University of Toledo - Blockhouse Yearbook (Toledo, OH)

 - Class of 1950

Page 137 of 216

 

University of Toledo - Blockhouse Yearbook (Toledo, OH) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 137
Page 137Text from page 137:


Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
 • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures Online
 • Full Access to High-Resolution, Full-Color Images
 • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
 • Access College, High School, and Military Yearbooks
 • Support the Schools in our Program by Subscribing

ll.,ll nl.. l.,...l l .ll.,..l,: XI l.ll.,,...,. l.x,.l.,.,.., Xl ll..ll ll... -ll,,....., l .l...... II llll lf:-lll'll4ll'x 2. llllll. Slijlllii l'l H4-llll1-l-ll-llltlll-ll Ilu- llllll allllllu-l--all-l l,l Dlfl rr , . , 1 . ' ,, . . . ,. : l A , A J L 1llIll4'll'l4lllll4llllgf Nllll il lullullu-I ill Ilu- I4ll4-4lllxX1llll1'll- lllllltllllgl. llll- illllvilll' uaf lull llu- lu-gillllillg nl' llu- y-url urlixllu-F. lullle-u-l'. lllll' llll'll' r1l1'lllI lull:-llllul' lN':,1illl 1-zlrly ill llu- ulllllllu-r Ilhllllll- uilll Alll ull-ll.ll Ilivllu- HI"I"I1II-IHS ill .lull ill llu- lrifll llills. "1 I , 4 A 5 - . , . . lzalrly in H1-lnlu-r il lmlllnlll llllflf ual- lu-Ill. 'lllv Qfilllli illlll llll'lI' l"N"l"" -l""l"' l"" X' "H"-H1 gun-flu illl'44'lIllQ'4l Ill1'SIlI'lll,:1wll4'l.4l lllnlllzlvll gllllllvt' illlll lll4'll Ihr Ll ll'ilIlllPIll':1l'l' I im.-,r,,.Nj,j,,,,, gm. kil,l,,.,.,,Hm roast All Full- Lu! Pxlrlx. lllt'll' ling-l.1lllv hmul lllt'lll4' llmll lm' ll4lllu-- I I Vtllllillll Mau l'IIll lm' lIlC'lIllN'lN tel mlrlx llll. -N"'A""""l Xll'X""' 5"'ll"'i lliill'l' ill Xml-llllu-r. il llN'illI'1' llilI'lX ull- lu-Ill Nlllllll 1-ull-lxll-ll HI' .l 'l'f-1-ff-11'-f"' l'-'lflll' I'x'44"'lx illllllvl' lDI'1'4'4'4llllH llu- Illt'llll'l'. l 'Iwl'il illlll 1'l'lllIllN'l5 lllr Xll'-. ,l. ll. Sllll'l'ur4l. Siglll ' ' A Ll l'l lla-llal 5 llllXINl'l'. N4'l'l'1hll llu- Ll:jt'll1lLl lvlll' l,1'l'Q'llllN'l'NSllll llu- llullllliullzll ll-gl ill ll4'l' llullur. lwll' llu- lullulllx Nl'2l-llll f5l:jlllil Pl Ill-llal IH'4l2jl'1'-sA'll In il .l-4'1lllI'a1' hlllllu-l' el tl illll .lilllllllff lPl'Ull:jlll ill gl fl:-igll rllln- as ul-II an llu- l-.ll-I XH'Lllll4'l'. Xll'IlllN'l'S Nf'l'P1lIllI4'IIl1'Llsl'llXXllll lllQ'll'4lLlll1'1'llvltllll XIill'1'll gin-ll lll . , . . llu- llllllllllau- alul Nllll llu- llul-lxlllllwlf lglrlx lll Xprll. Ill1'Slbl'lll:j Ni'lb1'IlIlli'lXt'4l Mllll al lme-ly llbfllllll llHll4'1'ill ilu- lllllvlw--I lluu-I allul ll we-lllul' llallw-su-ll ill ,Illll1'. Siglllu Pi llc-lla if le-rl lll'l7ll4l 1llv,lil1'4lIl1'lill1' M-llf-lllllll ulul Ill'4'Nl1l!'N nw-1' all tlu- lllve-lillgs. lle-l' Vkllbklllllilf illlll Q-llu-il-llc-5 nur 4-xl-4-1-llillggly gr:-al. B1'Slll1'5 lll'I' uurlx uilll Sigglllzl Pi Ile-llal. ulu- ual- ll u-rl au-Illv lIlPllllN'l' nl' lxallllll lltlllllllil. Nxllib-4 Wlul. Xllll-l'i1'llll lllliil'lllill'4'llllfiil hflvia-ly. Biolelgil-all Sm-il-ly. lllu-lllu-all Sm-in-ty iillll 4-xl-ll IPl'1'5illC'lll ul' Plill llvllvllil- ll1lIllll'll. Sue- lXillIN'I'llli.ill uaf quill- au-lixv ill lllle-l'll4lliull4ll lie-lallinllf lllllll' lu-full-s llPl' Nlllfk als il lmall ll4-6--Illw-sllle-lll. Xluxilll- Su-glllall N115 lu-pl quill- llllsx llliw ve-ul' ll itll ll4'l' unrlx ill lIlll'l'll- wllill for xl4'4li1'2.il 'le-1-lllullugl all Xln-lvl llusllilall. IIB

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
1981 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1981 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need help? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.
Join now to enjoy these benefits and more with your membership:
 • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures Online
 • Full Access to High-Resolution, Full-Color Images
 • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
 • Access University, College and High School Yearbooks
 • View Military Yearbooks and Naval Cruise Books
 • Support the Schools in our Program by Subscribing
Sign Up Today!


E-Yearbook.com - Find and search online yearbooks today!