University of Maine at Presque Isle - Salmagundi Yearbook (Presque Isle, ME)

 - Class of 1958

Page 1 of 92

 

University of Maine at Presque Isle - Salmagundi Yearbook (Presque Isle, ME) online yearbook collection, 1958 Edition, Cover
CoverPage 6, 1958 Edition, University of Maine at Presque Isle - Salmagundi Yearbook (Presque Isle, ME) online yearbook collectionPage 7, 1958 Edition, University of Maine at Presque Isle - Salmagundi Yearbook (Presque Isle, ME) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1958 Edition, University of Maine at Presque Isle - Salmagundi Yearbook (Presque Isle, ME) online yearbook collectionPage 11, 1958 Edition, University of Maine at Presque Isle - Salmagundi Yearbook (Presque Isle, ME) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1958 Edition, University of Maine at Presque Isle - Salmagundi Yearbook (Presque Isle, ME) online yearbook collectionPage 15, 1958 Edition, University of Maine at Presque Isle - Salmagundi Yearbook (Presque Isle, ME) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1958 Edition, University of Maine at Presque Isle - Salmagundi Yearbook (Presque Isle, ME) online yearbook collectionPage 9, 1958 Edition, University of Maine at Presque Isle - Salmagundi Yearbook (Presque Isle, ME) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1958 Edition, University of Maine at Presque Isle - Salmagundi Yearbook (Presque Isle, ME) online yearbook collectionPage 13, 1958 Edition, University of Maine at Presque Isle - Salmagundi Yearbook (Presque Isle, ME) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1958 Edition, University of Maine at Presque Isle - Salmagundi Yearbook (Presque Isle, ME) online yearbook collectionPage 17, 1958 Edition, University of Maine at Presque Isle - Salmagundi Yearbook (Presque Isle, ME) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 92 of the 1958 volume:

V ,,. , ,..:..L,,g,,,. .. W-...,..:. ft- Y, , 4 f' .-, 'rx ,kfzhl V: wc! J ' J Wfifff Q - r f! ' f 95? --1.15 ss XX 21 Is:- XX 3. we EE Xi " XXX gf.-f .X .ww QBA nm i?sI?XS59!if22z E SX. X--. ,l,.. XXXXX 'XRS 51 P- X X :X X , 'XN X. X X. X - 'rf-1i':.zXzXQf ' X X X X.X . X K Sym-135:24 x. X- X X X X X X XX X .. XX,.X,3.XXX.Xf. X XX X XXX ,XX M ,X BX'X1it::Lil XX: XX X " X XXXXXXXXXXXX XXX XX XXX Q XX XX XX XX " fm 'XX X .W 'X X 1 ' fl f, Qs: L, X' X X. X ,. X X ' "X X X X X X X X XXX X XX XX XX XX XX XX XX XX X XXX X X XTX X XX X XXX X ,XXaX.,X X' XX X 'X X ' X X X' X X XX XX XXX XX XX X ..,,. X E X Q e Q' X X .XzXQX:Xgs2zgX:gX.., XX ' ' ' "37'QiIi5EE3i1'Af1inX X1 " X X'X X XX F V3 ' XXX XX X XX XX XX XX XXXX- :XJ X -X' X 5 w X XUPXXXXXXXXX EEXXEXEXQXXXX XX X X XX "XXXXXX'XlXXXX FX XX XXX l1XX1'XjX"'XXXXXX 'X MXXXU 'XXXX X X X ' S. ' XXXXXXXX'X ,""XX" ' "' XX X six .. X :XXXMFPQX 125' 'af XX XX few? X X X X X XX XX XX XX M I "'XX" . XXXX. XXX XXXXX XX X -X fiXf2i?XZ.R' 3-XXXXX A if X , XX-..X X X X - -X-XX-,qQXfX:'L-XXX--,Xf X mfr X X X Q f4zef2XA.XX..XX..1x.XX-X. X XX mfg,,X.-- X: 'X':7 'XQXX XX X X'X X X' 'XM''fX5feX'fss2iX32.ss1. ' ' XX X'XXX" 'XX X XXXXX.-'imgiiirfi' "" X X XX X XXX X X-.XX-XX-XXX -"- X X X X X XXXXX-XXXXX X-.X we XXX XX X XX XX XX XX XXXXXXXXXXiX3X2Xs.gXX.5X5XvX . X X' "XX' XX"XX' ' . . XX A XX ,. JXXIXXX X X "" "4 X X X X . X XXX'XX XXXX XXHXX .. XX XX X XX XX X X gg.XX XX XX XX XX XX XX. X XX-X X XXX XXXXXXXXXXXXXSXXX X X XXXXXX X X XX X - 'XXXXX XX:XXXX XX XX XXXXXXXXX XXXX. XXXXX XXXXXJXXX X XX XXXX, X X X X XX X XXX 2--X .XXXXXXXXXXX XX XXXXX X X XX .XXXX X X " "XX.XXXX5XX XXXXX X X X X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX5553.-XXiiXfgfX5EEXXXXXEXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX'XXQ?giX5.XXXXXiXX 'X ' X"X'Xk, f ' ' ' ' X'X9X?ii7i?zzH2aX.XsX?? X XX XX XX XX XXXX "XX.XX1XXXe2.fi?ii:2igsf.. XXX XX' XXX XX XX XXXX XXX XX XX XX'f'e5f5,g,g,Xfb+j4XggggXW5ff5x, XX XXX X X X X' ' XX X X X X X -PXXQQXXXXXXXXSXEQFXX.. XX XX X "XXXXX XX XF'-Xjvi' i O ' 9 ' "X X XX E' - ' X X X X X X X W XX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXX XX V X X XX X mN"Z?'k11 ...M ' Z K WW... X X X X XX XX X .XX..XX1..X?XfX,XX XX X XX X X XX X X.XXXXXX..XXXXXQXXXXX XXXXXXXXX X X X .X X fp'sSfXgXXgfXX'Xf XXX XXXXXXXXXXXXXXX -X ..a.i.fg X "XX XX "XX J'X 'XX XX XXX XXXX X X X X P X- 'fX"X X X XXXX XXXX XX X XXXX X X XXX Xf3ifEiX..-1.- mil-5,2-1:-Q X,X X X X XXX X XXX' :iQSXXXQXQQEXXMXQXXXQX, XX X X X XXXX X .XXAaX.sXX..XX..XX X X.XXQXXXX,XX we X X XX X XXXX XXEXXWXXXX KX XXXXX .X,XX,XXX. X X X X: XXX j"'X XX X XQFQSXEXXXXXXQX, X . XX X XXX .Sy ' " ' " ' ' 'X XXXX" "XXX 'XXXXXXXXX XXXXX XXXX X X XXX:"XX2fQXgQXQXX X XXX XXX XXX MQ ' ' "XM " XXX XXXXXXXXXXXXX XXX XX V Y - X XXX XXX XXX XXXXXXX XXXX X 1 ibm' X X X " ' X XX W. X X .X.X X X XX.,,..W,.,. . XX XX XX XX XX X X X X X 'XWQYS XX XX X: XX 2' 49141 X XX XX X 'XX XX5vxQ:1:.awX:.sv2H' XXX XX XX ,W- XXX X X Xrw wh Hfivfiumn, ,X XX w.XX XX 'XX X XXSXXXXX -fv rfaMiPX??,,XX XXXXX X X 'X HQ Xl XXX XX X X XXX ?j1XXX2XXXXXXXXXgXXgeXgX,fXfX:XgXX XX XXQXX XXRXXXMX XX XXXX XX XXXX XXX XXX XXXXXXXXX XXXXX XX XX XX XX XXX XXX XX XXXXXXX X XX X XAfXXX"XXX'-XX'-1XX'XX'XX -ff QXXX YE XX XX XXXX XZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX X X :X X XX X XX XX XX XX XXX XXX X U X X , -.X 'V XX X X ' ' XX XX XX XXXXXXX 5 X- , X XXXXXX " XXX XX .X X , X' X X . XXXX ""XX"XX" XXX XX"XXf'XXX52Xi52..XX: XXXXXXXXXXX"XXX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXjX?' XX XX XXX X XXXX XX 1 , X X X' 32.5-XXXX X X XX X XXXX XXX XXX XX XXX X XX- XXX XX XXWXXX XXXXXXXX XXX XX Y X XX , X. "XX XX X"XXT'M?'5X'2XXf2X?fX.XXX'lXX'XXXXXXXXX'XXXXX'XX'XlXXXXXXXXXXXXXXXXXXXQQXXXXX XXX 'XXXXXXXXXXX1XXX'X XX,XXX,XXC'TX X 1. X. XXXXX XXX XX XX X. XX ,iam X.Xf1XXX1 XXXX. X XXXXXXXXXXX XX.XXX.:5g:XXXXXXXg5XXXX XX X XX ,XX XX X -,J XX XXX XX XX ,XX XX .XX , X . XX X X, XXXXXX.XX XX X X. XX X. XX X.XXX, XXX"XXX"XXX"XX X XXXXXXXXXXXX ,cl 11 T '15 1.1.32 1"'. 1.5gf,gXw1 :Q 1XXX . Vs X 1.-g3.., XX if Hz .iji111Xg1. 1 'fiiki ' 1 1' mis 111111' ' f?m1111' 111... 11 111 X111.11 11 , gg, ff? 21121111 1X'1ife1, J ef.- B " 'UW111 Y 111193 11 5 Ez, 31 1111111111 11 1.11.1111 11. 11 - 111 . Q - , - wise?-3 11. 1 331' ' K':?2fE fx. 1 11. Y . as ' ' ..1.nw 111 11 age. fy E- 1 75 fit W V' 1 saw 1111111111123 Z 11'-" .T , 111 Em, ., .. , lxvwif .1 W. 11 -- if V Y '- ..E1,1f1., 5.532211 as ,. M. 53515511 :111 11" fffX111X11 11. Q Mm... 1 .. -. 1. X ,..1-1ssaz11' 1-1,11-f:11+f . , 21- ' , ,sw f ff.: .1315 ' . , 1 1 53 1. ...W XX .S X.. 11 11111521 - :fi -ffzfff, '11:.,1:11 11 111 Q 111X Y, 2- 111 - , .1 11 mf ww my Y J ' .5 1.. assi- 11 . 11 111 1. Q 111 1 ,221 ' 11 1 1 1513 111 1. M ' 1211: vis - 1 ,11. . 1 if-M 1.1 - mx 111 5, 1 Qi E :sim 11. 111 111 11 ...111 W 111 11 mn., ,Gp X- XX.-- 111: sez' Misa. 1111 . G... "N--- K 1 1 . .1 iiQQ.11.1."' "WL: .1 111XXX111XX11iiiXXX1.1 11 mfg XXX 'Jw ,XXX 1 1: - 1 X , 1 A'f"j' wi... 1..X X, 1.X11 1265-1:-1 '1 11 vw' 111 . -.- -YW. . V -J Y Y-V .., V W , -- H W -. Y .. ,Y , Y , 111 'lb'f25g111. Tj 4? 7111115 wwf 11 .X.'X. 1 2.511 11 1 1. 111 X 51-D1 'L ' 'gym 1 115- v 1' X ,- ,-.1 Y X Y AX pf, fi . if 1 X, 1 1 1 .2 , V - -1 1.11. 1111 11 JL , ,. J? 11 11.... XX .11 ..1,X ,L111 11 aw 111XsQ,,111 ww-. A ...Wm .-ww .1 111.191.1552 11' 11' 11215133 1' 111321.22 XXX "n3m1?11XXX111 11111'111Xf111i3 "'111"'111"fg 113-f1Yg11X1111 MWQEFX1 XXX 111XX1.1XXX111ggXE.f' X X Xa? . ,X - XXXXXX XXX 11 111 .....1 X Ha.IuXXX..111... M... .X 1 W 1.1.. -gg., gff 11 mt ,MQ 1 ,521 11 111 11 111 11 1211.3 1s1v1.,1v . 1- 1.1. .1 - ,LQ X 55?""1 XWXX11 55.1 1"111 51 XX 1 'W' ' XX . ,, ..,- Sw mi 1 . 1 .' if .. 1 1 1.1.2.1 . -1 61.11 1 1.535111 - ,.X1Xf .X .X X 1 :. 5. r 1 , . 1 1 555152 1 1 11 . 2. - 1 111111 111 511: 11 if X 555: , ' 1 .11'1" " ."'.55A, .1 . X, 11 1 5.52.5 iggim, XX XXX 3iQ5fXX111XX11XX ag 1111.11X11 11 '111ege,3 1X1rXX35gX 1..XX.. 1 11 11 .sm 1.233111 ..1 ... ..L.:1:XXX... H V 7, E11 1 ,M , Q.. 11. f Nm. 113.1 11 W ,XXX X.Xi..XX.. X XXXXEXQXX .11111X.. 111X111 4. N-M 111 :qw X1,.XX X 1111..1..1111.11-1111111 11 W--1 11..11Sg...111..11 11111 aff.. .. .. J1 s"'1.q ...XXXFg?X1..X11.1.XXX...1X1X.1X... .. 11 1. ff 11' -: .,.. H-.1-Q. -.5122 11.. 1 Jiffy 1551525.11 11f1,E2Z'igX1.1X X 1XX1 11 1 113X5XXXXX 11 :new X . XX , ' WM 11 2 , X 1 X1 "W: -11 r fefiff., 1 . 111 .1 .. ..1.. 11M1'!11 fi. 5' "TV 5 ..1 ' 1, ,fd X 1 615 1 -11.15. 11XX11 1. .XX 1... 111 1XX513XX1X , fm XX Mig-.s111XQXX111. , H1XXX1. -se " 'Lf if mf 112 ' X 'fm 1 nf ' g zz: 11 11 11 MX Xgggyggg 11 11. 111 11v2Lg111 .. 11 .y ut . ' . .. 1 1 , 1 ,.,151,1 1 .....1 . . 111.1121 111. 1111111f.Q 11. . ffm -.,.11 . 1 11.... .....1 11 X 11 ,- X, X X1.1,Mg,,.111 111 11XX1. 11 QQXX 11 gig EQXQXXX 11 ...Kg XXXX1XXXEX5XXXX1X111 11 XXAXXX1111 XXXQXXSXXXXXXXX 111X ZQXX1 F25 XXX 5 ii 'N' 11 11 11555 , ' 11 1 1 1' 1. 1 11 11. . 1.112111 1 1 -X 5 11 11X111 115' 1'11 '1 ' ' ,X XXQQQQ, F?-111XX111XX M" ' " 2151311611 11115231111 111T1.1'1111"1.1" 1111.11 1' 1' v 1 11 11 35592221111 f,1XX.?.XXfX1.. 511,111 1. my fl 1 f .gg 11 11. 1 . Km, XX1XX..1 ..1.11XXX1...XXXi, . 11 .1 11 , . 1 351- il - 1, 112, 1 .11 is . . . . 1511.1 115' 1 -1 1' 11 111.1111-ii 125112 r 1. . ?.Xf5.:..11' 1' 1115-31.121 11111 . 1, . 1: 11.. . 11.. 1 11 . . . 1.11 f . 1.. .i 11 1 X X wif., 2135211141 11 11 ,MW 51. - . maize.. ...111 11 .1 111.111 1. .111 ...Q 11 ' .misss .1 . 1. . - 11.11. 1 11111 111111212 -ii.. 111 ,gg 11 .1 X X .X .X.X .ng 11 11 11 ,1.- ' Y 'M 11 351 11 .. .. 1.1 111 521. 111 11,fg..,X 11 X11 111X111X11 Q, 1 'NX MX. . X151 11 .11. . .1 1 1.111"11" pig. 1' aim 11. 11 WQXEQ11 111XXX.11XXX 11XX.1lX11XfX11 111"11 .1'1,X11XX111 1111.111 X.111".'11 XX11 XX XXX11XX11 11XX11 111114. X. 1.X1.X . 1.11X.X11 11 .--. .1.1 1 XXI.:-.XX.1.1 . 1 ,, X . .12 1 1 11.... 1X1 1 X X 1 11 11 XX .1 X 1 1 1 11 "'11 11'11. .11.. 1-21.1 1.1 X. .15.:X.111.. 11 .1.1 53.1 X551 1-eg., . 12.11 1 1 1 Ad m inistration S 1 . , , H' H... ... H ,V--1 ,L T"'1f1q E 3.x as ,- ..I ' E ' if :fi . E ... ,, kf I" ... l........"'... ... :M ,... H- .mfi l, . W ..H ... m...H H sf ... ..!... .. ...mm N... . H "'..."'...M:E? f:.... ..xf Q? . ..- Q . H' . ... 'M . , ' ff ' ' .TL - igliiisx -L 1 f. W 321, Q32 'I W1 - W - 5 fs . VM-'gmfif if 1.: .. J V 5: " .. , -:- -:-:-: :- W , :,5,2E:-- L: '.,.' ' .-. '---':.. gsm ..HN...m,AN...HN H! HN W H! W -if H! H! H! H ' N N N W Wim... Q. Q ... ... .. :Q T: "1 .x Z W HN ,. .. . . ,g ... ... . if '1 U W WVWHH 1 L nl X N m 'HL ...HW M...I1L. "...m . , W.. - .. ...'. 1'...M ,fEkw..'....' N "' fm" m" ..3:w . ...M -f g.. Wu . H, H, H3354 L w . Q!! , : :J M.. Wm ... H ... ... 355-gk 5 1 ,H imp , ... ... N H .H if 1 I .. . .. ' 91193555 UN HN 11 if , . ., :ww W... 'N ..1' .., '. ,I 3 . .. M 1. .1 1 45. ,, "H W.. . ...ag ' : fssig...m..e:g?25. ... ... .. -Y: ...'...,:'..gg W lil... i!...1gg......ggg MH . . . , . . 1 f. 1... .. M Q? 5...w...w LH.. ...m..M..i . 3' - f.......w ww... , W 0' "'..W... ..gigifgigvv.'W.."'3..':'...' M. ...M .Ei ,F ...N..u3..sg5E55 W W W MW ...wx .. 2 L??l ..."'."1..." 0EblCAT'QN av m '4 W H ,Q18fuSWY'f2 ii2fH H Nw M:Q5Qswf WlllYfi'lf2Ew if T0 Mr- and wheel , years have devafed fheiiffffimef an? effirfsffa ine 1 maintenance of Gdll1egenn,m we cleclicafe This YGQIYQS isSue if The Sealemagundi. f nnnin ' ll Your devotion fo dUfY making our college a pjlaae beaufjnf ' a V W 5 sim -A Q W L li f - :- figsif'M"w"'E ' H H-5, ' E SV H' w My "'-' my N N , . 22 ,JY Z: wllxu M' N U1 1 A: , 'Mfg' 1' " , -Q -rv -5, ' ..,1 jx v., ,V MMM, , TTTT El, l'1Tf4-il, "1" 'T ' - ' :wE4:4ll: ' TT1' -' T' -,, 55' :: :' :': " Y '41-2.5, ."- wYT',T:11'T'E :"l,'lTT"'TTT"' gggsp: '-VT , TTT If jj 'Lap'Q?If1SLTI,:T:T.Tg 1.,1,,,:T '4j"j7'L'rv 'P' -. Tj'-.C T.,---..,."""" ' ' "Qi - gif- , 1f"1g1'215rT f "-'rvju 21-' 2:2-fl--2 -4- "q.ux-:Tun T1-T-wTTrTT TTqTTT-11 -- .. -,T e , f- M .1-A.. A 1 51- 'L-TT1'1TTT' 1E 1TT1'1TTT111VT11'w T 1 '- J-,lla . T ' T. if '1'11'gm15 2'TiE5 ,2g QQ 'Q!?'1'WlTlWT1, 5gT K 1 T,-2 1:-111TTT 1 s.TwTTTT"e 1 9:1 lTTTl,, U1'1 U T are "f"' :- 1ItiTT,TTT 1TTT TTT-. , TT l . T. .TTTT TTT 11 :ET E TTT TTT TTT TTT T ' 1 X V T TTT TTTl"TTT"'TTT 555 lTTT"'TTT"'TTT 1 .m 1 TTT I 1 J ' TT TTT TT TTT w e TTT TTT 1' 1' Muff 43 fi 'XB V. T T A1 H1 Z , it Y,li CQSXGTZQ i A V Y V- ii Iwwvv g HN' W- 4' M 6-W A: i 1 - 1 E 1Mes's1a.ge1f-1-to? Graduartiniggiilass T 1 5 1 - - - TZTT1 TTT TT il T This is the first year of a new decade of expansion of facilities and program at Aroostook State Teachers College! This entire Proiect involves all of us. Expansion of facilities must be accompa- nied by a continual upgrading of program, faculty, and student personnel. For max- imum use of the new facilities, there needs to be a 375'X: increase in enrollment. Every effort needs to be made to encourage prop- ertly-qualmed high schocn graduates to Continue their education in order to Eidge the acute shortage in the professions and to upgrade our democratic way of life. lf K 'f- l"TT TT Tw 1.. .Tim T .TTT TTT TT Y em H 'Mi " 1 lll ' WT Tll'TT TTT TTT givin, -Tr.F1111T ,T1 T115 T ,l,ll.QTTT , r.st T ,T THTMTTH TT TTMTTM NTTM 3,.5,T TT . nw ' -' TTTF TT TT TT T ' 7 T , T1T ze, T 2155! T T , T 'LfTiz. 1T T T TTT T ,:,,.T,Tsm 1 .T - , T1 T T T, M1-2252 TfsTT :Y n TT11 TT1TTTTTTfQsTTTTTT11TTT111TTT111 . TTT"' TT TfgTTTzTgAg.E5T, TTTNTT M MTTT TTT TTTNTTT TTTTTTNTTTNTTTNTTTH : V-mm 1 TTT T 1 'TT T Tsswrzwf 'T , 'W' 1 TT" " TT"TT1'TTT"'TTT1T TTT"TT"'TT l l H TT 'T TT ,T X, ,yt , ,T 1T i T 11T17, 1TT T TXT fl T " TT TT '1 1 1T . T, , T52 " SATTTTKT TT NT T T TXT T TT TT TTT TT Tia TT ,TT TT T TTT TT TT TT TT TQTTT TTTT TTNT! T, :T TT , T M TT T TT sf T 1' J ' 1 TT T T T 2: T 1i'z.g.T 1 T TT "TNT" .Ts si T. T ll 'TT1TT'lTTsTfT.TT TT',TT s'a?Sa"TT TT'T T 1 T 1 T TTTTTTT1 1 lil-J' 11T T TT TT- 1 ll ll TT"TT'1nTTX'1Q??.gT 5'1:'25f" "'lT'HTTuii1 ll T'lTNTT'l "' l . TT TT TT TT Maine is the 46th state in percentage of college-age youth furthering their educa- tion. Though we are more able financially than some of the other states. Maine ranks lowest in The New England area. As we move ahead into expansion of pro- gram and general upgrading, your continued support and interest will be needed. The many contributions that you as a group and as individuals have already made toward meet- ing our problems are sincerely appreciated. Best wishes for your continued success and happiness! Clifford O. T. Wieden President "'TTT"'TQ"gTg5e"'TTT TT" TT TTT TTT , PTT in fm TTT "'TT"' 'll TTT"'TT TT l ,TTl,TmTWTTTNTTTNTTTNUs TTTTTTH TTTTTMTTTTTTQN PT -5?TTf?TT,..,Tf.T,.lT?T- T- .4 T TT. TTTTHTT lf Q sTgs1TTT 11, TT T111 Ti1TT4 1iGll1Tl11TQi1ll11ll111l11l111T1TT1T111Tl1lTT1Tl'1T'f11TT1EffS1r ii is , 1 'A5?'g75 57i51'H75iM'6t .fg,J3':j. W ff' f 4' 3 XXX NW 5 ,WXLWWZWWWXX gm '53, we :W-11 ,yy 3.4 X ':- W, Je, nil , -- ,X Xrei.. ,,,,LN . X ,, X , W WIWXLXXXQSL--X J , 31 - rt X WWX- '22,-5 Z X, Xl 7.55255 ws- .W WWW XX ,W Reid Lia' W W, ,5 Z 4 e WWWW'N.WEXQE?, W WWW WWWWWWXjX5XXi355WWWXXXWWWXXQEE WW ' ,.., - A M: . W ' if L' fifsv: "WW 'url X -IW-We " :if W W: :XX ' ,W - 'X K-. ' we ' F59 meant is-XX' ME: 'ii' ef., . 2 X-sgXggEQtWXXW.W4fe,gg5?w WWWWWXWWWtW QWWW XWQQAQWWWWWWWWXX WWWWW WWWW X W 'W fi- ' 25 EQ - 'X 'M f "gs V M H WX, Q W- ,Fr mf:-W 'Zig 'Fe N125 7' " '44 i:- - se. am ' WWK Z' Z Kgif WSWWLQW .W .QW ' XXWLX, ,XX WW MISS MARY ANN KELLEY QTWV' tht . W-ELYN' WWX' W, W WW ffuwzv W' .L - . . is W 3 K In I0V'n9 memory OW' MISS MQW Ann W Keiley who for thrrty-sux years was W Wt N H W W W W t matron of women residents at Aroos- KY' s WX took State Teachers College. Her X W W devotion to student welfare has en- ' . I WWXXWWXX WWW deared her memory m the hearts of 'XXWWXXXWWWXXWW WWWXWWXXXWWWXXX WWXXXWESXXWQ ulgng WW WUWXX WXWXW1-X many. . W. nm Y zi: X. WX 2?i5iQW'WXWXsWW?W"WW W W WX, XX WW t t x W W W W , W Hit W M W X WW ' WW L X W W W WW WWWWfgfggfWWWW WW W W XXWW WW W W W WW' WW , ,W W X W t WW WW X W W W W W W , WW WW WW WW WWW WW WW WWWMW XW'W'W 5 X W ,inns-n .--1-..... .3--"'-""' -Q-15 -:.:"..f..-9 q-il-3 ' .l--inn-p- uniuiin- Homunnsrannon :- I S pnv Y 1 Swan. Sfgpmrm x x, f Sums X -- x f kf HISTORY j ll Y D s i W I1 Hawes y j 1, F-MTURE ix , H595-H X Enucmou I I - 5 vm- f Lxfeunruns Hubio Gvvermeif' WHL W' WSICBL Ebucfraou ...... ..,.-lxx J -.-.+-Q---4-Q" ,, -,,,,.,,..... .-.-i...t i ' ff- 4i,1. i if t ,. , .-l..T 1L.il, ......i--1--1--tif .i-ll.--.11--l-p f - ,. mm Yw:Ju,wu, i .Q uw wwwmwvum mu 1, u, uw uw , u H uw . E R H35 ,WH Q H H H uw ww ,L q,,.. ww m H u u u uw Ekmssz u w u T. Biiifihr and lu 1 A w N? X H m m m 1 N Wk."-WUI ---"W , J ' , L XF V. CARRIER Secretary SYLVIA M. WRIGHT Account Clerk AILEENE H. LIBBY B. S. , U. of M. Dean of Women MN 3 ."' '-t 1, 1, - w my H 'uw .,.f ' 1 JG. tif CA ROLINE D. GNETILE B. S. , Boston University, Sargent College M. A . , New York University Assistant Professor of Health and Phys. Ed. it 9 JM 'P eff f' 74W - S ' E14 W! , ,af A FF LINCOLN T. FISH Y 'B. S. , University of Maine ' M. A. , University fii o hMaine f Ed. D. , Boston University Associate Professor in I -e Education and Director of 1. Student Teaching mlifllwitZ W3,,,11wnfgigyGggiQ2,Q vii:-w Q" 1f?di? M2555-3? FT 'ff if ' 'A M N r v ' , :a-5295 4." u i,.'1- JERE W. GREEN if S. A. . American Internationiiilwpollege M. s. AL, s. .rA.1bagye.spa.re' Mg milmI'eachers College ' f V- P 'Instructor in English. Librarian Librarian if M Wfglfj 7 fwffijiiii Z ig! 50-ff A. BLM! University of Maine X M. A. , Brown University Instructor in English H , -..A I . ,sm 9 4 ,Hi A -.ss .- 1-??'m""" WARREN H. HORTON B. A. , University of New Hampshire M. A. , Columbia University Assistant Professor of Social Sciencesg Dean of Men 1 , W Y ,aww M ,qt M W Fw 1 Mwwm N N N VINCENT!" L. INGLESE 25. M I' Xi? -',- 15- s Ywzinl y .SM ,MH , X B- M Associate Instructofin an Science and Phys. Ed. 10 . c 'N X VQVSA Cb- fizvgec M , x f fi - 'A s' Qc,9A,0,QA. a GLB'-'Ki-LQJ""'X'L f u N . 1 ' ' wp Q9 - 9 ix. -Ng s,-,f f-X ' H Y: X . , I wiv A Q .Q ,'n.,ff.,'+ 'x 1 ' f it A i A - AiBRAi1T1AiMi4iiFWiKERN A rigs A M A. B. ,Wowdoih WW " . . r' M. Ed. , University of Maine v'LP ffm yur' . ,ha ,Q 211' 'Ali .JPY 'A ,K I4 .1 e 'sf " ' -.-nf, 1- ' I iv-J. . -x L. 1' E, x .-E. 4 , 1 I -Ml lf 'L 'g.,,,,L- .... - r IAN KOK B. A. , University of Wash. M. M. , University of Oregon M. A . , Harvard University Associate Professor of Music Education T 5: 1 , 'UT J:-' 2- -Jaw' '. .4 F 271 1' . '.""rf2 ., Is. ti? 'd ' ,Z-615 , i,7j7'7s'Q1 ,M ,. -'73 1 sf' ?TF5,Yff4: 1 ' H 4" ' 'Z' "J 5"-ii I - v ... .. 1 1 , All 1 1 , 44,51 Y! 4,1 - ,J . - -fx R Y- . ,' l - 'l'l Instructor in Science sf? I B'ii!"i f me 'gan , ,N ,w i WINNIFRED F. sr. THOMASM Residence Halls Manager!! LZ vi, if K or A ' H i . Supervisors Ddiifs P LAMONT XR. E. Altantic Union College 'Kssociate Instructor in Ed. Cadet Supervisor ANT Vi ., H H H rr S Misfit? C E JOANNE B. WAITT B. S. Farmington State H 1 Tefiidfisiitdiiieie i -S Associate Instructor in Ed. Cadet Supervisor I. X. ' 4455-"' 27 U, MILDRED S. OSBORN B. S. University of Maine Associate Instructor in Ed. Cadet Supervisor ,.. r' A 'ass L ' sy . M , ' -A - ,. - h mi rf , VA ., -f .. leg! '51-' .. "itil if - 2225-, M S 93 V . 7 45 21.5 ,.5s.,x.4 , 7 l '-Tb' g y X www ,X V- ra - 'L K xvqi , ' .,. .iss 's W ii wi . -A-2345 if '- .rf is is L ma gg J, H it Q,I5iw.',,:"' ' . " UM fi .. ,. 'CBJ' VW' -' ,, Q W,-,, gee 15' , ,if aff?" D ' ' N I -.QL ini. ' . - .-. - - -XJ I 12 K. L tAwwwfW""'i Q FWIQSTOLJU ,-1 -- ,fm --.. R '-Q -1-'nu H : -5 .z.4: Q .TA NET DIC KER VERNA DeLONG NwMvm'19,H!NH1 v W bf f w il4 IX f , CHRISTINE MCLEAN . , 5 ' - - r f"'?f-. f- F3-'-.1 .1 :- F ,lj J V Y Q ' . , Q53 2' 5-L 2'?1:-.9572 W gl ' - 'I X ,,f.-if w - ,mg ' ?:S'.g?M'. ,I IZAV 4 Q M 4 ii sg1m-. - l W ,.L- 'ATM QU" V' H' 5 75.1 -. ' H, im D W H- , , f H um mi "M, , 'ff Egffuggifii slllyipip 11:11 W5lgg"".. "H ' M BLHLQHN H . m,,.w- A 1 5'-,1w,,!,' Q uv 235' ' X x -3-' Q F: 551, V 'fl .1 -...a aa ' 1 ' 1 MERLE SMITH E xi 'I3 w - ' ------- :""' 1?' 5, ' . X' -P H "' ' id tx Hm qgxiwwl, ififu H H Q3 Gagggggiggmcnumwl 1 , gk' " , . 2-,Av Iwnnr nv Wnrni A .zz J-1. gg ,w W ..:.: :::.:,,..:: .. R ..,.. : Q., 1,,,' 'A . J- FI., ,, , aa-- x . ,mm wlgfggi In ag 5 1 M Q1 ' +R . J l - , f, ' Y, AV Y Y 7 Y g. mwgw.. W ,,31i'......,a. lm! fag WMU F N ' 4 5, S 'F X ' lc -"' - 523 Lf- irii, r 5-if' n I i , H1 wx M 'H1"lllW111215llg3IIxgN'...gg'.N.g gk H H lasik. , H. W H 1" 1' Sf R ,U Aga," 5 U M N N MISS ANDERSON and MRS. TOMLINSON vgwuu M 1 1 ,5 Rr. F194 yllwwm',u"W:gm 'W H SSW,, , , MRS. TOMPKINS m"'uQNuW3ww4 NE H335 MRS. BOONE MR, COREY and MR. TOMPKINS H M .. ,w 7- W A ,L l Simms THHT I MHZ ' 'Rm ws SHALL TEHCHH '- , Gam KNDVLEDGEX' s ks .rf ff ,E -I , E, f,i ,1: QF M llgf 00 Dm E' TLRTURE - Rryngm , X Cmc Leaning ,ff A A Y A J LL4-jf! ww' 65212 -+ W ff JM W Jfn -A , u m f' ' Hu W M' JV W W H - ,umm w ,- w f m mi L' W , , m H H. m - , 1.22 " ,ff f fc 49 lWwE7S + ++ + QWMH +:+ ' ,ga fi' ' LOUI y,Ucu.LE BOU CHARD UPPQSFBOURGOIN N K Upper Frenchv11?e:1ce Grade 3 Teachinrenchvjue Teaching Expeue 8 Experience G A Q r3d64 MQW 2W'w GERA LD B . URT N ww mwfwm ?wwmrT KQQ Ashwx . Grade 3 each' l Teaching Exveflence mg EXPef1ence Grade 6 f.f'H"'mi"'2"" 111' '," H " 111" WM w, f--11 ' 1 11"'111 wi H M mQe53C '!'! "f"'mfw'wHW ' ,H wulygn MY N - 1 13,2 1 H, W- UW i 4- i-V-N 'I6 4i1.,'gi' .YW - u1Wi: k 1 l I ,1 M X, f Lip , W 1 Q, N W HwWfmw"'wm. Wm UN N UWlJU5 E wx - . www ARNOLD PAUL CAMQBELL Easton CAssxK A Odxand , Gyades V7 Teachfn H Yqfgaching Expenence I 8 Expenence Gm de 4 . '2"?: :A l , X H 'SF , r ' ,eh 1. 4 .1 v W 1 -H , . .... ,... 1. K H f N11 X mm 2 mm " Um- 'f H m m H Hmmm Wy AL wwxwwmww " H HH . , ww lm .9 I Q ma , 1 r, , F v ff df V ---ff-- 1 fi?" ----M, M Z5 Ewswzif Xu? R z 5 '--" FW M H104 yr m W J' H. ig QQNQU llwf if Q"'X1"'f.'T'1"A ,.i:Uw.,"5 'Qt -1 -W M ., 7 ME3"',l' W lk? UWlWl "H H" H Q W., lfs', ,Qlw1,W? -' F M wr. 1 '- . Hain-Z , 'MJ 1, 5' -ffig w? REX: .Fig-" , + if , 5? FJ ag F ,5- 55 f A ff' - 4, "f:f:':'i, E gil,-M ' 1, 7 ' Y' p 4 Q WA YNEkD A' O Easton DGENK A Q H. Grade 8 Teaching EXPer' - Ienc 9 Gra de 5 ' 'I7 R A r W 2 Q w Q y W JNf Q w Um U u m A R xii-5i"fl'. WXNNIE GARDNE Ashland 1 - mcg Grade 4 T eachmg Expene 15517 J ,H ,H N N 5:5 QQ.. H.. M. WH... ,,,111m1gg:::g iii? 13? 0 , : ' Bs NE :wig w F ILBUR LABBE OIL' Kent W Lad! i X, " H 1 w Q , N Tea ch i ng Exper-ienc Fmif?-1 , e Grad 1 ? 'NM, es I- 1 Z1 1 T Y 2 2 .' :gi uw m v uw v w , 1 V w m 41 ,AH H rn Wmuw m M, Zi 1 . gf W f Q ww ag ,KAQ MWMD A OVELY pr MA Rx N W THURBERL esqve Isle K Q E 1 - 1' ld T . L N! ! i N! ! !! W fort Pain Experience Grade 5 eachlng Expetie Teachlng noe Grade 8 + + , ,Mig - M Q, W Q, Y.A,' ,fu ,,,,, ,,, YY ,, , , ,,,YX T --cf-ir 'gg- ,rf , , Y ,. - J -- V, f www :gf :Q-,,. .fr , T :Sun mm ,EEZEZZSEZ -.,--.7 1 I .Wg-N H ' H. :W , I U Y T I X f' 1 ' n W, I W . ri' - ffwl HNWHWVMNH,MNH m g: z1w xb' 0 mmum " m nQim1wHf!!Q -1 5-uw W vw' m' 'Amd ' If w Q CLIF -kk A TON M EDWARD MCXNTYRB 343 dawaska CLA UGHLIN L - , de 5 eachi . ' xfqfgxahing EXPe'1ence Gia ng EXPef1ffHCe Grades 1-7 DARRELL .V W , M M . , GEORGE MORAN Lmcoln URCHISON " P sque me . de 5 Teacflin . 'Liaoning Expenence GIS 8 EXPe1-zence Grade 5 . 19 MQW' N ' Fmmmui i:mwu,wH,g' ,UL , H X. ,EM . , W - RICH DALE ROBERT SCN 'b u . Grade 8 Te - 0 me achmg EXPerience f ,z w.mc can . etle Teachmg EXP G, ,W 5 awww. - ada 7 .f ,V W 'N -2 tesqlle 13 le TH QU s4yHv,f:'g,?w w wx w QE 35' E' lr 1 , W? 5 :ig ,, 1 I Q - vwm H' Huwgg V- www ,H m M . , 43 , H MA UR ICE WHI T LBERT WAT 8 iregque Isle TE A 1 ton . G ada ea h- Irsggciiug Expenence I C Ing Experience Gr d 3 e 7 20 hm gas , Zi: W v I -W1-1 ' Wx uv uw w'.-" , a QM 4 , - PA T WINNINGHA M Bridgewater, Maine Teaching Experience f-fr ' Grade 2 lemme 21 -- M. . SJ' U w gr.. x 4 1 'vw K x .l 'S Y- v ' M1 ' Yfr, .AFX 'V' 1 ,,, 1 1 f 4' ll.. wk 2 ' ' ' 4 f -f . . wi., J Nv- X. Tlx' : -X .gh ,, . V , J.. H M in-'EQ11 ..k:ri1 ag.. QUE? Qwlgsmghm of ffze f1ffH"5 1 fX k '21 f 1 f e 'Y If 'is 4431 1 JJ ,- ' ' 1 4 ,W W1 IUIHLDX , zffiikfas siiix., - 'ff '- 'f ' :?:!3', 'rw-'El f 4215122 f 1' fi Z4 i' W 'gi- f"gifif" gf. f7,4.-7 X 674. ig-iil. Q - , 7 fl v , !, , z ! 77155. 7: J RQXXVVY Tim. TIIE 3'G"T ROAD 50 L fha fbfure I1 LEFT TO RIGHT: D , V. Pres.g Daniel Ladner, Pres.3 Marlene Clayton, Sec onna Reed, Treas. 5 Dwight Hunter ff' av f 24 ew fifsiigsifg Ee! 551 .M V .2 Y 3 Nea v fb 0 w" ifawazed LEFT TO RIGHT: Freeman P1es . g saw bara Begnard, T1Qe'as.g NPrfqgk Ml? gi Pau1Nii:ho1s, sec, m 'MU' Nw X A 'I' ''wfagg"w1gs2fs3?is3m, f' - xiwuww M, w H NI! :v,Q:ff , , , 2322511 ,271-1 .Q 4126! -QLXCV7 114544, 4,062 tif gtizd I fsf,,l2:f?d ,EK -J 1 ' f ,fff K ""Q':X,V f LJ , - X 4315 ,QW ,-1 1 Zlyglfpaflfd JL' 7-g, t ,7' , , x 25 vv Wim' Mmm ! H :-11-L-1.m'!' 'Q wi QSEWZEA- W , N faedamm 1 L . , ,LEET TO5fRIGIgiI: Mggrwilyn Prue,,,SeNc. 5 Roberta Q Rand, Pres.: Terranbe McKay, V. Pres.: Linda , Iamefvm Treifm W " ' N M M 1 4-nw, 26 I ' ,1,.i1-as-nh 1-nu-u Q' ff' f wfali N 1ZHTlONS f'. . 5 " A., f Kifig, M Sm Clue ,L -f W Q4 "nn fl 'U L H WQ" Elf? r I-L 11 r, 1- 'ggi Y V Hfvnanavws ' --- cms I Rf if XA f -l.!!'-,,:i. , 7 Q0 0 'ss Q Fm NU CLR ,- 5 5-,....l. ,-l 'C3"":i'g O ,,.f1,A.?5 ff-K'- . ,ffl f' "f ff' , -" ' Nfff- -"" ' ,1,,.1f-1-P ,,-,--1 A 1L : 1 i ii sw -.iff S 1, ,sfzgs Ml LEFT TO RIGHT: Richard Marx .X V. Pres. Joyce Chasse, Pres. ' John Seiler, Treas. ll ll s , i .,sCoUncil is the student ll l:55iily's Bfiinicn onffiampiis. The .cogigcil .informs fheiggsfudenf bogly 'igbroxiisilohslfigforl lstbderilliservifiifizesfdnd ii'itegl5C1les'sfUderii' ascii: l l Kgivifies. lid i rcaigionp Wi thi aaa.: nfi shfqTi2Z3n fh ei counlclislieorguniizesz 'fheiifitdl lege M acfivify cilencldr. Flighlighfing The cietilfifies i'his year was 'the Christmas i l w issi siL The officers all Col lege ofgciniicitions ciitenclecl lessons in puflici- , mentriry iprqcedllref ssponsqoredsbaf fhs-1.lSfucienf - ieigg M ii. ll M "' " " " " il " " H " 'asf " fl 'Q f" " " Pee W 1' ' ' i. .. , ,. H H me if i 2. 28 .. ,JV W I f X gm gg ievz' 66 224 fn y x ,, -1 .. 1, 1 1 it H - 'N i :: i.jh,f 7,7 " an g: 'fig i it 1 ' f ' i. sew fv: ff" i in The l-lilltopl Caroletsllyverel underilthelldilrection of Jan Kok, Assistant Professor of Music. Auditions are heldreach Fall, and, meiiibersitflare chosen onthe basis of Voice lqualityt and recldirlgl ability? tlt ll A Thegi5oup'isQloecoming vwlitdeliyllilnowhtforlthelirsfolutstiiliindinaichoral singing and their versatility of presentation. Always a favorite at college functions, it also participates in communityirnusi cal aifairs. Itsqstitrring renditions of such selections as "Oklahoma medley" and the "Hallelujah Chorrusl'ihaveiithrilled audiencesqthrougyhoutiNorfthernll5Aaiin,e. sopranos are, Lucille Bouchard, Autumn Crouse,i,and Winnifred Gardnerl Altos are: Marlene Clayton, Vesta Cogswell, and Dorothy Mc- Carthy. Willis Gqrdner and Daniel Ladnergmake iupwthey tenor section, while the bass sectionlis 'lil compdsedof Uonallcli?Phill7ilps land Robert Thompson. i'lU.5fn1 , J ' glans ' ii aol l ll i t wr ,ii i 'W 25230201534 K K i e 'CH ' The Hudrami cs Club, under 'rhe direction of Miss Diana Hardwick, en- courages parriiciparion in dramatic acfi- , vities. The club annually presents a rlfiree-act play. i I J W.. ' Ji' 1 1' AH ,HC wliwici N. ,!j1lllQ13QlNggQfQv iij,,l1g1ll1i11'I " Wm Q17 sf , 'Q---' H T ,wafer Y 31 :we , 111 1111111 5-QQ: Y' H 5 1 1 111 1 .7 ,,2ii.V1' ,'1l'111,11,1111 ' ' 1 T ' es"Hi?,:if1? 1 I C' IA 117, 11 11 ,assi , "11"... 11 11'11'141W,,11e,, , ,,11,11,,11,11,,,11 , . '11f2n'fffj11111!11 11 11 f1!112iyN11H W H 11 1 1 1 1 11L1,115,g:, 1 " 11 11" ' 1811" 11 11 1111 11' 1Af:.12H 11 11 11 11V11 11 .W 5'Richafd ii?resp6nsible foilflfheiprombfioney fdevelop ii1enfj1"andef11 gponsorship of all infrg?mural and infefcollegiate men 's cnhlefies ai' Aroosfook State. This fiuififh Nprtheasi' Gollege 1CohFerence,1w fheyaorgcr1eizeCl1fheebaskef- bdll and baieball 2 Q schedule for the 1957-58 season. ' qgfiivim-fees inkdudqgfbaslgejfbalgjggy 1fo91balil,111and1 tenrpig1 ,11 i i 1 1 Lasf eai' fhe1 i1infer?ollegiafe baskefbalgl Team wori the National Colle e Conference e V 4 . . 9 1 1 1 1111 11 1 11ee11 1 1 1 255, 11,5 ",. 1-,,'1.,k 1,2g",,",1"1 1 "1"11'fZ:1g541 11,j,. A72 11 ' s W 11 Q a eke Kaz ax H w w w H w ,U H H m W ww' wi K :x ww sf m v X H wmwvh' HQ: v ww mu Lf.. ,H H ,, A..,, H Q Af: H, af' ms N: I Z gig "I -3,253 ,V ws Siwgmiwgm, ,iE WiN5?Egi2QW Mgwgg g Q Q CQ. WWWW we-51 ws 33 if 22259 'EJ' 5 J!! ' Ji LZ: , 1 Qloww 0 offm H 'w Wmen m X LEQET TOfRIGH'1'i Wi11is.Gardner,, 'I're as. TO RIGHT: Carol' Fleming, Treas. Hleillex Bpqqhardl ,lggesmg Qarbeqra Sharpe 1Sec.fg Cdi-diyn Nas bng'V. Pres. EH JofHYi'Sei1ef,H Pre? g Eriest I Louis Bouggpin, V. Pres. h H Q 1'Hwl"llw.'....gg..gg..'Nj djw.. N H IIA ' B i gif ik 34, un LEFT TO RIGHT: Donna Reed, V. Pres.g Barbara Sharpe, Sec. 9 Carol Webster, Treas. 2 Maynard Walton, Pres. O " iii! iw e i t vita e N The S.C.A. is a member ofa na- tionwide Christian As- sociation. It heldt it first meeting during orientation week to plan the year's activities. N It sponsored a Thanksgiving Banquet, Marshmellow Roast, Carol Sing, and many discussions and meetings on religious activities. 35 5, 5, , ,, lx. , fm.,Hi,i,.4s1ufuuuu f In LEF TO RIGHT: Lou Ann Albert, V. 9 Eierald Burtt, Pres. Q Vesta Cogswell, i it,!fibf4Fi4H2. Daftislirrlfidneresec- Siatbrrgeiharper Trees-it r it Payson Smith ChapterfsStudent Education Association Maine y r lfanel discussions, N filnjis, special speakers, and grofessionayylgconferences, all saomrssine tofaccfiiaiint the college student wilthlthie activities andiobljectitveiliiof the Student Education Association of Maine. a e l ay y The S.E.A.M. strives to promote interest in the teaching profession, and encourage careful seleotigon rofwrfuture teacyhersgfby ,sponsqiging arCoLleger Day, and by assisting the recruitment program. As a professional organization it holds a student affiliation with the.Maine Teachers,Association andthe National Edu- cation Association, and sqchrmember receives theffournalslof these organizations. Robert Paulliand Barloalra Sharpe, 'est bothfiS.El.lA.M'i?merhliers, were chosen to represent our college at the annual Eastern States College Conference in New York City. it t rssf i trrrl l was Donna Reed 86 OdenoCassidy,, Maynard Walton Bus. Mgrs. , I ' ' P 1 Editor- Ass't Ed1tor. Bob au , in-Chief. V .F W 'i i ,Nw W 7, , 22225646 Z, if 'mm ' ,vo ' 'N H H H ww H H H H H w -- f wx W ww 33 -,Q-.Q fm YN ,H N N 'ww' " X 1-'? X X an N 1 ' o , g Qi 1'1,', 1 A 'G-9 '1F ?ei:,1 K o iflzigbgm if . if X" ,wily --Q .es I , r F A -la , V' 4+ o o J f iflii u h f f Al V-'ff 37 'llwvfhwt 5 Gary Burden, Ed itorg Lucille Bouchard, Ass't Ed. Arnold Cass 85 Paul Campbell, Pub. Ed. qu U Spf-I LW, MW Nw , Jw 'QF mean" 'saw 22 , u,uu u u uuuu ,mm uuuu uu u. u u Q All year in the Libfarianus ffice the , V mwuuSfGff uuuu Ofuuuuihguuhlqythgrn Lights were found f u K0 U making up heodl iNnes gcncl' colurhns thai' fi H, R. H-fm, hy-M 'MN "N-' ' -ffgdfm 51423-W .H .yd L ,I-2 it devise .M " bfovshfnhuemsleef mba Qmpvf u Quu SIX uuuuud dfu ,'-, 5 . 38, ffixff zulu Y ii? Q I A 0' cf 1 , Q1 M JQlNT in LEFT TO RIGHT: Pricilla Finneqmorel Haro1d ,QqfttQ Albert Watt HH M ,W A H, , , . 2- H U H 'fix 1, H" - f Q H U f K U"1"e' ' X S-'f,.lSfza:Wwtivf.fsi1sw, -' N mx W 5 ,iiw-,,,Wfgzggyyy. A. vi 7 5 w: 4 X I Y 1 1 X ,Y V 1. H ,.e,.A2?L::f'? ' maxi. 11:3215,3553-Wg,g5m gww's4szsm,Hf'1,fW'1ssm, ,., -, Bm H 11 M U H H W X MN M, H H:JWf4eg!sf,i,!2wfVipf' xfrwkfguljull, QW MW",'jkg,5f3i,g,f.11 -2?512a:i:fis,.ss.zr1Q 1 H 1 'W H W," H ' H ff59im1,U Wu A A 1,,1!,,WMNm HH N ,H.,RLsN,fsm 11,1 if-H12-f,,-+5433 U1 H H 1 A yu 51.55,-1 WR -, 1, 1 K uf''Nuuwl,'ifsii2sz1is7 ""?zs4?5?W1 w w W' W 111' ' 1 liz fiX',',', , Y H! Vx ,ww ' ,N 1, gn. ,M NH .W , A N W H 2135221442 X Q :, 4, . 1 ., , gg' ' H J W ,, . ,, v Mu. Chapter, Kappa Delta Phi National Fraternity of the Mu Chapter holding of State Teachers its loyalty supporting college pating in official lnculded in our are the annual Alumni Ball, and the K.D.P. year Dana Dumont of Presque scholarship, and Catherine was crowned "The Sweetheart Kappa Delta Phi is a professional educational fraternity which en- courages its members to achieve scholastic excellence in order that they may be qualified as capable and respected representatives of their profession. The sponsorship of social events represents an important phase of our fraternity's activities. There is to be found in these functions the development of social confidence, which is essential to the progress and success real educator. is dedicated to the up- the ideals of Aroostook College, and manifests by serving on panels, functions, and partici- student offices. yearly activities Scholarship, Fraternity bowling team. Last Isle was awarded the Taylor of Millinocket of Kappa Delta Phi". rf: mmqm sn W V y, V U. W: V V WV WW, U Uu WNW ,. V UU ww !M W NJV Q H , Wm 11, iv Nu, w YM w rf-'R' 57" Xglie 'N 1 l, f' ' , 1,. Q 1 new Q T gina H W "mvf3w 9. , . - W v M .fl if.: Q T A Ml ' ml f 111. ,J g3,,1-?3Z5: 1- 1 A7'f" ! I , 1,2 ' I r 9: 4 S LEFT TO RIGHT: Barbara Bernard, Catherine Taylor Marlene Clayton, Carolyn Nason luv 1 J, s 1,5 : 51 H - 1 :J . ,, .-N.,-, ' ',y--'fr Q 'WN .1- 1 .... , L gg T . M 'M 1 """""' ' ua... rr.. .Q W 'KT 42 1 m3 Q f A ',0ffr,l E 1 L. ,. W g ! -7 5 Z I 4 I l X - Q L 1 65,1 , Z 1 "'- - L., "U 1 ,ff- ffffi GX? DW' fig? HELD Hocxmr jf' aww o x' Bnsxefsm , ig IVJTWW - I WW' NWN? ' f li 121' f .ffd-1 'KV " T'4U' VOLLEYBHLL ' - o E ,A ' if K 'A " ' if XA AZ HND UTHEH Spears Uulmfo Hans LEFT TO RIGHT: Coach Inglese, Maurice White, George Moran, Richard Marx, Harold Burtt, Clark Osborn, Assistant Managerg Oden Cassidii Managerg Albert Watt, Philip Faulkner, Del Cote, Dwight Hunter, Dana Lougee, Dale Robertson 0' X-:fbi QS' 44? 1 bw U-FQ ll We: W H11 ,. 1 H11 an - xx 111 1 W 111 11' 111 1110 W111H111 11m111 yn, 1 1 1 1 1 fm-111m Nw M W jfw , ,V , WMWWW U1 fffjj' , '.'V ,. fjij., ,,, ,m Kr H Hz, 'u,f I . WMary ZZ UMdr1ene Clayton, Joanne Howes .M , H :m235ELi5E"' H H u LEFT TO RIGHT: Myrna Lewin, Pricilla Finnernore, Lucille Beaulieu, Judy Dobson 46 , , if H1 MNH! - u 1 firiezw H m Wm H, H, me . "nie SJ." fumai? Hu H w m qu H wig , my m 5, M H Af Q, J, ,,r ' ' ' ' ..,. YJQLZ Y, N, -W,.:,4m5ywwu-gs ima: -law m 5 - '1-f' uv' m - uv '-'- - nz Z -ww. ' Vg ui :1--flggun1?iiW..','fri-ww 7 bf A MX NQQXXXMW H , 5 , L , ,. X Y N. N , ,. ,uni NH, M , ,,,, ,MW U ' H X , My .W H J., W N oo, 3, W, ,"lgQMQUHWf"Ew..ww N f 'X H oo, N H H H x H ,L ,V M H ,. WHY H ,M Wm ,,M"u,"'HHgH Hggfq? 1-l3gs't,5"gi-NV X H H mu M , oo H M H 3,5wggfgQi,Ve.,gN uw., X H W E: gig Ru - um w wx H H w N X HwwwHw,Hg5'Hi H H X' 'Xu H , H um H H Em iieiiiwuu N um NH H1 H1 H oo., H, H 1 1 X K I wi 56 HN X iw mf MQW' W im H. , ,N ,. H, :M ' 2 WDXXX., H H H XX HN 1 X ' , WOMXEN'S SPORTS H H fi. W f 7' -4- EA M 1 ' XX ifr f Lf X ' ,I H I ' 3-gf! H - ff Mu up , u uw , 4, f XXm1u,,L-' r HL- x, ' " W':wX'X.5ssw:w "fav mm 'fw rv X+5WiufiiU'n "f'M'x.. ,X-9' '. Jfff ' ..Q:3i'Hff?"i?f'wXX N' ff 151 5 I ::: Nw' iw H. X' my V ----, Q9 XMQWXENWXXXM 'Xw'X.l"' 'MGX' H Q ' A W W- ---17-...::...,., V m ,I H in zu uw H , M HN X HH XXX I N X HN XXX xl XX XXX Xw XXX XX 5 T, HN , .,,, x I Jf m ' 1 135 12 Y V. ' ' ",,'E,ggSfv.rf1-' , U, , , V H H H H H M H H ur M H N w germ 7222? ,g-xr ,, X - XXX M .. f,,,, .W , . me XXX XXX ,,.411w.,441fW,lHf5XfP?'E'44fX,1mQIjwf? ' X 1131, is -Y 5 7 I l .V 'V I W :if ll iii ' 1 X 1 1 i 1 1 .- 1-1 ,11111Q1'1111,1g111ggg11"'111gggW" 1' 111 b 1 ' 'Q 3 ' ,1 111 Vi 11 Y ,f ff J 1 ' ' Y ' Y 5 Zi" Y 6 1 '1 1 ' 1 111 N ' ' 1 N , 11 . Q 1 f 1,4Q44a,11 11 ., , -1 3i3?E?l?1iH111"11"ll"'111111111111-11 ""'11"'11111 .,'fT" 1 ' 'I' Q 4 1 ' "S ' gS?53111HN111H H11H 111 111H11.m11 11 HN 11 m111m11, 111 1 - f 1 1 HUm'53a111LQziQa111Q1 , .W 11 b.L.. ,W 1 svzgggiggggggh , 11111A:112: --W-W-V MPP 11 W!!51m1J!f1Q:f1:f51Lf1:1151: 1 11 " f 1: W 4412555--11-V11-11111 11"111"111"'111"' '1'111"'11"'111 11 11 11"11"'11 111 11 111 1113 N lk 151,11,111Q151w1151Wz4egzseg11W11-M11 11 11"'111"11"Q1jfA11''11"'11"111'11"'11"' "H" 11"' 1,1 111 11 111VbA:a2z1YgfY Q 11U'W11''11"'111"111'M111'111"'11111 11 "11 "111111"1 " N "11114421f1: 11"11"""11111"' 111 ' giwgidd 111 1111111111 11 1 11111 11 11 11111 11 11111 11 LQ! 11- 11 11f 1 ' 1 " '1 1' 144Q2i..1i4asi4Qsi4411211211 M?i'Eg9"5 '11101111!11111'11111'11111m11'11111111111111111'!111U11"1111'11111'1111'1111!?r11'1111H 'E1111:21ff21f:21rf21ff21v G 11 1 1 95355351,jw'jf1111ff111ff'11 1 1 1 1 H'1m1,,51gz5iQfygss1sss1::1zss"111 1' X XX wx Q -.. . ,AJ ..- , 1 '- I Nvfxlcg . w .I .v 'wma - 49 tw H 1 w MAyf,gEfgMHww 'N-m.,f:.-. - . -V M.-..,- uvggiywupu " HN"M'Nw " M NNJNV N N gtwvgxw t 1" Proposed Multn- Aroo took State wwf! 'I Wim, my M" " ' ' ' , ' M u , U H W H :QEEW w ' W' ' ' ' t wwtYtF'k1Qtt'gQggg.::5.. W N Qt W1 t t , ' " x 1' ' 4 1 x Wm , ,Le ...,, - A A ' "og 1-fr LN, --, , , , H -m,.g.:,,,,k V H f Mk ,. 1 W ,N A ,. """-fvWgsQvf.Q Y - t t , ' , ' ,f'f"WU, .N H t. lg! w W' fi ,s W, MQ VT-, M, L , P-mv, -- .h,,,N-,ul td' W.ggjg5gjggf4t4Nl11 M11 ' "tv 1 ummm ' it X M Mwwgfgg, mtttww M M H uW,'vr1'w YV1'G'fm"'w"w':v,,, J, "?i53?ii" w " ' 3522" " ' ' " ' J' ml, 1154 W" ' ' -- -wbwyiggo. w 4 aim H K ii., H , W QQSg3i11ll"ll11ll'.."..ggQgg" H" 1111" iggig,i" uw , wwawmgy w 2 , t w t W f Q ,fo , , mf H H .W H ,N MM. , , , , , , , FV ' ,, ...Em if N , ,s:F,. V 1 - ,g4u"..- ?4?iv'3'2 'wzzlzf V an Q 1 ,tu MW-v-ww,, uhwfw v ww u :W-4 4, , t. t. u H ' :M H w H H H N n H ,nf ,V N,,, ,,t. g mn H L, ,, wwWWwwWWwwW! -, htm H H "Tw-lx-fa. W V H N -1--f......'i asuv-qw ss.,M.1, T5 N N 3, PM f ,lin Purpose Building Teachers College 5 -,. ,nm 1.-,mmf gxNr.1--.. "T-72... Cotammg aud1tor1urn, gymnasmm student umon, mus1c class rooms locker rooms and Off1C6 of the physlcal educatlon depart ment ,LQ Ni '-xsbh ...4 Y-S. .qw S-, l wok: YMW Maxxum ll -.-.....,.,,,L Ky illllilll l l .Ai , iiifg, r- -- ,Z Z' ff 1 ,g,."."-3-"""'W " E' ,711 -,,,.-f"'F 'r 1 1 l I 1 xxx N ,XXSN-H " K Min' XX-1. V ' '- . , 4 nwttgx-Y 1 1 N" 1 1 - i 1 11,1sQie 1 ee ! so :BRN-2 : 1 '- 1 Q Y l V fn. I 1 e L! ! - :'m,,,, A Y if-71111.12 1 : ' 1 ' f N W 111 12 A V 1 1 ' :1.:,::A 1 'I 1 1 1 1, ' - "T 1 1 1 . 11 W i Y 1" : 111111' 1 11 l 1v1H'! 1 j M1 X 1 W . 1 15 fi 1 1 U11 11 11l'll11ll111W3 11g111lll1' .ii-:H -vxtq F2 , md W I 1 1, im? H 3:511WM- W 1f ,,, 1 113,11 1 ,,1111A 1w1 M 11, 1 1? Q 11 11 H11 M11 H111 1N1!11,11 111 111.11 -11l11 W1M111 113 1 . 1 -e ,x - 1 V" ' ..,.. 1 M 1111 J1m111H 1111 H H11 1111111111 11111111 M1 1 1 1 W ? 1 1 1 1 HS" I1 " 'M 4,1. 4l,11'11" '1H11 f W Ef1 ' ' 11M1QQ!,1 HU111 1 11f'11'11g111Q111"m11i 7 2 2 1 1 ill 31 1 ll 5 411 We W1 1 1 1 nl ' -1 1111 11 1 11 N 3 1 1 I If - 111' '1 A ji - 1 1 i 1 :1 11' U" 11" 2 Z 11-fel T EM +5 1 14 5 1 1 - 11161, 1,1 , .fx 1' l 1 s 1 1- ' ' " vw ,,,,..: - ' 1.1 -B"e"' L14 .riff - 17 ,.,.-,,.,.,,, , , Tm 1 , zen... 1. . -,1.,.-. 1..- -1- 1,4 v V f 'f' 6 ,, Y Y - A 4 ' if ' - - W-7 ' , ' f- "TE 1 ,,,.v- " 1 1 A .Q 1 , - ,-"2 Z 'ld-?', N, . H W "43 MW W... Q11-42, I! WL' 1 ix: , Sanz? gg, ax , , ,X H U wiv, , V V - 1. -Yan? ES-La ,,,,a' , :uff'Tn, f W ff I ' V K His, U V 41 iii: 1 'V' yn r N ,Q Hg: Y W K ,Y ' V I H 4 N3 f' T HF f , if "' ' , E 5- ,K J ' 7' 1 iff' "Ni . v , 'x TY A i "i'r1ff?'-i- "fn HH1 1 f I , ' f' . th 4 1 W big? V 1- J. A I f ,j "- W 1 1- 11-1295551 I fm. , L' 11 2f.nLwi.41-Za F21 jf "' ' ' ,P 1 .,,x Q '1 in '19 ff 1,3131 211611.Q ' y . J-'fl'-1 H "'9 ' V " - 1 fff' ,r 1 1 , J, 1 4' y, 'f'-2 , 25915 111 1 W X . ,., bfi? X! L11 - In ,,. 'Ln"".i .45i'+6:- 1 1 155, 1 1112 L. 9! ' T size, 1 .. mgimssfl 393' am- M 'ai-f 1112531355 new sw 1:5 1: ff ww figs? gi r 11 1'11 M 11 1 'sz , 1 1 111 11 giwmi 1, 11 11,111 1 1 1' ' ' 1 W1 1 1 zxzxfix-126111351 - ww 1 11 l2'2'fEM::xv, iii " WWEW eff 3 . . 3 11 - M 'fri 1 M- law .W ' ' IEN ' . -: ff' YKKHQE USMQILV., xii we 141 1,1Qw11l:a1,: W X11 --3 ri X", -ez' 1 is . is z12"?'25a1 1 Q 1 Wax. ff-eww? -111 1 ,M 1 11 5111112111151 1 11 M1521 .w1g Qw,.1, 1 11 1111225531111 I - .-112-A 1' ,111 11 -PM '-11. - 1 . A-Q ,Z 3 J 'A . Yzt ' V 'U 1 ' -'Z I 15 - 1 . , 'V V - ,555':' L!:...!-f,Q13if 1 - J f :1 1 1' , , 1 1 -+5 ii ' E -if?" W .. ,Lc- ?D1?1W?A ' 'mis ' v -1 , 1 ' I g111i"' 1 .1 ,wg ,111-11 1,-fr wgwii .1 A 1 N Sf 1 ' - ' . , f ' 11L'- Hu . EW? 1+-'13 1 P W- gi 31' -, 1' ,. , y. . -1.115 5 T4 1-:lk 34 P' E " W N -.gsm ,1 ,Kd A f - ' G' 1.. - , 1 ""?,f. ' - M ,Eg-E ' ' EQ, M 1 S r 2 I K 'Y N? in V: -'-,y -gb. L 1B ' ' n ' 1 11'1 Ll 7 ' ' 3 STUDENT-E JEACHERS Y "'W.,.f W' ' 47 .X """.5f2?. '9- i 3: 5 L 4 , 'X1 ,,4: ' E' -' ' Ak - X .- . 'ff . w'uS1-'i,,1vm.. lf T'-1. ffm'-a"-j T615-0 F?-"A ' ies,-15? 5 lswgxvfif KF V yr: f X X X if bali, N, .,,W.,. ,, 1 ,W -- W: W WWW, -WM W - .W-W.-WW WWW M WW WW . ,W WW W WW W W- WW - ,gg-Z W W- - f,,,,,W2Q., W Wim gs? W WWW WWWWWWW WWWWWWWWWWW WWW WWW WW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWW WWW W WW 1 1 ' ' ' '?, ZYTETG ' :ff , ' W' 5555 WWW WWW "ff: ' 'Egg , ' j'-W Y. :W -- ' WW WWA.wifsiilifiiifiifiiifiiii EQ 9SEEEESESEZELSSESSZESSZILWW W Wi? 215159 W W NW a5i':,SE' EW ' ,' mm --"' W ,E W V .3113 - WWWWWWWWWWWWWW W WWWWWWWWWW WWW , WWWWWWW WW,WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW gg? gwWWWW:g,,,,jH,5 WWW WWWWWWW MQW WW WWWWWWWWWWWWWWWWWW WWW WW WWWWWWW WWWW 'W ' WW WW if W W 1' .mu md Wzzsw. ' WW W W:QI:9:W1SW E W SSW: WWW W WEQWWWWW WW W W W W ! W WWWWWWWWWW'W'WW W W ,W W W Wiasvieiiifes WW WWWWWWWW W W W Bourgom WW WWWWWWWW WW 4 WWW Wi QM WWW -WWWWW, WWWWWWW WWW WWW W WWWW W Wi W W WWWWWWWWW WW Q? WWW W, A.,, W W , , W WE WWWWW W W WWWWW W WW W W Md W ,WWWW W N WW WWW WW f W WW WW WW WW WWWWWWWWWWWWWW-W WWW WW WW TQSHW W -WWWW W WW WW WW WW WW-WW-WW WWWW WWWWW WWWWW-W WWWWW WWWWWW WW WW WW W -WWW W W WW WW W W WW www WWWWW- QQWWWWW WWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW msx f ! Lmfgn? m' WW WWW WW ! WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWW M151 M 5 W. WW WWW W W WW WW WW WW 5 W., W. .M W WW W W W S WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWQWQWW WW WW W WW WWWWW WWWW W W W WW W .fW EM :ilk W WW W WW- WWWWWWWWWW WWWWW WW W WW-W WW WWWWWW WWWW W WW W QWWW WWWSSQWWW WW IQ? WW 'WWWWTWWWW WW WW WWWWWWWWWHWWQWQWWWQWWWWWWW WW WW WWWQQWWWWWW WW WW WWffWjW,QQ?fWWW WWWWW WWW WW WW 'WQWWWWWW WW W W W HQ 'slag Jess mf In WW WW WW WWW W W W W W WW W WW -1 M WWWWWWWWWWWWWW gy EW QW W W W WWW WWW WWW W WWWWWWW W W WWWWWWW ,... W W W WWW :fix sax W -WWWWW W-W HW W WWW WW WW W WW WW WW W W W .WLWW W W W WW WWWWWWW WW W WW WW . . W WW WW 1125245225254 91.1 'fini WW: WW WW 'SQWSWEQSWW WWWWWWW-35-lf.:-1 WW Higgs.-: 2 , I j I WW WW W WW W 'W' M Q WW WW Wiisiiiasa WW W 'W WW 52-iii W " ig WWWWW WW W WWW WW WW WWMWWQYEWQWWWW WW WWWWWWWWWW WWWW QWWWWWW WW WWWW E WWWW W Q E M A 'rss W f-,gs W WWWWWWWWHEEWWWEQWWWWWWWWWWW WWW WW WW WWWW WWWWW WW WWWWWWWW W WWW W WWWQWWW Wx W Jane E gi W K W WW WWWWWWW WW WWWWWWWWWWW WWWWHWWEQWW WW 'W W W WWW!WWBreWQfW W !W W! WWW ff' WW WWW W W an Yi' W WWW W W!!!W!!! HW W WW W ! W W WW .. W W W WW W .W I WW W W W ! is H WW!!WW!!WW!! WWW W W W W W WW W! WW WW WW WW WW WQWW WW WW WWWWW WW WWWW W WW WW 2552. -233521 WW WW WWW WW YWQWWJWWWWWWW WW WW WW WWWWW N L-:ff Ny: wr W Ms X W EPC WW WW WWW ss1QWzfWW WWW W WW WWWWWWWWQWWWXQWWW W WW ! WW WW WW WWWWWWWWWW WWWWW WWW WW! W WW W W W 'W WW WW W W W W WW W W W WW WW WW 'fgzmgi Wgigif. '-:Rik ! W.fi':ii. W W WW! ! W W WW WW WW W W W WW QLEEQWWW WW WW WW WWWWWWQWWWWAW-W WWWW WW ggi, WTEXWFQQAWWWWWWWWWW WW WWWW5 WWZWMWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWEEWIQQE WW WW WWZWQWWAW WW W W W WWW WW W WW :N W W W W W W W W 'QW "WE" WW W W W WW WW WW Wfyfgi W WW W W W W ! WWWW!!WW!! WWWWW WWW W !! WW WW ZEAWWWWW WWWW WWWWWW! ! Wg-ggi! ! W W WW WWWWW WW W W!ggLg5nfW WW WWWWW WWW W WWWWWWWUESW W W W WW W W W Wigsisw W Egg Q' Was? 51,342 f WWWWWWW WW W W WW C 'W W WWWW WW W56WWWW WW WW 553 WW WW W WWW WW WWWW WW W WWWW WW WW W !! W W WW -!WW f! WWWW WW WW WWW vWWWWW!WWWW WW WWWWWWWWWWWWWW WW:QWW3jQWWlW5?!!WWW!!WWWW! WW WWWWWW WWW WW WW WW WWWWWWW WWWWWWWWWW WWWWWWWWW WWWW WW WW WW WW WW WW WWjgg'VgWWW'WW WWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWW WW WWW WWWW WW WW WWWW WWWWWWWWWW WW W WW WW WW WW WW WWW WW 31:57 WW W W WW :A WWW WW WWW.. WWW W WW WW 'ff WWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWW WW WWW WW WW WWW W W WWWWWWW- W WW W WWW A W W WWW WW W W Wi Wi: W W W W W W x W W 1111111 1 ..W'Q2.11.4Qf11 '11 151111 11 Q1 1 1 11 11 11 1 114 1111111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 iii' '111 1 ' ff? 1 1' 1 11 111 W 1 .1l,1:5:1 1 'vi .,.." 1: H'.:5,Z1 11 1 11 11: 5? A i 111.. 1141113411 1 s3fiff'11131ZE'f W1 '11111111111 'A 1 11 11'1""'1 1111111 11 mvzm JVALA " 1111111111' 111 a 111111 11 1.11 1 1 '1L.15111ig 11 , E E 1 11,5 1 iii 31 11 11 11 11 1 1 11 11 11 1 5 111111 '.111111111 '1111 1 1 11' 111 11 1112 1111 1.11 11 1111 1111111114111 1111 151112133-1 1 1 ' .11 52:5 111 1 111.521.9111 1 1 -M- 11 1 A 11 1111 1 -'fi 11x11 71 1Ifziikiiigiiilii'11111111111 11' ' 11 1111: 11 1 11 N ' fn 11 1111 1 1 11 5? 1 11 1 'SQ 111 1111 111111 Q11111ff? 1 1 1 N' 11 ,11111 11"111 "M 1111 '11111 " 111 1'111' 11" .11..11...- 'ST111 11111111111111'1""'1 1 1 11111111111111111e1z11111 11 11j11111111111111111e1 1 '1111s1111111111j '11 1111111111121 '111' 111 1 111111111111111 11 11 1 1 1 111111111111111:111f1f111' 111111i2sff51111if11111111111 1 U11i111111'111 1111111 12:11 : 112112.25 11 1f1.1sf1:'1.f1'1 1 1 1111 11 11 11 ..1 11111 11 ' Z1me1111.11::1:'E1:fa1111'11:11i111'1.112 111111f111g.:.'1 1 121552 1 11 1111 1 1 112111111 11 111-111 1 1 1 11 1.111 1 1,.11-1111111 1111 1.-1--11211-1. 1111.111 111111111 111111.-1 1 ,sf 11111511 11 111 111 111.11111 11 111111,1.11111.. 1111111 1111 11 11 1 1 11 1,,g111111.11,111,11 11.1.131-1111111111.111,1 1.11.f,,..1 . 1.111 111151.55 11 111111 1 ma 1 1 111 1111111111g11111 1 11111111111111111111111 111 11' 1121111311213 111111111111111 11 11 Sf' ii 1 '11"11 1 111 1 11fi'7i5E""A .11" 1 1 ' 1 ge: 1 1 11 11 1111 1 3iZ1?1:.111111 1111111 1 1111 when 1,-11 M: 11 W1 1 1 51:11 1 11 ' -is 111 11 1 1 1: 1 1' 11 11" "1 -1 'xi' 1111711 1 1191 W1 111 1l 1 1111 DQfi13?11Y1111J1111111 11111 1 N111 1 1 195 Ll 11 11 5 11 11,5 111 112 WIHHIB Gardner ' X1 '11 'tiki xf 11 . :11111111 - -1--1111 1:1 1 11 1111: 1 11 11-111 ' 11 11111 11 11-.. .1 1 111111 22111 ,1-1.11 11 11 11111 11" 1 111111111131 1 1111111!! 1,1:1:Tf.-11'1 11 1 1 11111111 251111311 1 1111111111111.1i1i1f' 11111111 1,11 11 1 11 1111 1 1111111111111 11111 A 4111 121114 " 11 11 ,jd':lfT' ' -S 1 11 11 11 1 111 MTEQ 11 1 We- 11 1 N11 1 1 11 11111111 1111 11" 11 1 1111111111 1 11 1111 11 11 1 111 a?5.., xi?11111111111111ll'11111 "M 1111- 25.55 - 111111111 111 111 111 11111111 1111111 111 111 1 111 :E YY, J: 31,1111w11111 gg31wQ1ggssgg111111111111 1111111111111a1a1z1Qff 11. 11 11 1 11 5221512121212 11 11 11 11 1111111 11 11 1111 11 , 11 1 111551221251 - 1- -1 V 11 1 1"11"11"111"111' 11 122 11"11"11 11 f111"111"11"11' 11 1 use-Sigfj11'11H1111'111 ii " " 11 Twig- 1: -- j fi H " "af: 2 1 C .141 M ifS153?Ef?1g2: 11 1 111 11 1 11 1 11 111 11 1 1 ,,L11"1" J1f Y' V 5 111111 Kendall 1 1 Grass 111 C511 11111111Q1 A3 1' 1 'A M 11 11 GRAQE117 11 Q. 1 11 1621552115211 ,... 1 1 131: " W 1 1: ' 'sg 1 1 1 71 1 111 15 VM- 1:-1-- 1.a1 11111 11 ggi: " 1 i111ll'11"11ll111111 11115 ' ' 1 1 111 gg 1 1 ' if 1 11111115 ia, ff 1122211111 1 1 A 11 ' E I E, 11 ' .1 1 1 1 1 11111111111 11 1111 1111 111111 1111 i 111111111111111111 wb11E1fEE1gE1z111111 11 1111111111111,QB111i1111R111g1111 1111111111 1 1 1?111 111111111 111 1155131111 1111111111111 1 11 11111 111 1 11 , " 22: iii? M 3 124, "'?'11"" 7.5 1 gg ' S Z 112-1 1 -T 11 111111111111' 111 11 ,... isfsss 1'-Ex, 111111 111111 11 1 1 1 ?M 1 1 11 1 1 111111 1 1 3 11 Q1 1'11"1j1111'111111111111111111 111111111111 1 1 1 1 1' 1 11 1111 1111' 1 1 1 11111111111'1111111111 1 1 11111 11" 1 1 V ' 1 :2 11"1 11 11 1 swf., 1 ,,11 1 ' 11 1 ' ' 1 1 11 E 1 ' E' 7 1 1 1 1 "M1"' 1 1 1 1 1 A '3-"' 11 W.. 11 ,Ji 1111'111"111 is is 1 1 1'!'1!ssN:f,'N 1 1 1'H1'11"1 " 1 1 1 ' ' 1 1 1' 1 2 ' 2?s1g5125igggg?Q111Il111"111"'111 11Q,gk1g111111111l11111111l'11l111111111111111 11 1 1 11 '1'11gg111 ' 1 11 11 ' 1' 1 1' ' 11 11111 1 1:1 1 1 1 E111 11 11 1111 1 1 1 11 11 "5" W- 1 'ii 1 X 1 1 1 1111111'l11ll '55 1 j41:1111 11 111 1111 11 1111111111111 1111 1 'E 11"11"11'111'11'111 11 1 1 1' 1311111 1 11 111111111 1 11' 11 11253124-:Y 'Y 'kQ?,.,: W 1 1 111 1111 11 1 1 11 My 11 1 1 Thurber 1 Lovely 11 11 !1111"M 1111 11"1 1 11' 1 11 111111 1 1 1 " 1 1 1111 1 GRADE11111 1111111 11 11 11 1 11 1 1 1 N 1 1 T 'N ' , A'-i 11 1 1 .1 '1 1 J ,i,, 3. 1 W 2,23 Y' ' wg 1' 11 1 1 ig? Q 11 11 2 ' ' 1 12: 1 1 1 11 1 11 1 11 1 1 1 11 11 11 1111111131291 iw, H HHH Edward Mclntyre H GRADE 5 5 HHH HH, H HH H. ,4..Y. . HH HHH gm HH Hesse H H21 31 5' HH , ,fl HHH Hem HH5H3 1 A , , HHH,HH,-,-,H H, W H., HHHHHHH: ,,i-fg4H--- H ' 'H' HHH HHHW ZHHQHQHHHHHHHHHHHHHHHHHH 'HH'HH-ig2aEss'K,w"35HH HHH'HHH'HHHHHH"HH"WHHfHQ: HHHH- HH -H H -HHHHHHH' HH Ewan, HH. HH HHHHHHH 'H' gn HHHHHHH-9' HHH HHH"'HHH" HH HHHHHH HH HH H" 'fHeeifiM?fIH?HfHHzHf?S2.HH"'HH"'HH':HH" "HH HHH HH HHH HH HHHH H H H' l'H1'H"H H HHHUH' H HH HH -'HHHH H: -Y:z.He,g5gg132.gHq.HA'i5H'H HfHHse?7l5iig4aHH' H H' H H' " " HHH' HH N SGH if Hx-'rf' "H" " me zr55'H2H"' "H" HH HHH HHH gif-HH:H"'HHHHHHH 'HH " -- - -- ' HH ' H1QfE2fH2,Q H L HHS' TKEQM' H EL gb , Hmgsf HHH HH H' HH Q H' .H :H lu 'H EI . H ,HH HH HHH. H A HHHH 'HHHHH H HHHQHH .H -Hf.HH3HHfH.e HH H, " H' HH H ' HHHHHHH . HHH H Mi?" .,H'HHH H f27155Q2ifgfR,H "' A HH HH HH fH HH HHH" -H V' H ' fHHaH'HH1ggg5g::HH, .WH HM H H.HHA. 'HHH"HH"'H"' l'HH HHLHQ' JH H n H, .. . H HH . HH H H ..- if H H b' HH " H 52 ' ' H fl" f - "g?'HiHfHHH 'HH ' S3159 HI' HHHH H ,N H HH .112-i5..p "QM Sw ZMHJJAH .H .HH 'HH QQQHHHHHHHWHHH 35' H. 55125-sz HHAHSHH HH . HHH - 5 NG, ., +6 HH 1 ' Y J. 5- Y H H HH.. ' HH mfg W ,iesfzf HHHH' zliqwig' ' L H 3153395 H, HHHHHHH H HH H H A HHHH-H H HH HH H' 'HH H :HH Hb .HH. HHHH H"H!fHfH'iHH"HHviZswQ,,f-1f"f' H"H - H H HH Qt- H HH" 'H HH H' "' HH HHgg.?hHP",HHigs5ff1?q5r:1AHHH' HHHH" " 'X ' H H am H ffl'--'f?'f-51 HH if Hz-. H HH ' H'H H--.FHQHS . H: 'H H H' HJ: H ' H .7 .H4H,, H H 'H'HH HH Hgggggiim H HHH 1.H.--Su?-fir?-5142 HH HH HH 'ifsfzy H H :HHHW -:hwy H HH H A-UHHQQH ':H'. 'LHH ,N:"1n'Z1z:Ex.nH HH HH HH HH 5-JM., .HHH H H HHHHH H- -HFHHHHHHH H. H H"' ' H1'HH"HH" H -HHH eg ,H ,HHHH HHH? HH H L. HH -921' H- ff?"-iw: HX' :fix-IZEQSETE ' 'H HH H H --Q11 HH H HH H 2122 H H,HH.' :ix A'7'.g1" H"'HGIHb5'2-Jl!E'HH'3 L.W'CA3'f'H H'H'?-11+ ' H H H H H -f.H,HHQHH- H HHHHHHH H H HH HH Hay ,HHH HHHNHHHHHHHH 'HH HH HH ,H HH HHH HHHH H HH HHHHHHH-HHHH HHHHHHH, HHHH ggffffi- HHHa5H'l-H HHHHgHHHHfH5HHgH H311 ,HHHHHHH HHHHHH HHH' H ' H' ' HH" " 1 H" " HH " sexi" ' 'H'HH5:gg,xHHYHH7i1jsgggffsfH Hgfxz HHHHHHH 'HXH Hgih ' H HHH "ii 'HH' 'HHQQW HQHH 1"H '-HH 'H H HHHHHHH H HHH if - HH H H-:HHHH HHHH-HH ww' HH HH : H H ' HH' H' H2?H:SH-HHH-- ' ,,QHfg5:3H--fHH HH 'HH Q-mf HHH H H HHN QM 11 H 'H H H' H432 "A' ' ,H - ".s.f5?, H1 " Wi5i?f" 7 ' 'H "' H H HH H H H 'ass' ' ' H HH HH 'HHH' ' H'H' ' :Hsin HH"HH HHHHHHH HgH::gH,gf:i.H?:?T,H"H'HH HQSHHHQ' ,S HHHH ' ' L ' H" H"H " HH H I H4H2H5Y'H:5' .'f55,'Sf1ifE5'H VEQHYA 233552 Z " H H H I HHH HHHHHH H. H H QQ., HHH. HH HH HH HHH"' H - H Q 9, ,r"'.,.HH ' " H. V .JH AVA, , HH ' "HHH'H'H"' - H' H V HH HH H H H H H - ' HH"H' H H HH H HHHHH11HHH" HH" '1HHHHfH?H1HHfHHHHiiHHHH'.'H'H1"'H'HHHHH'H3fHHHHQEHSAHHYHHQHQIHHHHHHHQSHHHQHHfH'HHHH'H 'H' ' H H HHH ,:':H.HHH"HHH HHHH H,HH.HH-HwHHH"HHHH. 'f HH H'H' 13212544:wwfH!f.Ef"2H.HzHHzH'HifwH H iz., H VH' H LTLST'-31' H 1 ' H HZ"12'fH'5iR'55i?i HH1'5f?ffLTs-5? '.'5Ki'!1 H H H H HH.2Hg5HgHHHH . H if-5,425.5HgvmjH1HHHHf" HHQIHHHHHHHHQEHHHH,H21qm!- " " " ' ' "HH H GBOlZg6HH?gff 'HHHHHHHHHH HHHH H: ' ' H' "' H 2 'H'H' HgiLgg7ggS1L'H,H7 W HHH-HK 'sis 'H ' , HH HH ' -:SA W J' HH HH HHHH ., HH H HH HHH .H-- KWH GRADE ,Q W ' x A I M H 'Z ima!! 5-4 H H 5 H H "HTH .H H ' HH HH HH 111' 'W HH HH HH N. HH H HHHHH Q7 H-1 H 3 H . H'H' H f ,H ' H. H H H ,, , H HH HH H HHHH? ,-.H, H... HHH H HHHH HH , HHHHHHH HHH HHHHHHH ' :fH.HHHHHHHHgwHHHn -" H . 'vga H HW, H H H H'HH HH"H'HH"H H"H"HH"ak1HH ' 'UH HH'H5f3f"HHHH-f::H"zHSL,HHff,iEi"3J' ' ' 4'l'k!'-,2?'iis. . H H --,H"'H'H .' H 'H ' ' H 'H' '12 if?-H HH MHLHHH ' H - H H H H H H HHHfHHH35HH H HH HH HH H 5 if-2'-HH"HH''HZHHHHHH HHH 'H H" "HH'HH H H 'HHHHHHg33HHHHHH'HH'HH HHHH HHHH HH ' ' H H H H H HH H M HH H 'HH'HHHH" 'E H H' WggHH142i1,1svHH"' H H 'sw ' 9 H HH HH HHQHHHHHQQHH H- WWWW' WWWVWWWW JWWWQESX XWWWWWW NW W WH w'HW'WWW H! W WH Wm W ' WJZLWW H H W W X WWW W W, mi , 'Q WW WW WW'WW" "WW"W WW WW"WWW WW' ' WW N "WW", "wWe:?gwW" ' " ' "1!'1W"11g"Hll'W WW WW W " 5 WR L 'mad ' 'NL m,n,WJ -as i W W, ,W Z. ffl! QWWWWWWWW 'j WWWW, ' W X H WW 4W"'1T1??'lWl1TiW3'Hl'W WWW 'W -5 ' W! W W 'N W WW! ifif1zW WWWWUWW'jWWW'fW'J W WW WWW1j!,"WW53gfWWWNNWWgg,WW WW WWWW 1 aeega 1 W""Q?"' N W W 3 , 'WWW W W WWW W W WWWWWWWWWWWl'.ll"'WWWWWWWWWWWWWWW"iiga3Wi"WWWW' W WWW VW X l igg QWWWHWWWSQWWHWWWQQWW ' WF WWWW W 1 W' 'WWW' W f, W W W, W WWW'MMWNWWW:1WW1QW WWWW .. W WW sew: .WW-.. W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W ,WW W WW WW W W W, Akvykii K W W W W W W 'MNW'WHW' ' WWWWWMQVWWWUWWW WW x WW WW QANWW xg? ' ' N W W W : 5 N W UAE? 'WW"WW"WW"W "J ' WW W WW WW WW "' 'W' ' W'W xfwgxgg Z WW W WWWWWWW S4 WWWW WWWW WW mW WWW " WW 'WWWW WW WW WW W ' WWWIIWWWIIE-22-iss? WW' zQsszgfsWWv'NN WWWW!! WWWW W!f"'s'1W5iW:'1."' WW " M WW wg ' ' , W WW NNW HXW WWUNHH WNMM M N W :WW HQ' WW WMWWMJFWWVNWVWNXN W W HWHH H f WV' wW'M!! W 5N," fy ' iLiQW" W55g'1gWWq1WWg5WW" "HWWHWWHW1W WWW WW WQWW W ' 1116 'WuW. mwQETWMW WWQW 1 - 21 WWWWWIWQWQWWWQW-W, W, W , WH- WM1W'WWWNWW"WW MH H 'JH' WWHWW5'W,gW1gsf",WW"WWf'W MWW11WWfeW 5 W WW H M MM! sz HHH!! H XM!!! WN W lm! WW WW xi N W E? ?Q? W W 1 W WW WW WWW WW WWWW, W WW . WW QWWW WW WW WW WW W WW W W WIWJ' W ,W WWW, j" W 'WWWWWWWWWW WW WWMTv?,.W WNW WWWWWWWWHWWWWWNN WNW! WN MW HW ' 5 . ' W W w ggi!! W W 423. 'W 'Of' ' X X' W 'WN WQW!'K!u!W! W W W W W W, H HNH!f' MW W f 5 W M X ml! ff- .if-'l -xx V N Svlkgfwn Bras 15 ggua T N if "" -ii i Y f I - x x S I ef ... :F .-',-'- g - - f-- 1 px 'ff' f l-,',,2'l h q'..-f ' ,yg Nj, ' 1 X IS E ' f-s . -Z.-.1- ff' ' i --:nf '- ff ' , , -- AN D , ,w3ff5ff?ef fo I-'I-QC DC1I-Ql- S-:Pa Gnd S-u 2 9 X :nWl Refreshment to You Through the Years Eugrutglutinus to tcass of '57 FOX TRAILER SALES, INC. Complete Line of Mobile Homes Including Big IO Wicles LOW LOW Down Payments Easy Tefms Open 7 Days AWeelc 8: A.M. to 8: P.M. I Mile North on Caribou Road Presque Isle, Maine Phone 9-2781 RE DDY HE LPS YO U Q DOJ' k I 5 ' E Ib, Y l l 'mfmsa-ss' Q 4' x QDY KILOW 9 MAINE PUBLIC SERVICE Growing with Aroostook Aroostook 's Fi nest NORTHEASTLAND HOTEL esque Isle Mc: WEINBERGS The Largest Selection of Ladies' Coots and Suits in Aroostook County esque Isle Mo MAINE POTATO GROWERS, INC esque Isle Ma Compliments of AROOSTOOK GRUWERS, INC Telephone 42II esque Isle Mo Member Federal Deposit Insurance Corporation WASHBURN TRUST COMPANY Washburn Maine A Milestone in Aroostook Progress and STORAGE SERVICE INC. With Our Best Wishes For Your Success GRAVES FUNERAL HOME Presque Isle Maine 3-'Za Interest Paid on Savings Accounts NORTHERN NATIONAL BANK Presque Isle Mfllne Social Center of Maine's Fastest Growing Community THE HOTEL CARIBOU Caribou Maine Best Wishes to Aroostook State Teachers College SEARS ROEBUCK Sz CO. Presque Isle Maine Union Street GRANT'S DAIRY Bangor, Maine Come See! You'll Save! at A 8g P SUPERMARKETS Caribou Compliments of FORT WESTERN TIRE CO. Maine Compliments of if A 15 5?PS':""' ' I " x X ' SIE - Presque Isle, Maine HENDERSONS INC. International Harvester Equipment Motor Trucks-Tractors- Farm Machinery So. Mciin St. Tel. 5832 Caribou Maine Compliments of PANSCOFAR PHOTO SERVICE Presque Isle Maine SHOP AT PENNY'S Caribou Maine Compliments of HAVEYS REXALL DRUGS Compliments of Al.'S FOOD SHOP I HAMILTON PRINT SHOP Presque Isle Maine Compliments of RAY HARNON and SONS GARAGE Caribou Maine BROWN'S .IEWELRY STO RE Quality Gifts Presque Isle M0306 A B C BAKERS Compliments of MAINE MUTUAL GROUP INS., CO. Presque Isle Maine H. B. GREEN AND SON Store of Good Wearables Since I9I0 Home of the Best in Nationally Advertised Ready to Wear Clothing For All the Family Compliments of ARTHUR C. PERRY COMPANY 264 Main Street, Presque Isle, Maine Shadows Fall Behind You When You Walk Toward The Light Experienced Lite Insurance Consultant Serving Aroostook County SUE VALENTINE THOMPSON Representing Union Central Life Insurance Co. Presque Isle, Maine 23 Blake Street Tel. 2-0096 THE FIRST NATIONAL BANK OF FORT FAIRFIELD A Sound, Well Managed Bank With Federal Deposit Insurance and Membership in the Federal Reserve System U. J. HEDRICH CO. Established I898 Presque Isle Maine DUNN FURNITURE COMPANY Northern Maine's Largest and Finest Furniture Store Member of the Century Associates and National Retail Association Houlton, Maine Tel. 2246 Compliments of INTE RNAT IO NA L HARVESTE R BION HARTFORD 8g SON, INC Esso heat and range oil Presque Isle Maine FAY LADNER'S Esso Service Gas - Oil - Tires - Washing - Lubrication Presque Isle Maine W I LK I NS Greenlaw Block Presque Isle Maine Compliments of LARRY'S AUTO SUPPLY Auto Accessories - Toys - Bicycles - Sporting Goods Compliments of DONALD R. BLACKSTONE D. M. D. Telephone 2-8831 Presque Isle, Maine Compliments of BECKWITH ELECTRIC CO. DENNIS PHOTO SERVICE Presque Isle Maine Compliments of KlNNEY'S Presque Isle Maine Compliments of PIZZA HOUSE 50 different varieties CARIBOU MOTOR COMPANY Ford - Mercury Sales and Service Caribou Maine Cliff: You did a swell iob laying out your new kitchen. "Keep up the good work" AROOSTOOK GAS COQ, INC4 NORTHERN SALES AND SERVICE Oldsmobile, Chevrolet, Cadillac and GMC Truck Dealer Caribou Maine Compliments of W ESTE RN AUTO Presque Isle Maine Compliments of THE FIRST NATIONAL BANK OF HOULTON Houlton ' Maine Compliments of THOMPSON'S DRUG Presque Isle Maine FRED P. STEVENS COMPANY "Quality Plus Smartness" Presque Isle Maine Compliments of LLOYD S. GREENLAW Life Insurance Annuities Compliments of BECK AND BECK Attorneys at Law Compliments of AL'S BARBER SHOP Presque Isle Maine Compliments of HUTCHINSON FLORIST and CARIBOU STEAM LAUNDRY Caribou Maine AROOSTOOK MOTORS Chrysler, Plymouth and Mack Trucks Caribou Maine SPAULDINGS Carries hardware goods Caribou Maine Over 200,000 Using HAPPY COOKING METERED ---- GAS ---- Presque Isle Maine PENNY'S of Caribou Compliments of AROOSTOOK FARM DAIRY Presque Isle Maine DANA'S FOOD SHOP Presque Isle Maine Best Wishes DR. B. A. ADOLFSSON Compliments of ' BERRY MOTO RS a Presque Isle MGIHG 1 Compliments of SPECIALTY SHOP Presque Isle MGIFIG Compliments of VICTORY AND LOG CABIN RESTAURANT Caribou Maine G. B. COLE 8.SONS Department Store Washburn Maine Compliments of DANIEL'S MARKET Caribou Maine Compliments of CARIBOU DRY CLEANERS Tel. 2-9321 Caribou, Maine N. W. DOWNING 81 SON COMPANY Presque Isle Maine PRESQUE ISLE DRY CLEANERS Free pick up and delivery service. Presque Isle ' Maine Compliments of ROY'S ARMY AND NAVY STORE Red and White GRAVES SUPER MARKETS - Presque Isle and Caribou Compliments of J. J. NEWBERRY, Caribou THlBODEAU'S SHOE STORE Footwear For The Whole Family Presque Isle Maine A. M. SMITH CO. Semi-Self Service Hardware HAYDEN COMPANY , Insurance and Security Bond 473 MGID Street Presque Isle THE HOMESTEAD Mr. and Mrs. C. K. Keegan Compliments of BARRESI 81 GlBSON'S BARBER SHOP Compliments of TAYLOR SHOE STO RE Presque Isle Caribou Compliments of PRESQUE ISLE MEMORIAL WORKS Cemetery Monuments Established I886 Known for Values W. T. GRANTS Presque Isle Maine Compliments of LEONARD'S BARBER SHOP Compliments of BROWN'S PHARMACY Presque Isle Maine ROY C. THOMPSON CO. Quality Farm Equipment Presque Isle Maine Compliments of WILDER'S JEWELRY STORE Presque Isle Maine Grower and Shipper of Aroostook Seed cmd Table Stock RALPH C . BUZZE LL Caribou Maine THE CITY DRUG Presque Isle Maine CARIBOU THEATRE Caribou Maine Compliments of PURITAN CLOTHING STORE The Friendly Store Presque Isle Maine Compliments of R. Wi WIGHT AND SON, INC Presque Isle Maine QUALITY CLOTHES M. SHAPIRO Presque Isle Maine Congratulations to the Class of '58 McEACHERN'S MARKET GEORGE vv. PERRY Insurance Presque Isle Maine Compliments of I ' COOK FLORISTS Complimenfs of JOHN WATSON CO., lNC STREET'S MEN'S SHOP Clothing 8: Footwear ESCOVITZ Your Oldsmobile Dealer LYO N 'S SERVICE Caribou Maine PM eww All j5ii'?rfffN,5Qf M if l W llffll WWJQKZKM we W3 ,X Qi! 3 'IQJQQZ YEARBOOKS V. r , A I V3 .U .JE , fe 33 .Jg J , h I J' U Q 1 ,. 0 yi xg , "A L If U Q' V' . L 1-, v' I 18. 1 IQ .V . Q, .,, . I' V I I lr I R ' R ,n V . k .w .113 .if 'IJ 'E 5, use JAP. pf win! ia. V21 3 if , . .T . V, 1 'eil 1-Q I Pi an I X . F . WV Q 5 Q' ' F . F i , I 1 1 1 -41 .4


Suggestions in the University of Maine at Presque Isle - Salmagundi Yearbook (Presque Isle, ME) collection:

University of Maine at Presque Isle - Salmagundi Yearbook (Presque Isle, ME) online yearbook collection, 1909 Edition, Page 1

1909

University of Maine at Presque Isle - Salmagundi Yearbook (Presque Isle, ME) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 5

1958, pg 5

University of Maine at Presque Isle - Salmagundi Yearbook (Presque Isle, ME) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 12

1958, pg 12

University of Maine at Presque Isle - Salmagundi Yearbook (Presque Isle, ME) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 38

1958, pg 38

University of Maine at Presque Isle - Salmagundi Yearbook (Presque Isle, ME) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 38

1958, pg 38

University of Maine at Presque Isle - Salmagundi Yearbook (Presque Isle, ME) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 53

1958, pg 53

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.