University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE)

 - Class of 1910

Page 1 of 455

 

University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collection, 1910 Edition, Cover
CoverPage 6, 1910 Edition, University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collectionPage 7, 1910 Edition, University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1910 Edition, University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collectionPage 11, 1910 Edition, University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1910 Edition, University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collectionPage 15, 1910 Edition, University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1910 Edition, University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collectionPage 9, 1910 Edition, University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1910 Edition, University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collectionPage 13, 1910 Edition, University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1910 Edition, University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collectionPage 17, 1910 Edition, University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 455 of the 1910 volume:

...V---'3f:::.V"M?.'5'f3f'3'F'E . bd far.-1-::.g.:-fr..-ZEVEV,-:::n V --f: M-gi? 5-'.......:.-0 . zz V .Vx-Vfxaesg F2775-":vT'-':""' -23? .. --V . -VV :V-V-' 1-:ia :QEVV-V1.'QfG??iV25Z5"' ':.VVv?.E'mlLMV VVVVVV, pg:-gang- V- V .4 - 3.-:fi-4-V-f::1VQ3:-.1-.-3125flzz.N-:. r. 11f2H:m:r.1w5k V, h V. --:ff-.f "'-JT-72.211 il?-EV 'fV'..rvf5LVEJJ4:V1':g:ff-'iT-1-fVEr'-l1'1VV'lTfIQ,,-":...VV-4'ff--'?-2.:'-'-'i:.j'j. 7',,-:,.,.j-"L'2-1- .Vi ' S2135 -VV---'..V.V1: :VF H, 1:-,gg ' -V-1.73.-., 'sg ..VV,V...VV,-.1-' :--, 5-.av '23-::f:, f"jL-'-1,VrV--f"'Y-""--C -31' V "-j . --.TV-'l-VV -2- "fi Af-?'r'-3-'gzzf-'F-:il -,rig--:'..1 V::'2??E3:2'Qi:T?.3g' -3 "Lv-7-3f'V'V'--'Z' V----2 - .zi-.-1: V -3: '- :V j'-I V' -5- V "-fa' 'T:z.'V,V 'A-:LCE--112 -:rp,.i.11':qH:.--V'-gg f':fV:'2'b.?-7--V-lg:x.13,r"7' V-11--1 ii' 'F"-1ig::..- X -I--V-1---.Vi .:5 :L V...VV-'F-T-T :'- 2 1 f V 5VuVgi- 2----ff., 3 -V V. -VE.: 2,1-ff,-'n-'E: -Zr:5??:'5..?3.-1g--r"V--MT-?5-:VVV4- -1-"""',,,,V -:CVV VV ::'VV"-V V: Vi"'V '15 V f V f 5-E' ', f ,,.4.-EV RF-LY!-37: f ' ---SV - E-?Ti.iT-i- - :"V-2-Q'-'55'-E.:-l5.' 5 VV.--"'4J-V'-FVQS. LV'ffF-552222-'fifii-35iV?51J?j1:E':QiZ " VV:-L ' Ejiliiifi'--:-5: ' 2-1 - . -' 'Z,TV'iV"f-Z? -"ri-5-V!5'3'T" - Tier-.Q .jf-if-45fl?a2lV?2UVG:?E:sig,jz7:21522Lifiiif-3?-"'-E?mmf-52.45,-:f'e-- is-1 ,V ..V " ""'.I'QQF' V .-as -, :- 'if fp- - VVV gf- 'jiga5:35-12424-iii-5?555i:3755:33-:g:'j'5.'.?E-:HT-2JP'gf -..V2i4.:?lf" V V, -.:V- . V " ' .- f- L. 1. V- V- -.-. - 4 -- V -'til---. --.1-V--V::VVVV--: -ix-'V-, -'r,L::V :Q--T, 12151: '4.1'1---f..- - . - -4:-1-V,-x' V:-'--V.. .Vi V -- V Ping? ' ' -V. 4- . -3.4" " llxf' 1 1 'V'-f.'ff"1?'2 -' "VV "1"1-Ei.'.-'-gi'-' rffiff--rr-2'-115'--.1.'?'Fi1L'f--,lgiyi'4r'..:j'r"'.':19lfj.5:ig ...J-E'-1'1" ""',"""-hir-.1-:'3"f :Trib V - " --- QSPSV V V Tiff 9V T--'--5 --111: 3, 'f 1-If" IQFD-.ff-5f1S.?r5Q,i:-ff? f f4i7f44i::f'i2a'5T:-f.- -.gr.-,j" - T:z5'51fVE3'I Q V ,g - - - V 5 - 'af f--'11 ee' .' --1515-V':. 55.5-Qi?-'V'sg-ffli2?i?H'?25E4g.'515Gi4:E2V. , E--' -VV,-V ' --J, V: V VV f V V1- V:-..V.uf ..: .1-V4-V-:L -:-1.:-- V :V-V,-V .:' ---- 'f.V ---. V:-,-V-QQ:-:V-r V-2:-'-1. -- ' -I-""'......' -ia--:rf -:"...V ' ' ' 5:3-' V- 1 1 -V--:fan-V-I --- Vw ' L'VVf .-L1 H:.VV:Qff5'Vs:-.E-2'.-Q-f.,1?'Viie1Q.qg-'J.2V?ff,geV-.gj5:q- 'Fe---tg-T . --1 :VA-. -.L Q .2 rf - N-V, V-V, 1.3-,,, , ' 11 -1 :V ' V,-Vg,:VV , ,.'1- A ,QV Lg,-4... -.'-.5-.xr , Vq:,,- -,.,.31ruV--:VL--vV ug.: f:-,,,:7-,c:."C-1.12 :?-3-Z?" 4,,,,.LV-:gr if--5,0-,V V... .Viv - L.- -. , -- .V -, . -,,.. . -V .V-, -V - V V-V- V V,--5 V. -,V-N--f, LV-11. ,VVV:,.,VV.V , .V--.1 .--v V V.--- 1 , - V 1:51-V-: 23'-V V -- .r:V.V --iii- -:gg-V: I-'ff'-'jfxfsi-Vzb'fziiffi-:-ri'fwei---JA -----'x':'?3 -'25 . ' '-:V :q-i-.- pi .'Vr1V:'V-gw'-'-xx-V V '- :ff--:fn:115.:-r41::,Van-'V3.':f5VV gf- Ziff- -1-15-::a',.13?gV -:a1- ..1:-5532112-.2--"' -U -V-E-:ffr-1 A V ' --- -5. -5 , :+V fi-ag' 1.. :xt-ESVJV '5f'::,7-333 J-ggf5'.'V:V'V2--431:45 V-?z'V'V:.-Vfegfvi-1' ,VU-V .Zf7 .- --"M rv:--, h ,. -1 V- ---' gg- -'1 'V - 'V 1- -1:1-. -V-.-r--.f 'V-V-rg-aw.-V,f:.:Vf xg ,. irgqi,-:fV:1L,.-V,,,-.q,,.-.r..:, 3.-L-1 gym-.,,ff: V,:,V' -" '.1v-.-V---J ...-,..,,V.,V V5 .574- V . VV, V. - ...- VV., -VVV .V-VV,4.V. -..ww ,, .,.iV.,. V..-.'3" ,.- --V-VV. . V-S :VW--if - V -'fV:QVpVV - :V-2---fVE1:5+311.g1--'-.?:af:V-1553 1-:'S-1-f1f'5-V:ffu.J "'- :rf :fs-Va.-.f x --. - - '-.-- Vf-i-'1'V':V-V-rf2:.-E-"-- -2-V 4-V:V'-1V7.V-2-1711"-:Vf5V:..V- :-1"-'Z-...-Vrw.--+3 .V-3-1.-as-' f'11"f-:ii-V VV-VV VV V: V '1:?'J.'1'l1-V '- '-if fl ' -' -' V-If.--1'. all-522- :lf sg-E"E1Qi4T'E:':Vl59:13 ':1'?''-'iii'-45.51 ' VV V '-" Fl' Va"'F. - V 1 V '11-1122? -4 ii,-15 '-:V-V V sn' T . 417- - V- VVVVV ff? - -Q55 '52-'-Lijiqfz'-ei:E.rT-Ff1??i5ft'521'i1"-PfA- 'VE'.:ga.2' I-rf M'-: Vw-V. 1-JV -'Q'--1'-fi Q-J:222V.--?.xf1:-:'gfV'V:55w1'r--. :una-'-VVVV:-if-.:a.:VQ1.--Vf.'.1a7'Vf'i-,r-MfVf f-::LV1-- - " -' - ' -I--V11 V-V,-:VV 5, - 1: --g - f," ' V- , 'pf 1 f -:V-'Jw uf 14. --qw--13:1-v V- -1 ,312-"ITF:-,y,:'52gp::-ir1L",::':2g:.:'71':-'4,g:-V ,,'1':.. v-.7 -',1'.:'S' - 'V-1-:-r?--" V . EV.: :V VS? ' :ri 'V ' ' - ff-V 41:16 -'E'-f-E.:A'f1En1'Ii-1:3E'.", 1--:-3131V..-13--,rrg-:tif-:W-sw:-'gjx-1'?V:i',:iq.f'?L-1?-3:51--"'- .Q.-.- -,P-::.-:V -Vrg.gE:VVV- 1 ,V T3 - -V V --1 'V V -- V - A- .--V...-V ':.--vu.--. L-f-'A -:V V- ..--- ----'V- ..--- VV..--V--W -'-t--f-,..-P--V.-ff -4-'Sin' . 'VV.-- - -- -411.4 - :VV VV- :V '-' T- - -f--V,- E-V---,ucv--.114-2 .--f:-Ti,-1 q..-12.1111 ::...---ii -,...-LLSVV-Jaqfgt --,QL-' jg: -.MV --.-41112-3-V fp 'rVE'.'VJ. -i -': '- -V ' -1 V-.V -J" -TLT? 5: 'V.'i-15-3-'31 aazfi-:'-1I3,- 'ir-fjxl 'V-?'-..VfV3- -.1',3V::?,-..:3,1.:'7E.:"Vg1rVT'?f: -7--V V:6V,1-:,.' 1.---V' ' . - ,:f:L"V..- '- . 'VV17 'f f -1'-fr VVVV-1.-24:51 -5-.:V:F:33:Eji: VV - - ' V-V:-V ..--V1 V- V: .VV V: -:v V -x.:-V1V --.-V-Vw---rr... ---V -.:-:,.-.- V1V-..:rV- QV.:-f .,,2.:.--anx..-1---3V:1:fV...-7-.n:,V:.-.. -gm .-..-:fs-ff V V - V rV...f-Vg - V - V Vis- M22 zz - -V' V --5-.Vf.e'V--Ve.-is-V15.1-V-f--:':-VV.f::'-wie V-VV-ff'Q-31:55.-V:rVsQ-:i5V??':VV-Vsaisrfz-Q-51-3 2 "T - '?.,M-- -Vg.. - ""' - ESL? V fa: 1 Vi'i-'9fEiF,gE- 3123:-V 57-135-E-iaai.-ge:2'1,1?VTieaV 3--v -...,:-'-ff-'2--.275-it-g.V:1'J '-4 : 25,13-.-i'F.1.V'i ', ' -:V-Y.,-Vf '--155-ili ".5l.i-V?-Ffiafgg-VE SV-V lz 21.32-F: -1, '--- -1 VV 2- ' -Vf.f:zfV--V--V. - ef2aweV:- --sf--w --f:2V:4:fEV----?V-mx.-V1-:Vi-V VV:f..1'w-f- Vrf -figs: 1-"GV 'V f- - V 2 V TEFJEV 1325?--V? VVV:f:'VVf.-Z"'f:'--...?.-"-- -1-.gg :"3'1:vw.-1' -T:'VV:V-V, - - -- - V' . -:- ' V .. V- .1 Vif.-x:-Li:-V' '-g.::'EV:2::: - X 'V'Z1-'21--HL:--.:.::.'t'1'.gf5-5:1-.':-f..VV'iz'. Va-::V-ix' --.V-1 "" QF'-55", 35115. '-25111 ' ' ' iff '-"TQ: V Vi.. -43 ..iE.grI f- 11212-:'1:-Te.w '-V?:-'2-'....:'1i.:22-"'5-'- -:1t7"Q11"'f-'11-214'ff"-2?..V'+?','E- .-1+.. ...,5'?".3',-.?'r?::.iz:-5' . r'--VL --V'---: '- - I " V V J Vx' 2 ","-:. f--.::VV-, :Vw '-:"1:::f -V V -- VIVV:-:VV-1' ' "'3Ef-'3I"w Tiff-'-L-: T-p:::7-E-.1-gf 11- '21,-Vf' 'V --L...--VV , . VISSTS'-22'-5 -ut- ::-'ru-V,,r.1 r.V Y-' 'SVA 'V-f,,- 1-:QVT JV. -:' -4.1-31-Vt-'I ga :VV i-:f:1::VT?g.-'V' ' -eg---"' -'EWb':'5:'.3.3..-:3??:.1::.'- -Fig-,1V",i-1' . -'V'5'-"EIL-g,,---',.L'5' ' " - :- " bfi:-11 '721'9-:V-V' V -.-- - " 'vf' ?:- Ti. -V-2.615111-V' -3-J -222155. Sai.--V -:IZ-?.:-i1'i1' :.:+z:?1::V:.-.1512 VE-iaeivq-2334 '-'5fV-'if , 1.- -::'V. ses" ,.., l 'S-,.1,1vJ.',,4-'I-:VYVH-k -V-V. L, --,L V V1 Q., ,LV--N 5,-V-Vi.-V55v:,,1g1-,fi3:31, ',:EL:5::51c?ff- -,-1:53-Fguiigg-:V-:,g:,5V'5-Lg-13521, .-V?J,...:5ViV VV5.,..,.-. 1-7... gl'-,,,,:f,,.1,,V ,:-Qihii -+21-::1'ff11f. --- - V. -'- - ' ge-"1 1-5:.V-1-71-fii 1:fai:EiEfV - 'V.'-'--:-Ssizzaf - Vfszi- :I-:2'-Vfvirlf'---f-11.-.L :Z.'E2'rErV1'-'wf- ,...- V"'v:fr1VV-V--"V --fs--,eq--r -.eVV'-?S':Vr.-f-+ Vg .V ' Q -'ffqffiiaffifiv-E?-E:3QxQaVVfH'fM" HPS.-:-E-T-.?.'-1?1.5-'-:VV 1, ' V,--,Qf5:5:52-55:f1Vq.::?iVg23,-qj - .-::2-,f:f:1.-5- 'ikgFsi:43E?-:21-:g-r'E-:,,,.,...L':fg,g.- -1. 552' '--115' 1, -.-j1VV:,,'3."' . V - 3 V 3-V?--2.gf'-TV-?,L,,.'---QVQL V QVVVVEVVE5' 'rgrr-jg 2vE1j,,,?g'i'?jjSj?L - ag.: -'33 Y ,551-"""j --fag.-2 in .V --J " VV V "-QVV ' "- i1'23:'1'i51 -3:2117 'f 7.5-1-.f2V1,2 ii-' VV11.--rf1:E"?53:gf3i--V 172-154, LFJ- -1-f- gf.::5i"-as f-V'5f-QVQSVQ-5125-3-:551 '?5,?'1V--:,41-12-2.2-gg.-"'5SQg-V gi-"' ff" ' ' 'Ti '-V-' TQ 5:g'FVQ,--VTLQFTVQHV- V-'V"ff.f:V - ?5':Z'T.H+f:'E5:e:V25- '15f4."f. 1 "M--VV'2'i-ri--"V .ill -:FVVV S-'SEI "A i.. -.f-: '-..-QV V - -V'-V :V V --- QV: ?C:-17'-"rV'f'E:-'-ffr 22.-:rr-' Vg.-V::VVf..ve5-31- 1--V: -- :V . ,Vg --:V -f,..V-"'7-"RV ': vcr?-'.-1:1 V1-':5'-5-V:f'7-- V V, -:-.:- g .V ,. V V VL- if':g.-V.jVV, 'gay -2.1: ' -5-1.11-21::1:i'T ., V V '--H M.: ssslf-V1.--Vifiaes-V--VVVVQ' -V -V -' V-iffVgV VVVs:ffV- fmf-:-1-12-gsm V -fa-:f+FQ-Va.--- Hair?-VV--fn:-L3-21--V'-' V-Va-'-25 -V ' fi- 5 V. P ' aff. --Fbfi 1-21-..-:a'1-1a5:1:',i:-'M 12: -f-Ei?5"ffz V 'xV"iVf. .V EE.Vrf.-.,V- Q. 5-214-.2 ,STV . 253225 ' V -' -'iE'I.52-:fag ,fffai 'V -5523-f59'-:??X51.?Z VV: ,EI-E':'1' 7513 -V V 2-,"'--::55-nr-sri:-..:'1q"f -ff 'Fixx 5 - -'g5.1V1'1l- .I .1T:V'Vj53:1V V' ' V-jf-VU -'.-V121 .V-,EM V,fEV"gQF'g3Q-:5g,.'rg12 -1-:.-1211: qs?--:rj 1-:VV V :F V V37g:V5 ,1fF'-1-V--"' -155-HL, I V, -,- -V "-nz.V.'?EL:f ,, -Ig ' 5:2-'sl-:iv f ' .-Vg: V- fe?ffV+:V'Q:5z5s4:-:.VS-saV:2.:z:.3:,g-.:VVV-.VfV.V.gV- Q11-erzffz, "F5V1115Ef?Jff,?.E' V Vila - 'FF - ,. :rf - 1 -:Vj- t-3:-ri -. -:VLV V : -3- A .--,: -J:--5:1-.-:Q 1117.-1, .::"-g:.1.Vg4,: -Vg-.-,Q--eF.:V 7--fig: V V -.131-V VV:iv:V2::,,-, V. --3-:,-3? Y -V V ---,+-V:S- gr- -. - V-V:-V -1- V - ::. 13 -,nz --g ,-1 . QQVA-4 1-:,:Ln--,Vw4:-' V 1i-:-:-g1f- - "?,-.staff fgv-43 - -VV 1- -11-3-:gr , ,,'.-- '..--3' 1.f:,.,,V A:-:V-,V, .. V,"" .V-N - J' . . V-V99 - 5:5 2.-Jaffe-VF: .- 1-.sf-V -2- -a- -4-VTVT:-3 'wie-322. erin ? -- .afl-i.. - ::::iEi -lf',' - 'QE ':7'i'i,lQTi" 'L'-. Fiiif-' ,iff gf I: ffVE-1:-q5g'.VV"E.E53f':-1-1iEFN'V'-' AE?'-5Vi??iv?E..i51i':3-H-1122FI' ELI'-'T' ""T'4 V- "1 -" 7?f'EiV5" + - -.'f-.IE .. '-:Igjg-4.:E'.'.'LQj-, -':rV-!V?V:j1Vii'-E51 ' - 352.11 , '5?g1CirV5:Q'?:?-gg 1'-L :Vj::.:'fi.'G-131J:V5Vj 5?:93vi-I--V5f?.':233 E5V-V'.,w-3,-V 52,3329 -'-L-A,"-if-3. , LZVQSVEE'-V'-'-542: 'f1'3LifLE5 -JV. 1-gfV-gziCfE??9i-la " :VV .2 fir. EET-:V-5-I .p--1 ..:??.:E?V,'l2-'-V , Aj., 1 V?i'-L53-'5' -1i23'f??3?'5T -2 :Via-1:12535-Iisai:-fri-Fi? Hffflf-'I-E.'3-1:Vg,-?:33,'.fVf',?,EV1P:3E:-g:g"'.'5hi-12-"1 2-Ei .,,, -- ' iqp.-.':g'iV?, 5.T5'?+ ' 3-VLSIMf?i:1'-:?5?'5b?'2f2:f1'- 355 - J7.?-,T:"" I . 'f?i"3??l1i . V' L .- :5iVVE71i.,s9Z:egE:f1S: -FF QL-2-V'-1.--V-V V .-V-1:-'V1??'::f-22:12-'a-?:.4'iVV 1-121.1-f.-HEF:-5?-1-Z--V 27 -'PH-EV'-:.':V.:V-9 --.i-VSIV'-T:-?frz-'w--Vf.i'V-'+-.VV---L-17-pi: -1: ...Zz-.:?-2?- ""'12:f4 'rf'- V:-1 -:fl-Vflffzr. -.pgs--V V -LV-21--F -:rf::.:kr,e :5E2r:V::e::1s.:5e dz-5 " V ,-VVS?-4 . -if: -:Vg-. gn- 3:V'iV:f:-F:-'f:i2,:-5?-i 1-1-1 -,g-V?:Vs- .QQ-Vi:i-.---VU-1-5a:153u7i::5P: 1-fn-bw:-V 'sfeqafti-:V2'..-:f:V1VTf--",?E:g3-'V3V --'jf-ras. 2.1-1-'E-zff. .7 L im- V -Q- I -"r" -VV. ...ff-V" ' -:Y 75:15 -111-2'-.V '-'+:' ,,-:VVTCL . -.':-Vz:V'11'21--'-1-451-,152-v.' :Fur gb? V1.-:S-Li-11i:.:-'fg:Vy 5- 3 -54-5: V- 3-:H V,-. " - V- ' ,.,L-V ' Vvrgi-3 4. V V Vy. nn... I VV, , 4,.- 5-,Tug-,,,.. ,.,-gV..5f.5-, V-g7,., -VVAV-V , .53 VV.,-N, .-gm. -V,- '13, 3 QM, - V , Mr,y...- V K . .--V , - .fu-' M, .-f- ""f' V VV ' 53- :f'?iv--::V--'-1 1 LVF'-ffftff CD-'-ff?11'EE.?-:'5Ef:i?3V4?-- Ev-:V "-252-IVQFQ'-261:132- -,qi-' rr-31,-ifI:V Q,.4l'5i'7'gEi' if-.VV-5-'. V1 . 55: -Pi V1 -22-25 SV-VVIEETETE'-.f -32e'iE"f3?'FIfza2:w5e7V2-522'-is:-5'--1:-12-:,'V'EV' :fi'r.:f:.V -.L .. '1-:VV-w.7aViEQ55gV. -Vg 5 F V: F' V Tr- -"'f-i-"'ili2V2V:- - L23 2?2f?'?5ff I VJLQGP-i55iE'59-I-?h'P'1 Fifi 7??35xFT?F-f 'im-fliifi LJ'----V:V-,Vx - .: V-V:'.11.-.1 -,- Vffi. -L-,V--V-.:'::.,--5E:VVVV--VV-1g.1u1-'gf Lp.-5:4 - - V51-V::: '-7, V-f-V-.z--.--5-54 As.:'-?f"1'-If.-VV1,f::,?:,.' -'Q 7. V ,., V VE: 2515-1'-fVL'. ' -:Egg --Fffet:fQ1: sggazcj - 1-'S LrN:ff?2?:1'T-11- 'f aj ii-r:Ii251fr?'EfV"f'V if ' ' ,.'.ElVf- -17.31 2:5 2' rf'-Fii",-V5-il3f':?'5:3f' VLEEi5"?ri2irfYE'Vf, Vifiifr 'B' ' VV --xl , 'TEM .V-'-3 'Z' V 'x"f+""""-' -5' ?f-155123-7-2-. Z2-T-'TVV - ff FL "ri -- X :.-- :--:V QVVV-Vmif -'.V'.-'-1-v ". V :iw-1. ,,V:qV2-Vab,5V-V:3.-:rfr:ng1:,'V1, .VV .V ,V V -1. - 'a :VV VVQ-saws' , earl.. .5-asf'-V-:.r' -- V'1 V-,::V-'liw - V:g:"1V ' gn' 'fl '-1' , :EFF-Q5-...-',,-TFVVL' -173,-gf-U 'EIL ,pE1,:'V'1j'-:V:.g:af- f?f'Eii,,:.. ----j,-5, VV-' '- V 'f Q f.. i 1 ! '-V15 'II 'Lf1x.:V21E12-2. 'J-gr' V V12iE?i1T:V-lffff ' :wr V :Z--'-vU:"" -af-11-:C-E? ' .A-'55 -Wi.--3:2131-:1:nT5.ZVV' '1:12- .:1V-.Vi5f-?Q- 'TVV - ,J la- " Vw-V , 'Q' 15?-.1393-V .fda -:V 1- V 1. -.--.V-'-::--1 -r:.V --- -:VV--1-r,-:Vt-rr: ,V---:JV Va.-1"-2-nf:--.L-t:G'?V1:-f.V:g -..- .V-Arm.--f, ...,,:.'-I'111- .V-gi:-V g.. - ..,.. V V.JI....,.-,,-g' -' ,QV.,,,-gk V V. V'.:w2,-4.2-ga -'-, 'L-5:11-V-I ' VV?--..:' -- 'Vvrl-V:.'L:.-12 - ::.4-:Jeri -."l?3::L--:LH ,:.'-13.-1? --"1::x'.":-74-Z12'2'1 ' '-V-25:2 .':'FV.-221-" ' " W' - ' - -V ' f -' ' ' vcd ,-':g'?-.-: -1 V -1-:Va-n-:,V' -Vj-J Y-'V V HT:-L?-:VVTQ 'E'Z:'V1g.::S,--5 217321:-iipf-.VVQV '5k.11i.--f-1L-- -1 ,gpzs-4.:VV1,g-V "6 V ... , 351. 1? Vw - :':. --.VVV-V- 1 V- Q...-5.-. -, -,f- .. --,LV ...JJ 1.1. V5 .-V.-VA... .:'..1-""--P' --rr:-rg.--1-,.:V-5-.fV-VV-.:V-1.1.---gf!-L' 'l'i', V-""" -""' V .--'ref -Vw ni 'M - WMV!-V V. .s-V-:.,: -, VV-:U .-:V -...VV--... - VV-L:V--1- -V'-. - 1-VVV--4:-if - --'QV---V-.:V-":.'i-igE1rV-:V-1-:..VVV-----V...-u,..V-Ldfgi--VV ..V:g-,BEE-'S:,,..4,,.,'-V ...VL 1-5-, 'lil -,,. - . i -731 --1rV- :ul ,- 1---:V '--.- V-2: :l--- ,.:a --f 'i---N: ' T3-'Q' :LT--"" - 1:::'T:V gr.-.:g:.'.-V51-VV.-'L----:"v-::'--VV V----: 5: V-5-f ,,,. --f V fu-.,V-S V - H:-45-4, 2 g . '--' '1-11 JV,-mr' .- yi-ff: - ---'1,,..:V- - V1-.f.,,:V:V-lr,-5.-5:51-:ig-5g1':V"' -i'E:-tV':V'1::g,y-,,1:',--,.-VV-zqgfgfqir,-,gr-V.- L:-,..,.V- ' 53...-gf. - - ""p- - r.. f-' 3 'VVVVV isqefi' -JLIEV. V 3-Si: -ISVEV-iv-2.'-:v"?:.1i5f.:EZ-1 VSILVVV-"lil-52-ZrfiZi:2.i::5ff gh-61'--:gig 4--"1" 'W' " lr ., "-'EV---,VVV - '-- ' L,-53? ' 35.535-Vi 5 -. -Vai:-15-Vi:-'iipi':gwiTw: ::Q.-L 11 ge'f5f3z'i'Vg,fqwV""1,..'.'4g V 'Gf -' - iff' V 351.-5 IE?55i'iEff- J-gyffifi-' Ziyi- ,:il?55-'a?g+i32-gViff2'5r-- 'JY.-'q't?"-7.iT':Q:ff1T1T'.:,g5vE1:'f1ii1.Th:q'nL:iQZ7EF- -3.-?:2i1-'-1,45 .'-fa? .V --Vi' " '-+ve., " ' Vfzfwh gr:-if- ' -'-""' TLT'-V:14-':'V--: . QV?-4:15, VV-,::x- : ,-::3:x:1-'--:Q,.:V2- VV2 .-"' ....-ws: 4I-111:71-:'qg::z1ZVf.i:---:.:'2-1: -:r--...,--3- ' V, L- Y "'V1,," ' f 1-: VV - :fill -Vg.-..-J.:-,V-Z .V -V-3-VxrV V, Vg:-.U -3:21:21---LV -iz' ::T q-1. 1:xV-JV.-.---jgf "Q-Vps,-V323.V---L...-g::::511x,y ggi-:V--u:',, f"'7Lg.-- VV ., ., ,,-- .31 V -V., V-1:-. - V :5fvVg-Fgwliz-s-3-.V 'QL V?-:TS V -"E ' '--3, '- "W V V1:.:?Vs, Qt, .r-'f-.'2-- JT: .V1V1:V - ii: ,C'lT:11375.i1'3-:I-..""QT'Z' - -:tif-' zz -V--"'1'...VV:1' 1--:: :-':-:"'-'1'-"T"f1-.":--- L-V "2"24:f:'V-2 -L ff:-2..V...V: ,- . ' ff' V ' - T-V I-1 V-V-ii . VV- .V-1--ES-aria-if-V-Z. 913. ig ' V-S' 551 V JE' -r-::'f'l,. 1-gf: 152125:-?E" -"fl-' "-',f"-9T-ET5x-1'-f'V'1'41:'V2"fV42-1-'-I'-E:a'fiff'-".-.:V"5'?.':'.-1':r-2f1I'5 35:1-W"""1L:,-21" 'Q-if"' 'V ' 'E 1- V1.ge+i"'?"f GSW " 4:,T3'fErg:.,-5 6-211-: 'fV:'r'V- ,-TV"f?:1?1T3.?lllE5?-736 -'-:sz-': - ?f'x'-'2'f'F"" 'E-'52-iz.-G'i?. V- ff:....""'ii?-5-ff:-2,32 5 V i'::2'Hf" -If ' '-.L'f5-?' Q4'3',??l-515.7-53" ' V- FV j " - ..-:ii QET'i1m2i:i2'f5,-?V2'iQ:5,9:---pig?-ig-''f-Tj.,3-5553-V '45,-2 -'V V- :gi - -V -:VQV--:g:.:y1-.fig-1199 gf,f:':V:,:VV--Vrf'-1""f' ::r--5,1-.VV-.V-.:.g,V:,.:-SV--:'rn -is:---2-Qg,-V 1EI2'ff"1':' 27 -M -2-g gk V: T.-.L-1:-g, Vflflaff 11511, 3- "-'- V- QV- .-3-15?-Vfi-1151:-C3-V-::QEFJ-.a.+,+ -g3if"?..-Vgfsasig-:V'5.:V-1?9qV75?-T:5.grV-T,-VVCAVQ-:Q '1 V z 'T...":-T--"""C"121E5gIV"f: fY'f:-'5.:fViE:-i1?V-lsr'--2V:V- ,,-ff' 'V uV.':::'fgE.-- :?i.::sE.::1v1'-- V'F-.11-'Eif"fTifr i:':'5-5'-'Ei'fE:-1"--.:"1' .f-.-f..:2:3f.1-2. V -.---' -V1 .VV-----"' ' ,, 1'1 - EP 321----3, V 3 -igfi-V-5V-:V-is-'VV-311.1-:g-11?:..'f?-53?:.V:r-'Er-..,'f':f:V:--ggi..-"-?,7jLt' VV-V-VV-12-725-V: - ,T--. V, --'f r -.421 'ii-.Q-:'Vff'Fg-2::e551,-Vg- - ..-15.2.-,egg--'Vi11F'-K-SWV. -ff-.gggz-:5fg.ij?r - L V - Ti V -sig-" aa --'r:E:.1-TV. ifililfi- VV . V :Q--'-5-fi-'?311F.??'55-3-'afzizfL5:5.E2?.-FEV: -:fi ' , ' '- V ,-gg-gt :Lf-'Vf1'Ff-- 1- 5- - -11? "V'1::1-- 11:1-:li'Q-:..1?T-l:f--'T2-:""..?V1.'.'L'-h-"f'-51:.'r-3i5""1"zr41 73 VV,VVV--.:Vg.g- "1 - -- f-V:,,. ,-21533, .53 3-'fizjvr 7 ':gfTF,"V1 , .Vi V 7:1-3:21333-1.1V3gg,.'r-x1.9:1335vV.'22-ritl-, 'ibn'--f':.'-7..E'g:"J gut? 'Q' Y--4" -'21 ...V-:. ' ,gy-::':'jr,-,:s'V" A2 3:72 -Eg -15-'1fE?fi -l " 'J' ' --Vff A Z-LV?-' ,,,V-',V.V., - V.- Vg! .V-V, ..VV:. Ne.. V-WV-VVV--,. V rg--3-gr.-Le.-. -. .--fs.--1'v"1--, --f: 1-:----4 V.. , -- -V. VVV- :'fi'5'f3'1V-2,15 -3n.L.5n V, ,V .VV ,,, VV- V-V, .. zz 'g-EEVVVV-4-1 -:V :Vf:g.-V-:r- -.vv:3'.-:g.-V-n'2L-Lau: 1gfeV?V:Vg' A V.,V:V:rg:. 'gli -1:1-V-VLV-g::V-3' an V,,,VV--fVV .VV kll:::JG7P.'- -: 5 V. 'V"I - " 'V 11:12-3 -'J-'E4Vii l:V4i:2V'-4-zrfn --1-115-5-'1'-yi-T-gr-r113', If--"..::S-fqfu -.15-'fl--. -V-.145-g-L:,,V' Sf-'- H3:Ei1-in- Xfu:t?-A" VV Vik: V VVV V -+h'T2-frV:'rj 'VT'-1-P ff- V 3 I-fn ,, 'V2s',V.'f-zz.,, "-""'-fra-, ':21::.:'rtV--nl?-gf.f,-F.-:Z-...--':1'.5--.::'VV-2-CV-5, f--v-.-:f" -EEE----"v .VV VV V--if -TV - " V,., "-A -1 .-Q-':-Uri.-:Q ffgzxif,-1112:'Sir-'i:':g5?- ?-a.ajg:,--: :,-A-rg, if-qfVf.1'-1211: 1- --rg: V-V fl 55:74-:ii -Q Q f5V?5,::.Qn-1 V. 1. '?::-1:-E-V- :V-.-VV '-2:f:.5reVfaf- Qra-'1'3.-V':1+f?.1'7E-Ei-5-3-9,415 -:'5a1?.V'V1--'l.4..3,:qg3 :Lg-92-V?f,'VV.VVV-J-Q? V - -1- .VVV fa... -fr .Vri- V.--..-af-.:,',1: -:-2- :VV ' ::r:'-f ..:'f-z'r::::ff'f?:T1.:"'r2-,-:.-:.-"1.:g--JL.:-L""'----:L-:S-,...n--r:.:': QVL1 4:f-i--V-:I- 'VL- 'z?"'-4-""f-,gf QV V:-3-1 X- L.i--zahiif' Q., 1'-'S-..mSE"V --2-V' i -qi-7:2 1 :V17--V-'LV-41-4L2T5'ii1'r-'-.V-:'Vi-'E-..,1".:r-il-gr?-T V:VV"f-f'1:11.:P:.11?2ri-wk'-V?f3" 1 i'4 TfH asa- 'Vw ' 1.1. - ' : ' .,1:::,,'5,h- ,ye .V-1... 3 V-V,-V i:q1,.:4VV,,::-:Vg,aVE"'V:.-z'.15.L.V-f- q,,,--'J'-,:as'j1,r,:-Az.-r.:f5,,...:: --Q ,,.V::.V-"V-211-V 25.5--1:44 - - . -1 V,-:..V-:.':r-j-323, VV -f rg V- - - 4'1-.:s51f:zV..-:ff-.arflf-'.V-xii?1?-TEAE53'-2.-LF-.if?fffaiaiP-157i:'i'-'-941-551.-ir--' -U-.V if V - misvi Eirtlief-IV? VVV- Tal' -- -V 1:1- LQVLEVQVVG-.'V, sie? gsf:FV V V'---?V -' - 215,33 1--rf-3' .Vf-- V .-- "- - VV-V-1 .V ' -Vx.---V V---'1-f.V--:2-"-"- VV.V-V'- ---- -:H '-V---'-:'.:.--'-V V .V V- T-1"-H "----- fi!"-2-.VV -f'-- - -- - . -VV-1"" --"S:-N -- .VL-2 .1 env-,L:'V-V-.zrq-,1:..f V- .:V-f -V1s:VV:-r-V:::,...-:i3z-:-"-V::M":-:g-x-2::5,'5?.f3:' L'G-3:32-iii.,-,--Vf-ff:-1f1 -gg-:M.r:-a -V,:::1 .gr mg...-V, - V -1- V -1 312'-FV." -111'-21? :fvr.1'.21. .V 3E-:.F:.:5e-:qi-.V--L-:zlfqw i-"fi ' sw---' ,. VV, .s m - - -- "--H gr-,ai-22'-1-"'f-M ' V V-VV:z.V'f5,'-3 -' 1 V ...V'V!ViE""""QV:.- V - , - V-V:'SF:,"22V1-V-:gg-VV-gfe:V,,a.-Vagzf4 --V Vt' -M 55-iff -V-sg:- E12'f:T-Iii.:-Viifizrf-fa: -, ---N. V1-.i'rVI5,f.Lf3jf:Er:-.Vf-E::.ii"1f, .:.eq:f:wfz,V14E31:-,Sy-fm"V 1-Aff? ...--- VVRELg.,- V3-mf15V:V.2-'V -Vi 2iV'jf'-- 5V V Qi, 311, VV .V--Vis.-'-12' -- -V "" -,VV--i EE-"GPH-Et.:"4::If-Ti.:-CE'4-.9-,V?'-E-r-'SZL-,TSE-"2,fi:aQi,E'2,p1'-T-1-12'F?E.':fr'Ei-:2,f.:..,:'-'ff-1VGif:-T-:"f"fE-':':"'3z3-N'-1.f --VVV--1'-V-1 - --"1 V V- --'YA -. i:f:K:V1-V451-V:-:gg .- ,5713VLVuVf.5.VAV-V:-2,-dm-Vggg Vn-QVVQ-hgfg1.1.-V'-51.524732 - Vg.-V-:V ,V - ',,- VV1t..- ':E,q1.'Clf1-. 3VfyH."',-:Q--:gff.w:g,'EfT.-1-..... 'f--.Lui :'-55.---'W' -,:,-Lrg--ji"V -5.31.-V-,-,.r-"E,:"' Y " '-UL-'E'::5r:11+-i VVQE-','2?-,,,f.V-:a:.V7-V ff..-' ,VVVV-3-. VV V-1.L-QV ,1-r- 5 V .-V 5-i':.:. "fa ' ra---f.1frg:L-W ,,-1-43 g:..V.g::E-5.-1-rg-Q11-:.-V.-.ff ,g.E--N,..,p:.:1g2g:'1--:3:V:f,..V.11:3-:fM1::-::fVi-- mf-gVV:g:::V,53V,Q:::-fi ,.x .-a..-.VL5g- -Lg.-jj. 7"f:1:s,f,a-r-.-f::'?j?5?:g:V4:13411:-121-f.:V:,-::...gm1?j?..4,,fVz11-:5:V5-,,1':..'-,,.,.,3V:,uV,?,Y,,V:::r-:g:rVVVgg5Y-fV1:a,V-:::--.-1--V"',?... 5511- -N---7'jV3V,xV gg- Vg Y 71323, L,-1 .V-V-3. AV YA V- 1 V-F-V--w...----nf:---V-Va:V-1--:VV--r:--V..-11-m.b-v --TV-.V,.V::V-VV- '1'ff VV-----,:::V.V.----f -----"-::f5Vf-EVQ V- VVV5,-VV: --VV .VV-:gg VV- VV- ,..V--- 1- -V 2I.:'f'-:-fl :-::1::"kf2L1:'4..2:-..-'12-??ff"V-ia:---ff'-1?W-r-341'-7f:"5"-' VV1--Q?-r-in--vi-e?1Vs"'-e-.::1'.s'f-ZF"-4-5-VV2 V1-V---V V-V-f--Vf-I-. YZ:-'i--- -V V- V V' V V'V---f:- " -----at -.::1f-:VV1b'2'-zxwf-:KV--':Q.:.1-H-L 2' :f-rf ii'-':::V-122 :Sf-"1L:fffV 171-.:1.:'1-1+-V'-Q VViVfV--zz--'VV'.V LQ 1' V'-'V:"V'f"'if-QV -1'VV1VQ-VVSQV -Via--'VV' - VSV-V i' ' Veg """"'-flfi.1V-nw2521:-if1::"'i'-p,t:VfE'5:f:u1f,:::V :.jijV.a1.g"E'rrE 6,-,T-L:-V Vw, ix: -'13 :V754-:5-1 - -2-1273 V '-V-' Q, . MV1- V VV?.VV:f- -.-Vff: 153- .-- V- ' - 1 -..:m-Lf'41::L'5-srfx-.rs-::r'S":-::w:rrV'rV,,--zlriz-.-:VEff,--in ,3-.2-T:zt'+1h --ws ,.-g,,.,.,g3VVsVVgQi'-1'-32.-Q.-'::5'-' 'ij' VV. ' ' " ' Vg .VL rg- VV -V fb' :::.-Egg ' -rr-7-23:,.::V23-:Iszgmffgz2'---f,...'ffII-'---QL-.51-Fy,r'.-V'5ffL,J--5-1,-g:V1f-:V-421-g""P-3'-'g- V -- V'V7.V::m--'-V.:-:VV-,.-21531. 2- 1-V353 V4.4 VVVVV V31 f V-V Vi- A V V V V - ' --V,VV., - Q S?"Vef:fr-+V'5'IvQ Af1??Z-:32?Ei-2-if?3.'Zn'f-' --'?""2':W--f--W".Aiwa if-1 V V -gg VV V -V ' Q:-V 1: V. Via- .V f-VV:-' 1 ' "f -f - 1 -ZVffaFff-lr -.-iiifes a?'71'ViVT.V,V--V33' VV.: -Lie .i-u:21YE5-'-Tf:i5YU.:'E-1Er.:?r:r2l-QTI'-Ear-EEL,fr,-E22-Ee-:.g,-,,,v-::E::E,f:45553-kv' 42.541-I-W ggi-l V -V:-9 - ' -'P li- V: VQVVVQVSQVVLLQ- V22 V :VV VV. 'fir 'iizig-Vf' ' 'i'-V-- '-ififf-:VViV,:L .ifggwm-aP1r1EE:211If:-f1eF:-?1'-.'?:V:-Z:-1--EVVV':Em ma VV::V f-" Af V- ' -' -V-f -- 2V--Q -VV ---:,.V-A-1122152-2?E11i'..:VqEE-L-"-J?.::V-1-Etifw.:LEf.:-a'flEmW1'542V ::..V.4?E'ff1-Tfziff if-iiifii1-12411-1--'?""?V-,zgzgn-frfi,4V--- V V V -VVVVQV-V ' -' 1 ara- :V 'V'-"--v-VER-144-f "f "V - 115 sg1fL.T":q-5:4315-3g1V::.g1::V',g1-VV:33-:---VV,f.:e5f1-gig-wx: V:---'frgtg-gV::ffrx:VV:fgVVV --.gggfgf-ff'i3V::1iVV.Vnxg32f-g,1..:.:-Q-V:1e.1.,.'f:giVVfV , V V ,V---ff-V- - jf-1-i:V. -- f' -- 5513-QeV:-Q,?:.m..':-59?-EVEZQ'-Ti?':3'a':.V',357-if-'Q-:'xf".Q V- WV, V "V '-22-V s""'fV -V - g--1-LVSEVQV-f VV 5-q'55'2'g::L--5'-f-3fwi?:'.'..,:V1fi-Vg:-V3"T2,fV?-V-2231-fT'-5515,--VN'-, ig V - V V -- Vi V-g - "WV.---.:...V- V -x.--.f:V-1----v'-nf--9:1-1-.----'-T-'F-' --"mv vV:--rVyg- rs-an-.4--"'fa:.V-V VVVVVVVG V.-f.r:'- V, .V -V V- .VV V - VVVV V--V--V V V -TE-31:--..V m...V::. ,-VL,.-..VV,:,..VV-..... V-r .-.,..V---V,---:-,..---..,--TfVT'-- --""" --ff.--:.V.--1 V-V-f':ff2'f - V --V--.:VV---V VV-V-f..:+"f - --V - - V - VV --F V -- -:V V VV V V f VV VVV-f - VV--Q-V -V - F-cr i--:nt---:'V1VVVfH--1111-w:V:--::V-QV .-V--rf1-.,.-w-.::f1f-:xV:f-- 'r:'::'--'am-L-.:-:-V--:Vs V...,,,,,gk-Vgrr':.--H VV:,-'1-.::p,VV-V L- VVVV- V V - VV fue., VV-V -4VL'ff:,13-- VV V V--,,,'-Sf-,Ci-:y.:V':1 :.:'f2-fs.:IE-1-fi-:-.1::21'::w1?:"111!T::::E :pw-' gffqr-,,...QV-:var--.,V-QQ'-15-:'f:',.,g1?,'1:V:':..-:s-5 ff-..V,V jL V -gf V -QVVZV -V V gi' -wr V' V :Vg -- l- V. - .V-V V--V5Vgg5':ViV515:1ggV -V-.ig 'F -is--' " i'fj: E.1?gV,--f9'V1V:5i-T17 ---"-':,-1:I7-:::m:- V.'if52:::1fA5V-g-4: VV2:i':?Zf:1.i4'323-..V-11,:.'-T'-.gL.,:,:-:-::.3I-V--V-rx?-42 gg-2--,-:VVVV---1'-gf:-ev.:a.gg5V-gr:..,5-.1-bgg?"f-1 - '. VVV-3'-"V V' -V ' ' 'V Vg?-V.-V gf- : ' , V-g Vi ' ' V-VVEFQVSSWVQVV-eV:-f17VVVif2f:V.3ff'V---VV-5-:LVVV-QVVVVV. -VfVf:1VfIf?ff -fig' -'QV -.:"'-EE-'2.::1T3PE:.-Z..-11'-'I155:12522--V-L-'U-':'m1:4?:-1,521-,'5,?-r:12b.'4ff-E152::2.VV-2-WV,', '??lf7-5-A -1254--in af--i -' '.:1r'V-V- V -5"-'F V11 ' ,-'V'Epr23iz:22?:,1::f --F-.V-1. 77 'g-V3-:rVV5- 11' E-1-E.:-:T-e-Q::r-'-'-"' --,'J-3-,:12'2f '--3-. Sus- 'V'--H:-:A ?4'?f3,,..:i-if-" "' ':+-Sf: -1:15-V-12755 V'Vf-1E:2:?'2::.r'ra :sf I-,-:':1f1'-V-f.1L:4:'-F.:1f'2--1-2'g !":L-'V1-'I.'JT:"E-T415 ifL'V-V-..5f:-S - ' 5-:Ei-V'v1Eg-Lrg.-::VV11e:z,V :Vg-pEL'-nvgga-.-1'1,-'fV3I::gVf -- ' mr f::2Q2'VJ af A :Z mrwff'-N-" ' 5l!f2:f5f-:11-l-5::V'f-:::-r- -ff 'E'J41li'::.iI-112-5" A' 51956121222 - - iirfkff ' i-5f1!'?iiit' A E3 .firl L 5 Q yr.. A , .. A . , , QW " ' -" ,- I ' ' A4 ' 9' f9ffQ JW fu M13-giiv P A fx !! -. A N I' I Al vwx If, LK K D-1--bv 'fa' 5 --J V' I i F' L lx Nl graaiag' , ..4.,,..-1. - v-4- - Y Y ' N , ATIJ 4 : ff' L1 4 HM 1+-f-A-1 N , C xix ml . , 9 T -- f' ' , ,N , M- ' '-A if , V ' ,.-x -l X, ,-L ,nf f V- S ... ., ,Q I Qf if Tlf-in 'w5'Tl"E1A jf' - EX Luarxs CORN HUSKER A YEPxPx'LBO 0K FOR 1309 I0 PUBLi5H ED iEY F0 fxwfx ri D E ' I I A THIS ANNUAL wishes that it should inspire those who go from this insti- tution to sing the glory of 'fOlcl Nebraskal' wherever they go, and especially where she is unknown or where she is met 'with adverse criticismg that they send their sons and daughters to this institution to seek those things that build up the moral standard and intellect of societyg that they help to build up an institution that is worthy of the name and make her an educational center g that as we go forth into the river of life we shall carry with us those ideals which go to make up men and womeng that we shall carry with us those weapons which aid us in defending the best ideals of life for which "Qld Nebraska" standsg that we take itupon ourselves to see that this institution of learning' grows in proportion to the wealth of this stateg that when our Chancellor asks the legislature for an appropriation that we use all our strength and influence to help him carry out his programg and, further, that the alumnae take a forward hand in state politics, and get into the legislature, where they can give to the people those things which this institution gave them. -Evhiratinn Sm Gln all I mhn, an thrg teeth, 31112121 again ihr Thrill nf unhnergrahuatv hugh, zmh mhu iuin with wa in Ihr nxprraainn nf A lame fur Nrhrzwka thai is harp zmh ahihing, Svirnng hvgnnh mutha, A hnpe fur her fmrlurr well-bring that iz ' Earnvat anh rnntihvni, A helvrminatinn ln hu hm' hnnnr, anh in prune mnrthg nf hvr nsrmr, ml? nf 151111 zmh 1511, Uhr Sana emh Banghirra nf at rnmmnn Alma mater Evhiratn this hunk. nkvr Stuff Glnrnhu N ICHULSON ARNER W LLOYD TH A WAY A H PALMER SCOTNEY A RD guns VVEISS RAYMOND W H ITE XVALDO M ITC H ELL GEHRKE SYFORD RICE RIDDELL ROHRBAUGH BARNS 5 H A LLEN BERGER MOSELEY PO NVELL NG VUEAVERL1 M EL KIM CARRI KER Cflhr 19111 Glnrnlqufikvr RALPH S. MDSELEY - ED1'1'oR-IN-CHIEF RALPH Ii. XN'12fXVERLING - HLTSINIESS XLANAGER Hlmmging Ehiturzi lim' JKIQED, ,II I-:-:STER C. SYFORD, ,ro RAL1-11 E. WAEDO, Law, ,IO IRVING S. LfU'1."l'liR, Medic., ,IO IC. I11111.11' .l'fREDER1CK, y1I, Artist Aamriatr Trfhihma 'IH CURALIIL XII-IYIER XALLIZRY XYIIITIS AL1fRE1zA Pc1xx'EI.I. FRANK XX-IIEIQLUCK ,AEELETEIIIT Ehitura 'III FLORENCE RI1JDIiLL E. X. CRORLI-:x', D H. M. NICHOLSON H. XV. BALRD Rf.-XRIE CARRHQER ental Ollasa nf 1 EI 1 IJ ESTHER BAHEEY GRACE KIMMEL GRACE S1-1ALr.ENDERGER NIAGGIE GE1-IRKE S. B. HIBBARD C. SODERUERG H. F. VVUNDER NIAY XVHITEHORN D. EICHE Aannriatc iihitura '11 KLXRGARET GUTITRIE XY.'Xl,'l'ER XVEISS LYNN LLOYD A. R. RAYMOND Assiatcmt Ehiturs '11 ESTIIER HUNTER H. C. 1'IATI-IAXYAY C. .-X. IZENNEH' YERNA HYDER ,f'IlZT.l2N MITCHELL ifvtaff iIH12n1hers Qllass nf 1511 NVE NIORIZHGUSE RUBY BARNES GRACE ROHRBAUGI-1 GRACE RYAN- NIAUEI. DORAN, Music R. C. RICE Qlartnnnium CHARLES VVICKER F. N. BLANC1-IARD Auaiaiani Ziuuinwz fllianagvra R, E, CQALWIPUELL, ,IO A. E. XVARREN, Law, ,II LESLIE HYDE, ,II FRANK A. BURNHAM, Mechc -7. CHANCELLOR SAMUEL AVERY Eflgr Cgrahimie Glnllngr U S.-xi1L'1iL .-XYIQRY, Pi-LD., Chancellor and President of the University Senate Lucius .-XD15LNo S1-iigimiixx, Pr-LD.. Dean of the College and Head Professor of English Literature Evan nf Evans Ci-tARr.1zs Enwrx Qlliassizy, P1-LD., LL.D., Head Professor of Botany 1 itlllemhrra ufihr Ellarultg C. E. BESSEY, PHD., LLD., Head Professor of Botany C. FORDYCE, P1-LD., Head Professor of Edu- cational Theory and Practice E. XV. Dfxvis, PH.D., Head Professor of Mathematics R. H. WOLCOTT, A.M., M.D., Professor of Anatomy C. R. RICHARDS, M.E., M.M.E., Head Pro- fessor of Mechanical Engineering and Practical Mechanics G. E. BARBER, A.M., Head Professor of Ro- man History and Literature H. WV. CALDNVELL, A.M., Head Professor of American History L. BRUNER, B.SC., Head Professor of En- tomology. I. T. LE1-:s, PH.D., Head Professor of Greek History and Literature L. FOSSLER, A.M., Head Professor of Ger- manic Languages E. H. BARBOUR, PH.D., Head Professor of Geology F. M. FLING, PHD., Head Professor of Eu- ropean History O. V. P. STOUT, B.C.E., C.E., Head. Pro- fessor of Civil Engineering 'W. G. L. TAYLOR, A.B., LLB., Head Pro- fessor of Political Economy G. XV. A. LUCKEY, PHD., Head Professor of Education P. H. PRYE, A.B., Head Professor of Rhetoric G. E. HOXX'ARD, PILD., Head Professor of Political Science H. K. VVOLFE, PHD., Head Professor of Philosophy E. J. ALWAY, ,PH.D., Head Professor of Ag- ricultural Chemistry -9- Efhv Glnlhzgv nf EiTeraInr12,SvriPnre sinh the Aria SAMUEL AVERY, PHD., Chancellor and President of the University Senate ELLERY 'WILLIAMS DAVIS, PH.D., Dean of the College and Head Professor of Mathematics illtlrmhgra nf 1111? Eliarnlig L. A. SHERMAN, PH.D.. Head Professor of English Literature G. E. BARBER, A.M., Head Professor of Ro- man History and Literature H. VV. CALDWELL, A.M., Head Professor of American History C. E. BESSEY, PHD., LL.D., Head Professor of Botany L. BRUNER, B.Sc., Head Professor of En- tomology I. T. LEES, PI-I.D., Head Professor of Greek History and Literature L. FOSSLER, A.M., Head Professor of Ger- manic Languages E. H. BARBOUR, PH.D., Head Professor of Geology E. M. FLING, PHD., Head Professor of Eu- ropean History .f W. G. L. TAYLOR, A.B., LLB., Head Pro- fessor of Political Economy G. W. A. LUCKEY, PH.D., Head Professor of Education P. H. FRYE, AB., Head Professor of Rhetoric G. E. HOWARD, PH.D., Head Professor of Political Science H. K. WOLFE, PI-LD., Head Professor of Philosophy C. FORDYCE, PHD., Head Professor of Edu- cational Theory and Practice SARKA HRBROVA, Acting Head of the De- partment of Slavonic Languages CLARA CONKLIN, A.M., Romance Languages A. L. CANDY, Pi-LD.. Mathematics G. DELOSS SXVEZEY, A.M., Astronomy E. L. LIINMAN, PHD., Logic and Meta- physics B. E. lNi00RE, PHD., Physics C. C. ENGBERG, PHD., Mathematics C. A. SKINNER, PHD., Physics P. H. GRUMMANN, AM.. German I. E. ALBIY, PH.D., Physics 1 M. M. FOGG, A.M., Rhetoric G. E. CONDRA, PH.D., Geography and Eco- nomic Geology F. C. FRENCH., PHD., Philosophy H. H. XMAITE, A.M.. M.D., Bacteriology B. DALEs, P1-LD., Chemistry A. E. GUENTHER, PH.D., Physiology iViAXEY, D.C.L., PHD., Public Law O. VIRTUE, PH.D., Political Economy LoUIsE POUND, PH.D., English Literature 97 G. JONES, PHD., American History C. W. XVALLACE, PHD., English Literature C. E. PERsINGER,. A.M., American History E. A. STUFF, A.M., English Literature F. D. BARKER, PHD., Zoology G. A. LOVELAND, A.M., LL.B.. Meteorology AYLSWORTH, A.M., Political Science . M. HECK, A.M., Physics . FORD, A.M., Rhetoric G. BORROWMAN, A.M., Chemistry S. B. GAss, AB., PHD., Rhetoric C. B. RAYMOND, Music CAPTAIN H. E. YATES, 17th Inf., U. S. A., Military Science U05 F1 10- Ellyn Efrarlma Glnllmgr 5.-xairflzc AVIQRY, l"1i.D., Chancellor and .lfresident of the University Senate Cirxnigics l7ORDYCliV, PHD., Dean and Head Ifrofessor of Educa- tional Theory and Practice illllvlnhvra nf this Fllarultg G. XV. A. Luciciay. P1-LD., Head Professor of Education A. REED, A.B., Secondary Education A. E.. D.XX'lSSON, AB.. Head Professor of Agricultural Education ANNA M. 'l'1RUErs,, Principal of Temple l-ligh School L. A. SHERMAN, P1-LD., Head Professor of English Literature G. E. BARBER, A.M., Head Professor of Ro- man History H. W. -C.-xLDw12LL, A.M., Head Professor of American History C. E. BESSEY, PH.D., LL.D., Head Professor of Botany L. BRUNER, BSC., Head Professor of En- tomology I. T. LEES, P1-LD., Head Professor of Greek History and Literature L. Possu-:R, A.M., Head Professor of Ger- manic Languages E. H. BARBOUR, PHD., Head Professor of Geology F. M. FLING, P1-LD., Head Professor of Eu- ropean History C. R. RICHARDS, M.E., M.M.E., Head Pro- fessor of Mechanical Engineering E. WV. DAVIS, PH.D., Head Professor of Mathematics W. G. L. TAYLOR, A.B., LL.B., Head Pro- fessor of Political Economy P. H. FRYE, A B.. .Head Professor of Rhetoric A. L. 'l-laizcitisit, B.Sc.A., Head Professor of Dairy l'luslJandry H. R. SMITH, B.S4., llead Professor of Ani- mal Husbandry G. E. l-lowixun, Pi-LD., Head Professor of Po- litical Science H. K. lfVOI.I"E, PLLD., Head Professor of Philosophy Rosix BoU'roN. ,-LM., Home Economics CLARA CQNKLIN, A.M., Romance Languages A. L. CANDY., PHD., Mathematics G. DELoss Swiazer, A.M., Astronomy 'W. F. DANN, AM., Fine Arts R. A. EMEKSON, B.SC., Horticulture C. A. S1ciNNER, PH.D., Physics M. M. FCGG, AM., Rhetoric G. E. CONDRA, PI-I.D.. Geography and Eco- nomic Geology F. C. FRENCH, P1-LD., Philosophy BENTON DALES, PH.D.. Chemistry C. E. PERSINGER, AM.. American History P. H. GRUMMANN, AM., German E. A. STUFF, A.M.. English Lteratiirc F. D. BARKER, A.M.. Zoology SARA HAYDEN, Fine Arts .-1 11 Uhr Qlnllvge nf Engineering SAMUEL AVERY, PI-LD., Chancellor and President of the University Senate CHARLES RUSS RICHARDS, ME., M.M.E., Dean of the College of Engineering and Head Professor of Mechanical Engineering and Practical Mechanics illlemhiern nf the Eliarulrg , F E. VV. DAVIS, PH.D., Head Professor of C. L. DEAN, B.SC. in M. E., Mechanical En- Mathematics O. V. P. STOUT, B.C.E., C.E., Head Pro fessor of Civil Engineering G. R. CHATBURN, B.C.E., A.M., Applied Me- chanics and Machine Design B. E. NLOORE, PI-I.lD., Physics C. C. ENGBERG, PHD., Applied Mechanics G. H. MORSE, B.E.E., Electrical Engineering C. A. SKINNER, PH.D., Physics G. E. CONDRA, PH.D., Geography and Eco nomic Geology BENTON DALES, PH.D., Chemistry CAPTAIN H. E. YATES, 17th Inf.. U. S. A., Military Science gineering P. K. SLAYMAKER, M.E., Applied Mechanics and Machine Design G. BORROWMAN, A.M., Chemistry V. L. HOLLISTER, B.SC., Electrical Engineer- ,ing I. E. RASMUSSEN, B.SC. in M. E., Applied Mechanics and Machine Design A. BOYD, B.SC. in E.E., Civil Engineering A. BUNTING, Practical Mechanics L. A. SCIPIO, A.B., B.SC., Mechanical Engi- neering ' . W. S. PAYNE, Foundry and Machine Shops C. E. MICICEY, B.SC., Applied Mechanics 11 2-v Glnllngv nf Hllvhirinr S.xMi'EL .Nw-ziw, PII.lj., Chancellor and President of the Univer- sity Senate and Head Professor of Chemistry Roisiinr lrliaxnx' XYoi.co'r'r, .-XM., NLD. Acting Dean anal lfrofessor of .Xnatomy 1-Lx1eoLD GIlfl'OliD, BSC., M.D., Associate Dean and Professor of Ophthalmology and Otology J HHPI1lhPI'B nf 1112 Zliarultg R. C. BLOORE, M.D., Diseases of the Mind XV. F. NIILROY, M.D., Clinic Medicine and Physical Diagnosis XV. O. BRIDGES, M.D., Principles and Practice of Medicine, Clinical Medicine A. P. IONAS, M.D., Practice of Surgery and Clinical Surgery H. M. NIICCLANAHAN, A.M.. M.D., Pediatrics O. S. LIOFFMAN, M.D., Clinical Medicine B. B. DAVIS, A.B., M.D., Principles of Sur- gery and Clinical Surgery F. S. OWEN, M.D., Laryngology and Rhinol- 033' A. B. SOMERS, M.D., Obstetrics S. D. TOWNE, A.M., M.D., Hygiene and State Medicine I. M. AIKIN, M.D., Clinical Professor of Nervous Diseases H. P. JENSEN, M.D., Therapeutics D. NLACRAE, IR., M.D., Surgery V. L. TREYNOR, M.D., Clinical Medicine P. FINDLEY, A.M., M.D., Didactic and Clin- ical Gynecology A. SC1-IALEK, A.M., M.D., Dermatology and Genito-Urinary Diseases H. H. XNAITE, A.M.. M.D., Bacteriology and Pathology L. CRUMMER, M.D., Therapeutics BENTON DALES, PH.D., Chemistry A. GUENTHER, PH.D., Physiology R. A. LYMAN, .-LM., M.D., Pharmacody- namics W'. A. VVILLARD, A.M., Histology and Embry- ology A. C. STOKES, B.SC., M.D., Genito-Urinary Surgery and Surgical Anatomy P. G. NXVOOLLEY, BSC., M.D., Pathology An- atomy F. D. BARKER, A.M., Zoology I. H. POWERS, PH.D., Zoology . C. W. M. POYNTER, B.Sc., M.D., Human Anatomy H. 1-1. ORR, M.D., History of Medicine C. H. POLLARD, A.B., M.D., Obstetrics M. L. FOSSLER, A.M., Chemistry Qlnllrgr nf Agriruliurv SAMUEL AVERY, PH.D., Chancellor and President of the University Senate EDGAR ALLERT BURNETT, Dean of the College and Director of Experiment Stations L illiemhem nf the Ellarulig C. E. Bizssizv, PI-LD., LL.D., Head Professor of Botany L. BRUNE12, BSC., Head Professor of En- tomology A. E. DAVISSONI, A.B., Head Professor of Agricultural Education H. R, SMITI-I, B.SC., Head Professor of Ani- mal Husbandry A. L. l-IAECIQER, B.SC.A., I-lead Professor of Dairy Husbandry F. I. ALVVAY, PHD., Head Professor of Ag- ricultural Chemistry R. A. EMERSON, B.SC., Horticulture R. BOUTON, Home Economics F. I. PHILLIPS, MP.. Forestry. E. M. WILCOX. PH.D,, Agricultural Botany 'HT' . VV. CHASE, B.SC., Farm Mechanics . G. MONTGOMERY, A.M., Experimental Agronomy CAPTAIN H. E. YATES, 17th Inf., U. S. A., Military Science C. NV. PUGSLEY, B.SC., Instructional Agron- omy ancl Farm Management G. E. CONDRA, PH.D., Geography and Eco- nomic Geology I. H. GAIN, M.D.C., Animal Pathology 1 A. E. PHILBRICK, B.SC., Home Economics H. FGLGER, Home Economics I. E. LOUGHRIDGE, A.B., Mathematics L. B. STURDEVANT, A.M., M.D., Animal Path- ology V. V. VVESTGATE, B.SC., Horticulture P. B. BARKER, A.B., Soils. E. RAIL, B.SC,A., Animal Husbandry R. C. ASI-IBY, BSC., Animal Husbandry R. F. l'IONVARD', B.S. in Agr., Horticulture R. S. TRUMBULL, A.M., Agricultural Chem- istry F. BULLOCK, A.M., English A. A. BARR, VV'ood Woi-lc M. V. ZIMMER, AB., Mathematics and Physics G. DENNY, A.B., German and History C. K. SHEDD, A.B., Farm Machinery S. MCKELVIE, Swine judging E. HOPT, BSC., Agriculture M. POST, A.B., Home Economics E. B. I-IARPER, A.B., Home Economics G. G. DEN-NY, A.B., Home Economics H14- Qlnllvgr nf Emu Sfxxrman- .Xx'12m'. PLLD.. Chancellor and l'1'esident of the L'nix'crsity Senate W1I-LI,xx1 G1Q.XXL3IiR I'fAS'l'lNUS, LB.. Dean of the College and Professor of Law Members nf the Zlfarultg H. H. XVILSON, ,-LM., LL.M.. Professor of Law EDWIN M.xx1:Y, PH.M., D.C.L,, Professor of Public Law and Diplomacy E. B. CONANT, A.B., LL.B., Professor of Law S. I. TUTTLE, A.M., LL.B., Professor of Law C. A. ROBBINS, PH.M., LLB., Professor of Law J. I. LEDWITHV, BSC.. LL.B., Law N A. IZ. SHELDON, ALM., Contemporary Legis lariou G. L, DEL.-xcv, LL.B., Law A. S. Timers, B.C.E., Lecturer C. C. FLANSBURG, Lecturer VV. R. LANE, LLB., Lecturer Einruln Brutal Glnllvgv A,-mnrinieh with the ilniuvriaitg nf Nehrzmkst SAMUEL AVERY, PH.D, Chancellor and President of the University Senate VVALLACE CLYDE DAVIS, B.S., M.D., DDS., Dean of the College and Professor of Operative Dentistry and Technic K illtlemhrra uf the Ellmfultg M. O. FRASER, DDS., Prosthetic Dentistry and Dental Materia Medica and Therapeu- tics I. B. TROYER, DMD., Dental Pathology, Therapeutics and Jurisprudence E. R. TRUELL, DM,D, Oral Surgery and Anaesthetics G. I. IRELAND, DDS., Professor of Dental Anatomy G. M. BYRNE, DDS., Orthodontia, Associate Professor of Prosthetic G. H. BALL, D.D.S., Dental Hygiene R. M. MORRILL, M.D., Principles of Practice and General Pathology C. H. RUSH, M.D., Principles of Surgery S. METHENY, M.D., General Materia Medica and Therapeutics , BENTON DALES, PHD., Chemistry R. I-I. VVOLCOTT, A.M., M.D., Anatomy A. E. GUENTHER, PH.D., Physiology XV. A. WILLARD, A.M., Associate Histology G. BORROWMAN, B.SC., A.M., Chemistry L. B. PILSBURY, M.D., Bacteriology I iii 'R Car-I D 'Q Q XX! 4- 'fy 8 Q-Z a la- : , -I K Jas X ll 'f 'I 1 'H If A' 4 i7'7 " Q, .fit - lv- ,Alyfgxgx IOP ff' sk ' -Vf' i 1 i, --- - 15.4K Jiluuqgi? 9, A X Q4 Q c?' KF WICKIR .-ig, Sf 4 QQ .- .7 I M P-DU TE OLLE W if x fi' 5-j 0 5,!'f' . .. . 'I -. A-'A' li ll I U I C. :., "J. 6.1i3.iL'V A A . f ' "If S MRS. PERCY A. :ADAMS :ALICE T. DEWEI-ISE CLACD N. :ANDERSON GRACE BUNEE BURTON A. B I'RD1CI: BIARTIN :ANDERSON BEREND BRETHOUXYER QHARYEY H. PIARMON ROBEIQT C. .ASHBY XV. E. -A. :XREL C. A. FULMEN BRITTANIA DAUGHTERS Tlixnllr El'l'lllL1llliI1i JCLIA '1'. ITIAINER AIAISIEL M. ITIIZDGE ELLA B. IIARPER ORI-I-IA E. NESDETT Eurnpnau ijiatnrg LL'L'lI.E B. LOOMIS L-AURA ILRNEST Aulnrirnn 1!iisturg JOHN G. XY. LEWIS CAUDICS J. NELSON Iallgilnanplyg :ALBERT S. IAIISEY EDWARD P. FILLACS EDWARD BIARCELLUS JUSTUS L. SRICHEY BIABELLE Z. NDIS HENRY M. SCOTT Znulugg GEORGE ATI-IERTON WM. BUTTEIQISOIIGI-I Ehnrntiun PIENRY H. HSAHN AVILLI.-XM R. JACKSON FRANK E. l'lOXVARD ELEANORA 1. MILLER 'iinlitiral Ernnnxng RAYMOND NV. BALDNVIN English ilitnratlzrr MARIE G. XVI-IITE B. PFEIEEER E. PRINGLE JENNIE L. PIPER BIARGARIET SMITH AVARRIZN S. THOMPSON EDGAR M. BIEDLAR EAIMA 'WILHELMSON JOHN A. AVOODNVARD VIOLA F. BARNS EDITH A. GRIMM FELIN NEWTON ROBERT D. SCOTT JA1ARGUER1TE R. BCRNE ILDNA H. ISING CONSTANCE M. SYFORDJAMES XIV. SEARSON GRACE A. FOLTS F. XV. LEAXVITT CLARA M. MCPHEE NET'f1IZ XIV. SHUGART JESSIE J. GLASS FLORENCE BICCONNELL DAISY J. NEEDH.AXAI CARNE M. STITLER Thinning HENRX' XV. BARRE DELLA E. INGRAM blYRON H. SXVENK ARLIE C. VVHITEEORD EMIL A. BOOSTROM GEORGE N. LAMB LENA B. AWALKER CYRUS V. W'ILLIAMS NIELVIN R. GILMORE RAYMOND J. POOL JOHN E. WEAVER .ALBERT G. AVOOD EUGENE S. PIEATH J. H. COONS Greek: SARAH G. BATES DWIGHT G. BUNAGE ANNIS S. CHAIIIIN CHARLES GILMORE Rxrtvrinlugg FRANKLIN D. BARKER ALFRED BOYD OLE OLSON FRANCIS F. NIALONE JOHN J. PUTMAN linlitiral Srivnre MARCUS M. BEDDALL AIVALTER G. HILTNER EMMA E. NIORREL EDWARD E. SLOUFFER THOMAS V. GOODRICH JOHN F. KRUEGER GUSTAA7 E. NEXVRAIAN CI-IARLES E. TEACH Gzngraphg NELS A. BENGTSON RAY J. SCARBOROUGH -17- CLAUDIUS E. BENNETT PAUL D. FOOTS EARLE S. BISHOP NELL BRIDENBAUGH ABBIE C. BURNS GEORGIA B. FIELDS WILEUR T. ELMORE IRA B. EINSBURGER HOYVARD C. FEENSTOR MARY C. GRAHAM ROBERT F. :HOXVARD IJALLIE EDYVIN GEORGE ROBERT 'Hhgnirs LLOYD A. JONES VVILLIAM R. MUNN Agrirultural Qlhexniairg Cgrrznun FLORA F IFER AURELIA KOCN EMILY G. MOWE Cgenlngg ELLIS L. EDNVARDS Snrinlngg L. EYVING RUTH A. PRICE Agriruliural Eutang ROLLINS A. EMERSON Hiuthrmatirs R. GUTHRIE MARGARET H. MGLEAN VV. HANN VVILLIAM M. REEVES Agrunnmg PIORACE C. FILLEY Qlhemiztrg M. ISHAM JESSIE E. BTCCALHOUN - 9lU2hi5l'I GUY VV. GREEN Mrrhuxiirnl Engixwzriug C. M. HARDIN iinginvvring JAMES B. HARVEY Jnrvntrg ROBERT R. HSILL Enrtirlzltnre Efrmrlg LEWIS B. OLRISTEAD ALICE M. PURENTON ELLERY K. FILES EDITH L. PATTERSON FRANK H. REINSCH SARAH A. RYAN BERT XIVILSON V ERN V. XVESTGATE GERTRUDE KTNCAIDE IDA L. ROBBINS VERNE K. STOCKDALE EDNA J. Su-'ELEI iKhetnrir SUSIE .KINYON SARAH J. IYTARFERDING Entin LENA A. O,KANE iglzmt Ernrhiug CHARLES W. PUGSLEY Efnrnn iilllerlyuuirs CLAUD K, SHEDD Zdnhemianz ADDISON E. SHELDON Zilnrummta B4ARY SULLIVAN .?kBf1'U11UI1Ig IRMA G. TUTTLE Iizigrlynlugg ROBERT H. VVATSON -13- LULU L. RUONGE JOHN M. HONVIE VVILEER S. WOOD QOLLEQE or- QITBEATMRE SCIENCE ARTS Glnllege nf llitvratnrv, Srirnrr sinh Arts TI-IE COLLEGE OE LITERATURE, SCIENCE AND ARTS was estab- lished in 1869. The bill in the legislature that created this college was passed and signed by the governor on February 15, 1869. In accordance with this act "Qld U Hall" was erected, with Nebraska sandstone, in 1870, but later the Nebraska material was removed. This building slowly grew inadequate for the college, and from year to year it has spread itself over nearly the whole campus, until now it occupies the greater part of seven of the eleven buildings on the campus. The original charter of the University provided for six colleges: first, the College of Ancient and Modern Literature, Mathematics, and the Natural Sciences, second, the College of Agriculture, third, the College of Law, fourth, the College of Medicine, fifth, the College of Eine Arts, and, sixth, the College of Practical Sciences, Civil Engineering, and Mechanics. This classification lasted for about eight years, when the College of Agriculture and College of Prac- tical Sciences, Civil Engineering, and Mechanics were united into one college called the Industrial College. The title of the college of Ancient and Modern Lit- erature, Mathematics, and the Natural Sciences was changed at the same time to read the College of Literature, Science and Arts. This college was the first to open its doors to the public. School opened on September 6, 1871, with less than one hundred students and four instructors, the chancellor and three professors, who held the chairs of ancient language, English literature, and natural sciences. VV hen it opened its doors in September of the present year it registered over nine hundred students and has a faculty of one hun- dred and two instructors and thirty-ive assistants. Under the leadership of Dean Ellery Williaiiis Davis, Ph.D., the college has been steadily growing. I-Ie has brought it up to a very high standard, having added the departments of Roman history, literature and language, Greek history and literature, American history , European history, German language and litera- ture, science of education, political science and sociology, jurisprudence, public law and diplomacy, practice, history, and theory of teaching, which has been turned over to the new college of education, logic and metaphysics, and line arts, to the already established departments. From Chancellor Allen Benton, A.M., LL.D., down to Chancellor Samuel Avery, PhfD., this college has stood foremost and offered the best advantages of any college in the West. Roscon C ABEOTT. EMMA N. ANDERSON. lX'lARY LEoNQx BAKER. l'lARvEY L. B.:-.LLiNGER Y M C A Chemistry Sem. Bot., Union, Y. XV. Pzilladian, Black Masque, Home, Lincoln. Club Home Wood C. A., Fremont College. Latin Club, German River Home, Ames. Club, Portfolio Club. Home, Lincoln. JOHN M. ALEXANDER. JAMES A. AYRES. LExv1s XV. BAKER. ELEANOR BARBOUR. AIJAT Divinity Club, Students' Dramatic Club, Presi- dent Class CZD, Chair- man Junior Prom. Com- mittee, H, Class Debating Team CSD, CORNHUSKER Staff Q3J, Senior Play Committee, Ivy Day Committee C2, ALJ. Home, Sigourney, Iowa. Volunteer Band, Class Vice-President CRD, Y. M. C. A. Cabinet, Bea- trice Ifligh School. U s ' I Lincoln High School. A A A, qs B K Y. YV. C. A., Dramatic Club, Universit- Orches- tra, English Clltifl-,Li1r coln Academy. Lfome, Lincoln. 3 l fit-X530 I-IARRY D. BOSWELL. CHARLOTTE BUSHNELL. CLINTON H. CHALMER. . MYRA CONNER. Lincoln High School. Y. 'W. C. A., Lincoln ET Y. W. C. A., Class Bas- Home, Alva, Oklahoma. High School, Monticello Engjneel-in., Society. ketball Cl, 3, 43, Chair- Seminary. Home, Lin- Home Nogh Bend' man Finance Committee I coln. l CSD. Home, Lincoln. CONSTANCE BUDDENBERG. ORA EDNA BUSHNELL. JAMES A. CLINE, IR. A MARY Coolc. Omaha High School. Y. W. C. A., Lincoln cp A Q A F, 5 A Home, Lincoln. High School, Monticello I1'111OCC1'1tS, Spikes, "N" Y. VV. C. A., Black Semm5U'Y- Home, Lm' Men's Association, Base- Masque, Beatrice High C0111 11.111 eos, Minden High School. School. Home, Lincoln. I 9 i . il l- 4- A U U S Q. ODYNE O. CORNELL. ALBERT XMARREN DANN. VERNON A. DUNLAVY, Home, VVeatherford, Acacia, Lincoln High N E N Oklahoma. , School. Y- M. C- A.: Class Foot- PHILIP MARSHALL DALE. iD P 2 Anatomy Assistallt, Lin- 0 - coln Academy. ,I-Iome, Greenwood. 1 X. ball CS, 41, Basketball 145, Reserve Football CLI- J. Home, Blooming- ton. KA'r1-ILEIQN R. DlJX'LE. FLLHRENCE DY AKD Pallaclian. Home. Home. Lincoln. I. F. Emzizr. Catholic Students! Club. Senior Breakfast C0111- inittee, Senior Prom. Committee, President Freshman Law Class, Senior Debating Team, Czznibrirlge City Undi- anal High School. E. GLEN GRAY FORDYCE. Peru. E X Dramatic Clllll, Cilptaijl Class Basketball P CS. 43, Chairman Senior Prom. OU, S e n i 0 r P 1 a y. Home, Lincoln. . cs X t 4 EJ V 'er X 1 M, C, . EDITH FORREST. PAUL ROLFE I'IALLIGAN. , I-IAZEL DELL HANNA. MARY OTIS I'IERBER'l'. X Q EMMA EDNA I-IEWIT CDAQI qpflqi, Q9 NE K KF Y. W. C. A., Dramatic Ioliet Clllinoisj High North Platte High Silver Serpent, Black Clllll, Claes Basketball School. Horne, Lincoln. School. Masque, Vice-President C3, 45- Home, Omaha' , MD, Lincoln High IRMA MAY FRANKLIN. School. Home, Hol- AXQ clregc. Y. W. C. A., Freshman BERTHA L. HALLOWELL. FAYE MARIE HARTLEY. Hop Committee CID, Denver High School. in B K 0 f III Sophomore Hop Com- mittee.C2D, junior Prom. Comimttee C3j, Ivy Day Home, Kearney. Y. VV. C. A., C. E. S. L., Dramatic Club, Latin Y. W. C. A., Friend High School. , Club, English Club. J Committee C32 Class Home, Lincoln. Secretary CZD, Aurora . High School. A x - ? ' D' A A U , E K. HOCKSTRASSER. STANLEY M. I-IUFFMAN. RUTH M, Iixrcxvixv. I'lONVARD R, KENNEDY. Y. VV. C. A., Omaha B G9 H, GD N E A I' Home, NVeeping W'ater. Hlgh School- A ' Senior .Prom. Commit- Ferry 1-lall. Lake For- . tee, Battalion Quarter- rest, Illinois. I-lomc, master Sergeant, Neligh Lincoln. ,V High School. ' Josiavi-11N12 'HUS5 E.-nu. H. JORGENSEN. BENJAMIN T. ADALINE M- HOLLAND- A fp ' Paiiadian, Y. M. C. A. Y. M. C. A., Linieolfi HB CI' Silva- S61-peut Y- W1 C. Cabinet. Home, Omaha. High School. it F' Black Masque. Silyer A' C. E. SI' Ln, Vice- ' Serpeutf F2115 Clty High President CID, Freshman ' School- ' Hop, Junior Cap and fi Sophomore Informal - Committees, Lincoln High School. Home, Fullerton. U 3 5 Q. U UK RUBY R. KNEPPER. ERNEST L. KRETSINGER. 'L. JEANNETTE LAWRENCE. EFFIE lW.AY LONGMAN IosE1fH1NE F. Loomis Home, Lincoln. Doane College, Beatrice A qs Y. W. C. A., Iowa State High School. Y. VV. C' A., C. E. S' LI, Normal .School Home, ' Black Masque, Lincoln MISSOMI Valley, Iowa- High School. Home, Fremont. LOUIS JANET KNOLL. DALE LAPP. JOHN l'lENRY IEINSON. Home, Crete. A A A cp P 2 Class Secretary 121, C Nelson High School. Y. M. C. A. Student Volunteer Band, Medi- cal Society, Assistant in Anatomy, Minden High School. Home, Heart- well. Home, Lincoln. U 1 Q C CORDELIA E- LUIKART- THOMAS I- MCDANIEL. SAMUEL .-X. Mfxuoon. .ANN WILSON RIILLER. Norfolk High School. Tabor Clowaj High A XS, Y. XV. C. A. Home, Home, Norfolk. School. Home, Platts- Innocents Y M. C A. CulljQ1't5011, mOtith. Cabinet 'mul pfcgilleut CL.-NUDE XV. NIITCHELI. Guy R,XX'RlffjND MCDOL13, 647, Pallaclian, Pershing ATU, NEN AXE Rifles. Chemistry Cluh. Gymnastic Team C35 Chemistry Club. Home. University Place. 9 DALE F. McDoNALn. KID K 111 Innocents, Varsity Track Team Cl, 25. Captain C13 D, Varsity Football Squad CM, Manager Class Football 115, Ser- geant Co. C CU. Presi- clent Pershing Rifles CU, Master of Ceremonies Sophomore Hop CQU, T-lead Referee Fresh- Soph .Olympics CBB, York l-ligh School. Captain Co. B. Tnter- class Athletic Board fl. 2, .:, -ll. hus. Home. Colum- Mxur Rosie Nl.-Xl.0NE. Assistant in Zoology Lincoln High School. Lincoln H igh School. I' Home, Omaha. C f U -a WALTER A. MONsON. HUGO M. NICIiOLSON. ESTELLE R. MORRISON. GOLDA BEss1E NELsON. H 2 A E, Q N E 415 A '12 V .- .,., ALA A Home, Lincoln, Innocents, Viking, Iron Sphinx, Chairman Junior Hop, Sophomore I-Iop Committee, -Treasurer Class C3j, Luther Acad- emy, Walioo. I-Iome, Osceola. . LORING E. MORG.AN. 0 Chemistry Club, Presi- dent of Fencing Associ- ation C4j , Chairman Breakfast Committee C4j, Senior Play. I-Iome, Fullerton. U A I-Iome, Wis11e1'. Y. 'W. LC. A., Englisll Club. Home, Lincoln. RALPH STUART MOSELEY. 2 N Innocents, Iron Sphinx, Association, Press Club, Editor-in-Chief CONN- HUSKER CLD, Junior Managing Editor CORN- I-IUSKER C3j, Class At- torney CSQ, Lincoln I-Iigh School. I ROY LESLIE NELSON. 2 N . Y. M. C. A., Innocents, Iron Sphinx, Chairman Sophomore Hop Com- mittee, Y. M. C. A. Cab- inet C2, 3D, Ivy Day Committee CEU, Oakland High School. N i 5- U C., ERICH VON NUSBAUM. Germanistiche Verein, Glee Club, Y. M. C. A. Home, Lincoln. ARTHUR L. PALMER. B O H Kosmos Klub, CORN HUSKER Staff C-L5.Louis ville High School, Wfes- leyan University. Home, 1-IARRY OT1s PERRY. lnnocents, HN" Men As- sociation, Track Team Cl, 2, 33, Basketball C2. 33, Captain C-ll. Mem- ber of Athletic Board LIERBERT XV. POTTER. AOX, fIDBK, AEP JJ A T Press Club, Platform Club, Uni Democratic Club, Managing Editor Louisville. Ml' VlC9'P1'eSldCnt Ml' Vebraxkari C35 Editor- llome. Lincoln. in-Chief Cmipuniversity Debating fflfeam C3, -U, Junior Informal and Class Debating Commit- tees CRD, Omaha High School. Hoyle, Omaha. FRANK E. NORTHROP. Cr.1r1foRu M. PENNEY. L.'xuR,x A. P1aT1'1Jo1-TN. QJQLXLFREDA POWELL. Y. M. C. A., Grand Is- I-lome, Oakland. Palladian, Y. XIV. C. A., AOH A land Academy. Home, Dramatic Club, Valen- Sqvel. Serpent Lum Miller. tinc High School. Home, Club Portfolio 'Cluhc C San Diego, California. E 'S.tam1ard"Pi,, Committee fill, Basket- ball .UC3fj, CORNHUSKER F'3Staff"iG:4l. Omaha High "'School. 1 CSX- C' S ei? U l 0 QLQRGE P. PRATT. lF'i.cR1:Nc:E EDNA RIDDELL. JOHN JXARON SCOTNEY. GRACE P. SHALLENBERGER BQILNEN KKI' .4 AX HBCID Vikings, Lincoln High German Club, Junior Pershing Rifles, Officers' CORNHUSKER Staff CLD, School, Pro1n,, Sophomore Hop, Club, Class Debating Alma High School. CORNHUSKER Staff C3, Team C3j, Captain of Home, Lincoln. 45, Omaha High School. Pershing Rifles and Co. Home, Strawberry Point, L CORNHUSKER .Staff , HOWARD M- SHEFFF' 545. Home, Belle- Y. M. C. A. Cabinet, fourche, South Dakota. Palladlallf Student Vol' BERNTCE M- PRICHETT- IDA LUELLA RUTHEDGE. AUGUST CARL SCHMIDT. Ulifeef Band, Hastmgs X D Utica' High School. AY, QD A CID H1911 School- Fairheld 'High School. l-Tonic, Lincoln. Y. M. C. Ai, MNH Mews Home' Fairfield' Association. Pershing ' Rifles, Ofhcers' Club, Captain Co. C, First Lieutenant Pershinq Ri- Hes, Class Football C3, 43, Class Basketball Cl, X 25, Varsity Basketball I K3, 45, Master of Cere- monies Non-Coni. Hop. EI Lincoln High Schoolgd U E Home, Lincoln. p C4 ' J GEORGE M. WlxL1..xcE DAVID SIMMONS. EIJNA BER'r1'1lx STEVEN. Jill-IN ToRRENcE 'l,'.Vl'E JAMES C. TUCKER. Alma I igh School. A A A Y. M. C. A., Pallaclian. 112 P 2 Home Alma Black Masque, Silver l'l0m'3- Vfllcllflllc- Acacia, Assistant in Zo- Seijpent, C. ll. S. L., ology. Chemistry, and Secretary Class C4-J, Anatomy, CORNHUSKER Shelton High School. Staff CSU, Pin Commit- l-lonie, Shelton. tee C-lJ,Thurman Clowaj High School. Home, Tabor, lowa. A.R'l'HUR ANDREW SMITH. RORER1' M. SWITZLER. josicvn LAUREN Tarun. B Q X, N 2 N CI: K 111 llomc, Nebraska City. A 0 X, fb A T University of Nashville. V. M. C. A., Press Club, l-lonie, Sparta, North Carol 11121. Glcc Club CID. Varsity Gym Team Cl, 2 D. Se- nior Prom. Committee, Senior lVl'asqueracle Com- mittee. Omaha l-ligh School. Glee Club Cl, 25. Man- ager lVvbrn.r1ean C2, 33, Debating Squad f2j, Treasurer of Class CSU, Treasurer of Y. M. C. A. HD. Student Publication Board CLD. Omaha High School. Home, Omaha. Q, I 'C D 1 RICHARD O. WEBSTER. ALFRED E, VVESTERVELT. .ANNA GRACE VVHITE. EDITH WILSON. SHERMAN R. WILSON Home, Lincoln. A A OD, A X 2 cb P 2 Palladian, Y. W. C. A., K K F, CI: B K Chemistry Club, Lincoln Omaha High School. LYOU5 High Schooi- C. E. S. L. Home, Lin- High School. Home, Home, Lyons' coln. Lincoln- MARGARET VVHEELER. GEORGE VV. W'H1'rE. AGNES W. WECKBACH. Ii A Q7 CI, B If CI, A T Lincoln High School. P '-R, Latin Club, Dramatic Cl ub, Black Masq ue, Lincoln High School. Y. M. C. Palladian, - Debating Team .CSL Cornell College Acad- emy. Home, Lincoln. 1 CJ X .f U 1 C C HCENRY F. VVUNDER. 2 N CORNHUSKER Staff Q3, 43, Finance Committee mittee. Senior 'Debating Team, Senior Play, Ivy Day Committee Cflj, Class Basketball Team CID, Chairman Class Pipe Committee HD, Shelby 'A High School. Home, Shelby, Iowa. PAUL E. Y,-vms. Acacia. Dramatic Club, Freshman Track Team. President 625, Lincoln High School. N LUTHER E. XVIDEN. - Y. M. C. A., Tegner, Austin CTexasD I-l igh School. Home, Austin, CEU, Senior Prom. Com- lexm- lelL:1fEN XVES'roN. K AOD C. ln. S. L., Beatrice f or b lli h Beatrice. School. Home, i? C. A. Home, St. hqERLIN'EUGENE BARKER. FENNA C. BEELER. PERCIVAI. I-lowizu. BELL. Press Club, Pershing Ri- H B qu Y. M. A iles, Class President CU, Sem. Bot. Home, North Paul. ' , First Lieutenant Co. I Platte. CBD. Home, David City. JESSE G. BEGHTOL. VERA VIOLA BARGER. RUBY ELIZABETH BARNS. Ii Ig I1 Y. VV. C. A., Pallaclian, Secretary Q21 , Vice- Presiclent Y. W. C. A. CZD, Class Basketball Captain CU, Varsity C21 Lincoln High School. KKF, EA Lincoln High School. Hloine, Albion. -t Silver Serpent, English Club, Dramatic Club, C. E. S. L., Basketball Team Cl, 2, 3D, Bennett High School. Home, Lincoln, BRETA BILLS. , AI' Y. W. C. A. Home, Lin coln. f U E' ,ix 1 C' U ALMA BIRKNER, hilllNA I.. Cl.E.xm1AN. R.xl.1'l-I GEORGE Colm A O H H B 11: fb A o A Home Lincoln. Monticello Seminary. llome. Omaha. L. R. BLANCHARD. - llomc, Minden. BEN M. CHERRINGTON. .Mi.fxNu.x E. CLmnaN'r. l'l.-XRRAL XV. COULTER Y, M. C. A., Union, CD K XII, CID A T, AEI? AOH CIJFA, AXE PYCSS Club, Of5CC1'S, Y. M. C. A., President Y. XV. C. A.. Captain Chemistry Club. Cap- Clllb, C1353 Basketlxill Y. M. C. A. fill, Arla- Basketball Team C3D. tain Co. K. Home MHHH5561' CU: Sopho- letic Board CBJ, Delmat- Yanlcton fSonth Dako- Canon City, Colorado. more HOD CBJ, IVY DRY ing Team CID, Basket- tab liligh School. l-lome, C3l, C1355 T1'C?1SU1'C1' ball CJD, Class Football l-luclson. South Dakota 633, Capfalll lxdll- fly, Coach C353 Inter- I Sician Cadet BHHCI- class Athletic Board, Home, Chadrou. Varsity Track Coach ' CSD. Home, Omaha. - U E 1 C. Rosis ZNIARIE DALLY, FRANK D1c1c1soN. MARK HOWARD DOBSON. NELLIE'BOYD DRAKE. X Q Y Home, Lincoln. L . M. C. A., Union, English Club, Latin Dunlap flowaj High Football Squad C3D. Club. Y. W. C. A., Bro- SC11001, I Home, Council Bluffs. I-:en Bow High School. HELEN DAVIS' HUGH H, DRAKE. FLORENCE DUTTON K A 9 2 N K A C9 Home. Li11C01U- Y. M. C. A., Class Cap Home. Hastings. 0 I r Committee CSD, Class R'elay Team. Home, l-l umphrey. 1 ,. Gm cs S C U 1 CLINTON E. FEHLIMAN. CLAUDE FLANSBURG. K. P1-111.111 Fiuzimmciqs. M.-wma H. GMQCKLER. I-101113, Beamer, LI: K XII N Lil1COl11 ' lligll SCl100l. Home, Lincoln. Editor Daily lMUbl't1Sf6UlI, - V Clmirnian Sophomore Informal QZD. Home, Sutton. - ZORA E. FITZGERALD. HERBE1:T FORD. fXNNiE Cr..ixiuss.x FRY. C1..xreENc1z W. GEORGE. H B CID Y. M. C. A., Pzillaclizms, Y. XV. C. A., Silver Ser- Pzlllaclian, University Hdme, Qmahal Divinity Club. Home. pent. Home, Omalm. Reserves, Class Football I-l umlmolclt. Tezun C3 J. Home, P Cumro. D 1 5' Q. U GEoRcE I-l G1 KH mt. LOUISE GU1'HR1E. A GJ X K A O V Home Omaha. Y. VV. C. A. Home, Lincoln. LUCY GREEN. ERNEST H. HA PAUL JOHN LIALLDORSEN. Y. M. C. A., 'Platform Club, Portfolio Club, Class Debating Team 13 J, Debating' Squad 635. Home, Long Pine. HNE. ARTHUR DJERLIN I-IARE. ' AX, CIDAT Y. M. C. A., Union, Students, Debating Club, Republican Club, Offl- cers' Club, Debating Squad fill, Chairman of Home, TO1'1liH1U2l, Olilil- fb A T lnterclass Pin and Inter- llomfl- Pallailian. Platform class Debating Commit- Club. Y. M. C. A. Class tees. Home, Albion. President CFU, First HENRY C. HAT1-IAWAY. Sergeant Co. D CFD. A Y, CID A T, T O E l'l01l1C,BC2Lt1'1ce. ' Viking, Dramatic Club, EDITH E. HANNA. Chairman Junior Prom., Y- W- C- A-y UIUOH- First Sergeant Co. A Home, Lincoln. C3D, Interclass Debating ,f V CZD, CORNHUSKER Staff CED, Iowa City Clowab High School. Home, Lincoln. ' S E ' U C. RL"l'1'I F. I-IEJXCOCK. .'XlQ'l'I1lfR If. Illzuilalc. S.x1c.xl1 M. II1alu:1Nu'1'uN. - .XLILTIE .-X. llL'x1l'lf X H B ci: A T .X .X CJ Il .-Qcliutli. Y. W1 C. A., Home, Falls City. ' Spikes. Vikings. Home, Y. W. C. .-X., Ik-ru Club. Llmm- HUWC- LWCOIW- Beatrice. Ilmnc. NV:1kcliulmI. XVILLIAM D. I'IE.'XTON. if.-Xlil, Y. llisxiuzusux. CXIQRIIE li. ll1iss1,1a'rlx15. GER'l'RL'1lli SYBEL HUNT 411 P 2 - Y. N. C. .-X., Whsliiilg- . Y. XV. C. .-X. H miie, X .Q Home' Xyahoo. um LID. CJ l'ligl1Scl1rml. Peru. Y' yy, C. Au Silver Sm-- L5 pcnt. Home. Harlan Iowa. l I X U iff 1 ESTHER A. PIUNTER. SYLVIA ICILLIAN, I VICTOR VV. KQRAUSE. josEP1-1 VV. LAUGHLIN. A A A H B CID K E. CIP P 2 Y.VV.C.A., CORNHUSKER Silver Serpent, Dramatic Home, Albion. Union, Y. M. C. A. Stal? Q3j. Home, Fre- Club. Home, VVal1oo. ' Home, Gallaway. mont. ' VERNA G. HYDER. ELLEN M. KINGSLEY. IVIYRTLE MAY KREBS. EARL JACKSON LEE. A X Q, E, A K A QD Y. C. A. Home, 116 A GD YQVV. C. A., C. E. S. L., Home, Minden. SCOUH1 . Iron Sphinx. Home Junior Prom., CORN Freinont. HUSKER Staff C33 Home, Lincoln. 0 D A X ' Q U CI LYNN LLOYD. QJKWIJ, CIJAT, TOE Viking, Iron Sphinx, Press Club, CORNHUSKER Staff CSD, Associate Edi- tor Nebrasleavz CZJ, Stu- dent Publication Board CSD, Master of Cere- monies of, Pan-Hellenic Dance. Home, Omaha. CARL I, LORD. BYRNE C. MAuc1sLI.US. .M.n'1s J. Mc'Cm,r,oulzH. AOX ATQ,fI1AT KAOEA Y. M. C. A., Pershing Platform Club, Peru Silver Serpent, C. E. S, Rilies, Standard Pin Club, Dramatic Club, L. l-lome. Omaha. Committee C2J, Associ- Debating Team C31 ate and Managing Ecli- Home, Lincoln. A tor lV0b'1'aska1z C2, 35, First Sergeant Co. K, Non-Com. Hop CEU. Home, Randolph. Emi. RICLEAN. Fricncl High School llomc. University Place M 1xB1:1.L1z VUQGINIAALONG. .CARRIE LULA LUTE. Row' Ifmzniarnmc B'lA'I'l-IIER. fel F' Aeliotli. Home, Lmcoln. Lincoln A c a cl e m y. IQ 5, U - V D V Y Homer 1 M1011 l lome, Aurora. ll FIX EL1eoY S, NlUNS M. LUCILE ACLLLER. Exim. XfV.'xL'rLR lXfflUNSON. Y. VV. C. A. I-lome, Lin- Y. M. C. A. , Home, eoln. Aurora. DOROTHY T. BEILLER. ToRENc:E CALVIN MOYER. K A GJ 2 A E Y. VV. C. A. Home, Lin- Union. Home, New coln. Berlin, Pennsylvania. K l-l A HOLD M I LLER NOBLE. A T KZ Y. M. C. A., Class De- bating Team C3D,Chair- man Ivy Day Commit- tee, 'Battalion Quarter- master Sergeant. Home, Lincoln. ON. AIQT1'1 UR M. OBERPLJ DLR Q A T Q Class Track Team Cl, 25, Class Football CSN. Home, Aurora. CDAT Platform Club, Y. M. C. A., Vice-President CID, President CD, Debating Team C2, 233, Class Bas- ketball CEU, Chairman Social Committee 733. l-Tome, Sidney. Q 3 FLUIQIZNCE L. OSBORNE. XV.-uuuzw ll. l3I..XS'I'IERS. Wixrzn Ilrsia I'on'i5i.i.. Sniuzr. H. R.xTunoN12. Y. VV. C. A. Home, Y. M. C. A., Pallzulizm, 112132 AY MiSSOUfiVH1i1Cy, Iowa' Class Sccliftmv' ml' Home, Columbus. 'l'l'2lClC Team ill, Var- Baslcctlmll CJD. Home, Siu, my Val-sity Infoot- Stella- ball CSU. Lincoln High EDNA PERRIN. R1El!IiCC.X Posiu, 5ChQ0l- HOWG- 1'01'f I AAA Y- yy. Ct :XI Hmm.. Collins, Colorado. ' Social Committee cgi' Lincoln. M.xm:.x1uf'i' li. R.'XNIJALL. - .AN.-XN' R. Riwuouv. I'lO111C, Lincoln. Ad' Umon- YA M- C-. A-i Y. yy. C. Aj Home' Gorman Club. Platform .. Ncwmim G,-OVC' Clulz, Pershing Rifles. Ofliccrs' Club, Demo- Fl crzilic. Second Lieuten- ant Co. C. Junior Debating Team rsh, Colm!-ILYSKER. Stuff f3l. I-lome, Fairmont. U fm rag- .J GUY EUCLID REED. VV1LLAM1Nlx RICHAXRDS. liATT1E E. ROLLINGS. GEORGE H. RUSHTON. A TQ Y, VV. C. A. Home, Y. W. C. A., Class Bus- Y. M. C. -A., Drmgqtilc 1- S 1' y Y. W- U Sloan, Iowa, l'etball Cl, 2, SQ, Va1's.ty Club, .l.:21ll'l'l1Ollt -1g1 Agn Bfaxggiug Edina. vvlllllfll' G11'lS, Ath- School. Home, Omaha. C0R1ilFIUSKER C33, Val" fsioiijmest 625' Home' HARRIE1' RUSSELL. sity 1'21Ck C2,35,JU11iO1' ' ' Catholic Students' Club, P1-Om-Y Captain Class VIRGINIIX NOYES ROGERS. HAZEL E. ROWLAND. Beatrice High School' Basmball 425. Class U B ff? A A A Home, Dewvift. Football CLD. Home, Home, lVl1l1ClCI'l. I-Tome, l-lolclrege. 1-lolclrege. I RAY EVERETTE RIC'E. Y. M. C. A., Pallafliau, , A MiuiSte1'ial Club, CORN- ' HUSKER Staff. 435, Home, Hutclliuson, Kau- sas. U S U 7X fl - Q RTCHARD A, RUSSELL. NTABEL SALMON. ELLA IRENE SCI-IVVAKE, JASPER RAY SH11qE - A Y A O H H B cb Menlo .High School Iron Sphinx, Varsity Home, Omaha. Y. VV. C. A. Home, Nc- Home, Lincoln- Track Tcam CZD, Cap- luraska City. ,tain Freshmen Tragzk OLIVE H. SCOTT. Team, Class Football 2, , Q 1-1 X11-IQJ -ty 31. Home, Lincoln. YNRQD'lCA'A SCgMi2T'l. Ollgi5n,1iylVa:E3I?Ol GRACE M. SALISBURY. Ci I 'H' L. O' I0 'O f H B ql, E A n J. omc, mco n. Home, Lincoln. N, U U , Q 'Q- ANDREW SINAMARK. I'lELEN LILLIAN SOMMER. I'lAZEL ESTHER STARR. I'liELEN M. STEINER. M C A Home, Temple Orchestra. Home, Lincoln. A O II Ii1C1l101'lt Home, Omaha. Y- W. C. AI, 'Class T- - - 1 . H , AVICTOR B. SMITH. JULIA BXIATILDA SPEAR. Lffggislel C D Gmc English Club, Y. M. C. Home, Seward. DONALD B. STEENBURG IETTIE ARNOLD TAYLOR A., Press Club, lVl211121g- Ii 2 N E N Ii Ii 11 ing Editor and Ecliror Nebraska-n C2, SJ, Iumor Prom. Home, Fremont. Home, Aurora. German Club, Y. VV. C A., Hosnier Hall, St Louis. Home, Lincoln fs l U S C D f Nova E. THOMAS. l-lfxizonn A. VANNDUSEN i CJ'r'm If Wxrrrus . , . . . L .. X'V.'XL'l'ER C. XVEISS. Y. W. C. A. Home, 11,115 AX AY Nelson- Home, South Omaha. Y. M. C. A., Union. Y. M. C. Platform BCAYONE THOMPSON. A fIJ V Y. VV. C. A., Silver Ser- pent. Home, Omaha. 0 U I Q: Cr..x1eizNcE E. WALCH. HONG, COll1mlUUS- l-lome, Omaha. C Club. Chairmzm of Soph- omore l'lop.OfEcers' l-lop CBJ, Captain Adjutant Battalion, CORNHUSKER Staff CSU, Home. He- hron. i l w I Q C U G. l A. C. VVELLENSIEK - NELL P. VVHITMORE. Y. VV. C. A. Home, A XQ V Syracuse' , ' . . Silver Serpent, Y. W. C. FLORENCE EVA XMELSH. V - Home Valley. ' Xjmlx' C' A' Home' IWARION ELY VVHITMORE. FLORENCE VVHITTIER. ' A A X Q A A A Silver Serpent, Y. VV. C Silver Serpent, Y. VV. C. A., C. E. S. L., Vice- A., Dramatic Club, P I 5 President CZD. Home Valley. Sioux City CIOWAD I-ligli School. I-Io111e,W1iiti11g, Iowa. I D R l S U .VJ Ci ERWIN F. XKVILSON. r -NIARIE XVI-IITMANN. XV. T. XVOLVINGTON' Y. M. C. A., Union. German Club, Portfolio VY. M. C. A.,' Union, Home, Columbus. Club, Brownell Hall. Junior Debating Team. Home, Lincoln. Home, Hay Springs. RALPH P. VVILSON. M.-my EMELINE XVOLFE. D. S. XMOODWARD. . -B OD II A Z A T A, fb P E Home, Linooln. Y.. XV. C. A. Home, Aurora High School Lincoln. Home, Lincoln. 7? U N 1 Q U L, C- UNIVERSITY TEMPLE AND MODEL HIGH SCI-IOGL f TEACHER S C OLLEGE x Urarlgrrii Qlnllrgr IN IQO8 the Board of Regents erected the Department of Education into a Teachers College, which is in no sense a normal school, but an institution of col- legiate standards ranking with the Colleges of Arts, of Law, of Medicine, etc. Its aim is to prepare superintendents, principals, and teachers of high schools, candidates for professorships in normal schools and colleges, as well-as to provide supervisors in such special lines as agriculture, domestic science, manual training, and the fine arts. The graduates receive the degree of bachelor of arts, the fun- damental requirements for which are the same as those usually exacted in our best institutions, but the electives are designed especially to fit for the profession of teaching. The leading secondary schools of the Middle Wfest require, in harmony with the regulations of the North Central Association of Colleges and Secondary Schools, that the high school teacher shall have a college education. The Teach- ers Colle-ge requires, first, that the candidate for teaching shall have not only the liberal culture which leads to the baccalaureate degree, but a high grade of schol- arship, this excellent grade of scholarship was evinced this year by the fact that of the thirty-one Phi Beta Kappa honors given twenty fell to the seniors in Teach- ers College. Secondly, the course requires that the student shall devote about one-third of his time in the four-years course to a special study of the two or three branches which he intends to teach. The third requirement calls for technical or professional knowledge, this provides for sucha study of the psychological and physiological principles of education as will help the intending teacher to appre- ciate the interrelation between the branches he is to teach and the nature of the pupil to be taught. Finally, the candidate for the degree in this College is re- quired to devote about one year to the observation of expert secondary teaching, and to take charge of a class, and to engage in actual instruction till his theoretical knowledge has settled down into a system of rational practice. For this last re- quirement a model high school is maintained in the new Temple building easy of access to University students. ,,Here about a hundred studentsf of high school grade furnish abundant faeility"for observation and practice. This high school is under the general direction"of the head professor of educational theory and prac- tice, and under the immediate supervision of a skilful principal, a supervisor, and a corps of eight assistant instructors. During the past year Professor Frederick A. Stuff, of the Department of English Language and Literature, has had the di- rection of the technical training in the teaching of English. Not only the candi- dates for teaching but visiting teachers from the public schools over the state have received inspiration from the special methods of teaching English exemplihed in the model school by this special course. Arrangements have been completed whereby several of the academic faculty will next year give courses in their re- spective subjects similar to the one inaugurated by the department of English, so that the experimental school may incorporate the highest ideals of the University in the function of the training of secondary teachers. The Teachers College is authorized by the legislature of Nebraska to grant two grades of teachers, certificates: Cab The University teachers'- certificate, which is conferred upon the candidate when he receives his degree. This is a professional life certificate of the highest grade and is recognized in twenty-one states. Cbj The University emergency certificate which is a temporary certincate of the sarneztenor and grade as the first grade state certificate granted by our state normal schools. This is granted on the completion of two years' of collegiate work and is designed for those who are obliged to step out and teach temporarily. The direction of the bureau for the recommendation of teachers. the inspec- tion of accredited high schools. and the editorship of the U1L1'r1m's1fty fozzrnal are functions of the Teachers College. The urgent demand for its graduates to take positions in the public schools, the rapid increase in enrolment fthe present enrol- ment being 3505, the enthusiastic support given by the public school men. the Faculty. and the Board of Regents foreshadow a good future for the Teachers College. l -52- Ci-1R1sT1NE ANDERBURY. SELMA S. ANu12RsoN. PEARL fXRNOT. RUTH M,-nu' BATES. Y. WV. C. A., Tcgncr qi B K A Z Home, Lincoln. Club, Gfffmflll Club- Y. WV. C. A., Latin Club, Syracuse. High School. F HOIUC, Mllldell- Tegncr Club, German Home, Merriman. I-ULU FM' BEEMJY Club, Cap and Gown C o in in i t t e c. Home, Omaha. ELLEN V. ANDERSON. Y. W. C. A. Home, Lincoln. P ,S Luciix M. AIQENIJS. CIDBK German Club, CORN I-IUSKER SME C35 H onie, Syracuse. ESTHER Bixinizv. Black Masque, Silver Serpent, Dramatic Club, CORNHUSKER Staff C3, 41, Class Basketball Cl, 2, 3, 45, Class Treasurer f4j, Senior Play Com- mittee. Home, Lincoln. Y. NV. C. A. Home Lincoln. J l U U J 6 C- x ANNIE BELLATTI. RACHAEL N. BLODGETT. EDNA ELIZABETH BRYAN. C. MARGARET CALDWELL. Y. W. C. A., Senior XQ, quBK Home, Lincoln. Y. W. C. A. Home, Prom. Committee. Y. yy- C- A- Home Central City. Home, Glenwood, Iowa. Raymond. ' I CHARLES C. BERKEY. BESSIE MAY BRENIZER. NIATILDA E, BRUGGER. ELLEN E. CANNELL. Home, Daven ort. Y. W. C. A. Home Y. W. C. A. Dramatic Latin Club, Cap and P J I Bennett. Club. Home, Columbus. P x , I Gown Committee. Home, Lincoln. I l U U E, CV .1 NIARIE K. CARMKER. FANNIE R. CONKLING. MAY DELIMA D'oN Lois B Fossuaiz Un ion, CORNHUSKER Home, Franklin. QD B K i A I',i CID B K i Sf?-lff CQ- Home, NC' Black Masque, Y. VV. C. Silver Serpent, Latin b1'P1Sk21 C1liYf Latin Club. Home, Club, German Club, ALICE ELIZA COMPTON, North Bend. CORNHUSKER Staff f3j, ' Home, Lincoln. ' Y W. C KZABCEYIS, Club MYRA M. Coolc. IRA DYE. RLXRY ALICE FRUM. Y'W'C'A"Cabi11et 633' Y. VV. C. A., Palladian, Home, Lincoln. QIJBK, EA 0 U President CLD. Home: Lincoln. Pawnee City High School. Home, College Y. W7. C. A., Dramatic . Club. Home, Shelby, View. Iourab l C3 1 S , 5 ' U C, MAGGIE NIAY GEHRKE. lWARIE voN GOETZ. TERESA EDITH PIEMPEI.. RMI-IEL EDNA FIOLMES. Y. VV. C. A., X English fl? B K Latin Club. Home, Lin- 11: B K Club, CORNHUSKER Staff German Club, Senior COIN- Y. W1 C. A. I Home, CLD- Home, L1UC0h1- Breakfast Committee. Tecumseh. ' I - Horne, North Platte. KATHERINE HOLE. LUCILE HRUBESKY. BLANCHE D. GIVEN. JAMES E. HARDIMAN. K KF Schuyler I-Hgh School Y. W. C. A., Pallaclian. Home, Lincoln. Y W- C A C E S L Home, Geneva. Home, Lincoln. Holme' Fairgurii ' ' ' P I l I D 1 Q in U f X v. BUELA L. JENNINGS. A X Q, JJ B K Y. W. C. A., C. E. S. L., Vice-President. C3 I , Vice-- Presidcnt Y. W. C. A. C31 Chairman Cap and Grmcis JENNIE ICIMMEL. Y, VV. C. A., Class Bus- lcetball Cl, 2, Ii, 45, Sen- ior Brczllcfast Committee CoRN1-iU5KER Staff C45 Home, Lincoln. v TI-IEOLA M. LINN. l3m1:Tn.x M. LUUQEY. Y. W. C. A. Home, QJBK Nflflll Bcllfl- Y. X-V. C. A.. Class Bas- - kcllmll C2, 3, -U, Cap- 5 tain 131. Home, Lin- coln. Go w n C o in ni i t te e. vVvENUS UNA LEAMER. KATH1sR1N1z LITTLE GEORGE PAUIL Luci EY Home, Davenport. I K A Z, cp B K X Q, 11: B K Home, Lincoln VENNIE ATE5- , Y. WV. C. A., Latin Clnb. Latin Club. Honte, Y- lv' C- A-l 01'd.H1g11 Home, Wakeneld. Lyons. School. Home, Lincoln. , I P l ' ' A U U x i Q L-,!"'CS' X I'IELEN ANNA LYKK12. Home, Grand Island. IWABELLE RAE MC CORALIE H. MEYER. IDA MAY MYATT. IMABEL E. INELSON. AXQ, QBK AAA Y. WAC. A., C. E. S. L., Y. W. c. A., GCFIUZII1 Y. W. c. A., senior Pfllladlav, Sllvef Sef- Club, University Girls' Prom. Committee, Sen- DCINI, Oakland .High Club Vice-President 1 ior Invitation Commit- School- Home, Lmcohl- , C D- Senior Prom. Commit- tee, CORNHUSKER Staff tee. Home, David City. 545, Comnieinoration BERITHA N EALE. IIfgXgEIxh?nC1gilV'-LI Committee, Ivy Day 'Il B K ' C 0 in ni i t t e e. I-Iome, I-lome, Fort Calhoun. Omaha. 1 VEIGH. ADA NIABEL MORGAN. fb B K Y. VV. C. A., Pallaclian, German Club, Latin Club, Ottawa CKansasl I-Iigh School. I-Iome, Lincoln. . ,LSA Y. W. C. A., Draniatic Club, Senior Play, Ful- lerton I-Iigh School. I-Iome, Lincoln. N l ei it U I EMMA C. OSBORN. NIARY E. PERSINGER. ELSIE K. ROKAHR. BLANCH12 K. SPERLING. Y. W. C. A., C. E. S. L., German Club, Latin cp B K cp B K Palladian, Black Masque, Club. Home, Lincoln. Y. yy. C. Au Latin Club, Y. yy. C. AV' Dramatic Pawnee ,CNY ,I-Hgh German Club, Avoca Club, Latin Club, CORN- SCl100l- HOIUC, L111C01U- Clowal High School. HUSKER Staff CSD. Home, Lincoln. Home. Clmdron. ADA EMILY Os'rRAND13R. Jizssnz FRANCES Sixrifoim. SARAH L, 51-EGNER, Home, Crab Orchard. Home, Lincoln. A CI, ' Y. XV. C. A., C. E. S. L., Silver , Serpent, Black Masque, Dramatic Club, C l a s s Secretary 5 9 CSD, Senior Play, J? X Fremont High l School. Home, Omaha. U H A C f' U 1 C' NINA A. TEWKSBURV. MABE1. VANCAMP. VVINIFRED WATERS. Y. W. C. A., German fIDBK . AOII Club. Home, Lincoln. Y, W. C' Av G1-and Silver S61-peut, Hionqe, Island High School. Lincoln. 1 Home, Lincoln BASHIE B. TULLY. Dramatic Club, Y. W. C. - A., Senior Play. Home, Ord. ,..5 .U KATHRX'N E. WAGNER. Y. W: C. A., Latin Club, Beatrice i High School. Home, University Place. 5 BERTHA WATSON Hom-e, Albion. l I U E C, . f DORTHEA WEAVER. CHARLOTTE WILKE. BEATRICE WILSON. Home, Columbus. Y. VV. C. A. Home, Y. XV. C. A., Latin Club. Lincoln. , l-lome, Rushville. INA J. XIVILLIAMS, LENORA O. XVOLFANGER cInBK Sem. Bot. Home, Lin- Pallmlmn, Y, W. C. C0111- Blaclc Masque. Hzxrlun Clowal High School. Home, Lincoln. S Q I FLORENCE N. ALLEN. ELLA M. BARRETT. JESSE BILES. ESTHER M. BURRITT. Home, Hiawatha, Kan- Home, Hastings. Home, Pender. Home, Lincoln. SHS- BETI-I PEARL BARTON. CRETE CAYULA BRIGGS. IRMA IRENE CALHOUN YWIAW BELT-ix Bfxgm- Home, Lincoln. A Z Latin Club. Home, Ash- 'Fgirmoht ' ' Ome' Home, Plattslnouth. land- J 0 t - H N U U X35 1 C Q ' r n JANET GAY CAMERON. FLORENCE Dlxvls. jlcssnz FAH DUFUR. l:.XYSE FLORENCE FA1u.Ev. AZ AXQ Latin Club, Y. XV. C. A. Home. Lincoln. Y. W. C. A., Class Bas- Y. W. C. A., sum- ser- Home LHICOIH. M ketball Cl, 2, 31. Home, peut. Class Secret211'yC3D. JHEKI-A lv- EG-'W' LUCIE MM' GFQEENE Lincoln. Home, Lincoln' Home, Omaha. llome, Blue Sprlngs. JESS M. CUr.L1zv. NLXBELLE EVA DAVIS. Home, Loup City. Pallaclian, Wfilber High School. l-lonle, l'l'l1lN- lmlflt. A fr. GW fl' 1 l D Q- U ALBERT H. GUTHBERLET. JEAN D. l'lAMILTON. ELEANOR O. HEINER. llflAR'lE I. I-IOUSKA. Y. M. C. A., Republican Home, Cedar Rapids. Home, Gordon. . Y. VV. C. A. Home, Club, .Football Squad mi -O1H2ll1H. CBD. Home, Hardy. ESTELLE FERN HARDY. ETHEL JANE HILTON. ETHEL F. HUTCHINSOIi ' , 4 Y. NV. C. A., Union. Y. VV. C. A. Home, Elvin High Schoo M'lRGAR"'K19UTHR1L' Home, Lincoln. Blue Hill. l-lgine, Lincoln. . English Club, Dramatic Club, Y. VVI C. A., Sil- A ver Serpent, Vice-Presi- dent C3j, junior Prom. ' Connnittee, CORNHUSKER Staff CSD. Home, i P Omaha. U 53 1 6' f U R f 3 FRANK COVERI JEAN. RIARY Loru:N.ix KEECI-1. Soifiim J. LAMMERS. -BETH liunsiz M.xxFmLD. AY. M. C. A., Sem. Bot. Y. NV. C. A. I-Tonic, Pallaclizni. York High lnloine, Lincoln. Home, Mynard. Lincoln. School. Home, Lincoln. OLIVE NIILDRED JONES. ANNA Lmimislxs. ELI..-X VlMUGENli Mi.'C.xm. Piaixiu, Fi.oin2Nc1z MAY Y. W. C. A. Home, Pallnclinn, Silver S-1'- Home. Oimllizx. Blue Hill High School Hastings. pcnt. Centerville Clowal Home. Lincoln. High School. Home, Lincoln. 1 0 , 1 K U C' Ci i?i,ih Q 5 lVI.xB12L CLARA M1zTcixLRE. DOROTHY LEE lVloR12H1zAD. EMMA G, OUTHOUSE. CLARENCE A. PIERCE. Q Home, Broken Bow. Home, Falls City. Y. VV. C. A. Home, Y. M. C. A., Union. Loup City. Home, Albion. - MAUD13 E. MILLER. I'IATTlE RUTH OGDEN. NIEROE J. OUTHOUSE. ALICE POMERQY. Y. VV.-C. A., Latin Club. Home, Genoa. Y. VV. C. A., Latin Club. Girls' Club. Home Home, Lead, South Da- Home, Loup City. Shelby, Iowa. ' kota. ix I 1:1 'X' M P - U 9 S iff I ISA Dfumizs REED. ' GRACE RICHARDS. GRACE I. ROHRBOUGH. R1za1N.x B. SCHULTE. Y. W. C. A. Home, Y. VV. C. IA., Union, KAG Gcrinanistische Vcrein. Lincoln. Ashland High School. CURNHUSKER Stag 635' Elgin High School. A Home, South Bend. Home' Omaha. ' Home. Lincoln. CA'rHER1NE 12EEDER. PENELOPE PATCH RING. Alniw .XNNA SCI-IULTE. 3lYRTLE MAY SCOVILLE. Silver Serpent, Gcrrnan Home, Lincoln, Gcrniznnstisclle Vcrcin, I-Tome, Hartington. Club. Home, Hot Elgin High School. Springs, South Dakota. l-Tome. Lincoln. 0 J" LU u U +4447 f- U x w CECILE NIAUD SNAPP. M. B. STEVENSON. ORRILLA F. YVASHBURN. IQATHRYN VVINDHAM. Y. VV. C. A., Latin Club. Y. W. C. A. Home, Y. 'W. C. A., Student K A Q Home, Lincoln. Mitchell. Volunteer Bzmcl, Crete K HOm.e,- Plattsmouth. High School. Home, Lakeside. THANKFUL EL1zABE'rH ' Ea11adiiTUwJgEg6' High E iXJEaI?gX11FR.l?WCExSVxVEX:RTOZ. li.i'1'HRXvqDVx71LL1s. Y. Qgj?BEE.:'X1Vfoi.coTI1:i0me hchool' Home' Lincoln' Home., Superior. CN E- 5. L., Chadron Central City. , High School. l-lome. Dalton. n Y 01, ' W D " i ' , U 6- G I ...-1 , , Elir Glnllegv nf iinginvrring FROM the year 1869, when the charter of the University was adopted, to 1909, the various branches of engineering have been merged together with courses in agriculture, biology, chemistry, physics, mathematics, and general science under the head of the "Industrial College." Instruction in civil engineering was first given in 1877, in electrical engineer- ing in 1891 5 in practical mechanics in 1892, and in mechanical engineering in 1898. E rom a registration of thirteen in the entire Industrial College in 1884 the various departments have steadily advanced until the present registration in the College is four hundred. This growth, particularly in the engineering and agricultural de- partments, made it necessary to subdivide the Industrial College. By an act of the legislature of 19o9, the Industrial College was abolished and the College of Engi- neering and the College of Agriculture were created. It is the purpose of the College of Engineering to give a broad, thorough training in mathematics and the physical sciences, with the application of these subjects to the fundamental and special branches of engineering science. The facilities for instruction have from time to time been bettered. The erec- tion of the electrical laboratory in' 1891, of Mechanic Arts Hall in 1898, and of the new S11 5,ooo mechanical engineering laboratory in 1909 have done much to fur- ther interest in the work of engineering education in the University. The new Mechanical Engineering Laboratory is located on the northwest cor- ner of the University campusg it is a two-story pressed brick structure trimmed with terra cotta. The first floor contains the machine shops, the steam and gas engine and hydraulic laboratory, and a large tool room used in common by all gof the shops and laboratories. Extending to the rear of the main portion of the building is the foundry, foundry annex, forge shops, toilet and locker rooms, lo- cated in one-story rooms with monitor roofs. The second tloor contains the wood shops, the lumber storage room, the pattern storage room, the lecture and assem- bly room, and the fuels and friction laboratory, Particular attention has been paid to the lighting of the various shops and laboratories. A large area of window space, together with an efficient system of electric lighting for dark days and for night work, has been provided. The build- ing is heated by direct radiation and ventilated mechanically. In general the new quarters are complete in everything to make more attractive the work of the department. With the growth in mechanical facilities and students, the number of instruct- ors has also grown from one man in charge of all departments of engineering to fifteen professors and instructors, giving their full time, and many assistants giv- ing a portion of their time to the technical work of the College. .170- TQINIU AKAGI. Y. M. C. A., Engineer- ing Society, C. E. Home, Okayama, Japan. HENRY O. BAUMAN. Y. M. C. A., Engineer- ing Society, Union, Ko- mensky Club, Chairman Senior Pin Committee, Track Team Cl, 25, Cross Country CBJ, Cap- XVILLIAM I-l. Buin.c1n1-1. B GJ lT. Engineering S o c i e t y. President C-lj, Class Ftmtlmall Ci, zz, 41, CORNHUSKER Staff fill. Junior Prom., A. S. M. fam l'3li C- E. I-Mme, ii., M. if 1-rome, Fail-- Omaha. bury- RUPERT I-IIRAM BA1LEY. W. N, Bozntrn. AY lifnginieeriiig Society, C. Viking, Iron Sphinx, Y. li' Home- Hebron' O M- C- Af- S611iO1'7 Prom., XVlI,l.l.KM E. BVERTS. C. E. Home, Ixearney. Y. M. C. AI' Pershing Rilles. lfngineering Soci- ety, Class President 4:55. Senior Play. Business Manager Blur Print CD. First Lieutenant Co. T fill, Chairman Sopho- D more Hop, li. E. Home, 3 I Lincoln. Rnisem ERLE CAMPm3i.1.. - ATO Innocents, Viking, Iron Sphinx, Y. M. C. A., En- gineering Society, "N" Men's Association. Var- sity Track Team CCE. -ll. Class Football CII, 45 Class Basketball f-U. Tn- terclass Athletic Board CEU. Social Committee KR, 45. Engineering l-lop C o in in i t t e e. Home. Omaha. Hoaxes Lx C1QsoN Cam' A Y First Lieutenant Co. D LID, Iron Sphinx, Chair- man Pershing Rifle l-lop C35. Home, Kearney. tv 'E U JESSE BJAYNARD CLARKE. 'KE Varsity Baseball C2, 3, 45, Chairman' Sopho- more I-lop, Vice-Presi- dent C31 junior and Senior Prom., C. E. l-lome, South Omalia. YVILITIAM li. COLEMAN. ' VVILLIAM A. DlAVISON. HAROLD LASELLE FISKE. E Superior lfligili School. Palladian, Y. M. C. A., l-lome, Bostwick. Pershing Rifles. Home, A Engineering Society, C. ' Falffleld- E. Home, Lincoln. Rouen L. CocHRAN. GORDON E. DAVIS. Engineering Society, E. B., Gretna High School. Home, Omaha. A JOHN THOMAS D1RRs. Y. M. C. A., First Lieu- tenant Battalion, Adju- tant C3D, Major Cadet Battalion 141, Invitation Committee, Engineering GERALD W. FRENCH Home, Fremont. Ci Ai Home, Society. Home, Aulmrn. ij 1 i U .f Cl L.-2,1 C " C. ' i ll HOMER Glzossmxcic. JOHN ALBERT I-I1zvP1sRL1N. Gnoiccziz W1r.1-1.'xM I-luizv. Ci..-ximiz B. PIUSTON. Q , ,. . - , - - I-Ionic, Vlfauneta. fx. l. E. E. lrlome, Ben- A. I. lu. E., bnzon, En- Y. M. C. A.. A. I. E. IL., trice. guicering Society. Horne, Iingineering i Society, E. D - Randolph. E. I-lon1e,Geneva. Y GLEN OLIN IJAMMOND Joi-1N l-looiz. Mici-mist, J. HUGHES. B. PARKS J-OI-INSON' CDeceasedD Varsity Track C31 En- gineering Society. A. S. M. E., University Gym- nast Tezini, Home, Pawnee City. f l AGJX Engineering Society, A. I. E. E., Portfolio Club, ll. lf., Editor Blur' I'1'i11l. Home, Lincoln. Engineering S o c i e t y, Dramatic Club, Stu- dents' Debating Club, Catholic Students' Club, Class President till Sophomore Hop fill Senior Play Cast. C. lf Home. Sutton. Engineering S o c i e t v Football CU. E. F l-Ionic. Lincoln. 6-1 K, U ' fell ck D W1L1:UR A. JONES. HAROLD L. LAC1-tA15ELL13. IQARL L. LUDWICK. D. C. MITCHELL. A Y, E T Y- M- C- A-, E31g:i11ee1'- E A E, T O E A T Q, 2 T Innocents, Class Basket- ball C2, 31, Varsity C3, -LD, Class Football C3, 45, Business Manager Nrbrczsleavz C4Q, junior Prom., Chairman Senior Masquerade, President C-LD, C. E. Home, South Omaha. UTS' SOC-My, IL111101' PIC' C. E. Home, Lincoln. nic, Senior Breakfast, E. E. Home, Ashland. CHARLES DAVID KUNKEL. GLENN R. LEROY. 2 X Innocents, C h a i r m a n Senior Outing Day Com- nnttee. I'IO11l6,F2111'lJL1ILY. Engineering Society, Y. M. C. A., Class Basket- ball C1, 2, 3D, Manager C3D, Varsity C4D, Uni Gymnast C2, Sj, Individ- ual Gymnastic Champion of the West CSD, C. E. Hom-e, Lincoln. jot-IN GLEN NlASON. K 2, GD N E OHIO NEBRASKA lWUNN. A GJ X, 2 T Acacia, Pallglqljany E. E. HN" Men'S Association, Engineering Society, I-101113, Qgceola. Engineering S o c i e t y, Chairman Iunior Prom., Dramatic Club, Chair- Chairman Engineering man Senior Play, Glee Vaudeville, Class Secre- Club CZD, Athletic tary Cll, Lincoln High Board CID, Captain Var- School, C.. E. Home, sity Football C'06j, C. E. Nebraska City. Home, Lincoln. , 1 Q exf'TE.l?r D J HARRY NIXON. Union. Hoine, South Omaha. VVILLIAM J. PRovAsN11:. Union, Engineering So- ciety, Koinensky Club, Y. M. C. A., C. E. Home, Omaha. HUGO C. SCHLUETER. Engineering S o c i e t y, "N ' Men's Association, Varsity Baseball C2, SU C. E. Home, Lincoln. ll U OSCAR LEONARD OLSON A GD X, 2 T A. I. C. E., Engineering Society, Pershing Rifles, First Lieutenant Co. B CED. Hom-e, York. S V -X CARL YVAYNE NIENGEL. E T Engineering S o c i e t y, Elm' Print Staff, Chair- man Cap and Gown Committee, C. E. Home, VVahoo. Lxcois AR1-i-u'R RYAN. Y T "I Fnginecrin S o e i e L x Class Football 123, C. 'E Home, North Platte. DON F. SMITH. 9 T "1 Engineering Society, A T. E. E. Home, Kear- ney. l l U 1 S C' CLYDE P. SODERBERG. VINCENT P. VILLANUEVA. 2 A E . Engineering Society, A. First Lieutenant Co. A I. E. E., Batzliigas High CSD, CORNHUSKER Staff School. .I-Tome, Batem- C4l, E. E. Home, Sut- gas, Philippine Islands. ton. A AIQTI-IUIQ D. S1-ANCLHW, CHARLES F. STURDEVANT. NIARTIN E. STMETER. I-IARRY S. VILI.zXl2S. - E T C- E- Home, WCSfOl1- 2 T Acacia, Engineering' So- Engineering Society, M. Engineering Society, A. Cletyy A- I-,E E-1 Y- M' E., Editoivof Blue Print S.. M. E., Captain Hos- Cf A--, Semol' B1'e3kfQSt KRD. Home, Lincoln. pital Corps CU, Editor- Commlffee- Home, 10' 1n-Chief Blue Print, M. Cumseh- E. C31 Home, Seward. G3 Cl 3 1 S fn U l Y. M. C. A., A. I. E. E., Union, Engineering So- ciety, E. E. Home, Lin- coln. Fi C3 FRANK O. W HEELOCK. A T A, T O E Iron Sphinx, VVILLIAM T. V1v1AN. VvALLERY NVHITE. FRANK STOREY VVILES. i W1 I. VVOHLENBERG. QJKWII Iron Sphinx, A. I. E. E., Engineering Society, As- sociation, Y. M. C. A.. ' Senior Captain Co. D, Sophomore Hop, junior Prom., Clizxirman Non- Coni. Hop, Associate - Editor CoRNHusKisR C3, Vi1qi11gJ4j, E. E. l'lo1nc.Oin:ll1a. Engineering S o c i e t y. E, T Home, Syracuse. Chief Elm' Print Home. Lincoln. Dramatic Club, Engi- neering Society, Associa- tion, Chairman Fresh- man Hop, Assistant Business Manager CORN- HUSKER CED. Staff 643, junior Prom.. Senior Play Coniinitte-, lf. lf. T-lonie, Beatrice. X.. lingineering Society, A. S. M. E., Editnr-in- I Nl, Chznrman A. S. M. E. l-Imam' E. XVALT I-Tome, Lincoln. U Ce A. BOYD ANIBERSON. Y. M. C. A., Union, En- gineering Society, "N" Men's Association, Cross Country CZD, Captain CSD, Track Team CZD, Varsity Basketball C3D, C. E. Home, Superior. EDMOND BERGER. CHARLES G. BOLIBAUGH, H Catholic Students' Club, Y. M. C. A., E. E. . Enginleering Society, A. Home, Holbrook. S. M. E. Home, Lex! ington. GEORGE H. I. B1scHoE. HARRY NEAL CAIN. CIP A Q3 Master of Ceremonies Junior Prom., First Ser- geant Co. I, Chairman Non-Com. Hop, C. E. Home, Falls City. CHARLES A. BENNETT. A C9 X, 2 T Engineering S o c i e t y, Pershing Rifles, Y. M. C. Catholic Students' Club, A. S. M. E., Second Lieutenant Co. I. I-loine, Nebraska City. JOSEPH P. BURKE. WALTER F. CI-IAUNER - 2 T Engineering S o chi e-t y Engineering Society, A. "NH Men's Association 5, M. E., "NH Meng AS- Class Football CZD, Var- sociation, Varsity Track sity CSD, Reserves Q25 0 A-, A- S- M- E-, FITSY T , C Class Basketball C35 Sergeant COC C, M. E., 655111 fgginggn Home, Ggcggla. Class Caps, ORNIHUSKER 1' D L' if Staff 633. Hoiney Liu- Sciool. Home, 111COl1. coln. U , CC 1 D H, x HARRY C. CUSACK. Dfxvm L. ERICKSON. W11.1.mM O. FUIQMAN. Gmolems D. G.x1-l,ow,xx'. 2 T 2 T 2 T A Y Engineering S o c i e it y. Engineering S o c i Q t y, Y. M. C. A.. Pershing Y. M. C. A.. Pershing l-Tome, North Bend. C. E. Home, Lincoln. Rhillcs, A. S. M. E.. First Rillcs. First Sergeant Lieutenant Co. A. Home, Co. B. Home, I-lolclrege. A Cold Springs. New York. RTHURSAT-MEN DOBSONA LEONARD XV. ERICKSON. JOHN ARTHUR FRANCIS. GEORGE LERQY G.UTI-IRIE. - AIN- -1 T . C l ll s s Football 623. lflomc, Lincoln. Y. M. C. A...-E11g111GSl'1112 El1g111CC1'l1lg S o c 1 e t y Home. Stroinshurg. SQCWUH VINISCH Un V35 C. 11. Home, Lincoln. High School. Hnznc, Havelock. 0 2 U X3 I E U ...J C. l VERNON HARRINGTON. R. B. HYDE. JOHN H K V W1 A. Mn.EN. Engineering S 0 c i e t y, 1 UBERT UONY. C. D. NIERRITT. Home, South Harvard. Y. M. C. A., Engineering E. E. Home, Omaha. Home, Chadron. Society, E. E. Home, ' Norfol k. VVALTER jon N LEM PKE. Rl A. LIUNTINGTON. . ARTHUR R. KESSLER. Palilllcfg SRQCS, M, C. A., Engineering E, A E ueelmb Oclety' nhl Society, Class Football . 135. I'IO1'1'16,F1'ClT1Ol1t. A. I. E. E., Second Lieu- tenant Co. A., E. E Home, Sutton. Lieutenant Co. C, Chair- man Pershing Rifles Hop, Class Football CU, E. E. Home, Pender. Catholic Students' Club, Varsity Cross Country CBD, Captain CBD, Lead CSouth Dakotaj High School. Home, Sturgis, South Dakota. T l 1 RAY ROGER RQONBECK. EXDQLPII A. NEFF. Clxul. M. CDVISRMAN. -PAUL l-la1:.1.D Pzlarecla Home, Lincoln. M. E. Home, Nebraska li. li. Home, Lincoln. liI1QlllCG1'lI1g Society, City. l. li. Y. M. C. A., - EvEm2'rT H. Ol,h'IS'l'lZqXD. li. li. I-lomc. Lincoln. Varsity Baseball fri, Ill, I, 5 A , .4 Class .Football my j.xx11:b l,1m.x1Xu Puxn. ll omc, Bartley. l Chairman Num.1'al Com- mittee QED. Varsity Re- Scrves, Captain Class Football CBJ. Home. Slromslmurg. J U 1 E22- U RALPH XV. QUEAL. 2 T Engineering S o c i e t y, Pershing Rifles, First Lieutenant Co. K. Home, FRANK EDWIN ROHDE. Engineering S10 c i e t y, Pershing Rifles, First . Lieutenant Co. B CSD. LWCOIU- Home, Lincoln josmn FRANK LRELF. Home, Lincoln. P PAY H. ROSENCRANTS. 3 Engineering A. S. M. E. zad. GUY ALLEN ROBERTSON. ' A C9 X Engineering S 0 c i e ty, Home, Omalia. Society, Home, Co- LAWRENCE F. SEATON I Engineering S o c i e Y Af S. M. E. Home, Lin- coln. J - U U if , S CARLOS OLIVER SMITH. FREUIQRICK C. STURMER. Howixizn F. Trroxtfxs. Y. M. C. A., E. E., Glee Club, Beatrice High CIDPA Fullerton High School. School. Home, Jansen. Junior pl-Om, Home Home, University Place. Qmahah ' ' M. Lounz STRUVE. l'lOWARD F. SUTTER. D. E. XVALLENGREN. Ellgilwelilig Society, Home, Liberty. Pershing Rilles, Tegner Drum Major Cadet Society, First Lieutenant Bfllifl C2, 35, E- E- Co. D, Second Lieuten- Honie, Blair. ant Pershing Rifles, Plattsmoutli High School. Home, Lincoln. J l l l I ,-M U D , Q P cw JOHN LEROY VVARD. :HARRY LEE VVHITE. ' CHARLES X7OUNG. E. E. I'IO1'116,iEClgEl1'. Engineering Society, ' Y. M. C. A., E. E. Y. M. C. A., E. E. I-lome, Tecumseh. Home, -Omaha. SAMUEL Z. WESTERFIELD. GEORGE VVILLIAMS. THOMAS Z. ZACER. E. E. Home, Lincoln. Y. M. C. A. Home, Komenslcy Club, Catho- Lincoln. P lic Students, Club, fun- ioi' Olympic Committee, Manager Basketball CSU. Home. West Point. l CJ Q CN U L . l l m f 1 K -w . r '-. , 1' "':, .9 , 55" 'V'-xc .if x .l,. V FV ., 4' , .. Zz:-v ug.. .. g"' . , 'f,3.f"5.-rlsmqfi f d ,Vg - --.1 J: - . p::l3.- 1,-31:1-H" - 'Vfffwe' it.: LV- S ', - L U ' -i J - 55? V43 .. V' : V- ,ff A 1' V, ., ' X ,z - w -'-Rf. A ,M ,E jig' .19 L3 . . ' 'sky 'L -V' -.V-- . ,.:'V '-0' I.,-,v A -sv I , 1'-g 4,511 5 ' J kt ff:--V ' fm-' . .1 . '- :Vu ,V -: , ,- a . . ig. . ' '.x. 9, hir,-N.,-V if , 'V ' 'I' 1' w 'PS - 1, , -V ' 'fairy-g V .. , V, .N figs ' ' 1 . A+? I - 'exif -s V ' -+1 1' J ' ani: 1 .t-..V-:,gmV5ef3f-' '55 X V4 V . Q. 1 ,, xd1?,,i?1fi V' figs-21 'fgiz . 5,55 l . gi '-N4 x .: Qing f, A -wig' V gg, - - V ..LgE1V21:, . 1. V ,.1..,g,i-1' 3 . F5 .U .,' . , -, 4 I '--'5 , ' 4 ,V."j '. -1 RFQ? -.Q.fV'21VSPgf" 1vZ -FL' I ii I'-V 'x C . V"V'Y"ff "3"Jl' '4'T'J"- V.fT V - g., ucrquiz V--1--:nr V .5 2 za!-V ' Y 'gl' .Q N f V Q 5 V V :L ,,..: 5' ," '3Ef9j'g'J.uj5f75'ggw. .-- ,.--xl'-,,, .. -V - ,f,.A,,E'ga ' "1 -' A.. T ,ig-,r 5-'-'Q' ', f . V , Y:gF"?!'T1g,gfw5 ej,:1,1f ,.. m r - K J. -F Xi V 3-1--i-1 'r'1i'rf Vg ' 2" 1 .' 4, 'ff . +V Ti 1 -1: ' 'V . ' Q-xii-f-V 1Vf'!"f5f .V w ' 5--L?V:l:Lf,Qf1flf ,'Vf ' "7 , Q 1 , fx ,,.Q7 :QR -+9 5 '-" ,if fgyfdj , .0 A 'V 1 1 V ':-'4'f1i.f-- gf Pgi.,,p,i:2: - - .- 3..5f',4y , 4 , f"'4 ' fi? .21 ,,- ' N 'fm 2 'V' ' , ' ' ' , --1fg,f,V!I..V ,- 554 Q, .-1 ,. .,1 .. ,, H.. -V Q , .V, , , -Aqffiizl-. ici I 1 7 ff - i,-.,-QQ . . 1 QQ is-34-'-.-.-V V. 1 .12 V . V -, 'T,:l" " W"-- ,grL,1:iqwug.:gai,qz. V ,f V,,.f. : V- Q-VV ,fi f-' ., 51' 1 3I1:i,iP'?1Ef94g:1fa.,i1fj'5ff ', fr ,f v' f 5 A ,I 4"5"" 5? Q- 1' .. ' 1 ' ' , ' 5 Qjffl i Fu, 1 5 va- S-'mn-:Q2:1'1:.., ,V 11 -' - J V' - V A "Qi, , Q V-Am f ,W fr " .- ff ,.1,E.?jgEV ,SA -"V V. .5 x 421.5 'Iwi' V,g4.f',f '. : W Q ' 1 ' , ..5 "' "ff: ' 'wi 135 V vw V Q 'if 1? fV-:wr--fx' ,. , -,gg 2: . 4 ' I-,A: - , In ,, ,,.7,,,! .ya 4,1 '- fkj MK, 4. 71. Vi, :'?fjf'?11' .3'V.V5g.Vgf V 1.1 1 .V vfaz- J. 1:1 . .1' wgj 'J F iff- ., V . ' 5 ::f"!"'1'f, fs ex, 1 . pd- , a. .fQ. ' ,' 5-,fvy--' r "H '., '- 4 ' :- fr! l'V ,v-5. . sw '. V. -La V .iff 'Vim .fvf 1 - . . ' .5 T -2-:--F4 .. .. 1.2 ,, , ... X - A-gf - lx.. 1 . :.i'i.w,g: - ,' jj A -1' 2 2 1- V401-gf. .3 531- , 4 ' vb ', 1, ' mf' E 7 V .fif ' 555 1gff'V Q--'-'Tff If 'i 56 . v , iz1'f!!1" 'j ,J iff., 'gli V GJ.. 2: V.:-5--4,-QQ--Vr?i4?, 1341 f'V H 523 5: V 5535 F ,iffy ,F if? 'ff 35" ' .5 5 1 'i - fff A 5 4i"iT'??? Yi-3 fii. . 4 3 ,' M- f ' 1' QE! VL :g"E1"E:'!Q-5':'1' . Q. ' 1 I V 5 Ji Y. , T-wa -it ml 'V '15 .353 is ,-, M152 Q., 1 V . , .- ,..L 4.-4, .V V . 5-Vw .. 4 . ,iff ?r. "- ' f,V..' f , . VV-'.,g:ig,Q1 itll' "VP"?Ai?w..iJ. li ' fvg,' ,1' ' 'U Y -gffqr fp L . ' :V . 'i -:rf 's J i 1' -5177 YI. -x gary- - ' , 1 '.,'f ig.:-,:5'V.L 'ix V, .V , 12,915.5 '- .,'- s '?':"1V'A'1f '! WV. 5 111.1 , .. lx . . i1'5:4 gm , : Pix'-VV: as..a g1: f 3,,.,5 --,, 1 ' M V SWV. K I Eff Si 'V I-.5 '1 fx! n 1 gjapzgg. gg., ,-V,..,qa..,ge I ' ' "431 -a'V- VIEWS, fi 1- M f r"' .1 A512 '- : I ff I aixsg d f , x :nf.i,2g'31:4,:,4L-7. - 1, AWQLV- .,-,ei:,zgi:1 . . 3?3 ,QM a- . 545'-QVV! ff' ,ff 1- -VF ui: .V "th ' "1 W 4 V 1 .f 111 V - iff: Q --1 if 5 iii 1. V F' fi 1 3-S:2'..-' V "' LP. -11 V 5 1. 't Vs . . 1 ' - XV ' 1-Vim... .Ve V 521 4,-.V 3 ,'1'z!1 2 V 1. V 5 , 'V ' - -'.f- ' mv 1 V--- f V' if ..f' fJ:.f '1. fV'Yi1 E V, -,gf . . . ,, .4 X ,H .5 ,VV V,-..l.11Vm9 ' ..n. 5 5 ' 2 'Q V iii r V ' 5 'YL 1.-l'g.- Elf' WY' ' WET! V'fii'1I1"ff?1L Exif N 1 g:V.51f:'? Fw- .-3 -' LV QL ,Vik if V 3 2 54? , I-V 1 .V V.- v f Vg J ,. V - ,-.. fn . ..U,e.5. .. -, ,, 'S ,,.-.f.-gn. gm 4 753152 - .rf , 4 V 1' V f ff--..:g,ff wVfa,f'f 5152 V -fb i I 1 , , 1- W, ,V ' ' , EY "f ?V':1VE5'f ui iw-52-ff -"'1Cf-ff .154 5 L .5 ' V 'EL 41 I 1:51 -V :.f: - Q- . -45 ' 'L . :A '. fi. , 2-Q fri- ff-:".V-.fr- . Lrg V Vjggg if '- 5 5 4", 2 5 ,.iV ,, ' , V A V ii 30 1112 . gf. . 5, ' 5: N 9 . X VJ ' V ' .Z ' .' 5 ' .s. Q ,555 ag-f " :21Lf,vr --2.5 .f' , A V! A . .M . 18 f 5 V . w- 1. V. 5:1 V- V 5:5 V, , 5 ag-uf. .-gy , , . -- V ' 2 f xt V535-5 A ' .3 . . - ' ' V 113. - - A+ ., ,, .., . .,. L. . '. ..:. , . . . . ...wil l x .Nz ' :wa-Am - ,wx f Ellie Glnllege nf Agrirulturv THE COLLEGE QE AGRICULTURE was established by an act of the leg- islature in IQOQ, in a reorganization of the College in the University. The Indus- trial College was abolished by this act, and it was divided into two colleges, the College of Agriculture and the College of Engineering. The purpose of the Col- lege of Agriculture is to give a thorough instruction in the technical agricultural sciences related to agriculture, forestry, and the household arts, and to aid in the promotion of agriculture through the secondary school of agriculture, the experi- ment station, and the farmers' institute. The college has a farm of 320 acres which is used for experimental purposes and to illustrate methods in farm practice, showing the effect of rotation and methods of treatment on the physical and chemical qualities of the soil and its productiveness. Extensive orchards and gardens are maintained by the depart- ment of horticulture for demonstrating horticultural methods and practices. The department of animal husbandry and dairy husbandry keep extensive herds for instruction and types of foreign animals. The agricultural campus contains eight main buildings and many barns to give efficient results. The Agricultural Hall is used for administration, library, and laboratories in agricultural botany. The Experiment Station Hall furnishes labora- tories for soils, entomology, and agricultural chemistry. The judging Pavilion furnishes stock judging laboratories and grain judging laboratories with excep- tional facilities for vvork. The Agricultural Engineering Building furnishes labo- ratories and forge Work, woodwork, and farm machinery. Horticultural Hall is devoted to laboratories and class rooms for horticultural instruction. The dairy building furnishes laboratories for instruction in butter making and cheese making, supplemented by a herd of exceptional efficiency to demonstrate the best dairy practice. Home Economics Hall furnishes laboratories for instruction in cooking and in household arts. The courses in this College are divided into four different groups. The first group is the general agricultural group, which is for those students who desire to make practical application of their education in the management of land, or who Wish to prepare themselves for the pursuit of scientific investigation along some line in agriculture, such as agricultural chemistry or horticulture. And also for those who Wish to prepare themselves for teaching in high schools or in agricul- tural colleges. The technical group is primarily designed for those graduates of the Univer- sity School of Agriculture who desire to pursue a college course. In this course it is intended to offer the largest amount of technical instruction consistent with correct educational ideals, and to fit men for the largest degree of efficiency in agricultural pursuits. The technical forestry group, which is one of the most popular courses in the College, is arranged to fit young men for work in forestry. Much attention is given to plants in general and trees in particular. Also much attention is given to soils and their relation to vegetation and their relation to climate and rainfall in the forest covering of the country. In this course opportunity is given to spend one or more summers in the government forest. In the home economics group, instruction is- given for the practical problems of home life. Special attention is given to the artistic, economic, and sociological problems which form a legitimate part of this Work. K LOREN LEROY BISHOP. V CARL FRED CHASE. A FRED W. l'lOFFA'.lANN. I Y. M. C. A., Forestry AZ AZ Club,. Chenalstyyl Cflub, Y- M. C' A., president Acacia, 1:O1.eStl.y Club, Aswcmted Edltol 07' Ag1'1cultLn'z1l Club, As- Sem. Bot., Glee Club Cl, C'-VVS' Club -'fllllmfll C3D- SISlQ2l1'llI Ill Agronomy. 2, 3, 45, Class Treasurer HOIHS, SUPC1'101'- Home, Pawnee City. CBJ, President HD, As- . sistant in l-Iorticu'ltu1'e. CARL A. BRODERICK. V12R1s S.xNlfoRn CULVER. Home. South Omaha. Y. M. C. A. A0'1'icul- A Z H U GRLL . -' D , -- l , . frN.xnEYER. RLXRTIN SIMON juassr. Club. Home, Fzur X.U?Ji.CE.l liilllilgfgg, A Q X Home, Indizmola - l-lglne, Albion. Q I A Club' Home' O . 3 l C' S e-AED EDGAR G. POLLEYS, 1 lVlAURICIO LAzo. Forestry Club, Agricul ALLEN GRANT BZLCNEEL. Forestry Club. Home, North Platte. f CLARKS EDWARD MILLER. - Home, Friend. tural Club. Home, San- ta Maria, Illocos Sur, - P I EX Viking, lron Sphinx, Spike, Forestry Club, President Forestry Club CM. Home, Lincoln. li ARTHUR T. UPsoN.' Forestry Club, Master of Ceremonies CU, Fores- try Club Hop QFD, First Sergeant Hospital Corps ITU. Captain NJ. Home, Lincoln. JOHN -CLARENCE RESLER. Home, WVilsO'nville. JOHN TODD 71Myn:P Y. M. C. A., Nebraska Entomological Society, American Ornitliologists Union, Nebraska Acad- emy of Sciences, Assist- ant in 'Ornithology Home, Lincoln. EY 1 3 U esfxff? J NVi1.1.i.1xM VV. BENNETT. JOHN SHAW BOYCE. LYNN H. IJour:l.lxs. 'l'x'1.mz M. EIJGECOMBE. Y. M. C. A. Home, Y..M. C. A., Managing M. C. A, ,l--Ionic, Agricultnrzil Clnlv, Asso- L-incoln. Editor 170I'l7.YlI'-V Aazlmul. Lincoln. ciatc liclitor Nvbnzskan T-Ionic, Lincoln. fill. lflomc. Geneva. ALICE M. BERGE. LAURA IRENE D.Nl.'I'IlN. Kxriz FIELD. Home, North Platte. Home, Lincoln. K A QD, E A Silver Serpent, Class Basketlizxll U, 2, 45. Home, Lincoln. I P i - ., o U X 1 Q C- RAYMOND D. GARVER. LUCY H. HAMMOND. JOSEPH W. KIEFER. Forestry Club. Horne, Y. WY C. A., Peru Club. Acacia, Y. M. C. A. Fairfield. Home, Randolph. Home, Lincoln. HOWARD I. GRAMLICH. EVELYN E. IOHNSON. IVAN MCKELLIP5 Y. M. C. A, Home A Z ' Home, Oakland. Alb. - Y. M. C. A., Ag1-icu1- lou' tural Club, Union Liter- ary Society, President Ag'1'lCLlltLl1'Hl Club, Inter- national Live Stock Judging Team 1908. I-lome, South Omaha. G' I U , 5' f .94 , .i VVADE RANDALL NIARTIN. BERNA ANN NIISKELL. ALBERT Pool..- Forestry Club. Home, Y. VV. C. A., Wfilber A Q X, A Z Lincoln. High School. Home, Y. M. C. A. Home, Lmcohl- llfeeping lfVater. TALMAGE Ii. MILLER. GEORGE L. PETRASHEK. MARY ANNE SCHOFIELD , Forestry Club, Ashland Y. M. C. A., Palladian. Agricultural Club High School. Home, Forestry Club. Class l-lome, Lincoln. Greenwood. Track Team C1 D, "N" Men's Association, Var- sity Basketball ffl, 35. l-lomc, Humboldt. 1 F l U M Q22 Q U l . X . DAXVID PIENRY SQUIRES. PIERBERT S. TAYLQR. DAVID G. XNIHITE. A Z LIJ KXII Forestry Club, EIIYOIUO- Y. M. C. A., Agricul- Home, Lincoln. 108101 Clllli- IUU101' tural Club. Home, Ord. Pwm- Home. Platts- A OTTQ F. SWENSON. - mouth' - rgcgglftfqmgl Club' FLORENCE S. TODD. HORACE JAMES YOUNG m ' C ' A A A Forestry Club. Home . Home, Nehawka. North Bend- 1 C I l l , U U , 5 Q, COLLEGE 0 Q OF: 0 fvlclf-If Uhr Olnllegr nf illilrilirinv THE CLASS OF 1910 will be the fifth class to be graduated from the College of Medicine which has received its entire training from the University. Among the men in previous classes not one has failed in any state board examination. The College has steadily raised its requirements through years of rapid advances in medical education, maintaining and now holding rank among the best medical schools of the country. Even abroad its work has been recognized to the extent that its students are admitted to licensing examinations before the English exam-- ining board-the Royal College of Physicians and Surgeons--a privilege which but few American colleges share in common with the best English schools. The State and University may well be proud of the position we hold and the standards we maintain. Students trained in this College who have gone elsewhere for graduate work have found themselves equally- well trained with men from the best eastern schools. Men from those same schools have been met frequently in competition, and our graduates have never yet failed to hold their own. VVe of the Faculty are proud of the records our men have made. The reason for this is that the University has consistently stood for only that which is best in medical education, has appealed only to those students who are looking for a strong, well-rounded course, and has had a Faculty willing to work, frequently under adverse conditions, to realize the highest ideals and give the men who come to us in fullest measure that which they seek. But what is the best in medical education? Surely not that which soonest gets a student into practice, at the expense of thoroughness in trainingfnot that which is frequently called "practical" but which makes of the graduate only a time server, not that which emphasizes income as the measure of success, and min- imizes the value of attainment in the science of medicine: not that which stops at the making of a doctor and takes no responsibility for the training of a physician who is at the same time a man of science and a gentleman. The highest type of a physician is he who approaches his work with the atti- tude of the scientist, seeking only the truth and acting and speaking only thatg who brings to the examination of his patient thoroughness, accuracy, and the clear judgment of a trained mind: who in a diagnosis exercises that insight which is possible only to a man who is practiced in the formulation and testing of hypotheses based upon the results of direct obiservationg who in his treatment possesses manual skill and meets his patient on the plane of generous sympathy: and finally who is not content with using what others furnish him, but is zealous in adding to the store of knowledge which his profession passes on to future generations. It is to train such a man that the University demands six long, hard years of study, four of them at Lincoln and two at Qmaha, the former devoted to labora- tory work in which the endeavor is, by the constant use of laboratory apparatus, to train the student in thoroughness, in accuracy, in manual dexterity, and in the cultivation of the scientific spirit, while at the same time teaching him how to formulate hypotheses, to test them, and to prove them. In the last two, which are the clinical years, the close contact between student and teacher and between stu- dent and patient, which the section clinic method ensures, is calculated to give the student a thorough and accurate knowledge of the phenomena of disease, develop still further that insight which the successful physician must have in the acquiring of skill in diagnosis, and to deepen and broaden in him the sympathy which is such an essential element in his future success. The College of Medicine can offer to the prospective physician a course which gives training equal to that which can be secured anywhere in the country, and which is far more practical than that which can be obtained in a school Whose num- bers are large and the instruction is at long range. ' Roizizizr H. Vifotcorr. ,,7 . . v ' Win. WILLIAIVI N. ANDERSON. ' GEORGE BUOL, IRVING S. CUTTER, 4IJP2,2'E, AQ9X,fDP2 AC'DX,fIPPE B.Sc. ,os U. of N. Assistant in Anatomy '07 Innocents, Sem, Bot.. Home, Osceola. Medical Society. Home, Managing Editor COR,Nj Randolph. 1-1 USKER MD. Homdg- Lincoln. FREDERIC L. BARBOUR. Ihmnx' R. CARSON. RUUERT Gl.ENN lYlILLER qp B H Home, Kearney. N E N Home, Omaha. Home. Omaha. 1 OT l U Q Q. U lVlEVER PTARRTS NEWMAN. ROLAND RAY REED. FRANK WALDO SCOTT. B.Sc. U. of N. CIJPE, AY, fDPE HO111C, 01119111 Medical Society, Class Home, Omaha. , President C41 Home, 'R311d01P11- CHARLES EDWARD REMY. BRYANT R. SIMISON JUSTUS EDGAR, OLSON. Home, Gmaha' CDP 2 - I D122 Assistant in I-luinan An- atomy, Medical Society. Home, Lexington. ll Cl EET 1 Home, Lincoln Q C U ROBERT I. STEARNS. Home, Grand Island. SAMUEL A. SWENSON. lvl 2 :. Union, .B.Sc. U. of N. '08, Assistant in Zoology, Mechcal Society. Home, JEANETTE FRANC , THROCKMQRTON. PILB. Simpson College, AM. Iowa Vxfesleyan, M.D. Keokulc Medical Qaklandl College. Home. Chari- CHARLES Roy STEWART. ffm: IOWH' CID P 2 JAMES Clxms VVADDELL Assistant in Zoology, CD P E President of Class CSD. v Home, Nickerson. Home, Pawnee Citg 1 P ,l .--N l D E I Q K? U , ...ir E ARNO ALBER1' BALD. IEERMAN Boc1cEN. LORENZ W. FRANK. ATA,N2N fI1I'A,NEN KE, NEN Master of Ceremonies, Vikings.. Home, Har- Iron Sphinx, Spikes, Sophomore Hop. Home, lan, Iowa. Medical Society, Class Aurora. I President C3 J. Home, FREDERICK BINDER. A1 apahoe' Home, Schuyler' FRANK, A. BURNHAM. ROY D. MARTIN ' CID P 2 CID P 2 N I ,-R E3 'X A.B. U. of N. '09, As sistant Business Mana- srer CORNHUSKER C35 Home, Naponee. Home, Fairfield. l , E ff'x7?,E?' lVI1?R'PlN P. SWARD. fXm'x1111 NV.-XL'l'ER XVARD. N 2 N N 2 N .H'O111C,Oll'lZ1ll2l. Varsity Baseball Cl, 2, , ' 'N I 217. llomc, Stoclcville. XVILLIS PIARVEY TAYLOR. lVlARY XNINIFRED TUCIQER. 41,123 - B, SC, U, gf N, fog, REGINALD M. WVILDISH B, SC. U of N. 109. llome, Lincoln. KIDPE. Home, Villisca, Iowa. B- SC- U. of N. '09 Home, Aurora. l 0 U D , Q G. L w z 1 1 W J , A C SCHUUL PHARHAC Q W ' 'A fl 687 ' N1 .- 9 yu .I IIIIIIIII M umm. MIIIHIIHIIIWV Yilllllllllllnl aa:-ff' Q ' um .fllllllllggdll if 504 XIX ,zxf MQ we . 3. X! Qx. QQ QQQ5 5-692 g.fX,l zbfx. ' we ' CARL Q. f'ff1'-l- 1 Z r,.!.xQy:9' I -' -2.5-1 n T'UUIIIIIIHIIIIUIIIIIlxrIHllll11lllllll1N""'Wm 4 U . '. gmliumlllfrrlillllllllllf Srhnnl nf liharmarg THE SCHOQL OF PH.-XRM.-XCY was established in the University in the spring of 19o8. Ex-Chancellor E. Benj. Andrews, believing that the training of young men and young women of Nebraska should be the best possible in phar- macy, appointed a committee early in IQO7 to investigate the advisability of such a school. This committee was composed of Professors Avery, Bessey, Wfard, and Lyman. They reported favorably to the Chancellor, and at a special meeting of the Board of Regents, the School was established on April 23, IQO8. Dr. Rufus A. Lyman, of the College of Medicine, was made director, and -Francis Perusse was secured as instructor in pharmacy from Kansas University. The School was opened in September. 19oS, with some fifteen students, which was a fairly good beginning. Wfhen school opened again in September, 1909, the attendance had increased threefold. The percentage of increase was greater than in any other department of the University. From the present indications, this course promises to .be one of the most popular in this University. The practice of pharmacy is as ancient as that of medicine. The early Egyp- tian and Greek physicians, the Aesculapepiodae collected their own herbs for med- icinal purposes. Early in the Christian era, the collection of medical plants became an important industry, and a class of collectors, known as Hroot-cutters," arose. In Roman times drug shops existed. Specialization, however, grew slowly, and it was not until the Middle Ages that pharmacy became an independ- ent art. It received a distinct recognition from Frederick If., a patron of the University of Salerno, in the thirteenth century. By the- ancients pharmacy was held in high esteem. As an art and science it was not considered inferior to medicine. ln modern times, however, pharmacy has fallen into disrepute, due largely to the fact that commercialism has invaded the field, so that the business point of view supersedes the professional one. The simplest formulae are given fanciful names, patented, advertised, and sold as pan- aceas. Specialization has gone so far in this direction that any common mixture may be impregnated with a sweet smelling, volatile oil and sold as a most potent agent in the cure of disease. Due to this, we find that a large per cent of the med- ical profession have fallen into the habit of prescribing proprietary medicines. Thus pharmacists have been compelled to become mere handlers of patent medi- cines, and this has led them, in many instances, to the illegitimate handling of narcotic drugs. But today, in the changing of conditions in our daily life, both pharmacists and medical men are united in an effort to rid the professions and the public of deception which menaces the public welfare and health, The result of these efforts, aided by public opinion. has caused the passage of pure-food and drug acts by our legislatures. ' -102- ELsi1-: DAY. -TAY GUY RINTCER. -Ry' X'VlLI,I.XM Bixmzrx. Umverslty of Nebraska U1l1VC1'S1tj' of Nebrztska Umvcrslty tot Nelwz-nska Pl1'a1'111aceL1t1cz11 Soclety. Pharmaceutxcal Soclety. PhZll'l'll2lCL'UflCEl1 Soclety. Home, Lmcolu. r Home, Lmcoln. Home, Ponca. Enwm ADOL1-H FRLCKE, Mmm W 1-1.,x1.m', ju. MQRTLN KLLLAM QDKQ, Univm-sity of Nchrqska Ul1lX'CI'Slfy ot Ntbmaslvx Viking, Spikq-3,'U11iVQ1'5ity Pl'l211'1TlU.CCL1tiCZll Socxcty. Pharmaceutwxl Socnetg of -Nebraskgt Pharma- Home, Clflfks- ceutlcal Soclety, Iumor Prom. Home, Platts- mouth. 0 A '-X , U D C EIS 1 'f3:SfERxWYm3 XY .W 5.f,v-1 - "N: Einrnln Eentzrl Glnllegv Asanriatsh with the lfiuimzraitg IN THF F.-XLL of VISOZ Dr. S. H. Cain and Dr. Clyde Davis consulted the University authorities concerning the establishment of a college of dentistry. The authorities were favorable to such an institution, so it was concluded to include in the miscellaneous fund of the University budget to the state legislature a sum sufficient to purchase the necessary equipment. The legislature saw fit to cut down the amount in the appropriationg so the above named gentlemen were in- formed by Chancellor Canfield that the Regents had decided that they were too sorely pressed for funds to take 'up the new work. F After this matters rested for several years because of financial conditions, But the two interested in a dental college 'felt that this difficulty could Hnally be overcome by soliciting funds from outsiders, and then associating the institution with the University in an educational way, so they formed a stock company, and sufficient funds were subscribed to open the school in the fall of 1898. The nrst session was Opened on Qctober 2, ISQQ, with but eight students in the building, now known as the Hotel Ideal on South Fourteenth street. Two years later they moved into larger quarters on the top floor of the F. 81 M. building at Fifteenth and O, where the infirmary and dental technical laboratories are still located, To legalize the granting of diplomas and to econoniize in the teaching of subjects akin-to, or a part of, a medical course, the college allied itself with the medical department of Cotner University. But in 1903, the college having adopted high standards as to educational qualifications, as adopted by the leading educational institutions, the Board. of Regents of the State University saw fit to associate it with the University, allowing the Dental College to maintain its sep- arate financial existence, yet controlling its educational requirements, making its course of study subject to their revision and guidance, so that the high standards of the University could be maintained. It provided also that the general science teaching should be done at the Uni- versity, consequently most of its class work is done on the campus. The College was fully recognized by the National Association of Dental Faculties in IQO4Q consequently it makes the College one of universal standing and recognition, one or. two years here being given full credit in any university, and the diplomas given the recognition accorded to any dental school in America. -IOG- XVILLIAM I. CAMPLON. C.xLv1N I-I. I-IARTWIG. Rm' LOGAN MINNICK. Home, Lincoln. E, w11 in E' xp np Class President HW. Ilomc, Cambridge. Home, Sutton. EDWARD X. CuoxvL13x'. GEORGE LINUS I'lEW1T. CLAIR Luomum' llILL. lVII.I.l.-XM C. Ricnmws 5111115 ' K2 'EXIHIJ EYIHID CORNHUSKER Staff CLD. Home, Friend. lflomc. Syracuse. Chester High School Home, Lincoln. Homo, Lincoln. 5 .0 3 l r K I ' A ' Cl U , , S Q I CHARLES LEVVIS RILEY. THOMAS A. TRUMBLE, ELMER M. VVI-IINNERY. JAMES EDGAR VVILSON. 'E,xIrcIa Exlf ID Home, Lincoln. . llvilllillll Jewell College. Home, Vlfisner. Home, Hayclock. Home, Befhally- DAVID W. SUMNER. " BLAIN CECIL XIVILDMAN. VVALTER PIENRY XIVILD , Q I' A, E x11 :In E II' CID DeWitt High School Home, Lincoln. "N" Menls Association. Home, Lincoln' Hoine, York. D 1 l ,..5 ' D 3 1 Q C. D' I - " 1:- . .+:4p"', - --Vfgz' " ' '5F552.:kw-22'-pf:-1 L -1 VV: gr, :.-.sc?2,:5,u . VVS,-929 3,3 If LU ' A 1 ' 15- 1:14 71" '-' Y'-'I , 'f -' E' 'Z'1"' 'S 1 " fl" 1' . ' H51 fff 5315 ,:1,1:1Ej'cf. "":' if-V41--1 - .V -7-if "i z , -3335 -.513 , VV- U ,V .. 5,--4,1543 ' - - , I -- - - V -5 V , V..3,,,' igggff-fi--. r- 42 H .1 -1 459.1 '24 . V- Avena: V-Eu, 1071 "-J , ..,, . ' 'L 'z ' - , ' I ,. , L- ' 1 4. fr 4- ' ,V V2--' , V.: 'A' i:,.,-.-af- , ' V 1 f ., .3-fl.. ,V 1.6 A ,lf g?,?5.H.'?1, ,r4Y1 .? L' L-'- - ' ' q!'.'g,-I--l1jx:4.,z?f q glegff-335, . A,,,,.. ,JV V - -,,. XVWV. , xpgw . , -.,V V ' ii, av , V' ' -'f' .. '-,x . V' Lg -"u I -' -V ,I ' V l .-I,"'QI ,:v- 9 4 l g s-uh f-V1 1 ir: 1- F U.i"- f 'E VV fx- T:f? Vf51f '1'af:2f? X? F i? A "F1r:-:-f- Vim- V - - V 111 . V -5, V-f i ,pf 5-..-.V 'fif.1xawy'-11-5-ff: . . -,.-M. .. ., , , V , ., ,--.1 . L., .,4,.V V .-, d:,., Vp. ..Vg.. . i-f , g, n'-, :v'2!'f -2. - - . -3-,J:'1J.P,V,,L3gh, 1 ,- ' - 0 1yf1 ,yr 545,19 -1 :I --fl 'L' '- SJ, V- - A " ' ' . . :Q21 . . . f,-. 415515. z V, J f Vafrf fflgzfx-Pfg.'f2e.-.iq 755' If A . J 'l'2f?g" L ' V g -4 Q- if "91- ' ' , ' . I' - V '. , . ,' ff, 'J-1- 'wtf' ' -L' F3 13 1-132' -L+ 'f V' . AV?---'12-" 1 - ,lj s,g1.s3?V ,.Q?:f' 155- 'iv , i . A- f. - . . - -- V' A 1. A. V F ff, A ,, .53V.f.1f-y a ,W-rvrifzaia V . 5 '-.- ' ' . ' fr ., -wi' V-.-ivfsxf ' . q' vs- Vw fi.: v isa,-, .ff?f+.--VVWVA-. -' --lf. - 1-V, '-wff w '. 'Q ' - - 'Q - ' 111 " -1fV.1"-- . ' 'L' -- .,,. -J , '- fi 3 wa , gi- f sgggn-:afV f-: if' 5,2gWfVW++ -5 . .-74 . 'gf 1 f -.M L. - .Iv -V '. .. -gt: lj, ,L ,-. 1 A t - 2 ?4Qf:Ff'555i:5ff A " 'Q ' ' I r 'Ld - ' "ff " -'Wh f f- im Q -1 viii' , .1-y V V-Emi. , f 2 V 3 -51:15,-v . ,V - -V V A25-Ya 1- ,H ' '- a , Vm . V , L'-rl ff ' .J X-n'.i1v5J'f. 4 ,--,, ' v"fi1'fffi!if33 1 f" 1:-. --':-.-,Mfg - "x, "fm-, . l Q? - cgi, 3-K - iigmk' ' ,Q ,. 5155- . , V -' f :F -'Q V 3, iff ' ' 11' rv 1' '-,-, -2953 "'4Uf'Q+ .,1 ,Lyra '-F ff M I z B Mgxzixfhvwq iv ' 'xi' 1.9 A1535-ww A -1 YLL! ifqfi fu" 1 new" 1 Q' Ava 4:1 'grq 2' 9 'f 4-uf ' LS -.A S .w5"3'ir5'.- 14 V ' 2 I 5 x V- 'MW rw ?5V:5"W' 5 If sf' geifrw ., x -' they , 2 ,,h.., , 1 I r - r.. , 1 1 Ang. : ' """2- 'V .A,,. .A,.4V I ...u,. , 4, .N- , -C ,, J Q, 5 'W N5 -S .gi f- A -V- Jfa v , w- 'r IL ., ' .F- 1,.5'5 . Pia ' 1 ' 'L 91' . 3, .1935 'kiihr .1- .V -,-f1.5h V .-S' .V 1 V ,,. Q, ..f:- .-l- 5:51 F f, -, ,1- . ,.,5 ., , . X g.A4f,:i, V -4 r ,, kv ff- Q su gvr' ""1 "54,FV vp Q"-lr-4 A' ,.c:v.....f...m- -ian, Mrs V ,lg it ,.f-'-r .A -. Q vw" Q-I A ff p- " f'3'l -X523 A, ana, ' J I M1-,fp 1, V. , In 3.,,V-w,,5, K 'r V: , Vfurfv . mf. 5752 if ', .vji-A 1,11 fzs'V1.,, .X '3,4"QA Q 4 ?'4:?kF w,,c-34,"f7h9 affix' .- J,-V . wrt' Y". .f: -v..-... sm Ja --.1 - X" - 'nf ,lg 'HV 5' -1. 1 .1 .T l r 3532? , ,SR f. 4 'L' 1' I M i 5 , QP:-g Xl' 5 4 . V-V.g,.,.,- ,- . . 2- V--"' ,fi ,- - ,- W fx' -: 'lg-V.: ' ' I' , ' -vp. V-, J A 1 I x 5 E W fgyT1Vf'f'-"w'f'hs" -WI? g-:ev V Q v.4a"'Mh'V'AL 4 1 -15629 V,,, 'f Jif- -f VJ' ff ' 1- :UF A -"5 ' iA"111Lf""y ,wifi A ::g2""7 I Q ,,-bu, ""'1,nflm-'V 72,4i"'X'bl1 if -r-f - f.q,b5itJw fir v. ga L M 1 ! 1 1 , 'r M If L I. nu,"-564, -QL' 5.11 In W? QQ f ,,. wh I eh, J , . . 4 .. . ,gr V -fd.: - , -F ,Q 'K ' , ' 1 4' L' ' -.L' -7' ' ' ', 'f:- ' 1- ,-. -7 .. 3 , , L3 A V , rv' , Li- ,Z .. ' 1 EEL.. .KIA-lL'.i...-ip .VL , 4 . -,L .c YL-ggi-I fx '. yi ,.: VrI.'jff-5 71 Q A114.:,j1.-15. . 2 ly-,.. . 3 3- 5""" ' F' 3 , -7:1-,fllf '43 V . -. . V , , flpfel, , , '. A-1-::'1,.V Q-.:.: 1-.. , uf' V - , ,---1.-.-., 1.: - -V L 1 - ,. ' , ,QV i 'Pk-fr - ' " VV ' - - V X 1 V- fg ,f ' ' , -. V '- , -' ,E V V 'X-'kk I - .,'IV:, '-7 ' 'Lf . .- - ' ' i' -' ' ' " A - . -, - .,.,-.-., , -- - . , , V . . fi: ay .- . V :cf - - V- -vm' - , ' ,. . -. V V Arg., . 1,5 - A 'ij . V A A ' , z f. V :gl - 5,52 , Y 1. , , Q nv- ,VI - - . , - : ' t i f-3 1 P Epi'-,. VV A. V, " . - ' 3- QV f i. . Q ,-ifgg 'bfi :S-" "Mi", j -7" ' " " ' ' - Y .rig-:L--, .' S'1',P,af -X V11 " iff 1 . , V - 5:gV,,:,--an , A, VV , v Uh 5. -. - ,' ' - '- - V' - -, , -VV +V 'Y ,QQ V, , , Ag--V: " - .. , . . : . :V V V, -,V , 'f'1,, ' . fqf- V, . . V , , .rg -,:'ag: ,V ' '. -V , - - V A , I ' -2 .-4 - ' w V1 : r- , ' - 1 V: Q. " - 73,1 E'T.?f-y " " l' V R, ,l ' t' 2-L :EJ ' l - - - M-rV.J42?'-f1.wQ':V,i il-fu l. 'J'--'J ' .1 -- ' , ' -- , V . .af '..T"f-1:21 -V V- 7' , 1 J V V V ,-V'-f' ' f V- . , ,. - - Fi4:4'1L'Lf4'- 'ff519'?1IfE: ififf '-Vcv A-.-.Y .Z:Zi"52. -JiV"'f"'.Z.i ' 56: - '.ef'4:iW fA'5":':f'L-4"3 " ff '-:L VF wr V--12.2 - '-'V ' " "V 'i " : J'6:a-1 - JV '5Fifi'-iz:--.r'?'f?eff?3'Vi41Tzga3??5F4+7' -'1Q2V'5i'f' gk. 1"fa'1-1952 TQ5'iLtf-i f . T-if 'ii -Vikki 1' Wi f-:?v1-Yleibax'-1 A5 I '2"U-- V54 395--I .-V' 'i,'jg,Q:, fi V' 1 ,.'ff1VV'.i..' - . Mg. '-, f. -pn: ' ..V.w:fVcr.fw - - .Vi -Y -. ' -1- 1 ff-Q2-Y ,f . ,x . -'---'g.'e-WM' 1 'H+-V -:Vw 14.1-:-rn ' - - --:ra:f,r':x1.f? . ty- ur :V -inf" 4,4-L ': me - 'f-iaiqgga 1 V . -V 2 V 1' .-'ma -' - wi 51: Vswifx-fsiirk J 'yyfv '13-'-V-:V-'asafh ' ' Lg 5114, f. " 5 5 V . .' ' ' VV- '33 352 -'?Z1?'zS55 'i-f"5W5:" in LMT' f ' .V.V.i,L2 x:i2'ii - .J - ' VV .- 1. - :-,,- V ,f . , , :,, 1 , -V , ,- ':,-' 1"-:,,.:m . gem, fn -1.4. 2 -r Mlmk- , , , A . , ,gf Q hw. , , W L.: - V w-: 1. :Vg-'f,'5g-,I ,5'lgV,Pf'3,s-:,fv?fnzgiv' A, , 1 'f , 4 . r Elrv Qlnllegr nf ifmm THE CQLLEGF. OF LAIW of the University of Nebraska had its origin in the Central Law School, established in Lincoln in the year 1889. Classes met and recitations were conducted in the Burr block. Leading practitioners of the state bar constituted the faculty. Of their number Mr. H. H. 'Wilson is the only one still connected with the present Faculty. In 1891 the Board of Regents was induced to create a law department in con- nection with the State University. The Central Law School ceased to exist inde- pendently, Mr. Henry IN. Smith, its former he-ad, becoming dean of the new col- lege. Classes, however, continued to be held in the Burr block, as it was found impossible to accommodate them in Uni Hall. Mr. M. B. Reese, present Chief justice of the Supreme Court of Nebraska, succeeded Dean Smith in 1893. He changed the method of instruction to the 'fsourcel' or "case'i system, which is still employed. From a mere beginning the enrolment increased until in 1902 we find an attendance of 1o2 men. Mr. Roscoe Pound next undertook the guidance of the school as dean. Under his administration the College became the foremost in the W'est. The course of instruction formerly requiring two was enlarged to require three years for completion. In 1907 Dean Pound resigned to take up work at Northwestern University. George P. Costigan, a member of the Faculty, was chosen as dean. During Mr. Costigan's service as dean the school continued to prosper. Students were in at- tendance from all parts of the South and VV est. Upon the resignation of Mr. Costigan, judge VV. G. Hastings, long a member of the College Faculty, and previously thereto a member of supreme court com- mission, and district judge, accepted the deanship. In '19o9 entrance require- ments became more exacting, graduation from an accredited high school being demanded. In spite of stricter entrance requirements the enrolment continues to increase, until there now are nearly two hundred registered in the Law College. The collection of law books, commenced fifteen years ago, has resulted in the present library of nearly six thousand volumes. The students also enjoy the ad- vantage of access to the state law library of sixty-five thousand volumes. The law students also enjoy the advantage of observing procedure in district and supreme courts of the state and the federal district and circuit courts, which sit at Lincoln. The success of the law school is attributable in part to the zeal and ability which has been displayed by its Faculty and Deans, and in part to the spirit which has always animated its student body, graduate and alumni. The results of bar examinations throughout the states, and competitive ex- aminations in eastern universities have always proven the superiority of the train- ing received in the Nebraska College of Law. The Law School numbers among its alumni Congressman Maguire of the lirst Nebraska district, Senator Elmer I, Burkett, Charles F. Magoon, governor of Cuba and Panama, and Charles S. Lo- bingier, present chief justice of the Philippines. Wfith such a record of past achievement too much can scarcely be predicted for the future success of the Law School. ' -110- J JOHN I-IERCULES AGEE. AGDX Manager Glec Club 'OG and 717, Friend High School. Home, Lincoln. RALPH Liao ARNOLD. O Icffersonizni Club, Y. M. C. A., Students' Debat- ing Club, District Judge X A . Homme E. AYLswoR'rn. JAMES ,IEIJMUND Blauxxiz. Liavl RIELVILLE BURKEY. up A qu, Q K N A X, qu A T. A 2 P Nlonteviflco tMiunesotaJ Roscoe Pound Prize for Union, Students' Debut- llhgll SCll00l- HONG, Scholarship Improve- ing Club. Komcnslcy. Y. 5flll'l1Cl BUUC- Nflffh ment. 1908, Justice ofthe M. C. A., :XB U. of Dalwtfl- Peace, 1903-09, Justice of N. '07, Nclwnskzl-lllinois the Supreme Court, Dubating 'l'cznn, Prusi- l'll5Rm3RT -lflfms CURTIS- 1909-10, Lincoln High clcnt of thc National AA School. l:CflL'l'2lllOll of Konicnslcy Knoxville tlowaj High Clubs, XVynn,n'c 'lligh School. Home, College School. llnnn-, Odell. View. h'lAXWIEl.L V. Bl3Gll'll0I,. zXllL'1lER M. BUNTING. -i BGB IT,1I1AfIv CDAGD , AB. U. of N. '09, I-Ionic, Lincoln. of the Practice Court. Tobias High School. Cl Home. Bennett. Q. U FRANK P. JOHNSON. Supreme judge Practice Court, Fremont Normal College. Home, Mina- Oscarc B. CLARK. ITRANK ARTI-IUR DUTTON. BARTON LAMB GREEN. AX.QDKN AX,CDKN ' BAE University Republican District Judge Practice Home, Lincoln. Club, President Law Court. Home, Lincoln. Class CQ, President Re- WYC- publican Club QLD. - Home, Lincoln, ZHEINZ JOSEPH Fiuzmxc. VANCIL KELSO GREER. GEORG-is AI.I'ONSE DOLL. ' A T Q, CD A KD Lena High School. l-lorne, Lena, Illinois. F i l S Home, South Omaha. AX Y. M. C. A., Students' Debating Club. Palla- dian, Senior Class Pin Committee, Hennessey COlclahomaJ High School. Home, Lincoln. GRQVER CLEVELAND LONG. Students' Debating Club, Dramatic Club, Y. M. C. A., President IuniorLaw Class CSD, Senior Class Attorney C3D, Record High Kick, '08, Var- sity Basketball Squad. Home, Ord. U D ' 1 5 C, I'iENRY S. LOWER. A X Union, Students' Debat- ing Club, Y. M. C. A. Home, Hennessey, Okla- JOSEPH PIARNEY BCORGAN A X Students' Debating Club, County Attorney Prac- tice Court, Lincoln Acad- GEORGE CURTIS PRQUD. Prosecuting Attorney Moot Court. Holbrook High School. Home, H ol brook. -EDWARD E. RICH:XRIJS. Oregon High School Home, Oregon, Missouri hoina. einy. Home, Stuart. DANIEL M. MCCART1-iv. FRANK A. P1z'rERsoN. E X CIP A KD, Home, Mankato, Kansas. cb A T. qu B K. QD K N Y. M. C. A., Pallarlian. 5, Latin Club. German Club, Swedish Clnb, l,jCl'llUCl'IltlC Club, Presi- dent Freshman Law CSU, Fellow Ain Greek, '05-06, AB. U. of N. '05. Omaha High School. Home, Lincoln. U cf Q -A L. 1 JUIIN L.xwRisNc1z Rlelz. CTP A CID, QYAT, AEP, OKN Catholic Students' Club. Fl'.Sllll1Zlll Law Scholar- ship Prize. Nebraska- Vxi' i s C o n S i n Debating Team till. Legal Biog- raphy Prize till, Justice of the Peace till, Ne- braska-Minnesota Debat- ing Team till, justice of .the Supreme Court CSU, President Senior Law Class, lvv Dax' Orator. Home, McCook. ROBERT F. ROBIANS KDAQU. CIPACIJ l-lome. Denison, Iowa. E Q. Sx-'Lvlzsrizn V. SHONKA A. I. STURzEN12Gc:ER. ' RALPH ERNEST VVALD0- AX KXQDAQD AXJDKN Union, Koniensky Club, HN' Men's Association, . UIUOH, Sfllllellfsi Dclmf' Studonts' Debating' Club, Lincoln High School. mg Club, RCl3UlJl1Q2UT Varsity Football C-U. n Homo, South Bond. Club, AB. Un- of N- .03. I-Tome, Abie. Law M3l18g111g' Editor Q CALVIN I-Tm, Tiwnon. CORNI-IUSKER. President i DAVID SIMMS B GD II, CIP A CP, of Union Society. Home, CD F 'f 411 A T, C9 K N South Omaha. Home Alma. -Acacia, Supreme Iuclg? EARL D. TRUMP. CHARLES L. XIVI-IITNEY P1'21CliCG COUIT, A-B3 U- A X Fremont Normal ,School of N. '04. Home, Union. Y. M- C. A. Union' Home, Hartington, E s Freshman Track '08, 1 Cross Country, Gym 3 Team' CLD, Class Foot- ' hall 145. Home, Blue It Springs. V .X U U E i C' lV.lEPTON O Bxres. Ronmzr 'TURNER CaT'r1.12. Home, Seward. Students Debating Club, Band Home Belgrade. JZOHN BELL BRAIN. fb I' A, CID A CD Spikes, Republican Club, Clerk of Supreme Court of College of Law, Pres- ident of Junior Laws. Home, Omaha. -1 x Sruixm' PIPER Domss. 115 A T, A E P, ill BK Innocents, German Club, Dra-. matic Club, Debating' Team 44, JD, Chairman of Interclass Ath- letic Board f-lj, Senior Play Hb, . - Students' Publication Board CSD. Managing' lfditor, CoRNi-IUSKER 1327. Vice-President CU, Class Football Team II, 2, 3, 45, De-' bale Squad 12, R, 4, 55, Secretary - Freshman Law Class HJ. l-Tome, Beatrice. HOXVARD lf. D1xoN. Y. M. C. A., Secretary Students' Debating Club, Gold Medal in Students' Club in 1009, Prize for lmprovement in Schol- arship in 1909. Home, Blair. CALVIN A. limizizr. , EN Captain Freshmen Class Football Team '04, Track Team '04, Debating Squad '09, Class Secre- tary Freshmen Laws. Law l-lop Committee. Home, Lincoln. CLARK B. EVANS. A QU X, 111 A CD Hom.-, XVlSllCI'. Giaomiz N. FOSTER A E P, CIP AT Y. M. C. A., Students Debating Club, Nebras- ka-lowa Debate. Home Sterling. J e fb U Q. ODEN S. GILMORE. NVALTER V. KENNER. JAMES E. LAWRENCE. AX Students! Debating Club, Justice of the Peace, Law College. Homeh York. QDKJI, JDACIJ Innocents, flron Sphinx, AB. in '09, Captain Co. C. Home, Omaha. WALTER K. HODGIQIN. LOYD A. K1PL1NGER. 115 A QD Students, Debating Club, Home, Lena, Illinois. President of Junior Law Class. Home, OlNeill, P AQDX, ':bA,T,Q1AfTJ Press Club, Chairman Constitutidn Committee CU, Student Publication Board CZD, Class Presi- dent f2D, Chairman lun- ior Hop C3j, Debating Squad C3j, Manager Minnesota-Nebraska De- bate CBD, CORNHUSKER Staff CSD. Home, Bea- trice. IRVIN J. LANGER. l'lOWARD H. MEILEKZ Pershing Rifles, Captain ' EAR Co. C, Second Lieuten- Home Walloo ant Co. B, Treasurer Freshman Law Class. Home, Wilber. El -,P , fr ri U -1 JOHN CLAN,c1w BIULLEN. I. IF. R.'X1'CI.lF1f, ' CARL P. R01-IMAN Home, O'Neill. Home, Stratton. GPA CIP Iron Sphinx, junior Hop. . Home, Lincoln. GEORGE EDWARD MEIER. ERLE I-IixMn.1'oN Rmu. R'oi:121cT O. REDDIS1-1. BRANSON W. STEWARI Acacia. Home, Lincoln. KD K 111 CD A Klf v A T Q cb A fl: Y. M. C. A. Home Spikes. Home, Wyncote, Spikes, Vikings. Home, I-l1lC01'l- Wyoiiiiiig. Alliance. on I U 3 1 E if D 1 l SAMUEL C. STONEH. A X. CID A T Students' Debating Club Co. A Organization, Y M. C. A.. Pallzidian, 'De- bating Squad, Junior Class Football Team President Students' De: bating Club, AB. in '09. Home, Osceola. P. S. TOPPING. Y. M. C. A. Home, Nebraska City. RALPH VVEAVERLING A T Q Class President CD 7 Business Manager CORN- HUSKER, Master of Cere- monies ' Junior Hop. Horne, Beatrice. JOSEPH T. VOTAVA. Lew WAN in cp A T7 cp A qu Home Lexington Second Scholarship Prize A , , . Freshman Law Class, LBERI BA QOLLLFSEN' Sheldon Prize, Debating rw . Team C3 4 55 A.B. in ' Y. M. C. A., Junior 1 ' 'Q ' Football Team. Home, 09' Home' Ldholm' Kearney. D -'K U 3 , 5 C 7: WM Ulin Svrhnnl nf fllluzir A s - -ax""' " ...-",'2f'?Q'Jf"t,"I1o'fN"""" ' '- N R f - '. - ,....,maz:2:i2s' use ' g. . ' L-Wu' " fu -f" . i 1 z f' -- -- ' V . -"' f ' - ' I 1 f lille-s.f::E ' - - 2 - .- gi afg,:.,n,,,, Q: Q., wi17,1.51,.,i,.,,, ., . ."' Q. ,ii-, ' J.:-' g-'sm1Eg55 .-s1f- 125,-1: :-' zi. . 1. .UQ ,,,. :fi V- lfss--1'v,gg2gg. e-. ,'g ...i.., ,M if . , ' - " '-1-1:--i-.2 i"1 .:f f: . ..:.-1'E'-1:-2-zx:5,Qrcziiw-if11-'kaS' i:E:E2Sf?4v11:19:r.f --2-EVM"-'-'fi' f. X -. 2 ilsii'-' 'ff-151:--:,. '- X f :s lx! .- V- iw.. t fiazl., -1 ' 'Q-3:-1.". ?:5:',g.f1 2.16.-Jia .'-:iv f' -- f'E-2-'-QMS! 1. . A s-.Mfg . . . 1 , ' ,cg .5 :Huff 51. .pp l Js,,?.g4fpf.j::,-in S V ' -..4.,M v ' . -I pri up N. :E 1 1"i-7:':ie::?'- ,Fil':if2:?12-1144.1"af-5:15-152'1f5:31E?2E2: -1 . ., Q- ..,..k TV , -uf:-V' 1, 'i ' '. ' 'r if?- :7'-- :,-.1-- . ...,gg.:gg.qsq:3 -. du -U .,,,:3 -- E.?2.',:,V34::.:i. .. . f 1::'f'f11 e V -c 3':":r -'ir 'f:2 1:f .,,.:, . :wg-x wv"fs:11'..f ffifrif -f-vs: .V . A - tr- .' fro- .,,f:3gg.,... A 31351 - I QKVIZ -f..1, lg-Er, 1-'QA Emir- : - f -- .. : f -' 5- . 'VLFW - " "' e' ' " 2.7: -"5QZ,1 '4.' tfgi ' . iw ' .11-1 fe-1-r -. . . J ' " Q"':3 "'d L-1. .i,.16-F ippiaitigf-QS .. ' I ,fgs v-:ig " gi ,-at-C:-'gee-5f'g.'-,' ' ' ' -9,5 . p:fr.f,.:i'-W"E'zrvf2251s,if-Ls:.ug1fQ.-4'-1.512-2-fggvsikrieww ., .,-v ,Q,:wg55gg,:-:'qgm:a4+2i-.-.vs-.-1-1,-. - " ,, U r ' , ,l 4 ,,-'M.'m-,.,,4,.,.. V , . .M..-2.-4.m:.,i,.,,:,,.,-.vs-.-.....ak.-,..,,-1.,.rs.,.-...V---.,s.-.-.s.,n,,.i.,..:..gg.?....,.4..X.,,A-um. , ' ' ' "'f'-11:11m'1'3g:':1s1-Q,-gi.. ,ma :5?1'.1f::1.r:21L' SINCE our last issue of the CORNHUSKER there has been a large addition to the school building, ,giving it a complete and symrnetrical appearance. It has re ceived important accessions to the Faculty and has an enrolment of over six hun dred students from eighteen states. It has established a course of artists' con ' certs, and will manage the fourth spring festival, bringing here the Minneapolis Orchestra with noted soloists. Forty pieces have been added to the equipment Twenty graduates will receive diplomas. ' -120- C ANNE BEACH. Bizssm F. C.r-mminsns, jlsssm ITSELLE Gnlxvns. Home, Lincoln. Y. YV. C. A., Union, B l 21 c lc R i v e 1' CNQW Arapahoe High School. Yorlcj I-ligh School. ' Home, Lincoln. llolnc, Lincoln. LULU CARNES. IZ'rm21'. M M' CixT'in'.fxR'r. M fxmzi. ljlmz.-iN, FLORENCE HARFORD Home, Greenwood. A X Q A X Q K IK I' Y. XV. C. A., Si-nior Y. XV. C. .-X., Ursuline Horne, Ashland, Play, Greslixnn I ligli Convent, York. Home, School. l lonw, Funk. York. l El L N T5 U 3 Q, FLORENCE JOHNSON. LULU LAKIN. FLORENCE LKALONE. Home, Lead, South Da- Home, Lincoln. Y. XV. C. A., Beaver City kota. High School. Home, Lincoln. I il'l.AZEL KiNscELLA. ' 1-IAZEL LODGE. LJLLIAN PA1e1fl'r'r. Y. VV. C. A. l-Ionic, l'IOll1C,VVEll1lLlf, Iowa. Home, Topfska, Kansas Lincoln. JN - I L5 :Y - cj N E, fri" El 23 1 Y VELMA REID, LETTA RUSSELL. LrNN.x Trxmmur.xN. Home, Corning, Iowa. SLIIJCFIOI' High School. AXQ. l-T0111C,'lCCu111SQl1- CORNl'IL'SKI2R Stuff fill. Salem H igh School. l-lomc, Lincoln. ROSA ROECA. Auvnm SMI-u1sLsoN. M.xluE'r'r.x Wmu-LE. Home, Lmcoln. Home, Lincoln. Sutton High Schoo Homo Llncoln. 43? L5 'f frffs?-'U CHAPTER II CLASS H1sToR1Es A, I. Heslcett Coralie Meyer Helen Mitchell Paul Marvin J. M. Alexander Iarnes A. Ayres Hedwig Iaeggi Arbor Barth VVillia1n Byerts jess Clark Florence Riddell W. A. Monson Fred HoffMann H. O. Perry Edna Stevens Esther Bailey 0112155 nf 1EI1II Cllliiirvrzi uf the Llear nf 19115-'H7 i!Biiirrra Q9fIirm'5 Gmiirrrn President Vice-President , Secretary Treasurer nf tlp: lgrair nf President Vice-President Secretary Treasurer f thy lilrar nf President Vice-President Secretary Treasurer f tip: Hear uf President Vice-President Secretary Treasurer -125- 19117-'HB 15113-'UH IEIIIEI-'lil L. J. XfVeaver Josephine lrluse Helen Mitchell Paul Marvin Harry C. Ingles Nell VVhitmore Irma Franklin Fred l-lotfhlann Paul Yates Beulah Jennings Jeannette Lawrence G. M. Vlfallace lfVilber Jones Josephine Huse Mary Cook Grover C. Long Gllaaa nf 19 III :XT TI-IE BEGINNING of the school year of Igloo there came to fill the ranks of those who had gone before, a group of unorganized individuals bent on seeking knowledge and incidentally pleasure. Wfe had not yet comprehended the significance of the institution which we had entered. In our contemplation, Uni- versity life was measured by what the high school had meant to us. I Vtfe were awakened from our musings and brought face to face with reality by the derisive yells of the Sophomores on the occasion of our first class meeting in Memorial I-Iall. Wfe succeeded in holding an election in spite of Sophomore interference, and elected A. -I. I-Ieskett as our leader. The Sophomores immedi- ately proceeded to christen our newly born class officials in the J' street fountain. In football we were revenged, however, for we won the interclass champion- ship series. VVe were still further avenged upon the class of 1909 by kidnaping their master of ceremonies for their H1-st hop of the season. Our hop, held on the 25th of january, of which Lyle Davis was chairman and Harry Ingles master of ceremonies, was attended with great success. At the beginning of the second semester we elected L. I. VVeaver to guide us through our remaining half year of trials as Freshmen. As in the hrst semester, the other classes had to recognize our superiority. In basketball we won the in- terclass championship. Our girls' basketball teana lost to the Sophs by a single goal. On May 4 we gave our second hop at Fraternity I-Iall. Frank 'Wheelock was chairman and Lawrence Holland master of ceremonies. Unfortunately, Holland was captured by the Sophomores, and we were unable to discover him until after the dance. i :Xt the beginning of our Sophomore year M. Alexander was chosen presi- dent, VI e now undertook to show the Freshmen their proper station in University society. Wfe kidnaped two of their candidates for president and made things un- pleasant for them in general at their iirst class meeting, though Chancellor An- drews had placed a ban upon serious interference. In athletic and social affairs we were again successful. Wfe again won the interclass championship in football after two hard-fought contests. Several suc- cessful informal parties were held at intervals during the semester. The annual Sophomore hop was held in Ianuary. Our master of ceremonies was held captive by the Freshies for one week before the dance, but Chancellor Andrews forced them to return him in time for the dance. Harry Ingles was chosen president the second semester. The interclass championship in basketball' was again won by us. Our second regular hop was held at Fraternity Hall on May 8, and it was well attended, making it a financial success. i - Our victorious class again assembled for our third year of University life. IV. E. Byerts was chosen president for the nrst semester. Diminished in num- bers, but realizing that only two brief years remained to fulfil the ambitions for which we had entered the University of Nebraska, the entire year was marked by -126- a conscientious application to our school work, although we did not neglect the pleasure side of college life. such as society and athletics. Iior our second semes- ter Paul Yates was elected over .liosephine I-Iuse by a majority of one vote, One of the best junior Proms ever held at the University took place on February 5. Arbor Barth was master of ceremonies and -lohn .Xlexander chairman. For the third successive year we won the interclass championship. During this semester the class, in keeping with its progressive principles, decreed that Ivy Day orator should be elected by the class instead of being chosen by the president, as had been the former custom. For the last time in our college careers we again greeted each other on the classic old campus. every feature of which has now been indented upon our hearts forever, imparting to us a love for our Alma Mater which will last us through the rest of our natural lives. ll'e chose Fred I-Ionfhlann as our president for the first semester. 'With our usual vim we entered into interclass athletics, but did not win our usual victories. Varsity athletics had by this time cleaned out so many of our stars that we were considerably weakened, and lost the football champion- ship to the .luniors by a score of 5 to o. One early October morning two hundred and fifty Seniors could have been seen to emerge from their various places of habitation. pair off at convenient meet- ing places, and board College View cars. It was Saturday morning, an ideal day, for an outing. and every one carried a basket or a paper sack filled with everything that anybody would want to eat. The occasion was the annual Senior Breakfast. Before leaving town some Seniors were thoughtful enough to capture a prominent Junior, Dick Russell by name. and take him along to insure us good luck. Some of the girls gave us ine exhibitions of western life by riding some of the bison flong since domesticatedl that were roaming the fertile pastures. llie had wienies, eggs. bacon, and potatoes. and no kings fare ever tasted better. Baseball and other sports were indulged in, and at the end of the outing all went homeward feeling that we had never had a better time. 'Yxfe arrived on the campus in time to impart a little of our merrinient to those who happened to be underclassmen. by marching through the Library with some of the trophies of the day. In February we assembled in Memorial Hall for the last time for the purpose of electing a president. lliebb ,Tones was rewarded for his long service as an ath- lete and class enthusiast and made our last leader. The Senior masquerade which was held in March was attended by almost all Seniors. People you ought to know were bedecked in garbs of every hue, all nat- ural dignity was cast aside. and we entered into the spirit of the huge farce as if we had never dreamed of a diploma. Now we have before us only one more day of celebration. Upon May II we will plant the Ivy, have the May Pole Dance, and listen to one of our foremost orators, John Rice, deliver the Ivy 'Day oration. In the afternoon we will go to the State Farm, enjoy the athletic sports, End out who are to succeed our Inno- cents, and have our big feed. IN e leave our Alma Mater with a pride which we think is justified by our achievements. 'We feel a sadness in leaving which overcomes this pride, for we know that we owe a debt which we never can repay. But of one thine we will IJ assure all-that our work has just begun in making the future even more bright for this, the school we love so well. -127- x R. E. iXlVCZ:1VE1'll1'lg A. M. Oberfelder Ruby Barns Ruth Munger james E. Lawrence Zelda Branch i Bertha M. Roach lsahel VVilliams Arthur M. Oberfelder Margaret Guthrie Florence Davis K. P. Frederick 0115155 nf 1911 tlmiirvrs fm' the Even' uf IHIIH-HH President Vice-President Secretary Treasurer Clwiirerz fur the Esau' nf 15119-1U President , Vice-President Secretary ' Treasurer Glilirers fm: the Heat nf 15115-1U President Vice-President Secretary Treasurer Ellrwlyman iinp Nye Morehouse Master of Ceremonies Earl Mallery ' ' Chairman Snphnxnnre Eng Arnold Bald - Master of Ceremonies VValter W'iess - - - Chairman Zluninr Qirrnn Harry XV. Cain - Master of Ceremonies Harry C. Hathaway - Chairman -12s- Q Merle E. Barker Harry N. Cain Elsie Peterson Ruth Munger Nye Morehouse L. E. Osterhout Esther Devalon Chas. McCarthy Ernest Hahue Verna Hyder Howard Plasters Fay N. Blanchard Gllaza nf 1911 NVELI., we, too, entered this University on one of those bright and sunny September days which have been so often pictured by the poets, and beyond a doubt this day was as beautiful as any that has ever been idealized. But what of that? Wie had no time to notice the clear sky or to sit on one of those now fa- miliar benches and meditate over past college experiences. It was all new to us. Wife were about to enter that long race. However, it has not been very long. just think of it! Wfe are now at the three-quarter-mile post and the finish is in view. The speed is great. But look ahead. Some one is now going under the wire. VVe are not discouraged. It is evident that we will finish second. And thus we go, contented and energetic. 'Y The class of IQII, to the unbiased mind, represents a complete fusion of Ne- braska spirit, and the ability to originate ideas and put them in action. Moreover, it is notable for itsidevotion to the spirit as to the letter of coeducation, for the large share which we, its members, have taken in campus-wide activities and the zeal we have shown FOR THE GOOD OF THE NEBRASKA UNIVERSITY. It did not take this old campus long to awaken itself to the fact that it had a class in its midst that was soon to be observed as a studious crowd, and now after three years, to Faculty and students alike, the class of IQII spells something worth while. It all started in our FRESUMAN YIQAR, when the first meeting oflthis illustrious class was called together in Memorial Hall by some fellow that we afterwards learned to be an upperclassman. For some days before this meeting the fellows with the "political bees in their bonnetsi' had been canvassing the class for the presidency. The crowd at that first meeting was great. W'e've had many class meetings since then, but never has the attend- ance equaled that of the first gathering. The vote was taken after the non-Fresh- men had been relegated to the gallery. Ralph Vtfeaverling was elected. But where was Ralph? The cry arose, "Has any one here seen XVeaverling?" One Soph who by chance had gained entrance to our Hsanctum sanctorunf' then told the story of how they had taken the president-elect from his "boudoir' on the even- ing before and kept him a prisoner all day. It was not the story but the man that we wanted, and without being adjourned there was a grand rush for the door and a mad run down town. Vtfeaverling, attired and painted as an Indian chief. was being paraded down O street to the tune of the laughter of a bunch of Sophs. Anticipating that the president-elect would be given his first bath in the 1 1th street fountain, about three hundred Freshmen surrounded it, but nothing was ever done that evening. However, we resolved to get even, and so our opportunity came. Late on Sunday night before the Sophomore formal a band of gleeful Fresh- men kidnaped Dale McDonald, who was the master of ceremonies of that hop, and the knowing ones say that Mac had an unexpected but joyous automobile ride as far as Beatrice, where he was ke-pt handcuffed and guarded, until by an order of Chancellor Andrews he was released. Subsequently other difficulties arose which ended rather sadly for our class. However, the story runs like a book writ- ten especially for the stage, and a careful analysis shows that there was the hero, the heroine, and the villain. Closing our first semester in school with two very successful dances, we for- got the past and only took up the future. Merlin Barker of David City was elected president. We were ruled out of Varsity athletics, so we did not have an oppor- tunity to show ourselves in that line. However, our track team won the Ivy Day contest. Moreover, we were as yet in our infancy. Not until our , - soPHoMoRE YEAR did we have the opportunity to show our supremacy. The first annual contest, ' -129- the "Olympics," between the Sophs and the Freshmen was held. The victory was ours, and gloriously and triumphantly we paraded the streets celebrating our victory. It did not take us long to get into the spirit of Sophs, and after a hard-fought contest James Lawrence was elected president. Two successful hops were given this semester, but there was no great excitement in our ranks until the election of the presidency for the second semester. Everything was pretty well framed up, and it seemed evident that a student from the College of Science and Arts would gain the honor. The morning of election came, so the story goes, and the crowds had commenced to assemble in front of Memorial Hall. Alas, the sounds of the freshman laws are heard. It is II 130. Their classes have been excuse-d. They marched into Memorial Hall and there, to the surprise of all, they were very in- fluential in electing one said Nye Morehouse of Fremont, Nebraska, to the presi- dential chair. Some hated to see the class overruled by the laws, but peace and quiet pre- vailed after a few weeks and "Nye" had a very successful administration. Our football team defeated the juniors but lost to the Seniors in the cham- pionship game. In debating our team was defeated by a two-to-one decision by the Freshmen. In the indoor athletics we were not very successful, but the win- ners were not many points ahead of us. On the whole, we had a very successful year, and finally we come to this our JUNIOR YEAR. r The political ranks were well organized. Two candidates early appeared in the field, Harry N. Cain and Arthur M. Oberfelder, and began a spirited contest for the presidency. On the day of election both candidates had collected all their supporters, but Oberfelder won by a small majority. All factions were satisfied and party strife eliminated by the even distribution of important appointments. Harry N. Cain was appointed master of ceremonies and Harry Hathaway chair- man of the junior Prom. The dance was managed very successfully by the com- mittee, and it realized a surplus large enough to pay the class debt. The dance was a success in every way and there was a new precedent established by Chair- man I-Iathaway, in making the dance distinctly an upper class affair. No Fresh- men and, only three or four Sophomores attended. The dance could have been made a greater financial success but not a greater social success. In athletics we have been equally successful. Our football team under the leadership of Coach Cherrington and Captain Pike defeated the Seniors 5 to 0, but owing to the bad weather were unable to playtoff the championship game. However, numerals were granted to all members of the team for their untiring efforts. In basketball the ,Iunior girls won the interclass championship and the boys defeated the Seniors, but received defeat at the hands of the strong Fresh- man team, A In debating our team won the interclass championship on Fhi Beta Kappa Day. The team was composed of A. R. Raymond, IV. T. VVolvington, and A. M. Oberfelder. H. M. Noble was alternate and G. N. Foster was coach. Because of their efficient work the class voted medals to all five connected with the debates. The second semester election was a calm and cool affair. The interest and enthusiasm with which Ernest Hahne had always supported class affairs led the class to elect him unanimously as their leader. Already we are looking forward to a grand hayrack ride and old-fashioned barn dance this spring. Our prospects for success in athletics were never brighter, and everything indicates that we will finish the race even more gloriously than we commenced. Now that the remaining time is so short, let us do our very best. We are bound to win, but let us finish with all the honor that we can gain for ourselves and with the greatest possible loyalty and zeal for THE GOOD OF TI-IE NEBRASKA UNIVERSITY. - -130- 1 ffm ff! , . l N- Y f . I h f LL' , 1, X W X X X . . t X , H ff wr U 4 X A n I .,A,. -V V' E A 1 1 , , W Svnphnmnre Gilman Qmilirerz HAWLEY JOHNSON ' HOLMES c 5 POWERS J Gllema nf 15112 A VVONDERFUL change has come over the class of IQI2 during the past school year. During its Freshman year it was whipped into a very meek attitude of mind early in the autumn by the class of 1911. The political campaigns were quiet and the elections peaceable. The members of the class were not well ac- quainted with one another and all were busy learning the ins and outs of Univer- sity life. This year things have been different. Of the large number of students who registered as Freshmen in the fall of 1903 over four hundred and fifty returned to the University' in the fall of 1909. These four hundred and fifty have been a very lively bunch ever since. The excitement started at the first class election of the year. There were three candidates in the race for president: WV. R. Powers, J. D. Pomerene, and james Lomax. Two meetings were necessary to decide who was actually elected. At the first meeting the ballot box was "stuffed" to such an extent that President Thomas thought it necessary to postpone the election. At the second meeting numbered ballots were used, and Powers was elected president. 'The second semester election was a quieter affair although it was preceded by one of the hardest campaigns in our history. fBob Hawley of Nebraska City was elected president, defeating R. VV. Garrett and VV. R. Griswold. Early in the autumn preparations were begun for the Olympics, the annual class iight. However, winter began so early that it was necessary to postpone the event. With the return of warm weather in the spring, class spirit began to rc- vive and it was decided to hold the Olympics on the ninth of April. Both the freshmen and sophomores held class meetings to arouse enthusiasm. They suc- ceeded so well that a big class fight took place on the campus on the Thursday pre- ceding the Qlympics. This light has been appropriately named "The Battle of the Cow Bells." The Qlympics were held on the athletic field and were witnessed by more than one thousand people. The sophomores had the better of the contest, except in the wrestling and boxing events, and won by the overwhelming score of 78 to 25. This was probably the greatest class fight that has ever been held at the Univer- sity of Nebraska. ' Our basketball team this year was a good one. Although it did not win the championship, it was a dangerous contender at all times and was defeated by the Freshmen by a very low margin. ln addition to the class games the Sophomores took several..trips out into the state. We were not as successful in debating this year as we were in our Freshman year when we won the championship. VVe were defeated by the Freshmen this year by a two-to-one decision. The class has gained a reputation for social affairs. The annual Sophomore Hop and two informals have been given this year, and all have been very success- ful. Another informal is yet to come. At a meeting held on .April 14. the class elected Guy Kiddoo business man- ager and Dana Van Dusen managing editor of the 1911 CORNI-IUSKER. A new system of balloting was used at this meeting, and it met with general approval. The class of 1912 now stands united. Its members know each other and will be ready to enter school next fall with a determination to do things and do them right. The class is now recognized as a power in the affairs of the University and bids fair to add more laurels to its credit during the remainder of its career. -132- Q f is X 4 3 . ,S I I X ff X im W , 1, If, I . C' 'mc sw: "rA l V J " .U L, 6 .17 x- I' ' A 1 I - . x. I " Hreahmvn Gilman Gbftiuefli VVHQERRY COFFEE DOY LE NORTI MJBRIAN Glleuia nf 1513 EARLY IN JUNE, I9o9, the high schools of Nebraska and adjoining states turned out as promising a bunch of graduates as ever before. Now many of these graduates, in fact the most of them, were sensible enough to know that having completed the high school their education had just begun. They had learned just enough to know how little they knew. So with the coming of fall they hurried to Lincoln and registered as a part of Nebraskals great State University. In this way the class of 1913 came into being. Wlieii the Freshmen first came to the University they were without doubt as green as any class that had ever preceded them. 'It was not long, however, before this newness wore off, and the class members soon became used to the customs and traditions of the school. Their first election came off regularly under junior supervision. Five candidates were nominated and in turn were required to mount the platform in Memorial Hall. Vvherry of Pawnee City was chosen, with Kosit- sky of Yankton, South Dakota, a close second. With the election of ia president the class spirit was organized, and from that time on the class was recognized as an active force in school affairs. , Since the Olympics could not be held on account of unfavorable weather, the class, having nothing else to do, contented itself ,for the time being with making their first hop a great success. Clarence Clark was chairman of the committee, in charge, Eugene Holland was master of ceremonies. Early in December President VVherry resigned, and Miss Katherine Yates, the vice-president, succeeded him in the administration of classaffairs. During her term the class organization was perfected by the adoption of a most excellent constitution. The colors of navy blue and white were chosen as the class stand- ards. A committee was chosen to conduct the next election. The system it de- vised was so successful that not a charge of unfairness was made. As a result of this election Harry Coffee was elected president. The class takes great pride in the fact that all its elections have been conducted fairly. In this at least the Fresh- men have the best of the Sophomores. In interclass affairs the class has been very successful. We boasted a good football team. In basketball we won the interclass championship. In debate we defeated the Sophomores and gave the juniors a close race for the championship. In social affairs the class has also been active. At the present time another dance is being arranged for, as well as a social function other than a dance, in which all the members of the class may participate. This last is said to be an innovation for a Freshman class. As for our rivals, the Sophomores, we have as a class recently thrown down the gauntlet to them. Though we have been defeated we bear no malice. Our members fought bravely, but were overpowered by the superior organization of the Sophomores. Our boxers and wrestlers won almost every event, and had it not been for our misfortunes in the battle royal we would have won the contests. However, we proved our worth, and we are now -looking forward to the contest next year with a greater determination and pride than ever. We are told by up- perclassmen that we have the best spirit of any class that has entered the Univer- sity, and we believe that this means great things for us in the future-. -134- .1 X A it """',-,I 'IFN ff? M X43 K I-if Y- Wa Q A3E.il9xx2 fr uhm 5 ' Amar V Zlirzxirrniiiw lin Qbrhrr nf Ulpeir iE5fEIl1li5hI1IP11i at the lllxiiurrzitg nf Nrhrauaku 8 Eitrrurg Phi Delta Theta ............. Sigma Chi ......... Beta Theta Pi ......... Sigma Alpha Epsilon . .. Delta Tau Delta ....... Phi Kappa Psi ............ Alpha Theta Chi lhlocalj . . . Kappa Sigma .......... Alpha Tau Omega Delta Upsilon ...... Phi Gamma Delta .... Acacia ............ Sigma Nu .... ................. .... . lilrnfmsinnal Phi Delta Phi Claawj .......... Phi Rho Sigma QMediealj Alpha Zeta QAgriculturaU . . . Sigma Tau fEugi11ee1'i11g'j Xi Psi Phi QDe11talj ........... Nu Sigma Nu lQMecliealj ....... Phi Alpha Tau QPublie Speakingj Delta Sigma Rho CDCb3ti11g'5 Alpha Chi Sigma fCl1C1'11iSt1'YD . . . Delta Chi QLawj ............ -135- 1875 1883 T888 1893 1894 1895 1895 1397 1897 1898 1898 1904 1909 1895 19oo 1904 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1909 K ight ZBPIRI Efhriu BUNTING , HALLTGAN CAIN ANDERSON THURSTON LEE RO MAN S CLINE M ETCALFE POTTER M EYER VVOODARD IX-VCAFFREY XVEBSTER SCT-IOCK BARBER OXVEN COAD 1315521121 Elyria Founded at Miami University, 154s Nrhranka Alpha Glliaptvr Established March 16, 1375 Colm X1 ent and Azure ' Publieationg-Scroll Flower-Wfhite Carnation Yell-His Aner! His Aner! Oucleis. Oudeis, Oucleis Aner. Eu-re-ka! Phi-ke-ia l Phi Delta Theta. Rah! Rah! Rah! 311 Zllzurultain Dr. L. B. Pilslnury Dr. ll. Xl. MCClanahan Dr. R. H. KN'ollcott my D Rohr. C. Ashby 1lInhvrg1'uh1rzdv5 . IHIU Archer M. Bunting james A. Cline, Ir. Harry N. Cain Bert Barber Lewis R. Anderson Herbert Maish George E. Schock Howard Porter Carl T. Meyer J. North Evans Hugh Howard T. NI. Raymond VV. H. Raymond E. C. Hardy A. C. Lau I. D. Lau ".V C. E. Strigleler E. W. Scott L. O. Witt1na11 E. Foster I. C. A. Lyman Frank Hardman P. Rolfe Halligan 1511 Ralph G. Coad 1912 15113 ajaiphgeg Zin Hrhn E. A. Wfeber -137- Robert Romans Richard O. lVebster Earl I. Lee llfilliam B. Metcalfe Hubert K. Owen T. S. McCaffrey I. Mac XVo0dward I. Frank Mead 'Warren B. Romans George T. Eddy Russell K. Pierce I, VV. McDonald NVQ' L. Stephens C. TE. , Stuart . -...A I. K. Scott D W'illete M. Thurston Dr. L. B. Pilsbury Dr. O. F. Lambertson R. A. Haggard D. A. Haggard A. I. Plumer R. H. lfVolcott and Palladian Sigma Gllyi KEARNEY LAUBACH PROUDFIT LEROY ERWIN DOYLE SMITH JONES FORDYCE BROVVN POLLEYS 1-I ABERLE DENNIS TIPTON FERGUSON HOLLAND MJCARTHY HARGREAVES MOREHOUSE WUN N ER Sigma Qllii Founded at Miami University, 1855 Colors Blue and Gold Publication-The Quarterly Flower-VVhite Rose Alpha Epailnn Gllmpirr Established at University of Nebraska, Jan. ll, 1883 Ein illarultzlie Dean C. R. Richards CPurdncD Prof. Carl F. Steekelburg Prof. Robt. W1 Stevens Prof. Geo. E. Conclra Regent C. S. Allen Hnhrrgruhuntma 1H1H Edgar G. Polleys Glenn LeRoy Yale C. Holland Frank S. Prouclflt James Brown Robert Ferguson F. P. Smith Waldo VV. Dennis Otho Doyle Daniel M. McCarthy John M. Haberle Dr. H. A. Shannon WV. E. Hat-dy Dr. J. F. Stevens Paul F. Clark Dr. C. WV. Ervin C. S. Allen John H. Mockett, Jr. Frederick Shepherd O. J. Fee Glen Fordyce 1H11 Nye F. Morehouse Walter H. Laubach Arthur NVunner 1H12 . Frank P. Tipton Frank L. Jones Orlando Kearney 1513 Robert Ervin Richard Hargreaves Ein Hrhe W1 F. Kelly Geo. L. DeLacey R. J. Green Myron E. Wlieelei' Melville Eaton H. C. Eddy Judge Geo. H.. Risser Dean C. R. Richards Prof. Geo. E. Condra W'm. J. D. Steckelbur -139- Geo. E. Proudlit Justice Bruce Fullerton C. H. Hawthorne Chester E. Ager Jacob Wolf A Prof. C. F. Steclzelburg Prof. R. JN. Stevens H. H2 Gartside livin Glhvia lili RH CH TE ROBINSON XVOODS HU FFMAN XVELTON BARNES S M IT H PRATT IIA RSTO XV NV HERRY S WANSON SI M S STEXVA RT BELL BIR M1 NGH AM TAYLOR BURLETGH M,KINNEY GALLAGHER R. WILSON I-IANSON PALMER EGAN LOOMIS DANIELS NVILSON MURPHY NEVVMAN 17512181 Elyria ElHi Founded at Miami University, 18139 Alpha Elan Qllyupier Established 1888 Colors-Pink and Blue Publication-The Beta Flower--Bride Rose .ilu Ellzirultztte Goodwin D. Swezey james T. Lees Miller M. Eogg VValtcr K. Iewett Oscar V. P. Stout Harry H. Everett Iohn Mahard Rosborough Illnhvrgrahttains 1515 Calvin H. Taylor, A.B. '04 Stanley M. Hullfman Merton N. lVelton lVilliarn H. Bsrleigh W'alter P. Loomis Ralph P. 'Wilson John Vllright Newman Myrl R. Swanson 'William Ritchie, Ir. Edward T. Robinson Edward M. Gallagher I. Arthur YVherry George N. Hansen George Vlfilson E. C. Ames G. A. Adams VV. L. Anderson Norman M. Baxter H. H. Everett E. C. Folsom B. B. Gillespie C. C. Wiggiils I. T. Lees Q G. D. Swezey NV. K. Iewett Ered Salisbury I. R. Burkes E. T. Dayton Ered D. Cornell O. VV. Everett Arthur L. Palmer james E. 1fVoods Louis H. Harte ' Arthur A. Smith Maxwell V. Beghtol, AB. '09 George P. Pratt 1911 1912 George A. Daniels Dwight D. Bell, A.B. '09 I. Forrest Sims Iohn I. Egan David Ayers 1513 Itllvhgrh Donald W. Stewart Hugh I. Birmingham Adrian Barstow Glenn Barnes Harold E. McKinney Edward E. Murphy, Ir. .ilu Hrhe P. E. Green G. W. Holmes George Ireland I. L. Pierce L. R. Ricketts E. E. Roth P. D. Caldwell K. Griggs Z M. A. Hyde H. A. Reese E. I. Rehlaender E. B. Robinson C: A. Stein E.. H. Woods H. XV. 1lVood O. V. P. Stout A. B. Sheldon -141- M. M. Eogg H. P. Eames L. M. 'Ward I. M. Rosboroug P. T. Bell Clarence VV'hite W. M. Cowgill W. C. Erohlieh L. E. Mumford I. H. Broady E. M. Cramb H. P. Lau C. R. W'hite E. C. 'Williams M. A. Klein S. WV. Hind Theta Pi Xlonthly ' Svimna Alpha iiwailnn O. FRANK MAY LOFGREN C. XV. JOHNSON POMERENE COTTERMAN MIELENZ MOYER BECKMAN DAVIS SMITH E. FRANK BACHORITCH HIBBARD KESSLER GREEN LUDWICK GREENSLIT SODERBERG MON SON E. G. JOHNSON Svigmst Alpha Epnilnn Founded at University of Alabama, 1853 Nvhrazka Enmhhzt ltli Qllgapinr Colois Puiple and Gold E. O. Eager Barton L. Green lValter A. Monson Roy E. Greenslit Alfred Beckman Leo K. Cotterman Rex Davies 'Wanne E. Smith Ray Duncan C. WV. Johnson Ernest Frank Harry V. Minor E. B. Sawyer Elmer Holben A. Hi. Beckman Deleon Qlouvenat Fredrick Funk A. B. Ryons W1'ay A. Lindley W. C. Kempton George lfVidener O. B, Thorpe S. W. Brock L. R. DePutron WW . O. Eager M. Burrus Established 1593 Publication The Rtcoid Flower-Violet Ein Elluruliaiv .Xlfrecl Boyd ltlnst Girahnate E. G. Johnson lllnhvrgrahuntes 1H1H ' Clyde P. Soderburg Sherman B. Hilnbard Arthur R. Kessler George K. Bartlett 1911 Howard l-l. Mielenz 1512 - Joel D. Pomerene Owen Frank 1913 C. I. Bachoritch Torrence Moyer Itllvhgra Harry Haynie ' Ray Graham Gus Lofgren Arthur May 3111 Hrhr Harry Mchlahen Wfilliam Beachley Francis XV. Brown G. YV. Eawell Keith Powell R. E. Elliot R, V. Minor E,I. Faulkner CJVV. Moseley G. Phelps H. O. Pritchard RobertNVarren ' Oscar Davidson - Chester VVard Dr. Snipes -143- Brita Eau Evita STOLL ERSKINE I-IAGGART HAGGELU ND M ULLIGAN - ATEN GRAHAM BOYLES PRINCE VVHEELOCK LOMAX BREESE I-IUTCHINSON HEMLER NESBIT PERRIN WOODARD LY NDE CARROLL ROEN Evita Elan Evita 1 Founclccl at Bethany College, Virginia, 1859 Erin Enix Gllieqainr Established 1894 Colors-Purple, Wfhite, and Golcl Publication- ' Fl o wer+Pansy lllnhizrgrnhuaiva, 1H1U Frank O. lfVheelock Leonard R. lileggelund Robert M. Carroll 1H11 Arthur F. Henil er Xxfllllillll B. Aten James C. Lomax Harold S. Graham Dale S. Boyles Harold A. Prince Guy C. Hutchinson Lowell C. Erskine Geo. I. Hunt Henry Templeton I. L. Teeters Dr. H. I. Lehnhoff Don L. Love C. I. Bills C. D. Perrin I. N. Ball L. A. Gregory H. H. VVheeler, Ir. M. I. Aitken E. C. Strode C. C. Marlay ' 1512 1513 liliehgm Dean' S. lVooclarcl Paul B. Roen Ralph A.. Haggart Marvin Suminerville Clarence Snminerville bl. Arthur Nesbit Earl I. Lyncle 'Winfield S. Breese Glen D. XVllltCO1'lllJ Mark C. Losch Harold R. Mulligan , 3111 Hrhr -145- E. I. Hainer R. S. Campbell G. XM Barnes B. P. Harris VV. C. W'ilson VV. H. Thompson A. L. Brown E. P. McLaughlin D: VV. Atwood A. F. Farrow A. M. Hull The Rainbow hi Kappa Hai KIDDO0 FRICKE STEINHART U LLOYD MjDONALD TEM PLE CI-IERRINGTON EICHE KEN NER FLANSBURG XVHITE TAYLOR SNVITZLER SCI-IILLER REID SCH WAKE SEARS V EVANS M,CONNELL KILLTAN LEH MER BUCHANAN CARRIER 1Hhi Kappa Hai Founded at Wfashingtcn and Jefferson College, 1352 Nvhrasku Alpha Glhaprm' Dr. B. M. Christie Edgar Harlan Clark Established 1895 Colors-Pink and Lavender Publication-The Shield ' li li' Yell--High! High. T- 'D . Phi Kappa Psi. Live Ever! Die Never! Phi Kappa Psi. 3111 Fliarultaie 0. Archibald L. l4lae-cker John J. Ledwith ihhrrgrahuatnz 1H1H Dale Francis McDonald Vallery YVhite 1911 Edwin Adolph Ericke Erle Hamilton Reid Robinson Meredith Switzler Wfalter Vern Kenner Lucius Lynn Lloyd Bennie Mark Cherrington - Claude VVilkinson Elansburg LeRoy Bates Temple Morton Steinhart 1512 D e Albert Eiche 1513 Vkfilliam Carroll Sears iilvhgep Charles Coe Buchanan Carrol Dandola Evans, Jr. Frederick Charles McConnell Joseph L. Burnham Clyde T, Hayes Herbert W. Post Louis W. Korsmeyer VV. P. Aylsvvorth Dr. C. E. Ladd Joseph P. Lansing L. Clark Oberlies 'V4?"'. 1 ., ' .R1'Q'.": Li' 3111 Hrhr Grant G." Marfin .fm 1-V ,-5-sr-:,e 5. x, a.. 'rw'- -.rzftf -1.538354 'aa .jg -147- Herbert Solomon Taylor Guy Cabbell Kiddoo Harry Edmund Shiller Phillips Thain Lehnier Samuel Crowe Carrier Ray Albert Killian Frank VVhittier Schwake John J. Ledwith Archibald L. Haecker Williain A. Selleck Ralph B. Murphy Edgar H. Clark A. E. Mead 1lVilli3H1 D. Reed Hugh M. Nelson Alpha Elyria Glhi POOL C. E. ELLIOTT KEITH RUTLEDGE CURTIS LAWRENCE POTTER HARGREAVES DAVIS LORD CLARK PEARSE VVALLACE ROBERTSON SMITH EVANS GREENAMYRE A. RUIZENDALL C. RUBENDALL I. S. ELLIOTT HOGE SWVEELEY GRAHAM MUNN OLSON FOSSLER BENNETT HARGREAVES OLIVER Alpha EllflPfEI Qllqi Yell Colors-Moss and Old Goldf Benton Dales Raymond I. Pool Irving S. Cutter. AB. 'DS George Buol, A.B. Herbert 'W. Potter John H. Agee Harold H. Greenamyre james E. Lawrence Victor B. Smith Charles A. Bennett 'VVard M. Rubendall Henry B. Pearse Edwin G. Davis, A.B. '09 Mark C. Hargreaves Shirley A. Fossler Jarrett Oliver Thorne A. Brown George L. Towne A Frederick B. Humphrey, Elmer R. Ho dges Established 1895 Rah Rah Ri Alpha Theta Chi Kappa Tau Gamma. Five Nine Five. Publication-Crescent an Flower-Moss Rose 311 Ellarultahe - Hiram Xlfinnett Orr Charles XY. M. Poynter lllnhvrgrahmxtea 1515 Ohio N. Munn George M. Wfallace I. Stuart Elliott john Hoge Oscar L. Olson 'OS 1511 George Graham Albert Pool Clark E. Evans Guy A. Robertson 1512 Ralph Garrett Clyde E. Elliott, T. Gene Hargreaves Randall C. Curtis A.B. '09 1513 Fred Kieth K Ralph Sweeley Frank G. Clark . .Un lirhxz . 'Edward M. Rutledge Joseph C. Orcutt A. Lyman Myers Leonard A. Elansburg Howard C. Kendall -149- 1d Scimiter lflappa Sigma SCHRA M M BELTZER GUNNERSON MJKEE STEENBERG M ATHERS HUSTON FRANK RAY STURZENEGGER SHERYVOOD KRAU SE MONTGOMERY MAGOR DRAKE FARLEY CLARK LETTON CARROLL MASON lfappa Sigma Founded at the University of Virginia, 1876 Alpha itlni Glliaptnr Established February lil, 1,597 Co1o1Q Scailet, Emerald Green, and 'White Publication-Caduceus Emblem Star and Crescent C Flower-Lily of the Valley 3111 Zlhxrultzlie E. F. Schramm linhrrgrahuntrz 15111 O. .-X. Beltzer I. G. Mason M. L. Gunnison I. M. Clarke A. I. Sturzenegger 151 1 V. VV. Krause R. F. Mather L, NV. Frank D. B. Steenberg 1512 XV. I. Farley XV. T. Carroll XV. A. Letton 1513 C. D. Husted G. NV. Ray V. L. Montgomery Q C. M. Sherwood R. T. Drake ijlehgen L. G. Wfarner - C. E. Wfestover C. S. McKee R. E, Smith Max Jamison L. R. Magor H. P. Smith 4111 Hrhie G. W. Bates D. D. Price S. P. Mason I. L, Vollentine VV. H. King C. F. Schwartz C. R. Fulton G. L. Hewitt Iolm Westover H. P: Letton Verne Hedge Wim. Grant H. T. Cook . J --151- Q Alpha Clan Gmnrga SAUNDERS TIBBETTS M .ARCELLUS COFFEE NEW M AN . ALLEN FLOWER REED DOLL MITC HELL IXIUNSON RUM ER HUTCHINSON HOOPER MITCHELL XVEAVERLING REDDISH CAMPBELL BOXVERS CAMPBELL IESSUP N Alpha Eau fbnwga Founded at Richmond, Virginia, 1865 Nrhrauakax Cbaiiuua Gllieizx Gllismivr Established 1897 Colois Ski Blue and Old Gold Publication The Palm ' Flower-.White Tea Rose Ein illarulizrte C. E. T-Iooper llixihvrgralhuzliea 1H1H Charles VV. Campbell, A.B. '07 Robert E. Czunpbell George A. Doll W1 C. Hutchinson Frank P. Jessup Elroy S. Munson Guy E. Reed Frank A. Rumer Albert B. Tibbetts Harry B. Coffee Burton S. Hill I Dr. E. I. Angle C. S. Wilson G. A. Mosshart R. B. Morgan D. B. MeMasters Lorenzo 17. Flower D. C. Mitchell Claude S. Mitchell 1511 Robert O. Reddish Ralph E. X-Veaverling Harold M. Noble Byrne C. Marcellus 1512 Benj. A. Bowers Clayburne E, Hooper Allen T. Newman 1913 Louis B. Allen Thad. E. Saunders Iglvhgvn 'William VVenstrand Williaiii Ross Zin Hrhia ' -153- Dr. C. A. Reynolds F. C. Foster VV.-L. Lemon H. R. Follmer- T. H. Holden - A Brita Hpailnn C HOLLAND IA MES CHRISTMAS GIBSON I-IATHAVVAY GRIMISON SELLECK RUSSELL SCH MIDT CARY MI NOR HARPHAM M UNGER JONES VVELCI-I BURR WALTERS ALLEN RATH BONE MILLER BATES SHELDON WEISS GALLOXVAY BU MSTEAD Evita Hpzilnn Founded at Wlilliams College, 18124 Nrhraalm Glhapirr Established 1898 Colors Old Gold and Peacock Blue Publication f 3111 illarultntr F. C. French P. J. l'lZll'l'l5Ol1' WI C. Cole R. W. Bliss lflnhvrgrahuatwa IHIU Rupert H. Bailey Alfred E. Burr August C. Schmidt Carl A. Bumstead Sidney M. Collins George D. Galloway Harry C. Hathaway Xlvllllfllll L. Bates James P. Gibson Thomas A. James Leslie A. Welch Conrad M. Allen James E. Grirnison Eugene Holland Fred Klepser H. V. Martin P. H. Harrison XV. S. Hall L. P. Hagensick C. T. Knapp R. D. Kile 1511 ' 1912 1H13 Elfdlehgvia Louis WV. VVeaver In lllrhe W. E. Hamilton -155- 1-lorace J. Carey VVilhur A. Jones Frank Wh Scott ' S. Harvey Rathbone Richard A. Russell l'X'alLe1' C. W'eiss James H. 1-larphain Harry R. Minor Alfred C. Munger John K. Salleck John A. Christmas Donald NV. Miller George C. Sheldon Frank H. l1Valter Clayton S. Radcliffe F. C. French R. Q. Humrnel R. J. Clark A. H. Edgren Gene Sage J. A. Bumstead The Quarterly x 1513 CEnmnm Elvlia BRAIN ELLIS R. THOMAS H. VAN DUSEN VVARRNER 'H. THOMAS EXVING XVOODS GILFOIL D. VAN DUSEN BLISH HOLMES P, ROGERS BUSHNELL SIMMS JOHNSON AMMERMAN WOLCOTT HARPHAM BURDICK LONG BUCK COULTER T. ROGERS CRANCER LIEPI-IART SUMNER If ounded M :ty 1, Yell- Coloi Roy 'il Purple 35111 052111111121 Evita 1843, at Jefferson College, Caunousburg, Pennsylvania Ziinnixhhn N11 Qllizqatnr Established in 1898 Rah Rah Phi Gam Rah Rah Delta Rah Rah Rah Rah Phi Gamma Delta Publ ication- Flowel'-Hel iotrope .Un Illairuliair H. I. Johnson Willard Kimball Howard T. Kirkpatrick Mortimer XX!'ilson 1l1IIhI?1'QI'ZIh1IE11PH 1H1H David L. Simms David XV. Sumner I'lZll'1'y XX7. Ewing 1911 John B. Brain Howard T. Tlioinas XXf'eldon XV. XfVarner Loyd D. Burdick Dana V. VanDusen Searle F. Holmes Roland P. Thomas Harry G. Huse 1912 1913 R. Kenneth Ammerman Frank E. Long Paul Rogers Liscomb Titus Clyde Leiphart Leonard E. Hurtz '- Otto Mellet Rev. I. XN. Jones R. E. Moore Fred Saunders 13121151125 Albert Patterson 311 151112 -R., Maggi -157- Harold XTV. Coulter M. I. Blish Harold A. VanDus Oliver M. Walcott I. Ralph 'Wood james Ellis Samuel R. Buck Thomas C. Rogers Iohn D. Bushnell Ray A. Cramer Julius V. Harpham Howard Guilfoil Earl' X7Vilson Rev. S. Z. Batten Edwin Steckley Fred Hurtz Dr. R. B. Adams Phi Gamma Delta eu Arzrria SCOTT ROBERTSON SLAGLE FRU M HARVEY BURKE CORNELIUS KEIFER LAMB CURRIER KUNKEL METER GRISXVOLD MODESITT IEFFORDS BUTLER GEE TUCKER ELNVELL LAMB IVIOORE G. MEIER PATTERSON VON FORELL HOFMAN N VILLARS DAN N RAVENSCRAFT KN OLL Armin Founded at University of Michig Colors-Gol cl and Black Leland Stanford University of Michigan University of Illinois University of Missouri University of Kansas Ohio State University University of Pennsylv H. H. XVilson Geo. R. Chatburn Edwin Maxey E. XV. Davis ll. B. Conant Hon. XV. I. Bryan ,l. B. Harvey ania Samuel 132112111 Qllirqatvr Established 1905 Qllizqatrr 911111 Columbia University l"ennsylvania State University of California Iowa State College University of Minnesota University of Nebraska University of Oregon University of Chicagox :ull Eliarulizxtiz A. Bunting W1 K. Ieivett li. H. Barbour B. E. NlOm'C JX. A. Reed linitnrarg illlmithrra S. Wfhiting Robert O. Bell ltlnat QSITIDIIZITPE C. V. XVilliams an, 1904- Publication-Acacia Journal University of Xbfiseonsin Cornell University lrlarvarrl University Purdue University Yale University Universitv of VVasliington University of iowa G. li. Conclra O. L. Sponsler ,l. lf. Rasmussen C. F. Stgekelburg C, XV. M. Poynter l-lon. Geo. L. Sheldon fl fn F9 ,. A ,.. l u 5 1 G lllnhrrgrahitairs 1919 I. G. v0nForell H. S. Villars F. W. HofMann F. C. Burke L. O QSQUW 9 Sire mc? ' . 2,1 mQ3,u.w -of'Dr:r-:TU r'o0cnO'U ,,,p:-...sro '-:QA 'Aga 3 2 a UQ . T. Moore C. D. Kunkel A. Dann R. Wf Patterson Geo. E. Meier E. L. Currier R. M. Ravenscraft E. C. Gee P. E. Yates 1911 . Maxwell 1912 1913 lgliehgrn J. C. Miller O. I. Fee 3111 lirhe Geo. D. Ayers - . E. Grone John Westoxfei' M. E. Vance -159- C. Tucker . H. Taylor GP' C. L. Moclesitt G. XV. French E. F. Slagle I. XV. Keifer YV. R. Griswold XV. I. Scott J. Elwell VV. H. Lamb A. C. Meier ' F. T. Dayton G. Ireland H. H. Nicholson Signal Nu r M"KIBBIN NELSON PIERCE ELSEFFER DRAKE FREDERICK DOBSON E SNYDER DINSMORE EMERY WUNDER WATSON TE M PLIN ALDRICH ADA M S M. HA VVLEY CARSE BRO NVNELL CHAMBERS HUBERMANN HU M MEL R. HAVVLEY MOSELEY RANDALL COBB M,KEE Sigma Nu Founded at Virginia Military Institute, 1869 ' Brita iEter Qlhapivr Established June 17, 1909 Colors Black lrVhite, and Gold Publication Flower-WVhite Rose linhrrgrahuaiw IHIU Henry F. VVunder Elliott C. Cobb Louie C. I-Iumrnell Vincent C. Elseffer K. Philip Frederick Hugh H. Drake Orville H. Pierce Robert D. Hawley Edgar M. Adams Earl R. Carse 1511 1912 Roy A. Brownell 1913 Ernest I. Hubermann Mones I. Hawley Erwin P. Snyder Hlvhgra -161- Ralph S. Moseley Roy L. Nelson Arthur A. Dobson Calvin A, Emery Earl C. McKee I. Finch Templin john C. lfVatson Francis E. D1l1SlllO1f6 Iohn E. S. Chambers VVilliam L. Randall Carl M. Aldridge, Ir. Charles R. McKibbon The Delta ' Q 1511i Erlisr lghi DOLL I THOMPSON SYFORD ROH M AN VOTAVA REID STURZENEGGER EVANS SCHMIDT KENNAR BRAIN KIPLTNGER SCHRAM M BELL PETERSON RICE LANVRENCE ROMANS NICHOLS ON AYLS WVO RT I-I BEGHTOL LEDNVITH HASTINGS RITCH IE- I-IALLIGAN TAYLOR CA M PBELL A Colors-XVine and Blue Founded 15111 Evita 15111 at the University of Michigan, 1869 Eiurnln Glliuptrr Bstablislied 1895 Publication lflowe1'-Ilacqueniinot Rose 3111 Ellarultatg Dean 'W. G. Hastings Prof. C. A. Robbins Prof. H. H. XVilson Prof. J. J. Ledwith Prof. ll. B. Conant lllnhvrgrahuatra IHIU Calvin H. Taylor Homer E. Aylsworth F rank A. H u fro M Alfiiied li.. Maxwell Peterson Nicholson Burr N. Beghtol John B. Brain Lloyd A. Kiplinger Clark Evans Erle H. Reid Albert M. Thompson James E. Lawrence Wfilliam Ritchie, Ir. August Schmidt 1511 1512 Dale S. Boyles ,ludge Manoah B. Reese Edgar H. Clarke Ernest C. Folsom F. C. Foster Iohn H. Ames Ernest C. Ames I, H. Broady . Leonard A. Flansburg Ralph P. Murphy O. M. Meyer Richard H. Smith Thoma Ein Hrhe s Wf Bockes' -163- John L. Rice :Xlfonzo I. Sturzenegger Lester C. Syford George A. Doll Robert F. Romans Charles Campbell E. Frank Schramm Dwight D. Bell joseph Votava Robert O. Reddish Wlalter V. Kenner Charles P. Rohman P. Rolfe l-lalligan . LeRoy B. Temple '- Ralph Johnson Judge Jacob Fawcett Clyde T. Hayes I. P. Hewitt Charles T. Knapp I. Dieclrick Lau " C. C. Marlay F. O. Salisbury Fa! M. Hall Qeorge' Tobey Claude S. Wfilson The Brief 1Hhi iKhn gvignm I DUGDALE H OM PES VONFORELL YVALKER HARVEY LAUGHLIN ARN HOLT PHILLIPS HIGGINS DAVIS HEATON SELLON LINSON SMITH POVVELL TUCKER BOLLINGER DALE NVOODARD 'BERQUIST 15111 iKIgn ,Svignm Founded at Nortliivestern University, 1890 Nvhmzlm Quia Q'Ll1aqJtm' Establisliecl 1900 Colors-Crimson and Old Gold Local Ptiblieatioii-Tlie Iota General Publication-'l'l1e Iournal - 311 Zllexrulialiv Dean R. H. XVolcott, MAI, M.D. XX". O. Bridges, M.D. B. M. Christie, B.Sc., M.D. B. B. Davis, A.B.. M.D. H. H. Everett, BSC., M.D. . F. Ionas, M.D. . XfV. Orr, A.B., M.D. XV. M. Poynter. l3.Sc.. M.D. . C. Stoakes, B.Sc.. M.D. D. F. Lee, AB., M.D. A H C . A H. B. Leinere, M.D. H. M. MCClanalian, A.M., M.D. XV. P. XX'l1erry, M.D. XV. F. Milroy, M.D. George Mogridge. M.D. S. Owen, lXI.D. F. XV. H. Ramsey, M.D. A. B. Somers, M.D. G. l-l. XVallcer. M.D. I. C. Moore. M.D. liithergrahuaim IHIU XV. N. Anderson, B.Sc. George Buol, B.Sc. I. S. Cutter, AB., A.M. I. E. Olsson I. C. XVaddell 1911 F. A. Burnliam, A.B. R. D. Martin 1912 P. M. Dole E. G. Davis, AB. R. P. Higgins I. C. Tucker 1513 M. F. Arnllolt, A.B. A. H. Dugdale VV. G. Berquist H. I. Bolinger Andrew Harvey, A.B. XfV. D. Heaton ilu Hrhe O. H. Everett, BSC., M.D. E. I. C. Sward, M.D. I. H. Hon1pes,,M.D. -165- R. R. Reed I. VV. Scott B. R. Simpson C. R. Stewart XIV. H. Taylor, BSC. R. M, XfVildisli, B.Sc. I. H. Linson G. I. Sellon Clark Phillips I. G. vonPorel1 I. W. Laughlin W. H. Powell A. L. Smith Af E. Westervelt D. S. WOOd31'd Frank Borglum, M.D. Harry Flansburg, B.Sc., C. C. Hickman, M.D. M.D Alpha Zum WVESTGATE HOPT BARKER MILLER ASHBY SQUIRES FORBES CULVER IEFFORDS SI-IEDD HOFFMANN POOL STA HL GRA MLICI-I LAMB CHASE KIESSELBACH VVARNER Alpha Zeta Fonnrlecl :lt Ohio State University Nebraska Ollyaptrr Installed ,lzninary 20, 194,34 Colors-Sky Blue and Mode Publiczition-Alplia Zeta Quarterly Flower-L:1xx'son Pink - iinnurnrgp HHPIIIIJPIBI Samuel -Xvery F. I. Alway C. E. Bessey Lawrence Bruner E. A. Burnett L. XV. Chase R. C. Ashby P. B. Barker R. F. Howard C. VV. Pugsley V. S. Culver, '10 F. XV. Hodimann, '10 C. F. Chase, '10 M. S. Iussel, '10 I. H. Gramlich, '11 D. H. Squires, '11 F. I. Phillips Zin Zllarultzlte Erwin 1-lopt G. lf. Condra IL. Davisson Emerson R. IX. I. H. Gain A. L. I-laecker l-l. R. Smith Val Keyser V. V. lYestgz1te l"'. A. liiesselhach lf. G. Montgomery lilnhrrgrzthimtvz A. H. Gilbert, '11 l-l. I. Young, '11 I-l. C. Filley, '11, .-LB. '03 Albert Pool, '12 Will Forbes, '12 K. F. VVarner, '12 E. L. Currier, '12 - Alpha Zeta is a national fraternity of Agricultural students. Chapters have been established in the leading Agricultural Colleges of the country. It is the purpose of the- fraternity to promote a spirit of unity and enthusiasm among agri- cultural students and also encourage study and research in all branches of agri- culture. Agricultural students registered for a degree are eligible to membership at the end of their third semester's work. Election is based on scholarship and character. -167- 1 'QQ Sigma Eau Ciinginmeritxgj CHALM ERS QUEL FORMAN WOHLENBERG DYE DOBSON SMITH M UN N M ILLER BALDERSON STRTETER STANCLIFF H ARPH AM JONES MITCHELL B URKE MENGEL HEGGELU ND OLSON CHATRURN RICHARDS MORSE STOUT FISKE RYAN Svigzna Eau Einnurarg Ellratrruitg fur Eluniur amh Su-ninr Euginrrrs Founded at University of NC'lJl'IISlCZl, Fcln'urn'y 22. 190-1 Alpha Ollyzrpim' Colors-Yale 'Blue and XVhiLe Yell-Rah ! Rah ! Rah I 1'lL1l'l'Zll'll Three Cheers! Sigma Tan! Engineers! ifgnnnrnrg Hiviiihrrs O. V. P. Stout Geo. H. Morse Dean C. R. Richards Prof. Prof. Geo. R. Chatburn Prof. Prof. V. L. Hollister 3111 illarnliuiv A. f C. L. Dean L. NV. Chase llinhiergrahuatez 19111 C. H. Chalmers H L. Fiske O. N. Munn I A. Ryan WV. A. Jones O L. Olson L. R. Heggelund A D. Stancliff O. E. VanBerg J P. Burke D. C. Mitchell D F. Smith VV. P. Wolileiilaerg , C. XV. Mengel 1511 I. A. Balclerson . A. Dobson VV. O. Forman F. H. Rosencrantz D. L. Erickson I. H. Harpham R. VV. Queal H. C. Cusack C. A. Bennett -169- I xi qali iam I SUM NER RAGAN MIN NICK RILEY CROXVLEY NVILD MAN HARTVVIG MJMASTERS TRU MBLE HILL LUFF STURDEVANT RICHARDS MESSE SEIBERT GRIESS 1 Xi 255i 15111 Founded at University of Michigan, February S, ISS!! lllai Qlliaptrr Established at Lincoln Dental College. December 15, 1905 Colors-Lavender and Cream Ollicial Publication-Xi Psi Phi Quarterly L Glliaptbr 131111 Alpha-University of Michigan, Ann Arbor, Michigan. Gamma-Philaclelphia Dental College, Philadelphia, Pennsylvania. Delta-Baltimore College of Dental Surgery, Baltimore, Maryland. Eta-University of Maryland, Baltimore, Maryland. Tlieta-Indiana Dental College, Indianapolis, Indiana. Iota-University of California, San Francisco, California. Kappa-Starling Ohio Medical College. Columbus, Ohio. Lambda-Chicago College of Dental Surgery, Chicago, Illinois. Mu-University of Bulialo, Buffalo, New York. Nu-Harvard University Dental School, Boston, Massachusetts. Xi-University of Medicine, Richmond, Virginia. Omicron-Royal College of Dental Surgeons, Toronto, Ontario. Pi-University of Pennsylvania, Philadelphia. Pennsylvania. Rho-Northwestern University Dental School. Chicago, Illinois. Tau-Wfashington University, St. Louis, Missouri. Phi-University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota. Cl1l1XfVCSl1C1'1'l Dental College-Kansas City,'Missouri. Psi-Lincoln Dental College, Lincoln. Nebraska. Omega-Vanderbilt University, Nashville, Tennessee. Alpha Beta-Baltimore Medical College. Baltimore. Maryland. Alpha Gamma-University Southern California. Angeles, California. Alpha Epsilon-North Pacihc Dental College, Portland, Oregon. Hnhnrgrszhuaira 151111 E. X. Crowley VV. C. Richards C. H. Hartwig C. L. Riley C. L. Hill D. VV. Sumner C. A. McMasters T. A. Trumble R. L. Munnick B. C. VVild1nan 1911 C. A. Meese XV. E. Ragan E. F. Seibert 1912 A. VV. Luff - G, M. Grieits R. S. Sturdevant -171- Nu Evignm N 11 XV. A. MYER BOCKEN B. L. MYERS FRANK NVARD MILLER SXVARD TAYLOR BALD MITCHELL SMITH A JOH NSON I Nu Svignm Nu Founded at the University of Michigan, 15:52 Nrhrasku Evra Epuilnn Gllgaptvr Colors-VV'ine and Wlhite ' .ilu Illnruliair H. H. Waite, A.M., M.D. Palmer Findley, A.M., M.D. R. R. Hollister, A.B., M.D. LeRoy Crumnier, M.D. Donald Macrae, M.D. R. W. Bliss, B.Sc., M.D. James S. Goetz, M.D. W. K. Iewett, A.B., Publication-Nu Sigma Nu Bulletin C. V. Pollard, AB., M.D. L: B. Pilsbury, A.B., M.D Alfred Schalelc, A.M., M.D R. A, Lyman, A.M., M.D. C. A. Hull, M.D. H. I. Lehnhoff, A.B., M.D. A. E. Guenther, Ph.D. M.D. HHBPIQFHDIIHTPE i 1H1U R.I.hMHm 1511 A. A. Bald S. VV. Frank Herman Booker 1512 A. A. Smith J. D. Taylor C. E. Palmer 1513 G. P. Pratt E. C. Cobb T. C. Moyer C. XY. Mitchell lkllehgwa Dr. C. C. Morrison 3111 flrhv L. B. Sturdevant, A.M., M.D. I. M. Mayhew, A.B., M.D. Harry Taylor, A.B., -17 3- O. N. XfVard M. P. Sward S. B. Hibbard XV. A. Myer E. G. Johnson Don B. Steenberg V. A. Dunlavy S. E. Newell Dr. I. I. Klick H. B. VVekesser, AB., M.D C. Emerson, A.B., A.M. M.D. 4 hi A111113 Eau POTTER RUTLEDGE LLOYD HATHAKVAY ROGERS VOTAVA BEDN AR HOUGI-I VVHITE HAH NE NVALLACE LAWRENCE ALEXANDER RICE REINSCI-I TAYLOR STONER OBERITELDER SCHRAM M DOBBS IVIARCELLUS PETERSON HARE K QHIU Alpha 'Elan Eiunnrztrg illrntnrxlitg fur tlgr mlllfillilllllill uf Ihr Sprrrly Arm amh tlyr 1jl1'D1l1l1fllII1I nf Gunn Ellrllnruglpip Founded at Emerson College. ISSJ-l , Nrhrauaka QEEIIIIIIIEI Qllgzugter Fstziblished 1907 3111 Ellaruliair Howard Wlalter Caldwell Miller Moore Fogg Frederick Courtney French ignnnrarg fklllmnhvru XVilliam Jennings Bryan E. Benjamin Andrews Hnhergrahnntez IHIU John ll. Alexander George M. lllallzice Herbert VV. Potter Calvin H. Taylor Arthur M. Hare Harry C. Hathaway Ben Cherrington Stuart P. Dobbs, '09 G, W. white 1911 E. F. Schrannn, AB. 'OG Byrne Marcellue W'illiarn Hannan John H. Miller Alva C. Hough 1512 D. M. Rogers 3111 3H'rhr A. E. Burr, AMB. fos james E. Bednar, A.B. 'OT john L. Rice Frank A. Peterson, A.B. '05 'Ernest Hahne .-X. M. Oberfelder Lynn Lloyd James E. Lawrence George N. Foster I. T. Votava Frank H. Reinsch Alfred E. Burr Lewis H. Gregory Edward M. Rutledge -175- . I-IOUG H BEDNAR POTTER ' FOSTER RICE VOTAVA CHERRINGTON FOGG FRENCH DOBBS J Evita Sigma iK11n 4 "Oratory, the key to power." DELTA SIGMA RI-IO, the newest intercollegiate honor society, was organ- ized on April 13, 1906. Although started only four years ago, it became popular so quickly that now almost all the large Universities possess chapters. The rea- son for this rapid expansion has been a long-felt want to be supplied-that some fitting recognition be given to those students who often sacrifice athletic honors, or scholarship prizes, or social preferment, in order to represent their Alma Mater on a forum which requires the combined possession of the qualifications for each of these. Industry and training are indispensable to obtain membership in this fraternity. Moreover, it requires a foundation of native ability, and an indomi- table determination to discover the truth, and by the truth to compel conviction and action. . The object of Delta Sigma Rho is to encourage sincere and effective public speaking. To do this it cultivates ability and develops character, for only men with these attributes can become fine orators and leaders of men. Not only does membership in this society require varied, numerous. and ex- acting qualifications, but also it is limited to those possessing the-m in the highest degreeg those who have been tested by having represented their university in in- tercollegiate debate. This year fewer men were elected to this organization, al- though selected from all the students, than to anv of the honor, scientific, or schol- arship societies which choose their members from only portions of the graduating class. The difficulty of obtaining the Delta Sigma Rho emblem is proportional to the honor it confers, and both are in direct ratio to the incentive to sincere and effective public speaking. To non-members the hope and desire to obtain this honor is ever a stimulant to further effort, to members, it is a certificate of worth and ability, bestowing confidence and determination to rise higher. The following prophecy in regard to Delta Sigma Rho is being quickly real- ized: "VVherever and whenever men are looking for ability and leadership, for cultivated minds and strong wills for initiative, energy, and integrity, hither will they turn first. College men thus trained and college honors thus significant will operate together to inaugurate a new era of usefulness for our colleges and uni- versities. Delta Sigma Rho will be an intercollegiate honor society that honors." -176- Alpha Qllgi E-Eignm cQH1Dl1Ii5f1'QD IS H A M FILES XV :X R li li N W1 LSUN Rt BT PIERCE GEORGE XVILSON BI.XIIU4lU WIIl2S'l'1ZR U!l,!l.'I'lilC CARLSON LLJDOLE BARKER BORRONV M A N ALNVA X' AVER Y UALES REDFERN BARNEBEY 1fKAN1LFUR'1'liN Evita Gllyi GILM ORE ANKRNY STUNER HARIE SCOTNEY CLARKE LUDDEN HODGKIN XVARREN BATES M ORGJXN CURTIS 'FRU M P DUTTUN R TOLLEFSON BEDN AR STASEN KA SHONKA POXVELL M AXEY BURKE THCKFURD XVALTER XVALDO GREEK LOX-VER Colors-Buff and Red Robert R'. Hill. Belts: Glhi Founded at Cornell University. 1590 Nebraska Chapter lfstalmlished 1909 Publication-Del Flower-Wliite Carnation X 3111 Zllarultatv Dr. llclwin Maxcy F1351 Qirtxhuate Arthur I. Ludden linhergrahuatra IHIU Oscar B. Clark Ralph E. XfValdo James E. Bednar Frank A. Dutton Herbert I. Curtis Allen E. 1-Varren Arthur M. Hare Chas. R. Stasenka Merton O. Bates Albert B. Tollefsen Joseph H. Morgan Vancil K. Greer Henry S. Lower Sylvester V. Slionka John A. Scotney 1511 Frank C. Burke Samuel C. Stoner lV:1lter K. Hodgkin Otto F. X'Valter Oden S. Gilmore Roy A. Bickforcl 1512 Harry R. Ankeny iglehgza Earl D. Trump ta Chi Quarterly A 4111 Hrhv Hon. XV. I. Bryan Allyn Cole Ross W. Bates 'William H. Reynolds Earl L. Powell - Milton E. Cornelius Raymond M. Tibbets -179- f SENIOR BREAKFAST X J 1 w 1 , - .. -, V ,. L. ,lf xv , , 1 , 1 W., I 4 A V . ,. y ,, ., . , x X x I lv wl 'x 1 ' 'N I . w . . W.. , " Wil--fr 1 . Q l W 1. 1 L f ' i .H J, Q. To' 3111111112 fmrhm' 'x 'I' nf Synrnriiiea uf Efheir Estuhlwlymmut at 11111 lfluiurrsitg uf Nrhraaka Kappa Kappa Gam111a Delta Gamma . . . . Delta Delta Delta Pi Beta Phi ...,.... Kappa Alpha Theta Chi Omega ....... Alpha Omicrou Pi .. Alpha Phi ......... Alpha. Chi Omega . .. Delta' Zeta ......., Achoth . . . -181-- 1884 1888 1894 1895 1896 IQO2 P903 IQO6 1907 1910 1910 g R " ' fi 'Q Rf -'lf A. ,V ,. AN Q Q' N Qi 1' A S' if? -'A fa-'Qfiigv"3f9fifi9W25 7' I Q R4 v -- ' 'Zi "" R ff-"ii- 'x 15 Ci' ' .- ' "v ' S . Q 'N X ,A A is .,. i , , . . Q, I K 5 x 1-.f xx I I .R . . V af ' ' ..? ,,-. 4 - liappn lCzq.1pa Gamma HANNA 'WHITE TAYLOR BAII L I STQE-f5g?l3 .WOOD LADD HAN SON BEGHTOI. ' HART SMITH STUART POLAND ROMANS CHASE liappa Kappa C5amma Founded at Monmouth College, October 13, 1870 Color Double Blue Flowei Fleur de-lis ' c Clara Conklin Hazel Hanna Katherine Hole Ruby Barns Jessie Beghtol Maud Birkby Theo Hansen Irene Bailey Helen Chase Lucy Harte Della Ladd Ruth McDonald Hazel Poland Sigma Glhaptrr Established May 19, ISSQ . Publication-Tlie Key jewel-The Sapphire 2111-KAL Kopcu. ,A677lfI,'j9 31a Zliarnltate Louise Pound Orpliia Nesbit 131151 Grahnatr Viola Barns iilnhergrahuatra 1H1U Florence Riddell Edith 1rVilson 1511 Alice Kate Frances Stein Mecia Stout Jettie Taylor 1512 Lora Smith Doris VVood 1913 Alice Romans Anna Stewart Verne Stocking - Mary Taylor Corliss Wliite Smeriala Music Florence Harford, EIHI2hge Faye Doyle -183- ' .Cigna V, - -. 3 ,. , - H g Erlia Mamma MOCKETT ' FOSSLER IAYNES VVELLS LINDSEY MILLER E. HAM MER COBB SANVYER BERRY BILLS GILBERT EVA NS HARRIS KLINKER YOUNG BUTLER REID STEXVART JONES MOORE C. HOWVARD H. HONVARD SELLECK COOK GUTI-IRIE JAKYVAY C. HAMMER BUCKER MITCHELL WATKINS Evita MEIUIIIIEI Founded at Oxford Institute, Mississippi, 1872 lizqapa Olliapier The Anchora Colors-Bronze, Pink, and Blue Publication- Flower--Cream Colored Rose lklnhergrahuaivz ' IHIH Ruth Iakway Lois Fossler Mary Cook Breta Bills Marguerite Stuart Lucile Harris Cecile Cobb Kathrvn Moclcett Lyle Young Margaret Gilbert Elva Hammer XVilhelmina Bucher Iessie Reid Florence lfVells Clara Hammer ' Mrs. Mrs. VV. C. Yates Fred Saunders 1VIrs. Frank- VVOodS lllrs. John Reed Lena Deweese Marie Weesiier Mrs. Peter Lau Grace Bridge Laura A. Haggard Mrs. Mrs. Mrs. Alex Lau Frank Quick R,'B. L. Owen Helen Wilsoii 1511 Irene Iaynes 1912 1513 Dorothy W'atl:ins Sperial iH1PhQP5 Carol Howard lin llrheg -185- Helen Mitchell Margaret Guthrie Cornelia Lindsay Mariel jones Frances McNabb Marjorie Selleclc Marguerite Klinlcer Lela Berry Nell Evans Helen Butler Helen Sawyer Elsie Moore Hazel Howard Mrs. Iohn E. Gavin Mrs. L. A. Sherman Iulia Deweese Mrs. A. 'Haecker Mrs. G. VV. Holmes Stella Rice Miriam Starrett' Ruth Prentiss Mrs. A. R. Edmiston Mrs. Arthur Raymond Blanche Garten Mrs. Merle Rathburn Mrs. Ralph Haggard f . . 1 N rpm S- . Tk , I5 5 f J, f iii 1-f' . .Q5If N 4 ...Q if A f 'I 35 -' - .- -52:5--5g,g:5.5.1..:,l.:::.:.EjQ1, V Q , 1 ' 2, H 1 , if-rig: 4 V , -, V f- J.. -er.-f 1 1 5 T A . ' Razz:--is-V' '- fiie'f331g, nf K7 ' 152 :ii ., f ,S x W, .. M, 5, 'Y V'-- 5: .uux "5 ' '1gr.gfa-fg-r," ' .S iif g i S T X . R ,. W 'KI x l SEO 'L , 1 ,KN ""P ' 1" ' 5 fir 4. . ,' ' i 6:31 - "-.lpn S I " Q 4 "': Er?' X .. 5 X V .... .Q . I Q ',':,' , '- ,. I V 1. ' . N. N :gf V ' , :iff T5 -f-rx 3. .il CCR - 25.1, J-'ik -,4-f.- " ., -.s-Mb. . Q. , Q . X 2 y,.5.- '-- V .1-V..-.vi , Ja y S f I K . H "li, l vibf' ., Q ,X - iw 11' ,-, .A .1 . - 1 A 72 - . 1 'J ' f Timfirfdfhwse .QJPB-Z-Hls7bN. ay ., 9- l. E. PERRIN H. BAUSE h BARBOUR PERRIN V. THOMAS YATES MYATT BONNELL FLOCK . Evita Evita Evlia RONVLAND HOXVARD PA DDOC K SNELL PETERSON V LANE MER BYERS MORRISON STEVENS LAPP B. BONNELL F. ALBRIGHT B. ALBRIGHT NVADDLE HU NTER VOJGT XVHITTIER SHA W TODD DI NS MORE Colors-Silver, Evita Evita Evita Founded Tliruiksgiviiig eve, lass. at Boston University Gold. and Blue Ida Myatt , Dale Lapp Esther Hunter Edna Perrin Hazel Snell Beth Bonnell Helen Dinsmore Mary Howard Valeria Bonnell Maud Flock Rita 'lfhonias Emma Voigt Lucy Haywood May Pershing Anna Rogers Edna Gund Daisy Bonnell Fay Bonnell Anna Vore Lila Whiteo-nib Alma Vanderveer Florence Butler Bertha DuTeil Linda Hudson , Winifred Bonnell Kappa Olliaptvr lfstablislicd ISSN Flower-Pansy Publication-Trident Hnhvrgrahuatrn IHIU lfstelle Morrison 1511 Florence lVhittier 1512 1513 Nell Peterson Svpierial Margaret Byers Edna Steven lzleanor Barbour Florence Todd Hazel Rowland Hazel Perrin Blanche Albright Gladys lrVadclle May Paddock Katherine Yates Helen Bouse Ein Glnnarruatnrg lilrhgrh Stella Shaw, Music En lirhr Keefer 4187- Fern Albright Lena Larimer Harriet Muir Mabel Cox Nell Rothwell Myrtle Hudson Zoe Chenoweth Brown Iosephine Poynter Bickford Lillian Roman Hanson Pearl Powers Fee Helen Allen Clark Pauline Whitcoinb Rewick Hazel Lower Ward Mary Ames Waite Hazel Murray Clark x 4, 1 .gi gb 151 132121 lihi VINCENT SCRIVER SALISBURY JHOFFETT BELL BEELER I. BROVVN' F. SCHNVAKE KILLIAN MJGAITEY HEACOCK ' G. LYFORD HALLOVVAY HOSTETTLER ALEXANDER TOENGES DOLLTMAN BATES SHALLENBERGER ROGERS HOLLAND CLEARMAN FITZGERALD G. LYFORD L. BROWNN E. SCHWVAKE SEDGVVICK SCOTT ilili 132121 lglii Founded at Monmouth College. 1867 Elvin Gllmpirr Established 1595 Colois Wine and Blne Publication- Flower-Carnation 511 illzzrultnir Alyce Swcdeberg lflorence McGahey lima Cbrnhiratmi Gertrude Kincaide Verne Stockdale Anita Hazelwood llinhrrgrahimtva 151111 Mildred Holland Grace Shallenberger 1511 Zora Fitzgerald Ruth lrleacoclc Grace Salisbury Myrna Sedgwick Ella Schwake Fenna Beeler Sylvia Killian Beatrice Modett Bess Alexander Mona Clearnian Virginia Rogers Edith Fisher 1512 Lucile Brown flnnc Brown Helen Vincent Fnla Bates Grace Lyford Gertrude Lyford Clare Scriver Iean McGahey 1913 I-lelen Holloway Florence Schwake Rose Toenges Anne Stuart Ada Watigla Mrs. W. T. King Melinda Stuart Helen Watigli Mrs. R. M. Burruss Florence McGahey Mrs Mrs. Mrs Mrs. E. C. Ames Fred Funk Harry Porter VV. King Iillnhgra 'Warda Scott lin Hrhv Mrs. B. C. Adams -189- Lucile Bell .-Xdabooth Dolinan Florence Hostetler Mrs. Bagnelle Mrs, I-l. L. Kirkpatrick Mrs. McAnulty Mrs. F. E. Barber Mrs Mrs Mar . R. L. DePutron . Risser , ie Talbot Florence Chapman Mrs. Francis Brown, Ir. Mrs, A. VV. Richardson Mrs. Pilsbnry The Arrow . '-q1x. N if ' l X, si E if 4 ' S " H?,.Xx I ri . A .., - K fa E E ' .E ,, E Q E E ' 4 ,A' A , " ' ' E ' E .3 - ag, 'gfii , -1, ,j I 3 3 T.. ' - , gf ,Ti Q i Q V -L , 5 WEIEEI2 V. . , ,vi 14 , ' V . , , Wagga , , ' W-- K A Q - vnu. 6, 3 ,V " Q Q I I X 63. If-Q :'::l3':'f . - x , .I I ,. .,, H. g A ef I. HEINER LINDLEY DILL DAVIS WESTON Kappa Alpha Eflpem GUT H RIE NORTHRUP FIELD TIBBETS YVALLACE GREEN SWEZEY MJCULLOUGH ROH RBAUGH GRAY MILLER KINSLEY BARR MICAGNE E. KIN SLEY XVHEELER COOLEY - LLO YD XVINDHAM HODGE DUTTON Colors-Black Kappa Alpha Ellieia Founded at DePauw University January 727, 1970 Elin Qlhupter Rho Chapter llstablished Apri and Gold Sarah Hayden Georgia Field Margziret Xvheeler Dorothy Miller Kate Field Alice McCullough Gretia Green Helen Davis Louise Barr R uth Tibbets Geraldine Gray Ruth Lindley Marguerite Lloyd Helen Kingsley Marian Swezey Mrs. R. G. Clapp Mrs. T. A. Colburn Mrs. F. M. Fling Mrs. WY E. Hardy Mrs. Edith Long Ida Robbins Minnie Swezey Emma Swezey Jean Tuttle Rosanna Carson Camille Hall Mrs. F. B. Daneron C. T. Knapp Reestziblished 1396 .Un illarultutv Flower-Black Pansy Ella Ilarper H1151 Grahuatrs Julia lleiner linhrrgrahuatvs 15111 Helen XYeston 1El11 Louise Guthrie Ellen Kingsley Florence Dutton lsfznlhryn 1Niil1L1i1Z1l'll Grace Rohrbaugh 1912 Grace Cooley Lucy Dill 15113 Helen Peel: Helen 'Wallace Marie Hodge Anna MCCagne Louise Northrup ivperial Elizabeth Batty C011 Hrhr I Mrs. C. F. Ladd Mrs. G. G. Martin Mrs. Alex Sheldon Mrs. Leland -4191- Mrs. Thompson Geo. Proudlit T. L. Lyons Mrs. Mrs. Marie Barr Katherine Cline ,lulia Atwood Georgia Field Mrs. Olive Watson Mrs. I. VV. Jones +,- aw I 5 7 px f 0 4 ' ! W 3 A 1 f ' .1 -, if Ur. ' 'L" ' 2 V 7 "TY 'W ' qi 7' -" - M I P -1. ' '- -I - 2 . , . Nz" ,-.hr 1 "',. V j ' - ,11 2 if , k 'k 'IS f'. . .Q ",'v W - X . .VIQ .1-,.: ir 24, ,,-, . 5 vl 2 , X-:M ,gil t N 5' I I 1 " 1 :r-b m , 1 - . Hx 4.2.4 -:,.--- : ' b ' aflif' -, U 1. : - - " XX' qi A Z ,4,,,.. ,, , Al X l Q3512f55:3??2f525?:f7ff,: 'F "A"' .... V' V . - TN A , q..L - , g1Qfg:t,- , 1 wf-'5ifeggzq3:3gf1 N ' X! : , 1 f , , - , R H V 2. ..., 'Tiff ' A 'YE - ' " vi - Jf ' -4.. ' - Q,-' gag? " 2525. - . v .::,g:I'5' ' 1-1.1 , .'," Q fgQQ:: . .:, A ,KW .422 ,- , --1:4 '- -Nmff' fe: N -'.. ' W 'Q ..-115222545 -. .f '1- -gi,A:: 12f'.1p:?f5 h " " ,.iff 1.-. 5153 ' 53 Q , f glfggg i ig X I ' i . X ii , VL ,VVA,I I M '-in X X "f Zflfffyf 1 "" 1571" f. ,-,Z :a.1Q5. 1-jE?i .A 1 ' , ' t ff' ' . ' ,"' V .2 - ' 22 "" X fi - 1 A ' - . A1 -A "' . ' ' ,' 1 LEE CULL BLODGEIT PRICKETT FORREST GAN TT PIPER NVELLS C5131 Qbnwga CA M PBELL H ARDI N NV I LSO N ROBERTS uUNT1NG'roN JDHNSON DALY M,MAN1GEL OSTRANDER LITTLE BIRGE PIPER Founded Lolois Cirdinal and 'White Amanda Heppner ClZ1l'Z1 Aileen Gantt Nell Blodgett Marie Dally Edith Gantt Cozette McManigell Anna Wilso11 Ruth Cull Florence Hill Celene Barger Frances Cutter Gllii G9mPga at Fayetteville, Arkansas, 1895 lielppa Gllyaptm' Established 1902 Publication-The Elusis 'Flower-White Carnation C011 lllurulisxte craig 1Inhm'grah1mtv5 1HlU Katherine Little .Edith Forrest .-Xcla Ostrandei' 1511 Alice Birge Evelyn Johnson Bernice Prickett 1912 Mildred Piper Marie Lee 1913 lmo Huntington Mary Roberts Iilehgrea Claire Hardin ,lean Campbell Svrhnul nt Muzi: ' Ella,VVells Mary Piper ilu lirhe Jessica D. Murray Ruth Holmes -193- N Alpha Clbmirrnn Iii A FISKE FITZGERALD ROHMAN BELL BIRKNER GANNON E. HARPER XVOODNVORTH PETERSEN TROYER RYAN EMERY LEE XVATERS FOLLMER BURR RAXVLINGS CARTER HARRINGTON CLEMENT RAMEY POWELL I-I. HARPER HALL WEBB NUNEMAKER STEINER HAYES SALMON BUTLER CHAPLIN BOYNTON Winifred 'Waters Sarah Harrington Amanda Clement Ianet Rainey Gisela Birkner Blanche 1-Voodworth Stella Butler Mellie 'Waters Edith Hall Nell lfVebb Meda Nuneinalcer Grace Burr Viola Gray Helen Piper Edna Spears Kate Lee Esibelle Rohman Mrs. E. Rawlings Edna Harpham Mabel VVilliams Alpha tbmirrnn 1Hi Founded at Barnard College, 1898 Zeta Glliupter Color-Ruby Red 3111 iliurultaie Miriam Carter linhergrahuatma Al M 1919 freda Powell 1911 1912 Helen Fiske 1913 llilvhgrz Helen Hayes illluair ilu ltrhia and v1tVllll2L111S -195- Katlierme Eollmer Mabel Salmon Helen Steiner Laura Petersen Martha Bell Grace Gannon Elsie Fitzgerald Nina Troyer Helen Harper Nettie Chaplin ' Kathleen Ryan Eloise Harper Annie Jones Jennie Piper Edna King Mattie VVoodworth Lorene Emery Emma Bennett Mrs. Reynolds Maud Pierce Alpha ElHhi STEGNER H. LAVVRENCE THOMPSON ROBBINS RABER H. DRAKE NVILLIS RANDALL EIENNINGER RICHARDSON I. LAWRENCE IOHNSON RYAN HALLER DOYLE HUSE B. DRAKE FAIR STUART NASON Pwlnhi 1511i Founded at Syracuse, New York, October 13, IST? Nu Glliaptnr Established October 191,16 Colors-Bordeaux and Silver Gray Flower--Forget-inc-nrnts, Lilies of the Valley 3ln ilinrultatr Ina E. Gittings lflnhvrgmhuatra 1HlU Jeannette Lawrence. Ixathleen Doyle Louise Stegner Josephine Huse 1911 Marcia Stuart Katherine XVillis Margaret Randall Grace Ryan Mayone Thompson Norma Richardson 1512 Ruth Henninger Hazel Johnson Ruth Haller 1513 Helen Nason Helen Drake Helen Lawrence Mary Robbins ifilvhgw Helen Fair Bess Drake .3111 Hrhv Cora Faulkner Mrs. I. E. Edgerton Mrs. VV. E. lfVi1liard' -197- Helen Barstow Mrs. E. G. Montgorn Mrs. E. I. Faulkner ery K W, , bg E ' : L ,V . Z Six I ,gg XX ff-'.,. I3-4 1,-- 7 'x ' 'R ' ' m..x. Mx ,L M I 1 . A 2Ei,C"! ":- .... I .f " """ z., 'Qi' X lm ' ,'- .,.' !--. 1 55 A 1. 5 H . ,wwf I, 3 gf? ' P'.f': i'-iiaf X, x " f i ' Q" ., N ' '1 ' , I 'N - ,... ' I 'N A' M .,1:- L., -M H .--k.. , Z -v.lk V : vv.. QQ.. I 5 51. Y A.,,' Iv ' ::. 4 . , E aligg ia .,bV ,, I ,-, Q 2 ' b I v I ls N 1-:l I'L4l 1 -.1.i 1"l :Q I N 'l' ' - ji z Iniz' .A:.: 1 ' 1' - , I """ k k 5 . A.. , v I X . I ,,,. , . I i : Alpha Qlhi Qbnnega ' SPENCER HOLMAN RA NDOLPH FRANKLIN SLOA N ROBINSON CATI-ICART HUDSON DURAN M. NVHITM ORE YOST HYDER MEYER THOBIAS BELL HILL CLARK ,I BAEHR PUGH CARNS ZERFING N. VVHITM ORE ,TAY DAVIS TI M M ERNI A N -IENNINGS MORLEY MORGAN SMITH TEETER S Colois Scarlet and Olive lrma Franklin Beula Jennings Florence Davis Verna Hyder Hazel Teeter Nettie Hill Mary Smith Beula Bell D Alpha Glhi Qbnwga Founded at Greencastle, lncliana, ISNJ Nebraska Xi Qllyzqnter ale Pu Established 1907 Flower-Scarlet Carnation 3111 illarultutr Vera Upton linhergiwthuaiiea IHIU Coralie Meyer lithel Cathcart 1511 Marion W'hitniore Nellie XVl1ltlllOI'C 1912 Metta Yost Hazel Clark 1913 lfthel Sloan Kathryn Boehr lnez Thomas Publication-The Lyre Nlahel 'Doran Hazel Aloy Loretta Spencer lrma Zerling Grace I-lolman Kathryn Morgan Delia Robinson Ruth Randolph Lucile Hudson Mrs. Rieth Bertha Howard Harriet Bardwell May Bardwell Ethel McFarlane lglehgma Pauline Marlay 3111 Hrhia Alice Leslier -199- Genevieve Foclre Maud Thomas Lilali David Clara Smith Elsie Prewitt Helen Carnes a ur 111 1 , . Bvlitn Zriat BARTON ARNOT LEAMER VVOLFE E. BURRTTT BRIGGS G. BURRITT M. CAIVIERON PUTFAMP SHUGART GRAVES FRANCES I. CAMERON 1511 Founded at M Venus Learner Crete Briggs Frances Edith Esther Burritt Amy Axtell Kathryn Knepp Evita Zeizr iami University, Oxford, Ohio, Nebraska Zeta Qllgapivr Established February 12, 1910 Colors-Nile Green and Rose H1151 Qirahuaiv Nettie 'Wills Shugart Hnbergrahuaizn October, 1902 1H1H Pearle Arnot 1 :met Cameron Frances Euceline Vllolfe 1912 Fanny Putcamp 1513 Mollie Cameron iilvhgva Harriet Graves C Grace Bnrritt if Teckla Egen . -201- Pearl Barton Ruby Knepper Marie Houska Arhnih ' 1 F ' 1-11LL R. YONT DAUGHTJQRS MATHEWS EICHAR LONG METZGER WELCH JAMES 'HUMPE E. YONT CHATBURN FISI-IWOOD .., ,. . Arhnih Founded at the University of Nebraska, February 5, 1910 An Organization 01' University lfastern Star Girls Alpha Qllmptvr Colors-W'hite and Sapphire 1llZIiI'LI1Il'5E1'5 Flower-Lily of the Valley Mrs. Susie J. Mathews. Xllorthy Matron of lilecta Chapter Mrs. lillen F, Dobscm. Past Worthy Grand Matron of Nebraska Mrs. Anna M. Chatburn Quunrzxrg Mrs. Hattie M. Scott, VV'orthy Grand Matron of Nebraska' Qlltarirr illllmnhrra Frances Chapman Brittania Daughters XfYinnifred Eichar l-lazel Fishwood Clara Green , Edna Green Florence Hill Alice Huinpe Pearle James hxlahelle Long Flsie Mathews Pattie Metzger Florence Welch Etta Yont Rose Yont ' Hnhvrgrahuaien 1H1H Brittania Daughters Rose Yont . 1911 Vilinnifred Eichar Hazel Fishwood 1912 Frances Chatburn Pattie Metzger lH13 Florence Hill Etta Yont Mabelle Long Florence VVelch Elsie Mathews Svrhnnl nf dlillunir Clara Green Idlvhgra Florence Nye Evpvriatl Vivian Monier lidna Green -203- Pearle james Hazel Monser J ' rZgf5'i5W?7 ...S '- I ., ' t"j:v-T 'L l' hw., - L4i5Mf3f3':'?4k '. ' 1- , "f i ' 'f if ' x x.g.x l fffyfg xx If X K A' 5x X ,. X ' zf wxx kx NY Q u v xRN 'X ' p? M.XN wXK . N 2 WM X i N .w 'fff' " ' W N ' ' f"'JZfy Q XZ K ff! --- Zfjf I Jgx mzffff-?gF,, -M TL lg, i .. twlllfj -. .J- .,-l"""'-Q kr- Y L ,if- . TERATURE An Gblh CErah'5 Amhiiinn The Old Grad said to some friends of his, "XN7he11 I am dead and you :re drinking gin-Hz And talking' of me-what I've, where Ilve been I hope this will be the verdict of men: Such a man was he As a man should be Who traveled o'er mountain, O'er desert, O,61' sea. East to west! Meeting every test! Yet smiling on life As a happy jest. Such a man was he As a man should be- Sonl lilt-strung, heart care-free. Such a man was he As a man should be VV'ho has dwelt 'midst the masses That life he might see. Vigorous! Strong! Wa1'1'i11g against wrong! Yet singing the song That cheers the world up, That spurs mankind on! Such a man was he As a man should be- Making men think, themselves to free." X -205- -I. F. BALLARD A Cglimpae intn lgrnfnaanr I6ing',a Errvaftrr f 'Hncl to think I'd come to this!" wailed the belated traveler as he looked helplessly from side to side. Nowhere could he find a guide or a friendly policeman. HI 'ni freezing to death," he lamented. "It 's a pity they did n't put in a pair of shoes. Might have known it would be either too hot or cold here for bare feet. I wonder if I am dead? I do n't believe I amg at least I do n't feel as I imagine one should feel when dead. The mistake with the average mortal is his inability to prove his assertions." Thoughtfully he glanced down at his clothes. 'f'Well, what a rigging to put on' a man! Here I'm all tangled up in these folds !" IN ith apparent difficulty he extricatecl his feet from the long shroud. Then he fell to noting his surroundings. The whole place, as far as he could see, was a wilderness of beautiful trees, vines. shrubs, and flowers-flowers which were larger and more brilliant of hue than any that he had ever seen. The trees were old, millions of years no doubt, as shown by their marvelous size. I-Iow soft and cool the grass felt under his feet! Trees lined the countless graveled walks, which crossed and recrossed like the strands of a spider's web. One thing alone seemed strange to the visitor-he had met no one who appeared to be going his way and with whom he could enjoy this wonderful beauty. A sudden turn in the walk brought him to a heavy iron gate, which locked with a huge padlock. I-Ie rattled the bars loudly. No response. Just then he noticed a large horn lying on the grass near the fence. Seizing this he blew vig- orously. In response to the blasts, a cherub, in splendid GA. D. T." livery, hurried to the gate. ' "Card, sir!!' he demanded, thrusting his chubby hand through the close bars. The traveler fumbled and searched in vain for a pocket. Not one was there in his shroud! Disappointment showed in his face as he looked up and said plaintively, "I have n't a single card with me, but can't I come in anyway? I've come a long distance to see St. Peter!" "Yes, I understand,'! responded the cherub. "Same old story! But tell me your name and I 'll see what I can do for you. Bing? Name sounds a little fa- miliar. -Iust a second, till I look you up in 'lfiradstreetf i' The messenger disappeared only to return a moment later, carrying under his arm a ponderous volume. Diligently he searched page by page. Finally he looked up and said pleasantly, "I guess you ,re O. K. Roderick Borrow Bing, Instructor in European I-Iistory in the University of Nebraska. Your record 's fairly clear as near as I can tell. Some parts are marked 'incompletef but I be- lieve I 'll let you in! There is always a chance to work off a 'condition' " A key turned in the lock and the white shrouded visitor crowded in, following the cherub to a bench under a huge tree. He shivered slightly as his guide forced him into his seat. , 'fReally," he protested, "I do nit think I care to sit here. It's so cool and draughty, do n't you know!" "Never mind," consoled his companion, "you 'll be apt to be warm enough later. Nowf! he informed. "St Peter's office hours are from eleven until twelve and from one until two, daily. You are too late for the Hrst and there are scores ahead of you for the latter. You 'll simply have to wait-make yourself comfort- able! Here 's a copy of the Ladies Home fO1!7'1l'C'lf. Amuse'yourself a little !" The Drofessor was left to his melancholy thoughts. Never had he dreamed that after death he would be forced to do as.other mortals do! I-Iad n't he faced scores of classes and afhrmed that there was no life in the hereafter! Yet here he sat. awaiting his turn to consult St. Peter. Strange that any one dared keep him waiting! Roderick Borrow Bing, a suppliant like any common man! The cruel injustice of it all! ' -206- Rather dejectedly he glanced once more at his surroundings. Thebeauty of it all led him to conclude that this must be the "l'aradise" of ordinary mortals' dreams. Froin the tree above a squirrel dropped nuts down upon his shiny crown, fringed by a wreath of thin white hair. A cool breeze played a trille too freely through the folds of the thin shroud. He had read the Lciclzrx Home fourzial from cover to cover. Heartily he wished that the author who had so Huently dis-- coursed on "Ts There a Hereafter?" might be waiting for a conference with St. Peter. His views would no doubt change! At this juncture, the eherub returned and put a stop to Roderick Ql5orrow's musings. "The boss is ready to see you," he said, and led the way to a pagoda-shaped building, the walls of which were shimmery and gauzy like a dragon-fly's wings. "This," volunteered the small guide, "was at one time the summer home of a famous oil magnate. But that was before he moved down lower-we never see him now !" , The visitor made no reply, for his thoughts were busy elsewhere. He had always declared that he feared neither God, man, nor student. Least of all had he feared St. Peter. But now as he thought of the coming interview, he trembled. St. Peter rose as the two came into his office. "So this is Roderick Borrow Bing ?" he said, pushing a chair toward the visitor. "Glad to see you-sit down! Seems to me that you'1'e the man who never expected to die like other mortals. Strange things happen occasionally! XYhat can l do for you, Roderick Borrow?" St. Peter patted his visitor on the head. Now Roderick Borrow drew himself up and tried to appear dignified. The attempt was a pitiful failure. 'fYou can give me the place that has been reserved for me," was his request. Sadly St. Peter shook his head. "No such orders from headquarters. My dear fellow, what did you ever do to deserve a reserved seat? You 've been dead for thirty years, but you have n't known it. I've often wondered why the geo- logical department failed to snap you up as a specimen. They show a poor spirit for scientific investigation. T'm sorry, dear Professor Bing, but we have n't a place for you here! My office boy will show you to the elevator." In response to St. Peter's ring, Professor Bing's old friend, the cherub, re- turned. Together they went out into the hall and to the elevator. "Up or down ?" queried the operator. "Down!" replied the cherub, emphatically. A moment later the elevator stopped with a jerk and the passengers stepped out into a low, dimly-lighted, underground room. Dark passageways branched off to left and right. Before Roderick Borrow could protest. the eherub stepped back into the elevator and. waving a farewell, disappeared. Left alone, the man surveyed the gloomy, cave-like room. 'fThis is n't half bad," he soliloquized. "I 'tl begun to think that maybe the 'fire and brimstone' was a real thing. Of course I 'd have proven it before I really believed, but"7- Hearing footsteps, he stopped short and started nervously. At the opening of one of the dark 'tunnels a small man appeared and cautiously emerged, holding a lighted candle high above his head. He advanced slowlv. His costume was of plain black, with black hat, black silk stockings, and white cravat. Ioy unspeak- able seized Roderick Borrow Bing as he recognized the newcomer. Wfith cries of "Long live Neckerv he embraced that astonished and frightened Frenchman. In life so strong had been Bingls regard for this unfortunate French minister of finance that all dignity was forgotten in the joy over the meeting, "How does it seem to be dead ?" inquired Necker. "It 's such an old story with me that there 's no fun in it." "Ol not so bad," conceded Roderick Borrow. 'fOf course, I thouffht that when I did die that would be the end of it. I never dreamed of this place" "just as well you did n't: if you had, your dreams would have been troubled -207- X ones. However." volunteered Necker cordially, "better men than you come here. Step this way and T will introduce you to the crowd." ' :X few moments more and the two men were in a great Hassemblyu room. Here all was dull, gray, and mistyg seemingly there was no limit to size. No wall or ceiling defined a boundary. The grayness and the mistiness shaded off into space. The dreadful weirdness made Roderick Borrow glance behind him fur- tively. He gasped for breath in the stifling atmosphere. A "T know it 's a little hot," was Necker's consolation, "but one grows accus- tomed to itf' His companion made no reply and they walked on in silence. After they had gone a mile or more they came upon a number of queer-looking men grouped about a speaker. All were dressed in the costume worn by Necker. Roderick Borrow seized his companion by the arm and shook him excitedly, "These men are-are-are the-3' "The Commons of our French Revolution-they are listening to the mar- velous oratory of the eighteenth century leader, Mirabeauf' replied Necker calmly. "Dear Mirabeauf' whispered the enthusiastic visitor, "at last I shall see him, at last!" The orator continued, undisturbed by the arrival of Necker and the stranger. The men in the crowd listened with now and thena murmur of impatience. Desmoulins, an enthusiastic young Revolutionist, detached himself from the group and came to greet Roderick Borrow, so also did Barere, the journalist. He looked a little discouraged. HXWhy so gloomy. Barere F" queried Roderick Borrow. 'iffy ardor is dampened," replied the gloomy Barere. "St Peter kept me waiting at the gate for two years 'and in the pouring rain at that V' Roderick Borrow offered his sympathy tothe Frenchman and then turned to greet Robespierre who sulked at the edge of the crowd, wholly out of sympathy with the oratorts views. He permitted the newcomer to shake his hand, but fur- ther than that showed no signs of friendly feeling. For once in his life Roderick Bing was happy. In real childish delight he moved about among the black-robed French deputies, expounding his pet theories on well-known history subjects. - "lt ts nice to be dead, after all," he declared with a ghostly smile. "Do n't state that positivelyf' warned Necker, "for, my dear Roderick Bor- row, there is a vast difference between the 'affirmation' and the 'factf You must have proof for what you say." An argument ensued, during which Necker and Roderick Borrow wandered away from the group. They had gone but a short way when they came, quite un- expectedly, upon a man and woman. The woman was seatedg the man was kneel- ing before her. "Marie Antoinette, upon my honor!" gasped Roderick Borrow as he hurried forward to grasp the ladyls hand. Louis XVI. of France scrambled to his feet. ' "Glad to see you, Bing! Sorry we happen to be busy-Antoinette was put- ting a few stitches in my neck. You see, ever since that French rabble so suc- cessfully guillotined me a century and a half ago, l find it almost impossible to keep my head. It works loose easily. I presume," added he, "that you will be happy here when you grow accustomed to the surroundings. By the way, here comes our general manager. I 'll just leave you to become acquainted." So say- ing, Louis XVI. hurried away. ' Roderick Borrow Bing turned about to glance at the approaching man. Mephisto smiled gleefully as he spied a new member to- his vast throng of slaves. He slapped the astonished Bing on the shoulder and said very cordially, -208-- "Glad to see you. old friend-we 've met before. You been on my 'call- ing list' for several years, and I knew I would bring you here in due time! l have your regular work all planned for you. Here 's your number in the class rollf, Roderick Borrow was speechless for a moment. "A 'miracle' as sure as l stand here. l've always sworn there was no such thing. but I see plainly that anything is possible here," murmured h-e. i Mephisto continued his instructions. "l'll tell you a tew ot our require- ments. To begin with, you must report at six-thirty each morning because there are any number of your old students here who must be called for early classes. .-Xnv ta-rdiness is counted against you. I have provided a number of separate note- books in which you will render an exact account of each day's work. The pages of these books must be carefully and correctly headed and dated. Twice a week you will have an eight o'clock conference with me." V Mephisto stopped as if expecting some protest from Roderick llorrow. Since none came. he continued: ' "Do you know. dear llrofessor lling, you have timed your visit well? HVe are just now having our annual 'Art Exhibit' which you are bound to attend. I call this compulsory system my 'honor systemf so called because of the utter in- appropriateness of the name. Here is a ticket to the exhibit. You must take it andsign up for it, and then, in case you can not afford to buy it yourself. or if you can not sell it to a friend, you may return it to me." :Xgain Mephisto paused, this time to study Roderick lflorrow lfling. 'fl 've been thinking." he mused. "that you have missed your calling. Here you 've been struggling along for years attempting work about which you know absolutely nothing. lt 's a mystery to me how you have succeeded as well as you have. For this reason l've decided to let you develop your talents here. You have the ear- marks of a bootblack. From now on you will polish shoes for all students." Humbly Roderick Borrow 'followed Mephisto to a faraway, shadowy spot where shoes of all sizes and descriptions were piled in wild confusion. ln dismay the man turned to beg mercy from Mephisto. but he had disappeared. ln his place stood a black-robed Senior who had mysteriously glided from the shadows. No escape was possible. Roderick Borrow groaned aloud. "No :Sneak Day: here," taunted the Senior. Distinctly the unhappy professor remembered having failed this same Senior in a semester's work. No hope of mercy from her! "Don't you suppose you might just as well begin now?" The girl's tones were full of mockery. "No credit until the work is completed lu A Seemingly from nowhere the Senior produced the necessary materials with which to begin the work, and Roderick Borrow set about it with heavy heart. It seemed to him that he must toil unceasingly. Always there were-numberless shoes to shine. The pasty blacking smeared his hands. He groaned rebelliouslv and cried out against the cruel injustice ot it all. And always the Senior stood over him goading him on. The hours dragged. l'One hour credit for fifteen hours of work-just the same as in your department at the Universitvf' suggested the tormentor. ' R 1' li Thoroughly exasperated, the dignified Roderick Borrow Bing seized a shoe and hurled it at the Senioris head. There was a bang, followed by a sharp cry. Some one seized him roughly by the shoulder. He started up in his chair with an amazed exclamation, to Hnd his wife by his side. Still somewhat confused he heard her say, "Roderick, do come and help me translate this French. live discovered a brand new source, confirming the 'affirmation' made concerning Necker's resigna- tion! And it 's an 'eye witness' at that ll' -203- X Eln at Star Dear point among a million other lights Against the blue-black darkness of nights, I gaze at you and wish with all my heart to know More of you and that World apart From us, who labor on in doubt and questioning. Are you the soul of some half-forgotten friend Put there by an all-wise power to send Some ray of hope to comfort me 'When in my utter human helplessness to see My patti hedged in, o'erstrewn with little things? Dear Star! I stretch my arms to you across the space Forgetting all around me, time and place, And only thinking that if you could take my hand and guide me 'T would not be so hard to understand the way to bigger, better things, --N'ORMA RICHARDSON. JG JF at Smnnlrine sinh Srhahnma Every day there is sunshine, Every day there are cloudsg Every day there are wedding-bells, Every day there are shrouds. Even the roses xve love, dear, Came whence thorns also grcwg And the smile worth while is the tear-stained smile- A sunbeam kiss'd by the dew, ' -I. F. BALLARD -210- v Gum Math, Eiglitiuright TOM IWARD sat alone in his little room. His head rested upon his arms on the dingy old study-table. You might have thought he slept, had it not been for the heavy sighs which, at irregular intervals. shook his slight frame. ' The room itself was depressing enough-fourth lloor back, in a gloomy brick block. There were the few regulation articles necessary in renting a room hfur- nishedf' and Tom had nailed up a shelf for his books, and tacked a few football pictures on the wall. Still it was no suchftrivial annoyances which troubled Tom tonight. I-Ie Was at war with nature. which refused to allow him to "tip the beam" at more than a "measly" 137 pounds. Tomorrow would be Thanksgiving Day and he had failed to "make good." I-Ie had not even made the "Scrubs" He was a light-weight, and again and again he had been shoved aside or overlooked for some bulkier as- pirant. .-X few times. when others had failed to show up for practice, Tom had been run in at the last moment. And each time, at some unexpected play of his, the Varsity captain had pounded him on the back. and said, "Good work, Kid- keep it up!" Captain Parks was Tom's ideal of a football man, and after such praise the boy would go into the game with renewed energy and determination. Still the season was just at its close now, and he had not been given a chance. "If it were n't for the fellows at home." he thought, "I do n't believe I 'd feel so down over it. The coach has got to have weight when we 0'o un afrainst bio teams. But there 's the Scrubs and subs. Once more he breathed a heavy sigh as he thought: "The fellows were so sure Ifd be a credit to the old high school when I came up here to the University. They 've been expecting things all fall-and here I could n't even make this last trip with the Scrubsf' A stamping in the hall outside and a sharp rapping at his door cut short these gloomy musings. IN'ith a weary gesture he threw off his disappointment and called, "Come in !" wondering who his visitor could be, for few of his friends ever braved the long Hight of stairs to the little room on the fourth floor. i As the door opened he glanced curiously around, then leaped up with a quick exclamation of surprise and joy. Even in the semi-darkness he had recognized the husky figure of Captain Parks. "I-Iullo there. lVard! .-Xwfully glad you 're in. How would you like to get out with us tomorrow? Do nit suppose you would have to do anything but sit on the sidelines. Still, I do think we ought to have a sub-end there in case of need. 'We 've been having the worst kind of luck. Coach thought Meyers and Calvert would be plenty of subs, in case either of the regulars get knocked out, so he sent Miller along with the Scrubs. But now Calvert had to go home on the 6:30 be- cause he got word his father is worse: and Meyers, coming from the depot, slipped on something or other and broke his left arm. So that puts him on the shelf. I thought Coach's hair was turning gray for a minute. But I managed to rub him down a little-you know the regular ends never have been hurt-they are both in fine condition. Then I told the fellows I 'd hunt up Kid Wfard and give him the signals-just to feel on the safe side. you know. So here I am. You 'll help us out, won't you, Tom ?" ' r- S l h fn- 'l -211- Parks had purposely run on in his talk to give Tom time to recover from his surprise and to collect his scattered wits. Now he saw the boy's face light up with new hope and spirit. as he cried, "XYill 1? Ytfell, I should say so! Come on, let get at those signalsf' For two hours they studied there together, talking over the different me-n and places and plays, and even trying out the, signals in the small room. The Captain gave Tom a rigorous coaching. The boy was quick, and had already studied every play of the Varsity team, so he quickly fitted the signals to each play. He forgot his accustomed shyness and reserve as he told the Captain his hopes and disappointments. He even suggested a new play which he had once studied out and used very successfully at home. Captain Parks looked at the lightweight in astonishment, then studied out the new play thoroughly. As he said good night he added: "You 've the right spirit, Kid. Vtfish you could put on about forty pounds more meat. You surely have the football instinct. VVell, so long. Take a good sleep and show up for secret signal practice tomorrow at nine." . Tom dreamed about signals that night. and at practice the next morning he went into each play with a vim and accuracy which made glad the heart of the big coach, though he still shook his head as he muttered something about "light- weight." "Training-table might have helped him out theref' said the Captain in a low voice. "I do n't believe the Kid gets half enough to eat." The game was on. Tom sat shaking with excitement on the bench on the sidelines. He was in each play with as much spirit as though he were really out on the field helping the red-legged warriors on to victory. But the black and orange was a strong, heavy team and fought like tigers, so that time was called on the first half without a score on either side. ' A sub-half and guard were put in for the second half. As they lined up again, Tom felt a terrible longing to get into position, but he crushed down the desire in his heart and hoped nothing might happen to throw any more of the reg- ulars out of the game. He had scarcely voiced this Christian wish when he rose up with a glad shout, for there the red legs of the big left end were flying down the field. He was away-no, not quite. The hostile quarterback was advancing to head off the runner. A black and orange stocking shot out between the two red ones, and the left-end lay stiff and motionless on the ground. There was a prolonged groan from the grandstand and bleachers. The trip trick had done its work. The ankle was twisted and sprained and could not be used again for days. Tom sat with wide eyes and beating heart, muttering to himself. "Ch, old Munson must get up before the time limit. 'We canit lose old Munson. Oh! they are carrying him off!" Then a hand touched his shoulder and the Coach's husky voice said, "You 're all we have to depend on, boy. Go in and do your best." Tom sat a minute and gazed at him dazedly. He had forgotten in his excite- ment and worry that this accident meant that his chance had come. "Come on, Ward!" called the Captain from the field. There was encouragement in the terse command. lt went to the little sub- stitute's head like new wine, carrying his trembling' body out onto the field of action. but whipping the excited brain into a mass of confused ideas, with its sug- gestion of weighty responsibility and almost desperate confidence. -212- U34-47-52." The left end stood stiflly upright, gazing stupidly at the quar- terback. Some one jerked him roughly into place. Sharply the signal was re- peated, H34-47-52!" Into the chaos of his brain flashed an illuminating idea, fol- lowed instantly by a recognition of its terrific importance. l'Munsou's signal-he means me ll' "9-7-3." The ball snapped back simultaneously. With intense pre- cision it was safely passed into the hands of the new substitute. An awful panic seized him. For an instant his heart beat wildly, then stopped still in sudden agony, as the ball leaped like a live thing out of his nervous grasp. His Captain had trusted the ball to his fresh strength, and he had fumbled! He lay quite still clutching the dust in his stiff fingers. Nothing mattered now. The enormity of his failure amounted to a tragedy in his eyes. lt would be easier to die lying there than to face his Captain again. He shrank as from a blow, when the Captain's voice called to him reassuringly. 'llrace up, liiddy-it 's all right! Hammond fell on the ball." Then forcing the limp figure to his feet. he slapped him on the back as he said sternly, "Get into the game-every man of you." :X dumb look of gratitude from the little left end spoke volumes to his Cap- tain. "He thought I 'cl put him out of the eainc! The Kid 's all nerves-but he 'S C b , mf A got it in him. Only he lost his conhdence now-he needs- lt l only dared- I'll do itll' A word to the quarterback, a quick slap on two or three crouching backs- and the Captain leaped to his own position. The signal rang out clear and sharp and definite. There could be no mistaking it-the end play was to be repeated! Incredulity, glad surprise, and fierce determination chased each other in swift succession across the expressive face of the little sub-end. His Captain still be- lieved in him! He would prove to them all that their Captains judgment was sure-that his trust was not misplaced. Renewed confidence swept the confusion from his brain and lent strength and power to his attack. Wiith an instinctive sureness and rapidity he responded to the signal. and threw himself into the play. Dodging and squirming, he recovered the lost ground and gained seven yards more. Again and again he begged to carry the ball and hurled himself with un- erring instinct and telling force against the weak places in the enemy's line. Then some one tackled him fiercely, and when they picked him up there was a sharp. racking pain in his head. He would not take time out, but for many minutes he played on mechanically, as the ball passed back and forth up and down the field. At last the time-keeper gave the warning, "Five minutes more to playf' Slowly the grinding work of the visitors started in. Three-four times they made their yards, each time with less of a margin. Then the home team held. and with a few swift and aggressive plays planted the ball in the middle of the field. Tom had been playing on doggedly but listlessly since his heavy fall, but suddenly he seemed to wake up from a sort of trance to hear the Captain saying, "Wie 'll have to kick, fellows! Everybody get down the field-quicklu C The command had the sound of a personal appeal to the sensitive ears of the left-end. It was a beautiful punt. and Tom ran as he had never run before: to the anxious watchers his feet seemed winged. The ball was scarcelv in the quar- terbacks hands when he was tumbled over by a small catapult charging down upon him from the front. He fell backward, and the ball escaped his anxious hands. Wlith a whoop of delight the featherweight end saw one of his red- -213- stockinged comrades fall upon the oval, and in another instant they were lined up to la' again. P0216 izaoment the Captain hesitated. Then with one arm around the sub-end he whispered, "There's only a minute now to play, Kiddie. I 'm going to try that new play of yours. The fellows all know. It 's our only chance! We 've just got to make it go, old man!" There was a little choke in the Captain's voice, and Tom could not answer, except for a resolute, confident gaze through the great tears that stood in his eves. . A sharp, definite signal rang out clearly. Rooting stopped-the crowd held its breath. Even the opposing team seemed not to know just what was happen- ing. Then suddenly from out the mass of struggling players the big Captain shot, dragging with him a small wiry figure. In an instant the red stockings were scud- ding down the field, protected and assisted by a strong, steady line of interference. And just as the referee's whistle called the end of the game, a great shout went up from the grandstand, from the bleachers, and from the dry throats of the vic- torious team, for the ball lay, almost invisible in the arms of the light-weight, directly under the goal posts of the enemy. -Mossna KIMMEL an al an Uhr ZKIUEIIE A maid who lived long, long ago Had a lover whose love was strong, And he smiled and said, as he looked on her. U1-Xh! you shall be mine ere long! "I shall turn to silver your hair of gold, I shall sadden vour merrv face, I shall hold you close in my' arms, my love, In a lover's fond embrace. "I shall hold you close in my arms, my love, While the winter's storms shall rage, My breath shall chill your cheek, my love." The lover's name was Age. But while he was waiting to claim his bride, Red-lipped with eyes of blue, I-Ie felt too sure she was meant for him,- That no other would come to woo. But another prince had seen the maid, And this prince loved her too. "Ah, you must be mine, be mine," he said, To this maid with the eyes of blue. "Your golden hair must ever be gold, And merry must be your face, I shall hold you close in my arms, my love, In a loverts fond embrace." So this prince he kissed her cheek one night, And warm and sweet was his breath, He took the maiden away with him- 'This lover's name was Death. -jizssna G. BEGHTOL -214- Gllir ifiitang nf the Glnmpnz Ch wise, omnipotent, and most gracious Trinity, Dean of ltVomen, Chan- cellor, and Registrar, have mercy upon us miserable sluffers. Remember not, O lYise Ones, our failures, nor the failures of those who have gone out before us, neither take thou vengeance of our skips. Spare us, Good Faculty, spare thy students, because ye have been there yourselves and know how it is. From all plotting and sudden exams, from quizzes and conferences, from the crafts and assaults of the Rhetoric department, from thy wrath and from be- ing everlastingly canned, Good Faculty, deliver us. From all blindness of faith in our own powers, from pride, confidence in our good looks and stand-ins with the Profs, Good Faculty, deliver us. In all time of our tribulations, in all time of our prosperity, in the hour of hard cramming and final exams, Good Faculty, deliver us. VVe sluffers do beseech thee, O Faculty, to hear us, and may it please thee to rule and govern this University in the right way. That it may please thee to pre- serve and do thy best for all theme-readers, giving them grace and power to see the good intentions of all incompetent Freshmen and Sophomores, behind their miserable failures, we beseech thee to hear us, Good Faculty. That it may please thee to preserve all those who fail to make their eight olclocks and Saturday morning Labs, and who take their siestas outside, instead of inside, the classroom. That it may please thee to accept our true repentances, to forgive us our sins of omission and negligence and give us another chance. We beseech thee to hear us, O Wise Ones. Give us a little rest. . Have mercy upon us. Omnipotent and wise Faculty, who have left us strength enough to make this humble petition, grant us that our sense of all thy mercies, that our hearts may unfeignedly be thankful that We came out alive. Grant that peace and rest may abide with us for evermore. AMEN. g -215- A Enya Exprrirnre , "You 'll have to get busy today, you Freslnnenji said a Senior one Saturday morning at breakfast. The abrupt speech was greeted by a loud howl of approval from the upper classmen and silence from the Freshmen. "Tommie," he continued with a grin, 'gyou 're no good Freshie at all, now you just scrub the front porch and do it well and when you get through report to me." 1 "Chl I say fellows-" began Tommie, but he- was silenced by the information that the mop was in the cellar and the quicker he found it the better, Another Senior had an inspiration. 'land you, jonsie, you 're just husky enough to carry that wood into the bin and pile it up. You and Mercer can easily do that bv noonf' A junior named Guy Howell leaned forward with an easy smile. "Tuttle, there are about ten buttons T'd like to have sewed on today, and there are some good sized holes in my socks, too. You might as well attend to that." F,ven the Freshmen joined in the shout. Howell, the quick-witted, had surely outdone him- self this time, for the mental picture of Tuttle sewing on buttons for little Howell was so ludicrous that the shouts of the men fairly rattled the dishes. Tuttle was head and shoulders taller than any man in the house, he had worked with a rail- road gang all summer for training. and he had lots of spirit. He pushed back his chair, with an exceedingly determined expression in his eyes and a firmly set jaw. "VV ell, I hate to turn you down, Howell, but-I 'in going to be otherwise en- gaged today. T 'm afraid you ill have to get some one else." He spoke slowly, but he smiled and pushed back his chair. The men sat in intense silence. "NVell, you 'd better cut out that other date, you know," drawled Howellg "you may be forced to miss that dance tonight if you do n't, for you know, my boy, I really have to have that job done immediately." "Sorry. but even if I was n't busy, sewing is a little out of my line," he laughed. "Now Mercer could do it as well as your mother could, I know-better tackle him. So long, fellows. T have to keep that engagement." He strolled out of the dining room. Howell, followed by the others. rose quickly, fast losing his temper. He growled out something about Freshman spirit and then called out to the retreating giant, "T 'll give you till twelve o'clock sharp and do n't you for- get it." T "You might use safety pins, if Mercer won't do it," called back Tuttle-, "so long." There was a short silence as the men watched Tuttle swing off down the street, whistling a college song. "That 's no spirit for a Freshman: he 'll have to cut it. Now you fellows get busyfi The Freshmen settled down to their various tasks, and the older men, after a few words, parted. The morning went bv uneventfully. In due time the twelve o'clock whistle blew and the pile of mending in Howell's room had not been touched. Tuttle had not come back. At the lunch table conversation went on as usual, but there was an air of suppressed excitement. Inst as they were ready to leave the table, in sauntered Tuttle with a nonchalant air. He stuffed his little cap into his pocket and took his place at the table with perfect self-possession. f'Sorry T was late. Ts there anything to eat P" he inquired. 'KT have tramped all the wav to Calhoun this morning." i The men pushed back their chairs. Qnly the Freshmen seemed to hear him. Little Mercer came close to his chair. "Say, you 'd better do that job for Howell if you do n't want trouble. Go on-" "XWell, T guess not, T'm no-" Howell interrupted this outburst. Little Mercer hurried out as the older man -216- began. "Now see here, Tuttleg you know you are n't going to that dance tonight. I just telephoned to Miss Hayes." "The deuce you did l" "W'hy, I certainly did. You are showing no end of a poor spirit. You had the chance to make good today and you did nit take it. Now you ill have to take the consequences, that 's all. If you do n't get that work of mine done by six, you 'll go in the tub. Iiietter go slow." "See here, Howell: I think that is a dirty way to treat-U "Never mind, you think it overf' I-Ie went out whistling. Tuttle sat for a few minutes with a queer smile on his face and then with a short laugh he sprang up. Isle pushed by several men in the hall and hurried up- stairs. After making a good deal of noise in his room, accompanied by loud and cheerful whistling, he came downstairs again. If there had been any one in the hall they might haxle seen an awkward package under his arm, which he seemed anxious to conceal. I-Ie chuckled as he banged the door after him. and he walked rapidly down the street where Kliss Hayes lived. He ran up the steps with a whistle which brought her to the door in a short time. "Hello," he said unceremoniously. "Say, you know I'm in an awful mess. Will you help me out F" "Tell me about it and I 'll see. Come on in." "XVell. you see, I'm a l.ireshman." he began. "and Howell told me to mend this stuff before noon." I-Ie gave the awkward package a push. f'XYell. I could n't do it. and now they won't let me go to that dance with you tonight. I have to get it done. you see. and I thought maybe you-" 'fSurely. You go on out in the machine with -Iohn and when you come back I'll have it all done for you." They shook hands. "You 're a peach," he said. About Eve-thirty, when young I-Iayes and Iack Tuttle came back. I-Ielen ran out to the curb. "I had an inspiration while you were gone! I called up little Mr. Mercer. when I had finished sewing on those buttons and he came over to get it. I-Ie slipped it into Guy I-Iowell's room and no one knows anything about it." "IVell, what do you know about that lm exclaimed Iack. "You 're a wonder, I-Ielen. Say, I may be a little late for the dance. but you 'll wait. won't you? Goodbv and thanks a lot." . The silence at the dinner table when 'Tack Tuttle appeared, late, was ominous. It was anything but a jovial repast. and the minute it was over several Seniors made a rush for jack. They went for him in good round terms, and ended by tell- ing him that the tub was filled with ice cold water all for him. Fo-rthwith all the men made a sudden rush for him and with great difficulty. after a lively light, they succeeded in dragging him to the side of the well-filled tub. I-Iere they stopped to breathe. "Say, I-Iowellf' asked Jack, "have you examined that stuff of yours since morning ?" Howell was mopping his brow. "You "d better ask yourself that question." "Well, I 'd sort of like to see the stuff that 's causing all this trouble." Some one brought the pile. I-Iowell picked up several shirts with an air of righteous indignation. "Now, here 's a place-why, by George. it 's been sewed on." I-Ie examined each piece, growing more and more mystified every second. Finally he dropped it all in a confused mass on the lioor and held out his hand to Tuttle. "VVell. I do n't know when you did it, but it 's a mighty fine job. Wlhy did n't you speak rp P" They shook hands solemnly. After the last dance that night I-Ielen I-layes and Iack met Guy I-Iowell in the hall. ,Iack held out his hand. 'fSay, you know, old chap, I did n't do that mend- ing. I-Ielen did itg you can put me in the tub when you' get home tonight." -MARGAREI GUTHRIE. X -217- Svmilr You may talk about great wisdomg You may talk about vast wealth. You may talk about grand eareersg You may talk about good health. You may talk about ten thousand things Most folk think worth whileg But not a man in the wor1d's broad span Succeeds if he can not smile. To smile is to acknowledge the glory Of the life we were given to live! To smile is to tell the whole story- What we get out of life! What we give To brighten the lives of others! To make our own lives worth while! For in the world's vast span not a man Can succeed if he does not smile. -I. F. BALLARD En rx Glnllrgr illrirnh Old friend going . . . Old friend gone. Years roll by . . . Time creeps on. Until your face, as the whisp'ring stream, Drifts away into the realm of dreams- Dreams and memories, priceless reveries . . . Old friend going . . . My best friend gone. -I. F. BALLARD. -218- 0 . nj. HM LIFE Q- .zsoolqgf df fx? fX 4 f ' 4 'ff' buy! ' rt 'Il cf U , l , l . . I . Motto Yell-U-11-u-n-i l-1-1'O-ll Union Litterae cum Elegantia Mundum Agant Geo. E. Howard John E. Almy H. H. NVilson Rosa Bouton Snlfillarultair Louise Colors-Blue and flRNCllR7?.D J. Stuart Dales Lawrence Bruner Val Keyser Laura B. Pfeiffer Pound Gbftirrrn President Vice-President Treasurer Secretary Emma Anderson Ester Adamson A. B. Amberson H. R. Ankeny H. Angel A. L. Barnes L. R. Blanchard Blanche Buehler Ford Bates F. Beckwith H. O. Bauman J. E. Bednar H. G. Berg R. E. Courtnage Roy Cochran Marie Carriker Bessie Chambers Ethel Chambers Ernest Danley Hazel Foster FIRST TERM l-I. S. Lower Mollie McComb A. M. Hare Dora Kidd SECOND TERM Estella Hardy AQB. Amberson A. M. Hare E. Lewis illllemhrra Robt. Graham O. S. Gilmore Elsa Given Louis Gramlieh Howard Gramlich NV. K. Hodgkin QI. P. Ham Stella Hardy .-X. M. Hare G. VV. Huey Alice Humpe Ina Hendricks Hazel Hathaway Buehla Jennings Paul Johnson Dora Kidd Katy Kinsman Marion Kononda Chas. Landers Ios. Laughlin E. B. Lewis H. S. Lower Bessie Mason Grace Munson Mollie McComb Eay Malsbury C. Miller Florence Nombalis Bessie Noies Harry Nixon Earl Powell Emily Papez W. Provaznik Guy Porter Clarence Pierce F. H. Rosencrantz Clayton Rost Grace Richards Ruth Randolph A. R. Raymond Bessie Roberts Harold Slater Q... THIRD TERM R. E. Waldo Ethel Chambers A. M. Hare Ina Hendricks O. E. Swenson Chas. Sturrner S. V. Shonka A. M. Smith Lois Shambaugh Edith Shenk E. D. Trump Ray Taylor l. G. vonForell VV. T. Vivian R. E. Waldo Agnes Waldo Margaret VValdo Iris WVare Alfa Warton Bess W'alkington O. E. Walters E. F. Wilson Vera Wind VV. T. Wfolvington XfVh ite Hniunf Wlitvrarg ifaurietg ROSENCRANTZ VIVIAN BA-RNES SHONKA NVOLVINGTON - BERGE LOEVER GILBERT DOBSON NIXON POWELL ANIQENY TAYLOR NVILSON XVALDO ANGEL COCI-IRAN BATES 1-IUEY LEWIS HARE VVALTER BLANCHARD TRU MP RAYMOND PIERCE X Hninn literary Svnrivtg M ALSBURY M. NVJXLDO GIVE N NOYES S II X M ILX UU I-I H .Y1'I-IAXVAY ANDERSON CARR1 K ER MVA RTON IRXPIIZ A. W .XLIJLI KIA X K RIC1-IAIQIJS FOSTER BUCKLER HENDRICLQS KIIJD HARDY WIND DUIISON CHAN UERS MASON igallsmhiangliivrarg Evurivig , SH EA FF PETRASHEK PLASTERS ROGERS FILLEY M A HOOD BURTISS FOLSOM' BARNARD RICE ARNOLD SPAULDING FROST HAHNE BALL RETNSCH HEFFELBOWER FORD KU NKEL DICKINSON OSTERHOUT NELSON CLARK GUIDTNGER 1 , W Y ji ..,:, s ' Q 5 A : I X 1 V J Q D Q . lgallahmn ifntrrarg Smrwig TKARKER OSTERHOlVl' ICVN KEL RAN?-OM UYE M 'k'I.l'Rli GUUIIIZN IEIUKAICSUN NELSON 'HOUTZ OSUURNE PI.JN.S'l'liRS GRI M RI Fl' N Iili ILX KI-IR III USUN XVllI'!lE GIVEN HCUTZ I. LA M M ERS PIETTIJ 0 H N COOK XVI LLI A M S ILXRIBIZR ST:XN'l'UN LX. L15 M M ERS IM N l IZLS I'lUI.t'UM B DAVIS as at C::a.f4.D' AJ' PN ,l5V'1M.rvMT7 Organized 1871 Motto-Forma Mentis Aeterna Est CO101'S-Cl1OCQlQ1tQ and Cream 3111 Eflaruliair VV. Caldwell I, S. Dales Flora Bullock - F. A. Sturt Nettie Philbrick A., S. Johnson H. R. XVolfe Laurence Fossler L, XY. Chase President Vice-President Cor. Sec. Program Sec. Music Sec. Recording Sec. Treasurer Critic Historian Sainuel Avery Olbiiirrra IEIHH-111 FIRST TERM S. A. Mahood Josephine Lannners Thankful Spaulding Leah McClure Margery Kunkel Hazel Stanton . H. VV. Plasters E. S. Frost R. E. Rice SECOND TERM H. C. Filley M. Leona Baker Lllabelle Davis E. S. Frost Alice F. Ransom Myra ' Cook H. VV. Plasters George Heffelbauer Vera Barger iliivmhv ra THIRD TERM M. Leona Baker Florence Dye H. M, Shead Herbert Ford Faye Osterbout Mabel Daniels l-l. XV. Blasters Laura Pettijohn I. B. Spaulding Merl V. Arnold Vesper C. Arnold Leona Baker Vera Barger Lucile Baker Murray Barnard Harry Burtis Lyle C. Carey F. I. Clark Myra Cook V. S. Culver R. Curry Mabel Daniels Mabelle Davis ' Wfillard Davison Frank Dickinson Florence Dye I. XV. Dye Clara Erickson H. C. Filley Elva Flodien Donald Folsom Herbert Ford R. M. Frost S. Frost Minnie Funke Orpha Gearhart Arthur George C. 'W. George Irina Gibson Blanche Given Alta Gooden Edith Grinnn XfVillian1 Guidinger Li. H. Hahne Fred Harding Eva Houtz Myrtle Houtz George Heffelbauer Carrie Hesseltine Mary Holcomb li. H. Iorgenson Charles Kunkel Margery Kunkel Anna Lanimers ,Tosephine Lanfnners Leona Lindley -T. H. Linson S. A. Mabood Leah McClure Mabelle McVeigh Bertha Neale Mabel Nelson -224- P. L. Nelson Zoe Niinrns Caroline Osborne Faye Osterhout Lyle Osterhout Charles Perry George Fetrashek Laura Fettijohn Alina Plasters H. VV. Flasters Alvin Porr ' Alice Ransom R. E. Rice Becca Robbins David Rogers Irma Sadileck V Howard Sheaff Louis Skinner ' I. B. Spaulding Thankful Spaulding L. WC Stalder Hazel Stanton Grace 'XN'hite G. XY. WVhite ' Bertha Wfillianis Tna Vlfillianis ISIRMCH Y may T SOME CNE has sanl that, "The German university stands for scholarship, the English university for culture, and the American university for service." If the University of Nebraska is to fulfil the requirements of this characterization, which is undoubtedly a true one, it must work lor the attainment of a well-rounded student life. The student must be developed not only mentally and physically but also morally and spiritually. To this end the Young Klen's Christian Asso- ciation is a controlling factor in the life of the institution. Faculty and students alike are coming to realize this more and more, as has been evidenced during the past year by the hearty cooperation of the former and the enthusiastic support of the latter which the Associations activities have received. On Saturday evening preceding registration a score of the active Association men met in the Temple with a number of Faculty men, including the Chancellor, and enjoyed a "watermelon feed." The following day sessions were held, at which plans as previously outlined for the years work were discussed. Among the speakers were Chancellor Avery, ex-Presidents L. Marsh. '00, and I-I. VV. El- more, 596. The inspiration received from these men has contributed largely to the steady growth of the Associations activities. During registration week the usual "open houses" were held, hand-books were distributed, an employment agency maintained, excursions conducted to points of interest in and around the city, new men were visited in their rooms, assisted in registering, and in every way made to feel welcome at Nebraska. Later in the year occurred the annual stag reception, Dr. Paine's chicken potpie supper, and a joint Christmas social, besides various class and cadet company stags. These "stunts" together with the fact that an ever-increasing number of men are frequenting the rooms, indicate that the Association is becoming a social center for University men. From a numerical standpoint the Association has advanced materially. The Bible study, membership and finance departments have made substantial increases, while the mission study department shows an advance of two hundred per cent over any previous year. - Nebraska was represented by delegations of from twelve to thirty men at the Summer Conference at Cascade, the International Student Volunteer Convention at Rochester, and the State Y. M. C. A. Convention. These gatherings have done much to broaden the vision of the men in regard to association Work and its possibilities. ' The first Week in February a series of meetings were held for University men. The able addresses and helpful interviews given by "Dad" Elliott, International Student Secretary for the Middle VV est, Dr. D. B. Weatlierfo1'd, International Sec- retaryfor the South, Prof. Kern of Vanderbilt, and Arthur Jorgensen, '08, Secretary at Vlfisconsin, made a lasting impression upon the student body, and have been instrumental in bringing about some needed reform in student life here. Thus the Association continues to stand for better and greater things at Nebraska. -225- ' 15.911, ol. A. E KIDDOO SHEAFF HARE MAI-IOOD D. C. MITCHELL NVALLACE ARNOLD FREDERICK ANDREXVS CARLSON CLILVER CLARK DER KINDEREN YVHITE NELSON PLASTERS . M. 01.53. Glahinrt LUCKEY GOODEN THOMAS HOLE ANDERBERRY MJKINNON MANN LYFORD HARTLEY ' BLODGETT WHITE ROKA HR GIVEN BRENTZER HEWITT BARGER COMPTON VIBBARD JENNINGS HUMPE HERBERT , mp N th at V . 1 . T jj? K rffw i A X WHAT does the Young XfVomen's Christian Association stand for in the University of Nebraska? It stands for the out-and-out Christianplite in the Uni- versity-the life that is not afraid or ashamed to be known as Christian-Chris- tian in the big things and Christian in the little things. It stands tor honest, ear- nest brain work in examination, in recitation, in preparation. lt stands for equally honest and earnest heart work, soul work, if you will, for cheerfulness, self-control, dignity, quietness. It stands for "Wliatsoiever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely." It Hnds its example in the lite and teachings of Christ, and it aims to make it possible for every young woman to know that lite and to love and follow the One who lived it. This aim is worked toward partly through Bible and mission classes, partly through the various devotional services of the Association, partly through the daily lives ot those most interested in and intimate with the Association and its ideals. ' The Association, then, stands for the sincere Christ life at all times, in all places, and under all circumstancesg for the daily abiding lite in Christ, as opposed to "spasmodic" Christianity, for trusting Him for strength to do our best in the daily tasks, whether those tasks be physical, intellectual, moral or spiritual, and then resting content, not worrying and fretting and making ourselves and other people miserable-resting content with the results when we know within ourselves that "trusting in the Lord ,Tesus Christ for strength" we have done our best. Trusting in Him for strength and for guidance the splendid corps of othcers for IQOQ-IQIO have made this the most successful year the Association has ever seen. Perfect unity has been preserved in both the small and the large cabinets-the working forces of the Association. In the small cabinet the officers and chairman come together each week for prayer and Bible-fellowship and for carefully plan- ning the details of the work. At the large cabinet meetings each committee pre- sents a report ot its work as outlined and executed for the month. Thus each in- dividual vvorker is able to keep in touch with the work as a whole. Bible study and mission study work have had special emphasis this year. Vlfe have had an unusual opportunity for definite mission study by the personal help of Mrs. W. T. Elmore, who has been in active service on the field in India for nine years. She has led two classes weekly, besides speaking on special occasions, and she has succeeded not onlv in interesting the members of her classes in what is now being done but in so forcefully disclosing the great need of the held that, as a result, several have pledged themselves to personal assistance in the missionary work. -228- Other branches of the Associations activities have been developed and im- proved. The membership has grown to eight hundred and eighty, including the active, associate, and honorary and sustaining members. The finances are in bet- ter condition than ever before. The noon meetings have been well conducted by the various leaders, both students and visitors, and have been helpful to all Who have attended. The evangelistic meetings held when Miss Xfvlllilll' was here in February had a telling eHect upon the life of our Association as a whole and of the members individually. For all this the girls feel that they owe a vote of appreciation and gratitude to our general secretarv, Miss Vibbard. She has faithfully and loyally supported every move that has been made and has really borne the great burden of the Whole work. Miss Carrie Schultz. who will take Miss Vibbai-d's place next year, comes to us from liinghampton, New York. where shc has been secretary of the city as- sociation fohr the past two years. She has the admiration and love of every girl who knew her when she was a student in our own university. She was president of our own Association in 1907-1908. The officers for the coming' year are: Miss Schultz, general secretary. Lucile Miller, president. Merle Thomas. vice-president. Florence Davis, secretary. Alice lrlumpc, treasurer. 35 1 ., IN .,4,,.e U ii-i-if. fx ggi ,-fTs1' jf'fer'1 "lQ,... - -- Y , f ...SL T i i :il f. I . 1 "s'f'.. , . .I J Yu, 1 g . ...,,. , ' I il -Y .V i " " 1'f2"1f1'.f5 'fl 1 at 1 L Q -'H L' iii- - 0 1 ' - A' 'Fe 't-- ' 'i :g il V 'Mltllgf -. p . ' - 'H' i- -V ff' i . LT' if L: F Z ' 0 i .fm "' tml .a ,. FN ' ' at -.. fx :' .- - ,. '5 "l"""'El', . Vlaams?-'l :J W e-. l T' Y "'b - A -ug:-V cf 'VV' - . " win- " " 2:-'f"i:'s1 Bi- .lff fi l sg lx. geffgl fl, 3 ,-.. " ""' t ".14a 2 1- ' ' 'W' ' e , . - - - :sie--WYE.. ' ig ..,,,,1a,, ...H ..,. wi , ,AA V ax , , . ,. . ..u.,-sf-, . V 'if He - -... P' 2 ' 3:-2 i??fLif+" i 2' V. a '3 S ' is J! fi f ' , 1- . -' '-jg ' .ap-SFT'-a '- . . - X .1 L:-rf .-. ,K . :i'jff91"j -'Y "" , . I - ' ' " ' li""l . ., 4-rw . f.. ,Wim .. N H , 3 .' V J ' . .- 11ai5?1?'- lmff' ' Ami-123-"J'w st'-22211. 1 . .. 'fill' -'12 -fr,1t3s:f.- '+P1t"'. ' if iff.. "'-11!:t2". 5. rsh'-1, lwgil-eel?-fiia:.:l2v!ia, . t -'VIN YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION ROGMS -229- German Gllnh MJVEIGH ROKAHR BCH ANNAN VON GOETZ KRUEGER KRUEGER MEYER TAYLOR JONES ZUM XVINKEL REEDER GRIM M . REINSCH VVITTMANN HUBERMANN BAKER RAYMOND FOSSLER DUBBS rmmwf rmmm rfii i . came , 5 llXCQL'R.-XLQIIID by Chancellor ,fXnclrews, and prompted by the success of similar movements in the various schools throughout the country. the Catholic students at the University of Nebraska in IQOC organized the present Catholic Students' Club. Uwing' to the coinparatiyely small number of Catholics in the University prior to that time. previous effort in this direction had. by lack of per- manence and stability, been more or less frustrated. The added and ever increas- ing mnnber of Catholics. however. which recent years have brought to our insti- tution. has cleared away the ditliculties of former times, and made possible the present strong' and flourishing' Club. lts purpose is to secure dehnite cooperation in the promulgation of Catholic literature, the study of Christian doctrine, and the promotion of social intercourse among the members. A plan is now being formulated with a view of stationing' a committee at some convenient place on the campus, during' registration week, at the beginning' of each school year. for the purpose of assisting such of the new students as may desire to do so in obtaining rooms in Catholic homes of this city. The year just passed has been a prosperous one for our Club. lt has enjoyed a large increase in membership, accompanied with an added degree of interest and enthusiasm. A movement is now under Way to secure for the Club recognition as an ofhcial organization of the University. Stimulated by the example of the Catholics' Club at the University. similar organizations have since been founded in the various normal schools of the state. Through the efforts of the local officers, a convention made up of delegates from these several clubs was held in Lincoln in the spring of 1907, resulting' in the or- ganization of what is known as the Nebraska Federation of Catholic Students' Clubs. Conventions have since been annually held, uniting the Clubs of the state in purpose and effort, much to the advancement of the cause of Catholicity in our state institutions of learning, In 1908 our local Club became a member also of the National Federation of Catholic Societies of America. The national organization was founded in T907 at the University of Minnesota. with a view to embracing all clubs similar to our own in the various universities of the country, and has for its purpose the further- ance of Catholicity in those institutions. The officers of the local Club are: FIRST SEAMIESTER SECOND SENIESTER James Ellis . President Michael I. Hughes George Bischof Vice-President Mabelle Sullivan Mary Malone Secretary Frank Kotlar Agneg VVeCkbaQh Tl'C3SL11'Cl' GG1'2lld Steward -231- ilinmvmakg I A I STEPA NEK PROVAZ N1 K PTA CEK PA PEZ DOLAN SKY VOTAVA CJ ZEK STIBAL K USK A PA PEZ VRA NA KOVA NDA STA SEN K A KOSTO HR IZ BO UCH A L KRISL H RE M A N BAU MA N TOBISKA SADTLEK REDN AR STREIC SHON KA STASTNY MIZERA HRBEK CHALGUPKA x Tl-lli KOMENSKY CLUB was organized in November. 11903, by a l1LlIlllJ.l' of Czech tliolieinianl students attending the University of Nebraska. l'he aim of the club was to be- come better acquainted witl1 the language Zlllll literature of Bohemia and to ll1tCl'CSf other Bohemians over the state i11 the pursuit of university study. The 11a111e of Jol111 Amos Ko- nienslcy CCO1't'tCl1lllS-ll was the tilting name chosen for this educational association. The Club meets twice a month, and holds prne'1':1111s of a literary and Il1LlSlCill 11at11re. Occasionally speakers from other places are secured to give addresses before the Club. Professor Shimelc, of tl1e State University of Iowa, and Mr. Karel l.'t-lant. editor of a paper i11 Prague, Bohemia, l1ave addressed the Boheinian students and citizens of Lincoln i11 the Czech tongue. During tl1e past year tl1e Konienslcy Cl nh l1as given a niiniber of public pri lg'l'Z11NS. the most noteworthy of which were :1 concert ol ljltilltllllilll music arranged by Prof. .Xugust Klolzer, and an En- glish program about lioheinia i11 which sonic-tl1i11g 111 that country's history, great men. tra- ditions, etc.. was discussed. together with Il presentatioii of Czech music tinstruinental and vocall, and of tl1e Slavonic folk-dances. given by incnihers of tl1e Club i11 the beautiful 11a- tional costumes of the peasants of that country. The activities of the Nebraska Lvniversity Koineiislsy Club aroused so much interest Zl.l11Ollg' tl1e young Boheinians i11 the other states and localities that clubs similar to the one founded here were established among Czech students at the state universities of Iowa, Min- nesota. Illinois. a11d Te Rock, Crete. Milligan, convention, held i11 Cedar Rapids. l'l1Cl'llf for higher education among in Bohemian at the St This beautiful memorial will soon cemetery at Cedar Rapids. lowa. xas. a11d also i11 Cedar Rapids. lowa: South Omaha, l-lumboldt. Table Nebraska: Chicago, Illinois, etc. ln January. 1908, these clubs i11 :t Iowa, united i11 a federation which strengtliened the move- the young people of Bohemia. At tl1e COl'lX'ClltlOl1 the first steps were taken toward establishing a ineinorial to Prof. Jeffrey D. Hrbelc. the First instructor ate University of Nebraska, who died in Lincoln, December 4, 1907. be erected over his resting place in the Boliemian national The growth of tl1e Komensky Clubs soon demanded the establishment of an ohcicial magazine, and i11 January. 1909, tl1e If01IIL'Il5k-V, a monthly literary journal. published in the Bohemian language, was founded. The meinbers of tl1e various Komensky Clubs. as well as writers of wide note. contribute to its columns. The Kozzzezwky is issued from the University of Nebraska, and is the tirst Bohemian magazine ever sent out from Lincoln. Following is a list of the otiicers and niembers for the year 1909-1910: Zftarultg ililriuhrr iinnnrarg fflllmnher FIRST SEMESTER H. O. Bauman Vlasta Dolansky Emily Papez William Frovaznik Sarka Hrbek J. E. Bednar Chas. Stasenka President Vice-President Secretary Treasurer Critic Correspondent Sergeant-at-Arms Annnriate Hlrmher Miss Sarka Hrbek Bertha Shanek Frank Volesensky George Kucera George Skoedopole Mary Cizek John J. Stibal Roseline Cejka Anna Kostohriz Mary Falas John Bouchal Mr. and Mrs. Fred Herman Artiue Hilmnhern Mrs. A. Z. Donato Eva C. Ptacel: Cl1as. Stasenka Wfilliain Provaznik J. E. Bednar Emma Krisl Joseph Tobislca Alba Krisl G. J. Kadovy lfVillian1 Chalouplca Joseph T. Votava Emily Papez Olga Stastny Orin Stepanek Finma Papez Bessie Strejc S. S. Mizera Helen Kostohriz Joseph B. Kuska A. Z. Donato -233 SECOND sEMEs1'ER Sylvester V. Shonka Joseph Tobiska Vlasta Dolansky ldfilliam Frovaznik Sarka Hrbek Olga Stastny H. O. Bauman Prof. August Molzer Vlasta Dolansky H. O. Bauman Mollie E. Uldrich Edward Vrana Irma Herman Agnes Krisl 'lrnia Sadilek Marian Kovanda J. F. Hladik Sylvester V. Shonka I Glhmniatrg Glluh' SINAMARK MORGAN R. s. WILSON WARREN ' ISI-IAM ROST PIERCE c',xR1.soN TEMPLIN ERANKEORTER TOBISKA .L BARNEBY MJDOLE a,LoRc1: BARRIER LIONBERGER MAHOOD NEWMAN E. F. WILSON ELLEY FILES iuiiirern FIRST SEMESTER SECOND SEMESTER S. Mahood President N. H. Wa1'1'Cl1 N. H. X1Vz1r1'e11 VICC-P1'CS1dC1lt A. S. Carlson C. O. Rost Scc1'eta1'y-Treasurcr H. W. Elley lr il LUB Q I 7 U 'D In .gsgigs f EEE? 'T' .::':.-35 aa. - C li 14,71 x li' ff' x ihq i ' 5: ,I E eilrv ,K f5 CONTINUED progress has been made by the Forest Club and Forestry Department during the past year. Our roll shows a total of thirty-nine inembers, each of whom is working hard to improve the Club programs, to increase the spirit of good fellowship, and to promote a higher class of scientific work. The Forest Club Amzzzal has been increased in scope and improved in quality. In the Forestry Department Professor ing staff. Detailed plans have been made University work, and, with the completion the degree of Master of Forestry. Such a Sponsler has been added to the teach- to increase the course to five years ot of one year's held experience, to. offer schedule will enable Nebraska to turn out foresters ot as high a grade as any other institution' in this country. Olluh i9i1ir1-rs FIRST SEMESTER p SECOND SEMESTER E. G. Polleys W. VV. Bennet O. F. Swenson A. T. Upson Preident T. E. Miller Vice-President R. D. Garver Secretary and Treasurer F. I. Phillips, Professor of -Forestry, Adviser. A V .pp , ' if 73' 9? A X swf , ffem ' als, 15:51 Mymgfz - 'ff irlfiifg el ' "Ii" -, W' , 'af ,Q - rr ' " gf ' , .,.,.,, 3 .-,. - . g ,, -.N K .gf I N 5 a n fl 1 if M 3:99. 'Q-g'1.M- ,nf 1,,,v -My -f, 5x,Q -235- ,zff"' ' 'X- aa War! gf' 'F T? fb W 'K s kfs4T?,T5F - , hh 6 THE UNIVERSITY DTRAMJXTTC CLUB was organized in the spring' of IQOI, at the suggestion of Miss H. Alice Ho-well, head of the Department of Elo- cution. The membership at that time consisted of those members of the elocution classes who wished a closer relationship for the purpose of interpreting and pre- senting' the drama. Any member of any class was eligible to membership in the Club, but later, acting on the advice of Miss Howell, the Club decided to admit only persons of merit, the merit to be determined by a trial performance before a committee of competent judges, the try-outs to be open to any student in the Uni- versity. More recently new members come into the Club on probation. That the Club, in its desire to attain a greater excellence in the interpretation of the best dramatic thought, has helped its members to greater opportunities is shown by the following facts: the cast of the Senior play each 'year is made up largely of Dramatic Club niembersg several members of the Club have beconre successful coaches and teachers of elocution. 'i Each year the Club, does some very creditable work in the way of presenting plays. The best that have been given are: 'fDavid Garrickf' 'lThe Russian Honey- -moonf' "A Scrap of Paper," '!You Never Can Tell," 'fThe American Citizen," "The Professions Love-storyf and "Jeanne D'Arc," the last in monologue by Miss Howell. At different times noted artists are secured to read before the Club. Mr. Wfa-lter Bradley Trift was presented last year in Dickens' "Martin Chuzzlewitqn this year Charles R. Kennedy's "The Servant in the Housen was presented by Mrs. Harriet Labadie. Obiiirvra President H. Alice Howell Secretary - - M. Alice Frnm Treasurer - - Nye Morehouse zllllrmhrraliip I. M. Alexander Margaret Guthrie Arthur Nesbit Wfilliam Aten Anita Hazlewood Bernice O'Kief Esther Bailey Mary Herbert Laura Pettijohn Eleanor Barbour Florence Hostetter Alice Rothwell I-T. L. Ballinger Harry Hathaway G. H. Rushton Iessie Beghtol Lucile Harris Blanche Sperling Mildred Bevins Yale Holland Mrs. O. Stasney Clarence Clarke Sylvia Killian Louise Stegner Laurence Coy G. C. Long Bashie Tully HW. W. Coulter Glen Mason Margaret 'Wheeler Stuart Dobbs Ned C. McConnell Frank Wlieelock Wfalter K. Eberly B. C. Marcellus Florence 'Whittier Alice Frurn Ada Morgan Katherine Yates Glen Fordyce Helen Mitchell Paul Yates Villette Gould julia Nagle -236- mhafa this fllllaiter with 1132 lgrnfraznr? Eg the Efillllilffi Clhth CAST OF CHARACTERS Prof. Goodwillie ---- Dr. Cosens - Sir George Gilding Dr. Yellowleaves Pete - - Henders Effie - - Lady George Gilding Dowager Lady Gilcling Agnes Goodwillie - Lucy Wfhite - SYNOPSIS ACT I.-The Professor's study in London, Morning. Searle S. Davis Yale Holland Nye Morehouse -lolin Alexander Laurence Coy Paul Yates Ada Morgan Anita Hazelwood - julia Nagle Esther Bailey Bashie Tully ACT II.-Wlieatfleld at Tullochmains, Scotland. Two weeks later. MO1'11111 ACT Ill.-Professofs cottage at Tullochmains. Same evening. COACHES-Miss H. ALICE IIOWELL, Miss ALICE ROTHWELL. -237- l ' Eaiin Glluh . . CANNELL Y OUTHOUSE ROKAHR POWELL M ,VEIGH LITTLE ANDERSON BAKER SPERLING PERSINGER DION HEMPEL NVILSON SNAPP LEAMER VVEAVER CALHOUN NVAGNER URAKE MATHEXVS DUFUR MILLER SANFORD BARBER HUNTER GRIM M VVHEELER FOSSLER . 0' ENB WY LU B ul THE DIVTXITY CLLTIE of the L'nii'ersity is an organization composed of men who expect to make the Christian ministry their lifes work. lt is inter- denominational, adinitting men of all l'rotcstant sects. The organization of the Club was completed March 9, 1908, at which time a constitution and by-laws were adopted, having' been previously drawn up by a committee appointed for that pur- pose. The ten charter members were: NY. Il. Kline, R. Xl. MacDonald, H. ll. Scott, Nl. S. Elliot, XV. -l. Horner, H. E. XYalters, blames A. Ayres, Benjamin R. Baumann, Fred R. XYedg'e, .lohn D. lVallter. Of these Nlessrs. Scott, Ayres, and Baumann are now in the University. The purpose of the Club at the time of its organization and at present is to promote fellowship and mutual inspiration among' the members. to cultivate an intelligent appreciation of the opportunities and requirements for the live, up-to- date, religious leader, and to interest able university men in the ministry as a life work. To this end fellowship suppers and other meetings are held from time to time. :Xt these meetings addresses are given by the pastors of the city churches, and also by others. both ministers and ,laymen. .-X variety of topics of interest and value to the profession are discussed by the members. such as educational and other qualifications and the current religious and ethical movements of the World. The collection of helpful literature is made a special feature, and is under the direction of a librarian. Qfbftirvrs fur 1 HHH-' 1 U President - - Henry M. Scott Secretary and Treasurer - Herbert Ford Vice-President - James A. Ayres Librarian - - R. E. Rice 5'Hrx11lJrr5 I. A. Ayres I. A. Harrison B. R. Baumann A. S. Hisey B. AT. Brethour I. F. Krueger I. L. DerKinderen D. R. Leland VV. T. Elmore G. A. Neuman Herbert Ford R. E. Rice H. Gehring B. K. Romer I. M. Hanson H. M. Scott H. H. Harmon B. Vlfilson --239 Hrnnhman Emu Qilnaa m imlllIhwlllllmiflfiuIlmrfrllrmmiiinrmlmlllrnninimiigg S , S Www E li Y - l 5 0 -fi .fffff Q ' V 4 I' 11 I IJ t E U3 I5 II - i 52 C' W 1,459 ' f X Sgt? illllllqlllll . mn . ' - emu NGLQ A' I -JMUIIlliHfilIWl0lfllllllllllhiliwlIIIIIHILIIIILIIHQIUEJ1 lionnrlerl in ISU-L Qbiiirnrs lx telle Xloiiison - Preiitlent CUIIFITIITCJ Sli-Il'll - Yiee-President Nlillil l". Barns - S-'eretary-'lireasurer Eleanor Barhour Viola F. Barns Jessie Beghtol lilsie Cather Verne Coleman Nell B. Drake Earl B. Erskine Stuhcnt iHHP111hrr5 Mrs. Maggie Gehrke Margaret Guthrie Faye Hartley Eftie Longman H B -Xlexancler Daniel Ford Prosser Hall Frye S. B. Gass George Bartlett Samuel Buck Flora Bullock Maude Cauger Alice B. Ensign Dorothy Green 311 Zliaruliate 3111 3H1'lJP --f24l- llelen Mitchell Gertrufle Moore lmtelle llorrison Mrs. Nellie l-3. Pickup Grace Ryan A. D. Siiott Victor Smith Maxon Sprague Russell Rex Strom Constance Syforcl Marie Xlfiriek .-Xliee Howell Marguerite McPhee Louise Pound F. A. Stu Lucy ,Green Albert E. Long Sarah Muir Louise Miller Olivia Pound Julia Wfort FE Q Enginrrring Svnririg earrumeei Q S X155 Ilrqgmvn ww DINIYIITIL e1',,, P-1-5 THE ENGINEERING SOCIETY of the University of Nebraska was or- ganized in IQOO, in order to draw the engineering students into closer fellowship, promote engineering research, give the engineering department more prominence, and to provide instructive entertainment. During the past year the Society has held its regular meeting on the second and fourth lYednesdays of each month. Several speakers of note have appeared at these meetings. Professor Taylor of the Political Economy Department gave a very instructive talk on the relation of political economy to engineering. Mr. Eldridge, :Xssistant Chief of the Department of Road Management, U. S. Depart- ment of Public Roads. gave a very interesting illustrated lecture on road building, dealing principally with maeadam roads. Another occasion the Society adjourned to the Temple Theatre to hear Mr. McFarland, President of the National Civic League, who spoke on the "Crusade Against Uglinessf' dealing with municipal improvement. The Society also presented this year its first annual vaudeville show at the Temple Theatre, which was very enthusiastically received. A smoker was also held at the Acacia House. and now the Society is looking forward to its annual banquet. A dance was given before the holidays which was very successful from a social standpoint. In fact, this year the Society has had one of its best years. The meetings have been very well attended, partly due to the associate membership term of one semester, through which each student must pa bership, but principally due to the pleasing' offered. FIRST SEMESTER I. VV. Dye VV. H. Burleigh C. H. Chambers A. D. Stancliffe O. L. Olson QBHTIPYE President Vice-President Corresponding Secretary Treasurer Recording Secretary 1243.- ss before being eligible to full mem- entertainment which the meeting SECOND SEMESTER W. H. Burleigh H. C. Villars C. I-I. Chambers A. D. Stancliffe O. L. Olson . t 5 J. QR' ' J .. - - Q 2 fe 1' X f .' ' X -Q, x L A , Q ET , 1 1 X 'ff 1- X S ff 1172" VQK " '1 xc 1 XX fx f xx N 5 , ' . We f MW W4 . - !"F5I?T. ?"11!'!U'!U'U 'l'q:v'-1.n"U""sr- -U-qc-wg, - - aqua-3552.ffsesewa-QR,-eu-seas-:ag:a'gse8mbeoi454 2-Qwii. A-.U--G' -Qin--55 ugqalf. Q. ,bww ,gwily n-,ggi 'Q 'Pf 'E .:. - ,: L .s . 69 5: -As . fi ? 7 as il' 1- . e , 1 .. 2.. 1 I .I .CWA . f?f'fl4E,. X L IIQK XM Tw sl 'I 'Y' 4' Y'-fun X W Q X s N X ff lu Xff zfh . I Q" 'f ' 'i 'Ui 1 or M1 "Tsn't Chorus splendid this year? Sav yes lu ' " " ' - ' l lc iusual l l l ociet 1 under the direction of Mis RQj111011Cl, has iac 'tn ui Tie ciora s 3, ' , . fear. The es ecial numbers given with orchestral accom animent, have been the I . 2 LI . - I ' ' . u ' Creation" for the State Teachers' Association ' Faust" for the Matinee Musicale . - 3 Societ . The f are now re arinff the "March and Chorus' from Tannhauser, ,, Y. ff. . . . the Kingds Prayeru from Lohengrin to be sung with the Minneapolis orchestra at the May Festival. These numbers have been repeated at convocations and at ves- per services. In accordance with the tradition of the University, the "Messiah" was given at the last convocation before Christmas. Mrs. Raymond gave a party ' r N d d ' Cf ttinot the folks to' open for the Chorus at hei home. There she succee e in be 6 their "dear little mouths" sufficiently. L. A. Barns Alice Comnton I. A. Nesbit Ballinger O. Stenanek ' Ethel Coffman Mr. Kearney Miss Kinsman ,'-,J 'W +- -1. l . -- , . M .131 Qbftirera fm' 11511111 President Vice-Presicle Secretary Treasurer Librarian Librarian Librarian Librarian -244- V ,.,, 5 fs ivemeaivra - I. A. Nesbit nt Kay L. E. Dalling E. Berger H. I. Burtis Paul Yates Golda Nelson Miss Hanna Amnriran Zlnsatitniinn nf Elvririrnl iinginmera I-LEPL'ERI.EN HUGE l1I'IiX' INIIICRSUI. HVSTON SMITI-I PIEIQCE VILLARS SCLUYTER VIVIAN I'l U RTX MORSE UNLXND XVALLACE K ESSLER Hiniiwrnitg uf Nrlxrazka Eiranrli Organized ISIOS The A. I. E. lL. is a nzltionai organization for the ZlClV?.l1lCCl1lCl1t of the theory and prziclicc of electrical engineering :and thc arts and sciences connected therewith. Under its direction electrical units :incl inezisuruincnts lmvc liccn standzwdlzecl and the electrical work as a whole brought into a more SyH1iTlEill'1C order. o ' Q9ftirvrs President - Prof. G. H. Morse Vice-President - H, S. Villars Treasurer - - C. 15. Bennet Corresponding Secretary - Prof. V. L. Hollister Recording Secretary I. C. Hoge E Cl L L E E ,, , c a mu H ua ull i-use tan ENE THE Undergraduate College Equal Sulifrage Club is now in the third year of its existence. It was organized February 24, 1908, under the inlluence of Mrs. Charles Park, Radcliffe 798, the founder of the National College Equal Suffrage League. The Club meets frequently for study of its subject and discussion of cur- rent eventsg at times also it holds purely social meetings. It has never "agitated" nor has it campaigned for members. It is, however, deeply interested in its sub- ject-the extension of the franchise to women. There is also a graduate branch in the city, the president of which is Mrs. VV. E. Hardy and the secretary Miss Blanche Garten, which was organized by Mrs. Park at the same time as the under- graduate branch. 1 The officers of the national organization are: President, M. Carey Thomas, president of Bryn Mawrg Secretary, Caroline Lexow, daughter of ex-Senator Lexow, New York cityg Treasurer, Margaret Long, Denver, daughter of ex- Secretary of the Navy John D. Long. Among the vice-presidents are: Mary E. Woolley, president of Mt. Holyokeg Miss S. P, Breckinridge, dean at the Uni- versity of Chicagog and Mrs. C. S. Wfoodward, adviser of women at the Univer- sity of Wisconsin. The chairman of the membership committee is Miss Marion Reilly, dean of Bryn Mawr, and of the membership committee Mrs. Elsie Clews Parsons, daughter of Henry Clews and wife of Representative Herbert Parsons of New York. The officers of the local undergraduate club are: Alice McCullough Eva Arnold Alice Batty Elizabeth Batty Viola Barns Helen Barstow Jessie Beghtol Nell Bridenbaugh Cora Brown Grace Byran Mrs. VV. I. Bryan Marguerite Burke Marie Carrilcer Elsie Cather Maude Cauger Josephine Cobbey Mary Cook Alice Ensign Mrs. F. M. Fling Ina Gittings -Tulia Korsmeyer Mrs. Ruth Bryan Owen - - President Helen Mitchell - Vice-President Constance Syford - Secretary illlvmhvrs 1 HHH-' 1 II Keo Currie Lilah David Helen Day Helen Dinsmore jean Fleming ' Katherine Follmer Annie Frye Helen Gray Faye Hartley Celia Harris Besse Holcombe Katherine Hole Josephine Huse Verna Hyder Beulah ,Tennings Elizabeth Kiewit Jeanette Lawrence Cornelia Lindsay Anna BQCCHQLIC Lora McCoid Alice McCullough Dorothy Miller Helen Mitchell Caroline Osborne Helene Peck Ethel Perkins Maude Pierce Iessie Power' Alfreda Powell Ruth Rinehart Eiunnrarg auth Elisrrultg members Caroline Lexow, Ne City Laura Rhoades Mabel Snyder Louise Stegner Edna Stevens jean Sullivan Constance Syford Esther 'Warner Helen Weston Margaret W'heeler Marian VVhitmore Katherine VV'ill-is Edith lVilson lsabel 'Wolfe Blanche WVooClwo1'th Mattie Vifoodworth w York Sarah Muir Mrs. Charles Park, Boston Marguerite McPhee Harriet Muir Olivia Pound Louise Pound Charlotte Vlfhedon -246- Urgnvr ZHu1'1aningen A. E. NELSON 13, .x. 1.1N111:1zRG J. 12121C1isoN MONSON Fomw P11z1zC13 111-11.s11N w11115N 5. .xNDE11soN 1f. 12. c.x1z1.soN 1:1f1w .x. 112 .xN111sRs11N LINDSTEDT HOLCOMB DR. A. N. ANDERSON P15.x12soN C. 121:1c1csoN 1.o.1m11s N1111 1 1 N .xx1112111:1a1:x' C. 11. x.eLsoN H.lIrhlmu111z1r nt' Glegnm' Ellnrnxxingm Dr. A. N. Anderson Frank Carlson Josephine Loomis J. ll. Pierce Prof. C. C. Engberg Charles Erickson A. M. Monson nl. XV. Sjogren - Cllristine.Anderbery I. E. E1'iclis011 .-X. Nelson O. XV. SvlUgl'Cl1 A. XV. Anderson Maud Gregg C. l-T. Nelson .-X. C. Swz111son C. B. Anderson Thure l'l:1g'l1c1'g Ifnoeh Nelson P. O. S11':111so11 Selma Anderson Amy lflolcomb XV. A. Ohlson O. F. Swenson N. A. Bengtson C. M. Lindstedt Clara Pearson D. E. Xlfi-1llGllg1'C1l Amy Bern E. A. Lirmlberg F. A. Peterson L. E. Wficlen 1 A. S. Carlson -5- ortfnlw u ' UR 1'1l2111X XC'l1S the a1t students have come md gone XVOllil1'1g 1ncl1v1dually 111 the p 1r Slllt of art Not Lllltll th1s year was the DIOJCCJE of an art club fO11llL1lZllZCCl The hrst meet mg ot the Club was a V615 6I1COl.l1AEl0'11lg one 1NXSl1lIX Exe of the 1J16SCllf students as well as those out of school 11 ho XVC16 st1ll 1nte1ested 111 'nt met Ill the gallexx 'X set date and tune fO1 n1eet1nQ 11 as deelded upon at once and Sl'1O1'ElW atte11xa1d the Club reeewed 1ts nan1e The Port sho1t tune the Club has been ln eustence Qld at the end of the xear the work done w1ll be txh1b1ted l he members of the club Leona B1ke1 X181 LlC11tC Bmke bermce B1anson Ha7el Muuay Cla1k Irene Courtney Phzhp l11CClC11ClC S11al1 Hayden john Hobe Sophn I'l'1llClOl'SO1'1 Paul I'I'1llClO1iO1l Hay XVll1l26l1OI'H Helen VVll9Oll 9d' ' 'U 0 diam- RYC 011:11 H111 Fda N61lSO1l F1641 Par1sl1 J"lllI1lt2. Pettlt Hess1e Pope Alheda Povx ell l"1le Re1d Delta Robe1tson Nlelda Schnndt Chas W1ck r l"dna XV1ll1'11T1S lIl17'1betl1 VV1ttn1an 'Y 1 ' 1 , A . 1 A A A . 1: . . . 1 - C 7 ' '- ' N - V, , " I l O - 7 -,'- 7 ' - , 1 C --1 - ' .4 - ye Ay - A . ' K- Y N' , C . 'yv A y folio Clubf' Much has been aceon1plished in the ' " A e ' , 1 . c ' V 7 1 IJ he . 4 . ' 6 O. A C . Q . 1 U ' fc' C 1 V' Fly . .2 U. . 'C dd Hlatfnrm Qllnh ENGLISH H ARGRAVES RAY MUND X'OT.N VA WEI N ICE POTTER HAHNE HALLDORSON MANN M.XNL'1EI.l.US MVCONNELL UIIERFEIDER PHILLIPS I Agrirnliural Giluh J MIDDLETON LIEUERS GRA MLICH HERMINGHOUSIE JUSSEL SQUIRES LAZO K USKA ROBERTSON IXIGELONY BECKHOFF CA M P EDGECO M B12 CHASE NVARNER CURIUER ELWNELI. ISRODRTCK CULVER YOUNG FORBES GROSS I Ellie Agriruliural Glluh THE Agricultural Club was organized Nlareh 6, IQOQ, after the following petition signed by eighteen students in the College of Agriculture had been ap- proved by University authorities: "University of Nebraslca, February, 1909. "To our respected Chancellor, Deans Bessey and Burnett, and professors in the Agri- cultural School of the University of Nebraska. we, the undersigned agricultural students in the University proper respectfully submit these ideas for your consideration. "In view of the interest taken in country life by the President of the United States and the commission on country life appointed by him, we wish to further in our humble way the cause which they have set forth with considerable deliniteness in the recent message to Congress. 1 "Organization is, according to .President Roosevelts opinion, of prime importance to the farmer, and since the farmers in Nebraska are only slightly organized we wish to do what we can toward litting ourselves in such a manner that we may promote among farmers this factor of organization after our college career is completed. "It is our purpose to organize a society which we wish to call lThe Agricultural Clubf which will meet once in a fortnight. The things which we wish to accomplish may be classed under three general heads as follows: n -"First, to cultivate ability in the art of organizing. perfecting, and maintaining an organ- ization. "Second, to afford an opportunity for all agricultural students to meet in a social way and to discuss publicly subjects of general and specihc interests. "Third, under the direction of our respected Chancellor, deans, and professors to perfect an ideal agricultural or farmers, club which will be a permanent factor in University life." G9ffirer5 siacoxn smiesrizrz rirtsr seatrssreu slaeoxn slsmesrisiz 1903-9 1909-10 1909-10 President C. F. Chase C. .-X. Broderick I. lrl. Gramlich Vice-President Vere Culver Will Forbes R. H. Camp Secretary A. Broderick ll. L. Currier Wfill Forbes Treasurer G. H. Hummell M. S. Iussell H. I. Young Cilhairniwn Svtzmhing Glu1n111itimea Program C. I. Hayward C. F. Chase C. F. Chase Membership Vere Culver H. I. Young yVill Forbes Social H. L. Mathews F. XV. HoffMann B. M. Barber Val Keyser I. H. Gramlich D. H. Squires E. L. Currier ' C. F. Chase M. S. Iussel L. T. Skinner Geo. F. Schock R. H. Camp S. D. Wood G. H. Hummel Einitnrarg illllvmhrra C. VV. Pugsley Ptrtiur illllvmhmra. L. R. Anderson C. A. Brodriclc V. S. Culver T. M. Edgecomb K. T. Vlfarnetr R. A. Marshall Albert Pool A. M. Monson Hp E. Vasey C. I. Hayward -251- P. B. Barker H. I. Young Mauricio LazOA R. A. Gross yVill Forbes A. D. Middleton I. VV. Keifer B. M. Barber O. W. Sjogren I. A. Elwell 'Wm H. Doubt HUNTER MATTHEXNVS FORBES .PROFESSOR HAECKER ' Nrhraaka Bzrirg Svinrk Zlnhging Umm A THE Nebraska team at the National Dairy Show at Milwaukee last October won the Sweepstakes trophy, the H0ard's Dairyman trophy, and the Holstein- Friesian cup offered by the A ssociation of that name. The Sweepstakes trophy was given by the National Dairy Show for first honors in all breeds judged. The Holstein-Friesian trophy was for the team winning the highest' score in their particular breed. The H0ard's trophy was given for the team winning the highest score in all breeds judged. Besides the above they also won second in Jerseys, third in Dutch Belted, and second in Ayrshires. The individual prize offered was won by Mr. Forbes with a score of 613.7 points out of a possible 700. He took iirst in Holsteins, First in jerseys, second in Ayrshires, and third in Dutch Belted. The score made by the competing Agricultural Colleges is as follows: D C b University of Nebraska .......,...................... 1662.7 Points 'New York State College of Agriculture. ,. ...1626.0 Points University of Missouri ................ ...I6I0.0 Points University of Minnesota .............. .. 1509.0 Points Iowa State College of Agriculture. . . . . . 1501.0 Points The Pennsylvania State College .... ...I483.0 Points Ohio State University .......... .... 1 444.0 Points -252- PROFESSOR HOWARD MARSHALL MOSELEY KUSKA LIEBERS XVILLIAMS Nrhraaka Illruii lluhging Gram THE Second National Horticultural Congress met at Council Bluffs, No- vember 18-21, 1909. The Nebraska boys won the Silver cup offered as first prize by the Nclzraxkcz Famzzcr, The competitors were Iowa, Kansas, and Nebraska. Those interested and the boys were very much surprised at their iirst showing, because of the fact that this was the first time anything of this kind was ever attempted in the Uni- versity, and also because :Xnies is considered very strong in the knowledge of fruits. It is worthy of note that this team was made up of four Freshmen and one Sophomore who graduated from the School of Agriculture. They had to com- pete against Seniors from Ames and juniors and Seniors from Kansas. -252:-A 2 Q Q Qlnrnhwzfker Iismquet Bzrrmhm: E, IHIIH, at thy Hlinrnln Ente! k Uuasts Hon. I. E. Miller, Toastmaster Prof. F. I. Phillips I. B. Harvey-Capt. '08 O. A. Beltzer, Capt. '09 Prof. H. W. Caldwell Prof. C. Rq Richards Prof. I. T. Lees "The Wortlm of the Game' "Nubbins" 'The Team" "Gu the Line" "The Nebraska Field" "The Next Play" -254 4. lghmrlnexrmrtirexl Snririg NEUMANN LYMAN SCIIXVAKE RI N Klili M 'GUXYAN Sul-ILDIIRG CORBIN TH RAILKILL THOMPSON RUGOSCH Nl .XX WELL BECKORD IEROXYN XYALKIIR NVHALEY A THORPE MALICK DAY TA YLOR XV.-XRD FRICKIE WILSON VIERUSSE vw Svinhrnt Hnluntrrr Eemh H. VIBBARD THOMAS A HAAG NEAL XVASHBURN BATTEN M,K1NNON B05 XYELL A NDREXVS CLEMENT I. VIBBARD HILTNER LINSON RICE DER KINDEREN SHEAFF KLEDLAR MUNGER K-"1 KJ Ellie iiuzrugvlizntiun nf the llllurlh in ilgia Gvnizratiun Ialurpusr, if Qiuh Bm-init, in ith-ruxur a Eliurrigu Hiiaainnurg THE Nebraska University Student Yolunteer lyland is a branch of the World- wide Student Volunteer Movement for Foreign Missions, which began twenty- tour years ago at Mt. Hermon, Massachusetts. There are local Volunteer Bands in all the principal colleges and universities in the world. Since its organization 4,348 volunteers have sailed to the foreign lield. The local organization began twenty-one years ago. It has never been dem- onstrative in its methods. or self-centered in its activities. Membership is open to any student who will sign the above stated volunteer declaration, and purposes to make his life count for the most in the service of jesus Christ and our fellow men. The Band meets once a week for study and conference. regarding preparation for their chosen work, creating a healthy missionary interest in the University and community, and bringing the attention of students to the challenge of the now Christian world. Members of the Band have brought distinguished honor to their Alma Mater by their efficient service in all parts of the world. as ministers, physicians, Y. M. and Y. XV. C. A. secretaries, teachers, and many other lines of work. -257- 1 Eailg Nehraakan Sviaif f3Hir1ai Evrmeuimarj FREDERICK JONES 4 LORD HASCALL P SMITH ,?1?.ff:' Eailg Nehraakun Staff ffvrrnnh Svmeaierj HASCALL EDGECOMBE BUCHANAN HA WLEY KIDDOO LORD FREDERICK L 1511155 Qlluh SXVITZLER MOSELEY FREIIIERICK IIRUWN l..XWR1iNL'E DOBBS BLANCHARD UARKER LLOYD I'UT'l'ER lZL'LfK SM ITH ' Svinhrnta' Erhating Glluh STONER POXVELL SI-I ON KA STASEN KA LONG MORGAN XVALTERS ANDREXVS SLAUGHTER COURTNAGE NVRS SEEN CLARK BREEN HOWARD M. BATES GILM ORE VV. SOMERVILLE DIXON, SEC. HARE, PRES. RODGERS, V.-P. C. SOMERVILLE SCOTNEY L. BATES JONES Iluniur itlruiiusnakr Qlmumiitrr l Henry C. Ilzllliaway, liurry N. Cain, Chairman Blaster of Ceremonies lidward .X. Fricke Guy lf. Recd Victor XV. Krause Davicl White Victor B. Smith Dxviglit D. l?-ell l-loxvard Thomas Kathryn Yxlillis Margaret Guthrie Verna G. l-lyder THE most successful formal dance ever opened to the University public was the general characterization of the junior Prom. of IQIO. The dance was held at the Lincoln hotel on February 4, IQIO. About one hundred couples were in attendance. The especial feature of the dance was the attempt made by the committee to place the annual formal function of the .lunior class at the University of Nebraska on the plane it occupies at other western schools. The Junior Prom. is, at the sis- ter universities of the University of Nebraska, a function second only in impor- tance, from the alumni standpoint, to the commencement exercises. Frequently a Week is given over from all other university activities as "Prom XVeek." At the University of VVisconsin and other schools where this custom prevails, a thousand couples frequently attend the ball. Alumni from far and near come to the great social function of the University. At Nebraska, the Prom. has never occupied the place in University life it holds at these other institutions. The committee in charge of the dance in 1910 at- tempted to start a movement towards making the function of larger school interest, and this move was made particularly in the way of interesting the alumni in the dance. As a result the number of "old grads" in attendance exceeded that of any previous year. The work of the committee may in time result in Nebraska follow- ing the laudable custom of her sister institutions. The chaperones were Dean and Mrs. C. R. Richards and Governor and Mrs. Shallenberger, Mr. and Mrs. I. L. Teeters, Colonel and Mrs. C. Al. Bills, and Cap- tain H. E. Yates. ' -261- Elghgairal iihnratinn LAXVRENCE RABER 5 RADER CLEMENT STURDEVANT ERICKSON S MITH GOODEN SULLIVAN S WEZEV COLEMAN HERBERT SALMON CON NOR SCOTT GITTINGS CARTER BELL BARGER ROLLINGS CDi1'6CtOFD 1-:HFITINB CTSLHNCHHRDN E I-I H P . Z MRIAVEIQSIITYT - 4- . if wily!! . ' -" 9' Q fa 4, W Q " 6 Qigwhw Y f f Q 0 6 'l 0 -I I Q Q . Z . 9 i1 n CARL' HALL' :Hg if e a pa stime Qnierrnllegiufv Brhaiva IN the Hve simultaneous contests of the Central Debating League last December, the fortunes of war brought two verdicts for Min- nesota, two for Iowa, and one for Illinois, and two verdicts each against Nebraska and VVis- consin-two-to-one decisions in the case of Nebraska. The seminary of sixteen men, selected in October, from which the teams were appointed a month before the debates, was, in general ability, skill, and working power, above the average: The members ofthe teams, as it happened, came to the work with limited train- ing in economics and public finance and with fragmentary knowledge of the taxation ques- tion under discussion, but through enthusiasm and high-pressure concentration they acquitted themselves with great credit-a pair of teams equal to any the University in recent years has sent forth to represent it. In investigat- MMMQQIQQQQ M. M FOGG mg the question, the teams got valuable aid professolfof Rhetoric from lectures and informal discussions by Pro- fessor I-Ioward, Professor Taylor, Professor Virtue, Professor Caldwell, Professor Aylsworth, Dean I-Iastings, Professor Wfil- son, Professor Conant, Professor Maxey, and Mr. Albert VVatkinsg and Mr. A. E. Sheldon put at their disposal the State Legislative Reference Library. ' Four years' contact with older and larger universities has more than once brought home to Nebraska the comparative lack here of the practical speaker and debater. Ease, poise, self-mastery under disco-ncerting fire-these qualities come quite as much from steady practice outside the class rooms as from familiarity with the science of argumentation and from occasional class room debating. For such practice, Nebraska students, whether candidates for intercollegiate honors or not, have had small opportunity. Here debating society activity has been slight. Iowa trains her students by the grapple of steady. give-and-take discussion in four spirited societies with inspiring traditionsg Illinois in four societiesg Minnesota in fiveg VVisconsin in tive. Nebraska has had but onefthe Students' Debating Club. The organization this year of another-the Platform Club-is a signihcant mark of progress. And there is room for a third. A debate library has been established this year in the seminary room where is assembled for ready reference the large amount of material accumulated the last nine years. The library now includes 5oo volumes and 4oo pamphlets. In con- nection with it is the debating and public discussion division of the University Extension Department, comprising 250 volumes. M. M. FOGG l Nrhrzwka flvsun POTTER M ARCELLU S RICE VOTAVA Qburstinu Resolved, That a graduate income tax, with an exemption of incomes under 35.000 per num, would be Q1 clesirznble nioclilication of onr system of federal taxation. UNIVERSITY or NEBRASKA UNIVERSITY or MINNESOTA Affiwzzafive Negative 1 Herbert W. Potter, 1910 52 Charles Rocleen, 1910 3 John L. Rice, Law 1910 4 Norman A. Houck, Law 1910 5 Joseph T. Votava, Law 1911 G Fred R, johnson, Law 1911 Eluhgma FRANK I-I. GRAVER Professor of History, Morningsicle'College HENRY C. STANCLIIVT Professor of Political Science, Cornell College ELMER A. 'WILCOX Professor of Law, University of lowa -265- I Nvhrwaka Tlram FOSTER DOBBS ENGLISH CI-IERRINGTON Qbueziinn Resolved, That a graduate income tax, with an exemption of incomes under 35,000 per an num, would be a desirable modification of our system of federal taxation. UNIVERSITY OF IOWA UNIVERSITY OF NEBRASKA A 7'1'i1'11'zatiUe N ega five 1 Glenn Cunningham, 1911 2 Ben M. Clierrington, 1911 3 Frank Jones, 1910 4 George N. Foster, Law 19.11 5 George Allen, 1910 6 Stuart P. Dobbs, 1909, Law 1911 Zluhgra OLIVER A. HARKER Dean of the College of Law, University of Illinois ,TAMES GARNER Professor of Political Science, University of Illinois JAMES GRAY "The Minneapolis journal" -266- Jnivrrlaaa Evhating DURTNG the lirst semester of last year, various class contests in athletics suggested a championship series of interclass debates, with the double object of promoting interest in public speaking' and of stimulating class spirit and rivalry. lt was decided to make these debates a permanent annual affair. Accordingly a constitution was drawn up, and an interclass debating' board established, consist- ing' of three Faculty members, and 'two representatives elected from each class. The plan of debate decided upon by this board provided that the Freshmen and Sophomores and the juniors and Seniors should meet in preliminaries, after which the victors should contend for the championship, the Final contest to be held on Phi Beta Kappa day of each year. ln the first annual series the contest narrowed down to the Freshmen and Seniors and resulted in an unanimous decision for the class of IQI3. - This year, although the board was chosen a little late, the work was pushed with greater vigor and enthusiasm than ever before. The Faculty members ap- pointed by Chancellor Avery are Dean W. G. Hastings, Prof. M. M. Fogg, and Dr. XY. K. hlewett. The student members are I. .X. Scotney and Wi. E. Byerts ,IO, li. P. Frederick and Lynn Lloyd VII, D. M. Rodgers and Guy liiddoo '12, Fred- eric McC0nnell and Dean M.cl'3rien '13, This board met on February I and chose as the question: "Resolved, That County Uption is the Best Means of Dealing with the Liquor Traffic in Nebraska." At the same time the judges were chosen for the try-outs to be held February I7. The teams thus chosen were as follows: Freshmen-H. C. Andrews. Horace B. English, B. B. johnson, I. K. Forbes, al- ternate: Sophomores-R. XV. Garrett, R. E. Halldorson, A. XV. Vasey, G. E. De 'Wolf alternate: juniors-NV. T. Xkfolvington, Anan Raymond, A. M. Oberfelder, H. M. Noble. alternate: Seniors-I. F. Ebert, H. F. W'under, Paul Yates. The Freshman-Sophomore debate on March 4, and the junior-Senior debate on March 9 resulted in victories for the Freshmen and juniors. In both these contests the affirmative won by a two-to-one decision. The interclass board then chose a new question: "Resolved That the Fifteenth Amendment Should Be Repealed." The Freshmen chose the affirmative, the -Tuniors the negative, and both teams set to work with a determination to win fame and hon-or on Phi Beta Kappa Day, March 22. 1 Chancellor Avery presided over the debate, and Dean XV. G. Hastings, Prof. H. XV. Caldwell, and Prof. F. C. French ofliciated as judges. It was a hard-fought contest, but resulted in a unanimous decision for the junior team. This was largely due to the efficient training' by their coach, George Wf Foster, one of Ne- braska's leading intercollegiate debaters. The undoubted success of the first two series of interclass debates has made them a permanent institution of the University. The championship contest on Phi Beta Kappa Day is now an accepted University function, secondonly, as far as student forensics are concerned, to the annual intercollegiate debates. These debates are without doubt accomplishing' their object-to promote interest in pub- lic speaking and to stimulate class spirit. -267- Zluniur Elzhating, Eivzun Cminnnrzj RAYNIOND NOBLE OBERFELDER WOLVINGTON Smeniur Brhuiing Gram YATES XVUNDER EDERT 'K Ai! Cy Ffrealmaxi Elvhating Grant ANDREXYS ENGLISH FORD JOHNSON Svuphnmnrr Brhating 5251111 HALLDORSON DE WOLF VASEY GARRETT f, 1 ' if 5,5150 4' N- 'Q a 'thfgszkl if ff' - -- 5 -swf W-3' ' .ME'G.9. IWFW EIHHUIPHTE Cgminr Svnrielgj LEY NELSON EI LIOTT IYIORRISON M'DoNALD BENTLEY IMOSE . JONES LEROY M AHooD CA M PBELL PERRY CLINE I IL'-dark ffllleuaque Cinzniur Snririgj BAILEY XVHEIELER LAXVRENCE BAKER DION YVILLIAMS OSD-ORNE COOK HANNA STEVENS HOLLAND NEII 'X 'K 'Hikinga Ciiuninr Snrieigb MONSON REDDISH HIBBARD SWANSON FRICKE BATES HALLIGAN ' CAM PBELL OWEN LLOYD WHEELOCK nf qu... . ,. ,iw ,J 'r--1 ,' ' - V A .r. ,- . 5 . v -. , . ,I , 'xwwfx -' ,, I Q J ' JK A., C' ' ,M - f Q f A . ,. 1, Q -.4 . J K Srilurr 521132111 fllnninr Surieigb CHAPMAN XVHITTIER M'cU1,Lo UG1-1 DAVIS THOM PSQN 1u1.1.1 .x N maya LAM mms BEGHTOL HUNT REEDER GUTHRIE llrun Sphinx Qilvnphumnre Smrivtgj LA N DERS SMITH P0 M ERENE COTTER M AN KIDDOO VANDUSEN SXVANSON ANDERSON THOMAS FARLEY JONES DINSMORE WELCH LETTON HAXVLEY LOMAX BATES RITCHIE FLACIC C5Jnphn111n1'P Enrivigj Xi Elvlia bl Z 'J 4 n Z H Q w 1.1 HENNINGER BIZ T S 'IIB LEY UAI 'N NET' L4 lik r Svpikea fEH1'1zzfhma1n Srnrieigj COFFEE BIURPHY HANSON HOLLAND LEH MER CHAMBERS NVARNER ROMANS READER FRANCK HAXVLEY MONTGOMERY SMITH SAUNDERS DOYLE GRAHAM TITUS AMMERMAN MULLTGAN x 1 ililguiir 16511 QEHYPHIIIIIEII1 Snririgb SYVEZEY PA DDUL' K LU N fl VA M VIXELL BU'I'I.lfR ROMAN? GILBERT L. BELL LAWRTZNCE B. BELL SENIOR BREAKFAST x 'f 'Mi f', I f 3' ,-5 uf' V' C533 yjxx 'Wil X, D, J- I I DIRKS, Major WALTER VVE1ss, Caprain Adjutant C. C T KREMER, Captznn Unassigned CAPTAINS Vallery NVhite A. C. Schmidt S. A. Mahood D. D. Pl L111 lb I. A. Scotney lfI.vW. Coulter A. E, Ingersoll A. T. Upson Qbftirrra nf the Tllatialinn R. PADDOCK, lst Lieut. Adjutant COMPANY D 1ST. LIEUTENANTS D. E. VVallengren COMPANY C XV. I. Lempkc COMPANY B R. VV. Queal COMPANY A IN. O. Forman COMPANY I M. E. Barker COMPANY K F. E. Rhodie BAND VV. I-I. Blanchard HOSPITAL CORPS I-I. I-I. Plumb -281- I L. R'IOllESl'1'T, Captzmirn QLIZl1'lC1'l1lHStCF G. K. BARTLETT, Captzun of Range Detznl :Zn L11aU'rENANTS I. NV. Keifer A. R. Raymond C. M. DeLzmo R. A. Brownell G. H. Bischof A. M, I-lan-e CAPTAIN HALSEY E. YATES, r7TH INF. U. S. A Commandaut of Cadets Qmiirrra 5Hir5t lizxttulinn BROWNELL BARKER KEIFER CUNNINGH.-XM LEM PKI! IIELANO RHODE HARE H. PLURIB IIISCHOF MAHOOD D. PLUMB BLANCHARD WEISS XVALLENGREN BECKMAN RAYMOND WHITE SCOTNEY SCI-I MIDT CAPTAIN YATES, UPSON KREMER FOULTER QUEAL U. S. A. -w W i ,.,. .1sa2!2al1si.. ' l Eatialinn 1 THE cadet battalion, always an important factor in college life at Nebraska, has year by year increased in efficiency and importance until the present vear finds it far better than ever before. As organized at present the first battalion consists of six companies, a band, hospital corps, and range detail, containing in all about three hundred and ifty men. The equipment is mod- ern, the uniforms are olive drab. and the ride the Krag. The study of military science has been extended until at present, under the able instruction of Captain H. E. Yates, 17th Inf. U. S. A., it covers not only the rudimentary principles of drill but much of the advanced study as well. At the beginning of the year the battalion experienced several changes. Captain Xflforkizer, the former commandant whose work for the past four years has done much in bringing the battalion to its present high standing, was succeeded by Captain Yates. His efforts towards the betterment of the battalion have been untiring. Captain Yates, in preparing for West Point, 'attended Nebraska, and on his return to his Alma Mater his efforts for the advancement of the battalion and college command the respect of every loyal student. The increase in registration in the fall of '09 made it necessary to form a new company, which was christen-ed Co. K. A range detail was also formed to take charge of all range work and target practice. After a year's experience in drilling on the streets, the new athletic Held was greatly appreciated. The work of the fall and winter was largely in the marchings manual of arms, etc., with the innovation of the Buttls manual drill. In the annual government inspection, the battalion performed greatly to its credit, and as a result a very favorable report was made to the Secretary of Wfar by the inspector. The two great events in the world of drill are the competitive drill and the cadet encampment. Compet, as it ispopularly called, was held last year at the University Farm. For many months previous to this event the ofticers and men had been wo-rk- ing with one end in view-to win the "cup" Smokers were held at which enthusiasm arose to a high pitch, and every girl on fthe campus could be seen wearing the colors of her favorite company. The drill was held on the afternoon of May 22. The bat- talion joyfnlly boarded the cars for the farm, and on arriving there the several companies in turn went through the Various move- ments of drill. including extended order, fn-ings, and bayonet exercises. The competitive drill was won by Co. D under the com- mand of Captain F. QL Crites, with companies C, .fX, lj, and l next in order. The indivirlual drill was won by lfirst Sergeant D. D. Plumb of Co. A, with Corporal E. H. Hahne, of Co. D, second. The winning company. as is the custom, led the annual Co. Q parade, in which a good share of the University men participated. Camp began immediately after exams, and a large mob of carefree cadets invaded the peaceful little burg' of Ashland, and proceeded to take possession of the town and its inhabitants. The camp was pitched on the fair grounds, and in a very short time presented a very soldierly appearance. The regular camp routine was started at once and the Freshmen soon had their first taste of walking'g'ua1'd. kitchen duty, and so forth. Mornings at camp were pretty well occupied with 'fatigue duty, company, and battalion drill. The afternoons were free until Eve o'clock, when dress parade was held. This was the most important eyent of the day, and as a rule attracted many spec- tators from town. In the evenings, if the lines were open. a good many of the men went to town where they could enjoy the excitement of a moving picture show, a dog-hqht, or simply endeavor to discover their capacity for soft drinks. The more ad- venturous indulged in the ecstatic joy of Hswiping' signs" or in staying in town until after taps. and "running the lines." L.. . ,, ., , ., . .. , , The drowsy sleepiness of Ashland was offset by several eventful happenings at Camp Samuel Avery. An unfortunate non- coni,xvho www overanchned to exercme hw authorny,ivas gendy but Hrndy bathed in a garbage barrel by a bunch of feadess cadets. A public apology soothed the unfortunate one's feelings, but his dignity was forever gone. The midnight raids by C and D, and the starlight track meets of the latter company will doubtless pass into the annals of camp history. fFhe batudion connnenced target pracuce about the third day of canup on a sniaH range constructed by the range detan. This gave most of the men their lirst experience in firing the rifle, and was good preparation for the work lat-er on. Sunday services were conducted by the Y. M. C. A. in the beautiful grove near camp. After church a large crowd of vis- itors inspected the camp and became well acquainted with the life of a soldier. The last dress parade was held that evening, and at this time promotions were read for the following year. The usual evening ceremonies, songs, and rough houses were mo-re strenuous than before, but the camp was finally quieted by the officer of the day, and the guard house well filled by over-e-nthusi- asuc cadets Awakened 'by the sound of reveille, the battalion arose to find it four 0'clock, pitch dark, and raining to beat six of a kind. A miscalled breakfast did little to arouse the sinking spirits of the worn-out cadets, and when the announcement was made -that they were to march to the ride range, four miles away, it was unanimously agreed that General 'Sherman's definition was cor- rect. Upon arrival at the range, target practice was at once commenced, and each man shot five shot at 200, 300, and 400 yards. Some very good scores were made, and the experience was of great value. On returning to camp. the grounds were swarming with the gray uniforms of the Omaha high school cadet regiment, who had arrived for a five-days camp. After a hasty dinner the Varsity battalion retired in good order, leaving the muddy Held in complete possession of the enemy. i p The quiet serenity of O street was broken by 'a series of yells, songs, and the soulful strains of the cadet band. As the long brown column swung up Twelfth, the band started up the old inspiring U-U-U-N-T, and another year of drill was finished. TAPS Glnmpemg E D. E. W.xr.LENcR12N, lst Lient. V. WHITE, Captain I W KEIFER 'Pd Lleut SERGEANTS Cumming, B. H. . BrnH, I. R. Keith E L Ro ers D M Hahn, E. H. Beckwith, B. R. Black, H. A. Kr5jer R M Rmt D D Fisher,,C. L. CLERK Coffee, KH. B. Lmger E A vu G VX Steinhart, M. Schiller, I-I. F.. Fairchild, R. B. McC1fTrey S T bwunder I E Kiplinger, R. E. PRIVATES Franklin, P. L. Hulh an H R Soh A H A Keegan, I. J. Anderson, A. F.. Funkhouser, R. O Orr F L 'lhompson B H coRPoRALs Andrews, V.. D. George, A. G. Pwtrick C B NV1ll er E O Tunks, G. V. Barnard, M. Goldsmith, E. L. Phillips C F NX 'mters I A Folsom, D. Barnes, L. A. Hibhen, R. M. Rem C L 'Widen L L Juhl, A. P. Breese, W. L. Harriman, G. W Rice R 12 XVIISOH B D Haldorson, R. I Brother, G. I-I. Keith, A. F. Roche I W 1KnII uf Qlnmpang Q1 1 W. I. LEMPKE, lst Lieut. A. C. SCHMIDT, Captain ' A. R. RAYMOND, 2d LlCl.1l. SERGEANTS Maliclc, I. U. Cone, O. VV. Gallagher, E. M. E Montgomery, G. Bennett, Chas. A. Rice, R. F.. Cotton, H. George, C. VV. Mullen, B. S. lfVe1eh, L. A. A PRIVATES Cutcosky, E. Goble, NV. McGrath, W. Rost, C. O. Angel, L. C. Dunlavy, V. A. Garrett, R. Wi Nelson, P. L. Haggart, R. G. Bates, F. E. ,, Dye, M. Golden, T. V. Percy, O. W. Anderson, L. A. Barney, H. Fishwoocl, H. M. Gossard, G. WV. Pont, E. E. Polk, G. C. Birminglmm, H. I. Fossler, S. A. Hagenstein, G. Porter, H. WV. coRPoRALs Blomenkamp. A. E. Frost, H. M. Hall, L. G. Reese, S. O. Brown, I. F.. Bolibaugh, O. B. Frank, VV. E. Hodapp, E. P. Stepaneck, O. G. Coryell, C. VV. Buol, P. A. Frost, R. M. Holsteacl, L. D. Strom, R. R. Lionberger, L. Cathey, C. A. Fuchs, G. O. Miller, C. Fl. VVeseen, M. H. Qlnmpung A R. E. BROWNELL, 2d Lieut. D. D, PLUMH, Captain W. O. lfo1u1.'xN, Int Lleut SERGEANTS Hathaway, H. -C. llfVZl1'11C1', W. F. Kuoney, I. H. Ferguson, R. L. Selleclc, I. K. Clark, C. L, CORPORALS Storm, R. E. Moon, C, F. Stuart, G. XV. Noeltiug, XV. H. Nelson, E. NV. Slater, H. C. CLERK Hargrzwe, F. I, PR1v.x1'Es Cone, O. R. Romer, P. K. Guiclinger, VV. VV. Kositslcy, R. H. Morley, B. E. Nafziger, E. P. Cowles, B. M, Kellner, R'. H. Ramey, M. M. Liustrum, A, C. Grimson, J, E. Elverly. VV. K Maylzmd, XV. Heine, C, Dewey, A. W. '11 Schulte. C. I. Kolls, K. Lzicar. G. Kramer. H, F. Kadavy, G. I. Montgomery, V. L. lily, .l.. I. l-luwalclt, E. Carr, lf N. Miller, D. XV. Miller. XV. M .-Xdams, E. M Fielding, F. H T kesbit, I. A. Tolaiska. J. XX Iuness, R. I. Al'lHSfl'OllQ. I L Curr, A. 11. lfrskiue. L. C ll C I4 Xllilson, '. f V Cllnmpang ZH ' R. M. QUEAL, lst Lieut. S. A. MAI-toon, Captain C. M. DELANO, 2d Lieut. SERGEANTS Bixby, W. H. Carlson, F. McBrian, D. D. Smith, V. D. Galloway, G. D. PRIVATES Collier, W. G. Marsh, H. Taylor, L. R. Guthrie, T. R. Anderson, A. V. English, H. B. Merryweather, E. C. Thompson, H. L. Krug, W. I. Beach, I. R. Fitzsininions, C. B. Munger, A. D. WVade, B. H. Frost, E. S. Bickett, L. L. Hansen, F. M. Munn, G. A. Vlfalker, G. A. Kiddoo, G. E. Blackman, G. Harris, C. B. Pratt, H. VValker, G. F. CORPORALS Bliss, P. Hewett, I. K. Quinn, I. H. Vlfilliams, R. Spaulding, E. R. Burn, R. R. Kinney, H. S. Ruby, G. VVilliams, I. B. Donlen, I. R. Bly, W. M. Krause, E. I. Schultz, I. C. Sheaff, H. M. CClerk Glade, G. H. Candy, C. N. ' Lofgran, G. A. Sheldon, G. C. Qlnmpsmg ll M. E. BARKER, lst Lieut. J. S. SCOTNEY, Captain G. H. Bisci-1oF, Ed Lieut SERGEANTS Cain, H. N. Newman, A. T. Becker, W. O. Clark, F. I. Erickson, E. O. CORPORALS Root, E. A. Rourke, E. O. Spaulding, B. 'Wirt, F. A. Watson, J. C. PRIVATES Wilcox, I. C. Hayes, F. A. Sprague, H. W. Curry, E. R. Krumm, Geo. Alirens, D. E. McLaHerty Zoclioll, I. S. Stuzlrt, XV. V. Miles, S. H. Bechter, L. A. Rhodes, L. Wfenstrancl, XV. Martin, O. H. Shaw, H. O. Ham, I. P. Shockdopole, G. Barber, B. M. Grzunlicli, L. T. Osborne, ll. A. johnson. I. V. Boynton, R. Overmzin, C. M. Devey, E. G. Posey, I. R. Meseropizin. H. Carston, C. E. Licllty, L. C. Nelson, S. O. Wfeaver, L. XV. Slaughter, W. D Somers, F. A. Romans, XV. B. Loomis, I. R. Wooclwarcl, Mac W'elJster, C. E. CLERK Halligan, P. R. Qlnmpang li I ' F. E. ROI-IDE, lst Lieut. H. VV. COULTER, Captain A. M. HARE, 2d Lieut. SERGEANTS Wilson, B. N. Edgar, P. L. jean, F. C. Ross, W. L. Lord, C. I. PRIVATES Fitch, R. W. Martin, O. H. Sackett, L. E. VanDL1sen, D. B. Allen, L. B. Graham, G. A. May, A. A. Seliinlc, D, Dobry, C. VV. Aniernian, R. K. Graliain, P. S. McDaniel, T. I. Scliolten, W. Elley, H. VV. Anderson, E. Greenberg, A. Morrison, I. B. Swan, I. T. Munger, A. C. Breen, L. I. Hargrave, M. C. Nelson, W. I. Teel, R. C. CORPORALS Campbell, F. C. Harmon, H. H. Park, Y. M. VVildy. C. D. X!V1'igi1t, H. B. Cannell, P. I. Howard, R. S. Patterson, H. Yoclium, C. L. McGee, E. C. Colman, H. N. Hunkins, R. V. Peery, C. B. CLERK Kinsman, C. D. Dalling, C. E. Kearney, O. H. Rhodes, G. W. Rubendall, W. M + A Hniuvruitg Baum L. R. BLANCHARD, Captain M. O. BATES, lst Licut Range Eeturhmrni I VV. BECKMAN, lst Lieut. and Adj. R. O. BURRIS, lst Lieut. and Q. M. G. K. BARTLETT, Capt. and Inspector of J. KORSTIAN, lst Sergt. P. OLLERMAN, lst Lieut. and Com. R. D. Rifle Practice CORPORALS Erskine, E. B. Gibney, I. E. Killian, R. A. VVohlenberg, E. L. ARTIFICER Aldrich, C. M. Brady, H. G. Carroll, VV. S. Pierce, O. H. Snyder, E. P. Curse, E. R. Clark, F. G. PRIVATES Dewey, V. B. Wacliter, D. A Roen, P. B. Hustead, C. D. Moyer, L. C. Bodley, R. E. Anderson, C. B. Dale, E. E. I Olnllqaang Gllerkzf BOYES H A RGRAVES M JK EE FLEM ING DUUGDA LE SHEAFF SKINNER BATES SCHILLER BENNER MJGONVAN lj.XRRE'l"l' RUBENDALL TINGLEY SERGEANTS Krause, V. XV. Letton, XV. A. Davies, R. CLERK McKee, C. S. Lqnapital Qlnrpn A. T. UPSON, Captain H. H. PLUMB, Ist Lieut. PRIVATES Frienden, B. XV. MCI-Iugh, R. E. Barnes, G. H. - Haines, C. VV. Moore, Roy Burtis, H. J. Iflzmsen, G. H. Owens, L. R. Chaplains, WV. R. Klepser, F. C. Prince, H. Chowins, H. S. Manu. G. R. Robinson, E. T. Emmett, R. F. Mend, F. Sherwood, C. M VVeSse1l, I-I. 1HP1'5I1i111j Hitting ' A. C. SCHMIDT, lst Lieut. I. A. SCo'rN1sY. Captain D. E. W.x1.r.1zNcu12N. :ld Lien W N J 1 K Qi mzfrlw vulllllllllll llllllll O. A. Beltzer, Captain Harry Ewing LeRoy Temple O. Bentley A. I. Sturzenegger D. F. McDonald. Captain R. E. Campbell R. A. Russel R. L. George A. G. Hamil H. O. Perry, Captain VV. C. Hutchison VV. A. jones O. A. Beltzer, Captain Iohn Dudgeon Robt. Carroll H. M. Prouty A. B. Arnberson, Captain Geo. Lzicar R. E. Weave1'li11g, Captain Ellnnthall, 1555 li. XY. johnson S. Shonka XY. lf. Channel O. li. Magor V. C. l'l.:1seall Grazia, 15115 J. F. Burke S. M. Collins . . B. .-Xmlmerson B. C. XVilclman hx Iliaakvihall, 15115 -' 1 II G. L. Petrashek A. li. Ingersoll A. C. Schmidt lliaaehull, 15115 Roy Mather Roy Greenslit H. F. Cook NV. B. Metcalf Qlrusa-Glnuntrg, 151115 L. R. Anderson VV. A. Milek Eliznnin, 15115 L. F. Flower -299- ' lr arte L. I l. l O. XX'oleott U X lil ml A ,., . ... fx I-l li. G. C. C. L. arrey Rathbone B. Elliot lf. Reed C. Collins H. Gable C. H ummell NV. S. 'Wood .-X. B. Amberson A. lrl. Hiltner je B sse Clark H. Olmstead A. W. 'XV ard A F H . . I. Sturzenegger J. Clark . V. Smith X ff 1 wh? 4' Q, !: ,, I x ,bmw , nv. S ,2'f'2i1f'5' . ' . 'L.'1g'2Ygf?' , S? , f+.'f'.":ff'2 ' ' , f ,212-' 1 . '+ .s.45,+ . . A , 1.v.:f5yf:' 0 ga latllg,lirlsan xiii? Tlilli Cornhuskers of 19129, while not fullilling' the fondest hopes of the many followers and adnrirers, have made a remarkably plueky hght, and the average Nebraska student who has followed the team is still willing to accept the season as one that, although not up to our desired standard, yet one of which we are not to be ashamed, and can give credit to the team for their work. From the practice season it was very evident that our prospects looked gloomy, but the veterans whom we did have to build our team around were of such strength for their part of the team that the hopes of developing men around them gave the situation a brighter view. Our schedule started early, and time could not be wasted in making players, but a team had to be formed and whipped into shape for Minnesota. From then on the season was in earnest, and as it turned out, lJl'2LClIiCZ1llj' a new team had to be developed for each game, due to injuries, sickness, disappointments, and lack of available substitutes. South Dakota. the hrst game, found eleven men representing Nebraska, but not as yet formed into a team. lflacks were uncertain and line unsteady. so the team could not work together and show form. Even at that the few real players that we did have played great ball and saved Nebraska from a defeat. Wfith men developing, a team was immediately formed and whipped into shape for Knox. where they showed real goods in setting a pace that put hope in the hearts of the rooters for the games ahead. Preparatory to Minnesota a call was issued for help in the coaching staff, and the response came at once. XYestover. Chaloupka. and Niason. with Captain Heintzman t'Army '02-'ogil donned their suits. and their work showed develop- ments from the very start. The line was formed into Nebraskas old reliable stone- wall and that herce, aggressive fight instilled into every man, The showing of the hrst half was a great demonstration of real football, giving Nebraska an edge over the heavy. experienced Gophers, and had our offense been consistent or even up to the standard of our defense we could easily have gained a lead here and probably saved the game. But the strain was too great on our boys, and the very first evi- dence of our lack of substitute material showed itself right here. For the greater part of the second half we still held our own, but with the opponents that we had. in midseason form so early. and the first chance for Nebraska followers to see an All-American choice in McGovern, in action, our eyes were opened and we saw a machine tear our weakening team to pieces and win by the score of I4 to o. Our team did put up a defense that easilv was the feature of the game, and we were well satisfied with our showing. , Iowa, who lost to Minnesota 4.6 to o, were never worried about, and our repu- tation hardly at stake with them. W' e found ourselves entirely out of a held gen- eral and a back-field combination that would work, due to our crippled condition from the week before. Rather than risk our men for the future games, a weak team was put in the field, but Iowa had been sorely disappointed with their show- ing at Minnesota and had hopes of redeeming themselves on us, so came here de- termined to win. The game was finally saved, at last, by a few substitutions, and -301- ended in a tie score, not giving us, however, the deserts of our team, and giving Iowa very little prominence. All plans were now being laid for Kansas, as our season's reputation seemed to lie there. Doane was easily defeated by a team of substitutes, and a team put in the field for the Iayhawkers that represented the very best that we had. So far Kansas had not played a single hard game, but had two teams ready for us, and the generalship and nerve of johnson to give them the victory in the very last few minutes of play. After we had outclassed them in every other department of the game we were given a defeat, where a tie of o-o would have been a more even rep- resentation of the relative strength of the two teams. VVith a week's rest, preparations for the rest of the season were pushed against the most discouraging weather conditions possible. Snow, rain, and cold made practice out of the question, but the team worked in spite of it all, and made the trip to Denver in hopes of showing their real work. The 6-5 score in our favor indicated more than just the victory. The Denverites were haughty, with the idea that they could not be beaten. Such was our reception on arriving there, but the teamls spirit manifested itself again by their determination to win, which they did and easily outclassed their opponents. Haskell hardly needs mention, as they were merely a good drawing card and anything they might spring would hardly be a surprise. Thus the season ended, having three games won, two tied and three lost, and still with the real Nebraska spirit evident in the royal support of the rooters to their team. In reviewing a season's work, the mere winning of games does not mean lilf what the playing itself has meant, or what the accomplishments have been. Nebraska's line from end to end played one of the most wonderful defensive games ever seen in the Missouri Valley and -one could hardly imagine a team more alert or fierce. Every man was a stone in the wall that was impregnable to the ferocious attacks of their opponents, and there was not a single hole where gains could be consistently made. The tackles, especially, were through their opponents' W mfihnii I ' fl-i, 1 -. - A 1: , I -302- - I . . .. i . line nearly every play. either getting it themselves or charging their opponent for- wards back into their own plays. This has always been a feature of Nebraska foot- ball, and could our olfense be brought up to such a standard we could boast of a team that was invincible. Another feature of the seasons work was the developing of our greatest cen- ter from an awkward,'inexperienced but willing substitute, to the dread of every opponent in the Yalley. It simply shows what can be done with men who are will- ing to learn and have a spirit that throws their whole soul into the work for the honor of their school. Nebraska can boast of its teams, in the type of men who represent her, and could the public see the inside fellowship and spirit of these men and know what the associations really developed in the men themselves, there would hardly be any of this professional view, as it is now taken by them, and only compared with what they have seen of the rowdyism in other branches of sport. In the choice of a leader of a team from its men it is merely the picking of one who has worked faithfully with them and one whom they are willing to follow. The choice, however, in the last few years has been far from a unanimous one, and has caused some little dissension among the men. But this year has given us an example that should be established as a precedent in all our athletic teams when they choose their captain-elect. So we feature the seasons accomplishments in Nebraskafs stubborn defense in every game where it has taken grit and sticktoitiveness to defend our goal, even against overwhelming or discouraging odds. the development of certain players and the type of the men on the team, the spirit and fellowship of the association itself, and finally the season's crisis, in the selection of their 1910 leader. So by the cultivation of a Nebraska spirit-powerful, all-pervading, compell- ing by the very majesty of its force, the cooperation of every player and rooter should be our inspiration when brought together with the honor of our Alma Mater at stake. JAMES B. Hfxnvizv. -303- OREN A. BELTZER, Captain A capable leader and player, Buck Beltzer, the Captain of the Nebraska Cornhuskers of 1909, has bid aclieu to college games. Beltzer has been one of the loyalest Cornhuskers to don the moleskins, the depths of his loyalty being best understood by the men with Whom he played. With the game going badly ton Nebraska, Beltzer seemed to re- double his efforts, and the Nebraska Cornhusker played the most sensational game in those con- tests Nebraska lost. Beltzer was also a star on the diamond. . ' x , .4 LOUIS AJ l-IARTE Each Cornhusker has a warm spot for Louie. Harte has also played his three years of football, being a prominent guard for the last two years in the Missouri Valley. Harte was a prime mover in the "Nl" Men's Association and is a member of the Innocentsl He can be depended on to back anything for the interests of the Cornhusker school. N A LERoY TEMPLE Chosen to lead the Cornhuskers of 1910. "Jack" Templels work at tackle during the past season was one of the pleasant features of the year. l-lis work attracted the attention of the sporting Writ- ers of the Middle West and he was named as one ofthe leading linesmen of the iNest. I-le will complete his service at the end of the season of 1910. PHOTOGRAPHS BY ST GEORGE STUDIO VVILLIAM C. COLE "Old King Cole" has been turning out the dope at Nebraska since 1908. NKing" has won the hearts of students and they have stood by him both in defeat and in victory. "King" 's a gentle- man and has taught the boys how to play a gen- tleman's game. S "JACK" BEST, Trainer "Iack," who has trained the athletic teams at Nebraska for many years. is to be sent by thc students to his old home in London for a visit, "Iacl6"s always on dccl: when the boys want anything. He never fails to get thc best out of the men. He is one whom we will never forget in, the years to come, but will associate him with this institution. lf.'XRL O. IKAXGILR, Manager of Athletics "DOG," our popular athletic manager, who has worked so 'faithfully for a new athletic held and has gotten it. l-lc takes all the cussing and hands out the old clothes without hurting his conscience. Nevlertheless, we all love him and glory in his wort. PHOTOGRAPHS BY ST. GEORGE STUDIO WI F. CH AUNER While not sensational in his playing, Chauner was one of the most reliable men on the Corn- husker squad. He was a hard tackler and worked the forward pass with considerable success. This was Chauner's iirst year on the team. He re- placed Magor at end and did excellent work in the Kansas, iowa, and Indian games. M . l l H. RATHBONE Although his hrst year on the team, "Bones" rendered such valuable services as to make his playing a feature. He could be depended upon as a consistent ground-gainer, and his work on the defensive was also of high class. He still has two years to play with the Cornhuskers. . .J S. V, SHONKA The big center was the star of the season of 1909. In every game that Shonka participated he had little difhculty in outplaying his man. His enormous strength made him a Stonewall on the defense, while his speed made him a terror on the offense. Carlson of Kansas was played with by Shonka, and the big linesman was mentioned for a place on the Missouri Valley and All Vlfest- ern teams. PHOTOGRAPHS BV ST. GEORGE STUDIO LOUIS MAGOR For clean, hard tackling Magor was easily the star of the Nebraska team. I-lis brilliant work against Minnesota While playing end, and later his great defensive playing as halfback against Kansas and the Indians, was especially merito- rious. Magor is also aggressive while carrying the ball, and with more experience should make a teammate for Frank. V. C. H ASCALL "Stub" has the record of never missing prac- tice for three years. He is also handicapped by weight. lfVith more experience he should make a valuable man for the Cornhusker squad. He is sure on passing the ball, but lacks experience in handling punts. HRT has V ORLANDO B ENTLEY lnjuries received early in the season C0111- pellccl Bentley to retire from the game before the harder games had been played. His work at quarter was very satisfactory, the passing being sure and the return of punts accurate. His work against the giant Gophers at Omaha was the best performance of the year. PHOTOGRAPHS BV ST. GEORGE QTUDIC E. B. ELLIOTT Although not a regular, the ,big awarded an "NU for his work in the Denver and best advan- consistently By a clever guard was Kansas games. Elliott showed to tage in carrying theball, gaining through the line in both games. tackle in the Denver game, he saved a tie score and the possible defeat of the Cofrnhuskers. He still has another year on the squad. A. STURZENEGGER For two seasons "Suits" has played in the back field. Handicapped by Weight, he is aggressive on the offense and defense. VVithin the last few minutes of play he carried the ball over for a touchdown in the Ames game last year. Very few injuries were received this season and "Stuts" did not get in any of the big games. HARRY NV. EVVING Ewing is another man whose line work at- tracted attention. He has been chosen to assist in coaching next fall. Ewing did strong work on the defensive and could also be depended upon to advance the ball. He outplayed his opponent consistently 'throughout the season. PHOTOGRAPHS EY ST GEORGE STUDIO X w H, l fi E I OWEN FRANK Speed and rare' natural ability have combined to make Frank one of the most promising back Held men developed in Nebraska for some years. Frank is fast on his feet, a clever dodger, and an accurate kicker.. Vlfhen Bentley was injured it became necessary to shift Frank from half to quarter, and his playing was far above par. More experience should make Frank an exceptionally strong quarterback. . O. M. NVALCOTT 'Walcott was one of the trio of big linesmen constituting the Nebraska stonewall. He was a strong player i11 the defensive side of the game. I-Ie will be eligible for his position in the season of 1910. FRANK XV. JOHNSON By aggressix'eiiess and heady playinp' "Johnnie" 5 proved :1 clangerous man tor the opposing teams. Although heavy. he was reni:u'kably fast in going clown the Iield on punts. ltle was ai hard tackler and 21 reliable player on the offensive. The sea- K f 1 son uf IJUJ was the last for Johnson. PHOTOGRAPHS BY ST- GEORGE STUDIO PHOTOGRAPH av s'r. GEORGE STUDIIO RATHBONE MAGOR- FRANK ' EAGER CMGRJ BEST CTRAINERJ SI-IONKA T -. STURZENEGGER ELLIOTT TEMPLE CHAUNER HARTE BELTZER CCAPTJ JOHNSON HASCALL iRezivrue Ffnnihall Umm HORNBERGER GIBSON BLY A NDIERS-UN KR LTIGER ' GEORGE MILLER XYARRE N R .X Y l'l KE BL.-X CK GEORGE CURTIS FRA N K FRANKLIN DUNLAVY SMITH ZACEK S-vnninr EHnnthal1 Efvaun ' JOHNSON DAVISON LONG DUNLAVY TRUMP JONES NIKON LOXVER DITTERLINE SCH MIDT 'BURLEIGH CAM PDELI. lluninr Ilfnnilraxll Uvzuu BELL OLM STEJXD HUNTINGTON IIARVISR ZAFRK U MII HUM MEL GUTHBERLET GRIFFIN GEORGE LEM PLE IDUIHZS 5'I'UNIiR Srnphnmnrn Zlhluiheill Efrznn LOFGREN POWERS ELLIS PEARCE CCAPTJ HORNSBERGER NEXV-MAN CAREY LANDERS I-IARM AN GARRETT CURTIS Q ANDERSON MELIK EM ERY ,wsiiiasa iiiaiifhf' " ' 'f ' un , 7 Ill ..- Mdg Q nz 1 fin i ' ff! if if .--H.-- in 1 -1- - F--3 --: ill U isa-T all vw!L 'wW11 j-56?---2 E 5 f d l y fl, 2 w x ,',' , 'yi vlyy I is-5,61 E ..: I 4 ig? 457 O 'STI qi ,J ig., .,,l f - f , if - A 1 r 1' 5 j m fg gi 1 I I :F 5 E :KL ,E I 1 AXP, , K 17 717' if : 5 - r 'fi J ff 1 '45, ,ffl ' ll f " ! 5 fha fd . - . 1- ?- ' :I -a ,S E . 7 1 19" f Q' 9 -I ff i., f I. ll 5 M4'9':g:o alkyl- 3. s' ' flew I ' ' f a::2f5e2?'22:.g. rn: , Qlnuimu nf Ifiaalwfhall, Swann nf IHHH-'IH IX LOOKING back over the season of IQOQ-IQIO in basketball it must be said that we did not have a successful season, only winning six of the sixteen scheduled games. The writer being a member of the team feels that he is able to account at least for part of the failure of the team to make good. Wfhen Coach Hewitt and Captain Perry issued the first call for the basketball men to report for work in November a squad of about fifty men reported. Among them were several old men of the previous year and a great quantity of untried new material. After about a months practice things began to look rosy for a win- ning basketball team. Everybody seemed to get into the game all the time and work his best all of the time. For a long time the Coach and Captain could not de- cide as to just who would make the team, but after about two months of hard practicing the men were picked who showed considerable possibilities and were given thorough tryouts. XfVhen the team left for Manhattan and Lawrence for the first trip eight men were taken. At Manhattan against the Kansas Aggies the Cornhuskers lost by the score of 27 to 16. Being the first game it would naturally be expected that the boys would not put up the best game possible. On Friday and Saturday of the same week the Cornhuskers played Kansas at Lawrence. The team was handicapped on account of the large fioor and also the glass backgrounds. In the first game D. C. Mitchell distinguished himself by throwing four goals on the Iayhawker star guard. In the second game a shift was made, Captain Perry going to left forward and Vifood taking Perry's place at right guard. For the first few minutes VVood seemed to be confused at his new position, but he soon became accustomed to it and fought Tommy johnson, of football fame, to a standstill, johnson only getting two goals. Kansas won both games, the Hrst 31 to I6 and the second 42 to 16. The team returned, not discouraged, but determined to work harder and win the rest of the games. Immediately after getting home the first setback for the team came by the board declaring D. C. Mitchell ineligible on account of profes- sionalism. Schmidt and Hutchison were then alternated at that forward in prac- tice, so that when the team lined up against Ames on January 21 it was not known just what they could do. In the Ames games the Cornhuskers showed their true spirit by fighting hard all of the time and finally winning after it seemed that they were sure to be defeated. Hutchison turned the tide in the first game by throw- ing three beautiful goals at the beginning of the second half, Nebraska winning the first game 26 to 23. Both teams were determined to win the second game, but the Cornhusker students again saw the boys snatch victory from defeat in the last five minutes of play, winning by the score of 29 to 26. The credit for winning that game belongs to the whole team, for it was only their determination and -315- Haraitg Zfizwkvihall Efrmn AMBERSON RACER CMGRJ JONES I-IILTNER HEXVITT CCOACHD WOOD HUTCHISON Pm-RAs11E1q PERRY CCAPTQ 1NGERsoLL SCHMTDT spirit that caused them to get some of the best team work that has been seen on the local rloor. The following week Nebraska played Drake two games, taking both by one-sided scores. These games resembled a football game more than bas- ketball. Score of first game 36 to 12, second game 27 to 9. Here, again, the fates seemed to be working against the Cornhuskers, for it was now the end of the lirst semester, and it looked as though the team would lose Petrashek, Ingersoll, and Wood. l,'etrashek, however, was linally induced to reg- ister, but the team was forced to go to Drake and Ames with two subguards, jones and Amberson. Both new men, however, played a line game and fought all of the time, never letting up at all, but always alter their men. Nebraska took both games from Drake, but lost two to Ames, the Ames Aggies winning the last game IS to 17. The team returned home on Sunday, and on Monday night played the Kan- sas Aggies, the Aggies winning 30 to 17. Un the following Friday and Saturday the Cornhuskers played at Minneapolis. Again they were handicapped by the loss of Petrashek, the best center we have had for several years, who was forced to quit school on account of unexpected developments in regard to his government claim in the Wfest. Minnesota won both games, the first by a score of 33 to I4 and the second 27 to 9. One noticeable thing in the last game was that the Gophers played their second team in the first half, ending with a score of I7 to I, but in the second half the first team line-up was put in and the best they could do was to make IO points to the Cornhuskers' 8. It may be well to state that Minnesota won the championship of the Chicago Conference this year. Our next and last games were played on the home Hoor with Kansas. Those who saw those games know well how it was that we were defeated. The superior team work of the Iayhawkers enabled them to win both games by large scores, so that when they left they were the undisputed champions of the Missouri Valley. Ames and Nebraska tied for the championship of the northern -division, each winning six games of the eight. The writer sincerely hopes that all the students will cooperate and get the best athletes of the state to come to Nebraska University to receive their college train- ing, and in the end the athletic standard will again be raised to where it belongs, the best in the VVest. H. C. PERRY, Captain - IH7 - EHYPBIIXIIEII1 Euga' -Eaalzrihall Efxeum COFFEE PORR KILLIAN XVESSEL FUNKHAUSER CARRIER ANDREVVS MAY RIENSCH 311I11iU1' Engza' Eizuakvthezll UPEIIII OBERIFELDIER ZA CE Ii LEE XVHITE STRASENKA MUNSUN PLASTERS l'I'l.-XUNIER Szninr Ifiuga' Eazknihall Gram MITCHELL QCOACI-If WUNDER CARROLL CAMPBELL DUNLAVY WALLACE ,YATES FORDYCE CCAPTQ BYERTS LONG Q S-vnphunnnrr Eiga' Eemkrthnll UPEIIII KRUG XVA KE LAN IJIERS K 1 I IDOO KORSTMXN FRANK SNVANSUN fL'.Xl"1'. KJ LEILISUN Wtlll Zlnninr Girlz' Easkeihall Efvsrnz CAMIERON ' ERICKSON A BEGHTOL ROLLTNGS CLEMENT RADER BARGER X ifvwium' Gsirla' Eiualwilmll FIMI111 CONNOR GOODEN HERBERT FIELDS KI M MEL LUCKIZY I Svnphnmnrr Girlz' Eaakrihall 5221111 ' SULLIVAN IOHNSON WILSON DAVIS DINS MORE BARR SMITH EHIYEIQIIIPI1 Q5irl5' Ibiaakvilmll 51231111 DIUIR CAM ERON SWEZEY L. IZIELI. l'iREliNI..XND CAPTAIN MCDONALD llruimni nf -Glrark 2-Xihlriira 19119 FACING the worst conditions'that any Nebraska track team ever had to contend with, the IQOQ cinder- path Cornhuskers concluded the season with undoubt- edly the classiest and best-rounded team that ever rep- resented the Scarlet and Cream. The first competition was a dual meet with Morn- ingside College at Sioux City, Iowa. On a cold, raw day and a soft clay track we took the measure of this strong little team by a score of 62 to 41. This meet brought out the fact, always emphasized when Corn- husker athletes compete against these Sioux City Methodists, that we never get a square deal officially and that all meetings with them should be discontimied. One week later we journeyed to Gopherland, and in a downpour of rain during most of the afternoon, and with Minnesota's line cinder path soaked with water, we did what Nebraska's track athletes have always done to our northern rivals. We defeated them, this time in a closer and more exciting' meet than usual, bv 552 to 422. In this, the first NN" meet, Collins, McDonald, VVildman, Reed, Russell, -326- ' A - I I' . N H X A .- Hamel, and Hummel won their letters for the season. Collins won his usual three Firsts, and McDonald knocked a Fifth of a second oft the Varsity low stick mark. Up to this time all the conditioning had been shaped for our next meet, which was with our old rivals from our neighbor state south of us. Wfe worsted the -layhawkers by one great big point, and at the close of not only the most exciting but undoubt- edly the classiest track meet ever seen at Nebraska, the score stood SQ to 58 in our favor. This contest did not seem to tell the comparative worth of the two teams, however, for two weeks later at the Conference we totaled 30 points, and had nine men inside the money, while only one Kansan scored. C Haddock, the "Kansas Flyer," was too much for us in the dashes, but Burke in the quarter and Amber- son in the half came near walking away with Varsity records. Gable did this stunt in the two-mile, getting the best of Alclen's old mark by three seconds. Mc-- Donald cleaned up on both sticks, but Collins slipped a cog, and for the tirst time in a dual meet in two years made only thirteen points instead of fifteen. Tommy i Johnson can run around us in football, but Russell beat him for second place in the high hurdles and tied f A r him in the pole vault. The real crisis of the meet came, though, when little "Chicken" Hamel won the jump on the jump-off of the tie for second place, and thereby gave us the pos- sibility of winning the meet by winning the last event-the mile relay. VVe cer- tainly did this with our team composed of George, Amberson, Reed, and Burke, who hung up a new Varsity record of 3 128 2-5. Burke, Amberson, and Gable Won' the coveted letter in this meet. On june 3 thirteen Cornhuskers, all in the pink of condition, journeyed to Des Moines for the Second Annual Championships of the Missouri Valley Inter- collegiate Athletic Association. C -327- A . n The day of the meet was ideal except for a slight wind at the inish and a rather dead track. The hammer throw was held on an adjoining field, and it was in this event in which we were counted on to capture a gold medal that our hard luck began. Lack of time of training and a previous week of law exams caused old "Sid" to lose out on his strongest point for the first time in two years, by step- ping out of the circle two inches on a throw which would have won the event and the meet and placedihim second to o-nly the mighty Talbot among all college ham- mer throwers. Burke also suffered some hard luck, which seemed determined to give us no better than second place in the meet. Running in the four hundred and forty yard dash and also as last man in the mile relay, he was pocketed in both races, and by the time he could get out it was too late to win, although he closed all the daylight between the winner and himself and finished second in both with a marvelous burst of speed and endurance. . The ordinary surprise of a big meet came to us, however. VV e managednto pull out a first in both hurdles, establishing a new Varsity and Missouri Valley record in the low hurdles. Also we carried off second honors in the Ioo-yard dash, 440-yard dash, pole vault, and shot put. Wfe captured third places in the 220- and 440-yard dashes, and 880-yard run. XV e finished up the meet by tying for second in the relay, making a total of thirty points, but lost the meet to Grinnell College by a few points. Campbell, George, and C. C. Collins won their letters in this meet. If ever Nebraska had a track team which deserved to win it was in this meet. for we had more men qualify than any other team competing, and two of our strongest point winners lost to men who under ordinary conditions are not up to their standard. The Cornhuskers, much disappointed at losing this meet, may well be appreciated by all, but only fully by those who have suffered a similar experi- ence. Some of those most concerned had toiled for years with the highest spirit, aspirations, and expectations, looking forward to this one day's work as the crown- ing glory of their careers in the interests of their Alma Mater. 5 In conclusion, it is only just that mention be made of the one man who has done more in the past seven years to put Nebraska's track athletics upon the high plane they occupy today. Dr. R. G. Clapp, Yale '98, for five years holder of the world's po-le vault record, and head professor of physical education in our institu- tion since IQO2, took charge of coaching our sprinters when their main rivals were Lincoln High School and the small colleges of the state. Meanwhile the records made compare very favorably, not only with our Missouri Valley rivals but with any of the colleges of the Middle 'West DALE MCDONALD, Captain 'oo -328- I Harsitg Erark Gram IEIHEI GEORGE ASBERY 1-IAMMOND REED C. C. COLLINS EAGER CMGRQ CAMPBELL CABLE PERRY HUMMEL DR. CLAPP CCOACI-ID HAMEL BURKE AMBERSON M,DONALD RUSSELL COLLINS WILDMAN KCAPT. D Nrhinaka-iHHinnPania Meri at llinrnln, mag 15, IHIIH 100-XTARD TDJXSH-VJO11 by VVllC.l1112I11, Ne- braska, Smiley, Minnesota, second. Time, 10 2-5 seconds. i'TALF-BTILE RUN-XSXIOII by Hull, Minnesota, Amberson, Nebraska, second. Time, 2:05. TTIGH JUMP-Hummel, Nebraska, and Hamil, Nebraska, tied for nrst and second. Height, 5 feet 2 inches. HIGH l'TUIiDLES-WO11 by Harmon, Minne- sota, McDonald, Nebraska, second. Time, 15 4-5. SHOT Put-W'on by Collins, Nebraska, Kel- ehat, Minnesota, second. Distance, 37 feet Vt inch. 220-YARD DASH-W'on by Smiley, Minne- sota, Campbell, Nebraska, second. 'Time, 2323-5. DISCUS 'THROXV-XVO11 by Collins, Nebraska, Nuessle, Minnesota, second. Distance, 103 feet 5M1. inches. Low HURDLES-XIVOII by McDonald, Ne- braska, Harmon, Minnesota, second. Time, 2524-5. ' Tb-TILE-VVO11 by Gadsby, Minnesota, Rath- burn, Minnesota, second. Time, 4:54. 440-YARD DAsH--NVon by Reed, Nebraska, Smiley, Minnesota, second. Time, 52 4-5. TWO-MILE Daszu-VVOII by Connolly, Minne- sota: Gable, Nebraska, second. Time, 10226. HAMMER 'Ill-IROW'-VVO11 by Collins, Ne- braska, Ostrand, Minnesota, second. Dis- tance, 140 feet 10W inches. BROAD JUMP-NVOT1 by Hummel, Nebraska g Perry, Nebraska, second. Distance, 20 feet. Total, Nebraska 55k, Minnesota 422i Nrhraakallfanaaa Meri at Einruln, Mag 22, IHIIEI 100-YARD second, WVildman, Nebraska. Time, 101-5 seconds. DASH-First, Haddock, Kansas g 220-YARD second, Campbell, Nebraska. Time, 221-5 seconds. DAS H-First, Haddock, Kansas 5 4-L0-YARD DrXSH-Fl1'St, Burke, Nebraska, second. Haddock, Kansas. Time, 513-5 seconds. SSO-YARD RUN-First, Amberson, Nebraska, second, Badger, Kansas. Time, 2:02 1-5 seconds. MILE RUN-First, Cooley, Kansas, second, Clarke, Kansas. Time, 4:35. TWO-MILE RUN-First, Gable, Nebraska: second, Thompson, Kansas. Time, 10:23. 120-YARD HURDLE-First, McDonald, Ne- braska: second, Russell, Nebraska. Time, 16 seconds. 220-X7xXRD HURDLE-Fl1'St, McDonald, Ne- braska: second, Newbold, Kansas. Time, 26 seconds. SHOT PUT-First, VVood, Kansas, second, Collins, Nebraska. Distance, 37 feet 1Vz inches. :HANINIER THROW-First, Collins, Nebraska: second, Meyers, Kansas. Distance, 149 feet 11 inches. HIGH JUMP-First, Smith, Kansas: second, Hamel, Nebraska. Height, 5 feet 5 inches. BROAD JUMP-Martindale and Vifinter, both Kansas, tied at 21 feet 4 inches. DISCUS-First, Collins, Nebraska, second, VVood, Kansas. Distance, 110 feet SW inches. POLE VIHULT-RL1SSGll of Nebraska and john- son of Kansas tied at 10 feet 10 inches. RELAY T2.'XCE-'XlVOl1 by Nebraska. Time, 3:28 2-5. Total, Nebraska 59, Kansas 58. -330- 4 itlllisianuri Ealing Glunfrrrnre 100-Y.-mn TDASI-I-kVliill1'1Zl.l1, Nebraska, second 220-r.xRn Dixsn-Campbell, Nebraska, third 4411-YARD DASH-BLlI'iiC, Nebraska, second Reed, Nebraska, third. S50-xuxrzii D.-X51-I-.'kllllJl2l'SOl1, Nebraska, third ONE-MILE-George, Nebraska, second. PoLE XT.XLTl.T-RL1SSCii, Nebraska, second. Total, Grinnell 235, Nebraska 30, Missouri 27, S1-1o'r'PU1r-C. C. Collins, Nebraska, second 1:50-x'.-xitim ldL'RlJl-l2S-kiCiJOl1illCi, Nebraska 5 lirst. 22211-Yann HL'RDl.liS-b'iCDO1'lZliCi, Nebraska first. - Relay team tied for second. .-Xines 22. Kansas 10, Drake 10, South Dakota 7. Nebraska-illllnrningnihr Meri at Mnrningnihv. filing S, IHHH 120-YARD H101-I l'lURDl.ES-BFOXV11, Morning- side, tirstz McDonald, Nebraska, second. Time 1:3 3-5 seconds. KTILEE RUN-H. Berkstresser, Morningside, first, A. Berkstresser, Morningside, sec- ond. Time, -1 minutes 522-5 seconds. POLE V:XULT-H3m11101lCl, Nebraska, lirstg Fearing, Morningside, second. Height, 10 feet 6 inches. 220-YARD Low HURDLES-'ix'TCDQl13id, Ne- braska, first, Burns, Morningside, second. Time, 261-5 seconds. HIGH JUMP-Belt, Morningside, iirstg Hamel, Nebraska, second. Height, 5 feet 6 inches. 220-YARD DAS1-I-Campbell, Nebraska, first, Ewer, Morningside, second. Time, 24 sec- onds. . DISCUS-COiii1l.S, Nebraska, first, Quarn- storm, Morningside, second. Distance, 109 feet 115 inches. -1-LO-xuxnu D.-xsH-A. Berkstresser, Morning- side, lirstg Reed, Nebraska, second. Time 52 4-5 seconds. S1-tor PUT-COiiil1S. Nebraska, first, Cha- loupka, Nebraska, second. Distance, 35 feet 7 inches. H.-n.r MILE-Aniberson, Nebraska, firstg Chapman, Morningside, second. Time, 2 minutes 54-5 seconds. BROAD JUMP-'Wildman, Nebraska, first, VVende1, Morningside, second. Distance, 19 feet 9 inches. IJAMMER THROW-Collins, Nebraska, first, Brewster, Morningside, second. Distance, 125 feet 8 inches. Two MILE RUN-A. Berkstresser, Morning- s1de,'Hrstg Gable, Nebraska, second. Tirne, 11 minutes 6 seconds. MILE RELAY-Campbell, Amberson, Reed, and Burke of Nebraska. Time, 3 minutes 45 seconds. Total, Nebraska 62, Morningside 41. -331- 1 9 1 s CROSS CIVIPL. CRGSS COUNTRY for I9o9 was not so successful as it has been in former years. Nebraska has for the past four years won first at the Chicago Conference Meet, and thus- proved herself the Cornell of the VVest.. VV hen school began the chanc-es for a winning team were considered the best we had ev-er had. Four old men were expected back, and there was an abundance of new material, however, Captain Gable was not able to return to school until too late to take his place at the head of the team, Qther disasters followed, Baumann, last yearis captain, was laid up with a bad foot, and was thus eliminated from run- ning 5 McGowan, one of the most promising youngsters, was taken sick and could not report for the preliminaries. Trump of last yearls team was unable to get into form and failed to qualify. Two try-outs were held at home in which the men finished in the first race as follows: Anderson, Amberson, Clark, Milek, Lzicarg and in the second Anderson, Clark, Lzicar, Amberson, Milek, the same five men qualifying in each try-out. At Chicago our team was defeated by Minnesota, but we managed to linish second in the field. The Nebraska runners finished well and were only beaten by a very small margin, Anderson finished third, Milek eighth, Clark tenth, Amber- son twelfth, and Lzicar seventeenth, which is not a bad record in a field of thirty-five. The men will all be eligible next year, so Nebraska should be able to get re- venge upon her northern rivalsj There will not be so many new men next year because of the action of the Military Department in ceasing to allow cadets a leave of absence from drill during the cross-country season. This will be a serious hand- icap in the future teams, as it is impossible for men in athletics to drill and at the same time keep in training. -332- Haraitg Qirnzn Qlnunirg Ezwn LZICAR ANDERSON DR. CLAPP' CCOACHD QXIILEK AMBERSON CLARK f75b OT 5 ,ee 'F EN I TO whomever falls the duty ol compiling the linal record of any achievement it must be with satisfaction whenever he can truly make that record show advance- ment or success, and this is what the Cornhusker record of tennis at the Univer- sity must show for the past season. And as a direct result, tennis, for the lirst time, promises to take its rightful position in this school among other University sports. ' ' Several happenings worthy of note marked the past season. Ut course the most important was the increased interest taken, as shown by the large number of players, there being nearly forty association members. W'ith but two very inferior courts available, it was impossible to hnd accommodations for this number, and as a consequence the team which was Finally selected to match its skill against the .layhawkers was handicapped from the very beginning. Owing to the fact that the sport at Kansas is more firmly established, that school has developed some ot the crack college players of the West, and its team last year was no exception, be- ing composed mainly of veterans. Therefore the showing of the Cornhuskers was really unexpected, and while Kansas won the tourney, all the matches were closely contested, the tinal score being 4 to 2. Ot the 1Q sets played, K. U. won I3 and Nebraska 6. The year before in the match played at Lincoln, the Nebraska play- ers were unable to wina single set of the 18 played. But it was in the Mid-West Tournament held at Omaha in August that Ne- braska players made the finest showing of the year. About a halt dozen Univer- sity players entered and competed against the stars of the XV est. Guy Scudder, this year's manager, made the most sensational showing, defeating Kohn of Qmaha and the man in charge of the entire tournament in straight sets, and giving Gil- man, the champion of Iowa and former holder of the Tri-State record, the hardest iight of his life, to keep from being eliminated in the second round by the Doni- phan youngster. Harry Smith, holder of the University championship in singles, also made a very favorable showing, and went up in the tournament until he met Armstrong now a University ot Minnesota Freshman, and champion of that stateq - VVith such a strong nucleus of old men there would seem to be no good reason why an exceptionally strong team should not be developed, but the great drawback has been inadequate courts on which to practice. But at this writing this, too, is being eliminated. and in a short time we will have three of the finest double courts in the city. It is hoped the courts will be in shape for the match with the jay- hawkers which is scheduled for May 14. The result of this contest will be known before this greets the reader's eye, so it would be absurd to prophesy the result, but if the sting of two previous defeats can compensate for lack of previous play, the Cornhusker team will make good. Zb Results of the Nebraska-Kansas tourney at Lawrence, May 21, 1909: NEBRASKA KANSAS Flower and Smith won from XfVoods and Moetz , 6-3, 6-3, 6-3 Hubbell "and VVeaverling lost to lfVatson and Bigelow 6-2, 6-3, 6-4 VV' Cf1VC1'l1l1,'Z ' won from Moetz 1-6, 6-1, 6-2, 6-4 Smltli lost to 'Watson 6-3, 6-1, 8-6 Flower lost to VVood 6-4, 6-0, 6-1 Hubbell lost to Bigelow 6-1 6-O 6-0 RALPH E. VVEAVERLING, Captain. -334- fx Haraitg Zifrnuia flmin IEIUEI SMITH HUBBELL VVEAVERLING X ? 1 ff El N Kill x 1 ll .J T-4 MAY WHITCHORN 5722151111 nf IEIHH BASEBALL has not thrived financially or otherwise during recent years. Hopes for a better team in the coming season will in all probability be realized, for the material is more abundant and better qualified than for some time. Ne- braska students, it is hoped, will be more enthusiastic devotees of baseball in the future, so that the sport can be made financially successful. All of the games of IQOQ at home were scheduled to be played on the league grounds, and it mustbe said that the team received good support considering the fact that the student body is prevented from watch- ing the men practice and really knowing who play on the team. The success of the team of 1909 and the attitude of the students give basis for hopes that bet- ter things are to b-e expected in the future. The sea- son of 1910 will be bettered by the new athletic field and warmer support from the student body. As usual, early practice games were played with the Lincoln league team. During the Easter recess the team was away on the southern trip. Missouri, Kansas, and other colleges in the two states were played. In the first live games we won four, including a Conference game with Missouri. The remaining four games were lost, playing four games in three days. The men were worn out completely, and it was evident that a college team can not stand a long trip early in the spring and play with the spirit necessary to win. 1 It was an even split on the northern trip, the Cornhuskers winning 'three games and dropping three. Betrzisie, Captain :O9 Que t1e game was played with Minnesota. -336- :Xt home all of the games resulted in victories, taking a game from Kansas, one from Drake, and one from ll-flissouri. The Kansas Aggies, conceded to be the best college team in Kansas, were defeated easily I4 to 2. From Kansas we won thc hrst, a Conference contest, resulting in a shut-out victory. In the second game rain necessitated the calling ull of it in the fifth inn- ing, and Nebraska was in the lead. The conditions under which ,Kansas met Ne- braska on the home grounds were much morefavorable to Kansas than when Nebraska played the -l21j'll21XX'lCCI'S at Lawrence. The Cornhuskers were worn out by the southern trip. Of the games played during the season away from home we won half and were victorious in all of the home contests. Five of the seven Conference games were victories for the Cornhuskers, giving grounds for claims to the championship. Coach Fox and the team collectively and individually deserve great credit, and in conclusion I beg of you to permit me to say at least we thought the season of 1909 was a successful one and that many as successful or more so will follow in the future. Omzx llrfrfrzmc, Captain. Q l GREENSLIT, Captain-elect for 1910 CARROL Coach -337- r Haraiig Igamalmll Braun IEIHH EAGER fMANAGERJ 'METCALF COOK ' MATI-IER CARROL VVARD GREEN SLIT PROUTY OLBISTEAD STURZENEGGER DUDGEON CLARK BELTZER CCAPTAIND XY Q 1 1 ,Wf Q 5 , seals les ff' 'l l ii l ll llill r ' S Ml i Will? isi s. in l ll t fdtlpl flings -N L 'FW , "-wi lm BIHNCH-1 2 gf.--. Ellie Erlinquvnt QlH11l1IIiUPP lrle stood at the door at eleven. .-X notice in his hand I-le felt pretty far froin heaven As he niade his linal stand. For his worlc was going hadly, 'T was all P, P. and M, And he was feeling very sadly :Xs he thought of Psych and Chem. lnside he could hear Prof. ilngherg Ranting and roaring :ind roaring' in wrath, And his hair seemed turned to an iceberg, i'Gce, I am sure on the downward path." "But it's up to me." quoth the culprit As he opened the fateful door. And he screwed up his courage and grit, For he had been there before. And now. his friends are asking, l'Wlhere is our friend of yore? For we have never seen him Since he passed through that fateful door." E2-9.24225 Hush! Be still as any mouse, There ls two babies in our house, Not tivo dollies, not two toys, Just two dumpy, sleepy boys. Chorus Call fogetherj - Rock a-bye Shonka up in the law school, Both you and Simms are asleep as a rule. lfVl1en class is out we'll quietlv go And leave you and Simms to nod to and fro. -AGEE. .Fwd Professor Nfoizve Cin R'ailroacl Engineeringl-All my class in the past have found some time for coasting. 'Tis true, let us coast. -339- mr Mani In ilinum When Earl Campbell is going to be married. XNhy Nebraska does n't have a rowing crew. If Jesse Clark will ever stop talking. Wfhy more cadets do n't join the Range Detail. Why Major Dirks hangs around the Pi Phi House. Wfhen "VX7ebb" .Tones will sell his Daily Ncb1'aska1L bicycle. WVhy did Dobbs "insurge." VVhat became of the Aero club. X!Vl'lC1'1 will we have good editorials in the f'Rag" again. If Clyde Soderberg will ever work. ' What Villiers would do without his Hear." Aus.-Use a wheelbarrow. Wliat did "Splint" WVheelock do with his baby pictures. If "Jimmie" Ayres will reform the city governments. VVhy Oberfelder talks so much and says so little. 'Why the library windows are so popular. Wlieii will Patterson get a square deal. Why do n't Nebraska have a brewery at the State Earm as they have at Min- nesota. It is eight miles to Havelock. VVhy the Laws did n't sneak. Why do Nebraska girls choose Kansas men? Ask Helen Mitchell. VVhat "Ole" Monson would do without "say." Wliyf the D. U.'s are so strong at the Pi Phi House. Wlieii Buck Beltzer studies. How late Professor Pogg sits up at night planning his "bum" jokes for to- morrowls c ass. Why there are more Quakers excused from drill at the University than are living in Pennsylvania. Wlie1'e Vlfunder got his society ideas. A If the Regents will ever increase the size of the campus. VV hy Nebraska do n't provide quarters for the debating squad when in training. Wlietliei' you prefer to live next to the School of Music or the Law shop. Wliat brand of tobacco the Laws use. l1Vhy the Engineers wear high boots and sombrero hats. Wliyf the History Department controls the Law Library. 'When Bill Letton pledged Kappa. 'Who caused the discussion about the Senior Play try-outs. Wlie1'e Perry Smith got his nerve at the junior Prom. VVho takes care of Tige when Ruth Haller goes to classes. Wliat makes 13th and R so popular for frat houses. ls it the Church? Wliy Irene Iaynes took Domestic Science this year. Vtfhen Mrs. Bates began talking. VVhere Prof. Luckey learned English grammar. Vtfhy did Aten and Carrol make their speedy exit from the Sig Alph "Annex" lfVhether Stuart Piper Dobbs still loves the Chi Qmegas. Wlien did Prof. Frye stop smoking cigarettes. How tall Struve will be when he gets his full growth. VVhy Rein is an anti-woman suffragette and a pro-Dahlmanite. 'When Prof. Dales met a chemistry class onktirne. How long .lack Best has been at the University. VVhy Phil Eredericks wears a smile this spring. Why Helen Mitchell and Hazel Hanna root for Kansas. VVho told the Phi Gams they could play on the Alpha Chi lawn. How Eager came to part with S5 for the jack Best fund. If "Cub', Carey will ever get enough sleep. If Dirks really imagines that he is going to be a colonel next year. -340- ,mu f-- J W f ,ix-v-X-A . Y xfx-.....e-f-Q-.gs 1.2- ,,., vi- 1 I- 5 , Q 1 w fi x9 . i'fj 1 1 1 X E Hffdfld 'Tis June in Old England. there 's a crowd on the shore fo welcome lack Best to his home once l'l101'C. There s King George and Balfour and the Prince ot XVales, And man And Old For he 's y people of whom we hear tales. jack from Nebraska is sure the Best, loved and respected from East to lVest. ODD? in this Gbuerrnat Bates had an overcoat last fall That gave us great concerng 'T was not made up of asbestos And therefore it would burn. One morning with his meerschaunl lit He puffed along to school And ditched it in his coat, red-hot, At the gate, per Regents' rule. His coat in the justice court did hang, VVhile Bates to class did pokeg The janitors rushed everywhere To find from whence that smoke. Wfhen class was over and the boys Retired to the Justice door . - They found the room was thick W1tl'1 si , n And Bates' coat was no more. The rule of law is very clear, 'T is one all laws should learn, That pockets not of asbestos VVhen set atire will burn. -341- olce, AN '11 Qlupih Glluh Motto-'fUnited W'e Stand, Divided W'e Fall." Colors-Red and Yellow Flower-Forget-me-not Glharier illlizmhrria Drake and Kimmel Owen and McCullough Iorgenson and Williains Potter and Woodworth Artiuv Memhrrs Qinrlnhing ahnueb Aylsworth and Long CMabelj Haller and Drake Cin Beatricej Campbell and Miller Hamilton and Fitzgerald Ball and McClure Murphy and Iaynes VVilson fKansasD and Mitchell Jessup and Barr Cboth left schooll Cook and Ramsey Cout earning cash nowl Davis and Lapp Svpikrh Dinsmore and Barr Beghtol and XfVood VVeaverling and Moffitt Frank and Barns Frederick and Powell ' Quakers R 'l b Diglggge ill-Ielen Holloway Hutchison . Ewing E Franklin Carey Vlfeaverling Dutton Holmes Palmer - Reddish l Tibbets H ascall l Capt. Carse Meyer HoffMann S Ole Monson - Billy Randall lzu Chaplme , .Un Hrhr P Burrus Sarah Martin Paul Bell Blossom Vlfilson 311 Zllarnliabe Ford Howell Borrowntan Parks -342- 4,14 ' . EVOLUTION yr t lll FEE 5 H198 N .fr I 5- SOPH JUNIOR, x5CN!OR., J 09212 nn the Eunlntinn nf the Ent Students watch! For each new year The hat takes up its new career, From simpering Freshmanls simple lid To roosters, hens, and blackbirds hid. The lirst is modest in its mien, The second year a mushroom 's seen VVith one lone feather on the crown. The third year there appears in town A more elaborate, handsome styleg But wait and see the Seniors smile. "Chanticler" roosts upon crown, A parrot's head is nestled downg A bunch of ribbons red and green, A 'lparadisen may still be seen. Wliatexfei' you do or where your 're "at, Keep your eye on the Senior's hat. ry at at .Q Emu llama Two Seniors late to every class, I wonder who 't can be? Their names begin with G and F, They wish they were both Z. For there, while profs Went down the roll, 1'm ,d to tell the tale, They would have time outside the gate For one more coffin nail. One Green can play this role quite well With Freitagfs legal aid, They put all others in their dust And leave them in the shade. The last spike will go home some day, The last roll will be told, May none of the Laws for whom we fear Be left out in the cold. -343- f, ,, . . T f T S . Lf- l , R QQH-, Tel' ip 1 f 'f L: I X ' 1. g o f -. x, f ne -. ,Q , I n z- .,,,,w , I, 1 .. ...M 5 T T' ' V-51.23. . . X Cwee fmaz.. Qia illirzt Llluue Mark Mums It was the lirst junior Prom. and he was a Ereshman, yet he was not enjoy- ing himself. So he cut a two-step with a haughty upper classwoman, the friend of a friend of hisg stole into the smoking, alias dressing, room reserved for the men, digested one-half gross of Turkish Trophies, and fell to musing on his iirst love whom he still loved back in the old town. I His musings: Here I sit alone and blue, VVith nothing that I care to do. Although the splendor about me is grand, And the luxuries of life at my command, Yet it is clear to me--I understand That I am lonesome and blue. Eor- Every one's here but you, dear, Every one 's here tonight, Every one 's here but you, dear, Here in the throes of delight. Every one 's here but you, dear, That 'S why I am lonesome and blueg For in the wide world there is only one girl For me, and that 's you, just you. It sounded so good to him, so near what Wfilliam Shakespeare would have mused under the same or similar circumstances, that he wrote it down then and th-ere, and mailed it to his hrst love whom he still loved, early the next morning. on his way home from the Prom. A week later the mail man handed him an R. S. V. P. from the girl back home. Her musings: Here I sit, but not like you, For thereare many things I ought to do: Dusting and scrubbing and beds to make, Dishes to wash and bread to bake, Clothes to iron and skirts to shake- Yet I am Writing to you. Eor- ' 'With every one there but me, dear, Witli every one there that night, Wfith every one there but me, dear, It must have been a wonderful sight. "Every one here but you, dear,"- Yet you say you Wereblue. That sounds queerg you were not that way back here. Next June you will have broadened your view. He read it, but he did not smile. I-Ie was a Ereshman. Presently he received a hunch. He was a wise man. He smiled. Some other boy back home was holding higher cards than he. Again he smiled. That night, as a brain-rest, a nerve-soother, a patience-restorer for a three-hour English Lit. assignment he penned eight pithy lines in rebuttal. He knew that was the Word to use,-re- buttal,-because he had the program in his pocket. He mailed it to his first love whom he once loved, the next morning-the rebuttal. His rebuttal: No one was there that night, dear, No one was there for me. No one was there that night, dear, Except just one peacheree. -3 44- She was a lfreshnian, my partner, And believe me, she sure made the hit, For, though I will confess to a brand new dress, Her duds made me look like a NlT. Expectantly, he awaited the First Loves rebuttalg but he lingered in disap-Q pointment. For it canieth not. The following june, however, the Y. P. S. C. E. ot his home town gave a picnic at the Turkey Creek Grove. He went. So did the First Love. So also the man with the high cards. They went-Romeo and 'luliet vs. Shakespearean Freshman. His salutation was effusive. "How do you do, Perscillal You are looking' well-all things considered." He glanced at the High Man. The High Man grinned, he did not catch on. But Perscilla did. She counted tive-for dramatic suspense, wriggled the fingers of her right hand-in preparation for dramatic gesture: inhaled one full breath. deeply, slowly. silently, almost stealthily-she had taken twelve lessons in elocu- tiong then, striking the most dramatic pose ever struck on Turkey Creek, she exhaled. Her rebuttal: "You think you 're smart, do n't you I-just 'cause you 've been to the UNT !" -F. I. B.xLi..xi:D, MAX W W . T' Lzdgsyu an A' 2,5 X 1 . Jfimcm Tell, IN, f X 'ini Zfffw..-ii Ellie Zluninr iIHrnm. The Junior Prom. committee was on to the game, All Sophs and Freshies they treated the same. UNO tickets for you," they sternly said, f'You can stay home and go to bed." A howl went up from the Freshies then, And prices soared from three dollars to ten. Every Freshie and Sopli was determined to go, And the way they went at it was nothing slow. They howled and they kicked and they begged and they plead, Until the chairman wished that he was dead. "Oh we'll be there, you just wait and see," They cried, as they parted with great dignity. There were rumors of tickets by Freshmen hid, And awful tales about what Sophomores did. Sherlock Holmes was not in truth the Juniors then, Not an underclassman escaped their ken. So on February Fourth the Prom, came off Witliotit a single Freshie or Soph. The rest of the college gave three hearty cheers, For that Junior Prom. was the best in years. -345- Atteniiun Regular Classes Eroni 8:00 A.M. to 11:00 P.M. AT "THE SARATOGAH SPECIAL ATTENTION GIVEN TO BEGINNERS FRANK JESSUP, B. P., DEAN Max Beghtol, Head Professor of Billiards Buck Beltzer, Head Professor of Rotation Tommy Thomas, Head Professor of Bottle Pool Splint Vxfheelock, Head Professor of Fifteen Ball Effie Dinsmore, Head Professor of Poker Pool Carl Rohnian, Head Professor of Mum Pool b PROFESSORS ASSISTANT PRoEEssoRs Byerts Huffman Upson Holland Wfhite Cary Davis Brain COURSE 1 GENERAL SURVEY-HlStOYj' of pool and science of the cue, illustrated by lantern slides. Eive hours attendance, five hours Credit. First sernester. HEAD PROFESSOR AND ASSISTANTS. . , COURSE 3 ROTATION PHILOSOPHY-DCVCIODS the philosophical conception of the reality of pool, and ap- plies it in some detail to the interpretation of the system of cues. Ideas of force, banks, English, life, and chalk. Open to those who have had Course 1. HEAD PROFESSOR BELTZER, assisted by UPSON AND DAVIS. COURSE 5 PRACTICAL ETHICS-LCCtL1TC course on individual and social rights at the table. HEAD PRorEsso1I WHEELOCIQ, assisted by HOLLAND. ' COURSE '7 SPECIAL STUDIES-111 experimental Psychology. Essentially a laboratory course. Lecture and discussion accompany laboratory work. FRANK JESSUP, Dean and Assistants. Prospective students see the Dean at office. -348-- C UU JHH ,hiilQu " 1 , ' 1:31 -'15 , V' ' Q X? K ml! lf' um 'mm es I Q , ff Mfrs 1, """' J ' ML v If Q2 17 if ,. gf . . W , :,, ' " W A 45" '-- A -wg QL C V mv 5" qu ' ' rm , --W f 3? A -ff E i "4---.1.iKkv as , . if fig' -A mn, ' ' ,I ,im ' ' . .,, I ll .Q X YC:7ieL HHLLQ' ga W Y. M. C. A. AND Y. W. C. A. CHRISTMAS KID PARTY Efhr Glrrrihlv Zuma THE CAST Dorothy Miller Erle Campbell Kate Field THE SCENE O11 fha CGIIIPIIS doing beizcizi zuorle, Dorothy and Erie scared. Dorozffzy-XNell, it 'S about time to go to French class. I do so hate to go up where those Laws are. . Eric'-I-Iow so? . Dorozflzy-Gh, 'cause I wish that they would move the French Department some place else. Erie-IW ell, why is that? Dorothy-I am so afraid that they will knock me down that ,I do n't know what to do. They just rush from one end of the hall to the other, and a-. and a-and they stare so! Erie-Wfell, you're not afraid of that, dear? Q D Dorothy-VVell, no. But it does make me feel queer when so many do it at once. You See if you- Kate comes f1'1'pp1'11g' 1117, out of breath and very fwlzizfe. Kate-Oh, Dorothy! I just came from French class and I,1T1 scared stiff. Erie-VVell, what is the matter? Kate-VVell, all during' class those Laws hung' around the door. staring' in and making such noises. and iust as I came out of the door, they let out such a warwhoop, and I know they were making fun of me. D01'0fhy-Ain't it awful, Kate! I 'm glad Erle 's not a Law. ' Kate-Look, here come some now. Me for the library. Exif. Us Us sw Fllrrahiv nn the Ennnh BY PROFESSOR EDXVARD A. ROSS There was a qav freshie of Lincoln Thought dehatin' as easv as wincoln. But a week on the sauad Made him murmur, "O Lawdl I 'in better at talkin' than thincolnf' -350- iivurriea nf ax Brillrr Time was when I was but a lad and wanted bad a gun, that if I heard a bugle -blow-gee! how I uster rung and if some men with showy suits came marching down the street, I uster soldier for a month, and how my heart would beat. I uster read of -lohn Paul jones, or Washington, or Lee, and told the folks when I growed up I'd join the infantry. Wfell, time went on and I growed some and came to U. of X., and when I went to register, they said, "You 'll drill, by hen!" I kicked a little to the boss and said that I was lame, but he said, "Get another one, that old one 's getting tame." I asked the fellows at the house where I had sent my trunk, but they ha-ha-ed and laughed at me till I ran out of spunk. So when the bugle blew at five on that first day of school, I moseyed to the Armory, a-looking like a fool. .-X man named Dirks, who looked like IT, and thought he was some, too, lined us poor dubs up in a row and I got put in "QF Another duck they all called "Cap" made me turn in my name to a fellow called the sergeant who got right in the game. The next few nights I sure got mine, for we went on the street, and when the Captain gave commands I seemed all hands and feet. When I turned round to talk to Bill, Cap told me to keep still, and, further, not to spit in ranks nor gaze around and grin: but stand up straight, stick out my chest. and keep my chin drawn in. lVhen we got guns, the darned old things were all clogged up with oil, and when we did n't clean them up, Dirks swelled up like a boil, and give me ten de- merits and the other fellows too, and when he got away from there, the air sure was dark blue. In closing, let me rise to say that happy dreams are o'er, and that this drilling business is getting quite a bore. My heart no longer beats with pride to see the boys in tan, and I vow now, when I hit camp, I 'ni going to rush the can. And if they put me on K. B., and make me clean up camp, when we get home. I ill say right now, old Dirks and I will clamp, So let me warn you boys at home, if you COINS here to college, hunt up religious scruples and fill your brain with knowl- edge, and get your parent's signature and that of our friend Phil, and have Chance Avery sign the thing and then you need n't drill. -C. A. B. an as .aw liar Ernppingz I-Ierbert Ford displayed great gallantry by carrying a young lady's suitcase together with his own over the Burlington viaduct. It was windy, his glasses blew off and fell below. After much confusion and much else, he recovered them. F7'1'KQ'f1if61t0d Lairzdla-dy Cto Dr. Maxey, at time of smallpox scared-Ytfhen are you going to move out? ' Dr. Mem-cy-I do n't believe I'll move out, but I may break out. Prof. Fogg--Do n't quote Ph.D.'s, they are too common, and besides, gentle- men, I have nit got one. Registration week, two Freshmen leaving the Administration Building. First Freshmaifzf C to second Freslimanl-IV hen have you your Ia.-Uatory periods ? .E7'Zfgf1i.S'I'L Cto Freshmanj-Have you promised your support for Freshman president? F1'eslz1M.cw1-I told Mr. Coffee I would vote for him. English-Do11't do it, he is an Iron Spike. -351- d Eefnre zmh After 'T is safe to say in the first few weeks Of German 19 we felt we were freaks For trying to master a sabject so deep. But when we arrived at the great final day W'e had come out victorious, strange to say, The frovvns had vanished, the smiles came to stay. A ee he or Elite iKepn1'Ie1"a Experience A COMEDY IN ONE ACT CAST Ruth Lindley Ruth McDonald Robert Hawley Scene, Library stejvsg time, about four 0'cIock one affewzoozz Hawley-Hello!-say-a-a-have you any news? Lindley-Yes. Hawley-VVhat is it? 1WcDoaaZd-VVe just got canned from the Library. That 'S great news, do n't you think? H awley takes aotes very S67"i0'Zl-Sly. I,1'7ZCl11Cj'-XNl'l2l'E do you want to write it down for? McD01za-Id-VVhy! I bet he 's a reporter for the Rag. A Both gi-rls make a dive for the aoztesg Bob fights z'aZ1'autly. They destroy the vzofes. Robert loses some hah' but escapes withozzzf f1l'l'ZLh6'7' 'ilZj"ll7'j7. --3 52- Smggvztinrw Oscar Olson. 21 young' engineer, Often visits the hen-house so clear. lf the news gets about. And Dean Richards lincls out, Young' Oscar will be here next year. Erle Cznnphell IL great failing had, For Dorolhy's love he was mmol. But now he seems cool .-Km! conseienlious in school, So we thinlc that his heart must be glad. ,f X7 ff? + W DCWW The engineer's Z1 rough-neck boy XVho never tries to shirk. He rolls his sleeves and bares h1s arms And then he goes to work. First he makes the tripod firm, Then turn, squint, turng Thus by his stakes and flannel mouth He will the true line learn. l -353- AN '11 A liarahux I. Pierpont had his hair shaved off To make it grow the nioreg And if his paradox be true There'll be more than before. He called upon his lady love- A pretty little miss- And held her hands behind her To try to steal a kiss. i She said, "Not on your tintypef' And grabbed the shears to help, But in the scuffle got some hair, A patch beneath the scalp. Now when he saw her later She told him with a laugh How she had stuck that piece of scalp Upon, his photograph. And how it started growing, And when it wouldrft stop She had to take his photograph Off to the barber shop, And when that hair was clipped again, He said to her for fun, Hvvrlliflll does he prefer, Miss, Witcli-liazel or bay-ruin?" 4 She took the picture home, And the hair it grew the more, She put it on the niantlepiece Until it reached the floor. She put it in the tray of her trunk Among her pictures fair, And when she raised the lid again The tray was full of hair. She went away, was gone a day, And on her return The furniture had grown some hair, And she had hair to burn. The Pierpont paradox 'is true, It bids the barber fair. The more you cut the more there 's left Is the rule of Morgan's hair. -354- , V ffv. 1' -X ,- A . 343562-f swf? M7257?fi?Zi'f2Zf5Lfx'AZf9a l'Q,g,fn1,fQf,"fi' 19 I ., JA' V. Mfffk, lA,' '7 V5.9-1, f, gif fy , ,,,H1.,,V is at f'25fM'f!' '-if YW ,' r Af li - '4,,f'.5" JW' Qmlfffvl'-'U fffufvfgfd if-ff 101ff"'f-'7f- if XX t e V ' K ffwfyl, H.-my f' VWJWW W f'm,'uf :if MM 24215 A, 1 'deff !ff,,1 ,.- U-, l .fly 15,47 fp , aff ,A ,,,,,4f be-tbl f'f'f,'f"fg fdmflafgai' l,c,,,3ff'15f?21va:!:' 1 1-Viv' ' I K X 1, W 142 gi l,4LMy"l,Q?- , cf ' . f,,, ' 1' f l I fi l ifilgliu 'wL.x.r.uMes'go 5 5,R1':lT:':AT fm . r,.,' avg LLA , A l RAHQ l ,V l i l ff I mrs FE.LC3INGil?!0 wgflncir ' 4 t Q ' l I fffivlfiiiif' l is 5 5 ' i V! It N .lf-:J i EW5 i m, 1872! l.g.q 1 ff i I'f2c'q'5ff . 1-if - i?1t"l i 'fwf lf 'ff' ' Pr 8 'man 1 l 4 - ' lil' -' V ' - V V "" , ' A' :. J 'I I o I In . x. S I , ,f AW A, Nt gnu, YF, '. 14" f 5 G N " 1.79 il! E-. : I 1, f-'- ' ll ,f 1 A .fi ' --fl' .1 i n Viim Wfi it ll Pi' 'l A' in K f fl N ' i' ' - 4-"VM N 1, . - 1 M.. M., fy 15 37' i J l- ..,,,.1'iig.ltflq Wa, U aj! sg- gc ,dm ,M i 4 HMC, 1. ,. - ., ,y , l S y Il K, Q, ,lr f X qmnmwm W'-:naw - . ' 5- lf f - ' fwnw - f -if-9 - it . it i 1 ,I-5' " " jill i if 1 ll lllf ll 1:9 ' A 1 ,t E9 ,fr 4' v I f HZ' r -Val . at Xia I at flaw Q lgvrzingew Emma Solon made a batch of laws To govern Greeks and Barbs. He made them known to all concerned By large plain-drawn placards. But Persinger at a later date Made laws for lawless "Laws," And published them by loud harangue Amid their glad "I-Iaxvl Hawsll' -AN '11, JW 425 af Bum it 35 Grace Kimmel seems busy these days In perfecting her trite little ways, For a Freshman named Drake Seems to think it no fake Wlieii Grace her trap for him lays. Doc Owens took law for the reason, To leave Alice now would be treason, So the Thetas smile now And the Phi Delts slightly bow VVhen they think of the signs of the season. -355- 1 Efheir 3HEI1IU1'llP iinhliraiinna Theta Nu Epsilon Kappa Alpha Theta . . "Tub" 'Bartlett . . . . . Julia Nagle .. Pi Beta Phi ..... "Clem Metcalfe . . . . . . "Sister" Perry Smith Phi Delta Theta .... Daily Nebraskan . . Edwin Maxey . . . "Duke" Reid .. Dr. Condra .... Freshman Laws .... Alpha Omicron Pi Mystic Fish ...... Beta Theta Pi Spikes ............. Alpha Chi Omega Iron Sphinx ...... ' S. P. Dobbs Black Masque . . . "Straw" Riddell . . . . . Delinquency Committee Alfreda Powell ....,. Dr. Hinman ........ CORNI-IUSKER Staff . . . Pollee Gazette The Black Cat Army ahel Na-oy fozmtal Dtfamatle ll7lY1'7'l'0l' The Smalrt S et Baseball News The hV07'ilCli'LjS Home C077ZPC11ll'01l Kappa Alpha Theta fozmtal Da l ly llf'Z'SSO'lfl7"I'C'b7fL Sytaczlse Daily Orange Mtchz'ga1tens1's V All other College papers Lotzaloa Fashions Y07l7'lgjS Ma-lgAas,:'i1'ze ....The Idle Hour . 4 ..Chz,z1feh and Home Cozmtafy Life in Am-ev'z'ca Little Tots ' The Key of Kappa Kappa Gamma . . .,5t. Nicholas Etude Political Science Qzlartevfly The World Today James Boys Yozlth"s Compahlovt lll701'le and DVM The "Reign Sagelyrlzsh Philosophy IQIO Cowzlzasleeff 56565 Sayford and Nicholson are two very bad boys, They simply canlt whisper without making a noiseg They bumble and grumble and rumble and mumble And all that they say seems a horrible jumble, Till at last the Librarian, With look quite sincere, Says, "I think I shall ask you to not ever whisper." So Savford and Nicholson are now very quiet, To please Miss NVilson and avoid a riot. AGEE TOHTTEND TD NYEYES Au Qcggzgfki Q K F' vi wif-wg NE-ED ,, FATHER NEC05 A ng, MY Ass STANC . ' FOIEHFELI ofwsi iq I fy' p. its " I OM v W ' YN X I was . yy - ll ' .I Q, JUST AFTEA2 THE M10-5 .EM155 ree EXAM5. Y Y Y Y 6,41-21-f7f9L1., Sneak Eng I When the loyal hand had banded. And the Laws had stumped a stump By squezilcing up a sneak day, The trumpers played their trump. II There was revelry and rally, But the scheme was only scuing They tool: down the undertaking, And the bunnnest called it bum. III The grave Chancellor from his chancel Swore that he was sorely sore, But quite glad there were few quitters W'ho would shade his door no more. IV From the Dean there was no discount For the rowdy, rough-neck Laws. Through all the sieve of sifted truth I-Ie found no substantial flaws. Vx I So the "Mishaps" who were happy In the haven of Havelock Touched a live one on the trolley And were shaken by the shock. VI There was capering on the carpet, There was fournal, Star, and Rag To afhrm the fatal fabric Of St. Patriclis padded jag. -357- Zlmnnriir Earwrxntre I'm just half past seven, And mamma 's cut my bangs. I weigh one hundred and fifty pounds, My hair in pigtails hangs. My name is Jeannette Lawrence, And my dress is "spanking" new. I sent my picture to the press So they could print it, too. Cguuh mark, Giupih I She 's not so much for talking, Nor is she much to seeg And she 's not so much for culture- But, say! she just suits me. She is n't long on stylish dudsg In form she 's one, two, three. just why 't is so I do not know- But, say! she just suits me. , Perhaps it 's just a fancy, Or because we two agree H On everything we think and do That this maid 0' mine suits me. But no matter why I like her, The moment I am free From college days and have a job that pa Old man, she just suits me. YS F. J. BALLARD -358- I Editor of C0l'1Z11f'IISl3CI'.' DEAR SIR-We think that the Laws are perfectly horrid to bring such awful charges against us. l-lonest to goodness, we did n't decide to go to the Orpheum just because they did: we had been planning to go for a long time, and were just waiting for some of the boys to catch up in their work. You know Carl Mengle and -Toe Burke got stuck on thernio dynamics, Munn and Xlfollenberger absolutely refused to sluff, and Don Plumb had to go hoine and take care of the babies. so that accounts for the fact that we did n't go the day before the Laws thought of it. Sincerely yours, U Riu- RURr.r5IG1I,. Prvs. ElIg'1'llL'L'1'liIlkQ' Soczbfy. sw .aw Us An iinginrrrki Single The Engineers, l wish to say, are on the campus every day to toil and study with the "Profs," and seldom seen is one who scoffs at real hard workg but sees at once that 't is enough for hini to study, not to sluff. And so he sits right down to grind Cas Candy says, "his knitting niinduj. As we have said, Richards is our dean, and we tell you he is no "has-been," and his new building 's up to snuff. It gives the Uni quite a puff, or send-off, when some foreign man our campus should desire to scan. 'With most students we are not in touch, but let 's in closing say this much: wherever Engineers are found, fine qualities do there abound. - S459 -- 5:7 fill - - - K 2, HLEQLNDER if XR E' -if A IM LX! J x K E If-A do x Qi T' K Qt - 05+ 3 if v . xx Q fs 5 X, Z' -5 H. 492-N 5 4, 3 91541. . Nxt? 5' f' ' L ' - Z 2 lf , of . tt. 1, ' X 5 ig- f X 4 5 Z l tm . -1 jf- ' 1 tl. . A'-x ff '- ij-'i 5 f N 'f L 4 XBSDSXQW E ii Y p I ' t Q Q ,QW W Z it my X " Ill umuuumuf 'W' 1 Z- t I y 'QD M537 3 X :gif :T T. w ..:. ?, 1 ,, , , 'H :In ' I L V D T , ,. . - ' li-i"" ' , ' 3 t-'JH ',-- ""g'.'5: ' , 1 . .Q ""ii5liiaaiinat . Z ,gf up ,...-f ltfgeag-fi utny AL EXANDER 'ynes 0 7Sj,.Y1,'2fZ'1?-mwwfsfeffe Senior cast committee Sitting in a row To judge each other's acting, Show how much they know. Yates and Vlfheeloclc star in Parts of such degree That Yates must stand upon a stool That every one may see. 5.22.3 Svgllahi Polly thinks of Yoriclc, Dreams of much renown, Until the play committee Have to call her down. Then comes Bashie-heroine Wfith her fresh young face She will captivate the crowd And give the play a place. "Tn contemplation of law a Freshman is not a person." Oley Metcalfe v. The State, 23 Brains Report, 56. "A Freshman is an object." jones v. State, 59 Law School Reports, 96. l ' t until proven Uuiltv The "Ordinarilv the accused will be presumec innocen 6 f l f students. Law students will be deemed rule is reversed, however, in case o an ffuiltv until proven innocent? vb .f Judge Persinger in Collins V. State, I4 L. S. R. 214. 'flt shall not be deemed clisordinarily conduct to bec after skip day? judge Freitag' of the Havelock Bar in Heinz v. State, I3 Chancellor Reports, 9. 'flt is contributorv negligence to have the case W hen called onf, judge McCarthy in Ewing v. Tuttle, 163 L. S. R. 49. -360- ome- intoxicated the dav Anh Eflirg ment .KNID 'l',l'!E l'R.XIilCItI.XN S'l'tJ1'l'lZll Tllli TRAIN just listen to this sad mishap, lX"hieh Cmnt' to lirlwin Davis anal Dale Lapp. 'llianlcsgiving comes, as you remember. The last 'lllnn'srlay in November. The clay before, so I have heard, XYas when this sad mishap occurred. .Xn invitation 'to come clown .Xnd visit at Superior town llfas st-nt to Dale and her friend Ed. They went to lJlZl5llllQS, though, instead, For in their hurry to vamoose They climhed into the wrong eahoose. 'Tis said the fairy little Dale Gave such :1 sad and rloleful wailt lVhen she beheld in what a plight She and Edwin were that night. And in her anguish, "Save usfl Cried the gallant Edwin Davis. Thus cried the lass and thus thc Swain, And so the hrakeman stopped the train. L'1-: Nvov Dale and Ed were both invited To Superior, as recitedg But Superior was quite slighted. For at Hastings they alighted. XVith this question now we CODE- Had Dale and Ed planned to elope, Or did Ed think he could kidnap That charming little Miss Dale Lapp? That much is doubt, hut this is plain- Wfe know the hrakeman stopped that train. 3.325 The Senior play will be good, they say, If only the committee can have their way, For they all have an eye on the leading' part, And of course they could take it, they're all so smart. A A ,B igrarh nn The Glampwa "Come on over to the Co-Ed Book Store to get some candy." Pizzslefl Sophomore--I sure have a case on those Howard twins, but I do n't know which one it is. -361- iw' 5 QT' Tn: Anil! Q- my Xt ,:fbT7N F La TE X Ns -f I ly XQQQW K f.w' M ,Z l 'jx A xml., l- T - '- X 1 we 1 Gfiillr Ei -,,, Fsx gyvf 'wif-,lzl sm Z fer. 4 15 ti i ,X X101 1 Pj? xii? .A XS ' Y an iz e k Dlx T ,lij . fl 1? 'ie f 2- . A - 11' 5 .- Pi' JE. l T... 2 if E. EM?" ... f :Dfw " X -E LR ...,- 'T' he . FRATS AS THEY SEI-I THEBISELVES lgrnfmaninnala The Alpha Thetas chewed the rag, The Masons built their wall. The Nu Sigs bohbed the old cat's tail, VVhilc the Kappa Sigs played ball. IT The Delta Chis would sell the dirt, WVhile Chems are in the air. The P. B. Kfs review their Lit. Baby Sigma Nu grows hair. IH For Alpha Zetas spades is trump. Hearts, Alpha Taus have led. The Sigma Taus are out this spring, But the T. N. Efs are dead. IV All of the rest, the social frats, To beat the others, seize Upon their standing welcome To the So-for-i-ties. -362- AN '11 iiirvzlinmn Svmnhvr A Drama in Two Acts 1QmnA.x.1A'1'1s 1'1i1csoN.xii "'l'ub" Coulter The lflappy Uncle joe ' Frat Freshmen lfziele-'s Good lioys .XCT I Scene-Hallie of llizclv foe. Tillie---l Fziclziy 0-vciziiig iL'llt'll llzc bo-vs did not lizzie 10 study for iliac mir! day. Sllf"".Q' fzroizizd flu' L'Ul!IiI'I' fcilvlc 011 zvlzicli sizir ilzcir dcur Uizclc lov. lfizclc .loc-lillell, boys, glad to see you all here: pass the cider, son g that 's it, now a match, and it will be solid comfort. Nothing like 'a- Ozzc of flzic boys-Have a doughnut? l'11clc IOC-Wlell. lnovs, this reminds me of when l was a Freshman at Colle'-fe. 7 ' . . U W e used to studyall the tune, and l never went to class without my lessons. I ho e vou fellows do n't work so hard, but whatever vou do vet a P. B. K. . . 6 Om' of the boys-Uncle, have some more cider. :XCT TI Scvzia-fzisz' oizfxidc Uncle Jock lziousc. Time-About two liofurs later. Uncle foe-Good night, boys. Come again. The boys-Good night. CCheers for Uncle -Toe.j As Uncle joe stands on the porch he can hear the echo of the good boys on their way horne for a good nightls rest. Uncle foe-Vllere that I was a boy again. of sv sv 1Hrnpe1'Ig III VVe are lovers, we are lovers, lovers are we, We are all dead in love with Property IH. We are going to be married some day, I guess, But not if we remain in this horrible stress. "You must master up these cases, my boyf' "The same to you, we answer with joy." -363- Whig V F You Shell O f P! P42 :T l ' fx' Z I W0n'l 1 Ui? X TWH f 1? A 7 X e i We 5 ly Af Lgdgggcqzrt CRS. 5 Q Nu Uvrhniraliiiva Wfhen the father has a will The young heir then must dog And if he should buck with "won't," That HXVO11,tu the heir should rue. The heir's 'fwo11't" 's set aside, The fatherls attestatiou Is made to stand in probate court For just administration. .QVJWW4 liirkrh "Haig I1Hate1"' illflugginz The Laws they thought they'd sneak, But they calmed down nice and meek. They kicked 'II-Ioly VVaterl' Muggins out 'T was 21 raw and chilly day Vlfhen those Laws forgot their way. They kicked "Holy Wate1"' Muggins out Good "studes" without a doubt, ' But their sins had found them out. They kicked 'KT-loly 'Watern Muggins out They told of Weeping mothers. Yes! the Dean had heard of-others. They kicked "Holy VVater', Muggins out They have canned their mirthful Fizz, And the Laws are strict for bizz. They kicked t'Holy WVater" Muggins out -3 64- 1 1 03111 n' Srrhnnl schoolp school. school. ol school. o' school. illlnhrl Exantinatinn nf lgruf. ilinggfz I. Give your opinion of the Professor in this course: tuj The way he parts his hair, tbj His laugh. A 2. Do you prefer jokes or anecdotes of the l'rof.'s own college? 3. Does it bother you when interrupted by the Professor? 4. Do you think you could teach this course as well as the Professor? W'hy not? 5. XVho is the greatest authority on this subject of this course? Wfhat has he written besides these exaniination questions? 6. Name the two greatest educators in Nebraska. Xllho is the other one? Answer any ten. Use your own judgment. aid A The class should be dismissed, Aylsworth, At the ringing of the bell, And this we niust insist, Aylsworth, At the ringing of the bell. That's the signal of recess, Aylsworth, And it gives the class Z1 rest. They get up and leave, I guess, Aylsworth, At the ringing of the bell. Wfhy did you set up that tune, Aylsworth, At the ringing of the bell? That the thing went off too soon, Aylsworth, At the ringing of the bell. - ' For the judge thought all was Well, Aylsworth, And 'rio other boy would tell. When you told-we all got-left, Aylsworth, At the ringing of the bell. -AGEE. -3 65- ilivpnrt nf this llnivr-Snririg Qlnnfermrv Delegates of a recent Inter-Sorority Conference have formulated the follow-- ing questions to be submitted to rushees with a view to acquiring highly desirable young ladies for membership in Nebraska sororities, likewise with a view to ele- vating the social standing of each sorority Quo intellectual uplift being necessaryj. Rushees are charged to answer frankly and truthfully in compliance with the recent "Honor System" movement. Signed: Miss Can-a-girl ACD. Miss Stiff-neck AH. Miss High-flier II B QD. QUESTlONS REGARDING FAMILY CONNECTIONS OF RUSHEE How much money has your father? Is he inclined to let go of money easily? Does he advocate large allowances for girls in school? Does he object to your footing bills for your friends? Does he wear Celluloid collars or any other aiticle of apparel which might not be considered "nifty,'? Is yo-ur father bald? Does he favor footing bills for large summer rushing parties? Wfould he aid us in rushing? - Vlfhat was your grandfatherfs occupation? Did he carry the hod, peddle milk, or follow the profession of a bandit? Cif so rushee will consider herself "dropped"j. ,l7Vas your grandfather a gentleman? How were his table manners? 'What was his taste in ties and hose? Is your mother guilty of the rather annoying habit of eating pie with a knife? Does she use a toothpick? Does she wear a turban "rat,'? Does she obey you nicely? Is she plebeian enough to do her own housework? How many brothers and sisters have you? Are any members of your family deformed or mentally deficient? Do you expect your family to visit you while you are in college? QUESTIONS REGARDING TI-IE RUSI-IEE I-IERSELF Are you pretty? Are you a good conversationalist? Do you make a hit with men? Have you any mental ability? fffhis asset is to be greatly deplored, but those possessing this quality may be co-nsidered if they are willing to promise to display it only on unavoidable occasionsj Do you feel confident that you under- stand the art of working men for dates? Are you a proficient stroller? Do you approve of Sunday callers? If so, how many men can you keep engaged in con- versation at one time? 1 Are you well fitted out with the latest models in clothes? Do you object to loaning articles of apparel? Do you think'thirty dollars an exorbitant price to pay for a school hat? -366- Can you dance? Have you any parlor stunt by which you can make yourself amusing' as well as useful? What was your motive in entering' eollege? Do you admire brainy people? Do you intend to study? tRushees are strongly advised to overcome any such tendency as soon as possiblea XYhat type of men do you admire? Do you think pompadours on men en- traneing? Do n't you adore "Rah-Rah" hats on good looking' frat men? ls your brother a l'hi l'si, a D. U., a Kappa Sig' or even an Alpha Theta Chi? tllligihle brothers add to rushee's chaneesj Could you learn to love the Delta 'l'au's bulldog? .-Xre you willing' to obey upper elassmen in any demand? Do you promise to take a date with any east-off man when an upper elassman has Conflicting' dates? Do you object to rooming' with two other Freshman girls in one room on the third Hoor of a sorority house? Are you willing' to saeriiiee your personality in- order that you may have the unparalleled privilege and honor of adiliating' yourself with one of Nebraslca's Greek letter organizations, thereby raising' yourself above the level of your less fortunate friends whose names have not been recommended to any of these worthy sororities? 0.-XTH-I, the undersig'ned, do eertify that l have truthfully answered all of the above questions, thereby proving' myself to be eligible for membership in what- ever sorority it may be my ill fortune to be "bid," promising to take instructions in all prescribed forms of snobbery in order that l may impress upon my former friends my superiority over those who have been Considered ineligible because of "Dads lack of capital." "Mothers lack of stylef' or their own unfortunate pos- session of brain and common sense. Signed: Miss Hoverei, tRusheej. f Nor A BELIEVEE HY CONSEE'-' VA TIOIY OF fl ltft ......, 265002 cfs 'ff' 1 ........... ,:...u,' Qsngx ' 'tmp ' 'MZ t ....l I vvvmwv-S lx A cnet. Hf71.4.. i -367- f ii lllllllllllll lllll 'll "" 'inn' I 0 K -Xl F ' W T by e - 7! '53 W 1 14 'QBVW . l X 4 .., li 4 Wm' ,..,i ,4o"g-UA "WX, 'fa iv ' Q .a!l1f':--Q-'f1"'Sx'- ' x T Q Q N "H + ff . ll Nw Q9 IN www' ffff ' X 'fl 1511111 the llama' Unk? Elheir EXEI1115 Talk about a Persian carpet! The facilities were grand. On old camp chairs they were seated, There to write to beat the band. A rough cardboard like a platter NVere the desks, when put to use. job with patience would have lost his .l-lad lie inet with this abuse. The pianoforte was used by some, The stage was circled round, And some upon the windowsills Vlfrote legal doctrines sound. Some tried to write on other's backs, Wfhich made the others sore, ' lVhile all the rest, the leans and lanks, Wfrote hard upon the floor. -368- "re 7 llliirlamiiiivh AE1u121'tim2111v11t5 XV .-X N T E D. A wife. Must he pretty :1114l u'i11s11111e. Per- fectly lrish. l 11111 lillUXX'l'l :1s c1111Ilru1ed bachelor, hut lllll now rczuly lo lllIll'l'j'. I never get out of l1uu1111' 2lll1l never liuwti' my voice. Apply to DR. Mixxrv, Li11iversity of NelJ1':1slez1. POSlTlON XVANTED ily ll Ill'l1llllllCllT yflllllg 1112111 who has spent four yours :1t college. lJ1111't smoke, drink, cut, or chew. XVz,111t us little real work as possible. Slllilfj' is all tl1z1t is 11cccss:1ry. :Xclflress ll1zf:u1z1.UN1J, A T A House. ATTENTION! :X condensed DIlIll1JlllCt on how we deceive the public. How we carried O11 a,quiet court- ship without being suspected-the rules we observed. Yocxo X XY1L1c12, .-Xuthors and PlllJllSl1G1':2. Cffiul. IJIUNKS Are now in scz1sf111. fllll' fo11111a1i11 l'Ll11S day nuzl night. Quick Service. lfrec fl'Olll diseases. ll'lOU Class Fountain Sanitary. The old Stzuirl under the Pine. INVIGOR.-XTING AND SUBST.-XNTIAL. 21 Owens' 1Oc Kinds Soups. a can just add hot air and serve. A NVORLD OF INFORMATION. Nelso11's short history of Nebraska Univer- sity Life. Tl1e unique part is the description O11 iuooulight studies, warm waves, political stunts, and social life. The 2lLItllO1'iS experi- ence and ability in these subjects give him authority to write on the subject. i -Sigma Nu, Publishers. THE LATEST BOOK. Little lllm and lV011ze11. A thrilling story, telling the love story of two dwarfs who attended this institution and found everlasting happiness. Authors I I-l'AscALL AND MEYERs. A X SZ Publishers. HERE WVE ARE! Learn to play tennis. Pi Phi girls my specialty. Ofnce hours Daily 1-5 P.M. RALPH E. TVEAVERLINGJ Prof. Address Station A. -369- linrlawaifwh Ahunrtiarmrnia I-IOWV TO STUDY THE STARS. H. SHERMAN Lowisu Wfith the belief that Nastronomy is daily entering more and more into our mental life," the author of this book has striven to make the general principles of the science intelligible to the average person. In gen- eral, the work is a practical treatise and should be of much beneht to those readers for whom it is intended. UNIVERSITY IEWELER. HENRY F. XVUNDER, Jeweler. I make investments in jewelry. I can save you money. Call or ,address The E N House. CORRECTNESS OF SPEECH. Get "A Desk-book of Errors in English!" By Arthur Palmer. Price '?5c. By mail Sc additional. U. 10'7A. IS HALF THE BATTLE. XVI-IAT YOU 'RE GOING TO DO. l1Vritten by Mary Graham, A.B. My method never fails. Find out what you are going to do. Address Chemistry Hall', 2d Floor, Station A, Uni of Nebr. ATTORNEYS AT LAVV. Cases in Pleading. Property outlines if wanted. ANDREWS 8: LUDDEN, Delta Chi House. VVANTED. ' A bicycle like Prof. Caldwell's. One that always goes and never grows old. Address, President of University Bicycle Association. EOR SALE. A perfectly good bicycle. Been in stock only one year. At reduced rates. Address Daily Nebraskan. CX1Ve don't want to carry it another year.j "FULL INFORMATIONT' VVritten by Clyde Soderberg. 'A book full of egotistical and sarcastic treasures. 2 A E Publishers. -370- l E 1. HERE f cs. J l sounnn ITS till lei l J s ri l f f -L--f lf' CHRL-lfHl.L.' 551-241- Glup Svrninvgfa Cbrhrr "il:Ul'Xt'Zl1'Clln cried the Captain, "Mzu'Chl I Full step in single line. - Guide right!" the Pershings command "Behold the Countersignfu "Squads halt!" shouted the Captain, "Order suits right here." They loved him but would not ohey -AN '1I. av aw as Ear Eruppinga Head IfVrzz7fer Qat the Lincoln, showing' "Art" Edgren and Ruth Haller to a tablej-Be seated here, Mr. Drake, CAfter a dancej-"XVliy that man is the Worst dancer I ever knew. He dances the five-step by kicking' you every Hfth step." "Gee, I 'cl hate to dance a two-step with him." Straw Ctalking to Dale McDonal-LU-XVell, Dale, when shall we go? Dale-I 'm willing any time. ' Sfraw-VVell- Miss Roberts Cwatching dress paradej-Uh Billy! how I would like to see you out there drilling so beautifully. Billy Randall-No, I 'cl rather be here than there. Professor Wolfe Cin psychology classj-Miss Fossler, will you please ex- plain to the class how it feels to be in love? Lois Qturning a crimson huej--Wfhy-eh-I can hardly speak from experi- ence. 1 -371- Hnrlasaiivh Ahurrtiavmvntz THE GIRLS I LIKE BEST. Full details, illustrations and explanations. Free pamphlet to all earnest seekers. Address TOM Innes, A Y House. MONEY ! MONEY! Malte money writing short stories. Pleasant work for you. Send for Booklet. Cornhusker Management. Adm. Bld., Room 7. WANTED. A position as cools at il sorority house. Wfill tend to the furnace and keep the downstairs clean. Salary 25 cents per day. Apply to JAMES ELLIS. Q1 I' A House. SUGGESTIONS For speeches, lectures, essays, arguments, etc. Booklet free. ARTHUR OBERFELDER, Morningside Ave., New York. LOST! A copy of 'lIn the Zoo." Return at once. Liberal reward. BEULA JENNINGS, AXQ House. OUR SPECIALTY. Verses made to order on the Dummy Line. Banquet songs our specialty. Bennett, Buck and Elliott Co. LOST. A white linen shirt in the class scrap on the campus. Finder please return to Gus Lof- gren and receive reward. A MAGAZINE ALL FOR' GIRLS. Contains all sorts of useful hints, how to retain youth, beauty, and Sweethearts. All for the price of 25 cents. Frank Proudht Sz james Co. IIOW TO DO IT. A book full of illustrations and useful ideas on how to win the love of High School girls. Val XVhite and I. A. Cline, Ir. Address Sta. A. 'WANTED Positions as understudies. Efficient service. Apply to Ewing, X!VllC6lCf 81 Co. -372 1lI11rltumitivh .AhUP1'lQiEP11IP11f5 DICTIONARY OF 'lSlAIOUCrl'l'l.QS. l-low often have you wanted a thought at examination, or wheu proposing. A Thought for every occasion. Jess Clark N Co. I and U, Sta. Cleveland, Ohio. AN INTELLIiC'l'UAL MINT IULY'S. 1 Always bright and refresliing, especially after a long tramp. Suggestions especially helpful for Freshmen. ISU!! pages. Price 52.00. Ray Crancer 81 Co., Dept. 235, Chicago, Limited. MARIQIIZD. The science of a new life. 100 illustrations. Sent free. V Leah McClure. 3 Ball Street, Lincoln. STLTIJY l..-Xl-V .XT HOME. The oldest and h.st school instruction by niail adapted lu t-very une. XVill better your prospects for the future. Full Particulars and Easy Payments. llill and Simmons Correspondence School of Law. Majestic liuilding, Dreamland. MCCULLOUGI-I'S l-l.-XMMOCK. For Yerandas, Porches, Lawns, and Indoor Use. Combines I-lammock, Couch, and Swing Settee. Xllrite for Descriptive Book- let. A. RICCULLOUGH tk Co. 13th Sz S Street, Lincoln. SOUND, SENSIBLE. "How to get a position." This is one of the most sensible little books of advice ever offered to young men or Women who are seeking employment. It never fails. Price 50 cents. "And how to 'keep it." , by STUAR1 Domes. I SEND FOR MY BOOK, "Strong Arms." 10 cents in stamps or coin. Quick develop- i ment of arms and hands. JOHN ALEXANDER. , DR. ARTHUR SMITH. Consultation hours 2 to 5 PM. My specialties are l-Ieart trouble Sore eyes Pipe dreams Cold feetis Terms easy. No fees if you have none. Ofhce M. A. Building. Room 407 -373- 0!+H NAI MAKE MINEA CIGFLQ XNSTEHD OF COURSE YOULL Scnfarcrll cnrvr HELP BUT SCRATCH 5TUc1f AQHIIV 114 TWEL ve CHECK5 T0 THE GOOD lvf BEEN .SEWED UP fuERY TIME.. LFVEPY 5f1OT,l 'ly :P f 'lllil-4 -699169 m6511755 NY APPLIED SCIENCE - A TWENTY HOUQ, ,SUBIEQZI iiar Ernppingri "Do n't go without your coat. you 'll get pneumonia." "W'ell. l'd like to get anything that is new." "I want a knife." "All right, I'll make a 'few cutting remarks for you." "This book is so old it must have come over in the ark." UNO. it 's too dry for that." F1'05lz1'c Lg to theme readerj-1 have lots of trouble with the congregation of my verbs. g V First P1'0sl1z'e-Say, come on to chapel. Second FI'L'5lll'U--CZll'l't. l'm going to a condolence in rhetoric. Prof. l:l'j'l'iG1'Zll1llUZ11' is merely a set of police regulations for keeping order in the sentence. . illiss Howell tin elocution classlj-Mr. Snyder, let 's hear you chirp. Nr. Snyflcz'-Wliy, l,can't chirp, Miss Howell. Miss H0-:well-lYell, bray then. Scum'-liz .YelJ1'a.9lea11 Office, Pllil, Polly, and l'icf0r l1UT'I.lllQ' flzrir Il.Yll!ll tzffcrzzoon clzazf. llliss Powell lto Smith XJ-Give my love to Grace the next time you see her. Victor'-Do you know, I could n't give your love to anybody. Plzll-NO? Herbert Asbestos Resner. the Trophy winner. Wie will endeavor to tell of the trophy or where it was won. But as a matter of friendly advice, we venture to tell you that do not ask H. A. R., unless you do it by telephone. Herbert Asbestos Resner, the boy who knows how to keep up the bunch until one o'clock by singing those sweet 111ClOCl1GS that scare the dogs away. JU1195 Bozzton-.-Xnd your name is Sheldon, is it not? Plorcncc Todd-Not vet. lt was at the Junior Prom. She wore a new creation of white, and fearing his hands should soil it, she said, "Have you a handkerchief F' He looked at her somewhat abashed, took his handkerchief out of his pocketf blew his nose, and put it back. They continued the dance. Does any Sophomore look guilty? CC. Clarkj. Prof. Alylsttfowlz. lin classj-Let me see, let me see. I guess I will have to excuse you. Do n't forget the quiz-the quiz at our next meeting. And be sure and do some extensive reading. You can not expect to get any good from listen- ing to my lectures. You can not expect to come to class and get your knowledge by soaking it up like a sponge. That is the trouble- -375- iEar Ernppinga .-lndretvs tFreshman Lawj-Do you want a reason given to our answers? Doc. .lIa.ra'y-If it's a reasonable answer-yes, but if it is unreasonable. I do n't think I would. DEDICATED TO THE EDUCATION DEPARTMENT ' "A teacher can not teach unless he has a group of helpless victims on whom to perpetrate his near-jokes." I -DEAN Cosrtcaiv. Prof.-You will find the books in the stackroom. SL'7Z'Z.07' Qto another Seniorj-Vlfhere is the stackroom? Ask the tall, light-haired girl at 1522 S about it., Ray Rice Centering the class room and turning off the electric lightj-Maybe the Prof. will dismiss the class on account of darkness. D11 French Qentering and hearing Rice's remarkj--Here we have an example of those who love darkness rather than light because their deeds are evil. Professor' Pegg tin classj-I want you to 'dish" that stuff up as soon as pos- sible so you can get it "out of your System." Albert Dtliim-W7liat 's the matter with this theme? Prof. Goss-lNl1y! it 's not clear. I do n't understand. Albert Davm-VVell, here 's a formula in chemistry that Doc. Dales gave the class. Now I do n't understand it. It 's simply a question of whether one is inas- ter of his subject or not. date! si-IORTHAND Norms FROM A LECTURE ON 'fs'rA'r12 coNsi1TUT1oNs" Prof. 1f13'ZS'ZU0l'Z'lZf fin classj-A hum-m-ml As students, this lesson on State Constitutions ought to be an eluciclating and all-absorbing topic to you. It is-it is now agitating the-the-certainly it is. Mr. B., won't you raise the win- dow from the top? :X hum-in--ml Now let us return to our subject. As I was about to remark previously, beforehand, what is our state govern ment coming to? That is what I would like to know myself. Look at the great congregated circumtlex of this glorious Union: just look at it! Stop to think a minutel Certainly, that ls what 's the matter. A hum-m-ml But let 's return to our subject. Look at our great 5Xmerican Eagle, the glorious emblem of our liberty! .lust look at me! You can't expect to get anything out of this course unless you look at me. You will have to look at me. In the language of Pharaoh, in his epistle to the Egyptians, if you will allow m-e to use such an expression, "Root, hog. or die." That is what is the matter-that is what is the matter with one-half of this class. A hum-m-ml But let us return to our subject. The junior Laws have one of the Brainiest men in the University as their president. fFO1' further information see Alohn Brainj Prof. l'Vils0t11-If George Vtfashington had been a student at Nebraska, how would he have gotten to the Iunior Prom.? Fresh. Late'-I-Ie would have taken a hack at the cherry tree. Sojvh. Late'-If he had been a Soph, Harry I-Iathaway would have tried to buy his ticket, but I do n't think George would have given it up. -3'76- ,, ....... Q-.1 I Al gi' 54? Q sr: ' , CRIQIQL f1x9L,l- Nntirr tn iiquiiiva lf you want to shave Then you must behave. And strop your razor at home. But if you desire A razor to fire just to Dean Hastings' desk let it roam. reward. li your razor is gone, :Xncl the owner moves On, Please put up a public request, That the linden' in tact Be ri under in fact, And return, but not to the desk. If any one finds Z1 razor on the campus east of U I-Tall, return to Langor and receive we Jr. Ja Stuart -'agflLIP1' 'T was on George lVashington's That the crape was sadly hung Beside the desk of the librarian, And from a nail it swung. birthday A lost silk inuffier it was, But crape it seemed to be, Until some rough-neck pinned a tag Thereon, that all might see. "Stuart Piper Dobbs," it said, "Deceased" was what was sadg Forever that the tears were shed Because we loved that lad. Bubba, Bervazvh There was another phrase attached, HT ir' '1 I7 oo many coinn 1'lE11 s. And this, we think, was the true cause Wfithout further details. At four o'clock when the Evening Star Was out and shining bright, Our Dobbs, deceased, Caine up to work At law till' late at night. At once his keen eye caught the sight Of the name and crape niisuseclg Not more surprised at Gabriel's horn Could he show when thus abused. -sw- your :!'KPl1iP11I nf N P111 itunka hg the lihiinr uiLXLONE"'i Mabel Nelson This work is similar to "Shipwrecked!' by ................,.. inasmuch as it deals with the author's experiences on what may be called a psychological desert island. It is a complete and very detailed exposition of the old, but at pres- ent comparatively rare, theme, "alone in a crowd." On the whole, the mood eifects are drawn in a cheerful tone, owing to the introduction into the plot of the "Palladian Boysf' Yet there are places, especially in the scene in Book ITT, where the Library closes, in which the pathos rises almost to the level of the sublime. ' UTI-IE FoRTUNEs or NrXGL,, I. Arthur Nesbit, Stuart P. Dobbs, etc. The substance of this book will be received with much interest by readers in both Lincoln and Gmaha. On the score of form, however, the whole work shows the result of imperfect collaboration on the part of the coauthors. The necessity for complete knowledge of each other's work, so essential to harmony in a joint production of this kind, seems never to have occurred to them: and the mixture of Newspaper English and music scores will undoubtedly be distasteful to many who have been interested in the individual work of these writers. "To HAVE AND 'ro Howl' Bert Drake This work will be received with delight by those who, in spite of the advanced ideas of social reform put forth by Dr. jewett, still maintain that "holding hands" deserves the place in our social system which the custom of ages has accorded it. The plot is one of the most thrilling of the current year. It works up to a climax in which the two main characters, though cast out upon the m-ercy of a cold world, still hold fast to their ideal, and to their hands. A large sale is hoped for this book, owing to the fact that it has been barred from the Library, and those who wish to read it will have to buy it. "Two COLLEGE GIRLSU Stub T-Tascall "Two College Girls," the dramatized version of which has been running at the University Theater. for the past season, is now appearing in serial form. The climax of the novel will be awaited with even more breathless interest than was that of the drama. The literary skill which the author shows in handling the read- er's emotions, swaying his interest first to one side and then to the other, is con- ceded by all critics to be the most marvelous thing in literature since Dobbs was a Freshman. The story will appear in book form in IQII, at which time an un- precedented sale is expected. -378-- uff -. . -, lruc bronv or lx 5llOIQ'l' Lire lfarry Ewing Probably no other work which has appeared this year gives the reader a deeper insight into the methods by which our great dramatic productions are put upon the stage than does this book. The pathetic struggles, the galling failure, the cruel rebuffs, the pitiful despair of the dramatic understudy in our great cities, are all depicted in a way which can not fail to bring tears to the eyes of the thou- sands who, having tried out for the "Senior Play," can sympathize and understand. This book should prove very popular, and the Hughes Publishing Co. are basing their entire hopes for this seasons profits upon its sale. L1'l"l'I-li Caifrivii L,-yn" XY. R. Griswold This newly publishedfbook is not, as its title might indicate, a life history of Charlie Ross, though it portrays very vividly what might have happened to Charlie if he had not been kidnaped so young. The whole book is a very interesting psychological study. The hero's pathetic but useless struggles to escape the in- fluence controlling him, his ghastly fears at being compelled to pass the Phi Gam house, and his final yielding and reconciliation to his fate, are clearly and defi- nitely depicted. And the closing chapter, entitled "I would if l could, but I can't," is insurpassable either as a model for conduct or as a warning, the interpretation 1 depending upon the reader's mental attitude. -I The scenes of this intensely hero's game preserves, and partly not explain, but most critics thus to some sort of Manor-house at Lrraitiz XNOMENU Edwin Davis interesting novel are laid partly at Nelson, the at Tri-Delta House. This latter the author does far have assumed from the context that it refers which the hero is family physician. The most thrilling, and probably the rnost tragic scene in the whole plot is the final parting between hero and heroine. He, nnding wounded ducks insufficient for clinical material, must go away to the famous school for veterinarians. The effect upon the destinies of Tri-Delta House the reader is left to infer, and probably added force is given to the tragic element by the awful uncertainty of the situation. This boolc is expected to have a tremendous sale, but until September it will be printed only for private circulation. -3'79- . 4 Ztiai- jg X Rf 3- 2 -'ii wk f 0 MM 1? - Q f QIAX QR .bV .ii xd X V QED ' " ga 74 wg YN lxwgjluufif, Rfb w ff Q FV 2 Wx Vw Nm A v 'US HUVH N fN J! N, K fx i f MU-1 QL-' a L JY G X N if Q f X 1.k g3f'f7 i " 3 NEI' Y N r 4 tlfligi gw X! w 7 .iv -Z V I H A C' Q, f k A C fwx gpg .iii-I .ii fp fx G3 J ki ia, f yn f A - . f . 1 I ,L 7 X . -I VV f YV , f6:,AiKN ' XX ' fn Q7 ,,,- 0 W - Lil , g U" N X X IQ! Xi 92" JK E26 QQZEM X - f ff i M J X :Z-P1-lit Lx i iv f gf arg QQ' LBUUVCHMD Q THAT -RENUND5 ME ETC- ' A SAN ONE THAT VxCAf3"1'!r. l jg , Q J ,W GW w Burfwjiegruf 2 UH QSUPQQJSQT? sw !! , .fm A M .FN QZX -N Q , A QA' 5 OH' - Oily 6 -ful Y O H , L' X! .gl i SL JZ:X How Cfvr-WING? gg xmxnf W Hyylxlf SSQLQNUICGIETVIJFEEN-. ww 0 w NN. mb ' I Ls ', vw , .wx ' 5 T - . 1 ' bv UPIL :UM ,g fl r .Z x -I WSW W Jhfemf wa 2, 2 QW ,MH E Zfivfnrr, Eating, smh 2-Xftm' thr 5H1'Pzh--Supl! Ziiglgt -.., s N. H if ,Q ff, - H .N lTf'fff'fff THE 1 THINK THE -nl P1-rf pa T' IS QQ BE m rqgrfg- '- l, X THE Nlcgsv' 'WTY 'S THE f JN' ffvf-wrffwfv , 'mfs' ONE ' ,,..... o Zgjof ? ou . 1 - r 221 i f X"' '-N ff " Y Qi 3'5'Q'i' U " V ,,.. 913 f 1 .. 1 I l l , A XX' xl 7' K THE sl ' f,,,7H,:5, ,S 'Q ITHINK THE ,. if I THE 515mm CHI :S : ' WCEST We ' T,-15 NICEST mm-- f 4 x , - 5,,,,,ry Fefarsfzmrr r E? - 4 ' ,sigma ,B 1 Cm Pm . , 1 Psi I . A ,Hx is W O 2000 - 5 ueoguaoouou in o'1,"?g5'O vsevf- si w e 9 CARL. HFTLI. QQGED EIPLQMAQY I A Phi Delt met Z1 Co-Ed fair :X-pickihg flowers swc-etg And she cleelzired the Phi Delt boys VVere really hard to beat. II Next clay at eampustry she sat lVith a Beta like D. D.- She told him with an earnest sigh, "A Beta boy for me." HI But in the class room-happy thougl A Phi Psi made a hit. She said to him-and he believed-- "Your frat is simply 'itl' " IV But when she met her Sigma Chi More cunning than the rest, This Co-Ed said, 'HT is he, or die, For his frat is the bestf' CHORUS: . -AN '11. -381- Earr Brnppinga CHEM. A. QUIZ Wilson-You may give the law of definite proportions. tChambers on back row reads law from the bookj. Iflfilsoll-Tl1at's fine. Now give it without the bo-ok. Prof.-Vlfhati is the conservation of energy theory? . Sindem?-NVl1y-why-er-I am not sure I know. But I think it means not to use all your energy on little things, but save it for more important things, does n't it? Prof.-Correct. Freslzwzcm Qto Prof. Gassj-At what hour does Mrs. Gehrke have her conso- lation period? F1'eslz11zarL Qto Lynn Lloydj-Is this Professor Lloyd? Lloyd-Yes, sit down. Miss Pozwizfd Qin Lit. classj-The writings of Bacon really have no Bacon in them. Harry Ball Qto Staff Memberj-Say, you want to roast Grace Kimmel and Drake. They act lots worse than we do. Professor' Fogg Qexplaining use of abbreviationsj-Never abbreviate in tor- mal discourse. For example, think of a man writing thus: 'SI-Iis eyes shone with affection, and then he did a romantic thing, L e. kissed her hand. QAtter a pause, with great emphasisj-Bad taste Qprolonged laughterj. Phil Fvfedricles Qto EditorD-I know that I am in line for some of that roast, but I do n't care, so go aheadg it won't make me sore .... Say now what have you got about me? . . . If you roast Polly and me, I will tear your block off. Polly Qcarrying a Rag around showing her friendsj4Don,t you think it is the best Rag yet? Her F1'ie1zd-Well- Polly-Now you know it is. You never saw such a good one. I know be- cause I have watched Phil write for it. I like his editorials. Frank Dickinson has been subject to serious inconvenience and displeasure by Dr. I-Iinman's ruling, which requires intervening seats during examinations. "Doc" H ewiz' fto a victim in dental clinic parlorj-W'hen the drill makes your tooth hot, just whistle. -THE VICTIM. Leia, Berry fat the library table, loud so everybody can hearj-Behold! I am Cupid. - --3 82- ' Aililviir 551121115 440 Class I'lurclles . . . . . . Discussion 'lflimxx' . . . High l"luHi 5 ... IZO-wY21l'll Hair Raiser , . Standing ljrozul Grin Two-mile Hot :Xir .. Half-mile 'llliinlc . . I6-Pound Hot Shot ....,R. S. Moseley I, ill. ,Xlexzmcler . . . . .Klvra Conner --less Clark . . . .-leamiette Lzuweuee llflna ll. Steven . . .AlZll'QZl1'Ct XX"lieeler .Xliee Pomeroy . .Caroline Osborne . . . . .llerr Drzllce Li. Foster Ecl Davis . . . . lessie lieglitol Hazel Rowland . . . . .Grace Holman .-X. Bl. Olmerfelcler X X XX X X ei www X ffbixil AQKFHY ixbjfi R NGQ EE, S P- df-Q tial B A E I 2 Qi 3 .ilw 44, I E llilrl - i iw. o 1 5 9 2 E fwf ffff Wfw 5 5 5 Www wikff Hofv55rLY Nom 00 you ACTUALLY l .Suppose Pfnfey REACHED me POLE? -383- e . JAQWJJ, - NW W ! MGJIOP f XN Q7 ff Z, , QL ee'- ,, i' X Z 72, W l if f PE 9 Q is W f ,ix 14,7 4 4 4' ff' M ' .P X WXZ W XM MX e r f ff A 4 X f f X ' Ijyxxcnnwo There once was a young niau nained Dirks, One never can tell who he Works, But the furniture bill Pi Phi's estimate still Shows the place where this gentleman lerks. .al A Q29 A1 Nvhrzuaka The fever grows, 't is spring once more At old Nebraska. 'We see them grouping two and four At old Nebraska. The germs are 'Floating in the air, Wliile the lads and lassies fair Meet At VV hy At to sluff Without a care old Nebraska. this feeling in the spring old Nebraska ? Vx7ho could these bacilli bring To our Nebraska? Let an anti-toxine through To cut oil this feeling new, For bench work will never do For old Nebraska. In the Library in some book ln old Nebraska, Or in some secluded nook And there to ask her. VVith the spring germ in our school We should not let feelings rule just because We have a jewel At old Nebraska. -384- E NX W . V 3 f' I U YV If pp Q ffifgg Wm K 4 f?QVM7x4 Wm , ff .f if WWW QQ 16 C A lf'f'N :QW ' 1 X x QW f W L N I 3, fLZfSQ,v' w uf? f W7 Zvfkfw X ? M ff m S.-,fwh 3 M f f- H ,f X Q W M75 l O0 O 1 f J M x 4 I Ooyexgofx X x QNQN N,Zm 41 sL X W Svrninr Hllewquvrahv i Phil Here is a lad by 'fortune tagged To be an artist, not a fool, To become the editor of the "Rag" And be a leader in our school. I-Iere is a lad who, in after days, Is famed afar 'mid college life As one who has such cunning ways I In capturing f'Polly" 'mid much strife. I Us at sv Uhr Elhral illrabzrnitg You must provide music for those that enjoy it, And line wines for those that indulge. . You must provide arts and crafts for the artistic And secrets for those that divulge. All they know as they go to and fro From sorority homes to their frat house- These are a few of the things you must do In an ideal frat . . . Ideal, pipe that. 1 You must provide bibles and hymnal and prayer-books For those toward religion inclined. You must provide volumes of Shakespeare and Fichte For those by broad reading rehned. You must provide "makin's" and matches for smokers, And fresh fruits for such men as do n't Smoke at all but every night call at Library I-Iall For a co-ed fair or of intellect rare- These are a few of the things you must do In an ideal frat . . . Ideal, pipe that. You must provide football and baseball and hockey For those who would athletes be, And tickets to all the the-a-ters- Every show every frat man should see. You must give parties and luncheons at the Lincoln, And informals each month at lrV'alsh I-Iall. For boys will be boys !' Life must furnish them joys! So these are a few of the things you must do In an ideal frat . . . Ideal, pipe that. -F, J, BALLARD -SSG- ' 1 I "Elma ifltttlv iglumhff' Two plump little Plumbs These soldiers so small To the service have come. Make the brave captain tall They belong to Company .-X. Obey whatever they say. They are growing quite fast, Though it's not in U. S., And with prophet's forecast The Captain must guess They 'll be ready some near future day. Their wants as in Company A. el at .21 Ear Ernppingz Miss Grace White fatter her'return from her trip around ,the YVOfldD-'WIICH I was in China I ate rice and I sure do like it. M12 Rice-Oh, you are the first girl who ever told me that. H erbert F 01'd-I keep a tooth in my mouth to make them believe that I eat. Visitor Qinspeeting the University, stops 'ffudgeu VVelch on the campus, and inquiresj-Pardon me, are you a student here? Welch Qoffendedj-No, sir, I merely attend classes at this institution. Social Stzmte-1' fto pretty co-ed in libraryj-Do you have a date for the Non- Com. Hop? Pretty C0-Ed-I am awfully sorry but I am going with Mr. - Social Sttmtev'-VVell, I am glad you 're going, because I am Hlling my pro- gram now, and I want to get a dance with you. -387- FLORENCE RIDDELI.4AGE 4 YEARS Our little Florence when four years old, In college days she has not lost Though many years ago, . I Attentlons she then shared, Was then the sweetest little girl! For nearly all the lads would say No dearer could you know. They loved her-if they dared. When dressed up for a picture, And when you want a later view Witli her hair inclined to curl, Keep this place while you look' There was not one in all the land Among the Seniors, older grown, Who did not love the girl. Found elsewhere in this book. -24 .25 .24 ART NVEBB Art and VVebb were likely lads And little did their mother dream Wlio went to Sunday school. The truth I now present, They minded well their parents dear, That Art became a captain brave, And learned the Golden Rule. And 'Webb a president. -388- Q4 ciwlllllwi Eliza Kung anh Shari Ellinits There are two boys in the Alpha Thets Xlfhose names it seems do strangely mate. Ones name is Stew, the other Clyde, A pretty pair when side by side. For one is tall-hungry-lean, The other is scrnhby---small-unseen. Now he who would their last names guess Must act as wise man to the rest. at af af iiniann 311111 The other day, as out I walked, I met a Senior, one who talked-of every- thing this world e'er knew-the rain, the wind, and how it blew, the big class scrap, the lawyers "skip" the said he 'd just give me a tipl. He thought there 'cl be more deuce to pay when we should have our Ivy Day. But Ivy Day has came and went, most of my cash I now have spentg I'1n waiting with an empty hand until Dads check from home I land. I saw the races, Watched the sprints, heard who were the Innocents: when I went to get my grub. saw I needed one huge clubg writhed and squirmed and smashed my hat CI was m-adder than a catj. The only cady I had left, from rim to bow was nicely cleft. I A I ate my lunch with cold disdain, like many others I had pain, it lay concealed 'beneath my vestg that pickles caused it, I have guessed. -SSQQ bm "BUCK" BELTZER I hit a teller on the head, But mamma doesn't know. I sicked 1ny dog on preacher- He knew which way to go. But still I'm four years old, A daring pirate, I- Mamma calls me Hlittle man," "Bucki' Beltzer till I die. an as an mlm the "imma" Srhnnlh Maur ar Num Euilhing. 'Give heed to me! List to my story! The "Laws" live in a dormitory! I ought to know, for I've been told that in those lively days of old, when the students numbered fifty, they used the Uni Hall so nifty: and in the top those students slept-and studied hard Qlate hours they keptj. They stirred things up-so much so that 'our one-time Chancellor Manatt put blocks upon the banisters. fThis caused woe to the barristers, who down the rail -on quick Hights went, and oft judicial garments rent.j That atmosphere of bygone days hangs round the College like a haze. Law classes still are prone to sleep, although the subjects are not deep. The dormitory is still there except that now "Laws,' use the chair. To help them then absorb more knowledge, erect a building for their College-bring them down to common level-then they 'll cease to raise the roof. -390- If If kmx X MW ' M A Wm gfgfww EMM ., ,U MCH WW wt 3fW7Wf2P ?'3f , ' 11 - " IQQQTQNK eg, X ,. . ,VA.i21 is 32303 , pw lWfAW W A 1W 72 ffv 'Ma w Wfl v, 'f v Q W - MTWR! -igpf? M2 2 if T -f.-. ' PH f - m2w9fftQ9'Jf2SQ ziffzafufmve + , . , vm lulg g fb gl! ff H , L 4 l lu --L 1 EXW fd A . ,Y ' lfs ,fy f lInf,,7llIU JUAQ , :W i ' J 3 ' XLQ - " J hy, null, ji, ,J , ' P f if 'Ai " 2- H ,,, ' IL O my ,QQ V F-,A O . O' ' E f, f If Q , I Liwg, 2 A F r M AA N Tj QA A f f xx MM 5-29 X fe H f wg ME 1 2 L Q gwfmvsbff Q ff K f Www if SDIPPTE nf All Natiunn Ellnrma, Illaha emh Zllmiriiea QEdited by Madame Ima Dingerj Should the fraternity pin be worn above the sorority pin or below F-Polly. In case of engagements the fraternity pin should be worn above, by all means, but worn below in case of frivolity. Should the bridal dress worn by a widow differ from that worn by a girl ?- Edna S. t ' ' ' No. A widow should at all times dress like a girl inasmuch as it deceives one's age. Therefore your bridal dress should be of a girlish style. I think that a white dress with a touch of pink would be very becoming. Is there any way for a girl to study at home to become an actress ?-Margaret Wfheeler. Private instruction in the elocution department at the U. of N. is sure to get you a position in any class of melodrama, in any class of stock company. ' Can you give me an idea of the salaries paid to what are called Hleading men" in plays ?-Glenn Mason. Salaries paid toileading men depend largely upon previous experience. Un- der such experience as the Senior play of the U. of N., your salary will probably consist of kicks. Should a young lady wear an UNM or a HK" sweater P-Helen Mitchell. It is the custom at N-ebraska to wear only "NH sweaters. It is considered bad taste to wear a HK" sweater. Vile advise an NN" sweater only, as they are more becoming and beautiful. ' If walking with a young lady, should a Senior run in case Halley's comet strikes near by? No, do not run. Seize your fair companion by the elbows, and place her in front of you. The rule in all the best University circles is, "Ladies first." Wfhat is good form in case you are requested by one of the assistants to leave the library ?-HoffMann. Assume a pleasing smile, nod graciously. and lightly trip down the middle aisle. ls it good form to wear a patent leather shoe on one foot and a gunnietal shoe on the other P-Helen Carnes. No. lt is decidedly bad form. It is setting a bad example for the Temple High School girls. ES KAN HICHT AHDERS SEIU!! G w i SVI rw -a mba-Z A 1 d ,3- Lamp Hqnu. "7-HE Lyon AND T1-15 fvfousff' -392- J-'lc A i mt' f 'f NY: 593.1 ,J 'H' 3' 4 .1-lg? 1' f tj? ax, Y , fp lb ' xii, f as vi' J J Mn k. 0 0, 5 L "gil C HIL f7'f9L Ls WM 149 -ff ,'.!'-5.2 -.-':': V. L' .-2L:-i.I?I..- 2.15"2fat'33555:-T137.iifi71IfESJ:1lEL15:Q-f'7j'?:,Ql-lf..1QflPf"2 "i"':'7Q:'7f"' "Li 1.41 N,-A Lek 4 .1 'F 3-1. y u . , '- . ,-, T 4' 'Q-1' 'ffffibi' , 1 Qaiif 5 j -.,.'.., 4,1 ".,--1-14. ,, lf ..L1:f, 1 St n . . 1 1 ":3.?'X'- " .Q K--34" .1 FA? i'f:iF .i . ,. . Q , wi-4 I.-1? ,nw .- . I wr in ,,,,:, L-.wp- ' Pt- -,-53-is .ra . 4, I ,H- i -"Taj .-3.-.-'Pav - 2' . -a'i:,1Quf1-I-if ,i -' .far 'I ' ef , i :P I:-,ls I ng ' -4- ' 351, ' :r-. it '7-f. "4 . ' in-.i - ' . 1 ' X-ua H -A, G it f-1 - 'I ff- ' Q 'f. . Avi" ,- ' 3 , . - - ag. ' - , V . .1 H ti.. ng- U - ia- J, . RA .m - 1 . -4 I . , , 4'- -5. J-Qanf. if ,W 'T' 3 ' , -'-' . . ' r . ff rn 'jf ' ',f ' '42 . " ' .."vf?eifq.'i.s" , 52' . L ' ' .mf 4- .N .mr.-.v'v'..-."-l- . .. . , . ' 45:7 :risk ,l,Af',.1itf-,ly I . 4 , yo, - . Q - M. i 1 F 1444. ,Jam .: -me-i E i .1 . - ' H i I A-Qstffef -1 5425 i . - , , , k ' 59 - i:fb?',4p- V . Eg. 1 ' l A at 412214: . nf s, a N ' ' , i J-C 'jr"f5i.' "5 V- Glvgi-'ff 1-1 I -- ' ' . - .if-Ei'L1ffb Lk'qb9' V I .S'i'4 ,QE I-4. 4-Q -Eff 52 ' 1 Y - ---- -"" 51, U . "4 X 0911, Hun Alplia ight iinlibvrg The Alpha Plus in slumber lay ln the early hours of coming day, NYhile through the window a burglar bold Came in to search for silver and gold. :X flowing' sackful did he mooch Of hat pins. frat pins. and diamond brooch. But ere he could his getaway make A nervous fair one chanced to wake. And from the yells of femininity The burglar vacated that vicinity. as ae an Ear Ernppinga Freshman Law Class looking for the Statute of Frauds in .-Xrt Hall report to the Dean that they were unable to find it. Sclzaltol' flyls-zuorflz-Xlfoinen of today are more independent and not so docile as they were centuries ago. fudge Turtle fwishing to call on "Bart" Greenj-Wle will now call on the grandson of Wfalter Lamb, I can't remember his name. CLoud talking in the class while Maxey was lecturingj. Mc!-,ray-I do not want to be rude and interrupt any one. "'Ba.z'zf" G1'ef'1z.-XVl1en he sold out to the wife of his daughter. Professor' C071 aazf-Wfliat ? Wfhat? B. S. f0l1l'Z.S'07Z--IS11lt a platform to ride upon? Professov' Maxey-A platform on a train is like a political platform, to get in on and not to ride on. fudge I-Iaisfzligs Cin Constitutional Lawj-There is no absolute test to tell when a colt becomes a horse or a pullet a hen-they run into each other. fudge Dutton-You had not better bring' your case before me because I have fixed ideas against your theory. Lestcr Syford-There is no one I would rather reverse than you. -Z3 93- ps SK xc C5 lll, Ill 'L I gt, I Z Ellpe iinginvvrz' Hauhruillr To be an engineerincf lad 6 I want to do a sleight of hand Is all that I desire, Or a somersault at least. To come before the footlights I want to lead the German band To hear the threats so dire. ' Gr be a roaring' beast. If Ihcould turn a handspring Or jump a hoop, oh dear! I'd work until my eyes ached To be an engineer. ea' JW .29 Ear Ernppingz QB. S. johnson slowly walking out of class on his toes, making each board crealc, while the class keep time with their feetj Professor Colzazzzf-IfIurry. Scllafor AyI7vwa1'tlz-VVliat is a holding company? Judge Hastzzzgs-I myself saw Brewer, Miller, and Dundee in the circuit court. HAIR CUT HP' H Mi A , - ierp Moigan arrested for indecent exposure. He is estopped from comb- ing' his hair. Class in Propertv III. folm Rice-Did Ihe man ever have any children? fudge Tzztfle-No folzzz Rice-Did he have any grandchildren? -394- No No No. No No No No No ' 1 ilngwea Cgallrrg MEDIC CLASS 'Io Poucia Dl2l'AR'l'MIiN'l'., ClTY ov oinxinx. couxfv ov ooucms, Niaizimsim 1999- Bm'boz1r, F1'cdc'7'1'ck.' Known as Doc, alias Papa, alias Barb, alias Sport, alias Vaudeville, alias Creighton. CVVanted at Kansas Cityj Card Slzvarfn. 1313. Sfottiafi, Chas. Roy: Known as Monkey-face. alias Nick, alias Rat. alias Deacon. Comvizoiz Vag. 037. Bnol, George: Known as Sock, alias Black Beauty, alias High-pockets, alias Blue Beard, alias Svlvestei- Von Buol. fVXf'anted-Notify Oniaha Policej Shell Game A1'f'z's1f. 37099- .fil1ZdC'l'.S'07Z-, lfVlI'l.V, Nance County: Known as Shorty, alias Girlie, alias Bill, alias Orthopedic, alias Nursie. CNVanted by Mobile Policej Smooflzf Crook. 23. Recd, Roland R.: Known as Padereuesky, alias Lincoln, alias Rail Road Reed, alias Mrs. Reed's Husband. CHold on sightj Bcmle Robber. OOO75. Scott, Frainle lfl7clId0: Known as Scotty, alias Runt, alias Omaha High, alias Colonel, alias Fi Si. C3500 reward for capture. Notify Binney St. Con W Late P1'owle1'. 94321- Carson, Harry R.: Known as Had, alias Elevator, alias,Lantern, alias Books, alias Tingley Home, alias Gotch. CVVanted for larceny of College Lilnraryj Klepioma-lilac. 99- . Sho1'tIi75Ce, Elizabeth' Known as Deaness, alias Bess, alias Match, alias Y-a-a-a-s. fWa11ted at Los Angeles and Sioux Citjwj Smlvfagette, -395- . xx Q -' f?3253 . g ???? N X Q M - f .-:-... .-.-li ....-,, . l1. ..i--2-,Q ' --' V . ii.. ' ' of - ? . S g 5 I - Q 5 li X S f " N 'aqsfssgzgde l Q JE Ol WQIJ0 Scott HM v X at Sdeqth ' 55 Q A Bryant Rxsim James Wadd l I lting Qtnthzr Bubba this fllllnhira Knigliiia Sir George Bun! is hereby constituted and created chief bearer of the Clark- son Keyg to have the title of Lord Bevins now and forever, and all the lands ap- pertaining thereto, and to be chief counsellor to His Xlforship, Sir Roland Reed. Sir Harry R. Carson, is hereby constituted and created Lord High Wfarden of the bookcase in the county of the Camera, Viceroy of the Question Mark, and chief keeper of the Seal of the 'fingley Home. Sn' Robert G. glfillcr is hereby constituted, created, and dubbed Chief Keeper of the Grouch in the county of the Bookworm, to be bearer of the Royal Cologne Bottle at all affairs of state, and he is granted the royal favor of reorganizing the social fabric of the kingdom. S-ia' M. H. Newllicm is hereby constituted, created, and dubbed Envoy Extra- ordinary to the court of Socialism, Chief Keeper of the Goldman Notebook, Low Wfarden of the book of dialects, and priory assistant to surgeons at the Wise. Sir Chas. E. Remy is hereby constituted, created. and dubbed Knight of the Hotel Lang, Envoy to his majesty's palace of Beauties, special keeper of the path- ological laboratory, and privy counselor of the Roll-book. Sir Robert J. Stearns is hereby constituted, created. and dubbed Chief Keeper of the Nurses' Harem of the street called Cuming, chief keeper of the Quizz-book, and Lord High Wfarden of the Jonas operating room. Sir August Swensozz- is hereby constituted, created, and dubbed Lord High Mucker of the "I-doubt-it Club." chief giver of the sleepy fluid at the Mission, Master of the Horse to his Highness Surgeon Stokes, and general Eactotum at all class meetings. -397- Uhr illllnnnlightr Ifienrh Glluh Flower-Mary Gold I Motto-Here 's to old Nebraska. Dish-Mush Yell-Hurrah for the moonlight bench Hurrah for the bench Hurrah for the lovers' club Us for a bench Glen Fordyce . . . "Herb" Potter .. "Dingy" Bell Roy Nelson . . . Bert Drake . . S. P. Dobbs .... A. M. Oberfelder '4Doc" Frank Ralph VVeaverling' Ed Fricke ...... Alfreda Powell . Helen Holloway Louise Stegner .. Nell VV ebb ...., Mabel Nelson .. Florence Riddell By-word-Ch, you kid! Drink-QBjcider MEMBERS . .JJ President Tvlice-President Second Vice-President Secretary Corresponding Secretary Old Stand-by . . . . . . .Treasurer . . . .Club Surgeon . . . .Junior Partner . . . .Senior Partner . . .Veteran . . . .Youthful . . .VVould-be . . .Can't-be . . . .Could-be . . . .Never Ji A lgarnhg Breathes there a man with great swelled head, 'Who never to himself hath said: 'This is the place where I will shine, l'll make the 'Medicsf 'Lits,' and 'Dents' Look and feel like thirty cents. So back, my Percy dear, for thine." If such there is, go mark him wellg For him no raptured minstrels swellg High though his title, proud his name, Boundless his medals as wish can claimg Despite his title, power, and pelf, The club concentrated all in self, And taking Rhetoric shall go down 'Midst the vile Hunks whom he has jeeredg Unwept, unhonored, and unfeared. -398- Lover Lover Lover Lover Lover Lover , . . -N-T NEBRHSDH -ik if T 1 fi! itllilii It iff L.. QM:1 l I ' ie-2-Y' V 2 ig lt li efii f jg-5.-lil ll A , Liil! 1 f I N www 4 -'Il ' fi 21'-IE" .21 y Q5 4512 S. 4,6 Till ,,,, i fm W 5 iff El: ' We T fri my tm -is 5 ,sim r" fn f i rstly ' uxxxxxym xc ,W -of vi ,Q i w iw is f ' NXFYM, ll S QM 1 ' , " 4' ' : e - T , 1'T5 ,,mm u ,7f,fy1gg 3-rjffujl X f' e T yi f t 5 fm- 1 T x Nkm -- K in-,E 7 cu!! X Uhr NP1U Arriuzllz I The mother tries to keep them good XVhile they are in her care. The old man wheels them two by two. But he must stop somewhere. II The Delta Chi and Sigma Nu A likely future share, But ere they reach an age mature They'll try the old 1112l11lS care. III The Achoths are so lately born That they can scarcely see The Delta Zeta just across Upon the other knee. IV The Delta Zcta's hair appears Upon its well-shaped headg And at this date the doctor doubts Its color-black or red. -399- ---AN I I 11 Q s 07-..-M7 Wy f?, , V Pl, r Va' if my , - . .4 fa i g, JyjfkL,!lf,,J gf..-3 CDQL HfJLlx POL- ECON. I - 'THE .BECK RO'-AF Burma in 09112 Ari I CHARACTERS Irma Franklin Harry Ewing Carl Hutchison Scene I-Alpha Chi Porch-A rainy night. Time 8:00 P.M, Irma sitting alone on the porch. H awry awivfes Qc0m'1'a1'y to his customj. l Ha1'1'y-Well, here I am. QGrins.j ' Irma Qlooking happyj-Oh, I-Iarry, I am so happy that you have come. I have been so lonesome. just think, I have n't seen you since before supper. flqouching scenes continuej Scene U--Same as before. One hom' later. Irina anxiously waiting. castinvf furtive glances down the street -Wfill he f D1 -5 .., never eonie? fCarl enters in the darkness and rain, whispersj ' Irma-Oli, Carl, why have you been so long? I have been so lonesonie. Car!-I would have come sooner only you know you told nie you would be busy till nine. fJ'7lZG-X765-llllf-Oli goodness, donlt Sit so far away. -400--a Nx "WI .ky A75 1, tif ww -F-A Vo I N 4 sy ' we 1 '. 3-sf, it - JJOQGUU scifi ll . Ivgiw X . . 3 2 O X . f I f i ez 5 , if Q 4? 'ir Y '15 J F 'VF Q 'I-' '-'V ' Q Fi?f'l wrt- P- SBIHNCHKRD- K4 as , I Bn: fllrleuwg Maxey-to thou who dost in lahor how. XYe thank thee for thy truest worth I yrould compose this trihute now. lu carrying dear old mother earth IX e hail thee as at glorious star, t'l'he service you did gladly yieldl Lawyer. teacher tamed aiar. To till the holes in Nebraska field. as an of lim' Ernppingz Dr. ilfaxcy-Suppose I should rent you an ohfice for your use in practice of law? r Richards-You would lose your rent. Professor Rolabizzs-Burris, have you I72? Bzzrris-I 'll see-Now what is that again? Professor Robbins-IIave you I72I Burris-Wfell, I have 173. Professor Robbzizs-Wlell, you 're getting warmg just keep it up. CA little later.j Professor Robbizzs-Burris, have you I76? I Burris-No, the next I have is 178. tGlen Fordyce in Lit class carrying on a conversation with Hewitt and Kingsleyj Professor Shormczzz-Mr. Fordyce, will you give the next? CForclyce does not hear and goes on talkingzj Professor Shermcm-Mr. Forclyce!,Mr. Fordyce! QFordyce looks up sur- priseclj I was calling on you. tRhetoric 30. Miss Grace Kimmel comes into class and after sitting for about five minutesj Professor Pogg'-Well, Miss Kimmel, have you changed your registration? Bliss Kimmel C looking surprisedj-No, but I thought Drake was here. -401- i si n s f X MW 'WW' 'r - ,if .,xXI . tsrt a l l"- A "' G'-l"l"' 'if' W ' I ' I ' ' :: 3. LOQSFV 7275 0i21gG1NA1. HOOK-WQPN wgrlfvg Eluaulatvil Iinhhie I Wlieii affairs go wrong at college And give just a touch of pain, Our Bobbieuwas a happy chap, He never did complain. lfVhen he was Hunked the first year In his bygone Freshman class, 'When requested to give reasons, l-le just answered, "Couldn't pass." II VVhen the team got thrashed at football, And he lost a lot of cash- For old Bobbie loved to gamble And he frequently was rash- Wlieii they asked him at the finish Wliy his team had met defeat, He just shrugged his manly shoulders, As he answered, 'AThey got beat." HI VVhen he ran for Sophomore office And counted votes as "mine," And was snowed up like a trolley On a north Alaska line, Some one asked him how it happ ened That his luck had been so tough, lt was chiefly so, he reckoned, 'Cause he "hadn't votes enough." IV VVhen his best girl frowned upon And preferred a Senior's tones A To this frail young academic h im There were no heartrending groans. When they asked him for a reason lfVhy the girl should treat him ill, He indulged no explanations And declared he felt no chill. V I do like a chap like Bobbie, He is such a great relief To the generallrun of Cornhuskers VVho would claim to share his Grief. It is nice to find a Wight who,D VVhen he gets a solar pleck, Leaves explanatory piffle And just takes it in the neck. -402-H AN '11 'hrs fx KN if- x., THIS I5 THE VVAY HE GOES TO THE PROM lllll f fvffo 4 NEW we MONEY ' 1 PHIQ OF JHOES, ! SAVE DOING BUT THE Boy ny owfv wngf-1 l'17gfE7' ZQVEY nvg wfu. PAY V N5 k W To PAY H15 foie ms Boci 5 ,I LABURATDRY W- W' , ' , V f:s5 Lid Y ,- KL' wli1""' pn f -.:. i - ,Z 5' fr.. 4 - Wm E ...... .... eff:-"Q-:-1?,..' .LW . . , Qi-6' -AND Tlill5 is we WAY HE ears THE momgy TO HIRE THE CBB. cP'2,L'f4 au- Qlnntrihutnrg Negligenre A lawyer went to see a miss One evening at the close of day, And stole from her a honeyed kiss, Which was not just the proper way. At once a case of tort was brought Which legal rules could not denyg The lawyer claimed no justice ought So frail a suit as that to try. He further claimed no maiden should So much rare loveliness displayg A kiss like this he understood Was flotsani on the State's highway. And thus progressed the argument Concerning kisser and kissee, When to the jury it was sent They failed entirely to agree. But, sent into their room again, They gave their voice to the defense, And found the girl in fault, for plain "ContrilJutory Negligence." -403- 4 7-Hg ,SOROAUTY Z6 ,-. f ff D Y :come P PULHQ :this U WT 7 Bom , it '15 , iifli limi A X Emi- F Q J Eglfyy P- B195 F0142 THE 'FORMAL cor-75 OUT .7057 BEFORE' THE mm .:. ',, A , V Sm ' M91 - tm Q' '- At 4' i V alma:-- ::. f fu x D D 1 . Q ::n:::::'a. 'gg J C T' ' D ' " , A' ' MISSQVQQ- 'fn A U U . 1 I 54521: :: :::::::f3F1"'EE:s:::i.55525 , I' I fill ' 'Wigvf . I0 rl lbziirrtinnz upnn this Ifintang II flllliii.-Emu. - ' A student sat with quivering lip And clutched his aching headg I-Ie gazed upon a printed slip, And this is what he read: "If seaweeds green are green in dye And brown seaweeds are brown, VVhen are red seaweeds red and why? Please note examples down." That student gasped and racked his brain And wildly rolled his eye. Vtfhy had he failed to note these things In happy days gone by? . ' The moments passed-and still no gleam, His brain kept growing duller, And still no thought on seaweeds green fOr any other colorj. - . At last he rose and Hed the place Nor ere again was seen, In lab. no more appeared his face, In class his smiling mien. But still-at least 'so runs the tale- I-Iis ghost it walks alone On stormy nights, in moonlight pale, And mutters with a groan: "If seaweeds green are green in dye And brown seaweeds are brown, Wlieii are red seaweeds red, and why? Please note examples down." -404- . L4 ' QM o , 5, , X WN ' ' , ' .-' I 1 ,,. - - 1 I3 3ZZ!,f5? ,- Hjngw 'F My QT If Q tetle FI W 'Qi ' im ill fill ' ix f, IX I 2-mrs nvrei- ge O XL QQ' ' IHEEP Elissa.. ES .sf Wi ll -sat 3 5 Q, egg, J? I -.-f CLASSI9' E3 Q' , , 'IIA tl .I gs I l v Sui,-esrrau 5-6- GBIEI Etnies sinh the New There was ll time at old Nebraska XN'hen lighting spirit was a factor. Those good old days are past and gone, Chased by the fear of oliicial frown. In those old days they used to tear Sophoniore coats and Freshman hair. There were shredded hats and ragged clothes, A twisted leg and :t broken nose. But now orderly contest does relate Tradition-Athletics, Olympics and debate, Ytfhere once there reigned the gory light, XVe now have peaceful fruitful strife. at at .fr Ear Bruppingz DV. tlLfa,re3f tafter the Freshmen electionj-They say that the Spikes elected Coffee president of the Freshnien class. Wife-l-l. I can understand why people will "spike" their lemonade, but I can't see why they should want to "spike" their Coffee. CProf. Engbergfs oflicej Srzzdent Cexplaining why he received four Iisj-My eyes have been troubling nie very much this semester. . Prof. Evtgberg-Aiicl tour I's will continue to trouble you unless you make up this work. They may trouble you so much that it will be necessary for you to leave school and take a rest. Fafatervzity Man Cover telephonel-I-Iave you a date for the junior Prom? Sweet voice at other end of phone-No, sir, I have not. F1'azte1'1tl1'fy flifmz-It is about time you 're getting one, is n't it? No answer. "Stub" Hostal! Cto Iiiddooj-Give nie a map of IQIO. -405-- :tiff ,QQ N Q jfs XX bmw? ' M ' . 's 4? I If I , ul - :I K - JH! of Q- Alun? Q : . 6 "l L'l'v' 'Xlte us ? a lll as is ' lil? T ty E l f f W l ii X i tl 4 'V i f j x 0 ' X ! Ill .s E X l L NI gqflllll p, if f ll i s is i n lim itil is Milf' I in Ulf' Hin llfri i, H ru I HI I H QBIRNCHIUG ' l ,, 1 ' all Awkmaril Svqnah All look out for the awkward squad, Watcli them stumble and spill, Mix up of feet and hands and guns, They are out to kill, Wait till they go to war some day, That is the time to await All the deedsof the awkward squad Marching up to date. an ai as lim' Brnppinga A Freshman Qtalking to Dr. Condra during registration weekj-Are you registered yet? You better hurry. Freshmen have only one more day. Did you know how much "Happy" Adams enjoyed his nap in American His- tory on May 5? i Did you know that Professor Heck went to Omaha to getimarried, and there he went to Chicago on his honeymoon trip? Congratulations are in order. Did you know that Marion Wliitinore is quite an adept in consulting Web- ster's Dickftionaryj ? Theo. Bullock Qtranslating in French classj-jumping over a mare's back. QThe correct translation is, "Skipping stones over a sea."j 4 SPRING IS HERE The i'Robbins" "Wil-sont' be "I-Iastingtsjn north, "Led-withl' songs of joy and gladness which we "Conant" resist. DU DIABLE. "Please, Your Satanic Majesty," begged a lost soul who was fishing from the banks of the boiling lakes, "can't I try my luck somewhere else? I 've been fish- ing from this blamed place for the last hundred years and have n't had a bite yet." "That's the hell of it," explained His Satanic Majesty. -406--- I 4 A A "fQ65eau1" He sits in meditation deep Xllith zi cloud upon his face, Dreaming not of clients' rights, But of his own real case. el cj an Sung Kita Life is a See-Saw"-Exam. time. Steal Away"-Books from Library shelves. The Land of Nodn-Prof. Frye's Rhetoric 3 and 4. I Wfould if I Could, but I Can't"-As sung' in that popular comedy "Engagement" by Myra Conner. I-Ieine, 0 Heine, I Love But You"-Verna Coleman. Lonesonieu-Mabel Nelson. Spooning Timen-Illustrated daily in the Library by, Grace and Bert Gee, I Wfish That I Had a Girll'-Claude Mitchell. Wlhy Do nlt You Try?l'-Iistlier Bailey. Absence Makes the I-Ieart: Grow Fonderu-Ina Wfilliams. -407- M aa GNP?- JX I ,L My PTA fwfr., c '2 I 7 tx S1113- Rid! . . A T1 lil P -S ' 1 tv I I J X X X 5 il .ii 7 27 7 X f R f ywpfglz fffflf Q ffyfgff J 2 5 X 221177322 f fwffkffwffdfffi 'A f barn. f,ff7f!ffffff!5f!!ff!!!ffffX476Xfffflfff Vffgffffffffffffffffflffigiffffffffw WWW! fret ratio Q: Ellie A. ET. 19. Efrark Umm The Alpha Taus a wager made To lay old VVeston in the shade: Beatrice was the rendezvous, The home of butter and windmills too. Now Hooper was to set the pace And Rurner, see, was next in placeg Then Weaxvie came the next in line And Johnnie followed long behind. They started out, the pace was fast, So soon Jamaica by them passed. They took another breath or two And then fat Johnnie tied his shoe. Thev ramblcd on. no rest for these Until above the winter trees The spires of Pickrell came to View Then they had rest and dinner, too. 1 But Johnnie here could walk no more Unless the pace was made more slow, And Hooper stayed to see him home. The train they took to Lincoln town. But Wfeav and Ruiner onward rambled And cursed the money they had gainbledg At last their dreary trip they finished Wfith weary limbs and weight diininished. ral as ,al 5, Zim' Brnppinga Wfashburn on Real Property. Price 31800. Tuttle on Property IH. Price 2526.00 per Semester. ' IN WILLS Professor Roblyms-Next case, Elliot. Elliot-This was a-a-a case of lite-Ere insurance-no ire insurance of a P'7'0fUl3'307' R0bl2i11S-No, Mr. Elliot, it was a hotel. Foster Cwho had been to Iowa City latelyj-Same thing. Glenn Fordyce Cto the Eclitorj Sa L' O I1 A ,V - ty, ing, iave a hunch that T will get one good bawl-out about slutfing. I do n't care as long' as the folks do nit ind it out. -408- The tumult and the shouting dies, 'QS KW a - F ,. Lg 2 -J' I If 5 f . faqs 7 ' , T W gn at .,- , 1 0,2359 is ,, 1,1 , ' -14 mg 4 ,IL Z, ' F E HEQM7 :Il I ,h,,,,..,'Ilumm X101 lirizr-IBBM Entvruvntinn iulnnm Hltll '1 light cargo sailed into the hzill one day and came too near the Juni hui Joi which xx as then under smnething- more than il paper blockade: in fact, lt was cuite tctne He nm seized as a prize and this ditty is written to his memory: I l-le was caught in the prime of life. Away from all friends and alone Caught by a war-like band Far trom protection of home. They held him with due force of Z11'111S, And printed on this brow I The sign of cross in blue-black ink, And then they let him go. HQ hastened back to his fellows fresh, And forth they cnme for war. They waded in and the Juniors out, Clashing in blood and gore. The futher of the tribes came forth To quiet the maddened band, And in a moment Elliot's throat VVas closed by his firm hand. Sid Collins, who was tall as Saul, Wfas beating a Freshman blue Till the father of the tribe got in And told him that would do. "Stopf" cried the Freshies in distress, And the echoes answered, "Down !" Until in one grand rush of streneth The Freshies lost their groundi The captains zind the kings departg The Iuniors equity to hear, The Freshmen class with contrite he -409- aft. F 0 STER 4 . . fwffw Wx l ,-llllllllzllmq K- - -1 f fr . X' fair-wk ,il ,gi 53,47 S um-E ,,,. f ri ,xl I!! ' N ' f ffwfv' .fe 'f f QW l If ll f f fw 3 w eff w f f H Z Elf: f ff f ff I a 'T f ll f M if E9 ffftif r ff ff W 2 f t W 'WEE-.lb A J l W c f' I l' if f f fl My f mf in jg,-,:.,, ial-Gy'-,f.tQ,,fj. f 1 f fired ,ie l D iflsQl"Qk3i5:l g! . 2 ' o m WWI L ilu Thr Eihrarg Elnhhg The window sill 's a happy thought lfVhere two may gather near To study up their French or Dutch, And converse without fear. But many others want these sills, There 's danger of smallpox, The way they wedge each other in Like sarclines in a box. And if a hat perchance is near Or a heavy weight sits by, An elbow may remove your lid, Or hat pins get your eye. Others enjoy the pressure, And are apt to sit out there Until they get the dirt and dust, Of the janitor on the stairs. -410- -AN '11. fdriah Eagan TRY "mi I Bill Shakespeare's all right in his way, And so is John Milton. they say, But for stuff that is neat Wfe are there with both feet? lfVe've got Longfellow put clear away, II Our editors last name is Hose. I-Ie keeps us all up on our toes. lrle makes us all hustle And rustle and bustle These dashed Limericks to compose, III The Laws planned zi journey to Crete. Their program was very complete. But the letter they got Made them say "I guess not." Sam's coup d'etat sure was neat. IV There are many young' men in this XfVho are greatly addicted to pool. We won't mention a name, But Blish, Farley. and Cain Often try the dear public to fool. V A blithesome young maiden called "Polly" With Editor Fredericks is jolly. The CORNHUSKER stall? Heard so much of their gaff That it made them all feel melancholy. VI school "Kill-Joy" Engbergs a hard-hearted bloke: At poor 'lstudesn he takes many a poke. His rnanuer is gruff, But he 's chock full of bluff, Though he 's put lots of sluffers to soak. VII There was an old Senior named Mac, All sorts of a genius at track. When Officer Rohde Went off with a load he Took Mac from the track in a hack. oN York uric D VIII O. Gee! But we 're sick of this rotg One might think that it's fun. but it 's not. You may want to tell Us to go straight to-well, l'le1'c's hoping' the place isn't hot. IX The Sophs are a bellicose hunch, 'lihey crave lfreshies' crauiums to crunch. '.l'hey coppecl the cow-bell And raised lots of li-l, Ilutil 'lS:un" put an end to their stunts. X Carl Lord is a merry old wart, He writes dope for the "Rag" by the quart. By clay and by night, 'lle sits up to write- llome for money. . tEditor's Note.-We looted you this time.J XI There is a young fellow named Reid, That he's madly in lore it's agreed. His girl 'is Young, too, .-Xud between me and you, To others they give little heed. XII You all know Miss Dorothy Miller, Of Kap. Alpha Thet. she 's a pillar. no doubt, she 'll wear outg pins ought to kill 'er. XIII If you greet a D. G. in the hall, And she smiles upon you not at all, Don't think that you 're cut, Shels a Howard twin-but 'T was the other you met at the ball. XIV As poet's we have our job cinched. We could write for a week, unless 'lpinchedf' But the Ed. says enough Of this horrible sfough, So welll quit it before we are lynched. She husky But we fear Ten fraternity r ww fgaff i ' I ig? ONE FOQP7 OF ELECTQICI TY -411- MAY DION IEANNETTE LAXVRENCE BERTIIA NEAL I-:DNA STEVENS HAZEL HANNA CA clipping taken from the Daily Ncb1'a.tiea11-J H As our many subscribers know, the Daily N ebra-slecm has always been the exponent of anything which stands for the welfare or the advancement of the University. It has been our privilege to observe the inside working of the ad- ministrative machinery of this great in- stitution this year at close range. Al- though on the whole we have only offer in comment constrained to re- a few weak spots pursuance of our words of praise to thereon, yet we feel mark that there are here and there. In usual policy, therefore, we have a few brilliant suggestions to make which we believe, if followed out, will work to the best interest of the University. VV e have the honor to submit the fol- lowing recommendations : , EOR CI-IANCELLOR Requz'1'eme1..'s.' Executive ability. Pre- possessing appearance. Immaculate attire. Must be an excellent orator, dignified and reserved. lfVc 1'C'C017'l,77Z-C'7ZCZ.' Dr. Edwin Nfaxev. FO-R TI-IE UNIVERSITY SENATE RCQ'IlI7'67l1U7'Z-fS.' Must be made up of members fearless in their stand for clean government. Immune from politics. I-Ve 1'c'c0m1:zc'1za'.' Theta Nu Epsilon. -41 FOR CHAIRMAN OF DELINQUENCY COMMITTEE Req11i1'e111e1zz's: Must be a hustler. lfVorthy example in scholarship, at- tendance, etc. I-Iis records must be such as to enforce his policy as chair- man of this committee. D176 1'cc0m1vze7zd.' "Help" I-Ialligan. EOR DEAN OF XVOMEN jR0q1z1'1'e11'ze1zfs.' Must be endowed with womanly culture and dignity fit to command the respect and admiration of the women undergraduates, Mar- ried woman preferred. Wfc 1'ec0mmc2zd.' 'fSister" Perry Smith. EOR UNIVERSITY TREASURER Rc'qzLi1'e11ze7z,iS.' Absolute honesty. Must be versed in inance. Must have complete knowledge of business systems, and command the implicit trust of his associates. We 7'6CO7'7'Z77'ZL"lld.' Rupert I-Iiram Bailey. . A EOR CHAIRMAN or COMMITTEE ON SOCIAL ORGANIZATIONS Reqzz1'1'emc'11fs.' W'ide acquaintance with society demanded. Methodist preferred. Must exert himself to check the increase in social activities DVC '7'!3C077'l77IC7'l'lCf.' "TV" Cobb, 2, -f s X. I I , n!!lf ' -2552 kf 'Tx 'Il'I'r, , Q 'W W1 1 NE 'l!1l!!'2L" 3 Il- F s - k 1 X h fllmlx 14 .- Bl-f0YCHHfiDw Glalrnhnr 1HIlH-III ,September Sept. 20. A new arrival-the College of Agri- culture. Sept. 21. Early risers discover strangers trying to get into Administration Building at 5 :3O. Excitement passes over when they are found to be embryo citizens from various parts of the state who were endeavoring to interview the high school inspector before the crowd arrived. Sept. 22. Faculty go on exhibition at the Ar- morv-Protessors Fling and Fossler make themselves most conspicuous. Sept. 23. "I 'd like to have you come out and meet the fellows-we are recognized as the leaders in school-you could make no mis- take, etc." Sept. 24. Sigma Nu announce that they have come among us. We have been unable to ind out who is responsible. Sept. 25. Somebody announces that the Senior class is to have a president. Campbell and HoffMann look mysterious. Sept. 26. Sunday. Thirty-three unchaperoned couples and one Freshman seen going to- ward Lincoln Park. Sept. 27. Sororities pledge, everybody gets stung. Freshie girls reach heights of popu- larity never excelled be-fore. Sept. 28-. Panic among the engineers, receive laboratory fees back-false charge. Sept. 29. Chorus becomes popular among the cadets. Sept. 30. Freshmen write to home and mother. lfVanted money, and a visit. Obrtnhrr Friday I. Every Frat in school nabbing Fresh- men. Freshies imagine they are popular, but just wait a few Weeks. Saturday 2. Football-Nebr. v. So. Dakota. Tie, 6 to 6. Monday 4. Pershing Rifles mix with Farquarg they object to the fact that he is selling uni- forms so cheap-tear. that they won't make pnlpugh to pay their expenses on the annual 11 e. - Tuesday 5. Senior election. Has anybody here seen Campbell? Harry takes Leah out to supper. Wfednesday 6. Intense excitementg somebodv discovers that Mrs. Barkley is no longer ,Dean of lNomen. -414- Engineering Pins Fountain Pens Hiv 'alan Efhia thppnrtunitg Of expressing our thanks to the Students ofthe University for the patronage and good will shown us during the year: Cin tina 0115155 nf 19111: NYe extend our congratulations and best wishes for a successful future. XYe wish to thank you for your patronage during your college days and trust you will remember our ad- dress when wanting anything in Col- lege goods. XYe appreciate mail orders and assure you prompt, fair and courteous treatment. Ein the Qllaaa nf 1911: XYe extend our congratulations on your advancement. If you have not formed the habit of buying your sup- plies here, you should do so. Wie try to avoid goods with a value only on the surface, and will stand behind the quality of all goods sold in our store. En the Qilaaa nf 1912: We extend our greetings and best wishes for a pleasant vacation. But don't forget that we shall be ready when school opens again, with a better and nicer supply of College goods, if that is possible. Ein the Gilman uf 15113: We take this opportunity to thank you for your patronage, and trust that it will continue throughout the course. Pennants Emft fnrgrt To get a Nebraska belt before Vcu go home. For sale at Magee Q DC6I116I,S, Farquhar's and at our book store. 3 ilinr lgrvavnta We carry a large stock of JEWELRY, SOUVE- NIR SPOONS and PIL- LOW COVERS. See our new UNIVERSITY SEALS painted on china shields. Ihr Gln-CD41 tarahuating Ennk Gln. "All tl1at's new, all tl1at's best in College goods." 318 N. 11th sc. Posters The P1'0fess01's-Show your permit to class. -4.15- Best 'lpossessing goodness in the highest degree? -Webster's Dictionary W vlu afff l Gooch' s Best Flour Possesses i GH Goodness in the Highest + fag ff' 3: wil 3 is EEST? I Degree f, EL I!! Q-' we ge fl' OLN vi I and it is tlie o A N Clothes Economy Q , Economy is not measured by price alone, but by f . ' value. Our KENSINGTON Clothes are priced as U low as possible consistent with value. In fabric style, fit, much superior to ordinary readv-to wear garments. , Ken irzgton Cioifbes L-Svszem Clothes 320 to .Z-40 ,515 to .330 MAGEE Sz DEEMER A LINCOLN AURORA RED OAK j Helm Mifclwll-"Lirzg,': yo 'ZU0l1,l' 101' them sag a xthing abom nw-I-mgcm-? -416- ff 14 .4 5 Fri '-es:- 24-gzigf ' ' tt M 5 7 ffilffpfi, 'Q1 -'fl is if ,-: '- -' :-:c-: , THEY F T YOU CAN PURCHASE SATISFACTORILY FROM '6jACCARD'S" NO MATTER WHAT DISTANCE FROM ST. LOUIS YOU MAY LIVE It is easy, convenient, safe and satisfactory to buy DIAMONDS, JEWELRY, WATCHES, SILVERWARE, CUT GLASS,- ART WARES, CLASS and FRATERNITY PINS, and HIGH GRADE STATIONERY through our Letter Order Department. You will obtain the choicest gems and other goods of newest designs and Finest quality: and the prices you will pay will be exactly the same as you would be asked rf you were to come personally to our establishment. OUR LARGE CATALOGUE IVIAILED FREE Write today lor our complete Diamond, Watch, Jewelry and Sil- verware Catalog containing over 5,000 illustrations. We guar- antee safe delivery ol anything ordered from us. zmvrmnh, ilarrarh 8: liing Zlmuvlrg Gln BROADWAY, Corner Locust ST. LOUIS, MO. Patrom e our iduertisers. -417-- Obriuhm'-Glnntinueh Thursday 7. junior election. Qberfelder wins over Cain by a safe majority. Wiednesday 27. Edward Pike goes to a church social-arrives home on ' Thursday 28 at 4 :oo A.M. Powers elected presi- dent of the Sophs. Friday 29. CORNHUSKER Staff appointed. Saturday go. Senior breakfast. Nuumnher Monday 1. Athletic board decides to give "N" football men solid gold footballs. Tuesday 2, A few strange looking individuals announce that they have received a charter for the Delta Chi fraternity. Wfednesday 3. Sophs have another scrap at their class meeting. Thursday 4. Kansas rally. Friday 5. Y. M. C. A. touches students for 31,ooo. . as Saturday 6. Kansas-Nebraska gameg Tommy johnson runs over the line for a touchdown in the last few minutes of play. Monday 8. Art exhibit opens. Prof. Fling gives , his annual lecture to the Freshies on the ap- preciation of art. Tuesday 9. Sophsraid Freshie class meeting, but are repulsed. Wednesday ro. Boston architect suggests that our campus might be improved. How is it possible? Thursday II. Freshman Dinsmore reports for chorus. Friday 12. Dramatic club members chosen. Saturday 13. Freshie-Soph Qlympics postponed on account of rain. Monday 15. Company K organized. All the ambitious looking for positions as superior officers. Tuesday 16. Snowi Snow! Snow! Debating team picked. Wfednesday 17. Marie Carriker forgets to go to class. Thursday 18. Plans foreproviding better bells in announcing classes. lVe shall be forever robbed of one excuse for delaving recitation by showing the Prof. that his watch is about an hour fast. 1 Friday 19. A big white bulldog registers for Lit. 5. Saturday 20. Nebraska gets second in cross- country at Chicago. Monday 21. No studyg every one begins to pack to go home for vacation. -418- WHITEBREAST Coal and Lumber Co. The firm from which you get only Good Coal. Fraternities and Sororities, do not forget we handle KOMO and all grades of fuel. .5 df 1106 O St. LINCOLN, NEBRASKA RUDGE 8: GUENZEL COMPA Y A ,,,f,.- - " 3' F n kfq ., .- L '- T' A V , -g..',.4':i7' ,-4 A - . ',.f:.A ll... V I A- s V. '. .V sf A -'-' 'ff PTA 9 ' " ' . Q 'S Zi? U L3 Z Z- --.sf ' ,gpg HH .5 g . flag A Wi 141212 iw, -3 Ll L y 45 L4 7 V ,11.jL,,f- 'fffgi +21 vw- J 3- -. at, fr, 1 1 1-1 ,, ,,Z,,i.l.,.,. I v ,,.,- .1 -5 gf nf Z We ef 'll' .fffelifeelf-ff'f-'ifif-e11 f"ff "'l" M MW kb if ffwiii WM, 1, 2 f .4 . Elf., :W ' . ' W 9' ' 4 3- 6"-3fc-n!-r1'ff4w:- .- .- wi 2 'z:f..sr . . A ,px - -fn , ff -' .,.fQ.- 1'- rc .e f , A ,N A Z 57 X2 ' ,dig N N., 1 I , 4511, f, lf, 4 :ff 4.5.1 2 iffH'fWz1'+g.r '-jf ,' ' ' Z if F. l7 1'-, , .- I"1 i:f 9.1, , .- is-.ii 13 . .5 1- A 131, 3. 1. ' 4 ,. ga-f' . 5 f Zi? - ':f4f"'f 71' 1. :L qffsrwzf ' -1-.f.1..,11:g-9 9 ffgf-.pb-51,5 , , . 115595.13444 ,',"2 .f 2. - ' ,- 1113 , J 1, 1 pw M-.mag-mg ., 1.4, 1. 2. ' M'-.,4.n.1 .,:f--4-f ,Q ' f ' f x. -ff M..-. ... M . ' 1 'V' 1 'v I ww'-911 I f,,1ff ,v wr ,ffm 'ply "- M x,.,4.f7I49Z'LHN,, H f",5""'3f" ' . y ,NM 4, ,,. WW! W,,,,,,, I , W inf' The Supply House for the College Sfualent 'where Styles ana' Qual- ities can be relied upon anal prices as lofw as are conststent 'with good Quality, Satisfaction is always guaranteed, 11th and O Sts. LINCOLN, NEBRASKA fAAAA Polly-Have you seen Phil? I d011't see how he got away. -419- Jowooi A Co ' 4 l Q ' i CLEANERS AND owes, I HW STANDS Fon THE . BEST WE KNOW HOW KNIGHT GROCERY lXfIEA'1x MARKET AN.D B A KERY 2202-2208 O St. Bell Phones Q Auto Phones SELLS EVERYTHING TO EAT WE claim to be the largest distributers of edibles in the city. WE employ more people than any similar business in the city. NVE have furnished several of the largest boarding houses during the last five years with all their bread, from 33 to 40 loaves for 51.00, together with grocer- ies and meats. More fraternities serving VVEDDING BREAKFAST COFFEE than any other four brands combined. Vile are exclusive agents for Lincoln. We invite you to call and inspect our place of business, as to sanitary points and volume of business, etc. We do NO soliciting. If we can properly care for the orders as they come to us unsolicited over the "phones" we are well satisfied. Our credit system is very liberal to re- sponsible parties. Teresa Hemple-Just think! Michael has the smallpox. -420- Z0 024 LW H L. D. MUNSON 8: CO., Props. Newly Remodeled. The only Hotel in Lincoln on the Main Street. Private Telephone in every room. Rates 52.00 and 52 50 per Day THE ONLY HOTEL IN LINCOLN ON THE .5 el AMERICAN PLAN J .22 FOOTBALL HEADQUARTERS 15th and O Streets A Modern Department Store Shoes Trunks and Bags Cloves Silks Ladies' Suits Nlillinery Dress Goods Corsets l-landkerchiefs Wash Goods Linens lVlen's Furnishings Carpets White Goods Furs fand Storageb Draperies Laces and Embroideries Books Jewelry Trimmings Household Goods Ribbons Art Embroideries Hair Dressing Toilet Goods Domestics Dressmaking Leather Goods Underwear Cafe Notions Hosiery ILLER Cgl PAINE "Stub" Hascall-I believe I have sometlzing the mailer zviflz my heart. QW? advise the Alpha Clm-.9 -421- ii Nnnemhei'-Qluntinitrh' Tuesday 22. More packing, less study. Regis- trarls plans for beginning vacation in mid- dle of. week works ineg we now have a week and a half. Wfednesday 23. Thanksgiving vacation begins. Thursday 25. A time when all, both big and small, should gorge your stomachs to the fullg a time when mother's cakes and bread pass through a cavity. in the head, a time when turkeys try to foil the unrolling of their mortal coil. ' 1 . Errvmhnr - 'Wednesday I. Kids party at Y. VV. C. A. rooms. Thursday 2. Three candidates for football cap- tain. All the rest would?,run but no more are eligible. Friday 3. It is announced that the CORNIIUSKER will be out by May I. F Saturday 4. Forester's hop. Monday 6. Fraternities decide to give formals biennially instead of annually. Tears and sobs from the co-eds. Tuesday 7. Bruce johnson eats his breakfast in criminal law class. Athletic board awards football "Ns" WVedniesday 8. CORNI-IUSKER banquet. Thursday 9. Chairman Hathaway announces that junior Prom. tickets will cost three plunks this year. Friday Io. VVe lose the debates-one to Minne- sota and the other to Iowa, 2 to I decisions. Saturday II. Students' Y. M. and Y. VV. hand- book out. Freshmen are now allowed to be on the streets after eight o'clock without the danger of getting lost. Monday 13. Temple elected football captain. Caldwell gives annual lecture on the Presi- dentls message. Tuesday I4. Basketball schedule announced. Wednesday 15. Senior Prom. tickets go on sale. Thursday I6. Two Freshmen found drunk. Rumor has it that they consumed too much of sulphur water from the artesian well at the postoflice. Dramatic club presents "What's the Matter with the Professor?" Friday I7. Christmas vacation begins. And now the boys go home from college, Pockets empty, but full of knowledgeg They prey on fatherls heart and purse, lfVho says vacation is a curse? There 's sister's doll and brother's toys And mother's smile and sweetheart joys. -422- TO - ERVO S1213 Nerves . BLOOD AND NERVE FOOD Stomach A Brain and Nerve Vitalizer Acting Directly on the Nerve Cells, Liver Hence Aiding the Different Organs of the Body to Kidneys Trade Mark The Great Nerve, Brain and Blood Remedy Cluarzintenrd Under tht' Foficl :intl Drug .-Xctnl-1nne30, 1000 Serial nuniher 7027. 1.000 Bottles Fold Yi-ar 1905 THE EW REM EDY IO is exactly what tht- llhlll' says. 'ZX New Rc-tnedy " This preparatimi is the result ol ciulilevn years' rxperience hy a specialist in stnniarli. liver. kidney, heart, hlood and Promptly Perform Their Functions nerve trciuliles. Constant association with tht- study nl persons who snllt-red with these tronlilvs led tO exhanstivc- experiments in Order to Find a remedy that would not only relieve and cure tlwse ailments but also act directly upon every organ and nerve Cell and thus promote :i healthy and active condition Ol the liunian liudy. By this we mean that those who surfer lront rhcuinatism. Stomach trouhle, rmislipation, heart trouhlv, weak lungs, dihicult hreathing, piinples, insoninia, loss Ol sleep, sick Or nervous headache. xveakness. pour lilmid, kidney Or liver complaints, neuralgia, malaria, female weakness. chills and lever, uxliaustco nervous vitality. nervous prostraiitin, sun stroke. sleepless- ness. desponclency, tnental clc-prvssiun, hysteria, paralysis. nunihnuss. tretnhlintz. pains in side or hack. epileptic tits. St. Yitus dance. palpitalion. dyspepsia.indig1esiiOn.antl:illallectiuns Ol 'l'l-IE NERVOU5 SYSTEM. UNE PlNT BOTTLE will work wonders. will positively help yon: su sure are we Ol this. that hack Ol every hottle goes a positive guarantee. NO help. no pay. Money hack on return Ol einpty liuttle if it has failed to relieve or cure you. Could you ask niore? Full pint liotile. 31.00. 3 lor 52.50. Dt-livt-rt-tl hy express to any part of the United States. RIGGS' PHARMACY CO., D13'4li?E5?2Rs Lincoln, Neb. Exclusive Styles and Fabrics I N TAILORED SUITS, CGATS, SKIRTS, DRESSES, WAISTS AND IVIILLINERY AT POPULAR PRICES. el .34 at at AT 1339 to 1343 O STREET Dale McDonald-The 611141-77,5 are fine at the Pest House. -423- l..incoln,s only First-Class Theatre hr tlblium' CRAWFORD 8: ZEI-IRUNG lVl A N A G E R S 1 BOOKED BY KLAW Sc ERLANGER -1 Presenting at all times the best of European and American Vaudeville attractions. Paying particular attention to the entertainment, comfl rt and convenience of lndies and children LINCOLN I H. E. BILLINGS, operated by ORPI-IEUIVI CIRCUIT co., Resident Manager MARTIN BECK, Gen. Mgr PERFORMANCES: Matinees lexcept Moridayj at 2:2503 evenings, at 8:30. PRICES: EVENING PRICES, 15, 25, 35 and 50c. Box seats, 75c. NIATINEE PRICES: 15 and 2543. Box seats 50C Iexcept holidaysj. Seats may be reserved by Phone. Bell, 9363 Auto, 1528. Ticket office open daily, from 10 a. m. to 10 p. m. Who -would szzspcvl Roy Nvlsozz io fall in low? -424- MAYER BROS. Clothing, Furnishings and Shoes Merchant Tailors LINCOLN, NEBRASKA Suits Tailored To Your Liking Essentially the clothes of a Gentleman, our "Lincoln Made" Suits, garments known as Clothes of Rehnement. No better Clothes made. Trimnred and Fashioned Faultlessly. MAYER BROS. LINCOLN'S LEADING TAILORS U cl tt-N w von fellows flea I ' . L I l -425- Zlmmarg Tuesday 4. Everybody returns to school with pockets bulging with lucre. Wfednesday 5. Wfebb jones and jess Clark an- nounce themselves as candidates for Senior president. Thursday 6. Scotney out for president. He announces he is a fraternity man. Friday 7. Senior Prom. Nebraska loses to Kansas in basketball. Saturday 8. Commandant Qsmall as he may seemj announced that exams will be given in drill. Sunday gzoo-12:30 A.M. Oh, you Y. M. C. A. Street of all Nations. VVe had a good time, but we will leave to write a touching letter home. Tuesday II. Girls' Pan-Hel. announces that ex- penses for formals must be cut down, hence- forth we save our iiower money. Vlfednesday 12. Sophomores casually read new constitution which prevents cheating in class elections. Friday 14. Engineers' Vaudeville. D. C. Mit- chell and D. D. Plumb, stars. Saturday 15. Platform club organized. Monday 17. "King, Cole elected football cap- tain for IQIO. Tuesday 18. Fordyce and Dobbs start Insur- gent Club. 'Wednesday 19. Professor Stout appears before classes. More air. Thursday 2o. Tunior Prom. tickets go on sale. Saturday 22. Nebraska Wins from Ames in bas- ketball. Monday 24. Freshies and Sophs barred from Prom. Tuesday 25. Perry Smith 712 declares he will go. Thursday 27. jack Farley QU announces he will go to the Prom. Friday 28. Luikart 712 appeals to the Registrar for proofs that he is a Junior and should be allowed to attend. Saturday 29. Clarence Clark ,I2 procures tick- ets for junior Prom. Monday 31. Clarence breaks date for junior V Prom. illrhruarg . ' Tuesday 1. Sororities announce pledges. Lo- renzo Flowers elopes. Wednesday 2. Nebraskazz begins to advertise "Keeley Cure." Thursday 3. VVebb Jones elected president of the Seniors. -426- In Elhnirv Mrahnatvn zmil tlbthvrz Who are leaving, we express our appreciation of your Iiheral patronage and extend to you a parting goocl Wish. En Efhnzv 1351111 will Qlvmain We extend thanks for past favors ancl solicit the continuance of your tracle. Gln Ang mlm will igvrnmv Stuhvntn We extend greetings A and invite you to come in and make our acquaintance. "YOUR NEED" OUR AIIVI The University Book Store The Scarlet and Cream Store 340 No. I Ith St. D. B. GILBERT, Manager B'ZlB3 -By'1z11 d' df 1Bz P -427- The University of Nebraska REGISTRATION INSTRUCTION FROM ATTENDANCE - 1871-1872 - - 130 BEGil?1s0sh?11'i. zo SEPTEMBER T0 AUGUST 1908-1909 . - 3611 Graduate College--Graduate work leading to the Degree of Master of Arts and Doctor of Philosophy is offered. Courses may be pursued with or without reference to a degree. College of Arts and Sciences-Classical and literary instruction, under the elective system, leading to the degree of Bachelor of Arts or of Bachelor of Science. The Teachers College -Aims to provide thoroly prepared teachers for secondary schools. Prepares for chairs in Normal schools, for Departments of Education in Colleges. Otters special training for supervisors. Four-year course leads to degree of Bachelor of Arts or of Bachelor of Science and the University Teachers' Certificate. College of Agriculture-Four-year college courses in Agriculture, Forestry and Home Economics, leading to the degree of Bachelor of Science. The School of Agriculture four-year general course in Agriculture and Home Economics. A winter course in Agriculture. College of Engineering-Four-year courses in Civil, Electrical and Mechanical Engineering. Leads to the degree of Bachelor of Science in Engineering. Also a six-year Combined Academic-Engineering Course. College of Law-Combined six-year course leads to the degree of Bachelor of Arts in four years and to degree of Bachelor of Laws in six years. Three-year course leads to the degree of Bachelor ol Laws. Graduates admitted to the har without examination. College of Medicine-Combined six-year course leads to the degree of Bachelor of Science, in four years and to the degree of Doctor of Medicine in six years. Four-year course leads to the degree of Doctor of Medicine. Extensive clinics. Per- sonal training. Hospital position for able students after graduation. The School of Pharmacy-Two-year and three-year courses, also a four-year course leading to the degree of Bachelor of Science in Pharmacy. Summer Session-A Summer Session of eight weeks immediately follows the second semester. F rom one to nine hours credit. For Separate Catalogs or in- ' T H E R E G I S T R A R formation regarding any f . . the above Colleges or Schoocls The Unlverslty of Nebraska , LINCOLN, NEBRASKA f05Pf'3'U C1U1'k-H7101 I UIUC HP. Ilzvy do aff want 10 do. -428- .v.v.v.-,,A,,.,,.'.-5,VV,.v.,.,vvvy-v-,x-.-.xx--v I hp Hniuvrzitg Svrhnnl nf Munir Affiliated with the University of Nebraska, is recognized as the foremost school of music in the country, connected with a university It has an able staff of 35 instructorsg more than 600 studentsg unexcelled advantages in every branch of theoretical and applied music School of Public Performance Artist Concerts Superb School Orchestra Good positions awaiting all Graduates Strong Arguments for Your Patronage f Send for Full Information Now WILLARD KIMBALL, Director DEPT. C M ajor Dirks-Or-dar H av'-ms! -4.29- EH ehruarg-+O1uniinuvi1 Friday 4. English Club puts out an issue of the Nebraslecm. Saturday 5. Vfallace sends another report re- garding Shakespeare. Sunday 6. Sororities close houses and callers. Monday 7. Band gives a free concert. 5 Tuesday 8. Basketball left on their second trip. WVednesday 9. Harry Hathaway loses his dog on the campus. Thursday IO. Nebraskcm announces that the CoRN11Us1i12R will be out May 1. Friday 11. Inter-Frat meet. German Club play. Saturday 12. Senior play try-outs. Delta Zetas spring a surprise. Alpha O's have a fire. Monday 14. Students decide that jack Best shall go to England. Tuesday 15. 5 Charter Day. VX7ednesday 16. First call for baseball material. Thursday 17. Laws must go to class once in a while, declares the delinquent committee. Saturday 19. Officers' Hop. Monday 21. Harry Ewing is elected assistant coach. r Tuesday 22. Senior plav committee decides to have understudies. W'ednesday 23. Democrats organize. Thurisday 24. Doc Roller rolls the students a ew. Friday 25. Girls hold a basketball tournament. juniors beat. Saturday 26. Kansas slips it over us in basket- ball. Monday 28. Delinquent committee makes first call. illllarrlg Tuesday 1. Professor Persinoer begins series of lectures in defense of his criticism of the way in which the law library is run. Wfednesday 2. Laws retort. Thursday 3. English Club again issues a dry ffRag'75 Friday 4. Glen Fordyce forms an Aero Club. Saturday 5. Freshies defeat the Soohs in debate. Tuesday 8. Fordyce visits the Chi Omega house. Vlfednesday 9. Fraternities form an honor sys- tem. F reshie Laws go to the Drpheum. Thuisdtay Io. juniors win from Freshies in de- a e. Friday 11. Freshie Dinsmore seeks dope for the "Rag" in the Y. M. C. A. rooms. +430- YOUR FOOT Fitted in the Styles of the Season Ar "lVlen's Booteryv Forbes' Stables QUALITY AND SERVICE Livery and Closed Carriages Yours for Hire EUGENE A. LEVI, Prop. 1125-II27 P STREET C. V. ROBERTS 144 N. 12th St. B011 550 Auto 1550 PERFECT service and appointments F 'I I may not be able to make it possible for us to take care w, J, fiddle for you when of the larger part of University patron- you get home, but can age in our line, bel U4 U4 furnish yOu with all 6 t the late music that you . . may do the fiddlin . Lmcoln Candy Kltchen Justuse pen and ini. ' 'Che music man Adams' 1345-1347 O St. Auto 1540 1215 o STREET You Can Save TIME and :WJNEY by Using Our LONG DISTANCE LINES Copper Circuits Easy Talking Quick Service Lincoln Telephone 8: Telegraph Co. 231 So. 14th Street Fraternity Hall Newly Decorated Elevator Service Ninety per cent of University Dances given here. :: :: :: :: :: :: F RAT. BLDG., COR. 13th and N Sts. MEMORY OF QUALITY WILL LAST AFTER PRICE HAS BEEN FORGOTTEN 125 N. 12TH ST. PRINTING Gil. AUTO1917 Beckman Bros. COLLEGE FOOTWEAR A SPECIALTY 1107 O LINCOLN, NEB. Ole Olson-Hays Hall is the most popular place on the canzpm. xr -x -X. N Q- Q Q. 2. Q T 'Z Q su G N. 3' aq,z sg qw rfzmz zfggnz 1106 2111094 ,zaalymfzuzoj m. 3m1,1,1rC,Lafz.a am- 2 5 .-v-v-.1xfxzxr.4-J-.--.-v-v-J.-.-.-Av-Jxnrxr. " Preserve the present for the future." 'JNJNJ'vAv3lNlNl'NlNI'-'-JINI'-4v'Nl'v'v4ufNfNl'v4v'NlNl'-Av! -EEP- U3 Q fo' : 'T N. Q nl Q N 'E 'e 'S '5 Q A1 7 2. 2: 'E N :- E. VG Q1 kd C? m Q Q G Q v5 Q E I. L D P E . N. m Q N fa' r-1 G b Q N N. r-, Q FN 226 So. nth St. vq Q' AVI N.. illllarrlg-Qlnxltinurh Saturday 12. Regents have pipe dream about a campus at Omaha. Seniors' masquerade. Wfednesday 1:. Aero Club starts workg they lose their lids. Thursday 17. The 'lRag" is green instead of yellow. Laws do not take a vacation as planned. Fridav 18. Cherrington elected track coach. Saturday 19. Police remove an Indian from the Beta house. I Monday 21. Freshie girls organize a society called Mystic Fish. Tuesday 22. The Phi Beta Kappas were an- nounced. Wfednesday 23. Smallpox discovered on the campus. Spring vacation begins. Wednesday 30. Spring vacation ends. Thursday 31. The f'drys" hold a temperance rally. April Friday 1. The Black Masque pledges wait at Harleyls. 1 Saturday 2. Nebraska wins at indoor meet at Omaha.. Tuesday 5. john Rice elected Ivy Day orator. Xlfednesday 6. Xi Deltas announce pledges. Thursday 7. English Club again punishes the Universitv public. Guy Reed is elected edi- tor-in-chief of the IQII CORNI-IUSKER. Friday 8. "Bloody 'War Ragesf' Saturday 9. Class Olympics. Soohs win. Tuesday 12. Some more smallpox. Wlednesday 13. Fraternities' banquet to Chan- cellor Avery. Thursday 111. Major Dirks gives the Fi Phi's a few lines in the manly art of self-defense. Friday 15. Kiddoo elected business manager of the 1911 CoRNHUsKER. Saturday 16. T. N. E. is a local organization. Tuesday 19. Football men have a big feed. Wrednesday 20. Mandolin Club organized. Friday 22. Nebraska beats Cotner in baseball. Saturday 23. Farm cadets put Major Dirks in the guard house. Tuesday 26. Forestry Club Annual comes out. lN'ednesday 27. Committee disagrees on a Var- sity song. Thursday 28. Nebraska beats Highland Park in baseball. 1 Friday 2o. Freshmen beat Bellevue in baseball. Saturday 3o. Band concert. -434- IF YOU WISH TO BUY FURNITURE CA R P ETS DRAPERIES CURTAINS HARDWARE S T O V E S OR ANYTHING ELSE FOR THE HOUSE. BE SURE TO VISIT OUR STORE H a r cl y ' s 1314-I32O O ST, LINCOLN, NEB. C. A. TUCKER Flmuvler DR. S. S. SHEAN Gbptirian II23 O ST. YELLOW FRONT Flne Refaamng and Manufacturing. A I work guaranteed. You are mvlted to Inspect our very compIc Iine of DIAMONDS WATCHES FINE JEWELRY STERLING SILVER and CUT GLASS College TaiIors COLLEGE VIEW Auto Phone 48 S I TAILORING Best PRICES ' f "I J '- . . ,- 1 ' I I The Photographs of the Omaha Medica Students and the Nu S' ma Nu Frater 18 nlty rn this Issue were made by LHPQH The Photographer I6tI'1 and I-Ioward Streets L , OMAHA, N EBRASKA Sodgf'-Now sec lzfre, fella-rw, if was this way. --13 5 IT MAKES NO DIFFERENCE Whether you expect to become a merchant, lawyer, doctor, en- gineer, or teacher, you need a good thorough business training. It is in- dispensable. The place to secure that training is at a well-established and recognized institution. OUR SCHOOL MEASURES UP. LINCOLN BUSINESS COLLEGE 13th 8: P,Sts., Lincoln, Nebr. Established 1884. l l Ensign Omnibus 8: Transfer Co. B II 303 221 So. 11th Auto 2303 Finest high grade cabs for parties always ready. Quick and prompt service : : : WE DELIVER BAGGAGE FOR EVERYBODY ANYWHERE BAKED GOODS BAKED . FRESH EVERY DAY Fancy Chocolates and Bon Bons The Folsom 1307 O St. BELL 456 AUIO 221l Harpham Bros. Co. We Sell to Dealers Only -4 qdons Wm: r,, X 4 ff THE BEST MP' LOOK FOR THE BRAND - A I B0 s , 45 B BREND I I J y 6' i Wholesale Manufacturers of Harness, Saddles 84 Collars LINCOLN, NEB. sso P sf. If 'S' Said that Guy RUCGV if the fastest man on the campus. WHATEVER IS NEW AND CORRECT IN MEN'S WEAR CAN AL WA YS BE FOUND HERE P A R Q U H A R F U L K CLOTHIER 1325 O ST. FURNISHER AND HATTER ,bplkof i ' ATIO AL BA Km' COMMERCE L ' R CAPITAL, SURPLUS and PROFIT 9 'U . . "C"L""'b M Mlillon Dollars Uni. Students' accounts solicited and appreciated Lincoln Denial College Associated fwzih Ibe Unfbersity of Nebraska H15 SCHOOL offers a complete and up-to-date course in dentistrylook- ing to the degree ol Doctorol Dental Surgery. We have here maximum uni- versity ziclvanmge, al :1 llllllllllllfll tuition charge. Our rredits and diplomas are accepted the world over. lt is one of the few fully accredited dental schools in the United States, Ninety-eight per cent ol' our graduates have successfully passed the examination required hy the various state Boards ol Dentallixamiiiers. Full iniormation may be had at the registrz1r's office, or by call- ing on the Dean, at the Denlal College Bldg., cor.15tli and O S-ts. FOR SPECIAL ANNOUNCEMENT ADDRESS DR. CLYDE DA VIS, Dean LiNCOLN, NEBR. Zzvans O5 I V0 OUR Vi 598 "Webb" .lanes-I guess I nm pres-idenz' of this class. -437- 9 TELL US YOUR NEEDS WE'RE AT YOUR SERVICE Lincoln Gas J Electric Eigbt QI Auto 2575 Bell 75 E The "Better Quality" mn Elileal lflarnnilrg Gln. 1846 "O" TELEPHONES, BOTH, 3036 Exclusively hand Work on all shirts i Out of Town Orders ' ,,gf'52s i,.vg Irony ff fa is W e ,ll lwlelllmirrii 'fm ' e 5541 -. , ' -- 'Eire 47 X - ,, 'gee' 15' y 3 31 gg . . ., -S P' .ef . ... .,f 'A-21 1 LJ, gffrm- 3. ' lf , ss,,3N ' rf "'- 4 , ff - 3'-N Q94 ' fi.-u 'Y' ,,,jle,. in Tf""'T 'T' . .- I' , -11-H Mnql. rv Q , - T' , 'l ,Qnygg if Je... -iii gf------- .--ng -'y,,,L . .. . f V ,-,,.... QM, ,Q I, s Qgiaei' -fA:f,Y ':g: ' -' fx 5 'We direct especial attention to our facili- ties for executing out of town orders. Our Mail Order Department is thoroughly organized for this purpose, and whether it be an order for goods or merely a desire for samples and prices, we will consider it a favor to fulill your request. 0 . 02 The Daylight Store GEORGE BROS., lirintrra, iimhnaeerz sinh Stationers Have Your Work Done at Home Fraternity Building HARRY PORTER Sells all kinds I of Sviutiunvrg :mil Supplies Used hy Uni Students H23 O Au Inquirer-How long lmfve you been engaged? Dori.: Wood-This time or altogether? -438 ?t? ENGRAVINGS EY THE ELECTRIC CITY ENGRAVING Co.. BUFFALO. N. Y. Patronize our Adffefftisers. -439 -1 A sr' Hui! -wi ,v .. .. f., . ...M f-MK '34 :"' 'Z' H'-r 'I -T.. z ' 151- VZ ,awed-4-:fame i' , ,, . -5 K . . ., " hi- df? mi fl v F, fl v 1 . ,. 2 E ,, f v - .' "-11:3 V' ' . A Q-I xi' fx, ' J I ' ' 1 Hifi g QA! , ,. ' .sr www 9' 301313, , S e ' k-344.35 5 3 W . W, , . entire windows. Real Protection From Flies co m es only with s c r e e n s that cover the fHalf screens leave openings that let the flies in., But full-length screens put on in the usual way with common hinges or turn-buttons are not satisfac- tory. It's so much work to put them in place or take them off. Window screens attached with G O S S F. T T Detachable Suspension H l N G E S are on or off in a jiffy, yet always perfectly secure. You need no ladder or tools to put them in place or remove them. They can be swung out instantly when the windows are washed. Gossett Hinges cost no more than the common kind, but are a thou- sand times more convenient. Sold by all hardware dealers. F. D. KEES MFG. CO. BEATRICE, NEBR. M Seeds and N5 THAT GROW A very complete line of Alfalfa Clover and Grass Seeds Seed Corn Seed Grains Seed Potatoes Forage Plants Tree Seeds Vegetable and Flower Seeds Fruit Trees Small Fruits Forest Trees Grape Vines Ornamental and Shade Trees Flowering Bulbs Roses Perennial Plants Flowering Shrubs Write for copy of our 112 page catalog, which we mail free, upon request. 'GERMAN NUHSEHIESJND SEED HOUSE BEATRlCE, NEBRASKA H Apologefic FI'05l7l71'C!i1 I0 11101110 rcacier-I ca1z't f0l'Ldf37'lf5L' my 1'1'ZZ.77fd long enough to zwite a zcme. -440 FI'-lU9"UZU'1U CDW , ' 11.53 , . ' 1 - -' L. fr" ' ., V , A Y .. A: fn ,ui .. uxfifg . -'Q V l - V- ' sf'-in , -. . - -N ' i if- Ji- H-V ' '. ,. , . ri - Mi- N ,, ,-- ,-1 , A, ,Nw - F , V '-1 ,. 4, , , .-.ut , 4 ,, - ,. ,l . . , I U , gl 'A-K'---'!. "TTA-. --T"'.L,.f . --- "' - - ' "f t .A- ---- ' ig!-ide:-""' "x7"A71 ',.--vw:-E --'5TTi7'?"" V" -:'--"F f ' I ' Qi A Eiffi'-C?,'Z-fiflflsmftzill.lf'333TUii-lthigllfi ff ' 1 mm- Q ,, - I " 1 . L'-" ',92:.f2j-.-.4go1"'3fr :f X i . gsm f iff,-af ,-., L. 7. N ng, Nlh.,.f!-in p,vIf,,?IrM,-,V ...2-,491 5 'SETS tam? Q " 'LM f if ' XLXL Q It llgl.-L xiii, F7 - A ' . 1-1 cz EL. ' ' ai' 'e V fx , milpa fr ,,' A ,Hex - il we we-. iffflfff '7 1 1 WW iff, E W' am , 1 ,5 , gi my Q VA ,ko . ' - - 'V ts, .EA 1-,ut A Big Nebraska Factory MANUFACTURING Windmills'-Steel and Wood Windmill Towers Iron Pumps and Cylinders .af Wood and Steel Tanks 31-I One and Two-Row Cultivators J Grain Drills ai Gasoline Engines and Well- Making Machinery at J Q25 as' us' .af an Irrigation Plants given special attention. Expert advice at your disposal. ,al J ,at us' ,al J We are Wholesalers of Iron Pipe and Fittings, Brass Goods and Farm Water Supplies J fab BIG sToCKs ea PROMPT SHIPMENTS 'BUY GOODS AT HOME DEMPSTER MILL MFG. CO BEATRICE OMAHA SIOUX FALLS KANSAS CITY The class wills Frank IfV!zccI0ck'5 sa-ng-froid mamzev' I0 Grace Holman. -441-- It IS not necessary to go into details about our CHOCOLATES GOLDE RODS BITTER SWEETS MILK CIjIOCOL TES Have got everything else Beat FOR SALE BY PILL DEALERS we-ermws mm . 'X f ' tmffcw. . '. 1 7 'W m ama. ' u' t'+emE,,,i,,- K . . E 4- M E., 'et-enum, E, ' Y' iwqqum V -mlsess m l A V w s-s .., 'm,sm,,. " mw . L s, ,,., . . . ,Q URI U' 'X E --WV W w 1 , S , '-'- 4 " - -' ' ..' few? ' 96 , am :y , ,. f A . WY 'ff ' V AR, 1 :q.:.' J "1 ' if i .wwf V V- A .sgf fsfqiif "SJ , WRX ' : f -at 6:51 J 1535, ' 12, 7 ' vi?" X' .. -f ?f'??b J ?4 i W'X7f.2 :5 Vw X '-1"i:3'S ' iffy Q ?5ff:'X :M gf . -New . V ,wi W x rams .: -1 im , ,, 953A if ..,. .1 Q ': ,H ,f " 1 Q MS v aww ""' 1 -we-. ' f- . as ' QL . ' , , '- 41 'f - , , M f ff " as :SE X iiiigzi 3 Q. 39 .2255-at 4 E R' R ' . P 2!,.ii? 2s5 5Eggs?'3E .-.., . . ' Q -a ' v. -Q TWT' 1' X xv ff P55555 'Nz lf: is -Q ef: 1' 441 .sr 5 fs ATX ,W ws -LA tl ,fs .I P'6Jh,.f. X4 NW ,f . , Q X: ,.,,,M,- Ag, ,L.f ,-4- Mir ff- 'wg ..':4.-V19-L.-1194 363 Mfrs.-Q., - -, Neff. 1 .la , - 1 , , , , A V , .,.., , ,. L f 25, A gw t if yi: .ms.a:e.a., 4 , we H., Q3 5 fix rsgggleg gsuhgallil ' ' ' f' f fe s Q , fi V sf. --'fa W hu... f " f ' , ' 'Q ,,,.,g-, mi, ,,:.sLEL5.X3'LLy':f' :Z ----- 2-. Gillen 8x Boney GCUD CA DY MAKERS E' " El The class Lv-ills Leona Baleelfs arfislic ability fo draw to Victor Kmme .Iacob orth 8: Co PRINTERS and BINDERS LINCOLN, - NEBRASKA WE CAN PRINT ANYTHING from a lacly's calling card to the largest of books, promptly and correctly. We make a specialty of fine half-tone Work. We will take pleasure in show- ing you samples of our high grade work which interests lovers of fine printing. Pa fronise our A dwrtisea -443- Gfhv 19111 Glnrnhuaker Managers RALPH S, -MOSELEX', 110 RALPH E. WVEXVERLING, Law '11 , Editor-in-Chief Business Manager F Q -444- Gux' E. REED, '11 Managing Editor RALPH E. WALDO, Law ,l0 IRVING S. CUTTER, Medic '10 Managing Editor for Law College Managing Editor for Medical College -445- nderwood Standard Typewriter ri -- ...L A.... .. . ---- : 'B Ili ':""1f, -"" ' jg-: -,, SU- VE, .gt , 9 ' 5,.,"iu...m:4' my IT fu ,' : . Wife ia 5 'Si T. n '.1 ' -ep, g -,-.-r'1g, 5-,w g' , L- M v---.....-Q I' I,b uw nw 5""""n ,mn ii Writing-in-sight Construction, Built-in Tabulators and Y Modern Bookkeeping Appliances, and combines 1 Originality, Stability, Speed, and Adaptability. P . Since it has established the PLATEAU of VISIBILITY all Typewriter Inventors devote their entire energies to schemes for VISIBILITY, and now all manufacturers are advocating "VISIBILITY," "THE MACHINE YOU WILL EVENT- UALLY BUY." ' Typewriter Company INCORPORATED OMAHA BRANCH, 1621 Farnam St., OMAHALNEB. LINCOLN BRANCH, 137 North 13th St., LINCO N, NEB. Patroniee om' Advertisers. '-446'-' XClVt3l'lllSCl11C111S . ........ . Xgricnlture, College inf .. Class of 1910 .... .. Class of 1911 .. -Xthletics ...... Basehall ...... Basketball .............. 1 tdnhme ....4ll. wr 5.1 47 S Sl ...fflll .,. ...flats ...fllsi Freshman Class Team . . .. .ISIS Junior Class Team .. .. .2119 Senior Class Team ..... ...320 Sophomore Class Team .3221 Varsity Team ........... . . 1:5111 Freshman Girls '123 Junior Girls .22 Senior Girls .... .3123 Sophomore Girls . . H924 Cross-Country . ...... fill!! Football Frontispiece . . . .300 Cole. "King," Coach . .. . .305 Junior Class Team M313 UNH 111611 .......,. N299 Players .... 310 Reserves .... . . . Avery, Dr. Samuel Breakfast. Senior Calendar . ...... . Class Poem ..... Class Societies ........ Dedication .............. Dental College, Lincoln .. Class of 1910 ......... Engineering, College of .. Class of 1910 ....... Class of 1911 .. Faculty ....... Foreword .... Frontispiece . . . ....311 S ...1S0-280 ....-L12 ....446 ....271 ..5 ....105 ....107 ,.69 ..71 H78 .. 9 .. 4 .. 3 lfraternities Acacia ............. .-Xlpha Tau Omega .. Alpha Theta Chi Bela Theta Pi Delta Tau Delta Delta Epsilon Kappa Sigma Phi Delta Theta .. llhi Gamma Delta .. Phi Kappa Psi ........ .... Sigma .Xlpha Epsilon Sigma Chi ............ .... Sigma Nn .............. .... Professional Fraternities . . .. . Alpha Zeta ......... Alpha Chi Sigma ... ..., Delta Chi ......... Delta Sigma Rho ... . . .. Nu Sigma Nu .... Phi Alpha Tau .. Phi Delta Phi Phi Rho Sigma Sigma Tau ...... Xi Psi Phi ....... Graduate College, The .. Histories. Class ....... Class of 1910 Class of 1911 Class of 1912 Class of 1913 . Jokes ............. Law, College of 'Class of 1910 ..,,... ..... . Class of 191.1 ....................... . Literature, Science and Arts, College of.. Class of 1910 ........... ............ Class of 1911 ...... Literature Book IV .... -447- 135 15S 152 148 140 144 154 150 136 156 146 142 138 160 162 166 177 178 176 172 174 162 164 168 170 17 124 125 128 131 133 339 109 111 115 19 21 34 205


Suggestions in the University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) collection:

University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collection, 1907 Edition, Page 1

1907

University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collection, 1908 Edition, Page 1

1908

University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collection, 1909 Edition, Page 1

1909

University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collection, 1911 Edition, Page 1

1911

University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collection, 1912 Edition, Page 1

1912

University of Nebraska Lincoln - Cornhusker Yearbook (Lincoln, NE) online yearbook collection, 1913 Edition, Page 1

1913

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.