University of Illinois - Illio Yearbook (Urbana Champaign, IL)

 - Class of 1957

Page 1 of 654

 

University of Illinois - Illio Yearbook (Urbana Champaign, IL) online yearbook collection, 1957 Edition, Cover
CoverPage 6, 1957 Edition, University of Illinois - Illio Yearbook (Urbana Champaign, IL) online yearbook collectionPage 7, 1957 Edition, University of Illinois - Illio Yearbook (Urbana Champaign, IL) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1957 Edition, University of Illinois - Illio Yearbook (Urbana Champaign, IL) online yearbook collectionPage 11, 1957 Edition, University of Illinois - Illio Yearbook (Urbana Champaign, IL) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1957 Edition, University of Illinois - Illio Yearbook (Urbana Champaign, IL) online yearbook collectionPage 15, 1957 Edition, University of Illinois - Illio Yearbook (Urbana Champaign, IL) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1957 Edition, University of Illinois - Illio Yearbook (Urbana Champaign, IL) online yearbook collectionPage 9, 1957 Edition, University of Illinois - Illio Yearbook (Urbana Champaign, IL) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1957 Edition, University of Illinois - Illio Yearbook (Urbana Champaign, IL) online yearbook collectionPage 13, 1957 Edition, University of Illinois - Illio Yearbook (Urbana Champaign, IL) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1957 Edition, University of Illinois - Illio Yearbook (Urbana Champaign, IL) online yearbook collectionPage 17, 1957 Edition, University of Illinois - Illio Yearbook (Urbana Champaign, IL) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 654 of the 1957 volume:

Qu 4396 U Q- .K on-ii H ff? 4 2 W f ,, Q K5 ' ,,,,,..1Z- wrffi W 315 4? in - QW NW I Q Rl ,, .ML V k Q 'ri I V. 1 ' . , -' 'V " ' 'f:1:.Ei' +-'Wi 'k- 1lg2,k,x' ., .5 xH.. 1 Q.gQV - ,, 1 V957 ' Qlf -'Z' 341:-.-'zE f A'?f35Q?', ,'1 ., nf 'wif Wig' .r53'WE' V'V?f1QFfE'?Ai-f?7Yf :4 25 -YVAQL ina -6, .fV.fJ.sV' if .1-3' 'lfaqxvi--'13 ,:, tix gl L kgs L.5jiZ:,V,J,. griggggguw . ntl .. ,vii ., ,,V,Lf'v:V.,,'.ji'z iii- ,VJ .1-:A A -V Tixifzql 215- ,i:::,:,iL A ati 'kg '-, lt 1 ,, 5 I -15:91 Fi. in-REV' "Huff -324, ,,Q'ra1Qi'3n if 'zyiv f fr 13-g,V"V, .-3 a?!ff.',. Jn.. 5+ 'ff-. if ' 31 "H5i"gw'gi5'r i'! A94 515 'P-TI' ik - LQF MVSQ-3,-3412.--S31 'wIH3 1'f?1S'V- :- '55 V ggfgq 4. - V M-Vg - , L '-fffa.,fV gwfgg Vg., , l 'i fa. . " --f-'.V ,- .em -g ..,.V,., 14,2-. 1 -. -if- V ba . 9. ,gV :p.-,ru V az , ,,-5 ,W -1 Vi 3i:3'ff' 7. ' 1f" ECHfs "- 3:-,' 'qsg"g3- 'U51 '-li' "'4'f.-:Q 1.59. 4 2 311 V- 221,224 VL- ',. I Jfflf V ,: ,gg - qw- , my ,W -.., af- 45331. G V S 5-f ,4,e4r.'.- A , gg, Q, ,,g,,4,-Pg, G. M.. , wig' ,V 1.,,,c.a,. gh, ,Ag , .L .. -',,'-,W-.g1., -1- "g f .g:,.qi:MVV.-gf.' fwfegg - V -,Q3.V ,f . ,A ,V f '.,' 1,ezr.,' .gn 1,4 M -gig, V , -1. . H , ,., ,. . .R ,, H , , . . .1 ,. ,., -V ,VL .,, . , , gg fb W ' , , ,::a,.2tQ,,En,, ., aff, ,,., j eff 'I ,V .1 '.,-i- , 'V 1 J' P' 1- 1-- V V-.. A 1 .- 3'f,,.1:', 3' - 4.1 .4-2 1' . ' V .-J.. ', - -.1. -,'V,, 25. V. ' 2 ', ,Q .- , ,-' f':j,','-1 V 5 . yy 1. V ' , -1- 'v.'2:?Vw-1:,45aa4"l4. if f-s 1 -i i i: . ,:f1f1. - V s .,'f':'1'3 2 'Q --M ,ff V I 5? f'V,n?V:f if , g '?i:.z'.,f:21 +1-5-1-V ' Sf k, zI:',-Vffngsj' 'rf-, il as - . -gp' 1 -- 14 ,1.fV5, V 37. .V H V, V-gL.L 31 .4 ,Ag v , , V. ..n. 2 V, -Vf..si.-4 -.nil S ..., ,. , gi'JUji.Q1f :fit 3 ' :'g'FE ,'i,E31g,1l, .rs ,-,J.fiVlj.,5.x5 ?3fM MVJV5ii-Lg, 1- -F.,i'g5VVEVf4i -V F VE5-zg3i,g' Jig I :U - Vp! V in ,ax fnvlg-,P ,A 'mx ,VQ, V : x V V Q.. A li , gf", .1 LFG "W ' 1 -f,.Q.,' Iz1,,Vg f'.V:"V','QV3 ,pg ' 1115.Vz"'?: fL-1Zf,",'-V- Vw, ' - 54 . .',q,.4Lji,i,ggq QVV ji- af' 'wits' ,piigegig ., ' " 1 ' g' V , H ,"' 331 i ' 53-.. gf5 V 'K'Q'????ffiixf:Q.g,: '7Ii,j:i'V-bi:.f2'V'T V 31 b'1"'5!" 3 ' : 'ff 4 fi- fi 'ffyiii ' 3TZ"'xF'H Wi- x ', .ff ' "' 1" ,- .. L. ,.. 2 .faq -Vg' ,W m V 1-1 .L-'.-v..,L. -1 ..--. v -, 2 V JV. J' ' ,,." n-my V A -if .-4'-V - 1'-V .Vw .-: . V tx, nv ' , 1- .1-1'-c 1 -X-V-'--..-,. ,xx-f'11FV.v -f' V -,Vw ,. V . -- - . .u ,, . . ng.. ., V VI ., 1 .... ... , . ,-,., , ..V,,..Vj,,,.V . , ,, , ,V ,1r. .. V, ,,,V V, .V ,..,,g L1 .V ,, 4 ..f.gVrVL4 1 .- ,, ., .,-f. ,, .V A JV, V .--. V- ,V Vv..Vg ..f1-,,V,- ,fl V .A . .--. V .' . - . ,, ,,.+,. 1.4. V.. ,A .,V , V. ,,.1V.. V , ., - gpg, ...,- . , , ,V . , ,:s,,.. . 1.31. Vw. .4 ,, ,V ,g,. ,Vw ,--jr .4 4... ,1g,,.,., ,, .A , W., ,l , ,, . W - .11 3 MS' ' ,,Q3..5',fb"f- fV!'3kff1' 1315 T? fi- a?15Y:3JV 1'Q5f,i3+:55F H25 253-'FCE''1fii?.Tf1-ff3.'-355 if 'ifik'--52.N?TX-:'?.'53 SI-'Q-1" fig: T' Lvl-iii.. We ',i'V, 'a' -1 'Q-'1:i'i-,jf X, -ui 'ff -' V rf,-. H 11 QQ : '?iV.-1.,5ff'zf-g'3f,: .ff-Vziifi-2' P Q' '- 5- 'Vif Wim'-'gg"gf1S.a.fI.4 'QW . ,1.,,' Q4'Vg', ,,:'a2ffs .rp : airs V' vfk:PfV:gpf .V Jw. - 'S iiVVv.p I 1 ff cf- .-12 ..::21V.'f-5 , .L,'is1 ,1f. Y! LQ , 5 :P y: 'LSL A ,ff : 'Vf V,-V, -+ V 5443! --..V.,,,3.- VV ,, .' -'-g. ,+V5 V- QVVVVV1, ' ,H :yrqVa.,V-.':V ', 5, ,4V,,VV' , . :. V,-1 ' wi 'IT V ' in-'H-7,31 'fs-Vidgfaiq 15", Nag, L: 14.3, 5,5 -'i7, ,,, 3,1gVg17V,.5'.i if , J- 1'-Q5 K :f!Q2.fYV" , jgi fa-fVF,l'?:.V'ffC. 'FQ' ' ' E,-fifsigffgrgfee .V 1.1242 -Q -41 'e V 5 3.1. F Vfgiakff ii 54523 - .V?.9H3H -ig glgfig, .ggfk"ff51f 6.-i 241-31 aqmrf -' f,!'i'?3,S"', .Jr 2 . ',1iEP.5,5,',- V VJ1g1sV'f"-- 4, if .- LT Ili' 1-X"--5-'W 'P '- " w V55 If ."'ia:i'r ' i'VV Vf, :.v-'1- 'V .'-ILE 'f T4 'Vi 'lb'-'-'f ,V',f73L" f F- . Jyggylz, V.-.-V., gVg.11:,'1 ,V V , - -HF.-..-kv-5 +5-,-Um-E-V V VW--' 7 ,,yl...- fy gl , ,nj - ff,-cfs, -V , -:l'V.:f , V ' - V' -,, 41. '- cfm ,A ff - v ,V,V,,,,- VV'. -X -V 'W 'H.,'Ay if 'JV 'mia' V 125339-'Eff' - ' A!'1I !:V '525?3"'ff"f3' fff5"2Vi-.Ziff-' 'f vii"-5983 W " Q LT41, ':'g355' ,G A gg-' 15?-:QQ ' 'ifx', 'Q'?f .1 ' Tig 3- : Q ' 4 , Q. -.1k,71'V',,1E33-,ij '. M. " ' i 'fffil ' ' Wi f" l'YGV?f'24"'E Q 1"f "fl ' Wx'-f-A- 1' F165-'-fi.. 'JI V "-. 3 " 551, ?'!' : f'fE F"V IV-:W 1- 'IV' 'F' 'Vlf'-". -' I -'F ?1' f '5 Q 34 3 355 f? -5, '?Y"Vl.5f54'Ag?V'ii5'-l- 1. VfF?3,,, Q w w-141' RV 'il 'fldrfl 12, 357 V: . Y Vi- If 3 ' iii?-L" i 2- rg. V. ' 2- VV ':f1"f'f+-V.f . wh. Vg- f 1 ' +.,. :Vri WI ,in wi-1 -.1 2 .V 1'--KV .. 5 ff- ' 2:5 f V . H V . -P-V.g-f.,i: 'ay 2lf5'V1-'BEL-.ga 43.-, 4. -V efgfsf' 'V5e7E-5211 ff .. 131 - - 1,55-'f 'A A -ig, L f? ,frzi i3F5g,3!.1?:15'Q ?? 'ifS.,54V fVg'V5.,aQ -fir? Qi- .5 if- .. 221: 5, fi - 5335 5 155, V' " 1 'Ziff -gg v4 -f' , ' ' 5 ,iL':fi'1V,.f-V1v ,:f-f ,wsfni fi 32' qv q-p.25fi"z V-,zl ,,w51j, V .,, ,Je's- Vi ,'-5,4 ' A rgw +ef1, 5g.,, :Q:,31f, 'sf Vflgsw i' ' . g1"' V ' ' iglisgyfi QQ., 2-Y-lg fXw??'e. ik , V::,'? .g- Vfefj ,'1'Q.'W ,'3V- 4 3: . 7" LQ ? -J" ,Li V- .- -'.V:. 1 5 V -.' 3- . V Va , V' 4..X",'- . A V .1 ,--F -V - .. 11 :nr L-1'- - "',. -1.:V .: . yi V- ,. ' V, ' ' ,za-1-' V.:' ff- - L 4 .3. 9' ,.: . g V : ' ,sq if ,li wif Y-mg' ,A 'LZ' mx' -V if ,L Zigi, ' jig-f-11 43'li1 x "4f1,f'.f ' Q52 I 1 .- 651 4 'T' ' f?'7iV v '1 A-Ni Vl'?fi'V5"75 FQif1i-132 5? F'.Jf-.F'i', 3-'1'fW?5'f4"'f I 1 ' ,Exif "ir 5 ffl 5:51 f?iQ3l" .Q .V"'-Zgtff 57. 62,515 5-5 'fill YT 'LV'-f ??5'. "UE . 'ffm V, V V . ,Q iii' L,, ., f ! Y gf -.K , In wif ,ilu J- V7 1 ,v1,,L,,f., .. 45 -311. gl .12 Y.,I V :lk-lg VV., V ,, 1g'gV::.1 gf Ei .',," g a,.Yg.-r ,1 .N If r V- j, 'K'1g':I-'4fg,. . 'ff , 15,-11, .1 vi, -.ir .Qi V. VV-- 'g, a , ."1.V'y-.1,v. "1 'igif M 1-gf 'F ,Liar " 3 -Af' , :if-v1w,1 -, ,E , '?3'fV- ' H ', 2 'ug " P , '-5 ft N' V'i, f i 15. 'Ir'Z,. 'V V,7 A wg. ',fL-2215, ir-Y V: ,V 1 ki-, " V." , 9 ? V5 fjfff 3if'fil4fi" . ,.- 'FT 3775? Vlpdfx' , ,' if f J' ?'E'-M E. TT -: 5' milf LQ54- ," 'Q V-3,11 25 '+.V3f' -V-Ywif: fiijifa 9- ' '-"F, 4151- .7 ai yi. V 7 ,1 ffl- ef V,,g.5-.haf ,Tn VV V F' QQAVS.-,Vi m "F fl' Vuf 51 1. 2 .' W4 12-.,.,5,'iEQi: ' if f". 5.-lit-, ,V-gf hg fgii-. -.1 V ' jjfgj 571 " V1 ' 'r. V-1,3--Q-VJ V x.1w'fs-1. - :'V'.fg , :pr V- V.ff'. ' Z4 1 -' .1 ' V . -. Videm ' ' V' Q x FAH 1. -. , 2-.ia-:LA 'Hai '- 1a?V.1V ' 21 125-755 .13 'V-1-QI4'-TV VT F.-3pf1'L57fl V ille' +P' .qr w , ,.,V, I. ,wx p, , -., G ,- ,V.. , . t Q ,,Q.,T..--14 , ,VG .. yn. , ,V. ...SP .V ,-Vg V..,,, v.,. V, , N, V--, L .1 4 .V ,- .. , V, I, . m,. , . E3 .I F f f kiln? ' '3W?V1 lE7V2i"""f"1kiii? ""Q1 ?5'- SER- f 5'15E?'V F' fK' W!-fi' iff' ' 1W " 5i" "i5" 'W3l' T ' 'If' 5 14 ' wb 1? . 'V iE"JV- V555-tfkfl? ' f3"'lf21 .Q i-'fi-f?f"2'f'--4-fVf'4 '-iff' -.. 'ffk 1 .1 -'if f- Eifil' 5 .'VaGfi'.-kf' , ,T W' .D"",'31 l' 'a f f i f ,VE Q, 21. 63.3. 3, ,,'ggRi, -X 5. E , DQ, ,f,f5i,1fw 3..?,5v,-f , 1,gSw- 3: E533 X, in 255. . , 5. 3.5 1:A.,Yg.a F 15 . E 5 3519?-E5 75: Ifff 1' QQ' " W' if.SV'91"VVf'4' :VfVi',I'1VV'??V-i'1. " P '21-.355-Shi " V' 1113 -1'?V.f.f'q,'., V 2.7-IFQG5' 'E-if 'JV-' V' "'Sff'X5?' i- sm-fl J, .3 L .gl , 1,2 , A3 Lgfgf- ,,,1i,?L'-, in-. gg, .ii M :gg - ?:3V,Ll : ,g 3fg,Qg,i,5 Vg:,, --J ,.?E1,55,,V5,, ,237 V45 ii- -5,,:,ji., L ,A 5 ggpfj, , 4,gJ,,'2,1L .gif 572afV,v2 'V,j5f.gg,g.. T ' 1 A1 2 '-,. ,V,.gi- '2rf,,- .2 35311. " If, 1212 AA ' ii, - lg 'L " f 1 V., fr-,ge 1 .,'5f:' .f'. 2,5- J1 A V ' '-1 .nr .fV"g ,,'-23 2 SV- 2. G 21:7 " L, .. A Lgf' ,'-- 3,3 -1 -- gg -.H j" ,,f V , girl.: a1,E,' ,,Z'1- -9i,,'y.3f " 'Q ".'.. ,Q:.3,:':'17d I,-V.. ,., VCE. j,,-5 '- -4 .. - . -at-. 'GT ,,'v'f',A '9f1V.V: ASL' -,Y V, if ,ff 6' 5-f +P: .f rm- .:,..-- -V' 1 I " K .LV , 5,1 :fm ':I:'i:,,. "Y-'Q ff. :fx f. ,Q 'E-mae' n iii 1' e.wi1y, ,,?i ,gi f--V VV 6 .Vg PS1 ffff, 'iff if my .. V 5:53 . V, QF 1- Eff: w r".'VV : . :ex .13-Q rg .-V' .. It VV .' .' ' :'.-4 " ' f',:1-H' -.:, 1'-j f .25 - '-L 5' y ,'V,, s' ,QV -. -' j Q'-1-w V '- ,',, VR: v. ff, ' V fw 4- ' . ffzfrf Pt V 1' :VE 711 1 . -'riff -f5SV?'fff-'V VVS ' his -'Effkf 'Q .. '55 ' 31 V1V z ' 'f f- I M' M 2155 V' -2, s, jggQVQg5,:ifi fff, M4115 f..j?F.5.VVV' g',j, g,g,5,'.f1 ECW . F' 631 ' 2.-,,35fv3MV, , if' ff'f,.,,'--'ff 'V f' 53 5'g '21 Vf fw fai 9325 ikigf-mf-1'V 'h V231 gig. ' ,QV ,Ti1!55,'sHQV" E5 iwiz L iifff. ' :fff 7 .2wjgL52.3,, . ,fV'7' A 555 Ew iif 2 +4 I-1 Tzwfgf. -- V .1-' ":1eI',,-jVV , Vg JL 'fVf'fj'7,iVf, .' V V- ge' ' .- Vifgfnlri-T ' - V55 11129.-12. wifi" :K ,- ., " V'-a f., -Q ' V ., ' rg- , , 34 ' V1 ,bg g-V ,J - , '.i:'f-,.w32sV V-- 'V - fi gh ,wg-. V' -ad-'.,, -1 1 'V dl-N 'gEV - 'K :-62' -pix lv. -i Vf' ',-'ag ,Q ',-,L - , ,V . 1,55 ,.-14 , ' 'ill g' ' 2 1 V V' " 24-1 "F "i"E.f' ' Y -'-- Ve? -V V 19-77-"li-5' Q: '. -A 'ETF-' '-fm f H RT 2: if'.f. ff'H.T"45. .Exif 'Mi-4. "V .-:3'e 15'2.f.ul':' "iff: 'a"T'-'QL 'Ev -. ' ,Zqz3f?- lj 1251.3 V ffq V' S5156 'f 'If' sf?-,.5' fg,.,g'yVg." r7E12yg?:,:.- 1-1,5-,fV a f,Eg, T Q 94-V , af- ,gm 1- ,: 12 '- W.. Gif , iii! '3 'I K5 1' fy.-,Q-ffg-:V' , f+3 " .gif-gf fi ?.fV "5" ' .WMV QQ Wie, E: ' ,iq Q- i - .n . xr., v1.,:gLg . V ,a',f,,: L Nfefpifgf' 1- 52, ,..,. 1 ' A V., V5 2-5Q,.,-.xref I N V, 4 1,55 A , V-V ,- f,V. h :4v V A, L 4117.5 1-,gc '52 I ,. 'ffl 1' qigw 11 55, Yr. V, :V -gg :. gk A,iV,,3g!-H7317 I.-1 Z, I l?gS?Q.iiE,.:V f-P -,A - if ,EV E L, W - 5'g0 L , V,a?.5,f'.3i3i, 4 , v'Ek 1 !.,f:Vg Q Vg. ., ' it F, -, . Ya. g g? 1 11. , Q9 - ' L- 3ngi.f.V J 'V - wig-gs ga: uh ,, .gm gg -wa, ,, 'f V ,,- V-V V 5 -.k Q, "EV 93-P, .Vg ,V ,w in :F fi "hp 3f'V?f'3':'f-Q"'f Aii-iV"1i1F fb "fi , 'TW A '39 JY ' f'sf,9 'L' HSE V,-.5fiaVNJy .' ig giii. 2' ' . ,' ffgf15w',jup-g1,P!i,?L,Q 'i,Q3,V' if ,EQ J 'ffyfiffi 'gif jig, 3 . "1j.ll T- Q. 'f' iiffg f 535-gfVie"V .-E V .5 15 EV ff F' , H ,MEA i ,.'h'V'E'1fk ipfyf' .Mi T:,.,i1,M'3: VV 'fff Wzliuif' 5312 'll 'H.'f'i? 'ii' fFiEf'? ' f'3"'l "' 15 ""if4.f . :l . W-'G'.iHVJ?-?.5v5'f-V " 7 Q- V511 1-V,..1V.A-...lfffui gf., L, 195,-,-y."Faiz-:. -- Q. .Qu .f:V,,g.g:fs 3-2, ,: ,q:"fVQ,3V1V . Vf iffte- wg-:y,gt - n- gig. sr .QV ' V V' ' VV gV g' ., V. ,. '. ,' 4v-,' " f 94.45 V. "J f" ,Qi-1.41 -ff. 1 , " 12 . fV.'f ' - 3 '- e ff" V, '1-' - .5 5 AV. ,VV ' 'Hg' . ' f HE? N95 p mfz,-ft V-fwi.1vIVa'f H3 14-.f,?-1 "'p?zi" . M92 'V fiVgM.VVV aff VV V TQVE3 51 5-5 Pi'fx5f337" 5V'?7' FS: gm, W 1-?'3lVi4: ' "fc" 15356 5 ,"5-3' M ' T- Vw L35 ff H221 3 V'fV gf 'iii ' ii 15, ggi- 93 '5.Vi"-V ' "'f9?f'fV'f?1fEi'5 2"'.- .'?lV?2'g'5 3 fiig' 33 Q 'iQ-Vi-i' 'V l'f1VV'-ef P3 'fi ' 15.37 VV1 '.:X-'?7VV ' lff2 '1' .-iii' iL'ifL4l'. " i l 3 53 352 ' 45 ' ' V . V52 V - -I - V 1 -+V-' 'TE V:1"LiV-V , V, 'Q-1 V, 1 Q' Viv. - , V. ' ' ' . V' -.-1 , ,4 11 A V- gh j-2 ' V ,, .mV '. if 'g5.V51,l,:5. l QLTKV- H I' if X . ily 'gif 1-, .G-N ' 75 351- lgfgx VK FY I .V L .g,V5gd?f--.Q 13 -.Wh -gf,-V 'Vg , Av 35 ' I ,Ai-P .V 5, .11 yr- 'T . , a. Lf?" V' 4 Q 'V LW A 3, , .xiii 11.2. il m?.qig,l,- MiiiL5.1 29.352 ,Z',,m l. ., .yi ,33 3-'y,qg., 533.35 2 Q uynx. . 132- wid.-Eval' , .,,, gif ...W I-, .,,,. , I 5 13. .V:.1fV ' V- V' ' 'C V in V 'V H 'V VA 3' '. V .J 3 2- D 11 Var 'ri 1 V . - 5:V-- Rf- V J ,,,s.z ,frgif 'ii L - 'F 2 'fm gf' 'ff . VVQQVW' 5-1f'5i2.,.f L .f.g!i3b P 'Pic -'Ab-112-.y ir? v' - fr. 'fi-, J2.f2VX 15493 .1 yfyjw-.,1,', f-V -Z H -V . ,EV ::sPg:igm:f f m 4 ffgfy .1 21-sg-f:f'. J. .yx3V,,g V if' fi. .- - fl ff is . ,V . :pat V .nh ' 'm,4,.'3+f LL-al. cy '?,.-55:44 ,3 Viifqigfi if a s ,"f24g fig! ' 'r-54,4 -2" 2--'i V iw' ' rg I" 12. 4- .M 44-4 4,311 , fir: ,V 'hw A' ..1 11 ig. V fi 13511. n, 'Mi if 53-t"71Y'f1fVf Q. 'VV krioif,-.lui -gsm 'hx-G 1 . 31:59, If . VV Q Q' -,-I-2 V1 f'-.VV V :. 1 -Zfg: 19 N :L aw- f.hE,4,gg.m..? -V ,ELL V :gp V14iik'.b:V , V ' ,1fff12"? 5 --Q:fi'ii.13YV'J- ,- JVf,',.w i' "5 I 'z "if -:'V'-QF :V " fu.. e f ff. -4 f. -f 1- -'.5'-1.1m P ' 15-141 -P yzygfkg: ,V 4 ., 4 ,f , Vvga-, '.n,,. V Mdi, VV-V . 1. '1iZf VV , 'fig Vlrav 1 -V ,Si-.L ,4a1,ln". 6- ,Q ,Pg 15 1, - 5: 'V+,:f:V,, Qlfifg- JB, S91 'V -Q -,, ',,, 3, ,f f lj-x-,- . ,:'VdVifi. VL V V'L-Q , iffy-,1V.-L'f f -. V: gf.. M- V! 'f..',f":-. .1 ww , '-V, ' if Q wfffq' ' '-ffmfl' A -V 1'-HV ,awg .. V ffig 3'1!f'7G i f 334411, J Vg 'QLQ -' "3'EQ'r E. 21 'Iii i-i'.L'miiL5 -'.f'L'- Vfij , -'.-' ff ffifxiff 2 ,-if 'lu 'L-5 1' i f ., 3155, . V -5- -Vf,5:,!-. ,, EL Q2 sm..-V ,, :1f1'L4. .XV -. -fry.-. 35, gV,ni 1:. ,, ,.,.:,:, ' ,,: .P- RQ. ,Q gm, .fV '.-Qin, .-Q , Fm -5H' k.gV:5gL!':1 - r,, f- ig . 1 -'Q ,f2,'.y5g,, 2,- g,'1i,!gf.5V,-,gg V, V -:Q VV,,f,--iv, M, ,V 14,41 .wg-5-1jN,. l,g .g,,,5g'V5gfu,.,, .. , Q., 4 ,Q -53,55 in -iygyg,,gV ,fy. ..'- ,,r3,.V.Qa, Aff' - 55 ,gif .. if-q waf! . ' gEf,J,n.fg,J3x,,! -vVA,!'i',?.' like... Qs ,w Jigga? .,. E, 12hfi.Vf. '- 'V' i ni ,l1p,j,5,,f LFQH . ,E, .,g:E:E.5'g j + 73- ' -. ' 2. '- .-,PL--ga X' -5 '- lg -- nip-',: ffl . , - tim, 'V 215. V.w:gf' 5- A- V A-va, 'fjnfxy Hfii g':-V A, 1 'V-.df T Jifvfflf. .- r jak' V' 'F ' ' 'if 'V ' 'fl v':-'1'i'2- V-Q 'wa - yx"'f W: Kits ' . V 'MVVE PV : t . aqfa gggfiex 11 -we il,-3 , 1, d.ug'yV-' -- V..,- ' il? lf, JV, fp, '-::ZfFV ' -3- V ' f rj 0'-f I Vfffn 1- ,I ,J V Q if .'-r ,1 "3-V, -,1 1, '23 1,51 -. R' ' 3,-roi 1- 1-'if' f' ':- "1 3 V12 ., jf L-. j, v.v,g' 5 X :LN V ,,1 13V -,f 'ff of ir" Q fi if. 5'-rif f 75332. 357' ,q Li "2lhi'. ' ff1 Pf- Ja.. , reg, .:.Vj.i,x 1:1 , 3 'z1,g,V,n55VVf Q1 V331 -1 .,,Vfff -,g , gm .1 gs 5 fi V '? 23529 r L ' ji ff? f- '-' ifj,f:'Af5E5ZfQiif1- , 'fi +EK:1,.25r:"- Q? ?"fiV-?'ii5'f' Vw ' ' i' ,--. 'fm .5-f . ' I ' 'GA WV- 5 '. :V i L. " ' 'K 1-1 'ff-Vg, 'J' 'V 1' --V' f ji - ffifn 1 ?f1 . VV . .5 fiwgf-" PQQQEIV- if +V fr VV-. V . ss-.1 .. , , V.- V - 5' V.V:g.,. 4 ,V.. - ,, M L, Y V g,,. ,U V V VV. 35 ,- .j,, f, ,V,,,: ,- -1 ,E Eg .,-1 ua,-.fa V, ,, 4, i1wY.5,V!V 3 , ,VK . ,.:q,' 1. -: ag.. . A '.- . , ,V g ,,,. : ,-V 1 .Mfg KT.. H -iv., VH.,-5'. 'V,-.,j1, ,- ,.vV5.u A , ,mf V- 34. fy ,M-,-,,,f,V. My ,V VVM, 'da-- 1 , is .,..V. , if , lugs.. ,I gi ! fm, V i 14 s... '5 za FFT ' VV 4 34' .V LV " ,wfv-2 fi 9.93,-X: ,,V1' ,.V:V" we 'VV'2'a4y,4V fV- V iris rw. ' ,,-,pf VV .Lfy fn' '94, iv,5q,sV iff' i, in H -V.'eV1z V' ,,, '- V lim g f' ,VF ' .. .fvf V.-If'-v . -V -12"-V-rf 'JV - 'Vz vi ff rw . raw -ug. ' I f. V if-'T' , i'3'vfA1"' V. -G - iV V f' -:Q Af-'V '...'s'-ff: " fi ' r- ',.- VR' 'wx ', VA . : 'V P V 11 11 . 21252 12- 5. " Ll V . V. 1, ,. J Q12 V :-E ,i.w3,3, FV .Vex , fV VggVgfs.yf2: ii?-- f 'P-ia fy, 'V ,i jf, 1f--5 f um 2 '-,VV V ' 5 '. qf ',:3' rVg ,,2'M,s:-V5 455. 1,1 -V,V,VVV- V.'ef,,-fig... V VA f Q, kV V, 'Vf M : mf , wait: Q-4jlfVq5E,,- - 1 ....fg,,,S, -fp: V2 A V. 'J I Q, fj,1f ', j- ' 1 '. VS, .gif ff Mig, gf 5 ' Vv -L ,-,jf - 5132.9 T' I-. qf j "1 ,. J : ...jing 125- noi V, 1..-'L V i. K " if-,-3 5 ..i ., ,-'-,. 'f V5 XP " AH' 3,597 jg. V 1' L 19' j. QWY-V. if lf 'g'3'?i'LfY" '- F. 5 5 ", - -l 'f-Q' "Q S " V: .. f"w : mfr -. "2 f' V.,, " ' iff'13i-- ' - V1--1T'.Vi'.ra1'ZP. ff' "2 Vzgf--In Vw -H-V -:W V -QQ if fi-.. 3 "V',.Ve' 'V f.3ssv.V51 . 2, 4 sA fi'i'n,7.f5..f222fff:l'QV'fV 1 3-'. . 514, ,rf if 'f HV: '1 ji.7'VV4fvf.g1' "bfi-.VV'5L ,. , .5 ffgwgfgi-QS? .i5V' ,5:f5 .--V3' +A, 1? J' .V fl? iL'i2fM1?T'5Q1 QL H" "i?A.',"n 5 152- "' V , ,Q if F. V -iff! ,EQ35-L..',.2, 'V .Q H ? "fx-Vf 5, QU- .FiE?,iif's 's'F "".r - f5 tiQf" 4Efi -14V-wVV,g Vif sa,,pg,f 52 V V 1,1 V -.-2 we -if-1':3sfVw 141,-QWVLVQ 1, V :aw g g. V, 1 - 3 V V 5- I "",'.,yQ " 5 FN" " 3:2 v- 'V..'V'.! - V M' 457. 2 J ,N i"',A fu- 5- 1 'ff 1" : Au, J Lv? "1 I , k', f"fJ,fL' V lg " ' ,Q -:'. ' 1 , '- LQ, "uv 15" I 1' I k1VV..-fg"l- V -12,5 A" K . K ' " ', v-1.1 ., ,Qu V,-Q, Vg Vw .. V yr 5 :qw V-, 14.3 : . .,.V:,.qd- : L -' '-1,,f- V '-pg ,- .V-- ,V Y4,4.tQ:.V 1 f V -,VV 4 A , ff -V.V . . ' : A- , V V -. 3 -'-1 '-, gQ"fxf9':1 .2 ' 4?' :g'wL?gi.p- viii.,-f',,f-Vw, X',,V,fi1,,,.,, ig-rg? .di VV5f" 1f' Vi.- '!L,g"5, ?'z.yTw1g-za -T, ff ' - Hsu-.V : ffQ? 1,?,fjSi ,.45'Lf v, H" - "V 'Vr wh., ,V -., - V fqfrfrl ...L -if ,. .V V.: Q -. 1. J- i .v VH. V V1 -.- . 1- ,fy .- - rm-.-f.V L ,V,- HIV, P' V:-,-I xv ,- - Q1-V LV., QV Qiflfii. ag-2, if: +- qfbiq g . HV fi?-.?,1.g,.x,.4 'f ',f3"!i -11623 H W ff-7131:i2f ? fG? WF". g 'mfiv "HEL-V1-. V. 3'f,l" f f1 .V ' ,J - ':S 'E.A f'5V Um.,--1 , 5 .? ,:V. V ,V -4 5 gf 1 fm- Jr '- f rg, QJHV- 24 : xi 'gf pb- '-D,i1.'iVy',ffi.- Y,-. V Rf.V:1g',-1 .," ff, ?',V.,V,5:f.u- ,a V , VggV,,,,-5 gy ,ti Q41 w.4,J?1' V, Vu ,e i1VJ..-g- rl, ,iiziry ,V ,fE:g5: ,! 2,x.d,:A,,,,: AV, I :V1.VV1LiVV5-Nbr X. rl MQVSJI , V3 El ,W . b ,.f,V ,3-i,.,,.1i-,V.. sg- 1-,V Qi, VJ.. fig - ,V - V - ' :V Ci. VV: 1, 'w V- 'v v V. -1 is 1: '4V1V'vV., -' r -' -.-f?'5El'.'7'r1.-LL' 'nw' A ' I ' 1. 1 . , ,EJ 'J'-J XV g,- V, -343 W 2 F ,, fa. , -.f,.f,,., ,,, ,V f . V'..':zV-V - V ' AV V, is V V V' g'V.' 'fr 9151, .52 V,,,f:,,Q,. VL gf f,,ff:g.V..g,V V .,':g14iZ"Q?T1E,Qfwi -V153 V, VV Ve fs,,f- V ,,ifmi,. 111 , 4-4 .35, '1. gr WE, A- I' 1 -,a f - 1.21 V, -5 if'iq ,V 5 ., 2,14 X' if -.z V, . 1. WL' 3' .il H: Z. Qf Vwfe, J I 3 2 V-'-Vr1,.V'rfT,,-H'l..!" 4 ' -. '54 ia: iff ' , H2 V: I' gl 1.4 -VI" .' ggVa5S,"",if Q? 'fig 'im ,Hg 575 If-E, 5 411 ' Lf?"- Wi-Q' j-' J' ",.5f,'g -Li . Q, V, ' iff' 'V, ,1,. ' ,5-j'f,5i1E:XlL5' 3?-, A 514, . 1,5 LJ' 'Mug 23, Vi AE. 3 Vf- 12 -VL .QV ..-nz, 1-, Q- ' V gi :in g Vg. ,Wir lf. .gf 155. .1 V -,,:V:5.9g2zg5 ,-,,.2, fS vw- 7 .V .. ' Vw, 1 Ce, "- f, ff: 9,3-V, 2 , 'fthe Q ' A-mf. -1' Jap' "-jail: 1:4-Vi 2, v.VyVf-- 4' VA -. -V . , 1 - gQ:b .,',. V.-. -VJ .... .J M :g'w5-g-V1,-- '- V, aw, -L . .- y. 1 LP WJJEQT Y' 'fig '-fp! Vf '?'f?,. 1- ' 'TLS fig? 7'::,.,5m-' V: 1,-163157 , 'uf iff ' WVH f fg- l 'U' - 5-11 Q'-'-'Q f fH51tV'l, pQQ.'.eiQ- 3-if fn, 4- .1 V' T- 13 5511 V '- V Ti .5 , ' ,QV . g,.':g-1-Lf 1 ,' 'V 3,2 YV: :fa g .uv V-3 if A 9 ng , 3'1z,t-.3- 1 ,i ',.-L-Vffin ,L V .. ,. . :Z V af , V - .ggi 1VMY.g -1 .3 g gj Q 1 , V -gm Q 5,s.jj,,,f -, -g5vs3,,3,.Q5 -5,, .3.i'gza,.iV,5- :yd-, .g.r,2'5-373 yy, 1-.5-15V-,.3.Q.J.-,-.QQSAL , :-L,..ja,4gE6:, ,gy -:N-. ggi. i 1 ,-gg, 3 Vf V' Riff r Q ,, fi if ,IV 5.63, hgffug- ' fi. i.z'f,- y,ai+fs.f-4 5:-g gi ifiigfik 2' V' y?ff5Fr:" if .,. 'fFI?,g5 'Lf 5, ' ,.V . 5, :'g,F.f' jf pf . 74.11 'Q-p, gh., e,-I, :.'1g, f -VsVQ.f,. fg,'f1S, :+',, W 1, U, V. , 4 -'V ,1 4. ' f rw '53 , 72, ,,, 1,- V. V ,QV 511.156 I .V :Ji-ii',x ti, :.V- 'll Nw -1,3 r. . , -imggbt. : ,-34 ,5 fijg gs ,ef,f:wfae.ViQg-2 ,,..:f.V ". sm V1:f.w'ef: 14429 . q,':.l5g,f um-f.,.i,,is1f? 'ew-A VV geiksgx' fri-ff.V5j,!,: ,, 151,55 ff ' S14 an , , ,P ,V xbfnfmf 1:,?3:5f:fgQ'R,f' VV any ' 2.953 f- ' ,,:: 1 ,..Lj,. Vqt15..: V35 1-1,g , . V -gV.,,n,gv ' '. ' -. '- '--zw f' :Aj -.wif 47' 3, 'T-'33 V ,2 "'. -., 3, ,..."-2','?" 1.v 3? V , f', j FQ: 1- if .2 ' 'Ea '.w 5 V V -' , 5 ,- rf'-fi' 1 1' - I -. " 4 '-'fag'-' Vi'ggg.f5 'L",g, 1',4Ff,".V,,"Vfg, .Vslgsfu f '- 'if' lf '-ig. : '--"fp: 5? 2: J"-3: '1'ZVj'1 WTI '1 'v., IV " , '- gi" V' - 'fs ,.f-of V311 ,sg iii. .:,N VP ,,,-1.. -, -V ..f':4 V.: V . , . ,, +- -41. , - 1 V. -iggfw w , L 14. .-KMJ V 'QU -1-V'!VVV1.3yV4,f -,, --- Vv: ,-wff.- if, .- 1- -V N w. . lui . V .J-. -If Zi, .52 ,yr Z bn, 2: glad. V ,,ii,j,bg, , Vi gzxyy ,?3,ViM'F r,,g .ini-L nl: , i n .,, :.,A ,X.5 V,g, .,i5i.f 5,.,,.V Lq3?jgM ., g-,,97.,5, -X el? ,1 !.,, .J F S '11, 'Fw' 5' ' " .,PQ "- J-, 'fi11-,Vf,:'f7VVV'1'Z' iii , 5 'hifi 'V iifr '1 J' Tr. uwgwa .frail "US SLS , ,Y ?'fi'fH5f5w ' f","V"g,Vfj,-.', ff' '5-. fZi" .,Q' ,' , 1 'f i f,i,- 1' lik" ,-.14 . v , . wg a, 4- ,- ,, v ,,1,. V..,, V,V, , ,V . ,JV Q, ,..gg , V, Y. ,-.-, . ,. -..Vy?4,y'g VM Q.. ,,.g.- , x. . ,. V,-VL-V-,lf ,. 1, .- ,..1 G: -fy ' Q' "'l 551,425-f ,.1Z, L:-xx, ' 155-25 V. QQ.-A12 -Q1-fix! is wi-'4 :ig , ., - 5.2 gig-2 .V 9" : 3-' J?5"Vl'f7.i LV '- '21 V1 'L-32, 1 'ffl ff' 5131 'gm Kiwi 2 4- V, 1. : F V Q -f 'V ,V1+',11- jw- . 5 ,' -' , 5 '2'-. ' ,., r- , ' ' .. VV V' ' '.'- -,af -. .'.,q,5fg,,:Q'. 1 V3.5 gl, f V' 5 VV. pf 4 1 -T V " -- Q-. Iinfxyzg. 'L-,Q-' ,:' 5 .Lb:.:yg4-.A-V,E,j-' , ZVJMQ fi t, gf 'V Ji- 4M-.L!fi,- , FQ, , V - A-.Vg-,igi g y g i 1,523 .-11. Ai '1yz, i,V VE,i1-,f- zgr V, ii N- V .a- - .V -VV-v, 14 '-15:5 'V-,.,'-Q I-, ., ,, ,.-Q-K 'g'5,'. VV ., :ffl '. Vis. 'V gl , f ,-V' 7 1: j 1, ' f .1-2-f 3- " 15gg',,1', .5 25 ,fn ,r",g:,, ' V '--1 .V 5- , T, -,,j1 g.,. li., A' ' Lakai. 'Jr' 'fi gFzzi'?Tf515' If VSV-1 cw V g 5 5' -Sh :iiffi I J ia " ' Q.. 'V ' ' FW ?2." ' 3qI'Ldf ':i'g 4. ESL'-5 Q gn "fc-, V W- 1 Exif: V g.-l"J'? -TEAVLTYI:- ,1 ilffgif ' .fi . ii 421-EF 36 'VV' - ,Ur 4 ' ' rfffp ,-..V- "-df"fV f., ,V .",- 'f-sv, .. 1 1" ,V ' j , -Y 1 :ff"'--gp 3. -1: QT ,'. "2 g,,'-" Ji W- 1-Q ' 1- '1 -' J '- D' :T?E. gf1 l " ilHi.2 m 1:1 V-Vfilfg 2:4 -9 - fa, , -ff' -Qfff ..V:. Vfg,V. ,. EL- Aikp gf a n-io,VV G' Af . 441:- ' 1"- ?'P?9f-'F'E5' Fl? " vii 14' f'Z'fi1:V.'f'f' "lf-"ff, - V 1.-asii. " '-1 gl'-fVfIV Fi 'V fi 1' 'fig 31259 ' "' f mf-3fi'3L '.E' ,'V 99' HM '15' Plf. Eli- '5 wk 1" 1 2'V V- 5253 C ' P 1 "5 1.1 A? Q 'vi K5 ' Q1 2 l:,.. ia if 1.2-H ay'-QV" fx: Q11 V 'if v i " 71 ' fs : ,,,v .,i:sV,',,V ,fgi it I '.,,V??: qa g f gil., .d.., j:-iv., ,5y1,g-al H 55,1 1' - I -W - e V-L-, .fy 4- V J.. .:' ,' .' 1" Vf. V. 27 li 'f . ?, P515 1 , pg- :VL I .V, ,5. ,Me wj pfij ,A 'g-- i., ,k V jg ,, f .J Vg . iz: S .5 3451+ .Q . Lx ,:?:jV:gK wV.,iVAf, iw.,- L . 1 34 55, ,if lv q.y 'hsSg J, V,:1.3,:j:v ..,,, if X L, " - .33 '1fl'...f'w 5V'I,5h..--'.4.1fe'5'- E MT' 5 f' pifk fffghi ii! 1, .U , .1 WIA. Q LEVVWQQQ QL-5,,3'! - l?sg1i ,q:r 5, A-,,. 4.5 .VJ ,, " -.,.fV,:..,fgf.mgff2 11-f 'V I4 if rf: 2 ., - - V,.: -5 4.-si 2 V -, .5 wi V:- ., s , l : !,4.51ig:,k, ,fv .3:1 IHLNVFJ W L.: K . ' 54 5-:ffSQSL-tiQfxff4.-11.-.?:I'3'i5jE, zsj'- ,-,5q"?f 9 -'lg "YP, 55.24. , TV 5 ' J? Q 1 Q 'X T- 158, ij-1 fi f"'h".!F, 'F-1 A V . ' VV repair, ., ,115 -3:4 , 5 U ig, -63553 V 1"1 ,iviwpf Q - . b ww " Y . Q nan... . Aw' VOLUME 64 lL.LlO 1957 - . is ty " ' x Q is it gm ,Y es Q? gr ici fy 9 A K i, 5 Q QE. if it.. w fi ,fy f A at gig fi, ,ggi 53.8 ,Q .wkm k u E,Ew,Ssifg f gms its ig! .R we fi, ,. . 6,2 8 ei. 7 We .4 if geygw Wlww , 94 Q 532 Q .gs ig 3 mf. its it aww is it is .2 V . , ,Ky-,kk..,g.,f...,.. .,NM-3.f..,..,6,.,,.,M.,.-.,,..,y,..K,A,,gw...mM7 M A .mg A Vrxrkh A X V My A K M M, ,titres Q? X gg yi 'ji S ft Q g 4 . H, ,T 2 ? gg guy. ,,55gayQg.grig:?l. ?gg53,.3,.ig.5g, iwrgfw ggsgg iglgqgqi'1f.ip1..i2zg.Zfgym.rv.-.iggs . MYJPQS if N .Q s . . iw.w.iWf fefgfifffw Um Eiffltf f - f it w'-- wi . - fm ur 'iw i we jg N ,gg 35 Eg GEL , . xg 2 ...fig so 5, at goal f ll? ww QI l Z 1 iwfw ff.--,..,f..f.,,f,,-N ww.. ,fn -f'- ...M .4 if 4 , it .. , .. . ..,. i!.EifQ'aafc2ff5 f we H+ mi M. Sd 2 iii? A M ii5EEk73?Ri5?5QQgifSifVBdIt3I5I512S:fiIS3lxlfg5w64,wil15fil3iii,QF3123Mg,gwggtiMSwiiVl'i3ili3'iii1-I"' af if-fwggrfsfgs-1,',efif..5ifg,.i,g..g,g.,.,',. ,im H .2f..iggM1 5,595.35.:i.,gf,Viewfu:.i.faseg,5:g'..- gi rf ff ts 2 ,.., A.,, K '-g,,isf:efyf..? 15 iso... . 5 KW M mt ' 5 ti. fs N mf Y it 'E KS if 5'fylfltgii?'t5it:'gi53?fQE1Q3XK?ViE A--' wswf- it 3 i , if .Q -:QQ ""'t"' We .1 gil W' Ng., 1 :zffs-1-:wi ,ew-1... .. new -:Q ,.,.,.,.. ,W W L,L, M X W A we X it t K 517514 Q l 'Qif5?'5'Wf5fwifi?ttrsffzifflfvffg.fsM2ff'Iffra.'Yffif.fFv?z24ffw-'fvfzfzmmeQ..-iw.ifaf.e.ifw5?ff:i,,. -wee fm..:' X f S M ' il X . ..,,, . L,1, ,. vL,, ,,,.. LLLig H i., . A,..X Afz 5 , i 5 af N1 Q lg and M l l 4 V' 5 wi 'V x N f--' 5' f-'t TEN- f Mlhiffsftf 'ii-miiw, GNFU '--if-9' Mx vi, .f1.,,'fwf- ip'-"ss'.xx':w mix 'zi A:-'xz ws.-we xr- new .,,.. i, --VV . ze - i - f. -. ...,,..., M. . + sr' K VL ' ' ff 'fl' X f 2 X 5 f.w:.eg1'?1Sl'iff:.f'i'f5wsz?ii1feww fswgsfsn-:ne f.::r-swfif , H -.fmeifeggg ,. X.: ii ' if l itggimlifti V 'A it lit ff f tv is if 4 QA Mix' Q -3 " . f ' Mew' W it X sais Ashley 5ils.b.,5iiMm3 l 5511 KX J' J' Steven E. Stroh. . .......... Editor John R. Lytle .... ..Business Manager Nancy A. Dowling. . . .Associate Editor James R. Kennedy. . . .Associate Editor Carol A. Muenter,. ......... Associate Editor Jack W. Carlson. . . .Associate Business Manager Nancy L. Dufour. . . . .Associate Business Manager Charles W. Shuman. . . .Chief Photographer Herbert l. Murowitz. . ............ Artist K' W X G? C UNIVERSITY ACTIVITIES- ORGANIZATIONS ATHLETICS RESIDENCES SENIORS CHICAGO PROFESSIONAL COLLEGES mm., aM,,,.Wfn W ff W wmwqkwm NiMf"-'v- J I ,. '- ,, fi? , KJ If ,WN M We to thc other end of the B1'm1dvvalla fllfllllgll the always busy Illini Union in order to be present in Memorial Stadium in June ww A... Q H+-- ,,A.,n.,M ,J ., Wf- wwwfwrkfw- ., . K W 'NJ :,5,14, V WH. ,Q Aw XV,.. J ' -12 +6 Q Lg ,Q MMR 4? if ffffwmm .W 2, .ww an EQQMSFQQ if K if 'Xb I 4, S if ff LM' Min A i 1' A f f 1 if' 35? - - , f . ,K Kam,-.owmwa , asf. . K if I U 1' .Jw f Zi wi 1 , X v .W :W-.X A ,, -'fA.'.m, 1 ' , gk: .W ' I M039 M ,. ,Y wi 'UN 1 W-if' "Jag ,A-S-N 'X' W L' "" 'K' XS' NW . ww, - W V - W- Q SM , Q - W X ' , ,. , , , W L ,. .. mv -f ww dfwv'- wifw f ufgffmb, We .Q , wifi? p 'fs --,- f -A e Awgviwzwilw 1 :mm - ,em M, -,I - .1 fx H ., ,., x. X iiufyfw. 1 55'--QM QPMA' QE Q,..J- x w,..?,x , .f ,xgzzgd-,X A M-, 41,9715 QS wwwg w,.,,,.L M.-.J , M . QV JW ,fm A . Q' . f 'L " - A ' - 1 ' Q f. 'vf 'ww :..a,SJ1 wfVj1?f:5w::f1::' S2 -'gin .,w5g,yb' C751 33515 N f:2w,,g: -. ff , ssfgz ,A-:fu jvg-fwy, 5f'wg:f,z,f:i'f w kJ:X.f+Sg5ff,2g1Swf':fgMLM'fx ,N-ff.gyji21,1Agvsq1' "2Wag,.ffnyfl-ufiJf:'L-'..E-J -A 'E7ifNv'.:k5'2iv"fi1 ,,f-,'ff- -W ?-fd, 5' 'w V" ' Q Q ' - -- , f , yr X ..,,, , FACULTY ONLY -ugggw. f.. - .WM4 , wmzzmf G:mmf,fwfmxfw,-q.-Wm.x X f' f Mrs- gm-m.:,.A y OFFICE OF THE PRESIDENT University of Illinois Urbana, Illinois Dear Students, In these opening pages of the 1957 ILLIO, a first greeting should go to members of the yearbook's staff -- with appreciation for their services and congratulations for their achievement. Not only have they made a graphic presentation of life at Illinoisg they have caught the spirit and personality of a great institution. Years hence -- perhaps after a long time -- some of you again will pick up this ILLIO and will find it an album of pleasant personal recol- lections. It will contain memories of friendships, of happy events, of exciting experiences. And in those future years when you recall the University and what it means and has meant to you, we hope you will be able to feel that through the years you have given your alma mater the support it needs from its alumni as it serves the people of Illinois. The University is a partnership of many individuals and many groups. Its strength comes from all those interested in its welfare. We rejoice in these associations. We hope that in turn all the University's friends are proud that they can help to further its important work. Good wishes to all of you! Sincerely, MMD. David D. Henry President THE BQARD .-' ' "Nx I: STATE NN 49 '-. xxx 1 .- mm ff N 56 " T .EIN-. ., f lt I A ' if 'e ! -I 13 'Z I 5 3 f Qxvsi Q r 2 - um s ifizig '- 9 1. W w. '12 1 9 -fflvygzziff Q-- . 1 6. f .'. N66 4 ' I M, 2, f 1 NX 'L-as 'M If N, O gf! 1' Xxx 25TH 15 ,-' x'Nx ,,,,,.s"' William C. Stratton Governor of Illinois EX-OFFICIO lNlElNflBERS William G. Stratton. .Sp1'ingfielcl Vernon L. Nickeu Governor of I llmozs Vernon L. Nickell. . .Sp1'ingfield Superintendent of Public Instruction Mrs. Doris S. Holt Park Livingston Clarence VV. VVcldon XVirt Hr-rrick Cnslnnun 13. Bissi J W X OF TRU TEE s,,sxSXXXXxy N s Y OF ' v 0 'Q' 6 y9'?HGl'fbfL"1 'Q xxx T T 5 l Z f S I xxvxxx I RTERED x xKxxxxxxSYsss f 'Y 'll E Q X I, nl , I ' . : QNX' Q 'f'f,Q I 5 A 4' 5 o""'L-swf 'io Q- 9 4 5 fhqf sf Q Z INZWI X 3 D XX 4' 4 5 0 I X Q' Herbert B. Megran President of the Board of Trustees ELECTED MEMBERS Herbert B. Megran, President Mrs. Doris S. Holt Anthony NI. Janata, Secretary Wayne A. Johnston . . A ll . 1 1, Clarence W. Weldon, Treasurer Park Livingston nt ony I hmm Herbert O. Farber, Comptroller Timothy W. Swain Cushman Bissell Frances B. Watkins VVirt Herrick Kenney E. Williamson Wayne A. Johnston Kenney E. VVillia1nson Timothy W. Swain Mrs. Frances B. NVatkins Hcrhcrt O. Fnrbcr X , X X' Dr. Lvstcr NI. Dyke, 1Jir0r'tm' of Ilcalfll Seruizww l Herbert O. Farber, irv President mul Comptroll0r nf the Uniizcwsity Prof. Hayden Dungerfic-ld. , , Charles W. Samford, Dean of Azlmissions President Emeritus Lloyd Morey ,M Prof. Ralph F. Lesomuun, Legal Cmm.s'0l ADMI I TRATIVE Director of Institute nf Goucwnnzmzt Clmrlcs S. lluvvns. Vl'l'llUll L. Krotsclum-r. lIllrlPlll1liC Affairs lJirr'r'tm' of Pl1y.s'if,'11l Plant Dirvrtnr of Illini Union Clmrlr-s E. Flynn, director of public information Donald E. Dickason, director of the of Nomzcademic Personnel Q Prcsulcnt Emeritus Arthur C. Willard Prof. Henning Larsen, Vice-President and Pro lr ml I4 lu -X Bn U1 zlzrmtm of tlm Instztutc Prof. Marie-ttu Stcvonson, director of the School of Allflflfllt of Social lVork Anthony J. Janata, Executive Assrlvtant to the President i Howard G. Neuberg Eunice M. Dowse Robert XV. Culp Assistant Demi of Men Assistant Dean of Women Assistant Doon of Mon Fraternity Men Residence Ilaii Counseling Inrlcpcmlmit M011 F Vi' i .K . . 11 Vq, ! , f X I R, A x D.. jg Vern 1. Hampton Mary E. Harrison Robert A. SCilllit61'l1l1Il Assistant Dean of Stiulonts Assistant Dean of W07llf,7l Assistant Doon of Stuflorits Student Activities Imlrfpciulent Women F orcign Students K. Patricia Cross Gerald W. Pc-ck Assistant Doon of VVomcn Assistant Domi of Students Sorority Wonwn Coordinating Pirwenwnt Offirffr Calvin S. Sifferd A.s'sistont Doon of Stuclonts Cozirmfliiig mul R1'si1l1'm'1' Hail 18 Q."1a'v. I. 'f V .rr . ' . THE DEA The great responsibility of providing for the welfare of each student at the University of Illi- nois lies with the deans. The unifying and co- ordinating oflicial is Dean of Students, Fred H. Turner. His staff consists of Gerald W. Peck, Assistant Dean of Students and Assistant Co-ordi- nating Placement Oilicer, and Robert A. Schuite- man, Assistant Dean of Foreign Students. Dean of Women, Miss Miriam A. Shelden, has as her associate Miss Agnes C. Tandberg, associ- ate dean of freshman women. Located in the same office are Miss Mary E. Harrison, assistant dean of independent women, Miss Eunice Dowse, assist- Fred H. Turner Dean of Students ant dean of residence hall counseling, and Miss K. Patricia Cross, assistant dean of sorority women. Aiding Dean of Men, Edward E. Stafford, are Howard G. Neuberg, assistant dean of fraternity men, Calvin Siflerd and Robert W. Culp, assist- ant deans of independent men, and V. James Hampton, assistant dean of student organizations. All of the deans work to see that relations are good among the students, the faculty, and the citizens. If a University of Illinois student seeks help with any problem, he will receive aid from the deans. Agnes C. Tandberg Edward E. Stafford Miriam A. Shelden Associate Dean. of Frcslzman XVomcn Dean of Men Dean of Women VVllll'fll11 H. Butterfield, rx'cc'utim' director N Y ',r, H. F. Clair, Amos H. Watts, Herbert O. Farber, president vice president treasurer UNIVER ITY OF ILLI Ol F OU. DATIO The University of Illinois Foundation, which has 163 members, is a non-profit corporation Whose function is to encourage gifts for the purpose of assisting the general educational and research pro- gram of the University. Through its Illini Achievement Fund, organized in 1948, and the income from its endowment funds, the Foundation has supported many projects of major importance to the University. One of the Foundatioifs opportunities for serv- ice to the University and the state is to provide thousands of dollars in grants which encourage research and aid staff members who have special training and talent in certain fields. Each year the Foundation provides scholarships secretary Prof. James C. Colvin, for students who need financial help to further their education. These scholarships are awarded on the basis of high academic attaimnent and definite financial need. Another major division of the Foundation's work is library enrichment. Many important collections have come to the University Library through this pro gram. Special projects, such as memorial funds, are carried out by the Foundation to meet specific needs of the University. The projects augment facilities provided by state funds and expand the services of the University to its students and the citizens of Illinois. Charles C. DeLong, assistflnt tr1'f1s11rer Prof. Ialnes C. Colvin Robert H. l"lctchcr, 1u'e.s-iflent Charles E. Bowen, executive director Ulfifvl' Of iflc' Alllllllli AS-YUl'llltlUll N4 lu THE UNIVER ITY OF ILLI OI ALU NI ASSOCIATIO Since 1873 the Alumni Association has assigned itself to the task of helping to build a greater Uni- versity of Illinois while serving its alumni and students. More than 19,000 Illini are dues-paying members of the Association, making it one of the largest alumni organizations in the nation. By means of its elaborate record maintenance system, the Association keeps in touch with the more than 100,000 living members of the vast Illini family throughout the world. Address and biographical information of these alumni is readily available to all Illini. Through its extensive network of Illini Clubs the class 'I'G11l'l'S1'Ilfllfl'l'1'Q AIHllI'l4'4' IVeav1-r. frawlfmrrn, r-Irma I't'lll'I',vi'Hf! Alumni Association serves Illinois alumni every- where, bringing them together for fellowship and to co-operate on projects of assistance to the Uni- versity. Eight times a year Association members re- ceive their copies of the copiously illustrated Illinois Alumni News. This publication with its excellent coverage of University life and events is recognized as one of the best in its Held. The Student Alumni Assn. Board, consisting of one member from each class and a representative from I.U.S.A., is an important liaison unit between the student body and the alumni of Illinois. Student Alumni Am-n. Horzni-7'op row: William Franz, u.wisfa'nt yield zliruclorg Helen Hughes. junior llifv' linftum. 1'011': Nam-y Swain. Nuplffmmrf' vlrlsx r4'p1'c'-wwlllliw'g Patricia. llzilper. .vzniur vlr1..ws 1'ep1'eM'l:f4lfi'v1'g 1 U1 N . Nancy Anrlrews, l.l'.N.:l. 1'L'1n'4rxvulz1tivv ElllS hi. VQIIICO, flvlli C1ll'LLl0I' U 6 9 i COLLEGE OE ACRIC LTURE The College of Agriculture trains men and women for a variety of careers in agriculture and home economics. The instruction oilered hy the College on the Urbana campus makes up only one of three major divisions in the College. It also conducts the Agricultural Experiment Station for research in agriculture and home econom- ics and the Extension Service which carries the results of this research to the people in the State. The ten departments of instruction are Agricultural Economics, Agricultural Engi- neering, Agronomy, Animal Science, Dairy Science, Food Technology, Forestry, Home Economics, Horticulture, and Plant Pathol- ogy. By finding and teaching hetter Ways to produce, process, and sell food and clothing materials, the College helps to insure a higher standard of living for the farmer and city people alike. CCLLECE OF COVIMERCE A D BU I SS ADMI I TRATIC The College of Commerce and Business Administration is organized under the teaching departments of Accountancy, Business Education, Business Law, Eco- nomics, Management, and Marketing. The major aim of the College is to offer a variety of courses in a broad curriculum which should equip students to meet the problems of everyday living as Well as for careers in business, economics, and the ad- ministrative branches of government. This is accomplished through training in modern business practices and in the fundamentals of economics. A well-rounded program includes basic and general training with opportunities for specializing in various fields. The College conducts two bureaus-the Bureau of Business Management and the Bureau of Economics Research, which maintains an organized research program. COLLEGE OF ED CATIO Students in the College of Education are potential leaders in the fields of teaching, special educational services, and school ad- ministration. In the teaching field, under- graduate curricula are offered for both high school and elementary teachers and for teach- ers of the mentally handicapped and deaf or hard-of-hearing. The student gains practical experience from the practice teaching system established by the College. Curricula draw on the broad resources of the University for general education. Gradu- ate courses are offered for the development of appropriate fields of specialization. Research is also a major facet in the work of the College of Education. The University High School provides facilities for the de- velopment and testing of new programs and teaching materials, while the Bureau of Re- search and the Office of Field Services con- duct programs of aid for public school sys- tems in both fundamental and applied prob- lems. COLLEGE OF E CI EERI C The College of Engineering, through its eleven departments, offers its students a thor- ough professional education for service to the state and nation. Classroom and labora- tory instruction is supplemented by a large and active research program through which staff members can fulfill balanced roles. For students, the College emphasizes per- sonal contact with instructors and a wide range of student activities. These include eleven honor societies, fourteen student pro- fessional groups, and the Engineering Council to co-ordinate and represent the student-body opinion. These are supplemented by The I llinois Technograph student magazine, Engi- neering Open House which each year in mid- March draws some 15,000 visitors from the twin cities and the state at large, and, in the social realm, St. Patis Ball, an engineering- sponsored all-University dance on Open House week-end. This combination of sound teaching in a research-balanced atmosphere and contact with one,s fellows amid the diverse resources of a full university presents an unusual oppor- tunity for those who seek both breadth and depth in their education. COLLEGE OF F I 1 A Dean Allen S. Weller E A D PPLIED RT The College of Fine and Applied Arts offers a wide variety of opportunities by teaching aesthetic knowledge and appreciation as well as preparing students for professional careers. There are more architecture students at Illinois than in any other school in the United States. The other teaching departments in the College are Art, City Planning and Landscape Architecture, and Music. In addition, the Small Homes Council and the Bureau of Com- munity Planning carry on research and exten- sion work. The University Bands are a sepa- rate division of the College. To promote interest in music, the College presents concerts by the various orchestras, choral and chamber music groups, recitals, public lectures, performances by the Opera Workshop, and a year-round exhibition pro- gram which maintains exhibitions in several campus buildings. The School of Music spon- sors radio broadcasts over Station WILL. Dis- tinguished visitors in the various teaching fields are frequently brought here. The Col- lege is also instrumental in the planning of the biennial Festival of Contemporary Arts. "Te GRAD TE COLLEGE The Graduate College began in 1892 when the Board of Trustees authorized four fellow- ships for post-graduate work to . . stimulate in all departments the idea and habit of re- search .... U From this small beginning, the graduate student body has a present enroll- ment of 3,000, the third largest college on the campus. Graduate programs stressing independent work and individual research have been established in over sixty-five departments and divisions of the University. The four original fellowships authorized by the Board of Trus- tees have been increased to provide a sub- stantial number of awards for students of unusual promise. Other students of excep- tional ability gain valuable teaching and re- search experience through the many part time assistantships which are available. The Grad- uate College conferred about 750 masters, degrees in recent years and over 300 doctor- ates during the last calendar year. Dean Frederick T. Wall CHooL or joua ALI M A D COMMU ierxrio Director Frederick S. Siebert The objective of the School of journalism and Communications is to provide profes- sional education for men and women who plan careers in journalism, advertising, or broadcasting. This professional training is preceded by a preliminary program of general education, which the student usually obtains in the Col- lege of Liberal Arts and Sciences. Facilities for the School include an out- standing journalism and communications li- brary, special classrooms and laboratories, AM and FM radio stations and a VHF edu- cational television station. As a professional division of the University, the School has service responsibilities. It pro- vides headquarters for various press and broadcasting associations. The School of Iournalism was established i11 1927. The change in name was made in 1950 after the addition of the radio curricu- lum, which has since been expanded to in- clude television. xx I -- yi-?e:"k semi, -.tgfl ' COLLEGE OF LAW Since its founding in 1897, the College of Law has been in the forefront in the move- ment for improvement of standards of legal education and admission to the bar in the United States. Training men and women for the practice of law is the primary purpose of the College. But its program is also valuable for those who become judges, legislators, and teachers of law, for administrators in government, and for executives in private business. It seeks to guide students in appreciating the func- tions of law in the social order and in aiding the law to keep pace with changing condi- tions. Its responsibility embraces much more than the mere learning of legal rules and formulasg it provides part of the educational foundation for men and Women who will become leaders in community service and directors of public thought. The fall of 1955 marked the moving of the staff and facilities of the College to its new, modern building on south campus. Dean Albert J. Harno i ff" if'xWE'?LiJili COLLECE OF LIBERAL ART A D CIE CE The College of Liberal Arts and Sciences serves several major purposes. It provides for the traditional liberal education and also offers programs leading to professional de- grees. VVork in the College is divided into the following general areas: biological sciences, humanities, social sciences, and physical sci- ences. The general curriculum requires a nucleus of courses in these groups and a cer- tain amount of concentration in the subjects chosen as majors and minors. It leads to the Bachelor of Arts or Bachelor of Science degree depending upon the field of concen- tration and emphasis of study. The College also functions as a service unit for other colleges by offering curricula in pre- professional training for nursing, medicine, dentistry, veterinary medicine, law, and jour- nalism. This training includes Work in Eng- lish, foreign languages, sciences, and social sciences, which constitute established all- University requirements. -Qflyj Q if LIBRARY CI-IOOL The University of Illinois Library School, established on the Urbana campus in 1897, has maintained a continuous university af'Hlia- tion longer than any similar school in the United States. The purpose of the school is to prepare students for professional careers in the prin- cipal types of libraries and in those of special- ized fields. Basic courses are offered at the under- graduate level in the Colleges of Education and Liberal Arts and Sciences. The School offers a graduate curriculum which qualifies the student for a professional librarianshipg the minimum requirement of one year of work, leading to a Master of Science degree. The University of Illinois Library where the majority of the Library Schoolis classes are conducted is the third largest among American universities. The nearly three mil- lion volumes available, among which are many distinguished collections, support the work of the Library School and all other de- partments of the University. Director Robert B. Downs CHOOL OF PHY ICAL ED CATIO The School of Physical Education conducts professional training programs in the fields of Physical Education, Health Education, and Recreation for hoth men and women and a similar program in Dance for women. The school also conducts a service program in Physical Education for undergraduate stu- dents Who, hy the University regulations, must earn four semester hours of credit in the snhject. This program is pointed at develop- ing competency in the fields of sport, dance, and exercise, improving physical fitness, en- gendering appreciations of physical activity, and, for some, correcting or ameliorating physical defects or deficiencies. Two special units are also operated hy the school: a Student Rehabilitation Center for students who have serious physical handicaps and a Therapeutic Exercise Clinic, for stu- dents and others who can he aided hy such a program. Established at the University in 1933, the School is outstanding in conducting a pro- gram of fundamental research in motor, or- ganic, and physical fitness, and formulating fitness tests for youth and adults. 0 J 'JO COLLEGE OF VETERINARY MEDICI E Prevention and control of animal diseases are the principal purposes for training in the College of Veterinary Medicine. Stu- dents learn theory and application in prac- tice which are essential to the protection of the livestock industry and the safeguarding of the puhlic health. The College was estahlished in 1944, at which time it consisted of only a two-year preveterinary program. In 1948, a four-year professional course Was added, making a complete six-year program leading to the Doctor of Veterinary Medicine degree. Extension education, graduate study, and veterinary medical research are also a part of the College program. Instruction utilizes animal patients and specimens from the resi- dent and ambulatory clinics and the research and diagnostic service centers. The Veterinary Medicine Building was completed in 1952 and a new large animal clinic was opened in 1955. Dean Carl A. Brandly CHICAGO U DERGRADUATE DIVISIO Dean Charles C. Caveny The University of Illinois estahlished its Undergraduate Division in Chicago in 1946. Students in the Chicago Divison have the same status as do those on the Urhana cam- pus, as they are offered the same courses, credit for which may he transferred almost completely downstate in continuation of study in various fields. Two years of pre-professional courses are offered in liheral arts and sciences, commerce and husiness administration, and engineering. Recently added to the curriculum were courses in hoth elementary and secondary education. Also availahle are curricula in the professional areas of architecture, architec- tural engineering, physical education, and a course leading to the Bachelor of Science de- gree in nursing. Courses in ROTC are now included. Through its educational, social, and cul- tural program, the Division provides its stu- dents with the same high degree of service which is a tradition of the University of Illinois. DIVI IO OF PECIAL ERVICE FOR WAR VETERA The Division of Special Services for War Veterans was established for the purpose of giving extensive aid to veterans Wishing to enroll in the University of Illinois. The pro- gram is a venture which breaks traditional policiesg it allows educational freedom which will best serve the needs of individual stu- dents. The Division plans and administers programs for veterans whose special needs are not met by existing curriculag it can cer- tify these students for the Bachelor of Science degree. The Division offers veterans an opportunity it re-orient themselves academically through reduced programs and selection of coursesg to move directly toward an educational ob- jective by adding appropriate subjects to pre- viously acquired creditg and to attain an educational objective which involves subject matter offered in several colleges. Director Frank A. Bridgewater ....... DIVI IO OF UNIVER ITY EXTE IO Dean Robert B. Browne The Division of University Extension is the agency by which the University extends its resources to persons Who cannot study in resi- dence. lts services now reach to many parts of the World. The Division conducts a program of corre- spondence courses, extramural classes, short courses, and conferences that enrolls over 21,000 students, many of Whom are graduate students. Late afternoon and evening classes have been held in 70 Illinois cities during the past year. The Division operates a lending library of educational films for high schools, colleges, and television stations, the largest of its kind in the country. Recently, annual shipments have passed the 100,000 mark. Assisting Dean Browne, who has headed the Division since its establishment in 1933, is a small administrative body and a statt com- posed of members from the faculties of vari- ous schools and colleges of the University. Dean Browne also serves as Dean of the Summer Session. x One of the most important days in the 1956-57 school year was Septemher 24- ofticial Installation Day. President David Dodds Henry, former vice-chancellor of New York University, hecame the thirteenth man to assume the responsibilities of guiding Illini and conducting their policies. In this manner We of the 1957 ILLIO staff Wish to extend to Bresident Henry our most sincere con- gratulations and wish him a most successful sojourn with us. Wherever the future may lead us, We shall always rememher the days spent at Illinois and those who lead us on our journey through the University. Our thirteenth president has not heen with us for the full four years of most of our graduating seniors, hut for those who shall come after us we shall always be ahle to say that We attended the University of Illinois when an outstanding man-the thirteenth to take command -hecame its head. O R THIRTEE TH PRE IDE Xlay I he the first . . . lm W1 " Q M aw ww: r X ' M' . 1.,,,g,za,g3- , ,:.,,, 19, ,, .1 My jnmw K ' 'WYHJ- VA. f m. , ' f wi i.,,,, --...,,, K W... 3 ii '-. -, -, . - -f' I I K m , f :E 1 fi ,M fi' iXCTlV ' 'YP Hiles Stout, president George BonSalle Robert Dintelmann Samuel Erwin Howard Gleason Richard Hagen Ronald Kareken Michael Karon Herbert Lassiter Anthony Lawless Robert Little John Lytle Thomas MacMillan Richard McCaw James Minor Bernard Pechter Harvard Schmidt Charles Shuman Jerry Stanners Steven Stroh Henry Thumann Gerald Todd Richard Vorreyer Robert Wall 3 CRT AR BCARD Darlene Likens, president Jean Anderson Nancy Andrews Susan Black Barbara Boyd Suzanne Brunkow .loan Cattaneo Martha Craft Nancy Dowling Deborah Fay Susan Howarth Marilyn Jones Rebecca Koelling Judith Lutz Maureen McKnight Sandra Mozin Priscilla Perry Rhea Peterson Alice Potts Roberta Resnick Diane Tomcheff Judith Turner Penny Walker Helen White Carolyn Jones, president Ruth Barkley Patricia Butler Janice Heil Capron Judith Cleary Georgia Doak Nancy Dufour Nancy Fischer Mary Fulton lris Garland Nancy Glidden Barbara Goldman Patricia Halper Judith Hennig Janene Johnson Patricia Lawder Martha Massie Mary Plys Diane Prentiss Marilee Schmidt Nancy Simons Diantha Spires Elizabeth Thomas Betty Wenz inomas AIHSISY John Armstrong Jack Carlson Richard Cline Byron Connell Kenneth Derby James Fleisher Ronald Goodman Lloyd Heisler Tyler Hunt Donald Kaufman Robert Klaus Louis Klindera Don Lukaszewski Donald McMasters William McNair William Miller Mark Novak Key Pittman Thomas Schmitt Paul Smith Thomas Soderstrom David Sterrett Steve Szabo Jerome Tankel Paul Thistlethwaite Larry Thomson James VanTine George Warner John Wilson Kenneth Cullen, Larry Arndt Lowry Bayley, Jr. Keith Blanford Joe Conover William Corley Edward DeLong Richard Dick Frank Hailand Rodney Hanson Donald Herman Dale Houston Ernest Humphrey Robert Hunt Howard lsenberg John Kating William Kirchhott Fred Linkon Norman Margolin Ronald Maris president John Martin Robert Mitchell William Muther Carl Noble, Jr. Dexter Norton, Jr. Alan Nudelman Donald Ohl Gaylord Rogerness Arthur Shankin Henry Schmitt Thomas Snow, Jr. David Tillema Thomas Thompson Donald Tonry Simeon Trotter John Voepel John Voyda Craig Webber Peter Weitzel Russell Youmans Marilyn Ebel, president Mary Adsit Rochelle Barbre Ray Barclay Duanne Bean Deborah Blair Joyce Cohn Dianne Doolen Mary Anne Elson Peggy Gher Ann Gulder Kathryn Heitkotter Ragnhild Hiscox Jo Ann Hostettler Marion Hunter Sally Johnson Jeanne Johnston Diane Kellogg Eleanor Kenny Nancy LeConte Mary Leigh Martha Link Jane Lombard Barbara Luehring Fylis Mandell Sara Mitchell Sara Mitchener Dorothy Moore Shirley Moore Sylvia Naranick Janet Nichols Peggy Nolan Claire O'Connell Rosemary Olsen Marguerite O'Neil Elizabeth Pelcher Marilyn Rains Judy Riemanschneider Arthurene Russell Nancy Jo Schrader Barbara Seyler Carolyn Snader Ann Stewart Nancy Taylor Sara Vaughan Barbara Williams Jo Ann Williamson Gail Wonderlin Wanda Wyllie Joanna Zubaty diff? , MH. . , M, 'fi' 1, it , it i i 1 Kilim :UNE W esri' 1 -f rw ,V,4. W ,, , dfvnuf pass the the fx ?f S "W 'nw W 5. - Q C- , M fs? 5 Q jg , n- V 1 A W is Y Y, i v 3, Patricia Halper Associate Director, Campus Chest 2 . , i t,:1?i't'f'1l' Q - ' .fff . , r 'f',,1'f31'fH-,H-f'i:'f iifbwlf, 1, Q55-:'?7iQ5f..7fl't57lj'55QT5ifQ,,Qg'1, -Wig? " I f.,,l ,-QTEY 51 ,flt:X.,,x "'fT.f ' ' Hffl if I ' Qkfff'-ii'I1Z'lCT5Lf'5Hf?fZ17'5'T-li J 1 'A Qlii--.mvigfafif-, X 4 ' fc::'2Ji AWS'-'Z'i:' "k' TM F3 -M-1' A--f me-jg'5"3EQH-fwWj2i?wP- if--f" gffmitji-,2,Wg'2i.. 'W qw-"W: .w...,V ww . -t 1 I i if tum. -5 1 . fyyi , 1-Mite 1 .,,, .., ,-,. 4 , W,,- 9 ,W 3 X .... - . , H L I zz: if K '.f,,x6i riff fr? :mf rum-.1 was Ni ,ft 4, ,. 3-M K, g , ,, , t,L:,:,,,w ,N,i,y Wwt-A561 W .,wxtt.wyfQi,'.f I ,LQ 1 , r . H V Q fi A Q ,-i-gtg., if u,,,,,.,wt- -:iw f ' A :M 175.1 A.,,, ' mg, 'gy :rt-u:x'kgk:,k ,f 4 ,Z ,lk :,.w , .f -f , f.--,MV L 1 - W ':gg'32iEE2E2gfvt:,1555wf!?,?fi-rite: wrfwf- w. +f 3a j-- will pa ' ' "E, M:-,g 'i'i7f f3?'ff "'ii2?? +G ' The-WLM '- , , 1 W L CAMPUS we N i NJ f. KN Robert NVall President, Illini Union 1- i I Alice Potts S x - St I KWH ro 1 Editor, Daily Illini Editor, Illio - ' Q 1 DHUIC Tomcheff james Minor 7 President, Women s Group System Football Capwm -T f -- A.-was'-i.i,m:,xfp ww . f -Vw-w-.Ji.n1fM.'whs1-fn if 2.twi .- 4122 'W :K N K 7 , ,, . ,. .... ,...M..m...-...,.t.1-.,q.,...,A,w ., .V f mm, ..,. if -. : mfs uf rrp., f -wi 1 we ' ,g m 4' r 1 if 11 1 , i ' 34 5 Qggii -1 ' Ai Samuel Erwin Carol Mucntcr Harvard Schmidt President, lnterfraternity Council A5-gggigze Editor, Illia Basketball Captain Senior Class Triad LEADERS 1-':,5,.:.lli -im if-Jef .. - f - im gl. QuVu5.XSN ' A Ridlllfd HdgCl1 Junenc 1011115011 CO-Mllflflgfff, btar Course Executive News Editor, Daily Illini Phalus by Illini Sllulio -wi! x an-P' 1 i . if f Q9 r ' ,,,,. , . iw, efw ,.f,k,. CAMPUS john Lytle Iiusincss Manager, Illia Larry Thomson Priscilla Perry Ilcacl Cheerleader President, Pnnlzcllvnic ww WP' Susm Black Rhm Peterson K I R0bCft Little PlC.S1ClCllt Unwcrszty Clmn ' VILL President lllzm Union Q 'HOF 131180111111 Mllllllgw ,. Wax? A, , V.. 5, 'f ' A 3 , fzg-Q - f fa fu-Qigrsfirs ' fe ..,. e wr:- -'fg sr 5,15 551 J 4.-+15-1.-flfsrfu sz H fr::r.m,f- - , Q, -,,,...,. ,S ,.r,, xr ,..., N . , .Q ,kk--f 5 -g,g3,iQ1Vsi A 5,3-ggwfm L, ,.,. , r,,' I I Ti' M: s 1" y .Qgggiw . 12. vgqgfiiiilzl .Q 'Jf"': 'I Q Nb Vmsx - K--wr .fy ir :-fgx?E5gf51,: 1 T1 25 ig wf2fsms,:fg 1 --'V ks. e,:..2'5,f :'3A"g, f fr-4,g'5.,, " fi ,W ay, fi CW, , ,ziifjzd S Q Wi- Q w E - - , ,rr 2 1 W X My , M ba E s. A ,rm f+w-ww, " V ,M r, "MW, 1,1 4 f 'E 4, .Aa .... -+112 :'2 A -- 1,Q - r, W wr ,, ., ., ., A, fr Maggy Ji? M , ' M - , V . 1.. hw- :.. -L-f: , V ..'--:- v-:- : .... VM, ww. - ,,.,, -Ax V uw ., N Wm 4 ff-f ,,.,:,-ima? nz. rf - , W:mWv.r,,,,, ,, .. '..f ,s zf wmfa r' :W A7330 H L W V b b 1--'- rf' Y? .. W ..., WM i LM- --,v ,.mM,,,,M- rVrmMm'gfafia'i'?rfs,mq4 ,,,,M,,,,, mwmmm .. lv.. 1 1151 f , . , , ,,.. ,. ..., . 131 ---af. 1: " :f111,g1Z1r2l1:k,1 R 1 3 91' 45 Q 1 ' ' 1 1 1 ,Q v 4' 11545: 1,,1.,.,ff..1,m,.14 1 1 . .pu ,, . J . ..s.-,P . 2-,fr 1eW :M9-Z.-1 411 fl y 1-.Eifff ' 11,1 M 1, QQ --"' L-W, MQM3' H -1 214359 f ,Z 1 7 Q-1 1 M' ei 1 ' 'Q 1: 9 al 9 3' ZX tk I l Eat, X, Six digg +511 3 'fm -. Q W aw,.,.J 1 311 f N 15 ' J? 101111 AI'I1lStI'UIlg 51 PM ' ' 4. ' .5 Fig. 'Q-111 51.11 W 15 111,W,, ,mr 1,11 'Wi' 11 11114. 11 1 1"11 .1 M 41 'H 1 k 1 , :K 'hx 1251? .. Q K 1 1 5 'W 1! was A 5 A Y A K 1 J Helen White Robert Dintelmann Sturlcnt Director, Illini Union Prcsiclmt, YVOmcn's Athlctic Axsuciution Track Captain .1 Nancy Dowling Associate Editor, Illio LEADERS V .,,. . 'T Q4 john VVilson Actor, Uniccrsity Theatre W ?:,1j 1. 13 ,wif iz' ' 1 1 , -flfT'fffff'ii K .117l1H,?'Q1i M 1 , ,.,. "1-1 '14-iQue ,M'Sig'11',3'L-'2-1 Q11 uf1f'1f W 1" , 1 - i ., 1 .wi gy-.41 'gig-gif 3'-5,11 ' ' 1. - "' ' ff Wi' 117 1: 1 K V 2 U K If 1 Zgvgiiiq 1 7,5-"iQEZ3', f - 1 ,11 1. 1- . 2 - .- .'1 . Q-1 151111 Y Q '-1' 11 11 - 1 .. 11 15.2 r f.: 1 fa rf r 1 1 1 4115 .1 '1' ,,,.11.1.w 11 -, A 1, ,,,1 .11 W WY 11,k, ,, ,,Wm,,,,- Q A 1 Herbert Lassiter President, Student Senate well, A 33 "-ME? n 9.1 ' , ws, ,ff 41' Sf: N 'fmig .N Aw , , 'AYf.s,'s',Y-'V 4 ', jff i jg: W 1- X!4z1.s.- P'..,. ' " G 7 ew M KN' 5555? ii 'Q '53 We K sz MQ? f ww-'L . fs 1 f4if3F?f?5i ,f ---wffff-iff ff'-grip L- , . ,, me aff: 5 05515 Q a if L, fx M-fsvrmwg M., .,,, .Q fi Q eu. if ff-5Qvi:iLfi", V X-.-Xglfy I-,W , M352 Www ' My , Mi , mi 1 if ' QQ , , A f .A r 2 X ii: Q X, 2 .fr W U.f,l573i4w-Q-,L 56342 My Xu F if ff , I ,, ., N. MTM ,-hh , VKAA, b .-g, We ,-h., .,.4 Wmlay . X. E , . - if QV.. ,-we , ,ip ,SML Aff" T . Q E K , ,gig Thomas Sodcrstrom Student Director, Illini Union Xb fu Dale Houston , President, Mens Independent Association 1 3 va, Dizmtha Spircs Co-Manager, Star Course jack Carlson Associate Business Manager, Illia - ML ,. AA.,. A ww Q, - 1, 2 fx! is l., , .3 0 'QQ :Wwe LEADERS fi 1 ., My Q P A FQ., X '5N3gfZT' -1 ...x.,l 11 ' --'2f7-f-'--515, -:ii.Q,--.Jee3",'ffi'k. f. f Wifi if-is Wu, if fJHQQQTN3YlE,,'5iC,:3Fxf15'Eff' I ?5".f-ffsfili x?'i17j1'2ff 'uifklifl ' 'Sv -- W enfarfv-'wicvzre ff -f 1-:Q 1, M S. H i xii? i-'f12'i'?E if-41 '25, 7'.q57f'ik'i ' iii?-fffZ15ff5L'f,'f?9. 23-1 fffilfii 523''fl21ZQfi,Lf'ieSi- in nw '1:2v:QZlfQ- s,,?f,5'ie41awgr -Zffwff 'fwifgjig-Q' fsvf,5rfg.f:e-7- i ' MWWW MM,w,,,,,W 1, .ima-. + -:N-1.5, Jw a . K Q , ififvzi 5115- 2 f f i -f R 1afff,f,uf'gf5 Q f ' 'A k S , . Jean Anderson I , . , , - , General Manager, University Theatre Sc'l1i1olic?1itlZellLKi1llx qer 1.1 . , - ' 53 ' all-57 flggixig my www xx 3'i'1wi1?Mmqw1-wwe james Kennedy CAMPUS Associate Editor, lllio Robert Hnymaker Senior Track Manager Nancy Andrews Ronald Karcken Student Director, Illini Union President, Y.M.C.A. Robert Stevens Personnel Manager, Uniuer.s-ity Theatre Mark Novak Sports lzdztor, Daily Illini MAN AND SUP! ' i . Roger Fitz-Gerald Anthony Lawless Bernard Pechtcr Business Manager, University Theatre Senior Football Manager Student Director, Illini Union di v A' 1, , , z LEADERS Eleanor Pnhn Vice-Presiclcrit, l'.VV.C.A. Richard Cline Charles Slnnnan Chairman, Armed Forces Council Photo Chief, Illini Publishing Company PA HELLE IC COU CIL Panhellenic is the governing and policy-making body for the 28 sororities on campus. The mem- bers encourage good scholarship, maintenance of high social standards, and service to the college community. Executive Committee acts as the judiciary body ot Panhellenic, serves as co-ordinator of the de- partments, and makes policy recommendations to Presidents, Council, the legislative body of Pan- hellenic. Members of Executive Committee include the president, vice president, secretary, treasurer, Shi- Ai president, public relations chairman, Senate representative, and the senior chairmen and pledge advisers of the live departments: pledge, scholar- ship, activity, social, and rushing. In addition to sponsoring the Panhellenic Ball, Panhellenic holds a Scholarship Dessert in the fall and a banquet in the spring. At these times, the 5.0 women are honored, and the house scholarship Priscilla Perry, president trophy, the pledge scholarship trophy, and the im- provement plaque are awarded. Through the Foster Parents Plan, Panhellenic is supporting a child in Italy. Creek Week and the Illi-Greek newspaper are two Panhellenic projects which are co-sponsored with Interfraternity Council. This year for the first time, the Executive Com- mittee held an all-pledge welcome to acquaint pledges with Panhellenic. All sorority pledges belong to Junior Panhellenic which is made up of four departments: pledge presidents, activity chairmen, social chairmen, and scholarship chair- men. They are co-ordinated through Iunior Pan- hellenic Executive Committee. Each fall, Junior Panhellenic sponsors the All- Pledge Banquet. In the spring they hold an Easter Egg Hunt for orphans with Junior Inter- fraternity Council. lhzriltellertic Ezrccutiric Co'zmr'iI4Top row: Dianne liaumann, Gamma PhiBeta, junior .scholarsltip chairfmrmg Judith Cleary, Kappa Alpha Theta. Senate rcprr2scrn.tati'vn,' Sylvia Naranick, Pi Beta Phi, senior social chairmmrg Mary Adsit, Kappa Kappa Gamma, senior activity chairmang Birnie Boyer, Zeta Tau Alpha, junior social chairmarig Sara Mitchener. Kappa Kappa Gamma, asxislant rush chairman., Nancy Tomm, Delta Delta Delta, rush chairmarig Nancy .To Schrader, Chi Omega, senior scholarship chairman, Sandra Halliday, Kappa Alpha Theta, pledge arl- rixcrs chairman, Barbara Reardon, Delta Gamma, pledge praxidents chairman, Sara Vaughn, Delta Delta Delta, Shi-Ai president Bottom row: Carolyn Meadors, Alpha Chi Omega, junior activity chairman, Dianne Albert, Zeta Tau Alpha, public relations chairman., Elizabeth Tlromas, Delta Gamma, .secretaryg Priscilla Perry, Delta Delta Delta, prmidenig Patricia Cross, nzlviscrg Suzanne Brunkow, Kappa Alpha Theta. 'virc-prcsiderilg Martha Craft, Alpha Omicron Pi, treasurer I 'lwirlevzlx' Council-Top row: June lirunnnel, Pi Kaippn, Sigmag Kathleen Butler, Delta Zefag Carolyn Smith, Gamma Phi Being Mary Hee-tl Kappa llellug .Ioan l"rt-itag. Alpha Umirron Pig Curolvn Jones, Della Delta, Drllag Martha Ruvel, Alpha lfpsilrni Phig Lynn Tobin, Pi lielu Phig Carol Koehler, Alpha Della Pi: Charlotte Crunibxiugli, Alpha, Chi Unzega vunrl 1-nu-: .Ioan lil'llllli0W. Alpha Phig Susan Howarth, Kappa Kappa, GKLIILIILIIQ Suzanne Brunkow, Kappa Alpha Thntag P1-is:-illa Perry, llrfllrl Ilrlla Dellag Dean Patriria Cross, allvi.vr'rg Elizalieth Thomas Delta Gnmnzag Martha Craft, Alpha, Urnivrnn Pi- Roberta litsnitk Nlrmn Y ' A I i ' ' . f .I Drclm flllllj Marilyn lubel. Chi Omega otlom 'rnff': Uarol Eppel, Alpha Gamma- lPc'lln,' Dorothy Uygal. Them llpxilnng Beverly Skyles, 12011511 Sigma, Thwlflg Sonya Oynn, Zwlrt Ilflill ,-llphu, Sondra Ripes, 10111 Alpha, Pig Marilyn Holtznmn, Della Phi lfpsilong Lois Ryan. liirch Hullg Patrif-ia Nil-ul, NlffIlLIL Kappag t'ln-isuntln Murinakos. Alpha .Yi Delray .lacquelyn Pruitt, Alpha Kuppu Alpha Not in panel: .lmlith Lutz, Phi illrz Junim' I7!UllIl'lll'Illl7 E.t'01'l1lii'r' Uommittef-Top row: Marine Poseasrly. plrflyr' metal Plllllflllllllj Arrllth Lamps, pledge Scholarship cliairman Iottum row: Georgia .lar-kson, pledge afvtirily r'hairman,' Joan Anderson, pledge prrsiflrfnts rhairman Junior Panhellenic includes all of the sorority pledges in the organization, and it embodies four separate departments: pledge presidents, pledge social chairmen, pledge activity chairmen, and pledge scholarship chairmen. The Iunior Pan- hellenic Executive Committee, which in- cludes the pledge chairmen of the four departments and an adviser from Senior Panhellenic, co-ordinates these four de- partments Which as a rule function indi- viduallv. 55 WQME 7 GRO P SYSTE The VVornen,s Group System is the organization for all independent, undergraduate women on the Illinois campus. By encouraging fellowship, de- veloping leadership, and promoting high scholar- ship and interest in participation in campus ac- tivities, W.C.S. strives to enrich the lives of its members and all students. The executive board, which is made up of the NV.C.S. oflicers and major chairmen, administers the social, activity, scholarship, and freshman ad- visory programs. It also investigates matters re- ferred to it and makes recommendations to Sec- ond Council. Composed of the presidents or representatives from all Womenis Croup System houses, Second Diane Tomchcft, jH'f'iS'ilIl'llf Council discusses the group's activities and re- ceives announcements of campus affairs. Freshman Board voices the problems of fresh- man women and encourages them to become ac- tive in W.C.S. programs. Its members include one freshman girl from each independent house. Among the varied VV.C.S. activities is the spon- soring of scholarship and activity awards teas. Coffee hours and mixer dances are campus-wiglc events sponsored by VV.C.S. Every fall the Womens Croup System joins thc Menis Independent Association in planning the Dads Day Review. These two groups also work together in presenting the anmial Sno-Ball in- formal dance and in publishing their own news- paper, The Indcf' News. l'f.r'1'1'llIi:'1' lInu:'1lf7'up 1'nu',- Roi-lin-llu NM.,-u ,illhlir-rrIin,,.w f-lu1i1-m11n,- Diana Rea, sf-lfullliwlfilf r-If11irwrrn.- Nlartlia Rhine, 1r1'Iii'ili1'.w 1-lfuirmunq Patricia Ill:-l'artney. sm-inl chrlirmung Anlricnue Zzxlili-r, l"rr'.vlffnun liuurfl 1-r'p1'1'.s-r'nlnfirr': lla-an Nlary llarrison, u1Ii'ix4'r liullum 1'uu': Parole Kainin, .wflnlcnl swnzlfnrg Auilrey Yi-aziv. riff' p:'1'.si:lr'nf: lliani- 'l'onn4ln-FF. prwsiflruf: Paniela Slrvpln-iwl, If-wrmrlzri-g Ann Stewart. Hrwlnnun ll1ll'lNt'l'j Mary lilson, sw-1-1'f1l1 . lu .Ynl in fH'l'lll'l: Mary Fulton. prrlnliv rvlfllinnx clirlirnmng Sally Solnnt-r, rlssirlrlill fr4'sIfm1rn lulrixvr xl-1-mul l'mm,ff! -'Tuff ,ww Nxlvin Hlivzx, Nl:ll'u:11'4-I Vzuxlu-x, l'1I4-:mor XYImilY'mwl. lim- - - : ' 1 ': ' ': ' f - , . : ' .' ': lulh In: linlvull huloil Cnvulxn lhnlm Xlxlx Illln linth--lim Iulilnmrn. .luun Nllwhnlx, ,lam-I Ilwrwn, Inltlu lmlll. Nlfmllm Slrnulllx. Xnflvm- .lam-N. 1:nl'wl lzzurh. llrwrwllxy lxmlm-r. hrsn-nf .XlIvn. ialrul Xlzxrisxxl lmvix I'lffrf! ruff- Snlllx Snlnm-r. .lunv Shvxlvr. .lunvl vlfmlxnxfmn, Hurl4-nv Nu-in, tiny Kulxxm-lx, Hlltlw Stamp.-IX. lrvm- .Xz'lluxt1-mmf, linrul Wm-ilnl. llzlm- Slick l liuvlllxmw Xlllln-Irv Ivlrm-l'. llnrlwy Xlvhlllly. Nlnrtllu Mau-vlv, Nlsuivlmm- 1-4-luwvxl, Iimrlzx H4-H. l'n-Ima: .XII4-lu, lin-ily .Xlllmfsm Ilnlvllm- llum. Maury Iullmx Xml N11-xHll'I. .Xlury lflvm Nwfnml mv, .lvmllxlv Nluvgalll. 'l'lu-lmzx K1-lyllvlu-13 .Xurlrvy Kipnix, .Xmllw-5 Hivhill. l5u1'Pml'u Illxvlx. l11'n-mls: liilinx I. V ' ' . 'J hx lulmm Url lu! lllxm 'l'uI11:'InIt ,Imm Sipi--L. lmix liznlxlw, I24-Hx lilm-nxun. Kalllu-l'ir1v Xi1-1114-In-I' Ilullnm mu: Sum Hin-lwll, Vuvllim- lguim-4-, ,Xliwv Alxrllmxxx. Iivvlylu Ilurm-l'. lh-ily. .lulmnxs-11. Ihmun M4-Vnlullixlu. Valrulv lxulnin. .Xml Nlf'4':xr'lmx .Xlnllw-5 Yvnfiv. Mm XX'uIt'1-ruxlvilz. Xlunirzl Nnmv-ml. Nlalrtlln lllwim- lrfwlfuuru Iimlffl -Tuff :mf llaxl'lr:1!':A Ii:lv'nxl:elrI4-. 'lknln-5 linwllln-l':. llolwvtlxy llnmlw .Xl11Il'1-5' Putty Vvurl l'fv:lnx l':lt1'i4-in limvrlxxlnlu. -I1-:lm-ltv NIIIIIII 'l'lu-lu-vm Ilvuh Illini mu ,- Kar:-I lilll-4-mn-ilx. lim-urlux W4-nlu-Imam. .Xnnv I'rif-1-, .lu 'l'lmll1:u. Iivuilax Nlnlim-, Num-lx lAHlIiu'I'. Plmllix Hsxlwlillu. Nam-v l.iIm-x , , Nwrlffrl ruff .' lillwlu Silmm. lriwillzx l.ni1'4l. S.IHI'jH VVUIPI, .X4lVi:llrm- Xuvlvllllaln. Xlilwlrm-fl lmwlwlrlllnl, Sylvian llill, l'Iau':l 1'ul1w:lv1x.v Nl:11'yvXm-vlxm l'l'nn4-4-X l,u1nhl1l':I nllmf, mu, .Xvlrivlllw Zulnlw-r, I-'1':uw4-N Mm. Slxaxrml Y1-xy Paltril-in Hill. I.:xx4-l'm- Yanni. l.i11:I:l .Xyn-lx ME 7 I DEPE DE SSOCIATIO Dale Houston, president The Men,s Independent Association of the Uni- Most activity comes in the Monday Council, versity of Illinois is the representative body of the where decisions of policy and expressions of organized independent men's houses on campus. opinion on campus problems are formulated. Ac- Coverning power of the group is maintained in tion taken by this group is presented to adminis- the Monday Council, composed of representatives trative and student bodies as representative of from each of the member houses. The Presidentis members. The body serves a further function by Cabinet, made up of the oflicers, major committee disseminating information about campus activi- chairmen, and representatives to other campus ties and administration policy to the member organizations, acts as an advisory, executive com- houses. mittee. Another advisory group is the Faculty Besides co-ordinating student activity on the Advisory Board, a body of administrative and Illinois campus, the organization maintains contact faculty members which offers information and with other independent student groups by an suggestions about subjects affecting the organiza- active membership in the National Independent tion. Students Association. CllbfTl0f1T01l 'rnzi': Fred Kolojay, social l'1lfli1'N7lHlJ ,Tmnes lirics. .sf'1'11ir-as vllflirmlmg I,zin'1'e-lice tiralmin, A'.I.S'.A. Nulirmul fllllllllfllfillll 1-0-f'lil1i1'm11n: Donald Teague, irerisurerq Ne-al Ball, pulrlir' rvlalimm I'11llffI'7liU7lQ Frank Millspaugli. ITN.-1 Imnrrl rwln'r'.wnIuIiv1': Frank Ogren. student .senator Bottom row: XVa1ter WIQI'XN'lllll. r-onstiiufion vlzairmrm: Paul Smith, Xf'I'1'l'llll'.Iff Gerald Tomhl. viva pw-.viilvrilg Dale Houston, presifienlg Bernard Pech- ter, .sfilrlmil semlforg Dean Robert Culp, faculty ui1'vis4'r X I. F.: X E g . 5 .. f l .. xi I 1 , , . - I l G1--.7 g -I it I ga, 1 ft I at 2 . ,. , A If ' A K -.-. N ! . X? i 4 1"zu'ully A4Iz'i.vory l:flllI'IffTlI17 ruzr: lI01'lwl't Farber, 1'lm1'l1-5 lifillllllill, Earl Nvylvr liotfonz 1-0412 Robe-rt Pulp, of lrjfifilr Nut in prmclf lluane limllliigziil, 'I'hrnnas Murgan, Falvin Sitfvrrl Hou f'W vw Hc11l'1w1'nI11li'rf'.v-g,ll1'mimi'-v.- N0l'lll?lll Nll'Xill7lP. llomll' Higgs, .lulln llalsins, Jaime llnlv, Ronald llull'n1ann, David Svlmvfer, Neal Ball, X-Vdllvl' Wierwillo, Kvitll Rlillvr. 'l'll4lIllHN lllllllllllfllillll, lfllghl' ,l'ug:l1-n-. Martin llaiym-A. Gary 1'l1lllllllllS. XVill liruwn, Rivliaril llalvstri, lirnf-e YV1'igl1t, Rivlmrwl lic-11111-5. ln-onarrl l,if'lu-rlmin. l'l1:x1'le-s f'l'flNYllO1', Vllillimn .li-linuk, Artllm' llunivl. Ray llarm-s, liolrc-rt lVHg'llh'l', Davirl Levy. Dale Nickel- wn, lVilliaIn Sllllll1'l'. Alla-n liill'li0l', Irvin Krlvulik. Paul King. Phillip l"iolil. flHlllt'S llryallt. Xl'illia,n1 Kiplvy, Xvll'l0l' lh-ckvr, Phillip Migilal, fllllllt-'S VVl1itv, lls-nry Stanlvy. Ruin-rt l'artu1', 'l'm-:lily Russ, l'l4lwin l"lx'k0. lYaIt1-1' Mil-lwltm-1-. GL'1Pl'f1'0 Suwinski. lilt'll5lI'll Vllllfll-'l'lPllt, .lmnvs Reiter, Varl l1IlllflSIl'0lll, lYaltvr Roll, Rilylllllllll Mutlitt, l'l4lwin Fll1'TIll'l', Fra nk Uqri-n. llolu-1't 'l'1n'l'y, Rfllllllll Allyn-4-llt, Mivlxael Soltys, Philip Norman., Robe-rt 1'ls-vor. Frank XYillxp:u1:li. Paul Smith. M14-Ilan-l llill. .lim-pli Alma. if I ll, V i 1 iiii M AH... , , ...Qi M . 1 - .. A nterfraternity ouncil The Interfraternity Council is the governing and supervising hody of all social fraternities at the University. This group has the notahle distinction of heing the oldest and largest organization of its kind in the United States. The council studies such current prohlems as scholarship, pledge train- ing, activities, house finances, house management, and rushing. The Council is the legislative hody of the 58 fraternities on campus. As a legislative hody, its function is to protect and promote the individual houses. Campus-Wide problems are discussed at the regular meetings and are of great concern to the Council. The composition of the Council consists of two menihers of each of the fraternities. In addition to acting as legislators, these representatives serve on the following committees: Executive, Iudicial, Pledge Training, Scholarship, Creek VVeek and Samuel Erwin, lIl'l'Sifll'llt Program, Intramurals, Rushing, Activities, Social, Puhlic Relations, and other committees. Last year, the Interfraternity Council sponsored such events as Stunt Show and Spring Carnival pairings, a Christmas party for underprivileged children, Creek Week, IF Foothall, a free foothall weekend for high school senior class presidents in the state of Illinois, and various comnnmity projects. The Iudicial Committee, headed hy the vice president, judges all infractions of Interfraternity Council and University regulations and proclaims the penalty. The Board of Fraternity Affairs, com- posed of three faculty fraternity men, three local fraternity ahunni, and the Executive Committee, advises the Council. The Assistant Dean of Men for fraternities acts as adviser to the Interfraternity Council. l'.'.nw'uliz':' femurillw'-f7'up ruff: Phillip llrs-ssl-I, Kenneth t'ullen. Rluurim-e Pivltaril. lbnualil lame, .Inst-ph KI:-1'nnla, Wayiu- Al3lI'lllilll'l', Iirarllm-5' .lulinson liollnm ru1": Furl llaiuptou, Dean Ilnwnril Xeulrerg, uflriswrg Sillllllbl .l'1ru'iu, pf-1'.si1I4'ul,' I,lny4l lleisler, 1-if-1' pr-w.sirlr'nIg I.ou'ry Hayley. swf-rr'Illf'1f wif!! 1 P skit? Ifl'lIl'l'Nl'Il'llfll'I'N'T1lfI rnw: liurry Ul'Ul'lllllll'K'. Xvlllllilll Mviwtl-1'lit1g:. l'lrlwzl1'-l SYIWINIIIPI, In-xta-1' xYl'lllNllll0, Roy XPl1lIl'!'2I, Ki1'l1nrrI Ilillflrootll, John 1 llllltbt-rg:, f'll2ll'Ik-'N Lunmn, lhillip Millvr 1'1fir4l row: Arthur AIIIITZLV. 'I'luunxw llutlmn, .lfwk l3:u'1', Rolwrt lit-vlan-1', Hia-l1n1'ml Vox. xvlllllllll llaye-s, Vlmrle-s Srfhlnitlt, llonnlfl xY2ll'lll'l', Pzltrit-k Maillmlvy. lionalfl Iljivk. liunn Alspzulgll Nw-um! row: l,t-xrry 'IVIIUIIINUIL Phillip llrq-NM-I, Ilmmhl I.ung:, xvllllillll lJ:1x'el1prn't,A1'tl111rKruft, limba-rt Form-N. Ilnnzllfl Miller. Arthur Inwmll, l'lVl'l'L'Il Svhletvl' V intlmu ruff: .hm-1111 Millvr, Smtt Walks-V. Pnnl llittnn-r, llllllltw llnt:-llkin. Runaltl Kaisvr, Iiivluuvl NVQ-llnmn, H4-u1'gv Iiutxmty Ifwpz-'wwulurit-r.w---7'n,f mug livwgv Hll'l'l'l'lllPl'l'2I, Ruin-rt Vmnltnx. l'I4lwarmI lllalmux. .lohn Ilrinkvr. .Iuhn Small, SJLIIIIIUI Slnnxztlngavix-lx, Warron Gt-clptanl. .Inhn Rowe. Rom-r Nivhols, lic-rulrl Fowl. Rivlmrd XYintun vw-mul 1-nw: 'I'lmn1au Linrlqnixt, .lust-pln 1'unpt-r, l'1llLI'l'll+' Alfunxi, livorgt- llallu-r, I"1'wIvrir-k llvlllvlllilllll. .Iann-A llulmrt. Lynn 'I'rnr'lu-l1ln'0fl. John Crush. 1'lnu'lt-N Glhfru-cl, Lnxwll Mile. Hs-nry Lang, G4-ne liuist Iiullmn rung- Martin Mauna-t. Nlivlmm-I Yiillfllilll, liuhl-rt Nll'j'l'l'. Elliott. Zilla-ll. Nllflliltq 'l':11':1s, Murifm Slllllll. AIM-rl Imrvnf, lilvlmtwl fxllk'll0Wl'lll. 4le-nrm- litlgvll. limmltl l"i1-kt-I . U' " JU 1oR I TERFRATER YYY COUNCHJ The Iunior Interfraternity Council in its fourth year had three main ohjectives: stimulation of pledge class interest in the affairs of the Univer- sity, maintenance of pledge class grades on a satisfactory level, and the investigation and ini- provement of rushing and of Creek-Independent relations. The Iunior Interfraternity serves as a training ground for Senior Interfraternity activi- ties. Reports, opinions, and criticisms on campus life were submitted to Senior IF in an effort to improve existing conditions and to stimulate new ideas. The Council consists of one delegate from every fraternity pledge class, and its affairs are con- ducted by three main bodies. The executive coni- mittee, including the president, vice president, secretary-treasurer, sergeant-at-arms, and a Senior Interfraternity adviser formulates policy. The Ac- Cordon Kaplan, prcsidlfnt tivities Committee, Whose chairman is selected hy petitioning, deals with social and scholastic proh- lems of fraternity pledges. The Council planned the lunior Interfraternity dance "Pin and Paddle Ballf' a queen contest in Ianuary, the Iunior Interfraternity Banquet also in January, and the Easter Egg Ball in the spring. On Homecoming Week-end, pledge classes main- tained lmarriers on one-Way streets to insure the smooth flow of traffic while visitors viewed house decorations. The Pledge Training and Scholarship Commit- tee, assisted by a suh-committee of 58 pledge class presidents, made suggestions concerning the schol- astic and social training of pledges Which, when acted upon hy Senior Interfraternity Council, were instituted in the fraternities. Tap wow: Stephen f'ustn-r, Gordon Savill. tiillu-rt Moore, Arnolfl Milli-r, David KUl'llll'l', liif-liarzl l'llllIllllltlSUll, l1ai'ry lit-rnowitx, Ricliarml lit-vlier, Jnnles Lytle, Preston Kelley, XVilliam Larson, Robert Amit-o. .Iaincs lloatllvy. Roller! Singer, Rohr-rt llHI'lIlh Fuurtlz 'ruler Terry l'l1lu'al'4ls. David Geist, llawl's-lice llllll'l'tLX. Robert Troutt. Franf-is Iiolnn. ,luhn lirusati, rlmpluing George 'l'onn-k, Jaines 'I'ouuli, David Sliunick. Ricliarrl Smith, liary All-Flatt-lic-y, Max Knieriin, Leonalwl Gt-1'tli-r, Vlmrles l"t-y, lionalfl Hicks, llonalml Hess, Donald lirunilik Thin! mir: .lerrv Stella Howard Miller. liersllll Julinson. Daniel Seilvr, sr'1'yr1'1lnI-rlf-firms5 llavitl l"ust4-r, rim' prr'.viilr'ulq liortlon Kaplan, p:'r'.siflr'nIg Michael Goldman, x1v'rwt111-31-l'r'1't1.s':f:'r'1'g Peter tlustiat, XVilliuin Yonan. tiortlon Alnlstrnin ,Vw-nznl row: Gordon Sr-lilifke, Rohn-rt Hur-kollf Allan Yurumn, Dah- Millis. Ria-lmril Sainlcrs, .lalnvs lluclc, Vonratl liantz. .lnlin Nant. Stuart Fcrst Iinllnnf rmt'.- 'l'ln-otlow tironek, llonnlrl Sunn:iei'fvlcl, Jann-s Perry, llnviil 'l'lirnnas, llonalil Wnlfranl. lh'uw Duff, .Iann-s lloylt-. linger .lone-s, .lohn Lane .' -1"s lE ...' HUM! ll' - . I I 5 , ,,,- i 4 , S X X, Q' N .H 1? Y A ik 3 X 2 t 14- 1 Q A Q 8 . ., X 8 I iz. n ,, Q h K Km an M. gf Q an is X 'G Y giant w , YK 8 . if 24 Q 22 Q Q-- , -Y ,ff x x ww.. 5 . 1 A A K' . if Jb"2f?Lf ' ff 3 . ..,. , ,f , ,, rj 5 I is 'xg Gif 5 +' .. ' A , I .,., ft , ' w 2.3, '- - -ffnrxf 5, pf ' 2 N f. 1,-,"'-gg, 'ii 77171 K - f i i 5,22 5, K 11, Q - ' ' gg, 6. fi J 5 Q Q A , 9 5' 4' :V I lif f if" ifilfg W " P 77,7 r L9 1' .- VE- .- ' "ff .g,',,1'S:Zf, U , 1' ff ? k j"!fX,4 f. lj 3 1,j ' fi- A ' " 4 lilzzaffl' ' y-'gn k ,:,:1g ,f:s1s1 v2g. wr, , i: ' 1 X, isa-ga,:1 wi-H' Q-A, 71 - ,f-,, : . 6 : V wg- vga, , .f Q,.,:+Mff, 5i,1'2'fA , , ., S ,,.-- Le, f, " 5, gg 5 LVA, 1 ,rwxgirfv in .- . gy, 7 X: L, if Mr 'ff , vw ' "x.41f"' f Sk-P4f+-fi -' ' iff. .Lf A W i y 4' -1 2 vw, 2' 1 ,A .xii "',L- ' - 3 - - ' wx X f 'iw M-wif f -af? - 1.2, V: ,--Wi, fggiifz g if? is 51- ag wi, f ' ' if -aw my In --gfx' ' 1, 'elim - ' 2f ff1 fi A 2 K L' if ' ff J 4 g 5 A ,Qi h ,. X V Q ' f J-r .-.. E ',,h. 51 'xiffl' x ' 2 J my if 7 'is RR an V 1 A1 JN - A A - , mx YQ-- Q 1' Wm W , f ' l , , , ,iw ., . :,,:n,,a--f M .fy -- '- 'L' ,938 , H ,, A.,L, A , i - S , ,V ., ,,LL ,, ,L ,, L, xg. - V mf V1 T Q 422.5 - '- A ' Miw,:wff'1fff'iffgw if S ,gym 4 X , Wivxww We fgfc , V iifisf , I X' ' I 4 51 il x 'Z 5--qnm-f ' K , , A .1 ,Q M5 L 7585 "Q, nf f Y, f. , r 4, + Q 1 A - , Q Wsfifu ., QA? , ,W . 3 Alu A 1 a, kg M 4. ,. - U: .nv V2 .QQ L W a 2 gs E5 :Nik , , 5:2 ii , MN M l +2 Z' Aff I 1-,gf if ""' 4 Q, ,sy fs ' ' 4' , ' 3 f ,E - if M ,M ' 351 wp -wg., 2 'Ex Us ' if-I 5' 5,-M5985 ek .QR 5' ti -,r VX- Q 3 if v Uh f2mG'QF" Vernon Kretschmer, director Earl Finder, assistant director On February 8, 1941, the students, faculty, and alumni of the University of Illinois opened their new Union Building. More than 45 years ago, the idea of providing such a building was con- ceived on this campus, and a campaign for its consummation was actually initiated. In 1941, fol- lowing three years of intensive effort in which many Illini and others participated, that idea was finally and fully realized. Constructed in accord- ance with the best and finest traditions of early American colonial architecture, it is one of the most distinguished buildings of its kind in America. But notable as its architecture, furnishings, and equipment may be in inspiring those who use it with an appreciation of beautiful craftsmanship and dignified surroundings, this building has an- other and a finer purpose. It symbolizes the demo- cratic spirit of a great University. It is a place Where every student is equally Welcome and in which every student has an equal share, a place, also, Where students, faculty, and alumni may meet each other socially and informally and there- by promote the best in Illini traditions of loyalty to their University and to each other. Today, the Illini Union is a cultural, social, edu- cational, recreational, and service center for all students, staff, alumni, and guests of the Univer- sity. I'ni,m ,lflminisl1-11linn7To,i raw: Hobs-rt BI4'Xahh. Vlmrles XYertz. ,l1'illllI' Sauyer, Sli-lla 1'ameron, Alive llxirl. IVa1'rn-n Rainshaw, Kr-nun-tli lthoiles Ifnllunf mu - lernon lxretsi-lmiei' Irene Pierson liar! Fimli-r Marjorie Arkwriirhl . . , . , , 7 i f .' .- KZ-H' Robert Wall president Illini Union Student Activities is the largest and most varied activity on campus with 600 student workers. New students got their iirst glimpse of the Union at Fresh- man Week Activity Night. As the fall progressed, Stunt Show, Homecoming Badge Sales, and House Decorations were events open for student participation. On football weekends, 2,200 students participated in Block I. After the game, students and alumni could attend Union dances and other fall events. During the winter, the Union co-sponsored the Inter- national Fair with its foreign displays, 100 Banquet honoring top seniors, and High School Circus for high school students. In the spring, Mothers Day, Spring Musical, and Spring Carnival were sponsored hy the Union. lawn. iofmil .lop mn ank Millspaugli, Fllimlwtlx 'l'hoinns, Irene Pierson. Clmrles liowi-ii, Prof. Vlmrlm-s lirigh n onnn lcnson lose i ook lull lnri-'1 o ii Arinstrong. Andrey Yi-axie. lit-'l'll2tI'fl Pevlitl-1' lntfom ron Susan Honaith Prof. Robert Mayer, Rhea Peterson, Robert Wall, David Day, Nancy Aiulra-ws r in In inon I e srlinn-r. 'I'errf-nr'c 'Mc-Mnnon, VIVIHIIHRS Sorlerstroin , lil i'5 Z wE2'l'..EJ'SHA"3: xx ' TM ' X 'lili-.1 ILLI I U IO T DE T ACTI ITIE Rhea Peterson, owe president During the entire school year such programs as coffee hours, art displays, social forums, jazz shows, classical music hours, book reviews, and movies are sponsored by the Union. Illini Union Activities began in 1944 after the completion of the Union Building. Its seven programs were directed by the Union Board which included two members from the Menls League, two from the Womens League, and live other students. Today, Union Board is composed of eight student direc- tors, a staff adviser, four housing group representatives, three faculty members, the director of the Union Building, and the executive secretary of the Alumni Association. The present Board acts in a supervisory capacity for 25 student com- mittees. Imon Lreeutzve Counrll .Top row: Barham Lnehring. Paula. llresee, Nancy Andrews, Ray Barn-lay, Gm-don Johns, Howard llenson keith lilanrl ford Arthur Muriax lohn 'krmstion Thomas 911 t B 1 S ' gr, . in ers rom. ermrrd Pechter ottom rim Dorothy l runkow, Rhea Petrso , R l , t VV ll Cl ' ' 0 n over a , iarmaine Tourville, Alice Mayer, Henry Swlunidt, Ernest Hnmphrex Qusan Howarth Lancs Taxlor Nlaigmle Wie-gand, NVilliani Sullivan i H 1 ' gfg X A " diffs -A M. S., V e i :Mk K, ,, ,,.. mi if ff F f M X iv s ? I gi'-sv 5 ' W m 5 g Z ..,.. ,.:, , M . . A g g.ff 55 Q I 2 flu i ff 5 Q M 3 'X i 55 Y, Ire-nc Pin-lmoll, .S'Ul'illI llirvrlm virll l?iVr'1'lm'.v ff Im!" In rigflfl: XYilliuI1l lilxlllmr. 1'I1:u'l4-N llauuiltun, lrm-lu' Pic-lwvyn. K'lal'vl1r'v In-xw-l'1-Ill UNIO UCIAL DIRECTQR -0 Spring Carnival Spring xIllSiL'2ll Honwcoming Decorations ALUMN Jazz-U U IO CA DID Pep Rally Y ? if . 2' .Sql .JH DEPARTME T OF LTURAL ART Bernard Pechter, director Block I Fine Arts Club Sophisticute Town Forulns .llujor f'lllIiI'Hl,1'IL--ldfff fo riglzlf Nan:-y 'l'4Lylur. Uluh Nrlpllixliwzlrjg XYillinm Sullivan, lilnvk l,- f'm'f1l S1-lmvlllmz-l1f11', Tull-n If'n1-num .Yrrl In prlrwl: 1jtlI'81llj' f'1lwl'fl'l', l"inr' .1rls Nufr-vlluir'1w'nffTup rn1".- Paul Hvllnln-, xUI'l!lHII Smith. .lm-I 1'nlu-11, .Nrllf-:'l1rlirm:'1l T011 ww: Slltqllflll llzxlxvk, IM-llu-l'I Uvllhy, 1":1t!'iv'll llnrolfl lfislnlu-in. .luv-ph 4'nxi1xmam 1911-1-Ilill, Silllilfil llialmcmi. RUNS Pflttvr, Arthur Nlnrruy Ifolinnz rrzw: I.inrl:1 Vnxq-4 Holm-rtsm -luhnmn, Xanvy Swain. lim-utlly liullmn I'lll1'.' Hn-rnlfl Vnlu-n. -lmly l'4-inigrvr, Sum- lxvuglv, ,Ianni Altnm l'2LI'IOI' Xlivllnvl lmwe-nlllul Howard CHPQISOII, zlircctnr Pep Rallies Slyring CZl1'lllN'Hl Union Mf1vics CHIIIIJIIS Talent N11 1 11111111111 11 1 11111 ll an 11 LZII4 1-1 1111 11111 Mzxrllxn u chulrnzf I1 I ff to right : Delbert L3 1 11111 4111 Ii0Ltl H11ltl111 111 Alilflll Idlth Hoyt liuffom mu N lllIdX G111 e lx-'Illl e Pr-t 1 ka DEPARTME T OF OCIAL AFF AIR john Armstrong, director Homecoming Mothers Day Dances azz-U-Like-It K Jflljlll' CVl!Iil'lILIfll"T1l1l z'n1f': Avtlnn' Murray, Jflzz-I'-Lil.'1'-Ifg Hn-nry Srhnlitt, llmmwfnming liollum row: Uarolyn SH?Ull'l', .llnllfvfs lhlyg 1'llzu'l11aim- 'l'mu'ville-, Imnf-:nv Snb-chairmml-Lcfi io riyflft: Vlmrlvs Gibf1'ie4l, Mary -ll2llIll'il'k, llarbam Gordon, Rivlxard YVQ-lIn1f1.11 ' ' H A J, Nut in ynllwl: Kayluonfl Gl'?tIllIlll-'l', Pe-rry -RIUIIIIILH, .Pa-ts-1' Ilnssx-lllmxxlx, 'V'I""ff""""""'l"P Nfl"-' Jililvf R4'lMl'U, JHUWN 1111111-yi ' 112111105 IS1'04le1'ic'k, l'au'nlA11dc-rsull Hullunzf raw: Ann Mm-lu-ll, Jluwurrl f'Ul'lll'iL1l, .l0A11n Fllllfll 5 K if f -51 f +P' I. f Nancy Andrews, flircctor Dads Day Coffhc Hours B2l1'Dt'l'Sl10lJPC1'S CdIll1,7llS Relations DEP RTME T OF T DE T-ALUM I RELATIO K' .. W' 9 Jlujor C'l:airm,vn,-Left to rfght: Gay Ronlmm, Drulx Dayg Ri:-lmrd Buttlex, Hrlrbvrshoppcrsg Gerry IQYQIIVB, Campus I-'clafmmwg Iborotlmy lirunkmxy f'ojf1'4' Iluurs SIlII'K'71Llfl'IHI'Illllyllll rnlr: .Iuwlilh NYall11'igl1f. Jean Stm-y, Alun S1-llruerlel' Hoffvm row: Kenneth Fritz. NHIIVQ' EVHIIY. Pnt1'i4-in Lay, Koluwt, Sillylq-gf.-in Nllll-l'1lllfl'llll'll+Tll'! row: Marion Asppr, .Tom-I Nvodlluan, Patriviil Mullowney N01 in panvl: Raynmuul Gl'8lIllIl4'l' lioffom rnw: Paula linslmr, BIZLPQ' L4-onarfl, Susnn 'I'evp:u1'1lv11 .4- S7 .1-wma DEPARTME T OF TUDE T ERVICE Susan Howarth, director Stunt Show Persmuicl High Sclwul Circus Music Hours Major Ohrzirnwn-Left to right: Paula lireseo, Muxir: lloum, Terroni-0 Mc-Mahon, trnnxurerg lVlarjm-in Wiegand, I'erso'n.nelg Barbara Luehringg, Stunt Show .Vol i11,pz1neI.- Sheldon Ham-k, High Na-lmnl f'irr-rm Sub-r-huimnwz-l,1'fl lo right: Virginia HHIih0!'1lB, Nada Rowand, Sub-r'ha,i1'me'n-Left to righl: Judith Simonson, Elaine Fonmly, Mary Iiarbaru lirown, John Ma-hrholz, Jerry .lohnscm, Putrivia Carroll Schumacher, Alice VVeber ml SME i 2m x5 '-I a Thomas Soclerstrom, director I11tc1'11z1tio11z1l Fair Sp1'i11g Musical Social FUl'lllllS Public Relatifms Fo1'eig11 P1'0gl'21IllS 111 1111111111111-131,11 row: Sflllllfil t'111'11r1w, SKIP I llllllllllf l'111x111 NIIUNX 1 ll 1-1111111111111 lop mu Mmm Sch11111'1.1l111 N1ct0r Slllllltl Claco llvillklll Pvlclnelz Alllllll 11111111111 I1 11 NIHNIN L oft: 111 1411 Ii0l'llb'llP G0llllIt'l'LIl'l'. M111-11511 Jmes llilllillfl, NN 11111 N Bottom mu llll ll 1 Sel 1 81121111 1101311111411 11101 111 'Nunn Ntlllllilllil, Susan lilin-xs111:111 lJ111111llr1 for r'1nlirn11'11-'l'np ruff' ,- .Xmlrm-:L Llllllb 1111 11 all XM Il I4 ll l x 1 Nlarilyn Nairn from ruff: llvnry vlvhlllllilllll. Mem Num lm' Mostly work-but scum plav Putricizl Hill1JL'l', u.s'.s'of'iutr' zlircctm' lim .lHn.-ulinfre Ilmrril'--Toll ruff: l"I'2llIlx Xlillspaugli, llenry llllllllllllllll Vvilliuni I"oi'syllu-, lloxyarll Gleason, l'i'ol', llarolll Schultz Inillfnn ruff .- Xlargaret Xlonls. Nlartlia trail. Dean .Xuan-s Iaiulln-ru. -lam-s Nolomon, Pati-una llallv,.l,A PHlrI,.i:i Ryan, Palm-Ia Slit-plum-i-fl This year, Campus Chest is celehrating a decade of service to the campus. It was estahlished in IQ46 at the University of lllinois to prevent mnner- ous charities from constantly soliciting students and faculty memhers. Campus Chest is unique liecause it is the only charity fund raising organi- zation allowed on campus and can truly he con- sidered as 'ian activity with a purposef' Each year a general fund drive is held through- out the campus. The proceeds from this drive as well as those from the Faculty Fund Drive and Spring Carnival are allocated to various charities l'lanning Campus Chest drive which may he local, national, or international. The charities are selected hy an Allocations Board composed of representatives from major student organizations, representatives from the Chest, and three faculty advisers. Other functions of the Chest include a hook drive, a clothing drive, a photograph sale, and other sponsored events. All these activities plus many more serve to keep the 80 memluers of Campus Chest husy. The symhol of the organization this year, 'Athe helping hand," expresses the sentiments of all the menihers of Campus Chest. Campus Chest office The Young Women's Christian Associa- tion otlers University women an oppor- tunity to work, play, share, and grow with people of many races, religions, and nation- alities. It serves as a medium for the expression of creative ideas. The basis of the Illinois "Y" is Christian growth and fellowship with other young women by participating in educational, religious, and recreational activities. The University of Illinois Y.W.C.A. is only one branch of a world-wide organiza- tion of women. The Illinois association tries to promote a deeper understanding between international and American stu- dents. As a result, a special emphasis is given to an international program. The International Area is only one branch of the four major spokes in the "Yi, wheel, with Christian Emphasis as the hub. The other areas include Membership, Per- sonal Life, and Effective Citizenship. Committees serve every interest, and the girls enjoy their work on special events throughout the year, such as the Thanks- giving vespers and the annual Christmas Doll Show. The "Yi, serves the campus and community further with its Freshman Camp, International Suppers, and Little United Nations. Y I s . O C Q A I Dianne Doolen, president Freshman Camp at Allerton Cabinet-Top row: Marlo Lange, Orra Lee Womeldorlf, Jo Ann Hostettler, Jann ltlc-kr-rt lioiiom raw: Eula Rodenbaugh. Eleanor Palm, vir-0 presizientg Dianne Doolen, president, Sally Barton, at-rv:-etrlrgl-Iwfwllrfv Not In panel: Dianne Baumann, Helen Migely, Phyllis Leonard 78 - . Lame --.f wlf M . .fi Ronald Kareken, president Y.M.C.A. l'.flI.C.A. Stn-rl'fTop rmr: Rohr-rt Fryer, Robert Hansen, Alhert Herman Ilollom ruff: John Prive, Harolfl lngalls, Mark 'I'lnnnpsun, Phillip Ross l'ulfin1'lfTup rnzv: Rivliaril Hl1l1letIe,'l'lmlnas Mn-klos, Mark llllllllllllhilll, NYillia1n Spvalnian, Kula-rt Hansen. ,Iohn Gnrluinl, .lorry Stannn-rs, NVilliani G4-rilvs, Albert Herman. .lnhn Price, Adolph Slaughter linllnm row: Gene NVineland. recordvrg Ronald Karek .Var in panel: Thomas 4'hanfllvr, Ri:-hard Koeller, .Tohn en, pre ltliea, Deepening the spiritual insight of stu- dents is the main purpose of the Y.M.C.A. Through its Wide variety of programs, the GYD serves the campus as a non-denomina- tional Christian organization. Fifteen standing committees with their projects provide opportunities for members to develop leadership and understanding by Working with others. A better relation- ship between students and faculty is achieved through these committees. The HY, places special emphasis on an inter- national student program. It also sponsors a Wide freshman orientation plan. By working on these various programs, stu- dents develop a sense of responsibility and are guided toward a more meaningful per- sonal life. In addition to providing a way for stu- dents to demonstrate their desire to help others, the 6'Y', benefits them in return. The doors of the Y.M.C.A. are open to everyone. It is a large, well-furnished building with numerous facilities for study and meetings. During the day students like to have refreshments in the popular Kaeser Room in the basement. sirlentg Ronald Maris, niw' pr+'xiflw1i ltlrlward Nagel. Lee WX-sl, Mirlmel Smw-rei n gi f 2 Q.. James Kennedy, associate editor Carol Muenter, associate editor Nancy Dowling, associate editor Art staH-Left to right: Herbert Murray, Prof. William Kennedy The Staff of The 1957 Illio tried to produce a book which would reflect all phases of campus life -its social events, administration, and organized groups. Four seniors, an editor and three associate editors, planned the production of the book and supervised the over-all work of the staff. These members of the staff were the judges of an art contest that chose the artist who would do all The I llio art work. Eleven junior editors were selected to be in charge of the different sections of the book. These sections, are Chicago Professional Colleges, Sports, Residences, Activities, Seniors, Organizations, Illi- Noise, and University. S0 Steven Stroh, editor ILLIO EDITORI L STAFF The sophomore staff, under the direction of the juniors, filed, typed, cropped pictures, drew lay- outs, and wrote copy for their assigned sections. The freshman staff worked on both the business and editorial staffs, doing whatever work needed to be done. During the spring of this year, the freshmen and sophomores attended a workshop in The I llio office to receive training and instruction in the many phases of yearbook work. 1. Eu ,, ' 'S-12" -Q ,....-'ani vlt'l'l'4'll I-ahh E -Q Jlln1'nr lf1lIlu1'.vf-l,1'j'l In rr'-fflflg Vvvil Nllwnrllm-5. Immu- llny Vyunl. l2:u'l::1x'n Williulnx fllflflll' l:'1lf'Inr.v-flmfl In rifflfl 1 Vylls Xlaunlvll, llulu-vt Iiutlvr, Klzurlo Langl- A'up11rmm1'4' M1117 .- Xlnry lil:-we-tt, Mary Iiuxlx. Pulrivia Pauly, llnvixl limwlw, Sumn Kalll. Pntrivia Milla-r. J:-mm-I S111-alll-1' .Yul in, punrfl: llurry Kellogg. Gloria lil'2lNllt'll. l'a1'nIv Mahnke, Susan Pratt, Virginia Slll-'lTUll. Patrivia-L Vlnflin. Sllll'l4'y ANlllHll. NHIIFX rlllllllllllh, Lynn l'v?llI'1'llllll, Pat1'i4-is-1 ll4'llu1'lnutt. ,loyw Pm-te-rs. l'a1'rlI liautz. Fir-lflr-1' lmwrling, Tlmynaa Rmxlvy, AlilI'Nll?lll Ulm-n. lil-al1'ir-v Matukus. Jurlilh lhlwln-y, Jill XVallzu-P, l'Ilimxlu-tll Wulfl. Alive l'arls4m. lilLI'llHl'!1 Ingulfl, lllnrk Tulnploton ,J v " Y K 1 ' Junior I:'rlilnr,vfl,r'ff io riyhl: John Kl'UIlV5lll. Mary Aflfii, Wamln XYylliv, S l, .1 NIHLV Dufour, a.s-soeiutrf business nmnager john Lytle, husiness manager ILLIO B I The Illio Business Stall is kept busy throughout the year with advertising, sales, and circulation of The 1957 Illio. Every fall, The Illio sponsors The Illio Beauty Contest which is under the super- vision of one associate senior manager While the other senior manager directs the freshmen on both Illio staffs. The general manager is responsible for the operation of the entire Illio Business Staff. The six junior managers are divided into two departments, advertising and sales. These man- l ' ' 1 litlllllllll ltonulwl A ESS STAFF agers handle the general office Work which con- stitutes a large part of getting The Illia distributed. They organize all of the data, set up the work for thc freshmen and sophomores, and supervise their activity. The responsibility of selling the books and doing the general office Work falls to the fresh- men and sophomores. All of these students work to enlarge the distribution and to keep the popu- larity of The Illio high. Soplmnmrv' h'Iujff4Top r1m'.- Rielmrv Harris, hall - . nrle " " ' ' ' 'W' ' 'er Nia 'b-tl Lutz. Jauim- Catnip, .lullith llivelx' lirottrim rnzv: lulixalwth Austin. Pauline lfaullull, Pamula llm , l rl i l Not l71 panel: Nil-liolas Varras, Delores llarhy. .lane Faulkner. George Grubb. Henry HUSIIIHII, .Iohu llullson. .lorrnne lnuess, l5m'hal'a Langley, ' ' ' " '-' ' ' 1' '-.' R --rl Janet Rl-issen, Uurol Svluuiflt. .luuvt Zaclmrias Nellie BTf'TARllH'llllI1, Ann On, frllfillllllt-' Radu, Delorls el , Jack Carlson, associate business manager 3 S E iV?"""'lb..,, llllllvlll' Ii1f.vi11v.vx ,1l1lr1zlfn'1'.v: J1'Llll'I, Nivhols 4' .lllmrw Iilz.vir11',w ,llrnlflgfrv-.vp Vrni: NV1-P1lw1', N01u11 0QO11n 9 0 1111 nmrs. 4'l1a1'lcs Fay, lCir'l1:11'rl AI4'll4liNl1 Iwurllz 101 1111111 lxmxdlxlu Y L ll 'L R N1 ful 111 4xu11rle1 IN 11. a11x4f11n, Ju:-litln Ih1111InII, Vhgiuia 'l'v111pl1- 111 f 1111111 L1-f111111'4I, MHl'i+'TI:l II1-1'ws-pg, .I:1111- Allison. Hvvu Kriv A 101111 :nw 11:1 Lr1H11111l 1X 1 18 111 11.11 XII Ollkl 'ut 1'111ul Killwr, NJIIIVX GFHIII, Allll Mahla-1' lmffom 11111 ONN 4-ln 111 1 L 11 N011 mum S 111 lkll 1111 llllt 1', 1'a1'0I Killor, .Imwi N1-ev:-s, Jam-1 Marln' S V. IIZFH1 ilk' Alice Potts, editor The Daily I llini is an independent student news- paper, whose editorial news policies are deter- mined by the student editors. This publication has been serving the Illini for the past three- quarters of a century. The executive news editor is in charge of per- sonnel, news-gathering, and day to day operation of the paper. The reporters on the three staffs cover the University, student groups and activities, D ILY ILLI I EDITORIAL TAFF jane-ne johnson, exzfcutiuz' news wlitm and Champaign-Urbana. The sports news is covered by a separate department. A copy desk staff edits the articles of the news staffs and keeps a morgue file. All editorial and news functions are the responsibility of the editor-in-chief. Every afternoon stories are written, and each issue is put together in the evening. With a late news deadline of I2 a.m., the paper is Nput to bedl' at 3 am. Slujl' 4'4lil1n'sfTop run' .- .low f'nllove1', pf'ml4lf'Iiun vflilnrg Peter Yllfitzvl. wily zwlilnrg Roberta K4-snivk. rrlnlpus iwlilor f . ., ' t. ,' .. A . .1 gp.: Y Y ' ' lmrlUG'it,lKf,'llA Nlvftllllh,51f':':lI?,'mfl""'N 4fllf1ll , N141 ily ll l lN"l- "' "' 'H' " HI 1 .Sporls NI11jff7 up row llownrcl lXl'2lllNl'. Iralvlrg Ilavlrl llt'lll1lt'l. ' ' I' ' yymnzlsfir-.vq lr:-onarnl Ernst, u':'+'.vllillyg Mark I,llI't'kNl1lQ.f. intru- OA in ll rn IN llntlum row: Ilarvey VVitts-lilwi-g. fouthullg Mark Novak, spnrlx 1-flifnr: lin-oi'g:v Svhiunm-I. hu.vl.'vll1f1ll .Yul in przurlg Merton Sillxar, ussistunl sports rwlifnrg I"i'i-dr-i'ir-k Klein. x1f'in1minyf5 VIIIIUIIHIN I'll'4'k'Illill1. ll'Ill'lllfl .'lf'liz'ilir's Slnjf-1'up rnzv: Margraiwt Molitor, Mary Sf-hnlnmr-lwl Sllllilllll' Putn-rw f'UllNfHllI'L' Ululllfl, Nlaria N4-rmfak x M ' , . . . , s-,, nrllyn libel liullmn 1-:mn Juzlith f'4lll'lIl2lll. l'u1'ul LL-nf, Knherm Kauuvn. .I1-2 Srhrntll Xul, in, prmrl: l':4lW2lI'41 linllaulu-1'. .Yurlith HUIIIIHII, Mari Lyn XVil liallls, I:l'Y"l'ly Kunia.:st'rn'1l Vampuw Nlajfflhp row: Yernalie- Mnlmerg, lfhlward lizuwr, Neal Ball, l"1'ul1f'e-5 Aullsl. Roberta Resnivk lfutlum mfr: lSau'lmm lxakoff. Mary Siehort, lim-l1aru K1-ouuh f'H1'l'0l Hinkle, Nam-y Cubbauu Viiy NI1lj7'gTnp 1'nu'.- .Iames Kullvrlgv, Ri4'hm'rl Xvhipple. Iii!'llill'fl Arr-hlzolrl lfollum rnzf: Susan Niumlxinski, Arlenr- NV0lf. .Toanml Ruvk .Nut m panel: Juvk Volwell Vupy Nlrlff-Imfl in riylhl: .luyve Pvtvrs, Lzulrm-I Mudsvll, Robert lvrry, har:-L Mltvlwll ill T Wade, associate business manager Ioan Cattaneo, business manager Fred Linkon, associate business manager erry D ILY ILLI I BU I ESS STAFF The business section of The Daily Illini is composed of a display advertising department, circulation department, and classified advertising department. The display advertising department has a copy and layout staff, sales staff, and dispatch stall. The copy and layout staff is responsible for writing all the copy and making up the ads for local adver- tisers. The ad salesmen act as contact men be- tween the paper and the advertiser. The dispatch staff distributes proof to the advertisers, proofreads all ads, and makes the page layout of the paper. The circulation department handles most of the paperis clerical work and plans promotion projects Senior Managers-Left to right: Claire 0'Connell, circulation manage Patricia Long, classified arlvffrtising 'mmzayrfrg Patricia liyrne, zlispatch manager throughout the school year in order to "boost salesf, The clerical work involves keeping an up- to-date file of all subscribers to The Daily Illini, billing advertisers and subscribers monthly, hand- ling complaints of local subscribers, and making a daily circulation report which determines the number of issues to be run for each addition. The circulation department also maintains a complete daily Hle of the paper for the convenience of peo- ple who Want to buy past copies and for a com- plete record of campus news. Also, the circulation department plans the student subscription sales campaign during Freshman Week. The classiiied advertising department writes and handles all classified ads. Junior ManagersfLffl to right: Carole Glassmarx, Mary Coffman Mary Long, Paul Van Deventer 86 ia , .i ...A 'SRA J .A-an Circulation and Classified Stal?-Top row: Donald Cyrier, James Lytle, Edward Rohde Bottom row: Patrivia Allison, Beverly Blacksher, Diane Erickson, Constan ce Polich Ilixplay Aflircrtisiizg Stnjf-Top 1-nw: Richard Ring, Jer- ome Goldberg, Jack Ruth, Kenneth Goodwin Bottom row: Gerald Cohen, Leonard Gertlel' Keeping late oflice hours i ll Donald Ceargi l111.vi1ies.s mumzgcr Pctcr Philhowcr r'irz'ul11tion nianugcr ILL1 OI TECH OCRAPH Representing the College of Engineering on the Univer- sity campus is the Illinois Technograph, a magazine Written and edited monthly by students of the north campus. One of the original ten members of the Engineering College Magazine Association, the Tcclmograph concluded its 71st year on the Illinois campus at the end of the 1956- 1957 session. It is one of the oldest magazines of its type in the country. The purpose of the magazine is twofold: to provide the engineering student With a representative magazine in his field and to train technical Writers. So that all areas of engi- neering are covered by the end of the year, each issue of the magazine emphasizes a different phase of engineering. Valuable information in fields of science besides his own is thus available to the reader. Robert Bohl has been the ad- viser to the Teohnograph for five years. He is also the Na- tional Chairman of Engineering College Magazines Associ- . ' Harold Hirsch, editor .'s-af 1 .fax - Robert Bohl, advisor ated. Top row: David Koniyathy, Donnie Snerleker, .Tack Sis-bert. Roger Harrison. liic-hard Yan Nvfwlllilll, George Hicks, Glenn Andrews, John Brennan liollom 'I'0'lU: Jon Uvrushka, Robert Bohl, adviser, Dorothy Hazel, James Kries, Frank Hunyady 88 PHOTOGRAPHIC TAF F Charles Shuman, photo clue The Illini Publishing Company Photo Staff, an independ- ent body, is responsible for all pictures in The Daily Illini and informals for The the photographers Work one afternoon and evening a week on the 'ibeatv and any additional time needed. Illio. To complete all assignments, The staff has two company-owned speed graphics, how- ever, most photographers prefer to Work With their own Rolleis. The staff darkroom is equipped to develop roll as well as sheet film. Specialized developers and processing aids are available for special assignments. All photographers are trained in the use of cameras, dark- room aids, and operation of the Fairchild Scan-A-Gravel' Iulian Anderson, as-.s-i.s't1u1t photo ellief with which the staff engraves all Daily Illini pictures. Light- ing is an art of the staff and is made use of in natural, bounce, and multiple lighting. Top rule: David Mnxzy, -lJ'lllll'S Rnylr-, David Farlson, l'Irlwa1'rl Sm-lunialt, .Iolln Kr-nwarzl Nrfznnfl row: .lfil!'llill'1l R:-icllelt, l'lllXX'lll'1l Blc1'all, Gloria l'lt'llIll'l'. Julian ,Allfll'l'SfIll, Frerl Soavly, George llart, liunalvl Stone Ifuflum rule: lfl4'll?ll"l SWHIXNUII. John Keller, SM-plien fl2il'Illt'2iI'l, Lowell Griflilli - 89 ' ' 'mmf ' . Frank Schoolcy, chairman The Illini Publishing Company is a non-profit corporation chartered by the State of Illinois for the purpose of printing, publishing, and distribut- ing student publications at the University. It oper- ates under a board of control headed by Frank Schooley, chairman, and Paul McMichael, general manager. The board is composed of four students and four faculty members, Who serve Without compensation to help give student publications the best possible printing service at a minimum cost. The four stu- dents are nominated by the Student Senate and elected by the board for two-year terms. The four faculty members are appointed for four-year terms by the President of the University upon recom- ILLI I P BLI HI C COMPA Y Paul NIcMit-hael, general manager mendation by the Dean of Students. These faculty members control the finances and appoint the senior editors and managers for the different pub- lications. These publications are The Daily Illini, The Illio, and The Illinois Tcchnograph. The company operates a modern printing plant in the basement of Illini Hall, manned by union printers and pressmen. The Daily Illini and Illi- nois Technograph are printed there, along with a variety of commercial printing for student and University-connected organizations. The I llio itself is produced in other larger plantsg this year it was printed in Bloomington and bound in Chicago. It used covers that were made in Chicago. All the engravings were produced in Champaign. Illini Ifnrrwl of f'1mlrul4Tnp 'row ,- .lov Sutton. Jessie llvatlliiinn. Prof. Ribi-rt Mautz, l"l'nuk Si-liuoli-y lfnlfnm row: 'I'lminas Ainsley, liernaril Filler, Ann Funkliuuser. llonnlrl Long F399 Wiki i M -iw. - joseph Scott, executive director UN IVER ITY THEATRE Jean Anderson, general manager The University Theatre is an organization de- voted to the study, practice, and development of theatre art. It provides a major activity for hun- dreds of students interested in production work and acting. A faculty-student board determines major policy for the Theatre. The Theatre includes a profes- sional staff and graduate students, who serve in an advisory capacity as technical assistants. Any regularly enrolled student is eligible to try out for roles in University Theatre plays. The 1956-57 season included five major productions and a special Contemporary Arts Festival presen- Ifnivm-sity Theatre Board of Contvol Top row W l S tation of an award-winning new play. The Workshop Theatre and Playwrights, Work- shop provide experience for beginning actors, di- rectors, and playwrights. Graduate students direct the plays under the supervision of a staff member. Several groups of one-act plays are presented each year at Workshop. The University Theatre student staff provides manpower for all of the production, stage, and business crews, which do the behind-the-scenes preparation for the productions. Six senior man- agers and 18 crew managers supervise the work. I . V ' - ' : es ey wanson, Robert Str-vt-ns, Wade Curry, Joseph Scott liottom row: Karl Wallace, Marion Hunter, Jean Anderson, Cameron Gallette Not in panel: Allan Holarlay .,, .w-11116111 V w 1111111 Ili? 11 rt Ste 1 1 IIS 111 1a111111rl 11111111l,Q1'1 11 U IVER ITY 111111111 111 N 1 1l1l l.1l11xo11 . '1'11 1 H1 ll Kin- 1 1' , sfagr' 111111111111 -i111',w.v Nlnjf .lI111111y11'1-sf l.1g1'l 111 1-i11I1l.- A111111 Allmxzxy. 1 I IJ1I11111l1 111111 p117l'il11 111111111111 111111 1l1I1'1'1'I1.x-1111 111' 5 - ': 'z", 111'4: l'I1'111-st II1111111l11-1-53 11111 uffirr: 8:1111 Y:111ul111. l11111,w 1111111- 11111'1111'11I 1 1 -111 ASN111-111111 Nluyff' .1lr11111y11'1's- lm-fl In 1'if1l1I: f'l'iSMlllll1' Kla11'i11:1kus, Tm 15,1 Hoge-1' Fitz-Cs l111si111'.s'x 1111111 92 -'oi -rulcl, !l,lIf'l' Nlawy FlA1'llt-'!'il'k 'io 4-4 -4: ,W YIM? 'Unk Naam-3' Cliclclc-11. an M prmlzwfimz H1lllllI,QI'I' IU-1111111-l1'm1 Nluji .llllffzlffafzwn Twp rmI'.- lil-tty l,lIl'li4U'. li:mtln'yn l':ly11u, llnvill I'illvmzl Nfwnul mux- 4':u'ul Xl:-rm-l', Alilflllll Alaviwn Iinllnm rung- .I4-zllmv rltillllhllbll. Nulxvy lilnlvls-11, l'n-:sy Glu-1' 'flmmzxs lla-num-ns, l1fm'k.s-Imp tfzwafrc' lllIlHI1,Q1'l' .l,x.wf'irlIf' .llflwlffrwv uf ll'n1'l.',vlfuff 7'!fw1lM'r'ff+ lmfl In riulfl: SIIZEIIIIH' l':-tm-rwll, ll:1l'lw:ll'u Hvxlvl' .l,w1'.s-lrlnl .llr11uryf-r.v- Twp rf, 5 ,V 'I' in, Alprrill Il li.-l'1'ulle:ll. .Klan Vurlx Third ruff .- lixxlu-1' liuwnfvlml Nunq llllljl. Ama Sngnn-t'1-sl. Sally Qlnaivlwlllnllsll, Putrim-in l"rm-lmill Nw-nm! rung Ibm-otlny NlllllYilII, 1'alruI Iiramlt. Kluruurm-I Sisk, Kntllvrilu- Ks-mlviezll. liilllllvvll li:unkin,.Iu1lillu lh-lt linllfmf mu: vlaulu-N fktln-ru, lmrntlnv Vllzllllln-1-X Hnlw1'in-llv Waltvrs I1 H , . 'MII lP1'm-2:4-l'l. lilnim- lll'!'llNll'lll, l'alri:'in l.imll1l:ul. lrvm- .Xruvim'xu1n, NliII'!'ill'l'l Hn-iml, lirlm-luv Alfomi .Ynl in pm1r'l.- livan lluvlx. N1-al l'I1-lu-rl. llc-Nh-1' l"mt1-lg lYillinm Huslin, fll'Ul'iI1' Swift Q .. ll A l A 5 WL ' 5 fi IQ: lamp- X' If lxnu ull N Hllll, l.lu5-l Allimm, Nnnry livalllnulx. Xlllllllllll lh-lllmrl. llolm llill, Nulwy llvllfli, Nivllulilx 'inf J' 5 W Q lll We xg l ,gf 1 W' A W. :RUF sv George ML-Kinney, technical director Teclznif-al ,1.wsistant.v-Top row: Paul Goldberg, Frances Shreeves, Svntt f'miu, Joan Smith, James Nlnyer' Bottom row: Arvin Jackfon, Robert Goldman Webster Smallcy, workshop drrec tor Workshop Theatre Genevieve Richardson, costumzere 4 Sfl'!'l'f!'!lI' Numrrl l7z'.s'irc Clara Behringer, director Hedda Galzlnlzfr H eclrlu Cabbler U IVER ITY THEATRE PLAYS S-fm.-...L VY, ss f H Man :Incl SlllIl.'l'HlfIH King Lwzr King Lvrlr Churln-s SllllullL'l'i, zllrffctur - ,ffk ml Mun and SllIh"I'HltlIl T110 Caine ,Uufiny C4I1lI'f Alllffftll Xixrx 'xlllllll rlmr If U IVER ITY THEATRE PLAYS Thr' Cain." Klutiny Cfnur! .wllffilll 9' I- Burnurrl Ilvwitf, flirvrlof' A Strf'1'tr'ur .NVKIIIIITI IJf'.s-irr' 1 VEWYKQH1' Richard Hagen, senior manager Diantha Spires, senior manager S AR CO RSE Since 1890, Star Course has been host to inter- nationally famous artists in the fields of music, dance, and drama. This year Star Course again presented the best in classical and popular pro- grams. Eleanor Steber, Leonard Rose, Rudolf Ser- kin, Dave Brubeck, Robert Shaw, and members of the Berlin Philharmonic Orchestra, directed by Herbert von Karajan, were the stars that presented this yearis entertainment. The Star Course is a non-profit student organi- zation sponsored and controlled by the University Concert and Entertainment Board, a student-fac- ulty group which makes all final decisions and supervises the appointment of staff members. The two senior managers are the over all directors of Star Course, one is in charge of personnel and the other in charge of finance. Working directly under them are eight junior managers who supervise publicity and advertising, ticket sales, and concert arrangements. The sophomore members number about sixty each year. Their responsibilities in- clude ticket selling, ushering, and general oflice Work. Freshman managers, of which there are one hundred, usher at concerts. :cert mul l:'nl4'rI1linnu'nl lirulnlflmfl In riyllflf Pm-ter Yankwich, l4lHLl'll'S Dolouu. Alive- S4-Ili-ir, Prof. .Iolin Frey, lii4'llMl'll Hagen. All! lux 1 Prof. 1llHl't'lll'U lik'!'llHlll Nu! in panel: Prof. liuauv Branigan, lliantlm Spirvs. Alive liakvr, .lun l'ncl'l. NYilliam McNair xi g,- gfgggrg,-.aus .,,,,,,. 4 ,lrzmrn lluurrm fx 1 f- . 1 .IIIIIIIH unrlmz Af, 'es yu W A , . A L if ummm 45'-sz I ,f,fa- ,4 sl- , +A fr: ii M ' ,Lf af. L, . V,,.,,mf . X L-, 4 QW 5? gp h,k. . ,,,. 621 Q L H 9 , i 1, W ...ff wan , A., , .4 4- f :ew . .aj 4 Q, 15' Jw, ips, V 4 Y. A4303 .,,, ,gm ww aff? ,1 f, AV.. M WK' Z' 4 . , Q . I W1 ' f , V I 4 , L.,., ' I , ,, ,.. ,, - "' 1 jg, x , iff: x " ' 7 'Q' ,- al ""s ' ' 2 ' , Q Hafi gee k 1 " ' 1 - Y' U1 , , .,,,,, M, H A .,:q.,. , wif 1 - ,V L - L 5 :- A L ,, ff' ' N' :2,x- , V,:. My E ,, 'Q STAR COUR E ARTISTS I Leonard Rose Berlin Philharmonic Orchestra Herbert Von Karajan, cnnductnr STAR C0 R E 2 if in 2 ,- Rudolph Se-rkin ARTISTS STAR COURSE ARTISTS 104 The Student Senate is the representative under- graduate governing body. Of the 42 student senators, two are elected from each of fourteen districts by student vote, with the remaining four- teen selected by ten student organizations. Student Senateis function is to represent the stu- dent body to the administration and faculty, to appoint the student members of various University committees, and to exercise general policy-making authority over campus activities in conjunction with the Committee on Student Affairs. The bulk of Student Senateis work is carried out through an extensive committee structure Where policy is formulated on many problems which face students. Under a three-commission system, committees study and propose action in such fields as traffic and safety, human relations, student discipline, student economic welfare, international student affairs, class and curriculum, National Student Association projects, and changes in Student Senate by-laws and the Code on Stu- dent Affairs. A special branch of Student Senate is the Fresh- man Council. Composed of promising freshmen, it meets periodically to study freshman problems, HL-rbcrt Lassiter, presizlent to help Senate in various projects, and to gain ex- perience in campus activities. The district councils, co-ordinated by the Sen- ate's vice president, are composed of representa- tives from organized houses Within each of the 14 districts. They establish a close tie between the Senate and the individual student. One of the major projects of the Student Senate this year was a United Nations celebration. TDET EATE Ntzulcnt Nl5'llll,,fl?7'4I1l row: Rln-a Peterson, Carole Kainin, Suzanne llrnnlqow, llianv 'l'Ulll4'llt'lT, Ali:-v lit-ling. Marion llunter. Sandra l'llll1'l'XX0llll Georgeann Smith, llc-vvrly Maslan. lh-lnorali Blair Tlrirrl 'rmf': Austin lianney, Pt'll'l' NW-iss. Llerry Stoller, Solomon Kanun, lit-rnarel P04-liter, llonalml Long. .lerunie Tanlu-l, llavirl Valle. liilwin llawlt inson. .laines llolrart, Prof. Valentine .lolust ' S1'r'onaI row: Jaines Pinney, .lereniiali l"rnin, Dale Yllillarml, Nancy Sanrlers, llenry Tliulnann, lla-i'lvei't Lassiter, .lurlilli Cleary, Ronald lxaisei Josepli Vusiinnno. Frank Millspnnuli liotinm 1'nu',- liaviml ltngrii-r, Morton lit-rntii-l4l, ltic-liaril Collins, Ralph Allen, .lnlin Martin. Slack lin-anpiw-. 'Paul Ulilcnliop, David Narlvlestone, Sid A , X1 I' WA! H., 1 3 ,sa Il fl M 1:'1'er-zzlilif f'onm1irln'-1'u1 mfr: David C:-ide, frammissioncr o .vtwdezzt liffg David Marble-st,ono, r-nnlmixxiunvr o' rwlur-alimml u ni:-.w Holton: ruff: H4-rlwert Lassiter, l'1llllI'7llllll,' Jvrome Tankel, freasurerg Jack Be-m1p1'o, l'll7lHlLlNNIUliK'I' of l'll7ll1llLN Ilffllllwj Henry rfillllllflllll, wwf' p dcnlg Nancy Samlvrs, secl'e!rU'y Comnzitlrv Cl1llfl'NIOIIiTOP row: Bernard Per-hter, Jack Beaupre, David Marhlestone, Paul Uhienhop. David Cade, Jeremiah Fruiu Botlom row: Georgeanu Smith, Sidney Hormell, Alive Beling, Frank Millspaugh, Judith Cleary, Jmnes Pinney N.. wi 4' '49, " L 555 1 xv X -'Lf -M f J. ,,.,,.. wr-4 1 ., Tw sf M , M A.f. H Prof. Karl Gardner The Committee 011 Student Affairs is a part of the University Senate. It is composed of eight student members chosen by Student Senate, eight faculty members and a faculty chairman who are appointed by the University Senate, which is com- posed of all the full professors in the University. In administration the Committee on Student Affairs serves as an advisory group to the Dean of Students, and in policy matters it is responsible to the University Senate. CSA also works in the field of extra-curricular activities as one of the principal contact points between representatives of the student body, the faculty, and the adminis- tration. The purpose of CSA is to provide valuable serv- ices to the student body such as assisting them in setting up plans of self government, in manag- ing their social events and activities, encouraging their sense of personal responsibility, preventing extra-curricular activities from imposing on their scholastic progress, and helping to organize and maintain living conditions which are safe, health- ful, and moral for college students. The committee in collaboration with the Student Senate Writes the "Code on Student Affairsf, which is a set of regulations guiding the operation of all student organizations. COMMITTEE O TUDE T AFFAIR Tap ruff: Sainuel l'Irnin. Ralph Mutli, La Vi-ll Ili-nd--rson. llerlwrl lrassuer, David Nlarhli-storn-, Ralph Johnson, 'Vhonxas llastingrs. Wi-nrlell Miller linllonf row: Rhea Peterson, Diane 'l'oim'ln-IT, IM-an Miriam Sin-ltlen. Suzanne lirunkmx. Ilalln-ri liulley, Ili-rnarvl l'm'lllvx'. IM-an Dorothy lrither- lanrl. Henry Tlllllllilllll. Dean Iiilnarll Stafford The Co-ordination Committee, a sub-committee of the Committee on Student Affairs, is responsible for regulating certain events of the various student organizations. Primarily concerned with dances, concerts, and other general University events, the Committee supervises and administers regulations for these events. All petitions and other details of the events must be submitted through the Office of Student Or- ganizations and Activities to the Committee for its approval before any contracts can be made re- lating to the events. Other specific functions of the Committee are: approval of budgets, supervision of the printing and use of tickets, and regulation of physical ar- rangements. Each spring the Committee prepares a calendar of events for the coming year, this is submitted to the Committee on Student Affairs. The Committee is composed of two faculty members, the Dean of Student Activities, and eight students appointed by the Student Senate. Represented are: Illini Union Student Activities, we E i David Marblestone, chairman Concert and Entertainment Board, University Theatre, and one senator from each of the four housing groups. The chairman, a Student Senate member of CSA, is appointed by the president of Student Senate. The Committee, now in its ninth year, has been instrumental in preventing program conflict and competition among student organizations. CO-ORDI ATIO COMMITTEE Tap 'r'o11': Ria-lmrd Hagen. llnnalml Long: K 1' I xlll'l'SUll, David Marblestone, Dean Vern Hampton, Frank Ogrcn, Prof. Morris Carter, Rhea Peter- HOHOIII rfrflv: Judith l'lc:u'y, Varolc an ln, ,can 1 is son Not wn panel: Prof. Ralph Multi A 'M I1 H 11 ,JFK 2 M . r sa, 12zi3, :vp . ki K-qi fu Rib.. wr -un ww .llemlu'r.v.- Deanna Afriek, Marjorie Anderson, .loan Baer, Maxine Halter, Pat,rii'ia liell, Vl'illiam Bennett., David llerman, Robert llertoni, We-sle.. liieritz, James liloom. i'arol lloren, .lohn Brahms, George Burllal, Evan Burk, .loyrc llyerly, Alive Mae Farlson, Emich Carlson, ltllaine Yen Vhang, Jeanette Chang, Harvey Vhaplik. NVilliam Uheesman, ltlmily Chval, Tlieodore Cracks-l, Gladys llalluge, Carol Doi-ring, Carol llldwaiwls, Jeanine lilliott, Ruth lilmer, Winifri-rl iflI'lCkSL'Il, Judith Fleer, Edward Fleistclill, Joanne Flynn, Vincent Giamalva, Myra Ginsberg, Ralph tiool, Carole Green, lfna tlremnn-ls, Geraldine Guren, Ruth Hadler, Judith Huge, Mary llahn, Ric-hard Hamilton, Mary Hauatin. Marsha llansrozn. Carol Hay, June Hefter, William lleiser, Lyman Heller, Mary Helper, Nan Hoadley, Marjorie Hot-rrlt, Collette llolman, Elizabeth Hiihliard. Constance Hultine. Mary Huntley, Tlioorlore Jahnko, lllleanore Janssen, Toni Kaposh, Rita Katlin, liarhara Keer, James Keohane, Charles Klin- dera, Carol Koehn, Irvin Kovalik, Alan Krause, Helga Kriz, Priscilla Laird, Joseph Laske, Ann Lindt-mann, Hal Liu, Mary'Doll Matrhett. Evelyn Mf'Anarm:y, .loan Mcllearmid, Roherta McKinney, Carol Nlf'QlliiklIl, Julius ltlonge, Gerald Monroe, Jeanne Nichols, Helene Nourie, Judy Olson, Alfred Pinger, Sylvia Polovitrh. Jeannine Ray, Sharon Reese, Arthur Heisman, Marjorie Robertson, Mary Ann Rot-kstad, Shirley Ross, Faith Roulwik, Jean Rushton, Steven St-hatz, George Srhimmel, John Seliwegler, Sue Shapiro, William Shaw, Celia Sliallenhc-rg, Patrivia Sholder. Sigrifl Shook, Betty Shuliert. Paula Silverman, Janet Sleasman. Margaret Smith, Donald Sonnnerfeld. Roberta Sones, VVilliam Sortratz, Ronald Stewart, Mark rll0Ill1llt'i0ll. Patrif-ia 'l'esar. Allrert 'l'homas, Dorothy XVinkelman, Roy YVolf, Alherta lVollif' U IVER ITY CHURU ORATORIO OCIETY .llrmber.v.' Mona llolione. liosalee lloyd, Sllil'll.'Y llreirlensteln, .lllaruaret llretlirle. Janit-e l'ami lam-l Vornelius t'ois'ia'1 ' " '4 - - ' 1. -1 .. i.t.xii llllllll.1 atiula lP.il1y1i11i.e. Elizabeth llrysdale, l'llizalveth Dulany, Marlene Gt-rlier, Florenee Goodrivh, Naney tiroth, Nanvy Hanks, Pearl llelms. Annabelle lluhhard. Maru' aret Jones. 'l'ln-odora Kant-llos, .lat-queline Leng, Sally Lewis, .ludith Loeke, Marilieth Lutz, Ann Srott Mason. Marne Mr-tlrath. Jam- Morgan. Mary Noevker. Renate Opp:-iilainler. lieln-era Pilllfillll, t'olleen Patton. Mary l'rii'e. Mary Rohn-rts. Jeanne liodi-ins, Marilyn Sln-rman, l'arol Snedaker, Virginia Svai-h. Marilyn lYatt-rs, .loyre xVl'lSSlllHtll. Margaret Anstin. Susan lilark. Ilarliara lloomir. Paula llresee, Lois l1rig"twil Susan lil'flXYll. .lanive Valyert, Alive Varlson. ltlllen lit-nijisey, Karen llomke, l'llixaln-tli ltldxyartls, Dorothy l"urt'it'li. llarhara, fi1'illllllli'I', Elaine llall. Diana Haskell. Marilyn lleitmann. Ruth Johnson, Edith Jones, Claudia Joslyn. Anna Kant-llos, Margaret Larson. tllaire Manning: t'arol Mt-l'i-ei: Dorothy Messersf-hmirlt. Audree 0'f'onnell, Joanna Peithman, Edith Pfautsvh Susan liif-hartlson llarhai'-x Kivlw-x' loririine Rohm- Setsu Sala , . . . 1 y I. A f . , . . it . Virginia Sargent. Marian Soule. Joy Thomas, Marian Trilk, Dorothy Trotter. Lois Van Zant. Katharine NV:-ller, Lorna West. lileanor Yvhitforfl. lletty Y2llllilYl1'il. Allan Ainlfersoii. .l, ll. f'hamhers, lVillis llupery, Furl l,I'lllllllE'lll'l', lirurt- ltli-lclanrl. Donald I"rir-ker. .lohn llill, Norman Knahle, Alfred Koellinsr. Vliarles l.ynf'h. Kenneth Rinehart, XVilliam Srlhowalter, Murray' Smart, Robert Smith Larry 'Parlor tis-rald liakker YViIlinin f'arlor'k. lbayid l-'rir-lier. tilnnn tlroth, John llall, Maurire Jones, liollert Kidder. l'lrit- Kovll, George mliiit-wsf llogi-1' Norton. Mirhael llogi-rs. .l. P. Huina. John Kund, William Sommer, Louis Svarh. George Swift. Phillip Winterzrerst. llarolrl Wiren, Peter Yallkxvit-I1 Mgfu, ,.,. 7. ,. Ki' img! 3 DQ A A '2 i .,-:W ' ' wif 3 26 4534 K 71':"l::'fiJQ'l:fffjfe5f6gf,Q,giMfQ,'55fS5?5q'- INR f ' L Q V Wwyy Y ,.,-5 A , ws y W , , ' M -2,- x Q ,Wg X. , fish: ': .ff-:zz 4 +21 fafffw' in v :: .:g , , Em . Q, ,f ,Q ' S f 7 3 - 1 g s-v:gf-:g,,:ffff msi wib ' QW? 7 f I smw,-w,vJ...-.iw .. . was af' eff " " Lwsg.:3kx,.JE.-if 1' J.. Q1 . ffwm-,Ti '.1:,:'f1:f':" if ' ,-Mi 1: .,,. I fc 5 W , K ' - awe. W V is y ,K , M ' i Y sig . ..k, A N. Sq: sf fn x i Q Q S ig Q 'Y v K4 45 L . K X 'Q .img . ,F fi J 3 gg? wb 'gg .v fig ? F X Q hx A Q ES f 17 'H MSX QW all xv 44 sl ,X 3 y gm J .A f: gm :,:-'Z:?f1i?M: il my fm QM me Ma W ,kg - 4 ,Vo ,ukgr W , 7 . f Af M-A , ' is 17 gt K ff ' 4 ' 'L W 'Z 5 f,.,.3.e ' 23' 'Y E f J A L A! x 1 1, ' x"""f V TT, V ,... .. X, it , W . M A x ,, , ki- wi li U 'B SQ All ?' Y NM' ' N h ,fa I , ,, kv", Y g , , , ' f A ' M , ' I L Z . ,, 2 L KWW . . W f -a1:v'wf :- ww. J pr' ...,. . , an 'Q-,ur x ff X, " ,N . 'fc ,555 6 Haj gil. ian , 1535. 4' uw I, -flew M ,f ,fvgffw K Q f a li ,,,W"L , V U., E, L , 1- we H, -MM M . L' . f ff. ,gf ,Q . 1 2 - X, - ' W' 1 ' ' L 'L A Q ' " f if M, ' Q 1 K , A ,. U ' A , 5 Y " 1 ' A, A K - GQ Ain K gy? f. wp: M, :--, ,. wig-,g,,3,,gqg: M '- 75-sgg -:,E:Q:,. s14:.mQ,1 yi f i' new,-fg j' A ' A ' ,I -In ww f ,V , My , ,...A. M - F37 'lm' L: :if .-fvif ' 4 X f ,V iq V aim . EW 7 I .Z J, Sk in QL ik A , Q13 L -f -:ins 'V ff , f Atfff ' W5 Q5 ,,ilu'r.v,- Max Adler, .lowph llvvks-rllian, l41ll'l'j' Ht-'llllHlll, l'1rlfz11' li ' . ll 1 "l B ll g eyvr aux owers. William ilu:-her, .lann-s IN-'p1'K'llf0l'Il. Morrill llivrker, Rossa- llnttxwile-r, liraflforvl llylxt-'lllH.ll. Stanley lflmlx-n. 'I'ex'ry l'lflu'arrIs. liarry l"el1r'e1llrac'l1er. .loel l"iM'ln-1' Harold l"ol't Arnold l"l'Pllll1i Rivlmrsl lie-novew lillly liuorlinon, Ria-lmrfl Hmnilton, lflrnm-mt Hanson, Alun Holz, David .lone-S. l'Iugn-ne Kalley. llliivlmul KPPIIMII-. lluvizl Klingeli Martin Imveiisoli Freflz-rim-k Iliiivivurllv. linrron Lislwrg. Roger Inunan, .lurk Manley, Nfllllllill Mayvr, Rivliarrl Bll'Gllll'k', .lxunem Mellon, Floyd Osternmn, Varl Rein hurt lolin Riplvv llxvifl Wpruv lla-rnlvl Quk IMIIIIN 'l'refil Rifllalrl Y 1 W ll 1 Rul ' ' ' , . -, . 1. , . . -. , - ' an 1-4-fs-1, wrt X ralmlik. lvlllll XVnlton. Robert Warm, lxolrvrt Wnyrmnn Rl4'llHT4l XVBNQ-Il, Ronnlvl Ye-ual, Robert Young JU IOR ME 7 GLEE CL B Lina xi I .e. f " . M K 111 j ' +911 A be - , ' Ai M ww N rv Przlcticc makes perfvct Ojfir-Hrs-Lcfl lo right: Mary Jnnv liven, pV1f.vifIf'nLg Suunflra VVilc0x, vim' 1ll't'Ni11l'IllQ Zoo King, s1'r'r1'I1l1Qf1g Ruth Rulil, fl'!'llNllI't'l' WOME ' GLEE CL B l'1l'N,SllfI1'!lll4JN.' .lam-t liritt, M:n'g:n'n-t l,t'llllDbl'X.J0'?lll llUl1i1'1'llHlll,lit-'flj'iI0iI7llf'h. Donna .lnlmmn. Ha-vm-1'Iiv iiimh-V. ,Ivan Nivuln-tti, liilula lialnsvy, Carol Shaw, Mary Tvws, .lnnvt 'l'ur111-y, Sandra YVats0l1, Szulndrn NVilm-ox Y Y Nwfnzifl NOHVIIIIU-V: Uarol Adams, Phyliif l'l'llU'hlll!'l'. Elimhotll Hlwnrrls. Gail Ely, Mary .hum Evn-11, Mary Hnmrivk, Lila l'Xt'iL'ilA'l'. Diana lXl'H,lIllF Ann Mathis. Nnnvv Mm-llvr, Murle-iw liitwillvr. Vurol Uvf-rzlm'f. Iionorn- Rarm-lowo, .lnnv Robb, Karol Ruiwrts. l'm'0l Snwluka-r, Doris Yaniw Ruth XVills, Rnsalyin VV0lf4-. .lzu-qniv NVo1'Ililc-Y. mia YUUUQI ' ' ' ' I izm4t1'nhn Kamen llumko Iuau l'utowQkv Vurul IIIIA' liwomiolvn liavvw Nam-x' Hur! Alluxg Anita iiongluux, .Ismu izunplwll, Jam- larrigzu, . - , ', . . I . l, l, . A ,. . ' " ' " ' " ' " ' "H '--' 1 ' "1 ul ' ll Nlarilxn Simwun. Lviul XYPI'Iil0iIIl, Joan xVilll'iiillli, .In-an Am- lung, Janivo Kurhat, xfilllj Mathis. lntium Bhlxu, ftlliit Iuumdlm, R tl Iwi, A 1 I Zinser, Yiruinia Zuvks. v , :'Qm ,f ik I .I A5 51 -1 'i uiiuvlglllv T W 'X in ,,. , ,. A ai: Q I r'vx I i , I . 1,. '- my 'L v' , , M , l? il, lk , ., cw fx! Ja as 4 gk 1 Q 1 I , W mn Q Q M? 5 mg . ,lg !' . f i E W1 1 , M 'UA' - 3 7 - H' f -f x H V -,L ,, , .Ali . 7 1 M W ki V: W. ,A , . f bww? K? :J i3,ff. .1 ,lux X H '11 + . VAL. i ' xg 1 fxU1 1 mga, ,., 'ig . I fx F 111I1'1'x.- Aleestis liishop. AlHl'Vlll Kl11I1'l111ik. Heinz Perez. .I111-l 1ii11111l1-, S1111f111'1l R1-1111i111:. I111111 11111 s 11 1 I11y1'11 Poll111'1l. A111:1-line lZ11t1is111. .l111litl1 -P4lll1'Ll'll. lii'l'Il'll1l l'll1ri1-l1. M111'1h11 W1-111l1, SI1i1'1i 11 1 11 Xlyr1111 H1'l111i11, lxlHl'g2il't'l Kelly. lfllllllll 'l'1'1-1l1'1-11, lJo1'11tl1y I"1'1-y, l"r1111k l1i1-l111-11s11-i11. 1111111 1111 1 11 1 111111 IS111-ketl. .l1111i111- 0'll1-ll, Helly A1'1111l1l, lI1-1'l1111'1 xlMl'Hliit', li1-111'1,:1- .X111l1'ix. -lllllll W11l1l1111. 11s 1 1111111 Us 1111 11 l'l11111'l1 M1-l'11111-, Nl11rvi11 lh1l1i11, Willialn Pllllllhll. lJ111'f1tl1y A1'111l1, P11l1'i1-in 'I'1'1-1l1'1-11, f'l111 11111 1 s 1 11 lx'11 lsllillll, liolu-1'1 Pt'l'l'j', Mary M1-K1-1111. .I111111 M1'l.1-11-l1i1-, J1-1111 Kelly, K111'e11 Smith, -lllllh XX11 1111 1s1 ll1'111:k1111111, .l111litl1 llt'llllYl'l'y, lll'l8ll1i llul1111-s, ll11w111'1l l'111's1111. N1111111111 D111-11si111,:, liosx 11 1s1 1 1 1 151111111 111111 NViIli11111s. 1'l111'11t111 l111I'l'1-rty. Alice NI11l1l111', l'l1l11111111l Willi11111s, l'l1illi11 KL111111-e. K'l1111'l1s M1 l1l111111111 I11111 !111s1 111s is 111 NN1 11115, liillwrl P111111. Vi1'1:111i11 'l'ill11ts1111. -l1'2lIl ID1- U1111111. Rlillbll Lutz. Rule IQ1-asley, l1y1111 H111 ll ix IHXI 1 1 11111 K111'1111I1, R11l1111'1 N11l1g1111, 3l111'1i11 'l'i1-rsky, Oliver l1y1l11. lit-'llllvlll lillltlllllllliq, li1'I'Ml1l A1111 so 1 HI 111 1 X 111sl1 111 1l111'11si1111, ii1'l'IlHl'll S11-i11l11-rg, l"1'1-1l l111s1-1.1111l11-. .luck ll1111s1111. .I111111-s Il11tT. xY2ll'l't'Il Smi 1 nu 1 1 1 11 YMPHO Y ORCHE TRA The University of Illinois SyIllpll0Ily c,l'Cl1CSlfl'll, 1111111l1e1'- ing 93 players, lllClllLlPS music SlfllCl0IltS 1111cl any other stu- clents from tlie University wlio can qualify. Besides l'Gglllill' C0llCGl'tS, tl1e o1'cl1est1'11 ilCCOlllP21l1lCS ll clistinguisliecl soloist for ut least one Star Course concert 1111- mullly, zmcl it also enjoys the privilege of worliing witli guest C0l1ClllCt0l'S of i11te1'1111tio1111l fume. A11 1111111111l liigliliglit of tlie Ol'ClNtStl'illS activities is tlie Concerto Concert. Tlie Ol'Cllf'Stl'i1 attracts l12lllOl12ll utteiition at tlie COIIVl'llll0llS of the Nlusic EClllL'2lllJl'Sl Nllllillllll Confer- FHCO. ,.. 111111111 lltk I 1-'lNllll Nllll 111ll f1ll111t Pil1lDll, Lz111ru,'I'ilI0ts011. .fuhn NYi11ki11g, .l111litl1 'l'111'111-1'. XvH!'l'f'l1 U1-1lst111l, Iil1'll1'Ll'll Pioximx 1 11111 1 1411 fllllll IM 111111 Mz11'j01'i1- H11l11-rts1111. .lark l"r1l111'l1, l'lllg'4-'llt' Yingling, lialph Asl11'r:f1ft, .l111111-s V1lll0I'l1 NUII 4 1 111 lllllkN M1111-11aa1'. 'l'l111111as R1-1-111-1'. K11l11-rt K1-lly. .l111111m l-'y'ig:11, Martri M11111'1-, AI11- P111'11t1i, .l111f lx n1l1111l11xl1 1 1 Hllllb 01'l11111l ll11l1111-N, Mark Wellvk. Phillip Z1-i1l111z111, l'11lith l11'111'li1111111, A111l1'1fy V1-azie. Ki1'f111 NQXOII lll4X 111 11111 lt-'lllllllllll XX1ll11111x. 'I'1-ny l'111l1-1'w11111l, fll5ll'l'ff2'l l.:1H'1-rip, G11-111la Li1'l1t1-11l111r1:1-1', lJ0l'1lIlly A1'111It, 11111-lla B111111 ith 1 x 1 111-11 Kem-k, Nam-y H11t11l1iM1l1, Julia. Vush. M1111 livllingf. I1i111l11 llawkiiis, Roln-1'I11 M1lxl111111 11 1 1 1 f1111r.f1 llNl2lIlN9ll. llllhlll' P1-111l11-1't1111, -lllllMlll Pairlwr, ll111'l11-rt K11vk111-, l'l4llIll1llKl Willi11111s, 'iilitll P1 1 111 1111lt1111 1 111 N 11111111111 l'I1lwi11 'llllH.yl'l', Roy 1'1111si115, li11l11f1't Nvllgvll. 'l'l11-111l111'1- AllI'l'llN, .l111lith l'll'l'PN, .lan liaih A 111 111 ll nik lx111111tl1 lilfl0IIlllIllNI, Haskell Sextun. li11l11f-rt .la1111-x, ll11wz11'1l K1-11111'1ly. lii1'l1111'1l VHllIl3lllll'lll, Phxllix li 11 1 X x 1x l0l111 Sk1'111l1-1', ii6'I'l'llIl A111l1-1's1111, .lllllll D1-1011111-. K1-111111111 R1111l1e1', 'l'l11111111s P1'i1'k1'It, 01111 J 11 11111 N1m11111Le1 1111l1111'z, vlPL1'li H2lllsC'll, 14111111111 l1:111sf111-1l, .l11h11 'l'l1i1-111f111, YVilli11111 Hallo, Roger l'liiZ'fi0l'1ll4l li 1112 It 11 1111 11 51-arly, .l11s1-ph S1-1-1-1-st, Myi-1111 Nl11I1.+1i11, xUl'lllilll l,llt'llNill2'. li11l11-rt K1-llvv, li1-111- Fox, ,l11l111 N 1 111x 1 1 UIIIIPNIIII 'lllllllllilh 15111115111-, li1ll11'l'i S11'a111w11. ,I11l111 M1'K1-11zi1-, Phyllis Y111111g1-1', f'l111rl1-x li1'111lk111l1 CO CERT BAND The University of Illinois Concert Band, coiiclimted hy Mark Hinclsley, is one of the l12ltl0lliS finest collegiate 11111sic11l 111'g1111iz11tio11s. With Zl complete i11st1'11111e11t11tio11 of highly selected student miisieiuiis, it perforiiis the hcst music in ll pinfessioiiul lllllll11Cl'. This year tl1e luuid has 11ppez1re1l in the iiistallutioii of the Presideiit of the Universityg the i111111g111'11ti011 of the Cov- ernoi' of Illinoisg the third illllllllll Festival of Cmicert Band Blusieg tho sixty-seventli AlllllV6l'Sill'y Concertsg ll concert tour to Ohio and New Yorkg the fifty-eighth z111111111l Twilight Coiicert Series, and the 1111114 COIIIIIIGIICGIIICIH. ., - M M A, A 4 W -M Hx-1,1-W-V ,ww WH--'N',g iff" qw - ,f'-wawrf-Mfiw,'vii,-"g4i1i:iiggijgg ,Mg 113,62-f112l-'V-L .G ,A :L ' - ' ' ,WW A , W 4.5 , v , sl Y, ' ,A , - - H' i rg' ' I A 5 ' 5 2 V 1- - xg if Q - as f?-2 V X -, u ,ff 1 Sf, ,QW 05135 ,, may -G-gif' 4, X 154 S D si Q, Vx 1 v 'f' A., 'Q' 1 I f , , f ,, 4 X 48 - Q? ' fs ,z xg,-,f, W ,,k V 4 ' f ' I A f 1 W 34 . ' 56 EV' ,, 1' ' Nz, K ' if if - if if sf ,ef A Q' ? -014W Q E ,- -L ,-4: X ,, ,Q w xv Q? -ff "3-F' xr. , 5 Q X 5. ' S ,ff , 4 ,,,, M55 2 V Q sy if .K M , V '44 -'X , W f v.:. "4-g2'A?Q,ft ,FP-' QW ' ti- ' 54' I Y 3-is ff' 3- EY s V 5 " ilofxl' ',4fly?i-vign WY .Eff " ' H X , , ' ,. fa , .A , 'V Q56 K' ff'-Y' :jr 1' wg .. us M QA 4, -1 ,Q , 'wg 9 wg A 1' . , I 'vi 1 . , , V - Vg gi V 2 V- in Je gi 1 , X ui M J ,ga , Q, 1 K W, -Q, v " ,Q-I3 .,,Q.,. f 2 - ,,, 4 65 ff' 4 V il' f Ng .4,'E,,,, w 5 , W if , ff J 54 0, 7 1 'Ar A, f M, Q , . Q4 V , A gg f f mfg 1 QV' v 5? 'E' , ,jc Q' 1 ya "' Z . Y A , in xA may .rf 5 if . 7, 1- 5? I 5 1 ' 5 f - - M - H 9 J 'M . 1, ff' !f A T I fm I -f gm - -- A - ,W 2 A , ,f Q U 1:1-4 ,1 Q ij"ff7. ' , - 131 f 5 4 k 4- ,Q M- , ,.--f ,A KB' 39 K -' :X X -V- " vw , k f , 1 ..... y. 1 -1sif2iLas.aLgg- ,MJ . 1, 'E1 f, Y- --1,,,,, , A v xi ..rL, I 5 , . K 79 J -,X - --, I 1 fax sk' Xff , ,WJ-f , ' ' . ,,-- vw. . iq, , 'af . ,wg- Qi - ,,i,.,Z. V A ' 5 f 'jv- ,Q 4. AY " fe' "mi ,iw , " 5 511' P f Jw, ,sm -, 9 ' ,ish x ' ,, ,gi Q U. M, A xi -1, ff ., U f S .fn if , X mf- .. S QV ' '-,mb ' 33? Members: George Kosher, JoAnn Katz, Margaret Dempsey, Bradley Hoffman, Phyllis Knight, Cornelia Carnes Benjamin Steinberg Ronald Van- Mynen, Gordon Johns, Fred Moyer, Diane Deeg, James Clayberg, Thomas Sc-hoch, James Campbell, Richard York, Roger Perrin, Robert Heckler, VVayne Peterson, Peter Kresl, Sheldon Jeral, Loren Strohman, .lack Proctor, Donald Lacy, Richard Adams, Bruce YVolff, Byron Marlowe, Candace Clifford, John Sinnott, Marshall Kessler, Dennis Denny, Edward Schwab, Charles Rhodes, Ronald Crowell, David Holmes, Dennis Lantz, John Doolen, Roger Oberndorf, Allen Uassens, Malvin Bergart, Larry Olson. Barbara Austin, Charles Marshall, Donna Rudig, Roy Morley, Richard Barnett, Terry Pritchard, George Adams, Richard Thomas, l'hlwa.rd Hubbard, Charles Morehead, Arden lfVeiss, Lawson Faler, Daniel Smerchak, Paul Bowman, Larry Lewis, Richard Noreikis, David Bunting, Phillip Lambdin, William Shaw, Daniel Kirehoff, Ro er Goins, William Parker, Melvin Birkey, XVayne Kirvhner, Glen Gullakson, Robert Plamondon, Julian Jacobs, Donald Carlson, Donald Smith, Barry Kellogg, Gerald Pil- cher, James Cooper, Glen Fotre, Roger Gehrig, Norbert Cieslewiez, Peter lflvanson, Larry Kindle, Robert Miller, John Bert, James Hayward, Frank Hayward, Terrence Langhorst, Fielder Dowrling, Dan Danenfeldt, Rif-hard Albright, Merrin Jacques, Eldon Durr, Neil Arends, James Bavles Charles lVolven Harold Blue Robert Piper Homer VVright Robert Vandervoort Harold Breere Robert Bauer R m d M flit D , , ., , , , , , , ' V, ,' . ,', ay on o t, avid Lantz, Richard Gardner, Kenneth Schaefer, XVilliam Bohn, Robert Hansen, YValter Justice, Constance Ashmore, John Forsyth, John Pickens, Harold Becker, Richard lierutti, John Finley, Paula Heller, Thomas Crawford, Joseph Miller, David Morgan, Larry Lohmeyer, Larry lloffman A A 7, V , , V . . , V . rthur tallahan. Robert Weiner, Roy A!lfl1tfllOi.tl, Richard Pasehlte, John Lytle, Richard Vorden, Kenneth Bowers. Bruee VVarloe, Richard Gronquist, Franklin Dooling, George Frock, John liossingham, Edwin Hamilton, Thomas Thew, Ted Cohen, William Longaure ECO D REC-IME TAL BA The Second Regimental Band is divided into two sections, A and B. The two sections combined for the Football Pep Rallies and for the January Festival of Concert Band Music. Other important functions of the Second Regimental Band are the performances at military functions, Mothers Day Weekend celebration, and Twilight Concerts. Everett Kisinger is the conductor of the Second Regi- mental Bands and was assisted this year by Kenneth Bloom- quist, graduate assistant in bands. l l XX Vf ,V aka VV Kp .ig l ,QV -51,39-, A- ,fxleai 3 1' .J th ,ir ,V 1'2syQg ,Q V,,. I V ff .. Q ,'5'is.Q -I hr -1 . V , Y: 1 xy 6 ' .,!fri3.Vl 5"-:1i 5TgV -XQP. r ,egg FLT! ! V , .V .V V ,, ,M fw.,,,'5 1 565 'M Viva 'i' ,'w.r.Sfrfr Leif.: .rj E V gawk., 'rr ff .iw '-1-Etwi L ,H V -as . 174 .2 e-wi.. si' Q 3. N ,. . N 4 if 1, 1 i. 5 7 ,,,, , .ia 4.. QEVVL - ag W ',g ,f V, ' 'ww ,L wim,,'1f..V 'V' gf M51-V , V.3gi N, A is A fl J? fyglg ,fr A V, ir 3-f9lR,,iV Q ,I fur fr, V 'V :ff-,A V',4..V,, .!1,V.. g.-11, ,ak .4 V afgisfgi J, .R fV,m.zm Jlrxyy, yk.ix,,3.k: 'VA-.2-1 ,L A? . . fi ,' 'Q V u'A"if1w S. fkiiiff 'fag ,viii " mhii, f frm: ,,......f ,wh-n ,,,Q,q,,5 L 25,3 nr , . .6 zu, ,, .S W, 7 r -g, ,V fa, 1 '- " ,V V, Q , M Ywvfiis-Wt , "'-w-1:21:31 ,QQ rtfifi-si' f--4:51 .. -gli,-1 4 4, 11,535 , 1 o N ' V o . 1, f V,V,.3V,g,4.3-iw V ' . A V Q. .K , Pa: 88 r- '-I 'L f W- f 'T-5 i wa ist 1 . , x ' I ' M , I I ,M ., - .. if, 'ii-' 11, ::,,Q::1-' fue i ' ,, KATE" Hiif ' V - 1 'S fi . ,,.V " V-i - ffiil, 13571 V , -. M- , , . ,J gf f-:Vf1V',g,:g .V -ff- .f,. V My, 9:94. ' ,,,,g,.,.s. K ,E i - .V ' ' e -' P if f-:I f 1?Qf!": frwwfiiswfif,-Q f R2 ,L51 'iff Zig i: fl" f'--'az i ft 1' "3 Rf ,iii as , 1 , V- 1 . 1 - , M5 r 1 '-Y' ,, ,r ,,.i ,,.L ,L "kL ,. ,, if rs.:.1.E ,.ff'4.l, rr IN, f i':g,2,:,, . ' . . i , 4 N, , xr rp., VN ' is-ips v - 11. I' 5',- A A, 7 fm- A ' YJ - "e-.f- 1.,,-W 'I ., V"' . 1. V, ..,, Q :,.i, , N ,.-. 1- - ., -ww ,,., . 1 - Q 5' 47 is ., 'W 'W' W' f ' ' - - A f 31 .- ,, .T - ' .. g ' ff '-2 H . . Q, Vw fy. V . f. Mn-VV .1-:W ..z,.-f522fS2i?2wL,1 .J ..,I,,,: , me ri - 1 mr. ,af , - ,qt Q.: - V. Qg"'k"f'r1 farm f 'A 5? . ,P tw of P .. . ll' gi' ' HES 6k' fz'S i,' V ,ff .ft .- ii. fi "V ' - W Q -L - , . V I 1. V ,, :Q A t, if t o if ff' E2",Z'r' 1 1l'lif'f""ig'f lf S---1 wi - W :Wir - 4 ,U V ,bw 43, Q I V .,-1 V,-9, . Q . P , ,. , . . ff . f. - QI .. 2,1 Q. V, 5, .V L ,WM q..vV,, , V ,r V . V Qu. . .. 4 , 1 .r-, -fu. ,V 1, 13 ,,V,,VV,V x ILLI OI FOOTB LL The Football Band, :The Marching Illinif, demands teamwork, split-second timing, and well-performed music by its members. Ed- mund Williams, from El Reno, Okla., served as drum major for his second year and led the 175 members on the football field at each home game. Chief Illiniwek was portrayed by a new chief this year, Ronald Kaiser, from St. Louis, Mo. Each band show requires many hours of work before it becomes a unified whole. Ronald Kaiser, Chief Illiniwek 118 rpm X. F 1 igffi MARCHI G B The designing of the formations and the arranging of the music and parade routines are done by Everett Kisinger, football band director. This year the "Marching Illiniv made two out-of-town trips. Its regular yearly football band trip was made to Ann Arbor, Mich.g the other trip was made to Chicago where the band made its first appearance at the Chicago Bears football game. Edmund Williams, drum major 119 Trip row: George 'l'jH1'rles, David Ilosscrt, IM-xter Norton, Arlyn lilllllllbklll. Leon B ir Cl nn L'ull'1kson lanu-s Wvnslroin Queen and nvurtfTap row: Barlrarai Seed, Varulyn Smuler, 0111191 . Il' Y 1 f , Q - r Nancy Ju Sq-lirafh-r, ,IfL11i5O'1jg-ll St'!?07lll row: Carlyle- lin-atlioiise, Lynn 'l'l'll4'lil'lllll'04l, G4-orge Anselm, .lolm llos- Nrrmivl row, Julia XValsli. Mm-rim ,l'll4'liPI' SlI'Ag'llH,lll, Dale Helms, l'llrlon SlHl,l'I'UXY. Neal Plckvrt, Allen XVELLIIIUI' liolfnm 'r01l': Bai'luu'u YYatkins, qzrfwfn, liollom rnlv: Louis lllyt-rs, lloward Plinrr. llonalil 'lllll'l1SllUl, li1i.1'l'y Bailey, Guel- 'f' fu- 1' - Xl1'l1 M lu v, ltivliaul Pall flap Iiergscliiicirlel, l Cl 1 u vinq - .1 f It l 'Xlilr num Dale lillflilllklll. Earl Sonne- Xo! in. pa.m'l: Ut-no Khirlvxnaii. . N-pi I in ', LITTLE I TER TIONA HOR E HOW The Hoof and Horn Club, an agricultural stu- dent society, sponsored the 31st annual Little International Horse Show on November 17. Sixty-eight entries competed in six classes in the Stock Pavilion. Dick Bell and Louis Myers were in charge of this annual event. maker. Rnssi-ll Younmns O-B LL Sno-Ball, the annual holiday dance sponsored by the Women's Group System and the Menis Independent Association, is one of the main Indee events of the year. This year Geraldine Dangles reigned as queen. Music for the dance, held on November 30 in the Illini Union Ballroom, was furnished by Johnny Bruce. f.'tlIIllllIflCl'?1vlI1I row: Robert XVoznialc, lXIyrnn lNla4'lwy, IQOEUI' lirin-kson ,I . - ' ' - - - w . '-. ' H w - -- '- un Queen Geraldine Dangles crowned by lust yL'2ll s queen liotfoni row: Pntrirwai ll11'ff1,l'llll-Q, 1 n-4 hun man , l' iul lxololmy, ru r llllll ni f'f11'0l Reed Ruth Staples NUI in panel: l-Iarolrl Lyman -wx PA HELLE IC BALL A HMood lNIanhattanv theme Was carried out hy a nightcluh ellect at the annual Panhellenic Ball Saturday, December I, 1956. Richard Malthy and his hand provided the dance music. Highlighting the evening was the presentation of the Ideal Sorority Girls representing each of the 27 sororities on campus. Their selection is hased on personality, scholarship, house and campus ac- tivities, appearance, and contribution to the so- rority. For the occasion, Noel Biery, master of cere- monies, composed and sang "My Ideal Girlf, 4 sin 1 nr ar Ih-snivlc, Karlhh-4-n Iiutlvr. Clara Sirnmous, Mary Reed, Joan Green- ur mlm xl 1 our Indith Lutz, l'a11lnVlXIilh-rg Suzanne Hy:-rs. Parthenia Sage lulum 1 rr v turn. lox Krrtlnnvl. Mal-Ivnc S1111-1-vo, lilizalretli rllll0IIlil.S. Sheila YVi1wlu-wg, Sarah IVF" ,x . f'1mmf1llf'w77'up f-uff': Frank Perry. William 'l'm-rry. ltolu-rt Lllskee '- " 4 " ' S -'man Kim'inul'1l llll0lll7Wl'ill, iii-ralvl .lohuson 1 :urge Smith liulinuf row: Xlullriu- lnltaid. Kuialfl hai . Y I in pail I'iiix Vrunl -rf llonnlvl Iinnu. 9- .u lv: wa v -' in L, IF BALL "Street of Dreams" was the theme of the 1956 Interfraternity Ball held on Saturday, March 24. Claude Thornhill and his orchestra provided music for the annual dance in Huff gymnasium. Highlighting the decorations was a jaguar on a rotating hase in the center of the dance floor. The hlack hackdrop featured city street scenes. Queen candidates were announced and escorted to the stage at intermission. Helen Nichols was crowned queen with the purple velvet crown hearing pins of all 57 fraternities. This year, for the first time, a traveling trophy was presented to the fraternity which sponsored the queen. Phi Sigma Kappa received the trophy tl 1956 IF Ball queen at the dance. Chairman Hohert Shorr crowns ie Helcn Nichols 'Q ikiSxdi,f f'nmn1itfer+7'up row: Joseph Mamclir-llo. rlf'r'u1'r1Iiun.wg lirurv Anilerson, kuiylilx nf NI. I'1ilg .lanu-s Kries. bids: Ri:-llarrl Miluin, tivlfvlxg Ronald Fross, programs liollom I'lHf': David Siilhego, Illlillfffllll r'I1r1irnN1ng Ulmrli-s human lI'lll'l'lI, en-clirlilwrlng Marvin Rolvhins. yf1'nr'rlll I'0'l'll!lll'llHlllj lirirl Evans. l1ligf.wi1'ul 11rr1lnflf'mf'nl.v The St. Pat's Ball, sponsored hy the Engineering Council, is an all-campus dance held annually in the spring. In Huff Gymnasium, the Commanders Orches- tra provided the music for about 800 couples at the 1956 St. Patis Ball. The gym was decorated in a typical St. Patis style. During intermission the traditional ceremony was held, which consisted of knighting the twelve top seniors in the School of Engineering. General chairman of the dance was George Haley. Charles Luman and Marvin Rohhins were in charge of puhlicity. Appropriate decorations were constructed hy Rohert Henkel. Other com- mittee heads Were: Stan Felderman, ticlfvfsg Carlo Pesce, I1id.s-g Martin Gawley, knights of Sf. Pal,- and Wfalter Rehm, physical arrungrfments. 1957 Nrwzioz' Ilnll f'1mm1illf'1'4lm,fI In rigflll: Hlllllillll' llI'1lIlli0XY,,llJilI!llHll3l!!Pfl Noi in pf1u1'l,- .Imlitlx l'ctm-rsoli, l'at1'ivin llnlpvi' E ICR B LL "Finalev was the theme of the 1956 Senior Ball. Following the lead of last yearls seniors, the dance was held in the Champaign Moose Club. The date chosen for this memorable dance was May 25. Preceding the dance, an excellent dinner was served to a capacity crowd. Music for dancing and dreaming was provided by Dick Cisnc and his orchestra. During inter- mission, entertainment was furnished by the Varju Brothers, a two-man act featuring comedy har- monicas. The general chairmanship was filled by William Palmer, senior class president, while Carol Spoon- hour was in charge of thc program. at ,ESL wit- ,S li W' iz w Q1 PT ,-'Zz 'W ""l.,.E if i ,, , . 1 ' is L I is W A I jg ,E -4 4 ' r ,,, I ww -7 1 gn 3 1- ., 1 4' -A I -1, my 'Q if V " is -v S A pf , N ,F .L ,mg N 52 ILLI- OI E l really IIZIVC to go to sn-lmol hcrv? Who ncvcls il cook? 1I1tI'UllllCillg our hclovcd Dczm Sign on thc dotted lim- Let's cheer this year 126 Biiucl clutc- l2li,S thc' ratio in this zwtivity? Khl-Klux-Klan Trying to sm-ak his girl in I'm on VV1lk1' this we-4-ix Laltv lor am 1-ight up-lm-k ""'W"""' ""A'N'- 1 fvfhfkwwaxvimwix-fi wwf 1 127 Lfiii V' if fu.. A iss! N' i 5 Qi I K x ? 54 ag ii: Iil I viii? A Y .. SJLQQ . uf" N if ca ,Q i if'z1QI f ' 3 11,60 Bunny hop - czllnpus style- Big lxmthc-r is wzltc-lxing you Fixx-lnzlnf Szwv my child! WEEKE D ARE DIFFERE T Wall HUWUT 1,111 strong. Vm mighty, V111 iru-sistiblm E : f3ESVEg5'E?Ei45rfiS' izE3f'fQgv,'5 iz , 3 MVP V' if - L7'ii1FzAZ'2:1Qa slUFfs64E.',,..11 Q 1 - ,Lf-33,15 A - ,ggi Y w,Nw .NN Q'-,ht A., 1 3, 4 Wig if ,, .5 x 5 X AEI g , Q I Y I 1 ,X I . I ig? ' 9 f ' J' 3.1335 UQ' i!!lf 5 .3'IIEi 3aQsf'f,4, if ff -Q g-if A - if in . 4 ffrmkwf N Yr fz H JS. wi, x . D U 4 Did you bring your flask today? Thanks, but I clorft smoke Term paper due Monday That rcferec ner,-ds glasses THE FOOTB LL EATHER V Q Down in front WW Don't be cruel Intermission time x Buckficld in motion 11' 1.1.5 Ln. gi Patience or Prudcnce TO CHED OFF BY HOMECOMI G Stop!! In thc name of the law Our Queen-off guard Pledge power-ax wonderful invention And wc did IN-DY 132 WWW l saw you deal olf the bottom of the dc-ck lmll mv now, VVllilf,S it Tikc to bc ll QIICQTIP 5. U' ACACIQ CQPMQNCN ,H - Ash oo . oooo Q if A 1-'2ff""Q-9 fi M Q "" . ' V ' ' Af L-fzygffw sg any g,,.,.. .,A. SZ .4 .N ' , - if f Q ' ., , Q o Slulvc Zlllil ll haircut plvzlsv Upset 133 YVho won? Wfho can-5? Now when I playm-cl football . 5 A-ii 21 G 5 i l im x ' q P--., ,. 7 Q . M-i-c-k-e-y Mouse Good faking Closing in for the kill Ugh! Heap big tcepec Oli!! jim ..... Rah! Rah! 4 , "fi 3 V K ... 2.1H'WE,1'alBKi7 Q1 gm: .iffy W .,, 7 ,Q wfrlsv' -f X . 3 ,A Q3 A I 'f e gay A 34, M A 5' Ze ff' 52319 , f , H K 4. . ft 5 u Russian ball "Lucky Fcllif' Too much studying .. .EYE Iii" y . , X5 1 U J J - -. , 1 'K 3' 37 ,, " Listen sister, Elvis is mine 136 'WYE 'P 44. -mums Winners take all D0-Si-D0 Your wish is my cmnmand A D I HE I HE ALM. Three nringsn in ll fountain Sill Q , 1, 1 n'h'ri .4t" 'ra Us 1,1 .Q no cl" 'Q O vw., mam - ,fw,,, s A' . 1 1 Out on ll limb Just kick it, mister A l Club! Clubl Clulml T.G.I.I". Ohhh!! that lust beer Faculty in full rctrc-alt to K2llll,S . 4- -1 -, we 'ok K, ' ' X.. .fw 2, x, ff" Mmiitigg Y an N AL l H3 ' Zim M mwy 1 ,Q K, if .. Ar ,,f K""' ,wiv-"M,, , fs fi - PI'ilL'tiCiIlg for 11 M.R.S. dcgrcc I l L I Wvll!! Rcally!! Serenade!! Swcxuldc-Y! My Brotlwr Gs-orgv Campus politics in action 1is fillll xhoulclnt t kc 4 lm s the-11 I tom m r 1 XIUHOHIILIL cms Henry's South campus Our ca111pus HHIHCS PRI G- Come ill Cautuin Marvel I Bigger and bcttcr 11101156 traps A YOUNG M ' FA CY TURN ..... J A ' 9Q1i!St?E919B'yi 3 f Spring clczxn-up The dmncstic look Stunt Hying 201 T00 mm-ll R51 Dirty picturcs It lwats walking All for tho szlkv of nrt. Art Who? R-r-r-r-i-p Babble: rouscrs "High Noorf' Come up and see me sometime, big boy Do they always act like this? Pujgmm game Officer, have you seen my mommy? 'N ww. Scotland never look:-cl this good The line up wb .L mg, uf M H Q.. 1- ln?ll5lI 1i 135 -4 Hello young love-rs 11-rrihlc Turm-r's Torture Clmmlwr Wax w 4 Out for ll stroll SEQ ,sw A D FI ALLY - CHOOLK OUT ' r Bull moln mlzllxuxng H2 Cmumittvv on Sflld1'llt Llisciplim 'ZX Wu 4 5 'f:'4 M QR W L ' I ,Mfsx x mf' W am, V f"'U Ax wma? Wihegw, U VI! IIHIIN II N 1' ,,, -, -: 41 " .X . 5 ' .A .,, 'il' ' 1': : ithv. Yi" 1: " v,1 111' M1 "rnml 'r ': fzmg' '. ,z -- Za'-'. 'a' -zu , frlum ' 'J 1' fl' 'RA .H ' '1'.' -on Nic-lumls, l,I'. Our" CAMPU s N1-llic NlL'LklllQlllil1. llliljlllill f.Jlll't'lI c:l'l4il1ihlll' Dallxglvs, Slmwlzrlll Qum Patrivin Ke-'mm-r, Air I"ur1'w Nprmmrg Sylvia. Namnir-li. AYIIIFU SlIIlH4WII'j Slmron IXIf'N0l'IlkX A 1-111-11 Npmzmrg Uarolo Ul'0HlIlUllM', Arlmhi Air N0l'il'fjf -N'pun,vo:' ROYALTY B1ll'IJ2!1'il VVQ1 Diana Flynn, PCl'.S'1liIlg' Rifles Spmlsor tkius, 110:15-0 Slmw QJIIFCII Nancy Hurt, Miss Illim HO ORARIE Each of the colleges in the University has one or more honoraries bringing together the students who have high scholarship or who have made notable achievement in a particular field. Many honoraries draw their members from more than one college as do Alpha Chron and Shi-Ai. Honoraries strive to promote scholarship, co- operation, friendship, and achievement. They try to encourage leadership, service, research, greater understanding of the subject, and high professional ideals. Some of these societies are local, while others are chapters of national organizations. National honoraries have originated at the University of Illinois as did Alpha Lambda Delta. A student who is chosen to become a member of an honorary has the opportunity to work with other students of high standing and is thus able to increase his own knowledge. Through member- ship in these groups, students find closer social and professional companionship and fuller develop- ment of character and personality. honors independent sophomore women for outstanding work in activities Top rnfw: Karen Kelly, Marzlelle Krier, Grace Lemke. JoAnn Gisli ' ' ' ' 1 1l', l'll J lNl'll 1, Prtrifia Allree Tllrrzl ww: Janet Rutherford, Patrif-rr neeu . onnue 1 e' 2 ' Saeuml row: Muriel Goldsmith, ll'8llfNlL'7'l"I'j Margret Otto, flI'I'Sll11'H1f Ularetta Imfferty. 'lvir-1' prr'si1If'nlf Nina Sanders, sen1'vffl7'!f Bottom 1-ow: Marjorie Robertson. Alice Stevenson, Sandra Rhorles, D+-an Mary Harrison. rulvisca' Not in prllwl: llrenrla liilinsky, Patricia liindlrlurl. Donna Yllelss all f ill- if all - 51 For those college men actively interested i11 a future in advertising, Alpha Delta Sigma offers the opportunity to go beyond the limits of prac- tical experience available through classroom projects, and to establish contact with the Work- ing advertising World, both on and oil campus. 'iBridging thc Capfl the motto of ADS, is brought to life almost every day during the regular semester. Conventions, speakers, ex- perience in the Champaign-Urbana advertising community, monthly meetings of the Advertis- ing Club, all contribute to aiding the advertising neophyte to bridge the gap between advertising theory and practice. Alpha Delta Sigmais forty- six active undergraduate chapters, located from coast to coast, plus twelve alumni chapters, assure the ADS graduate permanent profes- sional contacts with his ADS brothers through- out his advertising career. ADS chapters concentrate on projects which bring them into contact with advertising in all its phases. ADS is affiliated with both the Ad- vertising Federation of America and the Adver- tising Association of the VVest and Works with their local clubs whenever possible. Up'icer.x+1'op row: Hugh Sargent, aflrisvrf John Maguire, Jack Ruth, t1'eu,sm'er llotlum row: Ronald Francis, 5fl'f'I'l'f!1I'jlj Ronald Vohn, prmirlvnt ALPHA DELTA SIG Top mir' tit-urge .lsiiiavivi-, Norman Anrli-us, Xorman Zimim-rman, llugh Sargent. l'lIll,7fNl'I'j Kola-rt Faulkner, John Maguire, Eugene Holland .x'm'mul rua .4 Ronald .laslcnlslic Gerald Volim-n liolwrt l'lUlli'll?ll'1l lin nuiilznf I" l. ll" ' ' ' U , . - V, , " 'e 1 ' 5 tu- mr: ring. .Tm-may Goldberg, Ronald Kaiser Iinllnm run: Rn-hard hl4'Al1'Q'llZlIl, Marvin Silbm-rnian. .lack Ruth, fI'I'llNUl'l'l'j l'o1:ll ll l , ' g 4 . "J, ' liurton lit-vlile-N w ii: om prrfsulcnl Ronald Il1"11lLl5 .sccrctazyg Leonard Lirtzmnn 111 ruff: lin-rulwl Iiruxxll, l'h:xrll-N Zipprmlt, .lzum-X Ilwttinm-r, VIYIIUIIIIIN Iirmluvlr. I,ll2illl'SXX1'lIAOH, NYillinm liutlvr. lxym lin-1-vl. Ilsulramxu-v Dunn, lluu ulxl lmwls-11. Alun Iiultz, Rohm-rt liall ' ' ' - -N ' UN uflu- .lnhn l'Iri4'kNm w-um! ruwxg lii4l1:u'1l Witlmllvs-n':, 'l'lu-mluw llugn-r, Paul Hin-riff. .laum-s Xhqgxwl-. Louis Illllx. .lam-ph Xnmalwlm. Nl.u lmll I,h . .lanu-5 Bllllvr, .lulm I,nI'I.1mmv Inllrml fair: Martin llnlvy, l1'1'1l.vln'r'r5 .lnlm Nillnpmrn. mrlwlwf' nf rifrlrllxq 1'lA'IIll'Ilt Puuhxs, .wf-1'rlf11'u5 Kvnlwlll Xylqlfllf. p:'f'NifI1'ulg linln-rt lllimurcl rim' prrwviflffnl: Wuym- A1-wr Xml in p1m1'f,- Ralph Xllvn, Furl Vain. 1iz11'y1'unlmp-, lmlm 1Q,l,1n,ml4 l.:um,m. Hafjlpy. .lulmw Hnym-V, Kim-41mm .lulmy l'r:1iu Johnwuxl, 'l'lmlll:nX ' " ' ' 1 " ' ' " ' ' 'Ill XY'1rInPvir, N-rluwr XYiI!n-l'spnmx Kruvhloll. .lrxlm Nlullmux. Ru!-4-l't Olxun, Xhllmm Plfluud, Ilumm VN.umImr, Lllmxm . K P I lJl'0Ill0tCS felluwsllip, illCliVidll2l1 f,2gI'UNYfl1, and enrich- ment of the Held of COIIIIIICICC IIUIIOIS .junior and SClliUl' NYUIIICII for scllulmsllilm, lead- L'l'SllilJ, and lJ2ll'fiCilJ2lli0ll in slmrts actlvltlcs 1 1 lx f'3Ll0lX1ll'lIlllf Imp row: Slmrun Armstrong, Ill-14-n XVhito, Mary Leigh, Charlotte Crum Jlllg , ' -' H - Iinllrmf 1'u1f'.- Vurol .X1'm1xul1, Nlzlrlx lla-illirlw, riff' lfl'1'.v1rlr':1l5 -lurlitlx hull. pl'rwi1l1'nlj lrix 1iz1l'l:m1I, .wwf-wlrr1'J!lfwrxfr fr: Nlanriu 'l'll5N Xml fu ynmrl- livliv Purm-ll ' ""' 1 ff K 2 53 Alpha Lambda Delta is the freslnnan Woinenis scholastic honor society. This national or- ganization of eighty-two active chapters was founded at the University of Illinois in 1924 by Miss Maria Leonard, then Dean of VVomen. Membership requires the student to attain an average of 4.5 while carrying fifteen academic hours her first semester or thirty academic hours her first year. A special tea is held first semester for all freshman women attaining an eight Weeks average of at least 4.0. Members serve as ushers for Honors Day in the spring and at a freshman Deanis meeting in the A Spefflal dlnllef IS held Wltll Plll htll. Ujirffrsf-1'np row: Marilyn lhllllllNt'1'I't'l!l1'jlf Iilaine Bc-rsteiu. fl't'0fSllI'l5I'J .. . . . . . . . Arllon llulnne, Iliff' prwxiflr'nIg Nana-y Swain, J'l'1'.vl1m1m u.v.w'sI11nI Sigma at the time of spring initiation. Special 11.11.-iw , . ' , , . liullnm rnux- IM-an Agnes lllJlIl1llI1'l'2'. 1ulri.w'1': Barhara Watkins. l'CCOgHltlOl'l IS glVeI1 to SCHIOI' WOIHCH WllO Ilhlillll' IW,-"ff1""f tain the Alpha Lambda Delta average through- out their college Work. Alpha Lambda Delta offers a scholarship assistance program without charge to any freshman woman having diffi- culties with her studies. ALPHA LAMBDA DELTA Top row: Anne Khret, Zoe King, Beverly Ilaslan, Susan'l'eegar1len, Barbara Wilford. Barbara Gray, Margaret Sisk, Mary S1-liuuiaelier. Sandra Yazarian. Ann Arree, Barbara Barthcl, Dolores Bosshart, Priscilla Tliurpe, Patrif-ia Plover, Linda llale, lila Raclehaugli, Marjorie lioliertson Third row: Susan Mitvhell, Patricia Lay, Farolyn Meaflors, Gail Newman, Marilyn Holtznian, Muriel tiolclsniilh, Esther Lf-witzky, Sarah Ilofsas, Marline Shevel, Karen Lonune, Judith Morse, Patricia Mc-Derniott, Georgeann Smith, Nancy XVllll1illlS, 'l'erryI Lash, Dorothy Hazel, Karen Kelly Second row: Alice Stevenson, Susan Kahl, JoAnn Ivens, Barbara English, Margaret Hools. Nita King. Elaine Bernstein, Nancy Swain, Avllon Dolune, Dean Agnes '1'anrlherg, Barbara XVatkins, Marilyn Muir, Judith Nei-leson, Judith Svott, Varnl Wetterliurg, Carol Reed, Mary Lou Bush. Dianne Bauman. Dorothy Huisinga liolfnm rozr: Elizabeth Evans, Sylvia Skar. Mary 'M4'Donalrl, Diane f'rolI, lflorence 'I'l1oinpson, .lessiva Potter, Claire Kaplan, llttalrelle Slutsky. Miriam Herzog, Alive Bauling, Patrieia Ulaflin. Sallie Fappa, Myrna Brand, l'll'2Lll1'l'S Stevens .Vol in ymnflr .luzlith Ahring, Dorn-as Baker. Betty Blaek, Eflith Boyd, Rosa-lnary 1'oi't'ey, Lois fl0llll!S, Janet lluitsinan, Nanvy livaus, Vit-ki l"ore- man, Nancy Forsyth, Laura I'lI'0llI'll. Janet llolnies, Adrienne Laufnian, Kovlielle Korherlein, Javqueline Leigh. Varol Li-venson. Marilyn Molilaf- sky, Nan:-5' Moravek. Barbara Parker, Sharon Reeves, Mary Rovkstail, Judith Samuelson, Phyllis Seruta, l'Ilaiue Stein, .loy-ve 'l'unik, Sylvia YVinelanrl. Orra Lee hYOIllG'lll0l'iT, Que-nrlrerl XVutzke, Lenore Zaniis . . iv C 1 . v ffl- ' V vj Twp ruff: livorgv XYhito. Ilunulfl Pra1t,lwr, liouull Julniami, Duviml Purte-r, Morrix lin:-k, Dnnzllll Kaufman, Hvorgu Ihvllsllmli, XValtur Austin, Javli 'l'21vl4n' Fuurllz rnzr: lic-railml Paying NYill:1rxl liiulity. .lurk lioftl-nlivlrl, Urnmnnl Xllllnlr. .lusvph Froula. llurolrl Xlyruhl, liarvn Vox fl'l1,i1'1I 1'uu': Virgil KUN0ll1lHlK', l'lllL'ft'llt' llll'tLl1lY+'llt'l', Hunulml SQ-ilwl, .laumm Nt'llNl'llXVHllflQl', lllllllvl' Knoll, AliLlll'l4'4' Mnlrlvy. llmmlil XYliittvn, Urban livrkvr. Iiuwvll llc-rk. llurry Wright Nr'1'1m1i l'1ll"J liullald Prix-nfl. .Irxhn SXXt'l'll0j'. .lillllvw llowzwil, Vllarll-s XY:u'gn-l, liuy Holmrn, Ralph llyvr. lln-nry llarlm-r linlfnm row: Prof, lliillll Woisw, mIri.w'rg Koith Milli-r, N1'l'I'l'f1lVjlj Huluncl S4'llWi'l.lllit', vim' p1'1'.wi1l1'f1l,- Nil-lmrrl Ni:-lmlw, I1'1'1l.vl1:'wr'g .lzunes RIlI0ll0l'. pr1'.wi111'r:lq .Trxlm Iii-sity. liilly Kivll, slmlwnl lIllI'l-W'l'f limu-ll Ilillon, .vllulwul 11411-ixvr .Ynl in llflllffll XVilli:un Spin-r, xmwnlfl rim' p:'4'.vI1l1'11Ig .lolin l"l+-vlu-xlstm-iii, l'l1:1l-ln-x Tlnnnpaon, ,lm-rry XY:lrrc-n, Dx-an llc-pfvr clevelops a P1'0lfSSl0ll21l spirit aniong future teachers of agriculture recognizes SCl10l211'Sl1iP and lC21ClCI'SllllJ in activities among agricul- ture students Top ruff: XYilliann De-lnsrity. Vlmrls-s Lana-. Louis lllye-rs, 4'hurl4-s S1-ilmlfl, Virgil Rosvmlalc-, Guorxre Ansvlin, Lynn 'l'i'iu'km1ln'ml A'm'mul row: Gum- Nitin-nvlnrf, Arlyn Halniflvnll. l'arl lgt'4'liK'l'. Knlwrt l,l!llt'llIl3lllll. .Iunn-s llm-lu-ll, Ri:-luarvl lim-ll P lfoffnnz, row: llfulfruy l:l'l'Q'M'llll0lfl0!', Illnxwoll Newport. ll'PlINlII'l'I'f lllI2l1'll'S Sluunan, 1-llrlm-rfllurg 164-urggv Irwin, Wrixnrg Ruin-r XX 1-gm-lu-nlu-l, rfhrzm i1-lvl' Xml in prlnrfl: Jann-s Alla-n. M-rilu' Qu ,M - Zi - 1' ,ga . VA V, N, H ff PM . i 1 JT .1 M ,MQ gf-We . V, ,V ,, , vu 5 mg W-,KL 1 A 1 5 5 3 'ii .,,, wifi' 99 1,4 1- ,ig ' ' i 1 5fiff : , gf f w Q, 'U S fi l F' A 3 S , .ww Www, uf My Q 4 ,xg 37? 23' 'B ', 1,5 5 ga ff ,, S66 3 ,fif Q K 7 ?1 g V A A 'ix m gi ,f if fi E' X Q A xg i' i TS , Quigii an 3 Q w? my? f w Q Q Mr Y W g. Y 4 l f, g 45 M?,3 fwffx Qi EgM A Awgf Q? '34, ..-. V 2 mf ' ' z S v t W .. , ' A " ' A 5 ,E .. we 'f f f S 'fi i' T lf? kh "J m. ,Q+, my S9 ig xy . ' Q if I -A2-5 ' I P 4 Q I l, W K 1 f L, W -Nf4,-.': if S f Q L ' 3 W 2 5 ' -. h. 'X 1 A - ,gag Wf W f1wW?Qf 4 ?wM Q55 3 , fmyffwfw QQ Mj X' X E, 57 ,A Q, X ' My W? ,r S Ha? Q 'Ewa' ' "-- za., ff wvaa ww Kiki Vg, S N x, H. i-X vt if .A if -52:1 'f,.:,, -1 Q S '::Q , ,J .f El Y ,W ,v M 7 zaMk 1 aa!! Top ro1f': Delores Selden, lmruthy 1'H.l'I0l'. Nam-y FFH,lll'iS0ll, Xzluvy lJlYXYllllLf, 'vim' pr1'.vi1lf'r1Ig liluria lxl?II'Sllilll Nw-rnnl rmf': lilvzulur Vurel, Marwlm Yin-ro, Neuwy Allfll'l'hUll, Paula liasm-V. .Ivan Krallw, Mary llarst. Vylltllizx fl1ll'lM!ll Iinflum ruwx- Nauwy Dufour, fI'l'flNllI'I'I'.' l':u'ol Nltln-nts-r, mlilnrg 'l'4-lllxmm Iiulwnstn-in, rzzxllinyl vllairmrlng .IZIIIIPS Klullvn, rlrlrixrrg Suzanne l'Iuva1di, prowizir-1115 Karma Iillmlnlwrgg, .wr-rr-lar-ff .Yof in pnnvl: Barbara Turm-r, llianm- AIM-rt, lmi:-, Housvr, Nam-y IA-f'ontu provides practical experience for women in adver- tisiug G l10IlOl'S excellence in SCll0l211'Slll1J, Cllll1'LlCtCl', and 2ll'Cl1llCCtlll'21l ability, and contributes to the LlCVCl0PlIlCIlf of the future urelliteet Tup raw: 'l'llllIlHlS 'I'nrkv, Dmmlrl Sulmllim-. liulwrt Mm-Il. Philip Han-rhwr, Earl XVill'Ill'llIll, Rivllnrrl INlaLlm1m'H', Rohm-rl, Xvilffll. llavirl Rum-rs N111-111411 rww: Prof. Alan lminu, ll0Will'll Iirm-yux'il1k4-I, l'rof'. lqtllllllllll 'lllYl,ll. Rzlynlmnl llllxilsllllkllv, Dmmld Ohlxun, l4l'U1Xll4ll'l'NUlI, liulu-rl Link liuffrmf row: Philip llmluv, .ww-1-1'l411'yq xvllllillll Ilwllvy, rim' pr'v.vi1Irr1lq L4-0 Mzlrolf, 1lI't'NfIll'lllf Anthony Yollw, f1'a'r1.v1L1v'1' .Yul in prrnwlg linln-rl Must, Iimmld liuwvn The purpose of Kappa Delta Pi is to encour- age high professional, intellectual, and personal standards and to recognize outstanding contri- butions to education. To this end, Kappa Delta Pi invites to membership men and women who exhibit commendable personal qualities, worthy educational ideals, and sound scholarship. Kappa Delta Pi endeavors to maintain a high degree of professional fellowship among its members and to quicken professional growth by honoring achievement in educational work. There are over two hundred chapters of Kappa Delta Pi throughout the country. The Univer- sity of Illinois has the distinction of having the Alpha Chapter which was incorporated June 8, 1911, under the laws of the State of Illinois. Kappa Delta Pi is eager to promote a closer bond among students of education and to enter into more intimate fellowship with those dedi- cated to the cause of teaching as a profession, for which specialized preparation is deemed im- perative. KAPPA DELTA PI lap mu iilmgneiita Johnson Joan Amacher Catherine Parkhill Robert Rundns, Dean Larson, Thomas Scott, Ann Wolfenstein Second mu Nan Mr-Dongle Joseph Totaro admser Phvlhs Mintz Rolf Muuss, Betty Bosdell, Ruth Thompson 'Q' 2B3M?Y5 1!?RK1f aYi:1".4iHEF 158 E' :J 9 Tap rvzf': ,Xliw Nlnlilvr. rir'ff 1f1'fwiflw1itg .luliv Wm-lilsln, 1'or1'a'x1mil1ii11y xwrzrwlrlrgfg Hur1'i:1 Pnilita-1', Nzuiwy llullvliisrm, llusailiml lf2lVlllA01l, 11lll'l'0il2l. Knl:illr'zyk, If'1'r1.vr1r'r'1',- Vzirnlyli llnvkus Swami row : Nam-5 Williams. Mary Ily-us, I'l:irm-Ita I,2lIl'4'l'ij'. I:2ll'li2Il'ili Killmrli. Ilzxrlmrei liuulisli, .Xlif-u S14-xw-xusoni Ifnllmn mffy- Slim-l'l'y Rfissili-F. f'l1m'i.s'lf'rg lC4litl1 Pi-sl'li:ll1L:, :'rw'1nl'1lin.11 sw1'rr'lr11'y1j .ltlaln Mwllq-lwliii-, ff:':'sffI1'uIg l":1itli Kfmllliili, lff.x-Iuf'i1m,' 'l':l1'tlir'lii:1 Sugg- Nrrl in pnnrl: I.:-1-su, lIt'IllI'll'll MU IJIUIIIUICS 1llllSlL'i2lIlSllllJ, SCll0llll'SllllJ, and f'l'lCllllSlllll Lllllilllg wmucn stuclcuts in the scluml of' music Cr is Ll llllllillllll lllilitury l1u1ml'ul'y society flu' lnsic 'incl c 1 zulvulicecl cadets Top rn1f': William Sllillljl. Alvin -I1-nliinsrs, lClm1-r lmxxis, lioln-rt l.rwlqlmi'I. liulialil SIYVEIUIIU. linux IIl'ht'llli'il'I', HHl'l'j' l"1':ink. YYilliauii Muttlivs, Phillip Hsilxtwliy, Iiii-lmlwl Slam-ur t V Fifih rmf': John l'rillm'l'. llalrulvl H1lj'WMl'll. llnviil 341-ln-iii-I1 lllllllllll Pi-itil. llullnlrl llnll. llnln-Vt Bl:-lxurkix-, .Xlm-Mllirln-r llillgn-rsmi, 'l'liulil:is lrvili. llarrmlfl Ilii-rm-ks. Hn-u1'gv llmmln. 'l'l1uln:ls 'l'4ill1-nsln-4-, Hll'll2lI'il Strzlllss. lfrvil Suurly Fmrrlll ruff: Stuart Vzulvlwlliii. l"y-:ink Wymlrn, Iiivliziwl Smit, ,Inlm l"r:mk, lioln-rl lbnim-rmx, l'lum-m- Snyvlvrs, IDl1NY:iy1ll- Stunis, flolm Svliullf, ln-unix llsiiikim-wif-L, lipron l'nmu-ll, i'llHl'lt's fi2lI'llt'X x Thiril ruwg Roy .'mitl1. .lulm In-ivlm-iilivililn-1'. llarry Nlmrp, NYilli:1ll1 Slvvvlls. i'lloxI1'l'liI'i4'i', ,lily Yuylvs, llairry Ilvvla, 'll-l'I'y llvnry, Vllilrlm-s Plxillulzul. Rulu-Vt Ill-mlm-l. llmx:1l'il llllls-shlllu Svvumi row ,- XY:llIn-1' llviim-rvlinu--i', livllgair Nlaflwn. Antmn- K4-nm-tn. Lylnnn NYilmul, lmvifl liisviistzult. liuvivl l:1ll'i0ll, lli-airy lbilrliin. l:it'lIill'1l Ai0llfEI1llllt'l'j'. lmmrlus Sinn. .Iulm Adauns. Paul 'I'l1milpwn. .lanu-s llrmulsu. Vlyrli- l"iw-4-lriziii. 'l'lmm:is In-itm-ii linfhmf rung ,Xlfru-ml Vlillllvx .lvrry XYzll'l'vn, Hum-1' rlrilinstml, liulu-rl XYUINI, S.l",i'. llvrlu-ri lla-vlu-i'. l'l4lxxz1r4l limlarrl, Ili. Vol. ,lurk Swlmnrizlilaln, N1-Nm Xlhufl, .lnlux Hill. IA. 'l'olll-f Naslvy. .lnlm lil-iilitli, liflxxin Wnllvrmain. .lulm llriuus, lioln-1-I Guy l lmfl In -rigflffg Norman Harp, 1-ul-rmvpnnzlinyf ,ww-rr'lr1r'y,- .It-rry t'arg:iII, : - in Iiuuseluau, pr1'si1I1'ul: Merrill lireenht-rger, rzr prwvulrnl lul plmlyff' lruifu'r,- Iisther l1t'XXIlSliY rw-unvlirur ,wm-r'lzl:'rf.- ltr. I". U. H I A ,Y , . rmru, zu rmwr ,., Omega Beta Pi is a national honorary pre- medical organization. The purpose of the or- ganization is to stimulate friendship and co- operation among the pre-medical students at the University of Illinois. Memhership is open to all pre-meds who have done at least one se- mester of Work at the University and have a grade-point average of 4.0 or hetter, Associate membership is open to all pre-medical students. Omega Beta Pi holds hi-weekly meetings at which various local specialists and general prac- titioners give tallcs. These serve to give the stu- dents a sort of perspective of the Whole field of medicine. The organization also sponsors a dis- cussion each fall hy George R. Moon, examiner and recorder of the Chicago Professional Col-- leges of the University of Illinois. ECA BETA PI Trip role: Stanley litter. liohert Spf-th, liuhert tiorsieh, Thomas 'I'hn-xx, flillllvh tilmlish. Hegel' Ileutlric-las. Arthur liroft, .lalues la-an-Ii, tie-urge Gal' 2 .rw .,,. lun llflrfl mf . Xxllllttlll lim-ns, llmruvwl At'lit'l'lII4ill. flr., .Iuhu liamint, liruee Schultz, liuualtl Alhreelit. liiellarrl Miller, Kuhn-rt Katz, llonald llimlere liter, Harry IlutTmau N' r mr! ruff" Philip Smith, Aly liinrIt'jn-lrl, XViIli:uu Souuner, Arthur Ahbutt. August Hymut, ltugrer t'ute, Rex Vrnuo. ltotlerie Iluher, George Honig, , null Williams, Ilenita New Im lisslu 4-ailantl llo I I un liulfmu ruff: llr. I". t', Iirmrn. 'ulri.verg Morgan Powell, lilruy l'Iugm-ling, Ruhr-rt Iialler. .lerry Varuill, .lohn HIHISPIIIIIII. listher Iiewitsky, Xornuxn I arp. Merrill tvret-nheruer Ui PW a ik ' A Q Twp roir: Fred liui'glmi'slt. llonalml XVlllllIl0l'0, XYilliam Gullel. lmvid Marlili-stein-, illlli'lll'll Foster. -lolin Hone, Alan llean. Donald X lui loin l'llXlll0l'. Ui-raid Knoll. Daniel llilts. -lH.Illk'b Hul'l'm-r. David Hulilmell, 'Vlioinas lieitzen, Ray Allison, llavirl Yost- l-'nilrilf 1-mfg liowarfl lioure. William '1'aylol'. lielnml Wells. Albert Siinon, 4'liarles lluvvns. Ronald llevaisliei: Thoinas Hrillitll. Auru Ko Golden nalrl lialowif-li, -lf'l'?llfl G-alowieli, Hal Iiensliaw. lion-'las llfirfl ruux- Kola-rt lxosml. Philip hianiliri. tu-org:-w IP:-aniisi hwlney I"r1-y, Kola-rt In-ein, Major l'liarli-s Miller, ln-liner llall. Kola-rt lrluiluiit tail Vain. .Ierry llurnani, Vlaufle liinfoiwl, Lester Nl'lYlN'l'I'j'. NValter Lippnian .N'f'1'nnfl ruff: l'Irlwui'rl Pl-tersuii, Stanley XYourls. liivluirrl Nichols, l"i'al1cis U'l'onnor. Xorla-rt Harm-nt. Anne .llloxrayg 'I'Iionias Polek lui ild in x ml lbs ami S wir-k, Neil Ilarr. Jerry t'l+-ar,-. llielmr -:X " linllnm ruff: Philip 'l'urn4'r, llenry Kapell. 1'lrlivarfl Folion, Keith Poole. Dale Iflnf-li, .laines l'vilx. Robert, rllHlllil'U. Donnie Sm-:li-ln-i'. lnnns llull Yo! ii ,nn I lhxil I invliain Yniln I'isint XY in Xlaitliilmi . I I I'j 2'4 A " , "' bk! . Elf '. ' 5 " PHALAN X Phalanx is a national honorary and profes- sional fraternity which was established at Illi- nois in 1925. Members are chosen from the advanced corps cadets in the Army, Navy, and Air Force ROTC program. Memliership is liased upon recommendation of the Unit Directors of these various liranclies and the active memliers of Phalanx. As stated in its constitution, i'The purpose of this fraternity shall lie to promote the interest of military training, to foster the spirit of fellow- ship among military men, to aid in the pre- paredness of this country, to implant in its meinliers the discipline so necessary, not only in a military enterprise, lmt in every Walk ol' life." The spirit of Phalanx is further exemplified in its creed, which states that Phalanx is, "A hrotherhood united, A spirit undying, A love of one's country, A nation indestructililef, Phalanx has liecome the leading military fra- ternity on every campus on which it is located liecause it participates in and leads most of the military activities and projects on these cam- puses. It also honors advanced corps cadets who show interest in military science affairs. 161 lljlif-r'1w---7'up rrfif: l"ranli U'l'uiinoi', f'.:'1w-rfliiw' njjif-wrg Nlxioi lhiili Miller. 1nll'i.s1'r,- liivharil Xia-hols, pulilfi- infrw'fffr1linii nj!! fi llnllrmf mfr: fin-raid Slawiwlq, fiwlfuw' nj1if-f'r,- Anne Allen Norllerl Sarm-ni. r-muffmn1lf'f',- 'Vlioinns Poli-li, ruljulfml Iljlif-ef'.wf1'up rnrw: lieitli Quan-kenlxuslx. .ww'1'wlr11Qa1g Yilo lovino, vin' p1'1's-irle ul Iinllmu 1'o1I': tierfllrl Pullen, lf'r'r:s'H1'1'1'q Holler! Klaus. fr1'.virI1'nIq lil. I John Coulee, uririxvr Phi Chi Eta, the Quartermaster military fra- ternity, provides for fellowship and friendship among Quartermaster Advanced Corps Cadets. Membership is open to all Advanced Corps Cadets on contract with the Quartermaster Branch of the Army Reserve Oflicerls Training Corps. Phi Chi Eta was founded at the University of Illinois with the opening of Alpha Chapter in I947. Soon the organization hegan spreading to other universities. The National Headquar- ters remained here for several years. Except for a hrief period, the Alpha Chapter has remained activeg and the past two years have seen a rapid growth and development of the organization and activities of the local chap- ter. PHI CHI ETA Top row: Ilnrvey llortik, 'l'homas Vullins, tieralwl Page-, George Storin, .lohn 'l'inp:letT. Iloxrarml Gleason. .lmnes Piper, .lesse flstlins. .lnines Haifler N l'lifI'ni4l l'o tu li itl Qu: lt nlnsl Roller! Klaus, Lt. .Tohn Vonlee. Vito lovino, Gerald Pullen, .lolin Foslia, Robert .'eemuI rozr: Alfrewl Vomlus, ' ' s e i ie 'e v . 1, llnelununn llnilom I'1lll' : Ronalvl Lamson, Iflllltllll Askew. Vlmrles Faust, Terry Yvmle, Vernon l'Iirlinan. Charles Furry, .lolin Howe .Ynl in panel: Carl linge. Rielmrul Iflorey. Rin-lmrxl llare. Mervyn Ilayem-k, llowarrl lmnelon, Robert Miller. Myles IIPIIIIYPT, Itinlnert Ilenier. llolvert ' ' ' 1 ' ' '- " " -' ' " -' n Qillmr Peter VIIHIIIHFHS, liirarsl Ya:-eino, .lolin Dorsey, I4!lNl'l'0ll1'l' Iioew lu-sell. Maxnell Nliuaitz, Rolnit Nlllill. Blmito , , 'Y M ,vii ,al--vii. 1? A 'J I Twp row: Xviiliillll 0'Ha1i1', 'l'hf1111:15 liI'iZELll, l'l1lwa1'1l Hm11l1ns, Mi:-lmvl liz11'u11 Svruml raw: Maxwell 1iill'l'4'iI, John Sl'illlAU'l'. Ralph -IUIIIISUII. lllbllilili Yan Rfmswil, 1ul1'i,-'1'f'q Asbury Nlmmlw-, liiv'h:11'4l XYilfl111111. John I"1-1'1'i1'k linltnm, 1'r11f': Armnlfl i':'1j11t. t1'1'rI,vf11'f'f'g Ilouulfl Stam-lc, vi:-1' pf'f'.vi1Ir'nlg 1'l11-M1-1' -i2l4'iih0ll, I'1'f1f'. S1-xx:11'fl Slilivy, Xivrvyii jlflyvrwk, jll'l'Nflll'llff .ln-1'1'5 SHIIIIIPIW, w'1'frf'r1r1l ul rzrnm' PI P ,G elevates z111cl IJPUIIIUICS the stz111clz11'cis, ideals, llllli ethics uf111e11 111 the held of lJilySlCZli fflillljllfllbll PI i AI ,PI I I C1IC0lll'Ll:,2gCS the co111lmsit1o11 1111cl per- iill'lllLlllCC of AlllCl'lCllll 111115113 Twp ruff: l'11ll11l111fl NYiIli:1l11x, .IQ111 ii2ll'il. Ili1'h:11'vl Y:1111l:11111-nt. Hv1':1l4I A11fl111-win, llulph l'z1l1lv1xx'. I'11t1'iv'k Vvxllinx. liivlmiwl I.z11'w11. John Nl1'l'a111l1-41. l th-r11'!1' U1-ist Philip Ss1111l11-IN1111, l'l1:11'l1-N IS1'mlkr11'h Nffvmrl rnwg 1HlX'1'I' Illlhrv. l"1'1-:I l111m'u111i11-. 'I'i1ul11:1s iiUllWL'ii. .w'r'1'1'Irl1'gf: XY2ll'l'l'll H1-+11-12111. View prr'.vf1lf'ulg 1.111114-11r'v i"1'1-fI1'iv-lumi. 111I1'1'.w'1.- l'i1lwi11 'i'illlj'l'I', pf-wxiflwfzlg NYIIEIVI I1:111g1lr111. lr1'1l.v11rf'rg Rllswll Smith. .I:1I114-N l"Is-ixllvr, lffwlfnirlfi Iinllnm run ,- ,I11h11 Prm-llswkzi. Hilhm-rt l':1pp, 1:i1'ilill'ii iiolwll-11, NY:l1'1'1'l1 1:11111-N. l1:1l'y'y Hill, l':1l1l I'ivlxx:1i'4lx .Yul in pr1m'1,- .luhn iivrt. Iluwe11'1l 1':1l'v111, .luhli 111-Iimllv. Nlii-has-I i,0llZ4'ii2l 'l'hr1l11:1x Kiullux-r. Wvillizllil fllvxll. lmrrliillvl l':1p111l'nll1. Ilullallfl ihlwillw. H:11'11l1l icilf. .ithvllil Neiman:-uvl. iillllilifi SI4111111-:1-r, H1-1'11:11'fl S11-i11h111-Q, ,l11h11 Wiukiliu rem Top frwy- .Xlillarel liinn-ry, li'msHrrr.- William ltenni. sw-fr' lu ry Irfllum row: l'l4lwin llankinson. View prfsiilrnl: lleraltl lllwielmlatnti. 1111-s-1'flr'::lg lioliert lilltlvleineier. lfiwlrffifrin Phi Eta Sigma, the freshman menis scholastic honor society, was founded in 1923 to encourage and reward liigli scholarship attainment among college men. Alpha Chapter at the University of lllinois was admitted in 1937 to membership in the Association of College 11onor Societies. Any Illinois freslnnan who attains a grade average of -1.5 or higher, either during his first semester or his first complete school year, may hecome a meniher of Phi Eta Sigma. Most of the work of Phi Eta Sigma is con- cerned with promoting scholarship. The chapter sponsors a liooth at the annual Freshman Xlfeeli Activity Night, honors those freshmen whose eight Weeks grades average 4.0 or ahove with a smoker, and holds an exchange with Alpha Lamhda Delta, the freshman women's honorary. PHI ET SIGMA lol 1-utr: l"ranl4 Lorenz. llaroltl .Iuines. ltolierl llogne. llernltl lira:-ltiiiaiiii. .lolin liert. Nlielmel Nlnrray, William Denny. llonnlil Allireeliti lmvifl 'l't-elventin, ltoliert Kelley, Solomon liunnn, ltieliartl la-e, Uliarles BI:-t'leIlan lou:-Ili rnw: -laelt l"ntl1eree. Antoine Arnuntly, George Silvest, llonaltl liranz. Halsey Matteson. Itiellarfl Vollins. lil:-liar-fl Angus. Kermit lleivl Steven Stern, Mark Wellek. Arlnanml lferrini. llonalrl Ney-mln, Klirliael Sovereigrn llfirfl rnf1',- 'I'lionias Kearns, litlwaril 'l'epper, Peter ,Krx'etlson, Arlan Willoelc. tiene lleien. Allan lioslin. l'ltlxrar4l Ntronual. Vit-tor 1Yillianis. Hari Wells, .lolin lloolun, William Davis, Ifretl Moyer, lioliert t'assens -emu! rung- lioliert Nlartensen. lioliert liunltleineier, Klillartl Kiinery, ltmlerie lluilier. Walter Noll. 'l'lioinas 'l'ln-xx, .laines Klein, llnrnltl Sauer, llar- , . . olfl tollins, lalnaiil Map lnllmn mic: 'l'lioinas Wright, 'I'lioin:ns t'li:ln4ller. Arlrn Ilaliiilean, l'Itlwin Ilawlunson, l"refl W yneer, .lanies Svoliotla. .lei-onie l'arnso. .lauelt Voleiimii lin rinonal A I lollltt Xu! in panel: liielmrtl Atlanis, llonulvl Alexaintler. Franlx Ames. .lolin Anderson, .laimes Arinstronu. .lneli llairfl. Blielxael linkulis. lionalfl llarliunl Nlertii li-r ti -lt l'li-llule li'orlt, Hit-liaril llloome. llerluert liliilinl. llee lloye. Kenneth Hoyle. livxli llnelt. lizllpli Hunting. llavitl Flay, .lnek tl t n t l. ,I ' '- N --- 1 sivieli Iionaltl Iletlitins. liaile liillarml. ltolrert llillnian, Rollei-t lboepp. Nnnlers Ilolee. 4-eoi-ue Iumluell. Mn' il ll , . Jlllles Intel tolxull. Ralph ltbllldll. ,tru I a. x , Fox, lleslie iiill'l2lll4l. .lost-ph Glass, Rieliaril liolilstein. ,lolin tlrxy. Nlerrile lireel1lrut'gei', llawifl tiree stein, 1'harles tiring, llnliert ll'lsli I ' ' -'-I's " ones llerin' xlll'll1lt'l llol't'in-in Iinrton llolaular llraliuin llol llxekett. .lanies llanley, Robert Ilaulwrn-li, lzilxxarvl Ileatli. .laines llenilin t.. lli a. L. . . . h, lenlmeel liol -- llilin lolin llnteli'i on .lolin ln' -rson liil vt Jaelwon. Nl:1"in Jaetlnes. vlolin .lam t'liarles lxoptis. llei-liert lxrnuse, .launes nit I .. its . Liu . but IN Kries. liielmrtl liay, .lzllnes lleaell. lbolmlvl liilnlliolill. llonultl liydilon. Saunders Xlet'orvl. W'illianI All-Iionnlil, XYilli21ln Xlnllory. Phillip Rllgflal, llaviil Nlunnis Windsor Nlni-ler, Xlieliael Xlni-pliy. llolierl Ulillmnl. .lanies Penee, liavitl Peterson, lion Pinney, t'In:irles ltetlinon. Allan ltenieln rin lioi n. Ihon'll4l Riinsniiler. 'l'liolims llowley. llarrr Nxnerxxeili, Kl4'lllll'4l Nelinll'el'. flllJll'l0B Selirot-4lei'. lxnrl Simon, lmlnin Snoxx, lungs-ne Sp' if ' nil 'l'onii l'o I'olert l'lm'ln Xn-'elo Ywnoni tiaix sx,nu 1.1, . . llerliert Stein. .xl'llllll' Stellinaeli. .Iatlnes 'l'anner, Klarli Teinpleton. I'I1lwati'il 'l't-rry, lhiyino a ll Io pli W lnntix loln it XX: ltit lnnt Wit lit X init nt It uint tliiilt I lllllllll Itoln it fnnnni XY4- s, . se " ., v ,. . " '... 1..,'.. . 1 ,. '. x 4x',.. 's 3 - 4- nl '. 1 sin 4 . ' I M f if . Xi' 16 Tnp ruw: JUJIII l"i'n-iran. lr:'14.vl1rw': vlvullm- llmmlktlwuiii. lim-utliy Kl'2llIll'l'. Alivv Patti-y'smx Fnurfll muy- l'nIl'i1'i:1 Xi:-ul. liarlm1'n liuyl. Anile Putt, liillll lll'llI'l'lIilN. .Inn--l 'l'v1V11gy Tlfirzl rmf: lrle-nv l':lVrill. riff' prr'.vi1l1'f1l: lln-I4-11 Zwulznm-lf, rnl1'i.w'f': Marilyn linmlin. prw.vi1Ir'nIq Nlzi1'jm'i4- llm-1-all Nw-onrl l'n,w5 Unrnlyii ,lmn-x. ,llzirllm Hamill, .vw-1'wlrl1'.1l: Xzllll-y 'l'umm. l'll:il'lrmtt1- llogzlll Iinilnm 1-nw: llurimi Stn-11:1-iwla, Plum N1-ylun. Marilyn llulu-r. Imax .li-an lillNNl0l', Samlrn Ill-llflmilm-In No! in pf1m'l.- Nan:-y .lu S1'li1':11lvr, .luyc-0 Pe-lm-i'mn, .llnyw Nwmlili, 4'a1'uI Wzxlluw. Mary .Iauv lin-uttiv. .li-an llulvln-rnmn I I I l I ,O CllC0lll'llgCS SC'l10l2ll'SlIllJ lmmlcsslmiul atti- 7 tuclcs, lcuclersllip, llllll service in llomc CCUll0llllCS PI I limsters lligll icleuls in the lllCCll21lllCZil Cl1glllCC1'lllg 1J1'0lEiSSl0ll Top row: William Smith. llmiahl lil'l'l'. lllllUlllil5 Nl1'l'zlrtliy. lhuil llilmvif'z. .lulm lnillsfiml, liivlmrfl YYag'nn-r. JEIIIIUN l"Lmtvl', llmmlll liownlull Third rowh- Ds-nuis Horn, lluwnrvl Sflllllllll, llmmlfl Nlayxmli, ll'illiam Stn-igllt. 4'arrull Pm-t4-rx, linlmwt AlflllSl'll, Pa-rry M0yvl's, liulpll lluusman, llc-rlwrl Kulnialksl Nrwfnifl 1'u11'.- tiwwm- l'nm-rw, 1-nwlvwlwmliny .www-r'l11f'4ff: livin-rt Vllzxiiilu-1's. l'I'f'I'pl'1'Nirl1'lll: Alfrvrl Kmlllvr, frm,vurf'1': .lulm Younis. prwsiflwlllq Juni:-f. liuyin-, vnI1'iwr Iinllnm l'nff': Slliuirv Aknzi, 154-m':v Slim-1-lly. .lark Km-lly. llunnlul Aulsllils. liumllml XYn4lm'. Al'llllll' 'l'01x1-lli Xml in p11w'l.- lirnmlfl Slmim-um-r, ww-unliflyf wwwlrzry: Iiivlmlwl I1riinuwnim-yor, Milton l"im-141, llmgvr lim-iillu-i'. Philip llamlnlin, Wi-all-y llimlln-ru. l'll1I!'l4'N liivlilifwlwl. .Izumi-N Sullrv, iii-uruv W:ui'm-r. .Iolm XYiIvm. linyiimml Wulf' X Ill IjliilIyl I , l. I I . ll V 52 , .W ..-7f- V M. ..,A. ,WH ., V,A.V, ,,,,.v. HMT L, fm in r, H 5 if Egg ig! '35 9 7 Nr L, wx ,L ,gf A 7 , W ? f f'f fm N ww 'rf if if is W Y W K 4 ff 5 v 6, . - if V -wing? 5' 1 7 L- my if . W W E Wm 1' J 5 8 gif' Q. 1 4 AQ . F gg, Shi-Ai, the sophomore activity honorary for sorority Women, works to promote and strength friendship among the sororities and to encourage interest in campus activities. They hold exchanges with Alpha Chron, Star and Scroll, and Skull and Crescent. Established jointly in 19:20 by Illinois and Northwestern, Shi-Ai holds bi-monthly dinner meetings and participates in many service proj- ects. This honorary sponsors Shi-Ai Sing during Mothers Day weekend and provides four one hundred dollar scholarships for needy sopho- more girls with the proceeds. Every spring, each sorority chooses two fresh- men girls outstanding in leadership, activities, and scholarship to represent them in Shi-Ai. SHI AI Top rmr: lia1'hul'n Kilburn. l':u'ul Iiramlt. Sruivlrn Tl'llllNliV. Merri 4 s ll iln leoigtann Smith Iran Dizugut Joan Hoffmfm, Sheila YVeiiihei'u, lilaiinl llernstein. -limi-I Sin-nffer, l unix Xia lan lam eissm ll i 1 hum Sw-unil row: Pmrici f' " ll L' l IJ 1 ' - " ' a mio , lm ri umnnson. Mary loffnian. .Iamnr Icliisou Ions Rinks: Iinfli Iauhss Nhugnre-t Sisk honhelle Greenspan Sandra Ripes, Sanflra Bowen. Mary llfuurick. Hliaruli Reeves. Vaiol llc llltlllll lillelllflll ieiix lxzifel linrlum 1-nw: Varolyn Mei-idors. Su:-an 'IR-egaiwlcii. Marian Aspvr. Ar on Join: IINH 1 hh lr ic iumli Plllllgt-'I Xanax lhonms Dolorrs Booshart Marjorie Anrlerson. .lm-lilly xVt'!'ill0i!Il. Mary K,ik1llLZ'l'U!l. Mary S4'llllHl2H it Baumi .J 1 ruw: llzlvid l"rnm-r, Hill'I'j' K1-vnrliizlll. Iinln-rl Mz'3lulIiu, l'I1lxxau':l llzuu-r, .lulm Ne-lmn. .lulm lilu-al. .luv l't'l"'V"'3 H"'ml'l I,m"H"l1. Hflliillfl Will' lwrl, liumllxl Kusllxil. I12lXXl'1'lIl'l' llulu-rty. Hivlmrml Alwuml, liit-lnwtl Amlorsrul tl ruff: Xlillurrl Nlurrirm. .Iaumw Mnrplly, lx:-nnvtll liruwn. llownlwl Krnuw, .lrum-5 llulwlmarel, llarvvy Xlitlr-nlwru, All'l'1Ull Sillmr, Hams Nfwnlt Mnswuqttui, .lnnuw Sullivan Ilullnm row: t'lmrls-5 'l'luumpMm, ,lat-li Vnlxu-ll. lluniol Fulton, Stuart Knlllinsky, Mt-rwin Sigallt-. rim' pf'f'sifI1'nlg Simln--y llurllu-ll, ,ww'1'wf4lzg11g Kvn- nn-th lim-l. Izwmurm-5 Harold llirsr-lx. prfwialvnfq l!i4'lm1':l Wllipplv, -la-umls Winn-lwsta-r. ,Inlm Yilvon Ynl in prmrl: N1-nl linll. Stnnlvy liurttm. .lm-l f12ll'llllN. lmw1'm-n4'4- limlwarlls, Ric-lmrrl llronquisl. Paul llnyvs. Alan llvlvvlxnn, Alln-rt Ill-ml01'so1l, .l1'., Vllairlvs Hipplm-V, Walton' lluvl, Jr.. -lulm llimlllurstt Km-nnutlt lilxomliv, Peter XV1-itm-l, .lalnvs XYllilw-lam, Riwflmlwl llilalwcin. rltlriwfl' ,I , I lJl'0IllUlCS lugh stullclarcls ul l0lll'll2lllSlIl Illlllllgll fel- lmvslllp and the uplmllcatmtt of talent, truth, aucl energy N1 N1 1 v u n 1 t flll'lllCl'S IIIICICSI lll lllLlllStl'lkll lllL1llLlU'ClllCllt llllll , J O U" '. 0' Cllolllffcllllb Twp ww: llmmlsl tlmnlmiw. llurulfl Sulu-11 l,:1mlwx'l lluwlt-r. llulm lialltt-lwln-ll, Ruln-rt Klrxyzxt. Iiicfluzlrvl llull, l'1'ut'. Paul llzullvn, llzxrnl4l .Xrm-tt irfl mfr: Htluzll' Nirrint-. Wzlyxw Apt-r, .hm-pll llurlsx. l"l'?ill1'lN 0't'm1nuV. llrmzllrl llnpltinw. l'rut'. Iiuln-Vt Ilivlu-5 Mfllllfl wwf: linlpll XYilx4m, llrlf'i.wrg Holm-rt lit-xt-li. luvwiflffnlq lln-:ary lirrwall. frf'1lNllf'rf': Iiulu-rt llzlrvm-y, Vlilntmu Spin-yt .lun lvulwuln Hwllfmf r'1u".- llulwrl llllillnlwmlg, .w'r'rf'I11r'j!: .lllrvliu .Xlf4'1l. fivr' pr1'.vitl1'nl 15 Sigma Tau, engineering honorary, was founded in 1904 at the University of Nebraska with the desire to he of service to engineering education. The ohjectives of the fraternity are the recognition of personal attainments of engineering students, promotion of the inter- ests of the engineering college and encourage- ment of fellowship among students training for the engineering profession. lh16Il'll7CI'SlllP is made up of junior and senior engineering students who meet the required standards of scholarship, leadership and char- acter. In recognition of outstanding work while an undergraduate, Sigma Tau offers a fellow- ship which can he used to finance post-graduate study at a recognized university. The Illinois chapter of Sigma Tau was estah- lished in 1914, and since its founding has offered an opportunity for the development of professional contacts and friendships. It has also given its memhers a chance to expand and temper their own ideas through the contribu- tions of others. lIff1'r'1'NfTu A r1nf': Nolan: ilr 1-, fx uri 5 I -' i - -. " 'onli 1 1 l R1 l Ill un Iolnito lu fu .w'ww'l1rrgfg -llillll Pearson. f'o1'1'r.sp1nmlinff .w'f'z'1fI11f-.115 Warm- Springmi I1'1'IlvH1'1'l' linllmn rung- lionnlvl Karvlu-n. pf'w.vi1lr'nlq llaviil lloxxarel, rif'1'ln'1'si1I1 il ICMA TAU Trip row: San Pan In-ons, linyinonrl llildasqlxnll-. lin-nnis Horn. 1'liarles.Iavkson, Philip M1-1'lnre. Ki-nun-tli XYoll'. Rivliaiwl Dannm-lls, llngfh .Talk son. Philip l.aniMlin. Nlolninn-nl lbarkazanli. lleun Zlll'li?l.'llIllll'l' Nrfemnl row: Carl XYnnr, liivlnirfl Knf'l1vnlme1-ker. Ronald Patnn, linsil liilxovivx, .laines Skinner, .lmnes Nulurv. Sunnn-l Yivlu-rs, John Nelson Paul lniiulirren, .lark Sivlvert, Lyle tirirln-r Iinlfom l'1lI"S Louis liolzan. llonnlfl Adams, liolmerto lice. llavid Hnwarfl, Rnherl llolll, 4lJl77fNI'l',Q Rlllliiltl liareken, liolanvl Rnlile, .lnhn Ps-arson NVayne Spx'il1L!i-r, li2lyX'1llUIllll Jenkins, Ronald NYsurle 'fw- Skull and Crescent, which chooses its mem- bers from the 25 oldest fraternities on campus, is a national fraternity honoring sophomore men who have gained high achievement in scholar- ship and activities. Its primary objectives are the promotion of interfraternity fellowship and the encouragement of freshmen to perform well in scholarship and activities. Each year the new initiates earn Skull and Crescent pins, which are passed down from previous members. In return, the alumni are awarded a paddle for a keepsake. Among the annual activities of this sophomore men's honorary are a pajama race in the Ar- mory, a pledge banquet, a contest with Toma- hawk, numerous record dances, an exchange with Shi-Ai, and a formal dinner dance at the Urbana-Lincoln Hotel which is highlighted by the Coronation of a queen. SKULL A D CRE CE T lop 1014 Douglas Ruhaiilson lolin leit tueoigt lnlgtll Robe-it Siegel! William Davenport. Charles Rc-rlinon, Roger Nic-hols, David Fade, lhmles Butters Davnl Lrooflmon Paul llllfllll-'I Rolfe-it Iaiinfe Willinole Hastings, ltlngene- Alfonsi Nrconrl :ou Richard Anfleison lohn Bilnkex Ronald luke-l lon B001 Ronald Shipka, Mariano Gnzzawlo, Owen Ark:-rinan, Melvin Fink, Don lofiom 1011 lohn Fmritx Toseph Mills-r Robalt King Tolm Rxlnlni Rolusit lluker, Alan Swanson. John A'If'xVllll'l,k-'l'. George Baker Noi in ymurl Dean Nexn Hampton UIIIINIT Nul Wliooler lrnce lrnst Ronald Angle, Joseph liartnlis, Alphonso lloltnian, lh-ucv Beckman, Thomas FIPPIIIRII Robert Hall Teiix Dxcus lhonias Chandler loseph Xogg, lilaki- YVatr-rlionsv X Top ruuy' l.awre-lu'4- Lvww. pl-wsiflwlzl: I'I4lgrar Kiillu-rl, 1'if'4' ,n'r'.vi1Im1Ig .Iu4Iill1'I'lm1m1s, .Inlm-s 'I'nnsIs-y, Iiolmrt liuilius Nwfzlarl rmfy- Shilfllll Lapg-in. Tvllllllil Hlllnellstm-in, lm!-Inlay f'ii,I'f,l'I'. lrva.vrlrr'rg Pnlllzi Iiasm-r. ,lu Ann Williams, .s-1'1'rz'Ir1:'y Uollom 1-nip, 31,11-gnrvr Wnrk, .Iuhn IiaIns:-ln-lllu-run-1', th-wmv l:JH1IllLZ'ill'H. liusm-tm Snlmmm ,Val in prlnvf: Flair SZIILZHI. Miriam NY1-islumrmls .lurlilh Yugrvl, I'1mlwu1'4l Alf'f'illllt'j'. Val-ol Kirlu-hy. I,imlu Vow-, ,I4-un Ky-aulw. Snnxm-l Iiohulin, 'lk-fl PPI:-rsfm, Ilowuril Nm-l, 'l'h:f1m- llnlste-ml. Km-nnvlh 11-ssnsl. Naomi V:-LlisoH' fosters the ideals ofart and artists A promotes interest, i1lSPiI'2lti0I1, and high stuuclards for women in the field Of'-i0lIl'll21liSlll Top TUIVJ f'a1'0ly11 Jun:-s. Ali:-v Potts. Ka-num Blomnln-rg, Slllfllllllf' lirwnlvli. liluria Mnrslmll Holton: row: Plleanor XVl1itfor1I, Xlurgan-t liuswvll, riff' prvsivlfwzig Gs-wlflillv f'1-lusxmk, .w'r'1'1'I111'y: .lov Sutlun. mI'1ri.vr'rg .Ioan VZIIHIINJU, prw.wi1l1'nl: NIIIICQ' Dowling, fI'l'!lNllI'Vl'J Marjorie lhwvuwrmli Nnt in pfmrll: Milelre-rl Jnhnsrm. lioln-rm Hosnick . , , A ,- , , Ag '23, ,i . . A f ,sw , - ' 1' 'fm .. . ,im K., if' s AN iv-'1 Ulf 11-rrs--I,1'l'l ln rigflll: Ulmrli-s tlilifriefl, ,wf'1't'lrlI'!fg XYillia1n liorbns, ff-ffsiflvlrl' Holler! Willn-rspoon, .wwfwrrlll uf rlrnm I , No! in mnwlg lfrcfl Kanter, I1-r'1r.m1-fr: l1lll'l'j' Tlionlson. 1l1lvi.w1', Phil I 'l'nrn4-V. rullfiswr Star and Scroll is an honorary composed of two sophomore men from each of the nineteen memher fraternities. It was founded at the Uni- versity of Illinois for the purpose of promoting interfraternity fellowship, raising freshmen scho- lastic standards, encouraging freshmen in ac- tivities, and perpetuating the traditions of the University. Members are selected every year on the hasis of their scholastic standing and potential suc- cess as campus leaders in extra-curricular ac- tivities. The coronation of a queen at the annual Star and Scroll formal dance is one of the highlights of the yearls activities. This group also partici- pates in student activity night, the Sweet Six- teen Circus, and Union Coffee hour with Shi-Ai. STAR A D CROLL P A T' l L gllllliill l'u-lttt qllll0ll'l' Kennctli Mzrverf-llin lop roun- Lee Hoyt-, Dean Jones, William Mavity, aul den, xowr .1 ' . u ' -- . 4 . , lhirll row: John Cross, Albert Lorenz, Roger 'l'inney, John Bussjupn-l', ldvlwin Snow, Willmr Knutson. Uliarlvs Zartnmn, lirlwin llawkinson, Ttnn hlirlms serum! row: Robert Ross, David Scllwitzer, Charles Gibfried, .srcrcfrm-yy William Korlms, prvsiflwnlg ltuln-rt XYitlierspoon, ,vm-yfwrnl ui an-nw: th-urge lievcli. Neal lflr-kert 1 ollmn row: XVilliiun Sullivan, Allen Gi-rsteiir, Rirlmrcl Ebcrlmrtly, Riclxaril Foster-, William Hunk, Rolwrl lim-tlvlt, .lnlin llossinulixm ' ' ' ' ' " '- ' -' -- lf s :ll liolrllmt-rg, lllarvin Dennis, Noi in, pumfl: .lanies Stewarilson, lmvul Ash, Gordon Pierce, vvlllllllll Dams. lionalil Nlmmtn. Lu uppmm, Roni: l'lllWH.1'fl Strasnm ' l if A Wk k 1, S F1 1 la- -fi Top row: Rolme-rt Jnnninf-k, Rirliard 114-gener, Milford Caste-el, Lriowenoi Ylenlilnorlt Tlzirzl mir: 'l'l10lllHS liertolino, John IA-'lllllH.llll, llivlialvl Shin-lx ll0lllkLN lx llian 1 un Nts lla num Don 1 N in Robert Delzell. Ralph Robinson, David Km-her, Martin Builte Ncvond mir: NYilliam Smith, Mohamad llarkazanli, Roy Seliewe YVallaCt Nrhioth Mustafa SIUUIIX lelaml S1 hlalmath lxennmth lftlih Rallllilllll DiPasqua1e, James Young, Raymond Bc-uliginann, Ronald lxaleken Tohn Xonm., Ceoige Webb Iiuflom rnzv: Donald Fraipont. NYayne llnlnphrey, Dennis lloxn ank iauliug, I oige .Points lJtl1IllN l lstin ich ChenXu Wu TAU BETA PI juniors and seniors in all branches of engi- neering Who meet the required standards of scholarship, leadership, and character are eligi- ble for membership in Tau Beta Pi, which is an extensively recognized engineering honor society. Founded at Lehigh University in 1885, it became established at the University of Illi- nois in 1897. Tau Beta Pi now has ninety-two chapters with a membership of over 70,000. Each member has "conferred honors upon his Alma Mater by his distinguished scholarship and exemplary character as an undergraduate in engineering, or as alumnus in the field of engi- neeringf, Tau Beta Pi members have fostered a spirit of liberal culture in the engineering col- leges of America. lljlia-:fra-1'op rnn': .iuvlith llvsettlm. lfixlnriuuq llarluara llabvor-k. 1,0 x!m1'Iil'ultizr'fI .vwimzniflyf 1-lfrlirmrrug Vivian Pom-lu-rt, Nl'l'l'!'lUl'jlj Irimla lllllll'2'lllN4lll, .vluwwl xtfimniinq :'lf1lirmrrug Iris tiarlaurl. praxi- zlwul liulfnm row: Nlarli-no Filip. irr'u.vl1r1'r: Carol Arouson. rim' prrwirlcnf Iiarlmra Reynolds. 4-rz-.wllnn-Ifrrmizvfl .wwimmiugy 1-ltrrirnnlnq llourt-llu Kwctlor, 1-rv-gfllppitw 1-lulirmau: Iii-vt-rly 0'lirii-n, vu-yuppir-.w wlfuir- lllllll Terrapin is an honorary swimming club whose chief objective is the promotion of interest and proliciency in aquatics. All women students are eligible for member- ship in Terrapin. New members are selected by tryouts on the basis of skill in swimming. There are also associate members who aid the club in many ways besides swimming. The three annual events of Terrapin are the High School Clinic, the Inter-House Swimming Meet, and the Mothers Day Water Show. The High School Clinic aids various high schools in Illinois to start or improve their swimming programs. In the Inter-House Swimming Meet there are three events: a marathon swim, speed swimming, and form swimming. A trophy is awarded to the individual and the house scoring the most points in all divisions. In addition to its swimming activities Terra- pin sponsors an educational service fund which awards cash prizes to graduate women for proj- ects relating to the interests of Terrapin Club and to the furthering of its objectives. TERRAPI Top row: llottv XY0nz, Roberta Fist-lit-r, Marian 'l'rilk, Rollo-rta 'l'cxyes. Janice Stenholm. .It-anne lilier. Marilyn Mann, Peggy I ngalls, Barbara XValker Norma I'Ill"lilll1llNl'll Susan Savage Betty Jurasitz. Maria Thys, Joan Sanders. rttizwarfz-q Doris Bullock, rulzusvr l"oul'f11. row? Joyce Ri.-gli,-, llyutl1ia'l'roso. lieatrir-v Carlson. Iietty Mars-slr. Shirley Jarkson. Carol Lohrcngel-. Nancy H01 'vath. Lynn Klecka, Rose- mary Olsen, Janet Liurlner, Marlene Slireew, Mary Ili-uncko, Beverly 0'Brien. Barbara Reynolds. Judith Dt'hPlllN, Barbara Babcock, Linvla INIIIUQLIISOII, Vivian Peuckert, Iris Garland Tlzirzl 'r01c': Joy McCollum, Eleanor Graves. Mary Shelton, Patricia llunu. Lezlie Morgan. Varlotta Hagen. Elizabeth Sterrett, lih-anor Shook, Susan Rypstat. Iiarbara. Mitac-ek Sw-amz' row: ,Tuliannv Rim-harrison. Sue Sarvor. Nancy Mathis, Ann Mathis, Nan:-y Stepan. lilizalwtlx Peterson. Carolyn Smith. Shirley llaumann, .loan Gutowsky. liarhara Small llnffnm row: Kaari-n llist-ox. Myrna Parker. .Inuit-v Javolvson. Nant-y Vhatz. Kay llalhcy. Phyllis Sin-Lrvrt. lluaue Peterson. Maris-no Filip. Dou- rt-llc Kwcrlvr. Carol Arousou Tap mfr: Marshall Rluhio, Davill Barton, llalscy Malta-son, Rizthard 1gl0lllllll', Kohort liuopp. Philip Fic-lvl, David llowi-rs, 'IYIIOIIHIS Laughlin XX alt Mit:-ln-ltn-1-. John He-sn-ll, Varl Meskinien .Nw-1-ulffl rrm-: Stanlvy litter. Fharles Thomas, James Gray. Arthur Krumrei, XVEEPIIUI' llulznr, Robert Piper, Ntllllllllll XVilli:um, De-an Ntunho fliillli-'S Blaze-k, lionalrl Young, Carl Klindworth, John Sllll0l1N liullum, ruw: Paul VIVXIOIIIIYSUII, Lee Xvlllllllllf, Edward G0llllJOS, Ualvin liarthvl. Douglas Stutz, Robert Allen, Allan Goslin, Terry Hemy Robelt Clark, Ric-hard Hsieh, Gm-urge K0lllBl2tlll Xml in panel: Rnlwrt llurhlimier, Ronald Niotupski I recognizes illclepenclelit f'1'CSl1mCll who show 0llfSt21I'lCl1l1g in czunpus activities nu- " sf: ' l'up rnuy- llurlmaru Willianls. nm:-.vhulq l'1le-:mor Popovsky, 4'a1'olyn Smith. lllorin Sin:-lair linllnm 1-uw' : llurlmm Se-yln-r. lrrwrxrfrrr: Itla ln-Vinson. lllIl'i-W'l': liiantlna Sllll'0N, rim' pf'1'.v1fI:'1rI: -lx'2lll AllIl1'l'MllI. pr1'xi1l1'nlg Gv1'a1lrli11e- llin-lrwlxmll Yr! in nn 'lf Q nm- Alloxxny, Vatrolyn llostiv, lit-lu-1-wt Flmsv. Roc-ln-llu lmvis. Patrol llot-ring, Iwo l'1-ltlmzm. Pzxlm-lu lfuson, Iilimln-II1 llillvr. llt-lvl: 1 1 :I X Jolmson, 4'll1'isunlln- Nlill'llHlliUN, lllLl'lI2ll'2l Pallnvr, .lsmv Pvt-sny, 1'nl'olv Srln-Vwut, Marilyn 'l's-snwr lllll'lllC'l'S all speech and clramutic ClllCl'1JI'lSCS LTOIlllJl1lCS social activities ancl l'1'ic11clsl1i1m among .junior uucl senior Armor Caclets '-' ny Allison. llarolfl lmmlu-rt. l'lml'lu-s llnnv, tins Atlms, tim' Tow ro1f',- l'1lul liowv. .lamws llulrlmrxl, liolu-rt lfnrry, lbnvitl llulylu-ll. lin-rzzlrl U'Nxlll lit I S1-ynlolu' llullum ruwy- t'lmrln-s lvl-x, llw-nn limmlt. Rom-1' Yun A411-slim-, lioln-rt Nt-slvil, .lam-la tiolmltfn. Gt-or-uv llreunls Xml in punwl: lluvial 'Wnllsn-1-, lin-o1'gv Paulson, th-mlwl Slawivk. Vraig .lolmsou ' v - 5 W 'Wil ff .tm- 176 ,. -. -..vm ,.., ,.w,,.v,--,-.,. q-.-.--n--- Nancy Albee Marvin Andrews Donald Arnold Howard Aronson Henry Babel William Baker Philip Ball Barbara Baxter Glen Bernfield Alvin Bernstein Richard Blechschmidt Uldis Blukis Warren Born Dolores Brence Nancy Brown Nancy Carson Frank Casa Rita Ghanen Virginia Churchill David Clark William Day Roger Deakins Barbara Dostal Daniel Dudas Jane Eaton Ralph Edwards .-,----Q,--.1--K-iq. wr. F, ,,,,v,:pq-wg-.'.-prvz' 5, vm.. -, ....-asa-:.w.--rf?-7,?:P1ff , BRONZE TABLET Charles Engelhardt Joseph Enrietto Donald Ferguson John Finnegan Stanton Freidberg Roberta Friedman Donald Gall Glen Gordon Donald Granbois Uri Gronemann Joan Groth Thomas Haig Seifollah Hakimi Robert Heicher Robert Hering Jeannette Hoover Russell Hopps Thomas Hubbard Edward Huber Brice Huddleston James Kaltenbronn Martha Kappmeyer Richard Kesler Joseph Killpatrick David Kjell Frederick Kurz Edward Ladewski Nancy Lambert Joseph Lang John Lehmann Eugene Lewis Thomas Lund Mary Mangaoang Jean Matkovich Robert McCall Ruth McNabb Shirley McVicar James Miller Donald Moon Glenn Mortenson Richard Obermayer Louis Oling Meline Pilibosian James Pinski Irene Rasmussen Richard Rogers William Rohr Ross Rolander Jerome Rosenthal Mary Ryerson Richard Salzer Robert Shinn Jane Solomon David Spencer Al Spitz Edward Stasack Sanford Stein Shirley Stewart Ronald Swallow Virginia Thompson John Torrance William Tozer Marvin Trautwein Yoshiko Tsuzuki Patricia Twardock Mary Uifelman Doris Vogt George Votruba Constance Wachs Albert Wavering Jean Wehner Roberta Weitzman Marjorie Wiegand John Wills Richard Wishner Thomas Yungbluth William Zartrnan Steven Zimmerman 177 GRGA IZATIO The nucleus of college life for many students is in which he will be engaged in the future. He may meet and converse with prominent men in his chosen occupation, participate in Held trips, and keep informed of the latest trends and develop- their membership in campus organizations. The University of Illinois has an impressive number of organizations tailored to Ht any taste-from clubs that promote modern dance to the study of nuclear ments in his field. physics. Important also is the opportunity the student has of developing his personality and character through his participation in the numerous social activities held by his organization. By belonging to an organization Whose activities pertain to the students chosen field, the student receives the opportunity to relate and apply the theory learned in the classroom to the Held of work promotes interest in the science of accounting Top row: Richard 0'Neal, John Randolph, .l1I.lllPSFl'0lllSll, Avroln Pzisinen, Keith NVilson. liie-lmril 1'hristoplu-r. llomild llendcr, Robert Miller, James Tary, Ronald Haniclberg, Ruth Ilarllvr Thin! row: Eugene Snyders, Gary Clatchey, .lon Frenvh. Harold liievlies, ltldwurrl llallaglier, Robert Sheridan. ,lohn Dasaro, John True, Terrenu Boyle, Anna Lee Nwrnnl row: Harold Lewis, l'Ing0nv Vostabili-. Harold Klolflberg, Elll.f0lh' Swanson. Rivhard lillffll. Robert Philbrook, Robert Field, Carl Larson, Theodore Christoff, Alan Bnltz. Regina Kam Hnllmn row: Donald Dean, Ernest lmpp, .Terry Kolb, Kenneth Perry, urlvi-very .lan-k Carlson, pr1wi1I1f11I,' lloger lbnitslnan. fl'0llfNlll'I'Vf Riclmrd Lyons, Gerald Pullen, Donald Pnllen, Uharles l30I'lit'l' Not in panel: Robert Wdtherspoon, vir-0 pmxirlffril -- .1 .,.. V'tt'.,.M-...'x.,,.t..'.1.-'...,,.-,,,..,..,,,...,., .L ,,i,,+,,,-a,g,mf,. vw V L 79 ' ... Top rnwg Alle-n XY:ii:iwr, .linnny Hnrlif-li, f'iI2ll'i4'b Willinznn. Anzlre-w Mvlloimlll, ,lniiivs Hnlilmrrl. llunalel Smith. 'IH-il linlinvn. XYilIin.in In-lmi'it5. Klmlfrvy livmrmfliiivirln-1' ,NV-r'r1m11'mf'.' linnix Rin-5'l'1'N. l"i'wlvi'ivlq SQ-ilml1l..lulin lim-sity. Virgil R4lM'll1i?li4'. ,laixn-5 Min-Ili-r. 1'lml'li-s Slinnmn. Nm-lwrt Mille-r, Xlnrvin lil-iwlw, Rnlvvrt Ali4l4'rxml. linnnI1l l"rii-nfl lioifnm ruff: Ralph llntli, 11ilri.vrf'5 Furl linm-. .lnlln Vnrtin. .wr-f'4'I11rf1.' Rn:vi'Nt1'zu-li. riff ,1rw.v4'1I4'nl,- Nlnxwn-II X1-xrpnrl. p1'm'f1I1'f1l,- 'I'l1vmlui'1- livlx. t7'6CLNILI'l!I'j linnnvtt Urinixlmi. znlvi.s'rff',- Aiillnwmu llnrger, adviser Xu! in pmuflg lliron Mz1i'lmu-. f'wpm'lw1'.- Siflnvy iillfA'il1'l'Hfi governs and C001'Cilll2ltCS the student clubs and activities in the College of AgI'lClliflll'C pmiimtes interest and unclerstancling in current P1'0iJiCIllS uf the agricultural CC0llUllllCS field Top row: YVuyne XVonfl. David Wurknmn. 4'li:xrlvx llnrrnm. Iinnnlrl Zlllllllvflllklll, lilrlwuwl Arnrll. llc-nry Lanun, linger Voss. Kuitli Miller 1"0ll,I'f,L 7'O1l': Frank XYilluy, Eldon ll1'0elm'0ml, Willinin Hmm-tt, Florian Dnligort. IJ:-xt:-r Norton. Jr.. llarolfl Myrnlrl. Ronald Frivnrl. .lawn-N Nlnvl- ler, Tell Knhner Third 'l'0lI.': Eldon Sparrow, Tllmnas Frey, Marion linllvr. lluwaiwl filllgl'l'l1'il, ,Inline-s lim-RHIT. llnrnlal Muolwrry. Rulwrt l.ussm-r, John l"1-rlitm-r, YVilIia.In Vl'0erm-r, Tillrllllts NYagner, Iioln-Vt iiiblltlll Svcoufd TOM: Vlmrles xviiillllill. Ronald Seilwl, 'l'0lmlig:l1 llvllmilil. AIPZIIIIII' Yoln-yum, Ki4'l1au'ml Nif-hols. Williiun Pnlil. liuntllvr xV4'illf'lll'lH'k, liunailul Rust. Henry Lattner. Alun llulz, Harris llannna-r linlfom row: Harry Siinnns. Loren Knapp. Plflwarrl Umiiisky, iivorue Irwin. .wa-rrlrlfju-l1'r'rl.v111'a'1': lmniw Nlyvrs, prr'.vifIr'11Ig Maxwell N1-wport. :lyri- rzllflzrnl r-ounwil r'r'pz'rwr'nlr1fil'1'g XYillian1 Milli-r, 'vim' ylrlwiflvilfq David lllnnrvy, Lnwvll lla-vk. Jn:-k llottvriiolrl 1? V Twp f'nw'.- Iii-itll Nlillvr. liuluml Sfflmniilw, llnnnlml Purli-r. XYii1fm'rl LL-pfzitv. liourgu Whit:-. lhim-iw 'l'l'ni1tvn-lla-1'. Virgil Ifuste-1'. Ilnnivl XV1lif0l'Ii, ' ' " - -' cm l ri:-0 n'w.wiflwf1l' llzxlw-n Vox, liulmlly Wliiltimrlmi, Walla-1' Austin, Xm'm:m Yirilvn, .Invlc limits-xilivlfl. Morris Iluvkl lliilip liulil. .l.11ms li li, 1 . l.uv'4'll Ilurli I-'ijlll rniv: Ps-tm-1' Tlimims, l'l:li'i-:iw l3vn:lr1l, Vlmrlvs iM'l'WA'll1, Ilurslu-I l'rzniu. .ln-rulcl llinkli-5. ln-lmanr Svlilvrlvr, I.mu-ll .lnlmsmi, lmvul l'ni'l1-r. l.mu-ll llillvn. .liuxms Ne-mis:-lixx'n.ml4-1-. l'iulL:ai- liaisliill. vluvlsiv liullvr, Skllllllvi I,01'lt'l', llunalml Kllllflllllll. lim-uruv Arvnslnan Fuurllf ruff: 'l'lmums l-'rm-y, iik'l'1li1i Puym-. .lulm S'fvm-in-y, limmlml Miller, M1-lvin I,zu'in1urs-. XYilla.i'rI highly. Hi-mziml XXX-lily. llavirl Alvvy, Bob W1-iss, .lusn-pli lfmiiln. Tlmnms Ulm-1:11-mls, l'1'l1al1 IL:-1-lu-r, Ilulwrl XVz1lls. Rnlwrt Hopping. Ilznrulnl Myrulml. llairry Nlvriulil Thifvl 1-nw: llilly Nix-ll, Hmmlfl Svilwl. lilrluix Spa,i'l'uw. llnwarml Pvrry, Honivr Kopp. Ric-lmrml Wzmulmwl. Hn-1-zilfl l.ippul4l, .lulm l"l1-1-ks-nstm-iii. Maur' iw- Mnlrluy, llmmlrl Wliittui, .Inlm Iii-ally, .Isuzu-s ixillt'iiPl'. limi Pinm-y. liyunn-l Ourtli. liluyml 'l'ripp Nwvmnl :'u4f': Morle llurwmlvl, Audra-y XY2lL'jllk'l'. l"v'n.nk lie-lu-cfla, William Viiilllllllwllll, .lailues lluwnrzl. 1'lai-4-lic-v 'l'ip1mi. lllmrlvs NYni'g:1-l. lmmmril Mimi'- snlil, Roy llnlmm, lialph liys-r, Ile-nry 1i2!l'ill0l'. .lm-k 'l'nylnr. Riwfliaiwl Nim-hols. llvam- lliming Iinllom mfr: Alfrwl Krebs. 4ull'isr'r': ll:ll'i'1-ll Nlillvr. .ww-:'v'lrl:'gfg t'lzu14lo lljork, fl'l'llNlll'l'I'J Virgil liusumlulv. pwsiflrfnlg Ruuulml i'1l'it'llli, Marvin Mi-- llmmlfl. John lllnttlix-ws, rulrzs-1-r Xu! in 1111111115 'i2llIll'N Mm-lli-1' GRICULTURAL EDUCATIO .CL B prmnotes achievement 111 agricultural cciucatiou O assemlmles iil1'll1Cl' scouts to serve the stuclcut lmcly and Cllllllllllllify "4-lmrzl Nm-is-lu-li. Holm-rt l3:u-lmmnn, Nlicflizu-l1'av:1llo. John f'la1'r1-n. Ruin-1't i'iiYPl'il2ll'l. .lnlm l"ix1m-r, l'lmrl4-s Willgen, Robert lillllllh Top f'u1": lu 'Vlmmas Hyun linllnnf row: K4-I1 lillllvli. N1'4'oml zfifw' lnwxiilwulg Hlznilvy Wmpm-l'. .w'r'r'wIfl1'if: l"l'04l KFHIIN. pr4'xiflr'nI: Hull:-ri Skilllll'l', firsl riff' prvxiilafnl .Yol in purwl: ,lmnos Allirigln, Alln-rt lhuiuln-i', Rivlxaxrsl lleinm-lls. liivlmrrl llvvkn-r. Ruin-rt liinti-lmann. 'I'l14mins Gln-nn. linnulzl ilk-wilt. llvrln-rl ' " ' 1 Kirk llivllailwl Xlvllmmlrl. .Inlm Milli-r. Kulwrt livsvk, .lulm llumlson, Ri:-lxaiwl llull, 1'rmi'a:l Hvwltt. 1r4'uxrrr4'r: llmmlzl lxillpatiulx, Ixenustlx . Sl'illlSfPl', Kivlmiwl Suyzli-Y. .lzunos Spoon .lolm Stn-ln-11, .lulin NYatls, Rulxwt Ohm. llonaulrl 'I'i4-ilvman w 1 5 , 4 5. gi, i K Top f'01f': YY11111-1' K1111111. 1111111-15 11ai1'11. f11lilI'1ES Doloft, NV111i11111 .1il'2L1Sl'11ll1l, 1111-'llll Z11-12111 R11 ' 1 ' I , 311111111 iapek. 1101111111 111-1-119, R11-11z11'11 111l1:1llIlN1l I11111-H1 1'111f': 1x1'1t11 K1111p11l11y01'. .IUMI1111 Mci11111, l'11z11'11-A 111111. 1101111 1111111-. 110111-1-1 1"i11k1-1, 11i1'11a1'11 Sa1111v1'. .101lll M1111tz111'. .1:11111-A 11101111-. 11a11'1'1 131-'1ll'l'1l1JRf'111'1'. 1Jr1vi11 P01'1N, .I111111 '1'1'0g010 Thin! 1'111f': 111-11'x111111 1ill1lI1lIP1. 111-01111 N1ll1'lD11X. 1311111141 .l1111s1111. .101111 K1'11111x1'11-1111, 1J1'XYHj'l1i' Svotx, 110111-1't l'111'ki11s011, 1i011111't 1111111-1', XYi11i11111 1":-1111-1', 1Javi11 11111111111 111-nry 11111'01't. .11'., 1111111101111 R1-s1'111'tz S111-111111 rnw: 1301111111 11111111111-'. llanim-1 lhmker, ,v1'1'1'z'I111',115 1'11'Ilt'S1 1Q!l1'1ll'1'. 1'i1'1' 1ll'1'Sf11I'llfj A1f1'e11 A111111, f111'l1Ily 111l11ix1'rq R11-11a1'11 11111'11st, p1'1'xi111'11l: R111I0l'1 f':f1i11. l1'1'11-s'11f'1'1',' Ilavirl K1-swl Iiollrmf ruu': .1111111-N N1-151111, 11111111-11-11 NOI'NXY01'11ly, I'11w111 -10111lNHl1, 1101111111 11Hl'f, 110111-'rt 131-als. 1701151111 1'110w, 110111-rt S11111111011. l1111'11s 1'f1-i11'1-11- 11e'l'1:v1' f1l11'f11Cl'S 111'0fessi011a1 interest 111 the field 0f ce1'a111ic CIlg11lCCl'1Ilg AMERICAN TITUTE OF ARCHITECT 111011111165 CC1l1C2if101l and Q0 011e1'z1ti011 1JCtVVCCl1 Stl1C1ClltS 111111 111'uc:tic111g z11'c11itects Tnp r111I'y R1l'1l?ll'11 111-1'11:11'11i111, 1101151111 1100, Philip l1Hl'I1Ill'1'. 111-1,w1'1-111-1- 11l1l'l'Hj', 112111111 S1-1111121 A1va11 1311-itw1-1x11 1111111111 1'111f': 1111511101111 IDiP11s1111a11-. R011e1't zxT1llNfl'Ollg. 111011011 I3H1R1HI.1l, H1-1'1w1't 1,01t'1'N0l1, 11211-ySt0111-1r1'nk1-1' N1'1v'11l'l1 ruff: Nic'1111r1l SII2l1l11llg'. .ANN-'I'1 '1'1111i11us, 1Yi11ia111 1'1wu111. Roger '1'i1111ey. Hi1'111f11'11 '1'at1-'1', Gtlllk' 1z11110 Si.rH1 1-nw: K1f'1ldl'l1 111-:1111111. 11?l1'1'j' l11'1-1-11110113 311111111-11 1101111111 Fifllv 1-1111': 111111111111 Gaul, .l1111111s 1'1l'0ll11fl. AllT1lUlly' Volpe. Henry 1111111-. P81111 1d111'1i1-11, Frank S11,f:i110 Fnrlrlh r1111': H0111-1't NYi1'111, Vytalltas UPl'II1H.l1?l5, 1'1l'Pf1 111I1'g'1lRl'f11, A10XHll114'l' 111111-111-11k0 fl'I1i1'1l ruff: XVi11ia111 1.111'm011, 11111121111 R1t'A11iA16'l'N. 112111111 S11i111-1111, Kestutis 11k'f'1l1N. .la1111-s S1-igf1'1-111. 1101111111 K101-kuwski, 170113111 f1?ll'1N0ll, R4l1Il'1'1 15111-1'11n1't Nw-111111 r1111'.- .101111 Kitamlxi, 11311105 Xl-'11, .10s111111 Papp111:f11'110, Antoni Szyszkowski, Pr1t1'i1'k K'11f11'k, .1a11'ks011 Gin, x1Hl'1Ull S1111t11. Philip 11011151- lfutlrfm r111f',' 1i1l'H K1-01-k. -1111111 S1111-'S, 1'Ia1'l xV2i1'41l'11II1, 1101111111 111l1N0ll. .lfunes S111-111'v, .l1'., Ri1'11a1-11 Matz111n-IT, ,Ioann W11111 H v 1 - Tull f'uu': lboaln ZllI'k2lIllIllt'l', Saumu-I Vi:-In-rw. lin-nun-th Wolf. ,lmln-N Hula-, Aivauw Kuplix, Cary Ilahr, l'I4lxxu1'1l Malras, Furl Sirexlxw l"1'j'll1 row: ,Imm-5 XIni1'ln-nfl, IM-unix SIilllff'l'I'. .Iulm Puxtmm-k. ln-v IH-nl'mn, liurnsnwl lim-vu-M, Amlrq- Suaxn, .lmmw linyln-nrlzlll, Ilrmlu-rx Svlnm-l! I-'uurllf rnfu- lmnivl Ng, Hivlmxwl Rivmw-Ili, Nlumaufan NIHIIHQ. RHXIIIOIHI Kullxxivv. William Albrigllt. It'1'unk HVIIIIIIN, HVIIIW' Ih-yen-rt. limlnzuwl Purrixln 'l'hin! rnfrf .lzum-5 I.:nv1-l'ty, .lnlxu XK'inkm-Illmnn, Jr. .lulm 'lhpulm-xxwlii, .Il'., IIim'l1:n'cl Dl'gIl'lIt'l', Kun:-llrl Pillllll, Ilvury linlmll. liralllt NY4-if-lllmurll .ww-nm! ruff: .luv Hmldarrl. I,mln Iminys. liivlnzxlwl lmnm-Ils. H31-lxeurul Ilwim-ln. Ralph Marin. .lzum-5 Skixuu-r. Hmm Kamal linllmu mfr: Hivllamlwl Angus, rirw pf'rxi1l1'nlq Jzwk Tilllxln-r. f'.1'm-11111-1' ,w'f'f'r'lrl1'f13 Ibr. 'l'lml1l:lw Ilulxrntty. 111lri.w'f'g l"l':lnlI llllraljxki. prv.vIfl:'nI, Hvrnlul Shillvillv, f'vl'1'4'N1n1mIir:y1 ,w'f'f'wI111-Qu Xml in p1l111'l: XYilln-rt Aslwr. Irw11.v11f':'f' AMERICAN N TIT TE OF CHE IC E stimulates 1Jl'Uf-CSSIUIILII gI'0XVIll in CIICIIIICZII CllgIllCCl'Ill:,1g students ziffcllizxillfblqmciople Twp ruff: Allvn Supulwn, rnlrixwrq lfrank Iluplmm, Ralph liurnn. liuln-rt IHIVIIIIIEIIIII. Wilhurn Nm'lumu, Ilia-lmxwl 4':-nth-. Xluvlin Magnum-I. Maxinv Mark Thin! rnu'.- Mary I"l'j'1'. liulu-rt Iinxx, livlxxalwl Stun-y. Stunle-5 Silvn-V, RIl'Il?ll'II XVIIYIIHUI. Ilownrzl We-nw-1', Alfrvml Pikn-, lilmvr S1'll0ll'l'. 1'hax'lm-x liriglnl bill .N'w1'uml ruff: I:!ll'lJH.l'2l XYillix, .lm-rr3 l,1lI'llilIll, Iiauw-n Marlin. ri:-1' pf-fwivlrlrlg XY:lym- Nlnrtlmlm-r'. prf'.vifIvnl.' 'I'--rrp' lluth-r, sw-rwlfrrfu Km-nm-ih lkyorly, Klartlm Ru:-kunm K A I V Iinllu-fr row: Silurmn Igllltlllllll. .Xlxxihial Sl'lI0l'N, ,Inn Klurrix, 1'nthm-rillv I'lnl'1p:ht. .loan Ixraft. xlilflljll M1'1'alIl. lla-:un Slum-:ull Q mm " A. 3 K7 s- V7 'rm n 'J The combined student branch of the Ameri- can Institute of Electrical Engineers and the Institute of Radio Engineers is affiliated with the national organization of the same name. Its purpose is to provide a general picture of how electrical engineering is applied to industry and to further the professional developments in the fields of power, communications, and illumina- tion. Talks given throughout the year by outstand- ing men in the engineering profession enable the members to obtain a broader aspect of the electrical and radio engineering fields than is possible through classroom work alone. The AIEE-IRE sponsors the senior-faculty banquet, picnics, inspection trips, intramural sports, and participates in St. Patis Ball and the engineering open house. Twp rozv: Paul Sr-hwarzlose-, Henry Toliinski, vngifn'4friny council William Mavity, tffzffirnferirifr C!lIlIll'flj David Kosher, llflf sefreffu-y XVilliam Hollaflay, AIEIL' .W'l'l'8f!Il'.Ilj Jeroiue Williams llofiom I'l1it'.' Roy fllarquerlaiit, srr-rr'mry,- Robert Janowiak. fl'l'llS'lll'L'I' Jmnos Desinione, l'1lllfl'll1!III-Q William Fonway, vi:-0 1-Imirmun AIEE-IRE Twp rn1I': John ICH!!-'l, Ilavivl Kfwhcr, .lolnn lmlnnan, Paul Scllulstad, VVilliam Thoniyxson. John llarris, Eric Maxon. 'Willimn Mavity, llvnry liusclikr-, Harold Hirsch, Martin liurke, tleralil Marinello, Alfred Naurocki, Charles llougln-rty, Roy AlHl'L1'lIt'fliillt, Rohr-rt NIIIIHIIINKPF, David Snyder, .Ie-xrorne Apfelbaum Y Tlfirfl raw: Henry Karwuu, Jann-s De-Siinone, Ricliartl S4-hlucter, .In-rolile NVilliams. Ervin Ruutelmann. Yrtautas Ut-ltztiiaiiskas, .Tulnn Morse, Hair- oltl Fue. Norman Fuqua, XVilliam liollarlay. Rivliarrl Rs-icliclt, Molmmavla Darkazanli, ltit-hard liilek, Paul Svliwarzlose, Jann-s Kimli-rnay, Enrique Haftvl. Leon limietior, Jost-'ph Rini N4'f'Ull1l7'flZ','.' Tetldie Brown, Robert Donnelly, Gordon Kee-fer, .Ton Grushka. Ili-nnis likstt-n, .Inhn 5l1'f'l11re. Walter lfcrzog, Robert. llurlson. George Huber, XYilliam Bicknell, Itllwoorl Kruse, Albinas Vai:-iunas. Alfre-il Nystroin linttnm rnrf: VVilIar4l YVhitler, David KlDlll5'Rlll3'. .lack Siehert, llarolcl Rim-a, llvnrr 'l'ol1inslti. Hula-rt -lanowiak. xvllllhlll f'unu'a.y. lllliLl'lt-'S May. VVillia1n Haugln-r, Glllllt-'l'lll0 :X4'0hf?1f'8.l'lJOIlt'll, 'l'll4!lllilS llertolino I Q' at ' f YQ, E 1' 38 Z: 3 1 - at pp I y .5 In if , , ul Aw ' If t ,, as Q , ... ,-.W H-: -1 4' . ' ' elim. E... ,Q n N fi V5 'I if 'l V Mw4:g.wmwv, g, 55 ing, ,, ,. 353 S' 4 Q - it .lfffmsnw ,, I ' Q2 Q K 42, A , Q ? 1 fr Eg 2' jf' 1 L 2 1' - LS , ' ,W 1 11 .wk ,N I X, fi? H A .7 , 'EW Q W .. ,VM K' A5 f if Q , I 5 t . A , 14, . if Q Q, 4 4+ s., ' ' ? 1 45. ,E F! J , ,. , 5, IM' 2 , N ' . K f t WA rf m , W V H . ,w T, 3' Milf , 3 e w, , fi, wg . J ' N- nf ,f-'fi ',5.' f f wif Q , , 4 I 'L 'S fl? Q A ,--,.' 'if ' . 59 317-X my Qillilif ivy if 1' 525: xx, A M! , i- 15,25 m ., LVM 1 , , ff, ,, v. ,ia f X Wx Nx f -wwf , :P" V , 'R sasfzzfrv oF W M LSWQQ lg 3 ' n 'W w16 f f f U 'WG W Yi lop row: Donald Parker. pwrs-mm1'l ojlirwrg Horner Koop, I'Ll'lZf'lIfl:'U0 njlivvrg Varol tireathouse, .vprilrwl-5 liynn Harper, NIllllllll'lIHt com- ufurulvrg Ricliaril YVolgainott. ruljulunl :Hum row: .lohn Vory. 1'ompIr'ollm'g YYilliani Korlius, xpvrizll projw'l.w njJi1'1'rg .lohn Dilxhle. inforufulimi .w'1':'ir-vw nyifwr After beginning activities in 1949 as the Arnold Society of Air Cadets, the group merged With two other national organizations to become the Arnold Air Society, which is an honorary and fraternal organization for advanced AF- ROTC cadets. The first University of Illinois graduate to lose his life in the Second World War Was lake Schaefer, and it is in his honor that this squadron is named. The purpose of the society is in line with the mission of the officers training program. The society strives to provide only the finest officers of the highest caliber by presenting a varied program of speakers, movies, and discussion at bi-monthly meetings. Many worthwhile projects are carried on throughout the year. Among these are talks to high schools about the future of the Air Force, the Sabre Squadron, a freshman-sophomore society patterned after Arnold Air Society, a yearly dance, and displays during the Engi- neering Open House and the 'cElite Eightv basketball toumament. The lake Schaefer Squadron is the command squadron for Area F which covers the states of Michigan, Indiana, Tennessee, Kentucky, and Illinois. There are eleven squadrons covering the continental United States. AR OLD AIR OCIETY l'op l'U1"f Michael Simpson. Ronaltl llolt. ltlzvrl SOllllt'lIlltlit'l', liverett S4-hleter, lii4'hnril Mt'l'IIliiney, lirnee Motlong, I4ll'0ll1'l'lt'li Ileinenmnn, Nvillinin tinlli-tt. Morris Hurk. Stanley Cooper, Phil Jones. Gordon Keefer, Uharles Thonipson. Albert Vanhlaele, 'IlH.flt'llfwl Swiet-ki. 'l'honn-is Micklos Thin! row: .lohn Klohnr-har, Rir-hard Meri-er, .Iaines Hull, NOFIIIMII Gross. Maxwell Newport, Robert Hlierlmrt. Kenneth llttfllllill. Fapt, Kenneth llonp, XYilliain Miller, George Warner. Russell Ellis, llaniel Kurowski. Robert Patton, 'Fheoflore .IVLIIIISUII Nw-om! l'0l1'I Earl Kingnian, .lalnes Meyer. Neale lilsby. Rivharrl XVolgainott. liynn Harper, Farol Greuthouse, Maj. Walser ll!'ll'IlIS, John Uory, .lohn liihlrle. Arthur Py. Roger Parrish, Robert l"on1-harwl lfollum ruff: Ray Varinirhael. l"rerl lllzixine. llohert lieunlien. Willimn Sullivan, Preston ltansoni, .lohn Paulson, Rieliarsl Vit-regpg, .lohn lirigar. liortlon t'layt-olnh. XYilliani Sliatter, Thonias Piper ,xx ,,.. , K, 2 Q we 3' gg. wouutulnp guns , fi! 1 V' Q W v , . A A FY, 1 -,Q -nnqp. A...-.-..-.. .4 i IQ! X S x N 5 E . , 2 f if 4 f S 9 A 1 ' Q, 5 , jg . Y I 1 ' Z , 1 .,A.,5lA2.. Top raw: liunalrl YUllIIi'it'l', I.m-xliv Alirlvrmn, 'l'lm11mm 'I'is-li, -lnlm Him'li:u't, ,lay Hullnglls-1'. Nnrnmn SIHIIHI, lbuviil Nlzu-li. I.nx,n'1-nu Im on Xluixin Siu-rrill, linmllfl Yum-livin, lmiwll K1-1-rl. lmlmlrl KilIlNlllli0I'. H14-lmi'4l Iluimllvy, William Agsle-1' Nwnfrfl wmv: Vliarls-N liulmlv, 1'nrln-tim W1-lner, NYillinm Vllllllillfilillll. William Wilson, Owen Wilmn. Kiruvm-r lloi-ring, Munras- Nnunwzik, lbmmlfl RHllliH'l'!. Myron Ilan-liiiixmky, fill-nn Fulk, lilmlrxii Wliilewiilv. liaitllryii lil'lllliil'l'LI. llunalel Ni!4'l'lllilll Iinllom ruff: Iluxxaril Sillliill. John liarinn. Hurrlmi kiilllllvlu. Wiliam' N4-ur, rim' pr'f'xi4I4'11l: Piilliilll' Seflirutl. svw1'1'I1l1'yfq .luyvv 1Xllnling:vl'. lr1'1l.vl1l'wr.' Us-rzilal ,lnlnmny pn'.s-i'1lwnI,- William Nh-rrill, nfl:-ixm-g Iilniin- Iilivink, .li-rmm- lilm-sing, 1'ln1i'lm-N Ilnuv. .llm-ph Xuruixlii, .lolm AiI'1iI't'LIO!'. livin- I"rmx .Ynl in puuwl: .laum-N lluwnrsl. iil'lll'l' Amlzuxmm, lh-in-y Sinn, l-Iflwaiwl liurk, Rulwrt l'l1i'iaty. l'I:n'l Swvtt. linumym- Ziroli, Iqiuun Huw. l,ymlum lioll. .lulin lCin'lml't, Ruin:-l l'i-ppem. liivlini-rl Must, Waltvr Paxrlulm Y I I L B JFUIIIUICS interest in Ucoloviv and SJOIISUVS social 1 G D Pu 1 f'llllCfl0llS and talks umuses C1lIilllSi21SllI fin' grcutcl' lumwleclge of tile dairy iuciustry Top row: Stn-ll llulkin-r, .Kiln-rl liunivka, Ruin-1't Von lim-llrn-n. ln-un linllzlmllm-l'. Huy liullnwm-wtvl' N1'r1'nIl1 ruff: -INIIIUA linker, Arflvn Van-1', Min-llaul iivvilhll. NUVIIHIII I"r4-1-iimli. Furl lillstafmn Si.rlll rnux- linlwin llzmsm-li, NYnym- Lnrwii, Philip lmgm-rmn Fijflf 1-uw: Nlorw Flotf-lwr, l'i1iXVHI'li Lauvtml, .li-., .lim-ph Olin-ln. liilly liorn, lim-gu1'y Klusm-r Ifnrn-Ill rnux- NY1-mlnll 'l'olalnl, I'lrm'wI Amlmn. liivlnirml llm-im-, .laum-A Kllfvllilvill Tlfirrl ruff: Allwrt liimlvn. lmurn-n llumiwuy. Hnlwrt Aluls-1-Nun. .lulm Kilrlvr, lluiiulus 1'ilH!'li, A1-vliiu Svlim-nlwn-li . . , . . , Nrwnnrl row: l'1l'l'lil'il'k .lm-unilzky. Hplvortml Maw-wazn. 'l'lmnms Will-5, .luim-N liitwin, .lusm-ph lxzunx, linrry HL-rk, lxziynioml lzlllu-rt. .luy hugh-N, lump Spm-Imluu Ilnllnm 1'off': i"l'uf. Paul 'l'l':lr'y. linrilml Svlxln-pin-r. lialwurel Hliulvvzyiurki. lf'1'u,vl11'r'1g Nnrln-rt Xlillvr. 1u'1'.vi1lr'nl: ,i,lllIl'Uiit' Kxxvrlvlt Knllulll Iluxx 1-Vs. rim' l1rv.w'1l1'1lf: l"l'n-:I Sh-I'I'vl1y .ww-w'lfl1':f,- .lnsvlvll 'l'ulni:u, Hts-wart 'l'l1m-lu-y Q 'L if mx' g 1 Q -au up 1, 1 my L V 1, Since its establishment here at the University of Illinois, the Dairy Production Club has Worked hard to encourage and promote inter- est in dairying and the field of dairy science. They are a Student Affiliate Chapter of the American Dairy Science Association. Prominent men in the field of dairying are invited to attend and to participate in monthly meetings. They also hold an annual Student-Faculty Smoker, a dairy banquet, a spring sbowmanship con- test, and a dairy judging contest. This organization, as well as being prominent locally, has Won acclaim nationally. This year the college dairy cattle judging team was Hrst in Guernseys, was third high team at thc Na- tional Dairy Cattle Congress at Waterloo, Iowa, and had high individual at the International Dairy Show in Chicago. irgf fllllfll' ,llnlylinfl 7':'z1u177'u-n rnu': Prof. Iinnnett Ormiston, llarc llaker. Vliarles Fink Uullrmf. row: linger' Struck. llebnei' Ilall DAIRY PRODUCTIO CLUB Top ruff: Iiarl Kingman, Douglas tiulnlen, llarold Jepson, IValter Leppin, Max Ulsnn, Allen lloltlnan. John llesell. Robert lleekert, Rumi Voss. -Iohn Kilvler. .linnnie Yemnan .Ser-uml 1uif'.' tiene Potter, Audrey NYagner, .Terry King. l'harIes Fink, Ronald Fink, Henry Kaltner. Donald Keiin. Sidney llntcln-mft. tleorgt l Mu:-k, llonalsl liaible, Prof. Noland A'1lllljl'IlI?ll'i Iinflnnf row: Kenneth Esuar. Allin NYauner. lilf'llHI'4l Mathews, linger Strark. Prof. Karl ilarrlner. rulziiiverg l'1lnnn-tt Ormiston, lIl1l'l.Nl'l': Norman Johnson, .lnsepli Helms, Haxuell Newport, 'ference Jacobs lst Wfzfiyi Top 1'rru': f'lmrle-s l'lllllPl', ll1Il'lfN1'I'J lllllllllllly Nngc-nl. 1l1ll'iNI'I'j llunnlml Ilnnvy. Arnolml XVnlm-lnwlc, llawn-:ww Sta-rn, XVilli:-un llmmlmo, i'01'rls-lin Vim-k, lin1'l1:u'u l'ni4'k, lmvill S4-lnniflt, Lola Lange. lionnlal S11-in, Paul lhwvwll, AIl+-n Antunini, William Wilkin, 'I'l14nnns lla-in, Fred Springv, 'l'lunnaw XYillian1w. Patrir-in NVig:gins lfnlfrflf mfr: Vylltlxisl Allen. Glen Muyvr. Marlin lglll'llll2llll. Jann-s Grnlrs, Dennis llllllllllillfll, l'Imlxx'zu'1l W1-iw, .lsnnc-s lion-n. 1lI'l'Ni!1lf7l.lj Ralph Putzkl-, Pc-Fry Pm-rsons. Imran lll-llvr. lil-nn Nuxker, Gln-n llillows. Mary 'llI'H,llTlllHll Thin! raw: Susan Iireniff, John 0'Dnnnm-ll. llzirulrl Knvllle. 'l'lmn1z1s .luyl-e. llnnie-l llnran, llnrnlrl K'ln-nanll. 'I'lnnnns l.in1lv, ldwlgar ln-vy, Allmcrt lla-utlmors, 'Pluonms Jones, .laxnn-s Peaks-, ,lon n Sllfjk-'Illl1kl'l' Nuvmnl 'run'.- ll1L1'0l4l SIL-warm, Allvn .lan1lv1':L, lliunne 1Jl'ZYlll4'lll', Pllyllix Yuy, lilvnm' 1'yp1-vw, Ruth vllllfblllllwilll. Sylvia Donn, Putrivia-L l'ltLllll7l'lg'llf, Mnriv Moniva. Fraln1-s llnllwr. Carol Hall linllnm row: Jamivv lxrswwlx, lialln-rinv Nil-nwyvr. ll2ll'l12ll'?l llanlr-fy, Eelgzar Wllitn-ln-avl, llrnmlfl Glyn, Alnllw-al llnnsl-n. Linfla A51-rs, f'atl1uri111- llowzuvl, Gvnrgm- Unflrly provicles lallysical, social, 1'ec1'euti0nal, uc- ZlilCIlllC and UCClllJ2iIl0l12ll welllirc for the lmllyslcally lmllclicappecl E G lJro111ot,c:s u closer l'6lLlIl01lSl1l1J uncl com'- clinution lmctween the various CllglllCCl'lIlg societies Twp mug' 'l'l1unmx Poll-lx. Xyllllillll lilzn-lc, Ilnnnlvl l"1'ms. William Bluvily, lbonnlrl l'I4'ln-rt, linnulus lilinv. lflf'lllll'4l Vxllllllll, Iluviel Ssxllu-gn, Artlnlr Sll'lllllFlI'll, Ps-rx-y l'ullmnN Xlu 'u li-nnwl N,-mnrfl row: 1'llHl'lt'S lllllllilll. Wultf-1' Rs-lnn. z'1'1'um1inf1 .wf-wlrlrllg Stzlnlvy l"vlml1-rlnun, riff' pl-fwiflwlllg llnnn-X llnly, 1lI'l'-Vllllllllj .lalnvs Ill-an-lx, frlrllllu vnlrflvrf-g .ltlllll Yunnu. f'1n':'r'.vpnmlinyf .wf-1'f'lr1rf1g Blurvln llnlnllinx, lf'f'r1,vrI1':':' Ilullnm ruff: 111-an Snnxn-V. Iluvifl lil-xv-I, llvnry Tnllinski. linrl I'Zx'urw,liilln-1-t Blu-yl-1',.IuM-pl:S1-Inn-In-1-lv .YIM in prlnwlg .Inv-ply Hrnl4l:ll'nl. llallm- lliLlllII!'l'l'. ,lzullvw lllalm-li, llzxryl Snllivzln. l':1nl Klum-l'. lYilx1n1 lmvlllillsj. .lnlxn l'lnr1-, linln-ri lilwvzio, .lulnn-4 Sulmrl-. llnnulul Ilnnu' vw 'Wi - 1 ""'lUI"' 4. w1a A 5 4, of mu lllfi 1l 1-11111111 er N1 1 fl 1111 Ro low N11 l 1111111111 1111111111 11t1l111 1 Clmru Huln 1 lam-x 111 111 uwm ll 1111111 111 m1l1l I1 1nL,1r 111 11 1 111111 lllll-'fl futxug, 1 1.1 K11x1l111, 1f0Ltl Illgrlll 1111 11111 111 1 I1 11111 11111 new llolan iulu-11 Howl I l111 1 11111 01 1 11 x 1111111110 xklllll 1 lxanx I111 l1e1'gs1'l111111l1r I111l11111l Xlnlw I IIIX 1 1511 I 111111111 mu 1 Nl1ll1x 111111 111111111111 1 111 va 111 Ill l111xx1111.,l111111 1111111 :11lf1111 11111 11t'llUl'lfS 1140 1 1 'Nl111l111 KU11111 D A D ddNd1lLCS the studv of 9111115 and bmls B st1111ul.1tcs 111te1est 111 flougultule op mu lol111 Clllljl-'Tl Prof 11111-111k xxlllllllfl l 11 lllllflllllllllll tlmrlex Ne-1l111l1l lrlxxmfl Y1111flr11ne11 Robert N01111a11 Sulnu R11tl11ig1 1 errnul ron 'Nell l1ra,nt Karl Pllgk-' ITIIIHUI l11Nepl1 lxelle-11 ll1e01l0r1 l'1k 111111411 nl l111111'e-1111 310011, I0l111 S1l111r11 Bottom ron Tanws I-unll linrlmra Pfirkex lurul 510111-1111111 Susan lm1.,1-1x 1:1tr11111 I 1111ll1la1l lI1l1111 Allllllf 5? "' L 'J :rv 2? E E X 1 lr mf-fl Trip ruw: Mary Stanton. Awlriefnxu- Katz, Sllzirun lil-vw, 'l'lu-lmn li0Illlrll0l', l'llUl'1'lll'k' lh1uwm'lli, lil-tty lIu1'l'1imn. flvlllllllllt' Huy, llnris liigh! Tlfirfl row: Xamrv l"vinzulvl. Kzuw-11 lwmmv lilsu Tong. Sumuns- linmlslmlnn, 1'u1'1'z'.vfumlinv1 .ww-1':'lurffg P4114-r 'l'm'vl1in, rim' n'1'si1l1'nlg livttv Mun- . , I I 4 . Y 1. I , . Hai p1'1'.vi411'::l4 Virginia lla-Fini. ln'rrx11:'f':'g Mnrilylx lioll-lim-rl, Ifzsinrmng l'nl'nIy11 fawlsun, lulln-11 l'l'1'l'lllilIl .wi-mill wif: lluvirl lnxntz. Rmiulil Avery. rlulin Mr-Gill, l1Ill'iS4'l'f lbmiahl limos, .lulm lin-nip. llc-nry l-'miulm-ii liullmu rnzr: Katliorim- 'l'akim0l0, ljflllllll, lim-':L1'ing:, Anluinvtin- Paiuluvisli, Sllirlm-y llarflm-l'. lllurtlm lilwlvw. 1':-xml lim-sank. liqlitli Slain-r .Ynl in jlIlIH'l.' llzu-lmru Furgry, Al2ll'LI'?l7'Pl, lilnir, Qllavtlm. liusviiln-1'gor. Marr-in l"liL:s-llm-11. l':u'lnlta liaiwr, Nlsirilyn Rmlgmi. .lzinivv K1-rs-n, lmnnn Qs trim: l"lurvm'v llirwli liflil XA'XXIll?lll, lllimlu Slvmw-l Nlnxim- linltvr. lhu'lraru. Ks-ur. ,loan 015011. l!m'l1s-llv Zuritsky, Vuml Mzlrkln-. Marlvnl' Pin:-5. Yom. livixm-r. Aumlrvy Kipnis, l4Ul'I'llllll' Z0lN'l'l'llilll. Natalie Wullvntim-, .lurlitlx XY0lllSlK'lll, Ann Atliin, .Izumi lim-fknw. Snmlru S4'llWlll'fZ. ll:-ln-11 Klinll. Sullflru Nlatxkin, Zola liulmm-tl, .luyvv Pl'I0l'A0ll, lhlrlnwa Huvk, l,Hll'll'llI Sn-11:1-lit. llc-le-11 lll't'l'Ill', Allun llt'l'NllUl'L'lll, llianc Numi- utkn. Lows-ll Milo. Mail:-lilio Geriuvm-si, l'll2il1ll' Prxxium. Akilw Yi-vlxi. Marilyn llilm-rt. liarlmra linl. l'Imli1li Slam-r. lrvm- Arllistrmlg. .lu Pzulgr n-tt, 'Virmli Sllllllll. lil-vurly Siam-I. l'l:ll'u lill4'lil'l' F pmllmtcs the teaching pmfessimi llllil is cleclicutecl tu tlie welfare ull CllllCll'CIl ll W B fosters greater fcllowsllilm uncl 6llC0lll'LlgCS tlic ClC'VClU1J1IlCllI uf cultural llllClCl'Sl2l1lCllIlg Twp ruff: l'll'illllx Nllgilm. 'l'li4-mlrrw liolilvlzilii, l'li:u'l4-A lmv, -lzxlm-5 lfilW1l!'llt'lll, Omni' linlil. lim-no 1'l'nx'illimi. Hn-:iv lmmu. .lilvlwmi Hin. H1-4n':v Xirlii. Huy lienwziiuulu. Wsnrrvli ,ll2llNlll, P11111 Kunz, lhlylxmnxl l'y1-vlii Nw-:mil rmf'y .ln-am Kam. lil-:film Kami. liflllu-l'ilH' 'I':llxi1m1t0, .xllll Aww-. Alsilm l'5w'lii, lluluxw-N lirillitlu. liulli Nlllrnrlru, Klzlry lixiu, .Xlyvv Moy. .ll'll4'llk' lllxrrzly. Iinrix liziwnsalii. liury 'l'nlxi ' ' " ' - '- -i V '1-Hllurlilf Iiullmn r1l1f'.- .Xkirf Nlnymln. 'llll1'li llup lmv, Sylvian Axwllizlxwl. r'1n'1'v'.vpumlmff N1'rrr'lr11'yf,- Nlzlrc-m AIIYZIX. 1111 pihvflrnl, l-Inu Nlfllxmlls. ,lil A l'lSI'l'j Artllul' Ilu-ala. l11'm'i1lrnIg .Iume Kauxulumtu. If-1'1r.mf'f'f'q .Xnnln-l Si-lliy. 1-ff'-mvlmff .w'rfwl41rJf,- lfmmlfl Hou Mil in prllwl: Slllrivl Ili-:L llzxrry ln-H, .vnfiul1'lfHll'nHlH: lilimlvvtli llilni5:u, llulwlliy lintu. l"l':im-iw l-In-. lrvlzn- Xnlizllmlrzl. l':ll1l Nlillrlll. llzl1'4xl1l ' ' ' ' " " ' ' '- Y ' lli ll'lfvl ln'lf"l Nluraluxmi. Amy Yuxliinu. Slunli-5 Nliizvlnllru. l'lnrmiv-i- Xzilxlslliiului lil-m'uv lln-urlu. .Xrtluur lxulull. lun' ll1.lllHlSIfl, Nllvll-Nl - HH X. 1 - 1 -1- l'll'l'Il lllll'llli'lll 192 193 The Hoof and Horn Cluh is an orgzu1izatio11 composed of agriculture students interested i11 livestock and tl1e Zllllllllll science field. The ex- perience and knowledge wl1icl1 n1en1l1ers en- counter in this organizatioii is il valualile supple- ment to their L'l21SSl'00lll work. I11cluded i11 this yemfs activities were the Little ll1tt'l'll21lIl0ll1ll Horse Show, lllllllllll Spring Burliecue, honoring llll outstanding senior n1e111- her, und awardiiig keys to the outstanding live- stock judges i11 Aninnil Science 101 and 103 classes. ln tl1e spri11g semester, tl1e cluli participated i11 the Spring Judging Contest, Meats Contest, Showniunship Contest, und Senior-Faculty soft- lmll game. Iljlif-1-rs--1'r1p run-5 llonzllrl NlrN4-1-I5, .vr'f'1'wl111'ffg linger XM ilnnlil lr1'fl.cHr4'r .S'ev'rm1l rung- .lolin lYon1l 1 pnlhi lolun lullln, .lyf. Vnlfmil :flu .w'nfr1l:'1-f' Iiullum row- YQ-Vnon Argo. View ,frfw-fflr'nl5 Sidney llut1'ln'1ull ln sf flenl HOOP AND HCR CL B 1 . , , - lop ,mf ,- llmrles hlznnnin, ll'-M1-1' Xorlnn. .l1',, H4-o1'11e 'l'j:11'vl1-X4 Klux llepli-1'..l:111n-N ltolll. Leon llnnlieur,,lil11les4'I1i1'lv, Nlnrvin l,2lllll'0lI lxn l'll't'lI?l! I1'ij'llf ruff: lionnlfl Piunei. l'lIHl'ln'N Lulu-. Louis Xlxers, l'I:11'n-live Waller. .Xlli-n lloll'nn1n. Lynn 'l'1'111'k1-nlvrovl, .lolun Sprague, llzirolil lips llolwr! l'1'i1Iln-1'. Nlillisiui Ilellority. 1'ls1l'el14'e Nliller. Paul Slnunnin. .lzinn-s ililuins. ltuynxnnil Miles. Gary P4-Iersoil. John Nlinnnxn. llnl Nnoil crass Fnw-Ili run g lli-ston XY.-sso11, l.:lu'1'1-114-e lliii-ner, l'l1ai'li-s lilirrnrs, .lm-we Uwllllls, lloger lligus, .lolxn liossillulninl. llnle Hiller. llyron Nlullo Alan lloly, Klyrull ln-mpM'Y- Klux Olson. llll5ll'l1'N Rlnorv. liarl Sulillellmlu-1: t'l1u1'les llliss, lizivillonal Ho" I- -wi N -'r l llltl tim 1 Iilnnlnig Ilfinl rnux- llnirles Lauri, Allen Nluzni-1'. Vlnirlq-s llilllllllll, llillllllll 'l'l1uesIinl. llnviil liossi-rt. Imvnl Nlourex I'1nn-X llneki-Il Wullii hilllitli lx .lolln Iii-lin. lll'l'lbl'I'l 1'zi1'Ii1i1-lmel. llerlii-rl Nelson. Valelm-ll Sli-ye ,wwmnl mfr: A1-lyn Killllilvtlll. llilflyll' lirezitliouse, lloilfn-y liertrselnieifln-1'. l'll4lon Spiiiwou. Glen Hiillaksoii, lizirry llziiley, Merle llulv nc linr Yelxnn llon'ilrl 1"1l'l'i-"'in llouuirul Perri' Hi l ' ' ' ' ' . . . -1 -1 . 1 I, 4' 1:11'cl I-ell, Hull- llelnis. lionalfl Ili-111111gf-11 M-:il lm-lu-1't, lionsilfl Kiev liulium ruff .- Louis Rogers. Philip Plinr, lloln-rt llunl. Rollei-t lllolirnnin. John Wnorls, YUVIIHII Argo, linger Wegelieiulwl, Siilnex' llutelni :lt ll' n . Xl:-Neely lillrmlette lin-ifli-xistn-ill. rl1l1'i.w'f5 .lulin Vurlin. lil-urge Anselnl. lhlvivl Ash. .lnnn-s ll'1-nsrrolll, vlilllltw lil-ll. llnle llulli l .Xml in punrl: limo .lllu-II. llus-X Yoninuns 1 ,lx QW OOO G00 11:13 'Q was P' 'Q .1 Tn, rmf: Zulu liolmm-tl, ll2Il'l7HI'2l l"m'gy. l52ll'l72ll'1l llulnvzm, th-mmmgia xV0lllll?tIIt'l', llllllil Wzllxln, .lunv lluuw, Vzuml Sturm-ll, .Ioan l'lELf4'llllt'l'L.fl'l'. Thi I l'Iln-zxlmrv Jznnmm-11, Imax liuwll-V, Blarllm Xlumiv, t'u1-ulgn Vmmllim, .lurlitlu llngrn-. Mary Pipvr, ,lmnllxw Nlllh-r nl ww: Ruth Rulll, Alam Ht'IIIlIlA'l'N. KzLyAm:1y, IM-loris llI'l'L1'Ul'j', Sllirln-y L1-itzn-ll. Valml lxatwln-x'. .lumlitll l'l2illll5lI'0lll, l'zltx'ic-in, Grmlvull. Mary Limlm-y, Arlim- lhxtlngl-ll. Mzwjoris- llm-rrlt, ww-rfflfrfyfg Nalwy Owl-ns. -ll-nn lim'lu'LrL:4-1', Anuiv Putt. Slxirln-5' lxruuvr, Ilorif Williamw. l'lll-:uxor Xlustl-lx Nwmul row: Nl2ll'LZ'lll'l'lIl' Nlvliratlx, Susan lialll, Mary lil-nitiv, .ln-un lfllxllllbll. .lam-l liutlu-rfmwl, Ninn Sunnis-rs. Lila llivkvtts, l.zu1ru XYilwn, Mary lfnllnm rnlfy- Vzxrnl liulrimn, Num-y 'l'umm, 1'm'olyu l-urrus. lilimlmvtln Auxtin, lat .lm-usa-lu, flflC'lHl lilair. .lurlitll We-itz, llvlvn lflvwvllyn, Pcptzry Hmm, .lanu Univ, Viola. 'l'allmun. lXlHl'!ll4'I'll0 llvmzm- ' ' ri:-in A1'xmtrru1g, Xlilmlrml Plnyw-r. Nlnriv lllyn-1-5. linrlmm liuyfl. prfnviflffnlg Slmrlm lIuH'nmnn. Ann Nlitvlu-ll. Ulm-mln, lmllvlvrs, Nl.nry Nlmurl-. Iilxiv Ruhimn, I.m'+-ilu Num-I Xu! in pumfl: Marina: Stn-m:vl'4la, rim' prvwifI1'ul,- .lum-I 'l'u1'm-y. I1w1.v1r1'r':- HQ E O B 1Jl'0lllUlCS frlcuclsllllm ancl l-l1l'lllCl'S inle- l'CSl, lll ll0IllC CC0llUllllCS llrsters fellowship unmug lIlClClJtfllClClll men lllfllllgll an organiz- cml smviul ancl athletic lJl'0gl'Lllll Tup mw- Kohn-1't Pm-I1 liulu-rt Afln-lapn-H51-1', lmrrx' Ixmg, lzllwm Nrvnk, Nllllllll Nl:n'l4h-5, Wlllmm lzllvull, Nuln-rl Vunlplwll. Vlmrlvs llurv , - , A 1 - Nfwrnnl rung- RMA llilc-ll. liulwri llulu-r, llivlmrfllNmwvn. .lolm Iilulmvlnar, llwuin lu-1'gL:1'r-n. lwllerl lnrkimn. lmvnl lwalxxlmll. .lllIIN'B Nlllllll linllnm 1-nur ,lulnvs Vzuxlil-1-muon, lim-y Wvlls, .Imm-A lllumuquist, 1'lmrl4-5llaunmil. Runulfl l:lll'LIl'NS. Paul Smith, llvllllls lX1'lIll?l .Nui in prlrwl: Pllillp XYlliIm-mlllv ,......, s 2 3 a 3 k. 01, - 2 X ivfisiiiluilii Q . .1 nffrf if A it if fir-ug, rg? fig r 3' 1, E if 1 v f ,I 3+ Q., N' , ,J V S f ,gf ' xi 4 ff . I' Y' 4 f. ,M Q gk Nags 415, , ,f ,y W21 kg - a GA If N ' ' ' -' rlw' ' 'N rf n'Ill llillx. n'1'xi4l1'lil T1 1-1 1" " z ' 4-f-' liulu-rt lilimuril. Nt-Nan l.1mi'. lrwu.wrri-g l'ilIll'l'SUll 1annin.ulx. R1 it lluli.n,. lxin 1 f ' ' - ' ' 'f'- 'f - - ,a -5 s 'nvr, .ww-iwifirii fp If , lnlxxtiil lll-ll. llnflnm mug .lainn-X King. ri:-1' pri'.vifIwiiI.- l"r4-il Kant:-i-, liillu-rt Mneln-l, llayinrinvl hlawin. lhum-l Aignli, fail liiiinlxtimn. limi ll ii I I lmriclges the gap lmetween class- rmnn uncl lielcl is clevotecl to the uclvuincelilcilt of the science of Illkl1'liCllllg uwnrfl Haw W-trim-in lim-liner Ri:-lmril llaiininvr, llmxnril l'uln-n, llnr- 'lhp ruff: .lust-pli Phillips. ln-mi llirsc-li. llnrulrl lin-l':wIl'n1n, l'z1ltl Nlunrlu. lli f . 0141 BllNll't'. John Anilm-rm-n. llnwarml lili-uxun. liulii-rt Snluimnl. llarry Pvt1'i'svli, Keith Qlmvlwlllinsll. Klitvlwll linv. l"i'nll1'ix llnllanil, Ki-nnvth llrunmlt, NYuym- 'l't-us-ill-r. William SXVlllLTlt'l', llvrln-rl .lt-nm-n. l'lilw:u'4l Siruvy. -l2llIll'h St-iiiimii. 'l'lnnnaN Rigas Tlfirri rnlv: Miro linlnilu. .lohn Alln-rt. t'll:ii'lm-5 Xilrplwult, xvlllllllll 4lmll'r1-y, 'l'lmnms lfulnn. Alfre-il Ulu-rlumli-l'. Aliris liipxliiw. tix-111750 Sr'liilnlln'l. John Ymilielllm-n, lmnin Strung. .lnsvpli Ynnislm, llnlwrt Sn-Ivey. Xlinltn-1' llvintzvn. Paul llnpxnn. Uni-n l"l0xu-rn, Kvnnetli llurrly, .lohn illi- lluttnn. Knln-rt Si-lnniilt. Hvurgt- t'i'innninN. William X11-yn .wwnml rnw: l'l4llIlllllfl l"ni'st, illlllllllilx lliftt'i-i'miii, lxlHI'lt'll1' Stn-in. Marilyn lirnmti. Shi:-Inq Outh-n. 'l'lnmm5 linllt-ir. View lfi'f.v1fIviitq Prnt. l':u1lt'on- vvrsn-. Kulwrt llnll. p1'1.vifIrfil.- lil:-laurel Klillii-nn, rulrhwrg liilwnrml Blatynn. rim, prvwiflrulg l'zinl Klimi. ,ww-rf'l41ry-Ii'r1i.wiii'rf-3 liaynnnnl lilavnn. t'lnu'lvs Pft-iff:-r. l"Inrian llnrkmulqi. Rnliq-i't A115 lfntlnm rntr: liiwliiirzl lin-Nnir. Anlirey tim-rs, Akira Alamy-flu. l"i'un4'is l'ln-:-Ltluun, l'izn'l Sullivan. liunnlnl Pliilliim. livitli P0011-, l"i'um'is Pllllllltblln, In-nnis Illzmn-. lit-nt liunini. l'ierrv l'it+-lnlr. liii-lmrvl llugt-n. lmnivl Zigii-li. lkrnu- Kulillmm- ,Yul in prim-If Ri:-lmril Snyuli-V. Mielnu-l Ilswnin-, liaynnnnl Mm-lilv, Ansnn tllikinzin, l"i'wlei'i1'li Will. 'l'lit-mlmw llum-r. lilm liawy. Stanley XVQ-l.-li, Wultm-1' llniiek. Phillip Mattt-mn, llnln-rt liiivlcli-y, .Iainnw l'ul4-innn. l'1i'm-xl Aiiilwuw. .ln-i-miie iii-miiun-in llngli llnllistvr. liieliziril Evans, fllinrlz-N lfalllst. .lohn l'iwni'4l, ,lnlin Suwkai, llvnry Strunk. l'lilxxai'cl Kvistin. t'lml'lu-5 Vullupy, 'l'lmnmx Aiimlvy. lhiimlrl liil!'l2lll4l, llnln-rt lizill, liulmrt lln- " Jnnilil li'll'Nl'Il'4' nn-V, 'l'el'1-ii:-v llnnlin, ,lzlwk l"1'lll's-1ili:l4'llm'i'. t'li1ll'li-w tnlllett. l 2 1 I X , ia! . fbi E-H W J' if -f Q i if ? 5? ef Q 3 JW, W , '-" 'K ' f . ' , ff M ' 4 f : QQ l ,1 2 , g 1 9 31" N K W t V c . W X Q ' -it Mfg? ' K . Mmm? f yy 'W , 2 'v?V'T . w i is . A ZVV I 3 -vw m. Z 1 I i fgfhlik A7 51 .WI ! -if ' I asf ,ff ,,,, 354 1 lf? 5 :ii-T. Q ' a I , 'rw a,! .ff QB, ir il 2 wig' 'S , any mf T ik? f-Yfwni 5 J 35153 " ' 3 ,K gi , 'fig f 555115 J . f' N-ef 9 sf? sf I . 55 2 A X M, , Lggigkw f'z5gf' z"' , m 152535 fffffffi f ,vga ,.i f. +Q+, V - E14 " MLM , 5 ,fi- Sf, -.5'4-'iff Q.:1: :Zi Q53 - ,E ,L ,,,,ff.4 1, k - 1 f-sims f'+-Lfawff... 1 V, L99 gi 'gfzzfawg-:Luz assay .. , - gz'r,,:-,.,g.,f:5,,. . ' 33::zf,.:,,1y3-::l.::::.7y-3 75 515535, K P if-W' , 2,5 NLM ' gl , f wi H 1 H' my r 2 ,fa his wi, DM .A+ f fm' Hg. FW 'iv H-q:..L bf nw Y wi igiaiifz ,gn XAQW , f 1 5 , Z if 'I UK ? 4- 1 ww Q fx 9 5,4 ' 'iii 1 W laik' .. Y X 2' Y w Em . W g -W . , ge, ' L1 " T V rf 1 . . 5 E , wtf S 5 Y ik W g K f.. 1 f W W' rv E Mws f Q 1: ,SQ N :JM x 1 .1 ,Q P01 if I' Fe' f' ' 1 Yf U- 1 -flu vw, Jllg gf Q Lf " fp 55: -, a g - 55 fy ' ' - 1 Y ww 5 Q if 5 .. , V' A 'V ' A 'S I . yn f 1 XSLT ,,. . A ii' , , Y .K R 4, M ' Q gy ' 1 N. ' was , 4 , Qs, . , 0 A .iw.,.b,. 5 IWI . ai? , , 5 ..,:?. q .T J ff ,ug X, , ,, K1-nf .1 1- f , W " .Lx ,Z ,f 3 ,, kkrwvfzi - sa 'Q ' A' I S , . , A . 1 , 5 ' V Y h , ' . , H 1. X - 7 WQ W 4, 4 Pf f 7 W, W: . -vvb lv x L. if ' if QW :',' IV f if U y 1 f 5 W 5, 11,A: w 155 4 an in 2 A335 ff ' K ' ' A 53532-" Y W . ,K-wg -- 55? I Qui QF? 'sf H' A V AAA, , J 1 , f .7 iq , ' f'f, K my ' , YQ? .u A J 7 ix L W .- W "' W' ' 4 ' w W Y? 5 5' ' 7 7 Hb A 115 " 5 Vw .L . ggi? 5' Rig ff Q fy h g 5? X U X, 1 4, E ei Q Zfb5.:-91255: " . Sk 3 5, is Q :L 5 Q 5 ' V A 52 ,M Q y . Wx 4 ., Q ' W '1'A' , 3? VY F ' i :,, 2: K w ,V V ,V,g A ,..L H rg - j 'A'.f: "':: Q :, N' A 4 . 27 W i h ,A--1 P f Q .fx ffgLff1 Q 5: L W X fri W 5 4 rig 1 Top row: Robert I'IRg'Pllll-'Yl!l', XYelrster Smalley. YYesley Swanson. .losepli S4-uit. 'l'homa.s lleinnn-ns, lh-iviel 'l'illn-ma fl1IIII'Hl row: George Swift, Mary l'l!'Hll-'l'iI'li, Karen Taylor, Karen lianridsen, Varol ML-'r4-er Tlfirfl 1'uu': liarlrara Seyler, Martha Davison, Kathryn Payne. .lean Anderson, William Smnnier -Wvuml row: Roger l"itz4Geralsl, Sara Vaughn, Marion Hunt,i-r, l'hrisantlu- Narinakos, Mai-tim Craft, Uarolyn Jones. l'Zi-nest llmnphrey Iinllum row: Simeon Trotter, llelmrali lllair, Anne Alloway, Suzanne Peterson, .lt-auine Johnston. .lo Ann VYilli:-iiiismm, Nancy l'lmig, Robert Stevens .Ynl in pf1mrl,- Mary Arln-nz. Flara liehringer, Dale lienson. XV:-ulv llnrry. lim-rnarrl llnkore, Peggy Gher, Nanry Gliiltlen, Paul Goldlyerg, Barnard Hewitt, Elizabeth Hiller, .leralxl Ks-ts-lniin, Yliilliam Kirehhot'1'. George Mt-Kinney, Phillip Miller. Pllizuhetli Mort-lionsi-, Prisf-illa Perry, .lohn Pettit, .lohn Rassweiler, Genevieve Kit-liarrlson, tlharles Shattnek. .lamil 'l'onblxeh, Arthur XVilliams A K A D recognizes those persons who have contributed to the University Theatre recognizes the most worthy efforts in the creative arts of the theater Top row: Roger Fitz-Gerald, Peter Touiarus, William Crain Nwvnml 1-ow : .lohn XVilson, prv'.vi1I:'nlg Genevieve Ri4-lnxrtlson. .losepli Sr-ott llnllnm rozr: Jean Anrlerson. rife fIl'1'Nlll4'Ilfj Pllizalvetli llil- ler. SPl'l'VlIl'l'jl'fFQUNHl'4'l'f Karen Lanrillsen Noi in pmuflz Mary Arlienz. Vlara lieliringor, Vharles Shat- tnvk, Prof. John Swanson. Prof. Karl hYililll'll'l'. Wt-liste-i' Smalley. Martin Vohin National Collegiate Players is a national honor- ,,:1 t r, ary dramatic fraternity. It helps to raise the stand- ards of college theaters by recognizing the most worthy eiforts in the creative arts of the theater. vi This chapter, established in 1922, is the Alpha chapter of fifty-two active organizations. 200 Orchesis is an organization which offers both nien and Women students of the University thc opportunity for creative dance study, composi- tion, and performance. Its purpose is to foster standards of performance, appreciation, and understanding of this art in the community. Each spring Orchesis sponsors a concert in conjunction with the Contemporary Arts Festi- val. A part of the proceeds from this concert is allotted for a scholarship to he awarded to one or more of its meinhers for summer study at a school of dance. Orchesis also sponsors concerts hy visiting artists and organizes symposiums in which other colleges are invited to participate. ORCHESIS Tn: 1'm": .lmwiu-Iilrc Smith, Phxllis Franklin. Karol Kola-rts, Karin 1 , I . ' . . Mary Inamion, Ilarlmara Halley. Lindley I'i-oucll. Slurlm-y .Iohnson I Iirowu, Vyntlnia VIIIIUIIIIYSUII, Nancy NViIIiarus, Emilio Ibuwsoi I"u1rrtl1 rump Pllimlu-tlr Agnew. Barbara N4-ssclr-ml. Iiontrire- flitl'INUIl fllIlXllNl All Ilnnlm x II lxa u rn Ziegler. Vyntliia xI9l'Ilk'I'. tiaylt- lIl't'IIIiK'l'. Kose Kcliart ltuthanu lftlllllllll I lllllll Illlllll Irnm II . u u fl8l'UIl'l' lianale-r. BIm'gl'a-ijt-all Iilaw-Ii, -Janice Salzlcs Thirri rmf: Roberta Itriuu-s. Nlargaret IIy4Ie-u. Iitll'lI2I.I'il 'I't-4-r. Shel t s nn x LII 41 ll afYl'ix1'r: .Ianicv S4-Ilalliuznu. Joan ICI-nst, Ali:-c Iluify, Sllarr-1 Illstlllllg q S'1w-mul rnwx- Nan:-y lI'iIfIr-r, Marx' S:'In':ulr-r Iilaine II:1w1'n-111-c Ii ull I and I Inu! III I 1 nm Irlu liollunr 1'n11'.- Lois h1uIr'l1ovsIcy. Geraldine Vulp, Irvin- Nillilllllllll Imp, x XIIIIIIIII Nui 11 Itilm-xp .I:u'que-I1-n Yam-v , I I I 1X1 ll I 1 wurfls. IS:-rnarrl Mix. Alan Ilr-rsh. Dolores Pill:-ual. Virui ' up l M-J Nl ll lrl May, llarolil Svott. llarvin t'ook, Duane Foster, Frank liai- Top row: Paul llardy, Willialn Harrington, Frank Jainlfoif, Larry l eyers. ona land, Harold Brownstein Nm-ond row: .Toss Mclleay, Mit-haul Karon, Jann-s Rogers, Merle Ankaxnp. Stl-ve Szabo, 'l'ln-oflor4- Vninzzn, .lnhn lf'f-rrit-lc, Milton Mvtiee, Jann-A Skin- ner Pldward Goinlvos Ravniond Uvochi, Prof. Ulu-star Jackson lt Huw- ,lorry Stannerw, pr1'.vi4Ivnfg Gerald vivtllllllll, Vharlea Maflary, liuttom ron-: Charles Briuigllition, caeolige Roth, tl'!'flSll1l'l'l'j llls-rvyn llay4'o1". sm-rv Q , Gena Gagliarrli, Donald Slant-k ME 7 PHY ICAL EDUCATION MAJOR 7 CL B promotes interest in the fields of health, physical education and recreation 7 PHY ICAL EDUCATION MAJOR ' CL B organizes the women in physical education, health, recreatioin, and dance curricula lil li tt' Flaine Bold liettv Nlareslx Qhirli-v lavkson Rae Reierson, Helen Mar- fl'op row: Nanvy Wostefer, Nancy Swikle, Arnotte Murray, een ea ie, . , I . , , . , 1 . . ten, Barbara Golcllnan, Iris Garland, Judith Lutz, Barbara Reynolds, Duane 1'et,erso'n, Janet Neslmit, llonna Orr. Helen White, lloann Lahey, Phyllis Siegert, Margaret Hyllen, .lam-queline Smith, liarlnara tlillry, Pntrivia Gerlwasi l"ourIh row: Sandra Sells, Kay Kirk, Eleanor Inns-ss, Arthurt-nu Russell, Marlene Moll, Marvin. Cole, Peggy Mvritleth, Eleanor Kenny. Patricia Plununor, Patrivia Alben, .loan Morvis. lfraneaef llanrlrovk, liarlmra Mit:-if-ek, i'?l1'0i1f0N-'lll!lll, Barbara Burner. Laurel Madsen, Sarah Gipson, .lurlith Desi-nis, 1COSt'llliflI'y Olsen, liarlmara Kramer Tliirfl row: Betty Jo Shannon, Lois Fox, t'luu'lottv i1l'lllllilllllgL'i1. Irrr1.v11rr'l': 'Furry liutler, Paulette Mastoon, ,w'r'rwlr1ryg llarluara Patterson, Donna Plfnor, 'uicrb president, Kathleen Crinigran, pr1'.viflr'nlg Phyllis Mintz. fllIl'lN4'I'f t'onstunf'e Mitt-hell. Alive Duffy, Rose Ks-hart, junior reprv.wrnt1L- live, Janet llintlner, Joyvo Arlmixzani Svr'on.rI row: Jean Markese, ANRIIPY l'il1l'l'j', Vnrol lluhls, Sara l,llIll'0Illll0, liarlrara lirarllmurn, Patrieia llnun, .lauil-Q Salvlvm, t'nrl0tta llauen, ' ' -' ' " ' '-' -' Louise Yolkstorf liarlrara Pett-rx lllarm-rv Hamilton Loretta Piazza, Anno llofltt-lnlmf. tyntlna Xltllltl. , , fnesn Ml Ross, Cvnthin From-, Katln-rinv llmnmli-r, l'lliza.lnct.h Oukwooml, I:1PfllHlI,'l:0N'.! Fri-flrlie lllitchell, Kay llallwy. lleann Donovan, Kathryn ll- I . f a . Janet, Scluniflt, .lacquclyn llalnn, Sandra llryswli. Mina Maish, llonnn Fran' Top li!1'll': Raymond Di Pzlfqualv, Donald lirown, Koss 1'onfer, Hs-nrv Ilrunnan Anthonv Yolpq Fieclwiik Milling Htl V , l -, ' -' 1 'r, an-rt Sm-katz, Harold lh-xtvl. Gordon Iverson, Robert Siinonvls Fouirtli row: Frank Spink. Brian Larson, Ric-harrl Ilailvy, lih-nn Johnson, lboimlrl Long, Robert Uolwell, 1iiL'llRl'll Mcrllar, Lloyfl liallan, .lxunvf Kornwolf, Harold Ross-nwinkvl Third l'0'LU: Glonn Groth, Donald Szuidy, Janies Peacock, LI't'lLNllI'Ul'2 llowzuwl Kosenwinkul, p1'1wizl4'nlg Rill'il2lI'4l xvillliillli. mlviwr: th-n1':v YVeith, SECI'L'tIlI'jl,' Dale Johnson, ri:-u prvsirlmzf Savoml 1-ow: Richard XYOIf, Donald Uhlson. Bi-:ulloy Johnson. Thomas Hooker, Paul Sulnnitter, Fred XVCKCIIPF, Phillip lloilgo Bottom row: James Jasper, Donald Sunshino, Loo Analr-1-son. I,a,w1'i-lice Olson, Charles Klindvra is dedicated to the promotion of the fine arts consiclers.Prolmleiiis ofofhoc CIIIPIOYCCS anal encour- ages partlclpatiuii 111 meetings Top row: Anne Privv, Jenn 0'NviI, Larry liipko, Barbara Duncan, Shirley AIOyl'l', Mary Beauchamp Third row: Kay Mvlntyre, Marla Boauchainp, Carol Kerlnia-le. Janet Abell, Patricia Block Second rozv: Juanita Bailey, 'nine prexidcntg Patricia. Anderson, presiflvni, Ralph Mason, azlvixerf Nadine Janes, secretaryg Richard Barker, treasurer Bottom frazv: Donna Nelly, Marcia Crosby, Mary Gabbert, Carol Edwards, Shirley Stirnpc-rt 9, ' x as 'x , x ii 'W fi f H X -'U 4-g 1 f 9 1 . 'Q N L L K gg -A 'Q' 1 AW' fi 'Q 1 3 gf A WWW' N xt , xg , g 3 'E' ' f , J ,,, ,, wg ' 35' ' Aifi f 'f I QS 'if' -W x y, Q h - QQ 'Q f f , 0 q' 5 . . V W O U C fm v 54120530 3 w 5 0 , 5 X , . , F 6 -av -ff "W" U , Q ' s , ' 3"I U 6 Q03 wx :A ew J' Z? XX, i Q 'fl Jn Q - Q Q, , My g 109' Q1 P 1 X 6, Q ,? Q2 2 . 62 1 BK: 2- . S551 Q, 2 Top row: Prof, William llull. 'l'lwo1lore- 'l'rylrul, William 'l'lmmpson. Philip Immlnlin, llomilfl ll--iwln. llaiviil 0'l3ryamt, llilln-rt l'l1lt'o1-s, .luiuvs Kin- 4lm-rmly. Will llroxxn, ,lnim-s Sulm-, 1-lfrlirmuu Itnllmfl muy- K4-nm-Ili Mills, lil-nm-Ili tlolnnl th-on-uv Ibm-vile, Ai-nolil tim-flux. .lofi-pli Nlnwlwllo, llonnlfl Afluxns, lionulil Haul:-, Hurry Amgnrola, Lyle H1'i1l4'l'. ,lnllu-s Svolnulu i OCIETY OF AUTOMOTI E E GI EER seeks our those engaged in the clevelopmeut, design, lxrocluetion. and llllllIllCllllllCC of vehicles ST DE T EW I FQRMATIO BUREAU informs about stucleut life and CXU'LiClll'1'lClli21l' activities in the College of 1xgI'lClliI,lll'C Top rum: l'aii'ol liolvison, .luliu Walsh, l'a1'l lim-lu-r, 1'ziryl llill'I'lllglllII, linlpli H51-1'. llvlln-Vl IM-nlry, Rl4'il2'll'4l Nivliols, K1-itll Nlillf-V, Vlmrli-s S1-illolml. Merle Miilvanvy. Shirley Kl'll!k'l'. Mal'mivi'it4- Mull1'a.llx, Naney Knutll ,N'wf'nml row: Jlnlitll llam-, .lulm-s Nl'llN4'llNYJlll4lPl', iil'lll'g'i' Irwin. llv1'lu-rt i'ill'lIliI'lliM'l, ,lainu-s fili'ssl1i'l', l'l1lwai'1l ii3lj'l0l'. .lolm Curtin. Kollm-Ill Mw- Kee, Viola 'l'aillman. l-ionfilfl Si-ilwl, Lovell lilasm-oi-k, i'li:-Arles XVillm:m, Sylvia Williams lfutlnm row: iii-orgv Al't'llNlllilll, rlnliu vhiwfq George lN'Izu'v. Nillllj' llnlmlcs, ,lrum-s llulrlmaril, pr1'.w 1'lzi1'f,' l"l'4-ill-rim-li Si-ilvolfl, hflrrfllr ufrlmlfnfr: Mary livattiv, flirw-for fm' lmnw 1'l'llll0llll1'-VC 'l'l1004lo1'v liek. Ivlmvixiull vlfivfg llill liii-ll. r'.1'l1il1ilx 1-Ilirfq Sulivlra Ili-lisllaxxisvn Nu! ifzpanul: I41flXY1'i'Il4't' Sa1'lv:l11gl1. IllIl'i-VI"I'f liogn-1'St1'nvk,1Iirr:'lnrfu1'.lf1r1'4'r1ll11r1': .lolm Woofls. vlzivf plfnlnyrrrrplu'r: Ralph Szilnli-rs. llurolfl Harms, Ri:-liarfl Almrlllist. AI'll'I'lP Ste-I1ll+-V, f'lmi'l4-s l,lll'2lll, Mary Nl'lll'llfl0l'. .loss-pli .loin-k. lrvm- llitI'l'l!lLfi0ll. Loretta Num-l, Yi-rua. Yogi 'lib fn S . , W v 45 ,. FQQ Q S 3, gg Q I gi g' ,fi x N, ii X -wi L- A U21 'fmsiff ' .ri '?f55i:' "' jzm.x""'i1'.i"'H-:w.h1'Yf'.fa-: a er"' 'V XII X, If ,. . , ...,, W . f " . Lf: 4-Qi , , I Q1 i A Q k 5 www' ,, A114 J, . -2 My ' -, mmamwwmm W W , ,vii Ml Am Mlm., www fy ---1-' ' " H unggpw ' .W,A.N,A. 5 ,2,., f Q53 , 212:-ff 2 A , Xe, sg li , F me Wg W g 91 'iii 4 E NL ' - A+ ff' 1., , , ' 3 - 1 4 v gig , ' P' lm ,,.. 1 . 'Mk My Xfifggigggsmfy. . Q, .v,.'V"a W, W fe, ,K f ':': vf xfi 'G f g1,x X , .S 2,3 M ,f X L A 51.1 N-. if Q if W Q ' by qi, L. fr' -1: , A ,A .QIX Qi? fa Q it 9.78 gg Q igg-Y S ' A f fx Q sf M RE wk ' . ,K .- A H -an iw, 'iid .. 1.315 3,538 sang , fd i nic. K ' 5 SX fd ef 3 ' 'fgfg A 'X Q 5 X " VJ J VM A ' Mg ' A 1- '--1 bf A V - -Q 51 33 ,i 5 :xg . . 2.5, fr .. sw Nu f 351. L 5, .. A 5, K A T wi? , 7? 4" -' W 'Ei '14, 1 " X ' W5 I ffl? def 925 ' va! 'r A 3' sg , - w g. X 'A .S K ,, F123 i' Radio is the one method of communication which gives complete and convenient informa- tion and entertainment. WPGU provides the students of the University of Illinois with cam- pus and world news plus good music. WPGU is completely operated by students who are interested in radio. The campus radio station was begun three years ago by two electrical engineering students who broadcasted to their fellow residents of the Parade Ground Units. Since then WPGU has expanded. Now it occupies its own quarters at 1241 South Euclid. The staff has grown to about 100 students in 1957. With continued growth and expansion such as this, there is a bright future for WPCU. Top row: Philip Lin-lv. Phillip tiialuhri, Rulwrt llroxxn, lioherl Nil on Al ln Ile-all o an 1 1 v .Allan flklfllvy Third rule: Rohr-rt Normlrm-yer. limlwmwl Sirovy. John Anderson alxru mime raust onat 4 tl mxin Q l Gerald Silverman. Arthur Singer. llr-nry Low:-ntlral. In-4111 Know Sw-mul row: Sln-rwin lin-ruer. Roxanne- Kentish. Roger Olvermlor n X 1 xi con lun 01 1 Jinson tlnl nur s x 'l'hs-mlore il0lll'll Iioitum ruff: 1Villian1 f'aru1mly, 1"rerlerir'k Nannestzul. lluhert Fails sm 11 Nlllltl liaxu Kuiestl laul IXIHNIIO Task lllllllllllN 543 ,nf . U11 l"reelnau Marti, 'vim' pr1'xirIv'n! lollnm l'1Pl".' Regina Firant. swrefflryg llnvid Voss-. fI'I'IlNIlI'l'I' i4'1'r.vf7'o11 7'0lt'f .lerry llohrovolny, IHIUI-Vl'I'f Vnrl Steiner, llwxiflellt The Illini Young Republican Club is the largest student Republican Club in Illinois. Its programs are aimed at encouraging students to take a more active interest in political work. This organization sponsored many political speakers who spoke in the area this year. The list of speakers included Vice President Richard Nixon and Senator William Knowland. The club also sponsored a student motorcade to Peoria to hear President Eisenhower. During the heated election year, the campus Republican Club pro- vided voter registration and absentee balloting services. After the election the club activities included a Lincoln Day Dinner and a trip to the State Capitol in Springfield. The University of Illinois served as the host school for the State College Republican Club Convention. Debates, news- paper articles, and a special newsletter helped to make the Illini Young Republican Club one of the most active political organizations in the United States. ILLI IYOU G REPUBLICA CLUB Inp row: Osmond Guy, August ltyinui. Nm-al liall, Georfe Stevens, ltoln-rl Sage, .ln-ronn- Iiarrlesty, lhaviil U'l5i-iaint, Klii-hav! Yi-rkler, Nanf-5 I- Oi ns 'Ferry H4-nrv Donald Pm-rlirk YK' -, l . , nurlh 'l'llll'I Alan SI'lll'Ut'1lt'l'. liohnrl lilr-uker, Vowles t'lf-venger, Michael liui-nm-. Ili-iii1is.l1irif-ek. Saniuel .loin-s, llonalfl Sl4'lIll'l'. Marshall Malin-, ' ' ' iles xvillllllll Fvcrds Iiavlnonil Nloftitt Viola. 'l'allnu1n Ric-liarri lwat. llrirrl r01f': SRIlll!'lt.,l'lllTIIl8S, Sharon liarger, .loan Sipivk, Mary Ellen Kjellpgren. Patricia 1'rnnnny, l':irule Wilkins. llnrjuriv Killa-i'g:, .luilitli Ni-lf son, Dai-li-lie Ilieknian, Kathryn 1h'onlwi'g, Marjorie tire-viiwnml. Doris Willianis N ' tl la I li Katl llil lr lith Karp. Vivian Silvi-stri. Karnlyn Woiwlii-str-i'. .lnyvv liakv, Pauline Sl'lll'1lll. rv-nnfl row: Faro! NN alker, Sens ,ani e's. iryn i y, . ir Anulnel Selby. llerneiliin- liernon, l4'rm11-es Stevens M 'lvn lim-linn-. tim-mill Gilt:-k. its-giiia lfiranl, ,w'f'r1'Ir1r4ug Var! Str-lin-r, prfwlrlvfnlg l"rn-1-inaii Marti. rim- luvuvi nllnm row: Ronald llHIllt'llH'l'g', ari. vlvnlg Nancy Marti, 'l'i-vi Sinith, Alive Malik-r Ri 1' asa p. .Q The University of Illinois Student Chapter of the Society for Advancement of Management is an organization dedicated to the purposes of enriching its members, business and manage- ment outlook by monthly meetings with busi- ness leaders, regular field trips to various in- dustrial centers in the Midwest, and close co- ordination with senior and national chapters of the society. Annual membership is open to all students above the freshman level with a sincere interest in the art and science of man- agement. Uliicers-lop TIIIVJI Merton Mamlevillv. mlvi.-rffrg NViIliam Evt-rds rim- prvsnlmllq Rn-hard Florey, plrvsitlfwllg Donald Karslake-,V Uivz president lfoltom row: NVilliani Lonionaro, .slrulvnf ruI1'isw-: Jvroinv Gohllwrpr, .vllulvnt lltll'lN4'I'f Ive-il Barr, I:'0flxl11'1'l',' llonald VValile, .w'r'rr'I1r1'y OCIETY FOR ADVANCEME T OF MANAGEME T Top l'UIl'J llonald llaniann. l'Irlwarrl 'll-rry. Arthur Mt-yn, Ili-nt-v Kolulhasc. liawrvnm- l"eil, 'l'f-1-1-ilu' llonlin. John Vanlit-nlt-n. Phillip He-nss, Iron' alrl Isles. llarold Stafford N4'1'1'riIlf row: Micliael Baron:-. Phil linsor. Rohm-rt Stift. .lorry Iiarr, liawia-in-e llopkins. Louis llills. Raymond llovhle, Rove-rt Sawer, llonald Lorton. Paul Hopson, XVillia1n Vainpht-ll, .lann-s Miller. Rim-hard Sweet. .larkson Kuna-l Nixllf rulr: .lohn lin-rg, Rohr-rt lirnder. llt'l'lll2tll Becker, XVillian1 llnlter, .laines Hottingvr. liuuis Strong. Reid YYiin-slnirg. Vharlvs Pit-il't'i-r, 'l'holnns Kansas. lirnest Anihrosc. Ronald llowt-. .lohn Sloan, llarold Lyman, l'1dward Klaervn. .lohn l"nin'lier lfiflh row: .Inlian llawus, John Siinpson. 'l'l1eo1lorc listell. Rirhard Sylandi-r. .lain l'lt'llll'llRlltl. liyle Rasiwot, Anson tiliknian. Paul Xlomla. liiigmn- liolzl. lilza Lacy, lflnirik Carlson. .laines Ke-rlwr Donald llunt Fuurllf, row: XValter R4-lnn. Kenneth Hardy, Henry liurkle Francis l , lflnnnons. .lon lvarson. .lost-ph llnrla. Rohr-rt Flynn. Iiulwi-11-11 Xlatyns. .lost-ph Haddad. Harold Blildf-nsti-in. .lninvs Si-ainan. Thonias Ri' s Rohvrt Rankin Lai. 1'l111'rl 1'uu': Rohr-rt liroeinling. Arthur Goff, Aliiral Maveda Rad n N ' , , 0 rtiivltlllll. Arthur Ikeda. Rohm-rt Varvy. .lohn Soulta. tlvorgn- l'Ii4'l1lvr, Ronald Stone. Leu' Mlisselnnin John Lal"Iannnc llilllvi Iittl Vlllllllltl. Aaron, Rirhard Ellis. Charles l"inn . . , . , A e, ' n Sw-rnnl r01z': Daniel lloran. -lt'l'0lllt' tioldht-rg. YVilIiain liverils ' -' r .. Alniton Rl:-iinlevillv. 1nlt'i.w'rg Rirhartl l"lorey, Xt-il llarr. llonald Karslalw, llonald XVahh-. NVilIiani liunionart, Robert Se-ihel, Ronald Dervaln-s llntlnnf row: Loren Moss. .lohn Mulholland. Mark Mcllonald.4Vharles liliason. Richard Hagen. Rohm-rt llnth-r. Rim-hard llarris. Warm- lluhhi-rl. KVA-slr-y Syrvn J fl--Er - -zimiuiix Zvi RELIGIO ORC IZATIO The Church is important in everyoneis life, and students are not exceptions. Through participa- tion in the activities of campus foundations, stu- dents enrich their lives by the fellowship they share. The students help govern these organizations through student councils which are made up of church staff members as well as students. Each foundation conducts services, gives credit courses in religion, and maintains libraries which contain religious literature. Besides their religious emphasis, these organiza- tions are rich in cultural and social life. Choral groups, forums, discussions groups, and lectures contribute to the cultural aspect, while coffee hours, picnics, mixers, and supper clubs provide social life. B I I T represents voluntary religious and so- cial activities of students in Southern Baptist Churches B l R bert Whittington Barbara Boyd promotional- Carol Ed- Top row: Lawrence Cook, Robert Lynch, Nell Magee, Harry Lewis, Joyce yer y, 0 , , , wards, Bill Jamison, Avah Phillips, Virgil Rash, secretary, Betty Batson, Judith Gahel, Teddie Brown, enlistment vice president, Phillip Johnson, Archie Hooser Bottom row: Hugh Greiner, Clarence Benard, Sanford Ritchey, Jess Pepple, presidentg Ronald Schmidt " . N tu iff r :V i:+!3Z,1i: 53?6'24MiTtlMiiiS .iliii 34 Tull row: Robert Tlionias. David l"1'i-ile1'i1'k. Noel Vollrerding, Cllristopher Potile. Tluunas llrady, Arnold Lewis, Ri:-hard Montgolnery Third roar: David Erickson, Mervyn l'l?lyf'O1'l'i. Silllllllll Sutcliffe, Edwin Snow, John Perry, l"lI'l'1lk'l'lf'li Kent, xvllllftlll Shaw, Marvia 'l'xvidwell. Peter Lang: Sevoml row: Peter Arvedson. XVilliaun lialloway. Lyinan Xvlllllill. Ralph Krohu. Robert Sage. llarlxara Cable, Peggy Sillllll'l'. Nadine 1iur'lu1ll', Barbara Sr-holm, Dorothy Ramsey. Yolanda Ilnakis, Llovd Houser lloltom row: Bruce Bur-kley. Joan Young, Fielder Dowdiiig, Arwin Linhlqllist. Rev. l". S, AI'Yi'llsDll, Yllll'i?lll llopn-2, Iinlily lielleff. .lohn lie-rton, Mary Allen. Mrs. F. S. Arveflson, Sandra Vernon, .lane Rollin. John Travers CA promotes fellowship, worship, stucly, ancl service among Episcopal stuclents DI T F ivpifseiits activities oi young people of the Christian Church Top row: Thomas Gillespie. Edwin Trununel, John Hocking, .John Pound, Susan Stover, VVillialn Mavitv llo' tl ' H I, io IQ arlus, prrnvidvlaig Russell Youinans, vice pmmlenlg Robert Prather, Robert Clark Second mir: Merle Mulvaney, Helen Chic-k, Donald Doney, Marian Vreelaud, Vernon llrazle, Alive Stevenson. f-orrespomiiny .vaenflrzl-gf, David Craig Bottom -row: Sandra Sellards, Rev. Lyle Sellards, David Hartley, t7'PlLSllI'l?I',' Geraldine Sollarvls, Linda Miller. Sharon Reese, Carl Volvin. mlvism' N . . , .I 1 A . I I l . . . ol m panel. Carol hermule, mcorrlirzy Aerrvtafry, Donald I'IlY1d9I'l1i9l', Rovhelle liarln-e, .lar-queline Parks, Marjorie Robertson, Joseph Pound, Donald Ziinrnerinan 'LJ 5""'+"s? -' Top rule: Rfblwe-1't lll'0t'IllllllgI', ,ln-zlllotte Roth, l"l'1-:lt-1'ielc Klum-llvr, lietty Hulka, .lal m-s All-yi-r, NVilli:im Ilumv, lbrmnn lm:-lu-, Mzxrtlm Wullvnwn-ln-r, All:-11 llulz, Roland Sellwaxnke, l'luwau'fl Mnirrs Tlrirfl rmw: .lolm Doflge. David llaekn-1', l"r4-xlri1'k liuvlwl, Rollort llrlonsell, Marilyn Bm-lmlv. Kola:-rt 1'm'lirnu. William Km-l. llvnry li1llll', l'luni:-v Svlmmll, Dorotlly Nntlio, Ruin-rt l'lv1'sf-lilmell, John Stl-ln-11, Rev, l'l1'i4-lx Hn-intzc-n N'r'1'u1ul row: llililal Fit-lcls. Gloria lmlinvr, l"rum'vs Ilamlrovk, ,lmlith Haze, 1':u'ule5 Grant, IM-luris 1ll'l'Lf0l'Y. lliiilll' 17002, liHl'lv2ll'N l5Hl'fll1'l. 0l'l'2l ln-0 VVu1m-lflurff, ll4-'rm Zaukv. Clnylu lil'0lllil'l' Iiullnm row: .Iunws llnptist, illllllllllts llt-1-lit, 'Vlmmas Wt-gn-m-i', l'llrl4m Alme-r, lhllv Smith. ,lurk Gaitlu-i'. Hnynmml NVulf, Rmmalll l'll4Afl'lllll, ln-llwe-rl li2lI'lllK'lt-'I' .Yul in prlnwl: tllmrln-ttv Y0lll:t'llI't-'ll. NVilliam lilasv. XVa,lter llvppiu, llrluvvia Painter, Kulwrt llsu-lnmm, lii:-lmril Svliwxrtz. li:-vn-rly lbxwcln-r, lirxiio' liuvm-r, l'liln-4-n S14-HH-ii. lion Hlvlllsilllgf. Pllwlmm Xluttivk, Nlurilyll Illlllllllliwllll. l.:1xx'ra-nw lim-xxw-1' . . . . , , I A is the IlllCl'll2,lfl0llZll Association of Llllllblllll Students I l I I I ,I l I I , IS spuusorecl by the Lu- tlierzm Cllurcll---Missouri Synod, uncl serves as a training parish " iam lilusm XYillium Kos-l. Robert QlHll!l'lll"' tire-Il-ln-n Nr-luwnm-1' Top row: Marion Aslwr, Marilyn liuclmm, liielmrml BI:-xlmIm'll', XVnlt1-1' L+-plain, VIII .1. . ,, l'oil1m1 row- Dinm- llc-vi' Nl2lY Mrwllvr, vine 1n'1'-viflwnzlg lie-V, Iirirh lfeintzvn, .lulm l7f"fl3Il', l"'4"'f'f"Hl: Nlnrz-in Painti-r, ,ww-1-will:-y , . ,,,. . .Ynl in panel: Mi-lvin llrmalm, In-11xr:r'+'r'g Hvi-lu-rt lxuvlim- , AM, . ...H ,,,,. :Z Twp 11111: P11111 1il'U11N1'. 3111-11111-1 1ill11l1. X1M1111 1fE111l1. -111411111 11111111 x Nw-111111 r1111': R11s111i1- Kl'1'l1lZ1t'1'. .'11z1111111- 11111111sl11111111. S11-V1-11 S1t'I'll. 112111111 111-11j11111i11 1fl1111lVS1ij'. ,l111'11111o 1111Ir1. 31i1'i11111 11111'z111:. 1111111111 W1-im 1f11ll11111 N111-5 A111-u 1111111i11u. 51111111 Sw111'11, S11H1'01l 1i111t1111111. 1'I11w111'11 111111-11. 115111111111 152111111 1 1 I offers religious, Cll11lll'211, CUIlllllllIl211, and e11u11- seliug services 111 jewish StllC1C1lfS I 1 investigates the claims 111' esus Christ 111161 e1111sic1ers the claims o1atoc1z1y 110j1 r111f'p Virtor P11111, 1'11'?i1l1'i 1'111w111'11s. Henry Miller, f'11111'1es 111111-y N111-111111 1-11111: J111111 K1'11iN1-1-. .l:11111-A 111lll11N1, .I111111-s G1-is11I111111, K1-11111-111 Q11111111-1111. 11111-11111 1111i1111s. Ri1'11111'11 Pixlor, 5111-11 B11-MH11111, 1'1l't'l1 N1ay11r11-, Ri1'1111l'11 xv2i1'l11'l'. J111111 111111111 TI1i1'1l r1111': .1a1'1111111i111- P111'1is. .11-11 M1-t1'111f, 1'1l111111l111 M11s1111. 11111111 111111, '1'111111111s Gyuri. 1611151-1' Gerigr, Al'12i11 1N1111'Ii11, 11t'0l'2'1' S10l'111. xYil11l'1' 161111. Kay Asay. Uraig: A111111 l"f1ll1'll1 1'1111': 1111111-11 S1-111-ek, X111113' '11lll'11111l1h1. D11vi11 xYt'1lYt'1', '1'111111111n P1111-1'. 1'1111'1m R11111, l11'111'1- A11t'1l, Joy K1l11l11lL'j'l'1', 131111111 1111111-s. ,Philip Myers. 11l3l'H1l1 Sx1'1111x1111. 1411111-rt 14j'1l!'1l, l'111'111 1'111w111'11s Fifih l'0lf': 1111111121 XY11j1-i111'11f1whk11. Mary 150111, Luis 11ft1'1il1l'l', 111111111 110x111-k, -11111-1 F11-111 11 N 1 . 141111 .111111'1-. Mary PI'1N1HN1l, '1'111111111s Stark, Viola '1'1111- man, A11nn Allf1l'TSKll1. J111-k Farms, AIHQ' Yung Ni.1'!I1 r111I': 1101111 P11-140115, .1111111-S I5e11t1y. 1J111111'is G1'111,:111'y, 1311111111 K1'eitv1'. 1ft'1l1lk'11l f1l'1!1lilI'41l, Phyllis Y111111g:1'1'. 1i111H'l'f 1111w1'1-111, llnris YVi11i11111N. 1S01111ie M1111-11r, Nl1l'l1l111l 1"111111a. 1411111 A14'C1ll1I1. 1101111 Olson l!off11111 r111I': .11111 Pezivy. 1111141-1111 11111111-. N111111' lI11t11is. .1l111i111 1'111i11t, .I111111 K1-11101511-, 1ii'1l'1J2il'El 1Y11f111'11. P11111 H9111-1. K1-111111111 .1f11111s1111. rim' ,11'1'xi- 1l1'11lq N11111111 1111111-1'111'111111. sw-1'1'lr11'11g S1l1l'11'j' .l111111s1111. N111'1111111 1411111-11, .I111111 Y?ll1,Lf1ll1. 111'1'.vi1I1'11lg Daniel Nystrand N111 in 1111111'lg Ki1'11111'11 R1-'11-111111. '1'111-1c111111'1- 11111-ks1111, ll'1'llN!ll'l'I' Tap r1m'.- liolwrt llunt. lluil Varlaon, Harris llannner, Ross l'liil4lt-rw, Rim-liartl Fagan, Us-ne lilllIl'Illk'Slt'l'. llvrbvrt Illulnn, liobt-rt S4-lnm-lm-r, .lolin Johnson. Roy liinsrln-l Third row: lVllH'j0l'lt+ llay, Marshall Meyvr. Gi-rnlil Peterson. Donaltl Lien, Howartl Seiziiigt-1', Ronald Albrvvlit, liobvrt Munnekv. lit-an tiortlon Larson, Max Olson, Milton Je-lluni. llaroltl xVH,l1llJ01'gI, Roy liinrirk Scroml ruff: John Brown, trmmurrrg Margaret, Larson, .vm'ret11ryg XVilliaxn Miller, 1-if-1' 1n'e.vi1I1fnIg Lois NVt-kt-r, prmitlvnlg Km-1 Iiqylyln-14 lim-, lingo,- llobbel, Mrs. Roger Gobbel, Mrs. Ilarl YVellvr. Rev. tlarl YVell4-r, Ronald Ferguson, llonrafl fllll'lSfl2lIlS0ll Hotlom 'l'U'Ll,': Marietta l-lalnilton, Natalie VVallentine, In-norv I?2l.lllt'lUNV, XVinifrc1l l'l1'i4'kst-n, Mary Lilja. Frnnm-s Nt-lwn. Annvtte Oelnniu. Priwilla. Laird, Janet Lindner Ll l l l I I l PYUVICICS W01'Sll1P, fellowship, and counselmg for Lutheran students CNLC MCKI LEY FOU 1 DATIO S , ,UDE T, CUU, CIL provides fellowshlp and spiritual and religious eclucatlon for all Top row: Kenneth VVagner, Erika Rathling. Nancy XVi1lia1ns, Lila Ricketts, Yl'illiani Day, Mrs. XYilIiain Day, Geox-go Suinrall, Barbara English, Robert Holderby, Margaret Moots, Dr. James Hine Third row: Charles Price, Richard Bradbury, .Tolm liossingrham. Vtfasan Supaf-hana, Fredvrivk Slit-ir, Raymond Sturm, Barbara Dodds. Annette Gulrler. Roger Bainbridge. Grail VVondcrlin, Mark Templeton, Robert, MvNabb, Mary Lou Rush, Evans Nlank. Lynn Tobin, Eunive Ric-lnnond, Marjorie Hensley, Jerry HIITIIRIII Secuml row: Jean Sumrall, Margaret Heino, Robert Vlfatts, Kay Ent, S0!'I'I',flI'Qlj Cecil Stewart, 1-iw' prfwiflvntg Sain Kirk, prmirlvnt, Janis O'Dell, Phvllis Murphy, treafmrerg Sidney Hormell, Doris Lapp, liuvy Anqlivu ' " ' - ' ' 'l' 'lux Antoinette Panlavisb, Neal Ball, Rev. Bottom Arow: Mary Lewis, Mary Beattie, Carolyn Tiurrus, .lane Iielningm, Isabell Mapoial, Mania ay f Stuart McLean Nnl in panel: Anne Alloway, Sandra Eppard. .Tean Holrlc-rinan, Carolyn Moody. David 'I's-vlwntin N gg ,,, tw i EWMA F OU DATIO The Newman Foundation is the Catholic stu- dent center at the University. Its purpose is to deepen the spiritual feeling and enrich the tem- poral life of its members. The F oundatioifs pro- gram is directed by the Rev. Edward 1. Duncan, assisted by the Rev. Edward W. O'Rourke and the Rev. james B. Martin. Most important of the F oundation's activities is St. John's Catholic Chapel, where students may attend Mass and re- ceive the Sacraments daily. The Foundation also offers a series of credit courses in religion, includ- ing courses in philosophy, theology, spiritual life, social problems, history, scripture, and liturgy. The Newman Club is the oflicial organization of Catholic students on campus. As a member of the National Federation of Newman Clubs, it is affili- Ojiicrwnv-Top row: The Rev. Fldwnrd J. llunr-an, vlzllplllirzg Mary Von i lin, Paul Mayer, Audrey Faletti Ilnltum ruff: .lanu-s lfurley, George Foster, Ann l"ux'r4-Stal ated with more than 500 other such groups on campuses throughout the nation. The Club offers Illinois students a program of religious, educa- tional, and social activities. Its schedule of events includes communion breakfasts, lectures, discus- sions, dramatics, a book fair, the Christocentric Arts Festival, coffee hours, intramural sports, out- ings, dances, and varied socials. l I I , .,., '- Top mir: James Holmes, lfllizabeth Sharp, John Stratton, Jonathan Flowers, Robert Xlfilhoit. Philip Jonex, Philip Trast Third row: Rieliard YVQ-st, Mary Smith, Rit-hard Dannella, Sue Brown, Ruth YV0lf, Lawrenee Martling, VVillia1n Meier Nwozzrl row: Lonnie Parr, Daphne Hain, C'harlene Prasse, Marilyn Uarlson, Patricia Hudson, Barbara Nlorrisnn, Nan:-y Owens, Ronald Halnel- ber liutlom l'0I1': Dennis Lanlz. llusey . atteson. . yen- an Hill R' l Nl Al 'I' lln , Bernard Paul, Shirley llertield, Loretta Nagel. Sumlrn Rliolles, Russell Tuttle, Ken- ton Ulark NUI in panel: .lohn llill, Nant-y F0l'NXlll. liobette lliielinlimil, Verna Vogt. .loyee Anderson, Patrieia Montgolnery. Louis Klindera, Marjorie Hoerat conducts a varied prograin for IllCl11bCl'S to explore the Christian faith and apply it to claily living T provides opportunities for worship, fellowship, study, and service znnong Baptist students Top row: Lnlln-r Kivketts. .lnan Vidal. Gerry Tnveson. George Slnifer. Gary Draper. Glenn Davis. Stanley S4-hull, lieorgre White, llavid XVA-aver, Maurice Jones, Lyle Voekinfr, Carl Bliesener, Ronald Gebliardt. XVillis Parker, Robert Hansen, Robert. John Tlzirfl ruzv: Marinnn Nolta, Nanry Marti. Lowell llec-k, Neal f'lHllllll9l'lH,lll, 'Fhonms Dehung. Donald Levanrlnski, Vlande Land. Riehard Jaeobs. Don Mueller, John Moore, Viola 'l'all1nan, .Indy Olson, llarbara lioozer. .lanies Mullen. Haydn AXIIHPTUSL' Neernul row: Robert Hspel, Guy Pnef-io, David Erlnmndson. llonier XVrip:l1t, fI'l'flNllI'L'I': Karen Kelly, Leon Knowles, 'view pre.vi1l1'nlg .lolin Nighs- wander. Qll'I'Nlll-Pllfj Joanne Miller, Nlardelle Krier, liernewline tlernon, Nl'1'l'l'l!ll'!f: lizirbara Fitzgerald, Leland Dunn liollfmz row: Mary Pristash, Vliarlene Sf-hall. Pauline Vnrter, Evelyn Harner, l'llennor lierry, Ilildn White. Anita llonerlnui. Janet Rutherford. Nuney lmva-joy. Susan llantinux, .Inniee Roi-th nl t Q, 1 L, li was xr .XV W 1 Y . my L X 1 .121 2 llzfg gmt? Top 1'r11I'.- Gln-nn Alllll'l'XX'N, Rvv. Nivlmlas Lutz, us.v04'i1llrf 1Ill'C1'llH'f Norwuml liovv, 'I'l1rm11las Stark, Mm fmsixlrllll vlirzwvnrg .lolm Ftanlvv N1"'mnI ruu'.- Illarilyn lln-itmann, XVilliam Parkvr, Sanelra l:L'llblHlllM'll, Patsy Puts-lski. lluruu .Tzu-kv 'l'l1ompson. lfrorl Stark, .luvw 'l'uttm-n 'ris lluvk, lil-nllctlx Row, llvv. .lulm llurr, rn. lmuisv Rumi-ll, p1'011r1rn1 r1.wm-iallv,- Sally Iiullnm rmf: Snralx llofsau. ll0l'1'ilB ll2ll'i0I', Ilarry IIL-mlvrmn, lrw1.s'111'w': Alill'llj'll Kuinw, vim' prrwviflfnlg Paul 'l'l1ixllvllm'1Lit1-, p:'u.wiflw1:l: Alnsln l'li1'l14-llwuzn-1'. Nt'l'I'I'fIlI'-ll: liunalrl llilflhllll, l'lml'I0tt0 Ii0lllll'lit'l' .Ynl in punrl: Ali:-0 livlinu. H4-cargo lll14'llHl, Sylvia YYinn-laml vw ,IL l I helps Metllocllst stuclcuts cuntuluc Zlllll cleve- lop their religious life during college clzlys 'y',y . Www: saws: AR ED FORCE COUNCIL The three Reserve Officers Training Corps units University of Illinois makes it possible to an Army, Navy, or Air Force commission. at the obtain The Armed Forces Council is responsible for the co-ordination of the activities of the ROTC units. The council is composed of the Army Cadet Com- mander and his Executive Officer, the Navy Mid- shipman Commander and his Executive Officer 7 and the Air Force Cadet Commander and his Executive Officer. Also serving on the council is a junior classman from each unit. The council adviser is a commissioned officer from the unit in charge of the council during the current year. The Honors Day Formation, Veterans Day Cere- monies, the Military Rall, and the Camid Hop are functions of the ROTC units. 'mln-ri H4-mlel, Ruin-rt lluymaker Top rrmh- Vrillhllliflh Mm-IXlillan, NVillinin tiulmlrarml, xviililtlll Sliaffm-r. XVilliaxn Miller, sw'r'0lr11'yg it liollom row: George xV2l.I'llUI'. lit. David liaarstarl, Richard Cline, prc.vi:lr'11l: Kenneth Derby 2 5 Kenneth Derby, cadet colonel The Army Reserve Officers Training Corps came into existence at Illinois the same year the Uni- versity was established and has constantly grown in strength and popularity throughout the years. Col. Paul Steinbeck, senior officer and academic head of the Army department, is Commandant of Cadets at the University. At the present time, seven branches of the United States Army are represented in the Cadet Brigade. Tw' 1'ow.- 4'Iiarh-s l'h:ise, ltiv-li:xrd llerhar, Tlioiiias Alilvxlillilll ,swf-nm! riiie: Peter 'I'oinai'as, Wiiliain lioinoiiaeo, Norbert Sargent lfullffm wwe: lxenneth IM-rhv, ltieharrl Ili-:rem-1'. In-o Nelson, .lohn ith ,......., Pkg fn- B4 Col. Paul Steinbeck, army conmmnclcmt Sharon McNerney, army .vpoii.s'o1' ARMY The Cadet governing body of the Corps is the Military Council, which consists of ranking senior cadets from each of the seven branches and dele- gates from the three military honoraries: Scabbard and Blade, Phalanx, and Pershing Rifies. The group acts as a sounding board for student aitairs and as a liaison body between the Commandant and Corps of Cadets. During the 1956-57 school year, the Council was presided over by Cadet Colonel Kenneth Derby, Brigade Connnander of the Army ROTC. , F, ,y i M! ii , an . M' a- 5 , N E ink '19 Q7"'V -'N '9"""' Rr mmm.. lil .. fi ff , fam get Mi., awe- I if ,. Y, , if Y' gf 2? 4 , . W ,-f Q ,, ik is , f.,, T? E v 2 , Q W Q if '- . V sg Q 4 , Q . h , 4' Q WX-C , ' , 1 , ffl W --1AA'. Af , If if wx df was A, 1 5 A, - mfr, JMAQZ, 3, Q ' Q f fy A V, A 'gb . " 5 if -W-.AM M, WL, Q . Qgfiw . '- A5 :K , -on V- A V' W , A A 1 x , is A 'X may ' ' ' wx- 1 ff!! 5 , , 'sf A -ge 5, L M.. AA, - f , fs. I , M-W, 4' ,WW 'X' ffigfl' 'Af' ily fr bv R552 3 516. 3 1 w kj V fvi, 'qmy' f AD! 7' -,Q "' ff- , W LQYAAA ., Q 7 K' T rv" , . A A, W , N, K, 1. if IH? m M 4 ,- l In A ,i .'h,- f xl:-if :i A ' ,f A 3? ' ARE A AAS? Hx, fv A x as .uwswu , y 5.4 mm A wr. K QA , ' fn +A KL 5 f W ,J-A its .L I 275 IAM, 4 -' Q ' A ,X Wx ' 11 453+ fl f A4-A x, 'X ,fy 11 A R 1 ,A A ,M A A, X YE A' f 'mx Ht, 9 A 5 Q4 w ,A-,f K 1 Q bf? 3 Qi 'wx Q , Ni,-1, A Qi Q 351, ' K sf , A Qs, I A W Ae ,451 7 5 f,fifY A A A 5.. A. mm Q72 .1 -. A Az 5 2 KY an . I A ' w wx M Q A u K A, E' A W .Wx -57i'i7,4 N T35 I Hifi, ttf H1571 . 4B"fsAA.AQjMKf 55-3"!fJl A M1142 WMP' 1E'i""Sa4fM:9?I4"'l8i32alwE'f IMFFQ rf- . W Col ames Howder, professor of air science if-.1 Patricia Kcntner, air force sponsor George Warner, cadet colonel AIR FORCE The primary source of officers to lead our Air Force is the Air Force Reserve Officer Training Corps of which the University of Illinois has one of the largest wings. From the Wing Commander down to the fresh- man basic, the Wing is operated by the student officers and guided and supervised by the regular Air Force personnel. The cadets are given as much ll'i Inlvl NfllN"'7'01l l'lr IF: ROI n1'!' I, lf' illli' I l:ll'i l, illff ll'lf1r :Hun .sf 'f'r' i1'1'N n1lir'1'r5 l 1 ,4i,'.41i1i pnaf I r lrrf I of 1+':'41 tif mfi, v ofiif-wr Iinllom rofr: Nm-al Elsby, r'1mm1un1l1'r, fl:-:mp ii: .lost-pll Phillips. fu in yfrozrp 4: John Cory, 1-mumruulwr. group I .1-onaril molar, responsibility as possible so as to train them to assume positions of responsibility when they are called to active duty. Besides classroom and drill Hoor instruction, field trips to Air Force bases and orientation flights provide opportunities for the cadets to become more familiar With the primary mission of the Air Force-flying! Saintow. mljulunlp Arthur l'y. rlwprrly winyr1-ommrlmlrwg Plilwnrml Vrokv, yflvrup 725 lil-oruv XYHI'lli'l'. "i 111 f'0lnm1lmIr'rg Xvillisun Miller, 1'omm41u1li'r, -... ...... A 'xv is 3258, 5: a fa 1 QW Q X . i ,V ti . C, W 5 'gg 9 5 ,ig 'L , M if ' gi i 4 ww 222 ' W' 1? 9 4 QV! , Xxx Qfbwxx, , ,. ,fn m Lug Y 5 ,fx gi' 1, ., .X Q9 54 N N-ff' 462 Q iwis 9 'M W fx .4 ' , , x .. A My x 'Q If .-I. X X V a E ,Q .1549 Z n f X ' .X o- M.. ,N gg, Bm 5 nn Q Q E? Wi f, M 5 zlfi' as :Ms , ' V4 V -V--ff 2, 'F . ,. L A 3 w Qiww- - Q Q S ' c 'S ' wi,-fa f, 'Q .Y i 1: , -,ar F . -- I f 2 Q 7 qv , g f is fs 'wx ga 'TW 3-if W In ' N ' . -.3 J. . -. ' f , wx Q x X . x 1 .v X ' ' 'f u a - A 1 A x , f ' u 8 ,A , A , Q N ,, ' ff '-w . kv ' w " V , W' ,f hp K' - hz 5 . n I M .axe V A fr an H if e Q ' Q ga! Lg N fs " '5 I f 5 Q 1 I I' 51' ' P .3 wg W W Y f nf IZ: X 5 '22 raw!! 'DQ Gm 9 I .M . 1 vx . ,A 1 6 K ' 4 Q I up Q , K ' , ,-- - Z 15, I f f A :J ' 2 f IR FORCE ROTC N ACTIO 4? 22 Drill tc-:un The high L'Olllll12lllll Drum zmcl Bugle' twun Social llour Col. Huntcr Dl'L'Si'IltS lwst squuclrmm rihhon Richard Cline. HIlfl.X'llf1HHllll Vtljlflllll 'EMM' N Ann Naraniclf, .Y1NJll.S'UI' The youth of America are today meeting the challenge of the time hy earning commissions in the United States Navy and hy serving on active duty with the Fleet. The Naval Reserve Otlieersl Training Corps at the University of Illinois is comprised of about three hundred carefully selected young men who are preparing for service in the United States Navy and the United States Marine Corps. f' , . V... ' .' ' 1' lop :mu lit. lxxrlmlvl l'AlIIN, lxennelh Johnson. lilcharul llourrl. Pele lioilom fwu': lvarrv 'l'holuson. l"r:iult U'l'onnor, liicllarvl Vlinv, Holm-rl NAV During the four years that these students are enrolled in the University, they will complete twenty-four academic hours in Naval suhjects which are integrated into the regular college curriculum. Upon graduation, midshipmen receive commis- sions as Ensigns in the Navy or Second Lieutenants in the Marine Corps and are given irmnediate assignment to active duty. r l ulhmmn Will I 11 umn lun: Ilunwi Ibonilcl llJlj'lIHIlit'I', Iionalfl Turnquisl 4 '11-'S'-1 ,. vs ag -', 1 Hess Col. Booker Batterton, profemol' of nuru sr 11 F ' 4 in ' rg K' If -...W 5 A at Q ""'l -Q. ist. 3 J' ,ad ' Q ! 3 ls. 2 Q I Y 5 Q4 I IK ' sb ay, K ,Q ' 4 'Q' Q 4 4 an g b i I 'Q Ll X A 5 gi 4 lg QW g V m i Q e i? L , X W , V, Z :V h 4 ? .,,, L ki LA 4 v T Q 'Y 2 . . ,, .. Q Q 'S ww- iigijyf, V. f 4.1 . , M.. Q. AW 7i'2f.ii3 X .. 3., , ,ENN W. gn W, , f X- W- Q x wfgwfw. 1 .- 'J l .-,f,w,...f', 1.7. 1 1 f g :ffggigwg.f,, 'fjfg1,j:gg. ' ew f , A rffwp ,f i fffwtzW7.w , 1 f w . Q tl? , s 4 l W 5 ff iw.. f ' "-r -v s Wi? . Y .i I 'Af ..', 1 ',-" 1 1 'aksm f 'S ,n . Qi l fpgwi A MW ,,f, M -L'h-- 2 Z, 'J ,... . ,S , ..,. 7 .33 5. if . 4 V -in , xr' ,, an ,. , . 5555 ,W 424. is 2 wi nfl '1 fra 'Wa WW' 7 5 Q' PP VA :Ya I 2 ? M f,5 Q- ,, -- .M ..... 1 ,, El f .,,k V M. if .f 1. ,.1-Q, V M,,-.mf-fi . mi .. 1. X N., Mg.. S5 .QQ ? vGfQ, :sg x gf N "w . , .Ja .W ie 1 x gg Q, '-ww m f - t ,, uw 5 1:37 - x My Q Q gym - 7' ,A -f,, W 1, X , if .ms v W M '7e::,:.-1,1 " P ' ,. :M km 5 xy 2? Amr a gs? ,. F if 1 2 5 4 2 iv? 9? Q I A, ' ' ,E as 'I K gig PC In Q, W , . V534 . ,- Q ., , , 'lp LP g'zi?F5-vb-M K 3 if ' s 3 5 ll Xa A vii img? ,, f, ri? i -Aff. mn- W I is A Oonoonoa R 0000 0000 f if 4 Q ' Q rw ' ILI.lN0lS 20 I vnslvoks O Q Illia X, a . wQ A N Q 34921 x , Magix 5 11 '-.L v.., ":. lifi - - - - . , ' ' - r' . 'I ' 1 I x I Sq f , . I ' ' i K ' 4 V , , - R ' , , ,W - f ws t- f- .. . ' W k . -52: - ww X Q- cf, , qv if-:f.Q. f.F,p,:4 ,fa wa-V A-:arf waemmw wa ' ,Mk Q J X, Y N mm 1,4 "A+-' 25 x K quid! 1 af ,. , . ,, , , V - - ,X . x'-- " X WA ,,,. , W W V 1,Qw,Q,m 2,53 iggwfigw "H 4.4 " X k ,iw ' K 1 , W ,A agxyf ff' m lm g if m wi ,L W, X YM ff. + 5 ? Q SA w k X M W M WW fm -W. A V W W WM KX Y ' V ' 'f f M QE ,f sv Raymond Eliot, 1101111 coach The 1956 edition of the i'Fighting Illiniv did not live up to its pre-season rating. Named as a dark horse in the Big Ten race before the season, the Illini wound up with a season record of 2-5-2. The highlight of the season came against Mich- igan State. For the second straight year, Coach Eliot's charges whipped the number one team in the nation. An enthusiastic Homecoming crowd watched the Illini score three touchdowns in the second half to overcome a 13-0 deficit and win 20-13. Halfback Abe Woodson received the Associated Press award as "Back of the Weekv for his out- standing play in the game. Abe also played in the East-West Shrine game after the season, scoring FOOTBALL 1956 BIG TEN FOOTBALL STANDINGS VV L T Iowa 5 1 0 Michigan 5 2 0 Minnesota 4 1 2 Michigan State 4 2 0 Ohio State 4 2 0 Northwestern 3 3 1 ILLINOIS 1 4 2 Purdue 1 4 2 Wisconsin 0 4 3 Indiana 1 5 0 one TD. End Cary Francis, and guards Dave Walker and Percy Oliver also participated in post- season games. At the seasonis start, Coach Eliot had three major problems-lack of depth, weakness at end, and need of a dependable quarterback. He found his dependable quarterback in Bill Otfenbecher, but not until the season was nearly over. Guard Bob Baietto was lost for the season with a knee injury. And to make matters worse, half- backs Bob Mitchell and Harry jefferson never reached their peak because of injuries. They had placed two-three respectively in Big Ten rushing the previous year, and Mitchell had set a confer- ence record, averaging 8.8 yards a carry. He nearly got away 230 " ' -. FW' " ES' 'fi , Y .-Quai, M! ,F J 8 " 'I' i,f,:7'2M2:g.Sf'S M' ' gfgfggyigs, fi 4 - ,if , Stout Nitschke, and Butler close in CALIFOR IA Illinois, with an amazing display of early season power, scored 26 points in six minutes during the third quarter to blast its way to a 32-20 opening day victory over California. After a miserable first half, in which Cal took a 20-0 lead, the Illini took charge at the onset of the third period. The line, playing inspired hall, forced the Bruins to punt. Illinois quickly smashed 38 yards for a score, Woodson recover- ing Nitschke,s fumhle in the end zone. Then the fun heganl Two plays after the kick- off, Dick Nordmeyer fell on a Bruin fumble on the I8-yard line. Four plays later the Illini trailed hy six, 20-14. Again two plays after the kickoff, Walker recovered a miscue on the Bear A pass to Woodson made it 20-20. Two plays after the kickoff, lineman Ken Sutter picked up a fumble in the Cal backfield and ran I3 yards to put Illinois ahead 26-20. The Illini added the clincher a few minutes later, driving 81 yards for the TD. Harry jefferson Bolo Mitchell I I WA. HI GTO Entering its second pre-season tilt favored to win, Illinois nevertheless howed to a strong Wash- ington team 28-13. After taking the opening kickoff and march- ing 63 yards to the Huskie 4-yard line, Illinois fumbled. Washington recovered on the 6, and two plays later halfback Dean Derhy sprinted 92 yards for the longest run from scrimmage in Washington history. Though capitalizing later on two fumbles for TD,s, the Illini lacked the drive to catch the Huskies. Hold that Bruin James Minor, captain Gary Francis Rolla McMullen jefferson all the way with Hanson for protection OHIO I TATE Mistakes caused Illinois to lose its first Big Ten encounter of the season to Ohio State, 26-6. The opening kickoff sailed out of the end Zone, and Illinois took over on its own 20-yard line. Two Woodson runs for 20 and II yards put the hall in Buckeye territory. Hiles Stout passed to the Ohio 44. Ohio went into an eight man defensive line, and aided by fine blocks, Harry Jefferson skirted right end for Illinois, only score. Despite this good start, two mistakes, a defensive lapse and a fumble, set up two Buck scores. Another fumble stopped the Illini from scoring late in the second period. An interception early in the third quarter gave Ohio its third TD. These four blunders proved to he the deciding factor in the game. Statistically Ohio showed no great edge. Though leading in total yardage 311-289, it held only a I6-I5 first down margin. Get him, Abe! I Wx 1ll ni Mitch' on the loose MIN N E OTA For the third straight week, Illinois took it on the chin. This time Minnesota supplied the punch, a fourth quarter Held goal by Dick Borstad, to hand Illinois its second straight Big Ten defeat, 16-13. Behind by one touchdown in the fourth period, Illinois ral- lied to tie the score at 13-13. The touchdown drive began on Illinois, 28-yard line, where the Gophers, seventh punt rolled dead. The 72-yard march was Illinois, best show of offensive strength the whole game. The Illini line ripped open holes for Haller on a sneak and for Deleveaux through the center. Woodson romped around end to the Minnesota 31, and Dale Smith dashed the remaining distance for the TD. Little did this matter as a few minutes later, the field goal decided the game. Abe Woodson was the big gun for the Illini, netting 181 yards in 21 carries, nearly a nine yard average. Smith was also impressive, gaining 48 yards in five tries. This is it! 233 End of the line Hilcs Stout Vito lovino David Walker MICHIGA TATE Illinois, disregarding insurmountable odds and a 13-0 halftime deficit, succeeded in doing the impossible- for the second year in a row, the i'Fighting Illini" met and defeated the number one team in the nation. What chance did Illinois, who had lost two Big Ten games without gaining a win, have of taking the game? Showing that all any team needs to win is desire, the Illini fought tooth-and-nail to pull one of the year's biggest upsets, 20-13, before a delirious Homecoming crowd. Illinois came out on the field for the second half behind by two touchdowns. It seemed that nothing short of a miracle could prevent the Illini from drop- ping their fourth straight game. But the miracle happened! Bill Offenbecher, riding the bench all season, started the second half at quarterback for Illinois, and soon weird things were happening-Illinois, plays were beginning to click. The line was charging hard, delivering good stiff blocks. As a result, Illinois scored soon after the third quarter kickoff. Ray Nitschke triggered the Illini drive, rambling 38 yards on a power play. Abe Woodson, who toted the ball 16 times for 166 yards and all three Illini scores, blasted the game wide open with 1:42 gone in the fourth quarter. Deep in Illinois territory, Abe took a pitchout from Offenbecher, scampered around right end, and dodged his way behind blockers to paydirt 70 yards away. Nine minutes later, a screen pass from Offenbecher to Woodson on the Illinois 18 gave Illinois the chance it needed. Woodson, in one of the most thrilling exhibi- tions of broken-field running since the days of Red Grange, zig-zagged his way 82 yards for the game- winning touchdown. For his exceptional performance, Abe was named the AP,s "Back of the Weeki' and the UP,s i'Midwest Back of the Weekf' VVoodson hurdles for extra yardage He'll never get away! PRDE After showing such great promise against Michigan State the weekend before, Illinois visited Purdue and played an uninspired game, tying the Boilermakers 7-7. Both teams tallied touchdowns fairly early in the game, and the action i11 the second half failed to produce a scoring threat serious enough to win the game. Illinois and Purdue started off as if they intended to have a wild and woolly contest. Both teams, the first time it got its hands on the hall, drove nearly the length of the Held, only to lose the ball within the 5-yard line of the opposition. The Purdue Homecoming fans were disappointed when the Boilermakers marched to the one-yard line and lost the hall on a fumble. Illinois came hack a few minutes later, driving 77 yards to a first down on the Purdue 3, but failed to score. Illinois, lone TD came in the first quarter when Nitschke hammered over for the score, and Dick Miller booted the PAT. George Utz Dick Nordmcyer Ray Nitschke MICHIG Invading the Wolverines haunt seeking their second Big Ten victory, the Fighting Illini were turned away again. I7-7. Michigan, showing the versatility of the nnlltiple offense. racked up 328 yards rushing and 49 more passing for a total of 377. VVolverine track star Iixn Pace led all hacks with 120 yards. Illinois picked up 235 yards for a two-team total of 613-indicating that the game was quite a wide open affair. Illinois stung Michigan hy taking the opening kickoff and pounding 81 yards for the gainels first TD. Dale Sniith sparked the march and scored the touchdown on a 31-yard jaunt. Dick Miller converted to put Illinois ahead 7-0. Michigan retaliated with two long scoring drives in the second stanza. All-American end Ron Kramer kicked a 23- yard field goal in the fourth quarter to assure the Wolves of victory. Dale Smith netted 83 yards off of a split-T offense, featur- ing tricky flankers and spreads. Abe Wootlsoli totaled 57 yards hefore leaving with a leg injury in the third period. Pig-pile ' is f v ,jifiiwii 1 gags, I Charles Butler Rod Hanson WI CON N Playing Without the services of speedy halfback Abe Woodson, Illinois tied Wisconsin I3-I3 before an Illini Dads Day crowd. Looking like a stone Wall sometimes and the rest of the time acting indifferently in their hlock- ing and tackling, the Illini stopped several Wis- consin drives in the second half, hut failed to capitalize on them. Illinois tallied hoth of its touchdowns in the first half. Halfback Harry Jefferson, who was sub- hing for injured Woodson, and halfhack Rolla McMullen scored both of the Illini TD,s on one- yard plunges. The Badgers scored once in the second quarter and the halftime score stood at 13-6. Illinois, offense hogged down in the second half, and the hard-charging Badgers hlocked two punts. Illinois, defense, playing heads-up hall at times, stopped Wisconsin on the Illini one in the third period and shut out the Badgers after Wisconsin recovered a blocked punt on the Illinois I5. 237 p I Ronald Nietupski Nearly a TD Left: jack Deleveaux Top: Carl johnson N ORTHWE TERN Battling one of the toughest Northwestern teams in many years, the Illini lost a close 14-13 decision at Dyche Stadium in Evanston. Except for a few plays in the last quarter, Abe Woodson again sat on the bench with an injured leg. The game was played in temperatures four to five degrees below freezing. Despite the frigid tempera- tures, Illinois' passing attack, sparked by quarterback Bill Offenbecher, who completed 10 of 14 pitches, ac- counted for both of the Illini TD,s. Illinois scored first on a pass from Offenbecher to end Bod Hanson in the end zone. The extra point attempt failed and Illinois led at halftime 6-0. Wildcat speed merchant Wilmer Fowler shook loose for a 34-yard touchdown romp in the third period, and Bob Mc- Keiver kicked the first of his two extra points to put NU ahead 7-6. The Wildcats added their second touchdown in the fourth period on a fourth down, 12-yard pass from lack Ellis to Cliff Peart. Bob McKeiver,s second PAT glanced off the top of the crossbar to give Northwestern a solid 14-6 lead. Illinois retaliated, driving 63 yards for the score, with halfback Bob Mitchell snaring a 35-yard pitch from Offenbecher with only 75 seconds remaining in the game. Dale Smith paced Illinois on the ground with 95 yards and shared offensive laurels with Offenbecher, who showed great promise as he passed for 121 yards. Offenbechefs passes gave Illinois an offensive edge of 266 yards to 237, but Northwestern outgained the Illini on the ground 175 to 145. Into the secondary VVilliam Otlcnbecher Dale Smith 1957? The outlook for the future of the 1957 Fighting Illini is hright. The team, with a nucleus of 18 returning lettermen, figures to do well if they manage to keep clear of serious injuries to key men and have a fair share of "lJreaks.', Another hig question is- can the lint-men who were sophs in 1956 come through as juniors? Only time will tell. Such standout performers as Alle Wood- son, leading scorer, numher one punter, and the leading ground gainer and pass catcher of the 1956 team, Harry Jefferson, Hect half- hack who led the Big Ten in kickoff returnsg and guard Dave VValker, Most Valuable Player and standout defensive star, will he missed. Returning hackfield men are experienced, and if Bill Oflenhecher, third in the Big Ten Tap rnir: f'urn'Ifr'.s' Hurt lngwersr-n. lr:-xris XVilliams, 4'l1u1'k liner Sturlley. Nay liliot. lwrul 1-mu-lf l'nrn-Ifrns-ff7'np rmfy- lflf'll2ll'4l liaklovils, Vliarlr-s Sturllvy, Vliarles Purvis, lXlelvin l:l'l'XYl'l' Ilullunz l'n1f'.- lilll'l0ll lligxxiwsull, ltaylnuurl l'lliol, lfvrnl r'mlrlr,- Hula-l'l King, Ralph l"le-twlis-r passing, can direct the team and pass all season like he did in the NU game, the scoring potential will he there. Dale Smith, second to Woodsonis 599 yards with 509, has one yearls experience and should hetter his 5.7 average. Both Smith and Otfenliecher will he juniors. Ray Nitschke and -lack Delveaux, who shared the fullhack slot, will hoth he hack. In addition, liolm Mitchell, Who set a new Western Conference mark, averaging 8.8 yards a carry in 1955 as a sophomore, will not he hampered lay a weak knee as he was in 1956. Mitchell was second to jefferson in kickoff returns in 1956 even though hampered with his injury. . , , . . YlXIll!'. llI2ll'l4'S l'urvis, llivk ltaklovits, All-I Ili-1-wi-r, ltalpli l"l4-tvlu-r. Vliarli-s Ni.l'Il1 row: 'l'usi lllillll-llll. Hola lrewis, iieu1'gn- llrokemonrl. llolm Salam. liorrlon I"eam-I, .lohu S1-lmir-te, llavicl Ash. llol: lainzotii, llill Ullvnln-r'llcl', Vliuvk Scliraflcr, liL'1H'!l' l'tz Fifllf 1'rm'.- th-ne ll5l'l'l'. ll:-ive Kewerts, .Xntlxony llanosky. llrilcv llcr-klllann. ll0lrAllvl1. l"r:ink ltulninson, lieu Sutter. l"refl Xlarliu. llllllll llalli-r. lnlrry Stewart, lion llill, .lim lirmrn. liulm llrouson lfuln-Ili rout- Ilruce llollalian, Vurtis tlriswolfl, llave Srflmiivlt. Curtis Planta. Kola-rt ln-lallcy. Ilivlt Pei-i-A, lloh llt-mlm-rson, Iivs-1'vIt Syn-in-4-. liill llarringlon. Ralph Nelson. Paul Arlanis, limi IM-Long Tlfirzl rnux- .lov llellepliant. Arr lirumrei. Kent lirenner-ke. YVilliam l"ri-Ili-ri:-la. .lov fiorman. .lark lit-li-vi-aux. llir-k ll1'lI1ll'l1'liSUl1. Alt'lYlII Nnss. Dali- Sllllill. tiene f'l1erru-y. Larry Pasko. liulr Xornian Sw'-rnlfl mwy' Vlrarles liutlcr. l.o1-5 lionner. 1'arl Johnson, llir-llaril lluflil. Hvl Sala-I. .lorry 'l'oinan. Vito lovino. lion Xin-tupski. Haro Wallin-r, llolr Iiaiettu. liovl Hanson liullnm 1'n1f'.- Iloll Milf-ln-ll. liolla Xlvalulle-u. llivk Miller. lIayXits4'l1lw, llivlq Norrllneyeiz l'4-ri-5' Ulivvr, .lim Minor, r'upl1lin,- Ala- NYomIson, Vlr-m Ryan, Gary l'll'?Illi'lN. Ililes Stout ZW l' , K 1- , f 101.1 -' QQ - 7 If-1 all 7 . -, - Q' t Hang on, George. 1 thought it was there 2 BA KETBALL With five returning lettermen forming the nucleus of the 1956-57 varsity squad, Uni- versity of Illinois followers once again antici- pated another successful season. The Illini, never having finished lmelow third since the varsity came under Coach Harry Comhes' tutelage, looked like it might walk off with the Big Ten title. Led Ivy potential All-American center George BonSalle, the Fighting Illini finished the first semester with a very respectahle I1--1 overall record and were ranked as one of the top ten teams in the country hy hoth the Associated Press and United Press. The Illini started the season off with a smashing 98-81 victory over Butler. After a short jaunt to Oklahoma and a 69-58 win, the team returned home to heat Loyola of New Orleans 83-72 during Christmas vaca- tion. On Decemher 17, Illinois ran up against the San Francisco Dons and smashed them 62-33 in the season's most lop-sided game. The Dons carried a two-year Win streak into the contest, and the Illini were the first team to knock off the 1956 NCAA Champions. Ted Caiaxza No, you donytl Ctorge Bons int During Christmas vacation, the Illini traveled to Lexing- ton, Kentucky, for the annual Kentucky invitational tourney. Illinois won its first game of the tourney over Dayton 82-65 for its fifth consecutive victory. The following evening, the host school handed the Illini their first sethack of the season 91-70. After a hrief vacation, the team returned to Champaign on Decemher 28 and soundly trounced Princeton 108-87. After a week layoff, the team faced Minnesota in its first Big Ten encounter of the campaign. The Illini dropped their second decision of the season at Minneapolis hy only three points, 91-88. Two days later, they evened their record in Huff Gym. The Illini avenged their loss of a year ago at Iowa, which cost them the 1956 Big Ten Title, hy downing the Hawkeyes 81-70. Driving for two Tom Haller lim Chongary 1956 BIG TEN BASKETBALL STANDINGS W L IoWa...... ...I3 I ILLINOIS . . . ...II 3 Ohio State . . . . . . 9 5 Purdue . ....... . . . 9 5 Michigan State . . . . . . 7 7 Indiana..... 6 8 Minnesota . . . . . . 6 8 WISCOIISIII . . . . . 4 I0 Michigan . . . . . , . , . 4 I0 Northwestern . . . . . . . I I3 The Fighting Illini seemed to he hitting their stride. A Weekend at Wisconsin added another Win, 79-63. Then Indiana invaded the home of the Illini, and the visitors got the shock of their lives. Despite the fact that high-scoring center George BonSalle fouled out in the second half, the Illini rolled up 112 points to Indianais 91. The Illinois score came just one point short of the conference mark of IIS set previously hy the Hoosiers against Purdue. lust as the team seemed to he reaching its playing peak, it was time for final exams. The teamis league record stood at three wins and one defeat and the season record at 9-2 at the end of the first semester. Don Ohl It can't be that bad .... Tug-of-war Between semesters the Illini defeated Notre Dame in the Chicago Stadium, 99-81. The break for finals did not seem to affect the teamis showing against Notre Dame. However, final exams had taken its toll. News leaked out that BonSalle would be ineligible for second sem- ester play. His eligibility lasted for only two more games. On February 2, the team lost its second confer- ence tilt of the season to Purdue, 85-74. BonSalle played his last game against Ohio State on February 4 in Huff Gym, leading the Illini in scoring and rebounding. Illinois won the contest 96-89 to keep its title hopes alive, at least statistically. But without Georgeis 19.8 points per game and rebounding, the team could never hope to rise to its full potential and possibly win the championship and a spot in the NCAA playoffs. llo Up and away gel' Yllilyllbl' Forward Harv Schmidt captained the 1956-57 Illini. Holder of the Ralf Woods trophy for the best free throw percentage, Harv proved to he the teamis most dependahle player. A scrappy re- hounder and good defensive man, he was one of the four senior double letterwinners on the squad. In addition to Sclnnidt and BonSalle, Hiles Stout and Bill Altenherger were also letterwinners. Altenherger played as a regular his sophomore year, hut was hampered during his junior year after sitting out the early part of the season with an attack of glandular fever. Hiles Stout, the remaining senior on the squad, saw considerahle action as a junior, serving as an ample replacement at hoth center and forward. Noted for his rugged rehounding and defensive play, Stout helped Win several close games with his fire and hustle. With each game, his scoring skill seemed to improve. 2 Something seems to he holding nic hack lgip A Larry Breyfogle The other returning letterlnan was Don Ohl. Possessing uncanny accuracy with his jump shot, Ohl nailed down one of the guard spots. His running mate was soph Roger Taylor. Voted honorary freshman captain, he proved early in the season that he was Big Ten calibre. Taylor was a fine out-shooter, had a quick pair of hands, and had the knack of picking up loose balls. Iunior John Paul also saw considerable action at guard. Always hustling, john drove hard and hit well from out. Toni Haller, a soph, and Ted Caiazza, a junior, both figured to do quite a bit of playing with BonSalle ruled ineligible. junior Larry Breyfogle displayed a deadly shot but lacked experience. Top 1'nu'.- Roger Taylor, Larry lireyfogle. Tom Haller, Ted l'n.iazzn. Lloyd liggers, .Tim Clnengnrx John Pau liaflom row: f'1lllt'1t Harry llilllllht-N. Don 0111, Harv Sclnuidt, caplzlinf George BonSalle, Hiles Stout B111 Xltenbmigu Il um I l 1 , f ., W 'F'ii2l.,a,'2f 3- 15? TRACK Holm Dintc-linzinn, lli,YflIlll'l' Spurlwcl lmy sncli top contcnclc-rs as Alu- NVooclson, Holi Dintclinunn, and Karl llonsson, tlic Illini trzicliiilvii saw ii good season in 1956. Four Illini qliulificcl for tlic Big Ton Indoor Track Clnnn- pionsliip wliicli was liclcl at Michigan State' Univcrsity. Illinois captured fiftli plug-c with Alw XVooclson liigli score-r on tlic lmsis of winning tlic si-vciity yurcl low lnircllcs and ai tliircl plucc in tlie liigli lnircllvs. Bolm Dintelinunn gun- tlic Illini fin- points witli Ll tliircl plum- in one-mile and fonrtli in tlic viglit-ciglity-yarcl run. Tlic Illini pig-kc-cl np tlic-ir otlicr points us .lorry Stznnicrs tic-cl for tliircl place in tlic polc vault. In tliv coming 1957 sczison tlic Illini cinclvrincn lnivv sci their goals liiglicr uncl will prow- to lic still coinpctition for any Coiitc-mlci's. Holi NIL-Kown, .wprintx 246 I .xy- 3, 2 -- 5QgwfffQ ,WWW K ,Q Af gf, 6' RJ 5. ff w f, 4. DSX Q F W 4 44: . , , Qi f,wg,pNXi!, , ,. . QS afKff'E,U-- was . W. X.5,,?M'01,, :YIM Q :'L:lQN'-, ,gf A Qwww ' - Q Wmwm M 55 . , F ww -X. 1 5 4 y XA NN . F . F 'fx C 5 HH'-11' SQL. . 'X 3 We 6? ff ,M N s r N xxx X 'Eg QM,w 91 1,1 Q 'gg? 2 Al Urbanckas The Illini track record dropped from a strong second place in Big Ten competition in the 1955 season to seventh in 1956. Illinois seventh place finish in the Big Ten Championship was the first time in sixteen years that an Illini track team has been in the lower division in the outdoor meet standings. No Illini track team has finished lower than seventh in a Big Ten Meet. Al Urbanckas, Illinois sophomore, high jumper cleared the peak of his career as he tied for high jump championship in the Big Ten Meet. Bob Dintelmann, Karl Jonsson, Abe Woodson, and Bob Pellant added the remaining eleven points of the total 15 points to the Illinois score. During the Big Ten Meet, Bob Dintelmann, coached by Leo Johnson, ran the fastest mile ever ran by an Illini track man. With Dintelmann to be track meet leader in 1957, the cindermen are looking forward to a much better season. They are aiming for a higher standing at the Big Ten Meet next time. The Illini trackmen will receive their prepping for Big Ten Championship through a very rugged schedule of duel and invitational meets. In spite of the hard luck which pursued the squad, the men kept their spirits up and gained a vast amount of experience for the coming season. BA EBALL Optimism ran high as the 1956 diamond squad took to the practice field. Coach Eilbracht was depending on 13 lettermen and a few returning regulars. There was an eight-man pitching staff including three veterans, but the catching position was a thorn in Leeas side. Bob Wiinan pulled a ligament in football that ruled him out as an unassisted receiver. Captain Dan Dudas and Don Diller were preparing to fill the positiong but jim Frill- man, a letterman, and Don Diller were ruled ineligible. Coach Eilbracht was quoted as saying, 'cYou might say We lost one quarter of our team on that dealf, Several changes were made in the fielding to make up the deficiencies. Vic Petreshene, home run king of the 1955 season left first base to play the outfield. Dick Gunn traded With Don Lukaszewski, shortstop for third base. D'1n Dudas John Bozich .QEWWEQ r ri - 'Y ' ' im iiff ,,,, ' ' Q ll Q Dick Vorreyer Bob Shoptaw Richard Gunn The opener Was lost to Wisconsin, 3-2, and in a called game, the Illini tied North Carolina 3-3. West Virginia was taken for a ride 9-4, and in a second battle with North Carolina, Illinois sneaked by for a 12-11 win. Notre Dame got a Safe at first Youire out 6-5 Win, and Florida State toppled Illinois in a slug fest, 13-10. VVest Virginia again was out scored 6-7, but Florida State came back and trounced the Illini 12-9. A split double header with Valparaiso 5-4, and 2-10, started a seven game winning streak for Illinois. The Illini breezed through Southern Illinois University 15-2, a double header 13-0, and 15-1 with Chanute, and the Decatur Commodores 3-6. Purdue lost a pitcher's duel 2-13 and a day later in a double header, Illinois again ousted Purdue 6-5, and 7-2. Frank Schwartz, William Frcntz, Ronald Richards Q1til'Elr'5tl '3'EI3n Q Don Lukaszewski Em Lindbeck Close but safe Vic Petreshene 1956 BIG TEN BASEBALL STANDINGS Minnesota . . . Ghio State . . . Wisconsin . . Michigan . . . Northwestern . Indiana . . . Iowa... Michigan State Purdue . .. ILLINOIS . . . jim Bickhaus L Pct. 2 .846 3 .750 4 .667 5 .545 7 .462 6 .455 8 .385 7 .364 5 I0 .333 4 11 .267 john Vayda Ray Thonn lhil Judson Omaha was ahle to halt the winning streak with a lop-sided score of 6-I. Illinois State Normal couldnit compete with three runs against the Illini's Ilg but a pitching match resulted in a loss for Illinois 3-2. Iowa was satisfied to split a douhle header 8-0, and 7-8g but Illinois Wesleyan took a one-sided battle 7-0. This seemed to put a damper on the Illini. The Michigan Wolverines nipped Illinois 7-05 and the Spartans fought for two runs in each half of a double header that ended 2-0, and 2-I. With a score of I6-4, Ohio State hlasted Illinoisg and although Chanute lost out 21-3, Indiana took a double header I3-2, and 4-3. Illinois VVesleyan was the last win for the Illini, II-1. The last three games finished the season. The Wisconsin Badgers took a strike-out contest 2-15 and Northwestern took two in a day 6-2, and 3-2. The Illini returned to the locker room with 17 won, I7 lost for the seasonis record, and four won, and 11 lost in Big Ten play. Coach Eilhracht predicted a hetter season next year and paid high trihute to his assistant of one year, Rocky Raklovits. john Kating David NVillia1ns A Zi ILM sly." Q 24 f ef., ,,, X . , , f, fu f wgjgxggfggggg 2 L21 we,.Ssxfsf,.s,?-5 55 milf :WSW ffgggzwsvia ",fEEE1': Q figi' : K 0355 2 L K 2 zf Xf1f A 1 Donald Tonry The 1955-56 Illinois individual champions are Don Tonry, holder of the coveted all-around crown, Gavin Blair on the side horse, and Dan Lirot in tumbling. Freshman Abe Crossfeld climaxed the season by becoming the first Illinois gymnastic to qualify for the six-man Olympic team, thus leaving no new field for Coach Charlie Pond,s team to conquer. Mike Karon, a junior from Bloomington, is the 1956-57 captain. Karon was an outstanding tumbler and trampolinist for the 1956 Illini gym- nastic Big Ten and NCAA Champions. - I ,lolm DaviF"' ' 1956 BIG TEN GYMNASTICS STANDINGS ILLINOIS . . . ...,............. .... . . 16216 Michigan . . . . . 701!z Michigan State . . . . 661!2 Iowa . . . . . 61Vz Minnesota . . . . 49 Indiana . . .. 20 Wisconsin . . . 12 Northwestern . . 3 Ohio State . . . 2 Top role: Mike YVaIti-rs, 'Frank IIailanrI. I"1'ank Iilazvk. .Iohn Davis. Gavin Blair. fV'lI2l'I'll'S Pond, frzacla lioffnm, row: liflwarfl Hall, Ilick Jirus, Iiric Slatiin. Ken Stone, Tian Lirot, Miki- Karon. lion Tonry L.Q f33F' I Z ii El 5 I 1 '11 1" ill I QQ'fI?it Bi Bill Mellen Dennis McCarron Tom and Bill Gabbard WRE TLI C With the loss of six lettermen and several freshmen from his 1954-55 squad, Coach Buel Patterson was faced with a rugged rebuilding program for the 1955-56 season. Despite a virtually new team the 'crasslersw rounded out the season with the good record of seven wins, six losses, and one tie. Although the team suffered from a shortage of lightweights, letterman Norb Sargant at 130 lbs., a top notch man, stood as number one contender for lightweight position. Captain Larry TenPas had a very successful year, attaining a perfect record in dual meet competition until he met defeat at Northwestern. Larry won the opportunity to grapple in the district Olympic trials at Lafayette, Ind., but lost his ticket to Melbourne in his final match at Hollywood, Calif. 256 Frank Kastorc Frank Robinson l mML .. 1956 BIG TEN W1msTL1Nc STAINDIINC s iii' 1 ' .' Lrszzw, DH. Mmm DM. Michigan . . Iowa . . . . M ichigun State Purdue . Indiana . . Minnesota . . VVisconsin . . ILLINOIS . . Uhio State . . No1'thwestern . NVilliam Muthet Steve Szabo Norb Sqrgcnf GOLF Under the guidance of Coach Ralph Fletcher the team Was only ahle to tie Minnesota and Michigan State for sixth place in the Big Ten conference. Despite the return of such fine letterinen as Richard Davies, jim Peterson, Roger Mueller, Roh Reitsch, and Byron Connell the teain clitl not hetter its stroke count over last year. The inen on the team were ahle to niove from eighth to sixth place in the Big Ten conference tilt. Captain-elect Byron Connell has replaced Captain Roger Mueller for the 1957 team. ,lim Peterson Rohcrt Rcitsch ,ZS 1956 BIC TEN GOLF STANDINGS Purdue . . . .... ........................ . . 1501 Michigan . . . 1508 Ohio State .. . 1509 Wisconsin . . . 1510 Northwestern . . . 1526 ILLINOIS . . . . 1549 Michigan State . . . 1549 Minnesota . . . . 1549 Iowa . . . 1569 Indiana . . . 1590 Jtun Roger Mueller, Coach Ralph Fletcher Top -1'nu': Captain Roger Mueller, Italo Smith, ,Iohn Yayila.. Itolu-rt Rm-itsch Imllnm f'nff': -liln 1'elerson. Vozlvli Ralph l"lcIm'lier. Dir-li l'orl'ell, Byron Vonnell 2 58 Top mir: Furl Noble. Harry ufhlltlf, -Tim Vantine, Sidney U0l'IlH.Ill, Harold Stafford Iinlfonr. -1-uw: Coach Itowaril J. Braun, Kicliarml M1-Doxmlrl, Jon XVI-iss, Orlando Calialxban TEN N The tennis team dropped two positions from last year. They placed fifth in the Big Ten race. Through Coach Howie Braun and the teanfs untiring efforts, Illinois has not fallen too much in overall skill. With captain Roger Bielefeild at the helm, the team has proved to be one of the better teams in the last few years. lim Vantine will serve as captain of the tennis team in 1957. Prospects for captain-elect Vantinels team do not seem dim for next year with some good racket rnen returning to play. 1956 BIG TEN STANDINGS Michigan . . . . 6115 Indiana . . . . . 54 Northwestern . 4615 Purdue . . . . . 1916 ILLINOIS . . . 19 Michigan State 17 Iowa . . . ..... 151f2 Ohio State . . . 7 Wisconsin . . . 615 Minnesota . . . 21f2 Dave Stcrrctt This year the Illini tankmen moved from eighth to seventh place in the Big Ten swimming meet. Under the able leadership of Captain jack Gross- man the Illini set some new records and they tied an old one. Al Rubenstein shattered the old record in the two hundred yard medley by doing it in 2:18.-L even. jake Grossman swam the 200 yard in 2134.9 using the breast stroke. Don Larson tied the 21-year-old record of 22.9 seconds in the 50- yard free lance stroke. Coach Al Klingel per- formed his usual superb job of producing an out- standing team. It looks as if next year may be even brighter for the swimming team with the new varsity squad for ,57. Top row: Asst. Coach Don Yan Rosswn, Don Larson, Al Rubenstein. Jaek Garland, Claude Teagardcn, senior 7Hl1Illl.U1'I' Bottom row: Mike Iincharrl, Barry Kvrns, Roh Milli-r, lloh Varey, Coach Al Klinm-I, Captain .Iuka lirossinan, Hob Hunt, .lim Skinner, ll: Hoffman Captain Jake Grossman Arnold Cajct WIMMI G 1956 BIG TEN STANDINGS Ohio State ........... . . Michigan . . . . Iowa . . . . . Indiana . . . . . . . Northwestern . . . . . Michigan State . , , . ILLINOIS . . . . Purdue . . , . Wisconsin . . . Minnesota . . . Don Dowd. Vapt. Iilwt Ilnvm- Sh-rreit, Ned Load, Davr- Hanson, Don Kc-vi Qiaf afi.lEilS' Aff .f ' 105 Pete Velasco FENCING The record that the fencing team set last year was nothing less than sensational. Not only were they first in the Big Ten, they were first in the NCAA championships. It was the first year that the team had won honors in two divisions. Coach 'gMac', Garret had as the mainstay of his team the able foils champion, Herman "Peter, Velasco. Larry Kauffman also brought credit by being the top man with the epee. 1956 is the 15th year of unparalleled success for the fencing team. Last year they were undefeated in every event in which they participated. The most valuable man of the year was Larry Kauffman. The coach-elect for 1957 was Tyler Hunt. Bill Moll Larry Kauffman 1956 BIC TEN STANDINGS ILLINOIS . . . .. 43 Ohio State . . . . . . 33 Wisconsin . . . . . 25 Iowa . . . ...... .. 2:2 Michigan State . . . . . 20 Northwestern . . . . . 17 Indiana . . . . . 11 Top gow: Voaf-h NI. R. Garret. Tyler Hunt, Jim Dammann, Jay Sheffield, Gvrulrl Hasclhuhn, Marvin Ginsburg, Peter Tomaras, Mmmger Robert h W4-I ik e u Bottom row: VVilliam Moll, Arthur Scliankin, Larry Kauffman, Herman "P ere" Velasco, Ronald Hewitt ETH VZ ITEM llouglus Mills. rlirrfctm' of fltlzlvtivs ADMI I TRATOR Clmrlcs Flynn, rlflllvfif plllllivity clirc'f'tu1' lizlynmnd Eliot, fuutlmll Muxvw-ll Carrot, fc'nc'ing1 262 Buvl Pzxttvrscm, wrvstlirw P' - . mf 5? My s M Q A W 5 Y' 6 . Q ,, .K ' N. W! ag 3 EA Q M M Q31 " , .M , . ,f :J ' - H F: 5 dm. If 3 ,VIL fl as aw f,Wf' EZ? MW K A A xx W :Qs 'ily Swv HY Ex L 4? ij , f K x ufegiji Q QQ 4 8 ,S a n"Q, am if f A Q Q . Mi L ,,.,l,,,.3: ying, W , .X II1fi.vm'.s-1'op row: Buel Patterson, rulrixrwg Ilonahl Inikaszewski, sm::'0Lary-trea.w1rrm- Iiollom row: .Terry Stannc-rs, vi:-f prfusiflrmlp Tlioinas linker. prvxizlvnfg Rodney Ilanson, .W'l'jll'fllll'1lf'1ll'Hlo' The tribe of Illini is a social organization for all men on the campus who have earned a Major "I" in varsity athletics. The recognized goal of every Illinois athlete is to win his "Iv and become a mem- ber of the Tribe. This organization gives the members a chance to become better acquainted and fosters good relations between the c'I', men and the rest of the students. New members are elected and initiated after awards are presented TRIBE OF ILLI I in each sport. The Tribe strives to maintain the true Fighting Illini spirit and practices the Illini Code of Sportsmanship in intercollegiate athletic competition. The men leading the Tribe this year are Tom Luker, trackg Jerry Stanners, trackg Don Lukas- zewski, l7l1SUbIlllg Dave Sterrett, swirnmingg and Rodney Hanson, football. Trip row: Roln-rt Klaus Rohorf Nm-vin, John Ynysla, 'Thonms MavMilIian, Ric-liarfl Mcfaw, Ronald Maris. Alfred Vrhanvkas, Tlinoilori- Vaiazxa, Robert Haylnakcr. Daniel Ilnrlas, Anthony Lawless, Rillj'Illllllfl Thonn. Michael Karon Third row: David VVilliaxns, Rolla, Mr-Mullen. Leon lionncur, Robert Miller. Robert Hunt, VVillia1n Kiahharrl. Nelson lioar, Ilonalel Pierre. 'Prank Robinson. Rohr-rt Dinte-lniann, Ri:-hard Yorreyer, lie-ralul Haselhuhn. John Kating, Frank Hailanil Sw-nml w-nur: .Tnlnos Minor, Iinel Patterson, Noi-he-rt Sarge-nf, Frank I-Ieflgerork, David Moore. Verlon Shi-urinsr, Sis-vc Smho, George Roths William Allcnlnergrer. Ronald Yovlieni, John Garlalul. Victor Petreslimw D I P t 1 , Byron Vonni-ll. Don lilikaszwcslti, Thoinas Inikcr. Rmlncy Ilnnson. Jerry llnliom row: I'or4-y Ulircr. Max NVhitnmn. onalrl Larson, V aincs c ers in Stanners, Arnold Unit-t, Holm:-'rt Varey, Gary Fran:-is "" ' 'fe . 'nf ' . E IOR MA GER HE D CHEERLEADER Working behind the scenes in all sports, Illini athletic managers perform the tasks necessary for successful presentation of sports at the University. These men are often not given all the credit they deserve for their hard work and loyalty to the coach and team. The senior managers for each sport have many responsibilities. Among their duties is handling the money when their team leaves town. They pay Seniors-.Top row: Bob Finns, Tom MacMillan, Don Bay Bottom row: Rob Little, Leo Lawless, Bob Nevin Larry Thomson, head cheerleader all the bills, make all the reservations, and take care of all the other little things to make the trip as easy as possible on the players. These seniors are also responsible for all reports that the Athletic Association requires each sport to turn in. They are also in charge of the junior, sophomore, and freshman managers. There are eleven senior managers who are each assisted by two juniors and several underclassmen. ixiw- I 1 265 Ronald Kaiser, Chief Illiniwelc CHEERLEADER Block I S ff., 1 .-,fig , ,, r. at J a f ' I - r f t W ft . i v l W--ff g ' 1 ,SFX-y ,ew r 5 r gg i f 2 To 1 muy- Iiurry TIIUIIISUII, Iiill Slnafle, Iionalfl Field, liayn' .lllll'1'2lX. Vlllilll Justin lin lon: run ,- ,xl1l1'lill'l SL'ilXXk3IkUI'l., Karen Martin. Sandy Frulirlc, Nanvy Slnapps-rt, Ann Narunicli The Illini cheering squad for 1956-57 led stu- dents, faculty, and fans in rooting for the football and basketball teams. Headed by Larry Thomson, the cheerleaders increased the spirit among the Illinois rooters with enthusiastic pep rallies every Friday night before home football games. Competitive yelling between members in both '6Block Is' spirited the Illini gridiron team on to victory. "East is East, but West is Bestf, echoed through the stadium as West block members chanted defiantly to their rooting rivals in the east block. 22 Illini Marching Band xiii Athlete ofthe Year In the campus-wide poll, Em Lindbeck, quarter- back of the 1955 Fighting Illini and a leading hit- ter of the 1956 baseball team, was named athlete of the year. After quarterbacking the Illini to a 5-3-1 season record in 1955, including an upset Win over Michigan, he cliinaxed the season by starring in the animal East-West Shrine game. Lindbeck was also named most valuable player in 1955. Conference Medal Wiiliiei' Daniel L. Dudas, senior in the College of Engi- neering, Was awarded the 1956 Illinois Conference Honor Medal for proficiency in scholarship and athletics. Dudas was the Captain of the 1956 Illi- nois baseball team and has Won three letters in the sport. He maintained a 4.597 average and was a third baseman on the Illini nine. 267 Most Valuable Player Dave Walker, a senior guard from York- ville, was named Most Valuable Player of the 1956 Illini football team. Walker, a 5-10, 200 pounder, played 397 out of a possible 540 minutes this season. He has been labeled by line coach Burt Ingwer- sen as the most overloaded lineman in the Big Ten. 'cThere,s a boyf' explained Ingvver- sen, uwho doesnit have all the talent in the World, but he has tremendous heart and de- sire. Heis the type of boy you can always count on. When you need him most heis theref' - 7- - X - II i X L in lXlIll tl lu Xiu L11 uns, In-on Iloninur The University of Illinoisi Department of Intra- mural and Becreational Sports plays a vital role in the extra-curricular activities of the University stu- dent. The IM program furnishes the recreational activities a student needs to supplement his class- room work. By participating in intramural activities, a student receives the relaxation gained by a stimu- lating workout. The IM sports roster provides for competition on both the group and individual basis. The department, sponsored hy the Athletic Associ- ation, has Intramural, Recreational, and Co-recrca- tional programs. The IM Rec Board, with Allen Klingel as faculty supervisor, directs the department. The supervisor, assistant supervisor, senior and junior managers, chairman of the officials association, and representatives of the Intrafraternity Council, Mens Independent Association, and the participating Inde- pendent and Greek houses make up the Board. The Board sets all program policies and acts as a Protest Board. The IM department provides clean, wholesome competition for the students with a keen rivalry existing between the fraternities and the independent houses. Pre-season coaching and practice clinics are held before the competition begins in the various sports. X 1 'SHN Senior .1111zirzym-,v-l.1'll'l In rifllflg In-on l:4Hlll0Il!'. Dirk 3 The recreational department provides activities for those interested in athletics for their own sake alone. Graduate stu- dents and stall can enter in the special events and tournaments open for them in their own program. The Co-Rec department provides sports Where both men and Women can team up in competition. Such co-rec sports are: volleyball, bowling, and softball. Special activities clubs are formed by students showing a special interest. Q-at Junior JIa11r1g1m-.vfImfI In right: Martin Magnet, Norman Margolin .S'0pl4.1m:n1'e Jlrlnrlgers-Lc'fL to right: Marv Dennis, Pete Enierson, Don Kinnnel, Don Drunon 2 2 Basketball Varsity . Pledge . JV ..... Rec... Softball 12 inch . 1956 INTRAMURAL CHAMPIONS . . . . . . .Phi Delta Theta Lambda Chi Alpha . . . . . . .Phi Delta Theta . . ..... Kappa Sigma . , . . .Phi Sigma Kappa Unknowns .........Theta Xi Newman Hall 16 inch ..... ...... S igma Nu Strangers Track Outdoor ....... Phi Delta Theta Indoor . . . ........ Sigma Chi Tennis Singles. .Drury, Phi Delta Theta Ep Kins, Phi Delta Theta Doubles. . .Drury and Ep Kins, Phi Delta Theta Volleyball . . . . ........ Sigma Pi Lithuanica Swimming . . . ..... Newman Hall Bowling ..,........ Phi Epsilon Pi Golf ...... Orsi, Phi Sigma Kappa 70 Horseshocs Singles ............... Woods, Kappa Delta Rho Doubles ..... Birky and Werner, Acacia Wrestling . . . ..... Newman Hall Table Tennis Singles . . . .......... Holtman, Phi Delta Theta Doubles. . ,Holtman and Noble, Phi Delta Theta Handball Singles. . .Lasko, Graham Lodge Doubles ...... Laser and Norris, Alpha Epsilon Pi Gymnastics .... Alpha Tau Omega Badminton Singles .... Felderman, Sigma Pi Doubles .... Griffiths and Smith, Sigma Chi Water Polo .... Alpha Tau Omega Football ..... .... P hi Epsilon Pi 307 Club 1956 Point Leaders Greek Phi Delta Theta .... ........ Sigma Chi ...... Sigma Pi ............ Phi Gamma Delta .... Beta Theta Pi ...... Alpha Tau Omega .... Tau Epsilon Phi .... Delta Tau Delta ...... Tau Kappa Epsilon .... Sigma Alpha Epsilon. . . Theta Chi ............ . . Aeacia.... .......... Inclepenclent Newman Hall ................. Evans Scholars . Shawnee . . . . . Ir. Bar Assn.. . . Praetorians . . . Noble... Minawa Lodge .... Barton West .... Illi-Dell . . . Unknowns . . . Lituanica . . . . Vet Cluh .... And they'rc off . . . ....3531f2 ....261 ....2l2V2 ....21l1f2 ....2091K2 ....l861f2 ....176 ....144 144 137112 125 1221f2 187 176 152 108 97 80 75 75 66 60 58 50 071 Top-Fast stop Mifldle-Foul, you lose Bottom-Get it partner Get hot, guys! Helen White, president 1?lfI'flIIlllI'!lZ Council-fllop row: ,loan A. Mark:-so, Elimln-th Oakwood. Illllll Kohl, Cnrnl liulxlx. Kaznrvn lliwnx. lilimln-tl: .XHl'llllUllll. Annn- Ibm Patricia Dunlap. Janir-u Sables, Marilyn lioml .'l'lzir1I row: Valoy Ylfieting, Nancy Swikle, Marilyn llilalvrlwanrl, Tlarlmrn livin, Nan:-y Slmpln-rt, Llllllsl' W1-islam-1-3. .lnunnv lnnl-M, Nitcllc-ll, Beverly SIIIIOSOH .N'm-mul row: llorofhy Vloos, Nnnvy Alwinv, Rosmnary Olsc-n, Nan:-5' .lt'SlDPl'Sl'll. .lonnx-llv Ennis, Vfmlcin- Ruth. lliLl'lHl1'El YVillis Ilullmn row: Frmlflio- Blitvlwll, Sl-Ll1!ll'1l Drysf-l1, Nfunr-y VY4-N11-fm', Rnrholle' Pinxnr, IM-lnrvs l,l'I'lilllx, V1-vllin lmlrmttv, lim-tty Surrill 5 ff - x . WZ' ll f"'Qnn"" - 5. 7 7 It Uvnst mu ? 4 V ,,,f V -gs, f V Y , -'K H 'Wk V-W. U , . , w if , x r, 'i t ,,,, f A, -- , 2, 1 F' Ninn-lx ,llfrrzfzyrm-,vW7'np row: Ver-ilia llainotte, Nancy Swikle, .lar-qlu-liiw Smith. lin-len Marten Iiotlnm rwfx- Xlarh-nv Moll, Mary Leigh, llarlmra lirarlluirii The VVomen's Athletic Association offers a di- versified program of sports and recreational ac- tivities for all undergraduate and graduate women. The aims of the organization are to provide recrea- tion through participation in a sports program and to promote leadership in such activities. The VV.A.A. program includes field hockey, basketball, bowling, volleyball, fencing, golf, apparatus, tennis, softball, and badminton during special seasons of the year. Membership is based on participation in the various sports, either indi- vidually or as a member of a team representing a house. In addition to the regular intranuiral program, VV.A.A. sponsors Sports Days with other colleges and universities. At the annual VV.A.A. dessert, a trophy is awarded to the house having the highest percentage of participation and a plaque is awarded to the house which has accumulated the most points in team competition. lljlir-4'r.weifl'np ruff-5 Imp-l,:ii'a tiuluinan, ,mfI:!ifa'ly 1-lfnirmun: I'Il1-anor Ki-imy, fnlw1m:n'11I 1-lffrwmclng .lurlitli I,uIz, w.1'I:'v1m:1r11l Nlrlirnzrluf Barbara Mltacck. Rust-lnarv Olsen linffnm row: l"l'm-rlmliv Mitt-lu-II. lrwuslrlffrg Virginia l'a-tersun, rift' 11:'z'.vi4Ic11tg Helen XVhilv, prosiflzwzlg ,l'alricia Alla-4-, s1w'1'1'l411'-rf A If'fUm-. 'rs " A 'Kia . WF' ft' 3 A Q, f grfffkff . 5231.1 'f Q A HFS' l'I Final Judging by Steve Allen 2 E5 2 1225 1 Sz Eg 3 Wi! Q gimgi E ikgiiag i X iii!! E E sa 5 1 , 3 ii F ki 5 ffwww.-tw W 1-M mw -1 H elm za hes . Y Qi sg ., Wx-Q ., ,,.,,. W...,M,.Q. W. wi , " xiii 3 f wgkt? Q ,--- ,K,,. W fl Q if x : ' 1 l N.Q. I 7 .X,. ,., til? f-xg, 1 'fem P lx lixhf I tif Ji" wiv? 1.- fx: iii? u ."' ww' 1 uf, 533 A ,ifl , 2 . Q .g.,-,sz-s-v , . hu.. . ffl. . A, .ew f -- W1 5' ., W. ,A f,. 515 i ' AF L Q 1, 141, , lex.. E. :LM -f , s ' A il l f y . Q W ' 1- f is: Q :X if ,, -me 1 .c Q mffvwzwfla--5.ye-ip yffgygey ,ylwge e' f ewggmlf- mfa2J,4QifxeufX l e l fi lil g l f A W 1 1 nf 1 fs , 1 ' -- ' Eff H l' e .pnsim ,... 1: Wa, 15.5. -K ,x .wr V . - V . , W .M H f Q I F: , -, . : I hwy-1 f,,11,f- f '71 5- 71 .lg . 1 '- K H M y H K 'fXfH'1-f- 'Else' " 1 4 V ' 'fs ' ., rs , ' 32 J 'Syl gl ' f . .. lx. .QPQQ ...X .. , e lk. , . . .. ., ., ,. Af.. Q me .L ff, ,. 1 .... .Q S ., xw., .7 Q W,,,,X.A ,. A ,. ., 2 -.X M vi V .Qf - fl N .ll Ne wly . 1 . A- ,, . A ..Q ,.,aa,- -1-1. vh,QS'Z+1e-J-melfxfww-jwfkf,-,ff new e Bi- , "M " ' gg?-Nw ff 4.-V, . :.f .,,. .. , W... ..,.,, M ,.,Mw1..-.,:wavnmrwq-M-,W.,m,m'-Q-mme. ffV,-wWmW,M,mm.mfwwwMceWWwawm Final Judging by Steve Allen -S ,K fflfgfp If ,, UWWWmf.,f.f.,ff,4. W4mgw4g.7a.g4 'uqpvf y s r 3 ll K. .M vw v -fl A- at 551 eff- rw Q' 'Q i, .E 1 'xwfzislq ,gi f T? 5 ,Y E gb ? 1 3 X sq x 5 , 5 N. ,W :-. 5 n ' M , M, , Q M m.,, 1, -- WWW- mfn lu- ol... 1 u....m 2. YF ,M f , 1,72 Il : I Elf guna-M. 5 m..Mg,............,...,.--m....Wn f Final Judging by Steve Allen 'swim W - M -A i - M E 'is A 4 wwf: Hrs -,fam 1.5" .xx fiiibv, ww--33? -A ef- . ' f f, H . W f- . -W .. V . Q. ., V V 211: mg. W: .1 1,fg2S,5 -f, '.gjgi:f2f,,gg', ,z.,,ri'-wifi, .4 w3.:'isZg,t f 3 .1,si'fff5 :H fwwibfefifi?-2-Fics ffiliiamfi . jf'f'f1.Jf"m2'sfi-5' Nz 1. fuvsvxfai--VIL, -, 4141...--4 fvrgsff iwaw .gr-,za-frm... , Wg. if ...,,, W - sk- Q- Slum A.A, W .,.fw ...,.,i f U,-?. - an , ,, ., . - , .U -. . ,W ,H ,... W... . Wx... ,,,, .,......,... w.mwm,m-Q....,.fff .. - - V- w --'ggff .V vx...f,. 1... .1 1 fy. lovlvntlsfltullf S -ni " ,.-. W 4 3 --'fu' 1 by lc ss? Vx Qi as . M. f - wavy 395. W3 fx i.,z, LL Li.i..L2 gs J a Egggi A 3 M -I .. fi-Ag: 'A ,, - -V+ f -.:-1655, ff ,. -gg . - .. 2 -' V- V- V, - - fx., . V V, W F .kiwi Qs. ' "'e5s22Va-aff- ,f--V.4Q.sw5Zf .... . 'N 12'-Var., . . .. W A. :, ,V.-,-Mq-Vf-V- --af-wa--af -Jawa '5'.-SME , if-.,,.VV,-5 gsm - -Qfwffm '- 'iw'-MV'-f .-wa 'ff ---f:---V - , Vw -,ZV Kgwgg-:E gg - .aaiv'f-mV.g:a:- 11-J , Q-V--K, MV V A ? .. , . WV ' '53 '- -Em -2 A Q 513 - - 3 " N- H- - f V . , , .. V- Vw W 7 ff ' 9 - Q ' 1- 1 1 - - W v 1f MiiE,g V2,,q ?ff.f ' - ,ygim Vg 1 'ggi-Lfgie M' - ,.2Vm,,,:ii:2a,'ZS2E1. K ,g . .,,, V ----.Q WKVJ , ,W , 3 if .fg wh ff :-f V ,V -,gg LW, E , , ,3 M. .ff V, .'.- ,., - ,A V - . -,G ,. W" iff QQEFWM--m2....wrr"' f 2715? FM- if 3 , V,-, SAV- H-24---mf 3 -W-Qsigw www' V VV . 1 2 gig! - - 'Q J W -, Q V- S ' ' . ' -' ,W -3. ' Q 'Sa f f, -V H f? - V V-' 2 usa - L' - - li M ww-mi-PVQV -X 'ff' V V-Vw, VV V WY mixzggfz-Vlwsw-P-Vf,fV-bw . psf 1- f f- V V .WJ--1.14 Vgx?is M"4N-- . . -Q 3- 5Efzv,4 V VNVVWV1, V V ,Q 4 Vu ,-4 -qgwig' aw - fr- V. - M-331-V W' , .. is -455 ' - ,- '. , . , f ,,: 5 V. .V . if Q, amps. v-ggvf:-:n:,- 3 - PSA, iw irc eff -V - ,,,. K. ,,,, K ,,,, . W ,, , . .. . f. , .- ,..,. .V .1,,, ,::g. ., ,V M ,, .,-., ,... ., ,. , ,, ., ., .,V, ,. ., , . K , ' Q A --:E f?ifir1:J?WQ.i15 51.2. V V' ,A -. V s' 'F - K L,,:f'p-1, 1 is V. Jiri: fx? Q FM .M r Viz .7 .1 V4 V: . -. -ff: : Q ' 556 . V . ' , 1 3 z 5 , ' ' - . 7 VV V- " 2 ' -T - 'X f f"5, ' i, 4 7-V 2.5 x.:"' fix M": 'j- if-V. V :FT V--: --5j'ff',.1'-:p f-EJ X ,:.,1:.3g,.,1'V " ,I gf f w f mf' W ."-':""fY ' A 511 Y -f Nr mi,:1'. Q, , Q ' A ' ,V '7 ' 'Z ' . ,, . . - KV- g V - ,yi i q 'a'x ':' m, -L 21:-25551 Q Lf ggw v ' , V -KK,, ' -V ,K WKKK, ,VV VVK.,.VKV,V-K. ,,,kK,SV ,V WQTWWKK ,,:.,.-VHA -S -4.15 mth -W, ,M VL, N,-., , V - Vw..-W ,.. V .. ,. 1 .,V-. Lrg , W C , .... .K ,fig VV -Q V -K :Y . , g,. , " 'IV' , , x-V4-V -f.ing,:,1---, 3- gg. Y , ' J - . I - 4'-,iff - ' Y ' ff" , may -V V- VNV? FV-V-f -' ' " X " , , ff , -V 4 .wav-Mgf sg-'QL -,V.wV, V' In ., V .1 24-am . V -in-ik . ': Y-Va, uma Q 'A S- ,, 'J ,, A V V 5 V- -- V iij V5 -V -2-M .,.. ' ,Q-f,V,V: V I .. ' VV V - ' . -V 2 ,gy f--f - K 4 , 4 ,V - V V' 15 V K-.. ,- 12,-,Vfy xr- -,,:, mf, Y K ,Jiffy ,"..fQK1,g,,+, ,ffiiw-Q, "aff" V X 1 pr K-,---JV-,. KK I j KV-M ,V-V1-, r .. :.,,..VVg-5,g+.-,afgf MV ,V 25- V. .- VV I Q , .. ..,,- -, N V, H A 2:14 K, I VK .,.-VV: V,,,,K . , V.. ,QV.,i,--- ,. Q V V , -nf V,.'Vf 1 - Vw, V V V , - "A, : x fl.-' ' x H1 ' - - . ' L1 MHS 'lv-V! if 1 1.'5MJW,Vs 'V -- . Vim- 43? -5 ,cz Inf-ta 'V:v:-Q:,wy- J.V1..'f' A :W-33, -4. 'M ' A :fi I-' 'lg - K -. V .. T li, ' -V-11.4V.V ., , . ,. Vw' 2 Vmg VV-- - , KV A -. , Q.. V -VV 211 - --Q VV -- 13-Vmfz, Qwkzff521-ff---39-,S21esVfg,gs2f.w5fV1z3 K.-,Zh ,,VKK2-T, gg, . . gk ,1i,-- ,gr VV --- 'V . U V ' . VV V-Vz,,V.-rf M-":,, ::..,, -iw 5 -V ,rf Vw.-QV.-,V,.wr,g,, fe,-VQVKY ZW Vf X.. ,U 315,53 .fl-' . -, HVKVQV .mg -1, --,mf-'aff-Vw.rv2-fm if -' V11-,fV-11.-V , -sf X ' f- 3-V H A--W-H t , V, . .,,.- ,WN 1. , ,- ,. Vw ,VV QWQKVV-,,.wK-V V,fj.,f-A V fp--V, -wg-Q,Q?l.Q,,, .N Egg-wk... 1,--,WV .W VE-, 4 , . V S 1, ., XV ,--5 - . VVV- - -. . - ' ' .. ,V ' ' -, V ---' . f , V1 V,.'VV ww -, V,fV.- .V V-V..VV-,..,-,VYwZv--..-V,-,,W1Q-?,2fQm,V1fwf4.-.W?m,V,,,.,V:fV. VV-,V...s,,3-wwvVV---4 VV --VVV V.,.V:L--...MV V,c-- -- V, -. - V, 1, K -ff .,.K.. V . .QVVHX--fjgk-. ..- , X V 1 -:wg - V 4 - - 1- . ., . .- . Jill. f"',Lf,q p 41" " .. ,. ', 'I J-50iQ618i:!'UT1DI by Dazhai Top row: Ariiith Lamps, Barbara Couch, Patricia Thiel, Nancy Grant, Sonja Alexander, Helen Dangerfield, Judith Smith, Sandra Underwood, Yvonne Stroessler, Ann Ferry, Kay Martin, Jacquelynne Horst, Rosemary Just, Susan Basedow, Mary Inwood, Elizabeth Williams, Jane Pugh, Sharon Williams, Peggy Kurzweg Third row: Carolyn Meadors, Edith Boyd, Margaret Heino, Barbara Walker, Geraldine Brence, Judith Belt, Alice Patterson, Barbara Swick, Sharon Davis, Barbara Evans, Barbara Seyler, Nancy Evans, Jan Morris, Patricia ' Gallagher, Sandra Giannoni, Patricia Ryan, Peggy Ingalls, Nancy Swain Second row: Judith Eickemeyer, Joan Evans, Ann Weston, June Tracey, Jane Harris, Marina Steggerda. Mrs. Daley, Charlotte Crumbaugh, Maral Weireter, Elizabeth Jeffries, Patrivia Halper, Mary Buckles, Nancy Taylor . , .. , , y ,glean lirumnu-r, Suzannu lleYos, Janet Tennyson, Joann Bouf-her, l , ' L, ' f QJY f ,Ngmsy Janet Reeves, Janet YValk0r, Lucia Andrlc "V' lyil 'ly ' a ,, ' 'ij my K 904 South Lincoln 81 Active Chapters 'I':tylor, frm. .lmlitli I':l4'kl'llI4'j'4'l', vorrrxprmzlinyr .wrw'1'vlr1l-'ff lOl' ,,,1ft,::, ,w .- . 5 ny xovirrl f'llr1i1-mu ri: Nun:-y alpcr, 1'w-mvliny ,wr'1'42i1l1'y: liotlnnz, row: Maral XV0irotm', jim! vi:-r' 7n'1wiflf'nl.- 1'liarloHl- liruinlnuiggli, pl-fwiflffnlg Klux-ina Sl0l2'L'1'l'4lFl., ,ww-wifi 'uivr 127'f'NiIICllL E ORD 1 ,- Q rm, A-A...A s L -ff ,LXX .E -- we W 'fr X gl Y A: we 2 ff 1 5 5 5: 2,132 L -fl fm he 'V iv.. ,V or a1fff3r:?'X my 3 ALPHA DELTA PI 1202 West Nevada 86 Active Chapters Top row: Beverly 0'Dell, Shirley Rose. Lorraine Hopkins. Janet Altman, Jean Zinser, Carol Koehler, Linda Coxe. Carol Schmitt, Mary Allen, Donna Tingleff, Gail Ziegler, Nan:-y Kott, Mona Munson, Gloria Dinnella, Carol Adams Fourth row: Susan Stranflin, Eleanor lnness, Constanr-c llultine, Dorothy Moore. Kay Ent, Karen Donikv, Phyllis Swanson, Joyce Pc-tors, Janet Brakensiek, Mary Sc-humaclior, Betty Wold, Sandra Baker, Sharon Koehnke, Barbara .English , L Third rw: Clara-Hglon, Donna Rudig, Roqhello Davin Mary Evan, Shirley Moritz, Suzanne Myers, ,Joleen Dex ,Pwesuf Nami .za B iq Cu'Q'K.irki1y' g i r A i or :A L 1 Jam A245582 Dent., Donna llesdoxz, Diane Crolig Mary Tews, , up A ,M ummm i, ', A ia1 g V1 x' Vi ' i. 1 . h l, fg, rf fl I mf Dm othx Wlom 1 hofuw 'lllflllllyll Shir ew uffrnlx Inf in wlrftqyy :fum vol ll! 1 mmm Suzanne Mxers in 1 1 h fx 1 W-'ff toil. Ei. . yn fg,,i1 ffl f l ' .6 Top row: Phyllis Stoper, Joan Hoifman, Marcia Frager, Carol Aronrson, Harriet Bernstein, Evelyn We-1-fel, Madalyu Naiman, Roberta Feldstein, Susan Grossman, Nancy Zalkiml. Carole Schiunberg, Myrna Brand Third frow: Minna Handmacher, Joyce Brand, Judith Weinstein, Sydell Shapiro, Phyllis Levin, Martha Rosenak, Carol Levenson, Lois Beigel, Sandra. Feldman, Sandra Bemis, Sybil Stern, Rosalie Ki-anzler, Judith Drues, , Harriet Eghernian Second row: Suzanne Landsbaum, Marcia man, Suzanne Schulman, Myra Seigel, llnrfnm fr-ow: Shelley Ruben. Nancy Cook, Krupinsky, Harriet Essock, Martha Ruvel, Mrs. Mann, Lois Good- Merna Crux-vey Linda. Goldstein, Lois Reiff, Carol Lesnk, Rovn Shmiklor, Susan Lipp, I 1.11 I. 2 .mini , 5 , I -f'. 4 U N11Qf?5s'S?:94wM19ff:,,i?1fmfg' t me we vWfQ71Q':G f"l-f3f'1-fewfw, ,,,,, , Y f eltihliiqlwisifig-M-Sf5'twfgg,:ff?iigW W ,gf 'SQ 1" ,dn 5 aww ,-ix: I M, - .. Q "" 'N . ,, v- 7Aj,"?T1i'f3.f,' 1:j3.Sf2Q5y15y. L2'r:ff qpiflg ngjg, afjg'wg7X':w:3ZL5g4l1' 4121 8241334 :-bkygLgNQ'lf:, 5,j,,:L7,g,,L,5N'v wwf -: ji 5-yl'.t,-573' ff H 755 1'-ff :f,1j'3Zg,,,xyying fx X5lfA'2'43i'. Ni :e,,1LV,w'f,k ,TL , :K 'K A ,- ' f A , , f , - f ,. l A' " 'X , i . , . Q m fg ' is gk ,el ,e v m e 2' 0: 'Ma -' ew ' " 'f l 1' "7 W 1 1:2 1 -2: we',5Wfi?giw+-t.5w:2v in-s,, -v - .' -' 1 -!:mf,,mawx.zf '- -, " ' .11 f :Km Tw: 'L sfifggiilw L ,Q Jifixag-fzmzmfl fff?aif.fff-xf.if-if-5,5-el-':,AfQ,,MF'Fl+ me, iw . ff'Jf?iwfk:?5NfQ' A in f 'f - A f l :QW 531 f" '- - 2 if -if W2w,wgif:,- friiiilf, 7, ' ,QE 4 1 '. ,, lA m f, 7 , H I f gn . 5: ,,,, 11 wxify 5,,'1i.,wg5-fm ,gi gg -lsr, tw - emi by - w e gggrkw f A ,iw ' 1' , 'H , f . gf Qw f 1,1 QQ:iy:,w,gsxijjfp5ygw,izffiiiweTfigil ,- ,. S ' 14 1235. ri, El, , We N15 U 4 L- f: Q-Q , , wf ,nf e . N jiniqg .Q , .gf 29, Nix 5355 ,A -. - 'X , 904 South Third 40 Active Chapters 'ION Sumiiiie Bfvllom row: lliflfllll Gilrvoy, sky, freasurzfr ruxhnzfy rlfnnnmn, NI'fl0f1lI'NllI1l 1-hrurmun: Myra in Riivvl, riff' pr1'xi1I1'nI 1-lmirmfrng Mar:-in lxrupin- F A 284 ' , LJQQ , , Y jg f A . ,gi yu, f fm V fa n- -' w LPHA GAMMA DELTA an .lnnn I mix 411 ffm-I :uf-1' pf-r',vnl1'uI, Inrix I-Wm. r'f'f'mfl1:w ,vr'r'1'1'lrr:u f ffrlifwmv -Trip ruff- .Iuliv Smith, xnrirll 1'1fui1'mr Iiullmff mu, Val:-nl lim-4-l, pfw.f-1'flr1:l: Malrilyn Yminu. H' 'I Lili 's ,auf no ,Wa- n Q, U- , an f r 1 1106 South Lincoln 65 Active Chapters Imp 1-nu ,- Sm- San-wr. Paula livrlvt. Numlru S1-hultn, .lmhun Smith, Xzmvy Stvpfxn. Linda Bennett, Bertie Bon' nvll, IH-1-ilw I,u1nliw. .luflith 'I'imymm, Sally IIuI'lRn-41. .lmlilh Iiruhl, SIIZHIIII4' Shvvlin, Sully W'ir1lcien'lal1 Thirfl mug llnmm I.imIxrrfu11l. Hlnrizl I.e-In-r, f'm1xt:nm-w- Pulivk. P1-gggy Wax, Mary 1'uH'1na1n, 1I?lI'Lfill'l'f Iii-vw. Myra Iimun. Mary lif-umirfl. Kathi:-on Sl-hmimll. Anja Kunppulai, .luulith AIVXYRIIWI, f'ill'lllj'!l Pratt, H2lI'lb2lI'2l Mctifiil, Busan Mitchell Second' row: Adda,Robiison, Marilyn 'Young .Lois Fox, Geraldine Parsnns, Barbara Kuhn, Carol Eppei, Mrs. ,'i'yreI!,,Jam1E6knr1., Elitabeth Evans, Jniie Smith, .lamgt Shffenaffer, ,Virginia Bauman A , Bottam. row: L56-i-BBIAGII, Judith Rccheils, Arwen Salman, Julianne Riehardsarz, Nancy Hoidsworth, Joan Gut' Vowsky, Saralm- Hi Zami, M5ti1yu,Murrdy, SusanGMs0+4rla?,' Jaime, Ailisoiz, Ann Rogers ' Nqe i'n"punal,:fMeiba,?arlson, Janis 0'Dail A ' m K A 1 A 285 Top row: Lee Carnahan, Carole Colvin, Margaret Sisk, Irene Anderson, Martha Mangold, Phyllis Floyd, Karen Dahltorp, Katherine Kendeigh, Frances Fishel, Constance Brand, Judith Brownlie, Patricia Tesar Third row: Diane Kellogg, Nancy LeConte, Noreen 0'Connell, Claire O'Conne1l, Mm-ion Hunter, Carol Cox, Joanne Glaeser, June Haye, Carol Mercer, Nancy Kauth, Shirley Hunter, Peggy Heberling Sfcond row: JoAnn Bryson, Joan Cattenoo. Merle- Likens, Martha Craft, Mary Heinicke, Joan Freitag, Mrs, Mead, Barbara Babcock, Judith Loebs, Judith Deseniw. Susan MacMillan lfullnm row: Carol Clappcr, Julia Walsh, Carol Green, Aurlree Cassens. Linda Bond, Barbara. Gray, Jacqueline Smith, Marsha llunsvorn. Sandra Drvsrfh, Carol Petersun, Kay Dalhey ,' nl .71 prmvl: 'Iillr-n ll:11.113, .lnnvt Rt'lsNt'll r i ri i .xflif vi :b e r. If K. E 3 0 49534-6 r - 4 .r Q4,,,x...Xgf nj ,V i cV',l 1 A ,A , h r l ' V: ll OMICR N 706 South Matlu-ws 59 Active Clulptm-rs fI1Jlr'r'1'x Trip ruff' ,- lllnm- Ki-Ilwuu. 1'ir'r' yff'1'.vi1lwf1l 5 Nlnrllm , . Craft, Mwirzl vlmirmnn: Mary lloilli-'lu-. fw-mwlinff .wrrw- fllfjfj I5ii.l'll2l.l'2L lialwuvk, 1-nrrruvpnmlinyf .w'1-wlfrf-ff ' linllum row: Klvrlv llika-ns. ruxlf r'Ifr1if'fwmg .luzln I"1'n-ilalr. prcxidrnfg Shirley llnntvr, If-wu.wf-wr K , 286 S M Q Q fi x iff? ' Q f f, Q3 ALPHA PHI 508 East Armory 56 Active Chapters Twp ruff, Nlnrilyn Fihher, Mary Tliorntoii, Valerie Downcw. Vnrul Sc-inpsrote. Virginia Bower. .Turlith Gibson, .Tovir-ii Putt:-r, Jeanm- Kvlly. Iilaiiiw Hanley. iilimlu-tli Pill'killll'hi, Suwsin Knight, Linda 1,Llll!'HllS0!l, Nancy l"4n's5Ili, Nlai'ifi'ulir-vw Sgro, Blur:-iii I16lll1i!l'l'll Third 1-nw: Num-y iiiliplllllll. Pzitrirlizi I"lu1'a, Sally SIIIOIIIPVS, Linviu Iiuwli-ss, .Tuvlith Scott, 1,El1i'i4'i1l livis, Main uurvt Km-ily, l'iiiAHiJL'Iil Quivk. Imix Kyiv. Murjory Wfvlfv, Nillllj' S1-l'x'ilu-, l':i.r0l Wrohluuski, Dulmms liailiport. Ngney Wahl, Virginia Znucks, Julia Jenkins 'k"'k H A -- 1 A . , A Eeco1mt'row': Arthurene, Russe11,AJoy,,Kirtland, Patricia Speyerer, Barbarsxfilover, Charlene, Reich, Joan Bmn- , , Xlgqw, HITS?-Wolthouse, Judith, LB1"8hk1lTW,5'LAd6l6 Monterasieilig, Jm'ue-1iegphcr,ger,- Carol Anderson, Marin.. Thys, , q,rggmg,,, K , V, .7 , V. 1 V 1 K A w- I I iBmemiPww1f1fMm' AHaveL1ifOuw1vfi1 CD1?iH4,1MgeryfLove, mqm1vh iQwo1:e,.iiABwm1aWo'Nai1,A Kay Wunauw, Jaw l . ' ' A1150 A6396 H0114 Y, CBM ' Bfhiiinnw V A , A fra 3, X 5 S J iljiivrfwv- -lmft In riglit: f'ilHl'iA'N9 Rvif-11, Social cliairmang lut- riviei Spvyviw-r, ru-wh vlfrlirnmng .luflitli lirunkow. jirwf rirv' p1'w.viiIr?1llg Jfmii Iimnlxrm, pf'v'.wi1Iw1LIg Adele Muiili-mwli-lli, .w'r'm11l'ui:-1' p1'v.w'flwfil,' ISm'lmi':i I'aii-mm Irwu.x-izrrr i e 'I -'-, Q, 56. 'i IE. ' ,X :SME 1 o in L, " an Top row: Cynthia Prose, Carol Boston, Kathryn Payne, Nanvy Glidden, Louisu Kay, Ann tingnefest, Nancy Friedl, Carol 'l'ascher, Sharon Ah-Nernoy, Jean Dx-aegerm, .1101-is Yami:-1, Sara Joy Third row: Barbara Small, Carol llohrengel, Ba1'lmra Doclfls. Mary Mulloimlll, Carol Smith, Sara liallmcli, Sondra Strong, Roberta. Tnwes. Carxnen Edmundson, Donna Olin, Karen Fooks, Delores Sm-vldou 50001111 row: Nanci' Anderson, Gabrielle Walters, Joan Sarlorf, Rolwrta, Rhinesrnith, Mrs. Field, g'lll'lSl'LlllhP Mari- uakos, Jenn Stilqy, Rosenmry Olsen, Marlene Shreeve, Judith Romer Ifnftmn row: Patricia Connell, Marion Stuenkel. Gail Kuwnlln, Carol Olin, Mary Clayton-, l'm'olv l'X'l'k'lllfh, Janet Zn:-lmrias, Marcin Payne, Nadine Ravheff, Susan Savage XV , KM Ibwyg ,Zig , ,,,. ,N , by F I ,, 1, ,-fy., ,wg ' ffigf?-K Y s V, ,. ,,n,L , , f 2 W .,, . ZS: K sift f sl I3 Q 4-,UK ,, . 5, ..,, f . ,M 5 I X- , if - " f w . ' si R if Q 5' r I in 2 55 'A f 3 Q , Z, I 2 if' - -- -Q ff 715 NVQ-st Min-lmigun 69 Actin- Clmptcrs , 4 . ,.7,-YM K, . - tlyi.-wg-.v-f'l'up rnzr: .loan Sluvy, f1':'11.v141'wf'.- item-nmry Ulm-11. r11.vlfimr 1-lmirnnzng xlIll'lf'l1k' S1111-n-x'l-, pl,-flfn' Irninvr Imllnm Vow: .lullitli Hmm-i'. plmlfn' I--uinrw i'lll'lN!lllllI4' Nlairif nnlms. ,n'1-xiflwnlg liolu-rt:i Rliim-sinitli. rim' ,irwsi1IwnI,- Hull- - ri+-llv Waltl-Vs, Nllfilll vllrzifwn IN ave P 1 .i xl HQ A is 1 Fi ,fx , -,N f-'k Ifrlllum rf 1' I' 2 ', CHI OMEGA 907 South Wright 119 Active Chapters Twp ruff',- lizirimrn flullliwn, lmix Umm. lmlrnu-N lim-N. Judith Ahring, lilizubctli lNIir'lu-lnvr, Mamilyzl Muir, Anita Vvlix, Kai Hsillagllvr. Jnnifw- Nunn-1-lumn, lmuim- Aliflfllvnim, .Iumlilh M1-Knight, All4il'Cj' Ofetrorn, Carol Erick' M-ll. Nlilvlrn-al lin-pfn-12 lim-vv1'Iy lluxxxlmn, Ali-XM Mivllzilv. .xllll SHIIIIUY. llc-vorly Krivgfv Tlfi:-fl run-: Lynn Vox, Putrii-ian 1':xrrull4 Ami fizllluulu-r. Nlariln-I N4-liwf-ilu-rt. .Iruyw Smith. llomtliy lizilv, Aim I"IlIlkhllllM'I', P1-sry fill--V. Xlairxlm Yin-1-1-. Marilyn ICM-I, N:u1:'y'l'yxu-l', llulurvs llmlgm, IM-lmmli lilnir, Nunvy Sullrzulcx, lilaiuu lluady, JudiL11 Yoylus, lfutriciu Lay . , . , . , Second 'l'0wV: Martha Landis, Phyllis Terwische, Diane 8pringer,!J'acquaIine Wiisdn, Mrs. Ross, Helen Wofrsham, Beveriy DDTROE, J1mnitaiR.ubems,,Jog, Barbara lkiailiyf , V L , i , ' i , Bottoazygzwwg- Barbara' Qgistfersdn, Gail, Sqbmidtg, 1C3h5a-1enelwE'1tijieh, DaafoiynlAS?ees,g,,Sf.9jphanie Kqaliiiwgy .Suzanne ' Cm! f V qk Not mi'i ggfij gy ,i-'i , ',,i J i",i ,,i', 1 5 K' ll'hilIlIl!. pfv'.viflw11lg lliam- Springs-r, ,w'1'rvI11ry uf IM iulhx D111 lnfuunz lnlnimi lrfr:'m'v',' .l1ll'1lIlL'lill1' Wilson. rim' glrvsivlvfz !'+f fix x,., ,336 If 11-fn-,v-r-7'np 1-mr: Iii-vm-rllx Dornoif, Vrmlf I'l11lfI'lMlHI,' H014 ll Coin-1'ls, plwlfl I al, W 'W If , ' ,p oc., .n . 'rt' 1,01 .,- .-Q32 4, . 1 O Q 289 WN " 'H r. ..: VK uv 5 X :ff . if 'Q L fr 'S . ' 1- ,E . we , xxi' , I Top 'r0u': Susan Gliessrnan. Cynthia Serblin, Marguerite Hoinzo, Phyllis l'r11t4:hIxne1'. Louise Christopher, Ann Reeder, Judith Mansager, Marian Butteriielll, Virginia Duffy, Clella Slxrier, Callxvrino Miller, Karen Berg- strom, Durlenei Baker, Victoria, Feit, Alice Carlson, Virginia llluni, Gail llaltliropo ,Third row: llelen Beattie, Nancy Benuxnan, Alice YVeber, Sue Kong-rle, Barbara Kraceger, Nome-n Serlilin, Kay ' -v f 4- N 'Y ' E'l'rAll,'t1r Asper, Kathleen Rankin, Barbara. Bradburn, Susan Ixznhl, Mali linker, Marilyn Skolzlin, 1 ys vein , Pnrol Bender. Carole Brandt, Carol Robison, Elsie Robison ,wronrl -row: Bnrlmra lluehring, Diane Prentiss. Judith Day, f'arol41 Svlwrwut, Diantlm Spires, f'swolyn Jones, Mrs, llnrlow. Nancy Tomni, Sharon Lappin. Betty Pavitt, f'zn-olv Xl4'i'5ll'lllj. Pi-iv-illn l's-rm-5. Nnnvy Sumll-rx, Elura Vilxghil, 'Min' Bahtliib - , .BUM07Y6,?01l?Z'1A5019-Abl9'if-HIV, Kelliilih, MBri8B,'I1'll1i, Juno l":llllk1n'r. .luvlilli llorin-1', .lmlnn lvq-ns, , Sylvia -'WmeBndg,'3'unat.iWa1Qierg, Suzanne Haines, Marguerite Meow-aux, comnllw- iii.-ummm, nn-.11 K.-11.-1-. -F V- Barbara -Ibopeitg, lMprgueYite Buehana-n . b 508 East Cll2lllllL'l'S 99 Active Cliupturs fljii1'f'r,v--'l'op row: Virginian llluin, Chlllllllillj Naiivy 'l'omm rain' llI'I'Si1lPIl,J i'zu'olyn .lone-N. presiflcnfg Vzirol li--mlvx', trrfnxzlrfr llulfom row: llinntlm gDll'k'x, mrrrxlmll' Nam-v S2lllll1'l'S. rf'- I 1 . Cowling sccrvlu ry 290 1 i Wil 1-will ry rfwfjww 0 U!!if'f'r.v-lmfl in riyrlil: Kelly Ib-elves, ll'1'llNIlI'l'I'j Virginia Jw' MQW., Pet- .-1-wii. jimi vim' pr1'.w'1'1li'1il,- Iilizzilic-Ili 'i'il0lllHb, prc.s'ifIe'ntg llriiumtln-ai. Iinlwy, xrwfnifl vim' pi'r'.vi1l1'nlg Ginny Hn-n, sn:- DELTA GAMMA 1207 West Nevada 84 Active Chapters Tnp 1-nun Shan-en Armstrong. Judith Waslibond, Ge0rgeAnn Smith, Sonja Cuppy, Ann Ehrlich, Charlene Ha- mann, Laurie Mr'i'lurv, Lois Player, Virginia Shelton. Julia Williamson, Lynn Fairchild, Jean Simpson, Vlauilia Joslyn, Diane Ingersoll, .ioyvo Agress, Sflrali Gipson, Sandra Shvrman Thi:-fl row: Susan 'I'i'9gH.l'flDll, K'm'0lyn Hunter, lia1'lvzL1'a Reardon, Ann Ludwig, Nanny Rivlilulrg, Mu.rga1'0l Mcllm-thy, Judy Rieim-iirwlinoider, Carolyii Snavlvr, Ann Mitchell, Joy Cullen, Lenayf- Gabln, B111-laura Bain, Janet Korngieble, Mary Conley, Mary Lindskolil Sucund. ww: Barbara Standard, Nancy Butler, Ginn'.Wreu, Dorothea Lahe' Yirginizi Petersonhlklru, Iiulpiiimii, , i Elizabeth Th0mas,,iKay,Bvueves, Judith Pm:-am, .loan WinkM,,Joamm fforzhrup, Elmmrwhigtord, i iliotivml Mug: l Barnum Jew ,llivliahenflxaaitkll Wanna, Rwmi swam- fl 5-R' f ,, ili M f , Q , 2 VV E, W v:-,. .I i FF- 1, H 3-44 414' Q , f.. , 7, ,,,, ,. -'W' , "i1 Q ,Q Q ' u , i ,,.,,., Q i ff? Q QE? i if 2,i 'i i X 1 ii .,,4' Q, l .w 5125.71 4 k 4 , -4 .- .-M ""'W'4 . .fuk- x ,nf 5 4-4' h T3 v 1 at , V 3 f -ffuxi 5 p 'om . 1 'Wi I -- Top row: Marilyn Rosen, Reva Kriv, Sue Greenberg, Sandra. Solomon, Elaine Jesmer, Simone Goodwin Thir4l1'ou': Nadine Karin, Debra Pollack, Elaine liernstein, Myrna Parker, Lisa Goldeuberg, Lois Swoiskin, liernivc Olevitch, Janet Marmis, Roberta Surlin, Naomi Calisnff, Marcia Shapiro Second row: Gail Newman, Joan Lefkow, Elaine Becker, Lois Horwitz, Marilyn Holtzman. Joyce Cohn, Mrs, Davis, Barbara Loman, Marie Goldman, Sandra Schwartz, Sandra Fralif-k, Carol Shulman Iiottrrm. row: Charlotte Goroway, Barbara Hirsch, Sharon Newman, Mildred Hyman, Sheila Katlin, Gail Rutten- herg, Myrna Dobrin, Joyce Carmel, Leigh Nathanson, Judy Citterman, Maxine Poslosky A Nu! in przmfl: Susan Baron, Barbara VVinir-k, Marcia S1-wlxs. Barbara Goldstein UI . i' ,,,- iff,,15i1QQ,1'ff,7If Q, ,. 'Qu A" 'Q ' 'V , vi." Q .7 w .rf P' 'r J" ," t,r'.' W . , 1' ,. 'K' "'--1'-"?""" if A- f -Q f'..- . f . , jf. . 1 1', L ', 52,2 hh, "i' -Qi ",: 1 , .,,,',,-i.f, ' ' in " Y 41 -+1 i K f lt? .k7. -i'A' ,'l,i i -',f 1.512'f- i if 1.' 1 'L,'. .. 47 East Chalmers 21 Avtivc Chuptr-rs Wi' h e , is fl W., 5552 Wnivfffgf' 4'h"'4 r my 9 12 l Wi. W wr ig ?,f"'7?iT,ff'f9 WM: Q3 jab, EE? llgjiygiygei X-M af v +1 1 lun i wr 11111 mul n um mu um N 41s i 1 1 mn 111 lIXll Ho ll ll I 292 .lm lx 451 'lf' ' Ujlir-nr.v-Top row: l"rerl1lie Mitvholl, 1'w'0r11inf7 Nl'l'l'I'lflI'.lfj Lovin- ' ' ' " ' ' un mn. ln'rw11f'r'rq In1l'b1u'a In-my xovml vlzrurm linllum roffx' lin-ttyv W:-llkn-V, rim' prv.vi4Ir'nlg lin-V4-Vly Skylvx. .111'0,v4'1l1'11I: IQHHIIXII Ilzxwrvm-0, 1'm'r1'.vpom1iny x1'1'1'4't111'y DELTA ICMA THETA 905 West Oregon 231 Active Chapters s .'- 1? JJ 3- ' if-H 1. Y y N iv? 1 5 ' J xx A 'CQ 2- ., r 5 iq LMX 29s lljiirwrs -Top rnlv: .la1'q1l4-lilw lll'lll, lr:'u.v1rr-r'1'g lxnlhln-un lull- , . - ' P t Sl ion Reeves Sharon Poust Javquie XVo1'th1ev, Top 7'0Ll.': Barbara Rees, Marjorie Gallagher, Carolyn eerson, la' , w, ' . , . , , Lgolette llolma,n,LSusan Williams, Patricia Tieclliie, Carol Gamsz, JoAnn liotlmwell. Mary Huntley, lim-riette awson, Alice Winetakos, Ann Tice Jeanne ichols, Viviun Brown Third row: Marsha Garee, Connie Rylahder, Joyce Rieger, Barbara, Skalski, Penelope Henle, Barbara Seed, Alice Murkin, garilyn Frlew, Donna, Orr, Gloria Marshall, Carole Greatlmuse, Elizabeth Roe, Nanvy Swikle, Mary Russell, atricia O Brien, Carole Green Second row: Donna Tmey, Joan Chapin, Anna Fruin. Sandra Eppaul, Kay Jones, Jane Page, Mn. llleser, Kathleen Butler, 'lferry Butler, Jacqueline Orth, Joan Smith, Nancy IIHXIIIHVIIHLII. Joyce Pnggioli, Joan llc-lhnnr l:"HU"L "",U'I C!1L?l'36J9.l1!LSQ11, N,B,nr'y,JPV91'f, Mnrlone Pc-tm-rmn, G4'l'll'lllll1 llmwn, Mary Smith. llnrli-mf Xivllw. Dalia WIT ', REB A8055 50511139 FUSE., .Mme licfti-1' Pauline- Zznn-tznlum, llllninn- lilfminxki, Samlrn llilckolu Not ' yffnsllj QJLKIQIBOD , I ' 7l0 XVCSL Ohio 1222 Active Clmptcrs ler, pr'-xillvnlg .lunv lam-. plfvlflf' f1"fllll'l' , zilnm rnlv: Annu lfruin, xlrlnflurrlx l'1lIliI'VlIfl?l: lxziy .loin-5, ,vnrirll f'lllliI'iIIllIIj 'l'l'l'l'l' lllllll'l', r:1.v7f 1'1Hlll'IH1lll, ' W 3 , ,N I lfqflxv A lei 6 0' 'l"l'Wfe l"ZM"w"' was L ,mm sz! A QM, 7:45, ,H iigeiiifl 2 if :Q Y' Z? 1ulr'1,w'z',- She-lla Bllflllilll, pr1'.wn GAM A PHI BETA 1110 West Nevada 60 Active Chapters Twp row: Janet Rasrnnssen, Dorothy Brunkow, Jeannine Rhine, Diana Kraznp, l3arbara. Langley, Lynden Har- haugh, Dianne Duulen, Lindley Crouch, Carlotta Hagen, Mary Pic-hon, Barbara Lord, Phyllis Wright, Ann Mitchell, Nancy XXYHIIHVE. Janet iPOII1t'l"Pllkt! Thi:-rl row: Donna '1'ree4'4-, Gerry Rzulur, Nancy Boldt, Snxnnnv King, Yiiloric- Gvrlavh. Patricia. Yvcist, Mildred Kaulfuss, Marylvc- Marlvry, l'a1'ulSp1-ers, Mary Bush. Vvrna Hoflinzln, Nathalie- Irwin, Lnolla. Hrfvarldns. Peggy Nolan, Dlanv llauinann Nrffoml 7'0Ll'i .Tonnnv Johnston, Karlyn iqflififliikllllli, .l0Ann YWLIII. l'zi1'olyl1 Smith. Nirizun iiililllilf, Virginia YVillkv. Ujif-1'r.vf7'up i'0l4'.' Jzuiifw- Swmlln-rg, .wwiul r-lmirmurl: .li-:in AlIlil'l'Mlll. 11'1'u.v1ll'4'1',- Virginia NVillkv, fl4llISI' munrlyfrr liullum run .' 1'ai'ulyn Sllliiil, xf'1'1':'I1lr'J1: ll:-Il-n Slim-lg. plml-uf I ' ' V ' If :ll 1 x gif 'V , ,,t.:x:if,6 vi .,. in 1 al' A 5 ml ' 14 , . ,l i 12.1156 Q lf" 4. 'T ' 21 TW 1- Sheila Bittman, Mrs, Hicks, Jean Andorsong Alice Pvtts, Janice tjwevdberg, Barbara Farrell, Helen Migely, A ,Rochelle-'Barbra Joel Jarvis ' ' ' A I , y V Bodom Alice Juhnseug'18qra,,EdgeB,'Mar1s MeCozmiek, :Carol Sixtor,r,,Geox-gin Jackson, Lila Keleher, Phyllis '- , Nimkiag, Jom',Ande1-anim, -Janet Mabry, Judy-idtaizxger, Jgy Mccoiiumg,Cynthia-Cunningi1am,'Axma,, ,L W 1 ' V - ' ""- ' ..,' gif-Lf .11 ,,fr 'A I . , -r - X ' 1 IHA?-H -- I ' E 2 , 3 ' 2 A 5. 5' i 1 E 205 -uf. I M A Z Q i . i 3 lil" l f wif? .T I - 'J - t v . X vxgly ' 1"-59' ffm 'Ni '55 Y Tup ruff: Seuulm Berry, linrlmrai Friedman, Nancy Salins, Deanna Minlz, Annette Epstein, Susan 1.1-vinv, Lvsle-y Sc-lmwairtz, Phyllis Heroin, Naomi Bimtvrinmx Sammi rafav: Wilma Gillnmn, Arlone Zl!Illll6'l'lll8,ll, Lynn Germain Hallam row: Marilyn Fl'!tllliEllSl,l?ill, Marilyn Lakin Nui in prmlflr Joycv Husrlh Zolt, Rochelle Greenspan, Sondra Ripvs, Mrs, Smith, Susan Finkel, lleunnu Roberta Golden, Cwmlmllnc- Field. Cerna Xlfeiner, lfilnine Rosen, Bette Freitag, l002 South Lincoln 14 Aa-tivv Clmptcrs I x A K ,, ,A-1 Ujf11'wr.v-Y-Twp 1'mf': AI'lt'll0 Zfnll, lr1'11,v1lr:'f'g Sunvlrn llipw. 1-lirlnrvfllnrg Susan lfinlil-I, Vim' 1'l1rl1n'1'Iluf' liullrnn f'fH": lillvlwlll- lll'1'1'llSllZlll, 1'rn'r1'.c,mml1fly s-wf'w'lrlf'11: IJ:-nnnn Zllllllllllllllll, lmuxv lHIlVI1lllI'P'j Lynn lh-vnmin, rw'n1'1l1uu .w'4'rr'l1l1'11 - - .nn . n4 l 3296 KAPPA ALPHA THETA 611 East Daniel 90 Active Chapters 'IWW 1-mf ,- F':1thP1-inv Yl'illll1,YSR.l'!l. lluncmnbe, Juilitli Mc-stty, liarlmra VVntkins, Judy Langille, Nancy Rerlpnth i iurrxh- tum-llu. Mary llllllv, llzirlrura lirowu, Pnrnl Smith, Sally Qllackelllruslu, c,l0l'8,lflllHH Jolmsuu, Mary llI'1'H4'lill2llllI, Silvan l.i-i-. Klurilyn XI1-XV:u'fI l'lfi1-il mu. Nm- l.vi1-lilnmn, Hail Wimvli-rliiu. Sumnnv Ilzullvr. .li-:fm-ttv Quvsnc-ll, Susan Moore, 'Putrivia Kvntvivr, .luliu Inu.-1-Null. Nunn-5 Slmppi-1-1, Sunvlrn llnlliflau, liinfla Kll'IijIlIl!'l'l', Sl:li'jm'ii- lhiy, lfnrvil liyrliii. Jani' Nli-firm-xi. .Imam Y:mvlvi'vli4-I Nfffwmfl ruff g IS:-My Stlluvll. .lllnlilll l'vt4-lxmwll. 1'z1llu-riliv l':ll'klllll, Xnnvp ll'l'll1'. Slizsxllnz- SfillIll'j', Alivm- llllKLf'lllN. Barbaxm Lee Suxsmuw Bruul-Low, Mm 1"lel,cher -Su-max Black, Masrilma Scluuidk, Serena 14-bu Nlluleau Juhar H son, Jayne Whitney, Mary Siemer, Dee Beebee, Judith Cleary V A - . A V Bottom' raw: Emilie Gillespie, Marcia Kittilsen, -Patricia Harvey, iliatherine, Mori, Janet Chumbley, Eiizsbesh Ster11ett,,Marilyn Morgang Muily Moore, Virginia Hummel, Sheila Juhnson,fYvonne Nlyenhuis, Katherine Hirt, VCQHSXBHCC Reber, Annette Wfyiie, Emily Stipes, Sam1ra'Sunke1 'g-' Nat, iwpanel: Rachel 'Boys'-j - ' -' f ' - fgl ' . A ., 7 111111-fm-----7111, runs Bwmiiiu- llrunkow, wmv prfszfimitg Susan liluvk, lu'w.v:'1lfw!,' Mzlriuli .lnlmx0n, lr4'z1.-lucr- linllum, run ,- Aliw- Ilmfirins, r1'f'or1li'ngr Nl't'I't'lllI'jlf Mary Sioux--r fm 1, pmiflimff v 1141111115 il1lllH'l'lllt' Pnrkliill, f1llllN0 mzlmligcr go Nr! N L . 2"- ML' 1, 49 '-, IQ' 'T P' ' xii ll '- 1.,' if - ,, Lg., 9- , , 'l -.ms , 'Q -3. Q.. Cx xv -. l., 'fa '1 297 I n, Martha Top row: Juan Orr. .luilitli llivc-ly, Nancy Rockwood, Rosoinary Finloli, Sara Connelly, Judith Hi-lwlie Koen, Mary 1it'l'1l, Jonny W'crtheim, Diana Cook, .lame licrguson, Nancy Hurt, Doris llrisscmlon, Limhi Luv, Marsha Lusk 1yfLiI'I1i vow: Julia flush. Kay Kilvler, Deanna Yaeger, lilizabeth Garrett. Nam-y Stoidnvr. Mary Morrison, Mar- gin-rih: 0lSeil, linrbara G01-don, Carol Snedaker, Mary Goudnian, Caryl lifwringrtun, llorothy Sullivan, Har' mira lflwerl. Jane'Munka Sw-um! four: Pntrif-in Iiyrnv, Elinor I-Iaberle, Jixlie Rettko, Barbara Crow, Gail Hively. .lmlith Hennig, Mrs. tkxniwll. Mary Reed. Julia, Smith, Sylvia W'il1iaIns, Gay Bonlmni, Lorotta, Barwlay. ,Ioyw llaimron A Imllunz rum: Butt! uolpuchf bias' 0'Nr-il, SIISIUI Rultko. llvirrl1'u llinilur, lXlv1'ru-lin Klflililllll, Jaiiiiw- Knrliwl, QW. Emily Chvpi, Sand3ra'P0ttS, irginia Riser, Carroll Knvainaiuli. l'zitrii-in, lluminiv. Xnm-5 Irwin .w','-O.. Notin pfmwl: ,Carol Hsath R.. .ar I I I 'N .Im I yo' '11, 'E' K A ni -V A .8 1-v O R.. - , . 'ah ,nf - , ' A I ' f ' , . . A ,-mv, I K I ,, A, I VK K . 'fo' f , y . f V .. . , , 1204 South Lincoln 9-l Ai-tin' Cluipicrs Ufin-fu-.w f-'I'up ruff: l'ziIl'u'lzi lryrnv, zwlrlnrg Sglxin XXlll1.imx. hn11.v4f lIlfllHljl1'l'I Julia Smith, .wr-r1'Iur.lfg Marv Nlurrison. nfr'n1hm'.vl1ip rhriirmrzn l llnllum l'fIll'.' Gail l'iive-ly, fI'I'llNllI'f'I'f Mary Re-L-11, p:'mi1If'ul.' .lnslilli Hi-nnig, rim' pf'4'xi1l:'nI -- nv' of 41' ' 2 2 ' i i i ll! Uffit'l'I'NiT01I 'rouw Patricia Bliss, social chairmang Susan lIow:u'tI1, vice presiu'e'nLg Eleanor Palm, prcsirlcntg Gayle Cillllnllarli, lmusc C1l,lli'I'7Yl'llI'L ruu, .- liarlrarn llurr, ll'!?llfSllI'f"l'j Martlm Gross, KAPPA KAPPA GAMMA 1102 South Lincoln 84 Active Chapters Top ruff-3 Jam-t Nil-lmls. Iitln-laun Pole, Rusailiu XVvlwr. Diana S:-lnlultf-r, Anne Pickett, Carol Bahls, Jane Park. Ilelon Iluglius. Mary Shurtz, Alzirgarer Moms, Afllon Dolune, Nancy Paxton, Marjorie Roan, Mary Siebe-rt, Martlm lmvmm, Jam- liilrm-tt. larbl Walkor n W' f'5iiQMLf'13S3lfL.i?li'TIlnii551x.'HQlufll3Ll.ie1f1ii22L1TQLTZEJEQFJEQilffiiilflfilaiiftSAB-EELS'"5uYLI1llf1S2i32i''liluliill iji iirn. n5nfi l b lLi xXLi1 1 ' mfg, gr mf--.D rm: Q2 v -4-F www 3,m.,, vw 924'-1 1' ASP' ful: - QMS' 1.-. ' ide " l Q00 XX.-fs ,-+21N fx. ' 1"A 1 :iffy Tup 1-mf: V?l1hl'l'iIl9 Hrzmlund. Diane Skidluure, Suvilla Amlorwm, x1H1'f,'QlI.l'l?X Alolimr, Uvliu R1-itz, Norma Chris' timmsmn, Nornm S11l11'0e1lra1'. Joyce Lutz, Sonja E1lg:'eu, .Iuyvv Pisors, Merrill Hahn. .Iudith t'ol1-umm. Shllllfil Yv01'll0ll Alive Hilllll, Umuilla Larsen. Nanuv H8!'lll8,11 Wwmfl VIIII'-.' Ifllimhf-th Petcrsolm, Duane Petolfxon, Martha Hnhu. Jam- Pouu-rf-nke. Judith Lutz. Mrs. Mm-llur, Donna Gl'H,1l2llll, li2tl',J31I'?t Ruvuolfls, Viviun P0111-kert, Nam-y Fraukwu, XVillifl'Pll Long, Nutty llurkvv linltom row: Nanvy Parker, Jorinno Lutz, Many Gmmuu. Patty lim-mlhfs, Navy NhHll,Lfl1ll0NSj'. Mary 'l'ail1-y, -IPIUX' vtte Lrrlmhnuer, Jeannine Ssmdquist Ynl in prlnrl: Ruth fh'l'l'H 1010 South 'Vhird 76 Actin- Clmptc-rm 1 I I Inu 1111 11 1 1 I 11:11 lx x r 1 11 I w1LI1rl1I Inn: 1 1 fl lu 1 f1fv1l1nf 1 300 3 x Em f if 2 -1 A nw 1 1 Ujlir-r'f'.v-'I'nlf ruff: Ham-I Kraum-r, .vrwizll r'flllil'lIl urflmuq ,luyvv Tullili, lfurxrlr 306 East Gregory 25 Activc' Clmptcrs ? 'ls-' 11:15 f'n1'rml hulflstvlln. .w-1-mfg Paula: Hamm-1-1u1:111. mfmlm,-'r1l'!frwfrr Ilulfum run .- l1z1l'l1:rV:x liusluw. flwlmfzq S114-ilu XY:-illlu-1'4' ru-1' 7141 A ' 3. ,ik ' if Imp mu 5 hlxszuxvm Ixllm-, Nxfunxn- tmlfiwlvixl. .lmly Bl--ixtvr. Nlyrmx l'vu1'I, Aiirivnm- Killlfllliill, .llulilll W4-illimgm-1', Fruuccb Mug.'cr:.Leiu, Lynne Alillur, Sara. .ll411lz1u,eu1, ,Diane Smith, Marilyn 141:-kcyr, lflniql Kusbiu, Szuulru 'l'1'm1sky Second row: June-Klein, Barbara. Levay, Hazel Kramer, Joyce Tunik, Sheila Weinberg, Mrs. Hayman, Barbara Baskes,' Carol Goidstein, Paula ,Wassermam,L Marla Balaban, Gloria Krashen - ' Baztom -row: 'Linda -Freermmg Danna Hoa-witzz, Sonia, Hershberg, Lynne Berman, Marlene Wieaelxmm, Tobyilizmwla- , kilxpkitix Stone,1Sendra Resin, Lot1'8ine.R0iiHt2eixx Leis Glick' ' A A ' A L ' i L -N06 L Lyn13e,Tdrrwg5.4 f' ,g1jgff ' VL Vi L - m 301 ,v f . n Top raw: Ann Howard, Mary Forsyth, Sallie Cappn, Pmriwla l'lnfli11, Ni-llio Bl:-lnuiglilin, Sally Swanson, Nancy . NVils0n. Patricia Long, Sue Buchlieit, Mary Doolittle, IM-umm lbmmvau, .lacqueline lim-liner, llonnic Dall- umn, Jacqueline Sowers, Merna. Tucker Tl ' i " ': Nlarv Biddle, Joyce Hutchison Sylvia Lord, .Tudith Dawson, llarlmm DeVry, Carol M1-Adoo, Marlene "f ,,. ..,..ig- i 1 W li I . un mu, l , , Brown. Shirley Moore, Ray Barclay, Diana Flynn, Pmxlai Iliwm-,+, Wilum Rich, Lynn lolnn, bylvni Ivir anick, Mary Long, M'argm'et Redgwick Second 1-our: Rhea Peterson, Mary Lawrence, Susan Abbott, llurbam Fritz, Nancy Fischer, Mrs. Wells. Paula Milk-r. .Tnrlith Swain, Alice Baker, Helen Nichnls, Anne Allmvaiy, Ma 1-,iurio llmxzml ,iiqgkuyn ruwj ciI'0l4'lll'll Nlinln-r. .li-zimiv Kliir. .Ii-:nu Pigull. ,Imam Nl'ini-lninl, Vmurl- K Jmifhuer Lluulmrll, Sluzirmi Slmglunml A 'N13t'i1A'l i,iS.',B1'!i1kGI' - , - A.-fl, ,lill r llil f i li l ' H505 Suutli W'riQl1t 103 Active- Cllil13tL'I'S rqiif-ff... Till, ,- '- la ' 2 'a 4'-' L. '1'1-nnliny ,w'1'1'wIrzr'-rf : lil-Ii-li ull luilviii lllt I 1 Xivlmls, pluzlyff' .vr1ln'f'rl'N1n' 5 Nliirlvy Nlrmlw-, r'm'rw,w,mm1lfn 1 ww' r-wtf -- nu l'uIIfwi row: Annv .xll!Ni2l,j'. Vvl,wlfl'nyf r'li1lirmrrnq Lynn 'Iio'1En. 1 l' " Nll"'f B Inu lil 'auivy li'iwlu-V. rim' pf-f'.wifI:'1rl: Paula: Milli-lg ,.,4.-xi.1.',i1 my onn bf-fu A vw, 5 1 gay.: aga r' " W ' . f i? W Q. , W 2: EQ f , - 3 if ' wa. 'ff llnllmn row: ,Pn11'i1ciz1 Knraxs, lfousr' lll!l7lIIfIFl'j Judilh Nvlw Ujlivvf-xf'I'u1 v'u11': 111flI'f'12l Ziray, lrr'rz.w1lr1'f'5 111181101 Selby, V1-1' 'wllfvl 5 .1'5Il'11li'Il1?l Hum-, prwirirfrllg .Fume ,Hl'1lll1Ill01, I I ll pn r ll N ,vnvflll rlftlfrufllrf 1-urrrfxpulzrlingr .ww-fv'lurffg Mary Kjollgrc-ll. rim-If flfrlirmrln PI KAPPA SIGMA 1116 West Nevada 33 Ac-tive Chapters X Q, I , Twp row: .lluiilh Karp, 1fZlf1ll'j'Il Daly. Vivian Silvmtri, Kzmrnlvll XV01'l'QSfC'1'. Marioriv Killn-ra: Ali:-v Msnhlvr lu- amns: Wultlnan, Dolores IS0wha1't. ,Iunv 15l'llIIllllI'1, Marry K,iollg'1'nn. Patricia Crurnmy. Vivginia, 'Tl-nn-,ion :Second row: ,Judith Vogel, Carole Wilkins, lsfuttiailu KaLraBg'Ml!1'gl!i'6t Fbrd, Pkrthenia Sage, Mrs. Raith, Anabel Selby, Marcia, Zipgy, Judith Nelson, Loretta Nagel V 1 , ' , B0tt09l:.1f0w:1'Af1iG8 A4igmsom'I1iaren Olsnni Ilindiyhusk, Nasney Baum, Carolefhvhm, B,aI1y,Damhka, Marilyn . Zosghke- A1-lane Markowskl Mary Foerner ' 1 1 - UH. Ohh s -." ' L ' L14 D ,Fa Q. 1 , E hy ':-l 5 1 A if 'f J A vi .f l A ,ia-ZLNYA, if ffl 1 i , if Q " .,, I ,,, H VF 'IE Q -E .f f QV Top row: l3Ill'lIfl1'!L Gertlcr, Myrna Shure, Bonita llurwitz, Donna Golfllmrg. Beverly Gnmpol, .Joan Gi'oex1lwi'g, ,Paula Plknian. .Imlith Nveleson, Ellen Schwartz. liolwrta Fields, i'aL1'ol Hpivgulirmn Thirfi row: Juclitli Swuer, Faye fiillltlllklll. Jill Garland. Rnszilyii Dolikin. lievorly Mnslan. Marjorie S4-liwnrtz. Sally Klein. .lullith Spe-rliugr, Juilith Vohen. Jnnicv .lac-nlvsmi, Hn-ln-ne Wiunur. .lmlitli Lvvy, Claire Sl1lllllll'1' Srfwmd row: SH.llfll'8, Novak, Fylis Mundell. Evelyn Allvn, lilaiiie Spigeliixuii, Ninn Paislilmw. liolzc-rm 1lPSllll'l'x, Merle lllock. Sylvia Colm, Duralee Pearlman. Nam-iv Masm' liollom row-: Barlmra Livingston, Syzliiei Paknla, Sorullv Lewis, llianv Levitt. Varul Sngge-tt, Naiivy Ulizilz. .lav- qnvliiiv Nissen, Arlene- Svlioexxllerg, l3ai'lmi'a Casss-ll. llai-rie-t lnuiu, .luflitlu Ilutlmizxii Q 1 Ufflf-1-rx' Top row: Sylvia Vulin. ,w'r'r1'hlr'fl Imlfrfm 1-nwg Mi-rlv liliwk. plmlffw Irrlifwr: liluiiw Spim-lllizlii. frf'rl,vlll'r'l'.' Ninn Pzlwlllwxy .w-lmlrrrxlrip rlfflirmrlng Iloln-i'1:i Ili-xiii:-li, p:'1'.viil1'nl l. P x 2 1 l 1104 Xlfwt N1-vzlclal 26 Active' Clizlptvrs ,. :Ji .5 1 yy i ip w za i .1 2 ww gf Qi 'i 3 .f, fini DDA F l xv ,f liullum rrflf: Marilyn linlxllin .vlrlmlflrflx r'lfrli1'mu11g Pvllvltv Klurilyn lbslnguillu, lwr'1r.vvf1-wr ICMA KAPPA 713 VVsfst Ohio 67 AL-tivv Chaplvrs IWW ruff- ,lvxlirth liuxxl-ly, l2:lw'if,ur':n U'ilIix, Xlurilyn Wills-iw, -lullith l"l'l-l-X. .XIHV5 Srll1'alfl4-l'. Xzlnvx NVi:lnlnun. Ill-rm Zulxlw, l'l'1w-illn 'I'lm1-gw, .Xrllix Hill, Ilinllax lim-Im, Urru XX'wlxwIlIm'l'I', i1:1l'l::ll':l Willlvvwl Tlfrfwl ffm- lfrzulmwvx XX-Ivm, Nlxwnn Vrutl. l'nlv'i4'i:x Vfullinx, Xlurln-nv llitxxilll-V. lrmllwlll- Kum-rIvl'. N:ll1wx"l'lm11l:1x. Nada. liowauvl, Kzevrgeue Nnimh, Mary Jo blmig. Patricia Nicol, Bfarlmrn Willinlus ,Second Mir: Ioan Ytaniev A L 011 ' ' ' " ' ' ' ' ' ' . K ,, une te e Illlg. Nancy Dawxlmg, Marilyn Czamlm. Mrs. McMahill, Penelope Malina. Alice Klingeusmith, Marilyn Dangwillo, Virginia Hathorne. Carol Ewing' Bottom row: Margaret Pemelow, Barbara Hummer, Marcia Hathorne, Nelda Smcell, Grace Coplan, Patricia Hunter, Eleanor Graves, Patricia Bell, Martha Houltram Not in panel: Beatrice Matukas - ll 1 ff Z i 4 if "-iv 1' . ,V Q Iliff,-w.vff7'4:p 1-mf' .- Alum-tlv 04-hmiu, rur1'f'.vprn1fIirzf1 .w'r'f'1'Iru'f1 Xnplwy Ilmxling, plmlgfw lruin.wrg .loam Stxmlvy, I'l'flf-YITIII' , 5 4x -p.x1,Ia'nl.- Allvv lxlllxul-nxnlxlh. rwrrr:-fllrfgr ,wf-rwlflrfl f' l K'lk Dixme Pettingell Norma Billington Elaine Zeman, Patricia. Origer, Arlene McGrath, Top frofw: ,aro 1 er, , , Sara O'Connor, Judith Randall, Patricia McDermott, Susan Fitch, Carol Ehng, Patricia 'wVilborn, Barbara Parkes, Carmen Wolff Third fro-w: Shirley Ashton, JoAnn Williams, Charmaine Tourville, Lois Kudrhovslcy, Joan Droy, Carol Bautz, Judith Miller, Judith Walbright, Mary Cox, Judith Peiniger, Carolyn Dumont, Dorothy Carter, Susan Harris, Cynthia. Lapp, Susan Burhop, Mary Hamrick. Ann Pfoffer ' ' M t, Shirlev Canmeggzio. Catherine Enright. .love-e Alb- Second row- Cynthia Carlson, Jane Robert, Carol uen er. ' th C l Mrs Trankle, Joan Robert, Suzanne Eovaldi, Flimlicth Uram, Elaiiiv Riiciak, Mary linger. Oro, y ,ygam . 1 ow M C , W W. , Y f , i, N ' g , , . , . . Y , , . , my 2, Q , ,f-' , ' fgg mggg 42 L--f f ' K ,gy , J Q bQ.u.v.'1gy,LLQi'liul1i1ssi-11. Phyllis lxnlslit. lni1'lnn'n lxlm-in, my .I O ' ,A , .. ,, , avi:-,fw ,J ' , , ,z Q 3 Q25 igz, f fA.ywn',::Q:gw,J 1 ,Jw ff 55:3'wmv,jss,fpzf,gsgiQ'+g,5:g ,QJZV ,gi 15555, A " -' ' ' - A - ,I ,,N,,m,, . , ,MM M, MW ,Ji t,t,,3-4,31 W ,, .W ,5,W,m,.r,,,,,,Y ,,,, no W, -- flikigigffi 9 Q QI 1:1 g 1 1:wi'v:ff32ig1..:,L- ,,,,,y?,, M L x 'W 5179-M law- ' mi l -5 --J - rp '757 1 7 ' 4 , ix ,J f , , ' Q 7 - 4 -5 C. , ' ' df 'Q if V Q 4 . s . , ,s L M. Y T , ' , , as 1-f-tm2"5MW' I--,sir-. f fa ifwwrnii nh: ' N' - . fwglifi-A-list, ,s e ,. gf, N-pw ' ' iv. -- .W Q ..: Mfi'-.sf as 5'gw,,fq',M::'Li , f - i ' f if-Q ie . 5 C . , - M 'w fw f ifi ' w s u - ,532-Q, V. ff rw ., - f , t 303 East john 26 Active Chapters wen To 1011 J nu Hobart vue' pnmlwzf llcmtln 1 0 P ga, pzesulgnl, Joyve Allilliigwr, alumnaf 'Luv puwulrnl Bottom raw: Sliirlev 0H,IllN'EI'l0, 1-Imflaing Suzumiu l'Iov:il1li, I ,L 1 l serretari- Elizftbeth Umm l,rm1,x11,rf'r- Idluim- liuumk. , . , editor 'l '- Nl X' W5 Sf!-lll1lill,.,l'I' rms -4-' bottom I vers lap 1011 IIOIN-' Turek wflftarlf Dnrllm Dl6'klllH.l1 5f!l7IlfllllI541lILL1I77Il'lL Warllxn Peterson Iuxlormn Iwnn-y Lois Uavinv, 'irc prexiflfrnlg Liz-nie Boyer, ZETA TAU ALPHA up rum: fyflilll Stallings. 1il01'1:1. 3 Qf,1,c9 F11s11:14-l1t. Put P1 01 111 I lllllllmfll 'NIcF'ox T IFQIYHR Gerhardt Margaret In 111m I1111t1 Ragxrl 114 rnzf' : Yolnzula 3 13111111 lrolxn S111 1 S1 21111111 'X 1111111 N1 11 QN7 3 Li i ' 'CI' Wg .il '51 Top row: Harriet Rosen, Marcia Rosen, Sheila Gottlieb, Frances Parks, Janet Canham, Celia Abrams, Cecelia Damotte Second- roar: .lean Kubicek, Norma Travis, Mary McMullen, Pearl Evans, Ellen Maddox, Barbara MeCaslin, Mary Frederick, Judith Damotte ' ' Shirle O den JuAnne Morgan, Georgia Mayer, Sandra McCsslin Y 8 l Mason, Mary Rafferty, Ruth Sinkovich, Susan Rhodes, Rosemary Patrick Helen Hutchinson, Bottom row , Mrs. Lund, Peggy Not in panel : V V ' ,,,V ,K will ,L M, 1 Wi, .L is M wwf, ,. ,, .fs A . 4:3 vw , ll , M-, ,,,, A ,-1. .,pg.:,: H-1:5 A ,W--af, , he f. - ,wiv 1' " Y ,yu 2f,,,r,, f .zz Ti 'lif T7D,nf"ESA4f 4'wQiX-iiivf, W4 , 3 ,' "fish 1 f4'fii'iE . ,. 1 be ii f I ' i f V ., ivg4'f?f,f 2 Qi l'415g3SMY"'i. -'WI-'iisnli ay - ,n'Y1:iff,,.' f. I e. :ami if . , is fv if Qi- 4 1"H,'L" ,A 1 mein' -an if 2 V, H if 3521, M'-'Q-ff? U 7.Cf'Q"'f'if:? "'43,ffw:WiK' mf -Eifliwhl 5' .7 -, WM! Xi ,f fi-.1 li' ,f 2511 ,Rf 4 - -,W-fp: 7L,"', fL5Q'3Yf4 Q7 'Ji' fflw 5 7' '- 5 , v ff'i?,5,Ls32'5 K 1 W sf A ff: ww, f 53,5 mx if K-22 , and ' ' - 3 -,ff i N: ,.,,,,, ' -'H + V 'f 'xg A -W - 1,,:1i..' n I 5355 3 -. I 4 N 1 f 2 1 ,4 -b f swwiiaiz ' " Il on HPI' nnrlya Nlfl asm . yor, .' 'ml 1- mum , 4 In lnm mu' ,- . uf nm- L ul' fan. :rf-.wif Mil: S lirlvy Op 11 , vim' prP.wi1I4'nI Ti' 'oi5'LL'Yd':1 WXs 7 fc 6 f mg 212 East Green l fzrvufr hmmm . un, H111 V li y 0jiir'fr,v 'Top rim- prr',vi1l1'l1l lfullnm ro1f': Kat BU EY HALL Top row: Anita Schenk, Mary Montana, Shirley Sanders, Betty Bradshaw, Lncile Lant, Louise Flurks. .lauivv Smith. Esther Lewitzky, Iris Jacobs, 'Vivki Wudnick, Elaine Maclntyre, Nancy Leigh, Marie Weishaupt. Betty Hurwitz, Ann VVider0e, Phyllis Marlow, Mary Birch, Mary Helper, Nancy Mathis, Fredetie Sliernberg. Sara Tapp, Mary Dueland Fourth mu-5 Hetty Jurasitz, Margaret Reilly, Helen Klinn. Gloria Mikuta, Beverly Dmibert, Patricia. Prevendar, Priswilln Fisher, Auflrvy Malaga, Beverly Bc-utel. Marlene Muentzer, Evelyn Saam, Evelyn Stephan, Jewell Winkler. llenore Mundvr, Beverly Sunesnn, Doris Gi-ulnzun, PM-ol Koehn, Alice Moy, Kathryn Cvronberg, Pa- tricia Nvlllllll TI1ir11ron'.- 4h-ruldine Volusnak. Marilyn Tvsrner, Elayne Sr-oofaka-s, Glensln llir-lutonlwrtrur, lintllryn Vnnl"ln-1-t. Maria Su-rmfukes, Lois Minute. Calliarine Dngrvs, Nm-lle llivli, Karol lV0il1I, lloli-n Jnlmsun, lbunna l'lfm-V, llnrnl Rm-inkv. Marjorie tirvenwocui, liarlmrn Tram-y, Pauline Nvlirolt, .lnvlith llniuvm-li Sammi rqw: Diana Sowimki, Danna Neely, Sylvip.,H1ll, Blllrbni-Conant, CWM Kxplogn, Rosalie Deutsch, Lesley - Dlhllili-'S?13!F.:f5fPd!iiliki,,2lfZiQiA SHQIQR, ,Bl7'M1l!i18iY,'JiZM1!9,9fY4131si00SOI7,gJ1id.ii11 cmwaer, Lamnfkz- ' fi 'V .f , k," .,,- ii. "i- , fi,,f, 2' iff -fff! 3' K l' ' ' 5 ,rrt - M Vi,.x,J,, kkv, ,Fi , A Q r , , , M . , f V , , 43 Q- w 4 ffiiwegw fwlge M fag. W- 'fi2fQ?+f5 if - 55 'E N 4 Q , i i 'qt . X : fvn-llv liivln. l1'4'r1.vr11'r'l': .Xlyrv Huy, lllvvn 1':il'rull, .vnvirll 1'lf4lirmun,- llvlvn John- mn, .wif-iul r-luzirmrzng liarul NVQ-ilil. n'r'Si11f'n!: lilln Ynnnu, I vim' prf'.w'i4lr'11I,- lixtlivl' lmuilxlcy, x1'1'1'rl1l1',1f iff .. ,X W. f-,, .f ii e ,-,e-,, ' .-31. in mp ll , 'Q '5 , f a t V' ,. -. gui. l ,Tlx ',.,g1If,5f", rn, 'i M51 li. :El JSI ,g1,?.4FL 6. J' W ' I A W wig ' x X M If 3 QMZX 5 x f f 6 ga u ' 4 in ,, '. ' si A ? . - ,Wg f 4, wir:-'?1 '1 .eiiliil 1, ,. ,.,, . 4- ,, equi, 49 X A :mama i VLVZ Y! f 3 91 , , A Wm, my , W Mm ,J- fu, 'Jw' ..,, .cw , wr. , f' H-. A . av" -- ', ,. 'A H ' HL? 9 ' W.. A 3.f"..., mu' fig ig' 434,-"',:4:ui 4' f x 1 1 uv.. M Q1 . -. 23' mil: fr, 4 E 2 X Q Q sf 1 Q .f W , 5 Si, , 4 . ,X fi. 542, 1 Ea P9 .4 vi, 4 Q'-N I Q.. '24, pg , z M y , , , ,,.. L, f P' ,J . 1 :L ygzzzw, R", .V wif? Q. .' V 2 i" wig .X Q x mf ' l l I khart Margaret NVebwter Dorothv Arndl. Top row: Barbara Warner, Lori liaran, Roberta Berk. Eliza reti ,oc . , . , , I Mary Dalbey, Sandra Gierke, Gloria Fenner, Frances Yogel. Fran:-es Bernharmlt, Phyllis Brezina. Ann Arrve, Marilyn Thmnpson, Roberta Littell, Cynthia. Vferxwr, Fiore-uve Krautwnrst, Mary Herman, Paula Eknian. Barbara lieretich. Carolee Lander, Juanita Bailey, Elizabeth Armstrong Third row: Pauline Michelon. Joan Highland, Paula Burinaster, Nana-y Emig. Carole Kamin, Doris Lupp. .low- phine Vyse, Erika Rathling, Marcia Taylor, Ann Gamlolfo, Nancy Moeller, Patrir-ia Mvliev. Jum- Hlli,l'll' rraft, Joan Smith, Diane Erickson, Geraldine Hurst, Eleanor Kenny, Mina Maisli, Beverly Konigsfuril. Sylvia Arakawa, Marjorie Nelson, Patricia Rubart Suuului ww: Jaan Sidw, PBfd'i6l.8 McHugh. l"rai14'e-s llivnliill. lilaini- llevtmx, f'arnIx'n Kay. lim-ln-llv lflm-r. ,Iam-t TIIGPSOII, JSHBHB Jtihnqon, ,Ruth SQRDBKB, Clrfllylx llellltgy, Mnrurvt Olin. Flnim-an King. .lmlitli Morsv, lilim' -bath Edwards, Lada Luinys, Mary Dompiwy Battom row: Hope Wilma, Patricia Gerbasi, Ruth Kiddno, Marie Ford, Marion Eggers, Mary Clillkml, .unlim- ' A ' A ' '- W i f Pats Tha-eewitt, Jenna Lambert, Grace Wagner, Myrna Levine, rmxderfum, Duma Kumar, Ch:-mine e V y ,Mary Nneeker, Elizabeth Cliffnrd, Ellen xeenmn 1115 NVest Ncvuclu ms FQ? " fwif P358-fM'1T'i,1:,.f-isis 5 A X ' X" -wild ' K V ' '- ' .r1w:,f,r.- NM H ,, . H. ., ., .L . . 5 vE'3J'fw-,VS15Hf,l'3f1':mg LL5E'f1'T'1i'315ff '5J'ffA'lY?f'f"'f f. fi.-'Q :rw - - - My ' W' 'fl ,is wats LLL.-,- itfzg' " -A ffjlrfwlw Top ruff: Vsuiwmlyiu lxni. .ww'fv'lf1f'11: .ln lllli . r, . In-1'f:.wrf'r'.' l"lu,ll-an Kina. ,vm-ini f-lfrrimmif ,Nw-um! ruff' 5 .luln-nv .lvvluxinvlr rim' Iii-miflfnlg lillllx Ship'-Ia, A ,r p1'r'Nwl1'nl . 0 11 . l 434 hull f'mfm'il f-lfui1'Hfrm.- .lilnvl far' 'Vllm xi li war inf :'lf1lI1'wvln his 1 ' N141 sv 312 l i EVA HALL Top row: .Tenn Brnught, Constance Bennett, Joan Bernherg. Nancy Williams, Karen Vunlloren, Barbara Rav- zkowskn, Mary Madden. Charlotte Von Behren. Karen Clark, Eleanor Kansas Alice Carlson, Sandra Green' l f l l H va , . avquo yn Pnry. Sur- Shapiro. Barbara Drnhan. Donna Diamant. Sharon Price Tlzirli l'Ull'.' illvnna NYink.lenmn, Dorothy: Winkolnmn. Ann llrotsky, Naomi Freed. Laurelve WVheel0r, Ruth Rigshy iarulv Iurlwr. fpnthla llmmpson, lun hor-li, MHFliX'll Slmrnmn Nanvv llmlkw Virginia Dc-Fini Marv Rock: stxul, Barbara Norris. Ann Stewart, Mariaiilie Iver. Martha Jiulnisonl, Murilrix S1-nnzoni. Marjin-iv g1'hIllifil. Bee Tan, Franc-ine Shapiro. Phyllis Wm-instein New-om! rozrfq Nanvy Dvlegato, Ina Srfhoctman, lic-tty NVe-nz, Sondra Va 1 ', Bo" Sl r iou ipl wnlmit, llnrlulra Siuinu-ls. Jane Brayford, Mrs. Cotter, Mary Elmendorf, Vera Thaxton, Joyce Hildenbrand, Jane Thompson, Carolyn B Moody, Phyllis McCormick, Toby Bramson, Miriam Herzog t K ' . . atom row. Ahce Johnson, Mar Nankervxs, Elaine Kropp, Marcia Glaser, Betty Arnold, Dorothy Humming, 1-'S Edith Rubell, Norma Butler, :ther Axy, Phyllis Timmons, Eleanor Varner, Barbara Brooks, Lynn Sheen, Patricia Brandt, Rose Gzekola, Q39 QWQNQ .Lmns U i ' if .s ' 'runnin' wr G4 ,Y fits., 313 Top row: Jane House, Coena Blair, Jane Behringer, Sally Parkinson, Gladys Grronimet, Mary Lindsey, Lila Ricketts, Dorothy Harms, Patricia McCartney, Patricia Grosboll, Mary Elson, Charlotte Hogan Third row: Eleanore Janssen, Jean Rushton, Nina Sanders, Sharon Hoffman, Marjorie Hoerdt, Jeanne Kornegger, Mary Leigh, Mary Cunningham, Marilyn Wilcoxon, Angie Putt, Joan Eggenberger, Carol Stansell Second row: Barbara Boyd, Ima Bassler, Joanne Helms, Mary Jensen, Ruth Behrends, Mrs. Kelley, Martha Massie, Irlene Parrill, Laura Wilson, Marilyn Huber, Rita Thomson Bottom row: Alice Shoger, Judith Fahnstrom, Carol Reed, Nancy Hurry, Sandra Sells, Carol Kutcher, Carol McQuilken, Georgia Wemhaner, Audrey Potts, Barbara Duncan " , ' u N 'V ft f ,i,?g,'Qa-LQ' ' " At of A J 11 4 35521 , , W - A f 5:.t,-f:.W,f:ffi.fWm fm fiffwiaiffe :ff X ,, , , ' f 6 , J 1 - l - ' qi 5- '-gi-,ig -1 1- -fmtffw a2X,g,ag,:w,, ,..-,nga 4 :1 fff -f .- 1 215214 4?.:',fg:'ggg fag, ,gg Q5 'g,zi.wff?a if ,451 sw i "fy Q Kiki 9 Q ,Mfg +1 w aw u .- ' ' ' . s M-f My 2-ir, '. :5-:ff s. X f 5 'vw MQAQ- V uv -vw 'S 4 -wwf yi--: ,,,f,... ,, an N, -'nz' ,H ,tw ws., ,f , up-. , 25: A. if-swf 3,yWf,i63fw 0 - -fy--tn-W ff" f,f5i,gf1af,,ggg..'s . g ' J it A f v 3,51 .. was ., ,W .if 1, mf' xt '11 , - ig, f , f ,, , A 1 ,, H , fi f qfffp ' -V -1- ::,:,- . M i f 'J N viii 4 .fe-1 if -5 :sf 291. Q Q ' 202 East Green , Ruth Boh- prU.Sifl1'r1lg Laura renrls., 'vice prewulentg ' Clsou, -rwr'm'fl:nyf mv-rvlnrrf: Wilson, house 'mn,'na,gcrg Joanne Helms, treasurer 314 29:11-jr we 2 z: fwi -A 7,5 1 , Q 0-:wi .,. I, DECO HOU E Op'ir'1'1'.v-Lrfl In riyfblz Carol Steiner. Nl'1'l'l'flll'.llf Ruth Golf Sfdllllilif, sw-mul vivo pl'1'sid011t,' Judith Byvr, first 'vim prv.vi1Lcnt,' iilarlviw Siein, presizlcnfg Ti-mum Rulmenstvin fr'e.vhm11n r1flzvi.w'rq Duiina iil'flVB1'Il1l'I,11, fl'l?l'LSlll'0I' WG Top row: Barbara Bass, Frances Murray, Janice Repkin, Eva Mandi, Carol Letwin, Paula Basnor, Sandra Mozin Fourth row: Karen Shure, Patricia Gordon, -Barbara. YVolf, Nancy Sider, Marcia, Gordon, Doris Perlin El-:L 0 Com an, Susan Lash, Penny Srhwartz, Eileen Glaser l 1 H F Thifdgrofwx Sandra Barbaijndmvgxandnh Mzgjorg Dlgw, Syril Simons, Diane Morgan, Rochelle Stock, ' 317 I ,13ii5PiT01. U- , P3 1 il' Il .N 91' V - , A Csm1',BmguQmd6ddsqhmiM, Marlene Stein, Judith Byer, i --', 1. i,,,- . ' 111 ' J ,. . A. B52 . . Imran , . . x f - . :VL .,,, Y: ',.--r if if-iff ,"- f' ' tl " if , 7 Vlk.' - u 'V R15 Top 1'1m': Wi-ilflu IN-itlvr, Ina lmv, Iris liomlnivk, Sybil Millvr, Marilyn Ruth, Myrna .Tar-olison, Flniwexxvv llirsm-lu, 1'l1fu'l0H,o llarml, Arll-ne liuruv. Ruth lbvvkvr, l'ar0l In-af. Saimlrn Ahh-man, Muriel finldsmith, liclith Slnts-1' Nffrrrrui row: Sumnm- Sklar, liuln-rin L4-Xolnlv, llurlmra Malvin, Hrs M4-llmu-ll, 'l'hvIm:i K1'lllI?Il0l', Diane Hur' will. tin-ral4linv Suskin, Susan Powell ' X ' f A ' ' ' ' Ulm L vim- .loam linlrnm, row: Sandra fiI'l'PllSIIhll, Rnyna Kaminsky, llmim- lumlvr. 5ll0ll2l Agxy. lions lxrailum, hm 4 21 , l"rslnk1in, Pluyllix lilfmiixln-1-2, Roberta Kkllllvll, Myrmi .Iar'olmm L UREL HOU E fljirfwwv Twp ruff tis-l':ll1lilw Slixkin. lff'11,w1rv1 , 'I'lu-fllxvzi Kvllxpm-V. ,n'f'.wiflrr:lg ll:xy'lw:ll':1 Xlallvivv. Pwr' prr'.vrfIf'z1l liullum mu : Slllillllll' Sklar, .ww'rvIrrr'ff,' llium- llrvruitv. mf-fu! f'lf1lrfm1lu: Snmxv l'nxxvll v'fw!fwffff rlfluwwf , n ...Q 11 f iff QW -W., Tr.. ,, ... , ..,,,:,,-,.,.....,q ' : R1 fi y l 1 4 4 1 l'lI'l' p1'f's11I1'nlg Slllillllll' K1-11114-fly, lfr'1l.i:rl'1'f' liuflum mu- l':xtl'iwi:1 Killa-V. .w'mf'lrl1f1 LEEMAN LODGE Top row: Jeanne Erickson, Elaine ZUIIXBII, Anne Palmer, Eunice Spencer 'l'l1e1'esuu Heals' Charlotte Xcker- m M 'l ann, arxee McClintock, Nancy Moore. Valoy Wieting, Jane Constantine, Suzanne Peterson, Ina Owen Second row: Ada Bailey, Carol Montavon, Mary Blewett, Patricia Ritter, Darby McGinty, Arlene Bedav, Suzanne Kennedy, Margery Lundgoot, Ruth Hayer, Barbara Connell Bottom 1-ow: Linda Miller, Janet Douglas, Kay Whitlow, Karen Larson, Ruth Pitelka, Ann Brandenburg, Car- olyn Sheehan, Patricia McLaughlin, Mary Krautheim !P111r'1'r.v+T1:p rnlfg llzlrlwy Nlvfllllli, pr1'.wi1l:'11lq .Xrlv nv liul lx - Y I' ' ' f' X' .. '- - ' ' .:--rw - - - 'zip 3 , .N 1 3, z ' ' l , ,. ,, ,YW . XL, 1. ,, T 1 , 'H '--- ..',, l lk 01"I ,ye,g5j1,'i1q iw 1 ' 4- 5 Q2 int ' 2- fi, ? B l P t K thxsn S rem Marguerite Balton Clyrelda Tarter Penelope Canon Joyce Silverstone, Rebecca Pizante, Top row: Evelyn Johnson, aruara eers, a 1 ,- , , , ,, , Audrey Smigay, Jean Holflcrman, Nancy T01-nm, Barbara Johns, Clara Redin, Gay Kaynien, Nancy Feingold Fifth row: Jane Cowling, Gail Hoy, Carolyn Carlson, Marilyn Helter, Carolyn Cohen, Sandra Matzkin, Barbara Goldman, Donna Cuthlierlsrm, Elaine Kaplow, Patricia Spenc-er, Junetta Rabito, Roseann Ginther, Junetta Rabito, Marion Solomon, Marian Vreeland, Esther Hirsch, Janet Abell, ll:-mum lirauly, Mary Dycus Fuurlll 11-uw: Dorothy Radoseviuh, lilizabeth Sonnenmnu, Gloria Lauer, Jeanne Rackauskas, Alice Andrews, Adrienne Stern, Sandra Tevle, Natalie Elanis, Judith Slotnikoff, Louise Middleton, Alice Stevenson, Kay Kirk, Karen Siegrist, Myrna Mackey, Patricia Le- Mnwtor. Jeanette Howard, Janet Holmes, Janice Jack, Betty Hoffman Thirfl Mau: Frzmcinc Ornstein, Barbara Hayer, Joann Kraft, .lanivv Katz, Arlene Slxyor. Susan SAl'0llllPH, Alive Kola-rlmn, BA!'bl1'BfC1'8fI1d8il,,KA'khgtin8 JSCkiDh,ROB6t!B Silwmmpi, Elaine 'l'allinun, Mary filillljllivll, Arlene lim-in-:ilu-rg. Miss Mc- N3m8I'!r,fANDi'l118- L86 Ul1Q62'19idBflfQ. S116 Ungsrleider, Katherine lioldlwrg, liarlmra Burns, .lanive Schwarsz, Fsiih Roubikg '-Kay Hallie, 'Renae Kautman Barbara arhoul .wi-find raw: Andrea' guinea, Euiainggu, Mary,'Tlraatm4m, Katherine Niemeyer, Phyllis Vey, Marie Monica, Eleanor ilypress, Marilyn -owdrd, Frances Luther' Margret Zagar, Bonnie McManus, Ruth Thomason, Janice K1-essin Ilollnm, ww: mum Hsieh, Siismnalgloknson, Una j emmeiaisharyn Croft, Kathryn Dieterich, Lois Sapkin, Donna, Fitch, Lois Comha ,'1'rinu Federman, Backus, Sandra Shuhmu, Elaine Stein, Joyce Totten, Julaine Brmyford, Diane Rozak, iDia1xne Kessqrl ' V ' ' - V 1005 South Lincoln Ufllrvrx-T011 row: Floiw-neo Ravello, .wwurl wlzfzirmung Nanny ' TOTIIIXL, commiftrfc C0-Orrlfnnlorg Nlu1':arm-L flnslu-y, yuvwf dent, Alim- Amlrn-ws, rim' pl-1-.wiflfwf Iiofhml rnu': lmis L34-knvr, ll'4'llNlll'l'I'f J211lll'4' K4-Ve-n, .wwf- illyljlf I 4 mill., M ,,,,,gN.,r e 'Fifi Af-1 119 we "1 .f.:5E'4'1" 3 411-lnnixl. .wr 11111111 . 1, .N Ifnllmn ww- IM limi- llnnl, if flrwil- - - f 11' 1' . 4, 'QF ll1iir'r'f',v- Trip mu ,- Iluiwxllly Kirin. 'rim' prr'.s'i1lr'l1lg Zuiltllillllf' 4 -wm-:1rm',- Iii-My Mnn,qn.i, prw,viA Putin: XII: n fur! lfur'f'm1l rf LI CCL AVE UE RE IDE CE, OUTH 1005 South Lincoln Top 1-nw: Constance Mitchell, Anita. Kleifield, Betty Arznxtrnng. Betty Shannon, Adrienne Englehardt, Maxine Mzwk, Vlaim Cmmlanx. Joyce Maclin, Patricia Sorenson. llannah Schisler, .Jfu-qneliue Strudell, Lois Jacob, P:xt1'i:'i:i Peterson. Marilyn f'zirlwnn, Jacqueline Meyer, Carol Swanson, Mary liahler Fourth min- In-lam-ali Ford, Nancy Stevens, Joan DICIJUH1l'llllll, .Tnrlith Sehn, Carol Loftus, Kathleen GUTIIILHI, M:u'vzL Hinton. llvrtlialellf- llinr-S, llolmw-s Yimlokn., IiJll'lPill'2I, Vnrtis, Ii2lllll'j'll Davis, .lanivu Dunn, Diana Ren, Miss '1'l1nr'k1':iy. I'iYUIj'll 5i4'Al1m'1wy, Pnnln SllY0l'llliLll, I'Il4-nnnr llintt, Annu- i:ll4'llllllNN. Thin! l'0lf'.' .loan lilrlliwty, Elvin- Pntrvrson, Iizirhara W'r-islu-1-gm-. Pntrir-in Y!lI'ilIlfHlgI. 1'nrol ll:-II4-r. Auulrn-y linlw-. Susan 'l'm-rrill. Kile-ta Julian, f'L'4'lll' Poe. l'IIizn,h0ti1 flaln, Snmlrn lillvlxloy. .Inniw Hawkins. Winifrwl I'l1'ivkm-ii, Elizabeth B,eed.,.Patricin. Payne, Adalayfhane, Arlene'P9p11!qrum,"iArie4w Blu-smek, Razr-icia Wiggins, Second row: Peggy Trulogk, Joan Syivin Dean, -Ruth Savm-son, 'Barbara' Pabst, 'Betty Manga, LKB" "Bits hk L9 i f in in p i 1 iiiii E n ,E iinl An liE' iEi'l Hgyrba fair fc mblfrii. nanny? Sinarfffnbimmaing E -:Leia 'gfarlerfgnmriuaigywivaifmi 11515-all 2 ,:,. 1 ii,, LVA, , 'E '1, V 1 ' F110 Tn' 1-uw: lit-txy lirmrii, Sharon Yom. .lltflith Hia-Q-lie-, Susan lingt-rw. liail lit-aymw. Xanvy l I I I ' Jw-yyt-5, Marjnrit- Milla. .loan lirnst, Stn-lla Via-smttl inani- ' ' ' ' 1 lr i l-'ollatk Yhe-ila linlnnx ,lulnmnn t't-vvlta Xawilnti, l ar ar: ' , . .nn N'i.t'Ilf 1-nw: liarhara Slit-agrt-n. liatlu-r lion-iiutxlrl. Kathryn lli-itknttvig linth lluuift-rwtn-rf. Ili-lt-n t'nlkin, Marilyn llmlggun. Patriria liltwk, ilwt-nflnlyn t'nllins. Patrit-ia linyle-, NlDll'Y2lll1'l'll Murray. Mary lfnlton. llianv llanm-n lfifllt mir: tis-iwvii-y'v Zvh. Mary l"luytl, ,Ianim-v lloi-por, A, lfllinaht-tlt 'l'hn-xtnn. Sanflra Yazarian. Itnlort-X lit-4-tl, Mary llainx, lfalt- lfarvn, llarrivttt- lilltnan. lit-my t'lavin. Margin Av-livr. Patriwia Plntnnn-r. Patrit-ia Kntlrna, ltanrvl ltnlnnan, .lant-t l"it-Isl. Atlrit-nnv ltavin lfnllrllf raw: lilanvln- llc-niwk. .loan Makuntx. Yiulot Warul. Margin Juhnann, Mart-ia Paintt-r. tit-raltlinv Wi'n-Ninski, .loyt-v Pt-tvrmnt. Marilyn 1'ln-rrin, lilnnnla tlnltlatt-in. Karol Kano, Millirvnt liimi, la-zliv Morgan, t'harlnttt- Stnith. Marian lioyytt-y, .loan Rail:-tintn-lu-r. Luis ltaf-lynn-r. Shirls-y Krngt-r. litlyvt- Stl-rn. ltanna t'ratnt-r, Marilyn Stnith, Yanita liratllvy Tltirfi ruff: ,lnno Orltsnt-r, Varlntta Kaine-r. Margars-t Varlmn. Marla-nv Mulay. .luann Sw-liyyarn, lihntla Sitnnn, Ili-una Silvt-rhranfl, Aflt-lv Jnhnmn. ,lanv tlmultiian, Sm- l'ntlvr, Marlt-no Zalntrky, .lntlith Mt-lilruy, lliannt- Muir, l.innt-a Swanson. Dixie Willotnglihy, Mary lluuh-, Ki-nlyn lit-rtranfl. lit-tty llnllta, Patrivia Svhnnllt-. Ann ltaanv. Vtsralit- Ilirm-h. Martha litm-iila-rgn-t'. Manrt-vn Nt-lwn. Shirh-y Alt-xantlt-r Nm-nml 1-mr: .loannt-ttv 'l'hit-r, Sharon lfustt-r. Mary linylt-, ,lavqin-lyn llahtn. Ia-nite Murphy, llnrix l'ai'lla-mf. Zoo King. In-lmralt tiraivit-r, .lanif-tx K+-re-n. Arlt-nv ,lat-olnsnii, .luyre Hnytln-r. .lanit-v Miller. Mary .lm-rn. tlarnl Knlu-iisp:tt'uvi'. Varnl Shnltnan. .luAnn Artnistvatl, l'lh-anm' l'arlf liullmu rntr: Marsha Yann, Irvin- lit-i'loyx'. llianv liittvr. liarilyn Apply-tori, Panlint- Qninvi. Susan llranilw, llianv liolian. liarhara lim-, Marixarvt ' " ' ' -it' Pit-l t'arntt- Nlinknx I"ltsi-1-iiw 'l'lminpwi1, Mariatn Mart-flith Vaxkt-y', l.tn'rn-tta Piazza. lann-la lint-lc, Mary llanatin. latiilia . . .. LI COL AVENUE RE IDE CE, ORTH LI COL AVENUE RE IDE CE, TH Tu: 'rntfg Sharon liyron, linnna Wt-isa. Rohm-rta .lnhnsnn, .lntlith H1-lnnielt, Arlt-nv M'nlt'. Marian tirunlu-, Phyllis Iirvnni-tnan, Nant-y litlgar, Anita I Ahratnson, Sharon K'0pt-lantl, llonna Sam, llnnna llltillill. Alum' hklvniwka Nilfilt mu-: Miss l44uyyvl's, .lntlith llagzv. ltllt-anin' l'upnvfky, Ilarhara llarthvl, tiaylv lin-itkt-i'. lbnnna Johnwn, Marit-Ita llt-i'wvg:. llita Kraft, Phyllis Ilanse-n, lmatrirv Rnsst-ll, Martha llm-rflt, Sunmlra Pt-tt-rs, Kathryn llnppvl, .lf-am-ttv Stnith Fiflll 1-an-5 Sandra Parlin, Anita Nilnnns, Pt-tina Alla-n, ltarh-nv lit-rm-r, .lain-t Ilnyn-r. ltinrla llalt-. Marlt-nv llall, Varnl la-tniarrl, lit-lorvs Puwelvr. Sara Sttttilvhe-atn. Annt- liurnn-lt, Mary llarst, Varnl Yukav, Mary lim-rpg:-r. .lnannv lint-lc, Jnelu- Ut-hnan, Iilimla-tl: XVilsnn, Sim Sandi-rs l"UllI'HI rntr: Anne Yarlt-y, .lanvt llm-In-l, -lnyw Pt-rlin-n. Katltvrint- llnlrlla-rg. Patsy Dian, Mrx. llnnt. Aelrivnnt- lmfkuritz, linlwrta Iiif-litittnul, Hally Millvr, Itoxalinwl Nvyyinan, Alivia ltaihlt-, Nnrtna llat-rr, Luis l"i'n-4-tnaii, .lnrlith lit-rurt-n, Nina .lat-calm, 'l'ln-i'i-wa l.t-tmaril. .loyro Wvihstimn. tltiylt- Novak Thirtl row: liusatint- Natim-ritntii, llrt-ntla Vary-n. Aflrivntn- l'Ipxti-in. Atlvlaitlt- Vnrtix, l.anra llntnlwrt, Miriatn 'l'nruw, Anna Vipolla. Mary lianasik. Marjoriv Svluwarn, llonna ltakin. liarhara lirmxn. Saralw- Vnln-n, .lanix llnyt-r. .lnelith Znlwrtnan. Marvin t'i-nxlty, l'llainv Rim-ti, Patrit-ia tlunlfl. Anita Klitsky, lit-tty .lmn-s, Natalia- la-yy. ,Xnrlrvy Sztwu Sw-rnul row: Sandra Gut-tlnn, Sopliit- Sarlaa. Marilyn lim-lmyyiln. Marilyn Hiinlmni, .lnilith lit-waunlmywlti. .Ioan linttila. Rawlwllt- Vohan, liarltara Kc-vr, Marlinv Slit-vt-l. Phyllis Svhnltnan, llolniw-s Matlst-n. ltynn lh-ll, Kart-n Yanllm-n-n. lit-ttv Sinion liollnm mir: limalintl Vtmput-, Ann Mr'l"arlan-l. ,lntlith Vuln-n. lioxalit- Him-iiwasst-i-, Myrna liultl. Maxint- ltaltt-r. Marls-nv Mull. Panlvttt- Maxtnun, Patiivia ll l Jovco Kon-l, Varul Zin-lu-i-la-i'g, Maxayn Nishiinnra, - 4 nt mn t LIL Jam I vw-im, 32 0 U1fn'r'i,N 'lim wwf, .llzirilxn llniixlvx, .ww 'f ' 5 - mi-1', pun- ' ,- ,Lim Iii-mix, :ww pl-w.wilwn! linllum ruif g li:ii'lr:lr:i Iii-:if-in 1-uf'r'w,x,mmlmif ,wwf-11111 lwlli Sliinn, .wwifrl f-lulff'mvnl,- .Xlni',iol'iv Nunnx 4 MCKI LEY HALL Top rozfg '1'0l'l-'Sli lJ'Aniato, Putriria 'I're-ilrea, Janet Turnev, Nana ' Jes c-rsen H l, W' Q 3 p S , Pon ittenhorll. Dev Mason, Hole-n Chu-k, Xoon Hee Suk. Peggy llolieu. Carolyn Kunneker, Elaine liehling. Marnitn llill, Mary Peter, Carol lingh, Barbara Anstin, Marilyn Rains, Tiin Janniks Fourth run-: Barbara lialvs. Ularetta Lafferty. Jayne Miller. Dorothy Natho. Sarah Hofsas, liernive Shor, Lois NVi-In-r. Ruth Awv, Slmron Smith, Ravhpl Day. Sarah Robinson, Charlene- llinneim-yi-r. Estlivr Mai-lialvk, Shiv'- lvy Hawke-tt. Marx' Saiiuiionx. Ili-ttv llonss fl'liir1I rnux- Rox:-' Paliiian, Martha Kun.-kinnn. Marilyn Jones. Pntrif-ia Anderson Maiw' llvwiw Barbara Ks-ave Duro- th I' llllll Nl: y xr: . N. Til0lllRS. lilizahotll Shinn. Mnrjoriv Swanson, Marilyn Rnnsli-y, Sliirlvy Ili-rtii-lil, Uxiiwvl VVnlkvr, Jam- King Nfrmirl 7'0ll'.' Marilyn Ntvplie-nwn. Varol llif-k. Piitrizwin Montgronu-ry, I.inila Lynn-li, lCi1ll14'zll1l1rlu-ll. .livniim-Spaiilx-. Sandra Rayburn, Martha Coombe, Rosamund Ashwill, Charlotte Harrold, Patricia Goodman, Nancy McMil- len, Mary Beauchamp Bottom row: Alice Wiersema, .To Ann Thomas, Charlene Schull, Nada Chenoweish, Donna Tredrea, Laurel True- gnan, Gail Ely, Lois Bunting, Sydney Shearer, Mada Beauchamp Not an panel: Simone Drake, Dorothy Gidel lflflfw llulnllix lui wilful X un Inu Hr Inm ro Dorn 1 II rr f'l111ir1nr1ug llarlmrsi Ki-vln-i'. ' , f ' 'tx Q.-.fn 4 ww Louise Dmibe, Ruth Moals, Jo Swope, Juliet Matln-ny, Viola Anderson, Ranioua Anthony, Aulis Volt- , Flzuulia Lippert, Beverly Orsi, Peggy Mzmhu, Sandra Kellogg, Patricia Stickler, Glenda. Landers, Janet Grill, Connie Beclnarz, Pamela Shepherd, Roberta Contino, Martha Pletch, .To Ann Cuflworth Third row: Helen Jensen, Eleanor W'eller, Phyllis Siegert, Martha, Tillson. Nancy Augustus, Vivian Benedetti, Mary Fahrnkopf, Mary Eversole, Betty Gleason, Barbara WVitkovit0h, Marilyn Brusati, Carolyn Kolze, Joan Olson, Diane 'lx0Illf'hQff, Beverly Erlandson, Mary Moore, Charlene Presse. Second frrm-: Marilyn Lubbers, Jeanette Thornburgh, Roberta Kilanuwski, Lois Radtke, Dolores Skowron, Dora Craig, Sandra Thomas, Miss Hamilton, Joan Sipick, Barbara Keeler, Margaret Gilmore, Margot Bolton, Top row : llliirllll Slum-on llnraer. Frances Qugii G R P 'TQSVS 'A nhg- yr Vesr Agnos Lyons, .lainie Finley. lliauu 'nrllulr, ,at1'i41ia, lllawinzok, g'0N'91l Waikga lswrcelfrmmllrfizmiw M in . . M454 Qpamlja, 5 ixqkkiafblbekli Yni2ri?iisQMsnt1e1,le Lila Mmm M A ffllf i 607 East Daniel xr," .f.,..i,, hawiiinfl, W ' lrf'r1,vf11'r'r5 Illuruot Masks v- -ffM...un ww. X T21 f isa? if is if xiii F xi 1? nmlll 1' 1' PHILEA 404 East John Top roar: Nanvy Miller, Donna Kreitvr, Marietta Hamilton, Marjorie Hakvr. Shirloy La.11lvsu'l14-Y, Row K1-har! Roberta Fischer, Diane Deeg, Lenore Razuelow, Jumx Niuoleui, Jane Robb, lda. liuclcbuugh, Clara Lucker Carole Norris 1 Second row: Judith Nosek, Nancy Smith, Verna, Vogt, Fge Cunninghagal, Eunice Schaudt, -Grace Allen, Mrs. Mann, Margaret Larson, ,Norma Hilderbrand, Gladys jamie Helen srten, Kay Assy A Bottom row: Betty Goodin, Alice Brown, -Betsy Izlaws, Dale:-is Gregory, Gmrole Grant, Gas Mayer, Mariiyn Hil' dorbmnd, O1-5135 Byars, Loretta Zimmerman ' I j V, u ' ' . ' , liullom rout- AI2ll'gHl'l'f I1ill'hUll, vim' 1n'1'.vifI41rzt fijfrmwwf-7'up 1'n1f'.' I"ilj'4' fillllllilllllfllll, 1'n-urflinnlorg NIIIIHP Sfllillllll, ,w1'rr'lm1f,- Norma Ilil4lm'ln'aL11rl, f7'l'f1Nlll'4'I'j Sr:-vnu! ruzfy- 12r:1.rv A111-11, p1'1'.w'i1i1mlg Mrs. Munn, 11011.90 i 5 ,.. 6 r ' 1. 1 fx If G00 S X' ,f I 1? Z 1 5 S O S ' rf , - .wf Tap rmf: lflliznlwili Auxtin, iljlLll'll'lH, 1xl'lllSlI'0llg, Nzxiwy Willimnx 'I'vri'yl liusli, linnnie- 'l'i:lxl Imran Simi Nanry Kur-lin, llurlmru, Slizwkel, Kari-n lA0llllll0, Alwileln Svlli-rx. Annu llullmluy, Nunry Nloruu 'hlxu 4- 1 Tliirrl ruux' lmrlmrn Stevens, Marjorie Zlllhlvllltl, Nlnry Vcmpvr, Phyllis Haulrlis. lmvy Amir:-W, Sum an N1 nu 1 in lizmrly, Barbara Bailey. Amwtlv Gulrler, Saunvira W'ilv0x, Nlarilyn lA'Yl'l'Ulll. Nanvy Uulxlmgze. Nlaintt 'NIM' ll Nefrruml row: .luliu llulmr, Shirley Ross, llarrivt, Garlvkv, Limlx Alilridgv, Nlililre-cl Player. Mrs .xi aiux liurrus, lls-lvu Meyvrs, JoAnn Padgett, Gail Larson, Yung .la Puik, Alim- lh-ling Iiullum roar: Hwmulnlyn lluyes, Nanry Sliipp. Vnrolv Cmislvy, linrlmrn lbum-an, Murgnrc-t Nlurmi Xlirx Suv Sally liluvker, l'lVflll Nll8,l:l'k'l'. Palrivia llarm-5, Maxinv Ayrs-A .Ynl in purwl, Linvlu llawkins PRE BY H LL -105 lfalst -lolm fljllf'f'f'w lull l'1uf': ll4-ln-li Klum-iw. rfwvlimfin mI1'I.w-r, 'l'n-Vl'5l lnuli, l1'w1.vil1'r'1'g Nsinvlrn Svliulz. .vrvrrlirrlf :f,ln,,,y 1-,Hr I- .l4nAnn Pa1l15vlt, wwirzf f'If11:rm1ln,- Xlilflrvfl l'l3lf0'l'. lm-1' pr'm'l1l1'nl. 1 zirulyn lilll'l'llN, prr.vlflwf1I 1 fi E '2-!v7'FfE1rv'3:i ', MJ,-fffa,',ii:zs1' , i ,V . . , , . 1. 3.1, 'J N T ' A f ' 2' A i glggilfilifill fil l- liifwiifi fliilifffifw-Q1-FS N' fl -:':!s,1g,'1i'k 52 -1L4-I.sf'1f' - 'lvl'll':1QU'i:f'l'gl5if'L" affmlwllsfsfgffipii-F15-'fiwif-.A Vs? Lii:lf-:.iz,:iA1Ly,1-'-- 5 5' 44ai1ffLG13f5'ff ' - fr' fm? 1 if fl ai f .M .f M' A--i:.44V.,g,,.3i ,A I' "1 fi ' .Fling--1:as'ff5 "1.1' -' f . . .Hwy U ,lf ,ysq,i3yv3G55eq-in i n...:,- ,rag-4.,. .lvfq 324 Z: I l is 2 ! , a or L ,,,l, 14" if HER OOD LODGE Top muy- Sharon Zirlvex, Margery Macllachlan, Barbara Cole, Sharon Riddell, Joanne Carlson, Barbara Keougli, .loannv Prio, Joanne She-eliy, Dorothy Haran, Marilyn Ross, Judith Fleer, Barbara Freckelton, Janice Camp, Arleni- l'nllinnn, Donna Maddox Third row: Nnzannv Bergeron, Patricia Iiiiidhlad, Carol lioren, Diane Hansen, Stefania Steiner. Marlene Schopp, Patriria Volo, Margaret Petersen, Ellen Volkman, Donna Praw, Judith Dickinson, Nunn-y llomlley. Dorothy Vlianilre-rs, Nanny Davis, Carol Lan: Sm-rnzfl row: Jeannine Ray, Carol Mullen, Elizabeth Agrirnonti, Loretta Iialmo, Arla-ne l"itzgvrnl4l. lic-tty .lolmn fin, Mrs, Dornoff, Patricia Clover, Delores Smith, Isabell Mayoral, Nancy Dufour, Lindra Vallaly, Donna rxana. Bottom row: Marilyn Mann, Maria Kraft, Jennie Holmes, Carole Beckman, Thelma King, Nancy Lanier, Joan Wilson, Mary Mickev. Sue Keidd, Lorraine Haubold, Arlene Panek Not in panel: Marilyn Hilgert, Bevorly 0'Brien V J' iff' Ilj1i4'1'r.w7llwfl In rijflflg llUl'1'llIl lmlnm, rim- pl'wxillf'11l: lin-lip ,lolizuim-ii, p11wvf1Iv'fll.- Arlvm- l"ilz:1'l':1l4l. .wr'rr'I1lrlfq l'llll'xl-in 4'luvi-r, lf'rrr.vr11'r1',- Iivlurn-N Nlllllll, Nurirll vlfzlirmllrr , . 9 a l ily -vfav f " 'N'-rf-.....-,-.., Ujliczfm--Top 1'o11',- :NlHl'!2ll't'L llmwell, vmnn1:s.w1r': llnrlmru 7 Hzmzarll, X U :.kL ll. Svrvzmi mu' - l' vvlx ll ll'1rm-r 17I'l'NiI1l'llf 5 ,lunivv lim-ill, 1-iff' lfggigg p rrw i 41 4' nf .-hk , llnllom Vow: Mary l'1'is1nel1. Pflfljllillllf liara-11 Ke-lly, w'1'1'z'l11 rj! l A ' B han Barbara Fitzgerald Doris Williams, Nancy Lovejoy, Gloria Grubbe, Shirley Betz, Viola Top row: nxta oug , , Tallman, Joanne Miller, Mariann Nolta, Mary Carter, Verlene Bunning, Bernedine Gernon, Eleanor Berry Second row: Mardelle Krier, Janet Rutherford, Barbara Hazard, Karen Kelly, Evelyn Harner, Mrs. Minton, Janice Roeth Margaret Boswell, Mary Pristash, Nancy Marti wld Pl l ' 1 li Bottom row: Suean Hastings, Pauline Carter, Judy Olson, Lena Chang, Wanda Williams, Loretta 1 er, y S Younger, Joyce Lake TFQRD HO 4 . ,W ,,' 5512? ls f 2' Amf,'+Ma wi, r It , :Hifi - gfxpw, ' in we l , . . ., , ' l Qu 1' 9 xl, l 5 igkyl lf j gf' rg," .1 4 P, ' 2. 'QZQSF X? Yml1ino, ,wf-f'wf1Lrf1,- Mary l'ipm', fn'1l.wLz'1'1'g 31:4-1'1-kvx', .wfruml 'vim' pre,wi1Im1l X 1 1:1711-if,-.Q-7'H,, wwf Saxmlrn Huffman, Sliffflll cflfflirmrlvl: Amy Kathryn 1 I.uIlum, rrmx- Marian lluvif, prrwiflwrllg Malwia Marks, firsl W E COCA 909 West Illinois Iop row: Carol Zdlb ik SU' 1' L ev., , 4 5 huxxfbou, .lxleuu Tuttle, VUl'1l8.1iy1 Mubcrg, Nancy Hutchison, Eleanor Masters, Elizabeth- Sharp, Sandra Rhodes, laineAHol'mes - ' . - . Second raw: Jeanette Chang, Frances lge,'Mei Ying Chang, Betts, Sorrm, 'Amy' Butler, Harriet Albin, Gare! m Schrgrutzler, Barbara 13314, Ktygtta Sinks xGirn1Torru1aG1'a,s4 1f3iwil1ujGz'owe, 'Bemiah' Elaine Chang' V Bdfwywwff Na1wy Swlley Ko1fmw qJiaw is Marks.Mnrian Da1ia,AIxs- 'Hokwn, Maewker. Mary' f L ' P1nmAmy Ysanmu, G1fQfehen Sffiiwser 1 Q l . - I ' f DOH 1 1 0 1 mu nnxtanrm Pfltvrsbii, I .voviul 1'7i,ni1'1mmJ ifuolx n m iw we 1 rr ar if Xurvlia NI4'f1Ul'llllI'li, pr1',vif14'r1l,' fri N lxlwl 4 KH llliff Snmlrzm Aiiflvrxuli. Irrlnx- 1 1 fm! 4-Ifrlirnmn i J Top row: lilnuna Pippins, Mary Klass, Merry Stre-ycknians. Adrianne Nudelnian, Judith Gimple, Alive Robinson. Joan Campbell, Marguerite Verley, Carole Glsssman, Elfa Ozolins, Diane 'l'ete1', Karol Warren, Roberta Sonos, Doris Light, Rosemarie Daniel Third v'ou': Cheryl Mmthews, Arlene Samuel. Susan Lavine, Carol Zatkin, Florom-e Rauworth, Garda Link, Susan Stover, Diana, Moseley, Marie Kigexxraxle-li, Gail Roznak, Margaret Paffratli, Aslrie-une Berger, Rim Levey, Nancy Carlson, Sheila McMillan, Marcia Omiecinski Secoml row: Beverly Schlnaedick, Constance Peterson. Uarolyn Reeve, Sandra Anderson, Aurelia M1:C'ox'nii4'k, Auflrev Rivkin Mrs Stone Ann Rankin, Carol Cluuser, Elizabeth Oakwood liollom roll: ,,ll1l8.tyjRDsQ, Virginia Zac-hgo, Gram' l,ash-vie, Joanne- Olofson, Pmrivian llnlni, Sm- Nl-lif, Vai-ml Hinkle, Amr ,Hum Sn-4 Sandell, Mildred xcownblum, .1u.1m. W.-ni lm en pam: l enum banana, Bubararriam- 216 Gregory Q , ' ,I ravfk.-4, linllnm ruff llj1l:'1'1',x - Tap ,. K A 5 L l V If , ,. .. M I .5 51, 1 SMG ,. B NM fx in Q he 15 5 .J w Lb ' ruff ,- SIIHVOII Illlmulmv. .wwirll f'lfuir'mr In ' 1-xxx n Hu. ,wwf-wl1l1':f5 lflvl Slmglllzln. l1'f'u,wlrf'r' x Uzlrzl Klitvlmll. pl-r.vilIl'nl,' Nha-ilu .Xllmm ri . N111-ilu Hnlmxunl, fr'mhuu1n 11,l:'i,w'1 ARBOR ITE', PI E HALL lllfl Suntll Arbor lop ww , ll.:-pl Snuull. .llurzam-I lil-N-l. Rln-sm Davis, 'Vina fllfanlm, Ksxan-vm llisvux, Kay vlrrllmtrwlp Szinrlra Kmvnl xllil XIEll'vjUI'lt' Num-nl, Nlzl1'l::u'vl Slim-, ,loam Iilnl-ry, lilvzxlmr llr'l-uury, Kll.l't'll Fillinm-. Anita Hom-I, Slmrnn lhlwzlllm Xlnrznrnr Iinlulll--l K flffll nm lilrw liiwlzlvr, l'1':lm-Inv ll:-rlim-r l"llrlf-iw lmxlwun l'unil'l Nlllnivl l'llIx fll ' . . , l . . l . , - X, ,- ,41lnllnll, Xlnrvln llruxllxu. Ilvlvn Nav, llznulzx Xlnym-V, Nl:ll'::ll4-rllv Iinwpu--miwlx Xnlwx l.ilm1x l5'xrIl'1I"l Uliw-1' K'll'n-n l infllur .lllml N llnnll. lllllll .Xlvl'In1-Ill-rn..luan .Xrl-ml Jam- Slxlxlvr . In . Bottom 'rows Arlene Ntemler, Uianv l"'reexnan, Jayne liicllratlx, Sheila Solomon. Ehoila Allman, Gwendolyn Lalta. Mrs.Grixmell,Sa1'a Mitchell, lfllvv Skogman Barbara Kramer ludv Gorr Bevcrlv UBTKIHGI 1" l D' A , , , ,W L , , L- ', ,aro xez, Sha!-lene HQ:-witz Not pastel: vMadalx'n Vohen. Phvllis Dannells. Emilie Dawsqn, Lmlyie Elstelg, Kathleen Given, AMarilyn Gold merg, l arena. lwuwlrel, Maxme QJIOESIIIHU, Joanne Hahn, Phyllis Hauling, M8PIl5'Il Jams, Marlene Je-rol, Barbara Kuhn. Linda Light, Harlmra Pvrsky. .lammlelille Morey ,Mm Q A ,ugmv U, -M ,L ,MLM ,,... ..1,,,7 20" I 329 Top row: Gloria Hzwlnker, Xv0l'0ll8 Murphy, Knroii Rynlin, M1u',iui'io llay, Sarah liipmn, liarlizwzt lit-rucr, ,lane INlt'llt't-W, t'a.r0l St'llOUlll!liCllCl', Luis Plztym-r, Mellini. Cairlsoii, Alito Longo, Gail lillll.lll'01i0, l'llt-mini' XYhitl'0rzl, li1ll'lIill'H, Nt-sm-lrml r fI'lzir4l row: f,'UllStH.ll1'U Spn,1igviiiar'lu-1', Nliil'lt'llt5 llirstn-in, Jo Ann NVillimns, Mary Pit-tmfli, Nt'l'l't'flll'jlf Nnry Rulimii, Marilyn Skolilin, .loan Skoglnnrl, Faro! linutz. Luis Kurlrnovsliy, Dorutlly 1lkll'tC'I', ljiann Uuoli, lSzLx'lia1'al,'rrrw, lllliLl'lIliLiIl0 'l'ourvillv, Hhoilzi. R4-nniv. Palrivizi .lonvs Sfvolul row: Phyllis Stopvr, Syclt-ll Slmpiro, Phyllis Lovin, Vw-ily llazuien, .wwirrl vlfairmfzng Slmrun liraiy, tI'l'll-Vlll'lIl'j Mrs. 'l'ru,viS, Luis Ryan, przfxidvulg .lm-ui Y:iiilJerYli1-t, vim' prc,vif1cn,fgL Suzanne Altlioff, Judy liangillv, Marilyn llil?l1lll'1', .lutlith Pit-tsch Bottom row: Barbara ldwvrt, Gail Zvi lor, lilvrna Shurv, Joyvu Agi-ess Cntliorine Tiffiii Snmlra Iil'fJlllllU1'hl Carole Mailinko Judith Packnmn .low-c Pt I U, at . , . , , , . Q- ers, . une lIl0l'IlHlllll Not in panel: Diane Prentiss, Bernice Forgubon, Ann Kenwurwl, Carolyn Dumont, Yoruiin Grahain, .lunt-t Mantle RBOR UITEW , BIRCH H LL ARBOR UITE , CEDAR HALL 212 Gregory Drive Top rozw: NVilinn NV2il'llt'l', Atlrivnne Zahlvr, Arlrivunn- NVQ-iskopf, Ada Ross, Anna Lt-iinlnu-li. Shirley llnntzlrk, Vnroln XVillimns, Sul: llrown, Sully Sohnor, P1-Ltriria Gills-r, Hrm-9 llnhlien. liosalm- liuyrl, vlvaiiinv lillinlt, liarliaru Pnwlnk, lXlnrilyn Mills-r: Patrivia llillion, 'llllPl'l'Ml Kuxlfln-r Third row: lilimlu-Ili YY4m4llm-k, Nornin liilliugton. Susan liivlinrtlson, Pllvnliril' 'l'it-ktin. lbtnimi Glvasmi, liurlmru Morrison, Shirlvy Stiinport, Kath- vrim- Hallie-rler, Mary GllY'lll'lll'l', Mnrs:ni'm-t Hyrlon, llarlizu'u llnlullf liinrla, lit-ml:-k, t'nllt-vn Noi'inrty Stfrvmcl row: Nan:-y l'4-ttyponl, 'l'li4-rosa Stin:-, Patrit-in litinzv. .ln-an Stewart. lrvm- A1'IIlNll'flIlE', Mrs, YW-lls. .lam-t liindnvr, .lm-un lil:-Vonot-liiv, Sliaron Krielinku, Shirlt-3' Gurmliivr, .lnnit-v Sailvlvs. .le-an lmwis linllmn l'l7lf': .lv:1nniin- Ray, NHIIVX Rt-ynohls. t'ur0l li:il'n4-rn. Marjuriv Atkins. Mui'i1m1u- Nl:-vkv, li2lYl'l'll0 Young, Hlainc- lCl'Z1lllPl', 1'ur0l t'ritll+-lvouzli, Rosalie- R4101l0i', llonnzi S4-nring, Suzaiinm- Fink, llnrrit-t lit-ilm'livi4l, Yirziniai Naylor .Ynf in pflnfl: ll0l'0fllX lfrvy, Susan Voln-n. llnrilyn Nt'XYlrt'l'!'l'l' QPBUQ 415 Hi 3 Q2 'Z 'cv K A .ft , .KIHI gil Top rozrp .lam-t, SIOEIAIIHIII, ,loam lfarlvy. Santlra Rvyimltls, Prisl-illn lXlol11'. Liwtemlulyii Mrn'i'mi', 1Vilma NVartl, 1'at1'icia Liligxu-ll, lit-vt-1'ly Smock, lilaine Slllillliill, 1iEll1ll'j'll Iii-uwii, Mary llny, lilarta Monro, Ruth llaflln-i'. Maimlm Flllkvllllilll. Nsmry tllxmi Third I'1ll": Patricia Sliuuar. Marjorie 'llmtlmc-1'g', -lam-t lirilt, Katlivrllu- Bliss, 140l'l'Nlll0 Zrmlrwlxiaiii, .llxlt-iw Wright. f'aroly11 Smith, Loma Ilsinrivli, Anno Ijtwkt-i1rl0x'f, Varul Vox, Lois NVat01'm, f'1liLI'llll,1l' Novitz, lilizaln-tll lillttwfivlll, Mary Illia-kan. liolvt-1'ta Wallat-v Nvcoml row: llunna Nl:-Faiiiflliwli, All41l't'f' l'lsl1lc-mall, ll. limiatlim- P:n'kinsun. Nlllltj' Pilot. xfw-f-rlrrr31,- Mins 1"arris, 1x1ill'Lfll!'tlf NVU1-lc, pri-xi1I4'nl5 Irma f'efa.l0. 'Diff pr1wi4IwnI,- .luywv S1'1l2lt'fl'!', lf-wr1.vurr1-g Natalie NVnllt-ntim-, Nuuvy Wvllm. . ' " ' ' Bottom Row: Ilomm Slikolvr. .Tmly La-opolrl, Slmrun Nc-ills-r, Nurlyn l,evvl'a11r'4-, Nan Sllipman. .vm-iul t'l1r1i1'uz41n5 llvlwr-vs: Kurtz, llvo llovlu-l1lw1'i'y, Maxine Htavinx. Rita Katlin, Myra tiiiisln-11: Not in punvl: .lurlitli llt-inilm-5, Santlm llavrtmllt-. .loan 11lllIlt'l'. Kay llvllulyiw-. l'1il4-vii Nl1'XVillian1s, Rl2ll'jU1'l15 limvle-y ARBOR UITE , MAPLE HALL 218 Gregory Drive Iam-t lxlvt-ka XIl'gIlllHL llnllt-nlravk ARBOR UITE , YCAMORE HALL 111116 South Tlmirrl Twp mu. liarluara l5m'i.l1m-ft, Klan-ia llirig. Mary 1:0lIlIIlt'l'N. SiLlll1l'3. Boyur, lflaim- lluyt-i'. .lat-qui.-llzw liluwk. xIiII'Qj'llt'l'lf4' lfranlg, Nanvy Ziimm-rman. 1,lC'llt' ,lrnu-xt liarliam liuont-iz .lallivv liuna. .lsmn llllitillllll, Katliryii D'1lt'l'll, Ruth Putin-V. Pliyllix llvanlilin Tllirfl rnw: lfllt-it Aiuliw-5, Klarilgu XYt-rl:-xv, Narnia 1I01'l1lIlg, Nanny Hustml. lllartlia llamltrivlq, Kay lit-in-tlict. 151-tty S+-hull, Luis Sruluvitz, l'Ul'l'llIt' .Klum-cf, Jam- Liu, Nliirlt-5 l"i'a1iklin, Nantlra Spilzt-r, Ruth 1'1t'llllt'I'tl1l'lgt'l', Diane Svliliv Nffvrlml rnffy- liuym- liuuiw. l:'t'1lNr1rf'r': 1'1lll'I'll Stl-ill-lu. .ww'r1'Ir1r1f,- Phyllix ,lc-xx, xIuntlunl,s' lmnnl vlfrlilwflzl: llutli Rrmlil. 'Iliff' jll'l'S'l1Il'llfj gylvia. St-liuft-V, prmvitlzfzrlg Mrs, llnlliflay. Varul l'lkQti'uxn4 Nm-ml 1'lf1rirmr1u,- f'l1a1'luttv liixt. rlwlirily r'lmirn11m: Iluuna Kallv, .vr'l10l11f'Nllip I'fl!Iil'llllIllfJ lliamm- .Inuit-5 lfntlnnl ruff .- Blmlvliile- 'l'ultias. Surah '1vlll'lIt'l', Klary llmiglu-i'ty. llarrivt A1t'l'12l!ll1t'l'. Slivilai Vulm. llm-nv limi-, Anita Alltl0l'N0lI, 1:lll'1Hl.l'll Iiirkx Nu! in 1lIllll'l.' Marx' .ills-ix. t':u'uIf- In-pfmiall. Patti- lloran. liarlra1':1 tirmnlcv, Liaylo Hilgllllltl. Paula II1-llt-l'. liclim Krixt. ,Iill llc-xvin, Martha Sliinnv- Illll Xvilliillix Ptliitin Nllzllrmxli lllilll, Nlar ' Z . I ' ' i . wy: Ma.. H211 - ' Eff' - Q f 1 l Top rnux- llarlwara Paul, Mari Iilvnmla. Mvttu 'l'urlwi', Nlnrlenv llc-in. Ruth Nm-lwn, Marin Alnoruso. .loan llulin, Susan Davis. Marria Marvllello, Yini Mnrknrt. Nlurtlm Wnllvnwulwr. lim-Imru l,Pllt'lllDH.1'l'i, lilln-I llurflun. Lynn Vuvil, Ruth Wulf Tlfirrl rnu'.- Marilyn M4-Fall. Kivrzilnlim- Huron. Mary limi. Frnlxrvs Ss-aim. Kolmrta llulu-r. Hn-lon llonmlros. lim Starr, .lunivo l'lirlilmrn. Mara-ia Young, Nijolv .lasi-lien, Linda i'illl'llllHlI, Nunry Syl-howski, lieva Stone-, Hfirlmru Gillny, Diane'l'annenlnniil1, Wvnlly Zulu-ir New-vnu! row: Flrnilio 1'unning:lmm, .loan liner, Deanna, Afriuk, Vivian Petersmi, lrvaxurrwg Gnlrriolu Larlinuann, -Vf?f'TPllI'V':llj Mrs. Fmlcly. Sheila Keyes. presidvrnlg Marcia Pinfolzl, vim' prfsidenlg llynn Mansowit, xrwial rhuirmauq llinnv Glass. .lane Parks. Annette Roos Bottom row: Eleanor Rollins. Anna Kliuffre. .Ioan Kraft. freshman f1ftiL'iXPX': Vurillac-if Cliffurfl. Elise Sulnirk. Nancy Daniels. .lam-rl Fratia, Jenifer Moberley .Val in panel: Roberta. Rosenstvin. llnville Huffman. Patrir-in Dunn, Lois Ehrenfvlrl. Mary Hugtuvt, Mnija Ilan-is. Beverly Amornso, Loretta Glaser RBOR ITE , WALNUT HALL 332 '51- Q Top rnzv: Imllisv Yrrlkfturf. I'aIri4-in Xlvlin-1-mann, .Kumi lIvK4-rllam. tilurix. Ilnjq-xxxki. lim-h:nl':x li:-nm-1' Swami 1-ou .- Ruth Oram, Ann lin-flinutun. lZ:41'hu1'n liarnwtzllllu-. Pulrix-in. Allu-1-. Limlu Xloulu-I-V5. .Iuliu I".-lhls-lwm-11 lfutlnm ruuy- .loan Ilvarflllff. Vurul lbw-1wI111't', .wr-ml 1-lfrlhnum: 'X2IIill'l'illl'vIw1lliiIll1PYH. pl-1'.x-iflwnl Ibul-nlllm-u1'lmu lfn11.w'm1l 1 'f Iuhm tii ln ff , , 111111 'g . , x . I 'VNI1' man nzlrisffr N01 in jrantl: Varol Svhvwu. .em-l"'lrlf'ffAfl'1'11.v4r1'1'f' ALPHA HQU E 901 South Lincoln Top 1'mf'.- Nlnrtlm l'n1w--x. Jmlill, lla-xmnx, !'zu'nlyn Tullia. Hvm-lyn IilllbIil'4'l'Ilf. ,luditl1 iialwl, l"l'Zllll'l'N Iln.ndrm'k, lilvnnm' Slmok Nun-nm! rnffy- .M-all Kmxl. ,Imran Klml. lilimslu-tl: llibiyu, Ihmml Le-wir. Sonja Nlyq-rf, lialhryn Kyullu. Nllirh-y He-ipvr. VVilnm llullvxnlmvk liulfum ruff : fvillllillil lqvm, Suxnn Ilypxtut. lrwrr,v111'1'f',' t':u'uls- Ilnlm-sh, riff' 1ff'1',w'iflrnIg liau'!m1':l Huvk. pr'1wifI1'nlg livlilh 1,1'rf'Il1llI!, .wrfiul 1-lffrirmrm, H-rtruel l'HPl'i1'll, Pntrix-in S6'I'E1'llf . HM- gk. . X K ., r in In .,,, fr . w w Y N aszwmrifmi 4 4 -Wvrwsffmuhgs, , 'N-mw,,,,,,f1 5 y ,Am M .M : 9 inl rmfr: Janina XYuj1'iei-liowska, llarlmara lf'aii'lmirn, .lulin Laker, Carol Unnn ram! l'ul1': Sam Mm-Millsin, vlfrzplrziziq Sandra Wyss. .Iavqui-line Parks, Patricia Hill, Aly:-0 Ikwln, Mnrylynn Smulrin ' " ' " - "X - " sr1'r0la:'11-lrc't1Nll,r4'rj Svlvia .lavolg Mrs. Daninl, Mary Lilju., pre,-'irlentg Jacqueline lolfrmz, mfr: Arlvnu Jnlinwon. worm! rlffnlinum, Dfulmnn Iluiln, l , Jill-'l'S.I'0IlN, lmawr IlI!llLlljII?l'J Irene Nakanium GAMMA HO HARMO Y HO S lop ruff: 1'z1rnlyii lJl'l'sYlIl3liIl, Nirulv ll:irri:Nnn, llarrivt Ili-wliimxi. .Xmllw-y l'tt:1l. .izinei H1114-iifil-lil, 'FL'IllllliQ Solomon, Nilrlllil Fox, Uuryl Coyne, Rolicrta liuinliinn-r. .lrmliliv Krauss, Nlsirriai lh-Im, Szinllrai NVvitx, llnis .l:ili's', Si'LllIll'H Plingrst ww-nm! r1n",- Nluiw-ia Jzimimrii. lmllw nlrrllrlfuwg Iixtlim-r Hi-lmlnr. .w'lmI4lr.vl1ip l'lllIlVlHflIIj Nlimln Stl-nf-1-l, .w'f'r'M1r1'y,- lirilm fiolrlln-ruvr, 11'c'rl,S'rlrf1': Brenda liilinsky. pi-1-.wiflmllg Yi-ln lh-iliiw, ri:-If In-v.vi1lw11Iq Marilyn l1'1-iwliiiziii, ,vuriul vllrlirnzrrng Ailrivnnf- Smnnivr, flailing f'llfIll'1llflIIfj Mari-in Fligvlnmn, Uraro V111-vllyk lmllum row: Hail Arial-rniuii. 1'nrulo 'l':1kil'l'. llnnisi- XY4-islam-x'g:, lin-vvrloe Nilrhnll. Arlm-nv Zn-llor, .lnalitli Hllimn. iT2lK'llll4'li!N' Slmin M W . . . ,: ., . ,4,..s. 4 .J ' an 1 ' , 'S ,.,.,.,g, : ' - :' P .' W .M , 3 ,. ., 4 3 .0 , - "" Iliff' .E-5 K 55,2 'm f '-, " : K I f., 1 5 in V 11' . sw , .... 1: . -- Y 'sf , .... ' A ' mf W ' ., - img 5, ,ZA F1 ' 2,3 4 " V 5 ' - ffm" iff , mv' iv- ,- 'if YPSM 3, A, . 4. LL,. .gy iw -5,382 ' Q , 35 52. WMV , 1. 3 fi. 'A . wi f.. vez. -, W , ,h w x 1 MEI 515 we. ff f q'?9"" 3253-if' Q, gi! NP' f 'fig W fl 3. K wg :gf , M. M QTL. TQ-.. ML' ii i amggfg gi Q 'E L 54:55. Z 3 , . J. I I m, An . X nf may -4 .Q .Sig , X ,.., Q, . XZ X? if' X .asf ez' f fe , K , a s fn YK: V . . 5 N, k, Mary lim-l"l':1IvN. 1'u1'ulyn I"I4-millu. .Xlullv Sllvrlxlull. .Xl'I4'l14- XYulI', lilurin I.4-hm-r. llmwmllny llnrrif Mum-v. lxnl'--lx vlY2lXl0l', l':u-ul Kwrmirlv. Prix:-illu Imirwl. Kinil Sf-ilu-rl. 5l:rrjm'i4- WnlI'i'A 1':xrnI liflwzxxwis ly, Iw1r,w:1,r1'1-, Nunq Nlfliinmfy, .wwf f'lfv:if'mrlng Ruth llfrlslrlllu. l'f'm'lmf1l11 1ul1'i,w'rg llumll llzxvielxun. pff'.viflr'frl5 Nlnrilyn linl X x mm Xmlrvu llnihlv, .wr-in! wlfmrmun PRIQE CLUB 902 Collvgl- Court :.w', ": "X 'l . '. xm 1 fm Nnlllwizl ffunXwrullu:u4vl', l':llv'wis1 lslxlu, l,:1u-l'lw Nmxnlx, l'uIl'i1'iH lfiIlu'I'l .Nlurilyu Nwln-ilu-, Xl:vv'lIm WHIM Vlmu I'vx I'limn' Ili nu. MII11 1 l'Ix n11ufI1lrnln 1i14lx Hum M mul fn: lldm nh llauuxwxw M.1uv Xlglrk--W, Nl:1l'::ll'vX Klnxmx. lf!!-Xwm Iinmlil-M lilnlxzl llwiy-:gm-f INN! lllxm-1':u1iw zul'In:n-lm ltxlln-I' Xlllrzwlxn, I-nrlvmwx I 1 In l'wMvx:I:i1 I ffl! mf fm Mm I lx wx 4 Nw In-'m4-v 1-wufrmm, Xlsuvgvzm-am Ulm L. luH1-an II4.--nw L--. Xf'ffl1lyff Wu Msurwawvwlk In Xmw XX--:xx--1' r' 'f' prhwfwfl. N M n Hluxn ff f lumix Xlw 1:4 If 1 rf vm! l M41 I .ll Xmwm ww " e::4f:: www. A4-A '. l-'- - Xu! nf ,Huff W NMMA mmm 7 :f""Xf ""-' .4 Top I'lll"I Vivian .li-14-ulrwil, Ge-ralrlinr' Vulp, Vijn. Lis-pins, lmuiso Hylvostvlg M:1ryl'lwxv. llolurvs lirillitli, Stella Pagrulyw, lilurizi. Mmwin .N'w-mifi1'r111'.- .lulinnita llauivl Lois Iivi-rx Nluniva Q 11 ' "' ' ' ' , , I ,. . 1 i 1111 1 ill, Lllilllllrl llirlly, Aim-'ttu .ull1'1'lH', lzlaille Quint Iinftnm row: l"1'erl0l'i1'kz1 lil'JlllNw. Ninn Vullinx, .lanif-0 Sr'l1:4lln1an. .Ivan Flxjimllia. Xu! in puuwl: Gayle linmlin, .luliv lillin, 01:11 llivlmlr-liili, liulnwta lli'vsl0i'f, llrirrxtliy .luy 910 College Court 506 East Dunicl Trip row: Mary Irwin, Anna- Priw, Ruth iill'4'illl0l', 'l'l1i-inflow Kane-llos. Lalllw-l Bliulse-ri 7'lr"rl Will Nlsul la ' ll row: ,z 5' A 5'-2 . ura llefllvy. llli-Llll' Rlilrif-lm. lmnir-0 xYUU4ilJlll'j'. Palm-la Sulrkn. Palrivin llunlap, Yioll-I Tlllllllbikll, llizme- Mathis .N'1'r-mul ruff: Xunvy M1-l'Iv4-ry. 4'zu'ul Rowinnii. He-na lizmif-ri. Mrs. Kohl. .loam Mivlialx. l1r1'm'fIf'1:lg Axim-lai. Porez, ill-lon ll'illifuux, lilaulys llc-nlcv Iinllonz row: Mary linlrlu-Vt, Annu Karim-lim, Avak Phillips. Ji-'ilillvlfl' Ruth, Ruth Ellili-1', lioonorv lillNlHfNUll. Joan Fam 'Q 1 vB7'l1dT XXVI 9idil5'2D"ln4-L6 'l, x-. ., ., J, . , k 4, . 3444 W W 1 X- .ia gpm, , , V .,,,,. ., , . ,H mf l ' "lm, lpslf ,iff Q fl. 4 W l f 3 , f -1-3 Top row, Kenneth Wagner, Dean Sears, Max Wike, Dennis Hudson, David Tillenm, Edward Schmidt, David Hunsaker, Clifford Nelson, David O'Bryant, Robert Rogers, Kent Kelling, Jerry Warren, Kenneth Golan, Albert Day, James Degenford Fourth row: Ronald Draper, Roger Evans, John Mehrholz, Ronald Fickel, Norman Zanin, Robert Hanes, Harry Gates, VVilliam Gnstin, Lyndon Bell, Lloyd Allison, Ronald Wright, Joseph Long, Edward Werner, William Denhart, Philip McClure, Marshal Mabie Thi:-ri row: Robert, Smith. Gordon Iverson, John Birkey, XVarren James, Richard Angus, Mark Provision. Ronald Slonnogzer, Clinton Spivey, Robert Hagemeyer, David Goodman, Howmwl Gloaxon, Sam Kirk .Sczuomlf Wow: GQOYSB AJBIIXS, M8ul'i08 Jones. Kil-lmrrl Alln-ii, Vlmrlq-s Hfflllllllilll, ,lolin Ri-nttor, Plilwnrll Ashlvy. William Dunham, James Empg, Harold Plautz, Jerry Rival B'ottom,row:, Joel Holi, Cunard ants, Larry Lewis, Kent Francis, James Ton-ink, Rogvi- ll--ally, Slum-1 In-imp Max Schmidt, William --Cal-lock ' Not in pzmelz' Charles Wolven, Jack' Kin-lik Robert Drabik, William Pickle, Craig Webber, Billy Goodmon, Robert Lansford, Hobart Theilmunn, Ronnld amelberg, Homer Koop, Warren Gedstad 501 East Daniel 44 Active Chapters 0fIif'mwf7'up row: urr- ro1l.t.. , , , . mon, jrmzinr 11141115 xVR'l,l'l't'll .latin-Q. ru.wllinJl ullflirmrzn Rnllom row: Rolwrt llI1LI'C'Illl'j'l'l', junior rimng Kivlmrvl Ang fI'I'l1SlLI'l'V'f Ronald Sloiim-in-r, rvm-rnhlw flrrrny Blur " lslon, x4'n.irn' 4l1'11fL XV tll I' xml w'1':'1'I1l1'lf' X' l n 3:38 M., . xi. 2, W! u N fs H- fx, . 1, if Sage 'Mx K2 V- .,,..,. , X ,,., , ,LW . 5 X figfgjggh 5 V ,Ag f gggqg X ks' fix' . r y-1-sk , 'fV.12s22sf wg J -3i , gsz+t+fm Z, x . W ,gay 1 ilwfx' - 51 , - - ' A N .f, ,M,1.M'?wv,,,. A . 'f W 5? 'f kiwi: . A W ,ww 'W 7, iw , . D Q W Q ,M , , , iw, 3 Zi? f ' Q, ,,, Y T f 4 KA ,,., F W ff. W 4 eq I '-.,l ,,..3 A 23 A wfxfff' Q, , , Q X ' 9 X ,..' ,W Q lQ ....M. , .fig .5552 ,v'-v, A . ,.., Q' 5 f M 1 wax A K "v-HW , wi A af - w 1 ' any I5 s . , , .fs ff 5' 7 1, l . zg ijq Q W X. .k,A. i f in WM Q in , X f 5 N s K 9 .J lg: 9 J A f , ,A i y L ,, , , i-'f5f "Sf.s. .5125 " Q Q if I .ff ,Q at 1 1 . -. I , 'Y xi v' : f g V V f 5 .,.. . , . ,f "3 x C' .Zvi . ,X 'gf I x 4 44 . V V, 7 YI! K Me . .arf , 744' 5 fi3?':ia: 5255. K, 'N-W4 1' 9- fm K- .wg ,f-fp' V 9 5357f,'f . , Vi sw, 31.11 ,tk S . 'FV 'fill 51 ,Wx ,xi ,NL 43,441 wg: 3 . . , W , iv-ng, S, g, - W, .W ill-ll. lr1'r'N:'1lff1l.- .Xrli-ll Nvllur. .w'1'1'1'a'lr11'ff llnllnm rrw'.- lil-rmn -lm:-pli. l'NI'N1'l'J llaxviml Ibm-lifts-iii, If ALPHA EP ILO PI 302 East Gregory 70 Active Chapters Top row: Robert llorflrm, Nlivliaol Gurvoy, Peter YVeiss, Neil lllQll'll6l', li1'l'YlitTll SI'll3I'lQl', Steven Stern, Barry Xlfeiss. Alun Wimwr. Jerry lin-yer. .lm-:Inn llistivk, Norman llnskos, Kvnnetlx Davis, Harry l,l00flIllHJl, David limwm-, liuxsi-ll Davis, fllmrlx-s llrvsnur, Irwin Gross Thirrl row: liuln-rt Alwls, liar! fllirnstvin, John Davis. .lm-I Svgall, Allvn Fagx-I, lllnury .lose-pli, Jordan Bloom, l1HNVl'i'lli'0 Slmlnut, Stanley ll0r11, XYilli:mi lillilllllll. Nlalvin lim-rfrurl. Mivllavl livrz, Kula-rt Rom-11. fll'l'0illl' Pllrze, Lvl- Simon, Paul lmrnei' ,Second row: Edgar Levy, Robert Richman, Warren Lovins, Dave llolleb, Norton liarau, David Rosmistein, ' Elliott Zidell, Arlen Schor, Gerson Joseph, Robert Heller, Howard Narofsky, Richard Shapiro, Michael Kohn Bottom row: Richard Rosenberg, Alan Frbedman, Leslie Sussman, Ronald Feingold, Allan Mandell, Bernard Rosenbleom, Marvin Brustin, Morton Barnett, Michael Joss, Alan Balmer, Rebert Siriger, Jay Young , Not in WML: Jay Straus, Jack Ruth, R.qnp.14iiCfihm Herbsx-t'Mu e, ,Leonard Sgmow, lavia Kahn, Hn-Qld Er' lick, Hugh 0Ibur,,Rix:haz-wi Barke,'Fred,Wo1f, ylf, Maslvlngw-K6mg,'g 'ward Garcia I , " 1 . , . , - , - i N r lrjlif-1-law-7'fi,1 muy- Nnrtmi Ilnmii. wif-1' pnuviflf'nl,' Iilliutl fl , Q .5 1 """"I' K FY .sg 3-W? va w 2 2" 1 YQ? L Q J' 4? Q N? if Aj 4, W f 'F uni W 'gig W ,. M f ,, .,, f- Q ef , , A, 5 N y v wb. v g , 6 ,L as fm W ri: fi' sf M145 Ai' wr, , Oficfrx-Top 1'n'w.' Robert Shannon. I'l'l'0I'IIlll,,fI SI'l'l'l'flLl"ll Thonms Mivklns, zr0l'rr',vprm1Iil1y .w'1'rz'lur.1fg .lnsvpll Glasx house mrlnuyfrf' ' IH Alhl-rl lfinrlulnl, r'0m,mi.vx1u'q .lohn Fury. pr'z'.vi vim' p1'0Nirl1'11Ig Jon Guvton, fI'l'IlNlll' liollom mr. ALPHA KAPPA LAMBD 401 East Daniel 14 Active Chapters 31" f. 93, . .X-7 ma: Y l , fu Top row: Thomas Griffith, Carl Hinrivhs, John Matthews, Richard Lacquement, George Sanders, Stanley Fritz, William Bohn, Charles Zartman, Larry Hill, Joseph Glass, Thomas Reeder, Richard Schwarzlose, Gerry Gra- ham Third from: Kenneth Majerc-hin, Robert Edwards, .Tamos Baylvs, Jack Beaupre, William Pritcliarll, James Felten. William M1-Mullen, Fred Kurth, YVilliarn Corley, Carl Esslingor, Rivhard Bauer, John Ihrig, William Abell, Robert Gi? . 3acanG?'uraw:.D.a1'gog Johnson, Robert Shannon, Albert Fincham, John Lane, John Cory, Thomas Mieklos, Jon , - . hymn, Vi slaps ' . f Blue, David Daw, John 0181" ,G6P2'S48:GODdQH, Robert Wayfmam, Max Knairim, Barry Amir V .f K ,",' , i ' 5 i,,n l ill, 41 iiil 'iiri , f , 1'i E35 : ' 3 fs 4 i , fff1i1'I'!'N"Tfljl ro1f'.- Marion Smith, twrllflff 1rwf-lf:IwI,- lhtnntx 'l'oi'kt-, fifllf fnwmhwl' of lmrrrrl lnllum ww: How Potting ffurllfu f'lr'r1.',- Satmlfulwt I"ni'mnIl, ifwirllfu r'.vlnmll1n'5 Nlatrvin iiilIilitlll'!, worllffl fl-N'-wf'i1ll1 Ton rom: John Doolen Jack Mentlelxon, Ronald Pi0fl'0XX'Slii,-JSLIIIPS lilome, Paul Ehrlich, Richard HIIH'it'k, Earl I , Wartlrnxn. Gordon Pie-rt-e. Arthur Py. Robert W1rt.h, Xhllimn Gaul, John Kitazaki Thin! row: Prof. Dzivm- Lindsay, John Replinger, James Kurtz, XVu1t,t-1' Slnipgilmm, Nifilliarn Larson, Joseph 1.4-- gat, Iwotmrd Peterson, Jark Tinker, Joseph Pappaiiarrlo, Anthony Homivolonm, Antoni Szyszkowski, Carlton Dvwolif Sw-onfl row: Prof. Alan Laing, Robert. Link, Prof, Frank Ls-we-In-1', 'Fhonnts Torku. Marvin Ihunhurg, Marion Smith, Sanrlforml Furnmn. Ross P0f,fl'l', XVil1imn Davis, Prof. Vyrns Pninwr. Prof, Olaf Fjoldv, Ralph Lim- linlfom 1-nw: John Vzlnrlevlvlolen, John Pavlovich, Rohm-t l'illLZ't'ikt', Ulmrlvs Wirth, Rif-hard 'l'atvr, ilnrry lit-th-y. John liiulxsmia, 1ia1'0ld,,I?ec:hlshu11i, Uiark Lofgi-on -' 4 N02 Zhi Pdfiidl: KYBQQI fiagieggfjghg Uhallzis, Hohvrl l'rm'tt1r, lil:-hnrfl llz11:uv, tilt-n Ixtlilrs I b, A vb 1 ,h I V.VV, .rrhx , .V . , .V VV V I 'P:g,gX,'. ' ' L ' - Atl.,PI-I RHO f I HI 1108 South First 7 Actin- Chapters Y i A iw GAA V - 1 N62 1 QW is v V5 9' ,Z . L Y flQ , N KY af rg I' t' 3 'W Q f i f' '? 5 5' S N , 'Q 5 , Q ,Q i ,V 6 G1 A 5 mfg JH M "W-vii Q- N , 14 Top row: Michael Negley, Teddy Smith, George Baker, Charles l3arl.holoxnew, lVillia,u1 Mnther, Glonn Skaggs, iohng Donohue, Peter Evanson, Richard Koffarnus, George Cameron, Robert Salerno, Eton Wagner, Roger errin l"ou'rH1, row: John Brinker, YVillia1n Dietrich, Fredric Freearl-1, Donald Pierre. James 1V1CC01'IlllCli, James Pitcher, Kenneth Schwab Fuhrer Dickcv, James Clayberg, Robert Allison, Pnnl lllanke, Bruce Burgess, Kent Iilllllllll, ' IJ, "dl W rd! , Gordon l3run1field,'James Hnyler, Harold Collins mx a e Third 'rozlu YValter Browning, Allan Brown. Thomas XVhlSlOIl, Brnve llomlgrws. .Tohn Glezen, David lmrry. George llnlmrls, Flrlrlie Smith, Jack Jordan. XVillinm Altonlwrgror. llowau-ll llzmflnn 580017-d ww: JQIIHQS Flint, Gary Koftkxuup, Benny llurkvtl. Ric-limwl Allimn. lillllillli lim-neon, Iirm-el llanmn, Riahard Walbanm, Peter Fernandes, Jerr Zurhorxt, William White Bottom -raw: 'Louis Jones, Darrel-Duncan, Thomas Anderson, James Simon, 'flwmas llart, K--in All-ll-N, lmvifl Koehler, Kenneth Kruml, John Monroe Not im, panal: Charles Schrader, Rodney Hanson, William Naumsnn, James Bargar, Forrest Buchtel, William Carlson ' . 1101 VVest Pennsylvania 116 Active Chapters lljfi1'1'rsf'-Top roll-5 .lulm Hlozen, 1201130 IIIIIIIIUIVTQ livlrlie Smith, rrmllingf 1'llr1iVnfung Ihirold Willins, lr1'usm'r'rg llonallll l'ivl'1'e, 14'm'llf.l1 .w-rilu' . . , linllmn 3 ,nf iffy ff' 'ee wi rnzff llru:-v Rmlm-rs. lf-nrllfjf flfrrjrlumg lmvul l,:1l'ry. UV? rflzlu lllllNfl'I'Q 194-o1'uv liJllit'l'. 11'm'lllyf ,N'l'IllIllI', 'iff f' A - 1+ lil? 5-131' ,yvn .,x,Qi-ixfgs .nl 'ifi...iiniiL ,,. , , i Ltlgg, -. fi 1 1 zlrnlg llr-lln-rt Ixallwllvlvr. I'llN1liI1flI'llIlfI'lllIl7l 806 South Fifth 6 Active Chapters llyif-w'.w'g1'o11 rou': Kulmri Monsell, plcliffr' 1lrl'11i,vr'rg WVil1izul1 Ks-vl, Nz'z7l'1'llLI'j1g VVilliam Iillnto, viva prfnviflrfnl llolinm ru1f'.- 1"y'f-411-1'ivIc llcwlmcl, fl'l'llNllI'l'I'f Elflun Ahm-1: ylrcxi- QQQ ffm eg-' J , " Q I il. . Q' 3 1 3,511 9' r Q hi Ngizr 'QED' A Top row: Ernest Karner, Robert Sudbring, James Moycr, .lohn Knoclle, John Dodge, Carl Strauss, Loren Stonckl-l, Leonard Liss. Robert Cochran Secrmd row: Delbert Karmeier, Robert Mansell, William Keel, Eldon Ahuar, Mrs. Hardesty, Frederick Goebel, William Bmxte, Robert Johnson Bottogs row: Merle Aukamp, Robert Thornberry, David Scheiter, Thomas Wagoner, Donald Sommerfeld, Charles ayer , Not hav : Raymond Wolf, -Donald B,ianiung,lE1xion Mattiek, Ronald Bollinger, Clyde Runge, . A QA'7 T01 um humid Hess hcorgo liallati, Paul bhlenlmp Ntvpluu hath I nh fl lx vlh her hl ,x Rom Nlerull, Roiwlt llendolsou Alfred l'1'lnmcknx lmlmld Xhun ihmlex 0 rx 11 lxmnt mu lnlwl Nilllllllll bnuth, l,awx1oI11'u Galmn. 0 ul u 101 + 1 x sxxm ml mu Rumen Hunt mms llorrl. John Allsn Donn' ' llmmm K A Rm llmllss IQOJIIIH 1, Ra wh Nlsurw K 1 us, Key PiftlllRll. Iznmx Iuth l0IlXflN Ann umm -1 unmx lllfll Ilmlmu IIIUIIIUSOII Nmnnrl mn lun MIIIXPIN IHIIQS Gale, Iinhxln vue x A N but lxuhnrf hum , ek I sun X1 mm Wmxsyth. 'Vhomas Sr mutt Nlnun luln pn fm, ,UU 1 .laxuon, August vviS!l0rkj llnmld 1 . ul 1 Gustafson, James Mzcchell Byron Harman, mm! lhwm I l 1 H I Graham hot m panel Donald Ohl Charles Hube e, ugm 202 East Dfmul 97 An hu Ch mtvrs is 1 1? -2, 'fM,,kf:J,1gQff,.e .L, X im + g uys, Q R v ,ix ui iw Aww Avg JG ff Q 5 . K Ki' .4 4 'N ji, vig ,gn I QL , J 1 ' 348 - 4 Qi"-T A 'E 'sf f ' 1 ffw " 1f- g ' . Q XR ,Q 5,1 ,. r .1 ,gm X 1 . P I ., , , if . V- - 'rf Sw-xy -,'L?, .. , iv' ' A ' 'Z A A -ZAL fi 'Y gg- is f Q A g V ,,.:3' " "" , A 5, 73 A xiii 1 4. E W 5 ' 4, if A. I ty I. W 5 ..,x : V y A fi lx .Q Q A K' . - sv it ' T K N S Y 'i z Q , Xf 'igfffg V . X V hJ 'mf " X gigs 5 3. QA, A an , :W , Nw A . 1 5 Q 1 I 14 f ' K fl w K, l i J 1 ' ' ' V ALI, ,QV Q - , X' i fi g' if ' in A. 'Y L 'Q X X V 4 Q9 if TN K . 7z,,.. A My 7 ,, , I 37. , K ' I ' 1 Q .1 f -v'Af -"'- .f.f- f ff f L' K' 'X T : ' , , ' , V I ,,V.,VFf 44" t K 1 .QM f L tw :Q ,.:V . 4 ff ' 2 X2 2 fs ' 'mx , . 4. 4 xg g R 'N ' Lhirl i R b rt Ta lor Stephen Custer Qavre Anderoen, Ronnie Tolliver, Top row: Leo Bradley, Richard I ughes, 0 e y , . , . h , ,. , James VVeuver, John Holmstrand, Robert Hanson, Warren Lisec, Kenneth Goodwin, Lowell McNa,ught, llonald Todosichuk, Lee Smith, John Clark Third Tow: Dan Godeke, Joseph Fitzpatrick, Richard Ascher, John Pike, Roger Vlfarmbir, Stephen Shepherd. Robert Iieusure, James Larson, Donald Eckert, Dennis Sjostrom, Howard Cochran, Rodney Nilsson, John Campbell, Joel Thrawl, Kenton XVilliams Second row: James Peterson, James Christiansen, Raymond Zeller, Henry Schmitt, Anthony Lekas, Salvatore Grisaffe, James Anderson, Harris Howeler, Ronald Francis, Alan Cole J Sullivan. lll-1-lmrt Lund. John Forsyth, Koliort ITl'B,il1if'li, llolloni rmr: Norman Erickson, Wilbur Conltns, amos J, C. Rogers, David Hutson U V Not in panel: John Fosha, Paul Gambino, Lawrence Hopkins, Robert king. Willmorw Hastings, Arthur iil'HSlll'l', ' "'mig"5 Christian Wold 3,1 831, 'E Q' e.. - 9 - ' H .yn M, S 912 South Second 26 Active Chapters OFioersfT0p Voir: Antliony In-kan. rim' prfwiflwnl, Sulxntm-v Hi'im2iIl+-, pr4'Nirlr'nlq ,lztnn-a Amin-l'woii. I1'r'a.v1lr1'i' . liollom 1'mf'.- Ronald Fmnvis, .wrwiul l'flIlil'lHlIIl,' llnri-ix llowv lor, I'llNIlilIjl r'liuirmrlnq llvnry Svluuitt. Nl'I'7'f',f , v'S'W "f-vma swf? I V - ff " f l -0 - -, iw. 1. .1-ij' X m e ' M "f 'r?n -f"lx,, 'il-' r if-,i , , -15519 ffiiifff 5 :N - 1 Mises? f 9 ff L QE VL, ' Iinlfnm rm1'.- .lzimi-s l'airi', fW'I'fl1'llIlf HL lII'lNNj ,w'1'f':'l1Ir:f-' llulu-TI Ilmllmw, 1-rn'1v'.w7xrinflivlyr DELTA CHI 1111 South First 44 Active Chapters Top rnzff: Warner Be-cknell, Frederick Koliout, Jay Knapp. Gregory Jordan, Xvilillllll Shaw, Richard Chenoweth, llc-nry llusnian, XVillimn HuFfman, Kaye Schneider, Richard Genovese Third rniwg Runalil Huw:-, Ronald Flnytoii, Paul Swanson, James Gaebe, Carl Hoover, Robert Benbow, Robert YVeslin. lmviil Siiyilvr, William Lyon, Larry ilauxrnzinii, Alexander Birgerson, Gerald Johnson, Louis HQ-'ElI'1iNit'41 Nfrniifl min- Rmlgvi- Juliiimii. linyiimnfl lluri-lli, iii-rzilil Vlark. l'wl'JlllliilIl lirnili-fm, John 'l'ing:loIT'. .lziines Farr, Allii-rt Ii0l'4'l1Z, liiiazvm- I'rzunln, XYilliain Korlpus, Karim-tli lim-l, Kolri-rl Wilmii, Julin l"ni'i'uw, Hnlii-rt Mislivv, Donald Wuuilwurd Botiom row: Kenneth Lay, John Williams, John Mount, David Dearie, Arthur Bapnski, Patrick Sheehan, Wayne Rnckner, William Burk, James Lichtenwalter, Gerald Unks, James Pieri, illiam Bean Not in panel: John Bnssjager, Robert Goodman, Donald Hellerman, Charles Hoover, John Huck, Frederick Lin- ' oieome, James Lyons, Robert Magnusson, John McG'regnr, Ronald Mosetich, William Steinhort, Donald Tonry, Larry Wilbur-n, Robert Williams, Charles Wolfe A ' A fl1l'fI'PI'S'TlI1l :wwf NVillin1n Knrlnis, iiirwf 17l'I'SlIf0Ilfj Eugene 'illlllIl, ,m'r'.vi1I1'nfg Kl'll!l0lil Ilunl, lr:-1murr'r A lbvrt Lorenz, sr' 1- 7'l'lfl ry 351 Top T0'll': YViIlia1n Sohaski, Michael Vamglum. Clark Cogswell. Donald Lyddon, Gs-ne Qnernmnn, Nvilllfllll Harry man, Richard Koshel, Robert, Johnson, Edward Lieskv, llonghis Rim-liarzlson, Thomas Kane N1'1'11111L row: VValter liehln, Mark Mvlbonnlrl, VVillian1 S1-lnwll. William F11-litz, Mrs. Orton, Jackson Kumcl, Gary Newtson, JRIIIBS Hobart, John Mulholland, Joseph Tonwi 111111111111 1-1111,-: William Everds, l'1!ll'l Fell, Larry Kinsella, Gary Devine, S11-plwn Shoenmker, Jmnes Homlley, Charles lmlirun, Thomas Iic-ster, Harry Lewis N111 in 7111111111 Willizun Pearro, Gerald Ainsworth, William Nvwton, lC1lwa1-fl Sahel, Ronald Howell. Alun Holvs-r son, liir-lmrrl Dieterich, Jzuuf-S Cavin 1 i . '1 , , , ,X Slum .XY 902 South Second 52 Active Chapters Giccrk-4Tair iEdwdrei iybiekka. Mflfriaiitrmo-11: 'VVHQ' ' ' null l1111w11-11- Xxtllihllll l"1'm-nlv p11'v1'1l1'11l- 4'l1'nrl1w Imin S1-li I.nxxl'im-. f111'11lI11 1l1l1'11v1'1': Klzxrlx Xl1'lMl1:il1l. 1'111'11w1111111l111!' NM. ., .I 11111111 li11ll11111 1-11117 .l11xvpli'I'41lxl1'I. 1'11.vl1111111-711111-1111111. .1111-lwmm Ixnml 1'i1'1' 111-125 352 nf 1 1 rl :rim iuxx fl lf nm , 4. -I ,, ': Q., , 1.008 South Fourth 16 Active Chapters :nil if A wi- ' lx -ai -, , if Twp row: 'l'liuin:n Svlili-iwtiwziu, V1-tl-1' Wulf. liuy lim-rn, William Wruvk, Julm Fixnwr, Dunalfl Nveihl, Douglas Wzillafw- 1'll1ll'll'N l"v'iiiQ li'1l ili Nl'll'lIl Will' V Y ' . . , . , . I . .,. . Him llkv. ,uiifurrl Xrxungg. ,Inlm lltfvlll, Kolwrt NV:-ill Thi:-fl ru1f': .lmnallmn l"Imvn-rs. Dmialil .Xiulm-rmli. Kl4'l1a.l'1l Alllllllx Stsinli-y Xvifllllx Lows-ll lllim-, Wilbur Knutson. .ltlllll li:u'l:liul. .lzumw linllsxllzlu-i'. Juhii l'l!llIN'll'l'. Jon Kim-. PL-If-1' 'l'1':u'm-1-, Kohl-rl lli-mlm-l. William liliiiisvy. Bxuilfurd D5-lxcxuuu Secandv row: David Delvlartelaere, John Domanus, Donald Garland, Rodney Wallace, Wayne G!-uben, Steve Wutzke, Edwin Snow, John Freeberg Bottom row: Guy Fritz, Jerry Stella, Clifford Brouk, Jerome Bachuatti, Robert Bauer, Myron Carpentex-, Robert - Tripp, Eugene Hill Not in panel: Wiliiam Spealmnn, James Wallace 353 fljlifww Twp r'u1f'.- Wzsltvr XY0lllNYlll'lll, .wryfwrlnlkrzf-rrrmxg .lzum-N llarlliwr, .wvirll f'ln1irn1r1ng llzxlpli .XIII-li, 1lI't'-Qlflflllf lin llriil-, wr-r'r'Irl1'f1 lnllnm rung' Klzlrinn liullor. fl-wr,v:rr1-rg ln-on l"lrsy'w-lillvll, lin '4 l Cin rilh Richard q1lUOIl1!'lkf'1' Robert NVills0n, Valentine Top row: Raymond Pliflllhll, Frank Gelxeck, ltan ey 1 g' - , - l , Klunk, Edwin Matney, Jamws Holtz, Paul Thistlethwaite, Joseph Sc-lxulvr-r, Vliarles ii'ilrfi'ie1l, Rir'lia,1'rl li1'l-LIUPT, Gustavis Sample, Keith Seward, Thoxnas Mullns Second row: Frank Gunderson, VValter xv8l!lWll!'IH, Leon Florsvliuelz, ,Tnnws Gzirdm-r, Allmvrl Tillnianl, Ralph Allen, Marion Butler, Lee Boye. George NVe-ith. R0lJC5Ytf'0lTl1YlL1l, Tliornzls NVliitten Bottom. rom: Gary Wieting, George VVa1ker, Conrad Nieann, 'l1ll0IllH,S Stirling, Leslie Miller, YVillinni Salturwhite, Robert llovlm, John Brussiti, Louis Antonelli, Vlfalte Plus-lps N, .Vol in Panel: Nils Bjerg, Edward Iireece, Lee Bridgnmn, 1':lHlQl' Gnllviati, Im-ry Hunt, Rim-hnrfl Tlanmflvn, f'lmrll-N v Lausdeu, Rbbert Lind, Emerson lllooro, Robort Pinnow, llnvill Rsitlijv. Nil-lml'rl Vziiiw-, NUFIIIZIII Zin-rlw, Wil- 55? liam Burke, Lloyd Byerhof, Robert Fusinati AEIITM I liek ' 106 East Dunivl 80 Active Chapters l,7.,.'. , 354 nt, mm' prvxulwnl W -,.. DELTA ICMA PI 407 East Daniel 86 Active Chapters Top row: John Bongs, Paul Sehlake, David Carlson, Robert Moyst, Thomas R h ot geb, David Muzzy, Harold Pehlke, Lester Riddle Second 'Q-ow: Harold Harris, Michael Taras,,Rona1d Flager, Michael Bpafford, Richard MGCWBD011, Daniel Hazen, Kenneth Hudson, William Klagaroth V . V. , V V , - - Bottom Lsxmmee Johnson, 5 mph WiHiamfB1:g:h, Schneider, manila. f,fffI'f'!'N'1TIl17 7'O1f': XVilliam Klaproth, sec1'ntary,- Robert Moy- liollmn rrmu- Paul Svhlakv, f1'I'llNll'i'l?l',' Mivhaol 'I'araS, presi- flfwlg 111011188 Rotllgelx, ,vmzior virvrf 1ll't"NilI-l'!lf f ?'?'y5X 4 hh Q ,yi 'D H gr uf 1 - 4 In ,Ql, , ' n 'Jatgiltwmf 4 ' R ln- :ins VN ...SZ 'B , ,1 -x, 1, 'L 3 ., 1' ago ' g, ,, , .il , , , 1-1 f - N ,il,-,: A,i,ll:.,l,.fw.M,-wg . :MV 5 I K1 ' Fl l IJ lml Tholllas llnll Ricllflrd Ymclllle-s'el' Ricllard Tap row: John Laux. ,Tallies Stiles, Peter em, .1 war: e l gf. s , - V , lmlliol. Paul 1XllH.lllS, Vfillialll Jagoe, C19lIllif'0l'l0lL, JHIIIPS Uvik, '1'Pl'l'Pll1'0 Unllley, John A1l'xvllll'll'1'. Hurry Kavvtns, Ricllarrl KPHRT Third rnw: Ri:-hard VVigllt, Fred Vlfarrick, John Jones, Mark Posts-llo, Robe-1-t Salam, Tll1Illl8S'SXX'll'iPS, 1gQi'lHll'i1 Rin-llaiwls, Roy llltllyre, Gerald 0'Neill, Alan Zvngel, l5l'lll'l-3 Rll'H,IIl, liQ'llll0fll lslle-l, Dale Flal-ll Sevoml row: VVillinln Bowllelt, Dick Me-rllar, Rohm-rt Rnllkille, Verlu l:k'Sltlli, lJllml+e Kexslvr, NVHXIIG Mal'tllnl0l', .Ialllus XVllitnlaw, lillfhllfd Renfro, David Lallflralll, Rolmld Di-lllpsl-y Itufimn 1'o1f': Donald Mitlflli-rl. lh'u0e Duff, Ellis Lovell, Jollll IA'Kt'llIl'l'9. Roll:-rt fNlllKil'I'.iHlllllllPl l':lllull. llllwrollu Muon Wu nc Bennett, Kent 1l0lN0ll lifllllllli Ill-ilm-rutll N08 in pdflielff i'I'Bd8l'i6kLfMBYb8!'S', Albel-t itlasse, NYill.iul.ll Sillil-lc. llolll-rt Iigum-Vs. Alllfllll Nlzlulll-I. l'1-lvl' llillhlil. Richard? Harvey, Lloyd Gadau, Clark Butts 'il ? fi i ' ..... ,flfllflw ,, .,, . ,, e- gy it 4 302 East 101111 86 Active- Cllzlptc-rs j2y':,M-' ,M-M.w.ll,.4fl.,,Ll,:l:wl-,ff ff 1 V in W wv,,lw-f55g,g: ,iguk .W .,,i. , iw -Xml A , , M f X , Q, if 5 If 1, ul r , . , ll 1 1 1 lr Hlt'llllI'll He-llfl'1l. .w'ryn'unl :ll urnmq Y4-rlv lil-wllll. Irwin' lll'l'7'.' NYilli:llll Sillil-li. 1-fm' lllvuwiflfflll Ilnllum rnwg llllilllt' K1'mlvi', f'orrr,vl11rHlinf! .vr'r'l'1'l1l1'1fg XXZIYIII' . I . ' . ' ' xllll'lll?ll4'l'. l1r':uwImll,- lilllN'l'l llzllllilllv, yufnlf' QKR ,YT-ET! 3545? 1-S-' vf- M ,N Q N' 2531 f 1, QTQZM W' YAG N W 7' '52 4? 5 f Fl I N' L3 in it l fIjIif'1'1-,vi-7'ul1 ruff: Nll'Yl'll Sll'Ull, ,i'l'IlNII" :lwnf .. A 111, lnlllllll l ulfl .w'f-f-wIf11'ff.- RIIXIUII 'l'uvlu-r, ph-flgn' mrzxlffr Iiullnm :mfg .luv iliilin. 1'l1'r p1'f'.wirl1'lfl,- .lun-lvl: lixinf pus: DELTA UP ILO Top rmf: Rivlnanl Winton. llvnry Lang, lionnlcl lliillldllll, James Slmtliff. Alun Fork. Nll'll0l2i1Sl,Pl'l'0llgl1, Thomax lil-vs, lllen Aulrle. Krrln-rt l,arl-111-4-, lionalrl Anulv. Harry Kellogg, Thomas S1'h04'll, I'Ia1'1wst Snyder, XVillinn1 llolluway Fuzlrllf 1-uwf XVHXIIU Rntlnzwlr. llnnalll Ilisvnlmy. 'IH-rry Pritvl1:u'1l. 'l'llUllliiS V1-illu,.lu1m-s Klillv. Paul Hvlmle, George Swift. llarry .-Xrurlt. Ste-wart 'l'rimlrlv. .lulm llill, V4-ril Slrzulley. .lulm lbilplmll-4 linlu-rl lirunwn. llmllll-y .lolnv wn, Sllllvllll 'l'r0ttvr. Nic-lmv'-l Yivl'vu:: 1'l1.inL raw: Robert Litvau, lie1'bu1'Lliudmu11 Riclmrsl llugvn Kuxtun 'I'uvlu-r Nt YI l I l l' ' I . , , .L , . on-ll . ru 1. ,mc-pl xumx, iarlmm Ladd, Joe Giiin, Barton Mes, s, Ruger Fitz-Gerald George Mead Second ww: Ronald M mxssen, qllfagne Gttosoix, Julimls Manga, Patrick Dandy, Henry Dralle, Larry Ki:-ts, Jaw obus'Beugel, Robertagoung Jaw allay ' Bottagnhrfkwg Eric' Koch, Thomfas Crawford-, David Spray, .feremif-Guenther, Hebert Amico, Fred Leo-rmrfig Jnmeix A cuz - : , ' , , ,- -V ,L N f ' Lm4.g.fj,g.,+l5a! f-ww 8-gr , wsifggh A .. 4? af, xx Pr, f ........4 vyg v 4 if XE' An: 5153.3 Lfwn V, - Y 1 A , Wa 5 Q 'fn Q31 'EE wr 5? it A, W I 'N ul ,6 fl 1 :ici if hzhl 21' ' Pew M, .MW M A 1 ' Q ' w, f N fW' h Q si Nh L -M4 'iff Q2 - 55521 " ifgfff ' mi., 13133, gg: ,L,,, T I . wiv: -' if 'Muna , 4 1, . 1 Il r llullnnl KAPPA DELTA RHO Top row: Douglas Admins, llivlmrll Nlllllllgf, G1-110 liuist. Eric' xV2lllfll'll. Ri:-harrl Anderson, Paul Allvll, Rif'l1ar1l VanWeeldeu, Robert, Sullivan, Robert. lielclxard, Floyd Sours, Howard Dovre, Gordon Savill Sscoml row: William Backer, Frank Perry, Robert Troy, Roderick Carlson, Donald Peters, Stanley Woods, David Hubbell, Philip B1-umbaugh, Norbert Sargent Bottom row: Chester Doyle, Phil Grigiski, Curtis Tack, Dennis Kwiatek, Boyd Mwdy, John Kedzierski, Roger Chirpe, Jamos Kimmel, Donald Garner Not, in panel: William Gullezt, Benton Warder, Kent Christensen Iljiif-wwf Top rruw: liulu-rt 'l'1-05, rnlf'i.wrg Ilmmlxl IH-tv plmlyrr- mm-1r'r: Philip Ilrlmllmugll, rfmlmlfrmg Nurlu SH"'1'llI ul "N -1- 'rux-ifI1'f1l.' Ntunlvy NYN41 f'a,l'lmu1. l1'r'1l.vlrrr'r Nur , f X I g l t ,. S :'w"'G fl' 'F V V' ani' . .fs Ov! DEA -iii I Top row: IA-wiwi'l1isliolu1, MuriunoGl1zza1'ilo,Fred Johnson, Henry Noble, 'l'ru'1'y Erickson, Morris Suree, George Wnclclcll, Franm-is Dolnu, NlI'll0lIlS Adam, Honry Vlfolf, Jauk Lyn:-h, .lvrome llonkowski, l'Inge-ne Alfonsi Tlzird row: Robert liooulfellow. Douglas Johnson, Ralph Learnurd, William Wm-sternmii, Ulmrlvs Kunrle, Robert Worthle, Gary Limlow, Theodore Ciazzs., Jerome Roeske, Richard Mueller. Bartlioniew Kane, Harry Robertson .vm-nml 1-ozfw Donald M1-Lemx, 'Plxomas Cullins, James Hnyner, Franklin Gutowsky, Richard Soutlmrml, James Bowen, Roger VanA1lestein, Charles Tompkins, Donald Turnquist, John Alleles, John Oehler, Robert Faulk- ner, Leroy Ahsnmnn, 'Pony Guzmrdo liullmn row: Douglas Stryker, Romeo Mnra.. Eugene Reed. CllIl:T'lf'N Applmzato, Rirliarll Simon. XYillium Iiairmn, Roy l1'onrla,. Andrew Rochelle-i, Riolmrd Pin-Iwi-, ildL'lll0N lluri-is Xoi in panel: John Deleveuux, Webb Hill 212 East Daniel 128 Activc Chapters -8' , lljiii-1-f'.wf1,wfl In riyflfl ,- ll: ll in Imnlvi in 1 4 ,fn wil: nl lmnzllfl Tlirlilluifi, .wwiill 1-lfffirmifng luugq-1' X:1ii.X1l4wlvlii, ,nuns-i1lr'nlg .Ianni-X ilu ' ' .w'f'1'wlrl1'i1 wi-11, If-r41,vrf1'1'f'g Hl4'l1:ll'il Nriltliallvl, ,151 lf'-ww wi K RRG 1 35 JNCY 67 ffl? if Ah 212 my ,, .. fm L 9 1- '-.. 0' Q S? , 1 4' fy f hxfzagbw 2-f 4 Km if SA tg K , , .. K 5 , .V . '-Q94 I ' n-" 7 ij, ' , hi ' A ef IvffL , A Af " w Q V f - A ",' f I f ji 2 I l Y N- F W I K., - '-3 ' . ,mf I ,M ' fl ' M .sd Q m ' 1 5' A Znf . gs! w .kj zv A 4: M K 'N '7AAh ff Q, A W . L - ' , ' I X A fu x ,lm km , D , A ,V 1 35 Ik L' X an E M 3 N U ,K . X. , g ww . Q., , ,N X1 -Q' ,f . 5, uf ,mf gg ' . ms Rx gg ' g'3x N. ?,!'f'?"enj lil llj7i1'r'1'.s'-fmfl I0 rirflllg AIUTLZFIII Puwvll, .wr-n'If1i'pf.- Holwrt Top row: John Crawford, Tlxonias Morrison, Leonard Arentsen, Robert Breckenridge, Robert Hummel, Max Cisne, VVillia1n Gabburd, Donald liarnum, Sully Bonansinga, Gene Winelanrl, Joseph liartulis. Robert Bronson, Stephen Groves, Thomas Lindquist, William Bonansingn, Rivhard Ekin, Thomas Gubharcl, Gerald Tietz, Paul '1'9I'l'Illl0VJ'I Third row: William Forsythe, Terry Carr, Dale Walwark, Richard Dick, Phillip Dressel, Kelly Crane, John McCord, Bruve Motlong, Sidney Little, Fred Wham, Gary Francis, Curl Noble, Morgan Powell, William Benn! blossom, Evans Monk, Frank Raymond, Francis Briel Nw-om! 1-nu-: flames Hull, Donald Welhourne. Donald Keenan. Robert llalslvy, Kin-tlvy Wilfon, lmvifl Mia-lie-r. Sftlbeli Patterson, David Starrett, Fredriuk Zwetschkv, Nairn i'vi'Ll'llSXVUl'lil, Xol:-on Iioar. Dah- Birtvli, l7lJlH'li4i 0003 Bottom row: Eric Wilson, John Bronson, Lewis Dotson, David Shunick, Paul P31-Lie, Joe Ml-Kay, Dunn-I S1-ill-r. ' ' L' ,l John Ellsworth Robert Shaver Joseph Epkms, John Bleveans, Fred Guyton, Neil Drury, Philhp mm n, , Not in pemelp Michael Martin, Frank Pellant, Alphonse Holtmann if .mit-ff" ,J I 2, '. , -r ? ' 'Y ..f"' PHI DELIA IHEIA 309 East Chalmers 121 Active Chapters 'ffigffif Q, V l - Ms? ,RAE-:,153vgwfv2lsgQi,1.,g,w,,,f vii-l'AJvf1.' .f , smqmvfl a -- V. l -. x Patterson, plmlyir' Hill-Vff'7'Q Phillip llrlwse-i, lrrlrflwng Nairn F2tl'ilSW0l'lil. 'lfirw' 1n'r'.vifI1'nl,- llavill Stvriw-, 1 fam fl-lfl, 1-iw' super-iorg lliLlll'5Illl'0 Nnllmn, house mmzager , , . . ,mi Uni.,-,g -Vsvkfvi. f K, 907 South Third 39 Active Chapters Top row: Mil-llnvl Lyum, llulv Sllallirn, Rivlmrwl lVl-llvk, Afllllll' Lung, Glenn Goldman. Arnold Gorolmw, Norman Xlarvux, Stanley House, Jrlcl Svllalps, 'll-ul llolclstvin, Staulforll llulmin, Lloyd Falk, lVlis'hael Suhneir, Mark Salrornmn 7'hir1l1'o1f': 'll-elmly Sllilllll, llir-luzwll Fl+-isllvr, lfl4'llFll'Il Gfllllslllltl, Roller! liaum, lluvifl Mya-rs, Ronald S4-Ilwarlz. Allan l.+-vin, llzulrivc- Pirkurvl, linrt Skolnik, Mir-lmel Gmwlon. llavill lxlllU'lllllk, ll21llll'N lmvy, liolu-rl Sllzlpirn. Harvey Pool, Ronald Spivack, Gerald Sherman, David Goodman Second row: Kenneth Jacobs, Maxwell Schwartz, Michael Schwartz, Thomas Czerner, Ronald Blumenfeld, Robert Hirsch, Lee Lippman, William Schoenwald, Laurance Nathan, Roger Lewis Bottom row: David Schulman, Leonard Ades, John Mills, Jerrold Kaplan, Martin Waldinger, Stuart Werner, Marshall Goldin, Ronald Kasper, James Blair, Alan Yurman, Irman Bliss, Steve Marcus Not in panel: Stephen Conhain, Paul Keeshin, Victor Steiner, Mark Wellek -M .We ., Ujlif-:wwf Tull mug- lim- llllllllllilll, r'rmmLi.s'xarg Ronald Blumen- liullonl row: 'lllllllll2lN llZl'I'Ill'l', rrrmrrlinyf x1'4v:'1'lrLl'yg Robert llll'M'll. srlllvriurg Xvlllllllll Svlmolmalll, f'0r1'z'xp0l1.rIiug sac- ning X ..M+---,.,,..... n 1 11 11 lnms N 1 mnmxll. 1'mf111'1li11y1 ,w'1'1'1'lrl1',11.' 1 l 1 1lr11l I hulmlx Jullliftrvil, l1i,vIr11'i1l11 11111111 1111 11111 In nl In l1'1'r1.vrf1'r'1'g .luhn ,Xi'li1R1I'1viiu'. i l' 'l WV lk VVilli1un Fox Jiin lkrfzeriz-li: Kent lirozinor-ice David Pfoff Rivliard Tap rolv: Jzunvs Corrigan, Jnvn a or, . . ., , . , , Hill, Ronald Peterson, Pc-ter Hasselnlan, Richard Svlxaeifer. David lXlcClell:md, David Valle-, Kurt Lanridsen, Kenneth Sutter, George Smith, Gerald Ford, Jack lliedvrich l"1IlL7'th row: Henry llonsh, Russell Mc-Donald, John lion:-, Gerald Lippold, Roln-rt Passanean, John Pettit. Robert Fischer, Owvn Ar-kerinan, Dann Sclniln-rt, Goree Slider, Kenna-tli llovlnnd, Kirlmrrl Nou, Gvrry Carlson, David Zwanzig, Edward Nagel, Daniel Damon 7'I1i1'1l 7'0ll,': Robert Byers. Ralph Nelson, Jnnws McGill, Donald Drnininond, 'l'homas Johnston, James Solomon. liolwrl Little-, -lohn Jenkins, John Armstrong, .Te-roine llrunigrvr, Jinnny Km-1-lim-1', xvlllllllll th-rllox. 'l'liolnnw Ainsley, Dean Brsndt Second row: James Royle, Robert Madix, Maurice Weaver, Jowph Znlar, Pnnl Iiom-1-. .Il-wvtt will-, lcolwi-1 Shiv sler, John Fishel, Leo Wotxm, Anthony McCarthy, Robert Johnston Bottofnhroua: t ailclby Wallace, George Whitney, David Geist, Ronald Roberts, Charles Chenoweth, Thomas 'l'ansor, 0 I1 1110 Not in panel: William Bayha, Walter Baker, Daniel Barry, James Babcock, Elvin Gentry, Donald Bowers, Don Brown, Darrell Dicks, John Edwards, Frank Hedgcock, Fredric Martin, Carl Reinhardt, James Shiveley, Jerry Skinner, John Tipton flwfw 1 401 East john 82 Active Chapters l 364 LJ . fl L? 5 1 1, 4 f mf Wfiffv l HUM rfwd Qgsgl L, lurlf: 'I'vl'l'm-llvv NI:-Xlsnllrm. l1'f'rlNllr'1'r' PHI KAPPA 310 East Chalmers 36 Active Chapters Top mfr: Framk All-Olllln-1', Patril-k Conlun, Dfwirl Julinvk, Robert .Iam-sl, Lon- I"re-rker, Patrick Mahoney, Rooerg l'au-lmn, ,Mlm 5If'f'lur.x, G4-rnlal S114-lxzxr, Gm-I Knwalslci, th-nv linglizuwli, livin-rt Puviuni Tllirll I'U1f'f tivralml Ilaukn-5, tierallrl Slaxwivk. 'I'vrrem'v Mw'Mah0n, liar! Sullivan. llzwiml Ilndll, Pnul Ditlmvr, Ridl- :xml P1-rm-z, Roy Brin, John Ilzlluxllrnrtl-n. John ilalrrity, .lnxnvx MavSlmnv ,Seca-nd, raw: Thomas Killian, Conrad Tracker, Richard Kauth, George Bon5alle, Ronald Kraft., Anthony Law' less, William Marshall, John E-ure, Martin Swingley Bottom row: John Hocking, William Brouhle, ,David Leydan, Ronald Harmeyer, Alan Brizz James Sullivan Danald Wolfram, Jerome D'Apri1e, Ralph- Musmmi, Lawxaxwe Luther . . V , I , ,. Not in ' pfmqlg V Jeroms Caruso, , Freniarick Reckenkamp, Alirgafl Newman, Alan Seqrnqvarrk, zwoad, "Pi1oniasMoGisxty, James MeGimy x A A ' if , g , , ' - - 4 0j1lf'r'l',v+7'nlf ruff'g xvllllillll Kl:ll'xll:1II. .wwirll f-lnri1'mr1ng liulmlfl lxrznfl, p1'f-.virlrflllf l':lIl'i4'Ic Xlzxlmm-5. lf1v'flfn'muxI1'l' linllnm f'f1u'.- .luhln I'1l1l'1', Viwr ,frm-iflwflfg lmv l"l'4-l'kn-11 .wwf-1' I , ww-1 "'P.amlk 1,1 p l 1 Q il 4 6 8 I ,U-.W 1 . .fl ll.: .x i l, 1 . V' 'Q Q O" sw 0' . 'X Top row: Lynn Krause, Richard Moore, John Fix, Lawrence Tribhey, Melvin Fink, Alan Swanson, John Raven- croft, XVilliam Hobbs, Ralph Larson, Carl Warren, Bryan Voth, Philip Wyatt Third TOLL!! John Haviland, Karl Kreeb, Douglas Wadsworth, Gerald Hatter, Norman Mayer, James Benson, Robert, Murphy, William Johnson, George Mace, David Boling, John Dodson, Paul Byron - w ,N'c'f'frn1Z row: Stephen Trelease, James Hawes, Robert, Milun, George I?-anisay, Don heeder, John Cnnunings, YVil- liam Prescott, John Green, Elmer Kalkrneier Bottom row: Stephen Corlett, Clifford VVilder1nan, YVi1liam Yonan, John Valentine, Stephen Johnson, 'Fhmnas , Tlalan. Theodore Pristash, Gary Reeder, Daniel lJeFramk k ir F M 'kkl . , ,, , .. J .. , . , 5 may ig. 2 ze-1, f - :ig-,x 7: I I . , , K . Vih., ,, , A .ff 1 , ,, ,.,, fsgjf z I -1 Q I " ' 4 P 1 911 South Fourth fill Aotivv Clmptcrs lljilf-ww 'Twp ruw .- Karl Klww-lu, r'm'1'rwpuruling! .w'4'1'fl1rI'!lJ Mlm 1 liimxl :nf pn ul :I llvlllillxllllllxllgx llulvllrf v. .. 1 ,.i, .N ,,, 1 'mv .. lilfllmu mn-. lmviml lioling, I1i,vluf'i1m: I'1Imn-1' Iizxllmlw-il-1' rf 4'orvlif1fl .ww-1'f'l1lrN Nl QT' Tre! m..,...uan---4v'0 5 n-,Y H i XX E 1,1 maxm IIfI1f'1?1-N' --lmjl In rzfflfl: .IJKIHUS lillvlmll, plrfrlju' lr1llu1'1'g ,luvll Nl'l-lrstvyz 1n'r'.vl'4l4'nl, Hi1'l1ul'vl 'l'm'pl-, sr'l'r1'I1zrf1: lllHl'ilI'Il Iilmk, vim' ,:f1'1',vl'l1wllg lllllllllll ll:lMl'I1l:lslvI'. I1'f'lw11f'f'l' PHI KAPPA ICMA Top row: William Sunkel, William Bond, Peter Weitzol, lirum- lic-4-knmn, 'l'orry Wash-, Ilonfllcl Hagelnaster, Rolf' ert Blmtl-lm-11. K1-nm-tli flllllflll, Ralph Rockwell, Frank Ponfious, Robert Rielllc 1"Illll'f1l ruu',' .lauiu-N Imuniim, .I-ml-pli l'lllll'llt'l', liaymonrl Vain, .Inu Book, llowarfl Book, James Simlt, Roller! lim-ka-V, f'li:ir'Il-X 'l'lmnipmn, Imm-N lllnvuw-k, lluuiw llnrxxil-k, ,laum-Q Vlnytoii. John llllllNOIl, Robert Erlw, Ml-lvillv Ilan 1-1-:iw Thfrfl 1-nw: llll2ll'l1'N lil-unix, f'Iv11.l-nt Hyun. llivliau-ll 'l'm'pl-, .Iaml-s li:wlml'I'. ltmmlll Watlcinx. ,Im-I4 Wi-M14-ig H1-on-gl lillis, Nxbllllillll Sluull-, Rziylimlu-l Paul-, .lolm limi:-liiil-i', .Iolm I"i'l-rk Second row: Julian Liorhlii, Donald May, .lleruiau Ruta, .Paul Mols, Cliurluh 'l.lI'UL'liCIllJl'0lll., lliuluird .lilIlllJ1'0llgll, Donald Moline, Michael Murray, Roland Zaroski, John Pasnau Bottom row: Robert Backofi, Fredrick Stein, Richard Archbold, Jon Weitzel, Walter Dion, Stanley Przybylski, John Winthrop, William Dean, Robert Harms, John Kleen Not in panel: Thomas Alexander, William Hester, Donald Dubas, Charles Enderby, Thomas Brownlee, Edward Johnson, Winslow Cope, Lowell Gratigny, Ruben Morrison, Richard Borden, Harold Pehlke, John Eaton Dux "' iw- ,, " 'W ' ,J 1 .V 'X 5 A .6 K ix,..,. Y N X Mg: 21? YNMJQQ .ig-og' A ,,, V,-My XivQgV:,,,l.Lf,fl . M ,Q 4: 3. tv .Y ' V N' xi., , X- .Y . .,, ., A Q. ,b , , in- . , 1 f' -l. 'f-J: ' -' '- "L . , - V "1i:"' , ' ', g:'i'-: " Vg , figs 1. if yuh Imltmi, lions: mrznuyfu I' ' t YV'll' Clllhillll 'fhonifw Rowlcv 'Flnnmu flhilvott Tunic-Q W'i1- Top l'0'il': Richard Norman, Thomas 1lV1IlgS0l'l, 1 iam 1' , i - ,, , K , . .. liamson, William Miner, Marshall Olson, Richard Carlson, Kenneth Kirk, Morris Ridenour, Clnirles Bills, VVil- 'lialu McNair, George Bussarte, Donald Thompson, John lfmmnt, Jninvs llmnmh Thi-rd row: NVH.l'l'0Yl Moss, James Hardesty, Alan Schroeder. Stewart Mc-Kenty, John Rartsi-li, Carl lludelsky, David Holmes, Orrin Dressler, Charles Willimnson, James Wright. Harold Rose-nwinkel, Kenneth DiPrima, Carter Crawford, Robert Bartlett Szfaonrl row: Ralph H0rlges,'James Kennedy, John Kronvull. liryvo Bolton, Phillip Miller, Larry Thomson. James Kornwolf, Carl Freddy, Richard Swanson. Jerome Mill-nr K ,Uf!U1Ll'LH-.!,'!J,'-if .. lid M4-rlzlish, Roy Mnlliiismi, Vliarlvs Saillrli-ll, Rirlmril 'I'rn-ssl-ll. Ki-nnvlli R0- , H1 Marry LiA,Q..llL1llLl,ll,k .loo Ni-lli-r, Rum-r Marlin. " QQ 772 f"1 iff Q S- H ' 1 , , . . . in f '2"'i ' ' ' ' ' L M Q ' ' ' fi w...f . X, f -,,V. V. 310 East Gregory Drive 71 Activc Chapters :fum 1 NUI! 7n'f',vi1l1'nfg Phillip Millvr, l'iv'1' Ixw x ll UIIINHIII v va? 5 K gh FV is Y uf Q 2 C. id 1: 1 he ff ? 5. Cf? gg Q S Q as-3, ..4w'2 'F an fa? , ff X gf fr f Q I ' ,A , if if , f 1 sf af 6' " A v : : ' g h W A h ' A' 9 JUS' ig- gf Q A ff, ' ' i.i'iiH'i'f5fii'7 f f ..f kr Q .jg J . -.,, ai ,,.V . A X , zl- 2. 1 1 Q: , K , , : I vi 1, H V, I W I .2 ::, . U S 9 f "1 1 V1 ,,-' J A fig ' . f ' Q 2 ? 4 F' 4' Q K A 2 ' i a Q- in ,.. Q V O E - 4 ' l??1 ih ' Q i - . A is F? Q V , , , Jag f E , Wx L, 'K 'vii' I 1' - Q . K .,., ,MV I ' ' Niikiiggx - ' f X 'X NP,-'V' 5+ Q0 D .1 - . Of s S X ki Q R .Asif QW X .9 ,ww IRI X ,Z Q 'R A .K I t I 'lgij Y Q K Q y 1 f 1 ' f F 'tr I .H N? X ' f Nw x'5'I17 4 XVKQ xt 3 Q gf 5 fi r Q , 17 Q 1 yr V ' A A'A X ' 551 . Q Q 5 A A gl I , 1 :AA .5.f, . 'LPL Q' iw, Q 9 .":':: ,. N1 Q , A VV A 4. - 2 ' 'ff , ij, 1 i f 5' N1 3 A Q1 Q -2' , any A H - ' -,:,, if ' A -' 5.5 3 ' ff- i Q, h .6 K , f ""' ' ,. ., -. -all rg w 'Q 51N1f:17-VHFQQSL. fwfx X . ,..,, , ....... , my , . ,Q f,f,...,i,-I ' ? 'L In 3 i . :H .kW W, , -ifll 3 .....w" iff Q, X. 2" MJ x r y ' 1' s 'bi' fl 5 -xiii Q xx YN 3 5 '. ef wa , 'Q PRAETORIA ff17i1'!'l'NlT017 -row: Nornum Zimmerman, social vliaironrmg Mir'Iia.vl Sviiwartz, 1V1'1'7'!'f!II'jfj Sidney Sward, rltlllvlir' I'1l1lfl" man llnllam ron" ,Tm-rry Kolb, p1'csi1le'nf,' Donald Herzmzn, viz-1: ,212 i Q 5 iff ' I fd, 'Zi' XVa1'fl. Philip Zami, Siu-lzlmm Fruchter, Donald Barliant, ffaziji 1 - ami-as if :kim-r. Irrfrlxzlwr: Ruin-rl livr- iild Viimlniimi :iff 1 f Ko ei Ntcvmiwon Ijliilllill' Rudig XVilliam Cnrtwriglxl, Top row: Russell Sc-hielv, 'l'er1'y Flint, Fredrick Same er, gi- . a , , , , Lowell Millhurn, Richard Smith, James Bergsrzhneider. .lolin llenhusl, James Smith, liernlfl Lmigkauimivrei, .lay Severance, lfldmnnd lrps Ifuurfh rnzv: Richard Mfilrary, Joe Kraus, Eldon Durr. lllilward Strasnm, JPl"l'j' Collins. Rinyllmlul Kixior, Donald Buser, Marvin Dc-nuis, Harry Kropp, Richard W'eishau1n, Paul Vaillle-vvnturr, VVil1imn Lyon, Joseph lil-ann, Donald lfyrier 7'1fi1-41 naw: Donald Sodaro, Dmliel Spink, Rodney Franklin. Rolwrt lloviv, .Joseph Phillips, Rolwrl llm-klc-r, Licorgu Wa.Lki1l,s,L1i,ug5g1L.MgC1g11glxl, John Niir'Ivai1'y. .lauiu-N Wim-lwstol: Ruin-rt iif'l'M'lll'iIIl2lll. Ri:-lnird Mr'- Cmry, Alexbnfkr Veleo, Jah!! Vislwan, ' f- , Secuml row: 1'11i11iip'CZxirlew, l',4MrriG!it56fi?lisle'y,"Walte1' Dllitsvh, 'Phmnaa Mulhxigiiil, ,luvk Al'lllNil'0!l9I. lfrunk Wydrn, A 'David Agnddrson, AIhe1it.GlicXc1sk.Rio.ahardgiiStaffhslm, Samuel Skinner, James , xreks, Frank-Andi-nas Bqstafm vow: James Gxfimsen, ,S .i" eigh, Shitqrd, George .Bm-nham,, Robert Scream, Lawns.:-d Steiinski, Henry ,, L Smith, Parker, Hugh Du gan, Melvin Jxihuston, Ronald Niwlazzi - Nat in-panel: Ronald G1-iesheimer, gichard Mxmrle, -Douglas Menzies, Loren Strohman, William Nash, Robert Sievers, Charles' Eliason, James Shook , 102 East Chahnvrs i212 Actin- Ciuiplvrs H 1 n 1111111111 lim: .' -, - ig Y -- sul: I ul 1 mf 1 ul i llX .'l,v.v:'.wl:11iI H'r'r1,vifwr': Klum-ll 0 in Nifl1'i1'2lI'X, plmlgn' mrrxlrr: dm x I 1 ml lm vu ml Iuirmrrn v " r. x wwf 'N' V -'LEW , ff? gi. - ' . , Q- , ' ' im fufjw' .. 491 -s. +9 , T2 W 'ff' N , X 2 igiigg - , ,ff ,1 'ff -- ,fi 4170 fljli1'1'f:v--Trnp rmf: H1-u1'uv In-4-wil, if'f'rl.vln'1'f'.' lim ,wwrwlrrf-'lf PI KAPPA PHI 801 West Illinois 63 Active Chapters Tup row: Fra-flel'ir'k -lHl'0lllIlkj'. llulperl lllihlllilll, Duuglax IM-um. Mil-lun-l Sm-IIA. Fra-4l Fiala. R. 1'lmrIm xVil.YIlllT4' Billie Shoulders. Frederick Hamman, Milton Diedrick, .lnlm f'0l"1li'1'. John Baku:-, Rohm-rt Vuynl-. .Iavk Svhmi- del, Ralph Samlei-s Second row: Lawrence Inglis, Larry Kresln, George Leech, Richard Bangert, Frederic Wheeler, Robert Andersen, Everett Schleter, Harry Brunner I ' V Bottom row: David Breidenthal, John Robertson, Carl Marrone, Glenn Cuerden, Gilbert Russell, George Con- way, Rex Fitz, Richard Wilson , Notinp6wql:.GayrlGkstlhon .'V, , , , ',,. J i f - ' 9 F' ft In-rl Anil:-1 Nl ll l1:.vlm'rrrn,' lIlr'll:u'rl llalllun-VI. ffrwxiflwlflg l"1'l-:ll-1'iv U Ina ll I Iinllum rmf',- I.:1l'Vy Klw-Xin, ff'nf'1lf'f1: l'Ivl-l'1'tt Svllll-ts-r. wlfu, nm -0 uh' 1.1 if. l-- " 'Q 'QL , N. . "I, I' .. I I .I 373 -ii C , . QV Q 'Ir-55519 0 F 0' 'rf QF: , 2, 'Ei wi' as A si 1, 'E i ff-19 ' 'QF M 2. A 4-gli N ,.,., W' ,AWQ 11 A 1, Top froufz Basil Kromelow, Edward Reicin, Sheldon Osheff. Joel Uohen, Alfred Greenberg, Alan Krinsky, Morton Winer, Arthur Kroft, Lawrence Fradin, Allan Levin, Frederick Elkins, Martin Brozosky, David Brill Third row: Martin Lapin, Edward Simon, Ronald Mchlman, Richard NVeiner, Barry Shipp, Ronald Stone, Joel linss, William Kohn, ,lack Abl'0lll0VitZ, Morris Levy, Richard llollobow, David Hogan, Edward Levin, Edward Trainer Serum! row: Fredric Richman, Larry Fernstein,,.Tor-I Needleinan, Burton Nlalow, Ronald Gonsky, Mrs. Beggs, Sanford Grnw, Sheldon Sundnmn, Sam Berger, Harold Wugznmxi, Leonard Jaffe lluflnm row: Robert Wieseneck, Howard Breslow, l,uwi'eiim YVoinlwrgv1", licomuvl f'001i01', Sfll2lI'i F4-nxt, Jerry lielsou, Robert Verb, Bsnjmuin Steinberg, 'lk-ml l'ulu-n Not in panel: Herbert Gberlander 52 East Armory 35 Active Cliuptcrs :vfuzgj my lljIi1'f'f'-v -Tull mf' .- Szlnforfl lirrxxx :www Im-1wffI1'nlg llmmzxlil Huxixliy, prwsirlrfrll Nun Ih-1-grip mrlrwlfrrlg lixlrlon Nlalluxx, I rwr1.vvl1'1' 1' llullnm z'uu',- hh vlilun Nnndln III wi 11111111 i 374 4? , rf A 5 1? - A+,,:Q. K-W, ,T ,, .. K. Q ' " as S 'N . msflffQ!Q4?tf -',S mv, vLLzzA evffiffix W f . ,fx 'U' K :yi :,, VVVV, , 1 i , ,ij ' ' Q ' ' . W, I K f W 'gk Q 'qw A Wg ,, 1 If 'lj . M p QW? K 'Vx , V 552 X l Q Y , ' Q ' ff? - -f r 1 YQ ,cf ' ' , , f Q' wi ' 1 ' i ,V , " ,,S ,Zf . , , -in W if ' V J ,Fu ' , -J 'Vw ww! f v T s 3. ff 1 K 5 1 ' 14. -A-- .jx ,XM N was M qv, ' X 7 , , ' ' " Ill Lb if i 41, 1? Top rolr: llriive Bau't,helson, Donald Lind, John lilankinship, Joseph 'MM'artliy, John Stew-nson. Roger Sterling, Joseph Kater, John Rackow, Robert Hall, Edward BlR1'kil2tlll, John llozir-h, James lil:-Inmgliliii, -l2i,lIlt'S Little, .luhn Kane, Jack Manley. William Allen Thirfl www: Thonms Freenian, John VVilliamson, 'Phunms Crays, Miz-hael IJexvl1ne1', Thomas lielou, Thonms Cam- lniru, James Cha-ngary, Philip Kenner, Donald NVarner, Ralph Stephens, Tmvor Be-ste, Uurulun Kaplan, Charles Ilinrlley, Milton Siinantel, William Tuttle, Guy Seyinmir Sfwnml row: David Uzuuphell, VVil1ia,m King, Leo Mnlnntis, Plrlwnrrl He-Hs-rnan, Mrs, Curry, lllylvs Pt4lllllPl'. llivh- nril Hom-fl, William Stott, George Grubb, John Kunz, Philip hlnttm-sun. Amlri-w Fm-llvr UULl,UIl0,,l'UbUJV li-olmrbf.MOQl51' , 301111 LAfltcho1'y, .Tnim-5 Ni:-1'm-ixizw. 'l'1-rry Vaurrm-ll, Allon llmiulu-1-ty, l'I:lw:xrll Xlv4'nll. ' Bruce Pfeikeft, 'Ronald dyralgg'Matthew Gustac, 'Ihumm Nlmgll- XX I 'i li im l'llnl in l' Nbtiin pairtefif COX, Ozburh, Robert Benafm, Robert Noriumi, liriiw llnlilturp, a - a K N lip. A A Gordon Fm1esg?Ga.fy-Vhednirdo, "Thomas Rmey,,Alf1-eel Pike, Alan Modme Zll lizlst Damivl i538 AL-tivo C:llllDi1'l'N Uflnfm lop f'fuf': .lmlln-xx lm-Ili-1, rfmmnl Ifffnzrfff. . ix irfl llil'l'41'n'nn rmlfwnl wlfl-f.,llf-lff,- William Simi, wwf mul wrllflf 11, lluv Xlnlnlilix, in fl lf lu!! Hull in fu - lit-lawn-lil'l1l:lw, lmmffll fllmflff lllnlllll llnill we mfmwul flflfnlff 111-f-fmfv llxli lhmlii nm ffl nf l f .. ,. My K , if . . 2 N E ,. M 5 ' 'flfi Aga., 4, f. 2, I .iz 4 ,jk X' fig 4 wwf 4 -- Q . . gg -x is . .1 W, f x - , , .ii . ,gr use, X, , 1 Y 5 J,-2 ,, ' ,w .Q if . wx fag ,f .M , ,. . 5 ., N ,L JV, 5. 1 7 1 9 ' 2. X351-.Gi 5 ' -Heli iglffgf-., ,gfirmlg 'H' W' ' .A fL,Q,.gM K ' ik iQ!x'i4'Q-si'-51' , ,Y GS., , 4 5 ,I 'I f ik. wigs' K, 1. Qhfj -, Q! f L-k ,f A V, tD.i..hf.J!.x ,f A ff 1 1s - . Q fpfvt ,',, A ' Y , 1 5 -I . :' , ,S ' , - ,, 'K ' 4"?f4ff'Qx ., 1 .X ,A . gg fm'-dx Q fr , J V' A 5 , X. 1 in XXX1 ' 4 J J' L. r b.a,x QQ x X H A I ., ...IX 5 i K., ,,,.,, . F4 fb K ,Q I '-'1 L'A'L. nu' gg ,P gg 1 , W .J ,ki-. -4 l -'f:. 3 ..zg Jil? . ' , : Z., ,K fi X Q . . ,X Aw ,Es 4 a G f , . wi, f' 66 'll , S K ,, 'fe' is M L-, W .Y 4 f L. ul ,ul . .QE Q, ,W f A ff' xX,xyy'fv-,Y"X"fYEYf 7'f' figfj 3 1: ' A f V 'V " 9 'V F X3 Q v H Y v N W' W 'W ff ff f ia ' i 'J' , Q f Q 3? Q ggi? W Y 'VE' W , V 'Eg W 5' ff it yy 51, 9 1 ' ' fm ' qt 5 ,ar-1 igiev ?3"k ff "" ' K fx' A f jeg , ff? fi "' wyii fy h ' 4 1 fi 94,44 , fi 'Ya . Q W 72 5 ff ' i2,- Q: ffm' ,. fax I 5- ' A 4 ' ,... EVVQ L h 3, - .f.Jfi'1Kfff?L'f5v v if Y5z.if'fYF' . K . .- ygi? "'- 5 Lf', 3 f-531 Q ' , fvzsg, K 1,-Q if ,- K .. . fkix, K 9' r v ,Q-2, if Q "' , , - - V -4 ,ja - 1 5 , Q, LL-., Nf - V 2,15 , X. , X .W ..., Q mm Q WwM..,,,...-f- fi L A ,wie l? V 1 1 ,I K i ' s Q .. M 1' E f vw i 8 wk 5 Q 2 x u wx E YQ 1? 1 mg is F age fm, Y Mn .1 8 S ss: v QQ 3 Q5 2935? W 36 , 555 f Y! WMA 'WT wx 'fi A fe gm 'L mx uf! ll J h Fxancis Geolge Hubert l"rlforQ Dan Duwl-ll Uharle-Q Top row: John Mun-sv, Ronald Swallow, Rona: o nson, ' :.- , - , , , 1 ., , ,, Polito. Alfred Naurocki, Robert Deem, Joseph Kvnnell, .Iolxn Perry, Duane Pin-k, Tll0lllliS Polak, Robert VVmlick, Ronald Lee, Eugene Parry Newrnul row: Jac-k Barr, William Black, Raymond Kmley, Silas Strom-, NVilliam Re-invrl, Richard Yates, John " ' ' f li ' Slfllwoll lxlstenhroker, Prof. Stanley Helm, Robert Realm, Pro . enry 1 Hutton: ruzr: Lester Newberry, Rolmlrl Hicks, Leroy liallney, George Dearborn. .Ion Grnshka, llraclloy Horton, William Hanko, James Bruen -m y al fr? 1 ,bl f "" ,xlxf'IT" . lm, N Q lllildg A 1103 YVcrst Illinois ll Activa- Clmptiws W L?fi.gz,i fi ,,. ,. in 2- 5 fQ'5if'if9f7l fl . 4 N l-fn,aQ,w-fa2W-fy'1,,,.,f ,Q ,3 lf. fl, 2 K M Q- 1f'f'1x---Imfl In rwlfl' -lolm liixu-nIu'ulwl'. plf'1!f1f'uf:r,Jf'1': lllvluallwl X all-N. pf'f'vfflwrfl, William Ill-irxvrl. rim pn .Q ...ww- IIMM: Huy lumml li rnll-3. 1'v:1f'w.Nlfru1flufg1 N1 1-rwlflrffq Mlm Nllwflv. lllfxiflf'-H' m1ln1ljf1'1: llvillinlll lilnv-ll, r'l'11fl'ffl1lf! 4 I 0 O A ' 'T' KJ 4-.4 A A W - -vig, u ff, W I Q1 af if V' vw 'QW ,W H B Q vg ,V . , C352 4 W , n W f,,, , X A,,' 4 j, 9 -5. if ,V 4- . ,I-i' 5 A an 'QL L x ff. . M' 1 1 'Ili' A, in ' 5 X, W2 W' N 1 'f I L l as we - 3 Q , 1"X 1' ,I A G wr f 2 'f' wif ' lSF2r,rm, V FFL m 117' ggi? ' :F 34 K ff 75335515 , X , X T 'AGX f -'I- H 5 A V 1 A K , ' M uk? N 3 f'g 4 N' . K s 7 3 H Q , , . 7 . W Q1 . U , W wiv N 1 if '1 ' - 1 f x " ":i'f 2,12 it 55? , "' xgggvf if ifgify ' f ggi N -1, :J , ,, f ' - Q ' , 1 ., 0 f - , Lf' Q, - f ii V, A 1 ff ,P M .3 7 fl f. ,fffjfiiak Wg' mf ,,,., .,,1 y Q , .1 V .,..5,X4 5 .Q , ' 1A.1 3. if X - 'P . M f 'Q ",. . ' " f f R 71 I' Y K L' ' V -3 ':': 1"' W -' A f iw 5 3 2335 N 'L I X w. lff I 5 QI! it Top row: Robert, Regan, Ronald Garwick, Benjamin Davenport, Ronald Shipku, Arlyn Renkes, Donald Larson, William Darvenport., Robert Luetje, Bruce Newcomb, David Terwell, Miles Whittexl, William Cameron, Donald 'VanCura, Robert Frisk Thirrl row: Kenneth Spenglor, Wilbur Near, Donald Gilkison, Charles Barter, Howard VanDenburgh, Anthony Dunosky, Ronald Klopatek, John Moran, Joseph Pulliam, Lyle Smith, George Morris, Edward Bayer, John Nelson, Stephen Webb, Joseph Cusimano Second row: James Minor, Stanley Felderman, Jerry Algeo, George Bowman, Lowry Buyley, Larry Martlialer, Donald Long, Robert Colwell, James McMillan, Hugh VanVoorst liollum. row: ',lQc1',l.' ', Yvhibleu, Richard Eflmundson, Richard Regontz. Tr-rry .llt'lllllPll, Paul Pnbon. lflmrlox Mori-- I16641, Raliilfffxgfilagbgsbli, Thomas Kmlhedy, Ronald 1,1'lllllll0l', Rf-:iugli lialon, Ronald Jourllun Q2J139'1E.5 . V V 1, . , - h , New any pafnah. 'John Sanford, B111 Buckley ' ,1iif'i1 , f . I , ' -A in i .9I"1yf 7 - -' m ,V I ' 32.!"'l' 24,3 tial : '--if 9 HPSR ' Vkizigh qquvzfl , 402 East Armory 60 Activv Chapters '--. 1 I 7 , f 1, , ,. i ' lljiir-rw-.vgfmft fo right: Lowry liaylvy. I1i,vIm'i11n,- llnnulsl Lung, SI?C7'!'Lfll'.l: . e af f, ww prev , g 1- , 1, tlmlvr, 1lI't'NiIlf'7Ifj Guorgc- llowmnn, t7'l'flNll7'l'7'j Robert Col- Irflinrr' wvll, plwlgld if-4 ,r- 1 l ris Al Oi 'r sulvnl l'11'1'v M11 W 1 382 'xv vm-, Ojlif-mw-Tap 1-our: Gone hl0ll1'9l', recording secretarjg Bruce l'1l'klIIll4l. prfnviflanlg William Scanlon, trcasurerg Robert Hl'1lll'l'. VUI'l'l'-S'1IOIL1IiTl'!f .ver-rotary ltnfinm mu-1 Gerald Page, vice president IGMA TAU GAMMA 1109 South Fourth - 48 Active Chapters Top row: .launw Slotlmwor, Kvxuwtlx Kmnbc-r, 'lk-vl Amlm-sou. Donnlll McElf1'esh, James AQam, John Rhea, Rich- ard licrnarzliui. llvrnon DulaCuvstn, Thomas lloherg, Wayne Aper, Ivan DelaCucst,a, Il:u'1'y Lusz, Richard Grandchamp Second row: Robert Blissard, Irwin Staller, Gene Meuror, William Scanlon, Bruce Eckland, Gerald Page, Robert Renier, Kenneth Row, Donald Johnson A Bottom row: Bernard Aronson, Byron Eggemeyer, Wallace Cohen, Richard Vissoring, Robert Bellman, Kenneth Pioterek, Chen-Yuan Wu, Donald Goodermote, Lawrence Murray Not in panel: Richard Clark, Kaye Johnson, lHarold Wilensky, James Wilson 5 W-if 5' If Q --Gnd 15 0 X xl f' -.l J "f" f-QQ. fe- TM? '35 593' Il J I na. -'. ,gy EL ,Q Q P V .'r Xl , 9' v fm Q 4. f? 2 JW If " Q , rqff.-f ,nv Twp 1 :nhl I-'ivlri Im H lfwllmn ww- I 1 1:11111 Nm ,ffr,wlrnI Xllytun lnxlnllnli A .L . xx N N Q NW x s N N A 9 F 1 mf ix 1 . ,gE w N , .. 4 Q W xf JY if ., , :xi , , ag :TI . Q . 5 . ,, Q , xg' qs '. Q 5 H mQf' ,A, 1 " " ' .A , yt A E I A A 1 . g W 1 ,A M , K I ff Y I , we ' . 1 W' wa s I W W .h,:.E ,, K ,K v , f K Q 7, if ? in 'I is ., t fi' .S , Lk NT ,:, , , f VY ., 1 f 6 :-E x 3 iA' Eiizg ' X X ' ,1f": f . ,' 1 6 ,,,f' g ' Q g m A L , ' -Liil 1 NK 1 1.5 fvgl f!fsji4'f -- . at :'- :II im- . wi' i "5 Xi., ,"' 7 I' My My ' Xia w ,. .::-. F5 ,.." ""' Y f 51' ,,'i V ai ? V' f 'IGM k ,-55,1 , . I . I , KSTKZ-Suk! "'- " ' 'N '-eff' I f ,ul ijkp, ,. - ,. 5, fs? F T-g af," 160 -Gai? 7155 6 an H, ,fl .fd - .. Uflil-vm-1'op row: John Yoolpol, 1-hnpluing Robert llnynlnkor, vivo 7n'c.Hri4Ir'nlg John NVils0n, pwxizlfllfg Cllarlcs lil-lll .wf'rr'IrLryg Vlfillimn Phillips, yzlmlfflf l7'flilIITI' lrnlfum rnw: David Heinrlcl, hisforifmg Loo Nc-lsfm, fr-m.m1-rr Not in panel: Donald Edwards, sergyeant at arms 'W'l1' m Clark Dennis Ackerman Charles Fastnmn William Busch, William Meister- Top row: Joseph Legru, 1 18- , , , J , Eng, Ngrxngn Fombelle, Thomas Kruchten, Charles Peterson, Larry Mock, Russell Putnam, Robert., Siegel-t, ewxs us Third vow: Arnold Ruskin, David Johnson, David Herr, James Bigley, John Tucker, Wayne Webb. Dan Crowe, Larry Shrader, George Sher, Dale Biehler, Harold Bextei, VVi11iam Vogg, Wayne Keller, Joseph Watson, John Paulson, Frealerich Naegele Second row: Walter Hoel, Donald Edwards, Leo Nelson, Charles Bednnr, William Phillips, John 'vVi1son, Robert Haymaker, John Voelpel, David Heindel Bottom. ww: Hliicharsl jhansford, Lowell Schmidt. Walter Justin-, Paul lilnn-r, Robert Aslllu-ook, John Stelzcr, K 'GOYKIOII fRii5h8i'd'CrVX1!1pe Albeft',MulbeJ1'y, Roger Nelson D ' ' ' ' A ' ' " f " ' , 1 ' 1 :li'3l1lPl' NGC' in 941111: 11181551 :Noel Lellner, Wxlham Middleton, Dlvld Lm1g,lxt, Xwllllfllll Rouazy, lane nz , Hina, Eklmldy Nbvmlns Gilman, Bruce Bnnkenburg, Louis Landt, Donovan Swartz, Allen Suhultz TA KAPPA EP ILO MWWY- - WWF: Jvqwnhw, 7 ' 'L V Wx ,Q ,mfg 15:12, 1 .fn agg- ,sv ,airy WWC, lr 'L . u if Q: wwf 2 9 ... ,, xvwffmmm' - smxmwaz 0 :QV f ' . .owl 'Www-x jQYi lin if L 'X' fi .5 . A -'T 9 I 1 A A F 7, ' Q' Y' Top row: Ronald Kaiser, li4lXYiLl'1l Rhoda, Riclmlwl .lolmmn. .lun Frvnx-lx, liulwrl 'l'll'2l,llli, Rosa l'onfvl', llavirl Kellvy, -l. llevrls liuwer Thirrl row: lilK'll2il'll Wellman, George Ruth, Ilnrlan Stulvlrs, llulwrt liumlrmlpll, f'lm1'ln-s vllllillllllhhll. liolu-V1 Slulrlm. Gerald Haselhulm, Clmrles Butters, Lev Sentmnn. liulwrt liurkvr, X.-il Will-y Nalfonzl row: .lauws Plpvr, Rulmrt la0S4'll9l', -lun-k .lan-0, l"1'ank Spiuk, llmmlrl lialrak, Hmxuld ll:-mlmm, llrianl Lawson, Ronald Bowen. Dennis Slmfe-1' linfluna row: Veulgrlnau lirvllnnn Arnold Skipwurtlx, Smnlvv llvllong, l'l, L4--fm Yullimg, Clary ll:'l'l:1tvl1vy, .lmlms 1 . Mit:-hel, John Pin-kvns, John Ransdell, llugh .luvulwvn Yu! UL pu.u.cl' llubewb Juukehl, Gary llnlw. xvllllillll l'llw, .lalmvx lllzllu-ly, Imvirl ,Xlvxun-l4-1', Km-lulnll lfmfzxtl-. f -Gem-gg libwiieny Ntrtman Ozixnek Q Sllll Smlllx Svuuncl Illl .M'lix'v Clxanptcxw W1 .1 ,6 M '- rzffff-fm l,ff'l In rm, v'-Q X . l.:nrwmm. lnr1.Xf1111, lilrlmlll I ll ll lf rl ul l 1 xml, f'1'1'H1f!fffff Mlfflffffr. ,l.u1l Ium lfmfunsff Yu! In punwl l-:Im-X lilnlu-I5, 1'mfwpvmIrf1r vfnlvlfff RRR ,fi 4 LM, bulllili ,UE lf' --'-"""-1 ll Q.. I i ' X , Q U1fif'1'lw-l,r'j'l In 1'iyrl1f: .lnvk llzllwlwlti, vim' pr'm'i4I1'l1lg lill- ware! llwl:u1'1l, lr1'1l.vur1'rg XX'illialu Korns, p1'1'.vi1lw1l,' 'I'lls-n- slum- -lilllllrllll. .v1'r'1'1'fr1l'gf THETA KAPPA PHI 1011 South Sixth 23 Active Chapters ' .Ye rr ieilpffclffo 1 A Top 1-uw: Richard l'IbPrlmrrly, 'Ronald Kozan. Rim-hard Foster, Clinrles Schmidt, Davill Luufer, Daniel Ynvoi-slay, William Puskac, Carl Miklas, Joseph Abel, Gregg Leucioni, Ilziwl-uncle Sennello, Alvin Slowik Secovul row: James Schaefer, Leroy Marcheschi, Theodore Johnson, William Kerns, Rev. Edward O'Rourke, Jack Marchetti, George Fattn, John Donahue, Gerald Podlin Bottom row: Albert Holloway, Joseph Agresta, Thomas Lorenz, John Oberweis, Arthur Callahan, Lawrence Du- chene James Fraher Not in paizel: Edward Bedard, Richard Lyons 4..- I . , N as Q5 ,wfiy E31 Q W Z I7 fi Q' JE! 'Q' 'E' f ' Vw KE I 4 f I - xi' f 1 v y rp vnvv W N 5 l ' U V ii' 'A , S- LiA MQ. E "3 'N N-Qw rx -- .. " .N ,, . X -8' .Q .'ff' Q K j WPNSN, , is as v-r RQ :L Q 5 i f E X . 4, 'Wx 'rf M is 'Q l f-.,-Q zfol'1'1'-vpmzrlilzfl liullum v'o1f': Rollnld lrf'11,.wl1V1'rg 1 flyif-v1w+1'o,11 row: Theodore Hebner, house 7lllllLllj1I'7'j Rich- ard I"llNI0l', 1'0r!u1'fIi11g Nm'l'ctm'!1: lirlwill Fl'ies0ml01'f, Jzunes XVnod, r'0n1mi.w,wf1ry vim' p1'awi1lr'1ztg John Penr- TRIA GLE 112 East Daniel 18 Active Chapters Top row: Charles Murplly, William Mavity, Marvin Robbins. John Hulthf-rg. Bruce Anrlvrson Third row: Richard Berghoiz, Ronald Lee, Arthur Stellmach, .Richard Plumer, Harold Collins, Francisco Bus- tamante Second row: Edwin Friesendorf, Richard Fostsr, John Pearson, Charles Luman, Ronald Km-eken, James Wood, Theodore Hebner - - Bottom row: Henry Timmer Louis Laske,' William Cunningham, Darrell Gfiasaking, Seymour Van Doursen Ron- sld Van Mynon, James iloyle, George Kometani ' . . ' ' 7 , 1-nf. 4' f l ' I pw , Ci H I Q I , 5...-Q mv F 1 391 sw jfif-mxv71'11l1 mln: Allan 'l'nbiz1a. xfw-rf-Irlrug .lnlian l34wlcwi'- lnllum 1'nzf': Mark Novak, prc.vi4I1'nIq vnnrf ' ", viva' r n v T 1 row: Ronald l"elheimer, Paul Robbins, Roger YVeisf4man, Rivhard Slmpirn, Robert Silberstein, Mivhael Gold- ' ' ' ' ' ' -Isl f J ' Cellerinan 01 man, Barry Greenberg, Roger Aplon, Julian Mulmab, Robert Lieberman, Mark Dnrc,1sag,, ay 1 , Maynard Brittan. Pedro Eberhard: Fuurfh row: Peter Herrmann, Albert Simon, Alan Nudelman, Norman Margolin, 'Donald Golrlstvin, David Marble- stone, Sanford Richman, Howard VVechsler, Edwin Goldman, Fred Linkon, Ronald Minda, Richard Rubin, Howard Carney, Allan Gerstein, Robert Kravets Tlfirzl row: Gene Ilreye-r, Robert Shorr, Julian Bockserman, Allan Tobias, Mark Novak, Mrs. Epstein, llernard Filler, Marvin Ginsburg, Stephen Harrison, Edward Colion v Seca-nd row: Larry heiken, Michael Braiun, Martin Hin-M-lifii-Id. David lianin, Paul liiignfm-1-ln-115. Alvin lilxti-r. if , Jel'0l1'16 Davis, Murray Vvagner, Montrose Stark, .Paul Shapirn, ln-mianl lie-mlor. Paul llnfimin, Alan .la1'l'n- ,' ffpxf Bottom rvw: Philip COWBIL, Je1'1'0ld Cohan, Donald Bernstein, Richard Luazur, Juscpb 1JO.'!'llllllllt'l', Rnln-rt Smith, ,,- , Qnhflgl ' Jerome Newhurger, Dennis Zeitlin, Michael Turk, Ned Cowan V,-"VQ1', '4 Not in panel: Donald Cohan, Irwin Goldstein, Ronald Galowich, Jerald Galowich, Smart Goodman, William Agbqy Q Sholem M - N 2 . raflxzsp . 907 South Fonrtlm 45 Active Clulptvrs l man, Imuxf nurnrlyufrq Stuplion llswrismi, hrslnrmu l'mr l I'ill1i prvxidrfnfg Nlnrvin Klinalmru, f7'1'llN'lII'l'I' i ' 392 ny 201 East john 32 Active Chapters if-wr.v77'op row: lllulw Wntc-rllmm-, .vrrpfvfnw r'nIlIlf'ili 'lllf' mas Walton, riff' jH'l'NllI1'llI linllnm rnw: Nurluaul Sutlwr, lrwmrfrfr'q Ulmrlux lluttrwm pr1'xi1l1'nlg Alun Vauly. Nlrpwnlr' z'u:l1l1'1'l Twp rmax- .lulm Lam-. lxfiwlmlwl llimlroolll, Kay N1-lllu-rue Dun XVir1l1, Iizlvinl lfnstq-r, liurl lin-ltig. liulplx llsxllplwzw-. lirnmlml llPl'lP0l'll'll, l'lzu'ry lin-num-rx. lionulll Krall, Paul Ill-11111-tt. liil-lxzuwl Alulm-rmn S'I'l'07l,ll row: James Eustice. Robert Nevin, Robert Stusrud, '1'horuas Walton, Charles Bottomley, N01'!l1H.l1 Sather, William Swartz, Kenneth Byerly, John Young Bottom ro-w: Edward Hayes, Anthony Semlnerio, Norman Lawrence, Malcolm MacLean, Thomas Holmes, Robert McCall, Michael Coleman, Carl Dalcher .Voc in, panel: Blake Waterhouse, Alan Cady, William Gaffied 5 ,fat 3 l 1 .iw kv VUFQ l 1 I ,fy -. f 'Sw 17- 398 ff ik J filiiiz 'gffgif V A ,mm , f,,yf3f , K il, 'WN va .Top row: Peter Tohing. John Powell. Conraul l'hr Gear, John Karstenf. Roy Kawaunoto Second row: Vhic-n Huang, Hiroshi Aznnia, Stuart Coopor, lI't'IlNlIl'4'I'j l12iXYl'l'l1f'1-' ln-nvilt, 1'0ror'1Iiny Bottom row: Hicliaril Snlilett, Kali-vi Kokkilzl, Flie No! in panel: Ronald Madge, John Imrkett, Donal M Rib Ml Qt: v- ihtiunson, NVilfri4l Klee, Zoran Kiivzev, llonailrl K'how, Po-shin Cliniig, Frank Lilxersky, f'lmrles Iieingrlon, vorr1f.vpomIi'n,g 5'6lII'l'flLI'jlj Carl Steiner, vim: prcsidontg Tlieodorus Ruys, presizlcntg Joseph .w':'rr'ta1'J1g Alan ISm'1'y. linn-Shin NYM ng Yin Ulu-ng, Anafllmni lyvr, Guillermo Guerra, Martin Alexander rl Steiner, Ole Jnnsmon, Oni Arora, SI'l'gI'll7lff nt arms 605 East Daniel 19 Active Chapters 707 South Third 112 Active Chapters Top 7015: Roy Davis. .laines 'llll0IllllS, .w'I1nlr1r,s'lfip l'lHl,lI'lll4llLj Osrar Janies, flll2U'lllN Kioorls-n 1 Second roiu: Sidnev Miller Le-otis 1'1':1Ziu1' XYilliaun Y . ' i 4 , ,lanies Berfnxon. .wwuzl 1-liairmnn A Willizuns, lwwpur of Hu' crclmqnez-5 Donald Greenlee, polemarchg John Everett, Lorenzo Martin, Iiotlom row: Bugs-ne Iliuflfoiwl, George Davis, Frank lilaike, John Tziliorn 2 rt li vi --fam 'i5! "Si'B.Xlt BI FV- M-QW if, -,4P"L3flWI?: U1lff'f':'.vfTnp rnwg l"l':1l1k l'vl':1l':1ro, .wr-ful f'If1lI1'm1lll 5 li ivlmrcl I ll 1 mlllfln lu: mmf liullum rrww l'1vln':m1'vl linllngln-r, 111-1-,wiflwnlg Furl lln1nl.1i' I . ------...qu Top mer: Philip Mathes, James Rings, Arnold Lewis, Jon Peters, W'illisun Barnes, Charles Staberow, David Clay, William Spiller, John Polnbert, Robert Wexler, Joseph yVOIllbl0, John Morclinger, Bradley Hoffman, Thomas Dziubala, Melvin Siverly, Robert Mietz, Anthony Pustelmkas, John be-hwarherg Third row: Francis Enmions, Martin Levenson, John Sc-hwab, Edward VPe1'k, John Ewan, Myron Varnholtz, Henry Nlfeistart. Lennart Johnson, Donald Essex, Jerome Rouchcr, JEIIIPS Rohl, Ronald .l'01'g'll50l1, hell Ar- ends. Alan Levy, John Rymarcsuk, Edward Behr, Dean Peterson, Robert Rc-fuss Sw-01111 row: Floyd OSHHTIIIRII, Floyd Abraham. Robert Cassens, Robert Gray, John Yuskeu, David Hansen, Don- ald llindhohn, Richard Boyle, Edward Gallagher, Carl Lundstroxn, Frank Pevornro, David Lung, Rohm-t Som- ers, Lierald--Mehhnan, Arthur Heaton, Robert. Polistinn, 9010: RIISEQH Kalfas, Terry FiBHhBfg,'WlUiam Gallo, IS:-rnarzl Kon-rlvs, Ilnrolrl lla-1-km-i', Ronald l'l'indy. Joseph' Strnbinger, John Brown, William Andretich,lEdws,rd Schwab, Frank Hawlzink, ll.-my 1'uw-na, Eugene Snyders, Robert Sehwarberg MI Not in panel: Jon Osborne, Paul Player, Samuel Fetters CAGLE HALL wi' if ,pf x lluvlv, I1wl.v:11'1'rg llmvrt Emi. 1' -' 'uv 1' if 1 N tl ll Vi:-4' lnrm-i1lr'1lIg lDun:ll1l Illllllillillll, ,w'r1'1'lrrr'jl -...qw lllfl ll ,' liullnm, rmf' lljjim-1-,v7Y'up ruwg 'l'lii-mluiw .l:il'lnml, ,lII.l f'1'111'r'.w'nIrllilw'5 ,lnim-N lizutvl. lrwr1x:n'1'r: Ilmxairfl Il:i1'kln-y, .wwifrl 1-lfuif' frlx rllrlirnl any lu- Illlliiplxn--x'. W! H, Vw fajwf , lr COLLEGE HALL Twp ruff: Iluuw-r lil-rar. llolvm-t Marks. Phillip Jolinson, .lmnes Wllvvls-lx Robert Best. Alexander Ynlaflez, Dean liinnlwi-Qvr, Xnrnmn I.imll1lu-l. llaviil .hm-pli. liolu-ri llvs-lnlvr. Sherril Lilovcr. Phillip Bowen, Uarlton liot'au'i, lhlswll l"lllllil'l'lllll'Lf Ifnuf-ll: my-: ymm-in In-Ama-lix, Miwlmi-l lfuulkm-r, .lol-gv lmpi-z, llswaliln Mwlraim. liulu-rt lla:-iss-. Frwl Vullry, Ufxualil Svliiltz, Um- lluswn-ll, llonalel Salillstrulii, Jzum-Q Spziivlv, .lzum-A Llltvlikal, llunulil l11'n-me-lminn. l'illllill'4l0 Alllnna, l'Irlw:ir4l Kirk, Philip llritts-n Third row: Nicholas haliianna, Daniel linrowski, Jaxuef Ga:-ite, lionald Lawwill, Wayne liumphrcy, llouuril Barkley, Theodore Jackson, Gerald Todd, Fred Mayarle, Cassius Hesselberth, William Baugher, Julio Jimenez Second row: Jerry Eggers, John Keller, Kenneth B1-anffh, Charles Morrissey, William McCartney, Joseph Nixon, ' .Terrell Clark, ,Ronald Hakemlorf. Richard Pixler, Harman Yepsm, David McConkey- - , , ' Batfo-m Irwin: ,James Ha.1'vey,'J3an1es Kmae, Doxwsld Millier, 'Williaxn- Culby, jbeel ,S'fiWp,, Dick F'Y'E0li18?l,i Eugene Singer, honmn Ahrens I f -A ' , ,, - ,, . H A , I W V MIA 397 i we ' GTK m L1 f ' ff m Qw? yin , A ww 'Q .q Q Qi! 'S 3g ia xx X 3 f 223, ,EQ , .5 4 1 N s ff Q Q'm ar Q' ' g " f'.. f ' V! A ' i n Y l is 3 5 fn lg X MA W ,.., YV f W Y' Q . I I M ,, X K f farm-W 'gy f 2:41 if ' if V :Q A'iu.- 'Q - L, X M N f Q44 r 3 fr' 7 4 Q. M - w x N 11,4 g fs ,, QM -422 1 ? Q.i2iVN Q Q3 F V . V bi Q X 6 3 mf T5 Q fi' Q' M52 fffff, - 5 iw 5' W M E ,m,L,,,L,. xv! 'i My 'Flioinas l'l'f-ill'm-1' .wr-:wir lljlzr-M-,v-Y'up rouw Iioln-rt l"ni'ry, lf'1'l1.vllf'v'r': .lohn lJ0l'lit'1 Nuf'f11,l vllrlirmrlng Angux! llyllllll. 4'n!2'r1m11r11l Vlllliflllllll lwlloni ww GRAN ADA CLUB 1004 South Fourth Top row: Richarcl Hsieh, John Pottigrcw, David Barton, Suntiigro Novi Nknltei Noxmk lrlumd Panxbh Jon Hockenyos, lvilllbllll Hartman Robert Sine Frank iiionhiig, lnnn-x Nlolamuu lmuge Jouell lcrrs lionrs Bovce MQW arrl Lhfuleg Rhodes Fourth 'romp Robert Schroeder, Joseph Seiiixnvr, YVillimn li1f4p,uux liirhanl 11lllfi'Il1'l. Joseph S1ll0l Robert Knoll. rim' p1'w.wi1lv1iI,- llaviil Slain li fnnl 11 ir. 7 M . , - . ,sa Mills, John Furno, Neal Bull, Rex Crsigo, Roger Cote, .luinrvs Albright, Harvey Geerls, Iiirfllarrl Coblm, Nolson ' ' Prow XVillia1n VVildf0n . 1 7 mi ekimi, nip 'noi-lines, John Kemp, Robert Kitmkn, NOFIIIHII Zimmerman, Michael Verkler, ' , , . g Thirl ron' .- l"' ik 1l'l".'l Pl 'l' X I-elalml Ixnoll, llavid btmigzer, lxoln-rtl'nr1'y, John Ds-vker, Thoxnns Pf8lli8l', August Rymut. Daniel Dilts, 'lll10IllHS llllvlrak, Konalvl Sparkx Nfwrnilfl row: xvllllhlll Ilrown, ,low-pli K1-llr-n, llziviul Gilvlirist. lm.wl'0i1:'i- fll:u'lling.:, 1f.Ull4'l'l Bi'i4l:i1nu1, linvid Unl- vi-1'ley, l'l:ii'l lluaa-ovlc, llmigglas lmpp, ,lohn P1-rlas, l42ll'l'l' Blittr-nrlorf, No1'l1o1't Alnla-1'son, .lllllfllllll l'i4-vim, Kon- nvth Svliau-tl-i', Lyli- .li-nwn Bottom row: David Weinberg, Hobart. Tucker, Roy Dinsuliel, Ronald Lunlley, Donald Hobbs, Tliouxns Clecluicr, Richard Albright, Joseph Gill, Richard Hacker, David Sellmyer, Roger Gulich, Albert Thomas Not in panel: Lamar Bundy, James Hogan, Paul Niekoley, Edward Iaun, John Janka, John Linkowski, David Fankauser, Andrew Haupt, Halsey Matteson, John Ritchey, Ronald Schneider, David Wrone, Robert But- kus, ,Robert Kramer, Richnrd McGuckin, DQna,ld Marek, Charles Ramsar, Robert Schneider, James Albright, Kenneth Bowers, Dennis Thompson, Danisl Wayne , f - A - , ' R00 --1 Top row: Noi'1nanl"uqua, No1'1nanI.indlxla1l, Fx-eil:-ri:-k Mayc-rlv, 'l'li4-ollurv .Iac-kson, William .Iohnson, lllrlwiml Rapinchuck, .John Holmvs, Lowell Golden. Samuel liirlcey, Norman Roalon, Rivliarfl MuK'onm-ll, Kenneth John- son, Ria-hard Ruichelt Nfroml rolex- Donald Berg, Jmnes Carnpboll, Tlwnias Liljvgron. Georira Storm, Flin-is Roth. Norman Olson, Melvin Birkny, Roger Gerig, John Hade, John Hall Itottum, 'ruuw Allan Anderson, Daniel Nystrnnd, Thomas Pipvr. livnnih Carlson, lllalinonml Illnmon, Lowvll Sclrerk, Arlnn Martin. Don Nl-lson .Vol in prrmffg Kenneth Stnlts. Byron Nordborgr AWA LODGE 401 Ii2l5l c:l'1't'Il f f '- 1' .C -V 1 iff Iliff.-wi-,X lol' 11' ,lolm llziilv, ,wi 1-1-riff,-ff: Mwlllslli Hlx " pf'r.v1fl1'nl ll'f'll,xH1'l I lfifllnrlf HH", pfw.vnl1'nl Xlulxili Ilirlwx. i-lwfilmrff 'I'Iiimu:1x I.iI,i:-gi-4-lu. liovwi- lwri-' lmffn Hfffffffw, llaui-I. Imlli, 1 , K-1-eiruv Morin, fwfmmf.-.mi X 5. L I i , ., Q Y Q- i i 400 , --f W... 'Pr' f ' 1' " ,Q 'f " 'A Q--' -.-v,-..... . , '-'Q-'f,-Wh .aww zf,-1-Q.,-,'g:',1:m?5fggzv',y ',:5,S1A2a1 pm. , '7Q'f'vg, w.w.w-mwmifl w-:ffm 2 ,"?.g1L., 11 QQ.---mx.f'.-oogw,' : 1-eww.-1 1 , -mr. .,fJ:-w'-fW!-M.- ,. .,, Y bk- ,axfsffhik fe,am!m'Lz1pH1vf,.u'L1.5:'5v.fdxAw-wifws'WpNg-'-!s-yv.f-5 ,515-3,gfg1,5-qg,,g: ,f?'g,:'w Q M""'-+-r X f ' N. -'4 Q,':'?E3?' "f -. : 4 T . - Vf'2i'?4'L 'ni'VH 'C'3s-115.41 QE? . W " . IEW- f 2- 25511 ,N u p- TTEWLES' Yffz. !Ff:',w Fi13'S:. 'M F .QL AY:a1G6gyf3Z1'Ri?26'1? ' 'W H ' 'gm' f. "' ffI'i1ff ' .- f.- Sv: 101 Y :v1:'f', f. :Q 1' 4SE?".'pf'-:H 4- ' - .1--?1'i'w' PS9 W' Q.. EQ F LJ'-ff IH. A 1 1'L'Yi'U ffi fo . 'fo W 5? .o 1 1 : c :EW M if vw h is 'V , 2 g, .1 'xPf3.xy,,- w rm , U if I-g.'a4.4gq!g -.'z3P.gf'.. v- ,ww 11 rqfif-v1-,xflmfl in riyflft: Frank llonmln, wr-ording .Qcvrclaryg .Inhu Sh:-n, vice prcxifluvzlg th-mlrl Stnwirrk, prmirlnntp .lulm l:I'l!lIlHLll, lI'L'!l'Nlll'l5l',' Douulll PzLsS:1gIin, 4-rn'rw.w'poruling .wc1'1'l1l1'g1 WMAN HALL MIA Top rnw: Ronald YVQUIQ, James Kindornny, .Tavk Fogc-l, llunalwl Aflamls. Phillip Ilufliv, Milrtixl Spim-Ili, John Hartmann, James Hurley, Joseph Rini, Robert Lsarey, Theodore Christof? Second row: William Thompson, Lawrence Doherty, Donald Peyevson, Joseph Gagliaridi, Rev, E. J. Duncan, Gerald Stawick, Rev, E. W. 0'Rourke, Raymond Hardimon, Gerald Ma.:-inello, .Albert Eisehen, Gerald Gucek Bottom row: Gerald Cashman. Henry Tobinski, Richard Dembeck, Matthew Jermett, Joseph Froula, Robert Las- sen, Lewis Rudnick, Paul Templar. Walter Miller, Luis Plaza. . . 'xiii . , 5 f H 1' H " w i, " " A Wwsmsriww- -M gg ,- A no- ff Q f r, fo. V . . 4 - A. ..,,.,,, Y- 'Wn?w122faei: 1 " fm' . . 's:, ,s q A Am ' db. niggas'-Z3?Hf4'265f5L6aWf9:?sn'.4i''Am::m,.1rm's?:-Hinf:-w:1fk.:iwizmP 'EM..rmf-M... ---.'. : 1,. . , . ,. .. I I ,. ,R . I l f 5 'Ti F' 1 wi f H. 1 5- lg 1 if EPA Top row: Francis Holman, Thomas Kansas, John Peterson, Vernon Brownworth, Henry Stanley, Algis Ripskis, Joseph Relle, Norman Sturt Second row : Carl Kline, Joel McRonald, Robert Edberg, Jesse Hale, Clarke Neal, Thomas Brown Bottom row: Earl Johnson, Joseph Apen, Samuel Hare, Leslie Horve, Frederick Nannestad, Solomon Kamm Not in panel: William Carmody, Laurence Cook, Ronald Kaiser, Raymond Rendell e w,,,,lle.,,,.,fI',e ' Wfffj- . we , f .- ,. T in i " A .. - RE IDE CE ASSOCI TIO L f 5.4, ,Q I op we , Af-WV'-Lf -iq, nike:-,1Ls.f-f,,wzklm ' ,M .aff-211:-fszf V r Y Q ., 4 , ,wav uw iw' 112 wfatf fx V+ H fx. JSM - if:-L: 5- ., ' -, . M' Q ' , H 5516 - H we , A ,i i N f K ' f , A . , V A 241 Gregory Drive .. ,,:,,, 5 VIVIIOIIHLS NMI' J NI'1'l'l'f!II'Illf Algix lrrlivilivx vlmirmrzrz linflnm l'llll'J Furl Klino, fI'I'llSlll'l'I': .Iool Mc-Ron:1l4l, 'vim' pr'M'if rlwlllq ,Ivssv Halo. prf'.vi1Ir'nfq Robert l'l1lln-111, ,vnrirll rllair- mil H, E v if f s :vi 1 402 , 'f g f , ,,,.,,M,..,.., ,,c.,,, ,, X4 ,, 5 W, i E , , X ,gl A O Twp rnw: limxulul Wivlu-xx lluunv Mil-lf, 'l'I1onmN IH11-Xu-xxxlqi, Ilill H1-nllumu-. .l1'I'l'j' 1:JlI'l'. lww-wif:1111-lzwlsurrrg NYilbur Sf2ll'kt'j', ' -' Ilnllnm rnwg 154-u1':v Stlwnttfm. Ruin-1-1 lfixln-r. Uillium Nlillm-V. l'l1:m1'I4-s Mmm-, ri1'w1uw'.viflrnl- John Struitmm m1'iulf'!fvlir mf I X lnllm 1 Hall , , nf 5.1mm NI :thu xxx tum 1 .Mu-luxlllalll, ,frfwnl1'fM ,Xml ff, ,frnfwlg In-nl'uv Xlnl'1'1N. Imuwll liublmxx BACHELOR ARM THE BROWERY .I I li NV:-st f,I'l'jJ,'0Il lnp run, 1lml'lv-5 Vain. Ilnhwl Xlivlu-l'. llivlmlvl l'HllI, .lun Suilmlr, M4-lvill llw-nllri4-kx, XY:x5l1v l'1-Ivlxrxln, ,Inlm XY4-Mvl' Tlfirfl ruff, .Mlm Xilllfhll. .lulm lxirxxun Smnnliv Snufiilx. IM-rlmrml RIIKIPII Louis I.vfl41-. Km-nxwth Sta'-ln ' mmf luv Hin 1 ' N ' Nw' ' - -lmrl In 1-lxlw. H1-H1141 .lulmxrny .ln-rr5 l"rirm-lllv. Ilvnry N1-vllrvxt, Inman Sivmuzxlllie-lu. llnvmllfl Vznllnr-llmu jinlhmf ruff, 'I'hrmms llmlfn-5. Rulwl-I Slzxlzvllvy, linux-I' iluim. lhmalfl Flvtv. H1-rM-rt S4'hlI4'iflUl' ,XMI ul, prmflg tiwuluxf Haul, ,luxmw lil-null. Ralph Gziutn. IA-Huy Iiiummvll .--. fe .:lvJZiw"Zk -' fy-by A .Q 4'- 11 1 x1 1l1u11l l111x linux ihnlw John lion 1 N mlm Puxh. Rmml1l l'11l1lt I111l I 11 x 111 11 1 1 x 111 ll 1 1: 1 1 1 1 1 lulplrlnz XII 1'l'1'l1l1'j1-If'1'11v111I I I ull NIH: um CALHOU HALL COLG IAL ARMS ' l1l'1'-v11l1'nI .5 as 'Ei X. Y 's ,nr 4 Ei f ,W A-V"'lW"7r 5 ' 1 up ww .- .XI--xamllm-I' lI:whl4'l:1u. lmxnl Ilwmwxnn XKlIIlau11Nnlth .lawk Ibis-I1-null:-il:-1' II'u' Il-urmw f'llZll'l4 rim- ,fw.wl1'f1l,- llmxul'-1 Smullx. .wr-ml wlfflffmrlug .lnlm-X H:ll'u:ll'1l. llux Nvlxvxx- x Nw-um! nw g 114-run:-fl Ilan-rt,iv11. ini,-11111111111 ,f'pwwnl1rli1'w,- .Xrnolvl l'mILi1mlk, Ilmmlll lhmwsull, Willi l.1-uw, ,wwf-rifff'fff!f'f'fI.wf'f'f5 Holm-rl M-rim-uh-ln. Ilmmhl I'l:u'k, liwanlvl Sxxulxwn I 'A lm hm Iinllum mf' 5 liugvx' Nlnyln-xx, -Mum-5 Nvigfriu-vi. Iiivllnlvl Yum-I, Unk- NUWQ-, l'I1'x'in Ymllmlxlwll Ilalllvhl Kill lu-nm-Ill lim-IN nl in pvlfwl: I"1rw3wl Sfmlw Vlnxtllxsuxu. lfwxlflv' l4'l'. Julm Svllllvillv :Lx-wi, lbumnhl Ilinfl COLONIAL MANOR 305 East Crccn DAS HAUS ll I East f:lIllIllIl'l'S lull ruff' .Xrlvlrh .Imam lm lhlullw. 19:ll'x llilluxx. .lallm-X Yulf. Ilwhlrx 'l'lmmpxml. l'rlr:nn lh-vlwl' ul- I -r, Iv 1-rlilzl Il:-llalrrl Klwl'.l1l'1-xlm, nllvtll 'l'hiw. .lnlmw . Harry XYi11fII:l11rI, Nm-m11l ruff- 'l'huln:ux l'Hmnn. 45.-ul'1v In-Ir,-xx, .wwwlvlfw-lrwr.vm11: liiwlmlvl l'1'1ux:u'I. 1n'r.v:'1lrrflg HUM-u't lllzllu-ly l'if-1' pf'1'-fi1lr'l:Ig lbunnlml .lnm-X. ,wwiul vlffm mu If Inllvmf rfvff : .Iuhn Ullitw, Hllln-rt NYJIVIN, lPllU'nym- Funnix Yu! in pnffr! Hlvlmlul 4'uIllmlw. ,Nlslrifm l'ul4-5, liil-huywl Ysuvlfis-Hvilt, lll.l 1fpf'f'.w'nffllf'r'f' ,Z 1 1 A M , 2 Twp mn l'Iwlxx'all'fl Zilmm-rulallu. lluylmmfl 'I'nm:ulw. Philip Nvlyulp Kp-1111:-Ill Hn-yeln, In In I',1.1 ll 17015. l.:nul'L-lw1- linliulu-V, livmq Sn--llu, lmull-l tmlrilnl lin ' .wwml row. Wullm-r Slit'-In-Illw-v. 'l'lmm:xx Zinla. linux-I' lxin N -5. ' 1 lwllmu fuffA lI'sx'u1ml Hfvlu-:lx l.nl'w'x lluflln-xA .Iulm VIA-111. Fury lhwllu-1', Iillll .Klub-nwmn. Vlzlrlx Ilslvix. lx -V! U-1 ' NUI fu lmffwlg H4-01-3-' Ihryln l5mv:ll1l V11-u-In Wllhnlsw Ibm-1 FIRE IDE HUUQE -5 - -'xo . lmrry 4iull4nx:ly, IH'-lmrfl Nmxwru'tl15, .lunlvw uhm Il lim- Null. llnhvrt Plvxs. Lam n-1-mv ,lmm-r. lluzmhl liilmxun ' 'UM N1 I mul! Twp wwf. Hairy lfulnru-Il, l'lml'ln-X All. llunul-i Stull. Nlvvxilu llnlmlx. Vllllllll .lulmvm, l'.1lxxm Vllx. Wlllmm INrll,.lnw, llvlwu-II I"I--1-r, .lulm Sm' Sh-plu-ll Ylwllnlilx .Nwf-mmf mu, .lun-lull Mil!-u Hnln-rt Ynnllv1'SIruvlvn. llrmw- .lulmxuu Hi:-Ilzllwl Vlinilv. Imrry 4i:ll'l'ixwm. sff'w'l1rrvv-If'rrl,wr11'rrg .Xlflu-4I I"uxhu, mm Inv 1 flwufg XYiIli:1lll Stiuluv. p1'w.vrflwfM XK'xIlvl lfxn-I. ,lulm lmnlflx linllfmf ww: .luv l":nin, llulu-rl l"nI1Il:4-4k .luvk 4'uI4-lmlll, Phillip 4'l'nxx't'11l'4I. .Inf-lx Iimuulmm-. William Xlvimlvn .Umm-x1':1I'lwm Xml :ff ,mmf .l1'I'l'f lbw-nlwr "5 ' v'-F'-,r ,,f-ww--1.1-1:'1x1-w .1 1, .n.i 106 Top rm N x N 4 . li 1 l"mlrIlz 2 Tlfirfl :nu 1 v vu .1 m r 1 1 14 x 11 1 1 N A 1 Nlwrunl I lm! linllmf ff 1 N 1 M 1 N Xu! m Tuff fu Nfw-nm! 1:1 linllvmf ll IV I Y' 2. . E L ' , " A ' :::' xi5 ,Q l 2 yi. vm- qw uv. , gg l'np raw, Nivlmrml Alvxsllulm-v'. l'lnlxx:u':l Huy. Iifllrnlxxul Slunxxivlx. l'11lxx:11'1l lirnin, Allu-rl I.1-mzmxlxi, Rnnnld Iirnfllv. .lnlm Ulwn, Vnrl Ste-hulaln, lion- uld Klziysnuk, Pm-l'l'y Linin- Vfwrllrfl rvxf: H1-rulrl Ilan-x1pul't, Holm-r't Ilulm-r, lin-nm-th Slum-. f1ll2ll'll'S Pfm-iff1-r, .w'1'rwIr11'f1-lrwflxflrrr4- Ibmmlml l':1t1n-1'wn, rl:-w lfrrxiflwnlg 'l'ho1u:1s fVIn'ill'j', 1lr1.vi4l4'nlg liolmli limxlllroxwl linllum r1nf': Ihlmlnhvll l"l'l'l'I1II'll2lk, lizlllie-i lllullvu, lilln-l't Nlx-rlvzxlf. Salnrlwrs Uulvv, Imllix XY:L:lwl', liivllallwl livl'lm-w, .lwsm-ph Su1'1':lluki GRAHAM LODGE 706 South Goodwill 'l'Hp fwfr: lim-n1'gv XYu1f, Hulwri 'l'ruI!vl', llzxrul-l Hnrlux, Paul Ili--lm, f-Inrn11r1'n.- Xlnxwn-Il N1-xxlml'f 'I'lfi1'fl rnw: .lnlm H1-is-II. lirmzxld Blah-Illv1'. l"l'4-vlllnll Nlurli. .lallrw-X Huy Llnul 'l'ripp. llvxtwm XY:-vinyl. .lulm llm-Lin: Nw'-mul mug- ,Iulm XYoo4lf, ,XII4-11 XYu:'m-11 Ili--lmrfl NY:xlt--r. Willurfl Hi:-pu-I. K--nm-tl: liwrnr. lmnulmi Slnznllxuxml, lim'd4m Hvllllm-ppv1', Gvvwzv 'I'jnrd0S, ,xpurrx 1'lffIIf'm1ln 1:,,11,,,,, ,v,,,,-A DUN Ifhllwx.. N,,,.,.,,,,,,.,,., ,WU.Ym M,,1,,,m,l,1. ,-f,-,V I,,-,'.vifl,fHIi llolmil- XXX-iw. ,mf-fu! 4-Ifnirmfmg .XII--11 lIui'i'nmn, r'nmmi.vx11l'j f1ll2ll'l1'i Lune, Ifwr,wrw1-,- David llmwrl, 111-w,,14f,pg l Top 'ruu': .lzunvx 1ll4llll'Illll7l'f Allan Tllllllll llnl all l"llYOIllHll lwwrm-m'v NV -1' ' ' , , 1 , , lf nh:-1, Sl'4'l'I'f1lI'jl,' lmnalrl Rohm-rts, F1'x'dvl'i1-Ii Slllllllllblllll, Jzullvs liivlwy 'l'ln-ml01'n- lirllms Second ruff: Rugl-1' Voss, .wwiul vlfuirmrlug .linnniv Yn-mnzm, zfirf' pr'1'.vifl1'nlg N4-fl llurtnmn p1'1wifl1'11l lul , 5 . Ill llnilir, l1'v11.w11rw'g NYilIizun ll0g'1ll'1l, inlru lnllrrll rwp:'rx1'nl11l11'f'5 lic-ith llillvr, ,lllj rrp1'w.wnlrllilw- Iinllnnl mu-g Mm-win Sigalh-, 454-no lSri4-wr. fl2lIll+'N lla-llslvy, Philip 1':Ltnlaum, Iiivkio Owl-ns NOC in 111111015 1,'lml'lus llailnlv, Pnul llnpmn, Vlinlcxn 'l'owm-, Walls-r lla-In-mlix, Mic-lun-l Murplly, l1PllllHl'4l Vrifo, Murl limlfly KI G ly KA TL13 KI G 7 ROW Tnp row: liurdn-tt llnnlvar, Low:-ll lie-vk, Arthur Meyn Third row: l"l1lNY1-l.I'4l Iiauvr, Alfred Y8.lU'IlHlI'kt, Jann-s Klawittvr, Rohn-rt Shanks, Nornmn llinlz, Alfred Nystrom, Rlmald Shot-l, Uonulll Amsrurl Rusm-I Hurliman Scvrmrl row: Alwin Sora-use-n. rn-tivilifw 1-luzirnnmp D1-Imur liailev Robert Wvlu-Q vaviul 1-hrzirmun' Fmrilx Carlson s 1 H ' A , ,, -. - , . ' , u , seem uryg zu-ras llnnnner, 'vim plwvillmrfg livrn'g4- l'lHl!'l'llllIl 1 Lollom row: Gary Vnnnnins. .lllfl l'llllll'IIHlllj 'l'lw04l0rn Kfnnomni, fl'F4ISllI'l'!'J Nrurnlan Harp, pr'r'sid1'nl5 -'--suv v i' H,.,l W'v lXl'1!' "'lIlSf1l3LilYiLY,??'Q'1 'EL If '11 for row: l,l'IlIll'I' Nelsun, tile-nu lmvim. llmmlnl Saunplv, Juan Yiwlall, .lunln-N Rs-ite-l', lim-5 llI'1ljN'l' I l'uurlh, row: lqlc- Uuvking. .lunu-x Higgs-rs, Kohl-rt Jnhn. Donald l.vVnlulusk1 I'lrir1l 1'nu',- Iimmlni Lingfwall. -IUIIH Niullmxumln-r, Holm-rt Ilaum-n. William N11-Ilmml. lnuviel lillxlnumlmm, tilllllilt' Lund N'r'1'uml row: Huy P111-win, r'mumi.wr1rg llzxviml XY:-avvr, pulnlir' rflfllinux: ,lnlm-s linifnn-5. .wwf-iul fIfuir'nf1lng Ralph Vox ' A ' ' " r"v'f rnl' In-rrv llmwun lr'1'1l.vlrf'wr' NYiIlix Illia-wm-l' ,ww-wlrl:'f1,' limmlfl Hn-lvlmrfll, lffnrs Jullum rnlfy- Hullwr Urluhl, vlfrlphllflg 4u'1'V5 luv:-mn. rn: 111.11 . . I ., . , . 409 East Dzmic-l m1m41yn'1'g N4-nl Vlmmlu-rlnin4 lwwsiflmfl Yu! in punvlf Kuhn-rt Iilliwn LOOKOUT MA OR 903 Vvvxt f:ft'l'Il Twp row: Nln-rlam .lnlmX4m. Iii:-hard Ifnuan. lmlu Hn-wkinu, I-Zvlwnrd 'l'v1'ry, llmmhl Knufmzm. Humlvl Z1-lh-r, .lunu-X I,1-ur. Iiwunlvl IM-vuifluol' Iinllnm rwif 5 l"l'wlvl'im-k Hlllrmw, H1-ln' Iillhrlllvwln-l'. rim' p1'r'.vf1l1'nl: Ntalulvy XXX-hlr, p:'wxiflwrl,- Urvillm- 'l'n'wkn', ww-rwlrlf'u'lf'rrrs11r1'r5 Ht'l'1lIll Hiller .., X M .! f , Top 7'0N': Raynmnil Jxflllllli, Hairy liosrla, Rir-liaril Lay. Herman K1-nnfuw, Uwe-n Wilson, liiiy Anrlurson, William llaunnionil, Waltvr Witkovivli Mivlnic-l Hynmn. ,losoph limlwin. Konalil Knapp. Rolfe-rt Mui-k Tliii-11 I'U1".' Milton Fistvl. .lohn Pollnvi, lioln-rt Pyslcacvk, Orvail llarlow, llfmalil lfross, liziiii-4-:iw Jolinson, KHIIIIUU1 lfovking, Alan livki-l, lflflgzii Luntis, David Matteson. XViIIimn llnaf-awk, XVnyni- llmvv, In-o Lindsay .S'1'1'1nuL rowg John Kvmvnril. Rolwrt 1'ai'lson. f'rmlr-nllrfr: Ilflrulfl Lyman. rIE'Y'l'j' Varuill. ,wwirll I"7lllI'lN1lHj Ailrinn Fox, rivn prfwirlvnlg 1'i':x,ig: Alli-n pf-pxirimilg lmroy Nov. If-f'r1.mf-wr: Vlnirlr-5 Ailanis, .ww':'f'I111'yg Stanlf-y Nash. iiorilnn Gntli. llaviml S1-lmi-fm-l'. llnaino P4'lllllC'l't0ll Bottom ron-5 Gi-mlil Hi-ow. Iiflwai-41 l'Iv.+i11soi1. llrili- Kllt'l'l'H. 14?ll'l'j' Stahl, I.awl'viii'i- liainkarl. ll:u'l'r-Il W4-iswn, lionalrl AI1lri4lp:9, Dmiulrl Yl,Hl'llll'Q .Yann-s Martin. tiereilil Pill-ln-1' Not in pnnwlz Snowilvn liiwiilioiii-. Harold lilaitt, Yan llliiviiivl THE N IO MARKL D HOU E 406 East Iohn Top 'ruu': llc-sliv Aiimlvrmii. lfl4'lIltl'1l llwliiwliirlf. Xvllllillll Sinionson, Joseph lloilgvs. Kolmm 4il'9KlIl'l1'll, llanii-l Ailmni. llairry licalu-lielil 500111111 rnif: NYalt1-1' Roll, JIIA i'r'li1'w,w'1zl11IiL'f': Gary Mnwlimi, xoviul 4'I1,f1ir1ul1f1lq Rudi-rift IflllP0l'. iW'f'l'4lIlI'!f'fl'4'IlNlll'1'I'j NVillimn Ilvyiluvk, p1'w'i1Ir'flf Dennis Stl-inliai-li. ri:-if In-fwiflviilg linln-rt Finkel. xpvrial 1'rrpr'4w0nlali1v1'g IA'4lllHil'fl Rolmwts. atlzlvfiw l'lf1lll'lNllIl Hallam rmv: 'Vhonms XVilvs. XViIlialn lirerllrii-li. Daryl Str:-ilmn, Ronald Plkstronl, llonalrl llosic-1' N06 in, IJIIIIVIJ Rir-liarfl lispiiiozn, 1'l1a1'l4-s lhuru. Milan 0'lli'a4l0vii'li if 4 Twp ww: llvflll li0l'l'lll?illll, flHiI'lI'l' Snrvx-1', Paul lit10l'LI017l1lUN. lilvnn GlH'ii!'ll. flulm l'r:lrl+-1', Lyle- Smith, Irr'11N1lrr':'g lmslin Jolmson, Framklin Soren- Mm. lion Arlilflrmlg, kim-111120 Tlnoums, ullflvlir: L'IlfLiI'lII1llLj Fl'5I,llk Koidc, linm-1' NYmnlIvv Tlfirfl row: William S1-lam-islvr, Rum-1' Yuvkvy, l'l1lwm'rl Kalmli. llrinn llunln-al. l.u1'ry Wwlln-ook, Iimlulml W4-wtln-onli, N4ll'IlHtll Mc'1'0rnii:-lc, Klonlon .xl'lIlSlI'UllLl'. lluuvr llutlmnl, Kiurv NY4-all-1'11. lhiviil lim-mul. llslvifl linum-, Kia-mlrl Furl, pro:-lor ,swwmil rung- lmmilal NYuIfurnlu, xuwirll rlmirmfmg llairnlml Wuilx, livin- llvim-n, .luhn lijm-lm-lla. liflwin lluruki .lulm liarr, XVHYIIO lmlmuxn, prfnviilenlg .luv 5,v,nif'k. lhxlilmy S44h,.1l,.,-V 41.:,vislfmI .ww-ful 1-llnirmzrng livorm- Ihrwllvn. ,w'f-1-4'Ir1rff,- 'I'hunmw fllllllllllglllllll, vin' pr1'xi:I4'nig liilwnril VVilIiams liullnm 1-our Rom Lnzulv, Ulmrlos llzirmm Alun 'l'mm-l, Krmulml Svliultn-, H1-m'uu liuxli. .Inline-N Nlalml, Him-lmrfl l'1vklull'4lI, David lihllglllllhll, John MEDEA LODGE Wruln-l, ilUll5Il4l XY:-num, .lulm Wlwvlvr, EXEC TIVE CQU CIL, M.R.1-1. 1215 South Fourth Top 1-mr: Stnnfllvy Naysmith. Huy Lam-r. Nil-lmrrl XY+-inln-rar, Amps-lin liurntln, Lalulu-rt llawlvr, Yilnmrs llvinikis, I.:u1ron1'o 'Pa-ursmi, .Tnmos Nr-- fliilllIH'k, NVn1le Blilintm-1', 1fll'll?ll'1l AIUYLYHII. VIYIIUIIIKN liivstn-iw-1' Sw'rnz,1l row: Barry Ancarnlu, Ilurtlvy S2l.llfI1'l'lIlllll, .lulm Mm-lvin, liumild Karim-n. M4-lvin Katia-ii. Glvnn lirus:-ll. 'l'l1mnas Nvlmn. Dale Dillard, Neale l'l2lli4ll'll, Irwin linviil. lflllllbllill S4'llll1'l4ll'l', lii4-llzirml Iilwllmxii. llnviil illiililllllh .lnlm Alulvrmn, linlpli 'l'rull Ilvlium row: Rivliau-11 Z,.im.,-l liivlmwl Mann. .Inv Ontlmus, XYuyl1e- Jnlmsun, Gm-u1'g:v ill'llllllllllS, viva' pr1',wi1lwn1g liumilrl Larson, prznviflvlllg Dnnis-l Zixtivll, xr':'r'1'lv1ryg 'llonalil Aslivw, lin-on KllfYWlt'S. lmrry lh-Vnslc-in. lillrtnn lla-hm No! in pzrnrl: ,hulk Vl'nlfm:1rk. ir:-n.vurr'r Top row: VValler llarlner, Harvey Vllaplili, Noel lA'l'lll'l', Mirlmel Ylamirh, Konahl Slll'iligllt', Pltlwarcl John, Dennis Swanson, George Dixon, lil-orgo Janavice, lVilliaIn Donalnn-. tiene Jarkot, lin-an llodnar, Clan-xn'e llovorka, Robert llertoni, Maury Kalnilz, liolu-rl Fm-ko Third row: Daniel Iiloflgett, XYayne Johnxon, lVilliaIn Vaffey, Paul Sklar, flllH,l'lK'S Anxalone, Henry llI'Ll'llIlHll, Iilwlre lilliolt, Peler Blnrra, John lleifl- hrefler, John Means, XYilIian1 Owen, John lillrllll-!lSlI'l', Ronald Larson, Jlltfsllilll Segal, Roller! llartley, lioherl liusel' Second row: liohert Clark. Illif-lmel FI'lf'llIIlHll, Donald Kihhle, Vlmrles Loehhaka, xr'rr1'4'I11r'yg Yirtoi' Becker, MIA r1'prfw'nll1ti1'r'g Gerald In-wy, fl'I'11-V' urerg Xvlllllllll Jessup, rzllflfliv' PII!IlI'IIZllIL,' Lalnhert liassler, p1'4wirl1'ntg liir-harrl Mann, 'vim' pf'v.vi1lm1l, Stuart. Posselt, flfI7tf'lJifll'N t?llflil'IH1lllj Rirliarxl Zeinor, .w1mIr1.wliz' I'IlUiI'IllllILj Aleksanfler Juskowiez, Philip Doty, llarohl Levy. YVillian1 Anrlerson Bottom row: Lester Mai-ski, James Kent. Marshall Kc-sxler, Allan Levey, Aruolrl liarlela, Raylnourl liuyette, John Prinm-r, Omar Gutierrez, Luis Val- rleron, llll'll2ll'Il Srhultz, James Valwlwell. Henry Pao Not in panel: Neil Frankel, sof-ia! 1-lzrzirmnng Charles Chase, Robert Clark, James Perrine, Peter Tan. Robert Amlnrsen, James Sf-hooler, David Re- vak, Richard Statham, Marvin lgflvlllll, Tll0Il1RS Prime, John Litster, lcll'll2ll'll Kil-we-tti. Karl Fell, Kieliarll Yollanal, Walter Myers, liohert llnrvitx, il'lIlHlllll9l Hurwitz, Tll0lllHS Glmhlen, llllliI'l0S Sclnnitz, Karl Jonsson, Dennis Joy, Ralph Killey BARTO EA T, M.R.H. BARTO WE T, M.R.H. 1215 South Fourth Iup row: llarry Sinn-rueiu, Rollanrl Zavln-u. lloualrl ,llll'fll'lllHll, Ric-hard Rlr'llu4-ken, Ray Andi-rson. Alun Morris, f'harles King, Donald llawnlunn, llonalfl Ilorelml .q!'f'll77ll row: Ronalrl NVQ-her. 1n'lirilif.v vlfrlirmung Rafael Chow, David Yates, Robert Illrlfown, Rivharfl Minra, Janin Taylor, Louis llenlsvn. lmvirl Morowitz. Rohert Long, Mario Santa:-ruz linllmn 1'u1f': John Andrea, wllrllrlvvlir' vlftrirmrznq Fred Soaily, Nl'f'l'!'fl'lI'.Il: -l'2lllll'N Brennan. llflllffil' l'lllllI'lIllIllf llivlmrfl llerulti. fI'l'4lNllV'l'l'f lluvid Kur- ash. pl'fr.Yidc'11tg Theodore Hicks, vin' 1n'v.vi4l1'nfg llerhert Lassiter, Hog.-1' lioimki Q gm, , , g Top raw: lXlicl1:u-l M1-liuirv, l'lx'v1's-tt l"m-l4lliii'1'lulw1'. lPl"ll1illl'l' lllllvlllilll, Flyilv l"i'n-n-lxmil, llzirry lifilllllblfl, lYilli:uu Knopf. Rvmy l"1'i-1-lumix, Ralph Bunt- ing, lil'I'lHll'1l 'l'lxii-l, l'IlIuau'4l Siruvy, llzirry l1lVllILfhl0Il, William Ila1'l'is1m r N'wf-mul 1-uw: .lulxu lfuu. Alan lxrzivilx, Rim-lmiwl Zavk. XYilliu,m Mv1'lul'g, lY5lI'lll'l' Yuumr. Imrxxin Alvlwy, .Iulxu Jolinwii, Nlii-lmvl iXlRll'SlHlll, Alllcrt .lulmuusa-n. Slil-lrlon Kiupin, llnnalel Rupp. .lann-s liimxlviiu linfium, rnu',' lbunivl S1'llW2il'lL, .IIIA rwif-:wf'1fl11lflH': liuviml Sllbllllll. 1l4',illifl1'.f 1-huirmufi: .lzuuvx Vzmlh-4-114-n, 1':'1n'r,w'filulwn In l,lNfl'll'l I'nun1'il: lho- I mum Pzi,ti-iwxli, l:'1'rmu,-wrg Nvnlu Fmlrlvu, wif-w pri-xiflrfnlg lrxxin lluvisl, prr',vi1I1'nig l'll'4'll Stark, wr-1'4'I41m1g .lmm-s lim-vlllv. xr-lmlnslw 1'l1u11'm,m1g Wzwixv limi:-tzki, .wr-ful 4-lfrrir1n4mg th-1n'p5v lfzim-i', sm-iul 1-llrlirmrzng 'I'lu-urlulwf lie-nstull, rlllflvfiv' 1-Ilrzirnumq .lzluln-4 1'1'nwt'orrI, 1-mm.w'Iu1- X01 in jinnvl: Ruin-rl Allun. illlllllllilx Nllwllvr, NVillu-rt lillwlgvr, .lusi-pl: Vitt, llnwz-lrrl Farr. .Iulm Ima-. IKUEUI' Stangv. l"1':1i1v1M-in l'u+-rm, Dun Iiannvn- 1 . y - fi-l4lt, XVZLYIIUI' Young. .lnuuvs lil-zigzlli. Mivliai-l Pzlrulu-s, 1'I1:1i'l+-s llriizi, lfll'll2ll'4l N'l1il'fmnn, .luhn .lullnmig Imlmlvl lA'l'Ill'I', lwiivo llulluliau, Kiuralmll Fll'lN1'lllllHll, Mif-lun-l Sl'l1XY5l,l'll, lmvifl Ash, -lulm Mn-Varlili, Alln-rl liailglu-x'. Vlark lirighl. CLARKV 1, M.R.H. CLARK II, M.R.H. 1215 South Fourth Top l'1Ill'J .Tuvk lllIlll'I', llvlvin liulrivls, f'1:rmw'lm': Nlyrun lnllulmmxi. liumilfl lll'1'l'lllN'I'E, lhxlvwt 1illLl0l', lluxxurnl Kms, ,xl'llllll' lfvlslllilll, lluuulf Haiku, Roy Simon, Kayiimml Blum-lilo, liuswll RllNt'lllPUUIII, linyliimul Ratay Nfrvnul row: Vlmrlif- Koo, llaruhl l"l'nlu'im, Slim-lilnn Svlim-imli-1', lD:n'i4l l"a111lkm-1'. NYillinm K1-nm-ily, Shi-lflmi llasliiv, Tlmmax Xlliixiwriglll, Rohm' lim-Yuri-, .lem lim-lu, Marvin: llunwn. ,lui-k Sloan. Ill-nry Williaum, Sln-lflnu Pi-kin Ilullanz 1'uu': l.ium-l Kippiv, Num NYulf, lAlXXl'4'lI1'l' Grill. lr1'1l.wlrr:'r: l'l11p:i-iw ll:-uvk, Paul Sll'llllM'I'Q. .w'f'1'v'i1l1'ffq Bljflill Nifli-11, Waulv NllllNl1'l', prrs llfnlg Dali- liillurfl, Him' lnwvillrfrilf Roy .li-nkinsrwu, limmlfl Nil-im-yn-1', llnure-l11'v Nl-uniuii, Mnrlmu- Mogill ' K' 32594 .- .N LHFQIFJFEM. . M,B1LT7Ef' E J L i Top ruff: .lohn Glam, 'llnuulaa fiolalvn, llnl Liu, lie-nnvlh Alta-rx. Vurtis ll4'lll0'l'lllj.I'lllll, John Vhiwk, lluwalwl lil'ltllM'. Frank Klux:-slam-, Rnlwrt XVilli- forrl. Alfre-rl Phillips, Vlmrlm l'ln'iatenm-n. Rnln-rt Slllllllly. l'1nmnu+-I liaalu-I, Arnold Htupl-r, IA-slime lbrusslx1n.1i, xx'lLY'l'6ll liuntnn Tlfilvl raw: lllllfllllilx lluokvr, Wayiu- Palkn-, .la-Lines Bla-xlsm-, l'luu'lew lirmlkorh, Rumly llalrlwll, !4tun4llvy Nnysluith. lln,1'ry Slllllllllllb. Holm-rt Gumllinrl, Julius S1-lirn-ilu-r, Rulwrr R4-wk, llowarvl Vnlwli, .lanu-5 l,awrl4-r. lit-'0l'3Il' S1-hinunvl, lmrm Stuinln-rar. Rolwrt l4l'HllllHlHll', Saul Simrvr, .loo Vlark Nwmul rmf: Ullarlvs liurnllvxs. liivlmrfl Kvyzvr, ulhlwliw 1-Ifuif-man: lluwai-:I 3llllll'5l. In-liriliwx 4-hairmun: Alfrl-fl Olwrlnnvlvr, Irr'nsurr-rg Ruger linin- lnriflgv, .lfl,-1 rwpr1',w'nI11lilu'5 Phillip Migrlal, Arnnlfl Z4-hiv, riff' prfwiflvnlg lmnnlrl Ask:-xv, p1'vxif1f'uig lil-ruin liynglli-Ll, .w'1'rntcl1'y,- lirwin Zuckvr, .vw-ivll 1-lfnirnmng Mie-lim-l Fm-inlwrg, wlmluxlif- 4-lulirmuuf Vlyfll- Young, 1-rmllwwlm-5 Rh-liarfl Sr-lm'n.rtz. ln-xlin lixrlanal, livorge Honig. lmuis Spitz Ifytlnm r1m-.- Imnulwl Arllirlsnln, llunmu' Pvarmn, Melvin l4lll'lilll. Nlurslmll Kllllllllvl, Irwin 4'0lu-n. lmun llirsvh, XUFIIIHII l'11lll-stuiu, Slu-rwin Mnlis, K4-nue-Ili Ks-ulnnlau. Rxyiimml Huy, Allyn-rl llviulvrmxl, .lnsvph Kinsvy, Tlioums Tllcw, llllllhlll 3lf'lll?lSll'l'S FLAGQ, M.R.H. UNDGRE EA T, .R.H. l:215 South Fourth Twp l'rf1f,' lmvifl liluxmin, 'Vlunnns Nlvliln-nu. Wallin-r Sl'llI'1illllll. lin-1u'gu XVyNup, Anllmny line-pin, .lnhu liipnivkv, Rl1'llHl'1l Suhs, Tlurnms Shilznlis, ' Y ' ln ,luhn tml:-num. Arthur Ylamlnvr. .lulmn l'll'Hlllit'I'llll'l'LI'. Snnfnrll Glav- Sccrmrl row: llllHI'll'fIA'0lH1l'1l, Unnalrl llulwuu. 451-ui-go Svllvrs, NVillimu Sluup, 49.-m'uv lim-gm-, Frank Hrvgfm-v, llnnn-I' llzllunun lirmalil 'l'4-ulplv .'l8llll'S lle-llaxs, .lavk liunyan, lh-inxruv llllll4ll'l'Nllll, Rolls-rt llvrm-i'. Alvin liimlvfyc-lil. Hugh llollislvl' liotlum row: l"i'f-flawiv-k Mallkn, 1'lil'l'm-rl Plliistvr. rn-firiliws 1-lfuirmun: linnnlfl Allin-4-lu. JIIA 1-:'pr'w.w'nlulizv': .lnhn Hnnnulx, nflflvlir- wlfrrirnmnq .losopll Ainvnt, irwrlsurrfrg llurlulph Svlnu-i414-r. prrxiflvnl: lh-omni Slmfx-r, 1-nllnrwfllwq liurry Anuarnlx. L'ir'v p:'1'.vi1Ir'n!: l"r4-el l'll'!llll'iNl9lll. .wlfrrlrlvvlin vlfair- nzrlng Hymn Svlllvwiiige-i'. snviul f'l1rli1'mr1ng Il:-L1'x'1-y R14-flvin. .wr-1-vf1r1',11: 'l'lunuas llvvht gf 1,iQ"'1L"Tfm91Q: 14,1 ,'5y1g3q' f f mn, 'Mwpsg Ajyfm 'gang -.,g,'1a.g.-f ,-116. 53331 'H' W 2M'fI'l 'wi' if ' w.,fJff,1l'X? ' ,Q , , was Nr' ,bf Q 'LN 55' 195, L, , . , vm nf, Q52 Q ' "WE wwe w Fi ' f Q .. ,f in 1 as , E5 , 5 , Q fb JE si , egg: 23' g '7 4.1! , 1 'F nz 313 gf V7 r 5 Tj' Xa. Qgjfe w, , W Jw if N35 14315 Q ? v W xg S 'bill k 132311 gl: f " ' 'N i . G ,, A I '21 rf 4 S. vf A -Q :Q A1 xi I WT? M. A Wk .WVA ,dkn -,,W,,1' k W, , QW A ., , , . ,A gy, -, af A Lf. X 1, , F S N . .Q , 2 y . ,.. , Wk' . -, ,sw f , - 1 WN fu 555 '. ' I . , , Af . , ,i . 1 Top frozr: 8119111011 SllVC1'11l5ll1, 1':llgt'11G AlJl'Hll311l, Jzuuos K11yku11cl:1ll, 1'Zrlw11,r1l Gray, 130111115011 Staub, Donald Gworek, Carl Silva., Edward Bucnis, Rohort l'arkiso11. Rogn-1' Selma-ll, James lialinski, Marvin Mrukzm, ,lorry i'oll1, Russbll Martin Sacoml row: lAf1.l11'PIll'0 Moore, l'l1'vi11 R1u1tel111a1111, Donalrl E111:l1sl1111:111, Joseph Z8,1'6111lJIl,, George f':11'elaS, Russell Keunc, Gerald Portugal, Dyk Davis, Rirlmrfl Frank, Frm-fl lilazine. Larry Unscv, Curt IfIl1'1l1l'l, Dale YValsl1, lle'01'p:e Eloftlns-1'i011 GGl'llHl'tl Eggel11'uv11t Bottom frozv: Krunoslav Ast, Russell Ruppel, 1IllI'0ld.Gl'E!0ll, Horst Konrad, Ernest Lnfwp, 'Uflflf prexlflffntg Ampolio Borntto, presillelztg Ke1111etl1 Clarke, L'Ulll1NCIOI'j llcruarl Mill-' . "" 't " ' ' ' " '1 " " 1 ' ' V 1 " ' ' " 1 L1, 5LLI!,lLljjlTL!Lf5lLl01, J0bLllh lz1laml11tt1, 1,011 bnuder, Juan UZLICIR., Dannel 1f,u111g OBLE I 1, M.R.H. QBLE II, M.R.H. Top row: BI21l'Sl1Illl I,01'l1I1311, li1'lll'I' liymlal. -11111811 NVl11t1-. 1.111-1-y Noorll-11. Virgil R91-fl, George llvsen, Ronald 'Hartley Second row: 1391111 1Vz1Il111g, Blll'll'1Qll 1:l'l'll1l'll. 1.1111111111 BIRKRIIH. llitlllk-El N4-tml, kvlllllllll Nowak, 1111-110x111 Mmm Bottom row: 1N111Rlll 4w1'a11l1f11s, I'Illl7l1N'l'l01': l'l1arlf's f'1'0XYflt'1' JIIA W n-r'x1"11I1lli'vP- xYllI112l,l'N livillikis 1'.1'l'r'l1li1:n r'o1lm'il 1'r11'1',w1'11Ir1IiL'zv- 131111011 Behm I I I I , I 1 I I I I 1 I 1 , presulentg Howard W'l1Pat, mfr? p1'rw11Ir'11lg Bl'llFP 111'1ley, .w-v1-r'h11-,115 Alan liohka, avt11-1l1r.v l'IlIlII"lllllIIj Oral liookf-r, f7't'f1fNlll'l?l' Pi'V "' "W ' 6 Trip rnlr: Rumsvl llvlilu-rtu, .lulxu-Q lY2llll'l'h, lluln-rt, Stull. l,2t1'l'l'll l,ll'llt'2'L, Philip livin-ln-l', liivlmrfl l'vIux'son, llulnglzls llc-rings-1', William liurlu-. Paul Sz-lmlmtml, William lalylur, llHNlll lwlte-Ill. lwauuk lnllmlx, lilnlimml nllIl0Il .Wvmul I' U: .lnvk Ilalnarlmrt, ldnlwarml 0'lionnvll. Riu-lmrrl Nlayulir, llnlnwt l"i1-lrl. illlllilllllw llxnie-lf, llllllllllllh llnrpvr. llaw1'ex1r'4- llruluun, Arnold Ol 'l'l1vl4-xl, Juilm- Muralvs, Hil-lmrfl ilu-wliwiml, .lnlxu llilm-rf ' ' ' ' ' Xllllll' 'l'um-lli Iusn-wh llurlu 'l'l'1lYIIl'4'I" liivlmwl xVC'lIlliC'I'l.f, prfwiflf'r1l,g llnfinm row: illlllllllllx Wllitv. lnlmlo Palm. William fuukv, lmlwm llnmilton, , ' i , - 1 . . , liloliu Kirosvlxl rim' p:'z'Ni1!1'l1l: lllnmlal llxlm, ,w'f'rf'Ir1:'.rf5 Kiflrwlun llurgvtl. S4-ntl ll1rllPlll'!l, ll2ll'l'j' llvvk. llllll0!'l lifllhll OBLE lll? M.R.H. OBLE I , M.R.H. 1215 South Fmnrfli I'-rp ruff: Karl llimlln-rug lil-nl'L:v lmm-lilly, llurtml N1-lwn, lim livun. liunalwl Yi-nu-l, lmrry M1-uli, lhllph llruns, 1il4'lllll'll .lom .lorry lxvlnlwr. Slim-lrlnn lxmsln-l' .wf-fmrl row: Mark Arm-ln-r, mmm-wlrir: l'14lxxnv'rl lil'llll'Wll1'll, lhmilld Olin, lbmmlal th-on-gi. llmmlml Form!--s, liuun-:iv Kravitz, lionalsl .laxmwr-zyk xvlllllllll ll:-nm'Il. llulwrt llzikvr. Saul Klilraumw, 'l'ulu Hunk, llflllfllll Klfwklmxlii linllfma row: llimlull lmw-Ile-tt--, lil-muurml linrtnsik, IM-omgv l'rimmins, limmlil Ohlson, 'l'lnuuus N4-lmn. NVQIIM-r Foolv, Antlmny Yulpv, prfwidvlzl llugor llsirrimn, swf-:'vI1l1'y1q liuln-Vt lll-il, limmlil Novil. l'1ulw:u'4l Hll'UllLfHl. liurlnn Sauilnxlxfr .YM In prnwl: Alvaro ln-gn. lbmmlel linl'l1u:u. William lil-ixtnl, I'Inriqur- llc-1'mi.n1l1-z, llm-rin-rt Krnliw, Hoy l1illll'l', l:l'l'll'illll T.:-ymlon. Ln-miairfl llivkor ' ' ' Nmilh limmlwl gllll'll1 ll'll'l'Y 'l'uvz1llm, Ruin-rl YilIlll4'l'Vll0I'l, ll'1'r1.wr1'f'l'g .Inwpli Yau lllilll, Stvplwn lim-uw, Nlll'lllll'l Nluuuv, lioln-rt Quinn, Rum , . . , . . I iwlm, rim! prwiliwul ' " ' - ' i1'f"' " f '- ' '- nf- .MQ w,. .r . f, ' iii' -A, Jnlm llarkley, .T1111 1-mf: 1112130 1'x1t'1l'1lL'l'. 112111112111 11111'11i1'k, Ri1'11ar11 Gr11111se, Donn Spi1111111111. 3111-11111-1 111-'1'1i11l, T1111111a1x DPY111-11, 1111111101111 5121111111 , 1 " R11111-rt 11 111111, .I111111 111'111'k1-1', .1:11111-1s 'l'1'e1il, 1111111111 L21xv1'x1111, 113.11111 1,1111K'1i. .N111111111 1611511-1. 13:1vi11 Y?lt'1.l'l'1', 1111111-rt 1-111-111111. 111ll'1i1l' 1'111'111-11 NI?I'1lllII 1'111f': 411-111111 11H1l1t'1'11Hl'11, 1111111 l,'111'1111, 1J11vi1l IfEl1'1l, 11111-0111 F1'i11111'1.:, 1J11vi11 112l1ll11, 1111111-1't 1ii111'11111-, 1111111111 1J11y11', 1Y11j'1l1' N1'1l1l111', 1'11111'11N S111-ta. 11111114-'S XVi1s1111, 11111111 Sil.l111l'l'MlIl, St11111'L W'01111'1c, NViIli11111 F11111111, Roy 1q111S1llI2l1, 1101111141 Allqlgt-'l', 1'11'll1'h1 11111111111-, 11111111-1 SIllt'l'1'11N1i, 31115111 11avi11M111 11111111111 1-1111'g 1!111'1'y T1-11111111-r. Phillip St1'11v1-1, I111,w1'1-111-11 M1111-r, NU1'1lf'l't 111111-111-rt, NYi11i:1111 S1l2lllLL'1t'1' 1'11z11'11-N l1fll1E1ll1'1i 11111'11v 1"11-11111, I1-111.1111-1'r - 1 1 , - . 1- 14lLll1'011I'B P1-a1's1111. 111-fm-i1l1111Ig R11-11111-11 .X1111'g1111, vi1'ep1'1'.w1'1Ie11lg Dz1.vi'l 111-11111111111 11111111-5 McL'li11t011k, Leatou Pl'l'1i1llY1IIl v1'1'1"l1111 R111 1 P11 k 1 , 1 1 , 1, 1 'jg 11'1' 1i01'lly. 1Ci1'11111'11 1"111'11. A1'111-11 12111-1' UNIT THREE 1, M.1-1.11. .Vol 111 111111015 11111111111 K111im11 UNIT THREE II, M.R.H. 1215 South Fo11rt11 Top 1'r111'.' P3111 S4'1l111l, Hi1'11111'11 '1'1111111izi1111. 1Sf11'1'x' S!'L1111'1l1 .11-1'1'v Maslvrx 1.e11'1'1' 01 111 Ri I1 11 0111151 111111 K1 ' I , I . . M , 1' 211' , 1- 111'111s111, S11-11111111 111-Sak, 1211111-rt '1'11111'11t1111, 11111111-1 5l111'i11k1-11111. '1'1111111:1s 14'v11111wsy. 1111111:111a 1111y11, KQ11111-111 .1111111s1111 1N'1'f'0111l 1'111f': If1I'1lHl'11 Y11t111111z11. f1t'1'1'1.'S11Yl'1'1J91'1.:', 1"l'L'11 NY1111v1-1', 11111111 SNVIIIIMIII, 11i111111y Iql'11l'1', 11111111111 '1'1111-1111, 1'1111ll1l 11111111-11, S1lll1'1'11 1il11Nt111' '1'11111111111'1- 1111111111-1. 1Va1t1f1' 011011, 1111vi11 Slaw, Roy Je111ci11w1111 11111111111 1'111f': K8l'11lt'1llZ Potvr, 1111131-1' NVil1ia111s, 1.iO1l!'L1f1 Y1'i11i1f1111s. -W'l'I'PfllI'-ll: 1411111-1' Hl1111-N1111, l1'1'11.w1l1'1'1'g 0x1-111' 1q1'11-'2.f1l1HI1. 1'111111,v1'1111'g 111-1111 K1111w11-5 p1'1wi1I1'11fg 11111111111 Lien. 1.11w1'e111-11 111f11111Ps1111111, 1111111111 Slaillf, Billie P11111-1'. 11111111 N11-lvi11. viva l1r1?.vi1I1'11I,' T1-11 Smith, .w111'i11l 0l111ir1111111g 1111111111 '1'1111 N01 1.111 pzl111'l: 1ii1-11a1'11 Larm-11, 111111111 Mc1'a1't111'y ,l 'gg-gg,-91, .1 1-- 1 1111x 1111111 11111111 Top raw: Dunivl Joncs, Alun Gl'0O1lllElg'0ll, Ronald Johnson, Gary IIu1'1w1', .lohn Harris, Gvrfmld Jensen, TIIOIIHIS Arzt, John 1'ai'lsun, .luhn Antonson, John Andi-rsun, Harold Ericson, l'11lwni'rl Aszxtu Nrooml row: Hans Kensbovk, Eclwaril llarviizai, Uhostor .lurkovar-, lmvifl Anclnrson, Mil-lm:-l Ilreza, Riulmiwl Boyer. Rolmrt lh-isur, vozmxclorg ' ' ' ' ' '- ' -' ' - ' ' -' F" H lc' ' L' ii' n AHKQ-0 1JH.Vlll Grin-sei, 12ilC'kitI'l1 lilolngren, Rishard Qrnllaglni, Aan: he-ilni, iiwlunn a unix-Ln, ie: px liotlom raw: James Basso, athletic l'fLl1il'IILflTl'Q lirur-0 lirennor, fl'I'IliNIL7'4'l'j lim-old Pitts, sdmlarslzip vhairvnang Rolls-rt .lnlmim1ii, 'Vive prrwiflentg Agostino Alagna, viva prexiflvnlg John Anderson, yn-csirlmztg Ricliard Hill, prvsiflcnlg Mil-lmril Branson, prinwirlcntg Robert. Geisur, Nl'l'l'l?tlLl'1jf Charles Boos, so:-ia! 1-Imirmzuzg Plan-iir'e Donnngo, Ge-ralfl Hoff Not in 71an1'I: Anrli-uw Nmulyke, Ronald Aron, Alfn-11 Iilntler, James Greenslalo, Ill-nry Katz UNIT THREE III, M.R.H. U IT THREE 1 , M.R.H. 1215 South Fourth Tai I'0lf': Ste-mln-n llarnm-tt Carl link, Tlieoilore Lnlz, Rim-luircl Mason, Vlmrles Slam-k, .lfI'llf'4T Ov:-rsmi, 'l'limnax H1-nm-lc, Grant Eddy, Rivlmrxl Mack, I l Y Phillip Vivrliiuz, VVilhur 1f0llk0ll, Donald Kroger, YV2Lltvr Ginllivr, Gerulil Silvvrinan. BIIVIIHUI hanlt, Arlvn Iaunplwll. ln-rnld lxlrmwk Sr-roml row: Jordan Vogel, Jann-S M4'f'r0Pry, Rohert Mills-r, Ralph llrill, Robert VVliitl1-1', .losi-ph llrulflail, Curl Kusnar, Frank Pi-tvrson, Eugene ilutmi llvrun Dru:-linmn lov-pli Morgan Hubert Alpi-rt Donulfl YVillialns, Smnlvv Russell. Rif-lmrfl lim-vi' II ll: 011' 'Gnrv S4-liillmig David B011 lirlwin Pe-ara, P11111 Sinmn llunnlfl Kash-n. kt'1'l'l'I3ll'VI Rimmhl Ilvnmm, riff' prrwidmztg Larry Bernstein, 1 1 H 0 nn, 1' : . , , . , 4 fl'I'llSllI'l'I'j Melvin Kattc-fn. prfsiflfntg In-0 Henikoff, Ralph '1'1'0ll, ,VIA I'I'lPl'l'Sl'Ilf1lfi!'f'j Philip hnvr1'e1'0, Dmmlml Spahn, Ihmnas Motskas, foun- xflorg Rivlmrrl Schultz, Janne-S Mitvhvll . , 1 ' "'!2WTi,i ' PM' im-' 'Fwfm A' 2kQf'3' aKrW6! wM' QQ if- Tnp row: Billy Rich, Ronald Svilwl, Rnln-rt Rvinn-rs 1"uurlh row: Harolsl Jann-N, Jerry Stullvr, lAZlXYI'l'lll'1' Iiiwwn-z', Him-ll:u'ml fi1'2tY0ll. ll:-uv:-y Ilnrtik Third rmf: f'lmrl0s hvlllllwlll. lmlu Km-kinan. Kula-1't Frank Maw Hn-pls-1' David llarllvx' lin '1-1' lliffx ll X " Kntlnn-1' . . . L Lg.. 1 ni x Y . . Nffcorul rout Larry Bailey, Glen Hullukson, lihlnn Sparrow, Dall' i5lIl'T0l1, Jann-x M4-limi, Fl'Hlll'lN llarlnn lfnllonl row: Ruln-rt lllllftlillliillll, pIr1Igcm11sI1':'5 Yvrnmi ldiilnxan, fI'l'!INILI'l'I'f Us-n1'uu Irwin, pf-fwulwnlg llaulrvn Tlixnawny, ,ww-rf-lzrryg llnnzlhl lu-nn, rim 7n'4'.vifla'nf ABOR HOU E PARK L E LODGE 207 East john Top l'Il1l' : Rulwrt Sl"lllllt'l'lPH.ll4'il. 'WW'l'l'fllI'jfA,I't'4l-N'lll'I'l'f 'l'lmnms King, Daviml Mm-Vere 1'1flXVRl'Yi UltN7L'llll1lllll Davis Pf'i0I'S4JIl Ytuflvnl Silllllfl' 1r'1rr.w'nla- ,. , . ,.,, ,:,,"1 Ii1'vg John llillinzrlmin, rlllflvlif' vhllirmzlng .lvr4um- Simon, 1Qi4'lmr'rl Dickson, .vorirlyl :'l111irm1ln,' Hans Kank Fnurllz rolf: llnvizl l50't'klIlE-Ill, Kuhn-rt xVIlQ'l1l'I', .lll.-l l'!'flI'1?NPIlfflHUt'j l'Irlwar1l Daly, Sillllllvi Yivkr-rs, pr1'.vifIf'nIg Russell Turner, have-rnc Shogvr, John XVQ-If-ll. lmvirl Rash Tlzirrl I'Ul"! lin-rt liusln-r, ii4'l'Il2lI'll Nivlllilllll, f'Hl'l Ns-lxon. Kc-ntfm Ulark. ICQ-'llllilfll Imwis. Iiunuld llnnih. Rolwrt Svzqvino, Paul Svlmfvr Nm-mul ruff: W1-slvy Ili:-ritz, rim- prmiflm1f,- limmlzl Ellis, Robert Polo. Mrs. Knlur, Ruhvrt l"n.i'm-y, Lon-n Vogcfl, John Naval:-n Ifoffom row- Xlivln-ull lluxu-iw lfmlwin luultll suriul :lui I' l Nl V . . . . , .. in .' ' 'f rmrln: an . alvvn. John Moyers, liivllarel flolinson. Rim-lmrzl M1'Kilrh0li. Frank Duron Not in p111l1'l.- 'l'lIUlIlilS llovilw. Yi4-tm' Slvwart Rial -'t T 'k' ' ' ' ' ' ' ' " , ul L Ht son, Xnsuto Ixallmlfl, IA?lXKl'0lIf'l' Grant, Lfll'l'Y Rvnvli, 1nr'l1:u'Ll llalnlr. XVillialn Nidrllelnn, llavial Hulvnmn 4 s Y? gg Q ff fs, A 2 14 'MSW We ' ": ,Q W g V VW . , gif fl wal' M, X553 'Q RQ 'P' f. Z k .P . mu , f. y i , . w-'41 .sw ' iw, L . fffz : Z, .. f f. -1 -x - Q gm Y, ,Q W Mx .12 1 is ,. il, 13 W 1 Q. Ti Z! 5? K M - .. gas, ,,, gy ? Y K in gl Y, ., f 1 XX WWW' -1-P' ,f -1. 92 15 5 4 N, ,Sr 'f ,"f S. H is if 423 Top 1'uu': Kayiinnivl Pape-k, Lunix Antoni-lli, Irvin Km' lik viva 'vm' 4' ii .1 1 fl 'wlrnfg Rolu-rt l.llifl'UIIl, Stvvvn Otto, Rogl-r Slmnklin, Donald Stunt. R211 nog lljnjil-li, lmnahl Sp:-rry ,Tllirrl rn14'.' Imran l"inni:-urn, .vm-inl 1'llz1irmz1n,- Allen llvaml, lilm-'n UH-las-1', liivllalwl li:u'ke+r, Kivluirrl Marrs, liuln-rt lfnxinuti, In-on 'llOI'lIt'1'k, lflelwin Nl il Iam-, lil'l'll2ilA1l NYiilerm-, .lulun Svlif-lknpp .N'w'umI muy- liylf- Hrirlur. Ulm Vupc-k, Rnnnlcl S4-lnnilz, xnriul 1'lu1irmanq Louis Klinflora pl'r'vi1l4'nlg Kil-lmrnl YVllitn- hnuw 4'n111zv1'lu ll ' D . V . , . , rg nvnl I all nmn, John Rim-lm:-mls. .wpm-lx 1-hrnirnmng Vi:-tux' Swnnmn, wa'z'f'l'ar,r1-Irrw1.vr1:'f'1'g llonnld Va-il' Iiollom raw: llmxuiwl Ai1ill'l'N, Kuggvr Gallup, S14-pln-n Tillblllilm, Vlyllu l:l1llL1'l', Mfrnte: fllM'l'lllllll. Ne-nl N Tu: ' 1' 1004 VVQ-st Ne-vunln 9 HOME lll6 XVL-st Californian 1 fill . llalpli llyvr, Plnlllp IHLYIN. tiemluil lininlwlv, l.:Lnl'n-111-v liiwrlln-1' liulu-rl XY'1Ils lfirli' Ca-If-lin-ll, Hairy Nlvf'unm-ll, KL-nnr-th llolgn-My . . .. .nwl liiliwlm-i', li:lxi4l i"I'HllL. Silvio flillllliblll, Donal lklllINlllll4'l' M-uunrl 1'nw,- liuln-rt llnxtnn. Plnillip limo, lllmxwilwl Z2iIl4llI!'l'Lfl'll, flllllll 'l'allmII, i,llllLfl2lS lijllfil. iA1ll'l'y W4-wt.A'11rl1'lx vlizrirfwrng Rnln-rt YVl1iIt1-lllmxul N4-nl XYl'l!lll. Roln-rt NYillan4l. Marvin lil-1114-A, sm'1v'tn1'f1 ' linlinfn 1-nw: l'i'f-11 Kraus. Ruin-rr Skinnvr. riff' 11r'1'NilIm1,fg Rolamzl Sm'lm':mkn-, p1'r'.vi1lr'nlg llrllm- XVi'iL:l1t, .lllll 1'1'pz'f-,vmllzllin5 llnrvn lluyni-5, Irrflxiun Alnlri-xv X14-lhumlrl. .-ru-ifzl 1-lfr1i'1'mrm: 1'lm1'lvs flllllllvllffl Q 4 ,, :Q lf:-tl' W ww. ng Wm 'W ,,., 4 n Q 5, A J .El Q 4 L, u 4' V A is 1 f 'Q 9 ., nf peg wi ,- Wx f' rx f Tn: rrnv: Marslmll Prinm-, XVillizun Slnuv, .lmnvs l'lmIl-imlm, lirlwalwl Stone, Donald ZllIlllI0l'Ill2lll, Stove S1-luxtz, 1q0ll1lPt,il Stonv, Dennis Stnuffer, I linlmrl N1-lmon, .lurk llln-4-lien, Ihnmlml Wm-lls Sm-nm! row: .lux-k liamlkv, Alfrwl Pupiuwwki, Hll'il2ll'4i llzih-sIi'i, vim? prwvviflv q '+-Q , . Kmmlfl Dvlixmon, xnfiul r'If11irm4lng lflt'ilfill'li Ni1'Killil'l', xporfx r'lu1irm41ng Florian llurlmxwki. Ill-njamin l"or1'l-i1'zL liullum row: John l'lmu'y, Uh-nn lmmlrl, .lnhn Km-isvr. XYillis Pan'kvl', Kuhn-rt, llill. Gary XYilliauns, llrul-u Simnmns TW1 E TATE nl Vhml X Phillmlaul 'lUl'l'1'f!lI'lffl'1'4lNlll'1'I'j Valentine Spreitzcr, presideutg 1301 VVest Stoughton Top row: Charles D1-rwe-nt, Kivlmnl Jzunisnru, YVilliun1 XYUUII. Jl'l'1'Y Kt'Flllll'li'. John Vrnllvy, Joxvpli Millor, Lynn Harp!-i', Tan S00 Tiong Nm-nnrl row: 'IPYOHIL' Hnrmlestv. Frmxli llaywarfl, .lrum-s llaywanvl, Clmrlvs 1'ule-man, l"i'nnklin Kuo, Tan Sim Tung, iihlllllg' llo Park llollmn row: Philip Nnrnmn.AGlenn Anrlruws, social r'lu1i:'nulng Furl McNair, 1n'z'.wIcnfg llulvi-rt Waltz, SOL'l't'fl1I'lff John btnnlep, vice prcsulcnt .Ynf in punwl: David YYMTZ. !1'r'asur4'r i 1 -fl! 42 Top row: Donald Mc-S01-ley, Donald Hanson, James Vobornik, Ronald Racstcr, John Elliott. Tlionias Dolan, Arthur Singer, Richard Green, Robert Bell, Jan Iierozniak Third row: YVilliam Pfeifvr, Hugh Mulligan, Carl lik, James Edeus, Michael Hoffman, Edward llaylor, Phillip XVintergm-rst, Donald Kuehl, Lealie WVieduwilt, Myron Dempsey, Berwyn Shane Second row: John LaFlannue. Fritz Briel, John Berg, John Podeszwa, presiflentg Dennis Kre-nz, social nhairmang Albert Stincic, Maynard Massa Bottom row: N -in R' l H ' ' " ' - " " ' " ' ' oz an l0!'l an. arry batterthwalte, John Mecne, Terrgnce Langholat, Dennis hhaner, Micharl Maguire, Bill lloyd Not in panel: William Yonan, John Briggs WIKIA 905 South Fifth 425 i Wifi l4m-a W ur.. WWE?-Qfiln W- -M M ' 'id sf Neff 1 V J -w 'Hx w , ' -, ff ig, .W A .. x L 6 J .5 .---: .. 2awffif: t ff , Q,i455'1S+S lj -- ', , if V7 ' 1' J gtg? QA, A ' Q ,Q W ww. fis ,Q 4 ,M K N .M A XM Nffsmgfnifgg if wav, N wa , rv K sg 223' Lfzxff-P r f ll 1, 8, 'Q ' 59 -' ' Gif? fe fw N1 wa- ,, O B O 0 ,A X I O N: ff l..T l1Is'l'EI.LE MARSHA ABRAMS ....... Chicago Liberal Arts and Sciences Psychology Laurel House Gamma Alpha Chig The Daily Illini 1355 House President 13, 455 Hillel Foundation Student Council 135, President 1455 Young Democrats Club IJUNALIJ Fnmnizmrii Aiuns .,..., Nlreulor Engineering Jleclzanif-al Engineering Newman Hall Sigma Taug Phi Eta Sigmag Pi Tau Signia5 A.S.M.E,5 S.A.E. Honors Day 11, 2, 2555 University of Illi- nois Scholarship Key ROBERT JAMES AllELSl'I4lRHER ..... Chi:-ago Liberal Arts and Sciences IC ny! ish Illiknights Phi Kappa Phi5 Phi Beta Kappag Phi Eta Sigma, Y.M.C.A. Committee 1255 French Clubg Illiknights, President 1255 Little United Nations Honors Day 11, 2, 455 University of Illi- nois Scholarship Key l'lLI50N THEODORE AIINER ..... New Haflen Agriculture Flnriciilturrr Ili-ta Sigma Psi House President 1455 Floricultnrc Clubg Gainma Delta C1iAnLEs ATOIi1NsoN AIKEN ...... Benton Division of Special Services Illini-l.'cti'iLg Southern Illinois I'niversity TEUMAN Eiiwoon AARON ........ Eldorado Commerce Industrial Administration El Patio House President 1355 Society for the Ad- vancement of Management 135 DONALD WAYNE AAnoNsoN.. .... Chicago Liberal Arts and Sciences History Sigma Alpha Mu The Daily Illini 115 5 French Clubg German Cluh5 Young Democrats Club Navy Pier Extension of the University of Illinois SUSAN ABBOTT ............... Springfield Education Elementary Education Pi Beta Phi Illini Union Committee 135 Shimer College SANDRA JOYCE ABLEMAN. . . . . . . .Chicago Physical Education Physical Education Laurel House Campus Chest 1255 W.A.A. 12, Hillel Foundation Student Council 1355 Physical Education Majors Club RICHARD ARTHUR ABRAHAMSON. .Palatine Commerce Marketing Chi Phi Freshman Week Committee 1255 Captain, Air Force ROTC: Arnold Air Society: Marketing Club JOYCE CAROLYN ALBLINGER. .Sainte Marie Liberal Arts and Sciences Geology Theta Upsilon University Theatre Manager 1255 Univer- sity Theatre Cast 11, 25 5 University Theatre Crew 11, 2, 355 Anthropology Clubg Cyclo- them Cluhg Young Democrats Club ITENRY FRED ALBRECHT ......... Chicago Liberal Arts and Sciences Bacteriology Illini Campus Amvet Post Ivo. 202 Blackburn Collegeg Iowa State Univer- sity XVAYNE LEROY Anrsnacnr. .Prophelstoain Education Mathematics Alpha Sigma Phi EDUARDO ALDANA. . .Parihcaciura Columbia Engineering Civil Enginceririg College Hall A.S.C.l'l.5 Columbian Student Association, President 145 University of the Andes LrNDA JANE ALIJRIDGE ............ Alton Liberal Arts and Sciences Eriglish Presby Hall IUSA Barberettes THOMAS ALLEN AINSLEY ....... Evanston Commerce illarlccting Phi Gamma. Delta Sachein, President5 Skull and Crescent, Interfraternity Council 1255 Student Sen- ate 1l, 2, 355 Illini Board of Control 13, 455 Lieutenant, Army ROTC5 Alpha Rho Tau5 Marketing Club Gai-uno IRVING AINSVVORTII ..... Belvidere Commerce Illanagcnient Delta Kappa Epsilon DIANE RUTH ALBERT. .South-west City, Mo. Journalism Editorial Zeta Tau Alpha Shi-Ai5 Gamma Alpha Chl5 The Daily Illini 11, 255 Panhellenic Executive Coun- cil 145, Panhellenic Ball Committee 11, 35: Shi-Ai Sing Committee 1255 Panhel Lo- Down Editor 135 Joim Riemann ALBEIQT ...,...... Chicago Division of Special Services Marketing Illini Union Committee 1455 Marketing Club Wilson Junior C0llege5 Illinois Institute of Technology MADEIIINE ALBERT .............. Chicago Liberal Arts and Sciences Psychology Vanlig' French Clubg German Club Navy Pier Activities: Omega Beta Pig Student Congress 125 Navy Pier Extension of the University of Illinois A052 i THOMAS HARLAN ALEXANDER .... Pawnee Physical Education Physical Education Phi Kappa Sigma Phi Epsilon Kappa, Freshman Varsity Football Squad, Freshman Varsity Baseball Squad, Captain, Army ROTC, Zeta Sigma Alpha, Physical Education Majors Club WILLARD IEEE ALEORD. Jn. ....... Chicago Agriculture General Agriculture Sigma Phi Epsilon Alpha Eta. Rho, Captain, Air Force ROTC, Pershing RiHes, Field and Furrow, Illini Sportsman's Club CII.mLEs 1NIi:Ru1'r'r ALLEN. . . . . .Freeport Engineering Mechanical Engineering Tomahawk, Alpha Phi Omega, A.F.S., A.S,M.E., Rifie and Pistol Club CRAIG Rom-:Rr ALLEN ...... . . . Wheaton Engineering Electrical Engineering Mansion House President 141: Illini Christian Fel- lowship 13,41, A.I.E.E.-I.R,E., Synton Wheaton College RALPH JAMES ALLEN ...... ..,AIIe1-ton Commerce Econamiirns Delta Sigma Phi Alpha Kappa Psi, Interfraternity Council 13,41, House President 141, Student Senate 12, 3, 41, Cadet Major, Army ROTC, Military Council, Scabbard and Blade HonorsiDay 111 DAVID DALE ALVEY ............ Equality Agriculture Vocational Agriculture Phi Eta Sigma, Agricultural Education Club Honors Day 12, 31 Southern Illinois University ERNEST JOHN AMBROSE ......... Chicago Commerce Industrial Administration Chez Nous Junior Interfraternity Council 131, Mar- keting Club, Society for the Advancement of Management Navy Pier Activities: Wrestling Squad ill Navy Pier Extension of the University of Illinois WILLIAM BERNARD AMEROSE ..... Iludson Agriculture Agronomy Psi Upsilon House President 131, Agriculture Club, Field and Furrow, Hoof and Horn Club, Illini SpOrtsrnan'S Club, Young Republicans Club EDWARD JAMES AMES ,... .... JV 'ortlibrooli' Engineering Mechanical Enginee ring Navy Pier Extension of the University of Illinois ROBERT JOIIN AMIDON ...... Rock Island Division of Special Services Industrial Administration Society for the Advancement of Manage- Muscatine Junior College CAROL ALICE ALLISON ........ Oak Park Liberal Arts and Sciences Speech Delta Sigma Epsilon Northern Illinois State College Jo PLAYEAIR ALMASY ............. Joliet Education Elementary Education Chi Omega Campus Chest 131 Joliet Junior College FREDERIC FRANCIS ALONGI ....... Chicago Division of Special Services Civil Engineering Illinois Institute of Technology BARRY MATHEW ALTENBERG .... Waukegan Liberal Arts and Sciences Psychology Tau Epsilon Phi University Chorus 111 University of Notre Dame, Roosevelt University, Navy Pier Extension of the University of Illinois NVILLIAM VICTOR ALTENBERGER East St. Louis Physical Education Physical Education Alpha Tau Omega Sachem, Tribe of Illini, Varsity Basketball Squad 12, 3, 41, Letter 12, 3, 41 , Fresh- man Varsity Basketball Squad, Freshman Varsity Baseball Squad, Captain, Air Force ROTC 1 RONALD ALLAN AMMONS .... . . .M on-is Engineering Aeronautical Engineering Delta Upsilon Sachem, Skull and Crescent, Mask and Bauble, University Theatre Manager 12, 31 3 University Theatre Crew 11, 21 , I.A.S. CAROL Jo ANDERSON ........,.... Peoria Education Elementary Education Alpha Phi The Daily Illini 111, University Theatre Crew 111, Y.YV.C.A. Committee 11, 21 Western Illinois State Teachers' College GERALD ERICK ANDERSON ..... Waukegan Fine and Applied Arts Music Education Phi Mu Alpha Sinfonia, Concert Band 11, 2, 3, 41 , Football Marching Band 11, 2, 3, 41, University Orchestra 13,41, Univer- sity Chorus 111 JEAN FRANCES ANDERSON .....,.. Lincoln Liberal Arts and Sciences Teacher Training in Speech Gamma Phi Beta Mortar Board, Torch, Shi-Ai, Mask and Bauble, President 141, National Collegiate Players, Zeta Phi Eta, President 141, Illini Union Committee 11, 2, 31, The Daily Illini 111, University Theatre Man- ager 12,3,41, General Manager 141, University Theatre Cast 131, University Theatre Crew 111, Y.W.C.A. Committee 111, Co-ordination Committee 141, Uni- versity Theatre Board 13, 41 JULIAN PAUL ANDERSON ..... . . .Chicago Commerce Accountancy The Daily Illini 12, 3, 41, Assistant Photo Chief 141, The Illio 12,3,41, Assistant Photo. Chief 141, House President 131, Pershing Rifles, Accountancy Club, Rho Epsilon Honors Day 12, 31 Navy Pier Extension of the University of Illinois LEO EUGENE ANDERSON .......... Lisbon Fine and Applied Arts Architecture Gargoyle, Scarab, A,I.A. Honors Day 135 LEsI.IE GROVE ANDERSON ....... Wheaton Liberal Arts and Sciences Geology Markland House PATRICIA JOYCE ANDERSON. . . . . .Clinton Commerce Business Education McKinley Hall Phi Chi Theta, Y.iV.C.A. Cabinet 12, 3, 45 , Y.NV.C.A. Committee 11, 2, 3, 45, W.A.A. 135, Second Regimental Band 125, Sea- bury Foundation Student Council 12, 35, Business Education Club RICHARD ELLIOT ANDERSON ..... Wliealmi Journalism Radio and Television Sigma Delta Chi Navy Pier Extension of the Yniversity of Illinois Runner 'I'1IEonoRI-1 ANDERSON. . .Wheaton Agriculture Dairy Technology Pi Kappa Phi Illini Union Committee 125, Agriculture Council 135, Dairy Technology Society 13, 45 BARRY RANDAL ANoARoI,A. . . . . .Chicago Engineering Mechanical Engirieering Lundgren House A.S.M.E., S.A,E. NVright Junior College, Roosevelt Uni- versity, Navy Pier Extension of the Uni- versity of Illinois RICHARD MYERS ANoUs ......... Niuntic Liberal Arts and Sciences Chemical Engineering Acacia Phi Eta Sigma, Tau Beta Pi, Alpha Chi Sigma, Phi Lambda Upsilon, Football Marching Band 11, 2, 3, 45, First Regi- mental Band 11, 2, 3, 45, A.I.Ch.E. Honors Day 11, 25 Josnrn PAYNI-I ANsIcK .... ...Clfivaym Commerce Arr-oimtmir-y Delta Sigma Pi Sigma Delta Pi, Campus Chest 12,35, Junior Interfraternity Council 135, Ac- countancy Club, Finance Club, Illini Sportsman's Club, Marketing Club, Spanish Club Brown University XVAYNE HENRY APER ......... llarlslfurg Commerce A eco u-nlancy Sigma Tau Gamma Chi Gamma Iota, Alpha Kappa Psi, Presi- dent 135, Sigma Iota Epsilon: llouse President 135, Lutheran Foundation Stu- dent Council 11, 45, Commerce Council 12, 35, Accountancy Club, Rho Epsilon Honors Day 11,25 JEROME GABRIEL APEELBAUAI ..... Chicago Engineering Electrical Engineering A.I.E.E.-I.R.E. VVright Junior College ZENON JOIIN ANDRACKI .... ,... L aSaIle Engineering Electrical Engiiierwirzgr A.I.E.E.-I.R.E. St. Bede's College GEORGE PIIILLIP ANnREos ....... Chicago Liberal Arts and Sciences Political Science Sigma Nu Daily Illini 115, Board of Fraternity Af- fairs 135, Interfraternity Council 11,2, 35, Interfraternity Rushing Chairman 135 LUCY ELIZABETII ANDREVV ..... Columbia Liberal Arts and Sciences French Presby Hall The Illio 135 , Illini Union Committee 135 , VV.A.A. 135, First Regimental Band 145, McKinley l"oundatiou Student Council 145, Scimitar Central College GLENN' BEDELI. ANDREWS .....,. Rutland Engineering Electrical Emfineering VVesmen University Chorus 125, Men's Glee Club 12, 35, Illinois Technograph 13, 45, Editor 145, XVesley Foundation Student Council 145, A.I.E,E.-I.R.E., Synton Columbia University, Shelton College NANCY WEBBER ANDREWS ....... Urbana ' Liberal Arts and Sciences English, Pi lleia Phi Mortar Board, Torch, Phi Kappa Phi, Phi Beta Kappa, Alpha Lambda Delta, Illini Union Board 145, Major Chairman Pep Rallies Illini Union Committee 135: Illini Union Council 135, Illini Union Committee 11,25, Star Course Manager 125, Alumni Association Board 145 umm.-e hav 41 2 141: llniversitv of Illi' RICIIARD ITVANE Ai-I-I.EuA'rE ..,.. Streator Journalism Radio mul Television Alpha Delta Sigma, Sociology Club, Span- ish Club National University of Mexico KARIIIYN JEANNE AI'rLE'roN ...... Skokie Agriculture Retailing Lincoln Avenue Residence iV.A.A. 12, 3, 45, Home Economics Club Illinois State Normal University JAMES GABEI, ARCIIER. . . .Rochestevg N.Y. Liberal Arts and Sciences Pre-Law Psi Upsilon Phi Kappa Phi, Phi Beta Kappa, Phi Eta Sigma, Phi Alpha Theta, Illini Union Committee 11,25, Interfraternity Council 13, 45 , Junior Interfraternity Council 115 , Junior Bar Association, Little United Na- tions, WPGU 13, 45 Honors Day 11,2, 35, University of Illi- nois Scholarship Key DALE LEWIS ARCHIBALD. . ....... Chicago Division of Special Services Anthropology Sigma Alpha Epsilon University Theatre Cast 135, Anthropology Club, President 145, Flying Club, Illini Campus Amvet Post No, 202, Rifle and Pistol Club Oklahoma A and M IRENE IAOUISE ARMSTRONG ..... Oak Park Liberal Arts and Sciences Elementary Education Cedar Hall House President 145, Freshman Week Committee, Sno-Ball Committee, Rifle and Pistol Club, Future Teachers of America VVooster College JoIIN MvCLELLAND ARMSTRONG .... Joliet Liberal Arts and Sciences Chemical Engineering Phi Gamma Delta Sachem3 Sigma Tau3 Tau Beta Pi3 Phi Eta Sigma3 Phi Lambda Upsilon3 Illini Union Board 143 3 Major Chairman Spring Carnival Illini Union Committee 1333 Illini Union Council 13,433 Illini Union Committee 11, 2, 333 Star Course Manager 11,233 lnterfraternity Council 1233 Stu- dent Senate 12, 33: Freshman YVeek Com- mittee 1233 LAS Council 1233 A.I.Ch.E. Honors Day 11, 2, 333 University of illi- nois Scholarship Key DIARY l5l'2'l'H SANVYER. ARMs'rRoNr: Cha mpa ig n Education Education of the Deaf Pi Beta Phi Honors Day 11, 23 EDWARD FRANK ARNDT .... . . .DeKalb Agriculture G'enr'ral Agriculture Tau Kappa Epsilon Agricultural Economics Club3 Field and Fur-row Northern Illinois State College PAUL XVILLIABI ARNDT.. ........ DeKalb Veterinary Medicine Veiefriiuzrg Medici-nc Gamma Delta3 Student Veterinary Medical Association Northern Illinois State College Illini Union Committee 1133 Freshman XVeek Committee 1233 Panhellenic Ball Committee 1233 Alpha Lambda Delta CAROL ANN ARoNsoN ........... Chicago . 'K ' - - 1 - f , 1 3, ' -3, Physical iLdllC8,tl0H wi Q Physical Education U' in . Q Alpha Epsilon Phi V ' A Illini Union Committee 13, 433 W.A.A. 13, I ' W 433 Orchesis 1333 Terrapin 13, 433 Phys- ' ical Education Majors Club 3 i A: Q - 7 Michigan State University 5 'xkf - f - " .Q DONALD BENG1' ARVIDSON ...... McHenry Fine and Applied Arts Architectural Engineering Flagg House Lieutenant, Army ROTC3 Society of American Military Engineers 1233 A.I.A. Navy Pier Extension of the University of Illinois DONALD CARLYLE ASKEW ...... Brookport Commerce Personnel lllanagement Flagg House Illini Union Committee 1333 House Presi- dent 1433 Lieutenant, Army ROTC3 Pershing Rifles3 Phalanxg Society for the Advancement of Management NANCY JANE Auoosrus ........ Evans-ton Liberal Arts and Sciences Sociology Pi Beta Phi Illini Union Committee 1333 Christian Science 0rganization3 Sociology Club Beloit College MERLE LOUIs AUKAMP ......... St. Peter Physical Education Physical Education Beta Sigma Psi Physical Education Majors Club WALTER EVERI-:rr AUSTIN .... Wilmington Agriculture Vocational Agriculture Alpha Tau Alpha.: Agriculture Education Club Illinois State Normal University CAROLYN ALICE lhcnvs ........ Decatur Fine and Applied Arts Music Fehner House Pi Kappa Lambda3 Alpha Lambda Delta: Mu Phi Epsilon, President 1333 Oratorio Society 1133 Fine and Applied Arts Coun- cil 133 Honors Day 11, 2, 333 University of Illi- nois Scholarship Key NANCY HENDRIX BAIINKS .... . . .Peoria Journalism Radio and Television The Daily Illini 11,233 W.G.S. Executive Council 1233 University Chorus 1133 Spanish Club GARY ROBERT BAIIR ...... Clarendon Hills Liberal Arts and Sciences Chemical Engineering Theta Delta Chi Sigma Taug University Chorus 1433 A.I. Ch.E. Honors Day 133 University of Chit-ago3 Navy Pier Exten- sion of the University of Illinois CIIARLENE JILL B.xII.I-:Y .... . . .Chicago Education Elementary Education Honors Day 133 Cornell College l RICHARD i'iU1iENE BAILEY ....... Chicago l Fine and Applied Arts Archiicctare Scarab Navy Pier Extension of the University of Illinois VVAYNE IWILLER AUSTIN ,.... lllae Mound Engineering Electrical Engineering Medea Lodge Sigma Tau3 A.I.E.E.-I.R,.E. Honors Day 11, 2, 333 University of Illi- nois Scholarship Key GEORGE FREDERICK AXMANN ...... Peoria Engineering Electrical Engineering Parade Ground Units M.I,A. Executive Council 1133 House President 1133 A.I.E.E.-I.R.E. Bradley University llAImAR.x ELIZAIHCTII BABCocK,.Roclrfor1l Physical Education Health Education Alpha Omicron Pi Shi-Ai3 University Theatre Crew 1133 Star Course Manager 11, 23 3 Terrapin 11, 2, 3, 43 Ronnar IQICHARIJ liA1'HMAN ..... lfeiranee Physical Education Recreation T0lH8.h8.XX'kQ Alpha Phi OIIIEEPLQ Varsity Track Squad 13, 433 Varsity Cross Coun- try Squad 13,433 Lutheran Foundation Student Council 11, 2, 3, 4, 53 3 Captain, Army ROTC3 Phi Chi Eta: American Recreational Society3 Gamma Delta, Presi- dent 133 JAM1-zs S'rUAR'r BACKOFI-' West Lafayette, Ind. Agriculture AgI'il'lLlfllil'Hl S1-ieizcre Phi Kappa Sigma Skull and Crescent3 The Illio 1133 Illini Ifnion Committee 1233 Basketball Manager 11, 23 MARLA RAE GOLDEN BALABAN. .Oak Park Education Elementary Education Phi Sigma Sigma W.A.A. 12, 353 Orchesis 13, 453 Future Teachers of Americag Spring Musical 135 Navy Pier Activities: Orchosis Navy Pier Extension of the University of Illinois MORTON SHELDON BALABAN ..... Chicago Fine and Applied Arts A-rcliitectm-c A.I.A. Navy Pier Activities: Varsity Tennis Squad 11, 25 Navy Pier Extension of the University of Illinois BARBARA MAE BALES ........... Mattoon Liberal Arts and Sciences Teacher Training in English McKinley Hall Alpha Lambda Delta: Illini Union Com- mittee 1253 University Chorus 11,253 Rifle and Pistol Club3 Young Democrats Club Honors Day 11, 25 ROBERT FOSTER BALL ..... . . .Chicago Commerce Marketing Kappa Delta Rho Alpha Kappa Psi3 Campus Chest 1453 Interfraternity Council 1453 Commerce Council 13, 453 Marketing Club, President 145 ROBERT JAY BALSLEY, JR. ...... Danville Physical Education Health Education Phi Delta Theta Junior Interfraternity Council ARTHUR MCKINLEY BAIRD ....... Chicago Liberal Arts and Sciences Zoology French Club Navy Pier Extension of the University of Illinois ALICE MARIE BAKER ......... Glen Ellyn Liberal Arts and Sciences Sociology Pi Beta Phi Alpha Lambda Delta: Illini Union Com- mittee 1151 Star Course Manager 11, 251 Concert and Entertainment Board 13, 453 Panhellenic Ball Committee 125 Honors Day 11, 25 BYRON NEFF BAKER ........ Granite City Liberal Arts and Sciences Political Science Phi Delta Theta Y.M,C,A. Committee 13, 45 Washington University HXROLD DEAN BAKER ............ LeRoy Agriculture General Agriculture Agriculture Club3 Dairy Production Club3 Hoof and Horn Club SALLY F1scHER BAKER ....., Granite City Education Elementary Education Pi Beta Phi Phi Delta Kappa3 The Illio 1253 Major Chairman Open House and Banquets Illini Union Committee 1253 Illini Union Com- mittee 1253 Campus Chest 125 Honors Day 135 SHARON LEE BARGER. . . . . . . . .... Moline Liberal Arts and Sciences Zoology Palamar W.A,A. 11,253 House President 1353 Freshman Counci13 Physical Education Majors Club3 Young Republicans Club HOWARD JOHN BARKLEY ..... Rock Island Engineering Mechanical Engineering College Hall M.I.A. Executive Council 1453 House President 1353 A.S.M.E. Augustana College HOWARD IVAN BARON ..... ...Chicago Commerce Marketing Clark House Illini Forensic Association3 Marketing Club3 Society for the Advancement of Managementg Young Democrats Club3 WPGU 11,25 MICHAEL CARL BARONE ..... Melrose Park Commerce Management Marketing Club3 Society for the Advance- ment of Management3 Young Republicans Club ARLENE Lois BAROV ............ Chicago Physical Education Recreation Laurel House Illini Union Committee 13,453 American Recreational Society MAXINE Lois BALTER .......... Chicago Education Elementary Education Lincoln Avenue Residence University Chorus 13, 453 Hillel Founda- tion Student Council 13, 453 Future Teach- ers of America3 Young Democrats Club Honors Day 115 Navy Pier Extension of the University of Illinois ALAN JosE1-H BALTZ ......... Chatsworth Commerce Accountancy Alpha Kappa Psig Freshman Week Com- mittee 145 3 Accountancy Club3 Illini Insur- ance Society3 Marketing Club3 Rho Epsilon OSCAR BANKS, JR. ........... Champaign Fine and Applied Arts Advertising Design DOROTHY W.ALTA BARCLAY .... East Peoria Fine and Applied Arts Art Education Evans Hall Honors Day 135 LORETTA CAROL BARGLAY ........ Lansing Commerce Personnel Management Kappa Delta The Illio 1253 University Theatre Crew 11,253 Women's Glee Club 145 an ,Km 432 NEIL KINia BARR, Jn.. . .Arlington Ilaights Commerf-e illanngrmwnl Chi Phi Commerce f'ounc-il 1333 Captain, Army ROTC3 Alpha Rho Tau, Military Council3 Phalanx3 Ar-ronntanry l'lub: Soeiety for the Advanrement of Management Honors Day 1.13 D xvrn RlI'Il.KR1J llucny. ,. ...Cliff-ago 1'o:nim-i'i'i- .llurhwiliiiil Alpha Tan Omega Skull and Creseont 123: Vampns Chest 1233 House President 143 : Student Senate 1233 Freshman C0llllCliQ Lieutenant Col- onel, Army ROTC: Alpha Rho Tang Sf-abbard and Blade: Marketing Club MAX OI.Iv1':n B.uz1'i-gm.. . 4 . . .flalrmi 1'oninieriw- 1,llI'L'I',fIIjl JAM!-Ls EDMOND B.xa1'u ..... ....lIultoon Engineering lJiLf1i'11rfrinyy Pliysif-.e Newman Hall Honors Day 11,1331 l'niversity of Illi- nois Scholarship Key .IUIIN .Tosarn liAu'rox ....,.... Rorlrforil Division of Spevial Services I'1'U-,lliwlif-inf Phi Kappa Phi Honors Day 133 University of Oslo: l'nive-rsity of Cali- forniag Roc-kforfl Volloge A ILXMBERT EMANUEL Bassmna ...., Chivlmgfz Commerce Munagemfrnt Barton House Phi Eta Sigmag Sigma Iota Epsilon3 House President 1433 Society for the Advanre- ment of Ma,nagen1ent3 VVPGU 12, 33 Honors Day 11,2,333 University of Illi- nois Sr-holarship Key Jour: EDWIN BATTERSIIELL ..,.. liobintwnz Commerce Personnel lllanagmnenl Sigma Iota Epsilon Honors Day 113 I-'RANK NVILLIAM BAUIJING. . . .. .Rocklon Engineering Agricultural h'ngi11,er'r'i11g Phi Kappa Phi3 Tan Beta PiQ Phi Eta Sigmag A.S.A.E., President 143 Honors Day 11, 2,331 University of Illi- nois Srholarship Key Suinm-px' ANNE ISAITMANN ...... Oak 1'urA- Liberal Arts and Sciences Teacher Training in Biology Zeta Tau Alpha Shi-Ai3 The Daily Illini 1133 Illini Union Committee 11, 233 W.A.A. 11, 2, 3, 433 First Regimental Band 1233 Second Regi- mental Band 11, 233 University flhorns 123: Terrapin 11,2, 3,433 Plmiielienit Ball Committee 113 Honors Day 113 Gaoicuiz ARNOLD BAlTMuARN. .Hof-L-I.wIun,1I Fine and Applied Arts Adiiertising Ilesign, Soriety of Illustrators S.x1.I.y ,UNE BARTON ...... . . .f'1iif-:ago Education Elrfnimitnry Edurnlion Kappa Kappa Gamma lllini lfnion Committee 11,233 Y.W.1'.A. Cabinet 13,433 Y.IV.C.A. Committee 123: lfniversity Chorus 113 l.noN.xn llliciuan BAR'l'lllSIK ...... f'liii-aim Engineering illrfrvh,-1n,ir-ril 12'llgi'll!'61'iTl,g Noble House A.S.M.l'I. Navy Pier Extension of the University of I llinois Ronrzrm' BERNARD BARUS ....,., Wvslmnnt Engineering Jfmvhanical Enginerrrimy Newman Hall A.S.M.E. Navy Pier Activities: Varsity Football Squad 11,233 Letterman's Club 11, 23 Navy Pier Extension of the University of Illinois hII'l'f'IIl1ILli IIIRSII Hass .... HlgllIH7l,1lP!l1'h' f'onnneree FiIllllI!'l4 Newman Hall lllini Union Committee 13, 433 Sec-ond Regimental Band 11,233 Finance Club: Marketing Club: Praetoriansg Rho Epsilon ln x JEAN BASSLI-:R .,......... lllusf-oululi Agriculture Home Evonomivs Iallllfflfillll 4-H House Alpha Chrong Omieron Nug Alpha Lambda Delta? Phi Upsilon Omicrong W.A.A. 11, 2, 333 All-Ag Field Day Committee 12 33' Plowboy Prom Committee 11,333 Home lileonomies Cluh Honors Day 11,2,333 University of Illi- nois Scholarship Key DON.-Xlill Nlr'1'U'rC1i AN HAY .... Springjivhl Agrir-nlture Ayri'1-ulluri' lz'f'mionri1's Alpha Delta Phi :- Agrirultural i'i1'0ll0llli1'S Cillilg Young Re- pnblivans Club Illinois State Normal l'niversity lfliiw,-.ini 0s1'.'xa Bavaa .... ...1,'laif-ago Cloninierre illzirlrffliny Sigma Pi Illini Union Voniniittee 1333 N.S.A, Senate Sub:-onunittee 1233 Marketing Club Honors Day 133 lilai-kbnrn 1'ollege3 Vlfright Junior Col- lege lbw DANIEL Rants .......... Springhill Engineering Elect:-ival I'17'lffli7!!'07'i'liff7 A.I.l'I.E.-I.R.E. Springfield Junior College llannaan ANN llicA'r'rx' ........ 7'u33lnr1-illr Liberal Arts and Si-ienries Teacher Training in F1'em'h Bnsey Hall House President 1333 Frenr-h Club William Viloods College .lon N ROBERT l3EA'1"1' x' ..... .... C 'li im yo Engineering Generril I:'iiyirir'1'ring Honors Day 113 Navy Pier Extension of the University of Illinois Alpha Tan Aijliliii Senior VVrestling Man- ager 1432 Junior Wrestling Manager 1Zl3A Palamar -H I JOHN HOWARD BEAN ........... Am-ood Agriculture Vocational Agriculture Alpha Tau Alphag Football Marching Band 11, 2, 315 First Regimental Band 11, 2, 415 Agricultural Council 141 5 Agricultural Education Club5 Field and Fnrrow LowEL1. LEON liami ......... Stonington Agriculture Agriculture Education Kings Row Alpha Tau Alpha5 Agricultural Economics Club5 Agricultural Education Club Illinois State Normal University CHARLES EDWARD lincima ...... Chicago COIIIIIIGITB Accountancy Armed Forces Amateur Radio Club5 Ac- countancy Clubg Finance Club5 Synton Joliet Junior College HERMAN VVILLIAM BECKER ...... Chicago Commerce Marlrefing Society for the Advancement of Manage- ment. Navy Pier Extension of the University of Illinois JAY MARSIIAIJL BEPKI-IR. . . . . ,Chicago Commerce Accountancy Flagg House Phi Eta Sigmag Beta Alpha Psi5 Univer- sity Theatre Crew 1415 Student Senate 1415 University Chorus 11,2,315 Ac- countancy Cluhg Little United Nations5 Praetorians5 Young Democrats Club Honors Day 11, 2, 315 University of Illi- nois Scholarship Key 'WM W. Jiri- Q2-' A '- f --1-.. 1,5 .,......-51: Ai S 3,-i'il -,U RUTH MARIE BnHRENos ...... Petersburg Agriculture Home Economics Education 4-H House x Alpha Chron5 Phi Upsilon Omicron5 Lu- theran Foundation Student Council 11, 2, 315 All-Ag Field Day Committee 1215 Home Economics Council 1215 Plowboy Prom Committee 11, 2, 315 Plowboy Prom Queen 1315 Gamma Delta5 Home Econ- omics Club Honors Day 11, 31 JANE ANN BEHRINGRR .......... Watoga Agriculture Hospital Dietetics 4-H House W.A.A. 13, 415 McKinley Foundation Stu- dent Council 11,2, 3,415 Plowboy Prom Committee 1115 Home Economics Club ALICE ANNE BEIJING ............ Illolinc Education Elementary Education Presby Hall 'l'orch5 Alpha Chrong Kappa Delta Pi5 The Daily Illini 1115 Student Senate 13,415 Women's Glee Club 1315 Wesley Founda- tion Student Council 1l, 2, 3, 41 Honors Day 131 ARTHUR GORDON BELL ........... Muzon Agriculture General Agriculture RICHARD EUGKNI-1 BELL ......... llwpclla Agriculture Agrivuillurnl Engineering H.xNs FREDERICK BELL ..... . . .Chicago Engineering in Civil Engineering A.S.C.E.5 Second C. C. Wiley Highway 4 ' Engineering Traveling Award f 1 Navy Pier Extension of the University of 2 Illinois i f.' "'t 1 L" ' 432 75, ' URBAN LEO BECRI-:R ....... . . .Amliug Agriculture Teacher Training in Agriculture Das Haus Alpha Gamma Rho Alpha Tau Alpha5 Agricultural Education Club5 Field and Furrow St. Ambrose College VICTOR MARsHA1,L BECKER ...... Chicago Liberal Arts and Sciences Psychology Barton Rifle and Pistol Club Navy Pier Extension of the University Illinois VVILLIAM THEODORE BECKElt..Clza7r11mign Engineering Metallurgical Engineering Kappa Delta Rho Alpha Phi Omega5 Engineering Council 1315 M.I.S., President 1415 A.l.M.E.5 A.S.M. Engineering Ceramic Engineering Knight Club Illini Sportsman's Club nois Scholarship Key Illinois Liberal Arts and Sciences Zoology Kappa Alpha Theta DONALD Roy Bnmsn. . . . . . . . .... Chicago Sigma Tang Phi Eta Sigmag Keramos5 Honors Day 11, 2, 315 University of llli' Navy Pier Extension of the University of DEE ANN BEEBEE ........ . ..... Aurora Illini Union Committee 1115 Star Course Manager 1115 Y.W.C.A. Committee 1115 W.A.A. Numerals 1115 W.A.A. 1115 Cui- versity Chorus 1115 Illi-Sota Alpha Zetag Y.M.C.A. Cabinet 1315 Y.M. C.A. Committee 1315 Agricultural Council 1213 All'Ag Field Day Committee 11,215 Plowboy Prom Committee 11,31, Chair- man 1315 Agricultural Economics Club5 Agriculture Club5 Field and Furrow5 Hoof and Horn Club5 Little International Horse Show, Chairman 141 Honors Day 121 JOAN Rani-:crux Bai.i.n,xR ........ Sterling Fine and Applied Arts .Wusirt Delta Sigma lflpsilon Sigma Alpha Iota: House President 1315 University Choir 1 l. 2, 3, 41 5 University Chorus 111: Oratorio Society 12, 315 Young Republic-ans Club Chicago Art Institute DUNALU LRUN liENlil'1R ,...... Villa Grove t'oninier1'o A1'1'nllnl1lnr'y Acacia Fencing Nlanagcr 1115 A1-vountanny Club EDMUND BENIDER ............... Chicago Engineering A0l'1llllI,llfl1'lll Engineeriiig Flying Club5 I.A.S. Wright Junior College: Navy Pier Ex- tension oi' the University of Illinois YYIVIAN MARi.i:Nie lSnNi1Dn'r'rI. .... Chicago Liberal Arts and Sciences Sociology Illini Union Committee 1215 University Theatre Crew 1215 Yniversity Chorus 121 De Paul University JOHN BEREZNAK .......... .... C hicago Engineering Electrical L'uy1i1zeering Tau Beta Pig Eta Kappa Nu Honors Day 12, 35 Navy Pier Extension of the University of Illinois SHIRLEY MAY Banu-'iiaI.n .......... Toulon Liberal Arts and Sciences Teacher Traininyy in tlfnfhcrnntics McKinley Hall First Regimental llanvl 1l, 25: Seabury Foundation Student 1'ounr-il 11, 2, 3,-45, President 13, 45 Honors Day 135 GORDON Aavln Banu, Jn. ...... Oak Park Liberal Arts and Sciences Plzilosopliy Parade Ground Units Junior Bar Association JOHN EWALD Bi-:lm .....,....... Chicago Cominerce Influstrial Ailminislratinn Wikia House President 145 2 Illini Campus Amvet Post No. 2025 Illini Sportsmans Club' Marketing ClulJ5 Society for the Advance- ment of Management Northwestern University: Navy Pier Ex- tension of the University of Illinois Roaaar WILLIAM Bama ......... Chicago Liberal Arts and Sciences Physics Q lVright Junior College5 Navy Pier Ex- tension of the University of Illinois ANNE BEEN STEIN . . LEON EDWARD BENETIER ........ Chicago Engineering Electrical Engineering A.I.lfl,E.-I.R.E.5 Little United Nations5 Illini Sportsmarfs Club5 Illini Campus Amvet Post No. 202 Chicago Extension of Northwestern Uni- versity BLANCHI-: HELIIN lsi:N1snx ........ Lyons Liberal Arts and Sciences Teacher Training in Biology Lincoln Avenue Residence Alpha Lambda Delta Navy Pier Activities: Pier Illini Honors Day 12, 35 Navy Pier Extension of the University of Illinois W.xLTEa NVILLIARI BENNEIQ, JR. East Hazel Crest Liberal Arts and Sciences Ch e niistrif Student Senate 135 Thornton Junior College5 Roosevelt Uni- versity JANE ANN IBnNsoN ............ Rm-L-ford Liberal Arts and Sciences English, Alpha Delta Pi The Illio 1155 University Tlieatre Crew 1155 Y.W'.C.A. Committee 1255 Little United Nations5 Spanish C'lub5 Young Republicans Club ROBERT K1-urn BENEMAN ........ Aurora Engineering .IL'lI'l'll'fClll Ia'ngil11'l'rin.r7 Phi Delta Theta Phi Eta Sigmag Concert Band 13, 455 Football Marching Band 13, 45 5 First Regi- mental Band 135 5 Second Regimental Band 1255 I. U. S. A. Barbershoppers 1355 A.l.E.E.-I.R.E. Lake Forest College . . . . . Wivmetka Liberal Arts and Sciences 5 Spanish f Lincoln Avenue Residence Sigma Delta Pi5 Illini Union Council 1355 Vniversity Theatre Crew 1155 Y.W.C.A. Committee 1355 Spanish Cluh5 Young Re- publicans Club PAUL ISERNSTEIN ........ . . h'van.s'ton COIlllll0l'1'0 Aceozmfing Tau Delta Phi Phi Kappa Phi5 Beta Gamma Sigma5 Phi Eta'Sigma5 Beta Alpha Psi5 Sigma Iota Epsilong Campus Chest 1255 Interfratern- ity Council 12, 35 Honors Day 11, 2,355 University of Illi- nois Scholarship Key ELLEN BEROLZIIEIMEN .......... Chicago Liberal Arts and Sciences Political Science Busey Hall lllini Union Committee 11, 2, 35 TIIORIAS Roscmc Baa'roL1No .... Nokomis Engineering Electrical Engineering Parade Ground Units Tau Beta Pi5 Eta Kappa N115 Second Regimental Band 11. 25: A.I.E.E.-I.R.E. Honors Day 11, 2, 355 University of Illi- nois Scholarship Key X'ERLE JEROME B11:sAN'r. . . . . .Conti-alia Commerce Economics Delta Tau Delta Captain, Army ROTC5 Alpha Rho Taug Phalanxg Illini Insurance Society5 Rho Epsilon Honors Day 135 Ef iYT -,iiii lbn.xN1: l1w1N1: 1111111 1.111c. ........ Iliiif-nlu, l'l111,:i11e1-1'il11: .llrlrlllrrryfif-ul lfiijfiiirwfriiny 'l'au Kappa l'lpsilon SH,1'llt'lllQ Sigrina 'l'au: Y.M.1'.A. lloarfl of l,l1't'1'i0l'S 143: Y.M.l'.A. Ualiinel 1313, Y.lX1'.1',A. 1't11llllllf1t'L' 123: lnt:-rfriitvrnity Uounvil 11313, Al.l.S.. Prosicli-nt 143: Young R1-pnhlirans 1'lnl1 111111.11111 3VA11'I'111It l111.111t. . .. .l'l1i1'fI!lf' lfliigim-eriiig lflI'l'fr'i1'1ll lJ11gfi111'1'1'i1111 A.1.l11.l'I.-l.R.l'i. Honors Day 113 Navy Pier ltlxtvnsion of thi- 1'niv1-1'sity of lllinois l"a14:11.x 5111151-ll: lilliNB.Xl'M ..... Vlzampnigzi liilveral Arts 111111 Sl'lt'll1'1'S l'.w3f1'11ol11y1y Pity 1'oll1-go of New York 5111411111 1!1'1"1'111x ...,......,. Illrn Ifllyn Liln-ral Arts anml S1-is-111-es I'.v!3r-lfnloyy tianinm Phi lieta Alpha Lamhila llelta, 011191111 Bula Pi? Campus Chest. 123: House Presiilent 143, 'l'errapin 113 llonors llay 113 S1'sAN l111,x1'K ..,..........., f'l1umpu4y11 Lilwral Arts and Srieiir-os Tuurlmr Truiriiny in 131111411331 Kappa Alpha 'l'h1-ta Mortar 11oai-rl 1 T0l'l'll1 Star Course Man- 2, 213, XV.A.A. 11, C131 llouse Presi- dent 131. 43 1 Freshman 1'oun1'il 113 3 Uni- versity' Choir 11, 2, 3, 43, President 143 1 ager 1 Oratorio So:-iety 11. 2. 31. 43 Honors Day 11. 33 R11'11ARn D1-:AN BESSER ....... l1'nn1l.stm'l.' Liheral Arts and s1'10114'0S Political Srimu-0 Beta Theta Pi Skull and Crescent, Major Chairman Jazz- U-Like-It Illini Union Committee 1233 , lllini Union Committee 11,2,33, University Theatre Crew 1133 Star Course iilanager 11,23, Y.M.C.A. Committee 113, Uampns Chest 11, 2, 33, Major Chairman 133, l-louse President 143, Campus Clit-st. Allo- rations and Advisory Board 1513 'l'RAVo1t RONALD BICSTIG. . . . . . .1'l1i1-415111 1'O1ll1l1Pl'f'1-3 A1lllIll!ll'IPl1'llf Signia Alpha Epsilon 1.1'.S.A. iiarliershoppers 12. 43, Soviety for the Aflvanvement of i318.l'1H3Z'0ll1t'11l R.x1'x1oNn Fkniml-:1cIC'K l1111'1,1ox1.xNN .'llf. l'1l1'n11'l 1'1nginevring El1'r'lric1Ll lf'Il!l1lll'l'l'llIj1 l'hi Gannna Iota, 'Fan Beta Pi: Phi lita Sigma, Eta Kappa Nu: A.l.1'l.l+1.-l.R,111, Honors Day 11.111331 1'uive1-sity of llli- nois S1'l10lfl1'Sll1Il Key .Lnrns Timvi-:ns B11-'1Nl'11lN .,..... !'11if-111311 Liheral Arts and Sc-ieiiros Prrc-,llvfliviiir rlvnns S1'll11lR1'S l1ie-ntenant, Army R1'3'l'1' 3Vll1l.1AAI l'ilJM1lNl1 Bll"IiN1fIl1I...f'4H'lln1I1l1l14' Engineering' lfI4'4'Ir'i1'ul lf11gi111'1n'i11y1 Phi Kappa Phi, Chi Gamma lota: 'l'11u Beta Pi, Phi Eta Sigma, lflta Kappa Nui VVILL 11, 2, 213, Lioutonant, Army ROTC, Armed Forces Amateur Radio 1'lul1, A.I.- l'l.E.-I.R.l'l., Synton Honors Day 11. 2, 113, 1'niversity of llli nois Srliolarsliip Key 121111111111 Roisrzm' BLANKE .... .l?arring1o11. l'illf.l'l110t'1'1111I f'iviI 1f11f1i114'1'1'i11y A.S.1'.lC, Northern lllinois Stats- Uollegi-1 Navy Pior lixtension of the University of Illinois .ions l4I11w.x1:11 l!1.1:1'K .... . . .l1IllINlIl!f Aprrirulturs- l"l0l'11'lIlflH'l' l"l'FSl1lll1Lll Varsity' SNVllllllll113I Squail, Dol- phins 12, 43, Florirulfuro 1'lul1 Honors Day 133 ll131l1CR'l' Unnls lilllssfxicii ..... 1iihx11111'iIy 1i01ll1l1t'1'1'0 :1l'1'UlHlf1l1l4'.ll Sigma '1'nu Gainma Alpha Kappa Psi: 9-tutlont Religious Coun- 1'il 123: Mrliinley Foundation Student 1l01ll11'llQ At'l'0l1l'llR11K'Y Club, lllini lnsur- ance Sm-iety, Rho Epsilon llonors Day 113 l7.XYll1 Anim l11,ooM ...... . ..1fl1if-11,311 1'0lIlIll61'1'G Accozlzitrrrir-y Tau Epsilon Phi 'l'h1- lllio 123, lnterfraternity Founvil 123, A1'l'0ll111R.l1l'Y Vinh, Marketing Uluh, Rho lflpsilon, Society for the Atlvanr-em:-nt, of Management li.111N.x Marcin l41,o1111n111u1.. ..Nl1rr1-411-fl Journalism ArI'u01-rising liusvy Hall tianinia Alpha 1'hi, Theta Sigma Phi: 'l'h1- llaily Illini 11, 23, University '1'l10H11'l' Crew 123, University 1'horus 113 llonors Day 11. 33 WI1.1,1,u1 11111111.11 liI..U'li. ,.,. l1'ou1Il1'I1'rr 1-111151111-1-1'i111: llnlusfriul f:lljflll1'I'l'llIjI Sigma Phi Delta Illinois 'lit-'1'llll01.fl'2lI!ll 11. 23: Pershing liitios: A.l".S.1 A.S.A.l'1., Rifle and Pistol l'lnl1 1I.x1u:,x1z11'1' .I.1x1: lil1.Kllt .... ,..N1n-imfjivlil 1-ltl 111111111111 lflr'nu'f1lv11',11 l','1I11r-:Minn llnsoy llall lfuturv ilil'211'lll'1'h of ,-11111-1'14-an ll1:1cx.x1z11 l31.x1i11. . ,. .... ll'mh-rn, Spriiiym liiiiriiim-1-1'i11Lr lfnjli114'1'1'ing1 I'l1!1.vi1's llonors Day 12.113 Navy Pin-1' lixli-nsioii of thi- l'n1v1-rsity of lllinois .I ni 1115 lirssl-g1,1. 14111141-:1.x'. . . . .,If'ui1-vliwlfl Liberal Arts nnml S1-11-lives llisluryf 'l'heia 111-lta 1'hi Skull anil 1'resm-1-1111 Alpha lhi 131111-:ni lllini 1'nion filtllllllilitti' 11. 1113, Inter- fraternity 1'oun1-il 11. 2, ll. 132 .lunior ln- 1 terfralornity 1'oun1'il 1131 Young: ltopnli- lir-ans Fluli l1.XRR1' Dnxx l5l..Xli 1-.N 111' .....,.. lim-111111 Lilieral Arts anml S1'i1-iirvs llislorff :nr- RONALD Eowmm IiI.oonQt'Is1'. . .Jlomeruve Engineering AIfI'flIlllllfI1'llI Hngim'1'rinf1 Phi Kappa Phi: Sigma Tau: Tau Beta Pi: Sigma Gamma Tau: I,A.S.Q Illini Sportsmairs Club Honors Day 11. 2, 333 I'niversity of Illi- nois Seholarship Key ITONALD Josnrn Boaz ...... , . Vamlalia lingineering la'Im'tv'if'rlI hllljlfIl!'!'I'IlIfI A.I.l'l.E,-I.R.l'I. Honors Day 11, 553 M.xn1Lx'N Gl'IR1'l'RI'lDl+Z Boanne ..... Chicago ,l0l1l'll1llISlll fflfilllfitll llusey Hall The Daily Illini 12 '13 YW , 3' ,. : . '.C.A. Com- mittee 11, 2, 33 : XV.A.A. 143 : University Chorus 11, 23: Lutheran Foundation Stu- dent Council 143: Gamma Delta: Illini Figure Skating Club: Young Republicans Club RoNALn S'l'l-2l'IlEN Hom-3 .... ..C1iif-ago lflngineering .llII'l',lIIllll'tll lZ'll!lIllf'l'l'Illfl A.S.M.I+I. Navy Pier Ac-tivities: Varsity Football 123 : Varsity Traek 11, 23 Q Varsity IVrest' ling 1133 Letterlnan's Club 11. 23 Illinois Institute of Ten-hnology: Navy Pier Extension of the I'niver:'ity of Illinois Ei..uNi-1 Lois Bonn .... ........ . Chicago Physical lirlueation Pligfsirrll Frltzvntiou Physical Edu:-ation Majors Club Navy Pier Activities: 3V.A.A Cabinet Loyola University: Navy Pier Vjxtension of the University of Illinois Louis FRANCIS BOLZAN ......... Chicago Liberal Arts and Sciences Chemical Engineering Newman Hall Sigma Tau: A.C.S.: A.I.Ch.E.: Club Honors Day 11, 33 German Navy Pier Extension of the University of Illinois tkxnv DENMN Bom: ....... ..I'amla,Ha Engineering Jlining E'ngin,0m-ing Phi Kappa Phi: Chi Gamma Iota: Tau Heta Pi: Phi Eta Sigma: M.I.S. Honors Day 11,23 33: University of Illi- nois Srholarship Key tin' HI"l'lI IIUNIIAM' ....... ...im-rn-fi lflducation lL'I1'me1lfr11'y Ifdvwaiirnz Kappa Delta The Illio 123: Major Chairman Dads Day Illini Union Committee 1433 Illini Union 1'onnnittee 113,433 Future Teachers of Ameriva: Young Republicans Club Marfiliurray College: University of Coloe raflo l'lI1lil'1N l'lS'l'1IER l3oNu'iaI.n ..... ..C'himym Liberal Arts and Sciences Pxyfliolrigy 'l'-Dorm Honors Day 113 Navy Pier Extension of the University of Illinois Iiigox lfI.xni. lioxxmin ...... . . ,Fulton Agrieulture lY01'!IfI07ZIlI Agricuilture lfarin House Sar-hem: Star and Scroll: The Daily Illini 113: Illini Union Committee 11, 233 Tribe of lllini: Intramural Manager 12, 3343: Athletic' Council 1433 Intramural Reere- ation Iloard 13,43: Lieutenant, Army ROTC: Alpha Rho Tau: Infantry Club: Agrif-nltural lfldueation Club: Agriculture 1'lnIz: Dairy Production Club: Field and l"nri-ow: Hoof and Horn Club llonors Day 113 Rmrzxiz Rrenamw Bom ...... Pm-A-Riflgfe Commerm- lmluslrial ArImini.s'tralionf Alpha Kappa Psi: I.A.S.: Illinois Rm-ket Sor'iety3 Soviety f ' I Al5lll!iI.fG'!ll1-'III oi tie Advancement of illinois Institute of Teelmology: Navy Pier Extension ot the University of Illinois .lrznona IRWIN BOLD. , .... . . .011 ir-nga fvfillllllt-'I'1't' ,lIun1l1fr'n1,re1l.f Sigma Alpha Mu Alpha Phi Omega: Illini Union Commit- tee 123: House President 133: Student Senate 123 3 Student Religious Council 143 1 Hillel Foundation Student Council 143: Ensign, NROTC: Marketing Club: Sur-iety for the Advancement of Management lJoxN.x ICXTLIC lloi.noN. . .I,akmf'omI, Ohio ltldueation lflrwmfillnrjf Erliuwlion Delta Delta Delta Kappa Delta Pi Ohio YW-sleyan llniversity liItY1'l'2 Alt'l'lll'k li1lli'l'0N ...... Ifeiflisbui-if Liberal Arts and Seienres A .llatlzzmmlirx Phi Kappa Tau Pi Mu Epsilon: Illini Union Counnittee 113 M.umo'r Louisa Borrron. . . . . . Ilzu-vm .Iournalism lfmlio and 7'1-lvivision Palamar Illini Union Committee 133: University Theatre Crew 133: Sno-Ball Connnittee 143: French Club: Sociology Club: Span- ish Club Cornell College: Thornton Junior College Grzoaoa Hnxav l2oNS.xLi.n .....,. Clzifrlyw Physical l'I1lu4'ati0n I'hy.vi1'uI h'11m'atian Phi Kappa. Ma-Vl'an-Da: Sarliein: Tribe of Illini: Freshman Varsity Basketball Squad: Vnr- sity Baskelball Squad 12, 3,43, Letter 12. 3, 43 Howarth Ru' lioou ........,. Dfw I'lainr.v 1'oinmerc'e .lla 1-luriiny Phi Kappa Sigma Skull and 1'resr'4-nt: Star Course Manager 11, 23 : Interfraternity 1'onnr'il 1l, 23 DoN.'xLn llrzanlfzlri' lloosn. , . . . .Uliicnyo Engineering ,lIefaIlury1i1'nl E7ljII'llI't'l'IlIfl Lieutenant, Army ROTC: Soriety of Alneriean Military Engineers: A.F.S.: M.I,S. Honors Day 1l, 213 .MMI-is liowlixn lil31l'l'lI. .Arlinylun Ilrighls 1'onnnerre AI'l'Ill1lllIl7Il'jf Iilinflgreii llouse lleta Alpha Psi: Aeeountanry Club VVri3:ht .lunior College-3 Navy Pier Ex- tension of the Vniversity of Illinois .IA M as lllivlla iz 1. liownrw ...... flflfllH17flIIU77, 1'ommerce Af'I'0IIllffIIll'!l Kappa Sigma Act-ountaney Club: Finance Club: Illini lP0I'PllSlI': Young Demor-rats Club ' ' E8 FLORIAN DOMINIC Boaxowsici. . .Chicago Commerce Marketing Twin Estates Chi Gamma Iotag Alpha Kappa Psig Var- sity Football Squad 123 3 Freshman Varsity Football Squad3 Freshman Varsity VVres- tling Squad: Illini Campus Amvet Post No. 2023 Marketing Club: Society for the Ad- vancement of Management BILLY LEON BORN ........... Hammond Agriculture Dairy Technology GLENN EUGENE Bonmwonan .... Waukegan Commerce Indufstfrial Ad ministrafioa Alpha Delta Phi SCBPBDQ House President 1333 Captain, Air Force ROTC3 Arnold Air Society: Rho Epsi1on3 Society for the Advance- ment of Management DAVID CHARLES Bossanr ......... Dwight Agriculture General Agricaltlli-c Illi-Dell Y.M.C.A. Committee 1333 M.I.A. Execu- tive Council 1433 House President 1433 All Ag Field Day Committee 11, 2, 333 Plowboy Prom Committee 11, 2, 33, Chair- man, 1333 Sno-Ball Committee 13, 433 Agriculture Club3 Field and FUITOWVQ Hoof and Horn Club3 Rural Life Club3 Horti- culture Club CAROL ANN BOSTON ............ Ifalrlville Agriculture Home Economics Alpha Xi Delta University Theatre Crew 13, 433 Home Economics Club Monmouth College , I -A V ee DONALD DODGE Bowaas ......... Chicago Liberal Arts and Sciences Political Science Phi Gamma Delta Freslunan Council3 Captain, Air Force ROTC3 Arnold Air Society3 Illini Forensic Association RONALD LUTHER BOWERS .... ...Capiroii Agriculture Dairy Technology Alpha Delta Phi llouse President 1333 Freshman Varsity Football Squad3 Lieutenant, Army ROTC: Ordnance Club3 Dairy Technology Sooietyg Illini Sportsman's Club3 Young Republi- cans Club V1iua1N1,x IRENE BOWLES. . . . . .Clinton Education Business Concordia Campus Chest 1333 W.A.A. 13, 433 Busi- ness Education Clubg Marketing Club: Physical Education Majors Club3 Future Teachers of America Illinois State Normal Universityg Wor- chester State Teachers' College DENNIS EUGENE BOWNAN ....... Chicago Engineering Mechanical Engineering Western Illinois State Teachers' College l'SAuB.xIzA SUE BOYD ......,. .... A mia Agriculture Home Economics Education 4-li House Mortar Board3 Alpha Chron3 Phi Upsilon Om1cron3 W.G.S. Executive Council 1333 Baptist Student Union Student Council 11, 2, 3, 433 All-Ag Field Day Committee 11, 233 Home Economics Council 1433 Ploxyboy Prom Committee 11, 233 Major Chairman, Sno-Ball Committee 1333 Home Economics Club, President 143 Honors Day 11, 33 .im 5 H RACHEL INIATLOCK Bovs ......... Urbana HARRY JOHN Bosrnoxr ...... arvfy Engineering Electrical Engineering Chi Gamma Iota3 A.I.E.E.-I.R.E, lionors Day 113 M.uze.xnE'r SUE BOSWELL ....... Ccnlralia Journalism Editorial Stratford House Alpha Chron3 Alpha Lambda Delta? Theta Sigma Phig University Baptist Foundation Student Council 11, 2, 333 Young Re- publicans Club Honors Day 113 RUDOLPII HOTEL ..,........,. I,aGi-ango Agriculture General Agriculture Alpha Delta Phi Agricultural Economics Club3 Field and Furrow3 Hoof and Horn Club3 Young Republicans Club JACK Ll-:E BOTTENFIEL13 ......,... Oblong Agriculture Vocational Agric1iltim'e Ten-0-One Club Alpha Tau Alpha3 Agricultural Education Club3 Agriculture Club3 Field and Fur- r0u'3 Hoof and Horn Club3 Horticulture Club Honors Day 133 CiI.xRLEs Gnauonv HOTTOMLEY Boonville, Ind. Liberal Arts and Sciences Chemistry Zeta Psi House President 1433 A.C.S. Fine and Applied Arts Ari History Kappa Alpha Theta Illini Union Committee 123 Radclilfe College DONAIIIJ JoiIN lliunlli-ix' .... ,... C hicago Engineering Civil Ifnginccring A.S.C.FI. Navy Pier Extension of the University of Illinois XVANITA ANNI-1 l11uDLI-Ji' ....., Park Ridge lilduf-ation Elementary Erlncation Lincoln Avenue Residence DAVID J.xMi:s Biunsox .... . . .Chicago Commerce Accountancy Accountancy C'luli3 llliknights University of Chicagog University of Hawaii3 Navy Pier Extension of the Uni- versity oi Illinois Ronaivr WILLIAM liiuxnox ...... Chicago Fine and Applied Arts Architecture Navy Pier Activities: Varsity Track Squad 123, Letter 1233 Freshman Varsity Football Squad Navy Pier Extension of the University of Illinois l FRED DAVID BREUER ......... Champaign Engineering Aeronautical Engineering Sigma Gamma Tang I.A.S. Honors Day fl, 2, 33, University of Illinois Scholarship Key WILLIAM EDWARD BRITZ, Ja.. .Springfield Veterinary Medicine Veterinary .llerlicine Farm House Omega. Tau Sigmag Agriculture Clubg Hoof and Horn Club, Student Veterinary Medical Association Honors Day K33 JAMES Louis Buoniznicn ...... Hon Liberal Arts and Sciences Political Nr'i1'ncc Sigma Phi Epsilon Illini Union Committee 43. 43, Young Re- publicans Club Thornton Junior College zieieood THOMAS ARTHUR Buonx' ...... Park Ridge Engineering Mechanical EIl,!7f7lC'0l'iIl.g Alpha Delta Phi House President 63, 435 Illinois Techno- graph il, 2, 335 Lieutenant, Army ROTCg Society of American Militar E ' y ngmeersg A.F'.S.g A.S.M.E.g Illini Forensic Associ- ationg S.A.E.g Young Democrats Club CHARLES WAYNE BRODKORB. .Melrose Park Fine and Applied Arts Music Education Flagg House Phi Mu Alpha Sinfonia: Football March- ing Band 12, 3, 433 First Regimental Band il, 2, 3, 435 University Chorus ill 5 DEAN RICHARDSON BRANDT ....... Quincy 5 Liberal Arts and Sciences History i Phi Gamma Delta I Illini Union Committee K3, 43 3 Lieutenant, Army ROTCg Zeta Sigma Alpha Knox College JULAINE ANNE BRAYEORD ..... Collinsville Physical Education Physical Education Lincoln Avenue Residence W.A.A. fl, 2, 3, 435 Physical Education Majors Club DONALD LEE BREE ....,... , Engineering Industrial Engineering Pi Tau Sigmag A.S.M.E. Springfield Junior College . . . Lincoln JAMES ROBERT BRENNAN ....... Belleville Commerce Accountancy Barton House Accountancy Clubg Society for the Ad vancement of Management: Your crats Club: WPGU 13, 43 Belleville Township Junior College ig Demo- VAUGIIN CARPENTER BRENNAN New Cane, Vt. Liberal Arts and Sciences Political Science Theta Delta Chi Illini Campus Amvet Post No. 202 Yale Universityg University of Cincin- natig University of Maryland Timnxs HARL.kND BROWNLEE . . . Liberal Arts and Sciences Chemistry Phi Kappa Sigma University Theatre Crew 113 . .Skokie GORDON RAY BRUMFIELD Fort Branch, Inrl. Agriculture Agronomy Alpha Tau Omega Alpha Zetag University Choir 42, 33' , American Veterinary Medical Associationg Field and Eurrowg Hoof and Horn Club' Horticulture Club Purdue University ARTHUR RAI' BRUMLEY Kansas City, Illo. Engineering Electrical Engineering A.I.E.E.-I.R.E. Central Missouri State College liUBER,T RIoIIMoND BRUMMETT. . .Chica o .fl Commerce Management Lieutenant Colonel, Army ROTCQ Society of Military Engineers J oAN ELLEN BRUNKOW ....... Champaign Education Elementary Alpha Phi , Torchg Shi-Aig Alpha Lambda Deltag K Major Chairman Campus Talent Illini Union Committee i335 Illini Union Council i 1333 Star Course fl, 233 Y.W.C.A. Com- mittee C33g House President 443 Honors Day il, 2, 335 University of - Illinois Scholarship Key PATRICIA JOAN BROTHERS ........ Quinn, Liberal Arts and Sciences Teacher Training in Biology Alpha Delta Pi W.A.A. C339 House President C33 Honors Day 11, 2, 335 University Ol Illinois Scholarship Key DON ROBERT BROWN ......... . . Chicago Fine and Applied Arts Architecture Delta and Applied Arts i23 g Captain, Army ROTC Phi Gamma Scarab, Fine Council RICHARD WALTER BROWN Iron Mountain, Mich. Engineering Electrical Engineering A.I.E.E.-I.R.E. TEDDIE LORIL BROWN ........... Mounds Engineering Electrical Engineering Baptist Student Union Foundation Student Council 12, 3, 43, President C333 Illini Christian Fellowship f43, Captain, Air Force ROTCQ Arnold Air Societyg A.I.E.E.-I.R.E. WALTER SULLARDS BROWNING, Jn. Ohikago Journalism Advertising Alpha Tau Omega Skull and Crescent, Campus Chest Q21 L Mxicx' l'll..ilNl41 l5w'iu.ii:s ...,....A, liifu-011: Iiilieral Arts and St-in-iives Ilitvlnryf Alpha 1'hi Ouu-ga l"r4-slunau I'0llll1'iI1 Wouu-ii's tiles- t'IuIi 115: Young Iiepiihlir-ans 1'luli l"loridu Southern 1'ollt-gre II15lSl'1Ii'l' liiici. IIl'1'liI.l41Y ...... Irluw lxlnnrl t'ou1un-i'u- .lI11rl.'1-linyf Marketing: 1'lul5 'I'hornton Junior College linxxi-:'ru A1.l..xN lirm. ...,... lwillinxrillfe .louruulisni lfmlio uml T4'lwvi,winn Delta Chi SIQIIIIZL IM-lta Uhi: 'l'lu- lllio 1153 Iutor- fraternity 1'ouui-il 1l5 .I mics RIVIIAICI5 Bi't:s1'ui-an ..... IMI: Park Division of Sperial Sorvir-us Atlvwlisiujw Alpha Tau Ouiega lf'uxNlc l'Ilf1lcAI.xN I5l'1l,X.ISlil. ...... filllfllffll Liberal Arts and Swim-in-vs 1'l1emif'nI lfnyfiiiwwrirlyl Alpha 1'hi Sigma Alpha 1'lii Siglllklg A.I.1'l1.l'I.. Prvsiilf-lit 145 Southern Illinois I'nivrrsity .Il'lil'l'll ANNE IERITNKUNV ,... . .1'hnn1pniyn liduratiou HIl'IHl'7ll1ll'4ll Alpha. Phi 'l'orrhg Shi-Aig Alpha Lambda Dr-ltn.3 Major CI1RIl'lllH'll Ps-rs0nm5l Illini linion 1'oniniittn-e 1353 Illini Union Uounf-il 15153 Star Course Manager 115: Y.W.1'.A. Unin- uiitteo 135 Sl'z.xNNr: Husvir Butxliow .... lml: I'nrI.' Liberal Arts and St-ienvos Hngfliivlf Kappa Alpha Tlleta Mortar Boardg Torrlig Shi-Ai: Alpha IARlllI51I2l. Delta3 Illini Union Coinxnittm- 115: Y.5V.C.A. Cabinet 12, Ii, 45. President 1353 Y.NV.f'.A. Conunittev 1153 Caiiipm Chest 11, 253 Panliellcnic Executive Coun- ril 1453 Student Senate 1453 l"onnnitts-e on Student. Affairs 1453 FFCSIIIIHIII Count-ilg N.S.A. Senate Suln-onnuittee, Chairnian 1453 McKinley Foundation Student Foun- ril 1253 Skull and Cresrent Queen 125 Honors Day 11, 25 ll tltlti' Anmtkfl' lilcl'NNr1n .... .... I 'vm-ia l'lng5im-ering Civil Hrlyinrvrizigf Pi Kappa Phi lnterfraternity Council 12, 351 liii-utr-mint. Arniy R0'l'1'g Society of Auieriruu Military l'Iiigiiiee1'SZ A.S.f'.l'l.1 Young: llviuot-rats 1'lulr Mxlulivx .'Il'1.XNNlf1 I5RI'S.K'I'l ....,. lflmlmi-sl 1'oiuun-rre .lll1l'1i'l'fItlj1 Nlutrketing Vlulm Illinoix Xvesleyfiii I'uiw-rsity H411 ,M It 1 ,lo ANN lilcrsox. . .. .,.... . . .lfjiinyflfnm los! Agfriuulture Dil'l4'Hr'x Alpha Otuic-ron Pi The Daily Illini 1345: The Illio 125 Riuudolplif-Maron NYouu-n's 1"ollc-3:4 Iiaizuv Dm: iwizxni ......... Must Allow Physit-al l'lduf'ation Ii'1'rr1'rlIi4m Illini Union Couunittee 115: Junior Inter- frutm-rnity Council 1153 MrKiul1-3' I"ounrlal- tion Student Founril 1453 Military Ilull 1'ouuuittr'e 12. 225: Captain, Army R0'l'1'1 Infantry Club: I,I1RI!l,llX1 Aiuerivan Rm-i'w ntionul Society llonors Day 1155 lion 'I'1loxi,xs llruxs ......,.,, 1'u,w-111-illv ,lournalisiu Iffulio mul 7'vla'ri,vinn Sigma Dt-ltzi Chi: IH-4-iirli Club: NVPUI' cts, 45 St, Louis Tniversity: lit-llt-ville .Tunior Follow- 1'.KIt15l.YN SVI-5 lilucnlfs ....... ll'iIlium,v1'illw Apgrirulturs- Hmm' Ifronrmiif-s Vim-slay llall Illini Ynion Connnittee 1153 .Phi Upsilon Uuiii-ron: Y.VV.f'.A. Fomlnittev 11, 451 W,A.A. 1453 House President 1353 Mr- Kinlvy Foundation Student Conn:-il 1155: Plowlioy Prom Connnittve 115: Home Ero- noniivs Fluli: Young Republicans 1'luli liolsllzwl' SANIITIGII lluuros. . . . .Nlrruim 1'oiiiiiiei'i-0 ,-I1-rulnllrlfnrqf Arai-in A1'l'15IlllIHll1'X 1'luli Honors Day 12, 115 I'i.XItli IMS lkrsu .......... .... 1 'lm-nym I'Illg'Ill1'l'l'illE .lIf'f'I1rl11i1'nI lfrlyfimw-1-inyf Sigma Nu A.S.KI.E.: Freslunau Varsity YYrn-stlinu Squad Navy Pier lixteuxiou of the Vuive1'sity ot' Illinois CHARLES RU'rI.nn ...... Hot Springs, Ark. Physical Plrllwation P11 ysirral H11 zwafiu n, Barton House Tribe of Illinig Varsity Foothal Squad 12, 3, 433 Letter 1233 Freshman Varsity Football Squad, Physif-al Education Majors Club Honors Day 123 .TAPKIE DEAN livriirzn ...... .... L 'nh-igh Agriculture I'lll'llffi0lLlIi Agrir'11Ilurfr Agricultural Education Club Southern Illinois l'nivei-sity IfA'1'lIIIEEN DAWN lSu'rl.Elz ........ Normal Fine and Applied Arts Art Ezlucation Delta Zeta 3V.A.A. 13, 433 House President 143 Honors Day 133 Illinois State Normal University NIARION Iiovvifzmi HI"rI.nxc ..... Stl-nngliurst Agrivulture Agrinulillrf' lu'voi1omir'n Delta Sigma Phi Agricultural Economics Ululi Western Illinois State rF9RI'il9I'S' College NANCY ANITA ISUTLER ,...,... Ilollywootl Journalism Advertising Delta Gamma Stephens College ff tai 5 PATRICIA ANNE BYIINIQ ...... Dm Plai-:uw Agrivulture Home If1'0nnmir's Kappa Delta The Daily Illini 13, 433 Illini Union Committee 1233 '1'errn.pin 1233 Christian Svience Organization Mat-Murray College CARL WI1.I.I.xM CAIN, Jn. . . . . .liethzilfo Commerce JIarIt'eling Alpha Kappa PSI: Major. Army ROTCQ Phalanxg Marketing CilI3lQ Rho Epsilon 1'il.4ici.r:s IVILLIAM CAIN ....... . . .Niotui Agriculture General Ag'I'fl?llflt'IlI'9 I5 ro wer y VVestern Illinois State Tea4-hers' College Aanonn Nonnnm' CAJET ......... Chicago Physical Education Physical Education Parade Ground Units Phi Epsilon Kappag Tribe of Illinig Var' sity Swimming Squad 13, 43, Letter 1433 Freshman Varsity Swimming Squad3 Dol- phins 143 DePaul I'nive-rsity DAVID Melii-:A t'AM1'uI-ml.. . . . . .Uliimgo Cornmerce .'ll11nagen1mLt Sigma Alpha lflpsilon So:-iety for the Advancement of Manage- ment 3ViIson .lunior Voile-ge Romzm' Mwiirx Burmm.. ...Eldorruln COIIIIIIPYCB ,l1llYlllffIf5'I7l!"lIil Delta Upsilon The lllio 13, 433 Illini Union Coimnittev 11, 233 LAS Council 11, 233 Ritie and Pistol Clubg Young Democrats Club3 So' 1-ie-fy for the Advancement of Illanagement IVILIII tn EDWARD BU'l'Lnie ...... Il'alr'i-loo Connnerce illulmmnzffnt Alpha Kappa Psig Society for the Ad- vanr-ement of BIRY18.3Zt'lll9llt3 Young Re- publicans Club KnNNi1:1'iI Lliovn ISYERLI' ........ .Yorninl Physical Education Rcrraation Zeta Psi Skull and Crescent3 Freshman Varsity Baseball Squad: Varsity Football Squad 1233 Intramural Manager 1333 Men's Glee Club 11, 3, 43, American Recreational Som-ietyg Physical Education Majors Club Lois ANNE Iivnlcs .......... . . .C'IliI'llflII Education Deaf unrl llurfi of Ilearing 'I'-Dorm Mu Iota SIKIIISLQ VV.A.A. 133 Navy Pier Activities: University Choir 1l33 Pier Illini 113 Navy Pier Extension of the I'niversity of Illinois Komznr GORIN IEYI-:Rs ......,. Park Ridge Engineering General E'ugi1weriny Phi tiannna Delta The Illio 1133 Lieutenant, Army ROTC, Amerirfan Soeiety of General Engineering 3VllilIIK1l Intw 1'xnl-in-:mi ....... .Snunnnu Division of Special Services l'1'r-.wonnfl A 1lnfini.v11'1llio11, Wesley Foundation Student Connvil 1232 Society for the Aflvam'en'ient of Manage- ment SIIIRLICY ANN:-3 f',XMl'Ellli1l3 ,.,. .,l,a.S'uII1- liiiieral Arts and Scieuves Tr'f11'lirr Training in h'nyli.vll Theta Ypsilon Illini I'nion f'omtuitt4-e 1233 3fV.A.A. 11, 33 0'r'ro Yrcfrtra 1'.u'nlI, Ju. .... ...lim-niyn Enginet-ring ffI'lIf5I'lll lz'11.yfir1r'w'i:1y Shawnee A.S.M.E.3 Illinois Society of General Engineers Morton .Junior Uollege 'l'uon,xs llivuaisxi-: f'wr:I.LlN .... Springfield Engineering Civil Elzyinzwi-ing Sigma Phi Epsilon A.S.1'.l'I, JUS!-Il'll JonN l'ixP1'UzzEl,Lo ...... 1'l1ir-ago Engineering Jlevlwinical lfngimrei-in,,ry Uolonial Arms House President 1433 A.F.S.3 A.S.Ill,l'I.3 Illini Uampus Amvet Post No. 202 Navy Pier Extension of the University of Illinois BANEIELIJ RALLS CAPRON ........ Chicago Engineering General Engineering Phi Kappa Sigma The Illio 1153 Lieutenant, Army ROTC3 Illini Sportsman's Club3 Illinois Society of General Engineers JANICE HPZIL CAI'RoN ........... Chicago Liberal Arts and Sciences Psychology Kappa Kappa Gamma Shorter Board3 Shi-Ai3 Star Course Man- ager 11. 253 Y.W.C.A. Cabinet 11, 2, 353 Y.W.C.A, Committee 11, 2, 35 CAROLYNN MARCiARET C.xRLsON .... Skokie Education Elementary Education Lincoln Avenue Residence University Theatre Crew 13, 453 Future Teachers of America3 Young Republicans Club CYNTHIA EVELYN CARLSON ...... Chicago Commerce Marketing Theta Upsilon Gamma Alpha Chi3 University Theatre Manager 1253 University Theatre Crew 1153 Marketing Club D.xv1n EMORY CARLSON. . .Chicago Heights Engineering Electrical Engineering Tau Beta Pi3 Eta Kappa Nuq A.I.E.E.- I.R.E. Honors Day 135 Illinois Institute of Technology '-A1771 TORSTEN A.S.M.E. North SONDRA Evans Illini Union Committee 11, 2, 3, 453 Uni- versity Chorus 115 RICHARD Louis CARPENTER, JR.. .Chicago R,.xHsIE CARNOW. ....... Chicago Liberal Arts and Sciences SIOUARO CARLSON. .... .Chicago Engineering Mechanical Engineering Park College Speech Correction Hall Engineering Electrical Engineering A.I.E.E.-I.R.E. Navy Pier Extension of the University of Illinois NIARVIN WILLIAM CARR ..... .. .Ottawa Engineering Civil Engineering A.S.C.E. KATHLEEN ELIZABETH CARROLL. .Chicago Education Elementary Education Busey Hall Mundelein College DONALD STEWARE CARLSON Wauwatosa, Wis. Fine and Applied Arts Architecture Capta.in3 Air Force ROTC3 A.I.A.Q Illini Sportman's Club Milwaukee Extension Of the University of Wisconsin JACK WILLIAM CARLSON. . . . . . .Moline Commerce Accountancy Beta Theta Pi Sachem3 The Illio 11, 2, 3, 45, Associate Business Manager 1453 Y.M.C.A. Board of Directors 1, 453 Y.M.C.A. Cabinet 12, 353 Y.M.C.A. Committee 11, 2, 351 Accountancy Club, President 1453 Illini SpOrtsman's Club3 Young Republicans Club3 Wa-Na-See Honors Day 11, 25 JAMES JOSEPH CARLSON .... Bloominglon Education Teacher Training in Science St. Ambrose College RONALD NORMAN CARLSON ....... Aurora COITIIHETCC Marketing Alpha Tau Omega Sachem3 Skull and Crescentg Board of Fraternity Affairs 1353 Interfraternity Council 11, 2, 353 Interfraternity Exe- cutive Council 1353 Intramural Manager 125 RONALD RAYMOND CARLSON ..... Chicago Commerce Marketing Knight Club Men's Glee Club 11, 253 Wesley Founda- tion 13, 453 Major, Air Force ROTC A- A-'Al -L3 i 1 5 i 2 V" 1" . CLOIDE CARRUTHERS, JR. ..,.. . . .Ramsey Agriculture Vocational Agriculture Alpha Tau Alpha3 Agricultural Educa- tion Club Illinois State Normal University RICHARD PAUL CASEY ........ Springheld Engineering Civil Engineering Kappa Sigma A. S . C . E. Springfield Junior College GERALD JAMES CAsHMAN. .Bethlehem, Pa. Division of Special Services Economics Newman Hall Illini Forensic Association Honors Day 135 MARGARET KATHERINE CAsKEv. . .Chicago Education Elementary Education Lincoln Avenue Residence Torch3 The Illio 11, 2, 353 Y.W.C.A. Committee 1253 House President 1453 Seabury Foundation Cabinet 135i Future Teachers of America ROLAND DION CASSATA ..... .... B erwyn Commerce Economics Chess Club Navy Pier Extension of the University of Illinois3 University of Georgia INA DALE Cari-:Nas ............. Chicago Liberal Arts and Sciences Psych olo gy Petite Maison Phi Kappa Phi: Alpha Lambda Delta: Phi Alpha Theta: German Club Navy Pier Activities: Orchesis Honors Day 11, 2. 33: 'University of Illinois Scholarship Key Navy Pier Extension of the University of Illinois DONALD WILLIABI CER.xoio1.1 ..... Chicago Commerce illrznayrmczit Society for the Advancement of Manage- ment Wright Junior College KENNETH EDWARD Czssivii ...... Danville Fine and Applied Arts Advertising Design Alpha Delta Sigma: Christian Science Organization STEWART KAN!-I CHALEM ......... Chicago Liberal Arts and Sciences Chemistry Phi Eta Sigma: A.I.Ch.E, Honors Day 123 JEANETTE CHEN C11.xN+:..Shanghai, China Liberal Arts and Sciences Matlicmntics Wescoga University Chorus 13, 43 : Chinese Students Club Taiwan Normal University s 5 MILFORD RUNDLE CASTEEL. ..... Delavan Engineering Electrical Engineering Chi Gamma Iota: Tau Beta Pi: Phi Eta l Sigma: Eta Kappa Nu, President 143: g A.I.E.E.-I.R.E. Honors Day 11, 2. 33: University of illinois Scholarship Key 5 , , Journalism j Advertising Alpha Omicron Pi Mortar Board: Torch: Theta Sigma Phi, President 143: The Daily Illini 11, 2, 3. 43, Business Manager 143: The Illio 113: University Chorus 113: Newman Club Foundation Student Council 113 Honors Day 12, 33 Jiirns ISRIWE CAVIN .......... lVauA-ryan 5 Commerce Imlzmlriul Administration llelta Kappa Epsilon A.S.C.E. BIGTTY LEE C.-xvl'r'r ........... Springfield Education Elementary Education Delta Delta Delta University Theatre Manager 123: Univer- sity Theatre Crew 113 GERALDINE IYIARIE CELUSNAR. . . . .Chicago Journalism Editorial Busey Hall Kappa Tau Alpha: Alpha Lambda Delta: Theta Sigma Phi: The Daily Illini 123: VV.A,A. 113 Honors Day 11, 2, 33: University of Illi- nois Scholarship Key JOSEPH Crime.-FU Cirmv ' Tainan Hsien, Formosa Engineering Mechanical Engineering Cosmopolitan A.S.M.E.: Chinese Students Club Taiwan Provincial Tainan College of Engineering: St. Bern-dict's College Jules Sr.xNLEy CHR1s'rENsEN. .Waukegan Engineering Aeronautical Engineering Chi Psi Interfraternity Council 123: I.A.S., Presi- dent 143 Honors Day 133 CONRAD JUHAN ClIRIs'rI.xNs0N. .Markham Liberal Arts and Sciences Medieval Civilization Cosmopolitan Lutheran Student Foundation Student Council 123: German Club: Little United Nations: Young Republicans Club THEUDORE CHRISTOI-'lf' . . . . . . .Chicago Commerce Accountancy Newman Hall Accountancy Club: Gamma Delta: So- ciety for the Advancement of Management JOSEPHINE RosE CIARA .......... Chicago Liberal Arts and Sciences English Lincoln Avenue Residence Psi Chi: Navy Pier Alumni Association Navy Pier Extension of the University of Illinois JUAN BIARIE CATTANEO ..... .... L a Sallc Sachem: Skull and Crescent: House Presi- dent 133: Senior Ball Committee 123: Lake Forest College: College of William and Mary: Harvard School of Business THELMA LEE CHAPMAN .......,.. Chicago Liberal Arts and Sciences English Lincoln Avenue Residence The Daily Illini 123: Illini Union Com- mittee 12. 33: Campus Chest 12, 33: Fine and Applied Arts Council 123 EDWARD ROBERT CHAR!-IUT ....... Chicago Engineering General Engineering Navy Pier Extension of the University of Illinois HARo1io R,0BER'l' CHENATJLT, JR. Louisville, Ky. Liberal Arts and Sciences History Sigma Chi Delta Sigma Omicron Vifashington and Lee University RICHARD GLENN CHENOWETH .... Pontiac Liberal Arts and Sciences Claemistry Delta Chi Phi Eta Sigma: Omega Beta Pi: Junior Interfraternity Council, President 113 GENEVA Bmas CHEW ............. Sidell Education Elementary Education Eastern Illinois State College .I Uurrn CATHERINE CLEARY ...... TH-lzana Liberal Arts and Sciences Political Science Kappa Alpha Theta Shorter Board, Torch, lllio 12, 33, Pan- hellenic Executive Council 13, 43, Student Senate 13, 43, Co-ordination Committee 18, 43, French Club Honors Day 1153 Smith College PATRICIA MARILYN CLINE ........ Dr-long Liberal Arts and Sciences I'rc-Nurxivig liusey llall 3V.A.A. 133, University Choir 133 lialesburg Cottage Hospital School of Nursing Rlcnmw Gormon CLINE ....... Glen Ellyn Liberal Arts and Sciences Political Science Sigma Chi Phi Eta Sigma, lnterfraternity Council 133, House President 143, Tribe of Illini: Varsity Track Squad 133, Fresh- man Varsity Track Squad, Varsity Cross- Country Squad 123, Letter 123, Freshman Varsity Cross-Country Squad, Captain, NROTC, Armed Forces Council, Presi- dent 143, Navy Council, President 143, Sc-abbard rand Blade Honors Day 11, 2, 33, University of Illinois Scholarship Key Rrcrunn Ronnivr CLINITIC ...... Chicago Liberal Arts and Sciences Ch cmistry Fireside Jacksonville State Teachers' College, Navy Pier Extension of the University of illinois Romzlvr lQi'uif:N1c CLOWER .... Murri.-fonville Commerce Illarltcling Section Eight The Daily Illini 123, Senior Announce- ments Conunittee 133, Senior Ball Com- mittee 133 llonors Day 123 GERALD PHILIP CLARK .......... Strmtnr Fine and Applied Arts Industrial Design Delta Chi Illini Union Committee 133 ,Ion HENRY CLARK ......... Paducah, Ky. Fine and Applied Arts Landscape A1'c71itcctarc Flagg House Forsite 143, Landscape Architecture So- ciety Paducah .Iunior College JOIIN HENRY CLARK ............ ClI'll'fll30 Engineering Iillcctrical Engineering Chi Gamma Iota, Tau Beta Pi, Phi Eta Sigma, Eta Kappa Nu, A.l.E.lC.-l,It.l'1. Honors Day 133 RICHARD JOHN CLAs14:N ..... . . .Clzil-ago Engineering Engineering Physics Flagg House Sigma Tau, A.I.E.E.-I.R,E., Student Sen- ate 113, Young Democrats Club LOUIS CLI-xv ................... Chicnyn Liberal Arts and Sciences Che mistry Parade Ground Units WVilson Junior College, Navy Pier Ex- tension of the University of Illinois ll13SVAR'D.TED C01-IEN ...... .... C hicngo Commerce Marketing Flagg House Marketing Club, Praetorians, Commerce Club Navy Pier Extension of the University of Illinois IRWIN JAY COHEN ....... Englewood, N.J. Liberal Arts and Sciences Pre-Medicina Flagg House Phi Eta Sigma, Omega Beta Pi, The Illio 123 Honors Day 11, 23 .Jlranitn f'iI,u YVALLACE COHEN. ....... . Liberal Arts and Sciences Botany Sigma Tau Gamma IQGNALII Iim Conn .......,. . . .Chicago Journalism Advertising Alpha Epsilon Pi Alpha Delta Sigma, President 143, Union Committee 11, 23, Interfraternity Council 123, Journalism Council 143 Illini Honors Day 11, 2, 33 SYLVIA JANET Conn ......... Springfield Fine and Applied Arts Music Education Sigma Delta Tau Illini Union Committee 133 , VVomen's Glee Club 13, 43 University of Colorado RIICIIARD 1Io.xcn ........ Jackson Heights Journalism Editorial Ronlcwr SMITH CUCIIIQXN .... Round Lal.-1' ivlblllllll-'l'1'l' Iz'r-nnomics lleta Sigma Psi Tonialiaivkg Alpha Kappa Psi, Intorfra- ternity Council 1553, Basketball Manager 1l, 23, Lutheran Founllation Student Council 13, 43, Intramural Recreational Board 143, Gamma Delta, President 143, lllini Sportsmaifs Club Ilonors Day 11, 133 IIAWRENVI: I+Znw.uzn 1'ol-'iv141a, Jac.. ,Sullivan Connnerce ,lIumlycm,4'nl Acacia Illini Union Committee 1213: lntcrfrnternity Council 123 DoNAl.n iil4JNl11 Coll iN. .. .... llroculviezv Lan' Imlr' Zeta lieta Tun Illini Union Committee 113, Varsity Ten- nis Squad 12, 33, Freshman Varsity Ten- nis Squad, Mens Glee Club 11, 2, 331 Dolphins 113, lnterfraternity Ball Com- mittee 133, Captain, Army ROTC, Phi Chi Eta, .Iunior Bar Association GEHALII SHI-ILISUN COIIEN ..... Chicago Liberal Arts and Sciences Sociology Alpha Delta Sigma, The Daily Illini 13, 43, Illini Union Committee 11, 2, 3, 43, Freshman XVeck Committee 133 I,01'f5ll80t1 Narcmlfcr 21, 1956 444 FRED 'VAIL Coiinr ............. Allcinsrm Education Tcavlufi' Training in Biology College Hall Illini Christian Fellowship 13, 45 North Park Junior College JXLAN Ran 1'oi,i-1 ........... In-Inml I'nrL- Liberal Arts and Ht'li'llC9S l'li4'mir'ul Ia'riffiu1'1':'i11y, Chi Psi Tau Beta Pi: Phi Eta Sigma: Alpha Chi Sigma: Phi Lambda lfpsilon: lllini Union Committee 11. 25: House President 145: Lieutenant Colonel, Air Force ROTC: Arnold All' Force Society: A.l.Ch.l'l. Honors Day 11, 35 JAN:-:T RAE l'oi,1.iNs. .. .,.....,.. .llorris Liberal Arts and Sciences 1"I'1'lII'l1 Lincoln Ayn-une liesidi-in-e JoilN .l.-tv COLLINS, .....,.... Oak Puri: Division of Special Services .'ll111'L'f'linf7 Lanibda Chi Alpha House President 13, 45: Marketing Club Culver-Stockton Colle-ge: Vniversity of Florida CARL Lai: f'ULXVl-ILL. . ..,.,. , . .Tuscola Engineering Ifnginecrilig Physics Honors Day 11,. 25 445 . ISILIA' LEE CooN ............ Champaign Engineering Civil Engineering A.S.C.l'I. timer Di-:AN Coorun ...... ...EastAlton Commerce Ecovlomics' Alpha Kappa Psi: Concert Band 115: Eootlrall Marching Band 115: Illini Insur- ance Society: Marketing Club: Rho Epsilon lloxuio Wsiiran Conuss..I2erlforfI,1ou'a Commerce fllumlgrmzeizi Society for the Advancement of Manage- ment University of Maryland .IonN limit Coay ......... ...Canton Commerce Accoiuifancy Alpha Kappa Lambda Chi Gamma Iota: Phi Eta Sigma: Star Course Manager 125: House President 145: Freshman Varsity Football Squad: Lieutenant Colonel, Air Force ROTC: Ar- nolrl Air Society: Accountancy Club Honors Day 11, 2, 35 Roy STEXVART COITSINS ...... . . .Joliet Engineering Civil Enginczwing Alpha Chi Rho Concert Band 12, 3, 45: Football Marching lland 12, 3,45: A.S.C.E.: Illini Sports- man's Club Joliet Junior College ! BRUCE WARREN Com: ..... Willow Springs Agriculture Agricultural Economics Captain, Air Force ROTC: Arnold Air Society: Agricultural Economics Club: Ag- riculture Club: Field and Furrow: Horti- culture Club Ross IVICCALLEY CONFER .... Detroit. Mich. Fine and Applied Arts Architecture Theta Delta Chi Alpha Phi Omega: Scarab: A.I.A. lirnoN Lnnox' CONNELL, Ja. ..... Zlloumlx Commerce Cmnnzeirce mul Lan: Theta Chi Tribe of Illini: Varsity Golf Squad 12, 3, 45, Captain 145, Letter 12,3,45: Fresh- man Varsity Golf Squad: Captain, Air Force ROTC: Arnold Air Society: Junior liar Association Honors Day 115 .Toi'm'i: INLxUI1oNNA CONNOR ........ Aw-olu Physical Education Physical Education Vaulig 1V,A.A, 125: Illini Christian Fellowship 115: Physical Education Majors Club Wu,L1.yn HENRY CONWAY .... . . .Chicago Engineering Electrical Engi'1iee1'in,g PICXVIIISJI Hall Eta Kappa Nu: A.I.E.F1.-I.R..E.: Navy Pier Alumni Association Honors Day 135 Navy Pier Extension of the University of Illinois ELEANOR NANCY COWAN .......... Skokie Education El0IlL!?IItlll'jl lfrlurltliori Inrleco Future 'l'eacl1ers of America: Young Demo- crats Club: M.I.A.-W.1l.S. Committee 125 Honors Day 115 lhnizx Lm: Cox ......,... ,, .lfairlmi-y Agriculture T'oruliona,I Ayrirullure Alpha Tau Alpha: Agricultural Education Club: Field and I"urrow: Hoof and Horn Club: Illini Sportsmaifs Club Illinois State Normal University Puri, EDWARD Cox ........ Iirzwirfncevilla Commerce AI'!'0IIll,!lIIl'jl Phi Eta Sigma: Y.M.C.A. Committee 11, 25: Pershing Rifles: Accountancy Club: Marketing Club: Society for the Arlvance- ment of Management Honors Day 11, 35 Rl1'IlARD L1-:ic Cox .........,.,... Jlnlinr Engineering Imlilxtriul Enyfinzcering Theta Chi lnterfraternity Council 13, 45: Society for the Advancement of IVlanagement: Young Democrats Club Augustana College ROBERT BIARTIN COYNE .... .... C hir-ago Commerce Accounfairwy Accountancy Cluli: Society for the A11- vancement of Management Loyola University: VV1-ight Junior College aJ MARTHA Lou CRAFT. . .Cedar Rapids, Iowa Education Elementary Erlucation Alpha Omicron Pi Mortar Boardg Kappa Delta Pi3 Alpha Lambda Delta3 Mask and Baubleq Unie versity Theatre Manager 1333 University Theatre Crew 1233 Panhellenic Executive Council 13,433 Campus Chest Allocations and Advisory Board 143 Honors Day 11, 2, 333 University of Illi- nois Scholarship Key JOHN CHAPMAN CRANDKLL ...... Roclfforil Engineering Mechanical Engineering Chi Gamma Iota3 A.S.M.E.3 Young Re- publicans Club GENE IRA CRAVILLION ...... Juneau, Wis. Fine and Applied Arts Arch,iler'lrlre Lieutenant, Army ROTC3 Society of American Military Engineei-S3 A.I.A. Honors Day 123 St. Norbert College JOHN MORAN Camus ....... .... C liicnyo t Commerce llrlcirlrrting Howell House House President 1433 Marketing Club Navy Pier Extension of the University of Illinois MARIi S. CuEv1s'roN, Jn. Ai'IinglnnHeiyl1ls Commerce Infl'1lsti'ial Arln:in.isfi'ntion Acacia Skull and CFBSCBHLQ Interfraternity Coun- cil 1233 Men's Glee Club 13, 433 Lieuten- ant Colonel, Army ROTfl: Pershing Ritles3 Scabbard and Blafdei A.S.A.E.Q Field and Furrow AAD O Tuoivms Emmmoa Cunmrrs. . .Mt. Vernon Commerce Marketing ' Kappa Sigma The Daily Illini 123 3 Junior Interfraternity Council 1133 Lieutenant Colonel, Army ROTC3 Phi Chi Eta3 Marketing Club WILMAM DEAN CUNNINGHAM .... Zvewton Division of Special Services Geology Cyclothem 0llllJ3 Illini Sportsmaifs Club Jour: Coanamus CUa'r1N .... Blue Mound Agriculture Animal Science Alpha Gamma Rho Agricultural Council 13,433 All-Ag Field Day Committee 1333 Hoof and Horn Club University of Notre Dame Doaorluf CYGAI. ................ Chicago Liberal Arts and Sciences Zoology Theta Upsilon The Illio 12,333 Illini Union Committee 1133 House President 143 Honors Day 113 Mx'aoN DACHNIWIKYI. . .Saml1or, Ukraine Liberal Arts and Sciences Geology Varsity Soccer Squad 1433 Lieutenant, Army ROTC3 Alpha Rho Tau3 Cyclothem Club Navy Pier Extension of the University of Illinois GEORGE CRIMMINS .......... Crystal Lal.-c Commerce Management Noble House House President 1333 Marketing Clubg Society for the Advancement of Manage- ment Grinnell College KA'r11LaaN CRINIGAN ..,..,...., Ivewlale Physical Education Physical Education Torchg W.A.A. 11, 2, 3, 433 Physical Edu- cation Majors Club, President 143 BARBARA JEAN CROW .,...... East 1'1'07'lfl' Fine and Applied Arts Art Education Kappa Delta The Illio 11, 2, 333 Illini Union Committee 1433 Star Course Manager 1133 Y.W.C.A. Committee 1133 Student Senate 113 CHAa1.or'rE SUE CaUMBAUc.n ...... LeRoy Physical Education Physical Education Alpha Chi Omega University Theatre Crew 11, 233 Y.W.C.A. Committee 1133 W.A.A. 11, 2, 3, 43 3 House President 1433 American Recreational So- ciety3 Physical Education Majors Club Honors Day 11, 33 Roo!-Ja Lisa CRUMP ........ .... I JlI"axo Commerce Economics Tau Kappa Epsilon Y.M.C.A. Committee 1133 Lieutenant, Army ROTC3 Infantry Cl11llQ I.A.S.3 Illi- nois Rocket Society CATHARINE VERONICA DAGES ..... Chicago Commerce Personnel ,llanagement Busey Hall 'l'orch3 Phi Chi Theta: Newman Founda- tion Student Coum-il 11, 2, 3, 43, President 133 Jovci-1 CA1:oi.1xia l1.ximoN. .Downers Grove Liberal A1-ts and Sciences English Kappa Delia Illini Union Committee 1333 English .Tour- nal Club Lawrence College GERALDINE ANN DAXHLES ....... Chicago Liberal Arts and Sciences ILVIIQHSIL Lincoln Avenue- Residence , Psi Chi3 Navy Pier Alumni Association Navy Pier Activities: Orchesis, Presi' dent 123 Navy Pier Extension of the Yniversity of Illinois JOHNNITA DANIEL ,............, Chicago Fine and Applied Arts .llzlsic Education T-Dorm Y.W.C.A. Committee 1433 University Chor- us 13,43 V A Navy Pier Activities: University Choir 11, 233 Orchesis 123 Navy Pier Extension of the University of Illinois RICHARD ARTHUR DANNELLS. Ja. Downers ff cove Liberal Arts and Sciences Chemical Engineering Evans Scholars Tomahawk: Sigma Tau: Alpha Phi Omcgag Second Regimental Band 11, 23: Seabury Foundation 11, 233 Sno-Ball Committee 1233 A.C.S.3 A.I.Ch.E. IYIARIAN LEE DAVIS ............. Mattoon Liberal Arts and Sciences Teacher Training in Biology Wescoga YV.A.A. 11, 2, 3, 41 : House President 141 : University Chorus 111 : Wesley Foundation Student Council 121: Illini Christian Fel- lowship 131 ROCIIELLE JEANNE DAVIS ........ Chicago Liberal Arts and Sciences S17l'l'I'1l Alpha Delta Pi Zeta Phi Eta: The Daily Illini 111: The Illio 111: Illini Union Committee 13,41: University Theatre Crew 11, 2, 31: Y.W.- C.A. Committee 131: Young Republicans Club XVILLIAISI THORNTON IFAVIS ....... B87ltDn Engineering General Engineering A.F.S.: A.S.M.E.: S.A.E. ANN L0RE'r'rA DAwKINs ........ Mahomet Education Elementary Education Delta Zeta Y.W.C.A. Committee 111: University Cho- rus 121 Northwestern University SrIIAa'r OWEN D.xwsoN .......... Urbana Fine and Applied Arts Landscape Architecture Beta Theta Pi I-'oi-site 12, 3, 41: Major, Army ROTC: Alpha Rho Tau: Scabbard and Blade: Landscape Architecture Society Honors Day 131 SALLY ELIZABETH DEBRUN .... Taylorville Evans Hall Marquette University: Colorado Univer- ROBERT NEAL DEEM .......... East Alton Sigma Phi Delta Alpha Phi Omega: Military Ball Commit- tee 131: Captain, Air Force ROTC: Phal- anx: I,A.S. ! Farm House Alpha Zeta: House President 141: Basket- ball Manager 121: Agricultural Council 141: Military Ball Committee 121: Lieu- tenant, Army ROTC: Infantry Club: Agri- cultural Economics Club: Agriculture Club: Field and Furrow: Hoof and Horn Club Honors Day 11, 31 AURUM Hmscn DANNEN. . . . . .Chicago Commerce Accountancy Phi Sigma Delta Illini Union Committee 11, 21: Hillel Foundation Student Council 11,21: Ac- countancy Club Moi-I.mI.x11 ANOUAR D.xnKAzANI.1 Alcppo, Syria Engineering Electrical Engineering Clark House Sigma Tau: Tau Beta Pi: Phi Eta Sigma: Eta Kappa Nu: Illini Union Committee 141: A.I.E.E.-I.R.E.: Little United Na- tions: Arab Students Association, President 131: A.I.S. Honors Day 11, 2, 31: University of Illi- nois Scholarship Key 1'IIAItLEs AETIIIIE DARLING ........ Elgin Engineering Aeronautical Engineering Pi Kappa Alpha House President 131: I.A.S. Beloit College Donornv GARLAND DAvIs ....... Urbana Liberal Arts and Sciences English Gamma Phi Beta Star Course Manager 11,21 JAMES FRANKLIN DAVIS. .South Bend, Ind. Liberal Arts and Sciences Chemical Engineering Theta Chi Phi Lambda Upsilon: Y.M.C.A. Cabinet 121: Y.M.C.A. Committee 11, 21: Lieuten- ant, NROTC: A.I.Ch.E, Honors Day 111 J oAN JEAN DEAEIJUEE ......... Litchfield Fine and Applied Arts Music Education Alpha House Women's Glee Club 131 Blackburn College Liberal Arts and Sciences Medical Technology Engineering Aeronautical Engineering E VIRGINIA ANN DEFINI ..... .. .Chif-algo Education Elementary Education Evans Hall Newman Foundation Student Council 13, 41: Future Teachers of America Navy Pier Activities: Student Congress Honors Day 11, 2, 31: University of Illi- nois Scholarship Key Navy Pier Extension of the University of XVILLIAM FRANK DEHORITY. . . . . .E'lPaso Agriculture G' cne ral Agriculture -- Jl'lllTH ANN DAY. ........... Champaign Liberal Arts and Sciences Philosophy Delta Delta Delta Student Senate 131 llarding College DIXIE CAROL DAvMoN'r ........ Hroolchelrt Agriculture Floriculture Lincoln Avenue Residence Alpha Lambda Delta: Pi Alpha Xi, Presi- dent 141: Floriculture Club Honors Day 11,21 HARRY DEA ............... . . .Chicago Engineering Industrial Engineering Y.M.C.A. Committee 141: A.S.M.E.: Chin- ese Students Club: Hawaiian Club DONALD DUANE DEAN ..... .... A rthur Commerce Accountancy Sigma Tau Gamma Accountancy Club Honors Day 131 Eastern Illinois State College JAxIEs WILLIAM DEAN .......... Chicago Engineering Mechanical Engineering Berkshire House House President 13, 41 3 Captain, Army ROTC: Society of American Military Engi- neers: A.S.M.E. Navy Pier Extension of the University of Illinois 1 XF 5 me ,rf l K 1, 15 as in xii H A TL-1 A I 19 lid , Rnrrmnn CHARLES DEMBEcK.LincolnwomI Liberal Arts and Sciences Philosophy Newman Hall Alpha Phi Omega: Newman Foundation Student Council 13,41 Manx' ANN Danrsm' ..... .. .l,aGw-ungc Commerce Secretarial 1'raini'ng Evans Hall University of Kentucky CHARLES HENRY Damvts .,....... Paris Liberal Arts and Sciences Geography Phi Kappa Sigma Varsity Soccer Squad 123 Stanford University Gnonrn: MnLrsol7RNa DEPEW, Ja Journalism Editorial Das Haus The Daily Illini 135 Honors Day 135 Belleville Township Junior College FLOYD ALLEN Danny ........ Engineering MOPllllI7ilPl1l Engineering A.S.M.E. University of Dubuqueg Bradley Univer- sity ..IIcIleriIlc . .Sll7LIl'I1'll'Il RQNALD Lao DEININGER. . . . . . . .Jolicr Agriculture Vocational Agriculture Alpha Gamma Rho Agricultural Economics ,fnig g Education Clubg Hoof and Horn Club Joliet Junior College Cl l A ricultural Jinas EvERaic'r'r DEJONGHE ,...., Jlolinw Liberal Arts and Sciences Speech, Newman Hall Moline Community College LVNN l'lUGENE DELAND ....... Champaign Commerce Accountancy Alpha Phi Omega: Pershing Rities: Ac' countancy Club NANcY Lou DiaL11uA'r0 .,........ Chicago Liberal Arts and Sciences English Evans Hall French Club Honors Day 11, 21 Navy Pier Extension of the University of illinois Rom-:iw PAUL DELZELL ..... .. .Joliet Engineering Electrical Engineering Tau Beta Pig Eta Kappa Nug A.l.E.E.- l.R.E. Honors Day 12, 2-lj Joliet .Tunior College Pirrna BLKCARTHUR DEUEL Walshington, IJ.1'. Liberal Arts and Sciences Eviglish Paradise Lost Sacheing Tomahawk, Daily lllini 11, 2, 315 House President 143 HIVIIARIJ Gr:R.xLD DEZEI.It'li ...... 1'hif-ann Engineering Mechanical Engirmeriny A.S.M.E. Navy Pier Extension of the University of illinois Parma Trtonas DIAMOND. .Trip0lis.1irrw'rc Liberal Arts and Sciences Psychology Varsity Soccer Squad 11,2J, Letter 1232 French Clubg Navy Pier Alumni Associa- tion Navy Pier Activities: Letterman's Clubg Art Club Navy Pier Extension of the University of Illiuoisg Roosevelt University DONALD LEACH DICKEY ........ Robinson Engineering Mechanical Enginccriiig A.S.M.E. Jin M. lllCKEY, JR, .... .. .Chicago Commerce .lla Hill gc me nt Freshman Varsity Baseball Squad, lllini Campus Amvet Post No. 2023 Navy Pier Alumni Association, Society for the Ad- vancement of Management Navy Pier Extension of the University of Illinois KENNI-:'r1r NVOLCOTT Danny .... Champaign Engineering Civil Engineering Psi Upsilon Skull and Crescent: Phi appa Beta Pi, President 143: Phi Eta Sigmag Chi Epsilong lllini Publishing Company Photographer 11, 'li 3 House President 133 1 Cadet Colonel. Army ROTC, Armed Forces Conncilg Military Council: Sr-abbarrl and Bladeg A.S.C.E. Honors Day 11,1353 University of llli- nois Scholarship Key K Phi 3 Tau JAM1-:s Ronxm' llrzlcrznlmi. .,.... Decatur Fine and Applied Arts A rch iI,r'r-fu rv Delta Tau llelta lllini Union Conunittee 1 Manager 11,2ig Campus Chest 11,235 Freshman Varsity Track Squaflg Freshman l, :Zig Star Course Varsity Cross Country Squad Honors Day 115 lticnum l,0NALll ITERKONVSKI ..., Chicago Physical Education Pllyxif-nl lffilucation Chi Chi Lea-ka Newman Foundation Student Council 12, 3,4j, Lieutenant. Army ROTCQ Infantry Clubg Physical Education Majors Club Janus NVILLIAM lJr1SlnoNa ...... Chicago Engineering Elecli-ir'r1I Enginecrinyf A.l.E.E.-I.R.l'I,, President 143 Navy Pier Extension of the University of illinois ,Irnrrn A1Li:Na Dnsmris ..,,. Park Ridge Physical l'ltlu1'ati0n Illljflvlflll Elllbl'llfl0ll Alpha Oniricon Pi W.A.A. 11, 2. 3, 43 3 Orchesis 11bg 'l'erA rapin 11, 2, 411 Physical Education Majors Club Miami University AAR V1-:RNoN Fiuncls Dickey. . . . .Jimi-ima, Engineering Electrical Enginceriny Nine-0-Seven Club Captain, Army ROTC: A.I.E V Honors Day 111 .l.,-l.R.l'I. Southern Illinois I'niversity lJ.ximr:LL 'I'uoxiAs D11-las. ., ...Arthur Commerce .llfllirlyfr-mclil Phi Gamma Delta DAamf:N14: ANNE'r'ri1: DIEKMAN ..... Peoria Liberal Arts and Sciences Tmclier Training in Social Studies Zeta Tau Alpha The Illio 111: Little I'nited Nations: Young Republicans Cluh Ronmrr HENRY DINTELMANN.. .llellmvillc Agriculture l"lm-iculiurf' Nahor House Ma-WVan-Da: Alpha Zeta: Alpha Phi Omega: Pi Alpha Xi: Ilouse President 131: Tribe of Illini: Varsity Track Squad 12, 3, 41, Captain 141. Letter 12, 3, 41: Freshman Varsity Track Squad: Varsity Cross Country Squad 12, 3, 41, Letter 13, 41: Freshman Varsity Cross Country Squad: Agricultural Council 12,31: All- Ag Field Day Committee 12, 31: Plowlioy Prom Committee 11. 2, 31: Captain, Army ROTC: Floricultu1'e Club: Horticulture Club: Scahbard and Blade Rsvmronn AN'rnoNy lJiP.xsQv.xm: Rnrlzeslcr. .Y.I', Fine and Applied Arts A rclf ilcclurr' Gargoyle: Sigma Tau: Tau Beta Pi: Scarab: Fine and Applied Arts Council 141: A.I.A., President 141 Purdue University AAO Wrmmnt RAYMOND IJONAHIIE, JR..Genei:a, Engineering .'lIecli,antcuI lfnginccring liarton Ilouse Campus Chest 121: A.S.M.E.: Flying Club Aurora College 'l'i:lu:Nf'ii: .liniics DoNi.IN. . . , . . . .Chicago Commerce ,llanagrrmcnt nm! ,llr11'IrcLi11g Accountancy Club: Marketing Club: Society for the Advancement of Management Navy Pier Extension of the University ol Illinois .l.-mms l1'IAK'l'IN lloNNr:LLY ....... Chicago Liberal Arts and Sciences Prc-lnzzf' Newman Hall Navy Pier Activities: Varsity liaskethall 121 Navy Pier Extension of the University of Illinois: WVilson .lunior College Roni-:n'r WILI.r.xn 1JoNNr:I.l.y. . . . .Peru Engineering Electrical Engineering Chi Gamma Iota: A.I.E.E.-I.Ri.E. St. Belle College Academy IIEVERIA' lm-:NE Donnoi-'F ...... Elmhurst Lilieral Arts and Sciences Teacher Trztiiling in English Chi Omega The Illio 111 : University Tlleatre Manager 11, 21 3 Fniversity Theatre Cast 11, 21 g University Theatre Crew 11, 21: Campus Chest 111: Panhellenic Ball Committee 121: Future Teachers of America: Star Course Manager 111 SAMUEL SMITTI Dont. . . . .. ...P Engineering Civil hv'lLgf7Ll'!'l'fII!7 AS. ll.l'I. Eastern Illinois State College .Tonx l"m:l1icRn'lc Domes .... Ea,.vtSt.1Z ltlngineering ,llccliunical Fngineeri11,q lleta Sigrnia Psi Lutheran Foundation Student Council Il. 111: A.S.M.E.: Gamma Delta Cucol, l'Imz.xm:1'1r Ilouiciso ..... Jftljllt' Liberal Arts and Sciences Spf-cclt Correction Lincoln Avenue Residence Zeta Phi Eta: University Chorus 13,411 Gamma Delta Navy Pier Extension of the University of Illinois: Elmhurst Coll ege: Texas State College for VVomen l..uv1:r:Nci-1 Enwfxao Doimivrv. . . .CI Journalism Erlitnrirtl Newman llall Sigina Delta Chi: The Daily Illini 131 Navy Pier Extension of the University of Illinois: VVrigzht Junior College A All-ILVIN XVILLARD IIONAHO .... . Division of Special Services English and Speech "0" House I'niversity Theatre Crew 13,41: llouse President 131: Lutheran Foundation S 114 l dent Council 123, 41 liradley University ficugn . .lluurmn aris- CHARLES RICHARD lloremznrr .... Ifenlmz Enprineering Iflcclricnl Engilieerinyy Chi Gamma Iota: Alpha Phi Omega A.l.E.E.-I.R.E.: Tau Beta Pi: Eta Kappa Nu: Sigma Tau Honors Day 131 Southern Illinois I7niversity ouis IIONALII 1'1mlz1,i:s Dowmm, ........ Niotn Engineering' .llcrlianicul lfiigiricerinfy Pi Tau Sigma: A.S.M.E. XVI-INY1-'Til Illinois State Teachers' College Xaser ANN:-L DowI.1N1a. . . . . . .Peoria Journalism Arlrcrtising Sigma Kappa Xgoiitar Board: Torch: Shi-Ai: Kappa Tau pia, Alpha Lambda Delta: Gamma Al- pha Chi: Theta Sigma Phi: The Daily Illini 111: The Illio 12,3,41, Associate Editor 141: Illini Union Committee 111: Panhellenic Executive Council 131 Honors Day 11, 2. 31: University of Illi- nois Scholarship Key .l mins RUNALIJ DOWNINH .... Iilomninglon Liberal Arts and Sciences Clicmistry Phi Kappa Sigma Omega lieta Pi: Illio 12. 31: Illini Union Committee 121: Illini Forensic Association Ronicrvr IWRANK DRARIK. . . . . .Sfrmfor Commerce Illnnligement Acacia Society for the Advancement of Manage- ment: Illinois Society of General Engineers I'lU1iENE FRI-ini-:Rlvli IJRAMM ..... Elmhurst Agriculture Florlclllture Delta Chi House President 1413 Men's Glee Club 11, 2, 3, 413 Agricultural Council 1313 Lieu- tenant, Army RO'FCQ Zeta Sigma Alpha3 Agriculture Ulllllg Floriculture Club GEORGE DRI-:viii ........ ....... . .Cim-ro Engineering Mechanical Engineering A.S.M.E.3 S.A.E. Navy Pier Extension of the University of Illinois GARY ALAN IIRONE ........... Springfield Engineering Mechanical Engineering A.S.M.E.3 S.A.E. Springfield Junior College DONALD JAY DRUMMOND ......... Peoria Liberal Arts and Sciences Economics Phi Gamma Delta University Theatre Cast 1113 Men's Glee Club 11, 21 SAMUEL Fnovo DIEURY, JR.. . .Des Plaines Engineering Electrical Engineering A.I.E.E.'I.R,E.Q Society for the Advance- ment of Management Illinois Institute of Technology .fi-1:-at , . JOLEEN DUKER ................. Quincy Education Elementary Education Alpha Delta Pi University Theatre Crew 1313 Orchesis 1313 Spring Musical Cast 131 William Woods College .IANICE BARBARA DUNN ........ Illayw-ood Liberal Arts and Sciences Mathematics Lincoln Avenue Residence Y.W.C.A. Committee 1413 Baptist Founda- tion Student Council 13, 41 L.xUR.xNcE GERARU DUNN ...... LaGrange Commerce Allanugcmarit Rifle and Pistol Clubg Society for the Ad- vancement of Managemontg Alpha Kappa Psi Lyons Township Junior College HPIRNANDO DURANA ..... Bogota, Colombia Engineering Agricultural Erigiriecriug Kappa Delta Rho A.S.A.E. University of the Andes 'l'no1iLss CHARLES DVORAK. . . . .Chicago Engineering Metallurgical Engineering Granada Club M.I.S. FW 55. 521455255 i DONALD RAE Drums ........... DnQu,oia Engineering Mechanical Engineering Tau Beta Pi3 Phi Eta Sigma3 Freshman Varsity Baseball Squad3 Captain, Air Force ROTC3 A.F.S. Honors Day 11, 31 RALPH Louis DUDEK ........... Chicago Liberal Arts and Sciences Psychology German Club3 Spanish Club Navy Pier Extension of the University of Illinois CHARLES Jos!-:vu DUEEY ........ Hinsdale Division of Special Services Economics A.E.S.3 A.S.M.E. Illinois Instituto of Technology3 Roosc' velt University3 Navy Pier Extension of the University of Illinois NANCY LEE DUFOUR ...... .... Il Ioline Journalism Advertising Sherwood Lodge Shorter Boardg Gamma Alpha Chi3 The Daily Illini 11,213 The Illio 12, 3,412 Illini Union Committee 11,213 French Club3 Young Republicans Club ROGER LYLE DUITSRLAN .... . . .Dixon Commerce Accountancy Parade Ground Units Phi Eta Sigmag Beta Alpha Psi3 House President 1313 Accountancy Club, Illini Sportsman's Cluh Honors Day 11, 2, 313 University of Illi- nois Scholarship Key 2 1 YvoNNa OonEN EARNST .... East St. Louis Journalism Advertising lloau Chateau Gamma Alpha Chi3 Marketing Club XVilliam 1Voofls College IIALPH ANDREW EASLEY, JR. ..,. Ccntralia Engineering Civil Engineering McKinley Foundation Student Council 141 3 A.S.C.E. Centralia Township Junior College CHARLES DANA EASTMAN, JR. .,.... Alton Commerce Commerce and Law Tau Kappa Epsilon Skull and Crescent 121 3 Alpha Kappa Psig The Illio 111 3 Illini Union Committee 1113 University Theatre Crew 1113 Star Course Manager 1213 Lieutenant, Army ROTC? Alpha Rho Taug Scabbard and Blade: Junior Bar Association3 Young Republi- cans Club Honors Day 11, 21 RoBERr CLARE EBERHART. ..... Effingham Fine and Applied Arts Arcliiiecturo Lambda Chi Alpha Sachem3 Alpha Phi Omega, President 131 3 Illini Union Committee 11, 2, 31 3 Y.M.C.A. Committee 1113 University Chorus 11,213 Military Ball Committee 1413 Captain, Air Force ROTC3 Arnold Air Society3 Phal- anx3 A.I.A. KEITH SANDER EBERSOLD. .Dowrwrs Grove Commerce lllarketirlg ROBERT ARTHUR EDBERG ..... Engineering Mechanical Engineering Parade Ground Vnits . . .Chicago House President 1355 AiS.M.E.5 WPGU 145 Navy Pier Extension of the University of Illinois BIURRELL Lo rs Ennv .... L mulo n, Fine and Applied Arts Music Erlilcntioli Kings' Kastle First Regimental ltand5 ,Ontario Rifle and Pistol Club NORMAN MARVIN ISUIQLSTEIN ..... Chira o .fl Liberal Arts and Sciences Chemistry Flagg House Illini Union Committee 1355 L.A,S. Conn- Cil 12, 3, 45 Honors Day 115 Navy Pier Extension of the University of Illinois HUBERT CARL Enrons ......, Engineering Industrial Engineering Sigma Phi Delta Interfraternity Council 1355 A.S.M.E.5 . .llayivoozi S.A.E. Navy Pier Extension of the University of Illinois IJAVID C.uIPBI4:LL EDMONDSON. . .Elmhurst Engineering Civil Engineering Koinonia I.U.S.A. Barbershoppers 13,455 Univer- sity Baptist Foundation Student Council 1455 A.S.C.E.5 Young Republicans Club Honors Day 115 LEONARD EDWARD EBI'lRSOHL.Gl'II7lll Toircr Agriculture Teacher Training in Agriculture Agriculture Economics Club5 Agriculture Education Club5 Agriculture Club Honors Day 12, 35 Southern Illinois University TII EODORE JAMES ECN. .... Savannah, Go. Agriculture I"Ior'iciiIiu1'c Pi Alpha Xi5 Agricultural Council 13, 455 Floriculture Club, President 13, 45 DONALD Room: ECKEIVI' ..... Granite City Engineering Aeronautical Engineering Chi Psi Illini Union 1'onunittee 11,2,355 Engi- neering Council 1455 Captain, Air Force ROTCQ Arnold Air Socicty5 I.A.S. IBILUCI: KENT l'i1'Kli ANI: . . D imc Acres, Ind Division of Special Services Sociology Sigma Tau Gainina House President 1455 Menis Glec Club 12, 455 Oratorio Society 145 Navy Pier Activities: Varsity Wrestling Squad, Letter 115 Honors Day 135 Indiana Univer of the University of Illinois sity5 Navy Pier Extension BIICIIAEL NICHOLAS ECONODIOS. . .lflZ1'll'jl'Yl Commerce :lI'l!0lL17f!l7lC-if Theta Xi Accountancy Cluh Giionon ALI-'RED EICHLER.. ..... Marengo Division of Special Services Hi.sl0rJ1 Illini Union Committee 1255 Y.M.C.A. Cabinet 1155 Y.M.C.A. Committee 1155 Industrial Education Society HENRY PIERCE EIcIcELIsEnu. , . .Oak Park Engineering Engineering Physics IRVIN AUGUST EICKMEYER ..... Litchfield Engineering Agricultural Engineering Chi Gamma Iota5 Engineering Council 13, 455 A.S.A.E., President 145 Blackburn College All-ILVIN DEAN EIDE ....... .. ..... Genoa Engineering Mechanical Engineering A.F.S.5 A.S.M.E. EUGENE VVILLIAAI EIKLOR ...... Liberal Arts and Sciences Political Science Sacramento Junior Collegeg 'Universitv of California Extensiong tension of the University of Illinois . Chicago Navy Pier L.xwRi:Nc'ie IQIJVVARUS ....... . . .Skolr Journalism Radio and Television Sigma Delta Chi5 The Daily Illini 135 I.U.S.A. Barbershoppers 1455 Illini Insui ance Societyg Marketing Vinh Honors Day 11, 25 P.xI7L Rlt'll.kRll ldinwixnns ........ Cliicayi Fine and Applied Arts Music Education Parade Ground Units Phi Mu Alpha Sinfoniag University Choir 13, 455 Oratorio Society 13, 455 Orchesif 13, 45 Navy Pier Extension of the University of Illinoisg North Park College DoNN.x KAI' ErNr:1t ..........i. Rosiclare Physical Education Physical Education Busey Hall XV.A.A. 13, 455 Orchesis 1355 Physical Education Majors Club Southern Illinois University PAUL IYIICIIAEL EIIRLICII .... . Fine and Applied Art Archilcclzlrc Alpha Rho Chi A.I.A. Honors Day 11, 25 .New Lenox S Navy Pier Extension of the University of Illinois RoNixLn OTTO HIIRIIICH..Cf7l.Cl7L1l,llt'lf, Ohio Liberal Arts and Sciences Chemistry University of Cincinnati :lynn A 4 1'uARLas XY.Kli'l'llN l'llrLl1l'l"l'. . . . . lrrloiilvrr Commerce A rw-ountu ncy Chi Gamma lotag Accountancy Cllli5Q Soci- ety for the Advancement of Management3 Young Republicans Club Boise Junior College Rl'ssEl.L llonnos l'li.I.is. . .New York, NIY. Engineering rlle1'llaniv'aI l'frlyiiwe:'ii111 Captain. Air Force R0'l'1'3 Arnold Air Society3 A.S.M,l'l.3 Flying Club Honors Day 115 RUTH Bxnicmv Emu-1R. .. ...Oblong Education lfIemerLtu1'y lfrlucation Vanlig Shorter BORYGQ Tort-h3 Alpha Chrong Illini Union Committee 12, 353 University Thea- tre Crew 115: Y.M.C.A. Committee 1353 Campus Chest 1253 W.A.A. 12, 353 W.G.S. Executive Counril 1353 House President 11,253 Student Senate 145: University Chorus 1153 VVomen's Glee Club 1l,25Q l'.U.S,A. Barberettes 1353 Sno-Ball Com- mittee 125 C. Na.xm-1 Eusnr .....,.. Illilwaul.-r-r,Tl'is. Engineering: A if l'0Illl lttiral E nyincrrinfy Triangle Fraternity Sigma Tau3 Tau Beta Pi3 Phi ltlta Signing Sigma Gamma Tang House President 13, 453 Colonel, Air Force ROTC3 Arnold Air S0ciety3 Flying Club, President 1251 I.A.S. Honors Day 11, 2, 35g University of Illi- nois Scholarship Key ATHAL EVGENE NMARICK ...... Sprivigfielil Engineering Civil Iinginewrivig Society of Amerie-an Military Engineers: A.S.C.E. A1.nma'r LEE EISCHEN ....... . . .Chivagn Engineering Mechanical Engineering Newman Hall A.S.M.E.Q St. Pat's Ball Committee 13, 45 Roosevelt University3 Navy Pier Exten- sion of the University of Illinois imlirlr MILTON Elsi-:MAN ........ llhiz-ago Liberal Arts and Sciences Teacher Training in Biology Kings' Kastle Future Teachers of America Navy Pier Extension of the University of Illinois ILXRKY CHARLES l41IslaNn,xI'i-:R Murphysboro Physical Education Physical lfducation Freshman Varsity Baseball Squad 115i Physical Education Majors Club Southern Illinois University lJr:NN1s GENE EKSTEN ....... I10Ul'SPIl7'Ii' Engineering Electrical E'Ilj1i'IlPOI'il7g Phi Kappa Phig Tau Beta Pi3 Phi Eta Sigma3 Eta Kappa N112 A.I.E.E.-I.R.E.3 Synton Honors Day 11, 2.353 University of Illi- nois Scholarship Key 1'u.xnLns RICHARD ELIESON ..... I'Ilm.l1.urst Commerce Industrial Administration Pi Kappa Alpha Society for the Advancement of Manage- ment Pllll. STUART ENSOR. ........ Ridffefurm Division of Special Studies Personnel Martagenient Society for the Advancement of Manage- ment Danville Community College HVZANNE EOVALDI ......... . . .Benton Journalism Allzfcrtising Theta Upsilon Alpha Lambda Deltag Gamma Alpha Chi, President 1453 Theta Sigma Phig The lllio 1153 Illini Union Committee 115 Honors Day 11, '25 fimoll ANN Er-PEL ..........,... Pnnlini- Liberal Arts and Sciences Teacher Training in Ifnglish Alpha Gamma Delta University Theatre Crew 135 3 House Presi- dent 1453 Woinenls Glee Club Carroll College Kiusanr Louis ERDMAN ...... Bloomington Engineering General E'ngi'novring A.S.l51.E.3 Illinois Society of General Engi- neers Illinois NVesleyan University .louN .losaru ERICKSON. . . . . .111-fzgfslal.-if Connnerce Manayvn1l'nt llowell House Alpha Kappa Psi3 Mcn's Glec Club 1453 l.U.S.A. Ilarbershoppers 12, 1353 Account- ancy Clllhi Society for the Advancement of Management N.xN1'v Sri-1 Eno: ...... Arlington Ileightx Liberal Arts and S1-ienres P.s'yl'holl1gf!f ltlvans Hall Mask and Bauble3 The Daily Illini 1453 lllini Union Committee 11553 University Theatre Manager 13, 453 University Thea- tre Crew 12, il, -L53 W.A.A. 115i Newman Foundation Student Council 1353 Sno-Ball Committee 1452 French Clubg Rifle and Pistol Club 125 Lake Forest College CARL AVILLIAM lflson .,,.,. .,Rnrl.'fnril Agrirulture l"Iori1'uIturr' Alpha Zeta: Pi Alpha Xli Club Honors Day 115 Floriculture JolIN EDWARD ENuaL ...... . . .Chicago Engineering Iflcctriz-ul I'Ingin1'ering Colonial Arms A.I.IC.l1l.-I.R.E.3 Illini Campus Anivet Post No. 202 Navy Pier Extension of the University of lllinoisg 5Vright Junior College liuaor Ravnoso l'lN1lELlN1i. .Ifflu-111-flxvillc Liberal Arts and Sciences l'rf'-Mmlirirm Alpha Zeta: Omega lieta Pig Lieutenant, Army ROTC3 llairy Production Clubg Hoof and llorn Club: Young Republicans Club Honors Day 135 .lollN Roi-:1f1R'l' l'lNu1,,xNn ....... Bridgeport Liberal Arts and Sri:-nces I'sy1-holoyfy Phi Mu Alpha Slllfilllldl Football Marching Band 13, 45 3 First Regimental Band 13, 45 Eastern illinois State Collegeg Illinois XVesleyan l'niversity , an K ltl- ist z. 5 il 3"'-. -. 3... t 'i PAUL S'rRANn1ci.i. ldnirvxsox ...,.. .lloliine Engineerin,-z Inrluxlrial lu'r1y1i11r'r'i'inf1 A.S.M.E.3 Society for the Aclvsiiir-eiiii-int of Management Moline 1'onnnunity 1'oll1-ue S,i1uUEL lioris ICICWIN .,....,.. Duqfuoin Liberal Arts unrl Neieiir-es I'olilif'al N1-irfufr' Beta Theta Pi Ma-NVan-Da3 The lllio 1333: lllini Union Committee 133: Star 1'nurse Manager 1133 lloard of Fraternity Affairs 1433 Inter- Iraternity Council 12, il. 43, President 143 3 Junior Interfraternity 1'ounr-il 1133 Stu- flent Senate 13, 433 f'4lIlllllliit'P on Student Affairs 1433 Class 1'o-pi-esiilent 143: First Class Petty Ottirer, NROTV: lllini Forensii- Assm-iation IIARRIET IYIAE Iflssovx ...... .... 1 'hirago Eiluration hv1!'Il1l'llflII',ll h'fIm-ation Alpha Epsilon Phi Vniversity Theatre Vrew 1333 Future Teachers of Amerie-a University of NYisi-onsin JUHN ANTIIONY l'Il'Rl'I ..... .,.. I 'lri'r'a.qn Engineering Sanitary HlljlIllI'1'l'fIly Phi Kappa Skull and 1're-silent: Newinan Foundation Student Counril 1313 : l'In:inef-ring Conncilg Mu-San Honors Day 113 Doms SAIJIE lfliixxs ....,..,...., Chi:-ago Fine nnil Applieil Arts Musif- Ifflm-alinu Curry Cottage xVOIll0ll,S Glen 1'lull 11:35 Little Vnitml Na- tions 453 FREDERICK WILLIAM FAIRBAIRN .... Ririott Engineering A.fH'fl'lIIli1l'I'llfI E'llflf'llfEfll'l7'L!I A,I.E.E.-I.R.F1.3 A.S.A.E.3 Rifle and Pistol 1'luli H1111 inn I"I.i-LMMING F.xl.1'li . . .llrbana Engineering .llrfiallurgical E7lHIllPl7I'I'Il.ff MIS. Evanston Counnu nity College Hoiuiox Enwuin FALES ......... Chicagn Engineering Ccra.mir Engirierrirify Sienna Alpha Epsilon Phi lita SigIna3 Kermosg House President 1333 Student Senate 1233 Navy COI1Ylf'IlQ A.C.S. llonors Day 11, 2, 3, 433 University of Illi- nois Seholarship Key AYIPIIICY AIARIE FALE'r'rI .... Spring Valley Efluration Elementary Education Linr-oln Avenue Residence Future Teachers of America Honors Day 133 LaSalle-Peru-Oglesby Junior College Ll.oyn Davin FALK ....... Highland Park Engineering Mervhaniral Engineering Phi Epsilon Pi ldngineering Couneil 1331 A.S.A.Fl. .Tow ALYCI: EVANS .......... . . .Harvrif Physical Education Physical Education Alpha Chi Omega Illini Union Committee 11, 2, 333 YV .A.A. 11, 2, 3, 43: Freshman Council3 Physical Education Majors Club Honors Day 12, 33 Ri1'H.iRD PAUL EVANS .... ...Fallon Commerce Illarkating Chi Gamma I0ta3 Alpha Kappa Psig Illini Campus Amvet Post No. 2025 Marketing Club University of Marylandg Iowa State Col, lege AIARY JANE EVEN ............... Aurora Liberal Arts and Sc-iences Speech Alpha Delta Pi Vniversity Theatre Cast 11, 2. 3, 43 3 Uni- versity Theatre Crew 11, 2, 3, 43 3 W'omen's Glee Club 11, 2, 3, 43, President 143 3 Young Republicans Club University of VVisconsin Mun' JANE Evrasomz .... . Journalism Radio Palainar The Daily Illini 11, 233 WPGU 143 . . .Arcola XVTIILIABI HERBERT EWALD .... , . .Chicago Fine and Applied Arts Arrrliitertural 1L"lLgi'7lI?0'I'f'llg Chi Gamma Iota3 A.I.A. Honors Day 143 XVrigl1t Junior College KUANG-HU FAN1: .......,.. An lV'if-, China Fine anrl Applied Arts A rr'l1ff01'f1M'e Taiwan College of Flngineering NAIRN lilonnow F.1icNswoR'rH..Westmrml ' Commerce .lIrir1a.gf'1nm1t Phi Delta Theta Iowa Wesleyan College M-yaaain-pr CLAIRE FAsN.wH'r ..... Neirtrm Journalism Editorial Zeta Tau Alpha The Daily Illini 11,2,333 W.A.A. 1133 Young Republic-ans Club limos M1'Ln:op 14'fiwt1aT'I', JR.. .Champaign Conimeree A r-rouniam-y Alpha Chi Rho Star and Sr-rollg The lllio 11,233 Illini Union Connnittee 11, 233 Acronntaney 1'lul:: Marketing Club Honors Day 113 .Lwic 1'.uzRoLL l"i1iiici1:NB.xc'1II:a ..... Flora iI1llllllllJl'C6 illarkrzlirzg Marketing Clulmg Society for the Advanre- nient of Management Graceland Junior College EMIL DANIEL FEICHT, JR. ....... Chicago Liberal Arts and Sciences Psychology Psi Chi3 Fencing Manager 1153 French Club3 German Club3 Illini Forensic Asso- ciation3 Illini Sportsman's Club STANLEY RCJBERT FELDERMAN Clinton, Iowa Engineering General Engineering Sigma Pi Skull and Crescent3 Illini Union Committee 11, 25 3 Engineering Council 13, 45 3 Intra- mural Recreational Board 12, 3,453 Ens- ign, NROTC3 Navy Councilg Illinois Society of General Engineers SANDRA FELDMAN ............... Chicago Liberal Arts and Sciences History Alpha Epsilon Phi Gamma Alpha Chi: Panhellenic Ball Com- mittee 135 University of Colorado MARLENE DIANE FENSKE ........ Chicago Education Education of Mentally Handicapped Children T4Dorm House President 135 Hillsdale College STEVEN JOSEPH FENvEs ......... Chicago Engineering Civil Engineering Chi Gamma Iota3 Sigma Tau3 Tau Beta Pi3 Chi Epsilon, President 1453 A.S.C.E., President 145 Honors Day 12,353 University of Illinois Scholarship Key Illinois Institute of Technology A BERNARD MYRON FILLER Union City, Tenn, Commerce Accountancy Zeta Beta Tau Star and Scroll3 The Illio 115 3 Illini Union Committee 11, 25 3 Track Manager 12. 353 Commerce Council 12, 353 Illini Board of Control 13, 453 Ensign, NROTCQ Phalanxg Accountancy Club Honors Day 11, 2, 353 University of Illi- nois Scholarship Key EDWIN BOYER FINCII ............ Cai-mi Agriculture General Agriculture lieta Theta Pi The Daily Illini 1153 Star Course Manager 1253 Y.M.C.A. Committee 1253 Football Marching Band 11,253 Menls Crlee Club 13,45Q Lieutenant, Army ROTC3 Alpha 5431111 Tau3 Scabbard and Bla4le3 French u CHARLES FRANCIS FINN .... .... C hirago Commerce .Management Society for the Advancement of Manage- ment Navy Pier Extension of the University of lllinois3 Wilson Junior College3 University of Maryland3 Texas Western College REMNA Gvri-1 FIRANT ........... Chicago Liberal Arts anrl Sciences Political Science Busey Hall Campus Chest 1353 VV.A.A. 12, 3,453 Junior Bar Association3 Young Republi- cans Club :RONALD WAYNE FIR1-:DAUou ........ Joliet Fine and Applied Arts Advertising Design Theta Chi Illini Union Committee 12, 3, 453 Campus Chest 1153 Junior Interfratcrnity Council JOHN EDXVARD FERRICK Farmington, N. ,lliaix Physical Education Physical Education Phi Epsilon Kappag Physical Education Majors Club New Mexico Highlands University GEORGE FEUFZRSCIIWENGER ....... Chit-uyn Physical Education Physical Education Phi Epsilon Kappag Physical Education Majors Club Navy Pier Activities: Baseball Squad 125 Honors Day 135 Navy Pier Extension of the University of Illinois DAVID ARTHITR FEWKES. . . . . .Chirvzyo Commerce Marketing Sigma Chi Phi Eta Sigma3 Campus Chest 1153 Base- ball Manager 11, 253 Commerce Council 13, 453 Captain, Army ROTC: Alpha Rho Tall? Scabbard and Bladeg Marketing Club Honors Day 11, 25 EDWARD GENE FICHTNER.S0ll'th Bend, Iml. Liberal Arts and Sciences German University Orchestra 145 3 German Club University of Chicago3 Navy Pier Ex- tension of the University of Illinois ROBERT JAMES FIELD ..... . . ,Clfir-nyc Commerce Accountancy Noble House Accountancy Club3 A.I.A. Honors Day 125 Navy Pier Extension of the University of Illinois DON ARTHUR FISCHER ......... Staunton Liberal Arts and Sciences Zoology Alpha Sigma Phi Phi Eta Sigma, Illini Union Committee 12, 3, 453 Phi Beta Kappa Honors Day 11, 2, 353 University of llli- nois Scholarship Key Washingtoii University NANCY JEAN Fisvnrzn ,...... GranitcCity Education Elementary Education Pi Beta Phi Shorter Boartlg The Daily Illini 11, 2, 35 Honors Day 11, 35 ROBERTAK FRANcEs FISCIIER ....,. Chicago Physical Education Physical Education Philea Terrapin 13, 453 Interfraternity Ball Com- mittee 1153 Physical Education MaJors Club Honors Day 125 A Navy Pier Extension of the University of Illinois BARBARA KERR FISHER ....... New Salem Commerce Secretarial Training Honors Day 11, 25 GENE LAWREN11: Fisn ER ...... Chillicolhc Commerce Accountancy Honors Day 115 Washington University RONALD EDWARD FLEGER. .. .... Chicago Commerce Marketing Delta Sigma Pi Junior Interfraternity Council 131, Navy Pier Alumni Association Navy Pier Activities: Swimming Squad 11, 21, Letter 121, Tennis Manager 11, 21, Letter 11, 21, Host of Illini 121 Navy Pier Extension of the University of Illinois JAMES FARIS FLEISFHER ...... Champaign Fine and Applied Arts Music Phi Mu Alpha' Sinfonia, Concert Band 11, 2, -31, President 141 , University Orches- tra 11, 2, 3,41, School of Music Student Council Honors Day 11, 2, 31, University of Illi- nois Scholarship Key JOANNE JACQUELINE FLEISCIIER, .Chicago Agriculture Home Economics Indeco University Theatre Crew 111, W.A.A. Numerals 12, 3, 41 , W.A.A. 11, 2, 3, 41 , MIA-W.G.S. Committee 121 NVYLERIA HORTENCE FLETCHER. . ,Chicago Commerce Secretarial Training Lincoln Avenue Residence University Theatre Crew 141, Y.W.C.A. Committee 131 , Wesley Foundation Student Council 13, 41, Illini Christian Fellow- ship 141, Business Education Club Roosevelt University, Northwestern Uni- versity, Navy Pier Extension of the Uni- versity of Illinois RICHARD Roy FLOREY .......... Palatine Commerce Management Evans Scholars Commerce Council 131 , Engineering Coun- cil 131, Lieutenant, Army ROTC, Perish- Ing Rifles, Phi Chi Eta, Scabbard and Blade, Accountancy Club, Marketing Club, Soclet for the Advancement of Management, President 141 , Young Demo- f-rats Club RICHARD DAVID FISHER ...,. . . .Chicago Engineering Mechanical Engineering Illinois Institute of Technology: Loyola University, University of Notre Dame Roi' STEVIIEN FISIIER ..,. Commerce General gllarknting llliIIi Campus Amvet Post No. 202, Mai'- kcting Club Butler Vxiiversity . . . Cliicago ROGER MILLElt FITZ-GERALD ...... U1-bona Liberal Arts and Sciences Physics Delta Upsilon Sachem, Phi Eta Sigma, Mask and Bauble, National Collegiate Players, Uni- versity Theatre Manager 12, 3, 41, Business Manager 141, University Theatre Cast 11, 31, University Theatre Crew 111, Concert Band 11, 2, 3, 41 , Football March- ing Band 11, 2, 3, 41 , Young Republicans Club Honors Day 111 Jules ALFRED FIZZELL ..... .... C 'lm-ago Agriculture Floriculture Floriculture Club California State Polytechnic Collegi- JOI-IN FRANCIS FLECKENSTEIN. .Ilcllc Rice Agriculture Vocational Agriculture Lieutenant, Air Force ROTC, Agricultural lflflucation Club, Field and Furrow Southern Illinois University JOHN JosErII FOSHA ........... Rockford Commerce Sales and Arlrertising Chi Psi Illini Union Committee 11, 21, Commerce Council 13,413 Lieutenant, Army ROTC 13, 41, Phi Chi Eta 13, 41 , Finance Club, Illini S1'101'tSIllRHyS Club, Marketing Club, Young Democrats Club Jnrizs WILLIAM FOSTER .,.. Bell City, Mo. Engineering Mechanical Engineering Chi Gamma Iota, Sigma Tau, Pi Tau Sigma, A.S.M,E., S.A.E. Honors Day 12, 31 Missouri School of Mines and Metallurgy Joux Yi-:RNDN FOSTER .......... Chicago Fine and Applied Arts Architectural Engineering New York University, Navy Pier Ex- tension of the University of Illinois RIi"1I.KRl7 VVILLIAM FOSTER .... .... J oliet Commerce Marketing Club Topper Marketing Club Joliet Junior College XVIRGIL MAX FosTER .......... Lewistoivn Agriculture Vocational Agriculture Delta Sigma Phi Agricultural Economics Club, Agricultural Education Club, Agriculture Club Illinois State Normal University, West- ern Illinois State Teachers' iCollege OWEN EDWARD FLOWERS .... . . .Marshall Commerce Marketing Captain. Army ROTC, Phi Chi Eta, llli- knights, Illini Sportsman's Club, Market- ing Club JACK LYNN FOGEL ............... Moline Physical Education Recreation Newman Hall American Recreation Society Moline Community College EDWARD ANDREY FOJTIK ........ Chicago Liberal Arts and Sciences Geology Cyclothem Club Navy Pier Extension of the University of Illinois IWARGARET ANN FORD ..... . . .Chicago Education Elementary Education Pi Kappa Sigma lllini Union Committee 12, 31, House President 131, Student Religious Council 11, 21 , Newman Foundation Student Coun- oil, Young Republicans Club 141 EDMUND FORST ................ Chicago Commerce Marketing Marketing Club, Rho Epsilon, Social Work Club Navy Pier Extension of the University of lllinois f1 ' H eiQAPa'5lif2 i! QWHCNBWG FWGHQK k SANIIRX Joy' Fa.x1,n'li. .. ..,, llim-olmz-oml Physieal l'ldui-ation l'lljlNi1'llI l','lfll4'IllflIll, Delia Phi lllpsilon Shi-Ai: lllini Union lli5Illllllli0P 125 5 X'l'.A.A. 11, 2, 3, 45 3 l'heerleader 11, 2, il, 45 1 University Chorus 115 1 Physieal l'ldueat,ion Majors Club ltoN.xi,o Widows Fuxsvis ....... Vliirugn 1'on1iin-ree A1lu4'l'Iixiny Chi Psi Alpha Delta Sigma: The lllio 115: Illini Union tlommittee 115: .Iunior lnterfra- ternity Counvil 1l5: Marketing Club I.,xi'iiicNi'a ALlfJXXNI1l'1ll l"R.xN1c, fIR..0lIll'lIf10 Cl5llllllt'l'l'0 .llIlll1Ijl1'llIl'Hf Theta i'hi Alpha Kappa Psi: Interfraternitv Coun- r'1l 1353 House President 135: Yvrestlimr Manager 125: Military liall Committee 145: Lieutenant Colonel, Army ROTC: Armed Forces Amateur Radio Club: Mili- tary Council: Pershing Rides: Seabbaril and Blade: Accountancy Club: Marketing Club, Rho Epsilon: Soeiety for the Ad- vancement of Manageinent: Young Repub- licans Club ROUNEY ldlfransl-1 FR.xNli1.1N. .... Nl. Anne Agrieultnre GU7Il'l'l1l Agri:-ulturv Pi Kappa Alpha Star and Scroll: lnterfraterniry Count-il 135: Men's Glee Club 13, 45: Major, Air l"orr'e ROTC Ki'r'rx' Barn F1:.xNKs ....,..... Riwrdulf- Liberal Arts and Si-ienees N1lI'iI5I0-Ulll T-Dorm Psi Chi Thornton Junior College l Roinzizr Lawis Foucinnu, . . . . .Wuirz-an Journalism Advzcrtising Lambda Chi Alpha Alpha Delta Sigma: The Daily Illini 11. 25 g Illini Union Committee 115 3 Y.M.C.A. Committee 11, 25: Varsity Baseball Squad 7125: Freshman Varsity Baseball Squad: Military Ball Committee 145: Major, Air Foree ROTC: Air Force Council: Arnold Air Society: Marketing Club Amu.xN SAMUEL Fox ............ Cliirfqffi Liberal Arts and Scienves Chemistry The Mansion Sachem: lllini Union Committee 125: M.l.A. Executive Committee 11,25: Ritle and Pistol Club ltlainna TArLoa Fox ........ .. .I'ii-giniu Agriculture General Agricu.ltw1-0 Nlillikin University Ronaivr ZANE Fox .............. Clfif-uym Liberal A1'ts and Sc-ienees Zoology Barton House XVright Junior College: Navy Pier lix- tension of the University of Illinois DoNAi.n Fluxois FRAIPONT ,... lrm-1.-ful-fl lilngineering lilevirir-al Engineering Tau Beta Pi Honors Day 135 Illinois Institute of Teelinology XVILLIABI 1'n.x1u.Es F1mN'rz. . . . .Clfivrzyo Commerce Ecommiirw Delta Kappa Epsilon llouse President 145: Tribe of Illini: Varsity Baseball Squad 145: Letter 145: Lieutenant, Army ROTC: lllini lnsuranri- Soeieiy Navy Pier A1-tivities: Varsity Baseball Squad 11, 25 Navy Pier Extension of the Vniyersity of Illinois .lonw lnxirlcluxua Fm-mn ....i ..NiIws Journalism Radio and 1'nIf'uision, Phi Kappa Sigma Sigma Delta Chi: Spanish Club Navy Pier Extension of the University ot' Illinois lI.xu1m'N .THAN lfmlw ...... ...limild Coimnerce f'4llll7llI'I'1'illl Tmrlzizzg Delta Zeta Alpha Lambda Delta: Phi Chi Thetag XV.A,A. 11. 2, 35 : Business Eduvation Club: Young Deinoi-rats Club Ilonors Day 125 l'niv4-rsity of YViseonsing Xlfashington l'niversity l5.iyin fixul. FRICKIGR .,.... Idnxl St. l,nui,w Fine and Applied Arts llislory of Art Lumlgren House Tomahawk: Tribe of Illini: Varsity YV:-est ling: Squad 135, Letter 135: Nt-n's Glee Club 11, 25: Oratorio Society 11, 2, fl, 45 lJox.xl.o Pun. Fulonizu .... East St. Louis Fine and Applied Arts .llusir Idduz-ation Lumlgren House Toinahawk: Varsity Fencing Squad 12. 555 g Men's Glee Club 11, 2, 35: Oratorio Society 12.15, 45 Q Seimitar Ilonors Day 1355 Xxxm' ANN I-'iuxiisox .... . .Hfihicago .Ionrnalisni lfrlifuriul Phi Blu Gannna Alpha l'hi: The Daily lllini 115i University Theatre t"rew 11. 2, il, 45, W.A.A. 11, 2, ll, 45: WI LL 1 I I ' Student senate 145 llxur ALLEN ljltl-Ilrl-,Itl1'Ii ..... ..lIaf:dfui' I'1dui':ition Iflvmlfiilrlryf lL'du1'uliun Delta Delta Delta Iilpisropal l"oundation Student Vouncil 115, 45 Millikin Vniversity Alun Lomsi: I"lir,nr3uI4'li .,.. Uunloa, Ohio Liberal Arts and Sm-ienees N p1'4'4'11 Iieau Chateau Phi Kappa Phi: Mask and Iiauhleg Uni- versity Theatre Nlanaprer 145: University Theatre Crew 135, Orc-In-sis 115.45 1 Spring Musieal Cast 145 Honors Day 145 Stephens College AVILLIS Paul. l'ul-:lvl-.izlviqs 1'ulor1l1Io Sprinyrs, Colo. Fine and Applied Arts -l Jvlfllrfrlrlrf' A,l.A. .lots KM' I"uici'ru: ,...,. ...i'Il1Inie1' Agri:-nlturv llumr' l:'r'ulmmiws Alpha Omit-ron Pi Alpha Lambda Delta: Phi Ypsilon Omi- cron: Illini l'nion l'ommittee 125: House President 145: All-At: Field Day Com- mittee 135: Home l'l1'1IllllllIl1'S Club Ilonors Day 1 15 QQ 5, I 5, gl ROBERT Govt-nan Fnrlnx' ll,xuomr CIIARLI-is FUE. ,... ...... L im-oln Srlzeneclady, N.Y. Engineering Engineering Electrical Engineering l'1lecl1'icalEngineering Sigma Taug Eta Kappa Nug Tau Beta Delta qjhi Pi: A,I.E.E.-I.R.E. Illini Union Committee 123: Captain, Air Honors Day 12, 33 Force ROTC: A.l.E.l'Z.-l.R.liI. Union College GORDUN FWT'7DENBE'W - ' ---- Cl'f""U't Jaxx BIIYOKO FUJINAKA .,....... Clzir-afw C0"Ul1f'l'4"' Liberal Arts and Sciences Ua1'lV0UlW Sociology Sigma Alpha Mu 'p.D0,4m Illini Union Committee 1233 University Navy pie, p3xte,,Sg0,, of me li,,iv,,,.Sit,y Theatre Cast 1235 Campus Chest 1135 Men's Glee Club 123g Plowboy Prom Com- of Illinois mittee 1333 Hoof and Horn Club 1335 Russian Language Club 123 L-NWNENVH AMN FRll'1Dl-lNDKR-- f'llff"1.7'P Alun' EIAIZAHETH FULTON ...... l3'ort1lHvI1I Ph5'Sif'1ll Efillffltioll Liberal Arts and Sciences RPf"l'f'l1ff0" Teacher T-raining in lfnglixlt T811 Deliifl Phi Lincoln Avenue Residence :lliI1ifU:1i01gt COYEIIIMGS ia if 473 Jllflim' Shorter Board: Torchg YV,G.S. Executive n er ra erm y ,ounci 3 merican - , - - 1 1 V Recreational Society: American Society for f"f'1Hf'1. f3f 45 ', Pan'rf1'fn'f WMS' it 0 Public Administration: Physical Emu-a.tion 01'fl'U3fmg Comlmttee, Cl1R1!'ll1fHl 143: Nu- Mniors flllllf .una senate 12,33 JAMES FRIEDMAX .......,...... Cllifngo lfiuxlc Gl'lllRGE FURCIVII ..... lwxlf-Iaewlf-r 2 Liberal Arts and Sciences I,ihgy-al A7115 and Sf-imp-1-N ' 1IfNf'7l'!l Economics Zeta 14648 TNI! Ifootlvall Marching Band 1333 First Regi- Phi Alpha Theta nu-utal lland 133 Lyons Township Junior Uollt-ge, Navy ' Pier Extension of the University of illinois EDWIN CARL FHTEDRICII ltim-ir DUNPAN FUul,oNo ....... Flrif-nym 1"'HHN U"1'FfH X-JA Liberal Arts anrl Sf-iencl-s l.iberal Arts and Sf-ienrus ff1,,,mf,.a1 E,l!,5,1,,,,.i,,g f'l"""f-V"'fl Alpha f'hi Siguun, Alpha Chi Sigma Alpha Fhi Signing A.I.Ch.E. Phi EN! SUIIIW5 Alllllfl P115 Siiflllal Phi Navy Pier Activities: Varsity Swinuning Lambda. Fpsilon Squad 11. 23, Letter 123 Hollors DRY 11-1 335 VUlVPl'SlT5' 0f lm' Navy Pier Extension of the University nois Snholarsliip Key of illinois Rox.u.n LYLE Fannin ......... K-ilbnurnr Pnvnms I.oiuz.i1Nn Glnms ....... fllokfun Agriculture Liberal Arts and Sciences Vovatinnul Ayfriclbllurzf H1"'ff"'l""W!! Alpha Tau Alpha: Agricultural Vonnr-il Presby Hall 143: Agricultural Erononiics 1'lub: Agri- WA-A. f3l 1-nlrnrnl Edu:-ation Club lllavklulru Fvllvlrv illinois State Normal University IURIURA1 KM- FRN-Z ,,,,,,, ,,,,11,,1f,,,, ,illSliI'l1 AN'rlloNx' 1i.mr.lAlcnl .... Cliff-nga Eflnt-ation l'illElllf'4'l'illE! Elrfmcumry h'lllM'lLfl07l lf""'f"f""l E"Ufl'Fl'P'f'1!I Pi lima, Phi Newman Hall T119 Daily Ulini 12, 33 Lil-utenant, Army ll0'l'1": A.l,l+1.lC,-l.R.E, Beloit Folie-ge Navy Pier Activities: Basketball 11, 23, Faptain 123 Navy Pier lflxtr-usion of the University of illinois Jxuizs lflmrirn Fnomsn ...... Illorrisnnrillv Pio GENE G l1lLl.lRllI ..,.,. Trinidad, Colo. Cornmert-e Physical lflilucalion Al'l'Hll7l,ffl'lI1?.lf I,lIIllNiI'lll ldriur-ation Awomiiitalif-y Club Pill Ktillllti Mfmmomll f'0l1f-gp Freshluan Varsity Football Squad, Fresh- man Varsity Basketball Squadg Newman Club Founilation Student flouncil 11,2, 3, 433 Ensign, NROTC, llliknightsg Physi- val Education Majors f'luh .losnr llninnizs FROULA ...... Tinlclf I'ur1.' Al.:-:x.xNnnn 1i.u.viri:Nlco ......., Chicago Agriculture Fine and Applied Arts Vocational Agrinulturc Arcliitcrlurnl Engineering Newman Hall Y.M.C.A. Cabinet 1235 A.i.A., German Alpha Tau Alphag Agricultural Education Club, French Clubg Rifle and Pistol Clubg 1'lnb Russian Language Ululr Honors Day 113 Honors Day 11, 23 Vniversity of Mun ich ANNA Firm FRUIN. ............. Ilrqmu .Turns VARNUM Glynn .........,, Mali-nf' Liberal Arts and Sciences Liberal Arts and Sciences English Chemical I2lIlfllllZL'VilLg Delta Zeta Beta Theta Pi Vniversity Theatre Crew 113 5 Y.W.1'.A. Sigma Tau, Y.M.C.A. Uonimittee 1133 1'ommittee 11, 23 g VV.A,A. 11, 2, 3, 43 A.I.Cl1.E. Honors Day 123 457 JAY OWEN GALLAGHER. . .Hempstead, N.Y. Liberal Arts and Sciences Geology Cyclothem Club: Flying Club JAMES RANKIN GALLAUGHER. .East Moline Engineering General Engineering Delta Phi Illini Sportsman's Club: House President 145 Honors Day 125 VVILLIAM S.'kIllUEl. GALLUZZI ...... Chicago Physical Education Physical Education Navy Pier Activities: Varsity Football Squad 11, 25, Letter 11,25 Navy Pier Extension of the University of Illinois JERALD SANFORD G.-XLOWVICH .... .. .Joliet Commerce Commercc ami Law Zeta Beta Tau Hillel Foundation Student Council 135: Lieutenant, Army ROTC: Ordnance Club: Pershing Rifles: Junior Dar Association Joliet Junior College RONALD llowARD GALOXVICII ....... Joliet Connnerce C1U'lYH'llFl'!'l' llllill I1lL'lU Zeta Beta Tau Hillel Foundation Student Council 135: Sno-Ball Committee 125 : Lieutenant, Army ROTC: Ordnance Club: Pershing Rifles: Phalanx: Junior Bar Association Joliet Junior College Ar-fn JoIIN ROBERT GABINO .... West Frankfort Liberal Arts and Sciences Geology Cyclothem Club Colorado School of Mines: Hofstra Col- lege: University of North Carolina DONALD CHARLES GARLAND. . . .. .Elgin Commerce Marketing Delta Phi The Daily Illini 11,25: A.I.E.E.-I.R.E.: Marketing Club North Central College luis LILLIAN G.xRLANn .......... Chicago Physical Education Plzysical Education Busey Hall Shorter Board: Torch: Alpha Chron: Alpha Sigma Nu: Y.W.C.A.: Committee 115: W.A.A. Board 12, 35: Major I 135: W.A.A. Numerals 125: W.A.A. 11, 2, 3, 45: Terrapin 11, 2, 3, 45: President 145 : Physical Education Majors Club Honors Day 11, 2, 35: University of llli- nois Scholarship Key JOHN KENNETH GARLAND ......... Elgin Liberal Arts and Sciences Chemistry Delta Phi Phi Eta Sigma: Y,M.C.A. Board of Di- rectors 145: Y.M.C.A. Cabinet 12, 3, 45: Y.M.C.A. Committee 11, 2, 3, 45: Tribe of lllini: Varsity Swimming Squad 12, 3, 45, Letter 12, 3,45: Freshman Varsity Swim- ming Squad: Dolphins 11, 2, 3, 45: A.C.S. Honors Day 11, 35 JOSEPHINE CLAUDETTE GARLAND. .Chicago Education Elementary Education 'l'-Dorm Navy Pier Extension of the University of lllinois FRANCES BIAE GAMBILL ..... .. .DeKalb Agriculture Home Economics' Evans Hall Home Economics Club BTARILYN HEIAEN GAMLIN ....... Hinxilnlc Agriculture Home Econnm.ic.s' Education Sigma Kappa Alpha Lambda Delta: Phi Upsilon Omi- cron, President 145: Illini Union Coin- mittee 11,25: Home Economics 1'ounc-il 145: Shi-Ai Honors Day 115 ROBERT STEPHAN GARBER ........ Clzicago Fine and Applied Arts Architecture Navy Pier Activities: Gymnastics 11, 25, Letter 11, 25: A.I.A. Navy Pier Extension of the University of Illinois JOIIN HENIKX' GARDNER ....... Springfield Agriculture General Agriculture Captain, Air Force ROTC: Arnold Air Society: Agricultural Economics Club Southern lllinois University RICHARD MONTE GARGANO ....... Chicago Commerce Accountancy Kozy Den Accountancy Club: Marketing Club Wright Junior College WALTER RAYMOND GART ......... Chicago Physical liflucation Pliysii-nl Ifilztcotion Physical Education Majors Club Navy Pier Activities: Varsity Football Squad 125: Letterniaifs Club 125 Navy Pier Extension of the University of Illinois HENRY HERMAX liAIl'l'l+ll'llt ...... Litchfield Agriculture Vocational A ffricultwre Alpha Tau Alpha: Agricultural Education Club Illinois State Normal University EDGAR ALLEN GASKILL ....... Wayne City Agriculture Vocaviioiial Agriculture Southern Illinois l'niversity WILLIS JAMES GASHIN. .... .... L ockport Liberal Arts and Sciences Nllfllllfh College Hall Sigma Delta Pi, President 145: Y.M.1'.A. Cabinet 135: Y.M.C.A. Committee 12, 35: Freshman Varsity Fencing Squad: Orchesis 12, 35: Little United Nations: Spanish Club: Spring Musical Cast 135: Student Junior Chamber of Commerce Joliet Junior College: Universidad Na- tional WILLIAM MARTIN GAYL ........ Belleville Fine and Applied Arts Architectural Engivleering Alpha Rho Chi Illini Union Coinniittec 155: A.I.A.: Fine and Applied Arts Society Belleville Junior College I DONALD EUGENE GERMAN ....... Nokomis Agriculture Animal Science Agricultural Education Clnhg Agriculture Club ' YYTAUTAS GERMANAS ....,.... Sf. Charles Fine and Applied Arts Architectural Engineering A.I.A.5 Lithuanian Sturlent Association 13, 4, 51, President 131 Navy Pier Extension of the University of Illinois RALPH WAYNE Garz .,....... Champaign Engineering Metallurgical Engineering Football Marching Band 11, 2, 3, 41 5 First Regimental Band 11. 2. 3. 41 z University Chorus 1315 MIS. PEGGY JEAN Gnu: ............... Paris Education Elementary Erin:-ntioiz Chi Omega Torch5 Alpha Lambda Deltag Mask and Bauble5 Kappa Delta Pi: University Theatre Manager 131: University Theatre Crew 11, 215 Illi-Sota Honors Day 11,21 CHARLES Atari-im: Iinonsox. .JIfLca5nsboro Agriculture Vocational Agriculture Agricultural Er-ononiif-s 1"lub5 Agricultural Education Club5 Agriculture Club Southern Illinois University JOHN ROBERT GENN ............. Moline Liberal Arts and Sciences History lllini Sportsman's Clubg Rifle and Pistol Clnli CHARLES IMELDON GEORGE .,...., Chicago Liberal Arts and Sciences Political Science Kappa Alpha Psi 1iVilson Junior Collegeg Wayne Univer- sity DALE FRANKLIN GERBER ....... Faoslaml Commerce Accountancy Accountancy Club XVILLIAM FREDERICK GERDES ...... Quincy Engineering Civil Engineering Phi Gamma Delta Alpha Phi Omega5 Illini Union Committee 1315 Y.M.C.A. Cabinet 1415 Y.M.C.A. Conunittee 131 5 Campus Chest 131 5 Fresh- man Week Committee 1415 Phalanx5 So- ciety of American Military Engineersg A.S.C.E.5 Young Republicans Club Knox College V1Ro1N1.x KAREN GERHARDT ...... Chicago Physical Education Physical Education Zeta Tau Alpha University Theatre Crew 1115 W.A.A. 11, 2, 3, 41 5 University Chorus 111 5 Physi- cal Education Majors Club Navy Pier Extension of the University of Illinois STANLEY YVAYNE GINGRICH ...... Shegielzl Agriculture General Agriculture Delta Sigma Phi VVestern Illinois State Tear-hers' College GLx1n's 111.-XRIE GJERDE ..... .. .Yorkville Education Elementary Education Philca Kappa Delta Pig The Daily Illini 1315 Future Teachers of America Illinois State Normal University LOYELL STUART Gmsscocx .... Springfield Agriculture Agricultural Journalism Soenksen Hall The Daily Illini 1315 University Theatre Cast 11,315 University Theatre Crew 11, 2, 3, 415 M.I.A. Executive Council 1415 WILL 1415 Dairy Technology So- ciety RAYMoND GLAVAN ........, . . .Joliet Commerce Morlceting Illini Insurance Societyg Marketing Clulig Rho Epsilon Joliet Junior College Iii-:'r'rx' ANN GLEASON ........... Chicago Liberal Arts and Sciences English Palomar Young Republicans Club Mundelein College . JOE V1ao1L GIFEIN ............... Aledo Engineering General Engineering Delta Upsilon Football Marching Band 12, 31 5 First Regi- mental Band 12,315 Second Regimental Band 1115 A.S.C.E, 1215 St. Pat's Ball Committee 1315 Illinois Society of General Engineers 141 JAMES CHARLES GIGER .,....... Highland Journalism Publication Management Kappa Tau Alpha Honors Day 11, 2, 315 University of Illi- nois Scholarship Key RONALD GENE GILBERT ........ Rockford Fine and Applied Arts Industrial Design Phi Kappa Sigma Illlini Union Committee 1215 University Theatre Crew 11, 3, 41 5 Campus Chest 111 5 Captain, Air Force5 Arnold Air Society Juoifrn MARIE Gimso ........... Chicago Liberal Arts and Sciences Teachers Training in Social Studies German Club Navy Pier Extension of the University of Illinois Msrmixxci-ir JOAN GILMORE New Orleans, La. Liberal Arts and Sciences I'xycIiol0gy Palamar Psi Chig University Theatre Crew 1315 Senior Ball Committee 1415 French Clnbg Young Democrats Club Maryville College t,W? Sans Mar lQ1 .5 ANsoN GIIIHMAN ........... l,im-olnlvood C0lllllll'l'1'0 lllllriliglrllwiil unrl 1u1ll'lt'0lllI3l1 The Daily Illini 115 3 llouse President, 125 3 Society for the Adyanr'ement of Manage- ment Honors Day 115 ll.xRn,xn.x l'ILIzxIxl-1'l'll 1ilA5VlGIt ..,.... Annu Liberal Arts and Sciences Tfdffllffl' Trnfiningy in lfnglixll Alpha Phi Illini Union Committee 123,453 YlW,C.A. Committee 125, 45 Belleville Junior College DONALD Dm: GLYN. . . . . .... Jlolcmm i10lllIllt'l'I'l' l'Iv'0numi:'s Parade Ground Units House President 1453 Delta Sigma Omi- rron, President 1453 Navy Pier Alumni Association3 Society for the Advancement of Management K Navy Pier Activities: Student Engineer- ing Sovieties Council Navy Pier Extension of the University of lllinois JACK AU1alfs'r Gocnai. .......... Staitnloa Fine and Applied Arts A rch ill'l'fllrt' ll.xmcli:'1"1' Nam. Gooiziuiz ..,....... Olney Liberal Arts and Sciences 1iPlll"lf'I' Traininyy in Npwfli Presby Hall Alpha Lambda Deltag Blu Phi Epsilon3 University Choir 11, 2, 245 3 Oratorio Society 11, 25 Ilonors Day 11. 25 Howaao ALLEN GLEASON. . . .... Maltaon Commerce Marketing Acacia Ma-VVan-Da3 Illini Union Board 1453 Major Chairman Union Movies Illini Union Committee 1353 Illini Union Council 125: luterfraternity Council 1253 House Presi- dent 1353 Campus Chest Allocations and Advisory Board 1453 Lieutenant, Army ROVFCQ Phi Chi Etag Marketing Club Tonnv NEIL GLENN .............. Nall-in Liberal Arts and Sciences Chemistry Alpha Sigma Phi Alpha Phi 01nega.3 Y.lXI.C.A. Committee 135 3 Interfraternity Council 12, 35: Fresh- man Week Committee 1353 Flying Club University of Colorado DONALD Gaoaoi: GLENNIE ..,, . . .1'lm-ny., Engineering Aeronautical Ifnginwiriny l,A.S., President 145 Navy Pier Extension of the University of lllinois .IonN GILMAN GL1-1zaN ..... .. .Wimwllfu Connnerce Imlastrial Arlministrulion Alpha Tau Omega Varsity Swimming Squad 1253 Freshman Varsity Swimming SQHBAIQ Dolphins 11, '25 3 Lieutenant Colonel, Army ROTC3 Alpha Rho Tang Scabbard and Blade, President 145g Military Council NANCY FILVA GLIDIJEN .........., lirliallf Education Iflcmentnry 1ff'llfI'!ll10IL Alpha Xi Delta Shorter IIOttl'tIQ Shi-Aig Mask and Baubleg Illini Union Committee 1153 University Theatre Manager 113,453 Fniyersity Theatre Crew 1153 IV.A.A, 1453 Young Democrats Club R1 rr 'il l'ILl.I4l Sl'Zl4IT'I'I'l 1ioL1ns1cR4al-:R Plirlc Forex! Liberal Arts and Sciences 1i1'rm11n lndeeo Phi Kappa Phi3 Phi Beta Kappa3 Alpha Lambda De1ta3 Delta Phi Alpha3 Illini linion Committee 13,451 WVonien's lilee Club 11, 253 German CIHIIQ Association of International Students Honors Day 11,2,353 University of Illi- nois Scholarship Key Lowi-:LL Ronawr GoLor:N ......... Manila Liberal Arts and St-ienres Tffarher lvfdfiltlllffl in English Minawa Lodge l'niversity Theatre Cast 11,253 Second Regimental Band 11, 2, 353 University Chorus 1253 Illini Christian Fellowship 145 M.-sac Davin Gonursn .........,. Chlfflffll Liberal Arts and Sciences Jluthemiatitw Illini Insurance S0ciety3 Rho Epsilon Ilonors Day 11, 35 Navy Pier Extension of the University of Illinois ll,xals.xR.t FRANCES Goilmus .,... Cliif-vow Physical E1Illt'8,tI0l1 Physical H11 uration. Lincoln Avenue Residence Shorter Board3 Alpha Fhl'0l1Q W.A.A. Board 13, 453 XV,A.A. Numerals 125: Xl'.A.A. 11, 2. 3, 45 3 Physical Education Majors Club P.u'L lflmvaan GOLDSTEIN. .. .... Chicago Connnerre A l'l'1Ill-llflLIll'!l Tau Epsilon Phi Phi Kappa Phi3 Beta Gamma Sigma: Beta Alpha Psi3 Sigma Iota Epsilon: The llliu 1153 Illini Union Council 115: Star Course Manager 1153 Interfraternity Coun- cil 11,253 Student Senate 12,353 Com- merce Council 13,452 Accountancy Clubg Finance Club3 Marketing Club L1oNEL ELMER tlorr. Jn. ........., Alton Liberal Arts and Sciences Political Sviaizve Sigma Phi Epsilon Junior Interfraternity Council 1253 Foot- ball Marching Band 115 llonors Day 1145 KFINNETII FRANK Honeys ,... West Chicago Engrinem-ring: Maclmnif-ul Iinyirtcering Acacia Illini Union Conunittoe 12, 353 A.S.M.E.Q S.A,E.3 Young: ltepublivans Club Hix1zoL1J Golmlaliiua ,........ . . .Chicago Coininerve A1'1'ul1nl:ln1'jf Flagg House Ilieta Alpha Psi: Arroiiiitniicy Club Honors Day 12, 35 Navy Pier Extension of the University of Illinois Ji-:Rona ALLAN lilllllllilillll. . . . .f'1ll1'llff10 l'onimc-ree .lldrl-'clinyf Alpha Delta Sigma: The Daily Illini 151, 453 Society for the Advani-cment of Man- agement Vifright Junior Vollesre ERiK.x LINDA lil5Ll!llI'.lC1il42R ....... Chicago Liberal Arts and Sciences Teacher Truininyr in Nm-ial Studies Harmony House Future 'Teachers of Ann-rif-n Roosevelt Vniyersity 460 IVAN Gonizz ........... Bogota, Colombia Engineering Civil I!'7lffIl?l!'0l'lllf1 A.S.C.E.: Colombian Students Assoeiation University of the Andes RON.XLI1 Maicvm Gossln' ,....... C'liif-ago Liberal Arts and Svienees Polifivnl Nf'irnr'n Pi Lambda Phi Interfraternity Couneil 131: llouse Presi- dent 1415 Junior liar Assoriation Wright Junior College DONALD Wan Yrxo Hoo IIIHl0'l1lll,IIIIl"llii Fine and Applied Arts Arc'I1ih'1'turc Searab5 Captain, Air Force ROTC5 Arnold Air Sor'iety5 A.I.A.5 Hawaii Club, Presi- dent 131 University of llawaii5 Vniversity of Michigan Clranmcs MI1'lIfklCl, Goonnxx ..... 1111 if-ago Coinmerr-e Al'1'0llIlfllI1l'lll Tau lflpsilon Phi Lieutenant, Army ROTC5 Accountancy 1'lub5 Finanee Club5 Marketing Club Honors Day 111 lbxvln Suiunl. Goomux. . . . . .Chicago Conunerre Ifllllklllg and Finnnr-rf Phi Epsilon Pi lllini Union Committee 1115 Campus Chest 11,215 Finanre Club: Rho Epsilon: Soeiety for the Advancement of Manugenient 461 Nom. ABNER Gmnv, Ja. ....... ldvaas-ton Engineering Electrical ldngineering Beta Theta Pi Sigma '1'au5 Tau Beta Pi5 Eta Kappa N115 Lieutenant, NROTC5 Navy ConnciI5 Seab- bard and Bladeg A.l.E.E.-I.R.E. llonors Day 1152, 315 University of llli' nois Scholarship Key ll.xwRF:N11n GR.xIl.xn . . ..... . . .Dalton Connnerce tllanagfrmclzt Noble House M.I.A. Executive Count-il 1415 House President 1315 Society for the Advance- ment of Manage-ment5 Young Democrats Club Thornton Junior College Vi-:Rosa ICLIZAISETII GRAIIAM Huntington, W. Tn, Journalism Ifmlio and Telmiisimz, Alpha t'hi Oniega .lonx R.xx'MoNo GR.Vl'CIlNl11li ..... Chit-ago Commerce Illarlvctiiiy Phi Kappa Sigma 'l'he lllio 1115 Illini Union Committee 1115 lnterfraternity Counril 12, 8, 415 Junior lnterfraternity Couneil5 Marketing Club SANFYDRII F'ltEDl1lRIL' GRAW ..,. . . .Cliiwuyfo Counneree .llarkcting Pi Lambda Phi Freshman Varsity Fencing Squad 1213 'l'rar-k Manager 1115 Marketing Club5 So- ciety for the Advani-ement of Managr-ment5 Young Democrats Club Lois .THAN GOODMAN .... Terrel-Ia1lta,Iml, Commerce IIf"l'N0llll!'l ,llmiagmiimit Alpha Plpsilon Phi Major Chairman, lllini Union Committee 11, 215 University Theatre Crew 1115 House President 13, 415 Hillel Foundation Student Council 1315 Freshman WVeek Committee 121 Barsr Snrrn 1toRnoN ........ Springfrhl Education EIr:nu-umry Efluration Alpha Delta Pi lllini Union Committee 131 Stephens College llumv l1oN.xi.n Gonoosr ...... Sp:-ingfiflfl Commerce lfinrzm-e Lambda Chi Alpha lllini Union Committee 11,215 Campus Chest 1215 lnterfraternity Council 11.2. 1313 House President 1415 Marketing Club 1'1ittiu.ns l'IDw.xnu Gononnss ...... Cliff-ago Liberal Arts and S1-ienees I lxycli oloyy Flagrg llouse lfrenr-h Clubg Young Republicans Club Navy Pier Activities: Tennis, Letter 121: Pier lllini 121 Navy Pier Extension ot' the University of illinois Ronan AN'l'HoNY GORSKI ...... ,.!"1iir-ago Liberal Arts and Sciences Physiology liarton House Phi' Kappa Phi: Phi Eta Sigma lNavy Pier Activities: University Choir 11. 21 Honors Day 11, 2,315 University of llli- nois Scholarship Key Navy Pier Extension of the University of Illinois 1 I 'xi - 1 at 5 t Joniv 'l'FIMl'LE GRAY ...,,....... Geneva Liberal Arts and Seiences s,.f'f,-11 Alpha Sigma Phi The Daily lllini 1115 University Theatre Cast 1415 University Theatre Crew 11,2, 3,415 Military llall Committee 1415 Cap- tain, Air Force ROTC5 Arnold Air Society C.XRLl'LlA1 liRl'l,Vl'lIOUSE ......... Himlsboro Agrieulture 1f1'Il1'I'lll Ay1'ir'ulIilr:' Alpha Gamma Rho Star and Heroll5 lllini Union Committee 131: Y.M.1'.A. Committee 123,415 All- Ag Field Day Committee 12. 315 Plowboy Prom Committee 12, 3, 415 Agriculture Club5 Field and Furrow5 Hoof and Horn Club Cixnona Sm: UREATIIIJYSE ...... Uinzlsboro Agriculture Home Er'o11omics Delta Zeta Forsite 11513 Plowboy Prom Committee 1315 Home Ei-onomies Club Eastern illinois College Kl"l'll ANN GREEN .,...,.. .. .-N'freator Edueation l:'lnn1r'nI11ry Erlirzculion Phi Mu Shi-Ai5 Vniversity Theatre 11. 215 Illini l'nion Committee 11, 2, 31 5 Panhellenie- WGS Co-orflinating Committee 12, 31 5 House President 1315 Terrapin 11, 21 lluinv NIENVIIIN Greimxmzlua. . . .Chicago Fine and Applied Arts Architecture A.I.A. Navy Pier Extension of the Fniversity of Illinois HlwB3 RONALD GREENEERG. . . . . . . . . . . .Chicago Commerce Accountancy Clark House Accountancy Club Honors Day 133 Navy Pier Extension of the University of Illinois IWARJORIE ANN GREENWOOD ...... Pontiac Journalism Radio and Teleoi.-:ion Busey Hall Theta Sigma Phig The Daily Illini 1233 University Chorus 113 3 Women's Glee Club 1333 Young Republicans Club Honors Day 133 PATRICIA DIANE Gni:NKo ........ Chicago Education Elementary Education Busey Hall lV,A.A. 1333 Future Teachers of America Honors Day 123 Navy Pier Extension of the University of Illinois DONALD ICUGENE GRIEIILE ....... Rockford Agriculture General Agriculture Sigma Nu Y.M.C.A. Committee 12, 333 Campus Chest 1133 Wesleyan Foundation Student Council 11, 2, 3, 43 3 Infantry Club DOLoREs CASTILL GRIFFITH ...... Chicago Liberal Arts and Sciences Spanish T-Dorm Spanish Club 13,433 French Club 1433 Hawaii Club 13,433 Y.M.C.A. Committee 13, 43 Navy Pier Activities: Spanish Club 11, 23, President 123 Navy Pier Extension of the University of Illinois JAMES CoRNELIUs GROGAN ..... Oak Park Engineering Civil Engineering Chi Phi Illini Union Committee 123 3 Interfraternity Council 1233 A,S.C.E. ROBERT LEE GROH .............. Pawnee Fine and Applied Arts Architectural Engineering Springfield Junior College GLADYS ANN GROMMET ,....... Belleville Agriculture Home Economics 4-H House Home Economics Club ARTIIUR ToBIAs GRONNER ........ Chicago Liberal Arts and Sciences Zoology Omega Beta Pig Football Marching Band 12, 33 3 First Regimental Band 133 3 Second Regimental Band 12,33 Honors Day 113 GLENN RAYMOND GROSCH .... . . .Chicago Agriculture Agricultural Science Noble House Lieutenant, NROTC llonors Day 113 DAN ALBERT GRINSICH .......... Chicago Fine and Applied Arts Architecture Navy Pier Activities: A.I.A.3 Varsity Football Squad 11,233 Student Senate 11, 23 Navy Pier Extension of the University of Illinois SALVATORE JOIIN GRISAFFE .... LaGrange Engineering Metallurgical Engineering Chi Psi Illini Union Committee 11,233 Campus Chest 1233 Board of Fraternity Affairs 143 3 Interfraternity Council 11, 2, 3, 43 3 House President 14, 533 Freshman Vileek Committee 1233 Captain, Air Force ROTi', Arnold Air Society3 A.I.Cli.E.3 M.I.S. 13, 43 , Honors Day 113 ROBERT EUGENE GRISWOIID. . . . . .Chicago Commerce Economics Rho Epsilon3 Spanish Club Wright Junior College DARWIN Roy GRIVA, JR.. . . . . .Benlrl Engineering Mechanical Engineering ROBERT JACOB GROENVELD. .South Holland Commerce Accountancy Kappa Delta Rho Interfraternity Council 1233 Accountancy Club3 A.I.A,3 Society for the Advancement of Management , . JEROME AARON GROSSMAN ........ Skokie Fine and Applied Arts Landscape Architecture Forsite 12, 3, 433 Landscape Architecture Society Navy Pier Extension of the University of Illinois JORGE PAULU GRossNIANN Sao Paulo, S.P., Brazil Engineering Electrical Eizgiricm-ing A.I.E.l'l.-I.R.I'l.1 Portuguese Club, Presi- dent 1433 A.I.S. Purdue University GLORIA GAY GRUEHE ........... Lombard Education Elementary Erlucation Stratford House Baptist Foundation Student Council 13, 43 3 Future Teachers of America Blackburn University WAYNE EUGENE GRUEI-:N ....... Rochelle Engineering Agricultural Engineering Delta Phi Illini Union Committee 1233 House Presi- dent 1433 A.S.A.E. Honors Day 113 GAYLE MARINE GUNIILWII ,.... Belleville Commerce Secretarial Training Kappa Kappa Ganuna Illini Union Connnittee 1133 University Theatre Crew 1233 Star Course Manager 1133 Y.XV.C.A. Committee 123 I - History Newman Hall Young Republicans Club GURDON Tnonas GUTH ...... ...Chicago Fine and Applied Arts Industrial Design Mansion Wright Junior Collegeg Navy Pier Ex- tension of the University of Illinois JOHN THOMPSON GUTHRIE. .. . . . .Skokie Engineering Civil Engineering Men's Glee Club 13,435 A.S.C.E. Ripon College5 Navy Pier Extension of the University of Illinois ANTHONY Ill.-KRIANO Gozzsnoo. .LaGrange Fine and Applied Arts Landscape Architecture Kappa Sigma Forsite 13,435 Landscape Architecture Society5 Young Democrats Club Engineering Civil Engineering Lunrlgren House shoppers 1435 A.S.C.E. Rangoon University if ALLEN PETER HAARR ............ Chicago Engineering Metallurgical Engineering Major, Army ROTC5 Society of American Military Engineers, President 1335 M.I.S. Navy Pier Extension of the University of Illinois ELINoR HEDWIH H,'KBERLE. .. .... Aurora Agriculture Home Lvf'0Il0IIll1'.Q' Kappa Delta Shi-Ai5 Illini Union Committee 113g Y.W.- C.A. Committee 11.3,435 Campus Chest 117 JAMES GEORGE IIACKEL. . . . . .ltioerxtilc Commerce Am-onntancy Accountancy Club5 Society for the Advance- ment of Management ' Lyons Township Junior College JAMES MIIiTON H1XCKE'l'T. . . . . ,Tim-ola Agriculture General Agricnllurc Lambda Chi Alpha Alpha Zeta5 Phi Eta Sigma, President 1235 Hoof and Horn Club Honors Day 11, 2. 335 University of Illi- nois Scholarship Key ' DoNALo JOHN H.KC'liL ........... Chicago Fine and Applied Arts Architectural Engineering Newman Hall A.I.A, Navy Pier Extension of the University of Illinois Rrrvnano LEE HAGEN. . . . . . . . .Sycamore Commerce ,llarketing Delta Upsilon llla-Wan-Dag Sachemg Sigma Iota Epsilong Skull and Crescent5 Chi Gamma Iota: Phi Eta Sig'ma5 Illini Union Committee 1135 University Theatre Crew 1135 Star Course Manager 11, 2, 3, 43, Senior Manager 143 5 Co-ordination Committee 1435 Concert and Entertainment Board 1435 Petty Officer First Class, NROTC5 Scabhard and Blade: Marketing Clubg Rho Upsilon5 Society for the Advancement of Management Honors Day 1l, 23 EIJXV.-XRD D1-:AN H.XGPlR ......... Galexburg Division of Special Services Er'o'nomiv-.v Chi Gamma Iotag Accountancy Clubg Illini lnsurauce So0iety5 Marketing Cluh5 Span- ish Club Honors Day 113 Tnaonoleiz limi, llAllER .... ...Rockford Commerce .lla rkcting Alpha Sigma Phi Alpha Kappa Psig Commerce Council 13, 435 Lieutenant, Army ROTC5 Ordnance Clubg Accountancy Club5 Flying Club5 Marketing Club MAR'rn.x GLENN IIAHN ........ St. Charles Education Elementary Education Phi Mu VV.A.A. 11, 2, 3, 43 5 University Chorus 113 JAMES EIJWVIN H.4IDElt ...... East St. Louis Commerce Banking and Finance Lieutenant, Army ROTC5 Phi Chi Etay Finance Club5 Marketing Club GERALD LEE GUTEK ............ Streator Liberal Arts and Sciences LAS Council 12, 335 Little United Nations5 VVILFREIJ KA GYI ..., ...... T avoy, Burma University Chorus 1335 I.U.S.A. Barber- CASSANDRA HAD.TOPOULOU. .CavaIa, Greece Education Elementary Education Greek Club Academy of Pedagogy EUGENE FREDERICK HADLEY .... Elmhurst Commerce Industrial Administration Theta Chi Alpha Kappa Psi5 Varsity Golf Squad 12, 335 Freshman Varsity Golf Squadg Illinois Technographg Lieutenant, Army ROTC5 Society for the Advancement of Manage- ment GLORIA JEAN IIAEMKER. .Arlington Heights Education Elerncntary Education Pi Kappa Sigma Illini Union Committee 1135 University Theatre Crew 1435 Y.W.C.A. Committee 133 CHARLES EDWARD Hman ........ Vanrlalia Liberal Arts and Sciences fleolnyfyf Markland House Ronnnr NEWBURN Huamrari-:R .... Peoria Agriculture Law Acacia Mask and Baubleg The Illio 1135 Illini Union Council 1335 University Theatre Manager 12, 335 University Theatre Crew 1135 Lutheran Foundation Student Coun- cil 12,335 Agricultural Economics Cluh5 Field and Fur-row5 Gamma Deltag Junior Bar Association 1 i I l.l.e I f I , lxk 1 Roni-:ltr Omvna Hmma ........, lmnuille Commert-e Inrluwtrial Administration Graham Lodge Marketing Cillili Society for the Advance- ment of Management Danville Junior College ,Ions Paul, H.-ummm. ............ ffhif-uyn Itlngineeringr lz'Ieefrir'uI FJHjjt'llI'l'l'tIlfl Chi Gamma Iotag Phi Eta Sigma: Eta Kappa N113 A.I.l'I.E.-I.R.I4I. Honors Day 11,2,3J3 University of Illi- nois Scholarship Key Navy Pier Extension of the University ot Illinois HARRIS VVAYNE H tnmca .... . . .Anfhur Agriculture AfjI'tf'llUlI.l'lll I'Ieonnm,ir-s Plowboy Prom Committee 113 3 Agricultural Economics Club3 Illini Sportsmaifs Club CIiARLEs IIowARn HAMMH, ...... Srzewna-il Agriculture Animal Science Illiknights House President 1433 Iloof and Horn Clubg Ride and Pistol Club Northern Illinois State College IVIARY JoAN 1'iANXI4'lN ........... Chi:-ago Liberal Arts and Seienres Politirnl Srieurc Lincoln Avcnue Resident-e Vniversity Chorus 13, 43 Honors Day 143 Navy Pier Extension of the Vniversity of Illinois lin' M oNn MIo1Lxr:L H.XRI3I no Lim ROY HALBECK ............... Lyons Liberal Arts and Scienf-es Geography Moore Hall Varsity Soccer Squad 123, Letter 123 Morton Junior College llnunrmos Gnoaoa II,t1.KI.xs Kosmos-Kynourias. Greece Liberal Arts and Sciences Znoloyzy-Chemi.wtry Greek Gymnasium of Lednidionq Super- ior School of Commerce and Economic Sei- enoes, Athens3 Navy Pier Extension of the Vniversity of Illinois IIARBARA JEAN HAL1, .... lfiI'IlLillfIIlllPlt. Alu. Liberal Arts and Sciences Spanish, Chi Omega Sigma Delta Pi? The Ill Club Honors Day 11, 2, 33 3 nois Scholarship Key io 11,233 Spanish University of Illi- Ilnmimc Rommvr HALL ..... ..Im,uryu Agriculture General A grieulf are Lieutenant, Army PIIHIRIIXQ Agriculture Club: Dairy Pro- ROTC3 Alpha. Rho 'l'au: duction Club Honors Day 123 I?.vl'n1i'l.x Grin, IIALPER .......... 1'hira,yo Education Elementary Education Alpha Chi Omega QI'-Ai' Y.3V.C.A. Com- Shorter Board' . u mittee 1133 Campus Chest 11,2.3,43, Associate Director 143 3 Campus Chest Allo- cations and Advisory Board 143: Futura Teachers of America N. . ,Hl'M'io7.' Agriculture Agricultural lfcononinvs Newman Hall Agricultural Economies Club: Field and I" u r ro W linxxwrn Seorr Hfxnnv. . . . . .Effiltglllllit Commerce I'or.vonnel 4lIl1fILflf1I'IIlt'fllL Marketing Cilli3Q Society for the Advance- ment of Management In-Pnuu' Cnivorsity Kll'lTAltD Lisa Hum ,............ Pontinr Liberal Arts and Sciences Historuu Theta Xi Sigma Delta Chi3 Illini Union Committee 11.233 House President 1433 Military Ball Committee 1333 Lieutenant. Army KOTC3 Phi Chi Eta ICVELYN IXIAE li.ucNI-:R .... . . ..3lui-iinsvilln Education Elementary Erlitention Stratford House House President 1433 Y.W.C.A. Committee 1333 University Baptist Foundation Stu- dent Council 13,433 Future Teachers of America Honors Day 113 CIIARIJIS FR.xNcls H.xnNm'. . .01-angc. Cal. Engineering Civil Engineering A.S,C.l'I,3 Illini Campus Amvet, Post No, 202 1 Ronrzar LEE IIANES ......... ...01-egon Agrieulture Ayrieultzrral Eronomics Aeaoia Illini Union Committee 12,333 Freshman Varsity Track Stllllltij Basketball Manager 1233 Agrieultural Economics Clul13 Field Furrow: lloof and Ilorn liiuilg Young and Republicans Club .Ions Mu'1l.u-11. Il.xN1.nr ........ Chicago Fine and Applied Arts A r'el:ife1'fll:'4' Alpha Rho Chi Illini Union Committee 1433 Freshman VVeek Committee 15433 Lieutenant, Army ROTC3 Society of Ameriean Military Engi- neers, A.I.A. ' ' ' ' .i ..' . I Navy Pier Activities. Vaislty Ilasehal Squad 11. 23 Loyola Ilniversity of Chieago3 Navy Pier Extension of the University of Illinois ANnai:A IX1.xno.uim' llxxsi-:N Iflfmlc River, Wis. 11l3llIIllt'l'l't'5 NP4'l'l'tllI'i1l' Tl'YliI'l,tIl,jf Lincoln Avenue Resident-e YWCA Committee 1153: Cheerleader 12, 3, 433 Delta Sigma Omit-ron 12, il, 43 Northland College DIANE .IUn1'rtt Ilxssrzx ........,. Wayne Liberal Arts and Seienoes l"3'enel1 Lineoln Avenue Residenre French Club Navy Pier lixtension of the Vniversity of Illinois .liaaoun OYVINI3 ll.xt:ni:s'i'v ....., Mnllnmz Liberal Arts and Sciences 7'eo1'I1vr 7'mininyy in .llflfliemrities XVesmen University Theatre Crew 1133 VVesley Foundation Student Couneil 1233 Frenrh Clnbq Young Republic-ans Club 464 Jmvms Loum'r'r H.klil'PIl!..Ka31SHS City, Mo. Division of Special Services Nu:-ioifilrf-if Canterbury Club .liuvucs Howum ll.xlm1nAN, .. ,..Rio Ellg'lll96l'lIlg Civil Engineering Roojah A.S.U.E.: lllini Sportsluun's illulz W1L.i,l.-tm A1.unNY 1lARR1Nu'roN,,,C'liir-nyn Physical Educ-ation Physir-ul Eduvafion Varsity Football Squarl 13. 43: lllini Campus Anivet Post No. 202: Physical Education Majors Club Navy Pier Activities: Football 11, 23 Navy Pier Extension of the llnivf-rsity of Illinois 17ouo'rur AN N lI.xuu1s ..... Agrivulture- .. .liiuvnin Homv Ef'o1lun1i:'x Alpha Chi Omega Northwestern Vnivorsity: Rollins Col- lezv: l'uivvrsity of Colorado .TAXI-3 ANN H.ARRIS ............, illnr-ninli Physiral l'Irlu4-ation I1'fr'r'r'nlion Alpha Chi Oiue-ga Illini l'nion Connuittt-4' 1223: Y,W,C..l. Coniiuitn-v 123.433 l.l',S.A, llarlivrt-ltos 112, 43 ,Inns PETER HARTMANN. .. .. .Chicago Connuerre A1'r'o11nf11m'y Newman Hall l.l'.S.A. Barhershopps-rs 13,435 Arwount- anvy Club: Finanr-0 Club KENNI-:1'11 WAYNP: HAn'i'wno ...... A'Illl'l'00 Agriculture A gronomy lfivld null Furrnw .lollx HARUCII .................. Lyons Liberal Arts and Srienres Mathzriinitivs Chi Ganuna Iotag First Class Potty Om:-er. NROTC Honors Day 113 ill wa l'lllilS'l'lNE llixslislil.. . .I3'orrhbrno7.- Liberal Arts English liusey Hall Oratorio Snvioty 1l, 2, ll, 43 RIVHARTH ALLEN llA'rl-Llw.xY ...... Cliirngfo Enginvvrinp: YIIr'frIfrmif'al Engineering Nolrle House Major, Army R0'l'Cg St-uhlrarxl anfl lilnrlo: Soi-iefy of Aluerif-an Military Presifli-ntg A,S.M.l'1,g Youuir Clulx Navy Pit-r lixtvusiou of thu- l'uivi-rsily of Illinois lfl llH'il1Q-'Pl'N. llviuon-rat s IlI.xusll.xl,i, luvmr: H.xunls Nilrr'rNpriny1. .llil liilwoml Arts and Sc-ii-lu-os Npr'1'1'lf l'uivvrsity Tlieatro Cast 12, 3, 43 : l"oolllull Marr-hiug liauil 11, 13, Sl. 43: First Regi- nn-utal lianrl 11,2,3,43: llarls Tiny lit" vue-, Dire:-tor 143 Rlr'nARn XVARREN lIilRRIS ll'z'.vlm'11 Springs f10IllHl9l'C9 41Ifll'li'!'fillfl and Jllnnngyrfnirnl DL-'Ita Vpsilon 'l'he lllio 113: lllini Vuion Committee 12, 335 Interfraternity Count-il 133g Military Ball Committee 113g Soc-if-ty for the Arl- vanf-enn-nt of i3'lana3:m-uleut R13liFili'l' AR'l'lll'R llxuuls ......... Cliirnyfn l.iln-ral Arts aurl Srienr-os Clministrjl Flagg: House Honors Day 113 Navy Pier Extension of the University of Illinois 1'I..tRA ALif'i: H.xR'1'A1.xN ........ Iwsntnm Iiilmral Arts and Sc-ienf-os Tuavlml' TI'llffHfl'I1fl in Frenrli, l'nivc-rsity Theatrf- Crew 1135 l'nivm-rsity Chorus 113 Honors Day 113 1ii:u.xl,n IRWIN PIARTMAN .... ,. .Chicago COIIIIIIGSITQ Economics Kho Epsilon i EDWIN R,x1.1'H llA'l'TENl'JORF'. West Chicago Engineering fJll'4'fl'fI'!ll lflljjflllllllflljl 'l'au liota Pig A.I.l+l.E.4l.li.l'l. Honors Day 123 Ai,Vl'lIlCXV HAl'1'li ......... .,.. C 'Ifirnfm f'0llllllt'l'1't' .lIrIrL'0linfj NPXX'lllR!l Hall Marin-Ting: Clull Navy Pier Artivitivs: University Choir, Prpsizlout XVrigrht Junior Colle-ge: De Paul Univer- sity: Navy Pier Extension of the Vniver- sity of Illinois CI,s1cr:N1"!c v3'll,lll'R llAI's1'llll,n. . .llilliwpir ltlngzinc-1-'rin': Civil Hnyflmvrirly Chi Gamma Iota: 'Pau Beta Phi: Phi Eta Signing A.t4.C.l'I.g lllini I"orvnsi1' Associa- tion Honors l3:ly 1l, 2. C33 .TERRY .Tom H.xl"1'r1u ...... . . Ullorton. f'0llllllt'l'1'6' Al'1'1IllllfflIl1'4.'l Alpha Sigma Phi lllini Union Committee 1133 Y.M.C.A. Committee 1133 lntc-rfraternity Counril 11, 235 First Class Petty Oflir-Pr. NROTCQ Accountanriy Club: Finance Club Honors Day 113 Lixo .JOSEPH llxvi-JY, Ju, ....,. Npriiifffivlil Conunerro Af'1'0lHlf!lllI'!l House President 12133 Arm-ountanr-y Club JAMES EDMOND HAWES .... Baltimore, Md. Engineering Electrical lJngi'neeri'rLg Phi Kappa Psi Illini Union Committee 11, 2, 35, Y.M.C.A. Committee 11, 25, Illinois Technograph 125, A.I.E.E.-I.R.E., Flying Club, Illini Sportsman's Club JULIAN lvlinmzr 1-IAwi-is. . . . . . .Glencoe Commerce Economics Society for the Advancement of Manage- ment Grinnell College DIERVYN HAYr'ocK ...... .... . . .Chicago Physical Education Physical Education Phi Kappa Epsilon, Captain, Army ROTC, Phi Chi Eta, Navy Pier Alumni Associa- tion, Physical Education Majors Club Navy Pier Activities: Varsity Football Team 11,25, Letter 11,253 Varsity Base- ball Team 11, 25, Letter 125 , Host of Illini, Universitv Choir 115 Navy Pier Extension of the University of Illinois FRED Rain HAYUEN ......... Lowell, Ind. Commerce .llanayvnzent Theta Xi 1.U.S.A. liarbershoppers 135, Society for the Advancement of Management, Young Republicans Club Indiana University BARBARA LoU1sE H wan ..,.... Naperville Agriculture Home Ermmmicx Hflucufion Lincoln Avenue Residence Home Economics Club Roosevelt University f! 1 l 5 E , YVILIIIAM WALTER HEDLEY, JR. .SaIem, Mo. Fine and Applied Arts Architecture Gargoyle Honors Day 125 IVashington University EnwARn Davin Hari-'ERMAN ...... Chicago Liberal Arts and Sciences English Sigma Alpha Epsilon I.U.S.A. Barbershoppers 145, Spanish Club, Young Democrats Club 'l'iIoAlAs FRANCIS I'IEl"IfERN.kN .... Cliff-ago Commerce Marketing Accountancy Club, President 125, Market- ing Club, Society for the Advancement of Management Loyola University, Navy Pier Extension of the University of Illinois Rom4:R'r JUHN HEIUENREIMI .... Bellwood Engineering Physics Lieutenant, Army ROTC, Pershing Rifles, Society of American Military Engineers Navy Pier Extension of the Vniversity of Illinois JAMES Riciman Hari. ............. Alton Liberal Arts and Sciences Politicril Science Sigma Phi Epsilon Lieutenant, Army ROTC University of Arkansas it PAH. Goiznos Hfxrrs ..,...... Springnelfl Journalism Ifllifwrirlll Alpha Tau Omega Skull and Crescent, Sigma Delta Chi, Campus Chest 135, Freshman Council 115 I.nsL1a livirr H.n'M.xN .... .... I 'hirago lYl0llllll9l'1'k' Ac0nai1lan.r'y Varsity Track Squad 11,25. Letter 125, Varsity llyinnastics Squad 11,25, Letter 125 , Accountancy Club, Young Democrats Club Navy Pier Extension of the I'niversity of Illinois .TAMES HALE IIAYNICR .... ...Frrfporl Commerce Insurance Kappa Sigma Alpha Kappa Psi, The Daily lllini 115, Interfraternity Council 13, 45, Lieutenant, NROTC, Navy Council, Illini Insurance Society EARL LAl'R1-:Nea HaAeooK ..... Springfield Engineering Electrical Engineering Granada Club Phi Eta Sigma, Major, Air Force ROTC, Arnold Air Society, A,l.E.E.-I.K.E. Honors Day 11, 2, 5 , University of Illinois Scholarship Key TIIEUUORE JAMEs Hi-QBNER ....... Trcmonl lingineering Agricullurnl Ell!IlIll'I'1'lIl!l Triangle Interfraternity Council 12, Zl5: A.S.A.lC.z Field and Furrow l ROBERT HENRY HEIL ...... ...Chicago Engineering Mechanical Engineering Noble House Varsity Gymnastics Squad 145, A.S.M.E. Navy Pier Extension of the University of Illinois DIARY ELLEN Ili-Jisiviia. .Nofrthjiclrh Minn. Physical Education Pllyxieul Ezlucrztioit Alpha Oinicron Pi Alpha Sigma Nu, lllini Union Committee 115, Y.VV.C.A. Committee 115, VV.A.A. Board 135, W.A.A. Nuinerals 115, W.A.A. 11, 2, 3, 45, Terrapin 11, 2, 3, 45, Physical Education Majors Club Honors Day 12, 35 JOHN YVARREN I-IEINZ ........... Chicago Liberal Arts and Sciences Anthropology Young Democrats Club VVright Junior College, University of Colorado, Chicago Art Institute LLOYD KEMPTER Heisman ....... Srwnnna Engineering General Enyrincerinfy Phi Sigma Kappa Skull and Crescent, Alpha Phi Omega, Board of Fraternity Affairs 145, Inter- fraternity Council 12, 3, 45, Junior Inter- fraternity Council 115 , Second Regimental Band 125, Int.ert'raternity Ball Committee 135, Major, Air Force ROTC, Illinois Society of General Engineers MARILYN ANN l-IEITMANN ....... Illinoolca Liberal Arts and Sciences Ilislory Evans Hall University Choir 135: Oratorio Society 13, 45, XVesley Foundation Student Council 13, 45 Joliet Junior College 's ,I , , . Q, ,4 f -5, DEAN GERALD HEI-EER .... German Valley Agriculture Teacher Training Alpha Tau Alpha: Freshman Week Com- mittee 123: Agricultural Education Club PATRICK TIMOTHY HERAT1' ...... Chicago Commerce Labor Economics Marketing Club JANE HELEN HEREERGER ...... Oak Park Education Elementary Education Alpha Phi Illini Union Committee 12, 33: University Theatre Crew 113: Terrapin 113 KENNETH HERMAN.Plea.-want Valley, Ioica Division of Special Services Aeronautical Engineering Arnold Air Society: I.A.S. University of Hawaii: Trinity University GROVER FLEMING IIERRING ........ Pekin Division of Special Services Geology Chi Gamma Iota: Rifle and Pistol Club: Spanish Club: Young Democrats Club KAY HELDE ................ Collinsville Liberal Arts and Sciences Sociology Lincoln Avenue Residence W.A.A. 11,33: Freshman Council: Stu- dent Religious Council 133: McKinley Foundation Student Council Liberal Arts and Science Pre-Medicine Alpha Epsilon Pi Illini Union Committee 123: Committee on Student Affairs 113: Anthropology Club JOANNE LEE HELMS ........... Belleville Agriculture Home Economics Education 4-H House Alpha Chron: Newman Foundation Stu- dent Council 113: Home Economics Club ALBERT NVILLIABI HENnERsoN, JR. Tinley Park Journalism Editorial Flagg House Sigma Delta Chi 13,43: The Daily Illini 133 Joliet Junior College JUDITII ANN HENNIG ...... .,.. C hicago Agriculture Home Economics Kappa Delta Shorter Board: The Illio 11, 2, 33 ELAINE FERNE HEI'TOW ......... Chicago Liberal Arts and Sciences Chemistry Evans Hall University Chorus NORMA JEAN HILDERBRAND ....., Batavia Commerce Business Education Philea Phi Kappa Phi: Beta Gamma Sigma: Alpha Lambda Delta: Phi Chi Theta, Presi- dent 143: Sigma Iota Epsilon: Illini Christian Fellowship 11, 2, 3,43: Com- merce Council 143: Business Education Club Honors Day 11,2, 33: University of Illi- nois Scholarship Key MARILYN ANN HILGERT ........ Hinsdale Education Elementary Education Sherwood Lodge Northern Illinois State College EUGENE GARNETT HIIAL .... .... 0 liicago Engineering Aeronautical Engineering Flagg House Captain, Army ROTC: Pershing Rifles, President 143: I.A.S. Lincoln University: Navy Pier Exten- sion of the University of Illinois H.KROI4D VVILLIAM HILL ....,. Rock Island Engineering Civil Engineering A.S.C.E.: I,T.E. Augustana College ROBERT JOEL HELLER .... . ...... Chicago CASSIUS ALBERT HESSELEERTI-I. . .Wenona Engineering Electrical Engineering College Hall Honors Day 133 CURTIS ALEXANDER HETHERINGTON East Chicago .Iournalism Radio and Television Flagg House Sigma Delta Chi: I.U.S.A. Barbershoppers 18, 43: WILL 13, 43: A.I.A.: Navy Pier Alumni Association: Young Republi- cans Club: WPGU 13, 43 : Spring Musical 145 Navy Pier Activities: Basketball Squad 127 Honors Day 11, 23 Navy Pier Extension of the University of Illinois LoIs HARRII-:T HEXDALL .......... Morris Liberal Arts and Sciences Teacher Training in Spanish Lincoln Avenue Residence Hall Phi Beta Kappa: Alpha Lambda Delta: Sigma Delta Pi: Women's Glee Club 11, 2, 33: Terrapin 11, 23: French Club: Spanish Club, President 143 Honors Day 11, 2, 33: University of Illi- nois Scholarship Key WILLIAM ROBERT HEYDUCK ..... Centralia Engineering Mechanical Engineering Markland House House President 143: A.S.M.E. Ce-ntralia Township Junior College SIoNEY JEROME HEYAIAN ........ Chicago Engineering Mechanical Engineering Men's Glee Club 133: Engineering Council 133 : Midshipman, NROTC: A.S.M.E.: S.A.E. Wright Juninr College: Illinois Institute of Technology i lii -K ,.,. I . I New items: I R BK A' J' i We Hamann Rvnolmn IIIRSFH., ..... Chi:-ngm Engineering lfllev-fri:-ul Hnyinwriny Sigma Delta Chi, President.: The Daily lllini 135: Illinois Technograph 13,45: Ahiiaiwiii Association Board 145: A.I.E.I'1.- I Diary Pier Activities: Pier Illini, Editor University of Chicago: Navy Pier Ex- tension of the University of Illinois LEON llr:RAl.n IIIIKSCII ..,..... Npringjivlil Commerce .Ir1lll'li'lfH7l1f Flagg House Men's Glee Club 115: Itlarketing Club: Praetorians Honors Day 1l5 Ronmn' Louis IIIRSVII ..... ...Wilmettv ldngineering Mrrhanical Eriginrcriiig Phi Epsilon Pi V Sachetn: Star and Scroll: Illini Union Committee 11, 2, 35: Campus Chest 11, 2, 35: Board of Fraternity Affairs 12, 35: Interfraternity Council 12,351 Junior In- terfratcrnity Council 11,25: Student Sen- ate 135: A.S.M.l5.: S.A.E. GAIL JEAN PIIVELY ........,.. Springfield Liberal Arts ami Sciences Teacher Training in Illathmnnlics Kappa Delta The Illio 12,35: Illini Union Committee 145: University Theatre Crew 125: YNY.- 1'.A. Committee 125 Honors Day 1265 Lawrence College JAMES DARWIN IIOBART. . Columbus, Ohio lingineering Ylletallilrgivlll Engimwfrizig Delta Kappa Epsilon Phi Eta Sigma: Interfraternity Council 13, 45 : Student Senate 145 : Petty Officer, Jonx XVILLIAM Him.. ........ ...I'fnrin Liberal Arts and Sciences Psychology Psi Chi: Junior liar Association Bradley Yniversity MARNi'l'.x MM: Him, ....,. ...l,m-I.-por! Education I'II1'lnm1.l'f1ry EIllll'1l,llllll McKinley Hall Honors Day 11, 35 Northern Illinois State College Lowam. Fa.xNf'xs HILL!-:N. . . . . . .Jlwppfn Agriculture Vocational A grir-ulluire Alpha Tau Alpha: Lieutenant, Army ROTC: Alpha Rho 'l'au: Phalanx: Agri- cultural liconomics Club: Agricultural I'Idum-ation Club Louis MCANLY H11.1.s .... ..., J oliet Commerce Mamzgrfnufnt Alpha Kappa Psi: Society for the Arl- vancement of Management Joliet Junior College fill.-XRLl'IS EARL HlPl'LElt .... . ..1miww-o .lout-nalism Kaitlin and Tl'l1'UiNillll Newman Hall Sigma Delta Chi: University Theatre Crew 11, 2, 35: WILL 13, 45: WILL-'FV 13, 45: Film Society 12,Zi,45: IVPGU 115. 45: Little United Nations: Spanish Club: Young Democrats Club SANna.x Km' lIoifivMAN ........ Iiitvhhrlil Liberal Arts and S1-it-in-es .llllflllflllllfitw Wescoga Phi Kappa Phi: Alpha Lambda Delta: Pi Mu Epsilon: Cierman Club Honors Day 11.2, 35: I'nivei'sity of Illi- nois Svholarsliip Key f'llARLO'l'TE ANN Hoofxx .,..... Itinynf-om! Agriculture llonm E:'onoiui:'s l'I4lilIr'i1tion. 4-ll House Alpha Chron: Phi Upsilon Omirron: Illini Union Committee 115: Y.lV,C.A. Cabinet 12, 35: Y.YV.C.A. Committee 11, 2, 1552 Campus Chest 115: NV.G.S. Executive Counril 135: University Baptist, lfounila- tion Student Council 12, 35: All-Ag Field Day Committee 11,2, 35: Plowboy Prom Committee 11, 2, 35: Sno-Ball Committee 125: Home ldeonomics Club: Rural Life Club llonors Day 135 Howixnn Roar IIOIIMAN ,..... ..NashvilIa Physical Education Physical Education Theta Xi Physical Education Majors Club Elmhurst College Wii,1ii.ui Haxin' HOLLAUAI' .... Jw-scyrilla Engineering l'IInctrir'at Ifngincr'rin.g lXI.l.A. Executive Council 115 Washington University l"aANf'Is llltronxa HOLLANU. . .Apple Rirrr Journalism Adrertixing Alpha Sigma Phi Alpha Delta Sigma: Illini Campus Amvet Post No. 202: Marketing Club V I W A +2 1 A7 A af I t, -, -I E, 18' if 'af H f at il K I7oNALo 'I'nmu' Honnr:s'i'.xn ...... Flin-ago Commerce Ai'1'r1ui:lun1'y Lnndgren House Navy Pier Extension of the I'niversity of Illinois ltoi' EWQHNIQ llolssox ........, Iirfwnyielzl Agriculture l'o:'utimnul Agr'i1'ul1'urn Alpha 'l'an Alpha: Agrivultural ldrlui-ation Club PIIILII' Li-:E Honor: .......... Tipton, Intl. Fine and Applied Arts A rrl: ifvrfu ru Newman Hall Gargoyle: Phi Eta Sigma: Scarab: AIA. Honors Day 11. 2, Zi, 45: University of Illinois Scholarship Key Indiana University W.ti.'ri1:n Moxnorz lltllflli, Ja. ..,. N'l1lN'I'V'll1l' Journalism Radio and Television Tau Kappa l+Ipsilon Sigma Delta Chi: 'l'he lllio 1125: I.Tnix'c-i'- sity Theatre Crew 115: VIIILI. 125. 15: Lieutenant, Army It0'l'1': Sf-abbard and Blade: Zeta Sigma Alphai XVPGI' 115, 45 Rif'HixRn Cnanlias Iloifi-'MAN .... Ro:-I.-ford Engiiieeriiig' 0l'I'!llIll1' HIlfliIl1'l'l'lN!f Second Reginiental liand 11, 25: A.1'.S, .nn HUGH Fnasnn Ho1.LIs'rr:R. .. ...Chicago Commerce Jlarlccfing Kappa Delta Rho Flying Club: Illini Campus Amvet Post No. 202: Marketing Club: Navy Pier Alumni Association Navy Pier Extension of the University of Illinois JoitN Pwrnn Honni-:s ....... ...Cliff-nga Engineering Civil Eng7ir1t'Priny Minawa Lodge Men's Glee Club 13,431 Illini Christian Fellowship 13, 43, A.S.C,lC. North Park .Iunior College Clilxnlnfzs Hon!-:R Hoi,sAl'i'i.l-3 I'im'1'nur'.v, Intl. Division of Special Services A rclf ifcclure University Theatre Crew 133 3 Rho Epsilong Society for the Advancement of Manage- ment Vincennes l'niversityg lnrliana Teclinical College ALAN Eimizxa llonz ..........,.. Varna Agriculture Affricullurc Hngilicrfrinyf Tomahawk: Men's Glee Club 13,43: Stu- dent Religious Council 133: Lutheran Foundation Student Council: All-Ag Field Day Conuulttee 123: Ploirboy Prom Com- mittee 1435 Agricultural Economics Clubg Agriculture Club: A.S.A.E.q Gamma Deltag Hoof and Horn Club EDWARD N1cnoi,As Hoon ,.... lfhumpnign Education 1L'l!'IIlI'llfllI'!l lfrlur-ulion Football lilai-ching Hand 11,1333 First Regimental Baud 12, 353: Second Regi- mental liand 113 we A ta- i f MW A was 1 P it Q fr .QFW K :ima qs e gy 114' If . H' .AA Lixrs 'HENRY Honcnnn ........ 6'nluml1ifL Liberal Arts and Sciences Chemistry Newman Foundation Student Council 143, A.C.S. Honors Day 123 Sinner Jani-:s lloiurnim ..... ,Jw-xfgffiwillv .lourualisiu Rmlio mul TI'I1'l'l'Nll3ll Psi l'psilon Skull and Crescentg Sigma llc-Ita Chi: The Daily lllini 11, 2, Il, 43 g Vnivorsity Tlieatre Crew 133g Student Senate 143, Conunittec Chairman 1-L35 1'lcKinleyIf'ouudutiou Stu- dent Council 1433 VVPGI' 12, Il, 43 Iliansis Unix Hoax ....... ...licllnfonl Engineering .l1l'f'1ll1'lIll'I'li E'll!Illll'!'l'lIl!l Phi Kappa Pliig Sigma Tang Tau llela Pig Phi Eta Sigma: Pi Tau Sigma, A.S.M.E. Honors Day 1l, 333 University of llli- nois Scholarship Key Hiuionu Josnrn Honxn ........... h'lyfin. Liberal Arts and Sciences Mathematics Knight Club Honors Day 113 Doxlxnn R.-tx' Hoarnnko .... .... I 'nlalinr' Engineering Imlustrial Engineeringy Delta lfpsilon Campus Chest 12, 335 Tnterfraternity Council 12, 335 lnterfraternity Ball Com- mittee 12,335 St. Pat's Ball Committee 1233 Captain, Air Force ROTCQ Arnold Air Societyg Society for the Advancement of Management ljiiii' , 1 ' o . 1 X tw .. 5rao .:?l..fr3:r , we M t I4 'l'noMAs Haul-iER'1' llooiinn ...... .S'yf-anion: Fine and Applied Arts A rch itcrlure lflagg House Scarab: A.I.A. Northern Illinois State Collegeg 'Wheaton College tinonol-3 IVILLI.-KM Hoornn W'0Nic:'ii. Sprinys ldngineering Ilencral Engineering Alpha Tau Omega A.S.M.l5,g Illinois Society of General Engineers Massachusetts Institute of Technology, Navy Pier Extension of the University ot' Illinois liitwnnmii-: TRAVIS HoPKINs. . .Clznmpniyn Liberal Arts and Sciences E1-o'nomir'.v Chi Psi Omega Beta Pig Varsity Track Squad 12, 3, 43 5 Freshman Varsity Track Squad Q Lieutenant, Army ROTCQ Society for the Advaucement of Management Rom-:mi XVAYNE Horrmo. . . . . .Vtwmonf Agriculture Tear-hcr Training in Agricultitrl? Sigma Tau Gamma Agricultural Education Club, Field and F u rro xv IVestern Illinois State Teachers' College P.tl'L DEAN HOPsoN ........l Springfirhl Division of Special Services Mrmagem ent Kings' Kastle Marketing Club, Society for the Advance- ment of Management . ,gi X if . it Q" 5,-, . 13- .1 75" , R ,F 'hw 12 l , CAROL LYNN HoR'1'oN ......... Cliillicotllr Fine and Applied Arts Music I:'1Iiu'alion. Sigma Alpha Iota: Concert Band 12, 3, 3, University Sinfonielta 13.43, University Orchestra 13, 43 Maclilnrray College NANUY llonvyrit ...,.......... Chicago Liberal Arts and Sciences Zoology Rosewood VV.A.A. 13, 43: Terrapin 12, 3, 43 Honors Day 11. 23 Navy Pier Extension of the University of Illinois Ivlrfrana Ronnlcr lloicwnnnl. ...... Vermont Agriculture T!'llf'fIl'l' Training in Agrir-ziiliitre Delta. Sigma Phi Agriculture Education Club, Field and Furrow: Hoof and Horn Club Vl't-stern Illinois State Teachers' College D.xN1m, Hosi-:MAN .............. Chicago Liberal Arts and Sciences Political Science Nu lie-ta Epsilon, llillel l+'oundation Stu- dent Council 12, Zi. 435 Junior Bar Associ- ationq Young Democrats Club Honors Day 12,313 Mounts Hosoim .......... . . .Chicago Engineering Mcclianical Ifugiliccriny A.S.M.E.g S.A.E. Navy Pier Extension of the University of Illinois JAMES OTTO HOTTINGEE. . . . . .Chicago Commerce ,7lICl'Ilil1ffll"lIl 0 nt Alpha Kappa Psi5 Society for the Ad- vancement of Management Navy Pier Extension of the I'niversity of Illinois JAMES XVILLIAM Housna, Jn. Illlflllfflll, Ky. Agriculture Florirvmllilrc Calhoun Hall Floriculture Cluh SUSAN Lois Howmvru ........ Springfield Education Elementary Education Kappa Kappa Gamma Mortar Board5 Torch5 Shi-Ai, President 1335 Kappa Delta Pi5 Illini Union lloard 1435 Major Chairman High School Circus Illini Union Committee 133: lllini Union Council 1335 Illini Union Committee 1335 Star Course Manager 11,235 Y.W.C.A. Committee 1335 Campus Chest 11,235 Panhellenic Executive Council 1335 Fresh- man Council, Pre-sident5 XVomen's Glee Club 113 RONALD EARL Howie.. .... .... 1 Thif-ago Kllllllllli-'l'1'B Zlfflllflflflllvllt Clark I-louse Society for the Advancement of Manage' 1nent5 Young Repuhlim-ans Clnh Navy Pier Extension of the University of Illinois ELNORA lam Hovr ......., l"aii-lawn, NJ. Fine and Applied Arts Advvrtismff llcsiyn. Gamma Alpha 1"hi5 Major Chairman Illini Union Committee: l'lieel'li-ailei' Syracuse llniversity MARILYN BEVERLY IIUBER. . . . . .Hrason Agriculture Home Economics Education 4-H House Phi Upsilon Omicrong All-Ag Field Day Connnittee 13, 435 Plowboy Prom Com- mittee 12, 335 Home Economics Club XVILLIAM BABLER Hunan ....,. IMI: Park Engineering Mechanical Engineering Section Eight WILL 1335 A.S.M.E.5 Flying 1'1uli5 S.A.E.5 Young Republicans Chili Illinois Institute of Ter-hnology5 Navy Pier Extension of the University of Illinois 1l.xlzniaA ANN Hunk .......,.. llelviflcre Education Elr'm.1'ntr1ry Erluralion Beta House House President 1435 University Chorus 11 15 Future Teachers of America llnlcnaur l'lllSON HI'nsoN. . .lletr-vit, Mtch. Liheral Arts and Sciences S,,ccrl1 Delta I'psilon Sachem5 Skull and Crescent: Phi Eta Sigma, President 1235 Alpha Phi Omega: Delta Sigma Rho, President 1435 Inter- fraternity Council 11,235 Student Senate 11,2,335 Committee on Student Affairs 1335 Freshman Council: Channing Murray Foundation Student Council 13,435 Illini Forensic Association5 Young Democrats Cluli5 Varsity Debate Squad 11, 2, 33, 435 National Student Association Ilonors Day 113 Roiwzirr IEIWYIN HUDSON WcstTe1-rc Haute, Ind. Engineering Eleclrifval lt'ny7inr'1'riny1 A.I.E.E.-I.R.l4l. CHARLES Josnru l'IRI'SK.X .... . . .Berwyn 1'ommerce El'0l1UIIlll'R Sigma Pi Skull and Crescent, President 1235 Illini l'nion Committee 11, 235 Interfraternity Council 1235 Newman Foundation Student 1'ouncil 1135 Marketing 1'lnl3 DoNN.x GLENN Hnvsiia ........ Tnmaroa Liheral Arts and Sciences Teacher Training in English Chi Omega Shi-Ai5 Phi Kappa Phi5 Phi Beta Kappa: Alpha Lambda Delta: Mask and llaulileg Vniversity Theatre Manager 1335 Univere sity 'l'lieati'e Crew 11,235 xV0lIlSH.S Glee 1'luli 113 llonors Day 1l,2, 33: Ilniversity of llli- nois Scliolarship Key Illnwxno SCOTT HUBBARD. Jlemphis, Term. Physical Education Physical Education. Alpha Phi Alpha Football Marching Band 11, 2. 43 5 Second Regimental Band 11, 2, 435 Physical Edu- eation Majors Club GEoRoE HAROLD Hunan .... . . .Hillsboro Engineering Electrical Engineering Oskee House Lieutenant, Army ROTC5 A.l.E.E.-I.R.E.5 Synton .1UL1A JANE Hunan .... Chevy Chase, Mil Physical Education IfPl'l'!'IlflUIL Presby Hall Vniversity Theatre Oren' 11,235 W.A.A 11, 2, 53, 435 l'nivn-rsity Chorus 1135 Tcl' rapin 11, 2, 33 llonors Day 113 ALICE JANE HUGGINS ......... Glen Ellyn Liberal Arts and Sciences Tcarlirrr Training in English Kappa Alpha Theta Illini Union Connnittee 11, 2, 335 Y.W.C.A. Conunittee 11,23 Honors Day 1233 Jam-is WENUELL Ill'I.l. ....... Champaign Fine and Applied Arts lmluslrirll Dcxiyn. Phi Delta 'l'ln'ta Varsity Wrestling Squad 12, 3,435 Fresh- man 'Varsity XYi'estling Sqiw,cl5 Lieutenant, Air Force R0'l'1': Navy 1"onncil5 Phalanxg Arnold Air Society Room DICKINNEY HULL. .. . . . .Dow Agriculture Animal Scic-nee Alpha Chi Rho Illini Union Committee 1435 Concert Band 11,235 Footliall Marching Band 11, 23 CARL HERISERT IIVMPIIREY ...... Mounds Division of Special Services Joim'nalixm The Daily Illini 1113 Southeast Missouri State College WAYNE LEONARD IIUMPHREY ..... Sterling Engineering Ejl1'I'lI'lI'Ilvl Engineering College Hall Tau Beta Pi5 House President 1335 A.I.E.E.-1.R.E. Honors Day 12, 33 Milwaukee School of Engineering I ir.. iee I is .',f.:w,L,:, ,..: .fE,f L f I - -'., .Va ARTHUR Hmmm Innm. .HoIualoa, Hawaii Commerce Peinvonncl .llunflffrfmfnt Barton House Illini Sportsmaifs Club5 Society for the Advancement of Management Miami University5 Navy Pier Extension of the University of Illinois PHILIP FowLnR lN4:r:RsoN ..... Oak Lawn Agriculture Dairy Technology 'Theta Chi Varsity Track Squad 1255 Freshman Var- sity Track Squadg University Chorus 13, 455 Agriculture Economics Club5Y Dairy Production Clubg Dairy Technology Society5 Field and Furrow5 Iloof and Horn Cluh5 Illini Sportsmaifs Club: Marketing Clubg Spring Musical Cast 1135 LAWRENQZE Dnxfraa Ixums. . . . . .Zion f'0llllIl0l'1't-5 C'om.mcrce am! Lau' Pi Kappa Phi Junior Interfraternity Council 1155 House President 1355 Lieutenant. Army ROTC5 Alpha Rho Tang Scabbard and l3lade5 Junior Bar Association5 Marketing Club5 Society for the Advancement of Manage- ment GEORGE DAVID IRXVIN. ..... .. .Reason Agriculture Agricultural EI'll1l1IIIlil'-V Nabor House Alpha Zeta5 Gamma Sigma Delta5 Y.M.- C.A. Committee 1355 House President 1455 Plowboy Prom Committee 1255 Agriculture Economics Clubg Agriculture Education Club5 Agriculture Club5 Dairy Production CIub5 Field and Furrow5 Horticulture Club Honors Day 11, 2, 355 University of Illi- nois Scholarship Key DONALD IsLas. .........,. ..Chicago Commerce Economif-.v Society for the Advancement of Manage- nent H1.llSP1lt'F Kixu Iitfm' .....,.. ....l1o1-1-is Agriculture Gcncral .4 jjI'il'lll1llI't? Alpha tianuna Rho Lutheran l"oundation Student Council 1251 Agricultural Economics Club5 Agriculture Clubg Field and Furrow5 Hoof and Horn Club Honors llay 115 IIIQLANII Kk1l'l'll H UN'I'I1:R ...... 1'h a mpaiyn Conimercc A1-1-ou IlfIlH1'Ilf Pershing Kitles: A1't'0lllll8.llL'y Club DAN AIAIICUM Iiuasn ..,.,. , . . .Decatur Engineering Civil Engineering Delta Sigma Phi Chi Epsilon Honors Day 12, 35 Millikin University Sriram' i'iARlI HIUPCIICRAFT. . .Gibson City Agriculture A ninzal b'!'i!"i1l'0 Alpha Zetag Agricultural Council 1455 All- Ag Field Day Committee 135: Military Ball Committee 1255 Plowboy Prom Com- mittee 1455 Agricultural Economics Club: Agriculture Clubg Dairy Production Club: Field and Furrow5 Hoof and Horn Club. President 145 Honors Day 11.25355 University of Illi- nois Scholarship Key R,AlII'lI LARRY HYRR .... . . . . . .Payson Agriculture Vocational Agriculture Sons llomc Alpha Tau Alpha5 Agricultural Education Club Illinois State Normal University SIIIRL1-:Y Lou JIxcRsoN,. ...,.... Chicago Physical Education I'lllll8iI'!Ifi Erliuration VV.A.A. 145 5 Terrapin 13, 45 5 Newman Foundation Student Council 11, 2, 3, 455 Physical Education Majors Club5 Spanish Club Navy Pier Activities: Cheerleader5 Uni- versity Dance Committee Navy Pier Extension of the University of Illinois IIYLE RICHARD .Iacolss ..... ...Chicago Engineering Jlclallurgir-al I:"ng7i'aeering MIS. Navy Pier Extension of the University of Illinois l'IIfuaNa BaRN.unm .Iaconsox ..... Chicago Commerce Af-cozmlfznry Tau Delta Phi Campus Chest 11,25: Student Religious Council 1155 Hillel Foundation Student Council 11, 2, 3,455 Accountancy Club5 Marketing Clubg Illini Union Committee 115 LnoN,xRo IW.-klIItI1'l'2 .Taivra ...... Kankakee Commerce ,'lIr1rA'c1in5q Pi Lambda Phi Illini Union Committee 125 5 Hillel Founda- tion Student Council 125 Gaoncea BERNARD JANAVICE ...,.. Chicago Journalism Atlrcrfisiny Barton House Alpha Delta Sigma Navy Pier Extension of the University of Illinois CRAIG VVILLIAM IyI1:Rs. ........... Peoria Liberal Arts and Sciences Clicmixtry University Theatre Crew 1255 Spanish Club GORDON EINVIN Ivaasrm. .Mount Prospect Fine and Applied Arts A 7'l'llif!'l'tllil'1? Acacia Scarab: A.I.A. GENE TARAsnI Izumi. .Sun l"ranci.s-co, Cal. Fine and Applied Arts A I'l'ilif1'1'fl1l'l5 A.I,A. Navy Pier Extension of the University of Illinois CnARLIf:s TIIEOIIORE J.wKsoN, Ja.. .Moline Engineering A 1fl'0Ilfll uflical Enginccring Chi Gamma Iota5 Sigma Tau5 Sigma Gamma Tau5 A.I.E.l'l.-I.R.E.5 Glider Club5 I.A.S.5 Illinois Rocket Society Honors Day 11, 25 Grinnell College5 Moline Community Col- lege HIYGII AICVVIIIICTER JACKSON ..., Mendota Engineering Acroriautical I'i7l!IlilLE0l'1il1g Gar-Men Tomahawkg Sigma Tau5 Phi Eta Sigma5 Sigma Gamma Tau5 Varsity Track Squad 12, 3, 455 Freshman Varsity Track Squad 1155 Varsity Cross Country Squad 13, 455 Freshman Varsity Cross Country Squad5 I.A.S.5 Tau Beta Pi FBSPRWJ1 ERIKAS JASIUKAITS .... .,... .... C ' ll't'l'0 Engineering Civil Engineering Chi Epsilong A.S.C.E. First Kaunas fiYIlll'lItSllllllQ Franz Goethe Ilniversityg Navy Pier Extension of the University of Illinois Grzoaua RICHARD .l1gnL1r'i:,x ...... Fltimyn Engineering Agricultural Engineering A.S.A.E. Herzl Junior Vollegeg YVright Junior College I':lllZAI3ETll RVTH JEIFFERIES ....,. 1'rz1-mi Liheral Arts and Sciences Teacher Training in French, Alpha Chi Omega Y.VV,C.A. Committee 11, 25g French I'luli: Future Teachers of America Indiana University RAYVAUGHN Ross JENKINS ..... Altummnt Engineering Electrical Entgineerimy Chi Gamma Iota: Sigma Tang Eta Kappa Nu Honors Day 11, 35 Southern Illinois University MA'r'rHEw EDWARD .ll-:NNm"l', . . .Strmtor Commerce Jl1ll'l!lfI07Yll'Ilf Newman Hall Newman Foundation Student Council 13 45: Marketing Clubg Society for the Ad vancexnent of Management St. liecle College Joim JANKA. . . . . . .. ..... ., .Cicero Commerce Economics Granada Club Morton Junior College Roiuzivr FRANK JANN1NcK ....... Chicago Engineering Metallurgical Engineering Newman Hall Sigma Taug Tau Beta Pig Phi Eta Sigma: Alpha Sigma Mug M.I.S. Honors Day 11, 2,353 University of llli- nois Scholarship Key Navy Pier Extension of the University of Illinois HQKROIAD AARON JANOFSKY. . . . . . .Chicago Fine and Applied Arts Advertising Design JACK WILLIAM Januo, Ja. .... Fhnmpnign Commerce lllarlcefing Theta Delta Chi The Daily Illini 1153 Interfraternity Coun- cil 1453 Pershing RiHes3 lilarketing Club I'iI'1lEXE JAROSEYVIUII .... ........ C If if-ago Liberal Arts and Sciences Chemistry Navy Pier Extension of the University of Illinois 1'R.xn4 1'UXYILLE Jo1lNsoN .... ...Jlolinr Commerce lllavrkalingy Phi Kappa Tau Alpha Delta Sigmag Alpha Kappa Psi: The Daily Illini 1253 The lllio 125g Illini Union Colnxnittee 125 : Illinois Tevlmograpli 1253 Military Ball Committee 1355 Lieu- tenant, Army ROTCQ Zeta Sigma Alpha: Spring Musical Cast 145 llonors Day 135 Moline Community College IMLI-: Rexvnoxn Jonxsos ..... ...Mora-is Fine and Applied Arts A r1vhif1'1'lllrn H1-arab D.xul.r3xi: lilfitllitili ,lonxsox ....... .llulinr .Iournalism Advcrtisifng Alpha Gamma Delta 'l'oi-ch: Alpha Lambda Delta: Theta Sigma Phi: 'l'he Daily Illini 125g Cmnpus Chest 12, 35 Honors Day 1155 Lindt-nwood College Doxilio IVAYNE JoHNsoN ........ firm-vu Fine and Applied Arts Architecture Vniversity Chorus 115 I'l.x1u. CLIFFORD JOHNSON, JR. Dhahram, Saudi A rabia Commerce 1Ul1Tll1g67l'LP'llt Parade Ground Units Society for the Advancement of Manage- mentg XVPGU 13,45, Manager 13,45 John Brown University LEoN Emma JENSEN ,,... How-lonville, Wis. Division of Special Services Jo u rnulism, WILL 1453 Flying Cluhg French Clubg Gamma Delta: Illini Campus Ainvet Post No. 2025 VVPGL' 13, 45 Navy Pier Extension of the University of Illinois MARY l"a.iNc'1:s JENst:N ..... . . ,Lostant Agriculture Ilomv Economics 4-H House Star Course Manager 125: All-Ag Field Day Committee 13,455 Home Economies Clulr Anm-:N Lenox' .louNsoN ..... Lullfrz-nreville Engineering Electrical Efngimeering Major, Air Force ROTCQ A.I.E.E.-I.R.E.3 Rifle and Pistol Cluh. President 135 Honors Day 12.35 CARI. Howeucn .lonxsox ......... 1'hi+-ago Fine and Applied Arts Aalucrfixinff lhwiyn Wilson .Innior College COANN1: 'NIEMAX Jonsson .... St. Charles Liberal Arts and Sciences Ilisforyf Cottey College A70 lli-mas Wlxllflucn .Inuxsox ..,., lfnf-Iffortl Liberal Arts and Sciences lN'lu'1'1'l1 1'or:'r:'finn liusey Hall Zeta Phi Eta Rockford College HPINRX' lflmxvis ,louNsos',. i.li't-nrmce t'onuuerce .'lI11mlffcnu'nt l.lf.S.A. llarbei-shoppers 1-llg A-l-l5,l'l-' l.R.lS.: Society for the .h1lVl1ll1'Ellll'llt of Management Augustana Coll:-gre .TxNENr: Ilorlslc Jonxsox.. ...I.'ru-I.-fowl .Iournalisni lz'1liluri1ll ldvans llall Shorter li02tl'1lI 'l'urch: Alpha Chron: The Daily lllini 11. 21, Cl, -13: lllini l'nion C0lll' mittee 113 .lXNl11'l' Ilorlslfg .louxsox 4....... lFnrI.'fnrfI Htluratiou I:'lr'fm-iilfil'-if I-.Ulumlinli llosexxnml House President 143: lllini t'bristi:lu Fel- lowship 115.-13 'l'riuity Bible College lI0NVIdl.L llovnilgx ,lonxsox ..., Flfumpaign Arriculture l'u:'4lIion1ll .iyn'ir'ultilrP Kappa Delta Pi: Alpha 'l'au Alpha: Agri- cultural ldduratiou Club Illinois State Normal Vniyersity Afrn VERNON RIFIIARD J01INsoN ...., Sfrmlnr Agriculture Ilene:-at Agriculture Alpha Kappa Lambda TOIIlB.ll8AVkQ Y.M.C,A, Cabinet 133: YM,- C.A. Committee 11,2,Zi3g Junior Inter- fraternity Council 113: Varsity Gymnastics Squad 1233 Freshman Varsity Gymnastics Squad: Freslunan XVeek Committee 123: Agricultural Economics Club: Agriculture Club, Field and Furrowg Young Repub- licans Club W.xx'Ni-1 I-Luci. Jonsson .......... Chicago Liberal Arts and Sciences Inlernutionul Affairs Noble Hall House President 133 University of Washingtong Northeast Missouri State Teaehers' College Il.-mini. Parr, ,l0IINS'l'UN, .. .... Clzif-ago Commerce Ar-r-omilmlcy Berkshire House Infantry Club, Pershing Rifiesg Account- ancy Clubg Major, Army ROTC Navy Pier Activities: Military Ball Com- mittee Honors Day 12, 33 Navy Pier Extension of the University ot' Illinois P.wI. Davin .loINIslc .............. Albion Liberal Arts and Seienees C'hemist1'11 Phi Eta Sigma, University Chorus 11. 2, 113 Honors Day 113 ll.XlKOLYN l3I1:ATRIf'I-I JONES .... . . .Crete Agriculture Home El'0ll,0Illf!'S Delta Delta Delta Shorter Board, President 1433 Torchg Mask and Baubleq Phi Upsilon Omirron: 'l'heta Sigma Phig University Theatre Manager 12, 2533 University Theatre Crew 113 g Panhellenie-VV.G.S. Co-ordinating Committee 12, 153, Chairman 1333 House President 1435 Terrapin 11,23g Home lieonoinics Club NORMAN Emma J0IINsoN .... Crystal Lake Agriculture Dairy Prndurlion Dairy Production Club Ronl-:n'r ALLEN JoIINsoN. . . . . .Dorsey Agriculture General Affricullzlre lleta Sigma Psi Intcrfraternity Council 1153, Agriculture Club: Field and Furrnw liornaim ALIIYN JOHNSON, .. . . .Jolipl lingineering Idlaflriral Eriyirzzfering Delta Chi Chi Gamma lotag Sigma Tang Eta Kappa Nug Lieutenant, Army ROTCg Armed Forces Amateur Radio Clubq Phalanx: A.I.E.E.-T.R.l'l.: Synton Honors Day 123 Siilullar IIELEN JoIINsoN ....... Cllicagn Liberal Arts and Scienees Ia' uylish Delta Sigma Theta Ort-hesis 1435 Spanish Club 'l'IIoArAs Romznr JoIINsoN .... Glculfllyw Journalism hhlitorirtl The Daily lllini 1335 YVILL 13, 43 De Paul University s Q DIANNE OWEN JONES ....... Iiloomington Liberal Arts and Sciences H ny! ish University of Californiag Vassar College MARILYN XVIRKEINIA JONES Falls Cltuvrch, Va. Liberal Arts and Sciences Latin Amrcrieau. Studies McKinley Hall liortor Board, Phi Kappa Phig Phi Beta Ixappag Alpha Lambda Deltag lllini Union flftlllllllffllf' 12,3,43g Y.YV.C.A. Cabinet 133g 'Y.YV..C.A. Committee 12, 335 LAS Couneilg Little United Nations, Co-Chain many Mothers Day Queen Court 133: Portuguese Clubg Association of Inter- national Students Herwrs Day 11,2,33g Inuvel-sity of nu- nols Scholarship Key 1itlRll.XN l7l+IX'V13L Joxas ....,....l. Skukie Liberal Arts and Sciences lu'eommLir.v Psi Vpsilon Skull and Crescentg Y.M.C.A, Committee 113, Football Marching Dand 11, 235 First Regimental Band 11, 233 Men's Glee Club 13,435 YVesley Foundation Student Council 1123 Room: ALLAN .loxlcs ........., Lexington FlIl3.f'iIlt'0l'illg' lfll"!'fl'i!'ILI Hnyineerinyy l'lta Kappa Nug A.I.l'I.l+I.-I.R.E. JACK ALAN Jonimx .............. Auroi-11, Physical Education Pllyxir-nl hllill1'Ilfi0lL Alpha Tau Oniega Freshman Football Squadg Varsity Football Squad 1233 Men's tilee Club 12, 33g Physical Education Majors Club lQ l JACQUELINE ELAINE JUERGENS. . .Batavia Education Education of Mentally Handicapped Children Gamma. House Future Teachers of America Blackburn College RHETA YVONNE JULIAN .......... Cherry Liberal Arts and Sciences Teacher Training in English Lincoln Avenue Residence Y.VV.C.A. 131 3 Future Teachers of America LaSalle-Peru-Oglesby Junior College RICHARD JOHN JUIIIN ...,....... Pontiac Fine and Applied Arts Landscape Architecture Forsite 12, 3,413 President 1413 A.I.A.Q Landscape Architecture Society Wright Junior College3 Art Student's League Barry JANE JURASITZ ........,... Skokie Commerce Secretarial Training Bnsey Hall Phi Chi Theta3 W.A.A. 11, 2,3, 413 Ter- rapin 11, 2, 3, 413 Business Education Club ALEKSANDER. JUsK0w1c'z ......... Chicago Fine and Applied Arts Architectural Engineering Barton Hall A.I.A. Navy Pier Extension of the University of Illinois :aewswswss LEONID GEORGE KADIENETSKI ..... Chicago Liberal Arts and Sciences Chemistry Navy Pier Extension of the University of Illinois CAROL!-1 ANN KAMIN ........... Evanston Liberal Arts and Sciences Political Science Evans Hall Omega Beta Pii The Illio 1213 W.G.S. Executive Council 13, 413 Student Senate 1413 Co-ordination Committee 141 CLIVE DONALD KAMINS .... .,.. C hir-ago Commerce Accountancy Tau Delta Phi Phi Eta Eigma3 Beta Alpha Psig Sigma lota Epsilon3 Accountancy Club Honors Day 11, 2, 313 University of Illi- nois Scholarship Key Aaroa Ao11:sKo KANTOI4A ........ Chicago Liberal Arts and Scienves Psychology Illini Union Committee 121Q W.A.A. 1113 Illini Forensic Association3 Young Demo- crats Club Navy Pier Extension of the University of Illinois Ronan WILLIAM KANTOIl.A ..... Wanlccgan Fine and Applied Arts Architecture Sigma Nu Junior Interfraternity Council 111: Junior Gymnastics Manager 1313 Dolphins 1113 A.I.A. THoM.is BENSON JUSTIZ .... .... C hicago Engineering Mechanical Engineering Tau Kappa Epsilon Illini Union Committee 1311 Cheerleader 1413 Freshman Varsity 1.Vrestling Squad: Captain, Army ROTC3 Pershing Rifles: Scabbard and Blade3 A.S.M.E. Navy Pier Activities: Varsity Wrestling Team 11,21, Letter 11, 211 University Choir 1113 Varsity Cross Country Squad 11, 213 Student Senate 121 PAUL SHINGO K.ADOT.N ........... Chicago Liberal Arts and Sciences Teacher Training in English Varsity Fencing Squad 1413 Freshman Varsity Fencing Sqnad3 Scimitar Navy Pier Activities: Varsity Wrestling Squad 121 Navv Pier Extension of the University of Illinois JOSEPH ANTHONY KAxNz .... ...Chicago Agriculture Dairy Technology Delta Upsilon Illini Union Committee 1113 Junior Inter- fraternity Council 1113 House President 1411 Dairy Technology Society Josern .Linus KALLEY, JR. ...... Magnon Engineering Electrical Engineering Frazier-Helms Dormitory University Theatre Crew 1113 Captain, Army ROTC3 Armed Forces Amateur Radio Clubg Pershing Riilesg A.I.E.E.-I.R.E.3 Sclmitar3 Society for the Advancement of Managementg Synton Ranma KAM ............. Colon, Panama Commerce Accountancy Accountancy Clllhj Chinese Students Cllllli Hawaii Club Honors Day 121 University of Florida3 Canal Zone .Innior College ROBERT Germain KAPLAN .... ...Chicago Commerce Marketing Tau Delta Phi House President 1413 Marketing Club ELAINE Ku-Low ..........,.... Chicago Education Elementary Education Lincoln Avenue Residence I.U.S.A. Iiarberettes 12,41 Navy Pier Extension of the University of Illinois PATRICIA Louisa Kums .... ...Berwyn Education Elementary Education Pl Kappa Sigma University Theatre Crew 1313 Future Teachers of America Morton Junior College R.,xMUNAs K.fXR.NZ1.TA ............. Chicago Liberal Arts and Sciences Chemical Engineering Alpine A.I.Ch.E. Navy Pier Extension of the University of Illinois DELBER1' Fawn KARMEIER ...... Olcawville Engineering Civil Engineering Beta Sigma Psi Chi Epsilon3 Lutheran Foundation Student Council 1313 A.S.C.E.3 Gamma Delta: I.T.E. Honors Day 121 DIANE KATSIN.XS ............. Champaign Liberal Arts and Sciences Speech Correction Alpha Gamma Delta Northwestern University JANICE RUTII KATZ ............. Chicago Liberal Arts and Sciences Sociology Lincoln Avenue Residence I.U.S.A. Barberettes 13, 43 Navy Pier Extension of the University of Illinois DONALD Cnxuon K.xI'ru,xN ...... Watseka Agriculture Teacher Training in Agriculture Lookout Manor Sachemp Tomahawkg Alpha Tau Alpha5 M.I.A. Executive Council 1235 House President 1235 Captain. Air Force ROTC5 Agricultural Education Club5 Newman Club Executive Council 12, 33 DONALD HENRX' KIKIYPERT ....,... Chicago Liberal Arts and Sciences Economics Navy Pier Extension of the University of Illinois RICHARD NICI1oL.xs KAI"l'l'I ....... Chicago Agriculture Agronomy Phi Kappa Skull and Creseeutg Interfraternity Council 1235 Interfraternity Ball Committee 12, 335 Lieutenant, Army ROTC5 Field and Furrow ERNEST FRED K:iRNER ...... Calumet City Engineering Ceramic Engineering Beta Sigma Psi Keramosg Varsity VVrestling Squad 13, 43 5 Freshman Varsity Wrestling Squad Honors Day 11, 33 Navy Pier Extension of the University of Illinois DONALD KING KIKRSLIKKE ..... Kenilworth Commerce Marketing Marketing Club5 Society for the Advance- ment of Management Honors Day 113 Lake Forest College HENRY' PAUL KARWAN. . . , ....... Chicago Engineering Electrical Engineering Engineering Council 1235 A.I.E.E.-I.R.E, Navy Pier Activities: Varsity Soccer Squad 113, Letter 113 Navy Pier Extension of the University of Illinois ALENE AXELRAD KASTEL .....,... Ch icago Liberal Arts and Sciences English Literature Alpha Epsilon Phi Illini Union Committee 1135 University Theatre Crew 113 DOROTHY AKIKO KATO. ..,. . .... Chicago Liberal Arts and Sciences Teacher Training in Chemistry Lincoln Avenue Residence BARBARA ELAINE KEER .......... Chicago Education Elementary Erlucation Lincoln Avenue Residence University Chorus 13,435 Hillel Founda- tion Student Council 13, 43 5 Future Teach- ers of Americag Young Democrats Club Navy Pier Extension of the University of Illinois DONALD VVARD KEIM ......... Mt. Carroll Agriculture Dairy Production Nabor House Football Marching Band 133 5 Second Regi- mental Band 11, 2, 335 Plowboy Prom Committee 1335 Agriculture Clubg Dairy Production Club Honors Day 113 RONALD GEORGE KELLER .... West Chicago Commerce Marketing Phi Kappa Psi Skull and Crescentg WILL 11, 2, 3,43 Honors Day 113 FRANCES Cox KELLRY ........,., Urbana Fine and Applied Arts Blu.-ric University Choir 11, 2, 3, 435 Oratorio So- ciety 11, 23 JoIIN STEPHEN KERIP, ............ Paiia Liberal Arts and Sciences Teacher Training in Chemistry Granada Club MGIIYS Glee Club 11, 2, 3, 435 Major, Army ROTC5 Scabbarfl and Iilade5 A.C.S.5 Future Teachers of America5 Young Demo- crats Club Honors Day 11, 2, 335 University of Illi- nois Scholarship Key DORIS DIICHIKO KAWASAKI ....... Chicago Agriculture Hospital Dietetics T-Dorm Campus Chest 1335 W.A.A. 13,435 Home Economics Club5 Hawaii Club VVilson Junior College CARQLYN CEL1-:NA KAY ......... Plainville Liberal Arts and Sciences Zoology Evans Hall Plowboy Prom Committee 1235 Chinese Students Clubg Fabriola Pre-Nursing Clubg Hoof and Horn Club Colorado Woman's College BERKELIC Knmzm: ......... Shoa, Ethiopia Engineering Electrical Engineering Varsity Soccer Squad 123, Captain 1235 Varsity Volleyball Squad 113 College of Engineering of Addis Ababa JIMMIE DALE KEEIINER ....... Jerseyville Liberal Arts and Sciences Pre-Law Phi Gamma Delta Illini Union Committee 1235 Junior Inter- fraternity Council 1135 Second Regimental Band 11, 235 Men's Glee Club 12, 335 Oratorio Society 1235 Junior Bar Associa- tion Honors Day 113 DONALD LLOYD KEENAN ....... Oak Park Commerce Advertising and Sales Phi Delta Theta Tribe of Illini5 Varsity Swimming Squad 12, 3, 43, Letter 12, 3, 43 5 Freshman Var- sity Swimming Squad5 Dolphins 11,2, 3, 435 Major, Air Fort-e ROTC5 Illini Sports- man's Club 2 l Ar-n-1 1 Ii-:RRY LEE KERhlI1'liE ...... .... D ll'YLdlLS Agriculture A gT0'IlUHl!f XVesinen Phi Kappa Pl1i3 Phi Eta Slglllft, House President 1313 Football ltlarching lland 11, 2, 313 First Regimental Band 11, 2, 313 Wesley Foundation Student Council 1213 Illini Christian Fellowship 13,412 Field and Furrow Honors Day 11, 2, 31: University of llli- nois Scholarship Key D,xv1o Josi-Jvll Krzssi-11. ..... .,ll1'i'ivint Ell11'lllt't'l'lllH,' C'r'rnmir f:IIfItIll'1'I'lllfl Sigma VFRHQ Tau lieta Pig Kerainosg Engi- neering Council 115,41 Honors Day 11,1 311g University of Illi- nois Scholarship Key A l Navy Pier Extension of the University of Illinois KARLVN RM1 Km"1'n1,Kxnl-.. ..... Vrlmnrt Edu:-ation 'I'ecu'lze'r Training in English Ganuna Phi lie-ta Star Course Manager 1213 1V.A.A. 11, 215 Orc-hesis 11, 21 MAIQJORIPI Lots Kiwanis .... Proplmtstoiun Liberal Arts and Seienees iullf'l0'llli1lft1'S Pi Kappa Sigma Spanish Cl'llbQ Future Teachers of Anir-rica: Young Republicans Club THOMAS JOSEPH KILIiI.KN ...... Lerington l'1ngineering E'lectricaI Engineering Phi Kappa Tau Beta. Pi3 A.l.E.E.-I,R.E. Honors Day 11,2,313 University of Illi- nois Scholarship Key '1'uEmi.x L1-in KEMPN1-za ...... . . .Chiv-ago Edueation ldlenientary Elillfllllllll, Laurel House The lllio 1113 Illini Union Conunittee 1211 House President 1411 llillel Foundation Student Conneil 141: Young Deinoerats Club .Init-is R.xl.1'1l Ki-:NM-Qin' ......... Cliimyo Liberal Arts and Sc-it-nt-es Nlwerli Phi Kappa 'l'au Wa-Na-See, President 1413 Sai-ln-in: The lllio 11,2, 3,41, Associate lflditor 141: lllini Union Clilllllliiii-'E' 1l,2,1l1g Fniver- sity 'Fheatre Crew 131 SI'z.xNNn MM-:TA Ki-:NNI-zur E'ur'ryi'r'1'n l'11 rk Coininert-e Ser-refariul Tflltlllflfl Leeinan Lodge Wi 1,1,I.xM ANnm:w KEN N nov ,... Iinlesbu rg Engineering Elrfrtriral l'JNjf1llP1'I'llIg Chi Ganuua Iotag Synton, President 1151 Noinm JEAN KERCHENI-'AU'r. . .fiibsmi City Liberal Arts and Sriences Nursing 'l'-Dorm Navy Pier Extension of the University of Illinois SAM M1'C1.l'Nu KIRK ..........., 011101111 Liberal Arts and Svienves Spanish Ai-ac-ia l-'ootball Marr-liing Hand 12,3.e-1-1: First Roginiental Band 11, 2. 411 lXlen's tilee Club 11. 21: Mt-Kinley Foundation Student Couneil, President 141 Cxlcol, llimu KIRKI-Lux' ..., Jlounl lb-o.w,m-I Fine and Applied Arts l'llil1Iinyl Alpha Delta Pi Sol-it-ty of Illustrators l.awi'ein-e Coll:-me .Iov Kiu'i'i..xNo ............ ..,1lbImiy Agrirulture Home Eronomif-,Q Alpha Phi The lllio 1113 Illini Union f'0lllYlllii0t1 1l1 JunN NY.xi1l'i-:lc KlS'l'PjNl4lil1lil'Il!. .NL Clmi-les Engineering .-tr'rouuu,tir'al lflnginrvring Sigina Phi Delta lnterfraternity Council 1313 llouso Presi- dent 1313 Engineering Conn:-il 1313 l.A.S.3 Illinois Rorket Society .Ions YOSIIIO KITAZAKI . . .Highland Park Fine and Applied Arts A7'C'1,ttI5CtlLH1l Engineering Alpha Rho Chi Illini Union Committee 1513 Pershing Rities: A.l.A.g A.S.C.E.g Fine and Applied Arts Societyg Hawaiian Club JAMES RICHARD KINnERNAx' ...... Clzirago lingineering Mer-hanival PfIIglIlf'L'I'i'l1!1 Newman I-lall Campus Chest 1111: A,l.E.l4l.-I.R.l'l.: A.S.- M.lC.3 German Club: S.A.lC. Navy Pier Activities: Varsity Football Squad 1113 Varsity Wrestling Squad 111 Navy Pier Extension of the University of Illinois EARL 1'l,ARi-zsvi: Kisunfxs .,.... HII7'1I7lf'7' A2Il'l1'lliilll't-' HI'lH'I'1ll Agri:-irltmv' Alpha Ganuna Rho Alpha Zeta: All-Ag Field Day Conunittee 1313 Plowboy Pi-oni Coinniittee 1413 Major, Air Form-e ROTC: Arnold Air Society: Ag- rieulture Club: Dairy Produetion 1'lub3 Hoof and Horn Club Honors Day 121 'l'noMAs R,xi-nam. KINNFIV ...... Whirago Engrineering Civil l'J?lfliIl1'1'I'lHfl A.S.1'.l4l. Navy Pier Extension of the l'nivt-rsity of lllinois W11.L1AM llmx Kixsni-xr. ,slim-Ihpvillz-, Intl. Liberal Arts and S4-ienc-es lfrnnrmlir-.Q Theta Xi Petty Oliie-er First Class, NR0'l'C3 Soriety for the Advanf-einent of Management Auonuv KIPNIS ,......,.... ...Chicago Itlduvation I2'Ivm1'nlur,i1 lfililfufioit l'I.K.'l'. Club VV.A.A. 11, 2, 24. 41 g llouse President 1413 Future 'l'eavl1ers of Aint-rim-a3 Young Denio 1-rats Club Romgnw' Ki'r'rAK.x .............. Chicago Liberal Arts and Seiences l:Hl'fl'l'l0l0jIjl Granada Cluh German Clulv: Navy 'Pier Alumni Assoria- tion: llaxvaii Cluli Navy Pier Extension of the lvlllVl'l'hllX of Illinois EDVVARD DoN.u,n KLM-:REX ..... Hlmhui-xt Commerre .llunuy1em1'nl Captain, Air Forre ROTC: lllini lnsurnnee Sow-iety: Soriety for the Advam'euIeut of Nlanagenu-nt XVILLIAM AVAYNE KI..xPno'rII ..... Chi:-1: yu Lilieral Arts and Srienees Pri'-Lnif' Delta Sigma Pi Phi litn Sigma: ldoothall Rl1il'K'lllllg' llanrl 145: First, Regimental liaud 145: WPGI' 12, 3. 45 Honors llay 11 5 Roonwr Kurs .......... . . .I'vni-in Commeree ,ll,4ll'A'4'fllljl Sigma Chi Saeliennz Skull and Creseentg Star Course Mazinger 1I5g lioarrl of Fraternity Affairs 12, 351 lnterfraternity Council 11, 2, 35g Junior lnterfraternity Council 115: Stu- dent Senate 145: Freslnnan Count-ilg Trilne of Illinig Senior Tennis Manager 145: Junior Tennis Manager 135, Alumni As- soeiatiou Board 1253 Athletic Counr-il 145 g Interfraternity Bull Committee 1253 Lieu- tenant, Army ROTC: Phi Chi Eta, Presi- dent 145 TII0M,xs l'lF1N.lAMIN Kmrs ....... Eurelfa Commerre .llrli-Lrliriyf Sigma Chi Marketing Clulr lllinois Avi-'Slt'j'Hll l'nivm-rsity 477 3. At.If'I-: PRISCILLA KI,INmcNsMI'rrI. .Chicago l'Irlu1'ation Elrfnmnlnry Edurwfion Sigma Kappa Psi Chi: XV.A.A. 135: Vniversity Chorus 1 I, 25 3 Sf'lllllfYlil'Q Future 'l'enelu'rs of Aiuf-riwa Kxiuoxoa A1.noN.x Kmoicr: ........ Cir-vi-fi Liberal Arts and Srienres T4'nr'lmr Training in fiI'I'lNflll 'l'-Dorm Future 'l'eaeln-rs of Ameriea Honors Day 1l,2.35: l'niversity of llli- nois Seholnrshiyu Key Navy Pier Extension of the l'uivt-rsity of Illinois I5ox.vI.Ii STEVEN IKLOCKOWSKI .... Clllflljlll l-'ine and Applied Arts A1'4'llilr'r'lI1r1"ll1'Niffn Nolilv House lfreshman Varsity Rifle Squad: A.l.,-X. Wilson Junior College: Navy Pier Ex- tension of the Vniversity of illinois P.xI'I, f'1I.ticI,r:s Knosi-1, .... .. ,lflmlnuwl illlllllllS'1'l't' Jlni-Lvflingr Nlnrkl-ting: Clulm Honors Day 12, H5 San Diego State College: Xavy Pier lixtension of the l'niversity of illinois hom-Lx liowano KNA1-1' .... .... E ureka Agrivnlture ffl'llPl'Ill Agrirullurrf Agri:-ulture l'l1-onomies Club 145 l.,xIMoNs KI..wINs .............. Chicago Fine and Applied Arts A l'l!lLlf4'f'fllI'f? Rifle and Pistol Club Navy Pier Extension of the Yniversity of Illinois lin Ifilcsox ll.xN.x KLIQIN. . . . , , .... C'lfif-fum .lournfilism lftlrlio mul Tfflvrisiun Parade Ground Units 'l'oInal1awk: Sigma Della Chip Yniversity 'Flieatre Cast 1l, 25 1 University 'l'ln5ntre Crew 125g llouse President 13, 45, VVILL- 'VY 13. 451 VVPGI' 12, 3. 45 lill'llAltli Ima KLEIN ...... ...Oak Park Commerce A l'l'UHI1fll ru-y Am-olilitnxiey Cluhg Illini Forensic Associ- ation: Society for the Advani-ement of Managexuentg Young Republicans Clulmg Forensies Navy Pier Extension of the University of Illinois Ronuur ALAN IQIIEIN .......... Only' Puri: Engineering lilerh-it-al Engineering A.l.l'IIl'I.-l.R.E.g Illuminating Engineering Hoeiety Navy Pier Aetivities: Varsity Golf Squad Cl. 155 Navy Pier Extension of the University of Illinois Rox' .Tmx ROBERT Km4:vI:N. . . . . .Weldon Engineering: Agricultural Engimrering Koiuonia Captain, Army ROTC: A.T.E.E.-I.R,E.3 A.S.A.E.g Field and Furrow Honors Day 115 r J 1 . 21.4. wr r M. , I. I m ai If , V 'Y x id f I I z figtgif, .5 A' R fy 'Z F59 ll'l1:sI.nv D.xI.n KNI"rsoN .... .. ..llorri.s- Agriculture llfnerul Ayl'l!"IllflbI'l5 All-YVays llome Agrieultural l'lC0ll0lIlll'S Clubg Agrienlture Cluhg Hoof and llorn Club lnvm GI-:lumz K15C'llFIIl ........... Oblong l'lngineering Elrfftrirrll Enginr'1'ring Newman Hall Tan Beta Pi: Eta Kappa Nug Football Marching Hand 12, 335g First Regimental Band 12, 353 Seronrl Regimental lland 1153 Armed Fort-es Amateur Radio Clnhg A.I.E.F1.-T.R.lC,: Synton Honors Day 125 AI,r1zEIm Dorm: KoaI.I,Iun ,..... Spriugjielrl Engineering Jlflerlimiival Eizgineeriiig Alpha Tau Omega Pi Tau Sigxnag Major, Air Force ROTC Honors Day 12, 35 .IUANN Ruzrvv Korzmo ..... East St. Louie Fine and Applied Arts Adve'rii.s-ing Design, Society of Illustrators, Illini Union Com- mittee 1253 Student Religious Council 135, Newman Foundation Student Council Honors Day 115 YVILLIAM ALBERT KoI:NIo. .. .... Chicago Agriculture General Agriculture JERRY WILBERT KOLB ..... . . .Chicago Commerce Accountanmy Noble House Phi Kappa Phi: Beta Gamma Sigma: Phi Eta Sigma: Beta Alpha Psi: Accountancy Club: Praetorians, President 143 Navy Pier Activities: Varsity Tennis Squad 11,23, Letter 123: Host of Illini 11, 23 Honors Day 11,2, 33: University of Illi- nois Scholarship Key Navy Pier Extension of the University of Illinois CAROLYN HELEN KoLzE. ....... Hamilton Liberal Arts and Sciences Psychology Palamar Blackburn College MARYLYNN FR.iNcEs KOMAREK. . .Berwyn Agriculture Home Economics Evans Hall Phi Kappa Phi: Omicron Nu, President 143 : Home Economics Council 143 : Home Economics Club Honors Day 133 Ohio Wesleyan University ARNOLD BLAIR KOBIINSKY ..,..,, Chicago Fine and Applied Arts Architectural Engineering Tau Epsilon Phi House President 143: A.I.A. Honors Day 113 DAVID LEONARD KoMYA'r1IY...Springfield Engineering Electrical Engineering Second Regimental Band 113: Illinois Technograph 12, 3, 43: A.I.E.E.-I.R.E. i i l l i .Hawaii RONALD XNAYNE Kos'rKA ....... In-onlrfield Journalism Editorial Chi Chi Lecka Sigma Delta Chi: Rifle and Pistol Club Morton Junior College ANDRI-zu' FRANK K0s'r11'K ........ Chicago Physical Education Physical Education Newman Hall Phi Epsilon Kappa: Navy Pier Alumni Association: Physical Education Majors Club Navy Pier Activities: Swimming Squad 11, 23 : Gymnastics 11, 23 : Letterman's Club 123 Honors Day 133 Navy Pier Extension of the University of Illinois Joi-IN RICHARD Koucxr ........ Elmhurst Engineering Metallurgical Enginlccring Theta Chi Major, Army ROTC: Military Council: A.F.S.: M.I.S. NORMAN JEROME KozAK .... .. .Chicago Journalism Advertising Navy Pier Extension of the University of Illinois of Management RADNALU LEON KR.AF'T ........... Chicago Commerce Imlustrinl A1lIIlllliNfl'U,flllIl Phi Kappa lnterfraternity Council 123: House Presi- dent 143: Society for the Advancement ROBERT ELMER KONI-:N .... ...Aurora Agriculture General Agriculture Hoof and Horn Club Honors Day 123 C1iARLEs MOON CIIEONG Koo. .Hong Kong Liberal Arts and Sciences Cllcntislrg Clark House International Students' Association: Chi- nese Students' Association HOLIER Louis Koor ......... Grant Park Agriculture Teacher Training in Agriculture Acacia Alpha Tau Alpha: Major. Air Force ROTC: Arnold Air Society: Scabbard and Blade: Agricultural Economics Club: Agricultural Education Club: Field and Furrow Honors Day 133 KENNETH EDWARD KOl'PI1'KX' .... liiver.-ride Liberal Arts and Sciences Zoology Sigma Phi Epsilon Illini Union Committee 133: Y.M.C.A. Committee 133: lnterfraternity Council 12, 33: Young Republicans Club Montana State University XVILLI.-XM EARL Komnfs ......... Chicago Eine and Applied Arts Inzlizslrial Design Delta Chi Star and Sc1'oll: Military Hall 1'ommittee 133: Captain, Air Force ROTC: Arnold Air Society i , i A , . Hi- J 4 l RAYMoND Louis KR,ALEY. Lakewood, Ohio Engineering Electrical Engineering Sigma Phi Delta Air Force ROTC: A.I.E.E.-I.R.E. Fenn College DoR'rnY FERNE KRAMER ....... Efingham Agriculture Home Economics McKinley Hall Alpha Chron: Phi Upsilon Omicron: Y.W.C.A. Committee 11, 2, 43: House President 143: All-Ag Field Day Committee 11, 2, 43: Plowboy Prom Committee 11, 2, 33: Home Erononiics Club 143 HARRY ICRAMPITZ ......,,. . . .Uliicago Engineering Civil Engineering Clark House A.S.C.E. Navy Pier Extension of the University of Illinois PAUL MAXWELI4 KRASNO ...... Des Plaines Liberal Arts and Sciences I,1Lj1X'il!M Parade Ground Units Phi Kappa Phi: Chi Gamma Iota: Phi Eta Sigma Honors Day 11, 2, 33: University of Illi- nois Scholarship Key Navy Pier Extension of the University of Illinois FRED JACK KRAUS ............. Chicago Agriculture Food Technology Sons Home Alpha Phi Omega, President 143: Food Technology Association Roosevelt University A.I.E.E.-I.R.E. ELWOOD Am-'Run KRUsa .... ..ViILa Park Engineering Electrical Engineering Honors Day 133 Northwestern University MIRO FRANK KI'riAL.x ...... .... C himgo Conimerce Jllarlveling Flying Cluli5 Illini Campus Amvet Post No. 2025 Marketing Clulig XVPGU 13,43 Wright Junior Colle-geg Navy Pier Ex- tension of the University of Illinois RICHARD AN'rnoNx' Kl'1'HENliECKER Chicago Engineering Electrical Engineering Sigma Tau Honors Day 113 General Motors Institute LEONARD JAnEs KUm.A'rA.Norlh Riverside Commerce lllarlceling Alpha Sigma Phi Alpha Delta Sigmag Interfraternity Coun- cil 143g House President 1435 Varsity Baseball Squad 12, 335 Freshman Varsity Baseball Squad PATRICIA BEVERLY KUDRNA ....... Cicero Physical Education Recreation Lincoln Avenue Residence W.A.A. 11, 2, 3, 43 5 American Recreational Society5 Physical Education Majors Club Morton Junior College AIVERS HARRIET Tony KRAUS ..... Louisville, Kg. Fine and Applied Arts Advertising Design Evans Hall Illini Vnion Committee 113: Hillel Foun- dation Student Council 113 HOW.tRD Bucci: KRAI'si-1 ......... Chicago .lournalism Radio and Television Flagg House Sigma Delta Chi: The Daily Illini 13, 43: WIIIL 13,435 Young Democrats Clulig VVPGU 13, 43 Navy Pier Activities: Pier Illini Navy Pier Extension of the University of Illinois l"aam:Rlr'KA LENA KaAUss ..... Oak Park Fine and Applied Arts Art Education T-Dorm House President 1435 Young Democrats Club Honors Day 133 Blackburn College FRANK .lnsari-I KRBEC ....,.. .... L liccro Engineering Civil Engineering I.I'.S.A. Barhershoppers 133 5 Illinois Technograph 133 5 Illini Christian Fellow- ship 1335 Ensign. NROTCQ A.S.C.E. 5 Young Democrats Club RAYMOND Jo1IN KRECIOCII ...... Chicago tlommerce A ceo untancy Vniversity Theatre Crew 1335 Accountancy Clulig Marketing Club5 Navy Pier Alumni Assoc-iation5 Society for the Advancement of Management Hammond Extension of Purdue Univer- sityg Illinois Institute of Technology5 Navty Pier Extension of the University of Illinois Kurms . ............. . .Chicago Liberal Arts and Sciences Chemical h"nginee'ring Clark House Phi Eta Sigmag A.I.Ch.E. Navy Pier Activities: Soccer Team 123 Honors Day 11, 2, 333 University of Illi- nois Scholarship Key Navy Pier Extension of the University of Illinois IVIELVIN MICKEY IQUPPERMAN ..... Chicago Engineering Civil Engineering A.S.C.E. Northwestern Vniversityq Navy Pier Extension of the University of Illinois I,AYID ALAN KURAsII ..... New York, NI Liberal Arts and Sciences Teacher Training in History Barton House House President 143 DANIEL ALEXANDER KUROWSKI Elmicoozl Park Engineering Civil Engineering College Hall Intramural Manager 1335 Captain, Air Force ROTCQ Arnold Air S0ciety5 A.S.C.E. linucn VVILLIAM Kuss ....... Park Ridge Liberal Arts and Sciences Psychology Lois ANITA KUDRNOVSKY ........ Berwyn Physical Education Dance Theta Upsilon WV,A.A. 12, 3, 43 5 Orchesis 11, 2, 3, 43 3 Physical Education Majors Club BARBARA JEAN KVIIN ...,..... Woodstock Agriculture Home Economics Alpha Gamma Delta University Theatre Crew 1435 Y.M.C.A. 13, 433 VV.A.A. 133 George Washington University IVIICIIAEL JAY K1'nN ...... . . .Chicago Commerce Af-r-ozmtancy The Daily Illini 1235 Illini Union Com- mittee 1235 Freshman Council5 Hillel Foundation Student Council 11, 2, 3,435 Conunerce Council 13,43, President 1435 Freshman WVeek Committee 1235 Military Ball Committee 1233 Armed Forces Ama- teur Radio Club, President 1235 Account- ancy Clubg Finance Clubg Illini Insurance Societyg Marketing Club5 Praetoriansg Rho Epsilong Society for the Advance- ment of Management5 Synton TED Louls KI'IINEN ...........,. Homer Agriculture Geneirrtl Agriculture Ten-O-One Club House President 13, 43 5 Agricultural Coun- cil 1435 Agricultural Economics Club JOHN RICIIARD KUNZ ........... Chicago Liberal Arts and Sciences Economics Sigma Alpha Epsilon Skull and Crescent: Campus Chest 1235 Marketing Club A if 4-A DONALD EDWARD LACROSS ....... Chicago Engineering General lfrifyinccriizg Colonial Arms A.S.M.E.g Flying Clubg Glider Club, Illini Campus Ainvet Post No. 2025 Illini Sports- Inan's Clubg Illinois Society of General Engineers Navy Pier Extension of the University of Illinois JoIIN CAa'I'EIt LAFLAIiIIiIE. . . . . ,LaSalle Commerce Management and Economics YVikia Alpha Kappa Psig Major I 1455 Society for the Advancement of Managementg Young Republicans Club LaSalle-Peru-Oglesby Junior College DORTIIEA ANN L KIIEY .,...... Sm-iiigfinlfl Physical Education Physical Education Delta Gamma Y.W.C.A. Cabinet 1253 Y.VV.C.A. Com- mittee 11, 253 VV.A.A. 11, 2, 3, 45 3 Phys- ical Erlucatfon Majors Club University of Washingtong University of Hawaii MIRIAM ELEANoE LAMAR ......... Urbana Liberal Arts ami Sciences E iz gl ish Gamma Phi Beta The Daily Illini 11,25 5 University Theatre Crew 11, 25, Y.VV.C.A. Committee 11,25 YVILLIAM HENRY LAMAR, JE. .... Oaktcooa Division of Special Services Geography Illini Campus Amvet Post No. 202 RIMIAED Joi-IN KU'I'o1-IEK ........ Chicago Fine and Applied Arts Architecture Scarabg A.I.A, Navy Pier Extension of the l'nivei-sity of Illinois JoIIN LOUIS KUTILEK .......... rilciii-icic Engineering General Engineering Illinois Society of General Engineers Wright Junior Collegeg Illinois Institute of Technology -lO0N TAEK KWoN .......... Seoul, lim-wi Liberal Arts and Sciences Chemi.-:try Y.M.C.A. Cominittee 13, 45g Vilesley Foun- dation Student Council 13, 45 Seoul National University NICIIOLAS LABIANCA ......,.. Bari, Italy Liberal Arts and Sciences Political Science College Hall University of Barig Maryland Vniversity Lois LIARIE LACKNER ....,....... 1'lfi1-nyc Liberal Arts and Sciences Teacher Training in Matlzenialics Lincoln Avenue Residence Phi Kappa Phi: Phi Beta Kappag Pi Mn Epsilon, University Theatre Manager 115: LAS Council 12,455 Gamma Delta: Ger- man Clubg Student Senate Public Relations Coxumittee 115 Honors Day 11, 2, 351 University of Illi- nois Scholarship Key l'illNVARll AUSTIN LESLIE LANDON Jerscyvillc Commerce Accountancy Alpha Tau Omega Campus Chest 115g Junior Interfratcrnity Council 115, Lieutenant, Army RO'I'Cg Phi Chi Eta 13,453 Accountancy Club, Illini Forensic Association Honors Day 12, 35 D,tl'lD IVIICIIAEL LANDRAM' ....... Decatur Physical Education Physical Education Delta Tau Delta Skull and Crescent: Interfrateriiity Council 1255 Junior Interfraternity Council 1153 Lieutenant, Army ROTCg Alpha Rho Tau: Phalanx XVILLIAM ALBERT LANIWAIII., Jn. Nc1f'1'nnto'n Commerce Accountancy Accountancy Club llonors Day 11.5 JOHN JosErII LANsroED .... ..Srei-ling Engineering Mechanical Engiiiecring Pi Tau Sigma St, Ambrose Collegeg Marquette Uni- versity LESLIE ELLIS LANrz ....... . . .Chicago Engineering Mechanical Engineering Navy Pier Activities: Varsity Swimming Squad 11,253 Lieutenant, Army RO'1'Cg Pershing Riflesg Society of American Mili- tary Engineers, A.S,M.E. Navy Pier Extension of the University of Illinois PHILIP EARL LAMBDIN ........ stloseph Engineering Mecha-nifcal E7IjllllPPI"l7lH Sigma Tang Pi Tan Sigma: Football Marching Band 12, 3, -151 Seconil ltegi- mental Band 11, 2. Il, 45: A.S,M.lC.3 S.A.l+l. Honors Day 11, 25 1"AIzoLx'N LAAII-rr ..... .......... , !'h.icagu Physical Education Physical Elllllfllflflll Emon Kai Toon Alpha Sigma Nug Major I 1353 W.A.A. Numerals 1253 W,A.A. 11, 2, 3, 453 llouse President 145, Physical Education Majors Club Honors Day 11,2,35: l'niversity of illi- nois Scholarship Key HENRX' CASI-EE LANAN ......... Kingston Agriculture General Ay'ricullui'e Agricultural EI-onoznics Club Beloit College CLAUDE ALLEN LAND ...... . . .Hi-w-nyicld Agriculture Animal Scicncc Koinonia Football Marching Band 11, 2, El, 45 3 First Regimental Band 12,15,-l5: Second Regi- mental liand 1153 Baptist Foundation Stu- dent Uouncil 1135 1'lAll'l'llA JANE LANIns ........... l'i-harm Liberal Arts and Sciences llisfory Chi Omega Phi Alpha Theta: lllllV0l'Sli5' Tlieatrc i'i'4-xx' 1 1 l Honors Day 1l, 25 SAMUEL Pnniu' LAPERTOSA Jer.-my City, NJ. Division of Special Services Foreign Trade Illini Campus Amvet Post No. 2021 Mar- keting Clubg Society for the Advancement of Management Jersey City Junior Pollege Domus KAY Lire ............. Sl11'i7Igfi6lll Liberal Arts and Sciences Jllliilzeliiativzs Evans Hall The Illio 1213 YV.A.A. 111: McKinley Foundation Student Founeil 12,41 Honors Day 11, 31 SHARON LEE LAPPIN ......... Champaign Fine and Applied Arts Art Edumtion Delta Delta Delta Society of Illustrators: University Theatre Crew 11, 213 Star Course Manager 11, 21 Honors Day 11, 2, 313 University of Illi- nois Scholarship Key GEORGE ALLAN LARSEN ......... Lockport Agriculture Horticulture Moore Hall Pershing Rifles: Agricultural Economies Clubg Horticulture Club CARL OLor ALBERT L.iRsoN ...... Chit-ago Connnerr-0 AI'I'UNIllllll.!'jf Accountaney Club Honors Day 131 Navy Pier Extension of the University of Illinois AA I 481 Josnrn IVIIPHAEL L.xsf'AsAs .... Rockford Liberal Arts and Sciences Spanish Kappa Delta Rho Spanish Club: Future Teaehers of America: Young Demorrais Club GERALII Lasts .......,......... Chiz-ago Liberal Arts and Sf-ienres Pxllfrlf ologllf Oniega Beta Pi3 Psi Chi Honors Day 11,21 Navy Pier Extension of the l'nivc-rsity of lllinois Kolesar LEE L.xssP:N .......,.... Ohirngo Liberal Arts and Scienees 1'xyrl1 010 yy Newman Hall Navy Pier Extension ofthe University of Illinois lIERnER'r ISREEMAN IiAssl'1'ER ..... Chicago 1'ommer0e 12"-ononzirs liarton House Ma-VVan-Dag House President 111: Stu- dent Senate 125341, President 1415 Com- mittee on Student Affairs 13,413 Co-ordi- nation Connnittee Uhairnian 1313 lllini Forensic Assoriation Honors Day 121 A KAREN IRENE LAIYRIIJNEN ....., Kankakee Liberal Arts and Svienees nS17l'l'!'1L 1'hi Omega University Theatre Cast 12, 3, 41 3 National Collegiate Players: Mask and Iiauble DONALD FLOYD LARSON ..... . . . .Glz-nviem Physical Ednration P11 ysirtal I2'I1IlI'GllUlL Sigma Pi Phi Epsilon Kappag Tribe of lllini: Varsity Swinuning Squad 12,3,41, Letter 12.12, 41: Freshman Varsity Swimming Squad: Dolphins 11, 2, 3, 41 3 Physical Eduvation Majors fllub DoNNA BELLE LARSON ..... ...Chicago Agriculture Home Hvonomics liusey llall University Theatre Crew 1213 VV.A.A, 1221: l'nivf-rsity Chorus 1113 Rifle and Pistol Club GAIM l1IAKll'I LARsoN ..... .,.0sn-rye Uonnnorre iS'uvr'1rlu1-iril Training Presby llall l'nivs-rsity Theatre Crew 1313 McKinley Foundation Student Council 131 1Vln-atou College L.xw1zENf'i-: TIL1-'ORD LARsoN .... TVazzl.'rg7an Division of Special Services f:f'0l04lI.'1 Chi Gamma Iota3 Oratorio Society 13, 413 flj'f'l0lllt'lIl Ulnb Honors Day 1I,2,31: University of llli- nois Sr-holarship Key VVILLARII RXYMOND LARSON. . . .... Gnlra Agri:-ulture lfelinml Agrirnllitre Agricultural Economics Clubg Agricultural Club Western Illinois State Tear-luwrs' f'olleg'e: Galesburg Extension of the University of Illinois ROBERT LERox' l.AvRsEN ....., Rm-kl"all.w l'lllKllIt't'l'lllK Elrfrfrivnl Ezlyiileerivig A.l,E.E.-I.R.E. AIJRIENNE JANIVE LXVIN ........ Chicago Fine and Applied Arts Art Eflzrrration Lincoln Avenue Residence W.A.A. 1121 AN'rnoNY Lao LAWLI-:ss ........ 0akPark f'lllllIllt'I't'0 I'I4J'ROIlII!'f illrmngrmriil Phi Kappa Ma-1Van-Da: Sat-hem3 Tribe of Illini: Foot- ball Manager 11, 2, 313 Senior Football Manager: Athletic Couneil 1413 Account- anev Club: Society for the Advancement of Management D .vnu VVILLIAM lixwnEN4'E ....., Dam-ille D'vision of Speeial Services .llmzn,qr'.1f'nl Track Manager 1113 lXlen's Glee Club 111 BIARY L '.YVKENf'E ....,....... Des Plaines Eduvation 1fIf'Ill!'ILffliI'jf lfzliurrzlion Pi Beta Phi University Theatre Crew 12, 31: Spanish Vinh Stephens College DONNA HAWKS LAWSON ..... Granite City Fine and Applied Arts Music Education 4-H House Alpha Chron, Illini Union Committee 11, 253 VV.A.A. 11, 2, 353 University Chorus 1153 WoInen's Glee Club 12, 353 School of Music Student Council 115 RICIIARD IRWIN LAzl-zu. . . .... Chicago Commerce Marketing Marketing Club Honors Day 115 Navy Pier Extension of the University of Illinois GARY LEAF .................... Chicago Liberal Arts and Sciences Phyxies Honors Day 12, 35 SERENA STEWART linmm ......... Glencoe Education Elementary Iflrlaeution, Kappa Alpha Theta Kappa Delta Pig W.A,A. 1353 Panhellenic Ball Committee 125 Honors Day 11, 2, 351 University of Illi- nois Scholarship Key Bradford Junior College MAURICPI DAVID Lnsowrrz ....... Chicago Liberal Arts and Sciences I1 istory Lundgren House YVILSON' LEEMING ............. Glenview Engineering Metallurgical Engineering Alpha Delta Phi Engineering Councilg A.C.S.: M.I.S. A1cNoLo NIARKS Lain ..........., Chicago Fine and Applied Arts Inlzlastrial Design University Tlieatre Crew 1453 Young l.YOIll0t'1'ftlS Club Navy Pier Extension of the University of Illinois NANM' Eusuimz Latex-I ............ Avon Liberal Arts and Sr-ienc-es Nu'r.wi'ng llusey Hall AN'ruoNv S'rnvnN IIEKXS ........ Chicago Liberal Arts and Seienros History Chi Psi Illini Union Committee 11, 25 3 Star Course Manager 1253 Board of Fraternity Affairs 13, 45, Junior Interfraternity Council. President 1153 lnterfraternity llall Com- mittee 1253 Marketing Club RONALD R.XIll'Il L1-:unNAunu .... Kankakee Conunerc-e illafrkrting Alpha Kappa Psi3 Junior lnterfraternity Count-il 1153 lllini Insurance Society3 Marketing Club ANNX lim: .........,.. Sao Paulo, Coinnlerre Av-rolmtnnry Rosewood Beta Alpha Psi, Chinese Students Portuguese Club Honors Day 135 St. Mary College lS.xnB.xRA CARR limi. . .... .. .. Erin:-ation Hllflllfllllllf-Il Eilnmltimi Kappa Alpha Theta Illini Union Conunittee 125 RPtll1l0l15ll'lVl2'll'0ll XV0lll8illlS College Liheral Arts and Sciences l'SjlI'll1ll4l3lI.ll Linr-oln Avenue Residem-0 lllini Figure Skating Club xi B mzil ' Club 3 Ca'r1ni I'4AanAa.x .loANN Lan ...........,. Worth W.A.A. 1153 University Chorus 11.2, 3, 453 Oratorio Soeiety 125g Orehesis 1253 Davin K, K. Li-za .............. Chicago Engineering Elect 1-ical E nginrm-i11g S A.l.E.E.-l,R.l3l.3 Chinese Students' Club Navy Pier Extension of the University of Illinois SHAO NAN Li-:E ........ Wilmington, Del Engineering Mechanical Engineering Sigma Phi Delta Honors Day 115 A.S.M.E.3 Chinese Students' Cllll5Q S.A.E. ni 'l i RICHARD OWEN LIQJNOIR ......... Chicago Commerce ,llurlcrting Four Columns Marketing Club Navy Pier Artivities: Varsity Debate Team Navy Pier Extension of the University of lllinois SAO PAN LEoNG ........... Ipoh, Malaya Engineering Elertrivrll lflllfll'7Ll5U7'l7lH Sigma 'Ilil,llQ A.l.l'l.l'l.'I.R.E.Q Chinese Stu- dents' Club George XVnshingt.on University ARTHUR Ml-xaslIALL IIERNER ...... Chicago Liberal Arts and Sciences Politifall Seience Phi Sigma Delta Phi Delta Phi3 LAS Council 11, 2,353 Junior Bar Assoeiation CARL IAEVINE ............. . . .Chicago Commerce lllarleeting Tau Epsilon Phi CHARLES Moinns Lnwrs .......,. Chicago Coimnerce Finanre and Marketing Tau Epsilon Phi Alpha Delta SigIna3 Interfraternity Council 1253 Finance Clubg Marketing Club I . ,nf A 3' GLENDA LEE LICHTENBERGER ...... Cai-mi Fine and Applied Arts Music Education Busey Hall Phi Kappa Phi, Pi Kappa Lambda, Alpha Lambda Delta, Sigma Alpha Iota, Concert Band 11, 2, 3, 43, University Choir 11, 2, 3, 43, Oratorio Society 11, 2, 3, 43 Honors Day 11, 2, 33, University of Illi- nois Scholarship Key GERALDINE JOY LIEBERM.-KN ...... Chicago Liberal Arts and Sciences Speech f'0I'I'l'!'1I0lL Zeta Phi Eta, Illini Union Committee 141: Hillel Foundation Student Council, English Journal Club, Future Teachers of America Navy Pier Activities: Forensic Associa- tion, Pier lllini Navy Pier Extension of the University of Illinois WILLARD DEAN Lmnrv ........ Emington Agriculture Vocational Agriculture Alpha Tau Alpha, Agricultural Education Club Illinois State Normal University MERLE DAELENE LIKENs. .. .... Streator Education Elementary Iifiucation Alpha Omicron Pi Mortar Board, President 1-13 , Shi-Ai, Illini Union Committee 113, Star Course Man- ager 11, 2, 33 Honors Day 113 ROBERT IWIYERS LINII ...... . . .Wyanet Agriculture General Agriculture Delta Sigma Phi University Theatre Crew 123, Agriculture Club, Agricultural Economics Club, Dairy Production Club, Illini Sportsman's Club VVestern Illinois State Teachers' College II.ikoI.n MILTON LEWIS, JIz...1icarlIstou-n Commerce Accountancy Accountancy Club, A.I.E.E,-I.R.E., Mar- keting 1'lub Rooaa LEWIS ....... , ..... . . .Chicago Commerce Accounting Phi Epsilon Pi Board of Fraternity Affairs 12, 33, Inter- fraternity Council 12, 31, Student Senate 12, 33, Committee on Student Affairs 133, Co-ordination Committee 123, Freshman Varsity Swimming Squad, Dolphins 11, 2, 33, Commerce Council 12,33, Interfra- ternity Ball Committee 133, Accountancy Club S.xI.LY ANN LEWIS ...,........... Joliet Fine and Applied Arts Music Kappa Alpha Theta University Theatre Cast 123, Y.M.C.A. Cabinet 123, University Choir 133, Ora- torio Society 13, 43 , Illini Christian Fellow- ship 123 University of Paris, Oklahoma Agri- cultural and Mechanical College JACK Linux' .............. ..... C hicago Commerce Iliarlcoting Tau Epsilon Phi The Illio 113, Interfraternity Council 123, Lieutenant, Army ROTC, Alpha Rho Tau, Marketing Club, Rho Epsilon, Society for the Advancement of Management BAsIIi ANDREW LIBOVICZ. . . . . .Joliet Engineering Illeclzaniczzl Engineering Newman llall Sigma Tau, Pi Tau Sigma, A.S.M.E. Joliet .Iunior College JAMES STUART LITTLE .... . ...Evanston Commerce Management Sigma Alpha Epsilon DePauw University, Lake Forest College RICIIARU FREDERIVK LITTLE. . . . . .Aurora Engi necring Mecha air-al ngincering Phi Gamma Delta Skull and Crescent, Alpha Phi Omega, Illini Union Committee 113 , Y.M.C.A. Com- mittee 113, Interfraternity Council 11, 23, Major, Army ROTC, Scabbard and Blade, A.S.M.E. ROBERT H.tTFIELD LITTLE .... Toledo, Ohio Engineering General Engineering Phi Gamma Delta Ma-IVan-Da, Skull and Crescent, Phi Eta Sigma, Y.M.C.A. Committee 123, House President 143, Tribe of Illini, Freshman Varsity Baseball Squad: Baseball Manager 12,33, Senior Ilaseball Manager, Men's Glee Club 11, 23, Alumni Association Board 123, Athletic Council 143, Lieuten- ant, Army ROTC, Ordnance Club Honors Day 11, 2, 33, University of Illi- nois Scholarship Key JAMES NIATTHEYV LITWIN ........ Chicago Agriculture Dairy Technology Newman Hall Dairy Technology Society VVestern Illinois State Teachers' College Room: ANTIIoNY LITZ .....,..... Chicago Veterinary Medicine Veterinary Zllcflicine American Veterinary Medical Association, Student Veterinary Medical Association Honors Day 11, 23 Navy Pier Extension of the University of Illinois L1-:ROY HAROLD IJINDBLOM ...... Sycamore Agriculture General Agriculture Field and Farrow Northern Illinois State College JOIIN PATRICK IIINIIIIORST. .SL Louis, Mo. Journalism Radio and Telcvision Newman Hall Sigma Delta Chi, XVILL 143 St. Louis I'niversity CLAUIIE IVIAIIRIFE LINI-'ORD ....... Urbana Liberal Arts and Sciences 1'oIiii1'aI Science Football Marching liand 11,2,33, First Regimental Band 11. 2, 33, Ensign, NRO- TC, Phalanx, Junior liar Association WILLIAM Ronaar LIIJKIN. . . . . .Peoria Commerce Ma riveting Phi Epsilon Pi Illinois Wesleyan University JOHN MATIIEW IIIPNICKE ...... Waukegan Engineering Mechanical Engineering Lundgren University Theatre Crew 12, 33, A.F.S., A.S.M.E., S.A.E. l5.x1:14Alm JEAN Lou.xN .......... !'l1iv-aim Journalism Radio nnil T1'Ir'i'ixion Delta Phi Epsilon Phi Chi Theta, Major 4'llairman 4'lub Commons Illini Vnion Committee 425, lllini Union Committee 415: University Theatre Cast 415, University Theatre Ui-ew 41, 25 , WV.A.A. 41, 2, 3, -15, Panhellenic Executive Count-il 445: House President 43, 45, University Chorus 415, WILL 43, 45, Hillel Foundation Student 4"ounc-il 42, il, 45, Panhellenir- Ball Committee 415, Ar'c'ountan1-y Club: Navy Pier Alumni Asso- eiation, Young llemncrats Ulub Navy Pier lflxtension of the University of Illinois WIl.i.1.nr Siluiinl. LoMoN,u'o. .Waitlcvgmi Ufllllllll-'l'4"l-' Ma rlnfliny Uhi Gamma lota, Major, Army ROTC: Alpha Rho Tau, Svahbard and Blade, Mar- keting Club, Rho lflpsilonz Society for the Advancement of Managenmnt Honors Day 42, 155 Pun, FRANCIS LoNnR14:AN ...., Springfield Liberal Arts and Si-ienees Tzerirlmlr Trnininyy in Enylislz Calhoun Hall House President 425 , University Chorus 41. 35 , Young Deniol-rats Club VVINIFRED JANE LONG ....... Enstjloline Liberal Arts and Srienres Novioloyy Phi Mu lllini Union Committee 425, University Theatre Crew 43, 45, Y.VV.C.A. Committee 415, Terrapin 415, Freshman XVeek Com- mittee 435 Jorma Lol-Ez .,......... Bogota, Uolomlriri Engineering lfl1'4'lrirul Eiigiiiiwring College Hall University of the Andes JusEi-u HAYES LUCAS .... Paauonl. WAYNE LIVESAY. . . . . .Oakland Engineering Electrical Engineering Lieutenant, Army ROTC, A.l.l'I.E.-l.R.E. Hi-:LEN -IEANENNE Loan. . . . . . l7rlmn,ri Connnerre Foreign Marketing Alrestis Y,W.4'.A. Committee 415, First Regimental Hand 415, Ori-hesis 435, Marketing Club, Spanish Club Northwestern University NEI.soN ARTHUR Loan III . .. ..., Peoria Commerce Insziranrze Phi Delta Theta Tribe of Illini, Varsity Swimming Squad 42, 3, 45, Letter 42, 3, 45, Freshman Var- sity Swinnning Squad, Dolphins 4l,2, 45, President 445, Quartermaster, Army ROTC, lllini Insurance Society JUDITII ANN LOEBS ........,. Springfield Eduration Idlffznnnlary Education Alpha Omic-ron Pi DePauw University WAYNE EARL LUIIMAN ......... Rm-It-for-fl Engineering Elrwfrirnl Enginrivriwig Medea House House President 445, A.l.E.E,-l.R.l'l, University of Vi'isr'onsin . . .Findlay Commerve Accoimtaiicii Sm-iety for the Advancement of Manage- ment Honors Day 435 University of Oklahoma RICHARD LEE STEPHEN Lucwxs. . .Iluf-lrforzl Liberal Arts and Sviein-es T0!1I'll!'I' Training in Speech llarton House lllini Union Connnittr-e 425, l'niversity Theatre Vast 41, 2, 3, 45 J.x4fqUEL1NE JANE LUCE. ..... Champaign Liberal Arts and Soil-nm-s Zlfllflllll' fI'r1rining in Biology Alpha Chi Omega GEoin:E JOHN LUEKEN. . . . .... Sig:-1 Commerre lllarkating Eastern Illinois State College Ricuum Amsnivr Luarfrxcu .,..., Oszrvgo Engineering Civil Engineering Alpha Chi Rho Chi Gamma Iota, Sigma Tau, A.S.C.E., I.T.E., President 445 Honors Day 435 YVILLIAM ARTHITR Lonvn. .. .... Chicago Connnerue Arrliiliitniricy Arc-ountaney Club, Society for the A41- vanoement of Manageinent Wright Junior College ANDY ADAM Lorvxuos.Fomagustn,Cyprus Coninierce fll1inri,v1r'nir'nl Y.l5l.l'.A. Vommittee 435, 45: Varsity Socrer Squad 42, 35, 45, Captain 435, Little United Nations, Marketing 4'luli, Navy Pier Alumni Assoriationg Som-iety for the Ad- vancement of Manageinent: Epsilon Phi Sigina Greek Gylnnasiumg Amex-iran Academy, Roosevelt University: Navy Pier Extension of the University of Illinois 4l1iAnEN4'E ALVA I.ow'Ks. . . .. .Hillsboro Agriculture Gl'IlI"I'lIl Aj!'l'll'lllf1ll'I5 Agrieulture Ulub Southern Illinois University CAROL TIAMLIN LUVVE .....,. . . .Fillmore Agriculture llonm P.lf'0'Il0IIlfl'K Lineoln Avenue Resilli-live Louis Con LowENs'rEiN ,......,. lmnrilla l'omrnerr'e llunI.'iny mul Finum-if Football Marrhing: Baud 42. 155 1 First Regi- mental liand 42,35, Am-ountaney Club, Rho Epsilon, Young Republirans Club Danville Extension of the University of lllinois 484 LUDA AI.l30N.t LVINYS .......... Chicago Liberal Arts and Sciences Chcmicril lf1Ig.AII!'l'7'IIl!1 Evans Hall Alpha Lambda lJelta3 Omega lleta Pi3 A.I,Ch,E.3 Little United Nations Honors Day 11, 23 'fuoiuas PAN, l.i'Ki:i: ..... ...IH-lmna 1'ommerce I ns-urn nm' Sigma 1'hi SRCIIQIIIQ Y.M.1'.A. Committee 113: Trihe of Illini. President 143: Varsity Cross Country Squad 123 3, 43, Letter 12, Zi, 433 Freshman Varsity Cross 1'ountry Squad: Varsity Track Squad 12.3.-13, IA-Mel' 12, 3,433 Lieutenant, Army ROTU: Alpha Rho Tau, President 13.433 Pershing Riflesg Scabharil and Blade CHARLES Josamr LVMAN ..,. London .llillx l'Ingincering lndilxtriril HlIffl1Il1'1'I'ilIjI Triangle Star and Scroll: Interfraternity Council 13,433 House President 143: Men's Glee Club 143: Wesley Foundation Student Council 1331 Engineering Uouucil 153,433 Captain. Army lt0T1': Pershing Iiifles3 Scahbarrl and Iiladez Society for the Ad- vancement of Management: Young Demo- crats Club3 St. Pat's Ball, General Co- Chairman 143 RJARN1-: LVND, Ja, .,.,......... Glciiriew Engineering Civil 1fIIIUIIlt'l'l'IlIf7 A.S.C.E.: Flying' 1'lub3 Glider IIIIIIIZ Illini Sportsinaifs Cluhg Rifle and Pistol Club Navy Pier Extension of the University of Illinois .IOHN ALFRED Li'Nnol'is'r ........ C11 if-ago Liberal Arts and Sciences Ch c in i sf ry North Park Junior College 485 JAMES IVINTIIROI' LYMAN ...... For Lake Uommerce Jlanagcmcnt Society for the Advancement of Manage- ment Northern Illinois State 1'oll4-ge Iinnsm JOHN IA'N1il3AL ........ Iflmliuwri Liheral Arts and Sciences I'olifi1'rll Sciffiir-c Flagg House Illini Sportstnan's Club VIRGINIA Rai: LYN1"it ...... . . .Chicago Eilucation Elcmcnfary Erlucrliion Lincoln Avenue Residence University Chorus 1333 Future Teachers of America: Young Democrats Club IVright Junior Follege Rom-:RT Gnoxor: LYON .......... Chicago Fine and Applied Arts A7Y'lLIflfl?,lll'l' Tau Epsilon Phi Illini Union Committee 1233 A.I.A. Honors Day 1253 Janus PHILLIP LYoNs .....,..... Em-cl.-a Fine and Applied Arts I'lIll'1l'Sf7'If1I Ilcsiyn Delta 1'hi Illini Union Board 11,233 Illini Union Committee 11, 233 Y.M.C.A. Committee 11, Mmvix JosEPH Loan: .......... Chimgn Liberal Arts and Sciences Hziglislz IYPGU 13, 43 Navy Pier lflxtension of the Univorsity of Illinois Ifmfzn RoN.xi.n Lnsoonm-1 ..... Crystal Lnkc Fine and Applied Arts Music Phi Mu Alpha Sinfonia3 University Orrhes- tra 13, 43 1'oe 1'ollege3 University of Uhicago .Ii'iu'ru Lim LU'rz ............. Conlfiity Physical Iflrlucation Physical Edutcation Phi Mu Mortar IQOILIYIQ TOPPIIQ Alpha Sigma Nu: W,A.A, Board 1433 WV.A.A. 11, 2, 3, 433 House President 1433 Physical Education Majors 1'lub llouors Day 11, 33 Soi: LYVIN ............. Yamctliin, Iiurmu Engineering Ciril Enginecririg A.S.0.FZ. I' n iversity of Rangoon lI.XRl'lLD SIDNEY LYMAN. . . . . .Chicago Commerce Labor Economics The Mansion Illini Union Committee 1333 Intramural Manager 13, 43 3 McKinley Foundation Stu- :lent Council 1333 Sno-Ball Committee 1433 Society for the Advancement of Manage' ment Navy Pier Activities: University Dance IIOIIIIIIIMQE 123 Navy Pier Extension of the University of Illinois JOHN Romans LYTLE .......... Winnetka IIUlllIll1'l'l't' liunlrinyf and l"inun1'c Theta 1'hi Ma-VV:-in-IJa3 S3.l'Il0IIlQ The Daily Illini 143 3 The Illio 11,2,3,43, Business Manager 1433 Illini Union 1Ionunittee 11, 233 Inter- fraternity Council 143 3 Junior lnterfratern- ity Council 1133 House President 1431 Basketball Manager 1133 Football March- ing Band 12, 3, 43: Second Regimental Band 11, 2, 3, 433 C0llllll9I'f'P Council 12, 3.433 Military Ball Committee 123333 Petty Officer. NROTC3 Scabhard and Blade: Finance Club: Accountancy Clubg Illini Spol-tsn1an's Club Honors Day 11, 23 DANIEL HERBERT MACDONALD SI. Pcfciwburg, Fla. Fine and Applied Arts ,llusic University Chorus 13, 43 3 Opera I.Vorkshop 13, 43 Florida State IIIIIVFTSIIYQ St. Petersburg Junior College Ricliixleo Jaisiizs IlI.vcKi:Y ......,. Sh-cator Division of Special Services 1-1l?I'01IIlfll7l!'jl Honors Day 11.2, 2333 University of Illi- nois Scholarship Key CA'1'HEmN1i: ANN II'I.l1'KLIN. . . .Springfield Liberal Arts and Sciences l"v'cnolL Alpha Kappa Alpha University Theatre 1'rew 12,333 French Club McGill University IVAYNE HARRY IIIAUKLIN. . . .... Compton Agriculture General Agriculture Agriculture Club3 Iloof and Horn Club Western Illinois State Teachers' College Hull JOHN RODNEY MACLEIXRY ....... Hinsdale Division of Special Services Physical Education Pi Kappa Alpha Campus Chest 1133 Interfraternity Council 13, 433 House President 1333 Varsity Wrestling Squad 12, 333 Freshman Varsity Wrestling Squad3 Illini Campus Amvet Post No. 202 SUSAN ANNE MAcMILL,xN.Chicago Heights Education Elementary Education Alpha Omicron Pi Alpha Lambda Delta DePauw University THOMAS LOUIS MACMILLAN. . .Washington Commerce Personnel Management Sigma Chi Ma-Wan-Dag Sachem3 Campus Chest 1233 Junior Interfraternity Council 1133 Tribe of Illini3 Basketball Manager 11,2,33, Senior Basketball Manager 1433 Athletic Council 143, President 1433 Military Ball Committee 1432 Captain, Army ROTC: Military Council3 Scabbard and Bladeg Zeta Sigma Alpha PAUL MACIAURDO .......... .... A uburn Commerce Management Society for the Advancement of Manage- ment Western Illinois State Teachers' College JAMES EUGENE MACSHANE ....... Chicago Fine and Applied Arts Advertising Design Phi Kappa Campus Chest 12, 33 3 Interfraternity Coun- cil 12, 33 3 Newman Foundation Student Council 11, 2, 3, 43 3 Interfraternity Ball Committee 12, 3, 43 St. Mary's College LEO MALAN'rIs ........... . . .Argo Commerce Marketing Sigma Alpha Epsilon Marketing Club MARTIN PATRICK M,kI4EY. .. .... Chicago Commerce Management Alpha Kappa Psi PENNY ANN MALINA ,..,. .. .... Chicago Education Elementary Education Sigma Kappa University Theatre Crew 12, 333 House President 18, 43 Honors Day 12, 33 JOSEPH ADAM MALL ....... .. .Chicago Commerce Accountancy University Theatre Crew 133 3 Accountancy Clubg Marketing C1ub3 Navy Pier Alumni Association3 Society for the Advancement of Management Navy Pier Extension of the University of Illinois MICHAEL BERLE MALLEN. . . . . .Chicago Commerce Accountancy Tau Delta Phi Interfraternity Council 11, 233 Junior Interfraternity Council 1133 Accountancy Clubg Rifle and Pistol Club CHARLES JOHN MAnARx' ......... Chicago Physical Education Physical Education Phi Epsilon KBDPHQ Physical Education Majors Clubg Young Republicans Club ROBERT ALFRED MAGNUSSON ..... Mendota Connnerce Industrial Administration Delta Chi University of Idaho AIIICE VIRGINIA MAHLER ...... Elmhurst Fine and Applied Arts Music Education Pi Kappa Sigma Mu Phi EpsilOn3 Concert Band 11,2,3, 433 University Orchestra 11, 2, 3, 43 3 Uni- versity Chorus 1133 Young Republicans Club Honors Day 113 JAMEs HAROLD MAHON .,....... St. Peter Agriculture General Agriculture Horticulture Club 12, 33 JAIMES MONROE MAIION .... .... D ecatur Commerce Marketing Sigma Phi Epsilon Star and Scroll3 Captain, Air Force ROTC5 Marketing Club L FREDRIC STEVEN MANALLI ...... Rockford Liberal Arts and Sciences English Theta Chi Sachemg Men's Glee Club 1133 Oratorio Society 113 3 Major Chairman High School Circus Illini Union Committee 1333 Illini Union Committee 11, 23 AARON MALIETT .......... . . .Chicago Commerce Accountancy Tau Delta Phi Accountancy Club Honors Day 113 PHILIP LEON MANDELL .... .... C' hicago Commerce Accountancy Accountancy Club De Paul University FREDRICK LEE MIXNN. . . , . . .Urbana- Law Law Junior Bar Association ELLEN LEE MANOWITZ ..... .. .Chicago Education Elementary Education Indeco Future Teachers of America A. 11. 2, Il. 41, Physical Education STEPHEN MARTIN MARGOIiIN ..... Chicago Commerce A1'I'llIlIllfllll?,ll Tau Delta Phi Illini Union Committee 121, Campus Chest 12, 31, Junior lnterfraternity Council 121 , Lieutenant, Army ROTC, Accountancy Club Navy Pier Extension of the University of Illinois CHRISANTHIQ: MAruN.ucos ...... ,.Cl1i1-ago Liberal Arts and Sciences Teacher Training in Npccclr Alpha Xi Delta Mask and Bauble, Psi Chi: Zeta Phi Eta: Illini Union Committee 131: Fniversity Theatre Manager 13, 41, I'niversity Thea- tre Crew 121, Y.XV.C.A. Committee 121: House President 141: Illini Forensic Asso- ciation, Young Republicans 1'lub Honors Day 11, 2, 31, University of Illi- nois Scholarship Key GERALD Jun-is MARINELLO ....... Chicano Engineering Eleclrical Engincering Newman Hall A.I.E.E.-I.R.E. Navy Pier Activities: Golf 11, 21, Cap- tain Navy Pier Extension of the University of Illinois CAROL ANN MARKLI-2 ..,..,...... Chicago ' Education Elementary Education E. K. T. W.A.A. 12, 3,41, Future Teachers of America, Young Democrats Club MILTON Lm: lwhnnnm' ........., Freeport Liberal Arts and Sciences Mathematics Illiknights Northern Illinois State College l'IP2LI-IN IIILDRED NIARTEN ...... .lflayzroorl Philea .I.xMr:s C.u,ylN MANUEL ..... . . ,Avon Agriculture Animal Sr-irencc Agricultural Education Club: Hoof and Horn Club VVestern Illinois State Teachers' College lii-:Roy AIJIXAXIJFJR NlAIil'lllGS1'lll. .Whit-ago 1'onimerce .llnnugffnwnl Theta Kappa Phi Star and Scroll, lnterfraternity Council 121 3 Junior Interfraternity Council, House President 131, Newman Foundation Stu- dent 1'ouncil 11, 2, 3, 41, Society for the Advancement of Management Navy Pier Extension of the University of Illinois Ammsn ltl.-xkluanosiiw ...... Ilctroilnllich. Fine and Applied Arts Music Phi Mu Alpha Sinfonia, University Chorus lil, 41 XVayne Vniversity lllnwvixno LADUU-1 Mimi-:K ..... .ulrcrwyii liugineering Szmitaryf Engineering Engineering Council 141, Mu-San, Presi- dent 141 Morton Junior College Bn'l"l'x' ANN lWAR.l1ISlI ............ llerwyn Physical Education I'hysif-nl l'7dur-olion T-Ilorm W.A.A. 13, 41, Terrapin 13, 41, Physical Education Majors Club, Scimitar Navy Pier Activities: Student Congress 111' Pier Illini 121 Navy Pier Extension of the University of Illinois Physical ltlducation Phjfsicrll Idrlru-nlion Majors 1'luh Navy Pier Activities: YV.A.A. Navy Pier lixtension of the I'niversity of Illinois Inxlcny Juvon lVI.xa'1'uAI.r:n ........ Chicago Physical Education Rm-reution Sigina Pi llouse President 141, Freshman Varsity Swimming Squad W.xyNa Alc'1'nUa NIAR'l'HALFIR. . . . .Chicago Physical Education Recreation Delta Tau Delta Board of Fraternity Affairs 13, 41, lnter- fraternity Council 13, 41, House President 141: Intramural Manager 12,31, Intra- mural Recreational Board 151, 41, Captain, Army ROTC, Alpha Rho Tau, Phalanx, American Recreational Society, President 141 Aksono Ascln-:R IVIARTIN ......., Chicago Fine and Applied Arts Arlnertising Dcsi,r7'n Sigma Alpha Mu Honors Day 12. 31 .Luins lHI.l.Ann NIARTIN, JR. Washington, 17.0, Physical Education Health Ifducntion Omega Psi Phi Phi Epsilon Kappa, Freshman Varsity Fencing Squad, Physical Education Majors Club Lao ALBERT MAROLF ..... Davenport, Iowa Fine and Applied Arts Architecture Sigma Alpha Epsilon Gargoyle, President 141, Phi Beta Kappa, A.I,A. University of Iowa, St. Ambrose College WAYNE VVILLIAM MARQUART ..... Morton Agriculture General Agriculture llonors Day 111 Southern Illinois University XVILLARD Ram: NIARRION .... .. .Chicago .Iournalism Radio and Television German Club Navy Pier Extension of the University of Illinois Lliioiuix JOAN IVIARSHALL .,....,.. Chicago Journalism Radio and Television Delta Zeta Gamma Alpha Chi, Theta Sigma Phi, Illini Union Committee 131 , Y.W.C.A. Commit- tee 131, Agriculture Club 131, Navy Pier Alumni Association 121 Navy Pier Activities: Activities Honorary 121 , Cheerleader 11, 21, Pier Illini 11, 21, Dance Committee 11,21 NVILLIAM EMMETT MARSIIALII ..., Chicago Agriculture Food Tcclznology Phi Kappa Food Technology Association Illinois Institute of Technology I .V,., .,.., -ashv. ilit NURSE PAULETTE M:kSTOON ............. Chicago Physical Education Physical Education Lincoln Avenue Residence 1V.A.A. 11, 2, 3, 41 5 Physical Education Majors Club 11, 2, 3, 41 5 Hillel Foundation Student Council 11, 2, 3, 41 PIIILLII- KAY M.vx'r1isoN ...... Champaign Connnerce Accountancy The Illio 1115 Accountancy Club5 Illini Insurance Societyg Illini Sportsman's Club5 Marketing Club5 Society for the Advance- ment of Management Eastern Illinois State College PHILIP LAWRENCE BIATTISON, JR. Ifockforzl Commerce Personnel Mruulgcmcnt Sigma Alpha Epsilon Freshman Varsity Football Squad EDWARD LoUIs Mivrrus. .. .... Chicago Commerce Marketing Tomahawk Marketing Club5 Society for the Advance- ment. of Management NVilson Junior College5 Navy Pier Ex- tension of the University of Illinois RICHARD HARRY Mivrznoarr South Pasadena, Calif. Fine and Applied Arts Architectural Engineering Gai-goyle5 University Lutheran Chapel Foundation Student Council 1415 A.I.A. Honors Day 12, 41 Buena Vista Collegeg University of Kan- sas5 University of Southern California Main' CATIIARINE M.xRvEI. ....... Frlzanu Agriculture Home Economics Kappa Kappa Gamma The Illio 1115 Illini Union 1'om1nittce 11. 21 SIIEILA ANN IUASUN. ........ ,. .Chicago Liberal Arts and Sciences Sociology Lincoln Avenue Residence Orch:-sis 12, 25, 415 Young Democrats Club ARNOLD MI'rt'IIEl,Ii Mass ........ Chicago Liberal Arts and Sciences Erzonomics lllini Union Council 11,1415 Y.M.C.A. Committee 1415 French Club5 Illini Insur- ance Society5 Young Democrats t'lub Loyola University MitR'rn,t ANN IWIASSIE .... . ...... ,Colasa Agriculture Home Ecormmics Erlucation 4-H House Shorter lioard5 Torch5 Alpha Chron, Presi- dent5 Phi Upsilon Omicron5 Illini Union Council 1215 Campus Chest 13315 W,G,S, Executive Council 11, 315 Panhellenic- W.G.S. Co-ordinating Committee 1415 House President 1415 Campus Chest Allo- cations and Advisory Board 12115 Sno-Itall Committee 1315 IIOIIIG Economics Club Roni-:R'r FREDERICK MAs'r. .TVIlfP1'Ill0,IO'lt'f1f Fine and Applied Arts Arcli,ifect1t1'e Phi Kappa Psi Gargoyle5 Sigma Tau5 Tau Beta Pi: Phi Eta Sigma5 Scarabg Interfraternity Coun- cil 11,215 House President 1515 Illinois Technograph 1115 Captain, Army ROTC5 A.I.A. Honors Day 11, 2, 315 University of Illi- nois Scholarship Key VViI.I.IAu EI7oENE MAYEIELD. . .Springhclil Commerce Accountancy and Managcment Accountancy Club5 Society for the Ad- vancement of Management lssln-:LL GARCIA MAYORAL ...,.. Cr-utmlia Education Elementary Education Sherwood Lodge McKinley Foundation Student Council 141 5 Future Teachers of America Centralia Township Junior College DONALD EUGENE Msvszuc. . . . . .Peru Engineering Mechanical Engineering Graham Lodge Pi Tau SIKIIIBQ A.S.M.E. LaSalle-Peru-Oglesby Junior College CIIARIIES LEWIS MCAFEE ...... Springfield Engineering Electrical Engineer-ing A.I.E.E.-I.R.E.5 Illuminating Engineering Society Springfield Junior College RICHARD ALLAN MOALEENAN East St. Louis Journalism Advertising Chez Nous Alpha Delta Sigma5 House President 1415 Marketing Club5 Young Democrats Club SANDRA LEE I1I.K'l'ZlilN .... ...olliteago Education English Lincoln Avenue Residence fniversity Theatre Crew 1315 Future Teachers of Amerif-a5 Young Democrats Club Ilonors Day 11, 31 Loyola University AKIRA IKE lvlwl-:DA ....... .. .l'li'ir-ago iitlllllllt-'l'l't' Forcion Trmlc Y.M.1'.A. Committee 121,415 Accountancy t'lub5 American Recreational Socicty5 Mar- keting Club5 Navy Pier Alumni Associa- tion5 Physical Education Majors Club: Society for the Advancement ol' Manage- mentp Hawaiian Club Navy Pier Extension of the I'nivcrsit,y ot' ,illinois ALICE NANCY MAYER ....... Morton Grofnc Liberal Arts and Sciences Chemistry Indeco Alpha Chrong Alpha Lambda Delta5 Iota Sigma Pi5 Major Chairman International Fair Illini Union Committee 1415 Illini Union Committee 11, 2, 3, 415 Y.M,C.A. Committee 1415 Student Senate 1315 lIillel Foundation Student Council5 Fl'tlShI1ll'Lll VVeek Committee 11, 215 LAS Council 12, 315 A.C.S.5 A.I,S. Honors Day 11, 31 PAH. .Lxxtns MEYER ..... ,... 0 hicago 1'on1mercc Illnnliiycozcnl Newman Hall Illini Union Committee 13, 415 M.l.A. Ex- ecutive Council 1315 XVPGII 1215 Account.- ancy Club5 Society for the Advancement of Management Navy Pier Extension of thc University of Illinois JANE MARYANN Paints .......... Wifi'-ago Liberal Arts and Sciences Eiiylisli Lincoln Avenue Residences .nn CIIARIJ-:s PHILIP MCCAIII-1 Honeoye Falls. N.Y. Liberal Arts and Sciences Teacher Training in Biology 1 Spanish Clllhl Botany Club Honors Day ll. Ill CARoI,I: Lois:-1 RlCCAR'l'llY ..... Npringheld Fine and Applied Arts Educrttion Delta Delta Delta Illini Union Committee 11, 253 University Theatre Crew 1151 Panhellenic Ball Com- mittee 11, 25 KAREN LOUISE All'C.XRTIfIY..Dflj1f0ll,0lLl0 Education Elementary Edin-ation, Kappa Kappa Gamma Illini Union Committee 1253 Y.W.C.A. Committee 12, 353 Future Teachers of America Gulf Park College RICHARD W.xI,l.,If'n MPCAW ..... Ilillslwro Coinmn-rce lllz1l'lI'efinyy Sigma Chi MRAWRll'IlHQ Campus Clicst 11,253 Trilnc of Illini: Intramural Manager 12. 255: Senior intramural Manager 1453 Athletic Council 1453 Intramural Recreational Board 1'hairmnn 145: Marketing Club NANA' ANN lNll'1'I.m:Rr .......... .vlurnru Liberal Arts and S4-ictii-cs ll ixlnrjl Yanlip: Alpha Lambda Delta: 5V.li.S, Executive Council 115 2 I'niversity Choir 11, 2, 455 Oratorio Society 11. 2. 45 Z Mi-Kinley Foun- dation Student Council 125 3 Young Re- publicans Club Y H0lIors llay 11, 25 AOA EDWVARD DALE MCCRAIIY ....... Glen Ellyn Fine and Applied Arts Arcllitrclural Engineciring Pi Kappa Alpha Star and Scroll3 ScaI'ab3 Intcrfraternity Council 125Q Freshman Varsity ltaseball Squad: Major. Air Force ROTC Bi:'r'rr Nonaxi-5 I5lCl'ULLl'Il'1lll . .ML Vernon Coinnierce Secretarial Training Pi Beta Phi Business Education Club Vtlashington University JOHN CALVIN 1ll'lllVIT'I'. .. ...Quincy Commerce dll1III1!lI'lllI'lIf Theta Chi Phi MII Alpha Slllffilllllj Society for the Advancement of Management Honors Day 125 Drake Ilniversity 55'IhLl.XM NEAL Mclloxxi. ....... Cant:-rrlin Fine and Applied Arts Inliustrial Design: Koinonia House President 135 Centralia Township Junior Collegi- AXIYRIGXV XVAYNH Mf'DoN.xl.n. . .lin.-flm,vl.'in Agriculture General Agri:-ullurn Sons Home Agricultural Council 1453 Agriculture Club: Field and Furrow. President 145: lloof and llorn ClIIb Rrssmiii WII.I,I,xM MCCLI-:I.I..xN.Springyiflfl Engineering Mcclmnirnl Engincnrinyi Pi Kappa Alpha Interfraternity Council 12, 353 House Presirlent 145 General Motors Institute RI1'iI.xRn ERVIN lNlr'CoNNI4:I,L .,... Cllirayn Fine and Applied Arts Music Education Minawa Lodge Football Marching Band 1253 First Regi- mental Band 12, 3, 45 North Park College .losaru ,lonN Mctloolc ..... .... C iliif-aim Commerce lllarkcting Alpha Chi Rho The Daily Illini 135: Illini Union Board 1453 Illini Union Committee 11, 2, 353 Chief Petty Othcer, NROTC3 Marketing Cluhg Young Republicans Club: Board of F'raternity Affairs 13,453 Interfraternity Council 12, 3, 45 .TAMIcs PATRICK MCCORMICK .... Oak Pai-It Commerce Al'00ll7llllIll'1l Alpha Tau Omega Accountancy Club Lyons Township Junior College IYIRGINIA Loman MCCORMICK. .Chillicothe Liberal Arts and Sciences Teacher Trainivig in. Biology Iowa State College: Indiana State Teach- ers College MARK IVICDONALD .............. Rockford Liberal Arts and Sciences Political Science Delta Kappa ltlpsilon Cheerleader 145: Society for the Advance- ment of Management 1i1r'II.,xRD HENRY IWCDONALD ..... Marfoon Idnginoering Gcilrfral lfnfyinorring Sigma Pi Varsity Tennis Squad 13,45, Letter 13, 453 Illinois Society of General Engineers Eastern Illinois State College WII.1.I.nI BRYAN McDoN.xI,n. . .Northbrook Corninerce 111'4'ounliny Parade Ground Units Beta Alpha I'si3 Accountancy Club3 Mar- keting Club: Society for the Advancement of Management Honors Day 1l,2, 353 University of Illi- nois Scholarship Key lVlIIxroN Janos lN1cGaI1: .......... Chicago Physical Education I'hysir-al Education Kappa Alpha Psi Freshman Varsity Baseball Squad3 Physi- cal Education Majors Club Navy Pier Activities: Cross Country Squad Navy Pier Extension of the University of Illinois JAMES JOIIN Mr'GII.L ...... .... 0 Ilan-a Commerce illllIll1fII'Hl67lf Phi Gamma Delta Lieutenant, Army ROTC3 Alpha Rho Tang Accountancy Club: Society for the Ad- vancement of Management DARBY GAY MCGINTY ........ Mt. Carroll Agriculture Home Eronnmios Leemau Lodge House President 145, Home Economics Club, Young Democrats Club JANET IVIARIE Mc1HUon .... Norwood Park Education Terurlzer 1vl'HII1iIljI in English Vaulig Future Tearhers of America Honors Day 11,2, 35: I'niversity of Illi- nois Scholarship Key Navy Pier Extension of the University of Illinois PArRrci.x ANN Mc'Hi'un ...... Manhattan Educ-ation Ifusinerfs Ezluratian Evans Hall Business Education Club Joliet Junior College MX'RON IJONALD MCLAIN, JR. .... Freeport Fine and Applied Arts Music Concert Band 11, 2, 3. 45 , Football March- ing Band 11, 2, 3, 45, Vniverslty Sinfoni- etta 12, 35 , University Orchestra 12, 3, 45 , University Chorus 115 DONALD WIARD IVICDIIASTERS. . .Lake Forest Fine and Applied Arts Arvlzilrcture Flagg House McKinley Foundation Student Council 12, 3, 4,55, Pershing Rifles, A.I.A., Young Republicans Club MRLVYN LOREN MEDANsKv ......, Chia-ago Liberal Arts and Sciences Psychology Barton House Omega Beta Pi Navy Pier Activities: German Club Honors Day 125 Northwestern University, Loyola Uni- versity, Navy Pier Extension of the I'ni- versity of Illinois ELixER'r KENNETH MEDo.xLr ..... Dani-ille Engineering Indies-trial Engineering fi1'8.illlIll Lodge House President 135, A.S.M.l'I. HAROLD LEROY INIEEK ............. Ladd Fine and Applied Arts Ar1'lLitw'fur11,l Engineering A,I.A. RIOBERT JAMES AIEEKER. .Prospect Heights Engineering Industrial Engineering A.F.S., A.S,M.E., Young Republicans Club BERYL IJAVID INIELL ...,......... Chicago Veterinary Medicine Veterinary Medicine Omega Tau Sigma WVright Junior College, Hcrzl Junior College, Navy Pier Extension of the Uni- versity of Illinois Ronny Linen MCMULLEN. . .. ...Canton CAROL ANN MENKE ---........ Flo-vswwor Commerce Fine and Applied Arts Management Music riwm Chi Evans Hall Tribe of Illini, Varsity Football Squad 12, 3, 45, Letter 13, 45, Freshman Varsity Football Squad, Varsity Baseball Squad 12, 3, 45, Letter 13, 45 , Freshman Varsity Baseball Squad, Freshman Varsity Basket- ball Squad, Phi Chi Eta, Society for the Advancement of Management NORBIAN DOUGLAS MCNABB .... ...Joliet Engineering .Mechanical Engineering Roojah Joliet Junior College VVILLIAM REXFORD INICNAIR ...... Lansing Law Lau' Phi Kappa Tau Phi Alpha Delta, Illini Union Committee 115, Star Course Manager 11, 2, 35, Inter- fraternity Council 12,35, Junior Inter- fraternity Council 115 , Basketball Manager 125, Concert and Entertainment Board 145, Military Ball Committee 145, Lieu- tenant, Army ROTC, Alpha Rho Tau, Junior Bar Association DON GENE MCNEELY. ...... . . . .Findlay Agriculture Animal Science Alpha Gamma Rho lllini Union Committee 135, Y.M.C.A. Committee 12, 35, All-Ag Field Day Com- mittee 12,35, Plowboy Prom Committee 125, Agricultural Education Club, Field and Furrow, Hoof and Horn Club, Illini Sportsman's Club GEORGE CLARENCE MEAD ..... Prairie City Commerce Accountancy Delta Upsilon Phi Eta Sigma, Beta Alpha Psi, President 145, Sigma Iota Epsilon, Football March- ing Band 12, 35 , Second Regimental Band 11, 2, 35 , University Choir 12, 3, 45 , Ora- torio Society 12, 35, Accountancy Club Honors Day 11,2,35, University oi Illi- nois Scholarship Key Sigma Alpha Iota American Conservatory of Music RICHARD J OHN MERIIAR ...... Forest Park Fine and Applied Arts Architecture Delta Tau Delta Skull and Crescent, Scarab, Illini Union Committee 115, House President 145, Captain, Army ROTC ROBERT IJEAN MERIDETH ......... Aurora Liberal Arts and Sciences Tear-her Training in English Concert Band 11, 2, 35, Football Marching Band 11, 2, 35, University Orchestra 125 Honors Day 125 FRANK JosEr1I MERLO ........ Waukegan Fine and Applied Arts Architecture Theta Kappa Phi Lieutenant, Army ROTC, Pershing Rifles Rolsi-:RT Noarif MERR1i,i. .,........ Skokie Engineering General Ifriyfinca1'ilig Beta Theta Pi Sigma Tau, Scabbard and Blade, Captain, Army ROTC, Society of American Military Engineers, Illinois Society for General Engineers Colorado College Agriculture ROBERT BERNARD MEYER ...... , Evanston Commerce Economics Alpha Chi Rho Interfraternity Council 13,43 Cornell University PERRY STANDISH IWIEYERS .... Wayne City Engineering Mechanical Engineering Pi Tau Sigmag University Chorus 133 Southern Illinois University ARTHUR WILLIABI MEYN. . , . . .Chicago Commerce Management Marketing Clubg Society for the Advance- ment of Management Navy Pier Extension of the University of Illinois JAMES ARTHUR MIDDENDURE. .Murrayville Agriculture Economics Kings' Kastle Alpha Zetag Gamma Sigma Delta: Agri- cultural Economics Clubg Hoof and Horn Club Honors Day 12, 33 MARIJA MIKN,KITIS .......... . . .Chicago Agriculture Home Economics Concordia W.A.A. 1335 German Club Navy Pier Extension of the University of Illinois KEITII RAYMOND MILLER ...... Rock City DON.XLD VVAYNE MEYER ...,..... Watseka Agriculture Agricultural Marketing Lookout Manor Agriculture Marketing Club ELLEN EASTBURN MEYER ........ Watseka Agriculture Home Economics Lincoln Avenue Residence Home Economics Club DePauw University JAM:-:s FREoERIcK MEYER ...... Staunton Agriculture Teacher Training in Agriculture lieta Sigma Psi Captain, Air Force ROTCQ Arnold Air Society: Agricultural Economics Clubg Ag- ricultural l'Idur-ation Clubg Hoof and Horn Club JERRY LEE IWMYER ......,.....,. lllattoon Education Business Education Alpha Sigma Phi Skull and Crescent: Illini Union Committee 12. 3, 435 University Theatre Crew 1133 lnterfratcrnity Council 133 g Business Edu- cation Clubg Spanish Club PIIILLID AIIoUs'rI's IYIEYER. .Franlclin Park Engineering Aeronautical Engineering Newman Hall Glider Cluby I.A.S. Navy Pier Extension of the University of Illinois Teacher Training in Agriculture Kings' Kasile Alpha Tau Alpha: llouse President 133: Plowlaoy Prom Committee 1433 Agricult- ural Economics Clubg Agricultural Educa- tion Clubg Dairy Production Club Honors Day 113 MoR'i'oN NEAL MILLER ..... .... C 'hicngo Engineering Mechanical Engineering Phi Sigma Delta Illini Union Committee 1233 Star Course Manager 1133 Varsity Basketball Squad 1233 A.S.M.E. NANPY LEE MIIIIAER ......,...... Moline Education Commercial Teaching Philea Business Education Club Augustana College NORBERT LAETUS MILIiER .... , . .Skokie Agriculture Dairy Technology Dairy Technology Society, President 143 Illinois Institute of Technologyg Navy Pier Extension of the University of Illinois PATRICIA LAWDER MILLER .... Champaign Liberal Arts and Sciences History of Art Delta Delta Delta Shorter Boardg Terrapin 11, 2, 33 FLOYD GLENN MILLER ........... Chicago Engineering Industrial Engineering Knight's Club A.F.S.g A.S.M.E.g German Club 1233 S.A.E. Navy Pier Extension of the University of Illinois JAMES EUGENE MIIJLER ..... ...Oregon Agriculture General Agriculture Newman Foundation Student Council 133g Agricultural Economics Club Northern Illinois State College JAMES YVESLEY MILLER. . . . . .Romonaak Commerce Management Ten-0-One Club Alpha Kappa Psig M.I.A. Executive Coun- cil 1233 House President 12,333 Society for the Advancement of Management JoEL LAWRENCE MILLER. . . . . .Chicago Commerce Accountancy Tau Epsilon Phi Illini Union Committee 1233 Campus Chest 113 g Interfraternity Council 13, 43 9 Junior Interfraternity Council 1133 House Presi- dent 13,43q Commerce Council 13.435 Captain, Army ROTCQ Accountancy Club: Marketing Club Honors Day 113 JOSEPH ARTIIUR BIILLER. .. Commerce Accountancy . . . Leland Psi Upsilon University Chorus 11, 23 3 Men's Glee Club 1335 Accountancy Club ROBERT I. MILLER ........ .... C hicago Connnerce Marketing Phi Epsilon Pi SRCIIGIHQ The Daily Illini 1413 lllini Union Committee 1111 Major l 12,313 Tribe of lllini3 Varsity Swimming Squad 12, 3, 41 3 Letter 12, 1l1 3 Freshman Varsity Swimming Squad: Dolphins 11, 2, 3, 41 3 Captain, Army R0'l'1'g Phi Chi Eta VVALTER JUIIN 11dILLER, Ja. ....... Chicago Liberal Arts and Sciences Pl'P'IilPlll4'lllF Newman Hall St, Procopius College NVILLI.-KM LLOYD MILLER .... . . .Lola-ml Agrrir-ulture Agrirvullurc licoiiorrzirs Bachelor Arms Alpha Zeta3 Lutheran Foundation Student Council 13, 413 Agricultural Council 1311 Lieutenant Colonel, Air Force ROTC3 Air Force cd0IlllK'llQ Armed Forces 0011116112 Arnold Air Society: Scalibarrl and Blade: Agricultural Economics Club, President 1411 Ritle and Pistol Club Honors Day 11, 31 NVALTER, Jfmras INTILNER ......... Chicago Liberal Arts and Sciences Psychology Berkshire House Lieutenant Colonel, Army ROTC: Infantry 1.'lub3 French Club3 Society for the Ad- vancement of Management Navy Pier Activities: Student Congress Navy Pier Extension of the University of Illinois Josarn J.xMEs IVIILNAMOXV .... Jlaplc Park Agriculture Animal Srimu-re Hoof and Horn Club PAULA EVANS NIILLER. .Arlington Heights Liberal Arts and Sciences Psychology Pi Beta Phi T01'1'ilj Shi-Ai3 Psi Chi3 Illini Union Committee 11,213 Panhellenic Executive Council 121 3 House President 13, 41 3 Pan- hellenic Ball Committee 1211 Student Sen- ate 111 Honors Day 131 PIIILLII' I-IARLOW MIIILEIK ..... Ml. .llnrris Liberal Arts and Sciem-es History Phi Kappa Tau Phi Alpha Theta: Illini Union Committee 11, 211 University Theatre Manager 121 5 University Theatre Cast 1213 University Theatre Crew 11, 21 3 Interfraternity Conn' 1-il 13, 41 3 Football Marching Hand 11. 21 3 First Regimental Band 11, 21: University Choir 1113 Men's Glee Club 111 : Gem-niau Club Honors Day 11, 31 RICHARD REX MILIEER ........... Iiaiinrlt' Physical Education Physical Ed1u'atio'n. Phi Gamma Delta Tribe of Illinig Freshman Varsity Football Squad3 Varsity Football Squad 12, 3, 41, Letter 12, 313 Physical Education Majors Club ROBERT NIILLER , . ........ . . .Clzirngo Commerce lllurkfting Sigma Phi Epsilon Marketing Club3 Society for the Advance- ment of Management Beloit College Ronmvr FRANKLIN MILLER. .. . , .Cozvrlf-ii. Agriculture General Ag:-icaltizi-rc Agricultural Economics Club Blackburn College WADE EDWARD MINSTER, JR. .,... Chicago Commerce Personnel Managenz :mt Clark House Phi Eta Sigma3 House President 1413 Society for the Advancement of Manage- ment Honors Day 111 Navy Pier Extension of the University of Illinois REIS BTITCHEL ....... .... I' JIH1lh,ll,'I'Nf Law Ilaw Junior Bar Association Honors Day 11,21 Navy Pier Extension of the University of Illinois CONSTANCE ML'RIEIi lvlrroni-QLL. . .I-if-ru-yn Physical Education Physical Education Lincoln Avenue Residence XV.A.A. 11, 2, 3, 41 3 Physical Education Majors Club NOLAN WILLIAM RALPII MITLTIIEIAI4 Cha ll7lIJl'l ign, Agriculture General Agriculture Agricultural Economics Club3 Illini Sports- man's Club BERNARD JOHN Mix ............ Chicago Physical Education Physical Education Orchesis 13, 41 Navy Pier Activities: Basketball Squad 11,213 Football Squad 1211 Track Squad 121 3 Letterman's Club 11, 21 3 Orchesis 121 University of Dayton3 Navy Pier Exten- sion of the University of Illinois PETER NIIli0VI1'H ........,..... Cliinago Engineering Civil Enginfferivzg Newman Hall A.S.1'.l'I. Southern Illinois LYl'llV1'i'Slt1'Q Navy Pier Extension of the University of Illinois v Riciunn Yi-:RN NIILUM ..... ,..IVrbana Eligiiieeriiig Elervlricnl IfIlfllll1'l'l'1IlfI Phi Della Theta Engineering Council 1413 A.l.E,E.-l,R.E.g Illuminating Engineering Slociety3 Synton ZENONAS MILUN.xs ........ . . ,Chicago Engineering Electrical E11yinecring A.I.lVI.E.-l.R,l'1. New Mexico Agricultural and Mechanics C0ll9g9Q Navy Pier Extension of the Uni- versity of Illinois RoNALn LEE Mmm .... Kruiisns City, Mo. 1'onnnerce A r:'o11n1nn1'g Zeta Beta Tau Illini Union 1'ommittee 1l1 : Campus Chest 1113 Intramural Manager 1213 Account- ancy Ullllll Young Deiuof-rats Club .lnfifzs Ronairr Mmm: .....,..... Chicago Liberal Arts and Seiences PVP-lm 11' Sigma Pi Ma'VVan-Dag Major l 13, 41 1 Tribe of Illini3 Varsity Football Squad 12,3,41, Captain 141, Letter 121, 41 3 Freshman Varsity Footlmll Squad Ann '1'noi1fxs lllinvucii Allllilit ....... 1.'u4immml Fine and Applied Arts A7'f"litFl'fll1'HI E'IlUilll"!'I'fIl!7 The-ta Kappa Phi Star and Si-rollg Dolphins 12, fly: A,l,A, Illinois institute of 'l'+-rlinologlv llAI'Rlt'l12 llwrulvr Monm-:v .... Xmv Ilui-rn Agrii-ulture l'o1'nlional A yrifulfurf Alpha Ze-tag Alpha Tau Alpha: Af2,'l'lI'lllllll'ill t'oun4'il till: Agri:-ultural lldur-ation t'luh, Presiflent till: Vit-lal mul l"urr0xvg lloof a1i.l Horn Fluli Honors Day t2i DFANI1: Lorrs Mora ............. Gi-idlay lnlllll anrl Applii-tl Arts .-lzliwwfisiilyf llvsiym Soerksen llall Y,M.C.A. t'0uuiiittn-0 til,-tl: llousc Prn-si' dont t-ll RAYAioNii l"ici:1uciulc llfildlllil-I ..... Fliimfm t'oiiiiiiei'1-f- Iruluslrinl Arlniinislrulinn Clark llousu Marketing Vlulig Sovivty for the Atlvanre- nie-nt of ltlanagm-nu-nt Rom-:wr 0'r'ro Momiii ............ Vliif-nga Fine- nnrl Appliml Arts A l'l'lll,l'I',lIl'fl, lz'nyin4'1'rin!f Flaggz llouse- liargoyle: L'nivc-rsfty f'lun'us til: A.l.A. Honors Day Ili Navy Pier l'Ixts-usiou of tlu- l'uivt-'rsity of illinois Annu: MARIE IION1'l'1I!AS'l'lf1I4LI. . .Rorkfoi-fi Liberal Arts and Firiences PS1lf'1l0l0f14lf Alpha Phi Alpha Imnilidn De-ltag Psi f'hig Major t'hairnmn of Danrvs Illini Vniou Coiiiiiiittvv filig llliui Union Cmiuiiittc-0 11,255 'l'Pr- rapin t'I,2Jg Fi-1-in-li t'luli llonors Day tl,2, Dil: l'niversity of llli- nois Sc-liolarship Kvy thtlzv Join AlON'I'tltlAll11RY. .. . . .lfoliiimrm fYl0Illlll4'l'f'l' .ll11rL'r'Iinyf Sigma Pi Tho Daily lllini t2.2ll: flilllilllll. Ai-ing ROTC: Alpha Rho 'l':iu: NlRl'liPilllLf t'Iuli llonors Day til ll.uco1.ii Di-:fix ltlooniliiuw, . . 4 .lwwrizz Agrir-ulturc A !fl'l1'lIul,lfI'lll EPlJll,0IPll1',V Phi Sigma Kappa Star Coursn Managror tlbg Agrivultural lah-onoiuics Ululi t'ii.ucI.Es A1z'rnUiz ltloomi. .. ...Oneida Agrif'ulturv Grrmrul Arwicrlllim-fr llavliolor Arms Mvn's tile? flluli 12, 3, -Hg Axzrivultural l'lf'0ll0lllll'S Ulubg Agriculture Plulig Fit-lil and Furrowg Hoof and Horn Cluli Di-zxxis 'llllllli Bloom: ........ l'urI.- lfivlyw fltillllllt-l!'t'l' ,lI11rL'4'tiny! The Daily lllini ti,2lg Tho lllio flip S04-iety of AIll0I'il'Hll Military lingineersg Mai'ki-tiiiu: Vluli Al,tRl,tlXVlG .Tiv Mount. ........... Cliimya liiln-ral Arts anrl Sriviii-vs Zoology tilark llousi' Navy Pit-r Alumni Assof-iaitiong il0l'Illllll uors Day tlj of Illinois A W t'luli llo 1 il ua-, 'mn-zeal XVl1.Ll.xAi llxlivlx llllllli ...... 131141: lslnnfl l'lllHlllPt'l'l1U.2' .llr'r'lfunir'aI E11.qir1,1'f'1'i11g A.S.Xl,l'I, Roisiaim' I.leRov AlONSPILL. .. .... Chi:-ngn l':lll.flII6Pl'lllg' .llm-lirlvziml 1fllgllll'l'I'lllf7 llvta Siglua Psi Pi Tau Sigiua: Y.M.C'.A. Connnittc-v 62. IL 433 lntiirfraternity t'ounril till: lllini Vliristiau Vullmvsliip 12, 3, 4jg A.S.M.E,Q tlanuua Delta Honors Day til, Zlj Mun' ANN li1oN'rAN,t ........... Chirnfm Lili:-ral Arts and Scienrvs Jlufhrzinatizw liusvy llall lIli-Nota Navy Pit-r lixtf-nsion of tho lfnivt-rsili of Illinois ,lonN 5loN'l'1cr'r1I Ill .... llfllxlllllflttlll, D12 Eiigilie-eriiig Ajll'f1'llHllI'lll lz'1vgim'r'rinf7 A.S.A.l'I. University of YVj'0lTllllg' Navy Pic-r lixtvnsion of tho l'nivorsity lhlifzicslix t'l..xv lilooiziz, Jia.. . .. .llzuln Agrivulturt' T1'm-In'r 7'r11iniuy1 in Ayfrivwlllllrn NVQ-ste-l'l1 lllinois Stalt' 'l'f'Ilt'll0l'S' Collvgz- Iiinoiiii WARIU-:N Mooicif: ...... llriilgf-poi-I Division of Spf-vial S4-rvicus 1111 i'l.'4'Ii1i,y Markoting: Ululi lllastvrn lllinois State- tlollcxrc llxkvizv l+'a.iNKL1N Moom-1. . .lilmulinsvillr Aa:rir'ulturr- llmmrrll .'i!lI'll'HlCllfl'6 XVestern Illinois State 'Fvacliers' tfolle-go Glionu MAY Norms .......... Wood Dain Lilmral Arts uml Sr-ionues Spanish, 'I'-Dorm XV.A.A, 42. Sl, -ljg Spanish Club Oklahoma t'ity Vnivvrsity: Navy Picr Extension of the Ynivorsity of illinois Sillnliicv ltlaicri-I Molerrz..Ili-cnlivnoil, Mo. lllrlur-ation Elmuenlury lfrlumlion, Alpha Delta Pi XV.A.A. til, 433 liittle United Nationsg Future Teachers of Ainerica Honors Day till L'niv:-rsity of Colorarlo LOREN DEAN Moss ............. Tuscola Commerce Industrial Administration Society for the Advancement of Manage- ment5 Sno-Ball Committee 123 DePauw University DAVID GRAHAM MOUREY. . . . . . .Riverton Agriculture General Agriculture Agricultural Economics Club5 Field and FurroW5 Hoof and Horn Club Honors Day 12, 33 ALYCE CIIIN Mov .............. Chicago Physical Education Recreation Busey Hall W.A.A. 11, 2, 3, 435 I.U.S.A, Ilarberettes 1435 American Recreational Society5 Ger- man Club5 Physical Education Majors Club5 Rifle and Pistol Club5 Hawaiian Club Navy Pier Extension of the University of Illinois ROBERT ERNEST MOYAT ..... .... C hicago Commerce Management Delta Sigma Pi Sigma Iota Epsilon5 Junior Interfraternity Council 1235 Society for the Advancement of Management Honors Day 11, 2, 335 University of Illi- nois Scholarship Key Navy Pier Extension of the University of Illinois SANDRA ISOBEL MOZIN .......... Chicago Education Elementary Education Infleco Mortar Board5 Kappa Delta Pi5 Illini Union Committee 1235 University Theatre Crew 1335 W.G.S. Executive Council 133 Honors Day 123 i 5 CAROL MARIE MULLEN ........ Oak Park Liberal Arts and Sciences Psychology Sherwood Lodge Northern Illinois State College ROBERT TERRENCE MULLEN. . .Des Plaines Liberal Arts and Sciences Chemistry Phi Eta Sigma5 Phi Lambda Upsilon Honors Day 11, 2, 335 University of Illi- nois Scholarship Key 'I'noxIAs BIANION MUND.KY. . . .. .Benton Engineering Electrical Engineering 907 Club House President 12, 3, 435 A.l.E.E.-I.R.E. llonors Day 123 BETTY Lov MUNGAI ........... Riverside Education Elementary Education Lincoln Avenue Residence Kappa Delta Pi, House President 1435 Sno-Ball Committee 1235 Future Teachers of America, President 143 Honors Day 11, 2, 335 University of Illi- nois Scholarship Key RfJliYlli'F LEE INIUNNEKE ........ Monmouth Liberal Arts and Sciences Political Science Toiuahawkg Football Marching Band 11, 2, 3, 435 First Regimental Band 11, 2, 3, 435 Lutheran Student Foundation Student Council 12, 3, 43, President 133 5 Young Republicans Club PAUL Jo1IN Mozoux, JR.. . . .. .Chicago 1'ommerce M llvI'li'I"l i n g Illiknights5 Illini Campus Amvet Post 2025 Marketing Club5 Society for the Advance- ment of Management Navy Pier Extension of the University of Illinois JAMES LAWRENCE 13lUELLER. .Taylor Ridge Agriculture Vocational Agriculture Alpha Tau Alpha, President 1435 Agri- cultural Council 1435 Agricultural Eco- nomics Clubg Agricultural Education Club Illinois State Normal University LARRY EDWARD LIUELLER ........ Decatur Commerce Marketing and Sales and Advertising Management Alpha Delta. Sigma 1435 Marketing Club CAROL ANN MUENTER .......... Hillsboro Agriculture Home Economics Theta Upsilon Shi-Ai5 Galnma Alpha Chi5 The Illio 11, 2, 3, 43, Associate Editor 1435 Illini Union Committee 11,235 University The- atre Crew 1135 Y.VV.C.A. Committee 1135 Campus Chest 113 5 All-Ag Field Day Com- mittee 1235 Panhellenic Ball Committee 1135 Home Economics Club5 Marketing Club JoIIN HERIKERT MUI.IIoLLAND. .Park Ridge Commerce Industrial Administration Delta Kappa Epsilon University Theatre Crew 11, 235 Inter- fraternity Council 1435 Illinois Techno- graph 11, 235 A.F.S.5 Society for the Ad- vancement of Mrnagement5 Young Re- publicans Club ' r 1 - - .15 'W' V""e:-as ' iff' v ea- - , ' .,,, L, 'P I i PIIYLLIS CATHERINE MURPHY .... Urbana Agriculture Home Economics Illini Union Committee 11,235 McKinley Foundation Student Council 11, 2, 3, 43 5 Plowboy Prom Committee 11, 2, 33 5 Home Economics Clubg Illini Rural Observer 113 RIJBERT JUSTIN' MURPHY. .Elmwood Park Liberal Arts and Sciences Mathematics Newman Foundation Student Council 1235 Illini Insurance S0cioty5 Future Teachers of Amcricag Young Democrats Club Northwestern Unive1'sity5 Navy Pier Extension of the University of Illinois ARNETTE lil,-'KRIE MURRAY ........ Chicago Physical Education Phys-ical Education T-Dorm Y.M.C.A. Committee 1435 W.A.A. 13,435 Young Democrats Club 1435 Hawaiian Club Navy Pier Activities: Physical Educa- tion Majors Club5 YV.A.A. Navy Pier Extension of the University of Illinois LEE SPENCER MURRAY ........ Princeville Agriculture General Agriculture Field and Furrow LEW EDW1N DIUSSELMAN. . . . . .Quincy Commerce Management Society for the Advancement of Manage- ment Culver-Stockton College b'- 4 f x ,, . iii, s fo se W iff 3 RICHARD ROARK IVIYERS ....... Griggsville Agriculture General Agrimlllzcre Alpha Zeta Western Illinois State Teachers' College SUZANNE SHAVER Mrnns ...... Sp:-ingheld Liberal Arts and Sciences Teacher Training in Social Studies Alpha Delta Pi W.A.A. 13,413 House President 141 Lake Forest College HAROLD STANLEY l1IYROLIJ.Sl0lL!jlLl07I, Wis. Agriculture Teacher Training in Agrirrzlliwe Alpha Tau Alpl1a3 Agricultural Economics Club3 Agricultural Education Club3 Dairy Production Club3 Future Teachers of America University of VVis4-onsin PHILLIP EUGENE Nu-'rzmaa ...... Walnut Agriculture General Agriculture Alpha Gamma Rho Y.M.C.A. Committee 12, 31, Chairman 1313 Y.M.C.A. Cabinet 1313 Hoof and Horn C1ub3 Agriculture Club LORETTA MIAXINE NAGEL.. . .... Basco Agriculture Home Economics Pi Kappa Sigma University Theatre Crew 11, 2, 312 First Regimental Band 11, 2, 3, 413 Seabury Foundation Student Council 11, 2, 3, 41 ALBERT EDWARD MYERS. .. ...... Chicago Liberal Arts and Sciences Psychology University Theatre Cast 1313 S4-imitar Navy Pier Activities: Track 1111 Pier Illini 111 Honors Day 111 University of Maryland3 Navy Pier Ex- tension of the University of Illinois DINNI' LEE Mvi-ries, ..,... . . . .Crmlnn f'0lllllll?I'1'0 Acvoimlnm-if Accountancy Club FRED Iflfxnl. Mx'ERs, JR.. .... .. .Canton Engineering Civil Engineerinyf A.S.1',E. GEORGE NEVVTON MYERS ........ Littleton Agriculture General Agriculture Football Marching Band 111 XVestern Illinois State Teaclu-rs' College I.oi'1s LEM ltlvizns, JR. ......... flolf-lie.-:iw Agriculture Agricultural Science Farm House Alpha Zeta3 Junior Iutcrfraternity Coun- cil 1313 Agricultural Council 1413 Agri- cultural Economics Club, President 141i Field and FIITPOXVQ Hoof and Horn Club Western Illinois State Teachers' College DAVID DANIEL NELsEN. . . . . . .Chicago C0llllllk'l'l'1-I l'Ifvon1m1ir.s' Navy Pier Extension of the University of Illinois D0NAI1ID KEITII NELSON. . .... Forest Park Engineering Civil Eiigiiicering A,S.C.E. Navy Pier Activities: Society of Alueri- can Military Engineers Navy Pier Extension of the University of Illinois Joniv MARSIIALL NELsoN ......... Serena Engineering 1iI6l'1l,!I7llI'Ill Engineering Sigma 'lvltllg A.S.M.E. Honors Day 121 Colorado College JUDITII Karr: NELSON .......... DeKalb Liberal Arts and Sciences Nprerh Pi Kappa Sigma The Daily Illini 121: University Theatre Manager 1213 University Theatre Crew 11, 213 Campus Chest 11, 213 Illini For- ensic Associationg Young Republicans Club Lao IVAN NELSON' .............. Chicago Liberal Arts and Sciences Political Science Tau Kappa Epsilon Campus Chest 1213 Interfraternity Coun- cil 131: Lieutenant Colonel, Army ROTCQ Military COllIlCllQ Scabbard and Blade JOSEPH ICIIIRO NARUls1II ..,..... Chicago Liberal Arts and Sciences Geology Phi Eta Sigma Honors Day 111 Navy Pier Extension of the University of Illinois ISA HANN,K NASE ...... Jerusalem, Jordan Commerce A1-countn :icy Y.M.C.A. Committee 1412 Accountancy Cluh3 Arab Students Organization 1313 A.I.S., Board of Directors Honors Day 111 ALFRED VVALTER NAUROCKI ...... Chicago Engineering Hlectricrzl lfngiiieer-ing Sigma Phi Delta A.I.E.l+1.-I.R.lC. Navy Pier Activities: Pier Illini Honors Day 111 Navy Pier Extension of the University of Illinois 'I'uoMAs DUWAKD NEIRY, JR. .... Chicago Agriculture Gcnicrail Ag'I'1IV'lbltlL7'6 Sigma Nu Intramural Manager 11, 21 3 Cadet Captain, Air Force ROTC3 Arnold Air Societyl Dairy Production Club 111 JOEL NEEDLMAN ....... ,. .Northbroolc Commerce Finance Pi Lambda Phi Illini Union Committee 13, 413 Junior In- terfraternity Council 111g N.S.A. Senate Subcommittee 1313 Freshman Varsity Ten- nis Squad3 Hillel Foundation Student Council 11, 21 3 Accountancy Club3 Finance Club 5 .,, ' Z ' -. ,. A lair A-in -fm' 5 RALPH VVAYNE NELSON ,..... . . . .0tt!l'll'fl Physical Educ-ation Physical Eduvation Phi Gamma Delta Varsity Football Squad 12,8,43, Letter 1433 Freshman Varsity Football Squad: Physieal Eduration Majors Club Liberal Arts and Sviences C1u'mi.w1ry Noble House University Choir 143 University of Illinois N,iNc'r JEAN Nm'M,xNN ....... Oak Forest Agrii-nlture Animal Nviellm' 'I'-Dorm lllini l'nion Committee 153,-133 Y.W.C.A. Committee 155, 433 A.l.S. .luras llnxm' Nr:rsw1lw.xNni:lc .... llrzlmln Af:rivultnre 7':'rlr'li1'i' Truini7'ly7 in 1i1'111'r11l ,'ly1'i1'llll1l1'e 'Fan Kappa Epsilon Alpha Tau Alpha: I.U.S.A. llarberslioppers 1-13: Agricultural l'hlun'ation Club: Dairy Produvtion Clubg Field and Furl-ow: Phy- sir-s Society Northern illinois State College DONALD CLAY NEX'lI.LE ....... fllinnlyirlimz Division of Spf-vial Services A ull: ropoluglllf Phi Delta Theta Forsite 1233 Anthropology Club Ronmrr LEONARD NEVIN ...... Ihilox I'ark Connnerre i'lInrL'1'!ing Zeta Psi lnterfraternity Council 123 3 Tribe of lllinig Swimniing Manager 11, il, 3, 43. Senior Swimming Manager 143: Dolphins 11.2, 3,433 Athletic Count-il 1433 Marketing Clubg Spanish Club RlClIARD SMITH NHWBERRY ..... Glenview Conuneree Iiltl naffe rm' nt Sigma Nu lnterfraternity Council 12, 33 3 llouse Pres- ident 143 Physieal Education Physirrzl Erlurulion Alpha Phi Republicans Club Romain' GLENN Ni-:sew ..., . . .Chit-uym Journalism AIf'llPl'fiSilljI Phi Gamma Delta Major, Army ROTC: Sc-aibbard and Blade-3 Zeta Sigma Alpha3 Young: Republic-ans Club Honors Day 133 lfANIlCL AN'rnoNv Nl-l'l'Zl1Il.. .I"l-uni.-lin Liberal Arts and Sc-il-in-es C'lI,l'HttSfI'jl Noble Hall A.C.S. Arizona State College IYIYNALD FRED11:Rlc'K Nluu ..... Clmmpuiyn Engineering Elr'r'tricnl E'l'LglIll40t'l7IjI Western Illinois State Tearhers' College lV1i.l.r.xn ANDERS Ninssois .,.... IU-lmnu Liberal Arts and Sr-ieuves C'l11'mistl'!1 Bastille Phi Lambda Upsilon3 University Theatre- Cast 1233 House President 13. 433 A.C.S. Honors Day 123 City College of New York 'I'rroAi,xs HEDRIK Ntmmi. Trivun.drwm, India Engineering ,ll1?4'f1Il.lllf7lLl and AgTl:Clllflll'1li h'Hgi7lCf?I'i'7lff A.S.A.Fl. 'i'ravaiu'ore University: Allnhnbad Uni' versity Gromit-1 Tmrsuo Nrsni ......,... Clticago Fine and Applied Arts A1'1'hiLz'f't'1Ir0 A.l.A. Jonx 1iltll+'FIN Nonhlc. . . . .... lleaatur Engineering: Elnf'tri4'nI lJ1iyin4'1'1'iny1 A.I.l'l.E.-1,R.FI. 'l'HoM.xs EVAR Nrnisox .....,.... Chicago iVright Junior Collezeg Northwestern Universityg Navy Pier Extension of the .T.xNE'r PARKER Nssmr ........ ..Chicugn Campus Chest 133: NV.A.A. 12, 3,433 Physival Education Majors Cllllli Young JonN ALBER1' IYEVVBITRGER. . . . . .Chicaigo Engineering Iilzlimtrial Engineering Lundgren House A.S.ll1.E.3 Physirs Society Navy Pier Extension of the University of Illinois MAXWELL llARvEY NliVVl'ORT.I'0PlLl7' Grove Agriculture General Agrifulture Illi-Dell T0lllRil8.tt'k3 Alpha Zeta: Y.M.lJ.A. Com- mittee 1333 Agricultural Council 12, 25, 43, President 1433 All-Ag Field Day Coin- mittee 11, 233 Plowboy Prom Committee 1233 Captain, Air Force ROTCQ Arnold Air Sor'iety3 Agrienltural Economics Club3 Agrirulture Clnb3 Dairy Produrtion Clubg Field and Furrow Honors Day 11, 23 GARY Lim Naw'rsoN ,...... ..IIrmwilIe l':llg'lllPk-ll'lDfZ G'z'n1'raI Eiiiyinvrrirzg Delta Kappa Epsilon Skull and Cresc-ent3 Vniversity Theatre Crew 1133 Junior Bar Asso1:iation3 Young Republif-ans Club CLARA l'Iii1z.un1:Tn Ni-:x'l.ox ...... llillsboro Agriculture Ilomlr Eronmnivs Alpha Delta Pi Phi Upsilon Oinivron: l'nivc-rsity 'Pheatre Crew 1l, 233 All-Ag Field Day Committee 11, 2, 33 3 Plowboy Prom Comrnittee 11, 2, 33, General Chairman 15533 Home Evo- nomivs Club University of Colorado IRICIIARD Enwm NIl'lIIlliS .... Non- Canfnn Agrieulture lvlll'llfl0Illll Ay:-ir-ullilrl' Alpha Tau Alpha: Plowboy Prom Coin- mittee 143: Captain, Army R0'l'1lg ln' fantry Clubg Phalanx: Agri:-ultural Pim- noiuir-s Club, Agricultural ltlduc-ation Club gg 'li AOR LEROY FRED Nos ...,..... . . .Chicago Commerce Management The Mansion Society for the Advancement of Manage- ment Lyons Township Junior Colle-ge3 Wright Junior College JOYCE PRossER NORDIN ..... ..., D owns Agriculture Home Economics Delta Delta Delta Phi Upsilon Omicrong Illini Union Com- mittee 11, 233 Star Course Manager 1233 Y.W.C.A. Committee 113g All-Ag Field Day, Co-Chairman 123: Home Economics Council 1233 Plowboy Prom Committee 1233 Home Economics Club YVILBURN EDWARD NORMAN ..... Morrison Education Physical Education Noble House ALMA NORRIS ................... Salem Liberal Arts and Sciences Slwerli Lincoln Avenue Resirleiiee University Chorus 1153 Evansville College DONALD MARVIN Nonnts .....,... Chicago Liberal Arts and Sciences P1'1'-Jlrwlicizir Phi Sigma Delta Omega Beta. Pl? Illini Union Committee 12,333 Freshman YVeek f'0Illlllli,i.99 1233 LAS Council 113 i S Ani-r PHILLIP PETER NUCCIO .... .... C' hicago Engineering Mechanical Engineering House President 1433 A.F.S.3 A.S.M.E.3 S.A.E. IVright Junior College ROBERT .IAMIESON NUNAMAKER. .Chicago Engineering Electrical Engineering A.I.E.E.-I.R.E. IVright Junior College RONALD JOHN NYLEN ........... Chicago Engineering Metallurgical Engineering Sigma Nu Interfraternity Council 11,233 A.F.S.3 M.I.S. Navy Pier Extension of the University of Illinois ROBERT ERVIN 0AKEs ........ Springfield Engineering Electrical Engineering Theta Chi Springfield Junior College ISA.-KC OBERMAN .......... .... O lLlCf1.g0 Commerce Accowntancy Accountancy Club Navy Pier Extension of the University of Illinois JAMES MICHAEL NORRIS. . . . . . . .Uentralia Engineering Electrical Engineering Chi Gamma Iota3 Tau Beta Pij Phi Eta Sigmag Eta Kappa Nu3 A.I.E.E.-I.R.E. Honors Day 11, 2, 33: University of Illi- nois Scholarship Key Education Elcznevitary Education Delta Gamma Mortar Board3 Major Chairman Spring Musical Illini Union Committee 1333 Illini Union Council 12, 33: Illini Union Coln- mittee 12. 33 3 Campus Chest 12, 3, 43 3 University Chorus 11, 23: Fixture Teach- ers of Americag Young Republicans Club Honors Day 12, 33 Purdue University BIARK SAMUEL NovAK. . . . . . . . .... Salem Liberal Arts and Sciences Pre-Law Zeta Beta Tau Honors Day 113 RONALD NovIT . ........ . . . .... Skokie Engineering Mcchanical Engineering Noble House A.S.M.E. of Illinois Liberal Arts and Sciences Bacteriology T-Dorm Wright Junior College IWIAUREEN IWICKNIGHT NORTH .... Rockford Sacliemg Star and Scroll3 The Daily Illini 11. 2, 3, 433 House President 13, 43 3 Hillel Foundation Student Council, President 143 Navy Pier Extension of the University LAVERNE AGNES NOWAK. ....,.. Chicago BARRY PHILLIP 0'BRIEN ........ Chicago Liberal Arts and Sciences Economics Finance Club Navy Pier Extension of the University of Illinois BRUCE EDWARD 0'BRIEN ........ Chicago Engineering Industrial Enginccring A.F.S.3 A.S.M.E.3 S.A.E.3 Society for the Advancement of Management3 Young Republicans Club Navy Pier Activities: Swimming Squad 11, 23, Letter 11, 23 Millikin University3 Navy Pier Extension of the University of Illinois DAVID CLAUDE 0'BRYANT ...... Oak Lawn Engineering Mechanical Engineering Acacia University Theatre Manager 12,333 Uni- versity Theatre Crew 11, 433 Captain, Army ROTC3 Scabhard and Bladeg A.F.S.3 A.S.M.E.Q S,A.E.3 Young Republicans Club RICHARD KEYS Owns ............ Normal Fine and Applied Arts Imlustrial Design Captain, Army ROTC3 Phalanx FR.iNr'Is EDWARD UYCONNOR ...... Aurora Liberal Arts and Sciences Spanish Tau Kappa Epsilon TOInahawk3 Chi Gamma Iotag Phi Eta Sigma,3 Sigma Iota Epsilong Illini Union Committee 133 3 N.S.A. Senate Subcommittee 1233 Newman Foundation Student Coun- cil 1133 Ensign, NROTC3 Navy Councilg Illini Forensic Associationg Spanish Club Honors Day 113 fSMi45!i, ANNETTE ELLEN OEHMIG ...... Oak Park Education Elementary Education Sigma Kappa Y.W.C.A. Cabinet 1335 Y.W.C.A. Com- mittee 1235 Lutheran Foundation Student Council 133 Honors Day 133 Augustana College WILLIAM KEITH 0'HAIR ......... Chester Physical Education Physical Education Phi Epsilon Kappa5 Physical Education Majors Club Honors Day 113 Temple University DONALD ERNEST OIILSON ....... Evanston Fine and Applied Arts Architecture Noble House Chi Gamma Iota5 Gargoyle: Scarab5 House President 1433 Fine and Applied Arts Council 14, 535 A.l.A., President 13, 535 Hawaiian Club Navy Pier Activities: Engineering Coun- cil 11, 23 Honors Day 13, 43 Navy Pier Extension of the University of Illinois ROBERT CHARLES OIIM ........ Wrmlfegan Engineering Aeronautical Engineering Alpha Phi 0mega5 I.A.S. TnoMAs GREGORY O,LEARY. .East St. Louis Engineering Electrical Engineering Graham Lodge House President 143 5 A,I.E.E.-I,R.E. r l i l i i l KENT ARTHUR ORLANDINI. .Spring Valley Liberal Arts and Sciences Chemistry St. Bede Junior College DONNA JOYCE ORR ............ Maywood Physical Education Physical Education Delta Zeta lllini Union Committee 12, 335 University Theatre Crew 113 5 W.A.A. 11, 2, 3, 43 5 Physical Education Majors Cluh5 Riiie and Pistol Clubg Young Democrats Club JEssE LAVERN OSTHUS ..... .... 1 Ittafwa Agriculture Animal Science Farm House The Daily Illini 1135 Illini Union Com- mittee 1135 Junior Interfraternity Council 1135 Lieutenant, Army ROTC: Infantry Clubg Phi Chi Eta: Agricultural Eco- nomics Clubg Agriculture C1ub5 Dairy Production Clubg Field and Furrow5 Hoof and Horn Club STEPHEN Yosnio OSUMI Honolulu, Hawaii Engineering Electrical Engineering A.I.E.E.-I.R.E. University of Hawaii KENNETH OSWALD ............ Hoperlale Agriculture Vocational Agriculture Alpha Tan Alpha5 Agricultural Education Club Illinois State Normal University NORMAN MENCIL OLSEN ..... Lim-olnzvooft Liberal Arts and Sciences Pre-.lleflicinc Minawa Lodge House President 12,435 Illini Christian Fellowship 11, 2, 3, 43 JOAN ELI-:.iNoR OLSON ........ Waukegan Education Elementary Il'Ii'll1llLii0ll Palanlar Future Teachers of America5 Young lie- publicans Club Stephens Collegi- RICIIARD EUGENE 0'NE.xL ...,. Ham-islmi-y Commerce Acrrountanry Chi Gamma. Iotag Beta Alpha Psi5 Ac- countancy Club5 Society for the Advance- ment of Managementg Young Republicans Club Honors Day 12, 33 Southern Illinois University WILLIAM BENNETT O'NEILL ...... Chicago Physical Education Physical Erlucaiion Newman Hall Physical Education Majors Club Navy Pier Activities: Wrestling Mana- ger5 Pier Illini Navy Pier Extension of the University of lllinois LIELBA Room ONION. . .... . .... Abingdon Education Elementary Education JAMES WARREN OTTO .....,. Jacksonville Connnerce Al'!'flIlIllIl7II'jl ami Finance Phi Kappa Tau The Illio 11,23: Illini Union Committee 1135 Campus Chest 1135 Military Ball Committee 123 : Captain, Army ROTC JOE VVENDELI. 0i"r1mI's... ...Ollimyo f'tIllllllf'l'l't? Illrn-kr'iing Noble House Varsity Golf Squad 1435 Freshman Varsity Golf Squad VVilson Junior College XVILLIAM liliclmizi. OXBURN..lll1l?'10h,y.wl10l'0 Connnerce I'c:-soiinel Management Sigma Alpha Epsilon Freshman Varsity Football Squad BARBARA SUE PAnsT ........... Ilighlanrl Home 141:-ononiics General Home Economics Sigma Sigma Sigma Y.VV.C.A. Cabinet 1335 Y,VV.C.A. Coin- mittee 133 Southern Illinois l'nivorsity JOANN PAD1iE'l"l' ......,...... . . .Cisco Education Elcnzfnfnry lu'1l1u'r1tion Presby Hall University Theatre Crow 1335 Y.W.C.A. Committee 113 5 Future Teachers of Amer- lea , it i 1' I I i ELEANOE ELIZABETH PALM .,.. Oak Park Education Elementary Education Kappa Kappa Gamma Kappa Delta Pi3 Illini Union Committee 12. 31 3 Y.W.C.A. Cabinet 13, 41 3 Y.W.C.A. Committee 12, 31 3 House President 141 Honors Day 131 University of Rochester PIIILII' RICHARD P.tI.:iIER ...... Homewood Fine and Applied Arts Music Education Newman Hall Concert Band 141 3 Football Marching Band 11, 2, 413 First Regimental Band 11, 21 3 Meu's Glee Club 11. 2, 3. 41 Honors Day 121 Rosa PALOIAN ................. Chicago Liberal Arts and Sciences S0l'f0l0f7!l McKinley Hall VVright Junior College RflBFlIi'I' WILLIAM PAi.IIo.x .... Park Ridge Coinnierce Affllllllfllllfff Newman Hall Accountancy Club Honors Day 11. 21 Navy Pier Extension of the University of Illinois ALFREII PArIEwsliI ,....... .... C his-ago Engineering Mrfchanir-ul Enginzfering Twin Estates Navy Pier Activities: Glec Club Illinois Institute of Technologyg XVright Junior Col1ege3 Navy Pier Extension of thc University of Illinois GERALD LEVON PAGE ...... Franklin Grove Agriculture Agriculture and Law Sigma Tau Gamma Chi Gamma Iota3 Delta Theta Phig Lieu- tenant, Army ROTC3 Phi Chi Etag Seab- hard and Blade3 Agricultural Economics Clubg Field and Furrow3 Junior Bar Association Honors Day 11, 31 JANE ANNE PAGE .,..,........ liafiraiige Education Education of Mentally Handicapped Children Delta Zeta Illini Union Committee 1213 W.A.A. 1319 Navy Pier Alumni Association3 Future Teachers of America Navy Pier Extension of the University of Illinois RAYMOND ALLAN PAGE ........... Virilen Education Inrlustriail Eiluf-ation Phi Kappa Sigma Alpha Phi Omegag Campus Chest 11, 213 Freshman Varsity Football Squadg Inclus- trial Education Societyg Young Republicans Club YIINu JA PAIK ............. Seoul, Korea Education Teacher Training in Social Studies Presby Hall AIXRPLX LvNE'r'rI-1 PAINTI-:E ...... Decatur Fine anfi Anpliofl Arts Music Education Lincoln Avenm- in-A - Mu Phi Epsilon3 W.A.A, 11,2,3,413 First Regimental Band 11, 213 University Chorus 11, 2, 313 Lutheran Foundation 12, 3, 413 Gamma Delta Honors Day 111 ALEXANDER LAWRENCE PAsIco .... Chicago Physical Education Recrea tion Kappa Delta Rho Varsity Football Squad 1313 Freshman Varsity Football Squarlg American Recrea- tional Society 'l'IIoiI.-ts N1-III. PA'I'E1zsoN. .. ..,CIIif-ago Commerce Zllnrketing Clark House Illini Union Committee 1313 I.U.S.A. Bar- hershoppers 1413 Newman Foundation Stu- dent Council 1213 Marketing Club Navy Pier Extension of the University of Illinois Roniznr P.vI'Is ............ . . .C'lzir-ago Commerce Insurance Clark House Dairy Technology Society3 Illini Insurance Society: Navy Pier Alumni Association: Young Democrats Club Navy Pier Extension of the University of illinois Rosifztiiiin' PA'i'nIc'II ............. Chicago Liberal Arts and Sciences Gcrinnn Beau Chateau German Club Navy Pier Extension of the University of illinois l'II.sIi: LOUISE PA'1"i'ERsoN ..... iiI1lS07lCif!I Physical Education Recreation Lincoln Avenue Residence Y.W.C,A. Committee 11, 2, 3, 41 3 Univer- sity Chorus 11, 213 Wesley Foundation Student Council 12, 313 American Recrea- tional Society CATHERINE GAY PARKHILL. . .Champaign Education Elementary Education Kappa Alpha Theta Kappa Delta Pi: Y.VV.1'.A. Committee 121 Honors Day 131 Denison Vniversity IRLENE IYIAE PARIQILI. ............ Farina Agriculture Home Economics Eriur-ation 4-H House Phi Upsilon 0IlliCP0llQ McKinley Founda- tion Student Council 131 3 All-Ag Field Day Committee 1213 Home Economics Club Honors Day 11, 2, 313 University of Illi- nois Scholarship Key Roona KENNETH PARRISII .... Carbondale Commerce fllrinmycniciit Alpha Kappa Psig Major, Air Force ROTC3 Arnold Air Society Southern Illinois University GERALIJINE Iioiu-1'r'l'A PARSONS .... Chi:-ago Education Businrws Education Alpha Gamma Delta Phi Chi 'llhetag W.A.A. 131 Honors Day 111 DoN.iI,o VERNoN P.xscIIKI-I .... Champaign Fine and Applied Arts Zlluxiv Education Phi Kappa Phij Pi Kappa Lambda3 Phi Mu Alpha Sinfonia3 Madrigal Chorus 131 Honors Day 12, 31 J' I.-ae , Ahh ANTHONY JOSEPH PAULETTO ..... Chicago Commerce Commerce and Law Lundgren House Phi Alpha Delta5 Junior Bar Association Navy Pier Extension of the University of Illinois GEORGE ALo1s PAULI1i.xs .... ..... C hir-ago Engineering Engiriecririlry Physics Navy Pier Activities: Engineering Coun- cil, President 1235 Activities Honorary 123 Honors Day 11, 2, 335 University of Illi- nois Scholarship Key Navy Pier Extension of the University of Illinois GEORGE AI:TEnIUs P.i1'LsoN. .Iie.se1Ia, Calif. 00lllIllf'l'C'0 Ef0ll1lllliF3 Alpha Delta Phi Skull and Crescentg Interfraternity Council 1235 Lieutenant, Army ROTC5 Pershing Rifles MARIAN Nom, PAVLIK ...... Calumet City Education Elementary Education Lincoln Avenue Residence ELAINE PAxINos .......... . . .Chicago Education English Lincoln Avenue Residence Honors Day 133 Thornton Junior College ROBERT WALLACE PATTERSON Parkersburg, W. Vu. Liberal Arts and Sciences Political Science Phi Delta Theta University Theatre Cast 1135 Star Course Manager 11, 23 5 Cheerleader 11, 2, 33 RONALD JOSEPH PATUN. . ........ Cllifflljlfl Liberal Arts and Sciences Chemical Eriginecrifng Newman Hall Sigma Tau5 Tau Beta Pi5 Phi Lambda Upsilon5 A.I.Ch.E. St. Procopius College BIAURICE LEON PAUL ....... ...Alien Engineering' Agricultural Engirice ring A.S.A.E. Shurtleft' College JAMES ANTHONY PAULAUSKIS .... Cliifllffll Liberal Arts and Sciences History XYrigl1t Junior College AN'roiNEi'rIi P.xULAvIsll .,.. ..., I Iv-,iron Education Elementary Edizcalinn Theta . 'psilon Star Course Manager 113 5 Mi-Kinley Foun- dation Student Couneil 143: ifnture 'l'earh- ers of AIneriea5 Opera Worlt.4ln.,i BERNAILI1 DAVID PECIITER. ...... .!'i,if-nyc Liberal Arts and Sciences ltal iii ii Paradise Lost Ma-Wan-D115 The Daily Illini 11, 235 Illini Union Board 1435 Major Chairman Fine Arts Illini Union Committee 12, 335 Illini Union Council 12,335 Illini Union Coln- mittee 11,235 Y.M.C.A. Committee 1235 M.I.A. Executive Council 13,435 Student Senate 13, 435 Committee on Student Af- fairs 1435 N.S.A. Senate Subcommittee 13, 435 I.U.S.A. Barberslioppers 1335 LAS Council 12,335 Sno-Ball Committee 123 DUANE GILBERT PEDRIANA Milwaukee, Wis. Fine and Applied Arts A 7'l'l2itI'!'liH'1? Chi Phi House President 143: Lieutenant. Army ROTC5 Military 1'0uneil5 Phalanx: Society of American Military Engineers: A.l.A. LAWRENCE ALLEN PEELAIAN ..... Ima:-illc Engineering Imlfastrial Engineering A.S.M.l4l. Danville Extension of the University of Illinois SiInLnON MARK PEKIN. . . . .... Chicago Connnerce Accoimtancy Clark House Phi Eta Sig'ma5 Beta Alpha Psi: Account- ancy Clubg Praetorians Honors Day 11, 2, 335 University of Illi- nois Scholarship Key Navy Pier Extension of the University of Illinois Jo.xNNi: HARRII-:T PELToN. . . .... Chicago Education English Rosewood Campus Chest 133 Siena Heights College5 De Paul Univer- sity il' 5 if GERALD ROBERT PAYNE ......... Macomb Agriculture Teacher Trairzing in Agriculture Alpha Tau Alpha: Agriculture Club, Presi- dent 1335 Agricultural ldducation Club IVestern Illinois State Teachers' College If,-XTHRYN ANN PAYNE ,........ LaGrange Liberal Arts and Sciences Teacher Training in Social Studies Alpha Xi Delta Mask and l3auble5 Illini Union Committee 1335 University Theatre Manager 1435 University Theatre Crew 133 DePauw University IQOBERT ALTA PE.xi'ovic. . . . . .Paris Ridge ilomiin-rr-v Jl11rl.'1'fing7 Sigma Nu Freshman Varsity Football Squadg Varsity Wrestling Squad 1235 Freshman Varsity Wrestliiig Squad5 Flying Clubg Glider Clubg Illini Campus Amvet Post No. 202: Marketing Clubg Soi-iety for the Advance- ment of Managenient I'iUNVIN EU1:1-:NE .Pl-IXR.-X .......... Clif.-'ffm liilxeral Arts und Sciences Zoology Parade Ground Vnits Navy Pier l'ixtension of the University of Illinois IIOIRALILPZ 1',iRoLx'N l'ia.xicl.M.xN .... Glencoe Pliysif-al Education li'r'crcf1lion Sigma Delta 'l':-in Campus Chest 11533 Ainerirun Recreational Society Colorado l'i1ivm-i-sity " -.,, ziili ,,," i',. . - ' ' A A' ,Q ? :nfl MYLES FREEMAN P1-:Mm-:R III. ,Libertyville Liberal Arts and Sciences Economics Sigma Alpha Epsilon Skull and Crescent5 The Daily Illini 1135 House President 1435 McKinley Founda- tion Student Council 1235 Lieutenant, Army ROTC5 Phi Chi Eta5 Rho Epsilon RUSSELL ALLEN PEPPERS ....... Belleville Liberal Arts and Sciences Geology Cyclothem Clubg Young Democrats Club Belleville Junior College MARIO PEREZ.. ...... , ......... Chicago Liberal Arts and Sciences History Navy Pier Activities: Football 113 5 Basketball 113 Navy Pier Extension of the University of Illinois DONALD PHILIP P1-:RLi1'K. ....... Chicago Liberal Arts and Sciences Chemical Engineering Student Religious Council 11, 2, 3, 435 Newman Foundation Student Councilg Engineering Council 1235 A.I.Ch.E.5 Ger- man Clubg Young Republicans Club Honors Day 113 Navy Pier Extension of the University of Illinois University of Florida DORIS PERLIN .................. Chicago Education Elementflry Education Indeco Future Teachers of America University of VVisconsin E01 DUANE EVELYN PETERSON ....,... Skokie Physical Education Physical Education Phi Mu YV.A.A. Numerals 1335 W.A.A. 11, 2, 3, 435 Women'S Glee Club 1135 Terrapin 13, 43 5 Physical Education Majors Club Enwuco NELS PETERSON, JR. ..,.. Chicago Engineering 1'I'LdlL8tl'lflfl fL'Ilj7I'YlA56l'IIlff 1'hi Phi Skull and Crescent, President 1235 Inter- fraternity Council 1235 Junior Interfrater- nity Council 1135 Captain, Army ROTC5 Phalanx5 A.S.M.l'l. l'iLIZKISI'I'l'II PEARCE PETERSON Palos Heights Liberal Arts and Sciences C11 1' mist ry Phi Mu VV,A,A. 11, 2, 435 'rermpin 12, 3, 43 g A,C.S.5 German Club5 Omega Beta Pi Honors Day 113 Navy Pier Extension of the University of Illinois H.Xl!ltH' RICILIRD PIfl'I'I+lRSl-IN ..... Plainfield Division of Special Services Marketing Illini Insurance Societyg Marketing Club5 Society for the Advancement of Manage- ment, Joliet Junior College I'Il'lliI5EIt'I' KENDALL PETERSON A7'li'ngto'n Heights Fino and Applied Arts A rcltitcctltml Enyiiz.corio1g Ga.rgoyle5 A.I.A. Honors Day 133 VVestern Michigan Collegeg Navy Pier Extension of the University of Illinois Howsno Lnoyn PERRY ..... .... A do-ian Agriculture Vol-ational Agrir-illtilre Alpha Gamma Rho Alpha Tau Alpha5 Y.M.C.A. Committee 13, 435 All-Ag Field Day Committee 1335 Agricultural Education Club5 Hoof and Horn Club Western Illinois State Teachers' College PRISCILLA PERRY ............... Lincoln Liberal Arts and Sciences Economics Delta Delta Delta Mortar Boardg Torchg Phi Kappa Phi5 Phi Beta Kappag Mask and Bauble: Illini Union Committee 1135 University Theatre Manager 12, 335 University Theatre Crew 11,235 Panhellenic Executive Council 13, 43, President 1435 Panhellenic-WGS Co- ordinating Committee 13,435 LAS Council 11. 23 5 Panhellenic Board of Affairs 13, 43 Honors Day 11, 2,335 University of Illi- nois Scholarship Key Axim-:N S1-LYMUUR PESMEN ........ Chicago COIIlIllPI'1'Q Act-ozmtancy and Lim' 'l'au Delta .Phi Illini Union Committee 11, 2, 335 Campus Chest 1135 Interfraternity Council 11, 235 Military Ball Committee 1235 Sergeant, Air Force ROTC5 Arnold Air S0ciety5 Pershing RiIies5 Accountancy C1ub5 Finance Club5 Flying Club C.xRRoI.1. EUQENE PETERS .... .... Q uincy Engineering Mechanical Engineering Pi Tau S-igma5 A.S.M.E. 3Vestern Illinois State Teachers' College luvm Tuoxms PETERSON ......., Chicago Liberal Arts and Sciences Teacher Training in Social Sldlziics' Lundgren House Honors Day 123 Navy Pier Extension of the University of Illinois JAMES H.rAmt.uz PETERSON ..... Roclcfonl Commerce Mltrlccttny Chi Psi Illini Union 1'oiumittee 1135 Tribe of Illinig Varsity Golf Squad 12, 3, 43, Letter 1335 Freshman Varsity Golf Squad5 Fi- nance Cluli: Illini Sport.sman's Club5 Mar- keting Club5 Young Democrats Club JOAN lVI1'1ToxI.xs PETICRSEN .... Rock Island lflducation Elmiwntfiry Erluration Gamma Phi Beta Kappa Delta Pi5 The Daily Illini 1235 Y.W.C.A. Committee 1235 W.A.A. 1135 Future Teachers of America Honors Day 11, 2. 5333 University of Illi- nois Scholarship Key Lake Forest College JOYPE JANETTE PETERSON. . . . . .Aledo Agriculture Home Economicx Lincoln Avenue Residence Phi Upsilon Omit-ron5 Campus Chest 1335 N.S.A. Senate Subcommittee 1135 Home Economics Club5 Marketing Club5 Future Teachers of Amex-iea5 Omicron Nu Honors Day 11,153 .IUnITn ANN PETERSON .... ...Aurora Education EIemcn.la'ry Education Kappa Alpha Theta University of Colorado JUDITII ANNE PETERSON ..... Mt. Prospect Education Elementary Education Delta Gamma Illini Union Comruittee 1135 Y.M.C.A. Committee 1235 Campus Chest 1135 YV.A.A. 12, 3, 435 Panhellenic Ball Committee 113 RHEA ANGELA PETERSON ..... Des Plaines Education Elementary Education Pi Beta Phi Mortar Boa.rd3 Shi-Ai3 Kappa Delta Pi3 Alpha Lambda Delta3 The Daily Illini 11, 233 Illini Union Board 13, 433 Major Chairman Open Houses and Banquets Illini Union Committee 133 3 Illini Union Council 12, 3, 43 3 Illini Union Committee 11, 2, 33 3 Star Course Manager 11, 233 Y.W.C.A. Committee 11,233 Campus Chest 1233 W.A.A. 13,433 Student Senate 13,433 Committee on Student Affairs 13,432 Co- ordination Committee 13, 43 Honors Day 11,33 VIRGINIA CLAIRE PETERSON ...,.. Chicago Physical Education Physical Education Delta Gamma W.A.A. Board 12, 3, 433 W,A.A. 11, 2, 3, 433 Terrapin 13, 433 Panhellenic Ball Committee 1133 Physical Education Majors Club LEo JEROME PETK x. ........ . . . .Chicago Engineering Aeronautical Engineering I.A.S. Navy Pier Extension of the University of Illinois JOHN Gr:oRo,E PI-:TKO ..,... ...Chicago Journalism Advertising Phi Kappa Tau Interfraternity Council 1333 Junior Inter- fraternity Council 1232 Marketing Club Navy Pier Extension of the University of Illinois WVIVIAN PHx'LLIs PEUUKERT ...... Glencoe Agriculture Home Economics Phi Mu Shi-Ai3 Illini Union Committee 113 3 W.A.A. 11, 2, 3, 43 3 University Chorus 113 3 Terrapin 11, 2, 3, 43 3 Freshman Week Committee 143 3 Home Economics Connnittee Honors Day 113 we 1-'nn JOHN ROBERT PINE ........... Monmouth Division of Special Services Political Science and Speech Springfield .Tunior Collegeg Monmouth College IHARIIENPJ Rozi-:LLE PINES ........ Chicago Education Elementary Education E. K. T. Cluh NV,A.A. 11, 2, 3, 433 Spanish Club3 Future Teachers of A1nerica3 Young Democrats Club University of Michigan3 Roosevelt Col- lege ROI-xl-:RT FREDRICK PINNOXV .... Villa Parl: Commerce Labor Economics Delta Sigma Phi Society for the Advancement of Manage- ment .Tim-is HOWARD PIPER ........ White Hall Commerce Finance Theta Delta Chi University Chorus 1133 Lieutenant, Army ROTC3 Phi Chi Eta EMIL CHARLES PIEOK ........... Chicago Liberal Arts and Sciences Teacher Training in Social Studies Navy Pier Alumni Association3 Future 'l'ear'hers of America Navy Pier Extension of the University of Illinois CHARLES JOSEPH PFEIFFER ...... Chicago Commerce Marketing Grahanfs Lodge Flying Club, President 1433 Illini Campus Amvet Post No. 2023 Marketing Clubg Soci- ety for the Advancement of Management Navy Pier Extension of the University of Illinois LEON XVILBIIR P1IEL1's. . . . . .Krzncvillc Agrir'ulture Animal Sl'll'7l1'l? Parade Ground Units Hoof and Horn Club RoBEnT MILES PHILBROOK, Jn.. . .Freeport Commerce Accountancy Chi Gamma Iota: Phi Eta Siglllllj Sigma Iota Epsilon3 University Theatre Crew 1233 Freshman Week Committee 1233 Ac' countancy Cl11b3 Young Republicans Club Honors Day 11, 23 University of California DUINE YVILLIAM PICK .......... Chicago Engineering Aeronautical Engineering Sigma Phi Delta I.A.S. Navy Pier Extension of the University of Illinois ALLAN BIORRIS P1r'1iUs ........ Waalreyyrm Fine and Applied Arts Afrchiteclural l'Inginccriny Flagg House Student Religious Council 1431 Hillel Foundation 13,433 Phalanxg Lieutenant, Army ROTC3 A.I.A. JAMES ROBERTsoN PITCHER, JR..Wilmette Commerce lIan,l.'in,y3 mul lfiziaiirc Alpha Tau Omega Campus Chest 1233 University Choir 1333 Finance Clubg Marketing Club Colgate University PAUL MILLER PITSI-:NIxARuEn. .Champaign Conunerre Af'l'0llllfflllf'll Accountancy Club KEY CH.xRLas PITT n.xN .... .... H avfma 1'ommerce .1IflIl1lif1l?IIlPIlit Beta Theta Pi YVR-NRASBBQ Sac-hemg Skull and Crescentg Men's Glee Club 11, 2, 3,43, President 1433 Major, Air Force ROTC: Scabbard and Blade: Young Republicans Club DAVID JOEL PITZELE ............ Chicago Pliysir-al Hrliieation lfvcrcfllioli Tau Delta Phi Junior Varsity Baseball Squad 1133 American Ref-reational Societyg Physical Education Majors Flulx JANET LOUISE Pmvaic ....,..... Chicago Liberal Arts and Sciences C'll0llllNfl'!l Vanlig Iota Sigma Pl: Omega beta Pi3 Committee on Student Discipline 133 Honors Day 11.2.1533 University of Illi- nois Scholarship Key r Agriculture EL.-x1NE CHRISTINE Pom. .,....... Cicero Fine and Applied Arts Mimir' 1511111-rllioli, Zeta Tau Alpha Sigma Alpha Iota5 WV,A.A. 131 5 University Orchestra 11.213 Fniversity Chorus 1115 Panhellenic Ball Committee 111 VVILLI.-XM .Iosnru Pom, ....... Illt. Carmel Agriculture Geac:-al Ayfricalturc Field and Furrow: Agricultural Economics Club Eastern Illinois State College THOMAs EDWVARD Ponzi: ..,.... LaGrange Engineering Aeronautical la'nf7im'ering Sigma Phi Delta Sigma Gamma Tau5 Lieutenant, Army ROTCQ Phalanx5 1'.A.S. De Paul Universityg Navy Pier Exten- sion of the University of Illinois 01IAaLas Josm-it Ponrro ,,..... Maywood Engineering Mechanical Enfrincering Sigma Phi Delta A.S.M.E. Navy Pier Extension of the University of Illinois REINA COHN PoLi.ArK ....... Champaign Liberal Arts and Sciences French Alpha Epsilon Phi Alpha Lambda Delta5 Omega Beta Pi3 Star Course Manager 111: University Choir 12, 315 Women's Glee Club 11,211 Oratorio 12, 314 T9l'1'aDiH 1115 Concert and Enter- tainment Board 1315 French Club HQHOTS Day 11, 2. 31: University of Illi- nois Scholarship Key MILDRPID ANN PLAYER ....... War-renvillc Agriculture Home Economics Education Presby Hall Illini Union Committee 11,215 Y.W.C.A. Committee 11, 2, 415 Campus Chest 1415 Home Economics Club5 Plowboy Prom Committee 121 Lois IWARIO PLAZA. . .Baga-Vallc, Colombia. Engineering Mechanical l'Inginee1-ing Newman Hall A.S.M.E. University of the Andes GuR,xi.D ALVIN PLOEGER .... ...Stockton Engineering Jlcchavnical Enginecfring I.U.S.A. Barbershoppers 13,415 Lieuten- ant, Army ROTC5 Alpha Rho Tau5 Scali- bard and Blacle3 Society of American Mili- tary Engineorsg A.F.S.5 A.S.M.l1l. RIARYANN I3ARBARA PLYS ...... Hcgerrisch Liberal Arts and Sciences Classics Theta Upsilon Shorter B0ard5 University Theatre Crew 1215 Orchesis 1315 Future Teachers of America Honors Day 131 Jovcs ANN POHLEIOLI .......... Ronlfforvl Agriculture Home Economics Delta Zeta University Theatre Crew 1215 Plowboy Prom Committee 12, 315 Home Economics Club Rockford College Davin RAY lPoR'rEa ....,. ,. .. .Elilormlo Tcachcr Training in Agriculture Alpha Tau Alpha5 Captain, Air Force ROTC5 Arnold Air Societyg Agricultural lllducation Club5 Field and Furrow Southern Illinois University S.ulUi:L EUGENE PORTER ,..... Harrisburg Agriculture Tcacher Training in Agricultttrc Agricultural Education Club Southern Illinois University Ai.1ffi: XVALKER PORTNOY ........ 17:-Imiza Liberal Arts and Sciences A nth ropology Illini Union Committee 11,215 Y.VV.C.A. Cabinet 1315 Y.VV.C.A. Committee 1215 University Chorus 1115 LAS Council 12, 3115 Anthropology Club llonors Day 121 fildk.-KLIJ .POR'l'Ufi.XIl ......... Morton Grove Commerce Management Noble llouse Acc-oiliitalicy Club llonors Day 111 Navy Pier Extension of the University of Illinois Ai.i4'i1 Lorlsn Po'r'l's ......... GiI1sonCit!1 Journalism Editorial Ganinia Phi Beta Mortar Board5 Torchg Shi-Ai5 Phi Kappa Phi5 Kappa Tau Alpha, President 1313 Alpha Lambda Delta3 Theta Sigma Phi5 'l'he Daily Illini, Editor 141 5 VVomen's Glee Club 111 Honors Day 11,2, 315 University of Illi- nois Scholarship Key JEROME ROBERT POLLAN. . , . . .Chicago Commerce Marketing Sigma Alpha Mu The Daily Illini 1415 Freshman Council 1115 Interfraternity Ball Committee 1315 Flying Clubq Marketing Clllbj Society for the Advancement of Management JANE CLAIRE PonnRi:Nm: ....... We-nona Liberal Arts and Sciences Sociology Phi Mu University Theatre Crew 11,415 Campus Chest 111: Pauli:-lla-nic Ball Committee 131 RICHARD ALLEN POPLE ........ Galesburg lllngineering lflrr-iricui Engineering Sigma Tang Varsity YVrestling Squad 12, 315 Captain, Army ROTC5 Scabbard and Blade5 A.I.E.lC.-I.R.E. ELEANOR Poi-ovsliv ............ Madison Liberal Arts and Sciences Nyiccch Correction Lincoln Avenue Residence Zeta Phi Eta AR1.nN1: L01'IS11i Porulionuxr. , .l"Vankcgan Education Elevnentary Educalion Kappa Alpha Theta Beloit College E100 WILLIAM DUANE PRICE .... . . .Anna-wan Commerce A ccnuntancy MARX' ANN PRISTASH ............ Skokie Fine and Applied Arts Art Education Stratford House University Baptist Foundation 133: Illini Christian Fellowship 13, 43: Future Teach- ers of America: Young Republicans Club C Ngfly Pier Activities: University Choir 1, Honors Day 113 Navy Pier Extension of the University of Illinois JOHN Tm-:oooRE PROCHAZKA Roselle Park, NJ. Fine and Applied Arts Music Phi Mu Alpha Sinfonia: Junior Men's Glee Club 133 Bard College JACQUELYN ELOISE PRUITT. ,St. Louis, Mo. Liberal Arts and Sciences Speech Correction Alpha Kappa Alpha Harris Teachers College GUY Puccio ........ ....... i S'nyder, N.Y. Engineering Civil Engineering Koinonia House President 143: Baptist Student Foundation Student Council 133: Lieuten- ant, Army ROTC: Phalanx: Society of American Military Engineers: A.S.C.E. GEORGE RICHARD POWERS .....,. Urbana Engineering Mechanical Engineering Phi Kappa Phi: Tau Beta Pi: Phi Eta Sigma: Pi Tau Sigma: A.S.M.E., President 143 : S.A.E. Honors Day 11,2, 33: University of Illi- nois Scholarship Key DONALD 1toRERT PRATIIER. . . . . .Kansas Agriculture Teacher Training in Agriculture Noble House Alpha Tau Alpha: Captain, Army ROTC: Alpha Rho Tau: Agricultural Education Club DIANE PRENTISS ............ New Boston Liberal Arts and Sciences Political Science Delta Delta Delta Shorter Board: Torch: Shi-Ai: Alpha Lambda Delta: Illini Union Committee 11, 33: University Theatre Cast 113: Y.W.C.A. Committee 113: House President of Birch Hall 143: Student Senate 11, 2, 33: Com- mittee on Student Discipline 11, 2, 33: Freshman Council: N.S.A. Senate Sub- committee 12, 33 : LAS Council 11, 2, 33 : IF Ball Court 113: Star and Scroll Court 123: Army ROTC Sponsor 133: Home- coming Court 133 Honors Day 11,23 WILLIQADI GEORGE PRESCOTT ..,... Mendota Commerce Finance Phi Kappa Psi The Illio 113: Marketing Club: Rho Epsilon JANE MURPIIY PRESNEY ........ Evanston Liberal Arts and Sciences Teacher Training in Speech Delta Delta Delta Kappa Delta Pi: Zeta Phi Eta: Illini Union Committee 11, 2, 33: University Theatre Crew 113: Panhellenic Ball Com- mittee 123: Delta Sigma Omicron Honors Day 12, 33 CHARLES WESLEY QUANTOCK ..... Oswego Engineering General Engineering Alpha Chi Rho Sachem: Sigma Tau: Tau Beta Pi: Phi Eta Sigma: Major Chairman Block I Illini Union Committee 133: Illini Union Com- mittee 11,23: House President 143: En- sign, NROTC: Scabbard and Blade: Illinois Society of General Engineers Honors Day 11, 2, 33: University of Illi- nois Scholarship Key GENE CLARENCE QUERMANN ...... Chicago Commerce Finance Delta Kappa Epsilon House President 143 PAUL EUGENE QUINLAN ......... Rantonl Physical Education Physical Education Physical Education Majors Club JOHN ANTHONY QUINN ..... Bloomington Liberal Arts and Sciences Geography Loras College DOROTHY RAnosEvIcII ........ Palos Park Journalism Radio and Television Lincoln Avenue Residence The Daily Illini 133 College of St. Teresa DONALD GENE PULLEN ....... Princeville Commerce Accountancy Theta Xi Interfraternity Council 123: Junior Inter- fraternity Council: Freshman Varsity Base- ball Squad: Accountancy Club GERALD CUTLER PULLEN ...... Princeville Commerce Accountancy Theta Chi Varsity Baseball Squad 123: Freshman Varsity Baseball Squad: Sergeant, Army ROTC: Phi Chi Eta: Accountancy Club JOSEPH DAVID PULLIAM .... East St. Louis Commerce Marketing Sigma Pi Marketing Club: Society for the Advance- ment of Management: Freshman Varsity Golf Squad KEITH WEBSTER PIIRYIANCE ...,. Decatur Engineering Electrical Engineering Men's Glee Club 11, 23: A.I.E.E.-I.R.E. Honors Day 11, 2, 33: University of Illi- nois Scholarship Key ARTHUR BERNARD PY, JR. W auwatosa, Wis. Fine and Applied Arts A 'rch itcc-ture Alpha Rho Chi Freshman Varsity Swimming Squad: Lieu- tenant Colonel, Air Force ROTC: Armed Forces Council: Arnold Air Society: Seab- bard and Blade: A.I.A. Honors Day 143 Layton School of Art 504 Lois VIRGINIA RADTKE ........... Itasca Liberal Arts and Sciences Teacher Training in English Palamar Navy Pier Extension of the University of Illinois DONALD ROBERT RAMBI-:Ro.Ifvergreen Park Liberal Arts and Sciences Geology! Wilson Junior College: Navy Pier Ex- tension of the University of Illinois LENORE RAYE RALIELOW ........ Chicago Fine and Applied Arts Music Education Philea University Theatre Crew 143: Y.W.C.A. Committee 133: W.A.A. 133: Woman's Glee Club 13,43: Lutheran Foundation Student Council 13,43 North Park College KENT ARTHUR RAMM .......... LaGrange Commerce Marketing Alpha Tau Omega Freshman Varsity Track Squad: Marketing Club ALEXANDER RANKIN ............ Chicago Engineering Mechanical Engineering Wilson Junior College i lift!-'I ANDEEJS RAVE. . . . . . . . .... . . . .Chicago Commerce Accountancy HAROLD EUGENE RAY ......,.. Hoopexton Fine and Applied Arts Music Education Phi Mu Alpha Sinfonia: Football March- ing Band 12, 33: First Regimental Band 12, 33: Second Regimental Band 113: Men's Glee Club 123 HOWARD KEITH RAY ....... . . .Peoria Engineering Electrical Engineering Chi Gamma Iota, President 133: Tau Beta Pi: Eta Kappa Nu: A.I.E.E,-I.R.E. Honors Day 12, 33 JEANNINE RAY ........... Louisville, Ky. Education Elementary Education Pi Beta Phi University Chorus 13, 43 : Future Teachers of America University of Louisville MARILYN JEAN READ ...... Wichita, Karts. Liberal Arts and Sciences Psychology Lowry Lodge University of Colorado: University of Wichita STANLEY J AMES RANKIN ...... Champaign Commerce Management and Accountancy Accountancy Club: Illini Sportsman's Club: Society for the Advancement of Manage- ment GERALDINE ALICE RAPP. . . . . . .Homewood Education Elementary Education Kappa Kappa Gamma Illini Union Committee 12,33: Y.W.C.A. Committee 12, 33 Monmouth College LYLE G. RASICOT ........... Park Forest Division of Special Services Management and Marketing Rho Epsilon: Society for the Advancement of Management RAYMOND PAUL RATAY ..... East St. Louis Liberal Arts and Sciences Chemistry Clark House Pershing Rifles: A.C,S,: A.I.Ch.E. ERIKA ELFRIEDE RATHLING .... Oak Park Education German Evans Hall McKinley Foundation Student Council 13, 43: German Club: Spanish Club Navy Pier Activities: Theatre Guild 123 Navy Pier Extension of the University of Illinois: Blackburn College BURTON DAVID RECKLES .... . . .Chicago Journalism Advertising Phi Sigma Delta Alpha Delta Sigma: Psi Chi: Illini Union Committee 123 : Campus Chest 133 : Junior Interfraternity Council 123: Hillel Foun- dation Student Council 123 Honors Day 123 BOBBY W.AYNE REED ...... . , .Chicago Commerce Accountancy Beta Alpha Psi: Accountancy Club: Society for the Advancement of Management Honors Day 133 Northwestern University CHARLES WILLIAM REED ,...... Egingham Fine and Applied Arts Music Education Clark House First Regimental Band 133: University Chorus 133: Student Religious Council 113: Newman Foundation Student Council Honors Day 133 Southern Illinois University ELIZABETH LoUIsE REED ........ Chicago Education Elementary Education Lincoln Avenue Residence Alpha Lambda Delta: Future Teachers of America Navy Pier Activities: Pier Illini Honors Day 123 Navy Pier Extension of the University of Illinois LOWELL ALLEN REED .......... Keuanee Division of Special Services Geology Cyclothem Club Bradley University FRANK GORDON REI-:DER ...... Pa:-lc Ridge Commerce :11'l'0ll?llllIlFjl Newman Hall Accountancy Club St. Mary's College f'LARENl"l'1 Rom4:R'l' R1-:lives ...... Ccntralia Liheral Arts and Sciences I,.Yjj!'llOl0fI,ll Psi Chi Ci-ntralia .Iunior College NVALTER Enron REHM ........ Springfield Engineering Ceramic Engineering Delta Kappa Epsilon Engineering Council 13,43, Lieutenant, Army ROTC, Pershing RiHes, A.C.S., Society for the Advancement of Manage- ment UHARLENE REICH ............... Chicago Education Elementary Education Alpha Phi Illi11i Union Committee 12, 33, Terrapin 123 Lindenwoofl College, Northwestern Uni- versity RICHARD CARL REIl'IlEL'l' ........ Chicago Engineering Electrical Engineering Minawa Lodge Tomahawk, Alpha Phi Omega, Illini Pub- lishing Company Photographer 11, 2, 3, 43 , University Theatre Crew 113 , Second Regimental Band 11, 2, 33 , Illini Christian Fellowship 11, 2, 3, 43, A.I.E.E.-I.R.E. EDD VETA REIZNER ................. Chicago Liberal Arts and Sciences Speech Correction Harmony House House President 133, Hillel Foundation Student Council 123, Future Teachers of America ROBERT PIERRE RENLER. . . . . .Maywood Commerce Finance Sigma Tau Gamma Interfraternity Council 12, 3, 43, Phi Chi Eta, Scabbard and Blade, Finance Club WARREN JAMES RENNER. . . . . .Morton Commerce Marketing Hunter Club M.I.A. Executive Council 123, House President 133, I.U.S.A, Barbershoppers 12, 3,43, Illini Campus Amvet Post No. 202, Marketing Club ROBERT WILLIAM RFISEK ...... Park Ridge Commerce Statistical Economics Flagg House Tomahawk, Alpha Phi Omega, Sigma Iota Epsilon, President 143, Concert Band 12, 3, 43, Football Marching Band 11, 2, 3, 43, First Regimental Band 113, Pershing Rifles, Phalanx, Phi Chi Eta I Honors Day 11,2,33, University of Illi- nois Scholarship Key ROBERTA RAE RESNICK ..... Omaha,Neb. Journalism Editorial Sigma Delta Tau Mortar Board, Torch, Shi-Ai, Theta Sigma Phi, The Daily Illini 11, 2, 3,43, Illini Union Committee 113, House President 143, N.S.A. Senate Subcommittee 133 EDWARD EARL REICIN ........... Chicago Commerce Commerce and Law Pi Lambda Phi Accountancy Club, Finance Club, Junior Bar Association, Marketing Club Navy Pier Activities: Band 113, Chorus C15 Honors Day 123 D Navy Pier Extension of the University of Illinois LEAH STERN REICIN ............ Chicago Liberal Arts and Sciences Political Science Petite Maison House President 133, Student Religious Council 123, Hillel Foundation Student Council 13, 43, Junior Bar Association Honors Day 11, 23 Navy Pier Extension of the University of Illinois RAE ARLYCE R1-JIERSON .... Fosston,M'irm. Education Physical Education Lowry Lodge W.A.A. 13, 43, Flying Club, Glider Club, Physical Education Majors Club Stephens College W1LL1.nt JOSEPH REINER1' ......, Chi:-ago Engineering Mechanical Engiricei-ing Sigma Phi Delta A.S.M.E., S.A.E. CAROL MAY REINKE .......... Barrington Liberal Arts and Sciences Anthropology Alpha Xi Delta University Theatre Crew 133, NVomen's Glce Club 133, Anthropology Club Knox College JACKIE RAY REXIEQJAD ......... Greenfield Veterinary Medicine Veterinary Medicine Phi Eta Sigma, Student Veterinary Medi- cal Association Honors Day 11, 2, 33, University of Illi- nois Scholarship Key BARBARA ANNE REYNOLDS .... Loves Park Physical Education Phys-ical Education Phi Mu Y.W'.C.A. Committee, W.A.A. 11, 2, 3, 43 , Terrapin 13, 43 , Physical Education Majors Club GERTRUDE GASSMANN REYNOLDS ..,. Olney Education Elementary Education Alpha Chi Omega Torch, Major Chairman Dads Day Illini Union Committee 133, Illini Union Coun- cil 133, Illini Union Committee 11, 2, 33, Star Course Manager 11, 23 , Alumni Asso- ciation Board 133 HAROLD EUGENE RICCA .... ...Peoria Engineering Electrical Engineering Chi Gamma Iota, A.I.E.E.-I.R.E. IYONALD IIAZEN RICE ...... ...Philo Agriculture General Agriculture Alpha Gamma Rho All-Ag Field Day Committee 11, 23, Plow- boy Prom Committee 11,23, Hoof and Horn Club EUNIIII-3 JANE Ricunoxn .,.,..... Dunlap Agriculture Home Econoinivs l2vi1'lH'tl1lll7l Palamar Y.W.C.A. Committee 12, 33, McKinley Foundation Student Council 13, 43 Monmouth College LILA MAE RICKE'l"l's ......, .... I lswego Agriculture Home Economics Education 4-H House W.A.A. 11, 2, 3, 43 2 Mi-Kinley Foundation Student Council 13. 43, Home Economics Club DAVID ALAN Rminus ..... . .White Hall Commerce Mnirkct ing Football Manager 123: Marketing Club Western Illinois State Teachers' College JOYCE LEI-: RIEKGER ..........,... Skokie Physical l'lducation Recreation Delta Zeta W.A.A. 11, 2, 3, 43, Terrapin 13,-13, Freshman Week Committee 123, American Recreational Society, French Club, Rifle and Pistol Club Tnoxms ERNEST Runs .........l Chicago Division of Special Services Marketing and Business Azlministratioin Sigma Phi Epsilon Illini Campus Amvet Post No. 202, Illini insurance Society, Marketing Club, Rho Epsilon, Society for the Advancement of Management Dc Paul University InIU1c1-:NCE Buss RICE .... . ,.CIla,mp1lign Engineering Engineering Physics llimlx' LEE RICH ................ .1 rf-Ulu Agriculture Teacher Tminivzg in Agriculture Nabor House Alpha Tau Alpha, Pershing Rifles, Agri- cultural Education Club, Agriculture Club, Field and Furrow Konami JOAN KICII. . . . .... Iiiiysiilc, X.1'. Education h'leme11irlr11 Ezlucatirni llusey Hall Accountancy Club, Future Teachers of A me-rica JouN M.vrKIN RIcIl.xIt'I'. . . . . .Martinsviltf Division of Special Services Geology Cyclothem Club, Young Republicans Club Eastern Illinois State College Parma VVEN'l'YNORTlI RICHARDSON Concord, Zllnm. Division of Special Services Electrical Engineering George VVashington University, Univer- sity of Nevada ,llT.lNI'I'K M.xIu.ENi-1 Ronaars ...... Chi:-ago Liberal Arts and Sciences Sociology Chi Omega Y.W,C.A. Committee 11, 23, Spanish Club H.-umm' IXLIRTIN ROBERTSON ....... Berlin Liberal Arts and Sciences Political Science Kappa Sigma Alpha Rho Tau Cartilage College, United States Military Ai-adeiny Zuni Muzi:-: Roi-INICM' ........ Kiinmzlndy Agriculture Home Economics Education Lincoln Avenue Residence Home Economics Club, Future Teachers of America Honors Day 123 Navy Pier Extension of the University of lllinois l'lIlIz.xnm'iI ANN Roi: .......... For-reston Agriculture Home fiC0ll.0'lILlr'.V Delta Zeta Shi-Ai, Illini Union Committee 123, House President 133, Panhellenic Ball Committee 4231 Home ltlrfonomics Club lmvm Alanis Rouirzu ,......... Hiyfhlnnil Fine and Applied Arts llanrlsr-ape AI'l',l1f0l3Lllf'l'C Alpha Delta Phi liarton House, House President 133, Stu- dent Senate 13, 43 , Forsite 12, 3, 43 , Lieutenant, Army ROTC, Alpha Rho Tau, Illini Forensic Association, Landscape Architecture Society Honors Day 133 RIVIIARII Joux Rims ,..... ., ,Chicago U0lllllllll'I'G fllur-lw'tin,g Alpha Delta Sigma, The Daily Illini 13, 43, Marketing Club St. Prom-opius College, Navy Pier Ex- tension of thc University of Illinois Josiilfu S.XMl'I'JL liINl ...... . . .Chicago Engineering Electrir-ul Iinyinecriny Newinan Hall A.l.E.E.-I.R.E. Navy Pier lixtension of the Lnivcrsity of illinois NIARVIN Ronnixs .... ,......... I Jvrmston Engineering Iudu.vtf'irll Engiviecring Triangle Junior Intcrfratcrnity Council 133, Engi- neering Council 13, 43, A.S.M.E., S.A.E., Society for the Advancement of Manage- ment, St. Pat's Hall, General Co-chairman 143 Tnoxms llixuln' ROBERH. . . .... Cliicrmgo Commerce Marlceting Sigma Tau Gamma Alpha Kappa Psi, Junior lnterfraternity Council 113, N.S.A. Senate Subcommittee 13, 43 , Conunerce Council 143 , Marketing Club Honors Day 113 Navy Pier Extension of the University of Illinois GEORGE ARTHIIR ROBERTS. .. . .Itement Crnnnierce lilrlrlrelingf Alpha Tau Omcga Interfraternity Council 123: Marketing Club l C 507 KENNETH HOWARD ROOKER ...... Minonlc Fine and Applied Arts Music Education Concert Band 12, 3, 433 Football Marching Band 12, 3, 433 First Regimental Band 113 JAMES ALDEN Rosa ............ Palaii-nc Fine and Applied Arts Advertising Design Chi Phi First Lieutenant, A1-my ROTC3 Alpha Rho Tau RoNALn l'lUflENE ROSE ......... Rosiclare Engineering Electrical Engineering A,I,E.E.-T.R.E. CtxRoL HEIIEN ROSEMAN ......... Chicago Physical Education Physical Education - Vanlig Navy Pier Extension of the University of Illinois EARL ISAAC ROSENISERG .... .. .Chicago Engineering Sanitary Engineering A.S.C.E. 3 Mu-San JAMES ALBERT ROIIL ....... . . .Siilell Agriculture General Agfricuiltufrc Farm House Men's Glee Club 1233 Pershing Rilles3 Agricultural Economics Club3 Agricultural Education Clllbi A.S.A.E.Q Field and Fur- rou'3 Hoof and Horn Club? Illini Sports- mnn's Club IIOBERT HARVEY ROIIIIINS II. . .Villa Park Engineering Mechanical Engineering Psi Upsilon University Theatre Crew 11, 233 Military Ball Committee 1233 A.F.S,3 A.S.M.E. STEPHEN GEORGE ROMAN ........ Chicago Fine and Applied Arts Architecture A.I.A. Northwestern UlllV9TSll13'Q Art Institute FERNANDO R0MERo ...... Nciva, Oolombia Commerce Accountancy University of the Andes DONALD JOE ROMINE ..... West Frankfort Engineering Ceramic Engineering Keramos, President 143 Navy Pier Extension of the University of Illinois HARIIEY IIARRIS Ross .... . . . .. . .Chicago Liberal Arts and Sciences Chemistry Alpha Chi Sigma Alpha Chi Sigma.: A.C.S. llonors Day 113 S1uRLEY ANNE Ross ............. Salem Fine and Applied Arts Music Education Presby Hall University Chorus 13, 43: Oratorio Society 11, 23 3 Spring Musical Cast 133 P.fxUL lli'R'roN ROSSAN ...,. .... 0 hicago Commerce Accountancy Tau Delta Phi House President 1433 Accountancy Cluli ALAN Jonx Rosr, JR.. . .Little Rock, Ari.-. Division of Special Services Speech Sigma Phi Epsilon Intcrfraternity Council 1333 Captain, Air Force RCTC3 Scabbard and Blade: Young Democrats Club Memphis State College3 University of Arkansas CLARIS DEANE Korn ............ Gi-idleg Liberal Arts and Sciences Clicniistry Minawa Lodge Phi Eta Sigma: The Daily Illini 13,433 Illini Christian Fellowship 13, 43 Honors Day 11,2, 331 University of Illi- nois Scholarship Key VIRGIL MARIl0W'E RosnNo.u.E ..... Bowen Agriculture Teacher Training in Agriculture Alpha Zetai Alpha Tau Alphag Agricultural Council 1433 Agricultural Education Club, President 1433 Field and FIITTOWQ Gamma Delta Western Illinois State Teachers' College ESTHER ROSENFELD ....,... .... U rbana Education Elementary Education University Theatre Manager 1433 Univer- sity Theatre Crew 133 3 Future Teachers of America Divm DENIIO RosENs'rn1N ....... Chicago Liberal Arts and Sciences Hrolmirrics Alpha Epsilon Pi Phi Eta Sigma Honors Day 11, 2, 333 University of Illi- nois Scholarship Key HOWAltD ARTHUR RosENwINKEL.Maywood Fine and Applied Arts Architecture Gargoyle3 Scarab, President 1433 Fine and Applied Arts Council 13,433 A.I.A. Honors Day 133 Navy Pier Extension of the University of Illinois ALAN SELLAR. Ross ...... Western Springs Engineering Mechanical Engineering Alpha Tau Omega Chi Gamma Iota Honors Day 11, 23 508 Gaoaoa Dna Korn .............. Dwight Physical Iiducation Ph,y.s-ival Edu:-ation Theta Delta Chi Tribe of Illinig Freshman Varsity liaseball Squadg Football Manager fl, 2, 335 Senior Cross Country Manager 143 5 Physical Edu- cation Majors Club FRANKLIN Pll'1R4'l-I Hurt.:-:xr ...... Chirugo Fine and Applied Arts Art Education, und .llwlical Illustration Delta Chi The Illio 4335 Illini Union Committee 433g University Theatre Crew 1235 House President i235 Fine and Applied Arts Society Navy Pier Activities: Freshman Varsity NVrestling Squad Navy Pier Extension of the University of Illinois Any Gunn Rorsu ......,.... Illanmlyn Liberal Arts and Sciences Terlcher Training in Biology Alpha Gamma Delta lllini Union Committee 1133 YV.A.A. till PATRICIA SONIA Rozn. .... Franl.-liin Puri.- Liberal Arts and Sr-ienres AnthropoIog,u Pi Beta Phi Freshman Week Committee 4435 Anthro- pology Club Knox College TEMMA NADEEN Rvnaxsrnix ..... Chicago Fine and Applied Arts Arlvertixiny! lndeco Gamma Alpha Chi5 Soi-iety of Illustrators5 Freshman Council Honors Day 115 2, 33: Vniversity of Illi- nois Scholarship Key 509 DoNN,x llnoorncs RUDIG ......... Chicago Liberal Arts and Sciences Psychology Alpha Delta Pi Psi Chi5 NV.A.A. 13, 43 5 Sei-ond Regimental Band il. 2, 3, 43 5 Illinois Technograph fl, 235 Physics Sorietyg Seimitar LEWIS Go1cnoN IQUIJNICK ......... Glencoe Liberal Arts and Sciences I'oliii1'11l Sr'i1f11r'0 Newinau Hall Illini Forensic Associationg Little United Nations University of Vienna H.u:l4.utx FKEPJMAN RU!-'I-' .... Calumet Cily Education El6'll'l,WIIfflfI'.ll lfzlarrritiou Pi lleta Phi Future Teachers of America Purdue University Rnynoxn llnnximicn Ruri-'. . . ,Lansing Engineering Illfchanical Ig7Lfli'I'LG6I'illi!1 A,S.M.l'I. University of Michigan C'n.xn1.Es Rox' RUNYAN ..., .... D awwille Engineering Electrical Engineering Chi Gamma Iotag Phi Eta Sigmag Eta Kappa Nug Illinois Technograph Q23 Honors Day 11,33 Riuirxan Ju' RUBIN ....,... Toledo,0hio Liberal Arts and Sciences TIL.-rtorgf Zeta Beta Tau Campus Chest C135 lnterfraternity Council 1235 Freshman Varsity Golf Squad5 Young Democrats Cluh Rim RUBIN ..........,,....... Chicago Fine and Applied Arts Art Education University Theatre Crew C33 IVright Junior College Snminon RUBIN ......... . . .!,'11,icagn Commerce Economics Finance Clubg Rho Epsilon CH.iRLr:s LELANU RUBLE . . . .Murphysborn Division of Special Services Geology ROLAND EUGENE RUBLE ..... Grijillalml. Engineering General Engineering Sigma Tau5 Tau Beta Pi5 Illinois Society of General Engineers, President C435 A,S.- NLE. Purdue University Anxoiin PHILIP RUSKIN ......... Chicago Education Inzlastirial Education Tau Kappa Epsilon Illini Union Committee 12,335 Y.M,C.A. Committee 1235 Industrial Education So- cietyg Teachers-in-Training Club5 Future Teachers of America Honors Day 123 Northern Illinois State College BARBARA RAE Hussain. .......... Chicago Liberal Arts and Sciences French Kappa Kappa Gamma Y.XV.C.A. Committee C1523 S.xMi'i-:L Josarit liussicm.. . . . .Chir-ago Comznerce Marketing Newman Hall l.U.S.A. Barbershoppers 1435 Accountancy f'lub5 Finance Club5 Marketing Clubg So- ciety for the Advancement of Management NVright Junior College liIt'lL.-XRD ALAN RU'r1'zlc ,,... . . .Chicago Commerce Illarlrvliug Lundgren House Marketing Clubg Soc-iety for the Advance- ment of Managernent Navy Pier Extension of the University of Illinois JAY linear Rivrit ........ .. .Chicago Journalism Adverlisivtg Alpha Epsilon Pi Alpha Delta Sip:ma5 The Daily Illini 13, 43 5 Illini Union Committee 11, 2, 33 5 Inter- fraternity Council 123 llonors Day U3 ER.v1N Rl'l'TEI45I.kNN ....... .llclrosc Pt-k Engineering Electrical Enginrcrirlg Noble House A.I.E.E.-I.R.l'l. VVright Junior College ALBERT CHARLES RAUZICKA ....... Ohicagz Commerce Industrial Administration Dairy Technology Society, Society for me Advancement of Management LOIS SABINE .............., ll lurphysbora Liberal Arts and Sciences Teacher Training in English Zeta Tau Alpha The Illio 11, 25 Honors Day 135 DAVID LARur Sscns ....... .. .Chicago Engineering Engineering Physics Pi Mu Epsilon Honors Day 11, 2, 353 University of Illi- nois Scholarship Key Navy Pier Extension of the University of Illinois JOAN ANN Sanonr ............ In-Ilevilla Liberal Arts and Sciences Geology Alpha Xi Delta Illini Union Committee 11, 2, 355 Univer- sity Theatre Crew 115, W.A.A. 1353 Cy- clothem Club i l 510 Tuoims JOIIN S.-xiuios .,., .. .Jolicl Commerce llaakiny and ltillltlllfli Finance Club, Insurance Club, Young Re' publicans Club Joliet Junior College BURTON SANBURI: .............., Cliifvugfi Liberal Arts and Sciences Clicmicnl Ifnyyinccring Noble House A.C.S., A.I.Ch.E. Navy Pier Plxtension of the University of l llinois ILICHARD SHERRILL SANDBIVRH .... Ilmratnr Engineering Enginccriny I'hysirfs Phi Eta Sigma, Pi Mu Epsilon Honors Day 11,2, 35g University of llli- nois Scholarship Key NANCY Kvr1II.r:r:N S.iNni:lcs. .. ...l'1-aria Education lflemcoitflm lfdmrnlirm, Delta Delta Delta Y.YV.C.A. Committee 115, Student Senate 13,455 N.S.A. Senate Subcommittee 1253 Panhellenic Ball Committee 1153 Future Teachers of America Roni-:lar THOMAS SANDERS .... Woorllfiwi- Conunercc .lflrtrnagement Captain. Air Force ROTCQ Illini Sports- man's Club, Marketing Club: Society for the Advancement of Management KIYOSIII Boar SAGAyv.i. . . . . . . . . .Clair-ago Liberal Arts and Sciences Clli61l'ttSt7'1l Free Methodist Student Foundation Student Council 145 g Illini Christian Fellowship 1453 A.C.S.q A.I.Ch.E. lionors Day 115 Waseda University PARTHENXA SAGE ............... Elk 4- i II r Fine and Applied Arts Music Erlucatiofn Pi Kappa Sigma Mu Phi Epsilon, House President 145, Young Republicans Club Stephens College .IERROLD Lal-3 SAGER ........ . . .S'I.'olrir Commerce Accountancy Tau Epsilon Phi Phi Eta Sigma, The Illio 115, Interfrater- nity Council 1255 Accountancy Club, Mar- keting Clubg Rho Epsilon Honors Day 115 Howiuzn RALPH SAHLIN. . . . ..... Chicago Liberal Arts and Sciences Geology Cyclothein Club, German Club l1ANU'ri: GENEVU-:via SALKAvsKAs.1'hi4-nfm Liberal Arts and Sciences Clzenaistry Lincoln Avenue Residence Omega Beta Pig German Club, Lithuanian Students' Society Honors Day 11, 25 Navy Pier Extension of the University of lllinois DONALD S.xNnr, Ju.. . ....... Racine, Wis. Fine and Applied Arts A rclzitcr-t1m'e Scarab University of Miami l1AR'rL1cv M.-xuuica SANGERMAN. . .Chimgo Engineering Jlleclmnical Nnginccrioig Lundgren House House President 145, A.S.M.E.g S.A.E, Navy Pier Extension of the University ot' Illinois L1:oN.xnn JAY SANTOW ......,.,.. Chicago Coinnierce Banking and Finance Alpha Epsilon Pi Illini Union Committee 115, Interfrater- nity Council 1355 Hillel Foundation Stu- dent Council 13, 455 Commerce Council 13. 459 Major, Air Force ROTCQ Finance Club, President 1453 Junior Bar Associa- tiong Arnold Air Society Honors Day 11, 35 Nonnnrrr Jnnoiiu-: SixRGr:N'1'. . . . . .ltm-ifyn, Agriculture Soil Conservation Kappa Delta Rho Tribe of Illinig Freshman Varsity Wrest' ling Squad, Varsity Wrestling Squad 12, 3, 45, Letter 12, 3, 45, Major, Army RO' TCQ Military Councilg Phalanx, National Commander 145, Agriculture Club, Field and Furrow MARIE N11'noi.As Samus ,,...... Chicago Liberal Arts and Sciences Speech Correction Lincoln Avenue Residence University Chorus 145 Navy Pier Extension of the University ot' Illinois JAMES WALTER SCHAEFER, Ja. .Park Ridge Journalism Advertising Theta Kappa Phi Newman Foundation Student Council 11, 2, 3, 41, Illini Sportsman's Club NANCY JEAN SCIIAEEER .....,..... Peoria Physical Education Recreation Delta Gamma Illini Union Committee 11, 21 , Y.W.C,A. Committee 111 , NV.A.A. 11, 2, 31 , American Recreational Society Honors Day 121 LEONARD PAUL SCIIAIDER ........ Chicago Liberal Arts and Sciences Chemical Engineering Football Marching Band 12, 31 , First Regi- mental Band 12, 31, A.I.Ch.E., Prae- torians Honors Day 111 I Q Navy Pier Extension of the University of Illinois EUNICE MARTHA SCHAUDT. .Pincknegville Agriculture Home Economics Philea Home Economics Council 141, GaInma Delta, Glider Club, Rural Life Club Honors Day 111 INA REVA SCI-IECTMAN .......... Chicago Liberal Arts and Sciences English Evans Hall Spanish Club, Young Democrats Club National College of Education, Navy Pier Extension of the University of Illinois FREDERIC EDWARD SAVISKI ..... Riverside Engineering Civil Engineering Captain, Army ROTC, Society of American Military Engineers, A.S.C.l'l. John Carroll University SIIIIIUND So.xLA ................ Chicago Engineering Electrical Engineering A.I.E.E.-I.R.IZ. llonors Day 11, 21 Illinois Institute of Technology, Navy Pier Extension of the University of Illinois WILLIAM ANDREVV SCANLON ...... Chicago Commerce Management Sigma Tau Gamma Alpha Kappa Psi, Society for the Advance- ment of Management St. Joseph's College ALEXANDER EUGENE SCALZITTI .... Chicago Engineering Sanitary Engineering Engineering Council 131, Mu-San, Presi- dent Navy Pier Extension of the University of Illinois, Vifright Junior College CHARLES PI-IILLIP ScHAErEa...0alc Park Engineering Aeronautical Engineering Theta Xi Freshman Varsity Football Squad, A.S.- A.E,, Illini Spoi-tsman's Club, Illinois Rocket Society Louisa MAXINE SCHISLI-JR. . . . . . .Chicago Education Biology Lincoln Avenue Residence W,A.A. 11, 2, 31, Physical Education Majors Club Navy Pier Extension of the University of Illinois RICHARD CHARLES SCIILUETER .... Chicago Engineering Electrical Engineering Eta Kappa Nu 13,-41, A.I.E.E.-I.R.E. 12, 3, 41 Northwestern University, De Paul Uni- versity, University of Maryland, University of Texas 1'l'R'l'lS JUIIN SVIIMIDT ......... FI:-gaston, Iingineering SH7lfllH1'1f Engineering lfreslnnan Varsity Basketball Squad, A.S.- i'.l'l., Mu-San llwui CIIARE ScIin1D'r. ......... Iii-ncoln Liberal Arts and Sciences Zoology Lincoln College l'1IlXV.XltD ANDREW HENRY SCHAIIDT, JR. Springfield Education lmlulvtrinl Edufcufion Acacia Illini Publishing Company Photographer 141, Fencing Manager 111, Lieutenant. Air Force ROTC, Arnold Air Society, Industrial l'idncation Society DONALD ROBERT SCHELLIE ...... Chicago Division of Special Services English Sigma Delta Chi Honors Day 121 NVright Junior College, University of Arizona C.iIioI,E LOUISE SC1II'lRNV.V1' ....... Chicago Liberal Arts and Sciences Teacher Training in Speech Delta Delta Delta Mortar Board, Torch, Shi-Ai, Alpha Sigma Nu, Sigma Delta Pi, Zeta Phi Eta, University Theatre Crew 121, Star Course Manager 11, 2, 3, 41 , Y.W.C.A. Conunittee 111, Terrapin 11, 21, Concert and Enter- tainment Board 141 Honors Day 131 DAVID GEORGE SCHEURING. . . .... Aurora Agriculture Soil Science Alpha Chi Rho Alpha Zeta, Phi Eta Sigma, Illini Union 1'oIuInittee 141, Master Sergeant, Army ROTC, Field and Furrow Honors Day 11,2,31, University of Illi- nois Scholarship Key Roy WILLIAM SCIIEWE ......... Waterloo Engineering Electrical Engineering Colonial Manor Phi Kappa Phi, Tau Beta Pi, Phi Eta Sigma, Sigma Tau GEORGE MARCEII Sci-IIMMEL. ..... Chicago Conunerce Marlceting Flagg House The Daily Illini 13, 41, University Chorus 13, 41, Marketing Club, Little United Nations Navy Pier Activities: Pier Illini, Uni- versity Choir Navy Pier Extension of the University of Illinois I R111 THOMAS ROBERT SCHMITT ..... Champaign Engineering Civil Engineering Beta Theta Pi Sachem3 Star Course Manager 11, 2,353 Y.M.C.A. Committee 1153 Freshman Coun- cil3 Major, Army ROTC3 Scabbard and Bladeq A.S.C.E. VIRGINIA SMITH SCIIMIDT ....., Mendota Education Elementary Education VV.A.A. 1253 Panhellenic-W.G.S. Co-0rdi- nating Committee 1253 House President 125: Future Teachers of America Beloit College HERBERT SCHNEIDER ............ Urbana Fine and Applied Arts Architecture The Browery House President 155 JANET BRADLEY SCHNEIDER ..... Decatur Education Elementary Education McKinley Hall Y.W.C.A. Committee 1153 W.A.A. 12, 3, 45 RUDOLPH FRED SCHNEIDER. ..... Chicago Engineering Mechanical Engineering Lundgren House House President 1553 A.S.M.E.3 S.A.E, Navy Pier Activities: Engineering Coun- cil 125 Navy Pier Extension of the University of Illinois FRED HERLIAN SCHMIDT ......... Urbana Division of Special Services Entomology Chi Gamma Iota Honors Day 135 University of New Hampshire HARVARD FRANKLIN SCI-IMIDT. . .Kankakee Physical Education Physical Education Sigma Chi Ma-Wan-Da3 Tribe of Illini3 Varsity Basketball Squad 12, 3, 45, Captain 145, Letter 12, 3, 453 Freshman Varsity Basket- ball Squad HOWARD LEROY SCHMIDT ........ Mendota Engineering Mechanical Engineering Yll0lllH.l.lHiVVk Pi Tau Sigma3 Lieutenant, Army ROTC3 A.S.M.E. Honors Day 11, 35 MARILEE RUTH SCHMIDT ....... Kewanee Agriculture Home Economics Kappa Alpha Theta Shorter BOBTCQ Star Course Manager 11, 253 Y.W.C.A. Committee 1153 Campus Chest 12, 35, Major Chairman 135 STANLEY EUGENE SCH MIDT ..... Reynolds Engineering Aeronautical Engineering l.A.S. BREEMAN LOIL SCIIRODT, JR. ..... Benton Agriculture General Agriculture Theta Chi University Theatre Crew 13, 453 Agricul- ture Economics Club3 Illini Sportsman's Club3 Rifle and Pistol Club WALLACE BENJAMIN SCI-IROTH .... Lincoln Engineering Electrical Engineering Theta Xi Tau Beta Pig Phi Eta Sigmag Y.M,C.A. Committee 1153 Football Marching Band 11, 2, 3, 45 3 First Regimental Band 11, 2, 3,453 A.I.E.E.'I.R.E.Q Illini Sportsmarfs Club Honors Day 11, 2,353 University of Illi- nois Scholarship Key DANA THEODORE SCIIUBERT, JR. Des Plaines Liberal Arts and Sciences English Phi Gamma Delta Wabash College PAUL GORDON ScHUI.sTAD.. ..... Chicago Engineering Electrical Engineering Noble House House President 135 3 Major, Army ROTC: Society of American Military Engineers3 A.I.E.E.-I.R.E. Honors Day 115 Navy Pier Extension of the University of Illinois SUE JUNE SCI-IULMAN ........... Glencoe Physical Education Recreation Alpha Epsilon Phi Illini Union Committee 11, 253 University Theatre Crew 1353 University Chorus 1153 American Recreational Society WAYNE KENNETH Sl,'lIX1'llllER Laffrange Park C0lllll'lt'I'l't' .llflYtllUl'Nl!'7Il Delta Sigma Pi lnterfraternity Council 12,353 Junior lnterfraternity Council 1153 Commerce Council 1253 Captain, Air Force ROTC3 Accountancy Club SYLVIA KAY Sriroi-'ER ..... Wichita,Kans. Law Law' Sycamore Hall ' House President 145i Hillel Foundation Student Council 1453 Junior liar Associa- tion3 Young Democrats Club University of Vllichita DAVID MARION SviIooNovER. . . . , .Alma Agfriculture Iifneral Agriculture G-ar-Men Alpha Zetaq Field and Furrow Honors Day 11, 2. 353 University of Illi- nois Scholarship Key FERDINAND KENNETII SCIIONLAU. .Chicago Engineering Electrical Enginwring A.I.E.E.-I.R.E. Honors Day 115 Navy Pier Extension of thc Vniversity of Illinois ARLEN XORTON SVIIOR ..,.. ..,. 0 hicago C0lIllll6'l'1'0 Marketing Alpha Epsilon Pi Interfraternity Council 135 110 DONALD STANLEY Scxirurx' ...... Chicago Fine and Applied Arts Architectural Engineering Navy Pier Extension of the University of Illinois ALLAN ROIPERIC' Sl'lllAL'l'Z Western Springs Engineering General I1vIlfll7lC'I'7'illU Glider Clubg Illinois Society of General Engineers CAROLYN ANN Sciiuixrz. ..... Champaign Liberal Arts and Sciences Speech Cm'rer'lion. SANDRA LANE SvIII'I.z. . .Kansas City, Mo. Fine and Applied Arts Industrial Design Presby Hall University Theatre Crew C113 W.G.S. Ex- ecutive Council C313 House President C313 Young Republicans Club University of KHIISRSQ University of Colorado JOIIN ROBERT SCYIIUSTIIR ..... Park Ridge Physical Education Recreation Chi Phi Alpha Phi 0mega3 Phi Epsilon Kappa3 Illini Union Committee C213 Y.M.C.A. Committee C1,21Q Interfraternity Council C313 .Junior Interfraternity Council C213 Dolphins C1,2,3,41Q Military Ball Com- mittee C313 Lieutenant, Army ROTC3 Alpha Rho Taug Pershing Rifles3 Phalanx3 Scabbard and Blade3 American Recrea- tional Societyg Littlc United Nations3 Physical Education Majors Club 513 SANDRA JEAN SVHWARTZ. .. . . .Peoria Education Elementary Education Delta Phi Epsilon Alpha Lambda Delta: Illini Union Com- mittee C113 House President C2,313 Hillel Foundation Student Council C31Q Future Teachers of America Honors Day C1,2,31Q University of Illi- nois Scholarship Key KIONALD ENIANUEL SCRIBANO ..... Chicago Commerce Marketing Theta Xi Freshman Varsity Swimming Squadg Lu- theran Student Foundation Student Coun- cil C1, 2, 3, 41 3 Accountancy Clubg Market- ing Club: Rifle and Pistol Club RONALD JOHN SEIBEI. .......... Rutland Agriculture Vocational Agriculture Nabor House Alpha Tau Alpha.3 Agricultural Economics Club3 Agricultural Education Clubg Agri- culture Clubg Field and Furrow3 Horti- culture Club FREDERICK YVILLIAM SEIBOLD ..... Tuscola Agriculture Floriculture Alpha Zetag Pi Alpha Xi3 Canterbury Foundation Student Council C113 Midship- man Ensign, NROTC: Floriculture Clubg Illini Forensic Association Honors Day C11 JAINIES RAY SEIGFREID .......... Rockford Fine and Applied Arts Architectural Engineering Colonial Manor A.I.A. Honors Day C11 NANCY LEE ScIIUs'rER ......... Galeaburg Liberal Arts and Sciences Teacher Training in English Alpha Delta Pi Alpha Lambda De1ta3 The Illio C112 Illini Union Committee C213 Y.W.C.A. Committee C1, 21: Wo1nen's Glee Club C113 Oratorio Society C11 3 Little United Nations Honors Day C11 GRETCHEN MARIE SCIIWAUER Hartland, Wis. Liberal Arts and Sciences Teacher Training in Biology Wescoga Lutheran Foundation Student Council C3, 413 Gamma Delta Honors Day C2, 31 Wisconsin State College ROLAND KARL SCI-IWANKE ......... Varna Agriculture Agricultural Education Sons Home Alpha Tau Alpha3 House President C413 Agricultural Education Club3 Gamma Delta Honors Day C11 MAXWELL PHILLIP SCIIWARTZ Lincolnwaod Journalism Advertising Phi Epsilon Pi Phi Eta Sigma: Illini Union Committee C113 Freshman Week Committee C213 Captain, Army ROTC? Phi Chi Eta3 Young Democrats Club Honors Day C1, 2, 313 University of Illi- nois Scholarship Key MICHAEL ROY SCHWARTZ ........ Chicago Liberal Arts and Sciences Psychology Phi Epsilon Pi Illini Union Council C113 Campus Chest C1,213 Interfraternity Council C113 Mili- tary Ball Committee C313 Captain, Army ROTC3 Phi Chi Eta SHIRLEY ANN SEILER ........... Urbana Education Elementary Education Phi Kappa Phig Kappa Delta Pi3 Alpha Lambda Delta Honors Day C1,2, 31g University of Illi- nois Scholarship Key ANABEL CLARK SELBI' ..... .... B elleville Education French Pi Kappa Sigma French Club3 Hawaii Club Stephens Collegeg University of Hawaiig Western Washington College of Education NANCY JEAN SELLE .......... Hazel Crest Fine and Applied Arts Music Education Wescoga University Sinfonietta C1, 213 University Orchestra C1, 211 Oratorio Society C21Q Illini Christian Fellowship C2, 31 Honors Day C11 PATRICIA SERGENI' .,...... .... M arengo Education Elementary Education Beta House Future Teachers of America DENNIS CONRAD SHAFER .... ...Zion Commerce Management Theta Delta Chi Society for the Advancement of Manage- ment FREDRICK HAROLD SIIAIR ........ Decatur Liberal Arts and Sciences Chemical Engineering McKinley Foundation Student Council 143 3 A.I.Ch.E. Honors Day 133 MUSTAFIX DARVVISII SIIAMY Jerusalem, Jordan Liberal Arts and Sciences Chemical Engineering Tau Beta Plj A.I,Ch.E.3 Arab Student Association Honors Day 123 Roosevelt University, Navy Pier Exten- sion of the University of Illinois VICTOR PHILIP SHANER ........ Wheaton Journalism Radio and Television Alpha Delta Phi Illini Union Committee 143 3 Interfraternity Council 11, 23 ROBERT DAY SHANNON .... Detroit, Mich. Engineering Ceramic Engineering Alpha Kappa Lambda Tau Beta Pl: Phi Eta SigIna3 Keramos Honors Day 11, 2, 333 University of Illi- nois Scholarship Key University of Cairo LAWRENCE DAVID SHAI-mo ...... Chicago Commerce Accountancy Club Topper House President 1333 Accountancy Club Roosevelt University 514 MARVIN GENE S1-IEEEILL ....... Hamilton Liberal Arts and Sciences Geology Delta Phi Illini Union Committee 12, 333 Cyclothein Clnbg Rifle and Pistol Clubg Spanish Club X'ERLON LEE SHEURING .... . . .Urbana Journalism Radio and Television Tribe of Illini3 Varsity Cross Country Squad 12, 3, 43, Letter 12, 3, 43 3 Fresh- man Varsity Cross Country Squad3 Varsity Track Squad 1233 Freshman Varsity Track Squad Sfr.xNLEx' JOJI SIIICEMURA. . .Hilo, Hazvaii Engineering Civil Engineering Lieutenant, Army ROTC3 Alpha Rho 'Tang A.I.A.3 A.S.C.E. University of Hawaii XVALTER NonU0 Sniou-IAEA Lahaina, Hawaii Fine and Applied Arts Architecture Alpha Rho Chi Lieutenant, Army ROTC: Alpha Rho Tang A.I.A. University of Hawaii .lines TsU'r0MU SH1osAxI Honolulu, Hawaii Engineering Electrical Engineering A.I.E.E.-I.R.E. LYLE DUANE SHARP ..... ..,. C linto-n Commerce Accountancy San Mar Accountancy Club Illinois State Normal University Hinono MARK Sn A v1-:LL Miami Beach , Fla, Liberal Arts and Sciences Pre-Dentistry Sigma Alpha Mu Columbia University DHNALD EUGENE SILIWI. Webster Groves, Mo. Journalism Radio and Television Chi Phi Sigma Delta Chig Star Course Manager 123 3 Second Regimental Band 12, 33 3 Uni- versity Choir 1233 Oratorio Society St. Louis University GEORGE DANIEL SHEEHY. .Chicago Heights Engineering Mechanical Engineering Pi Tau Sigxnag A.S.M.E. Thornton Junior College Ronnar DENEEN SIIERIDAN ..... Rosiclarc Connncrce Accountancy Accountancy Club 3 A.I.A. STANLEY SEICHI Srrinoim Honolulu, Hawaii Engineering Electrical Engineering A.I.E.E.-I.R.E. Navy Pier Extension of the University of Illinois C1iARLEs SI-IERFEY SIIOEMAKER New Augusta, Ind. Fine and Applied Arts Architectural Engineering Sigma Chi Scarabg Lieutenant, NROTC Honors Day 133 Northwestern University3 University of Texas3 Institute of Superior Studies at Monterrey ROBERT ALAN Snonlt. . . . . . . . ,Aurora Commerce Economics Zeta Beta Tau Sachem3 Campus Chest 1133 Board of Fraternity Affairs 1333 Interfraternity Council 12,333 Junior Interfraternity Council 1133 Student Senate 1233 Inter- fraternity Ball Committee 12,333 Lieuten- ant, Army ROTC: Phi Chi Etag Illini Forensic Association VVILLIAM DEREK SHOKVS ....... S080, Mi8S. Liberal Arts and Sciences Greek Baptist Foundation Student Council 12, 3, 433 German Club Mississippi College AIWIN HUGH SIIPARAGO .... .,.. , Qkokie Commerce Economics I.U.S.A. Barbershoppers 12, 3, 433 Junior Men's Glee Club 123 Navy Pier Activities: University Chorus 11 25 Navy Pier Extension of thc University of Illinois JOAN MARILYN SIDES .......... Evanston Fine and Applied Arts Arcliiilw-I1L1'c Evans Hall A.I.A. University of Oregon, Vniversity of California at Los Angeles, Navy Pier Ex- tension of the University of Illinois PHYLLIS SUE SIEGERT ............ Pima Physical Education Physical lfalucation VV.A.A. 12, 3, 45, Tr-rrapin 11. 2, 3. 45 g Physical Education Majors Club MARY ANN Simian ..,....... Par-Ir Ridge Education Elementary Education Kappa Alpha Theta The Illio 115, Illini Union Committee 11, 25, Newman Foundation Student Council 125, Y.W.C.A. Cabinet 135, Y.W.C.A. Committee 11, 2, 35 IVIERXVIN KENNETH SnaALi-:.. . . .Chicago Journalism Editorial Kings' Kastle Sigma Delta Chi, President 145, The Daily Illini 135, Illini Forensic Association Navy Pier Activities: Pier Illini 115 Navy Pier Extension of the Vniversity of Illinois IVIARVIN Soi, S1I.m:m1AN .... St.Louis,i1Io, Division of Special Services Sales and AzI'vr'rti.wing .llnnrzycmmzf Alpha Delta Sigma: Lieutenant, Air Force ROTC, Marketing Club, Society for the Advancement of Management University of Marylanal AIARLENE IIUTII SIIRICICYE ...... LIIIILIIUTII Liberal Arts and Sciences Ilvyclmlogy Alpha Xi Delta Vniversity Theatre Crew 11, 25, Terrapin 13, 47 ,MNH M.xn1l.YN SIIULER ......... Chicago Liberal Arts and Sciences English Pixie Hall Illini Union I'o1nmittee 145, Y.M.C.A. 1'ommittce 145, Y,YV.C.A. Committee 145, House President 13, 45 University of Missouri, Navy Pier Ex- tension of the University of Illinois Uueoiii-: IQUSIG SHULMAN ......... Chicano Physical lflilucation I'h,i,xicril Education Delta Phi lflpsilon Shi-Ai, University Theatre Crew 115, Physical I'lfluc-ation Majors Club Ilonors Day 12, 35 I'llAllLlf1s Winsor: Siimmx ...... Sullivan Agriculture Gcncral Agriculture Farm Iiouse Ma-Wan-Da, Saehem, Star and Scroll, Alpha Zeta, President 145, The Daily Illini 11, 2, 3, 45, The Illio 12, 3.45 g Y.M.C.A. Board of Directors 145, Y.M.C.A. Com- mittee 11,25, Intramural Manager 125, Agricultural Council 13,45, All-Ag Field Day Committee 125, Plowboy Prom Com- mittee 135, Agricultural Economics Club, Agriculture Club, Field and Furrow, Hoof and Horn Club Honors Day 115 ARLIJNI-I BIARTIIA SIIYER ......... Chicago Education Iflcinvrztury Education Lincoln Avenue Residence l.U.S.A. Barberettcs 13,45 Navy Pier Extension of the University of Illinois ,loux Tayiion SIMPSON .... ...Chicago Commerce illanayenwfnt Alpha Kappa Psi, A,I,l1I.E.-I,R,E,, Illini 112111115118 Amvet Post No. 202, Society for the Advanrcnient of Management Illinois Institute of 'Pl-'1'Illl0I0g'j' tiiiourx liouisi: S1N1'i.,x1n ........ Chicago Liberal Arts and Sciences Tvarhcr Training in Specch Lincoln Avenue Residence Zeta Phi Eta, Illini Union flommittee 12, 3, 45 Ilonors Day 1315 ,Intl-is OWICN SINDT ......... I'rlrkIZi1if7e Engineering livnrcrril EIlfIiIIPfI'Ill.f1 Phi Kappa Sigma. The Daily Illini 115, Society of American Military Iflugineers SNUL LEON SINGER ...... New Yoo-k,N.Y. Engineering Mechanical Iinginecring Flagg House House President 145, A.S.M.I'I., Engi- neering Council 145 IJoNALo Lina SINGLIITAIIY ......... Jolicl Veterinary Medicine Veterinary Medicine Student Veterinary Medical Assn. Joliet Junior College Wllililuf Lhwis SILVIIRMAN ..... Chicago Liberal Arts and Sciences I'.wyvl1oIoyn Navy Pier Extension of the I'niversity of Illinois .loyvia RicmNi-5 SIIA'I41RS'I'UXIC ...... Chicago Liberal Arts and Sciences I'sycl10I0y!f Lincoln Avenue Residence Psi Chi Navy Pier Illxtension of the I'niversity of Illinois .Tomi Xoicnixn SIMON ,..... .. .Chicago VOIIIIIIUTCO Accoufntnni-y Clark House Bela Alpha Psi, Accountancy Club, Prae- torians Honors Day 11, 2, 35, I'niversity of Illi- nois Scholarsliip Key IIICIIARD ERWIN SIMON ......... Chicago Engineering' Mechanical Engineering Noble House Hillel Foundation Student Council 135, A.F.S., A.S.IVI.E. Navy Pier Extension of the Iiniversity of Illinois Roi-n:R'r Conn SIAIUNDS ........ Effingham Fine and Applied Arts 1'iln Planning Phi Sigma Kappa Kappa Alpha Mn: Scarab, Flagg House, House President 125, Forsite 13, 45, Fine and Applied Arts Council 125, Captain, Air Force ROTC, A.I.A., Fine and Applied Arts Society, Landscape Architecture So- ciety Illinois Institute of Technology, Lincoln College SIR Sons Home ROBERIT DEAN SKINNER ........., Genoa Liberal Arts and Sciences Psychology Alpha Phi Omega MORTIXN SKOLNIK ........ . . .Chicago Commerce Marketing Marketing Club Navy Pier Extension of the University of Illinois BEVERLY IWARLENE SKYLES ...... Chicago Education Elementary Education Delta Sigma Theta House President 143 EDITH LEE SLATER ............. Chicago Education Elementary Education Laurel House Freshman Council3 Future Teachers of America Honors Day 113 JOHN ROBERT SLOAN ....... .llchennsborn Commerce Management and Marketing Marketing Club3 Society for the Advance- ment of Management Trinity University CAROLYN JOAN SMITH ......... Monticello JOAN SONJA SIPICK ............. Chicago Liberal Arts and Sciences English Literature Palamar House President 1433 Young Republicans Club Mundelein College LIUDA MONIKA SIRMULIS. . . . . .Chicago Agriculture Home Economics Petite Maison House President 143 3 German ClllbQ Lithu- anian Students' Association Navy Pier Extension of the University of illinois EDXV.-KRD RIUBERT SIROVY. . . . . .Cicero Commerce Marketing Clark House Marketing Clllbg WPGU Morton Junior College EDGAR VVILLIAM SIRRINE..Mi1llani1,Mich. Commerce Management Sigma Iota Epsilon Olivet Nazarene College ROBERT WAKELEE SJOLIN ...... Oak Park Liberal Arts and Sciences Geography Dolphins 1233 Navy Pier Alumni Associa- tion3 Spanish Club3 Young Republicans Club Navy Pier Activities: Swimming Team Michigan State University3 Washington State College3 Navy Pier Extension of the University of Illinois Liberal Arts and Sciences Speech Correction Gamma Phi Beta Zeta Phi Eta3 Illini Union Committee 11, 233 University Theatre Crew 1133 Concert Band 113 Honors Day 133 CHARLES EDDIE SMITH ..... Hagar-1l,N.M. Fine and Applied Arts Music Education Concert Band 13,433 Football Marching Band 13, 43 New Mexico VVeste1'n College CLARA BERNICE SMITH..WaSllingl01l,D.C. Liberal Arts and Sciences Sociology Alpha Kappa Alpha University Theatre Crew 11, 2, 3, 433 Campus Chest 11,233 W.A.A. 1133 Co- ordination Committee 1333 Orchesis 11, 2. 333 Seabury Foundation Student Council 1133 Social Work Club3 Sociology Club JACK FARNSWORTH SMITH ...., Princeton Agriculture General Agriculture Illinois State Normal University JULIA MARIE SMITH ........... Oak Park Education Elementary Education Kappa Delta Shi-Ai3 Star Course Manager 11, 233 Y.WV.C.A. Committee 11,233 Future Teach- ers of Alnerica3 Young Republicans Club RONALD WAYNE SLONNEGER ....,. Peoria Engineering Meclirlnical Engineering I Acacia Phi Mu Alpha Slllffllllftg Pi Tau Sigma3 House President 1333 Concert Band 12, 3, 43 3 Football Marching Band 11, 2, 3, 43 3 First Regimental Band 113 DONNA JEANNE 13lU'l"l'0N SLOTIIOYVER Rochelle Fine and Applied Arts Art Education Northern Illinois State College JAMES RAIN SIIOTILOVYER ........ Rochelle Physical Education Physical H11 recall io Il Sigma Tau Gamma House President 1333 Tribe of Illinig Var- sity Golf Squad 13, 43. Letter 1333 Phys- ical Education Majors 1'lub ALVIN JOHN SLOWIK ............ Chicago Division of Special Services lllanagemcnt Theta Kappa Phi Newman Foundation Student Council 13, 433 Society for the Advancement of Man- agement CAROLYN JEAN SMITH ...... .... C hicago Commerce Marketing Zeta Tau Alpha The Illio 1233 Illini Union Committee 1233 University Theatrc Crew 1133 W.A.A. 1233 Terrapin 11, 2, 3, 43 516 LELAND BRUCE SMITH ....... East Moline Engineering Electrical Engineering Synton Augustana College AIARION JOSEPH SMITH ........,. Chicago Division of Special Services Archiincmre Alpha Rho Chi Y.M.C.A. Committee i431 Interfraternity Council C3,4,53g Junior Interfraternity Council 1235 House President 1433 Stu- dent Religious Council A1433 Newman Foundation Student Council 43,433 Fine and Applied Arts Council 4435 A.I.A,, President 1435 Rho Epsilon ROBERT IRVTN SMITH .,...... Tnglorville Commerce Accnuntancif Accountancy Club XVARREN INGLE SMITH, JR. .,,... Chicago Fine and Applied Arts Music Education Alpha Phi Alpha Freshman Varsity Track Squadg Concert Band 1435 Football Marching Band il. 2, il, 43 g First Regimental Band fl, 2, 33 g University Orchestra il. 2, 3, 43 5 Univer- sity Chorus Q23 YVILLIAM HENRY SMITH, JR. ...... Arcola Engineering Mechanical Engineering Theta Chi A,F.S. ,Illinois VVesleyan University F217 ZYGBIUNT IQONRAD SOKOLNICKI. . .Chicago Conunerce Marketing Marketing Clubg Young Democrats Club Vilriglit Junior College JANINE ANI-:LE SoLIUN.xs ..,..... Chicago Engineering Electrical Engineering Falineb House A.I.E.E,-I.R.E.g Illuminating Engineering Society Navy Pier Extension of the University of Illinois JoN.xs SoLIUN.xs ........,...... Chicago Liberal Arts and Sciences Sociology Wilson Junior Collegcg Navy Pier Ex- tension of the University of Illinois ROBERT L.xRsoN SOLOMON ..... Springficlil Commerce Market ing Sigma Nu Illini Union Committee C133 Major, Army ROTCQ Alpha Rho Taug Marketing Club Millikin University SIIEILA BETH SOLOMON .... . . .Chicago Education Elementary Educal ion Pine Hall Future Teachers of America IVILLIAM JOSEPH SMITH .... .Granite Cilg Division of Special Services Architecture 309 Club House President K43 Honors Day ill RilllER'l' FRANK SMUTNY ......... Chicago Fine and Applied Arts Architectural Engineering Flagg House Captain, Army ROTCg Society of American Military Engineersg A,I,A. Navy Pier Extension of the University of Illinois DAVID ALLEN SNYDER, ........ Grim-gelou-n Engineering Elcctrical Engineering A.l',E.E.-I.R.E.g Illini SD01'tSIllHl1'S Club 'l'noM.xs ROBERT SODERSTROM. . .Oak Park Liberal Arts and Sciences Botany Delta Phi Star and Scrollg Illini Union Board 1433 Major Chairman Mothers Day Illini Union Committee 4333 Illini Union Council ill, 433 Illini Union Conunittec 11, 33: Y.M,C.A. Board of Directors 1335 Y,lNl. C.A. Cabinet f2,33g Y.M,C.A. Connnittec 123g Floriculture Clubg Spanish Clnbg Association of International Students Honors Day fl, 33 DONALD HENRY SOKOLIS ...... Springficlfi Engineering Electrical Engineering Springfield Junior College I i i PETER HENRY SONNENFELD .,.... Chicago Liberal Arts and Sciences Political Science Illini Campus Amvet Post No. 2023 Little United Nations Honors Day f2, 33 San Francisco State College IXIELVIN llalcvm' SHRKIN. .. ...Chicago Law Law Flagg House Junior Bar Assoc-iationg Young Democrats Club Navy Pier Extension of the University of Illinois Gus ANGELO So'1'1R ............. Chicago Division of Special Services Economics Illini Insurance Societyg Marketing Club Wilson Junior Collegeg Navy Pier Ex- tension of the University of Illinois JQIIN l4'R.xNf'Is Sowicix. . . . . . .Chicago Comnierce Marlvcting Evans Scholars Sno-Ilall Committee 1435 Marketing Clubg Soi-iety for the Arlvanccment of Manage- ment GERALMNE ANTOINETTE SP.xTz. . .Chicago Liberal Arts and Sciences ITi.S'fo'ry Iiusey Hall Alpha Imnibfla Delta Honors Day fl, 23 Navy Pier Extension of the University of Illinois PATRICIA LEE SPENCER .... ..., J oliet Journalism Editorial Lincoln Avenue Residence Theta Sigma Phi5 The Daily Illini 133 Joliet Junior College NEAL ARTHUR Sm-:Ro ..,........ Chicago Liberal Arts and Sciences Cht'mistr!1 Arbor Arms House President 1235 French Club Navy Pier Extension of the University of Illinois WILLIAM KAY SPIUER ...... . . .Tolono Agriculture Vocational Agriculture "O" House Alpha Tau Alpha5 House President 1235 Agricultural Education Cluh Honors Day 113 MARTIN JOSEPH SPINELLI, JR. Raritan, NJ. Fine and Applied Arts A-rchitecta-ral Engineering Newman Hall A.I.A. DIANTHA KAYE SPIRES ......... Bellwood Liberal Arts and Sciences Speech Correction Delta Delta Delta Shorter Board5 '.l'orch5 Shi-Ai5 Zeta Phi Eta5 Illini Union Committee 11, 235 Star Course Manager 11, 2, 3, 43 5 Panhellenic Executive Council 1335 Student Senate 1435 Freshman Council5 Concert and En- tertainment Board 1435 LAS Council 123 i l NICK VVILLIAM STAMOS ..... . . .Chicago Commerce Marketing Illini Campus Amvet Post No. 2025 Market- ing l'lub YVright Junior College BARBARA LEE STANDARD. . . . . . . . .Chicago Fine and Applied Arts Architecture Delta Gamma Alpha Alpha Gammag University Chorus 1135 Women's Glee Club 1135 A.I.A. Honors Day 143 ROBERT DEAN STANIJLEY ........ Findlay Engineering Electrical Engineering Brewery Sigma Tau5 Phi Eta Sigmag Intramural Manager 12, 3,435 Lieutenant, Army RO- TC5 A.I.E.E.-I.R.E. Honors Day 11, 33 ROBERT FREDERICK STANLEY ..... Urbana Engineering Mechanical Engineering A.S.M.E. University of WisconsiII5 Navy Pier Ex- tension of the University of Illinois SUEANNE LU STANLEY Oklahoma City, Okla. Fine and Applied Arts Music Kappa Alpha Theta VVilliam Woods Junior College DIANE LOUISE SPRINGER ,....... Danville Liberal Arts and Sciences Psychology Chi Omega Illini Union Committee 1335 Y.W.C.A. Cabinet 1335 Y.W.C.A. Committee 12, 3, 435 University Place Foundation Student Council 11, 2, 335 Young Republicans Club HENRY MARION SROKA .......... Chicago Engineering Mechanical Engineering Wright Junior College5 Navy Pier Ex- tension of the University of Illinois JEAN CoLI.ETTE STACY .......... Chicago Liberal Arts and Sciences Biology Alpha Xi Delta Shi-Ai5 Illini Union Committee 11, 2, 335 I.U.S.A. Bm-berettes 13,43 HAIt0LI3 GILBERT STAFFORD .,.... Decatur Commerce Personnel Management Varsity Tennis Squad 11, 23, Letter 11, 23 WALTER JAMES STAIIL ........ Oak Lawn Engineering Engineering Physics Newman Hall Honors Day 13 JERRY KENT STANNERS ........ Galeslzurg Physical Education Physical Erlurzatinn Beta Theta Pi Ma-Wan-Da5 Delta Theta Epsilon5 Phi Epsilon Kappa5 Y.M.C.A. Cabinet 13,435 Y.M.C.A. Committee 13, 43, Chairman 1435 Tribe of I11ini5 Varsity Track Squad 12, 3, 43, Letter 12, 3,435 Freshman Varsity Track Squad5 Athletic Council 13,435 Captain, Army ROTC5 Scahbard and Blade5 Zeta Sigma Alpha5 Physical Edu- cation Majors Club, President 143 Honors Day 11, 33 RUTII GERTRUIJE ST,-WI-:Ls ........ Ulm-ago Education Elementary Ifrlucation Evans Hall Alpha Chrong House President 1435 New- Inan Foundation Student Council5 German Club5 Future Teachers of Americag Sno- Ball Queen 133 GERALD FRANCIS ST.-XWIFII ..... Riverdale Commerce A ceo u niancy Phi Kappa Varsity Wrestling Squad 12. 33 5 Freshman Varsity Wrestling Squad5 Freshman Var- sity Football Squad5 Lieutenant, Army ROTC5 Phalanx: Zeta Sigma Alpha JOANNI-3 lVlARIE STEFI-'ENs..Elmwood Park Commerce C'om,mpr1-inl Teaching Rosewood Terrapin 1335 Business Education Club, President 1335 Phi Chi Theta M.xRIN.x S'IEo1aERIJA ........ . . . Urbana Agriculture Home Economics Alpha Chi Omega flmicron N115 Phi Upsilon 0Inicron5 Illini Union Committee 11,235 Y.W,C.A. Com- Inittee 11,235 Home Economics Council, President 1435 Panhellenic Ball Committee 113 5 Home Economics Club Honors Day 11,2, 335 University of Illia nois Scholarship Key LEON NAPHTALI STEINDERG ...... C'hica90 Journalism Radio and Television Flagg House XVPGU 13, 47 Navy Pier Activities: Pier Illini 11,27 Navy Pier Extension of the University of Illinois PAUL LAWRENc'E S'I'EINIxEI:u. .Granite City Commerce 1lfllI'li'0llI1Q Clark House Second Regimental Band 127 g Accountancy Clubg Marketing Club, Young Democrats Club CARI. Roni-:RT STEINER. .... Ilomeiroofl Liberal Arts and Sciences Political Science Cosmopolitan Delta Sigma Rho, Y.M.C.A. Cabinet 12, 37 Q Y.M.C.A. Committee 11, 2, 3, 47 5 Inter- fraternity Council 11, 2, 375 Junior Inter- fraternity Council 1175 House President 1379 N.S.A. Senate Subcommittee 11, 2, 375 Illini Forensic Association, President 1375 Young Republicans Club, President 147 DAVID JosEPII STEMPINSKI ...... Chicago Education Industrial Education A.I.E.E.-I.R.E.g Illini Campus Amvet Post No. 2025 Industrial Education So- ciety ALGIRD.-XS JONAS STEPAITIS Tauragn, Lithuania Engineering Civil Engineering WVilson Junior Collegeg Roosevelt Univer- sity: Illinois Institute of Technology GRAZINA ONA STEPAITIS ......... Chicago GARY GLYNDoN SToKEs.Great Falls, Mont. Liberal Arts and Sciences Spanish T-Dorm F1'ench Club: Russian Language Clubg Spanish Club Navy Pier Extension of the University of Illinois DAVID Baooks STERRETT ..... Kenilworth Commerce Industrial Administration Phi Delta Theta Sachemg Skull and Crescent: House Presi- dent 147g Tribe of Illini: Varsity Swim- ming Squad 12, 3,47, Captain 1473 Doi- phins 11,2, 3,47 g Lieutenant, Army ROTC: Alpha Rho Tau: Scabbard and Blade Honors Day 11,27 GEORGE ROBERT STEVENS ..,.... Ceniralia Commerce Urban Land Economics I.U.S.A. Barbershoppers 12, 373 Rho Epsilon, President 1475 Young Republicans Club Honors Day 137 LEONARD LLOYD STEVENS ..,.. Champaign Commerce Accountancy Accountancy Clubg Finance Clubg Society for the Advancement of Managementg Young Republicans Club ROBERT GARDINER STEVENS, Ja. Mount Vernon, N.Y. Commerce Industrial Administration Alpha Sigma Phi Mask and Baubleg University Theatre Manager 13, 479 University Theatre Crew 11, 273 University Theatre Board 13, 475 A.F.S. Engineering Civil Engineering A.S.C.E. College of Great Falls RICIIARD EDWIN STONE.. Commerce Marketing Alpha Kappa Psi, Marketing Club GEORGE WILl4I,ABI STORM ....... Liberal Arts and Sciences History Minawa Lodge . . . .Clinton . Ch icagn Phi Alpha Theta: Illini Christian Fellow- ship 11, 2, 3,475 Major, Army ROTC: Military Council, Phi Chi Etag Future Teachers of America Honors Day 11, 2, 373 University of Illi- nois Scholarship Key Navy Pier Extension of the University of Illinois HIIII-IS BRUCE STOUT ............. Peoria Journalism Radio and Television Sigma Chi Ma-Wan-Da, President 1473 Sachemg Var- sity Football Squad 12, 3, 47, Letter 12, 3, 47g Freshman Varsity Football Squadg Varsity Basketball Squad 12, 3, 47, Letter 12,151,477 Freshman Varsity Basketball Squadg Varsity Baseball Squad 12, 47: Freshman Varsity Baseball Squad ROGER LAVVRENCE STRACK .... Wooflkioer Agriculture Dairy Technoloffy Agricultural Council 12, 3, 475 Dairy Pro- duction Club, President 147 LINDA JEAN STEW.-KRT .......... Decatur Liberal Arts and Sciences Matlicmatics Pi Beta Phi Millikin University: University of Wis- cousin RONALD VVINSTON STEWART ...... Chicago Division of Special Services Political Science and Sociology Kappa Alpha Psi Interfraternity Council 1375 University Chorus 12, 3,475 Illini Forensic Associa- tion BETTY lVlARIE STIIIWELII ...... Champaign Education Elementary Education Kappa Alpha Theta Kappa Delta Pig Illini Union Committee 127, Y.YV.C.A. Committee 127 Honors Day 12, 37 Pomona College ROY FOREST STINE .,............. Flora Agriculture Restaurant Management Military Ball Committee 1277 Captain, Army ROTC: Scabbard and Bladeg Zeta Sigma Alpha TIIERESA JEAN STINE. ........... Paxton Liberal Arts and Sciences English Cedar Hall Phi Kappa Phi: French Club Honors Day 137 Fontbonne College litiiiiih' ll3WlS HARLAN CLARKE STUBBS ...... Deer Creek Liberal Arts and Sciences Latin American Studies Theta Delta Chi Spanish Club Bradley University SARAH LOUISE STULL ........... Urbana Liberal Arts and Sciences English RICHARD HORACE SUBDETTE. . .Homewood Journalism Radio and Television Cosmopolitan Y.M.C.A. Board of Directors 13, 41g Y.M.- C.A. Cabinet 13,411 Y.M.C.A. Committee 11, 2, 3, 41 5 Interfraternity Council 131 3 Illini Sportsmazfs Clubg Little United Na.- gons, Chairman 13,415 Young Democrats ub FRANK TOICHI SUGINO .......... Chicago Fine and Applied Arts Architectural Engineering Lieutenant, Army ROTCQ Society of American Military Engineersg A.I.A. Navy Pier Extension of the University of Illinois JAMES RONALD SUHRE ...... Edwardsville Engineering Mechanical Engineering Triangle Sigma Taug Pi Tau Sigmag Engineering Council 141g A.S.M.E.g S.A.E., President 141 Honors Day 12, 31 JOHN RAY STEATTON .......... Shabbona Liberal Arts and Sciences Sociology Tomahawkg Rifle and Pistol Club JAY JERALD STRAUSS ....... .... C hicago Engineering Industrial Engineering Alpha Epsilon Pi Illini Union Committee 1119 House Presi- dent 13,415 Student Senate 1313 N.S.A. 1313 Hillel Foundation Presidents Council: Lieutenant, Army ROTCQ Spring Musical Cast WILLIABI EDWARD STREIGHT. . .Harrisburg Engineering Mechanical Engineering Pi Tau Sigma Harrisburg Extension of the University of Illinoisg Northern Illinois State College STEVEN EDWARD STROII ......... Chicago Commerce Finance Delta Upsilon Ma-Wan-Dag The Illio 11, 2, 3,41, Editor 1413 Illini Union Committee 11, 213 Y.M.A C.A. Committee 11,215 Freshman Varsity Track Squad LOUIS ALDRICH STRONG ......... Earlville Division of Special Services Marketing Marketing Clubg Society for the Advance- ment of Management JUDITH ANN SWAIN. . . . ...... . .Sterling Liberal Arts and Sciences English Pi Beta Phi Illini Union Committee 1315 Orchesis 131 Knox College ROBERT PIERCE SWAN ..... ...Danville Commerce Management Society for the Advancement of Manage- ment ARTHUR ARNE SWANSON ........... Joliet Liberal Arts and Sciences Sociology Joliet Junior College EUGENE RAYMOND SWANSON ..... Chicago Commerce Accountancy Accountancy Club Wright Junior College: Navy Pier Ex- tension of the University of Illinois SIDNEY BERNARD SWARD ......... Chicago Physical Education Physical Education Praetorians Freshman Varsity Tennis Squad: Hillel Foundation Student Council 1415 Physwal Education Majors Club: Praetorians Navy Pier Extension of the University of Illinois EARL JOSEPH SULLIVAN. . . .... Chicago Commerce Marketing Phi Kappa Marketing Club Wright Junior College JAMES CLIFFORD S1'i.i.Ix'AN ..,..... Morris Journalism Publication Management Sigma Delta Chip Rho Epsilon Luther College ALBERT DUDLEY SUMMERS ....... Wapella Agriculture Agricultural Science Young Democrats Club DONALD RAYMOND SUNSHINE. .Des Plaines Fine and Applied Arts Architecture Gargoyleg Scarabg A.I.A. Honors Day 11, 2, 3, 415 University of Illinois Scholarship Key Navy Pier Extension of the University of Illinois JOSEPH KOI-IILI SUZUKI .......... Chicago Liberal Arts and Sciences Pre-Medicine Parade Ground Units , ' JOHN DONAHUE SWEENEY ...... Lexington Agriculture Vocational Agriculture Alpha Tau Alphag Agricultural Education Club Illinois State Normal University GLENN RICHARD SWEULES ....... Decatur Engineering Industrial Engineering House President 121 g A.S.M.E.g Society for the Advancement of Management Honors Day 131 Millikin University DUANE LYNN SWDNsoN. .. ..,. Moline Commerce Marketing Alpha Kappa Psig Marketing Club Galesburg Activities: Galesburg Illini Galesburg Extension of the University of Illinoisg Moline Community College WILLIAM FRANK SWINGLER ..... Glenview Division of Special Services Marketing Marketing Club Wright Junior College MARTIN ANDREW Swixcnm' ..... Savanna Agri:-ulhlre Animal Sciertce Phi Kappa Junior Interfraternity Council 111, Lieu- tenant, Army ROTC: Agricultural Econ- omics Club, Hoof and Horn Club TIONG SIEW TAN ............. Singapore Fine and Applied Arts Architectural Engineering A.I.A. JEROME KENNETH TANKEL Hammond, Ind. Liberal Arts and Sciences International Ajairs Phi Sigma Delta Sachemg Phi Eta Sigma: Major Chairman Social Forums Illini Union Committee 131 5 Illini Union Council 1313 Illini Union Committee 11, 2, 319 Interfraternity Coun- cil 121g House President 13, 419 Student Senate 11, 2, 3, 413 Freshman Councilg Navy Councilg Scabbard and Blade, Illini Forensic Association Honors Day 111 JAMEs PAUL TAPPE ............. Farina Liberal Arts and Sciences English University Theatre Crew 1415 Pershing Riliesg Young Democrats Club JAMES CLARK TARY .......... Keithsburg Commerce Accountancy Accountancy Clubg Young Club Republicans CAROL NADINE TASCHER .... .... M orris Agriculture Home Economics Alpha Xi Delta University Theatre Crew 13, 415 Home Economics Club Monmouth College E I E Q H01 STEVE DONALD Szixno ........... Chicago Physical Education Physical Education Tribe of Illinig Varsity Wrestling Squad 12, 3, 41, Captain 141, Letter 12, 3, 413 Physical Education Majors Club FRED CHARLES TAIT, JR.. . . . . . .Parts Commerce Marketing Phi Kappa Sigma Daily Illini 1115 Interfraternity Council 12, 315 Tribe of Illinig Varsity Swimming Squad 12, 31, Letter 12, 319 Marketing Club KATHERINE IVIASUKO TAKIMOTO Hilo, Hawaii Elementary Education Elementary Education Alpha House House President 1413 Future Teachers of Americag Hawaii Club Loyola University GERALD WILLIAM TALLACKSON .... Chicago Engineering Industrial Engineering A.S,M.E.g Society for the Advancement of Management Bradley University VIOLA TALLMAN ............... St. Anne Agriculture Home Economics Stratford House The Daily Illini 141g Illini Christian Fel- lowship 141g Home Economics Club: Young Republicans Club TADASHI TATSUI ................ Uhieago Education Teacher Training in Social Studies Hawaiian Club Navy Pier Extension of the University of Illinois DONALD DURWARD TAYLOR ...... Rockford Engineering Engineering Physics Accountancy Clubg Physics Society Honors Day 131 DONALD Josnru TAYLOR ..,. .... A lton Agriculture General Agriculture Wesmen Agriculture Clubg Hoof and Horn Clubg Horticulture Club JACK KENT TAYLOR .......... White Hall Agriculture Vocational Agriculture Alpha Tau Alpha Illinois State Normal University JAVIN Moasn TAYLOR ........... Chicago Engineering Electrical Engineering Barton House A.I.E.E.-I.R.E. Honors Day 111 'i-S2 QSQeE31fiPr'Ti llxk 1 KAREN RUTH TAYLOR ............ Em-elta Liberal Arts and Sciences English Price Club Mask and Bauble5 University Theatre Crew 12, 3,455 W.A.A. 12, 3,45 Honors Day 125 Illinois State Normal University MARCIA ISABEL TAYLOR ....... Springneld Liberal Arts and Sciences Zoology Evans Hall Illini Union Committee 1355 VV.A.A. 13, 455 McKinley Foundation Student Council 145 Blackburn College ROBERT GEORGE TAYLOR ......... Chicago Liberal Arts and Sciences Philosophy Wright Junior Collegeg University of Chicago WILLIAM HARRY' TAYLOR ...... Springfield Liberal Arts and Sciences Economics Captain, Army ROTCQ Phalanx BARBARA ANN TEER ....... East Sl. Louis Physical Education Dance Delta Sigma Theta W.A.A. 1355 Orchesis 1455 Physical Edu- cation Majors Club Bennett Collegeg Connecticut College? University of Wisconsin PAUL VERN THISTLETHWAITE .... Decatur Liberal Arts and Sciences Teacher Training in Biology Delta Sigma Phi Phi Eta Sigmag Omega Beta Pi5 Wesley Foundation 12, 3, 45 Honors Day 11,25 l'lLIZABl-ITH ALICE THOMAS ,,.... Dccrjiclit Physical Education Recreation Delta Gamma Shorter Boardg Torch5 Shi-Ai5 Illini Union Board 1455 Major Chairman Stunt Show Illini Union Committee 1355 Illini Union Council 1355 Illini Union Committee 11, 2, 35 5 Y.W.C.A. Committee 115 5 Pan- hellenic Executive Council 1455 House President 1455 Panhellenic Ball Committee 1155 American Recreational Society DENNIS PETERS THOMPSON ..... Elmhurxt Liberal Arts and Sciences P re-Medic ine Granada 'l'omahawk5 Phi Eta Sigma5 Illini Union 1'ominittee 11, 2, 355 Concert Band 11, 2, ii, 45 5 Football Marching Band 11, 2. 3, 45 Honors Day 11, 25 Navy Pier Extension of the University of Illinois WILLIAM ALOYSIUS THOMPSON. . .Chicago Engineering Imluvstrial Engineering Newman Hall Campus Chest 155 Lieutenant, Army ROTC5 Society of American Military Engi- neers5 A.F.S.g A.I.E.E.-I.R.E.5 A.S.M.E.5 S.A.E.5 Society for the Advancement of Management5 Young Democrats Club Navy Pier Activities: Wrestling Squad 115 Navy Pier Extension of the University of Illinois GARY BRYAN THOMSON ..... ...Waverly Agriculture Animal Science Farm House Agriculture Club5 Dairy Production Clubg Field and Furrowg Hoof and Horn Club PAUL GARY TEMPLER ...... . . .Chicago Commerce Marlt'eti1ig Newman Hall Illini Sportsman's Club5 Praetorians JAMES SHAW TERWILLIGER ..... ,.U1-bnna Liberal Arts and Sciences Psychology Acacia Psi Chig The Daily Illini 1155 Y.M.C.A. Board of Directors 1355 Y.M.C.A. Cabinet 1255 Y.M.C.A. Committee 11,255 Inter- fraternity Council 1255 Freshman Varsity Track Squadg Men's Glee Club 125 Honors Day 12, 35 MARILYN KAY TESMER ........ Springfield Liberal Arts and Sciences Speech Busey Hall Zeta Phi Etag University Theatre Crew 12, 3, 45 EIJWIN CARO1' THAYER. .Weymozitli,Mnss. Fine and Applied Arts Music Shawnee Pi Kappa Lambdag Phi Mu Alpha Sin- fonia, President 1455 Concert Band 11, 2, 3, 45 5 Football Marching Band 11, 2, 3. 45 5 First Regimental Band 1155 University Orchestra 12, 3,455 Men's Glee Club 1l, 2. 35 Honors Day 11,25 RICHARD PETER TIIIEL .......... Chicago Liberal Arts and Sciences Zoology 'Newman Hall Young Republicans Club St. Mary's College ,cc 2 LARRY DEAN TIIUMSUN ........ Galesburg Liberal Arts and Sciences Teacher Training in Social .Studies- Phi Kappa Tau Wa-Na-Seeg Sachemg Star and Scroll, President 1255 Illini Union Committee, 11, 2, 355 Major l 1455 lnterfraternity Council 13, 455 House President 1455 Tribe of Illinig Cheerleader 12, 3, 45, Head Cheerleader 1455 Military Ball Committee, 12, 45, Chairman 145 5 Lieutenant, NROTC5 Navy Councilg Scabhard and Blade RITA LEE Tuomsox ........... Galcslmrg Liberal Arts and Sciences Psychology 4-H House Alpha Chron: Alpha Lambda Delta5 Psi Chig Y.M.1,'.A. Colmiiittee 1255 NV,A.A. 11, 2. 35 Honors Day 1l, L25 Augustana College ROB!-:RT CORLETT THORNTON. .Wilmington Comiuerce Accoimfanvy Theta. Chi Varsity Baseball Squad 1255 Freshman Varsity Baseball Squad5 Accountancy Club5 Marketing Club Marquette University IFONALD Lanny 'l'uvEs'rAn. . . . . .Malta Agriculture Animal Science Field and Furrow: Hoof and Horn Club Northern Illinois Stutc College HENRY' CHARLES T11I'1sIANN ....., Chicago Liberal Arts and Sciences Political Scicncc Sigma Nu Ma-VVan-Da5 Skull and Crescent5 Omega Beta Pi5 Illini Union Council 1355 Illini Union Committee 11. 2, 355 Campus Chest 11, 2, 3, 45, Director 1455 Junior Inter- fraternity Council 115: Student Senate 12, 3,455 Committee on Student Aifairs 13,455 Class Co-President 145: N.S.A. Senate Subcommittee 13, 455 Freshman Varsity Baseball Squadg l.U.S.A. Barber- shoppers 1155 Campus Chest Allocations and Advisory Board 13,455 Freshman Week Committee 1255 Senior Announce- ments Committee 1455 Senior Ball Com- DONNA HELEN1i Tatar ,... Chicago Heights Education Elementary Edin-ation Delta Sigma Epsilon VVestern Illinois State Teachers' College HENRX' GEORGE Tomxsnx. . . . . .Chicago Engineering Electrical Engineering Newman Hall Phi Eta Sigma5 Engineering Council 1415 A.I.E.E.-I.R.E. Honors Day 11, 2, 315 University of Illi- nois Scholarship Key Navy Pier Extension of the University of Illinois Davin VAUGHAN TULLE ....... Champaign Agriculture Animal .s'r-icnrn Alpha Delta Phi Field and Furrowg lloof and Horn Cluh5 Illini Sportsmaifs Club: Young Republi- cans Club .Tr:RoME KENNI-:ru 'l'oM,iN ........ Chi:-ago Physical Education Physical lx'1lur-ation Club Esquire Phi Epsilon Kappa: Varsity Football Squad 12. 3, 415 Freshman Varsity Football Squad5 Physical Education Majors Club De Paul University PE'ri:R T1iEo1-11ANis 'I'oM.xRAs, .Champaign Liberal Arts and Sciences Econorniinv Phi Gamma Delta Skull and Crescent5 Chi Gamma Iota5 Phi Eta Sigma5 National Collegiate Playersg Pierrots5 The Illio 131 5 University Theatre Cast 11, 2, 3, 41 5 University Theatre Crew 111 5 Varsity Fencing Squad 13, 41, Letter 1415 Illini Board of Control 12, 315 Major, Army ROTC5 Phalanx: Scimitar Honors Day 11,21 GAIL ELLSWORTH THWING Honolulu., Hawaii Liberal Arts and Sciences Zoology Phi Sigma Kappa Illini Union Committee 131 Aurora College Mania LOUISE Tlirs ........... Mayu-ood Physical Education Recreation Alpha Phi Torchg Alpha Sigma N115 The Daily Illini 1115 1V.A.A. 11, 2, 3, 415 Terrapin 13, 415 American Recreational Society, President 1315 Physical Education Majors Club Honors Day 12, 31 IVI.-XRTHA ANN TILLSON ........ LaGI'fL7lyl3 Liberal Arts and Sciences Pre-Mezlicinc Palamar Mu Phi Epsilong University Sinfonietta 131 Eastman School of Music5 Navy Pier Extension of the University of Illinois .lo1lN BURNIER TINGLEFF .... Crystal Lalcc Commerce Finance Delta Chi Phi Kappa Phig Phi Eta Sigmag Star Course Manager 11,215 Board of Fra- ternity Affairs 1315 Interfraternity Coun- cil 11,2, 315 House President 1315 Stu- lent Senate 13, 415 Committee on Student Affairs 13, 415 C0-ordination Committee 13, 415 Accountancy Club5 Finance Clubg Marketing C1ub5 Lieutenant Colonel, Army ROTC Honors Day 11, 2, 315 University of llli- nois Scholarship Key CLARENCE REED TIr'1'oN, JR. ...... Joliet Agriculture Vocational Agriculture Agricultural Education Club Joliet Junior College Joux T0roLEWsK1, Jn. ...... Tinley Park Liberal Arts and Sciences Chemical Engineering Alpha Chi Sigma Alpha Chi Sigma5 University Theatre Cresv5 Engineering Council 1215 A.I.Ch.E. Honors Day 111 Pl-ITER ANTHONY Toncum ....... La Salle Education Education of Mentally Hanrlicappcrl Children Paradise Lost House President 1315 Future Teachers of America 'l'non.is Sooruiurn Torino Wanwatnsa, Wim-. Fine and Applied Arts Archifcctllrr: Alpha Rho Chi Star and Scroll5 Gargoyli-5 Illini Union Committee 1415 flnterfraternity Council 1215 Lieutenant, Army ROTC5 A.I.A. Honors Day 111 Layton School of Art5 Wisconsin State College Jovi-E 1TxRoLYN Torri-:N .,........ Ghana Liberal Arts and Sciences Teacher Training in Mallirmatics Lim-oln Avenue Residence Alpha Lambda De-lta5 Vilesley Foundation Student Council 13, 41 Honors Day 11, 31 'l'1rmi.xs ERNEST TOURLAS ........ Chicago Physical Education Physical Education Phi Epsilon Kappa5 Navy Pier Alumni Association Navy Pier Activities: Varsity Wrestling Squad5 Host of Illini Navy Pier Extension of the University of Illinois DIANE JEAN TOMCIIEI-'F ....... Bensenville Liberal Arts and Sciences Englixli Literature Palamar Mortar Boardg Alpha Lambda. Delta5 W.G.S. Executive Council, President 1419 Panhellenic-W.G.S. Co-ordinating Committee 1415 House President 1315 Student Sen- ate 13,415 Committee on Student Affairs 1415 Co-ordination Committee 1315 Sno- Ball Committee 1415 French Club Honors Day 11, 2, 315 University of Illi- nois Scholarship Key Navy Pier Extension of the University of Illinois NANCr ANN Toxin ........ .... D elavan Agriculture Retailing Delta Delta Delta Torch5 Phi Upsilon 0micron5 Theta Sigma Phig Illinois Union Committee 1115 Star Course Manager 11,215 Panhellenic Exe- cutive Council 13,415 Home Economics Council 11,2,31, President 1215 Home Economics Club Honors Day 111 Anrllua IDIIANE TONELLI. . . . . .Joliet Engineering Mechanical Engineering Noble House Tau Beta Pi5 Pi Tau Sigma5 A.S.M.E. Honors Day 12, 31 .loliet Junior College ELSA KINGEAUN 'l'oNo ...... , . . .Chicago Education Elementary Education S1-abury House University Theatre Crew 1315 Y.W.C.A. Committee 1315 Chinese Students Club5 German Cluh5 Future Teachers of America Navy Pier Activities: Pier Illini Navy Pier Extension of the University of Illinoisg Northwestern University PATRICK JOSEPH T0oAiEY. . . .,.. Chicago Engineering Electrical Engineering A.I.E.E.-I.R.E.5 Young Democrats Club Fournier Institute of Technology l-1952 IQALPH TROLL ................. Chimgo Liberal Arts and Sciences Zoology Parade Ground Units M.I.A. Executive Council 1433 House President 143 Honors Day 123 University of f'lll1'fI.g03 Roosevelt Col- l9gBQ Navy Pier Extension of the Univer- sity of Illinois ROBERT BENJAMIN 'l'Ro1"1'nR ...... Jlnzon Agrivulture flenerlll Ay1rir'uIturl' Illi-Dell All-Ag Field Day Committee 11, 233 'Plow- boy Prom Committee 133: Agriculture Clubg Dairy Prorlm-tion irilllli, Field and Furrow3 Hoof and Horn Club ROBERT FOSTER TROY ..... Ilighlaml Pm-If Connnerue Arcoitzituitry Kappa Delta Rho Star and Scroll3 llouse President 1333 Accountancy Club NANCY VIRGINIA Tnrs. . Uincinnali, Ohio Physieal Education Danr-1: Kappa. Alpha Theta University Chorus 123: Orchesis 11, 2, 3, 433 Spring Musical Cast 12, 33 TIIEODORE STANLEY 'l'Rr1n7l., ..... Berwyn Engineering Mechanical Engineering Varsity Baseball Squad 1333 Engineering Council 1133 Military Ball Committee 133, Chairman 133 3 Senior Ball Committee 143 3 Lieutenant, Army ROTCQ Military Coun- cil3 Society of American Military Engi- neersg A.F.S.3 A.S.M.E.3 S.A.E. University .of Marquette J,wK HENRY TURNER ..... .... I 'ern B.xRis.xRA JEAN TRACY ..... West C'hirnyo Liberal Arts and Sciences Teacher Training in English, Busey Hall Future Teachers of AlllPl'i4'8Q Young Re- publicans Club Honors Day 133 .TUNE EDITII TKACEY ...... .... f 'lfir-uno Commerce Secretarial Training Alpha Chi Omega lllini Union Committee 113 llonors Day 133 CONRAD GORDON TRECKIQR. . . . . .Odell Commerce Management Phi Kappa lllini Union Committee 113 3 Interfraternity Council 123 S'l'J'2I'1'fEN VVALDO 'l'RELmsR. lVc,vtfiz'liI, NJ. Engineering Mechanical Engineering Phi Kappa Psi Campus Chest 1133 Interfraternity Coun- cil 12, 33 3 Football Marching Band 12, 33 3 Serond Regimental Band 11, 2, 333 Engi- neering Council 13, 43, President 143 3 A.F.S., Chairman 143: A.l.Ch,E.3 A.S,- M.E. JOHN ALFILEIJ Tnooono. . . . . . .Christopher Engineering Crfmnzic lfngimoring Phi Sigma Kappa lllini Union Committee 11, 233 Freshman Varsity Baseball SquaIl3 Military Ball Committee 1233 Ensign, NROTCQ Navy COIIHCUQ Sc-abbard and Bladeg A.C.S. Commerce A CC'0llIllIlTM?jl Am-ountancy Club llaSalle-Peru-Oglesby Junior College Jl'll1'1'H ADLYN TURNER .......... Ti-lmnn Fine and Applied Arts Music Erlurntion Mortar HORl'LlQ Sigma Alpha Iota, Presi- dent 143 3 Concert Band 11, 2, fi, 433 Uni- versity Chorus 1133 Fine and Applied Arts Conn:-il 13,433 Sr-bool of Musio Student Council 113 llonors Day 133 AilNE'l"1'E EVELYN TURNER .,..... Chimgo Liberal Arts and Svienves Frerwh Concordia Campus Chest, House Chairman 1233 W.A.A., House Representative 11333 House President 13, 433 French Club CAROL KING TURPIN .,....,. Jacksonville Eduration lflffmcnlary Ed'lH'll,ff0'It Alpha Xi Delta Monmouth College DALIA ANNA TU'rLrs ............ Chicago Liberal Arts and Seient-es Anthropology T-Dorm Anthropology Club3 Young Democrats Club Honors Day 113 Navy Pier Extension of the University of Illinois RICHARD N11'llUl1.'lS TI'c'nsCHERER Elmwood Park Journalism Radio mul Television WILL 1433 Newman Foundation Student Council 133 JEANNRTTIJ Fu' '1'i'4'lcaR Elizabeth Gini, N.C, Fine and Applied Arts Masiv Education Petite Maison Sigma Alpha loin: First Regimental lland 133 Peabody Collegi- YVALIDIS M.xR'1'iNs 'l'l'Ms .... .,.. C hiruyo Engineering l7llI'llN1I'i1lI Engineering Navy Pier Extension of the University of Illinois BERNARD .lwii 'l'l'Rl'JIi .......... Chicago Physiral Eduoation I,ll1lS'i1'!1I P,'4lulr'at'ion Phi Sigma Delta IMRBARI AR1.i-firm 'l'l7RNi:R ,... Evansville Fine and Applied Arts AllU07'fi.Vi7lfl Design Delta Sigma 'Theta Gamma Alpha Chi: University Theatre Crew 13, 433 Orchesis 143 Honors Day 133 Bradley Fniversity KOA JEROLD WAYNE TYSL.-KN ..... . . .Chicago Engineering Mechanical Engineering I.U.S.A. Barbershoppers 13, 43 3 A.F,S.3 S.A.E. Wright Junior College THOMAS EDWARD LVLLBIAN. . . . . .Quincy Engineering Electrical Engineering Das Haus A.I.E.E.-I.R,.E. Quincy College AKIKO Emfrn Lwiamii ..... . . .Chit-ago Education Elementary Education Women's Glee Club 1333 Illini Christian Fellowship 13, 433 Fixture Teachers of America3 Hawaii Club Wright Junior College ALBINXS ALBi:1z'rAs V.x1r'IUNAs.Champaign Engineering Electrical Engineering Albert-Ludwigs Vniversity JEAN-PAUL Josnifii-Leos VAILLANCOURT .1Ia,niwaki, Canada Engineering Aeronautical Engineering Flying Clllbi I.A.S. University of Ottawa 1 vnu KATHRYN VAN FLEET ...... .. .Maywood Commerce Accoimtancg Busey Hall Phi Chi Thetag Commerce Council 14, 533 Accountancy Club Rockford College JOSEPH EDWARD VANISKU ,... , . .Chicago Commerce Marketing Noble House Alpha Kappa Psi3 Marketing Club3 Society for the Advaneement of Management Navy Pier Extension of the University of Illinois JOHN IIENRY XIAN KEULEN. . . .,,. Chicago Division of Special Services Marketing Marketing Club3 Society for the Advance- ment of Management VVilson Junior College GARY RLDBERT VANSANT ..... . . .Chicago Engineering Aeronautical Engineering Varsity Track Squad 1233 Freshman Var- sity Track Squad3 Engineering Council 1133 I,A.S.3 Illinois Rocket Society, President 1133 XVPGII 12, 33 IIOISERT .Iosm-H XYAN 'I'kEi:r'1i. .Waiilrf-gr1,n Fine and Applied Arts Cilg Planning Sigma Nu Y.M.C.A. Committee 1333 Forsite 13,433 A.l.A,3 Landscape Arcliiteeture Society Mmio JAMES VALUES ........... Chicago Liberal Arts and Sciences History Sigma Delta Pi ALAN DENIS VALENTIN. . , , . .Grayslake Commerce A ceouln fllf7lf'Ilf Af-rountanry Club GERALD ALAN VALIER .......... DuQuoin Engineering Electrical Engineering Sigma Phi Epsilon Star and Scrollg House President 1433 Football Marching Band 11,2,333 First Regimental Band 11, 2,333 I.U,S.A. Bar- bershoppers 1233 A.I.I'I.E.-I.R.E. HowAun FRANKLIN' VANDENBURGII Downers Grore Engineering Mining Engineering Sigma Pi Illini I'nion Committee 11,233 Y.M.C.A. Cabinet 1233 Y.M,C.A. Committee 11,233 Football Marching Band 12,3,433 First Regimental Band 12, 3, 433 M.I.S. Roniinr PLUQK V.-iNDERvoon'r.Lal.-e Forest Commerce Accountancy Noble Hall Football Marching Band 143 3 Second Regi- mental Iland 11, 2, 3, 43 3 Accountancy Club Honors Day 133 HUGH EDWARD VAN Voousr. . , Union Hill Commerce Jlclrlceting Sigma Pi Freshman Varsity Baseball Sl1ll8.llQ Illini Insurance Societyg Marketing Club DONALID DEAN XVAN WINIKLE. ..lncl.'son,vilIe Engineering Aeronautical Engineering Sigma Tau3 Sigma Gamma Tau, President 1431 I.A.S. Honors Day 133 Belleville Township Junior College JAMES GARY XYAUGIIN ,........... Harvey Liberal Arts and Sciences Pre-Medicine Omega Ileta Pi3 Men's Glee Club 13, 43 Thornton Junior College YVILLIAM EDWARD XYAVRIK.Av0l'fh Riverside Engineering Mechanical Engineering Newman Hall Morton Junior College Arnlcm' ICL1zxBE1'H Vi-:AZIM ...... Chicago Liberal A1'ts and Sciences C1iem,i.s-trg Evans Hall 'l'orch3 Alpha Chi-on3 Alpha Lambda Delta3 Iota Sigma Pi3 Illini Union Board 1433 W'.A.A. 12, 333 W.G.S. Executive Council 12, 3, 433 Convert Band 12, 3, 433 First Regimental Band 1133 University Orchestra 12, 333 Sno-Ball Committee 113 3 A.C.S.Q Student Senate 12, 333 N.S.A. Senate Subcommittee 133 Honors Day 11, 2. 333 University of Illi- nois Scholar-shin Kev WARREN DEAN VEHSLAGE ....... Lincoln Commerce Accountancif Accountancy Club: Society for the Ailvancc- ment of Management University of Alaska ALEXANDER VELCO ....,...... Iirnscnoille Engineering Civil Engineering Pi Kappa Alpha Interfraternity Council 1335 Freshman Varsity Baseball Squad5 A.S.C.E. Navy Pier Extension of the University of Illinois SAMUEL CUNNINGHAM VICKERS, JR, Moline Liberal Arts and Sciences Chemical Engineering Park Lane Lodge Sigma Tau5 House President 1435 A.I.- Ch.E. Honors Day 12, 33 ARNOLD ERWIN Vioxs ..... Warm-loo,Io'a-ri Commerce Marketing Sigma Alpha Mu Finance Cluhg Marketing Club, Young Democrats Club JOHN RICHARD YYILVEN .... .. .Clifton Journalism Editorial Pi Kappa Alpha Sigma Delta Chi5 The Daily Illini 1335 Y.M.C.A. Committee 11,235 Second Regi- mental Band 11,235 WILL 1335 WILIA- TV 13,435 WPGU 1335 Major, Army ROTC5 Armed Forces Council5 Infantry Club5 Pershing Rifles5 Scahbard and Biade5 Little United Nations ROGER ALLEN Voss .........,.. Freeport Agriculture General Agriculture Kings' Kastle I.U.S.A. Barbershoppers 11,435 Plowboy Prom Committee 1435 Agricultural Econ- omics Club5 Dairy Production Club5 Fielil and Fury-ow JDHN t,'1IAaLEs Vuicovrrz ........ C'h'icugo Fine and Applied Arts Architectural Ifngincering Flagg House A.1.A.5 A.S.C.E.5 Society of American Military Engineers Navy Pier Extension of the University of Illinois .itlSIil'Il'lNl'l ANN x1vYSE ......... Wi'n-nelka Liberal Arts and Sciences Airterican Civilization Evans Hall W.G.S. Executive Council 1435 N,S.A. Senate Subcommittee 133 Grinnell College5 Chicago Art Institute: Northwestern University5 Navy Pier Ex- tension of the University of Illinois ARTIIITR VVACHOWSKI ........... C'll.i1'Ilf70 Liberal Arts and Sciences Physics Honors Day 123 Illinois Institute of Technology, Navy Pier Extension of the University of Illinois Tiroxms WADA ............. . . . Chicago A.S.C.E. XVright Junior College Engineering Civil Idnginecrinyy R,xvxioND JOSEPH VILUTIS ....... Chicago Fine and Applied Arts Inrlustrial Design Section Eight Club Honors Day 11, 23 Navy Pier Extension of the University of Illinois BENJAMIN VINAE, .......... Ito:-7: Islam! Liberal Arts and Sciences I,0llhiI71lfl Scicncc Phi Kappa Phig Phi Beta Kappa:.Pl11 Eta Sig1na5 Delta Sigma Rhog Pi Sigma Alpha5 Y.M.C.A. Committee 1331 THIN' Forensic Association, President 143 5 Young Democrats Club I Honors Day 11, 2,335 University of Illi- nois Scholarship Key Rrcnmzn EDWARD Voor-:L ....... Iiimflnlc Fine and Applied Arts Lrmilscapr l1V1?ltlfPl'1'lU'I5 Colonial Manor Forsite 12, 3, 435 Landscape Architecture Society Lyons Township .Tnnior College RAYMOND RICHARD Voxor. . . . .Chicago Cllllllllt-'I'1'6 M117lll!lI'llIPIIil Marketing Club5 Society for the Advance- ment of Management VVright Junior Collcgt- AN'rnoNx' JOSEPH XYOLPE ........ Chicago Fine and Applied Arts Architcf-lure Noble House Ga1'goyle5 Scarab5 House Presiilcnt 1535 Freshman 3Veek Committee 1535 A.l.A. Honors Day 12, 33 Navy Pier Extension of the University of illinois LOREN GENE XVADDELL .,.. . .i'llt. Pulaski Journalism Azlviwlixiiiy Honors Day 113 Carthage Colli-gc RIJNALD ALUYSIITS XV.-KDE ........ Chicago Engineering Zllcchnnir-ul Hiiyinccrirtn Newman Hall Sigma 'I'au5 Pi 'l'au Sigmag lflnginecring Council 1233 A.S.M.l'1.g S.A.E. Honors Day 123 Navy Pier ltlxteusion of the I nivcrsity o , . . f Illinois RICHARII OXVEN XV.mooNnR ,.,. .... 1 lays Agriculture A gfrurmniy Sigma Pi Agricultural Economics Club5 Field and Fur:-ow5 lllini Sportsmarfs Club 1435 Rifle and Pistol Club Eastern Illinois State College AIIDREY DEI.BEn'r XVAGNER ......, Illarixsa Agriculture Teachcr TI'1lillllljf in .'1!lI'il'll11'l1iI'l' Agricultural Education Club5 Agriculture Club5 Dairy Production Club: Hoof and Horn Club Southern illinois l'nivi-rsity JAMES ARTHUR Wxuxicic. .. . . ,Chicuffo Coininercc I'c1'.wnincI .llrinuyfcmcnt Noble llouse Alpha Kappa Psi: Marketing Club5 Society for the Advancement of Management llonors Day 112, 213 Navy Pier ltlxtcnsion of the l'nivt-rsity of Illinois l BETTYE JEAN IVALKER ..... East St. Louis Liberal Arts and Sciences Snriolofly Delta Sigma Theta fl1'l'l'l9SlS 145 CAROL EDNA XVALKER ...... .... Il lazon Agriculture Home Evonmnics McKinley Hall Phi Upsilon Omicrong Y.W.C.A. Committee 1153 W.A.A. 11, 2, 353 All-Ag Field Day Committee 11, 2. 45, General Chairman 145 3 Plowboy Prom Committee 11, 2, 3, 45 3 Home Economics Club DAVID RANDALL XVALKER ....... Yorkville Physical Education Physical Education Phi Gamma Delta Tribe of Illinig Varsity Football Squad 12, 3, 45, Letter 13, 453 Freshman Varsity Football Squad3 Captain, Army ROTCQ Zeta Sigma Alpha MARTHA ANNE XVALKI-:n ...... White Hall Liberal Arts and Sriences Teacher Training in English T-Dorm Illinois College IAUVRENCE VVILFRED W.u.Qi'1s'r, JR. Chicago Fine and Applied Arts Landscape A rr-lzitertiire Tau Kappa Epsilon Scarabg Varsity Football Squad 125 5 Fresh- man Varsity Football Squadg Freshman Varsity Swimming Squadg Forsite 13, 453 Dolphins 11, 253 Landscape Architecture Society RICHARD CHARLES WAGNER ...... Jleru-yn Engineering Mechanical Engineering Newman Hall Pi Tau Sigmag A.S.M.E. Morton Junior College IUJIXEIVI' XYILLIAM NVAGNER ..... illon-mouth Liberal Arts and Sciences History Park Lane Lodge Phi Alpha Theta3 Anthropology Cluhg Rifle and Pistol Club Monmouth College ll.xnoLn .lo1lN W.-xnLnoR4'a. ....... Cliicafm Liberal Arts and Sciences Chemistry North Park Junior College: VVright Junior College 'l'lloir.xs ROBEIET VVAINYVRIGIIT..1:C'IlL'UiIi6 Connncrce Ar-couniancy Clark House Avcountancy Club3 Marketing Club3 So- ciety for the Advancement of Managementg Young 1Jl'lll0l'l'2ltS Club llelll-ville Junior College 1iflN.ll.ll l'iUflEXE YVALES ....... Noi-rnnoi-e Liberal Arts and Sciences flhcniical Engineering Knight Club House President 1453 Illini Christian Fel- lowship 12. 3, 453 A.I.Ch.E. Honors Day 1515 Northern Illinois State College EARL Roy W.mDI:UM. . . . . . ..... Chicago Fine and Applied Arts Aw-hilcclu.rL' Alpha Rho Chi Gargoyle3 A.I.A. Honors Day 115 IVright Junior Colle-pro Ciuizlii-is Joslern XVARGEL ...... Ridgeway Agriculture Vorafionnl Agriculture Alpha Tau Alphag Agricultural Education Club3 Field and Furrow Southern Illinois University Eniiswonrn Rooaa VV.xaMIs1R.. .Kankakee Commerce Avcoiulfalrwy Chi Psi Skull and Crescent3 Phi Eta Sigma: Alpha Kappa Psig Sigma Iota Epsilong Illini Union Committee 11, 25: Men's Cllee Club 11, 3, 451 Accountancy Clubg Illini Insur- anr-e Society Honors Day 1l, 25 Gronfan LowRnY WARNER. . . . . .Watt-aka Engineering Mechanical Engineering Phi Eta Sigma: Pi Tau Slglllfti Engineer- ing Council 13, 453 Colonel, Air Force Rfylvftl Armed Forces Councilg Arnold Air Soc-it-tyg A.S.M.E.3 S.A.E. Honors Day 11, 25 DUN.-xI.n .lwic W.-xnnEN. .Winm-lingo, Minn. Engineering Mechanical Engineering A.F,S.Q A.I.Ch.E.3 A.S.M.E.3 Gamma Delta3 Young Republicans Club St. Olaf College JOSEPH ROBERT NVALTA. . . . . . .Lyons Engineering Mechanical Engineering Football Marching Band 13, 45 3 First Regi- mental Band 13,453 Illini Christian Fel- lowship 13, 45 Morton Junior College Tnoims I5IIl,l-'ORD VVALTON Terre Haute, Ind. Engineering Metallurgical Engineering Zeta Psi Freshman Varsity Track Squad: Men's Glee Club 13,451 M.I.S. Gaonon AN'rnoNx' XVARD. .Evergreen Park Liberal Arts and Sciences Ch em ixtry Sigma Phi Epsilon Illini Union Committee 115g Illini Sports- man's Club Navy Pier Extension of the University of Illinois Rim-man EWHQNE WARD. .. . . .Newton .lournalism Advertising Phi Eta Sigma Honors Day 1l,2,353 I'niversity of Illi- nois Scholarship Key ll:-:N'roN BROWN Wmrma. , . . . .Chicago Connnerre A1-wozmlnnr-ly Kappa Delta Rho Alpha Kappa Psi3 Interfraternity Count-il 125: Junior Interfraternity Council 115Q Major, Air Force ROTC3 Accountancy Club3 Finance Clubg Flying Club3 Society for the Advancement of Management ORMAND GLENN WEBB .......,.. Gorcoille Agriculture Vocational Agriculture Alpha Tau Alpha5 Agricultural Education Club Southern Illinois University CARLE'roN VVILLIARD IXVEBER. .BzijfnIo, N.Y. Liberal Arts and Sciences Geology The Illio 1135 Captain, Air Force ROTCL Arnold Air Soeic-wty5 Pershing Riflesg Cy- clothem Club JACK LEONARD NVEESTPIR ....., Springfield Liberal Arts and Sciences Speech Phi Kappa. Sigma Illini Union Committee 11, 235 Junior Interfraternity Council 1135 House Presi- rlcnt 1435 Lieutenant, Army ROTC RooER Ku' WEGEIIRNKEI. ....., Hamilton Agriculture Animal Science Alpha Gannna Rho Alpha Zeta5 Football Marching Band 11, 2, 3, 43 5 First Regimental Band 11, 2, 3, 43 5 Plowboy Prom Committee 12, 33 5 Agri- culture Club5 Hoof and Horn Club5 Illini Sportsman's Club Honors Day 11,2, 335 University of Illi- nois Scholarship Key ELAINE FAY VVEGENER ......... Riverdale Liberal Arts and Sciences Psychology T-Dorm Psi Chi Thornton Junior College Engineering Electrical Engineering A.I.E.E.-I.R.E. Southern Illinois University Engineering Electrical Engineering Engineering Civil Engineering Phi Kappa Sigma Chest 1135 Lieutenant, Army ROTC Liberal Arts and Sciences Sociology Koinonia i Club Engineering Electrical Engineering Eta Kappa Nu Honors Day 12, 33 Illinois State Normal University MARIE ANNA WEISHAUPT ....... Oaklawn Liberal Arts and Sciences Psychology University Theatre Crew 143 Hillsdale College DoN.xLn LEE WELBOURNE ..... Beawlstown Agriculture General A gricultnre Phi Delta Theta Intramural Manager 133 ELEANOR LEE YVELLER ...... Mt.Prospect Liberal Arts and Sciences Teacher Training in English Palamar Mundelein College PAUL FRANKLIN VVELLER. . . , . .Kankakee Liberal Arts and Sciences Chemistry Acacia A.I.Ch.E. Jo1IN THOMAS WELSH ..... ...Peoria Commerce Marketing Newman Hall I.U.S.A. Barbershoppers 1435 Marketing Club LaSalle-Peru-Oglesby Junior College JOHN ROBER1' WARREN .......... Bluford ARTHUR HENRY WATCHMAN. .0lifton, N .J . RONALD RAY WATKINS ..... . . .Rockford The Illio 1235 University Theatre Crew 1135 Star Course Manager 1235 Campus DAVID ANDREW WEAVER, J R. ....... Alton Second Regimental Band 11, 2, 33 5 Baptist Foundation Student Council 12, 3, 43 5 American Recreational Society 5 Sociology . GEORGE BOARDMAN WEBB ......., Beecher Sigma Tau5 Tau Beta Pi5 A.I.E.E.-I.R.E.5 ROBERT WESLES' WEIHE ........ Nashville Liberal Arts and Sciences Political Science Westminster College KAROL Lois WEIIIL ............ Waterloo Liberal Arts and Sciences Bacteriology Busey Hall House President 1435 University Choir 1335 Women's Glee Club 1235 Oratorio Society 133 DANIEL WEINSTEIN ........ . . .Chicago Engineering Metallurgical Engineering M.I.S. MARAL ANN WEIRR'ri-:R .......... Chicago Education Elementary Education Alpha Chi Omega. Kappa Delta Pi5 Mask and Bauble5 The Daily Illini 12, 335 Illini Union Committee 13, 435 University Theatre Manager 1335 University Theatre Crew 11, 235 Navy ROTC Sponsor 133 Q Honors Day 11,2, 335 University of Illi- nois Scholarship Key MIRIAM JOAN VVEISBORD.P'LllIld6l11flitl, Pa. Fine anal Applied Arts Painting Evans Hall Society of Illustratorsp University Theatre Crew 1135 Orchesis 123 Honors Day 11, 2, 335 University of Illi- nois Scholarship Key 528 RONALD CHARLES Wi-:No'r. . 3 . . .Cliir-apo Engineering Aeronautical Engineering Theta Chi Illini Union Committee 1233 Vanlet Major, Air Force ROTC3 I.A,S. JAM1-is Room: VVr:xs'i'noM .... . . . I1'a.taga Agriculture Animal Nirieiirn Alpha Gamma Rho Junior Interfraternity Council: Agriculture Clubg Field and Furrowq Hoot' and Horn Club Ba'r'rY JANE WENZ ,,,.......... Chirago Liberal Arts and Sriences Teacher Training in Biology Evans Hall Shorter Board: NV.A.A. 13343: Terrapin 13, 433 Future Teachers of America Wright Junior College Enwixnn XVILLAIM WERNEI: ..,. Nprinymelil lingineering 1fIP1"I'i1'lll l:'nyin1'v1'iny1 Acacia Gamma Delta WAYNE Enni-:ic VVESTI-JRIIOLD ..,.... Alton Agrivulture General Agrir-iilture Agriculture UIIIIJQ Field and ZFIITYONYQ Hoof and Horn Club 529 RIVIIARD Annrs WHIPPLE ....... Chicago Journalism Editorial Sigma Delta f'hi3 The Daily Illini 13, 43 XVrif,:lit .Iunior College 'l'non,xs RIORLANIJ Wn1s'roN ..... Sl. Elmo Commerce .lla rlcriing Alpha 'Fan Oinega Canipus Uhest 1133 Faptain, Army ROTC: Alpha Tau Iiil0Q Sf-alibaril and lilarle: Marketing 1'lnli llinn-:N MITRIEJ. Wnrri: ...,..... Sulliviin Physiral ltlrluration I'liy.s'icaL Eilurafioii Kappa Kappa Gamma Mortar Board, Alpha Chrong Alpha Sigma Nu: NV.A.A. 11, 2, 3,43, President 1433 Major l 1433 W.A.A. Nuinerals 1233 Stu- dent Senate 1433 VVonien's Glee Club 1233 Oratorio Society 133: Terrapin 15333 Physical Eduration Majors t'lub3 Spring Mnsieal 133 Honors Day 11,2, 333 Vuiversity of Illi- nois Svholarship Key liiirma IVIIITI-LIIEArD Ill ...... l'r'i-rii,0L-lu, 1'onnnerc-e A iw-o iz nla nry Parade llrouncl Units Phi Kappa Phig lieta Ganuna Slgllltii lleta Alpha Psig Delta Sigma Omit-ron Honors Day 12, C13 Northern Oklahoma .lnnior 1'Uiit'g'1'Q Uni- versity of Oklahcnna V 1 ' .lxxiizs Iliimms 33'IIl'l'l-IHICAID, Jie. 1z'nfflr'if'onil, NJ. Pliysiral Itlrlnration l"h,11.wir11l Hrlzwalion. Kappa Alpha Psi .Innior lnterfraternity Council 1233 Major, Air Force ROTC, Arnold Air Societyg Flying C'luli3 Physii-al R1IlIf'H-f,l0ll Majors t'lub f'ii.xm.i-ns Ton W1-:sTnRLUND. . . . . .Chicago Engineering lu'lz'r'lrical Eiigiizeering A.l.I'I.l'I.-l.R.I'l.3 Young Democrats Plub Honors Day 11, 23 Navy Pier Extension of the University of Illinois ANN f'.tltllIA'N NVICSTON. . . . .. .... Chicago Liberal Arts and Seienc-es Ti'rurli.r'r Tl'Ili1lfi71tfI in Social Studies Alpha 1'hi Omega 'i'0l'1'iIQ Illini Union Connnittee 1133 I'V.A.A. 12.13, 43 3 Student Senate 11, 2, 33 .To,xN i"ll1JlCl'1Nf'l'I XVHTZICI. ...... Clinmpaign Liberal Arts and Scieni-es Eronrmrirw River Falls State C'ollege3 University of North Dakota BARIMRA ILUTII YVIIALIN ..... Jrzi-Awnizville lflil ueation If nyylisli Delta Delta Delta University Sinfonietta 1433 Orrhesis 143 lieloit College Howixkn Hun. VVllEA'1' ...,...... Vliivriyn Liberal Arts and Svionres Zoology Noble House XVilson Junior Collegeg Navy Pier Ex- tension of the University of Illinois JAMES Warm YVIIITELAWV A rlinglnn Heights .Ionrnalisni Editorial Delta Tau Delta Skull and Crescentg Sigma Delta. Chi3 The Daily Illini 12,333 Men's Glee Club 11, 2, 3,433 Lieutenant, Army ROTC3 Alpha Rho Tau: Scabbard and Bladog Spring Musical Cast 13, 43 Honors Day 113 ELDON LEE Wnrri-zsion. . . . . . .Coal Valley Division of Spot-ial Serviees Urology! Cyrlothc-ni Vlub Blackburn f'olle3:e i'iLl'2.IN1lIi Iil3l'ISl'I Wnrrroizn Olympia Fields .lournalisin Aflrerlisinyy Delta Gannna tlannna Alpha Chi, Pi Delta Phig Theta Signia Phig University Phoir 13,433 Ora- torio Soi-iety 13, 43 Miami University W1I.l,.xRn l5Au'1'i.n'r'r XVIIITLER, JR..Pontinr' Engineering h'lPf-lriral Eiiyiiiifmriizg A.I.l'l.lC.'I.K,I'I. J.xvNE I'iI.IZABlfI'l'lI Wnirxi-Lv .... Elniliuiwr Liberal Arts and Scienres Spanish Kappa Alpha Theta Y.VV.C.A. Committee 1133 Spanish Club DONALD EUGENE WI-IITTEN Fountain Green Agriculture Teacher Training in Agriculture Agricultural Education C1ub3 Field and Furrowg Hoof and Horn Club Western Illinois State Teachers' College GEORGE NVICKHAM .......,...., Glruyvllle Engineering Mining Engineering Illini Sportsmarfs Clubg M.I.S. Indiana University ALICE KELLOGG WIERSEMA K'1l0.l'Ullil', Tenn. Liberal Arts and Sciences Clievnistry McKinley Hall Iota Sigma Pi, University Orchestra 1353 University Chorus 1353 Channing-Murray Foundation Student Council 13, 453 Young Democrats Club University of Tennessee RICHARD LEE WIGHT ........ Rock Islaml Engineering Civil Engineering Delta Tau Delta Phi Eta Sigma3 Lieutenant, Army ROTCQ A.S.C.E. Iowa State College DOYLE WIIIIIITE ............ Fort Branch Engineering General lu'nginecring Theta Xi llliIIi Union Committee 1353 Engineering Council 13,453 Military Ball Committee 1353 Chief Petty Officer, NROTIFQ Illinois Society of General Engineers I 530 JOIIN JosEPH WILLIAMS .... ...Chicago Engineering Electrical Engineering Eta Kappa Nu: A.I.E.E.-I.R.E. Honors Day 125 Illinois Institute of Teehnology3 Navy Pier Extension of the University of Illinois MARY HAGI-:BUSH WILLIAIIS ....... Ashley Education Iflementairy Educalion Pi Beta Phi Illini Union Committee 11, 25 Honors Day 135 PEGGY ELEANOR WILLIAMS ....... Chicago Commerce Secretarial Training Delta Sigma Theta Student Senate 145 3 Orchesis 145 3 Busi' ness Education Club3 Marketing Club Navy Pier Activities: Orchesis Navy Pier Extension of the University of Illinois Srnvm lm-:NE WlLLI,xiIs ...... Whitcllull Agriculture llama E:-onomir-.v Kappa Delta Illini Union Committee 1153 University Theatre Crew 11, 253 Y.5V.C.A. Committee 1253 Campus Chest 1153 llome 1'it'0ll0lllil'S Club WENDI-:LII REIII WILLI.uIs .... Champaign Fine and Applied Arts Industrial Design Alpha Eta Rho Alpha Eta Rilfli Freshman Varsity Golf Squad3 Pershing Riflesg Glider Club Institute of Aviation, University of Illi- nois UAROLE llovi-1 VVILKINS ........ lfvanxton Lihcral Arts and Sciences Sociology Pi Kappa Sigma Young Republicans Club Honors Day 115 Northwestern University DAVID LEI-1 VVILLIAMS ....... Bloomington Physical Education Physical Eflimutiou Phi Delta Theta Tribe of Illini3 Varsity Baseball Squad 12, 3, 45, Letter 12, 3, 45, Captain 1453 Fresh- man Varsity Baseball Sllllhlii Physical Edn- cation Majors Club IJUNAIID HI-:RBI-:Rr XVIl.LI.x5Is ..... Cliicnyn Liberal Arts and Scicm-es Pre-Medicine Parade Ground l'nits University of ClliC8,g'0Q Navy Pier Ex- tension of the University of Illinois Doms JEAN VVILLIAMS. . . . . . .Carrollton Agriculture Home Economics Stratford House W.A.A. 11, 253 University Baptist Founda- tion Student Council 1253 Illini Christian Fellowship 11, 453 All-Ag Field Day Com- mittee 1253 Home Economics Council 135 3 Plowhoy Prom Committee 125 3 Home Econ- omics Uillljj Future Teachers of Americag Young Republicans Club JERRY LEE WILLIALIS ........ Mt. Vernon Commerce Industrial Administration Alpha Tau Omega Junior Interfraternity C0lll'lf'iiQ Captain, Army ROTC YVILLIAM VVALKER VVILLIAMS ..... Chicago Liberal Arts and Sciences Zoology Kappa Alpha Psi Navy Pier Extension of the University of Illinois WVIRGINIA LoIrIsE VVILLKE ...... Sycamore Agriculture Horne ldcono-mics Erlncation Gamma Phi Beta TOTFIIQ Illini Union Committee 11, 253 Star Course Manager 11, 2, 35 CIIAnLEs EUXV.-XRD WILLIIAN .... Belleville Agriculture Agronomy Nabor House Agricultural Council 1453 Agricultural Economics Clubg Field and Furrou' JAN XVILMANOWIUZ ............. Chicago Liberal Arts and Sciences Spanish Newman Foundation Student Council: Spanish Club3 French Club De Paul University3 Loyola University ELIZABETH LANYERNE Wrnsox. . .LaGrange Education E'l97TLt'?lflI'I':ll Erlulcalion Lincoln Avenue Residence Illini Union Committee 1353 Future Teach- ers of America Lyons Township Junior College WILLIAM WESTFALL WILSON .... Fairbury Liberal Arts and Sciences Geology Cyclothem Club5 Rifle and Pistol Club Louisiana State University SOE MYINT YVIN ...... Peinzaloke,Burma Engineering Electrical Engineering University of Rangoon JAMES THOMAS WINCHESTER Western Springs Journalism Editorial Pi Kappa Alpha Sigma Delta Chi Navy Pier Activities: Pier Illini, Editor Navy Pier Extension of the University of Illinois JOAN ESTELLE WINRLER .,..... Hinsdale Education Elementary Education Delta Gamma Shi-Ai5 The Illio 11, 235 Illini Union Com- mittee 1l3g Y.W.C.A. Committee 1135 W'.A.A. 11, 2, 3, 43 GARY EDWARD WINTER. . .Dcwenport, Iowa Engineering Ceramic Engineering Alpha Chi Rho Illini Union Committee 1235 A.C.S. Iowa State College HAROLD MAYNARD WILSON, JR..Bridgeport Liberal Arts and Sciences Political Science Junior Bar Association J ACQUELINE RUTH WILSON ....... Chicago Education Elementary Education Chi Omega Y.VV.C.A. Committee 1135 Future Teachers of America Honors Day 133 JOHN l3lICIIAEL WILSON ...... Champaign Liberal Arts and Sciences Nyzeerli Tau Kappa Epsilon Sachem5 Mask and Bauble5 National Col- legiate Players, President 1435 University Theatre Cast 11, 2, 3, 43 5 University Thea- tre Crew 12,335 Interfraternity Council 12, 33 3 Junior Interfraternity Council 113 5 House President 1435 N.S.A. Senate Sub- committee 12, 33 5 WILL 12, 3, 43 9 Or- chesis 13,435 Interfraternity Ball Com- mittee 123 KIRTLEY EVERETT WIIISON ....... Decatur Commerce Economics Phi Delta Theta Skull and Crescent5 Captain, Air Force ROTC: Scabbard and Blade LAURA MAY WILSON ....... .... . McNabb Agriculture Home Economics 4AH House W.A.A,5 Home Economics Club Blackburn College WILLIAM ROGER WOERNER ...... Tremont Agriculture General Agriculture Moore Hall Agricultural Economics Club5 Illini Sports- man's Club5 Rifle and Pistol Club ARLENE ELIZABETH WOLF ....... Sterling Journalism Editorial Price Club The Daily Illini 143 Grinnell College BURTON SHERMAN WOLF ........ Mattoon Liberal Arts and Sciences Psychology Soenksen Hall M.I.A, Executive Council 12, 335 Intra- mural Recreational Board 133 KENNETH ERVIN WOLF ........ Elmhurst Liberal Arts and Sciences Chemical Engineering Clark House Sigma Tau5 A.I.Ch.E. Honors Day 11, 23 Navy Pier Extension of the University of Illinois ANN WOLI-'ENsTEIN ...... Cincinnati, Ohio Education Elementary Education Lowry Lodge Alpha Chron5 Kappa Delta Pi5 University Theatre Cast 113 5 University Theatre Crew 1135 House President 143 Honors Day 123 ROBERT GEORGE WIRTII. .Wauwato.va, Win. Fine and Applied Arts Architecture Alpha Rho Chi Star and Scroll5 Gargoyle5 Phi Eta Sigma5 Illini Union Committee 1435 Freshman Varsity Football Squadg Lieutenant, Army ROTC5 A.I.A.5 Scabbard and Blade Honors Day 143 Milwaukee Extension of the University of WViscOnsin ROBERT NEILL VVITIIFIRSPOON. .Fairmount Commerce Ar-countanr-If Sigma Phi Epsilon Star and Scroll5 Alpha Kappa Psi5 Illini Union Committee 11, 235 Basketball Man- ager5 Commerce Council, President 1335 Accountancy Club Honors Day 113 BARBARA Rosa VVITKOVICH, ...... Chicago Liberal Arts and Sciences Social Studies Palamar Phi Alpha Theta Honors Day 11, 23 University Of Pittsburgh5 Navy Pier Ex- tension Of the University of Illinois RIc'1IAIm CKRL WITTENRERG Janesville, Wis. Commerce Marketing Alpha Kappa Psi5 Marketing Club GARY BIAXWELL WI1"1'ERs ...... Charleston Division of Special Services Political Science Eastern Illinois State College i l m A CRAIG ELWYN Wooo ...... .... R ossville Commerce Accountancy Accountancy Club5 Rho Epsilon GEORGE JOSEPH Woon .....,.4.. Maywood Engineering Mechanical Engineering Phi Kappa University Theatre Crew 11.35 A.F.S.5 A.S.M.E.5 Young Democrats Club Wright Junior Collegep De Paul Uni- versity JAMES LESTER Woon ......... Springfield Liberal Arts and Sciences Chemical Engineering Triangle Sigma Tau5 University Theatre Crew 143 5 Junior Interfraternity Council 1335 Fresh- man Week Committee 1335 A.I.Ch.E. NELSON VERL Woon .......... Mt. Carmel Agriculture Vocational Agriculture Agricultural Council 1335 Lieutenant, Army ROTC5 Pershing RiHes5 Agricultural Education Club5 Hoof and Horn Club Honors Day 123 PATRICIA BOWMAN WOOD ........ Urbana Liberal Arts and Sciences Speech Miami University DONALD ALLEN WoLrGRAM ...... Chicago Engineering Mechanical Engineering Medea Lodge A.S.M.E.g Rifle and Pistol Club J ACK WoLI1-MARK .......... .... C hicago Commerce Marketing Barton House TomalIawk5 The Illio 11, 23 Honors Day 11,23 Navy Pier Extension of the University of Illinois DANIEL DOUGLAS WOLFORD. .London Mills Agriculture Vocational Agriculture Western Illinois State Teachers' College RICHARD LEE WoLGAMoTT. . .Jacksonville Engineering Aeronautical Engineering Granada Club Captain, Air Force ROTC5 Arnold Air Society5 I.A.S. Honors Day 113 YIN HUM Woo ............. lpoh, Malaya Engineering Civil Engineering A.S.C.E. E GINNY NVREN ............. Marlow, N.H, Liberal Arts and Sciences Speech Correction Delta Gamma Zeta Phi Eta5 The Illio 1135 Illini Union Committee 11, 23 5 University Theatre Crew 1135 Star Course Manager 1135 Y.W.C.A. Committee 11, 235 Student Senate 1235 Co-ordination Committee 1235 Concert and Entertainment Board 123 5 Panhellenic Ball Committee 1135 Fabriola Pre-Nursing Club Cornell University Hospital School of Nursing ll0NALll DEAN XVRIGIIT ........ Galesburg Agriculture General Agriculture Embassy Agricultural Economics Club VVestern Illinois State Teachers' College HARRY SMITH WRIGHT, JR. .... Naperville Agriculture Vocational Agriculture llli-Dell Alpha Tau Alpha5 Agricultural Education Clubg Agriculture Clubg Field and Furrow Honors Day 133 North Central College KENNETH VVEBSTER WRIGHT. .Jacksonville Commerce Advertising Alpha Kappa Psi, President 143 Honors Day 133 CHARLES JOSEPH WYNE ........... Joliet Liberal Arts and Sciences Psychology Joliet Junior College WILLIAM DIETERICI-I Woon .... Springfield Liberal Arts and Sciences Geography Wesnieii Illini Union Committee 1335 Wesley Foun- dation Student Council 1233 The Film Society DAVID PERRY WOODALL, JR.. . .Shelbyville Engineering Engineering Physics STANLEY YVESLEY Woous, JR. .... Roxana Engineering Civil Engineering Kappa Delta Rho House President 1435 Varsity Cross Coun- try Squad 12, 3, 43 5 Freshman Varsity Cross Country Squad5 Varsity Track Squad 13,435 Freshman Varsity Track Squad: Lieutenant, Army ROTC5 A.S.C.E. DONALD CLARK WOODWARD. . .Granite City Engineering Metallurgical Engineering Delta Chi Star and Scroll5 M.I.S, HEIAEN ANN WORSIIALI ....... Champaign Education Commercial Teaching Chi Omega Torch5 Shi-Ai5 The Illio 1235 Illini Union Committee 11,235 Star Course Manager 1235 Campus Chest 1235 House President 1435 Business Education Club Honors Day 11, 23 532 Chicago crsity of 1-.Q llrnwe l.f'l1.l-1,2 171 lv1'Il fm ful: In- Majors Ulf fr-ufm vintirnli Mvmlivzxl Xkllfl 1 xx Y UORNIXX Cmtlznffe 1 N XNM X f WRU f'ffif'fl!rf' l'n-r l' V I , X Trina n, IH mn 1111 'rillyl xl xlilx , .I'url.' lfiflyn' 4 l'lll'1'N Iilvx .... .lirffmifryf nfl N414-in-nw uutlmll Ninn-l 'xlllllilll Vauwity X11 l"m-rin lHYI'l" mlrl , 0014-1 x ' v 0 mm f'lulrg x Xl . . .f'l1ir-:ffm Plfilllll I nfrnzrffrinff ns 14 fx lmlinulogi Ruw Sl n XII xr. XOUNlxl:.R ...... Jlorris Diusion of qps-mal Services Cwlotlwni fluh Illmu Qnnrrqnmwq rmm Wlnuvfl .U - L.1', A N-v: yg n , " ' 1 ,, L 'f 1-': x H 1" W N l 5 f,:ai?::gg, f Y, l 1 Qu, ii , Mr :.,, :::: ig Anxmm AlTf'TT,XEL Zmxrr' .... ...Chicago linglnvvrilig Imlluvlriul lu'ngiuN'1'ing Flags llunw Navy Pivr lixtmiximi of the lllllX'1'l'Slij' of Illinois l'Il.1,11w'I"l' Xlllldlili ........, NI, ,Im-wplf, .lIn. 1'on1n1vr1-0 .llrrf'l.'r'Iiny Alpha lipmilnn Pi llll0TfI'2lll'l'llllj' Fonnr-il 12, SZ, 433 llnusn- l'r4-sillvnt l-tl: SXYlIllllllI1g' 1l2lll2lEl'l' 1212 Illini l":n'1-mir Asmwiatinll Anni ZIICLINSKI. Jn, ...... ..CI1ir-nga 4'ulilll1vl'r'v ,-li-vrzuzllrlnvgf l"1'a,zim-1'-lla-lnls l,UI'lIlll!H'X Af'l'fllllll3lllf'Q' Vlnlrg Mairkvtiiig Vlulxg Sovi- vty fill' the- A1lV?'lIll'PIlll'llf of lwHlHlLfl"lIl9l1i, XYilsnn .lllnifw Poll:-rv IJANIEL ZIu1,Ir'u .......... ..Ul:ir'ngo flOH1lll0l'f't' .'lfrU'L'PIi11g Barton llouse- House President K-LJ: A0l'0lllltRllf'X fllnlr: Illini lnsuranf-P Sorivtyg Marketing Vinh: Executive C'onnc'il Navy Pier lixtonsinn uf the Unive-rsity of Illinois DON.-xLn DI-7 xx ZIMMEIHIAN. . ., . Har-rw! Agriculture General Aj77'fI?llIllH'Z Wu rm I-Inn gn NURMAN EDYVARD Ziiinflnznix. . ,f'Ifif-nyfn flonnnerro Arlve'i'tisii1g7 Grnnzuln Cluli Alpha Delta Signing Suu-lhill 1'unnnittor- 11553 Praetorians 'I'nfm.xs l'il'liI4INl1I Zizvlirs. ., ...Vliii-:ffm i'ill5.flll1't'l'llIg IfIt'1'trir'r1l lJ1iyri111'fi'ii1fr A.I.I'1.l'1.-I.Ii.l1I. t'll.xRl.i:s 1I1l.'1'uN ZII'I'ltU1I'I',...ffr1'f'1l1'illf' t'oinins-rvo .lla rl.'1'Iin-if Alpha Kappa Psiq INlsii'lu-tiiiu t'Iulig Surioty for tho AliVH,IlI'l'lllt-'III uf Aliilliltltlllltllll Honors Dany 115 Los Angvlvs City Vullvuv l'Il.XliI.I1IS ZliA'l'KllI"l-' ........., . . .Wifi-11,10 Fine and Applied Arts liulitsli-irll liwsiyfiz Navy Pit-1' Artivitit-sz Varsity Swiuiiningg 'Fvzun 1I,1Z5, Captain 125, In-ttvr 11,253 LPHL-'l'Ill2lll4S t'lnli 11. 125 Navy Pier ltlxtin-nsiou of tlu- Iiiiivt-i-sity of Illinois lfluxli liI4j0RHIf1 Zulu ..... ...lolirft l'liig:iin-1-ritiu fjIP1'It'It'Il, l2'l14IflllI'1'I'lIlff A4l,PI.Il.-l,R.l'I. .lolivt .lunior Uollvgv IRWIN .lostfirll ZVVKER .......... Cliiraym Iiiln-ral Arts and Scimic-vs Gf'ngrapliy Flaugf lions:- RIIA, l'Ixot111tive Councilg Young Ilvnnx- 4-ruts Vluli Iiuosvw-It I'l1iVl'l'SlIj' Vxlwl. ANN Zi'1'Kl4:i:m1lc1: ........ 1'Iiif-uyfu Finn and Applis-1l Arts .llllsiv la'1Iur'11li1m Iiim-oln Arm-nuv 1f0Sl1lt'!l1'0 l'nivt-'rsity Chorus 11325: 'XVolin-ii's Him- t'luh 11.2, 353 Uratorio Souix-ty tI,1J,155: Nltt1il'lilll t'horus 1153 Hillul Foundation Studi-nt flounr-il 1453 Sriinitair: Young lh-iiiu4-wits Vluli Idpwix liicxxxx Zulsuxmc J1'jf1'i',vrml'ill1', llirl. Agrivulturi- y'l'I1I'lll'I' Truiiiiiiyf in Agrivitllllrr' Alpha Tau Alplm3 Agrivnltural Etlnf-ation t'Iuli Illinois Stntf' Normal Univvrsity IJ1-:Ax .IUIIN ZI'R1i.-xililtzu ......... l,inf-oln Lihvrnl Arts and Sf-it-11111-s Clifniicril lfngiizwrinfi Sigiua Tang A.I.Ch.I'1. 13, 45 Iiinvulu Colli-gt' I1'lci:mci1'iq 'I'1roii.xs ZNVE'l'S1'IIKIG..li1'HI'L'ill1' C0llllIll!1'l't' Iinlzlxtriul Atl'n1iizistr11Iinn Phi D+-Ita Theta Viiptain, Army ROTC3 Alpha Rho 'I':iu. Sf-alrlifiril nnrl lllzule I W fgiligiia 1 39 f I I 3 I .ti iw, 4' V Q 3 KI4IS'l'I"I'IS Jm'lUs .............., Uliwrigu Vino and Applied Arts 5 K . .'il'U1l,flt5ClLH"fll Hiigiiivm-ivzg it 1 Nw-limit H1111 Q A V AIA.: Lithuanian Students Society l i' -Q, Honors Day 115 I gy? I Navy Pivr Exts-nsiun ot' tho L'nivoi'sity of I' ' Illinois f ' f .i3l'TifiE,- . Iil4L'1"1'x' Iill'I'II ,l1,u1.xNsi:N .... ..liarringifm ly' Lilu-1'ul Arts and Srimim-s I . W' A 5 I'oIitif'aI fQI'll'll4'l' " 51 'Lv:" ': I, J Slitwwutirl li0nlp,'9 I 'f ,wx 3 il '... .ll'l.1tN Josicrii 1itIIiSIil.. runslnn . I 1 1'oI1i1ii1-1'r-t- t i A f'r'ur1rilr1i1r'fl fd . 1? Q Phi liappu Siuuiai "" ii' 'Rf i'iillillI1't' Vluli If 3 1 ,pi Q' ii.5 in , 1 , . I'INic1Q1'i: il.XI1"I'lil.. . ,Nurilla Vaillv, flulumbia Idiiiriiivt-i'iiig ff, l 'A lJIvr'ti'ir'11l lDillfIlll1'l'l'illg ' f z Ali : l'iiiVi-rsity of thu Anvltw ' . K ,W K r I Q - ti I , 'ff 1 3 i if 1iia1z.x1,n Koisigivr lI.xsi1I,nl'llN..l'urI.- Ifitinv Q ' I. I-'inv anil Applic-it Arts +3 .'L' ' v--at ,, M 11 rr'l1iIr'r'tllrul Ihwiflfl ' ' 'iw' H Tlivta ID1-Itu Chi . "Mft, A A K , -, 'Q Q Iiulsicwl' IIIQNIH' llAsi1.iN .,...... f'l1if-ago Lille-ral Arts nntl Suit-iii-vs I'1'eAJl01li1'inu Pi Kaippu Phi Illini l4'1n'v1isi1' Assuviution Ilrakv Universityg Navy Pit-r Iixtvnsion of tht- l'nivorsity uf 'Illinois IMNII-11. Ii1rs'1'oxi xv ........ .. .l.iin-oln, Ihiifiiin-1-i'iii: .llwwlizziiivrll lfilJ7iiiwi'il11l Sammi Rvgiim-iitzul lizunl 12,1553 A.l".S.3 A.S.I5l.l'l.: S.A,I'I. liini-oln Vullvuv Iilcuxiiui IIIl:'rzii.xN ..... .. , . . .Clrimffo .loliriialisxii it1I1'4'1'Ii.vi'11g Signiu Alplm Mu Alpha Delta Siglllltl '1'Iw Daily Illini 1153 Inte-rfraternity Counril 12,351 Junior In- terfraternity Council 1153 House Presi- dent 1453 Hillel Foundation Student Coun- 4-iI 1453 Froslunzui YVo0k Foiiiiiiittm? 1253 lnterfraternity Dall Committee 125 DAVID JOHN M1'GINTx' ....... .'lll.C'arroll Agrivllltllrv A nimul S1'iUuz'u Alpine limlgv Fencing hianngm-1' 1253 Oratorio Society 1253 Agricultural Emliivtiticii 1'luh3 Agri- 4-ulturo Ululzg Fiolfl and I+'urrow: lloof and Horn 1'lul5 liW1"rx' Jo Bizowr: DIAYESKH. .lii1:1'rFor1'xl liilieml Arts unit Sciuiiws Ilistory Alpha Ifvlliii Pi CHARLES ANTHONY OMARZU. .Flint, Mich. Engineering Engineering Physics Cagle Hall First Class Petty Oflicer, NROTC Honors Day 143 JULIE MARY REr'rKo ............ DePue Liberal Arts and Sciences Psychology Kappa Delta Omega Beta Pig Illini Union Committee 1335 University Theatre Crew 12,335 Y.NV.C.A. Committee 12, 3,435 University Chorus 113 GFIORGE WILLIAM RICHARDS ..... Lockport Law Law Phi Delta Phig House President 13,435 University Chorus 1135 University Choir 1235 French Clubg Junior Bar Association Honors Day 11, 2, 3, 435 University of Illinois Scholarship Key SIDNEY ROBIN ................. Chicago Liberal Arts and Sciences Political Science Tau Epsilon Phi Pi Tau Sigmag The Daily Illini 11,235 The Illio 1135 Interfraternity Council 12, 335 Freshman Council5 LAS Council 133: Young Democrats Club JosEPH WARREN PHILLIPS, JR. H onolula, Hawaii Commerce Marketing Pi Kappa Alpha Illini Union Committee 123 5 Y.M.C.A. Com- mittee 11, 233 Lieutenant Colonel, Air Force ROTC5 Arnold Air Society5 Scabbard and Blade5 Illini Forensic Association5 Marketing Club HARRY ALFRED SIIURERT .......... Savoy Engineering Electrical Engineering Chi Gamma Iotag Sigma Tau Illinois Wesleyan University JAMES Lotus SEAMAN ...... .... 0 hicago Commerce Accountancy Alpha Kappa Psi5 Beta Alpha Psi5 Ac- countancy Club5 Flying Club5 Marketing Club5 Society for the Advancement of Management Honors Day 11,23 Lewis College5 Aeronautical Universityg Navy Pier Extension of the University of Illinois RICHARD MILTON SWINSON .... Galesburg Agriculture General Agriculture Phi Kappa Tau RICARDO VARG.-is .... San Andres, Colombia Engineering Civil Engineering A.S.C.E. University of the Andes ROBERT EUGENE WALL. . .Mulberry Grove Liberal Arts and Sciences Chemistry Delta Phi Ma-Wan-Da5 Phi Kappa Phi5 Phi Eta Sigma5 Phi Lambda Upsilon5 Illini Union Board 143, President 1435 Major Chair- man Club Commons Illini Union Committee 1335 Illini Union Council 13, 435 Illini Union Committee 11, 2, 33 5 Interfraternity Council 1335 Concert Band 11, 2,335 Football Marching Band 11, 2, 335 A.C.S. Honors Day 11, 2, 335 University of Illi- nois Scholarship Key MARGARET JEANNE VVORK ...... Gales-lnirg Fine and Applied Arts Advertising Design Maple Hall Society of Illustrators5 W.A.A. 11, 235 House President 1435 Women's Glee Club 11, 2, 33 5 Rifle and Pistol Club Western Illinois State Teachers' College5 American Academy of Artg Art Institute of Chicago 535 ,-'fi Ubvsw-Mg' V3 is 3 Eg-5, .iafwww if K , I ,I K ,M ,g Q . E ffg A 5 , Q 1 ,mga Affliif - U . , ., tr , ZL, my , ,, 's ' .' 'Q is . . .4 ,, A K ,?5f5Yjf5 . . . V 5. ,im K Vw vig ?i:,-W - 55:2 Vf if 1, 5 4: gf . Q f' ,I 1 4 , 2 415?'ff" M qw-, I. 5, -441 .Q L uf - 5, fx, wefesff, ,- ral K e 1-5 ' -X1-mm: .wiivj ,"mK 6 , 1 A E X x 1 t- am. Q I.. wwfiw: k 'b '- W ',,,sa, fl f ' wh H 2 L- .gf A T71 ' 5 W 1 ,fx fgggggg , G 'Q A fp L K' ,i. WWW: my im- -W2 i 3 x B? iw - G' ,A 'Z ,M 1 s.. ,X N ,L W Af, W 45 - NRM, A, ,Q W. I 41 . nk , ., K - - - . . - . if 1 7 - . ,,L, , , , , ,T I. "' .f , ' ww"""w. V4 ,ff ' , Q., "":"" A A Mg' "'z - +f' ff -9,1 .,-' L' 'X 'Q mv fx T7 mn mmap- 'H y 1 Kwmvw X Ai -2' Lfurisz,-Qf"l ' ,,,, v. -1.., ,- A-.. - f-7'?tv-N-..' ,.....,,9 fwbd Lwgw . My , is W . ' ll: A . L , KX A ML X54 M 'Qc' N " w a , ,f'-.iLgM"w.za a fur. , L. . 3' . N7 ' Y K A A . ... fa- 5, N' if A 1' ' T ,, --+.'..w "" f' I Ai H Gb ' vs k gk - , -. M . , s -'--M f ' Q ,, . - 5. ,R ... Q p ' fi wif' , ' "' 1 , 5' 'W' '-v " ,Q ng 1 if If K' .F g 3- . HSE, j' ,kk g , h l Q, lg, 4? ., ,W 4 ,K A' f, ' -f IA V lt,-f M ' J' 'XL 'ww -v , 43 V-., 'Y X. w , r-1, - f' V ,if .K by . ' ' 7 , 3 . y, f' , L - M., " ' I ,, 7 ., A J, ,, Donald J. CQISCIY, 1111'11i1'11I 1li1'1'1't11r Franklin C, Dalllax, 1lir1'1't11r of Nlilllfili' -I. czillbfilitll, 1101111 of lwlrrcwkvl' Gomlwin. 1li1'1'1't111' nf of R1r,s11'111'cl1 1111117 If11111'11ti111111l Has- l1UIlSil1,Lf 111111 the Chi1'11,u11 Illini .s-t111l1'11t 11ff11i1'.s- lll11.vt1'11fi1n1 St111li1a.s' pifflls 111111 11x.s111'i11t1' 1101111 of tl11' lyllillll' Cr1Il1'g1' nf .V1'1li1'i111' M 1 I I Rf I I I N I 4 C1-urge F. M1-Cr1-got,11.s'.s'111'i11t1' Howard A. Huzvlton, 1lir1'1't11r nf 111111-111'111l1'111i1' l111.s'i111'.sxs' lIIllllII,Ql'!' pprsnnnel I 1 1 1 1 1 W 1 llflilffy G- Hi!-525115, Xlargzxn-t D. JOIIIISUII, 111lm1111.itr11t11r'of the H1'.s1'111'1'l1 fund .S'l'l'l'il'K' I711ll1Il,Q!'I' 111111 L11111'11t1111111I ll11.s'pit11f.s' Georgf- R. Moon, t!.YllllIfllCl' 111161 Iiurry W. l'1-1111-1-, sup1'ri11t1'111l1'11t yyilliilm A 11t.C,1,1L,, ,,m,mgg, of l'CCOI'dCI' of blllIIllllgS 111111 ,QITPIIIIKIS Wlllllil Troxol, 1lIII'llI'lllll 111111111 i11f11r11111ti1111 ILLIO PHOT0 CO TE T L First Plrlrrf: Arthur Cvns Second PIUCO: Eclwalrcl Qnlmtc-tti, M4 540 Tlzirll I'Iucc: Edvvard Quzlrtc-tti, M4 if COLLEGE OF DENTISTRY Dean Isaac Schour processes of the body, and of the etiology and control of disease. 4. To educate teachers and researchers who are qualified to prepare others for practice, teaching, and research. To bring to practicing dentists infor- mation concerning the latest theories 5. and techniques in dentistry. In achieving these goals, co-operation among the University Colleges that pre- pare students for the health professions is important. The colleges and the hospital are housed in the same or adjacent build- ings, and are associated both in teaching and research. Science courses and clinical techniques and practice are distributed through the four years of dental education. Through proximity of the courses in science and clinics, students learn the value of both in the study and practice of dentistry. 542 COLLEGE OF DE T1 TRY The College of Dentistry, afliliated with the University of Illinois since 1901, became an organic part of the Uni- versity in 1913. Twenty-four years later the College moved into the new Dental-Medical-Pharmacy Building. The removal of the College of Pharmacy to an adjacent building in 1954 permitted expansion and improvement of both clinical and laboratory space in the College of Dentistry, and the admission of ninety first year students in 1956 falmost thirty per cent more than in 19541 More young people can study dentistry and more gradu- ates will increase the ratio of dentists to the population, this has been steadily declining during the past few years. The purpose of the College is: 1. To prepare dentists to treat and control diseases of the oral structures, and, so far as present knowledge permits, to prevent these diseases. 2. To prepare graduate students for practice of the oral specialties such as oral surgery and ortho- dontics. 3. To add to the existing knowledge of the normal Dental Building Wnrilrfztf-viii.-'-farm'--al:-my .,,-gg,Q.1y,,,, ,, ,,,- .V COLLEGE OF DE TI TRY CHARLES S. GROSS .Jersey City, New Jersey B.S. Class President: Student Councilg Execu- tive Student Councilg Alpha Omega: Class Vice President 115 RICHARD R. ANDREWS .... 0rlamlo,FIo1'ida B.S. Class Vice President3 Dental Christian Medical Society JAMES RONALD HAVEEA. . ......... Peoria B.S. Class Secretaryg Delta Sigma Delta MAsAno HARADA ................ Chicago B.S. Class Treasurerg Delta Sigma. Delta.3 Class Vice President 121 JOHN MORLEY ARMSTRONG. . . . . .Ottawa B.A., B.S. Delta Sigma Delta NEAL L. BAIGH .... . . . .Chicago Alpha Omega CLASS OFFICERS DONALD L. BROWN ........... Springfield B.S. Student Councilg Psi Omega: Class Treas- urer 133 JAMES MALCOLM CATLIN ...... Harrisburg B.S. Student Council 12, 3, 493 Psi 0mega3 Class President 1333 ILLIO Committee 12, 3, 43 3 Senior Announcement Committee GERALD DAVID WILLIAMS ........ Marion B.S. Student Council3 Delta Sigma Delta3 Class Treasurer 122 RICHARD LEE ZIMMERS ....... Christopher B.S. Student Council 12, 453 Delta. Sigma Delta GILBERT RAY CALLAHAN. .Vermilion Grove B.S. Delta Sigma. Deltag Class Secretary 125 ROBERT EDWARD Cnoss ......... SamJose B.S. Dental Christian Medical Society3 Psi Omegag Student Council 131 543 GERARD ROBERT DALY. . . , . . .Bensenville B.S. Psi Omega T11oMAs R1-:ED DIRKSEN ...... ..,. P akin B.S. Psi Omegag Illini Union Social Committeeg Student Council 1373 Executive Student Council 1315 Class President IZJ JAMES Euwum DOLAN Minneapolis, Mirnlzexota B.S. Psi Omegag Intramural Sports NonMAN C. EIFLER. .. .. .LaGrange B.S. Delta Sigma Delta ELLIOTT Essms . . . . . .Chicago B.S., M.S. Alpha Omega HIROMEK LIONEL FURAKAWA Wailuku, Maui, Ha-icuii B.S. Delta Sigma Delta: Class Secretary C35 ARTHUR INIARVIN GENSIOR Brooklyn, New York B.S. Alpha. Omegag ILLIO Committee ALLEN FRED GOLDBERG .......... Chicago B.S. Alpha Omegag Illini Union Display Com- mittee 544 LYLE JOHN GRAY. . . .lllrlbom-ne. Austmlm B.S.. L.D.S. ALBERT Josrzl-H Gum-aux ,... .,.. C Yhicago B.S. Delta Sigma Deltag Ski Flulr 1iIC1IARIl l. G1'x'r11r.lc. . . . . .Chicago B.S. Senior Allllllllllvl-llllvlli Vummittee: Student Uilllllvii till Jour: PEIRVE i'i0VVLANlI ...... l'1u-I.-Ififlgv B.S. Delta Sigma Delta: Intramural Sports: Dental Cliristian Me-alival Society JOSEPH JACOBS. . . . ,fhirzmgu B.S. Alpha Omega GERALD J. JAFH5. . . . . .Chif-ago B.A.. B.S. Alpha Omega DONALD P XVI, In LIN EK flmxx Valley. fY'!llifUV'lLlI1 B,S. Ilelta Sigma Della: NPWIHBH Clubg Ski Club RONALD IJ. KlNIlEl.Sl'EYifiFQIi.,fl7llU'0Dd Pm-If Psi Omega JOSEPH C. KoNImczNY .... .... 0 hicago B.S. Delta Sigma Delta Enwmn Josarn K0zAK. . . .... Chicago B.S. Ski Club Smmms 0'r'ro KnoLLs ....... Riga, Latvia B.S. Psi Omega JACK KROTENBERG. . . . . .Chicago B.S. Alpha Omega GENE A, LAwvEn. B.S. Psi Omega: Studen .............Freeport t Council 123 Howlum BRLTE LIEBMAN .... .. .Chir-ago B. S. Alpha Omega HARVEY Locxalz. ............... Chicago B .S. Senior Announcemei ALFRED NEIMY. . . . Delta Sigma Delta it Committee . . . .Peoria GERALD M.ARTIN Nosxx B . S. N... .. .Ohicago Alpha Omega: Senior Key Committee WILBUR P. PETTITT, JR B.S. JAMES E. PHELI-s. .. B.A., B.S. Psi Omega GERALD VVAYNE POPPER. B.S. Alpha Omega JAMES ALLAN RALPH.. B.S. Delta Sigma. Delta UANNUTTE NEWTON RU B.A., M.S. JAM1-:s T. SAARI. . . . B.S. Delta Sigma Delta MARVIN B. Sc!-XUMER .... B.S. Alpha Omega ..Rapnolce, Virginia . . . .Sycamore . . . .... Chicago . . Western Springs BSELL .... D enatwr . . .DeKalb . . . .Chicago 545 SHIaLDoN MARVIN SKARFMAN ..... Chicago B.S. Alpha Omega: Senior Key Committee Tumononm G. Srimnsxr .......... Chicago Psi Ornegag Class Vice President 131 Howuw DONALD SUTCHER ....... Chicago B.S. Alpha Omega: Ski Clubg Intramural Sports EDMUND YEESINQ ToNa.Hanoluiu,, Hawaii B.S. Liao Tnvsmwlrscu Nowogrodei-!Bielo, Russia Psi Omega, , VINCENT EDWALD URBANEK ......, Cicero B.S., M.A. Psi Omegag Interfraternity Councilg Stu- dent Council Q35 546 CARL STANLEY Vmnws, . , .... Chicago B.S. Psi Omega WILLIAM URI WAX. .. .... Chicago B.S. Alpha. Omega. FRANKLIN Soon' WEINE .... .... C hicago B.S. Alpha Omegag Senior Key Committee MAURICE A. A. ZALCMAN Antwerp, Belgium B.S. Alpha Omega. EUGENE A. ZAWLOCKI .... .. .kockforvl B.S. tt. 3 f ff I? . , is A if, K N Top ruff: Perry Yoornas, YVillitun Smith, Richard Holt, Robert Klein, Robert NVilliams, Arnold 'Wax, Tholnas Schafer, Edward Tye. Donald Salk, Raymond Salvino. Charles .lames V F011-rlh row: Hubert Dorion, Rii-hard Mat-ri, Lan'renr'e Tinder, Howard Gen-stein, XVilliam Fox, Benjamin Farnum, Stanley Cross, .laek llolt, WVillia1n Vooper Third row: lrwin lirown, Calvin Johnson, Carter Mt-Gee, Melvin Margolis, Stanley Hellman, Michael Videka, Seymour Gottlieb, .lohn Lee. Melvin Marklin Nfroml row: Melvin St-red. Leonard Teielier, Robert Blagg, Ben Harris, Nathaniel Hamilton, John Mirek, Roland Rudnick, Andrew Tolas. trerzxurrr: Doniinie Vitncri, Steve Kakos llotiom r'11zI': John Duffy, Thomas Horriggnn, Jordan Kramer, Egon St-hein, Donald Newell, prf'.vi4If'rtIg Robert Bryant, vine pr'z2sirIt'nf,' Ray Krug, stere- fury, Howard User Not in panel: Homer Allen, Robert Anderson, Fred llnrkhardt, Donald Carlson. Irwin Chaiken, John Voughlin. XVilliam Geist-r. Bertram Goodhart, Eugene iiranrlel, Robert Hoehne, Donald Kaneoka, John Kissell, Gerald Magnus, James lVlorganelli, Abraham Neiman, lidward Schaefer, Marvin VValdman DE TI TRY JUNIOR DE TI TRY OPHOMORE Top mir: Gene Aikman. John Hudgins, Cyril Friend, Harry Janov, Leonard Fist-hbaeli, Joseph Gruber. Larry Perlis, YVa.yne Gilmore, Robert Flalner, Erwin Barrington. Dennis Barber, Gunther Kazalla, Daniel Nielsen Fifth row: John XVells, Robert Larsen. Roger VVolf, George Kennedy, Warren Petty, Arthur Flieker, Rim-hard Glenner, Arnold Goldstein, James Hill, Donald Rive, Glenn Boas, Dean Bradley, Morton Kreitzmau l"u1n-111, mir: Roger Miehalsen. Charles Seholes, Donald Ure, Leo Lundberg, James Hage, Earl Kett-hum, Bernard Cole, ISTIICP Mowat, James Cramer, Lee Silverglarle. Arnold Sufalko, Robert Bradbury, Edward Brenner, Frank De Gaetano Third rozr: Fliffoiwl Kuwatnoto, Robert Humphrey, Gerald Ullman, Joseph Stachniak, Larry Hoekman, Kenneth Keats, Nijolo Salkauskas, Biruta Berains, Norman Wahl. John Riedlinger, Alvin Medvin, Thomas Ilonke Sfcvnfl row: XVilliam Lindenberg, Milton Isaacs, Henry Baer, James Buchner, VVilliam Dracos, Irwin XYoinstein, Gerald Sm-anlon, David Gordy. Anthony Uastrogiovanni Bottom row: Leonard lflvanson. Arnold Clevs, Irving Leonard, trr'asurcr,' Claude Sime, prfsidenlg 'l'i'a1-yliryant, l'if'l' lH'f'iVltIe"Ilfj Allen Drysr-h, sacrif- trlry Noi in panel: Alfred llass, Robert f'hallenger, Roger Mirrhalsen, Albert Jackson, Raymond Swayne l Q Q at ,,,,, lk ' it f A A H gg? A il it mai. , 2 K ., lie P X M - in 4 4'-ll' Q at-f .,.., -- . ea ,W . , A 4 V D ,,,i N , ,o ,, ,f fi e l , R 547 Q j E: is Ak msg ' iw E 'GQ Sw ir if .1 is, -- .-': ' ' .Top row: Ira Flewp man, or on n. 1 D ll H kumn Donald Nalentme brllhe-rt Russ Halold R1-'fkrex Fourth row Robert Th.'i'rd row: Second rou Bultum ron Tup row: onnan Palaucc 1 uex Npnu umm VVin1iel11 NIUILAII Frmrlh rm Iohn lvouxxens Tumes Cmuus Chznles inounan Tames qtlllilllll Mnhael lxamgqnns T+4lu.n4lIx1ux111ulc1 lmamu-l lxolton Iwuu Nlawn Thvirzl roll' Masasoxhl Yogi Hovwnd Rose lugmue Xale ldflwmwl Artl, 'Vinum 1101+-nbelg, Maxmn Luul Dmmlel H1lln1 NN llmm Pnusm L P t lx 1 Iolm Munax llawxrl 1nH.IlNlxl Dfuul Luhmau He-mx klukm Hugh I llllxt llaimlfl ljltk-'blll Serom row 11115 nz Bottom mu Txum-'Q f1lNLl0'llP Imnes Lckns loseph Ixuhm Ogrlmn Nlumoe lbunnlrl luumk Rmrhuml 140111 Top row: Benjalnin Farnnm, Gerald Williams, sec:-Mary, Arnold VVax, Larry Hochma Second rnzv: Donald Brown, Seymour Gottlieb, treasurer, Donald Newell, Claude Sime Bottom 4-ow: Rir-hard Zimniers, vice president, Charles Gross, II7'I9S'llI8lllj Thomas Horrigan Not in panel: Alfred Bass, James Catlin, Donald Hillouk, William Prusin, Charles Sholes Roger Michalsen U, DE TAL DE T CGU CIL ALPH OMEGA Top row: Gerald Jaffe, Neil Baigh, Arthur Gensior, Leonard Fisollbacli. Gerald Popper, Robert Flarm-r, Barry Janov, Seymour Gottlieb W 1011 . Jark Krotenlreig, Leonard len-lim. Melvin Sei ad, Morton Kreitzman, Edward Brenner, Richard Glonner, Lee Silverglade, Allen Goldberg Second row: Richard Gunther, Sheldon Scharfman, Irving VVeinstein, Javk lsaaos, Charles Gross, Jordan Kramer. Harvey Lon-ker, Franklin VVeine Hallam row: Erwin Barrington, Howard la-ibman. Marvin Schumer, vice presidanfg Gerald Noskin, prcsirlvntg Howard Osor, trcfamzrerg Robert Klein, 'Vl'f'I'!'fflI'jlI Vl'illia1n XVux Not in panel: Howard Gerstein, lgPY'fl'Rll1GOUtlhil,l'l, Larry Hof-lnnan. Joseph Jar-obs, Gerald Magznes, Melvin Margolis, Abraham Neiman, Howard Sutcher, Marvin YValdman . A 'usd l ' f it EQ . ' . K U Q in In V .4 in i ,. iff ' A , E f-V, "i:- '2,: 1 ,.,'V ' 'lli l Q . , E ,,i5 ael, 3 L Q K .iv 5 ll . 5, h J A , ., r ig Ni J, : . , ,fa ,wi 65 . Q . i n a ' V- ' ,ala at gl M 'li 2. ' , V - ,X ,S .fvz 'E ,K a l ',,' , I I A t ' gl, ' if ,,'. if: Q' so .Lg 1, I .,,,- if A " A of ' , E r 5 to l M llea t -.,. A , 1 , in f ' ' ' ' " ' .AF.a1.a.. as ' ,ff fs : ,L 'ufw C ., M .,l I .,.." -was J.. , .a Q54-as l l Olicera-Top row: Benjamin Farnum, senior scribeg Allan Ralph. scribey Norman Eifler, treasurerg Richard Zimmers, athletic chan-man Bottom row: Donald Newell, rushing chairmang John Armstrong, grand mastery Gerald YVillia.ms, worthy masterg Albert Grrubba, house manager DELTA SIGM DELT Top row: Calvin Johnson, Thomas Schafer, Donald 'Newell, Raymond Callahan, Henry Peterson, Jerry Hill, John Duffy Fourth row: George Kennedy, Lawrence Tinder, William Cooper, Joseph Konieozny, Albert Grnbba, Ray Krug, Lionel Furukawa Third row: Robert Blagg, James Havera, Bruce Mowat, Jack Holt, Thomas Horrigan, Donald Ore, Donald Rice, ' ' ' D ld J 1' k R b t H0 hne John Howland John Coughlin Donald Kaneoka Dr Edward Waoh Alfred Leung Second row: ona eine , o er e , , . , , . Bottom row: Dr. W. Kubacki, Norman Eifler, John Armstrong, Gerald YVilliams, Allan Ralph, Dri Samson Flores Not in panel: Benjamin Farnum, Maas Harada, Charles James, Clifford Kuwamoto, James Saari, Edward Schafer, Raymond Swayne mers Am my 'X -f 1 'W A T011 row: eu xr x n f 1 1 x ln uf 'mx 1-mule 5 11 llNxl x I1 u Bryant l"n11r!l1 ron' I nwx Phelpx In . f u . H ' ' 1 mm Third I'Ill".' NPPOIIII ron' Iiultom run Xu! in pun: lin In .Q 'Illl Vino, l Lf" l . J, had 'Rx ri .. we , d I Q COLLEGE OF MEDICINE Dean Granville R. Bennett County Hospital, West Side Veterans Ad- ministration Hospital, and Presbyterian Hospital Qnow being expanded to include St. Lukes Hospitalj. These hospitals and others outside the Medical Center district including Hines Veterans Administration Hospital, Grant Hospital, and Illinois Cen- tral Hospital provide tlie hospital facilities for clinical instruction of the students of the College of Medicine. The teaching staff of the College of Medicine numbers more than 1000. Of these, approximately 800 are physicians who donate a portion of their time to the University in teaching, research, and pub- lice service. Beginning with the class of 1956, the freshman class was enlarged from 166 to 190 students. Only two other medical schools in the United States, each enroll- ing 200 freshmen, have larger student bodies. 556 COLLEGE OF MEDICI E The University of Illinois College of Medicine was established in 1913 when the College of Physicians and Surgeons of Chicago, which had been affiliated with the University since 1897, was made an integral part of the University of Illinois. Later in 1941, Presbyterian Hospital became afliliated with the University and the professional staff of the hospital, including members of the Faculty of Rush Medical School, became mem- bers of the University of Illinois College of Medicine faculty. In 1955 the Board of Trustees of the University extended its agreement with Presbyterian Hospital to include St. Lukes Hospital, which is now being merged into a single voluntary hospital known as the Presby- terian-St. Lukes Hospital. The College of Medicine, along with the Colleges of Dentistry and Pharmacy and the School of Nursing, is located in the Medical Center district of Chicago ap- proximately two miles west of Lake Michigan. Within the Medical Center district are the University of Illinois Research and Educational Hospitals, Cook The Neuropsycliiatric Institute and the Research and Education il Hospitil ...an ' ,I -I i COLLEGE OF MEDICI E E IOR KENT UELAND ............... Glen Ellyn B.A., B.S. Class Presidentg Student Councilg Execu- tive Student Councilg Nu Sigma Nu BURTON ROBERT ANDERSON ..... .Chicago B.S. Class Vice Presidentg Alpha Kappa Kappag Alpha Omega Alphag Pi Kappa Epsilon: Illini Union Music Conunitteeg Student Council 123 RICHARD HARRY DOLAN. . . .Elmwood Park B.S. Class Secretaryg Nu Sigma Nug S.A.M.A. GILBERT RAYMOND SCI-IMUTTENMAER Chicago B.S. Class Treasurerg Alpha Kappa Kappa EDWARD HIRALI ABBOTT .... . . . .Elgin B.S. Alpha Kappa Kappa JAMES HARRY ACKLIN ............. Paras B.S. Nu Sigma Nug Class Treasurer Q33 GLEN H. AssEI.MEIER. . . ..... Valmeyer B.A., B.S. Student Council i1,3,4Jg Alpha Kappa Kappa: Class President Q23 RICHARD THOMAS BERGERON. .Bow-bonnais B.A., B.S. Student Council 43,413 Nu Sigma Nug Alpha Omega Alpha: Pi Kappa Epsilong Illini Union Social Committeeg Newman Club LUIS R. OWANO ......... .. .... Chicago B.S. Student Council QS, 455 Alpha Kappa Kappa: Alpha Omega Alpha PAUL M. PLUEDDEMAN ......... Rockford B.S. Student Councilg Alpha Kappa Kappa FRANK EUGENE ADRIAN .... .... W estvalle B.A. Alpha Kappa Kappa ALAN W. ANDERsoN .... . . . .Decatur B.S. 557 CARL H. ANDERSON. .. ...Glen Ellyn ILS. NII Sigma Nu RICHARD WAYNE ANDERSON. . . . . . .Joliet B.S. Nu Sigma Nu PHILIP WIIILIIH ANIDREWS. ..... lleratwr- ILA., BS. Alpha Kappa Kappa W.XRREN CoIII.'I'As BARROW, . . .Wim-lfester B.S. Nu Sigma Nu RALPH EDMUND HECK .... . . , .Annu B.A., B.S. Phi Rho Sigma FRANK 0. BEVKER ......,, . ..... Clzicaigo B,S. Alpha Kappa Kappag Alpha Omega Alpha: Class Serretary 131 RICHARD HERBERT BRNEDIX. . B.A., M.S. Nu Sigma Nug Sigma Xi S'I'AN'roN S. BERMAN .... ILS. Phi Delta Epsilon 558 . . . .Chicago . . .Chicago RIMIARD IRVVIN BERNNIEIN ...... Ulm-ago B.S. Phi Lambda Kappa RRINIIARDT HENRX' BODENBENDER Moline ILS. Phi Rho Sigma: Alpha Omega Alphag S.A.M.A.g lnterfraternity C0lllll'il C31 DAVID JAMES BONE. .. ...Mattorm ILS. Alpha Kappa Kappa JEB BOSWELL ................ Springfield ILS. Phi Rho Sigmag TLLIO Committee 137 CARROLL FRANKLIN BOYLES. . , . .DuQuoim IIS. Alpha Kappa Kappa ROBERT USIIER BRI-IGMAN. . . . . .Chicago ILS. Phi Delta Epsilon D.XNll1'A URSITLA BIIZDYGAN .... ..Ch.icugo li.S. Alpha Epsilon iota: ILLIO Committee 137 YVILBUR F. CANT. . . .... East Moline B.A., B.S. Alpha Kappa Kappa DONALD IRWIN CHAROUS ....... Oak Park B.S. Phi Lambda Kappa GEORGE HENRX' CONNER. . . . . .Winnetka B.A., Nu Sigma Nu LYLE JOSEPH COWAN .... .... M ilford B.S. Alpha Kappa Kappa RICHARD ARNOLD CROSSE Detroit, Michigan B.S. Phi Rho Sigmag Pi Kappa Epsilong Chris- tian Medical Society EDWARD A. DAINKO. . . . .... Joliet B.S. Nu Sigma Nug Intramural Sportsg Varsity Basketballg S.A.M.A. H.IKRVEY DEBOESKY. . . .... Chicago B.S. Phi Delta Epsilon ELON DEBOIS .... .... C linton ll.Ed., B.S. Phi Delta Epsilon YVILLIS NORMAN DICRENS.. .... Rookfmvl B.S. Nu Sigma Nug S,A.M.A.q Class Serrre-tary C23 JOHN KRNIJALL DICKINSON. ..... Chicago B.A., B.S. Alpha Kappa Kappa MARIAN DAWN DURs'r ...... .... C hicago B.A., B.S. Christian Medical Societyg Camera Club ROBERT E. ECKLUND. B.S. Phi Rho Sigmag Alpha MACEO R. ELLISON. . . B.S. Alpha Omega Alpha IVIILTON LEONARD FORT. B.S. Phi Lambda, Kappa JEROME FRANKEL. .. B.S., M.A. Phi Lambda Kappa. MARY'IN FREEDNIAN. . . . B.S. . . . . . . . .Kirkland Omega Alpha . . .Chicago .. .. . .Chicago . . .Chicago . . .Chicago Phi Delta Epsilong Alpha Omega Alpha ALBERT C. FREMONT .... Brussels, Belgium B.S. Phi Delta Epsilon 559 DONALD T. FULLERTON .......... Freeport B.S. Alpha Kappa Kappag Class Vice President C15 STANLEY G. GARNER. . . . . .Chicago B.S. Phi Delta Epsilon JACK DoNovAN GIFT .... .... F reepart B.S. Alpha Kappa Kappag Intramural Sports MELVYN LoWIaLL GoLnsivI1'rH . .... Chicago B.S. Phi Delta Epsilon WARNER HILMER GUs'rAvsoN. . . . .Macomb B.S. Pi Kappa Epsilon JEROME J AY HAHN ............ Waaconda B.A., B.S. Alpha Kappa Kappag Illini Committee 12, 355 S.A.M.A. Union Display THOMAS JOHN HALAMA. . ........ Berwyn B.S. Phi Beta Pig Alpha Omega Committee Alphag ILLIO Roamrr CHARLTON HAMIL'roN..Eoamto'n. B.S. Nu Sigma Nu 560 IRWIN HAaRIs. . . ........ . . .Chicago B.S. Phi Delta Epsilong Alpha Omega Alpha RICHARD FRANK HARVEY ...... Loves Park B.A., B.S. Alpha Kappa Kappa. FLOYD NORMAN HELLER ......... Chicago B.S. Phi Delta Epsilong Student Residence Hall Association 423 JEROME MARSHALII HERSHMAN . . . .Chicago B.S., M.S. Phi Delta Epsilong Alpha Omega Alphag Sigma Xi Ronmvr DONALD HERTENSTEIN. . .Morton B.S. Phi Beta Pig Pi Kappa Epsilon RICHARD LESLIE HOLMES. . . . . . . .Chicago B.Ed., B.S. Phi Rho Sigmag Alpha Omega Alpha ROBIN REYNOLDS JOHNSTON ...... Geneva B.A., B.S. Alpha Kappa Kappag Alpha Omega Alphag Pi Kappa Epsilong Illini Union Social Coxumitteeg Senior Announcement Commit.- teeg Interfraternity Councilg S.A.M.A. Roaaivr KAMINSKI .............. Chicago B.S. Phi Beta Pig Alpha Omega Alpha WILLIAM JAMES KELLER. . . . . .Chicago B.A,, B.S. Alpha Kappa Kappa Gaiam GALAMEOS KLINGEEIL Streeter, North Dakota B.A., B.S. ROBERT E. KLINGBEIL Devils Lake, North Dakota B.S. Phi Rho Sigma NORMAN LASKER, . . ...... . . , . . .Chicago B.S., M.S. Pi Kappa Epsilong Phi Mu Phiq Senior Announcement Committee PHILIP EUGENE LAWLESS ......... Peoria B.S. Nu Sigma Nug Intramural Sports I-IAEOLD EARL LEICI-IENKO. . . .... Chicago B.S. Phi Delta Epsilon WILIEIALI PAUL Lmsxo .... .... C' arlinville B.A. Phi Rho Sigmag Pi Kappa Epsilon JESSE CLARENCE LESTER .... .Granite City B.S. Christian Medical Society JOEL MERWIN LEVIN. ,. . ..... Chicago B.S. Phi Lambda, Kappa: Pi Kappa Epsilong Phi Mu Phi MONTE J. LEvINsoN. . . . . .Chicago B.S. Phi Delta Epsilon: Pi Kappa Epsilon IVAN TI-IURE LINDGREN. . . ...... Lockport Phi Beta Pig Pi Kappa Epsilon CHARLES EUGENE IIIVINGSTON .... Minonk B.A., B.S. Alpha Kappa Kappag ILLIO Committeeg lnterfraternity Council f3Jg Student Coun- cil t2Jg S.A.M.A. ROBERT LAD LUKAS .... .... C' hicapo B.A., B.S. Nu Sigma Nu: Pi Kappa Epsilong Varsity Basketball JAMES E. MAIIER ....... . .... Lincoln B.S. Nu Sigma Nu: Alpha Omega Alpha YVILBUR DEN MCFADDEN .... . . .Elgin B.A., B.S. NVILLIAM MELTZER. .. B.S. Phi Delta Epsilon: Alpha. Omega Alpha: Class President Q37 . . . .Chicago 561 ROBERT F. MERRIRIAN .... .... J oliet ILS. Phi Beta Pi ARTHUR RICHARD MILLER. . . . . .Chicago B.S. Nu Sigma. Nu DONALD E. MITCHELL ....... McLea1i.vboro ILS. Phi Rho Sigma CLARK A. llIoN'1'ooMERY .......... Berwyn B.A. Phi Rho Sigmaq Pi Kappa Epsilong Class Vice President C33 LYLE MosES .... . . .Chicago BS. Phi Delta Epsilon GEORGE BERNARD MURPHY .......,. Odin BS. Nu Sigma Nug Alpha Omega Alphag YVes- ley Foundation JOHN D. MURPHY .... .... M anhattan Phi Rho Sigma SIIERWIN NELSON. . . ....... Chicago ILA., ILS. Phi Delta Epsilong Alpha Omega Alphag Intramural Sports 562 KENNETH G. NEWBY. . . . .Chicago B.A., B.S. Alpha Kappa Kappa RL'n0L1'1I PETER OPPENHEIMER. . Wilmette ILS. Nu Sigma Nu HAIIRX' NICHULAS ORES ......,... Chicago B.S. Phi Beta Pig Intramural Sports EUGENE M. OSCHERWITZ ......... Chicago TLS. Phi Delta Epsilong Intramural Sports STANTON GORDON PULIN. . . . . .Chicago ll.S. Phi Lambda Kappag Pi Kappa Epsilon EDXVARD V. QUARTETT1. .,....... Fhicayo B.A., ILS. Pi Kappa Epsilong Class '1'l'B8.Nlll'9l' ill RIARCUS AURELIUS QUINONES, JR. Lewistown B.S. Nu Sigma Nug Phi Mu Phi PIIILANDER RICKS, JR. ........ Waukegan B.A., B.S. Student Residence Hall Association DONALD ALBERT RITCHIE ...... Rockford B.S. Nu Sigma Nug Intramural Sports RONALD ROSENBERG .... . . .Chicago B.S. Phi Delta Epsilon LASVRENCE RERTEI. SANDBERG .... Chi:-ago Christian Medical Society JAMES A. SANDRIIIIINI .... .. .0gIe.sby R.S. Nu Sigma Nug Interfraternity Council C35 YVILLIAM XVINSTON SARGEN1' ..... Chicago li.S. Alpha Kappa Kappa IIzvINu RICHARD S.xvIN .... .... C hicago ILS. Phi Delta Epsilon BIERLE CHARLES SCIIMIDT. .LaGrange Pai-If ILS. Alpha Kappa Kappa ROBERT B. SEIFERT ....... Downers Grove B.A., B.S. Nu Sigma Nu VVILLIAM MACK SERAIONTE. . . . B.A., B.S. BIELVIN SI-IA'I'AvsKI' .... PlIi Delia Epsilon . . . Chicago . Waukegan RONALD ALAN SIIELLOW. . . . . . . .Chicago ILS. Phi Delta Epsilon JAMES P. SHOMAKER. . . B.A. Alpha Kappa Kappa N. W. SKAJA .... Phi Rho Sigma Springyield . . Chicago Sunonox SOBEL. . . ..,.. . .Lincolnwoad IBS. Phi Lambda Kappag Alpha Omega Alphaq Pi Kappa Epsilong Phi Mn Phig S.A.M.A. MAI.ooI.M JOSEF SPERLING. . , . . .Chicago TLS. Phi Delta Epsilon IRVING STARKAIAN. . . .... Chicago B.S. Phi Delta Epsilon 563 SHELDON EDWARD STEARNS ...... Chicago B .S . Phi Delta Epsilon J AMES EDWARD STOETZEL. . . . .Washington B.S. Alpha Kappa Kappag Class Treasurer 123 MORY SUMMER ..... . . .Chicago B.S. Delta, Kappa Sigmag Rho Chi EDWARD DONALD SUTORIE. . . . . . . B.S., M.S. Camera Clubg Christian Medical S.A.M.A. ARMER MARTIN SWANSON ...... B.A., M.S. Alpha Kappa Kappa ARNOLD MARSHALL TATAR ...... . B.A., B.S. . Chicago Society 5 . Rmvlcfofrrl .Chicago Phi Delta Epsilong Alpha Omega Alphag Pi Kappa Epsilong Student Council 4335 Interfraternity Council Q31 RICHARD ANTHONY 'l'AR1zzO. . . .... Joliet B.S. Nu Sigma Nu LYLE WAcAsi-:R .............. . Lovington B.A., B.S. Nu Sigma Nug Alpha. Omega Alphag Pi Kappa Epsilon: Senior Key Committeeg Class President Q11 564 PHILIP IRA WAGNER. ..... Clarendon Hills B.A. Nu Sigma Nug Alpha. Omega. Alpha VERNON LEMOYNE WALTON .... . . .Joliet B.S. DARRELL BERNARD WILEY. , . . . . .Riverton B.A., B.S. Phi Rho Sigmag Alpha Omega Alphag Senior Key Committee GEORGE THOMAS VVILKINS, JR. Granite City B.S. Alpha Kappa Kappag S.A.M.A. WILLARD BYRON VVIMSETT ....... Metcalf B.S. Alpha Kappa Kappa NELSON A. WRIGHT III... .... Pekin B.A., B.S. Alpha Kappa Kappa IRWIN M. YARMO .... .... C hioago B.A., B.S. Phi Delta Epsilon RAYMOND LOUIS YOCKEY. . . . . . . .Milmine B.S. Nu Sigma Nug Pi Kappa Epsilong Senior Key Committee Nw 5' H9512 MEDICAL DE COU CIL The Medical Student Council administers the student govermnent of the College of Medicine. This group is composed of twelve council 1ne1n- bers, who are elected from the four medical classes, as well as the four class presidents. The Council is growing in importance as a liaison between the student body and faculty ad- ministrative groups. It is the Councilis responsi- bility to discuss problems of student interest, pre- sent recommendations to faculty administrative groups, and to act as tl1e official voice of student opinion in faculty-student relationships. 00iv1'r.v: Kent I'-.-land, president: Jann-s lXIcl'Ilhaney, viva prcsidcntg Ultra Jonasson. .swf-r1'ln1',lf Each year the Medical Student Council sponsors the Raymond B. Allen 6'Colden Applev Instructor- ship Award, made to the outstanding instructor of each class. The 1956 freshman class award was made to Parke H. Simerg sophomore class, Theo- dore R. Sherrodg junior class, Marcus H. Caro and Heyworth N. Sanfordg senior class, Heyworth N. Sanford and Hans C. Bucheleres. The Council contributes annually to the Henry C. Poncher Student Aid Fund, from which loans are made to students in emergency situations. Top rmr: Harvey Freed. Paul Plnr-drlenmn, Luis Owann. f'lmrlvs Lane, Riclmrfl XVh:nn. .Tohn Mills, Lawrence M101-ko, George Pvrrv linilom wmv Lf-o Fitzgerald, James NcElhancy, Kent Uelanrl, Olga Jonasson, Thomas Bergeron Not in pmzrrl: Glen AASSK-'lIIl0lPl', Iilf'lllil'1l Hy 9 Y 1 Ai -if rr-4' s www :pu P f IA 1 Khlxarrl xvlllllll I'l'lll'6'YK'llfl1ii7.'f" llmmld Ernst, fI'!'1lN!ll'l'I' 01firmw4Top 1'l1zf': ileonte urry, l'1'prPsr'n ll irq ' , . , Bottom row: Roger Slater. via-4' lIl'!'.YllIl'llfJ JRIIIPS M1-lillmnoy, 1n'4wi1Ir'11f - - -. . .. -.. , H ., ,,'.. HHH Not in pllnvl: llruco Halley, NI'1'I'f'lllI'jlj lill'l12'L1'Il lap, rc'p11'.w'nIr1I:l0, Olga JUIIRBSIJII, 71171151111 " MEDIC L JU IOR Tnp row: Morrill Svott, Rollanrl lietlmrlls, liulxe-rt llrnlam, Mm-l l+'s-illlu-mr. Gerald Gl'UllPl'l. Fritz llarsnm, Alvin l4HIlg.fPl'. xvllllhlll lilI'llill'1lNUll. lim-rnlml Unlwn llorflon Lux-aa lVilliam Ja-mm-ksuu. Wenflvll 1'a1'tc-I' Fourlh rnzr: llornarrl Golwlnn, JHIIIPS Fallaway. Howard lla:-ln, llarul-l Safvrxtoin. Klolxen llenuio Var renter -l1fllIlt'S l'llnu-s, Vivtnr Olverlxvu V I , , Third row: Peter lleffnmn, Irvin: lluran, 'l'hcum1s Griflitlx, Xvlllllllll l"1'nlvy, lYillinm Nlillsfr Nwrmlrl row: Alarnllanl Cllervuuy, Rolls-rt llill, Nlarslmll lllamlu-nslxip. Alls-rt lilvrlig, .l ossen, Mary 'l'l'H,Xll0l' - v linftnm roar: lfrefrlerim- llall, .luseph Imvm, l'ar'- . 'Q ' "ml ull llmlm lluxx :ul lxlnpmun Bl-'l'll?ll'll William 1-'lu-lps, liivlmrrl In-vinmn, .lorslan 'l'rnHmow. L4-on Kumm. liolrlvy livauxs, .larry l"arlrer, Rulu-rt Nlalkus. lllaurir-o .lulxn Hulmlnarml. llnwurfl IA- vin. G1-xrlaml Kirlqmtrir-k, linrlrzlra Sn-ra-nl. li:-urge Ramlm, Szuulrn Solon. Lois lmwmla-n FW , A 5 A ,Q r an M I ' 2 555 E.. lug. V ' 5 if rr ' l sr ,N 1 'Q ,.., 1 k ik, -.E, Q , , 4 :::A,,:V I , .1 , . i f L, 1 :bV:, H .A . lrrl i at ,vw I Top row: Charles Crusinberry. Rii-hard Uorzatt. Daniel Conrad, Harold NValp:ren. Paul Gottsehalk. Karl Davidson. Rodney Smith, Vharles Salisbury l"Ullfl'f1l row: James Gray, Edward Shore, Edward Vorder, Robert W right, Alan Olson. Larry Mi-Knelly, llrure Mer James Ulark James Mathis, Charles Gilbert, Maleolm Edwards. Edward l,'lri4'h. Thomas Prusinski, Stuart NYilson Third row: , Second row: Arthur Goldstein, Howard Allen, Thomas Layman Kenneth Swanson, Robert Hausa-om, Richard Flores Not in pan 1 Iinifom 1'01I': Riehard Spellberg. Asta Palshis, Uarl Gordon, Mitrhell Tarkoff, Leland Flllis PI: Frank Ames, Truman Anderson. George Andros, Paul Aney, .loan Augert. Arlene Avrif-k, Vit-tor Aydt. Karl Dader. Kenneth Brandt, Jerry liubriek, Robert Buxton. Stanton Uharney. Riehard Uorley, Marie Uortelyou. Fern Cottrell, James Ureath, lII'l'Ni1if'Ilfj .lark Crosby, YYarren Doane, Alexander Doolas, Norman Dunn, John Dymoutl, Bertwin l'Iint'alt, Ross Feldman, Yirtor Feldman. Myron Fisher. Stasia Frank. Gerald Franklin, Alfred Freneh, Raymond Gomberg, Robert Gottlieb, Melto Gonnias, fI'P!lNIlI'f'I'f Ronald Haak. Ralph Hale. Larry Harman, William lleb- ble John Hengesh Robert Hiekerson. Roger llofmeister, Alan Holderness, lidmund Kal, Robert Karns, Ralph Kettelkamp, Harvey Knaaek. James Krejrhai l'Id.u'ard Kreppert, Leon Kuhs, Donald Kullerstrand, llarold Labinsky, Mark Lakin MEDICAL FRE HME Top row: Gene Hoerr. David Sarkett, Stuart Lerman, Saul Ilorash, Donald Galitx. ltldgar Feldman, Martin lllumberg, Allan Mines, David Fonts, Leo Cunningham, Therron Srobbie, Donald Johnston. Don Knapp , 1"ourth. mir: Donald Miller, Louis Sarvo. Ronald Shlensky. Solomon Knrerman, Paul Goldstein, Stuart Kent, George D'Asaro, David llrown, Allan Graham, Paul Rerns, Melvin Goldstein, Milton Sf-hayes. Arnold lirody Third row: Robert S1-hneider, Javk Nestor, Thomas Glatter, Jordan NVaxman, iil'llf'0 Sha:-kter, Glen Tomlinson, Donald llnnnell. Donald Gore. David Yashon. Noel Hass. Allan Cady. Lewellyn Bayba. Jesse Sommer ,S'er'o:ul row: Arnold Melvin Kaplan, Janiee MeGowan. Joanne Hoover, Evelyn Anderson, liarbara Dyre, lsaar Weiszer, Herbert Uibul. David Taylor, Bernard lilaauw. Arnold Aaron Kaplan, lddward Goldstein Bottom, role: Clara Rrnre, Melvin liorh, Stanley liugaieski. Peter llaker, Nl'f'I'l'flll'.!lf David llrure, vivo llI't'NitiI'llf, Oral Eastham, Rirhard Phillis, John Anderson. Stanley Brandon Not in, panel: Peter Leonardson, Stuart Levin. John Loekwood, George Lott, Douglas Mains. Joseph Manelis, .lohn Mezley. George Mernin, lidward Miller. Rii-hard Miller. f'tlI'llll'illlfiH Moretti. Shelley Nasatir, NYilmore Neiditeh. Allen Nelson, Robert Nopar. Florian Nykiel, James Olson. John Peters, Rir-hard Peterson, M4-line Pilibosian. Rii-hard Powers, liilly Reeves. Frederir-k Rirhburg. Robert Rorkey, Uarl Rosenberg. Ethan Ruben, Earl Sabin, Uharles Salesman. Florian Sanders. Robert S1-hneider, Mirhael Sigrband, Stuart Simon, Vharles Sisk. Lloyd Spenrer, Ronald Spiuka. Grant Steffen. Fred Storner. Vharley Stovall, Myron Susin, Herbert Svab, Philip Taxman. Charles Terrell, Howard 'l'heis. Marvin Trepton. Arthur XVHEIIIIUI, Manuel XVai-saski. Robert XVeeldreyer, Donnie lVood, Warren Wunderlirh sq 5 s 1Almnfm:"N"i fi 1 3 ,, .W 1 iii., Top row: .Tallies Eslionauer, Ralph Fmzivr, t'lmi'lvs Pzittou. 'l'ml li:i,lu'iol5en, livunai-ml lil-rlin, Paul Dul'l'l-y, ltivlmrzl Hamclilc, Cs-ralcl SiiYk-'l'NiQill, lflfl- ward Zukowski, Duvid Rothstein, Conrzul lvl'iJ2LI1, lluvifl lirnns, William i.il'2llIll'I', l.:u'ry Saiuliols. NValtvi' l'l:-irlw Fifili row: Georgia Kost, Russell Snow, Noriuau Slmpiru, Juroiui- fiH,Kl0iJSUll, Harold Swartz, .lusi-pli Gram Don NVHSSETIIIZLII Ai-wult Ka-lilo, John Larson, Iiarry Koor, Roger Hovkxtrai, .leuiws 'l'1m-tti Hulick, llurtun Crown, NVilliauu l'aru, lALXYl'k'lll'L' l"lllLI'U1f row: Rnnalfl Kits-, Kiulwlon Blooinlierg, Harold Vouluy. .lanu-s Sliarp, Alvx Solilc, liolu-rt lzpwtviu. liuuald llovlfulsl, Imxlii- Slmnul'l', Ss-ylnoui' Rosen, Ronald Fislililun, llonulrl Fisluuan. .losi-ph i'i1llIIlt'l'll'il. Max Finkel Tl1ii'4l'r0lz': lleo1'ge Xivkais, f'l1a.1'los Si-ilu-1't, .lunws Piuwki, liolu-1'tli011i1s, Xviiillll' Rowlvy, lim-rnlvl Inn-f, Slim-ldon Svliwzirtz, lime Malium-d, llvriiaiwl Srfllenvker, Lee Villa, llannali Goldsvluuiflt. Dulorus liuirono, Howard Zopzittu. Nvvfniziv 'l'ULI'f Jay lflllenby, John Mills, linwrvlif-Q Mlm-leo, Alfrvrl Kohak, 'vice prr'si1lr'nIg Li-ri lfitzuwalll, prvsizlwnlg l'lia1'll-s Lana-, Marilyn 'l'i'va.c'y Milli-r, Ann Efnm' lllarkv, S1'l'l'l'lllW'j!g llarvvy l"i'vi-il Hullom, row: Plugem- 'l'r:urei', Iizirry liulilsuiiili, liolwrt Svwvll, Roliort, Barnes, .lofi-pli l"i'i-iiimil. Rlurtou Striuiliug, Silt'l'1IlH,Il Ninkoff. ilarry Stoplmns Nut in pa7Lf'l: George Aurnnd, VVilliam Bailey. Vlmrlcs llsikvr. John liurlu-1', Ronald lla-4-k, .lohn lionnlcr, Roliurt. l5c'rg:c1'mi. Haylnuncl 1f4'SS0ll1l'l', John Best, treasurerg Peter lion-lens, .i'il1LfPll0 lEui'1-lmrt, David Boyce, .lerouio lirzuly, John Vziliailn, Edwin Cum-y, Frank 1'aiv:illzu-0, William flavmulvr, .lack Chitty, .lay C1'it,tc-lull-11. Arnold ivllfllyll. Kenneth Vurlis, lfonzilil IM-niovsky, David llisvlier. llivliziiwl 1,lll'iflilHi. Rohert Flinn, lirnvst i"lPl'liili'Ull. Michael Frank, Euge-no Goliliunn, Harris Goldstein, Everett Gralm, Donald Gustafson, xviiiililll lflmuby, David llzuniltou, Jmuus lluativ, John Heiken, VVillimn Honollry. .luhn llill, David 1i0f'klIlI1l1, lic-ralfl lloffuian. Martin iilliiiillilll. 114-1rli0l't, llostvllvr. Sheldon Huffiuuli, Rolmurt Jenkins, Furl Johncr. '1'i1t'0liOl'l4 King, Ronald Kowalski, Rolu-rt. Leo, Losliv Linfllu-rg. Donald Luka-r, Albert Maurer, Palrivk Mcliuigzm, Rollo Ncssvt, Kich- nrd Norenberg, Robert Pasuau, llonalil P1-arson, 'i'il0IIl2'LS P1-yla, Rivlmrd Phillips, John Puwoll, ii0gI't'1' Quinn. Louis Ruin, Ruth G4-ntry Rvvkvcy. J A ' V' ' ' ' ' ' ' -' "' - ' ' ' 'uv T' N' liit'il'li'4i Rivllilrd Sasseltl, lillwurd Svlizllln-i'lc. Noplwu br-liulwrt, l'rs-d hvliultn, Milfold fvilllilllill, Janus btilpg. Donald biininu-ns, hh I Mg, , f Taylor, Robert 'l'hurnlilurl, 1.1-ciiiulwl 'l'mld, Marvin Turck, Josvpli Vclek, Riclmrrl Wahl, I'l:u'l VVall4Q1-, David YValm-ni, Walt:-1' XVliislvi', Guido Wil- helm, Eclwnrnl Zukowski MEDICAL L OPHOMORE MEDICALI TERFR TER ITY COUNCIL Top row: Kent Ueland, James Mclillianey, Kohl-rt Hodam Bottom from: Robert Hertenstein, 'vice presiilvnlg Roger Kvnnf-ily, pi-vsiflvzifg Robin .loliustmu ii-mxicwi' Not in panel: David Boyce, Farrell Mock, scrrrctargf if 4 i 4 5 568 isxwffs ' will fm Y, a .I t Q Ne . :ZZ gt". if .ati ". ,A I N ' ,. A-"Q '52 xllwfi' - .villa ,- Oflivrerx-1'op row: John Mills, John llarker, Paul Duiit'ey, so:-iul r'lia,irmang Kenneth Curtis, Earl Walker Bottom row: Rivhard Norenberg, NO'f'1'l'flll'.if,' William Kamm. I1-1'a.m1'ar' R pa i ., ' . . . 1 ' 4 o nn Johnston, pzmnlznt, Rozex blator, vzrre p:'t'mIv1itg Stephen Srhu- bert ,Nut in panel: Donald Gustafson, Conrad Urban, Leo Fitzgerald, Glen Asselmeier, Rolland liethards, Robert Hodam, YVilliam Phelps ALPHA KAPPA KAPPA Top row: Charles lfrusinherrv, Charles Livingston Armer Qwan-son Charles 9 l N . , t . , ' l aesman, John Lockwood, Paul Dutfey, R14-hard Norenberg, Conrad Urban, William Phelps, David Walzem, John Megley, John Morray, Paul Gottschalk, Eldon Evans, Alan Olson Fifth row: Rivhard Forzatt, Robert Hodam, Rolland Bethards, David Fonts, Allan Graham, Paul Aney, George Porter, Lyle Cowan, Stephen Srhu- bert, Roger Hoekstra, David Naden, Merrill Scott, Donald Ernst Fourth row: George Andros, Donald Gustafson, Charles Patton, Leo Fitzgerald, Marshall Blankenship, Edward Ulrich, Glen Tonilinson, Edward Schauerte. Richard Harvey, James Shomaker, Gilbert Srlnnuttenmaer, David Dist-her Third row: Larry, McKnelly, Robert Wright, John Barker, Robert Jenkins, Robert Rovkey. Alex Solik, Albert Bli-dig, John Hengesh, Paul Pluedde- man. James Stoetzel, Donald Gore Melto Goumas Second row: Fharles Gilbert, Alex Dool Q J h Htl as, o n uibard, William Kannu, Roger Slater, Robin Johnston, James Mathis, Edward Thois, lVarren hivkerson Bottom row: Edward Kreppert, Iiawrenre Mleoko, .Tallies Clark, George Nivkas, Burton Andersen, John Mills Not 1:'IL1I!lflLPi: Edward Abbott, Frank Adrian, Richard Albers, Philip Andrews, Glen Assellneier, Virtor Aydt, Ronald lit-ok. Frank Becker, John Best. David Bone, Carroll lioyles, Robert liriney, Donald llunnell, Allan Uady, VVilhur Cant, James flonger. Kenneth Curtis, John Dir-kinson, Louis Dondanville, Malcolm Edwards, Richard Ey, NVilliam Fraley. Uharles Frye. Donald Fullerton, .lark Gift, Jerome Hahn, William Hibbell, Robert Hill, Charles Kenney, Eugene Kreps. John McGlothlin, Gordon Mulder, Rollo Nesset. Louis Newton, George Oran, Robert Pasnau. Don- ald Pearson. Rir-hard Phillips, Louis Raia. W'illiam Sargent. Merle Si-lnnidt, Dayle Snyder. Donovan Stiegel, Marvin Trepton, Lee Yinvent, Earl NVaIke1', VValter VVhisler, George YVilkins. Robert. XViIlian1s. VVillard VVi1lls0tt, Nelson Wright - l L L - t -. 5 .. X' 41141 511111 . 4 4 44111x .1 411ff4 11z111N1-11, Ii:11'11141114l 141414 4 4 1241'11:11'1l 11411'11l1x' 1114 11.14.141 144111411 11.111111t4111 1141141411 1 11 14x 1 411 .1l14x Y4-1114-VI. 1':11'1 .X1141v1x 1 114 1 4 1 N 1 41 4 41 N . 4 1.111 1lx4111 4 X 1 INN ' 1411 S4-1114-rt. l'14I11':11'41 11111111 X N 41 .X 54 414111 114 N 4 .111 1x411114l11 111114111 111 4 1 1 4 1 114111 111411111X N141141l 111f1114x 11111111141114l. 1111154-1' K4-111144 41 1 X 134111141 ' 4111 '11 1111111141 111141114 111l1111x41I4114f111111 1141141141 11411-1411 . 4 lx l-11111111 144411 4 11 11111 1 - i':11'p4-1114-11 41:11114N 1111111 111 1 11411111141 S11111111411w. X41 1 '4 4 1 . 1'111111 1.:1w14-M. 1,4 N . , 4 4 5? Y l . h Top 1'01f'I Daurl Bowo YI amen 'Wllnvlv I I R I t R l"aurth 7'0l!' Third rr11I': SM-mul ron' Rottom, rn ll Not in, prim! an rams Immun Ia tex 1 ml ow a er iunawd ilau fr rugs Ion ohm! I mu fx n s -4 S I-mms I nm NOPIIIHII trlolre IJHXIKI Hamilton Donald hlllluxtlmlrl H lolrl IH,IPlll5IxX I k I I H I John Pntlo Ired RIKIIIILIILZ' XIIIIHIIII Iwhlnsuu Xxlllllll' Rrmlu X.. FE 'fi 4? 4 L K In 4 30 'X 4+x'4k vf , .f 1 Ujjiwi'-v-Top row: liarry tloltlsinitli, Illfllwltfllllj Arnold Tatar, 'III-Vf'I'0ll' xml, YYilliain Caro, llislorirzzz and an-xclwlftmllip I'lL!lll'lILlULj David Abrains, junior xvrinfor, Alfred Koliak, Jin, wrilm mul plvtlfff' vlluir- man lfullom 1'ou': YVillialn lllk'lllk'l', I'lHl7ll'!',llll'j Lyle Moses, ronslrlq Melvyn lloldslnitll, rim- 1-onsul Not in, prlmfl: lienjamin Steplnin. xurial 1',!!lfl'?llflllj Norton Hlinlinan. 1'0- .w'l1uIur.vhip !'1tllfll'lIlllllf Gerald l'olien, nlhlvtif- 1-lfzzirmrln PHI DELT EP ILO Top row: Ronald Dexnovsky, Burton Green. Sherwin Nelson, Irving Sabin, Monte Levinson, .Terry Farber. Gerald Silverstein. Charles Lane Thinl row: Harold Swartz, Jerome llerslnnan, Abraham Chervony, Gerald Cohn, Malcolm Sperling, Stanton Herman, Ronald Shellow, James Pinski, Jaines Sharp Second row: Jerome Brody, Jerome Jacobson, Morton Shulman, Stuart Brown, Harvey llelmofsky. Merton Striinling, .lay Ellenlvy, Donald YVasser- inan, Leslie Shanoft' Bottom -row: Max Finkel, Arnold Tatar, Lyle Moses. YVillia1n Meltzer, Alfred Kohak. Williain Caro Not in, panel: David Abrams, Gordon lilooinlmrg, Robert Gregnian, Joseph Davis, Elon Deliois, Mir-hae-l Frank. Harvey Freetl. 'Marvin 1'll'0litlII1Elll, Albert Fremont, Stanley Garner, Harvey Glasser, Melvyn Goldsmith. Howard Hecht. Floyd Heller. Gerald Leef, Harold Leif-henko, Coleman Levin, Howard Levin, Earl Nudelinan, Eugene Oscherwitz, George Raali. Ronald Rosenberg. Stewart Rosenfeld, Harold Saferstein, Norman ' ' K' ' ' ' ' ' ' ' S, l. M " Sllllllllkl' Sheldon Toliin. l'll12'k1!1l' Trager, Rivlmrd Turlmin, Shapiro, lrvmz htarkinan. Sheldon Stearns. Allan Steen, Benyainm topnn, 013 , Marvin 'l'nr1-k. Ernest VW-is. Alrrahant NVolf, Irwin Yarino 572 ,557 11 G va 52 E as PHI RHO ICMA 10p 1011 karl Davxdson Hawes Knaaek Raymond Tamura, Joseph Guluk Richard Holmes Nxctor Oberheu Robert Ecklund Reinhardt Boden bender D011 Knapp Howard Cllllllhle Fourth FOIL Peter Baker Raunond Bessemer James Nicklas, Jeb Boswell VV1ll1am RlChB,TdbOll John Murphs Lertwun lmfalt Bled Stornel Ronald Haak clson Charles Salisbury, Franklin Mattlg Tames Mel lhanex Joseph Inbnolh lhomas Glatter Toseph Nelek Thomas P1UNlIlSlxl Seronrl you Thomas Laxman IHNIQIICB Colder Ieonard Todd, Gordon Lucas borbelt Qkaya Howard Meuller John A!1flP1S0l1 Illthftld Phlllls Bottom rou James Tosettx Iazrs qamuels Gene Kuehn, Farrell Mock, Wllllalll Lesko Lchun Kerr Russell Snow Not TII panel Ralph Berk Tohn Bender Peter Boelens, Louis Burger, James Uallauav Ru-hard Lrosse Tames Crouse Chmles Pagan Ralph Flaver Tohn Haekett Feralfl Hammond Daxul Homkman Robert Klingheil, Richard Logan Donald Mmhell Clark xT0!lfL,0Illt'TN lharles Slnan Don qtxader Tamzs Xmkel Rohext WX ebb Darlell Vhles Donnie Vlfoorl lf B? Q .412 1. " i X , A 1' ag BP' ., ,., , Top row: Donald Fishman, Mel Feinberg, Leonard Berlin, sevretaryg Alvin Langer, Leon Cohen, Robert Lee. Stuart Levin, David Brown Sevoml row: Ronald Kite, Peter Leffman, treasurer, Isaac XVeizer, Richard Levinson, Irving Baran, Lee Malmed, Ronald Fishman Bottom row: Milton Fort, Donald Charous, Rif-hard Bernstein, Stanton Polin. Joel Levin, president Not in panel: Howard Allen, Martin Blumherg, Saul Borash, Kenneth Brandt, Mark Brown, Herbert Cibnl, Jerome Frankel, James Fiseh, 'vice presirlentg Edgar Feldman, Ross Feldman, Henry Kobrin, Stuart Lerman, Robert Malkns, Sherman Minkoff, Shelley Nasatir, David Rothstein, Earl Sabin, Bernard Sered, Irving Shipkowitz, Mivhael Sigband, Roger Slutske, Solomon Sobel, Ronald Spinka, Jerry Stern, David Taylor, Jordan Tralimow, Manuel NVarsaki PHI L MBDA KAPP PI is an l1Ol1Ol'H1'y medical fraternity whose mem- bers are elected by vote of the student body Top row: Joel Levin, Solomon Sobel, Richard XVham. Gerald Gronert, Monti Levinson, Jimmy Fronse Third row: Robert Lukas, Gordon Lucas, Alexander Glassman, YVilliam Lesko, David Abrams, Carl Barthelemy Second row: Morton Shulman. Edward Quartetti, Thomas Bergeron, Ivan Lindgren, Carl Adams, Stanton Polin Botlom row: Bruce Bailey, trmsiuvrg Norman Lasker, presiflentg Arnold Tatar, rim prexizlentq Warner Gnstavson, serremry Not in, panel: Burton Andersen, Bernard Daltes, Rolland Bethards, Vfendell Carter, Ric-hard Crosse, Rim-hard Ey, Charles Fagan, James Fisch, Howard Hecht, Robert Hertenstein, Robert, Hodam, Robin Johnston, Roger Kennedy, .lack Lasersohn, John Leedom, Robert Malkns, VVilliam Meltzer, Clark Montgomery, Raymond Yockey -' V 1 -f , - Q24-ri. A .N im... , fl V K tzl. I W I i X 15 a ,,,, - 3- , ' A 5 -- s 1 M 11 ' s 4- aw K1 . ,F its .ar 1' f, ' F Q , ,-., fw , , , . , 5, 5 . 4 We , 1 M 'U t YV' ff F 1, ,, ,if . ,, ,, , A45 if ',, A-it H .. .A . ,mr S gg ,.,,, 'X r i ,. is , , . 5 ,U :R , , W . H :ea '. wg I , Q 7 w ALPHA OMEGA ALPHA Uyivcrs-Top row: Reinhardt llodenliender, 'rir-rf prcsiflentg Luis Owano fl'L'usul'0rg Bernard Murphv Nl'I'l'l'f!lI'lf Bottom rum: Jerome Hershmaii, presidrziifg Dr. Nicholas Cotsonas, vault selor Alpha Omega Alpha, honorary medical society, is the only order of its kind on the continent. Pro- motion of scholarship and research in medical schools, encouragement of a high standard of character among medical students and graduates, and recognition of high attainment in medical science and related fields are aims of the organi- zation. Members promote the societyis ideals and foster the scientific and philosophic features of the medical profession by participation in various projects. Top row: Marvin Freedman, Robert lic-klunml, Eldon Evans, Robert Kaminski, Solomon Sobel, Roger Kennedy, Sherwin Nelson Fourth row: Thomas Halama, Lyle YVacaser, Robert NVebh, Darrell VViley, Merrill Sr-Ott. Richard Holmes, Philip YVagner Third row: Morton Shuhnan, Frank Becker, VVilliam Meltzer, James Maher, Ernest VVeis, Rolland Bethards, Robert Hodam Ser-mul rozr: Russell Ellison, John Leedom Irwin Harris Arnold Tatar Tl Botlm . L, , iomas Bergeron, Burton Andersen , 71 1-ou-: Bernard Murphy, Reinhardt Bodenbender, Jerom H 'h "' ' ' ' yt . ' . ' e ers man, Dr. Lnholas fotsonas, Luis Owano o in panel. Robin Johnston fm, .aff V K+'-"H-M ww S wfmmag www Q ff , M 4" - Wifi" Wa 2 GH ai . Awfs. COLLEGE OF PHARMACY Dean Earl R. Serles CQLLEGE OF PHAR ACY Pharinaceutical education is not singular in its origin, nor unique in its scope. The diseases of mankind, to which humanity has always heen suhject, estahlish the origin of pharmaceutical education. The disciplines which have influenced its development to the modern day have run the gamut of chicanery, witch- craft, empiricisin, and commercialisin. Although at times the system has faltered in progress, the dignity and quality of pharmacelltical education may he pointed to with pride. With equal pride, pharmacists may also point to a vast armamentarium of therapeutic agents, which have either eradicated or materially controlled diseases which only a few generations ago were a threat to civilization itself. The pharmacist of today possesses a well-rounded knowledge of pharmaceutical procedures, science, and research, which has enahled him to serve his community well. He is today a dignified and qualified inemher of the health professions. liast Unit of the lJl'lltlNll'y-Nll'Clll'llll'-lllI2ll'll1ilL'y Building COLLEGE CF PHARMACY E ICR CLASS OFFICERS Tnonus A. BRAUN .....,..... Dm Plainm Class President: Student Couur-il: Kappa Psi: A.Ph.A. EDWARU M. JAWORSKI ......... ..Uh.if:uyo Class Vice President: A.Pli.A. Rn'HARn G. UFER ....... . . .Ullimgu Class Sevretaryg A.Ph.A. JERUME S. VVISNER ........ . . . . .Chicago Class Treasurer: Kappa Psig A.Ph.A.g ILLIO Committee 431 Joslcm-I GEORGE ANUNZIATA ..... Oak Puri.- Kappa Psig A.Ph.A. STANLEY K. APOLINSKK. . . . . .Chia-ago Senior Key Committee ALLAN Bmw ................... Chia-ago Student Counvil CB, 413 Exe:-utive Student Council: A.Ph.A.g Class Gift Committee JOSEPH FRANCIS llisxowsm ..... Chicago Student Councilg Senior Key Committee: Newman Cluhg Pliarnmscope Stat? JAMES JOHN CONSTERTINA, JR.. . .Chicago Student Council lf11JXVARlJ FRANK PATULA .......... Cicero Student Couucilg Executive Student Coun- cilg Class President 1353 Pharmasrvope Editor MIUHAEL JOSEPH I!.u,s.u10 ...... Clriaagu Kappa Psig A.Ph.A. ERWFIN ANIJRIGW liluum .......... Chicago Kappa Psig A.Pl1.A.g Student Council 4393 Class Treasurer 123 579 EUGENE II. BEI.r'zAK. . . .. .Chirugo Kappa Psi ROLAND M. BENJAHIN.M0'7ltp2lie1', Vermont Kappa Psi: A.Ph.A. DAVID BLUMENEELU ........,.... Chicago Delta Kappa Sigmag A.Ph,A. RONALD R. BOTON. . . . . .Ulm-ago Delta Kappa Sigma JEAN Josm'N DAVIDSON ..... li,llll5l'l"UI'1'Nl B.A., B.D., M.A. Lambda Kappa Signing Rho Whig A.Ph.A. NANCY ANNE EIsENBAn'r ........ Stl-eulor Rho Chig Phi Kappa Phi: Phi Mu Phi: A.Ph.A,g Senior Announcement Connnitteep Class Secretary Q21 GEORGE JOHN FEDOR .... .. .Argo A.Ph.A.g Newman Club W1hLIALi CARL Fomw ....... Bloomington Phi Delta Chip Rho Chi: A.Ph.A.g ILLIO Committee LEONARIJ Ross GEOENEVELD .... Oak Park Phi Delta Chiq Interfraternity Councilg Illini Union Social Committee 580 FRANK MILES HAJEK ............ Berwyn Phi Delta Chig Student f"onnf:il U13 Sen- ior Gift Committee MATITA 'BAUMANTS JAFNZEMIS Ilefrnil, .llivh lflflll Lmnhfla Kappa Signing A.Ph.A. .loIIN RICHARD JONIHLI4. .. ... A.Ph.A. lloI:AI'I-1 KA'1'z. .. .. A.Ph.A. DANIEI, L. KUREER. , .. Phi Ilvlia Vhig A.Ph.A. CHRIS GERALD I.APoR'rE. .. Student Council 135 WII.I.IA:I1 ROY LARSEN ........ .f'lIir'lIf7u . f'lIfI'lIjl1l . f'1li1'41jjU . . C11 irngo lToo11.vlor-I.: Phi Delta. Chig A.Ph.A.g Senior Announre- lllt-'llff Committee ERNES1' EARL LEQUATTE ...... . . . .Alerlo Phi Delta Chig A.Ph.A.3 Student Counvil ill BARBARA MARIE LESAK .......... Chicago Lambda Kappa Sigmag A.Ph.A.3 Illini Union Music Committseg ILLIO Commit teeg Newman Club: Student Council 123 Executive Student Council C25 HOWARD M. LEVINSON ..... ...... C hicago Delta Kappa Sigma: Rho Chip Illini Union Social Committee C31 MORRIS JULIOUS LEvsKY .... . . . .Chicago A.Ph.A. YVARREN FRED LINKED. . ...... . . .Chicago Intramural Sportsg Pharmascope Stair RICHARD JOSEPH MACKIDWIAK .... Chicago Kappa Psig A.Ph.A. JULIUS NATHAN MAGILL ......... Chimgo Phi Delta Chig Interfraternity Counrilg A.Ph.A. CHARLES MARTIN MANAK. .. ...... Wo:-rh Senior Alll'l0lll'll'9lll6llt Committee JONATHAN JERROLD MANN ....... Chicago Delta Kappa Sigmaq Class Treasurer C135 A.Ph.A. GERALD KENNETH IMASOVER ..... .Chicago Delta Kappa Sigma: A.Ph.A. GERALD MEDNICK .......... . . .Chicago Delta Kappa Sigmag A.Ph.A. NEIL MICIXAEL .... A.Ph.A. JEROME C. MINTA ....... Phi Delta Chip A.Ph.A. RONALD WALTER NELsoN. .. . Kappa Psi BRUCE RICHARD NEWMAN.. GERAL11 RIEEKINII ....... . . . . . Delta Kappa Sigmag A.Ph,A. KARL ALLEN ROSEMAN .... Delta Kappa Sigmag A.Ph.A. SHERWIN S. Ros:-JNEELDT. .. LAWRI-:Nc'E A. SAVITT ...... Delta Kappa Sigmag A.Ph.A. RICHARD MILTON SOHLUETER . . Chicago . . Chicago . . Chicago . . Ch if-ago . Oak Park . Chicago . Chicago . Ch ivagn Western Springs Kappa Psi: A.Ph.A. 581 HERBERT J. ScHwAR'rz .......... Chicago Delta Kappa Sigma: A.Ph.A.g Intramural Sports NATHAN WILLXAM SEnL1N . ...... Chicago Delta Kappa Sigma: A.Ph.A. WA LTER VINCENT SETLAK ...... .Chicago Kappa Psi LOUIS SHERMAN .... Delta Kappa. Sigma FRANK PAUL SLAS ......... A.Ph.A.g Intramural Sports AL JOHN SLATALLA ........ Kappa Psig Rho Chip Class P Student Council Q23 3 A.Ph.A. ALFRED C. SLATNER .... Phi Delta Chip A.Ph.A. VANDA L. SLIUPAS. . . A.Ph.A. 582 . . .Chicago . . . . .Chicago . . . .Elmhurut resident 123 3 . . . .DePue . . . .Chicago SHERLANE SHARON STACK ....... Chicago Lambda Kappa Sigmag Rho Chiq A.Ph.A.g Phi Mu Phi: Pharmascope Staff FRED SAMUEL TANENBAUM ....l.. Chicago Delta Kappa Sigmag A.Ph.A. JOSEPH EDWARD THIEL .......... Chicago Kappa Psi: Student Council 1333 A.Ph.A. ROBERT CARL WALLER ........... Chicago Delta Kappa Sigmag A.Ph.A.g Class Vice President C313 Student Council Q23 RONALD C. WETHERALL .......... Chicago Senior Key Committee: A.Ph.A.g Phi Mu Phig Class Treasurer Q33 DANIEL L. Wn1sToN ........... Oak Park A.Ph.A.g Senior Dinner Dance Committee: ILLIO Committee 12, 33: Student Council 117 MARVIN BURTON YOUNGEBMAN. . .Chicago Delta Kappa Sigmag A.Ph.A. MARVIN ZxssMAN ..... .... C hicago Delta Kappa Sigma .Q - l l ll? Jw I'u11 rfwy- Nvvrlnnn lion-11I'n-Ill, XY4-lrlfru .lulmxu11, l'lil'l'urlI llniluw, llvrln-VI. lllzpalllxu. lin-uVu'v Nlixlullin. l"r:lm'is liulnlr. llalvlll l'1mpvl', XYalllu-1' lmlrlwinx Frfllrllf mw. llnvlul Xlmwfsnxl. llmmlll XYillmix, lil-rnlrl P1-l'll1lallu. Sln-lllrm Ulnwlllalll, l'lwlml1l1rl Pimlrslii, AXl'llllIl' Kalrxxzu-lil, 'IH-flulg Qilzulwrru Hfiffl muy- llnrxw-5 liulrriu, Hlllm-5 lirutllrlam. llivllzirrl l'ill'lil'l'. llxrll- lllmln, Slwlflml W1-ilu-l'. liulu--rl .llammlvzl livulw- Nlznlwnttv Xrnnlul l"llIlllllIl1'I' vffuml mf llmmllim Yallmln X I 4: X " ' "J ' ' : ' s. . Vlvll- llrvlll14li.l, l':ll'0l liI'2IlIl. -w'r'f'f'flrl1'jl: .Xl'tllHl' Slllllll, ,xlwlffll 1-mfllvflg ,lnvlx llill, lllllfllllilx ll:u1'xxumlA ,vlmlrfll lv 1'fl.' -ll'illl1'll1' Nllmm. 'l'ln-rvva llulzl liulfum nw. llxw lilllmlu, lwrn-:1rf'1'- l.n1'r'x liuxlm pf-r.--illruf lly' l I" ll:-:zrivn rlrrw fnlriwr- llvmwlvl llnllllnl :iff lfffwlflfnl Nui ru lnlflrlg l':1x'xl ,Xunnm ll:-lmix .Xlyllvruxn K4-itll Xl1rl4-:Null llurxl-x lilxvlc l1u11'1l4l llurlitl' l'll 1' l ' ' ' ' ' A . , , A 4 , . .L l W plmpln-ll. .lnfl-lull l zllwuu, lumlxvlll 4 lmufo. Am- Vovlx- mm-. lluvill llzllvlllzixll. llalvirl lin-1'l'i1'lX. Philip lllvlxlvr, .xl'llllll' lH'll+-lu-ug .luv-pll liull-lm, .lun-pl: llyxn. l.:1xxx'4-11:-v l"im-ln-r, llnlmlvl l"m'n-lnnn. lilly- lmmrl lllt'NNll4'I', Slum-lllfm liwlwlillaj, lmn- limfly, lilxxin Hllllnvl, l'1-I+-I' lilmif-ll,.lulll1 ll:xl'l'iM1n..lnlm ll1-::xl'l5. llrlwllf ll4rfm:ll1n, liillwrl llullm-X, llomxlll .Iul1nxnn, Slnllmn .l1ll':4-HX. .X:xy'un linunlln, .llllll-1' lisnluln. 'l'llvxlxmx lirulmxxwlii. Nlutllu-xx lfl'lli1t'l. llil-lmxwl lhyxuxllmlxlxl. l'l4lIIllIII4l lmxlxl, Xlurlun Imr- mnn, lillrtmu l,if'luI1-V. vlvroxxn- lllllf, Vln-N14-I' .Nl:lwvII. l'lI'5lIllx .llallm-Ni, l'lvluzl1'vl Nlny. l"1':lnll Blalullwu, l':1lll Xlvvlmll. Xllvlmvl Xllvl4llvluxx, Nllvlrlull Xlinxlq, liurluxx l'zll4-5, f'll?ll'lx'N l':lll'if-li. K4-lull:-Ill l'l'itA, .louis l'lxlx. H:nlv:llr1l'4- llivvllu. l'1llu'x-1:41 llml:'vl'x. llurnlfl liugvrx, .llullrlf-v lbw-H, 'l'ln-mlm. llvm-lltllsll. lil-H111-ll: lilh. ,lulm-X S1-llllltn. llnllim-I Nm-1'uxxil-vlx, IZ4-lujuxllill Svllxxsxvllllmll. .Xllwrt Sirutzl. .ll:ll'l1-uw Smith, lmuix !4ulu1mI'1'. Null- Nlrlllll, llnllllll 'l'I 11 U "1 " " : n rv 11, llzmlalx l1':1:'ll-rx. lluxxnwl lllrlx. lluuaul-I Ye-vv. 'l'lmm:u Yilm-llu. l'ln:urlvx Xllrzlilix PHARMACY OPHO ORE lnll rf11f'. .lm-Vulll F1111-l. XYllll:lln l'l1l'iXIin1l, lim lluwllllnl. lirllw- l"if'lc. llzllpll Nvllslwlx. l.:lxxl'n-Info Nlzxllnvrinq. 'l'l1:ul1l4-114 Iblluu. liflxxslwl XYl1it1-nlnll, Doll- 'alll 1'4'l'xxi1l Imrrllf 1-nw 3 Nnllmxull-l I-ramr. llurulvl llnilmnzl. Sllw-XM-I' llulinwki, Imllulul Hwlmltf. llzlrul-I l'lJll'l7t'l' lllmx XX f ' Vrtwn. ,lmfl lbw-11. Ihmzllfl 344-vlvr . Q . Ilflf-fl ruff: lu-Ixxnrfl lil-rlw. llulwrl Nlurlini. l:l4'llHl'4l lim-lx. linlwrl llI'l'lIlJIIlll llumlll 7l"1n--x Wwllvr Xlrxtvls-4 , P Nwwmul Vufy' .luwjull Slum. xlEll'lI' Xlulvxirx, lllyllls Klum. f'nl'ul:lml Klzllln-r. Rim-lxzlrvl lf:-lly I 4 frllnnf rw' .- lfllnuln-Ill lV:lw11ln'l'. l':ntz-if-in Xlwlmml, lim-ily XI4-IM-rlllutl. Xlnry lful'n:uu ... vw ,M R 3-" .,, A z vul1'lvi M -:wi V Hlrl' U 7 A 5 K 'wus 45 K Q 4... : 5 : , 'w 2 Em , M - 'f 2 Q Q l'up mn .- l'l4lmunfl Iilmpifllmmxlxi, llnnivl Cuhlxmilln, lilllnlulwl .lulmmn. l"1'1-rl Hun. .lulm Nlmuw-. Lum- Ifrnnkln-, Ifrzxuk llalrmw. Vlmrlm l'm1rllf run : H1-rallfl Wm-ln, Hush Iimliv, Holm-1-1 l"n-lllxin. Wilbur Svln-nk. Kula-rt Iiunlwl, .lov Silmmx. llmmlfi lirmly ' "R Vllrix Hlzuxlmw, 1'l1:u'In-X l,in4llw1'z:, Ibmmlnl Y.1n:m', Ultfu Imnznmllx ' ' ' - - liuxvxlilx. l'z1l'nIyn Nl:-xxlnll -N Kampu- Thirfl r111".' S14-plmn Hvllilli. l4rwl Nlmll . I llxlux limmlwlim- l'ml-fhlin Ulu-ln IRUW54-V. Ilurullly Lujsllxxlmr, llflmn . lil I Y lim-nmlu 1'l11,v.v 1nlI'i.wf,- llsxvivl ll:ll':ulul1r:1n, :www pfmnlfnl 1'04'1'lv I1'wr1wll1'f'1' N'1w'nmI1'mf',- Norbvl' - A , - . Inllmn rmfx- Marilyn lirilulvy, .wi-ffflffrjn Van-ml' liawilmlfii. ,ry-w,ml,',fl5 -, ,, .A -g PHARMACY Q1 1011 PHARMACY TUDE T COUNCIL Top ruff: 'l'lmll1:1x lirnlllu, I.3Il'l'y Iillxhu. luwlx Iilll. Mfnlrrlw 4' - -- l"nI1uI:1 frr,xfflrf1l.- .Xrthur Smith ' - - rm In inn: l-.lnxlnldw Immllnx 4n':x1l5,,Iulml-I Iinllffm ruffl 'l'Imuu:uN llsxvxxuml, l.1lxx.u1l 1 .. 1 Inn In I1 :nu 11 In mph Hi lfvxwli lulm-N Vmmxtxltnlul Xltlmr Irxr V vw x' NX X.. ,Xml an puml, Al . M Iulnnfntti Vim prwvrflwnl- llullzuhi Huw "!':E,'!"'w 'r"' 'QW' 'TFT -I , ,. - 5 ,gm 'R' fi 'K in a .5 8 1 W Fnurllz 1-rm Third row: Sw-nm! mu liollom row: Hr V Ma flHlI'1'l'N'1l1l1I rozr: Howalwl Levinson. Nf'f'l'l'lllI'jlf Jerrold Mann, ireas lll'4'I'f Gerald Nasuve-r, plwlfu' l'1llllI'IIlIlll' Nathan Sorlin, 7Nlll'NIlflI, , Alan Maslov, svrilw: David llllllllt-'llf4'lll, plrwlyu' vllnirnulfl Iiullum ruzr: .Im-'1'1'0lfl Hrlxwartz. rim' pnuwirlmzlg Prof, .lanu-s Davin 1nIrfx1'rg l.aw1'n-m-0 Savill. pr:-xirlvnl .Ynf in ptlflfl: Karl lhxsvnlull, ,wvilll rlfuirnlrllz DELTA KAPPA IG IA Top row: ll2ll'Y9y liulmriu, Danim-I liulrlxlllitll. Marvin ZlNSlll5lll. llallxll N:-lmn-k. Rrmlwrf XV:1llvr, Al'lllll1' llru4'k4-r, Holm-1't l'll'l'0IlllllI Ronald Willmis. Harold l"aLrlu-r, ill-rzxlfl Mason-1', llvrlu-1't S4'llWill'lZ, .lvrrulal Mann. SUYIIIUIII' 1'ulwn U4-rnlll NI4-mlnirlc rvin syUllIl,Zi"l'IlHlll, Gm-'1'al4l Wnrlls. Kirharzl Ruse-lllu-1'g, Jon-I liusml, 'l'lxumnlur4- RU4l'Illlllll, lA'Ulllll'll Kllzumn. liulvwt lI'l'lJlIlll , . I , H . , nrzulll-15' Alllllll Pri-rl lflllk-'lllH'llllIl, Imuls Sll0l'IllElll, llvrnlrl lilffkiml, Ronald liutulr Karl lime-Illall, llzivifl lglllllll'lll'l'lIl xwarfl l4+'Vll'MHl. Alun Mslslmg l1llXl'l'l'lll'P Savill, Prof. .lH.llI4'N llavix. ,ll-"ull Sv ' 'a : ll l lnxnlll, Nlllllll Nmllm .Ynl in IIUILPIJ Ga-ralll lll'lI'lllYHllIIl. Ht'llYPl'l liinrle-r, llarvvy lim-lc. Hr-rald Furl-l, llllllt' I"r:mlu-I, Viviun' lirsumlinl-tli. linrl Krnllw. llatlln-xx' Krug'-I. Morton Lt'l'lIlflll. liurtun l4ll'lllf'I', llarolfl Maxon, Ll-Nliv llzuuwr, lllll'lUl1 Novak. S111-hlon Ulu-rmzm. liurtuen Pull-l. Ntmulvlx Hum-n, Nntlmn Ng-um. Ifrwl Swc-rlv. S111-lmlon VVviu1-r. llarolll Zfam-y '.-' , ,- fl wmv ,ww Top row: 'l'lnrnms llrnnn. .lm-rcnuw Wlxnor. Harry Hngqnist, lfra-rl lhun, l'lIlllll1ll4l K1-upifllrzxmki. 'l'e-ll lilumlmn. linnnurll .lulnnwn Fourth 'ru44': Frank liralmwski. Rulnnrl livlljlflllllll. Knxwll Yann, llavicl llurnlnlrrln. I'InL:m-1n- IM-lun-r. IN-unix Anllwusv, Rim-lxarvl Se-lnlm-tor, linwvll King: Illlifll 7'011': Nrronfl rnzf' Hotlom rozr: llr. 1 .lusm-ph X01 in, pu n .lnwpll Amlnziain. Norlmrl liylmx, l'Iill'urrl lirvin. lioln-rt Szlnk. Rivlxnrrl Rlnrlmwiak. Willvnr S4-ln-nk : Ur. .lanwx tis-a1'iv-n. Ilr. lirnxt Kll'4'll. llr, Stnnle-y Sllwlllil. llrnm- Martin. llr, l'mn'aul lllulnqnixl. Fluywl Hwink. Ilr, lfrnnli Frxln- Sinnnn, .ww-wI1l1'.r1 in-0l'uv Wx-lull-y'. llllvhlll'llill'llPIll1ll. Slvjlll-'ill lil-nuk. Al Slntm-lla, 1n'w.viflr'nl: 4'ln-ixlopln-r Slnnknx, rim' prr.vi1lwnlg K4-itll Anrlvrwn. fl: lirwin lie-in-r. Iinpgvnm- lie-ll-mk, Iinnuhl HUM. llmmhl 0'5lnr:n. Wnltvr l'npi1-ll. lic-nmflll Rum. Wullm-r S4-tlakr Allwrt Slrntn KAPPA P I lop row" l'atririz1 Blvlmml. Eliznln-lll XYamslln-l', 'l'l1f-rl-w llnln. lixrlmara In-sale. Arlm-no ll0lllIl1lllSl. Vnrnlv Maln-r -S'm'nn1I rnw: Jvnn Dnvillmn, lrfusurffr: 1211-ltn lluwyvr. Mary Ann Kornnns. SllUl'l?'Llllx Stal-h, pr'1'.'ifl1'nlg llnsnliv Ynlvmlu liolfnm muh: Mxmija. larllllllhlllfx Varol lxrzxhl, f'nrr1'.v.1mmliny x1'4'r1'I1lrg1g Fay f'ln'isln-nsen. Marilyn lxrilmloy, uivr pl-vsiflvfzig lil-tty All-lil-1'lx1utt .Ynl in flllllllfj Phyllis Klum. Rlnriv Nlnls-si. ,ln-11111-ttv Silmrn, Kina lfunslxi, sm-iul vlfnizmnng lim-gina .lnwkn, Mn:-if-l Mattln-i. sw-:'1'Iz1rff QM' l'up row: Hmmlvl Nmlvn-fl, NY1-lflun .Iulmx4nl, I I ' 1 A 1Iffif'vr.v'-7'np row: Artllux' Smith, innwr ylrlrlrflg Rohm-rt, L?lXVl'4'lll'l', n141.x-lm :rl-rrrrlmg 'l'lmmzu llzwwmwrl, prrlrllr ltnllum rum: lmolnxwl Urm-ne-va-ld. lI'I'flNllI'l'l'j lirm-st IA'fJllH.tll', 1!I'l'Nf1ll'I1I' ,lulm lirm-lmll. rim' pf-fwiflmltg William: lfnlvy, .-:zu-1-flelrgf PHI DELTA CHI .mm-s lSl'ix4-rw, l5l'lll'l' l"iv-li. l'1l'2lllli llaljvli, linvirl lhllfllnix, llrmallvl Yalllgrnx l'Irlusur1l XX'llit1-ulllln. limlvn l ull, lulwln lluym-l I"nurflz ruff .- Rulwlw Allelvrwml, V'illimn llzlrfoln, liivllaulwl Purlwr. llun '- lulluln-1',.lull " ' H ' ' ' ' 4 ' nn I n l-lmlmll, Nl ulllnm L lll'IwllJill. llzum-l Ixurlu-r, .ll'l'1lllll' Nlimwl. I15il'l'Y l5llSllll. Dr, f'lhIll'H4l lilunlquixt l'l1ir1l :'uu': rlvllllfllllj' llrauly. lin-1'nl4l .luv-olvy, 'l'lum1:u ll:ul'xx'uml, Alflw-ul Slntm-11 llmunlfl N1-lmllv Vluln l llill ,, I - hull. .hm-pll 1'nr11m. limmlel l'xlll'L'Ill2lll, .luck Yu-mul row .' H511 liullmtsl, -lnlm-X l"l1-ming, Immmrfl llrm-nvvl-lvl, l'Ir1nwt lll-Qlmttv. lhfln-rt I.uxxx'1-law. William lfvrlvy, Artllllr Smith. Mivlmvl flli4lrll4-hm, Prof. Paul f'ill'Ill'llll'l' follow mln- llr. lhxiulnt ln-:ax'+l4n'Il', Nm'lvl-rt NYU inrlm ' Af- -' mxskx, llr, .Imam-lull livuzmlln. Ur. Janine-B lim-ze1'ian. Dr. l"1':mk f'l'2lll4'. llozlu I'l:11'l H4-rln' Yul In pufwl- W'lli'nm lirlwl- lixlurt lilmlul Xlf ' ' ms , 1 . . . 1 - -. . rn-fl IA-wlu-11 -lllllllN Nlaulll. limm X1-Iwn. l':llUt"IIl' limlm-rx - - j l M ..., ,,.,, - ,, , ,-I 1 :'-f:a1f,na:::' we.: I-' " ' ' 2: W xnll Xllhni lxiiuxli ln Ir lil uli lllphNhil.l nlvlil nill lin t l illllll lunniil llin 1 ll Inu lu Inu Xlilliini I lx Xliilui N li nl All students enrolled in the College of Pharmacy are eligible for memhership in the student branch of the American Phannaceuti- cal Association. The purpose of this organi- zation is to help members enlarge their professional knowledge by stimulating par- ticipation in study and research and to keep them well informed through the presentation of current pharmaeeutical and scientific liter- ature. Each month inemhers of the student hranch receive the IOUHNAL OF THE AMERICAN PHARMACEUTICAL ASSO- CIATION, which contains news and informa- tion of particular interest concerning the profession of pharmacy and its allied sciences. The students hecome aware of the many organizations presently active in the profes- sion and are introduced to current legislation which affects the profession. Future leaders are prepared for their positions of leadership hy hecoming interested in activities such as these. By means of these activities and many others. the student of pharmacy hecomes integrated into the profession upon which he is soon to einhark. ,ni 1-. 1-ii., .-V.-1. 4- .-X ,., 1 .2 1 1-. ... t., X , " 'g "oi--A ' i '.'i- 1- 4 1 :s .' asink. l"i'i-:I Klorris. liiiinunul Iiiwupiillnxxslyi I 1 ll I mill I Ii Iln lu n Nl lin I null NI n lh ini liiiun Ilulni Nl ,N L-ki-in :li-' ' ve, :ww , in-'Q Ill I 1 l Il Nil I ilinl lin :nun llxiiii liluli Ilonill Ninn: linie Ili fi XXIII Iulih lhiil lnilli alxul :ti llx li l u In Xill ui Ninllh ..,, . ' it if . , fi 4 1 Wm .. N7 , . ,"w, ,MMR 'ig 'Nm , VW I ,qu .Num 'al' - Y 71 if-Q fgg q L K' .. ' ff: ,L 14,92 wg 14' A -, ,-, ' ua, If A MM, Q Q, NA V 'My x""J f ,,. , :jk kr - Y , A ,nw 151 D 'ing 5 .. ni- Q.. . if ,vi fy , Www. 'wwf , if , 7.,3,..,, Q IF vilitux Mmnumwmf 'wwf wav? -'lur----Q GRADUATE COLLEGE Intellectual endeavor at the graduate level has as its ob- jective the discovery and dissemination of new facts, the mastery of a definite field of endeavor, and the integration of new facts with the existing domain of knowledge. The creation and transmission of facts instigated by human curi- osity and the urge for research is a basic purpose for higher institutions of learning. In the spirit of inquiry in this intel- lectual climate, students at the graduate level are stimulated and led to seek advanced knowledge. They learn to pursue a problem with clarity of thought, respect for evidence, and a critical analysis of results leading to the establishment of facts and their ultimate synthesis into the realm of common knowledge. In this way higher education has increased its stature and has encompassed, as a phase of its total responsibilities to an expectant society, the advancement of imaginative thought and formalized learning to the very borders of the known. Dean Milan V. Novak Through the device of fellowships, re- search assistantships, and research grants, graduate work at the Chicago Professional Colleges is encouraged. The immediate ob- jective is to increase the supply of teachers and investigators in professional schools deal- ing with the healing arts. Properly accomp- lished, graduates thus extend their influence to neighboring institutions of learning and reflect the contributions of our University to the total purpose for which they were created. 591 CHOOL OF UR I G The University of Illinois School of Nursing will graduate the first class to complete the four-year curriculum in nursing this year. Through careful selection of a wide range of learning experiences in nursing the graduate of this program is prepared to participate in the health care of people in hospitals and public health agencies in both urban and rural communities. The curriculum provides for a broad background in the liberal arts as Well as for a sound preparation in nursing and the related sciences. With such prep- aration the professional nurse may be expected to exert leadership in the community and her profession and to contribute to the improvement of health services for our citizens. lop 1011 Pntiicu Nalleit Palurm Haan luelnth Ohlson Janet Ixliuger, Eva Berzins, Uarolyn Mishovk, Joan N13XX'llQl'l'y, Martha Gage, Carolyn 5flllllllI li10aelllH,lIP txluwualx nd 1 1 ian looenmn a using, llennor l'l2lll9l Dolores Read, Ann lluth, Gloria liilmuk, Rum-tm XVivlwi-, ldllvn liiggle, Hmm:-lore l clttel Rosle Williams rwoml row n R1llS tta lnnuon nr One tl nole arms lfllizalretll Siegel: Nam-y lirook, Slxirlvy Garrett. Paula. Gerspavlwi' u lum. 101' I rlullc Ixmbeiluu l lx I 1 Nalllu Baum lluule Zoll CHOOL OF UR I E IOR JOANN EVE BURK .............. Chicago Student Councilg UIC Choirg Chi Alpha Pi, secretaryg Class President 433 CAROL ANN GOGOLEWSKI ........ Chicago Class President: Illini Union Display Com' mittee 131 JACQUELINII LEIGH. Grand Rapids, Michigan Alpha Lambda Deltag University Thentreg Illini Christian Fellowship BARBARA MISIC .... . . .Chicago Student Council JOYCE MARIE MARCHEK ........... Cicero Class Secretary: Class Vice President 121: Illini Union Social Committee C35 NANCY SARGIS .... .... 0 hicago MAIILIE LEE WILLIAMS. . . . . . .Uhicapo Student Council 598 5556 'nons, Carolyn XVillws, Lillian T0l'!'k'lll'0, l"at1'ivin Gustafson, XYinifl'r-rl rr ms 1 1 1 1 nxliu lll0Ill n iooper, Nancy Sn Phillips Nunn laclnnann Drln lax luugm Dunk Kuhn Wright ultom 1 iances lilllil 1 ian isnt ax xosa incl eu, Dorothy Hooks. Eleanor NVQ-lx. JoAnn Stork, Dorotliy llallutt. Martini Scrvvn HI ra: ll u s 1 ul 51 or-gmt xai lll re-ns, Blnrilyn lil'lll-'g'4'l', Bernice linkinsky. Janet NHk?Ulll1l'fl, Sin-lla 'l'r4-ssex- Illi-Sota, the Illinois Occupational Therapy Association, has two chapters-one on the Urbana campus and the other on the Chicago Professional campus. This professional group is de- signed to orient both members and non-members with the curriculum and activities of occupational therapy. Six semesters of the ten-semester occupational therapy cur- riculum are taken in the College of Liberal Arts and Sciences on the Urbana campus. The remaining four consist of clinical theory and experience in the College of Medicine on the Chi- cago Professional campus and at various hospital affiliations. 'Il Ill Oampal 1 :cup lip :ur it! lr nn Pnnlie Cllnningflmln. Sue Slmpiro. Nancy Zalkinwl. In-sliv Morgan, Alice Harkin, Pauline Vartor Nlarthn Wollnnnclwx linne-a Swanson foialu- Hirsch Marcia Lanflgren Html vow Barbara TXIHI Nulell Shapiro lettx lluinnm. Uarol Schoenbacker, Mm-y Allen. Smmdi-an Strong, Ronald Arm-y, Slmron lfostvr. Nlnrg:n.rct Petersen Fleanox lmves Nanci lorina Sharon lll4N0l'l1t?Y, Gilbert Fink vcond fort ut ue-rsm ith C0lflNlllllll!li flame iaplnn. Ulark Sabine, f7'f4flNUI'I'l'j Susan Slrnnflin. l'lIl'l'l'NlI'lNAflHfl ,wr-1-vtrrl-gig Marjorie TVN in 1 Pillilllt lx liallne Kolsllxelp., rv 1 rl I Rona liolal. r01'orzliuyf xf'1'1'1'IurJ1g llianv Ritter, Florvm-e Krautwnrst ' l I Ovun law ne-line Dnrlniz-k. Diane Skitllnora-. Marilyn Rains Inlhnn 101 c V nthnboi n Ianet luld ima L4 ek Sylvia Aramwa, na 'A . . 4 J W ' K IWfi?aS3hfaiiWi'bXaifik1Q91'i.miilfiililfi OCC PATIO L THERAPY E IOR .Ioycia B1-:ss Aknswowrlr .,...... Decatur Delta Gamma. vice president 135, Illi-Som: Vanipus Clic-st Dokornx' J. Hooks ........ EastSt. Louis Delta Sigma Theta, treasurer 125, vice president 1355 Illi-Sota, vice president, Honors Day 125 ROSALIND Lnvr. . . . . .Chicago Illi-Sota JANET Cruroxo NAKAMURA Honolulu, IIz1u'aii Illi-Sota, trensurerg Hawaiian Club 135g Canterbury Club 135 NVINIFRED E. PHILLIPS ........ ..Chi1-ago Delta Sigma Theta, secretary 1353 Illi-Sota, vice president, Panhellenic Ball Committee 135 Jo ANN Sromc ................... Alton Pi Beta Phig Illi-Som, secretary SIRELLA Scrrwfmrz Tmcssnn Cincinnati, Ohio Delta Phi Epsilon, treasurer 125, president 1353 Honors Day 1255 Shi-Ai, treasurerg Mask and Baubleg Illi-Sota, presidentg Uni- versity Theatre Manager 11, 2,353 Star Course Manager 1253 Panhellenic Ball Committee 1155 Illini Union Committees 11, 27 595 i 1 .. gg -M 5ez,,,,a-Y ,, GA yn ' , 'i i ,N is 'Q Vi 3 h 2 L . i Y, if Q' 323, X ' mx M S .f ivy .2 ff' f f V DX,. A .. ,Sh .8413 hip tl HO .Q-nw-Q... . 4... Lf Al -1' 2 O fur ft, ,-,1 1 , N ? ' f if - 1- Q ' Q is 1 .-ff" ' "" U 4 , Q rl! f - L A 1" -' iw X., ,X 'f1- 2 ALL-CAMPUS ACTIVITIES 597 ui" lyyri jizz.-if fl0IIIIIIlHt'1'lTlIlI ruff: Stephen Sclnibc-rt. Fred Svhwnrtz, l'unrad Vrhan, Burton Andersen, elzzlirman Iinflum row: lille-n Riggle, Mary liree-ii. l:Hl'lJk'l,l'H In-sak Kal in plural: Robert Flmner. Alice Past-l, rlanles Pritvha1'4l, Robert Nvllllhlllh, .Tami-s Zajiwk The Union is the social and recreational center of the Professional Colleges. Three student committees-display, music, and social- plan its activities, which are open to the entire student body. Together the groups sponsor the Winter Carnival, Open House for new students, the Christmas Sing and Dance, and Weekly Coffee Hours. Independently eacli committee plans a variety of Weekly and monthly events. Lounges, a snack bar, cafeteria, games equipment, cards, and magazines provide a pleasant place to relax or to hold dances, meetings, lunclieons, or dinners. Norm! lrnnnzillu 1 w 1 4 it mms Dirksen, Gerald Silverstein. Leonard Hy-oem-veld 401111 I ni l tman I uinas KlL,Kl nut Frm-eflkin, Robert lh'adIn1i'y H1111 IH x i I num X '-utallx. Sandra l'lIum. Ji-i'oinv NYisiur WA Mm v,,. mf 'Jkt ah V A , , f 3 n,..Q,sa..g diva. wr Q if . fi-4: .N V... W .,,,.., 33152: an 51-W-5 f??1 i3fi?E3zflEfiZV wi i. Z Tfi- 1 5133 14 , I if 2 W i 3 f-3,1 TL ,jf lb-M 'Ummm A' Qf:f m fa YZO X 6 L .W is My ' asm Lif gif? WW' .gy fluiaw E uf x mi' 4' . MAGS, 5 1 gxm E x" W s Q ,wx fl xt -v ff R., iffy we if" " ' ff ,ij 1 . 5 Vw Q, ' swf . -I .P MM N as 5 .f Q95 95 s H ' fm K? if ' ,gb 9 Top row: lfilwarrl Pzituln. lionulzl Brown. Jeinios Mclflliaiwy, Olfvo Lorelizvtti, Kent ll-luinl Huftnm rn1f'.- l'lia1'l4-s Gross. livlljllllllll l'lfll'llllIll. 4'l1nirnmu5 Olga Jonasson, Prof, JHIIIPS Davis, fll1'IlfHj! rnI1'i.w'r ,Vol in punrl: Allan lim-mr. Sliirlvy li21I'l'!'ll, Ann Harris, Gloria Rilnink I I E I I acts as Zl liai- son organizutioii lmctwccn thc four stuclcnt councils, tlic Chicago Illini Union, and tlic: admin- istration I 4 I JI 4 I I l l I Slllllllll1ICS spiritual clcvclolnneilt among prollcssional stuclents tlirougli cliscussion, worsliili and activity Tup rung- Yi-rli-5' liuininon, .Ion-ph Ainliolo, .Iolin lin-wzu't, jinrlrwirzl .w'1'1'wll11'.11.- I"1-ml.-1-iv Ball, prwsiflmflg lmviil Snyrlur, Paul Locliwooxl, rm'r1'ali07L wln1irmun,- .lon Swain Iinifom I'17If'.' Amelia ldspiiinsn, I,il:i llntlilcv, Slwila liHl1l!lLI'Hl'lllt'l', Szunli-alioss, DollyBzwwiiikvl,.IoyvvSw:iii1 Nu! in pzmvl: liahjal Alpaysis. Konji Ainii. Anita Iii-utlvr, lnuxir' 1'l1r1irmf1'mg Fi':uik llyrcl, Kathy liylnolt, Holm-rt Mc-Vook. Gr-orgv llle-lissopoulos, Mary M4-tros, Sm'1'1'lr1ryg lierinirrl Xliirpliv. fl'l'll-VNl'1'l',' l'llIllll'JL Pctl-rson lfolwpifrllilrf I'1l1lfl'lHllIl' liomliliilo liciiwlllm-1' rif' prr'vi1I1'nl lnhn R0 1 xt , . , , f , . 4 . 5 . ss, pam or- riirrw-fur,' RRIIIOINI Srllizwffvr, Illllflfflfjl 1-lmirnzrlug lim- Sliiinkus. 1f'nrxl1ip 1'l1rrirm1mg AIlll!lll4'lll' Tlioniaus. Sliirln-5' Warm-s. Dorotliy VW-stlvy, Iirnnt XV1'iglit. 7'1'1'l'O'flllUIli zlirf-fflrn' Chicago lllini Union The ILLIO Committee of the Chicago campus is responsible for the composition of the section of the yearbook devoted to the Chicago Profes- sional Colleges. Sales, publicity, group pictures, page lay outs, Write ups, and copy editing keep the group busy September through November. "ul rnlv: 'lll0lllRS llalavuu. Jann-s Uutlin. Cliarles Vuspn-r, Ri:-lmrel l'm'4-lc l 1 1 N 1-mul row: 'Vhonias llorrigran, Arthur Ge-nsiur, NVillixm Foley ILLIO COMMITTEE The ILLIO Committee consists of eighteen students who represent their respective colleges, with the Social Director of the Chicago Illini Union acting as adviser and the Union Building serving as headquarters for the committee. e linlfnm row: Patricia. McLeod, Vharlr-s Livingston, I'IH1lV'IIlllIl: llarlrara In-Sak. Grace liucon ,Kal in prmfl: K1-itll Ainle-rson, Rollanfl li--tlmrils, Anthony 1'astrogiov:inna. .Tay i'i'itt1-urls-n, Alfrvml Kolmk, John lmwloirl. llonalwl Oro, Marvin xvlllfl' lllilll TDE RE 'IDE CE HALL A Residence Hall, on a college or university campus, is not only a facility whose basic function is to provide food and shelter for its occupants, but is also a laboratory designed to teach students social behavior, self-management, and spirit of community living. It is a predetermined fact that the physical structure, with its manv features and facilities, will comfortably provide the basic needs of all indi- viduals who reside in it. It is not, however, a pre- determined fact that the spirit and success of good living will be achieved, for this achievement lies Wholly Within the organization, the attitude, and the industry of the people who reside in it. The Residence Hall Association is designed to promote and maintain a program of self-govern- ment for the well-being and development of its occupants who may present their views, desires, and opinions. It is anticipated through the years that a very effective and meaningful educational service will be rendered for the mutual benefit of the members of the Association and the university. Top row: Thomas Grorlen. athletic chairman: John Coughlin. founsalorg Allan Steen, 4uun.wInrg .lar-k llenmlerson, 1-nunsrlm-g Pliilnueln-1' Ricks, social clznirmang Nornmu lVal1l, COIIJ7,-'WIIII' -Wvourl row : Joan Newberry, treasurer, Ellen Cole, r:oun.w-lor, Debbi Fay, sm-ial rlzairmang Georgia Knst. l'0lLIlS1'l4'Il'j Shirley Garrett. serial chairman Iiuftfml frow: Kathleen Mullen. SOC7'f'flll'jlj Allan YVntson, 11l't'?'VllLEllfj Franklin Dalla, di:-rvlnr' of lmll-si11ffg liugene Aikman, 'uifz' pr'v.vi1l1'r1tg Lamar Tunuions, head counselor F7 ." Hx .LJ!.Q.vB"' ' l hn VV Brown director of Physical Education Under the guidance of the physical education department, the facilities of the Chicago Illini Union Building and nearby Duncan Y.M.C.A. offer students in the Medical Center a host of athletic activities. There are three main types of athletic programs: varsity, intramural, and recreational. Varsity teams in basketball, tennis, and golf compete with other colleges in and near Chicago. The intramural pro- gram consists of badminton, basketball, floor ten- nis, free-throw shooting, fall and spring golf, soft- ball, handball, swimming, table tennis, tennis, and Psi Omega Intramural Basketball Champions Top raw: James Catlin, John Lee, James Cramer, Gerhard Daly Bottom row: James Donlan, Gene Lawver, Donald Brown Is:!:s :lY' 'il PHYSICAL EDUC TIC volleyball. Recreational activities include all of the above sports together with weight-lifting, fenc- ing, boxing, wrestling, and gymnastics. 1956 VARSITY TEAMS Basketball ...................... Won 4, Lost 7 Golf ........ ........... W on 2 Dual Meets Won Ist Place in the Chicago Inter-Collegiate Golf Tournament Tennis .... ................... W on 4th Place in the Chicago Inter-Collegiate Tennis Tournament Nu Sigma Nu Intramural Softball Champions Top row: Thomas Nichol, Robert Bettasso, Bennie Carpenter, Hugh Falls, Edward Dainko, James Brown, Wendell Carter Bottom row: Richard Willms, Richard Benedix, Warren Barrow, James Bair, James Sanderson Nu Sigma Ntt Intramural Volleyball Champions Varsity Tennis Top row: Lynn Turner, David Barton, Jay Crittenden, Richard XVham Top 1'0'Ufi Donald Oro, Howard Gel-stein, .Tavk Ki-otenlmerg Bottom row: Hugh Falls, James Brown Bottom ron.-: Jmnes Allison. Charles Gross Not in panel: Kent Uelanfl 1956 INTRAMURAL CHAMPIONS Fall Golf .... ........... P si Omega Swimming. . . . . .Alpha Kappa Kappa Volleyball. . . Nu Sigma Nu Badminton Singles. . . ............. D. Ingram Doubles. . . . .D. Ingram and C. Urban Basketball .... ........... P si Omega Table Tennis Singles .... ............ H . Robbins Handball. . . Tennis Singles. . . Doubles. . Floor Tennis Singles. . . Doubles. . Spring Golf. Free Throw. . . S li Kill? 4 i .V -I .J . . . .QL Seibert and P. Lawless . . . J. Granata D. Meyer E. Yahiro . ..... F. Swink and E. Yahiro . . .... D. Long and N. Schoppe . . . .j. French Doubles. . . . . .F. Swink and E. Yahiro Softball .... Nu Sigma Nu Varsity Basketball Varsity Golf Top row: John Brown, Jay Crittenden. llarolrl Arnoff, Dow Strazler, Top row: Edwin Carey. Raymond Meyer. Charles James B VVayne Gilmore . - . Bottom row: James Pl1'l'HY!l, Dale Long, Jann-is McKinzie nlfonz aol... Robert Lukas, Hugh Falls, Bennie CRIDQIIIQI. Vvllllalll Maurer Not in. panel: Arnold Goldstein, Arthur Williamson x 'f -I gee' if nu , nl 'f .N-. .4 x,- L .4 M. If 'Q HN I: .A ,. . , . v 6. . f , ., . 2' 9 A- .-,lr . m .L...1' -Q.. :- -I':'4:e? ' X.-. . 2 'wi - .L 1 Aw J H -.1 L fexn, YM 'fi er4?'12 . ,diy ..f. I rf- if FYI 5 4,- J. L, .. .4-'f .ff-X. f 'Br .1 , e ,. J.. ,Y ' ..-QI . ...Mya f f ,gy ,, 1 ith .1 i' . f .., Q.. .f v v' .I Iggy. V 15 -r 1.1 v . 1, , 1 3. ADVERTISING INDEX Busey First National Bank . Campus Book Store . . . Champaign County Bank and Trust . Co-op Book Store . . . Deere and Company Elgin Watch Company . C. R. Grubb and Company Hofmann Music . . Illini Studio . . Illini Union Bookstore . The Jolly Roger . Oldsmobile ..... Pantagraph Printing and Stationery Company . F. K. Robeson Spinner Bros. Timpones . . Urbana-Lincoln Hotel I Lincoln-Lodge Motel I ' Wheatis Steak House , Wings Restaurant .. Altera, Kenneth Paul, 415 American A Aaron, Truman Elwood, 209, 428 Aaronson, Donald Wayne, 428 Abaysis, Bahiat, 601 Abbott, Arthur Lmdsay,,160- ' Abbott, Edward Hiram, 557, 569 Abbott, Susan, 502, 428 Abby, Darwin Gene, 414 Abe , Josegh Herman, 589 Abeles, Jo n Henry, 560 Abelkis, Paul Richard, 199 Abell, galnet KaY, 518 Abell, illiam Austin, 545 Abels, Robert Dale, 541 Abelt, Jane L., 205 Ableiter, Allene D., 290 Ableiter, Erlys Bla ne, 290 Ableman, Sandra Joyce, 516, 428 Abraham, Eugene Victor, 417 Abraham, Floyd Arthur, 596 Abraham, Joe Terry, 416 Abrahams, Joseph, 268 Abrahamson, Richard A. 225, 428 Abfamovitz, Jack Edward, 514 Abramowski, Haroldlfl., 416 Abrams, Celia, 508, 28 Abrams, David, 55, 574 Abramson, Anita Mae, 520 Abramson, David Oliver, 416 Abrera, Atty S., 552 Acacia, 270, 271, 558 Accountancy Club, 178 Achenbach, Fred William, 198 Ackerman, Gail Ina, 554 Ackerman, Howard R., Jr., 156, 160 Ackerman, Owen Hoerr, 156, 170, 564 Ackermann, Charlotte P., 517 Aclrermann, Harvey Dennis, 586 Acklin, James Harry, 557, 570 Acostacarbonell, F., 187 Acostacarbonell, G., 185, 187 Acree, Ann Elizabeth, 155, 192, 512 Acitvitier, 58-125 ,. ...mm ,, -,,. ' iz Ainsworth, Gerald Irving, 552, 428 Air Force, 222-224 Akagi, Shigeru, 165 Akers, Ch arles Robert, 590 Alagna, Agostino Anthony, 195, 420 Alavison, Martha, 95 Albee, Nancy. 175, 177 Albee, Patricia Ann, 150, 202, 275, 555 Albers, Ri chard, 569 Albert, Dianne Ruth, 54, 157, 507, 428 Albert, John Richard, 196, 428 Albert, Madeline, 428 Albert, Waco, 195 Albin, Harriet Arlene, 527 I DEX Alpha Omega Alpha, 575 Alpha Omicron Pi, 286 Alpha Phi, 287 Alpha Ph Alpha Ph Alpha Rh i Alpha, 594 i Omega, 180 o Chi, 544 Alpha Sigma Nu, 152 Alpha Sigma Phi, 545 A pha Tau Alpha, 154 Alpha Tau Omega, 270, 271, 546 Alpha Xi Delta, 288 Alpha Zeta, 154 Alpert, Hubert Joseph, 420 Alspaugh, Donn Paul, 61, 76, 579 Alblinger, Joyce Carolyn, 188, 506, 428 Albrecht, Henry Fred, 428 Albrecht, Ronald Frank, 59, 160, 164, 214, 415 Albrecht, Wayne Ler0'y'. 545, 428 Albright, ames Robert, 180, 599 Albright, ay Donald, 594 Albright, rchard W., 117, 594, 599 Albright, William Don, 182, 594 Albritton udith M 201 2 Alt, Charles Robert, 406 Altenberg, Barry Mathew, 429 Altenberger, William V., 245-245, 546, 429 Althotf, Suzanne, 550 Altman, Janet Marie, 70, 285 Altman, Shelia Joan, 529 Anderson, Richard Wayne, 558, 570 Anderson, Richard Bert, 170, 595 Anderson, Richard Elliot, 168, 450 Anderson, Richard R., 559 Anderson, Robert, 547, 551 Anderson, Robert, 587 Anderson, Robert Donald, 115 Anderson, Robert Roy, 407 Anderson, Robert T., 179, 188, 450 Anderson, Sandra Marleen, 528 Anderson, Savilla W., 500 Anderson, Sayre, 106 Anderson, Ted J., 585 Anderson, Thomas Ralph, 546 Anderson, Truman, 567 Anderson, Viola Jean, 522 Anderson, William Henry, 415 Andracki, Zenon John, 450 Andrea, John Frank, 415 -, , 95 Alfllana, E uardo, 184, 187, 597, 28 Aldridge, Lindaiane, 524, 428 Aldridge, Ronal Burl, 411 Alexander, Barbara, 515 Alexander, David Stuart, 588 Alexander, Donald Kent, 164 Alexander, Marilyn Marie, 85 Alexander, Martin 595 Alexander, Richard F., -sos Alexander Robert Scott, 257 Alexander: Shirley Marie, 295, 520 Alexander, Sonja Marie, 282 Alexander, Thomas Harlan, 567, 429 Alvey, David Dale, 180, 429 Alwine, Nancy Ann, 272 Amacher, oan, 158 Ambolo, oseph, 601 Ambrose, Dennis, 46, 586 Ambrose, Ernest John, 196, 209, 429 Ambrose, Haydn, 216 Ambrose, William Bernard, 575, 429 Ament, Joseph Daniel, 415 American Ceramic Society, 181 American Inrtitute of Architects, 181 American Institute of Chemical Engineering, 182 American Pharmaceutical Airociation, 588 American Recreation Society, 182 American Society of Agricultural Engineers, 184 Society of Chemical Andreas, Frank George, 572 Andreos, George Phi liP, 579, 450 Andreotti, Roy Joseph, 117 Andres, Ellen Iloycc, 551 Andretich, Wi liam Lee, 596 Andrew, Lucy Elizabeth, 116, 214, 524, 450 Andrews, Alice Martha, 57, 518 Andrews, Andrew George, 578 Andrews, Glenn Bedell, 88, 217, 424, 4 50 Andrews, Maravin, 175, 177 Andrews, Nancy Webber, 21, 41, 52, 66, 67, 450 Andrews, Richard R., 552, 545 Andrews, Phillip William, 558, 569 Andrix, George Paul, 114 Andrle, Lucia Ann, 282 Andros, George, 567 Alfeo, Aurelio Samuel, 168 Alfonsi, Eugene James, 61, 95, 170, Adam, Ernest Bernhardt, 188 Adam, James Paul, 585 Adam, Adami, Nicholas, 560 Daniel Gene, 411 Adams, Carol Elaine, 112, 285 Adams, Carl, 571. 574 Adams, Charles Kenneth, 411 Adams, Donald Frederick, 165, 169. 205, 4-28 185, Adams, Douglas Ovitt, 559 Adams, George Lawrence, 117, 558 Adams, Adams, Adams ames Mansfield, 195. 558 ohn Robert, 159, 581 aul Alex 259 556 Adams, Ra mond Geor' e 411 Anderson: David Earle, 587 i Y 8 , Adams, Richard Lee, 117, 125, 164, 55 Adaams, Ward Thomas, 578 Adamson, Alice, 505 Adamson, Bruce Reeves, 188 Adamstone, Ruth Evelyn, 294 Adelman, Gary Michael, 585 Adelsperger, Robert J., 194, 428 Aden, Paul Lee, 172, 559 Ades, Leonard Stanford, 565 Adler, Lick Terry, 585 Adler, ax James, 111, 416 Adrian, Frank Eugene, 557, 569 Adsit, Mary Houston, 45, 54, 81, 299 Ady, Robert Maxwell, 196 Africk, Deanna Louise, 109, 552 Agans, Faryl, 46 Agay, Shei a Sue, 516 Agnew, Elizabeth Ann, 201 Agress, Joyce Delvina, 291, 550 Agresta. Joseph John, 589 Agriculture Council, 179- Agriculture Economicr Club, 179 Agriculture Education Club, 180 Agrimonti, Elizabeth J., 272, 525 Aister, William Paul, 188 A med, A. H. ShaEiquddin, 199 560 Alfoikd, Willard Lee, Jr., 225, 581, 29 Al eo, erry Alan, 582 Alfeo, Alfred, 181 . Allen, Charles Merritt, 594, 429 Allen, Craig Robert, 215, 411, 429 Allen, Cynthia Janice, 190 Allen, Evelyn Phyllis, 504 Allen, Georgia Rachel, 148 Allen, Grace Irene, 57, 215, 525 Allen, Harry, Jr., 197 Allen, Homer, 547 Engineerr, 184 American Society of Mechanical Engineers, 185 Ames, Edward James, 429 Ames, Frank, 567, 570 Ames, Frank, 164 Amico, Robert Louis, 62, 557 Amidon, Robertdlohn, 429 Ammons, Ronal Allan, 429 Amoroso, Beverly Marie. 552 Amoruso, Maria Josephine, 552 Amsrud, Donald Lee, 409 Allen, Howard, 557, 574 Allen, James Butler, 154 Allen, ,kihn Will.iam, 548 Allen, ary Louise, 551 Allen, Mary Virginia, 211, 285, 594 Allen, Petina Rose, 57, 519, 520 Allen, Ralph James, 65, 554, 429 Allen, Ralgh William, 104, 152 Allen, Ric ard Heyl, 558 Alilieni, Robert Franklin, 175, 259, 1 Allen, Roy Lee, 184 Allen, William Lloyd, 576 Allison, Carol Alice, 429 Allison, ames Burton, 605 Allison, ane Elizabeth, 85, 285 Allison, loyd Jon, 95, 558 Allison Patricia Ann, 87, 509 Allison, Ray Leon, 161 Allison, RichardHIohn, 546 Allison, Robert oward, 546 Allison, Roy Leland, 176 Alleon, Theodore Edward, 125, 156, 5 9 Ahner, David John, Jr., 185 Ahner, Eldon heodore, 65, 191, 547. 428 Ahrens, Norman Paul, 597 Ahrens, Ronald Kent, 166 Ahrens, Theodore Walter, 115 Ahring, Judith Lee, 155, 289 212, Ahroon, Carl Richard III, 578 Ashmann, Leroy Louis, 560 A.I.E.E.-I.R.E., 185 Aiken, Charles Atchinson, 428 Aikman, Eugene, 547, 551, 605 Aimi, Kenji, 601 Armone, Bette Adele, 556 Ainsley, Thomas Allen, 42, 90, 196, 564, 428 608 Alloway, Anne Car