University of Southern Mississippi - Southerner Yearbook (Hattiesburg, MS)

 - Class of 1931

Page 1 of 136

 

University of Southern Mississippi - Southerner Yearbook (Hattiesburg, MS) online yearbook collection, 1931 Edition, Cover
CoverPage 6, 1931 Edition, University of Southern Mississippi - Southerner Yearbook (Hattiesburg, MS) online yearbook collectionPage 7, 1931 Edition, University of Southern Mississippi - Southerner Yearbook (Hattiesburg, MS) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1931 Edition, University of Southern Mississippi - Southerner Yearbook (Hattiesburg, MS) online yearbook collectionPage 11, 1931 Edition, University of Southern Mississippi - Southerner Yearbook (Hattiesburg, MS) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1931 Edition, University of Southern Mississippi - Southerner Yearbook (Hattiesburg, MS) online yearbook collectionPage 15, 1931 Edition, University of Southern Mississippi - Southerner Yearbook (Hattiesburg, MS) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1931 Edition, University of Southern Mississippi - Southerner Yearbook (Hattiesburg, MS) online yearbook collectionPage 9, 1931 Edition, University of Southern Mississippi - Southerner Yearbook (Hattiesburg, MS) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1931 Edition, University of Southern Mississippi - Southerner Yearbook (Hattiesburg, MS) online yearbook collectionPage 13, 1931 Edition, University of Southern Mississippi - Southerner Yearbook (Hattiesburg, MS) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1931 Edition, University of Southern Mississippi - Southerner Yearbook (Hattiesburg, MS) online yearbook collectionPage 17, 1931 Edition, University of Southern Mississippi - Southerner Yearbook (Hattiesburg, MS) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 136 of the 1931 volume:

9 5, , viva '91 if yy L my U 03- lla 1, 0- S E I 8' Aga 5 Exe QV' 'lv ,55- X its Q , Q J 9 5 39 5-4' 2 F "? ,,:,,,....i H.. YQ4 XX, ' X EN - is Q. s .I N' 5, 5, l ' Wfbff' f QM xfgaxgs' M E i QTT1' 1 M - 55 L D 3445 E QQ JI 1 1 PNK "AjX'?l-, U' V if T I 751 if T Ex Libris ali ff 'JSP A S 6 Q, 'C Q5 ix Ofo Lk nh x lfhfx V 1, n 'f 'HK Q ,J . ' ,-f , ,as :!.,Y -4 COPYRIGHT 1931 -I' T. J. DURRETT Editor-in-Chief H. L. GREENE Business fllanager I I T' I 1, gl "' .f 4 211, Iwe 1931 Neica Camon Mississippi State Teachers College I-IATTIESBURC, MISSISSIPPI THE SPIRIT OF THE PAST i 4, -T TO tlvose men Wlro returned from tlie nfar defeated. but glorious in tlieir defeat, Wlio furlecl forever tlie sacred lvaizizer of tliat imlonzi- table cavalier spirit of tlie Ola' Soutli, built tlvrougli untold sacri- fices tlve Neue' Soutli in nflniclv we live ana' prosper today. To ilvf Jlflotliers of tliose men and to our Qlflotliers we liumlvly dedicate tliis memorial of a college year. THE PROMISE OF THE FUTURE 7.,..,l,.,.l.. HE Souffn non' sfm1a's on ffvc ffurccfv- offf of ffvc gruzfcvf vm of flllfllffffdll cfmfcfopmcnf and profpcrify ffmf if fm wer kllUD'II. ffl' pray ffnzf ffm' will fm of grcaf fvwzvfff mzaf fmppirzcsx fo our peo- pfc, fmt in ffrc mmf rzcsfa dllill Cozzfzfsion of ffnis im1'1u'friaf Ura, god' forfvicf ffmf nr vfnoufa' mer forgcf mzcf fav aficfc ffnc ruf- furv ana' ffnc faigfv icfcafx scf forffn fvjv our Sqfoffvcrs, fo nfnom ffnifc book if cllufimfcgf. Let HF fn' afvfc fo say, NIH' fmrc kcpf ffm fafffvf' 1 Q ,fb ,J .' SA S. www W " as , Z 1:3 " -' - ,,, , T 1- 1 w F. E Z fi 3 , 5 Www Vl ,ff f " 225' Jffolherd .By Whfsnfr CONTENTS THE COLLEGE CLASSES QATHLETICS ORGANIZATIONS CLUBS FEATURES Hurrafvf Hurrafrf For Southern rights fmrralvf Hurrah for the LBonnie flue Fla That bears the single star. TI-IE COLLEGE 4 n f-f Ill 44. Y we P O Ven B' 1 Q3 ff if . Pa 4' 'M 4 f 'wr' . +-+443 4 'Hill' , t A ' 'M fs' .WH W4 lil? H ' P Q' + 5 Jr. l . 542453 A The 1931 , 754. Q' , Wxlcka 'amon , j J 1--,,.1? ,. , .rr .. 1 'A D fp ,.4,. "."' . lv ,' I 5 . "' -me 'i Board of Trustees llcmx, 'ltllrwmnkln lf. lilllm . Ilnx, XY. I". Howl . . , Ilrmx. 'If XY. llxkkls . . , cV'4'lllIIl15llN, llwx. XX. I. Swv- . , C'fwHL-Q-xillv, flux, I.. P. HRUXXY . . NI:-ri1li.m. Ilox, j, XY, HR!-l'l.xxn , . Summ-r', fylgl IQVRN . , . . . f,n1'wr11ur ff! .111 f 11fwf'i11l,11.lf 111 "fn f'11fw"if I-..l11ff1f1m1 fwfr' Klux. Hrvx. R. ly li Nw . , . llntluwlwurlf Xli Nliw. Nlrw Nl. H, .Xl NIIX . ,lxurkwu Nli Xliw. HHN, .X. .X, Unix . llwwl-.l1.nu-11 Xli NUM. NIRN. R, li, Plrvllxxwx . C'luxrl,lIuI Hi II WW ..- '- - --A ' A A A '-"'. I I ,..:f-wfiif vt-L,,. 1, ul qi k I XX I 1,91 The 1931 X .- Q M xihmv- ji-J - ww N-m...uf .,,, l if CLAUDE BENNETT l'l'r.mlrl11 MJX., Plilllllil-X iullegv 1.1 Y 7+ A74-iAPfA +74--4, ..,,-,517 "' mymfp ,H 1 " . fins -'- 4- Q 42 . HQ 1 T176 1931 V ,Y i ,Q I 'NL'kL1 clclllltlll I . as N t Nx YL D gh ' J A hvnnqnnll ix' uhlfi x ff 1 ,.- 'llv-mwig ff 1.45 Dre. Cm I r w If Slfuel-Qxux ll 4111 l'l1.l5.4 Nlxx NHIL I mx.: ll I3 - m d T42 If ", A, 1 'X " gi fs, I Q I I U - 'fff' fr 6 1 9 3 1 7 3-- fu k ,V I fffz . 1 . If 'ELM a ll-JL.. ibf' 7, RVLNI MZ .,', J. M . Q N2.f.Q- R? Riff'-X l v H-:asf It - S . .E .:- f lfxalfcgmnllfty .aumfdl Ufficcrs cot? Afdlmimistraltion M. L. RILEY Jssofiulr Profrssor of History BS., Stats '1'I-adn-I'S Vwll-agwg M.A., George Peabody Vullwge. MRS. M. L. RILEY Crilif Tf'llL'fl4'l' and Jvlallwznalifs, D.S. B S-, Statw Twaf-ht-I-S Vollegw,-3 M..-X., George Peabody lwullegv. PURNELL XVILSON dssisiani Proffssor of Education Ph.B., Uuivr-rsity Ut' 4'lIir-agog M.A. Columbia Univer- sity. S. TRUMAN LEWIS ,-Issisfani Proffssor Sofia! Sfinzffs State- Ts,-af'lI--rs Vullwga-3 M.A., V:II'IdeI'lIi1t Uni- sity. MISS BEEDIE SMITH, R.N. Rwsidrrzf Nursf CORA VVEBB BASS I-Issislalzt Profrssur of English lwississippi Stzltv 4"nl1vg.:e- ful' XVOIIII n. DR. Z. T. .IQHNSON Profwssor of History Ii.-X., B.0., Asbury emllvgwg M.A., UIIix'eI'Sity of Ke-115 tllvkyg 1'h.1l., Gwvlgn- lf'-'ztlmdy Collvge. MRS. KATHERINE IDONALD BATES Ilirwdor' of Collfgr Orrlzfstra I-1- Q' fit-pw A 4-W4 Jw-H +74-74, .5513 mg, - - "" ' m'?'m "F ZZ mu ,g.5-5711054 . WMI! Iii?" l 1 - l , ,Q The 1. ll' ix" m'L.1 ' ' . Cliff UNION ' fl' '7 'N A , a X ' ' 'If r 'V' - " ', ""'1l-In-ln. .1 ,. rw fZfTf,ifi:M , Q,. A f s - +s-ffs+v- lf l Igigzff .132 , lr IFlkTl'C7L1llI'ff .JIIHCI L0.flf1LCT.S OI Aclnllnlstrmtlon AXNII' I,ul lsl- IJ'Ul.lx'l-A vfy5f.s'lr1rIl ffl lfillr' .Irlx les, sl,ll. 'l'..l.ll.l- l'..ll.:- Illl. NY. ll. XYl.x'llllll:slw I,l"lf1'X,vrfl' nf flllllflllfnll I1 X., Xl.X,. Xllsslssllvlll Vllllfgl, l'Il,l', l'llIl l l Vllllqlg. HW 5' .'XCxl-s KI. Alll Y .lfxislmll I'l'nf.'.v.ml' of f,'rny1'f1pll3,' 11.1-I.. llllll--l Snell Nllrllml l'lllwlsllx, HAM l'.lI..l.l1lll X xp l swf, 'l'..l.ll.-ls lmlllml. 'Qx f N .'XI,.XI.X Hlvlgxl xx .lylmlllllr l'1nfr.lxur' nf Izrlgflixfz BAM Mlsslssllllli Sl.ll.- l'llIl.g-- l-ll XX..l,..ll, VIII: I'lllx.lNlll --l l'Ill-.lm-, KLA.. V.-llllllllil I'lllx-lsllx. E T' I'RL'lllfxclf X'.X'l'luS Imax .lfxixflllll in ffnlrlrrlflvf I1 X. Vlllmllslll l-l K-lllllllq, IJIAXXIY Lfxxll' llirlllnr' ni lillnll' .-Xllxl CI.fJXX'I4R NVXTIN .lnixlflrll I'1'flf,,vyn1' of lzngflsil ILS., Stwll 'I'-:llll-'ls 'U-Ilvg-. XLX l'l.,llllll'l.l lvlll l P lx lu! X'IRGlX'lX K'Xl'IfRI'llX llirfllnl' nf l,'flllln1ff'llf1f llffflrlfflllll lI,,X,, Nllqslssll-pl sl,l'.l .',,ll.,,. l,,l ly,,,,,,, 3 T5 3' -YA LW A AfAsY -f Ag 4- lr E: E' we 5 " 1Tg4r,a,5 7 -mv 1? 'gy V , ,, A N The 1 9 3 1 L i e :1?f:,, Neka amon ' 's . - 2-,. ' L -1,+f-, wE1,1:iE..fff M 447 4,1 1F1a1fCru1llty .aumdl U1FiF1ifc er.s 01? ILA., PLN., Afdlminisrtxrlautzifon XV11.1,, x BULTON Pl'fl!l'.f50I' of Crngfrnjvlly lX'IlSS1NrvIIPlll Stzxtf-'4'ull1'gv lm' XYHIIIEIIQ M.A., ffm- lllllllvlil l'nixw-rsity, JOHN LLKIPKIN Cmulf for Mf'11 CH,xRL1zs E. THOMAS Dirralnr Jllmzzzzzl .Iris lllwlfhlzllc- llllllviv Nwtinmsll Ilwtilllic-. OI,IX'E IQLINE .J5.YlIlkillft' 1'rofr5Jfn' of Ilomf Emnnnzics Nlississippi Stixtv Vulle-gv IMI' NV1l1uwl1g M..-X., Cu- Iumlwiu U11ix'1-rsiiy. MRS. El.IZ.XlHiTH CLNNINGHAM 1Jir1'4'!or of lfim' .lrix 1jlAIllIll?If" 'I'lmm:us NHVIIIIII rlwlillllillll lIlSIi1llln', D--troit. EMILY PEYTQN JUNES 4l.U0lillfl' Prnfrsxm' nf Ifdllfllfillll fl' '4 VIA-nul'l-Lu' Y'1':nlmmlX' 4'ull1-Liv lui' 'I'1':u'lx:-Tsg NI..-X.. V0- 16 Iumlun l'lliYt'l'SiIj'. Miss Sm2l.I,1zRlNG I'uiz'r lrzslmrlnr DR. AI. XV. CLRR112 l'l'nfw5,vm' of fUf1lfn'lnz1.'i15 Q4 A--PAA-,A + --'S-' E 1 l 1 mv 4-5-'ia F7 ,..9 'IL - If ' -'.?.- W' i "' iltumfjf ff: -4 WY ,. .,.:. , H5 . I " 'WTI' . , ,,,1 Q ,X W 2' ,ffifffw ,1 1 N 1 ,, 1 1., T176 1931 1. lj :Pug - Us CNCIQLI ,amon ,,.. IL " 't 4' 'f 'f'- A-A 2 myth, 1, .fl ' t 'My H'1iHCl.l.l'l'f' mncrl kQDli?llTiCC1I'.S of PX C1111 1 lI'1 is L' 1' .1 l'1 011 .I xxuw 1-11,-1 xx' l'111l1f1 1111.1 l'11111ff ,X 111111111 ILNI., X1 M11111 1V-H1.11. Nl.1111-x.1!1- H111 ll.'1'. NX' 11:1 Y. N',1Vff1llj' IZ X, Xv NI,1', X 4l111I11.1l- Svllwrl. Xslxh II LQXTHI mm! 1,11 1l,v,vi1!11r1! ill I'!.1y.1i1111' l:.l11111lIf111 Klux. ll. T. NYx1z1f T. lf, I1 I, M.r,h1r1' 5. L. H,Xl.I. l'1nl,'f.mr nl SruI1lf.N1lf1I11' Bl.X,, I11111 111 11: X11--1--ymq --XYXW U. Rlrlll lux I1f"r11rn111 1111! 'IU111 W., 1' uf' l1!f11:1'1' 511,11 i7X.NlX.,Y.111-Mvl-.11111111-1.5. . 1 . , XIX'I"l'lI l'11uzx l,71r'w1lm' nl l!1'1'11f11f 1,1l11ff1!1ff11 M1 U11 I-N.,M1-NN-11111151,111-1-111-41 ,.11 XX.1yH,1 KI my If. lvl-'nm .l.v.v11!1111l l1!'n1ri1111 Y.. QF .-4 i 60 l .,.,- i - 5-,fit-a , A A , A , , ,j- Zi fsxmuffff T.: V I 1 1 'LT' Je 1931 I IR 1 . 1--. 0 "gf U in 1 I ' 1 3 C v '45-'Tn 4 'WL L W 1 11.13-Lgf7. ny, " ,. 1F.a11Qu11llty .aumfdl Uffifc-ers 01? Afdlmnnnstramtjnom JOHN M. FRAZLRR Crilif fl'rzzf!1f'r, .S'1iz'114'1', DS. ILS.. NIA., Gef1,nl'gv Pe'-zxlwmndy '.'HlIvg,1- MRS. j11HN M. FRAZIER .lxsiytalzi Prnfrsxor of Ilixiory LLA., ,X1'li:1us:1s 1'1vll4'u1-. MRS. L. M. LIPSCUMR Ilnsfwsg Jlliysissijwjvi Hall T. F. JACKSON Prnfwgsor' of ,1yl'iz'1zfIz11'r Flax., 1X'I1ss1ss111111. Miss LINDLEY' XV1I,L1AA1s .lssixlanf CUHIZXI' Sr4'r1'lary A. J. MIIJDLISRROUIRS Crilif Truzlzrr, Iilzglisfzu, DS. ILS., vlwl'X2l2X1 T1-:11'l1f'1'x 1'ull4pg1-Q BLA., G1-11l'g,1- l 1 'ul vqxf, IDA ISIACRWELL Sz'u'1'1a1'y zz! IJ1'l11Ull5fl'tlI'i0ll Sflzool ILS., Stun- '1'1.':x1'llv1's Collsgv. MRS. Aumu 1315111111 .lmislzlrzf Cnllwgv Swarriury QERACE LEXYIS Srrrwtary 10 Dvan 13.5, L-11.1111 'XX-111-111-1's 4'c,1lI1g4- 13 L 'J l 115215, -fn ,L 1. 4- mfglwf g11.1'L' '- fy-.v - v,,.1f." .4 . ' 1 .-ffl" mv "M ' ' Ms.. A51-11-1111111111 111111 M111-11111111111 1:- 43, A 4- A- A Av- 4- .I I A M421 1 l 2 L64 1,-i m? flue 1931 lx lik ig? f B ' aka wclHl07l ffibq I 1r.,amQ7 Nif n. j 1 vm 'sf " f' fQL,.mQ......-.. ,.,. 5 i 'hmm' 9111" ?-fsfrgpfwf -, gf ffl lF a1 c L:mil't 3' and fUiH7icc:,r's of A dl111inis't1r' m'tion Rm XY S'1 luu41wn 141111 l,mf:f1',, lllxlffry, IIN. Mus. Rr-x XY. S'IRIk'kI.XXIl linux Kluss I! X., Mx-xxx-lm-1 1'-'ll-:-. Ix x'1'111,1.r- x Klumu. '.,.. 4 'x., KIRs.i i.G.IlLzw1' llnxlnfs Il11lliw.vff11I'yf Ilul! Mus. 5.XI.I,ll1 5'l'lfYI-'XB RIk'l,InXlHRI4 lyllfll I11l1A'1I,1f.S, lf. Il. Klxusu l'rr1f,yvyrn' of ,Wu if 41. NI.NIcI.uwm1x .N'1zf1.r'ir1lf11.!wf1l lIrn1n11,vlmjiu11 Nffmrf! IILXRI, L XXIVIH LI. .lA'5I,YfllIll 111 llnmr Ijfflllllllllf v IX S., Kliwfiwxippi SY:1M-I"-Hvuw 11+ XYMHAN IQ mg. - A iA A, E X - I 1 Q", A A A i ' lj A 'x V -seal 111-" v U' VJ 'hi' lllgb . I I . I L si "GQ 'LJ' l i.4'lIlll I I, 6 ' E .---, .. W'-'5-fllll: ' ' 'JY ' -.--1lT!Fie-- ?":- ' 41131---1 f ' "U imkxiiblll 'Lu' 'M - Fold up the lwannersl Smell llle gunsl Lure rules. Her gentler purpose runs. Qfl mighty mother turns in tears, 7l1e pages of Izer battle years, Lameuting all her fallen sons! -W . H. cflmnlppvn. 1 VIEXV OF CAMPUS V K , f - N ' Xi X . za N fa - f S-K . w ,. 4, . . X , . .--fxf W H XX N ' ' :jr ,U-,,f' X, Q X K Q x f fn 2 x ink ' Q y - , L A A , A ' x , Q "12, Tx:'ug'2"YTv n 1 k PT fr A, , 3' J ., Abxx 'x ' A ' -4 '- N,,h 1 ""'1 . J f W - " "1f1- X V b x" ,.' A x g 'XX 4 XX , x till? 4N-5.zlw r.b r.. Q E z Az xy ,i if si r 512 E Q? I5 Q? 7 E 5? 'S' 5 1 PRESIDENFVS I-ICME k -VA x may U g 5 HOSPITAL X L 1f SCIENCE I-IALL B 4-If ff' W' f- Anya-. 1 ,W A' 'HI' ,44-" CHAPEL HALL ,lik Af., I I X X X MISSISSIPPI I-IALL ,Q-.J I-IATTIESBURG HALL . - sg 'xr ',.' 5 . 'nba si' . I Y' gL.',?.g?:,L,Tlf' ,, u ,iq '- Jlviq 9 Y' gf' .A A-'rs ff' XVQXX FORREST COUNTY HALL A7 HH .U H I 1 q 1741-3.-Q i -'Q---......,,-,,-..-......., "---s..-, SIDE VIEW' OF BUILDINGS HI 2 A, , , xi Q ,www EEE I If--q--f---. E I I e,4.,,...,.,,,,, Z 4 pw-4, 17 Mm, gwfdwww 'ffsf .C , Ii ww 13 Y v"Fv, 1 . ,,,,, wwf " fa-lf :I .,,,M.., 3 'f ,f A Q 1 Z' N770 2 Z 5 1 I I ., V1 ' .,., .L ..,, A 1--. EEE 1 . Q 2 I z 5 Wm I 'x ww M- 3 If ,Q aug 9.31, 'L -I-Q-'f' ". ' IL 'P .Mfg ' 'SLI x iguqung . fzefa . ' Aww: ,ng . ., xr , ,"Ix"' Ie- .V , PN e'4"'lif'l ' dw: X f " Rig-ig in f ,va Iii! QE, v4......-.0-mm---,MM x .f , 545 ADMINISTRATION BUILDING 'Ffh lu- , I s 'Nr' ki 1:1 , ' .g , 'tts 9 3 ,X , .1 Q-L H ,172 . E-' ' lf' r f v -f A-:N fsf' vm .4 , : I9 ngtanrtf AUDITGRIUM I ,X Q rbi., iw, ' ,wi ,431 wg fbxatwl NNN -f-ff'::5 -:sS"m'5'.:'b-'fd' N,w.'?'fv,,5m:ip'f5'52:gf:!5-v-'L-ata in x"f,'H1lv""":n-'1'ulv'NiZxv'2 Wjfgn N ,QF J' as 'Q ,,9wgnlf':',,,g 'ly 'qggpr vgwfi Ep.. 'RZTQS My Q16 . A 2 i Q C 1 1 E DINING HALL S is -me 'L 4 f O . .2 44.5, ' 5 nl U I .41 6 li- ! , ' x n - i1 Q 1 I, , 1 I ' x' W '1 1 fa , I V I 'I my 4 Bla- " ,NX , ' 'I 'tl tr l 5' I .l'1 -.31 ll ' S, .6 In 0 .qt xt I Q! EEE? X 1 ' n. E EH! EE? Ill K' :. 1 pu , ,z., P i. I ....u..1., ..,. . Vw..- , NWS' - "-1: ii2E? . f . -Ns- 'YV If an . A.. , ff 'F 1 -fl '4 44 -We a 4 "' r '1'! - '.'.f3. I Hy H A I I4 HOME SCIENCE NURSERY SCHOOL CKolvert 5 . Lee Qfl gallant fireman in the fgln, Q4 brother when the fight was o'er, The hand that lea' the host with might The blessed torch of learning bore. No ,shrielq of shells nor roll of clrunzs, No challenge jqeree, resoziridirzg far, Wlrerz reconciling nfiscloni Comes To heal cruel Wozuzrly of nfar. Thought may the rnincly of men cliiicle, Lore nzalqes the heart of nations one, cflna' so, thy soldier grave beside. We honor thee, 6Uirginia'5 son. -JULIA VVARIJ How: THE CLASSES . f f-A 7 f ' .f ,fm I - MZ, ,. The 1 , f ,I . 'gy' N" V' nn mx MQW? ' -'X , A vga-' f, ,frv F rv A Dj A A W 931 It E N .fi-QL Neka l amon i - I A 177- U..- W N SHZNIIO IR CLASS f OFFICERS l"R.xxK RIcI,rax'umx . . IJfnw'1'1n' XY.xl,Kf . . . . l'n.x1ff4 llf Y IR ..... f lt t'lIf'1 .vnlrvzf QIRAXCIC Ilfmxlfk ...... 1I.XR'l'H.X ANN llufnlss . Sl 1 l'1'flI1'.1'- rlvll IIA KY ' HRS. AI.XRC.XRIE'I' KIu111.l-R C11.xRr,1is I31,ucK12R. . . . . .lrojvllrl . .lljAfflI'i-'III . . .PMI MR. I3rzxN1i'1"1' . . . .Spm1wr h. o 37 -A-L4 44 1 N1'1'I' by Y An- 1 l - i . -' ,'.?.. ,-' Y f 2' ' V 'QW f Ag Ae v 'ff 4' H - Tve1931 ,W ea amon - W Hman Z f 4 ff H A X I , ulx , I 1 1 X ' Ll A f k , 7 I Q , I EE- -ppxrwx in-'xg-4-'na ,M 'Y fn. x Q' 4 ""L"'Y" 'if 2- man? f" if .V Y. L - A ,Y ,YA 5 wmv'-, ' if ...Ji . -,f RY' N' J IUNHOR GLASS 1 OFFICERS C. L. McQ1',xf:G1a . . . Illimux Cl,xRNl'R . . .P1'l'Kfll'l'IZ1' . . . . .I,il'l'-Pl't".K'ilIf'llf AIARY AIANIQ I,L'Nn.xx' . . . Sl'l'I'l'fIll'JF-Y1l't'llKll1'll' I,1'c1Lr. Slxlas . . . .Rvporn-r Miss ALLIQN . . . Sponsor 38 V 3,4 'G fl .,fga14- ,I x ' ' f Al - -4 "' ml, 'fp jF SZ ,- ,1-fffffcai .1 ! . 'xzlwr' 1611! ,ANQPHA An- +7-11-74-as , Tloe1931 L . . ' 1 ' ff f "1 ,, 1 f 1 -2.191119-4 If ffl. 5:1 .. ..,.. . ,.- ...... -..zap ' lf I . f -fn 7' R .fa-"w . n, , 4 , L i4rn A J jx A I ft 'HM 42:24 'gr-w SOlPHOM ORIE fCJI .ASS 1 OFFICERS C -X. Hxkxxlum .... ..... . . . l,I'4Sill1'1If NITLLIIC XV.x1:11x1Axx . . .,... l'i.f-l'1'1 .mIff1f :XXX Lx.XXll'KIX .... . . . .N'f41'1'ff11',1'-'lvm r1,x111'1'r lfkxxclfs flRlNlliS . . , . lfmifzlu Jlfumqfr -Ima llnllucx . . .... 1Q1'f7O7'f4'7' Ylixx KIM? ALIAL xxx . . .I,l1fmI,f,1,l1r MR.R1I.m' ..... . . .S,'wn,m1 39 9 A V A 4, 9, A Y Qll JP, ami ' ' - 112.45305 -A, M lr,-5 1 Vvf A. -sm 11--H ' f 5 7W"f'. 1 - 44 5, M The 1 9 3 I 1: ig--QL X' Q eka Camon J 5 , llndf . I 'QN V Drhramln-.X .5 , 7 N J 6'1l -.-.i...i-,. ..... I 5' A' A 'A' ,Avg E K :ts it mad A Q94-fi 5 - 1 HAWK ,df ew, IFIEUESIHINIAN CLASS 1 OFFICERS lilaxzxxlzlm C.'Xl,l,liNlJliR . . .... I'n-.vifluzf ,liIzRRl:l, S1-lixcuk . . ..... lrifl'-lJl'l'Xi1lI'l1f Zlil,I.A I1,XR'I'NIISS . . . Sn'1'vl11ry-Trz'11s1z1'n' fllh-'XL R1'1"1'l3R . . . . Rwfwrm- MR. I,L'A111K1N . .Sponsor 4,0 .H-,gyfval I Q ,4 Ag?-P A Aa-fAP -r5,4nf-n-4 Z , , 4 "" in , 1. HF 2' we W I., , Q-QM! law JQDIUIQSP g Tl7e1931 Jai, .i , ,4, A . ,, A 1 1-JP - A L+ Er: NWI.. Tu" - . 1 'gf ,' ,QW ,K 1 - 7"?,ft. A Ifx fi x! ' . H uh 'A eka amon . E f ' R4 ' v lingo I ""E.I4. +A my 1" A? Senior Cllalss AMES B. MISKELLEY, B.S. BLUE MOUNTAIN, MISS. Ilistnry and Sofia! 5'1'iwzfr IIli1'I'llIlllUIl1ll Ii.-lfltimns "'IuI-, 'Rig Lixt, '21, ANE WILLIAMS, B.S. BHCKER, MISS. I,0fw1'r Elfmrniury l.lfI'l'ilI'X Sm-ivly, 'ilg P:l1'll1f'lll1llj' Vullnw-il, '313 Ep- xxurflu I.4-uglne, 'lZ1. J. T. TURNER, B.S. STLTRGIS, MISS. Blzzflzwlfzzzlfuv amz' Gwngrapfzy CARRA REEDY, B.S. SMI'I'HVII,Lli, MISS. llnmr El'07llI1!Iil.f "lvIIIlllHf1'1'l!IIlll Fi:-lel 1'1m1w1'zxtix'm- Vllllr. 'lffil Vive- I'wsi4!4-lll .luniur VI-ms, 'ZCUL 4'l1:xi1m:1l1 Fi l4I 1'Hu1w1':ltix'4- Vinh, 2:11, 'ZII1 Il, H, l', lwmnwil, 'img lg.-pm-K1-1 lhnm- I',v'H1IHllll4'S 1 Illlr, .mg l'l'1ll'l2llX' X, XX. 1. A.. .'-1, 114-51- 411-nt Ilmm- l'14'Hll1rlllim'S Club, '2Zl. 42 i411 A ,,. +Y,L.,.i,g- AY i Qs'n14'ff'5 .,..,-gunea F' - , i , ' - 5 nuff'-f fl :inf J, M Wzfw ' 1Qf,, I rl xv I 'if - 1 M, The 1931 5 ix A E'-LL aka anzon ,mn .. .1 fi '. ' . '5"n,.n-.X A H r I 4 -fl' ,- WM -Jr fl ' Scmmior fCH.mss I-I. T. STRICKLAND, B.S. 'N L'l.XK.X, 31159. Slllilll .N't1z.lir,v QRENA WADE, BS. lJl'RN1,X, NIISQ. H. S. L. IV-ullvil, 'IN '2!l1 Alwxiswy-gwi:u11 I,1lv-rznnx' wr- x'i4'lY H' full' u.- lf'.11.-:Ulu svlnllf--rl , ..,1 ...I ... , X - . N, I ..P. .-1, lllll'lIlJl'l4Vl!1ll I.:-l:nli1-ns I'Inl 'I1I. BLANCI-IE HALL, B.S. lI.XI lllfilllxkli, Nllii. Nflllliifl ami l:111flf5f1 1'- l-.x.11l. --. -ff' -vl, X XX. 4. .Xu W4 ,. I -I -' "w- I' I "Wu " ' " 'r I,.1n,u.1A Iul, ,.I4 hum 31,.E,,Q,l,, I1v'II'IHYI'NIllI1.vQf' VERNA LEA REBER, BS. ll.Xl"lIl'9Rl'RlT, MIM. Sflfilll .N'fl1.lff.v Ki 4Iulr, My .ml 4.1.---I Iuir. 34, .1I, lm.-an va 1 I II:-lzltx-,HQ I'll1Il4 'Zin' Ill, f 4 . 4-3 -'IE' a 7.P-A+-,,,, .-,gf-4 r A' A1 , - 1- A 1 l 1 Ili. 'fp ff IZ -A. M -rf?-'4",jc I' 1 'lff'f"' WIT ' . - The 1931 B' -.,, e a amon M, x " -1. 2 inn . -5' 4, 'h """" 1. 1 nf' 1 F Z ' 51 1 . I k .A !? V A L A 4 ul.: ' X I 4' -f :Hia l' - 'L mm- A' div' , 4 45' ' -A.----A--.----.. ------PIP' . '-A - . . . ., . get f-ff-A--Y" '- ' 'F' 4,1- 'Q1 1 vw.. Em Kl:utlu4'l1l'u I2 Y. I Srzmnifonr fCH.8lSS MARGARET HUMMER, BS. PRXIRIF PUINT, 51155. nIllflll'IlIllfil'.Y and Sriwlzn' 1iv:4 Vlulml '30, 'I113 I,i1'-1':u'y' Fm'1--Ty. 'SKU 111--1:1 I,it rum' SH- pe-lx, 'Ill, LOLA SELMAN, B.S. NlUXlICl'I.l,O' MISS. l:'lr1111'111ru'y D1'fll'1'1' L PINGI- V., '25, 'ZH 'f1lP,'f1ll Y. XY,1'. .X. 'IN '29, '20, 'fill I':Il'IlIl'lllJII'X' 4'..ul14-il, 'J1n, 'ZC1. RUBY ASHLEY, B.S. H.XYIl'Hl'RS'lx, XHSN. Jllullnvrnzrirs Slnmxvuml lhmn:-1' l,lt4-1':u'y Suwiwty, 'jx '!!', Missis- sippian: I,it:-l'el'5' Nm-14-tx' 'Jiri Vw-I .111-1 VI1.-Y-1 IA4'ml,-1 Nmlmllwu'I'l:1ss,'!1Ig Y, XY. 1'. A.. 'SN 'IE' 'IZU1 .llllliwr Vluss In-In-1!vl', 'IZ11 "Stmlvlnl l'Iil'llZ" St:nIT, Till. Physi- v:ul lull:--:ulimn Vlub, 'Slug It Y, l', If 'gy 'Zig 'I'l1l, MARY RHINEHART, B.S. lV.XKl'SYlIlI', MISS. llnmz' l1H1llII0lllil.Y llmm- 1111-4.11fn11n4-s Vlulrg I'11-sub-111 IC Y. l', l'.1 M, XY. V.: Y. XY. A. 44 1 2 711-P A r Ai- Ar- AY +V A- A + L 1 Y' l w nl A zif- .- ff'I':c.If5 ' an nu' The 1931 I, If f ,-QQQL O Neka Cannon .3 v 'ity-P I ,VJ 'v .- n - ".""'Nllunqnx -'N F, WL Z' ' ., , ., x 'Lf .- 'lv-w ...xx H-'Q--,wx -W 'JL f f Scxmmr fCila1s5 G. N. JONES, B.S. xx xx Xl Nlunm, MINN. .X'1i.'I1fr mmf lli,vlu1'y llnlitul' I "SHUI-xxx! l'lI1xlL1" 'lIl. CLAUDIA C. CHALK, B.S. llI"l.RIU, TVX. ROSENA HARRELL, B.S. Hxl 11l':HL'Rf:, Mins. Ilixlnry 1111.1 lfngfivlz l'x'e1x1Qr 5'-g-In m-rx-' Vlmw U", 'lilxg Swlluix- yr Alxhi Vlvxh, -tk 4-WL "x-rr-xg---zu-lm: S4-xzxvzxux ll1lvrlx.ul1xm:ll ll- l.uxx-uw Vlxzl-, 'I11v,'21l. DOROTHY WALKER, B.S. II.x l'l Il FIIPRII, MIN. If Ilfl fixfl I'x'1mx 1'.-nirix-mtv. Tin: Yi.-.-I'r,X1xl-fm Swim lux. JI Illlrullulllnlxlr lul Il 1 I WI 'x'Slu' "A-k 4'.lu1". 4' . 'xxx .-,. . ,, .U rx x.. xml I 'III1 llIYx'IIlxxYlx'lI4lI II.-l,xrx-xnx v lub, '.l I 45 b i iw , ' 1: W, A fn! 31' Y sw' ' Ak-I, -2 7 'f M, I, I , Q X I. 4,1 The I 9 3 I af. , 1 H Hi gh QW, I eka amon I E IL- 1. bf ,ELI .X .fy A D' I I" fjIfL,-,, . A -A-4 ...AAA +f "I 'A 'ISN -..fi f' " Scniifor CCIIRSS GLADYS BINGHAM, B.S. C.-ILIIOLYN CITY, MISS. Pflysifal lixiillfllfiflll and Ilisfnry . ' ' I, 'fig 'Zin' 'fllg S4nrl11rIIl4VIIo'RZIS- lllxxu ll I':illU""lflllIl 1 llll 1 lsllnll 'N ""lg ,X:+sist:IIIt ill I'hysi1-:Il E11I11':I1i1II1 Iw- 'g,A f A .4--' g.,1 1I:II'IrI1I-III. CLARA BERTHA HARRIS, B.S. H.-IRRISVIIIIE, MISS. Ilomr Ec'onomic'5 IIAIIII- Ii.'..I...nIi--A 1'Iul+, '29, tm, 'r1Ip Y. W, I", A.. 'ML 'ISIS Sin-I'Ix1Iml Itfrnm-I' I4if1'l'2ll'Y Sm-ivly. 'ZI13 Mzlthw- IIIIIIIX I lull I llmmtlu III In fb ll I . ... . V ,., .U , .., .., ,., , ,. , 1, , 4'.. , -., .I , .I. EDNA ERLE SIKES, BS. fAR'l'HACF, NHSS. Sofia! Sludifs S:-I'x'if-1' Ii. Y. l'. V.: ICXIAPISIIII Sllllllilj' S1-111101 1'l:Iss1 lI1IvI'II:I1InII:ul ll'-l:ItinIIs l'IIIlu, 'Jill BIINSISSIIPIIIIIII Lil--I'1II'y Sm-i4-ty, 'ting Y. W. It A., 'I-10, '31, MRS. ALTA L. REDFORD, B.S. 46 i IIA'I"I'IIasBURC, MISS. Sfirrzu' and .'lIall1r11mIifs M111 lwII1:I1 ivs Vlulv. 74,77-F A ,.i+ 14,74-Au, mm... I , ' I ll ww- " ' iigf, fF 11 we i . ,m1"' . i .l112'Xff' Q31 ' n A The 1931 In fx V A-'-uk X elm famon 4, ,Y A f' ' '43, X in ,M Mu' A A ,Nfl Wi. W . Senior Cllulss GLIDA BEATHEA, B.S. Il,Xllll'SlIl'RKI, BUSY. fixllfllijfl mm' Smifzl .S'l1nli,gv llixlluxllx-A1'l1rl-.' Y ANICE WADE ROBBINS, B.S. xucox, Miss. lnl,-l'll:1wxn1uN IZ--lsun-iw Vlulu, 'iil' 41'-'nwlznlx l':!IL1li.lI .wil-'lxxmul IZ.-lm. 1' I.lt.-uzuv sum.-xx' Iflwum-vltwrx' 1 nm A-ilg Y. XY. V, .X, IRENE UPTON, B.S. ucxsm RC, Mlss. .Vr1lfn'n1zllir,v mmf Sfirzzfz' SIw1xxm..l lhmnwx' I,ir.Al':1l'5' Slwil-ty, 'IN 'Sip "g'::,':: 3.4 .- , ng' .,'::..'::l, I'rwsi.!"11I Slmv-lxxlvml I1uIllU'l'4 'zz-wg l'I1fxxmVll l.v'v"ll ' H I Xl uh mllx 'lui I MARGARET E. PRICE, B.S. 1l.Xllll'SIllfRlI, Mui. Frnzrlf am! lf11yli,vl1 In "'1' .,x IA-in-xulx l,llIlL1llil21' l'lxll-. '1f!', 'Sing Srwrwrrlly Ilwlvx Il l..mEu.1E- llul-, ..-rl ,,1, I..--vu-Img rwrwrznw-X lun-r !1:1t1ul1:ul ll"l:stmlx"'l1ll1, 'li' ffl. 47 ii ,I 2, is -AP-44-++YAn-v-,A+ 1: , 6, I Y Y i .,.' if 17- 5' A, ",4"1' Q 1.5. :iff "F i"l.,..1 ' r 'r 'I , 1 .X A 'WE y - - fljll X I . a - X li! V A W 1176 1931 1' ,?k. ' ,+..U 1, 3 61 amgn . N li., xg w 1 '-lg - -'-3-71'R Qi' A My 505: lf ffi Y' rg -X V . -z'.mlJ!". ad? 2:05515 U -X ' A n'fg-. ..j,,.-,-,,. ' , ---..9 ' 'E ' 'Av' " ' Wm "".4 A -wr -' Af Scmwr Class EDWARD W. COKER, B.S. mxxlx, Miss. 1 s Sorml Siudzrf Ustlli-It-'llt l'liHtz" Stuff, '21. FANNIE CORINNE PIPPINS, B.S. SUMRALL, MXSS. Sofia! Siudivs lvwtry Vluh, 'fill Lim S+-x'x'14'e Hzuul, 'Zin Foreign Lilllyillilgl' Ululvg fvhillflilill Mississiyapizm Lite-rury S0- vie-ty, T502 Y. XV. 4,'. A.: Vi1'e-P11-siflvnt Lmx'1'5' B. Y. l'. lv., BN, '20, 'WPI Fin-ltl 1'mr1wl'2lliV1' Vllllr, 'BX '29, T501 wh' li. S. If 4'1vu11A'iI, '30, 'II1. EDWINA ONES, B.S. GULFPORT, Miss. Elf1m'ntary Dfgrwz' EMMA KATHERINE MERRITT, B.S. HATIIFSBURC, MISS. Iflwmrnlary Dfgjwf Illl1'l'llIllinllIll lin-lu1inns1'Il11x, T513 Sl'4'IQ'I2ll'y 1Cll'lVll'lltZ'lI'X Vnllllvil, 'fll. 48 74.7-P A 9747+714-at ' zz w A 4 -f' :1c'.'ff" Gai? W ' ff - ZA 456, , lx 1 up J I ,,M? Tbe1931 lllll wQL'3, 7Qdm ,mmm muh J' 'B i t 'f ' Uvnnm.. A , A .Mizz 54Tfrl f.,JL.--.. ,I -- .se ' A' A 4' AA" HAMA' N 1992 "L -' f Scnior'CHmss FRANKLIN Amos MCLENDON, BS. ljl'I l Nl xx, Mlm. Nmifll .N'll1.lir.v Vllllllvlll "N ""l' I' l ll ll "'P 5-lll--l l'I.lX' . , , Y., ...mv -.1 , MI, ,ll l'l':-Qllllllli lllllxxnllll Imqlulll-1 "Nll,:l 4'.ll1wll" YI all "'II ..lQ rtvllll-ll! l'IlIll1Z'SlIlll,'1:l MARY' STUART HARMON, ll Xl ll! NHL HM, NHNN. .lfllyif Xhllll--l I-l Y-Ag-1-l"lll-ll '11l,Nl-'lull-.1 --ll B.S. Illl--xllzl 'lil AGNES WILKERSON, BS. IURI-sl, Nllw. ,llalflrzrllllif ,v ll'-ull-l llwlll I".llI1gll:llll'l. 'iIIr, Nlsvlllmllzlll- 1 l ll lvll ll x lllll l . 4 llll. llllll ..l. ..- ,l wt ll 1, -x l. .l-l ull. MARY RICHARDS, BS. Nl hlll IXYII l l-, Ml-m. Inf, lllfllftlfj' llrgfrl r Y. XY. V, X. Vlllvlllvll 'Q", l'lIXl1lv'lll N. U. 4' X. fill 'lllp S 'l'. V. Ilclllll, 'IX C". '?5l1 'lilwxx .Xll--l-xllwlll lil-Ill-I 'l'l.lill", 'jig Sll--lu .--- ll lhlmll-l l,lvlu,lly Sf-lllly 'i21v,'IZl, Vllyxlwll Iflllll-ll: ll 4 lull, 'Jill ll Y I' If 'IN 'IW lfllk lil.-.-1'Iulll,'Q" Vlll, NH-.llll-lv V.-lllllv. "lull 'L IGI-ln-lrll l,l-,lull-L, Til, 1-llll-1All,l.'.1l, I-Illlll-llml' 1- ll -iI,',1lg l4'lll1I1' --l- l-llllllw I'llll', QD, ',',1l 49 D if bl , V- .-.2-:I ' E., 1 it- "' in.. , 'F LZ 1' - ,f,"5ff'jC'l : 'Mall dv-' f L -gs-574 , A - Ak +-4, -? '21, ' ffrg , T176 1 I ' " 1 eka 41171071 '5 A Q' - Z' P-"l!.nng. WH f lu- A YA A A vA f-I t Wg, A ,,--L' , ---- ---, -..En -L "' ' ,- ,gf ff 1 1,1 1 ' 1 6X1 , , I KX . x l In ,! .-:- -' ' t 1."5 I ' Q- . J " Q, " L 'ri' ' LAI I ' 5139-uw Z l A U I 'gk X ' K 1 ' 7 1 -I I W' N.. f AV' E' V ' , I Q. 'f ,E 'V SICHILOT Cllanss REGINA E. VAUGHN, B.S, GOODMAN, MISS. Ilislory and S'jJa11i.Il1 IIIII-rII:utluII:Il R4-lzxtifwus 4'I1Ih, 'illg Tiznske-thrall Squad, 'Img SIN-I'xx1mIl BUIIII'-I' LII:-IIznI'y Sm-ivty: Mmlf-In Lan- guupu- mjluhg DIIIIIII:'Iti1,- Vlub, WILLIE MCDONALD, B.S. HA'l"I'IFSI3URC, MISS. Iinglixh lfmw-ILLII I,:IIIL:IIz'Ip.gf- Vluh, '30, 'filg Emqlnslm Exvlmlmsfg' Vlllb, Wil. NINA BELLE SUGGS, B.S. IIA'l"l'IIiSBL7RG, MISS. Sofia! Sllllfffs Ilm-I'II:IlwII'1I l:vl:ItI1:IIs Klub, ,.1, l'lI,-ld L'm,1-I-I':1tIx'v :lull 'ZZIA Ifulw-i'-II I.:IIImI:IxI- Vluh, 'ilwg TII-zIsuI'I-I' ' Imm'yI.:IIfI-1- 13. Y, P. U- '::I. MRS. C. W. POPE, B.S. ANGIE, LA. Iz'lr111r11lz1ry Dryrrz' Ilullul' linll, HP, Il, Xfvllllrvl' ul ll lllllv, l.l, -IL ll, 50 J fir: 55 vu- 'M3 P Ml IGI--Im-IIt:IIy 4'nlll14'il, '21l. 0 Y Ag Av- A Ai- +7-.r 4-W sea J-an -- . Q. fa ,f W 1- - '-" ' ' ll: " ru. f"'gA?'fQ',1I .1C." 'H ,fa ,,f ., U -q1.Vfl',. '2 MQW? 4 "ff , an The 1931 I -'LUN 4, GNeka Ccmzon ,mm f' 4' n I ,"' :'IIf'?fff'If'l Y-WM:-W ' ,W ff I Senior ICIIRSS IRENE CORK, BS. ,Xk'IxI'RNIXN, Mlia. 'N .Ifelllzrrlzfllffpv mm' .N'1if'r1fr SIN-rxx-IIIII Ihvllln-1' I,II-Kl':I1'y Sfwivly, 'IW 'IZIII 'LZIQ I"Iwl' --igu I..InIgu.IgI- I'luxI1, 'Jimi Ii' S, I- I'..,H,.' "' - I I-m.uI1IQ1'IllII "'l' "'I Y XX' 1' X I'r.IE1II.-nl ' '-15: I. , GRACE HOOKER, BS Jfrwlrmlrmg, xlib. Sinful Sllzrfffyr Slnv-lxxuml III-In -" Q .I-. .'..I-'.I .. .. .- MN, All , mg.. I 'If In In I I ' ' 'fl ' ' vv fl I 'Il A ,' -I I 7 ,H 'In .. 'J1. Tl, 'Ill ,NQ.x: C- .I,. I - as II I I If rum N I ly, II X1 II II nr N 'II III I III 'I In II nl IIIIIIII 11.1 I X I I H Ill: I 1 I I I I I IIN'-1111111-IIIII I'Illfll1 IIIII I1 I -I I IIII N 1111 'In I S XX I X I II I X Ilum I III I1 X I I I Inn Il I I 1 II I HI Ixx +I I un I I N 'll Q QI' In If .' uw w.-I If. I- , .. , .I I! N III-nt I'rI11 XIAIIII, '1Il. MABLE PITTMAN 'IN I I-Rmwxg MISS. llnnzw lffnllfnflifyr .. .- 111-., ,. us ' I, '::, 2: L , B.S. N lIt'ul'x II III I In IIII IIHI Il I flu-v1l.ut1 Il XI:vl1:l:"l "SI11III-ut I'lllItx", 'l21I, 'ZlI, Iflv-lvl """I'I'I.vI1x 1'Iv1I.. 'IIIIV '21I, Ill-I' I'IIII.. Q", 'I1H. EUGENIA TURNER, BS. SIIRIZIF, Nilii. .Ilalllrzfzrllifx a11J.N'fi,l1f,' llisshslpplzvlx I.iIvl'.uly 51.111-IX. '!", S-III--Isurx ,XIINEI 5Il'I'I.lII H, I':w4xII--nr XII.-.Elf-ig-pmuu, III, XI.IvIn.-m.vrI VIIIII, ""' 'fill Y. NY. I' X, 'ff'. 'III' 'IZI. I1 X. l'., 'Q 'ITU 'III SI 'Nu- 0 .-.-5' - ' I Q ,, Y A J 4 I - fu- "'- ' av:.,,!.f,, , J: I -,I ,. - ..v:v'..f- ml 'M Ihr ,Q V .V fo-0' Ag 54 5, ,gill I fi? '4f41fv- -. - - 'Vu ,U . X n Q- - ,. '-Efhqmmy.. I I pf f ...,---....f "f 'w' 'v+-A T ml """"- " 1 511' 4, 2- f y, T196 1 9 3 1 it , ' E rl '- "gf, Cka Camon f I ' iw , A Senior Q1lIz1ss T. DURRETT, B.S. AMORY, MISS. S4 frm 4' a mi A1flffll'llIt1fit'I of ?.P.?f I'l'l'NIll4'1lf Sllllllily Svlmul Vluss, '20, '2S1g Slmylg 15111101 D I ,Ill ll "SIl1ll1'11l l1'1Il1ZH, 'Lfvg Hzxsvlmll, 'tllg 1+'1,mt1: , Tlw-:1xIII'1'I' S1lphH11lUl'v-l'I?lSZ-1 'I!1,'Z10g1'r.-giqlg-nt B X 1' U.. '301 1'I'vSie11-nl ll. S. l'., 'Zl0, 'igllg Ewlitm' "AMN 4 mum , ..Ig M:It1If-xllzntlvs 1'1u11, 'IZ04 'fllg FII-111 fn . UlN'l'21t1X'1' Vluh, '3.v, '30, '1l1. NANNIE LAURA CARRUTH, B.S. SUMMIT, MISS. Alllfllflllllfifj' and Plzysiml Edufafiorl Blississippiun 1.itvI'a1'y Snwh-ty, '2!I, 'Jimi F1101-t St'-lx Fllllr ""I' V111 4'lLl1 'A"1 "'0' Y XY l' X ' 1 '10 1 Llfl'l'1ll'Q' Sm-ic-ty. 'iilg E1fwuI't1I 1,1-5121111 Um -,, 13' v, U., ,I. . . ...., 22, If-ml S-rvim: wnlmxnittf-1+ '1i0g 11+-st Ti--11111 1'1I-urmm 0 'iilg 1XI:1t1w11Iz1tivs 1'1u1v, '30, 'II11 S111-rwf,mfl '131. 13011111 1111-11 0 YVONNE DUNN BUTLER, B.S. 111111--w 1Pl'4'11L'2i1 H 52 is ,I ul- lm Q Km! f' cRYs'mI, SPRINGS, MISS. Music Ia, T113 xv1'SIH'l' m'l1I.i 1.JlI2ll'11't. 1', 'filg O. B. LOPER, B.S. II.x'I"IIE5BLIRc, MISS. Sofia! Sludivs C011 ,. K iAg7-P 49- 47-5744- "' My ' ,UE 1- '- ,,., ,. H, 1 ' -ma", 71 1' I ,, ,fl 1 W41ff4d,Z,,1 A . The 1931 I 11: g.1.1lL I A X aka muon v i.. -49, ' I Y-uinpn , ,. M9II x,I fn.. : : ""I'72I!Id'I 'QI Senior 'Class BETTIE XVERB EAST, B.S. IIRXXIIHY, XIIN4. Ig11qlj,l1 1111.1 Ifffnigffl lufzyfizflfff' I XX V. X 1'.1I1ll1--I, 'SIL 'lin' 'jtlg S1111--I-111 S211-1xx1111-I 211 1 . 1-. .'1-11 ,'j , S, I 11111 I1!1111N xlx N I 1 l..1111I, Qs, ,.I, I I-11 I 11 Ill l4IlI I'11I1I1I'xI1111 Ivx1l11111 111Ig1.1:.g11 11, ngx '. 1'IlxI1, II Y I'.I',,s1.11-1.111..lSt111l111r I Ix 11 1 IVIAXIE PARKER, BS. Il XI IIIWIIIRIIU XII99. If zmlixfz I11I11xl111l11-11.1l I.1Ic1I1-111: IIIII- ..l, I .-If .-I, Ixl11-11 M101-Q11-511 II1-II11 ALINE HAYES, B. II,XI III NIII RIS' NIIN5 lfllflliifl CHARLES C. BLOCKE IIIIXIII KIM MINS. If lljffij III R S. 1111l , I 1" 'I'1111 I l'1.1N11I-11I .I11x11111 1I,1Xw, "iw l'I.1l11111111I,11 1,11 ,, ,,., 'I" 'lim 5111.11 511.11 111111 311 14..,,1L,, 1 ,1S,,,,.- v1.11 " . I'I111Xv1.111 IiI11I11.111. 'je "ZH, '.I, I,1111I.1 X11 4ll11111", 'VM YIM-I'I-'fI1I'r1Y I, XI I X, I I'1.x1.1111 S1114-111 l:.11lg, ill, 51:11..1 1-11- 1-,,,1v '31 .1 'IS IV- 40 .vfyf 4 1 :wa L 5 1 'f A-gAi-A,.+4g4- : iv: l Y 1 .- .1415 .5 .-,, ,I 'gn' T21-vw i V fiqm-rw' i F 11, . - '01 I ..., 1 --011140: - . ' W' 4, 7 -RQ-' ff 'ff-A ' ' 'W'-'-' 'R ,,,,i"" M' 1 X The 1931 s v ' 21, eka amon 3 XM " 1' A A ff ...Nm Senior Class I-IAZEL COODY, B.S. PHOENIX, Miss. English li'-vrn-ian LIll1Lfllfl,T,P Vlull, '29, 'Slug Sh.-rwmnd Brmncfr Litvrzu-y Soc-if-ty, '29, '20, 'Rug Y. XV, V. A., '28, '20, '30, MARY ELIZABETH DELOACHE, B.S. MARIANNA, ARK. Plzyximl Edumfion Glw- Vinh, 'ESQ Slmvrwfmfl Bmnwr, ':N, '29, S-Wplmxnore Basin-tlmll, 'BEM Varsity Band, 'Zip '311 Epwmrih IA-ugzlu-, US, '23, Plmysif,-al ICfQlllf'?ltiUll Club, '30, '31g Vl'S1'IPl' Choir, '31, MRS. VENTRICE MORGAN DABBS, B.S. ll."X'I'l'lESBURG, MISS. English MAUDE MCCALIP, B.S. BROOKHAVEN, MXSS. English IZ, S. l',, '30, 'illg Y, XV. A., '30, 'irlg 'I'1'-'nslln-1' Elv- H..-ninyy 1".,un1-il, '20, '2!1: Mississippiun I,ilt'lAlll'5' So- .'i--ry, '::1. S4 4-W, A A 3 7,5-Pm .9 4 Y -537 4- W if fy, ff 'I -, ff 'JR . 6 ',', Alf I Q 41lZ1.w ,11 ff, G 7 . V Tlae1931 ii I I YI' 7 6' c 61771071 M, IQ1 iv ' I , ,- 'II 91 ' rn X 'ww 9 , f , nn fs 7 , ff' IL er- S f, I ff , - ,, Scniomr 7C7l,kRS.S WILLIANII JAMES GOYER, HXI II7'4lIl'R1I, 57154. Illutffrrrzzzlifx 1111.1 Sfinzfr I'r'--Sul.-:Il 31.1111-fuumvw '1'IuII "'Iv "'I VI . ,- ., V .- , . wl- MARY ISEWIS, BS. 'l YI I-R nm X, MISS. Inqvrr 1flrn1r11lm'y .XI1viSSH.l.i Illqllm Smntx' 'jill 'jill' 'III 4'.l1III-wl, 'ilu' 'lllp I4Il.xxmllI l,.-:u:l1.-, BS. 1'!l1I:. ' P, 1 4.113 11 f. Qu: az. fi' 6, iv' 174 lnl-'III--IH IX I ul .I- ANIELIE WORTHINGTON, BS II-Ul.X I xxmxrz, MISS. I nxcrr lz'lrn1I'11fI1ry . . , , .-I, Xpw-I If-Slllvxut AIISSI-S11-IIi,Ir1 I,ir.-lzux NUI 1 Til, Nlumlu-I Nllswxxig-Iviruxl I.lVIl':ul'x Sfwivlx, ',., . , H!--lun-'rutzuxy 4'..u1xviI,'J1f 110. '11, ESTELLE WRIGHT, BS 7lXI'IH"Ill RH, NIIQH. Ilrnnf l17rIIIl0Hlit'5 hlumxxw-fl 71+-IIIIII Int-I :lx Fun i"Ix 'IN fill, llnmf- I-,IH In-7:1111-S l'lll7' 'Ex 'Sify 'lllg lf4.IwI:II l,:In:vI.IEv Vlul, 'im J. W. DANIELS, BS. HXVIHNIII RII, M192 Snfiflf 5'l11.ffr5 55 'QL if 1 EOE -iv Q A - A , Q .. E ' I I ,,, 1: W MMVI T , .1-3, .M- QW 4-4+ fi 1 ,im ' 'ffifg IIZI' N . 1 x , T The 1931 ,, ekcz amon ,qi f vw ,Iii annum. X '-if A' I A - vi ' Sciniifoir Class ACK WILSON DAVIS, B.S. ITEKALB, Miss. llixlory and Sofia! Szivnff Ifmvtluxll, UN, '20, Hzislu-tlmll, '20, '30, '313 BQISE-bzlll. '29, Tzu, ':1lg Rl Vluh, '29, 'tm' 'tilg Pr-esid--nt Sfmlifmmrc Vlzuss, 'IZIIL View-1"1'1'5iCIh'l1t BI CIUIP. '30, I1 MARTHA ANNE MCCLESKEY, B.b. WASIIINGTON, D. C. Frrnrlf and Hislofy Flu-vi lmmlvi' Fri-Niimnn Vlzissg Pr0Sifle-nt Sliiwwmjul Ili-lim-r l,itvr:ii'y Sfwiwty, '271 Sec1'vta1'y Junior Class? Vim-I'1'1-sith-iit I'liysi1'ul Iflduisatifgiii Club, '29: Se-vi'vtai'y Fm-1-iuri Imiiiglizigv Vluli. 'jlag Iiitewimtiulial Rf-lations Vluli, '30, 'lilrp lixi-1-utivv Vtmimittc-ii I. R. C., '30g "Stu- ilviit I'1'i1itz" Stuff. '28, '29, RUBY MYRTLE ANDERSON, B.S. CIiN'IREVII,I,E, MISS. Englisfz and History I'l'vNl4l4'llI S. T, V, l'l10i':1l Vnifnig Pri-Sinlf-nt uf A Vzipsllzt Vlmirg Aliwiv Ibirw-1-tm' B, S, U., lilississippizin Lit'-l'al'y S-if-in-typ "IIllI'ISll'l' ul H. Y. I", lf.: I"i:mist of Y. YY. A3 I'I4'Q.l'illII Vullllllillvm- Y, XV, V. A.: Field Coolh-rntivn' ,xssm-iaiiiuiig In-lt-gailv to Snulhwidu 1Q'o1ifei'41i1,-Q at Atlanta. MARGARET SPENCER M01-ILER, B.S. IVIIZRIDI,-XX, MISS. lilwmflzmry DI'ff7'l'F Iwfsifll-ii! I'IIt'IIl1'III1lI'y Vriulii-il, 'IZIL '313 Pnifsirielit Mis- sissippiuii Iiilt-1-:try Sucit-ty. 'Img Treasurm 1' Mississippian I1IIt'I'1lly S-wit-ly, '30, 'tiig II'lfl"I'!'lZlII0llllI Relations Cluh, '30, '31, RUBY MAE 01-INSON, B.S. MERim.xx, MISS. Latin and Hixlnry Iliff-iwiziliivlixll He-l:nlin1iS4'l1lli, '20, 'ZHIQ Fort-ign Lqingugigt- Vinh "Hn "wi "'l' lrr'im'xtii- Vluh "'1l "'1' B Y I' I' ':s. '29, vm, 'Eli Y. W. 1'. A., 'xx '20, '20, 'Rig Mis- gigsipliiuii IIIIl'I'1lly Sm-is-TX. YN, '29, '30, 'SIQ CIIISS Iluslu-tlvull, '20, 'INVI- 56 A Q -I 7457+ A 41-Y 4 --4 Ah- ,, A 51- I - 9:15. W ,,,, -,mlm . Qeniw-f" 'l.' v 'Q .' ,Sp A. 1 ,IZ '1 f m' The 1931 l, 1,f - 'fl Neka Camon JZ, ,W ..., 'L --.JM A -W 'I ' Senior CHRSS THOMAS A. JACKSON, B.S. Nl XKWOY, NHSS. Axvlllilll Slllnlfrx Nils--lunll "W ""l' l"ll Yl'lII "W ""' ' , , , -,, 4-vx I.-Xml-'1 I ll Iulvtilllllilll 4'l:lss 'SNL I-flvxxwlfll I.:-:num-4 'JM 'ITM MADELYN EWEL EAST, B.S. H.-Xl lIl'5Bl'RfI' MISS. I,11lir1 and Plfyxiral llxnllllktlliflll Alu-ru-'ml lhmln-1' I,it--Vrury' Su--1.-ly, '17, 'IM I"II'SllllI1lll Iizlsli--II-:lIl, '2T, 'QNQ Suplwxmwln- Ilnslu-rlmll, TN, 'ff'j I'I1ysivul lC.lu.-:llilfyl Vlulv, '29, 'IZHI 'Sill l"m'wi:l1 l.:nlxf :l1:1:4-- Vluh, 'lil 'HIL VERA BAKER, B.S. mmxl, Miss. I,nq:fl' lffrrr1r1llzl1'y . . -.. 1... . ' ' ' ' I ,, . 411 nluh. , N, -.', Rllssu,-sum-11:11 Lit:-lzux' Suvi.-tx, '3T, 'ix '2". U Gull 1'.1.wr1'I11lv, QT. 'IM XX'l1nI.'1':vgvm 'tl 'Siu 4'nIl4lIliY!n-v- Ur' I'w1I-Ilwirv Y. XY. 12 .X. MARY I-IUTTO, B.S. MIIYIKRUSP, 31199. lflr1llr11fr1l'y Dfgnuw' Iipuunth I,-'null'-, 'Z1wl.'1ZlL I-111111:-'lut,u1'v'Mun-nl, 'SNL 'i1l, XlisSixSx1+pi:un lntmnlx Su-'I'-lx "'u "'u "'l MYRA MAY LEDBETTER, B.S. I,L'x1m-Rmx, MIN. Hngflislz 1111.1 Ifzfin I'NlIl4'lL1ll I.IIllLfll1lL1w Vluh. 'jig 'IZH1 Il S IQ 4'..,,,,, il. 'J' 'Elly 'lllj HIM- Vlulr. jx- 'JL 'flung Y. XY, 1' X. 'IN ' ' RliSSisSip1vi:ull I,iIv1:ulx S-I-'I-'Vx' 'IZl. S7 I2 fa liwigp 52 TZ V: ,-.-5-A54-"'5 : A XMI 2:1-,-f' "".':'b --r A. Ag A Q 4 Ai 1 94-Y 4' r 'ff' C, in 9 I . The 1931 T. - eka amon - 4 f f I I X 'ff . I I X A li, F 1 N 4 1,1 I, ' 17- wmv 1 NYQIIE? up ' ' - .1 I 5 ' ' QL - A ...mf if - E' ' ' ,,,v.v'- , , 1 v1:,-- , . - ' . , 'A igr 4i-i4Y+- 74-""'fW 1 Senior Qllass M. E. REDEORD, B.S. HA'I"I'IIESBURG, M ISS. Sofia! Sfudifs Intsarnantimml R-flntimxs Fluh. MRS. W. COLEMAN BENNETT, B.S. H A'I"I'I ESB FRC, MISS. Ellflliill Intv1'nz'1tinn:Il Il'-lations Club. '30, '21, MRS. S. C. HALL, B.S. H A'I"I'IlfSI3 URC, MISS. AUGUSTA BAILEY, B.S. STIZVVART, MISS. Ilomr Efonomifs " A 'lt Sun uv -r Jr, Cwllvfle, Viva'-I'l'n-NIQIQ-Ill Y. XV. l. .. I I1 X1 'AN' "'T' '4v1'l'l'IflI'Y I2 Y. I'. I'.. '27, 'ZNQ IVHVIII Fellow- -.. - , . 1 . ' i I V1 Ivillvt. '!9. 'IIUQ I'l'1'SIlI4'III Home Evfaxmvmlig-s Club, - -A A. NII I l 'ESL 'Silly PI'1'HI4IPllI SIIIHIIIX SvIm0l ffluss, Ill, -TU: Lx- t1 :mum 1 ll1llh1 III I' N I 1 ,ul ll 0 '1 I1 ' ' 1 I J. .'. '. '1 11-'. 'H I 'Z. 3 T zu-41 N1-:lr Vlub. ELSIE ROSE CLEMENTS, B.S. JACKSON, MISS. Missixsippizm I.itw-rzxry Sm-i1-ty. '2S, 'SEL 'INN 4'l11'isti:111 1 N111 "W ""O 'UU ICn4I -1' 58 1 if Ill, Fi. ...lv ""' ' 24 7' 11171 .. ' -.wlyql-' ' 44 'll-,ll . . ...- ivP,4v-Ae 4- 'ji-Y-1-Vi, 1 A A A A The 1931 1, lg, R 75 Nekc anion ' , A ' Rl MA- - , ' ' A Senior 4Clu1ss E. G. CARTER, B.S. Il.XIIII'NlSl'RlI, ww. X1 ifllrz' EDNA EDRINGTON CONSTABLE, BS. 11LR1I,xM, X. Q. f:f'flffI'tIf'!lj' um! llixlnrj' llnl-'rxmlif-lusnl Il.-lzllinns Vlulv, '29, 'fllvg l'l1'Sil14'IIl I. ll mi, 'iilg Iwlv-wut-A tl. Snuth--in l. IC. V. "wl1l'-14111'-- :nt link-' lnlxwfxxlty, ,-1, 1 .All-'qw Hrwln--Alun, .-I, CLARA SIGREST VIVERETTE, BS. IIII ISBURU, NHNB. Surfzlf X1 iflllt' blur-IKM-1-fl lt.-lun-I l.1Y-lzulx sv.-'14-ly, N XX. 4. X.. 1.11 xx-'nth I,.g4m1 I-I. E. MIDDLETON, B.S. Ml NIH YH Xl I, MINS. JOHN E. LIPSEY, B.S. PRI' X l I-N, MINS. llllllll' fzfrfzznruifx ll-.nw lfjmfll lun,sl'1lll'. 'lin ill, Slum! Sxwqx "lull, ', 'l!l,lr1:1m rl. Vkull' Til, 59 'wh is , - 1 ' slug- I. 'f lu,-'W V.: 'jpnlf :- . 5 lZ:2,.,- UI ,fs- 3 X 3 , ,221 W Q The 1931 , fi rm 4 Neka Camon -wa 1'h 1 .V an V' 9 ' 1 - if : i .. 't 7 'mf 'Y e Q .wgffif :if 49 e mafia" fi 'a ' iff-. ' mg! "'fIJd ' 'wr' , , f . I4 CDust and gold-CDust Wlveiz Worms and serpents, fowls and heartless beasts Miiiigle with every order of man To form, in life,s fttest-surfrival feasts, The common mixture in Nature's dustpan- VVhen semi-fafts stare plainly in my face, Malqiiig nze a life-product of the dust To breathe a while and occupy my place, Then die, Ijm almost made to lose my trust. But something golden makes nze more than Clay: The gold-dust of my soul, if I am wise, Will glitter in the golden light of day, Will sparkle in the golden starlit skies, Will luminate in golden deeds of men, AND WILL NOT ROT T0 BE MERE DUST AGAIN' -Chas. C. Bloclqer. 60 Qi' fi.-'P A Ai- +7-g-fl-YJ:-L. 1 ""f6"'11 t .V .,,I-,,,1 71, 12 . JUDIUPIJ f fx f Q5 CQQW 5 K Q 'f L f Q1fvX?Xf ' 1 r 'I ' Z '4'- lgfgx. ' Q21 .R The 1931 F I eka amon ,- an :L . .Q I -'liar - -V ,V Q 0-,r ...: 1 I XX f A I N ix LLL, fl 4 Z M , a , .A7 Q .L ,f I Q , '- n I - I .'X PVY, hz: fl- 60, 11-fl" -f . ' i vA f i Ai AfAf 'A V? C-.. , H 'R - ji M,,,,,,I' 7, 'J ,,, , -.-.f nv - I P.. ..3' AF 4 K 232 1 '- ,M-V gg-fn 'W ,,.,,.,, ,L '5 Junior Class H. L. GREENE BOONEVILLE, MISS. Platnnifm I.ite1':'11'y Sm-ivty, "ZR, 'Slug Varsity Iirghafing T1-um, '30, 'lllg Hlw- Vlulr, '30, 'illg Quartvt, '30, '31, Build, '31, llw-sillmmt Y. M. V. A., '31, Business Bizinagm' "Nl-ka 1'41mnn", '31, llltvrnatirvlull Relations Club, '31, SADIE BUTTS ARTESIA, MISS. HII.lJA SUMMERS CULFPORT, MISS. Mvmln-1' Vwnst Vlulv ut M. XV. V., '29, M-:mlwr "YVhit9 Papa", '30, Epwux-tl1 I,vz1,L:L1v. 'fllg Sem-L-ta1'y Coast Flulil, '31. M A RY -I AN E L L' NDAY BILOXI, M ISS. Mississippian Litl-rawy S-wil-ty. '2N, '29, 'QUIZ Gulf Coast . ..,, .., , . - f, . A lluln, ,.l, .llig N-1-1'wt:u'y-T11-usulwx' .lumur 1lass, 301 As- sistant Ulla-M' Le-:MIL-r'. '3U. Ross1E 'THOMAS TRENTON, MISS. SLIIIIYEIVIS Hullww Vlulv, '39, '30, I'IUl'l'lL' Evonomin,-5 Club, ..U, '21, Kllwe Vlulm, '29, '30, NESSIE CALDWELL SHERMAN, MISS. Siu-rwnml I3Ul'lll1'l' l.itv1':11'y Society, '29, 'UNL '5l1: Varsity lixmslu-tlmll, 'wg Epw-'11'tI1 Lwaguv. '29, '30, 'CHQ 1NIatl1ematic'S 1 lull, 'IHIQ S1em'I'etzL1'5'-Tre-as11l'H1' Mz'ltl1en1utivs Club, '31, RIARY R ETH HATHORN ETHEL GODBOLD MCCALL, Miss. Y, NV, fi A.. 'im JEL .103 Home Eurmomivs Club, 'ZS '29. 'Rug Short Stury Vlulv, '2Hg Mississippirm IJlIL'1'11l'X SL-mety. '20, '20, SAME EI. GUY HATHORN BASSFIELIJ, M ISS. Sw-xl-tznly I'l'vstuniz1u I.it1-rary Sm-ivty, 'IHZ 11Ull0l'tl'I' Litvr- ury Sm-il-ty, '29, '1Il'l:'llSLlI'i"l' IZ. S., U.. '30, '30,' '31: State 12, Y, V, l', '1'1-I-glslll-I-13 'ZS 'fill '30, 'illg Vnlleglalx Sunday Sf-lmol Class. H ELEN FRANCES PARKER PR E NTISS, M ISS. Sw'l'vt:11'y IIllNVl'4'y H. Y. P. II., '30, IXIiSsiSsi1rpi:lll I.it1'l':1l'3' 62 ifo Iii' IA ll, , -I fQf,77,,, ,, , L g.-47w4.-?- f ,H,L1if' IW ' Slu'iUIY, '29, '30, iii- 4'-7,9 + -5,-Ai-fAh- if 431931 f u ,X 'K Qiigil .F.T' Neka Camon J Iflyllh " 4. '- - . I' NNW" I, I .-, MH f K ,J f, I ff' I , My 1' IRQ xxx , ,etx I I1 41 I., .B , . f, . -' - ' X' - .' ' I 'T M 714 ,If 'q snmunnsn.. I f A 1 l If-Z1 n 2 I M' 1 J . :IL Y N , I 'i 1 A,-an ,,,,sq '5' . Jwuumifor fCIl.a1.s5 -I law 121. NVISLLS NFXYIOXI MISS. Ilulm- 1111-u1m111i4-.4 Vluli, 'iilp I'1-'siql--nt Imxxr--x li. Y. l'. l'.. 'Iil. Ii. F. f,CI.I?'I'RI?I? MClDON.fXI.Il, MISS. Prvsinln-ll! Vnll-':4i:m Sun-1:15 Nwllm-l Vlznss. "'li' I'n'k:14lI-111 Ii, X. I. I., ..ug Ii, 5. I-. lUlllll'lI, ..1l, ..lg I'u1-sid--ull Irm- m:nti-- Vluh, '30, 'Zilg lfun-iplll l.:u1Lgu:1g4- Vlulil 'filli 'iilq .Xs- sislnnt Rnxnl Ivir.-wt'-r, 'Jin' '1il. Rxrxu I'II.IZ.fXIilZ'I'H I,.XXVIlIiXL'Ii PI5I,.'XII.XIL'III:Ii, MISS. Ii, S, Ii IH-un--il, 'iillg S-l1-I11.1x1iu--- Il.-p1-.-s.'nt:1liv.- Iluml- IGI-urmxxnivs l'lul-, 'Zilg Hmmm- I'f1'ol1ullIIf's Vlulx 'iilg Ii. Y, I'. l'.. "IU, 'Zi'l. 'iilg S1---tl-Ilzxnlqin I'1rllllIX Vlulv. B.XRIi.XR,X ANN ASHLISY AMORY, MISS. . . , . . , . , ... ..i .- Xlw'-Il'n'slIl+'l1t IIlIt'l'll1lll4lIlJlI I.--lzllwns 4 lub, .JL ..l1 X lm-- I'l't'SltI1'IlI Suunlzny S- lx.,-nl Vlalsg 'Zin 'Lili SI-I-rw-l:1l'y' HI:--1 - xx-...ul Iinllm-1' I.itwr:1ly Smwi--ty, 'lili I'+-vtry Vlulv, Tin, 'Sill I3 www-rtln I.-guyln-, 'Qy 'img Ilfmnl' l,isl, 'jx' '::1g X',.-.i1'I1:niu- ..i ... I mam XXHVIII Iw-llwuslllp 4.101111 nl X. XX. 1. .X., .AL ..l. IDIXIIZ R1i.xG.xN 'I'YI.ER'IOXYX, MISS. A IIJIIFVIIII VI:--llls, JXIJIJIIT PARK ER IJIZLTUN IIARNIZR I- L' IQIO N, M ISS. St'I'Ll4'ilIII'III-.XVIIIS ul' IIIIIIHIIIHII l.it.-1':11y Sm-iwrx' ""l' YIM'- I'r--sulvut In-I-autlnu 4wuu4-II, 21' .lug X11-.--Im-41-l--zur IllIlI"I' . N ..w .-. , i. . . 112155, ..n. ,.1, Il'!'ilSlIIr'I' X. M. 4. A.. .-H, ,.l. ICs'1'H IiR MMVI 1.1,1.xx1 s IJFK.XI,II, MISS. I,IIv'1'l'IllID, '10, 'Jing I':llXYHl'II1 I. :euuv '39, '2iH. 'iilg S11--rxx.n-II Iinnrn-'1' I,IIe'lI'IXj' Suvlvty, 'SEL 'Zim '.ll. I.L'CII,I,IZ SIKFS C.XR'I'II.XCI'I, MISS. IlIIk'l'IlZlIIIuIl2II Il.-lznti--ns Klub, 'Zinn 'iili Svlviw- Ii. Y. l'. If. 'Siu' 'iilg Iix-'I-Isiur Sun-lay Svllw-l Vlnss, 'lim 'iili li S l'. Vnllln-il Ile-lwwrrtx-1' 'Iilg Ii:-lm1't'-I' .Iuniwr Vlzmss, 'Zilg MISQIS- siplfixm I,it--l:u'y Slwio-ty, 'Zin' C. L. RICIQLIXCCIZ PIiRKIXS'l0X', MISS. Editur Supllullmmw I-hliliwn "Stu1la-nt I'I'IIIIZ", 'ling In-I-mill: W l'0llIl"II1 Sl"k'I4l'ILlI'j' Y. M. V. A.. fill, 'filp IW'-si-I1-nr .IIIIIIIYI cflnss, '2u. '1il. Q 63 :K- , if if ,,. JH, ' 5 . Fm- .... ' ' - Y , ,I 'Ein - d ww rw 4'-B .nv- wr' ,. Ax 4 . .4- A-In 4-' ai" ?"I'lx f fvx ,ii A Q A AY 544477 - 'Y I i f If T h ' rl X V+? X f X 'A' f 1, CN ,p - on 5 i ,W F . . 1 fm-,,, f ' N ' ' - I ' ' -r 9 r I U ' 5 .'X P I, ' 1 f. ,il v I Q - - , Q , ! pf I4-L". -' V . am. f, A A 4 A + ' - . , Tu ' ,' yuh'-' '. ' ' ' I-CHAN-W XA - -A J- A- f - ' ' 0, 1 - .. e 1931 eka A i- , , x'.di'1" gunna - ' f -3 '- 3 unior lass of T31 To Sophomores we will our honors, To Freshmen We lend our pain, For Seniors we have no envy, The goal is ours to gain. Our gleaming colors, Blaclq and Gold, Truly mold our life's design, Uniting us as hands of old, Were clear ana' sparkling, pure and fine. So link by link our friendship ties Grow stronger, lovelier, loyal, Ana' so class friendship never dies, But only grows more royal. Long will we remember old '28, That starting point of our name, Ana' long will our clear Magrzolia State And our S. T. C. be hanners of fame. Senior dignity will foster the tire Until the next worthy goal is Won: Then Alma Mater loyalty will kindle the fire Of our loyal junior Class of '3I. -Barbara Ashley. 6-1 Camon J I, H An-Y -ra-4-3' ,V 61151 ,-is A , A 'aff-HC 1' W fbophomorefl - .r ffj?9f - - f ' W . , ' ffigrfy, A ve 1931 fQ A i 1 5 A ' - ' eka Camon was 4' . .Q '- ' , , ' 'S 1 I nP,'1illl fit'-'L Ta IP 7-I ,,, A 1 W W 1 A ,A Tl L ,, I ...lx f, -. -7 I 'I 4 L- Q ni ni v- 4lA'A +-+.- ' Fl o Sophomore CARROLL BARNARD . . RUTH LAY . . ANNA RUSSELL . ANN CAMPKIN . . HAZEI. RI'l'1K JAMES , . DOROTHY BAKER . . NELLIE VVALTMAN . MARY EMMA VVINTER . , FRANCES MOORE . ATWELL IQEMPLE . . ORLANO AULTMAN . iANNA SIMM . . BERNICE COLEMAN . 66 MORGAN COOK . . . Qilaiss . Nettleton, Miss . . Forest, Miss. . Gulfport, Miss . .Laurel, Miss . . Prentiss, Miss . Hattiesburg, Miss. . Gulfport, Miss. . .Pre-ntiss, Miss. . Houlka, Miss . Hattiesburg, Miss . Kosciusko, Miss. . . Sumrall, Miss. . Bogalusa, La. , Lumberton, Miss. PV x ? A Ag-Y AP 'ij ir Q7 E. ig- Y i u fi - n A .,.. A y ffmffii 1' l V :Ziff QM' 1 ' " Tl7e1931 .,' l,,l - .fp , .9 ,l., ' ' Ill In :ra LIL .1 .,,,,,, Sophomore M.-un' GR:-'rx KIOORE . , . Bm. lluon . . joux lf, .-Xlrmls Rum' Ckrmsm' . XV.xv.x Srmxxs . Ifk.-xxcrs Q:RlMIiS . C1 :XL'DIl'. I,u'11 H-i Dxxu-Q In- Sxxrm Roman: 'l'mm.xs . ICL'l,.x BOXNII' M1 Vr.x,x Mu' .'XIlL'5 jon H. Iinfkxcx LII.I,X.-XX Bm' . . M..xL'm- MARHA SH. XLXRI . . Myxbuls . . IIS.. IS , . Tnylwrwvilln' NURS. Q- . 4T2gf+fZ'79 , . . "Wi ,. , -vnu - ' If fn 4,4 AP ll I 1 xx 4 Ja-QL 46, 6Nelqa anzon 0 w in R.. t' f N a 7 I NZM" V , fCHl.Hl.S.S . Slllitllvillv Nliw v L . Ilglttiwlwllrg, Miv . . l'L't4lI, Nflw . NllXllP.lft'I', NNW Xu . IIillliC'NhllI',Lf, Miv , Fxtex Mill, Miw J, . BIl'YI'UlII MN I'hilz1dcIphi41, Nliv 93 CK . c1lll'lh1lLft', Miv. . . l'L'I.ll, NUM - . IIll'lxlIl'VX, Klux , SVIIIIIII, NI11. 67 Q ' if ...,.,- H, YAY A A A A -W Av- Ah- A- I . - Y A i l .gi-5 Y,f,j-:WE K V ,..g- 1'-mf 14 -f '1W3f'1" I V 4. My Ag Freahmclib f , 9 '10 uf iff ', 1 . The 1931 ll .lx. v ., GN . . A N ,,l ,. .I eka amon V, Mam a I N '?"'mnn.. n , 9 ,jing .f.,A?fz- 0 i....b.....ia ..... ...... -114 Y N WNW '- R M1 BERNARD CA1.1.RxlmuR . . BE.x'1'Rlc15 L.-xox . . VVu.1.mM D, LLYM . . BERTIE VAN . , Illxziix, PARKER . . l'Rr.i'x1f XVATTS . . . Mx'R'H.E I,mxA XVY.,x'1"1- . B1aL'r..'xH Rlixm' . GraoRr:1A Acxuw , . Muni: LALINIE UARR . . OPM. Rl'l'll'fR . . Es'rr.1.r.u Dxsrvruxlas . . Cu.xRr.Es G. Amms . . MRS. M.XRX' S. BROWN . RL'llI PAYNE , . NURA r"XRMIcNllNIi Mu.l.5 llurvzl, l.u1'1' . . XN'urmRovs' XV. r1lllL'RM.XN lBlrc:shm.a1n Cllalss . Cnlumlwia, . .Raleigh Pflrt cillTSUIl . Prentiss . De Kalb, . Iiscatawpa, Lust Spriugx, . Baldwyn, . Bassiielcl . i11f'lE'I't0XYH, . ..All1Ul'f', . Artesia, Mixs MisS Miss Miss Mies Miss VVVO Nils lN1i'-5 Nliss Nliss lN11ss. . lNI:1yking, Ky . YVeas0n . Magnolia llarpervil le v Miss Miss lNlisS .lAMI'S NV. I'm'r1 . . A A Cflllilb. Mif- lxlin I'Rsu1..x AQRRIIRII1 . . Biloxi, Miif UmKfgp, 11, MANRSS , , . Wllieeler, Bliss 70 7439- A Ag- V AP Ar L Q A +53-5 Q .5 " snfzyfp 'ji ZZ -1 ,- ,fu-,v ,uqgwff ,, Mm 7 1 , 1 ,Q The 1931 ii fr -A , NCkc1 ,anion 4. ,. i I wiv , Yfl'Mwrrn .Mui A , , iFrC5lu11mn fC1ms.s l'u.xxiis QVIHIHRU Cxiiiuvi x . . .Xml ny, Miw. .Xlu Mu fi.Xl5l-Y . . XvlljIlk'NiVlI'll, Mi Ifll-.Kwik PRICI' . iiQllIit'NiNII'QQ, Mi NIXIIII Piiixixx , . , R.ili-igli, Mi Iiii-,xxfm NIANIRIIHII . . Mi'rii1i.iii, Mi Ziiiix .Xiu-i llxxixiiw, . l,ifii.i, Mi Anim- l.. i'i.XRXI'5l . . M.iiit.ivlivi' Mi F1 ifxizi- iii R.XIl iii . Mui Pi iixsfix . . FII-Axrik XYXIKIAR . . l'.1w4igul1i.l, Sli v.. Miimciiii XX'xii4i'R , . , XViiiiill4iml, Mi lnrisi- lixx 'l'xxi'.R . . lI.ii-pi-i-villu, Mi Mum Yixiaixix Sirwlik . . , M.iyIu'w, Mi .Xiix Iwxiixiia , . , i'1iliiiiiIii.i, Mi XVIIIIXM Cum NKIRRXN . , Quimniii 15. li, Ifxxxriii .. , Hliic Spring, Mi 1' Axxn- Iii- Nlifiiifiiiqii . . lI.mii-Nliiirg. Mi Mum' I'ilI!.XIlI'IlI Pi-iiizirs , . . Mvi-ifimii, Mi Ri-xx lwixxlik . , , , I'llPllI.l, Mi ihtwigi, liruiiuif Lux . . Rilvigli, Mi , Mi M1 'IQERRI-.I. Ii. Sm-.xuk . . , MMM Viiiiir, Mi--. 71' -A-33 Q . 74 44 A 474 A 45 ei A 1 17 . .Li ' '1 i f-ii? ii - .17 - ' ' 1 ' "f I dr, The 1931 p s i . .1-LLL 56, i Neka Camon .- if 'f 1 ll A A nz' " , , 'l m ""L ,.. -,-,.J,-.: ig e-.1 -- "' - ax -,,,i""" ""'!'i Stonewall faclQson's My G89 Come, stack arms, men! Cpile on the rails, Stir up the Camp fire bright: No growling if the canteen fails, We,ll make a roaring night. Here Shenandoah brawls along, There burly CBlue CRidge echoes strong, To swell the Brigac1'e's rousing song Of 'rStonewall ffacksorfs way." We see him now-the queer slouched hat Coclqed o'er his eye aslqewg The shrewd, dry smile: the speech so pat, So calm, so blunt, so true. The "CBlue-Light Elderu knows 'em well: Says he, "Thats qianlqs-he's fond of shell: Lord save his soul! Weill give him-H Well.! That's Stonewall facksons way. Silence! ground arms! Kneel all! Caps off! Old 5VIassa,s goin' to pray. Strangle the fool that dares to scoff! Qxfttentionl 1t's his way. cvqppealing from his native sod, "In forma pauperisn to Qod: "Lay bare thine arms: stretch forth Thy rod cyqmen! That's Stonewall ffaclqsorfs way. The sun's bright lances rout the mists Of morning, and, by george! Here's Longstreet, struggling in the lists, Hemmed in an ugly gorge. Cpope and his CDutchmen, whipped before: "CBay'nets and grape!,' hear Stonewall roar: Charge, Stuart! CPay off Qv4shby's score! In Stonewall facksorfs way. -JOHN YVIILIAMSON PALMER. 72 , 'i-r 4- A-'Agri-A1-L ,4- ,. --.Ah 7- U4 'f- r - ' kb H. ,W W, frfvf uf f- " ,..r -,iffy , WMF 375 L,.,.,,v-T,,., ,,, - -- - A 1 ..-L .J- ATHLETICS The 1931 l g V A WML 5, Neka Canzon 4' H, eeffnftf. Ill. -'Ji-I W wnfzldf 'vp," lk lDL'x.u:xN AI.l,us1s lhxu-.Ls jcmx l,l'rw1PK1x 'l'umus xIlI.I.lXlI I. Wllbox Mr-1.1-uni NI. Uvrkm' Ymxus I.l'X'l-R Blu C'1.,xRK XVl1,sox Sum' llrxr lirfhxh Slhwxkl' Bk'T'l'S fx.XI,Il0l'N XVp.1,1,5 Iixsmw XVll,I,I.XMS BLACK H,XRlkXl'hS II. Uv:-Rm' tim-1-,xh A. S'1'Ew,xR'r lhvls l.ossr11"1' lhvls II.x1,u' l'sIVl:.XSH I's.XIRI.l-'Y MLRPIIRHZ lirkxs li:-mmx I,L'm-ms Suxmm' tiuufw Wmmg ULARK XVAwmAx Iflxcu lfx..xx.u:.xx BILBO GRI:-141111 Kmsu Puuq SPI:NCE l'xI.HN1ING NfAR'lxFLLO Prkkx' 75 1A - ,,. , - A A A mg, . Q if X iv: S- A ' an! 1, 'F 12 vu-- U,-,qilau-iff jj Y 151112212-" W I 'VME x V 772441 097242975 12,627 -Qdifwgllifl ..1Qla.f S4 , , COACH Mon 6? W RQ, QB W X ,, I . " fi ,, 3 4 ,wg3L,j,,,:,,',w5.ff' X f ' 'l f 'rv ,ff ,.-.Lv .e".y.' 1-' . WZ ,!'r' A-f v ' 'WWF '- gi 'ai E211 1 H ""' Z - , ff:-x" I JL, -57 ' , 4.3: , ' '- w '5s3'f.g . 4 fywazazeckf Ykvzafzzf Qsw . ..,, . ., . .,,,..,,,. ALTEFINATTE CAI'-'T . , ' 1' 9 , ft. Q1-:sz A f., u X, ' iii-'gg Z .,,, .,.Y V . V ,V X ff Q. E 4 ff ""'. , 1A,-' ' - .Qzziwe .iifzazrf Q ga i A Y M sy-e-. -' J gmt- ,Tw xr-1 N- J 4 ag, ,- f , x ' x 4 y 1 1- x A I f fs' 4 f4 ' ' xy 1 , ,+ X f g 'Y : K K X! .fd Qaf Qfmdzfead Minn A. . 'V ' .f . " . ig ,- 2:1 f -',-mf. ' '51 f 2Jfxff..f-J' 1- f' ,G L'f:"HMflQ ' 4 'V " 3' 1 r-"f'isy- V . " iff' J?,'f'f""ff ' 512124. ,, 1' , .M.,g fff xg-M, :,,," 3: , f' F' f. 1 1 '- ,, ',4.,,5,?-"Af , 1 LW Umsvwy Z 7042? Wefiy I 'f -nur' J -, ,, M-J Bc!! ffdfk 1 v 1-r S ff A vs, X' gsotgmf ? y, 'Q 1 Q' . .gp-,sz-,f i.4', I .,-af' ix.. -11 - , 1:-.Lili 4. 757208 5609415 M mp IIC. nw-: L' w ,Q f?l?JU!WZK Zach ig ",,.' ' '14 ,T f-5 1 1 ' , I Tj'-f.,, 7 fX' ! s y- 'Y 'P - s 6 r 1 ' -' ' . ' - 41 Xu 9' A f ' " x' nl Q f f ig A Qu -- 1 A f W' w X . .1-5 .-'isg.,:iM ',k-f if ,P - I Q 1 0 , wx A f X. " - - - WE- 'ff , r .." Q1 -.,,,hQi:q A,,, f, f?1'5'-, 1 Q 1 -15. JQ , , Y f 3-, Q - 1 A J ' CA,-yr ink-AHA. I . l -.yu N -wi- 1' 4+ Q Q Z .flfce .fzkzaefokzn weiwmf 1, AQ., --if-:-'.-.Q-. . ' 2 Pg 49'--,High ' ,A ' P- W . ' ' , x '- . .11,. 1'-5 'k gggls-f,U J. QM P.:T,5ie, :Q ,J , - wfis- 3,5 f v .ff- ' . 1' .' A ' - AQUA fam w fe We Akkffh sm. ' iii v f Q .Ji1:4.f'5,:' , F ' Q ff: liar! H E ff Z5 5, - ' I' ,a 2 V 11- ' 31? .Boy J,Z'1?'4-y K 8 .Elini Qfznzklf Wyfz? .fM99wf-'hee 'iw A , YQ A V J ' Z..-l Q"- V A - ,1'3 jpg . .Luffy 1 I t , , . ?.M' Egfr" 1906 .f?a47'1zJ ckgbvba Waley s+ 0 vs .1 : .f-W" u'-' . .sv f 4 454154, .- ,,3f,5'f 543.-,: V- It L55 'aid 1' 4' 3 N25 .v f ? B X A r xy A fff,,H::" : 616674 ig L r Lum - 0 S" 'Q K Y gp u. 1 775.1 'Q-- 5 "4 X Z Q ' , . ' ' 4-42vQ'L2Q..+.g' H gy ' ,F , ,V-gl . 11,14 'Y :iff fif -w' 251,-.1 32-H v' :L Wzfkfif' ' P33 7': a'i:.1f -f '- . rv "5 ' " ' WV4'Q'.f' .klyzfpff H-2 Ha +- ,, Q f 'TB' .1 ff: -1 x, Ifff! up Illt In I1 ht: HI--1:1 131-vm-, liuih XVnods. IAJITIIR XYu1ls, Juanita YV2lI'I'l'l1. Claudv Ifllanin, S xl nut wmu-113 Zwllu llGll'l1ll'SS, Hulvy Flzlllxlgnll, Lois lmvis, Mumiv Griffitll, Jac-I: FlXL1xl Ill B. Fulk, Iiatiu Bulman. Sfcllmcfcllruxllc, 9311 at Hillman . . . I3 at Belhaven . 8 at Milsaps . 14 at Delta State 45 at Milsaps . 21 at Hillman . . 32 f f f ,ff ff f f f X X K X J 4, 77 2. ,K ' ,v .- q- xf ,. ...J ...........f .. Q-..9...i,M,. ...sand .-5-1 , .,,..... .,..., ,. I 3 ,gl-V - V.-f L- L.l Imp 1 , l.1Im1l mln.11I1 Im! m, IIIX 1 11 I1.1I111:vImx1 ,X iluntx I I uh I.vII rf1Ili"I1t I'iHIm-vp lfl- Imam IZ.wI41frI-'III Nl I-II-lm, II xxxllmrunlnf-11 x IIWI, X III Xswxrznm I'm1+11 rruu--n I1 I XI' IIN 'II'N I XI vlI1I II-mm X II xrx I I IQIIIIII Iwxm 4 , rw Im y A l.1'SII11'Iwul X 'vlm' .xf:. I. 'Ll' ", 1 ,U ,:l.'i" M ll-ml I..-It In Ili"I1I' nm-'I-'X' IIMIIHII tl mmm N In HIL I III Imm XR 'SIQII I , Q. I -4 lm I'II'YI -+I I-H1111 mv: II I1 I,4.11fII, IZQIWI-'ull' XX-Irv M III X Ilxlllv II,ml In I'-m41xlx:wt14.1I I.gIsIU-IMII1, ILIIII. XIIIIII Iirxllg I,v1m11Ifi1I, Iv-'xnwrwrmiil-In Ilvwmlllfg IM-,II X4'I4I1lIII I'II5w:LI I-hlumlmwxu. If " .fniiff K, t . algn I The 1931 H . if eka amon . ,V x 'X Z' 1 f"fAfrx I 'I I x T , 4 'C - ,Av-, H 3' . "Un H - 57' f' Q- ,f X " -E ' ' B ""'liTmn.x 'N rW' 'z' fl, ' 'tlljlllx T. TY ill. 'X 4 X ' 4x ff 'H' f I ' K' Q A 5 .- I It - IQ AQ i YA A: A A Ai YA 171.5-. V I Nhgwll 4 A-,- fb: ' ,f : -i rj,-1 ,Zi ggi-newry Psi. UM3 1TT 'T ,, L, , PAJ F-7 N ff 82 B-I-I NCI' VVMWLIAMS F :, '17-PWA Ap-f + 45f+YAQ- in I ---1 ' 1.7 .Wlga . x -2- 1 - ,. ..,, ' ,,,:F',w 4 1- ...I au., -1 .11-' .1 , ,,,. 14 rj" f K , lv - 'f, W4 W 4 T176 ." T'. ga C-HHOH I r H, - - V 1 I . . 1 - P 9 fill 11,1 U A A A 1 - - ' : 17 X NX 11 . 'IL , 1. CJK f L E -X H T2 A --.- 9 '55 A F X J DL .Eff 1' VvAi3T Qi l If 'TW' I 'xr' . H ki: , -an 1 Q ,. ILLING SEL I i IW PAV If 9: '25 1 is -1,3 Grfmiff Ll N.: rl! 0 f ff 1 if Q- ,H W ,, 1 T176 1931 . K T- 5 -" 1, glqa 41171011 f . in g. , f., . k 'u-5, " ' T f' 'Y' 1 : ,lhppnl-8. M , f I X 1 I A X .A . 1' ' . "Wil, 4' I J, . Q , N I, .1 5 3 'A , I - ' . 'T-' A ,VIL Q - I 6, -f,,.t "L 4 Q Y- f - -AJ: f V w f'-f-,,..-'Ji' -.,,,W B.a1s1kc:fdb.a1llll Sfqpmaudl Slanding, Lrjl fu Rigflff: Bukxs, S'1'EVVAR'I', SPIQNCE, M1XRl'EI,I.0, ALLUMS, MILLINC, DAVIS, SEr.m', Coaflz fill Kzzwfpv, Lwfl Io Riylff: QIREENE, VVIIALIANIS, Nom.us , BL:'1'1s. C-1---. 84 'A-1 D 0 F41 ,, few .,,-, ,-I, H. - A ' ,pf-L ,,:, N V . ,, I ',. ,if -,,1wl-,,. - . ' 11.31" i-144.445,-A-ig:-A -in 7 L I CRGANIZATIONS 'iii' , JN T175 I 9 3 1 .. , if .," 'U.L Nfkd Camon 472321-. l " 'W 'Pi '1 X PWJ A A .N ,fy ,ar if' . f . " "'T.L.ff3 lvraharn Lincoln me Up from the log cahin to the Capital, One fire was on his spirit, one resolve- To send the lqeen ax to the root of wrong. Clearing a free way for the feet of god. The eyes of conscienfe testfng every stroke To make his deed the measure of a man. He built the rail-pile as he built the State, "Pouring his splenclicl strength through every hlon The grip that swung the ax in Illinois llfas on the pen that set a people free. So came the Captain with the mighty heart: Qfilncl when the juclgnzent thzmclers split the house VVrenehing the rafters from their ancient rest, He held the riclgepole up, and spilqt again The rafters of the Home. He held his place-- Helcl the long purpose like a growing tree- Held on through hlame and faltered not at praise. 047161, when he fell in Whirlnfincl. he went clown offs when a lordly cedar. green with houghs. goes clown with a great shout upon the hills. cflnal leaves a lonesome plafe against the sky. --EIJVCIN lxrl.-XRKII.-'KM 86 ,T 4.1-P A 4x V Ari +7 LY 4-Y A-W 'Y if - fl- M- ff Ng' '7,4,n-1: -1- 4 fvlkf 514 5631132795 5 ' V' 'fg'L'T , i n-l'n1lA. . fp ll K A f N44 140, I A! Q I 17 'M W The 1 93 1 Eyffg I Neka amozz 4 ' X s " TL ' ' 1 X ' ' 7 1 4- 1' I i if Q M' 'F :i bm ,, fil. f 'A + , . ' , '- KN' ,I I 2 4 A Ai A717 vA .I ,t S :IL HRW-Z? 'f lpulaglrn. T' i '45 gui 1 STUD L, Y QHLPQALV' ,l?fffLgQ1.,A:.fL24fd 1'HL5!L7E,NI VICV' V i 1 5 BODY .fZ7.vg4lZf2c' .ZQSZQT .1I1,714zQzy Odff OFFICERS ,711 ilizx ywfyfd c 'FIJI' P- 1 VAL" L4 . ni S7 if I f, .M A f..-T1uf'lS'l"r www .KV 6 ., N, gre' .4hy2cz1J 1 Q fxlrf P egg . , ,U k . x A441-A l 9 'ffy , I gf' 63 1' , The 1931 gf f i Neka Cclmon ..- mum, 1 - W , 6 . I X X X f f ,:- 1 x -. i f-7 ' wr?" ' 1 4' -. 4 1,5 ' hiya ,I "N "-'f"'muq. rw ad? I, WL ,, 'Q " 0, I 3, A , .'41..,-4 , , c - ,,, . I, , , . X 'GT -1 zffu' ALI ..'h15f.1 l Qvned an 'N-so 'S . 1:11 .!4:lf Zia W Vxflil .yi vi 722.529.1711 Amalfi' 8 'AIJCKU ' C419 cvaza, 'f 5' V, W' 71 .:f'Af:'.',',g , 1 pgl ,.f,M..,, , 'W X ZJYYZ' MISSISSIPPIAN LITERA Y SOC ETY OFFI CERS .fflznfy Mlsslsslvlfl I,1'I'1i1z,xRY Suclmx' 88 x ,,., ,.,,,,., A , gftih gyg F him- '4 24-'Ak A H45 A ' A'-T+f Gam wfd ' I A? 4, The 1931 1311 A 1 -f 'ilig I E fha 7 7 471 '?'4W 12 414 1 1 , 5 I . 1'-. 11441: 1 bl Ncka 11111011 NI1iss1i551ipp1ia11m IL1i1te1ra11ry S101C1ie1ty l11m1 .X111HxHx1x i111111 .XRUI LUIIW .XRUIIIIXN Xrwx Hxkru l5HRHlHX lixxru .Xluu N11 1311111 ' 1 , lIlHW,lxHIrX lJuun1Hx'liLR1wx BIIIN S11 Hrkkx l7x1Nx 1,11 liRXixIII NIxHuxR11 Q XXIIN Nlxkuxkrl CW11111 VI-Il QYIIXH xs NIHIMIH Pllh NIXHIICQRHIIHI Il1xR1IIx11 Sxxxu llu1 Nlxux II111n liuallxnlfwn IIXIII lxu1N I1n1N1-hn1xw1v .XIIY LKHXIR KIXRX.lXXPl,lXUXN 1xHIINlX I1x1n1x llIXx XI1-x11:1'14s I YIINX XXIHII F S9 66' Xln-, Nl. 5. NIHIHII fIHHNHXl NIHIPR IIHIH xlH1lK h15xxu1 lfu NIylM1xXln IIHVP N Klxllx N Run louxx 1nx NIvL1nn Illll Xlxrue t1.unx Q ,NXXyxlll IXIII Pxuuru 4 , Xllg 1 LJIIXHIIH P11n114 Nlxu .Xxxx R1fv11 RIlII.XIIXX R NlXlH Slru UH XIURPX Sxxuw Inxx lxull Snuw I1 MHII 5lkIx IIHXILI 5kUII XIXIXX SPIN I111x1x Iluxru NXIIH XXuxx XXXIKIR 1111 XX XIIH .Xxn I11xx .., ,.. 1 'Q' A - '22 frf- 'MH :- 'Q tical' MIT IIX XX1u1H11xM1ux IW XXNXII 4,4-'AQ y,-,,,- 9 'gf' gf I LQ 1 ' 4, 4 0 M The 1931 - 1 -mn Neka amon I - fu : . . "N X , wi p f, L - + +- 3 ' 'P A-M Q f ri Q I , A N A f X Q -oem . X - ' 324 7 7.fZZf'6J G'ENf.Rm. SEQ. CHAKHMAN wvcurfve seam? FYI' :Meena S3-Lf-' ' 'V' y .asailyf ff?zf.ffff'Z!,Zf,an.1 . A 65192621 VIQE'l-9' r.'.2I , 2. -rwizzxsurerzw iilu4,4v"" HELXLQSIPL.. Wwfev Y. M. C. A. 90 0 Mi my -'-511: I iQ,-M A Q4 + +456 5 1- ,.,- "" m' ' 'Z' " M .,jf?I' fu? 1u"",f' ,f , - f . 1, f' MH 1 ' I ' 71 , The 1931 It I, Neka Camon JHJWI ID in I -'ff' f y. I 'W,,i,,,-gf I If :fl 5-51. I wvxx .fL'Q"z aff -f .1 Orff? 7' sf'-.Q . ,M .!7,'zz1.z . zhfdrrff LUV nm, frba ffl' 41 W? c ,hh 7:11 nz YWCA CABINET f"'l -4 S JZ ."- iff, IAQ xv' f7f'CJ flJ'uJlf1 ' 42 ' ,ffuuzxzffc .fu-f. ':: ulvvafh Him... X . XV. QI 2? KW Y .144 ' 'Z C. A. 'I A L A A 45 4- if I .agp vt In 1: , , 1 - ,AA - ' ie., "fl, fF Swv .. ,,,"?1v135 21' . yj',.,' fy I' ' I I' .waff- . we 1931 'I+ V- T1 eka amon . . .-fa, 'T w -I ' I. ' ig 5 -4 " "'w-mu... W lv 7 ..-,,,I.,.-' w f W 12 .ff 1 I XX O! .. mp IM ' X CN I ,L -L A -L um. f M2 Baxptiisrt Young Pc0pHc5 IU1Hi'OIflS I'rrJiIlr11l.v Ifirsl C211 IXIuIzGAN Coma T. P. HILL . . IJnIzo'I'IIY ISAKISR IS. I,. STRLIM . In-XZAR SIIoIz'I'IfR fIliNlZV.-X RVTLITI IH'l1'l' , . ffl li CSR.-KCI? Iiooxlzk, Dirrrtm- . Ifvvl' Ready . Sunshine . . Loyalty . . I,owI'cy . . PL'l1lll'l32lkl'l' . . Swvicc . 9: .,fsg,?. In u':'. I , I ,,1C"' l'rwxiIir1zl.v Sffmzd Quarfrr . Nufu NIILLS . . .T. P. HILL NELL XVALTMAN . AIEWEI. XVELLS . SLE PITTALIN . IQSTIQLLE IJTIT fAqs-LV- 4x A-,K+ Ap An--A 2Yvf6f-1 ff? I A The 1931 I 'I F ig Nfkd Cannon ' K' ,Al Il ML-v Q-av.! M19 'zgfdz . MA y X-at fl QAWA -9 +74 ll 4- If 1 :ul 54 741z'frZ72z 1 . ' 'ff 5 M? The 1931 Iyx friih 44, Neka amon A - -v. ' 1124 fyaref 7114 17711161 D re E 3 ,pm- Wgaefg CJIM L Dues. law--A .Zhndczffa fgady 61zLCc. .MUYZQ .IZQGJJ6 7-vw I sw, -z,,,X, W! .llzffjnna A700 6127 5 PQ N S 4 1 .Heike .Inn Jaffa " Azfdf iw! Azfkyf Z'ClJ7CZ,f Ji'z5Q4eJ Smikwuon BQNNIQR I,1'1'ER,xRY SOCIETY 94 If, rf 4--P A An-f A ---v-V 4- A, Y A QM' Q -! 5 1- A .ff ',j U' 12 1! - ,J m1ffi'1'1' . 11.15" I ' , 7 . 1 K . A M The 1931 L, 'W K A 4-3-QL eka anzon ,Sw I, 44,47 rl' A p.nnmmm..x A M 'gil' ' n t K fggk--. 'A - ,.4 . Y W '5"'l12 4:.::xfd' lf,- .Wz wr' LZ,viuz , f,..f 64-xy 3, 12 L4E:1Jz25' fwf' f if ly Za ' 211 hdlfffgff z fs. 0' EQ' V ur' J vizvaz 751 512 Z :fzf .fiillh A 'f' . bl' "Xml 'Q' 175' 'C gnc d5zM V, YV" if' ikififze Willy ph az? .flZ.w1'6 'S 12.11 , , 122 15175 SHI2Rxw1Ym Imxxlik I,1TVR.x1u' SOCIETY 95 tk-1, m'Q2,'fiY ,,. x.'4vAf fra .31 Z" 1 QZS5 Ag.,-v-,A 4- A- 1454.74 Q ,Hd ll Qlvrf-11" -1 V 77 A. 6 1 - 2 The 1931 4,,, , GNelQa Camon cl T NL : xi i - AW AvA 5 Y? if? ig? 2 A i 3 . 5 Q w 1 7 3 in ,I . 5 , fi ze- An 1 2 2 1 i 1 , . 1? M V 4 5 CCOMICQQ: CCDIFfCh CJSfCIF'.3l MRS. B.-X'Il'.Sv, Dinfmr lrifffffl Tzzluz MRS. Snivhxb I HUVYI1I.l, -lfxckmx' ,L'lpI. Iixlsux Mus. lluris l'l'flll1!l0lHw Mmm SIUAR1 H.XIHk'1UN 1,rw NIYIIRS l'fI'RY.XRIJ C'xl1,l-xmk Iiuwwlxx ,Inns I,'Ol'lll'f Ima SMI!!! l'ir111 u Yvox N IQ, lim I,l:R 96 I'1I,P'I'CIlIiR .IAQKSON 4 - if -f f -in 75' uf- ' - VII., 75, ., v V I fylfflfj -1' .iam1:1QAI" ll . 4114131111 1 "1 . D A 1 T196 1931 1, 15 51-QL elqcl cl111011 4. Q. N J X .gnnrrnqq ff f K' Q' -A L 1' ' +f qmmlw 'Y1":g..-H' ,,,,,'Q"' ' 5- - 1 " - Q A 1 L f 21... Stats TcaC11crs'CO11cgc Hamel 1511111 C'1111'. 1 .,.A, , lliruvffn' 1:11111 11111111411 . . 11111111111 llizvflm P141-11111 Xl L111 111- 1-11-x X1 I1 11,1111 1111 l 111 15. 11. X1XRw11 llwmi 111 1111.111 lJ1f1f111n1111l Sl11'l'1f .1111 111 111111111 11111' 111 111- .1 1111'111111'1' 111 1111N 111 111i1:1t11111, 101' 11111 1.111 1111111 1 111 11111 1l1lI'1I 97 bi if 1 747-L A +V A -Y 'Anil A A ,I xx . I - A 1 - - 1:2 1' :J ' "rlf"A.r ft 166111211-' H ' ', J- H01 ' PU'Muuuu '- 'V Yitmws. ' HW ' rf' 'z 2:-. P X . I2 1-fvf "7 F - "fl," The 1931 'FX X J I - Neka amon - 1 N X I -N X ,N , 6 I f, U 7 , "I Y , K f .. ,. . I- 'T s ff 12211: . F:f:-. ..,T, -,-,, +-,., - L - A +f+ -A - DH I. ,-5, :xp -gl, tndent Print Hzxllivshurg, l0HNSON MEMBERS UF THE FAl'l'L'l'Y VISIT 'l'liUl'lL'S l,ll'RlNG Tllli HULIIMYS l"mm Iivpmlf, - '- ' I'r:Ullf,1 url-I 1-My-y14blu N 1.1.-.A 1 :.n-bu. mm 1.1 ...I ,mmm XYLH lun 'l'11p Wm m Lwnwv ,- l-,wn lmrlyl. ,-,.. , .4.f,. p. Lx .11 W 4.1mm ' H, nm ar... ,,..v,.,1f my .. lm- V- x.-, va.. sn 1- .WW H. v1-nah I 'hr bmi lm uf Mmm- Us u . mm.-. I Mm, vLh.fr .. vL1'Lh.fx Al did An.-1 :H-.W rf- muff mf 1001.-wi mm. H rfuum, uw. , ,....m Ur mr. n.v..x..., W- ilwwurxnfu uful -.ny vw V-.Ly pm... 1.9-.n M . 4 f H . o , x' mx.1..f f' 5 M3141 , ulwlr uf ,Hy vu , 11.1 rm ,V-.ff 4. 1 umm In Vlurvwln .uni fm 0 mmm .. f. -A .f . brnk, 1: llzul 'VINTER l,2lTAR'l'ER ' 'TLLMENT GAINS , wx. 11, .-lfumwnl .L W.. .mmf -,um-.r ...1 sw yum: nu , Wx. .Xu w-, ,,,v...r ' ,. .M WH-u..:1y . -.. 1, .-.1 v.1.,l1 mf M . MK. -,,..,,.1 th.-v-1, 'L .., .. .1 .1 .mf ,K . 1. .,..m.-I .,f K 4,15-' A, , - M-1,1 1n7 , 1 - ' mme H .M .. -fiudunu . 1 A.: ., hm l.rxl ..1. ur in-ru Sr , ., .JW 1-1 :hu mfg, g. 1 vmhvr HI , L an ,. . ww late .. , v-Caurv-my ... ,.- fum,- ,.a U, mu- M 3.-f.. y .-f sm wk w . ,Mp . -V s 'Ns rw' -. . wm.,1,, .N ll Mrk .1..f.n,- mr .mmff , HJ yr F I ni ln ' .1 ky ' ' 1 , ' 1 ' f w u f Q I 'Q gf f. . , 7: A 1 1 . L m I N H yr H, , I ' urn! lx,' H VU n 1 L. , ru ful v Us I X I I I rl Tw- hwm, Mlm., 2' N' 5 . ,, w, U, unul n wi, n vw .f v H 1 X . -... . N. ' ' ' r ,A .11 M YN H um nr H Ln an v H 1 in l' x I f 1+ A hrs X fr. 1.1 4 fl' Hmm. ,umm 1 1 I . , .r 11. , , , xv. LI.. m-we v-I mx .lwm r.,.,d.wl bn Al the L...,,.ff.1 ,,..,-1.-M mv fr,-1 mm, lmn ul .-I-mv vn-4 thy- In-1 ..f nw U...-..-1.1.-Y. lm:-. lmn- nun n'- ,.,.n.vu .11-.hwy gg KI...-.Ay :mm I-.r rm num- . mum u-4.pm,1 whmlv. my rrmwm mf nwph-u of H... mm.: ,,.1m.1,.,-f 'rm Wx, nf ,mn-.-U. m ,.1.,,,,.. wa.. om- V.: ny. Wwv..-,1 .Ulm ,H xamvmml. In u.. .n.,m.-m mg-y 1....k us .y...,i,.u,,. 1., my 1.. .'..',.- n-,.1.4- th. n.r-rx M-umfm .mrr in Cuhn. u .Wm by -,m,,f.m.1 1.. ,my ,wr I. -115 .rmm Qu, nm. ww I4-ng I-ul Mm ...,xml lim.-n was l-1 Won! u..rU1'q W.. .mn--L1 mp.-.A my x..-ml, nn mmm-. ful ,.4..mmw In .uw Hu' hnull- -An me rhu-I al In-Lum un-1 in unmhrr Un- when -.nm n., uw A..-mp. 'r'h..,.- ml..-1, .W fmw....m.-mx U. gum mul ,luv--r W1 ,,...W.,, um..-1 mm vm, wm- .mwy -Y.. Jr.-ml .,ff,.mn-, wr vw.,-.-.V-1 1, wwf W-1: n- n .WNW-f.. Ln.-mn YL ww hum an v.-n mn. .U ..1.- u..- n.f.,.u mm, me Um., un. ,,ffn..,Sm,, f-1 nn- ,vm 1...x. 4,,-mmf, Qmm- nr mf- vlzmma uv- .Jw W.-r., -1-rx' nmmmful On u..- Mun.. nmwh Lh.. 1,.fnM4 .J CJYI Thr f..nr,,.. .. wr, hr.-..,.wUL Miww I"1'iday, Julxufwy Eb, 19141 Numbux' 17: ARRANGES COLLEGE MUSEUM WEEKLY VUJENDIW MIZSICUM .-XT'I'IMl"l'S MKCII Nl'- UF -V'TlV'T'E5 'l'IiN'l'lUN IN ITS NEW HOME lrudnx I.xl1 'f' I :Am xi- -qi .'.- L+ IM, lhmn-mn Spy-n-i, 4"i1r1X1m:-,- Iiulifimx ,Xvrqnxgxrnp ,fy uv- My mn iMm.h,5 f..4..n1,.,, J.n 10 xx.-,ww w lm .ww --,X rw .V Y-x 7 m"r UF 707 MAKE f,,,..,., ., sm-.1..., .Inn n , ,. L Q U ,, V mm: ALI " 'K 'D ',h,f,A,g g,,,."'i :N WU, w xl L A wr x' xx Mn fm! 4 x. txw.-llvwlm x,,,,, ,,,,M,,-U Wi nu MM w1..f.n,-,, Jw. 1: , 1 M-N, W ,lm I.,-ww run, x- Q., f:.,..1, X n ..u mmf uk., 1, lf-lu-K. um x 4, , V x. ,- r.....1,.x J,m1x ,,,, .M ,,,f3..:m-xr 1"""""5' 7 'N' X W '- X wan: .mil rm., clrmvl x1,.4m.,f, !1.m.mm- nu. N , M, um .Mu M xx--11...-wa, JM.. u WH mn. NV 1-,..1,.sv.,f uw v M w A 3.1.4 M Nmml W X X' " x """""V' "' """"" 5m,.xv 1f..l..,.vU11.-,,.-,en.- m.- .11-m.n.,f...4, I , rv...m1- 1 mf nxamffmnm.--X NH 'Lf' lff:LnL": . mf, . ...- H nm. 4'..:ler-- HAI! mv Klum my 1w.,,..Hg -Y 7 uo zgumm,-,,.', 4.,-mm v..1wf- 14 .lf 'lr-..r,a,,.1,-n na 1:.-....4:--o4,,n- mx.. 1-1mm..1.!f ,-,fz....- frm, rg,-lim Han m.f,,m,,--7.1m uf-ml em... ww. iffpmmfnm PERMANENT CAL- ENDAR FOR YEAR Frliki. lla. 20 nc hun. L :nfl 1 xt rl N In H-Imlmn Uv-:rv .nv , 44-nh Mm m.nir Uv' . whuh xlmlu-1--5 -.Kvuh-DLX .WH M wmklur fm.. ..r H. uw .ma nm.. rmvrg.-.fu .XM nf- fuxlure ni., .. f,.mp,.w.1 Ur lm! Hurhnu Axhlvy, Amory, V. C V UNI., rmrwqmz, lcum Urns- 'W' 'W' f'W"',, u'.':'t Ur Hmm-s -- Mn- T-my sf-ru vw, Numpnn.-r Knuwnn- B mm' 'l"""" "f ' " " ' 'fri amrm..-W1, 1M..nd number an- ,.2,,,,,, m,m,q,u,,, g.'mM.4 ,5"""'5, ""'g","! 'f M .md mum- fm-,fv. Audnor- mlm- e.rf.,r., ' mf... I-I..1.,. Gully-won.: V ' 54, mm-y. nf.-b. zo my 1.1- """"' " "' ""' 5m.af.,,-Kuo, on, Arc unfvk.-f. I.-gr mms S, . , , . .. , . , ,Q-1.-'....,..m. ..U.,,.f.,. nmon 1.-.1, Wm'--Q, "W" W" ' - W. surmu, Au.1.4..rs.,m, Huff, nm. ful 'U "M" I sun-any. Nlnreh x ,K 1 u..u,,.,. 'fffffl' for ' g 1 , 92 rnQ..m,f 1-no s--mu Au M n..u.m. f"""1" " 'I M ,, nv.: v.q..f, -.nmr 1+.p:.rm p,,,.,, WU' fY'f""'t ' T 2 Hr. ,.,,.,,,fr y xv v A .ma Y -4 .,:,,u,,,' ,,,, bank, wma .1 6,9 ' r A, .Amianrium ,M .,,,g.,.h.1r. .I ,uw-f .W..m WMM. mm 2 Muumm- mk- Y 'W' f'V'A""' "' .- , lfun.nv-ww um Dumnt.h-1 H E, Wann mmm. W. :Rh v f x v .1f.mmL..m ,mm-' -Aypfw, non Am-sr-ne -a .V v.h.- cv' wxq.L..z.m-1-' 1.U'h . .. 1 5 .mx .. f Ally . Mm ...pm f- dr- wi-ff mm ww. mm. ph., ,mmm Wm, ...vu .. ,,,1.w..xa.1 pm-L-r .n our ihh.. mi n.--,fn .vb M Um, une V-.lr Lux ,A u kung .1 w-ry PW' ,,.....'., a,1.,,mm.,, ..,. n..- mw- - uium nmmwr r-run and Q, , Q H-un:-I. Aurlnmnum vrwllnq, L- nn- ra.,mvav,.1n M:.f,,4 ...,,f.,,,. my-w, 1f.v,,,.if.,1. v vhnm Amlumum, R. SOL! 'TIONS FOI? Hat MKH... .U xgm.. xx mx.: . flny. Ward: 25 COLLEGE STUD .YI , 1 ..n1.-mm-,.l1 my Qn..vu..,, kr.-.W .. .11-mmm ,nn-p1-w m 'nn- 1 null nmkv my wximfin fy...- ,rngwm 4.n.4 m.-mv.1mfly WIH1' Nmdux my lmm' u .-...-h fm! r,-ny, urn- umm ,..-.-1 JM- mm Uv gm, Y-lm .1. mf: xwn.4,H- rm nf- wwf, J M xx,m1...: ram Au.-.-v Wm, H.frw'.-Mrs: HH' hm.. B4-lip Y..y.,-..x. 1m,4-rf. un: hc mb 7-+7 ff'p:i.Q:.-M .nu- .1.-Mr. m--Y-. W.-fp :T 1...1ms V In um M m..,.- ...wma .nm mu vn H-. .mff.,.1.ng ummm. flu .uw .nf- .,-1 .nw pmnm ., mum, nf .m-A Jah:-, u .nn-res! :mu W. Umar mmm- x..rmus f--uv .Mn 1, - mm .--. W mf: mm-W. vm be diy ...:fl--1 mm rim. lf, mm- and If X-vu xwk lnr mf--,U ...-new na in rm paper, 'r., A-.ve you an .au or some .rr up- mugs ur xnlrrvst m uw U-.N-um N- mn rmrny dlnusx mf nm cznnmvruf bud the paper .vnwunfmg uw Aypfnmg ar thu- mileage. 'm--- nm mn-.nugup nr Mmm- Hwyi xmmx C,-Ing.. .1-M issued Hu- LH! :4-:fu-n of IWILZ and 19151 'rm gn.,-nm mm prm-1--nz ur 'im 1 11.1 Arxl uf V.Yu.1l1'r Whrn Lhr mn.-?.N ,,,..W.4 W, mr. Em nf,1..,v .1.,,-M. uf QQ.. nm f..f- ..u, mf, M, ..-mf., M. uw. ,mm .fur mmmy .W sn-x rwlxy Jones. I.i.1--mon: MN: Alum Hxckrrmn, v,r.,f.,u...f. mm r:..Kx,,n: Mr T. F ,r...1u...., ,xp-r1furm.,rN, Mm Wm.-4 140111-vx.z:wgr..phw mmf -nm-r nwmrwa uf un- fm! faculty Mmb mlfhl bv- uf ml1H'4l were xv T 1' emu, x'wr'f.:n-dnnm :mx .n-xml-:nr uf Mdmhnnmtifu Mr W F Yiwu-I lhfhwfy and Lain. llxli Kun' firm-n Hisluf! rm-E lgmn: 'fir XV I 'l"hu!1en. fwfr: 4'1" Fivnrwvmrr, Mu'-1 Ml? .-W p,,. cm-wr..-zu, 1-..v..-we sc.. ,,,,.1 An, Tm nr-r Nm-I-'nu fm as up-.M Q ff-w .1.mn.1rDn- um .W fi!-nw nm. mm., tlww Iwi sz-mm rm-.rnmvnx 'mn Tv'- .-.,.1.. navy., 'mf f.,..rf.--4 or Judy nn. ',.1,.f. qz..,g.- mm.: 1,-fy-nf hr fwld- I -HN "ml" ""' '1H"1,""W' ..,.4- Num..-1 Nw, .wr mf 27 Urfmwm ,H uw ram rntnlrvtw' rm., . .vw,f.- M, uf. ,xmern-an lf U1"I"' N -"U """ 'M """X WN "'l""'1""'f "' "mW mr, Mm.-flex mf- unmlnm fm .W-.V 1, fm.m..1.. .-1.-uw wmfh .mw 'r3,.- Jmln-:al um mmm ml kfww 1-wk. 1--N 1- 1'1" Um" I .Un .W--.-1 an r..x-.- rn.-ml MLVM U, Milam ml, ,hp ,.,, NNN, N0 ,MW f,,, ,,.,,,,,,.qg,.,. ,lm v,,,,,,,,,,l, Amt ,io l,.,u,,,,,,l fm ,W ff, mm- ,f...1mlr hmmm ,U an 1 .W 1. imma ww' m:,,,,,l,., ,N ...uzamvim- W. ..-W1 ...na n pmfwif-nm ffm.. which rn H mm U. 1.-n Wm Wu la mf, mf mm N mm 3 better 1 My ,,,,,,, Wm, an mm 'Ii m.. ......rn--1 on ,mm-,,f. 'ne r.-4,-A-rr-1 fm ww" Y-Hr wmvlv- ,,,,,,, ,,,l,.,..,,5,,,, U. Imnnrnn Cer- sport an hr rnuna any 1:-I-reslhgnlrnqflf.-T1 .4 cz,-1 Lum will ,L-al mug M up ,m4,Em, ,M hm, ,Mn . K dl X P ' ' LS f f' L, Till Llmft 1F'TlII'111I Z LH Ttdl W , . , . U Uv , . a A n I , . . I.L11Ir1r-111-Llzzff lirvkxwlu fx,XI.I.l4XllIzR . . . . . ,ljjljftlllf llxflflll' 'l'rueml,1 Swxuu . . . . . lzxfllmzyr Izlizlnr v 1 Y ,' ' , Mm Crum XVl'l:n Bibs . - UNH 3 VI i, A V A A9 4 A Ap Aa- af' 4' - ' . , , , , 'I lillgp 52 ll' -2 . f-ff 4121? - M511 V, 'The 1931 ',Q 4,y4gv'UQ eka ,amon 'H Will!!! , 131 1 '?l,Tv,,. IX' --I f TQ ' I '4' PF 'fffN'7 cg ,, - 5-K I 'IFf?x? - '- ff I- - -Nw ' ' vt' f- '- ' 'Y " ' mf -I-,dv fu-af' indent 1PrinI VQIAI 3,11-j IX llwul-' . H H+- Mm . li H QM llfl YiA-Y W rv, if QIQWQ I,-------Q 1--+,4,-:HV , ' .ir V. 'f-"uv-'ff --'W - --L""'-' f- - -'--' - ff-, 7 Y'--H"-"'4""'7A" " , , , , . I , - I ' ,' I 1 " '- l'IIll.lI.Il'I' 1'l:.m',l: III-IM. I-ll-IM Nlxbl'-I SIWINNIIIII-.ll III l,IIl XI. II. 5. l. I II,II hl,I.I,l lakh NIIXI 'III-4 lil IUlN'l l1lXIIlI'I'I'I'.I, UI NI II'I IIII NI II I IM- 'I I I may xx. I, u -ulln1.r- xxnvnx1xl.l:Nllx umm: I-Xmnu I M, , ,,K,,. runs IN IIINNINNIITI 'V ' WI V , V K M ' X V X X t I 1 I I N. I I XIIIIN XIII I , IIII'XRI'IlIfXI I' " I V" I ' r I ,v' 1 I ' I " X.. ,QI ,X , ' , M V : an x I I I , ' M , ' ,, X '. 0 . aq6IQ ,w-U4w-I..nwq. FSQII dr uw ,I I 21. cm- X-. IJ uw 3 5, , I , , .' - I-v 1 I I . us, 'Q 'Q N f. m.f,1 I '.:,.'s4 ' I V fx 1 '- , I ' I 'II rv. R -. I - HM L ns I 1 .H I z- f I I WL 'QQQQF II I I I 1 VI, X 5 Q4 W I ,. I - I V. f. ,Ml - rg J ,F J I r V1 XXI X V X Q. kr A A --3 .3 -n ' , , . . 1 , X b Q, :gg , , I A rm , 'x-I' -' I NH n -:if K , HW, ,A ' f -. ' '-s, r' ' 'I f ... ,. . 'L -,w I I ' " ., .ww I1:fI'1wI u, I. I I N I ' ' xi f I I 1 1wI.'-r Im ww- .N 1 ,.I 1-,u . ' ,, u ' I v.,4If-I ,Iv All, I' IX LMLL1 -' 1 1, r I I, II,"U'u vw- ww.I-,mv .Nw un rm. :.1,,.,.I M + , I 'I ,. 1 .a, ,x-'.. , 'I ' Y If rx ' " '. "1 H II .vw .I I I 1 "A I I 1 1 I A :wvtun I-M1-m-. v I . UU, K ., , 1 X , I -My IM.--.I I L "- f M' f U xmf-,-I ' ,, I I-If ' . lw. in .I r-. VI.-I ,U-. , I K 7 VV- VI "Iv XI 'l'III1IiIXlllbIf l'I'.Il- . Mm-I 'V 11 xy I ' NIIY l Wu! II: lill, 4 Vw mv' lm ' V . , 2 wry . 'IN I I Q' ' ' 1 nr- ' ' ' 43'w11v:1-:Iswml -I'II4ll3I'I"I'IIIN I X III" II'ICI,I,'l'Ii XINICIJ 'l'I-I,Xf'IIIiIIS X ' 1 , V xx' M.1,'.1. wx -I sw 'I I I raw' I, " - VW I I Iwfixqn X, I V --T H ' v , L - -A lr I ' "l x lur x xy NI rv. 1 1 V I I I r ' ,- I , f 1 I I4 I 1 I 'I' I I r ' ' , ' ' ,, , A If If Student IH1ntz Sta11 Ii. XY. QIIJKIR . . . - - -+ 'VV-'11"II""' M,,R,,Axy g',,,,K 1 . . llunmr lnfilfn' GRAN- IIHUKIR . . . A - - - R'f""l"4 Mxlzrfr, I'111x1.xx . . l.'ir111ff1lif111 90 Q 6 A Ag A Q A f A Ani 4- 4' if H Y I 1 ,, 'Ill ,I . 1- . 'fww f ul 1 pn S .IW X V The 1931 .1,: V Z, eka amon GN ZH--' M. d j: v D " I ' NAPSQ- id? "'5'jZ'L - W ' I W ' ' ' " ff' A A "f 'A " ' A ..-' , lQ,1f' - ,., 15 f 'WSG ' Z 17" RQN 1 'I ff - Jr H r X 2 X . v,'41 -I 'Nfl-.. f t' -K 4- Mfg 2' 73' WX GQ-4 I .-all 9' iw 4---' if Nckax IQ. -I. Ul'RRI-'l'l'. .,,. . ll. I,. QIRI-.VY .. , . fQR.fKL'l', Ilwumnx . . MR. M. I.. RILIA . . Ifmxx Mul,r1xmmx. . Nom 1VIIl.I,S . . . . F. A. lil-scxxkn . . HILL llrmlm , , l,II,IAI.XNJ lim' . . fC1El1lYITlfOlIl Sftiaaifif I OO r 3-J I3 WI! , . .. Edilor . . Iflljillfff Jlazzayrr . . . .lssixlalll Editor , .... W pnnsor . . ,ldfurrlisizlgf fllamlgfrr , , l"rr.vf1n1u11 l?rjm'.v1'11laliiw' , , Snfwfmzzzrm' Rl'f?I'l',W'Ilfllfi7.'t' . . . . .lllllrlif Ifdilnl' . . . .lrl Ifflilnr 4, ,-n-1 -74- 1 .U-Q25 J . - -.,- ws., '-7, 55 ::- 1- . . ,ll:l1, , gf' w1,7,. " 4-Y +4 560+ .e15v'zff4. 644-lv-I+ 4449+-lvl' 44+ +0 Q4 lvl' 4+ QQ 4 4-PQ if-L4 ll 4 4 0 093' v , , lf! ,T-jf . The 1931 f , eka am0,, jj J' - 1 -'1"'mlinn0 ' V iff! -fl 'J I" ' " . - NUM y II if ' I 1 2 ff 1 - 4. . X X F 7 A ' ., ' I 1- tl' . - 1-f - ' f' I' . . I I fy, 'X -nr -5-28. ' I. Tj " 'fi ff X I ' 7 ,I -.' "Jn f f i' , 4 V' nl A AA A I , ll -V-A-A .-., ff- QQ f -"'f"- " if ' ,f : sg 1 22.99 N W' Q81 Lau 4.f1.:fLff.10'k' !?g:f1fz,:f'2z ,xA'f,:x 51, ull: 'Luv .1-.vac .m,ucvg'..' of ff "5-A MZ? J 27,121.1 Z' ,,, , .,x1.1 ,,- ,, 4-' JYEKY-5Urf7, .WW .0701 JFZKLZQ' J, flilylf Qymnfffz .f7'1Zz17ff xr L Z1 1 ,' XQAA4 ' 'f 5271 ?'ffgU,-gz'f' A4 Kflgq I 6614! . ?L"f - Mawr SFA: .MLQQ4 ,046 .light 1,. 4 .1 , 5914.114 ,c 11 1 ,W1.1T.4Z'f'4i'l . f6'f'2M' .'7" .- ' f1.1..f.Jx, ziw- 1 ,., my Q 141 VLHJ J Ix'1'12RN.v1'1ux. xL Rl21,.xT1uxs CLL' I3 I 'IO2 a Rm ' -.ngjih - -'.v.. 1- ' fowzgffflgzlzwv Q 11f1Iff,. "" fi, -54 A+f4,.4Y4r - - - - 111 M-if Tl1e1931 - f A.Y-i- WA-A 1" - Aff .1 I x A A U All, f A ' r gfvfy . - ' nm , , u , I ' -U'Mm1qg. -' . ' JW' A an f, '1 1 1 . 4 f f ' . X l j "V L . U, 1 4--LLL 4, Neka Cannon ' X I 'X - r ,If LL , Q " Elk f'-WH 'A ,.,.,1 ' 5- U l.'fIf.'1 'Uh Af' -1 ,f 490' f ,I ,dy vinlfa ,MZIICQ ,ffl!'4I 'ff l2"'J.y FEV? 'f' .1211 f 7044- ' .AZ1jy1."u,-Z ,-4.1 bflc v' 51 ,H ,fhgfwt fcvw' .f',f'JL fzvufff' faux! . A42 up 626 ,vzzzfdfzfz 85771, mt 1? 13216112 Rjq' .llmy 'Q1z.f0xff: X I if , .Hb-uf nc-K! L 1 L fvn-11' . :iff 2 f2ff.f1,'v:.f x'1'rfRN.x'1'1uNAx1, Iililmxlmxs Ll L li 0 103 f S., .-.-5.3, qs A - 4 " 9 3 ",f. - -Piggy. ff ...l:',,, ,-ff I 5' r ' Ziilf' gg nu , 'l4PA4kV+- gill V , 1 'C ' Y - f ' - - , The 1931 N :U 1 'A 4 eka Camon 1 Y f x I IK xi-"ff 1, JW" "T""X ' T"9. .,. .i4fi x " L' -uw v. mm'L""' ww . ,, W. 714119 lK7zJ.i-.za J .D,:,N'ef! . 1. 19: A07 . lzunz 12 ff fdfv .4 , .,,,,,. 01.1 :fc ff! 43 dffx ff Qr fry ., 11 .Yi 2'L'c'fi IXfI,xT1 uiA1.AxT1cs CLUB 104. mill F? i A-Q-PW A Ae A 4-Y +v 4-74, .1 .',- W - -' mi '7lr-ffl: ZZ 11: , ,Lf , ,Han- ,. M' - Cqm11ii,.f , if ' Q 3 1 L M23 sf ,I . The 1931 lm J JLLL 'fl Nekcl Cauzon Eli. I - ' f ' 7 . V K X mm, fl , Q .fx , ,- rnw:-' uf' 4' .- Wff.. 1,9 V .,,rf,. A 11 , .... qua: ,ff If Run' .-Xxrvruwx . l'Iwr4 NHRRIF . . ,x i A Q .xI'r4.1.I,Ax Lmmz CBM H TQ 3' f K ina 1 Q' , 1 , bu H!! 'f' s. 'ffl -No , Q, f 8-5' l'n1vi1f'wr11 VH U41 rw IS: rn M R , . , lillifllr xx .llfumyffr ,Nl'4l'1h1l'j' II, I,, QQKI I Xl . A . 'I'n111,xfw1vlfllinzl llflzzflffwl' IOS bn' in 4 A- Ag v " .- A is " V ww 4-4-Ar: - F A PH 'g lf: ,' 1 X Y 0 ' N I K I f lx:-iff R N 5 A Z , . I t fx ' . 9251 Jan-M KL " Wim ' N-+L .+V T176 1931 X . ,"-Jn . eka Camon Q 1 X, - A A A A X "Finn ninjas: 's lid? -'AJZLJ M? 7 4 pl 1'-51-7.39.------,..x , ,Q.:,i471Q'A 4, ' ,, 'A"'p sig ..,. ..,. Q , . ,-Q ' I Md , 6 , M. . 1. , N , I , .. L- .Th ,, V 'vr ' 1. , - , f ' - -4 - J f " ' "T ',,, ' X 4-..-' .T A'ff,qj,4vQj,lN-E M. Esther Rogrxrs IHI01rnc lEC OH'OIl'1i'C5 Club f7FlflL'IiRS C,xkR.x Rl-I-IPY . .... .... .,.. . I Jrrsidnzf lilxx H, -IOIINSUN , .,.. . . l'iff-1'w,vi11',-111 M,xl1I.if. PIHMAN . . . . Mun' URL:-x IWUORI-' . . . . Srfrfnlry Tl'f'11.v11rn' IVl,xl4rg.xR1-'1 1Vl1,xlm,xx .. Rrjmrfrr Mus Bmullx Fxllzscmi . . . . Spnzzmr lxIliNlRliRSlIlP .M mxzx I-im rx MRS. M. I., lIUII.flVX'.XY MRS. I". li. PIIINIAX Mm I-irwlx lixlcur-14 Rum 11121-14 lI.xzH, RIIUDFS lirlcnnm Iimmx N155 lJ1,rw. KIA:-, FKXICI' SMITH Mm INI' fw,XRlJII.Ia I,1l,l,1.xx ,lmlxmx I,14rr1,Ax S'1'rar.I, N1rnu'11r C',xRr.1l.l: XV1I,1,.x ,luv-5 N1.XRY V. Slow-R flI.lVl' f'XII,l'IlfQIf VIIRISIINI' I,1f:11'1su' AINYIaI,I, 'l'l-MP1 ri ILIIIXHI-III t'11.xv1x Lrwul Mu-. l,1l11,l4 L'r1R1s1'1w 'IQHIKIPPX lmxxls Ifrmzxxlzrmu' lrssll- IVl.xRl:1.1' Rossuf 'l'mm,xs Nlxnmv Mum lixxm Cimms Mu lixx 'INNIAR xfllih. li. I.. til.:-'xx lfil-snr Mums Mm l,m'lf11r4. VV!-nu N1XIIlffUIIH4X Ill-wx M1l.l,14R IPWYFII. XVMIS Iirv-'mx HXI4Ifl'a Nl-,1.l. IVIIYIUN MMM limxu XVrx'1rfR Simi. llfmxx Hl'llIlx IVIUHHN linrln- XVRIKIHI' N1II,IlRl'IJ l'lfl'n' 106 Q W if ' ' 1 "' -' 'Q ..,.. F qs HH, lx, .i- A -:EM Wm, '! q' "'l fi, .ff . mm-ff' A-gA4..4P+Y-+i4-A' L 2 1 V W M The 1931 lw lg I ,fi--ul? Neka amon 045516 "1 , ""f"'n nu. A .z. , ' " 'L -..AF L 'm"'1'fx 41if"+EW -W i "" " , f4 3 1 TH Z- 53' 'I'r4.RKl-,I. SPLNQLR, ' STiI1L..ll'5. l'rwg.1Jrl1! , . , C'r,xn.u1.uc Imam S.-U flull. C'r1cu,ra :XRfIL'I"l,I 115, Ifnrxzzzfr . l!:xl'lmi- lllw. Iilwwlxx jrnxrs . I'1vlnll1-1' INN ACKRIINIH , .lm-llx I-'1sln, VRCIII 1, MAQK, I'1 Sul! Sh.-Il. 11'-l'1'1'.v1.if'11! . AL'1mRrx' II.xKR1sux . Uystf-1' hlnln.-lvl' Dm B mu: . Br--ulwrs. 1. lgxrllllf 'C CmS't fcllub Mu-N Point . Hiluxi , Biloxi . Ciulfpwrl . liilmgi . I',Nl'llI1lXN p ,1 . Hiluxl Uulfpurt IO -u. iv G1 .Ill -v 3. 'I PL IQXI-ll XVm1Qm., ,x'lhr,1z,.-nf . . Gulfport my-ll: In--uw-. I.fnL'15l .-XRr:L'lll,:-S . Biluxi Sllillv. NIARY I.XX'I'. Irxm' , . Biluxi Shlilllll l'i"l:I-I. ANNA Rlflhlll, Rrfwrlrr' . . Ulllfpmi limi-'Il 1'1fWl1wl'. Ylfxu Bxmk . , . . , Hilnxi lP:a1' lslzuml, lil r um: WM KI R . SHUT. PAl5L'llg,:0llI Ll Y1l:mx1.x Rum1:l5 . , 'l"'ll"r Mum Pfriut Illl in '1l'NlXlI4RS, S1'4l'1'fzll'J' . S1-:I XYLIII. , Uulfpurt R, ,L RflI1l'Rli . , NIMH Puiur I. l.llv. 1 f4g55fA Q 4 -i Ak 4. A AL: - I . f M ' Q 121.21-' - -. L22 5 . 4,17 A 78- The 1931 2g ' 4- 13. fr-LUG V+, eka Camon 0 " fn W ...L-..,.. ...L Q L ws - . -,.,w- , ww Deb.:-autiimg Cfonulnfcill jmlx ALLL:Ms .. . .......... . . . R. L. l.AnNlilz . ..... . 'l'ulal.M,x l,1xm,lcx' .. . . . Miss AALMA Iflluxwmx . . . IXIEAIBERS C. I.. MQQUAGGH II. L. GR . . . . . Prrsidrnl . . . I'iu'-Prrxidvrzt . .... Y e'z'f1'Iary . . Sjmnsor Elzk 119311 HDCb.8lTUi1I'Ilg Tcann dffirfzzzzfifuf' R. L. LADNER jmm I". AI.I.LWMS .1 lffrlzaie C. L. NICQUAGGIZ 108 6'5" 7 L if ..,., - .! 'I V A Y "W .,, -,, lf'-75.71211 5-Qfliffcdff :MM F Nrgrzliw H. L. GREEN GEORGE STEVENS 'Nl 4 !Y4,' -43-4 y.. . ... ,-v"4 SX 2 M'? The 1931 ' 'W 4" elm cmzon ,J0 4, ',,p',:::5-T W ' ' I 'mum-EJB 109 6" QW QF? 1111, .1 Z , 1 , A 9 I l T176 Iii fa-ilk I 5 qxlglqd CC1711011 W I, lj ' , -'s'Prrnqq ,V ,rl ' 1 ,v IJ .. ' I 'N'-w g.1:'i"P'f K - Zazw .Wcfbnczbn F",-X N Of,Uf'H' fl T 40"- MO37 pu Alf i M UI, 'Q' ffbyyzb " -!f?5feke6' MOST VQPU Lfx 5-J III E-fig' aj-aA'.1" A ' 7: .2 1 1 .- ' 'ev 1, ff Sw' . Q .I " my Seca! " - is 1 ff? 1 .X W 1 W' 5' 1 I f - ny , .. , T176 19 31 A IP., X 1 fb- Q ff eka am A- . - .ffq A ,. - 1-. 5 ' V . 'L ' I" ,., I' 14?-I W' 5X M1311 'lun i,f' 1 5' I 15- r Q A naw' ' GX f, 'Ln' I If ' M r, Ad -fffs llfi V D1 , - 1 ,QA ,I .1911 Y ,I ' flzafafcf LQPQLVQQI' MOS T TYDHQL STUDL N 'Y 1 s S E Z 4 Jflzfy ' flzzzczfay PIOXBT F1OP'UI,AR II2 3 5' .-,.. ' :P ,I, VI , Mae - fiM1121f" f' ,fi JE-za Jlfyeff TA L E N T' ., -15" "P-V45 + -5.0- 1 ,l -fi-J I f . 1 Z "gf H , ,, The 1 931 gli f I Neka Cannon ,. ', 4+ ,, 'UQ ' J ' f ',"f"Mz N .1 , ", '. VY - i "Aw" ujl,5.,s.fxp-.427-'lm.-r--!'f5'!'Kf-Q ,fi Qzzby 7261702 " BEST ATHLETL 67 BLST !1Tll-MLETE zJ .Z?1!A0 'C5,"1e073c2Qcz"'Z'D01e BEST FOOTI5Al,L PLAYER II1 74-71 A Q A +V+f4-742 in F: iv - W' l 1 --elv- I . Q V , A Q5 I ,L :sw V gf :.,1Mff. -1' v 1, . if. FU Gem RVN af' ff X My QA Y, ' r 1, A .N CIP our' ,Ship come in EAD THE K N XM , xi Lv' . 1 xg - , af Afx, The I 9 3 I , 2-i'i? Li,1, , Neko Camon Am I 11' '- 'g ill gin- Mx "MN A Qi, J ljfgamvt fe A-' 'F'-'-S.. "'ZL.Q33l Nation-lfVide Institution J. C. PENNEY COMPANY -- -4-12x es PIECE GOODS, READY-TO-WEAR CLOTHING FURNISHINGS, SHOES, HOSIERY "lVIa,'or in Thrift" Our Values Are Always Outstanding Drink ORANGE CRUSH IN KRINKLY BOTTLES MADE FROM FRESH ORANGES RPI-I htel-il The Gift .Store Say It With Flowers And When Saying It With Flowe Say It With STEMME 53 SONS Cut Flowers For All Occasions Potted Plants and Shrubbery lllemlwer Florists' Telegraph Deliver Flowers Sent Anywhere, Any Time By Wire Compliments of The Great Atlantic ancl pacific Tea BECICS The Shoppe of Fashion Phone 2066 Company Forrest Hotel Building Wlzere Economy Rules HATTIESBURG, MISSISSIPPI 4,-.G A , A A A, i l l . in 4 'f ' ' , N . 1- , 4 1 un - ..,., ,,1:-Fw! Q V 5- --,1wf"2 -1' vi- '.j,, . ,,q: T ln 1931 ' 1 i 'S 'A 4 tt amon ,LW 'I R " Nrnnnna "' U ' ff". i r- I' lf x 1, 0'L9"'l a ir i ' l ik .' "U, I' NW 3 01' , d . I xx url .x ' 1 ,N A I ' . , Y . M nd ,. L , ,, 5 ' v ' 1 'A' i I . I ' -V . ,rem V , H . -.- '- , - , A,,, 1 ,, A ' , N fl-fzazr fe 'A 'fe'v'x N U55 L..." 'ws ef ' A ' PHOENIX LAUNDRY Dyers and Cleaners4l'latters and Shoe Repairers We D0 All Kinds of Plaiting If Phone 36 is Busy, Ring 97 30 5-9 HARDY STREET Cash and Carry, Too l"lawlcins l'lardware Company lVlmlesalv and Retail Everything in Hardware, Building lwaterials, and House Furnishings Exclusive Agents for Goldsmith's Ath- letic Goods for Boys and Girls Largest Exclusive Hardware Store in South lllississippi London Grocery Company Hattiesburg, Miss. ll"llUlc'5c1lt' and Retail GROCERIES, FEEDS AND Greenis Drug Store ivpgmsllv S 'l'.4'.1':ulnpu:s A COMPLETE LINE Drugs, Cosmetics, Stationery, Soda and Luncheonettc Kodaks, Films, and Finishing l'lfi,.l15.tl1uN lfllli-il I-x Ji liiul-I--it-il l'l1:liln:uwlsl IH' Deliver Phone 2376 Call On Us For Your RADIO AND ORTHOPHONIC SHEET MUSIC AND RECORDS We Always Carry the Latest Models and Selections Xvoodrufli Furniture FERTILIZERS XVe Buy Syrup, Cotton, Corn, Beans Etc, Company l STUDENTS READ Hattiesburg American For the Nlost Vital Part of All His tory--the Current Events As They Happen Day By Day Published Every Week Day Afternoon Hardy Street Grocery AND SCIAVICC 900 Hardy and Broad Gasoline, Motor Groceries, Meats, Oils, Tire Service, Tires, Automohile Accessories and Service PHONES 636 AND 1737 -as 3 -2 Ti," DADA A 4- A -D+ ... .. - -ks, i fy- ffm X 9 1' , 3 A ,g if The l 9 3 l li n if r 2 1- QL. S glqg Camon A fs '-'- ef, 1 5 - P1 9, ,. ll .,..,- iliwaif' -.,,, s """' We Thank You for the Business Ac- corded Us in the Past May We Continue to Serve You? Commercial Printing Company W. A. BROWN, Prop. Phone 733 Hattiesburg Kung Floral CO. Flowers for All Occasions Corner St. Paul and St. Peter Streets HATTIESBU RG, MISSISSIPPI Phone 675 Shelby Wholesale Co. INDIl5RGl'lC N DONll'IlNil'l+I. flU'lll'I'N THE CASH WHOLESALE GROCER Pay Cash and Pay Less HATTIESBURG, MISS. House of Courtesy The Davidson CO. An Associate of MARSHALL FIELD AND COMPANY SAENGER House of PARAMOUNT PICTURES HATTIESBURG, Miss. Enterprise Foundry E99 Machine Co. W. D. Dickerson, President R. W. Graves, Secretary-Treasurer and General Manager HATTIESBURG, MISS. Exclusive "Look Your Bestl' Cleaners, Pleaters, Hatters n . DYCFS lVIar1nello Beauty Delivery Service Cash and Carry ECOHOITTY Dry Cleaners PAUL H. GILMORE Phone 2096 1009 Hardy St. Shop WHERE PARTICULAR WOMEN MEET HATTIESBU RG, MISS. few +74-A ii Q 'lo vi?-P H A Am 4- 1, . if i Y- 1 ' .J wmav 11 , , e I , . ' 1, F4 1 f i ?fX,1.4 f,, We 1 1,14 , I Tae 1931 -S 0 il I Nell Camon l X I ly 'Aix in ix f JI' LLL' 10311 I 7 Al E .I - 1? -' - ,f i H- ,Ax 1 ll Bklginn.. ,fy A i n L 49 if A' A 'A' 4'A F i x Nhmhiii J "MP, MOOFSQS Laundry' and American Dry Cleaners Drv Cleaning Plant 207-209 East Pine Street HHH "You Soil ,ElIl, We Clean ,Emu Opposite Merchants Gro. Co. Cleaning, Dyeing, Pressing Expert Alterations 'iwvizll lllsvnlllll Im 4':n.-li :xml 1211 lllade-to-lVIeasure Clothes Phone 1466-2 5 S6 Purity lee Cream All lVays Best Hattiesburg Creamery ancl Produce Co. Main St. Hattiesburg, Miss. EISMAN'S USE MOhlCFqS COHSC Itls Blended To Suit Your Taste YOUR GROCER HAS IT If He Hasn't, He Will Get It R. E. ROLLINGS HATTIESBURG, MISS. Jeweler Wflzere Exclusive Styles Meet Popular Prices NGIFT C0UNSELORS'9 Specializing in Everything That a College Girl W93f5 617 Main St. HATTIESBURG Hub City Balcery BREAD, PIES. CAKES ROLLS Made Clean-Sold Clean Phone 213 I-IATTIESBURG, MISS. For Et-mmmicul Transpnrtatimz CHEVROLET McAutl1ur Chevrolet Co. Phone 2080, 2081 306-12 East Pine Street HATTIESBURG, MISS. Sa" lyfef 'T.' 11 -T3 i mg.. ,'iEitl,gal?.:. flaw I I 2 1 '. 3 ' . 'A QQ N T17 6 1 9 3 1 , :Qui k ,f'i'-QL . I Neka C 51111011 ,M iv ' H f"': 'u mm: fi ,,, , 'ff ,. Jf A 5 EL - 3 - A A-A: 1 -w:1 " ' x " V W ' Y Cole Studio , - i I-IATTIESBURG, MISS. MISSISSIPPPS BUSIEST PI-IOTOGRAPI-IIC STUDIO "Quality and Servfcen I OFFICIAL PHOTOGRAPHER FOR THE NEKA CAMON -iftgn Y A 74- - fa-W - ,A 7,457+ A 4- 4- Af Jpf 4-f 4, Ag 2 l I E X -, . - M ' W- ,,,:. ,E M 5115111 rin?" 1 1 ., 1 L Tafziw ri I , The 1931 li' kr- ,-.QUT x Tleka Cammz yn ,W 1 1- ff: ' I WF , A M FRATERNITY, COLLEGE AND CLASS JEWELRY C:O77'l?Tl8TlC6'77'l6'7'lf Announcements and I71U7fC1f707'lS JEWELER TO THE SENIOR CLASS OF STATE TEACHERS COLLEGE . fs E as s!l'lIr L. G. BALFOUR CO. MANUFACTURING JEXVELERS AND STATIONERS ATTLEBORO. MASS. .-.tha A Ah lg- -4. A A Q A YI45 l , Y: 'mv 1111-" The 1931 -l 1 Neka amon 184-1. l 1 ' 1 ffff . I X. fx , fix A ,v I C A I . , A. I -A -.. . ,, , A7 J ' Q- .-L Af -L A S-L-.- Kilim L "W" "" '- COMPLIMENT5 OF THE COMMERCIAL NATIONAL BANK CITIZENS BANK FIRST NATIONAL BANK 52? 52? fr I I Member of HATTIESBURG CLEARING HOUSE ASSOCIATION J. G. NENO, Manager vi.-AY'vr'il-l', Awe ,A -'if' A 745+ A Y + AW A Jn Ave 4, in lf Y g , A in I 1 -" .Q ' 1 '1'1"'1Sl"f, QX ZW V QQQM :mf I. 1 1 '1 - f. , A . TIJ6' 1931 If ,ga--QL . T Nektl Canton 'I 7 .4977 , u.,,, Ib X ' I.- Www. sz:-'.fd' I -.- 1' gfgfzf I 1 xr f f' THE MERCHANTS COMPANY Nlillers, Nlanufacturers and Distributors IVIiIIers of Big HIVIM Flour ancl Corn Meal Manufacturers of fPOULTRY BIG FEEDS '- DAIRY le HoRsE IVl10le5alc Grocers Cold Storage Facilities We Are Here to Serve the Retail Merchants of Our Section I-IATTIESBURG Laurel. Iwagee, Picayune, McLain, Columbia, Lumberton, Gulfport, Brookhaven MISSISSIPPI Complimentary Hattiesburg Coca-CoIa BottIing' Co. Incorporated HATTIESBURG. MISSISSIPPI The GUII States Creosoting Company Operating Plants at Hattiesburg, Miss.: Meridian, Miss.: Jackson, Miss.: Birmingham, Ala.: Brunswick, Ga. -ff-10 4 I Z- A - -YA -Y ,I .. 1.5 I nu ' 7 -:aww Tl1e1931 wmv Neka Camon E P M vi - ' Where Friends Meet OWL DRUG STORE Phone 7 CALHOUN S BANKRUPT Everytlzmg at Less Morley Than Uthers Ask GROCERIES TOO 110 112 MOBILE STREET COMPLIMENTS COMPLIMENTS OF OF F W WOOIWOTfI'1 . H. Kress and ompany Company AT 10-2-4 O'CLOCK HHH DR. PEPPER EOTTLING COMPANY UNT 1930 I-IATTIESBURG, MISSISSIPPI ,ii A 9 A , I . 'Wd I , Z , A Y be 1931 lp I, ' aka famon W QT, .vw 4- 'Y ' 'fA-A :ini-l-,,M:u 1.945 , U I , I i V-.,..-I -. . - -- MVA. . 1 - 1 Svrria-a'll lfilll .I Slnilv W'lu'ra'l'vr You Svc' Thvsv Signs: Displuyvll XV X5 Qu wifi- In u Walk I POWER 1 Tmo ,ms su-'vw wmf A sf-uu. X xQ, I Tl: 0 l'lllll0IlS R ..... .... ...G A xmcornoron FUEL ' Is all xuiiu-. lm wash-. Iiurm- l'l1'Zlll, gives More Mileage. Giant l'nw4-r, Quick Sturt. No lxnneli. lightning l'i4'lxl:l-. mul i- fail- Ihr sou or your a 0 El Ioozsupafpezuzyfvanxh moron oss. lll4ll'!l' Resist- vxlrvnu- vngnu- lxzuxl. Uru- lilling gisv- HHN! miles of lei-rIQn'l illl'I'I1'Zlll0ll. El ' ENE I. Gasolina- l'ur lliu-v who 1l1'lIl2lIl1l as lvcitvr -lruigglit gasoline. AMERICAN OIL COMPANY HATTIESBURG, MISSISSIPPI BROCICS Tire 514 Service The General Tire Exide Batteries Radio in Every Guest Room , , Vyf :lf7,ll7l'l:zUti!ilHml5 , , - . f-J. L5 J :I I I I' I Qliyifirei! uvg. Hlfafm 150 Rooms 150 Baths Excellent Foods Coffee Shop Banquet Service' I The preceding firms have helped make the 1931 NEK.-'I CAMON possible by their gener- ous support in advertising. Now, let's show our apprecia- tion by Patronizing Our Advertisers Rini? Q ... i.. ' 1 A A A A - - A -I f. '. 1 O A 1 mi. 'ff ff I -' .,.,- ,nu , ' 4 -1-"ff " . 941' 5 .I IW Tl-IIS BOOK PRINTED HI-IE WORLD'S LARGEST PUBLISHERS OF' COLLEGE ANN UALS EN son! E PRINTING CO. NASHVILLE - KTENN 'I C0 ,wo E AN N UAL QIEADILUAIITE ns 671021 !m!.CZmAA,fM1 ff fin KIIIAAII7 Llnmlbfg, Cqffgfz 0 1 AMLUJCQ' VV il. ,. ..., ,.A.,,,,,L brighf pcgesuu e ,ff ' H 'z lljchof reflecf Hwose happy, carefree days has been our goal .1 .1 .4 1 CQLLECE AN NUAL DIVIINIQN NX I N T FI Ii F1 Ii A I2 T O If T I I IL S O U T H 5. x. X Q N . 5? 1. X R - ' Q Xi. e , Tlw D .f Xl fx, 5 ,lfgix W, ww w H WQIXK Q37 i I ll! 1' ill PZ ,,1-5' 745-I" Q wwf I U ' bw, - use Aly Q f hi.-,g,"ff"figNSx rHBP" his fa' 12527 film 13' 8 I f in 'L HQ if my S A K' .Y J EW gf, ,,:,,,....i H.. YQ4 XX, ' X EN - is Q. s .I N' 5, 5, l ' Wfbff' f QM xfgaxgs' M E i


Suggestions in the University of Southern Mississippi - Southerner Yearbook (Hattiesburg, MS) collection:

University of Southern Mississippi - Southerner Yearbook (Hattiesburg, MS) online yearbook collection, 1928 Edition, Page 1

1928

University of Southern Mississippi - Southerner Yearbook (Hattiesburg, MS) online yearbook collection, 1929 Edition, Page 1

1929

University of Southern Mississippi - Southerner Yearbook (Hattiesburg, MS) online yearbook collection, 1930 Edition, Page 1

1930

University of Southern Mississippi - Southerner Yearbook (Hattiesburg, MS) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 1

1938

University of Southern Mississippi - Southerner Yearbook (Hattiesburg, MS) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

University of Southern Mississippi - Southerner Yearbook (Hattiesburg, MS) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.