collection:

University of the South - Cap and Gown Yearbook (Sewanee, TN) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

University of the South - Cap and Gown Yearbook (Sewanee, TN) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

University of the South - Cap and Gown Yearbook (Sewanee, TN) online yearbook collection, 1944 Edition, Page 1

1944

University of the South - Cap and Gown Yearbook (Sewanee, TN) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

University of the South - Cap and Gown Yearbook (Sewanee, TN) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

University of the South - Cap and Gown Yearbook (Sewanee, TN) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 1

1948

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.