University of North Carolina at Wilmington - Fledgling Yearbook (Wilmington, NC)

 - Class of 1971

Page 1 of 256

 

University of North Carolina at Wilmington - Fledgling Yearbook (Wilmington, NC) online yearbook collection, 1971 Edition, Cover
CoverPage 6, 1971 Edition, University of North Carolina at Wilmington - Fledgling Yearbook (Wilmington, NC) online yearbook collectionPage 7, 1971 Edition, University of North Carolina at Wilmington - Fledgling Yearbook (Wilmington, NC) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1971 Edition, University of North Carolina at Wilmington - Fledgling Yearbook (Wilmington, NC) online yearbook collectionPage 11, 1971 Edition, University of North Carolina at Wilmington - Fledgling Yearbook (Wilmington, NC) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1971 Edition, University of North Carolina at Wilmington - Fledgling Yearbook (Wilmington, NC) online yearbook collectionPage 15, 1971 Edition, University of North Carolina at Wilmington - Fledgling Yearbook (Wilmington, NC) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1971 Edition, University of North Carolina at Wilmington - Fledgling Yearbook (Wilmington, NC) online yearbook collectionPage 9, 1971 Edition, University of North Carolina at Wilmington - Fledgling Yearbook (Wilmington, NC) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1971 Edition, University of North Carolina at Wilmington - Fledgling Yearbook (Wilmington, NC) online yearbook collectionPage 13, 1971 Edition, University of North Carolina at Wilmington - Fledgling Yearbook (Wilmington, NC) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1971 Edition, University of North Carolina at Wilmington - Fledgling Yearbook (Wilmington, NC) online yearbook collectionPage 17, 1971 Edition, University of North Carolina at Wilmington - Fledgling Yearbook (Wilmington, NC) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 256 of the 1971 volume:

'1 4. . , 4' W J L Wh M . LV' V X 1 w 'Q 1 - 4 4- A 4X C ,- r' " t. 0. -F ' C1 . ,4-1' S .K ,' Q fair iq tv . x , ,A .5 ' ,jx A. 'J uf .-if f,.'- 'Q' QJQ57' .5 J 'lic 51, ff cj' E . J ',' ' f As' , Q2 ,fl-. ,. J 4. Q, 1 QT F , X ,.. Q 1. .' If-23 i 7, 'J ro . , X C422 r .J cf. fg N l.s M ' ,Tix X Q' if 5' x Ck 4 s X0 .f v qw.: fkx c T .N fl sf W UNIVERSITY QF mama HT wlminsmn FLEDQLIDG Z9 , VoQo6oo gaircisuon - psacbousa . .... . 6Q9'Lflh .Q. . .............. . . 3 Bfgfdjlb 21 v geozmsa Y nDufo,voz.0su 1,Lf8t0fU... ......... .-..... 0 n . o 0 o o o o o RMB! LNUXJSOS .... . . . Oiossoog .,. nufgas ..... g ..... . . . QU' pmasapw -'Beasley . . . i 6 9 0 Q g 0 DL gauze up 1 Ao no C '4"9i95 - - - - -- - - - - - 'a2Sso cfouon . . . . f .. ul ,-' - -xg... 1. W -. 2 X egg. U. 5 - x A ' , y Q 'ii ' 'TCS SQ ,,,lQ'1.JW-:L g, ,gg '3gf,2:1'i4mQ Hf. 31-I: j' ., , wg, 49,5 u f ,R 1 Y- 4 ' C I V O H H -. ' 7' ,N iq: ,fu g 4 , If' ,xl 5? , Lia' '3. xl "" s1s 'v"' I .W ' u . ,. YQ, W1 ,' 1 r !fJ'1lf A U -5 5 -U 1-,759 I H J HIL .:..:1. ' . .L.1:g:,1.L. nu 2 d f 1 V yy : 'rlffg' 1 :.x':. vjz, Nu- 'T-:Y-:vu Lygiz' -."-' 1 jj' 'syafig 1' X 4, 5. . 1 ---.,-,-Q-gr:-r-2, 34-.cf Q-1-gh, 1' 'f-. 'jxffjff-1.-I .. 9.1.35 3 5 5:- .!Kf1l.ti::i ,Qf!f3.g-A' pvgfpgyh j.g3,,, -,, ,.fJS .. 3 2 f , , --Q, . . . -, , . , .R .. Q., 1 .---g- 9 - --. - :z ,":"'. "1" 'T?'Rf' .xx " - . , T Q D Y ,- . .. -4 Y. Qi-1,,,-R,q,.3v3,. ,x-,T-.'7 q3.,.,j ,YU .,- ,Q"'f" ,:,,:A,ff+'4.ff?S.?f'ny- X - if .,.3H:,,5? f2' 4 :g1b75E' : E " '41, -'+-xiii-,":L,?:2G..E'?.,:. mfg, 'f " '1 -f ri "M-' Vi-"?"' f v' "1 ' F' fx,nE-- .-f:x5,.g,r+1f.'. :f,gn4,. fx-5.1:-af:-4,.. ag, . - r. - ' - . V V wx -gas-H -- 'ss-r ,,, Af,-ff:-Sf A m ' ' ' J' -'--'5 '- Y" "' X 'lf '-14' , .sex L -L , -5'f-Lkaufzi'..fa:ii,2g,gg,g-irft,ig ?g'4,?-2- ,fvxfl'y 4 - -'-'- -' --' --W "-- f f-W '-"-"- f -1 ---'Q-----------'-'-:manfn-nmuwnmn:1:1.m1nnn.1-1m...-...-,...,......-fv..,.,...,Y . .-M... wr, ,. ......... . A nu..-. . 4L,41-..1 -... ..., .4 -' ....' -:1..::.:.......,,--W-if:Qggnzzzzz1--1,1Qua1g1:L...........5L-,Lu:g4.z...., -. v-r-'gu:'!.....v... ' 11,1 if 5 ll v V --,g 111:19 LU.:-L---5L14-L-.-::.:. :I ffg-, A-f":'.'r':-::::7:f: :g..:,:,-.hu-Q 2,1514 Q. -5-2-3-vgvfg-:'U:.'.::f:"'.' 'Z-W1 - 4. 1-------M-,' - W .. - . - - - -- -H -' - - ' - -- 383,37 211 fa--:::-1-WEES.xn: : . S2551-. 5-fat'f.L.-. .J ,, .:z:m.' :1r44..z::. :' f -, -, " ' Ez.?' i-!G-- 'fhliiatmfnfeti-rlfahrmnwntaaz:ani-nfimzuiu -'. :rw-1 'O' . .V ,5 ,,,.! .Sm afiii I sim? as 5 ?Eiv 1 E L.. 2 -T qu A 'tvzuur' " S Aj I. ., , I. V-Eh ME f m'-E Q 1 43+ ' V fri t"?'i gszlaeg .qgiii fait 1 53235 'T . .353 .1 . V9 .213- ."'T Hit ' io 2: :KE ,, . 1551 . +140 l . 1.3 D .. ' .-L . F 1 -:r A! 5 'vza 141 112 ' ' 122 "'1L'7! v HT' . ,A -x --f "3 Zg!F5,fT:'J: N, ' ak: Xl. I .v 2 94555. . ,, . if 3' ii-g'2'- .,,-Z' , 31.550 F V 44 "n . . . ,,. pf sf, -" le ,J T711- N- . -5. .va '. . 'Q Tk Y H a X sl A ,i 1 gf X- ,. ' 'Fi ,.., , ,ITL J' N qu. -5 v ,. if 2' '- - V - - '. v ' -A' ,. vw. ' .. I- A h 2 C P'-B4-A W' F 'az 'T-'F 'A- ' . . 1. ' T .. Yr! , FM --1.1-f:'e'-,3?.-4".':" ' - M Q., V 'f -.. ,-'Q xl 'Q ' Q ' -539'-' rw.-, ,.. ' ..., . ' - -nuf ,pg --.,--v - 'QA- ..Y-o.- J I ...if- j-.1 .,, -- 'fm Q - .- - ,LF-gg. - Y Y.- .. nv x ' w:,,y:... 43 i- - ... .Q -.. 1,-95, A Q ...g-A- ----5 ... - -4 1 -.-. ' ' k A'-3-'A,, no- J' Y .bl N t-z L-tv.. --- an Q I ,--.- , .J-. -, ---Mi ,mv ... n , "' ' ' ni. .. V ,nah .1 Y- .-MU, -nmvmq M. f-W, 1--. 1m . . ,. fm.. 1,,,,,,. . - vnu..-w1'f' . ,A .4--.. A 1" w'1,"' M .nrmn 'L 1'-A---M-H" .,,!.".."-'-J-' - ""':71,.f:. -A-Y-H , ... Y,.-.- .W --W- -A"tt1.:1:1,:::: ,:'::':""" "..... .. - - ' 'A V A -- - - - r- -1 -f- , . . .FN 'fa .ig ? B f f ......-......., M- ......-Y -R. -ff A I 1 , 1 '55-kv.: " MQ- ' ,, Q ,I 1 -2 -"4::1.. ' - Q , . . mf.-I -1 5.-.. ...L,,..,....f5,,....n.:' . U. ' .-, urn--. ex . J. l A0-y -E . .Luv 1---.1 f' 3-V I- gf t .. +-'f ,' , va ...... 'C' 'Z' f 'A- :' . . - A V-f. HJ: .-'. - - .-'-ur. 4 +.g j.'...w--E.. ,-7 Hipifriae- ,A 7-':1W', 3-54,- .... 1' 23,1 V ,, fifigfgi " - f v :Ee-11:2 r '9--9' 5I'Lx:3'- H73 V " 'RJ-215'-L': ff-1 f. ,f-'!3ilg":'m' fr, .,, -??".- ' 55-V ' zL'::.,".1'f, ,- 2"l!51""1 5... -31l:'i"":,-, -,.,.,,', -1 ,--IJ. ..1 . "'nf."-, 5153? wg 'V-1lg5p'-f:1 1f1rig1.,vi-fig-.1 r. fy, -, "f"mmi:i.,.. '-5.7. . 5- rf21'l5ff7':?1'1U'-'ff itfhlf ':12u,-ff'y"' . --3'J1il'i:i ..'-v ' .'."iu.w:,i44- 'nu lf --f '- JJ, 1' ' 4' - '7'4'5-nj-. , ,.':g-5 1 . fy .:,gf-,111-' 1 ,M f:.,4. '., 'rf' . , '-Lz::y,,h4., :cg-1 ' ' '- . :,, - 4 ' " ' I 5132? ' ' I ' . " :i""" .N " gal -. f " ' " :' f""f'ff21L1'i'-,.1 -- J j Z4 . VV , Q., I ..' uf V , ,V Q Y.,.k.:4m,:,auv 1' 4 ' : I ""'i-1w- . , , W 4 4 HW-v'S.,.g.:,MxN, 5 V D pgs- -, 4-D-4 gm- + -- imc' 5. :aa 1 - .. V, V-'Ziff f . 9335?-l..' I g1gQ,A':.3,2 JA-'-71,1 43421 .:1A, 111 1 5? fi! ' A 5 . V. -, P ffkr' H-2 Ti! 1515? ' httffife , ., .W L: V ii 7' ri M. A l"lTI',j. " ' Eiliiilz, rg,z11,4 24555 31 :iii -,mfg T,-s-as riff? 'E 'Viii '.'Ii'?! '-'-11245 fffiieii 21155: l'v7.,!': If?-'Q . '. 2' -:Ml 1 511:-: ' qi? ifeffii Ezzfliii "PFS fglpfili 351:33 , :I ., -2 'rl' -.ftzif -. .-.rg 12-41 ':'1'g ' 2:35 :':E:'4F 'YS -, 711.2 P.-22743 I. 215332 Y Ulf: T Tfiff swf: 1 1251 5 1.25.1 2 "iii , , . , .f. 5 W . ' ' iv. .v':':? -'! Elf' :mi ...,,. Fi iii? 5.3: ki" If 31 T" JE! ' 1-. ,, was '- -N , 'f'!Zi'!' .5151 - 1' 12' , -17,1 If" fa-nt: 'E E4 1 - , .'::.,s' f :.:11:'5 : 'Mgr .. ,4 X. 1153? ' MP? '4- A , -.ififf .V.,., feaf .UHF 2 A ,-5 -.:.-I I 54332 ' 1 9, ix, ,Q AQ segzqimg A 1 """', 'f.hl11EEf5?".'.g,,- J .. AHB.:-AfEB11m?:?m2. ji VA! """"'115 Jai: js' L3...'4, . ,, V ' '-f-5444... T" .. ' --11 .1:5I-gd-4:3-:.. 7+ "f"ffSfft:, Ftggr - ',.41.- . . ..xiii-IFtzeffizQl5?2i:f1EfgV1,Ijvug31X riiqilw 4 . 77.1,-Xi'.lIZ.EEiE-.hxskvx-V V - ,'.1... iijeriiiii-je,,:.:.',H. , If 2.1232223552 5,-:-1 K "t""gfA:?4 I' , L 4 '1 1 l on ' I I . 4 I v 1 fag fffxw fffff ir i' 'A' i' 1, ,mia P... ..-N ,. ,, -if A A. if . ' , . - 'V A ..:s. .-,xZ4i.A"' - 'u 12 ' " ' Lbiaiiiiilizllglnwn-.--,T1..----' 5. 'Fm nsnsanmum-u .ga-ww -' -- --- -1::,..----Q'--1'-mfg., .....-------f ...........---1-Tm-:mmmmnnm:................,...,....,.,.....,.......,,r'r':':-v-,, , , 1 N k --- ' -, 42 .' 13' JL. ' , ' 5 if 4 ' Q A .5 - F 's rx, a gg J' f. . xy.. A.. ,af sf' - ' 1... ' .f . M K . f P " 4 ,Q .f-ff, . 1 J.- r,,.. 5.7- -L "'f'1i?3F3T"" V " l l L I i 1 4 '-'---'-H--"'n71rrrr:rrm::.u..,. 1 ..........-.-----Q-r--wwf-vnrv--1 -- 'L.g..,.:,4g.1.L.:L1:.L1: 4. 1 .Q 1 IW: -.1 4: 1- . n , , VI 5 , A D J , , -P 7 ,. '- "r".,-Jfii:-Z H-'J ' ,, A f- 'ff 'f Y Q"-:ru " : -LA f-gffg ,352 ,aan .. .v " F'-' if?" fi: U ' " '. ' .- . 15, lx-L. ., Hfhf.. . -ig .W .,.54Q,V, 5- U P 5 .- . .r' 3 :,.,5 1 Q ' 'V' b ' , 'ing' M3 3 3' 'ls 'ff If 2-ur ' ' - fax' """ ' ' 'f. "4-'f'-2' if ' .. , f .,.. .2 LQ: IQU,-f x A-- - u.. -, J ...,.. ..,.- b , -1 i 0.40. :1i'i P7U7i 1'IJfi017 ul I. ,x3,iQg -.xx AN, . .::,. L- . , 1 , I , yd '49 saw 'M L A+. 'wg xv- 'QR ...:::,:"::',. I!igum-'--M.,-- 4- .L.. ..r..::...:... ...M fm: -' ' ........ ...,. .l..,., D A : 0 x Wullunm Clyde Frvday, Presudent 1 .1 . .,.:.:,1..,:.:, 5 -9 r-:::1::!':::1:::'J1u:1.'n111':I'.:m::.,nm.......N ..wg-,.v-f1'1!?f:fv'vrw1r'vv'rrrffff112I '. .1 --. 1. '. V. I L., i , fu 1 liv AQ 1 , X fi AQ k . f-q X at ,..f Joshua Paul Reyn ds Dean of Faculty -nz. .: ni- at -.IEEE Bl' 1 w gif! :santa if-'Q-q El?-2.5 an -vga 'SOON ..,,,, 1541-gi ww! c'- mf!! -v Helena Rlker Cheek ASSISIA nt Dean of Student Affaurs -mg JA James Marshall Crews Dean of Student Affairs Thomas P Brown Assustant Dean of Student Affairs FN. X '- 1 X - 4 u I . ol , '1 , Wx f - - ., Ku ' . X , Y' n ff:'4 ,, . ri ' V . 4 Q , A 1 E .f -. , :sa A, --3 as-A fl? it g,.i.g.. O -- 1 'fri' 21 0, VI 1 "', .. Q E .- V A F, ' ' O' ij , w' ' f ' A 'J' X 1 I I' ' ' ' 1 .R ' ' 4' IJ -124 1 uf . .Wm ' ki 1 -H... s- , ,Y ,fa 4 vu. ...I Xi, .f 5- . Willuam H. Browder John Carl Dempsey Director of lnstututnonal Research Assistant Dean of Student Affairs I lx 2 'N-"s 5 ,qw ' x "JG ff e' A : .Q . . . ,, v 1 V ' ..5':" Q, 1, A x, V... ,av Alu, . :s 6 XS L. Murrie Lee Dorothy P. Marshall Registrar -D ,...m. Assistant Dnrector of Admussnons James pmey Busmess Manage, .-r,nLf:::: L!QiSZQIQ1Q'::v'2'.:!' :g:1:g:5:, f , . . Nxt 'X Y X I Jn ,...-.,.. 'www .ff 't' ' - I .V , r.-,, -N 15 . , ' . 5l:4 ,,f ? ' , Helen Hagan. Librarian 51 fr J ,T 3-If U , 5 F 7 ' xl F ,'X'E5g U .N I ! f r Q' F -5 5 as-M.-. K5 N V A-iv xgzlr' . -45" 1 r w"c Graf? Rhodes, Bursar 'lr '51v.:3:gy-'1r-rmm1:rx'n:uu:u-----ww-vnrr:::::..:um.p--... ,.......,..,..,..-W-33,5-g:m,wpqn.yg.p. .gpwpmfmvaqg f"'T ,K 4' " 1, s . 5 1" -nf cl 5x gl ,,- w 1 --...H - '.-..:...... . QL L 4-..-',....n1-.....: ::g1z:,,....:.:'.,hzEu:--' -'.L:::::- 'Lf lzzzztzzazu,..,..,.-.-fm...--H...' ..... 'I sl-' p rf V , ,,., t. Calvin L. Lane Dnrector of Student Financial And smsfrssvplgf' " w 1' ,H . 'A- , X51 4 ' "1 Sir' - rs ,fm I . xr ,f l ,g:..hf"itig , ,fri fs- 1 3 'kf'.. ' ff : !f553r'f , " 45 tftditfi .Q iff-ifg'S5 if ,,.1Egf5'i,,F 3 , I 1-0, 'hge :di A r " -... f 1 K s Donald B Tnvette Durector of Computer Services 1 R -: Wulllam Jasper Brooks Dlrector of Athlehcs f i 1 of 'H QQ L7 ' 3 .' . . , W Y 'QL 23 E Betty Westbrook, Assistant Llbranan PMID Smtfht A55'S73m Ubfanan 5?5'5I'?3' 1:T':ffff'Y1'1T'4'1 1?-FiFE5i5:i'5'2'4 Si!!'Ei3213455W151:71181111.51-"!'2'tf7:'x'.'r.L2-is12..i:i--g-f-----:e-:'::. . ....1.......... lm ,, K, 'V " Klart' "':ua..z::i..w.1 oi-I-2211.1-3' 1 sl nm lL 1 4 ..:.. Jr :..x:.nL mug. :..1..z.. " " '1 -nf- 4 3 Tsal'En Wu Lsbrarnans Lambert, Assistant . s,,.A.. . ' 3'lf GV xxx Louise Jackson, Assistant Lsbrarsan Jw' 1 AA 1 ..4J,, ..-- v. f -,,lf,n,4,ms,' " .'.'.1.L. - .: . .'l'1C.: . u...-rn un . ' ns.. , . x . oi ,A ' Q I 1 A Af . o . .,-:LJu..1....-.... .. ,:4,1m,gg,1,.x v vyg: :1.1::::1l'114-I 1 341 L:1:.:::.1:--FQ" --....-. :1: -A J -fQ5L4,:ii. " . Y , . Y - :X 'I JY 'Af-E-E511Lg-iiu:35:5:2314Zi-11IW:'.fr-r::2::::1f.ug:g:1g.M-.4g:g:::34:5:5:g.,g3gg:g.:g,,-mf,.,,..-wg-my-1-,w:31:..4. .....,.,.--,.,,-yy,-,,, .....,..,.. ,W-.,-f, ' ' ' ' 1. Yf!!?!!?!?!!!!?E?i?".F.i:'i5'3?'if?'fl4!'!?!1??TZ??!1!SAI-'Y'-vEr1:1'1f1Lfiiffiruzrlii-l'iif'1'l"0 f2:2.ilsll:fii:Y'Y 1 ' .ru I 4 1 . fr .lr 4:1 '1 5571 'l .. ln.. z 15732: ut... 1:1 ES. xg. 3512 ,.ir 1 I ZETZ 332 zu.. ..- 327 555: .ug .,, Ez: inf: 721.1 32121 gaze :ng EEE ws 1 ,... g QE ..., L . l xx, X I' . ' Y 3 ' I I Il .lf 11. "s .NV Gail C. McKennis i ff Claude F. Howell, Chairman H Byron Corcoran ,nz l 1 - 333 -1 55355 zzz: :::'l 'Q - ' 26 15:2 1. ,ag-prix- 'F 7, .. , .. . 1 g, . r u' HH: N , ..... ,1:.::.4l:u5 .g,,m,.,,, , .. .,....,...,.:... ::::.:::U::'.: mm. . .D m ul V., , I A ..... 10.1. 2. I-"" ' " v--""""" ' - 4-H' ' ' ' ' .--A 'N' """"' Y 1. .L . .1...1:..:.,. J" Q '-3' -'F . ' .N-Q, -..-- v-- ,,5. ,... .. .117 U , Q' ..,, 5 x.: .4 l v 1 , ' w A M W' K e x l N" 1 N X , w , '1 lx 11 ,., W W W 'v Mmm ep 5 W I Nl 1 M ! Nf 1, W ,J :,w 1 'N , , X, ll X WX DN W5 W MW NW ,iM Art Show By Mackey Jeffries 557' VEff?3f?j!?ffW55??7f 'flfBiE1'3EEWma'9"EEil'??Z?9ZHiQ5iz:z3.29mmt'Uff':r1,:s.:1::vim l ,,.. . q ,.u 1,1 .Nl 4-:Q v e 7? K A .14 , E, 1 T 9,4 li' 1 Y fr: E Q gag! 1 M - , nh , 55722 V S Bum f s!,"WY SX -.uii 5 1:7 , ff ,M ,N Q' -is '!"MA1!J!G'Hl .-V. 5146. 1-an 5, Siwguggysx atm qgikgsysfinw-34--S B5 "Mr l 27 QPU-Eiv gwsmgej ! yi. A? 'fl Sk 4-P. l"""'-5, 1 I L -Agrfw U. r, . 601.0951 14 E I N f r ,f gli. 4, ., ., -, . LL rv T ll' 'S 1- . E,:f'if: :Alf-j'Ej'f'i,AA-5.1 S Q .f -mi.-:-' A 1 I- 'Viv ri V i -' ' "-' . X""3vlliUl"'7 nfl ' ' 'Mlm' '. l nl A 4 ' ' -, ,"lI2'l:Hf!'3f1-T" FffY?3!?FF?EZ'5..l:-. '2 , 14'.,?f??E7i,-Fe --1-:L-:zz-.:1:.1i..za:"ri" 1- , 11 1 -- - 11,-4 - 1 : .,., i"" "' ' ,,,-,., :... l.. - aa l F , in . Franklin H. Allen, Drl Anne B. McCrary, Jack F. Dermid, Dr. David Sieren, Dr. James F, Parnell, Chaurman: Dr. Daniel B. Plyler, Dr. Walter C. Biggs, Jr. !U11!3KF'KiHR!l9 e ' if -.X 30 V . A ' H i A' - ..... .. .. . l.. .Y..,.. .,...,.. . .... .,...:-14 H133.g,,,,',',-:':.'.'. .',' . . . . ,, . I .:x,.'.x. .A. V I A Q U .N . . "" ' 1 ' 4 H-111' 'if'- " ::'2-SL-wflf : H .' ' 1:: ,.r -"luv" ' - '44.a:'."a:::'::rl- ,, , , .f 'iilim-iiE5 l'::.Li1f1 iii: ru -: '-- :- "" " ' 12 'H 2li n : -x::l x - a s ' ': :1 . B ,.,,, ' ii :Lu LL1... ' Ll........ 2. . - M5155-35,1 JL.. 1,,,:.uuL-1.224543 gb ,- '-si 'lvl bu g...i..5i e ,v if U -Q 1 ' 'X' Biology Club xx 5, Standing: W Shew, R. Jacobi, B Woodard, C Braak, D. Herring, F Burroughs, W. Ambrose, B. Selvitelle, J. Ferger Sitting: J. Howe, L Milligan, T. Rogers m , The Biology Club was organized to create in- ' ' 'J terest in biology and to establish better stu dent-student, studentifaculty, and student- university relationships in the biological fields. Club field trips to other research centers in the area enhance relationships between the university and the community. Wilpol Day, sponsored by the Biology Club, united the entire university community and many persons from the Wilmington area in the fight against air and water pollution. 'A. , ki L. Milligan, W. Ambrose, W. Shew ' V ' 'V ' :Y 1' t E:I'j:':':'T::' :':?:?'.:1'Ei1' "ui EE !'T:Z':':L il'lEE"3f3f'7l:':':l. 'l':'5!i7:v35'f'-l'5123353551If -i-11!5"f4525555-4?1?3E5:.t?fl'L: 4: '!'r2f't'X't'f'.'?-r:'.' az-,--"'-2."1':':'rt'1Z:':..2..........,. .... useless I 1 -s 75 -Q A '-in-H R X XA X ...N -J I Dr. E, M. West, Chairman 4 r , ! Robert W. Appleton "0!?'N' "-'cc -A ff' XX I 1 J. Joseph E Dunn X' ,, X 'QA " r, X A. Earl Calhoun 35 x, .Zi .I-,K , x 'V V Q X Tic: in Ruby B, Knox f l Thomas J. Burke I -ri-eLQc.1:g:-,. -1.-11'- --.F2.'. ..::':: 'rf'i2g, .1Z.-Ti..h:4k1:1:g4 ::1.'.!, f- ' mm " Business Club Q 55 J. Sharpe, D, Diamond, B. Harrell, G. Cooke, D, Sroufe, W. Johnson, D, Haskett, E. Blackburn, R. Riggsbee, D Lewis, M Verzaal, R. McLeod, D. Parker, H, Chinn The Business Club, organized only three years ago, is already the largest club of its kind on campus. Open to all business majors, the club is working toward affiliation with a national accounting or business fraternity. The prime obiective of the club is to foster good relations between students and the busi- ness community. Its other goals are to instill in its members a desire for continuing selfe improvement, to foster high moral and ethical standards to encourage and give recognition to scholastic excellence, to cultivate a sense of responsibility and service in its members. "-""" " ' i """'7751f:'lErtfl'k5 H' ?71fZ52IZ2:1!!if.f'.1TCi1i2 - nl . . v 2 , x' .:..:. ... ,my::1.L::.u,1.,.!.Z.ZG'v 1,p-- 14111:-:z.:'.Nl.1ZL,., ' ' ggi"--v12igg:g::,g,, 'M X , , M - ktfiw : .. I '- " ff" J l . K 915' , .X .Q,,S,,,x . ' 9Z:':f.,. i7.1"2 ' 5 l E 1 v 1 I ' ' " v nl' 1 ''iF712'?3i?"Ifl3'3::?2-5.'i5i'3'5H!1'5E'H2?f'f5Z1''Hitt ",.,.:1ag-ElQ!E1i5?E5"':.:1g:!:1g:345:5:5g3.g.jz1:A xgggngfffqey-:v7e1x':ff7.:..: ' A., . ,, '.1g, ':.... iv..- . W V- ' ' ' I "'-J'i',i5':E5E!'SCE" E Sfff QP: :. ..::::,:..,- -"'f?f7E 2 1' ' " . , '?f"?,r:z ez: .re :rf ,: ..: - ,'. '-M' ,' . 4. ,,,,,. . 1. , 1 1 1 L , ' xf 1 V'-J -'1l.Cil- -. I '- ' . . , . - 3 ,- .. ,...,. ,. , ,. .. - .- ,' f,.n.,1..,' 1' ' .. .:.5... ' . . ,. . . ,':.4:2..J. ,. x1"p:.1 ...,:...'.2-,gghegzgtii --A 1..1 ::::::"'x:5:,::'.4l ,gzgz :z":"a1-.Lima .. 1 ' ' H- "'U' " ' .... ""-NJ-117 ' F-4144 1- 411011411 1 P N ' Dr, Fredenck M, Hornack, Lewis E Nance, Dr. Will S. DeLoach, Chalrmang Dr. Jack B. Levy, Dr. Louis H Adcock 36 ,J us 35" ,nn M41 ,mz"fF'-"1"'2"'t:.'7,.. "H-.H .m.1..:.1u111!n. -ff l"'1"r ra 'M FFTB?-11'EE!'-H:hrf1,?.5l IL Z1- -L 49 Er MH fzfzff' ' s- NJ.- ,, 3' jf? U .11 N ...... ,,.,. -'4................., - 4:31. - - ,gggg , '- ., .r ,, . I I Chemistry Club B Rullman, vice-chairman, M, Church, chalrmahg G. Russ, secretary Dr. J, Levy, advisor, M, Church, K. Best, L. Nhllugan, G. Russ, B. Rullman, H, Dlllard, B Russ, R Grace, W Whutehead E ,gf ,J 'lf 111 ' ":t:::7::'.: ' "l'V5'1f r':::1::::: 'iw F- we - mu -f w - , mw' .s..-A . . .ff - J ..L!:i1..lL... ..J3'.L..2ZZ -.- . .4--xg."!!'J...i1 'l ...Q -IL J.. . n.-num. 3793 --v :Z?E:f??E??5?E?5i?EE?E :zz..':::E:..' :fl 1:11:51imt:x2:21q:n::pg1z.'z:2r::,'?WF?T'J:??'f'Ff7?'f'?H!?Fi5i5lE?iT- vs Betty Jo Welch, Dr, Terry Rogers, Charrman, Anne M. Fitzgubbon, Doug W. Swank 39 ...H . Em af48zf!157?E'I1+Lii ' 'kt - .. .. me----1: ,Jr , . ....i?.......Z?....:q 4Q .f1,1ET .1. .m- 1' M - g. -,, , '- 5... -PM . ar---:.-.-. M.. - "'g.......f. . " -.-.' ., .. , .....,.. . . '- ' "' L.LfLfI..iZ..L.... .2.2...l..2l. -., u 1-I--LL. t2.u.. ' .....Z....4... an veil... I . ...,.. 'TER UNC-W Debate Team Sitting: Jamce Asbell, Patrncua McComble, Standing: Bull Brooks, Make Glancy, Mrs. Betty Jo VVe1ch, Advnsor, Lee Garrws Not pnctured, Keith Farmer "The Music Man" gg "1 openmg theatrucal production In the Sarah Graham Kerman Memorial Auditorium played to Capacity f'0wds -'-" .-: , 1f1?'1ZFE?EE"fT:: ' ' ""' " -A LW ' , v Q, , 1. A .. ,Ak f N Waiting For Godot , Y . . , proved to be one ofthe outstanding productions in the history ofthe SRO. theatre. High critical acclaim, "Exit The King" 41 ,, , . . . Eugene lonesco's unusual drama oi mans fear of death played well inthe SR O, "5 15" ' , " , jf, .. "" "f"""' -----'f"W' 1 " " ' ....:,:m. f 1 122 1 ' mm, A mm : 'T' . Huw: " .,, fifm d'l.IC8H0 ' HUQOLUSH ,gg N ' Ll Q x,,4 ' ' ::FE5FIi.IEZ:': 43 iii ks.. v' L "'T""""i2ff:212121Xrs4f.1:212:1fr1:1Q1111sw1nmEz2s , . ' ,. , . -q Betty H. Strke, Dr. Elmer Doss, Dr. Paz I. .... ,maiiv3Q2fdr!f?2'a.fa24f2ifiH:l H. Davldson, Dr. Darwen ' "jf, 1 -1 J Z" ' aug.-4..., , -.Ju A .99 f! If Q W x R. Newton, Dr. Muchael Bradley, Dr. Calvin L. Bartolorne, Dr. Harold G, Hulon, Chairman: Rnchard A, Paulsen 43 !fHi!?i4 ,' 5 215 'SITKQBNEF-5 15 - " ' , no , -.3 ...... s:mu . -- ,.,,...:'w1 " '- h .x'.. . '4 ..... l K. Piner, P. Warts, D. Allen, B. Koch. A. Staton, S. Quinn, N. Burgess, l. Denklns, S. lVlcLendon, S. Wells, C. Jones, G. Rands, B. Stlke, B. Taylor 1 SNCAE Psychology Club 1' Jn' , :MN M. Cowle. R. Guest. P. Crews, H Halton, B. Clark, M Zlpser, R. McCorkle, D. Newton, D. Paulsen, B, Selvutelle, S Daughtry 44 M MLM Q0 D O95 fgrge ofloxoqixcgxlqfkx Ve O9 Q 2 ops 6 -Q6 34 1' H-'fp' Q, p 5 ' wifh an lf7ff9dl1CflOf7 by Wallace Sregnef 1 A L 3'.3':!L' an ,ak . n --' IST. ' . g:u12!'??m"' J.-fm f?257""l' " ' - ' 1,5 .---:L-1 ,:--" ....-1. 7-un'-: i-- A .1 ,4.r..--- ':'x-227144217 f"'x ' ' lil 5 til l if iv Gerald S Rosselot, Thomas C. McCall, Dr. James G, Colluer, Jr., Nnla R, Chamberlain, Isabell L. Foushee, Warren C. Tucker, Patrlcna C, Ellus, Dr. Joanne K. Corbett, Chaurmang Ellzabeth A. Pearsall 46 'H""' 'wiv' 5" 1 "7mm'VW"I giglhgsgggfflgQ?522lEllgfgggflgffiff!g'EE5Y?iif 5?iv .vgzzggn3..-???2iI?w'?1'5Xl?15F!3ff?!?+?!???F?EF'f'f5?F'.r'.:1F:!'rl1-"?i?iWf A - N- ,. ,, l ,' ' , . ..- -,. Jessie Rehder Short Story Contest Ki. lu? Dr, James Collier presented awards to winners in the Jessie Rehder Short Story Contest at a tea honoring contestants held in the Randall Library. Ken Keffer, Robin Teachey, and Michael Bonner placed first, second, and third. respectively. The University Poetry Award and Jane Divine, Kathi Beall, first place winner: Chancellor William Wagoner, Peter Venable Timothy Sims. and Lynn Walker examine one of the books given as a prize in the University Poetry Award competition. '?iTrFPiEQC5Fgrn.l1.i.. .-ff "' ' f"73"" ""7"77F5?Z?' :xf:::""""""1H WW' - . . . 1 V A . , , . . 1 Y A H W' in U 5 U ..- - . D. :." """"......:c551F"1- H EOHIEQPAH G39 2 wx . .11 : x any , Hi, . V 5 Epi' Q yfgigg, X r v: N-1- :sr if ,ii if ' 2' e ' f F . f " -. f .aff s gr. ' . rr' 'H J' '1-F ' 'jr " ' -fi 5 V-if Z V 6 5 . if ., .um-...gag .1 1-,n-...4. ' "M 'tw-A' .ff i gg W in Um .w.s..q, 11.96 Z' .212 Robert H. Pittman, Instructor in Anthropology --Xin I-1 Duncan P. Randail, Chairman Geography Not pictured: Paul A. Thayer, Geology 'SWE K'-A X MANA DAKOTA E 3 R A'S,K ui ss YW T, E" T14 CMO GULF O-'F MEIN' ' TFD STATES 'SEQ sig-A Q , . A HQ' . 4 0 4' "Aw H ,- ., ' 3 A . Nm U, r!'7 W 3 1 si .1 ............. y-2.41 .g.g1... ' null-: 1 '-'1g.:::"z12 'IQJEEPY' "" "'1 ' Dr. Thomas V. Moseley, Dr. Albert Car! Gay, Dr. Henry G. Crowgey, Chairman, F. Andrew Rowe, Jr., Walser H. Allen, Jr., James H, McLean 51 "???55?lf'7f3555f5f15WHf: uQ?E?I?Ef'3iiiz'5?QW?5?'3?'rvETff? .2- 422' I in ,. .. ' ' f"5" f . . ,. .' 'e::'fm:m!'61 A ,, .gy ,.,,, ,. .. ' - , ml ' su' .- "uun:.xu" am A 1' s.l ua.. History Club 'UUE J.,s I--' vi 4-"1 Rusty, T. Moseley, S. Ahmad, J. McLean, E. Foster, S. Edgerton, L, Donaldson, D. Rowe, J. Fugate, E. Gore, S. Qumn, C. Tienken S Qunnn. S Edgerton, J Fugate, L. Donaldson, E, Gore 52 ...un-nv-vu-r-1-vw-w-v""""""i TT . 311. 1' I . 1 ' . , 4 Q - 4 N- . u :nu 0 " ul' Z326EZEEEEIZ:7i5Yf2?i5IErE5'5Fiiiiiiiil-:xx'.1i1?f!22f3?i5E3:E:::r::::::1::x:::n::z::1123k5F35WfrfnpiriEvfmmx1Yf':?i'?f?:3?'5tf?25?:f::GE"pH?f mg1'f4fi:'1F3f2?5 , , -. , , I I Mdfh- lZ5'1266I"1l3 -Q A . .1 5 , . . Q . 'H'-11':..:'--.xr-nz.: ... -M-w-1-L-.:.:"a4 ff:-f-v-1.-:"":5 M1 'fs' - "'W?"' l:gi?2l1l17EliIiil1 4"55iIii!l:EH??v ' .I n MW, ,55I,g1x..,,Q3:g,5.3.g:j.,.,,,f1g:z:-M5221-A::vL14,g..eqG,-Jr,-n,.gv.r:.l',,:1z1.4hlfzflg:1u..f:.:..3T fii:-41.. -4 .. --M '- .,. Hx: gnu-: 1-fa, ,--1 r !t!'YZ!7!'l'ru3 lf Z '. , T. Ml--an J -nr -J Sandra lrvmg, Dr, Barbara Greum, Dr. Vicente Hernandez, Eloise Soon, Thomas Brown, Donald Tnvette, Thomas Lupton, Dr, Fred Toney, chairmang Dr. Fletcher Norris, Glenn Long 54 .,' Engineer's Club E-'F' NAM G. Nelson, J. Shaver and J. Mayberry. IVIa'th Club x A . 'K ...Q ., 'ql'l'y '. .QNX M. Zrpser, Dr. F. Toney, Dr. B. Grelm, P. Ruhland, G. Long, and K. Brown L?:?i' .-,:-rfmviiriirdrtffy 412114ssrsswiifisizmuarsfff .mf pw. szmage zr , .Au ---W -M "'... !L"!iFr1-'51 0:16172 72321838 0 'I e 4.- -Q. -sg. L. ,JL Tit if ,,, , as S- 7, sl Y--v 1' "' X! .,,7"" Y Dr. Antolln Gonzalez del Valle, Professor of Spar-llshg Wllllam F. Lowe' Asslsgang Carlos A, Perez. Asslstant Professor of Spanlshg Inge Stltes, Asslsiant Professor Professor of German, Bonnre Lynn Barley, Instructor ln Spanlsh, Donald J. Of FYGHCVWL DY' JBFHBS R- Beeler. PrOfeSSOr Of French: Jann Nance, Instructor IU Volkmar, lnstructorln Spannsh, Letucla A. Newton, lnstructorln Spanlshg Kenneth SDSHISNL Dfw JBCIKSOV1 G- SDBVKS- ASSOCIBU? Professor OT FTEVTCP N01 D. Stltes, Asslstant Professor of French, Dr, Wllllam M. Randall, Professor of DICYUYQGI Helena R. Cheek, ASSiSfanY Professor of French, Arable and Modern Languages, Mary C. Bellamy, Asslstant Professor of Spanlsn, 57 1- "5 , -K u. .E - . Q . 'A Y- u- Hy, 'Ee A ml' X an--A... 'Dv:', J .HUSB- ..,.,..-..-...., - vs if "" US fC 55315:- 2 j Ji ! gggygg . . 'IZTIDCTZE -:.':'-'f1fF'W'i' """v::-.srfr-nrzfmr j I .TZFZIS4 H, A, I WN, , mm A .-. - ' , ,. ... ,..4.. 4. 1 , ,. . .. mg' bam , . . M ' U , 5 ,, v -- H : .w.u.:u'.r1.:::.a:r:.xzcz.: I Q 1 A x. 4 I ,..----L.......,.....---4 .........l,,.nu.........,.......m,. ..- V, ...- Frank Honey, Dr. Ruchard Deas, Ann Darden, William Adcock, Acting Chaurman 60 .....--1..5....4f1, f,... -- ...:.,. -np.: :nn Ar-ur:-W'-.: "" ng ' 1::::w.vf-- -- ': '1'-'TfiEI,. ', MEF''iiz..f.1::rs+iQxt.L-qrq.3f2113'13'!iEEfEf!f:1i:..fil ' F The University Chorus The Chnstmas Concert by the Unnversnty Chorus IU Sarah Graham Kenan Memorial Audntonum, They are dlrected by Mr. Bob Alexander and accompanied by Rhesa Stone. 61 -A-+ H W .-2' - -- gr . .r -----fn, W. .. ,---, L ,.,..-..---,- --W V' , ...,. ....,....,-.---WW , - 3ZE1Eif'ifL-51735242 .....f. -y 1-, r- ' , " :2- " 7 " - ":... -" gm 111 - 35 """'::::::.: - :" 1'F':" .".. . ' :...g..... The Wind Ensemble .JL A practice session for the Wind Ensemble directed by Mr. Willnarn F. Adcock. I W 62 d i-4 MIS 723 5 .- X .A V V EN, f 'f'."'1n -F L 4 1,11 , , j-'--ua it " 1 X A W " ' Xx 1 'I ll "lik X Y 1 A 9 , '. S f'-1"'i1 . , . 2 W 1 " J' ' Y A Qu" . . . ' ' 4' v .V ' 1 it A V ,-71.35 -Ei. ' , gm: if -1 ,. fp 4' 6 'FS V 'fm , H I I 1 ,. 1---. r . - 4 .z...:.1.:gznx.1.:::.a:: ,.:.K..:a.. .-....v. 9.-:Lf-' --N ,. 1 ,-4m4.: : ... 1L4:. www ...o . ' i 1 i O N X 4 ZW iii. -k X Ml' fri: A in-2 --11" i i Mary Alice Whitfield, Toni Barfield, Dorothy L. Dixon, Luetta N. Booe, Director. Not pictured: Jane Lowe 64 rf g m ? " 'I 5? 1 5 4 1 9' !' 1 f f5f ! ' i f 7 1? f ' 7 f 17 " 3 I ' ai ' ' nw H. , LV. 1 6 ' X Q. , 1 U , liz" Y' I . i Q : I4 Q . m "X ' a 5' f vm l 'X K A., x K x f 5 Og ag? I X 4 X 1 .231 if Q 1 1 2 . . . , , in divx X X N xg X iam? NX :X vl If. .,,. ,:. 1 , . J -LM,Ly 3 Q Q f ,fix , ' -f 3 .' :'?iQ?T fi': .h " , in I' ig i s . 1 P' A I ' Q I, f . . ff'- I Y i ' X . RE- ' .fk-- .V X Q M '35 ' "K .5 . I X f A 'lvl - d,,,..... W i, Q 5, E A if A 3 w Q I . 4:-:J '. V, X V 1' '11 at VI I . In-:Vt ' ' ' t- if I gf "' -aww, X J :A . 1 4 --fi Q - A 'ff 1,-3., 1 ,A 1 - 1-1, X ,f'?3jgi1?ff1QiQ J , -A -I F wifi- I QE, ff yi! H ,.M5+ 65 db! ,. 1' , Q r V f P ? """"A' A21141'-Ifff' "LE ..."'.:'g..4:1..:.:':' ' " , - . ---..,,,.,,.,. ,A ,, - --.nu-d --A---......... ..... .....,- .,.. . 3 V., . l A .. ............. - - :uma um... ,,,, H- ., :J ' H lziLOSOPlzH' L53 '02 4,5 'XYZ 'SN QGZQZS 'N QQ Q9 SXQNAQSY' V- NXXN' -Q-312,27 20 , b 'RQ' ' 'N in S54 'M' G 5 QQ Kgs X 5, , J6, T7 "3 V 3771537555357:iff5Ef7FEEiEii'::.:.-'1:t'1.':'r: 1, ....,. .. .. . ....,.v...., -F-5-viiuU4?Aiaxn:r"-W ,,g,g,m,,,,, ..:g,,5g,3f4?:4E,3,,5Egngwiiagmz... m....,,15m ffT'f"fW Q.. . t1"3"'..':iSRxii-u" ww- -..........-...... i- JNL:-Z-, ,M -t:im,lI: t ' fir-. 'wx Dr, B. Frank Hall, chairman uw-:alum---a 1 Dr Gerald H Shmn Q w mu-o i str. , N- ,,.:1r:::'.::::-aw . -..fm-,V ...... ..,..- - ,,,,, ,, U , ,, Y V M K HY''Q-15:1-:-:-za-Q-e:e:gegq'f!!2f?-:mzszxgp-,,311 -,,,,,3gjQ,4,,qg,g,-4,3,,3gg.::g,'.', ,,-Ng, ..mz2 --g 5 533 - f y --5 ' . w.m,mEWn, ' '.-,---Q. .-:::4:1:'1.4 .- '....'u "-'ff1' .l .g:.::::: f-Y-'g::'f" '.. : ..'::,Z X . 44 :1:..'. . :... .::: 1 4 V V L ' .... ......... " 12.12 L - ' ' sun x:. ...xu- :sa 'A - w , - 1 1 A 'K?1'.-ix. ' .f 3. ,gif iff' sf' ff, 4 - . , A Nqr. 1 41 rw-mnl.....mn. .Aw rrHx.aa....mf ud1P.x..:S 21-'lf?"i'1-v--1 miiznr r :L HAR! YQMW mimi" " 953' """:12igrqfIfi2fitI:: -: nrI:r"Fgn-:::-a:4i4'-:rgmggrqfg-1+-13g.:3grr:1'f4 finsgxigzggggzzgggggagmrrggwf1:25:31 ?"FW2E5?,.5Q.'I" 1 4 A u- , gs. ,. . M. gf-3 . ... ....... . 35 , , ,- 2 ,.,,,,., . ....,.. . Z.. ,. .. ,,,. 5. . w.-' " ' ' 'I .'::-' 2: , U .,. 'U 1 S ,l,'1ly'l11-fl 1w,r1.g1..:- ' 'M 1133 'caz ffucaz ion A-van ' A KX Y "" - I ' A " '... ", ', I. 'K ' Q, ,awq , ,M 4 rhff2r12f'5""wL . -ww . "- " 'M -fwfwz WmfW"f"-'H ges:fvw:::n:aaas:f4gif.-.fr-'11-W' ,AP I Earl Allen and Bill Brooks i N. .x Si, ,gal Wx Calvin Lane, Jill Prince, and Jim Morrissey L. 15 kid. - his f -IAQ' Stmdingz David Warner, David Miller, Larry Honeycutt. Seated: Judy Lewis. s iii... ...N-...f-s.1 i in 41. .mu-1-3582004-6-hmrl-'Maw-i-rnzriztwv hrmna' ?'::g:j'r.:- -, .Sei 'Tiny-f??????TP7Tg:!:: Jgggg upp gggg.3gggg,11.3g5g3,, -4 rvyj. 2: iugggzfg jL!Ji'i1'?f HSI '5'5F'EE 7 75522 Z'-'l ilfilf-fi 5'E"7l'l7?'f" mm ,fi- -1--- -----H " ' l-- ---+-4'-'- f',.----b---f--"-'v-'-- .-: "-' ' ....... .ii . .2 .... ....:...4..:. ...x , . . . ...,.. - '.!ai.:u.r4:1..:i -IJ-l'r . i--::f:rr'::.i 4 f xx .J 'xx K' 'Y 'T 1 -' FE 12?- EEK I 4 S. :,:.yin-'afal J' 1 5 . A C ' V ....1,..L.. .T 4,-e .:.1' 'I 'i ,,-Q1..,.e ,-1:.':.. .12 .' ':' .L,I,Ql,l. .. -L .gg:4 ::t.,,l.,....:'l' -2 II ...., .. - J 'S' - .. " 1- - , Q35 g Janet Evans Linda Waiton Une-VV Cheerleaders Show Spirit l 4 ., Q b ,N Lb!! 1 --If Vonme Yeager Debbie Dfrvns Sherry Bnkan .L -5- 7- K-I gh first-r 'awww I "1 4--'vw .... . . L- '.u.4.... . ,A ... --,UL J ' ur::'r: 1.i:1Lz:::::::::::::':::::::. Lgggygigiggz2,::Q,111EEi111..,...,,-....,.. 9 'V :fs H., wr' yi .:,. xx-i Back Row: J Howarth, H, Solomon, J Whisnant, S, Boles, B Lewis, P. Bonti, D Hunt, S Shamblin, 'S Raeford, T Torhan Middle Row: C, Merritt, G, Osteen, G. Winters, B Elliott, S. Clemmons. J Leach Front Row: W. Glover, J Blackmore, B. Watkins, Nl. Fear, J Braswell Soccer Team Beasts Experience And Ability UNC-W OPPONENT 2 Lynchburg 5 '-1 it v,. 3,9 ' .ki an i 2 Belmont Abbey 4 2 Stetson University 6 4 The Citadel 1 4 Methodist 1 9- A 2 Campbell 3 1 St. Augustine 3 fd- - 2 Pembroke 3 ' ' ' Qi. 6 Shaw University 1 3 East Carolina 1 1 . 3 N. C. Wesleyan 2 QA ' I X A, 1 St. Andrews 4 Vi: i I -4, .. " 1' .l'f7Ll'i7 ' I , A 1 Y .W-...QU . 8 73 ' I T' 3 ' 7:-1 43353 3' ' Q Co-CAPTAIN John Leach shows good ball control 1 fH?31ii:!'?'?ff?f' 5'17'iii?!v"!5f3FFffEflfiflriil' 1:1.iS?'e?E:'3ii'lziesvffir-E-iiigqi151 :5:g:3:zg,'gf,:gga5-3gn5a1,5qv,. r. .,.:.w:.u....w: - !.,zfff-fn-meme:-., we--wi .nn ' r .. .. I 1 S' 1 1 l "J-ff -'1: '.'.' ..n""Qy: : li- zz... u1,1!h.5- "' ' ' .-..- E4 . Riliifv ' 1 ....., " 1' " ' ' ' ""'u:..14n..m.4.z...a.:.:a:.nu.:::..1I ..a::v. .. v A 1 ,SQ I I Xa 'YN X Graduating Seniors: Back Row: Mark Fear, Howard Solomon, Steve Shamblin, Robert Elllott. Kneeling: Steve Clemmons, Gary Wnnters, John Leach. i r , ,,, K, 1 , . V , , y - ,, . .- -3 V-. f.,:1.., 44 - .ny .Zh -t ,,.,,.,..L ,V , - .- - I . , , , . .. 'wk'-4' -W - .352 D, -- Hn-13.5-.r --. I --:A 415. It A . .A W - ,. ,': A- lx V., Wx..-4'-rj Biocked Shot - Steve Boies 4473 shoots at goal as Barney Lewus Craghty and Jam Braswell ffar lefty converge on the goalie. 1 .. , ,... -- f .. .,, .. .-.v - -- ,- . N . .. . . 4 -- -f--g ,, - pg-1' mu 1 :r::-:':u::'.n:-1:22 - !::':z:!tl'::1:!A : :1::'1 7.:,'!55'Q'5fEA T-E--7'-:7'E :4r'2'11 'f --I ri. -'!?7T -'--.z::..,1,:S,,-.rr.,.r1'1f:Y.'7rl':::t:t1L2f''43, ,,, 'F.:z:i:n.z- :51:'f'4i'l43V5- 775 Lffegzg-.H-'1-'-' ':-:ft-'12'1'f'?-I-' LJ' 1- 1: -,- '. -' -P V '- " ' 4 ' ,. '..,-- 1,111 .,...,,.,.1 z,...... -gg,,,g,.,..-.--- -'-.:ztJ--..--. .. M.-.., ::.a:::4............. 11 . .al ,... .....:..4..:,... ...- . .1 1 ' 2' ' . . . ... -1- ,,, ......,....,. ,U .L 1 .:.u.......a wall --N,-05.4 .-v---1-rn. L4mumwMWM L'Wmi lifrrfi' "- ,vga Z, xv! f' :DO mark, N N ' ' 1 - mfg . ,Nw A if ml-wr. ,J 'X vim, p6-1sar+"'11-5,- ,. fg ' 1, 1 ,J , . 'zfjlflxl V 1 ,,wif.,, ff P , :E 'fp ag, I , 't . --bf. 2" - 1 'f' .xv I , Q 9 -.- v" , 4, - . :V 912-1 ' ff 1 " ,wi - 3' " 'S '45--W PK 1.012-,L .,,:' 95 ' ily! pc- A - V- ..,V , . V- .' , , A ,, fy" K , 1 -5' ' A QA, . ' - n' A -ax ' , 1' , . 'L 4 - .- . ' 2 ad'-,J Y , ' A '. . Y ' . H' lfqaiir. ' s -- rv - '- - . . - - - I? .X . L! I 3 I -.XWV ' "IL 3,5 - ' V 'K 'A ' 'P - ,,, ., -if' 6 ': ,Q Q. -ff . , ' 1 ., f.,v,. .PY --. -5 ' 4 I 0 0. w x ,-,., A Q.. , .,,.,. N Nf v nag, .- g Y . ,.-., , , . - -- xy V- Y. , -. , ,, .Y . Wing Tom Torhan sets up a head shot for the forwards. - 1 .uw vig? Q. ',,. . A 5-if rm Forward Steve Boles outmaneuvers an East Carolina fullback. W-ws. - :"f:.E.'swuialHii' J: -12 :ui l 4 ,W E sf i f"f"""' Q Ibn? x T ,R N V 4 I . N- X 1'-"f ' Y 1 ' , . I yy' ws' 3 ,j 1 - 'ff ,, 1' M if if , ' ,g3rf'.2f M:",Z2fs We lei. .33 ,, 4 ' P. , lip H. .f Rae Halfback Gary Winters gets tangled up with an opposing defense, with Nlose Whisnant at far right, as if' 4 51 .. - --cf - .,, .M 1 I A .,,., , N. l Y 1, Tam 'U 5 'iw' W ' Xl f- U Q '-4. V S 4 v I 1 is 5 ' Af XX? I' 4 ...lr 'A ' """ Forward Jim Braswell C377 heads the ball away from an oncoming defense. Steve Boles looks the background with Barney Lewis al right assisting on the play, ix 'KIT KL. - 2--www on in Speed and agility landed Mark Fear a position at wing. ,,. . .U . --.v rr 1 A ,F nu ....." ,IJ U-nr.--...-4 rr rv- ' JZILI - -nv ' ' V- -u - 4 ......... ... ,,u,.,,, .. L, - ... -114x....-'.,." ..,.'-f,.:x:L...--. r ..:r::'1zV.1V'x--..!.,- ..g.g:L.-...,-V.,-1-om .,.. :::e4Q:2F I ul-fhvww V 1. VV o . fl- . V , Y-yu, Y Fm' 'B' "W" N' rf' ff .- Q , WV: 1 Y V Q if . V V V .L ep. 5 -+V ""' N ' X N , .,,,,,,.. ...,...uv-.U ...,..... 1 I I if ' W --Y . , . ,V ,l fin.. 4 W . V 4 ' -M54-'SH-f f' QrrfQ'f:,N ,HV - '63-2 bmw :S i'f6.e3!fV.1-1. L.. ' 2- .Q f ff.--mv -ft. ITzg'??'9QQ 1:G.s,-gjfvxvz 'fu -F I-1-S. .-5 "... avi fc" ri -so -.-if' V . V. ...- 4- ,L M , rl , ' ' . . . . , W, x I -gg,-f'-,Q U ,f 2..Ji,.. ' ' J L f . Qcgfeg, . V V, IV- Tffl ' ' 9' - , 'n 'A ' , ,4,,,.-V-5 . ff. ' .. K V . VA V 1-.Amr Lg- 'wif-V - . . '--x,:4j' 1, 1,9 A -V .I .. 1 ., ' ' 15-0 K.: .V , ,- " '-if , --.3 V,-. I .. M , .. .wg f""" 1. fc., ' A , Q., o .go i-,fv 4 r - f ' Q ef L. . - . Fullback John Leach puts an abrupt halt to a fast break wuth Mose Whrsnant commg over to assnst. . , - ' xy!-. ' . 1' Q A ,. .f.,. X 5 fm -' Q ' W., E ? V X lb' 5. , . V 1 P' 4 'V V. '1 x V . TT ff 4 2, . .5 x P x.-35 , , . V r V , 'xv V V' ' d. if T . me ., K, ., ,Y K. V . I X 'F f ,..,N,,,g.,3. --qw ' , ,lf . . s I I ',. , ' I . If t I ,I V. ,au an :J V- 6, I Ur L :W f 501 1. .nil :-, ' , . . .wivf F ' I' xx x . Q 5-'lifgriligy ' . V . 'v' W. normf - If Q M - . V .- , , V4,.V.,, W , .. gel' -wwf flf Zz - w V WQ?:x::i'igt-1',fi9:?'W"" 1' ' " . -.V , 5, , ' ., 1V1+3.'-M' .-V V' V . . .V , -L, '- ' V ---' 4 - A gk?:QQzf4f:fw,vvg?a:ffA 4? 7 ,Q A . , 3 it l , Win lf-ff--'rf -5-1' ' Q " V ' ' ,:' f ' Vf Q 'Y Co-captain Jack Blackmore passes msude to Jum Braswell after makmg a good move on a defensuve man. :-y. V . R n ., , Wg, . .ren .L "' ' A ,S h w "" 5 ,N ' -np . t Sv- ' "'. Q. . .V , ' ' , 3, , Q n , X" - ' "1 ,-., -. , L ,fuk . . . . 7 , "" v-- 1 Forward Barney Lewis on a close play with a defending fullback. 3'g!f2g2.iii2f!z?51e5atrwiis M22iftiiifiizfil3im-5?5L-3532222zzzf?firmV52522-ESQ-342iiwgliffif-?l!iiEQM'-z2?i22i4rif?1iHiemswiii4Q ,x:.....:afm:f:.s:-Lrwfviei-erm-xx: ,...m.:.. fbgugzryzr. ',.---igtitrz' "'1,,,4,-- ' 'f g1 '11, .::u4..1.......:, P - ' - ' ' f mrsanr' ,M Q.. . , ., -lg V4 ,,,, , ., 1 v e 4 Senior Captain Ronnie Vance gets nnsude for two points. f------W-- .. 4 V ' 'i Q L Junior Jesse Smnth adds a bucket from way outside. -an 2 lg: Freshman Center Bull Nemargut pulls down an Important rebound agaunst Campbell, 78 mziili-1'TT7C 537 'tiff5753F1355--511i":f3777Ef77F?'iEi52lf, 11-f'571':5"fE'iEEIT:ZER: zu.:::1.:::::z::1:::::1:':r1::::::r'::T'r':--:. . E'TZ"IT"'E-'Z.:-- . -"yi "" .. IIT '45 ' -ff' 73' "' t...u ..tL:1 -qu 1, -I saewln: Na ii fbw' I'1'r:!uau:i:.:a1i""!I'i'i"!'i" 'tsazzzzui' g5 v ' .. . E in N7 ij , tr Mldilirgk X lx 'al ,L L- A-gag! it -I Q 7' - Q E 0-S! Back Row: Steve Shephard, Keith White. Bill Nemargut, John Sadler, Larry Wilkerson, Howard Dunn. Front Row: Tom Harwood, Greg Walters. Mike Sabrinsky, Ronnie Vance, David Sandlin, Basketball Scoreboard UNC-W OPPONENT 90 Methodist College 87 91 Lander College 102 87 Newberry College 111 78 High Point College 77 68 Campbell College 72 58 Pembroke State University 76 76 Catawba College 95 73 Pfeiffer College 76 84 Atlantic Christian College 108 69 Baptist College at Charleston 90 82 Lynchburg College 88 66 Virginia Commonwealth University 114 92 North Carolina Wesleyan College 68 84 Armstrong State College 96 71 Campbell College 96 95 Southeastern University 61 101 Lynchburg College 92 85 Saint Andrews College 79 82 Baptist College at Charleston 102 79 Lander College 72 62 Pembroke State University 81 N r i H .--L...".: JZI,31 .4" . .' ...":,L.,u Q-.. L..'-:::.:r,::v!2::qf2-Im .- ... ..::....,......2:. .... ' ' .wx .1 .zu " ' y 4" '14 ., '-- M ui. z.n.x...1.:.:a:.m.:.:::..:: ,.z::.,:a- .- .--A.-., , , John Sadler - Junlor Tornmy Harwood - Freshman , , - 1 N W N r N r r r r W Steve Snepnffrd - Junior BO Bpll Nemargut - Freshman '16 r.-- f- J. . .,. .um RJ- ,. 4 .....-70 3- y .. Q v I +- l .-.- "' '- H um .4 .....-M--wma. 1 x gg I ,JJ ..-1-lvl.--W 5-f--0-1-'mu H va' rv'-"' rr J 'JI-1 8-X wifi' 5 J"-'T' -v - '---- ,. .- -- . , .zf .. , -... .. . - - . . .. .. -. ,. . . .1 . .-.... . rg:-:----gg ,137 1 a .. -..... ..-V---,L-3-::L'.'.':: 'g:...' L.. ...... 7--5353 ...nr ' ' A 2 ff g:.feiiLEg13: :iff fi: 2 ' A -. , Y MR SW - - Tiki? 45, .Ng 1-' ,X gi 'F 4 . .. Q" ...J W W 1 W W W W W WWW WW W WW W WW W W George Brokow - Freshman . 1.132 - 1 ' ala-1' 'V '-' . " r 0--' '::: ' . ... 14.a.:...:.:.:.z,1 1,m:..:: ' 1 . A r 1 -1 F11 Mvke Sabrlnsky 4 -,1- W W Junuor Bull Warmack - Freshman W Greg Walters - Semor J 4 -- - . . .....,. .,.- . .. ,. ....... .. ., - .- - Y -- ' Y - ---- ' , 4' . ... , . . ..-. ...... ..,.. ..,.. - 4 -1:4 1. .........,,.v--'-- -- , Y- 'ffz ' -!?'?"3A.1lf:::1xmf--FZWTLTFEHFI-1,:'r..,.,f52H-ff,Wdrir:-:rm-:1I':::r::t.:..'L::r:-J?-gffi!:!5:::??4'Wrlrzri 441-Iwfb ,ru zzz.. mu: l:Y::.v,g.:.j:-rj ':-5f5Z- EI'-::g1.:.' -:"g::'-.:i ':--F vw "If - -r 4 1 1- ", 4: :::.:.-.::,: '1' ., 4 ' ' '- A -1 4--- - Z.v------- -"- " - M1-4 x,. -.a:'L-.. ..: . . : ,.. ...., , , l,-, , ,,,, ,,,4,,,g .,.,x,,,'.t.1 '.....:.1..:..4.................,.......,..,,1...:.A.w':.A :5.M,',,,,5: LJ- ,, , I D ,LL 43, 4,34 xx, 4 -4 -if-1-11 Ltxlrn-I nw-hm: W '-u mx ""q'.'L-45 ln Nemargut goes for two. X 55 3522 Jag , H54 4 , f'm7 . C Walters an 1 NPIM 1 .li 5 -2 ' in Rf "1 ' l' auf! ! 1 X E-" : N .' , T :MELA I sf - .nm v Q? ' ww- Qc Q13 241- A- gtfiw I 1 xv? my Y. Y 4 NN ,L Q 5 ,Q xx 4 xl vain X... ' .-wwf v -5 .-A x H . Ka- 1 ,,f. d Wulkerson try to regain possession of the bail Y-.Q E57 zu I 4: , N.-4-: Tommy Harwood and Lynchburg opponent vue for the rebound. un u wi. g: f 3. ' , , , . , :ox 'Q' .5 I . N D Q ' .A Y. 55,11 -X I - Q.. . :'T 71 , .,,,, L X. 1 , ,1 c A. 'wgp in a l 1 , 1 g. 7 " l Pj! S 'f M ,sh ' 1 ' f . '7- A , . ' 4 a .51 fr ' 1 - . '. . ,Q 53, , -""' 2 fl " Q 'r 5 . X X Qi .i - Lxniii Vx xx.. . . i X 3 I f 'D ' r rf' X - , V 'us W V5 -fe l I fr L fl-F:-ifvililrfi s 5""'-al " j I " . 1 5: 12' 1.,'X1HQ 45.1 A ' , J QL' 'gif .I H: iim , :l l A 1 A few ',S .. .4" ' sz Z, 4211, , ,.f - '-ws, 3' , ffl e . . - 2' .1 , fi r 2 A ae- .i-ng - f " - ,x was , - V ' ' , -., A I- stdin., 4 Pitching Staff - Kneeling: Barney Lewis, Eddie Booth, David Sandlm, Eddie Atkins, Standing: Barnes Yelverton, Jim Johnson, Larry Wilkerson, Chuck Cuppett, v ,- ter 44 Q-, ' .T he '4 11 - R , .V.-v g . s . x .' 'rlgfcg Batting Leaders - Sam Askew, Paul Livingston, David Sandlm 1 ' 'I ' 1O 13 '1:'.t.-:.-M N, -neun siaizra.. ...i - - -:ixuu 'i m:tu4 -11, rf. . mi g,ii...:: .. ' -1. ,m t g q 3,,Q3,uLm gg:,5QQ:q Lay, Am., A Baseball ' v-Zi' L '-'A 'ff g ' R.. 1 1 H- I G . -- 'T' -4, ,Eff ., i ' l'l ' K' 'tif E' . ' 'W , - 3 . ' V 5. . K. "ls F9 3' I Y .. . ,Q N- ' 'x , 1+ 1-Q J ' A1 A sz Q Nl " ' ' -1 A Spf V Q i' 1 , I. ,, -1 A 4 I ' 5: l fb ' ' J fx 1' 1 v N ' 1' up 'ZF' , 5 Q N X , 2 . X G.. ,Qtr rl 151 H., 'N xt I . +1 at 1 ,lf 1 ie -i-fi ., Q, . . - E N 4. V . ' r 3, ' ,I , llr I 5 i YJ ' 5' -i Q if 'ii - 15 4 y I ' Fl"-1 L 3- P, LF' - 1 ' , i . ' ' V ,." f 5 ' l Jwiw- .1 I R601 Wi: H or i A 'tu Aft . ,gtiiiwgt I ff. el I xi! If X. 6,1 X L is ig! , Y rf I ,- :Q K Y 3 l - ' of 'X I : S -.514 A 2 'Y hui' W' X X X 1 It X -4 ' L . ' -gil Y . . sf, X' Q' . 1 'rv 'X """f'. . 'rg' A L .. 'H fi ' . . . X- , , 7 -- - ..,f - L. .,.- - .fi .gre W. " A 1:..,nu.:1s. "" 'F3' i nthe: fy- gs-5' . 1. . uf.. at -Q Back Row: K, Meadows, Er Atkins, B Lewis, B Payne, C Ferguson, D, Front Row: E, Higgins, E Booth, P Livingston, S Askew C Nlaultsby H Sandlin, D. NlcGuire, J Atkins, B Cavenaugh. Middle Row: G. Russ, B, Wilshire, K. Newber Yelverton, J Johnson, L. Wilkerson. C Cuppett, M, Wheeler, .l Martin, UNC-W Opponent 5 Akron University 1 4 Atlantic Christian 5 1 George Washington University 0 5 Williams College 4 5 Williams College 1 O Lynchburg 5 5 East Carolina 2 1 East Carolina 5 1 Glassboro State College 0 4 High Point 2 1 Atlantic Christian O 5 Virginia State 2 4 Pembroke 2 8 St, Andrews O 5 Lynchburg 1 4 Highpoint 6 5 Pembroke 4 4 South Carolina Baptist O 2 Campbell 3 Fayetteville State 2 7 Fayetteville State O St. Andrews 2 2 South Carolina Baptist 1 1 Campbell 0 4 Guilford 1 NAIA District 29 Playoffs 7 Atlantic Christian 0 4 Pembroke 12 6 Lynchburg 2 l Pembroke 2 Head Coach - Bill Brooks A , -- A, , . 4,.-- ---- .. . . ... ..,.-..-.yy ,, , ........... YW r..J :buff 1... C. gf -f,z 11.1 S -'-w ag, n Third Baseman Sam Askew scoops up A routme ground ball 'X ".'.,n A 1, ..s .. .,. . . ' ' .1-Q. pilfl, L' r , ., , . A ..4,1, ,U . . ' .I .. ' ' . '11-lsr-g"',',-' W' iw, 1 J '. ,., .-- , A-.. .r .', 1 v L. N First baseman Mike Wheeler makes a long stretch durmg warmup. .Ag-mug n Starting Infielders - Sam Askew, Jerry Martin, and Paul Livingston J I X ru r' , 4 "tg N1 Q X. , V la' sql - "f:g.Aq,. 'Q x- Q' ...Q 4 - - ' . .- 1'- Pitching Sparkplugsz Eddue Booth. Chuck Cuppett, and David Sandlun S. Nz- .V V ,ne .., Ag -. 6 Y "Ons, YIM. -kv , Q ,. ' ' 'f'42f-7: -1' 5549" Freshman Ace Davld Sandlm led the nation wuth a perfect earned run average r,.1.,r. A' ' ' ss. r ' ' ' TT e. 1 j I 1. VA . , .h . v,:::1:gvA f . iv ,uv v - , 'lr I .vigtlv-sa ' I.. f j-, .49 L., , A U i? 4 8 .. A of lf. Q , gg, '.. .JP O -1 5 f 'f fs: . ef fn" , 'J , Q A -v 1: I s L25 gf' 'PKK Q 1 .rx L: Ari., v A tg 1, , 4 1 A 4 ' XX -msg, if v , b , ., r 'Y Q9 lv R r- -:uv-V ,- ,sg-.Frg A, My . .Y .31 A if f' lei f X X xngf h nr - Lf' ' 3 if Q., 24' . V R V I "H 4 , r r -1 H- 'ELL'-., -p., . . , ?.v-id I , 6.5,-,Vg '. . x Y H .'-'L1'V,'. f'9.L'..' vi 4,0 i 3.753535 ...J 4 'x--l,- H. -, r ' kg.L,g,1-5.1.1-g,5u:.it 23' J 5, 1 5 .X " , ,S,5,,, 3.-sv ' ,. ' ...I-,ny mg' . X, - X-.lad :rua Southpaw Eddue Atknns was .a natnonal leader In thus department the year before however i ' 1 1' f J- ., i 1 . . FEQEE Ewww . Y3??lZ-.413 if : Q, - -- fig1+.1wAE ' '!'1'r'-'.i- igaqr-wx, 4 21, 4 2525 '- . , ' 4 z ,Q ,, N,g1 , 'L Lfggg -Q' V -,rji ,, 1, ,f , ig , -6 1:1 jj - "" f'- ay Af-54 ab ,gg .- ' I , 4 ' 1 ' . ' fl ,V ,Q H' '11 F f ' 3', 3,51 Y' . 05542.11 f-:A--:-:5:',.,.'v-5 , efxg, ,gf 7' - hs: 51:-f :'..1' 1 'JP' y . ' S+' 'I -V 1. ' if--'--, xg. v,-2: ai',. ' fm ' :-- , ,4.q+i':J,Qg"'wff5?fT4 :E'F'5g-ix ' , . .,,g.jf ""1'fQ'fi1g-ijt' fm., - gt. ' - ff., - 'rw' wax , r - 'vii ' . 'T ' -' X -v. ici-x' ' -o 1 . ' F v' 5 ..:-V 'A 1 ' I Ui 5. '-1f"C.Wu ,' - J ,, Q" 'U' . o ff- K .vw N:,'k.,q 1,51 - 4:5 ,. ':. 15 -'X-,.k' , ,fl if .F ' ,A - ". Q, S. X. . - ,. '.',Y.,-.TJ K i .VE l W M K, I i x. .J -F-fx:-'. 'Qu - . ,.. ,, 4. , Eddie Booth - Sophomore X xg D 'G :ff vhgl' 4 ,Lag 'ff 'f -Nia, 28-gif.: .,. . "Cries K44Y5.k"'ff5:5'5'RL-LN,q1 X W . .f MZ'-...J .. N :I ,rn is xx A. , -- 1-- 3.2 ui. . ht - i 1333, 11--,flifflfffffif H i n rf! Xfgfizwgg-,Z-fi... J .ww . .1 ', , :KX '4 B553 . . - mga, . . 1 if gu.e ,Q Max. , 4s'r?,'-594 fn uf 'Q A-KW wf., '5-lx 'ik ',fQJ,ffl,' H'f""lFX:1:- N- 5 .5 I Is ' AIN A U' x 'Sw Yip N 4 M 1 HMV' ' sfkfbv I rf' K Q --n-qqgm ? , -451 9? gm S .. ,e'j1,TQ, . -. .W 5.5. FE.. 4 ' .' 1"-f Q1 5x,yf:':g--f. 1- 1-N -jfffx ' x 1- '21 2.1 n if- I 1 f ,Ati , iff-5731 fl. 11'-qjT'x,' b '-'IE -. - .S-dw--:-. r-V ii Y: r M jg.- 15 -F ff I -mwswff' ,-f"',Z I ,,i,j1, ' 1 5 '. '-:ii ,,i'.,.'.: ' 'Q-,,:g Y f:T11fii?+T5 g,.yX1-.gs -.,B,. .,:.- -' ' , -' "li, L-Q11 -1' -- 11' 4 i A shigt !ff..L. Q 'F LifiYE3 3 P SiEWQW'+ "'3L1ff5."Fh'. :Q A " Xiu .vvf ...xg h .--.L!f'Lfi25'f?'i "f'f, qw. ?+4wv9un lff2.i"iIff--H Q 2 -,Q-, ., N a.: .f N X 5 I xi 1 f, . ,f v aa- x ,xx gi , 5 i, . .9 ' F i x 'l N ' xxx N fr Q' x'lT-:fra I c , l N 1 N1 X xv C, 4 ' Mix wi k T WH, Q ' N x . EW ,,f-'..A,.:-,, -- UE, GK 4 r' , i.,x..x ., ,,,,,x , i Q 'km' 11 9 ' n " r 7, ' l, w. Mgr k A " W ' M Q' 1 1 N. an .- AT J Q up X .Q . nwgyv V fx - , A N vw. :Q e. -. Y l s R g ' N X n .P R -e 1' 1 'Q vs? ' x i e A lIa1 IAN. -Q' TNF:-iz:,, Chuck Cuppett - ' """::,-if , ,sth . 5 - , 1 2 Q Mit: digg- As. . I , i X1 1 ,IN ,nnf r . 'i Senior -' R . .J ,,ii. .,. 1 u g! 'XX ' ' "' s. ' n ' :Gil - ' ,T'.:'f,' - . .V V- ,. ,. 4 .. ' xi f- rn-, -wtf.: -, M. :WTI -K, .W ,ii A ., D .Y- A!'L?gtg..'l5f' VR, X ' 4 -9- . , 2 .- ggi'-' --r ' xey.w1p-,iffwwwpfi --H -f"-J fin: ' W l . ix R I gr". ,YN -MX Yi v '-":'A W' g ,Q ,.-,., 1 - ' -l. 'x V-. 4- ' :hw . fi, x M 47 5 t if . qwpsb' klkha, ,217-'yy'-, 1 vs 9 if xi. 'il I ig' tw '-M .'Q"'P+,' 4 . ..,' ",. 1 . ,Q . " 1,51 ' .' 11' - , SI- - ' 'Wi , 'Z 1 ' " - w' F' .i'r'. i .-I. s -4 if ' keg '5 + i. - ' r """ -112. g y .' 'r ,T . .-'f' Aa-..B ,', is . . -q-,ptr . ,L V ,I N. 41,y.K:5-,. W V 'slifx , 'iuffi ggi fgitfl V- f ,V 'g,'ffx'.NI -- fi: xi . . . - . " ,' M, V 'V' fxfx ' v ,fix 51- ' - 1 'ik,f' x 'LAX 88 4' ix 1 Q. , A . gl .. g.' itr,'a,.N A M Jim Johnson - ,amor Barney Lewis - Freshman r T 4--mm.-A--l M-mn umn cm- - - - - -mm 'f xmmuz A r -fue .mer rr-.1-4'-1- if .ma:1..z:.1s,:t2.t2-i5 ig,::.3:::15s1,1t1s..t12212 124.:: A :... . . .f, J The Carolina Moon comes up over the ocean and Shanes through the panes at Brooks Freld pleasant sprung evennng. OUP! - v - L Ye 'A - ...ui A Timing and quickness get Jerry Martm 'K T5 .,g4,-a- l ,A .1-'Jia 571, .xp :-ins.-1' ,-h,N'3,?tfjg-J,--. 1-sslifif' - - ..'I., .., 'Y' kj?-f' g33'f:Zr'4"h.vl ff-.. else-.eq v--. peer 19.13132-filftir' -"sf-.s M' M' "ffm var, 'fa'2f.S"- M -A "tf'5Nt:.. t -Q 9 f -ve-, we -. -'e - .f H e - --e -' V. , -ef .",,:,,- .:' . 51190 J-?7s.4Jf"' rtsvrfigf-ff f'f'5'-51"-w 'rffFf'ifff.fi's'+-.itf,'u1.?4 fi, f ' . , 2 .f -r -" -f,.- , ., 2 - ' . .-Q 151, -r-4: - r - -'53 ,ui - v'M'M-- - ..L - .e..,.. D s' as Q..,,s.sQx'.:1s Speed and agility turn this bunt unto a base hut for Sam Askew. Hi'fPi13-il?3'?1311'ii52212-:E-'-E'1iit-iriitfzlzlif ,':f:w4:2?rH54112at32532img:-1.1.za'e+xf-1at1atsqtefgqzjyg-gwrqaiqws-.,..m- an extra base on this play "':,L::1',:L1Lj1t',IZQ4!13-r:4?ff!?t??Tr!:t:t::T'1.'F 2.14--5-51:::v":-:1:1,1:5:2L1a UNC-VV Tennis Team .-.-. -,. .-. ,..-,-A.-.-.-.n.-,-4.-.-4-+-Rvagal:-:kg ,YZ U: l, :fr E::Eg.5gLT5Li' 5 ,::g::f!,.f: :.:,gfQ,c:-:,:srwa1:rv:,1f5 Q- ,fi-7,-gf x-... A 'A-:.-fr, t1:'5:hf:-2Arif.-:zz--flzafnfs..+5-f--- x-.v .-. -, - -. -.-.-. .-.-. -'-W - .- ' - 5 . ,f-L W ,3,VN::-,,,, 14..- ' w Y Z--:L:-..4,, .snamnngrsr pllmnumn nu ,..1.K Q! llll pus sv.-1 -- ..,. . H,,.,... - .4 f--A-fm.-s . 1. sz?-' .- - ,,,, 'dv '3 515 43 ' 3 ers 1 J If . . 1 nn 55:3 f. Ali' llll . .' - 11 .11 ---15111 , ,gwgiu 1 I -,qi A Z ' Y --Y Hg L ff -.-. -: ' :A 'aj '... ,.....- -...w4g......... 1.llH.:.1' un ,ell!i . u . L ., , g- ,f .fu 'nA1,af?!lIn li E:2"" e ' ,wa -SIE' 1 '-a":' 1--A ee '-Q"" F' 'gig-l2"' " U" -' I' 5" 'xiao f5f"" A 7 ,G rysjr - r -' I llll zezrwj- -L llli ,,,, 'ga' - . if .i,":1,'f: , '- QC .. Q 1 .V-4 A44 -.1 nz' ., . .,.,,,.R,- In -,. 7 QNC W 0 W X -ff XBNCW NC W 5 4 f-E15 - .9-aw fm" F- tr' ,ff J , ,., H A 0 -'J' Y-V5 .ev-,Q-gf ' i x 4 - W' 32 ' F 3 A ri-1+ -2 ' I '. fi A '-1 '-5,'f'Fg--"1 ' ..,. . , A , Tr '- -' ' Q E? gf... ,1 ,V I V ' " f Wg , . .. ,an f. -5' A ' 53- "'Q,fgb-" W , -X in-rw-'.. My H. h I-I Q , " ill, -Q' I . 55? 5 , q AJ gm -1, I IA is rgggg , "Up -um' ,au Y" - nu ,,.,:,1 gf nu nas ' ' QVC W ,,...l,,x.' K . -X Back Row: Ball Brooks, Randy Utsey, Coach Calvin Lane, Pete Epperley, Bull Clark. Front Row: Charles Wllluamson, Danny Conner, Davld Putts, nn ff ' I I ,fr D 1 nd Putts r,1,,. ,- -,. I Y 0 f fa ,,,-- .v -..- . '-,.,-,,r-rx"- .K-'.'1 4 4. Q Pete Epperley ,.jnnzvx4:v.r:..-,-.. xv. -- -,....,..-.non-..4.p -gnauuuwnsn-.p.rn,n-.r -1- " ' ,, 1 --no--N 71-' Charles Willuamson ,I .G .f'. '. Z I: I: , - .fag V IV' ,Vl.'. A' ISS! - t una p Q 'urll Q .- Qui G vw .'.f.A+Z5cf0"?"' N 5 w'b"o'6Vi?ff5'o'3 .IQLUAUAHB A A - -hx 4-'Q 1 ,Z Y- P' 5 1 N V' , , .11 .xi ' ugh " Q .N 5- ' '12 ' ' 1 r -RQ' X f 0' Q . 5 +V 5 o , " 'B Q 'X g' Q rd V4 .' I 4 s , I a .W-v as If 349:95 :Q is-gf Lifaof' :.,g,e'ag 4-.mardi-gg r Q!Hl'Ii'l'2'1'1'2'Z -J 3 ' 4 1 - V 5 ' ,,,,,5-f-,. .-an ff , ,v-Qngsgg-g.-cx rl' K 1 L ' 1 ' , 't ,. - . Y . V ' v Y .,-S V ,' "" -, ,R n er . 1 - ' I- . . 1 3 API.-1'.:fE-Ei'E2ifiT'1'- ' ,: . . -'S'::fkxf+rx+ v: x " -- - ' ' x - - 4-fx. 1 .-:a+ - K -my ,g-,,,.. - . . ' . 'fu,:'4'-z1',P:3-fy'--1.g1c - "1 - , . g.,5?9'f-Q-'lzffizf-7f':??i5 .r -'B , N .Q '- . -L Q- 'fv- ' ,' . .- ff- . 1- ' 723:51-:g3QQ:?.:,2y:. 1. f N , X -, zz ,V 'Li.W::wJ:. 1 3 ir-3,:t.5., ,mi-49 .H Bull Brooks AV .... -.. W 1 ,Viv igliyf ' .v .- ll ln I - 'fn ...P 5 . , . , --. 1 ' 1' ,.. -'l"4l'K0M - I ' '.. .n . 'Cul y. . , 1.534-y v- ' ,rw . 1 . ry- 2 - .. ' 1 " ki r.v-.A..--- ,- -,Urn .13 .H ,L x uv. , , ' ,W ' - f-435' I 5 A . .. Y 1 I , -1, X Q . . NX: ,,.,ew':.- " . . ,... . ..' na il I ' -3 ' . - ., 'vm -.-1-4.--ff. V'- ,,f,,L:...,'- ,...-..fc.-.' "r'S"r"' 'dT:V- -X' ,g , ,,.fAvf ,I . -.. -5 . Vx .-S --F, ,,x h... W U' v .' . 3- Sita- '- 5 'nr N- -'Af l X- ENV ,I ' ' '- T . A xx - lf. , N X ' , 8 'N , x 1 -n K,'sX with-. ,I 'X Danny Conner V .I 4 l Y i , , 1 4'Z'2?i'Q"Pf?l'f 3 2- 2, I 1 v'r.y:- ,gf ' , . ' QQQOG44.--1.519 Tif, ' I 51-Zisffba 5'--.Q ,--- 3 ' i ,i?:'.'.'!a"f-1-'-S'-W fifapff' - . v gk-,Q I1 C ' r - We r rr ,Q 1 H . lg, H, f Af ---4 I Q-553' 1 - A 1 :Q , . Gigi!! Q! . 3 Q v, 1 79 .'E'3?-V567 -1 Lic' .1 1. . as 'cw - L - r . "'QRu'q ' 1 . -"-- WA 1 'dia . .-1' 'Q " f.' N- Af H '1 ., 44.4- 4, N U ,WCW . ' - ' 5 '- X . X ry- Ai,,,,,.,,,w ' f' u . ' - if ' Q -1' j M ,1 Y, my . .. , qj 5 if :Q NN 'H veylx- 1 :xiii-gf 1 4 I if - A lm , y.gg,:Z? jEF'f'SQig' ,,i.Q.a F 5 rr -- "1 2, , . , . , tif. 1' 5 I v vv v v v 'fv ' V 'Q X, " ' 5wg?Y?Y57, L, U 3, 25.1 ' rf HF Q . 660690-9 4 f ' . XOOOQWG Xp-,V V 1 -w .z--. V m.o.w.w A A 9-7 r 4 'MM A 1 f 2 2 -f - 4 . ,ww W ' . . 1 -V wx., ,,,.. -..-. 5 L' 1 5 Il ','x"v ' fi "g'LQ. .EL , f ' "' M-A , , Q. , L ,y 9, ,,1v,rg ,iw .1,,:. X ' 5 - ' , - . fs'.mm?gf.Y - fr... 1 : X 1, . -'-'Q - -'-1-".y g Y ,gc .-Y-31? ..,,"fo-fi 1 ff - - , - r I ..- 2 Y I 'A . -" ' , ' '.,4,.',,L1,., ff 9-4-1 '- A ' - J M ":4""'-' 1, ' Y- ' yi f ' .. ' r v- . . , LI ,,... ,. .. ' ' ' A 5 :PQ 151' if?,1..f '35 I M -fr' f f 3fii-i-l1Q.3f'--,QS55lf ' ' A wi' :A 45 ', ' ' A ' h f1E'1fiLi'fg"Z1141,.,4gg.Qgg:4,. V?QgQf1fZbE1f"2fx-15ifis - ,fy -aim ' 'w "-l-- - - 9'-,.-neat-Q'o174f 21i'.2'?q1 f ' , .V fS54Q'1'fili.1,s,Zi'f2151ziz.'.gZ2.,1Li',,, I ' ' :,i'f3j:'f1fQ"E-1'1'f' 'g:..f?-f'-1f'5+21- -'i ,i . ii tw- 'f 5214 elsif' iiiiiiregzwi -. ..f ' - - gh-1' V -- , :3-1 :..': , 1.1: ,:,tgq.gfg--' M. , 'A 1 ig" '-1 -. jj,',7,'f:2f2:i51f!5Q'. U l x 1 L W 5 J". I 33- -"Ei 1 2 ,fr -ff. ,,,,.:, ,Q ..., .,,1:,31-1'-V--f ' :'sz:g:g1ffb':,J N' -1 "aj: , .., W.-1-1+ --V: 'uf . J5!'?UY"W" , . fifii. . , Aga? xi'-2521! .X rp :Ku-41,4 ,: gL31A,,.!4 ,L w J :V N-' ' Bull Clark Randy Utsey . .I ' vu!" L- ' ' 4' . .4.z.4.1.:.:a1.mr , za.--.-M .nz 1,245 - -.,... .....,'.. ,. z . .. ' I f"v- CUTS .. F"1 ,ff . p.,.. . ,.-. -1 UNC-W Golf Team uf" um ' '5"'l'2 A Back Row: Jim Bedsworth, Greg Nelson, Coach Earl Allen, Austun Overby. Nllke Long. Front Row: Jlmmy Crawford, Gary Smlthwlck, Hoppy Srmthwnck, Bern Coulter, Robert Parker, i Qx 'T Huppy Smllhwujk Bern COUIQQV 'p.::: 1 '.:L:::'v::':-1'.:rxl.!r,,.. v l 1 - v. l UI' Robert Parker Austln Overby ,Y ,I 3 . V-.. Greg Nelson r 1 W w 4 r -'-133-51153522 Zhi? -f ur -,.,n::' 12,5-211,25 7 .,.... ...-...Z-mu. : .mann :.4.- 4.' ' ' 5 .. .. " 2 ' ' "' W5 '4 1 ' ' ' a ' . 1 1.J.A.r.:.::r.l r,r.::e.:x' :.x:x..:x .. f--.-.-., .... , .ua n UNC-VV Grapplers W 1 w N r r r N Q fl! W A .4 Front Row: John Howarth, Bob Elllotk, Pat Sykes, Freddy Kee, Middle Row: Chns Wilson, Mark Fear Back Row: Coach Jlm Nlorrlssey, Chris Stone, Bruce Hickman, Ed Weddlngton, Pat Canady, Kerth W Kellum, Randy Sulllvan, Davld Hughes, Dave Haskett r W , r 1 W r r r Frfaddy Kee Ed Weddungton Pat Canady .- W.. . .-I .wma ur i-' ' . -'wr -'1.uz:u.:r' ' ' 'zmzr -' :- a.x' L 'thi' neg.. .:.. .Q - ..yuh ... . nguglmf-h:h,g:3:, :,55 g,..: A -,r,.::,:.., , . u , , .g:, g, . , , MW, M - 53' 1 Elluott on has way to slammmg another, -eww. , "'f..".,:b - . in David Hughes countering a switch. V '7:'55:??':'1?' 'rf-iff? ""'?'?fH?H51ZE:lEgiirvifiiiiii 5125:izmrzrfrrtQF5-71773113-51i6'i:4:1".:'::::'.:::::'.:r Freddy Kee IS taking hrs opponent Q Weddlngton berng awarded a near fall 4 Ky, -. down wnth a pancake manffuver 62217715.45 "f"T!T!ff'IZl7I'f'fY'!l" l!l!Tl1."E?'1"Z"11'.? -1 an 331 W Z "" -Lllil 204 M... . .. -4 , -. N umm 22 .1-.Mikf ::1.:. ..ne::::::....u,::p:,,J-i:f:.:.L-uwtgtz-133555gg3g:g1g:rg:.',g:f.1: . . 2 IN Hi"""-3,'...f . -"Q - .' , E, I I X . 3 . N, R 4 lf' .H N L Lair' 'A Q .cf J i b . .. ., N Q YJWM4 3.-if 1' xl 214. " A 57 , 13 ' 'iff ,nz ' ' 5 , J 1 w ,. 4 1 '121f?f:G?H5is?1'ig1aggsgsff:-51 25321-5 s..pse:1wm::. - 4 url TIrFi'I1YEEf'3vi5Eif?5Lz'. ,..::::::212?'-F-?5?if"f.4!1?-::4:'fr:r'::: js :rzr::!r".!'- -'r-:'::r:1:':':::v:z:1:z11x asf L p , . 14334 r- mn, f- - H -5.5-.-.--1 .. .:u. ':u1...' - -: ru J : .Lu .-bw-A..... ... .. 4 v v -1 1 ' I7 V W ., 1 . :iEE2' u, 3:1 .-.. 5-Biff Q, - H SS M EE M 5.1 iii : M Hmm , -fi gh 535i f Q EEE: 1. ., I4 "":. sf' um? 1 ""2Tf. .mil '- .f-3 ,,4' 4. I 1 N l 1 1: 1 l IW 1. lf x J 95 'm I i I3 SMS Rolla C. Nelson, Chairman .-N sif 3 r .Y If ' A 4, Dr. Irvin fx Clator , 1: .4-:.,. X, A Ixq.,-'.: .. ' -4.'?.v V.. . Y, , 1 xx J K . 2 uv. . . ,M- , Hmm4 l i KL If g,-,,,,,,,,,,,,,.., ,.,. . ...f A ,f" 1f5 an Dr. Hildelisa C. Hernandez - , .. 1. . . . .. ..,... ... .,... gg-5:34 :f.'r,::' gn. . ..... .,,-.313--gf' '7.:! ':":'17 ,' 1 1 ZEh!Ei?!??ffH.x1:4, ,1'i5'gZfg3:h:,.:: .-::1r7z.Q,ffg.5:rggg31,53,p,Q..51.,y.41-J: ' al. 1, 3: 3? N2 -3.1-N-g if -, , 1 1 ' 3 Z1 -11---Tlflw " "" 'Qfffzlir fit: "" i l The Society Cf Physics Students S. Howard, A. Payne. S. Arnold, R. Fipps, G. Grady, R Nelson, Dr. H. Hernandez, and Dr l. Clator The Society of Physics Students is an organization that in- in physicsg in developing friendship among physics students cludes the Sigma Pi Sigma, the Physics Honor Society. and faculty membersg in popularizing interest in physics in the The society's objectives are to encourage and assist student general collegiate publicg and in recognizing the attainment of physicists in developing knowledge, competence and enthu- high scholarship and potential achievement in physics among siasm and social responsibility leading to the advancement of outstanding students by means of Sigma Pi Sigma membership physicsg in stimulating interest in advanced study and research 99 12'1----':11i:.t- -:L:.::. .. . .. vi - ' ... . .. .... ,,, . . Z':1E1i1ff'5'llfmiia''Iii-4'4'g:':v'-t:Af':'t:1'?f'f ...j5'4x1211-LM.-3Pr1f.'I'r..-Lf. Z. " irfqyflfltifnitzzfz....,arz!lS?-WH' . epvv.::5. fp,V:.. -,mn-O r gg, 4 ,, ... ... ..,.......-.. ,, ,,..........- .-. . .. . m.uuug::.:.. ' ,-,,,Mg,. A - -... '44 A-. 1 ' " ' ' "'! "'4I' "' , ..- . ..'1.:.:..,4 . ..... ,, , , .. -1 'ff ,M .V ,..,...... .. 0 I g :HEEL 061166 X- kb 1.5253 I' 'Q 'kiif I' an 4 ...J J , , rw., f vw I V I' U ' U' A 'X .SY j ,I :'f?2:Q:J!a:?'55g7?g1, gfgI . 1 K:-:mm , 3.3.1 ,gjgzlqg-? .1i3:1f,:g,x 353::'1E1v25215223-??4:5:'g zgzgj ng.: f,:,':'.':.4,.+..T,...,. ...... .. I . ---- '- " 7, .4...----A 3. ..,. H -14 Lp' gf: Y ... . V. ---. 4- : r. . ., ..,. , .. . ,... . ,.,.,. . .,.. ..... ., 1, . I , , ,.,.,',:z:1.:::L , ,. . . .H-,..,. "T12'5.... . A ..- .....'......,..,.. ,,gg,.::::'g: "' .311 v- -- f.: , A ., L --.. .. . I ."' E ,.-- v '-- Q 4. --Y V ty . ii- . -ga' 1 i -- x'.3.aw.. uuq i 3 i s qfi. 31 :sl-N"" ,, if Q F. 534 N - W' x' 3' Dr. Samuel T. Chambers, Dr. James C, Dixon, chaurmang Dr. Syed S, Ahmad 101 """". .' .--- --1'. za.. .....A.. . ...,-, , ., .. v A ,,. , V V L 1 i541-IL-3155!'3!ff-L-:5?:wxE1:4:52v1if.--:!F1v2,'1441!6I?:-Zv.Ef1-1'E'-:vis"'f112!:J!G!::4m1.. ..,A -- H 'i:,, -my-u u,:p: 4-9-eg,-1 A mm wn .1 .,... .............-.. ,ML ' '...a --1-:1 'xem. 1a:w'... and ' ui' .r-'ra i 1 i -iw .X , .4A' .-. . T. Pigford, S. Stringfield, G. Hawes, C. Jones, J, Rice, E. Harvin, H. Sterling, V. Sellers, F. Hall, W. Heyer, M. Bryant, I. Everett, P. Stingfield, M. Jervay, D. Wright Wa ntu Wazu ri Wantu Wazuri, Swahili for "Beautiful PeopIe,' is one of the newest organizations on campus. Formed by black students who want to be- come an active part of the university commu- -+R. nity, Wantu Wazuri hopes toimprove communi- cations with other campus organizations, to fos- ter better relationships among students, and to work for black representation in the student government and for the appointment of black faculty members. i il.ry - '-" .. . -- . . 'M .. "1"""' . . . 'fn' ..:. mu ' ..'1...Alm'i1-v n.:::.:..L.2':!"'.LZE:2 'iZ:.:::Hlf?1f2l'Lfiii'iiE2.EE??iEr9'13'5?51ff'5ff1f.':5E:1:f4353553555'Um-9:f5'15:efjE5:ZG..fE:253:15. WEEKS 4 f-- x:n'unn:r"':-HA, -'riuarllibl' ' ...Au if Bi! - - 1 ' 2. 3 I ' "Q NA. ' "' ' ' ' 'F1 - ' ll' u....",.. I' ' 3 X N. wg, - N 'IS LA af ,uv- AU" ff!-48.2 :-' . R' .gurl 4 ' . . -fr .:-'-.-.-r,-:fmL-.1:.:':'-1' f- " 'r' " ' :L , , . . . . . . .... ,...,...,Y. -v-,Y .,.:.,.5. .., 1 ' N ,,,.. . I I 0-.s H 'E . 2 is I 1 ? L 2 li r , . I .,.i X! llfilhi .-wi i isgr i XZ' 511.- lie iE"' ' L Z.5Z'l :.i:,:.l Flzfl 'l inn., , g3:.',A il ii , i-':1.'.. ':::::1:' vii! 2 Inter-Fraternity Council lf 'r l i 'D-'Q z' .. .I . Ab ,h 'aff -C -Ax'-vw l i John Leach, Tau Kappa Epsilong Steve Stein, Tau Kappa Epsilon: Zack Sessions, Alpha Delta Upsilonp David Cole, Alpha Delta Upsilong Bill Marlowe, Pi Kappa Phu Richard Bullard, Alpha Delta Upsilon. The Inter-Fraternity Council is composed of elected representatives from the three social fraternities on the University of North Carolina at Wilmington campus. It is formed to provide an effective organ of communication among the fraternities for organizational and problem solve ing purposes. It gives the fraternities a united voice with which to express opinions on campus policies. The council organizes the Greek games, football and track in the fall, softball and track in the spring, and produces the IFC dances which are a social highlight of the school year. Q::i:1!'i,!jg:-1:rgggg1::"'gfyj ,:':ij.:.,:::yfg.:Q-ji 2 jf'.i11::,:'. 1511.-tg:::,1i:1g3.3,Qgj11ljffjfii'ff' ii"I,EiE'I4'I'fij7'7g' .'.: 'V-7 ,-fif ff 7 T V -'E' T 'f ' ' 1,.:. It - Panhellenic Council if Betsy Coleman, Zeta Tau Alpha: Brenda Davis, Phi Mug Jane Rogers, President, Phi Mug Pat Corcoran, Phi Mug Sherry Kinlaw, Zeta Tau Alpha, Faculty Advisorr Miss Bonnie Bailey, The Panhellenic Council of the University of North Carolina at Wilmington is an organization established to foster inter-sorority relationships, to assist collegiate chapters of national Panhel- lenic conference groups and to cooperate with the university administration in maintaining the highest scholastic and social standards. lt func' tions as a coordinating and governing body in such matters as formal and informal rush. The Panhellenic Council on campus is composed of two National Panhellenic Council groups, the Gamma Kappa Chapter of Phi Nlu and Zeta Tau Chapter of Zeta Tau Alpha. g1,zmerf'Xz:1"'2 ' 'wtf X an X . 'Qi2,ini,gfQi!Z?fL5I' ' XX , "-"Q:,'QX:Xj, ' ru-Q17 iXFILi?:Q:'g'5i"!f,g I , 1 121A 54 X V? 1 'vffsfwf X F1 A e 'f,fEff3'?f5 ff- . ," ,' "' X' ' 'iyf A ', g ' ,,-.X,,f, s,-X',:f'. ,, N Q ,'g:f"" . I -W: 'f ,, I XX "Q X -f3.1V1 1' X ' 3 j,wf'rg fn 1'-:NY 1 w, Affiliate Of Delta Upsilon X ff. X H' , un Work For World Peace x x TF 111 :Q ma lxiilgl ,Q . X ,X vi, X Q , A X X 1N!25iYri 151'-e.-Win 1 XX X X xr -X- . .9 , , w .,1-, I' , ' ' I i i,f5i1:r:.,4y,X3'5X1f? ',.X1','. 5 XX 'X 'X , X We A 1 3 , ' , .- Y . - . -- H . -- -- -+1 1 :. f:.'."' '-4-f r :lv-Dy' ., ..... -. ,. -V -5- 'ra-az 'Jw' '-1-u. - , 9.1 . , ' ' :.' . ' in " ' 4 "' ' 4" - ww-1122--'-'vfinuzmwzzsfci.--A'wmv vlixuv' - , "ii51r2" '9f545.. ?i1 ...2....2'.2.........1m xxx :1fX1.. ari'tiE1hB.z.eEm .ICf!:'::15i!.n'.I..g ....!::55fi1--..--1.'-izzznnzaffci,11124 -Fai., 1' .1 1 I Q! 1. Sweetheart - Muss Sallie Tomlinson 1 X K -rg 1' If ---.. 51, 5 ,gg ,Ltr 5 1 ..:.,1,: , , .., :HV A 1,05 .wi , . 1.--3-1 1 ',, I Pi Kappa Phi I 7: x 4-3-gf -gl W is ln A 5 ' A Front Row: G. Weaver, S. Daughtry, B. Marlowe, D. Dunford, Second Row: B. Kelly, M. Sondey, B. Failing, T. Strother, M. Daughtry. B. Black, B. Wiard, K Mullmnx, G. Huggms, L. Wood, D. Moore, E. Sundy, G. Shaver, K. Gregory. K. Brown, B. Johnson, Archon, B. Price, C. Danl, L. Brammer. Faculty Advisors: Mr Brock, T. Zopfu. Back Row: C. Coleman, M. Whusnant, J. Stokley, J, Whitman, J. Willlam Lowe and Dr, B, Frank Hall, 108 1 109 .Q "TH 11 ,- - lu 4. fr.--.L... 1 . A,r. , 94:5 1 iv . ,. . . . , . . -mf::.::.f.::,1.,n :,..::.:::....f, gm,-gEg::1:t::'::::. :rgj53fg!,Egg,,,-:wx ' ' v I " ' .:uau'42- .. -- L umw - , .QL-y " 1- ....:..,...Ln - -::z::1.1z: ......,.!4E:r.:::1x.'2f.s:fwLYLi.."i41::f:Q....AL-:fmfmL:::::::f.:ff',IH-'.!-m::1.:E1.g:..f' M .,-A-:4:"":""" 5 I 'L 'W V I X , I ' 5 V 4 1 - , 71 I u 3 'a L 'Hx ru' - 1 'I 75" V.. V , , . , V, Y ,x 1' , 1 95.2 L-P' . -.. , .,, A 1 1 V V .., . I X I 1 A 'A 'a Vx fl ,f if 1 1. ' I i -'fa . NJN f?"fEQEQ:1fQg:El',-3Q- 1 :ifljfpg1z.':gg:.'g:Q!2'E-'1Z1Eti.E:v.g::3:gig1.33-gljlgj - QQ:.-mga:13wggzj.Q:52g,glee-r:xQ7113:':g.aLg:5:g:3,g1-g ,zgzgrrjz :g:3:5g.:5491-gg,1::r:i.:fv'f:fs-avr:-x'J.,:z.,..4 .1....g-5-----er-:':1.-1 ' ....,.........-, .. .l , . ..V..r Tau Kappa Epsilon y l l v ,l v l 5' 1 ... 'viii' E ,. . ax 4'2- , rw lem, .fr r ws':-"-.....Agf-.r- K- A- W f' Hf:'g-QW, x:"'ffff'--.L-'J -' 1 .:-.sf ml ii, -. 1 s ,... :,- 4-ff - ,5 .4 ,at ,N ,: , .. Back Row: P. Jenkms, H. Hanklns, B, Berg, E. Weddlnglon, B. Watkins, A. Greene, J, Baynes, V Powell, W. Howell, W. Keller, M. Norris, S. Stem, J. Leach, G, Raines. Front Row: W. Flowers, B Elllolt, C. Blackwelder, C. Reynolds, D. Nlidgett. Faculty Advisor: Dr, Henry Crowgey, l 110 '11 umm H. . ww- ' .... 45.11.24 - ' .....::m.1urm.:uz::1.1-- .::: 1,.12.1L1..:..........,,,:'v 1.52125 'S21iE1EE:I..,: ., '7QEE4i::g:.::','"""'2f1!1Zi:::::.z, iri vf FEE 5 , 5 , JH A , H. , . . U b ., , I , ,,,,,.J:...i 1, H ,N.,.:i:.,m',L U, 4, g,,:,...':.:...,.:::m.' ,L 4 .4 , -hm: , . .... Z a.,..:.. ,ui-, .. ,,,, .. - 1 f-.. , aw -f 1955 A M .LW,." -N ,--N 1-24 1 2 .. .. 1 --y--.,.. .qu-.M . .. wif' 111 u :fi-' '9ff3f5i -3:1235 HZ- 3 :!11'E:...::::gi:.'gl:!E E-'fi-Zvi 2zv.E:::13 3? 311-34152121.35E:.11:1::::g'j4g:j.Q:g::.51j-fy-f5g:::f:zygggzgzwgrl-e'.:::1v:-up ag5:5:-434311-::Ut121:.::Mez1v::'x'. :,:a..4.' '...g-1-f-'ef-:-n.-. . .-.a............. .. , -.W 5 4 , , 1 g.. Eilf 1 . ,,,. Phi :vnu N fm .1-A 11 X 1 54143 QQ . 1 Q - no in-u ,., 1 Left top to bottom: K. Piner, P. Watts, J. Needham, P. Corcoran, D. Braak, President, B. Scott, L. ' Hayes. Rxght top to bottom: J. Rogers, I. Wall, B. Davus, R. Johnson, D. Farrar, M. Karnes. Faculty 5 Advusori Mrs. Nlla Chamberlam. 5 H I 112 rv Y 1 fifyf V, ,H ,. , . ....... t. .. Ll-,xnxx :rp p::.,:. . 1- ':.:i 2' " :i:z,'.g,'fr-53:91:25::lfr?'::i'5 -?"l"'7 'I ' I ZF .I '. ,":f ' ' ' , , , . X.. ,. ,,,.,. ., .. r 1 .,..:1..un:1.,--f'1"',113 zzz, - V .- . . - - .... - :::.'..:::::.. .1 ,yf:r:...f.- .ni ,. my 1 1 n.u....:i:U... J ef.::.:.:1..' .......L..,,:m2'L:u1.:g:.:...-f I fugg::,1x..,..r.,,----- F ' ......A...- 1 -1:g::::...,..X..- ---::1',1,r.,- ..,.. -- W I X r L Y X I I 1 . W flflllllilllllll I , f Q .ll I 51.55 545 I willllllillllblil I V L .. 4!,:,.i , .' A, Q ,ll JHIIIIIIIIIIJ A ll IBIIIIIIIIII 1 - -4. A A 5: I lijl,lll,llllI A , ' 3 X5 N fy 1 if A , gin gum ,E R , F, sn, H ' ' ' , , .- 1 A N . . H ' N ' fx- f .,, , 5 J ' li ' ..,, s ' Tw l . 4 4 a . i ',!' 7 1 .I A ' 1527- I di I, . -- ,nt Y, " +"""'i' W' gr Nzwign 1 r ,-M, wal Q-u,m,4m,.-1 -ww.. 1... ---f-J,-X. -. ., ... . ,n . . ,.,.....-- ... 4... , A ...,..- ,gg .. .. ..... -.-4, .4 - ,........... . v .. ,... .. -L f, ,. .....-,, ,.11..., '-12111.-gf--:' -141:52-:' ,:L:"- ':,...,,. .':.u-.':,.gu: .-,1f?n-.f.::.:,. .,.4-',A',...-2 --f-F-I4'-5511:-:rr!H.-. .V .. ,. ,. ..h . - f.......-..-. Q Y 'Y N . A r my N r ga - w ,552 r I v 8 . . W fs Zeta Tau Alpha C3 5 x "-7 gr -, K . I 2 4 . ' '11 V X ' I A C .J 1 I- n1gL' .JA X, 1 3 ' - 'x 2 r E 1 F I' : I n 1 X' 5 A .til V i f f Y Y P Top to bottom, left: C. Schwarz, C. Smithdeal, A. Grufiin, R. Williams. A. Sikes, L. Trawlck, Top to bottom, rught: K. Costello, Presudentg S. Kunlaw, P. Crews, F, Robunson, L. Snmon. Alumnae Advesors: Mrs. Brian Koouman, Mrs. Margaret Puerce. N 114 E-in:g:::E:.:.:r.::g,::g: -5525: 1, C . 51 x 4 S. xv QA XA :six SN -1 5 .129 X"'-:wh 'mo r -....,...vf,. M IV., . .1 , 'J,:,.l'.ff'lfl1nw- I -uw-U-1 r-V-:vpn-u aubfbwp- -1 .- , . ' " 5 1: ' 'H """4'-'-'51-:-'r1-?:1:.f?:?!iz1f :i2"u::mggggg-- -- . ,. . ... . , , , . , ... . . . . ,-,gm ...g:g.,.5...l:.::!.g1L::z..m-,....4 ,,,,,,,,,x,,,,,,:mr,Y 1 M V. ..... , ...,. .. ... ', H, 1 '3.:,,,,.. N' .4 ..... . nw-nsl f',.m:z:..a'a ---4-r I -mou- . or V - 1, " A vw-'X .V y 1:-v I 'N' r Front Row: W. Ambrose, L. Millugan, Presldentg D. Sroufeg D. Swank, Chairman Advisory Board. Middle Row: M. Lewusg S. Gradyg B. Wullramsg J, Hobbs. Back Row: E. Boylan, J. Wentz, R. Fowler W 116 Alpha Phi Gmega 12 1' Sweetheart - Kathy Lowrimore ,-'-:: f.f z:-.mm 91 .15-w:1..3 If .1- -1 -ig.::r-r r-qgf azg . - r r-55 sf x :: '3z:3q ,-::gu- my 4331531-,A,.v , ,g QE' gfli jlibggggil gz .3 5,igggggagrrgrg75::3f'?f?f,f'EES?!:E.r,?EQ.fif.:7:r3-jzfjgiiggggggrgggg x .1 ,.. ..--nm .,..-.1r:.:.. ...- .- :ti .-...-- . ,..r:1-......-- 1-r-4qAr'1i'!:...... ...-.... .v. . . . .' , . . ..,..,. H. r. . .. . r. ... Y , , , '14 rr '1 rf 55' D -1,-4 'P VFW' -DY RLLVE. R . 4 lv. ,. IJ. .Q VV ' 1 r' 4 k X XA i .- . X -u llllli , H, .,.. ...1 .. , - , tau' "" I -m 1.3 . . ,- -an E12 ""fi..?3 -Ti 5"...' ,, 117 5 . , - - . , - , . , .. . -' -um:,:.vz.:::1.,:u:.::'.:L.- '. ., ...: ' .ex " 'W " 1. ,1m:m4.ssw ,. 1! - I...ILLll-I ll!-4!l:.z.:s.I..1llI --ll-f.l:hE:z5:1:z,..!..ff1I.-AQ!!E.:::2:--J.......wm41m::E::::E5" 'FL ' ' 'N' f ' X '!, ' ' ' H!! 1 , ---- - -Y 1 , ,5 i.,., -sl' 4' no -'s 4 n .- .is ff- LH? --if f 5 ,: Aff' 'ff' ix'4. f . . ' 1 , M.- , , . :A -af' A - 'A 13-J ln .- -u c f-K" an 1 "' ' nu- - - "' ' -1 ' - - ' " ' - -.vnu rv- ' ' ,...1..-V1 .1 - -V .... --' lv . . .-- . . .,u-- 1. 4 qu-.--....-.Y ..Y V, 1 Q. . . V . .H--M I r 1" ' '.2.E.,q1j.:. ,Q-f - ::w'1..f.::21!1-'54, ---,-1:1 uv.g':g1g 54' 3-jg-L-,f1,Q4-g-.-::::4::5f4Ii -'-MT?-f2'.::f1r::g: :r.::g1g:,:-.J-fe'.,z::g:-131:3:3:,:,21--1111.12-:::.:f fzfnvrffx . ...N--.M --,--.-:---' - . Y q- --'-4-"---- -'-V " ' - f - "P R -A-----..ALAN , J ...-.. ,...-. A--A ' Alpha Chl Sigma K Rnggs, P. Cherry, President, P. Ruhland, B. Morse, C, Edwards, V, Storms, Faculty advlsor: Dr. Barbara Grenm 118 U "H I..-."' 1 1 I .ol 1 L mu zu 'I " 1 ' ' 1 U I 7 V X , ,......., ......M , ,f 7 .......-.----- 3' . A zgaz' , W- Y ., ... 1W-V'----v--'---M-ygnr1:g:::'':'Ir1I1m-1 - --z1'4'zE"ii?::"C"'2:I if '537'g'g"-'ml '. -: W ' - ' U 11 ' Ia J. '. - ' -4' '2',9!,., ," 1 .. W. . .. .,.. . ,, :LM A U , . ,,... ...,. .:. K A . . ,, . M :H A ,,,, , . 3. W ,, l., , 5 ggi, . ' ' ' . M-nlbnvr -" "" n nun-.1 ..,..4.-vu 1 .yn . 1 ' - . , -1 , lu- w 1 u 1 .ls I . .r- -A 1 vamp ur. uv, ,,,. .4..-..4.,.- - v - 1 - .............. ..... ,.g:n.1l.'afJL' 121- '-1:L:: '-Ei'II5llff1g.25, -upw- .1:,,' 1 1 ' 'QQ'-. v G' '. V143 'Yv ' is AV?-"' .-e ' h zggganw. W , .nainon - -37 mnfzaufnu-m ,..,m,.. .1 ...ppm- tudent Wm ment ssocfatfozz , nf ff ,V 'Y ,, -yr' A qi-' J . -f 7 fx, by 'Z A',W" ,J ty '1 ,K ,L ' 'f ' .X J. 7 yi pp' ,gy W if ! my 1 ' X x 2 gf we 'V X, W. -.k X ' ,J jf' I Q? N? N 'r' , -Q . f ly , N Y' xx- , JK - 'f -. ' Q' , . IN , ' 1 w ' ,Df 4+ xv ,J 5 n J , W" Q ' V' ' ' mul! 2:un.:,:' '- -- 'W -1' 3: Y' 1' ' ' 1' U I i i 'iii Im ii i mi.. i .... .. ..,mIli-iili-Ii A '-A-- I -- -" I 4 i -i-In --i I --'A N '--' A " H W ., ., ., .. . . ..., .UI -mf:--"-7-'-5I'Z.'::': .VV .H 2 Lingo gpg' ' '1 1 gush' '- 1 lww ' " H+- .1. . ... .........::1, ' ' f'1WL'54'4"1"7' 'mmm' ' . 'VZ"'. ..!1T,'1 Ihl4 .1-1.4 ,:.:?v.f.::,r??. il r-1'4...'.7"-- f!'11A f' fi Z YW--5, Bob Wuard, Presndent -2' v .. . . 1 --... ., --g,e.1'.t',. -.'.x:.::L....... 1501,-111-:q1:-r-:::,1.t:L1::::::: :1:'z"1.',q --'1.1:' jzggg M,-,gf:::,:,fz' ' ggg':fff:1...155.-L, -,m1::4L::g:...-.....A- ,.,.,,-,1L4:::,::::: L. , . -Ag..., . . .. -- - '- Lg: .zxmx Student Body Officers 1 , X Da na Lee, Secretary Brian Black, Vnce-Presudent L511?p?5'?2222252543i159iifiiiH,1a!221142'.4yr:Qa2ss5:i11z1ta'11122232'Liesaifgqimivzn-::s1m: . ,Ag,s11s1s2awrf-if.f:1!1:s fz1m1+m.. 2-1-m::m1-.uw .-Q , mmm . ...- E-- ..m,.,m .-..,....- . .. ,. A ... r-w..u:xa:.' " ---M - --I :rn.:,V,.... The Senate J, 1 rv' N1 X ,,1' ,. ,-, ,.Q,,.,f1'-92 , NJ-Aw' .lf .39..A,,,.,f, 1, ff-14, 5 X ,W I-. R '71 Y , Freshmen Senators' Vlcku Martin, Terr: Rodgers, and Bobby Sellars, 1 w 1 xxx Sophomore Senators: Raleegh Todd and Rhonda Vaught. .3 5- Senlor SenatorS Wayne Whitehead and David COVII, nun at 1 Xl 'V ' .. v ....r.." -- 'v ,.-4 Junior Senators: Donn Sroufe, Mike Norris, Brent Scott, and Ellen Gore ,T ru Q '11 f-vw 1 V H ,...... . - ...r--1-H -. J ' . . ..t. .... , ....- g,,: :":':- zzz: ,.z,. 5- ,-j2f1"!?!71'ZT111Y--'---513' ' TJ 'Wi' ' U ' , f,r f . . .: , r. " .55,?F?'ffgffl' 1 ,, ' i d? 2255 . 11 EfiI.Z1E.?Z. EE:.15,???F?-f:fifg6ffE-5:7155 25515: 'tt :':fQ::'::vN 'tL'LEi'Q'!'E'1"":f7' 1- ' -2 1: The Dance Commlttee i 1 ,.-I NNLX - Ii Ly jpx I ywo ,, ,, . . .,. , ,,.... -. .. , -. - 5 up ,....4.... , :,. .... . .... ....: .Zn mumznl mi , an l grim.. .zr.x:::u:. LI! Q:n.I1.:Lll-1'-lflf-Yg1!l!:u:.l5:::..!.SQEEEML Z!E.::::f:11L3fl1LI,ILIQ!Eigaglliiiiifxfzfftzf E5iZ?iLEElif?Y ":'1' "'u'I"""" 1 f""""""""""1"' 116-'g--"'l'5"",! I l . ,I 1 z . I5 ,a X V 3. , V f .,,., K. .,.i 1- 24+-fv hai",-":2 12" :r . xx -uri?-gg A -flh- . J. vu, ff-14 'Q ,Q Carolyn Thompson, Larls Mllllgan, Raleigh Todd, Susan Edgerton, Ed Boylan, Raymond Fowler, Carolyn Edwards, Rebecca Johnson, Phyllus MIIIIOOY, 123 ,-:- q,. o. 'fi ?ii'1-Q?2EEZr?ll 5-ii'iT133-A1lf1'fIf1l'2f:?f???1?-iiiiw-Li-iiiz-54' 51:15-3-142'males-3q23:f:tf,z1t :lt-1-, :Wag-ggi,:fl::ss2f11ifhi'1-1:iw fvf:s1l:s4ffa1f .mfe.fz -.fl-:f:fr:m.:w:: :ffm .. .1..L.,,- ,-,,m.--1-:,.,..,..,,,o. i xg 1. Bill Brooks, Dana Lee. Ed on, Bob Wiard. Student Board i Gt Appeals Student Portion Of The Student Affairs Committee iv iw Veronica Sellers, Dianne Braak Not pictured: Greg Waiters, John Kaiiman X 1 Fine Arts Committee Top to bottom: Raleigh Todd, Thomas Burke. Dale Wnght, Eddue Lockamy, Eddie Thompson. ,WNW ! 3 a Ja. ,,, 2491 'G JOYCE GRENFELL, noted British comedlenne, christened the Sarah Graham Kenan Mernorual Audltorlurn on October 27 MENTAL WIZARD Dr Franz Potgar held hus audience Spellbound with has dusplay of antazxng nwentat prowess .'g!-?F!?!!I i" " " """ " ' - - 'r W " " "' " T 1-2-E i "' .. f-- - a6Licaiio1'zs Student B FLEDGLING FLEDGLING FLEDGLING FLEDGLING FLEDGLING FLEDGLING LEDGLING S eah Da oily awk offlc eY5 s Seah Wk eww H59 CNN ynitte YS Cgblhef Zi: 5---112 ":::.,:.:... . -0. - .. . - Z., .. -.. 4 -V --,f1'2!I,1 iw- L: 22.22 ' L' s.,L1i1E::.'.:izzizsfuamsgixzufg.Emi::f5s1s!!z12E1.-5-:meEzrrfizslz. 1 f 1. 1 'X '! Wk Y 4676: ?4'3i"l Joan Robinson, Greek Editor Y N 52 ' 'kv Fleclgling Af ifiixxxi .1 Jane Fune, Assustant Edrlor Yu' 1 , ' '1lunpi4.v4.7. Z l l ka Danny Wllllams, Cover Deslgn W -H 'fix V, -:J , L V ' ., X A , 'r 'fi ,., ' " -f .--' I at Q X - 71A H fx-sf? I ' , .I . . H7 1 ,. R, ,K I ,Wm .ff . , l . . . - 1, ., ' "" 'A x , ' - ,, ' ,j' ' ,v QA A-N. 4. : -1 ' , , ..' ' . . ex f,.':L,.l ' R. , I I , -, M 1 by HI- - ve 1, 415, -K 4 ,v ,Z ,. ,.,. 3 I ,I ,Q any-Q1-. . l' . l rw' , - I ll. 'WN' VJ: I 1 ' 54, is ii V t If .J 1 :gm ffai Q -' -'ll "M f "-'f'- ,'- :lv 1 3 .V Q, V-as -A. l V .MY A445 l " ,, V ' ' A . - 1. N. 'fl - l l l , 'lf --f A l m e l V l A A . , - K ' A f ' ll l l A ,ml Lg . , 1 , , w , A .Q . lk, "-4 1 uf 5"4'L fri.-' ' .-,.. 'gjzi li . ' f ...fl ivihv -4 .- ' 5 'f'- 'A' Auf Q' -PH' - P A-'ll A -4 il WT ll Q - Wi fe Q . Q xt , ,V egg . - P - S., in Y , ' 79. Qs: -w3:xaj'r-.1 --Q W- . -' ks-N-.ogg Ellen Gore, Organlzatlon Edltorg Susan Taylor, Organlzatlon Edltor, Melanle Karnes, Admlnlstratlon Edltor l F I d l' g 4 4 I' . l f V - 4 4 S" ' 1 , . ,, . l 0 l l A y ,u I. U- 9- 4 l 1 . ' ,, 'W' X I if "" ra W U .1 l 9 1 , " l f D ' l 9 Tommy Torhan, Sports Edltor -'ff .,:: .,l- . l r -. ff 'Mr ' -" l- W" . I - ' of 31: Sfevz- .f?!5?f.?5?l?2Z?':,5?f ?5f???i..WF5 -1,Yf'5l55i?22?l ff. "A 128 ,471T"1 , "A - 'Q- .x FN ni . 5-g9.f'f?fJu,: , f.. YJ , Q v N 1 Abbey Henry, Student Government Association Editor L '1"'A!!lf'-191215-Iii fJif fzz!':1?'I23'I" if? 2ff!!2a?aszer!.zseis:lszzI,el+I1!,sl:a.!,I! I!! Pb Roberta Benton, Editor-in-Chief ,. I" ,gr ,.-. I Q .si 'Q .yuh - Mal' -4- .. 'AQ , . 5-. dp.: , I' . .5 ' 'J- -mlm mug. .201 ' . ..,. 1:Ln1::xe:m-..... ....-.. ,V mi, ..,- H,m,,.g,,,,,4,.,.'. ... -----r-g:ggQA:j:1Z'f 129 Fledgling -Z C in Q hu., . ,L Y .414 3.2 ff? 'ffl fL?I1!'7.f"" " . Q" gi 5-T, . . 5. rf'-. .'Y. I .WM-q,,f, lj ig-ivgwg x ,L ga .,"g.. S-. 5 1 f ... if R X 2, If -.C .Q ,. ' . ,X 'Ag'-1 gig- ' -1 'L f - ,- ,qu Q, , .. gvrn -I, 4 . 14 ' v 1 ' 3 ' M' , HS' A " 'YQ' , . 4 1- ,3 .sr v X . . 1 ' A " ' ' I s X P X 96 0. 1 ska 0 I G' L -A -4 x F fx if 1 A ,Q 1 'az' r A 7 M! S 44 f' 1 'H 9 ' '.r.,. ,. - i . - . - 4. -' Robert Rehder, Sports Edutorg Amaryallns Rehder, Greek Edntor if -10-q3Q:E1?-3-33'f33:3j1f-1-1-'rjgggfg1Ff?1E:iEE'.Q zgigif' 5-'lE1Z1?Efii-l?i1.'i:Eg::Lf-rgg:f j1j:.:ggj:yg3g5g531,:g.::g:g:g:v.ji1'E-!.izigzwg 155:3zzsgggzgfgrggifyzysgri-,-g-9-rf-1-:-nz-1:::4:::..:aq4z.:,.,-1-5-:vrsm-Quang, ..,., .-,1-,--1.1, gh- 1 V i P 1 w Fledgling ' I .,,-w l ' 9 L L....u ' . 'x ', I -1 ,S i VJVHFM4 " .4 su, ' 1 ug J. 1- 'W Y xx lx' 'f Diane Lace, Freshman Class Editor W r I 1 1 Fledgling r 130 Margaret Fusler, Ari Editor W ... ...... - H. . .:.:'- , .... U... .- -y-5--gf":::':'. r :WilfmifmfFiff5735f'f:fZT'T-f7152717121 a':'r'1 ' rail: szr?fsffliislirz-I---11-fw 4 - .- :LMI-If?-E Lu:::::I,::::1'1112?fZEL " 'i '!'v,1!EEE:e: r ! 1' 1 ! 5' .1 .Lan ..r ' .32'....'77','!1:.:tf1'l......:,...l.-V:-.b-.1-u7.E::L:x:f11.? 'im-:ew-:::.x: -:.... ' Fledgling X., 33... --... 4 ' 7""- 5 . . ' . , - 41Q"- ' f , . '- ' ' ff' , ,gn ,Mu 1 4 xx' , 1 Y Y x 'W 1 ' ' 'V 1 ,, , ..... ..... .-' 1 - q - I ,iii f- ua.- f Qing,- 'li ' U. ' ' ' ' ,sf'1-"' ' f ' Q-n, 'Ill I vw- ' ""' .- vs N .gl ,--1-I M .wa ,Q-.Qu fl-Z '- ' """ ""'4" 1 , , 31 Debbie Davns, Publications Edltor The Seahawk if Y' fl N , X , , ii W . , K 'il X If 'ff . 7, Il Debbie Davis, Greek Editor 132 I '. V ' . "'4'1.:,:z. 1 I ' ' 4 '1:::':::1::2it:L " '--'ezcz' I F 1 11 l 11 ........... 5 4431, . .,,., f , The Seahawk l N w v 5 4 Pamela Srmpson, Stafi Wruter Wayne Rogers, Staff Writer I E !"Mrm L i N f 6 .5 Qs Y' U : ' 55,-m i Fon use av 4 , Aun-lomzsn 'ea PERSONNEL e - ---ONLY r af' if! u.., ugmmcwm Dnanioffducation Q Jane Dlvrne, News Editor AI Payne, Photography . , 3'iiiiizLz21E?gZi?i1?"Gf33533xiiiizhilgiglififtiiiiiisizii'ii?.ia'1t:9P5323Ef4i22g2gSiiie1:3!?-225111..52 ,iwlzewranqr-zfxazgrnApp :g:p3wz4s1rf: .::. ree.1mmv:n:m::-- Us .1 A Amr:-ff. .: Q r ...W-'. ., -- .u-.:: ...... ' uzwwsirn-1 .. iwfmir 12' Lynn Walker, Assistant Editor, Pamela Ray, Editor. The Atlantis ' , I L Dr. James Collier, and Mrs. Nila Chamberlain Not pictured: Mr. Claude Howell. The literary magazine, THE ATLANTIS, is in its first year of publication. Two issues will be published. Publications involve poetry, short stories, reviews, interviews, art and photogra- phy. The Atlantis sponsors two contests, The Short Story Contest and The Poetry Contest. It has hosted various literary speakers on campus, including Diane Ricks and Marjorie Sanger. 1 ' -':"::z."'mx::::1211 fi H'E'El:ii: f Q Q ,Mx . . . . - -or . 1 r-1 gi- 'ri "rx , 'I " ' ' ' --.J I ' H " -"' - " 1" . 2? :""3"' " Zin "W ,,. ziuaww Wfgtifflff rf: 1 ' ., ' i!l"'1-' ' , : ...,....:u--' S iifmlcdiziaLtaaz:if5:555..w,E:fn .-ns,-.fm .fi-.n,-. :Lk5.:,r ruff' - Tiiiilfif' 1, Nv- E 'Y-. .i I ' 1 'i it if '75 x.',A5 .V -' fr 2 Za r Ei , , S V-rg ,' ' I -1 X Q- gf! 'h-nbP""" ' ' X 9 ' ,, -1:1-,Q I ' -.4 :L , 5. 'Y Elaine Parmele, Editorial Secretary, Eric Parker, Publicity Editor, Rick Stiles, Review Editor, Pamela Brown, Editor of the Editorial Boardg Bob Andrise, Photography Editor: Linda Nlaready, Staff Sec reta ry. RWE r David Smith, Copy Editor, Benson, Art Editor. Dianne Braak, Poetry Editor, Briane ,.,. E - 5? rv .-- ..,..,,,.,.,,,,M I E rll, 'ul1fQ'Zf54,', 1 4 i f .Ak -.5-3, . ' Vik: Q ' 1 -L 1. P Q ., ,, r. t 5 5 X 5 ' ' 1---fl7i12P'fQf59:9,, -' .f' ' 1 .IGI zf' " ' Pamela Ray Editor . ..-1..w,-. 1 ' ':.:11' eszfiz . . ll r it 'if' f-ji 7,3345 gt IL- 2 -.H :L fi. .233 -yy 1,:L?l:'ff,+5LE:T51LE:y1',:'1,Q!lifififf32Eg:,,1:171:f-55312 Lr:tZ:.f,Z'l .af-M, .IUI:7793:gg':::Zf71.:-f-ri.. 3.3. ,74.Vm.,:..:':: 9 .:.g..I.-gg'-A '15, ',,..,,.. .9g1, .,.,,,g x I K- eafure ,, .. M'- Illi- np- 136 IU ul now J " i cum . .Q-Q. ---- L--r. f, . .-..,...- Wg-'-ga:-. :: -:: .:-'-1:1-r L-.11 z"':""',:.:1:,',-.:1:.::1:::1,:::'::'::"'1r::117:11"TTI711WF-T "' 1112 'Till " " "T . - " i"' ' :B . Jw- '..1!-.,5g44u.:.,.g,'.1 5:.Q.:1:z:4.:.:g:.x:.'4.zg1 35 . -'c.:::'." " " - , ,,m+m, W -W., --:ug -' zu r' 'i z. . .L,. ...,.g,..Hg,:41....: - 11aQ1.z!vIY:.,y,:1I.", ,.,.,Q, -.-me 4 , D 9 Xxx J 4,- M 9 I K 1 .NH :T s ' Q. 3 '. ' C . 5 ,,. ' U 7 AQ J C . . ffl. J ! E gg.. 4. LN, lb. as ,- y. 5 if M211 fri 532 ?!'.'. 'i"J3' Eff? 113,-' 11.53 n..., 312-5 rind: 'KU' Q ..... Ziff? 43... 5225. ... tl.:-i 11-a 1555. iiila ..... '1 ...gg 1 figs: g Q n J.: J . ,.., I las-1-5 was 52231 542 Y iff ii :E fi iii? gif Eiiir' Tir?" 129 S., LLL..- K, . Fi! 2. .1 - . . V, '....,. ,,.,.. .1 - ,,,.,. . .-:I .4 n. w-1' .. t. ,.. 1- ...gm '- .375 g.-.-I 1. ix. . H. .. I Q- .4 ,.:v. . F... -. 5-3- eff: vi , .., . Vi' " ,finzf 1. . L54 . :ffl if ..g. . ,QT . 4. Ei no-f' I 24.1, ii'-3-L ...- M-1-. r' ..., .J-7-'I' ,unq- f.',1L'.' '1L1.'.' ips' 2 ...Y- ...V1 ., ,.. P' . QU? 1 ,Ern- ,.... 1 Y 1 Wil Q lib. 'I 1 'l 21 U Ei' 'Z .52 "LM n .Wi .4. . ii" I .V L 3 ,fx E i The Ides0f March 1 -5 ' I 'z 7-"1 E . '-X -' ' 2.5 3 3 1 r XJ 1 c x KN ft " 'X 4. -, J "- 'Z ff X z z, 'Qs Duane And John Guitar And Harmonica Concert -wgcx 'ii' "1:11IZ1f3:Ll"21i1.ZZ'.-13i'5""5''.::1.:zL:fLll'.'1ZLIlIZ':L..-rv -' 'L' .1r.:,.:.:..'. , A -f ,,. . 1:22121-!2 5f711- ' ::z:::v:t::1: ,1 , 9... V3 sg: .. ., ,.,. 1.5. ,z :. PhilKenQ Oscar Ghlglla Classical Gultarlst f if 4'4r , qw '4'r '.-'-' '1:.7 . . . . . - . .........,..4,4 4 UV ,.:1.g..... . . 1 H: - :.4....4...,.., , The Association ,I 'fi A4 1 'lr I Q- of-as vw "i.n'.1.-'fi-. 5-'iggkn f -Ap: .4 p- . 3 ,,',', W ul V x ,I l ' .LM . ' ' I 5 I ... . .vu-gut... ., H. .I 1 ..... vs: 5 0 !' Ig! 4 P Q 'i A X, xw .X X 1 , . xg "ff 'Nw T, 'A g 4 Q' :SPI -"4 :-- x 16 x. i K . 'Vi' ' 'I' ' Zl'x".1 . . I. . JJ.. . L,-....n -fi : .:!1..L-:,:.::!.:. 3,3 gif-5: ' :.3::5.'gl1,:!...H,H V .U-M! '-'- - w'f,..: .'.'::: 1 Hx 5 ' 4 X K 4' 1. 4 1 ,, , fi-I-ifla ' ' "1 1152: Eg as ':. L :QL Q at E -Ei Jil' .KE 5.1 .zlif .1313 51415 515: pm.. r Qi :A .:: 5 731 X.. . . Z1 2? vt? n L if 4:2 553 'ii -15 .. 1. Q11 . 3513153 Irxinh V-Tflih wr- -1,1 P21452 5' 513.23 491932 :fig 911 f . sa.: V 55531 2 11: 5:32 Eisifzem .ij2E115 Q-F1112 Q51-an V 5?i',3'f:. VE gf L21 fglxztx Exif? Flafftij 5452222 ggigiifil + '14, E ,Lil 1 .I.v- - 214. E.':1'!" - me-. F4 13.51 up , i u ,1 gli. filii 2 ' iff-fi. 2521223 I .-Yi-+ .. ., l. 1. J: E-i,-iff? . ,..,. .,,3Qf.- ..lf.'2'.' .4-1-D: -5. T444 L. , v'1.'i"' , , ,,,.. .ggrflvl ...L- , . X' .. .,.,. : L 21-Z-E' EEEIQLF agjgg't+t 5.1.1 -2 i gil! l Il'-T 2 ui'- . ,,.......,-......,-.. ......-...... .- ...-,........-W.. ,- , f-, .. . illf "lVlost 'all Original - 1'L'2'.wfxf rw. ,- ., -0, ' A""'.-.-.J F ,TV Z" ggi l ---' Delta Up I t kes the prize for the "Most Original" float with Sallie Tornl s the d d 1 "Best mms A b li PS li ll Fl03tH Wwllclivgcl WE: AWS Mal 50 Homecoming Pa X . s 1 Float" rade Pm Qgfydlfuifw ez li.. :EC Dana Lee is represented on the "Best Float", which was constructed by Tau Kappa Epsilon fraternity I L1I7TZT'q: : Er3L1.'..-:I,.iZ,- Fi ' fi-: ' 7T "" r Q .1 - g g . 15 -r pg- I s ag.. . ' :: zE' m ! . E j ig: 1l.,. vZE!!.: Eiiix i: i..: " HL, ji-Bit! t .Lg5, ?',ff?ggEi?-E 1' Nfl " 'l5"f'U'L .,.., . ..,.--,-1 5 1 2... , V ., ':::::::. .. l . " :1..::r:.... 1: :.:::':1:::::... "1" 1 -.eL::L:::.s.Lz.'-1-if-lL1l.44..:.1:t:::.:z: mga:-::x.:1:::,:.-4-F' --::?n:LL1::::::1r3, A u.g.:3f1. 4:1.:::::: -gg::':'.,:1: '- 1 L f., 'E .J 'T ,...-1 ..1-L",-. ,ly ' 4 ,,, l - ' '1 qu I The "Pollute'moblle" takes a wlnmng place In the Homecoming Parade. And Along The Parade Route in! 'I-A X 1, ,. I I Amaryallls and Robert Rehder hang on for dear lute as Bull I, W Wlnstead "slowly" maneuvers the "Jeep Float." f 1 fn? Gary Gurganus accepts the pnze of a roll of tollet tvssue whvle hls gang, Randy Utsey and Steve "Esso" Clemmons, look on s lfiii?:f2f?i2f?iZi9l?f?5?l55'Ef?iiHl22Hz?12gi,..L.imtivlfffi?:ii-Hitt-fffzmmsrzaeamgspaialmzfflf.,fzazasgfzszm-fflfrfz-nzwasfwmsem -+za++z r...m W. ..-P Student-Faculty Game f: .- sw 484 L .Wag - 4 rbi' I A-numiannmaqg .ap f ,, J 5 4 Coach Lane attempts to pass the ball. 1 ,f lf! IL YJ- Doug Nleekms attempts to steal the ball from Enc Hlggms. 144 -'flixfmspvkf ' -.".'k ..'. , 0.2 : , -Q,-, l 2 52 Eb -,N Bruce Pfeufier struggles for the rebound. v ..,.,.,,,--.-...Q, Coach Lane CIM and Marvm Ingram 1243 scrap for a loose ball ,,,...K-, , , . ., . , , . e ,W ., . .. , ".'.IZl.T' .... r ,f.7..4.:.: . .. ....w.,-,575 :A-v.3'mg11,, 1 1 P 1: -m1.u4:z:.:a:." .:uak1."'.mz.:J. .. .,.11-magma.-l:x::z..... l ..,-!u:i1::x::::rriff:mr::.fEf?1x:1.:l5::f?. ng, . , ,. ---Ig-:: ' J Old Timers Game ff Y ' 66' ,Nha-. ' 1 1-41' ,..,A.l dn., il :Q-,1 4... , 5. , . Frank Bua Cleftj and Whntey Durham frlghtb scramble for a rebound, Jam Hall decudes to guve the ball up. ,gb su 5 If I Q Durham 125, and Hall 4123 Collide Thus is Marshall "Suck" Hamultonl -filiiiiiiliil E'sfifiiliili5152?11if9Q:sf11ze2lsziagagiivii' YEFFEYPEfii-E5El'Ei3?Cf1f'Ev??T-2133-:?I???l'l5lFf3i:2!?Q1i!l!E1Yi5"-!'!Eif!1111 fymaassw .,i-:e,fsw ,n-:ru:w:r:4w1se- .. .r ,., .4.-........ . .. Powder Puff Football ' vr- 1 'Qin ' Y . hu-nf Bottom Row: Frances Kerr. Judy Thompson, Joan Robinson, Roberta Benton, Amaryallls Rehder. Gay Wulluams Second Row: Jane Fine, Joanne lVlcChesney, Joette Hendrlx, Kathy Butfaloe. Third Row: Jeff Syrnmes, Jean Nlobley, Robert Rehder, Ann Watkuns. Top Row: Hoppy Smlthwlck. P.E. Majors Win 16-O They Are Undefeated Front Row: Melanie Karnes, Debbue Warner, Debble Davus, Carla Crane, Catherine Smlthdeal. Back Row: Put Corf uran, Jane Rogers, Dnanne Braak, Duane Lace, Karen Costello, Dru Farrar " H - f 5 ' 3 : " " 13 " ' -"VT, 'WE ,311 nf'7'fi?3I.::I?l??l?131:-Lffff:K1F -,li-?,?Z:G':1? ?Ff"i'l:1!3?f?iff 1lFTl1i?i13l541 4fZ 'fe'-T-'4'1l?'f " ru .L 1 5.4, K.: ur ,. ,. ..-.-, . -'fx V - 1. . :muff . ' .L -"' 1 . . ' .M - h.'f' u. 1 , f A-Qli9bv,CT" , sf.. --'45 rx ' ',..' L ,-Q x f--Q. ' Head Cheerleader Hoppy Smlthwlck adlusts Offuclal referees: Jack Blackmore and Nlelvln Batson, colffure, vw, 1"' f L. we 2 x . .W 1 . Q- ea. ,. Q- nfl 2 Le, 1 , A V .f . f f'r-'- 2 'i'2nN1 4 . '- e' .. '31 . -Ln'-'H an . ' . " ' b f ..v UL". . sf, . . v- , fi N , , .. -' 1 M- e . ' ' . . f MF., Z-..-1 r Y 3.520 I -, Q 1,-i7"ZF"L, , ' '- f' r ' . ' ' 1 V F euvxs. .57 Raj? vt fi5EY:.ia? 'L fu, A44 ': , 0 , .V an ,A .' t f ' -1,5 If ' Q " "" jf Sr- n W - f , -- X lg! ,. -'-' .Qu - . , .1 4 X f E 6 ,.. W 4 Q K 1 .. - ' , , I r 'A , M "'l '31 E' I ,. .' 'i m 'g...J ff ie NS Y, 1 - ' 1 J:- 1 r., X f A ' 'TL-.e Q1 , - ,f f -' 'r ,QI , "' . .- , , ,, ,-, 5-I .. f fr-gx i f Q ,l gh. I I . A. I.: El!-fe ' I", V ef- f'fg,,."L "-- "f f: ww-were Q V -..-ff1- '.. " 4.-Lf. If I - wif ff--, I .' 774 --,. W ' '- , 'Eg '7 46 1: 1 "' ' gn , i 'Ct -. , assi? hge- J M Ur , 'X -1 ' 'Q ,g..5'-'-fig. eff- - -.Q - Q ,J e 'is 1- ' , L ,r 71, 3, 'ff .. gr, V, 2 up , 1- ' ,,. '-"" .' ,Sk :Sl .-I h - -HEY' 59 E35 --gifs -we'-" fig.. 5' . .. F 'Lab .5 - ' 'f-, IL- , ,,- Qi1'b4".. 1- P", X. ' --ri'-1" .,,lf.v,e A ' SQ, ' ,,,1tfV33fl,' , H4 -11 . ' . f , ' ,simff "5 .EF fit? :Eif"..Qg:f,y ,a - 52,2313 ' f'Ff"f" 'ewA.. -- 1- . . - new :s.--if-:tr .- .. 1 fre: 453 , , ft I 6 .vf . Q34 h NL ,, -nil , 13 11! I I f Y, vf,g1L.2ifwC. ,1JSi,,1v.'--Z. I-.. 1 :i .9 I, . 2 Via.: : fig. , ef-'H -' . "M ' v f ' r X .-:' ' 4-Q ., . V:-,gig-.Z'e"-" ,. '- f .,t' .. .. P' As, ' . ,... . , 1 - , . . g- 4, -- vi: 1 rv , , 71- UN.. , , ' f -ff' X 73' . , .., ,. WT.- L L, ,1a1es'2fZ'f-15'3'QJ'.-':""'f'?8n3?f?1!0's2'f5:-4 i-S '--3 - :.:f'7'v:f'i Fullback Judy Thompson sweeps out for a run. O' fi? ' . vi Debbie Warner and Arnaryalhs Rehder play patty-cake to see Cheerleaders Robert Render and Hoppy Smlthwuck cheer on theur team, the P. E t who gauns psssessnon of the ball. Mayors. ' """"1' --:':.1r:.1J-r -b-- -11.-:r., ' z .M - -.., , . V.. . ,, . . . , Yif1.'FZEQQQHJ-'Q23111-I-51292541F315-3-:!??5f?5i25f!2125-iHfE::::.1:In:51:QE21!f?13?4??2fQ1f-.::EP5i422:L14r. zizfre-'G-mgihguy Ili mvfef ...ex-...'-:a.u...:q, .,,,. - -an ,,.,+,,,, Lf... ..,.......,. ' I I 11 l .I-an -" '--'- - ,x QAWEV 475 rm John Sadler 1343 attempts to block a shot, UNC-W VS. Lander College The Seahawks Win In Overtime ,r Steve Shephard IS an a jump ball situation. 44"- '7 it Capacuty crowds full Hanover Hall to cheer the Seahawks on to their vuctory over Lander College. R sw gel Dance To the "Peace Corps Old Leagers Dinners The Bonfire P 1 gm . 'f1 . , T' 4?Y5FT5Y?!!f'F ,,' ifQ 1i"" "7' M 4 .. """"""""! 1 1 4 ' , ,4- . ., .Ffa -u ,. ,I 'K U4 zu I 'nn , 'W vv . , 'HZ 1' A " ff- Y 'I V-Til" ' "V: 1'7::3ffA..--.-::"V'Hl'53A1 -7-3 V1-'i 177 Fffiiffi ' "'l'C..ILTJi"IiZTI1I'l!1L'IZIC'IFZ'2?T.""'J ..:::r"".'1:":::::::'z:11::":'g-- 1. .. . , - , - . ... v-------H - - . , n , ....1..' . . - , tg' .G ,, , 6... V, 1-I . D . hu h H , r . l -5 , mn H lm gggqgg, .1 .:,.g:,!, v:fgg2im::-f M:!h!m:?M' .E ALI: 5- rgiffgv-z. "1..... .. .va 3. nnvw- .ww uuwmw ,,1r1ux-n.1u...m-.. 1. N -fr JI! 1 1 ' r . 5- Y "h 'u:- i 3"-ini i iilniflil l fff Ww w i ii- 'f'fZ:Ii:l'l1IfEfI?"r :'I:l 'I:f:'i::-.., . , . i I U : 'r ::: ct fr ,Il Z2 xf ... ggi iii ST 1 if 1: zz V -1 as ? rf f r' 5 L- E U7 'i . .: z 'E ' . E .. 'I in 'F ,. I5 ii ii 37 15 EE I!! 'Q zi 5. , 1 , .. - . V 1 ag :.:.:..,:-,. 5:4-v vfizu ."-1':'.r:,.:a.,:4 Y . LEA L..." V" , ,, .' 1 Dana Lee IVIay Queen c -X03-Q ,A v,,,3, .A -5- xfx 4.7 IVIald Gf Honor . '5'-if ,Ka s 1'-Q I pn ' '-vp' . + ' ' 'Q , .. 1 A - ' a v. 'xxxp , 'Q , . r- x -"' v.,,-.'- H, ' fn1e.ovAq4..........,. l V.. ,- 'M Ir' Z- --':::2ff'f1E:"' '1 A P V' ,, " "bps nu Q1 ,Q-as "N, 'heh : .x. b ,. 1' ill ,uv ,, T , - ,., ,. - , x..-.4 --- . .,.,,.-, -'--VN1, , vu.. ,f . ':'f."1,-4.1 ,- u:Q,,wgi.gsw. J: I 'Wx' , Lu. :g 4,-Q ,.,-,1 ,, ,, X :ui an 'S F1 ,N ,. IQ Y 1: YF 4. 'ix I 136 ju 1' gg 1' ': v- 'wif 221 .. fi 55.1 -if ..- of 1 1 ..mrL. 1 'kwwu 1, -M " nn fl" , . V. Y - V - - - - - , -:az ,A y'::-::':- .. li-'4:..:z'.:::s:::':1 zzr:,L1Hf11"l7fY?E-E'ii'l:ri:''.i.i:'!11'LLIii'11'351 I! n--1-K'-f 1 ,, . N -, ..., ,- l, -I Vg-I '..'.4: ....,, Q., '. " ., 5 - 1,u'.g,g::.:g.::.:.:1::::.:,::.5'::'V"""' 'G -x --L " "Juan xlril r ' 1.': ,!...x. ': t, 7" .z:gu4gg, i gf 5 ns-u ,re . .,,,,,.g.a-val-dlv gal- 'W L., -.A '91 : ri-v 'wmv' I nina- 1-,..-r--1 -rw 7,, L...,-,- -..w.......... 4.4,P:"I 5, .1 pl u .mars ,, .g.,r U' 1 uw ., . ,. .,. ,. Y. .- .. :::.:. ::g:,.,,,..... . ..-:.3g1gg" z'1:1::. n:::::':ur:::':::Q I ..:,--4 1,3353-gg""""" V: ,.-g.:,Q A . 'j,,1Ll,Q,. i ,QL nvx, ,.'.':.If., ,ga..:." ''Q,:,.:!1..Ql:.,f.,.Q:fl"i:,.,I' I UE:'itihz'.4:..::Elzxix.11:z:.:Ii-IIi'::iI'i' :K i I an ,an ,Z --.,, --...st -N... v-4-... Nm' g -Q.. 1 W., -.. 4-L... N X R -. :im ma W N1-H ffww "WW" We 5, 1 , . 1 A .. Q X , N... A , -IL: 'M-Jim., , Y I v j if ' ' .ii . TX . ' If- ' v-...ffl ,. , ' Sis li, . v 3 - ' "'- .W uns N I I ff ' vt , , . ..- ' 22 2? - ' v 1- ' 1 -51 . 1 - i wgizii..--,I .ja U..-Q, ,, ' ::: . , U K. --'TIF' . : ::: 1 '-- 272 5-:: EF3E:.....H.,, :,. . -:::::3q:qrf5?2Z?fTFT'.:. :::::r:: v fmmn '--Ag -4:r:::':r:::::-:rw - -A' "-:-a'z11Hf"1- ' , 1 qu, ,A -.......,..,, ,,,...,..... .. ,.... l l i 1 l l l l l l l l ' ' :. :4:. ."E"" 2- - F 4'f . ' TF . VVho's Who sim! N ldil 4-5 4- 5 M35 H lb! . iv" "' 'il f'bI3fffNr " :','HP'.l ' wi 5 . ,Qu .31 - l ' A ...K ff -. . . ,. . ' " : - 131.-V - , ' - m Y ix. - n 5.4 . .. A 'ff,,.. 1 M- L- . I- ,fix-2Wf"-M 'Mr , , ' 4:-.,,'f'K.'.' ' Qv - dw. - 'ft' ,,,- , - y 1 .4-P " ' .1 ,uf , I . . X , ' 11-pq --Iii. ' 1- A Charles lVlcDanleI Coleman Patncua Anne Corcoran Roberta Ellen Benton 4-. -5-.-um ' .,..-...av m 1 4. ,IL 1 -x -- - -wa: .' 'fl:'g'v'1,- ' ' .....,.... ........M ...M - -L--.1,-4-.,.-. 4 -hz-1-M---1 . 1,5 ,v ,M '+",,im- -- -Q . ,, Robert Kyle Wlard .J ,,,..f--" Phyllis Gall Ruhland Gary Wayne Whutehead ""-1313-v-wo-vw-'-45:3 Ja 1 " 'x.- ri .1 .zijsur-q-Y :'::r"'r"1rr.uu. A , ,. jim' """:7ZT7'.7::m.-. ..L --- 12'.:T111 ' 1 " . .- --. - . ..,- - .-mr ' . . - 5:25-rr," ',,,V'... . gg- J, .1?.a::gg3""'.-. .,,,., na. ..-U-7-:rggvggm 2539gssszeiiffihszim-z..F3!5555f f-ww3!'!lf3i?!.-.w -2v- '-- ' V 4. - -' - ' - A - , ,,,..,. il, I I 1 P ' 4 N 2 fn K vw A .,,.. :ag -- -' KEEP HT .ilu Sherry Ann Knnlwvv RHS John DnSa rno 54 Alton Warren Payne ,-fr1Ii1l.:1.4 g':::'."-.fi3srL'fg.!pjWLCi'Uf!1"'Ef?f1fE1?f'Zff' " 1 1 I ' ::' - -11:i:..1:L:::1:sri2i:2'.f.,f i1iL.E.l:., :"'f1'.!z311Eff 'J 1 ' I -'QQ ' H1 Q px. Jw r ,Y 'M B-L f .SY , ww? ,x -.W .ff -'?1"', 1 I T. Edward Lee Taiton , I 65-fd .CQ ,f ff 4-.'v s.- 5 2 Dana Kay Lee ,- fi Brian Leslue Black ' i i i W ' . M mf 1-A - HW. ...nu- fre' 'J 1J.f1'f' i'-,- r'- '- "' '- . "'-' '1 ff Q-'. , .. .-,- . -:1v.',.'iJ'g 5 -1'11"5'f?w 'Sg-fm , ':2--i.'aWe1Z:'f. I1 5-Me--' .q .Agn ., ,-..4.., , ,. 'J uRgi1g"5'.-5 ' fig-' 2 341 ,dx ., -rg. ,. ,,.v Vg, ,-.,91...'. .-.- -. -., : 1,5-Lgf..'2f,n"-fl-A , 34 ". A", ,Q 22.1-rjil--.f'g:I 5-' , "fn il " 5.-MAQQSE,-'Y' , Fi 1 Najaf-., -s ,-gm 's .1 in .1 '. 'n 1 1 f " - . , IQ! If-"Q .N Aylltfqgixit. Q. - imlggfffyqugg . W. 1,4 ipigi Q L Q H-.rglli ' Lt '59'4g3's??1 - , v r. . , 4, 2 'gs 'x v - ' f-TI' ' 'L -. leg. M- fag! ' ,S ,X VN ' -'. -. . Qffshiz ww.. '- A .N ' ' , .,f+y,,, f TL.':f- 7' F ' YZ. f-ffhfvb "2 15--'3' 1 N 2-. W -.g,,,v,Mw,3,,' . x fs, .fwjg Ly yi-r J' 1wm2,:L J W: H - ,.z'1'- 414.-4'41ev.f""-' . -H x ff' , yu . - -1 .5 . vw! J,.,ZW . 1-ww-HP .- e Q 'hZf,f,.'5Sx :iff 415 .l,:'. wi- 'f '-GV V1 5 'FQ' hM'i'h!Izv , rx ?...+--- -. 1 I, if JN" ' Q V ,waj MP1 " 1' - ' " h fi . I ' 'MTX TN ', i f-iir b ., flffenf ' P, 'v as-sf w 3:SfisrJzw.,. -1 -Q, Q., ' fri ffw:J'1'--W 11. .J 'V' " 8 A? w " ' " ., . 'Y 1 ' N 1f1f'Es??' ' ' L f' ' 71 " '-'vf .W ,nfl N L ff- f ' x x K f La- Q -fi. i, - 1-' . " - 1 , .f 1 , X in nf . VV '. -: 'rfusmmggnumw wg TQ K l N. H A ' 'g , ' " Qv.3 J '5?IM31j it 11 ' km 5953075 A fx ' if 25' ' P 5' " ,J 1 '55 -i' ' ' . .. 5ft'2k'f.7-in , ' ff, M-I' I ' " " X F 'Q 'f."fkfiL'.:".p-'. 'G -'-' ',,3,R,fr N .JF-Aggie E- -5751 ' N ,+P -af,-azff' V. -' r. -, ' Aa ,kya SN. A - I yk . S!-5.4 L Q,-i,..,':W1 .1 1X . Ag' 90 ,,'Qi. I., -ayvgw my K 'zfwis Davld Kirk Br Own 162 ' 1 .f.'-.P uL::::.: ' QlZf'.i.IE: '- Y nr if 5 J Lak , r If Q s ,ffl .Z df' A 3 1 - 5 A -m f A-,lux ,..nslllsv.,,."f " 35? - N, ,gif 'Q V , 3x .flj - - E 5 ' flzif- f ' 21 ' V . ' ,LT ' - :"5' ' 'Qfwg M ' iii:-Q , ' 'Z 5-W1 -, - 5 x r I William Jesse Harrell E 4 X ,1 I J gig . D E fzj. ' 4 , u . N ' , ' u 4 - , u v 1 E. , as w 1 ' 1 I Wullmrn Augustus Marlowe W . 163 1 Susan Elame Edgerton J ,..f Femna Dlanne Break Veromca Duane Sellers K? A,- 4!"V Davrd Frederick Covul nu- TX Davvd Wayne James Not Pictured Roger Dale Flpps 7- U .Y Brenda Gay Taylor f I' Q i ,' ' '14 xg V 1 ', -. . A N uhg ..- . ' 1 ' 164 ,.,,,,,,,,,,,, ,.,.........., ....., . ... ..... . ...,. V- . -:m:.:.:at2v!iu:155.2:L:i:.::.:1!:1:::fL: A,...,.,jxj22fpgf!E:1::p: n,::.:.m.zzuf,I::m.:::f:',xz:::z.a:v..,.--' - - x " ' g ' " I I Q1 '1Z.S '!I'2I""" ' ' K-I-HA. . 14 I , -f4!,!1Qg..5.3ggg::':Q. . 1 .I, ..-..,.. . .. ,--W-gf1,1---1:-:::'.':" ::.::'1::. -TVA? .'f::1:'1 623505 N X3 2 Jw- ' . 5, . fx 1 E, A I f' f - ' J 1 L.Qsh:-2519'iiifif:Qe:La4es1azs2e1'1:we Q., -.. F L ,, ,.f , M. v. 9 .v.. . . ....!:r:':.3-.4-Wil' ,. - " .. b 1x'l'3:ZEEEiEf:f?3?Z r .. 5'ff!T!!- . .'.. ,.-M1 Q F:-5 37,13 .1-.a J, ,' ,VL,,,MM,.,.,.,s,,' - .,:1.-,.,.,-..... ....., Senior Class Chelfry Kelly, secretary: Chuck Coleman. presndentz Wallace Ambrose. vucsypresudent 5,5 U! 'XI ,...4,-iQ' Qu sl? 'QFSSTL X. A A I .-ww W CI ' . .Y f M ...is- V. 1- L 9 . XX A ,g FS 'W L- ,-. 6'3"9' 'LS fg- .Xxx 'EVN-I sis 4 T 'J' '26- WALLACE WITH ERE LL AMBROSE Biology Wllmungton, N C Student Senate, Senior Class Vlcebliresldentg Blology Club, Vice President Alpha Phu Omega, Vlce-Presldent JULIAN W ANDERSON Blology Rod-ty Point Blology Club ELIZABETH TOSTO BAGGETT Elementary Education Jacksonvulle, N RALPH GREGORY BARBER Business Administration Fayetteville Buslness Clubg Alpha Phu Omega EDWARD RAYMOND BATSON Business Admunlstratlon Wilmnngton, N Pl Kappa Phu LOUIS JAMES BATUYIOS Business Admnnustratlon Wilmington, N Colleglate Cuvltan Club JOHN A, BAYNES Business Admlnnstratlon Wilmington, N. C, Tau Kappa Epsllon, Treasurer ROBERTA ELLEN BENTON Physical Educatlon Wllmnngton, N. C. Freshman Ornentatlon Commntteeg Handbook Commltteeg Dance Commltteeg Physucal Educatlon Mayors Clubg FLEDGLING, Edltor-In-Chief, Greek Eclltorg WHO'S WHO AMONG STUDENTS IN AMERICAN UNIVERSITIES AND COLLEGES WILLIAM M. BISHOP, Jr, Buslness Admrnustratlon Greensboro, N. C. Business Club BRIAN L. BLACK History Lynnfleld, Massachusetts Judlclal Councllg Soccer Team: Wrestling Teamg PI Kappa Phu Student Body Vuce-Presldentp Student Actrvltles Commltteeg Hlstory Clubg Student Po- lltical Actlvltues Clubg Speaker of the Senate: WHO'S WHO AMONG STU- DENTS IN AMERICAN UNIVERSITIES AND COLLEGES I I ' I I I I EDWIN C. BLACKBURN Buslness Aclmlnlslratlon Clsnton, N. C, Buslness Club I I CHARLES MCKAY BLACKWELDER I ' Soclal Science Wllmungion, N. C, Tau Kappa Epsllon, Secretary I I I I, I Q SOPHIA ANN BLAND I Ef1gIlSh Rose Hull, N. C. ATLANTIS LITERARY JOURNAL MICHAEL DAVID BONNER Phllosophy and Rellglon Wllmlngton, N, C, Circle K Clubg Hustory Club I fx I in Tp. if W - I .f I I A X M - ,pw . I N 'rv' 'vs I ' fe' Q' I x Q A ks - I ...I - I 1- ' I I In I 'I Is. ,ix D v ' -'I 'E Af 1 ELSIE ELIZABETH BOSSO FVGBHCIW Castle Hayne, N. C. Bandg Homecomlng Courtg Head Cheerleaderg Student Senateg Phi Mu, Vlce-Presndent, Secretary, Pledge Director, Natuonal Conventuon Delegate: Dance Commlttee JIMMIE K. BOWMAN Busmess Admlmstratlon Eluzabethtown, N. C. I I ANDREW CRAIG BRAAK Biology Castle Hayne, N. C. I Blology Club WILLIAM THOMAS BRADSHER Busmess Admlnlstratlon Shallotte, N. C, I I LARRY C. BRAMMER History Hlckory, N. C. pl Kappa Phu, Secretary I JUDITH BABCOCK BROWN Hestory Jacksonvllle, N. C. I 519- '5 Qu CHARLES STEPHEN BRUTON Buslness AdrnInIstratIon Wrlmlnyton N C, Leland N F WIlmIngton N QPR In. I I Q- Q. lil 42. I J' lb as If I I ,. X ,, X. w -- 4? 1 A S - MARSI-IA FAYE BRYANT X' Enghsh JudILIaI ConTrTIIttee ITraffIc Boardl, ATLANTIS LITERARY MAGAZINE I I I AF ,K 'W N SUZANNE RIGGS BURNS ' I Elementary Educatuon I bf- 5' FRED DEANE BURROUGI-IS A BIOIOgy Wallace I I I I I I ' SHERYL G. BUTLER rx :K AEFIQIISTI WIImIngton, N, C. 7"- A Dance Commnteeg Alpha ChISlgI'T18, VICGLPYGSIUGDTI Student NatIonaI Edu- A - , catlon AssocIatIon -' JACK HAROLD CAMPBELL BUSINESS AdmInIstratIon Atlanta. Georgua Baseball Team of - r Lq, , . V 01:1 'V W 1 I , L?-M I PATRICIA LEWIS CARROLL x I, ' Q U Mathematlcs Leland. N. C. 4""' 'W I . I b K 4 ,,,,. I ROBERT JOSEPH CASONI -, 1' -- , I Soclal SCIENCE Wilmmgton, N. C X, ' V' I F 5 Q I. I I .L I f".f'lf' 0:f I A i FRED MICHAEL CAULDER 0- 2 ' ' gg, I Hustory Wilmrngton, N. C. .9 F' 'fx Alpha Phu Omega ... .- 4 Q' 'I Q I I LYNDA HU DDLESTON CAULDER ' :I SOCIZI Sclence Wilmmgton, N. C I I II I I I I I I ,I 1 L I t ,..,,. -.ttzvw-,-I I . I TSE, 1? -Ir -A 5 I .v X . 45.- f"9 0'N AC' W V ax f'Q fx . Nw Xl Q P1 f' FU - v. Y E' li 'X - T ,X-,Q -Q.- WILLIAM LeROY CHADWICK, Jr. Mathemattcs Wllmmgton, N, C, BETTY JO DARNELL CHEERS Elementary Educatlon Bolivia, N, C, LARRY J. CLUKEY Busrness Admlnlstratuon Vurginia Beach, Va. Wrestlnng Team: Tau Kappa Epsllon, Hrstonan DAVID LEE COLE Business Admlnrstratlon Jagksonvllle, N, C, Alpha Delta Upsllon, Presndentg Inter'Fraternuty Councll, Treasurer CHARLES M. COLEMAN, Jr, Musuc Educatuon Wilmington, N. C. PI Kappa Phu, Chaplannp Umverslty Chorus, Top Twelve: Student Senate: Board of Electlons, Chairman, Sensor Class Presndentz WHO'S WHO AMONG STUDENTS IN AMERICAN UNIVERSITIES AND COLLEGES: Student Affairs Commntteeg Inter-Fraternuty Councul ROBERT G. COLLINS Buslness Admunustratuon Wilmlngton. N. C. GARY STEPHEN COOKE Buslness Adrnlnustratnon Freeland, N. C. DAVID FREDERICK COVIL I-Irstory Wllmlngton, N. C, Alpha Phu Omega: Student Senate: WHO'S WHO AMONG STUDENTS IN AMERICAN UNIVERSITIES AND COLLEGES LARRY WHITFIELD CROWDER Buslness Admunnstratlon Raleugh. N. C. 5 I vw .x X fs ,N if .., J I 5 X Y X X 'Q' - "x-t , E, 'ff A f, 1 s s x-'Q Rl: :K I I Q Rx Xl S EDWARD LEE CRUMPLER Business Admlnlstratlon Goldsboro, N C Tau Kappa Epsilon, Intramural Sports SUSAN STEVENS CRUTCI-IFIELD Engllsh FayeItev1lIe,N.C 18 . 'El 9-' Y 'W' . 'IU I I-, JOHN MICHAEL CUCKA ,Q , '3' X Business Admlnlstratlon Chlcago, Illlnoss T' " N -I " SUE MORRIS CURTIS gb! 1 Elementary Educatlon Wllmungton, N, C X ' 1 Student North Carolina Education Association CPN 'M Q' rw' f ,, X , . e lg 5 S .X , I3 4 I J J ' I wfj 2 ,, DOUGLAS W DAUGHTRY Social Scuence Jacksonville, N. C Q, I MORRIS soon DAUGHTRY un, ,. -A-1: IA' 0-vw Blology Jacksonville, N PI Kappa Phlg Blology Club BRENDA KAY DAVIS Elementary Educatlon Elszabeth Cnty, N, C Phu Theta Kappa, WHO'S WHO AMONG STUDENTS IN AMERICAN JUNIOR COLLEGES: Phu Mu LEON D DAVIS ALFONSE DeFALCO Elementary Educatuon Bloomfueld, New Jersey ROBERT SEGER DINEEN Buslness Admunustratnon Wllmmgton, N Wrestlmg Team .C. Biology V Wulmlngton, N. C. .C, a I' 'A ,if JOHN DISARNO S01 ual Srlenre Buffalo New York Student Polvtxcal ACTIVILIES Club Vlce Presldent Board of Electlons Chaur man SEAT-lAWIm News Edltor Feature Edltor Co Edltor WHO S WHO AMONG STUDENTS IN AMERICAN UNIVERSITIES AND COLLEGES SANDRA LEE DOWLESS Elementary EdUC3flOVI Wxirrnngton N PHILIP GARDNER EAKINS Jr BuslnessAdm1nIstratlon Watha N C SUSAN ELAINE EDGERTON History New Bern N C Student Natnonal Educatron Assoclatuon Hlstory Club Vlce President AI pha Cn: Slgma Dance Cornmxttee WHOS WHO AMONG STUDENTS IN AMERICAN UNIVERSITIES AND COLLEGES CAROLYN LOUISE EDWARDS Elementary Educatuon Wulmungton N C Q-. l iii Baptnst Student Unlon Vlce Presldent Alpha Chl Srgrna Student National 9 Q Educatron Assoclatlon THOMAS GARBER ELLIOTT Social Science Wllmmgton N C 'Fw V' " Ds uf - , ' -. Q! 1' . I X -.,,.:t, I ,.'f'12: -.L . . -1 'L H Y- ' 2 Yr. r, y.. , A , ' gg, 6 ' - , ., , 4 4 ,,,. 6' 0',M CLYDE LENDON ELLIS Jr Mathematucs Phllosophy Bolton N C RONALD REGON ENZOR Chemistry Chadbourn CHARLES THOMAS EYRE Phllosophy and Rellgnon Wilmlngton Delaware ERIC MANLEY FARR Mathematucs Vwlmmgton N C Englneers' Club il l WILLIAM MARK FEAR I Physical Education BUTIIFISIOVI, N C- .i Wrestling Team, Soccer Team: Tau Kappa Epsilon, Vice-President, I Physical Education Mayors' Clubg FLEDGLING Staff ' JAMES ARTHUR FERGER Blolggy WIImll'1gIOFl, N,C. , Alpha Phi Omega, Biology Club, Circle K Club ski. is wk ev gba rcs . ,-I it I J. I I I JANE ELIZABETH FINE gh lnysical Education Wilmington, N. C. Qu, 2 QEDGLING, Junior Class Editor, Assistant Editor, Physical Education 4 Ilajors' club -- - A -0 -.Y r " ' ' TED FISHER "J U lliology. Spanish Wilmington, N. C. A- -1 , Ii ' A '- f f U , - W JANICE ANN FLADD - ,Elementary Education Wilmington, N. C. ., V Baptist Student Union, Secretary, Telephone Directory Committee, 'gy' A' I lv Student Appeals Board, Student National Education Association , ' I A 5 'Qs I XA ,i LINDA DARNELL FLOWERS I, so v gif, SN fi IMedicaI Technology Winnabow, N. C. " t V Y Qi Engineers' Club Sweetheart, Baptist Student Union, Dance Commit- V V V' I tee: Homecoming Court, FLEDGLING, Advertising Staff . ' ' 1' l 'I' E ' ,J MU' I I RAYMOND LEE FOWLER iIHistory Wilmington, N. C. S 9993.9 I Alpha Phi Omega, Secretaryg History Club, Telephone Directory iICommitteeg Dance Committee X , l ,J SARA LOUISE FOWLER lIBusiness Education New Castle, Pennsylvania lm i , Student National Education Association, University Chorus ll! il ll I ll i I il JAMES G. FREEMAN, Jr. History Jacksonville, N. C. il! JAMES CARL FUGATE I II History Jacksonville, N. C. I Alpha Phi Omega, Historiang Baseball Team, History Club, Ser- geant-at-Arms, President: Student Senate, Inter-Club Council, Chair- man q.Y . -1- A. :ICQ vs 'xv :fx X' .1 x ies N 'Q JOYCE CLARK GALLOWAY 3 if Elementary Educatlon 5- ,, JAMES WILLIAM GEROCK Busxness Admlnlstratuon Pl Kappa Phu, Scholarship Chalrman S: I K ' .I , I lv we 1 STEVEN Nl. GOLDNIAN " Q- , Biology r'- Pl Crew Team ix, 1- ' if., gl .I 'Q ' . .Eg JANICE COOPER oRAvEs " Art 5 -, I RONALD GRAY Q ff' ,Q IA. . Mathematlcs ,N JOSEPH OSCAR GREEN Hrstory ADDIE ANN GRIFFIN Spanish p GA tee, Student Natuonal Educatlon Association - RUTH ANNE GUEST ,KW if j Psychology Club, President DORIS BOWDEN GUNTER Social Sclence -4 ' WILLIAM B. HAMILTON Business Admunlstratlon Business Club A Cnr Wllmrngton, N. C, Wrlmlngton, N. C. New Bern, N. C. Wilmington, N. C. Goldsboro, N. C. Wilmlngton, N. C. Tarboro, N. C. Dance Commutteeg E. Eugene Wulllarns Socledad de Espanol, Psy- chology Club: Zeta Tau Alpha, Treasurer: Telephone Dlrectory Commit- Phllosophy and Rellguon Wrightsville Beach, N. C. l l Wllmungton, N. C. l Wilmington, N. C. I I JAMES HARRY HANKINS, Jr, Social Science WIIITIIUSIOYII N1 C1 6,8 fv- Tau Kappa Epsilon DIANNE SOUTHERLAND HARDISON English Teachey, N. FREDERICK R, HARRELL History Wilmington, N. C. RANDY M. I-IARRELL Physical Education Suffolk, Virginia Physical Education Mayors' Club: Soccer WILLIAM J. HARRELL Business Administration Edenton. N. C. Freshman Class President, Senate. Parliarnentanang Sophomore lass President' Presidents Cabinet' Dance Committee' Constitution 'Q'- 'ni IIC , , . :Committee Pi Kappa Phi, Pledge Class President: Inter-Fraternity 'LI' if N iCounciI, Secretaw, President, Physics Society, Business Club, Fresh- iim ' ' ' ' QSTUDENTS IN AMERICAN UNIVERSITIES AND COLLEGES I I an Orientation Committee. Judicial Council, WHOS WHO AMONG If II DAVID R. HASKETT IBusiness Administration Newport, N. C. I Accounting Club, Secretary-Treasurer, Wrestling Team I I I I, I ' DAVID LEONARD HEATH I' Business Administration Whiteville, N. C. 1 ff- PN I Joins HENDRIX I 'C IPhysicaI Education Wilmington, N. C. :V Q If Physical Education Mayors' Club ' x 'X I ' I , Q J 1 i I I 91p fi I I . A., 5-I DANE CLAY HERRING I . D-S51 . H !1Biology wilmington, N. c. 3' ' A, fi I1 Biology Club K fb 6 J . . 0 I . 'I - K .I EUGENE W. HERRING A ,, - I'Business Administration Wilmington, N, C. I it I. I i I r- ' Q . .., 35,3 .. kin fe 'sw s x , . Q1- ' F' 'V' WW 'vs I! A I - x 'a ' K 'mx ,I ' l .- . A ,. .f .ft I I .tw I .X ' .v gg A h if I I ,I 'I J fx: as:- KY 1 X. " 5- . -C ' 5 T' t.' 4. 3 1 , Hit v t ww A -5-Q AU, ' ft Yu 3 f, tam ru ,IJ Ht., t . . X MW' 116567. fm-A 1 I " ' lg S D ' Q- " ,.-L I-I av. 'S 'Q . WILLIAM A. HICKMAN English Shallotte, N. C. GEORGE GRANT HOLSTON, Jr. History, Spanish Wilmington, N. C. Student National Education Association, Spanish Club, History Club: Collegiate Cuvitan Club, Board of Directors, Vice-President, Alpha Phi Omega, Secretary, Parliamentarnang Dance Committee, Board of Elec- tions, Co-Chairman, Fine Arts Committee, Dormitory Committee, Chairman: SEAHAWK Staff, ATLANTIS LITERARY JOURNAL, Publicity Editor, WHO'S WHO AMONG STUDENTS IN AMERICAN COLLEGES AND UNIVERSITIESQ Telephone Directory Committee GLORIA JEAN HORRELL Business Administration Currie, N. C. Alpha Chi Sigma, Historian, Homecoming Court CECELIA MAY HOWARD History Wilmington, N. C. History Club FRANK WARNER HUDGINS, Jr. Biology Virginia Beach, Virginia ROLAND EDWARD HUENE Mathematics Wilmington, N. C. RAYMOND JAMES IRVINE History Tar Heel, N. C. GLENN WOOD IVES, Jr, History Burgaw, N. C1 l WILLIAM PATRICK JENKINS Q History Wilmington, N. C. Tau Kappa Epsilon, Hipophetes, Rush Chairman, Inter-Fraternity Council GEORGIA JOHNSON Elementary Education Wrightsville Beach, N. C. I 1 M "W """"l""""" ""' hwi 5wa 4. ,, ,M , . -71 gt-.r...1.i .....m-51. , ,A .. - - 'f .. 1: 1.4. ' - 5, 1 is :z Lk- gg,--.1 :.::z.' ::::'.'.i:32.i,:4.g,i14:, i,1:Lt.":2i2gz. ::.::f::gv1m: .2 j r? -:ig--' """'2:. !".:j3,,,-, -. :zIi::!' - ,H - . M -ji LAWRENCE J. JOHNSON, Jr. Physical Education Norfolk, Virginia Physical Education Mayors' Club WILLIAM HENRY JOHNSON, JR. Business Administration Wilmington, N. C. Pi Kappa Phi, Archon, Warden. Secretary, Student Senate WILLIAM M. JOLLY Business Administration Tabor City, N, C. JANICE GLYN JON ES Elementary Education Elizabeth City, N. C. 'VW , . --fvgyggu QB- 4 K- N . . f-,v , 1 , r v., 'H ., . 'gf I rg. , ll I .fm . li, l'. I "-t. ., .- '. if . r. ix.: ' ' . u ,-4 6 1 ., 1 'K V5 I a ., 1 I 1 l ' I I 1 ,,., , . :w-1 'f ' gif ""- f. 'rr 'ST' K -vs .. 4,..-- V f in 4' I r ,, ""' LINDA HENSON KEE 'W F mb Elementary Educatlon JacksonvIIle.N. C. " 1 , Pl-IILLIP A. KEE Busnness Admlnustratlon Jacksonville, N. C, pl Kappa Phu: Busuness Club f v ,E , FRANCES ANN KEIR ,ea UN 'Vi Physical Educatlon Teachey, N, C, Physlcal Educatlon Mayors Club CHERRY D. KELLY Elementary Educatuon Kelly, N. C. Sensor Class Secretaryg Zeta Tau Alpha, Scholarshlp Chairmang Graduation Commltteep Telephone Dlrectory Committee BOBBY JOSEPH KENTROLIS Pgychology VVIII'T1IHgfOf'1, N. C, Psychology Club A x Qi 'nv EUNICE H. KING L Elementary Education Leland, N. C. 'x KENNETH A. KING - Buslness Administration Wllmungton, N. C. 5 Wrestllng Teamg Tau Kappa Epsulon, Grammateus ins' MILTA GRAINGER KING Buslness Admlnlstratuon Wllmmgton, N. C. FLEDGLING Staff BARBARAJUNE KOCH - I 'I Elementary Educatlon Carolina Beach, N. C, I I 'L bqs I Student North Carollna Educatlon ASSOCIBIIOO I ' -h h ,1 'Q 'I'- Socgal Sglenrgq WIIYTIIFIQIOFI, N. H A OLIVIA THOMAS LAI r'l I I I 'T I f' I I 1 I . I . -. Q, 4 "'::N, ' I I 'Q-:rf-P KENNETH ROYAL LEWIS Medlcal Technology Wllrnnngton N C MICHAEL WREY LEWIS Hlstory Wllrnlngton N C Baptlst Student Union President Alpha Phu Omega Hlstory Club FLED GLING Staff Assnstant Buslness Manager JOHN I LLOYD Busrness Admlmstratlon Wllmnngton GEORGE FRANCIS LORD Chemistry Whutevllle CARMEL L LUMSDEN English Wllmnngton N C JAMES W MacDONALD Business Admrnrstratuon Hubert N C Freshman Class President Dance Commlttee Tau Kappa Epsulon CAROLE ANNE LEE Chernlstry VVlII'TTIVTgTOVI, N C DANA KAY LEE Engllgh Wllmungton, N C Zeta Tau Alpha, Soclal Chairman, Dance Comrnlttee, Student Allalrs Cornrnuttee, Student Body Secretary, Fees Comrnltteeg ATLANTIS LITERARY JOURNAL' WHO'S WHO AMONG STUDENTS IN AMERICAN UNIVERSITIES AND COLLEGES DONNA RAE LESTER qtx ,mx Elementary Educatlon Crown Pomt Indiana May Court Sensor Attendant Student Body Secretary DURWARD RAY LEWIS Busuness Admunlstratron Morehead Cnty N Business Club Secretary Treasurer ,fx Q. Gi? 3. n ff' Dv:-QA :rx ,vi X ',-v 639 Sf' . -N 4 .. I. . gm Il I ..iV5t" f J' I .ff H fktiii h. 1 7' 1 ' 1 -':: .55'f'E fl? , ,4-mf' ' hit Y 132.5 ts." I ov 4- I 'X ,If 3 X, 3 Q, I i All N. if N' of 'Wm K? xt 'Q N K 1' gn . 4 X f it ts- t l .I 'Q' 5- WILLIAM A. MARLOWE History Wilmington, N, C. Pi Kappa Phi, Social Chairman: Inter-Fraternity Council, Chairmang S.R.O Student Theatre Productions: History Club: WHO'S WHO AMONG STUDENTS IN AMERICAN UNIVERSITIES AND COLLEGES CHARLES H, MCCARTHY, Jr. Business Administration Circle K Club WILLIAM ALEX MCCLUNG Business Administration ROBERT W. MCCORKLE Psychology NANCY LEWIS MCCORMACK Elementary Education Wilmington, N. C Wilmington, N. C Wilmington, N. C Wilmington, N.C. Phi Mug Student Senate: Dance Committee: Student North Carolina Educa- tion Association DARE TOLAR MCDANIEL History Wilmington, N, C House of Representatives: Beta Sigma Beta: Chapel Choir, Basketball Team: Organ Guild, Stephens College BRENDA MCINTOSH Elementary Education Carolina Beach, N. C Student North Carolina Education Association KENNETH RAY McKElTHAN Psychology RONALD MCLAURIN MCLEAN Social Science HENRY C, MERRITT, Jr. Business Administration Pi Kappa Phig Accounting Club: Engineers' Club Wilmington, N. C Wilmington, N, C Warsaw, N. C JOY WILLIAMS MERRITT Elementary Educatlon Burgaw, N. C. LARIS WAYNE MILLIGAN rv 'Ib BIology WIlmIngton, N. C. BIology Club, Secretary-Treasurerg Alpha Phu Omega, FIYSt VIce-PresIdent, , PubIIcIty CommIttee, SSVVICE Projects CI'IaIrman3 ChemIstry Club, Dance CommIttee1 Charrman ,,.. NANCY KAY MORRIS -N Elementary EducatIon JacksonvIlIe, N. C GEORGIA IRVING MUN ROE Elementary Educauon WIImIngton, N. C Baptist Student Unlonp Alpha ChI Slgmag Alpha Phl Omega Sweetheart HomecomIng Court JOHN PATRICK MUNROE, Ill nv- vfk gh.. pr' Hlstory WIImIn on, N. C. in Delta u I cn I ' gt :E 5 "W DSI on, ap aln, SOCIBI Chalrman, Alpha Phl Omega, ThIrd VIce-PresIdent, Judge P bs- v: ' V if 7' DOROTHY SMITH ODOM English Bolton, N. C. GARLAND E. ODOM, Jr. Busmess AdmInIstratIon Wan-,av N, C. if WILLIAM J. ouTLAvv, Jr. ""' EV'Ell5h Mount OlIve, N, C. ETTA w. PACE ,N , Medical Technology WilmIngton, N, C, 1591 'mx ALTON w. PAYNE f s Physlcs, Mathematics KenansvIlle, N. C. T ' WHO'S WHO AMONG STUDENTS IN AMERICAN UNIVERSITIES AND COL- LEGES 4. An- ,,...,-- 6- ""' I'.. .' 1 ' I J! , IMS.. ...,..... ...... f aw X LINDA KAY PEARSON I fr 33 II Elementary Education Wnlrmngton, N, C W- Zeta Tau Alphag Dance Commlttee 'J ,... t JAMES R, PETERSON BUSINESS AdFr'lll'1lSIY3tlOF1 Wilmington, N4 C 1 I Engnneers' Club I I I I I , FREDDY IVIACK PHILIPS I dv- 0-1 Business Admmnstratlon Clmton, N4 C I I 'S' DENNls PIERCE Physlcal Educatlon Maple Hull, N. C Basketball Team 1 , I I I I ' I I I X I Y x I X I I I I I I I I I , I . I , II'IINSIIIIIIIII'IIIII ' ,,,ll,.I1l.lIIIlII:l:I:-:IIIIIuk I-, N ff ' I, ""I fIgvfyIpwfllII5?'!I!y"Iy45,,,. . 'I X 'f . IUIIIII, ,I - 1 ,..-"f--f IW' -, I IIINI 31, 15 f' !"'1'7l!1f-v-JL ,"'s..-I . I ,,. -- . ........... , - .... n .I --w - :WTS 1- WS s "1" - , W- . ,. .. . . ...... 4 ,. .... l,. H . . .4 1 , , .,. I. ,. -- - :C -.....-'t f'.'.'T...,... .-I. ..l-,,.'- 5:'2:.. ... . .,. . N... 1 ,,-, 1 M-.I I Slum RICHARD G. PRATT, Jr. Hlstory Wllmlngton, N. C. Delta Upsllon JOHN CALVIN REAVES Hlstory Wllrnlngton, N. C. Alpha Phu Omega, Hlstory Club, Presldent BRENDA LORRAINE RHUE Elementary Education Wllmlngton, N. C. Phu Mu KATHY LEMON RIGGS Buslness Admunlstratlon Wnlrnlngton, N. C. Buslness Club: Alpha Chl Slgma RICHARD MALCOLM RIGGSBEE Buslness Admlnlstratlon Chapel Hill, N. C. Buslness Club, Vice-President JANE METTS RIPPY Art Wllmlngton, N. C. Art Club, PYBSIGEHLQ Outstandlng Art Student Awardg Young Republlcansg Student Chrlstlan Associatlon, Cablnet Memberg Delegate to Student State Leglslatureg Peace College If fr '9- 1 KN 99 t I .t rvxl J. ' " A .1 3.1 .1 . IL' Q 4 1' . ' 7- V N' I . tw ii.:--1, I . . -YQ .2 'fl:2?m,::.,, -. ., t 1 A 11.1 'gt 3 Y- I .Q . --1 ly I, 471'i'l':l 5 .2 ' 1 PK I if wr- V I. 'if -. " tl .QQ 5 f L A 555' . 'fn N 0 l"'Xi?t:7',. 3 Q X 314 . it ., it :Zvi K x Iv ax. gifs JOHN SAMUEL ROADY Buslness Admunustratlon Norf0Ik,Vlrgln1a JOAN CECELIA ROBINSON Elementary Educatlon Wllmlngton, N. C. FLEDGLING Staff, Greek Edltorg Student North Carollna Educatlon Associa- tlon PAUL BERNARD RODERICF Buslness Admlnlstratlon Alexandria, Vlfglnla Top Twelveg Clvltan Club, Business Club EDITH JANE ROGERS Elementary Educatlon Wllmlngton, N. C. Phu Mu, Chaplain: Panhellenlc Councll, Presldent .fu 1-N N, 1, fm... 'Yin li I 69 VZ! ,Q .- R px- r' V an Q.,- fv--Q 4' N' Q.. ' , X .J va- if It X- -r X 'Q PHYLLIS G. RUHLAND Mathematics Wilmington, N. C. Society of Physics Students, Sigma Pi Sigma, Alpha Chi Sigma, WHO'S WHO AMONG STUDENTS IN AMERICAN UNIVERSITIES AND COLLEGES WILLIAM PAUL RUSS, Jr. Chemistry Wilmington, N. C, FLEDGLING Staff ERNEST EDWARD SAWYER Physical Education Chesapeake, Virginia PETER C. SCHINDO Biology ' Rye, New York Biology Club, Tau Kappa Epsilon JOHN WILLIAM SCHNEIDER Physical Education Jacksonville, N. C. ELISABETH SELBY SCHOONMAKER Physical Education Charlotte, N. C. SUE ELLEN SELLARS Business Education Wilmington, N. C. University Wind Ensemble: Student North Carolina Education Asso- ciationp Alpha Chi Sigma: Business Club JAMES MILTON SHARPE, Jr. Business Administration Wilmington, N. C. Business Club WILLIAM GARRETT SHAVER, Jr. Business Administration Wilmington, N. C. I Pi Kappa Phi MICHAEL E, SHEEHAN Blolggy WlllTllDgfOf1,N. C. Pi Kappa Phig Student Senate ROBERT E, SHEPARD Spanish WAYNE SHEW Biology Wnlrnlngton, N C. Leland, N. C. Blology Clubg American Chemical Society Sensor Honors Program GLENN W. SHIVAR Blology Bnology Club JACQUELINE LOUISE SIMPSON W Elementary Educatlon LQAD S"I'..'iYff WlImlngtor1,N,C, Hertford, N. C. X? Ll 13? s. . iraq QQ . . :ix A 8, . f - --,rex-', . 9 4 ' A K r g MX, X A 1 4 .. 0 l l Xf l l l l l l ra fn' X 11 uh.- ts. 1 ,gl il"-.5 6' 'ii 9 . 1 V4"'!Qi" T-gm l I3 Lt 'Vi 4,"9'1..- 'VM 'as I I ,4 . W, I , I 'I ,I 3: ,.... feng, .ev -Ps 1,9 II I I :ax , N ANTHONY E SUCKY Physlc-al Educatuon Physlcal Educatlon Majors Club Intramural Sports Norfolk Vlrglnna LINDSAY RICHARD SULLIVAN Jr Busuness Admlnlstratlon Wllmlngton N HARVEY D SUMMERLIN Tau Kappa Epsllon Ru h Chaxrman EDWARD ALLEN SIINDY Jr Mathematlcs Lumberton N Pl lx Ippa Phu Iraterrrlly l 1- n 4 Il 'I git ' 7' J ll Al . I f ' 1 I1 X '7 1' X A ' I ll . Il III L I 1 Q If l , I Q , .c. E5 ll ri ll If I . il . Hlstory Wllmmgton, N. C. 55 ll A II A -I I FREDI CRISP SMITH Elementary Educatlon Student North Carolrna Educatlon ASSOCIBIIODQ May tendant RACHEL M. SMITH Elementary Educatuon TERRY BROWN SMITH Brology SEAHAWK, Buslness Manager ANN JONES STEVENSON Buslness CHARLES RICHARD STINSON Blology VIRGINIA E. STORMS Hlstory Alpha Chl Slgma Wllrrungton, N. C. Court, Freshman At- Swansboro, N. C. Wllrr1ingt0n,N.C Wilmington, N. C Wrlmlngton, N. C Wllmrngton, N. C N 'tb 14" -C 4-- p-- 'YN 71:5 -.,.. I 0. FS 115 -r I in--F - '95 ., , E -.HP 1' ' , I at 2 f-, Q. EDWARD W. THOMPSON, Jr. Philosophy 84 Religion Wilmington, N. C. Delta Upsilong Alpha Phi Omegag Top Twelve, Fine Arts Committee MARY JUDITH THOMPSON Physical Education Wrightsville Beach, N. C. Cheerleader, Homecoming Court. May Courtg Physical Education Mayors' Club DANIEL EDWARD THORPE, Jr. Biology Wilmington, N. C. CHERYL ANN TIENKEN History Wilmington, N, C. LINDA SPROUSE SWANN Elementary Education Wilmington, NC. JAMES BERNARD SWART Business Administration Wilmington, N C, MARVIN PATRICK SYKES Physical Education Burlington, N C. Wrestling Team, Captaing Physical Education Mayors' Club, National Asso' ciatlon of InterfColIe-grate Athletics District 29 Wrestling Champion JEFFERY SYMMES Physical Education Physical Education Majors' Club Wilmington, N. C. JAMES C. THAMES Physical Education Rockingham, N. C. CAROLYN FAYE THOMPSON Wilmington, N. C. Elementary Education Student North Carolina Education Association, Alpha Chi Sigma, Dance Committee . . . 3 1 ' X .K Y J- 9 ' .. L... sq -I 1 . sk I tr- ?, fl- X I YT, 7 "ll I '.nv'w. X5 ,vile V' ROBERT EMM ETT VOGT History LAURA TRAWICK Elementary Educatlon Wilmington, N. C. Zeta Tau Alpha, Correspondlng Secretary, Recording Secretary: Telephone Dlrectory Commlttee: Student North Carollna Education Assoclatlon: Unuverl slty Chorus LOUISE YODER TURBEVILLE Elementary Educatlon Whitevllle, N. C. Student North Carolrna Education Assoclatlon RANDY LEE UTSEY Physical Educatlon Wilmington, N. C. MARION VERZAAL, Jr. Business Adrnlnlstratlon Wilmlngton, N. C. Buslness Club, President Wllmlngton N C TERRENCE JOHN WAIT History, Phllosophy pl Kappa Phu Wallace, N. C. DAVID ALLEN WALKER l' Ralelgh N C LYNN BENSON WALKER En lish Falls Church, Virginia rusg Top Twelve IRENE PRITCHETT WALL Engligh Wilmington, N. C. Phi Mug Homecoming Court GN I, f xx I L 8 " A -' ' ATLANTIS LITERARY JOURNAL, Assistant Editor, University Cho' ' 0 il N "' W A . Pi, Q 1 ' 1 I I x i 1' N-. GREGORY THOMAS WALTERS English Crestwood, New York Basketball Team, Judicial Council, SEAHAWK, Sports Editor, Le Cer- cle Francais ADA RUTH WARD Elementary Education Havre de Grace, Md. Student North Carolina Education Association GEORGE DANIEL WARNER Business Administration Whiteville, N, C. TED E. WARREN Business Administration Kernersville, N, C. WILLIAM L. WATSON Philosophy 81 Religion Wilmington, N. C. RAYMOND A, WEEKS Spanish Wilmington, N. C. Delta Upsilon, Secretary CHRISTL GERTRUDE WEIDE English Wilmington, N. C, CAROLE NUNALEE WEISS French Wilmington, N, C. Le Cercle Francais FKK ' VO . X I is. . gil' , , W0 if s. Y Q-gm: ,ugh ,T 'vs ,x-.f X. 1' iq Gi t I 5 ,v Elementary Education Wallace, N, C, ELLEN MATTHEWS WELLS Business Administration Wallace, NA C, If SVI . 1' i' , I I' ,N Q - 'V .. QB' J A oh AIVIELIA STEBIE WELLS li I I N , , I, 4 I ,Lt AA 9 , i ,x P I ff' PCA Q ,- I I ,V , 'I :. , ' I All I 0-115 fx-.14 s ,,- g I . 1 . I 7'- 'Ck 'US is E u IQ' is . 'TID' ' eu , Nav. vs t g 7 ' rn 1 N A te "S I i., 1 i if , , , , -, ':",a.T1i.. J.' sf- .xl r - 'THU' E ' 5'f,iJ- v -"I ta? ' Q in-,, an .lf Il Vx vc- .- Y JAMES IRA WENTZ Business Administration Wilmington, N. C. Alpha Phi Omega, Membership Chairman, Second Vice-President, Business Club, University Chorus, Engineers' Club GARY WAYNE WHITEH EAD Chemistry Wilmington, N. C. Engineers' Clubg Chemistry Clubg The Society of Physics Students: Sigma Pi Sigma, Senior Honors Program, Student Senate, Student Handbook Committee: ChanceIIor's Committee on Student Unrest, WHO'S WHO AMONG STUDENTS IN AMERICAN UNIVERSITIES AND COLLEGES LEWIS CLARK WHITMAN - Business Administration Jacksonville, N. C. Pi Kappa Phi ROBERT K, WIARD Mathematics Wilmington, N, C. Student Body President: WHO'S WHO AMONG STUDENTS IN AMERICAN I UNIVERSITIES AND COLLEGES: Outstanding Student Award: Dance Commit- tee, Chairmang Pi Kappa Phi: Junior Class President: Sophomore Class Vice-President: Student Senate I SARA ROSEMARY WILLIAMS Spanish Leland, N. C. Telephone Directory Committee: Zeta Tau Alpha 5 ANDREW JACKSON WILLIAMSON, III Business Administration Wananish, N. C, Business Club V .17 uwoszv L. witus ll W Business Administration Elizabeth City, N. C. ts . ARTHUR WILLIAM WINSTEAD, Jr. X f' Physical Education Angler, N. C. fr' Basketball Team, Alpha Phi Omega, Physical Education Majors' Club ' :ra 'ra-s" 1' " Y- 1 - :' v- ' '1-:J 1' "1'z.:..':' 5,3 1.,.:4..:1: ..L.L:.. :.,,L1:...1,L .:, Q:wL,g,,,,g, H ,. 5 . .' I", -.-132.-.HH .. Y' 232' '1 .. :v..:2, mmuii.LLW-Eu"fl-".'.1:i.1!..aiBLUEmi::::5E2liE1..52,Zz,mugsfm:nuiznanznfmlsmdimifmxzfuafwrzf:22f""""'LEE:l::5r 4""3122f.E21i:::n:::'vfr':' 1 J.. , .. 1' -an A gp 'ks A 4 Buslness Admlnnstratuon Hampstead, N C, J Business Clubg Soccer Team - i 1 DENNIS STEVE WOODCOCK - 4 Hlstory Atkinson, N C E, ' ' ' A M i2?F?i1,i'2:55.f,.'.' ' -7 ' - I- -.tLfm,,..q-,.11zta. ," li GARYSCOTTWINTER xA ,N '- K Rr, ' i 1 t 'I 'cl' fi , 4-.5E5I".5:f453fIf'J-".EQ EEZ seal e 242112511 1 ' .nf l 3+ , MICHAEL R. ZIPSER Mathematics Wulrmngton, N. C. Psychology Club N, V . "Nw , -gigs, , -E .,, , ' -.X '.,. K. -.5-., NX ' 'LT---4 "L 1 .... .... 7 Q' . ..,....., .. , , , Y M, 11331 ' I -wlpuut Eanxxm' L" p-1 '7"'m"W 4 ' 'ut' ' it- - ' ' '!'i'!'1-'-'J t - 2. :::1'.'.f.1:..'::, ---.uh 1-gg 'L1'.t".:L::1::1..:,:'.: ,.'....n-5-t-,gy - ... .Q .......:.... 1.4, ,, , ,., . .....,,-- ,- 1. .. . , ,, ,. , N , r ,, ,, "-imusma Q22-zlieetgimumuzlirift!!-Llsiizrrvfatfafm laws-21-" 14? I-5'f':'1'14'4iL::'f?I:.E-I riff' sf"-1fA'i-vs ' f'.A!.:"si'2fl:511ssiEa?i4z1zf1?1i:-::.:ff.-.v... ..?x'!1..!n:1r.'r . .. lf. mf:-he r ' R ' - , , . . x Class 1:1 ,I .-M' 1" , ,-3 J- .11 .. ' - . ft ' .t, ' , . we . 4' :V ij' il gb' ,Q v 3 4 fu -1 'f . f 1' '-.4 :wi-P ' 'ii 'gf vb- ' , 5 4j?f'5.w,f Q -fJ..'Tik" ' 'rr' ,Fl 1 , Af- , A Q Q ..:a -, Q. A 1 fa! , Q I '5-gff,7g'f' " ' F' X ik , .5.. YQ..-gk 5 Q P , .-.-,fy "'I. ' . .45 ' A v.f,."1 ,ff X lf- w 17. Y 4 Dx X 'Y . Q77 YS A , x... 'R f'?!"X US N- gi ezug X 49' Frederlck Holt Allen, Jr. James Hubert Anderson James A Arnold Teresa Lynn Arnold George Clarence Austin Rosemary Balch J l rg x 1:--'f -rv., Christine Raiford Ballard Albert Alexander Banadyga Efthaha K, Barbee Richard Alan Barbee Maud Barrueta Charlie Cotesworth Bearnon .- '.. ili n vt' '43 3" ' ,q- A V' 5-0 S K 7 i, 1 yg n .fg- "'n.:' " vw Qi" I -.- 11-'B -QQ, 4"'. '95 43 I 31 1 ' s WL...-' Pollksenl Bell Sandra Lee Bishop Sandra Kaye Blue Joseph Edward Boylan Femla Dlanne Braak Davsd Kirk Brown Jerrell W, Brown Ernest Devon Bwant, Jr Charles Richard Bullard . ,,,,,,..--,Y ,L , . - l 1-vvvfzw, 51: ::::'7:'::'1::::m 1. ...bg-g-::L.g" ":::::'1"'t.7::" ...:"""7r" ...f7""-:-:g-"'-- "- . N ,A , , . . 'ti ',f,4, 'H' :fm ':x e .:. 4: . . H, ,I gg-3 ul nu:""' - -75:41:31.154-1J ' ' ' ' D "". .' ' r ' I ' r. ....,??--.4--- -FSH in-5"1,-' ul"-.-1-5' ?-:' W' -- ,. THE' 'JN Q- If C L.. QE'- '51 A 5 i"""-v 44" X f JV' 'x Ennls Maurlce Caldwell Brenda Harrell Carr Nana Mae Cavenaugh 91 K' Ronald Cleveland Choate N Mlchael Thorsen Coleman ' ' Patrlcla Anne Corcoran ws. X ' Wllllam Thomas Cottlngharn Bernard Edward Coulter Juanrla Ann Covrl 1 .PQ avr N, rr avr. 1' 1.133 . f 414- 25:53, Q X . . ,1.,,,-f,,,. -. n nu'-1 .' ' , 1 vw- - ' fb Q 'YY' 'YS' Charles Edward Da1I Jannce Boone Dalton Donnie Gray Davis N - l 5 -1- . , x 4- v- r W 1 , x r y , A. A .. W .. , , '4':,f 32' gr Q" u 4 y ,,.:5.5:t::3. W , x 'Q M ...... r 4.-. - , 4 H ... . -1-' wi N .gn i 1 :, ee rr N -- M wi an rv 1 J p U r. W 5. is V 1 a ,I V ' I N fu M W 4, r W X kiw- ' 'T ,rw l ' Donald Lewis Diamond David Nm Duncan Deborah Geraldlne Duncan we-1-,.A A - X, , . , ' - .' QF? H 2 A ' X fr f K ,, 55 -anti 4, y QU-J, 1 '. X 1 QQ 'Q N fimff' . 'R we L, -f. ' ' -542 ' Air-. " N Q.'14.,zs Zvi of Robert R. Ely Herbert Darley Epperly, Jr, Willeam Ervm Everett xl I r 196 Clyde Keith Farmer - Druscllla Pam Farrar 'T' '7 Robert Edward Fowler .4:.,.:amam.1i3s3 -14 1:1391 .1aikhai'ati-aiuaieaagmitszum ,f e- 1-7 f 1... 'SL W- 9 -W I 1. 13 .-'Q 1' rv rs., ,,-.., 1 WU! L.- ".:v S:- 1 K' Jarnes Robert Glancy Charlotte Elfnda Godwm Belnnda Marshall Groves Theresa D Hammond Henry Ernest Harms Ehzabeth Harvun Jane Eason Hemrsch Robert B, Heunusch Jane Bogie Henry 1555'l':1'TQf+f555:555t5155f'gf4Lff7"1'1Pi EEf":5'Lff-' '1,41-I'Ig1iS1?5S5:if1Eipi-Eiiiiznsqlifjfg'HEEFW".::'::'::f'232ZV-:tl ifezfvzxwr:.:::n::L::5w',3,m,,gg---'ymgxz 13:17:12: :',.:a:::.:: ""'1m.. " f' -,.,-. Q ,- r ' .. ,.,.. . .. ., .. . ., . .- A -'--QQ., ,. . - -- :H .:"v.: . ..:.,.. .-.-........ ...... ... ,. . . .t...-.'------ '11 k42u12v1-122-lrl1i5L1-wf-11Lfh1d'mu-Lub-,h-m1aim1-w- 'Y --Sb-1361,-fl-mlu1v.1 I-ff If mu rr' .. ,. .. ,,......'1,1:.,A........... .- -urn' r w w r w r I 1 1 . 4 X ll QE N W 4 N H M X! L N, M y 1 5 r A ..',.g .,v .Li,g'Q' Q. 1 .Lv .,: ,dv M f ' ' 4" 'K file: ., ..! , Lv- . , .9 Q. ' H 4 1...-1 , X, ., a ..- 1 .- ' r I 4. pf .Q-.-, nil '15 7" ' 'Us Ae.. I Harry Wayne Howell .123 '51 v-57X ID 'ws Gary Wesley Huggsns CN' Elvura Marla Hernandez Robert Stanley Hugh Davud Bland Hlllnard Harnett Ann Halton Rawls Howard, Jr, Lee Jeannie Howe 198 E .1 V s .-m y' -'H r' r:1f1"'F'F5 .rv . -1 r1f'4"x:rT!i3 ,' fr- ::::'1:T1-:r:1::5'!S" I' " . ,..r:!. .i' 77:17. 51" " ."?ulf'!?Ii? 'FTE ?5lI:'5T'71?ff731'V'f? Q73::Yffn157"" 'Z :Wil 4 'N iff :F'7'W?i7'-iEf5"3l'L L 'ff .'-...... f- ......--..--1 .. ,,.., . , , , . .. V- 4-r Mi mav- ii: r"'K 'ss if qrj---7 .ZS O A' . If x, -P, -. y Y " w. X , 1 ' - -E f", i. ' 3 iw ri - ox' 44. L, - , -5 4 -Y ai, ,W V-2 v ,fr , . .t .1 , 5' I 7 ,J .ly V' .ss if t SQ 'C- 'v .'--.,. - ' V .".--' ".-" ,4fi2Q221:. J, , ,E 13 A2125 f 19 :it-,'.g1'-12-vglf. ,f,:g::.Y,r2.fg' ,u -.3-.1-.3-.-1.-fj. -f,g...,.....v wp-, ..,x.-, -. ,. ,,g1f-- -f,g"!11t':.'.'. - -4 Q1-Ig.-j.--, ,.g.,.,,-fyg, ,,,. . . . -N ,.g-.,Q.,,- an-:.,...,.. -HH.. Q-.-.-.cf ll:::'.npv 1-' k ' .. ,..- fl 1 ' 4 ELI. Z fi5:'Xq'.'.'.w"f' :U ' f A21-11-'jg ZX.. ' -2511, -.-.'.',-.ua I-an-.t-.J 'Uv 135 L-- C' 17 George Gllreath Huguley James Ernest Hundley James Wnghtson Jackson Mary Janson Rebecca Lynn Johnson Mary Cooper Jones John Ian Keener Margie Weeks Kernodle Benida Harts Langston Ernest Lee Langston Marcela Isabel LaRosa Jan Turner Long J ,Sk-1, - ,..-...... . i t x r I w, Q g 1 ,y 2 E 1' ML . 1 Sv e Q' ' l 5 'Dr W'-'Y ,,.-- 200 F,-F ve thx XQ I' James Cole Lynch Vann Keith Martin Phulup Wayne McCumbee 1 N x , N 1 my x xxkyx X ur Cathy Joe Medlin Dlckle Muller Joseph Allen Morgan "'1'L.,. -M 1 ..,....-. , .. -13'-'r-:..:L1 . hy..-.L w . .5,..:. .. . rm.m.,...... --R v.. U- 7:- . -- ,maxm 1. w 39, F' H' r ',m:m:E1g! ..:5l.:.:.::-3-23.33 -5?-it"t:f:fy:'f'1':'QygZ:.EL?Y u 5Qy!1E.1,i,,Lg! , , 9. ----1,v:u,.,...L:f ,x.x .... .- ,L -,....'-Ei .-: .....:. fzlffm,-- rf .: ...'.-...'....-. .... ., . ', ,.-. . ::..! I .' ..z:.:f?.1.L'iI?f' :,,....v ...r. gy., 1 . 1 , 'vi Q-...f fi ir- S45 1,5 09 is Charles Mlchael Norns James NlcKunley Oakes Geraldine Murdock Onoff Robert Gayland Osteen Olga R Paula Kathy Adalre Plner Connle Jean Powell Rlchard Holland Powell Jesse Wulllam Prlce Jimmy R Price Jummy Drake Pulley Llnda Lewls Qulnn x v X, X , r' I 1- X 1 'rg ' 'R' 'Vs A ll I l si , ,Q vm 1.- ',. 'JP' Emma Jane Rawls ...X , Amaryallus Lee Render Robert Beeland Render 1- - Darrel Lee Rivenbark Harry Grey Rlvenbark Marlon Lawrence Rogers X 5 ff M , .vs --Q ' 'V rv 'W' . Michael Joseph sabrsnsky D l Jan Lombard Sadler l ' ' if , A ' Virginia Lynn Salmon X . s-- v l I N x R . X l MUN is 'H W. is ' Veronlca Duane Sellers l Janice Gubson Shepard 'L D Harry Douglas Sholar f--1 Jesse Ga rrett Smuth X 4 1 . ma x Nancy Kaye Solomon , ,.- 5' X ' Q -mfr Mary Noel Speer Q fi rx 0- L 6 Nof f- gum.-Q Ns. rm '.,.,Q ip'- 17,15 Q O Don Jack Sroufe Patrlcla Whlte Strickland Lewls Thomas Strother Edward Lee Talton Brenda Gay Taylor Dana Maxine Taylor Wallace Mark Thompson Sallie Margaret Tomlmson John Thomas Torhan 'M f 1- Q A' Q, r ,,V v David G, Vlar Johnny Benson Wallace il 1 l"w?f'f r fi Y W, tax 'J-'A 7 Wuxi xx , w ,, . 9! ,-r A, -sw Nab Lavlece Cox Ward Mary Ellen Ward Sheila Brltt Ward l I .,r l wr l If N' :x I Nl IM 5 n wg 1 Y, qw, rv . 13' 1 Y ,rink l. "' In Wllllam Wayne Watkins James David Watson John W. Watson yung., lvwg x fi" 11' 61' pa X Patrlcla Duane Watts Gary Lynn Weaver Faye Casey Wheeler "N Benjamin Warren Wllllams Jullan Clarence Wllllford Sherry Lynn Wilson , ,.l I gm., L,l .:. .-',.--Q.. - 1 ' fv if N Y T 'W ,R x , pk ., u gg- vx .F --" 'ji s . , . g - ' lj ' - X li r' - .3 I, -- . 1' r , 4 A lx . 1' ' :' . ' I " T 41 we l-J . . - " ' ,' 1 1 x ew: W r A g X. 1 ' g W I la, 3 5 .3 i I7 Y 5. Q H V ' ,A r :V ,:'?,.':l. A , 9 far E, ' - --. H ' S. T" rx ' ' -.-, . Q, .LJH Q ,f 3 if , Y - , ,,3-:' 2 S3 .- - r 5' " .- If .0 'X .. .- ' . "Tn . V T . - ,ln l 'M '1"' .A H2513 ',4','+! ':?3f.1,' , .lr l. 1 I N ' '. I Tfifzfeb, ,"" I-1. 1" 'vw' '-zz: J I Q f . l T 1, Cx l ' 've - V , , Q ---.- .MA ,1 I l W l , ' a x l x I 205 'Fw ,ev 'J' .. 7 1 x7V.w4JA J eo" aww . X3-Y in 'l..n 0 John Martln Yates Connue Stewart Yow Kathryn Anne Wushon Phlllp Bryan Woodard Gold Elalne Worthmgton 1" .ly Scphomore Class IO! H 'Vw fr ' qffsi N gtelh, ,ix ,K 1 X' .v.. "' ffvf'-'. .41,'.' -1-.n l. I 1' --!,1' ff? aw J, F' W E ' s 'pi Q , ,QS , if iq: , '41 :'I. L Q' ' ' Tk -.91 1 I aff!! 'L fav .CSL "? K ,iw A p- ,. ,gk -we-Q... xA - A Ehyllls Grews, vlce-president: Betsy Coleman, secretary: Bull Brooks, president, not pictured. s x 1 r sail -u 'LFCYF 3 1 5 3 i 1 4 2'-is 1:44, ' ' Q 1- 1 v- 4 ' i 1 ex w N.. ve 5- X '. ei- 8 2 ' ii an X 5. Y -ul ts I IV? vs. fx 'Q' as -Q 824' r-- , f Q45 ,X .LN ' 5- qt- pf- ,- 7 Lucy Hall Alligood Jesse l-lout Arnold Nancy Floyd Arnold Janice Louise Asbell Jerry Letts Backus Margaret Grace Baldwin Vickie Lynn Bannerman Bonnie Melton Barefoot Betty Marie Barnhill Graham Farris Batson Lilly Roberta Bazemore Rose Kathleen Best Ray C. Blackburn Zona Blackburn William Henry Blake Leigh D. Bobiak Brenda Kay Bonser Billy Arthur Bostic Harold L. Bradshaw Kenneth Franklin Brock, Jr William Jasper Brooks, Jr William Dudley Buckley Patrick Myers Canady Duncan Bruce Cavenaugh George Hams Chadwick Harry T, Chlnn Ava Ann Copoersrnlth Jam C. Corbett Carolyn C. Core Don E. Corry Karen Argle Costello Ellzabeth Marie Coulon Horace T. Cowell Phyllls Crews Rhetta Moore Danlel Marshall R, Davenport. Jr Arthur Alan Davis James Walter Davis Sue Ellen Deal James Ingram Dean Robert Reglster Dees, Jr. Isabelle A. Denklns Robert Wulllam Dobo Esther C. Dorsett Thomas Hoyle Dosher Joyce Grlmsley Dowless Mark Alan Downlng Lnnda Sue Dunn vs, v .vw X - .s .,. N an x , , .- ,. -v. If 'fly' fi X ,f gs Q X- V at :vis -X J - l xx -. rf' xQ,,r vx n ,... -. . t S . I .vu if - X, ' v- . """ an 111- in I tfl 'B 5- I Cs' .NL'.' A K X . ,..x -was 208 S.fX '- ,... F. 3 Eh gl 1: , ij. ' X fr. is 'A 'W , v7 I if 2 S, ,. ' 47- -F' ,- i i -'. -, .,. Q' Marsha Val Ebert Janet Evans if." "-L? -Q. .1-4f'J.' .,,, ... - , 991 -...a"" "" ""' ,..4?f'AA Q4-4-" A-v - ' ' E514-.1 4-wir-ffl. V.,-X , ...-C502 1, e.fL,x.'., . , , Y, -- Qe f'f,f:""' we-A M .M --:ff 2' f- ,. , . w.i- wwqgga.. ,dx-V, ' -1 -,4y':Y:,x9l.,.L.wf -M-:AQ-V qv. f' rn - -, '.T'?"Q'-' ."f??"r' "r..'-W' vii'- lgg..-JzSF'lg,,,. P ,. .Y ., - - ' .1?25"' s-," '.. -F" f1.... L J:-"V -1333-" 'f' -5: Sgr, All -. ., V -Af-W.. .. .b-1"f+w - ,G W'-, ' ,sq , H, , A 7,1 , . N , U ,. ,i ,U .inf , 7,4 ,L-I . ..--, b , , , - , M -5. ..g.-gggi' g.:-Q... -.,, . E N ..?', - l , i - ...H .v- ,t gpm... -' "K 4 -.L ,f.ucft- A- . QQ-'z',.f -. H w nv 209 Debra Carter Farris George Michael Farris Robert Houston Field Margaret Harriet Fisler Charles Creig Foss James Merritt Foushee Phil A. Frankenstein Nadine Frimenko Carolyn Lee Fryer Paul Kennle Eli Garner Wilbur Lee Garris, Jr. Walter Newland Glover : 91 . ' 's g al fs V4 5' QW UU ffllfle 4 ,. I-1. 1 'm '- .7 If A . ilk l . . .kizfria ' l Q-Q: if ,An v- Q... ,-V 1- R v .P 'U- 'nv 5 or rv. Mlchael Douglas Godwln Paul Davld Granger Martha C. Grant Kenneth Earl Gregory Donald Ray Gurganus James Perry Hall Carol Usher Hardee Stephen Wllson Harvell James E. Hearn, III Abbey Jean Henry James Henry Hobbs Llnda Dale Holt Darrell Robert Howard Wllllam Kenneth Hudson Davld Nllchael Hughes Rebecca Ann Humphrey Nancy W. Hutton Donald Kllgroe Hyde Joseph Nlawln Ingram Joseph Andrew Jasper, Jr, 1 unadu-4 if 5, pf.. v,,,',- qfrgq Donald M, Johnson Jack Johnson Ralph Murray Johnson Wslllam R. Johnson Cora Ellzabeth Jones Melanle Jlm Karnes Freddy Walton Kee Wanda Bruce Kellum Jack Steven Kelly Richard W. Kung Teresa Dale Kung Wesley Walter Knape, Jr. Lorranne Mary Kuzan Betty Gall Lancaster Janice Lynn Lanier Carl Allan Larson Edna Muriel Lee Deborah Marlon Llneberger Ricky Ray Lloyd James Anthony Lombardo Mikel Farrls Long Mary Louise Lorek Martha S. Mallard Linda Duane Maready 'JF -if 53 '- 5, d...x m x- K - 'Q wi " "' .gf :HC " L.. --- Cb - . H V! 'V is wie ' --.". ,o' lx fx A ,, A la - ,, to s :'x' Y ' A - 5 'D "' " 'lk 5 f . 1 A-Q we K- rx : ' .- 7 arts 'Yi 1 x . . - r ey- ' NMR 'X QQ W ,xv !!' iiw vyi -sp f ya PK' l N Jeffrey Steven Mayberry Mary Beth McGulnn Mllllcent Laura McKenzle ..- Bonme Pnce McKoy L WH if Susan C McLendon Robert J McLeod Catherine Dlane Mintz Patrlcra L Mlzerak IV' 1 P Barbara Jean Mobley Barbara Jane Morse Charles Edward Moss Wnllnarn Lawrence Mullnnnx ff' Frank A Murphy Rodney Graham Murphy " Jacque-Iyn Ann Needham Ns.,- Gregory Otls Nelson 212 it X -1 Qs I , , wi 'P' N Q ' . .gli ' - A-Q-' - mam, V M Q . Y .wtfrpg-5' J - ' - ,. Y 'pf' i gi I Q ' X I ' J, A, , , 6, . H . -5 I' ' . ' ' 1 . , , ' V: " f :Q 1 N 1 J N I - 1 .f Jhpfqgryx .1 5. 14 g yi' -rg' s :C+ .,1- zf '. C 1 I, 'M , x it-Lg, , A ,r l4". ' . - ".,, .NSR 9 ,. I' will 1'-,I 5 - - - '- x., , 'aff .L , - ., A 12fi'.q'r, .. g of ..,..,:gWT:. r, X., X x -QQZU., .3-in-i JAX' K .f '. V- -1 S , rp if: -:-,aw , ,.A-f V A .X 64 Q y - -: ' r - 'f it ' - 2' . .1 J f ., .1 -'U J X ..J-f.,-J-.X ' f , R, ,- . ,, ,, , p 7 ' Y Y I AN." r- F -L. - " X A LL' S w- N , :L . . .J 55, ' Af: f' 1. . I I if 5 Xi? VB- - ' ff' 1 1 ' , " V ls- A- ' 1 - A45 , , ' X., 1 N . F' ' maxi . jg-A ,A 5 w -Z. . K' 5 - X Jzzwd 1 ' X - ' A ' " ww . "5 J fd' fi' x N -A - ' I .Av I 1 - 4 ,M JM' : M J Y x , I 4 J' 4 aj QL '53 55 N t , v Q' x Y' r Q 0 :I I I 5. w-v F' 4- ,Q Ar I 1-"' -ax A ,- lf 'fs 5't ,1 5 1. K " in - 1 x 1 if - v -n ' cal? ne. 4,3 ll 1 . e . -t 3, " I Q' 5 Y f f-R 1-i 4- .. -. I Q, I h FJ . f ' K but We Marcus Steven Norrus Sondra Lynne North Herbert Ernest Parham Allce Faye Parker Donald Ray Parker Patrlcla Ann Parker Hugh Robert Passlngharn Terry Robert Pate Martln John Pelland William Kennedy Pierce Wllllarn Daniel Pope Andy Lee Powell Vernon Betts Powell Sylvra Lee Quunn Jerry Wayne Raynor Jerry Bascom Reeves Maxine Gray Robbins Kenneth Dwught Roberts Pamela Cole Roberts Frances Eluzabeth Robunson Sharon Anne Roethllnger Deborah Anne Rogers Darrell Ray Rooks Elizabeth Wylle Rullrnan I, n 1' X 3 ,wan , rv. Q y L V y ,, x u I 1 I 1- X 'BC' Q,-1 ff, , , J.. X3 bfi' ' rr'- X wh- 1' ,Mx is ,vm , v M lf i l L J 1- V Karen Elizabeth Russell Marian Lee Sandrfer Susan Elnzabeth Sandlun Constance Schwarz John Fletcher Schwoeble Larry Charles Scronce Jerry L. Shaver Deborah Iona Shlvar Amy L. Slkes Joseph Theodore Sumard Howard Mrtchell Suzernore Catherme Ann Smlthdeal Joseph Nlartun Sondey John C, Stack Paula Ray Stanley Richard David Stiles James T, Strickland, . Phll S, Stnngfueld N X " hire' run.: s l 1 I ,. . I in "r fl- A- , 4,5 9 Randolph Lloyd Sulllvan "W Q, I ' Ellzabeth Susan Ta l : 1 y or " - 1 f 1 4x3 Llnda Yovanne Teachey ' A Wllllam Ralelgh Todd, Ill X '- ..-l'1'I5- ' ,. vifkj- ,K I ghrk ' ,, x QA A, . 'F y HH ,H A 1 ', -'Q Chrlstopher Anthony Turrone 'R 'U 'Q' Q ' U Wllllam Joseph Ulmer, Jr. :Z I A ,TQ 5 r sd Rhonda Sue Vaught r "'hf L4 .Qs Vlrglnla Loretta Vega , . . M ,- U-T J ' Ye., 1' l xA A. ...L -so PBLFICIB Ann Waddell fnl..- NX if L Q 1-- C 'Ui' an -5 size f Lx' I ' '- 215 Carolyn Brlan Walton Delmer Stephen Wells Landis Welsh Roderlck Lee Whltford Larry Wayne Wllkerson Earl Woodrow Willlams Howard F, Wlltshlre Earle L. Wood Ernest Vanderbllt Woodard Jacquellne Worley Vonetta Nlarle Yeager Barnes Elmer Yelverton Malcolm Scott Yeo Jerry Alexander York Wllllam Mlchael Young -- , ---..- -M ..,-,- ...., ,,,.--,... ,,,, ., .rv --:fr-1'f1' I I , v, f, A Freshman Class X- A xl' Q , x X . f I ' . ?E 1 3 'e i 1. N 1-n 5.4.4 , -.' .,.,.,,,L W- Beverly KinLaw, vice-president 1 4' 0 1 0 JA.. AJ -4 f x N-f--n'l1r4,--1---1, Q 079.1 X- .A - I . if Q '- l ' 1' R - X in x ' 'LS i . Y gms. C K ,f fm.:-fi - - if fu'-2? Q Helen Skelton, president v -2 -' " u '.,- A ' 2 1. 'lp' ' 42 " " E'x,1 , sl ' - 3 fa .IW Qe: 2 - nw 32231 fri. 1 1:34, f L4 f . , for flaw 1, 1,4 ' Sy! 6' Qi 0421 ' - .a"'f'6 'X X ', - -ff: E ilxn Q n T'e" X' L-' " LS EN ' x X.,-5 32 ! .Z ' i 'X x A T if X- ' an 1 Q. ,, , 5 - fa- , -Y, ,F 'Xxx .Br V ,-,. .Lx 1 W ' - I .:13f'.::1 -4 1 I -3.5-52" ugu 4 ' X 'f '-5-'2't. X, n , -.-, ,Z-f -4 K , , ! ..r bx 1 ff.-fff f y ? X f " ,-" 'RW' "' ' in f ' I 1 Zvi, , 1' 27:1 f -- X I - , X ' f f f ' , , . I f , J: ff f , Q-F 72 1-ff f I eff ' . - , ,,,,, ,f V ' ,J,,..', , if W in . , '- -1.1"l,,L'3k,l I f '41, 4, A W 1,5 ' Diane Lace, secretary Y 35 n-wmv I ,...--Qu.. e. l I p ,. rv- F -, xg' R' 'X I - 3- Al", 1 1' 'T' ' - , ' ' . Ar' ' .S'."2.f1I.: ,gg fgix I L, X C A , "gf I Fw" , at ,S as fs 'RL W 5' cy. I V X W 4, , I X rv' 1' 'iv Q 1-"W " " :cl 3 -, s " u A . 3 x lj, ' 1 . lf? ,, f is W A, G5 l , ,lf ' flag, 1 Li 1. X is :ie ff.. N s- .A ..- f, v r - - Qc. -- 'Q- 2 It .jr A y X IU 1 -- :rf 'D -Q tr S, .r. Af st -Q GW: Q. L . Nancy Ellen Adams Richard Lee Adams Curtls Slgure Anderson Fred Robert Andrlse. Jr Barry Steve Asbury Terr Austln Laura Helen Babb Shlrley Ann Baddour Bruce Shaw Barfleld Barbara Wall Barham Phyllls Ruth Barnhlll Anne Page Barrow Barbara Lynn Bartlett Betty Gall Batts Linda Marlene Baumley Davld Allen Beane Rlchard Kemp Bell Brenda Anne Bender Leavy Allen Bennett Bellnda Shelton Benton Carol Jean Blake Betty Loulse Bogle Paul Arthur Bontl Janet V. Bradley Erwln Carter Brandon Nancy Sue Brlnkley Barbara Sue Broadwell Bellnda Darlene Brock Rlchard Martin Brock Alfred W. Brunjes, Jr. Nancy Carol Buck Dru Ellzabeth Burns Lavada Mae Carroll Susan Healy Charnplon l l L qx in A ' 'L M X j l Q6 3- - 'X W , , . -. Patrlcla Garen Campbell l I , 1, ,nr --fs. Robert W. Chappell Klmberly Jo Clark Helen .luanlta Clemmons Chester D. Combs . ,Q ' ' 5 .- V 'Q' N Wulllam S. Connor I Russell James Cook Jean E. Covll 3. -s. , ' ,. . ., f Jerry Allen Covll Robert Clayton Cox J tsl e. l J A Robert K. Davus Thurman Ray DeBruhl, Jr . ,, , , Woody Jarrett Deyton Happy Dillard Robert E. Dillow. Jr. Jane Clalre Duvlne Pamela Elchelberger " ' K .. - Sherry MCD. English Q s -- C Cynthla Gayle Ezzell '. w q Q? 5 K by ' f- q 4' v. -v 'A X l Yu' A was 'f L' 1 X nag : :lm ff K 3 I . 'A 'X .1 N Q L K -Q I 5 Q . ff. ' ,I thel anne rites X i W E El c AH' l X XE FA xrsx 1 l Q4 'Wm -K av 'Y 'N fl: g, ff: 1 ? r 1 l X X I .-. 2 ,B ,. IT l 6 9 Vx W I K 1 N- E 5 - Barbara Ann Failing .X . Ellzabeth E. Fickling Robert A. Flnch on Tannns Elalne Flynn Jack Edward Foushee Q '52 - rf Us g kg- Kathryn Frimenko I . ,,. Davud Leo Fulford, Jr, .14 y V X 11" 's 5 ,f ... x . ' ' 'M ' 1 , A John David barns 'px Q, .4 0' V... fr. Venu5Ghaza1 1' , - -. K by Jacqueline H Glazrer ' '1 ' W - A James Vann Grady 3 Steve J Grady QB aw 'va Qw- 4- 1' af Martha E Grlffun Phyllis Ann Gnffrn Teresa Horne Grlffln Jane Harvey Guest Wanda Duane Gurganus Joan Caryn Harn Deborah Kaye Hankms ar Hardy Jr f Janet Lee Harward Tommy Eugene Harwood Kathryn Ann Haskett Donald Ray Hatcher Duane Ruth Hause Dons Ann Hawes . ' i R 1 Q. 5 J " s Y :ig I K y Q. - w ' s , X, , - C . Q wr 'E V J I f if r ' .'- V 1 fx I, '. Ee-., ,nz x "- e A - 5 Y Q 'K ' " f- if .Xu vl . 5' :f : 1 f " .. .Z gg 6 ' , -I 4 ' E I , . '22 f ff :V Q, -fr -. . 2 tar- 1 if . F M A-5. A 4' , g it an A Y ' 5' . f 1 , , ,. ,rf ,J - 1 - - Q: ' . - -Q f If ll, V ixff, W: I K. A 1 ,. iii ii 1 J we ' -4 - -J L rv 13, l if ' ff - 1 ,, ,.. NN 9- fn' 1. ,Q if V x - , K, -. 5. ec, , Q 4 l r' l l A . Q l l i l 1 l fri' , 0. W ,., A l 2" x -K, 1 If rv ,wi .Av--5 'ig -vw as I A A xy, Dennls H. Haynes Wllllam C, Helton Jens Dean Hewett Walter T. Hewett George Bruce Hlckman Wana Kay Hackman Wllllam W. Hlll DeForest E. Hlllyer Kathenne J. Hanes Kltty Marne Hipps Charles Floyd Hodge Herbert Lee Hoffman Colln Kelth Holley Lols Lenolr Hope Janlce Allean Horne Murphy David Horne Rebecca Fay Howard Wllllam P Howell George M lngram Amanda Johnson Ellzabeth Ann Johnson Glorla P Johnson Joseph Ray Johnson Nancy Lea Johnson Sara Johnson George Lee Jones Patsy Jones Glnger Algene Judge Francls C Kast Ill Jams Ann Kellum Dottue H Kelly Sherry Dawn Kung Beverly Starr Klnlaw James Brock Klrby - P L P' P' fs in T 'R' 1- l l 'Q- - J- ' R fl ge 5 ll - . Y . I Y "rx , -1 l - IT it 'fm , fy.. , x ,, h I i vs AS A W Q ' l J :es I Q L gi 1 , J- 6 l Q, ' lr , W K I . X 5 5 T: 5 1 F 2 . ,bt X , Wt, : n V Q, Sandra Lee Jones S-r" . - - 5' ,J , f T4 Q . L, .. fl' J .- L -rl of l ll ' ' l - 3 , " l X ' 1 U xr al si Y l -Q J W .'f v, i l K Q li N V , l l l l :a:za.1.2f'-- .-r ...v N X l I, Framex M lxl'.1vvetSky 'R ,.- - fb v- v ,, 1 si R x' Catherlne Duane Lace " Y ... - ' , , . Robert Nllchael Lee '- ' ' ' Deanna Lynn Le-was ' Pamela Anne Lewle 1 Stacy Cllfton Lewls. Jacquellne P Loftus V- Gale B Lombardo Joy Kay Long Kathryn Ann Lowrlmore .1 fv- . S ' t .L ' , . ,ix l ' James Edward Maldes ' -it 'Z' 1 '- James Allan Matthews ' Patrlcla Anne McCornble k - A , . Danlel Adnan McKeown Nancy Joy Mercer Q. fr - Clarence W Merrltt Joan Bobette Mallard Charles Lee Muller Mary Ann Mlntz Davld Luther Mohr nr!! Qlnb. , ' fi V V V 1 -" .- I WS 4,...4'L-' l l l l l l l l IA r .v gg ' ,- ,,. -M , L , . ,l El ,. so ' 1 J if l 'V r ' H of ' 'E H" ' . S , . 2 . g ,V . f 5 , FQ " 3 Y fm5'a f M43-jg: l txlwzaf Sxwilif Weis ' aRAS9W'flll" birllf .,e 1 , 3 XX ,,.. 'v- I 5. C . O .i .n .3 lg, vs. .--,- gx ' 3" l 3- X ,Q . N Deborah Sue Moore N - .41 ' Douglas Moss 4 AA 1,- kr Ray Alton Murphy .- - Sallue London Noe 'M .ml Fl, 'QQ' James R. Nunn N - - 'pr Llnda Ann Nussman A. , X , y, 1 1 Q X "- N. Sara Eluzabeth Orrell ' S' N ' 111 . f Duanne Yvonne Padgett , if N. f- 1 Betty Grace Parker A. '. Timothy Allen Pegram K Sandra K. Perklnson X ' Vallle E. Perry Rachel Ann Plckett Sharon Patrlcla Pless n as Gan' Wayne Pollard v Dallas Edward Quldley ' N- Steven Charles Raeford P Glona E. Ramos ul HIIV 'I' 5 l x Dena Madge Ratcllff Bnan Ennus Rawls Rick Allen Regnrer Nancy Jane Rendln John Mlchael Rhodes l l ' l "P--+ tm- . .:r1' - - ' -- -- 'r z Hi- ' .. ' 1 :-,ntl we ltrrfn- ""f"5'f1E7 TPI! 1?255177-:Si'r-"'-f"'fff,2E"f":"f'm53'7:'T'1?:'ff'-rl54"l-um'-?::"' "."if9': Z4 l,...,5""5-..f1a -.....:-L", .-. . 1 - ...r I'-i..::.-n.:!fTUlf- 1..C..f,..l.', ,. I 4-'A , A V -A ' A 5a.:,:.x'::.L..:.3.g,,l,, ..,...:.n::. ,. ..... .L 1 l M. .,,. Deborah Ann Rlfihtlnlson Pain-lla Ann Rnvenllarla Charles E-ilvmrd Robinson Linda Ann Rohlnson Wanda Louxse Rochelle Nancy Theresa Rodgers Llnda Voctorla Rogers Pernn Kaye Rouse Mellnda Susan Russell Thomas lvlrchael Ryan Charles Frank Sawyer Barbara Jean Sellars lrvlng Dudley Shaw Scott Tlndal Shelton Stephen D, Shepard Joseph L. Shoub, Jr Pamela Louuse Sampson Helen L Skelton Brenda Gay Smuth Charles Stanley Smrth ,X ,N N '71 t Q ff r ' Y N - ' ' Q ' fr Af 'o - I A pi J w? - I 'ls 3- 'J ' Q B- 5, ,,, ,,, .-, R ' awlxrg. 'I-R A Q4 31' Q "' - "Y'f. ..' ? l R ' X X, ' M3 I N 'X .f xl , f ,M - ,P xl: ,,, ,,, 11 Y Q vas M ' - QQ ' ' di, ' -, - ff- - 2' 3' '- il 3, m ell., ' f ,405 Gr - l ,. Y David F, Smlth Vlrglnla R. Smith Rlchard D. Snow V 21 .1 ' ' 'f 1 . 'Z - " . I , "TH ' g - 9 ' 'f l ' -W'f:mF77?:'7'5m'?"'"""'r'r:::v:n.F..:.... ... YM. -f-'- -:::::.,...m1-.3-wr-rr Lynda Kay Stanley Allce Lee Staton Susan G Strlckland Sandra Stnngfleld Howard E Stroupe Jr Connle Jean Sulllvan Pamela Sue Swlnson Rose Ann Taylor Jessae L Thompson Walter Ray Todd James Rlchard Tompkins Terrl Lee Torhan Edward W. Troft Linda Susan Walker Audrey West Wallace Candace Faith Wallin l Llnda C. Walton Mary Ann Walton Joan Ann Waters Stephen Hall Watters Martha Loclnda Weeks llllargue Mane Wells Deborah Ann West Marsha Elalne West Rebecca Lynn West Sylvra Elaine Whaley Stephen H, Whntacre James Douglas Wullaford Jerry T, Wllllams C Stanley Wlllnarnson Cecll Maxwell Wnllls Chrlstopher R. Wulson Deborah Duane Wilson Wlllnam Forrest Wilson Cynthna Anne Woodard Roger LeLano Woods Terry Charles Workman Thomas Hogan Wright Wllllam Edwyn Wnght Perry lllard Yarborough Debra Susan Yorke Susan Jones Zlnlle , .yy-o L.. -W" fm A, ef , new Qmmgsls-f.-' I 1. In i. -.- w-- ' ' ,1,,.... WP. F 'K' .-, M . vw ,-.-.Q -1--01' ,Qian 'U 1 A gs Y 1 'T "'x 6 f ,X W K9 J , f If If J , G , 5 QQ 3' 'M v fi E Q W . 00 f i 1 X l. C0 BudWe1seI ZMWWMQM, 0wM!27f"'bfe 39 CW ov ?ff.g0 'PEPSI Wwiylfag 'WX 1' l D O F7 MINGTONS LEADING JEWELERS 'Q J UNI BELK BEERY okw li Iieefpsakeefgf TRADITIONAL WEDDING RINGS A r N ' I. N Perfect symbol of the love you share o , I . W ' ...... j j I ' I ig-Qffg-I . I 4-wAYs TO Buy I-:EN You KNOW . CASH lrfg Fon KEEPS epsakew Q BANK CARD . jauv KEEPSAKE .wo X. F . J E W E L E R S 84 1.1 Accutron Center 28 NO. FRONT ST. 0 PHONE 763-4590 PFNTCD A hunnlr' -n-A A-.-.- O Charge Accounts 0 Lay-A-WAY C - ' 1 I ...,..,w4- nv I 1 'fx---1 QSTE1EL C9159 ' H llrvlznzlxc I'l1Iv'1u1ll11g D1 rzsmn fIl1QIIl1'!ll' -lf! Nurlll HSIUUI If Ilwl Inu Nuul ll" .Y C' Slum' l'nrIY Chrzrplvx I HIIIIIIIIIQIIIII, .Yurlll Llzruhml Tuhyvlwm' I' 0 Hffx 'h3.n23 Inv "Say It Wrth Flowers" JEWELL-STRICKLA ND WILL REHDER AUTO PARTS COMPANY . Florlst, Inc. H 'lmlemle .4 um Parlx lmluxlrlul Bt'4ll'III1g.Y you, pm,,,11l,-gum P1IFI.N.I1PI'7fTUl' Dlal 762-9649 - 1731 Dawson Street - Wnlmmgton, NC BERT JEHIELL J. IIOLMES D,4l'1S.JR. Dm! RO 2-N533 5 N, Emi Sl. livlfmm-Zinn' N' ",'N'nl'lII cNlIl'HlHILl'X OIIIUNI Hnrlxlu 0 9 , Sutton Counczl jizrniture conzpamf. inc. OF DOlVNTOU'.' - - - I Qualzil' Furnzlure 111 Gurlzmd Spurrxwcur ' Gm' Glhvnn Drexwx EaSfe,.,1' Bffhhw Brfwlw INTERIOR DESIGN SERVICE IUX Nu, Frou! Wflnzlzrgrnrz. ,'V,C, ' DREX EL ' LEES ' HERITAGE ' BIGGS ' HENREDON ' ERIGIDAIRE "WHERE YOU A'LWAYS BUY THE BEST FUR LESS" , ' ZENITH ' MA GNA VOX elssows I B ' .ifz-lgfggf' cf : A " 5 1, A pw " " ?-.v vw wi:-:': A 3' 74 I ' ' BUDGET PLA NS 763- 7384 68 South Kerr Avenue .II3 Wi"""'g'On' NC' FREE PARKING ACROSS FROM STORE N rf, Bn. . ' Inq Irv X s V.-, 1 Q x if ,Q Q-y No 'B A ,595 x ' x VL 'S 'XGA qi r n .xi 4, -Q - ' 1 1-Mfg H1 . V, ,X V, Nm . ,'a , 'WL is ix 5 'J-. Nfi. cr 8 xx.. ' 1 wks. 5' 5.2. I- .I N' VL , , it l. ,v A 'J 6.- ,nf ."'Z Xin 1 a '4 j, x , I 1 s '1 W i ,ll r in .flf . ji? ET: ag 'L mf' V I L .v 'Q 4 . 4 mx? . ex 4 I 'fi K .4 NAI 'v K' fy N 5 1 KY, xv- K. 1 -- me rl , KI! x D I, ,f Sri f . I 5 A s 1 9 "' Q xx sux! i JK vxfkii fi A iq 'F QQ " N ' ff- xi ' 4, pk., r-' X ' H. f' , . L ' iv, x -'lfp x'n. -- A ,,.-- ., N S V ,far " L W... N vw' v Q K -'sm 0 I f I I I . 1 W WILMINGTONS LEADENG JEWELERS "Ifit'sfr0m Kingojjns, 1t's Guaranteed" Exclusive Agents for UNC- W Class Rings I0 N. Front Sl. Wilminglon Shop Henrlksen s For All Your Cosmetic and School Supply Needs. Open Mon. thru Sat. 9:00 am.-9:00 pm, Sun 1:00 p.m.'8:0O p.m. Hanover Shopping Center Wonder Shop Downtown Wilmington Where great looks Iook greater! LA MODE IUU Clzusz rzzz 1 SIFUUI YOUR HEADQUARTERS FOR Hllzlgcr - John Merer - MuMz1llen Jones - New York W 'r.r E A If IV CONCQRNS DOUGHNUTS LOOK YO THIS SYMBOL OF PROGRESS - Q ARISPY KREME DOUGHNUT COMPAJVY ouAn.n'rv 1600 MARKET STREET lf wnmmgfon, N.c. 28401 -X9 B L4nnBLm er THE LARGEST-SEEEING BEER IN THE WUREU V ST Louns NEWARK Los ANGELES ' E R TAMPA Housvom wew Zqdmzwafrzaf j5b.w3wdyMf1a Budweiser is the King of beers . . but you know that . . . J. W. Jackson Beverage Company THE INTERNATIONAL NICKEL COMPANY INC. Francis L. LaQL1e Corrosion Laboratory Wrightsville Beach, N. C. Catering To The Campus And Career Clothing Needs UNC-W Students i t fbixxwb QL n un' X f H ILL v - ' ' QV3 7 - ? lm ef X W I LMING 09 People 11 Wilmington is Finest Traa'iIional Clothing Store For Men. NORTH I7 SHOPPING CENTER 'ill know ifitsjronz Harvey' Cannon, LI PENNINGTON,S Sporting Goods 920 Market Street Wilmington, N. C. 28401 Plz: 763-3331 - 763-3332 EVINRUDE FIRST IN OUTBOARDS -1' .wea- K a 4 I ' rl, 'aim .f,, 1 v ,. Kr., vig ,iw 5 r 'Ya Sf ,. Au ?-I J F15 , .Nl tf5':3f3Q25 A-Wi, .2 F 'Q fllf- . 52 -1 " . S. ' u fv,5:..'1 3"'f . 1 , "ww 1 'lil ., 5 4 ,U 'xx Jffni 1 v x + lI"'f ' . . ' x 'gl ,,,,E'3,.'fe,.l.,'1 4 Eff " , 4' 'T " ffflm-3' ' '-'A-'Q if ,. 3 "'-1' N' ." fl ' gg-'il'-'I-A . ' , :TW rf'-1-, . ' ,I .wf-'f'1'..' A 1. -' ff' .Q "vw - .-wwf ,ff uf - . '-,. . I M lr if V v, 4?Q.-1t4,. , ,, L,-U, , '. : qapfzffff ' - Y ,E,gfFJs1H"f" ff 'L 1. I, , .rgggsise '- jx ,A ,- I ': ,J K' -I '!-- ff ' 4-1,552 asiqg :'- Q , 4 K 31' '. r wffff-3 qxf: ,. . - 3: ' A.-Ii ' 'fl ' iff' "g f ,E in Afqiy . -.51 wi? , : .1 .Zi ' 1,1 p ,R N 1-- I is-'7' . 'jfivff' 'dsl' X, 5 X JQQX 1 v U14 v N' 'F . ' gg, V, ,gf N ' " ' 1.21 'N' 2' R, X 4 -:V X A E 31, X. 5 f v Bv?v.A.,- N 1 R. W , W 1 1 N! I A ,Ig ' : - , 7 .H-1 s,' .--P ' . -S." -lglsfxgx 45.1926 x-.4 VL, N ,m 4 X w x X N- I, ' M The Babcock 8. Wilcox Company: A good neighbor and a good citizen. ln this age of concern with the quality of life, Babcock Si Wilcox is doing its part to improve that quality on manv levels. Because Babcock 81 Wilcox feels that every American should receive as much education as possible, the Companv has donated more than 82,2 million to institutions of higher learning. Committed to helping improve the environment, Babcock Si Wilcox is spending millions of dollars to make sure that its plants do not contribute to pollution, To help ensure that Americans have enough electric power ldemand for povver is expected to double in the next ten vearsl Babcock 29 Wilcox is producing nuclear povver plants, the cheapest, cleanest, safest source of povver vet devised, Babcock Est Wilcox feels that a Company should do more than just make a profit. Babcock a.WiIcox Y0u've got Cl 101 I0 live. Pepsi 's go! a 101 I0 e give. Pepsi-com AT YOUR SERVICE ELECTRICALLY LH . P " ss oe 9 nl v e wfkj H I 1 A W Q . Cwnplimezzts PEPS1-COLA BOTTLING ,6M,,, I Carolina Power di Lighl Co. Elecfric Bl. Corner qf 4th di Chestnut Fllegel Riegel Paper Corporation Carolina Division Paper Operations Riegelwood. North Carolina Rapidiv Growing Willz the Southland Soutlzeastern North C arolina's Leading Indusfrl - : tir'""?'f"-f--f'f'-'re-v-vvrq1y..,F----fv-vm..4......, .,.,........,-,,. -Y,,.,. .- Hanover Center I 'Y Sears FREE PARKING K QD 6 , Z -REDISC VER '-.. "lf R S X sr' Q 35? 4.4 R A ysizeffm, TH 1 C -71 23143 SEQRS K v I N C O Fl P O R A 'T E Congratulations Class of 1971 N A Major Chemical f.f.."if'.,f..'lQ.ffif1f,' Company Bum o.ooooo ooooo o By Dedicated my Lswrs Employees SHOP AT SEARS AND SAVE Sa'lisfac,+ion Guaranteed or Your Money Back An Equal Opportumty Visit Sears Credit Department . . . Open Your Account Today EmP'0Ye' . A' ..,4:,',g,i,- 5 - gg it if f 1 ft, Hx YQ? ' iw' '1 f 1 -, i ff 1 ' f X 1 ,..,.zf-:"5 1 ' ' 4 , .1 - I Y ,535 L i by ' , ' -ails awww, .4 1574255 ill" " 32,-' :fn 1 E izg W E321 if. -F 5 iQ1. 'l!- I g l:' '45g':: 'il-1 .1 ' : 'it' :':'- 'ir .r . Cf.: '-gl,-, 11 , 5. --5 ,b :5':5'v'. 5, ,gl XR fr! 512-gif? 5 :: :Ill : ' -2-'-1 :' -,ru . sq 2 nn '1.'e'f '- .-' - ,L . ,V .V , Eff -,Sf 6 1 E-, .i- ' 3.4 3, 5, , K. E5 5 -i:f:? ":J' 'k U S271 Zif f?" 'ff L A maxi by Jonathan Logan Casual Sportswear Azalea Plaza Shopping Center Wilmington, N.C. 28401 Shop and Save AI the Roses Slore Nearesz You Hanover Shopping Comer n.. 4- 4. D 'riffs- Y' . , 5".' fa- s.- O' 7' ' T., '11 AI, . 1 ' A, 1 EV Q. 1-sl N 'n I .1 rs' .5 pn., 4 1 lh I ad ' if , u .J 44.1, Sa Ai 9 m , JJ, . fi' -1,- , 45 'v I, .n I 5 if I . f V 0 .K-js. 31 -fr-. . I' L:2f"" Y, w ,. mr 4Y 'B 1. ' Q -, , ,q,.!....7,. . .,Y, , I' y 5- V-nv' 1 go I, 1: , , , ,fx XFTN K, KTKTWX V- x en- ,, ' A - 3 ff NN S lgwllllllhmf mmm L, NN lr. f "f .Ma Millllllllmm' . ff ' T -- '-'f""""kT-EI ULTTM- MMI Ill! wtf- is TfT1E2TiE5-1-,L-k'iT-9', MHTJQIL S U N44 e-'Alf a llfifw - T V T ' ' - 'f ,":f-1-4, i5E1., yllflbzy T17 rw M006 STUDIOS AND PLANTS: Cambridge, Md. Hannibal, Mo. Topeka, Kan. Glendale, Calif. 240 -..M -, r TT T If 'E M, ,.,, ,. . . I Y ,....eT,,. .,. , - T T Tw, T T M gigilgigiaiifm T ,M l sssfllgl:ll5sl3zfyglil'll xi' 2 - Vi? 1xlHilvfiln'lli.iiF ' T T T T T T T l gfffTf1w 42Ff'g2:a1 idga T T we T if H W 1 I X I ' es 1 E I 4 fi fi -2 .. r ,fn gm.,,"e, , V2 - . 'LM ,Z je '. x --L --""' ff' " 1" - ly 'V ,,. N WI, utr -, v. ff" A -,- X .'. w I I 11 W- -L ov . , N 'A " '0e"""' 'w ,O ug- L, fi. J - .-4",f'k' .-f "YH 4-W Tr? 1 B. .qxxxf A.. . e'-1 3, Q , Gr- . '54- 4 51 "Sr -.,. W wc? x. 'R 1 " pkg. . r, :qv 14' dv 9-1 .i K., W4 v -x. p 5. rs' " W, ..N ,r I v 4 Eng: wkd 41 . ,il ...- .fir .5,g,+ -nn. ww., u vu. yr' N ,.., ,. ...V NWN" ns- , -A-Q . jx J x 'E . .?...1.. .4 .- Compliments of TIMME CORPORATION ,. 4 iff? :le"i: ' . 21 2, e 49 , 1 Q0 'If 62 Q ., ,.A, Z .:-H X! WILMINGTON. NORTH CAROLINA Manufacturers at Quality Pile Fabrics Castle Hayne Road Wilmington. N. C. "Why Buy When You Can Rent lt" RENTAL TOOL COMPANY 5030 Market Street - Phone 799-0360 Wilmington, N.C. Wilminglon 5 Largest Diamond Imporlers 27 NORTH FRONT STREET WILMINGTON NORTH CAROLINA 28401 Engagement Ring Specialists Genuine Values Friendly People Convenient Credit Student Charge Accounts Welcome 28401 FOY ROY 8: COMPANY Downtown and Hanover Center rr 1 r Q ' 0 9 9 -5 .K ixxy -46 s sas A xxx 'Axxxx x - - -. v-Amend na . uxaxxxxxxxxxxxx . ,.. 5 ,,- 'tux li lllllllllll Ulf? 'VWERICXN CIW SOCIETY Q i , , f mine Y 9 f Wyman ffm . ZZM mv 1 fwldfvrff 1 Market Street Road 8t Kerr Ave. Front and Market St. Complete Home Decorating Service C rpet expertly installed O Drapery custom designed I Bedspreads I SECO Your Official Yearbook Photographer For Reprints of Photos in 1970 Fledgling Contact University Relations Office Photography For Public Relations - Weddings - Industrial - News SOUTHEASTERN ENGRAVING CO. P.O. Box 840 Wilmington, N. C. 28401 343-2231 l - The Portroits Aooeoririg Irr This Yeorbook Were Mode By SIVIIITII-II STUII IIU Official Portrait Photographers FOR THE FLEDGLING Q15 ADDITIONAL PICTURES MAY BE ORDERED FROM OUR STUDIO AS THESE NEGATIVES ARE KEPT IN OUR FILES I4EstH gttSteet Rlgh N C 2 2 760 113' Q"f1?g!'f lil' I EN 2,15 z- 445' L", YP .--Vo: 1 A YQ, '1 . 3 . p fg:-arab' .- 1.3-1+ . , ' 4' I J ' .fk'aA'.'7 M"?Q,. ,W ' N QA 'uf 1 L1Q.,.T.,.i F, F' ii'-6 7.-'V-.-' VNU ' , -1 J , Q' . 7 1' 1 . -fi ' 'x i . G I I 'ri' 'vw ,DL . M.. :S Ea. P .. 1f"Q7r,lN 1 -3 'X ,... ,.-V',,.,f Nz. . -I .v ., ,, ir ,F , J I-if -A , - v , iv V" , . NW: ' ' .Fi . 'I' Q , V .- ,J Y I X. I 6' Q 1 I CORNING GLA SS WORKS CORNING Wilmington North Carolina An Excltlng Place to Work Electronzc Products Dzvzston P O Box 7011 Tel 919 76? 9936 An equal opportunztv enzplover Booster New Chma Restaurant Z yy Q it fiimaxd f 5 it Good Cmzenshlp Begms with the Regular Readmg of a Responsible Newspaper XMN-T' C omplzments of SOPHIB V West FRANKP BYRNE Manager FLORIST Flowers of Dustlnctfon by Sophua 5123 Marker sneer Phone 7915795 UNIVERSITY CA FETERIA Wulmmgton North Carohna 9 N A . - , as cr - sa I 1 , X, ,Y XX 'X ff ,fx C A X 5 f Aw .ft 5 f 1, ,fvuxvtf ,,ef"W", 9 it Cowen ,. mr...-':,c"'f' X 2 .tw Ox' ' QV' x2 ff' 4-' ,.- ,v X-W" f" ' xgm' ,X N wr, - e 'Tix ,15-' ,x1'V,N . ,Swv " iijlln- N A Wrm X nxf of ,Q V 4 ,X V V , I X I , x , Ffa ' x e Azsqgggo I., 1 A faire ' i l x ' . 456, p . . , JP? E V ' ' uw, ,S In Editor-In-Chief I Roberta Benton Editor Jane Fine Manager Kathryn Wishon Gwen Croom Margaret Fisler Danny Williams Photography My , ,, Joe Nesbitt Robert Andrise Harry Knickerbocker Andy Howell Jan Buffkin il v' . 1 :,.'. '.:',lf,,1 .,i,., .H 4,1-, 'f i- r. i ,' ' f,j,.Q1H,.J f "' N, ny! Yi"-1' ..- .....,...,..f- ' f Lux,-2,1f.,,:.Lgu: K , .- - 1 z ' ' N . .41 ,...-vrfvi 1 3 1 if PY-milq K V 1 ,


Suggestions in the University of North Carolina at Wilmington - Fledgling Yearbook (Wilmington, NC) collection:

University of North Carolina at Wilmington - Fledgling Yearbook (Wilmington, NC) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

University of North Carolina at Wilmington - Fledgling Yearbook (Wilmington, NC) online yearbook collection, 1964 Edition, Page 1

1964

University of North Carolina at Wilmington - Fledgling Yearbook (Wilmington, NC) online yearbook collection, 1972 Edition, Page 1

1972

University of North Carolina at Wilmington - Fledgling Yearbook (Wilmington, NC) online yearbook collection, 1973 Edition, Page 1

1973

University of North Carolina at Wilmington - Fledgling Yearbook (Wilmington, NC) online yearbook collection, 1971 Edition, Page 74

1971, pg 74

University of North Carolina at Wilmington - Fledgling Yearbook (Wilmington, NC) online yearbook collection, 1971 Edition, Page 249

1971, pg 249

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.