University at Albany - Pedagogue Yearbook (Albany, NY)

 - Class of 1926

Page 1 of 306

 

University at Albany - Pedagogue Yearbook (Albany, NY) online yearbook collection, 1926 Edition, Cover
CoverPage 6, 1926 Edition, University at Albany - Pedagogue Yearbook (Albany, NY) online yearbook collectionPage 7, 1926 Edition, University at Albany - Pedagogue Yearbook (Albany, NY) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1926 Edition, University at Albany - Pedagogue Yearbook (Albany, NY) online yearbook collectionPage 11, 1926 Edition, University at Albany - Pedagogue Yearbook (Albany, NY) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1926 Edition, University at Albany - Pedagogue Yearbook (Albany, NY) online yearbook collectionPage 15, 1926 Edition, University at Albany - Pedagogue Yearbook (Albany, NY) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1926 Edition, University at Albany - Pedagogue Yearbook (Albany, NY) online yearbook collectionPage 9, 1926 Edition, University at Albany - Pedagogue Yearbook (Albany, NY) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1926 Edition, University at Albany - Pedagogue Yearbook (Albany, NY) online yearbook collectionPage 13, 1926 Edition, University at Albany - Pedagogue Yearbook (Albany, NY) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1926 Edition, University at Albany - Pedagogue Yearbook (Albany, NY) online yearbook collectionPage 17, 1926 Edition, University at Albany - Pedagogue Yearbook (Albany, NY) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 306 of the 1926 volume:

In 119- an T 'qw X v .v X 0.- QA I Y 4 ,jk I ' 'II y Jw J -'az' ' P rg, X LVL' X I 3, + Si "" n v- r 2'-A f 4.4, if vp-A fx fn .JJ W'-'m -X 5 I fi -4. 4 L A ' X if -1 N-'XL sfm 1 .wig X ,nu Qs I., X cg. -X v VXJXLX. Nb, S'lxr Iran x. a '..' 1, 5 - ,711-1 N If :Q X XI 'XX t iff: '-X l X WJXW 'C fig dwg l4x",-17,9 W II 'f n ag, , x X I 1 I Y lNg..,,, X, .1 ,II 4 Ra ivy- -QUIZ ww' 9 II vhI-'flywi 1 I Iwi uIK'.'P'fk7l"5 3 .-Cl' Ik sl Im 9f"15'53 A 'HW' Igfakii-'g,,Wa Ffa 5312 1-X L. r fr X my X 'rx H if Q' 'A - I 1 U "nk fs-' . lm X 'L -4 I , A JI. I, X '-LX H I 'Hn X XXI -.X X f v 'vs ,X 1,3 1 vy I, wan, +' .-X X s.X II, w. .4 1,--., :XIII -4 '.'iH,f " .. 9 ..- IX 'XA A - ,J A 1, f 1 v ..+ It -Xvx 1..X IIA L :A+ "5 in A 'X LB, 'lm 'iw Ia v ml ig: 1' 'fa 12.21" qu .B L mam X Qi 1 vu' EIN! I- Pl X5 ,E5fr9s,i,m '?qf,,M113'-A ,AI-izifgxih-P SI 51 -ima. wwfl, 5 U wg , . 4. , 2 -rms 'S 'was QXXXXXXXXXXX, , X4fI:XA'5ci5?y4I IP' WF ,, 'sieimwu " Q "VF if 'Xu J,f?f:, wc. v- I wx YIWM E N Www XB 'X Ir A -x ,,r yu' w Ty, Q. W 'gp' A111655 Eg-. XWJ X r X v A X ."fiiTJ. ex www. EI. 6 9 uf, ,M , 6 44- 71 QM .X 4 X I L 4' , 'UIXYQ Ai'- 'Xiu a' 1. ' fn gm .ff 1-fa u vi'-hi 1 5IrI45i,4J' 1 w X 5.-1 K-XI Ygrmwq '+v"X mifiiwiissb R3 IA " X 4- X. 4. mg I 'YL T' 2' ' A' , .XXX rim XX U 'f I V gnu ' 1 ig ,LI ., , I X " 95 Y , 721 X1 I 'LY U, I rv C Iuxrlf 'u --N-,Q XXX- vs, 'J C XT , I'- 7 L:f""" I A 4? , J- F511 V. V. ,uw mf? WF if ss. 41 N 46"- 25 gt, ' 5' Y' WWW? 3"l'f4.x'x4' Q2 cl f ' 'gsykv-A X X 4 VA vo 1 'I wr., I I I 323-:?gI,i'gi N' X AY I it- A, Xff A 1 6 .Iwi v f fl XX 5 X f 'S XJ! egg .X Ei 7?II ' N X u 5'-r .U M.: fi III L- X. 1 ' A Q' X H X ' IF- A X KX!! ifa 5 X . 5 W? 16301 1 JW? I sl X .E M .4- , LX .1213 44: IX gr Mix" -X " qs, J 'ni II 5,1-IE K 41, 'vm . ,SBI - ' v fl' Xa L XX 41,54 I 41 1 'Cl 4 ' uf -an-g Va -1 v xr va. It Q" 5552 -ff :Elini V53 3' M xl II ! 1256 5 I M Y ,fi Q 'MXPX X-,n 'Q515'-X ha s Sf Q.-X rf, 1 XX 1 I If :Zn X X? 1 X A ' J 7 . 35 I J 32: ,NW X 55, . I.. wi , , 1 o G ., 'ff' ff , . , .. , - , W.-1, ....f, -E,-,. , X -1 ,, X., . ,X..g:g-' ,wwf -'-":,1,:.-X -L 1--Z"6?f 'L.'X5't:"i',, , X "- Xi:-iff X- fi., TCT' X ' YXTIX1. rfiffwf' 'TFN-I'fE7"-',.':f?T'f1,554-'5 -.1-'ar' ',Xf4Xi" f.X Li-.fsYFYSXQXXX4i1f5i'3f3fi5XHiX1f..X1-.,"-115QX.,fX2,.f2XX.X.f5IX: -"'ZQlX?2.'."'!lX"2"51'X'fqf.X'f?XfX.XX'XIXXF "lik-fX4fL,'iXTXi?31 "XT f J XfJ",""'LXf1'l4 "mir ,, 2-5-'-G-SX'-X.' : .'Xf'. LX" . X -. f:-'JF 'Q :fri ' il " r,fY'1"'.Y-1" X ,.2'X1-"HUTF,'gX3::XI,.r s-'XX-XIX.-'a'f," Xffztigaipg, ', ' XN1: 11 FX' 'X' X- ,,,X ,I .. . I ,. I, , ...I-,,I f..X. .I,... I ,. I ., .X . If I X X , U X ,QI . .I I.. . Xr. , X X r . X ,IXA,I.. I X . 1 ,X-X , ..,.,,,X,.. if XS .'iI:X . X X ff" X- '+R 1-,-':A211H'-5-GSB'-X'zfX'v'f..'XX.b"X, , 'X' .X .X ff-'IXTXXIXI 1 ' -X: XX ff X'1':Ef,',X.. 5: XX:'XLfX:-- XX : ff-.21 X-'?Xei'?XS: I X ' J'F4:'f.9'YX"Xl13,fM2'11'.9-ifT-'YQX3'-5'4'J ' 5 '1"Xi-E'X':' X . 'X 5 'FXQX " XX' .- riff- -'Xi l 'f".XX' 'X ,XX X' X 'X jg- I 1 '1-.,XI-1XIX1-gIfXXXf.gaiI,I 'XX--75,21 X X I X I , .. . X. 'X IXI Ikg I X 5.5, IX .X XX X- 'If .I " if 1" f+X'1X3.,ju'A1- Qui' X . ' ' . I.1j. - X - X. X I' , " 11,3 - .QMXX X XA I . .xl J, gm: , . X X. 1:-. .X X nz X I- I3g1,X-.sI4ggI- . I X .I. -In X Iz- : . -1- ., exXX:I-:LX3X5.5:Q5 1'?7y'Qq II X ,' X, ,. -XI H 'Z'-a X ', .. ', "' - 14 ,'fX if-.":i-"x1.,.XX I., I. ,Xj X . - 'I I p. .- . -'1X7.X.1,'.:"..,J.y,I.,v,:,,. zijg..- ' ,. .. I ' 'f' X' 3 .. :X X IX fl XX . 1131-I ,I . - 1' ,I.,I IIII tg, 4 ggi'-12.2- 1,21--rf , , Z., .X - IX ' -:X ' X I. X XX X 1'XT'r'sX:q-':If1.Jg1 g..I,lz X-Ig X 'X,'- " .IXL X, 11: '34i1M mXwmwwmww.-wX, X+.X-,w-+wwwwmV--,X-1 'X X' WgX.,Xr1fQb:-f'fS'-Xg. Tw-2. :X -Jael - I X-,Wt X . . XI 'jX . I .1 X' ., . XP 31,4X"?X:-'?TXm.gXp,1,az7,'-Ihgewf"XX.I ,155 XX X X' QX23 L '- I Q 'ifXj353QQ'Qi'lIf3,jX'e1'5 ,, ' ' X X ' XX ,. " 'lfX ?' .!f..'g-X X ' - SX. XX 1'Z?41Xe,5:X-'X'-.,n,,..5X .. 3' -XXXIMMXX?-III,-I.g,vf4,1zrfg-isLX-WI, ?X1,1.I,pXIf:'5,.jXfX.7- '. Q ' 13 ,X X. .,. . ,X ,,,I1-X'I.'i X A X 11,-f :X-5X3u.,X,.XfIXXg: X: XZX1.,ff.4 : . X 2- Tr'iXfXX': 3. 'X U X"X' ' -' iii", 'J'-'U ' 'X ' ,-"- 1 XLXJ 1. "' ,' I ' ' .1 .X T Ai X X ' -1,J'AJT 'X '- , '."i'?1I1e'f 7-1-54' 'Sir FRY?" ,X I 'Z-'QQ A'A'i.'fGffFk H" ' 413 ' ' X' Q' .' '?i"3'rRE3'?'X-2fI'X.-:JSVPXXXN ,X -X , Af ' 'X X, ' . X Fil ' K. J. S' I 1,'n1",5-Axgz:-5?:5i?'1'Ey ' Yffvfi II .,Q.ti'.ffg:3"kff,X1gI,:iF,X'f'Xf' ., i'X . ' 1 X X ' X X' ' 'Xfg1?2E1Y27VEefTXgf,.X XXXJXXEX' 1,1 fi " '51 '2 ""'lt,L.'-5311" " 'iiijikf "' 15'-." '-'-'iQ'2:5'X'-Nfl" -1-1 FJXTXX: -., X' ' . .X 145. X Y "5 '-ff7'E'-ff' .'EX'fXf "-sf" jf'X'X:'13YT'f47f+'X'fL?'A:X'fXf'XX1 ' .X ' 'T 5. JIT'-' E"--','XXXXQf' X,"QX' "-l'79.fiT..,'QfX Xi' X. X X X X- X X X X . ' ' X' 2.1, X ' . -.". XM E,' Y..7:X:'! X' .1"E'f"Xl XTT'-- If- I' '. '."1' ,.'l .1-59.13" X'-:M if' I: -' 'L-j:X'I '. 5:'11X"Q?1,-.-f"'5 'JI-.X.ff1',,'.1f " ""-'p' 1'i"'X: , 1' X, X ?.".'. II' ' "fr, .Ir AX:-F2-YXQ .,-'f'1"1-J.-iIX.I1XEI-Xff XXa'X..'i"L-X.X'1 g:,Z'.XXfIf 51.33 5, f:Iw3.I.:.X-'fix -aff X 'X X'.IfITI.I ' ,,',:iIiX.,f'f'1. X. .X.-X T -X' . X Xp 1- IX I I 'X 'X' X X.: IIX -XX Q2-'--.rr I - X . --'X. 45. -I r""'s5'LX,"iIl"7'1"p'f'Tfy",1"f-:XQHHnIAi'1xu'M'-Q1f,,AXF!-'L'QQ,-AIPILUTE"XQ!ffII,E'5Xf'5 X 'ug ,X . ,I:, ,. ,X , .,,,Xf X wwf- , 'X ..Xf,'1'X' XIX. 'X . XI1- " ' , XI ' XX 1.X':XX.7-Xe .1X.gfXiX'.2.,.'X" vw,-'X,X? '--X,d5XX-,XXX1.,.,1i2'-1'X,, .X ,-' F11 ' 5 . 1 X J 1. ,"iX :-, ff-X X: X X.1'EX-PX f i- X ' I .X " 1-'ff .LX ' ' ,'.X xl-.-I, z':', ,'i,f-'X.""X: " fl' 'f,'QgIb'L'b-ffg'A1"b1lff.v:I'??i'1'.1 Vw II'Ii , I'I .X I' -.y 4-X -, :,: .XII ,,I.: I- II--I If X' I 1 X. . . "' P7 ' X XX XX "Fifi .' 3'X27XXxIX'f:f's'4-'fi " 'X "" X 2-,-5? X, " ' 1- 51 X I 'f' X7-f3""" TK cf 'X XX' X E251 . '-XXI," II I 3. -cj.I. I I I , I. .I X- IXX,,yII1, .IX, 4, ,.4-g,.Ig.ifXXI.r .xy . :III X I:I I,,:I ..: I, , ,I-I 42- , j,'I' I- -X ,I,,X -g X X ,Isp IXI, .I' .I,,IXII X . X 'X - X ' . r. X ' X .X . . "X:'.X.X..f,X4 F. 4 H.-X-.?X '?X2i1 .X .wi 2. "XE X 'rf 'XIX Xu: . 'Q .X . XFI.-:X-1 .ff ' X yif 6 .1, I 471- . X X ,I X'fIXX ,'?.X':5i. .i-""'- ...XIX 1-Xt,vfX,! , , XX gl.. -, ' :J 'X . :XX :XX ?XfI,v:-:XX Ei -,X"Lf, 'X " .'-JJ X ,. ' L.-'XXX X .wr I AS I X I' gi. . ' IX ' .-. . - 'XX 1' ' IX',j X'- I XXyX.I . XfI,g.5 Xf'X: I tug--'I ff X IX '. ij-. II II X,"X,Z:.,1j .g .X.X IX... ' ' IX I SEX-:XW1':7'X13v'X , N ,, 'WN . X 4 X 7 .' Af' ' ,X X. i:.12:X'af5'if1X X- :fir-. X, ,.x1Xf':iiXfi,XX'- 2XXX- XX . X:-X. , , .f-ffm XIXXX ' U yi 1f.r..IXI'I1IXI'I-g,:.I I. . , 3,-,I I I 5: Ig 11,1x'.X44I' , X, I 12,-,-...II.2 . qu. 2-I, ' II.r X. .:.Xj,.' :,' II5 . X , , ,If 7 - f 1. I, I.X,.X.,-,H Wig ""3"' " ' .I-'.-time-IXIi.II .-.1 IIA- -"V'.',XX, XXJ'-"-f'-, . ' X' ' "rw ,,-z., Xt-...x-19 A - XX X - X.: :X.,i'f71X--Q-AJ'-'X , 1:-XWSX., , X' X, :A pf ? X: :Z " q..XX ,V XM-fr-1'-',4r'fX'.'.-ePtl,--X.n,u .rl--.. ,MX X, ::':iXX. . XX , .1 X ie. X . .X X , X -L. 1-XQX-"Xin: 'f.4'.m:. ' .fa I ,. 'XXX ,L X - 'XJ' X-.-'X 5-- I " -'!fX.Xa.XXf:.-L. .3-'-119' l.X.:-.-..f'.-- l-,,.,:X'v I H- . X . X J. Xu- .I I I X XX I I,, X .-, Sgr,-,r, I ...I 1 ,I .- Q..-but X . X X: X ,, .X,I ,hir .,',',-JA. '. X- 'X, , .'-A -'f .nur-..-'X'e ,.'- 1!..'1','Z GISIIIII. X -u,,IX5.II:X ,H I +I I , Xxx III:I..xI. ,I . . I I XI XI,III.,,gIIIA2I,I?IXj. IX,j,,I ,' ,I1,,Ii:II I . II I X. I-, I, I . X .5, -I ITII- I,. . I ,irq .SIX I, -. --. X...-H " X - n.R',I1a X X - .AF X.XX' X X -' ' ' uk 9 .X,,:":.4.Xf, X X 'rg -Y X .1 rfqlrf .?,:X:sf1. . XX 4.1. ,I HH- -X X - X XX X . r X . I . , , X ' XX XX 2 I rfX:gI..--L-f:,xXz1X .. X , X ex 'X.+..X-Xf.f:,X1,-X'I :,,,-, X.4,vq- X -X X ' XX. -I. I' X XX.-VH I ILH1 , ' ' ' ': ' X' " ' ' ' fi."a,:fi'XJF'fQ'f X ' X' ., HX " 7 '5 .. J" -iffzfvff il4'?'i:iT71 '3X,5"" , f' -X1 "'..,'- I TX X X X X X A X . .X- ff' X ' X X2 I X , - .- ':,f,,1XX 1-1 X IX,' X X. , 4 4. XXX 'X +A X-"yi I. X, '. ':' 'rw' 2N::Iq4::1'H'X X XXJSX: 1, 1, X ' ' L X .. HUG '. 'F . ' ' ,dw . f, -. :WSEQJLH - Wal." ,...C'XX12-3522 ' ,1'giXwff ,. .f -X N ,I . XX- XX -XXII J X -- X X ,X I XX X I XX 1 I X X . X. -.1X wfy, XXX, X -I X.,X- J.I,I,.4,,9,4I-3.-f1,X4,XI, ,QI .I IX, X- X .. .,X, .. X. 1. " . .X'- ' 9 I X X .' ,'11' I.'X'f'n-E "' ' ' .1 , H37 . XX"' "5-L. 'gif X .1. X. XX rg 1' ,El,11XjiXg3.E- X'-A X: 'J-5IXIQaI 3f f."'f' E,-- I ' I ,XI X -1 . ,X-4-Je Q X . 6' f,-L-44. . . ,KU r' ' X X 1 X X 1 'f "- Wsfslf ' .. X'fX.:,'. 'X I ,iv " 'H 'NI II -, X wwwwwXw1mfmMww- 'I-X-wvMwmm++uQmwWwmgwwwm1+ IIII jIIyr4IiII X 1 .53 IX II I I ICIIQ1- IIXI.I I X I II X II II I I X I . X j :I ,Il X .I I, fail .I,I II II IIIIQ I, . I ,IIeV,,:I3.lIn II XII .X I - -,Hy 'rv 'X -X I -'if' " rj! , ' I 'f ' I ' ' ' IX' X :'-sr'-'.XI 'JJXI 1. - - if .,. ' 'L 'I.Xf.Xg . .X'. ' L I " ' .IIIIII ,I,- IJIIII. ,XM-I I IIIIIPJ I I X X45 I 3537, III . X, I II I . ,I ,XX .X I I.?I..,.I , II,,,I I :gh .I I I ,IIII-I X II. .':-XX-'X.1uXf . .X --.J , X'- an-,. ,"'. X XX, . V1 1 X X. -X -I XX :W z X. X - . XP. -,, -Xl X 1 ,QQ -'Q XXeX'f:X.eX 9' 'X-X. X . , . X X XX .- X XX I -X X . -1- -X!! , IX., -X I , -If '1 , X X ,Iv I I- I. ,"f'.4 ' ',.q,! -f,X', 1 II X' ,X L Q , ' , fn? I .1 HCI ' 'X I. I X I 1. . . XII I .I I I II,, I I II . II I, I M AI .I IX, IIIII-III I, I III II IIIIII IIII II I II I II . -ae' ., X. ' 7.9" . ' ,X Yi N - 425 E X, -I 'X' " IX ' 1, ,321 52 Q I' , X -, X X' 1, A 1 I ' , . .X,,I XY-X.. ,I-Xh."'X' . X' I . ,.'X'- .XJ X: X. 5 - I ,- XX, X -, 'L A X' X,X X X XX . X , X:2'Xe4.X X .X- ., X- . X: XX , . ,XXX ,X ' II I , 1 I .I 1 MI .I .I I I .II , I: I I VIHLII-Ji-I.xI:I ,II .II II I TI I I I J Ivxiy II ,I I I, II: I I . I II II II , XI, I I X X II I, IX I X -X I XM, X I- . I, H .X I-,XX ,I . I1 , X - . X, .X .XI -,I I I I1 5.. .., . r ,. X X X. X .u ., ,,.. . X- , f: X X I 1" 5, ,HF . -'X' ggi- X, -Jkt-'Y' I' .AQ .' , If X X 'Q X X",:-'f,.1 .a, X 1' 'Jai ., , 'X XII II I wah, ,I .bu II I IIIII I 4- I.L .I ,- In IW: ,I I. II . I III: I. III .TQ I ..I II I X X I ..If ,X X. I :X .I X II X 3 XXXQLXX -I .XX XX X ii, XXL XW1XX" .iw X I . X X- I I.,:1 . .X XI X. Y. X 'X . X' YH',9X'., .5X5z4,"' ' ,Q Mill! - X. '. . . - "' 'X 'E' " Iglfffi " . ' . ..' 'X' XX ' 'X 41, X :Qi jp?-' D1 , -' ' -I 1 I I 'I :X 'I X X . .-2',i.X+-' " XI ,ff :X Qi" . A XT. . ' Q X ' L X' Qs.. ,rpg I I QU! If- ,IFR X " 1 I' I, IX I ' I IX1, X IIXIXI-IX' , XXI 1, If " ,' X, ' ' ,g' . 4"' "" 4651.3-'I IFE BI - s 'I ' U. gl.-'V X' I ' X I 1, X I I'I ' XX. IX 'X 'X I' X' 5 Iv 1III .X 1 j, 'V ' I, I. X 'I'I' I 'X I - ,. : I 'V ""'f'UfiSi 491. -xii ' ' -":V?i' ' E' ..r" 7 " I 'A ai? 7' "X X 'A Q' X' ' I 'Q I 1 Xmwn QX mwmwwwfmwwvX-+Mx,wmxyy,mw..1w X.- :I ' X ' I Xi-XI, II . ge :X-1' '-XX I . . -X, I,,IqfXiz " I ' XI' X ,GQ a' X IX I X II 1 I ,. X X ,X 1. "ug X., ,iw I X QL'-" ' 'X X XX' 'X-1' X . "I 1 'S '-"F QLXXX I 'X ' XX- .- , . J-,Q 5: X. I I II,-,gri aI "WX'L4r!'hfL 'J I . . ' - - ' X is Ig. . g. X 'I '- I1 - , , I -fi f fi X' . ,-131532-ABF: ,MX 2-5 !c'..Z"'1.uE'?' ' . . X ' X' X X ' X X X " X4 X X, X. '- X X' X' X ' v,-9-' f I" 1f':', E3 'Nth' ' "' '9n,X.I.:"1x X'5'4X4v2'X ' X ' ' - ' . " . X T 'Xian ' 2 1 . ' X . ' . ij: 33- .-.E,?'Pf ' E7 X X We X . - Xw:X:'2.a.1!ffXI X X I , X 5 ,X , XX . XL -1 f ' X . X 1 I -X XX, wg 'X XXX.: xf hs . . IX. II ,ggi . I II I II . I I .I X, . . II I II I .I . II. I I I II I IIIII. 1: X , Iggj-XI,X X - . X X ' , If:I .I, I ,I .IR ' wig X, ' X f' ' ' , I ' Xl? XX X'- ' -.," " 'L-. X " - ,X . ' X .L .X L.. I' X " 'n' "X X'- " ' , X' I Q X- X .X ' ' X .' "X 3, : ax ' ',XX53X1fg'i3'iis..'AXX X . ' . X' 'QW 'is' X333 'Q' ' X -' - ' X- 531 'Seq . X H.Mmm- -ff -MQWAWX 5MWm.,Xp,w- . X XX.z ' .L 'X -EL ,""Ll.' , , 411- Q5 '75 ', -X X.f X X -,, .4 - , X ,:II-I,.,f I I IQ .II.I,gI IIigI . 'uIcII"sXv+-15 I I X 'F Xl'2i"'L-, 1 ..--M' X ,I 16,1 .3'fV,-,"' X I 'I I X X.. I. I. 'II "1L..II I1 .X I ,X w:r3.XII mpg 'Q' ,,II, X Ii' X . ,I 'X 'i..L I I ,I I.. . . II.X:-gig, X 'X . , Xe,-"ff I IXI, X,X X ' I . , ':. -X 'X' 1 2' 1' .'X Is,.,.X X 1. ',,X 'X I ' -MIX. ?1'- Gif . . ..X X , . 7 EX '- X. .,:X.q'u :Xu . 'X . 1 Xr I- J - 73. II,.I II .I . I . I . I I I , QM. I I. ...,,. I.. I II LI ,I I I I.. 5' I I WQQIQ I- I, I . .X X X ,I I .IW gk:-I . , .X3XI,.'I,jII ,, -3. IMI I I I.I -X I. IX I. X X: .X X. X I, .. I I- -, ,. 1' ' yy. .' ., XI QQ., 4 :I-- , :XXXI ',,.I X t ' u' l '33, 'iii 'f'V,1X. X ' .X ' : , . X ' 'XX ' X - ' ' - " "f3"k3?i1'i',, M51 .i'- -L. ' Xi. 1 I gg 'X' Xgg- X-5 XIJI . ' 5 I' X X' . 1' Mix T7j1"II' XX if . IQ. . X 7 X I , .X I I ,. I II , ,I I I I .I II I .I X. Q I .W . I . .. II. II II. I. .I I I X rw! .I I .Wg SI: X , I X I I I I XX . I. ' IIIQI IX I. I' X ' I. . . . X I I ' XI I I I IX, I I-Ir IRI I. If? .I, II .I I, I II I II ,III II ,.I.I I ,.I II .I I II III- II LII IX 'XIIPQ . N -EQXS I ' - . I. ' 'x 'I A' ' 'Pg-7 .X f'l!' X: '. L ' .I -If-4X Y34jL"""' , I. igliqk I ,J IX,.I 4" . 'V X ' IN' ' I I .II, ,LI , X I. QX X- .. f. . 'Q -. IXX'+f ,fX 1Xg 3 X X ' Q- ..X X- ' Xa X"3 , ' 3- ' 1 X ' ' . X .. . XXX . 3" X' X "- X f!XXX ,-ri 'X . I 0 Wig- 44 - . X.X. r 'I,,.:. - .. XIXX, ' 1, X: X. XXX .' XI. .X .. X. -3 . , gy Ie SH., 47151 I, II' . ' . .X "'.'Z'gX ' X. . ' Ie, . , I If ' X, L'.f,' 1 XXI jj ' I., I . :JQy,II?Q:'X1 x mr- .X It XX . I IW' ...X ,Avy II j. X.I , I I X.+II I , I X 'Q -I 5- IX I KI, II X I XII I I XII X.I ,III. X AIX, X .. I M3-'u"' Xf,G.' I"3 JF. X-Xi" . X ., fvlf,-i"'XX'4.X..X,.' Q ..:?Tg.Wl,' .1 " XX 3 XIXX XX X -. 'X HX. 1 X .,,'. -' Mfr: 1. ' -X X I . 5X .I :wig X, .X NX 5 E I ' XX IIII I . .IIII 1 I I, I .47 ,IIIRQQI .IX Iva, I .I I 4.3 I I I II I,I I :,I, II.II II XI .II I My I . X ,' - H. ' .. ""' I-X " UQQH' j' fr' 'X5'l. I ,X , ' X ', 'X 1 " 3 X X1 X " 1' X E- .X 4493 If "X' Q! Q9 74" i X ?' F' is Y " 'Q X. 'rf .. X444 . X -X X -XX X1 I XSXX ' X , . X' ' M' , 'X"' Q lr I X , XI?-X .. ,.X. ,1I I IX, I,IG. . . -X .X ,. - X X f .1- .. - X -, .P !'1.X-- X X . , .I .-fp X .I rw X X X ,, I. X, -.fn-X, , , . .X 3,4 1.5 I. .I .,,1 X X ul 1 - . , A - . X . X, . . . XX , . X ,, X , fl X , , , 5 ,X, , X-X -, f X , , I., . .. ,. I .. X, wan' X ,. , ' ,.X- M u, - . .X X X XI . . I Is- X X X .. X, . .X .I .X,..X,I ,X ,. -41. ,X ep -Xen X. ' :Qi 'lr X'. : X iw 4 ' , X 'X , ' X, . W, X-J, .EQQX -' , 'X XX -X ,vX',: -1' X X 9 'g' , 1. 'Z ' .X3X X .1X"!I'-'- . " X X' 5" ' A 1 ,X,-" -fXf,XiX..'X 5 1X' Li ' .S ,X' Xg "f " . ,,,Iff ' , X with ' .X XIX. XI XA ,I I . I-X Ip Ig 1, I II II :I ,I X. .I1II.I,XXX I,I. I I.II.I II II A Ig, X gfhwf- I W +e-..If- ' X XX X X1 34 X i X i X , . X. . -I X T - 4 Q, ,W .-.,- W.. ,nv - - ,,. 4 1- ... .r -1..,.- ....,,,:,,5, - -.,- - .- V.. 1.05. Y.. --k N... A, .. , 'Q if q 11' 1 W f , M ' ,iv -Us , Swv 21 f,,.M win! ,mm - AL. - , 'Q ,, '- 32" Di..,,4,f.1-'F ' x.,-32.1,-,4'. nwig--f,f3BgW,, - f .Q ,.H:.rL.., -V fm! ,wp , -- Wm' -f,,,',.:,-, 1mR1y..',-4. I- F-.H :V g, W.. A .--:Q ,mm Hmlwfv- w m,5i'v4 f1 fb- sf- aww-gQ'99nlfl-H -sw J'-A fu. ,- U.. 1' P 'D H.-nf. .mf LW ' ' f 'YaiEr,5j,4m5I'1qgi5niw'4tq.QfrgiQ-Qqjcu? ',g,4,:6Qq,5.A5'AnP5qL, 5,y,'L Aw:,'- :gifs fmY?'f32gf ,- LF M fwilwzv ffn'w 4:4 IRL. 55 Aw- w:Q.wf-'+i.e-:ww wa. f' Q- -. mis -:AQ A Va.-2' e eww 'f'ffs... v'-w1'ff- '-In-,' www av in-2':fwMwr'. Lmsv-'f1Arfs.f1H121 '-' -. ff 31 fm."'+gi'fm' - f f Hn, if M L, QQ- 'ff -g,. img 2- 1 3.-. 5 1, .f ,I , L-',,vQL,'."Y1" 1 3116 4"1.", ,QE D.-,g 1,-ffl rd-11 L-.' 7'3" '--'f Muff, '- 3 - - 125' rg,-'g,fH ,-'Q '71 ' 'v' 1- 14. 1 xg! t-,Il ,Y 'K 4 AJ TH' +5 it 5 ff yYf?t'H'15Ej 6i?'S'?'a'5 r E A H G V 35352-'lxjlfdzkk eq A '-we Xia xg-,I Pl if 9 .4 LSQ 4 .fr ,. A . W3 X: 'Bk - 4 Y If Y' .1 5 1 J- -ml H4 ji , XII ., - JE 'Y '. 1 -'HJ L Q f xl, f .w v.. , - A .-I 1 A , I N '..1Qz2i5g2MPi:f' 2fgQ.fww: :E Q3mg.,f-5E', w.As,'ffS.g':f:f12.1.wg? ,. -ff,3fffafv'fL mi: fi 'L-'ff fvff -51,3 man fc- .-Qffw fiery if- 3"kk1lr1x 'L ff'-f'f ' ' f- ffiieff-f wi 1,3 - L ir ,il ,F,.'CyLf'JJ,y.,,., 1:13, ,k J! L I..1,'53l,,-',. , hip -IH, , 3 HMP, 351.-,,!,, , rffghm . Wk: I -,Y PE. ,IE lx ,' fr' ... xl ,, if Nrq .rf 7 V ,, .' ,. . , ,. H Hwy ..f, :,'yAT..,5w .Jin gn., L. 11 1, 41 M 1 , in ,6-Ll-gl 4' 45 lf Q'5',.f!'fIf"?:f:QL,C5S12Ef'Qt'lfQ'ff'-'!fQHfff+.'ljf -,1f':1E2F:"llf.'-2'fmt F' Evil gg?-1 Q1i5g!'2. g:1, wf,w- '- 1111-1,-a'f,A 1,,-Q. m'.fw Q-plgf::.z'mfN:. 1 ,I . -s A - ,M fy. mg 1 v-ge 1 .fxf - . Q' 5 rw. L, ., ":f.AQW.j'.'lvi'5'f-fl rn, 1'if5fLf.g'.f-155-,L.f2,,',1-cg?'l,-ff:QM-Jf'Ej.f4J:f-4,25 ..:.J. 99625152 131' fQ'W,Zq':. 1 , f +P. 555-g:f,Qg.g,N.f5gQ.,'j1lmfg,-5'-1,.',-2.3-' ',.,i'-j.i'f:Q5:a1,.L:Q,":H.,'43Q-3j,,'.:.y,1j",4,,-'Q 1 wing? rg vi. ,f'e.,5f. , 14. ffm:--.f+ H M"-V.-,rpQ,rf?g-1,3-J?-Qui-','4 1 v'1g:fm-9:-' --yfd-':i'pk7v-X 1 ,gi sniff, 1 V , 1,14 4,4-' .,,:'..vx,1-..'. qf.,,rg,'1,ir'-1Nf.',L',N'gd6:::fN 'fmf-'..f5:N-01-n,:'qf QQ., is-1MgQ',-1h43.f ,-.Q " A' fl V ii: 1" -L- 'f-.',T2..7.E'1'1A Jlf'.1'-L-Q-Q"5f "'9'- W V2 'ff'f'-rf:-'WQL V131-I . - 31 "Yi L" -'lsdtl-59':'p 53- M' ' fl",-1. 'fif-QV" .fl'FT,2f"-'w995f.A-5F-"-"fm-V-' -"Zi 'I ' 5 IJQQTLQQ .I A-wgllrmlgLv,1.gr.qI24 5-1 1 ii?,a 3QS2t.3gg:'Q.?l,q7lx F-.I -f5fg..'ff,liki2qLxQ -iggivf,-5EiE3gg33Pj,15j1,' X- Q nf-re faq Es' .am-:Q ml -im.--'wvf .1-:if-1. v 1fJ.f,s':ff1 1:1 '11-.-1.1-1f.'1r.-r-flffm 4 'a.-,w5:Q,f:1i-,g - ., -' -'1 .':Fmz'a 4- L. 3.-- 1 ,. - ,' . fill" I'-Q -fl-A' ,V VPN., I-1 N.-1.".u'v-3.-.-.yr-5:-fr ff-'rg' 7 W-INN Lf '. -:H ,Hy - LK Gini- -:'l1:ff- I- - :,--- - :Naya 5: 4-.l' -up L-r H- -- .-J'.--. .-ww f-fvi, 0- . NJ: -.V V -7, - 4--31'-..,:+q,g , 153'-llf ', -:ugh arjyf-',. ' 1-'4'3'15,,v,'?+ .j:Qfivl'1.'45'f" '+L'f.L:,'1': 5,5133 1, .:5,!gggl'f s-rLU1.-:,-f'1p,ff5"g.34g,- J- 'QR . -. 'y -,. 1,1 nwpq? plffri,-g:,9 f',3.gq.-, j'..:.'!L-.-f11'N- ""'. Q f - 'ff 4 ggi! ily' I f'Af?'tl", ' YLQIT',-,1w'f'f.'Q1f,5U'JL',f Qfi' U 1L'1'nr"!ly,'.K-J ,' V ,V Pri.: 'ff u".U-.' .x J. 'U W+"'f 5 r ::' ,QAPJM .gz.'. num ,3.A.':"x1zg1.,,l .""""rixYff1 T"ufi'Z' -Q9-' V '-NJ' -lihilh vf-'7-"Q-':f1'f:'+v "fl W4 - -I1'L1-L-N11-Q'QLQ'-4'4'l'f'Q1l -2 iii' "Q: I'.'iWi-if'-i,I'7-' WPPV- ,Fifi-rf'.gF','.P?1'QA -yi-. 3: "G"'L.'.-r"t1vF'Jj5'-fi:'i5f'9i'- si'5m4,W1' "N "3,fJ'3?153-J" f ' 5 u 1 1+ ..3,'f11. pllcngnjr -,-,.,,1-+ f'M.L1.5,11, 5 1, MU J' XF' -Q1-fggL31.,r. 'Q ,GJ w 5, ,.,QP7,- :gif up ,I ,Q - .,lg1.lsQ .1U- t,g,yw,'v' 7,1 - CL, .952 Sgr- V.-. f-L., ,I q,gQ1,4,-vp' W-15.133 .1"LL!- 154, H+- -33, +,,v,x.,13',,.:-- 1. .gy , 7, ' V-. .fH.'fHp, 'fl . 71 PM-JD" ' ' ,J v.:,+,l.1fp1':, pf' MPH: 'TW4-,9:71"..,r2.Q:1 ikwix J' 'rv A ,'.3Q?fr'V:ug X'.7H.1U 5 fp. 5551- 'ar Mwffp' X 'iv f Wfffx' ra f' M fa, 1 5, ', Q, , .. Y . V .. .... -.. .... - - , ., V1. . -. V ,. .. HHN' ,W Yi i I '1fig'Ql1pmlQ'mnM" .,.'..I. 1 If , ' QU' NPT 'HN "'J3R.L Lf.jn,1,:!x.. ,'.vd.l1f'p ,L ml? 5' -NMNQ2 1354... Fl fy 11, iff"-zfwfx 20, I. li'-LL'!LY-3 4' .111 '45 T75 ' ' . ww., W .., mtv ,EW ,luv WI-1.1.."13f-'1 'v wb.. 'rr-Q 5,Lrf-4R'gN'-S-we Q "-.- 1-,Bw fm- :,w1:.v.w.:--gg5i'ww-Q1 .1-- J- 'gm-1-..-fm,.s.1.,w1v- 4.-,,rn'1y,-.-W Aan YK-,VA WPA- '2- ., a-:nik-A, V , Vg f.1,-w,.:..Ag.UnX- 1qff.+f1.-qllgfmn ,..,, ,s mf3,gvIr.j',h, 3 'I-T-,,, :'.l,,.f1.efx,,1.ff,f,f,.-m.,- J ,-.ww-.--. ,,1,::.--ndtiyg.-a M-:4vgn.3lQ,!g.-5 -f.Q3fqg..,, f.. . fm 6L51'5fM!-.':fxuxqg fl mf ."fUf1Tr W1g1R'.'- -'57-'EW --nv1,'gz,4-wvyvlz f:'rf:u-'liz nu. 1- "' 113 gm 'Hi if 5'1UH,w' 1' - tMT1-F-vb -'qwlbfi : ::f'.+,Q Hizlfiqn A W',!??:-"- -'13-vim 'W' 'AQ A Q V H' - ' 5, . . Q V V .1 4. 1 . -, -.. .1 --ff, -p,1v'.,,fx,,.1-Y,-Ln S 5. u,.H,.r1: ri, My--:-,,p,GN ,ww-'41,-,f1, fu, uf.:-Y , wg Wzfa 4-5 -K .-if V -1.13 , Y - .v'.l,,,-J Pfeiieryli?--L 'fgfiff KHF'?,-HT ,. F: .-g'rN'E9I1',W'E,LojQ1:i-W..,.'Rg5f',','xq wf'xH"z,' 1- ry: fa". fl' 5rl!?'J" -a5q,y.UL.'.!5-i??i5I1-. .-.VWFF 3-s1,3."ff3J-l'337-NgM'3:1. g 4351215 fp'H9??gi1?gi5lfWQy'1i!:g,Eg" , gff.gf?1 - -'Q .T Il FY' N52 Mi, W I N ' at 'U' '1 'ui' L H ful Ln' K?-5 T' nbmxvic. f-,,.1'r-X 5 'fgigigx fs, L 'fm "x"",'H' iv J'hwf'.'X'n5'WQa,9N', Ni WTGMF 'L-,7 1 4 A I www 1 " L v , .- ff-.K -4,3 3 xv -A "1 1 4, ID 1 u V i Q 1 51 , Q " " T' ' -'i -. v.:g.'m'f,-,4.'r!. if:-mfEif'1f W 3--5.2. ax, 1 11' -3 W 1 fgf -I -35, qw' fm?-,Sky nfifzi-'-i?.f1', i'N:2:N:1,'5-VT?-E1-143PM :f.YQ-0712 1 A , ,H f ' "'5W"eH L ' W '5f1f'?P'1-' f""" Q1 ' -' 'W'-' 1- f' 'jf' 'Tiws3?f2-eff?" ':?nf:?5QL'.A?4i7g,f5f5fv: f23xQgwffv JJfka'a, 4 rf y f V- v 1 4.,' ,, - , . -,. - J. Qlzg-552, 1 .' 1- ,' f '?e5Q'nN V'-. 4: 1.24Ef'5rjQ5.-T4555235A- "ff, Ji' flf-"f: v 'D X v ,. X 1 4, ,Jf1f3.:5Qf:Qg:QQ jgi1l,'5jp4.Q.f 5' if y'1!j.-J, Eli' fl : L17 t4Lu,,3 . Rmivgtew if Q H.. mu: an 'F' ,L ,wifi 'iithlxgiq K+ ' f ,'k,g'.g,,f3'1 gap 14 0 ,313 .Ei wr f V .-.uggg Ur5,,1g,n ,ng L 1 W g K y A P if' 1 lr J X911 "' M' ' 'Q ' ,514 fgmwf FM! I ' 'S W HTL FTF it -ffl Wa' 'QW ' 1 fu 'ki ' ' tl L' 'J 3 J 5 L . ui ,p lk,"-ff ' L-"1 F , f ':,fg.-1 ' , Qft, Q, yllj 3""1''ffz,f',-"j2Qf":, 'e"'g 9' ,, .5-'H . ,,. 1 , , ,.- ,, 74, , REE +,, Q f vii. A-. 4. . .F .f .wt isgi-.QD5rglkyijgptgiiiqgyqAf.!!:fJmVIVT?EiQ2,a35,.,riualgyiggnggf-.g,qiN:f7,EIiZk,.,,a:,,4..'.5,f,-5,1-tgkflfdggntgwgk 2j:,'L3..Q V his isfrf- af. 'Q--iv 'Q,ff1.,XiM1.if-f ,,+ ,- L y,w.-r,-:-1'g- .fa ,zfsi - 1' ,5H,',,.w' :z5.'+,"' 'h"1 . ,i 15 4- '154g51.'f1:f.A,t:gp,''-'-mr,-1:11, :'.'11QPf'. LA-41f,:.',1.fJj'1:f5 'L.?41,..x4,:2.,:n,v'v. '--'ge 1,311 .wr-JI Pg.-fu" ,.Jq'9TFf .' N VY! -QR:-'ew .Q-df' -.-?:"u', I -- C.'v.,"f! 'Mai' '.4,.,--,.,:'f,':1pjNJX-4' ,FJ ' '. 1 'Jw-:Tl ,-ff w:P.,gA,---,.n..,'.'Y1,,:.7..,t I, V -.-ykf1-.-.iss ---WI ,da , 'ff .,,J,f'q1,21-:Y '..q+- ,11'f" ,v1l":"Q "HI:1'5J .T1S?,"""'F".v'iu'Hfv5Q:f'i31'iTE":fil15ff'4""R3Wii-1 f-'W'1.'.f"f.fl17-fit. ??72lf2'2i .iz-:5-4'f:'?M3'T1T:1'.if"f-12ff?'L-f'fF,'P1.' 1?1?N.1a:f"fr-fx-ffciliff Q-Tgfffzv-A.?f.firm fm-'aiflc'-feG Q ,,5+4.IxzI5iE?.,.,:?91xl,lHI3:h:fyQ2! -u.:5Li4jLEi ,,Q:f, f.-1,.i'- m.,r,ig.ig.,ivi.Qi.:Ju,!-Vqiiglilff5Q',:5-ii'-y33Six:'Eg3 if 2Q?FE1g5.?Qiw-134 I1 X: 41- P ,W 1, 5.3931 ,T .W-J ,f.w,.v -qi ,, fi M 1' -H '.' Us." '-'ni '-wx.-w ' 1. U.-L :gf-4, 2. ', ,f .xv ':-1- ' ff v . fbirsffg., .K-,,:,.r-, , '2 5. - . 11.7 3:53 '-g,,g?Q': 2,.A.,:vfxL . 1 fvaqg,-ali" 4,-1.-1.3: H- Ig A it -uP5i',yy.,, nr.-55,5 -1,-1 ' ,,,L.,L1L.f 15:-3. .',j5f1.,., If u,,:3f.R,f,i.'41 ,. , .E.tQgi. :,., 'zfygf iifi "'?"lf' f,' m'lTx31gjgViA'fg'4i1-73' f-Uh ' 'K-CF'-7 TS' -.xgvw 'Q Af ' fa- -45"-1.f.'.Y:"T 'gr1ff3f"i-H'QLLSQ-A'-Q,Jr'L?fq1 ' '5,+x,f1f4'a:yT 33,7171 ik-mv1 'Lf1' V L ' '-"-W' V+" ' '- -T fi :.' i M fa? I-' -:"'f'.!-7-2-af nfl. i :'n-..':f' Kofi 1' ,Q'!'L':.'1.nf 'yi "' 47-'-"'mv"l2'Z - ' 54 1,2-'fm 'E' f' d ' fl? 3-M ' 17' FI'-I -5+ CJ 'i - I 'vmflln f '25 xml 'P M . f1"ALp'H'i71 qH:'i31Q,,3Wf me Q F A l ' WW ' Wt 'L' ff " w? 'WL Q 'rw' -,-, -' .2 I ,-"": ff - A. .- H- -, fx ,--1-ev rfff- - 'V ww-.Q -,-A"-,Ag M," Dfw -3 A' " .-1 WH. 1. .. iw" , g. .QI4 113511-fnFE'yi mT'?:Q-g 1f5i'H..'f--,i'f' af ,,f -.',.:?'-,'1 if m'0g1gi2i'fQ',7.if1 .'ag,..g3:w'33l-',,1f ,gnu-1,Q4g1fa54Pw'.2l'iLg,f1'f 1 iff f ,5f,g'EfMqf A TT 41 ,12 L' 1 , 3 gn: ' V Pg-'JQjx5.A.5fLgu mu! fi 5.5!-L' :g f 'fZ':f,'6fyiq-Qr,g.'tj',!r.13p,,113413 fiQffgu-2-i',"-.QQQig" AQ,:'j-LQa',2fiA-.'ji1gn5gyfjj,"!,7f Yy5L:?4f11:iIfr'3Q,-I I :gl .1 1 1 Q.: V , 1--- 1,'54Lw'5-'ulFlYS., P-',,,45.1 -Z:lum,f1fx,-gw...KS,. -A xr J - 1. Sf-5 .-f -f ',., g, v. ,J f .:.,, mf- w A-,Y ws 11 ' ,.-Q ?,,,,'.:1y -xp' X -,','r1f-44"'?Q'7,.,1y9'e:Q MY-H5 f- 44 V ' " 4 E 1 A l .1 1 v, .H V , . V f + , :- HJ F' 4: pr., 'givfa ' 1,1 ' 1111 M Qqy-WHA. ...MJ rf? mt :A i' X JxT"v:E:""?:Lv3x-2-qltliil I I1 qqkrfvrlygu wt' Ugg V 4 F uf Aigx 'I fm V KEY," My l1'vdQfy,g 4' 1 Jr K I "1 'gg L 1 -,L W 45,1 Di' , w V'x,J-r N rx' ,Q , Nz 1.f..,,L - if xg: +A, P fs. '. ff fwfi wi ,' f QM' W P-f Wig + , L F -Q. A, wfwimf mg' SLM ,M 'T 2 f-As? ELSL Mffgy iii gifs W Biff- if " 1 A '1 1,.us5l, "' - 7 - CN l " 4 V ' 1: gl: , 1 ,Q-, -1.3 'vu' , 1 7, , 1 Aj. 7p,. - 1. ,,- - SL. -5- 1' J , 1541,-' .. 11 ESQ-13-2:6 jf! qfu' ,,-,,x, ' v br' , r vu . I' , rf gg lf' 5-'-'N J' y '1'-195+ 'li' 1n,i"'... I E? 'UL' 'L si- .Af "Nl Qu -E '--A K:-!v.x:1fjN'.c',I-- X17 ' EU:-2,4-r . fi I,-' ',. 1. gat -:.,s7."f Irv!! 'Jgi 'ac' Ugg, 'i-.323 ,- z in ' ., IWW 4 M 551 L'W3+4 ww 1-fmf':frff1 122s Q"Ql,afW mwx.lr- Qr . ff-A :fsw , ' .CWB '.f ', " ' ' ' '-'l,'-A1' -5 5. ..,-v. - -3' -V ,w Q 4 '-+Jr.'v-'-' f"' '-v"rf"i y-.,.9".' V" , -1 ' ". J. " X' -I '1'w:, , " .- 'H - 1 . V V H I -v Z ' 4 1 I 1 I 1 x ,Q I ,, 1 Jr fl 4 " JI x nz' Ar 1 lx " ' " v ' -A J X I W x 1 in ' w s + IT' v T B ' . s 11 " ' ' ' t 16 X' ' Iiiw'Hx1iY:T1ve'4 .xysiwagrfig 'Q NI' W f ,w . f 'Hia L' "gf 55511 Z If x LM V f it Svvggff 5 in L- I 'r ,'L 51.14-3: U 0,1 1,pl"WLf if 11' x"'l I'5':u 'HAL 'hrftw x w 1 .44 1, ,N 'H 'S I wflill' Edin rfiqpg -ily' "7 J ,in 5' rl 1 xl X lv pl 31 rn VA g LH, x H V R M U, Mn , fu -4 my it ur L :E , 1 .. ,' , - 9, . ,. -, ,-,, uf- ,qw 1..,.,k -1 .w gf-.,v,-,,-4 ,'.r.f .f',f3,g,.r'2'v'.:::'. 4: -,,-' in .-.1'-- qw" " x. ' -. . ' ,.f',' .,fS',f-, 3, 113551 'sY.'Lf1'lJr' 11' K-Q':'1ff?f5'i:"5,-,'fy-'it 'Ty i,!f5U.'u'.if'h:C'?f",iWWE .'3'-?.FI'3v1r'.fr2.2-2 4-1312929 ' 1--av'-'RL 'id-'5 -Q' Miz: fa- 1' ' i"f!ff'3.1 15- if-EVE? .uf LWQFQ? -3'-."ufJff 'T3Qj"-'M5f:3'-9f'3"15."1ff'UF? ?5'1f"i,'f1dt'. ' 35'-?.f1iFf5'Vl2'?x -'535WYA'f+1' WMM -2331.524--'f'7"f-'54-J7'fifu1F:.!'?541y5T3"1t5Nf1Y F F4f'?'3"7'?'9-395571 '59 ' ' ?'! 'Ciff5"L7' 3 -wif W' "v"vQ0ffQMf1i'- 1ih'i5"1Yf"'l-fl" -P43-VSf'Q'F5WGxBHk"W'-An4fvT1.Hi"fl? iii?-,f +2-ua -H wa. 1-f'f'-Abfsff-WTKJHL we E'i3'ffv4f-5,11-1rf'e , -GW ,J .-'T',W1i-.1"is,.Lg.QIff.Y'if'u.'9fN' 1'-fn". ,-,-'kvwialsv-fc'-21 'A 1:1-fi,-'.-":w."1'M 'HM 'f -A Bfylw-'w"'2g:p-,,21ff'+-'fb11fm-. 25-Q' -N urn- Rf: -V--N MH. -'ff wh-fx. '11 "?ifYr11N:-,'2'F--- Q I. '11 - - V1 WUI'--P L :ir -'12 XL' "CV" "'!"!- " Hu '-'.ffrHWE17'f - m.,i' "EW-if U'-"'2'9 1 ."'ffT vfxjvff 5- :vrff 'U' 've'-':"u'f"'f",' V1 ws' 7'-XM ET' -'-fy.-1?-n E- H- 51- fu: if-' V' 61" V -.: Q. Paalifq-JWIU:-3L,", -'a'4d,m"Ef,vMG'f+'j gf' ,:Ug1Tf1 .Z'lf' 11-"1 -1: .,1- MG' .- f: QE-, Dm-vw, 101, .4-3' -1--Jai: 'fel . J., J- 511151. .-glfbrljibfiff,-yX,Q,1 --my--. -nj? '12-Q-.in 4-g?.g,7- rl.-H -' pmlbb- eu' 11't.w,f,1M-,f1'32fyzw.rb --1 A f--Q13 N :W13 wg .-Lk., .' -2 -.'fA1ff?:.-.i:P."' -qnfm .w,T'w'1ff':ma-'Q.,-,wififsa.'Qf-:?Y?'?'1 .,--vy-v.'r:?V','J9''f'7'K,Lf1'.E..,-Ei-V 1,14 m.g.m'-:e- -fga+5g1 pfmix. L-A, ms' 1.:gf -'f.jm,,.N'YLv :JM win-fs l1fb'HWil,'+4+- 'L' N 396-.ff E:-'L 'q, f! aww. mlM,Q,'f.-?wfra,gf'fYwwf! fu . 20:31 y -.fmffm-L,...1!mfv.f eaffvffwifm hwy-Kr pwbqcxnf-1v,axy.wn -.tg 2" M512 44 M1'WWF-.v?vw"'-'rVYUQr'f1Mf 2371 My-' -"115f7F F9921-LQ' "'.f.y-.x1T14-.- l'4f1lT3r+Pk?1,ff'NL'JM'H'9IY9'L':NL"i4J"-H5-1wZAr1s2'.wg'...wJ"f.4' .1911 11'2f:1'- -vw x'1T?Q?vIf BN' 'JN-APP? 2f'1i.i2'Mf -I 'A wif?" . wh ,N-vt" 'NK 1y.'4.-.QQ L 51 51115,-' 'Q :A xmfl. Q- w!,1C3LE4,g -qw 3 wsfpfr-I fin' va"-4 'iwff-Ftfx' I-fr?"-lif' l..':1- n .ff-1'--'A-T.. - f -:-wil, -3 ::r'ff5i?'11.'+4'G4'23 :?7f"I"f,71lr:,f A ' lf' jf?-'Ni " 'HJ 'q-Vl'1!..'.Wf fu:-V1 fqfiw. lb 'EQ , ,wx 61"-1' I4-'H'1'-M f?1:f4?l1'-I .'JP3.f-'wk .1 lfzxrg-QW if Q mmQ.'-15 -f.nf'Xih?s'- fa-.-',".-Sify Ni'-516:16 'vi vm.. . BLM,-.',HL-,Wy-g!.1, ,fivygkkl o TWQQ ,Qi 1-. -5 Qui ,wi -1 Jfiffrf.-7.nff'Pzs', JL- f'4:.-.QM-y ay- ,V f ' fini-L..-.Q .--W "1v:,wiA-gli' l-Q' i.b'fa-w.7t'i:1fpggqvff'-3:3121 .,r-3..1-- L' 553, 35' x ' ' - f- ' V ' P1 -l FQPMHIH 5'-1r5f'i94f.Y-J?.41'-16.5 ,'+If.'1 .' . f51Q75f1-SI!"'2f.'f'-if-WH-'Q'-,f ' 73 7'ii?,Q: ,T W:-f K:-ii-' 1+-1"z!"v" 1 v-F-' "'?iiQ'XaR?'2'3'f1M1Tr6"?L1w"Wm?,!l.,f,1' , fvvfvp-"Q1,,1"-, -mf .1 ,'b:'1'1IL5'4.u'5. .Q wr -mu 'fn-2!ff.:'g,q1F-Ev:11145-'W'."mf WFEYJVT.. I .wfsfiflhft-4 rw ff-I-'A ' 1 .x ,Q ., A fm ' - -- . 1 ' '. vw' 1 4 sh. ff.?9r.5H -V:-frtlff -- my '-.QM '-.vw W ' -14 .-J 'V'-wk: V ,- -- 52, H, FPHQSQQ. 2,4li??nL5Eg5.1?qb5:92MJ.:.iff:-f'sA,':-ggi 1f.?':2wff:3M 1 kt We v,,g37Qf:V: 1? r- 3,-Q-1A'j,:i,5'. I! ILQYKQ- 'g,:',-2.4.1755-'-,. '!,."'fyiQf 1'fgm,L"' 1, 5,p.5Q.'sl'49Lf faq 111 5,155 'ffl 'ff gif ',5"j,mg',-X'LAc.qgfifve:jy3Q1',153.75 - ,ajrlggzi-JA-,,f. 5-351 , , JQJJWA A !b45i?QfLEif,LY1slg'-1:12 Q5 we.:'w-:1?f.f5,3:L2 Qygivfnffgxkg:- f2f?a'vg?,,1LL ': ,Q -E ,Cf t, I1.1,Uf.L2f 'f3n',-mx U73 Sr' ". if' 4':!'1'r.. T, '.,'uFQ'f" - ,'-'.-'r 1-1 lo. 1 - .LQ ,Tf1h,?'.,Jy-fl". nina: N, .V ., ' 1-,b-ef F2 !',,if1f'.i-if-if'qfQ-'Q JN -Mil J'u.gMH','I:.-1-1, ': 'x L ,-', ' 'ji Q5 1 I ,fl g--wig-Pglya.,-,-,f T-:,L1ff,., if'-.,nffu1Nf-any .4f...-gqffflrgx, ..l-jff- -z'Sg:'q,,5ui'4,ry1-Q., 1i'g,U,f' wtf' -1 -wr? 94.-3-,a,,?H.gi.,Egf:.f-3-r gg,-Q1 .1gy.,,73'n-N LIL. gy,-v,54qg-Liitw, .fb ,J I, W - Q' Fjwg-ig Y 'H' 5'-"fl.'Qj'1 lg? ,-',',.4r, .Juli -, fl! Q-' -Ifjgvl ,-'-.QW A551-. 1335353 ,Ii"5!.3'-,,1'3 :Hr5nf,3regAu5fM-.:r"'-li NH' f,Iff'f14ii?"figf' V5 FVJg,11'fZ',qiL1,fg'51 -!5'l51f'i1,.i5f'P'--z1.11:q'Ef 1' "gi PD ' mf! ' "L NQS-fk MLZE5-03.2,z'f:'-,Mm:m'q,,-sw- 1. -gcwQwL -?fv.': +'S1pfE?ga1,m:rff1 gr' Em .:vf':z-myfgf-'wi141-'iw V -. -L1jg:-'4'L1,1Vif.i1rvqx,zm!5-1'-+1ff55w"Tif M111 in- ffiE,51sMf L: . vm .fwigm "ff-.mfif ,g'f.f1-Ag-fL.l-1J', ':7'ir"C-'5'-:L5'J'"!.lz1'-271161 ,-f 12rfX?f'f:2-'Y.-".'g,9fLf"'giH'agfhf-5:393151:'1a1?.yr f'iP3.uggJ-'ffiffgggg-,ggiflsm ggiflfgtimgfi ive'-P, -Fw 31 111,13 . -. ppm- p-f'1,':?gQ'-frq' " - ,l,1.,,,1.,. .W 'fj,,ff',,w.f ifxw ,,L,-:'v1,Q.?Ifvfgf,f,1l4 11-Jqgw. :.,7C,,ff:q,,,'gi,f 1:4 :J 5?-'zu .-.-v-fv:.w1.5.W f,,'Qg.Livi1T2'5+,. R511 axpgf, J-Zfsw,-'Jim' ..: f'3fjn,f1 L I' ,, 'Q -,3'r,4'1 ' Q . - ',L-,-.4 4-MAA! 4.-wsgm '- .4 14,1 ,fgu-,-4X1"v-v"-L1 , 51-I, y., nh:-1.4-5.-ggzlf' 1 -..'. ' -1' , nik-1723. .fi'af'g-,L .x-fr-,-1r,Lf'g4'JL-'21-m,1A f- - I,gfF-q0t'fmQfg5q 1,1 'Q Q vp, H Vg- 1- ':' 'SLS' WJ" fC.wnf"'-f1vf"+'-' ' 'ADF u' fri" J' '1"fT"l3-'-,Y-,BLfvjE"w 'MP' '. "N-Eff-f -'.1"7e -5145-.fs1,'7.'.m N?""w,1-1fi'1r'fL3r1 lm J-A1'.G'!-'-Lf" u ml V A-4. 3 n-E-4 -v4L.I:n.--.-Hi ' i- - 'E-" vw, ,Lidfi '. 1 vfnl'rL,l.g, 0'u',-' P'-, ,Q J.: -Q: 'ips' 1 .Mp :X I 'a+ ,v,r,1- -AA 1'-..51 -v.1'f-,J1+.,,,'v' '.- 1.1 -' 1: . 3,1 45' H. --'img'-1C'y't 'SH .L ,P up -Q?-f'A-,,-,1-4555 Spy' .- - 4 I 1.5-. Jr I f. Hi, -s, we ,f. A. -vm. -.wsu wg,q-1 nJ.f,f,f-Wvfyjr 'vw ,ifwig'-.,4.-Qn5w,-nnm.,,g-"Esau,n,,1r,ff,g,a-.Jx,--!',1.r :L ,.'1:.-My. -f X 4,+fXg,.q,,5rv3,+3Af- ,gA1yEsLf- igggg,-1.-X-14 ,Wa ,, ,,i'fE.i.-f,,-1f.:g..,i?f7jA V' my ,,'1,fg.,,- zu,af-:wwm-p9,?:m.',4+:..-- 1 Hqllvmxlf ' 1.45.1 -1 ff fffhv: mam .Ja vgfyngi' N-P Z-"if'S7sHJ2 J3' -r'..ff-,vw -ez-. MEIN wa. mv?Hfi1',+-..',t,-,M gk, V T.: -A 5, I I A! .,,,L..H: rf 1,-5, . 0. .,-1 l' J V in , IA. :, :4,.,'N,1g,:a' f:f,..vi:.fH5wN .K , lbw V W, Lag.-i L,-dime! ht,-l'..1lgA fx., ,1.5.,,,,4.L. fn,-Q ,x V . .W vqg5'hv'g1 ii-xfgwf :1C31'f1+' -5:1fyhffi'Pr.?vWfQ5I24rff3?5f5Q7PQQFMTQKQW-,5'1b51-:Trai if:-2-,wigmikfik-v'5,s:my ' :'i3'ff'ffg1-Wt? f-if 1, 4 JW gf, fi!-At' l ' L aff dh, 034, 3 ' p :QQ Wh'-1 'I r I f I rf w 1 1 1-1 53- 11 .1- 5, F 1, , 471+ 49 59 53-1 J' 3' ' 1 ' f if gala ' 5 1 Y 5 Nc ff 5 " A 5' wad A111 jpluvl N t Aga.. I :U A24 4, Q v4,g"?:',rfY f it 'Q "i?f+'a" Qi 1 V . ,V , -- -- r ,-, ". w -s. A- -,L- 1, wp- -w, -.-.X .f Y.-.14-..-2-1' vw- M,-' H. -1. ,. L ,,,.,' N 3' 'A eq -.x .5 ,.:' 1 5,1 V A .'?' x:"V..-'--: .K 13'-rf ,a fx 1,L"Gr'fcQfL1f I 14 -4-Y' I'-M-1?-' - f5'lv1'- " 1.1 I fkm'EE".f-l'1' "TM "U-fmw"'1' nf' 5' . 'L 1-'FQG,4,2ff.1"f . '?':?:1'J,2'.A" n 'rim ' 3 Sf -2' -114: wp- 'iw , 'gi-1 ' 'ffir 14 ' k 2-f 7'ia...'JF-4 V1 - f gfg- Ls, ::.':k.11-m ' fi C H ' .- 5 V 'ii-P T7 " YI. -Y' '5""-'r'-'2u!"- S-"X if ' YT ,v . :gi ,- . If-fr' 1' ' GPN! ' ""i"7'13.3If U"?:' 'Mi W- K:-PH-'.-Q Wil' i'12"Q-1.-IFFfv1'7'5Y Q?-J:' "' V 'H' E'4"'4fvT"'x'i1f1' V: -"ZH:-'QQ' f'1'f- SIL ' 1" .-'B w,5i10kv42qg1jq5Qf'f:,'5y-pg ,. ,r,- ,:4,,", 141,95-,1 1, -,,.f', -'lf , 4 mkvpg r,,p,.,r 4f.Upf"nu71,LJ1,rf. QI X5 11,-'gf,M. -:Rf 4 '- -Qu Q, -.Quan f , .1 .. '116-iifwh. k.-..-Stlgz . 'QS 5 V 4 V1 11,5 Em.: 1 - ,Q 1 -. nf'-fy: rm W, Wi,1gfLFEq,g9'lf'A,.e-1,-...'LLL'L-D. ri Y 21,1-4 -uw 1'q-,,d'Wy,wEq.w,,-,fd 31: 1. .'f1",ff thug".-p 'lv 95-1A-' Lg, NW- 51: -Y fi 1215, Qggn-'JI' ,Qin ., , Y , 5 - f:'.w,f,1,,a-.fs-1 - .- -,..1 :... -'Vw 'f'wrjl1'HT-S, ".1'f,--uf.. Rr Q'v.4,,9.:'C15.ff.-.Nwa aff. 44151. nw!! ,mf Q ff! AJHHH .' --.w - w 'Lim-N. I-rwg,-.A ,..:4.-.fsz .V '- gg -- J -xl N"-1 f4f'T'.:HJ'5."f 'wmv 3"f"farH211fQw:qg rl' . .--1-'v-51-"'w, '. .lvfffff-"'76"efM'.LY-ff , vfig-Qifmlfu 41.f-X11-M5 .Vw -. 'fm 'f0fEA.4, ,-ff 1 ff 1.-Q-m'f?v Lg, Ka 32.5-u-: .3,:f-Efgf hmmsvz-g.2.lQ.,.vIW,...,7,,lvj4 x'..u,,5e1p133, wx l- ,l ,.A,J-51.55 5,3?Frf,1Q Iflmaigqri-,,Q1-,5v,7,,,J.g1i:3,v,,f:,,,?iv3. .--,2:J!,,gy, br, Jgcvxr.-M,415,,RV ,L 4 , afntruz-A :.?,Afi'QM A, 1. q,u4i, f, .. . pw My IRQ' Ur ' " '-,. fu' 1!u' -.'.-,-.-.:Jf.3w ' idfi, I vw "UI-T'i'H -ilfmf 4' W' -' :N G-Ph: ,'5 KM"-,e" f' " mf Jai' . wk N"1'-Sf JJ- ul.: xl ,J 1-l."'.' U4 D' V11:uf:Un'4' 11f'i3- .' -U '-' H' Q REFJb'f::3v 1 3. . Z ITL a' JL. 1,41 fp. ,1 '. Jr,-ipr'-,...',.-F. vw-jAf.gqin',x-M , V 1713 WH, -'JM1'-Q., wM1'K.4.f JFEW- v,.,,-Fm Q?"-1 WLM ' 'V 2551 ILT, 1 lv- Mum.. ,,-. H 5 ,,w'--'-'r.f rw, JKJX' ,I -.:4.:fM.-, ufl f.-rf 5 ,2 ,l - qqaw V. Jl1gwA-'-, '.,,1,.g5 ,: :,,f:1,, pQ',9,'f.g.,,',',A1LgY,',.-V1.4 F.,-.W K'-:,kMn14.1 1,'g1,,',r,.5W4i3M??3'-'fgql .31--.-Jgibtx-53 ' fgavfh,-p-w1,'.,, V, ,wfiighg-Vx -,,3,y5mQ5L.-,,,1f,f1i'5Q 'ivn AN-4-L43,QLwy 31244 gn. 1,-114-,g..,g,'fsy1 RQ, 'Q:1Q,Q,'f1'!ivf'ff19,'2i1k4,w:W-ei 1.4113 H1-5 av., 41 Jrg-101-qi-'w 3.5, 'fig-:ggp,,f2!f9-, J-21191',qr?,'f.-Q.-wr-f.:eF?m 5q14,Lg1- 355,-Af',zLf231I,y ,M 5- ' , vm- 1 . ar fl-vg. , --J-FM:-ig: 15 V r" -4 ,. V f5.l4'A".:',,E,:-5 .T,r4!W',f ', ll"4g.:5. HQ N,-f,-. nv ' 2 IQ, 5156, 1w'1i,x1E'! ',Q,193v1f'f,--313,---. hp ., v.1J'f:r,I gy?--Fx-v'Ju-L-11.1g-,q.g.?Xw,'5E- lk 5:-gy, - wf,-131.1-' J A -4-' H ' 'g.--f-rf. . -.V fr- -Bu u-'..'1aQg -in 454114. ww if-'Wi gx.,-,-.4 -'wgfl miizfa- :,1+ffw,1:f'vf -vf .U.+ff'lj.-."T'5s .ywf-Nw I Wu,--,'f'T'-im-1-.1-.vm-1 , i ff. pm .min fra- -X1 w'M:1-141-1" ft up f':-'ff-mfr ,-'.s.-1sw1fvQ'-H'.11:A.r ,'fQ.ffwff', 2,21 1.f.'-:fi-Pfffe-ffifa.I-W 15-5115, 1 -5n1'.AQiX-euw3nHf,x- ,.:.f, aim-,R+-1.1 Fm- . .4"'tI,P'f 2-1,rl7wy., ' V, .5-,QPmyikiffl''Q1baj,p21,:,'.g ,.+1f2S:k,g wy.ii-lL.F1,',:--my,-' Lg- V --1.11. -,,w'r,1v.H: jgfvwg-A Qgiiy.,-Jap, 1 vgyw, ,Jams Si'-1 :pg Q1-,4.fQ!T. ,sigfgwql'V-.5,p,42gg:JQ,f.,.,3: ,-ga? - 1 "1 iW 4 ' 'F '.5f'1'wG1-iukgf -'f'. 'IM' LLM -a5'lf"I5'7ffvl1,- "'iL'?,1ISl'w0-L, 'i1f'i.mQ.' Q-'fi'fi-ff 41 'vT,ff4-5-"vis:1'.F'w1?ff:!',: '.f53f1-5i"f'qff.,-v'Jl' ,7,nfr,glM1. ::.yi45-.:.1-,gwlu 'Quan -'I ,Z wr ' ,,u':fw 5- g -'Lb.j5gj."L,f,,, X .gh 'f",1y-,lp,uh-L4-LM-,'-' :jpv Lp, L1,.'..q.t.'-Q. -' rl'-ia' ,,- 4-11,l+l3,, .,xf'rA'.u'f'hf'Q4L"4-jlf7I 5'1v:.g, W.-'5inv-,.pgQa,,-19.51 v,J3kQ.- ft' - ll hir. -lg-.Y,,:"1:5,3 mgfyg' 1. ,E-gy' '5,gggn'5ig'1!.r 1' l 1g.',,Af --'rr .-mf -' V- -' V " 'M iff- "-1."-Jf.- f-.-:U qv--1. Prf,!f:'- V" f.---Hts -"'1'- 'Sf rw -1-JH?-Av-f,-!51.:.'.f:1' '+'51.' WJ: . .-MM-, :Iv ff. 3 J.'1Q'5'UL' at-' Fixes:-iff. l -W. 'ul' ifdwL'W-29.3-1',Q,1115f.''L.-735 U-'K'kY'I lvf-mf'-' '- . '11 41.5"-f' 'wg -?-H.Iff'1- fluff "f.'-'uilr 'f"1f:.L4 'JJh"v"715i-HT'17-224 vw-,..H:+s5H'fmLfi"'nWr7:..: i 1'l4f5"'45.'?L X 'QL-'Q-N'-'IU-' A 'hh 1.51.-': 'Q' 'fhvifif-'-1,f' -uhm 31 ,lu-:QL fr -1' . 'fx-,qnpw-,1 1-n'1.v.1f47vuV g -"ff aff' 4 'lisff' . L-,L f '1,rg"f1.?'1us1.'z1?g11, '-bpd".f....p,-gfynglfv 1,g'RfA AML , L. ,.,.fg3.-.,f3,.'fui'f. Iggy,-251' kirby- -.14Gg'17.,r1 -"gp,-B' gf: '-.zffi.-:JY '-: + N ' -1-Lx sw W5.+AZ'W-E1-'14-v:'+9::,':'-5 "-e.f1l"fwuv':--' ,L we. S"-+211 4'i'H.f:-if:n57'i--1 1: W-ffP2??i"f. ,Av QQQ4 , 'L'-1'J.-:'1,J".-3--:Chr V ,rf',vfYwYc'iLf..1.1:,-.-T' Z-.ff :vi 'A.iP ,'f':':I51 'wh f':"- Q5:""'1'fl+,.".---f-5' '5'1'fR':fs1f"'-gb 'N-F:-' Q1.?v'Q,f1-"MY T7 15'ffq"fK'y FIQQM-a"M .31??SwEf?i"LfJf5 Mfg. 53,-1-'A "I,-WI!" -43' N'f'EVgl' 'fi' ,'g3i1n:":',12:'-z.' VTL'f":.'Q M -ia S Q' ' 'J'1"'f sFJ'1"---fp-a' 'Elffff-qu1?S'h'1QQf-,-Fl G-.:'11','-.AQEGQ-EQ',feb-4.-1f'l':ki1' a-i,f,5-H' 'fm sw-. -:if-'-4fjGsy':L-ii':tWFP'f5?'1 ' L, - -u"u.r4-!rF2 fmjf AL-Sai: 5f1'lf54'ih-Q.-wf'f-'sfY,'fixk'1cGi,-f2'- 1 , ,H N A j , I ,li aw , M., -1- ,RM 5. M3111 ,my ..,,-v MR., I., E.. .,q!f,w0qI,i.vl.4..y,Kn1':f2-5 ,W , 1 fi n , r.7-yf',t.f11r.Q1f,,,,L5.al,,,3,. igggk.-5, ..,R. H-In ,,,lS..5gf,,x,.x Q-fu ngi, .. ,- - . A. K1 mr. ,g'QIfT-.JzA1Qm.k ,V , VH- .c"-yfvrzp: X11 " LM' .-f-Ly-fx "'1I2.'173QQg'. ,:Lz:Lf,1J'-'w.n,Mg32'g 'jgiggw 4. .' .3 '-:."'g. '5ti1.':, ,-,:.xT9s.:f.-fs:-xx. 443151451 ,a'-f"'I5rgj,g1-LJV'-LS? .:qQ.'.i'J- .1 Q - 'S' 'I '.1"h?rvM"ff'fV" MF'-f'J"f'y'x 'L 0-,z .f-'Q--' w4f.-,wi F412-s'e1sf+-.fl'J'--fb:-1:5-?2L"1' l145' 1?:- - A w,.fY' hw 'ff ' ?5.1"1'w-1 ww" 1.1911-'U fx:IMffAn,, , , .' L1,Z,?fy--'AQuiifuv,-'wRL1.f W.-V '!1ff'S1"'iE,--Ln ,f -Hu. 5 W' 'V-'45 iiww-jkfi-.2JgrMT0-.H:gQQ:,f-'Rf ' -!0"1 ,.1.w5f '.Q:f"2p:JN'f, 'cfw 5515'-v'?nfii,2f:'T'.1C11' - f, " by L 'fT'7f..,?2f. ." 91733, "' '1"'Qfif1'f-.."fx-fiil 31'f'.'Tf7f7ffw55'f'wq."J'fY?f-lLgi"?L"" 15731 ' :'5?'7"W55'5 Eix17Y..'f"'J'ff:f9f", "'l'.-"3L1'4Jf's 'fl-f' -J F' JV' Cffl.fQ.3Efh?r,2lfr'fR?f"9"2' - U1 ' "' 5 Agia W A ' K 7 NE. , M5194 "MMA l'iL173'Q1Ig h'Q1", '-YH' 201 FMEQLF fy'-' '56-V1Wv'3jfI,'-Q!5'!l'f-f'Y"75"i52'z'"' Ni.'ilw:.512: .f3f1'1+'52:45f'5yEf F73-'l--'f,,.1fEL!W5'.4 51-iw-' M I-vig 215, 'I i 'EP-:lf .Efdagff T5 I 113134 3,93 -, f' ,,1"J'33 lull! "QW-51Qf,L.HrJi"w2' "3 ma' WP is fr 4' XLQXWJE' ' J ' K W u 4 x Q v lm ' f. 1 ,mpeg If f"1f+V'f,5:jQ M , ' viz . . fm 5' N. --v'Is,1!-w,.'.",El1-',f.,g:.f"'.I,,. ,' , ,L W7,-14.-Y1. if .-4'1S'..fM-,u ..l .9143 1,--1...-'qw-w U-V1--1-QF? .-.:- U-V ?v,ff,JUf-Ql-4,- - ,k-fgglfglifff Q ,,.- 1- x .1 'W A' 'J "Xti?PUQ59?'i1.414?fLY"'1--Q " LN? .Q'?"' f'1"51'PT5f5"f?'f?1'+'-""V.'Mf53"?4i' U:'j"" "5"'W'?2f"f'4"'f"1" 'F f"'5235':27' 73F1'74C'5-Vi'-fj"f3 MV." W'!.55,Af3l'5 fl- Fi" + "' " 49" H 31 ,1 . .., V- ,-K 4 .J Q1 qv. A, ,..-51,53-,.A,,rj-. '.-.Mfg J-L Lf JL '. 3. 4 5-,, -4- ,wk ,L '1,5y,H.1.x-.ff Y, W Hn.,,.J,y,,- . ,. A .Ii'- Y ,I A V If H yqg 4 A whi , IRU1 1 Y I ffup 1' in If 1. X-,LJLSQ HU A , , tfxjfl, 12 fs, it 3? ,Tlm J 'sf fain! 'gd 3 .Ear Q. ,f- ,ur sw .. .5 wg Q .Q 3 vm, L , - .' -- ,fa T J' ," uf' 5'."jQ'g.11.' 'Qr,',""'zv' L.: 'iii ,,','Lf 'If WA 'Epi' 11' .fuigd A' -iliac' '1 715 175 mg.-" 'MQWW' ' Y f 4 'IYLDQLTH-'. 2.5 95,5 ,115 'x55',,1 ' ,fiktfif .f'...,' ' ' nf- Hftwf, :gg 'bf' "W ,. ,, ' , M wif? Q95 QV Jif. NS, 4, , Yi.. 1 UM ., 4, ,, .v,,'.M45,' M , .4 78,.,!5.1,'...:,,,,m ' ,M ', .. .-' ,1,.-61 un 'af ' m, ,' ,F 51335 , .. ff' fs - ",, - N 9-11, 'A ,A , 'Hr' ff.,,--ffjzif wvff' ,1-fu-U 13, - ,lj-r' -L"Tlv If' 531,13 'HJ' '3'f7'ijb'1:1-' ' -.5 ,fl L 'I'-yr'-?uC.f ' my ffsfffgim2111:F562-2421-Sfmifliiiw W 1 siv Pl -'. sfw'f'wv.w-,Q 1139? :fs iw z1fz2.12f:f,.fgf1w- wma- if Wai' qc- - J zi- 'fweffwelf Qfwif 'lf 11553 . SS " 4 f '? lfgfgav - VF1,J:JrE'r1wr?gl.1,-I V1 4.,,f23 :Qty ,A 1 my Q-I. Sr ,Q ,rye 1 M , ,exp ri-L?3I!f" w v-w.fQi? y ELO, .4.y,m, ':infLrj,.QAL.: wr ,lin v,3v,-fxxj -A Li .'M-b,L6.:::1lFf'i.l, i',Jg+ 1 My W x' JV- , l Y, 4 , U., ,... ,1,, ,f '-1, ,V f, W. lf ull., Y ,R-fx 'A'-?'z,,.?s,,-- .6 41 , ,3.1,-,i?p!S32R'5f'!b 'g1m'H4. Eff: v iIQfrA1,2' f its - -fW HQ1m9SH Fri-1rTi3Q?a'F3E': A- " wif-Pf2411'd:wfQflW'?i5?5Kef2f "if e2'H2H:m :M 54841415 ' Lf: W5 YK 1,6 5 11 lp "1 ,W f dY.."Y"' 'XL fm? 5 ?M'uJ5'.,21-fm r 'y A-4' a"a7.f'j".si1!Y: 'JEL' v3"?5g"!V "gf" NJ if E2 E in A ,V A 5, W f eg mz,Q.M, r H111-1 '1" 'g'zi 'ig 3 Wig3,5-1,-'1'if"'4.'Eff'.'.- ,fff---.-g15!'i .-,"f':-Q''iyf1'li'2,-my I-,LA QM, gx.Q'Y.-'W 'L F 'Ky fr L ,Q 32 J,,1.uif,.x 'MM a- J .5 . , .1-, ,.-vw---X-.J -,.,, ""A""' EN -'gl .aw ?'--1-:'..:'-- W.: -,-'- v - QL Q ' I MQ? T1 sg 454 xql-Hsi n-Btgl v 'k' xv n 4' 'L nj? "i'4"3'u V 'A 4' 'EUFPU Vg' fffyilflv- 8533 K 53,45 3 it In uNhs1I:'4J551tMf r if Ltq1MA.,mH3 i, Kfiqllfiqgyhdx J vs QFJMQR lynx L30 A4 l'f1,lQ1 r 1 1 "L Jfw 1 mf f ' all 'A A Q JT-IJ Jmgqiwi AWK? L H 'Q?'fw,::L 1fn"'1'fJ"giQ'fm'2i3H'q" ' F J 1 A it vw 1 ' f -3 i 4 i I' J 'em' f If r 'O 14 '1 S 71:12. x1Lu3Hf1'T5M A 3 3 'Tun -1 Q XWT QGMKTJ X Qvhjf-5 1 ' f 'H 4-T, jx, 1+ has '71 'Xl 5-MQW. if -1 3 of Pkfgm Q r?' yr 1 Q '34 'Q 3"'r' A n Q' Kb L' Nfrllx f 1-351 1 J tfisibflp-34 JEL1' U' Jw' 1 l1,s.fl5".,,.Lr- :M I " 'B X v,-ktgff L FNQJW N16 -,LFG YI , 5 N171 t Q 'I 9-1 ff ' X' if-'F '-'il in u T 1 v fbptj T is 'ffgaw' Y- 1, gg' 'ff W . Lswf X , -2 W Q A xr 1 1 1 , 1,4 4 w 5 A f gb L 1 1 will V, In -F r X kg E r 'T T J 'Ai-tri' i J 1 latin Pay? f E ri.Er9s7QyL Pb Sl 255, E235 kr- v tix , T Hi W 'V ., L I ISFI lim' Ji? J' P6 4? EJ' W: , XM: guilty' Mn!! at .L X- ll I 1 E I Im? AAL QQ Ll? X, x? t M . r Ant Q uf' yf' Fung LL 5 , '1 ALM R 4 ' 0, 'L 11" 7 14 Ja, I V I ,X ul Cr In in I LQ NL 1r 9,5 'vs 5 LQ N it 1104. 4 'R 5 N H L, u . 1 , L 14 -- I+: 'if 9: ' mm' 1 .wieief ?s5:.u.V '1:'5?f1fs S4T,?1' f-'-.N-.W ,Y-L" I:"ff'f:..2'f 'f "'z5'1'-ff. KE VH 1 'H' .Ji H Y-TA 13-lj 3'-5573. '-.fffelfi rgijuk-ii F.: 'lg Vfgfnigf- -3 J, W-.f' ' 1-'i ' ' ' IL' ?lw5'fi"1-"i'.7'T'.??'-'FT1T5U"5':-gif! '- '.-1'Jl."f """' QQ "':f",'!'? 'ff' X-wlwxg-.g"i"!-' 5 . 'Q's33,u' f 'A'-.gQfw?TFf.LEvl-53? af'fi'g?-wp? 'f,. --M-:4':,ff?f'vv' BZYUMXEL5 '5'f:.,sgg5i'1.i'5f,i?F3Z2vI-2.3f'me5?f2fs.::f'JfQE41'ff"7T1"112Lf1 2 rY'. 1 1 - ' H 'sw--uf. vw.t,.1pf '-flf'-n ,'r:-'wwf -w -fr'fw1w . pf -f'-mff- q' f.' I .-.Q , 1 . 1. VQAT4. 4.1 ,iw ,- , uf, ,dlgvw-' .--.,x,1,g." .-12: X Mug- .. ..-g ,, A -,fnpfv 1-,gp .uK,,4.,.' .,r,.,,g,.'-- ,-.1-,4,,-,1f:j:'g-fr .. 2 -gg'--xH .J U, J .J 'L .fp 1' -3, f- , .5 . :Q r' ."1-.fin-Q,,,'Al'-.JfQW?-.1,if-QSMEL,-1'5f.fii?--'-'7"',-ik?L,'Ar14 -L I-I-3.1-'ffarv wwf +f'fz-'fm 21:1-.f-J2.uwvsx'f f' ., mf- 39? H x ' 4. -1 - ,LL zq. - ,. E... ,- ff ., ,,f.-,.-ML, 11 .51 - .,u:.w Lf, .H 'S--zf'g,p Q' A ,,-fp3:y,.,,31,A,5-1,-Lf. , 3.1" If ,-sz. 5.a,h,5':, -. xi , A A- I F ' zf5f5lfiffgQiJ"'Qg1g,fxggl1?l"fg,gfJgfff?:+.eii5T1leT? ,:1f35'e37i4-'l"A"x+f5?:ff51'i'-Wil?vi L:f.f"fWii.4"Q,,E2az PW-T5ffA,iv'1",z'sii-'gf ,-Eg ly N : H .1 1. :F-I l V .- ,A .bug Y 5.5'.3.,LS-'AA,J7f.- "Ii-JE!-Q NL.:-Tigliail 3 :VTE SELL-E Q:-fm? .. A MJF ini, vgwxlr. Hg! .5 in gg. f i.,.1,Sh ' :tl 1 L- J-f 135, 'Wamni' 311'fikfff''rev1'Q.if-.-qm52fg:MQQ1. ,Eff-i g -A fM5'w Lf ..-"'f?55'Ff1?..:1'.,253jf9G--'91--?'?5 1 fr .JL - --'LH "1 vw ' .mf-f .. www wie ffl' 25 11- ' ' 1 1:- 'fi 1- -f ' Mi? xiii? V ' L JWSYGQT 'q'i4"+?4ifM'2f!f'-" ,'. lil?-Y Lib? ' . ' iff 'ggi QQ- " '-Sw' qi V . 4?H , V,H Q .5 lp 224351 ,C-Y' , , 5 ,Ur . Q 1.1. W "ff 1, .' 4,3 F. e 1 '-cv -df ,'QLf'1gMy4'f'.1 ' 'rf 14 f I L '1.3'1'3:j l' w , mm"1:ff- "5-'l.Lv...i..'4Y'iq'V' " 4.2-,.:iQ1Z11w , , -ff ' X ff. w .'1:1',' . Qi. " 18 Q-si 19.2, , Mr- Myra-gid -A 1:4 jf 4 .Q -' -,Tp -4.4 'A-,Q-ji,-, gFif?1QiLQdg".-ij'Eu,:fiwi:i'g yy 5 .e5f'SQf -sig3f4'fQE5f"-'V Q-gz..-H ' ' 5'--1,2 -ff' -5-ii'-"fl-'-wfv J ' 1 WEN alla:-,ia9r,g3,.-B -,. g,im,?g.Nf- yjy-',,, 'y' 'uv-',-,,i-,il-a,.g7 Lug ,I HX . iq--if-f-y.1E,.. -111, .IU-.,,Xi, .Mfg 911, is r:g5,:':ff ffl lSxnx,falQii:.,'lQ'Ni mpg! el'-Q-tk? :vpn .,fgg3.,f7g1".'.1w ,,'a--fig--,:.fg1:Fj1.,.,5 gc , :xc-mf. ...y,'a--...WJ-Q.1-jgif1.g2isf.5 Ba- ...ID Qgkir-sw -'-"1 Q"-f.fJ,'1.-"yew, 'J.zg'.:fk MJ -,....g,Y-'-.gm-k 11-,.,.f.'f.,gg-'FL g-fu ,L ,..1A .,' .dv . ,N uxw. AL1 A xf .1 f.:1,.f,.-- fig,-lfajq tj 5414. VA if-'ZW'-i'-""fqi-P.' " -cff1f'5-v- 2 'nl uf 1' L" .,f'.,:5-55 ---'E - Hz- Q,..g.jg.f.1,-,M-'..G5.?f15.5f9.4-Q?g.2Q,' rin'-W ff. "-,C37'Li.i':ffL?Ej-1 gr -K 537- If. Q. 9- 'Hia-,',','.'l5f'f1f+'ffi -me-uit. Twig-'yff,f1f :1iA?.L'gFf:'.. 'Pub .QW-fi., -. -gg ,gif 1- -,-A. --.5 if -'a 5p5iyx1.g.i,.-jg, .g..f.,.,,,g,,:5- G .H Mg GhmW?,--ifvsemnb,-kai:-Lx? 5,5 ,fi-,.-, ,vi-v...::,1.gv'.,. .jfrl-.i,:qQ12..p .C-153 fd ldrf '1 JJ-V' -4.'.+ -:1'xxx.'fj..-W..." -A-lf-, .',-' 'uk QQ'1?111-3':.v.-5W.f3.:'-f':,...,l5,f,':-"TS-'11, , '-,Q-.gig-'4.t,3 m-.,,'- ,fig .141-M ,--L,,- -'if..g.'fJ'.'.w'.,.r "1.:f:'+..f.-'.cf:.m-' -.. .',,-y,fgE 'QA -ff,-2. Q-.Z4j,,. ff wx"--5 rf,r'.ffk'J:'-'13 E-'g .UH I-f!..1t"i'f'-'f'-'-:,.'!.. . :L ' uf.-xl-.vyrj-f ?41s75'g,: - --P1-J--gc -. .gf,.. Q'-1-112625 'v--f I. .1 11. W.-.M ,11yq,7-,- ,..+p.-1,-ir'-. ,.- ...rf .J-.-.y .45 g'-v.',- I' - .1'+,,1.A-,P+-, - - -'rp-'gnu - .lg 17,54 i, 5,-,,g...Q,v,:.'n,2U,,.n.Raj.:- 'g.g..'g.r,-,g--'jug.-,4.-U43-,,f,Lg,4f -F -,zQf.-sw 9.1 -fd, -1--f 953.5 .-,J 5- '.3'.5.',:-f.-',.g:. -1:-J.,-.ei ,mc-':s.:. -,-'- -. '. '21f,j,,.'1351,+.2gg,r" -f 5 211- -y,,'--v wig--53.1. .!:-Jw., ,J . v -L M 9-N VX,-.r5..,, , . -Y , P ,f ,, -A TM.. :fuzz H t F -:hx , 7 . Lfifiisfgsff-.-1 .gf-.-.1 Q .--5-1qgiff:i1f,1.'f' f.--f.'z,i,-...gh - fl, A-.-9, r...y..- .,,.:.N.., . 3fg,,..,,..,1,1, nf 1 ,. -'-f'.ffg.-z-.".:':.1-f-- 1" ' 'g al -M :ear f 241- - ,, 4- Q, -V2 M- .' -1 1 :-,f---,:.,g4-- :,' -1 ...Q--.15 -' .V P- -:A pyj:-, ,.-1 H: A . " gg-.g.-3'-H.-,.-223,-,-5,51 fr4:.gj4-fy :,g:..:,g..,qQ,. yfiig .9-p 55+--54 JF-: L QLQQSJQLU- Q UP... Jr,-i,g:. 3- -.,+,17.,a,.!. 7 .1 --,J . ,, .:g,,,.1 , 'gfglf-,.h. -,- 4533 .1.1-.'f,'5,x,,-Nxt. lm EJ- Ln..-13. 1 - .Q-,J-I '- ,V---,M A ,1..,.f!,-. 1-1,4 W ,.,.',.f.4'r-' -.- n js-qjvji' fqglgz -... 4 A qu pn vi, ' f-e.a-L--"'+-"-..? wr- --ve...--. f-f-wr'-f---1 ' -2.1.5-mf EWS-ref..- 5,11-..f,n'pU?g1!w,g-2,-',g1j,5L 1-1 "Ii-ff-'1l1Y,fT.f-5..'..l..P1',-P'-L,.,5f,-5,-3.11-1?-":g's'1-6 -qf.".!w,: 'fy' vc-5.4 7, ,H -. Agn.,-::,,.' 1, .lu A ,, Inf. B... ,Q yx, .,,,.j w,,,jq,,a ...K-,.,, ,..-1.3 -. 4 . aj, .l,.g,,, ,p-,, ML, -L .. .A , ,-' '4"i'-'1- ai-f.5,y'-'-wff QV' fg-..w'1-f 'A.:'S+i."'::S.-54-''S-121--5 f"'-4-..fpfLUsQ'."-.-"' 'ju-" R4F'.w,-f'.S-Bw 'ffm .-Q --if-45-3.1,?f.,1 1,1-,p glfy1,'..g1 - . 1 ,n',.. ,l---'1-',,-AQ. px- ,,- -.,-- .57 gwiflg, I.-,-.-fx,---,L fjltlwj.. -lv--Ml,-' - rwqff, .,-uint L ', q,.v,:,f,-X--2.5 mi wu -,,1g,.,g.G..-xyfwffi, .4-'5,4.ej" 19.51'2i5,-44ZgQyff'- g..,,-.Ni -.fL .f,,aA'.fgHg,Q5I gb: 1,7 ,,- Q.. 1.1 i- .,..5.,f,-,-4:-. -,. V + IJ. ,p -f:-1 f 5. ,.,-,,,...-.g.--,.sJ,,.3 gil.. in J.-2 .- ,, ., ' .,-. ff,-j ,..,.1:-.'.--,J :,- -,. ,- .Q-,w. ,-,,k.ger:g-:g+V17QM,ej. - 11,534 je'-:fl--.jJ.'7-f-Pg, v-' 1- :. .'f5.g",' ',-197-,il,+,,',,if'xp -, f 1, -:J gl'--..-.A' ' Z -j,j,Lif5f-J 5: jf -r,.,.n4'ew4 - 5,--3d"f,,y .Q 5 43,?-l..j..,L4"1f-3g,,g- ' gif,-.3-fig.. .,QQ.1fgg.-Agia'-J, '.,1,fjr' ,..-c!".- tg-,gy -V-.491-L. Qin-.' gg-I,-ggjfffl-.ffkgi .I'?,F,f,':j-'iE"'1'?: Q L7 55.15 A..Y,.T4,, ,h,,I.ma . .5,.-,lg-.A-HMWV, . ,JF 5 ,,..7i,.u,,.-.1 . ar ,+-,Eng 'I A. Wy, Q, wp.-,L3,lL.P,f, .mu lg ,4-,A ,gm ,- Jw' E-, - ,'i5T,.-?f5ii,.-5555,-5?-'Shi glfyggkinf'5Lj5E,f-Ai L5-rfggvfylffgi5'g,,3A,:,-V.. Q5 ,Ex -:Qian-?g.f 7 .U 1 if f"..,:'fffff-521215554552-'.":"-'5flk2'.21-Qiafr-HQ-2655'ffflif-114 1.-5i3,f.f"15.i QL'1?-Ffbflfi-'5k'flj1g-5'.'q"u5f-',i.ff"W-i-31 HPVH ru 4fG,??Iu,..---1-,Q-Q-. S' -, Mig-?I,Q-.. Uwgw ,'-,g'2r1:-'ilq 115, 5- g'fk,Ef:v.-,LQ-Ag' ,V 'fHerf,QE',1:g' ., 1-'4-3-QQ -' J 'ff'.e'4fJf,'3-51.-Q-' SUE- fr - .v- " 'I-,cf 'WIP-'.-'Ji 'gif-'.:'1l-"ji-i'f'1 '3-ff,i'-!'.l:4-g-"- 1-Q-1-14245 .1 'f'1:.g.' ugh-H' ilgiy -L" 'yi'-.rin F'1"'Q:.--img: -.'a-1.".5f24gJ'12-'A' '.-. M Y 'm511"Ju:"-11 'lff:'?". WEE" .-L5 .-1-"L'1-few,'J.:vJ.'fgif1-if-.T'-I '-FE ."'-1H."'rf--x-:lv1141.-':. 51w'g"HN"-. -712-Lu I 5,1 ,Jia U- ,J.-.,r- .1 1. I 1-3-4 pp- M ,..- ,Q v -. iam,-. .n'...1 ,.. ,4-, .,v.:.,,1. 1-,1....I+,.,. W1 ... ..- .41 T15 1 LH , v 'Q '5 Q1-ji'.,.'fl- ',1gip1'i-'7',',-jj.: AQQB pf...,1-'.5'.5'1'1.'Fg, -QV?-.f4'5,i'QQ,:,g.f'-5j,"5F 5,515-"f.,f5g"i'."--A rQI.551QL:-35,-'55-QFQJ-G V- '- Q- L21-QQ A. cl, ff 5. --lg--1,-.gflfcq-,.,a-11.1.3 -my 5 ,:,J.,.-f.-.gm-1 ---fig-.1 W ,gf,,J-Zu-jfiyf... ..,,-11,g.fc.',y: ', -7-w.1.,,.' L-, 'Tflf'-lA.,' ' Lg -4 f--,pb-4512-,-53j,',Q'f.H,g'-1-'lg', up.: 'afffflg-1.113 :',,v.--,Hg-5-.Ly-5 -3 .!'yg'J'.f--,-',:-.fu -.'f,,-15,5 Q-.,g-me-..-"v gr, ig. - ,I -115.--5.1, '.-f10"L. rim?-Q: --5-'gl-f,1f'3 ' '1"'-3'--it-.f,k",+5JM Q""'-QW"-2"'f1-f-'Y' '?'l"-A-'2'f'l'1'V" -'ff' ff?-P 5:5 L -f-5,?a5,:5,y...'-'pf,- 2.3-1.-5 .3.,-,.i-if -5. .Ig f -,f-my - c. W 41?-fi -P, A-5 '. ...Q L-' 412P5:l?'rjiQ2E--bf-if .ff .. ,., .' .,, fl., ..,f -. -V- , V335 P--. ig, V. IA,-.-gli-,Q rg .- :gg-V,-.,,g..1 ,'. -L ., uw: , ,. 4 .ilgig-gf2,nLJf5,?jf'z:iQilj'fgf,5',!L3-faq .ai-:gg:L', :.g-Q-wg51p3'g'-,E j,,j.5ig hffq-M.-,'.i'IfXf.+-53' "v"fzfQQq, f-,,g'.:'I-T",Pu-W 'M -- 1 4, 2... rl 1P,. .1 J NM- .Ag if . .K ,lst . .. .W Q-'NPL -Q, Qi'-Pi-.. ix- PPM--"f-.'.'. 'f. '-'H:.!:',f-ff' 5- 'fff va. J.'f1f-,.-w 5 --.Lf-'.f.i'.-'--nw. -,-.-.-.r.':?r.-F-if-1': !.5...2,.t- -,..il.. " if. -4- ., K -n :- -,,v-vi . .,r,:,1 cf,,v"xf,,':f,a,.ir an- -fx wig- 1 .,.,. - . JA, - ,1f4,1.1,.. .. -MM 1, . ,-Lg. ,1,, 1 , .1 ,, g1?E"4,i'g.1 ,'.--,Q-igifz---.-f.:pf 1-.L':1Ji+'-rs.'.' 5 -gal'---C33 '-lr!!-i.v f U- ,-ii'-mv ff' fl -...--cf1-QI.-Q,-'..---' SW :- " wg- ,391 'i 5- nf. '..f.5R.'w'-', +C1'11.U' f--"--5.,,35',q -v,Lj33l1. L'-,f,.Wifi,-Qf.':,...f:9,4'. .il-5.4 Lg-Q---9.i,f9::y1': 1-5,-335-'fdq-.S -1-VJ-,J".,i8gi-.I J'c.,5gf311fgi :Mi 'fpfcg'-1,5,l5---1,,1 g,,1'14gL'g3p,. I-.x.g,q,g,-.5,,AL j gy mf' H '1 -1, 9--,wi f,.1.,1-,Q ,r,H,bt--w,fgA.-,fffg J,-v' 134- ... --5,-Hifi.. fu 3, V,-I-'..g,:"g:iUf'1,7.-, J.. f ,Q 1,-me--+'1tg-,'.q,. 1..-1' 'vw J- .. ,'v1,j'l1:T,fE'.' . -.JIU ' -. 1-gf-iz'-'ef-J..--i Pfiii ' f?f":riga-BH n'-f5Q?YEf'f-j'74 gf' fs' ' 5.349 5.-:af SM-'iff Q.:ii'i-i1fF--.-s- i:fj"-',g-pf?-J.: 5.5 .S-41. --1: .- nal- .-,Vg-4?',-,'m.f'I. -H.. 5' 1,q5,gQ,.,31:c,5'i.,1i,5'5"j,ig5Z'Jgilwf5-.X-Q j fflilnf'-Ygkf'Q'g 535-Q!"f 'li' I' ij 13545: ',:' Qgxy! .pig-j171gffJQ E33-"ill--j.'gE'fQ 'l. ,,,-'1-1.g1f,fffg."-.wi 5-?:' .-Z-IE' .54-. Ex., gi 'r-5,643 15-6"7'-.'-3.54full?-'--5.1-:yv 'G-i-ww'-'Q-j.J"1f,.',, f.,3:,"ff-.J'L-.B-.lik-4e,'.-'gf,i'. +3-fran.-,. -5..w,f'f,--fjfg. ge-'..5frjjjg-sm--,Q,.5 Q.. 'WE-Q.: 5- x.--'rr---1g'.':-w'ffffnl-.:Qff"'-.L--..-1. '-fame-5. for--:f..'s--'f-'..ww Pg' -gn-fr -'.f!.'-"..-- qw- '+A' .,,- V.. .... .u,4..:g.. -,,.-:Vi 45. .M L . , 4. N ,...- .-C .f . A. . - .S.- My 1-. ,.u,q,.x..,.. - -H L. .,.u,1- .,.- . . 1- W.,-rin .. --,f gg Q V. 1E5r,EiF..HQgi,:1Jkmi.: 2fi...,,f 4 ,lcuvlaii ,qr.,.-Igmvgily B i.5,.-xg vi, ,.-.fL2,,..--5 l1.4-JTC,Qmjw..-,A.,:yixg,L' .-415. .g,.n3-3.4 igH,:u:m H.-I ,wi 'MIP Elmvh' -KJ,-Ir, M-..f,Hs1. Lfifigv. gk Vr- -, ' fljiqr -Qglfwfzgggv':1""Y.L"-fx'.3"'3j1fgjIiY-JJ,.i.l'1 gf 14112, L fy.-5 v-.Lyjv.,'- m,,f,i-ig"-4? ly- 'gh 1-f:.geQ.L-2.1 .qi ,L fel-3 i.QJHf,.-Sqtfgv K grey Q":Q-1-FM.--arg' .- , .,.1,.'.'-V P vb F .5 ,Hn if-1-555 'w..195-155 ey-L-411. 5:5--fi w'1f-51-J'-1v'-'- gg-:zu :A i-.f.5,.'-11":1'3vfw'f,,-2541gpg-f ,J-Q.-I.r,j',--1-'n 3..'f.,wx.-..g'L1. 'T'.:'1.., 'Ll ,'.q.'i'..-51.-p, gf ,ng-:x',-A-1-A:-iff -'Ah-R'i'w-2:7-'.f!p'h- . FJ '-.,45.,1l.L'g .6-.51 3J.'+.x1-5 .--:-'-x.,LLx,.igyg-- ,:'-'.,.fe--,.--.QM --' HS.-I-'1 Q.:+-.-5'--'u-fi'f.,y1'--my-'ii '-F'-ff..-f-L--.fggf A --529'-' ---pig. 'ff-fl':4-ik"W.-1--f',f'.Q",I'1'51- t ..--, ' ..2'1-9 R' wf'gm.i-g.'-'.-ra-IM"-.'f?-'Q"JV-'. Pr 'fr'U'.'-'-".41'..Q1 'if "fl" 'i"- 'if-F"-lf".-' V' -3--gi'-1'-'if' ff" - H'-ltiiffaff-1 mi 51' N- 'ff .'wT!-1-mfg- 'fail-f.4',:'f.S-'ak -IE Y'jf1'e'w.-2.-etyikff -.iii-'.-'-...f"gz-5.5-f. 5."'52'eZZ54'5lQ' 'elim' 53'--2"5AI'n5l"i'f" .5 i..9fLff7fij?.-'f:!-fif-5"i-J', IY'-'hfiwi5r..'5f'f',,--ff...-.!'f'4"-'fi'."+ 'fffiff 7554?-'J"5"HTCff??.-:5'-"V Q Q7 '""'19:-'.3'AiF33955-1 F- '94 'fim- ,gggjg-4g.4l'f'712 1. .gffz.,Jj:f.'11gi'ah:"5fvL-'Alg pgxrf-51.15.-': ,ii-'2Q,i.J7,..J.fg ff.-vg.,l' W4-.1g.g1,j1.r-..57-HC53,35 -fri.--'Wff tj.,-5'--,.'.! "fj,'Fv'-"5-"ads '--f1fg'J2'Q---593. - '. -. 1-.ff F'-3--...,.'-.rwi-1 -51. - iff-N 1:14-:A ..----1-,::g' -JJQ'--Qzj 5.5 5-Q'-41 ' -ff.-f.-if -, 'f-,,,lJEgFj':"y3,5-gg M, 3fi.:j,QLl 311. .q'J,:5. Lagvgis,-,151 ,3-.gg f,-5.,.?.iQ,1: -,mf-5.-,-5 -5,5 5.5.55-gg.gf',I 2-,TI-gg fa. .1-I-rf'fTQZg..-fxj.,,Qg .T if ,Q-1.4. -1,491235flI,,5.p-Mp, wx-',,, .1 r .' .'LW.,,,351.3-2455 .',Lg'f..1i,. -...3 gi-1,529--A. , -M-gh-gqfgf-1-..j1,!.f. Ybihf. 'jpg .Ev-f'.g:.--,Lfgf-g.'f3 ' .'Q:Y--C-I '. .ff4:.g.-Q -,rg-,.rjj1.-fg-,,fi'1-.3 5-F,-i',i,"::L4S"Q ,.3-5,14 .-u 1'P"f,.-.--,,3',,fg,1' -f ,f fu- '11 gg. :Y , f:-'gg-1.57, d,'y1.'ffg.1'f-:1.F. ,JJ any :,.5.,?t,m'4J,1',.h.,vh 1-'G-Ii.-,.vg:g'g,,,-1,91Ll.. Uri, rLL,QQTF., ,Z 5'f',,1f7,'e,,1'1f,,-xi:-:g. me A -my El.q.s,Nr-A ,q',l55:Ji::gll.'3'1A tg it-.7'3,,,.-,,,A lv 5J.,IY,3?,'-1.5.1. .iga.,.-.,lgf-,QE .-f:--31'9f1.,?f5gF4,..:' ,J dl . fy, N. :. mi- ...QU-. ,-,tg ,fig My .,,,,. ...- r-,,.,g. Ng-.,,A,.,,-.gq.. 5.5: ,.,,, :nigh 1, yi.: 1-3-,MM - ,H--V .fm .N ,,y-,- y.,-V , fr- .-.my , .-,...1,1 ,g 9, L, ,-.. gl.. ,..,. .g, x..,, 35, ,- ,-5 if--., . -,,.5..v. Yin., - 3 -,JW .JP fn- - -'k"'3,-4?-J'--'-'.7f.I -4. -.-.--'w - 'gl -4 my .-'. 'Q ,, P- ----1 .J.1.-'A' - 1:0 H -' --.. 1 - ' - MQ- -. I .::'1 - .L-f-1-.1-.w v, - . H-yq, 1.-, 1-., 4 'Qi . ., .x-.4 -v.. 1' X,flv .p .ff-,- Fffifig :Qfr'.,W 1"i,5.--'iff 11 .' -9: g,4,jn'..'-,QM-iff "L 'C. vg".:gv',-v-,:,-21.4-,fig-.g1'.5.fgj'...r'i 13-'.7-',fjfffU!f:,',5AUgg.-.','-C1w,..?':'f 'ffm iff' ,-i.JrgL,g-'pig 'Qing-4, .-ww' 'gi' Lx ,"'fig,g-ffl' 5-ff-5.,.Lf.'4 ,.,f.',uj.-Hi - "PfrL'F"15'5'g."f.,..f-,--543-.E-. ,J "JC-:.i4u.'f '.- :'yL:Q-p.-,J-4... 1u.!:,-.mr-'rj-,L .1-jf? "-TT .3..'- 'Nl--Pt' 'fn'-4:"'v ,Pri-.Y .J '1."'1 ,H-'-T,.'-'.... ne, 95.-',,,-'f" 3 ,cu ,fa 951. ..,-1, ..,-, ...-,., . .gp gary- --55, --,J .1f,-,4t.,'f,.,,,p-- lla,-Ng-.1 ,1.ELi.,..-2...-?,, --5,-,-u.,,,E.,-lr-.--uf...-, .. ,....4'-,--.T-W.-N-. .2,l,-,,'1',J,-'5,-352, I ,',... - g.:'i.4.f,'- w,-.1 , '- 41--1.-f..,-1-,., -1, -'-f .J -'1-'MLP-.ei-1, 5.g:'3'4.-iq.-"gg-' -swf" rj-'f,'u1ifA:-dxf' .-P!..fIE5'.?-'I '--'.'.,.l-".12'.X' 5.295--.-.-'-l-9.555 'a.:gf'f-.ffvzg :. :1'f4:A.5,4.',l.Y5,1.1 .+- i'5--fQ!l'g,95- 'k',-'iq-.1f2'3.i its .S-bfi gg-.g.if3g?QgjIj3,fgf3PQ-1-:.,Q.f Qj3'3::'F 3 'i '11 .-.gig-'fjl.Q4-Q-ffl" g.J.3fpg.--25' iq1f'iZg5.g'- . jfi 95231 - ?!a,fi53LJ2 '-5,3 ik T :,:a-fm 'EEG' Pig:--' -1,-.gf fg- . 75 ,G If ' -5A L, -5 lzqwgl r f -gl..-Q' il.. ..,,.: ,f gg 1313- -.Q ,' SA- 31:7 'I E+ A .f"'--51"-0 -3-I -3. 553 ,LQ -'-'L-4Lx,- My "Li---h-'ggi' 3:5-. l:"- K, ,I j 1 ., ,j',g1 ,-,:.5Q,'..- W, ...5.', 3:3 Wg-5Q:2-ff.-S.. ew"-.'fi:'.-14:1'y.'- saw 5795? f.2",...f ff-1'-.'-3: SQ- zzz? --i':-:l.'1'.---.- iw ' 13135 'gig if gmgigrgyfg 5'-Hfvgifrfjjafilf ff.,..'rg5f3Hf-35,63-2 il-752.-gi lllhflgf . I-'1.,',15wj fwiqgigjigl IQ' 1 -. Ll-5 . 55f5,gf1,.M.,'f3,,3, 3,12 3 'rmfpj j53..5:.:-..?fad,.'fm fP..,..-'Q..,,IH.: ,,y'i,gHfQ,g3'.-5--Vt.-f wr- far. vQ'3.2.,' -Mi.-gi Q2 3g1QQ5.'3i-p,:'F.-,gj..g'-'2,,:,-X51 53:5 Q5-'1-T. f4+"3"F '."'5f4f F1 -,,g'ff:5.'Er:'f G-'.'.-'agfv-,-.1 '5i':'.Lf-1 Ly-' fi --.,E1'e'v-P'-H ''T-IM-'.1-:'fHf,'Q"'.4 9.-35 :ij ff 2- HAZ. Q p c'.'1.4- 4... HL Hr' -.fx --'J', ., ,,-If-f"f WI- ',-Warez' 1" ,Q - 1 N-2...-:fI..1': -4'j v fi Jig? '-' -J-7-5. --fa-J' ry, QV' .-..: 31,-if .1-.p L-' Y Q.: ff I-fc, -- Q,-pl'-3, r avr., ..-, ,j I -1 4 -N215 -,I-L, - .. .-.' -f,-1 rn- gf . nT,r41:f -f' -I 'u,-.,-'J gf--1g.?',f . 2:1 -1-.ffl 1' -Q .'.,.- , ft., -- .LY-- 15.9.5 W. -pw 'h..- J 1 ..cL'1.'.-,-, ' -1-94 " ..- "3" I-' 4-.1 V : ar.. 'W -'Ji-w.: 1' . - 1'-51 -'-fn -'pl' 50.10, 4y'4wx,'r,,-r.rg 5,1 11- -pf: L14 j'l,QL,-1:,i,j.f FTW'--cu f.y..g.F,!.-fw7i5'Z5,5t.A .ui ?,. .SU-gpvxji.-:q3.1Ik in fig- :K gilva-,l1:l:i3.'i,L -,qw yi ,g.1..yfff3,xi-E.-vx,, ,-yi:.J?'.4'HlI xghylf hikrff .A !lA:u!,JG,- - .nga-'Z-f.'fg-. ,.-. ,5L4l,5.i:.M:.,,.'5x,1,A...: k :.,igl,Lg,j.7:v 4' rdf gui''L,r"x,1,1'f,:.:,y:- Mgfflyfjfg-'5?4' - ..gAL.:.:?,,.m1,..'A ,.,J5,:,.5g.':-4, 35.5,-3 71,55 1,-jY5.Q5,,5,'gAr,5F g,5:.g.-Jw,-15.91, -' -:,q'...N9-lg., .:-31'3".,,g--,2- 1 g,,fiq'1'- 5--1 g.fj,4..tgJnY'-t,N,. 5: 555 -P, 513. r. -ji X1 . 1, .W ,E-xg gg-454.-.,-.,-s my-',--,.'1!1-,mi-igg.-.,fy4gj In Hg?-fj':.'E.gf1 12,11 git.. 'yfjnri -1mg.f5'fQwfQf, .f'z- if.-43:3-.-"-f1z','r,.f:+, 2163 f-'If ' 6329- -"L---. 'ff.kfS1-P.-ff -iv?-lj1."3'i.5-WE? Q-f"f':5-5. ' -2 .ig- ge .z a --f.jgv-A-,',,3.,....'. ,pg-:'.,.-'n-,'-.gfg.'-- 355-5555? 'If-Lz,",i'-W"'fg-'B-" .'2',.-.f.,.'.L-ing' Jw-'.2'M" ' 'D-if-f-'I55Lf-iff? ,755 : 2 DYE- .4555 'IJ '-f.f.'-'AW-a'gf.:i.-' .,-,-Q?-L? , 115-1mi,-4f'',i.g.g1qf'f.f,, 4-A-g' 'Q"'.2fi9,.?.'3f'f' 15:2 :Fi Q gp.1'HQ'.,f-4g':'1ki-92"5Q5-1,5 153-1-Ex a' ,Q-g11?gv', '- 1' --fig ,3l?3,.-'1'1r.:3l"''ffm-f. 311 rj. 2 .Q-' -W-mg.-f.-'f-,Q ff2-ff.5ff'.k-sf'.Q4'f2f15sstZfQ'-353.1Taxi-:fi153-as-953. .-M",-..'-i1.':-,J L'-5-'.':L..,.25.-g'?a"uf-'- fQ..2ig'g." 'r E49 .-.HF meytggv .l...3lL1gA.v1j" A:tLr.-..fg.J4,19',,yEf. Ug13,jT.T,f:cZ, :F-3 .iwiqzy--I WEL- :12,JJl1JFI F .q:xm'g.lPN-,,,JH.lL,lAjz -,jx ,ibiiwsqf '.,:5l?..3 r-.Z JAI1g,.1-gt--.322-vp., :cy -Srinzf A' My-lj,.,l:Q! inf' 5 xi -153'""?"i9-JfiLfiJ"ilf'-Q- 511"P,f"5" ,E"-'U-'-'dim' i5r'!9'F':Iii-EC-"5-if" mf-Q-'.i'?.:'f-5 5352-"F3'1f.',R'.'-'35, H""5f.5-'f' -'.EQ"-ff-Q'1.f'3-'--', Ti- fi' ffwf- ' J'-if 'J -g 'iff' 1999 "5-F 'c F. if 51--eff'-g-ff: 1.-fgggfg iff-'-'?-..Pi'.56f- .1 "7:3..-.-if'g.g?-.,, gf2iE21'5-1'sb- C-fqfggif-F gags wji 5-.piff 1- "'fl,ff'1?-2 "fi 'Pi 1 :. ff QI- .2 'lf-Ni 'f Pi :ij I '- --' -I .gb ':J,.' 75 .J-1'-'i-..i.-L .- 2. i 1l5..uf". ' -'p JT.-fx 4 - 'I-Je" L.--.-:Lf 5!Qf1'LLQ'3i' -IN'-i,'!Qj1."'c:A:E -5-VHLT.,--."-' 'A 'VJ-,Q-"'1'f9f",,ff.i-'g',1f'i-3:1410 r -f -all wyg..----?g',. '- ' HJ, .J 'Q-'Q --f--24,2 f-If 1-.-"y--.1 Wi -f gf" 1 -' jiwjgq, -- v. -f1,.,f:,.v.n-,- --I..-L -3.2 A-.v 1,1 .4 5' . Y .f,:, .V-if-.. .3 .,.f1,-1. f 1 -' -5 LH: .f 1:jj4i1I'. L. eg ' ,'.'--1 .IL .gn-J. -- "wif 1-53 ,- Wg..-Qu 'n- iv., 4.3 3 lf,:jf,."'J.L, -F--Jw", 'HY jvg-3"'.f':'1N'41':15f:.'f .i1t.l"."' , H JH' I -gift.: '--3,--L +3 .Hp--'-L vi' - 2154: ..-Q-jx -f1.f4.5f-.-?.':-f.,'.-.'.-1-.-'mf Q-:.----f5..f--sf.--. .-'2j-.-'-f"g'.f- 49:11-F-ff-1' 1.-fr..---1.-.si - , 4g.,,,3g,:Q?tr Egg:-gfg-, ,-51.Q,fyiG5 ,'k,,--1-,',.'LA-rQgR1xf',1k, ,pw5,,M:,Qg'ii.1q -,-41,-.4-5:5 '11,-A:',,f.,E'-f21:j'.fg,,-1 2-'W-:ff QQ, 'Q-533'i'.3.,fg',9.g-,:.-ich 55,9.5153-,grI.,.,.j5Ee..-gigzj':L.','.-,.,'.55-1,i'-,lmkg -r5,-3.."5,fg- ,, gg! ij.f5l.lg'.g 3,1471-Q gi Lb, 1.2.35 -53 Q.: I. ,fislgg .'V-1111, 95.4.55 3,355 53,5-5 t.. ,'g,J-gg, .,,:-g g-715.551 353g,f3,g3,.., ig., ,r,q?7Q5E pfi,',,yf.., -nas -fj:'5YigiEg?51-W. .'Q'g,f5,'-. .jpg mg-1, '- "GM if,-ggi 'ff ,mY:5,.: -3 .- -Q 1 gq..1'- .. J 1' ', ,.- ' -' -4. Q , ' 'i.-g.--ff.: ng '1-55-75 154 -2- .+A: A L.-3 it ,,, Q .1 ' ,,f-... fi - 5 y. -,U Ln- J' 'Ig -- k, 1, 5.-,5 gg. jf-. -!'5f'f8'wEfJ,.-K3 -32 .-:rig-.'igff5s-3.2, !....fg'3?.:f.L 45,1-,a?2,3f5' fi 54-F'-Q-?fQir5f.:.F'5q4...vlwiil S-5542- mf.-',2.f-15" . 9:1-.11--221-52 -:WJ-l 4111.-3653.1-Pg1,',4'.,fY43 f.5fjwU,:93,,M:--N-,rf1,-5,!1?f!-yjqfx,f,,L, .'Q,jyLp75gm-gffgyQ-.-,Qzgffg .5.'lj1ieg.. gg.-'rp-155fLCJ.,g,A ye,5,,fig'U'tg-,21,,:,',f,L,fx.If, ':fQ'.-7-fgyg jv,"g-'g."..-2. 1-5 lk ,.y.g,.1.. l pr 4,-.54 hy' V, W ,lf f,1'...,t. 'fp 1 f571,,gJf y gh '54 Q ffl.. -,gf . jf.-Ag" 1, :Q-j V If f , ,3.,f3.:7f Lgyy -. , lg' -lgJ.1'L,1"lg.-if 5.31.4 ,. mu 34. 1,4 rw ,Vp ,L 4 .--,-i,:- fvv--,,5:.,-,',. . -,,.-g - f. A .5 5- 5,1 1.,fi,:N-me ' ..1fk1QZL3i-i-F.1y,,,--jf ?n P, ,JI -jigmj--,SAF 3379: 1, 'viflq--mf X: K,-.05 F 5 G-p'fU gf-ms? QJQQ... l.g'5I5w.,, :,,n3LxQ ,fuigzjf 11 vg . --.xp "iL.-11.5,-5. ,---.3,,, .. ,QE fi ,Q.1'5zA,. -- -.-1 ' - nv Q--1 Agf:T,5,:-1-334-'q', .- -3 -41g,,:'1-+.-.g'- A 1-igir '-525 J: V'r: .Ali-w-'-J',.' -"f--215 -2, I -"W 'Jw 1.3.4-f'g.f' -'--gif - '- - ,-"-'f.-5 f if' 3222. Q-59 flip -1,f:..- fs,-5.-ya--v.:5.1: fy-.Q..':i1-ff:'.'5', 5-,Air 'wr-,1....5'c.mi.f'-, 3-..l':..--sfpbg '. .ga-4i,.,'...0-.-. -.2 55 " .ELF -f-"1-Ss-' Q. P-5-ct",f:ur-.vJf.11fJY:Q1'-',- k.ff:.i.1' x-.-':l.'g5-i1-?!-2X'Q"- J' 'f-2--liwb.'fbf'ilffJff-1-'Q 'f"',4.-gf-'41 ff 1,-,Hfp'524f'f -....-..'yfvfjb-1.-"-up -'bfi 11, .6 .,... ,,,,,, ,,., . ,I ,Ji Llgffqj- ., -.... J... .A,1,,..,--N ,. gf ..,,i ..v,,q ,,,x,,:,a,., Y. .,.,,., . W 4,55 ,,, 5- , ,qA,..U.-A , 1,4-M. A . .4 f,. ,. -b,., L- 1 -l.-,,,..J4. s....-.I ,T-.,Q,,.11 l,,..,.+-V554 .- L., iI?-1x,f:.u,A,l9x-4.'-A.11,,.,.- My 4... ...hm-A ,dn-.f ,1j.51si,,,.-.-,.-,. ., Qv1,.,1'I.u..-1, ,,,,.f-u,,4i5,,1af .w.J,v..,x1f , rf.-. .5 . 7. ' 4 ,. - ,- gk-rj. 5.-.,F,..f, ,s, .ffm 4, -p?f:,l': ,M , 4,-13'y,:'f'! --,wif ,.q1'.5f.it,f':af -',2,fy -'j+g1'--i'.-I-:..1-.H-W 11... lxff1':':,' g ar. ,-'fi'.'j.'- ff: in-'65 "fm QQLVF' FM' 1-L13 .1511 11516 -1. ixff' 'f"Q-'.P--255-' F1521 g!1'!Ff.1'--'4":,--':,'.1-f' - -F.'sW ,Q ,Q .n-. Q . . ,. - 4.,,..A ,.,,,3r--.-, 7fu..w,1 ,nl .. 7 . 1 .. .,. ,. - 4 9W.,J..J .gfw .,...g, .- N, -, L I. ,1....,v 1- .L,,1r, E.. -...-,G f..-.......-6,5 ,,1,y,.,,..,. . J., .. .L .... .,s J, 5.,,... Q .3 ,,, , -,.. ..- fn '14, m,,- lv., .V,vf,,, .,-M, yW.,,.,- 4- . . ,gc.,.m,-. ww A , , ,jp -.Y --r .-,4 . .nl . ,. , ,.. X . ...., 'J L. f . .,r.-, -, I X- .,l,.. s,f,., ., ,-L.. ... ,,,.,r,rr,.5, .J f' f 'TJ' "J,-if-?'ff"f'f-'fl''un-5"f7E::':f'f'S?' -i."'Q'4f-'F '.'25-9'?'i5.'-Qiigi ,j.5a""'-.Fi'9r'? -'f5"'-Ai"f' -'E' "'.-"- M56 '21 -,-,'-13+ -Pdf? .1 '-"ff,-71' 1'-E-:'5'. :E-1' '--Jpvf ,i 1'5?vf'Y-'-ff 'U-Jk...kq'RQQw .. ,Y 52.,1,. ,Q3Qg.:..ji'.:,-f51,.,.1 ,g-xq,5+g25,J1-,--.5- 5,-If-g.,M'.. ',5:f--Q5f.i,. .Q::5.. ,Q Jr, '1.'f7'..g,3,f5,-,, :Q 'gf-5, 5.x-,Q...53q 7,,l-,-"pw-I.,-cy., .-1Qe'.-2,',- ' .Qr,i9,- 9,51--'.4:, -.L,-?.J5jg.-g3-- 1. gg .jji-5:3 Vvfru' L'-'J T- 'V'-gi-'f!a..'1-'33'?gf1f'-JH 7'Eix.':??C-.'5'-'f-4 -17.-.'f.'.'ff'- ?"?i"'f1ff"-14'- "T-.lf-fi,-' f 1153-'f '-fi."'l-1 'A-".i1f'4 1'-'-JA'-.'iIf'1"'f-:.."' '-"Y' '-?'ff" ' - .it-.3-H 'EJ -.-'-'Eh-:"4' pr! fj 5 255335 W1 MT 153'-32515 Q5'f'-'f'f5f-- if Swim 'fr 'V'g3"?1f'!g 'ff'55'a?is11 .15-lx-ff.'filf7il' ff-ff: 'wif'-4? '-g'.3F'1.' -'i?fQ'?-ff-' "i M P'-' 'gilf-"F '-'Ji-D ' -'P iii' 'i'f5:1'f'.11 Fr'.'!':' l'!vr,',f:-1'-f-L.. --1 -'Q y 7.fq,1m'N-.gif ifwzl '."5'-NV s. 'jL3-l":1"i'- At?" ",M-'-ai.: .H-'5x,,'9 -p.vfq.,1'1h.,.y"'f ,"V-gjfw 1 53-.au 31-,ji-?"' ,vi -:W .-" -4 .yy,?f1'r"'---2. ':g..L-.Z -,-fx 'H' ' u.1 ..-:zjr ff,-f'-, U 1-L--www Ljxi fff, 15G,f9F - YEWQW1 ,glfif ?f"'Q:'1jsa-.L -5 ff'.5?4LP-'H?x',f3 :T.'-qnfjfr,-.1149-512:i-Pf5.:.5+f'f5"-fi?-M.xg.-'-Q,?'gg:'.,Sf.'fFg3..L--gf- ---ff ,- -in: ..f,-'Hr "Tff5i".'Vff1,1"--54 F Lgfofi ifj--.iii-J 3-4-"ff'1"Q-. '.'-1'-125 . ."'9fz ' 'iff 1.15 iv", -gvlggii .v-Lg'wS,ggg.111f'g1 571. -'MQ':Q.j.7J5f.?Qg,-,'2j-'gi.',g--L. .l,:j1.',Cx..f,f"15'.'-'-.A :,'jf.:,.-1,1ii''rgfgnA55-az.ip.,-','ff31'E,'E1?'T-'-iff!. 5-'!.lf7,f15g?-Li,I"1:--311'--. '. .f.'k73J,1 z'1rf'13.l' 3116,-f'.'g,-'tifffs :ff-5, :Sf HQVFQ .-if V, 1... L- Lffyg. -4,155 , ,. ,.f,...-, .,.-JJ,-.K5,f. -p1,-.-,. X . A--4 ,, . A. KJ ., JH, , ., . 4, g r7A1..,. .x ,,.,.,r.U, .,,.. I- V.. if "U "4 "V-,,gI1j11,'.'r.g" -Q,-55,51 ,pgxl-Vg,-gg .W ,Jglftg - 1..,:v--' .wpf i--ffvwpxf,--"nfl-,.v ,J -. .nl--'14 4"-uv ---1 :Ja My J'--' .A+ fr Q.-'V 11 -."',-rrkk' . - 1 ' QV ""-'wpir-'5'g.fp5'4Egg.ig-'J.".-Q-jmfyv'-.lfe 151-ggi?-.xr .-j.f.+.,'-.,'..'r,a-M--,.4g'A -,: ffr,,,-..,:5+.J.f.f'-... ,..:.G,1.fy,- A:,,1.f4-Eiga' .-46 L Ju . . ,iYf,..--,'fJ,,g-fu-J -,-', .'J1J":,-IQ,-'f.-EFS Lv ,1-iv, riqq-P...-I-.n,-'.-,.w,Arg-gg.,-S,fm-,, :n,.-'1.-43.-5-nw.,-,,13 f-54 -,xp,1,E:-.-.,- ....l,.gI. ,,.,- AMF- ,. . ,4 .4-,,,..y8g ,- I-v-q,1vJ,.r1,.-4451, -- .pw ,',-,,,.f,, ,rf '1- -+-5L,a.fp "SY-"Ulf--4-ffff3"' -if-i:-'ff 'T"7'?'-T"?"1 fri? f - -1- Fgffg'-eff -' ff? fl-11" W '11-'-'Wil'-'f'7J'5":+ 15-.Y 'F:-Yi "g---iw!! .34-Je3C:'.P+:'f'-n f.:1-P1 .-f-ts. ff 'f-mfi.. -1 if ya. v - 'w Lp'?.fqi1'i'.i.,f1f'p.-,521 -'.1ff'-'.P'.-+-,..1,, FS'-j,53f,5"fi55fa'if2-Ii'1-'f,f53p,4',,fq '-Q -' "-1H'5,'-Lffmfe iff?-jw'-5 ?LfQ,L4 'ff-.5 xi-ffl,K'-f','4f.'.'y.:Kf -'.?'Qf?.f3.c' ,. .gg.'.Ef-:1if,i17i-j-. T'1'.5-'j--.,.:.-Eg, Q'.'l'fff.?s,lIM,y',5, ,IJ -f1,17,. ,-,Q v .V .140 ,'4,,A:,:N 41.-J, , 9151. Mk-,.,.,, ,,,,,,- .-x, iw ,1..,Q,,i1. ,. -Z. y,.r.,,,1., ,. -5:14,-I .. ..,, , T .. , ,5x,,,wf4 lr ,ffsfu-g,,j5,. ,yL,,,,.,,. .-1.,. - .lf 5, -v,- .-.- , -F. YJ v...,.3i,.g14.f,x,.'4-.. . -L -.ter 'uf-:Q 131' :Q-Q--53.3 ,-Hu. 43- -VI'-2-1:-'.g.,? 1 'fill :.:,r':?' --1-W. f'fJ-- :fy 'rllfix Lf. ..f. .-U5 X--an-.',.b-m'.f-"J ,gf'.,c-, ,4jj,1-N'-xg. fu. 5 -L '-'LHr1-- gn- ,. "'f,Qj.'.'f.U ":'5'S --ww.-.4 ,5 .Wg if - '- ,mf.i,.f--'7'lf:',,'r'u-.. 1':x'!i4fS,?:'J??f jj.,-ff' , 51-.-aj. 4-iiffj 1'ffJ.r'H.--,.1.,f' Er.-L'4,5si-Q1--,+a:. fT1"'fj1'fQ1-'Q 1-ig'i,L1'.f-E.Yg f.jP?'vi,f.,Q..f.4'- 3.ij-Q1-1'Q,"'-H'-,157 .--','fE.,,4? i-,e3j,"..41g,ft4 ig ,:.rf"4'Qf'3"hi-'7x'ff1f:'- f- ,.,'..-.,j1.... ,- . ., . - .- ,. Q. 3 -g :U-1,-5, ,A , af,q.J,1-,. .gg-gv, .g.--, :I -. Q' . ,--s.,L4g5. 3, ,:,,,l,5k g f gj ,-5'-.-,cm ,fry ,, ,. ,. ,-w :gg--1 ,A I :-- 1 ':.'- -Q .-gf51g.sf?'5-Q Q.,?:,3g-5.aai.'f 'n -'fggiiffQigkivf-15.2.45-1,v,FQig.-242.--I :EWSf?51Afi,3gg...1f74:.s-g gi-fi..----., 4-:gs-' -2: 515 1-LEW.-...A -lj-1 155-5-'-PP fr,f5.-ggk,j.'gif,'.- 1 , ,.-:gi g f.--..,-:Q--,.-1"' gi' -,..,-:-1.-54.-, -.-fg.,-,Al-,.:I"f,zS,g-.1 ay-454.1-.--.. ,f 1v.4,.-,fig-'1.,:" ,L 1,4 .gf--g,.f.,f, '-Q'-f E.:-.11 ' ' x'4E1f,,3j1,..QtQ??"-I-4-.'?gf'4'5Jf?i-223 -if :'Q-,fx,'f1Q.k-Q.'1,'-1 fggliixf. gp2g,f4QQf 9. f5:.1If-52531355 553421515.'JiQ-f.:.q1?,Q--.Q 4 , 5',g"2gA- .fp-:gf:,.ifg-jfggi: f335ng,?i55:,4gw:5f' 433,-41' MPH-5---','. jf"-N v-.'i15'?-.'f'- 51?-Q "'I--I-iwf'3'G?fi,.',' 55-' Wir" Q-'elfjff .'-'---515- ww". -Wfirrii-l-1"' ii-'gf -2 " fwg3"-5-"fa-"':.f1 w.-L' f"'F'j-'W' 1 5-5 .--1"-"'f"'CLif1 ..!-i.51"'l- AA . 1. A--,vpj -A :Aix ' -'-lg.-.-A -, w - ,-. xg , . ,1,.l,,.-1, 5.511 V! fx, ' ,Mg .I-,-'vv',5'5'f1-K ,-n ,JgVi,11,, J,9'LI ."'r'J,Jaj-4,f,1.: , 'l7"'y -'--i'.'.1,p-. 'iq-'.' ' .-inf., rr-,V .- ..- if L-ffjyw-Kas-32-'1.-5. 'QuikZW,-.iL'r'f'-41f5?f2l::? ge? .if-4'-2. 'f1iQi?..1'-ya-f.--.3-'f"eF3- -'W-S'Qzfy'f..'..xfff? Tfemi-iw , .-3, 53 I ,ggggiag jk., .Q-,tn 'gig' ,yi 5355 E .fi lf? H. U-Eg... gigxifffglfg-:Fur ,553 1i.'5-gf.: 5grj9qg,i.5g,wi jga,,'-1,-,ggi ,ly-.Q g:3,5.Mw,T,3L- g: g.va Mgg.:-M f..,1.f..aLf.'-ff-fix.. mi-.-1.-.5--5-ff-. -"Wi:-Y'f'f0Pf.lwf-"?- -3331.13 -1- .--iw ffl' 'xfv -fre-,ff .Q if '-,2'.1ff-wifi-.-ff-'1S1r5r2-5 -. ' - 5-in rg.--'f-'-2:-, -:1....::ff .-.iw-g..'..'--J-.'. --,-up--"":-.-'Q....'v.--. wi-wa' '.1-.,-:af..-:"..1.- .QT -f 'fe eff-e -fr-' 1-gif.'f-fy. 59 if -Q f-,.'Qn-'sem-J 55.344-15 mi- ,qi--1'?q1.-. Q55 f".k,.hF:g,.. 422 -Sie-Ei: Q: iw, '-gl?1f'3--.sm-12.f.'ff'1- -2 - ff-G A'-jig -if 1 19.3, '-'li'-'df' -Wg. '1-3 if fig 'P f"fg iYigf5',QlQ'i.,gf ,zyrvf-,RWE-yfA. -1.75,-5-,.'1.' ii., 1,53-Q. .g,g1.'f.H-3 .1-,,,-Ujv-,'.e-.fy ',-55,5 , - 'v1f!.H1Jgy+'g,l'-,fJyTQ."Z-"fg . . ,:g.-qw,'y.:g V5 ,rf-V..-' -',f.,'i .3 ',.Qf'1y,,1f'. h ifxglfl, .451 hillgxflff-f.:. F 5:l-."+F'l,-',.?"ff:'7L':1,fj3?Q1iL5f' 5-ff.f7T5if'ga-if3','2532.5-115'El1',,?5""".42r'S.f-if-,1'f',Q.pL-'fi,Jig'L if'-:iff iff- Z1"f51"'T-.-I-'-SmileX,5142.'L-Q5?L'ig'f "ff .J,.'w.-".M,'..w,,---f---..'-,,mq.rf'-1'q.1- eg- gf.-2 .f-'-S-Qi+a"1ff'Tg-vQ4'T"A'f:?' ' . giiilf 5-gQ.j-4,-.,i,.ujQ-'lqTfi'M-55gw's'Y-5q""ff1Q,Qp 51 ...Em Jg. Yj,71'.diX?fi,Qk:A ,A ' "'.jl'-,fig 1i5'i'ljf1' 32i,f,E1g75 ,s-ye-.JJKQI-,F"Q,'! ig E- Qi.LS1f-.Qj'1+j:-MQ ZjE'.LffQiL2iU,T if 3f4'9,Q'.g2'.l-3Q','f,Q.3':45.44.i--Q,-Q fifw :M j'5.'r3'5:Q fd- 359 -QM' A ig -K' ir 'gi-3' f' f 3 ' 7.-':, ,bv ...gg .-i l gf. Zi'-.,1ff:"'-J... Q' 13 if "L ,-3-qfgii, , ' 1 11' E- " nj -3 .1 Q.,-1:15 ,-af: 'lr ' -' 5:1 '. ',"- --"Kg-5'-I 77-f'1:.Q ,',' . ' A-,il ', -in .5-v,"-x 'Y-, -..'E'gg-'.f'Ef.'5-ff.,'15 -.ggj1'z3fi4'2' "pQ-i:'Yf23Pf-'- -.L142f2j9'l'...'3fQ Fsfg-'ff .iff-S -fi'-r.i:4i.qmgf'..'5?-i-F2i"f': 22 sz. 'f. Fi-ff.iz-ia-2Qz.2f'-4'SMf- ',g,3,--q.gf,igQ'f1j..g251.-'11,-,f-'--2,-f-'.-,V.ff-m7'f.4-rpg'-Q'-9,f-'51,:,--Q Q-f'..--N353 1,1 .g ..'---',',.1',,, Ni,-.-4Jar1.fi. .iq-F524-',fg5gU' 11: ,gl-. .1x,. g9,. i:..,-.-,,--1.--5.f.'w'f..--.,g,-rp-qf'---W1--sv.--"..g,w.'-'- 1.1.4 .3,..'gS-.-. .fjjf ...HJ L -- 7- wp' P4 1.1,':.:-.' ..-'- ,J-1. ...Jvmp ff...--.--,.g-.-, JH. A' 4 -.pf .g M-.U N 'f,n,,'x-QT,-Afxjsl-vw., gf-',-M-,.,:, .. .--.g.'.1,4-. ..-f - .M f?.,.J:, .---1,-uw - ,a .50 ..tl,J..-5. -b,1,-,-7. -.-,C-MJT. Qf,4lfg.- Q - 5 l'fJ3'.7:figljSf:Q '.- --:'-L.",r,.,.11n'gT-U,-3,9 -1-'fvQ1f,',l31i'ig,!,,'t5'f"-,.'--fa'jmflgf ,J-:fl 5-LQ,-1 -.-:,'l,y4J,:.-F.-Q, ,ww '-',gLe,w ,-,Y--11.4.9 4.1-. Q' Q-5aQq,tC.1..,4,..1,g'-1.-"'f..fgi.,J,g--gf-3,-1 if ,gf 11-gdylffl 3,-fmijyf-,.-'.1-f.f-1. Q',L,3..7:-fLi4.fi-.f,fE1''jmf-Q.1f1- .i,.11,m5-.-1' ,'.'g.4., 'g9'Q,5f'.'L,'g,1A-.L 'J'-', .fig--' H, 'LQ "3 ill-Y,' 'qilqkt -'fy-ji:-1-.7J,j",!':1'5L',if-,Wg.5'r,- -f,'.1g."I.'4-f',i-if''E',, LQ1l3l1'f54:gf.gjf.iQ,--1, 5,-f'Q', f-'Q' ,Nb '..l,:',u- J:..:I,.'7N"jl,g'lv1'-In,v',5'1Jj-,.,-..',j" 2255.11.fiW?A,Y.i5,.J.5?i.y,5! 454.1 u,A,,5.53pZ5,a,lj'l M'-ggfl.-.,.I,:!,q1.-9.19,Q? ,w,,l?,.i4,171.915,-f,3,, 3.51533-L ..l5f:,f,,.4g,i Az, .3,,xVx,J.'?. V, 37,3-..,:'4 ::E."5f'pf: ii fffixlrjai''-"'-11-'f"1z-c!'f'-IC4'-' 'FE-5'1"--n::'-'f" H r ':'f1.i5-'ff' "'f1H. .'1--"fAf:f'.f-ff'-' 'Y-?k:'Hf? Mffii' if-"'E'h""' IW'':'h1'--'rvdgjfipz-'1'.-' -'12-.--'iffgw Q.: '1 F-Lf-MH.. 'pf 15. 3531- ,F-:J-'E-. :f'-'-3'f.j- f.-uf L"f'Y'1'2f.' .'5,,f'f,a-1.-.LYQV 1.2 , -..1.--:fi'- ,'.2".-',i:ff- "'i,U'.in-'Q-1: li'-J!j9"a'CQLA5'.1i :-.1-i-e?"1.f-'H F1'Td'-Sf-'fff U11-'AF 'V I-1'f1Pf-'rn' ri'-"'Lf'--r': ffP'3-LL.: --'luv H, .Wfif-:Li gil , ,.k, ,V ..,,Z:1L'.4 ,...y54 ,ly ,,.m.. . 4, h-,,.k 'fsvmff fi?-f-'N-Qff.--:'--ff'-iw -'war .1 .eff --.iffgf-'gif n- '-"-pw ,. iii"-' 'M -M-'fri-.-'-fp"-f " -.J'.ffVf'---fA"ji.- "-'-YW riff?-Ri-fi?-.l'e' " "Asif -L' ff .J-ivff g,.'.ais:.'.'f "1-11 .J-, ,.:p,11.-f. -w4-'?-'-5w1.-L'-'L- '- 'J--1-4" IP-, f-,-v.-Q3 J ' 35.3.11--,.'pa3-1i34...,'h --2-z .M gg-J '- .gig5QZe.i- ,Q.EQ'- ,a4':iv3i- 'PH ' g,!f5Ly,gafgiff-.i-'i-,.:,-'1,A1s--"Ari -, 'v1.:g,-.HJ-f-...':j,-i:....4'-Y ,-jf, f-1g.k..,1f l541:,!,'-3 if .lg f -L fu 'v-' uL5j"! . M-jp .HL l3.A.,'1,.- :. f-jf-L 'r-K--"..., ' f' .1 -f' L'j.44---mv,-1,,:. - U,-,I .,g,-,4,.47. --,mmf .Icp -.QW-5. 4.p--fff11'.- 'gf-1. 'su' uw.: 1:-z..-'1-.f. -fw -rfmffr--ja-21.5 545 lf- - . yr ,fwfrnf .3545 Liwzggq-fi'51,.s.1, :'J55f3f,vg.,,g -.QQ-.--1r'.,',.,n'5 -,-:,.g,,.,4..r-.q.f-7, .43.ijl,4:f w?,w,5:- ..g5fj.I.fvJ,L-,nic A-5..i5Hq L,-,'- -L 5x45f!,M?-, :.fE- W,,J,:,lv1Ij-xl,3'x.:: Eqii,,I,5m.Efi. V? '41-'3a"'iiT ' I'5.f.j:1k,?E115'-'1i1'-gifigv-W1' -f-25-Q '.1Q1f'fLl '.1i--1"9- 5- 'Qu-1 -.3g.rf,J:g.,,5,..- I-f-521 A :,5,1',qfg.+f .-5-5, .r,c,Q,L,'.q,Crm-.':",!M:All .T Wf'1,g,A- 5:,qi':rlfJl:,z1.Hj3"Ji' gig jmgif-5 -- .- . w 11. J : 1. -. - 55,-1 ,.:- -L. ,. 1- iii' -QTL? 9.2-'.'f-.J'.f'xa5 -1..a1-14.-v'lf4:1'S":.?E E.,,..:f'f cf.-3' 15'--Q :HF pq 5-1' ,swf 5 f 3 1.-3.152-.gf--f. -. q, J If KK- fy' I' n-ry' -W rw' "gh -.f--. 'M 1 "1-' A 4-. H. .H IN '-- ,-1. 4--'J fl- raya- Jiggigqygfil-6 54' 19 J"ff-"39Kgff51,' 51 ' gf. -1--11, L"1-ffivk 'ffj IQ! .5-'31 "' fig.,-lL1Vf2a1LLl ' -- ' f. .', -,af J.,-555 , " Q5 ...' n'- 'LIU' A -QQ'-1 , .wg Vw L: '-yu-Q -Q41 -l .rw -P' ,Q -N'g.ufi, .'5s'f,'.w,"fp-.-.wwe-' -, .- . L23-J' - ..' ...mpg -ggi' ,f fm ,1-,-4. we .,.f.':-q14J"v'f.-.,1,'.,f+J-1-- I'--wif - :il -' -W.: --5.-. --'.-'I-ul' ww- iv- -" '- 1,11 .mf 1- .-g1?f1',. '-,gfgi?5531 533145. f 'Sq' .-.-I 21- yy?-517 1, 5-f -- f-QQ, Jr". l':',-'wif JN- -G-,:-16,9-gf - f L: -.1.g'..-?4i' -l5ff".i.1ff.--Mi' 15-ig-2-fi--12 ff2':f.g?'g. . : -, '1x,w.S- L29,,,g5,g..,.: j,3.,f'-51,21 51" 'QS 1,1 gg, If-'?'.g5-fjxuq ili--.gg uv--n 11. ..-- .,: , f .,'. Af w, L--.q -J--, pfur., , .-4. ,.. .. 6 f,,. .- , M vw!-N - N-f V..-5 4'-5,-.2 'fm f,-"- - 11 gf v by f -"A 15-1-1-.I P: MJ,-.5 --L.,di1,,.,j-, yw,!,,. Q. '-mm..--,,,-F --f-Agar-g,d,,---ry, -1 W.-ff'.1v.?" wif.:-i:fEfs'2 -fxiefi''Hs-fi.1-inffifif-:Mg-i1.'.'f.,-2-L15 4,5 rtjQ,.g,3,zi-.,,ML g.,3fg,+1Q:.t fy ,a j',',e'g- V-jpg.,-',g .- kgg:-'rl,..-,.,Qfl1 .4-'Q-,.p I J" Ei-gfffl'-'f43"'fi ?S'uif3.3'f'5'ff-. 1,2437 '5"5332' ff -VF? ' Q- -.tgflgf . f..:-V gggy, ..,.1-: mf- w'-gigs.. .Q-g.L5j.?..1f':f'-iq -QM. vt. f,,,.,.. .,,v,I3,i..J J . -i--1-3'?'i'..f'-1' . i if! uc---' 115- J .-2-1-:f' .az '.'- "sf:- 5JJI'?.,l---,J ',.:yfnJ-...--1 . ' . .l..Qbj'..:pL- cy-',A 'Yu Irs.: ,J-'-,---fa A --'ff . 2 .mp-:' -1. '.--- -2,-. .mg.5Q'.f A , hgh- v.-1-'F',Q2"1':, 1 -' "'.HT.w -Wk-W? J,i',"- .-, f f-gl 'F- ig-i-jr -55,1-1g.,.1,F5vil' T gl.ziLi3,f7g 95. '.f-r?,i1.g1f3 'Ig :a5Fx?'.,-:.f?lM5Q'iiq .54-5g."gIifL'Eh 53 .3515--T i-zEJf6?uqA,rQjA,,q'..bw qfggig--'5-JS-Lib:-4 mf" UI 25.2 'wjglz' at "lf,-1-':.:.f.L'..H. Mfg? ' ln',.5.,-fgg'- .Z, ' -. r-A!f1.',,:fy'-11-A .,'., f.., 3+ ..:riL.,'-.,.. JU' '-'Efn-,.,. ff.-1-5-.,,-.--.,g.y.-j , .wb- . 1 --W-0 .g, -1-,-J.:1,-,g::.,n-4,r,t-',f.'JQ- ...gigEISXIFL:-,:7..?,.-',1v, 7 ,.:r.Nt ,. L Mgt'--1. A47 -LIFE.-ALI' 'r' --Eu L5 maf,G:v,.' Egiz' ' ,.3,-. .. ' -54,'Qg.g.41--'gf:. 'iff -yf.Q',:f 531 gg ,fy Q3 xi .i Hr. .f ts, PRINTED AND BOUND av Q- Iiqui E2 lfw'-Wamaiwig-43 lil 'L 4 1 I . , ,ff lumix! me ineteen mentpzbix ehagugue Qegmwsg-qzaaeemo' .-' fxxi ff Ai- L, ' NXBY. I' A Year Book Published by the beniur Qlllass of the New York Stare College for Teacher-'J Volume Sixteen x ' 4 1 N W n A 1 M . Brhimiinn Un Chvnrgri illilnrrll ignrk QD111' Hrhagugiral Euainwz illllan, h iubnze tiriv apprvriatinn nf the uhuzinvnn genus" :mb eager vnthuziawm fur Thr utzarhing ganw", mhnm, inhrfaiignhle inhuztrg, krrn innighi nhrmuh, gvt hinhlg, iuhgmvnt nf nihvrz, sinh hath-hvahvh prariirail rummnn-uennr, tem- prrrh with Ihr Having grass nf humnr, have mnn fur him nm' aifvriiun- l air rrgarh--an at tezirher, guihz, emit frirnh. YYY ' 3Hnrvu1nrh Ghent me may nruer hernme an ihnrnughlg pehagngiral that me Inav nur tnurh with the apirit nf guutlg, we have Irish in rapture :wh lurk within time pagea name nwmnirn nf nur num ntuhent hugs. . P oWfEl1T5 ilirhtratunxr .Hamlin Ahnwrr PtIhllUl1IIl'hgl1IPllI5 Ilkunzltg 3111 illlvmnrxant Srntnrn Jumnrs B11plgnn1n1'1'a Zlfrruhmvn Qbrganxzannns Sfrrrrt Snnrtxrn Athlrtnrn Snapahntn Jnkrn Autngraphn Ahuertwrmrntn 2115 2 H 235 E53 ' ' ---- 5 I , ' - - - 2' - - - 11 - - - - 11 ' - - - 31 ' ---- BE 1 ' ----- 111 - ,- - 119 - - - - 122 ' ' - - - 137 ' ' - - - 17? Q ---- 1 4 ..... ' - - - 251 6 vw x , MARCH 4, 1926 My dear Editor, You would be fortunate to have served so noble a class as 1926 either by recording her great past or by hinting at her undoubtedly greater future, but they have put upon you the double task of chronicler and sibyl and named the terms. The leaves to which you entrust the future must he like a citadel wherein are kept safe the joy, the distinction, and the friendliness of college life. Such a task, and you, poor young chronicler, with no experience in setting question- naires! Now you know how great is the honor of office, and yet, there is a con- sideration to hearten you. If ever that citadel should threaten to vanish, as did Is of old, and some classmate of gypsy heart, though he may have caught a glimpse of a scholar's life, "turn'd once to watch," he would be certain to see the citadel only in " the line of festal light," and in this chronicle would find joy and distinction and friendliness alive again, for all else vanishes very quickly. So then, even though you have only had two courses in psychology, and I'm doubtful if you know the ,laws of prophecy, I know that the success I wish you will be yours. Sincerely, 'EDITH O. XVALLACE Svvcn ACKNOWLEDGMENTS The PED Board gratefully acknowledges the assistance ren- dered them in making this l926 PEDAGOGUE: To Miss Wallace for her invaluable advice and wisdom in pulling us out of difficulties from time to time. To Miss Perine for her inspiration and instigation of the wood block feature, and to the Art Department for their coopera- tion with the PEDAGOGUE Art Department in carrying out this work. To all those class or organization officers who assisted us in gathering in the data necessary to completing our records. To the following Juniors, who helped us so nobly: Kent Pease, Ruth McNutt, Constance Baumann, Ruth Coe, Hilda Sarr, Mil- dred Pawel, Alma Terpening, Esther Milnes, Lois Dunn, Jane Green, Evelyn Biddle, Mary Neville, Janet Gow, Thelma Temple, Katherine Tanner, Georgiana Maar, Mary Harris, Helen Tomp- kins, Margaret Provost, Sara Barkley, Marcia Connolly, Anna Gaynor, Harriet Overbaugh, 'Winifred Carey, Thelma Brezee. To the Brandow Printing Co., the Empire Engraving Co., and Gustav Lorey, photographer, for their hearty co-operation and great service in the publishing of this 1926 PEDAGOGUE. ,Q,4,.-..,.f-Jv...... ,, '.,,k ,...- --vrj fl-V u '. fl, 5 1 ,f ,A 4, 1 V, ,L ,XS I, ' -N,-HB1 V jf , 1' A 1 I ' 'M 1,,f MU if N M QG,lL W X 1? J I Xllfl 1 f Ain NN ff NQX 1 jixxnmw ,IYYV R XX I X ML 4" 1 N fw!l' 1 ! qw! g W1 X ji WH 1 I ' fl f' NNW 1, MIA , 1. J l I X f K UI! -f' f ,. ,,.l,fA 1 A-,,- .. , .,.1..,g- I X -.1 V X' ,F M 1 I K K KI I 'J ix X151 fu N K ff' ,x ji r X, X I xv X , v.fLx,,..-fi . 'fX,,J ff '. -... L, ,J N . A, V---,,-:il-1 '- X f X N KX .-'-,a""7 G,'l'AY'-?1xNIx N z f if I f '-,Aa xx E f-. xg 1 'Cv ff' 2 'N X E ,, .Xx,.-wi,-,Ny ' I I f N x 1. 1 K," R 1 ' , 'X ,, E.. W YXfFii312i?i'7 'S 1 V- ST Eff, .wx Lx uwvgirjffllg X,ixf,-" f'4 V1 x-. , L'f9 J x 29'-iw' f i xiii? q"""iQ1.f , V Y' -1 Af" f 1 1 I F X A xl 1,- V, X , xxx g .1 .. A 'J I:-Jr ! iij f fe, y ,l -N , 2 1 r ff' K X f r' N '-..-' X '-My L , X Mx x ,fr X-X . f w.-ff' r. .W H, x fu "T V Y 'g .-,F R X x ff X V X! A Ax 7 l -fix V+ H C A ,A-,-X 'N X XX fl J., X Viv? -lil, 'tj ff j 'H .u 1, -- .-.-,f fi. +gfm +I '1 ,J, J'1f',! lg, jay' If :r ifflxl ' 1 f JH ,ll LIN ABRANI ROYER BRUBACIIER, Ph.D., IDBK President f1915D of State College for Tenclzfenr. A.B., Yale, 18973 Ph.D., Yale, 1902, Head of Department of Greek. Vtfilleston Seminary, Easthampton, Mass., In- structor in Greek, Yale Collegeg Principal of High School, Gloversville, N. Y., Principal, High School, Schenectady, N. Y., Superintendent of Schools, Schenectady, N. Y. Publications: High School Engl-ish, 2 vol., Englisli, Oral and Wrifteng articles in the English Journal, Education, Scribners, Sclzoal and Society, and the Atlantic Monthly. NVILLIAM TLIENRY METZLER, Ph.D., F.R.S.C., F.R.S.E., 411314, EE, flute Dean f1923D of Slate College for Tea.cl1el's. A.B., University of Toronto, 18883 Ph.D., Clark Uni- versity, 1892, Professor and Head of Department of Mathematics, Syracuse University, 1895-19235 Dean of Graduate School, Syracuse University, 1911-1918, Dean of College of Liberal Arts, Syracuse University, 1921- 1923. Publications: Ioint author of College Algebrag research articles in the Matlzcmatical Jomrnafls of America and Europe. ANNA ELOJSE Pnzuclz, Pd.M. Dean of We-men Cl909j. Graduate of New York State Normal School: Pd.M., New York State College for Teachers f1920jg Pre- ceptress, Lisle Academy, Lisle, N. Y.g Member Faculty, State College for Teachers C1886-D5 Compiler of Catalog of Literature for Advisers of Young Women and Girls. LEONARD XVoo1:1s R.1Cl1ARDSON, A.M., LL.D., CDHK P1'0fcs.m1' H8955 of Greek and Latin. ' A.B., Trinity College, 18735 A.M., Trinity College, 18743 LL.D., Griswold Collegeg Tutor in Triuitv College, 1873- 1876, P1-Ofessor in 'trinity College, 1875-1883. PulJlicz1tio11s: P11110 and Pluloism, The Greek Drmna Hunter and the Homeric Ayn, Greek Lyric Poetry, Class- ical and 1.,ilcrary 1llfl11'Ul1Cf'S, Tcnnvyson, The Dcvclopzzzczzt of flue Narnia! .S'clmol.v, Dmlzocracy and Ifxdividilal Free- dom. EUNICE JIXMANDA PERINE, A.B., IPd.M. P1'0f1'.v.m1' Cl900D of Fine Arts. Houghton Seminary, Clinton, N. Y.g Pd.13., State Nor- mal College, 19005 B.S., New York University, 19113 Pratt Institute, Columbia University. JOHN NIANVILLE SA1'L1zs, A.B., Pd.B. Princffml 09051 of Milne High School and Director of Practice Teaching. A.B., Colgate, 1900, Pcl.B., State Normal College, 1901. Publications: Articles in various Educational Magazines. Nine Ten X VINFRED CORNNVALL DECKER, A.M., Pd.B., CIHBK Profc.s's01' 09071 of Carillon. A.B., Columbia, 19053 A.M., Columbia, 19105 Post- Graduate Student at Columbia, 1905-19065 Universities of Marburg and Berlin, 1911-1912, Austausclilehrer at Pots- dam, Germany, 1911-1912, University of Berlin, 1914. Publications: Joint author of Markiscli-Decker, Eng- Iisclzcs Lesebuch fiir die Hiilicren Sclzuleng joint author of Dclftsclzlond und die Dcutclwn-,' occasional articles for the Monograjnlr, Morlrwi Language Journal, publications of the llifodern Language Association of Anzcricrz. CLIFFORD AMBROSE XYOODARD, AB., Pd.B. Pl'0fCXS0l' C1907j of Biology and Pllj'.Yf0gI'fIfJ1Ij'. AB., Columbia University, 19045 Pd.B., State Normal College. ..f .qi Va" ,, lp' F7 IF' HARRY BIRCHENOUGH, AB., Pd.B.,- A.M. Professor C1908D of Mallzcnzafics. if A AB., Cornell, 19053 Pd.B., 1906g A.M., Columbia, 1914. if , ' .ff 6 l DAVII3 I-IUTCI-usoN, A.B., D.B., A.M. ,' Profrsssof' 119085 of Gmfcrnmcnt. ',i,, A.B., McGill University, 1893g B.D., Montreal Presby- 1, , tcrian College, 18983 A.M., Harvard, 19015 Instructor in ,Ji Union College, 1906-1908. fO7 M9OWM 1 ' , 1 f", 1 if , "-.W 1 ADAM Auaxfux E XXNALKER, A.B., A.M. ' W P1'0fa.v.ror of Economics and Sociology. 1 A.B., mix rsify of Michigan, 19065 A.M., University of NVisc ns 1912. BARNARD Smvvisiz BRONSON, A.B., A.M. Pl'lIfF.fSOI'. 119085 of Clzewiislry. A.B., Columbia, 19083 A.M., Columbia, 1912, Instructor in Gencseo Normal School, 1900-1905. 1 ,C H EIc'uc'1z Twelve .ANNE LOUISE CUSIIING, I'c,l.B. .S"zcjwarvi.for C1908j of Praclicg Teach-ing. I Pd.B., State Normal College, 18995 Instructor in Gcnesco Normal School, 1902-1908. . ELIZABETH FRANCES SHAVER, A.B., Pd.B. Supervisor H9085 of Practice Teaclzinfg. A.B., State Normal College, 19085 Pd.B., State Normal College, 1904. 80? RICHMOND HENRX' ZKIRTLAND, A.B., A.M. Professov' C1909j of English and of Educaliolz. A.B., University of Michigan, 19009 A.M., University of Chicago, 19093 Superintendent of Schools, I-Ioughton, Flint, and Menominee, Mich. DNA Wool: R151 L1 AB P1 Is I0 11101 H9091 of Ilzs 1 AB Colgitc 1994 mL1S1tX of Clic o 1897-19003 cllow in Histor 1 971899 Ins ruc iautauqua ol me sit J rofessor of I story at U5 1 1 oo nmmer Session Boulder, lg' 19 T el and Studv in Euiope 1423-1924. A, v. ' f N", . ., ' x If P . fa . . , . , - I, ri 1' L 1 - y x - ' yr ' ' , F ' ' , ' - 5 .,.. '. Summer Scho , 0: P' fessor ' story an Politics, C 72 ' , - 4 ' ' 3 ' thee ' 's U' ' ' l ' c I' ' 1 , r O' I 1 3 ' ' 1 . I Q l v CLARENCE FRIZIJEIUCK I-IALE, MS., Ph.D., GJBK Pl'0f0X.V01' 119111 of P11-ysics. B.S., Wesleyan University, 19033 MS., Wesleyaii Uni- versity, 19083 Ph.D'., Cornell University, 1909g Instructor in Physical Science at Pedclie Institute, 1903-1905, As- sistant ancl Instructor, Wcsleyzlzi University, 1905-1908, Research Associate, Research Laboratory, General Elec- tric Company, Schencctztdy, N. Y., 1909-1911. Publications: Scientihc Articles. - ' lr- W' - v ' . - 5. 1VIL1',1'AM Gisoucxz KENNEDY, Ph.B. .fl.v.vi.vla111 Pv'0j'es.r0r C1911D in. C11c1nisIr'y. Ph.B., Syracuse University, 1911. Thirteen F ozzricclt FLORENCE DODGE FREAR, B.S., M.A. Izzslrucior H9115 in D1'os.r111-alainig. B.S., Teachers' College, Columbia University, l918g M.A. Teachers' College, Columbia University, 1923. JOHN ALOYSIUS MAHAR, Ph.B., Pd.B. As.vis1'a11t Professor C191Zj in French. Ph.B., Union College, 19045 Pd.B., State Normal College, 19065 Student at Johns Hopkins University, the University of Chicago, and Columbia University. Gro! G1: ALEX VXIDER 8T1:P111:N P XINTER, A B , P' D 4 il. 14:1 s. "" if . V L-1. . Professor C191ZJ of Philosophy. ' A.B., Harvard, 1892g Ph.D., University of Jena, 1896, Graduate Student, Boston University, 1892-1S94g Student of Universities of Jena, Berlin, Leipsic, 1894-18963 In- structor in Tufts College, 1897-1898, Acting Professor in Bryn Mawr College, 1903-19045 Instructor in George VVashington University, 1904-1906g Professor of Phil- osophy in Mount Union College, 1907-1911, Professor of Philosophy in Clark University, 1911-1912. Publications: Spencmfs E'volul'ionary Theory, The Philoso- phy of Christi: Temptation, The Philosophy of Primitive Magic, The Future of the American Negro, The Phil- osophy of Cult-ure, The Idea of Progress, and various other articles. Lvom fXNTOINE'1'T1Z -101-1NsoN, A.B., A.M. Sufwrvi.vor C1912D of Practice Tfllfllvillg. A.B., State Normal College, 1911, A.M., Columbia Uni- versity, 1924. JESSE FLOYD SNNARD, A.13., A.M. Professor 119135 of Spauislz. A.B., Brown University, 19009 A.M., Pennsylvania State College, 19105 Institute Tilly, Berlin, 19089 Fellow in German, University of Chicago, 1911-1912. I-lffuuw XVo1z'rH1NGToN H:kSTINGS, A.B., A.M., Ph.D. ' Hemi of Depm'Imc'nt 419145 of English. A.B., Brown University, 19045 A.M., Harvard, 1906g Ph.D., Harvarcl, 19165 Teacher of English, Williamsport High School, Penn., 1904-19055 Instructor i11 English, Brown University, 1906-19073 Instructor in English, Simmons College, 1907-1911, Instructor in English in Brown and Radcliffe, 1912-19133 Instructor in English, Dartmouth, 1913-1914. Fiftc S i.1'fC'Cll GEORGE NIACFEELX' CONWELL, A.B., A.M. Pli.D KIJBK, EE ' Professor H9152 of Matlzcmaiics, AB.-, Princeton Uuiversit 190: y, .ig A.M., Princeton Uni- versity, 19063 Ph.D., Princeton University, 19083 In- structor iu Mathematics, Yale University, 1908-1915. CLARENCE ALISEIQT IHIDLEY, AB., A.M. Assistant Prafc'.rs0r H9155 in I-Iisiory. A.B., State College, 19155 A.M., Columbia University, 1918. CARLETON ELDERKIN POWER, PLS., Pl1.D., CDBK, SE Assislzmt Professor Cl915J of Physics. B.S., University of Rochester, 19083 Pl1.D., Cornell Uni- versity, 19155 Instructor in Science, Montclair Acaclemy, N. I,, 19gS-19105 Instructor in Physics, Cornell University 1910-191 . 1 I I-IAROLD XMILLIAM THOMPSON, Ph.B., A.M., Ph.D., ELS., 11113K 2 Professor C1915j of English. Ph.B., Hamilton, 1912, A.M., Harvard, 19133 Ph.D., Har- vard, 19155 Guggenheim Fellowship, 1925-1926. CIIARLOTT12 LOEB, A.B., Pd.B., A.M. .S'1clvcrz1is0r Cl905j of Praclice Tcachiug,- Professor C1915J of French. ' A.B., Vassar, A.M., State College, 19155 Institute Tilly, Berlin, 19123 Post-Graduate Work, Columbia, 1915, 1917, 19185 University of Paris, 1920, 1922, 1923, 1924. ARTHUR IQENNEDY Benq, Pcl.M., Ph.D. Axsislmzl 1jl'0fC.YSOI' 09165 in Education. PILB., Grinnell College, 19083 Pcl.M., School of Pedagogy, New York University, 19095 Ph.D., Clark University, 19135 Honorary Fellow, Clark University, 1913-1914, Assistant Professor of Psychology and Pedagogy, Olivet College, 1914-19153 Instructor in Education and Psy- chogog5f,6Ce11tral State Normal, Mt. Pleasant, Michigan, 191 -1 1 . Sevenleen Eighteen Ah'l15Dl2E SIMONIN, Pl1.B. Professor f1916D ofF1'ench. R.P.1.g Professor of French, Columbia University, Sum mer Session, 1920, 1921, 1922, 1923. GEORGE MORELL YAORK, A.B. Professor 09165 of Commercial Edzzcalicm. A.B., Colgate University, 19075 Head of Commercial Department, Waterloo, 1900-19093 Ithaca, 1911-19143 VVhite Plains, 1914-1916, Special Commercial Represen- tative for Ginn and Company, 1909-1911. , Publications: Co-author -"EIc'me11tm'y Tminizzq fm' Bue- ' J! nzessg CO-ZI.l.1lCl1O1'-NC01Il1ll0l'C'lfIl Education in Confinzm- tum Schools." BLANCI-IE MORRISON AVERY, B.S. Izistruclor 119162 in Commercial Educalion. B.S., State College, 1916. PILB., University of Nancy, Franceg Instructor in French MARY ELIZABETII Conn, AB., B.L,S., fI1BK Lilnuricm C1916J and Assislani Profr's.r0r in Library Marzagctrzcnt. A.B., Syracuse University, 1912g B.L.S., New York State Library School, 19153 Assistant in New York State Li- brary, 1913-19153 Assistant in Cliildren's Department, Brooklyn Public Library, 1915-19165 Temporary Assist- ant in New York Public Librzxry, Summer of 1919. AGNES ELEANOR 1iU'rTIzRIzR, A.B. Illslrzzclof' 119171 in Euglislz-, A.B., State College, 1916, Graduate work, Columbia University, 1916-19173 American Academy of Dramatic Arts, 1916-19175 Middlebury Summer Session, 1922, Director of Dramatics, Lake Placid Club, 1923. I-IELEN iXdARIE PHILLIPS, AB., A.M. Ixzslmcloz' H9181 in Ezzglislz. A.B., Ohio University, 19155 A.M., Northwestern Uni- versity, 19163 National German-American,Teachers' Sem- inary, Summer Session, 19163 Columbia University, Sum- mer Session, 19173 Instructor in Lawrence College, Appleton, Wiscoiisiii, 1916-1918. N inetem Twenty NIINNIE BRINK SCOTLAND, B.S., A.M. Instructor 09185 in Biology. BS., State College, 19185 A.M., Columbia, 19205 State College Summer Session, 1921-1922-1923-1925. EDITII GWEN VVALLACE, AB., A.M. Instructor 119185 in Laiin and English. AB., State College, 19173 A.M., Wellesley, 1920, In- structor, Middlebury College Summer Session, 19215 State College Summer Session, 1924. CAROLINE CROASDALIQ, M.D. College PlIj'.YiC1.Ul1 and Professor Cl919J of lfygimw. M.D,, VVon1an's Medical College of Pennsylvania, 19143 University of Pennsylvania, School of Biology, 1906-19093 Assistant Instructor in Clinical Medicine and Physiolog- ical Chemistry, 'Womans Medical College of Pennsyl- vaniag Physician to Philadelphia Normal School and Instructor in Hygieneg Lecturer in Hygiene and Physician to Temple Universityg Staff Physician and Lecturer for National Board of Y. W. C. A. in NVomen's Colleges of Texas, Oklahoma, Arkansas, VVaShington, and California, 1917-1919. Glslzrnuniz Eniznnnirill DOUGLAS, AB., A.M., Ph.D., EE, 1IPBK Instructor C1919J in Biology. A.B., Smith College, 19045 A.M., Smith College, 1907, Ph.D'., Cornell University, 19175 Instructor in Randolph- Maeon Woman's College, 1908-19125 Instructor in Botany, Lake Erie College, 1915-1916, Instructor in Botany, Agri- cultural College, Cornell University, 1917-1919. T. FREDERICK I-I. CANDLYN, Mus.B. Hmm' of Music Dvlmrtuirni 09205. Mus.B., University of Durham, England, 19113 Graduate Course at State College, 1916-1917, 1919-19203 Organist and Master of the Choir, St. Paul's church. Publications: Vocal and Instrumental Compositions pub- lished by I-I. W. Gray, Schirmer, Ditson, Schmidt, Presser, and the Boston Music Company. ANNA RANDOLPII Kumi, AB., B.S. .f1s.vi.rlan! Professor 09203 of Home Econouxics. A.B., Fredericksburg College, 1912g University of Vir- ginia, Summer Session, 1913-1914, B.S., Teachers' Col- lege, Columbia University, 19175 Instructor at Temple University, Philadelphia, 1917-19185 Instructor at South- western, La., Normal, Lafayette, La., 1918-19203 Instructor at Butiialo State Normal, 1920 and 19225 Student in Paris, Summer, 19215 Summer Session Columbia Uni- versity, 1923-19253 Summer Extension Course, University of Cambridge, England, 1924, Home Economies Editor of The H iyli School Tmclicr Magazine. T wenty-one 'Twenty-two A. MAY FILLINGI-IAM, B.S., O.N. Instructor H9211 in Home Economics. B.S., State College, 1918, Slimmer Session, Oneonta State igcggmal School, 19185 University of Pittsburgh, 1918- I'ilAZEL A. ROWLEY, AB., A.M. Inst-ructor C192lj in Physics. A.B., State College, 1920, A.M., State College, 1925. LAURA F. THOMPSON, B.S. Instrurior and Cafeteria- Manager C192lJ. B.S., Simmons College, Instructor Elmira College, 1915- 19165 Dietitian, Albany Hospital, 1919-1921. IVIARGARE1' D. BETZ, B.S. lnsirucior 09221 in Chemistry. B.S., State College, 19225 Summer Session, Columbia University, C1923-1924-19255. I. Is,xBi:LL1s JOHNSTON, A.B., PD. IJ1.Yfl'llCf0I' H9221 in Physical Educalion. ' A.B., State College, 19203 P.D., Sargent, 1922. NIAUD GLADX'S NIALCOLANI, A.B. Il1.vl1'ucl0r C1922j in Frczlcli. AB., State College, 19143 McGill University Summer Coursey Columbia Universityg University of Geneva, Summer, 1923. Twcflzty-tIz1'eL' Twenty-four MARION COLLINS, ALB., M.D. Instructor C1923j in Hygiene. A.B., Cornell University, 19105 Eugenics Field Worker Monson State Hospital, Mass., 1911-19123 Investigator New York State Board of Charities, 1912-19183 M.D. VVOman's Medical College of Pennsylvania, 19225 Interne Cleveland City Hlospital, Cleveland, Ohio, 1922-1923 Clinician, Medical Dispensary, Albany Hospital, 1923. ..MiARI-ON F. FLEMMING, B.S., A.M., O.N., sI1KfIJ Instructor 119231 in Home Economics. B.S., State College, 1915, A.M., Columbia University 19205 Instructor in Nutrition, University of Pittsburgh Summer, 19205 Instructor in Nutrition, Cornell University 1920-1922, Instructor in Nutrition, Western Reserve Uni- versity, Summer, 19215 Food Specialist, Home Econom- ics Extension Department, University of Illinois, 1922- 1923g Cornell Summer Session, 1924. QUEENE PIOMAN FAUST, B.S. Instrilctoi' Cl923D in Biology. B.S., State College, 1923. y I J ELIZABETH 1'1UNT Moiuus, A.B., A.M. As.ri.rlan1 Prnj'c.r.ror H9235 of Psychology and Education. Study at Earlham College, Summer Sessions, 1908, 1909, 19105 Dartmouth College, Summer Session, 19115 A.B., Wellesley College, 19133 A.M., Wellesley College, 19183 Study at Teachers' College, Columbia University, Gradu- ate Assistant in Philosophy and Psychology, Wellesley College, 1917-19185 Instructor in Psychology and Educa- tion, State Normal School, Upper Montclair, N. I., 1918- 19233 study at Columbia, 1925-1926. CAT1-IARINE W ALs1-13 PELTZ, A.B. Inxfrznflor H9235 in English. A.B., State College, 1922. Tr.o1u2Nc1z E. W1NcH1zi.L, B.S., A.M. Profcixrm' 119241 of Home Ecoizomics. Chicago Normal School, 1900-19025 Post-Graduate VVorlc in Domestic Science, 1903-19045 B.S., Teachers' College, Columbia University, 1907-19093 Instructor in Household Arts, Teacliersi College, 1909-1912, Instructor in House- hold Arts, Ethical Culture School, 1912-l917g Instructor in Household Arts, The Lincoln School of Teachers' Col- lege, 1917-1924: AM., Teachers' College, 19245 Coun- cilor, N. Y. State Home Economics Associationg Mem- her of the High School Project Commission of the American Child Health Assoeiationg Advisory Commit- tee of the American Tuberculosis Association, Child Study Group, Albany Chapter, A. A. U. VV., chairman. Twefi ty-five Twcn i y-six ALICE TAYLOR T'TI1..L, A.B., A.M. , In.rf1'ucl01' C1920 in Sflflllliyll and S1ifve1"Ui.x'01' of P1'aL'Iicc' Teaching. A.B., Barnard College, 1911, Bacl1elor's Diploma in Edu- cation, Teachers' College, Columbia University, 1911, Co-Director Villa Robles, Rio Piedras, Porto Rico, 1920, Director of Spanish Worlc, Baptist Missionary Training School, Chicago, Illinois, 1920-19233 Diploma de Suficien- cia, Centro de Estudios Historicos, Madrid, 1923, Instruc- tor in Romance Languages, Grinnell College, Iowa,,19245 A.M., Middlebury College, 1924. ETHEL L. HUYCK, A.B. Axmislazzt Lilzrariau Cl924J. A.B., State College, 1922. TQUTI-IERFORD BAKER Aflzlcfic Coach 09245. Temple University School of Physical Education, l922. Assistant Coach. Philadelphia College of Osteopathy and Temple Univ., Philadelphia, Pa. ELIZABETII Dl.X'lNlE ANDERSON, B.S. Snjvcrzivm' Cl925j of Practice Teaching and Inslrucfor in Conzfmrrcc. Gracluzite, Skidmore, 192lg B.S. State College, 1922. Graduate VVorlc, Simmon's College, 1923 and Columbia University, 19253 Substitute Instructor at State College, 1923-243 Instructor, Summer Session, State College, 1924. NIILLICENT E. Bum-IANS, AB. Inzslrnctor in French 09251. A.B., State College, 1923. lVIAimc:ARE'1' RAE MEYER, AB. Inslrncior in History and Education 119259. A.B., State College, 19229 Graduate Work, Columbia University Summer Session, 1925. Twcn ly-5071611 Twenty-eight ICATHERINE ELEANOR YVYHEELING, A.B., A.M. Supervisor 09255 of Practice Teaching and Instrzzcfor in English A.B., Allegheny College, 19125 A.M. and Certificate as Supervisor in English, Teachers' College, Columbia Uni- versity, 1922g Summer School work at Chautauqua, 19155 Graduate study in University of Pittsburgh, 1920-215 Summer examiner with New York State Department of Education, 1918-25. NIARY CATHARINJ5 GRAI-IN, A.B., A.M. Instructor in .English Cfmzuary, 19251. A.B., State College, 19215 A.M. Radcliffe College, 1925 Study at American Academy, 19245 Director, Dramatics Vkfhittier House, Jersey City, 1922-23. I'IELEN Louise OLDREIVE, A.B. 111-.rrructor in Malhenzalics C1925D A.B., Wellesley College, 1925. J jassnz LOUISE ll'lCLE.NEGHEN, BS. Ius1r1u:l'0r in Home Economics, 1925. B.S., Teachers' College, Columbia University, Under- graduate work, Toronto University, Toronto Ontariog Normal School, Saskatoon, Saskatewan, l922g Supervisor, Public Schools, Regina Saskatewan, 1917-19, Director of igome Economics Department of Education, Saskatewan, 23. IQALPI-1, ALEXANDER BEAVER, A.B. Insfmcloi' in M'aIhv11mtics C1925D A.B., State College, 1924. :HELEN T. FAY, AB. illazzaycr Co-Op. A.B., State College, 19195 Cornell S. S., 19135 Graduate VVork and Assistantship in History, State College 1919- 215 University of Toulouse, France, 1923-24. 1n.vIrurl0r in Hixfory 09255. Twcfnty-lzi Registrar C 19201. CLARENCE I-OSEPH DEY0 Secretary-Trcaszumr C1917D. ELIZABETH VAN DENBlJRGIT,.A.B., QDBK A.B., Cornell University, 19103 Teacher of Latin, Clyde High School, 1910-19125 Cataloguer, Cornell University Library, 1913-19175 Clerk U. S. War Department and U. S. Treasury Department, 1917-1920. Albany Business College, 19045 Stenographer and Assist- ant Accountant with Beaver River Lumber Company, Croghan, N. Y., 1904-19053 Assistant Accountant, General Electric Company, Schenectady, 1906-19085 Chief Account- ant, Superintendenfs Office, New York Central RR., Albany, N. Y., 1908-19175 Secretary to Dr. Samuel B. Ward, 1908-1916, and to Dr. Erastus Corning, 1916-1917. Officers of Administration ABRAM ROYER BRUBACHER, Ph.D. VVILLIAM IJENRY WAIETZLER, Ph. D. . ANNA ELOISE PIERCE, Pd.M. . CLARENCE JOSEPH DEYO . . ELIZABETH VAN DENBURGH, A.B. CAROLINE CROASDALE, MD. . b M ARY ELIZABETH COBB, A.B., B.L.S. . Thirty Prcsizlmtzt of C allege Dean of the College . Dean of Women Financial Secretary . . Registrar . College Physician . Librarian 311 illllmixnrianz D The members of the Home Economics Club express their profound sorrow in the death of Miss Cora Ann Steele, member of the faculty of the New York State College for Teachers since 1910. ' In Miss Steele, we found a teacher and a rare friend, whose gentle spirit and geniality contributed to the joys of living, and who was ever ready to help, advise, and encourage those who sought her. Now she has passed out of our lives to the Great Beyond, and we sense our abiding loss. p Rachel Westfall Elizabeth Doyle Mildred Graves jennette Manville November 13, 1925 T1LfI'1fJ-0118 TQZQ- 1, Vuxpii .-' H ,, , ' a - - 4, , glfli-:i.'-JJ' s Y ir I x -1. '5.-1 , 1 1 - 1 Y 1 1 ' '1 " I 1 '.' Q HE. I 2 1 L 1 1 1 1 1 1 if 1:' Q 1 1 1 1 1 '4".:" -5 f , 1 15' ' ,1 1 11 . L In I -1,1 '1 1 1 W , 1 . 2 1 izw 11- , J 1' H211 I 1 H "J 1:f 1 1 W W-, V111 ' ll V . 1 11,1 1 1" 11,1-11 7 1 ,fi-" 11 1. 'Q 1 17' 1 1"' "fi W .11 .X F7 v al V". ' I 1 M1 A , 1 1 , 1.. X1 1 . 1" ,v' 1 . 11' . -1111 1. .215'1k?.' '1' I 1 1 1 .' 1 ' 11 -. 1: 1, F, If 1.1 1 ,ii-F 12 ,"1 1 N , w K l w IWQARTIIA LOA-IAX IVIIRIAM SNOW' ELIZABETH' FALK HI5RBI:R'I' CAMPBELL I-IELEN ELLIOTT HQIERBISRT CAMPBELL IWARTHA LOMAX ZIILMA GORMAN MURIEI. VVENZEL OLGA HAMPLII M URIIQL VV ENZEIQ, HQILDA ICLINKIIART M'ARGARI3'I' BENJAAI R-TARY FLANIGAN CJLGA HAM PRI: S. NILES I'1-AIGHT ELINOR CAI,r,RRv I-IAZIBL BENJAMIN 1V1'ARION Ruonns IN Glass QBfficzr5 1922-1923 . . 1923-1924 - . 1924-1925 1925-1926 . President Vice-Pafesident , Secretary TreaszI1'c'1' . Reflorter . President Vice-President . Secretary Treasurer . RejJ01'tcr . P-resident l7icc-President . 5'Gc1'cta1'y Trans:-wer . Rqfrorfer . Presidevzt Vice-Presfidevzt Sccrefary and Refvowcr Treasmfev' Thirty-three '- ,?,.. X 1-ix? A, Q .G',...,-'- -AIM JCL, -ft- .F 4-'gi --"L '4GE?ff?1 fi' . 1 F .,,.,-,- Y fY..",',i..f f ff '-.2-7" 'T , ,A -, - V Y - .w-.- - + -- ,- 4- ff-1-f , 1' -1:1-. -, 4-1,5 , '. AM' 'flff' ' ' ' ' E '55-'Qi-4:+:"" " "til," 'fig' 4-1112 ' f'T.IL,. - .--.Q 4..--V.,Y,--.Y---' lp--K .. . X if I " -'13-"'xf H' "'-.V '11 R: " 'Ni7'g""'7" ' 'H ' 'C 5 X ' ' ' ' " ,MM fnlkfj H ..f -VL.: Nj:-, ! wr J' 'H ,, nl 9 NM, 'HJ ' wi. QM, 1? ' . ,F J . MN v " , , :nw 1 w' ,I Nw ,,. H .Y f, 1 JJ. lx 4 K, f, It , HV 1 1 1, M u' -V, :VD v," K. ,v f' 1-Jxvjfl .V I4 H1 T- ' L N, ,Ml in K, 'rn 'lx 1 X W .M X 1 L , rf . K, '. , , M1 ' Y ir . It ,- . .,w,.Q, ,Q 1 .q',,,.'g,,,,,.c,,.n,,-.' .in AJ, ,,.,'1,?,,-,'-.Qw,.-.-..,-,Y-11,, J ,fvf ' - -'-'- W-Y---,--' '-6 T , V. , ,, ,lg-, "'f,Tf., W --,M M ,- -,--T, , I --- x -f- X u1'.'f',,' ' f Vg: A - V. Y f.,L -.-5,-.V,.L ,T.W:A-5 '-Q, .. 57' gy,-', ,I W ,, 5. ,, V u....,.Y,1t'-. -X:, X-MT - ,H U..,.-1.-- :jL..' :fi--, . .-. ,- --A, U Senior Clilass ilaisturp Mountain-climbing has its rewards and, oddly enough, so does going to college, both oifer the breathless traveler a chance to- contemplate with some satisfaction and a unique amount of perspective the laborious trail by which the heights were attained. And so 1.926 glances backward for a moment and dimly discerns from the summit of her present achievement the distant days when, as a timid Freshman, she lirst dared enter upon so mighty an enter-I prise. ln spite of her sweet young shyness, however, she was welcfomed with a.ll due respect by an admiring Faculty, much impressed by her propensity to break all previous records. And it that august body was overwhelmed by her intelligence, consider the trepidation with which the Sophomores approached her to impart the necessary college lore. So overcome were they with unex- pected awe that in one moment of forgetiulness their beautiful banner quietly disappeared. The tale of the ensuing bloody iight has not yet ceased to be whispered among college gossips, for so lierce was the awakened spirit of this maiden, that it became necessary for the Olympian powers to intervene to protect from total extermination that rare species homo Soplzomorus. Xifith this gory beginning she was well-fitted to induct next year's Babes into the proper state of reverence. She knew from of old the unenviable and inevitable fate of the Sophomore, which is to catch all the mud which condescending Upperclassmen and vindictive Freshmen feel spiteful enough to sling, but with undaunted courage she pressed on in hot pursuit of delinquent Freshies. Nor did she fail to cover herself once more with glory, in the' gentle arts ot debating and concealing mascots she was acknowledged to be without peers. And then to console herself for her many trials she took unto herself a fair young arm and went to Soiree, where she first knew what it was to achieve social triumph. The next lap of her journey was begun in tender solicitude for the welfare of a new set of infantile collegians whom she entertained and sagely advised in the most approved fashion. Likewise she began to take the responsibilities of her social position quite seriously and to acquire that strange, studious loolc by which the discerning may identify an Upperclassman. That she did not become too completely immersed in the tangled thicketsof education books and the formidable barriers of methods courses was proved by the gorgeous way in which she blossomed out at Prom. Perhaps it was those methods courses as much as anything which made her begin to halt dread and half long-for the glories which were to be hers when she should have attained to the dignity of Seniorhood. And thus she stands today gracefully bearing the dignities which maturity has brqught her and contemplates the work of her hands. She is justly proud, but not boastful, for she realizes that she has fallen short of Dean Horner"s expectations in respect to the style of her coiiifure. VVith reluctant glance she sees the open roads stretching before her. Through the portals of Milne High School she has caught a glimpse of the future pangs and joys of teaching the young idea how to shoot and already knows that she is in this college world, but not of it. Tlzirly-fi'zJe lX'IARGARET ELIZABETH A,HEARN If JJ 26 State St. Saratoga Springs, N. Y G.A.A., Newman Club, Music Association, Chorus CSD, French Club, Spanish Club. Trndv1nar!c'.' Keep out of the icy clraughts. F11 EDNA BIENRIETTA ABBOTT HAI, J! AAO Hughsonville New York Y.W.C.A., Mathematics Club, Biology Club Trade1nark.' Watch this column. MAIKTIIA IAN14 iALBRIGI-IT If! IJ , A C? ll ,, " cnc u 9. : Fin s a way or makes one Mont ll New Yoilc Y l Cl l W lil' Thirty-.si.v CECILE ALEXANDER rrcel JJ 147 Plymouth Ave. Schenectady, N. Y. Cho-rus C2, 31, Chemistry Club, Vice President CLD, Joseph Henry Society. Tr'adeuzur1c.' Finished in dull brass. I'IELEN A. ARTHUR "Ania " Fort Ann New York G.A.A., Y.W.C.A., Music Association, Sec- retary CZ, 3, LU, Quarterly Board, Advertising Manager Q3, 41, French Club, Joseph Henry Society, Political Science Club, First Vice Pres- ident 141. Tl'I1dF'lHUI'k.' Fits nicely into college use. RUTH VVINIFRED AM ES " Wi1l " ' Aao The Elms Highland, N. Y. C.A.A., Y.W.C.A., Chemistry Club, Mathe- matics Club, Moving Up Day Committee QZJ. Trademark' Superior for general use. .Quia CMA- 0-04, bULl4l'lv3 you Tliirty-seven , l . VIRGINIA C. BARR H Teddy U I AAO Route 58 Schenectad Political Science Club. lM:1LDRED L. BABCOCK 1 "Mid" , Omicron Nu, AQ Gouverneur New York Y.W.C.A., Home Economics Club, Commence- ment Invitations and Program Committee MJ, Junior Prom Favor Committee CSD, Campus Day Costume Committee OU. T1-ade11zark.' Something to be really proud of. :Q T1'adv111ark.' Oxidizecl iron or t if d I' ' ing. l l .i Q f 'I JULIA CLARICIQ BAKER l . J "Clam " l 253 Wfest Main St. Frankfort, N. Y. Y.VV.C.A., Canterbury Club, Political Science Clu . 1 mrle.' A service of proven merit. l Thiriy-eight LUcrr.r.13 L. BARBER "L1fcy'J 388 Elmwood Ave. Buffalo, N. Y. College Chorus CZ, 41, Commercial Club, Polit- ical Science Club. Trademark: Setting a new stanclard. GENEVIEV13 BARRETT JJ lrVatertown New York G.A.A.. Y.W.c.A., Classical Club, spauisii Club, Biology Club. Tr'z1dr'u1r1rlc.' Goodyear, Good-wear. I'lELEN LOUISE BARCLAY ff J! 'III' Hillsdale New York G.A.A., News Board, Assistant Subscription Manager C3j, Subscription Manager C4j, Sub- scription Manager, 1926 Pedagogue Board, Soiree Committee CZJ, Ring Committee CSD. T7'GdL"Il1Cll'k.' Recipe for Pep. ,fl lil ,l M EVALYN GRACE BELLI NGER if JJ Ev AAO Little Falls New York Music Association, Political Science Club, Biology Club. Trademark' Substance, form, color. Forty CHRISTIE A. BARTHOLOMEW " B art " 174 Quail St. Albany, N. Y. C.A.A., Y.W.C.A., Music Association, Chorus CZJ, Chemistry Club, French Club, Mathematics Club, Biology Club. Tv'ademm'lc.' Etiquette, Entertainment and Good Sense. lWARJORIE T. BELLOWS " M urge " Myskania, XIII' 50 Ramsay Place Albany, N. Y. G.A.A., Y.W.C.A., Cabinet C4J,'Executive Council CZ, 35, Mathematics Club, Secretary, Student Council CZJ, Vice President, Student Council ffij, Chairman, Junior Luncheon GQ, Sophomore Soiree QZD. Trademark: Aristocrat of Beauty. HAZEL C, BENJAMIN "Beujie" 819 Locust Ave. Schenectady, N. Y. G.A.A., Y.W.C.A. Literary Editor, 1926 Ped- agogue, Political Science Club, Class Secretary f4D, Silver Bay Conference, 1925. T1'adcmark.' Transactions confidential. MARGARET FAIRBANK BENJAMIN " Benny " Myskania Thiells New York G.A.A., Treasurer CZJ, Y.W.C.A., Undergrad- uate representative C3D, Vice President C4D, Chorus CZJ, News Board, Copy Reader MD, Athletic Council CSD, Mathematics Club, Class Secretary 131. TradL'ma1'k: Almost too true to be good. CA'rH1z1z1Ni2 A. IEERMINGHAM "Cart "' 1'KfIP East Norwich Long Island G.A.A., '1f.W.C.A., Commercial Club, reporter C3j, President CLD, French Club, junior Prom Committee. A Tradc'marlc.' Typical of American progress. Forij'-one MARION ANNE BEss13'r'rxz ' " Bessie " Ticoncleroga New Yorlc Y,VV.C.A.. Literary Editor, 1926 Pcdagogue, French Club, Political Science Club. 'I'rade1m1rle.' Guaranteed. , Q . THYRA JANE BEVIER IL' Zi I JJ KA Hudson New York G.A.A., Y.W.C.A., cabinet CSI, Music Associa- tion. Treasurer CEU, President C4J, Chorus, Orchestra, French Club, Class Song' Leader C3j, Chairman Sophomore Sbireeg Summer School Committee GD, College Representative Education VVeek, 1925. 'T1'UdUlllClI',C.' Two for the price of one. ' ELMA F. BIRD " Birdie " Spring Valley NEW YO1'k G.A.A., Political Science Clubg Spanish Club. I Trademark: The gentle reader. F arty-two ALICE L. BLAIR r1AIJ1 KA 17 South Hamilton St. Poughkeepsie, N. Y. G.A.A.. Y.VV.C.A., l926 Peclagogue Board, Assistant, Advertising Dept., Commerce Club, Treasurer C4D. Tr'admm1rlc: Business that smiles. V PERCY CLIFFORD BRIGGS " Perf " KAP Rhinebeck New York Music Association, Chorus Cl, 2, 45, College Orchestra Cl, 2, 3, 41, Canterbury Club, Com- merce Club, French Club, Joseph Henry So- - ciety, Sophomore Soiree Committee CZD, Chair- man, Favors Committee, Junior Prom CSD. Trademark' Suppose he mulfed it. C1'1ARLO'I'TE IRENE BROWN "C1za1'd " 27 Mallory St. Corinth, N. Joseph I-lcnry Society, Mathematics Club. 7'1-f1du111arlc.' Greatest service cver oltered. J, X, F arty-tlzree WMK l l MARGARET J. BUCKBEE If J! 32 Steuben St. Schenectady, N. Y. Home Economics Club. T7'Hd!"l'l'1!I7'k.' Homemaking as a profession. ' Forty-four 11255113 MAY BUCKBEE " Blomiy " 32 Steuben St. Schenectady, N. Y. Trade-ma1'le.' The best is none too good. J ki , IVIURIEL DANFORTI-I BUCKBEE " Sis " Omicron Nu AAO 820 Third Ave. Troy, N. Y. Y.VV.C.A., Home Economics Club. Tradeuzzw'k.' Socks darned. Buttons sewed on. Rips sewed up. Free. GEORGIANA BUDD JJ AO H yde-Pzlrlc-011-the-Hudson New York G.A.A., Y.W.C.A., French Club, Mathematics Club, Silver Bay Conference, 1925. Trndv1nm'l:.' Accurate to 21 yard. Af ' wJ My All! All ll Aff Q. IDA BUTTON ra' JJ Albany New York Graduate of Oneonta Normal School, 1919, Columbia Extension study. T1'r1dcmarlc.' Rustlcss. M 911, l I ' FRANCES BUSI-IELL Kp X If JJ Jalisades Park New Jersey G.A.A., Y.W.C.A., Chorus C4J, Canterbury Club, French Club, Political Science Club. 'I'1'ademm'k.' Quicker starts and smoother gomg. Lff'X F arty- ,Eve A. I-IERBERT CAMPBELL ' " H erbie " KAP Andes New York Chorus C21, 1926 Pedagogue Board, Assistant in Photography, Executive Council 121, Ath- letic Council Cl, 2, 3, 41, Chemistry Club, Treasurer C41, Joseph Henry Society, Class Treasurer C11, Class President Q21, Board of Censors f2, 31, Junior Prom Committee C31. Trademark: Pd walk a IH e for G. l if F arty-six Xiljfjf ,lj 'IC ELEANOR I'IELEN CALL1z1w N N onie " X369 Prospect St. Johnstown, N. Y. Newman Club, Advertising Manager, 1926 Ped- agogue, Commerce Club, Class Vice President C41, Editor-in-Chief, Student Directory C31, Campus Council 141. T1'adema1'k.' From factory to family. MILDRED ELIZABETH CAMPBELL "Millie" 422 Broadway Mechanicville, N. Y. G,A.A., Newman. Music Association, French Club, Polltjgrl Science Club. T?'lld6"H'lCl1'k.' , 'iuched by hands. ,J . 3' Xjlifffi rf lx Aj 1 N . , ,. 3, ,xi ,clip ig . fy 7' ,Vi-fu! C . ,ifl'V" B ' M' ' l l 'ARCIA I-I. CHATFIELD "Mar" BZ Cornwall New York G.A.A., Y.VV.C.A., Political Science Club, Biology Club. Trade11m1'k.' The value of more power., FRANCES STEDMAN CHENEY "Fran" R. F. D. S Schenectady, N. Y. French Club, Spanish Club. Tv' a' - lark: lc any electrical engineer. b X if "wk ui ff M ARION I-1Av1LANo C111zs1zBRoUGH "Cheesie " Myskania, H111 Greenwich New York G.A.A., Y.W.C.A., Cabinet OU, Music Asso- ciation, College Orchestra CZD, Advertising Manager, Quarterly Board CSD, Business Man- ager, Quarterly Board UU, Art Editor, 1926 Peclagogue, Classical Club, Political Science Club, Silver Bay Conference, 1925. ll T1'adc1nark.' Advantages no other s. ' ' ru F arty-seven A 'Zi J' ,asf Lois NETTIE CLARK If If BZ 607 .Rugby Road Schenectady, N. Y. G.A.A., Y.W.C.A., Chorus CZD, Chemistry Club, Spanish Club, Biology Club. Traden1m'k.' The kind you have always known. F01'13r-eight EM MA ELIZABETH CLARK " Betty " 1557 Fourth St. Rensselaer, N. Y. French Club, Spanish Club. ada-1i1ark.' This test will convince you. in Qi-'R MARLON A. CLINE "' Mcwiamze " 212 Main St. Massena, N. Y. G.A.A., Y,W.C.A., Classical Club, French Club. Tmdmrmrk: Investigate-It always gets dark at night. CHARLES I-I. COLE "Coley " KAP Carmel New York Chemistry Club, French Club, Joseph Henry Society, Mathematics Club, Baseball team C4J, Manager C4j. T1'adv1lmr1c.' If your shirts don't fit, it's your own fault. Tmdnwzm'lc : Perfect adj ustment. CAROLYN K. COLEMAN " Lynne " KA v 15 Montgomery St. Goshen, N. Y. G-.A.A., Y.W.C.A., Business Manager, 1926 Pedagogue Board, Classical Club, French Club, Cap and Gown Committee, Chairman MJ, Y.W. C.A. Social Service Committee CZD, Y.W.C.A. Membership Committee UU, Silver Bay Con- ference, 1925. CATI-IERJNE ELIZABETH CONNOR " K itty " X269 77 Plaza Ave. VVaterbury, Conn. Newman Club, Music Association, College Cho- rus CZJ, Political Science Club, Spanish Club. Trndmnarle: Don't let poor lighting steal your i ri 'Q profits. Miz ,ff 5 3311 , rfb' V fniff- Foictyfifine 1 DIARY ELIZABETH DARDESS V If JJ X269 Chatham New Newman Club, Treasurer CZJ, Councillor C3, 45. Joke Editor, 1926 Pedagogue Board, Clas- ' sical Club. 7'I't'ldCII1f1I'k.' College Humor. Fifty ADELAIDE CoNsALvo rr :J 328 Front St. Schenectady, N. Y French Club, Spanish Club. T1'adc'1rmrlc.' The mark of a research service. York l :ff . ANNA FREDERICA DAYTON If JJ 391 First St. Albany, N. Y G,A.A., Music Association, Chorus CZ, 35, Clas- sical Club. 'I'radf'mark.' The kind mother used to make. N . gg' f EDITH AVIQRILL DAYTON l I J J ' Eric East Hampton Long Island, N. Y. Northwestern University, Columbia Univer- sity. Trademark: Premier. I'lELEN M, lDE1TZ " Dcflsic " FLORENCE GILRTRUDE DAYTON " Floss-ie " Corinth N. Y. Classical Club, Scriptor C41 Trademark: Au unobtrusive set. I AQ Schoharic New York G.A.A., Y.W.C.A., Canterbury Club, Chemistry Club. Trade-mav'lc.' Prompt cleliveryg no red tape. Transactions conficleutial. Rush your money today. Fifty-one AMY J. DEMAY "A, J." Shortsville ' New York Y.VV.C.A., Graduate of Brockport Normal School. Student at Teachers College, Columbia University, Author of English Supplementary Cards and Educational Articles on The Teach- ing of Reading and Spelling. Taught at Nyack and New Rochelle, N. Y. VVILLIAM JAMES DELEHANTY " Bill " Albany New York French Club. Trademark: Full details gladly sent on request Trndvfu1a1'le.' The new orthophonic victrola. Fifty-lu'0 GEORGIA D12 NlOCKER "George " East Rochester New York G.A.A., Music Association, Chorus CZ, 35, Lit- erary Editor, 1926 Pedagogue, French Club, Political Science Club, Committee on Appro- priation Bill in Legislature, Committee on Book of State College Verse. Trndemarla' There is no substitute. . 'I Enrrl-1 LOUISE Dmniucn fa' IJ North Troy New York Y.W.C.A., French Club, Political Science Club. T1'a1lcu1arle.' Beware of imitations. I'IERMAN O. DIETZ " H erm " Albany New York Commerce Club, Lafayette, 1919, two-year pre- medical course. Served with 79th Division in World War. Tradcmm'k.' Ask Dad-he knows. CHARLES XV. DONNELLY "Clza,rZie " . SNK Varysburg New York Football team CZ, 35, Baseball team CZ, 3, 41, Captain C4J. 1922-23 spent at Buffalo Normal School. Tmz1m1mrls.' The danger line-Saved by the woman. F i f I y-zflziree ELIZABETI-I DOYLE If JJ 21 Gresnwood Ave. Mechanicville, N. Y. G.A.A., Newman Club, Home Economics Club. Tradcu1arle.' Sticks to the home. Fifty-four MARY HELEN DOTTER ff ll 26 Dilce Ave. Cohoes, N. Y. G.A.A., Newman, Music Association, Political Science Club. Trademarle: A Paramount Production. SARAH DRANITZKE ft' JJ AECIJ 20 Thorn St. Patchogue, L. I. G.A.A., Menorah, College Chorus CU, Spanish Club. Trademark: Exquisite! FRANCES DU Bois " F-ravezleeie " WValden New G.A.A., Y.NV.C.A., Chemistry Club, Mathe- matics Club. Tmdenzm'k.' Constant improvement. No yearly models. IRENE C. EDELMAN " Rene " Copake New York G.A.A,, Y.W.C.A., Commerce Clnb,- Mathe- matics Club, Treasurer C4D. Tradc'mark.' Smooth-edge finish. York RUTH A. EDDY ff JJ Saratoga Springs New York G.A.A., Y.YV.C.A., Music Association, Chorus CSD, Board of Finance C4j, Commerce Club, Mathematics Club, Treasurer ISD President 142, Silver Bay Conference Cl925'D. Tradcrmarlc Wear-ever. 1- li Fifty-five IQUTH EDMONDSON ff JJ Sage College Cl, 22. T1'adc11mrk.' The story of Progress. HCELEN E. ELLIOTT " Hallie-El " Myskania, AQ 109 Oak St. Binghamton, N, Y. G.A.A., Y.VV'.C.A., Music Association, Chorus Clj, News Board, Reporter CZJ, Associate Editor C3D, Business Manager C4J, Canterbury Club, Secretary 133, Chemistry Club, Class Re- porter CU, Honor System Committee GJ, News Club. .-.. A Trade-mark.' As much privacy as a goldfish. 1 i SYLVIA Cf . ESTABROOK " ylplzieu C3D, Classical Club, Quacstor 145. 0 ' l., , , ll, if ,VM5 lg i' 'A , Fifty-six ' K fr iv , , x Jii JVM y,f" ' A . .ylgllffri 114 North Allen St. . Albany, N. Y College Chorus Q3J, Chemistry Club. Russell 434 Clinton Ave. Albany, N. Y G.A.A., Y.W.C.A., Music Association, Chorus TI'lldC1Il-C1I'1C.' Makes the colt automatically safe , 9 ,I ,N ,.fx!A" VIOLA M. FAHEY fl Vi U 23 Chestnut St. Rensselaer, N. Y. G.A.A., Newman Club, Political Science Club. Tradc1m1rk: Like old friends, wears well. . VL xi., 621,44 Q.. 7' 5, - ,fl-Z, 7 ELIZABETH FRANCES FALK ' If J! HKIJ 46 Fairview Ave. Hudson, N. Y. G.A.A., Y.W.C.A., Chorus CZD, Class Secre- tary CID, Junior Prom Music Committee CFO. T1'ade1nark.' Wliy multiply your sorrows? l f Doizo'r1-Iv A. FENNELL ff JJ XIII' 278 Vliet St. Cohoes, N. Y. G.A.A., Chemistry Club, Biology Club. 1 7'7'GdCI!1fUl'k.' Something wrong with the child who does not grow. F i ft y-5:71211 JANE E. FLANIGAN If J! X20 109 South Lake Ave. Albany, N. Y. Newman Club, Chorus, French Club, Political Science Club. T1'adc'11mrk.' Latest Veri-thin model. Fifiy-eight HAROLD SCOTT FERGUSON " Fergie " Salem New York Athletic Editor, l926 Pcdagogue, Athletic Coun- cil C4Q, Mathematics Club, Biology Club. Trade-1a1ark.' For women Who' know. lWARY ELIZABETH FLANIGAN " M. E." Myslcania, X269 1339 State St. Schenectady, N. Y. G.A.A., Newman Club, Dramatics and Art As- sociation, President C4j, French Club, Spanish Club, Class Treasurer 132, College Song Leader C4D. T1'adcmark.' The Thorobrecl. I-IARRIIQTTE BJARIE FLINT " H arry " Nuncla New York GAA., Y.VV.C.A., Chorus 121, Orchestra CZJ, French Club. '1'radcu1urk.' Same as model above. Q Af ' HV K N N L! lWARIE C. GENTNER " B atcwia " 5 East Ave. Batavia, N. Y. Newman Club, Councillor GU, Music Associa- , tion, Chorus CU, Classical Club, French Club. T'z'ademark.' In gay colors. FLORENCE EDNA GILLETT ff JJ I 197 Elmenclorf St. Kingston, N. Y. C.A.A., Y.W.C.A., Music Association, Chorus Q3, 45, Treasurer C4j, College Orchestra CZJ, Chemistry Club, President C4J, Biology Club, Silver Bay Conference, 1925. Trarieumrk.' As if a great cathedral organ were in the room wzth you. K Fifty-nine X OLLA GOEWEY UGO-G0 1: EIARRY S. GODFREY "Almighty " Myslcania, KAP Cohocton New York Chorus, Editor-in-Chief College News, Finance Board Cl, 2, 35, French Club, Vice President 135, Joseph Henry, Spanish Club, Soiree Com- mittee, Prom Committee, Senior Stunt Com- mittee, Campus Day, 1925. Tradcwzarle: A leader in style with a perma- nent wave that looks natural. 'W est Chazy New York GiA.A., Y.'VV.C.A., Chorus CZJ, French Club. Tz'admmn'k.' Buy your lamps where you see this sign. Sixty QM LOUISE ELEANOR GOLDSMIT1-it " Lon " KA Center Moriches New York G.A.A., Y.W.C.A., Political Science Club, Biol.- ogy Club, Commencement Announcement Com- mittee. TI'GlfPll1UI'k : Perfect Psychology. Amor: A. GOODING X "G00die " 58 XVhitehall St. Albany, N. Y. G.A.A., Y.W.C.A., Cabinet Member C4D, Chair- man of Bazaar CSD, Music Association, Chorus CID, Art Editor, 1926 Pedagogue, Chemistry Club, French Club, Biology Club, Secretary C3D, President C4D, Class Basketball UD, Dormitory Drive Committee CSD, Silver Bay Delegation Leader C4D, Silver Bay Conference, 197 Trnrlwlmrlcf The secret of restful rooms. D ESTHER S. GORDON S. ZELMA GLJRMAN ff ,U x171' 13 Eleanor Ave. Schenectady, N. Y. College Chorus Cl, 2, 4D, French Club, Home Economics Club, Class Secretary CZD, Senior Eclitor of l:l.E. Club, Chairman, Soiree CZD.. 'I'1'adr'n1rn'lc.' The Genius of Music. Trm'lr1nm'k.' Good to the last drop. ffGi7L JJ ' X' HAT iff 167 First St. Troy, N. Y. ,ligyf G.A.A., Menorah Society, Reporter CZD, Clas- .Q .W 'r,' sical Club, Menorah Entertainment Committee Sifrty-one IDA GOULD ff I U HAT ' 23 Mallory St. Corinth, N. Y. Menorah, Chemistry Club, Classical Club, Polit- ical Science Club. Trademark' It's the last few thousand extra miles. JOHANNA I. GRADY fl' JJ 343 Liberty St. Newburgh, N. Y. G.A.A., Newman Club, French Club, Political Science Club, Sophomore Song Committee. Trademark: Vanquishing worry. , QZM? X IVIARGARET NIARY GREEN " Pcggie " i 417 Putnam St. Vlfaterville, N. Y. C.A.A., Newman Club. Vhpxybwdczzzarle: Keep those priceless possessions. i bfsb Sixty-Iwo MINNIE EMILY GREENAWAY ' "Billy" H112 2263 Sixth Ave. Troy, N. Y. G.A.A., Y.W.C.A., Music Association, Chorus IZJ, Assistant Editor, Quarterly Board CZ, 3, LID, Editor-in-Chief, 1926 Peclagogue, Com- merce Club, Stunt Committee, Moving-Up Day CZJ, Moving-Up-Day Speaker QZD. Trudz'11mrls: For economical transportation. ROSALINE GREENBERG ff J! AEIII 168 VVest Main St. Bay Shore, L. I. G.A.A., Menorah Society, Chorus KZD, Spanish Club, Advertising of Dramatics Plays Chair- man ffij, Junior Prom Committee CSD. Trans- ferred from N.Y.U. 1922. ' TI'l1dI?llII1I'lC.' Forty appeals in one. ' EDITH C. GIIEENE if JJ 38 Franklin Ave. Saranac Lake, N. Y. G.A.A., Y.W.C.A., Music Association, Chorus CSD, French Club, junior Ring Committee C3D, Assistant Editor, Freshman Handbook 131, Y.VV.C.A. Bazaar Committee C-4D, Sophomore Soiree Committee, Invitations and Dance Orders. ' 7'mclc-nmrk.' None such. Sixty-Ih1'ee ADELAIDE :KETCI-IAN! GRU12scI1oW " K etch " 24 Cedar Street Amityville, L. I. G.A.A., Y.W.C.A., Music Association, Chem- istry Club, French Club, Syddum I-Iall, Treas- urer qlj, Vice President CLD. TradC1ua1'k J Balrreled sunlight. , l 5'i.1'ty-four ELLA MAE GREENWAY KA' JJ Vernon New York G.A.A., Mathematics Club, Political Science Club, Second Vice President QLD. Trademark: Sliarpens itself. MAIiGUIZllI'l'E ALICE IEIAIJLOCK "' Marg " 28 Eastholm Boulevard Schenectady, N. Y. G.A.A., Y.W.C.A., Music Association, Political Science Club, Y.W.C.A, Bazaar Committee CID. T1'l'LdL'lIZlll'k.' Sealed tight. Kept right. .lVl.ARGRID ELIZABETH HAGELBERG "Grid " 755 42d St. Brooklyn, N. Y. G.A.A., Y.W.C.A., Cliemistry Club, Biology Club, Biology Club, Hiking Committee C3,4D, Cllcmistry Club Assignment Committee C4j. Trndc1nc1rk.' Good since Tigre was a pup. ANNE CAVANAGI-I I-IAGGERTY " Haggie " 70 Third St. XVaterford, N. Y.. Newman Club, Chemistry Club, Secretary CLD, joseph Henry Society, Vice President C4J, Mathematics Club. Tmdcmark: Something to see and try at once. i S. NILES I-IMG1-11' " .Sid " Myskzmia 522 Hamilton St. Albany, N. Y. Class President UU, Student Council OU, Jun- ior Ring Committee 131, Stunt Committee CU, Cliairman 122. Y'rmiz'n1r1rlc : Chascs dirt. . Sixty-five 6 . C1 b.+..L ,. V 0 . Uuifiu Iva jfxooiznz HAND If JJ Boonville New York C.A.A., Commercial Club, Biology Club. T1'adcmark.' A woman's inspiration. 5 S ixty-six OLGA AMALIA I'IAMPEL " M ollic ' 165 Simmons Ave. Cohoes, N.. Y. G.A.A., Y.W.C.A., Dramatics and Art Associa- tion Secretary CZ, SD, Music Association, Cho- rus fl, 2D,,Quarterly Board, Assistant Editor CSD, Editor-in-chief C4D, Classical Club, Polit- ical Science Club, Class Reporter CZ, SD, Edi- tor-in-Cliief, Freshman Handbook ISD, Junior Ring Committee CSD, Invitation and Dance Order Committee, Soiree, Chairman CZD, Mem- bership Committee, Y.W.C.A. CZ, 3D, Social Service Committee, Y.W.C.A. flD. Trademarlc: A great combination insuring great public benent. .ii MARION I-IARRIET I-IEMs1'1nz1sT " H eimuic " 690 State St. Albany, N. Y. G.A.A., Y.W.C.A., Classical Club, Political Science Club, Reporter CSD. Trademark: Hairdressing for all occasions. RUBY ELEANOR I-IERMAN "RubGJ' AEKIJ 74 South St. Newburgh, N. Y. G.A.A., Menorah Society, Executive Council CSD, President C4j, Music Association, Chorus C2, 3, 45, Photograph Editor 1926 Pedagogue Board, Commercial Club, Chairman of Pro- grams C3j. Tl'fl!!'6'Il1fIl'k.' Without worry, bother, or ex- pcnse. NlARY PAGE l'IITCI-ICOCK H itchie " VYIOLA B. IHEXNITT if JJ 85 Mohawk St. Cohoes, N. Y. T1'ude1nm'le.' 'Tis the heart and not the brain That to the highest doth attain. Delmar New York G.A.A., Y.W.C.A., Music Association, French Club, Freshman Handbook Committee CID, Junior-Sister Committee CSD, Y.W.C.A. Bazaar C3, 41, Committees for Publishing State College Verse, Freshman Speaking Contest. Tradc'n1ark.' A real treat for the youngsters. 1, 1 Sixty-seven 1 RUTH PIOPKINS ff JJ Minoa New York G.A.A., Y.W.C.A., French Club, Political Science Club. T1'adv111r11'k.' Get back of one. Sixty-eiglzt BEATRICE IRENE I-IonG1Ns AT JJ TKCIP Soutbold Long Island G.A.A., Newman Club, French Club, Spanish Club. Tradcmark.' Most popular ol the sixty ways. I-lERB1zRT IQARL I-IORNUNG If JJ KAP 132 North Tentll St. Olean, N. Y. College Orchestra Cl, 45, Chemistry Club, Men's Basketball Team Cl, 2, 3, 43, Captain C4j, Men's Football Team CZ, 31, Men's Base- ball Team CSD. Tradcuzark: Know his trick? 1 NIILDRED Fmanismcns HUBERT " M iiilic " BZ 643 Fourth Ave. North T1-oy,,N. Y. G.A.A., Canterbury Club, French Club, Span- ish Club. Traa'cmm'k.' Pure and wholesome. fa' JJ CHARLOTTE ISENBERGI-I "Chic " AEIIY Y 101 Eagle St. Albany, N. Y. G.A.A., Menorah Society, Vice President CZD, Social Committee CID, Member of Executive Council 145, Photograph Editor, ,1926 Peda- Eoguc, Commerce Club, French Club, Spanish lub. Trademarlc: Keep that schoolgirl complexion. Trademark: Tl1CfC'S a reason. BEULA1-I IRENE PIUNGERFORD W'atertow11 N. Y. G.A.A., YNV.C.A., Classical Club, Biology Club. Si.i:Iy-nine ESTHER AGNESE IANSEN " J :me " Albany New Yorlc G.A.A., Y.W.C.A., Cabinet UQ, Music Associa- tion, College Orchestra CZ, 35, Political Science Club, President C4J. I Tradeuzm'le.' You cannot be content with less. if ,Qwk ' 'YH X W A wlfibfb , 064 6"'A""' l CUDQVIAA aa 1 'l O GENEVIEVE C. KEAVENEY "Jean" 17 Cady St. Johnstown, N. Y. Newman Club, Treasurer QD, commercial - Club Secretary CID, Student Directory Com- mittee CSD. Ti'adi'111r1l'k.' Guide to happiness. VERONICA MARIE KEMPF "Nick" Niverville New YOI'1i G.A.A., Y.W.C.A., Chorus fl, 2, 32, Political Science Club. V Tmdamarlc: Time to retire. Seventy GEORGE A. Kmzsl-IAW " Hank " PINK Perry New York Chorus C4J, Commerce Club, Mathematics Club, Spanish Club, Basketball Team Cl, 41, Football Team C331 T!'!1l1t'lll!7I'li'.' I want a ride. .NIARGARET .AULEEN KOEN " M arg " X29 Sherill New York G.A.A., Newman Club, Classical Club, Class Basketball C3, 45. Tradz'mark: Its accuracy' protects you. ANNE H. i " Kojia AEfI1 Malone New York G.A.A., Menorali Society, Secretary CBD, Clio- rus fl, 2, SJ, News Board, Reporter KID, Asso- ciate Editor MD. Freucli Club, Political Science Club, Vice President MJ, Campus Day Com- mittee, Editorial Committee for Publishing State College Verse. Tradz'u1urk.' Doult envy beauty-have it. Scvclzty-0110 ELNAH LOUISE ICRIEG " W inleie " FKKID 1108 Academy St. Peekskill, N. Y. G.A.A., Y.W.C.A., Music Association, News Board, Cub Reporter CZJ, Reporter OU, Can- terbury Club, Reporter CZD, Joseph Henry Society, Mathematics Club, Class Basketball fl, 2 41. Hunter College, '24-'25, Princeton Sum- mer Conference '24. , Trade111a1'k.' Always a good show. l I M. DE Wrrr LANDON 1 If J! KAP 21 Orange St. Vifaverly, N. Y. 1926 Pedagogue Board, Subscriptions Assistant, Commerce Club, Treasurer MD, Joseph Henry Society, Spanish Club, Manager of Class Ath- letics C4D, Soiree -Committee KZD, Prom Com- mittee C3D. Tradcmarlz: This family would be comfortable ' if ELIZABETH S. LAT1-IAM "Bette," AAO Saugerties New York G.A.A., Y.W.C.A., Mathematics Club, Polit- ical Science Club, Biology Club. Trademark: A good place to buy. Seventy-f'wo EDNA THOMPSON LAYTON .fs ff JJ Nassau Ave. Huntington, L. I. G.A.A., Y.W.C.A., Music Association, College Orchestra Cl, 2, 3, 4j, Librarian CSD, 1926 Pedagogue Board, Advertising Assistant, French Club, Mathematics Club, Political Science Club, Chairman, Tug-of-VVar Cl, 21. fl rl rftjygf Trac1'vma1'k: A wealth of golclenxtiealtlgz-Y . -rv ' 2 M C ff i,Q,c'ff" ffjlrg,-'Vg P ff' 'WJ' - J ' X' fi. "elf x ER113 I-IIRAM LE BARRON If ll 526 Hamilton St. Albany, N. Y. Commerce Club, Men's Basketball CZ, 3, 43, Captain C3j. T1'ade1:za1'lc.' Enlarge your chances to get ahead. Y 1 'v1-iL11A.,sl.. s Ox FN 'A-4" ' ' ' ' ESTI-IER SUSIE LAZARUS " Dives " 5 North St. Ticonderoga, N. Y. G.A.A., Y.W.C.A., French Club, Spanish Club. Trademark: Replace doubt with certainty. Seventy-th1'ee AGNES ADINA LEE rrAICe 11 Xvinter St. Troy, N. Y. Newman Club, Home Economics Club, Junior Prom Committee. Tv'adc111ar'k.' There is no substitute for expe- rience. FLORENCE HASEROUCH LEEMING " Flossic " H112 Wfalden New York G.A.A., Y.W.C.A., Music Association, Chorus CZ, 31, College Orchestra CZ, 35, Athletic Ecli- tor, 1926 Pedagogue, Commerce Club, Varsity Basketball 121, Class Basketball fl, 2, 3, 43, Captain C4J. 1 Tradr'11zr1rk.' Sun-Maid. ' MARc:UE1u'1'E LEISIEIMAN A " llifrzrg " X30 Senior-Junior Debate. Tl'fIClC'1IIUI'A'.' Literature on request. Scwlzty-four 117 Rankin Ave. Schenectady, N. Y. Newman Club, French Club, Frcsl1man-Sopl1o- more Debate, Junior Prom Favor Committee, LENA M. LEWIS ff JJ Attica , New York T1'adi'marle.' Amazing. VIOLA K. LIGHT rus CZJ. A NIILDRED ANNETTA LOMAN " Loafuzic " BZ Nassau 4 New York G.A.A., Hiking Captain CZD, Baseball Captain CLD, Y.W.C.A., Chorus Cl, 25, Art Editor, 1926 Peclagogue I3ozu'cl, Joseph Henry Society, Ivlatliematics Club, Y.W.C.A., Publicity Com- mittee CLD, Y.VV.C.A., Bazaar OU, Class Bas- ketball QU. T1'm1'cn1ark.' Conserved efficiency. If JJ Poughkeepsie New York G.A.A., Y.VV.C.A., House President f4j, Cho- T1'czfIema1'k.' Lights, Invites, Inspires. Seventy-five GERTRUD13 NIARGARET LYl "Gert " X20 ' 183 Roberts Ave. Yonkers, N. Y. Newm ub, C unci for Soplwnuores CZD, Council for e ren CSD, Vfice President Tradmzza e' ilild, but they satisfy. C4D, spanig11,jtg5 445. Scveniy-.s'i.r MARTHA ADELINE Lowmx " M art " HCP 114 jay St. Albany, N. Y. G.A.A., Y,W.C.A., Music Association, College Chorus Cl, 2, 3, 45, College Orchestra CZ, 3, 45, President C4D, Chemistry Club, Classical Club, French Club, Political Science Club, Spanish Club, Class President CU, Class Vice President CZD, Dormitory Committee. Trade-'mm'k.' Takes the " might" from the " miglit-have-been" hours. MARGARET VIRGINIA LYNCH "Pinch" X569 S0 Nelson St. Auburn, N. Y. G.A.A., Newman Club, French Club, Spanish Club. 'I'rndcmm'k.' Makes boys' dreams come true. K1aNNm'1e1 I-I. NIACFARLAND ff J! 1119 Third St. Rensselaer, N. Y. 1926 Pedagogue Bozxrcl, Aclvertisiug Assistant, Mathematics Club, Political Science Club, Sec- retary-Treztsurer MD, Sophomore-Freshman Debate CZD, Freshman Stunt Committee. T?'fIf1t'7ll0I'Af.' The skin you love to touch. i F. VIX'J'AN MCGRATH H Pviifff H 150 Doyau St. ' Lowville, N. Y. G.A.A., Newman Club, Councillor CD, Secre- tary OU, Classical Club, French Club. Tradr1uarlc: Quality, not quantity. ' WEILEEN BICGAULLEY ' ru ff JJ Plattsburg , F New York G.A.A., Newman Club., ,Clgnininercial Club. Tradc'111c1rk.' People who profper. in 6 V Sevalitgi-swell ELIZABETI-I VIOLA MCIQERN KY .U 31 I-loffinzm St. Chatham, N. Y Y.W.C.A., Political Science Club. Trademark: No experience. Only spare time x v . wvw 'P' SYBELL ELIZABETH MACLAY ff JJ H115 577 Sixth Ave. Wfatervliet, N. Y. G.A.A., Y.VV.C.A., Music Association, French Club. T1'r1dama1'1e .' 'Not a hair out of place. 3 i h G.A.A., Menorah, Political Science Club. TI'0C1!'ll1UI'kI Quick to stick. Seventy-eight l U - BEATRICE MALAKOFF I 3 rr Bea J: li 46 janet St. Kingston, N. Y. MARY IENNETTE NIANVILLE " Jen " 'Ill' . 25 Fairlawn Ave. Albany, N. Y. C.A.A., Music Association, French Club, Home Economics Club, Tl'C2lSllI'CI' CLD, Junior Prom Committee. Tl'l7fft'llllll'A'.' Quality and style to please. French Club. RIILDRED ABIGAIL MELROSE "'Mil Mel" Arlington New York C.A.A., YNV.C.A., Cabinet C4D, Athletic Coun- cil 642, Girls' Athletic Representative 145, Silver Bay, 1925. Tl'tlflCIIIGl'l6.' The mustarcl of today. ROSE I-IARRIET MARCUS If few " sense " make. lllarle HAT 22.13 Seventh Ave. Troy, N. Y. Menorah, Chairman of Literary Committee CLD, Tradcma1'l:: VVhat a whale of a difference a Sevczzty-vziuc CATHERINE Reeve MILLER " Katie " 538 Hudson Ave. Albany, N. Y. GAA., Y.XV.C.A., Chorus CZJ, Chemistry Club, Home Economics Club. Tl'l1dt'llIUl'k.' Service cannot stop. Eighty BLANCHE ARLENE RCIERRY "B, 65' M." ' I'KfI1 Frankfort New York G.A.A., Y.W.C.A., Music Association KSU, Commercial Club, French Club, Spanish Club, Treasurer CSD, Vice President 145, Spanish Carnival Committee C33 Junior Prom mittee. ' Tradc111ark: Youthful allure. gl Mi DOROTINIY NIARION .NIILLER lf ll - Medway New York G.A.A., Y.W.C.A., Commercial Club. Tradvmrzrk: Big Business Opportunity. U ESTIIER Louisa :WIILLER " Essic " 16 Vain Zandt St. Schenectady, N. Y. G.A.A., Y.W.C.A., Chorus CSD, Joseph Henry, Reporter 141, Math Club. 5 T1'a1iv111m'k.' No acid. U, I, 'uv 4' Z, ,- , fn ,Q - Hifi QW" .4-.- IMZARCIA I. NIILLER " Marcy " Kinderhook New York 3-Wifi Y.W.C.A., French Club, Mathematics Club. 959 T1'r1dcmark.' Silent as thought. I-l1z1.12N IQEGINA BTILLETT " Reggie " 16 'Brozlclway Schuylerville, N. Y. Newman Club, Music Association, Commercial Club, French Club. Tradf'-mark: The Eternal Temptation. Eighty-one ,Q-L. ELIZABETI-I AGNES MILMINE " M il uziine " Myskania, BZ Ticoncleroga. New York Snapshot Editor 1926 Perlagogne, G.A.A., Y.VV. CA., Music Association, Athletic Council CS, -lj, Classical Club CSD, French Club, Political Science Club, Varsity Basketball, Captain C4D, Class Basketball, Manager CID, Manager Class Athletics 141, Junior Prom, May Fete CFU, Silver Bay C3D, Sport Captain Basketball HD, Assistant C3D, G.A.A., Honor Council. Tradcmarle: First, last, all the time. GLADYS BERNADINE NIONINGTON "lll01zir3" Minoa New York G.A.A., Y.W.C.A., Commercial Club, Math Club. 7'7'f1llf"ll1Ul'k : All the reinforcement is hiclclen. Eighty-Iwo PIELEN VYERMILYA MONK " H clemz " HID Xlfhite Plains New York G.A.A., Y.WV.C.A., Spanish Club. T1'adcmarlc.' A certificate of security. Gmlws ELIZABETH MOORE " 1VIorc-or-less " AQ 1481 Broadway Rensselaer, N. Y. 7'rr1dm11nrk.' Dodgeq Brothers. l XVAL'r1zR D. MtORGAN "' W alt " Wate1'ville New Trrzdeizmrk: Air-tight. CARLETON ALLEN MOOSE " Denny " ENK 31 Main St. Dansville, N. Y. Quarterly Board, Business Manager CSD, Ad- vertising Manager C4J, Chemistry Club, Joseph Henry, Treasurer C3j, President CLD. Manager Class Athletics CSJ, Board of Censors CZD, Honor System Committee. T1'adc'ma1'k.' A warning and a promise. York Iiiglily-tliree I-IIRAM M. NICKERSON Nick " ' i Peru New York Tradcuzarle: Gone but not forgotten. Eiglzfy-join' M ARY ELIZABETI-1 Momusizv "Beth " X269 201 East Miller St. Newark, N. Y. Newman Club, Councillor C1, 35, Delegate to Agbany Province Convention '25, Cliff Haven '9 Trade1uark.' Deliciously different. MARIE LOUISE N 1xoN " N 'ifirie " 1"KfD 177 Spring St. Gloversville, N. Y. G.A.A., Y.W.C.A., Music Association, Classical Club, Mathematics Club, Y.W. Bazaar. Tradvmf1i'k.' The Gift of Silence. M ,uw NOLAN rr I :J U-35' 715 23d St. XVate1'v1iet, N. Y. C.A.A., Newman Club. 7'1'adcmark.' Tune up your toes. IQATIIRYN NOONAN Kfcat Il Tmdemark: Hard to obtain. MARION AQARTIYIA O,CONN'OR A NO. K ." I Myskania, XEGD 68 South Allen St. Albany, N. Y. G.A.A., Newman Club, Councillor UD, Presi- dent HJ, Music Association, Chorus, Mixed Chorus C3, 45, Political Science Clubg Junior Prom Committee. Trademark' Queen of Autumn Flowers. 68 .Tay St. Albany, N. Y. liiglzity-.Eve CATHERINE GAYNOR O'LEA1w ff II X261 111 Fullerton Ave. Newburgh, N. Y Newman Club, Reporter QZJ, S'ecrctary CID, French Club. T1'advmarlc.' Patent applied for. Eighty-sin: ij h Y BETH OGLEB Y rrBetty JJ 217 Victory Ave. Schenectady N Y G A.A., Y.VV,C.A., Home ECOIIOITIICS Club T1'ade111n1'k.' Such convenience. EDITH ALICE OSBORN r " Sclzrimp " 267 Hamilton St. Albany N Y G.A.A., Y. 7. .A., Connercial Club Spanmh Club, oru my Q FI11 f1 1 busmess worucs Coiunm. IJAGE "Cori" V AAO Deposit New York G.A.A., Y.W.C.A., Classical Vice President MD. Club, Math Club, Tradcmarlc.' Try this test. SOPHIE PALERMO ff JJ French Club. liATI:lERlNE l3r..xNc111: PECK ff JJ I-Iznnpton New York G.A.A., Y.W.C.A., French Club, Music Club, College Chorus Cl, 2, 31. Tradrn1n1'k.' Good Cheer all the Year. Trade-uzrzz-k: A truly great product. 1524 Wleudell Ave. Schenectady, N. Y. e Eighty-seven JULIA MAY PERKINS " P erkie " 1338 Albany St. Schenectady, N. Y. Newman Clubg Classical Club. Tradc11zm'lc.' The danger of dignity. ETI'IEL PERSK "Ei1fi0U HAT 138 Main St. 1Vhitehall, N. Y. G.A.A., Menorah, Chorus Cl, ZH, Orchestra, French Club, Political Science Club, Junior Prom Committee. Tradczlzark: Fully illustrated. , ' X -,.,-1"' , " " ' rw. ' ' , "..L,-' 1. ',,f' wr, ' M, J, C- 1 JOYCE S. PERSONS " Petite " 18 Wfestern Parkway, Schen't'dy, N. Y. Y.W.C.A., College Chorus KZ, 3, 41, College Orchestra C3, 4D, News Board, Reporter CZD, Associate Editor C3, 4D, French Club, Reporter C3J. Trademm'k: How much younger would you like to be? Eighty-eight SARAH CHERRY PETHERBRIDGE " Scm'ic,"' " Sally " PKIIP 110 Lynch Ave. Utica, N. Y. G.A.A., Y.VV.C.A., Canterbury Club, Secretary 135, Classical Club, Political Science Club, Class Basketball Team 121, Junior Prom Com- mittee. Tradczl1ark.' Valuable information free. ESTHER ELIZABETH PIERCE ff J! Croton-on-Hudson New York Cv.A.A., Y.W.C.A., Chemistry Club, joseph Henry, President CID, Math Club, Chorus. T1'advmm'k.' Follow the arrow. FA1'r1-1 PIERCE " Faithlcss " 30 Charlton St. New York City Y.W.C.A., French Club. Tradcmarla' For people who care. E igh fy-11,-ine ISABELLE BJEREDITH PLUDE " I. ill. P." S31 Emmett St. Schenectacly, N. Y. Publicity Editor l926 Pedagogueg Newman Club, French Club, President C4j, Spanish Club, Sophomore-Freshman Debate, Trustees Prize in Oral English 1923, Senior-Junior ELIZABETH LANING PLU11 lf JJ 57 Elberon Place Albany, N. Y. G.A.A., Y.W.C.A., Canterbury Club, Treasurer C3D, Secretary OU, Commercial Club. Tf'advma1'lc.' Sensible habit. Debate. I T7'l'lCl1L'1lZlZI'li?.' A perfect speaker. I'IELEN JANE QUACKENBUSH "Q1mckie ". FKCIP Ninety 209 South Market St., Johnstown, N. Y. G.A.A., Y.VV.C.A., Snapshot Editor 1926 Ped- agogue Board, Classical Club. Political Science Club, Member of Board of Censors CSD, Cam- pus Day Stunt C31 Trudzfma1'k.' No-equal. OLIVE A. QUACKENBUSI1 "Ollie " 5 Mason St. j'olmstown, N. Y. G.A.A., YNV.C.A., Musical Association, Clas- sical Club nuntios CSD. Trademark' Sturdy, dependable. B131eN.Ic1c A. QUINN "' BIHIIIV " X269 708 State St. XR-7Z1tCl'lOXV1l, N. Y. G.A.A., Newman. Tl'IldL'lJ1lU'll : Gets in on the fun. NORA A. QUINLAN " Mojo " 91 High St. I-loosick Falls, N. Y. Newman Club, French Club, Spanish Club. 7'1'CldC1l1UI'k : Royal com fort. Ninety-om' INIARION 1-I. RACE ' ff JJ Greene New York Graduate of Oneonta Normal School. Tl'Ud61I1!1I'k.' An ever "Greene " memorial. I . MARION A. RAFF "IGH Kuff " HAT Sag Harbor, Long Island New York G.A.A., Menorah, Recording Secretary CZJ, Literary Committee UD, Classical Club, Polit- ical Science Club. Trade11mr'k.' Eventually, why not now? l OJJ-If ANNE RAYNOR U' J! Islip, Long Island New York I G.A.A., Y.W.C.A., Chorus OU, Athletic Coun- cil C4J, Classical Club, Spanish Club, Class Tl'KldUllll'll'l2.' Winning and holding good will. N 'incl y-two Basketball Team, Manager C4j, Silver Bay CSD. llflixncnizirr R. REILLY " Marge " 14 Broderick Place A Troy, N. Y. Newman Club, Chorus. Political Science Club. T1'adv1m11'k.' Extra dainty. Extra thin. Athletics l9Zl. TI'lIdC'1lMIJ'k An MARY FRANCES lil-IEIN " llff. F." 34 Snowclen Ave. Schenectady, N. Y. Newman Club, Music Association, Chorus CU, French Club, Class Song Leader CZ, 45, College . Song' Leader f4J, Music Committee, Junior Prom, Stunt Committee C2, 3, KU, Vlfrotc Prize Song CSD. Tradvmark.' Takes the " Sayles " by storm. OR A A D13 , 1 IQELYEA - " R011 , "Pat" 237 17. Law' ce St. Albany, N. Y. .A.A, Y. .A., Chorus CZD, French Club, lass ' ball Team CU, Manager Girls' Albany institution. i t Niizvlg'-tlzrce wwf I NI RIIOADS B can ic MW Q Subscription Manager 1926 Pedagogue, G.A.A., Y.VV.C.A., Commercial Club, Class Treasurer C4D, Soiree Committee, Student Directory ll N . i i : St. Albany, N. Y. SOPHIA A. ROGERS "' W'illicz.11z Blake " 908 Emmet St. Schenectady, N. Y. G.A.A., Quarterly Board, Literary Editor 141. Trade-mark: All rights reserved, including translation into the Scandinavian. Nineiy-four , Committee C3D, Chairman UU, Junior Sister Committee, May Fete, Assistant Chairman. T1'ndemarlc.' Beans is beans. 4 VIOLET I. Rosa "' Violmicef' " Pansy " 82 Central Ave. Albany, N. Y. G.A.A., Y.W.C.A., Music Association, Political Science Clu Spanish Glub, Chorus. Tr Ill rl' ay ' h flowers. iff i Oxgizrm FRANCES RUT12N1a1zR It JJ 395 Elk St. Albany, N. Y. G.A.A., Y.VX7.C.A., French Club, Biology Club, Chorus. Trr1dm11urk.' Refined to its simplest form. ESTI-1 ER ll'lARY SHERMAN " Sharm " Schuylerville New G.A.A., Y.VV.C.A., French Club, Political Science Club. - '1"f'r1dcn1z11'!e.' 99 44fl00M7 pure. BURTON H. SAGE If If ENK Churchville New York Athletic Council C3, 45, Secretary 131, Math Club, Biology Club, Mcxfs Basketball Cl, 2, SD, Football Cl, ZH, Men's Baseball C3, 42, Mana- ger Class Athletics 125. T!'Udl'lllUI'lC.' The flavor is roasted in. York l .si if K XJ- W Ni11cty-five LORENA M. SIIAFFER rl Lghaff v Myslcania, AQ 231 Park Ave. Albany, N. Y. G.A.A., President C4J, Y.W.C.A., Class Repre- sentative Athletic Council QSD, Biology Club, Class Basketball KZJ, Student Directory CLD, junior Prom, Chairman G.A.A., Vandeville CSJ, Post-Exam Jubilee CZJ, Chairman May Fete 133, Stunt Committee Chairman 135, Sport Captain Hiking CSD, G.A.A., Honor Council. EVA M. SLEIGHT " Little Eva " Kinderhook New York G.A.A., Y.1fV.C.A., Commercial Club, G.A.A. point system numerals and letters. Tradcmarlm' Sentinlent does not recognize sub- stitutes. Trademark : Lots of pep left. CAT1-IERINE A. SMITH " Smitlzy " N-in Cty-si.r Coxsaclcie NCW Y01'k Home Economics Club, .Graeluate of two year course in Home Economics S.C.T. 1913. 'I'1'f1dr'1narlc.' The handy helper in every home. DOliO'1'I-I Y AGNES S MITI-I fl' JI U. S. Arsenal VVate1'vliet, N. Y. G.A.A., Y,W.C.A., Chemistry-Club, Biology Club. 7'radv11ml'k: It floats. DAISY BELLE SMITH ff JJ R. F. D. 2, Mechanicville New York G.A.A., Quarterly Board, Assistant Editor C3, 41, Political Science Club, Spanish Club. Tl'G!ff"ll1l'll'k.' Quick, crispy, new. L PAULINE SMITH rt JJ X269 13 State Place lrVatertown, N. Y. G.A.A., Newman Club, Commercial Club, Girls Basketball Team Cl, 2, 3, 45, Captain C25. Trade111a1'k.' Smartly styled. N flirty-sever: l GLADYS W. SNELL V HGIHCZ U 2131 State St. Schenectady, N. Y. Cv.A.A., Y.W.C.A., French Club. Trademark: Bon Ami. MIRIAM SNOW "Illim" Myskania, H111 18 Ramsey Place Albany, N. Y. GA.A., Y.W.C.A., Cabinet CID, President C4D, Board of Finance C3J, Class Vice President KU, Freshman Handbook Committee, Soiree Committee, Silver Bay fl, 2, 3b. Trademark: A bargain you can't ignore. HERT1-IA A. SPECHT ff JI 542 East 82nd St. New York City Y.W.C.A., Music Association, Political Science Club, Biology Club, Washington Irving Art School, New York City 1919-19205 Librarian Brooklyn Public Library, 1920-1923. Trademark : Treasure dug from a lake. I4w7L.-C O. Ninety-eight ALICE BARBARA SPENCER HAZ JJ AQ 223 Maple Ave., Saratoga Springs, N. Y. G.A.A., Y.W.C.A., Music Association, Literary Editor, 1926 Pedagogue Board, Canterbury Club, Chairman, 'Music Connnittee, junior Prom C3D. T1'adema1'k.' Oh Boy! VVINIERED- E. STANTON " Wi1'Ll'l'iC " V G.A.A., Newman Club, French Club. Tmrlfvlzarlef Smooth. F Lo1aENcE STONE ff JJ HAT 66 Broadway Kingston, N. Y. G.A.A., Menorah, Vice President CSD, Com- mercial Club, Spanish Club. T1'afIa1nark.' Two incomes are bettter than one. Shushan New York N inety-nine 9 Chestnut St Amsterdam N. Y. CAA Newman Club Mus1c Associawp Swwjfifigfffii lVIAGDALl'iNA STooKs " M andy " 709 Utica St. Oriskany, N. Y. G.A.A., Chemistry Club, Joseph Henry Society, Math Club. Trade1niark.' Our own make. 1 MARY E ZAB 1-1 SWART ff My JJ 175 Pearl St. . ingston, N. Y. C.A.A., " .C , Musi Association, College Chorus if 4 , Josep Henry Society, Polit- ical cie lb, Sil ' r Bay Conference, '25. 'I'ra 1' rle: Sp lal Senior Model. U . I LILIAN E. TARSCHES " Babe " IIAT 57 Morris St. Albany, N. Y. Menorah, Treasurei' CID, Executive Council Q2, SJ, Commercial Club, Political Science Club, ' Spanish Club, Mothers' Day Committee CID. A Tmflcmark.' For general oflice use. OLIXVE lloN1z TUELL "'S1u'timf1 " AQ Adams New York G.A.A., Commercial Club, Class Basketball Team Cl, 2, 3, 42. T1'ade1r1ark,' Speed. MARY TRACEY I! ,U 1513 Sth AVC. Y lN7ate1'Vlie'E, N. Y. C.A.R., Newman Club, Music Association, Cho- rus. ' 711'UdC1l1!U'l3,' An added attraction at any party. 1 Ona' H m1Vd1'f'd Om' THELMA C. VALENTE 'Val ' :HETJIZN UNDERI-IILL "' Undie " Poughkeepsie New York G.A.A., Y.VV.C.A., Music Association, Chorus, French Club, Spanish Club, Biology Club, Silver Bay, 1925. Trademark: Hasn't scratched yet. Wfappingers Falls New York G.A.A., Newman Club, French Club, Home Economics Club. Tradcumrk: Quality and value guaranteed. Om' Hiuzdred Two RUTH BELLE V1XN ZANT " Dutch " 20 Avery Sf. Sidney, N. Y. G.A.A., Y.W.C.A., Music Association, Chorus, Mixed Chorus C3, 10, Joseph I-Icnry Society, Secretary CSD, Vice President 141, Biology Club. T1'adc1nark.' Quality. Bizssnz VARDEN "' B css " Mom-oe New York G.A.A., Newman Club, Music Association, Classical Club, French Club, Political Science Club, Biology Club. 7'1'adc1ua1'k: What finer gift? F 1 7 30,57 dum - 4? x l J -,A fa' ff! fm, I OLJGAREETIA O. VEEDER ffoggiw BZ West Albany New York G.A.A., French Club, Political Science Club. , Ti'adc'1nark.' Busy by day, quiet by night. ,4,u9v.4.. Amwfaf Lic. ' - , VERA VINES FKKIP M eclmnicville New York G.A.A. Tmdc1ua1'k : Smart looking with many addecli attractions, Om' Hundred Three LOUISE D. XIVARD "Louie" ' 172 Depew St. Peekskill, N. Y. G.A.A., Y.W.C.A., Music Association, Chorus, Chemistry Club, Spanish Club, Page Hall, President CSD. Trademarle: Wears longer. One Hzmflrcd Four MONICA GERTRUDE W ALSH . " Walshie " Greenwich New York G.A.A., Newman Club, Music Association, Cho- rus, Classical Club, President UU, French Club, Secretary-Treasurer CSD, Spanish Club. T1'ademm'k.' Youthful charm in a gentle, nat- ural way. AGNES ELIZA WEBSTER Essex New York Y.VV.C.A., Music Association, Chorus, Classical Club. Tvfademark: Herr-:'s another little thing that counts. IVIARILLA ORCUTT WEBSTER " Rilla " ' Essex New York Y.W.C..iX., Music Association, College Chorus Cl, 2, 3 . ' 'I'radcmark: It's an Essex! 1 l i BIURIEL LOUISE VVENZEL " Wf71d3lj, Myskania, HKD 78 North Allen St. Albany, N. Y. G.A.A., Y.W.C.A., Chorus CZ, 35, Executive Council C3, 45, President C4D, French Club, Spanish Club, Secretary CSD, Class Treasurer CZJ, Class President CSD, President, Student Association C4J. Trademark : Popularity Plus. IQACI-IEL WVESTFALL ff JJ AQ - - 133 VVoodlawn Ave. Saratoga, N. Y. G.A.A., Y.W.C.A., Home Economics Club, Re- porter C3J, President C4J. Trade-mm'k.' The skill of the chef is yours. ' Om' Hundred Five l r ISABELLE VVETHERBEE " Wetlzie " 3 Seneca St. Albany, N. Y. G.A.A., Y.VV.C.A., French Club. ' V Trademark: Yes, I'l1 tell you what makes the difference. M. ADELAIDE XNILKINS " Willie " BZ 35 'Wurts St. Kingston, N. Y. Y.VV.C.A., Chorus Cl, 2, 3, 4J, Classical Club, Political Science Club. T1'adcvnarlc.' Get all the facts. ANl'TA E. VVINNE " Little Note " AAO ' inclerhook New York G.A.A., Y.W.C.A., 'Canterbury Club, Biology l X Club.- FX TI'flCl'l7'7'I'ItU'k.' Unlike anything else. -4 0110 Hmzdrvd Six 1 I .l1zAN12'1"1'A M A iu1:A1u2T XV RIGHT ll' f J! KA 38 Hollister St. Dundee, N. Y. G.A.A., Vice President C4J, Chemistry Club, Biology Club, Varsity Basketball KZ, 35, Man- ager QSD, Class Basketball, Manager CZD, Cap- tain f3D, G.A.A. Council C2, 4J, G.A.A. Class Representative CZD, lN-'lanziger Girls' Athletics HSD, Class Cheer Leader CIO, Board of Cen- sors CSD. 7'mdv-n1r1rk.' Health and fun. lVIA1z1AN XV R101-11' "George " AQ 60 Morris St. Albany, N. Y. G.A.A., Y.W.C.A., College Orchestra CZJ, Commerce Club, Russell Sage College '22-'23, ELLEN Imam: X7ORTON " Emie " BZ 39 Third St. Camden, N. Y. C.A.A., Y.W.C.A., Canterbury Club, Secretary CZJ, President QD, French Club, Biology Club. T1'adv111n1'k.' Act now if ever. 7'1'azir'111nl'k.' Don'tw1'ite. Telegraph. Om' Hundred Seven DORTHEA LA VIE ZINKIE rr AAO 1427 Nott St. French Club, Political Science Club. Tradema1'lc.' The flavor lasts. I Donrs FRANCES YoUNcs If JJ BZ Youngs New York G.A.A., Y.W.C.A., French Club, Political Science Club, Y.W.C.A. Social Committee Cliairman CZJ. Tmdcmark: We are advertised by our loving friends. , Dot " Schenectady, N. Y. 0 . N I M J , xv V l ily' ri ' if NIARY ADELAIDE BARBER 'lj I-Iumm GOODlllCII ffPaVtJJ fl' Hill A0 . SNK vvest Nyack NeW.YOrk Tioga Center New York G.A.A., Y.W.C.A., Home Economics Club. Biology Club. Trademark: The watchword for elegance and , efficiency. One Hundred Eight Trademark: I'se in town, Honey. MADELINE GRAVES 108 Marriott Ave. Schenectady, N. Y. Tradmnark: The assurance of excellence. 7-" ,, ,F , ,J - ,KJ , ,I , Yu Y, . ,f Y ', , ,. , , ..1, , ,Y ,-- , . f , xl V , Y, Y -W-,, k f v ' 'YV -V 'T - ,- V YV v . Cv' 1 w :lr W. ' ,V W N . , N , 11, 1 , --N, W 777. ----x Y ., --U , W7 -,Y Y., K , W, ,M , Air' i 1 illuniur Qllass Gossip As Mrs. Malaprop MilGlElT say: ' " Now that we have contained this most magnificent declivity-the position of juniors in our beloved College-we take this most disastrous time to look back upon the period of time which has eloped from our entrance on this most malevolent career. Ut is truly the part one should take in such moments of deflectionj "XNe live again in our anticipations the scenes of triumph which have come to us in this hollowed institution. The most joyous Freshman year, inno- cent, naive children, hungry for life and Ending it amidst the roaring class- conllicts with those unknightecl inembers of 1926. " Then our lubrigous victories over the class of '28 when we contained that once-glorious imminence of Sophoinores. Wfe dwell with joyful anticipations on our exploits in winning the idol-hunt, the banner-rush, and all the other props of our inferiority over that wretched crew. 'K Now our glorious junior year is drawing to a close. The faculty, work- innutred and harassed by the ingrowing hordes of barbarians, cry with delight over our most illustrious mischievemeiits. ' They 'have busted everytliingf say the sarvants, 'records, attaininents, even Minerva's middle and Charles's nerve.' And graciously we bow our heads as the malediction Hoats over us. But with Alexander we cry aloud, 'Those skilled in pathology tell us there are many worldsg and yet I have only been able to review one of the1n.' Alas." One Himdred Nine -x N w w w U i W J W W , w 1 1 V N3 ,X ,V .1 ,MN 4, v ,yt w w I I ' ,i w ALLEN, RU'FI'I I. R. . . ARNING, ALEXANDER LYON ATCHISON, AGNES MEDEORD AYERS, CARRIE R. . . BAESSLER, LAURA MAY BAKER, ERYVIN LEONARD . BARKLEY, SARA H. . BAUMANN, CONSTANCE . BEATTY, NIARGARET4 ESTELL13 BENEDICT, MARION ALLEEN BENSON, IONE ELIZABETH BENWAY, ELIZABETH GERTRUDE BESWICR, IVIILDRED . . BIDDLLE, EVELYN LIAIIRIET . BIRCH, BERTIIA . . BLENIS, KZATI-IARINE BOWEN, LYDIA MOORE BRONR, GRACE . . BROWN, BERNICE EDNA . BUCKLlEY, FRANCES COULTER BUNN, XIIVIAN BLXRZETTA . BUTLER, ZUELLA GIENEVIEVE CAI-IALAN, KATI-IRYN GENEVIEVE CAMPBELL, MARJORIE ALICE CAMPBELL, MARY ELIZABETH CAREY, XVINIFRED JULIA . CHAMBERS, MYRTLE THOMAS CLAPPER, BEATRICE ARDELLA CLARK, VVILLIAM JOHN . COE, RUTH KATHERINE CO1-IEN-, ANNA SARAH . COLBURN, RUTH IVLARILYNN COLE, Cl-IARLOTTE MARY . COLEMAN, IRENE . . COLVIN, TI-IERESSA BROWN CONNOLLY, MARCIA MARY ' CONROY, REGINA MARGARET CONSIDINE, MARY EIJIZABETH COOPER, ALEXANDER F. . Zfiuniurs Stuyvesant Schenectady . Franklin . Newark Tflfestizille, N. nj. . Rome Graharnsoille . Albany . Liberty Middletown Saranac Lake Watervliet Clzestertown Rensselaer Schenectady . Albany . Saranac Vffest Coxsackie . Eaton Albany Slzerbnrne Weston? Mills . Bombay Salem . Shnshan . Gloverszalle Watervllet Cooksbnrgh Rhinebecle ' Albany . Troy Bflnghanzton . . Fulton Svnyrna . Wfoodlfmll . Rensselaer Oneida Granville Rockville Centre One H mzdrcd Eleven COPE, EMILY IQILBOURNE . COWAN, ANNE SMITH . . CRANVFORD, ABBIE JEANNETTE CURLEY, ETHEL MARY . CURLEY, MARGARET EVELYN DANIELS, GERTRUDE ELLA DAX'IS, ALLEN STUART . DAVIS, LUCILE ELIZABETH . DAY, MARION ROSE . . DEAN, RUTH . . DEANS, HELEN FINDLAY DECK, EVELYN AGNES DECK, MARY ALICE . . DELLAHOY, KENNETH LEE DEVLIN, GNEITA FRANCES . DONLEY, JOSEPHINE ANNE DONNELLY, CHARLES XVILLIAM DORN, FLORENCE THELEN DORSEY, NORINE MARIE . DOYLE, LENVIS BENJAMIN . DUBOIS, ETHEL . DUELL, LILLIAN MAE Gilbe2'ts'uI'lle . Hobart Islip Utica . Troy Gloversvlille Cape Vincent . Erin Bflnghamton Schenectady . . I slip New Hartford . He1rk'iII1er Cassaclaga Rochester Binghamton V arysbnrg . jolznstown Peelesleill Stuyvesant . Walden Glens Falls DUNN, LOIS REBECCA. Schenectady IEDXVARDS, NIARJORIE F. Rochester EEERON, DOROTLIY . Poughkeepsie ELLIS, RUTH NIANNING . . Loclegbort ELMORE, FLORENCE ROSAMOND So. Fallsbnrg EMPIE, RUTH DIEEENDORE . . . Troy ENGLAND, BLANCHE MARGARET . Palatine Bridge ENSIGN, DORIS COOPER . . . Cohoes EVERLETH, THELMA EVANGELINE Dannenzora FALLE, ALMA MAY . . Troy FAY, JULIA AGNES Medina FEE, RUTH FULLER . . Albany FLANAGAN, MARGARET ELMAR . Chatltanfz FLANAGAN, RUTH EDNA . Albany FLICK, AGATHA ALICE . . Kingston FLINT, HARRIETTE MARIE . Nnnda FLORIO, CATHERINE . . Coblesleill GALVIN, MARY ESTHER Glens Falls Rensselaer GAYNOR, ANNA TERESA Ouc 1'I1H1dl'l'L'l Twelic GELLRICI-I, LOUISE M. . GrILBER'1', NETTIE STEVENS GILI-IOOLY, MARION FRANCES GOLDSMITII, LOUISE ELEANOR GOLDSMITII, MARION CLARK Gow, JANET REID . . GRANT, NIELANIE . . GRAVES, NIILDRED ELIZABETH . GREENE, LAURA AUGUSTA GR'EENIvIAN, NIARJORIE MEEIQER GUNN, LOUISE DAVIDSON . HTADSELL, FRANCES MARY . I-IANDY, NINA BETHEL HSANSEN, EUNICE S. . ZHARRIS, NIARY NANCY PIARRISON, ELEANOR . . 1'IARTMANN, NIYRA JOSEPHINE QHENRY, EDNA JOHNSTON f . ZHOLLERAN, AGNES ELIZABETI-I I-IOLIv1EERC, SONYA . . HOLT, I'IAZEL IRENE . I'IOVVLAND, EMMA JEAN HZOYLAND, ELLEN . . I'IUDSON, FLORENCE MARIAI-I HUI-INE, DOROTI-IYLILLIAN . PIYMAN, BELLA . PIYNES, TIELEN LOUISE JEWETT, HELEN . JOCIIUIISEN, ELVA NIAUDE . KAUIIIIAN, ANNA . KAIIFMAN, MAX . . KEM PE, VERONICA MARIE . IKENTFIELD, FRANCES ELIZABETH KERR, BARBARA FRANCES . IQIIVIBALL, JEANNETTE . IQLEPSER, JOSEPHINE EMMA ICNAPP, MARGARET EDNA . ICNISKERN, DOROTHY ELVIRA IQNONVLES, HZELEN RUTH . . ICURTZNACKER, ARTI-IUR GUERTIN ICUYL, JOHANNA LOUISE . Poughkeepsie Peekskill Vlfatervliet Center Illoriches Center M oriches Ransonzville C ohoes Albany Albany Albany . Albany . TfV0rcester . Dolgeville . M acedon . Albany Schenectady Rockville Ctr. Schenectady . C ohoes jar-nestown Schenectady Whitney Point Clark Mills Castleton . Kingston , S angerties . Albany Schenectady . N efwbnrgh . Albany N assan N iiverville Bainbridge Schenectady . Brnshton . Catskill Schenectady . Hobart . E lsrnere No. Chatham . Albany One Hundred Thirteen KYSOR, ISABEL CAGURN LADU, SARAH GLADYS . . LAFLECHE, GENEVIEVE DOROTHEA LAMPMAN, EUDORA GRACE . LAYMAN, ARTHUR EARL . LEEK, LQARJORIE HOBART . LEES, SARA FRANCES LEMMLE, RUTH WILKE . LERPER, HELEN MARGARET LEWIS, BERTHA MAE LIVINGSTON, RUTH . LOGKARD, RUTH FRANCES . LORENTZ, CAROLYN ELIZABETH . LUKE, MARGARET JANET . LUSK, DORIS EDITH . MAAR, GEORGIANA . . . MCGAULLEY, EILEE-N MARGARET MCINTYRE, MARGARET ISABELLE MCMAHON, MARY ESTHER . MCNUTT, RUTH HARRIET . MAGEE, EVELYN MARJORIE MARTIN, ANNETTA CATHERINE MARTIN, MARGARET CARNEY MASTERS, VIRGINIA NELLIE . MASTRIANNI, MARY.MARGARITA MATTICEI, PAGE GOODMAN . MAYNARD, RUTH CECELIA . MELLON, MARY CONSTANGE MERCHANT, MARY JOSEPH . MESSMER, CHARLES KNAACK MILLER, FLORENCE CATHERINE . MILLER, GLADYS MILDRED . MILNES, ESTHER B. . . MONTGOMERY, HELEN EVA . MORRIS, ESTHER CORDELIA NEVILLE, DAVID MICHAEL . NEVILLE, MARY SCOTT NEWINS, ETHEL MAE NORTON, LUCY . . O'BRYAN, THELMA . OLMSTED, THIENA MERLE . . O,MALLEY, KATHLEEN ELIZABETH One Hundred Fourteen f . Albany Schenectady . Albany . Catskill H atnes Falls . Patchogne Cohoes . Albany Ft. johnson . Nyack Schenectady . Utica . johnstown . Troy Scotia . Albany Plattsbnrg . Nyack Mech anicoille . Albany Glenrnont Watervliet Port Henry W aterollet M echanlcville . Eaton Homer Utica . Albany Schenectady . johnstown Castleton Patchogne Glens Falls East Schcdack . New York Rensselaer . Pczichogue Lczwille Scotia , Taccma Schenectady ORR, BESSIE MAY . OSBORN, ETHEL BOOTH OSTRANDER, GRACE . OTT, MARJORIE M. . . PABST, MARGARET ELIZABETH PACKARD, ESTIIER ELLEN . PAGE, ROZILLA F. . PAINE, HQELEN ADELAIDE . PALMER, EVELYN MILLICENT PAWEL, IVIILDRED LANNA . PEASE, GEORGE ICENT PERRY, HARO'LD SANFORD . PROVOST, NIARGARET MAY . QUACRENIIUSII, :HELEN JANE QUACKENBUSH, NIARIAN M.. QUINLAN, NORA A. . . QUINN, BERNICE AGNES . RETALLICIC, WILLARD EARL REX, DORO'F1-IY MARGARET REX, HELEN FRANCES . REYNOLDS, GLADYS ICELDER RICKS, NIINNIE MARIE . RIPLEY, SHELEN L. . ROBBINS, BLANCIIE . ROBERTS, BEATRICE . . . ROBINSON, GENEVIEVE LAWRENCE ROCIIEIIORT, VERA CATHERINE . ROGERS, CATIIARINE RITA . ROSCI-I, IVIYRA FANNIE . ROYS, EDNA MIXUZER . . RUTENIZIER, LEOLA MARJORIE ST. DENNIS, FRANCES IIIELDA SALIION, JOSEPH ELIAS . SARR, :HILDA JANE . . . SCANLON, :KATHERINE ELIZABETH SCHLEHUBER, FRANCES GERTRUDE SCHMITTER, MILDRED ERICA . SCHOLES, ,OLIVE ELIZAEETI-I SILLER, IVIILDRED . . SINNOTT, DORIS . . SIIIDMORE, PI-IEBE REBECCA SMITH, FRANCES SIMMONS . Fort Miller Amityville Schenectady Schenectady . Albany . Wayne New Berlin . N nnda Schenectady H ndson Falls . Utica . Addison Howes C ave johnstown j ohnstown H oosicle Falls Watertown . W atervliet . C ohocton . Cohocton . Kingston . Uxford . . S herrnan Saratoga Springs Holland Patent Plattsbnrg Ellenville Schuylerville C harlottefville . Mt. Sinai . Sidney Center Ticonderoga . New Paltz . Albany . Norwich . North Chatham . Utica Dalton . Kingston . Clinton . Pleasant Valley . C oxsackie One Hundred Fifteen STEIDINGER, ANNA BARBARA STEVENSON, JOHN ROLAND STODDARD, NEVA MARIE . STRANG, NIILDRED EIJIZAEETH STREET, AIARCELLA LUCY . STURDEVANT, CLAUDE R. . SULLIVAN, BAILDRED HELEN SWEENEY, CHRISTINA MARY SWETTMAN, GERTRUDE W. . SYLVESTER, FRANK ANTHONY . TANNER, KATHERINE CAMPBELL . TAX'LOR, MARGARET CUMMINS . TENIPLE, THELMA N. . . TENNEX', CLARA SPENCER . TERPENING, ALMA . TEIQIPENING, LUCY LEE . TIETJEN, NIADELINE FREDA TILLY, MARION FRANCES . TLLYOU, MARY EUNICE TOMPKINS, PIELEN . TOWVNSEND, EDITH NIARIE VAN AVERY, EVELYN DORIS . VAN BENSCHOTEN, PAULINE IDELLA VANDERVOOR'1', NIARGUERITE IRIS VAN IQLEECK, EDWIN ROBERT . VAN QVRANKEN, THERESA . VEDDER, MARION I'IELEN . VERNON, FLORENCE . . VIE'FS, HELEN MARGARET . V ROMAN, SARAH ANNE . WALSH, GERTRUDEIMARIE . WALSH, MARGARET ELIZABETH . WARDELL, DOROTHY LOXVERRE . WENCTTXVVONVICZ, MARY FRANCES VVICKNVIRE, DOROTHY HOIJLAND . WILBURN, ETHEL MARGARET WIXOM, EDNA MARY . . WOOD, SARA LUCY YAGUDA, ADALINE . YOUNG, DOROTHY ANNA . ZAJAN, BERTHA . . . ZIMMERMAN, HELEN ELOISE One Hnzzdred Sixteen East Williston Cold Spring . Katonah Peeksleill East Rochester . Penn Yan . Vernon Ballston Spa. . Sayollle Schenectady Chantanqna Schenectady FortPlaln Rockl Olty Falls . Albany Albany . Albany M echanlcvtlle , Norwich . Albany . Brewster Schenectady Watertown Wazmerly Waterford Schenectady Fayettewille East N onwlch Schenectady . Schohartie . Kingston . Albany La Grangeoille Schenectady Weston's Mills . Scotia Beacon Troy . Albany Schenectady Schenectady B tnghatnton S F OP OR 5152, -A 8 -S? N's:SS , - , .,. W .jig if f ig? f,.,, . A , A ,, ., , -, , A-A " 4. Y ,-', i ,, .L':"', W., ZH. i , ,. L ' -,,, - ., ,' f Y., ,W - .- V , , , ,,. LTTE H51 'F ' ' ' - ' - ' 5- 1 1 5, X. 11 .,, L 1 1 1,,1 1,1 11.- 1'1'1 ,x W . 1 -1 ii! 11, , , .,1 1 ,,' 1l! I ,1., 1. 1. 11 11N , , W 1 W 1 ,, . 1 1 1 1 V . ' 1 1 .1 W W irir,--U . , bnphumure 611215155 Ziaistnrp It is true that we have been in State but two years, and yet we have taken our turn in contributing a small bit 'to our Alina Mater's ininiortality. The completion of half the college career indicates that the class 051928 is well on its way to establish its fame. September 12, 1924, found us duly impressed by the grandiose manner of the Seniors, mildly amused by the attitude of our opponents, the Sopho-inores, and in turn we all appreciated the helpfulness of the juniors in acclimating our- selves in that new and amazing environment called College Life. XVe were termed by the President, "The Unconditioned Class," a reputa- tion which we have strived very successfully to maintain to such a degree that the mid-years and finals left little impression upon our ranks. VX7e have not been lacking in other activities, despite our tendency to becorne " grinds," and have helped to hll many oHices in our College organizations and to supply good athletic material. Few Sophoinores have 'forgotten their Soiree rush when we succeeded in vanquishing our contenders in class rivalry and eloped with their banner on Friday, March 13, although restrained to a certain extent by a generous portion of the Albany Police Force. Moving-Up Day brought a inarlced change among us with the realization that we were no longer Frosh, but Sophs, burdened with the responsibility of curtailing the activities of a Frosh class that we had not seen. In this, we have not failed, and '28 truly says, " I ani Master of My Fate and Captain of My Soul." One Hmzdrezz' Sewfiieen V N mg W, W w l Suphnmnres AMOS, ELMA IOANNE . . . . A.NGERAMI, KATHERINE ARNOLD, DORIS ESTIIER ARNOLD, DOROTHY LOIS AUISIN, MARY EDITH . AUERIIACII, MORRIS ELIAS . BACILE, EVELYN EVANGELINE BACKUS, VIVIAN MAE . BAILEY, BLODWYN MARIE . BAKER, MART1-IA LAURA BAKER, NIIRIAM GROAT . BARBER, PIELEN VERONICA . BEEEEE, HELEN BUEL BENDER, ELIZABETH BENSON, CATHERINE IRENE BIERG, NIABEL LISETTE . BIFFER, NIARGARET LIZAEETII BILLS, GOLDENA SARAH . BLANCIIE, VIOLA LOUISA . . BLUMENSTOCK, FLORENCE ELIZABETH . BOURNE, BERTIIA I'IARRlETT . BOWEN, IXQABELADELAIDE . BOWMAN, EDITI-I K. . . BOWMAN, FRANCES NIARGARET BRADT, DOROTI-IY MARIE . BREZEE, THELMA LOUISE . BRIGGS, PIENRY ELLSXVORTH BROOKS, LUCILE ELAINE . BROWNING, ALICE TINKER . BROWNING, FRANCES DOROTHY . BULSON, I'IELEN MAY . BURKE, A-RVID JAMES . . CIIANIQE, ICATHLEEN MARIE CI-IAPMAN, RBSLYN MARY . CI-ILIOKROW, ESTI-IER LOLITA COCI-IRANE CALVIN XVOODBURY , 7 . Delhi Schenectady Wellsfuille Ballston Spa. W aterfvliet . Albany White Plains Schenectady Schenectady Bloomingdale . Albany . Utica Sag Harbor Pleasantville . Brewster . Utica Saratoga Springs . Wayland Fort Hunter Cherry Valley . , ,Rome Schenectady . Troy . Lowmflle Troy Albany Nassau . 'Newfane So. Plymouth Gloversville . I Albany Staatsburg , lflfaterfvliet Glens Falls . Troy Albany One I-Iundred Ninetcevr COMSTOCK, VVILLIAM JAMES . CONCANNON, LENORE lvl.-XRCELLA CONNELIAY, KATHRYN MARIE . CONNOR, AGNES LORETTA . CONWAY, GERTRUDE LOUISE CRAIG, MARY LOUISE . CROMWELL, ZYLPHIA MAE . CROSBY, DORIS MAY . . CROUNSE, HAROLD MILTON CROWLEY, ANNE PAULINE CURTIS, CHRISSIE ELOISE . DE'LAY, HELEN MARION DEY, DOROTHY AGNES DIETz, EVA . . DIXON, A. REGINALD . DODGE, ELIZABETH FRANCES DOUGHTY, IQATHLEEN . DOUGHTY, MARGARET DOUGLAS, ESTHER . . DUNCAN, CHARLOTTE ALICE EAGAN, ANNA MARGARET . ECKLER, LILIAN HELEN EFFRON, ETPIEL . . . EISENBERG, JEANNETTE SHIRLEY ELLSYVORTH, HAZEL MAE . ERLICH, NIOLLIE . EVANS, DOROTHY . . FARNELL, MERIART ETHEL . FERGUSON, BESS . . FESTA, FELIX VINCENT FINN, FRANCES ELEANOR . FISHBAUGH, LLOYD BENJAMIN FISHER, ALICE . . . FISHER, ETHEL BROWER A . . FITZGERALD, EVELINA KATHERINE FITZGERALD, MARY . . . FLICKINGER, HELENA MAY FOSTER, ARMINE LEONA . FREDERICK, ELIZABETH ANNA GABEL, MILDRED SMITH . One H nndred Twenty . Bethlehem Oriskany Falls . Nfeclzanicville Waterbury, Conn. . Schenectady Rensselaer . Frankfort . Lockport Albany . Carthage . . Geneva Saratoga Springs . johnstown Schenectady Chestertown . Barnefvelcl Albany . Albany Watertown Northollle . Norwich . Oxford Poughkeepsie Schenectady . Willsboro New Brnnsfwfiek, N. j. . . Albany lVIoha'wk . Warwick Rorne Albion Albany Albany . Yonkers Sangerties Schenectady . Warwick . La Salle Albany Albany GANONG, GILBERT EDXVARD GAUDET, FLORENCE ANGELA GAUGI-ION, BEATRICE ELIZABETH GEDNEY, DOROTHY EMMA . GERICE, DORA . . GLASIER, GRACE . GORE, I'IOWARD LESLIE . GOODELLE, ALICE WINIIHRED GIQEENE, JANE EDITH . GRIFFIN, FRANCIS ELLSWORTI-I GRUBEL, RUT1-l EVA . . GUINEY, LOUISE IMOGEN . GURLT, DOIiOTI'IY NIARGUERITE . PIAEUSSER, DOROTHY OLGA I-IAGEY, CLARA VANBURR . . EIAMMERSLEY ICATHERINE JEANNETTE 7 I-IANDLON, DOROTHY MAE . . PIARRISON, CECILE . I-IEGEMAN, ANNA CRAFT . PIENNINGER, ELMER FREDERICK . HERSIIBERG, IETHEL . . PIIGGINS, VIRGINIA ELIZABETH I'IIGHAM, MARY ALICE . HOREITIAN, AGNES MARY . LIOLLISTER, ADELAIDE IRENE IHOLMES, ROSINA BEVIER . I-IOLROYD, ANNA LORETTA . HOOPER, GRACE ELOISE . HOOVER, DOROTHY ALZADA HJOPKINS, BERNICE ELIZABETH HOWLAND, PIELEN JANET . . EIUBBARD, ICATHERINE ELIZABETH HUMESTON, DOROTI-IY MARIE , PIUTCIAIINSON, LENORE GUINEVERE JENKINS, JENNIE K. . . . JENSEN, RICI-IARD ALFRED . . JOI-INSON, EMMA LOU KATHERINE JOHNSON, LINA MARY . JONES, J. CHARLOTTE . JOSSLON, CAROLYN HELEN . . Carmel Glens Falls . . S yracnse Coeyanans Hollow . C ed arh nrst West Pawlet, Vt. . A ltamont . Geneva . Fnltonville . Osslnfing . Castleton Tapper Lake . Theresa Albany Albany . Albany . S olvay Schenectady . Glenhead . Castleton Albany Albany . Ufestdale . Sherbnrne , C orflnth Gloversville Utica . Phelps . . Theresa . . M 'inoa Richfield S prings . . Greenwich Newark . Albany Lake George . No. Troy A lb any Albany . Delmar lbfech anicmflle One Hundred Twenty-one KEATING, BERNICE AGNES . KEEFE, RUTH ELIZABETH . KEELER, MATILDA CAROLINE ICELLEY, RUTH . . . KELLIJPIER, ICATHRYN MARIA ICELLUM, ANITA LUCILE . KEMPE, FLORENCE EDNA . KILLIGREW, MARY BERTHA KIMBALL, ESTHER FAITH . KING, GLENN W. . KINSELLA, JOHN JOSEPH . KIRIQPATRICK, BETTY JANE . KLADY, HELEN FORESTER . KNAPP, RUTH I. . KNUDSON, RUTH JANE ICOENIG, LOUISE . . IKUCZYNSKI, ANTHONY FRANK LACKEY, ANNA SARAH . LANE, RUTH L. . LANGDON, MARY JUDITH . LANGSCHUR, INVA MAY . LASHER, DOROTHY GERTRUDE LAW, SARAH IRENE . . LAWRENCE, LOYA JOSEPHINE LEARY, LAURA M. . ' . LEE, MARY LORETTO LEHMAN, RUTH REBECCA . LESCHEN, ETHEL . LIEBI, VELMA LEOTA . LUYSTER, ESTHER MAE . MACGREGOR, LILLIAN MARGARET MAC NLULLEN, ELIZABETH . MCRORIE, MARY JESSICA . MAC WHORTER, RUTH IRENE MAILER, MARIA KATHERINE MALLIN, VVANDA PAULINE . MANSION, HELEN M. . . MARTIN, MARGARET WILLIAMS MARTIN, MARY ALICE . MATTESON, MADELINE BELLE Ona Hundred Twenty-two Fairport Albany Albany . Brewster . Kingston Binghamton Clinton Corners . Corning . Brnshton . Watervliet . Newburgh . No. Troy Poughkeepsie . Ilflenands . No. Troy Utica . Albany . . Albany Glenwood Landing . Pine Plains . Thiells Albany Bartlett . Wayland Little Valley . Troy . Albany Schenectady . Ronie Oyster Bay johnson City Schenectady Middlefield . Cantb-ridge Antsterdani Schenectady . Albany Sangerties Cooperstown . Saleen MAWDSLEY, LELA LIELEN . l.VIAXWELL, LHELEN CRIUKSIIANR MEYER, CLARA MAY . . lW:ILANO, NORMA JANET . MILLER, MARIETTA BETSY . NIINIC1-I, ANNA . . . MITCl'II3LL, EVA FRANCES . l.VIOELLER, ,FRANCES TNLAUDE MOORE, MARGARET LOUISE MOOIZE, RUTI-I CHARLOTTE . MOORE, RKITI-I GWENDOLYN MORGAN, NANCY BLINN . NIORTICE, HELEN MYRTLE MOUNTAIN, MARGARET NL-'RRY MUIIDEN, EDNA EISEMANN MEYIEIIS, GERTRUDE ANNA NEWTON, MARY JOSEPHINE N'OT'I'INGI-IAM, MARGARET LOUIS E O1CONNELL, PATRICIA MARGARET OTKEEFISIE, MAIQIE . . OREALL, ETI-IIEL MARGARET OSTRANDER, ELINOR ELIZAEETII OVEREAUGII, ZHARRIET A. . OWENS, DOROTHY PRESCOTT PAGE, 1'l:ERBERT LEIGIT . PASSING, MARION LEA PENNER, INA RUTH. . . PERREAULT, REGINA MARIE PIERCE, NELLIE VIOLET . PIETSCI-IKER, ALVA ELIZABETH POISSANT, I-IECTORINE AIIIEE POTTER, ADAH SISSON . . POTTER, FLORENCE ELLZABETH PRATT, NIARGAREKI' LOUISE RABIE, DOROTLIX' BURTT . RATCI.IP'FE, ETI-IEL ELIZABETH REIIJ, UNEATTA ANNETTE . REILISY, MARION C. . RENO, ALICE MARIETTA RICH, l.VIIRIAM THARRIET . C allicoon . S alem Schenectady Schenectady Grant Bend . S cotta S aranac Lake . Camden . Utica Rensselaer . Sidney Schenectady . Rentsen Schenectady . Peelesleill Scotia Rome Perry . Limestone Troy . Baldwin Little Falls . C atskl ll M lddle Granville . Albany .Malone . Utica Schenectady . N ewbm' gh No. Whzte Plains . Ch azy . Albany Pownal, Vt. . Albany . Troy . Troy Dannpznora Ponghkeepsfle . Elsmere .Wolcott One Hundred Tzuezztty-tlzree RITTER, MARTHA DOROTIiY ROSE, IDA MAY . . . ROSE, OLIVE LETHA . ROSS, MARY ANNA . . RUNDELL, M.ARGARET EVELYN SAULSBURY, RUTH GENEVIEVE SAUTER, THOLLY ELIZABETH SAXTON, KATHERINE STEWART SCOTT, CAROLYN MARJORIE SEEGER, NIARJORIE ELIZABETH SEROTTA, RUTH . . SI-IARPE, MARY HELEN SHAVER, FLORENCE H. . SHAVER, MILDRED JOSEPHINE SHEALS, X7IVIEN FANNIE . SHORKLEY, LEOLA ALICE . SIMPSON, NIARJORIE HELENE SKINNER, IQATHERYN ELIZABETH SLOCUM, CLYDE WILLIAM . SMITH, DOROTHY LEANNETTE SMITH, ELEANOR LOUISE . SMITH, FRANCES MALVINA SPLOYD, JULIA AGNES. STANLEY, MARION ANNE . STANLEY, RALPH JOSEPH . STARR, WANDA HELEN . STONE, MILDRED BLANCHE STOUTENEURCH, MARGARET STRONG, ELIZABETH FRANCES STUPPLEBEEN, ANNA ELIZABETH STURM, JOHN JOSEPH . . SUBIK, SUSIE JULIA , SWEENEY, DANIEL JOSEPH TEN BIROECK, EDITH ELlZABE'Il'H TERRELL, DOROTHY . . TITUS, JULIA PAULINE . TOBIAS, MEYER . . . TROWBRIDGE, ELIZABETH ADELE TURNER, ESTHER . . VAN EMBURGH, ETHEL One Hundred Twenty-four Sch enectady . No. Troy Oneonta C anlsteo Chatham . N Ineveh Schenectady Slfingerlands fHnbbardsoille . Oneonta Schenectady S acket Harbor . Oneida Downsoille . B rnshton Merrifield Hudson Falls Tornle-ins C ove . Warsaw JVIO-rrisville Schenectady . Albany Rensselaerwille . Troy . Franklin Srnlthtown B ranch . Athol . Hyde Park-on-Hudson Amityville . Chatham Rensselaer Johnstown Ballston Spa. N ewtonoille Oyster Bay Ronnd Lake . New York Binghamton . H ndson Rockville Center VAN ORSDELL, CONSUELO . VAN SCHAICK, LELA lVl:ARGARET . VAN SICKLE SARA BERNICE WAGNER, I'IELENA MAY . VVAHRMAN, NIILDRED LOUISE . VVALDBILLIG, JEANNETTE ELEANOR VVAL'rERNI1,RE, VERNA SYLVIA . VVATTS, DOROTI-IY MARY . WESLEY, R.Ufl'.H . . . VVI-IEELER, CAROLINE ELIZABETH WHITE, GENEVIEVE lX4ARY . WILLIAMS, EMILY CORNELHA WILLIAMS, EMILY ELIZABETH . VVILLIAMSON, FRANCES ELIZABETH WILSON, NIARGARET ANGELA . WILSON, IVIILDRED AGATIJA VVOLFE, EDNA WI-1IL,NEY . VVOODFORD, GRACE ESTHER -VVRIGHT, BEATRICE M. . VVRIGHT, EUNIGE M:XlJEI.INE VVYKE, BETTY ELIZABETH . SSOUNG, lVIARjORIJ3 ELIZAEETI-I YOUNGS, CARRIE DOREEN . ZAPF, MARION GENEVIEYE . ZEI-I, IDEWITT C. . ZE1-I, BQARY I'IE1,EN . H ndson . Albany . C ayn ga Schenectady . Albany Albany . Chatham Silver Bay . Valatie l'T"arrensbnrg . Albany Poughkeepsie . Utica . Greenwich . I slip . Albany S pencertown Fayetteville Dundee Albion . Union Gloversville . Endicott Schenectady . Delmar l'T"atervliet One Hundred Twenty-fi'zJe Examination Zin Rbilnsupbp 1 JANUARY AND JUNE EVERY YEAR Answffz' fzuliatetfer questioiis come within, your scope, bluff the rcmaiitdeiz' Donff be backzvard about coming forwardg I. Relative to perception, explain: Caj Wheli is the hearing of your landlady better-when the stairs creak beneath your weight at 3 bells in the a. m., or when your voice becomes a little horse, and you think you have a little colt, shouting for hot H20 for the purpose of laving yourself in coopera- tion with Croasy's plan? Cbj Test of the definition of a percept fconcepts objectihedj l. Is the cream on the milk fserved for breakfast at boarding houses? an illusion or an hallucination? 2, Are appearances deceiving in relation to boarding house soup, or do you really iind, at times of course, a vegetable, that hasn't been somewhere else? II. The three steps in the making of a date? fab If one step is omitted, is the date successful? Qbj Give experimental evidence culled from personal experience and SLIP- port or deny your answer. III. Relative to the universality of truth, why does the pink in a woman'sf cheek always match the gown she wears, varying throughout all the known and unknown shades of the rainbow? IV. Relative to hallucination, explain why the sense of touch is the final test of the Verity of an hallucination or a percept, as exemplified in Macbeth- "Come let me clutch thee." V. Please quote several standard jokes used as illustrations throughout the course, as anything you like. VI. Relative to a lecture course, why cannot class be held when the lecturer's notes are forgotten? WVhy is there great confusion in the rear of the lecture room, immediately roll has been taken? One Hundred Twenty-.six what the frosh has to say for himself : history should be dry and crisp, like potato chips. this is. theclass of '29 descends from a stalwart race of seniors. as a horde from the north, and the south, and the east, and the west, they swooped down upon state college with terrifying impetus. unkempt, wildeyed, but with a will to win or die, they sought tp storm by force the get wise paqrty which poor simpleminded tif possible do not censor pleasej sophomores had prepared for their instruction. gradually an evolutionary change took place-a period of acclimation. they begantocatch the spirit of learning. they went to see harold lloyd as " the freshman." just a casual glance at the upperclassman revealed the fact that they had acquired, among a few other things, the desire to play. could you blame the freshman? they organized a basketball team which deserves credit for its ability, its sportsmanship, and its hard work. 'one day, one cold winter's day after history lecture, david smurl, president, jumped upon the platform, as was his wont, to say, " we're going skating," and the freshman class went skating. at this stage, one might pause to point out an example of the continuity of history. " it cannot be over-emphasized." for some time, the girls had sensed a dawning realization of their charm. state college now opened new fields for development. they liked it. the upperclassmen liked it too. suddenly there loomed before the class of '29 an awe inspiring creature, something they had never seen before-midyear exams. a moment of suspense, a sinking sensation, and they pitched facelong into its yawning mouth, and- second semester-they came out of the other end like sausages, with a close shave but a tougher skin. potato chips should not be too salty. this wasn't. One H undrcd Tuveftiy-sc'Ucn I 3 amos, betsey caroline andrews, barbara elizabeth andrews, gladys . angier, helen agnes . appleby, doris lockhart argersinger, ida lovina arnott, lc. pauline . ashley, m. irenc auerbach, bernard azzarito, belztina bailey, charlotte . baker, norma caroline barber, carrie dorothy baril, blanche camille barnnm, robert . . bartholomew, gladys adella bates, ruth elizabeth baxter, evelyn virginia beckwith, cloris annetta bencdict, frances mary berger, celia . . berry, marjorie . besemer, Sophia charlotte billingham, dorothy . bingham, alice megginson black, mary elizabeth . blake, genevieve rita . blake, sibyl rockwood blatner, henry . bochmcr, dorothy mabel bonnell, alice harrison bott, mary frances . bowker, hazel rebecca bowman, jean . . braclt, hazel gertrnde . braman, florence rachel braslow, gertrucle evelyn ,freshman gloversvllle . little falls . . endieott . richfeld springs . henzpstead fort johnson . walden old chatharn . albany . ntica troy rotne . delanson rome . ntflca . albany . east greenlmsh schenectady . endicott . walton seheneetady pearl river westbnry . hndson little falls . argyle albany delnzar . albany bonckville 1nt. vernon . kingston . syracuse . troy Schenectady . central bridge . . yonkers One I'1'lUlIl1l'l'd Tzvelzfgv-zzilze brown josephine . brownhardt, mildred lillian brumer, leon samuel . burt, dorothy butler, ethel mae . Calkins, evangeline frances Campbell, elenore gertrude Campbell, ivan gray . Carpenter, anna emily Carpenter, kenneth Clifford Carr, george . . Carr, marion . Casey, louise . . Cashman, ethel caudine Cavallo, philomena . Chamberlin, gladys helen Chippendale, grace veronica Clermont, ethel muriel Cohen, joseph jacob . Cohen, leah g. . . Cole, clorothy lucille . Cole, genevieve . . Cole, nellie lauranna . Conboy, jennie rosalie . Conklin, marion eleanor Cook, florence adelaide Cooper, samuel . Cosgro, rnargaret . Craven, margaret martina Czurles, emily . . dadmun, dora White . daley, helen josephine davidson, helen patterson dawson, evelyn natalie devoe, florence jane . dinardo, louise dale . donald, bernice mary . donlon, marion rita . donnelly, dorothy rita dorn, mabel lillian . doyle, julia helen One Hundred Thirty cornin g cohoes . albany . peeleskill schenectady dexter lockport salem . mohawk . Comstock . bath . afton safratoga springs . malone . utica ballston spa . troy waterollet albany olean Corning . harrfiman . albany . little falls . albany gonvernenr . albany . watervliet burlington, vt. amsterdam . palmyra . cazenovia . nlverollle shelter island . albany schenectady . moraoia . watewliet cambridge south schodack green island doyle, katherine dorothy dransky, rose . . duffy, mary catherine dufour, macleline . dulack, beatrice mary eaten, betty johana . edcly, helen White egnor, arlene . ellis, wright fargo . emery, Clarence clevillo evans, dorothy irene . fallon, thomas paul . fee, terrencia marie . ferber, Sylvia belle . Finch, marian . fitzpatriek, mary r. . flanigan, anne cecili a . flower, frances isabel floyd, john dempster . ford, beth may . fortune, margaret elizabeth fox, marion gertrude francais, henriette . frank, sarah . . fraser, helen margaret french, william marshall friend, bessie . . friend, elizabeth gain, mary catherine . gale, clorothy florence gardnfer, clbrothy elizabeth gastwirth, henrietta . gervin, altina mary . giles, Verna seclwick . golensky, anna . . gooch, cdith . . gorclon, margaret janet gormley, florence mary goulcling, laura geraldine graff, edith , . poughkeepsie . albany . perry . lake george edwards . albany Saratoga Springs binghamton locleport . perry binghamton albany albany albany albany nassan . albany . glens falls . nellistan . little valley . watertown . gloversvtlle Schenectady . ntica albany . ehnira Schenectady Schenectady . cohoes . clark mills South Schodack . cedarhnrst . albany . lake george poughleeepsie rnargaretwllle bovina center Schenectady . cohoes . johnstown One I-Iundrcd Thirty-one graves, evelyn grossman, olga rose . hagen, elizabeth mary haight, rnildred elizabeth hall, gertrude landon halpert, harry a. . hamm, erma cora hammondr ruth , . hare, ethel anna . harrington, marie elaine hart, mary catherine . hartmann, ruth shirley herlihy, mary elizabeth herney, joseph francis hills, alice josephine hoffrnan, gertrude . hogan, margaret mary hogan, mary murry . horstmann, esther dorothea house, joyce edith . huber, marguerite estella hutchinson, elsie sara . jevvell, leona helen . johnson, mildred lillian kaufman, mollie . kearns, margaret frances kelley, mary elizabeth kellerhouse, mabel cadby kellogg, frances . kelly, margaret mary . kernp, gertrude evelyn kennedy, katherine mary kessler, esther sarah king, geqrgiana louise klein, helen anna . klein, louis martin . kliwen, mary . . knapp, irene gertrude knapp, ruth marion . koblenz, edrnund One Hundred Tl1fi1'ty-two . albany ponglz keepsi e . chathaan . shrnboak nassan . albany . warnerville safratoga springs Schenectady wawensbnrg . .north troy . palmyra hndson falls . binghamton . albany Schenectady green island . albany schenectady richfleld springs highland falls . canaan port dtclainson . philnzont ' albany fonda delhi . 'albany adams center schenectady . cawnel nzechanlfcvtille . peeksklll binghamton Schenectady . albany schenectady . fairport . clark nnlls . albany keen, florence . . koerner, hermann louis koonz, genevieve rita krugcr, charlotte amalie lanslcy, inilclred mae . lapedes, bessie . lazensky, hannah anna liebich, walter frederick lion, vera rita . . lipsie, ruth peshis littell, cvelyn b. . lloyd, euretta sidna . lockwood, blanehc d. . lundy, dorothy . . lynch, marie elizabeth nicavoy, lucy emily bell inccabe, lillian rose . mccaffrey, mary Walton inccourt, bessie may mccune, margaret e. mcduffee, reba b. . mcgarty, agnes m. . . mcgarty, juanita. elizabeth meintosh, bessie may . mckee, margaret harriet mclaury, frances . nlcnickle, evelyn mae . mcnulty, mabelle elizabeth . mctague, alice agnes . . macksey, katherine ellen . magenheimer, Cathryn Cecile mahaffy, margaret helen . marcus, lornes . . mark, grace minnie . . martin, marguerite cathlecn mathewson, louise beatrice inaxson, charlotte luella . maynard, inargaret priscilla micucci, mary rose l. . milazzo, josephine marie . miller, abraham . sherrfill . patchogne albany albany albany warsaw . johnstown . elsrnere . new rochelle . ntrlca . bradford . holland patent west albany . troy yonkers Schenectady . albany hoosrfck falls . north troy . hudson . arnsterdarn rome rome . Clarksville rnoriah center . albany . la fargeville . glens falls hunter atica babylon . argyle .Schenectady . albany hudson falls . hastings . la salle lake placid . nttca . frankjfort . . . cohoes One Hzmdred Thirty-three milstein, aaron . . mitchell, mary fraser . mix, marjorie ., . montany, helen marie moore, finances a. . moore, virginia clare . inosher, anne elizabeth . mountain, constance joan . mullen, john francis . . Hlulqueen, kathryn agnes . . murry, ruth priscilla . neff, alberta jane . . nephew, clarence lawrence nethaway, norma h. . . nichols, catherine rita nichols, irma mae . o'brien, alice marie . o'donnell, helen rnarnell Owens, mary elizabeth palmer, rnarion louise parkhurst, harriet alexander paul, tillie mildred . peake, jeanetta mae . pearse, adelacle eugenia pekurney, ilona helen pember, ruth hewett . phillips, augusta rn. . phillips, laura irene . pitkin, bertha barbara platoff, natalie andea . platts, gertrude princess potter, elsie austin . pulver, elizabeth . radcling, fnanccs corrinne ras, isabelle antoinette raynor, miriam elizabeth richairdson, pauline ladow rickardgl florence elizabeth rood, daniel murphy . roos, robert truman . One Hundred Thi1'ty-four . albany wappingers falls . salem . bawytown albany . troy . nortlwille .Schenectady schenectady saratoga springs . chester Schenectady . albany canandaigna . warwick . berlin mechanicville Schenectady . nnnemfa . sag harbor . albany albany . delhi Schenectady . sangerlies . delnzar Schenectady . arlskany schenectady Schenectady . gloversvllle . albany east nassaui . albany Schenectady rocknllle center . glens falls . fort jolagin . homer ponghleeepslie rouy, amy josephine rowland, dorothy belle russell, jean patterson ryder, florence gertrucle Sager, liilcla marie . Sanders, clorothy . Saria, evelyn judith . Schleich, caroline marie schwentker, gertrucle marie Scott, margaret Winheld Scott, thomas william Seaman, clorothy beverly Seaman, grace matilda Sherman, clara rose . Shillinglaw, robert james Silverman, joseph . Simplcins, elizabeth annctta Simpson, ralph . Sloan, marion emma Smith anne elizabeth Smith, nellie . smith ruth jordan Smurl david . . Smyth, margaretta marie Snell, mary eleanor . Sowalslcy, alice catherine Sprague, randolph claggett Stafford, anne ernestine Stanhope, reginald walter Sterling, anne frasier . Stevenson, gorden fisher Stone, helen Wilcox . Stott, clarence William Strevell, Wallace howes Sullivan, roy valentine Sutlii, johanne irene . tauzel, mary elizabeth taylor, e. merrill . taylor, katherine hilda terpening, lcatherine frances tompkins, pauline esther sprin g valley . elsnzere . troy . newbnrgh albany . albany highland falls . menands Schenectady . kingston . fnlton Schenectady . albany hudson falls . albany . glens falls tflconderoga . palaner . newbmfgh hudson falls . utica . norwich . albany poaghkeepsie . fonda troy endicott . lawrence thiells aabnrn . peekskill binghamton , albany . albany huntington corinth . worcester chateaugay . albany . kingston . coxsackle One I-Imzdred T11 irty-hw tracy, catherine carol . travis, clorothea horton travis, evelyn ida . trigg, ruth agnes ubelle, helena marian vadney, gladys rockefeller . Vail, eleanor phrelove van allen, elizabeth . . Van denbergh, mary alice . van densen, evelyn lillian . van derburgh, estelle palmer van houten, alice may . vener, bella . . Waite, marjorie frances . walker, josephine Carolyn . Walker, myrtle harrietta Wallace, dorothy eula Wallwork, clinton fredriek Walsh, helen isabelle . l warren, ruth. agusta . Waterman, carl ashley Waterman, paul ferris . Watkins, alberta ernestine . Watts, ruth margaret Welch, eleanor cornelia wellott, vera belle . wesftlund, cornelia . Wheelock, ruth evelyn white, anna marie . Wiclmer, anna cutts . Wilkins, ethelyn stanclish , Winch, dorothy rachel Wirtz, mary h.. . . Woloharl, eugene charles . Woolcock, marion elizabeth . yager, margaret . . yerem, julia j. . zimmerman, egflith . Zimmerman, marion . zuend, elsie friesa . One Himdrrd Tliiriy-six . forestport . brewsler . Q albany sclieneclacly . 701416 fe-ara bnsli . colioes albany albany troy . onennta . pine bnsli sclieneclady white plains . albany . delniar wappingers falls . greenwielz . ' delhi . int. ilpton . nit. 'Lipton . caniden . silirer bay . lindson . red 'creek schenectady gansezvoort long branch n. j. tieoncleroga . kingston . ganseooort . stainford . rensselaer niagara falls . scotia greenfleld center . kingston . kingston scotia 4 I W ALMA MATER College of the Empire State, Mother of an army great, Thou the moulder of our Fate, Thee we sing to-day. Thine the hand with clasp so strong, Holding, tho' the ,years be long, Thou the burden of our song, Thee we sing to-day. Wfays of pleasantness are thine, Leading where in XfVlSClO1'll,S shrine, .loy and cheer, and hope divine, Ever dwell for aye. Thine the voice whose call we hear, Thine the hand which holds us near, Thine the heart, so true, so dear, Cherished, loved alway. ALMA MATER, BELOVED, DEAR COLLEGE Alma Mater, beloved, dear College, Mother dear of the promise of youth. Freedom comes to thy children through lcnowledg Flowing free from thy fountains of Truth. VV e bring here to these halls true endeavor Here bring strength which is yet to be tried. Here resolve that through lite we will ever Honor thee, oh, State College, our pride. Alma Mater, beloved, dear College. Mother dear of the promise of youth, Let the freedom which cometh with lcnowle d Come to us from thy fountains of 'l'ruth. 2 Elnhex nf cwrganigutiuns ifixenutihe illuuunil jiuaute Baath Religious fbrganigatiuns 19. wi. itll. Q, jlietnman jililenurab Qllauierhurp Qilulis Biulugp Clilassinal Qtummerne Jfrznrb Jfaume Economics Ziusepb Ziaeurp jllllatheniatics Qlluh iBuliticaI Qcieunz bpanisb Clllgzmistrp QBrclJz5tra ji-lilusin Qssnniatinu Bramatins auh Quit Qssuniatiun Publications Rehagugue Quarterly 3381135 Besiheuce Ilaalls Qphhum "i9" jaetnman Page Ona' H d d TI 11N1- ffnrtfri' -'- zf. illj., + fi-'-figiy'-g'q5Lf gf:-Q-1,1-iff, 'f-'Lin Li ,1 .1-,1 . 35,11 'e 1 Q .I ..,,.,.5 , . M019 xv fzj, ff:-Q1 -4 ,,-1- , 111 1 ,gif-1:1y,.' 11 4 'f , A "AJ, .'1 1 1 -fffu. 11 l',.-mi,--:X I1 V - ,Tv f . 1 - 1 -:WN J.-'JI , ,1 '.1 1 11 1 1 1 .1 I .1 A. X X 'N . , 1. .- 11 1 ' . f- H ' 1 1 - - 1 r . u ' . '4 , ,J f'xf'-' ::':1: . r A- hw. 5.12, 1' .- ',' 'L-"Hill-,Li ' F, ., 4-1 1 1 V -If 1,7 j W , 1. wi 1,5111 1. H. . ,.:.m,, , 7 :fx ' "4-Lf :.23f-ffL2f:2- K-in ' 'fl -nu! ji., at 1214, 1 . 1. a,, V, V, 'X ,RW ""' n-11611 Qlixenutihe Cliuunnil Orgmzfised 1921 Ojficers Muium. L. XVIENZEL, '26 . . . President RIELANIE GRANT, '27 . . . Vice-President RICHARD JENSEN. 'ZS . . Secretary Prof. CLARENCE 1--IIDLEY . . Trcasmfcr Members S. Niles Haight, '26 Francis Griffin, '28 Ruth Empie, '27 David Smurl, '29 One .PI1U1llI'0d Tlzi1'ty-zziine N w v , w ' Stumznt Baath uf jfinante Esmbzmwd 1919 ' Student Board of Finance arranges the financing of student activities. Its duties include the organization of a budget of expense, the recommendation of the amount of annual tax to the students, the collection of the tax, the authoriza- tion of the disbursement of money in accordance with the budget and the holding and investing of all money received from the tax and from all student activities governed by the Board. Officers Prof. GEORGE M. YORK . V. Chairman Prof. CLA1z12Nc1z A. PIIDLEY . T1'CClS'11t7'l?I' E M embers 1926 1927 Ruth Eddy Ruth Coe Eva Sleight Ruth McN.utt 1928 Ethel Van Emburgh One Hundred Forty-0110 W W W WW -'W -W' ,.,WW .WV . WW ,W 1 ' W ', W W L W ,W W WW W . WWW, .:WW, 1 L, :WW W W, W W W:-' ,W -,WW . W .W W 'W' W W'WWl' , W W W1 , W WW W W W W W W W :WW ' W W WHW W' W " W WW" W-'ZW W ,W W W W AWWWWW W W7 W ' W W ' WWW. W . W W Wm ,, W. , W, W W- W , W W . W W W W W W, . , W2 ,W W W Y 1 W"W- W ' W W W , W W' W W W . W W I W' '- W.WW , W W W W -W.W I WWW W WW W W , ' W W .W W WW W W W. WW 1 W W W ,, W ,W W W W W JW Y, . MH. QE. Q. The object of the Y. XV. C. A. is to bring the girls of the college into closer friendship with Christ and with each other, so that they may learn to live " life at its best." Officers KIIRLAM SNOW . . . . President MARG.-xR1zT BJQNJAMIN . . Vice-President G12-ORGIANNA RIAAR . . . . Secretary MA1icARiz'r STOUTIZNBURGII .... Treasurer ET1-1121. DU Bois Esther Jansen . Eudora Lzunpman Alice Gooding . Marjorie Bellows Ruth Lcnnnle . Mildred Melrose Miargztret Pabst Viola Light . . . U lIll0l'gI'l1d'IM1fC RCf1rL'sc1zta.tiw C'0111.111ittcc Clzairuzcn . . . . . M eetings . Social Service . . Bazaar . Social . . . . Zllusic . . . . Publicity . Co11.fere11.ces and C orwcntioais . . . . House President Adzdsory Board Miss Mary E. Cobb Mrs. Jesse F. Stinard Mrs, Calvin H. French Miss Laura F. 'fhoinpson Miss Anna E. Pierce Mrs. Adam A. Wfalker Miss Minnie B. Scotland Miss Edith O. Wallace One Hundred Forty-three 4 . W glietnman flllluh Organized 1917 "Cor ad cor Loquitor "-" Heart speaks to heart 'l-is the motto of Newman Club, a member of the Federation of College Catholic Clubs. Its aim is to foster true Catholic ideals in religion, education, and sociability. E O jicers Rev. JOSEPH A. DUNNEY .... Spiritual Director Nl,-XRION M. O'CoNNoR . . . President GERTRUDE M. LYNCH . Vizce-President Vl'XfIAN MCGRATIDI . . Secretary JULIA A. FM' . . Treasurer RUTH li. FLANAGAN . . Reporfer Cozmcil Senior Junior Marie Gentner Mary Dardess Sophomore Marjorie Seeger Mary Lee Genevieve Cahalan Ruth Lockard Y Freshmen Helen Zimmerman Anna Gaynor Agatha Flick Wlinifred Carey Advisory Board Rev. Joseph A. Dunnney Miss Ann Brown Miss Flanagan Gertrude Lynch Mrs. Elmer N ewman Eleanor M. Fitzgerald One Himdrcd F0l'1'y-j'i've jllilenurab bunietp Menorah Society, a member of the Intercollegiate Menorah Association, aims to arouse and maintain a jewish consciousness, to stimulate a cultural inteiest in Judaism, and to prepare men and women to lead in the solving of the great jewish problems. RUBY E. HERNIAN . CONSTANCE BAUMANN 4ANNA KAUFMAN . NIILDRED L. Powlzr. . LEAH G. COHEN . Ojicers . Pffesiidcut Vice-Presiideut . . Recording Secretary . C0w'csfr01zdiing Secretary Mezizibers of Executive Council Charlotte Isenbergh One Hmzdrcd F arty-six Olga Grossman Trcaszweif I 3? Eg' :jf 5.5: '1 '! fifficll Qlianterhurp Cliluh Organized 1917-18 Canterbury Club, at unit"of the National Student Council of the Episcopahan church, offers to Episcopalian and other interested students an opportunity to unite for spirituality, service, and sociability. Ojicers Rev. CIIARLES XV. FTNDLAY . . .S'pi1'it'z1alAdz1isor ELIZABETII TROWBRIDGE .- .Pamideazt HELEN VIETS . . Vice-President ELIZABETH PLUM . Secretary lwlmw LANGDON . . Reporter Treasmfer -TEANNETTE K1 MBALL . . . Faculty Advisor Elizabeth Van Denburgh One H1mdrad Forty-scum iginlugp Qtluh Founded' 1925 The Biology Club aims to stimulate interest in Botany, Biology, Zoology, and the related General Sciences. Officers ALICE GOODING' . . . . President MILDRED VVILSON . . Field Secretary ELVA JOCHUMSEN . . . Secretary MARGRID 'HAGELBERGW ELIZABETI-1 BENDER f . . Hiking C ommittce HAROLD PERRY j One Hundred Forty-cigl1f Qlllassinal Qliluh F ozmded 1923 Classical Club aims to stimulate interest in the life and literature of the Greek and Latin peoples in an informal Way through student initiated organiza- tion and study. Ojicers . MONICA VVALSLI-I . . . First Consul PIELEN VIETS . . Second Consul RUTH LEMML1: . . . Scriptor SYLVIA ESTABROOK . . . Quaestor SALLY Vkioon . . . . . Nuntius Faculty M embers Dr. Brubacher Dr. Richardson Miss Wallace Miss Johnson One Ilmzdred Forty-11 ine - u 'f 0 ,. . ., fliijamher uf Qllnmmzwz Qllluh The purpose of the Commerce Club is to create a firmer feeling of fellowship among the Commercial students -of State. It welcomes into nlembership all Com- mercial students. . ' ' B 056075 A . , CATHERINE BIRMINGHAM .Q . . President BERTHA ZAIAN . . . Vice-President LAURA BAESSELER . . . Secretary M. DEVV ITT LANDON . C Tvfeasurer PERCY BRIGGS . . . . Reportcr V Faculty - Professor George M. York Miss Blanche M. Avery Miss Elizabeth Anderson I 0116- Himdred Fifly french Qliluh The French Club has for its aim fluency in French speech and appreciation of the French people, l1l'lC11' art, customsgl government, hlstory, and educauou. - Ojiicers IsAms1.L1s M. PLUDE . . . Presvidwzt :KATI-ILEISN O'MALLEY . . . Vice-Presidevzt EVELYN PALMER . . Secretary-Treasrwer TLIELMA BREZEE. . . . . . . Reporter .Faculty M embers ' ' Ass't. Prof. Mahar' Professor Sirnonin Professor Loeb Miss Malcolm One Hundred Fifty-one Kiasma Clhnnumics flllluh Founded 1922 Home Economics Club aims to promote good fellowship among the students of the Home Economics Department, and to inspire loyalty to the department and to the College. Ojicers :RACHEL NVESTFALL .... President ELIZABETH DOYLE . . Vice-President MILDRED GRAVES . Secretary JENNETTE NIANVILLE Treasurer ZELMA GORMAN . Senior Editor ELIZABETH BENDER . Junior Editor JOSEPHINE WALKER Reporter BEATRICE XNRIGHT .... , Marshal CAROLYN JOSSLON .... M arslml ' Farillty Members Miss Fillingham 'Miss McTenaghen Miss Flemming Miss Thompson Miss Keim Miss Wiiichell One Hundred Fifty-two Zinsepb ilaemzp bunistp Founded 1916 Joseph Henry Society aims to foster a broader knowledge and appreciation of the currentsdevelopment in physical science. , Ojicers ' CARLETON MoosE . . . . President RUTH, VAN ZANT . . . Vice-President CONSTANCE BAUMANN . . A Secretary PAGE MATTICE . Treasurer ESTHER MILLER . . . . Reportev Faculty Ivfembers Dr. Hale Dr. Powers 1 Miss Rowley Miss Betz One Hundred Fifty-lfzrre W f I jfklatbematins Qiluh Founded 1918 Mathematics Club aims to further the interest and broaden the perspectwe of students of mathematics. - Officers RUTH A. EDDY CORIBEL PAGE . RUTH C. NI-AYNARD . . IRENE C. EDELMAN . . Faculty Prof. Birchenough Miss Cushing Dr. Conwell Miss Olgrieve N 1 Mr. Beaver One H undrcd F iffy-fpfglrfu President . . Vice-President Secretary Trlfasiurer l i 1 1BuIitinal Qcience Qllluh Fomidcd 1919 Political Science Club aims to acquaint its 11lCH1l'JC1"S with the social, economic, and political phases of present day life. ' Officers ESTHER JANSISN . . . . President LOUISE GUNN. . . . i . Vice-Presfidcnt ELLA GREENWAY . . . Znd Vice-Preszdent l-QENNETH MACFARLAND . . Secretary-Treasurer TIELEN ZIMMERMAN ...... Reporter Faculty Members Prof. I-Iidley Dr, Richardson a Prof. Kirtland Prof. Risley Prof. 'Walker One Hundred Fiffy-five Spanish Qllluh Founded 1915 The aim of Spanish Club is to arouse an interest in Spain and Spanish hfe Each year the Club presents a Spanish Carnival, portraying in it Spanish customs songs and dances. GERTRUDE LYNCH BLANCHE MERRY ANNE STEIDINGER RUTI-I MCNUTT SARA BARKLEY Professor One Hundred Fiffy-six Ojicers Faculty Members Stinard Miss Hill . President Vice-President Secretary Treasurer . Reporter Cllibemistrp Qlluh Founded 1912 Chemistry Club aims to foster the spirit of chemical research. Ojiccrs FLORENCE G1LLE'rT . CECILE ALEXANDER ANNE I-1.AcGERTv I'IERBER'l' CAMPBELL Faculty Prof. Bronson Miss Betz Mr. Kennedy . P7'U5'idC7lf Vice-President Secretary Treasurer One I-Iuzzdrcd Fifiy-sewn , , 11-Blusin Qssuciatiun Founded 1921 Music Association aims to foster an appreciative interest in good music among the members of the student body. MUSIC COUNCIL Faculty ll'fCI1lb6l'S Prof. T. Frederick H. Candlyn Prof. Adam Alexander VVa1ker ' Undergraduates V1-'UYRA BEVIER .... . President 1'1ELEN ARTHUR . . . . Secretary XVJLLARD iRETALLICK . . Treasurer Nettie Gilbert Marion M. O'Connor Association Pr0g1'a11z, 1925-1926 Pianoforte Recital by Percy Grainger ..................... November 6, Christmas Carol Sing .................. .... D ecember 15 Recital by Flonzaley Quartet .......... .... F ebruary 16 Mid-1Vinte1' Concert . ................ .... F ebruary 25, Pianoforte Recital by Miss Myra I-less .... ,...... A pril 8, Spring Concert . ...................... ..... B tlay 14, 1925 1925 1926 1926 1926 1926 One HIlI1dl'0d Fifty-nine xy' lj x , , .l qv ' Eramatin anh Qtr Qssuniatiun State College Dramatic and Art Association is a charter member of the Inter- collegiate Dramatics Association f192lj, and of the American Federation of Arts C192lj. Founded 1919 Council IWL'mbe1's Ojicers MARY E, FLANIGAN . . . President 1WELANIE GRANT . Secretary RUTH LANE ..... Treasurer Faculty lllembers Dr. Brubacher Honorary Ildfember Miss Agnes Futterer Miss Eunice Perine Undevfgmduate Members 1926 1927 Olga A. Hampel Melanie Grant Mary E. Flanigan Eleanor Harrison 1928 Ruth Lane Charlotte jones Association Program 1925-1926 lLCCll1I'C-n17lI77l0I!S Pz'cfure.r of the Louvre" .............. FLORENCE HAYWOOD French Marioncttes .................. ...... ...... ....... I E A N Gnos Dramatic Readings ......................,. .... IN lYFANwY YVILLIAMS Three One-Act Plays: The Shoes That Dauced Fancy Free Ticleless Tfime One Hundred Sixty-ofle 1 ' 7 : ' 1' 1 Q 1 1 XA I r WMV- t' N 1 1 1 1 1 w 11 1 ,1 "Q QNX Ytxl' V' X i ,K f ,1 1 . 1 1Q 1. t ,. 1 I' . 1111 A 1 If Q, 1 1, Vi .N .. 1 if ,,1:'1 . . 11 g 1 . 111 1' .1 1 , xi X1 1 1, 11 1 , ' 1 '1 , 1 1 1 ' 1 ' . ' . 1 I ' , 1 1 . . E 1, 1 '1 . 1' 11' .1 - 1 Rehagugue EDITORIAL DEPARTMENT Editor-in-Chief TWINNIE E. GREENAWAY Literary Editors ITTAZEL BENJAMIN GEORGIA DE MOCKER TNTARION BESSETT13 ALICIZ SPENCER Plzotografnlz Editors , RUBY HERR-IAN CHARLOTTE ISENBERG HERBERT CAMPBELL, Art Editors MARION C1-IESEBROUGI-I ALICE GOODING NIILDRED LOMAN Athletic Editors FLORENCE LEEMING QGi1r1sj PIAROLD FERGUSON CMen'sj Snapshot Ediiors ELIZABETII NIILMINE :EIELEN QUACKENBUSH J okc Editors RCIARY DARDESS EDNA FITZPATRICK BUSINESS DEPARTMENT Brusincss Manager CAROLYN COLEMAN Subscrijvtiou Managers TJELEN BARCLAY M. DEXVITT LANDON MARION RIIOADS Aa"z1eriisi1zg A'ffl11t'lgC'7'5 ELEANOR CALLERY A . EDNA LAYTON .ALICE BLAIR ' ROBERT NIACFARLAND Publicity TSABELLE PLUDE Faculty Advisor EDITH OWEN XVALLACE One Hundred Sixty-tlzree N 'cm WW ,V W , w w W W .ml State Qllullege Quarterly Organised 1918 BOARD OF EDITORS Editor-'ivz-Clzicf OLGA A. IJANIPEL, '26 Assistafn Editors NIINNIE E. GREENAWVAY, '26 Dmsx' SAUTH, '27 SOPHQIA Romans, '26 hlULm FAY, '27 B13A'ru1c13 XN121m.Vr, '28 Bfzzmzcss Manager NIARION H. CIJESEBIQOUGII, '26 Adfvertisiizig .Mcmagers HOELIEN A. AR'r11UR, '26 CARLETON A. MOOSE, ,26 M ,xRGA1u2'1' S'roUT1zN11:URc:J'-1, 327 Fafflzlty Advisor Dr, H,x1:1zY VV. PIASTINGS One f'flfHdI'f'd .S'i.1'ly-fifde ,, T,,,,.A yr -I Y 1 5 1 Y State Cliullege sms Organised 1916 BOARD OF EDITORS Editor-ivz-Chief I-IAIIRY GODEREY, '26 Bzrsfness Dffanager IOIELEN ELLIOTT, '26 lW'll11C7-gillg Editor EDWIN VAN IQLEECK, Subscrijwtion Manager I'1ELEN BARCLAY, '26 Copy Reader MARGARET BENJAMIN, '26 Assistant B1LS'Z.110SS Ilifanagers ' '27 NIYRA I-IAIITMAN, '27 :HELEN ZIMMERBIAN, '27 Assistant S'ILbSC7"if2fi01l M aaager T1-IELMA TEMPLE, '27 Assistaazt Copy Reader JULIA PAY, '27 Associate Editors SARA BA1u4I.I5v, '27 LOUISE GUNN, '27 1i.'X'I'I'IERINE BILENIS, '27 ANNA KOEF, '26 JOYCE PERSONS, '26 LEAII COIQIEN HDHELMA BIIEZEE VIRGINIA I'IIGGINS IXDELAIDE I-I-OLLISTER ELNAH. liRIECl Reporters ELIZABETH MACMULLEN IQATHERINE SAXTON LELA VAN SCIIAICK DOROTHY XVATTS BERTIIA ZAJAN One Hundzed Szzty seven W 9 K. 2 4 w F ,bm 1 bphhum lilaall r 1 Englewood Place Fomzded 11917 Faculty Anna E. Pierce Ojfiicvrs Aimm j. CRAWFORD . . , . . . . Prcsidem Aniaminiz K. Guuescriow . . . Ificc-President ANNE D. RAYNOR . . . ,Q . . Secretary JLXRMINIE L. Fosren . . . Treasurer 1926 Elma F. Bird I-Iarriette M. Flint Adelaide K. Grueschow Anne D. Raynor Hertlia A. Specht Abbie J. Crawford Helen D. Iewett 1927 ' Esther E. Packard Gladys K. Reynolds Mildred E. Strang Ethel B. Fisher i Armine L. Foster Esther Douglas Virginia E. Higgins Genevieve XV. Cole Dorothy I. Evans Mildred E. Haight Marguerite C. Martin Mary F. Mitehell ' 1928 . Ina M. Langschur Marion L. Passino Katharine E. Skinner Beatrice M. W' right 1929 Amy J. Rouy Margaret 'VV. Scott Marion E. Sloan Helen WV. Stone Mary Tauzel 1 One Hzmdrnd Sixiy-nine J UH!! 219 Ontario Street Fomzded 1918 Ojhccrs V1OLfX LIGHT, '26 . 1lClILDRED 1WELROSE, '26 JOSEPHINE XIVALKER, '28 . . FRANCES DU Bors, '26 . FLORENCE RICKARD, '29 Seniors Mildred Melrose Esther Sherman Frances Du Bois Viola Light fzmiors Anita Kellum Doreen Youngs Theresa Colvin Sophomores Martha Baker Alice Browning Esther Luyster Dorothy Terrill Josephine 'Walker Freslzmcn Dorothy Bochmer Dorothy Cole Florence Brennan Florence Cook Josephine Brown Florence Rickard . President Vice-Presid Gut . Secretary Treasurer . Critic One Hundred Scvevzly-ofze L? x jietnmzm Ifanuse 741 Ilfadisovn Avenue Established 1922 O,1j7iccrs jQsEP1111N1z A. DONLEY, '27 . . President lVI.ARGAR1s'r1'A M. SMYT1-I, 'ZS . . Secretary JOANNIZ Glmnv, '26 . . . Treasurer CA'r1-IERINE M. DUFFY, '29 . . . . Reporter Miss AGNES A. NIAXWELL . Social Drirectress MRS. MARY I. MCNULTY . . . . Assistant 1926 Eleanor I-1. Callery Edna E. Fitzpatrick Marie C. Gentner Joanne Grady F. Vivian McGrath Thelma C. Valente 1927 Josephine A. Donley Agatha A. Flick julia A. Fay Vera C. Rochefort Marcella Street ' 1928 Gertrude Kemp Susie J. Subik Margaretta M. Smyth Catherine Tracy 1929 Mary F. Bott Jennie R. Conbly Helen I. Daley Catherine M. Duffy K. Dorothy Doyle Marie E. Lynch Helen M. Moutany Florence G. Ryder A. Elizabeth Smith Helena Ubell Om' H undrcd Sezlanty-three ' ? .1 1 1 1 11 -,1 .M N -- 11 1 . N A :. 1 ' 1 ,1 . ,11 1 , 1 1 X1"' 111 1, 1 .- 11 11 IRAQ , 1. ,-1 1, 1. 1 il Y 1, 1 .9114 1 1 'i 1 11 1111 1 1'1 f' 11 f,'.1 '.: 1 I1 f 1 1 N' 1'1' 1 1 1 fu. 1 1 1 -1, 1 1" I: 12 .1 1 ., 11 1 1 1 '1 1 1 :.1 '1 1, 1 I 1 1 1 1 1 .' 1. 1 11 Page Zlaall Earned for the liist President of State College, DAVID P. PAGE 714 Madison Avenue Founded 1924 Officers MARJOI IL J' EDWARDS Douornx M lIx1xDLoU . Ill c'-rn Z1 ers 1927 . President l7icc-President . Secretary Treas-znfer . Reporter Anne Cowan Marjorie J. Edwards Dorothy Handlou Dorothy Kniskern Evelyn E: Bacile Mabel L. Berg Leah G. Cohen A. Pauline Crowley Olga R. Grossman Dorothy M. Gurlt Dorothy A. Hoover Doris L. Appleby Ethel C. Cashman Bernice M. Donald Dorothy E. Gale Anne Golensky R. Shirley Hartman M Marjorie Leek Florence E. Miller Margaret Provost Edna XVixon1 1 928 F. Edna Kempe M. Josephine Newton Marion E. Raynor Leola A. Shorkley Consuela Van Orsdell Mary H. Wfirtz Marion D. Zapf 1929 Esther S. Kessler Kathryn Magenheimer Ruth P. Murray Adelede E. Pearse llonia H. Pekurney Kathryn F. Terpening arion E. Xkfoolcock One Hundred Sevcnig five F3 State Qiullege QBYLIJBSKYH Director T. FREDERICK H. CANDLYN Violins Catherine Benson Percy Briggs Felix Festa Nettie Gilbert Francis Grilicm Harriet Flint Edna Layton C. F. Stevenson - One Himdrad Seventy-si:c Herbert Hornung I Margaret Martin Esther Packard Thomas Scott Christina Sweeney Mary Wlenctawowicz jl4'fl7Zd0li7'ZiS Vera Lion Martha Lomax Scmfofrhoncs I. R. Stevenson Double Bass lfVilla.rd E. Retallick Piano Thyra J. BeVier Herman Koerner A . 1 w ,,- P J' 'f -- - ,ff -I - 1 X . , A J . 1 XY XA -K :I , 1 'X - 4 ' 'K M A:"'.N '- ff? , F B ' I , ' +A V 1 x ' , 1, x -' f .x' f 1 R -. Q 1 1 - N- K' w - X W T? K I' ' Q - ,X xx 'K A V3 ' X Cyrk N Q. S' A ,P A , :t ' - 1 X ' ku . . . X A I , H 4 V A .I .rx ,,,.,- Q . - 7 - , 5" I I ' H. X 'H X I N X 3. ' 3 'liz ' Je ' ff ,. A Y k- ' 1 Q L P' "" ., . ,yy X ,. .lx I , X' he ., M , 4 ,L X f ' ' a, N Qi , V X f ' " f 1 .f , 'w - U L f' ,X 'E t 4 ' '- N 4 " x ' T' ' , L N 1 .f N X J ' gg kj Y f- S 41N JA 1 A HQ - T 4 i 4 v:,:2,?iY.,f3E.-' TN 51 I f ' Q 1 'f' , Xi Hif, Vg' I 4 ,X N , I .4 .- I xlvv, A :il H V f "" fl - -, 'Lf ' 'g 131 ljfizf. . F15 . jf V2 "gf: Q'-214.2 . A ,Vi pg: ' '- -'f' f ,f I. lest we :Forget Caroline Berbericlc Dorothy Dangremond Grace Fox Gladys Hayner Helen Leary Margery Bayless Emily Belding Dorothy Bennit Evelyn Dutcher Elizabeth Gibbons VVilhelmina Heinemann Ella Chace Florence Craddock Edmund Crane Alice Daly Dorothea Deitz jllllpskania 1922-1923 Robert MacFarlane Vera Nolan Elizabeth Renner Ethel Rusk Agnes Smith. M ay Burt Wood 1923-1924 Pearl Knipe Annie Olson Frederic Scott Edna Shafer Aileen VVallace Mary Weiss 1924-1925 Beulah Eckerson Kathleen Furman Mildred I-Iammersley Edith Higgins Iva Himnan Iacquelyn Monroe iinhex ut Seeeet Societies jililpskania QBmierun 31211 Betta QBmega Cfta 1913i Ztiappa ZBeIta 195i gamma itiigi Sigma Ebeta Qlpba Qiipsilun iBbi Gamma kappa iBiJi Zgeta Zeta 1Bi Zllpha Qian Qlpba ZBeIta QBmiernn kappa ZBeIta 331313 OH I - F I w 5 ge t .i 'H 2 i 5 2 - T' i f ...TE l jllllpskania Myskania, organized in 1917, is an honorary body composed of seniors who have led in scholarship, literary effort, debate, dramatics, athletics, and in under- graduate affairs generally. r This organization leads in formulating and guiding student sentiment in matters relating to student activities. These activities include: induction of freshmen into college customs, organization of the Freshmen class, guardianship of college traditions and innovations, preservation of student morale, direction of Campus Day program, direction of Post-Exam jubilee programQ and direction of Moving-Up Day. The memhers are elected in the spring of their junior year, and they are not known until Moving-Up Day, when the results are announced with proper ceremony. The members are chosen as follows: The Student Association elects two qualified juniors. Inasmuch as the president of the Student Association becomes an ex-officio member, the Student Association really elects a third member. The other eight, nine, or ten qualilied juniors are appointed by the outgoing Myskania at its discretion. . M embers 1926 Marjorie T. Bellows S. Niles Haight Margaret F. Benjamin Elizabeth A. Milmine Marion H. Chesehrough Marion M. O'Connor Helen E. Elliott Lorena M. Shaffer Mary E. Flanigan Miriam B. Snow Harry S. Godfrey Muriel L. XVenzel One H imdred Scvciiiy-1'ii1ze 1 . I YP' " VD' 5fA.:in1LL WV L-E44 1 QBminrun jill Beta Clmptei' Established at State College-1913 Organized at State College in 1913, it is the purpose of Omicron Nu to stimulate scliolarship and provide leadership among the students of Home Economics, It is an honor society, and only juniors and seniors who have attained high scholarship in this Held of work are eligible for nienibership. 1926 H01z01'av'y M'c'11Lbe1' Miss Florence W'inchell Faculty Miss May Fillinghani Miss Marion Fleinniing Mrs. Florence Frear llf6171'Z7G7'S Minimum L. BABCOCK, '26 . . ' . . . Pvfesialent Ivlluizinar. D. BUCKBEE, '26 . Secretary-Editor One I-Iwzdred Eighty-one 1. 1 , Zeelta QBmega' Founded 1890 . Faculty Dr. Leonard Wfoocls Richardson Miss Catherine 'Wf Peltz Miss Anne L. Cushing Miss Eunice A. Pei-ine Miss Agnes E. Futterer Miss Elizabeth F. Shaver Miss Charlotte Loeb Miss Edith O. VVallace ' M Uznbers 1926 Milclrecl L. Babcock Gladys E. Moore M. Adelaide Barber Lorena M. Shaffer Georgiana Budd Alice B. Spencer Helen M. Deitz Olive I. Tuell Helen E. Elliott Rachel M. Vlfestfall Marian S. Wright 1927 Emily K. Cope Esther Milnes Marian R.. Day Ethel M. N ewins Ethel DuBois , Evelyn M. Palmer Ruth D. Empic Marsella Street Georgiana Maar Pauline Van Benschoten 1928 Blodwyn Bailey Esther Luyster -T. Charlotte Jones Mary Martin Carolyn josslon ' Holly Sauter Katherine Saxton . One Hundred Eighty-three 1 X , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 ,,.f,- . V Y, . . l Mrs. Harry Birchenough Mrs. T. F. I-I. Candlyn Mrs. Harry WV. Hastings Mrs. Harlan H. 1-Iorner Mrs. Adna VVood Risley Marion I-I. Chesebrough Elizabeth F. Falk Minnie E. Greenaway Florence H. Leeniing 1 Qlftai 1913i Founded 1896 Faculty Mrs. John M. Sayles Mrs. jesse F. Stinard Mrs. Harold W2 Thompson Miss Ethel Lucy Huycl Miss Margaret Rae Meyers M embers 1926 Martha A. Lomax Sybell E. Maclay Helen -V. Monk Miriam B. Snow Muriel L. Weiizel Marion A. Benedict Evelyn H. Biddle Grace Bronk Frances C. Buckley Norine M. Dorsey Melanie Grant Ruth A. Bingel Chrissie E. Curtis Charlotte A. Duncan 1927 Jane Green Mary S. Neville Ethel B. Osborn Neva M. Stoddard E. Cornelia 1fVilliams Bertha Zajan 1928 - Alice VV. Goodelle Margaret Stoutenburgh Elizabeth F. Strong Emily E. Williams - . One H1l7Zd16d .Ezglitgu fiw qy- ikappa Brita Founded 1897 Faculty Dr. and Mrs. Clarence F. Hale Miss Mary C. Grahn Mr. and Mrs. Richmond I-I. Kirtland Miss Anna E. Pierce Miss Mary E. Cobb Dr. and Mrs. Carleton E. Power Mr. and Mrs. George M. York Ccmdidafe for the M aste1"s Degree Marion F. Smith Thyra BeVier Alice Blair 4 Abbie Crawford Helen Dorn Marion Goldsmith Janet Gow Mildred Graves Frances Hadsell Mary Harris Doris Arnold Clara I-Iagey Edna VVolfe M embers 1926 Ieanetta VV right 1927 1928 Carolyn Coleman Louise Goldsmith Helen Iewett Eudora Lampman Ruth Lemmle Evelyn Magee Margaret Pabst f Katherine Tanner Elizabeth Trowbridge 2 Mildred WVahrma11 Jeannette XfValdbillig Beatrice VVright One Iflundred E'igI1.ty-sewer-t X X X X X X X Q X ' X X X ,:,,X XV 'XXL X . , X" X .XX X .- '2X. X..: X X X 'N X X 'U X ' XX 3, .VX X ' ,XX X X. X' , , X fr X. XIXXX X .L Iii X! 'X "X I. XfX, X X X I . X X' X Q X XX S f XX 'XXX ,Xl ' ,X. , X X W 4. N X X ' g. X X XX A X1 'XXI I f X I ' f KH X X'X Qqf X X X X r , ' , ' X .' X, X X X yr Y X X XX XX X X XX X.-. X , 'X V XX XX X X X XI. X X' 5' . ' X ,X .X ,X ,X X X X X . .X x - -X "XX X X X! V ' - X 195i Qbamma Founded 1898 Faculty Dr. Caroline Croasdale Miss Helen Phillips- Mrs. Wfinfred Decker Miss Minnie B. Scotland Mrs. Robert Faust Miss Elizabeth Van Denburgh Mrs. Adam Wfalker . CU-71Cll'llllU-lf? for the Hlastefs Degree Helen Barclay Marjorie Bellows Mary Campbell Ruth Coe Lillian Duell Lois Dunn Carolyn Pollock Marjorie Greenman Eleanor Harrison Myra I-Iartmann Roslyn Chapman Ruth Kelley Helen Klady Ruth Lane Members 1926 Dorothy Fennell 1927 Thelma Temple 1928 Caroline Wheeler S. Zelma Gorman M. Jeanette Manville Sonya Holmberg Helen Hynes- Elva Iochumsen Ruth McNutt Marjorie Ott Hilda Sarr Anne Steidinger Ruth G. Moore Nancy Morgan ' Harriet Parkhurst Ethel Van Emburgh One Hundred Eighly-nine v a N 4 L ' z wp-is Qllbi Sigma Zllibeta Aljzllm Chiczpter Founded 1908 Faculty Mr. and Mrs. C. Deyo ' Mr. and Mrs. A. Mahar Miss Anna R. Keim Mr. and Mrs. Aineclee Simonin Miss Katherine E. Wfheeling . 1926 Eleanor Callery Catherine Connor Mary Dardess jane Flanagan Mary Flanigan Peg Flanagan Margaret Koen Genevieve Cahalan VVinifred Carey Marcia Connolly Evelyn Deck Julia Fay Ruth Flanagan Dorothy Bradt Pauline Crowley Eleanor Finn Marguerite Leishinan Gertrude Lynch Margaret Lynch Mary Morrisey Marion O'Connor Catherine O'Leary Bernice Quinn Smith 1927 Agatha Flick Mary Galvin Anne Gaynor Agnes Holleran Ruth Lockard Doris Sinnott 1928 Matilda Keeler Margaret Moore Mariorie Seeger Margaret Wilson Pauline One Hmzdred Ninety-one Mus. M ns M ns. Zllpba Epsilon 1513i Eta Clzafnfm' Founded 1917 National H07107'l17'i0S ENOCI-I RAUH, Pittsburgh. Pa. . joslzm-I E. FRIEND, New Orleans, La. EDWARD LAZANSKY, Brooklvn, N. Y. MRS. ISRAEL UN'1'E1:Bnnc:, New Ydrkl, N. Y. Loral H0'Il0:l'U7'fL?S Mrs. Samuel Caplan Mrs. Isadore Lieberman .llCl6'Il1l7C'I'5 A 1926 Sara Dranitzke ' Ruby Herman Rosaline Greenberg Charlotte Isenbergh Anne KOH 1927 Constance Baumann Anna Kaufman Bella I-Iylnan Mildred Pawel Mildred Sillcr 1928 Ethel Effron Mollie Erlich Ethel Hershberg One Hulldrad Nifzeiy-H1-ree I P Q V ' W s , l , N I V , ,y- ' , Gamma Zkappa fbi Foimded 1920 Faculty Prof. Barnard S. Bronson Mr. and Mrs. Clarence 1-lidley Miss Elizabeth Anderson Miss Helen Oldrieve , Miss Blanche Avery Miss Hazel Rowley Members ' 1926 Catherine A. Bermingham Blanche A. Merry Beatrice I. I-Iodgins . Marie L. Nixon Hilda M. Klinkhart Sarah C. Petherbridge Elnah L. Krieg Helen J. Quackenbush Vera Vines 1927 - Ellen L. Hoylancl Mildred Sehmitter Dorothy I-Iuhne Olive Scholes Mary C. Mellon Gertrude Swettmann Harriet A. Oberbaugh Florence Vernon Gertrude M. 'Walsh 1928 Mabel E. Berg Rosina Holmes Goldena Bills Josephine Lawrence Armine Foster N. Violet Pierce Elizabeth Fredericks Marjorie Young One II1mdz'ed Nirzefy-five 1 1 , 1 ', 1 1 1 1 1 , 4 1. 1 1 1 l 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 Zgeta Zeta F011-ndcrd 1926 Faculty Miss Maud G. Malcolm Miss Laura F. Thompson M embC1's - 1926 Marcia H. Chatfield Elizabeth A. Milmine Lois N. Clark Olgareeta A, Veeder Mildred F. Hubert M. Adelaide VVilkins V Mildred A. Loman E Irene Yorton . Doris F. Youngs 1927 Ruth M. Ellis Phebe R. Skidmore Dorothy M. Rex. Marion I-I. Vedder Sarah L. VVood 1928 Doris M. Crosby Frances M. Moeller Anne L. Holroyd Florence E. Potter Beatrice E. Hopkins Mildred Shaver I One I-Iuzzzlrcd Ninety-sefzxen Ri Qlpba Giang Efvsilon. Clzapfcr Grand Cozuzoil Prcsidmzzf Miss Soivuus EPSTEIN, jersey City, N. VI. Local Hoizorary Mrs. Louis Maycrsohu Rlcllzbcrs 1926 Esther Gordon Ethel Persk Ida Gould Marion Raff Rose Marcus Florence Stone Lillian Tarsches 1927 . Frzmces Poskzmzcr 1928 Alice Fisher 'liliecogliizecl by Dr. B1'L1lJZ1Cl1C1' and the College, 1923. E O11 Prolfmation by Inter-Sorority Council. One Himdred N'inct31-nine Qlpbdi malta Qbminrunm Faculty Miss Alice T. Hill ' Professor and Mrs. Clifford A. Wfoodard M embers 1926 Edna Abbott Muriel Buckbee Martha Albright Elizabeth Latham Ruth Ames Coribel Page - Virginia Baer Daisy Smith Evelyn Bellinger Anita Wlinne Dorothy Zinke 1927 Q ' Louise Gellrich Doris Lusk n Nina Handy I Grace Ostrander E. Marie Townsend i 1928 Catherine Benson Velma Liebi Sarah Law, A Eli-nor Gstrancler YRecognized by Dr. Brubacher and the College, 1924. On Probation by Inter-Sorority Council. A Two Hzmdrcd One Two Hundred Two kappa Balm BKIJU Founded 1905 ' I-Io1z01'm'y Members Dr. A. R. Bruhacher Mr. Lawrence Hill Prof. Iohn M. Sayles Prof. Harry H. Hastings Prof. David Hutchinson Mr. James H. Erskin Dr. Harlan I-I. Horner Mr. Ralph Beaver M embers 1926 Percy C. --Briggs Harry Godfrey A A. Herbert Campbell Herbert K. Hornung Charles H. Cole Marion Landon Claude R. Sturdevant 1927 1Villiam il. Clarke Kent Pease A. Reginald Dixon Edwin R. Van Kleeelc Dewitt C. Zeh 1928 Harry Briggs Gilbert E. Ganong Calvin XV. Cochrane Howard Goff Harold Crounse Francis E. Griffin XVilliam J. Cumstoclc Richard A. Jensen Ralph Stanley 1929 Cr. LaVe1'ne Carr Hermann Koerner Thomas P. Fallon Robert I. Shillinglaw William M. French David Smurl ' Joseph F. Herney Reginald Stanhope Roy V. Sullivan Two I-Imzdrvd Tim Entersnruritp Qliuunnil NIARION CHESEBROUGII .TEANETTA XV RIGHT MARJORIE BELLOXVS MARY D.ARDESS '. RUBY PIERMAN . SARAH PETHERBRIDGE NIARCIA CHATFIELD :MIILDRED BABCOCK Two Hzmdrcd Four President l7ice-Prcsidcnt Secretary Trans-111'e1' D!fC1IlbC7'S . Eta Phi . Kappa Delta . Psi Gamma Chi Sigma Tlleta. Alpha Epsilon Phi Gzmmm Kappa Phi . Beta Zeta . Delta Omega Z3 Uv 3, L . I. H ,, W' 2:5 Girls Zltbletic Zlssutiatinn The organization which means the most to the most people in State College is G. A. A. It is the "mother " of all sports-initiating them, controlling them, -expanding them. It plans the relaxation and recreation of every girl. For the combative, G. A. A. instigates modern Olympic games, where the strong, or swift, or agile, are given the opportunity to win their laurels for their personal honor or for the honor of their class. The field sports are staged on the three big G. A. A. days, Campus Day in the fall, and the May 'Fete and Moving Up Day in the spring. Proof of their individual or class superiority is fought for by the underclassmen in the fall gym meet. For the aquatically inclined, a swimming meet was originated this year. Hiking is one of the favorite sports-always including the traditional fall and spring hikes into the Helderbergs to the Indian Ladder. For those who are too energetic for a staid, plodding hike, there is the thrilling, caliber-testing Hare and Hound Chase. XV inter hiking and snow-shoeing have been made popular by the propaganda of the newly instituted Outing Club. Basketball is the major sport for girls. The enthusiasm for the class games and varsity games is universal. On March 23, G. A. A. gave a banquet to mem- bers of the class basketball squads. All State College plays at the G. A. A. gym trolics. This year, each class was in charge of one frolic, and each frolic assumed a definite form-in tall, the Harvest trolicg in December, the Christmas frolicg 'in February, the Valen- tine frolicg and last the Spring trolic. The immense success of last year's G. A. A. Vaudeville created an eager anticipation for another. Xklhen the long-looked-'forward-to event hnally came in the spring, it surpassed even the most presumptuous expectations. Another 'institution established by G. A. A. is an Honor Council. The members 'are chosen from the Senior class for scholastic, social., and athletic pre-eminence. Each chosen member is given a sweater with the Major letter. Members of the Council are: Florence Craddock. '2Sg Dorothy l-loyt, '25g Dorothy Taylor, '25g Elizabeth Milmine, '26, and Lorena Shatter, '26. G. A. A. is now a member ot the Athletic Conference of American College Vliomen, and will be represented by two delegates at the sectional conference at Wfellesley and the national conference at Cornell. In these ways, G. A. A. strives to realize its aim-" to promote, to regulate, and to control women's athletics in State College." 1925 September October Qctober October November November December December December 1926 J4a11uz1ry Al auuary February Feb1'11ary February M arch lvlarch lllfarclr April May May G. Zi. Q. Qialznhar 1925-1926 22-F1'CSll1HC11 Hike. 3-fl-like, Albany Packing Company. 24-Campus Day. Q51-Gj'l'llllZlSll1lll Frolic. 14-Council and Sport Captains week-end at Scout camp. 21-lrlare and Hound Chase. 8-SNVlIlll'11l1lg Meet. l2+Hike. 16-G yl1l1lZlSlL'lI1l Meet. 8-Gymnasium Frolic. 12-Sleigh Ride. 6-Alumnae Game. 12-Gymnasium Frolic. 27-Russell Sage Game. 13-Faculty Game. 19-Vaudeville. 20-Alumnae Game. 24-Gyirniasium Frolic. 1-May Day. 15-Indian Ladder Hike. NEW G. A. A. SONGS V W'1s'1-1. C1112151: S'1',x'r15 CoLL1zG12 GIVE A CHEER FOR S. C. T. Q Py the NVater5 of the Miunetonlca "J CHG11 the Road to Mandalay "5 Song Song Rah Rah Rah Rah Rah Give a cheer for S. C. T. XYe'll cheer State College 'We'll cheer Stale College State State State State We'll cheer State College NVe'll cheer State College State State Rah Rah Rah Rah Rah C11.cvri11.g fffftllllflllllllllfllf Rah Rah Rah Rah Rah S T A T E Cheer them on to victory Wfatch the ball go in YVe're bound to win Cheer S-T-A-T-E Give a cheer 'till halls are ringing Wlith her glory as of old And the score goes up in honor of the Purple and the Gold. Tivo Hulzdrcd Firm X s- 1 X.: N , -ml W , W , X 'l' li e . QI. QI. Qllnunul purpose Ol the Council is to Organize and direct the activities of KJ A A I-Ionorary Jlfifonzbors Dr. CAROLJNE CRo.A.siJALE Miss ISABELLE JOHNSTON Ofcom and Cozmcil LORENA Sliiixlfifizu . j EA N1ET'1'.-X XVRIG1-I T ETHEL DUBOJS . 15121u'.l1A ZAJAN . KAT11r.E1zN QDOUGIYITY GEIQTRUDE SWETTMANN M 1 Lniuzn M ELROSE JXNNE RAYNOR . GERTRUD12 SwETTx1,xNN MARY N12v1LLE . EL1z,x1sE'1'ii-I STRONG l3.1aA'r1uc13 XNRIGI-IT . CAROLINIT Scnuzicn . . President T!iC0-P'l'C5iCfClIf Secretary Troasurol' Rcporfor . . Cham' Loader Senior Roprcsezztatizfc . Senior lllcmagcr Junior .R6"f7I'l?.YI?IIfC'Lff'i.1C7 . Jfzmior Managor Sofwlzomoro Rej11'csonfativ.1o Sofihonzoro llfIa1za.ger . f'Tl'EShHIf11Z Zlflofzagor EL1z,-xBi2T1WI MILA-UNE Sport Cajvfoins . . Honor Cozmril IE0f77'6'SCllfCZfi'Zf6 These Sport Captains were appointed to take clmrge Of the various b1'Z'l.1'lCl'lCS in order to more effectively Organize sports. Baselnall . Basketball Field Ball Hiking . Tennis . Track . Volley Boll Skating ,Skiing Snowshoeing Swimming Ca-pfo1'1zfs Al1LDRED LOMAN ELIZABETI-I .NIILMINE CPERTRUDE SVVETTMAN GEORGIANA NIAAR KATTTARTNIQ BLENIS DOROTHY LASHER FLORENCE POTTER Lmu Co111zN I-IELEN TOMPKINS Assistants GERTRUDE SWETT MANN 1A1ARGARET STOUTENBURGH CAROLYN JOSSLON EVELYN BACILE ELIZABETH BENDER ELIZABETIT STRONG BERTTIA ZAJAN Two Huudrvd Sworn -1--'17 1 Girls arsttp igaskethall 1eam:.1926 One defeat mars the undefeated record which the Varsity has maintained since 1925, and this defeat was in the 'hnal score only as the work of the team was consistently line all the way through. The two Alumnae games were unusually exciting for the spectators and tests of the mettle of the Varsity this year as so many of the 1925 Varsity and Champion Team players hlled the ranks of the alumuae team. However, the hrst, faint indications of pedagogic decrepitude on the part of the Alumnae gave the victory to the Varsity 'in both games. . A A new feature in the Varsity schedule was the Faculty game. Although the varsity won the game, the faculty won the genuine admiration of eyery student for their line sportsmanship- both on the Floor and on the bleachers. The victory of Russell Sage ties the score at two games won by each college. This game was a hard-fought battle. close throughout, and although beaten, State's pass-work, guarding, and clear shots showed the result of steady practice and faithful training. I Vcl1'Sity' 1926 iELlZABlEfl'l.l NIJIAIINE, Cafvlain and Glmrd GEORGIANA BIAAR, Mgr.. and Guard l.l'UTIl'I lixrvns, Guard -fXNNE RAYNOR, Guard Erum. DuBois, Forward GERTRUUE SVVETFTMANN, Forafcird- 'H1zt,1:N 'l'cml'K1Ns, Foravcird h'liARY N12XfILLE, Forzt'ard Lo1:1aN.4x Silimxififnk, I70l"iUt71'd Miss JOHNSTON, C oadz Subs LEA1513 .Co1fn5N NIARGARET DOUGHTY Kixrinziuwiz Ftouiro CAROLYN JVOSSLON fDORfl'l'l'1Y Lfxsuizu lX'iliTLDRED ll"lELROSE Do1:o'rHY ROWLAND Mfxrqomii SEEGER Cnlmzda-1' 1936 State Opp. Feb. 6 Alnnmae .... .. ZZ 19 Feb. 27 Russell Sage. .... .. 39 42 Mar. l3 Faculty ...., .. 34 24f Mar. 20 Alumnae .. .. Z8 27 Two Hmzzirrd Nine SENIORS 'We have lost the championship. Yet, how can one lose what one has never gained? Our Freshman year we seemed hopeless to all interested upper classmen- but we weren't. VVe were full of hopes for our Sophomore year. And some of those hopes were fulfilled too. XV e beat the new Freshmen- both games. By the time we were Juniors, our aspirations to win moved higher. VVe beat the Sophomores. And this year we heat everyone--but the Juniors. Never champions. Yet, never losing for a minute our enthusiasm, our zest for the game, our keen enjoyment in playing just for the fun of 'playing-thus we turn our defeat into victory. Team. FLORENCE LEEMING, Captain and Guard IXNNE RAYNOR, Manager and Guard ELIZABETH llflILMINE, Gzmrfl J-EANE'lT'I'A 'WR1'GH'r, Guam? LIARGARET ICOEN, Forward PAULTNE SMITH, Forward OLIVE TUELL, Forward NIILDRED LOMAN, Sub. BCIILDRED lqELROSE, Sub. LORENA SHAFEER, Sub. Two H mzdrcd Ten GERTKUDE SWETTM ANN, MARY NEXfILLE, M anagcr and Forward Captain. and Forward f iHELEN TOMPKINS, Forward ETHEI. DUBOIS, f:07"ZUUI'd IQATHERINE FLORIO, Guard RUTH EMP112, Guard GEORGIANA NIAAR, Guard Nov. Nov Nov Nov Nov Nov Nov. Dec. Dec. Dec. Dec. Dcc, 4 9 11 16 18 25' 30 2 7 9 12 14 I-IELEN BARBER ALMA FALL13 KM1-1A1uN1z Br.12N1s BfImzcAR13T PROVOST Senior-Sopl1omo1'e ., Junior-Sophomore .. S'enior-Freshman .. Senior-Sopl10mOx'e .. junior-Freshman . . . Sophomorc-Freshman Senior-Freshman . . . Junior-Sopluomore .. Sophomore-Freshman ,T11l1i0l'FI'CS11l'l1El1'l .. . . Senior-Junior ....... Senior-Junior .. 19 18 .. 21 20 .. 29 14 .. 18 6 .. 48 19 .. 20 6 .. 30 8 .. 29 12 .. 16 11 .Q 25 22 .. 18 21 .. 22 31 Two Hmzdmd Eleven J 1: .' wus- :1-gm . mx. 12-5721.fa,ki:,l, - I 7"j.l .151 11 A. ,Hifi Q15 . LJ 253253-325 533 .1 ,wi mr.. . L-f:4z:Y,. In ' 5H1Ien's4 Qtbletic Qliuumzil Ojiccrs Dr. C. E. POWER . . Clmi1'nz.a1r BURTON H. SAGE, '26 . . . Secretary' Facully 1w1f6IIIbCl'5 Dr. C. E. POVVER Prof. HARRY BIRCI-IENOUGH Coach R. R. BAKER Prof. HARRY XV. I'IASTINGS Gradzlafc IVIUIIIIJCI' EARLI3 SUTHERLAND, '19 UIIC1Cf'gl'l7Cllll7f8 Members 1926 1927 A. I'1ERBERT CAMPBELL VVILLIAM I. CLARK BURTON H. SAGE HAROLD S. PERRY HPAROLD S. FERGUSON 1928 CLARENCE NEPHEW ' Two Hundred Thirteen rw - I w w w ' , 1 1 , , 4 , I J" 7' '-" 1- e '11 fur- A: "K-.1,"" "' " w- f- -.gf -W T-Y f iaaswallziezs The season of 1925 was a bad one for State due to the fact that material was very scarce, and most of what we did have was new. This meant that a great deal of time had to be wasted in trying out men for various positions. And in addition, it was almost impossible to arrange any schedule. But the season was not wasted, for it gave a good basis for the spring of 1926. Most of the positions are well provided for on the team that is to play this spring. Une of our worst problems, that of a pitcher, will be well handled by Joe Graham, who has already proved himself one of the best moundsmen that State has had in years. The temporary absence of Kuczynslci leaves vacant the impor- tant position oticateher, but Sage, a veteran player, will undoubtedly prove him- self capable 'ot holding down the plate. All the other positions are either completely spoken for or else open to a try out, by men of long experience. TTARRY Rune, Manager ERIC LEBARRoN, C nptain R. R. 'BAK1:R, Coach Team GAINOR, .vlfbsfzffrrfc Golflf, ouifcld -lon1NsoN', ofzrlfcld NI5l'1.1EXN', 'infield DONNELLY, infield LANc':roRn, infivld STMILAIAN, infield Kuczvxsm, catcher LEBARRON, omjicld GRAHAM, pifflzer TCINSELLA, 0111-Held SAGE, ozlfjiold Record of Games At Albany ........ Cortland Normal .......................... At Albany ........ jamaica Teachers ..........,................ At Albany... ...flienetit of Dormitoryl Clintons CSemi-proD.... 33 State.........1 75 State ....... . 5 ...2gState ..,... ..1 Two Hmzrlrfd Fifteen m1lrI I . I'-F X. 1 I 1, 1.11 1 1 . 1 If 1 . I1fI V 14 I 1 1, I . , 1. V 1 I I' 'His ' 'f I '-:, 1 lv 1 ' ' I I-I - 11 .1 - 1 I 11111 1 1 15 . V f 41 I I 41 '. 11 -- 1 tk, ' ' 11 I ,II I 1 'If 11 1 1IL- T, 1 1 1 1 Igg ig 1 I , I1 11. I I I -' I ' I. 'I 1 I ' ' I 1, ,1 .I 1 I I 1 I I 1 . -QI' I 1.1, :VI I , 1 1 "-IIA' INIII I 1 I. 1 .- '-171 1 I: 1Ii I1 ' II-, In I I IM .X It 1 I 1 ,1 .1 I1 I1 - '1I I 1 'V I' I" AA I' I I Jgaskethall 19254926 A bad beginning is a good ending, and thus began and thus ended State's 1925-1926 basketball season. The first ga1ne was a disappointment, but the last game closed a season which could not disappoint even the most optimistic. State played 15 games, Won all but 5, and at the end of the season had made a total score of SO points more than our opponents, or 2 for every game. This is really a remarkable record, as we played such highly-ranked teams as St. Stephens, University of Vermont, and Cortland Normal. Last year's team was ranked as the best since 1919, but by actual count this year's record is the best since 1917. And what is better yet, next year is even more promising, and will see the addition of two or three larger colleges to our schedule. During this past season, the team showed the results of high class individual ability, teamwork, and excellent coaching. Two years ago the team had no interest in playing the game, or in keeping lit, this year every man has had a keen interest and has sacriliced personal interest to training rules and the needs of the team. ln addition to this, the influx of some very promising new material has brought the team up to a high standard of emciency. Kuczynski and Nephew have kept up their reputations for high scoring and excellent playing in their respective positions. Captain 1-Iornung has done his bit every time, and Griflin has been one of the steadiest and most dependable players on any Eastern college court. Carr, a Freshman, has held down a regular place as forward, and by his brilliant and graceful playing has won great popularity with the fans. lflerney, Goff, and Kershaw have done admirable work as substitutes. RU'l'1IERl'1ORD BAKER, Coach 1-llzluninr l'lo.1zNUNG, Cnfviain 6' ANTHONY liuczvnskl, Guard CLARENCE Nrzvnrzw, Critter FRANCIS GRIHHN, Guard Team VVILLIAM -T. CLARK, M anagcr Forward LAVERNE CARR, Forward GEORGE TCERSHANN, Guard ,l'osEPH HER-NEX', Guard HOWARD GOFF, Guard Sllllllllfll'-'ll of Games 1925 State Opp. Dec. 5 jamaica Teachers at Albany ........ ........... . 16 18 Dec. ll St. Stephens at Albany...- ......... . 20 16 Dec. 12 New Paltz Normal at Albany ...,.... . 39 , 23 Dee. 17 University of 'Vermont at Burlington. . . . 13 29 Dec. 18 St. Michaels at Wiliooski Park ....... . 42 27 1926 - jan. 9 City College of New York at Albany .... . 23 13 Jan. 15 Oswego Normal at Albany ............ . 30 29 Feb. 4 St. Bonaventure at Albany .............. . 25 ZS Feb. 6 Alumni at Albany .......................... . . 49 22 Feb. 11 Polytechnic Institute of Brooklyn at N. Y. ...... . 21 32 Feb. 12 Savage School of Physical Education at N. Y. .... . 28 41 Feb. 19 Cortland Normal at Albany .................. . 30 29 Feb. 26 Rochester Optometry at Albany ..... ,. . 19 12 Mar. 5 .Buffalo Normal at AllJany.., .... . 37 29 Two Hundred Seventeen ,'4 ,ff 4 Y, w w , X, 1 11, 1 , I . , . , A , ,H w ' .' z J I X 1 I- W 3 f 45 . 1 1 I. 1 , W fm N ,W 1, .11 1 N, , . M 1 -' I v 1, , Y inf 1- g '-ffl' X I w' ' 11. Iufi 1 I ,, UL 51. 1 ,I . I 'lf :' , , 5 I ' uh' U1 'J 'lf wlilf' fr. '39 , , U wig. K 1 E, , tx- V! J' I -L' X 1 ,. N A .Qi , 1 . N f . , f E 1, g . , Q' tl j ,I "f ulhei, i -:Jul L' !, 1 f 5 1'-. '.x,l . ' , 1 1 N N M Q 'va' - Q1 ,-, , -4 , 7- , ' -- . : ,J . -, ,W ,- . , " J , -Y-lf' - - A ! ' . 'iw- aisiki. 1 W V H , ,l , 1 3 ,. -. 1 4 i ,Mfg 51:1 1 W A ,--, ng I ,z l 4 v 1 ,zy 1.1 j , ff fggsxf' ' fg 1 - 1 N.. ,-g.5.j. ' L' 1 - Q11 1 N 1 111' 1 11 1 11 1 1 1 1' 1 1 ' 1 . '1. ' . 1171 11'. 1 1 1 111' I . I 111111 A 1,11 1 11 1 ' 1 111 1 1.1 ' 1 111 11 1 1 1 X ,. 1 1 1 - '11 1 11 1 1- 17: I .1 1 .1Q1 1 1 1 1'1 A 1 11,11 111 , 1 1 , f:: 1 1. 1 11 1 1 ' A1 ,I 1 11 I 1' ,1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 i Y I 5:54, .v it L' 4 . . Y A y , 1 LA 'Ya.r Q f -U 'F 45 , W v m - V X ur N w it N 'V K ' W1 37, x 4 Q, , V,- ..m-..-,'.- ' ,. . M in ,A -A Y . n ' A , ,X . 1 ffgff '- ,-, A- 5' ' - - I W If r, ' ""w. , 1 1 1 11 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1, .1- A 1, 1 1 1 1 , 1 11 1 1. 1 1 1 1 V 1 1, 1 1 1 1 1 . 1 1 1 . , 1 1 N, 1 1 -1 1 1 , ,1 1 1 1 '1 1 1 ,,-. 1 1 1. 1 1 1 1 ,1 1 ' 1. 1 F , - w 11 , I, .., 1 . f 1 V .M 1 Hi' g .,4 , Y I A W 2- ,. , -, 'W M ,iigik ' Nfm .1 ,. 1 ' yn - 5 1: it 1' ,N ,,. , . W ,N i L I 3 R -fm? 1, N 1' A-, it-A :lu fx r 'N -I-'f .H ., 1 'N 5' N hu J X n 1 -, - 1 W .1 1 X U, , V M, I H... X K, W E fu. , , ,, I im lv, -. ' x, Lay , IRQ. . ,F ,X xx'-.' V-Q' L' ryxfln Jim' I H I-1 I 1.1- ., -, A v A . . -Q an 3 AVIQXIH' wif' V!! .1 . Lia 5, 1 . VJ M .VE , JM-' ,,. , . .9 .F Lx! , 1- I f ,M mf Q- .f'iQ ?i fl- V .H 1 , I ,laik 1 , '. ' 132' 3 , ll Vi'-'1 "1 fq 1, CH , , 1,5 . .E ,U 5 fm' fl ' -,4 F., I ' 4 If , 3' I 'rl Rf 'L . I N ,X 5 V 'I ' f . ,K -. ' lip .-, gi -11 ' '1' A' f' .,. ,, V F Q::' . 1 ,, 1. 1, if -1 w w 'M-"1 ,,- ' , 'sin ,Jx . ,vw 1, my, ,, ,, -- ma... . ,., W , wa 2----1 H1 H - , w f I ,, .' ' -1, -V . X! ,M ,N ,',"l- ' , , , ,, . ,Av Y ' ,- V W W , . ,, ,:. ,, 4' ,1 1 ,J ,I ', ,J , I' ' lx- 1g,..l ,:,' fliw' Qi, fl . '-Liz, 1' ,' N R '- v ,iI'1"if ,, ,1 1 , -, ,, -I, ,im ,, 1, ,, ,Y ,W 1 ,w., 1 4, , ,,l , ,gg NL' l ' , , 'V N ' '11 wi ,,.'H,, ' '.',, I':'V.T' ' r' ,uw , ,K-.,, , ,, ,V , , , , .1 5 w-,lyf 1 , W xl , L 'I " ' f L n ll ,, 5- : Fi' 3 af ,3 1,21 I Ihr, 1, WK ' QPF ,V IM, L - . ., , , If 5 X IE "X v ll W . Qx A ,A,N 4' 'N' T J' L, X f my n' li E" ,, 'ff W ' , .VV ity, X L VN Y, c"" My T! I '1 JIQHINT 7 ,x 'N-I r I ,ww gl .' , WW' , xi, ,WI I rx ', " 1 ' , Ay X . 4' .J :,g.-l'-, rx ' v.. ,l , I-I lg, W .iff av A V. - ww! mi M W M. 1 H, - , L1 .' I L 'K .1 r-J ' I ' W? Vx iv v 1- Wlf Q K , 131,551 'I A x Q5-1 26611 U g isrpg ws x"fA gil X51 . M iw f yi Q .. , , N11 5 , t , i , 13'-1, , nm: 1 'U ,ol . w 13 1-' Q G ' l H15 .5 -.LWB H 15'-'gy f fi Q. J l , :'.i'- M-I 1 LL, 1 If-ug s 1, LQ, v ll.Q',"' 15 Vg 'UV ' . 1, Mini, 3:33 g, L 1 '1 gen' L p3 if xx FY, Mff! 1 JQ 1 VFQIVI X 111' if -f if Y 1 . 1 W s , W L ' r. 1 'rf xi + W. . 1,4 Q.. L M .. L ' ' , ,- . -f .J- W lf' id I I -:-' H ,M 5 I 4 lj! Imp 1.'r,.H f 'Y' I ,L 1 1 ala K 1- . 51. .. 'if x X 'Pgmlsf 'QQ'- uf uv I V P51 E C' X Us Y" LU M .-1 1 gm N7 Y' W' fzulgivu ,ga 1, :, fg Y- -, r,-, V Vg - 1. .Q Jn - ,,'- " u J., YH , , Aw, , , WY, ,,, M- - - .,,, ,, ,,,..,,,..1.,.,.,, ,,, ,H -TY ,.,u S ,, .V ,. ., ,:., - :.V- N-, A , 11 - -- - Ag -' ' I .Kk,..H-V-1 --4 ,,..,f,,,. -.- . ,,.A. .. ,k.,,- ,-q,:glL:fg Q' 1: . 4 A rf Y-W P? , - , 2 l " .fn 1 1 1: .r JL fr N51 ' X, , Sp. 1 ' ' , y iw ,y , '31 W 1 I "1 , w 1' I' vw' Y Jgl 'I 'l ' 'V .Irv gy' H. .I, br , L, M I, -sfxj I , 'in H 4 .mx E, if 'Y .WV xr JI 'xx In - 'UN' V 11: A 'T V' l'i. mtl w L 'mu' BTW! ,' ,, Hu wwf ,:' I- :5t,.H. ' IN , -.NNE W 1.9 l, 'w"'5': fell, ' W Y'1f V1 1' 11 ' li J, ,, ff Yr. 1, .-'fp ,MV , , , H, ,', , I I' 1 , V t, if GM Q, ,qw H. ,if ny 5 ' fulw ! ' " ix. 'fl 1 L". nj, , w -5 ww' 'lfnzf ,M 1 i 'YU 1n,. L - gm IW f, "1 N E- ! mr- , X. -X WJ' wld W N. A N -! l' + Q W H M V " I' .4 - - .. w nw qw ' , I . Af ml- r , .vw M1- l , E 11 'sy - J"- 1,, ..r 3 . V 1.- f,"':,., 1 ffl, If- A .3 .5 1, . N FV-. A " ' ' ' .. -, -- - X' ' - V , , -- - fl "f',.Y'i?W 7 " 'QA'Y lvf 1 1 1 ' A 19 -1x1 mx ,1,"Kw , 1 17 W - 1 1. W . U, 11 1 1 VI' 'I W! '1 H 11 1 111.-L1 1 N 1 ., 1, 1 1 ,,.1 ,, lQ!l111i,1-1 1 1U11,., . 1 1 1 .1' ' fl . ' . 1 .1, Wi Pai H111 '1, . F11 Y' 1"' 1.11, 1. V' ..I W J 11 . 'ifify 1' ' 1514.1 .3 I ,1'-1 :X ' 1' N X E U!! AQ 4 ,l "1 1g,1K1,, .M , '1 1- 1f,q'1l X 1 W X11 1 H11 .11'1iQ1 , T '1 :ffl , :T, 111'-WV, .g' 1 1. 1 VN, 1 1 E 11-1- ,, ' 1 ,1 1, 1113 1 "11Il', 1.1m-ff ' JR! Y 1 1 1 , 1 ,!.1V ' , HV. V, Mfr f Cljmlv, 1, I 1 .1 . 111 1-1 ' 1 ,131 111 .,. 1 1 1 1511 11f' 'N "1 1 Nf 1 ! aw 'fi g 1 ' 7.1 - fu, Aa , -hxh J '1 if -,E IQ ,Ei . 5 H93 1 1 ' EMM 'ISEQ w , , wmv 95:1 59? an V 21:52:15: www QQ, nf: HI Y I MX' ,,3a,. ..5 , .A QFD: EQ'-9' irffm 'HEL V 9 1 4 ! .i y if H f -1 ,WfMQs-,- W 515-wzs? ww W , 1 l 1 X -1 i. X. ' S111 , :,X 1 1 X Xl, 111' , A11 XX11 11' 11, 1.. 1 - 1 1 1-, 1 11 -. 141' , ' 1 11: " 1 '1 1X. .X X 1" fl 1 1 1V- 11 1 . X ' XC' 1,. ' 1 1 . I 1 X ' 1 . x'1 ,X 1 11 ,1 '111 1 41' 1.1 1 .1 1 1 A '1 1 - 1 ,-1.1.X 1 1 1 ' 1 1, , 1 1 11 X 11, 1 . 1 11 'X X , 11 tl -' . '1 11 i 1 :1 XX ,X W N1' VF' 1. 1 1 1 .V X . 1,1 , ,ji 1 1 ' 1 J 1, 1 X1- ' .1 ' 1 1 .. X 1. X 1 . ' X 'X1 .X X,X V 1 1 11 1 I .'l 11,,1X' X' 1 11 11 X 1 J - 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 . ,w f'. IVV' Behicatiun DJ The jllilzmurp nf the 1Bret5zI The taboo on the stein 1 Marked the PretzeI's decline. 1997. Then Prohibition came And the Cookie's 1e1bn v . 3' Stale C ll C0 O11 C556 '116 fr I A U - V V 3 V I I 55555 EDITORIALS Signed Articles by the Faculty. A. R. B. tSpecial to S. C. NJ CHANGING COLLEGES College education was once a dis- tinctive thing adequately characterized by men, women, and occasionally an A.B. degree. Graduates could be recognized by their ability to write pathetic letters home to Dad for money, and a suave manner in extri- cating themselves from precarious po- sitions. They had developed tastes for Bourbon which set them apart from those who had not enjoyed the privileges of college life. ' A change has come. College edu- cation has become so reduced in C011- tent and purpose that it can be symbolized by an A. B. or B. S. de- gree. The study of art, literature, and science is so greatly enlarged as to monopolize the entire curriculum. The person of broad, general culture has been replaced by the purely peda- gogical type. In the field of education we are not yet sure of the direction to be taken. Two Hmzdred Tlzirty-si.r I-Ve feel the loss of the general edu- cation and it is yet to be proven whether the social or pedagogical training will prove the more valuable to society in general. As revised for publication by: Florence Henry, Pauline Van Benschoten, Mary Nolan, Clarence Nephew. FROM A CO-ED'S FAG Today I sat all by myself And lit a smoke for me, For I was in a "green-blue" mood And smoking helps, you see. I drew it deep until the Hame Glowed red-then let it fade to grey- And gently blew the smoke all out And Watched it slowly float away- In curls and puffs until at last A grey-blue mist-cloud tilled the air. It seemed so fragrant and so soft I dreamed of resting there. And as I felt my Fingers warm I knew my smoke was through But I had dreamed INOTC than I tell, And now: my mood's gone too! N. Y. S. C. T's A B C's According to Us CULLED FROM CHAPEL VOTE AlJRf'lI.lQ1liD by the College lVenzel, l3ell,ows, DuBois. The reason they were chosen is XVC l1aven't many boys. Bl2ik'U'.l.'l,l7'UL, say the students- flfhe leaders now change place Bellows and then Xkfenzel Lampman third in the race. Cuaviznkess is an asset Qn this NVC,1'C all agreed So we lind Zajan and Hampel, Wiith Melanie Grant in the lead. IDRESSED, indeed, we all are, But we aren't all dressed best. Only Peg Flanagan and Barber Xklith Bellows stood this test. IEIVFUSIVE, claims Mr. W'ebstei', Means talking all the time So to 'llCI'lJC11l11g, Pease, and Grant XYe dedicate this rhyme. FRIESI-IIET' is an acljeetiveg Apply it as you please, But consensus ol opinion falls On Koblenz, Emory, Pease. CQARRULOUS is like effusive, A movement of the jawg So we have Alma and Kent Pease 'With young Bob Shillinglaw. I-IEAVIESTl The race was long 5 De V oe was far ahead. But the pounds of Koblenz and Eng- land Helped 'em as on they sped, IDIOTIC-there's a reason 'l'hat's one thing we will see to- Emory and Pease we leave to you But tell you Stott's-Anita. JAZZIEST-who at S. C. T. Could follow T'erpsichore's path? But Flanagan, Nolan, and Barclay Have withstood the President's wrath. IQUTEST-the vote's for Melanie The College Peter Pan-but Rivaling her, though far behind, Come Sari' and Ruth McNntt. LQVELQRN-Stott and Kellum XN'hat else did you expect? But BeVier, Rutalickg Zeh and Dorn lYere running neck and neck. IVI ANNISH - DuBois, XY i l s o 11, Greenaway- Indeed-we are astonished! Have we no men at S. C. T.? Our fears were all Well grounded. NOISIESTl T'E1nory, Koblenz, Pease life extend the College thanks For Without these " Freshest," " Nois- iest " men The ballots would be blanks. Two I-Iizndrvd Tlziz-fy-scwiz QRATQRICALZ jerry Wfalker won- Rernember " The P1'etzel's " fame? Wfith Haight and Harry Godfrey next- Can Myskania. be to blame? ITPGPULAR! XVe've rhymed so much XV ith Nlfenzel, DuBois, Grant- T hat Work Avvith these names any more XV e find we simply can't. QUAINTEST-from the answers Few people interpret the same But Grant, Shaeffer, and Charlotte jones Must shoulder most of the blame. RAZZIEST is next in line Three names in just one breath. For Emory, Vlfalker, and Koblenz Razz State College right to death. STUDIOUS-No one likes a grind 3 Yet some one had to win- The holders of this title are: Snow, Barclay, and Benjamin. T OUGHEST - Koblenz, Neph, n'Em'ry. 'We're glad Clarence is so rough. 'Cause just between the two of us W'e've rhymed those others enough. USELESS-ye gods and Chinese vases! Pease, Emory, Koblenz again- XV e wonder if the great open spaces Could change them into men. VANITY of Vanities Each joke must have a butt Wie have found three beautiful ones In Godfrey, Smurl, and McNutt. 'W ILDEST-where half past nine is l late And " Plutarch's Lives " have snap The carbon rouge we give Bunn Quinn, Peg Flanagan, and Knapp. QQUBERANT-Melanie Grant, DuBois, and Zagian are As full of tricks and sometimes knocks As any collegiate car. Y OUNGEST-acting - why for shame! llfhy' don't you act your age? Step up and see Em'ry and Grant And Greenman in this cage. ZEALOUS, yes it means to grind And tear around the halls. So on i Shaeffer, Elliot, and Van Kleeclc This choice cognomen falls. The College Alphabet is done XV e hope you won't be sore. But if you are, just turn the page And grin, and read some more. Two Hmzdred Thirty-e-ight lYasn't it childish of Dr. Beik to develop the measles? The wildest girl we know is the one who gets so angry that she hites herself in the fore- head. "Ah," cried his rival as he cut the telephone wire, " Kershaw shall not ring tonight." BOYS WILL BE BOYS Kent Pease-"I just washed my hair - l' won't he ahle to do a thing with it for a couple of days." TRACING AN EPIDEMIC Stevenson gets the -measles. Anne Stafford gets the measles. Bill Clark gets the measles. ' All KAP gets the measles. Harry Godfrey rode all the way to Schenec- tady holding a little lemon under his vest. Dr. Croasdale told him to keep a little lemon on his stomach to pre- vent car-sickness. LATEST COLLEGE CUTS Niles Haight cuts Sunday School on Janu- ary 14. Shingle. Over Cut List. Cute it out! .J Q i- 1 K- 'u n f if , 1 I!! 'Sl 7' ' 1: ' XVhen you've just busted two courses, when your room rent is clue, when your room- mate has a date, when you've ruined the only decent frock you own, when you haven't heard from him in two weeks -have a Camel. Brubie to Mr. Statt- Is it true that you have been seen kissing a young woman on the peristyle? S.: It you mean her hand, I guess I did. XV e hear that the Eta Phi house was so cold last winter that Lee Falk had to wrap her alarm clock up nightly in order that it would go y oil in the morning. g l Visitor: VV here are all those freshmen going? Senior: To the Dean's office. The Trig exam was pretty stiff. Visitor: Oh, I see- sort of an after Math, eh? Godfrey: Say, Steve, why don't you take Home Economics? Steve: Say, Pm too 'busy taking h o ni e XVOITICH. FAMOUS LAST WORDS " Zymoticf' " Dancing will end at 11 :25." "Amen" "Call you up some- time? JJ Irate Prof 1 Don't you know the King's Eng- lish? Pease: Sure, so is the Prince of lfVZ1lCS. Two Hmzclred Tlzfirfy-:zinc STATE COLLEGE VERSE AND WORSE DIVERSION Even God is glad todayg He has thrown on the world Handfuls of Color:- Confetti of roseleaves and butterhies, And he smiles . At seeing his children joyful " It takes so little to make them happy," He says and passes to sterner things. -D. XV. THE MISER lVinter crept into my garden And spread out his blanket of snow. I watched while he painted blue shadows And told faded autumn to go. I mourned while he silenced leaf laughter . And buried the crimson and gold. Then I brushed aside his white blanket And found Spring's treasure hold. -T F THE TALKER Build your fire with twigs of pine, I'll put rotten logs in mineg Pile yours high with ash and oak, Mine will make the bigger smoke. -D. XV. Two Hundred Forty MORE DIVERSE Even Miss Thompson is glad todayg She has thrown on the world l-lanclfuls of Color:- Conletti of hash and potatoes, And she smiles At seeing her children joyful "It takes so little to make them happy," She says and passes the ginger bread. THE SKINFLINT A tramp crept into my garden And spread out his limbs at ease I watched while he drew out a Camel And rested his chin on his knees. I mourned when he silenced his whis- tle And buried the butt in the ground. Then I quietly crept to the kennel And quickly unleashed the hound. THE GABBER Build your lire with twigs of pine, l'll put rotten logs in mineg Pile yours high with wood and peat Neither will give any heat. STATE COLLEGE VERSE AND WORSE TELLING I bought a little rosy dress To play at being mother in, Because the world was just a child All baby buds and small green stars And people all had children's eyes Longing and lost, or so ,it seemed. And I who cared for them so much, I bought a little posied gown To play at being mother in. -S. R. CINQUAINS CONVENTION The eyes Of one who passed Wlere staring miseries And l discreetly looked away- " Stranger." PERVERSITY One word You never spoke- Why does its silence scorn The thousand silver, singing things You said. COMPENSATION Lanterns Set in a row If not magnificent Are friendlier than flaming stars Come close. -O. I-I. TOLD I bought a little rosy dress 'Cause Painter likes the color so Because the man is just a child All baby ways, and small green ties And people all like Painter Longing and lost, or so they seemed And I who cared for him so much I bought a little posied gown 'Cause Painter likes the color so. HOAX HABIT The eyes Of one who passed IV ere staring miseries And I discreetly looked away- " Bad liquor." VEXATION One word You never spoke- Wlhy does ,its silence scorn? " I-Ialitosisf' You said. ' PAY Head lights Set in a row If not magnificent - Are "friendlier than flaming stars Wihen unilluminated. Two Hzmdrvd Forty-om' 3BiIe5 left tb .I H AN ANTI-IOL The Boy Comes Home . VVhere But in America? The Land of Heart's Desire The Dcacon's Hat . . The Shoes That Danced . The Coming of Fair Annie The Merry, Merry Cuckoo The Vlfonder Hat . . Sir David VV' ears a Crown lt Isn't Done . . The Green Coat . The Twins . The Bride . The Hero . just Two Girls . OGY OF PLAYS . Beaver . Ria Alriaway Kirtland . Emory . Dean Pierce . Kent Pease . Malzafr . . S714f'lL7'l . The Roast . Grace Woodford . . Potters . M rs. Rose . . . C oop . Dixon. and Godfrey Things You're Supposed to Laugh At- A man pouring catsup on his shoe lace and tying his macaroni. " S0's your paternal parent." The joke department. The faculty's wise cracks. Apple: Don't go to class-you'll only be bored. Sauce: VVell, I'm wood any way. First Colored Person-VVhen are we going out to dinner again? Second-Never, you disgraced me the last time. Wlien the hostess asked what kind of chicken you wanted you said, " Ill have a. leg and a piece of the breast." Don't you know you should have said "A little white meat and some dark?" First-You call that good language? What you spose my girl would say if I said " come here, honey, and Seton my dark meat and lay your head against my light! " Two Hmzdred Foriy-tlzrce D. S.: " Say, Pro- fessor Hastings has on one black and one blue sock! " . F. S.: "Maybe they're changeable." S'AWFUL Frosh in Eng. 28: " Burns was born in 17- and died in 17-, during that time he spent some time on earth." As Charles passes with an armful of books: Frosh: " lVhich pro- fessor is that? " 1. 0 s L. A Bc lc-To Adore The history of a new teacher in three words: Hired Tired Fired Two Hundred F arty-four " Did you hear the joke about the egg? " fCensored by E. O. VV. " ,Twas rotten."j WWJ6 llhltlf L 3' i Y-Z Rival: " Helen gets out such clever speeches." Her friend: " VV ell, tha.t's because she has DeVVitt." "lVhy so out 0' pep, old soak? " " Done up lookin' for 11, original joke! " Mary Planigan, dis- cussing a new sorority banner: "And can we have the Greek in Old English? " " I see you have your golf socks on today." "Golf socks! XV hat do you mean? " "A hole in one." Slow-Motion Movies: Ken Ma c f a rl an d drawing money from his pocket. Prof. York in Cont 5: " Wliat is the chief business in Florida? " Class in unison: " Real estate." S. Niles Haight to Milne High Class: "What contribution have We from the Amer- ican Indians?" M. H. P.: Neck- wear." S. N. H.: " Explain." M. H. P.: "Arrow collar and bow tie." Prof. Beaver Cin Prosh Mathj, explain- ing the theory of nega- tive numbers: "If you operate properly upon the i's the expression will become negative." if .' ll. I - Four out of every five have one. Eva WQ,q5ONS YVEDRS Qouefilfffe X Who WH 1 01 I . Wealily Hogs l,I,mHCZ! mmf. Vn!wgfff!'fKUwrrf f' Cgiilv f5Hl2"S5 ' Q A555 PW 0 -ff""'1 W Iw1,+.,Y5 Y M , F r' I . , Oxkovv Bfxis ' A UWQMSS ALBANY LAST WEEK Distributed Wcekllyf in- College Romizda WHERE TO DANCE Sun Set Inn. PoWell's Inn. Grey Goose Inn. College Inn. COMING Christnias. The Campbells. Events cast their shadows before them. Another customer for W'rigley's. BUS TRIPS THRU TOWN KAP House to KA House via Mur- phy's, Newrnan House, and Pine Hills Theatre. Special line from boarding house to new place of business for flunk-outs. AX to X269 and I-BD. SELECT SHOOTING GROUNDS Chilcl's Restaurant. Colonie Inn. THE THEATRE Leland-Toni Mix in "Cement," Strand-Ben Lyon in "l3eclf' Grand-Ben T urpin-" Tine." Clinton Square-Nita Naldi in "Clothes" Pine Hills-Gloria Swanson in " Flaineclf' PLACES OF HISTORICAL INTEREST S. C. T.'s Dormitory. Ancient Ruins of Albany Law School, Albany Business College, 'Washing- ton Avenue. The Deeper Hudson. HINTS ON WHERE TO DINE To the General Public- The Dining Room. For Nature Lovers- ' The Park. The Boulevard. For Fond Parents- Chilcl's. For Anti S. P. C. Afs- T he Green Parrot. The Golden Robin. For One-Armed People- The Wfaldorf. Tho1npson's. For Meat Loafers- S. C. T'. Cafeteria. AK OUR ILLUSTRATED DICTIONARY-THE RUNNER , fi T o 1' 'I Z il S- . A7 " -' 9' I K 1 I N 0 Two H mzdrcd F 01'ty-six AS SAYLES TEACHES US TO LAND THE JOB State College, Albany, N. Y., March 17, 1926 Mr. john S. Brown, Principal Zeno I-Iigh School, Zeno, New York. Dear Sir: , .l seize upon the present moment as advantageous in applying for the vacancy in your high school. ' I expect to be graduated in june from N. Y. S. C. T. The occasion will mark the successful completion of a remarkable four years-remarkable in the sense of higher minded achievement in both the Latin and History departments of a well loved Alma. tlt is with chagrin that my dear Professors here view my departurej I have also done notable work in the Education dep't., having been the undeserving recipient of a C in Ed 5, with little or no study. Think. dear Mr. Brown, what a record 1 might have made with some slight application. In practice teaching, my work was, if I may say it, unsurpassed, and if you CZll'C to investigate, you will hnd me well loved by both the teaching staff and the pupils. I have an inordinate interest in athletics, and you would find me a coach of boundless enthusiasm. I take a keen interest in out-of-door sports, so the students of your school would doubtless find me a delightful playfellow. Our mutual friend, john M., is, I believe, sending some further information concerning my record here. Of course, I have no doubt but that, as you glance over my gradings, you will fully appreciate the professional jealousy on the part of the Profs., which prompted the giving of the numerous C's and D's. May I warn you that they can give no insight into my true worth! Again, may I supplement the snap which M. will send. Perhaps inter- pretation of it will clarify your image of me. My crowning glory is arranged in a close-fitting bob. However, wayward curls escape entrancingly around my face, framing its pale oval with an aura of spun gold. The forehead is high and broad, denoting, as you realize, unusual intelligence. Finely arched eyebrows accentuate the long, curling lashes. Misty Irish eyes, set in as with a sooty linger, are sometimes of a burning blue, but again, in angry moments, grow dark as to seem almost black. Tip-tilted nose, and flashing smile com- plete the picture. - And now, my dear Mr. Brown, let us pause, and take cognizance of the length of this letter. May I briefly add, in conclusion, that I can smoke, drink, chew, swear, pet, and Charleston upon occasion, thus being highly desirable as a Sunday School teacher. Yours in highest hopes, VERA JOHNSON Two Hundred P o1't3--.vwciz "OUTSIDE THE PALE " -A. LIMB Characters and Costfzmzca' DVaz'teazz-julia Fay in overalls, shirt, whiskers, hat. C 0111111-bine-Melailie Grant in bungalow apron. The Queen-Marcella Street in tight skirt, belted jacket, rakish hat. C0m'ti1z'-Ma1'y Merchant in overalls. Scene: YVatteau's studio. Columbine is dusting and sweeping. Courtin' is gazing in awe at a portrait of the queen in center stage, and is Watching Columbine. C ourtiin' : You'd better clean this place up before Wfatteau conies. Are you nearly through? ' Colzzmlnizzie: No, not yet. The dirt, the dust! If I could but see his face! l7Vafz'eazL Centering and holding a mirror before herj: Look to your own! C0l'lH7'lZ7'1:1lt? Qfalling on his neckj: Wfatteau! Courtin' Con his knees before the portraitj: Oh! oh! Wa-tfca-zz: XVhat's the inatterpwith you? C0'LH'li'lL.' Oh! Wfatteau, who in all the world but you could paint such splendor? PVaz'tc'a1r : Yes, I ani the one WVatteau that Heaven has achieved-and yet- look! Com'tin': But this isl Watteaizt.' A mop pail. C0'lt7'li7'Z1f Wfhat wreathes! COI'lH71Z7'i7l0.' VVhat craft! M7atteau.' I painted Cupids 'round the edge. Cour1i1i': But this is spendthrift! PVaz'tca1z: To show that she for whom I painted it owns all my craftsman- ship, I painted it for Columbine-to mop in. Col-zu-nbivze: Oh, VVatteau! W'atteau: Come, look at this portrait. 'Tis a failure. Columbiize: Yet the World would say success. lfVa-ffeazz: Sweet Columbine, the heart needs not the applause of royaltyg but for one gob of suds from your bucket, I would tackle the Lorelei. Two I-Imzdrcfd Forty-viglif C'0lumbi11c.' It looks more like the king than the queen. Put whiskers on it and then- LVUffl3l1l!.' CO111"El11l, here's the brush-you do it. C0zzrli1i': No. lflfattcczzt: Columbine ? Colimzbiizc: Sure. QPuts whiskers on portrait.j Waitmm Qnearly passes out.j QQueen is heard.j Queen: Monsieur Xkfatteau, I come at last to see my pitcher. It is changed. Yet, I congratulate you-them whiskers! I-Iow full of you. Wa11'1fa11.' Madame, upon this I have also painted your portrait. QProduces mop pailj Queen: Give me that! QBegs.j C 0l'lH1Ibl'l1C.' NVatteau, give me the bucket-I got the mop! IfVa1Icm1.' Oh Columbine, so spun of soreeries you could not trust me even at the end but needs must win by guile what I would gladly give-oh! child, how fair you are. There-take it. Quccvzv: Come on, Courtin', let's go clown to Child's. QI-Zxeuntj lfVIIlI't?llIl.' Scrub, Columbine. Scrub, scrub. fQuick curtain. Two Hundrfd F0l'lj'-1lf126' D X , MYSKANIA Twelve little Myslcanias " Hell Bent for Heaven!" Muriel got married And then there were 'leven. Eleven little Myskanias Wfhere the twelve had been. Niles was such a nuisance That soon there were ten. Ten little Myskanias ' Had an awful tinteg Godfrey joined the woman's club And then there were nine. Nine little Myskanias! XV hat an awful fate! Shaeffer left for Indian Ladder Then there were eight. Eight little Myskanias Sat up till eleven. Benjy overslept next dayg Then there were seven. Seven little Myslianias In an awful fix: Elliot lost her appetite And then there were six. Two H'Illldl'Cli Fifty Six little Myslcanias Looking quite alive. Miriam Snow was busted, And then there were live Five little Myskanias llfishing there were more. Bellows got excited, And there were only four Four little Myskanias Started out to tea. Flanigan was lost en routeg Then there were three. Three little Myskanias XVanted something to do. O'Connor succeeded I. M. Sayles Then there were two. Two little Myskanias Couldn't have any fun. Chesebrough Hunked a Latin couise Then there was one. One little Myslcania XVe're sorry to confess- Miluiine couldn't stand the And died of lonesomeness. strain Rrqlwi I-I SHE .1- lna 1251-51 End illhe Qlihitnrs' :farewell Qbur task is hone Qnh nntn me seal this treasure hux tnith the magir letters, 332. 2.5. 011. TE., tnhirh spoken at any time, anh in any tlime, tnill luring hath tn pau all these memories tnhieh are stureh herein. Qutugrapbs 1 alum. www EMM My fwwfvyy-VJLJMQMHMVLMYWM, . Iv, WW iiwwz W - K , '2-7 Tm- fudwibaww- M'14FtQLC"bQ1?'f 55734 L M ZMJQCN Lbwfj-ALA cw MQQWQN W Q29 'P-'17 ' 3 LLWQSMQ 'l ,24M76L- '19 9.,..,Jn.JG, cw-f'Yvw.w9-' ,,Jxr-:TIN-Dv-0-M5""'5'W"'I' ' ' X735 72WMxfZQ,,fmM ggffaff flfwfyfffhw Wbywffzgf ruff .AWcf2!pZafLh.,l:f71 34011, 4A 'L 1 M, ' ,4 ,LQQ 751,44 ,wt 41,094 fLf.1.JvV1,ffV.i ww., iff' QM 524.440, '27 Qutngrapbs QQQQAML AO' ""'M7J"7 - 7 M 1vwvQZ,JL,.L, ?,Ws-D-VIA mf? ffgh f , 5107 ' lQ7 ' , LW, V I , ,I W f S-f Y A! V Q,--, ., . ' , ,1 W 7 , ff--j, 7 , 1,2 ,CALS In MJ, A.LVk:Y', S- J HQ.-1 ' I F lr-1 Y E K Y fzyry'-'Ai ,. , ' ,rf--T , . - N - ' V ' W - ' ' 6" fy U ff Lf ffzfuf' 'LJ ,L-,Af ALA -F 1. . , F X fl 'J .gif -4? Q - - . ' 1 X g ' ' 't':1"Hv1" , -' if 9,41 477, 1 , 2' I '? -.,4. V, . , - 1, vs., f - -- . -,,,,4L,, ,df H M, 51:3 3' f f Uf"W'f'LJfw'Zfg'g1fJf",1f,Qf'WMf4fi,ffffh JEYQZWQ-awww? - -N9-,,j",f9-7 , ix til-4-1-It Uvs4K,.75-e......1l5,0-,uhbi 5-X-LQL. 7 ,9j,,,f,Q,'i,DA' imJwMf5u+M Zum cg-u.o.,, c9Nla.lf wir , Q ZZ LE. QCJG-gala auwmfmfwu Afa-ff 'Qbwcu " QZQQMQ' ' ' Lf, 9 'faq U'-'L fsf-.01-wfvlwnn. C 1 A , ., ax gl l. 1 . P ,, 1,. H W af l H v , 1 ,I I 1 K 1 . l Zlutngrapbs S' Jqwr. 44.41 1. Aj 5 W, GQ , Q , ,wmbwaw awjw, 'v.,f.Q,QJ 523 WMXQLQQ- , . ' 1 f Sam 55. Jfmlif WMM- M. ' , QM M-Mu lmmgjgg Lx-. L17 L L, Wu, ' . I Mfm X ?fZfM. 790 Mfg W .11 W., v y! i. f 3 Q W ' ZMM gait 2-f I' fgfL,q,llQQ X951 Arfgg,-if Cgfbblb' Lui' CZ! ' 304 W 1 M M QM ,,. Q , fQ1JJQ W WMWM MWQYWL - "P Em W, SQMAQM, -ca 1 ' ff Q fix Nl LN-ou -ss-xffil-Q14,vm,.,ln VXJAKA I A M Lmkffqjl. fbi"-"'x vm X f A I I-1, MM w,q ffl po QW TW ' L1 .,,f-fwtzg. 1 fb!!-vvnfgsa 4 X ' 53 A! 1 N X liek ,xi c'YLJ"ffi- I Qutngrapbs Qllaismates W,,.,,.,Lg,c.ea glniag 9,9543-,,4w,,L.,,,,.,,M,q,fQl3,Jw.a.LQ,, UQZQQE ,QR a2" Igguafp- dd, 44,45-'S' ' LU' -Aki M, 0, Amit,-WJU-113 .fW,,,,vffQfefM.?- QWWK MM. Cflfwfvbz '!?g"""'C3-B X,.,.1.9.9X,N4X,,,Q.,g.,i.,4.svN GAA-df'-5-'EC'-' 9iMW926M,4daxff344fw1vw!JMV ,M4467,Q,,,,, ' , Qu-04151--6 Qyf-ff". . 244 , 704596: .E57 Qutugrapbs SQJJIW7 AIC, jj ZLUMJMZZHL uffmfk 12' maj jg!-,J pawwwioaf Aj , - 7""""7 'gfffvv 0M'M-ff.A.Q,, ,.g,-f.,Zf,Q,.4, QQ.-,.,1:.Qg M- HW-4fw,! X Q. 2.wMWq1K , Nfwxwawwfvw WMM , awww A f71lfLtj.7 'ZVWN AMW! t dfgwfd. . W , - QDVVVIVV I. Xgutngrapbs Eallege jrienhs Vi. -V1 , ' fx -Q A X X - as X QAJZA M Afywjfg Tb A' 'VV'-"X-DJ-afvlwp f W 9- fqqqv UML f get afmsaqw ., 7fn.,7i4 g ,g ,ff -gg 1 R,fA,,m.Q.,JuMW,Q1q Bad W AXAJXMKWLLM TAHUTM'h-H' VJXALK-A 'l5""f-'wnfvk,, , l I J ' H K 4f11J74wfiw'7iwi5:mM5W v ? K mm ,7Qfn,G1 W- ' - W fl!-llfb..-1., ' I L .ffxfff-fzfzvul ,f4fJf L.'i,f J,7191.?..fw1g 7 ,.g,4:.Jm v-L . R Cv ' ,4 7Cf,AQfv:f'-ff-- , ' Jgihrmfjwif KW' Jzwug ml M KVM 0 Qutugraphs Qlullegz Jfrienias 71W 7wGT7 ww WMAM, f f 1 '5i J1fQJ 'blSf'a'R+104-figii ff' uf Z7 f'JL 0 , ffl A' 1 . WM 7 , Maw, MM, QM Tw 4 -5 - uf-JQXA as Q 5 W Mm5J9i7 www l ' , - , 1 ' . 1 fl ' EC! 3223-W My www Z ,wwf-jf dvdfg ff .D ' QJ4f f M' I QfffmwfMf Q0 :W W M WM ruby .2150 -12,21 VVVUY-1 L07-XLAVV fm,4,g'1L' ff WJ? Qutugrapbs Cuinllege Jfrienhs " fin f f W ' f VL f ly ' ' ' 1' rfb 5 F, J 1 moi fdflbfzfrmvyxjzq, , 'f I . ,-4 f' , , fU!..,.2,fJLjTJ Ml J 4 5 0 f . I In ! -" ' , xx gizlxz fZP'LC.f,,y,,4. ff! 57 rcfygzykf f.f, f , V faux! f'.xL!'LxfxQ ,f f,f,Q,L,f, Www 1 . ff 'Af - . , , , JY. VYLA, JK.. ,ffff4fLLj.ff.,,h7f f 1 fi f' X X "" it ., 'i-'gxx .itfygfyld QV ,,iQ.Q.,,4Jg-L, La J ff2vMQfIfC!ZU7f+JffiM0W:w may E y Si L, w W'-gi 71 . Af :- .1-, WANTED America's Standard - ' By Prof. Kirtland: A new model in Buick which will start even though he Teacher Placement W neglects to turn on the ignition key. SCHERMERHORN TEACHERS, By Prof. Beik: An improvement in the starting apparatus of his car which AGENCY will enable him to ride even though his New York Cleveland hind wheel is jacked up. Pittsburgh Information in re: VVho in S. C. T. eats the grass that is preserved? -FRATERNITY, COLLEGE AND CLASS JEWELRY Commencement Announcements and Invitations Official Jeweler to the Classes of New York State College for Teachers L. G. BALFOUR COMPANY Manufacturing Jewelers and Stationers Attleboro, Mass. Ask Any College Greek new York SIGN lldIi0lldl Hdllk Capital ......... Surplus .......... Undivided profits Students' . . . fB1,250,000.00 1,250,000.00 1,057,743.43 Accounts Solicited 69 State Street Albany, N. Y. tee. S ff msmtsmtatetewwmmwnmm Ijapman tameh sw Ebwi-f"" QI 9 U' ass tu nn wt :Em E Church, College and Domestic Stained Glass Windows U 't' Y.. 'A if " glfnmf 'K-.fQl4 l!Qg V fag? 204 Washington Avenue Albany, N. Y. '---N V A Witgwwwmigwmggmfiffnafgmggifg Two Hundred Sixty-one gm V Qfwvwg WE EXAMINE EYES pe Glasses Optometrist Optician Albany, N. Y.-50 North Pearl St. Troy, N. Y.-356 Broadway Schenectady, N. Y.-454 State St. "A Standard of Service Unexcelled in America " THE CAFETERIA " The Ten Eyck Quality at Moderate Prices ', I The Oyster Bar Specializes in De- liciously Prepared Seafoods, Lunches and Sandwiches Royal I. DeLong, Manager Direction of United States Company of America Holmes Iorist 20 Steuben Street HARVITH'S PHARMACY - Delivers the goods Madison Ave. at Quail St. Call West 144 STATE COLLEGE CAFETERIA jlei hmmfs ?H-30 Nnrlh P1 url Slreel Albany, N. Y. SMART APPAREL AND FURS for the YOUNGER SET Tivo Hundred Sfxtg'-two Ihanp eanigmfs Qgennp 74 Chapel Street, Albany, N. Y. - Affords the teacher a reliable, efficient and correct means of securing a good position Positions open now Good teachers wanted-Personal interview desirable We will defer the registration fee of all candidates graduating from the State College until after they have secured a position through our aid W. W. Andrews, President I F. Wayland Bailey, Secretary Compliments of W. E. DRISLANE CO. Aibany's Remarkable Food Shop Telephone Main 4573 E. W. TOMPKINS COMPANY ENGINEERS AND CONTRACTORS Power plants and Steam Heat-Electric Work and Plumbing 22 Market Street Albany, N. Y. Two H-zmdred Sixty-three SMART CLOTHES for GIRLS AND MISSES For Town and Country Summer Dresses. Linens, Golf Knick- ers, Khaki Golf Suits and Camp Outfits Steefel Brothers Girl's Shop Cotrell 81 Leonard Albany, N. Y. CAPS GOWNS HOODS For All Degrees n We serve students from coast to coast Full details gladly sent on request Intercollegiate Bureau of Academic Costume W. J. HILLS coAL, WooD AND FEED Phone West 12 675-677-679 Clinton Avenue - - Katlrein - - Engraver, Printer and Stationer 45 Maiden Lane Albany, N. Y. Specialties Wedding and College Invitations and Announcements Programs, etc. COne door above North Pearl Streetj ,IGLAWQ0 FOR ECONOMY IN COAL -7 is - ' 4' " . . H 7,' Use PEA Coal alone, or with the larger sizes . n 4 Use BUCKWHEAT Coal for heating and banking D. 8: H. LACKAWANNA COAL Best by Test WM. MCEWAN ooAL oo. Phone Main 1018 26 Clinton Avenue Two Hundred Sixty-four PAUL DUERR LADIES' HAIR DRESSING PARLORS 114-116 State Street 15 Steuben Street Phones: Main 6881-6882 Phones: Main 6608-6609 A Marcel that endures A Permanent Wave that looks natural The HQ 15 South Pearl Street, Albany, N. Y. Phone 4439 We telegraph Howers to all parts of the world Clothing Hats Boyce 81 Milwain 66 and 68 State Street, Albany, N. Y. Furnishings Leather Goods . Two Hundred Sixty-five Hoslerfs Ice Cream Yo ur Printer 'el lr ill ff 1 .- f , QB JBIBIIUT - 'QV f k 7 . ,. ff 1 'ff le ' A U Zigi KX ,iv 1. else- rai A143 Aix A -Q4 QVX. " r "" ' 5' 336 Central Ave. Phone West 2037 W Greeting Cards Engraving and Printing Fine Stationery Our engraving and printing is all done by our own craftsmen in our own workroorns at 543 Broadway G. W. LEGENBAUER Meats of Quality Fruits, Vegetables and Home-dressed Poultry Phone West 918 181 Central Avenue Phone Main 6843 Paris Office: 32 Rue D'Hauteville BRENNEIVS Exclusive FURS, GOWNS, SUITS, WRAPS 58 N. Pearl St. Albany, N. Y. JAMES H. MURRAY Manufacturer of and Wholesale Confectionery A11 kinds of specialties 96 Madison Avenue Telephone Main 1571-J Albany, N. Y. PROCTOR'S Two big shows for the price of one Highest type vaudeville and first run film plays "Always a Good Show" Two Hmzdred Sixty-six riental Qccibental estaurant Exceptional Luncheon 11 a. m. to 2 p. rn. Table d'Hote Dinner 5 to 8 p. rn. Sunday Special Dinners 5 to 9 p. rn. American and Chinese dishes, also a la carte Dancing every night except Sunday Music by Zita's orchestra 10.30 to 1 44 State Street, Albany, upstairs Phones Main 7187-5943 - EERSINSL-gli Albany, N. Y. Fashion's Newest Creations in SILKS, WOOLENS, VELVETS AND COTTONS at Lowest Prices Always First and Foremost Silk Shop Established 1908 15-17 North Pearl Street COver Kresge'sj FLOYD H. GRAVES 845 Madison Avenue Drugs and Pharmaceuticals FLAH 8: CO. 10 No. Pearl St. Albany, N. Y Where New Styles First Appear Dresses, Blouses, Underwear, Ho- siery, Gloves, Sweaters, Corset, Brassiere Ten Eyck Hotel Bldg. SAY IT WITH FLOWERS 40 and 42 Maiden Lane Albany, N. Y. Two Hundred S-i.rty-seven ousmvf LQREY hozfographer The Studios 130 State Street 360 Broadway ' Albany, N. Y. Saratoga Springs, N. Y. ATTRA CTIVE PHOTOGRAPHY FOR COLLEGE ANNUALS AT REASONABLE PRICES Photographer to 1919, 1920, 1923, 1926 Pedagogue Two H-zmdred S-izrty-e-ight Empire Engraving Company Bzsigners, illustrators iBIJutu QEng1faher5 tig x x 5 uf", '?,-rylu QQSWMS N5nlfQJkg?,vY'P qi Mlwslm l Engravers for this Book ALBANY,N.Y. Two Hundred Si. f On the Making of College Annuals HE Keats' ideal of beauty, as formulated in his immortal Ode, is the guiding spirit of our organization. "A thing of beauty is a joy forever " particularly applies to a College Al'lll'lIUl, for as year chases year down the pathway of Time it will be increasingly pleasant to Cherish a book-your book-that is representative of the finest printing and binding. Wie aim to sense the spirit and sentiment of your school or college, for our Annual department is under the supervision of College men lonv' ex Jerienced in this branch Of mrintinfr. S S l l as It has been our privilege to make the books listed below-in some instances for Eve consecutive years. 5 Pedagogue .... STATE COLLEGE FOR TEACHERS 5 Plzarmaleon. ,ALBANY COLLEGE OF PHARMACY 5 Oeness ........... ONEONTA NORMAL SCHOOL Annales. ..... ..... N EW ROCI-IELLE COLLEGE Gridiron .... ..... S T. LAWRENCE UNIVERSITY Verdicl. ..... ..... A LBANY LAW SCHOOL Sezlmagumli .... .,.... M ORRISTOWN SCHOOL Gargoyle ...,. ...., E MMA WILLARD SCHOOL Sage Leaves. ........ RUSSELL SAGE COLLEGE Dardanian ,... ...,. T ROY I'IlGH SCHOOL Rose Leaf-es ....,..... COLLEGE OF ST. ROSE The Senior ....,... AMSTERDAM I'IlGH SCHOOI. Garnel and Gray ...... ALBANY HIGH SCHOOL Garnez and Gold ..,... ST. JOSEPI-l'S ACADEMY :- Canaras. ...... SARANAC LAKE HIGH SCHOOL : Q Scarlet Tanager. ...... RAVENA HIGH SCHOOL I.: 3 ' College Annual Deparlrneal - THE BRANDOW PRINTING COMPANY General Offices and F aclory ALBANY, NEW YORK Two Hundred Scveizty wJ1V0m..mQ1mwMq iv LVL, Z4 M., I owe. w..4,Q,Q in CL!! if W M1154 in ,,ff,,, wwf X 'M '-H4 in " -AU'-fn. .335 ""i-I- I N Hifi? Qf y.-M1 Q- 1-'S' 2 " -QQ, ,umk J J WILL? x Ihr J.. A n,r'f':'-U ,.. r 'l n 11.n-tr ,I,1:-Uqfmnnx J '--,5:gp1f.l.,1,.'1l'5Avf1'fl "-5:f'1 'T' .- """-'if' F ' W' F" f ' ,-ii ' ' '-' - T , , ' 4+ - 4.17 , -4, iff' 2g:fQf1EE" In '52 -' ".-rf Q-L19 -.53 12 ,gag 1 ' k " 'i1 9f'4i' 5f'?7'.?T-fi"- Q51-f. k?"f":-ffJL5' f1" - n 'f'wi1"f-" lf H' ' ' 11 -. "A l'IAI'g "' -'bf:7' f'T "i-'Z 5 :,"'-'ffv -. ' 545gi1.f2Q- 2-'Qi ".4fh?!ig ' "..4-g.- HI ji' x? - '51 L'3-,e1g,,u ,.h:a?,-If-h:g.Q, Mlfey, it will Ee?-inlg.?,51? 4? gfiv. ,..l"4-33' v ,L , ' ' It 1 fn . 1--1 ' ' RJ 5 1" X1-r 'v?w,2YF ,st ,Eng . , If , 'J -I E an . " It 13 1 I 15: H3 +j1ff:Li!'E' E5 ' 'A' T?- Q,x:'! 1" J," F1 :g!p1cIlQ4r-., 9331.21-7' ., , wan:-gig? "W" J Q E-' 59' LQ!-"8 A-fl. "f J v if ',, 5' -J ' ' liar' :fb y ,- .. -n,--.- p .fx -.H ,fb . .- 3' .15 -, 1:15,-5'-2.1-1 1. H -'im 'lb ,D Mm? ww -eww' wh' flffffpwf- , . J1mfwr?1w, ,.,-gf-2',': nz-5:-1vrf,,.4.mfqrmg-1'-:rw-ff.f:Lian ffffg2,--45f,::1f,ww.m-:uf .1 'E' ' - "' ---' .17-1 ."':' ' .- , mf' 11' -ri. .-',:::,3- r. ,,-.'-.rfgi vw ,vw .J f- ' 1215. "" -nf V fH ,. Qu.-3' M' .-1. ,f-f4.h.-,Qi ww --g,.,,,'3,-.ans-,.1m.111 Q,, H,1 :yq, fw,k.-, 1.Q.-1+,?,.1q.'f,.s.m'., I U'-rw f K H - - - --J 1"'n Ja .Q C1 .x JU- ,-fw"N 7':-'-A - an '14 412-'K '-.E-:f...J.'nf2f-T ww -351-'A' 22,1 . i-i1-?in'f - Q., ,mn ,, I ' x- , -3- - i -.1 ' , r- ,L .ig .- -X.-gi - ..,-4. 2" , V' LLM' ""' ',- 22:2 .PJiF'4lz?g":T,A'ff,'j'121,'I--4115. .g:,Lq- E, , ' ,, gg .1 Wig W--,Zi-.w.', iii.: 1l1'w42i. , 'CT' .' gp. gil.-n 5E',Qgf?3.,."c:11. nylsffg,-J!-t'-Q 'fr -ml' Tv. H M: Q -.arvt-,. ,, . -.-., - . .1 -vt. C.-mv-,Z . -vc ,5, H .. ., N U -- .. Eff? " Miiffl 4Pf'?f:Qwi5mfgi3a.5!'?? f. Qawgvi iw .xl 57155: qi-:Eb -xljx' -1' -59: -555j'v--' C Q ' ". "1,f-- 11- f"Xgyi,,g -' f-:jx 5,q-Ll -'f 'Ji-"' ' E.-2,4 ',.'5fQ7hir1f,:g-' ,E-,.'iTg-7'l '15, fc, 13.1. L5-, 'I-T514 V H dir... 1-y-f . ff Av .sg-,..y. -:f , . :M-, f u..+f:.fe- ,'---L, -f " " ""f'.E:T.'1T3f . 'fir-1m.S'fp. ,5 'fa IVF , - 5:7 '- ' Lf- A' -1' I5 gf- si, - ff, ,Thfrlvfwz E:-A2115 N I J EwiQ,.wf3331' gf-1 54 f -Qnffip C , ,A n -' I 253.73 5: EFT ? ' ., ' 1 ' V- f ' -+Wi!.1:v1:-f . f -NN -r t - :' ,gf Sf-1-5:1 1, - 1-:if I Q.: N, .-- lf ' ,,fe3J6xEf?rsf5+Li" fag iif-QF?Wi?"-"'-.!.,534313 iafxfjs' fb? Eqfdillill 7'3??2,T'fLl' V7 ' - 1 QL, af. -4 i-:lf 1f25'ff..1-.2-1" 11 :" 5 5 .LV 3 vw: fi-595' .f!7!35'?Y73D J. ,- - H, ,.-...,,, ...J-Q --, a'4:.+-rf-'L ft ,'Z.-.'.'1' ' . '. .'.:f'g:,-,Q-,. 1 -1, JIT: - .,-:A.,..-. ' -fl-ff,a,2,. -:Vw X.-nu H X- , ,pw ,. W, ,m.- -if -- 4 ' ,4 Am-Z' ,,:.'r- C F" ' 'gfgiin' ' '.v:!f7 ai' . 5,,,.--.- . 'ff ,,,.f A ' '12-ana am4s,'i 7'L-S4112 Q- ' ,A "'1-:Q , 1,-1gxfcg3,:.-5-Q 'ft ' , , gf,-.2 ,-..-.',.,,.1-wg: . , ,:, ...W Z' 1 . ' YEL, f 1' -.1,- ,- M , J.. iv- - I '1- 'ffiilv-1'f+:"-' fx vggeiw. ff" 'Yu - 'N-VT rF1"i'I '. lti , 4 gi-nr?-. ffiffkigvgd ' . ,C - .. , 3, ,qt4,:,:EljgQaf:.: ,nw Y .f - . L-,5 5-gg ,h -5,-.LH--1-4 ,Ln 7' Eg 5 '11-E51 -xii ,W rm. I gn 11- L J' 14' :vi "I v f " W 'V " v-I x " "' "ha "F'3l ':5:Q:g'- 'f l' -gf :L 1 1 1 ' . ' 4 " Jax I Lv I 1 . , 1 ,.,' VE!-, Q in 3. ,L , 3, f -V - TJ W- , V31 Aw Tiki? Zdjlfy , 1 I" v 'tsp 1 'L If -J., 1- ' ,' ff ' 3' Im 'u ' I Q - 7' L Tx IMS, x L -lli' Y, -v F i 'QQ -'W 4, .fl fu L I mC' E .1 ig L, f' VP, , ' Eg, I ,, f I, ' '-- m 1 v , f L sy' X if 5 f I A 1, 1' f 1 " J' Q- 1 ' 11 1 w 51+ V I "fi JA-!.w'!.f'w"-I 15-v. -1-.-1-H --5 .1-xv L-3.f2Q:FtY"'.1 ?':,,.::::'ig:F'f', ' ' 'f f-X -. ff -9 5 ". - .,f. , EW U ' Q, .- - Q 'VP gzffff----'A 4 M " wwe, M I 1 f. v 4 v v 1 10 TR L 'AMF' :lp y,J'L 1', '-.,L.,T'5 m vqghl x I ,idjw 'bf-5111? r 4 J in-J V 'AL QI? '51 1, W -. , 45 ' r' :L U r Y s ,-4 .3 1 . 5 4 V AISEM L ., 3-L I 5 bk, N . ,SJ U lr 4 -a i'-lj, I AW P 1 Q-4 .A 'xi LL JA NJA. I. 1 r xi' U .iw 1 My 'ul L V lt'-:jk :Il 4 N 1 -,. L X v -1 rx A .A x. ' .- I I 'iff-J - 12 f. , 'A , ww- ' 4 'J -'.-.Jn '5 J-,-14,1-r ':v4T-.1m"14- -'E-' -A-'yn x ":1.- ,-,U bi-9 J . .-3-if-1-1 QE- fivf'-5, fl' V. ,r,y,Lis rig? Sm if,-f1..'Qf".41'f.' gt! 14? 'li":i7f"j 1:2 La-.54 -i5'3hv'1U,1ig. ,:.Nl:'i5.xE'E3EL512:fa'.Ig f.'lGU,'ILRf'v'l'Ir'xLv'1::?,"f 1-1 Rbff' v J fm :i3fg,'fr!5.4 ',"5E.jy,.:'.,g,!z3k 'FQ :if iff,"-'-- ,E 'fr' :fa-, ,. , ,, . ,. ,. 7 if-23, -.. F--"1f"..f'.'a':f:2gLQ-v,11g'.ta3,"tAI+5'-:'f,42'-ff"-"N ,ui "-Hia" 1:Y7"'-'.-'Qt'-5-:'gi'1' :L- Avgu r.-"WY, GPH - , . 5 N,-,-,3LJ,5,1 f:'.,A'.'.,",--,L-5 ,213 4L:,.',fg,,ff:L,g.N 1. '1-,. ,JL Ag SLQEQW-g5'E.?4tffT:Wi1: -fri fjfiff .1P":-1,5,-13.51521-.1 ig-'sf-fazv'1fw+':t-13 -Hip" LEW !,. "EQ 9,25 ff" -.-A f2j'f5-5.1 yffl X133'11?'1"!3,:'f:xt,-,.'," f Y B ' f 'S' "7 ""'t5,', ya, flu, Q3-4f4u.xT,k ,L1-QQ' .M!JE,.l:i,1 5:-,'mEj.v. PM 1551 if ,511-C -. ' 2405 rfxhfl fflsdfg .5313- .5251-5 Lv-V .- ,S ,.I'L-,--, ,, o.-A, -,. f .V . , .al . ,,..,,,v1.,,,,r,.' , ,, f. , ,.., 1, . A 13,1 -, ,,,, ,H , .Nr . ,,, ,Egg SL ,, ,V V .-'-.,-L,,- 535- - ' HL- 3 .' :'- '-ai-Mfg: .fgf-321.-1 .Lil SEQ. il ff, A , Tiiq WYE- -? xfix-:J L. 'QL w in , :bv ' .x,t',.:j-'It Ai 'K' A ' Tq'gfS"3'5ZEfA11?-gF:"'f'1f,.ffi?A'P'f35f5' -'f'i'5iPE7'tTQ' '2l57IeTf'f,Z- f2f'+?SEY5f52 fr 4" ' l ffilf' 'Ffv-P'1f1 -YU i :.,T,k'-A , 1. QA iggbu-v.. ,ur -fgfuifr 4-4'1'.g,:v 1.-'Wg - 'hi-V.. --' rr. 1. ,.:,'.9xt ""gf:, Q-:MIL sf A. , .W .+ F .4 Et".'i . 1 -' "read" . 4' 7 3"3'7:5',""f'g5-f cr Eng '. 56: ' " TW' 'L?9'.1,-"lT',? - -.,' J, I 'F' 1152I,'--5,-'Er.,Z"1"ii Pr-Ti-.-13. r-,"'1'fT 5-15 ifgf- Q-H -.5Q-.-ff'J'-- F1554 :il 1, -. fl"-'.1'f2', aff-. -'TL'1"bT.g- ,f .,7-21 511w-:1.- T". 1 ii??f3:11-12-:'f1'?'uflkais. 55 ,wgiiifixa . ffff' f-gbgfzg ,. ,, c ' ---1 15. :g'Lf,.,, :'. -. -' - -' -Hn-1.4.-1 .v '-431-f1,.gj.Jf,'5',,:--gf , ',-,Q-'2-M3 af itfivf- 3-LFE:ilQ?'ng'11f5E.w:,':.'u'2':-p-"'1,2',f I.'.f1T5e-L, 'Q ,'..E'cfA""'. -,z,5e'-,,:f'fff,, ffl' if F' ' ,--:l :gn '- '5 g:'f:jJEe..,1'S , I, ills a3L-if-' .Y A'-, 1uffn":A hifi?-' 'sfy if ,ii 2.15 ' fy- .. -351-I 59:4-,--3-fy. 'Ill .LL :H-vig: 'TT LJ'-Q:.'L'iL1f.-1'1511- EJ' fi " 'f ' M wyrz'fg,1 if "I-'rg-f1,f . 'Sami c L,,-Hiya: -51 u 3 s :L ry, ,QV nf.-,1, , .1 'QFIIF-Q .1 jffa -3, -M a4f7ff3.l .3..,-3-S'1':L+.r'i" c 5- . f . ,E-L1.1g,NH7,3-.Lark zu ':4g.'., r. ,5 A--A.. .1 7.1 -- . az. 11- , -+. A, .Lf 0, N' F,.. -'1g.:4g,:fn ,Q 2,-. -' ,,-. .nf - 1, .v .Vg-zavly - nuff. H, 415 J, will 4-.-F A- -'.-4:"f1'.5-'- - N,--tfivg - ": "5 -"" x 137' 'Lf'-AFT' '. 11 . A x x ' L . ,Nr .-,imyf " -:1:ft.'., At.. f. :-ff.3:f'+:1 ni--1' .mf , 1.1. qv- 'Ir f 'Tak . .'Tv5"ui'?E:.'.- 'j.'. F ,IQ-If "' Z' . -A - , , . B:fH,'7u1'.'a'ff 51:1 wr. -Q-4, J,-W ,. :P XI-Q., :pawn 5,41 fav. rm- I. .fic -Q 7:2 'MV .-' 4 C' sf- 14215--':, ,f.'5,fg GQQE-f-Q 1- Y'- - W- .,. ,r .2 .- v-Jf: v.'-' ' n:-2'-.ef 5. -E.. -w 3.21 wr- ,-. -ff . L. -:fr 1- ""p5'.-'r',.r,.. .. . ., . .- ,., mf-11'..,,3.1,,+. ,357 ., , I a J -vi J ,x 1 'fs-L -uw xv-.4 :mr -,'.f.7'5Tf J .K --,t.u,5,,. Qs., ,Sf . Vw Jr. 1 L ",'1:i"Q' If ,Qi ff-YF97 QgH'51.q'g:Lf'f5gQf '-1 if-F5 iv' " "1 1-7 .1---:,,:'.---, .L ,qt . .2 . 1 P ,, .,,.. 452,-.. ., ,, 1,4 wr .-22.245-f4::H F12 HT 1Af-f44ffzP.2:5214f1'uf- : '1 uf,"-X .,. , --wr K., 119:-f-.L+-,ig-1:ff-4.A: f SLU' 'LQ14-'LJ 1'-.k-S-' La + ,.-' '11-, " mn-1r'2' J Sr., W ,, -.4 ., 11523:-ii max' ii' Tai' -Lfdiiez :'f'I':--.faf . ,k iwkgvtn-"'EiUl.1v-5. we ff: -7, rim, wif. -.5fPc3:-5H:Aasf:.'- f f I J '4 v, ' ,wr , -s .E , .1 1 1 . - . . ,. .,,., ,. . , , , ,, , ,,,, Q. .. ., lf., , -,-1 f 11 3 -,q..-,,J:f, rfb? Wifi-ir' ':Lx'-if" E gfllw' -If-:Tu , :'2.g.Lr':3.L"j 'v'3:f"' 'fi ,Q MSNT. . -gf?" . , L "-.Z 51.1531 ,z6fFj.U-5 , 4' ' A Q ' ' ' ' .4 liggy,-.5,..45 ,,1,V,'ELi . -.-. ,-H., ,J V . --df, xr., . . H. 5 ,, , l-E'E1.f 'ef -L- ,Jia cgi,-'i.,:w.f.52,-'-1:1V1-:fig ru- 'v if gh- F -L m..3ff5?qgTa-'Spar-Q m4.v.gf+s'Qzw?j?:5,i-s 1g1f : Q .'fewfSW.'-'iw 5,5 'rw ua 'Jw-F w-iff-n',,G EP ,g"v4i:.-1...-.,g'-l'1.,n.v.i ,,1:'1-13f'."Jig.".-'Q'-.',1fL,-, fvxfmpfw 1, fa ezglpg .am-. ' :JJ .1L4,,,.- 1 f. ,-he-,gut-mn' 1 , - -1, , .-- .5 ,m'-Kn1,,,.,, .., .5 Ly .,i,, - - 1 .L-1 ,,,,, a w'f,e+'H2qJda Y ww M, -- gf:-,lg VL - el K.: .5-f:, Piss.-1-g?P,5?f3tn,. fir-'F1:N?iAf2.1 wgijgwri W -uf-. T. ,nm-2 .ali Ah tt! 1 k1':iG.vQf',4 -- '-xx .'g.'--- -J- 'I L. -j,.?'- T'11.fY'5 I 2.231 iff f..-,ilu 1.Iw:n:.1"'4.-:PA ,,,-mg--J -,n-."Mf1:A':,x 2 .-4 -i. 1 .'...1L -,- , "Z -PE ,H nag- . 1 in ..1.,.A 4 , 4:1 pw. r ' .l , fu., 2 -: e-:-:'--- ww. :V 'vw .Mz-.1- :'. ' .- f EL L62-ae-1.-1 ' I LA Ll 47 H , J. A ,,:i,f:-- 159 Q4-L 'J , f1,.,,K. - , Mig.- r'.wf,f '3IQg9'1,3,-.'i'g?4L.,,u -,- 5.3, - 4 , - .-.1 ,. ,W-1-,f-4 x. MVN, V ' "' "1--if W-'1"! , -,,---cf -,lx - --" , -R. V.- i'.':TN'Z'f" -. -cr' f. - -. - V Fw ' '-"'v-1-F v.. lr' T ' . , 'Y '?',-,H -A-v --1 N'-"4 ' 1' ' - 1 . '. "-J- 1, - -.'- I -veg-524+,-1.g11ir:g6f!Sf'1113: J I-u,:,,,-5 33.5-v,-ag1-ffrj f,,'f.-,L-13'-fLjp1,.:g13,5 ,Q-J f.Af3.4g1ff,,g4, :sajf-"f ftwf-feng :v .,+yrp'Q -.Mhz-..1-HQ 2:sf'-wf-F.-5'.fff'.f:.r.s,'w.N'.'1: ir:-:gt-'asf F:f . H- F ,-Q-Q .'-.PL'-P JTf523:iy:,5 J fs L- 'f'-Q.-ai ix fPfZgQ:,-'w :1i15!fV".7'i le. , EJ - .QP-N 5 fr 3,-2: f:,1L: PK? '+' "17'.?"71J"1? '. QI" ""f'ff5"".'. '-L "-:nu ',,.' f-'-. - 1' +-::- 14. . F' EEQ'-i3,w',2i?Ffz:1wL' -71-feffrifwfm Z-mia? Hmfmf2".-.- q+'p4w.-'i m3?1eNskggifgfggfQ,UL:.-'f21f2ga?f'. -1, .2,,v..:--f5',1-1qwL:A:,1-- ' 'fr fy. "mg: 1 'ggpfjf-.613 r -L-I .Qu-I 'Q -, --L -' .alll ' 141, if ' . fiqrg fgfriffizia- 'fi :ar 7. -mar: 2-C,-ff .LQ f 'f it 5 .rwff,L-2 'Ziff at 3-we-eff 1 fflfii "uf Lam 1 - Q -1.-v-W .v-1 1655. ff" -f"'1'Q'C j,1'L:,4- 91' . 'HQ .vaj-159'-'J -5 'fi' 1' -55 "-'-.J- 214 Q L H ,fe mg. -- ,1f.,-.V v, L4 1' s.-v- - 4,-, nz -Y : V, 1 .y-.nwL5-A5-'-,nt-,gj31.aft-my p -'aff xiii W' --21'. fff131if?+-i...SL:-2e2.-.f1ifc-1'-:UNEPQfi., :,:..:.K:LtS-,IEISQYm1?F?,g.,,?tIf,,Qrr?,I,'6Lg,,, -gif A Lvm, . f .Y . , , .rg - , v A 1 4, - - .. . ,, -.-,..,, 1, , D .. .H V . R.lK3d5?U5!PTiDgig2xk:f'Fi'i1f.-LV'k Fi? Kem.-flip" Ts .f Q-.IM f f-T'-ms-ifsi?f+ ' r'f"'1-1 -Qui, --SAV-'Q QJHFR 'T 5-Wir-.Q.f." .-'f"f ,?'n:'5:i?BL7'1"?::'1- NT 3-Th LPI? fl f. -' I-1 : .Lx --gl my,-L'-.11 5- ,-M.,-3' V-'wp -,'f,L'5' lg, ,wk ..-ggi.,-!,'. -Ld if- :J55-AA1l,fiE J:1Y,l..L'iy:.7,gA41r .73 :H m,.,,r,,g,.-3, .3 J .K 44 L K 5 1. y g:1P3.3fr::' 3- 741 Zwfpfg .22 ii 5' 9 51'f'i'L1 Gm- f 53 gs -:mia H' 1.1, u-,ey -,M kg 51-pg fi! wg, . 1, '-4242375 3-.r ag A, ww Wy- +j:,,'T,." ,1,.n'rJ Q5 311 ?f'EJEifCf"fr54 "::'21,9"'f' WL- lj Q'-13f-if w:ngg'.i, 4 A-f5',4.':3: .wig 1-.YV ,U .-,. ,- . ,... .s,. ,sl , fn wT.?rsg-M31.155--'riff-,z pill?-'Q-Q-1111 w 31459 -3, f gr 41 KE If l J' nu W .' kv f 'I n5 .,ffff2Jf ,, x 1' . MJ, 12,41 , 'f5,?.i3?':lBQg s. kf53..f':':4sal5fJ :5-ig 4' 545, 1,-5 YL , X4-wif Ysisrietswffaegw L N Sa:-w:'-'f F' .-'Q' ga if- N . ,- . . V, f.. - -.-- ,. Q . , . f-. QA an v .1 , 1 Q, .1 ,ff 'I r' P4 I I r -I' v L . 1 -.1 f .P , I L 1 51 .A 1 7 Fu ' ,.yY..?Y -3, L ., LJ.. M., 1-fi.,-'f -:,1:::frf,, .., -. s2 '!52'-.,- ,:EQq?i5firgg.',f1r.4ff:3rF'9, Z Q4v.gQ,355T-.ip ' L- . ' - - -.Jef L 'v--1-.w-+:-414: f 147551 ,:5:f'Ffr:'I.,IE-4-,-1'3.!,f"t,f'tfi1?T,f:fj':',v N 1 as C If - - :T v. 'jf--4. -:-1 :fp-'f:':1 'gf' ,:. - ,N,'?':' V. -'Y ,,f 1,1 - .' .!i.?5532HQv2'LffQ:?,. -'-,-.:.g'r+,..',-53's szflrkffr-F 'fu Pj-ya veg.: ff 72,53 g,,.Il15vpL.i y .-JD, "5gR.,m, 'Egr' f'1fl:'Lf"-'llpff an xv, 527-'14-'-'ec' 'LlTIi1'.rf'21':,1SL-:ZLL M -- .H 'LIT Lx,'f4 " 'Lu""'-fm 'f -.--1,--5 . vL.I::l,xgEQf".Qgi"'-'H"'F"1' ' J-f' vf 'Q Mvur , 5, 1 E :351:'ggfi1i1g ,'L.fTjE,gQ-mL-:g,,"- A - - . 13 .1 . m ul ' '1 f' ' -.-. -Y'-r' , f' ..- . , , . Q . :-- ,-N -x-v.,x ..-LU us ..!, - HI,-L4 ,fgfv Y. I 1. wfgiailth-Q A .vbgig-.gr f'J-- SL 1 C . XA L1 'Q' L: -P -X sign? 3? ww1'fx'k-"faF:5f?i2?1?f52f-11-he-H I + .A , . . . q . -. ' 4 ., , f'7,,-311 15 . egg T-SJSHZAJI-':l5f3,. .?2f -A: .5 -A, J. .iheifff f,'.n,f-gggQ-.5 m. Q:-, M-.. , -f.',.,.u1 z-.qu -31.- lF1H1f'9!'?' f- 4 1'z'-1-rfwsfgns 'fif - fvm:31':ii3iX"-v 'l61ZfT2'F lsif.Q?1--I5 -1.-fu: aw 4 - "fifmsw2.f1mr.fM f 53-sg, +- - W.-.:'1,kg 7.11235-5- rv. .Q ..w:f1vT. 1.5 3-.,,A.r,f,,gj,-.-- -' 1 - T!P.:1..' He, ', QL , N, Q-fi W 1-U .hs-r, ., :1i"naQ::gfq,tpx , , 124 -L 1'f'1fv'fi11" 4-V f-.- W' JEL v ' W-'fu ' A db' Af' 'wrt-'J Aiwa ' - 1 f-wiffHf'5i3 B ' L3 21i' pi2Li-if 'sf-: 'fflvt ' Qf1TQ,m?l'J'A-9. ' L f-rf1.:11" fa-59 1 " ' 5 f'-i:2wrF':'fFm,w"l' w 2' L 'EQ-A .D f' 'flmr N52 ' I+ L ,av 431.515, 71.351, if-ii jizz - K '. - Q .S-'-:4 '.-v "V:C?SyZ'5- fri-L EEN- ,. 1-1 ?z.gn..-JJ-1'S,g-'?Zf'.ff-1,.',!5.jQ-. -3-rg--.pl - 1' . Jw'5fwfJi'P-fffiwfafvmf'-' , ,. ,. D f sv, 1- lk -N1 '4 ,I F.,--:I 4 I 'WJ '-4 Tx " I 12 I P f 51, Prgvd , ,f X 'gm -. 4- :ia 4- 'J' V1 .1 ' :f-f. E H V' N I ' ' K W.. 1-Q, ,Pig-f-..' T J I LJ4 w' 1, -L . v A-232 1-T 57 ' F145 ' 'Z wraf'-?sJ-FS?" 7 --sf wizfiph. -' if ,3?lFf,1211aT .f-'ich 23512-ff -A - -.-wfKT'f'.1f-- r-M,r. ',A g - fflfffw w ' ' 1.31121 vf my 4- ,-1"-gig.-.4631 NEW., fi-,J EQTF-.':.lE:i37'3 : afrrea- 'Lf-211-'SL' ,f'f'51fi-il, 4 -f'jKIimf ,--IH: .6 .-1-,,, U ., ,, , P V " 'f. 1JE1,L.+r .- ..', '-1 - 4 -.ww--- e f-,:'f ,-+1-1 M .. 's5s2:?ii:w.12fL- -f-dm W' V - " --I...-. 1-.L U 4. -A, .','A 'Z::- VA fx.. "' 1, 1 M'-svza2.f9:1f ww' 25:-' 4+ :FD :fa..fi52 -.":4,,1'-f ggi-,cp3'Z QW- :sg .Q-gh: -. , LN- Q- :3,,.:.,L'u-4 f L1 -gd?-,'2,,,-"p? !' , L-. .Qf".':--ff: I z ,. -. --1, -.uk ... FMA- -1-. . J ,1x,:L A75 .gxh-. 14..Ali. 1-I, ,.. ,U -4, -- -4,8 M.,- ' - eau. I 1- , -.".. ..- -LC-.'-,r--L--V? g.c'?"'. ' ' ' F' nts' - '5?'ve'.4.-'WL-J . ,-'J An '-rw ' 135.14 -1 'wE55fba5m..fifJfvj-1WJ?--f 15-IF .fpf 15- . fi!-1 'fff'-:g,'r'4J,Lng337g.f53f-:1'.:5L-315'-'11 'iu'h. .- -- -,-f.,. .- -'KL ,,.,: 'V,-:-aj-7-m.f:1,411'35. 1' QQ .F '.p:,1.1l1,:-sgflliad Vg'-S ' -- - ,,-. i, ,V fn 1. ,...,,L 2- :vt J-' -'W' -, I . M A, 11544- - ,- 1, vkyxlgggagzi-I1'fY -.. 1- -i. +q,.'.- ,M-','5.--,ivw,,. 1-f-'-rriw.-.TV-'Ff,w .Y --Maru -fn-QL .-2.55 L W..- Y-1, - ,. .M l'f'T.'?. M -, -:IU-. - 5,-.rr -. we . -1-gk' r -,. L -Xf:,'.L. -2-ra fn- .--, 91,-154- +1 fw?g4zAqr55rf+5eT :e i H I 'nl ,,,51,-5,:7gL,.-,-:x -.',j,,-B Fwiu.. 15,351 A 'TJ-1'fT3'c' -6.34 '.'..,-VK-,JH"f'g'.il",:If'T',111'T- JI ., . , . -Kr, -. 21 4, P2 E57 I Nr' fr. . f ,L-3,2 L 1227 ' -.gg . 14:4 J .gf .:-. . W. 5 lily 3: fi A Q 1-4, ,,:. Q :iiqgq 42,3-5 Lx, Q . ' -L- t .mu e f- g'r,-rG:.1q..-5-.V ' -517. j-Y.1,igf,31g,.3f'Lffi 'i N, ,...., vL+svzf1r'vv , ri 1:4 '- tan La-.-Q-v -A. ,, vm- V V-.--. . ,.-- ,Q .,', ,e,.,5,.:, .ft , ,, L-511, ' Q-.,g4f,l'-' ,ng A -if-235:55 2 ' 3, A -1 ,-Qqcfghg, .7332 ,Ng 1 cfm.: -.:L.',, , .5x.-.-.-'vp 'f1f7LL'Ii.+y1I. T: '-:,"A?7FA' ff.. G Q .jffvi-H-,,. lf ,-fm V ,aw 134.5219 W' " " ,A , . . ,!:'1"'..if?'uf1,,,N5Li.-baitswg-is-"Q 3:2-+151 sz., 2 , 1-5 . , .L .. ,M ...-.- ,. ....,, .. ,.,,,. -Fix :Hr ,A-vv 4 . ,574 4- -, A :. -,,..f. +'-V 'amp' fr- r' - w 4 1 . J: , ,.,..--2. ., .rf.-gM 1 2 - 4 f fl 1. . .-.V , , .., L . f,-,W ,ff Wil? f P A 1:-'ff-Tr' 1.-:.:'v-T 'fl 5:-3 :J-3 1-. 5p1,k.-515' gm. 1 . .. -x JH- -1-q-cf. -.xp ---afdm, .1 Y 4,-.- . . ., . ---,H .. f,- "'q:?'iAJ'11r ,, A-QV,-,,':f.. -1 fix 5 I """4B5" iff"-"gn:-1,-A frikl,-5 ..fe'm-n:'7" . f. ,.. ,. .AA.,,,: fi .: , -' ,LJ-,Q-Qf' :,'wi.5l1?4:J"-n-- .iff-fa '- f if E421-QP -:fairs-Qi.?2fg1,I' , , " L '12 V ,FW Qjfrf F:r':.ivj,F'uf,':L,F3 -T '1i.f'1IE'lf"'-5-f"'24'lf'1L' 1, . q.,T..125,P,2'i, 594, V 1 35-,. ,i... .Ha -9-f .,. ,.,ff,-. -1...-,:.y5,. .1 '. ,"-- ' x 15,-S:i:f1,. 5:-1151?-'epjvrgn an --.5'-V "tn .Q -, 9-'z.a1'w'--' an -P. A ' Y 1 .f'1':-ir-'A .-s-'- 4155'- fvivffh- f 2 75? IW'i?'2Wf5 vfu? 'Lx -v 55'-'.v'iEg4F:,,ES-'ia-DLT-' Q... wiv' rf- ' 2.-afi:.mE': ggi- j1"'uf1.,3i.,,.,ff' A -9' I .f4,-by 1.1 ,. 40,1 -35.1 , uf . - YQ., ,,-L ,....r:... Wag.. . ,..,,,,9,C,: ,f1,,.,g ,,. gm.. Q24 1 , 1lf,--E-f5E,QEExf'.w?IfTE 12-,if 44301111765 1 'fxnflg x , , , HL I N H., .. 4,- ...,. 1 M, A ,. Y -15 "5 4---w?r.f1ff-'55131-X f-'-wfi.w5.f.r'5g,'g-wg, .5i!':f'5:ff:7?fIlf,gf'f74 Qjifiqifl-. wf?,T-2:13 .J - , I , , A . 1 . J 1 . - ,- .- Q-. -, 3-. -,U .-'.4:,,4,f,+-fn.f 1 :A .14 Kin Aw 11. . .3.1-'.,aff.2,'ffQ5iP""E-'Wagf-iff?-am"-A'??r.-., ' -JJ . --.-,,f,.1-1 .,-Q' qw 4' 0,-:.,-..'P.'--. , . P, 4 .ml 'Z lT5,g.f:.4,, A.. J3,,Tyff.N, ,3i:n- Y yi.,--ly -fi, 3- ,f.vJ,5.?J 5 ., , 1. , L if f 2 L. 1 4 , f 1, 1 Q1 -P v w viyr 1fgL':-Z'?',LFfi'i 312 wer, .:,-g,g,ixA.L .xz-,gd r ' 1---'r Q. LA-1 :Mfg-3.-9+,a1.r' -V .11'kf-.m- 1-ffh-, -,.- : L,-M f f A 1,r- ,,A.5Ws,n..-. my- -, .-,Al-.52 g. M -fx' fAfh.m-,I.'h N, A' '-'N AN ,Q f-all 11?m " 'L-L '-'srlfl-1,42 :IU . '-'. 1-'un .," ,-"1" '-'-A ' - Q-"-"5f'r!ws"'f: 5131? -.-Q? 2 .- x'w"Ta45P:.'.+ :Tlj Es: -W ,,.,,,..-f,, ".lw!.7,.,. rw. gm f,wL,,,fk4,.5 6 --fa:-ww'-': 'L',-jr'm:3-ff?e'.Lf,1f'.1. 1 L-+14 , , , , Y . . . ' ' " ' ' ' 'x"'ff't1 -'Hi :"fif,i5i5rf'-ENVI':1.fv'fw:-.Mzwfif- Ii1'm11'ffn2f-a:.--w'mv,-:gh , J x.-9, mg, -ps, ,Q Ar-nu. vf ,--.:71,,:.,-- , , , .Llrg,Lg,,,,:h, -fd. 1, .Ai .N .-.3-4 ,,. If-4:-. . . .cg 'r,:aiTJ ' 'Fifi--aw Qffvgwfff-1:'.35.. ,1 ARJQW' rf -4 - Y -. 5 L ., , , , Q . 1 1 -4j'14.'.-1 f,-H. -- V li -V'----.Hmm-, -V 1 Am. Q.-.-z.,ff.,w .J ,f.,1gm,1iffC.g--.wa-v,4.fq'n:f-" -' 2?-wi." ' '1,,,-ffi-tu ' :-".- V: in .gm - -, fu- V.-5--- -'44 1 Y' 1.3, M.-f .-:E-5 -- 5.1 :wee f-7 '-1- --597 .:. " L" "E 9.-1-Yr-if 'Eiga Glam'-9i'v.f3d nh E ' rf' 1- 1 .--'. . "' -, , -:A..V-1, .- ' , , 1. .. -if 1- .7--4' lla- " .--v - ..p,,,,cr1:',.:f. I-' -,P ,' ' I 5' 4 el-'-,-fqzv.-,..., Z :fd H, ' ' -N .4 f 1 - .-.RJ 1 x+l-Kumi'-ff! 2.4 ,Ja -Q-411:-gy. ,,,n:-31,31 ".--il,-A A fy J 1' "1-'-455,fg:f::'7JJf-g--,.,4:.1:,x42...4 -7,-. - f ':,sQ5'fQ'.r',FI51z"f. ?'1i, - ,QA V A431 41,222 , - .- w H ,-. . q..,,,. .mm H4 -.4 r 7' gf. 1.c,1:sghf:f'!,-.541--1. .14 -- , ' -I 4 J, 'H' 'sis' - AF. fkiiff gf ff -Q .K-1.-Mig? Q.--ragirf 11' ' 'K -r .4 "Lf arg:-V-qsg ' 4m "VY .1-' -7, , ,Mx H., .,,. 1- ,--1 -.QQ-C.f.,, M, -. ,Q--qa sf. ,Ae ,-f- . t ---.-,fm I-535 gf-is 5Y.:35LL.::fvE,:,.r?,J - 425.1-c-"1 fir QM-1 P32-1-r ' 3 -.,-,ug-ga fn? -:.1s!.aA 5' 'F 571'15f35'f+P'f'Q'EIi5: , "I,'3IqZ :'.:Qf'.f,-1 T?-V' sw -'-+1-'.?'if..1i-' 7 . un, ?1'ij?i",f'Iu,3?L..-'g.-.-. . A..-4 .Q . 1:1-9 V'-??7Y,?T'9j'f.l'f"7TiE V mfg:-dnl .4 4, :..:. W-:-' g.-if-gi T: 'f-7-1 '.3f3'i-.i7,s1CL "-igQ-tlig 3 --"wtf wrf ' 5 A Effie Q-jg:-g1 '?5:'i5?s 5' -177 ,1 R.--1 1,-- T' If r. L'T"' ,L+-. 'if' "El-iifi'-1' ,if ,, 43413 U '51 ::1,ffwrgfJg' mfg -wr N-1" 4 QJC31' 4 .- , J . , , .4-, , . .Y -: ,,lI' 4.1! , ,. ... -gif-I .-,"E-1-'i.w9.:v,u,Y:f1',, 4- '.',5"j,j7-f?t',E:'f"-r"-1: ""3:'1"'.w'j5'L7,, "'i.,,-M .ww -2 " ' 131: 1 rf?" 2 '7'q1-3125" fait "vc .-,wr--f"'fw.s1w:evf1'-w-,- Q, -.- ,q.g,,,,z ,-.3 .. si, ,Jn .fsbfw--' .- 1- - are I 32, nfi si -X I 'lfg,JrV -sf P 'bf-,9 1' . .44 . A1 H... A-' 5, zu,- I N 'fvffffg p.'.- E 9ij',5Ql:g,g, 515219 - . .., k- . --W A-1.-L6 , ,fp-L., .LL .gj:1,'55,'13Q,,' '-25-xpf iz- ,.. ,,.,.. mjgi-: .l , -. - , Q. ,.RY."w-.-, 'illi -- -fur .v ,v A 5-als? gwfbi 15 'fl?--'1+'fr?l4fj- -'gfkii-:Z ji .. N-, 1 .14-::a11l,1','pif+1ff: '-:qs-.Q ,Q 'f-fs. gf." 'Vg-1'in-,m,-.-1dQ.P1Q1f'f-- "f'f1""' 4'-.1-P YQ, Q '1-gffrdgfs M, 'iglglzdg .,,..,,, VV45, V 14,1 .1 '-'-PQ. v 7!fT'1'Fw ' f' ,.-Puff-'3-TZ'4',:mcfF"f'e - awe L 'dt D 21? ff -9 ' --I-if x.L'.':'s14...: . 1- 'VZASN - uf.: ,.m,"fm1fr,.- . 1,-'..ug,g.7,-41245 nfxgrf N 1 . v.,4 M, .Ng ,f , . .,"'L.., ,ggzx 1 '-'Q '-.. Y, ?fH'H if ''vfjf'N"1f"yr"""4-M2231-.ef Jgigfgff-'g1:sg1sfG9.-21'f15f'F?.-Ai! A , rw, xy, . , , ,,-., H 1 'wiv'-ffm I ., -x kv? mi:-i".:-'ici"'1:1:":1"1:'::,f-.-if: ,- w ,.,- - 11 Q4 'lfQ4331'L3f ieL2vf'i f xg ? ff' ff- -HYXC , , l,.- 1-. PIL. ,-'. .JS 22:-Jnfleg. !:sz. Lg-LQ, u15"'l5P - "' P' vi'V"ziiffiii3!fiv?41f2f?23f-1252. L' 'ff rbsfg-,f--b,'+g :.,f.A1r3 A-,S .F . , -.1-.ki 51... 1: 4---Nr, .-Y -. -1- -., . , . . l"'1If!'v'..L'41L J-C-ff' hh-:eff -fi ' X Y. , . ,? Algnf-L, , Emiqgfggr ,Hai - m.'2f'?A:.1'4' Lf! gf 334:69 'awgg-1-main. '-56,4 -W ..,:,,:f,.4 K1 '3--.Ti - Q94 -Q 51.-ggi, ,..4.,.+ "1- 'z, J i..,,:! .14 -- , A 5.,Lir.pA:i15,-,.-..i3.A,f1. iltxpd A-Q -- ,. 14: 1- mfr- . 1. .,k-'--zv --T ':.u':'f':'11-1' .--"u.-4r1-"f'r.'-- , -k1.-k,N..g., A. ,D ,f,,..,, ,gg ,,,,n,,.,.f,..,,,, L, , 14 A.. , W Pit'-yd ,L -J- . J.. ,,. . ..,.f-.g1 A rg, 4-.1 I w.'?,.--5. V L-if .A -".J. :' ' ' Q '- wr A-ar :+'b,rj..L f 'if-illgfyf.-1Ef:ff4Q3 F??'T37M ?'1J.'g? ,:.5'l2' 24151-QQi,,1-QQ'-f5Jfg.,fg f:Q2-Q2I'5'+fFdf.3'L2g!dQ ' 'Eff 4 .,4f:,43.q.!:, -4.512 3,,,+,,LY:--zglfg 12214:-1 :fr-.-C-w 'f-wwvffzarf fra,-a'J--C-'-anvrfmxffki 1-iffy--'Q -QA - 1.1 ,mf -- V-.H ' , . nf ,mr vw 5. -'Lr"Tgr':- -V'.e':'- ,. A4 VV pGf4.wgLL.,, T-rf ,ir-W CQN ,rw rs- 5- , uv: , -31. .gm ,g 4x,, f X., ,, ,,, ,4, 4 ., .M 1 '. .-V H 'kv' ' avg '-+'1'p fel: "'f11w.1.f 'nr 'H F'-'1-1 'YP J wshiq Wag vw -' f7 -1. 'xii M , 2 X .fn 1""" Rafi- . A 1- -.pf Q51 113212-:rg --fl'5?.,.5"-,:h:f5'j 1.5 .rf "-T 4 :.'-uf -- V,-' Tq5f',g,.iv-'Q"'.f.'1 'EH ---1+-:H 5 '-4 L ' -' 'L "LL-55f,g: z.-'i+'?i-3-'furffxri-. 57211."'2:f'i:If:'?f-v,usw,,aF--f-Gif''14,:.'E-.:E3:5'f'??. ' - '- f-' 14- 1-lin," '-ff-.kiffvsff"z?Yw+f 3'5" :PT,f--fb-wr,',.f!-Iii,-'V .:::-1:-. is-+1N.,,Lr4P 'Cat ,,::g1fn,.c was ff- v: --El Mhz? f 4-:""5v's" ff 5.1 K-'-1f'f:.f .f.nwf'-:,9.':'p::',g, x-, fbwsfr 41 P wxvlu rw J, ,Q-'..-1' v..'TfL ' :age -42.-',,:A,16-f 1.1: L Q- ff::.--.5 -4, - ff :Q ', -, Af.. bf.. V.-.:, cl, .: ,- fs, H- J-ff-'m 4 - , ,.. -f . J-gag,-ff .:-:L,,z- .- . 'Q V. .- a,.:Lsl,g4,.' 12-63- Jw 'A . . P' f'lf'w.2:F-', '- I ,, W. -wk -I' L .f 1 .v ,Y 'L 1- va 4 if-1-5' , - I 4 4..x:"l' Elf: 1- 2, -A :heri- Tnff-zf L4-. , , 1.4. , '- 'F1 '-ffl-3 un- '- - ' -:rr-P1 - .-E1- ' , "ff J.-, ' - '. px lf: ffkdfj.." x .-, .K 'T L.-.11 f2'rr.g. -inffiyz F x ., -K.. .- ' 1 , L f-..:,. .-,.J-4fs.:mpL1?,- if .:X.- 4. 5-5- -..'-- H "I:-5,-i U, ui: ,--..'.1, ,- ,-J -e. 'f. il., ,- --it 21.17 ' rfz..f1-agggq -A 555:- ,fgs-54-,1g. Q Q- .-, ,, - . -.14 ,T, 1 viva -al" 1-UW: :AJ na' ,1 -vii :bf '-1.-EL 1111:-'Q' V .vii T v ,L,, ,wi ,X . ':ff?.'::.'.' 59:-'J ff'-":.i?3!T 423.7 225-' 5 : 'gy' ?3XT:'Jg' af' Q2 -1- far, -'hmfzirzvv-:'.iu W "K,-:Hit ' fiifx' ' pg., -- he -gg 3- Eg--V, ,j-1.1 , Yaffw-24a - " 'N P.. 1,- .v.i,.f -ff..--.-T-. ,. 1 .,i,21.Qif.,::LQg1-. - i , , 1, 4 -5: .-1. fu. A.-- v-, . uw. 5 A -.-. U: 1,9 JR. ffm, V: 'fr . .. .L fax -A -' .',v'-:F-, 44 ,1-Lgfdl-E+ " ' uf.: fa- fr-,-A -J1,q,,fgyzf1c, .Frm g,':-Trim-5 1E7i,:.n mb jf " -r' '-...- -1 - 11:-"1--'.-pf:-.-1 A '- -- . ,...- . F . -.,. L C- ,, f. .-.H ..,,,., ,. I "'.1wfff'-1"i' fU5T' fvfrl-' -- W w , v . , . . ... . , .. . , . , ' E.-4.2 iff." 1'-Ti-' 753-:L-'J i rfvfs N ,1-fg,?w,512a'-25-,Lf ..-:fLs?,f.e-fame..-+h:.:Qf'- ff?2?f,,jZ. :nf f -V-fr' JA.-1 -1 V-fvmfvff-1' J A , A , 1 'cm .. ..,.,, 'K I 1 if f"'f-J-'- 'fa-y 'y' fin- ,Jlibf - wi 'f 111' a:,,13' -?LLQ'C2fLf1ii:'1-1-'qE,'fa51'i.g.Q :i,7w?i- ,jeg-352 MM , wwf? U J. , ggi- 'f',gQP:j'q-g, L? f1',..u:+-q'm1i-,:'fwf'fgTf'7'- 455, .WQ5-Ea'3if3fU5 - .,. s wh - 1-1'-,,-,X 5 , Llfgt 1 "H .4wf?w.-Affzf?-9faL::1+,:-zv'tf1-vw-me, -. ., , - . - .v'-.,f --1,-, .--f- 1,-lf:--1,-.,r A -- .H Z' - 1 rx ,us-r',il'.1.,4-. -Q, :a,.-5,1522-jyurm.-rg .x,'...:.f raw Gm fy. 1.5. . -, . F:-V-,.f,z,,5' . Y.--1 , 1 .',., , A- F r, ,A ,.,..,.n1w.1, . W . - JT-, ,,,. .WS V -f:.:1?' 'j.,6I2: ill' 'z:"2'-'ffl-'-iL.,Z"f Vj:-: if ",:,,Y"..:l4,"1 g.,"Pg,j?fi2f,'::3z.3f 2Qj:, ,rgfgjjff HU- pf: .mf-.L 1-J :W ",.-.THU 11... JJ, MT Y. ,1 1 , . -L Q -rf f -161' 4.'A"qJD 5391 Y- :uma-PQ?-e-2 --E-v--"jg ' 'jjQ5-ffcfjfsxyi-fitf,i,.1g,+i e'o'K" " qv- q-rf.-,gg r,-t..":, V-1:-.H - 3' r.-g'tf 3. L- f . wg, .' 'ffi'-'4Lr'z1.'L 'Y'-v'rh,'1-. 'J-gn gf.,7"9gc,-:?"fH,4F?f1"'f2fdfP4:,f,yTg- .- ' i , , f..,,,,5: .,. - 'L'Ff'f- Gfaff' 9 51" 4,-K 3+ -vb f, -, ..:.,f'.v .. 92. .f :u.5fg.197:.yg' sf u -, 11-1? ,ue .M- if 1, '-92.1,-f J L1-,'J 1l2g'33'A,AT:1-1' :- Lr4,'2:::Q5v9,4f,'f.-gre 1- erqff wf!.f1?' 1-I4 5. ,wmgx:--:- 2: wfgc.-ff' -1- -3w:-- a- 'gifs-, ' A--. .-. . .-,J A-:f.,..,.i, .-41: 1, '4-1' Z' .. .. wlvgrg, ,S I-E5 . , ...,." HIM -"-Pier . Lllnlil-, .iff -f- . :.:f.g.'.ek 1' 2-Ju ,fs f'1 f. -.x , ff?iz.?3ilHi'Ss15qf:geiififilf P1-5555531 L-ff-U' 'mf - I w'Nwi,'-'r1f3- wr P1 .1213 fbi fa' -.-fn. ,f ..,k.."sL'.,.f1T" "-'E HN: fa?--' 'V-114191-2::w3ff.i'f7-f5Tf,5Pf1??3ff' ' 'iii g.'.-'fihr-1.'.:f,J"g:g:yv-Q,,Li2Q.-1-13, qc-- :HvQfswfiw2-i:5'fnm .?+4:QwvfgS?.1 '-p fx . 24-g,.i-f37Q.L-.f,w'4'-L:'-my-1t4ES"'l-41-25: K: V g,,-,N-fn E 1Qwf2mf1:. BJJW 5 ,-'I TP' :-'21121535-rfg'-IF'r3E'1a,-+q1'-- :5:.:.i:'fff25:qaQ""SN m'1,.f-aff c,'fff,,c,4-iffy'-J' . w 4-314:-Qianfi-4531-f.L.if-fz 1 1-2. E 'A 1 V' " -J.. f ll 1 aff -.91 -4 .-,mi f '.1b:r.:.n- ks K'-wi ,-. 5 .b,q,,,'5,1Ha ,ii,.41.r-.,.,l-.,--..- v,. ,,, . ,. 1- ." !1Ef'?1'd:- Lat--15' "7fT":fL5.'P 1: 4 "', 1, 'tink' ' ' D.-115-m,:41.sa-m-:Lim 'Sf"z53:1jH?l'jAe' rlN,Q! " X4 .Q f V 'Mfiftfl ":a'z.:. :La -:aww--f-. :,.ff:'f'-f.. , -. 4 E' If 4-e'i1c+5 " Vnwifi-'Q-::2few':xf 'g--Q:i-'1f.iQ52-'- -- T' 4 'ff .fir-'if Q2 -pas,:?"':ff--1532:--n..-W'fcSf5f' ,5 fr? fm LAK f, .. ,,+..q- fp-.-V-. F. N . 3, ,.. ,J . .,,I.:. -V+ -.. ..,, K-blip. 1 zu ' 'f uyv..-. Q up 3- .- -L-wg-,. ,,.., YL, . ,,9,4A-qgv., zu. vw, vqn-L f.i,a.,-,,,,,,,I. 11,-...W if -15.1 ' :Rafi-'T '-Je: f L- "fp -- A- J '- QEJETQY5 AL,g.1fC-.1G25Li!q,-,-'Q 31 -551153 'gfffcnf 5578"7?i.EZiGiP?: ' pc., 1- . ,- , v, rr -1 , ABU- - ,,. .h .. , Q 4 15,6 r- ,,: ,z xA, ,. L'-Q. jf , 1.r-,,- -1-,gfgeq 5 . -, , , .,'-.15-, Q: - fi: ,.,-1451+ jr? . V, A ff.: -'33,-,A-3 J- 53:55'W1.fi:ggg., I f xr '14-'-1--'-2 fr-nr '..1 -1R,'.:':--'-' AAS!--:v1'r,,.-yza-2'-fe ,5"'-,ing -,1-, Q,-.-. ng- 3-zpmfg' .3 M. .Q 51- .-. r I ,T .-'ru NHL . ,xl 1 C, .2 :f2,E:1.uf gi-lain :',Vgji'r:: 3 'f,v'S'q Y-rf-,, , " - 53.1114"+,Jf -L1:-.zf,f3yE:-.'.'-.aww-.'.a5'-31T?.1 '. f A-Lf ff I ' ,'.-H.,-9-,..4-.4 .. .-wi. .-.,,a 1--5' if :Z 15- 7 fini?-2 '-'xg ,g'f",?11' -' f 1e"5v'f'- Y -4, ,-. ,-L 'nw 4:3- -.'.' ,.q!-?1g- 1-j,w .pid V A 5-2,3 L:1',.EE"T-I L- M ' '-"U .-35i'L'-LQ-I'.. Q., ,vm 4' -f, ,' " 'nf-',',!Q '-.. :ll --1' :z ff: L' J1. f 2. 'z 1:34.14 .nr.'.lp "'L'h k'f,.'L"'-'4 .-elffff".- --.-.va -'4'g,,:.-15,g-,fig-Q,-f.: 1' 3 ..-,H-,qv -11: gfjfi, .W '.:g..f-5 fra. f,1'ra-a:f?sl1J4:f--.zif . ,rv Mg 1-,.,- J- , .11,4-- , 1, y, xp.. ..f 7 -L nqf- ..Jr,,-'gd' -5: 10.14 .,' lf., , "-.1-',L-by ,F -- 1-Mi--v,g,.1.1' W--me if N 'wr-I1-' 1w:p-q'ff'-f,ff,.T-f-A-.m,-,:f.f,a4: W LN ,.-.Nw-f'.,. v .- , M -ra A-1.-f . "-- 'A f.""-:'4:'1'Iri 2:1:,"':s'1af"-.ff-,: .,f.'ff-vw H ' l P H 'J I .L r. rf -..L HE' .,, , .- 'J 1' . J.1'::l"f.t:?f'C 4' 15-11"-. il!--4 xi-rx 3 '?g.,la.,Q2f,',lk-5,h'w 'LJ1g71: M, x I ,wiv 1,551 L, V' -J, , 'fgt' Agp ' . Lf rp "U ' '- 1 " .4 -J'-'Z H S' - fl ,-P71 TY Ar- 1" -L:T"'vf-f'-'-5' ff ' . . --ff ' ----'-ffZ1?2-'i"v LI' 'Y A-f1f'Zffa,1'TJ5'f'.--'-. -,:."f:-mfr! 'L' A 1.f1ffA:f.: , . fvr-f,-cuff-s. 1-- Qi w 1-gy. we. gf pm P 4. it I: ,N 'L . K-. 51 ,.'f-ggUx:ff'zl,1:' qw,g-,.-fm-,:c.,gi.fi.'.-:fg,akggc9gff,Q-Pg it 4. X .. I -Q, -1, A: 4, . - I L 'H igggfl.-:. -' p -5.:3,,1r .',,'w . 1-,Z .. ,':",1- Q- link: -' .,4 '-:l r ' 4- -M w 'l ' ' .'s'f'- 55-V" '. '3'?f5?f.QA7-." ' ',.'5'fQ'1.f-' fi'-""U7..fG.' 'L -1. ' 1' "WPS, 'L' 'Q' 2.12-'Q.f"f3,WE'-'a'e+5f'f::.-EZ-5Q1,::i--'MUi?',' x:f-L'fi-:g':.1'sfj"Afg' ? " 1-"f 'Q 'A-' 'H' '- 1 j"gfnf'14'""'QL'iLh?i?'4'K s'rfgrf1?Efr'eE. :PE-T-2-iiii-,-7 'f . .1 I, J' -4 ...- , . . - V, A rn. ,' '-4 - e ee",-'H , F Q". Agar, .?f...f..,,1f,.f -.H J-gffE'--.:Jf-2- +-1: , -, P5 ff eg 1 ' "Eli 1" 'V' " " t"l?T?1"I"nk I5 if131'.'.Q?t'H'-""49'Ef"iL?5Fi"flQili-52521: ., , ,- 1,s.,1, Dr 4,9-..,,:f172 7 2.1: VJ.: . wx' 51' L . , ...-, 1145, .H 5 'w 1 '!':.,..-1-1 3 , ,'p..1ij1C5 ..Y:'fi.9jg,k:'L: iif,g.'J+ .H 'gi 'ifwzl - H , .1 5529? "L':'l'1j,-K x 5. '1 lv 1 'I L' J 1:-4. v:f'1:i1'v 'ff Y 13 'U C 4 F A 1 4 AL M ,.'-wzy.-fg 1-1--T' 'T' ' M- 1 J nfs. ur 4. T N di Rx 45,5 K ' l?.,51'5f,.: f M 0185. I4 E-.-A., av-I l Q I 1a': "r-wav. 1' I' 1, f". 'L X' L.. 2:1191 I Q5 " S 5 A .u 71 LU- -r .fl-.. bdqt ,J .-. I-4.1 J,-.5-A-'H' L-1"ljj'l2g'..gg-gli: g ' - L' '.: J 1' 9 , X -P H4 1-6:,Z11"?i:':g3-q.'Fg11:1-:"'f-ruykff--.3"Ef:-bE.i?if H ' .' 'L K 1 v v, .. -v 4 H ,. f U ,A -F ' 1 + fr j L,,1'.-g,-- , 3,2 'J :Q , 59- if-, pref 1 -L1 ff xr 4 N' in A 17 ' f nb! -g.?f:x5-lxfglm1.j-.,-g?':'..:,-49.51-:P' .1-JE! Ml rigid. ,' ' J " C "T f 1 IFA 3! ' 4,, " ur 'x FV! ,J it f1l:.Q53v'2-'+L' 'LQ-.T'5. "' Wet, lf :"'5"f:+-r3f9Q12f:Pig-ff'-X, ' Q L , f kv 4 , 5 If I, L ii : ' 1'-,1' 13-41 P, ' :L A'--:,gJn . 71145 ' bf' W3-'.NRfh jJ'Q:'A'+ , ,4 L 5 -1 v L YM , f "Q, -, -J, ,.,J'f'f , ,' ,351-.fin :,-f , ' gr ' r' ' Yip, ESQ4 ft' 1 y "' I 1- ':fic.:l:g:',L."Fr'.g:',i grg-:'7,f :.'1w'E,:j-Zz. 4 JJ " , 5 'f L Li 1 v ---1 - . -f iw -1. f.-.u,,-g..:,.'+. .ga-1: 'fc-.Ti . - ,: 5 5:-1 'Y , 1 Y nl , r 1 LAW! 1 :I 'I x 1 I,,,.-xqqai.,-,.dQ:-.,..,iJr.- L:,L,,1.,+,,, 1,4 P A Ja ,L xi' L 1 1 V: , f..v-if gg- S, mix 7,45-. .K , ! L w J I' - X I. Lg.. f,fi.,.l3.u1' ,-+:.jm,l,'q:-,X'.,u5-Q.,-153.34 3 , L 0 ff ,, , gf, 13 7 51.1 IL r I ,I 5'I',Igm- I ,593-.4411-'54-.,,,-' nh, '- X Ut 4 , f L 1 , v E E 1 . gf, -1- 1, .sr r ,xg ' f..L-JF.: .:eg:'- 5.1,-z:,.,agj "' -1: v A Q X L f f 'W S e .Ld ' ' ,ve-,-y,f.'x'T 2 I+'fg,:3j5Lf,Z"-i':L1f"r ,W 5-K, "'J 14,1 IJ If X 11' N ,, f ,Q g- 4 f' D'-Z 1 , - 555:31 U- "-gj:,f1315.:,'f,Q55251-3.zf::gj1:'fAQ,i Ig , 41 -' R? 5,3 1,-'g 1+ H .. L, 'H' . .'I' "L - I'-' ' , " V WL, 4' J'w .'L ,J 'mu X 21,-:f fx 4 r+ gy f 1 .R , nf' fw1'v L J .I 1- Q ' fi Q 1- 45 5 w 1 P Y 5 4 L 4' w v, + v A +04 .. flu, M ,J A: :PNN 5 Il, px J I , , J. "N 3' P- :I vin' C M all '41 HH ' " 4 V3-1 Q F' L L. 1, lwnr L.,.,L -yfvulxlx C ,U .- P "en 'U ' -- '-"-.1.- .. . I-,41 '11 Luigi? If--L11 s-l 'f'Q71f1, fiqigwigq, -f:j1- , 5: 5. -c?,f+1-WJ-A wff- mtg?" 5 if M xv . wg, ,dun r,v--,-wg.. -Zigkva -iygyit'-'igj Z- ,-ilrrl :JFMJ F71 A , -,:,f-dr - v, -.g + V' - kt, L,-rs.,y:5 A rl N 11-1512 :A L 3,1 H Y TJL I5.:J.L,iff I r - f-.-: ' .' ' :J .-tm. .-1. ,'.--1 A'v'Ia"y T.y'1 Ll -Q5-.'.!,-4 -1 f '- , H1 M .c - -N ff.-v, 1:11 -.. .Lg-51.-mr 'Y-rr.-Ffh' rv-- - 1 Hr .., - -1- -J.: N. 46-- , ,,- .1.w..-. 1- -1 ,V .540-, N-----.- gf-5i!v53Q1.2,5mkf,f:gg 'L '4""'-W5-1f'f.'Hi "Sf-+21 6' .yr-F5 v 1 f- ws!-'f.:hEfm111-rw.-: 5-la 'HL I-g4.::. T-.-5.-V LW"- -1 5 3-" A I 193 1. -J "w vlmy 1 1" :+fap.-Ati. . A . "+: 'IIHEWFQ f it-+1115 ',-ul-.'i","3'M.-M . , 'Q '1 Hi 1' ' 'U".: F'-':,Vx"'9. "wr: f ,H 11. -' . . 4- Av'.-..,...,,,T gr ,ji-fn 4-kv gig:-ji33v45.5,.,4gv?5-f.e . ',,:5.h rAf-Pj. , Pala 4.5 .1-M?--11-in-nfli-:T ':. ,gg-. -,glajjcflff '-Qrjgfif -'Q -1?-:P-A, -JL:-. - im. '- J, 4,24 .:,,:.:1x-3:13 'fffif :gli .I '- 4 TEL 1 F'-tif. -'lgl y- If ::fFffM'55Iif::l'f.gfie. L- 1 V. ""r?-TiJ7.'3V'.' .- - .vp-..r, -, Q., .HJ . . . .QM 1- ,vv A m-gf,-A -f'-3314 L' 33 L 7 JL Q. is 'N ,I M X -5.1 :"gz1:Ii.-gi. -QJA . . ' :11'.'f' 'kill ' , . , ,- L, ,-,., 1, M.,-.,.-4, .J..,.,- L ,. if ffznf- : 2-3 -r.:,J M5 X-Fwg.-fur,-++p,.,.1.,-.1.7',:'5q:r.-, A , .. f ... --. .,.1,,. QL ,,, 1,1 i,lA."4-', . ,- 5,WN- ls , .jj-4 ,. v.I..,I -'Pwr f1',-,f-Qin.-.gp-:'.jv -av. , .V :ww ,H- . :Q -vu-,.4.:11. A- ff.-ni-:X ' f ":'-fr.-: Y , .- ,, n.-JL m,-'j ,. 4?-FIN-1'r"1T-'J -11-'V 1 Y?-Ygrzyit1KL-9gn.g':-.T.,-g4,iT':,,1fayNf5r Esfji.: ,:. ,-: -.qt..,f- 1. ..-:. ,-..,, 4 .... . mwgf ' 1, - Qgng, 0 "-iii Zihlifzgi ., -4. . f ,EQ 1 177, .959 ,K-'RY'-V' " 5'5" .". Z . Fl ' 1 ' 5.11.52-ffgi -gn W .. ,, -Q 1, - .-.. .U , f- J ,-AL-aL,.g - .9 4 uf, V-az-t., 2 .J ,, 2- ,- qgigg: V,j-:jig-51-Fl. ,g 55,55 -fl. 5- ffvf -51,?'1'I1 S5':f:f'- -.-'Hsif-1-5.-, W ,,f- fl".3J!1.,1' 'llrfvg er' r 1 1 ,-,, g.fv..1 . Ln ..L- :-2.--,"ie.. -. L -61.2- 1 .,, Ll-f,.,.c, -f ,J,,1,,f 3,34-.-if--'r G1 'ruff' Q 51-,--A-fingf, ,Q J ,..v My , . H .v,.,312 ..z- V ,.1::.l"ii'-','. 115' wig, f:.g-g'fL.gL-- -uf ,, :L " fix: A-,rim ,L-13:1-V wllitiw, lair gl., fa, Vw! 11,1 .nik-51,--1 .-.fp if xg: v3:.l'.- 1 .ge L' ,Q -., Q-' lc- 'laik QP'- .,:, ' - lil Tag 'I ' f- s 4- 4:-Xzs 354 -fgfzf-1-1-:f.f1ffQf,,:fa5,gf '1 ' f. ,:' :.,, mn-3 .-.1-3, J 1:.1a5,1LE-:- -1 - - :.!TfT" Sv: YF- A-ffl ,fi-In -ffzsiv 'Q?'i3?f'z.-5'L'5LF-- iw 95? E2""u2ffi1L?f:Z-lf'4.:f?-??5.1q'-MW' '.-11.5 A ,JZ I. . J. .pm - 7,5 Jlkfkqgiw A4 A .f -,-1-Wa .., 1 -M.- , . 'Egg:fefT'!:Fsi'24Jffsiilzffff- -. L-'s-wf, ,I :1:5g5gP'5,fwar3 gy sg, ,i?f1.J::,- x l ff"2. 'T .l3if9xL'4:-ff . "9-xf .Lg+- +'J'-'-'1-3755-'.4+Uff' Qr.+-1,:z.,,.q7F'--F . gfzfig-41-C.'-,if -15 D :JL Q- fkfifi- Jfmcf- :yxEf'1'aw.gw:f.- Qiffffiziz 1- i1,vZ2f-IH-.Irv - ?3f5FfiQ2x'S5?Wf?5'1gf .wx-,. --.1 vf- -1,S.'1,5v:'l- Q-LI7-,v -,p : rvlz' 17- - ' ,.'g"C . 1 -f.5,:, ,: ":, L , . F V 3. :3...:ffF5k5?-f,5f'.:, ' f,:,.,1:.1,a.i,x1, :ga-.agua -4 11,7..z.",.-.f:g'-Qui' Q-f 2444 A 4 I - -.4315 3e9'l.' 2592 1--1' E225-'21?4???Q1fgft?2?"gnC11 :,f1,LV.-.f1,:..,,g,-. 5 Y -, ,,.n n,1,.-1 ,A -n V,,...rb.,. fr: fskg 55ef:'FiqH2.fFag:-5:K'-'Ng-57-'217.L1pi, f j?'i"3-9'fffvf-5.1-.Sv-3,'E,f31Q-Jffz 1, nga 'ff ," W -1.'fzffiw5:L- 5 X-11-ax tx- ,-rf Fc.,-Var .Hu-,ffif f -5-1-qs.: mf,-eg 'zgf:f:,4iQg3-,fA.-:r',, ,. , A '-is-'11lal-Prim 25:4 l iffy?-.Liglfygdz-mJy?11-Qfg,A:..:,Tx..rL 'I 1'-ff' v-:-NK1.H- P-'Tc'1'Pf2" J-V4--,4,g'f,9"53I-I9'w',,'if'+r vii .,...nE--,f.f,, ,xqlffy .,L,2,,.,,v,Q -3- 4 , ggfrfffy, -L:Q'.,'wf-'rffs 'T-:JJ Q-1. F'-I J- ,gif ...,,+.q"i1,'2 . :V g.1zJ".Q, 123 . - -- W" -. . - W ,. :A - . L' I .. 'N lk Aw-,, JVI-1--71'1'N-r JA,-,fu-.,. .- Ay-1 -q."f-1,-ran-,gi -VA-' 1-,'...,-1,-'-f.-1: '.....'," -' f 1 .- 1x .- -5 , D M..,"-:A '.qg1ff'f f- lg' A, A-'-fiQ,':-,,2wi'H1- .q1-'gyrfQv-,!'-- 3:15 --I Hem- nw. :j,Hjw..,1,--g , .,,-1-.w..-1-.L':-5-.-,r rv-.-.':,mf-.-, .-.."..1ig-.f. .y gf-f:-,Am A:-f!1f7'.v,.' -Q,--5 'F"L,' LJ,-' vyqiggj 1' -QU .-' f5g'is1-1:55, - ZLL X- -,ww N. no , W wp, 9 M- ,-X 4- -,xy-. .-1: f,.'.,4- :?L11':'5-flvzywf.--1 -.2 - -:L 134 fp.-we J fag a.,f'.- 1 M: z -P-.-:M-I-. -uw.-.M 1 'T F s. Ln?-' fiat! . ?' iw -"UW" Gall.-Eff, ?LW.4.,"f.-'-Sir' il-gif Yea--1"-3-'q5-'?:,?w'i5R-5-,,EE.f'- ,Z 'hgf-1 T41-JT f f4'22?Q,- Qf?q'fg::..ffF,'5pgg5f'9 5'5'E155Jl ,., 5.1 X, ,,,, ,Lua-1 A .3 Mr, .-f-in ,fn VJQ,',.n- -'D ,1-., Af't-1 ,Jr .E A .1 , ,..,.f I , , -5., ,,,1L, - . nf." 4-"" , 1 . ff a.--rv fm wi ,mfg-fp-:J ff- me Q- 27211,-sg, , 1' fpvfuu 4 Q ncl,,'1 . ' -, fr- . -, ' -, -. ,-,. 5 .',.,"y,.. ' f f.,.,, 3 f ,,-521114 Q' ,.-Q. '-gif: 1-,..'4'r . u ,,- r J ..- 'lg . ar,-fr 1. , " SSW .- Nr- -' W hr . V- -f' ful'-4-'fE1U f':":'? ix'--1-51-Afiwwwicwr f::,'3E4r+T1L'-r'ff-r- Y.-wsflim-.'1f'f:41-'ff f. ' fwxi: 'F-' . , . ' I 4-Ji? fiegbff al f.-my-:SUM 'w,.aIm,1ff1gfJfff if I ,far-' My .H-'-'-su-w. ff: 12 --75'v',f"e"'f-'7-11'Q5.:F.J13 'Tux 'L-1519239-1--'.'f:-2'S' P. lx v'1w.vf5" ff ll's.'s3f"5fHJr-.sig-'-fI54',-ij':1-mf? yi,-",.-"1'fi.fw'1 gin-,, qfsg,-gn-5,1 ', 'L ' ,, ,- ' if LU .x .fo 3, --4--' p -ffm 2 1, r E ,. --' Q- x gwf"'.' : -3 fn J 1-Qfg:T',f:3'gfLv1Lg':-31.3 'fx--j-11.1,-gj.,y3.gg5yq.f.'.g32 mfg i:,:.E'Q.f2'Q',1api,1Qj'?.,.! MIL:-':.:"iI' f, ma- ,,,.L.,LL 1 " 'T'-QM' un' ' -9- Pfr"i-f'1h-3-ig jar- ,E, .3.iffCA--.,:Co1vf:f+,. . af .JJ V1 -.ffty , H . w,-1:',.1l'-..-ax E. AQ -J 4 ., ,. .iq-0.4, --pam-'w-f-L". T 4 ' 'p-JH H+a.2'f:v:1.1.f'f' -id? ,M .-za: -g: PG?-rifea.'?i4.'??'fSEff?3v:1,fs-' 'Z-Ii? Wai fx-'wuz-Q. ".!:,.f 2-.fgiw s'w-,-,-M12-,eff at 453152 ' , AL QJH L11 .34 1 ,V-pq.::n2r -fffdg, Magi-11 AN, Lai gawk. f. T57-5 :Ji J1'...3,:gfl5-,uf-..,1R -5 .H rgigt.,f.,,'gf'51.'.Ql'fQ3"W.:,,ii.,:7. ,I-5-13zgQ.,:-3154-,,-rU..i23 " " "'- "A ,Q ""' " ' fa, 'E-" '-4.".-- ',:-,.. 1- ," ' ,, ?.5.L,-. . . xiwr- .'.,'1 fr. -. 'r.-.,- .- :-, .Jvjyv I .am R- 1,i"'u2,1" .fu JP.. l'J'L'---v F - ig 5- 4-45 -'1.,,r'-um yqg.,-:v'Lr": .J .5-Q A -'QI Lf' '-ma!-11-1:i,g .L-em-,m,.f,, r LQ .ggi .my I 139:51 3Qi,Lfi-L11-,tzfhailfi-f1'34i, ' 1--A .-.1 .fa . V -1 '- 4,9 Lug J-.ii if Inq! i71ix:'iq'm' ggu'-Q5-1. 'g??y,in'm,-+'-,3:5"jff2.:!-i gglqgs 7.771 ,-j1,.,j15,,i:-5-':, wfiigfi eil, --:,El?i,:Lg1.I-.,, ,r,5i.j9RfjQE::315i .3"15R.3h5-1.33. qi, Y -1' -Q". ilwwl' 'I--'-'Ff'n"',.r-wil' J' X-.gm gp,,.flc-al? ,Jag '4xX,,,Qlgq-'..lg.h.?.,1,.5f1 J" W?" ' "H:-M2 Qleffw 41 A -'ww Af ,pak L.-L W, J. 'I' W' 14 'fi fum L 'Um q4'v'J'2,.,-HA-f M-13 J "" 2. '1'-1 'W' R U aqua wH'4I"'-'A-4 -"'ri'W"' ' . ' ' ".-.: v VL' -, 71- 9. ..f... .-+'-f',i.:f: Vu-Lag HEX- -.'-41'-1'--1-1 .-a'f if Ibn:-'+-'faji '5.:4JF- '1 5' ,Z E5 .MLW ff' ' 13 U'-. f'31f5IE5-'5i'521"" ' ' 1 L -f 4 '1 v 'I-LP' 'L .- '?Mu.1+-1' 14.1" pf N1-'RZ ug- .fm A. 353 3 L dl F 3-i1LM'gL'- ,mg mf -rf vf-. J isa 5 452: ,Spf-wqxf 151 ,-' 9 it-S 'J ' FLAREQ-.13 '5f'ZH" f:'1'F.'u'Q9'-1324J- '.' -T ni '- f -r vF""'+'n' Q-., , 1 I TL , TI, LJ. 1,1 ?L1!A....,-'ygf,fSQHf,1 .e,, -H711 gf V ' Abi - '52 -' .'4,4i L--l:.z -. FT 5' ., 5 . .4 ,"r' -f xl HYU, A , - -.1 A fb , 1-. -W I .Z V ., 1-.-r "" -: -'-'Q-.A ,Q , . .- Jw. ' ' L .L ' flu 6 as , H i:1.nh',n r, Axtmnafzxjg- . . :X ua, f 1. P 1 4 Er' ' M M -'Sgr' f ' rf "FE V , I . - -,.- J I--5 ' 'K -: ,1 "ga---+,. 11.3 'gf -.3 5"-1 -'?i'i1g,,,-L-:3f,g'., 313154, 14 ra'-.11-ig' -2:21-5:3 -9-',aiL.1g'u.. . , iv 1. is -' " ' . 1 ' - -A 'd fy 9 .fr . -1 - .Q ' J','-:g':'s,ss"- 73,11 . :gf If 2:11 "'f:-fr-2:4 -'f:s:gf9'1gH f--'R' g K . 1 +7 ."J1-- " -f ., -- ,- - ' - - V . - - -P A- - '. . - 1 -A-in 'gli' .v :1ie.-r.-:11.,,",z.-Eiffy 1 A wh.:-V .fa-.i ..:-. Yqge-5 ,. :L :-.-. -H, R , , 4.. - .. - . rf.-P-H-V -, ln- --,. H ' ,N ' .. -. -.- , ,v . -urns, N ':.-gr, 71, gli P-' A-'H 'Tf"'-'L :.z . : +3'Zf'::4h..1 -1 1- " : '-417231 11 ..f. -Q 'ff?f1'Q1A'fJ:iq25ji'543a:z4, .-33553: Sb.-'ff 'J uv'-if -.M "'- nuinaln ' . ' .f?..Lvh1HEg1!-'fJlt:-5ffTg5,?i".f.wa'r,1'5iz-,n+::.2r1x15.tcm PM-,fish-Q 3122-:rw Jih- 4' 1- . ' "' L . mg Way !fF'9f:r'53fgg"f:?,g5'.fl 5533343 2Fa5ife.Ef-1.-. 1-L Q 5H.'g5y'f5fj.C ,fb . gi-ghgsnl.-353757 .-335.19619ff."f7r5.'.g-f5::gij9,'vF.:f5'4j',,7,L Q -3 1 'E :K-1'.:'1.Y'f HJ. '. .uf A ' K-. . Mfr- ' Mig.. .ilfszffgurf ff ff'.::f:f1-+.-. .mf ..,, a5gL:M-3'-Qi-ff? -.531-ff2'F.'.? Wirf- 14:'iA.'.' 2f".'4?7 :cg 35,7 Za'i'Jf'l, .Ji-Qigqff q'Qt1,1,WJ15-:YE w-:Ziff-wi.L?'i,-71, L: 75 a,...'.:-ff' -.W -,:, - f- v -f- L.. 'S' -QM-1' '. - f-. . '-,H ug-pu.. 'Y -5 fr- sf,-.'--jff::5q.'.-f..' 1.5: 3554.32-g.P.-.,,-1:5L51f3',-gh, H--.f fd -. - .Q I -j::..s:a-L,, 5. :-.Q-,SL :-- 'rr-g..-,.:' 'Hp 3...-3 n-.Y 5-.-1-11.4 f'gl: 51, fi-'J 4: 1:-1. ,f.,J'A-5',fL. f'Ffx"1.w-.'..,,J .lm-.':NgA-in-77-'1' LT: f,1'QiQ:Zi,4.- 159.7 ififJ?:"'f.g-'7Jhfl?Se:.f iff?-1 FEITYQITE f5f,f9p:9i3,'f3..'5?',,,,, :.,.,3-,yn I gl T: .f,-,-ez. , 11.3 . ,gs-4.1,-V 7- .11 mg gff yr:4ffg,,F,.:4j55 Eqqwq-4.1.1. -gdb I .f-1:-5: 1 r -.4.fQu+': jf ,zf-'::'..-v J 'Af " '.,"L" .-1 'Lf.F':1 Lf -:..Pj 1-617 in . 'f ,, .-hm. 1-SQ .nf Y. : 5 , i-Q-Fr.-145 ff- v --,.q-.. :gg-. gm, ,gyyr ,-"':f::4- '594'x2' 151: . ,JL-4. 5532.3 1 .' J ,-'-.:'--4.-2... ' 3: 4:4 . .7 fx 7., '. , -' ., :'..-..,-- '1 ..- W .-' - 1f4,idl'9".-fftfff' '51-.'-ai' .f'f""'f. 5,15-" -:ik ' 'Lf' 'W'-1" +"f"' -L' -"TV"-f'-"f"7jg543': ml'-1-4. 3- 'UJQE'-Q 1 -L...,f.I2f!fg,fg:5::Q.fi:.,ja,.fg' ,"Y-f,:,1!,ri'. Ef.g..,45?..-g,. f 1 sig: Q-i2q,Lj-Ji5.1..'-ji...a+:3l5,f5.:5:.ft:j?g:i-gf. ugh . gf. 3.3 - mai. 552. 4 -r...:,g,.31?j..LL ,1....,Jg-.fqgj 5.12 2. 5.fvg?35iQa-'51-Ig phxgg, 'fx-2. aiu-'fiiefq - .g1,:,-gpg-j.. 1.1. . . A is . . fa, -he 1,41 ,-.535 145 :L-51.15. ivy-rA,...1.11.I:,b 9195-f,A,uq,sf - fa.. .7'4,5ttgf" I ,g.,.y, L5:.1,3,f-'.:7-.H-,g...:,. auf:-e..,LgS.'v"f -g - 7 ' --, .- V. -'xi 3295. .-,J'J3',i',.v:-,-45 gQ:,,..L,3-,,,f.1:.g-'-',-" I . - .3 .L+--A21 g L+:-uf' gif-Af.-'.,. .-L-T.-15.',g:,f-f--.:..,-5. ,,.-, , cv -if -. ., ' Q-A ,- .,. -1,--K '..g.,1'- 'gA,..i-.ggsfw -'-.gn-. 'x:'1:J"'wyE::'f , . -. .,g-if +L'.".E.-'YQ' .milf f.1,y".f9.g.'b.,1,.,-2g,Q-w,7,.-11,33 34' gg .: L11-Q. :T '2, - . ', .3-'W--, 03,-.4-W. gi,1.-:,5'l'-A,L,i,,1,i-'VJ-7 if-'tg-ggi' .-W. :',q'4 ?.5Ft.C.1'4?,11.L.irM.J'l1-3-.-w.iz.1'f1g,?s.w.v..-gr..-..ff.' .-'Q-2.25.1144 -,NP--.Ls T'-3.25 -1.'..3,i-...gf-f-:3...,,,5-QQ-QQ,-335155 ,.,g..E,14-I -Q.. 1. . f.-rw. xfw- .. . if Q-'V sr.: 125.1 '11, - --. :'. -'f:. -"V . .. --s., ',-,' ' ' .-N .1 ,, XPPQF1: '1'1-"g.:- .rd ur: -f. wk. p- '1f5"'-:- , ffeg..v1.'--1--1. . :.1,2',. .Y-g ,:"'f:A -X'-."'1i'.-WE.-' ---5-ev 1.1:-'.f:y?Ef,' 'L' uf- I -ur 'Lf f,TfJ'Ff ,, qw ,,. 0 .,,, -EH-.. v. ,. ......, ,, ...JM ...,..., ,, N... . f., .Aff 2'-q .1-,Q 'rv 'nqrngs -Ja...-V 'f. -' ' " .X-11 fr- . -fg,J'L'-is 114'-gf -' H.-.rff W'-:Q-':af.:'.'F1- -"":i':1J f-'S '1 .12 's',4p'-..fg'- af 1' -7-2-1... it .' 'La V 5-1.-pp.. ...gi,n4g':,-.,: 3,155 -.3 ji.--.,g.1..f.-'. , ' . 1 '5.,i.- .3-. -.spy pq., V, 11.251 .a 5mf.f,:g 'L -,-5.3j2g,.3u4fqV.,,,f.3',4-,lvmq-5 1f3.,.., , ylcgt,-Qiiiii. - 1:52 125- ...fa5i:'g..!2fJ'ng:f..-1' Q.: Hz.: '-ii 5c:"-f'ALQQ-ffC- 3'F'-,:'E1 iT+??fr4'fiifwL'. A ff? .. .f-., .-.1-. . .,, ., , N", 1 - -3 .:. :-, ..' r 'jf " . f,.g..:-,f.-"-- .. - '.-. V-:-Q, A 3-.'. ' -- ff C-.f-, . 5. 11.3, -3.-,fs Af f,.,:h-l,,'- Y , .Q - f ,Y ,TFYA .,:'5.1,.,-Ep,.--saw.-.,,.-...,',.. ..,-+ 59.1. -, .Nl-...Y-,g ,J J. ..:.f .- .-'f-..:::.gji'. ,r -pf.. :wfg,Jf., -...J ". -,',.,-....-34. Z-f.,,r'g,4:.....' 33- 1...-.ryE,3,, fa-1,6-'W-4 .4 3-Q. rw.,-Q.. -,qfgi-4, ,-.gg-.-if, figs. --r ,,. -, - gf-f fi.: ,f-,f 42 .- ::...w- --.+-ga,-'fz4, .:.. .-.gt -... .gn-.1-L, cw,---. v-:L v-.--T Mac., ww- . f.-1'5"q N.-.322 z?."?i1J.-ggi?5"gg.,g'45ff9.LiK11,'131. gp ' ,efZf':1. ' A-14. -" gig' .5 Q.. ..:-vp."gy.Q:4fi1g.1:.rfg1.,i'r,n'.wg-fp.. 'gg -.3Ek,.:,gj-",.1---311553 1151.1 '91, gp'-ff.-,fjqgxmfzii H ' if ffl." a'5fiiFfg:f'l'73 fx'-QT.-2fQ'.Q'.fi .-3 i",f,1 fwfN,f'i.-Lf, .FS ffl -:JF 'Y"VL-E'Q?"'ff.Q4-fr3",j3-.-'--'31ff'Ywi5i'?f,!'r ?:':"'f'r1.:l?4T?1'5jEyQFZ-TT-,.. .gl .f-.A-,.'. '. . 1, 1 .,--. v.,,,,--1 5 .A,g,, Q.. .-1, ...H-.Qt 1.4 : Q-icy-g:,.-H -,Q ,H,f,,,.- ig LL---,.,,...- 1 L,-1 .. ..,-- 3, -1 .F -. f. ""'f-um "5 . 3 if'f,5ff-"J P 2.5. 1" 1 ffl: -.fwff1.:f.-'. xii- rf..Qrc25"jf1"'.'.1 U 2 ' - ' :Ty 1-1: x T 1535 -' Q'i-.:f'.'gji- 1.-21.943-' " V'-la, 3,-warn' --3-L iv-.' -si," .-13.56 gf 41,1 :fl if ".Jn',.1.- ,i 521. . ggzrrw-Q5 - W J .:-,-,.,..:,-- f,,,J ,,, .'f..g1-f:g,'.',.g ,, ., -., -,N-,, x .'..,.,g , '.,, gf-.f -.-- . . w.-Q., A g.,,..,3'q .-,.'.L', .,f:J'. ..4,.q-gg' -yy' ' .,,L?5: .fj,j v-,- fmt 1.-.-Z' lv?"-g:,5,.. . 'S-,74.L.',.g 5....1-,-bin-1-gg5j,,.-:Cf.',,g.,.F-fa.,., -I... f 4.--,.--1. , 1, .5.,::..:-.g.- ff 'f'..fQ... '- '- ne. --'1 M2 sry' L-:Sp-lrgjlxr.-..-, .1 .- yu,-w 'J fi'-.-,--n- f-- .--,, ag' -urug- s:-'wvf',-'.--Ei-2.1,'.- ...fir ..:,F5f'2-. :-g.1F2':.,.'Y.', ,if-521, 1 ,I .- - MJF 3. A Qing 1 :-- , . . 1, .'.'.fr.. ' Jw..-q,,'1'Z:-si ""1-.J-1 pw g ws 'fl ffzf' .:.' 1:1 ij' .girls--'. .iii '-, i+.g:5fxff.--j4:w.7.g: 1 .ifrggyfgig-i:3:'1,.EQjg-Q5 a..-'ff-...?,9.4 5,.1.,-WI?"-, '- 1- L ,.--',.-.4319 '-.ff 4324+,ggi-gpg...-:4,..5.', 2.',f:fw.gf.g,sf.w..?1.,..:,5.f13-gg-L,-if p,.g.g::1::-5:-..I,T.:.' ggngve, -55:12-.,g, ,..-:my 5 1- J-Lg fl-5,-Lima' ...WJ , -gy. ,-jg: -if ,. gh..-'-.3 .1-J, jf, 'ff rag: ,Q-gr-.,g.-. ,.1m3.-, ,,., Q .33 ,.-,gjgltg ' im4,,Fg.:3 ,513-Y Q. 1... -f -7, ...F . ..z.. :.q,,.-9-.4 5.7 H- Lf- 1. h..-- - .Y ..2f...' .-v. ,-f .1 fi.-, A .. ,, YQ.-Jn w,....1?-,.,-5 A., -.---f... .I - -, J. ..,.,.g, IGB,-ggi-. Vu.-IA,-bgfag -L.. 5...-V, J.. I ,ji ,Q flu, QQ. ,L4...i4j,5,,,i2+ 1 .1w,.h.,.. qx.f.1-3 -,5 .313.A:TPflAv-,.. -N . . - JH., 9. vM!L:TgL,.+r5.HQwr,4 .L-521, ,.' . .I I. , ,L 14:31,-:,.-y.,-Q.. f.4Q:4p,,u,: i f . -A f.- xv fg-.'-.-L1-5 3Tf1'1f' L '12 Llz. ,W-111: NQ..f.'-L. .- Af--J'-,J--1 feiiswsf-.Q-. . "fl-2' 'f-..:.-.f1l--'1.-"- - r -eff' "fa--raw.-h - 'V' f " ':..'-'H ...:1.h"f:'.' 'T"f'f'Qf.1 F- P'2++-juflfi-. 'w-A L's,l,,iZfw- f J, f. -. - 'G '-wp. 5'q.f-':':.+ .4-111, 1. Q"1gQL..'r,f.j'5-11 "ls, yf'44f1' A5':.,.: -2, 1. gi F' .-34' .1.-."'E',W.a' P. 'Vg ...K-ff? frff .- A 2? ,.1..:if.4.-,.".i,4..-Q-.,.:-53 ...-., .f - U. fy,,,,,f.,..k,.-...1,,.L -,.,,.:-A K, V. 15-,,,q.4,-A,-.-., --rf,-,.. . ., -5 ,,I,...,,,4 .,,,,lG, ,,, I., -I l. -.,.ny,b , M.. Y,,,.,, W-,Y 1, , 1- 4.71, ,-, . , gg.. - .- Q, :":,g .,,--:-'QL .-,- U. irq- ,,.- ,5f,f-" 1- -:pw '-1-'.!-'-g"'. Ig.-.1127-'13 'L L If .,--,.f,.r -Mill.: - 3-'M-v: ., - 71, M- T,..' -5-1.: f' 'Q ..-f. .1.7,.-,-1'-' ,- "',g,..f-g fsllui-Y 1- . Q. "wg-.Y 1-'S--1 rv..--qv. E ' H+-":'.-if-1'1'v.',Q:i''-gmv"'r- sf'-4v:f1L2:.ie:-" fffrffsiz- P 4'1:1:E':.s'v-Sa-M-i..X .- ':..-1-1-'?2'QffI'w1fg: ff. '.w22Tf'1f f-:Jriis J-51... ':-J-.2152 ' wir. -L .. :-54 a:w-:-,- ...-1 -,-,,J.,..,...1-,,,f-w'- '--1 f gf.5,L'.- .. -:':'."--.-gg. .QL-.s r 'fi-1,-.. - '..- :.7J,-.g..,- .ww 11 ..,..., '.Q?f'.m.'--H, . -- -' Ms .,.".':.i,q: 31, - . - ,. 1-L -. -.-v ' V. 1.-sg'..f.r' '-ff ,.f1',--11.2, 1-iw'-5. jf-f:Ff'.,-Q' J J 3.34-...i M.. '-,V ,512-':,w', '-."ir1'.'e1'f'1 I . 1--fr' '.:-..fuL?'- '11-:.-351.--. --'-.',- fn' .. .r-A-.A 1 vw-:ny--f' ,. -1, U,-J ,i-rn: : 15,53 .4 'Qin :fs'11f.:f.- f:.f-gfrrffe.-fa..-5.51--s. u'L1,nf?".-51'-:f'1:f..?.I. . '..f1.:f if 4-. .fs-' QJJQEQ:-' 'J-v :-1-"m-wf fr..-.af-:.-..,. .- -.-:"-.fg2-- ff? -if--L: g,.: -. .L.:',.y 1-'.-gf.--,q'.e'w.,"--Q "- 1 gg '..?,t.f'.- f.::.f1I1 fx-1 -.1-W -:I w 3'-rf'-. 'I- -f 't--.jf "V -I :1 -Q.-5 , ,F '--+ ' :- . '1!.H..- 4i .-j .- L 1:1-1 .1 - . . '1 2' 'ig..r.g, '.-,..'f1 J' ,.'-.1 A :J f . 3i:"L -.,4,L-an 4,-1, , 151, ,-..- .,-..: 5 .,-- , ,-- ..37v",----,-J'r'a:'-"A--f:f,fI..- --.,,,', ' - .',,41.f. - V- --- 54. f. -gg 1-YJ.. f.'--- ,-' -.., - , .-kj'-,.. .J -- - 3-r - --- L. . fp. 'gfpfiil-g""',f,'Zg f7lf'f1Q'-'2f:4'-Zg','i'-Iiffpjfv'"Tj'?:,:Jifg"TT5.7't-'I-fQ'2L'I"ixgflffgfig, L,-?,.'Q5.fAffjf. . -1l:,. '5.A.9A:,-lfr2f'J.,'a?iArlgilf'-"1'1P'Ef gzlfgij' 'f...':1'fuIl5l'.':5.lg-11, -.au,-k.r.4 1' ' ,.-r-' fl .?"'11j'p 2' .1 F225'-J -.Ig -f- 1: -L:S',+:,- -14 , Lg - -jr.-35-.6-.-.2 '- "L-jf.. - .5219 H A '- fi-.9.71.'.'Q , 1 -kg. -1 :W-.' i,1q,,4:F J' '-,' .'.1-,"L y1..'- -5.21 '-'-1. .- , ' 1 ix .f ' ,J '-1 - Lf... f Y--4 ,L. A.,.-,.v4-p.'- ,yi ,L . .'..,--,,.- gf -11, . ,j.,, ,., ,ff 1fJ ,-H+-, ,.,- ,g,.-. .l .. q, .J .5.4,.gl5. 119 13, , fall-,Hp-.-.-4 '.- '--.-,Q-.. A-gm ' '4, " V5-qv ik. , l:-'r...:.:-,- r. , 5..,--'-,",,,.::.f1',' 315-.sat 5Q'1,1S.-:q4L1,?':.' .-'E1f.',:g-ig-.. '--.'f7'1g.1 Y .'F":g,2? f- '33 31727--,gin J.:--w .-- -.3-gf' -'U v 5.-f"-'vig 9121 ,mal fi' yin. . qggvlvf .. Eg-+25 .SQ 4:5152 FEL.-i f-??21'fiHQ ,Q-f .' 11, 11,1 ,ie-1 f . ',-i3'Qa'1Lf4gQ-5235. :'- 'gas-Q. ,Bti ,Il,2i'::.gg?U:ig.f. --,..Q3QJS1ZS1'. 1 345.135 eil- 191 ,--1 '.Q2T!'1-4,i?2"5Q-f.: -'.T"'4fQZi -, ... - .vv-:., .t',,.'.-5 . - ,3. .5 r. .,-L ,g .-,-.,g, J.. .. Y.--4 -,.:,.. .. A -,--J., - - . - .',.4.'-, -5, X-5. ,. V -I-LA 5-f ., .L ...V up ,4,,.,1 ,W Y..-,, , F Egrgrif-'Fl-3-"L "Q7iI3QYf-ii'-'T1'-?"'nf-f-"-3i'?:-'fEJ"'-TTL.i'1'P4 '-eillfj?-14 3 3?-iEfj'3"'F-in S If-15-1'l'1-'-'4'1fS'i'1'3.'752'f 'gi'T,f?1r'f3'gG1j"fqQ'.Z''-'-f'5'ff-"1"-1f'W!i5i12'H2 'li-'-'Z-l5?'?"A-1--'-916' "7-.J 'T '-'1"- H- ' 52 'ff'-216' -3 ,ff 116. ft ' . 'T' 'FA ..-'...ff-55' "7'1-'.lli- ui- mir" - fu- ' ' 1"f:. T '1' Lb.-' - 1 f:-C - .' "1-L' LEE. -'YR '-". WL U " -N' iii" . 1. '-'Q 5Y I up --.-1' -- few- 551' .N ,H -1, ,Q-,. --FH.. '-- L..'-- 4 -J!--4 '--' .'r.."-A-iv. til, - 1.,:. 1.-r- .1..-v-..----- 'J' -.W-'.f. TV . -"4-W -.....'- ' 3515:q1f'?,YT3gi--.'.y45g.f-gieglg. RFQ..--' :ffl Q- Y..'Q,..'J.f2tv?lk" '.Tg!2:'2F'r. -, Qg?L1.91? .3-.5-i.'fs2' .Fly-?:gq32gI4.f.'.ftg I frjijlf? .-,f1gTr..'f'fff1 5 Q-- -Agar:-1.13325 4. -,.4.'L::...,'.-F' f -. rg-'-...L ,-Jn ,-1:1 5- .T1gg,Lg,,.'riglff- 51-N5-.1 -fvizifivvg 1 .93 ". -1 - 'g..j: ','.:,,f.,., ,. .-.15 ..u,7-:av,- '. Mig- -.1-. hr: - '- -4 ft-.zg.'-'L' ...Q-:'ri'1.I' ff.. 1.-,I .P - -. -:..-A 1,f,1:QQ . , --. Q. H .sys ,.- .- a. . . . ,-,.. ..-,.'- ,. -4 A., V. -xfg,-.-fm... - . 4. , .,,, .,N. 4.2. .. I. J., . ,V ,As 7. .,. .,J,.:r-...Ld ...H wi, .3,,,, vw-, ...H ,'.s.vfw-V-...AH-fr5.4.,. 1- .,,.4-.. ..-.J.- -.....,,..,v..J. ,af-L.,-... .-.L.,:..,:-,, -... -, en--.q,,v-y-...8.,...1..ef,,,.. Ju.-..-., ..f,,,... . ,-54-,uid-.1-Q -'.,.'.lg-j.., -eg, , ' 54,-4-.11 :., 1 .f .g ...".g', - ,fr - df-Y-. 5 ,.,-.djggcl ,.. - 'gg .gf-,wf .g,r 5 4 ,,--1 - f - .. .,.,,hj.-, x-,TV 1 ,4..v,p- .. 11,7-w - Ag . C5 ..1.-L. .- '--:-.qqN-':f2:p-H'Ef'j-.- .ww ,.f.. i1....-wg'-,,f11 gn. .,...--4 ,nag . Y-,.,:': -r.'1zfg3..--J...-.g.':z,:.,'- .- , .-a -.5091 H.-Q-L f..,j.-:Lgizgcwv-'-'S L-FK...--:wvp-" --3-ref -' may -e - v -: -5-,g'-,w ..-:L , g5fLEf?f ' 31352 is-.5552 9:4.:.:Zf ,igziiz 3:.'.a.l5-f.f..,:.:.- !22'.1?2spxJff?fI 2. - ' 1T'3r,LQ3 - i z..L2i.':.f1..':1fGg'- ffifi r.:A.1f','r?.l.i'fQjiL 594.2Q?:fE."3.ffes'f'f,J1.i:' YF?" ig! ', ' 1 j' 3 'Q 1s.,fg212r1,,: -1.-ffifz 5.516-iy.,Q-.i..11kg-gf.-2.5 45, -1' ,Y-413.41--Lg, 52 '- Q: '3.?f 9115'-g.:5f' 51-A7-1 'T 1-.3215-l'1t'I '. 'Q "-al '.r-'. 'I'-.Fx-E..J. 1'iJ":l. :?Lg4:Jf,.1L'..gE".- 'T-.3 H14 y "fr-D+. Er: .'?f..f-.--. -'Q' H111 " .-'11 3.'y.'1'-.-34,13-QQ.: f':f'J4,,- ',f3.1"jga:gg,P--r"E..-,-' M 1' ff.:-3 L-'-5,f"',f - -:. . J.iQfZ:1g:. 31.5,-f . J-1.1-521,155 ' -fn.-gi: 1:'f'..m1 gag igggffi ,f W r,ff,,w'P5ff,9.r.ywi- 712-1-1.31 -4sm'.-.fAkg-'V 1b5gL2r-',.4ifJLff:.-?..Q'.,'-if -,, X -,A .--. : A-,norlv-J A-, I ' .g -, .A -.--5, K-1 .fgr f, -.yi-Q. V .J . -.--., , -.1..' .7--,,-, rg, -:gr-.-I... L -L - . -gh, :,.- . 1 , W ' - . .- - 1- .fy I., ,, - 'fu,'J- 5.5-f:.qnc',.,L V 1 ,1:'f:'.l',5"-.'.,- fry. .-.L ,riff-,:.-if--..f-, . :..'2f'f..e. -- - :fa-l.,L5+L:vc-'.-9,J'-. ',-., . I-. 'g4Eg.z.-..- i ,4-' - '. - .iff-'fn . -fr 5. f.,.l.g,+D:..r -..-5 ', -Pm' 3:-cg f---V ' 5. 1.75. y-..,,:,.b- -1. 4-f - -y,3!1'g,, ,-- P... L . ,f51,5,-4.,+L:l:.,- .-...AL-,-vs. - 3.1 -,U v, .W ,m?:,,:-'U -5, .1 , --. -- --ac,-J... ywgg ML, -4 11,1 1 -.-1-:,,,:.-q ,Si --qu-J , .uf-.-v Muir- I-.--- .. -., ,unc ...J .4.4l,..-,-.-J .-ff ...up '.-, -.- gn... L . - .. , ,L--Y., 1, ..,., .-,,..J..-,' f--J..-11 .WJ:gfaii.:fSsf'r5t.?,7ij:,, nys L:zg:v+r,5E+,w,..3.1725?3:4.--.rg 55-3 -.QELggynwgfd-I,e.A,f'-if-3?4....:-J:f.E.,3ur5,'5g 3176 -f :-A W.-., ?gji,gm-fQ-.ii.g:y,g.4g,:5-5 5-51.3 ..-g,ff:1-:,gL --mt -. - .-6 A' .3-rf'1"x -em ---1 ,f " -1-mtg.-v,'.' - ",r"23ir".-': :A 1- " - ,wi -v 'f..f- -r '-'f- 1..f"'1': vs,-I --V .LH :r.'.2- N' c:',r.f.J. 4 ,gn '-I---.'-Q- Hag- I -lf: 1 gn.,-.9 ,.L. 'vita-Q' ,-V 'JL .-.1 wt-N,r.x-11'--v-1-5, "va--3 1.-. .. .. f', ',- -4 -as.-. H .'-L- ,, 5' 5. -IJJ.-:X ' 'Wy-. - 11 - f -1. -K 5'-..".'.f:5 ' ' -'J ' A wg.. - ,- : 'L - H..-. Y. fpfr. -,. '5f5e351f?..:, , 1,g,,sg5 .jf I.-f5'1i.:'..'.l?.2?-, 11-,Q 75 -?':!gf...4-. .:5l.'l-523Z35.if.i.f-3 V - . Q. 91,1..,fffy'.f5g:2,-41.Q-E:g4f.?LL.ffR-: -' QT 4 ?"J'.--'i"..15'.'l':' k"'if..' ' '-iw " 4'.f5' 'Li--J 3'--F 12-'L JC,-" I 5-J.:-.I f'f'v"L 2-'ff R " J." QT vt -"lf -iii-.' '.'A'.'.'!- ' A' - xr if -51.791 f rifvl- .'-.2 ,gl " WE' j:'3c.'Y. .'f 3 -'IK Y. 7.37. -"' -.V i'4' lQ.eL...4 . W-W-ga.-.J-.1 -- QA' "4 -...gs-...fl :e-':.- A ,..-. f- vgggg .L-gf ..f e -f:..-jF'-:--.'- .- z-H..-.,.: "rf-9 zz- f. x.-4: .32 :..,f- ,.f -. - .f -.-I-,.,f'-.1-,fr V .4 'gf . -M., ...4 -5.4 1, .-.Q -.1.gy., gig. 3-3. :-.- - l'Qr,Y!w-Wg.-11' ff--L-rg. ' A7533 xml-:Lk Iifi-' .1f"'3'-ig. qg. .,',-1. 1.91-'P 11' w v"2'g"'."'1Qi' 54-'--'..f'i -.14-:fi 'Q ?.rJLi-"'- gi-Im' 1:5 .' . ,'::. W- :f:.": -J -fr 5 gf MW - .1"j,v' -EP, ..- xl., sv-7 . sp? . . 1-4 .,,,-gg..,.1.: ' ,r . fag. ' --,:..'-- gr- 5.15 .213-3 - rw'-4,4 fi.. ::..' inf.-.-arg: ' .Lg 'f ,, QC - .Ji-.. - f ' ' --xg '-" -,Z -ru ,' gg.: 'z 1... .A-sr :gym "..i4fff'1f,q.- :1Qgwf':fP '-'fir'-Sly..-:'.1f.2':L'fNf:fmir-..-3fig. fff.-'fr-'V-" y..:f-1'-'.:-q:'.S.:H- fd-:ef-'-.'?-xg-Jlffs-Q',..-F-F is-.3-'1 .wiv-z:.::--..'.' 5 ' 1- 2:-'p1..i+f:+- li. i..,..Q4, .-,.f.f,:f...w'-511.9-3-.E:,f,3.:+i. pf- if f" 'u..i:7-',j.4ri.,?'L'f4 Er .-,- . If ,gi-. M:-,y.,.-1, . 51-r,,,:.k'g.:-, QA -:v':.,,1wt-,.jLf,.: gfwr,-1 iff-G-. 'gf 'J affvv-11g',q4..1'f +G-'1 -71'f,i- -A.q"6',. -3 rr',,7'-.fd f . 'ggi " 3-I. wi-f, .- -gd..--:F.. ...-vw .1-.5.,::.:. -'A -iff sr 3 -if rr' 1 w. v" R-gr.-' -.:g..,z.1-'V -P1434 .LW Wi, rr 4-ww .fTfL1'-,i1T-- wig: :1 75:11-. wi, "fi:-'15 .4 .., l,.:?,.y -, .J--ML... f..,..,-,gm-,gg ...1-,,,t, '-'J,74l.f.. -fin:-:.:f' . ., km. -.Q .gf ff. . ,..f,., 1.-:fw...xf.w- .---'...m....p-fr,--.Ja fr -1 . fry..-.4 ,.-fffl-,,:1':w MJ, . ng- -335, :: f-1 gf-1..fg.1'gvj51lqfT',jf',agar, -.'5'-ff',-pggbf.-1 ', ' s-1.5.-f. ,wg gm: , 'L ' - XJ-Ii,-':..,.-I Q. -,Q 435 ' Z: -.1553 535.5-..,', -.liz .egr-' ,3.,..1l,1' fy- 115- .1 ',':a:",.JQ,f54'5.,..A ,J -gr. v,t..M,,,.g1? 5- .gf-I.. :!""','llf: .- 5fQL,.l' .- 25'-2:5-3b':3": LST' 'ew 7,-3.9" "1 '1-'1v!91'Q"!f.' 1,-' -1' 5'.j 2"-f wgk... . 142 1 -3.2. '1:if!Y51'."5'J1-"5?f.5,'-"5- 927- F-47 .'i .. 1-Elf?" w."-51'-fi,1'1.Z 2 3- 1' 1: -'--. "mp: ..q,'.x7 "SGGC -5 if.:-'Fall' 25W"f3"'5i'- F122 ,-Q'5EiL?'g'f5-'7'h 'Q"ff.. ?'fI:qr.'L f'Y"N'i'51i fi"'f'-11s3-"' 1.15--" 4'.5iCfi.w:.31-+f"41"i'-17-2:5--i?i1'1i'Q?l f:i3'.v?-5Yf5f4'Z"'-. -TWH' 4 'V rf -'. ,vim '.f"??-in "i'ff21f7'7" 'T' 'wi' ...J -efcb-Jr .1 A. -M -.w.. ...u..,-v.-- gr- -.f'..ff.- :TL -. -1...k,,,... -.-.gvf-B1-.f f rv- fl.. --v. ' '..- f--.-..,. .-G..-.... , .. '.,,L1. ., ., ndni. ,L .-P4 . - . ,4..-"Mfg," . .-.-,-4..,- -A-I., -.41 - fin- 1 ,r. :If --..,,"',..-., A . . 1-n. . 114 .+..-,F .A-fn.-v-f .55 .41-,-K. ..q- .Lg .f,-:- . g,.f,-L, , 1. 1 .f Ln ,. :nf - -,-1: fn 'ifil-'.Lf.-:ggi-'Q ' :Pi-lvl 'f2.fis:..f2iur.rg-5. pr-5-wg'-f:3f1f.',...'',Cf'vfggigi'iliggfq.,L,fwiEI'-5-iff.-9if:Lg11'I5G' EQ5 T213 P ,'f2L,'7ij."2-1-DEH' L f in-..""5i-'1.g-it F?-C -319' .-.. "'2l3j--f4:l:f'- E-E55 2:1 f115",:"'-.jff ..,-1 ,.f..":f1 -,.-f.. 1.31153 r-51. gg -5-L-:,n', u.-Q rj,-. .s'g. .vii-',:"g,f -wg: -'.J:'f'.3'fj5f1 .milf ,. -.- '7L.',Lf E'LfF,'5Q2 2 I- fi - ",,El1':f'.t,S::.L-1:my. 2.554 .fr .:.f. 1-fri: vn- ,- M.: -. Q., .- gm.: ..5-: .4-Ti.. .fy...:--L .f,.... .- . Q... -arf., Q . :w -4- J -...YM fu , , ...-A..-3 A .-. ,Lg ., .- rv.,-,L ,.-.- A-':, .-, .,,. ff. --1 .-N: wg- ' - -:'r,.A.-.- . L y'+l'vv 15,5 gi..-'i,,jf..j'.-52, -.-iff, 'I 3.-H: 'Fj.-gr 'ng' ijgf'f'F:.ggs.g .ev-Eff".-.--F-ri LQ1: ' jf:-I . ,,"-.g:....g.,'r?g- ffasv-..g.-.-,-.4 w,..gg.,,,175,4 .wif fa-J .Ag-,ppf'?f7H-,ii-Q.. ,E ,fg.,'e,-.gay E11 -6 5.23- 1-QJ.. 111,-gf-II, 2.11, 413-iff... -'.1"',F,-IN , .-1, ,-.g. ,: 4-41, .--,.u'..:,w-,1JL..?:-r,.pf',.,j-, .11 4.v,."'.,.f:,gQ5 ., .'-,JH "f-.JJ .agp--5'1..,--'--1 -'1,1'.' A 1.2 J, -. . -9 1-L-.-.,f,1. jv-,.f:-"- ' ,A1r4..+.1fwi,.'-'E:f'::,J -of.wg.:r1Af'.F.521'f4-55-.-"T L'i3f:.::+G3: T -.rbgf UTI" gi -iff.21'A-2-5g."'.E'.fj-fx..Sag-fx.-.ff-fwxs' -' 1:52 .g,::.ffi..Jy' w.5li'fS '5'-"FE".5'f5Q,if'!r'-1f'l"?. iff 'Cvf-,-fbfr.-2-fn.:'.51i.',..f'g-,Iv1.1:-Jr.. .. 2,ip3:5f'1'1-iv?k":l".f.1E'."-"1-aJ',?-Qin',, 11---v:.'f...'f -32 fa.:-3 g -rl fr..f:-g'.Lr?+,g'fj r-fy. ,.-.:'.-'.:t'i.101-.,fsi'-1-.-' .-,.F:.fd 4,gf::.-.52 -21.2::?x- 'firing -.gfw-.'-...ir NG -'f'1"g.- . ' .- "if--Qu.:-''t5i1,.-mfg1F" f'9'fi'f.'L,iw .1-5::.'fj yr. E' .,-HI-fr' ' -'4T,,iJ.E'i4.g' g-f"1L3-'..'f-'j4.:1:'f-.- .4--Q .-.'-M11 U'-, Q,-'-, f '-',.':-1,f uf 5:-3-wi: Q 'r .C --giuf' 1.-vL,qxj.,..,g"?.5fg.-.'.-nwi 1 at-FP:.r '?'Jjg"4'L .,vJ'L1-H .sg .' 1: 5'5" L 4 -LL-f.iJv'24zE:',-"' V '3'.-'w'-- .'.1.':Y'.'ffrA':', 7-in ,' .faf-Z.. w HF... -1 .- ,.-...,,,..-4... .. f ,. ..., . ,, ,,.... . , .,,.,,,A,v.3,.... , ,,+-. , .Q .. ,,..f-M ,.,....., .6 ...,.., .,.- .-.. ,. Ea4:..y1E'g..fL3g-,a- .:.1s,,x.-R, 1 ,f.5,11Tj.rg,'j :.'.j.5g-1a+7,g,.3-y'f:'-45-4.5. I ,-3-1?4.x'3.--1f.:.?3, ,. .15 gli ,. .,-j j , 2. ,fl .pg 'g,g9r5l.,.. .ggfg-w -,f1j,. he-. gQil.g, -. L'-qgigb :Avg-, ,jf-.xg,-L5 ai- 41:-lmfrgg-.:x,-i--c ,i 5 in 51,-AF..-1 iffgaera-3"Q1wf,-,I..L.-,--'g.L:1,:s,AV.: .3f..,...,,11e.:'3,Q,:Qfgfi 5156-r,.w.x'g,f.7.trf--.':.vL,--..,:r-' :LC 'fa , S..-.5 pi...--. " -:.-.'- 3 ...Ll 1 5--1. fp- .-us?-ve,.,j...'.n.2J ..,q3Uy.,i.M Ti -112+ I J .1 ff., w., - - ,Q-, ,. LQ.-,- :,.g.-.- Q, .Lg f.: 4413. - 'g ,L-'.,r L4 g-xv. , K f '55 .-ny. M, ---. .Hg ,1--. -:' f'.:,.:- ., 2.13, f... .. , -A355 -.v..-..f,,3-' .--.y f-J..-:f,.. .f ...- 1: - ..-:.A,...,-1... Q. -.L -, .33-wT.,.f5f,,-.,,... 1.3 L- u.,-V... .Tiny Y. Am,-'rg-.33 -1, f f m. , , ... I. f. ,- .F ' .,2gw,.j' --.--,ggi -+L .-3.1 7 1 Z7 3?j'iE5-5mffM".3.'.,rf?..'.-fEf?,a'f gf.-'ffieilfi:"1'5955:.1,'.:+gg -A mg1:j.:f1-371215 .fgfSgn- Fwjflaff ,5'rw.rg 2-411 1. f:.'Z..'?-T.: 3515, 1-fy'-':'ri:'v, -'f':'.I:. fri L, Nge.:-4.2f?'-f1:9Q' iffy j.kTi.T,5? fgifjgpf,-VPS v+'1yf-gf? 'j..4f'ff.. . '3p'.Tm.?T".:' L12-gre' if.:-K ."',f3'.L:,yi I 51.2 1- ff . f-F .-mn 1: ag?-r'::j..1f - .g5hgJ1:.-'i-!2f.,,Aj1- , :ameri-ia by ' ii' .i,:'.-fx'-5:5 5,gg.s',,,,:i'-f.+'-.-53:11,e-A.. --v.f'gjJf..g .Ig-:A ":..'f'..:f'2,91 V11-w:?1'. ',,gg'5-. 'W-gi 9151.3 2-its "-if ' gi:-'cr A.,-J-1 'JL' 1'ff,A..LL+' -:.g..".z?'12 ' . fr FTQJE--'l:1::f-Q..RA-3a'f:E"1' ff,".:'?F. 'Q-Jiri' ' '1 f'.'7r?UiZ'-' f-S1L:F.335":h T74-71' ?f'5-l'Vf'V"fi"2 ff? i1fi3"'53F:7gif' 3? '55 '-87' 575'-'ff"f:f ' if 32 'af' 114:"l--'f"f:55??-"l"'"f'.':f.'-'F'-i"f' ,-.5-J ...:f.f-.re - H'-3, ...X .-qs-.f 'J,3'y f..-2 -"- ,..-rpg, P -1 .- '., ff ,g ELS 1.1 - ,,,.' .,..-r '.:..,, ...As w- f-f,,f. w-.'1,. '. . 0.-5... 1. .1,,4,- ,,,.,f ..'4. 15, A.,,, .- , g-,+-1. .g-,v:-,..31- -4,- 5.-3 jx4F.g:i:,?'."1?:,v'-P' 1- :1 2'-5".U::1".' ff gg.-L." s -'-.1--'F,,?"-gl 4.f'1'Lg-1-1:f,Q5't'1f'2..v r 'sig ' Y-1. 33-W. ,- f.'t1f..- "A-':'Tf'f 1,1-f,,,1.3f':iFfg,9f'F-ga. . '-ta 5 Lgg2'f:'4.-: .fp-J 515,25 '+A---ix? f.4.S:i"--.'3iG:f1'f'g-1.2.5.1 -if sfffwfv- vii . ".-.Li-2'11.f:.?21f'.:-fi."..1:frf51w9, ?'in'f"iffN :'-sw, f -.3::ax.f .-rw " 11.7 ,.. -193.-5 ll ,aff f,Q,?.::w5:-iw ----:fly ',:F':4 jB.',K.1..: .jfs-Y,:fI, ,. -, V,2!g1.?-'2'-:IfPl131,.'1- -wfwf., wg.:--1.13: w- 'fff'233ii:f -.41 . AM. df . "??:f'1. , f.: rg-.11-.,,-gm'T,L1v N-,Jf,., 1 ,'... K,-4 'Q' - -.T ,.,,J, . , 1, w-L..-4 .h .. ...,. - 1-, .gg .G....,,.2v-.--..' -- .J- .4 . ...: -21-I .Q ..w . . r .mf .-- --4.-. ww. Wm . -I - In ' -JJ 435 .- -. . .. .....f.,. ,,.f',.., HY... 4... ,4...-.-..,- .,.,g,.JJ'- if .r....- ,l --..- .. . f f.......1- . -.-+.-, ,2.-fr.,,a- 1.-., L-71, ,. ,..1,,. , ...,. ,114 ,-.,,.,,w ., Lx.. .. 4. .-,9 .. 0. ,Lf an , -D ,BA ,..- ,. -- - . , -,, W- pg .,J',, ,,--, .....,.. .. ,..,,...f., .Lwmh ,J ' iff-'...-1-,+'1-,HL-5 PW..-'7 Ya-4.-..'f.5f.' r-..1f-.-'fav rig. .q..if!...-1.14.1 E1 :mf 7:41-.14-1-1-f,.4 rf. Ap..--. -?:',- "'sT"xf'N'. 1 'fu ..- 4 gf 52. 'frhpf-' .3-1.1:-A.. ,,, .4 Egg, -N,'::,5-:grw,1,.::.3,- ,-3: 1-4 '- .gm . w,:.1f Lf .gf fy-, fa, -j-- .. 5, fn. -ly P--55 '1.., v.,-,.,., . L, 5.-g.-,-.1L'p-,,'.:AL-.A,.v3.F-,J,f-M. ,.u5'- - - -9-.HU -...L w,-1 ..,1T'1vp, -,.'Eg.A-,y41...- wr, w,., ..,. ...A -ff. L , ,,..+,-,A w.. J--1--iw.,-. v Q: f-- , V, J. -4. 12-ff.. 1 ,...4,,--..1,,- .-.,-. .. - - 4-:,,, . dk.. f -1 :MJT ,'- ,-A, .Q-,L-. 5-va .W .1 - .- q,,,- , ,..,.--,as 4... . ,-. ,,g1,:', , , -. .Q gn, J: -AL,...-rv 4-,.-.fr 4 it-qf.,., , . r, . -1,1 - 1. ,,y,.,, :.1.,f g.-'..,.f, --,- -.. , I, .lp ,..-.125 .- .lb-'. -. - V, -v -'.-1-.'.'f-' ..v. L13 U Ni -Y ,. n. .Wm-V. ,MY .nv .fl ,V J, -.54Q..,.. -.SU ,V.,.b., A ,, ,V -.4M,,.A,, . . -H ., v ,,., N, UF- J. W... ..-.fly 0, .. .AMI ,, ,. ,,.,-,:,,,,, A rr ,Er A..N..,N-,,., . A --frwfpgiyiff'-fy,-I.: -q?...+-173:-m.T-eff 11256 "lil, af i2i3sZL..L:'- Qgq+:df9ft.Tw'-..I'.K1' -g-gL?Mf:fr6'2,7i.- .31 f.3'W2'1'1?i7g,q1-" .qi .?:"'f.g "gc if -' .iL1grri?x'. -1-15+ gif-4-A11.w..y .nf 5, -.5 -.-'iii-'A .pp-.f f.T'.,r.42 iggfgqf., '51 vw. -g+'gz.mi:'-3"-gp -f5.'.327 V H'-'S'-LP vii. "-Fjf.--f I.-'--.' .pix-.9 .,.1-Q-in I if 'i,,y'. 14-gf :ip ,". ---.:f4fw,.we4.:4.:y.,g'i51'- .qsf4:+.fg,g--.1-.-f:':g g.,-2?",..ff.'f 3,,4J,:'. ,-33.2-wg-ga? .- .fggr "'K:fffT"1.'f-.J ,-Jer....'-1iJ'.'f1.,'f- 1"-aw wi "2 -ijlgru .,rv5'r,f,,4J -..f-?"pQ...5:E..l?' -afar: 1.1.4-2-.Q-K---h -5- '. 1. -f- :U --.axef-J? Kr. -1 .Q-1--2'..f'1-'5':,,."::Zf 5.1691-Z. -Q.:c':?-,- fghrl' gn.-" :.3L.,f 1 ,H-::,,,:gf.1r. ':A...'. ,.w,f.A "J-.1-',-':-7. M-,,, ...fe "1-.pw-g.' Q 'ygw -f ,., ,,-.5 mir, -.L-,74 .W 9.,:.-..,,:-gl 'up .f - -...Q q.-31, -,Q--Yr..--2 .:.,,5.f' dz-.' J.-1 3. - , .f .-. , - 5, ,. -. .--:xr fm.-, 1, -5 1 -5.,-..!,-Jq,.-15.31, 9- '...,.f,Y.',fY1, - iff, x.1',fIfcnw,-A.--V..-' G. vv 1-'-'I-if f 75",-YCZVF' 12-3+T"3E?f "' ' 'lf' "-1 '-'SWL' Lrg 3"- f".,r'1 lv-21111 VbL'i'T..:Z1'f.f' 'M 5? "tl 4 .'k1?-Hi-T5'-' "":'Qf-WF 'V L- W QQ?-'vn':-dar'.'Af-i"'f""LL'?t-1fDl4.'xfAL'- FL-FY V' ' -'f 'iz' fjgirggsif 'E.,fg1.- .. ' 941-,.x'1'fQ+2i-'Si.-35' -.3195-15-j.?,!f':5gg.?5g Psi fr-'Z 4521.1 f.JJ':'i.'vlx:Q,.h",ZL'.,' . -,V QQ? 'ff-. J . .if'E:5L:,1: ' '+L-..3f-x"1,1'., ..',j4L'25-f1l,,'f1'N.-..2g..1"' v..7-1,3-lgilklii. p45,,L4::,y3. .,..'-f,.fJ7 5. 4:5..:..4,,.:H-. ,gif .'.M'gJ-' .,3L -55.,,gwrig, ,JT ,J 'f"f--...ZH-... gr.. ,1-Lfvlyg-'f3f1'. ,l vf, -"- '.'. P Q1-5+ 1 T111 T: -,--11,4-f"',,4ig,7.'-W-3' 'fi .f53'. .Y 'f','f1'-'if4-'xl F1 - fi - 4' .,-,Q-L-Mgr: -Lg f-QQP1-ff Q.-.51 2:4 5- 'ywf hifwy- vi q-,y-g:'?'-v - , .g,-'a- .ffJff:F'l"'-.w ' 5--' 'Y -.,--,x f' .-,-gg. fp- In . Af-1-. ..-.f --Fm 'J-f -.:: 1-:'T-rf'-1:3 42" 'YF2--"Y-w'1.'-'f'1'f 'ff r K-1 5:L.f - 5121 5,-N. '1 y-'fgg.:'Q..1',1'i':3,7j5 nj .f -5.5.5 5 'gf' -.gm-a,.,".. 54 4' ..gj,.g-:AS-1.:,"-,igfww-.5 ,jf Qiuffii J- -. .J, ,jyi'.g3'.-2. ,f wi 'I'-Kp-' ji" fig' -1. ".'X:l.. 1. 1-,.u-",:ll-M--'ff'i,A ff, 'g 'TEL--'llj-,,. sllivr- JL' '75 '-T W-Q 1 ig "Q vfg ...n1g,.- -,.. ..g1', 'g v '55 1 ,','-,ff,,,1'.1.-"af-'Ev' --Y'gg-ff?-:s.f..j.l3."f1'-5.-if' .1-Hrffi.-""-A.-' J '3"'1r rj 1,-. 1 mpf ,Nj":1f'fg.l:. 1-'Z mg' -. -wJ... -r 'jQ:,..-.P-'-f.zF..'vf'1'2 ffk-3-':-ful 'iff "-,'.i.1sfi5.'!'C.f.' .Lg '.- 5'vJ..j-'-' L. . AQ- .1 -1- JM- 1 531:-5: wi- g-.- .--5'-1' ,,,,.. 'rivfj fy- .v' '-,-A ' 5 ' , ,- .,-9,5 '15 :,,L,'5ux,1: j:.,',-1. g'-'1.- ...LA -J: fp.: - .V -':,gj - jf- :pe x, .ff ,.,L.,,z , A ,UN ,.-T., A-, ,. ,wax .,,,..-F-. A ...,.,a,, rua. ,. ...5 ,,L, ,. iw., ,,. ,,, ,.,,1L.-,. ..'.,......-af. ., ,, rg: :ffjg A.-3:-,S .141 , 5.,L.5jf,5-1. ni... f..,.' ,d.-.,f1'.. 1. 59- ,-1,,gv5.f?5q' . mm.. ,L,2'5,f. -"7 ypza ' -'Q 5 '. -?"'. 2 -,:..2,....: --3 . Aww pf ff. ,k .T .44 .Q. V.:-,M ,4x,5,-,. ,,5N..7 . 5 ,ci :-H-. e -- 1 .,,1-. .....-5 . -.1 .. ,-,nl-.H , VY. 4,-,n-,.g-. , -2- .,,-,,.f-,P J ., 3, 7-,., .-. 4,54-.5-. .-1,-, ,---.. J,f1,'.. 9--4. 4 'AQ-Q ,V -..A Q- ...L H A- -F.. . .- r, ,..V..,. Y .Wg Z... ,., ln.,-n LA, ,w ..f- gqi Pfjgphl A+ wwf eff,-1.34 -:fi.mfg-'if-'-wf'.-fJJ-i.5- f+1n1.-2.f,.-QMS'-'fffilzh-"Si-'iff "-"i:g'1. f ffgif' Iuffwq. -af: W:-is-Q.. +21 .. 'z-riA31i' .5 '?f41if"f-:-.J '79-r1'?g.Lf 17.5-wi Q, -5-13 -i.iii71",Ff'3--5-flip, r1ju2rff?:fi:1f' 15iT.j',L, -J1."'j"3'f1.-: 1-:'Qf"7-K -J f'HgxE'--I: . '1:f.'i4i5f'E-."i-FL .f'f.'-.'-7 'Vf-ff 111'-T-SS "- f 'i'71"':'X ,5j3c"Z1Ff.g:FigT ,5p..3g34g5"f:f,'. L, Qf.,v.i-.g1jy5,2?.lLgQg:?.gF 'figN-1'jg4fi.,?Q.j,.4Q:.f, ggfkjlf 5.5512-:F2'4Z' -.Zi--5 ' aigfiijj-ffggfg-ff 1'g'11-,gnrafggifgl' . .f.riQ,1:f'.':-jg-14:-f-,:.fQ-.gg we A ':J,.1:'L- ff fm!-.'.L. '.-V1.1-.43 Fg..11.f'gk,g.,',',g.-ALJ.. b.g..gf:Q5 -1'-"-Tail' "1-. 16633, wi 1131153-r .fx --,-1.I.l5:T'Q:....'u-.?'-'.'.'frivk.:-'f5.I ri-tjgf:w,,g !.,fwi,Q 'rw ,:'41'g. ' .. L- f 14.15,-.mag 1-,-Q-'-Q.-W , 3-'.1,L'.fi.' - g -g...,14-3.141-jf, r -+-ff..4'ss1..,,. :g '24,2.45.-rg.-P,f..,...2.- -..,,.-5-...W 5... viii: -Q' ni V -':.'yy1'f:?f.' .-.-..:l? 5.1: L-1s..L.". ,,5,g' Fi, A. yur? g:ggv:,Q1.'..f.jq:g.'a- ,9L"fL:f.1,g'Qg f'5fj'-42...-'L-gg, Q-:'f.i3jtj5:-t.1,Q,f .511 .- ,',,'i15-1-.'-"ff.-3.45-jffnifl 1X-...QM '1. -1 'NL' "','g,, '55.fg-.ff'3.- 'si' g,:f-fi-'-r'il,.,,I5-"ff,,':g'3-J' '. .593-3-1-'-,. Q? "7-r'-1?.ff: - 'frfl ll: 11155 ff ff' if 15: - -'rE.".'Tw1 if -3,1 .-:'f1q,91rL 1 -' 3g".'1j'j-5'-.'.f5 HJQIE' 'F f.'.':2-2.2 if Sl., -"f'1'fu." lm'-1, "131r"":Y " -f'i"f1 -fri. V035 .f?"'L.'."I .5-'-7-' 5 F3'34:" f'.l fi'-'lfff ' 'V - '-'V :5mw.:, -.1- ' .-:. :.1qLJ.""" ".-1--' 5' .' ,r-:,- -2' 2" . :- r' gi,-.Q5.j.g,L.:.-f.-5 jpg." 1. :'?7:-5-..'rf'f1,. '..+jj','l'+ , sul' .. -. f:'..L'2y45?' -. ,1'f'.,.. .115 "1."Q- .-if A ."'...' fbi 14.1 -rf-5fT1'!2' - C'4FyQ,E'iQ1f'?2"fi'f2?5'ri".-F,g"' i'2ifi:9'Q--. viii.: E TI:-2:5--f!fi?'?i:.?Lff?7fr3jiF- '- 'gf..jgiE:L -E2i.'f...g-.111 ":Ti1g.'. 7?f5524.i2'-'.?",..3ig 'mil '?iEYQLEt5,?2.-ff,',1fx 325 -.ffl 1'-" G+ E 354' -55 .. 115- l"'-H , V -H -FFF Y-Aff... -vi' -1 'b:,iEii'."2. Eff-EL -f:J'?E"f..-1 wi? I-'J'if.iifiL-422 Aw F " ' 'T '5?f,.'fi5f.3W .I ..'4"V'?"21iJ'f-Ef'f"1..'fl1f--ET5".:"".- "u"::':. 'r..i.11::fJ L..- L, V.. ..':,. . . S. J: ..-..v,. Q, . 4, Y,.5.',..,.. .1 . 4.1. n. .- --:iw - -1-5.-1 .,- Q-.,,, .-J'-1: ..-in-, . - - ,,.,.- I, 3--YJ 5.-,3.5,C:rQ.- 4.1, I 5. g---- Q, . Y . .r J,-'N - LTV! ,-64, :,i,4.,31 -1:134:13-Lf-g,.,1.g'.'-T-55.5 .Y . -- T131 5,.. 1 -A-F-..g'. '1,g,a-1921. 256131, i.':.Qf1yv'T5' ---9-'51 J '- ,--jf! .tw 15: . , 2'-i.:.z1pg,g,Q"-144' -WY --- "Zigi f ': 17 - f"'...513 '.'.'1 - Wie-5.4 -.4,.,g,..I.:.,f,ff.Nr,.,f-3g,-Lg,,.N.- :g.,r.,j ,--.g.:':. Q :g-fr:,.:4',xJ HJ. .-1-'V T,:.g-,,. Lg- 'EE-'54,-'J fL,r1f -'.f,:f1..'.' ,.-3-,:..fg 'ff.a.-13,-Q-.-g,.w'.,,g.,JrE5. '3'T-.ALT-f:,: QQ: 'L '5vggfg:Q,Q1-,g.v.- 1 . flsfgzt..-'f..-ggffj-','fpi-in fine'-Q. gif fe.?,f.Q1.g3 3523 Lu'-a54.Q e-f 1' Mg. ?",g5.e.42j?2 -br.-- jqwiif "--.:. -:fH.'l1p-Z'1'J:jf?"1.-" 4 .W .2 3-'g1i,'-1g"1',. '-'Z-2.' :vii-Arif--'-n.+-!-vf1' '. if "1'- '21?1F- rg" --15 :,.'.'l.'.'w '- rf1'J-'VN QP114' '. '3 ' W- - Neff- '- 1' - "-31.4+"-1'3" -....1,,.,.-J...-,....' Jr..-., .z ,-,J----A-- :L-. N X... -,gQ,.- .- .-.-Y -MM.-. . .,..f, f- W -. M -f--.-f.. -.'.. bg 4.1 -V 1...-+5 --.:ge.-'Li-L.. . ng. f , 1.-. . -- 55 -r fw1:':.:-inf.: ' T.i'35-j... "-:w'-:'ga.1f:'- 1- r:-gr.:L16':.. 4,34 vw. --:.ff F I W 4w57. ,gm :Q . f-5'f-iw 2- '12 . :vpq-.:f:fg S35-.-.-.-.AFL Lu 5-5.2.-,sq L-:,-, 1. , 2.41-gi 1, .vw ,-,-wg: -: wsievf -. . . +,-- .1---J.-.-V v - ff .-.-.--f ,- -,Lx ,.5i-- -... 51.-f-.f ..... V. .. -.-1.f.,..f., "ld, 5,4 . 5- ,:.-M W. -15 -. -- -,1.,.o,..1--.1-f. A F,.,,.y - -J, --. gf, .-Q 1 -N: .. -,.- bil-f' "--'.'2'1F2 ". S33-'z'-f-g. '1ef.i'g+.v.5?i:.:'5. ..gef1.i'-19. Q' wakfzfgfrg . 334. 1 1415.2 f':qf::11fjimi?"-.f-'.nfEL i'.f,iggLm'ff4'..?-5515 'TEH 7117 1: '-1.f."'.L.l"- 1 Ff"'zf1'Vf ' -v-.AVP 1-fs, 1, .- ie.: vf pi'-.r,:f42'55g aw.F1g1,:'g, - 31:1-s,p941'4 .,1?-,15':.- ,..'5 -.1522-5.51.5-g..,: ig-F? I-1'j-.-L,..9,.f:.,f,.,-,Q 'mary 3 f-ML. -9'.5.6'f,gf.,:frgf5:g-:f -1, y,.n:2'g.a f..f ,. ' 33 : gf . 51-gf -'f.,9::-1-:.-.1-.-5-fa 5" 'ff'1:.,."2:a-sq aflii -:-.:L..e5'f1.2 f if-.fm .fv'3r..-511.4-:5L4f..j.-5. .y-Meg-.5-' ,f-11.251-sf ff g.:.-.- -3.-5 -:.-rf'-igipwz-',x-,f1-an xr wfzkrf '-'rg -2 P.-:wssviW:-f.-...:: ...1 ' if-,,f.5:,... ,,-g,1-:-fQc.- 6:12451-Q 11.-egg ,J-j,'u.,g.IE'g.j-:.'gl5--,- , 1--1 ,ya iff:-3,101.4 .'y3,'-5:7-?5'-:.f1"1, -"4.1:H..H'-. '3' 11.-ii .1-J? , 15:4-'31, hfvK-,-.:- 'firm1--'i-'.,:f-3.4. A-I 5 . 42138 !i7I.g1'1,E-,' ,2- "--:zf 4144--. 4- -1 :. 4... -fgaquff-E -1-aff'--2.. .1 L' " 2.-1 T. '-1-'fi'-:wry ',-f-ayv -17,-.-f b""1'.: .' 4' fi-.f-.-"isp 11 ': ,.--g:.2.::,'--:- v. v P-'jgvtrx-.-.f1".1-2. er:.1...,.-.-'n 911.115-1:f-f-,-IfL:f'L.- M 91 .qgfgfipf .f-.Vg-.-Af.'-pifegfi,scf-....f.' ff ' 'f ,sg :j.jft'3.'-f5Tf F? mf:-q,f.:f:".l' 'Ev.lMf.,'--'--'?'.?'1Z.. ' fn ,:x.:.I!: gi" C1 if-ff xiii-Af 'fn ' 1-yi! ,g'.'x.m,,4fgE..-A.,p-,L-:.L: -13 74.9511-j:.,:.1..',:p'.145- .fn ' ,,, gg'-,. f igjdogq..-.3-1 sg' wr- ,- .I jf, .1 .,x,,.'.4j -.71 4 vs, J," 5j'.,,5A ,iff -:,., .,y.-. .- . , . ,...,...',. ., -.. ., 4 . - 1.451-,. 1..-f.-.M .T A--..-.., .--.53 MASQ... nr- .1-.x..i,,, lp- . K-V..-5 -. wwf.. .,, ,A .. , ,. .wh -- ,-3..- .g,,.- r- ..,.-.9 .. 5.-H, fy ,W-,..P,7 Ld- f--. I.. .LH H .Q--. T-'L' 5, 1' ,cirgwzffr :ba -'i.,v!fV..,Af--05,511-1f+g,,:gf ,.fU2'g,7-w.. - ...wffxv-4-A.+,..,3-. n. Q. "1 . -4-'f .- Jr.. :Y .ff -' Lfrhiff . , - . h, , ......--- . --.J 3-' -9, ...4f,g..f.f.1:Q V' ,5 - U, ,, ,. . -. 4 .-...-....1., +..- 7, .4,'.,-, - .-1. -., .J-.,. .fy .4 A .- .. .,.-,. ,.. 2... L... .A 41. ,-L., .fu .. .-f-.. ,. .4-E J. ..v , - un-. 4 :,.:Ff?:.-J... 1:1 -IQJI"WJ,-f.-FI."-if-211,-Q-I ,-.rw-1 .15 lij,'f?.Q' -.-W-.Jpgg,i.x?",','-.fgwiwf V-2...".,'-fe 5i.'5.g.e,gg 1... 1 5,.ua.fL ,.',-hii-:fg,ga.1".. 4:4 5Fg:gp:mjffw fs . . . f - F' i -'if'-f ff-'1 Ilimz' :-:-. -1-1-4-,. ' rv .F ALJ". if Q i-'ab-Lg.-r-Af.. 1 f.?'i.. ."-319' 1. 151 r -fdlz.. mi Q -'f'- -gf". -.."1z'g-.2 .. P: T fg5flS5j2Q.Q -,11??+5i-1f.f'.:? ??ff.eg.ffFQ 'fir Hjgqgjfpzi, g5ff51iE.l.5?.i 3.415175 -3.5.151g:2e?f"gg'gg'55?5fZ'H'.CQ5FwL?ji?1 34'1.:iI.7f5f.:," . 351.-".Tfb51-1L1i' '5i"'i'ft.3?A 251' "Y F Qjtfbf',..-J'JPj'f'?I3i-5.7-'Tfl ?Y3'?i'4'f'E"55'l'5 M. f'i?nk?'fF Tiff. 72-.LT-G .V-i.--'39 . J",-viii-'I:'7:'3f5?v'P5T1'.:.fs 'fl'-1 ",-.311 W-'rl'-' 3-'f.".?:3 Jfifij-rl '-"T 1' 71 if-'.. 59- J'-?"if--'V :'-'-':5.1r:.'f-H?.f'- Mpwl- V--9 '1f1...'f'.'f H151 -as-91-'.i-Lr:.":1..:'jg5".'1.1-aw . 'Q2.13,i-1:-J. fn "i'.-:i1fYN'?L. J -:Aw-5'..:'vr1.a"L .-Jfj..-A ,J.'.-Li"fr'f1L.'21'-ft.i'--.- fwfr-1G"1Er..W.,:, .1-1T'T',,..--n.-.-.iw -1- -J-Q., - ,rn -. --ff I.- .- '!gn?.Q34..-...,. . .1 uf.. ,hw ,J J -J 1-1 ,ff ,,.. '.-f. f.,-'.-:Q..-L. 9 ..-p -.,, - L yy., '-3,1 Ig, lv--ig, ,gig '-L, wr.: Lv,-I ., giyfpyof-.. Q. gig- ..f,..5f.,N- Ej,,,'-,wiv-,,z.., .33::..j',g-f,Zf..,3,,. -',5l.- .-,l,',..yfPg21- ,fu ,J :ng Tse- 3,-'55 3,5-ff,-5,174 3:-,L-5... .,1-1.-. frv ',.,,5..l.f ',-N. 1 .4 4, ,fm 5 gig?--.fifg 5 !.'?1fC':g34: glifg'F.xlgijikiiff'-..-'LW-yii. 1..'Q'l5 K-',lL'P-fL'112i1'D5Q'5ZQV,. Lff7,.7ngj-1.'2Zv'Ls',5i-'SLIZQLLW .1-.A?4'5'i,,Lg:Jg5.1I1ViVPf"3'i WFT 5 -?.'6f,3,fl'ffl.-.Fi-i'?'1Z,1ET..f QP'-Q7 .:?.".31-, , .V .1913-:..s1.'q,Q-1-,. af"-gf' .af 1,1 -F: -.1 1 :.g1:.:bw-...L:a...- 'fu -'--nf-1.31. E"v2"f 'W L:1ff'f' 15111 ...':'.Q 'ir -. ,W-.,t1.,.. ,f..,.,. , .QP ..,,Vv,., ,..., ,.,I.,,... ,. ,,-...4.,,.,...,.,,,,.1-.4.1,.,,..M..,.. ,....,.,,,.?,,-3 0- v.,,x J, My ..J,-. ,..N,. gb, -...,W.-,, ,..-. .41,..11"'f -rl fff"f':Q-j- -1 12. .,-1'LiA-RWE. :Fill-4535 .gf :'7:4',,f:L"':1?1f:-A fiiflfi. :T.'ffgA'2..?'..'f2f-i' . iZ:Q'LK1f'yglrQ:,1lf1' ffIIf""j'f' :ig53.lig31'f. 3jf.E,'1:lf,....iq7!fjQf?f:3.ix2-.A '55-5.rriY'.'T .viii-. rf' :L-. 77:4-3 -1 Q,"-,..,, 'fn-vp..-H .Y fry ,gn ,Q H .1-3-1, ,K .-4 - Lg. -1. , -.,. s.-5,14 ,445 -fn - -. ..-.- -1 ' .A .f.,f,--:T 1, 3 :A . -4. 11- . . -, ...I v--, ...ULN 137-,,--L,..,.. -1: Q.,-Q.. ..,. . ,Lf-'. Twlil.-. '5 STXEU' .A Viva?-Q iw 7 5-1416-3"','-3-::C..-L5--":figL,f5- . - ', ji- f Lf".-f.J:7'?frf..K5E'151p 'i,:ge+L4. Q.. r ,mf -' 7 - .Tl-Y-5' 1...-1.241 -IF.. 5 '.. L ','.'f'-1-Ur' -.gimj-Rf .gr :. 53' L' ""'y -Q -'-":,.' " J -'.f'... -' w'5'. '51, -413:-"Z f,5.-'I .AQ-' - ', L, ., J'-GI, 0 Y -'.-'Li' IC- 1 .g.." ,'-- ', " --:JK '-.:'...l .- .. "' f' '..,',-' ', .-' ' .f "' 4, -:T ij ' " f-:"'j'1',ff':5. Cf- .7 "-'- - '- Ln'- :'14'q9Ffi.'.mf. '-L.:"?-'? '-2: f',3:f'1f5.-f.:r',c."5ff:-'K-'gzfgf-1.35-, -f-..Q.'.j,'.,'l,'-13' '-:,.:JJg,f f f,':- -f, P5761 .1 , '. .1 ..,-QT tulip qi,-J.-,,.'fy,f 13,-. -H .,'.:C.'r'-M-f.Q.-qi-T.l'f.".f,- Q51 " ,x 145: ' 3 .1 if :11's7.,i afixfff' E.:-'1' S1 iw- -' X Qs. 5-.- -. idx .415 . .4 1 9342- izwg E+-fr' asf- ..:.s.. ,- 3 fikiv- 13' gw.r.',,-., w.. 1"' I - ,.,.:2E.-f-51:-,i '-af. if 3. ' " .' '-J. -" 11. T' 2- . A.,.gL2,,- lj-.gf"::3,q. 3.1.33-,J,.,yQ ,MAY .,.5i4,Lf. giivrfrr., 1.3- ,,, .G .M G55 .FQJSFIEE .93 A. A 51. .ifijysvml VI.: AJQLH Lg! dd. .,f2y?,,.f,.L,51 g. -1.5-.,,5., .1:4...JL!-MMS. ,-.I',:?E-. wlyq.-5g,f - 4 -5,3 .mi i.Y6.2..,..5.7-,gl:,v' ,Q-194' ,gif -'g wj fi'-e5,.4.., 1.1.1.-.i4..'L4 .:..'f.-,:,:y- S v .frff..x. Lfff '- 1,+.pA.,-',,-:2vv:g.z55' .-:I-S gi' 2'-'wh' -f,5i?Qi.,T Lf- 'f,2'9i'f!0'Y'S..Lg+ LN FQLS-:N-bJ'i:4'fG3' 3 i'-'iiiiffilk L-fi-N-' iii-Q54 pf JJQTFF-23.31-4'.44'f 55. '- iff V'-. 542' '4'f'.f...1V ??l1.ff3'g5l5'-V 'I--.LQ': 5-'fd' Z"..1:'1'55E..:f'1' ' 1-1? 4 V2 311 -5:2-Q.lieJf.,' f-'fu Q ,-G74 :Q ,.:,a, .4.i-1544? 5-'Qtr 3- fm -1 " 'mvigi 'Kiyg-K--.':ff'.'1.'1:Fw-VJ.-.r',i. -- -L+ Q. Q- .151 flT-..g.g 69,5 ,. - fi.-...'.?3":.54. 'f.-1f..y.,f-yf.gi'i.2Ni- 14. 723. ,g-f'.'3"-51- Qvrff- yr::.,,-.ivgvrt , .2 :wk ,L ,.:,.,,Yl4 ,lx xgaalhih 0,2132 'Fv,ji,V.6?,,, . L ,Y1!,J,, Ui...-,Qt-.4,,. .v ,Cnr .., 7,5-1: ME- -S?p..H,:,:,t.A ,F 15,3 ,-E 1-.A-NA.:-F .f,?-s1v 1 L -fl. .. ,.'.hA,ry1F,M ,. 7.53,-3.6: f.:.-. , . .- -C . fd:-. 31: 1-...fo .- ff-:J I g.: ,-.rL+.- Lx, ',, 1 .--'Eg ..:- ': ' -- '-, -1... 1-,hm .gn -', , . M: ' ,g.,.,f'j, - .-A . 1 rf: V. 'J .L Ng .'. f LEE: -.,f 11x24-4 -.5 1ff,if,1 r .fjff-,,L,:.,.:x.Q1,1'v, 3-1.,.!R.,' 'T .,,, 5: mt.,-f--:',:1 ,fl vp- 7,. Ig' ' gg rf- ,.,4:'fJ- ".!i'qP,-g,f.f:efQ,-:P-,-'f15" WJ-.J.f.-.S L5-,5' -..,.-3.,',:1. - fl., . ff- Qff.- rjfkv.-,gfty .nQg+y-.-'r,-1-f '.f.r,-A -55: g::if:4..f':ff -, .A 3-ft ...,-g.'Lf1.tf+:Q.f.w.G1-1-:'f',,'-.-..g4g.,:Q-4-cfxilijz? 133' 'gvifsfw .ru-'c' li., '1q.:'q:w1'i-Q' f -M.. J,-. ' f . 1 vt.:-'--"5 ,rjzr ",,'-1...-45.4-',, .1 .. .- 1 4, ':, f-:1,. 5g..',:.-. 1 - fu-.: ."+r-' ' -. 2--9 .'-',-'y.. .. ...fr-3.43, - -1,-3' J 1-gi... -U ' f::-pf-,.:1,'4 2 .- I ff.-J -' .1 5 .1 391,41- F'..ZQ:?i?.+G':--4--wwf! A-5 .Efifw- w,'.. gf: -:LEP--ggi ff..4f-iE1'5.:"x-,41"3J 3.-?5.5f2'Egg.uf.-,sf i3?Q"-53.1 .T .wi uf-,, .J . ..,.,g: ..-.qu -' ",,15' .ra-.mf::2.,: We 43- .,- ,'-1 :gw..:-J". ..:.-. f -, -. -l4r':L'1l -3 .fp .'-- '1',--"2--'ls ' Efififf' -lzslf'-3 .A-'YT aw.-.'-jfgllfir fri-'ffl-1 41- Ziff'.--'S-'.1'?.-153-ffC..1L 1 W 'rv ww- x,Af'?S4-:.L... J5l,fai'Y"1' .rw--'ffw-qu,-'2fb IHS.:-' '1-1-H - -' .r ffm' -1 'Z-'Y -f.. rw-- ---.-:..: -. -.- cn.. 411 .--,1Y,'.2-'wg '.-7-.,f3.f-.ew .1 -fu: .1 .vw-:2?f-4'-.,a.'-"rf . v Af.'..1" '-:Ev -A-.-ws 2.E,:..,n5...- wir. :-5- .f.::f+Qfi-...Q -.1 -S24 fl .:- 14M 3' -.114 55-3 .Q .L5jg,j..,-'-.QF 315,115 pd.: .5-gU,f..a-if j-5595. ,:,gv,CJ -g....-,ffzggjff-41.'..A--FAQ: .Q v-V . Q, w--.'-v 4-th, 5,4-I..-V Q,-U .69 T- 3,1 ,. -L ,lr ,pw gf ,,, . X. :.,: -3,-A. Y 1 , 451 Aj ',5.!,.Q..-,L,,,:".39'-,gf 3,5 :.,I,Xf'- 257 4. 1 :+,J:f37'3L.1.-5,q,.-L:.r.r,u - .vi-. - --:gf-1 -.,.:':- 125 A-Mg. -3 rf -1-,.f.'. ',',-3--n','4y ,gg-...QQ . -1.-ru, 41,,',-,-5.eH1,f-1.15-v-.3-45,f.,.',H' . .J ' LL '4 -J'- rv? .-L "ffl lgjE.,"jr271: .figj'gwJ1?--35.:,Q':r'fF?iF?IH3-jgqfg :ggff..1.p55.,:.--5.1g'v.f,f,.:+:C+'jL-gif,,213-+4rr1.5,-115.315--9-f.,gg'5... f- 7l'1a'f iii.. -',2j.f3.- 552.553 ' sf- f 1, '-,g5..: x- .:J,,-,. '.: .. fl'-. '-1- y:',.'f'y .,n-.,.,-' .g.-,.:..,,.':,f -3':- f" -- -.1 f ' -31, , -1 ' ,.-ff,- .lg-T" .L' .,, -.: -3,4 :' ':f',:, H 51- -. . Y. f -4-., 'L1'f5,EQ'Pf3wri4 -1:51 -Er. :fe-512. if-I'fQ.'.9if-'?f9f3""-'.,.'iJmy: N::,f:12f.g:-Q-51 J f..:,.'5,1,'f:L, '-"5:""1-f.J:1'gr'-"1L?rg3F. if ' '-", 13: ,-vzgfff - 'L-'fgC'f1?-:Z-'--.',.-"' 1 I ' 9-F-1-555 iA?7'fE'v':f '71-'ict 'Bi 'l1fi5'i1'1.???f'if-"SMT"-'23 1-f?ITf'lT?2L'5?JJ'?+ -iii'vrfL2'?i'Zf"?Ti.lAf152l7ffi-5533 Q-an .F -,fx--2 I- -Egg-x1'1Y.,'i"F'-'13 155' "?i7?f '.f'J ' "i'?3?i4T'r f?411"2+Q4s'..- if -11' Wfifif w"'i Hf57'4L5'A"43f11"'-5 f'f"4'Vl "1" -D."7S3'1'l'3"'1"':,r'ff.'P.T"-ff.1-"'Y.'1'A ff f-i14Tf-" g :ff 'J , 3'-. -'g--,.:--,5'A '.1g'.-,Q ' :i .ajj y- -:1 if 1 -11-',-V-gr V- Q.. . f-fb. 1 --14"-E.. . , V .- A. 3.5-1. f ,q'.g,ag33, "3 ,,' C-F" L,-gl :' .n.::- 311:53 gl-5-,Q it .Eff .'.-cf-!Qf,g Ji! 72.1 ,Ljkff ?yyf'E-- .9 L L .'g,, v'xgYvf.,'-.,, 'jj,fQ,.115.w pl -4.--'.,,A,Q1:-' -1 - Q J" 154 Lf- ., Q'-1'-QQ' :lp 3.6.33 361: "'L4,.,1--FV.. - ,LJ-577 fd- Y. uw., 2.13. -4 .--MM. Wolf? ':nga4,T,.-' :M ANT 4 .M5a3:3'fI.1:l'5fgigLg,l.- -.5 L,Y7,,, .QW AL .,,,',.- 1-.,n: ,-f tg. -.L,..,- '- .1-3:21 -A ,,.f7' 'J-fs'ff1f".,.. 5-5:--I-..f.J-vjffu..-?'i-.fgiw " 1' 3. .' '01,-.1-'-'-w .1-"H: J- J-v-Lu". '-".:'!"..w-4 -' '4."'i-6: 1 .1 -,.,,,..g:,,?,,,. my. , .T-,,v 1: ,.-,,.3,w-,,-- 41.4 -.f3..,.. -:.:1. . J-.1 ,g.' 1-, a-rm... ,xg --. :gf 4-,.L :.,..g,5,.q'g.f, -Nr ,-'H v.-., ,-,.... 1. -3.5 15.4 wh ng.,-.w gil.. V... L.. .,Qy-cgygzg.-J., .' 1 .-.' 5155- 41.54.44 Aw.. 'mf - -w -.,.-,- -..- -za.. .- .., af wg QA 5:5 .,f,:f,.7. ' " 'ff ' A 'PJ' fly'-'.'1f:.:Zr2" w-f-'arf-. :A Q,g1.1+1vT'w--:,.:-"9 -mf wmv -- f'f.,.f.'-Q -::. -fa -, '+-"..-+ -'Q -ww, .1 -:Q '. - - .r-. --.1 tm, --.1. -114,-V, --G .gmfigf - .am-,Q ,.-.ng - '. .4,. :4g,,.f-5 , :U . 3-M. le, ,N .,g ,-,,- -, -1- .94 'f-1 32-1, i .i,Q..:15Q,giLgvN-g":: ECAfi,f.Qu1,':.Q-5-L .3 4 Q-.1 ,V 5133.-': ,,55."15.,.L1 .bp .Aff-14.-151.135-, .1 ,,5i,.3,C1-5: A-,4aL,:A S-.SAA ' '1-""1.:"-I1': -I.f-:".:2'w-j2,:'5'5.1lf4:1', 9111+ 1144 F QQTUJQ :3'ff",f-WHL -'Af :ink-T 1" 'f gl',f"'I5.f'.'lE,'-- '.2:.u-'-' -' L -..:L-gf'-3 fi ' -625:-S'i'.,.q1' yi- J-'A' -.Y.zww'f-H522 .jf ff J' - .151-4: iv. 'gf A-7:22.14-'-,,.-. 45: e-,Q H' 511. 13-jfu: :lf ., '1113-4-fi-' .pfw" '-'H'-.-"-J wif" I I"'f1 1:-'fn -g,i,F.- I A :ff -'MC ,' -2?-.,.": -,f..f- .Ir 'I .1-in -- "x 'f : -I-.-n - -.g.1-Aw -siflhy g.Q:?- f. 1.5-1:4 25.5-1. - .gi-, --gr.. r.--+'-- A f -113. 112+ .ny , -:hw .-1-1 .'-JIRA f,'.-.:,:L.-'- --JUL -H g-fl-'nr' .-3,7--1... L, -,lv-..zf4.+y, 3'1f',:'-"4 .ny UA-C. .Y Q.'yg',- 1.. ,5..'.g J-Jr.Q'1'5.'.' pie .j'rg,.'1,- .fi i, ,.,,4..-,. ..,., ..y,...,,-L.n,....L: ,-. J.,,.., ,....-. .f-..,- ,L ....,-v ' .3,..--' 1 'ig N- -.:- 4391- ..-gg.. fu gf xv. ,',fi.,'.g.,,..7.:- ...':,A. 1 3.1-,:1f':.:f.-Ag.',',, . 2-lqf , -fi.. -: f Ar- '- .2p4f'54?':f.f- 312 ...Q-Jbfw, ,pg--:-',h-.:fg,-.--.,- . -,Y1qN..rq+i713x. Qu-fr-J.-,F . ' 'AA gba- 3 . ..- -1---L-:-' -5 '.-v--.?.."f. wk.: 1-L'J'LL W-12-I--M. HI' rs.,-Jin 5.1 V-"-1-.ffiu-y---. :+- 'lgf-,': 2.1,23-11-,l:'QLvE7q..,-..,'g.1-V,-.g.g:'. ,zfg--'fif,j"., -ff.-.t1.:'lvi,'.1,rE,.-5 Q--1,'-...?y.f'.'-gy 5' " fz3.f.4.'ff"j mv'2'?43f:'P.:'1g.Df'IfJ1.71,E.-554-""'2:-1 1?'iaf12l.3 'SA ,F All 1 .-, :Y girl'-:'-P e-,q-Wgmgw' QCLF. rg'-:f .AQ-. ,--.gig .:. r.,-ng? .--',- : -...gp-Qrf -- gpg-' :rhy- '.-1 ..2 v.,. 11- f --: -' .1-.f-1.5441 '- .-1-41.-H . 'aw-,--1 f 1.1-,L .. 41,-A,-.:, 1: :wg --rx , .p ' M 3.5-1.9 1.-4...-.qu .. -.,,g.. Q 1..-- 1-,ag-f,w ..,.Lb,I, .Q . if rgxizvi 5'iL,.1.'N-Sax: .5115 ,I L5 ..jAg...L,,-jg,g:.,.4.-.glzfiif Lg'?--finjr-Q-.-4.n,.,.4,.6.-. 1-,.s.K.lg -yn., 14 Q ,:.L, tg.. .-sg..-1-A.. 1.3 .11 p- A---g-,L . Jn-.41-L, .U f-,- 17. ..,., . 4... LH, .qt'i1HI:.4- ,-5..,,3., W ,L ,,,......':-,1 'ws -, - ,I-Zfjalwr L.5y5..Zf51fQ..llggT5? H fvvwygiil, ,,:. 3.45 uf '-'iff l7'1l'fl El" 'fi Et. ' 'LWEQ - 5 VV.- I .- 131.-Q :si--. " ' if-:L:.'5'.."l'f'31f'L?'-'Lf-L .f"'-r5.V'-'f..L"Y5'.' ' .2-f3gj,2f5-if. '- f- if 5.52 :.,2"1-"BTL-,'5Q1L:'7' 'frggiv W123. "fri 'Y -:Lf inn-':, 4 .i Y. 5. ,.-I S.-57 ,391 ...fir-I ,QQ-.f :l ,Lf ' feffhx f .,,,,h-.x.., ., Y.. .... ,.Y-,,.--. .,,.....--.Y-.,..-Y,-., -14 ., --,,..1f,.. Q 1-me-gk f J ' nf .- ,nf L , ag 7 vsL,,-A-,151 , , . .qv V J-, xi., r-5-a,.,1 -v 1 X -- -4. 4.-. 1.-3 '-.f,.'.,. A qi.-:L 3A-f.:.- 1 -fm r' , f- - . ,.L. . ' .. , F J - -r X...-x, ' ,,,P.,m..:.. Q 4 , J ... 1 . . .f -, I- F. "-Li .Inv '- 'c7""1 71. I 1 ' '-711' ,' ,-J v Srkw Ng'-.1-a'J 1 , '- -,zu , 1' " H2 ,. L-'li - 1V..f'5 ,g,f',,'1.'+"E71 , , , 1 T1 W. 7 PV wzjv F12 Y , v n ,. . w x, , , Y L 1 . 1.,,-. .. X 4 r w W.-:':1" Y .V 1, w ,..,, . ,gg 5- L1 'IEL1 Rf --Alf fi 1.-.Ts:,', p, I --wif 1 1-v1',.1- , A , I. L- , , 'rf-,, ' :px 1 5. Q' . , 'S-A ' rfi? ' ' '.: '- 'C 1' . Y lg' , gcf: -C U iii' . ' ,... '. ' '1:"w , "'-"J, ' -1 - -mf? vfE:Cg.i f-H 1f"w- -1, , .I-1. ' g ,-J,-:mg 'caizfgfi-2j':',Cggq:-' :gg Q ' -ff:-yan 557.6 - ' Ea-f ' wa, Y Z1 , -.131v:.3,:.h' - ..f4,:- ' V gfpgzi-4v.:'f un- 5:57.-2 f 1.61,-, TTR'-49-.23-N'C"' gil? , " 'F wS'F?9f"1 X -.Af-A ,1'.',-'.f":1 ,-,:'-.-" 5-L-UL, ' 12 .1..5:i 1- -11 4. 1 ,xl '-1 -11.12.-.A-A gg' : .-J ,.1:5,.+3Q.W ' L" "1 ' Eff,',Jf'fc-1-rl -MH:-1 Ti Q-2 ff.-:,,' - J fu,Ls,- 1 -T133 1 ' N' ' :iff-'.2-vfgznflzz.-, -iif -r-Reef f,,5 5Q,,,.n,,g,vw.N,.,5,.:.f,., 4.4 ',., . 5 s . . if-.1-i.I-':fE2fe'..232iif.f1fE3Hfil WC 64- - ,-, - -. '-fr, : , w. -'fu-rf' -: --f- -v,-,.1m.-.-g- 2-V - 92:12 - ' ?' f-'.'j-'fb -'Q' EQu,:,1Q .ifisfi-ff. Lg-132 T' ,, .11 f - . -u 21:-'ff 5 5 222' 3? - , lg-f,','L'Jj'.,i- j-5 ff'--ffvvw iw, :,, - '. 1-Qu -Bc.: Y . -.!.,3f . , Q' ,, ,711 , .. .g.:. A ""Z.-'5- ' . .JF-' -11 V ffl' -.'feE'4'f : :.: 'F-p,'-'i'+ Q - .'U9:':ffTx-22 - :H--- VEL- -,-: 4 -:ffm -.Q -3-44:17-:L-272: pg ,zftzl ' .-- I-11 iijefs, "gx!.S W:-.-5Qu5'4:v.Lg , ,PQ-"g..,:-,fini 3 . ,x 'T'-.g, 32,11-2:Q-,7cA,:a-..'ilW.2-'-fx. -A 1, - - ., , ,-g,,1'5:!.?'2-'.,'. 1 l 1 , , , ,. A...J.'LE -mffg5:24-.1-1,cf:+: ,,g5,,-,- 1f.g-1frfg.cf.-,,.:- ",- f '. N: 1 l'.w:w.-ugxff ,,144w,qg-"..5--, ,n A 3 M '-A'fv,+Qw.+",' ' ' 1 f I "- -ff-'w'T:j'f3"' '-'v?.1:'ge'.L'5"F"a' "511?Qvuf .5 .-,-fi ,- s A V, 1 '-T5 -.-:T ,Xu rf i-E':f ' 5.-.T':'i2g1r'1-. L, fjg.,kii7,'?P'-12: ' N ' ' 'ii"-r- NNL ' .2 ----J, ' " .QI-:R .1-5.13: z 1-'SA '.- . r'-15,1 " - ,. A-'15 ' EPZ' 'ffif . "L. 31',.l,, ,, Hn"--7 ., .. - HLA, 1 . , 'f--fl" , ,M . lr ' w. ' ff: s A J ff " ' - x , ,,v w f . 1 n L I 4 V, ,, z gs 1 , .4 , 1 1 , , . , ,. ,, L . UM ,., .,-, 4 p , vp. 1 1-X J ,:, ,f -K L'1L'. -5 ,-225 .M 11- -. , - -ni-'-: 'Hlzf' vi 1, ,- -Lvl 2 . w , 4.1. ,.,. f . x


Suggestions in the University at Albany - Pedagogue Yearbook (Albany, NY) collection:

University at Albany - Pedagogue Yearbook (Albany, NY) online yearbook collection, 1913 Edition, Page 1

1913

University at Albany - Pedagogue Yearbook (Albany, NY) online yearbook collection, 1917 Edition, Page 1

1917

University at Albany - Pedagogue Yearbook (Albany, NY) online yearbook collection, 1923 Edition, Page 1

1923

University at Albany - Pedagogue Yearbook (Albany, NY) online yearbook collection, 1930 Edition, Page 1

1930

University at Albany - Pedagogue Yearbook (Albany, NY) online yearbook collection, 1931 Edition, Page 1

1931

University at Albany - Pedagogue Yearbook (Albany, NY) online yearbook collection, 1934 Edition, Page 1

1934

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.