University of Texas at El Paso - Flowsheet Yearbook (El Paso, TX)

 - Class of 1929

Page 1 of 114

 

University of Texas at El Paso - Flowsheet Yearbook (El Paso, TX) online yearbook collection, 1929 Edition, Cover
CoverPage 6, 1929 Edition, University of Texas at El Paso - Flowsheet Yearbook (El Paso, TX) online yearbook collectionPage 7, 1929 Edition, University of Texas at El Paso - Flowsheet Yearbook (El Paso, TX) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1929 Edition, University of Texas at El Paso - Flowsheet Yearbook (El Paso, TX) online yearbook collectionPage 11, 1929 Edition, University of Texas at El Paso - Flowsheet Yearbook (El Paso, TX) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1929 Edition, University of Texas at El Paso - Flowsheet Yearbook (El Paso, TX) online yearbook collectionPage 15, 1929 Edition, University of Texas at El Paso - Flowsheet Yearbook (El Paso, TX) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1929 Edition, University of Texas at El Paso - Flowsheet Yearbook (El Paso, TX) online yearbook collectionPage 9, 1929 Edition, University of Texas at El Paso - Flowsheet Yearbook (El Paso, TX) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1929 Edition, University of Texas at El Paso - Flowsheet Yearbook (El Paso, TX) online yearbook collectionPage 13, 1929 Edition, University of Texas at El Paso - Flowsheet Yearbook (El Paso, TX) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1929 Edition, University of Texas at El Paso - Flowsheet Yearbook (El Paso, TX) online yearbook collectionPage 17, 1929 Edition, University of Texas at El Paso - Flowsheet Yearbook (El Paso, TX) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 114 of the 1929 volume:

. G A H ,,.w f ,N , , W it . . . i. , rlq ,I A , . . , , f wx i '..y:,5,k. 'g 59: 3 i ff ' f b H " 'Q -4, " MF '- " fn' J- i mpg., ' M' K V -, - . . . '- --1 f " +V - ' -- t 4 f, 1 Y '- j . -,m.'f., ,pf-Q39 -. ,, Ls,,-' 4, , -, . , ,, . Y , . ! kg " 'T' "' ' A' M ' F "' 2 xilvif ' Y"-ffxii r f ,f 1fff4?7L" ' gui 1 53 if N E W' 1- v, -, -. 1' W-'fly . ,,s . iii . . may yn 12 lg 5752 V, W V Y, . , ""'7: '- 5, yr 'vff's3n'f',f'lx,' ,, "Qs ,-Y?" '1f'ff ILT. - F?-f.w fi ' 'J ' - -SM 1-,QJFPM qw, - 4 ,,!z,. .e ' .Q .,,,. , 5 News 5, , , li, ,X x 'xi 1 as - f -rw--3 --1 V X Q, - - e gg!! f w- 43, Gigi ggi fgidagfgwgk Qjfgfww . i t V, ':,4i4fS3jV.,,f1gqM .zzagvf-5 gQ9g, .,,'1F,4E4'E,i'g,g,Q.:5tg11 L ,easy .r 5341 gg. mfg. MN SQ 154 gba, 133' 1 tg , 15 W gaawiggiazgsgxfi 1.g.vQg5I,.?lq- qi xi 4' 1 9 .Av 1, ' Q ?'xgj"'1QJ,az 6,45 -QE ,J mj+, 5? 5, ' ' YY K+ 0 'W'f4x'+ f 'f 'if . wiv uw, HW 'mn E Mx, 1 J.. Jig" 4 f gr' . .-,Jr -' 4,g,..,4 fa q, -gp , ' , ' , ,f.f' ff. '.v,,1Q Q. 9. . , 'L -is., pf- , . f ': ' , f. ,,, wJ- f ,- , , 4, ff vw, - '- , N A-11 . '-V-. Q 3 x -. V ,mf .', ' -. 5.tf'fw1 X' . '4 ' V- -. ,-f-2 V ,- ,. 7 -. .. J. -. , M 9-'32, f -ad: " rr,v?ii1, - .- , f 1' - T e -, Q , 'Jw ,, , -' 4 ,4,-,,ff- L 5:-A-,'-5 , x 1 3: -L, H wg, fr mga. 'P ,'.'N'if2'-m f" M- . 1 - w . 'W' - ,""-1 " ':--- 'Wm' J gif-v-' ,- '. ,gba-' ,-:VM f' w,,,4,g,.1- my-. -g. ,q - " V ., fri My .Jw wifi' 31 A1 -V V - f ' A " 'f ' - 3- Q f-f f. - - ' f x5 : g5?4qw 1, " W Wg 544 1' 6f:,.f5:,v,,,"' ,gcfj A ' V " 2 ' '- .1- , 1 R -j f, . Y ' ,As , V 1, 'N :Jw f. it f ,T ' +iN' v- , X 59 + s 'N 5' Vw N .af V 125' qw km: , ua. 6 ,Wa 4 my vs ,R f, w ,f , 5 , wg . , F45 ' n fi ff X! Qi Q rw :hx PAQ" r fx- laid, Wi'f'U4R:,. A 3- IM, Q My 9,1 4 V M ,iq 1 gf ' D fx v W ,241 ,args I , yi , A 1 3 I SP? fr Ax ,Q 'Si' 5 ka? v r 5 fin Y W R '52 wa is P N 5 Q x is I ' 3' 1 .7E'4'gf6 Q 4 qv g H' 5 1 2:8 ' 5 3 ,, KES' x Mi Us ?!Gg6FS 1 1 X355 fx iw 6 1 'A w L If x f W 'g Q, z 9 1' Pugh 1 . , f,, f 4 K. ff -r ' 'Q . 5 I E E515 ,g ii 4-,,'S?Hw,,, ,M ,w.gQ,qif Qfgjfilyg Qravaawvw + f+f:,,,M im, aging 5145 an, 1 ,Q ,ga USM I .gi ,Q X J XM: rv ,L 4, ' J 5 ' W ' I . in A QQ Wm -e. Fifi 4 rk-311-QQ ,QQ I 1 qi ,-MQ, uw Sqn, Gaia? W4 K 1 , J f M Tb H.: ew' 1' ' W f 1 .bw v if-1 'WL In J Q 'fu wv Q- if w . H fu A av vw , W ,fmri VV, x dv 5-my 42,4214 Mfgjifm Nik gf M M N uvfjda ff 2252:-,QW , 4 it " 7 -W4 A mm 5 " 3 Q -wg ,:Ff.A- .."q'gf'f.'NfVfy -'.12-- "1 aw-. 'sf-.Q ,, . , X. . , ., A , , , uhm PA X :fi 5 Afff. -M ," 55? 'WLM E44 ' "f K 1,435 AMR? vf "W M493 v - "u "'V"'f'H .,V' 454 A-P5 -1+ ' H -f.4 ,3n,' - ,. , ' I 1 fo fx , px ':,,,.2'-ff-'Gi Wa"-N ,- .1 11,,f'aL'v f -Q11 f., ,A K,-ff-wi' --4012 ' -, -.'2fMfm1',. 1' V -1- 1-'if ' .ff -212+ f E9 'w - K' , - Lf' -- . rv gzgw ,,,. 1?x"!:7,3lfv 1..,?,j 3. 19,?Q ,lx ,A gf f W K 1 NM an f 9' fy Pg iw ' 4.aQfM fm,iw 's:ff,. wmg2,Qf:'Affz2f,.g4' 1 XEZW PM '2w41f'NWw ff' X ff Aw -F ,fm W J v. iw-fu, Ei. , W Q , 5 3 46 f Qwffffkf. "'H'iLf?fW" Kfsffx 941554 ,W-m,ELW3' it gw Q ,,vyL faf'j.?,f4ff?'ggv5ZfT,f+K Jiaqw W iii? gag X ,,x,i,, ,i,4F,iVgSi 'p w W+k ? 3 Q- 'N k D 15.15 4' f " 5 ..,. 1- ,Q Kjxvf, qfvzf gw yf ,X J ,, rw I f 1 aff if f my Jw Q .fwfr M 'Y'.3?ffJ13'W'b3 ... ,E ' ' :Wifi Q" ' W 5" - - .. Q I. . : '- W. V V .A ., , ,. ww,-f 'Q-A, 1- 295. ':f'Iv'iT-7? fi ,gf , Q1'ff'?. :M 415-ia Q A1555 x filif T519 I Lai, . 1-'1- ' ii' ,E lf' - 'fs ' f 1 i R-1,21 QL A ,Q .3.,f',,gmyFv.,4f5,-I 1, 5- iigifsfye..egQ,,g5y,.q1-gi, -,LQ 32,5 XS V' I . My :,K3,,, i,i - 'Tag-?1' 's'ieggl g'f?.Q,5" - 1,55 fig' 4-file ' 3' "'F5'.grE' ". gg u , Q-Q ' i" :hi SE ' 'M ' ' WW 'iq 4 f' A Wi "G H- -v' ww ' SM, y , K fggiigkfwisii1l,fEW,1"A'ff?'mi2-, ffx33'122,4f ,kfwz-.fw13agQg'g-y'T 1 ff 1A ,iiiiflgfiw-S. W4 25 . .fx Q, f 'fiwiil Nw 1 X TW- ' 4- , . wwf- .AA 'K .fkfff .5 . - , 3 , 3' " ' 'f' ' K 21 -f-ff 'H :fi w F'.f-'9?f 'wLw 1" ' g lev i , . , 4 .1 gl? Q A ,AQ 2:63 ,x,fQ,,,, r' M., Y. 1 J' ' ,, , f'S"4'3' 'al' f"?-'f?4i'?fi.f-fifth? if "SY 9 Pbff wffz 'lf ' Q Af vi?-2'3" 1055 5 H . . ff ,V .. x . , , if V f W ,1 A ,359 ef- J'zk'Q-gini' ,timpf-gfwf ' -' H. W ' " f 'Q " ' gil 'ff 1ff?:,5g5'2e gme Wgxfgaff ,F w, 'mf JPN , , , f , x v . V N.. ,, ' A , K V 41,,.wV,.., ff M 5 , S Q Q W . J gh, fm au 1, Q 'Nw!2W5,,+,,,x,3g,, .1 ,jul 3,3 , A L, Q.r,55,ghnqiM'.fu5?j:,w:aswxg 5' LZ, wf - 1? 5' .xF'. w 1k' NIV' " ' E3 9 W1 W" 'ia gr 'f .n Q 'Q f uk-x-f 51311 .na W3 ' ', f,fQd, qw. , . r yy 4-, ff. -3323. 1 -,-,1'1M'M,' ni H525 'K iw., .QI A i, , , ., , 5, Lgvq. ,ln .-mr, 6:17 J' 4 K- - .Q ' 's - ' ff sw w if -gi'vfwagf32p3'- 'Ria X' ww 5-165 , . mug: .1-.2 5' if gffwf 1 '59 2 L new 1 62 ' ffifzf J .finwxfli 4' , ' M ' 3 W 'f"W'?nf K M sw mga .Wi ' A W E V39 H QSFQM X' -'Sw NM if v ,f3is,13xM,f,. SIM gf A53 , ?.5fff:x'? 2? 1 . F 1 wg-2 ,. L f, f3E.:"',:x:5,wf- wa ggrm Y gkh : ,tZ,44::,:f'-uf: R. I . J- f. -QW 5 , - . q ., V A , , . , ,. , rf 53135, 11 xbgewjgwv-:j,g9'm1f.g4 .N--I fYQ.g:.f':'e2i 1f" 'ff i'x:ir'I'N 1 gap xr 12 13" '-i iq-.fra . Af' Pig- Q' -, 4' ' W i! 1' an ' ,f . f 4: M 'f'wj,sj j,-, .Qx J giL,,,.,LaR V ijg f iq: ' viii"-'Q' , . - V.,-Lg' QV F? " A L T I VM fl-,,'f1"',. , M J , 'al-.3 'gf U.. f ' , '2"3f'v:, f""'441' - x - - f ' 4-' f- 5 -, :f 91, " Q'.' ?15 ' . '3'fRJN N f'3?Q?:Q " 12 , ., A 1,.,,,'f1w'? .QS W Y , . X I, ,VV, ,g-1 ,: .1 ff g- f-'JH' f M M . ., ,, , +R fp-x ,L. ig "Hifi qbfwwzsjiggff. ,. i , SME 19: V fji, - f ,. J '- R 52 M! J " T 4 V :BAN 0 ,Fw 1 1.5 vw M1 QQ' 32, ww rg9?r.f!g3x'?? 'BQ J' 72291561 1.954 NN S9 AK, 9' 3' 'rdf U' Hi 3?-ix M K x . V ,W 75 gf ' F j QKWKE? vu '3' gbifff' "fix -QW,-, CW ,f 1 y 'svhh 24 NJA K zwgkvfglg. Kg? V '-"' V'VV 'IX - "-. 4-,fx - ,- ,M U . Auf. .Js wr Q 'X ,fx ' f " 1 ,fd- .' 33' AX Q - L- ,. ' - , ff. f, sf - . 4 , , , , V "f I 1., '-A951155'?s,7?',f-'Y'?.77!2SQjf.'-'Q' TAF" HJ- ' .'C'7f ,. v1 '. ' ,w K' "5" p if " U ' M ' P" 1 f " ' - ,V - , f F - . , , 1 Q W , f 553 va : T3?611?" wwf, "qi, G5xv'9zav.c,,- 53,6 Tk fd E ' in 1,11 5' 53, I 3, V if gf. 4 '14 . f Q f, HB gm. ff ,ff if W , A , Q '51Q'ff'f? Q M f R, W: mf- fx ff 1 Q in if ,IW-gk qi pl 5113 my be xg fy? 'Eg' by 1, , 343-as 5243- , Niki v A in Q E i Q 'af'-3? fra. ,I 4 J' K f i, , 1 ,f 5. 'P if 3 F 2' 1 1 5 ' if lim . v Q Y " fr yfw Q-vw q b 1 rn.. ,- 3 -,:, ,,.,,.,l 93,.7,,mv.7y1Py M, .- K . V A I, 4 , M 4 ' 91 w I' c xaffw f, V ' 'QQJ "" 'jf 'gefyi 'nf 3 'fi Q 'ygffv 'f -. ,05.f.sgI,i1Z,23iI Y, ., 1'7f1rl,ik'3aQ' ' 1. xi., 1' in : .V if J K? V . , 5.4 M. , x Q . gf, .. -gr. xy , av ,, ,H-1, N ,. ,,,.,1 x. ,,, . ,1 4 . vf -,V A -,,,, - ,- ,-rg . L, ., -K ,, , -. .mggn X- vl ,Mx ,yi-., VK HQ. , A ,lu V , ' . 'H if 5,-'W , , , .,,,:- g.f4g-1,1 g h' 4 m-v?Z,,Lv..- W- ,,1-,,. ,fv2g,Q.AK91,1pgg,,1',, Viv, 5,3!,L fd , GP? f , 1 '. vkyss' 'f 5 71 A. V wr yn. 2 -f m , ,Q Q ,T f- I , 1,-,: f..J,.,l,g1,g 1- 1 xr. ' 2 Q1 fTL'H'W41"'g My 'ffam-5 gist -IP 'I ,- ,gy my , f"p+"'s5'Z, ' -' V - Yi if f 51 , f w' , , f. ,y 111z7.'v.j, wi 55: X fl? 4, v M M 4 Zim K., I ML . 1 gy 1 :Mil Q 2 x, 'iii fijw, sur ?dQb,U5m,n, , I b wfg d-3Q11,Q,:5, Q ,.1 V5,3l 5 If f Cf , A V ,E w ga W ' " , 5,41 W-.f w V. V ,-,I ,..,k 1 L . I , 14 ,NPR .n 4 :fx-, ,. Wtfxr -1, -5 hm pgwx , .:?4:19Q, Q . g,1!mgDd...,. 1 1 .kg K - 737,31 , - , I .-Q L v 4 ' 1 9 'Sw A Q ig ,- wk fm gf mg ww Ma wi 15 5' 2, ,, M A f A., A 'L H x "' U'-vf - if fd' - U we .. --V- fs 95' 1.4 VJ' 3:1 1, V35 .ww . K. L- .M . M ,- J A f ,IM M55 is ,L-u'5S5ggg,,,,?i2.g at Q. Efgggfggmigfl..,p.,,,QE..i:f-'iwxg , H Af 3,9vm.5,i, 41 5 35 HN S f?9f..sm 35 Aff' Q Hg .:ww,, M wr,-A V A f M 'M H WA A W Www 'ww :vw za . sf R91 maa- fffi ,, afgw 9 ,. Sag y 'fi 'F M 5 M' f fi' vgfqmw V' 1,13 Mm Eff Hiya? - 3 1 ,W Q -W .f 4935 A 557 rwifw NRM' ' '53-'Vx' ' fv-11 1. +4 Q MY Ya 'V W 'xii My lib Wim' ? 'Z 1 AY xiii 'W' HQ: lv 9 ' M " fgbfkhnlb S Re gwllgmg' I 'iw WMS? "1 3 if ' Wd J 'T' 3 w - ' V H , ,- bf m , , , .. .W uf H f ,.- :. , ,. --.xv , ,wp V-,Wh Afgff- 1 ,, ,,T+....w,,,f .- - . - V --:...f - r-.KW ..,1., ,N w,1.A,. .,.. . L, ', v -' '21 if QQ ww V ' 'ff 'v as f fl' Mak ffeygf-' ' Q , 4 qxifzfy 2 fha-F' ., L. QM W " ' '5 1' 'iff I" Mwiziv f' 'ga gf' vviff -W' H-'L' Hina ,- " , in "' ' 'iwffl Afwk ffm' K - - MW f M' 0 Ai ,TW QM? Q iv 'IMZWZ 1, QW 2522 UMTS? JW' wi-i2 H Wiz' ?f'2zf f-ffmw x 4 Q Q Q A 1 1 5? Y , s R Q ik W ' m 'W ' ""A 1 'H+ fa ' 'L ' f gk MD S521 42 -lg, Q 1 Q we 5' 4 SQA if gf-N52 S 1 , . , . V , R, ., , - - :i4?i1'?f'f" 15f2?f'f5J5'f"Q -Q 6:1-ZS' L- Q Viff fi' .-4f."f1fY'w- f2igWu-fy :L ' I . ' :P E , , , .Q .. ,Mk ,di .fzwws YQfai,g,,?.5Z,.,,,,35?Q1gf1l EV 53,t?if1:,5,M33,554 if L 5i:53,g4yf5EfE 6,i 3,, . . . I .M ,, ,,,,,q,, m u ,MA-N ,Mk X ' P' e f iff .A if qi, ,Q N X w,4MW"" wx" .,,2f'fA,,.-F -gt in M M x 51 M kin my ,, 55141 -fm 1 Q ,M W www -yy X L 'S Vx ,vg5,A,4 E5?g5',,, 1, i ,gif 3 15 1 151 'f m rfiirf NA L, .f-5ff-Wifif.-5:,,Fi25iJ'?" - 37 :-H 'J . 4. . X ' . ,.. . . ., ,, , , . , , fu aw- 'K g1Qfr'fzisMrfr.5,g,..f .mgfym if. Q a-,J--:Q y, YW, 1 - gf, Q AV w k, A, - ,Z , Q ,,, .5 , ' - -Q -M -X 2- X J.-, A- ,lax 3. ,emgfw Q, fa' qc., 'nf 5 , 'iff X' M -V A nf: 1.-1 in 4 Q x'Ef'fx .- 22 Q 4 x ,rf J wsegiicgg gufg 3, 354412 if -,Q r ,,, if 1-.,,gif' AE:Y,,,Q?gi?SE',, ,A P 355 SVT A i,?,i? ,l. , ' lf , . , , ' " ' ' " N' 4? i i fm 3,f W MM Qin, Q., 5, ,. Q5 -- w N W, . f :Mg , M QQ? Maw-Wgm Zag , nf, sk ,, af. ,-3.4 uf-6 Yi? SX .gif -bait' 5' r :QQ ,tA+g?ji?A 4, if!! 40, fx V Ygsgigivr Am rs A was . 1' 5. 4- ,L Q? f Q -sf 6,-Q 5 Y. f R 4 1, mf-ijhufiw fl ! 43, l F.: .1 ,mwwm 61412 .f ,A wi: kg, if ?fwgg'i5.yw1gr ,I E Q5 W i E, M W ' wr Q 'ff ,w ra' 1 S f 53 w K r WX f 2 if f mfv an is ,1?,f!+.a"17-Aifiiq uri, ., W 3 35 ,Qi ,X gba J W W ,WV-M 5: A It Y A 'Y ,f - fx-ag, LL..- , ,. , Y , , , ' 'f 5 ?"i?fiSf1f',?'2k5A' ' 'YP' , LM W':'fW"V11ifi .yi X53v,wWL.' ..f?,'-'JV ., : '- . "N " " 2 i f ' ' T'-F " ., M -- 'A ' V 1 ,, MJ, .,f+ , .L,- , ,Liffkjf My -sw .rw .fiw iw: f- -W 1 ww. iw ,R ,. V A fue 25-A 4+ af-. ,QQ ' f f 1 A : n M V vf. , --: p. ,Ma v::.ff:i , 9 'Sui--fin-,f.ff " H :ff V " '-,Q ,- ,Q 1 , ' W .. f,,.-' ,gn w' Y. p q",-'gy ' -2 Q .f M139 11 " h A Hs My Aw lm ,dv-s at 4' 'x,.mr- ,l.'?miN.Q, -fav-M if Mffia. W M 8 W w W 3 H in up 9f35?k-vu fi' -WIP Tff.fsr'Qf-?"iYf',If'i 'ER'-QQ hfff.--ff-.-r'-fxef '1 f 4 'J MQ A - f '-99" ' 'Q 'ff' " f v Af' -.w- .. , 1. Q4 i'1g"bT'?51:'f:5:",5Q Ai ff Qifalftigfgi' Y' X' 'H ' sr - 1-1-w. - Eh, .4!'L,.,df: fi 1, Ag:,,,g3f,,x M, , fm, 4 A, 4 f x, , M W ,' vw QW'fl" ' 435' E 'f7"Ai'f?w las-WFS 'L-"f ' A' J' f' V-275. "i-"WB 5 f F"'+ an 2 M wma, -4 XA H M -f .5 . . - 1 ' - '- 1 W' M , . .1 w X z X431 K ,W gy I , K , Q A , -A , F ,Af W-fm Q ,- if wri t . -,4W'L. ,ga , bf Hifi lf 5 .Q , iz A v ., ,iffy ,Q Q, f . '4 4 I .K gg 131 1 .V - - 1. x A , 5 he Q 1- 'X M4 w M y Biff if mi: L"'!".' "H "??'fx.-:J- 1 71' -"-x 'rv - Q-"cg I .EJ , ff-1 .gm ' 'Q ' ' ,931ffY" .SQ 4 . W x , .. Effsyxizff -W. 'Y 4-V 1, 4 X1 W a ' 7. li .- 1' ' Z:Ef'f2.' 3 fi-3, aid X6 Ay fb ' 5 if "3,,f4,.gfgA335E, M4515 . . -f:-1:-,',,-qgpfff, : -E.: g 6 VD A+- -ft 'Qi , , aim xg? 56'4w1 mu. M4131 Qwgxq' :L 1'-"l'f,..' n -A fi LT -'wx , -, ,, ,. , , f,s'4.-23, 'Hg " wc ,gmfqiaw ff , 'nfs :,g:5.fx5fi'.'ybx?5 hw' wif is f 1 . ,,-1 A -371 ,2 ' f I, -f W J iw H , . .,,, ,f,,,,,, , y., ,MM 4, ,mv .311 X- . -1, .fpfwgm ,. 6,1 ,, 1 342. f wf 'Q K' , ,Wy pg' ' Mia. 'ftpff Vg Q ., SHNS' J , .. fi Cgfksgsfgmg 5299.4 ,MF xg V552 X?ffw,5'Ex,5s1. J xflrfiijit fgag:-EM-gag, WQMTAQLQQEQ6? wx Sk by , J A ji, Y 1, , 1 V -my ff " 11- x - sf' 4 M I ' is ' U ' 5"'?55F"'f'3" '13-ff 1 L- . ,v xfw. W. fx fi Q f sm. 1 x wiki Ag ,Qu r.,q',,..Jfy, . ,ff -xg 'TX 353 4.1 if A 131 if Q f? 53 .'..f,-mfg? L 53552 1- Li fiQj'?Qg14 J lQ5ffl5595f' ff ffigqgfj 'vw--,:1 gil Elf Afffflggigf 'il "f1il:32 ,gi 1 ,fu , ,ii 1f'f?E?'3 'Yyw .,Ki'1h,., Pr diff-KF 35 fini--Q. .. ,--JU? m Q "SAY, ' f?'2f'5 . 312' nn " , 2 if r'gRf5Q15f ', ' 2997 31- 133 A Ming? ff?22i74 J54Q1E:f .fy-'a+ - -A: , cif.-w ,p.f.uf. ,f b A .. 4. .. -., .f 'C ' 'L I Q 'Y Wai, X of a ,Q 3,19 , 913--3 i, . ,..n..f.32'.., ,. L, V .. 5- 9572 ' ,.- -.f 1 . - . 'wail 'Zu' 53131: . if -Rift",-45.1,-fffii-' ,',z'et.Qf, 1-w .- ff: - ,. .L , ., , , . . N5"7'X.'W5-jvgggv, A Q1WX'K"'X115X2 5f.1F2'5rf '1"Q"E5i1i+Pf-M Wil". f'1fjfk'g' "KM :,:LX,5 1 41,-,fli QJQI' fy 3' off :ff 2 'ff 'MWf f'W M W wifwfw- ww? wefWf1'faiak', f53Qf5i'imm .l"5" 'V , 64 Us ,QA . 1 if- ' ' N? 1 f Jie- A -14,-xv we .,,-2 5 Ji' :wmv 1 fn H 'wiv mn imma: A., if qi l ,1 ,yup fa ig A will 1 3i3'AX1fgy:g' 59,1 1 Q-f!',ys,,rgu:. yew ,, , , ,, ., . , ,, -nfl?--.w iw'w52n,a1? L11-ff' gf' 9.11 11.1, 'ww - .- p,"f,g-.:'3f, '41-:,ft:.,wff1g1.f.- Ye, "ff-..egf uv -xp , u- .- .gg x gi. ' ,-,fy V, .V A , . . , . , in 1 A A V- f E . . , s., Q- 115' Www' ggi? 'ilk Q5 3 vw x , M M my ww , if N, 4 as ,, .Q gs , I ., I K+' W' M M 3' +R M if M 'f'W3f51"'55V he 'H ?,QF.'f'i,,H , el 4 M i ,Q E259 1 M W ,,-sm,,3,,nfgW',5 W,,w9E,,-HW, ,fAw,',xm ' -'f':, A " K "EW: K- 'f -M. 1 , -,w 1 ,f , :T 11' V' 1' ' 1, ?' ri", '5'1l1J. 5'-G' 5 "1" f- 72' U "?1r': 'f'4'T'f"" Yi '- ', :YH ' f" 'rv by Q - 1 '-v..- V , , .. . , .. 2211: mm 3-Q f 2123 +.1a..2nv,.4ff-V 'gif pf- " :Q 5 f4'.',3-159. sg - 141. .: 1' -W:-af ,1 f 3 My 51- -, A .. , 9 - - - .. Jia 51 . aff sf f kt iff, :f',1w,,3Qf " k Tha, ,fi MQ ,,..f ME-, 4.931 hiv, 6 a ,A N, 4 X 1' 5 F1 , H '-"wt wwq. 4311. 1, . 1, , , fx. Q , t- ' 14.4, 'w ,,-K w., f it V X ,- 1- -gel" 6. 1 H f -1. f ,Aw ,, - ,1 . ,aff - f -W ,- --1, uf-1-, .,, ' A - V ' ' - 1: 5-'C ' U'f.fxx -", 'J ' . 't 1, 1 4 ' ,, ff 335 I g", V- - ' ', - 'W , ,".v'5Q4'e. 'Ab'3'22-ff: Q ,, W- 1' 5zU,f'g':v gy-x:kf.xz1Dw: - f,2,'ev-,Vgg . ff if- w ' L1 , jf ,, , -1 Jw 1s.i,g,.'.'.,i-15'.f' . - , X. , ey W gal-?..., iLQg?3': : ,, 5721,-V, 6, 5 -1 .5 V E A M , . ,.,f f A- 'z- L-3'.,w,:. .L zf,ih.g,,f -'j,,nv':5fQ' 'g'Q1,f+'l ,Ld if aw -103,5 ,arg gh? 1 f' if W Haw Q? ff. 'aw 6 4' W "Q'Ji"'W'g A N. QW? 1 ' 'lf if M an ' ' 3. 'f""3" v ' .- " V zhi' wi f? fm - ,, . , 3152 'Q i 1L'j'j'il.3y'Tf- 29595 H ef , , '. 4 4, 6 H, -Q hi ,gif-4 .4,.,,-1 Fwy..-. f f ' ' '- f 1 ' f 'f 'f mx -'--fwf. -. - V: I - f- V- V , - ,.. .x,,,.,,, . .. ,. . ' ,- g i 'N X' ' ' L ' 5' 9 - - 1 - 1 -rl --A .. A if ff -:xg 5 e'1,g515?- ',y?,?'L,',. ' img any ' f- - ag. , 4 , m V K ,bg gr We ., .,, ., . ,,, , , 1 I , X v- .sy it 4 a F .J f- ,N in ji T5 we at , M, I V ..gf,3W:W :-' .,f -Lf yi , ,1 V-gg V. X .V V' K - A , , L I .4 Y?-15 N 1: Q E VN 1 Ax Q Wi V 8 V V A n ,W X E M gf 5523, vm if ff ,A X, W 'egg I n g , Wa 'isis' . x Vmz W . -V ,WIA id .FLW ' '1"f'f1?f' E55 1 .1 X ' N W -'IF QF 9' -n 5 X AK m Wx if ki fs 1 L X, if Aff, , Wi? 335, ,ggi 'Ji' 4' " ': H - -. - V , , , -4-U.. ..-1 , , . w w if fm - amz? '- 1 Y"V v . b wfm..-,, , .. , V , , . V .- A: Bgngalmp ,, Q . .fd .QA A Qi. EH45 , -.H -x, A Z .Ll J 3.h" ' -,5f:- 5.443 . 4: 4,2 Q -5, 'Mm A- -1 L 'f-sw-e, 41 ef vw - 7 4. .Y -N ,Q .L n -8, ,, X B: M - J -1 ,y,f1.f , .vu R 'P f 'P 10? 'U Rf? -, r Y , . 'gi . gy, 'AYL3,"- 'fb-'13?15i6".f - , sf 5.5, an f is kl- ,Z .Q 9 u .. , 41' M343 35? ,gifmi 3,59 53, V pf. 4 , 'P 5 " 5 4- fr 5 Q :g y ,A ,fi 213' mg, M M., -'Af MS qihivy i 1 ,y r 1" :Auf 'J'-1' -f ' .W ' ' -- f-QQ , 1- - - :A-. ' . U . .1 V , . - , 1 fy.. , .A , ., , f l . ' g i: aw 1 u ,yy mi 414 'Q . .43 . 4, 7 ,14 .ff A- 5 M f' 1: wif La, V V -r'12f1i?"a "- A .1 E33 LP . f - mf .1 ' 4- 'ffl 1 ' .V .2 f if '-:L v 1- wx, Sub- 11. " ivy 'rw-111 , x if-.V 1, - s : 'if 1 1 -V 2" ' '- -f L! , 3'-w - WE, ' ."14 '5. 3'-,Q f ,"' ' : -. , 1 -' 'LL J i '?jg7'K1w' uf' , if ' A?" Mhqkpi l 2 - iw. ,- QY.,'f,1I 4'-K-if 1533, 115 Q 1, - . ye I 4 I L , 4 ' A .W .,,, . Sf? lhfiggggfzyi, -'Lv In J i: ALL? H. , I . ,W , an 3 4 .a.,m,. :ETH E I -ww? if si! 5, ' "ff mf P J as M., xx ww 3, gig 13, it ga 'jaw t if '?f W w if 'fi rw, M1 M. W A .Q-,m..f1.,. Qg.4',gU3, ,, A T f ' 'f ' ff 'f 55 2' fines fff ffmfw ff 'V f U f2fif,1Mw-wif 5 M , 1 gk Hai ,Q Q N, J ff Q f 45.4 , 1, 2 K tfwyymggj My gin ,VNU ivkgr nag! PAQ? Nmgwfsgm A hz ggxgzvk if Q wg E Qi, ,510 y 4 ,K f will ,. 1 5 W isw? Q x . xx -. A ,I . 5141 'gr " M 1" -:.f"vg"' af' Q K W MM + AY M1:bfj5:kwa2fi',WQ5fSf , ww M ' 1' M1 M' ' Q Mf5'57'?3'f-' g-giilin "' N-kmf'W'P.-' 'ff' baggy: df WW M151 164 if if :mp :P lfgmiiq QQ L. ' is ' 4 I ,' '5 4. 'WW '9T'f5E. .31 wr ',15f'!r". 'e' k :' 'Z -' ' 'ms ,,, , X .f X H 14 yr ., .. V' - 2- 'F fl 'fivfu 'wmfigi ,, 5553-i?4i2,4-y.vb,,g:ig ,:Y',,,' 5-gafff,f'4.gi1,ff" Q. ,fm ge-.q . In w " ' , fs. , 4 .. ., , , Y , , V . - . , - - -X X -,-,4,.,.', .V 11f,1,M ,,4y,-nf Q 3 ,,.,,35,3gyy 1 .FS Zig,-xgfy. A i W I 1' L' 43159 ?93,f,- Z !',Si,f,,.h4?g 4 -q N v Ja. 'AQ fx 1,45 B 7 XM W P ,539 1, 5 W, 5, qw!! 1 wr 55, x4 4?,545zFgQ?3, fn ,s Mai U wi, ,Qffk M., ,MQX e,,m,Elgg,,,.. F I u my 6 fy. V' y 5 QP ' is 5 f 34 w wx PQ Mm Van? ,M N Af? M Qggvg , Q Exghfg ,ML Km Ixixgwfakiygmw f' ' u5,,p mv W, Y X y MW 'M WW' 1 " 'M if-if mama-f-41 -Wx. Hffmff ,mi KA W 1 ,, msqii cn 'Kim if I ,Em 5 :gs EZXQJ, 4 X' pf Zia 1 'A ,B X A ' ,k 'S , 'Q 'U ,1 3. A ' ' ,I K L Qs QQ: ,J 'W' f .I mm Kg Q S BN? 11, g 'A F 1 . 3, 1? , 1 hi M: 3 , Ji I ,, 5415? Q E iw 3 fl fy mf , KP A U Q fl? 4JeR'j '1 mf f I ,f Q S: wwf' 5 ,wffipiv Wi ? 'iv 45" 1 T -,---'fi ' ,M Tf,Qf"' grffwna ' it-fg 5 .5 , ,f ,, , r, M il, ,, , - . ,W , K J, L , , '- A I-my 'S'-'I 1-Q 5, J- 2 1 f fx y nwxf,-Q " V"-4X:f"v W-1-f X-MM-, 41 4" ' my,--.., ,qt Ln- 1- , 4, ., . , f. Ax . . . -If ., -V . .r Y 1 1... - .w 1' mimi: . ff ' A-.f . . rm , f fl' -A - W .,f-1-mv-'X ,I MM'-11-4xms--fnv.4 -M f Ax ,e-'W - ' 'vw ,. , W. gf .- 2 W. " f - --' N J. -, - 'ky ' :gl Q- -,J ., Vw , .Y w, 7523. 3h,,v A ,:..,5u 'fy N ,umm fl' , af-,f'. uf Q- f I .f-af V , v MM " g.. 1 - ,f.-nfl M ,fb 'gags QQ!!-:JAN .icy 55? 3 :EVE 4 was 51336 4.l,gg,,i Baia Qglnxg,-Jgsiggigti' NWI?-3' 4 MN: it-:A .wwzxigu 1 TYLQLH, -R .N N 5 f Q sf if F R L M' -1 vm f sf' Wg 2+ ' gy. Rif f .fwfrg-1 'msn--f' ,Lf f 'wwf I . V: -,t -2. . .., .-1- , , . ,H , Q . ,- , ,, - df i f in w r 1' ,sf V 9-wwf, V. we ' wwf. 1 A-f?4vq.'.:5: vga, 'fr -f xx " " 4ef?"ff-514. li' 5' gsiigme ,,qw,,.?egw M Yigimqsgi Qqmimyaifgiq.ftW,,fif,d,:1,. 4:,X ,W,353,35,,5g:,3m L ' W " ' -' 1 A 4- My-1 " 12- :HJ -mzwffl ' Qi NVQ, x,1g"w new J 1, nj y , , .Q , Ar: gl -- ,,.'f,!,.'-u,g,'fgrggf uzzgaw. fren-f'a'f4' ,Q 5 -39.1,-W :Lv ww fr, My , , , wa,fgg.,1fQ41A',Q..,,N, g.,,'.4:f5-,mwggrfz .,5v1shfr,gg-.146 f-,Ly -grt,.qg,',,,3f" Y ,Af 2-Qggfkflyfpgfv, .4 1 f.:':5ww'fy1- r, tm. ,. , ,,.,pn., , . , ,514 i -, if-.w :Q51-V+-aiu,-f4,iw.2riZ:: ,zu e-fm? n-wa'-Q1 ., '.,,.wwgff1.m.in-.g1,.,---zfifw -wk. ,, F151-.Tin fxnuzlvw, .. H..--544.5-Q-W . N'-2 .. 'Pwr of ffm" ai' 5? ,-1'-'Nm ,rfif fe' Mm :-'ai mi-ii",-.W ' fn-fvw 4l'Q4ffw '5'fx'5'i :wif 'iw Vw-. WY' ' . ,1.g'1 nf' Tlffex.-,wr 1.'2ag4'x- ff' .-1 .1 F-if ' ' ' ' ' L' 'A -' f ' - "W ..'1'f:wfL-kf::W1'f"fr,' ,Q'eWf"??15v7"f.'fF1kL"'4ff?3lT55'4"?i-.' "' ' ' - A " 1 1'-' , ', vt" -1-AL iLs3+,ff,1M.1.v,eS1,g.1v ,' img. H. J ,U M , 3, 1, Q -,.'fdff'4,f'-,ff e"':m'bf'.n -an-H3515'AfXQ.5:,MA,.f'l.M5 U, ,,,yf,.,, Q, is E. ,fvgfi-,,i,A,, , ,, LM, gs-fue V1 5 gym wie 5 " ' " ' ff" V -5516 4: -:Q-1?-M-.gf A -5473 W? xg M -.. P, , Y. ,E A kill, IJQY. .,. .w,t,.p ,H?q'Xx,?.f.r,K.w3g,,b9,d. Z ,sn lb -5,,j,4- 7,54 4 H ,I Q 55' if 'auf ,jf Jgyf-?'v5-at -,K Li ASQ W, . '1 f A A 1 ,V . . , . f J'f.-'S'-'Pf'l'2f'.aSI4s'f5"51H!fV', fm -ff 1- y,-my f'-QW ,,4Af,, ' 49 f,.,.- T .- ., .. . , . A .., . VN - V 1 V V- f 1- . ' , ,f IN, , N9 ,LDV m,,,9 A, ,W , V V . .- N .W .. 43,4 ., .f K 1 .. Y f, . , . , v 4,5 r , W 'E A qw Mt Q 7 ' SJ ' A ' Lifsavglkg ' mf x'n'3'rL fx Lxfwithqigtfvirnxryk 55 3gWM 5 nigglg, JP-4 J ' 2 -Q4-5 11, 'sfiaafm ,,,1- M ,dw , XJ ,,,g,,.. W4 k ,Q , , A x fn, a"',.'f 1fJg1.A,fgi'2, f iff! .Mi ,ggi gy L, nga, , - w -f .-2 Af, , A3m3.a.,,Jya3k5Aq,', . 5-,..,Mf.,,if?S' vlvivif.-,,ff,,,,',,5?,y.,.,P4, ,,.,if,,mr. .Q V . -P ,.l, ,V , sq ,.- .mn 51-UNH':ffXffg.?'Rt.,v'!5- f?"4',f.,w:wk351w:f5 'fI,,f'Q'l-142FM'-fi--.-fe ff,1f.-,Q.fMye:f1'g '?a?fx'?l L 454-'-fsff J -fb .- vw V '-2-'ff wma mimi-132211 -. - v V - 'ff' - W-ffmvf. fin ffm' gqpq: .A1,'gq5,.g .Qcaxy'4gQ1s,E!'saw,-, ,'a-f,3Qg1,14fag5,gmz,.,, - .9zW:.'f..--'Y,g.v.',f Qff,'.- id'-Tig, .xr ,.-- , K L .V-'.'fi-fd:-,.' -iff 1 . ' Q31 wig: H :g'g,wJq,a,i,f5, ,-3-gg? ygnffx Q 5 -51, 13 1: " fa' ,j1gs"1'.g-Qi'--1.g' " 'W' Af-'W ids tiffzf-A, f 'd21.S,? 1f2H,?5fi Qffifif fi 1.12-efg-if R 'Aj f- I, 'qw .Q ,V 4,45 ff' .KV V, .. , ,, 'FMJ'--Q 'ff-2 Q ,, 11,325 , ' A ' '15, lx If 2 , .,., .. ., , Se , .w H My -,Q L Lv- x' ,X 3314 ,'-T ew, ' if" A f V- -:nw ' ' - Q il 'P - 'ww 0 A 23, U". 'He SV ' X' mg. 74- Mr. ,. , J, Y A ggwqg It x ,g T ,A baggy. -365,57 gm, A.. ,1.:..,A,.Qg. - RF Q' if-'El' me-. -- ' ,,,-Q4 V V f . .. , sftsz w-fffwF4f" 12353 ,, fi- -wwf Za ,Qi V . ' af gi if 'mf 441147, ' X, V ff, ,1'-'af-.'.,Z-rg' ' 7.1 2,f:jwI1- : -zwapfai-, ,hw pf Q'-fgp fw. 7,- "H 'fr-. 5' .1 , 5.-'h ' 1 na- X E4 I, 15 ye ' A x K K ' f, ' '39 v US- ffiffx ffir,-gyiff-4?1'5'i'i,,'Qyi,-1.1 R .Sky-1 QLQ 354+ Q31 F11-,ily .mtg 52?-kxyfl., ,g5U,95gLQi is k::g?iTEk,V. Vlyx 9:24 my ,iw . of-N . Z 'L .4 V. qw -. Maru ff. A ,f- f , A.. S. -, . . , r 4, X Q -,Kg iv? 'ff 'X 4- -w3',:,w-Y .-74.0 u.1mv, . nf ,X .xr , x. x--A.ff,-,.,- .., ,-fx zf wr - f' -f 1 ,M-. L. 1 ,, ' xx ffl X ""'f' v 1 ,iffy gv-:wie-fn -. rf'-W1 H,mv'.w'rg,!?T'.'f?'-5 , qvwmwff afifh-ri'-4' ,:fw1',fx,.' vi 1 4 - , fn H ' - v A ' " g if' fW'.W -3'1U'I'J""'WH fi f " ' -fy -4- .' , . - 4 A WWW PM 52' bg 192 xi gi,1'f15m 21',, Q5f.,kg1 mfeig 1.,'.w:- -sw: . ,Agni , , '?2i'9:f'4a'P?TJ, ' 4-LHx'??f'sS. C 'P 1" f?1m?4435k5 1:3f"':L 1 +22 X 'FM 14. 1' '- ' " gf YE, M may V 1. ini if HQ 1, ?,4!,Mlrig?4,3I:Lg,f56, , -, ., 6 , gum ta wifi: ,f,g'?ng1k-2, F510 , ! gs ,H , ig, 2' Q M, i,g.4:+eh:',.5fS5a, 'wwf xy , f , K' in Q6 ' M' 13 W 4 ,, 4 ' T3 1, ?'5?HP ,,, ,. ,. V3 Q 1l7q51'3", is FA.,-'kqtgghgqk vhfffgilf .' L-J . 'ZW iiS?5::7f: Rik.: Jsepfwf ww ,J - will gf3,ir4,,v15fyiifj55'gf" ' ' 'L IE,-lip giirmigzwsgx ,, ,Q iw J ,wg fa, 6 1 fm? 12 'S q. , ,A ,un Nb. 5 c .QW ,Y 1 iR?'23:'x'whfrf. vm gf 1 J' , M Q ,W 4 ,,, , 4 W ,A A, AM-.V my N.: Lf 'ij gg.: X V 'T' fge'M,.xl1i. gg, hx :f51?4f,w 7.f,,t:,: :H Q v y gf 1, .cm 5,1 ., ., V -, - '-ff-'JFMA-,.'v' ,-A-.A M . -. ,N x. . lg - mmkm-,QQ , Q-w,,vf-L 9-may 1 . +I 1, -M1 -Mm-V mv J-,. f .ff fy.--vm .qw A .L . fm M-r " 1 3 - f,sAilf,' "Lit4i":" '-YY--if ,gy rfw,k-fAe'Af'f , ' f' gn :Q-m: ,g,,:wK::f:f-4, Hjfgvfilq if aff,figw3y1 , , , ., ,,., , W4 i me + P me -an K 4' ,Q 'ww -3'-. A y Hn, 51gw,,W,!,:k, ?.g'slxAyqp-f,v Q ,143 fav- wh- ' sms-fx:,":n:R?ftj4j3fqf'.,,'.Q2Q ' Q 1-an ' " ' w fp . II? 335' "1 "'kf"'1 J. .J-', 'ffawk' ' f'1L,'1'1l- -1 1 A' ' . M,-if Q ,' .. .v , ,. ,, , K iff' Ifikff22f?'-m5?':?'1ifug'9595 A5f'2:I3,bb-agfwfwgwggaGHwif , 1 f 2'1" bi -N-5' wiv: Nfwz'-'I -,ftgt-,f5a:,,fm, Mfg'-,,fm'-'-'gps,I1-,M-"w.,f,Q-,L 2-.5 , . WT ,4 - , . , ' - f ' H 1 M lf- ' + an X -H 1 'Sf ivfg, -'VKziafif-31'-5Q?.xi4.JJ"Qg1oj.f',,,' 1 Y K..?,ggfFg:4f, 335 5i?'iM:f'J-f12K3-'PWWQ fffff is-f.:'ff '- , , . ., .K . . ' K "V ' A '-'Ml " Lfsifffu- F?fff3'fQYi?Q'i7Li8i 51f 4- If -iw, --V iw- v. ,. 1. . 4- . ' vQw.,.'f5f:,,-gimg':,.fP9f'w-fVf.f9K3w,1 ?7i14'i"-"fi1'f",3:' ,wig ,f-y,..m- , xi T, , V ,V J, 5 iw. ,. A ,iw 1. ,-X .4 ., .fxmy f.,...f?-ggi. -5, vgivis fgg 7225521 -' x A-f w- U - H -. , ..., . A . ,n ' Fw-qw Q lf' . mm'wy-N' , J., .1 Y.-,-,w'f,PT"1 QF? 1-..g,g.A3 , fi Q, iv, -sqsskfjyl -.ggi Ira.-.65 Q ' j, If N ,. W L, X H ,mm . ,,.. A ,vfin , .4 ' I I W-5,1 4 K Mi' fx KAW M., f- wnlf 1 1 .4 -:div 'Q' X F, 3,155 rw seem- Q, gg x f ,wx 4' N H,,v,,513 wmibmm W? .wh-'T:. J.-A 4,4 , , , fr -f 5'--:' 3- f,'fs,,:Q ',,. '-fi-'g M'-iwf-by 'f . .- V, as ----- . M, , ,Q , S 1 ff .. ,Q H. av,-fflffif -W' 'fi V f'm2.,1+v24 WV-P2 ffm- MAN ' 'Rf' ' ,. -P? '-G ' diff' ., fmfa wffqg-wq, ix ww, ywfigw ff ,Q fmwvkm mawwr W ff,-,f fwgigff N, - . .- 'M fi- K X' 4 x' f 1 "- WW-f'1.i?k"s5fS' x,n..w1.f' fs, 'uf' M . vf 3- A .- -,'1:5'g K i if nw N -J M' fffili, 1 wtizi W -- Q gf 'I 3 J' Q 'ff fr. 5' A f 5 rv 'Sf' ff MW- w, W1 xgfivny :V 'fiwvuik ., 5xf?g"t5h My 55,143 44 A P7 Q I r 'wi' 1 5, WELL M, 4 far: um ,wg ik ,A :Wi ,VFW fi J e wi Wy -aqui' W Q Nm vs 1: U3 4 7.1 4 . :,- ,V L,,,fm 'L ,QW ,-fw, g .. . 4 if J I duff fi3Jfg?"f21S?Z:fl'+i?::-5,55-:.!5'Z'?Qfi ?'5"51El?fi?3?'f fliflffv'-3.23 Fi 1, 7-'4,ir,,w . .. 9 ,. ,',..,w . . , Q n VW " f if , - f 44: i, 'f 1 gi wfffar S Nw 'K ,151 559351: Mir avi ' 1 1 ' 151122 , . f 'X 'tv 5w,"4x2 x. pw-if ,Q we ,V , 1 ,M , -A V f' ' WSW' 'fl ' wiv ' ww' M Y 621, 25591 '1 1' 'ffl' 4 Q-QYFXSS, gj ,Q ' 4' P ,L 4, , . --Q13-if4?:f,.,. ' ffm 2' 5' A If 5 'WW' if f-Q: 1 ., va- wa ,M gm,-'WM , W, , W 1 V4 " ff ii 'T k?I'?5'W KQ7 W 3, W "a'mm"i X ff, mm 4 Sn ,Q g r ' X A -W6 L Y' 1 'ni 4 , ,, , if Q W Q QW ff ff '4"?'5"'1 Y -M .5 ff wi ' If1fL:i'3- iw: fNJ'f5" :Ilia "' 9 ' 'A 'V' f , 4'-:U X , . 'q-'gf,':,'- -' Kr N f - . . . . Y. - ' 1. A f ' 1 Sv , ,f A lv N' "' 1 A 'f?el55"u?ff437'?5' - we dev isa?-:QE -51-i+sw:mi:f'25?2-Q-WQ-' 5' ,. 1 .l-..f:i'bff,'1,lx'l3iVf - A , . , - ., ,. V , Mn, . ,, , Q ,. L J Q -.. I - mf if-r - . f ar A ' , 5523, i ,hdgy r ' ' ' -Wf?1,a,,!ffi1'?'i1,3Lif31fT'W'iHQ5'Eff?wf' Kifxlmifafm,,'b?,5ae?ff-QQYSSJPQWw,S'fbf?bf,,M.wi:QNf,g!?bfimz9 r' 1 95 mww bi f ,gf-my in 355. A ,I-Rv E Q. .,'-1 1. ,. ,A n-,zzzm ,N .-,. , .ffq .' ,fy ,,::-1' .3 j.'-np' . ,I f 2 .-f-'ff if .- ,fr -, ,- .. , ' Q - f -f . ,. ' m ifiviiiiwlifizif-fl',"f?fwax'f5'f52?'iif+?'zrf v if'zw'f2'7i'Bi affiA v't5iY'4fixV5n y25f'A' i ' -1' Ar 'f':5""gi ' "5 :mutt 5g?.15iM, ,imm,wM,S.,,!,,., W 5' ,yi ,,E,,1ii,., .,,fi,i3L,H:Aa ,, ,g.hl?ig. Y, nf ,wie gi,-,gJ.1i.',,,.i? vsww -., , fy,-:.1 gk 1395, .M ,ua ,, 34.115 'wg , :ls , 2, .,W , 14 I" M-mii"V f' ' 55 5,1 f mgsnm 5' "' JHJ4 Q 1 4 :J I ff'1wi',gf"5f " Y v ia jk: 33531 '51 'H 4 3 'fl' 1 J. " UN 1 'PH-an 'Ft za 'W Q 4 'Vw wW5Q'w'Q'm N' F 'N 'MH' 'L ' 'Q 'W' 5 ' by 4 , .,NN , , , 1 +5 wfsig 4 W if QW Q4 Y , Wa, mtv mg 1,-jim f AL 'P rib fgigfg 'kim M rv. P . Q35-I vi? mfg v ,F '1 ' H. 1 1. 'PM A-'f 1 wr .'- ' x'-' ' 'A ' " -. f 'f ', 'i"'r::"" " -'- 4 , ' f' F V Q, ' - ' "' .' .. '-J ., 1 - , , 'L - ' ' , HJ 1 vi' " ,hi ' 1, Q--.M Q . "fl 'L -" '. -5.12. s. :J "' , Ag- ' " "' Q. 3--'wa'-V 2'-- -vw ,, ' . ., L , - - V, 2' k A - rf- -. . 5 V , 1- , . fx 'Z , V -:QL I .Q 7 ,. 'Z A f, f nh u .33 NM, 1 xg' B E5 J- ,. Q N I X fi' f ERA 'gig W f : 3 5:r . f L if 1 Q 2 1 f 95-gf iv-' 'Vik-L. N"?'f5 V 23' M" 'Z if 3 'W ff W 21555 'Y L vi M ' " 'Vida ' f+fWf?k+f57?f A 1,5-4, ww H, In 1 gwwg , X 5' 4 1' 1 A ' A :qw '.1:,a"WF1 at All v fflfauv, uv ,t di 1351? N , H 52 Q . f? xii Ri? 1' is hal: 4- P N ax .1,- .152 'ww V 3. ,-. ,,'f:fQpf"Q ...A .5 5 . 5 ' fa' f f 4 " .H ,fx ,'f'- rr ,, K ' .1 .- Vffh' My 1-.mn 'fajwi' 'f f' 52454253 , cf5f N.1" i'Yf -5-gf: www gg'1f , "3-w- 1: ' a f ' mf ". g '1' "ff Mn' i'-,V ' . ' ij H: ,L . Y X , Y' , 0 , A L , A ' ,h ,, '- ,QM 5,921 : rrp? X -,5.f-- ,,2 - , I., ', v1'-f-3,, .1 '.'9f- -'ff ' 1 ,4 'a ij, ,f Nf Aiffg. iv' ' i i fel'-L-ig, ,F wff,R5 .-f,1?i'e2y5Qi K i1,f1,w 2 n7'1,. ff rg?" N . 4, -1 - 5 45 . Y . R 3 j 1,41 V. , -x f ww. V ., wig f -sg I ' . s'9'Hff,.' 3 ' ' Ji " - ' ' 2 - L," U 1- -'1 3721. I iff. V- 'H if v 'Sv-', x J' '. .e vi:-mf W - Qi -- 'r v Q f V ', , 5, 2 Je' 1--,w,'1,.f,, f A ff' by ," " '1,?f5"'31Rf' .fs "l'!.'..e ' 'A' '1 4. 'l M2 Q. , m 1 -v " 1. '- ,- 1'f,Q5v.T W 'A 1 fi? M.1,a,e.ff . fr , if". 1 , 2 .- , - . .5 'W V- ,, ' V ,' '7 ' 112' '1 -' I ' J 1. ' W"'i5'f ' Q U ' Q. 2 vf - ,- . - I I - '- .f'ff,-,H 3- 1 "W .- VAEW' -' Vi ' ,, ' .Q +I wg -'sg-r w w .3 ,'x?f-wa' z2w: . f-mf 1 3 W 4, N a . 4 ,. V af , :ggi A - ' 1+ f4fa3mQa L .g1, :.42fbi.f M KA- ff:-. C5 1-X fy. mf - , ., 1, f - :g,'.'! .agaf-M-'gg' :J.W3ff.1.7 1511. WS' wi 'gin-jf-,fe ,fe W -fg.,.,, ygqffg,-gkfx-4115, ,t,',,igQjk1'..-.-.zflfav,,5,Z-i,n.qg 1 . ,.msv,qfvf:.,fm Q , 2,53 2 -f a il 'M' . .. l,-W nw' X ' .,-,QL L .f r :,- - ' -' 'Y' 21.5173 Q- 1. PA f My :NK - ' X ,gn-W 1 .M ., - ,.-W-aw ,-13' 1' - ,g 'nw ' 33' q.w, w.,1 ,U .--ng, tgp- Q . 4 1- ,,, - . , 1 - ., A X H ' '..,' -, -., - 1,1 :uf nf" ,,,,, ,.. ' , ww f , . N., 'fn ., rx'-R ' -U f:,". .L auf ,-531,15-Qu if"5'5f5': , sf ' ,P ,ig?f4J??sk '5- Y 'H' ?Ae.,L311b:22f,, ' rm J H 3: ., , M, ,few va Q wg L, 4? Q fu A t v X95 1 Q Y 1 , Ja g v . gf A v, ' A 4?-Q, A 3+ f 1 i 'mi' 1, 5 jess I ' 'iw G .hi ,Q Q mf? f wZf:2f.q,,wi flux' N' fkfmfgjixxffk , S5 14.51 1 'M RN QR igjfiwiif if 'wer ' ' s . M- n , .f .af Nr A Q? MQ, A way' N -. 1 '.-,z5ex?+x5Sl',d1 1, +3-'M mf? ' ' fu .','f"2',,'h Q,-,.f,f.' fy 5 N L'T'E"?5 ffffi' NM "Q W1 fi' A .i k .Qi- ,.E 6rw NY? y .QA ww., 3, 5? M N5r:3k .KV, ,Avy M .q:1,,,15.lg'f:iS v,,y1K,. J L V .- WW65m,,:J, a,Qfx,45M5-2,5 gf 53, J S U, rr 3.1 A, 'F '. 11. in f ' f -b . 'I " i 1 1 'K 1. . ' --W fx-'11 2,11 "K 4- x- . 'fff' V 9 " ' . ' ' 'fd' X-'f -' 2" 'wi 1 -17"11"5.- 1-T TSW ,af fa ' 'I f?1N.f" 1 4' ' A ' . 'a Sffqiffqtf- ,,- , ' ,. 5 'L1f'?.z,g.e:f?-hfaa. '.f??11+,4fffi?-aff' - QZQQ '-:ff A ' If ' f MQ: 45? '-57fffJ?'H3f' f .'wsgff14,":-f"f' :LL -ig-5:53-49 ,TJ way? W :"?Q?f" ' , pail-i'.i 1"f'i'-" ,M ' 331 f if ,, ,Q ,HKT WF v im' QlififQ"f'1fSj?l1Q7,Qg?f41'TWQ J H+ , g4,,,'5Qnf' i4v i Q? 1 W P, .Pf qi 1fh,g 1 f2.?w a151!Qif,xw -4 PXi1'f'aft5!f, ww M2353 - awi2fa""1r2Mea31',-'3ir4- v:f24M,f","5ia ww xb,m'xir-wiv-.Yf mcffilwf w' 1 f"ff'f'1l'X w x M 1-,w wffy Qftiiik iggkfamzgg gE,?'i,E,g.f31?fgff4vAgxf4i.-Rin y4,1+r':Ef1egQ,fggi?-Q,M5-,ff.iSgyy1-JE'-gg' 3595? ,QL Y, F11 - ' 4. xii." wwf-'S' 3 .ae1gf:'7,,-L,lgijmx fs, .-n.,N1fggg1gqivwa'-g:7g,,. 3 3, agkifi, -41vw1f"rg.ig'ff5.Q'.,,,g-.f'f.fff W 2.5, - yn, 3231 4 111- j ff fu 7 L, D,E,g,- ,4 1 Iii, iQg5,5?E, M4 imW?K,x9.:-fygfgjwwvg., .,k.,3i4,?,,,gg,54.,',..ggpfigg-,axis ,,5f3Qi,,,,+fH.'f5qf,X ',,,,. ,?,A,,f, 2,f,,,-1..LEtf7.i.W?,f,,,g,bgi.,g ?,T,, S., 1., ,cv.,g,.v,g , 'H' R . Q ' QQ J , , Sm H ' PM rf: 'akfxkaiw if f' -1- ' " gfjlw- '23 'T Ai, 1 w 31,i,7i'X""fR'3f '11-'zSQ:?"'bqf7L ,we C4 '59 2-'vc . , - X . an . -- " -2: - 'Y ' .v J , S74 'a 1. :aw 4' . 11--,iw ., '. 'fm ,s'!"" R ' i LQ! M ,g,5fl, ww A ' K '- x "-5-"silky,-'3'. tb, Mk- ". --,Yggy i,f,'fJf".,-+'q-f,f1- 'a Maui ,'f.- ,,?w-gggxgaggrggijgg 312- fl- ., 1, Enigma 3. wif 1 -gulf' ' 4. 35, if JJ ml wwf Q 33.1 P' f 1, ga.-26 1 ww? igghzf 6 1 Qi ,- .5 V Y 1, -A' 'Q 533:25 ? -' V -1Q'fff,l':" 4 A ,- 5: 31. ,- IHA ww '1 5"1!"'t 'ANN H 'ff-X N- Hy ' ,,- a'..f': 1 ! if 1- bf, mi H P' .5414-3.31, 1 F139-14 .",klil'-22, -'-677 ."f'il'L-H ,+f3'1g' ',' ggi 16.5 Ang ,--up -'gf-,vg,Q':'4'.f', . .-wx -x - 2- vw '. ' - 'rw 'w.+-diff '17 ' M1 L'P'fWFf?"15t??' MY-m 'PWWZ-3 fwf'ff5'v2.f.'fgsifhv QV Q: Q"?f':faf-'W'-iffu2,:.,,ywwf-'fffrf fa . ff: .14 , ' X ' A3 w 7' ' -M1"'fL r' '1H.,1q' V? N' 3i?'?'E1"' 2 -' 5Qbf1"'- V f." :TM 71' "Wi,-24' ,-1,4 5 KL rf' , KL 'F 2 his 5552216 W 5 if W' j-e. - Q-: fb 1 ' ' 7-M 1:3 H 'J ,,x af S it 'f ffwuflr 1" '39-3f"'1 ' 'i"w - '1Q'ff.2.J 'wr22:'Jwif' ' ' "2L5f5w1' 1 E?"Q ':12f'??'fi fs X :7'i99'3f2 f - 1 1. ,Q N- , Qf' v.f12f',z ,qw wwwifr -M ,vN?1ifi?QymiJgmfew fP'V.:"?f?v:ff'fi3L z?Q?3Rgg'-fam-4 Hi 1 ' ' ' - f 1,2 . 'NH ?'.' 'fffK,a'F".' fe 4 fiwgisxfii f-M 7 ,'fff'f' ?x" far? A . ' -' ff. u'v'N.'wQf A' 1'f.4fi' V 4"Q Jfh- -2f'fvix5'1Q"?Q1?I . 9' He- V G " -ff3"'H'f51'EM1fg2'1 rw-, :F -gY1e'wi.f?4-+.:,. 425'-is-S,s?fa.:4f1.-,lf fgjig' fff?3eeQ..f wr f.,'.,.f S A5 f.'-9,5mg,m4w+!1, . - -A 2 ff x-Gig'-:.1ZsJvfffE,,x :Ziff fmpW15,.!:Q--34'-fgfcfgn.14,54 -if--f'-m,gJ35.'i53.u:ffifv-,K L'f'.f,:fw Q14 QQ, ff-Vg -im, in .- lQLf1ff:?'1P . - ' Z ' 5 iT 'i4.?1ffwf2 4'45g?i9rf1""R f WWFPSE Yirgiifzz-AT.ii?i'm'-rfvggiwiigfv'4F'5?X3f?::.3":1 Tligfffk'Q'F'?,'12'3?3?v'5'?'wEP'ifT?f A J' - 'W ' , M gkziiw 1 5 Qiisifif :mv 1, E , fx , Wim! -13Q,g.QgX+u4.1+'?w9':?j?vF0211-ww Wiififa-..f,1fa,'2f5v A-+1 ww' if 'fag-51vE?i2 ,-:,3'Q,f1ii3'..wX1?9lf'zk,ffL'-M WY? N'.J?f:?'5,'.'p,'sggidv4.? g,'ffe+N'g 53511 5' 'wzlwv w JE- 5 Q I 'K-'ft ' M' 1949-1 1-F if XrQ.,':xig2ShlQ.fL.,fx,?mQEE?".g,e,3'5g51ifQfg.-Zf,v9ffQ?igIW'F,1Jk'L'L'a'si'.-Ati,'flif'-f:!,VQ:4.'7i4,f.m,',giIzr45fg+"z2,fiiiwgfiuLwe+,5ff:fQ4g?1fi5.,131,19-gf'Q'3l,?'5' 3 myg Mg ,gshgsfy yvmgf, 5 rw-J 1, ?,,,gb:' ,g .Qi , ,..,m,, f, ,k.fgq,, ,Ra?",f,,g xx L . .. ,qw f,m,Ek,x,. . .-m?,.,F. aqswlgtqy.,-15if1Q,f, JN., , E P w ,EE .U . , ' f 'w Q-,f' .:,,s,g,1' 'Vu' ff sq, 5,r,,,mg,x. .Ji f,-if +.,M?,v1gga: Qfgify ,-iii 435. ,-V 5mw,.:w 953' 5-.. rf? 1 'M 3 'ef Www 2 'TM-Una' 1 'w ,Gaby-1-,W QLIQN-1, Amq, . v' .Q:sa: 412-lv' J- ' ' ' f -4 ' 1 4335 :MV -1 9A'vx5,'fF. wf!.fbgQE15GAfs:E' 'f"f'9?i,y.,,.m,f A f-BEA ,. 25 . w w ffWQv9E4fLh 3 -?fvf5i3m?3vg:.f22f7 F4 yi W y .,,i5s2i x Mr 5 ,jgiff 1, , f r-.QL fva.ffgwm.,fp M' . 11 imvixsw 'Af2fZfrA'1'fL ,fix fy?l"fi'5f'f,fK3'-'ju-'r'l ,Q-:53?W,5Q.sf?5Y-f- 1 ar H 'Wg , ,.. .. mg, . ya, is-Q-ufwfiff ,,r,,..wf.-wi 5, , f.,f3,g.,...,m, MPN. W ,J ..v., MW r .ya Q, , - 1 - sv: +54 :er . wh, 5 1- 73 .f , qi 354 .VM ,524 U 'pf F.af7".fi5 .1 'LCM A f, g45fg?k'7f3,, is 'FAM uirmg' 4 52 4? ,, 'gy T? 'ga ,qkgkw P In Q? gg was GMM 1 mf r fx A A In JE 'A ffwivzf 5rl ,5.3 "' f - ' Q - V w A b I M , . -. f. 4. f-9 f .,,Q,. V ,K W A f. .v .f 1, -- 1 1, .., . 1, ,. vuf ,-N Y 4 , ,W . 4 ff, f x, , , . - u .yn- r Qi! ye' 4 f n 1 1, rg q,Q'f,h nag is fgv y 1 ' ,Visit wwf 3'4,w'r'.1 5' 8'f'x,. H' K '- . f, -- K, N ' .... f -' ff R iw wil W ?'5is4f iQ-1i'3i' fff?2Hf1f'fwfL M af Wf3'f:?w3S'vWW figiixggxfwgiwfrga' 5 'f f ls.-. '! ,vHK4, ' 2 " 41 3 Q r , x 5 ,S A. P 5 ' Wi" Zin' ' 12555355135 ' H' f If 3, Gi. W ' A ff Qu ' .Sf Ma f Zi- 2 3 :-E,- . Lgsng gvfxq ,M mf 4' 'Y 3.myx..f J, YW ?g1'9k.wb In Q ,Qf fx, , yja-nail! , 'wwff' 2631? yu. gjvsyggn fi if 2' 44 M51 1 , , H. iw? , M J' gfff K Qi 352394 J x' 2,65 sy., if? 45" 1?'F',5ni Wy? 5.1534 xii 'ii 3? rr' JM? 3 M .52 Hifi m 5Q,i?,, if Qkfiih ff? W W' yi. . ff Swift Jew M 1+ , if 12 L P. -pf. X5 3. gf. ,Q -:jf W 1.2. ,-gf 2-S' ,, ,fl 'wif Q is 1: . l :wif ay Q, 3 , 'QE rw-g .Ugg , ski EY -,If ii ' fi 54353: .R 15' . 1' A F: "F:- . -fx. " Q ki .X , -f' , . .mf Qf A .-7 ff, ,TA 3 . "VY J. 75,5 -. sf , :. . V , .wwf Qix'iX,:: . si., ,531 anus, 5,124 1" Z .1 ,bg iv' 'r .""f " ,qgvm-61A 5. .v " .1 1- . "Ivan iiiuggi auf .1 gi ' Q' -' 'Q ' - .' " ' fl.: w.4 Qu- ,H ' w' , h ., 'fa 1 , " 1475 ' 2,1 ,E " ."7 ' fl .F J "Ui, .-IVV' f " U -3 f- ffm' -' . 'H 1 'P' -'f'1"' 'l f5" 1. if lj V,-T24 ' .-,'7"'4'J'. Ar-v ' Q' P ,y if-' .4 -' , . . . . f, ,Q 4- , -1 V , .,. , ,.,, ,u'-4.4w,I,1 ,J H. 1' v v kr- . f f, -1- .- . ax L..,f,,, Q- '1,ff!,,'f . M., ,.. . ,. -,. , . A, .. 4, - M , ., H.. , 4, .nl 'QQ , 3' "39if'tij,, !'Q,f',1?' fg K' 'A 49' ,Aff 1 Jifxwv V J-"X, 'Eff wax. ' pt' f1"j'1,, L ff w , ' A33 4- xi' .Jak 4' 'VNH5 MLJQJMT M L' 'sf,?J':yg U gf-ff 941 nG,53Vg,3"gE'P. 'fl "Y Q 1 "'1Q ay, ,tx 14 HQ f9f"5'fff5 M5 12" U -' - . , Af-,-gp. 9 , x '-.. 7 -4: y?.5gx1,"J,' 'ff' -MQ. fy ,4k:41:,5.1y.-34: ,f,:gf 11 y . 45- ' . MM 5' ' 'ze' 9 " :ww sq.. Q- ff' T 1- F .glikgfii :L f:fgw'i Pam??Tf?f5if ,fQ744'?i'gtaf fywvi.5Qwfuf"iw XQi?Ef?25?QJa wifkfii? 4-925 V " Q 'f we hw 'mv M Jwf'ff'f 'rfm,'+f1',v',- , 1w.H" g'+f X' Q va' 'f i-4 ' Ny 44' ,r'f'3-2 n 'Q I. 4+ ff 4,1 Q ins' VW' fag A5 'w ' f 7 ' 3 I 'X if L K ,f gf: f':1 ..'f.41fv V . , 1 . , 'Q ,' , b- ' xi' -Ili'-QQ. -27 Q'ff,,f' -1-ff"fQ.,vi'f'-E14 f .fr X '72 gf" "ff-'ff 'J' Jeff 1ffL,:j.J'QQ' " , '?fl5""Z,7Tff fQ W,"ql- J' -3342, Q ff. 'fail' - .2512-,.1'f-. ,' 4.1 wwf ,,,-w h.Pig,,.,1 :Q N, :' 4, 1 Y- , V. ',--ff, Lwxwgv f- J. V.-. ,, -j V, 1 .QA .f 5:55-1, "1 -Q - JV ,X :-,fs '12 nw-gzq, rf a ff' fififl? "f?1?e.if?i?"?'ffi'-'.-544+ f .ieQ 9"f: 54":f2f53if14if1iif 5' " ' " 'L'-'5 'Q :f fx- uw. - : :i ?2?x '. " Wi iy+!e.tf.N ' frflig 12. V 'Rif f WZ'-,W 5' . WF- E11 1 Q . v im ,-111193 '01,-W, , v f- f ' f' 'f 'i GWAEJ '5?Q?'75q. " - 5f'f:u',.1 1a.ff,n5, f.i'g'hggfQggf?', l J I ,fa ,' FW ',',q?5,jf',?!i1,-5 V i - H 1 'k 'ef F Mr-'?f"f1.w .' H 6? 55 H2425 H It L TQ HZ - .. 'W' gf -A 57' 4 .,':f "JL , 'Q "j 'Aw t "Ji 5.11 vf' ' 6' t 3151 . ' I-yu ""'-"-AY 5 ' , ,Q-:1:, 4 1,1 V" ' 1 .P W 1 Maw A ga. +421 A -aura". N' 91" . , A 5 fi' A V: V PQ 4 1 IB Egg xrw' Y if Lx if if Nw? A ' ,K 41.422 nf. ww if- X QA, gf'fhxwf--f.-.,,i-3"451,5Pf3,ev m'fM-341Wi7f'f7i w'3QZ,gifrgrs-lfLr2f5 s.i55 3. .FQ-.'fqf',.1W?? w 3'T',f5m?fifff5-'?'2f5'nj'fq7Pzif ,aim '7-f3.1y'x,4 .y.2'f't? .,4. 'ff' 7- fr ,. 55, xg" 14 r , 5 :.q,,v,f,,3HAMvj95jf 'C 5 Q ' ik' P' 3-cwyv? 'LJ 3? ii 'ff-w1k'f" "W 1 NM :Q?'Q2lfff.x5f132411'iL.,-.igggihWy," vtlwi. ., Sm' , - Mig, vw. ffya: ' .Q 8.24,-'efh P Adair, 455 lv-aygf mdfqw'-W' MW'-4',gu,,' -f?,m,,'Q: '1gF1m'f.9ffl3.y.L?fi' 'fr ' ' 'W f7!i'fw5f'?WWf,5'f' ' 'JYIW5-?5'.i1' 4f1""z2'fl' W M FV Jbii' f fflfi WQAr'ifs5?s 15'sq?fi" - V K ' 'f ' 'Wg fy ' '-i Q 1 f 3 'hjwltfaa' ' 'nf V 4+ NI ' stu -'Xi-58? fJ"f?z6"gli r ,i ,.. 5 -X' ' 'f-HM'-, 4 up W M ,,5,1yz, r p ' 35 . wi -R f W.1?ff3Qi,'nx-3'-ygjaxj 1 Y, - A Q . f.g 2 - 4 a,3.5.z-,.:5g '- 3.455 , - W : 5250 : SE - g -if 5, 9:5 "gb ,U ,'Q, 'm, ' ff: A 2 X .f41i' f5,Lff 1 'fi' f mf. : '.jh,11,, 4 355' ',,-'wget . 1- 5:4 -EF .- ji A- 1 :4'fSW'??? ii f - ' ' . fr qWA,,f . A .yn gf '99 sg 412, X g L J ' gl 'K Y 9. S vu'-J i'N'hkfKf"f 9 4' 'y A M .U :ww 55,1 . ' :ff .QSMJ P L 'W .N . V ,. V. QA " - . vi 'if--- f-af' ' " " ' ' ' "' " ' ' ', A ,' -m a i' W3 ' ' .V '9'?"' 2+ A E a z I x . .. .H f. , ., ,A , . "rig f' 4 af' -1 f ',L ' , - . J, Q ' 'P ' f,'1' " V 3, 1. :L-'ff -I ' -H 35" -3' , 3,:.,w.-,: qw. ,M ,, ,, 251425. ? . ., f , , wr- V .A-i ., 06. ix V , 5 W 3' -4.2255 E,fg.,2, l 3.2.1, .k.- -wWL!ff-,E gtg-:,1J .- ,, if ,J 7: ' M Q, 1 Q ,,p,,,igiMg.,, ...,Lf,,Rt..Ah5W . . .. I'..g'....,, , , ,if lxfy-L, ,al ,U , .1 ' ff .fl W M Q 5? ff 'wi rgiggf ff V ft y ' L "x'g?"'1:' -. f,,:L x--1 1.. 1, ---. . , Q .' vf,f1f,n'. 'r --'--' -pi '. -w w , ,n 1' 3- 2. '57 '34 -i"1,q?Qk ffl , Q qi i W mf. L S Q H1661 'iw KY A W ,Z 4 gk 'glt kisfxx + ,3'x5gnL.ESf'Qf.,hkrt Q 35055 :IW arf' , ,. ' " 1 f a, f x 2. ,, , 4 N , - - ...Q , in 5,3-,kv 1, ,-iv.. 1' ,g cf ,fp-fx 'H'-1:-Q lnijliy 'Ui " A E ff 1 wg: zfgmf' fa 'X 5 Ir? .i, EV M 1 9 M if v :f M421 ' Hui! W . 51 ,, . 1 spin 4 Q 437 K' Q 'F M ' lf! "HM p1t'4"V 'ip : ,Pl .. 'E l ' 5 " I v 1 Q., ' :M 7' ' " ,. ' 1 "Q, :K, Q.-bf: -3 1, M . " ,X 'L' u. 114: ff, ' '- .5': ' f' ,-- -Z F 2 I Ni 'VF V- L I 'ff i ff f ' A - T - ui Q V' ,QA Pia' ' fi ' ' -1 ' T. f' Q M g i -4 if V f if J ,1i,i".?s A321535 ff 'T' v li wijae Nigi xW Mar bf 231 1313? fi K AX? 'S N 1. 5 I -Uffgw q-,-,g .4 f-- - 5 L w. , '- u .4 1- Q. 1-,dz ,R,, ' f.,.y ,,-q:g,, 1' ,. ' .' .31 1 ,gh .351 Hu 5f,,,,4..J 15 i .u ,, ggi A fi gg, Kin. 'E sig V, 3310 .I X ivy' . l 33' ,X ,km-4 j 'su 33,4 Hr .gxyrf 'F' Q M 'f ,E J J 454 sv R gr in mf A? Em tim ,,....:!L,:lx,41L ,. In 'L ,UM I I ,Z 4 l j d :L 1 it l. 1 if .E A .V ng -:3'Z'F'1f 1 ' SZ' ' L Y ff? -f ' LV f' i" C ' i V' , - nf - ,Z " f 1f " ,5y i ' Q in' ' - 2' 'V' f ,-mfg, .L J Wi? Y ,A m . 11:.Q.9 .,, 1 w i f 3 A 'iff' ,GV f p QV. EW' f 5' cw- .-I , f ' w -.- - gli? '- 1 1 f- ', :w W ,FJ "M ffg w b f,gg ' ge, " ' . . '4iff'EQ ? J iav Q W1 1, we ' Q NEYQ 1 3Y?"?Z-:4i"w w-H rk iigw -, ,'j,,,f'! RL? -.Aff " . gm-,1,"11i?1 gl3,,?v' "TP" 9" , 0 '. W"" I' 'V WY 1 5v1 'i'fF M4 gfkmfs IFE, A?5'+2fEa'Q W E 551 f " Wk'-fisH"'l'Q fi? - FYAGJ-i" l . - P Q 4 ' ,' ,,N., Srw- .,,..,k ,..,v, -I K Jw -- ,ax ,- Us --7 5 " . eggji r ' fi 5- M Www? S iwgxmkwgfa EQ 1 s 960563 1 A E' , ' A ' H A ' .A A W,-wa Qfi": f?iA '1I.,Q wa " ' 1 . iiiJ"5"f'f-if--5 ' gl' f -' . . 1 - 1 '-5" ' i n a - if " " 'T Yiaff' fri T- 3f'V'i-.ff ififxfi .- , '- "3 -'VW ,A L nqg,,5gg.4.,,,,.,v m sn , .. ,Q , . fv fvx .4565 ,. , J f ,T ' .:.. V1:3?IEf3,a,Qf,ff-if ,wg ,p.,g,w-5553 H-5 ,K . 'gg 44,35 fgggl, 554 we Iv- ,NV gd' .f,. V, ,-W -A -f,,,- psf, ,i,6.f:JEtE,lngi.,QaQ-yy, ,J ,.Leqx1!Sr!. 1- -HJ JIM , ' 5' 7, M -- - 4- -f-- V - f- -, A.. A A . --LD X .-1 -,- '1.,.--as . 41--1-f ,f:, 11..4,,+, 9. M, ' we . . .- , ffm . ig. dag' - ,fifi ' 'J w rf E 5 Jifwg 'ff--33 . "i5'3.iIiw4i'.tm. f i JT ..f'x. .i,551ir"Lm'-k1E5z- 1 up-6' fn? WH . Mtv 4 Eiify-YQF' A 4,3 - 'fi , dr,-L1 i l l fy' ' lF,i.Lgg,1?51gf2i9f,,-4 K?,Ly3'Q115?mg5FgwQWigatigwfi ',1,Q.f4j,5iAiy?Q'g5 54f,i,Q.Q'5,Zgg?f'Qzfff5f, wi g: 25, 4ggf1'.,,.254f!fl'ii2ffifffv Q FV" --if 'H,w,?1'!'x- ffl?-1 24 1' wx 4425 -ff.ef-2f?3fW'5:-Wfiiiw'N-L'fW+'f.W.Qf' W -HW" I4:f'M 'f:"fTQ fr E?'f,f.J,Vf ,Q " W' ' Q1 , .. VM,-,.., . .A ,z -, -E :M-, Q .4 X. . .why MA. ,- , -f-' ., A . U.. Q. ,- , z , ,H - aw ' ,f-.r . .. W, A ,V .-, v, ,V M, ' -V -. w. + -2-1 ff . - Mn- .' '97 Lf' -J -' 'A f " . f -, .sm f 'fi-srvfv -' '-uri. W- 1- yan - 116 i M 'wen -1.-Jw '-.11 ,A -.wang 1 , "aw ,"',.v15'i " ' Ly. yy, 1. A AA 9 'F ,-Q -f m? .f ,, H .ff-?v'v'-ivfw-1 :ia , Eff- f ' --f"?.f .4 QMHEQ -s. -I' E Ek? W ge 1 f ff? if A Mi , Wfhff ' W E531 X1 I ,Q Y M 'B "' W ' ? 4 w ' f Q Pav 0 3 c A 'N 11 'Z 4 -ffavv. 'v'1,-Q' wh fri 24: , ar 'N x 6 , , 31 I 'X if x 5 355 ik by 15 11 I a- -1. '- us 1? 1 'vv -IS' ' Aa-ar a'-'.v,w ' RJYFX 1 Em 41, Ha gms 4 V ,. fQ2f1f:!K'Q7"-1 -C+. 'gaQf"'i:' - , f i"i"g'? h .VV ' ,' .5 Xia his ,sl wg - H, ,J bf W Fw W 5, fi! gf, Q12 fi 'kg' we ' A if 1 " ig W ' QM r I 7 Q 1 1 V , Ig , V Q7 .345 ff w F 1 3 . e ' if S- M g , f 3 xl 1: 3 1 , fha? Lf ri 'R is N 54 5 Q 3- Gr xnt . 92, .Qt 1 gm. 'IQ' wg:- ,pi-.,-,,,,,gr' M. -,,-. Fw - H vf'Z1f, 4-gr .Eg A -qs? .dm I xt -refrjz. .5 wif. H.: -V 'wgwffg -- . - fm- Jvf.. .. A '-.w,,wu.f,,f, .f-M uwusgwt 5, ' 2, 5:'f912'Zn1'3 ' -- Ci' fl ff - S' '13 Qin, 'Z-'-cf'.'l-ff i. '- N V 3 '- 4. f' 5'?-35325951 LJ, 523. 1 'ff-"J" '9-TI lr' ' fi? 1 ik 2,v'fi,w,w?3QQ wM f M w.g?,1iEK:SE53QWi?5fN Q, ,p55'ff,Usx,f,.ff' W, ffm? N x ,4i?,Jx2gn-P+ igpefiiqga fra 44242: aww ff, " " Q' maj"-J"'i" "E, L :fa ' -Y -V b 321' U43 1'?. ' 1 gn 5:"LWQ--f+'- ' WINE: XW1' i f "T'-'TVA ' ."'v'4f.Q'i1'LH, ' "3'7l.'W'Sl"a-LW? ,' "5 'k"5"'f5."'? 'JQFISSM' f fw' fAfl"f'.5-U3 :' A .'fi.?1"4'f ill- - ,gif yu f F1132 , Ak V. ' ' 'J L, , 'awww-2'm :1'm-Vgg WN -' .QL,qe.g fp-: '-gM5f2,'J1.f fq--J' we-CH' Img? , ' 4 ' 12-1 'f' if 5 'KEN-" fwwfr w ie Ww.i'fA"f1 wif A f ,Y evbeffffmgfkh-Q '.11-. -N1--' v.effwf2iWff1- rx, vw ' e5?'3v 1 Y 'Q , f Lg' A 1 5 W W5 is Jr x 1:5 Biff ZA fy it A Qt 6 it I 1 QQHTSHNMQ Al-5, .?WYg4f1 'lbvfv , -x ,632 A -V 'if' fi? f'-WH' .'F'yWvRiygffQg!r " A5432gm14g'5i"f'a3' "iw 'vw "J'1::a',ih2f?'1."'?w.ikiSv'W f' N HR" ' - i N ,V yr Emi, ffi ya M ., 4, x U ,t 5 Q 'K 4 r fb xr! F ', I l W is Q V 2 iw SHP QL 'YXMQQ3 Qfgailviqp rw, 9 TNA 'fa :'i'1Jg,'?'fw QQKXV8- A ,3,,f, wk ff- 1 Wy MQ 1 A U' 'I ff! ,M as f Wg, P ug Q Dawg -Lx Q A? nn gy,.7lf"3fi,2"Qr -asyssfsikngglww + A, . .., ' .4 Lf' . in -v, 1.x . . n ,Lb A f, -rf V+-f, -ff , 4-310+ 3' .1 1-1' fi, 1 ',:':.--feiliyf - ' .f-my Q " in - Y' ,ggfifw ' J ' ,Q h 2-,mr 11Ljy-LX"- 5--:ve Q ev' wg.::,f..- 5- 3.3. ,fi ,.i3'-and--wg 2"-"1 ,ig V, " 2 . 2 ,, F '.i2.,'u-3: 1-H Rf 2 'z' 1, +13 -:,f",ifs'1,m 'A f ' wk I w ,1421yrr,gvp1f1-vg'j.am-f-,.+m,3.L nw. A H- ,wx . 1'-lF"'.'1?k?A'.3Q"fs696' 2 1- ' L- 11-lg-,i.'i 'Sn' I 15 ii ., Q 'f' ,1 A ' wr 1 A V -fnrw-' ' wt.. ,Q?,1.. 1 Vg mf -+ww'fL2,Vwwf' w fFG""w'gtfif1",fr --6? Q fix , A, ,r, '- H'W1w1 - J 2 x ,fwaigf,12f.1e,.5i.': '- ' , ..,- ' ,tw-VY. 'flw f P33 rf' ' F-i w "l""'9JL'M-3' " J : :in gg- -,'f..1,Ay A X-VD,vg14n,. qw b 41. h I ,. M H.,3:f ,-11 ' V -'f ' , v- x ,i ,4 N523 Y Q, U lu :ww ,fa H, M y I 9. x . 'JQQQQQWL ,ffx,5jE'.fi, y ,. 622- 'mfw X in 'iff H M Y ,, A w. 'x,Af ft VI . -,I li: f " V m".L mam mm L G f'53.fq" V 1 I ' 1:2 V' "W my 1 - ,, :gk ?,',-312 " V, Lg fu ' 5 i f ' H. ,fr 1 'X aw P22 aff:-ls'? ve' Q F' 4 M: L, My yfvixwhfx jx ,wmmgw M35-WM 5, 3 Q f ,gg We 1W, .n , . I L Q 'Y naw, 'rl 1,,h?m3f f 'K my A 1 t Lv ww .5 N e if .-Ev, nga. ff: " -.-,hm U51 'Q up xl, .gg Q Q 41 1 4 P' 3 f 7' il ag, -'11 1 . .f v -. lk A 1, -1 v se ,Q Q 24 12 Q 4 -t + 4 r . . z ,V 1 y W I A If ' N 5: Mi F X fl xg' ik k ,. ,371 N 155' 3, 5 -1 H'1gm1 M W th 1-,, 1 , , A + 5 5 gr f , W . 'fx W , Aga, . ,A A J ry 1, ew fs e 1? 15, 'H 3' v' 4' 5, .0 it - ' Q 5 f , f. 2 - J L f M, .' . M, fm w2,Qf Q XA f 'Wk N ' is ua, ,ZS ,rr 1 'YQ .4 pu A 4 rf ff 1 ,J ' 1 flww x F rv J , 5 f A ff? ,agfscfggqt Q 19 x f ,SX ffrplvgx 1, 55 Qi yf Egan 3's?L Ji AJ, g 5 i mc 1, 4 4 x x w 4 je f f fi, a s , 34, , 1 ,I 4, H 4. f 1 A, B , 1 , " . V?:""if. 'QgL1f ' D ' 4'v"i 2' if ' f- Jggf' ,L .ff 7 k 34 'Lx , 5 ', , 1 'z2 ., g x -+L ' Y 3 '11, 'J-. Jyfif ' - - ' in 1, 3 . 4 k y ' Lwf' 1,-' - -, tw xx 'nf ,. 1 Agn ' 4- K ' ?-wig 7 ,ipggigw .f,.g f4Qif. " 1 ,, , 6- 'SQ 'Hi-, -, - Wgrf . -gg XA- 'riff ,jf ,'. ,' f5h"f ' if fa' -. -- E, i ,gTf 0g:?Q" :in f W .. an Y 'Q' Y-fr A K -6 2' 'ew fi- K- Q' " 2'1Q,f1.M " "gl '- ' in Y K 1 . 4 - M Q f. 'qi 5 - if 1Qi,m U15 mf Qs, 2,3 In at Q. A 1 6 1 A F W Q dwg K q - 11 A 39, I 1 W J' R - . ,A ii - eg A ,M 5 l k hm? 1 w , v, V f 1 L 1, M w e .var -1 ., K W " , Q- 32 . K, v. x , 35, 'L ' ' J 5' , gg - 4 , Q1 Q, 'V W ' ' , A " - f p' V .N .1 -N,.m'- " 4-Yi f l: -lezug, 'S' f QQQQGQ Q Q Q Q Q Q Q Q . 53 Q 'Q Q Q Q Q Q Q Q Q c3QQzmQQQ ZQQGQ Q Q, V 'Q Q Q Q Q , , QX,,n'4 x ,Q Q 1 fl Q ..,.. ' XL f Q M, X -Q0'e " X .fi gif .ff 5 Q Q Q Q Q Q Q vzgxk' A-I X' , ' EMG Q Q WDGQQDGQW QDMQDGQSQ Fx Ubris :Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q CIWQEGWWDEGE Q 55 Q Q Q Q Q5 Q .Ai Q Q Q Q Q Q Q , Q MQDGQQEQEG6 QUGQQDGQQDMQDMQ QUGWWDGWQDGW Q QSMQEQGQQDGQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q YQ Q Q Q Q WEEK A422212 ' Q Q Q MW Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q BQZCEQ 8 N LQ 5.25305 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 3252306 Q ,i x Q ,Q Ei f QQQQ 1 Q QQQ1 3 Q Q Q' f Q ' Q Nsq, 75 625 Q Q Q Q Q5 U 5 Q5 Q Q Q Q Q 5 ' Q Q lg ' IQ Q Q Q Q 5 Q 5 Q Q Q if 2 5 Q in 3 g gi gg .3.a.Q!f Q Q Eg 1929 FLOWSHEET Q9 WDC? P-I rn V4 D' UD mn "'O Q53 550 mv-n E Z rn U3 QDQQQ QGQ Q if Q Q Q Q Q EQ Q Qs QQ QQ Q QQ Q QQ Q QQ Q if Q if QQQ ZQEGWWDGWWGWWGNWYJGWW 19 29 FWTJGWWWWDGNWGNWEQE Q5 Q Q Q Q 5 Q Q Q QQ QQ Q Q Q Q QQ Q Q Q Q Q 395 Egg I fl x Q w 3 Q 93 Q Q ,mr t am Q Q , t N 3. I gl iiibs X ' .. 'QNX Q QQ 1 Q Q.QQQQf AL XXQQQQQQ Q Y o f N56 ,Q ' QV Fil QQ jg Q Q Q Fl Q Q Q l Q Q gg 2 a if Q Q 1 5 1 Q Q demos? We i Q , X JG ,.-' Q p 4, , -'-, K W X. Q' Q fill , il Q Foreword QWUIIGYUJ EXAS COLLEGE OF MINES approaches the end of her second year in the new era of expansion and improvement. As we review hcr achievements we become conscious of a deep seated feeling of pride in the fact that we have taken a part, however small, in the making of her history. Proudly we review her pastg as proudly contemplate the present. Step by step, hazy visions have become realities. XVith the swift passage of time, ' we who have pioneered, will return to see a broad campus, dotted with great trees, in whose shade an army of students will be wending its way to and from beautiful buildings. Texas College of Mines, we salute youl Long after we have passed into the shadowy realms of antiquity, your halls will resound to the march of feet and the hum of voices of a student body larger than ours, but banded together by that same quality that has held us-loyalty. EQGQWGQWJGWKZCWWGQW 19 jf-H 29 , x V SQ W W f 4a,Q5W Q Q gg A , X 5- -4 Q X , F Q f QS gs , Q. ,X ' fiif4f ,fX"- if--X1 . Q ,f 6,9 -4LLg5,2 Zff L,Qf+:4Q1QlNx. aww GW Q ,f ff N -,-X Q .v 4 W 7 Nifxx QQ ' 5 Q k Xiiyxffw Q E, fi U ' ' fi' 5 gn A We Q :T gy? Qs EN Q WDC? GQQWJ Q 0 . 3 QDQQQDGQSQ Q25 2 . ff 1 1 5 , XT X 'Q , R 1 Q ' "KK Q ' QQQ ,Q Q g fif b ffi E35 Q Qfqgq kg f y ' X Q Q5 gi Contents 3 ii GQWJCIQ QQQDQM :Lv-Itvv-1 'gong'-11 ,, 'and E. Q H '-i f'Nv+v"NH 5 l'8ME59ZF4 Q gag. 5 ,ding-1"" U3 in K4 DP :pk,.vx.- E FHW- Ho- wU': U: QQQ Q Qs Q Qs Q Qs Q Qs Q Qs Q Q E? Q Ffa Q Q 52 Q Q3 Q if my VI Lg! Q Dedication. 5 Q Q Q Q Q Q Q E -Q 155 Q 5 Q Q Q 3 Q wwaemsmwfaaimsemscmncmfaqmmx CIQWDGQQGWWDGQWDGQWQ GQAEGWAEFMQDQZQSGQXQ E DP 7 O DP 'U C G 71' KT? '-1 '-I E., 0 the m 1 1 gl, d 11 ll lg Q T his time f 1 f l f ,Q the C ll g f M I l b l y 5 right and l 1 I I h d b dy 5 f1h1,fd 11411131 pfllyddi GQWJGQW QZTMQDCZQQS Q Qs Q if Q Q Q Qs Q 5:3 Qs Q Qs Q Q5 Q Q Q Es 306 BCEGWQQDGQWDCFWGQQQDGQW 19 in 29 QQDGFQWDGQWDGQWDGQWDBGQ - Q 5 Q Q 'X V Mfg' Q mg" .-X V gg ,.mWpf,f" X s'sf1Qiky,,a- Q5 M74 A! Nu, Q Q' ji mmf 6 .0 N. x u i Q 5 9 Q Q E 2 Q Q ff Q Qi 5 5 Q HI ia o 2 9 ' s-.Q , Q Q.- Q ! . Q Q , T5 Q ll in C011-Q li Q '75 xi .fm bf WT Q f Q WDGWQDGQWDGW GZQDCZMMQM weak Q Q Q Q Q Qs Q Q Q Q QQ QQ QQ Q Q Q Q Q E? Q Q5 Q if see ww. A ' 4a XL. .4 xv A"vv .... M, wi x. tw I Y c mm www mm f ML f 306 Q Q Q Q Q Q Q Q Q .Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q WDWQDWQD' WDW WWDW QD WDWWQWWEWQDWWJW WDW WDWWDW WDW WWDW 306 WWE 'NAM xii f , fn: J Faculty N , x W Tw Q fl!!! 5 Q 1 Q J will Q22 I MQEPQZ CZQQD www? QSM Q Q Q Q Q Q Q Q Q EQ QQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q BQIQTQ 5 Q Q Q QQ Q Q Q 'af Q Q Q Q 6 Q Q Q C "1 FD F-5 Ch O ... :s F? r 0 il! P? c Q. Q E, U' o Q. -4 E. 'G 9. D F? o HN :J s: 3 U' O "1 se '-'I :- O 7Decm's M essczgo ' wwuuewa HE second year of the transition period finds no de- Q most satisfying sympton, however, is the increased Q seriousness of the student attitude towards the College and its activities. Loyalty to the institution has been M 5 evidenced more and more in many ways. Few worth Q while activities have been neglected. 6 The students of the College are to be congratulated, Q therefore, upon the progress made. Since so much of the future development ofthe College depends upon the 5 continued growth of this spirit of loyalty, it is my sincere Q hope that there will be no backward step in this very vital 5 phase of student life. 5 Q Sincerely, Q C. A. PUCKET. E' Dean. Q . Q Q Q Q WGN H3922 mmm Q Qs Q Qs Q Qs Q G15 Q fs QQ sa? Q Q Q Q5 Q Q Q Q Q Q :Greg M WDGWWDGWWDEOE 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 i5 KDMQDGMQM WDC? SDM 52565 3 52:5 WSGN QM WDGWWDGWWW E E E- Sf, 5 5 KF QQZNDQZZKDCZZWDQM Faculty Q Eg 99 ES 55 5 95 Q 1:5 5 55 55 MDM MD 55 5 5 5,1453 5 UWA' 5 30iQ'Ma'lQQq'Mm7'QQ"m5E12SZ"ma7'Z2Cl"x5EQ92"'J55552iZ2Q"x '51 13 15- ZQQGWWJQWWDGWWDCWWDGWYQ 19 im 29 SQQQCZQDMSDQMQDQQMFQ A Z 3' ii 3? U :r S C 0 79 E Q: A Faculty CFIKLQIWJJ BUI AH A LHILS M A ISABILLLA C M KINNEY, M. A. I f M h Ad, P f or of English. WJ Q A Q Q Q ZQQCIQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q KM WBGQWDGQWDBGS Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QSGMQDGQQDBQC GQ Sm S 5 QQ Q Q gi QQXQFGY'-KQI 43 Q Q 4 6 ABI ELIZABETH BEYNON M A. MRS MARIE T TOBIAS ' A P f f B Ad A Cl Q Q Q5 Q Q BERTE R HAIGH B. S. in Mining E 3, g 5 Adj P f f Geology. 5 GQWBGTQWQPWJ QEQMQQEQQQQISZP QQ Q - Q Q: Q Q Q Q A Q QGQ Q Q Q QQ Q Q Q Q Q fs QQ :Q Q QQ Q EQ Q Q Q QQ Q Q. QQQ . 202 Q Q Q Q Q Q Q Q 2 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 306 Qz1aDCiZwDGmwC3'xwDGzwDQxwDCixw'DCimwSGZw iw if QQ its Q4 5: Q QQ Q Y 5: Q Q Q Q S? Q Q 5 Q 5 Qi 5. Qi QQQQQWQBMQQQQQBQQQSQQQSQQQQQQQQ Faculty MALCOLM B VIARSH B s C E ABBIB M DURKLE B. A., B. MUS. Adiun P f f E B B d A P f f Music. Mathemati ORVILLE ROBERTS WILLETT, M. A. Adj P fessor of English. yfgg.. ' " ' ' Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q . . . .Q QMQSQMSQQS S QF: E132 gas HQ Q? M 'PU -QE YN gym 5.3 Em Q' '11 Q Q Q S rw. Ye F' F11 z -af 35 QQ Qs QE gfn Sm: S. UQ UE WILLIAM ROBERT AVERETT, M. A. I f M d L ngungcs. ' Q Q Q Q 5 . Q . Q Q Qmwmm Q Q Q Q Q Q Q Q5 Q :Q QQ QQ QQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q. Qwmmm Qwzawzawwzawwzji Q5 92 1:25 Q 5 2? 35 2 ? 5 2? 5 2? 3 Q 33 ii cmmcimzacxzmcwmsoe 5 2? Faculty CFWDGWWEGWWUGWW P I" E Z 7 F1 Z w Q Z -f. DP .fu I 7 2' E3 Z :E F rg I ET: "4" 75 W 'Ti PU 'ff 71 W 5 - z H Z gf F' CIMNDCEMDCIBAQ hON DFNIN MOSI:S M d P f fF l h GWWDGWWDGWWEGWWD CizwDC'ixwDC3fmm"DCimQZQ K , , , , , W 4. , . Y ,K . ,, ,,.7m,h.,,.,,,.,.,- , ,,,,,.,.,,..,,...,T,. .,,.,k , ,, . E? 5 avi 18 all GWWDGQWI5 22335232222 GWWZ5 Chai? NX GWWDBGE Q Q Q 55 Q 3 Q 5 Q Q 'Q Q Q 55 Q 3 Q 3 Q 5 BSE V OM Q 4- 7' N Q Q 'fx Q Sl X F 53 5 my N' X f Q Q gc im Aff E xy E M Wu , Q S iSe1Qio1fsm S EAQGWWEGWWDGWWDGWWDGWWDGQWZGN if Q E? Q E1 Q 5 Q Q Q xo ISF if Ep Q Qs Q EB Q Q5 Q Q Q EQSGQ-QGQQQQQQDGMMQGMQGQQSQM Q l Q E5 A N i 1 1 I J f ff' "' Q i QW ff gi X 1 - Uv Q - J, h W V J l l J' Q Pl-llllll, BIGELOW BROWN, LEE Cbt'r'rj',' SMITH Q "Sailor Phil' Liberty, Texas. Q Lawrence, Mass. GCOIOSE' Opltiinv B S VI, ll - I Scnentx ic C u . , 1 cm urgy Opuqn FO0tl3all 1925 26 27 Power plant ass1st1nt Bdsketbqll Z6 gl Seientific Club Track 26 Footlmll squad 25 25 Rlfle Team 25 27 gj Alphq Ph, Qmegq Ex cutne Committee 27 28. Q Power Plant Assxsmnt 27 28 XVALTER G. KINGELHN B. S. Mining. Q Scientific Club. Secretary Mines Band 5 Secretary Senior Class Q 20 jai- Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Xi Q Q Q Q Q Q Q Q QQQQQQQQQQQQQQQQ QSC? Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q WCZQWZBGE Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q , Q Q QMQQEGEI f 1 f . i F . E R A PATTERSON ARTURO JUAN MAESE 3 Q President Scientific Club 28 29 El paso, Texas. Q S1 ma Al ha Theta President 26 . 5 FishmanPPresident 25 Mfirfluurgy flsslsmm Sophomore President 26 Mmmg Option Q Basketball '25, Captain 26 Club Latino Americano. Basketball Manager, '26 28 Newman Club 5 Texas University '27. 5 Kappa Sigma. "M" Club. EGQQGQQDGQQQGQQGQQQGQQQ QQ Q Q Q QQ Q Q Q Q QQ Q EQ Q Q Q QQ Q QQ Q QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ CHARLEY M. SMITH. Hico, Texas. Mining Option. Scientific Club Alpha Phi Omega President 28 29 Secretary Scientific Club 28 'P9 BGSCFWGNWDGWWDQWWDGNW 19 29 FWDGNWDGWWWWQGWWDBSQ Q i 5 Q Eg i ' CUAUHTEMCC LUUSTAUNAU H. D. MCGAXV Scientific Club. Football Manager, '25 '26 '27. President, Club Latino Americano junior Class President, '27 '28. Student Assistant. Chemistry. Treasurer Scientific Club, '27 '28. Treasurer Student Association '27 '28. President Senior Class '28 '29. President Student Association '28 '29, "M" Club. Barb. HCURACE DEAN BEVAN "Bf'v0" RALPH NICCLINTOCK "Rats" Beauty. E1 Paso, Texas. Football '26 '27 '28, Alpha Phi Omega. Scientific Club. Executive Committee. Gabriel's assistant. LORENZO FEDERICO MADRID Scientific Club. Club Latino Americano. F -as-I 22 ke- BOE Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q ECE WDC? QEQGMQ GWWEGNWDW V625 mf? 5 'Tho T 1060131 Mners' Jilessczgo 3 V-XSQIGYUU 5 gg E are crossing the threshold of the College of Mines Q for the last time as students. With regret we bid 5 adieu to the scenes in which we have passed four -Q fruitful yearsg years in which we have gained lasting friend- ships. With pride we have watched our school grow greater 5 as each of those years rolled by. Q gi We wish to express our gratitude to the faculty, to 5 Q the student body, and to those who made the College Q 5 possible, for the wonderful opportunities they have 5 Q afforded us. Q WDCFFWDGWWEGW NSGMNDGQMUGSQ H5932 305519 Q Q Q Q Q Q Q Q Q :Q 55 QQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 306286 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QEQS D'- 5-322 C: if U UQ,- IT K4 TSTQSQ D f-1 E 3' D' 'J' O I I WWW Treamers of the Mgbt At times we scan s y O pl y me ancient Q B d ffld l'gh gl Q O p g d 5, Q QQ A d f h gh 1' - Q -5 Al y l 5- D g kgh minghp'g- Y f f intone! MQDCZQQQGQQSGQQDQQQSGQQQD WWZQWWCZQWDGQWDWWDCFWD Q1 Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQ QQ QW QQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q BQ -I. Reade G EQGQQGQWGQWDGWWJGQW 19 HI 29 QWGQWDGNWDGQWJWWDZQ WQDCZQWD WNDQWEEEQ 2 ig KA f au' w 2 jmmm E Q Q 5 gmmmmmmmmmmmmmmm Q Q Q Q Q Q 5 Q :Q QQ :Q Q6 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qmmmmmwmmwwmwmm BQGQWJGMDGMDGQQDWQ 19 RI 29 NWDGWWDGWWDGWWEGNWDEGQ Q TQ Q 2? 5 3 QDQZTQQS CFWDGN Q Q Q Q Q Q Q Q WDGWWDGWWGWWJGWQGWWDGNWE NSGQQSCIQQQGMQDQQQDGQQDCMQD MGH Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQ? QQ Q Q Q Q Q Q Q Q Qi 32652 19 in 29 Q Q E+: 35 Q Q E, M., ., i 3 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q E? WDGWWECFWDGWWEGQWDGWWD QSMQDQQQDGQQDGZQDQQQSQM Es Q Q Q if Q Q Q Ev Q Q Q Es :Q Q Q if Q Q Q E2 Q -Qi 27 jai- 19 fm 29 6 Q Q Q GQWQQWWDGQWDGQ fO WQDMQQQWAQSQM WW Exif? gmmmwmmmmmm Q Q Q Q Q Q 5 Q :Q QQ QQ Q5 Q Q Q Q Q Q Q Q Qi Qmmmwwwmmmw Ash, Ella 19 29 Mascimaacwacwwseewazse zmimfs 6'Zl9lfJW3'49 Booth, Helen Christie, Mrs. Clark, L. Clayton, Florence Condon, Minnie Cordell, Mona Cory, Gladys Casey, Leonora Dunaway, Alton Daggett, Ephraim Davis, E. W. Davis, Mary Deacon, Ruth Douglas, Edward Douglas, Effie Dugan, Helen Dulohery, Alice Dunlap, Dora Ewald, Kate Flynn, Kate Flynn, Richard Foster, Hubbard Goodloe, Winifred Hardie, Francina Haydon, Frankie Herndon, Claude Jackman, Alice Jagoe, Ruth Jones, Mary Kenned Holcombe Ya Knotts, Margaret Krauskopf, Nora Kyriacopulos. Rebecca Labbe, Owen Lapsley, Edna Loury, Isola Lyons, Velma McClintock, Marion McGhee, Mary McKenzie, Terrell Michael, Vera Miller, Mary Miller, Evelyn Mock, Chandler Moore, Louise Hodges, Maymie Mustain. Marshall Patterson, Raymond Pearson, Richmond, Jr. Pearson, Jewel Pritchard, Mrs. M. S. Scarborough, Eugenia Smith, Esther Steele, Thaddeus Stueber, Josephine Temple, Lucile Thompson, Marjorie Viescas, Albert Q!-l,X6E'.1 Watson, Elizabeth Weaver, Mrs. Margaret West, Georgia West, Virginia Wilson, Ruth Woodul, Louis Wright, Marguerite Zlabovsky, Isador -.J Qwmmmmmmmmmmmg Q Q Q Q Q Q Q Q .QR Q Q Q Q Q Q Q Q Q QWQWQMQWQWQQQQ Teoplo 5 Each day at D n our little b t 6 Q With plans d h p d f Q 5 Weigh happy ch t ch l 5 Q. And gl d f gl t g p 5 They sail into rh S of D y Q ,Neath ever h g g lo d 'Q With full-blow l d l g p 0 15 E' With staun hly l pp g h cl QDCQQDGQQZ5 fn :Q :Q QE, Q.U.a.EF ,MEN v--It Q '95- -asf OO I 2 - 32: 3 ' na 7-1 o' iv 2 - Q I cv QEQCEQQEQCZQQD gmwmmmmwmm Q Q Q Q Q Q Q Q ,Q QQ QQ QQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qmwmwmwmmm czwzczwisawzawzczwmg 5 Q 5 Q 3 Q 5 Q ff ,Ya Q f 3 5 Q 5 Q 5 Q QQQQSQMQWQDQMQQ X 5 Q " W 23 Q ,gif gi 5 GQWTJGQWQGQWDGQWEWWEGWWDGQWD MHDCZMNDQEQZQFMQDQMQDMQEQQM ND Q Qmmmw 5 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Mamma L 2 T Spb MWWDGWWGWWQWWQGWW 19 29 FQWDGWWDGWWGFWDQWWQZQQ Arroyo, Genaro L. Aronstein, Margaret Anderson, Helen Ballard, Martha Blanchard, Kate Brognier, Fernand Burton, Harry Bush, Thomas Cameron, David Cassels, Inez Ceballes, Lorenzo Chambers, John Clifton, Mrs. D. Cohen, Mildred Colvin, Robert Cowherd, Lorene Crosby, Foster Davidson, Paul Davis, Alves Denncy, Mrs. M. Dorsey, Mrs. B. Emmet, Bob Escudero, Carlos Ezell, Nancy Sue Farrow, Evelyn Friedkin, O. Sophomore Class VZQJUGWLD Gibbons, Mrs. Mary Gomez, Maria Goodman, Kate Harper, Mary E. Hadfield, Haskell Hensel, Robert Hudson, Paul Huey, Eleanor Hughey, Harrison Johnson, Betty johnson, Effie Mae judkins, Mary Pearl Kirkham, Helen Lourimore, May Lourie, Olive Light, Elben Link, Bennie Lee Long, Olive Lopez, Alexander McDaniel, Lula Marshall, Burton Morrison, Elizabeth Morton, Alice V Mottinger, Vernon O'Bryan, E. O'Bryan, Lois Payne, John, jr. Roberts, Clarence Roberts, Ben. Roseman, Samuel Russell, John Sada, William Sanchez, Teresa Savage, Mary Schaer, Arthur Sherman, Julian Smith, W. B. Sneed, Richard Stewart, Fred Stover, John Stowe, Kathleen Sullivan, George Thiele, Fred Tillman, james Vick, Olive Von Briesen, Delphin Waite, Willis Wallace, Mrs. R. Wildstein, Ida Williams, Reginald Wonner, Celia -ai 52 lei' BGSGWWDGWWDGWWGWWDGHW 19 29 FWOWWDGNWDGWWDGFWDEQQ Sophomore Tales KEKQIGYL9 URING the year of 1928-29 the sophomore class attained a high degree of proficiency in the art of making the fish come to time. Frequently throughout the year, the innocent spectator witenessed a sad, mournful procession wending its way to some secluded spot, either on the Mines stadium or to the more easily accessible rifle range. The center of the procession was, invariably, one or more proud defiant freshmen. If the spectator cared to linger in the vicinity he undoubtedly heard resounding on the still, clear air sounds peculiarly resembling the crack of a rifle bullet, repeating themselves at sweet, swift, intervals. Presently there would emerge the same group, still sad and mournful. The aspect of the boy in the green cap, however, was, alas, pitiful to behold, in contrast to what it had been before the private session. ' 7 Such procedure might seem absurd and hard to understand, in ' the minds of the uninformed. But it is a proven fact that private interviews of this nature leave an indelible impression on the raw, untrained lad who is entering upon the threshold of college life and he is imbued with the firm, unwavering desire to become a better citizen. Furthermore he becomes an enthusiastic advocate of justice and looks forward eagerly to the time when he shall be a sophomore, so that he can do his bit in the administration of the same. .af as ge. mmmmmmmmmmmmmmmmg Q Q Q Q Q Q Q Q A52 Q Q Q Q Q Q Q Q Q mmmwmmmmmmmwmwmwmwm Q25 QED Wasting CKQIWU Shlllb dl' Sgh f O dy h - L k db G b k d D f Ins d f k g Every ' Q Wgfgfhfld Q Q If not p QQ 5, I d f p A 5 Q Then h I Q 5, Friends d I f 5 Q Hail to sprmg Q Moon and f'f . Q Q gh -R. G. Q gmmmmmmm Q Q Q Q Q Q Q Q ,Q QQ QQ QQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qmmwmwmm Q Q 5 Q Q Q Q Q Q Q 32 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QEGQQZ5 QDGQND Q 23 Q 5 Q Q Q f Q Q X Q 5 I ,Q A 'QQ lM?-l2fk X 5 2 QS? Q 2 Q N W Q 36 L is QQQDGQQDWWDGQQD QQQEQGQQQQQDW QD QDGQWD QDCEQQD gmmmmmmm Q Q Q Q Q Q Q Q ,Q QQ mx QQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qmmwmmmm Hmb BQGWWDGWWDGWEDCFWTJGNW 19 29 WWEGNWDWFDGNWDWWDES william ayoub john armstrong jean anderson richard akeroyd wildon byrne daniel brungarat malcalm brown richard brown frankrain bearden donald bennett minnie benold louise billiard gene bottorf e. r. bowman claude brent george broderson mary brooks david brown kate brown louise brown edith bryan laura burdick gordon butts mary byrd harry culligan Freshman C lass KPSQIIGFIJ ralph chacon j. f. campbell louise capron alyne cobb ralph cole jess connell frances cook elizabeth crowell harry davis glenn deckind marcus deaver effie douglas gerald draper claude drummond bertha dubinsky elizabeth dunne albert ellis burke elfers hardie elliot emma encinas myer erlich raoul escobar frank farrell maria fandoa hadley farnsworth elmo farris jerry faust grace ferguson theo ferguson elisa fernandez guy finley lawrence flaum charlotte force julia freige mrs g. griffith mrs. gene gabbert louis goss morris galatzan mary agnes galvin maricn gardner lena garrett philip gates Calvin gibson winifred goodloc archie goodman floyd gore frank greene john greer humberto guerro harold harlacher r. l. haney steve harris .ggi 56 1.6. jack head emma mae hunt dorothy hunter irene jove katherine king james kaster john klamer jack lee josephine lowenstein paul lance agnes leighton audrey liles elizabeth loomis margaret lopez julia lorentzen john luker alfred mcdow hugh mcdow k. b. morrisey randolph murray zelma maderson martha malone ruth mann margaret march maxine melvin GQ 306 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q BCE WWE GQ . WD WJGQQD WJ WDGQ WDCZQ Freshman C lass W. millican raphael plata max Warren jack montgomery dorothy morris mannie morris manuel munoz georgie munro josephine neugebauer Virgil neugebauer cdirh nesom jerome dale owen hazel oliver mcredith owen virginia parker dorothy parrott james parrott Sheridan patrick george patterson leona payne dorothy perkins john petticolas Wm. petticolas harriet phillips alice pomeroy r. e. price, jr. robert ramey thos. raynolds laura rebeil mrs. f. redford c. reiver thos. richmond crockett riley joe rodarte ramon rosa fContinuedJ QWGIIKWY frances russell catherine shaW dororhy scaife dawson schults billie sellers george shindel charles smith eugenia smith maurine smith lottie smith norman speaker William spence malcolm stewart davis sussin Whit taff lytton taylor sara thomas ' david thomas inez todd harry toomer will trayler jewel trent adolph trespalacios alexander villalobos harry Walton carl Wicker margaret Waddell maude Ward milton warden louisa Williams van Wilson katherine Woodward lawrence Wright eva zea vera zlabovsky QQ Q Q if Q Q Q Q Q Q Q QQ Q Q Q Q EQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q .Spf 37 144. TSSGWWGFWDGNWDGWWDGWW 19 29 NWDGWWDGWWDGWWDGNWDM ' The Soplfomorek ,fast Stand 'gg I-'!K.9l6'BU With a strength inspired by madness 5' This world is filled with freshmen Every school boasts not a few But there,s not a freshman goin' Could compare to Jake McSloo. Jake was big an' strong an' homely Entered college from the farm Never had a thought of evil Nor of doin' any harm. But he couldn't savvy hazin' Though they hazed him for sure W'hen, along with all the others He was "drafted for the cure". Fifty sophs assembled freshmen In the lea of a big hill Till they had a hundred ready To be herded through the "mill." Jake was puzzled by their actions Tried to figure it all out Failing, figured that by waitin' He'd know what "twas all about." Fifty sophs formed one long passage. Bade the freshies "hit the lane." Fifty boards were raised to heaven Ready to descend again. Jake was first-somebody shoved him And a board rang on his seat Thus the massacre was started No one ever saw its beat. Jake picked up that sophomore Used him for a club and in Ten seconds felled four more. His appetite was whetted And his fury knew no bounds He fought those maddened soph'mores Like a bull moose fights the hounds. His fists sent men 'aflying And they lay right where they fell Fifty sophomores couldn,t lick him For old Jake was hot as Hell. Soon the battle was all over Those that could had turned and run All around the field of conflict Lay the work that jake had done. From that day there was no hazin' On the campus of that school. Till Jake's freshman year was over They just let his temper cool. Years have passed and Jake's passed with 'em It's a legend only, now But the freshmen at that college Still revere his name, and howl There's a monument still standin' On that little plot of land. And the words deep chisseled in it are "The sophomore's last standf' -Quanab Parker. .ggi 38 Eg.. 19 M 29 High iiiizmi gg A f, 5 gg Q w Q X ' Mfg' 'Q'Q.,xXQ X"' gig . . , , if 55 , ,M NNQ Q Q I I ' Qs 3 3 Q Q Q Q 6-3 2 5 ' 1 I Q 4 H Q Q g Q Q Q Q 55 g 55 Q -'mg ..-..,, , ,, Q6 ...,, Q 1235 Qi Uilctivities 2 Q " ' Q 3, 3 Q Q' Q Q Q Q5 3 Q Q gag Q Qs 39 525306 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q M2366 S TQ Q fm Q Q Q QS N? Q Q Q? Q 3 43 QQ Q 3? if Features 5 WQCZWWDGWWDGWWDGWWI5 QDMQDCMQDWQDQZZQD E? Eg Q QQ if Q Qi Q -QQ-f 41 I-QE' mvvwgauce 501.55 ffakied fizdyjgyayce C45 Or 11595 IQUZ, Qgyzub - Dfw? 0330 'f U15 Usual Beau 015 Usual n g JQXU BQ Headed Oldrjlfzffn 04651 Usezeag 179665 dcholdr E r i Q E 2 6 Bpf-ABM em? ffwvfvp wlvwf 15 MK x. I' .W Q .M . E .., .,,.. wr' ,. 1 W Q .- ' " ' Q f ' 2 N ' :I " grulr: 1 X -Lu: 5'-: W1 Yu a" Q :H-W' .1 eg 1, K 1 L2 W in I JJ KA . I ,M A ry - Q . ak . x 5,25 -v X' X 'f f iw 'Kg ' vi: . :: -3 - 214 4 J . ',?,f:'?::' ' 1 , . W fi' K aqzizifiga qs-R M 'Q K g , w w "s u I f . a n v . 1 - -f ,E Y , 9- A ' iris' 1 u -Q 1 ' 1 fn ,V . 12" f -ff .an Mswy f . .1 . ff . y H6 4 g "X ff? E F 3 . , ' 4 ff: A 0 f P26 12665 ig 72 dm: Z1 ' 3 ' X' KJ 'Q fi -' I 'L " ,Ly Ak" aff- " V, W8 . ., .jg 34.55 J, f . 2525.3 I mf i1s.,".wm.mqaff9wHs mf A ' ' - 'Sig h ' - K X ggdf wi A 7 v 52:1 v ' - ww Loves mmf Puzfzs 'I ss? - '1.fF:i, gfsilg . A712 . " A, Cir," W5 . ,V,. 3, ,f Boy 45couf Camp WC Groupcy' Dzizms ccyafzz 7715 Co fegigf Li T5 V A 6' Y We' , gwgyufe Gems! ez P Ypwwelve 6422 Dressed Up Pdf B600 103215 CA? 21545916 Hd 7'U6':? cjggggf 453195 FZnd I6 EGSGNWDGWWGNWDWWDGNW 19 29 MQSMQCZMHDGMHECIMRD The Ham' Luck, 'Banco PONSORED by the Scientific Club, this time-honored affair went over, as usual, with a boom. Bevo Bevans acted as stage manager, ably assisted by Royal Jackman and numerous other of his cohorts. Cellars must have been ransacked for weeks before this "baile" was due to happen, for the variety of colorful rags and hats has never been surpassed in the southwest. An old time negro orchestra furnished all the heat that was necessary for a cold night. Dancing to the rhythm that only a group of Southern negroes can produce was far from being a torture, even for such unfortunate girls as were compelled to shake a hoof with Patterson and McGaw. QCKGIIGNSJ St. Tat? Ticnic Early on the morning of March 17, the rollickers, all bearing the engineers stamp of validity, and ably chaperoned by their patron saint, none other than old St. Patrick, in typical Irish attire, set forth howling for the rendezvous, high up in the Organ mountains. Once arrived, Crowbait and Tubby Green proceeded to make them- selves much in evidence, as usual. Aside from this feature, the party was a huge success. "Fish frys" were the order of the day, and reports have it that many blisters were not caused by sunburn. Nobody starved to death on the trip. QXEIIOKQI Woman's Ufssocimfion Tanco Following the St. Pat's picnic--in fact, that same evening, the slate dance of the courageous college women was held at the Toltec. Ladies piloted men around the ballroom floor, arranging their programs and taking more or less care of them, feeling their responsibilities of lady escorts keenly. Aside from a little trouble in handling fractious males, unused to restraint, the affair, first of its kind to be held at the College of Mines, was "all there" and set a noble precedent for the co-eds of future years. After the dance, the annual reunion of sophomores and freshmen around the college flagpole took place, with its usual polite exchanges. There is still some little dispute concerning which class was the most polite to the other-a dispute which is likely to go down through the ages unsettled. Mika?WXSQMQQMKQMXDMMQDMXQGMHDWQQEHDGMQDM ,ggi 46 Eg.. 19 il-PI 29 QWDGQWDGQWDGQWEGQWDK Q Q Q Q Q WGQWGQ QDCZQSQ Q N33 35 Q2 X diff X Q Q QQ Q Q mQSffffQ Wx Q Q f'Q'w gif dx 2 Q . . Q Orgcmzzaztzons Q WDGQWCIQ CZQQDGQW GQWBGWWDWWZGQWDGQGQ GQQDGQQDMQZQGQQDCIQQZQ 302 Q Q Q Q Q Q Q Q Q ,Q QQ QQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 30:1 QJQQQJGMDQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q .Xa Q Q Q Q Q Q Q Q Qsemsemsxx Scientwc Club 5 HIS time-honored institution did much during the .5 year to help the cause of the engineer. Frequent Q meetings and banquets at each of which interesting Q E speakers prominent in the engineering world, gave edu- 15 Q cational talks and lectures were held at various down- Q 5 tovsn cafes. 3 Q The "Hard Luck Dance was a big feature of p Q Scientific Club activity It was one of the big hits of gy the year with ,colorful whiskers and down and out" 5 Q costumes. Prizes were aw uded to the persons with the ,Q longest whiskers and vsorst costumes Bexo Bevan out- 5 standing member of the club took the prize for long 5 Q whiskers with a cute, straggling goatce QDGMQDGQQSQMMQCZMNDGM WD CZQQSMNDWKQQX Q Q Qi Q Q Q Q Q Q Q GQ if-Q QQ QQ Q es Q its Q Qs Q if Q Q 306 Wifi Q Q Q Q Q Q Q Q Q 'Q Q Q Q Q Q Q Q Q QDBOZ E Q Q 22 if Q F1 ,, 53,4 55? '1-sq Q 22 55 Q5 59 3535? 9352 Q 'igw 'nimiiig S ,J oo wow: 3.252 2111029 53.5 Ogg ' '-'x'j'44"'i"'o 3552 an -55 EE-3 Q EEEH iv 1' ff H FSE E Q' '57 F E QQ 9 Q Q Q 3 N' ag,-, 7.1 5 53 1 U CBJ' C Q HQ l 5,8 Q ss ...E E ll si? , '21 5 M '1 D 4 5- 0 'U QQ --- ,J Q 9' 3 E W5 VD 2 E :P 5 Q3 2 F? g :Q 2 5-1 3- 'D E 50 N. 2 9 Q K gp Q? Q Q ff 21 MQ 2 8 FY f-1 'D if 5 if Qs Q. Q75 Q 33 3 5 3- gs: :S 2 9. f-vu' QGQQDCQ QQMQSGQ Q Q Q Q Q Q QQ Q Q Q Q Q Q Q E3 QQ QQ QQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q EQQJQ no 29 QHWEGWWGWWWWGNWJEGQ Pi Epsilon Pi Sorority RIGINATING in Junior College, the P. E. P. when it became a part of the College of Mines has been outstanding in its activities as well as in its scholastic work. It was mainly responsible for raising the necessary finances for many college projects which otherwise would have been left languishing. Its social affairs are always remembered for being different. Eugenia Smith, Katherine Deacon, Lucille Ponsford, Jayne Long, ' Q Mary Means, Olive Vick. P f Rebecca Kyriacopolus, Helen Anderson, Leola Lovelace, Julii Lorentzen, Portia Andreas, Virginia Parker. Elizabeth Crowell, Mary Sattler, Mrs. McKinney fsponsorj, Evelyn Farrow, Nancy Sue Ezell, Evelyn Outlaw. Elizabeth Loomis, Louise Brown. ff' uf' ,fl X J l f ,f ,, . JF f f -1 ,J X J MJ ' W ,X -aff Q ' 5 0 EGSGNWDCFWGWWWWDGNW 19 29 W5DGWW.25GWWf15GWWJGWWI539C Sigma Plaz' Omega HE SIGMA PHI fraternity was founded in junior College in 1926. It gained the reputation there of being an up and Coming organization and has upheld that reputation during its two years in the College of Mines. It has lent its support to every cause that needed help and in addition has been very active socially. Weekly parties have been held at the homes of various members. On New Year's Eve the organization gave a dancing party for members exclusively at the Rainbow Room. On April 27, at the Toltec, it held its spring formal, which was voted one of the best of the year. Various picnics in May marked the closing month of its social activities. Quanah Parker, Frazier Biggs, John Chambers Ctreasurerj, Burton Marshall Csecretaryj, jack Aclin. Ralph Davis, Neill Walshe, Eddie Price, "Ducky" Thiele. Robert Hensel, Alves Davis, Larry Flaum, Hardie B. Elliot, Harold Harlacher. O. R. Willet, Faculty Advisorg Harry "Bugs', Vance, President. 53 fx W -bf 5 1 Q Q Q Q Q 5 Q 3 E N Q as Q Q a Q GMNDGQMQGMQM WJ MD HE Latin-American Club of the College of Mines is the 45 5 successor of the Asociacion de Estudiantes de Ingenieria, It Q was reorganized in 1927 with Carlos R. Escudero as presidentg 65 J. T. Camacho, Jr., '28, vice-president and treasurerg and C. T. 5 Loustanau, secretary. Q Officers elected for the year 1929 are: C. T. Loustanau, one SQ 6 of the seniors, presidentg Escudero, vice-presidentg Adolfo Trespalacios, -5 Q secretary, and Marie Gomez, treasurer. .Q 6 Club Sponsor is Mrs. Isabelle K. Fineau, of the Department of .5 D Romance Languages. Q. The club was organized to promote interest in Spanish. The Q E. active members have increased in number from 11 at the beginning 5 of 1927 to 32 in 1929. J Q Q Q Q Q Q Q Q u Q P11 Q 3 Q Q Q Q Qs Q Q Q Q Q Es Q WDGWWDGWWDBUE Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QDCZQQDGQQQIEDBGEI W'0mpm's Association A160193-'FD ' 5' Faculty Advisor ,,,,A,, Miss Abit' Beynon. 5 Q President, ,.,,,.,,, ,,,,,,,,,, , Mary Hines Sattler. Secretary-Treasurer ....... .. .,.,,,, . ,,,,,,,,,,,,,,..,,..,. .. . .... . .,..,.,,,,.,, Willd CHN! gi Under the skillful direction of Miss Beynon and the able 15 Qi leadership of Miss Sattler, the Woman's Association has proved to be 'Q 5 one of the strongest factors in the development of proper student 5 activity at xthe College. Frequent meetings for the discussion and Q solution of common problems have served to draw the women 'Q 5, closer together. lg Q On the night of March 16, the Association gave a slate dance, Q the men being invited by the women. It was held at the Toltec E Club and proved to be one of the gayest affairs of the season P5 establishing a precedent for dances of this nature in future years. -Q WDGQWDGQWDGWWZGWWDGW if Q Q Q Q , Q Qeczw Q EQ Q Q Q Q Q Q Q :Q QQ QQ: Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQQ waczrwzczw Q Q Q Q Q Q 85 Q Q Q Q 'Q Q Q 5 Q 5 Q Q Q mzmsczfwraczmzzaee Flowslneet Staff E QQXEIQIC-MN 3 El F ly Ad ,, ,,,, ,,,, , ,, Isabella MrKinne5 15 Q' Ed r-in-chi f Quanalv Finley Parker Q Assistant Editor W Mary Hines Sattlrr 5 Business Manager W H Harry V. XIHIIFI' 5 Q Art Editor ,,,, 7 ,, ,lark Arlin, Ir. Q Sports ,,,, ,,7,, , Burlon Marshall 5' Jokes ,,,, H , ,,77 ,, H Paul Hudson 5 Q Contributors: Iamrs D N 1 S E ll Roberi Hensel, 5 mm R. cs C 1 1 f Il 1 B wi 5 5 QEQCEMSQGMQEQ Q Q gl ss1s4srrs Ig GQ W WJCWWD QEMQCZQQD 305'-W Q Q3 Q 5 Q Eu Q 5 Q N35 'QQ AQ Q5 Q 55 Q Q Q if Q Q Q Q: Bee - . QSWWWWDWWDGQQDGQW 19 29 Q 5 Q 5 5 Q Q Q 5, Mines Bama! Q Q if QMJIIIQM 3 Q Q 5, LTHOUGH the Band hls been ln existence for two years nt wls Q during the past year th1t xt really eelrned for 1tself the honor GQ 21 2 E I3 UQ P? sr 2 3 0 M C,,....x.5.. 05::vg 51:90-O "1 5254 ma 25.2 fh V7 rv Q 52"'5"o' H043- '--'boa '-mano :1:'..,'3g OJ-'Jgn 5,5405 ,r:..,,,:- 'Kauai Ga- gn ,,, D QDQQU-2 CI gm,-1 f-vw'-1Q'0 Okgnmg S Q52 X477 if-v FDWOO 0420-Q 2.2g- QT 9,5302 Cro'-v ro c'o:!"Q-U-so U-GQ-f-DP! Wvqag :Ivor-nn Q-S-nga F? o 5:3 FND.. 0 - -mag? 5!"'ofPK4 mwmmn -H HD' Eogrff' -5220 3 H2- n92D'fT Bro ?fQ.:Qc'3 gmmmmmmmmmwwm Q Q Q Q Q Q Q Q EQ EQ MQ QQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qmwmwwwmmmmmm MGWWGNWDGNWDWWTJGF5 19 29 FWCFWDCFWJGWWJGRWE Q Ryfle club E nKLQfeDlu6?sJu 6 HE RIFLE CLUB of the College of Mines, although weakened 3 by the loss of several lettermen, managed to get through with its schedule in a creditable manner. Prof. Berte R. I-Iaigh, himself an expert marksman, is the lg Q Faculty advisor and sponsor of the Miner squad of rifle wielders. 'Q E, Officers elected for 1929 were: Bertie Morris, captain of the 75 small bore team and student executive officerg Genaro Arroyo, 'Q presiclentg and C. R. Escudero, secretary and treasurer. Morris withdrew from school and Vernon Rex Mottinger was 3 Q' elected to assume the captaincy, manage the team and also perform the duties of the executive officer. 45 The club has 25 members. Those on the team are: V. R. Mottinger, G. Arroyo, Bob Colvin, Pat Loclxridge, George Sullivan, 'Q 5 Virgil Abbot, Tim Malone and Elmo Farris. 5 y I Q pf fy , Q 1 Q i lil Q 2 306153 Q Q Q Q Q Q Q Q Q GQ QQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 306 . mwzaewzcewzig 5 2? 5 Q 5 Q 5 32 ik 5 Q 3 Q 5 :Q 5 2 swims'-aemrzsee 5 The Ore Diggers 2 nnwuumrwn i Q ED by Neal Walshe, in the capacity of shift boss the Ore Q dlggers did their stuff royally at all the football games this gg E year They worked out some mterestlng maneuvers for Q executlon between the halves and kept the cheering at a high peak 'Q 5 during the games They lent an inspiring atmosphere to every 5 occasion with the1r colorful uniforms consisting of an orange and gl white cap orange shxrt white silk handkerchief and white duck Q E trousers The organization deserwes a great deal of credit 5 GWWDGWWJGFWDWWGFWDGWWGWWDGWWD QMRDGMMGMQDMKDQMQDMHDGMHDCZZMQ ai 57 141:- EQZGQWDGQWWWDWWGQQF 19 29 Q Aqblm Phi Omega E IIQRYOIWGTSJJII 5 HE ALPHA PHI OMEGA, oldest fraternity on the campus is composed chiefly of engineering students. During the course Q' of the year the frat has held numerous social functions. Q 5 Upon one occasion it entertained the Omega Phi Delta sorority with 3 S-3 "2. O E. P 1-4 FY IT' N us US. 4 FD D rv 2 O Q- D ZS O Q 'va O D G O HW r-9 73" O 3' H1 O "1 B 'L U' O rv 55" O PM 2 ET 0 IT 2 ru P-1 rn C E. .O C 0 so L3 D. ET UQ D' Q rn E. O X4 7.1 CL ro ra v-1-. v-on E. '-r E' 6 Robert Colvin, Theo. Ferguson, Bill Bartlett, Ted Brown, Phil 5 Q Brown, Jimmie Spence, Harve Nelson, Eddie Douglas, Bevo Bevan. Q 5 Harry Toomer, Tubby Green, Charley Smith, Paul Lukor, LS Q Hoot Gibson, Alfred McDowell, Lloyd Gore, Eph Daggett. 'f Q Q r 1 BGCGQWI5 Q Q5 Q Q: Q Q Q Q Q ,Qs QQ QQ Q E? Q Q Q. Q Q Q Q Qs. MM BOQGQWGQWDGQWDGQWDGWW 19 ffl 29 QWDGQWDGWWQGWWQWWQEQ WDGQWDGWWI5 MQMQDCQQD E Q 5 Q Q Q Q Q Q Q N X mf Q gg 'Beauty 2 gmmmmmmmmmmmmmmm 5 Q Q Q Q Q Q Q :Q QQ QQ QQ Q Q Q 5 Q Q Q Q Q Qmmmmmwmmmmwwmm EQ Q Q Q 5 Q Q Q Q QQ Q J' Q5 Q Q Q Q Q Q Q , 5 306 N MX X Q X XQMQGQQDQQQDGQ-'QSMXDMKDQMSD .A I 'M Popularity Q Q Qs Q Qs Q Q Q Q Q Q Q Q Qs Q Q5 Q Q Q Qs 3061 BGQGWWEGWWDGWWDWWDGWW 19 29 WQGWWDGWWDGWWDGWWDEQ 73eauty and Popularity Contests i'JlGR'J HE beauty and popularity contests were held for the purpose of raising money for the Flowsheet. The race for College Beauty was held in the early part of the fall semester. Entries were: Olive Vick, Portia Andreas, Bevo Bevan, Jayne Long, Virginia Parker, Elizabeth Loomis, and Cap Kidd. The voting waxed warm and for a time it was thought that Bevo would carry off the honors easily for first place. His innate modesty, however, compelled him to withdraw and divide his votes equally among the other contestants. Vast quantities of tears were shed at his decision, but Bevo remained obdurate. Thus another face was lost from the halls of fame. The popularity handicap started from the post at the beginning of the spring term. Entries among the girls were: Rebecca Kyria- copolus, Mary Elizabeth Harper, Martha Ballard, Willa Curdg for the boys, Gid Fischer, Burton Marshall, Pat Patterson, Hugh McGaw and Bevo Bevan. Fischer, last year's winner, withdrew from the struggle, and the final check-up gave the laurels to Mary Elizabeth Harper and Burton Marshall. Winners were introduced to those who attended the Hard Luck dance, on the evening that the contest closed. -'ai 66 ie- BOEGQWDGQWEGQWDGQWDCFW 19 W 29 QWWWDGWWDGQWGWQESS Q .1 F A x V X W ,M--0mQf.., X J if WV ,Q-' 'N ,U Q,.v4.f .M Q.. Q XQLQ Q L my if Ns!-Q5 Jia' axe I S Q Q Q Q 3? if '3 9 3 9 Q Q Q 2 Q es I Q vs A E! Q 2 Q Q 2 2 5 n m as li I Q 2 9 Q ll U U I Q m u 5 ll 5 Q ? 9 ' Q Q if u n Q E Q oemsgiu ,spa wk 'LQ 0. J! ,yj 5 S55 ff- a fgikii 5 'L wgiif Qs.. X AQ --,gf J' fa ' :V-XF mt -in i. "sio'a1u:?9,?v QM f 6, ff I ' ,-Q' f 'Q - mx X 'L Ifgfxl 5 5 Uiflhletics 5 Q "' . 7' Y !5 f. 7 'LZ ' ,YEQLM-'Y NSN! , ,H - X. V i M. CFWDGQWDGQ GMMDQZQQQDCM BSE Q Q Q Q Q Q Q Q Q ,Q QQ QQ My Q Q Q Q Q if Q Q Q Q 306 MGWWDGWWDGWWDWWDGWW 19 29 NWDGWWDWWDGWWDGWWDBGQ Coaches ana' Manager GC HEN I look back upon my coaching career, I shall number the 1928 team of the College of Mines among my great teams, and your game today will always be the one I recall first," Coach Edward James "Doc" Stewart told the Mines eleven at the conclusion of their closing fray of the 1928 campaign. The game that day-Thanksgiving Day-- was with Simmons University, and the Miners were pitted against one of the state's strongest elevens. The season had been little better than mediocre. But the boys wanted to win for "Doc" to signalize the closing of his thirty years as a coach. They won. The score was 13 to 7. And their season became a success. l'Doc" and Mack Saxon, who was captain and quarterback of his last Longhorn team at Texas, and who has since succeeded him as coach, have established the future of athletics at the College of Mines. Terrel McKenzie, hard working manager for both football and basketball deserves a great deal of credit for the efficency and energy he put into bringing the 1928-29 season to a successful close. Ag. illffh "DOC" STEWART TERREL MCKENZIE MACK SAXON 396CIMNDQMNDGMQSCIMMCEMQDCIMGMDQZNDGMNSQZZHZQGZNDWRSBGQ 'SSI 69 139-' TXGNWQGWWQGNWJGFWJQM 19 29 MDCFWDGMDGMDGWDBQQ Yell Leaders CLXBUGTSZJ ED by the redoubtable Donald Bennett. the mighty Butts and the little but powerful Willgl Curd, in their yelling this year, the Mines rooters succeeded admirably in making themselves heard. Take Bennett's stentorian voice, resounding back and forth between the hills, and Butts' rich barytone, or what have you, play- ing a mean second fiddleg add to that Willa,s shrill, but beautiful soprano contributing to the melody, and you have a complete sound picture of the Mine's yell leaders. With the inspiration of the tumult of cheers that these three "noise producers" cause, the Mines team could not fail to put up their strongest scrap. --ssl 70 GSA- WQJQ Q 35 Q Q Q 5 Q Q Q Ak Q Q Q Q 35 Q 5 Q Q QLQQ Q Q Q Q Q Q Q 3 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q WDC? Q62 WEBER QDCZQ WZGWWEGWWDQW QM 5 9 Q 5 S Q AX' J 'YQ Q W 'MQ Q. .Q N T HSQZNSGZQQM GWQDWWDCFWDGW GQQZQGQQDGZMQM GWQI5 Gmail GQWDWQI5 Ciwwiizaib Qi 71 Q-- mmmmmwm mg Q Q Q Q Q Q Q Q E Q Q Q Q Q Q Q Q Q mmmmmmmwmmQ 1928 Season: OKQIGWUI Q N the i l between the 1927 campaig cl h Q E' Iopening f the following se , most of the Q clepa cl fom the Mines' halls either for bus matr' y d ly four lettermen answered the ope g Q E prac Th y ere Captain Marshall Mustain, who pl y 5 Q, ll l g h l Backfield-Captain and Quarterback C pb ll D B guard, and Hugh Worthington Q 5, . Q Q Q Q Q Q Q ,Q QQ QQ QQ Q Q Q Q Q 5 Q Q Q Qmmmmmmmmmwmmmwmwmmm fllb k THE 1928 SQUAD me Q 3 Q QQ Q Q Q Q Q .33 Q Q Q Q Q 5 Q Q me QDGWQDGWWGWQDGWWDGWQDGQWDGW NEQCIMQEQCIQSMEQQMM GMQDCIZQCMHEQ f-I 23" ru O 'O ru E. D UQ 00 sn 5 rn 2 as CA so 'J' O ':'. O 2 4 ,.. ru F9 O v-s KF P-I D' na V3 0 O '1 na 2 ns V3 MUSTAIN CAMPBELL EMMETT WORTHINGTON BEVAN Guard Quarter Half Full Guard 1928 Season., fC011fiH1l0dj lfmwmexv I 68 for the Miners and 0 for the New Mexico State Teach- . .. at ers' College. Saxon and Stewart found their team not 5 lacking in offensive power, but its defensive weakness re- 5 Q mained to be shown in the next game. Southwestern University's Pirates from Georgetown, a Q E' Texas Conference eleven, forward passed their way to a 5 Q 33 to 7 victory over the Miners, and at last Stewart and Q 5 Saxon saw the defects of their team brought out into the clear. 5 MEM NSGMQZQWQSGQQDGMQD MGQQDQMQHCQQDCQQDCMQQGQQQQDQMQSWQMQDQQQDQMQQ -swf 73 1-22- ZQSWWWWDGMDWWQNW 19 29 NWJGWWJGNWJGWWDGWWM HARDWAY SCHULTZ WRIGHT EAKINS WARDEN Tackle Guard Guard Tackle End 1928 Seaman.: fC0l1fil11L6'dj esfomexva Tempe, Arizona, Teachers' College, with whom the Miners had played a scoreless tie in the preceding season, met the Miners next in ll night game-the first after-sun- down contest in Mines' history. For four quarters the elevens battled on even terms, and again the verdict was a E scoreless tie. Arizona's proud Wildcats invaded El Paso to repeat their victory of the year before. The Wildcats boasted the strongest team in their history. jeff Campbell's 75-yard run for touchdown was of no avail against the Wildcats, who were strong enough to win 12 to 6. But the game the Miners played that day will remain one of the high points of Southwestern football. zeeaaamaaeaaaeaaacaaaeasaaimaamaaeaaacaaamaagez -swf 74 je- BOECWWDGWWEGWWDQWWQWW 19 29 NWDGWWDWWDGWWQWWDBSE MOI It STEVVART MARTINEZ Shults THORNIAL Fnd Halt' Half End 1 enter 1928 Season., fC0l1fi!'l7lFlI'1 WQUQF-9 Sul Ross beat the Miners by three touchdowns, 18 to 0. The Miners beat their traditional rivals, the New Mexico Aggies, 6 to 0, an Aggie attack in the last minute of play being thwarted a yard short of the Miner goal. It was the second victory for the Mines over the Aggies in two years, and the days of the tradition that the Miners could never beat the Aggies passed for good. For the first time in three seasons the Miners played out of their home city when they went to New Mexico Uni- versity's field to meet the Lobos. Supreme in the South- west, the Lobos were 33 points better than the miners in the score. But the cipher in the Miner column doesn't tell the story of the gallant Mucker attacks that fell barely short over and over again. BOEQMQDGMNDGMNDGMAQGMSDGMMHDQMQDGMMQGMMDQMQGMMSM -bi 75 If-4 5 5 Q 5 Q 5 Q 5 Q -it Q Q 5 Q 5 Q 5 Q QDQQQQQQQSQQQQ 5' GILKERSON BLACK STEELE FERGUSON OWENS 5 Qi Half Half Center Half Half Q Q 1928 Season., gg gl fC07lfi71u!'Il,, 6 Q, nwnmm ,Q gy Then came the Simmons game. The Miners turned -5 their backs to their defeat at Albuquerque. Only one Y? Q thing was in each man's mind-to redeem their season and 5. honor Stewart in the closing of his career as a coach. Out- -5 Q weighed from ten to fifteen pounds per man, they out- playecl Simmons in every department of the game except 5 kicking and passing, gaining 324 yards from scrimmage to 'S Q 52 for the Cowboys. Q 5 After the game, Captain Mustain led his team to the 5 bench where they presented "Doc" with the football-their Q token of victory in the game. There the "doc" told them Q 5' what the victory meant to him. 5 QQQQQQQQQQQQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q ,Q QQ QQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qmmwwmwwmmwm 3GEmP55I5G545?7i5G'5fW.:5CWWI5WW 19 29 NWWWDGWWJ H5 NEUGEBAIYFIR VREEN FISCTTER DAVTDSCN YV. P SMITH Half Tackle End Guzu 1 Guard I928 Season, fC0l1fiIl7ll'l!j QEMQ One player was not there-Bobby Emmett, Miner half- who was borne from the game with n fractured leg in the v-rl O C '-: FP D' ...O C ra '1 F? 0 7 X, 395. 4 4 bil! . ' . is Q For three Miners it was the last game in the Orange, 14, Mustain, Bevan, and Worthington, all capable and fighting men in their campaigns for the College of Mines. After the conclusion of tlxc season, the following letter- Q men were announced by Saxon at a banquet given for the tcnm by the Chamber of Commerce: 'Y 'K . B 4 5 wM,gW,r . ww H gy. f lgfff C A M M C 72 " 'R -4. -4 .e I 'W iz . Q' M Q-My A I 1 . I I M K 3 1 " 4, , 4' f - I A A -5 fu 1 ,V ' jr: Q V , fl I kr Q x T I, ., l , - L 4 , .. M- , , Aw-- , , ll ..,:Q,,ai- ,,.V . , , 5 VW k I V B I A V n w, V7 ' 1 ' - ' A ' . ' 1 """" LY' M! - fi 26 'A "ft" ,.. ' M . A li ' 'N' M C 'rf A' ? 1 5?-4 A L ' , .-v-' C ' 'C C R' ' 1 it H ii?'ff":"7'1f'-'Sify ' on W I . . V . I C M W A f , t V ' ever EOSGFWDGWQGWWJWWDGWW 19 29 WWQGWWQWWDGNWDGNWDEGS DAVIS BIG-GS F. SMITH TOOMAN XX SMITH Centex End Half Half Half 1928 Season.: fC0lIfil1llt'lll I6WJU Marvin Shultz, Milton Warden and Chandler Mock, ends, Leo Hardway, Frank Green, tackles, Paul Davidson, Dean Bevan, Captain Mustain, guards, Dave Thornal and Thaddeus Steele, centers, Co-Captain Campbell, quarter, Fred Stewart, Bobby Emmett, George Gilkerson, Frank Black, halfbacksg Worthington, fullbackg Terrell Mc- Kenzie, manager. Reserve letters went to Gid Fischer, Frazier Biggs, ends, W. B. Smith, Ox Wright, Dawson Shultz, guards, Alves Davis, center, Virgil Neugebauer, F. Martinez, Theodore Ferguson, halfbacksg and Marcus Weiss, assistant manager. Jeff Campbell and Thad Steele were unanimously elected co-captains for the 1929 season. BOSGMHDCEHSQZQQZHDGMSDGMMXDGMKQQEKDQMQDEQQGQQDH -at 78 iss.- EQQQQQDGQQDGQWGQQQWQ 19 fm 29 QWJFWDGQWDWWDGQQEZQ WDGQWDGQWDWW QDFMSDQZTMQCZMQD I WDGWWE5 MMDGQ WWDGQWDWWDGQWGQGW MQSGQQDMQSMQEGMSD ESS Q Q Q Q Q Q Q Q Q ,Q QQ Q Qs Q Q Q Q Q Q Q Qs 306 Q Q Q Q UQ Q gf -r 61A5 ,-was ' I5 Q fi, Q gt? Q ?g5 Mx 5 Q5 ZW ff lg 5 Q gi 1 Qasketball MQWWGWWGWWJQWWJWW 19 29 a 192 9 Seasom llCL2f6l1l6TS'J?lI HEN Mack Saxon called his basketball hopefuls together at the beginning of 1929 to get ready for the coming season, he had three lettermen present from his team of the preceding year: Captain Eddie Douglas, two-letterman and fighting forwardg Joe Friedkin, accurate forward, and Mai'cusiWeiss, steady guard. 'Q ,7 The 1928 season had been negligible as far as activity is concerned, so the 1929 season was to be practically a new start after two years of i comparative inactivity. In the matter of scores, there have been more successful seasons, but the Miners accomplished their purpose, the de- velopment of basketball once more into a position among leading col- lege sports. The Miners entered the City Basketball League, making their first , appearance in three years. In nine games, they won once. They re- 'gy newed athletic connections on the courts with Sul Ross, whose quintet they defeated twice at Alpine. They met the Aggies once more on . the courts, though unsuccessfully. in a two-game series. L t- 1929 SQUAD 'ai S0 ia-- BOEGNWDGWWGWWDGNWDWW 19 29 EYWJGWWDGWWGWWEGWWEBOE 1929 Seasom fC0ntinuedj f:m9uc-Khao They defeated the New Mexico Miners at El Paso. They divided a series with the New Mexico Teachers' College at Silver City. They lost two games to the New Mexico Military Institute at El Paso. But Saxon's new team kept going till the last and made a creditable showing for what was virtually their first venture on the cage floor. Thaddeus Steele was among the new Miners who filled up a vacant position on Saxon's team. He played guard, and his presence next year will be valuable in what should prove to be a great season for the Orange. Captain Douglas fought ably throughout the season and well earned the star which goes on his sweater-his second star, by the way. John Payne appeared on the team as forward and center, and played one of the most creditable seasons of any player in the City circuit. Payne's hard fighting was one of the bright spots in the P Miner season. . .I . 5 Xp Ir if Wa" 5' y Ka i y 3 , fare, Q 'aes 7 Q ' V , C f , Q ,. 2 5 V 1 e .ea staai . N V . fm ., VV.. ,V, J .,., , iq if y . N tasa a e " DOUGLAS STEVVART SADA STE ELE NELSON GOSS 81 BGQGNWEGWWDGWWDWWEQWW 19 29 NWJGNWJGYFMDGWWDGWWEQQ 1929 Season., fConfinuea'j Uly-Q Accuracy was the principle feature of Joe Friedkinls work at for- ward. Under the basket, Joe was the team's surest shot, and his goaling was an important factor in every Mines victory. E. R. Bowman played guard, fought hard, and earned the letter and sweater he got. Bowman entered school just in time to fill an important place on the Mucker team. Marcus Weiss lettered again at guard. Weiss didnyt get into the game as much as some of his team mates, but when he did, he showed true ability as a goal guardian and as an aggressive offensive player. Milton Warden, better known as Knothead, centered and guarded, and his rangy size, experience, and real ability coupled with his aggres- siveness to make him a truly valuable man in either position. Q Ted Brown had a big moment at Sul Ross when his accurate shoot- 5 ing won for the Miners. 5 Arnulfo Arraujo, Harve Nelson, Willie Sada, Fred Stewart, Hol- combe Kennedy, and Goss worked hard, though not so prominently. ARRAUJO YVARDEN XVEISS FRIEDKIN BROWN BOVVMAN PAYNE ,ai 82 ia-1 QEGWFJGQWGWWDGQQDGQQ 19 M 29 QWGQWBGQWDGWQDGQWDEQ Q Q Q Q Q Q f Q ii Xi Q Q Q Qf 23 Q in Q Q 0 ea Q Q Q S ZW Q3 S w Q Q Q Tennis Q Q Q Q Q WGN QSM Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qs Q QSGQWJ Q Q: Q Q Q Q Q Q Q Q: Q Q gg if Q Q Q Q1 Q Q Q Q Q Q Q 3062233 BSQGNWGWWZDCZNWGWFDGWW I9 29 QYWJGWWDGWWQWWDGWWDZQ 1929 Seasoiu UIDQIC-Bla IVID memories! Seven Wong one lost! Last year's tennis record has become epic history with the retelling. Aroused by the activities of the El Paso Tennis Club, the successes of the local high schools, and the many games played on the- public courts, twenty-five men participated in the open tournament held last fall to decide positions on the Mines' Tennis squad. The following men, all veterans with one excep- tion from last year, emerged: Harry Vance, Captain, Joe Friedkin, Co-Captain, Neill Walshe, Manager, Harrison Hughey, Louis Woodul, Burke Elfers, Clio Ferguson, Manuel Munoz. The Mines' students, registering the increasing popularity of tennis, set aside S500 for the construction of two courts on the campus. Two clay courts with excellent back-stops were constructed. The Committee on Athletics wanted tennis. The squad under the mentorship of Prof. Willett began practice, and opened the corre- spondence for the heaviest schedule in the history of the old College. But ironic fate began to take a hand. There were financial difficulties. Elfers and Ferguson flashed on the courts but showed bad form in a couple of courses, the Professors took toll of them. Woodul played in the Autumn Aggie-Mines match at Las Cruces, but was called to Mexico immediately after the Revolution and a day before the start for Abilene. The match with Sul Ross, arranged as a conditioner for jolted muscles while enroute to Abilene, was called off because of snarls and misunderstandings. After two weeks of uncertainty and agonizing, on April 19th, the team composed of Vance, Hughey, Friedkin, Walshe, Munoz, with Coach Willett, invaded the college town of Abilene for a series of three matches. Playing in a high wind and under a glaring sun, the team collapsed before the Simmons attack. Vance made history by losing his first and only match of college tennis to DeBarry, former T. I. A. A. winner. However the fates arranged a possible come-back by presenting Taylor of McMurry and 'Moody of A. C. C., both champions over DeBarry in spring tournaments. Vance, in a remarkable demonstration of stamina and technique, defeated both these men in the two subsequent matches. di 1 ef3QfQ - .af 84 ja- BQQGMDGNWJQWWGNWQCFW 19 29 MDGMDGMEGMDWWDEQQ 7. 5? 'A 5 Ei 1929 Season., fCfIl1fi7l1l8lI2 A. C. C. won a Pyrric victory by taking three matches out of six, one of which was the first doubles, but Vance's victory over Moody robbed them of much glory. McMurry lost four matches to the Mines, one of which was the first doubles. The Abilene colleges are playing fast tennis and have some great players. The "alibi" for the loss to Simmons was expressed as "too much electricityf, The return trip was made "educational" through the University oil fields. As the Flowsheet goes to press, the team is scheduled to play the University of Arizona at,Tucson May 8, the New Mexico Military Institute at Roswell about May 17, and Sul Ross at E1 Paso the latter part of May. The Cadets have always turned out strong tennis teams. The University of Arizona has probably the most finished college team in the Southwest. The Mines' squad is working hard to turn the tables in this match. Walshe won two matches at Abileneg i Friedkin, oneg Munoz, his one and only chanceg Vance, two singles and one doubles match. in gif s 3 Vance and Hughey composed the first doubles as 5 team. Hughey won admiration and praise with i " f a terrific service and many brilliant plays, but he was unable to "come through with a win" 9 fp I, against the strong opposition which he drew at A- - an iiii Abilene. However, he is a developed tennis g A ,,yf 5 .l,g if player and with some of the Simmons "inspira- fi's' X . tion," is bound to register on the score card for . W .i.' pf ii fs. ...pp ' i his true worth. 'S A iiii X i si s 'Ewa , i 7 iii I ii 3 85 M Q 5 2? 3 Q 5 Q K? 2? .253 ? 'Z 5 5? 3 Q 15 Q 5 Q 3 :es WBGWWE5 www E Swfibble Somebagu E3 MEM Q 2 Sf an 3 gf QW Qgz.f2I2' Egg 2 65' 3? 22 2 Q X55 I UWA 5 J 1 em ff 3 E 43 GWWEGWWDGWWDGNWGWWDW GMQUQZZHDCIZQDGMQDQZNDQM .QQ 86 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q .AX Q -32 5 Q 5 Q Q5 Q Q Q WWDGWWD 32222352 as Q Q Q X 'W Q Q ff W4 Q Q as C3325 C2322 Q4 3? E Ads and Smiles 5 Q Q Q Q GWQCZQWDWWDCZW GMHEGQQCIMQSGQ CNW MQ BQQGQQDGQWD Q EQ Q Q Q Q Q Q Q , Q fi Q 3 iv ff Q Q Q Q Qs Q Q1 Q if Q Q . BQCZQQSCZMEQ GFWDCF 395 Q Q Q Q Q Q Q Q LQ -Q Q Q Q Q Q Q Q Q GMQDCZZMQCEZQEQBGS 5 Q5 5 Q Q Q Q 5 9 5 if S Q ,A Q C- Q Q 5 3. 22 ,N 5 5 E 3 G Q Q G Q S? TQ E' QQ 8 on E- Q 5 O CD Q EE' Q 5" Fi' D QQKBIGHU We are proud of the 1929 Flowsheet Into it we have put our best Our sole hope is that as you peruse the book you will live again the days of the year just passed on the cam us of the Colle f Mines ' ' ' p ge o , with all its associations, and will look forward eagerly to your return BOEGWWDGNWDGWWD Q if S? E Q 5 Q Q if Z Q . 6 Q fi Q Q 33 'EQ ff Q 6 2? Q Q 1 Q Q 5 .- Q if Q Es ESE GQMQCZQQD publication -The Editor 19 29 HYWGNWDWWJGWWDGWWDE I - Q -.-' i 5 e4gQp2g , ,e a f A 5 ,A J Q Ii J A 154 l.l1'fl.l Pl.4g4 .. A M A l .5 -- . 'ffS"1Tf'ff. O Ig Y v-S2""4!7'E:-f'f-?'f'!? .. .- it - ' ' V' A The Culfural slanahng ofman or woman "Li Q depends upon wha! he or she sees,r1-'ads 'fi' 5 or learns in rhe years fha! Follow ma- frlculahorr. Q Bearlrs Searching H78 worlal for freasurps -v has brougfll fo many the inspfrahan gf' 6 beaulfful f'l7lAfIgS. The arfs gfcyll lam,-I5 Q Ho rumble are lobe fbund fn llns fnferesfmg Shop, ro show 5 oU'S'odS' HENRY S.BfAfH nvponrm. gl p XVHOLESALE Ano neun. 5+ X Q' lzhjevg and an Irishman were on board Wye Stand the School E, a s ip ound for Ireland. . Irishman fSeeing sight of his father- of M1065 and the Iandj-"Hurrah for Ireland." th Jew QRiledj-"Hurrah, Hell." O es We se Irishman-"'I'hat's right. Every man ivy Q. for his own Country." 5 SG Q BLUMEIXITHAIIS E, QPIONEER PLAZA! Choose NOW Q gh? f?nest line of Clothing and The SUCCCSS Worthy if Furnishings in the Southwest of Your Best Effort- Q sg Then keep an account E5 Need Glasses? Ash, Segal! growing steadily V at rhn Bank, untH K!!! Xi if ,Q w your purpose triumphs f f j I xii fi! Q ff l X pf 5 Thorough scientific eye examinations THE Q Philzf R. Segezll, Optometrist., STATE NATIONAL BANK E2 EL PASO OPTICAL Co. E1 Pm, Tm WD 210 M-:Irs III l'.l I':lsn Sinn' 18 81 5 93 5 9 L- v- S5223 GW -nf 89 1-se Gm KGWWQWWQGWWQWWGWW 19 im 29 FWDWWEGWWGFWQGNWM Q 3? 5 vig 5 li gif ltS H if -Q PUREf 5 ' : I len all. QED. Q Q Mortuary S 5 ' 9 ' 3 5 Q Pr1ce s 2 Q E5 Is your assurance of Milk 5 Q at its Best! Mesa at Boulevard 5 Main 197 75 For Regular Servico ' Call Main., 2050 Q Q if . -.. , 35 Q aim thi: I gi Ali: tbiiljririhr Sig: Q e k?,' S D 'iiramp-"Nu, 1 d th doctor 5 O m C says I never w1l1 be ag 5 Q Some Day Youlll Need Groceries We Wish The 5 "TWENTY NINERSH 75 A l,1'0SDOI'0llS Future C ID C IH C If PQRTIQR cl,oTHl.NG Go. Q You Can Buy the Right Quality at 'Q 6 the Right Prices, Always at C-JSC I 1 ' 5 Q U , Q if PIGGLY Q gi HIGH cimm: CANDIES Q STATIONERY - MAGAZINES Q 5 Ellanay Theatre Building ifCzwliiixMQXQDMQDQMNDWMHQQMQSGZQDQMQSGMQSWQDBI .pi 90 ZQSGNWGWWDGNWBGNWIDGNW 19 29 WYJQWWDGNWDGNWJGWWM l ,191 iii 1 1' tl ii?-'S' 1 1 Head uarters for Ever thin Cl Y tl t 0 ll I1 d -I X 4 5 1 Musical Q Education-Preparation- 5 Knowledge-will open all doors to Lflfe-ff Sheet Mu5iU Opportunity and solve the problems Q. that will confront you upon leaving ' ' school whether you enter upon a 5 business or professional career. Q This Institution encourages all Eg young men and Women to consult us on their future plans and to open Q an account at the earliest possible Qffhgphonic ViCtfO1a5 5 moment. Q A banking connection acts as a Records powerful helpmate. E- Conn Band Instruments Q El Paso National Bank Accessories ' EL PASO, TEXAS Q Lander Lumber Co. 5 NGRTON BROS., Inc. Q, s , w , , CORBIN HARDWARE Supplies for Inngineerirlg and 5' Y Monarch 100176 Pure Paints and Varnishes Q College Students Bird's Roofing and Masonite Insulation E, Phone M. 496 - 112 Texas St. Q BUILDING MATERIALS 5 HOTEL SHELDGN of 5 In The Heart of 1111 Paso Spears 81 Mlllef Q Acmmmodations for 300 Guesls L39 Llanufglgfufgy-S 5 RATES 51.50 to 353.50 Q Tourists Information Bureau In Lobby Phone M' 2163 El Paso' Texas . S 3OiC3wwDmaEQCimwDCimaZDCimaEQQEm.:aDC5zmDCiawDCimwDGawiQQ3aaD?Gi 'swf 91 jfs- mmmx Q Q Q Q Q Q Q Q Q ,ii Q Q Q Q Q Q Q 5 Q mmmm -Q '-1 E1 o CD Pl' 3 R' I Z :S FD H M9 if To the Class of Twenty-Nine the Q Popular Dry Goods Company gi extends its compliments, with its sin- 255 cere wishes that the future may bring 5 gg health, happiness and prosperity to each of its members. gmmmmmmmmmmmm Q Q Q Q Q Q Q ,Q QQ SQ QQ Q 6 Q Q Q Q Q Q Q Qmmmwmmmwwmmw POPULAR DRY GOODS CO. EQGWWDCZNWYDGWWJWWWW 19 in 29 NWGWWQWWQGWWWWJEGQ WDGNWDGWWDGWWGNWJGWWD CID E 22 'SQ 4, 5 2 :my z: D U' C. 5 cn "-3, Q HS U' : Q :zz ki D Eid ET Q ' Q. Q 9, 53' The Collegiate sets the standard for good clothes SQ The White House Sets the Standard E5 for the Collegiate 3 gg Here's How! . Th k .1 f C ll g sg A Q I , Be The New Nash "400"9,Q 5 K 1 ADVANCED SIX lg Q D TIONERY 'llXYlll Igluri rrll Blfbl:i:GilEiill1r Cent, I':1 lizvd Q gi CONFEC i "l' l,F'1?u1"TZ1"'1 "" Elfli A X H DISTINCTIVE PORTRAITS BY PHOTOGRAPHY Fween Awards in Open to the World Competition.: Q My PS3 li es O! W me fl 3 Dj eu. PASO, TEXAS MAIN 1186 'Q 5 'I 93 1-fe ss Q ta Q 5 Q ss 2 ? ks Q es ea rs ea we Q? H3933 SQGKQGQQDM American Smelting 8 llefining Co. fl Paso E5 llnelting 5 Q3 Works Q if Q lil PASO, TEXAS BG "Hey, Rastu wife to you." "Nah suh! B I g f h n OXUH. on't ' D h k h y b g just bec y h lf ff Sh - I pp h h lk b a Colleg If b g ll women d gg d He-"It ly y y ld hear sing' g h d Q 53 if Fred 5. Feldman OF L23 if Co. , 5 Cap1ta1 and Surplus 52? gg Sporting Goody 31,200,000.00 Q3 if 5 "eq 94 las'- GWWDGWWDB06 Q Q Q Q Q Q Q Q 2 Q Q Q Q Q Q Q Q EQ CZMQDQZQQSQZQS GUNNING 8: CASTEEL Q' Wcfcinghoccfc Electric DRUG CO- 2 S cum' Mccmcfczciccafifeg sig E1 C0772ll7cc7ey 3600 Iluooo-Main 5349 5 QQ 907 N. VPi9d1'2lS-Bfilill 1703 'Q if 3332 F01-f Blvd.-East 426 If Q EL PASO TEXAS 2100 N. PiQfll'ilS-E2lSt 138 Q WDGWWDGWWEWDGWWDGWWDGW Q 3 MQEQGQQDCEMQDMQQMQSCZM BG S U1 :Q vw F11 Q I" 6 Q Q4 CD 'Tl O :U E. D. Stewart, Mgr. AGENTS,- Q Whiteman's and Miss Sayl C des as SCOTT XVHITE DRUG OO. 56 "Why did 1' h P fl P THE oommolc OF MINES Q Q taizfiicf gi I Y Q ,, ,, Q ' side of his f Q RHEINHEIMER QQ 5 LUMBER CO., INC. 2 Q TROTTI MOTOR CO. Q WDGWWDCIW QQDSZZQQSSZE MGH Q if S5 EQ Q Q S? EQ E? ,EQ QS? QE SQ EQ Q EQ Q? Q Q Q Q EQ 3061933 Dodge Motors - Motor Vehicles Main +98 L. J. TROTTI, P EL PASO, TEXAS GWWDGNWDBOE Q Q Q Q Q Q Q Q 2 Q Q Q Q Q Q Q Q TQ CZTZQDCZZQDBGC Q 5 Q Egg O 2:1 is-1 X mfbzgcc 7-'fs 5 35535 L Cdr? f 5'at: A 4 Clip E523 ravi Q r-Z ,-. 555312 Z '51 5 223' cu EEf? zwzf? 35-1- ' 'ft-rf 2'f3Ci mere 6435232 Qs 7 CPU n-1 1-"' 1' UT' :Q TL L : E EU m Complete Laboratory Equipment F' fo ,Q P-4 r-4 P-3 'Z E .- -fv if 1 PT' . A Ei ? .Q .-. Z 'E P- S P-4 ill L ... L t, r 'Z' i-4 3 I ,r 5. E .- L Pi 5 ...- rv GW P-I D' ro 5 D nv 2" Us B ro f-'T rn H cn C 'U 'El 'Yi O O B 'O sw I3 Y! C2 , MANUFACTURERS AND JOISBERS Q EL PASO, TEXAS, MALCOLM H. CARPENTER, Manager Q E, DENVER SALT LAKE CITY NEW YORK 5 Qi Q "Well, well, a professors' meeting. Q "Yes, a little forget-together." 5 x x x Teacher-"Rastus, what animal is most noted for its fur?' Rastus-"De skunk. De more fur you gets away from him de better it is for you." X X .X U I Compliments of If a man makes a mistake in choosing his wife these days it is his own fault. He an heys Wing. Consumers Ice X C? Fuel CONFECTIONERY Hof and Cold Plafe LIIIICIIPH l4iXf'0llQ11t Foilntzxili Service Meeting Place for Students "il 96 ll?" ECQWWEGWWDWWDGKWDWW 19 29 BYWGRWEGWWDWWUGWWFCQ Q A Q ,,,, Y T Hixon's may be 5 found a comple t e V5 Q assortment of jewelry for Q 6 Compliments of all occasions. Diamonds +5 Q m"'z'a --watches-includ- ,Q EL TORO CEMENT ing an standard makes as ' 5 li well as the distinctive ' if 55 Q Gruen for which I-Iixson's QQ are the exclusive Repre- gj Out Westeffl :mi t tr d th is gi ? sen a ives, an many o er Q -' 2 items may be obtained, 1-ig and, when articles of 5, C C In C n t jewelry from Hixon's are 45 Q worn, it is with the assurance that the Q 5 CC, quality is never open to question. Kg 5 E1Paso,Texas HIXQN' S 2 Q - Q gi "An Ozzfsfamfing Product of the Southwest" Mesa and M1115 5 For over 40 Years El Pas0's jewelers Q X is Q "Hear about the fellow who invented 'Q ' h d ' f l k' h h ' 5 5vi3l?,?V1CC or oo mg t roug a brick 5 "No, what does he call it?" , "A window, sap." ' SG Q C1llll1b1illl4'llfS of Q gi D. Q A. COAL COMPANY 5 Q All The Modern Features 413 S. Sum FY. N' M. 1204 FQ of Thrilldom gg gi, D Th Leroy Glardon ,ig Q ent Catres -L07 North Mesa Avenue Q 5 Incorporated . A Q Q 5 Wishes all of his College of Mines friends Q to see him at che above address Q 5 JOHN PAXTON, for their electrical needs lg Q El Paso, Manager gi Main 759 5 ' -ar-I 97 14-4- Q 5 Q Q Q 5 Q Q Q E 'Q Q Q Q Q 5 Q Q Q GZQEQMMBGC Congratulations Cugfgm Asgdy ii To the class of 1929. 0 ice lg Q We are interested in ORITCHETT sr FERGUSON ig gg your future and Our Pf"f""?""S 35 Q Offices all UVCI' the UMPIRE AND CONTROL WORK gg Q world will always 5 Q Welcome you. HEll"RlCSl4lN'l'A'l'lVE FUR ORE QQ 55 SHIPPERS TU EL PASO 3 QMFI 'FFR Q Q HJ fa gy lwgmvll-Rami I 110. Pl'lOII6 P. O B 53 gy nik-.':r,:'lC7-.ln 1055 Santa Fe El P O, Texas 5 Q K Q Q C ll g l g ph ffiCe- 5 E NI db' d h h h Words Q WARE-RAMEY ,Q if COMPANY X 5 Q Hickey Freeman Clothes Q R. l". CO. ' CONSTRUCTORS JUJMQ 6 X 3 Q ,lcI'lSClll72llU'I1 Nettleton and Q ggi ' Q and VV. L. Douglas 5 1614 E. MISSOUII Bloch Shoes and Q Clothes Oxfords 5 5 Q E1P T lll'iiii'lll fQ gi aso - - exas 5 53525 GENE EL'l'l'j'fhilIg for Mm 6 Young Men -asf 98 1-62- QQQWKJWWWWEGWWGWW 19 29 gg A Mans Store MIN ERS 15 Q' for MCn'S Shoes We have a Complete Line of Men's Classy IQ 5 Shoes for Street Wear or Evening 5 SEE OUR HIKING BOOTS Q GUARANTEE fi gf Men's Boot Shop GIVCH BIOS. ASI Q 215 S. El Paso St. :UN Y Il rl I T S 204 E. San Antonio St. 5 Again we wish to thank the men of the 5 Q School of Mines for their patronage and 6 Hawkins Dairy assure you of your welcome to our store. 5 D This store has always been a meeting place Q Bofllers of Iimlfla for a Quarter Century. for all the Miners. Q 5 Baby Milk, Raw Milk, Pasteurized Milk. 5 Q MAIN 882 SOL I. BERG, INC. Q Eg 206-Ill IG. Sun Anlonio St. 5 5 XVe Make Motion Pictures ' S3 Y . . . . . NATIONAL 93 ou specialize in your College Work in 5 order to attain success. We specialize in 5 Q cleaning, dying, alteration and hat work. 5 We are exclusive cleaners and hold the ' , , 0 ig only diploma in the Southwest from the l-'olllllleumll ll10t03'1'3I9hU1'S Q National Institute in Washington. It pays THE ONLY EXCLUSIVE COMMERCIAL ,Q 6 to investigate your cleaner. PHOTOGRAPHERS IN THE 5 ' SOUTHWEST - Q 50-I North Mesa Avo. Q 5 l'l1one Main -H410 1100 I-I. Yzmrlell IIIVQI. I I 14- Mzlin 234500 III. PASO, 'Il X-XS 15 5 R. C. A. Radiolas B :B d Q utter-N ut rea rg PIANOS AND PLAYERS 5 f E7 A FAVORITE IN EI, PASO FOR Q jx I Ikisiimlisli--11 xr: Yi-:urs A QljARTER 01: A CENTURY E5 :f m EL- PASO 3 u f i1eiIxlI'l7QAlAN0 CO. made by YVILL 31.35lg:li':'1l41:QwI:I:rp1'ivIol' CO. -ai 99 BGSGWWDGWWDWWGWWGNW 19 29 5 1'11e0t1'icity is the most efficient of 1Il0llCl'I1 is Q se1'vz111ts 211111, hy far 1110 most eeo11omical. It is Q Q an 21111 to hotter living. Are you letting it do for 3 Q you 1111 it is Willing' to clo? Q rs cf lg Q Martin awww Y M IEL 11 Ad., 1' A121111 gf 11111. HLLISQTBIC COMPANY 1 111, Q 5 Se Tramp: "Mister, couldn't you help a 15 QE? man who hasn,t had a thing to eat for Q ' two c1ays?,"t y in , U Q gp Clmmbw' 0fC0r1merfe 122611:1,,?alE:,oylf'al,mPl1ffn1Z1I21113313 Q be working the octhei side of this streetf, Q 5, congratulates the Student Poise will be poise, even College poise. body of the College of Mines x x x ' Q Q on the excellent record made She-f'Ar1d jvhilc YQU Were tfewellcng 5 during the Current School in Arabia didn t you find the Arabs in- year in all student activities. tenl-Te-..Oh my yes, in tems and on Q , , horseback, too.H . A l 0 y a l, enthusiastic gg 5 d b d ' ' Q Zislenctiizil too the sjlcceslstof aj Q 51 school as all the material Q Zilecslolfcessary to carry on E. MCKCC Q ga Contractor gg Chezmber 0 Commerce 5 EL PASO Los ANGELES El Paso, Texas , X Q 114 A 5, MOMSEN-DUNNEGAN-RYAN co. A 1? HARDWARE EQ MINE SUPPLIES E, PLUMBING SUPPLIES is 11111, pyzxgqy, TEXAS PHOENIX, ARIZONA .pf 100 EOQCFWJGFWJGWWJWWJCFW 19 ju 29 5 ii 2 HE fi T ES REFRESHMENTS AND CANDY gg HEADQUARTERS GAS 55 Pal-O-Mine 5 Q CHOCOLATES WVU shall be pleased to 5 consult with you,' thu 5 z A ' f 11 2 g ' - ' ' Q 01d M011k Pu11Ch i1L1ffL1,i'1.e2S,II1 sg 5 Special Fruit Punches to bU1'11 X215 01' U10 5 i1lSiilii2lii01l of Z1 plant, Q 1 'lt 1' 15- ll ' f -OH ' tspr,c,1h.1 or is Sw itll compltto automatica . features. , Vfll Fl 1 I S at Texas Cities Gas Co ' Q ' A as X A Q L P f d il y 5, f sh- : Compliments of 8 f g Ch yg I lg y d h ll A." ' Es, A. B. Poe Motor Co. Y g g Y Q5 gg Chrysler Distributors I Y y SOB: f F y ' Q A .1 1 d 5 5 Q sg Compliments of Q Lone Star Motor Co. sg if 5 820 Texas St. 55 125 San Francisco L Q Phone Main 4300 Launderers and Dry Cleaners 10 1 jfs- GW QE may LQ 5 Q 5 2? 15 Q 5 2 5 3? 3 Q 5 Q Q5 Q 5 award: "4 'D' 'D E N Q. 5 PU 3 E v 99 R -U m 8 U' S E E "' "' 3-4. SN 3' D CU O GWW25 SEQ of artistic school annuals Q Phone Main 687 5 2 ' 5 Q jOHNSTON'S be Q gi STYLE HEADQUARTERS 5 PURE FOOD SHOP EL PASO'S FQR MEN QQ QUALITY RESTAURANT D I if Reailgg Pgigghop 6'1ferytfJing Tlaat. is New sg Q Open All Night zn Furmslamgs Q 55 A Kg WJCWWEZ5 wma? AN APPRECIATION Wm- :mp1'e1-iznlv ilu- ll2lfI'Ollilf.'fl! you Colle-gg f Mims I ll Q lIilY1' givon us. X tl t t l tl I ll . UH' YOU 2ll'9 glllllgf all U lf' Pl r Io tl'V t I Y I I l t 1 A . Rev, il t 1 it El Pasos favorltc mdk, but- l gf R4-ms-mlwr that wl1e11'1-vm-I' you gn. Allnrts' S - , 5 ivv vain follow ywu. Just keep your zulelrvss al ter, me Cream and Paso S Q Wm' "N Complete dairy service 'Q Q JEWELER Deserb Qola' 'Daz1'es, Inc. Q SIA-sn Ave. at San Antonio St. gr Formerly lfleisa-her K Alberts 917 15 -RT 102 RE- xy . x CEIQTAI N LY S O UTHWESTEIQN ENGRAVING COM PANY FORT WORTH DA LLA S HO LJSTON BEAUMONT WICHITA FALl5 AMARILLO T LJ L5 A ATLANTA IVIACO N X T xv. f' Ku Qf . f u P 4' 1 2 YC fx xx fidffff A Yffhgjfh ,gywj fb' ffZjflMQ ff E af . ' f W X B Wim? W A JM pfMA5f'l5.,' 5 f Aj, Q W3 ay? . fNTfT Q 53? sxiyg mm H Mk "GoL'4,5MLx 553 f . ' ' wY .Q L' lukiNxgQ5l"s5 x..,.5mvN7Z:3C,.A , Cxkkx Mlm S., A ! ,A Som Q l 'ifffwgf M' EW W M M : W1f4f Neff We Q-Af 5 4


Suggestions in the University of Texas at El Paso - Flowsheet Yearbook (El Paso, TX) collection:

University of Texas at El Paso - Flowsheet Yearbook (El Paso, TX) online yearbook collection, 1932 Edition, Page 1

1932

University of Texas at El Paso - Flowsheet Yearbook (El Paso, TX) online yearbook collection, 1933 Edition, Page 1

1933

University of Texas at El Paso - Flowsheet Yearbook (El Paso, TX) online yearbook collection, 1934 Edition, Page 1

1934

University of Texas at El Paso - Flowsheet Yearbook (El Paso, TX) online yearbook collection, 1935 Edition, Page 1

1935

University of Texas at El Paso - Flowsheet Yearbook (El Paso, TX) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 1

1948

University of Texas at El Paso - Flowsheet Yearbook (El Paso, TX) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.