University of Illinois - Illio Yearbook (Urbana Champaign, IL)

 - Class of 1942

Page 1 of 598

 

University of Illinois - Illio Yearbook (Urbana Champaign, IL) online yearbook collection, 1942 Edition, Cover
CoverPage 6, 1942 Edition, University of Illinois - Illio Yearbook (Urbana Champaign, IL) online yearbook collectionPage 7, 1942 Edition, University of Illinois - Illio Yearbook (Urbana Champaign, IL) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1942 Edition, University of Illinois - Illio Yearbook (Urbana Champaign, IL) online yearbook collectionPage 11, 1942 Edition, University of Illinois - Illio Yearbook (Urbana Champaign, IL) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1942 Edition, University of Illinois - Illio Yearbook (Urbana Champaign, IL) online yearbook collectionPage 15, 1942 Edition, University of Illinois - Illio Yearbook (Urbana Champaign, IL) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1942 Edition, University of Illinois - Illio Yearbook (Urbana Champaign, IL) online yearbook collectionPage 9, 1942 Edition, University of Illinois - Illio Yearbook (Urbana Champaign, IL) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1942 Edition, University of Illinois - Illio Yearbook (Urbana Champaign, IL) online yearbook collectionPage 13, 1942 Edition, University of Illinois - Illio Yearbook (Urbana Champaign, IL) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1942 Edition, University of Illinois - Illio Yearbook (Urbana Champaign, IL) online yearbook collectionPage 17, 1942 Edition, University of Illinois - Illio Yearbook (Urbana Champaign, IL) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 598 of the 1942 volume:

In i' 4 1 4 I rl - Il l I H f. I F , I-4' AI' I 6, xx: 1 Q.. . ,.......,,, N' 'Xp Vyfiq .2 I J , 5 f I -QN,-. N , .,x. " " ' ' h -'-'- ,,V,. .Lf .A . I ,Is Y 3 Z Q 5 Iv , I , ffl' W' I , SPV! gmg7f'f'3b I if ,N ..I..I-III-,iM: , I .f - U- I ' 2 II I I I I I Ill! lIlIlIlIlIlIlIlIlInIIlIlIr1IIlTn1I I I I 'A I I I I I , P italic L i ill P0 Bilairillla A6301-2270 Fon ' TOTZW 'I' I-l l 9 ' i H if 4 I 3 Fllllllllllllllll This past Year at the University of Illinois will be remeinbered ln' most lllinois students for their loyal tl their eountry, no matter worlt in helping to tlefen how great or small their task may have been. But the year will not be reineinbered for this alone. IS No ehain of events, hon'ever important, ean make L forget our happy days at Illinois. The purpose of 'lilellf ILLIO UF 19-ll is to help recall these days to YOU fill' IHZIIIY YCZIFS Vet UD CUINC. ' VQK i XYIIIIANI N. c:AssliL1A .lR. A Q' 1 t H fftlffrfr Q A f s, s A N f ,i e t S , t Q wi this t limimu llalmgu F' - f " X1 1 9 - ,, .. , 71 f ' A . X s -' UQ! it Q ' A X We s x fl' X! . , Xxx x l' - ' l 5 'i i L' XIA'I"l'lllfXV 'I' NNY R ' X ' ' 9 I ' X lb T l A . . ,I . .4 N ' We , if 5900 XPQW lLLl0 0F 194 iE?fl? llNIlEIl.'ITl' llll Ililillllli' XYC lmi'ruwul the Cicmgiiiii tlicnic for our lmnk frmn tlic new lllini L'ninn lluililing wirli tlic iilcn tlmt mn' new L'ninn rvpilius tlic cunriniiuiis gmwrli ul' mn' L'i1ix'ci'sity'. nut only in iiintcrigil gimwtli. liut in lllini Wirit. liwnlty. and trnnlirinn. XYQ lmvc L'llllC1lYUI'Ckl rn pm'ti'ny lw wrmls and picrnrcs those cvcnrs and pcmniiqilitics which will qilxixiys lic l'ClIlCl1IllCl'L'kl lay loyal lllini, You must judge wlicrlicr nr nur we lmw liccn succcssful. Q xv l v- 7 i c3ii,uiirxiQzx-L'izlaixxix , W w w 6 4 5 f- ' , vol uni-Y +L? -E 9 6 ,- , F I ' N V lx I ' 6 tj S Q 6 SFXII-D 1' 4 ' 9 -,' . il V X ' I N PRI K ' Q x. S HYW W W I AXN' -l llllf VI .xss ui' 1042 X' llllilillll llilllllll' llll'E.' I857-1941 XYilliam Albert Noyes, Professor and I-lead of the Department of Chemistry. came to the University of Illinois in 1907, and for thirty- four years devoted himself to the utmost in the furtherance of its interest. Coming at a time when the science of chemistry in this country was entering a new era. he brought to the department a background of cul- ture. a training in investigational sc "nee, editorial and executive experience. With his inquiring mind and tireless vigor he laid the foundation of a department in which fundamental courses were nurtured and research became a vital interest. Patient. helpful, sincere to student and colleagueg tenacious and undis- couraged in attaining a goalg zealous in working for the right in a world so apparently athwart his ideals, he was an influence throughout the life of the whole University. To few are given such outstanding achievements of scholarly research, of developing a department whose building now honors his name, of author- ship of many books and scientific papers. of fostering new journals which have become leaders in the field of chemistry, of giving strength and vision to many chemical organizations from their modest beginnings until they attained national prestige. With all of this he was a lover of home and friends. Of him it can truly be said he was a faithful servant of the Church and the State. Root-LR Aramis Helm' of the Depizrtvzzcllr of CIJe111isr1'-V . l N l . A, . .-in, 1 F 4. i 1 p Y c i' cffff' i if .Q Q 5 A A X gg Y 'N m e J liz: ' 4 A x V 'V l . I If x Ll! Y V 'b I V ,X ' K Q I? i I X bf 1 1' wo- 4 1 . 't il 3 3 1 get , X bow X Q - . x. 2 A, Y, x ,NNY X 8 Xiu ?-gif lYIx,I.xAxx AI.xxxsRT Noxrxis Wlllllxlm All1Ll'! Nlxxcs xx.xx lwxrrx rxc.xr lnxlxywndcrxxc, l4xxx.x, Nxxxmxlwr xv, IHS' Hu lxxlxl tlxx- I-xllmxxxxu xlflf'-'YV 1 lI I3 fl k Unxvcrxxxy, xxxxxxl. A H . 5 B . l--xx.x xbxxnrxlclll fxxllcgc, IH"M Plx D.. lxxlxm lflxxpkxni Urxxxurxxty, IRL. 4 A , .xx flxuxx D, Vmxcrxxtx ul Pxtlslxxxrg, 10211, D M , Cvrxnrxull fxxllcgc, 111211 Hx: xuxxxl .xx pxxrlcwxx -xl xlxcxxxxwlrx .xl llxc x lx-f thx Nxxxxxnxl Huxqxxx xx! Nunxlxxxlx .xml xxx Urxxxcxxxtx' 4xl'Tgnnc-.xg-Lg .xml Rxxic Pxxlxtzclxrxxx lrxstxtxxtc, .xml xlxcmx t - . , . X . . 1007 AAIHCIUll1CLlHIVl:fCI!yIxl Illxnxxxx .xx pxwxluxxxr ul xlxcmxxtrx' .md Llxrutxxr xl! tlxc IllCI1'lxNKfy l..xlx1xr.xtxxly In V115 lxr xxnx gxxux llxc txtlc of Hcxxxl ot tlxc Dcpxxxtxxxcrxt Hu surxcxl In tlxcw hxpxxxxxxw xxnlxl lvlrx xx lxgn lu xx.xx xutxxcxl, retxxxxxxfxg lxxx txtlcx xrx umcrxtxxs Hc xcxxcxl .xx ulxtxxr xx! luxxlxxxg yxxurrxxxlx xn lxxx lxulxl xxxxxl .xx ,xn --llxxcx' xxx mxmx pxxx- lc'xxxurx.xl sxxxlctxci. Hu wxxx Klxc .xutlxxxr xxx' m,xnx Sxxuxtxlxx xxxxrkx .xml xxxrxtrxbxxlcxl xxx xxxxxxxumux xxxcntxxxx, uxxxrx-xxxxxx, xrxtcrrx.xtxxxn.xl, .xml rclxglxxux pxxpcrs. Prxvlcwxr Nxxwx xx.xx xxxxxxrxlcd tlxr Nxclxxxlx xxxuxl.xl xxx 10034, tlxc XX xllx.xm Cxxlxlxs nxcxlal, l'l1". the Pxxcxtlcx' rxxcd.xl, 1035, Hc xx.xs .x Fcllxrxx xxl tlxv: Anxcrlx .xxx Axxxlcxxxv :xl Arlx .xml Nxcrxxu. .x mcmlxrr xx! tlxc Nxlxxxnxxl Ax.xLlcnxx' xx! Sxxcrxxu. Anxurxx.xrx Plxxlxxwplxxbxl Nxxxctxy Axxxcrxmxx .Mx-xxx.xtx--rx lux tlxu Axlxxxrxxcnxcnt :xr Sxxcmc, Amurxcarx 1 lxcmxxxxl Sxxxxrtx, Plxx Bum K.xpp.x. Sxunmx Xx, Plxx lxxmb-l.x l'pxxlxxn, .xrxxl rXlplx.x flxx Sxgmxx. lrx WW tlxc xlxcmxstrx' Hxxxlxllnu .xt tlxc llrxxxcrsxtx :xl lllxn--xx xx .xx mxxxxrxxul tlxu XY'xllx.xxxx Albert Nuxcx l..xlxxxr.xnxrx' :xl fkhcxxxxxtrv Pxxxlcwxxr Nxfxu xlxuxl Uxhxlwcr 24, Ill-ll 4 , .,-xg, V ' 'WW , ,.' 4. 'fgigg' qw '32952T-l3x.,r?f?f-L',7i'.." 'EEE ' s Lv- "' 55 "v ' f Jazff mia- fel -'f-"gill-QW ' "' ' WF' 11 1' ' ' -f o 5 S. -'fi' -ax . -,pill v ff f -Q if ng, 42 lm ,,qx,141'f:V',N w ul ,Q 0' .xl me xxtxfvx' 'Q-x as ,,x,,,,f'Q'4.fygJQr '. Q. f' 21: -, , ' x 15' , m mf? -ffl' , ,. 4 - m gxf, Q' igqr,?f if4g-Lei: A- ,f1x'r5,,-:lim dxfiffgxii' A-g',,:.v.1,:,,xjf,b'4 , 'ff-11,339 -. Jig -x QPF x N ' ' fx -- If -' - 'Sgfxhx' - .zxfff2:"fl"k1:f1,.w A , .fx f 'ffgil ' 5 " ix . ' :JA V . ' -. 1- Q i, I, f ' K 5 xi .fx "il li' 'yn 'uffyfhkqif , e,N'iix" in x,g1.aad5' 'fix' 2'7" A J' " x . 5 l " ' silly' 1 - 'A fx l l Yale? Q I J pl fl'-ill' x'1'lUS'lff 'Y Y- ' Q-+1 J "f'57'V'i:l',,l'4 Xi'-l R", 'l7' - ' IQO ' gf .im fiaximw I iffgfIv",u- " 3.35 QQ-'W E, f:gRx"x9'Txf'x - gli-?3ai',x",x.5,3m" , ifixrhfzlf. 1, V 3 . 0 Y -svf' --,Lv r X X .L x " K. . 1 x JK 1, fl h h 11. 'te 1 Ax ,. XV. f .LQ, ' . . --5fi:7'f-52' ,-1 . :.,.. ik. x -3,5,fgx...f a'm.5la.l-4 -' 'f arf" D19 . '-5, iii. ' WF 1 , -wx ,Q,f?' - .vm uf :eg - . Y "",:: ,K f -: N . f ' ff f fm, N , ga u 5'-Nf',f 5" 1 ' if ' Q A my 1 , . 'sv 1 . 4 ,tg-,. ff, K: L LH- .Q 'Pri' lg, - t.,-gy+gw1,'- . I -'g.ff1Vf9Af?2- -"-' f 1.-nl fi, gi if fix? .,g., 3 I Eu . is - Q.-1 QL: Mali M gf i f y.,,f-13 ,JW . X S351 My 'GBP 42,5 ' ,KW- 93101: QA ., Sifsj .t ' Y' - .., f --x-:B was ...MMM , ,,., . M .. . B, av "Yu 3, W3 w Q , :Q gm.:-. .. fiilflivwf v' -df-'99 v1x1,g-:xx x . , X' -,wx - ,ga h Nj'-gm . .3-9e.,Q:+. 1 - qw 9 , ,M -.. H -...XY tn Dx Y ,, Uxuxnn x.AV. X 4M,i?.1i'5. 4. ,le- -,,.f- ...ff-"' S21 H' ii 53518145 ii ! H, El i i, 1, 3 1833 03399 1479 1 4 l A uziliim 'fi 557'-H 3- E fi 4:-' "' '-H EN 1'll""""""'1.' if A 1 gg 1 , - n - 1' El I ' '. ff X -4 r 1 ' , 7 Q7 'f I 5' " .X ' 1 N -A 4 .1 -v JI, ,4- A ,f ,fs ye Q,-1 XEYW X A 'li?M.n3S.2WNi!'i! ,- ,J v u ,,...---1' .gc 1 ',..-- 1-4 F.-1"""' --n ms? R 4 'L we gi. ' X S JYET-Q-N f :Lil . V I 4 1 if ,,,"7'-.. . ' ' if-- ,f 'X -- " -A-""ir:1...f ww A' f "'wzg:m,,, f F ?'1 ,J K 'a 5' ff' f .I com T 4 , wi 1 3 -,www .13 .Lx-or Q l i 2 l 'E r rv. .X v.-errsrnri Vv- K- 4 - 'lf 4 ? 'E l X.: 7,4 .-L-4x,4:::r::1suu.-::x:As...e l-i" 1 l 4 i all l l .4 i 2 x r -4 1 0 lHi,lXIZiiTlllNU no on 1 Q c .,., --p,.,....,,.,,-,Z-H fx Q, A Q, H r. I .3"','f':--, ,l Y--'-r.. , . FN., WW WW mSi , BEF' "F-5. 2 '1i3'..- ff W -gf 'J -f' ' 4 . V A-1 . - .34 :ix . W . K . 31-:.'-Kg QWVQWXW,-1 W W.-wif 'fx W W - --Lg. .wg- Hf- ,.g-.,3 , ir' 4 U QW. fi '- M J xi xr ,..-T - 1..g..:1l'4.'2 -" , J... ,., Illini-A 744. , xv, ..,3'- nfw h ?'v .- T zvf' ' 1 'WV WW LL-Q vW'W ' W 1 W 9 W 1 Q W -I IW' , W , NYJ f W W4 Q Xif 7 W X fi W, I K W W 1 A W lx ,Y I W WWW Wk WW W - N ff W W W W W W Wi Xa -' W W .f W 1-,LQ ' - 5 ' . QQ t W p, V - MgY .w.. WE WW W W W WW WWW W ' , r---'--W'-M W' -'7' '-"WY ' N ---'-Y--' f- --- -2 Y -- V- v---H - -4 4 f - ' A Q . v-..,, A, , 5 -,df , Lg, I UNIVEWTY AllMlNlSTliA'I'lllN mnnms Mr l?lil!ANA Q 3 uonnmms 41' uulmuo 'E' uxnmuzmssws sunomsw: noxons W Creative inspiration, stimulated learning, and capable instruction. . .social adjustment, eco- nomic efficiency, and financial security. ..a beautiful, convenient, and resourceful campus steeped in Illini tradition . . . all are made pos- sible under the Wise direction and helpful guidance of the select group of competent individuals who are the University's adminis- trative oflicers. li ,"n-,win ' ' Jr- vw-r . J w . , -A fi' ,sunk . xi Xian? .-w-"""' luxx x I X..w..w .-X I Ixzxm .Q ' cf. X 1 XXIUHIII1 I" ' 1 -sp.. 3 K9 'X ln the years to come. l trust you xvill find that the years yilll have spent at the L mversity of Illinois ucre among the happiest in your lives. l hope. too. that in the years that lie ahead. you will tintl that your training and experiences at the L'ni- versity continue to be helpful to you in under- standing better the many social. economic. and industrial problems of the day. the correct solution of xvhich concern your future happiness and SULVCCNS. UL' vvish to send from the Liniversity of Illinois intelligent men and vvomen vvho are interested not only in seelqing advancement and success in their vocations. but also in promoting the best interests ll l of their local communities. of the states in xvhieh they live. and of the Nation. Wherever you go, you yvill almost certainly find members of the vast lllini family who have gained recognition for their contributions in many fields of activity. Nou: more than ever before, we must be pre- pared to defend our American vvay of life. It is my firm conviction that a college education will be of immeasurable value to each one of you in stimulating clear thinking. true courage. and full loyalty to our Country. Every student, alumnus, and member of the faculty should take a vital interest in the vvelfare and stability of the society in which he or she lives. Xly greetings and best wishes to you always! .Xllllllvll CiL"l"llS lYll.l..XRlJ l'111s1111x1. LN11111x111 111 l111x111x ArfI111r 4111111 Xxlllllfal x1.1x L'lL'L'11.'1l wx 1-11fl1 11r1w11l1-111 111' fl11111 1-1111-r1'1l Nl.1wx.11-l111N1-111 I11xf1111f1- 111' I11l11111l1111 fl1c L'1111'1'rs1fy nf lll111111x lvy fl11- l311.1r1l 111' I'r11xf1-cs 1111 l.ll1lI1jJ .1 1'l1u11111.1l L'IlylI1L'k'l'II1g 1'11111'x1' .lllxl 11-1.'1'11111g l11x Xln1r1'l1 Ii W1-l. 11111l 11ss111111'1l fl11- Pl'L'Nl1lL'l1L'f Ill july ll.11'l11'l111' 111 S1111-11111 1I1'grc1' 111 10114. l'1vll1v11111g g1':11l11 nf fl1p1f 1u.1r. llc l1.1s l1c1-11 .1 II1L'IIlllt'l' 1-f fl11' L'11111'rx1fy .1f11111 lrflllll Xl. l. l. l11- 1.111gl11 t11r 11111' 11-.11 .1f fl11- l1.lll faculty SIIICL' WU. 1'11111111g l1cr1' .1x .1xx1x1.111f pr11f1'w11' l'11r11111 51'l11111l 111' XI1-1'l1.11111'.1l XYTN Ill 5.111 llr.1111'1N1'11.1111l uf l1L'LlflI1g .1111l 1c11f1l11f11111 111 fl11- D1-pp1rf1111'11f 111 Xl1:cl1- fur fl1r1-1- 11-.1rx .11 U1-11ru1' lY.1sl1111gf1111 L'11111'1x1f1 Ill fl11 111110111 l'11g1111-1'ri11g'. I711111' years l11f1-r l11' x1.1x 111111l1' .1 full 11.1f11111.1l k'.lPlI.ll. ,IAl1L' flllll' 11-.1rx pr1'1'1'1l111g l1ix fr1111xl1r pr11fcss11r11111l 111 1921111.15 11.1111u1l l11'.11l nf fl11- 1l1-p11rf111u11f, 111 lll1111-lx l11- N1-1'11'1l Illx' L'111f1'1l 51.111-N U .11 l71'p.1rf1111' Nina 1111111tl1s 1111-x11111x 111 his L'lL'k'TllPIl 11N 1111-s11l1'11f, l11' .1s S11111f.1r5' 11111l ll11.1f111g ll111g1111-1-r, l1111l lrccn 111.11lc .XL'l'll1g l,L'.lI1 uf fl1c ilullcgc 111' lfllgl- l,l1r1'1' l11111111'11ry 1l111'f111'k 1l1-gn-1-1l1.1x1'l11-1-11 c1111f1'r1' 11cc1'i11g. 11111111 Pu-x11l1'11t XY1ll.1r1l 1311111111 111' Ik11g111111'r111g by fl11 Dr. Xxvlllzlfml was lmrn 111 XY11sl1111gf1111. lJ,1.I.. 111111 .11- Huw h1'l11111l 111' .X11pl11'1l S1'11111'c. Ihfcfur Ill' l..1x1x ln fc11d1'1l fl1c Central High S1'l11111l fl11'rL', llc xt111l11'1l lll C11-nrgc XY11xl1111gt1111 L'1111'1-nity. :1111l .1lx1,1 fl11A l3111'f111' 111 fl1c XLlflllI11ll Cullcgc nf Pl1111'111111.'y fur 11111: 1'1'.1r .lllkl l..111s l15 Y111'fl1111-N11-r11 L'11111rs1fy'. xXx 3 MQ,- llux. I,XYI1.lIl H Sprilf dick? U Rlfl-'X zrfrurllm' uf lllilmiy ' QA W. :m"'QmvfH:.Q:,Hkf w , . - . xx 4 .3F"g:,k'+sy3J5:, E ,L f 'Q ,- -K-Q-.1 ' 91 S ,fl X 7 'i 'F' 1 -I s .' 1 ff.: gi?" 'g - 1 ' 'j 3 3 2 ' 'A-1 u -Trfif '32, - 'QQ , 1 1 , RN ln 5' , J j llnx, -Imlx X. xxllal xxn x J? ff Zf Swfifwrfvhi ' A f WE? ' . . . 'yn ,, 5 -g"5PffT 4 .Supurzurumicur of l'11lrl1r ,V-in-..s'f9.f'-l,.,A lj' il , I lun: II1 rmn -N fx Q9 ,X ,X l fl: A? , T-N X jx -A - -O u ,f NN4 ..,. Ul7l'HlIR'i ' ,lxxlw Ol IHI- IHLXI' Xl. f,lI mx. lllwucmfn llxmumx If V Vu xD , ,..,,. ,,., ,........ I ' l'L'Xf47'UlII ,L xxlxmc xxx, L'rlr.mn ,.,.. SU1'I'CfJI'j' xxlx Xl. fQllIlIbUX, Kilmicngu ......,, ....... , l'l'uJ,v1lA'u1' Immun Xluru X, L'rlml1.1 ., ,.,. ,.,,. . ,.,.... l frzlflpfmllw' I'l,lXfI I'IfIJ NHL XIIHMRS Ilfnlllc Xlxr Xnxxxx -Inmx IL l-'maxul Pxlm l,lYIY1,5l0Y .S11r1f1gf11'lJ .S'zru,vmr Iliuxdnlc blxxux Xl. flux wx Xlux, IIIIIY .XIXIIIIIXX5 Kilumln f,RXII.II4, Xl. lixnuuxxm C l'n'.1qn l'ffr.vfiul.l 11Jl'l'fA'l7llI'.Lf !llllNIlH ll. linux INNXNR .X. -IIXNIX Kxlu. .X. ,xlljlli llfu nu l..v.S'.1llu ffbimqn Y 'fl' A 5 '-A., Y . ' 11. '- ,fr vmj.-v ,V I, ' 775' -, , 51 we , W' , Q rf A f fn J 5+'tA- 5 3 ' .,.N I N IS' lf ' 1, 1-N5 Q ' , Q" 'f,,- -' f W A t-Y Y I K f, '. 1- 1 4 f - 2 ' 9 w" ' 'f A , K if ' "A , T ' fx , r ' , N . , , , ,- ' 1 ,x k -, A ..4 4 ww, 5 v , a, , -Q ' In TH Nl? X M 1 Jxl Y"' ' N HS Q ,av jxxns XI. ills un Vl'L'NItft'l!f. Ifr1.1l'.f ny Al l'mrt't'A This page isn't nn' idcn, buys :Ind girls. Ynur ctlltnr xxrltus I uish hc ut-rc xxrumg rlus uIIICNN1lQlL'.u "it is I1k.'CCS5Lll'f'N that thu lI.l.lU cnntgnn ,1 "nn-ss.1gc" fnun KIAQ f:Hl1'sldL'I'll1g thc nu-ss utfxc nmdc uf thc xxnrld. it NCUIIIS the president uf thc Bxmrtl-'Alill xxurdsf' Snt1l1tlsYgrfs"ftltntt?T'1 g'XIlE'gli,IT1PfLilDklN fur unc uf nn' gt-ncrzmriun In .ldalrt-ss .1 mus- hc wcrc lwrnvcly facing Ll ncccssnry mil. V, I tu Vyuu students. Hmwwr. taking .ulx.1nr.1gu uf n luttlc XI3' furnmcr cuntrihutiuns ru thc lI,l.IO xx t-rf?nuLi'f11fQssnigsA.5.'4 Ivficf Authority, Iwrt-'s nn' .xdxiu-z :X ycllnwcd clippnng rcuurtls that in thcfnlllinfvkcmsts'-ff:un5 l'Tnyc alwl ,thc fun you can xxhilc yuuirt- .IT llllnuis. Xlukv: pctitiunu of IUII6. Carl Yun Dnrcn uns Htfft with '21j3f3 points. frif:rulsQAuith' schurnlnmrus .uni mth grunt lnuults. Strcugrhcn and jim Cleary sc-cond xx ith Ml , puiu1ts,Q:.'XfHsf' cur tU':T3CliXs.' nlind and ht-aft and snul. I-'nr ut-'ru cuuuting un yuu ru litumry ratings arc Yun Durun UNI, gwinxts-'4?Ifx1ry H15 points. lhfl--rnnlcu tlw wutld wt-'xc sumshctl. find bless gnu? 1 3 l V .IIN-'WN fLxx1x14l1x't Munn Anxvs Yx ni xxzv Lum t..s lt". ft 'Q f mf? ,4.4u- .-'N9:,,,,. - f..-QA K:XIlR,XhIIl Luutlwrlx Mm Rm' I-4 xt-.ru kuzusm lvtxls s , 33" '- - Y :Li 5,93 xx wg 3 . 5 Ax. X. , 4,.x 5rQ9fS:5f,- QS f lull'-'Q jg' 1 f Wir t , . , ., -9. raglan: .Q1,6z,'--'wg 3 .o Q 3 x w 14. V Hmmm hN, Il IL II U P: lim .L l,f:, ' " Xr'IDH"I!ii Gy fwrzm, P. 'l'1"xwl1, H N I'.1.n1, I. NIYIIR, M N lduxalu A hum ".'1.'.' 'L.'1.L IM lf' I fu rz A 'lr lnufu 1 'Hr-F 2 RAYMOND B. Aunx, BS., MA, Ph D, M D Execldiu' Dum: ff! Nw flvlaqfv rffllugw i .sm LLOYD Moam' ff.-XROLD M. Enxnmns, LL,B.Hoxx',um A, Hxzxrnwx, B S Cuuuu H, PR,-ur, AB Ruru I, Bmw CLYDF A, X'i'1fau1'R A.B., B,Mus,, C.P.A., LI..D. Plffflhljfllg ,'f.gc'7If qirwmzfll flwzpfffflllf Vfmr phw,vn.'.m.' Ph D, LIPA. B:u1,zr N Cofrlplmllur .lmlrlffv Y 'EU nl i 3 ., f1's'f' fffe L51 Q Il 112 x 1 X35 1, ,,'71 1 Xli HIII Ilxxl I I I I II! 1NlH 3HIh PISWSX Ihmllcw H lilwxxxl, l'l11U IT.m,J,-1 Xfmfrmv MH ,Irs ,9 ' ?a 47 5 "EE ff ' R 54 'ig 5' in fgz in H ' K EFF 515.-gi: " s' . Q1 2 fL3f ' ' - H - , 1 N H ' . 1 2 J 1' .': H f N V- ' w ,- 1, W , V- -' 1 - ' -Ei 1. I LY ZA 1:5 T L L41 A 4 1 5' .1 .1 1 - 2.11 xgkg 'Nw "" ' I A 1' '1 x' 1- 1 'zw-r" 1'-Ari. " f ft " iw' '- f Q E 3 Y 1 1 Ti , X i V . . V, xv- 1' ix 1 1 l W . I 'F 'G D 341 15' ' 'TW . f In ' ' I ' if 'Q E I :Q ' Nl 'S f r' ' :' Q Q ' Q if 25? Sf' " , ,5 , 5 . 'b 5-' f 1 fy uf!! 3, i F5 f: A 1 -z KE 4 4 5 -11 Htl, 1 Q ..3 '1 v cg! z:,ssov.eLx',.: rl 1. 21,7 L ki, ugg, i'3J.f1."2Q AQI4, an. AE Hmxfxun Bl.-um, A.N., M D, Ak1uL'14XX' 11Ixl'.1.rR, A M, K XRI NIIVHIXN, A li fwllvv. R URIIIIIH, P l'ull1Hl1y Hnnllf' OMAN Hfqfw Lfwl I',w.',Hf I7.u..'f 1, .ll.vff.'f1.' RLl.ff.w fy, r I7,u.' 1, I?.,f..1,, ' lf: ' nun' Hal-f ff! ffm l'7u,lnlrJ1mllI ffl Huallfv lfgwufx lf: L." f SHIIH f1:f,'u..'f ,MwL,'.Jfvx, .Hrfffxm .'Iww1,1.'rfff.' Iilsfffr, Il!.'fw,'v ,'i!.wf,'m Nun " Fi lklw Stntutcs uf tltu LllllXL'l'Slff dctlnc thc dutics uf thc llcnn ul' .Xlcn .tnd lus smtl ns "1nlx'1sm'y Ill t'l1.11'11ctc1'. lIlL'lllxlll'lg' Upcrsunncl xxurl4. ww- 'W' FRI tu HMM-1 n ,lvl'llNl R u.1t11+n.1l kllI'L'L'flllIl, and Quitlnncc involving' intcllcctunl, Clnntiunnl, and - U V Q ' K l ' h v V Dam uf ,Urn 5HL'l.ll .lLllllSflllL'Ilf. lltc Illlllill' duty ut tllc stall 1llCllll7Cl'5 I5 cuunscllng ultlm lI'ItllYlxlll.1l students in rcgntd tu pCI'hHIl.1l ptululcms, cspcuinllx' tlwsc 'l"f DUN H' Msn' VM' H-""'-l 'I'U"Wf- . . . ' . . . ' up lmtn tn Humu, llllnms, un Matth 22, lvtltsltlv ut tltc .tcntlclttlu ttcld. Otltct LlllflCN Include uurlt u'ttl1 studcnt 1.,l,,, HE Mx ,mls A,,,,,,A,m ,U 'I-,,,,,,,.,, utnplm tncnt, lwusing. lunns. sclwlausltips, social cvcnts, fmtc1'11ltics, CXIIXI- Afllf fl-'W DC-H1 -" Nm- -'HC' H'-'sluslffns . A . . . ' . . . In-In thc fnlxcrslty ul llllntus In lull. In k'lll'I'lL'lll.II' .tctlvlttcs and urgztnwzltmn, and group ntlzurs and cvcnts. ,.,,l ,N ,awed UW AMW ,,, D,M,,, ,,, l llc stall IllCIllllCl'5 gnc nxmlgllvlc tu students nt all tunes and :u'c C-crnld llllllusnplty tn litlututun, Hts llmsts nuy bc . . . . . , . luunl In tllc lll'u'.xrx, .ts nt ts unsnlctwl unc U. Puck. .Xsslstnnt llcnn ul Xlcn H1 clmrgc ut Student lxulpluylncnt. lu-4 H, dl mm mhmmm Mminh ZW: mink lXtlnuntstt'11tim1 lluildimf. l'l1lbl'Q Stnntlcld S. 'l'z1x'lu1', .Xssistnnt tu thc "' "W l'l"1"'f lmlmff'-'1 l'f"W'W'- lf' W3 . 5 . . . . ' , . lm up .mgxttlcd thc lull tltlc ul Dum uf lJc.1n. un lcnvc ut nlmscncc tor llIllll'LlI'f' scrvtccg l,LlI'XY1l1'Ll Cl. -Iudy. .-Xss1st- MU, mc, ,ww M AMN IMD m ,hc pm, gtnt tu the Dean and l'lXCL'llflYC Sccrctnlw' uf Xlcn's League, 200 Illini tudnnu WI- lf' fcsfm yu-rs swml H1 lm , , , '. . . sunt-ys ut student lllc .tt tlxu llnlvutsltv luxe L nnun lllllllllllgg X. -lguncs llaunptun, .X5SlSf11l1f llcnn ul Xlcn II1 clmrgc Alppmml In kumm ,,,4,w,,M mlm -I-um, of Studcnt Orgtuuxntiun lfinatnccsg Ciuldcn A. xlCc,:Ul1l1Cll, Assistant V 'WMIUJII3'H1lCfCNlCslH1slullcfltutx4.uu7.uuunson , , . , . . . . thc .unp-us, .ml ls .1 rncmlwr I tlx' lllnnl lJc.1n ur ,Xlcn III cltatrgc ut lrcsluncn und lwrclgn Studcntsg and l'1'cd BME, U, ,,n,ml, HC ,N m,m,llA,, ,lm NJ. tmn.xl Assmmtxun uf Umm .md Adxlscxs ul ll, l'lIl'l1L'l'. Dean of Xlcn and lfxcctttivc SCL'l'Cl'Ql1AY of thc c,lHlllllllffCC nn ' Mun, .md lfdum.1tmn.tl Adslxut In thc NA- Studcnt .Xtl'.1n's, ulwsc ofllccs :tru lil .-Xdnnnistmtiml Building. ,mill ,,m,,H,mm. ,,m,m,m Wi .i Q, I,,,,, 1, I"--. XI 'It-.nn Ill-,flwwx Cunun W. Plus luv. ltnxru L,m,DlN A, Iwicfjnxxttl. ' 1 X v Ai ,, 1 b 'W Q' A' i L ti y.'sff f - E lkiaizia I.i1oN,um Drum of ll"fmli'n Dean Maria Leonard nas horn in Indian- apolis, Indiana, and received het high stliool edutafion there. After graduation from Butler College, she continued her graduate work .if Colorado iullege fiom nhitli she reteixetl her Master of Arts degree. She attepted the pos ition as Dean of XX'oincn and Professor or Mfitliematits at Idaho State Norrnal in All 11-I ii. Idaho. She left Idaho to hetorne Dean of Xlifomen .ind Professor of Matheinatits .il foe College in Cedar Rapids, Iowa. Rerentlx she received 3 l.itfD. from that institution. Since 1025 she has serie-l as Dean of XV-wnien at the L'niversity of Illinois. In 1025 Utan Leonard founded the national stholastit hon- orary, Alpha Lamhd.i Delta, for freslunan women, DEAN LEONARD Students and their Welfare are the chief daily interest of the llean of XYomen's otlice. Questions pertaining to all phases of student life are handled here. llesides the Dean of XVomen there are txvo Assistant Deans on the staff, Roherta Doisv Rosecrans and Ruth Adkins. Mrs. Rosecrans is Panhellenic .Xdvisorg Xliss Adkins is advisor to XYLLS. and KGS. Counseling with students on personal and group matters is of first importance to the Dean of XYomen. The othce strives to secure for each student a lialanced program hetween her scholastic vvorlq, social life, activities, and recreation. The student organiiation orheers are very' helpful in this work. Financial aid through loans and household employment are available to students who need help in financing their vear's xvork. 'lihe three thousand xvoinen students are sure to find help and advice in the Dean of XYomen's oflice at all times. as is evident from the many students and out-of-town visitors who call daily. The Dean of lVomen's oflice is interested in encouraging cultural and high social standards through group life in the various campus houses in their social functions. The xvomen's student houses have mature eul- tured women in charge vvho are responsible to the L'niversitv through the Dean of XYomen for maintaining these standards as outlined by the L'niversitv and the XYomen's League. LQ ,7 7 I cm i .V 'lysfwfafvfff wb RUTH ADKINS, .ifmmzr Dem Ronrixri Rosrertaxs, .iu.fi.f,im lhzm AT URBANA The UniVersity's eleven Colleges and Schools in Urbana will award degrees this June to some three thousand students. Equipped with training offered by the Illinois Faculty in lecture room, class room, laboratory, and shop, and by extra-curricular experience, the class of 1942 is ready to enter a professional World 1 ,ff . - E x, xt X, QW' 5 if' . 4 fl.. "' e 'r rx., 'O 5 Acnoss CAMPUS 'P 'I at af RO RI III-IITII-IIII IEIII-IZ IMPXX I- RI' I UL'IS XSIRUIII BILI. RUI3IxR'I' I3RIfXX'ICR I .PX NI IfS P .AX L' L B L' II .X I LLIANI NATHAN CASSI-',I.I.A XI,X'I"I'IIIVXN' 'IIIOXI-XS FINN .IR RO XYI I . . I , BITRT ELPH CiRfXN'I' LLIANI CARILY Ci R .XNT I IIN IIIIOIJORL IIOLNISIRONI IR L1IzR,-XI,D XYILLII-X NI IIOXIANN I3IfR'I' IIARLUXY .IOIINSIC ,I O5 In PII -I ICROXI If LOIZ If R S 'I' L' -X R 'I' XI I If S I 1 I . .I KIA XIIQR IOIIN C'L'NNINGIII-XXI NIIAXRIIN, IR NA IDU N PA L'I. XIILOSILYICII LIDO YICIUR NYSIRUXI N A LID ICN U CH U LS E N C,II.-XRLICS GILORGIC SCIIOII I,I:UN.-XRD IIAROI D SII-'I-'I I1 A I . . 4 XX I I, I3 If R 'I' N Ii If D II A NI S 'I' If X' If N S RU ISI-fR'I' I. TROB-X L'CiII .IUIIN I IIUNI A91 'I'RL"I"I'If R I . I .IO5IuPII .IOIIN TL'RI-QR CIIRISIOPIII-,R LINCOLN VI'II,LIS'I'ON IX I7 R I-I D P O R T I", R XYO R ID IQ N BNI UIITAII IIIIAIID I94l-4 CHARLOTTE DAYIS NIARIAN DAVIS ELIZABETH ANN DAY HELEN ELIZABIQTH I"RIiSIC ROSALYN EDITH FRIEDLANDER MARY ANN GOBEN ESTHER ALYDA HALIPTELEISCH VERA LUCILE HOAIRIGHOUS PRISCILLA EVELYN NIANN JUNE LUCILE NIATHEXYS ANNE CAROLIN AICGORRISK BETH OLDS SALLY IRENI2 RHODE XVEETA ADELE ROBINSON LLICILLE ARLINE SCHOENFELD BETTY CARROLL STIGLITZ BETTIE LOUISE TEETOR BARBARA MURLEA VAN DYKE I l if I i. -lang. sl" D1 We ,pa 'x M .xx P, XY N 11 z-1 4 IJ, 7: 1 .Y:11l.1.'41 A INIIRLI B11L'x1m.x I IU.:-I'111.'.!'1111'. F1111 5111111111 ' A Dux P Wrwm .-X M1R1.r B111 Mmm MaRuxn1'1'j SNIKNHI jnvx XY' M1 Ixrmn .I Rm+1R'1' H1111 NAM Y R111111 XVIIIIKM XV. B1m111 DI1NXI,Il B RUALH H1 R111 RT A1 Itl 111 If I 1 I 0 I YKNII I 5 I O I N111 IIRXI R I XI-IIII X RM xmxn N l'7Q11L1am.l+I XX'1RR1x C. FL'I.I 1 R II' IDx11R.x1N1K ' Jl1'11r1x11 F11111u1NH 41111111 YI Lfuxx 'D . XX'1111xx1 R. fv114f111 R1xx11111 V NNNIIIIMI I 1 AIIKI IlI I' l111'1xIN Rn x111xI' N fwlilli ' wl11w11'11 F.f11111',x 1 4 ,lxm H Krxf. ,x -l1,x1PH 511111r111v114 1 " ARIIII IZ R Awnrnmx I-R1 111 1111 x I H1101 Kr-1+ ,I 11 -.1 1 I I D. Dun' 'IIIII I'I1I1'1' III' IIII9 UFFII ERS l'I'ill. I'1111 51'111111u1 I 114-P1Iw1.if-111, F1111 51111111111 Srl1af.11yT1u.11l11I'1. F1111 Su111u11:'1 P11'111f1'11l. Xu 1111! X11111'1lu1 I :II-P1s11.lu1t. 31111111 3,11111!s1 Xu111f.115-71I.111111'1, Xuu111f XI'111I'111'1 SENIOR BALI. COMMITTEE VVILLI.-XM S C ANIII 11111411111 L. EPRTI-IN F I. O O R N x1.coL111 E. jrxx 1 II RUTH Y. KUTNI IK sENI11R PI! B1 111' Coxmn XX'11.11.m1 R. I.111a1 SENIOR jfxxrr I.. G1.1x1.1or11 AHNOEIJ W. HUl.I.M FOR :KN W11.1.1A1x1 I IvI111.1r1x' Aloux S Nuu11.w11 C UMMITTEE -Ir1x1'PH N. Ml1.1'1 Do1zo1H1' PFRRIM. NI! IUMMITTEE C,1'0R1.1' G. I.L11.I' A11M1111N. MM' UM lUMMI'I'TEE IUHN I , Lfmsox ,Il'ANFT'I'I' D. NIADIER 1.11-C.l1.111111.111 .. .C11.C.'l1,111111.111 AIARGARI 1 STUMPI' ,los1'PH 1 . Tncmvxux , .C11-!,'l1.1l1f11.111 , .f11.Cf1.111111I111 -IOHN F. SHIIA II111Nr'1"rA E. Sl-QIAN1'1z . F11-f,l1.1111111111 .CHI 11.1111111111 1 H1111 rs M11.x1w K, LIN 111 x XY'II 1 wrox AMW E. YLWHANI1 H ., . C1-C.'!w.I111111111 . .C11-f,l1.1111111111 INIARf,AR111 N1'1.mx THoRN'1oN W. PRIVIY BRYANT I.. Wfxux 011111 1,1114 S C.1111xx1-1 1, .,.. B,x11'rH1'11on11'xw:' j, FARRYI 1.., Ror11'R1' 0. Bunmx vI.1x11x XV. Ckrsx Ffuxclw A Exrx . .IuX' C1111-URIH . ARTHVR R..-XY11u Rrwrim' G. Ewx' Gwxx I.. C1L'THII'R I"5I'I'IX' A. jrmxrx .. Rf1111R1'A.K1'111 .. X'i'1111.m1 V, 1 1111N1F XX'1111.XM D, I cmxu 1, Axxrf M, C1'1 lrmox HELIX F. f'R.1x'1m .. Rf1a11z1 I., Gnmv . B1111' R B111-w11z Axmufxx H, CAIDXVEII, M.X'1T111fw T. Frxx, IR, HfRX'I-X' E. P.a1z141'R,. T1-1ox1.1s F. XYIRIMHT, Jn. JOHN S 111x11111u HFI,NIl'IH XY. Fam' XX'1111.11X1 P. I.1'N1'11,.. ,Im-iN M. M1iC11v1fRN. ,. M. JANE fAMP Grorcur S, F1.a1,1,H1 an-4-' ,I111I'. XX' M1I'-111xH l'1.1.1.111.-1, X111.1.'.1 X 1111-.11 SENIOR CI.ASx111MMl'III2I' NIXNIIX' I x.11111x F1111 XX S1x'.111111 BIARX E -I.,1x11x RL'NxlII ,l,U'Bn11x SENIOR lNX'I'I'ATI1lN!'UMMI'I'I'I1I Rrwlkl FI XX", H1111 Fx' T1111x1.1sj M1Em111w YIUHN L1 M.X1.1111m vl111,1:: XX' R11 111114 SENIOR IAP AND GHXYN KUMMII IEE 1 XIKI C1 M1111N1H EIXIII1 5 M1111 E11 .wma X', K11111 ,IQHN XV, I.INxNIR jmm M1'1x1x111R SENIHR BREAKFANI'115MMII'III II11f.1111111 R R1111111 A11',11111 XX'1xx1R1+1 11. GUN E C11x1x1 M1111111-Q A, HAM SENIOR IONVU1 ATIUX 11lMMI IMI EE vl.XA11x A, P11R11R I,1'1.1x1 X'l11x1111I11x Ioux F. 5111x1111 II11, QENIUR MIZMURI.-XI. IUMMITTII' j11Hx F, K1111' P11'1 C1. S.111111x11 H1,R11'fC,, I.1-111Nx14F, IR. M1 111 S, 51111111111 Al. R11111111 HI V11 1 l'1111.l111'1'. ,X111,111! X1 11111111 1 11 1 !1.111111,111 111-I,f1.111m.nl Vl1X11xXX X11.111 XX'l1111 I1 H XX'11Mr.lR 1 1-1 1.1.-1111.11 1 11.1 111111111411 111111w11 ,I R11H1l1-.1., M1111111 .I x11z11P1x In11x1. :X Zl1'1-1111111-, 1 11,1 f1.z.'1m.11 1 11-1 1'1.111r11.n1 X111w.1m I. h11.1:. H1 Il'-XRIB A. vm Ix1111R1C1!f1111 1 1,1 !1.:11111.11: 1 11,1 f1.z1'1m111 ,l1111x I. XX 111x1r.1x11 1111111111 R XXIIIIIXXIN 1 ,1.1.f1.111111,11: I 14 lY.I."lI1'l7 R11111R1r X111u1.1:, .X1c1111'R F Z1 X115 . 1 1,1l1,111n 1 1,11 1111111 1 II11u111E1 F ST1111111 ,lmllx S. T11111f fr 'b'A Y f W zz' X. ,f I, The College of Lilieral Arts and Sciences offers instruction in the hiuuanities. the social sciences, and the natural sciences, leading to the degrees of liachelor of arts. liachelor of science. haehelor of science in cheiuistry and chcniical engineering. and in home economies. In addition. it ollicrs the necessary work preparatory to niedieine, law, journalism, and education. Its courses are sutliciently tlexilile to iueet the varying needs of its large student body. The general curriculuni is designed for those who scelt a lvroad general education. The professional curricula are designed Fu lay' the foundations for those students who wish to specialize for professional careers. The College attained its present status in 1913 when the College of Literature and Arts and the College of Sciences were conihined to form the College of l.iheral Arts and Sciences, with the late Kendric C. Babcock as Dean. The instructional stall is composed of W0 teachers of profes- sional rank, T3 instructors, and numerous full and part time assistants. The usefulness of the College has been enlarged hy the creation in lvl' of a Personnel Bureau which affords the opportunity for personal counseling along the lines of educational, scholastic. and vocational guidance. The College is at present organizing a General Division with a curric- iiliuu liuilt around niin-departniental courses and designed specifically for students seeking a general education. W. TW Huzoiii sun ii Iaixxsos D1 xr. Mi! Il'IH I3,'1ri,1.'1 -.v":' At - II H H MW 5 9 rp.. A ,gg ,QA 1 Q? A v me A .. ,, gf glaze.: lm mmm I.woM1-m ' Z , 5 . ,X n J A x N , Sn- 4 Pm! NI 4x Ilxrm'-H 1 LINCOIN Hui. f. -,... .L , wx fr! l'f-X-1ffl,fxs Mum I liunuwlx .1111 r XX DI XXX-H H :M .wf.1,f1fN, urm AXIIHHI XX -Xuw "x 4 Fm I3 XY, 'Vxxx I'R I1.n.'w1ff!ff4m 11:11, I.. M1 nf ,-uv lf1lf'ffff1fff'ujv '53, Tum B, Um: 1YL1llu'111.1l1 ju SIPH F. -lm lxNl I 14 In I' luux X AX Hc11Nl Sfmuwlw .md lf.1l.'.1f.' aux F -z X gg! -1 ,aa .2:nE,EE7Ex,, 1,62 " '12:".' , 'F'- .5 . '-. ,-,qyfp-,.f'. . Y 5-Jw JKT! 'f ...ef 'f?-2526 f.1.E- 331 ..Q.i.r,,,x veg, ,W ,-.h f-,Si ', ,:1.,,4,.f,':- ,, -Z.,-,W-,. -J 4.75-i U" " JS: .f .J ff-L' "H 1..,,.5g Y - lv' , " -s'5f"' H P" 'fa ' ,,Q-Wg' 1 'ml-f .Jr 1'--ffm-1 3.2. 1 X' 'l 7" " KN Q . 1 2.443 5, 'L?FLrifi.5Us5 2533 t75 f ' ff 7l 1127.-A ' ' lf! " A ' .E-.I ' LJI:ZZ'5EI'Di? ' , ' S- ' xB!i'Z:ii'li51R':1:'S,' "' 'SEAZZ F-6i:6:d,'vf.:" ' ' -i8'd-'QM ' l-rAI'-SBSBI' - ' .xv 5 ling . a 2 Cam Du ll' Al wsu ,li.."ql, x t '.".' lust-' :X l A ll lx , PcrNl1:7v:R.!lw 1. Elww- N Dy, vlr vu' 1 - 5 fn, 1. lumix kffwzl :Xlvuw ,lv vw l . lil A' .xxx 4 .-lltqu 'gan - Af 'cz' ,if , ,L 491-S'-'ff.ir ,ls A 1 llllix Pnllil' gb-NIH , , , Um-'l' H. v. , Uiz. Klppl Plfz, PI1: Bqtr K.app.l, P111 Ytt 5 f.g::1,1 Klum N Lvlru K lull ml A' A . ll-v:w'w ITV, ll, l, 41 l':w:xu1x-ty UI lll:rw:x l V " I N1 ' 'wp KU. 5, R- llarsux ,ll-.ax ,Xzlrx 4 f,v::..:l lim-' ,X l 1 lrl Ni l':-lwgvnn C4-lltgu Q A n, al -1 -19 ,M Vlz1zll11.'X::lx , lC.liw,l -ap l.f,v,f, N LXR' , xv Yzwi ' l:1l.l, XX'urn.r:1x I.u,x.4rllg tk, ll, -, 6 . ,g 'I tml l r1u.Pmtltltfl1lm Nutt, 'Om 'I-mn 1 . ax 'Y lil'.L'Hz.l flrllugc ' X, L0- 'X ff 'f'?,,V R 1 -nfllwz l51XX.ll1 Axzxlnxw. , ,.ll,1.w f 'K ' I:'uw',' 1" I rif rnwsq. 1 '- lu rw. KW. .xlplll r..mll.,l.. mn., It ? ' , Q rw I' Iflm nw, Umngu .mtl Blue Fmtlu,-rx, V' p , ' , t Nfl' 'wus rjr,f,1st, ,lxx-.fm,lrllsl,1rvtl' , 1 I. ' 'A' - l'w:-.lm 1 vm, lillll. Ifl.1m,n4.l, 'Ilw f I ,Z-, 41-v,l"ll:',w, lr l.lf1! l"l.rppf,:l Plum, Rum I 3. ' , lbw lwllflwu , llllwv. ll,-, ul, ,' r. l':ll'.L '. ltr lllmlux ' N I ' '-my l-Q, lvl-. ll,'wrf:l.Xxlw11zNl,, , lt' ,i ,mf IW lf, P .lm 1 All VH- IS Hr Klygin Plu ltr N-gum lJ'lt1N1g:xll Aft Illlf lm All-l... fly lm fxaplr. mill, A - "' "W ln. rr ltr' ,'X..wllt-lv, lwrwuil ul.. Kflltlr-, 0, li" :Hy-ill 1 ...f ...- uv l- 11. 1- V ' " 347' . l liw'l5'1.Xvs'l. It 'ttf -f ll' 1' x Q I lf,I'fll". l ll: N II ull fz--- l lllu lJuvl', l rl' H," l Nl 1:2 lg ms' 6 'tr' Sl A L L.- XY',u1rR ARTHUR Anox ............,. LV-lurm .U.:llu'm.1lll'J Pu Mu Epxllon: Areplwg Mask and Bnubleg Pxuxmts, Frrir Rcgrmentgul Band 11, Z, 5, -Hg Ihwutluctmn Surf, "F.mnly Portrait," "Hull- tl.1y," "Kms thc Buyi Goodbye," "N.mnn," "Our Tuwnw Honors Day Il, I, 513 Unlxerslty of Illinois Stlmllrsluup Key Yum um Hrixm' A5Hr1oxx'N..,CIm'.:gu I-lafgbu Pffllflhzl Xrlarzm' Plu Dult.1 Thru 5t.1rxlmtl Unlwlslty Bxwxrm Etmlxl' JXIKIAN . F -Ch.zmp.1ign Gufflogj Illumglr limx .mo Grorxm B.-XLLXY ram, ,. ..,. Cbmzgo LfKwsfr11,frv .3 Illlmgu XYHIN-un -lunmr Cullegc I xml: U B,xP1lvl'x , ,Huurfl Clfj, Alvxfrn llwmfhzl Lnqm 4'l' Hug Cuxnn-pul1t.rn I lub .-X,l,ffl1.E . 5p.m1sl1 Club N.rtmn.1l L'r1lverslty Ol Ncxiuo Hmmm XVAYM' B.-XRllI'l'l ,. . ,,., Ormrgs 1 lwfllfrnj Arcpug Cut, "Bf,uxun," "Yeomen of the Ciu.lrtl" Rom nr Fm tl Bfxnxx 2 ..,..,,. .. . ,Uvbmm l'ffl,'J.'l.4l Stfurllv Snqnu K In Alplm T.ru Sugnu, Plmlsnxg fonccrt Band ll lg Urmcrslty Orrlzustra tl P, Captain, Uni- xursny lirluatlu Ii,uu4.xRx Axx B.-umm' ,. .. ..Ifr',1nflfm .Yf1.n11.v!v Alplm Flu Halle Club, bln-Au Smrmlm fklubg Orange .mtl llluc Fmtlmcrsg Cmltl Feathers, Production Smll, "F.1m1ly Portrait," "Gund NcwS,U Ulf !.m't Happun Harm," "I..rtly Prccmus Stream," "IlluR1t:1" CH.1111EQ B1f121 11111 1-M1111 ..,. . ...Du Ll11'n1l1t1'5 Ph1 Et.1 Sxgnu Honors D.1y ll, Il FIORFNQ 1' l.c11'1x1- 11111111 ll , ..1 !111.1111, 7 w'f' lffqj M.11y Hmfxy H.1ll 'l'1:rr.1p1n fluhg XYJK A. XV11gl1twl11r1111rf'11ll1'1gu l,Al'l A. BIITFR ,, . . . Ihim f'Z1an111.1l Er11gn1111.'11q All h E. H11-.llcy P-1l1'lc1l1n11 lnwutulc lNlARY ANA B1'111'11'111 . ,. 1111111111 1 l11'm11!1-1 A1l1.1e.1 Prupluctxon Surf, lulblld G11n1l11l1urx," 'H11l1- day" ' 1 ' ol lll111111Q Honors Day ll, 2, SI, L1n11L111t1 S1l111l,1rsl11p Key 1 511.1311 RITA BFR1 I.-XNT .4., , P111fw!11g1 Marv E Buwy H.1ll PS1 flu . D11 .1.'f11 1.111 Braxxox. .. .. . . . 51111.11 .'l.lfr1n11,1.'1,1.'11111 L.1ur.1 B. Evans H.1ll Gregongm I.1tc1'.11y Sou:-ty. 421, Clsf, "Our Town" 5121111 E11 BFRNQTHN. ,. .... . 1!111.1y1f P111-.lI11i11'.1l Mmm Hnuic Herzl -Iun111r follugu R 1 f11'1 11111 HOB.-KRT FR,-lNL'li B1'111'11,z1-111111 , E11qI.'1I1 Noble H111.1Se P1 Delta Pllll L: fcnlc Fr.1n1.11s XV1ls11n -lunmr Colley: Thr: D.11l1' lll1n1 Y 1 "- , ' ' .F I ' ' I11 All! H111111 , , ,f,1111nf11 1 1 .. , 5, .1 ' 1 y-- r lx11111.1 l7cl1,1 I' . : ...A C121 4, is 4132 41' 11 1,1 31 1 W- , N: 1 sq , v- 14-as rf K-1 X- "" 1 : 'l-7 . Tr. ,rj 33 .ji -A , , 5 . 1 -,X , - . 'bs-.1 1 Q79 l1111'f11 lS1x1111x 1i..1,-I ,C-.1 VW" 11111 , 1 L1-1'11l111l11111:111l 11, 11 fa -i 12' 1 -1 gs H1 - 11,5 BF' W1 Q C. .....1 , fgtk X 1 " Mk? 13411 1 . ' J Egbvbgmrwr 9- Q 512315 ' was fry.. .1 25157.-1-.:::Z'1fY 1 1-5:-V 1241-,uf pw' L11 IQ111111111 li111111:.1.:11 11.4111 fryi-f' I 1 N1 nf 1 1' 1 11111.11 3 - 1 1 . 1 I11111lg1cr1 H111111- 4-fE,:'l111A - lll111111x l11x11111r1 111 'IL l11111l1111 "cliff 5!1".15' 5 5 , 'H' ' L ' '-"' M'-1 A - fig.-if 1 ' xi.-111 . A- X, ' 8 - :.fg'. FX ' +':.':j. ,Q - fan ,Q Z ,Emi .531 1 fel .051 131., P161 I-' ,,,,,,, 5-Q31 , QSLJEQEZL1, is I 11111 I71 1111 111111111 V I f1.,11g, ,1 4 ,.,X..,i.2,5,i 1 Y ,A 1 l11'rr1f1,'11 L1 mv-'vmlrd N11111I11-1n lll111111x Nt.1tc N111111.1l l'111w1111, Z W Q ' l'11111l inf-1 Y.11.1l 'K .1l-.1111 f 1 LHP -SR rim Q. 1 ' L L' 1: K t, S ' A 1-w . -s' , I. , - 1 " 1.-,. ' - -xx ' Q: 1., 1- 1 ,IL " 'I' ' 1 1- f K l11l1' 1511 11 1 lx H1 1 1 1 2 lx 11 11- -If 'N ' 1191- ' -- "" 'lf ' W H ' L' ' 'U sl ' iq QA ' " , 1 1'11w.'1.1l I:1,1,-11,1 1 1 jj , ' ' Q , -rf Q new-I Nl1.1111111k.q Hmm. :ng J ug -: f . 1 --,I :..7' 1 Q '- QSQ 1125 . QW" -A A 1 1 Q- l ggliff N-,.. I-:- r Nl .1 1 L V: vw'- ., 'Q' f 1 .fL::,i.1w. midi v X, 4.1 1, -A LMA ' 11 1 A 'c"5,":!1 . f 1' jn ' b fl., ,4.,- 1355.1 1.-a.14,..:.- an 1, B111-X 11111 M11111 1111111 P1-11. .1 1, 1 Vx 1- Q: X,,'mV,A, A -U .5411 ' l .111 K.1pp.1 lkp11l1111 :"f:'f1-TJ' : Q Y Q 3- , N1g111.1 Dulm P1, Sp.1n1xl1 4 l11l'1. ln11.1:11111.1I " sh ' Kl.1r1.11gc1 121, l111u111.1tc111111 l1111:111l 151 ifyfilf W' 3' ' iwifl. L , - L, QI,-fi -zwzrf-M - . ' .Ni 1 x -pvrf-wet'--"'s X ' 1 . 1- - S , 12.51-5K Eg zz Q. , f.1....-.L,g.4.,y Q. .. I A N mxifzgi x Y111 A11111111 1111111 , 1 1 M: vt.,- fffsa-Njxxqf .Q-.xy x X f,,,,f,,U ',11kg.1.,. .. ,gf I'l '1 111111111 I ,,,-W, - XY11gl1t vl111'11111 fnllugc . ' its -' K' 'V' ':"'s ,, MT.-4 -' 25 Ak ' i -,QQ , 2...'.Z.Lfi,Li41' W SEQ. QQ px, wg 4. 515:51 S I U ,313 . - .. ltirfl -. -.., . ij 1 2' -fm 1 ' 2 ' vvg A 1953511 1 , 1 1 1'.f.323 7':' r' cv' 1 'mm-gfff 1111111 1111111 Rl H111111X11'1x1 , .1X1'14,1 53561 EM., -ff X ' M -1. ,uhm gauze, ' 1,0 I 1!:.','1,1! 511111 1 5.5315 Wm'-Mgnm UL 'M ' .11p111 11111 11111-.111 PM-111'-RW W , . - 1 1, "l S 5t111l1nt Nun.1t1 151 . 01111.11 Bpml 111. P1111 51- L' Rcg1111unt,1l B.1n1l lil . 51.11 Knursc ll! , P111 gh' ,L WU,-,Im . ,, . ., .. N-fi ml.-' 1l111t11111 51.111, M.11u1n 1111 11111111 U11t11,111l F132-'NH-14'-l"f'-fe Y :Q ..... 11111111.1" 1,-' ,. MN ll11n111x D.1y lla -'I'-4 1 ' 1 'F AJ' l 'l x1111x1111R11111x111111.11x1 x x 11' 1 11 1 1...111,,1 111 1111.111-1.1111 ya x- , . yl' W 4, ' N V. , , 11' Lk .I , , ,,. 1111111111-1.11 x. ..,, 111 ' 1 1 - sun-- 111 11-1. V ,L n 1 1 1 .. 11111111111 1 I , Q 9 1 A 11I.1:111'1 1 A SN ' I A :1 ,ff C ' - ... , , 6 , H5 '1 1 N 1 111.111 1,1 .. I.. 1 'aff' r f IX I ..f.:lF' 4 lx.p,.1 Ix1p, .1 K1.1 ...,. 1 W I AX K I 1'11.1 1 1 x i I Y.- XI 1.1.11 11111 --7' 150' 'i 'Ik if ' an ' ' ,. -...X Q , ,, . X -4 NP A 'X f 1. 1 1111 -1 1 111111111-.1 , . l1.11..1.111..1. f,?- W 1 1.11 0' k1"I'wnm I 1. ., I1 Ix.111- 11 I1 X 11 I1,.1111.1111 '1 I :1111:X11-. H: -69 X 1 .-7... X ,. , . ' f 1 Q14. J-51, QL . , 4 951.15 X 1 1 A 1 1111-.111111111 ll..11 11 1 xx 111.1 .1.111:1 I I1 1 ' l111IL:L ' sf f .3 .3 Us 1., xx' ' Q ' 1. 1 I 1111'11'1X11-.1-.111111111 ,1. 11.1. I F -' 1'r11m1.,r 1 K x I11.,,1 ' A . 5. ' ff 4 far A L' , KJ E .51 .,-.,. 5 '. " 1 ' .1 , -- .. ,-. '1 Q ' .135.'?1.111 ', -' 'R . .1-T "' . .2151 F' 11 1 11 11 "X I I' II,1I 1 11 111 ' Q- 131 , 11 1 1 6, I b I 1 H 1 111111 1 I X '1-.3 '..J ,J . ir? 1.- AIIIION C11,11z1.12s Bm'.11zs1u', .R111-lw.r1e1-, N, Y, lfl1w111,1'f1y L'n1x11mty 111 Rnuhcster 111 111' M.aR13.1111'1 1411111' . 1 11.11.1111 5111.111 K.1Vp.1 IUQIL1 'II1c III111 1111 XY'.A.A.1 Omngc .1n1.I Blue I1'.1!I11'1x. 011111 I:1'.1tI1L-rx 13111111 RU111 1111x11,., . .Q1111115 I:'1l,11l.'1f1 itr.1111111I Hume 1.11.11n1yf'11llcgc Ax11111x1' 11111 1111 B1111111w1' ,, ., 1fl1.11.1511 l'11fl..:11' PI11 K.1pp.1 AIpI1.1 K.1pp.1 I3ul1.1, D11Iph1ni. Fr1wl11n.111 Y.1rs1!y S1111111111mg Squad, V.1rs1l3 S111mn111113 N1111.11I 12. S, -11, F1usI1111.m V.11x1ty W'.111'r I'11I11S1111,11I. Y,1rx1ty XY'.1t1'r P11111 Squ.11'I 12. 3, 11. V.1rx1t1' If 1111 tI1.1Il S14u.11I 12, 31. Y.1u1ty I1.11I11 N1y11.11I 12, S. -11, lntcr11.1lcrn1l1' f'1111n- 111 11, 11 1111111111 17.11 111 1 111111115 R11111111 BR.11111A . .I5.111' 11. I,111111 P11l11'1'1.1l 31111111 N1gm.1 N11 14.11111 111 X. 'I'l1u III111 111, Im1111.1tL'1n1ty r111.1r1r1I 13. 51 Dnxx-11.11 111111111 , . ,11,11.1111 l'11!1.f11.1! 51111 1 AIpI111f111111r1111 P1 I'1111I1. SI11fA1, 'II11- III111 11, 21, -I11111111 f11111111I, XX'11r11.111'x Iu.11411u, U1.111g1 .1111I H1111- I71'.11I1c1s L111I1I I:c.1tI11-rs. I-'r111I111111111 MAH. "Ruse M.111c" II1111111x I111' lj, 91 111111111 'ln' 11111111m111x .. ,.,. . P11111,. 1 11111111.11 I:11u111111:111' :X I 1 I1,I2. li1.11II1'1 II11I1t11I11111 I11sl1111Kc 11111 1111111111. . .. ,P11111l11111a1111 1:1111111111111 I I11 P111 1'111g11xl.111.1 C11Ilc13C FRANK MARION BRITTLNLHAM Dlmnlll Pm'-l,.1u' junior Bar Awlclation Honors Day 41, Sl I'l 'Hl'4f7l Doxuu limxnrwx Bmrmx . .. . .. l:lffr1fl1f1.'l1 Pi Kappa Alpha Scnmr Gymkana lNl.m.lgcr. Ban-l nl X, Lum naemag Star .mal Slmll, Thu lllum 411. Frcslmnn Varsxty Gyn1n.ntlli Squad, lnlcv fraternity founcll 43. -H KENT GUNXIII Brumox . , . Iwf..-W Pymlkfflffl-5 Tllctaflul Fmt Reglmental Band 45l, SLU-ml Rum' mental Band 41, ly SHIRITY Y1m,rxI.4 Bnonrm, . . ..lI..'mHf ' Crm-mel Hffrm El fwf-fr1,'l4 Alpha Delta Pl Omllrnn Nu. Alpha l.aml'ul.1 Dvlta. Plan llpf ml-mn Omxcmn, Hume Ewnwnmx flulw, 'llu lllm 41, ll, Panllcllcml fnumxl H, ll. Uramgc .xml Blue: Fcathcrx, Lmlnl Fcallxux llwnurx Day ll, 53 Qlmumlf Pxxxxxmox Bnmxx ,,X,11fw41.!.,' fill lun 'I'r4x'l-11' EDW,-mme B1u'm,u ,. l,m!f1n4f Sfwllll Zum Tau Alpha XYJX rX,, Tamar-va 42? . C1-'ld l7u.xtl1Ll4, 4 all, "Bl.uLk Flamlngnf "Txx4.ur1.mlxl.mll' Elmhurst fc-llcgc hlARION XY1xI1'Rrn BL'lllN4,lR , 4, IM IDM Fflmf' Alpha Ph: Gamma Alpha Clu, lx fuulc Fxamank, lm D.uly lllxnl 41l1 XY',AA,, XY'-vlnuml Lflu Club 44h EVFLYN D0r4oT1-xx' Bum lXlvll mx ,.ll mm.fl'.f Pfflllzml ,Mllull Alpha Delta P1 The Illlo UI : Fxrst Cmamxl XV4+r11.un'x I,u,4guu ll, 2. 5lZ Orange and Blue Fcatllcrx. Cmld Feathers: Productnon Stall, "Brother Rat," "Good News." "II funk Happen lla-xc," "Lady Precmus Stream," "Rl-sc Marla" 'ln lx' 15:41 9 2 X. f cz- ' ,WT - ' ef.. lv' 1 , r- ' FFF 2. - 'l -'iw ,, ii ' - H ' hiv' s 4 I YQ' . 'id M., 15 ...v 4 .13 xxx 4 1- .. .- ,- 4,.,, . 14 Q, i' ?. fix iff xi ip 5 6 X .,,, 3,1 Q-I x E , -:IQ Q-W-5. ft 'wx V. WNAN " Eg fi Fr Q CQ' X .3 .-.: 4 4- ,Xa N, 19' X xx N . as SQGT, nf X 4? V? 1, Q' E 4 - K A "4 g: .fx x'-mul gr' f-. .4-: 'P' ,P H L., 50- 5 'X' 'S lxw4x1mXXl1xlxx1Hulllra, . .. l'f1,wff,w,Iffl'1 ual' link l4rrn.nlu.luk, Fruxlmxan X'.xrS1tx Tank iquall, V -- - ,. X.l1'4zlx l1.14l, N41l1.14l ll, w, -ll fnxnlxll ll-mm: I Klll'-lllli ,, , l'l'fvf.z 7'f41'f'. , Mxl:x,l4zl4xx11' , , . lun,-lf I,r:xl.w! XX'Ll4l1 llnuw Alpha l..lm-lul.l lklta, The lllm Ill, lwuu- tru 4--unul, Xvb N, 43, -ll . Flu! fullflxll, XX'4.m.mx I,u.nuuq 43, -H. ,lum-fr fl4'l4l'l4'l. XY'4vx11.lrvN l,u,nguc, Umngu and Blue Fcalllcrs, Nur 4-vmxc 413. Slualcnt fuunfrl, Nllilnlcy l7lmr14l.xtn4m 4 R, ll llvmms Dax' 41, 1, it , Urmxxcrxmtx ul lllmmx xl lmlarxllzp Ku' XX'1lll4M -IIR4-xlI1uu11rHul . , lflm,-,1 Pf'!n,'fl.1l Bl ll nl Flu Cv.mm1.x lhlu Plum Mu Alpl1,1fN1nI4:n1.1, Olmert Baml ll, 2. 1, H, Y M4 A. lalunct 443, buf llrursc Ill , lNlL1l X MILL f lulw ll. 1, -H XX'11ll.4x1 Nun-xr. I -XNNYLIA. ,TR . ,,l!.' 1' l'fflf,'.'. .rl S. :L 1:4 L Alplm Kappa lnxmlmla Ma-XX.1nlM ljlxn Eta Manu. Elin-ln, lluc llln-v. Pulwlu Afl.mx Klub. Star and in-vll. lntullr.utLln1t-,' 44-unul IR, -Ar, X, M f. A, lhvaul -vt liuunurx 43, ll, Stmlunt iamnlll. M-Kxnlu l7m1ml.1tmr1 lf, Rl ll4rx14v1xl7.4Q 4l, wb lmxr. Anrmwz Cu 111-11.w rfllnmffx la IQNL1 lmlnpumlum 4 -Iumll 43I lllznlux fllllcsu llnxrm llllmrllvx 4 ll-XSL . I1,fl,'ffv3 llanx l'x1 rw N f,Hl lIf4l'RG Hu .'ff If Plmx Umcua P1 Thu llllw Ill. Omngu and Uulll Fultlmrx New Ymk llnucxwly ,P,'.'f'4ff:l.! . I 'v 11,111.1 . Cf'rl..'g.f uc Fuatlmsl ,7",. ,-'45 .-1-4. -:Q "v ,.,, A: . I 1 A .W n R K'2gff"': .. "-4. . - , I NK.,- p.wnfTf'g5J "J F1 -,, ...hc . X, --.fir r., 191 .vi ' L., FNIIJ 15-av r rx. A.. im .,- A . E.. . r -- 'hi f-XJ "Nl -.nf H1 FK vw nm! I u wx i Tl 7 4 E., ,. Q x I.: ...x :-.fl y. f4 -:uh J --A L3 f . 7 nf., .. he gf 5,-f. 4 wk, ., J 'I IZNIIIII Rrm fm-lx .. , ,..I7m.f: 1. A 1 wx 1 x , , 1 v 5,'w..l' 1 w , 1,2 , 1 jr, l -,1 Q.-.m:.w, ,I , q than L uni liluu Fmllxuug Lmld Fc.ntI1u:x XXN X l 1 ,' - n, Q' l,,.: x v'.,L:,r lwwwl, '-4 H ..,. I 9: 2-N 4' I"w'..."1w N V- 'ting-, Hy.. Ii! lin - Xl, KX Lr1c111r1l1wlzn-,zu Len: X: hi , 1 .nIu,x. Umm L X L, 1 .mdlilucl'c.arI1ux,Lm11l Imnntllcrx.M.1rK.mrxL 9 , 5 N Ili. l'1mcum 1-'muh .xml l5murt.nnlm T' lxl114f4nuu4mx N, r .Uglm X1 lklm 1 : 1.1 ,mulnh Illm, Nl1lf.'X1, llw U.ulx . lllmn ll, II , linings ,md Hluc FLMIILN 9 limp-rx lhx ll. I, U , frmurxutx -wt Illm- rx 7. ,,' N.I1.vl.uxhrp Ku QP' K. Sf 1 M I l1'rH'- -j num Dum IRXI1. , ,. 1111111 f' ' fi " llw, ' IX l..' N H111 'bl xUph.m H-mm H li.. I - - . .Xlplm I.ux1l1J.xl7clK,n I-wuz f-vumil XXwr11.u1x 53 .-. 5 lmguc IH , lh.x:1gL .md Blur Fmtlwrx, L-ull K 5. 5 lk-.xtluuy xm.1U,g l-:ull-11. XYu1L'5 Fwumlnz rx "'::" In '-,N lL.n..fN IDM lla 1 y,,, .wp rump. ff Knxm Mxnux mmm . Ilwll-by ll Xi' , L11 41.5 I r V'-W w VN, rx f 1-i - 3 Q N, - . 2 i 'O so--Q 1+ .v1Y WIE,N:, MNH, .5 15, lg ,fm U l'llNIlIxlrlI'lxl1RulHXIlll . . ,1f',w.l x lzuqlfyfx I, ,H . ln lm. lm. X . X, Iv HE Nyxnrlulu f lulv, llxc Ilulx Illxm llIv'l,m1.n n es. ,,, 6 5, N..fl..f,A.l vm ,l.m.,1 r..l1w Q .5 V, K I v-lg 1 yy, 1 INN, 1 liuxxrxMllxmxlllx.-llx ,. .. .. I'.n I, ,A , 1lLm','..rl lzuqzrzurnlu gg V H A .'Xlph.nlIuNHLl11.1 1 ' 1 Q.. . 1 ,, 1 y ,, , i I I'ln K.1pp.4 l'In,'I'.1ulm.n Pm. PIII l7t.n glumm .l , N I I I U A 5 Ifv- rv. -1 Plz: l..m1lni.u ljwl-urn. A 1,1 lm I2 . 'ilmnvux V K - .X1k1nfl,11lx.'Xxx.m! YT , - Ilnrmu ll.u II, 3, in.l'1uxumrx U: Ulm! ' " - l N.l,.,1,.,Xr,.,x KL-. . - N I ,. 1 1 1 -"AY" E luvlxlixxxrw-.1vlH,xr4N1ll , lWf.n A 1 !-lrr1.'1:vx , ' I Lnlqwy, fullxgn Yurllmmlcrrl Vlxrxunl s' 14 '!'1wm I1:,,wH.4'rl'11 . 43 qs f - se Elin I f+.f1x-,-. A' 2 X ' ' -0 -v ap Q:-T. , We ,. , ' 5-,L ' Qs: "' GEORGE HAAIILTON Davis. .. ., Clm,I,qff G':'fflu,ej Beta Kappa Cyclothcm Clulwg Ecununms flub, Marketma Cluhg The Daily lllInI ll, Ill Pruduttinn Stall, "Blank Flamingo," "Family Portrait," "Lady Precious Stream," "The Mikado," "Murder In the !.IthedI'al" M,-Imax Ilaxls, ,.,........,, .ll.I,!IIffu, lt II. SvI'lfflff,ej Mary E, Busty Hall Mortar Board, Tureh, President, R.Ci.5 , First Council, XY'nn1anN League Ht: Oranur and Blue Feathers, Pruduttion Statl, "Our Town" Manx' CHaRI.o'I"I'I1 Davis, ., . c.ZwIrw Iiwufmzlri Phi Mu Mortar Buard, Tnrchg Finaneial Serretary, XVoman's League, Arepo, Mask and Bauble, Shi-AIQ First fnuncil, XVnman'5 League lit, ,luninr Council, XVuman'Q League: Grange and Blue Feathersg Gold Feathere, Student Alumni Assotiatiun 1211 lllini Union Buard Ht . Pruductxun Stall, "Black FlamIngn," "Huh- day," "Kms the Buys G-Iudbyef' "Madame ButterHy," "TWU nn an lslandm Hnnnru Day 421 ELIZABFTI-I ANN DAY . . Naifwflls GAt'fvq1.1plU Sager House Mortar Board, Tnrthg Alpha Lambda Delta. President, W'.G.S.g Student Senate Hr , XY!.A.A.g Independent Council fi, 41, Exetu- tive Council, XV,G.S. ISI, -ll, Flrit fuuntil, XVoman's League 45, -H, junior fountil, XVoman's Leagueg Orange and Blue Feathers. Gold Feathersg Pruductmn Stall, "Blatk Fla- mingo," "Good Neva," "Ruse Marie" Honors Day 111 BARBARA jrax Drusx. .. .. .. r"lw1..n4fv Sarfolffgj Gamma Phi Beta Alpha Kappa Delta: PI Delta Phi, The Illiu 121 Q Tamaroa lllg Y XV,f,A. Labinet I-ll, Cast, "Two un an Island", Produrtmn Statl, "Madame Butterfly' Honors Day 45h Wfright ,luniur Iiillege Vixtirxr james DFI. GIUDIK E. ,.,., fQ!IfIn1eff BaI'mmI,f,gVy Bacteriology Club, Perihlng RIHUS NORMAN CUSTER Drxo ..,. Itnflnmfu Clwrrilalfa Alpha Chi Rho Pi Lambda Upsilnng Phi Eta Sigma, PI 'l'au PI Sigmag Hockey Manager 42, 511 Semnd Lieutenant, University Brigade l-lfhniari Day QI P IWARYIORIF Lomas Ds Youxc, .. ..Elm!vnii,' Smnflfqtfj Zeta Tau Alpha Tamaroa Ill 1 Gold Feathers: Production Staff, "Family Portrait," "Maman," "A Shakespearian Evening" MacMurray College l 14-. I KW lib l Fw. . . Je? ,:. -ha 5 ' 5 , H, -:Q ., 'U T ' ff' X ' ?' I Q I .yfii , J , .,.. r ,d:I2!I:f:-, I l , '54 4 i if T' K' 5.1 Qi fl Qm,a..Naa . .'-: -f t ,, ., Ibm- ' X-,QW l xi U . v-uk A x it 1 Q1 It at X t 'diwtiimm PL 'N T 1 X . JM.: Ti- . FWWMQ , we " - . ,LY ' Ei Q a ., 1, 1 . ,t a . ww- -, ,, ,A tt .Ti ,.x ,M -Y f -I Q www , - -- t x eye E if ,li SP . ,,,, I ,js A X x -giyg,g2!'-,Q .935 M., J ,Z X , sis, I ' i"x:t-T - N I 'N . Q , +' 1 - --vt .1 G Xxx x l 'w a-. . 5 xl iw'-' Lain m I 'zu . ,l4YXlI'Il ,-XIIIIIII Ibiwginxm: . ,,1 !,1mfI,1.'qn' ffumgI.1fv!I,I XYIIuht Manui faxalix fltlrieix Iluh, l'Irst l,:euttrI,Int, L'nI- xtixity lliiuatlc lllllk-XIKII jiieipia IDIIIU-. , Upf,',f,, 1 lftfrlfwi liiexliman Yaixxty Fiuwtlvall wluatl, Varsity l'IfIItl1.Ill N-Iuatl 413 -'S f n I ra N1 YJ 11: V3 cf' 955 I .. . 5. :JG ry we . Xnlull lNl,xnvIIiI1II Alfllll' DIIIIr. bffiglfil' Shaxxrzee Uianue and Blue lieatheis lhmurs Day ll, it Rn ariixu NII Hfll ax Dm rsfn I ,,,t fwlag I3.II.m.wIlffun liuiiriexx Manager, Illini Theatre Guild, Prev- dunt, Aluninr I lax-., Arepu, B.ItterIf'Ilugy fluh, firakf Artillery Iluh, Der Deutxthe Vciexn, Mask and Bauble, Pierrnts, Star Cuurwe 111 , faptain, Unixerfaity Brigade, Pmduttiun Stall, Hlllatl-1 Flam'Inun," "KIw the Buyi C1wItlhye," "Madame ButterHy,i' "Murder In the lathe' -hal," "Tun un an liland' llunurs Day HI llrlaxartu 'Iwi-Ir: Dfixii ,. , . . la Salle Zfffffffev La Salle-Peru Ouleslay .luniiiir Civlleuc CI,IrI'oRn Waaurx DRAPFR . . ll"nf 7,,,,I,,u, Nu Delta Sytnnd Regimental Band 121 -ll'll'N Ylmrvn DI Pura . .. Ffuuif Pave I fu'rr11I,'i5 Llnixersrty nl f hitagu Doramiix' Axx DL'RHaaI . . .4,fwI.1qfv 4'lu'lfI.w.'IV3 Alpha Gamma Delta Alpha Lambda Delta. luta Sigma PI Hiwnuri Day ll, 2? .ii :fi 5112! yt: iff!! L . ,:-1 t'Q?:Zi'i Igqgb, 5, ,59- l1"3':' T: - 'ly I : ul .vw -I '.' 3 23.1 rg , ,Rai , ,A I-fqgfb Yfz, CCTS45' if 1, 'itfl , ,.g .it-ffl-L2 . ll: . 54 K y ,U A I 1 Ll' 5' If ,il Ir, j 59,-AI 5 JI .QF ., .: r.- 7. ...A fi? Y5 ew- 5 -Y '1 Y Y' ,T .X WWW? yy ,.r'f-211 4 ,.,ys1?'-fel: qzjfffgef ' uv 1 . :fT?iF'nw.. ,,.t...L ...,,.... riff, 5,3 'Q 71' 'fix J ,ff-f fem? fnepryy' I' 1,31 V l ,L-.GQ Q :lfffig L, I,'Q,iiEv3 xg' -.5 P2 e3eJ 5 L :fi ifgxffyil ,, .1 ,. TWH' ikrfyglii J' ""--4 ' 2 vml V it I... :Tariff Z .I ,1s1n,LaLv-fe' V ,V gl mix 1 'mi ffl -:wg tg lla' 'il ' 4. v2.W':f I.M....rs11.,.l ,. ffilif ,affix 4,5-K2 lnwlaanr airs' 2 :ff , sf-,ag 5211-4 21' ,iff Sy! at A9 T- ,: K .,. 7 A XXLIN II .. r' ,JI s I I 5 'G' RUIIIRI lieu Frulmmm I,lNXlR,wlR , P1 l1HI.1l 311111. 4 Thu!! Px ' a m4nI.I.I In , II Clm111p.1lg1l X'.urx1tx' CQ-III Squxdl Xflrxity' Golf f +R X II1v.l'.I.XX IIIIKIIIIIXIINII ..,R'.i1,,I.! n1'I111,w,'Iy h' :XIVIII I III N1um.I U In- A K r. V Y l'IxI KAN-.1 PIII, PIII' Hum K.xpp.I. Phu Em M'-IM I - NI:m.I PIII I..ImluI.I lpxllun L... . .Q III-vI..Ix Ihx ul. J, 1.1, l'rmuNIu -II Illmms 'Q-' "1 N.II.II.uxIIIp Ku V N , I rs . I , I' 1 . lfw' l' A1I.lnI1I1xR1IxIlnIx , . II.II.'11 I 1L11,x'..:f l"r1u111ur 1, IIIu.I I III 'ax .X l I In I' . 5uInlt.Ir. lfrusIum.m Yuxm Fum- ax' my NmIu.uI, Y.11xIIy Ilmlng Nqu.uI III 5, II-mum I'I.Ix III 2- m1utlIu:I lllmmx Suu X-I1.11.Il Yrunxursxtx' II., -Ixxrn III -mxI.IIm IIIIN . , liIl:.'.!uIc f' lfful X I II , ,N A? Z4 V x ' Cx- 'I if-I iv' 17 fix AIIIHI If RUIQIIH IxI,1IxH . . K.:1.'i.:hv 'L if- li..'I.'u1-IIIUI AlpII,I K.1pp,I l.1mInI.1 L IYIIILIIIIIIIQ K lub. Plum-,tw Nu-Ind Rcgx- rfig' Rx :m:n.II Immi II, II. I'rI.LIum.,II MAH, "Fuc- N ' i .. 5, r:I.I:I N Ilmw fer' w I I I I PHXIIINIRINI Irwrm A1115 11 WI., VIII NIu1u.IN:uvII,I I I K I I If-.I 11111. , KIIAIIM .xml Hluc Ifmtlnn-rx. K1-:III lfmllucrw, II XXIIIIILII X Ulu IIHII III.K.m, mlm, Im .In Q. IN1.ImI ' -as I -- Iimllxlm Ilxlxmzwx IINIIII ..I'IffIf,1 ll 04" t.I .f.:,f-ij f 'I I Mfr.. MMR .Imi lI,IuIwlu. l'uI11Iu. 5p.mn4h I I I I Q - , flulx, lII,I::I1I.I:I4 lllmu TIIu.Itr4 build Ii.-.Ird, -N I, GUI F IN, ' Im. lf..I.Im ,l1.,..II..I,.II, intl, "awk 'Y II.umImyI,' "KIM thy I4-wx QwI1.IIuq," "Mur- :Iv V M l I X ,-Q -fu In IM f,.rI1ufr II, Ixx-I --In .nn IQI.ImI .1 ...' ' ,Wg ,f,., ,. M. VV, V X ff' 1 -.I -. -1 ! I I N n Irxup ku 1 0 ul lk I1 u I I I ". -. IIVIII In-wiv. .... . , r'!.uI1g I 4 ,-J .Il.1flI 11.11141 ' M.I-, I lin Lx Il.I1I I I , P111 IILLI K.IV5'.r , .'XIpII.I I..Iml I.I 'lt.I. ' N P G I lg-IIIHII 9 ' II.1m,Ig IMI II, xl , l'n1wIkIry ul' Illinms . I - .xl .1. I ' I LA VBRNE MADEI.EINE Esslfk .,.,. W'fr,flm1g.'w1 Pollfnnzl Srlmvs Mary E. Buscy Hall Kappa Beta Pig Arepop Debating Club: ,lunior Bar Associationg Cast, "Carmen," "The Gonl dollars," "Madame Butterfly," "The Mi' ltadoug Production Statl, "Kiss the Boys Goodbye" Honors Day fll HELEN FEHRFM-mr,H1fa ,.., . Flffia Erlgllilv Gamma Phi Beta Pan-Hellenic Council HD: First tiountil. XVoman's League I-llg Silver Feathers lit. Student Alumni Association 15, -H Gulf Park tiollege XVALDO Maxroan Fmxrii ,. . .r,!w1,1r E1 wmrrlli i Illini Hall Banking Club: Der Deutsche Verein. lfuvf nomics Clubg Marketing Cluh Heidelberg College EUGENE Irwixc. Flsura ,..,, .IIN-iqgffri, Alnfi. Pzlflllfrlf S1'1rr11'u Phi Epsilon Pi lnterfratemity Counfil 151 XVALTON FITCH ..... .. ..... .Flffi-:fiom Hman Alpha Tau Sigmag Scahhaid and Blade: Vap- tain, University Brigade Cornell University JOHN BTANLEY FLACHMANN,.H1gZ1R1.lgr, Alu. Pnlllfuiif 511511 i'z' Kappa Sigma Skull and frescentg Tribe of Illini, Fresh man Varsity Swimming Squadg Varsity Swim ming Squad 123, Letter 43, nlll Freshman Varsity XVatcr Polo Squad FRANCES Maizionis Firistnra .rffiii-.ivan I-Ifimiy Alpha Epsilon Phi Torchg Alpha Lambda Delta: The Daily Illini ll, 21: Pan-Hellenic Council 41, 1, 3, 41: First Council, XVoman's League Hr, Orange and Blue Feathersg Gold Featherc, Y.XY7,C.A. Cabinet ill Honors Day 11, Z, 3l: University of Illinois Scholarship Key EVELYN Doais FLFSC1-1 ,..,... C'li1niw 5m,i1ag,,i Sigma Delta Tau The Daily Illini Ll, 2, Sl: First Council, XY'oman's League 13, 433 Orange and Blue Feathers, Gold Feathersg Production Stall, "Good News," "Rio Rita" ? ID Flor.. E 42 rl- 4 5' 5' iii- X I 1 1 Y 1 . , l i r- 'ww - , , , X 1:4- 'I A li W" y 1, ijff, f "' ' " . V x..., 'KC 1 x .Nui fa gf-1 ft to-f-I V.-wx ss 5 - -z S-,1 s - as :af 1 V1 W . ' y "W fs Q - N . li- 'Qs' f Q5 . N' ' -Q . at P,x1'l.CHari1Fs F1.UC1t1'. . .Karziai fag, Alla Cln-111l1'.1l lifzgfrluwmg Alpha Thi Sigma lau Beta P1,rX,l,fhE. Kamax City junior tollege lll'IlI I4r11x.ftr:.., ...,, ,.., X fifiiinto f5.11J1'r1i1fffev1 lNltKmley Hall Alpha Lamhtla Delta, Ortliesix, Orange and Blue lieatheis. Cioltl Featliers Honors Day ll, 1, Rl , Unixuraity in lllinois xtliolarslxip Key kniii-I Mn' FCIIIIV , , ., . 1a1C1,muf Xfftffflfu-1 Nilxrr Feathers lib, Produttmn Statl, "Our Town" Lyons 'Iliwnslup junior College Omni rs hilt H-XII Poanis Alai- .iwqrfii 1111. B.1i'frrm11fgi Phi Beta Kappa. Phi Eta Sigma Honors Day ll, 2, 51, L'n1vers1ty nl lllinois Stliolarship Key hlaxtwri FURIVIFR . . . . Cfinagia cflw1111r.1l Erlgnzerinzg A l I I1 E. XVr1ght ,lunior College Rrru toxin' Fosxauoi-1 , ,1fli,if11,fv.ii.gi1 Sfhzurili Sigma Delta Pi PHIIII-' Rimrai' I-'ox .. ,,.. Buwii, Alau. GHr171.111 I.i-srrra Euirxr FR.-lIII'Y, ,Ia,, l'l"rI:,itci' Giorei, JIU. Hlffui -y Kappa Sigma Intramural Manager 125 II'.x1xx.II3rRx III-mm. Y . II- IW xI I if , S- 4-av g,- xt , L I: IRII-wXI!:xXII-rx I IW 'I r br,:.,.'I I Zhi- I' Iklp, VII: IIfx'.II lI,I:xI:N.Np,IIIINII1IIIII R 'W' I XI' X'IIa1xXIxI-III:LI IIIIIIII In I,-M. x ,. . II.,w,1II..1 3 HJ." XI..:'H: X-WI f I - . I x III X Q in 6, I 'Y r ...Q- 'T' -1 -1' III:I'. I.l.' 11:14 Inns HIIJ. 4.1InI I tg.. XV' JMU. lj'.t,K' X - M.I:7':1.I I'I,: IIIII M-I'I..r Iixxmf III-III, Iiumwn Nu xXIpII.I B I.I::.Ix-fI IRIN Mxrzllnr-.itfI..Ir:c, XX'II1n.Inx lI,,,g..u. If wr I--I1:I.1I, XX-Im.InK l,L.IgIIc III - , AI.:. -wX' III,::I.II, XX-1:tI..rI N Imguu. lIr.IrI:I' N .mmf Bm. I'c.ItIIgrx, cv-IIII Fc.ItIIcrx, NUI I :mlm rfr yy, II-Irmzx IMI, II. QI Rff- IIII.H IIIIIIIIIMIIR , If X , ' .1 X an IMILI I'...: XII rt..' I4II.I:II . Un IIA'-. 'I Im II.nIx' IIIIVII III, ,.,, . xx A ,x xx .Ax .x xIfm.IIx xrwf I. rw X' W II-,r.wI, XXIIIILIIIN ILIQIIL Iwi, OI.IzI:L .IIIII v IIIIIL II,4IrIIIrx LWIII l1.III:IIx, YNY: A ff? ,, I Ivm: Iy II -- I I -I ' 3 4 I '-i"fe,.i , , 1 In. I x I , . Ii-,.I III-.1-2 If'.,.. f. ,HX . X M,IrI,f,t:'., I I..II -, X'x'I.I:II.:1:Ix: -III 4 ' ' ' II 123. za 4- I .- ff , xvzi 1 I' III II-IIIIIII1 lim.-.ii xm, .fx VI Inu III, .-xIIII.x1.I.L, .WI II,-.I I, lm I IQ III,I-L. III:I.'f.4II. Ii:--I III4 - III III I, 'I ,g NI II' e:t.u II,IrrIyII'., N 2 L 6 5 Lars, II- V I"II5I vw, IIIIIIIII-. X, N, I.. If' f, -I V, I - f-rp -gf? X I .L I'I If II1':I.p Iwrfwvx II' 1fA,, lm- U1 I IIg.., I'I,, HI..'..' MIIIIILII I:r4wIIm.III XMI ' I 'I 4 MII' Y..:vr, Ii:,w'II mm' 1 - ., , -:I 3 'V ' C :I I T Q ' 1 .-.HSI Imix .-XILINUN Uxnmx , 4 Elgin PI-IIlwI'fI4a Iflmhurxt I I-llczc Ilxx I. Lvxx .,.. . . kx.w.I1w .NfI.'f-lffum PI F-IIA PIII Sulxcx' Fmllwux IFF, IN-IIILIIII-In SLIII, "HulI4 Jax," Nbgxcnllx IIu.1xun" Hclfnt CIIIIL-gf XIXIIHIXN L-,xfw-xx1I,' 4 .flvlnzgo I !In1,w,'Ix Ilmxqmmnsl IIIII IYHIIIIJ Ibumz mum . . . c.lw11p.uqu ,WHIIIII IIILLI I In fum-n flulx. PI1.1l.mx. Frcxlmnmn Varsity CIIIII' Squml. Ifuxr I,Icutun.mt, L'nIxcrSIIy Bn- :.1IIc Mxwx Prxxxmlx L-:mlm . . lI".m1ng.z11 lfllrlnl- PI Bum PIII Vllvc IIIII- II, 2. RI. Orange .md Blue Fmthl cn, Cmld Fnxztlmux, YNY! ,A, Cxblnct I-II Mxk lr IRI! Mr bm mm Lvl Rxx Is, .r !'.w.1Igff I u HI f' DIILI L1.Imm.x Allyn IIII-I III, XY' A IX., Unlrugu .md Bluu l1,ItIIcu Mxnx' I-xxl tvlxlrc . , Sfwlmq I rg 11.15 K.Ipp.I Alplm 'I IIcI.I IH Dah.: PIII, LQ IUIIIL- Fr.1nC.I1i, XVA A., fI,1m,II:I.I IDI . Cmlxl Iinnlllmuls Hlmurs I7.Ix' I x I Nxncuk I'Irl.Ir f IIIIIIQL IxI.xnx' CII NIXIIWIY C.I.1xx0'1Il ,.,, ., Rrd.!1Ilc .N'ffl11.'1ffr1 1111.1 l7n.'IllIr 5!r.1!IurLI Home PIII I'pxIlnn Omurun, Home Econumue Club XV11.1.1A111 HARR1' C1111-11211aox. . , f'l111.141111 511111-111 K11pp.1 S1gmn 411.151 Arllllcry flubl P1c1111!S1 lntcrlxatcrmly C11um'1l 13, 41, F1151 Licutcn.1r11, Umvcrsxty Brxgadcg CAQI, "H11l1d.1y," "K1r1g R11l1.111l Ill," "Our T1111'n," "Sc1cntl1 Hc.11'c11," "'l'1111 .111 .1n lsl.1nd" Do11c1'1'111' H1 1.1x C11L1,1-51,11 .... 111111111 1' 41 1111 K.1pp.1 Alpha Theta XV,A.A.g T11r11.1111.1 - H-11111111-1 ,lwr G11.11x11H,1x1 . 1 l1.:111p.111111 51111111 P1 Hem Pl11 Zum PI11 Em. Mask .1111.l Baublc. O1.1nuu .xml Hluu Fu.1ll1c1s, C Ast, "F.1m1ly P111tr.11t," "'l'11'11 11n .111 lxl.1r11.l"1 P1111du1t111n 51.111, "H11l11l.1y," "K1s1 thc Buyi G111,1dbyC,A' UO111 T1111'r1" 111111111 I,111'11 C111 1 1x15H.1x1, Rrwkj RH11, Uf1f11 C111 11111.11 Erzlqlflmrzflxq Tl1cl.1 X1 A.I.fl1.E.. T1.11l1c N.1n.1gcr 121 H11n1111 D.1y 111 XV11,1,1.11x1 ATHANM GINOS . , H1l!1!111111 Pu'-1.1111 j.-1x11 1.011115 G1.1111o11F . 1l11..1,1g11 P11llfl1'.1l S1'lr1111 XVc1t.111e F1111 Founcxl, XVom:1n's League Hb XV11gl1t ju1111i11' College MARY ANN GOBEN ...,..4. , 1!1.1111p.111g11 Frwzflw 1' lu Omega Mmtar B11.1rclg Torch, Alpha l..1ml1d.1 Delta. XX'11n1-.1n'i P10d1.1Ct11111 N.1n.1gcr, lll1r11 Tl1c.111c Gu1ld: Zeta Ph1 Etag Arcpng M.11k .1111l Bnublc, Oungc and Blue Fc.11hc11, f.lSf, "F.lI11IlX' P1J1tr.11t," "K11'1g R11l1.11d lll ', P1111 du1.t111n Stall, "H1Jl1day," "Kun thc H1111 G1111dhye," "M.1nnn" H11r11'1rQ Day tl, 2, 31, Un11e1s111' 111 Ill1r1111s S1l111ln1rsh1p Key jovcr GOFORTH ........ .. . ,... f.'l111.11511 El1,gl1.1l1 Zeta Tau Alpha Rlfle Club: Spanish Club. XV.A.1-X.: XX'.A.A. Numemls Brownsville Junior College .i 1 .WV .- 1 1 L I 21,-1 fw- 1 Q -B . 1. "Q-8. -4 ' QQ T' 1 1 . im . Kr K A 11 , ll C 1 fiigagl 'S 1 33,265 is 1 81 all i. 14-5 ,,,. S C. .1:.' 'W 1 ' ' - 1 1 T, I 1. 1 -: .1 V ,-151 . .X 1 ' Q H 1 . l '11-1. ' . 1 fa IV! 'ji A 1 5 1 5 'fl , Z lf. 5 K xx . N-. :SX , W N1111-1-1 XX'11 1 1-111 L111111111111. .XI..1!1!1'11, .XL111 I.1'f111l1 l'1.1r1.111 , L V1 'w I , l111I. . , " . 1. Fl.11111n111," '11 1 1 . 1.11 1111111111 9. , "'11 1 11 111111 11-13" "X .1l.11111 Butter 1" 'rrylztr 11 1 1 '1'. 1 . . V 1111115 . '. 11 1113 11 R11 1111111 L1111111111111' . '11 1. . 11 1111 , I1 '1 1 1 1 1 F , Pt1Ql11ng R1 cy 51.1 - 5, 1.11.1 .1 . . .1. ' 11' g.1.' ,lux E1111111111 Q1wr1n11111, . 1.111 51111111 .111 f.P1u1u' . '22 cr Dc11111l1c Vcrcm. 115' u , X" . 1 . ' 111 1 l "11 'c C . .111.1111. , 51111111 Alumm A1ir111.1t111n I', 1 . XX'11mu11's Olcc flu 2, ', . 1111111t11' Stall, "P1l.11k Fl.11111ng11," "F.1m1ly P11rt1.111," "'ll1c ilk. "A Sl1.1l11e1pe.111an E1cr11r1u," ""1111 .1n I1.1 " 1.11'y cg .111 ' ... .'.n1.,..1. I If lflllll' -' .1 ' '.111 A . 1.1 ,.111111.1 7cl1.1 , ' e .11y 11 . . .111 uc u.1 1C1s. 1 Fc.1t111 . f .11 1 ' 2 . Stu cn 1'u.1111 .1 111111 P11111 '.'.111 c 11.1 . 1111111111 51.11, "'-1c X.1L" f1111 1' . 2. f . 'n11c1111'11 11:1 .' 1 .11l11p ' 'V 11111 ID1.1N L11111 . ., H 1 U11"l1f l 1' rl H1111111' AN1111111 G11.1Bc111s1i1 ,,.. ..C!1.'11 11 R 1- 111. E1g.'r1s1'11 ' fullugc H.1ll f1.l.Cl1,E. XX'11gl11 Yun1111 111 cje f ff1, 1 l11111l11 111111111 11 ,b X I lll1111ll1ll 'X' .- f ut lll11 1. I11 11 111 , llr1l P1111 1 Ulf lu tlm B 11 " C ll 111 ll ,'1 XX I11111 11 1Il1 c 1 1 xc r.r 1 -X111l1111 IX 1111111 'xf '1 j 1111 1, 1 1 K1 1 1' '1 1 1111 llx Rr 1 1 1' I' If 11 X1 111 1 111111 1111111 lulw H lw "lm l1 l 111ll4l1l1 11111111 L1111e1 11 B11 1'v. '7""'f' 1. 115' A a P1 1 1111 f ' 1 M I 1 Hlll 14 D R l il lw X A -X X I-11 11111111 XX man L1111 HD T1 1 lll K l N ll rf' bl 1 41 P l 11 L... lX 11l11 l 1111 l ml R11 11111 e Q A 1 5111111111 C1111111 b11l1!: U1 1 I1 11 1 l 1 711 I lplu 1 1 Alpl I ll I I'l1 D1 lll111lI Y l 01111 1 1l Bl F tl C11l1l l 1 I Nt 111111111 1110 21 1 5 P11 11 H 11.l P1111 l I1 1 1111 11 ' ll 11 11lU11 11 11 L I I Ill111 N1l11l 1 KL H1111 IR Il1r1111 11 1f1111 1 11 1 V.- 111 11111 11 1 115 I ll L Lf' F, P' ip? gl. rg - -l l Xu, A1 -X H---1 -1 1 -1 ,...-I ALS Ii1Rx1x11 I1111x1. x1Rx 11. lirqq Hmnc X.g'E,.1 K,4pg',1 lklm. Xu: 1 1 ':1l X' N11 X 1 1 1 N, .J M11tx111x Q 4 W g 5' ' QF? J ' 11.25-' -11. ,1 . w " 4' - L 1 t' ,Mfg 1 3 . 1 fu., 1 1 'Y' , ,iff J.- .1 . .. Xxgw. 111X1s'4111111111x1 I1:.1 I H x.pYf1 114111 VM: Xlpf:.1 1111 N 41:11 N1 .1g1l1,111l .1111 l'r1.111x, X 4 -Q 2 14. lv X x 15 411 4,1fC1::14 l:11xx1x:tu nh ' 11 4 -Q 1' lx,,111 I 11-, 111-11111-.1111:1 I M11-4' 11111 1, 111XX,1.',4f1l , 1 , Y' ' .1 19' . Q x 1 GM' 11 1 111' 1 I11 1 Qx . ik! X1pE11 l1411.:1..1 lk'1f1 , 111-1-11... 1 1 xx .xx 111. 1' H1..1 , ,al 3 xx ' x 3 I? r-, . Q, .. il N,-g I. fl i-1'1:111:: X1111z111-1 K-11-,.1, In X I 11 XI P13 '. k1:y.1N 11.1 I'11-IIL11 1 ,N ug: Rx mk- X . l 1 '-I-.1:111-.1 4 1.1f1'n 4112 ll l'f11.:1:. - 111' 4' 1,141 1,11 ve. Q i111'1,:1111111-1, 41,3 l'!11!1:1-A.,lx:11uf11!1.I 11 ,A . 141.-1 111144 Q N' ' 11.11 1111 11, 11 111 1211111 'N -,L 1 ' rw K1-. 5 4l 1 1 1 1- , x,, 1 I1 X ', f -1 V 4 1 Q .0 G - ff xx N -3 . wr' 11 4 1,1 . 1 11 Y., f' . 1 41 ' V YV V ki vu ' 1.11 1: 41, v bf v Q 1 S N H1'r111rRT Sxwxxxx G1z1r1'ox.,,l!"f1:fisI.!, Man. P113-l.H4' Nuxxr11,m H,1ll HX1111111 vI11x1111.xx L1l'1x1111-R.. C1'wer111lle ll11.'1111 XX uxlux I rrrxv p l51vxl1111.1n X'.1rs1Iy Al'1.14k N1u.1d, Varslly Tuck N-111,441 ill: Hunk Lvluc I lulw 141 lix11'11 F111111n11K lI.1xr.. ...Cl'.'1.:Ag11 lf11'1m ffm K.1pp.1 l5u1t.1 RI111 N!.4r .md S4111ll. lf14'xl1m:111 X'.1rx1lv Swlmming N1111,11i. F1uXI1111.411 Y.11x1rx XX'.1rcr P11111 Squad M 1111111211 RVIH H.x11,., . l'1f'1.41:,1 Ifuqllwv .'X14ut1x 11-1I1i Fc.1ll1c1x, SlL11iur1t111un41l, XX'cxlcx Poun- 1!.1111141 111 XX 111111x I111x'n HXXlH4rl.'RulfR. , 4114.441 1f1 111111111111 ll 'I I1-1111cl l71uxI1r11.111 X'.1rx1tx' H.1xcb,1ll Sqlmd, V.1rS1ty H.1xxlx.1ll 54111441 tl! 4 I111.1g11 N.1rm.4l K.1Ilcgc lin' XX'11 141'11 H.xX111 nm. . .. . P1'1'.:f11m1'.z 711.11141 Hx1111111 H1x11 , . . 141111111 1l:1' 11 l.1111.1 li lkx'.111x H.1ll M1111 I-11111114 Ill l1111I1x.1 1.111411- 141111 IX'-I Hxzlx. . l"l.m.x ,X 11111111.11 L1.4111r11.1 PI11 1141.4 H1.4114u .1111i H1111 l:c.1Kl1urG, Gold I7c.1tl1c1:, Y XX',f'..'X. 4.1l1111Lt 1111 XX'11r11cnK Olcu llub 4xl MAIIGIIRFI' EI.oIsE HANNA .... .,.1ll:ffI: PIII'lffIlIfgg Alpha XI Delhi SIlvcr Feathers 13h MI,IrIIIIcllII flvllugc ,,J f-gf-f f I E' J , E 4, in MI'Iz'III5 IZIIIIII H.-XNSIN . , , If-II.II 5- lfrlqlhlv M I Alpha I lII Omeg.I 1 I I.,1wIcnIc C'IIllcuI: L-t ijvgm 5 ' Q is I , lr ' R 5' L 9 s J li I lg I I Q 12 2: Ik. V- ' I Q. I it f I .f ,I X' ,Im-Ix XY'.Ic,xIII Haxwx, . B.I:.III.I HIIJIUQ PlII BCH K.Ipp.I, PIII Era SIgI1I.I, PI Nu II, Epsilon Honurs Day 11, Z, ibg L'I'IiveIxIlx' III lllInIIIx SIlI0l.IrslIIp Kuy FRANCIS BI XIDII, I' H.IRIIINL.IoN. .I lI.Imp.IIqfI . iieg,-,gnr Polzlmzl XKINIIH l if I . QT, gb , AI 6 HARRIFI' Arwxs fl.-XRRIS .,,. . XIIIIIIIJIIIIII 1 I l:IIIIllIfI Dclm Zum SIlvcr Fc.ItlIcIs 15, 4h Knox College WIIIIAII KFXNFR H.IIIIIzII2. ...AI.fIIfmlI SiEm1 Nu LILLIAN HFLAINF H.kRTFR. ..... .... C lIII'.IgII IE, YnI'l.If :l.lm11IfI,'I.I,'1IIII Mmcr House Northwuitcrn UnIxcIiIty -S ROBERT XVILLIAM H,IIIvm'. . ,I1AIII.1' PIIIIJ, I'1, Cbimiml Ezlgilmffiflg Wfhite Lodge A.I.Ch.E. University of Vermont i 136 sn-f 2 t SN fr ' V .WA , HA, .-J ETX I I. a vb :I Sf1f:'Q,i?. ' ,V A. "i'a..Y'4EIvT-wi -' 5 -. llwxr. l HIXIIII-IIIIX Pr 'II I3I.I,'I,II.- lun l4I IIll',I. l'IIl',II,I lI:III IIIMIIIIIVIJ IJIIIIIIIIII lllla-l'llH HIX-III PI" ': flu In XXnlxlI llnnxv IIIIIIIII Vllil H.III . , lI'.'III IUII KIIIU I III-III.III I.-Mlm IX-I l3IIIlxIlIu YQIQIII, PI-IIlII-IIIIII Null, 'Hl.IIk l'l.IIIIIII:-I." "llIc LIIIIIIlIIlIcIx," "llIIlIIl.Ix,' BI.IIlIIIIIg l'5IIlIrIIlI., 'rlxuv IIII .In lxl.IIIIl RIIMIII lIIllL'!C INIIIIII AIYIII HII'vIIIIIxI II X,mwfIf!.I' l,I III IIIJIII l"IL'xlWxtL'II.III H.Ill MIIILII liII.IIIl. TIIIIII, AlplI.I l..IIIIlIIl.I DclI,I. Prcsulcnt, YXY',f,.A4 Nlualunt Ncrmtc 111. l:IIxr IIIIIIIIII, XVIIIILIIIN l.c.Iguc lib, Hung: .Iml HIIII li'.IllIeIs4 LIIIIII Fc.1tlIcIx, Y XV! A r.IhInI-I Ia, Il 1 , HIInIIIx l5.Iy 41, ,, wh, I IIIIcIxIIx III llIIIIIIIx NIlIIIl.IIxlIIp Ku' 4HXR1lN XX'.IRRIx ll-UXKI'-N. ..ifIr.'IIf ILIIJIIII lWcl!.I AI .III D:.lK.I FICJIIIIIII VJIIIII LIIIII iqu.IIl. Y,IIxIIv kmlt NIIII.IIl 13. 3, ll. lrItrIII.IIIIIIItx' VIIIIIIIII II, sm LIIIIII Axwx HMNIRIII Im' l'IIII1IIIIm PIII 4bIIIL':.I PI lrhc lllIII 413. lllc l5.IIlv lllIIII III. PMI' HcllI.III, fIIumIl 15, II . T.III1.II-I.I III, PIII' IluItIIIII Nuff, "F-l.IIk l7l.III1InIg-I," A 5lI.Ikcx Pc.III.III l'xcIIInIg" XY.IIIl HclmIIIII 9IlIIIfIl RIIIIIRI IIIIIRr.IIIx Hn: . L.'f'II4g' lfI.'uI'IIf .-KlplII K.Ipp,I l.IIIIlwIl.I , , NIIIII-:II IIII l5,IIIx IllInI ll, .I U IIIII'. l'IIxx IRII HI '-X-INNY ff:..1 P ,I,'a..:I' MII IJII l.IIWIn llIIl'I, l7IIst I.IcutcII.IIIt, UI'IIxcIsIty lkIIu.IIlI IRIL Mum I'IINXIkNX. , J.: Iv. x 'rw har. I 4xIx xv II Im,.I II, IP, iII,II II XIIAI II' I.IN I-lux Hrvsz I 4 vw-P-IIII.I:I4IL.I1 II lx IIQII IIINWI4 If. I Ixsuwvf-.I!II.I:m1II.II I ':.IIumIIx 41-IIr:,.II III XX IIIF IIII.IIv,IIx If L: IJQIIA N:gIII,I PIM 'XI,II.I PII: UII.1,I KI,I:IIr:,',I IMILI I3 I1 :Mm YI:II:I XX :Emu VIIHIIIII 4II.IL4, RI II I-:I Hewf nr' Ixw, In Ix.II'I .I L-.,.,., L I'I1Iw f IIIIfII:- Inf XII,,.fI,I fr' X I'I,IrI I' I. lw.'I-J: I' I-fm MI I IIIII ..f- H. I.. Ivz' If' II' I ',I. I'fI1- ,I, I ' I as- ap Eig5?'53faI 1 ' asf' Iii , I -s, IS 4, ,- Q ' -'.35'Q-any I I ew A-I It-I a +1 1- Q ' IX! Ig fx' I fm N . E I . W I 46- , , -7 A ,A -WI K I - N I5'1,.' 4 ,VA 5 I , FQ till, -.-- gkiistf' I I ' I . 2 I 1- , MX C3 fi ,Gu If 1 435 -X h in I 'II' f K e HI II x AI.-XRIF HoLI,IfxuII,Iq ,.,., IVIII l'ui1m Euulnlv Rum RI XXIII I Ivxm Ilul I I I. ,, l'Il'.u1.1 If'Irf:1I,'fy AIpII.I C III 5I:II1.I PIII Hum K.Ipp.I, PIII I..IIuIuI.I l'pQIIuII. SMH PIIIII-r:I.IpIIuI, AI'IIc IIIIII 13. HL CfII.IIrm.m, IIlInI l'nI-In Mmm Hour Pmgnxm luIIIII1IlIcu 4i,lI IIUIIIIM Du ll, I, 11, UnIxI:I'sIly III IIIInuIx NIIml.IIxIIIp Iicx IIUIIUIIIY ANII x HIII I MARK, l.JfIf'rrIffII.', N. I, lfmffm AIpII,I K III HI1I4'u.I IIIL IIII-I II. II. NY',A AW P.In-HuIlcnII KUIIIIIII til. 0I.IrIgc ,IIIII Hluu Fc.ItIIcI'S, CIIIILI Fu.ItIIcrx ,lux RI IH I'IUNI'I'I'NUIR . , P,m.I Glvrmzfz Zum 'I.II1 AIpII.I IMI Dculnlxu Vcwxng X'Y'.A,A. , Sllvcr Fc.IlI1cIQ 11? M.ILMuI'I.Iy fnllcggc IIIIIIIIIIII' IIIIIINI I"II'BlR... Pcffwz Pffl1.'1I.Il ,MIIIJIL K.II1p.I DcIt.I lim Illn- Il, Il , XV,A,A., Omngc .Ind Blue Im-.ItIIcIx, CIIIIII I7L.ItIIurs, PIm.IuctIun SMH, "'IIIc LvwrIIII:lIcrs," "KIM thc Buys C vII4IL Ilwycf' "IXI.III.ImL HIIItI'rtIvf' "Murder III thc 1.1- IlIuII,II" IIIIII YIIINNI III'Ir.IIIc.,xIIIvI , IIIII Pvnffflffvx I..IIII.I Ii Ilmm II.III NIIIQI I'L.IlIILIx lvl MIIIIIIII ,IunII.r I nllugc XYIIIAIIII KIIIIIIIX IIl1IIM,XfN., , IIfIf:,'I.I!." IMI-.Ih.!fI.Il IIIIII I'.II,I:I.n MLIIK blur fIIIIw HI, SIIIIIUII fwunnll, MI- Ixmlu IwIIIIIII.I!IIIII lll I4I.IIIxImIII I IIIILIIQ ISIIKIIXRX -Ixxl III xxrn, R III. I .'J.'. IIIIMIIII .fxIpI..I Inn.. In tI5IuIf.IrI.Ig TIIL' ID.IIIy IIIInI Ill, IUII-IILIIQIIII KIIIIIIIII 4II,Ur.II1gu.ImIIIIIIL'I:L.IKIIL'IS, LIIIII I'Ig.IIIIcIx, YNY' ff,-K f.IIuInct III lZII',1INon EIIITII Hun ummm. ., fl '.'1 .IW Zfmlffylm GIIn'Im.I PIII Hem 'IHIIIIIQ Iota SII.:rIII.I P13 5IIIIAIg 'I'IIc IXIIII IIIInI ll,1Ig0r.IIIIgL-.Ind Bluu I:I'.I!IIcIs, MII- IIcI'Il Alumm AssIIII.ItIIIn II, 5, AH. NIIIIIIIII 0Ig.InIz.IIIIIm Fuml Iixuutuc BIIIIIII III YIIII.IMA NM' I-IXNIIII-', . . 'lui l'.II1 ,XIIIHIIIIUI PIII 0mug.I PI l'.InfI'IcllunII IIIIIIIIII IS. H, I'IIxt CIIIIIIIII. XY'uIn.In'x I.I..IIgIIc li, -ll. OI.In:c .IIIII IIIIII I7c.IKI1crs, PIIIIIIII!IIIn NMI, NHIIIIII FIIIIIIIIIQII, "A SI1.Ikuxpu.IrI.In IfxuIIng" IIoIII'R'I XY ll I lx IAIPIN. ,, I f'II.IwI l5IIfufIw1II AIIIIIII f..IIuIIn I IIIII, Sp.InIsII CIILIIKL FIcxIInI.II1 V.II vty SwImmIng Squad. IntCI'Ir.ItcInI!y I-IIIIII II IH, 41 , C .1pt.IIn, l'nIvuIsIU' BIILIIIL' I'xIIII'1"r YIIIIIAN INIIIIMI, Ilf1I,Iuf' 7 ffff lffuj Kspfu Alpha Pu l'cI'QIIIng RIIIQS, FIcxIIm.m Y.IIxIix 'II.III, Squadg Yuxlty 'I'r.IIk SIILIII-.I 12, 31. IIILNII nun V.IrsIKy Ii 1v-: KI1.IlI bqumd l'IuxwIIw STIRIIXII lnuxx. . XJ. I f'fL WI' I IIUIIIIJIVI AIFIIIJ I hi SIgm.I I'III Kay-p.1 Phxg PIII ELI SIgm.I, PIII I.IIIIIIII.I Upsllun, ffnxssnn I IIII1, PII,1I.Inx. C.Ipt.IIII, IInIvcIsIty HrIg.IIIc Honors Du' Il, 1, Rh . L7nIxuIwIlv -II IIIII1-In NIIIuI.IrxI1Ip Key Sluxrx' M,-IIIIIN -YIANHXXN. . IlIfI.I:3f' PI I' - ,III-Illml SIIII' fuurw III XVI'IgIIt .Iunmr lullcgc Ill'IIx' XV.-xunm ,Irr.xIxI.x, IBIIIN I 15l.!III.I.lII EIJIZIIII IXIIIUIT AIIIIINIIIIIII . . . .PIIIII PIIIIIIIIII SIIIIII ' Alplm Sqgma PIII Mclicndrcc flwllcge I- I 35.531 3 I xr ' I NM -. . I N SH--EJ . , 'sv-if Fi!-I Q5 1313 1 . . . 'H . NI ii, ,vm -I -- X K ,Q 49: V-VE I. I 5 I . S F I :ISI-5' . I ,fs 'whit , 5.49 sf L '--r W' xl ICI S .f-' '- Sk x-3' NS . I N ' I 'su ax ., Qx rv I aw . .Ei Rx ,. vw-A -...,.. In YQ.: X44 l I . ,.. , Nw. If Q. ,Q fi ' SI F. -' . wsu :I 117-J' , X QS 2 A 5 , f 'V ,QS Q K3 swf Y I--II: lSIII'.Ir4II UIIIII-.K-I. IQIJJI PIIIHIIIJI XIIIII IIII.. I'yI.I.,II l'I-IIIIIIIII, IIIIQIIIIIIIIIII-, IIIIIIIII! NIIIIIIIII xIII,III I-I. II . I'IIxIIIIIII, VIIIIII-II fI,I-II MI:Ik IIIIIIII I xv IIIIII IIII.II-I IIb.I'1II' I II,IIII,II.IIII, I :IIIII IV, IIIILIIII III-II IIII IfII'II, ,lIIII',Wm 1III,,1,' li.:II'IIIIIlIf.', l'I K.Ipp.I IJIII IIIIII IIIUIIIUIIIII ILIIIII IIA JI Klux . lIIr', IIIIII IIP.I'1llX1,lNIl5 IlIIIIINI:,. III IQIIIIIIII IAIIIIII -IIIIII , II','I,,I 1f'I7l,'lI,'r1 lII.III.III.I fIuIw M.IIIwIIng KILIII, SLI-IIIII RugImIIIl.II ILIIIII Il,.'I ISI I IY IRI I III Iorsu, , I!III.II ' PIIIIIIIIIIII l.I:II' H.III Ilw IIIIII III. TIIIIIIIII-.I I,b. PIIIIIIIIIIIIII NIIII, UIIIJII, FI.1n1IIIgII." "I:.ImIII P-IrlI.IIl," IR-lII.Ix .Ind the Anulf IIIIIIIIIII III IIII' MIIIIIIII' DIIJ.IIIxx UrIIvuIwItx IIIIIIIIII HKRIIIN Vlwxu, , III.. 1!ImII,fI Alplm fhx 5IgIII-.I XIpII.I I.III NIgm.I, I IIWIIIII, IIIIIIcIxItI HIIQII-Ic XYIIQIII ,IurIIIII' VIIIILQL IIIIIIII-xx NPINLIR VIII-IIN. I!,'I.IIf, l:nI'lfIf'I Lwug-IIIIIII LIU.-r.IIx SIIIIIII. N.Ixk .IIIII IMIIIIII, I'IIIIIIlx, fmt, "HI.IIk I3I.IInIngII," "lbw IIII Ihwx LIII-IIIIMQ I PIIIIIIIIII-III NLIYI, ' NULIIIII III.III'I'I' IIIIIIIIN IEIIIIIII Ktxxllx llfI,'fII,'Iu IIIIHJJIIII l"fJI'Ir'II I I.IIIIIuI.I I III AlpII.I I I f II I' IIIIIII.Ir.I1luuu IIIIIII IKI HI II II. K-IRIIAIII II. . I i,In,'fI.I,I. If I,IfII,wn,','.I NIQIIIII rXIpII,I Igpvlfm Y.IIxIIx If-IIItI1.III SqII.III IRII SQIIIIIII Ray- IIIIIILII I'f.ImII 41, II Num lirorxs KENDELL .1.vf:rnn ll t1 1-we-U., 1111 N 1 N 11' ' Pfflffiml Srlenre , x11I1t111. Prewnlent, M,l,XV,A.: Student Senate 3 R ,nt 14, ll , 'l'11m.1l1.1wk3 Independent Counul ll, Q- . . - K ' ' gk S, -11 . AIL'l1'5 League Exccutwe Board 1-H , 0 M1111 leulguc -lunlur lfllwlnttt. Scfuntl RC111- l 'Q-E' 111t11t.1l H.1111l 421 l 1 1 'fx 2 iff-:"A KA 1 1 11, 11. M1 1x1H 1 , H1111 111111111111 l'1 11.1111 111 K11fx1'L1.F. .. P1,'1,rf1:l.l 1 11111511111 X 11, ll1L4' N1111. 1 1,11 1 1,11,1,31 111111 11.1.1 l 11l111-. lt ft-11le l:l.lIh'.lIij XV.A.A.g In-.lepc11tle11t 1 1 I 1 ,1 1111111111 131 3 Fnxt t'11u11til, W'o111.111's League 11, 1 1 l'I, tl1.1111gt- .mtl Blue Feathcrsg P1'11tl111t11111 Q' l' Nt.1Il, "lll.11k l3l.11111111gn," "'I'wo11n nn IQl.111tl" 1 1111 1 1 1,x,:A1 11-,1 1.1 AlXllYlKlIII K1x1x111 . , . . 17101111111 1 1, 4 "L: l'11'-1.111 Xl -. 1 l4,,1. 1. llnll if N . llll l7flR'LZ-I 1 -'Q I11111111 ll.1r Asxmi.1t1nn gl fx . , ' N1t11l1e11c ,l11111nr lfnllcge ' Sf L ' x - A F? , 4511- . '- 1 11,1 111,N1,1 1x11 11,111.1 1 1, f-:N K11111u'N Row K11z1N1111. , jnlm 11:11, 'Y ,V 3' '1 -F.-11:1 H,1r111v1 I' l1,1 N11g111.1, t.11w111 4 l11l1, l'l1.1l.111x 1 M.11vl.. FuSeyH.1ll x11 1 111111111-. 1111:.1111- 1 gg, NY1fN-4-.lli-114111 11 mix 1,11 11. 11' 1f1mL,1N,,1 1,1 11111111 RIT- ""' AIN l'111xcn1tyul'S11utl1crnf'.1l1I'orn1.l xl1l,11sl111' 1111 S XX1'.111, l'111xt'1s11x ' ' 'iv A 1, K m- ,nw gg, 1 . x -. 1- A . 43-rw' .mf , . - N ' 653442382451 1 1 -51.1.11 'f fl 251555111 , -' 1 -sw-v a V treating. . 11.1.11 1.111111 Ku 11 ll' l','1,',.11 'l' fax! lllARlls A11111111 K1111111111z, -ln. .. t.'1uw 1J,1,.1, P11--1.1111 lUclt.1 Pl11 f 'KW i.1!1,1t1,1:11111.1lltl11 l I 111 ll 11111 11l lll111- lt-11l1t1e in 11l1'111 :Xl11111111 .Mm l1111111r l'l.1r Asmt1.1t111n S1111tl1c rn Illlnnls it.1tc N111111.1l Un1ve1s1ty H XX 4 A l.1l11111,11'1.Nt1 Q' '5'2,"' Bn' 1 11111111 1.R1,JI1 M11 ,, 11411, 0 .lu11tC1111111,F K11111111. , 171:10 1 111111 M1111 1,,1l,I,,1., , 11 ' rl-rf11f111'1 11 11 ,1 1 1 I..1111l1tl.1 K l11 Alplm 1 1,1111,,1,,. , l ,, 5 I'1.11k M,1n.11gc1 lil, lr1lcrlr.1tcr111ty 1111111t1l 1-:R A ya at N M, F fn- 1 L- 5 -:..- 1 ,, X. . . 11..-1.'11'f11 1 1 -1 Pl':239?',,'f1l-5, 1 zf 1' 1114- 11:-f. --- 1- 'ieili 6 141 in ,- 1 1'1.111111 1 11111 11, 11,1 11, I',1J,' 1111. ' !. 'px' t1111A111 Q111111xvYN KRAIT. . .. t,!11111qo 1,1 4,l1cm11fry N ,M 1 1-, C11s111111w11l1t.1n flulv , 1 1 ,,- 1 , ,,11, 1. ' .- f ,X N111111t.11, '111c 11 1nig rcs1111.111 .115l 1' 1 1 1,. 11.1,1., 1,,. 1.111111 ,... 2 . A 'll 'Ill Fl V f 1 A 11- , ,1,1111.,1', N111-,111 y, 1,1 4 A ,Q Ii-m1111g 91111.1tl, V.1rS1ty Fencing S1111.1sl fi, ell, W 1 1 1-, 1, ,1,,1,,,,1 y1,,,,,.' 4 " l.uttc1' 1311 lntlupcmlcnt f'nunc1l lllg l.1xt, 11,1141 ex 11 1 1, 1, 11.1, 11,11 11,14 ..,, "'I'11lt'111 l'11lt-x .md Tepecsn 1 1 I11'1 11 11 N 1' 1' .'Xl11::1111 KW- A 1 1 1 3536? 11 ' 1 1 - :W A 1 1 1 '14 ll I ' f 1 , . 51.11-,v H1111 1 vI1111x t1ru1111v Kr11'Qu1,'1N ,... .I,n1rel, Min, 1 , 1'!11'ml1',1l Ifngluerrlnq 1 , 1 . 1 ,M 11. .1 11,1 l'l11 1.1.1 511g111.1,Alpl1.1 F1.1u Slgrnn. A.l,f.l1.E.1 11, 111-I 11.1 141, 1 1 l'l1.1l.111vg F1rxt lxcntcnant, Unlversxty B1'1g.ule ll11r11111 D.1v fll STlxNl.Fx'K1vlxlr . . . Y . Cf.u'mltl1l lfllgllrulllfllg T.xxl Bum Plg Plll Em Sllgllm, A Ill: lf , Clxlxwn Klub: Purshlrllg Rlllux. C.lpK.xlll, l7lxl xcrwlly lirllgldu llunurs Dlx' tl, 2, 311 flllxulsllx' ul Illlllulx Sl lllvllxl xlllp Kay Rrlll X'llxx.lNl.-x Kl'lll.rxlxxx. l !.'..l.' Afllmlflw I..lxlr.1 H llxyxns Hall Alplm K.xpp.l Della, Sllxcl Fullllulx til XVllglxt vlxlmnr fxlllcgc -ll'l,ll'N LVDLII Kuxrx' ..,,. ,. ll.'l.:.' Xplflll Gylxxk.xn.l, Plcrnxrs. FIC9lll'I'l.l11 Y.xrxltx' Fllllt lull Sxlulxl. Clxxr, Hcinuxl News," "l'Ixlllxl.xy, "Row M.xrlc," 'Xcxcntll Hun-ll" Dc Pllul Unlxalslty, St, Lnulx Ulxlxclxltx' ilrvlfx -ll'llLS KXXIATKUXX slql, Elr:.1!f.'l'l, N 1 Cllfrrlzxllxy Plll Eta Slgnu llonlllx Du lil lllxlllf l.Ol'INF I..xxLxlx. , . 1lul.l fum lv K.lpp.l K.xpp.x G.xmm.x Pl Delta PlllQ Le Cerclc Fr.xnc.llx, Ol.xlluu .lll. Blue Fe.ltllerQ Wlllulxl jfxlxlrs LANE, ju., I7mfw.f, Mm! Elffllllrlffll Alph.l T.xu K3I'l1Cg.l M0113 Lvlcc flub II, -H1 Llxl, "Blu--M Rlngf' lux' Cl.-XRTNIR L.xxc,Fll.xrxlll, , Qfwlll .lI.1,'lw1n.1.'1lx Plli Beta Kappa: Phl lim Slgnm. Phu A1pIl.l ffllll Delta Phi Alplu, Der Dcutxxllu Yxlull Kunccrt Band HJ , Flrxt Rcllllncnhll IK,l1l.l I l, Il Hxlnlll: D.ly fl, Rl GOLDA LARKS. ...,,..... . . ,l fvfllyff Bl1l'1sl1nfll,,4x Bacteriology Clubg Der Dexltslhc Ycrcllx Lewis Institute Clllwl .ng fi? -- 'Du elf- -fm '-517 'N XVEP - .. K Eff H ,X bvx , X ,- v 5- -......V ul' , 5 V wmv' :- - :iw 'fu , fib- ' xx Nw 'S N N , xx 1 ll 4: Nw .ix x- 3 fx xk X " Q -- :Z- li f 25 Var" E , of 'if Lb.- . Q 53,s:1x-x hx g xuk.-Z,-:G.,i5 N "Nl..w'f Ex P 'x 36" ' .: . rg V x -...J X 'Q' 4 ix M lgw xx , H.-llfll lfrlll lx Rlfffxf lf I'f f::1l.:l X. nl vl Nllxwll 1 lull xlxlll I.xll wlvllll, P x g lx '.,l 'xl l rx Q ,l x ,Q :.lr ll llfll V len l-.4 , . . '. xl :,. Illlll lxlzx . I-.lfxllm l,,n, ll.,! Mxxhl 1 ll,l Nl:glll,l lJlll l 'Q' Q .- lx-lxllxlxl 1 xllllll-.l I,,-xslxlx .ll :Hr x, .x.l.,.l.l . 4 'a TQQ ff. 'ii-: Iixlllllll I1 lxllxlrk , . .,.. IWM xl 4 l',1u:l.ll 11ll,g.'llrrl1v.lg . ,X ll Il l ,N -if ll.,ll.,lx ll,xx lil P 1 ' fix.-A : ' -15. ' :. -v , llxlilxxlll ll x-. I-xl'lxl .. , lmlfl I.,-lf If ' W llllxl:ll..ll Hnxlw Z-,ig :X Illlllllll lullluf V k I 'sf : ' W 4 '-ms: A I. V 'lil ..1'7' ,-,5zig1 "' ' 1l3,X1SA xX'll l l xxl llxx ll! I..xl III xl.x:. ltmlzxlllll ln. ' l'lll,lx,,fl1, lxvlll,lll,xxxlx llll lllllx llllm ll, W m f t '- ez - X - ax kavisfeixxfrfil l 5 W'-X T 353' xv rf ll-Hllplyl Kllllx. 'llxc D.lllx' llllfll 41. ll XY' l1II.lI.llIxllAXX , llfl, Ml,"-lfl,l'x XlpIx.x l,lllxlxll.x l5ult.x AlpIx.l l'x.xpp.l IM-Il.x llxllllllx l5.xx' ll, 2, lil lvlllxclxlrx xxl llllnxlx s. Ilxllllxlxlyl Ru llxxlllx ,ll xx I,.xx'wx , . Nfllllr- H Ilmflll l.lxll.l li l,x.xnx lhll llllxll, AIpIx.l l,.xr1xlMl.x Delta. Alplm Pl Ik-lI,l .A A.. XY' A A NUIT1Cf.llil Mlllxr I, l'lxl xllsllx llllllulla ll, ,, M wli lllmwlx D.lx 41, 14 QI, Umlxcrxltx ul llllllxlax Nxlxxllllxlxlp KL-x 1 IIIN I Illllx HIRXIII' Ilxv.. MV. I,ff1nI, .IIfI. 1 I, Q.. 1m.1,,1,,.I xv . x Inf -L. 1u..wI.p,.If H...N- ,V 1' IN MI Ixmgx 'KIg":,I l.I:II!ui. IXIII I'I i Q .L IK: 1 In II I, I' II.I.I...X llu Ig. III .I-I-. I . Inq I..I1III.,II,. - L X 5' NI Y I , KXIIN HIVKIIVIIN Ilxxlx. . 1'!w..1!qfv -X..-mrnulux llulw, Dux Duumlnc Yclcm, Mmhllmg f lub 'I ' up -I, IMI-I xzvwx Iruuu: IRA 'J' l41llxvlInlx'Il I.lmnx. . 11.111 M, I,,,m, ll zu.: rlgnnnlug I' Lwzwz , IIIILI .'XlpII.u flu Mgnm Ink XI..:I.ILw Iw I::rL'I:,m::m:u 11-II:I.II is ..: .. . .w .., , ,. I ' I X E ' Imdc ,:Q Stfffin ' 1 W Til- A ' 5 ,,mI:,.I, . - ,, XXII:1I-,I Immun. Illlmxlv fl,,',.'I LIMUIX Kml IHMRA I A ,:,L.tX,,,,,, 4 !wn1I.'II inn! Artrllcnx' flulw. PI1.II.mx. MJ'-Ir, Um' X11-ff. I,I:. Ngzuu Ik:-.Iazug RIIIL-x, NMIIIIIIIII Mum, Hlluluh. ,III IIIIJL' f..pe,Im, I :IIN-rwrx IIIIQIIIL ""'- MII I"' II'-"IHA I "1"-I llIXlll4xI II Illlxm IH IJNIIIR .I!".1IIm1I4ffw I fw...,:f I-r.'.:mw.'f.'. , W l,,,Ll,Xf, I .Ir Ihr. IX PII: I.I:IIII4I.I l'pvlurI, Nmmnm Xu. fy M Huh., L,-,,H,u., ' I 1- -'K I I II' - X ,. ,,Tv In KL-nlc l5u.nm.ux, Nh:-AI. The lllm lil. H"f"'IN IM" 'I' 5 g ' ' ' XX' A A , lI1,myv. .md Hluc l3c,utI1cug Cmlsi I:,v,fIa ..' II.Im-.I-.1-, Q H ' 5' I lklilmx I tn mv lifuxxrlx IINIIIIY, IINIxu.I l7,mI1l!s lffzrlnl Iluxmnx Du 11, SI 5,3 ,QW rf-lumlum l'nnxuuulx'. Ilmxlllu ,lunxm Kul- Iygpg lllm-In Suu Nmmnl Urwxwrslty f' p-J-. lI"- III 'I I X IwI'1w'I1x-Nix' Illlll. . ..KIu.1m: I' II .- f,I,,l,,U X I" ' K f.nsw:I fluly tml'-IIILIN Klub, Muni Qrlcc 'I' ' 1- I ilulu 431 ' f.Ipr,IIn Urmxwfsxlx lhugxnlc ' ' ' "' ' 4 "' II.IrI..Iw lm, 43, in . 55. "1 L. ' Y ' I 'I' -f-wh, I I .I I Ir I fn. ,Imu I3-xxlxm I1I111 num. . lffflffuwu I' I I lfI,.fr,,1111., ' I' ' IJ I'IIs K.xpf-.1 IM " I ' . I ,VN II.m.I I-I X, SQ-.mul Ruglrmxunml Ihznl Il. Zi I , ,, , , '5 'Wi S ' if S .4 1-v 'X ' fl .- 'N Q .195 1NIA1.c111.s1 Do1'1z1,,1x 1.111111 ..,. , EZQ111 1311111111 XV111-.1t11n Cullugc 1 .. ..1f111.l1, 'IANI' A1111 1.1111Q . . 911111111111 Hnuw lI11J1111 DcP.1uw 1.1n1x1:1s11y, XV111g11t A111n111r C11llcg1 54 Y'-9' ar' '5 1-as-g I 1 .1 gi' ' , 3, 1 g . 111111. 1111111111 51.111, . l1'N11-1. 1 1'1111.11.1f l.1.1..11.1 11 1 lx.1l11.1 N111111.1 1111111 151111 11111411111111.1l 11.11111 11, ,'1 1111111111 11.11 lil x111111 51111 A11x1l11, l11'1.11 IM 11.1111 l'I11 i1.1111111.1 111l1.1 51.1-XY.111'13.1, 541111111 P111 K.11111.1 l'l11, l'l11 1411.1 K,11111.1, P111 11.1 N11411'1.1, 111111111 11.11 A1111 11.1111111, N1111l1.11111111111111. 1111 111111 11, ,. 1l.f111111.1I1'1.1111l 11,,, 11, N1.11 1111111 1.'1, l'1111l111!11111 NL111, l1'111l111g111 111 L1l1111, 111111111s13.1x 11, 2, -11 11111111111 111 1111111111 N1I1111.11xl11p ku ,f 1 34 F1r111rN111 LOA1111-R11 . . 1111111111111 M.11'.r. 11111.11 B.11'1111111l11g.y '-'3' L 3111 111 Nlncr Huuw 1 13.1x1111p111t l11111w XY"111ght 1un11111f11llcuc . , . rx .'Xlpl1,1 K.1pp.1 lJLlt.1 1 - 1.1 R 'nip Q X' rg 1 1111111111 13.11 111 'V , R51 - V 11 5,-11.15, -V " I 1' " , 1 4151. 4 1 1 11111 1 ,11f-11: E111ANon I.1111,l111'. , 171111.11111 5 " I111.1:114 1 1111' M1x1111111,,. , I.1.111'1111l,1 121111111 1 - fi 111 1.f.1.11.11 P1 Hem P111 ., AlpI1.1 'I .111 I1111L':.1 Rcc1111l1ng Sc-gret.11y, XY'11111.111K 1.c.1guc, 11111 gy- P111 11.1 N1gm.1. Skull .1r11l 1,rc11c111, 11111 111111 111111 1111 P.1n1Hcllcn11 f,11um1l 13, 111 . F1111 ' 11 111 f1111n11l, XV11n1.1r1's 1.u.1guc 141. Umngu .11111 Q jr' 1111111111 17.111 111 Blue Fc.1theri, Cluld Fmtllcre, IJS1, HL1111111 Q i Ncwxm . , jnfn SHFRWOC111 I.1'1.11111.. .E1.1111.1111 -Eff' X ' 1111 1111111 1N1iRK1R. . X.11.1111.1111,1. N. 11 Euglnlv l.:'.'1,' Sigma C111 1 11.1 N1g111.1 P111. Lc 1u11lc 171.1111.111. Dux B.11ub.111 Manager 111 3 'I'1.11k M.1n.11ge1 131 Wg. 1'-1 A 1M1111111u YUQ111. 111.1n:c .11111 Mluu Fc.1111111 1'l11n111Q D.1y 121 ' ' ' ' 1-1 1. N"v,ak Q 11 . 5 f'-..-K g. ' it 'S 1+ .. ! .3131 Evlflvx EILEFN 1,l'K1, 11111.11 it ' I -1, lXlX1X 1111 A1X1111fN X1111. 1 511111111 . 71 K '1" : Q1 T' 11,L,,,,,, Mary E. Buiry H411 .4 iff' " . i : M411 11. Huwy H1111 Silver Fextheri 131 3 P11111u1l111n 51.111, "'l'I111 . 32.9 - 1 N1 x 11111111.1x111.1. 111111.11111 121 G11n1l11l1crS," "H11l1d.1y," "Kiss the H1111 fl 1 I 4 1 rv' "1 XX'1Il1.1111 XY111111x111ll1.1:1 G1111dl'1yc," "Seventh Hc.1xL1n" rs -- ' yr XV11s11n ,1uni11r C,1111ruC G' -5" Y 'l '- 3 . ' 1. '!'4fi"2 X Wm., BF'1"1'Y j1N111e L1'1111-R.. . ., .Sf11111q I'.1ll11 11111: 11xx1x11H1x11 A1.'1R11Y. 111, 3.111111 15111511111 P11fl...1:1 XV.11ncr H1111 l'l11 131-11,1 '1'l1Lt.1 1.3 S.1l1e-Peru Uglcslw 111111111 111110212 . , X- I lN1.1 XY'.1r1f17.1, L1c11L1.1l 1 I1.111111.111. 17.111s 13.11, U' an R : l1111111111111111w, M11ll1v11 1'J.1v 131 , Mun! . b- 31 ,Q 1111141111 15w11111xc 911.1111 111, Munk lmuuc N. 'S 'W' 111111111 1.1111111,1. 51.11 f11u111- III , 1111111 11111111 Nl .. 5 11111111 111 ' 1111111111 15.11 11, I1 1 'X ANNE BRICE 1NI.1n111111u.,. ., ,N1111 11111, 011111 1 1111111.11 N11111x h1:1R11N . 111119 1 B111'!1'1l11l11u1' Bacteriology 1' lub . ' ., - 1 .mal N5 .-...Q 1 10 's f .s ,, 'f, 45' ' -12-1. , 1' -1s . . - -K I N1 alw 'P -T' X, 1 xx -- R N .Q fig.. 1? xx . .m.:f.1.1 .,.. e .:fL.z:... xx l'11ll.'l1.1f 11111 1K1 11111111111 Nl111ll.1111l!1Li1r111. 1'I1u11111111,31 T l . 1 Y! M1111 1 . IK , lu',1' X11 l X 1' 1-1111 ., 1, , ,I Y , .iw 1 1 1 , 11, bm - :N lx.-, l ' 1' N14 11 x 1 1 . l', lun N1 1, 11 11 1,11.1 1'1,111:,1X,g-1-,. 1:11. C2 .., 1 ',. l1.'11 XX,1::1.1:11 111x111 1111 Ill 1 11 IXX11::1'1l1.,...1i1 11-1, 'O' 1 1. 21-1, 111,11 1.-,':1111 11,11 in . 1"11,. ' 1- N213 1111,1' N111, My ' 111112 11, . 1. 1" -.,11r- 11. ' .111,1 Fx.-. E mn . 11, 1,11 11111F11x1 31121111 1 H ' 1' '1 L 11. 1 1 111' .11 11 .X . ':-1' 1 , -f, ' Y., l111x1r111 11111-.111 M1lAfq1111x 1 H,.,1'f, Yc111:,..:, 11.1ll 11..':':1114-1 1.., 1 .... 1 , ,. 1'11.11'1:11, l':1:1ux1tx l4:1:.11'1 " s. N1s111-11 1111111N11111f1'11 111 I1., XI,1x::,Ic-, 11.111 1,1,1111., 1.1 XX',11:.1x-,1111-u11111 Nm" M.1'.11',,' 1111 511,11 H 11'11',, 11111111 ,.1. 111.111, 1 1, 1... 1 Q., 111111 XX1::111,1 M11b11. 1 l'1 l..', 11'.1 hrg-1 1.111 11 , ' ' 11.111 1I1': 11111 Q 1, ' 1'111: '11 1 ', 111. 111111 11 11 1131111 11 11 1 1 17 1- IIE . 1 pw. I' X111.: 1 1.1 1, 1,1 1 1 1 1, 1 ,, 1" 1111, 511151141 11g ll '!,,1,: 1 1, 111115 -In xr. Mmuurn. , ...Clvraga If11gl.'11'1 P111 Nu Kxmx Chllcgc I11N11111M11111x M11,n.,lR.. .ff'.'1.Jg0 .N,"11'1f'1 1.1:111111111,1, pm, "I,.11Q R111eQ 111: R.1111' 11111111111 lin Nl1l11N. ,, R11,t11f.l H11,'11f1 M.11x F liuwv I-1.111 N1lxc1l:L.1tl1Lrx IRI l1l.11l,lu11:1 K 11llcgc XXIIIIAXI Nmuxxx lXlLlll'R. . ,.N'111fl1l111111k P11fl,:11 Alpl1,1 915114 P111 4.1v.1lr'. Urtucrx Llulm 111101111 Bu .Mx1111.x- 111111. F1111 111-11lcn.1nt, l'r11wrs1Kv Frr1:.11lc 11111 R11N1xx Mrnlrw. 1!:1.1co XVWI. I1 P111 51g111,1 51131111 I'.1r1fHLllcn11 1111111111 G, 41. Onlngc and lS11:u l'u,1ll111x, 011111 l'1g.1tI1c1x 1 1111, 'I'11111111+11 lNll1YI1Il, ,111.,. . .Y,'f1,'u1gf1rI1! I' .11 N11 1,1. 1 Xlf!1.1 1111 U111v.'1.1 l'l11 .'XlVl1,a 1111, D11 Uc11h1l1C Ycrc'1n, Skull .1111 1:u11:11, l11tu11.uur111t5 1111111111 11, -H, 1111111-11 15.11111 lfl, lint Rcu1111cnl.1l 15.11111 11 I . N1.11 l11111w ffl. 1'111xc1x1ty I-11111-11.11111 I111111,11r11111111 1111.11-l, 1.1xr. 0.11111 Nc-su, lbw N1,1111, l111f1111x 13,11 11I 1111'.1111Kx111x 51111111 . , Grrzrfru 1.11. 11,.-. 141111 1'I111.1 P1 1'111 1111.1 K.1pp.1, 151111111111 Dulm L1.1m1n.1, P111 111 N14111.1, l+.1Nl11cllv.1ll M.111.1u1'r 12, 51, l-1ul1- 1,1:1 X'.11w1tx 'l'cr1n1N 51111.11l, V.1rx1lx 'lumls N111111l 131. 171x11pl1n.1rx f111111111ttuu l111:1111x 1111- 11, I, il, l'111xu1s1u'111 111111015 N11111I,11xl11p KL-3 111111 l11N.1 Nlllllll. . , Yfutnllz ,Xf1111!1 1 H ll-mm MLV11. 31.164 ,xml Haulwlc, Or1l1cs1Rg Orange 11111 Hluu Fc.1!l1ur2, G11111 Fc1tl1c1'K, Stuclcnt Xlumnv Aw111.1K111n 1211 fast. "Two on an 111.1n11". Pr111111ftion SL111, "Hol1d:1y," "K1ss 1111' 111.11 L1111111byc," "Madame Butterfly," ' Nucnlln Hu.1x'cn". ,1l1r1111r Prom Queen I-IERDERT SYDNEY lVlILI,S'I'EIN, .,.Clwiu. Braffmffflfqm XVriqI1t Junior College IsABr1,r,.x ALvGL'sm MILNE. " ' ' , ,... Liv.. .. Zufflwlgly XVarncr Hall Omnge and Blue Fmtlmcrs, Lmlrl Fcnrllclx HH, Juris XVALTER lWllINl',, . . I.ff.ijvf1, Clwnzmrl Erllglrzslrfzg A,I,Ch.E, jullct junior College THOMAS Turonfmr MINTUN.. .Almfnwlfn Smlffllfgj xY'Cl'l.l!Cl'lCC Le Cerclc Franmis ROHHI1' HENRY MIX .,...,...., 0.116 Pm!- Pnllmnzl Sllrmx' Theta X1 Camlry Otiicsn' Clulwg Pcrslung Rrrlcx, Ruth Club: Freshman V.1rs1ty Polo Squxdg Yarsxtx Polo Squad lil, Second l.1cuten.1nK, Um' Xcxslty Brigade 'I'HoM.u JAMES Momx ..,. .. .fuflzfwllf Pulmlrll Xlxwfru XY'en.1tclmee Iilmkhurn Cullcgc Cmmn JOAN Moms.. ,.,. , Iuflrk' Erzglub I..1ur.x B. Evam Hall Der Deutsche Veremg Silver Futhers I-ll ,lulxet Junior College RICHARD Kun Momus ,.... ..,. D l-l- 1 :nn M.zIb:nm1irr Ruste Armes Freshman Varsity Football Squadg Vrmm Football Squad 12, 511 Freshman Vgxxsnrl Baseball Squad 5. 4 af..- , ,.., fn A -'vs . r Y ' A. iv- l 3 .,,,,,, 2' Aj, N- wsu -0 , sr. 'Q Y 5- P Qi- N , ,A r Y -12:55, l . :-. C fl: . ' !gx:.+ X '- J . .Q - --A . , . ,, fs- J 4' -::T':5'XQ'.5SfI5 . . . u- QNFS, A .r N Q K E, Q1 - 'N Q '21 3 .e l? A M 6 if CN 'r Q x N 1 Bb- I J. wr 1, N .fx IN' DS. f l .rv , R Xxx X 'JMS ' W Q ' si' -Q X R , A X qw xx - ' ., Q. XX lim :rmnlm KVIIK Ixlwxzrcwrrv. .ln lnffrf rf.-1, Hd.: 'l'lrLt.1 Pr Nvlrul. lull: lNl.lr1.rg4,r ffl liurunn lyxmznx' Mnxf b rl u f,fL'rrzlr.'v, 41-lllpfg H.rl1 Nur!-rn ,lunmr lnllmu .'XRlHL'R EIMIR Mvlma ,,,,, , U.:l- P1 B.llKlr1fffafgj frln Plxl llrmcrxity of Cllrulgu Imnrnl HFNM' Mrlrlxn. . Pl.m If rfb: mn .ff l:'r1glr1fer.'r1g 'l'.1u Ben Pl, Omcrg.r flu Epmlnn, A Iflm E Hnnnrs lhy ll, Z. 31, Unlxerilty ul llllnms 9. Iml.lrwl1zp Key vlmrr-llmlf ANNYIII IwiL1s.wx. , . .Xu y Fnqllwlu Ph: Alplm flu, ClIgllCfIS llnunvrfx Dm, 131 A1 xx XX'.xox1fR Muumcx.. . St. Llmif, . 1 4ffwr11n.'1y C1r.1n.1rl.1 Club XY'v:strnrnstcr C-nllcuc, Fulton, Mo. Vlmr: Uma llL'RR.'lY. ., , .. L: Gun lifiglnff li.1pp.1 Alplm Tluu Gyr1vr1.lQruu.1: SlnfAn. XY'.AA , Orlngc .rm Bluc Fcatlxcrm Lv--lll Feathers, Pm-lr1ctr ln Shllf, "Black l:l.lrnlr1g0," Ulrwmerlv Ermrif' "lNl.ul.1rnc F'L1ttcrfly." "Nur-lcr ln ths Ck.lthudr.1l," "Tun on .ln Isl.mll" Manx' l11x1xnE1H Mwrux. . 11,-mf-rj G.umm.n Plu Bum Sllxer Fcatlmcrx 431 l.xndcnwwm.l Inllcgu DMN hx 4 lx..xx,X1:xxx Nix '-V 11 .Xlprx X Iklr, ll..t:qw I" ' N xr Ixx 1 lxl.x: .' x .,- X 11" r Ill-'L ll vwi,x'.x,xzxxl1-x Xxx, lvl l.lf . I". 4134 Hxli l,.L. lxuix P: N xx.x l.xxa. .X l 1 lx I1 l .si l::1::,x Nam l..x.lmxN 4 -rllxqx irzw lxxx Nrlxx IX-..1 xp.:-ff 1 XX clxll llwmx iparxsxlx l,11xlx, Hxxrxqu xl Mlm llxxmx lx-xllf lnxtlxcrs N:-xuux Illm Nxxxrxl , 4 fm-,xxx f- f Nfxlxlc lil-use Frxxxfxx Prxxxxnx Nrxxx Pm. f'wlH.x1 Px: Ill' x , 1 f.w.'p.1,',f llxxwm l3.x-. 1 x In-. hrnxxxvmx Nxxw: lxfmf l'ffr.'.' 1 Iwi' Zu.. fzfv lwxfxfzl, XXxxxx..xrx N lmgxxc lib Nxlxf: I".nEw:- nf, -ll. l'm-.wzmu flu-mx llb luv, . I x-Ilxuf' lx 21' lux'-.xxx XII -xxx' 1 IMI. Bl lx ul", llxll XT 1""" . l,::xm: fxlllngz Xxvr-1' llxr-mv: fxrfvlflx IH I ,x If',',PQgg.ly1I-x ' 'f1w,':.' if-r y - W. - M I 05, 2? ti "N 55- . -Q' K L' ni, "Q, K fir C 'X' Q sk 4 M.,-f 5' fz- v" F - A -' 2, Zh X , .an , lf. 1 A as 5 Z I 1 X ..1',:'f'Qsl? A ,:.fP i',- V nrig- N x 5 ' f iff 553 f , ff X K 4 l 4 f 7 A -" -f N5 ...fl 1 X. V -wx 6 Ag X 'XE fx .. .3 x '5 ' :Q ' " , I ' - - ada --L ', f 4 ?' 1' ' l'- f- .- ' ' '-. ' ..N.- .Q X 9 ax : Y , S I, ' -A' ""x X. xl sl 31K 9 -6 ll g., Gf' S-.. QI: --'f - - :??3f.'i ' ' 'u.a' Af i V . x - , X 1 Q I' I div fa: 1: - 1' , 1 x X., ,sl ,SA ' in , Y 95 'z '?'4'i:fwf llmx xnxx RPM L.x1-xnxx x M xx xlucl lluxxw Nu Hulvxx. , Klxfhlw Xfuml-lv llxx lllm Il 'I Hmxxuu .xml Bluc lrnzxllxcxw Xxxmx Xlrxrxx .Xlplxx 1 lxx H . . . Oak lint Ph! fxffjvfw lxxLu.x Plxx lklx lx.xpp.1 .Xlplm I..xrxxlnl.x Dclu, Ntu- xluxf mrmtz 4 -'rxxmc I lm, NI I'.xrxfllLllf,rxx- I n ll X'x4,c-Pltxulcrxt, Snplx- xx--Xx llxg Illm lll , XX A.A,g ..mx.x1 nw. VH, lust Kuxxrxxxl, Ox .xrxgc .xml Hlxxc XX-vxxx,xrxR lxxuxxc Ill. lullxxxx. Lmlxl ll.,xx.xxx lux ll xxlmlmxlxxp Ku llxxxxxxxxx All xx K.lpp.x K.xpp.x lmxxlxcx X ' xl l'rxxxL-xxxxx' ul lllxrx-xxx . . ,. .Blfwffmlfzglfm Num: ,Mx ,wlffuy Qx,11xxxxx.x llxu lllm 121. Umngc .xn-l Hlue Fcsllxcxx. Kml-l l:L.xtlxuxx. Nlxxxlcxxt Alxxmnx Aswxnxtxoxx l'x. Ilxmlxxxtxmx Stall, "Mulder In llxc f.x- :lm-l1,xl' lin xxxrcxx Doxurx' Nmxxr. . .K.mx.z- lffx, .Xiu I Ill-mil.1l lfnqznmwmg .X I 4 lx II li.mm.xx fxtx Alxxnmr College Mxlllwxnll llrxr, Nmxxxxu, . l'l P4111 .Xm ffflwx I'xulxytcxx.xrx lhll X'xxc'fl'rcsx-luxt, Y.XX',f IX.: Orange .xml Hlxxc l'u.xtlxuxx, X ,XX ,l ,A, Lxhxncl 45, -lx llxxxxx N1-xxx xx ,,., A'fnMx.'w, N, Y. lwffrlfffrlffx 'I lxu Mxrxxxuxx Nm-ln-xxt Aluxxxrxx :Xswxx.xtxorx ll, II , Fxxxx lxxxxlxrxxrxt. l'1xxxursxlV llrxgulc l'mxx-mu .xl Rmlxutcx' . .U.ri- I'.1v1: Xxnx lxxxxx umm mu. X Xmmlfxgx .'Xlylx.l firm: nxrx Pl lnrxlx. Nlxx Av. lcxmplxx flxxlx, Ilxc lllm ll, x XX 'X 'X flmrxur ,xml Blur l'c.xtlx4-xx Ill fl tlxrunnl I' .Xlplx.x Rlxu 1 lxx xxxxxf. . v, . Ux.',1n.1 1u,xglm'un1m Ill IH Ollwx . . ll mf Afmlf' Mmnu I'Iu.uIl, Tuulx, Alplm I..1mlwIl.n Delta, Awnmlu INI.1r1.ugcl,Yt.n fuu1sL'.ZLl.l Plan I'l,u Ux.InLgu .Iml Blue Ifmtlxurx. Lmlll liultlxux fnlst, "Nur-lcr In tlxu ffntlu-Ilr.1l, "Xlul.l Must F.xll", Pnulmtlvm Smll, "M.mwn. ' "'Il1I IXl1lc.lIlu,' 'Um 'Irlnxn lllmnu Day 41, H Amuvn Pun Ullwx. , IM I l:rr1,'..1l If11.3.'m' 1.1 A I K ILE. Nnrtllcm lllrn-In Sure 'lhulucnx Cullum' Ilcvxun Dun Human, I-Ilw.f I I-Lr1,'.w,1f lfuym I 1 All In E. IWll'RIII .ll'Nl Oulu , ffm.: lznqzzlll Alplu G.amm.1 Dulm C1yrnn,zstuQ.1L Sh:-An. The Ilnlx Illnm 11. II . Umngc .xml Hluc Fmlllltlw. Ln-Ill Fcatlucu Student Alumnl Asmcnxtunm ll! , Fwutlmll K-nut ul Hun-Ir III Ill,-XRY FRANK 1,'llXXIfII. . I-illlfsnlh Erzqfrlfl Alplu Omlcmn P1 The Illio ll, 23 . Ummgu .xml Blue l1.utl1cl, Guld Fmtlxcn, fmt, "Cmml Num," "R-yu. INI.urlu" Rmu-RT Ixmmx Uxx am. . liwm l:I,,f1f,m.u flnlxcr-Nzmkn-n fhllcuu ARINILVIII 'l'.XIIx Pwu. , 1'f'fII y,,..',,l,,Q, Fpxrlun Ifpsxlnn Fpul-In. L.vn1L.ln.I BINNII' PAPM .... . V!-:IJ yu.-,,l,,Q, Em Sigma Phi: Gyn1k.m.a, Imlcpumlcnt Cum' Cil lil: F1rxtCuumxl, XY'wn1.1rx'S Icarus lil PrmluCtlrm SLUT, "Svx'cntl1 Hc.u'cn" 4 1 Q 3- -7-. X 3 l I 'Q u 4 'X"ff". ,I r Tw, -A UW' 1 ltxk 4 9 , ,I if gh A I Q.-:a ff- . Qi, -,s,.1.w4. . k 4 : ' 2 . I ' an Q 1 Qs. lil '-6125 TE, ' 3' I A-A, I5 "N - 'TIA' "N I, .I - ,Q 4 '-V ,, .. 4 .i' XC " 'CI' ' 'T' " "T" ,. Q I it M Q , -'V' 6 I I V k 3 ' IW- 'ill Qi' -1 I h w - z Q " .Ml .gy ' .I KW' 47 ,.. 5 , - .if ll? 'Q -riff? llIll'.I'v Ilml-. l"'allkIR, III . ILM: f',l.'.',,.'." x,,',, l'll: Ilflu ll.c.t.x llv lull-. lIll:.l III l':ul:11,.m I-mlwll I v- ::, l':,l-.fzwz Iklpllilf xnllclm Mal Iluml If X :Xlgllm iv.mml.I Dull.: lvxml..lrl.1, llu, IIIUI ll, QI ll:.m4u,I1IIlI'Iluf' II,.lrl.I1x. K.UI.? I-Llvlmx, Nzullulr Allmlm .M wlmll-'rx lfl, Pr-lllmrllm vm, 'lil-I Imlf lu.. fm ,ln IwI.m.l" 'lung XXIIIIIXI Ilxrlfl-5 1Im,1!,uf fxlph.. 4 IU Rn., Vlfuux Iklxnllx Pxyal , I'.l1,1f,,f Pf!.'.'1I.:J YIoIr.u .Ixxxn IHRINIUPHIR P1 mln K. , l',w.f IW l7uf.',w1zI lIXlIN DXIIRII l'lARx1.x :fm I :nn in I' .I ,X-.ll 1.1 I x-lwIllcl11 1 lulv, Mllwluul .lull Bllllc. IXI.llHr. I'mwrxm I4rlg.l-lg lllvvmls Dm in Nzxixnmx Rmmxx l'1xlh1111-v, 11.:r!.: .ll.:,'f I v,'.:',.I .'M.nu.l l'x Mu Ppwlwm. MMI .xml lluulwlk, Pmrl--rx Nkull .ln-l frcnuxl, lnuxlmtcrrwxlx fllmllxl 11, Sl. Punt Ruurlmrxml lkxml ll, fl. IM., .lmnl-In Null, BI,l.l4 I-I.mwng-I. NI,I.l.mm lIuluxIIv,' "M.m-Ill. lm: Tmxu ' 'Inu Hn .ln Ixllml ' II.-mm I7.lx II, In Immlrux YIRI' l'lIlIIIRM II.:1:I f. llxw fx ."xlpl1.x X1 liulm Ifmlu. Aupu. Tlu llll-1 Ill, Upmgc .Iml IiluyFu.nlI1ux,Ly1-III Il.ltl1crw,Y,XYf :K 1,ll1- mut 421. llllm 'I'lw.mu Rrulld Bland Ill. fmt. "Ill.nl-Q I:l.1mm1 1'," "F,1n1nIv P1-rtr.11r." "Murder In tlxg f'.nImlr.1I," "Sawmill llc.lxurI," '4'I'wu un .xn Iil.mLl" 19w1x111+11: 11'-1111 V1 1111x11x I.. 1,1..1'. i""'1f.f.-- NQ1u1.1N R.n'11oxn PIITSBIERGEN .... BJI1-1111: .N . .1 , Elllafzlfflu-qv 1 14s!.1 11. '1'l1ul.1 X1 XX .KA 91113 1'.1511u'x 141 1'1-1.11:.1.1-'1 I i f 1. i.1111cm N112 11 1.1 1-l,1.,.-:141 11.11. 11111111111-v111:11.14 1.-1114. T -Q ll' xg ' -5 5..- 1 1 Y- A. 1 ' 'Ki 1 hm' 4 5 1. ...- 1 .W ' - 1 .K11R11' 11wxx1:11 I'1.'x1xx, . .1J:1.'1:.1 k.1111111N 1NIA111' 1'111Rz.fxx, ,,., 01gl111z1vy 1' .. 1 ' A 1-1.11.1111 .'11g11.,1 P111 0:11111 1'1-1.11:.11-111 Nr,1:1, 'NI1 M11'i1111q'1'1.111 11,1::1c 11111u111-.," 111-1 11:1 ,111 lx1.111.1" :L R 5 0 S11xu111iu.1t11L-lx 1111 ffmf-11 N 314 1 1 11 L 1111111 1 1 1111 K ."i' 1..1S.111u-Puxu0141cx11y,1L1111111 College 1511: . .1 ' ANA . 1059 1111w P11111 P111111'. . 1111.. . . 2... ffU':1.'.11' lnrgxm AM." 1 A 11111 fa 1 .1 1 - am- - 1 , V 11.111.11x A111111 P1111111x 1 I 11 XI K.1pp.1 51111111 11111 c 111 1111r11. Frcx11n1.111 Yarnlx' XY'.1tur P11111 m1:1.x1 X'.11N1rx Wfitcr P111.1I.ctlc1 121 1 . X11-.1'1'1 1'H1I11Fs ,V 111.11 11,1X, 1, 1 X1-11111111 .1 gg'- if N111-11:11. f 111"1' 11111141 . .. 111.111 1 1 I'1"1'n1..:f Ifr,'.n 1 141.1 1x11-1' . 1 111111f1:n1341-. 11, 114 l'111111x111'11f 111111111 5 N111' 1 Kc-. ' -1 Q1 fb- 1l'1111' 111 1'1lF"1 . Qnfv.-. 1 f1'1.'.'.'.1f lu :1 ' 111.11 11.11111 . 1 '1 1111 1 -Y ' r.1,.f..1. 111111, -:fr 16-1 1f111- I .. KP 1'I1P!1 1 I K1f1.1 'J lf.1'1..1.1I Iv 1: rf Y 144 V E 1 v-nor 'G Wikia 5' W1 ,. R 1 3 il +-Q. - N f i xf J .f fp: .401 1 xx ,IAM 11l1XN'.-UID PIII.. , ,. rfimgo fffuluyx K 111 01110141 A1p11.1 1.:1n11w1.1.1 13ull.1g The 11110 11, Zig XY'.A.A., Omngc .11111 Blur: FC.1!11c1s4 Gold 1fu.1t11c11g Pr1111111111111 51.111, "Good N1-ws," "lt 4.1r1't H.1ppu1 111-rc," i'1..1c1y 1"1c11-vus N11c.11l1," "Rm Rita" 111r1111rs D.1y 111 111111 MARIE Pomxo. . Ulm, 151111111 A1p11,1 P111 1.c C.u111c Fmmais, Sf-.1n1511 f1ub: T110 11110 111, XYYA A.g O1.1ngc 411111 Blue Fa-.1111crs, L111111 1:L.1t11crx AIIIIYRID j.1x11 Pu1N1.11sz114,, . . ,If.'11rg0 151-v.'11f1l11.1l MxKl111cy H.111 Der 15u11tsc11e Vcrcmg XV,A A. 1'1HI'1. M.-11' Pwr. . .... 111. lxbfimfrf, P1:. lfflgllfh 1,.1u1.1 B. Exam H111 '1.1111.1111.1 411, U111vcrs1ly llmrus 1215 S11xcr 1i1'.1t11c1x 111 R.11111-11p11-51.111111 XV11111.1n'Q Vnllcgc lvl 116. 17II.1'FN 1,UXX'l'11. . . c!1111f1p11.'.111 ,Xf1.111.y1l f1X111f1.lNlIC.l Y1R1,1tx1.1 1.1'E P0xx'1fRs.... . Knf1ll'flg0 Erlgllflz Pi Hct.1 P111 S111-Ai: The lD.1i1y 111in1 il, 21: Orange and 1 llluc Ifc.1tI1crQg Cmld Fc.1t11crQg Star Course 421 g Cnet, "Sm11ku Ringsug Production Staff, "Rio Rim" Rollins Collcgc JANET SUE Povizn ....,..... .... D sr Plrrmrr Ewgllrfa P1 Beta Phi The Illio 1155 Pan-Hellenic Council Hr, Orange and Blue Fcatherig Gold Fcatlrt-rs, Y,XY'.C,A. Cabinet HJ XVIIIIAM r'iui,m-as Pn.'i'rm.R, III .,.. 'IU-lr,lH Pit'-Iazrz' Phi Gamma Delta Phi Eta Sigma, President, Muna I.u.n4ucg Stn clcnt Senate Hip Phi Alpha Vhig The Illu- llb 3 Indcpentlent Council tl! 1 Monk Lcagnt- Board ul' Dircttorc 1-U 3 Ncnk l.e.igue Exctu tlvc Board 1-lb 1 Nen'S League ,lunlor f,.ihint-t. Sctnntl Regimental Band ll, Zi, Star I.-nrrv, 1253 fart, '4Our Town," "Pr4vl4ngut- lu Cloryw Hnnori Day HJ THOMAS GRl'NYILI.F PRIDH.-XSL., ,. .llfflrrrf Cbfrrzlilrvy Battcrmlngy Vlub HELEN ANNE Pnovrms.. .. . Lrflraua Errgllrlr Kappa Alpha Theta Orange and Blue Feathers Nvra Aiznrrr, PRUEW .... . .,.t.lrr-!1.mr.- Snfiolugy Tri-S Fri-xt Council, XV-Jman's League 4-H XVILI.l,4.M EDNVARD PULVERMAN. ., .. Hr-umm Pre-Lau' Alpha Tau Omega Dclta Sigma Rho: Debating Club L'niversity of XVashington LYLE PURNELL ..,., .,..,,...... C .nmllmu .Wrflvfnzrzlirr DOROTHX' GENEVA QUIRKE. .. . . . .Uflmrra Gfolagy Gamma Phi Beta Alpha Pi Delta, Arepo, Cyclothcm Club: Orange and Blue Feathersg Gold Feathers, Star Course 1213 NV-Jmen's Glee Club lll, Cast, "Madame Butterfly," "The Mikado, "Our Town"g Production Staff, "Comedy of Errors," "Two on an Island" ,f f 11, X -Ed ,ny E , 1' 1' -' r 1, 1--ff ,A L-'r - fp f'-'ffl' r 'Shel' gwgfgza -- . wg. ' xhp' . 235-9 ' if :AQ 5 vf if gg .. X -K., . , E, .X ,Y argl ' 1 XY'rr1rx-vi Mifuar-i. lhnax . . ,ff',1.',r tjfurrzlrlrg N't'urri,in llall Nl Pm. npius fnllggg HXIKIIN ,-Xuiiirn Rfxxrrxt Iv.rm1l!: l"t' ,llr'.i'lr.1l f fffw i .V r - J , . f f V ' f ' -, i fir- A Max lnnriv Rx-wxir...,l,I,u1.rr f1.w,.N,f, 5 i . ffffrlwui ' lwuxlunan Varsrtx' Punting Squad, Frcshrnin x',.ft.n rf....fin1i N.,r..r.1 Q. r - :---x vw 'f:'. V Siryv, f:5:,- ,l ,- Q ' Yu IHRI-X lll'llN Rranax. lfzlbzrrrlmvti, Pa. G'nipr,rl Ilrrmr Etffmfrrzzfr .V Kappa Delta XX' :LAW Orange antl Blue Feathers. Cr-ultl ,,. V liealhurx, lfr-itltr-trim Statl, 'Rio Rita" .:- Ev- 7 N . ami? , af X-:: Rim rux1N Run ,... . ..,, Rurklffui I . :Lg-2 ,, , 1 lu'wft.1l brzufrrsfflrrkg ' litla 'lhcta Pr is " E, -h -C: X l I li li , Tribe -it Illini, Freihmani Varsity '? - fa if tr-'lt Squarl, Narxitv Lroll Letter IZ, w, -U PER . 'Q . l .".1:.l,: 11 I iw,-xru ru ,liumr Rrsvss.. . ,, rum 1 FAM: H.1rfw1f1lf1,Qy - ' Alpha llun-.e Q 1? x 4 l'-.lttermlogv f lub, The lllm 111 , Orange and t g lllnc Ft-.rtlrt-rs ivvii if-' 5' 2 . 'W 5552 im p . ' tr ' 1 I X L A qua. -3 i .T 1 latina Mai' Rrfm ..,.,... ,. , ,Park RMS: 1411111 Nyrnah lrlouse Pln Bt-ta Kappa, Eta Sigma Phi llwnnrx Daw' ll, 1, Sl, University of lllinois Nt Iwlarxlrrp Kev llxninir. Hrxirn RENO. ,. , ,..... I'rlf,w.1 !ft'n,tgr.rp11y Vaissnn t lub, First Lieutenant, Unixemty lirigatlc xX1 1Q1xxx1-N ll X 1 Q, x 1 1 11 X 1.11.11.1'- 1111. rm Q 4 1 I N I'--. . 111 11. Q 'EY s I 1 1x1111 1 lx 11 '1 1 1 xx xx 1'.1 1111.1 S. 1 1 I 1: 1.111111 XX11:11.1 1 . 111 ., 1.111... 1..11..11 51 43 1 X' 1 X1 1-11-bl 111111 111-- I' 1 'K 113,11 11 , x,..,111 1 ' l 1- 1x11.:1 g. H X11z11111 H11111111x I1..., Nl I 141-xv. H111 1 1 1 f"111',:1r1--11 N1.1'1. 11111111 ,IT ' 4- R111 111 1 I1 K11111.:-1111.'x, H1111..1.. I1 L 1--.111x,. 1 X1111.k::. 11.1 . N-111111111111 1 lk11xx11x Rmkl 51111111 H1111.1 L1 1: 111.-11 . ll., 1.111.111 .'X1pl1,1 01111111111 P1 2 Kink .11111 H.111lNlc, Vlllc I7.11lx Ill1n1 11, II, 111.1115 .1.11i Blue lk.1t11g:x. L1-11.1 F1'.1lI1c1w, .5 l'-11111111-111S1.111, "l'.11111lx P11l111t It1.111'r ll1p5n11 HL11, NK11111 l..111x," "A 5I1.1kcif 1u.111.111 lu-11111u.' "I'xx1- --11 .111 111.11111 ' , Mx111111111 Rwxx l'11g1111.1 .4 I1.11'.'1 I..1111.1 P1 !x.1ns H.11I Ev N1Ix11 lf1.11l1c1x 131 l4l.11lx1111111 fwllcgc , . 4 1 4 ,Q I 11xx1x11 R1111 , 111111111 1 1111,-,11,1l I-1.1 11 11111111 H.1Il 'Isla F' Xl: 11 1' H 17 1 11111111 1111111111 i11l1LLn 3 'I .,- 1 111111x1111 1.111105 R11xx1, 111.:1f1111.111:11, A111. 1 !111.1.'..:l lj111'.'1.1111:111' :X I I11 Ig fnmcrl P-11111 141. F1rsl Rtgxf D 1111n!.1l H.1n1l 44 11 , 14.111111 l'n1x11x1I': -vm- Q I 'L A 1111111-R11-1x 1 .x.1,11.11.11. x11 111 1 IQ-1111'.1111X11 I I11 ,H X1 X 'X N-1111 I11.-. l.1x,1l1x 111111111 511111, 1111611111 R1t1c-N. S1111 1 1f..11,1,1,f, 1,111.11 , 1,1111 .1111 I-41.115, 1.11-1111 1 11x11N11x 141141111 S Q Q,- ...- i Y x X-1' 1 1 11-11111,11,11, 11. 1 . 'V xA XXx1111: I'11x1111R111 11:1 - Sq 1. 1 I 1. 1" 11141111 r111I'111 A Q l1.1 51141111 VI11. l'11x1 I1111tL11111t, L'111xc1x l'111:.1111 if 'Q -J 1 1' N 1 111x1111x IINIII R111x x J ,11 11.11 1 ' ' H-1 A .'X11'111.1 4 I11 N1u111.1 " 111 l1'1IlZ1.1 1 1 v4 'T N A L V 11x11 .X111 :1x11111x11' IH , -. 1 Y 11111 1 X 1 , 5 ,. . 1 1 1. 1 1. 1 ill. 1 1. 11 ' Q ' 1 1 11- 1 . .2 ' I 1 . I.YI.lT GROFSBECK Rl'l,om.,, , Vlfluf, Cburzmvrl Bcm Kappa lllmmx Xveslcyuln Unxvursltv J,-xx: FRANKTQ RUMPIR. .. . ffwllhif' lwiflfl, Dclm Ggunnm Lu Ccule Fr.mc.1is, Spanish Cluh: XVv-Nfl. Omngc .xml Blue Fcgllhurs, Cmld Fcatllcxx Rmu Braxlur Russru. ,, .Klum-f ,llfllr Zmflffqy :Klplu K.lpp.1 Alpha GL's1.av1f Mwnox SAMINLHN 4,,, f'lw.u11p.uqu Pfflrmlzl Smvzu Zeta Bom Tau Lusmn Clubg Gymvnastxm, Plcrmts, Scalwlulkl .md Blade, First Llcutcnant, Unncrsxty Brn- gadc JACK Dawn SAR.-XCINO. . , . C'lw.1gff Pfflllnlxl Sulurnl STPPHEN SARTORI-. ,. ,. . .. BML! Sfmu lv Ph1Er.x Slgma, F1rstRegxmcnt.1l Bmd ll. 23 , List, "Rm Rita" Honors Day fl, 2, Sig Unnvcrmy nt' Illm-nl, Sfhulnrship Key . 1'lfll.1q,f KATHRYN ll.-XRIF SKHFIH. Elffffffflml Gremdx fhalcl Silver Fathers 153 Honors Day 453 XVrigl1tjunmrrflllcge Davin LLOYD Lvromgl NH!-1.1. Xp11f1y11ll,f Pbllulfathlvy .z -:A 1 J 1, .,. Q " ...., KN- 5 . eb r AL , 55,-3 4.19 3, " 1 I ' - 'sv Q! 5- , xl L ! wi-1 l l f A ' l 4431 i 1 1, . K H X 5 ,QT , X , , . 1 5 , M .,,, 'N' ' N-'-V:---.gg X X gbv , F Sly -x JHEQQQ XYQQ , i N I . I.: IL, .V jwigl AM h P Er, . l N'-'-' NJ X bm-,xx -iw, x x N X5 V Q A V X Q NX X 'K x Q b -5':i?K9f'Qf5L.:- 925.1 is-ss:GfA.4-vvrzsswg, 1'T'E':i'4J'3:3:'L',-libttthiuf, -5:"3sG..3:5 .,: Y ,M HAH n l " , V. :" l 'N --A , . .f . :gi g x, -N- . QQ x EEQNI- :Fin , '- 'f?.,119. ' ,Q-Q. J Ni. 7, N. 2. ww 5 Ilmrxl,-lux: Mmm. , . .f,ffl1'flff,I11. Imiylnf' Ihvm Phu Alplhl liar Duuznlxl Ycxcxn, Fixx!fnur1wl,XY'f-f:l.lflK Ipnuuc 117 llmz-ns Dlx Ill lnllmluu l,4ul'Ixl' 51111124 . . ffnhfl W , K.lpp.l I3ult.1 XX'm11.1nN Dcluru Smuty. XYAAM Pxfulm hurl Null, "lil.uIf. Fllmlmgt-ln," "lun Um ,ul lxl.1ml ' XX'rlwn ,lunu-1 fullugqc Rwmnx' Lyn mumm, , lCmf,,'.h flfunlmy Alplm 1 hl llh-. 'llpha Phu Ux11cg.1, lnturlhxtcrnlly fnumll 4-Il Ilwmvu- Blnx-mn Smxatvrxms , 4,!m.w, llrlmllllflllll Nou m.1n H.xll Umxcrslty uf XVnxLnns1n XVII 1 mm Hwxxxuzlv br HND I I ll"lu.'11m, Iu.l lr fur11r..1l Erlyllnuffzlj Zum Psx , Pla. Em Slgflld. A.I K h,E, W llurwls Du' tlb Qs- iw,+:.s:EiNm llruu S1 HURY-KH, . Pflqffl, 1grl!wlf'1.lkf.f . , . ,Mfl1,flf,l31 SN - Nlgnm Dulm TAL1 xx uw- X Ph: K,1pp.1 Epsnlun, Oulwcxlsl Spun:-al1 fluh I X '. Q ' Q XL A N 'Xl'llRIY 51 HRIINIR . . . l5.1.f,,wu.l Swv, 1s.,.fW,1,,U l l I K.lpp.1 Dclm JN- Ilhtcnmlugv I luh, T.m1.1m,x IH 'Q xt NAU' XV.nslun3gtun Cnlligc ix. X gT:,. 'Y f . izsggi "-.--'T' -'u,-N" m Inu IAM Nlllll, . U.1l'l..'t Gmlffqy li.1pp.4 Dulm fuluthum iluh, The Dull' Illlm 11, Qi, Umngc .md Blur Fulilluu, Gold Fmtlzuui A-, Plmlultz-an SMH, "The Gwndulxcrif' "K1u was-bid' thu Bmw Cfumdlwuf' "Rm RMA," "Rum .mu lnmi DJ5' Ill IIIIIR hum ifxmx Ixus.: Ir: .XI 'T TT I A Ii1',rIN:Ii:H Nl XX:,gI1fVI:I:1.w: l.u.ICx.1L 2 'sf X vo 'C3 4... R-INR: In--us, vim. I I': Kappa PIM if- lv-H-. XXrl:l-.xi FLIHRX ALI, 'f.,4 f 2: 9' NIV1 . t -' I- -'M 53 .I e , VX. ' Q I ,li K A11'-.I-.MR III'-RX Nrxrnlx-I, 4 I ' X I ffm: :gy I I'?-: K.Ipp.x 'Ifmu f'I'1"wr I1:,'-Irrwllyc - ' K' I ' 6 x f - , A I . V -. 5: ,. f' ..I , i-"Nj 5Yf1,r1153Af, . .fsmiw I-'1 -I 'X f.'. 1- NHIHPII' I IMA., h..gy. II-3., I'I.I IQAHA I':. I f", r, Wu Ibm K H ,Mgwl I 111.2 LI Iwi.. I'- IJ.If,I I'E,' II: 1.-, I'f,IIn,.-,: ,. Iw!In,.y,, I1 f I- 'H' Cy!-1' Iw'2f'- I':mf Xu" fy ' X' -.-. . IJ' l,.:,.H. Ill '.., I-W, NI", II," II.-. 4, ,-I I: wr! I . H, I 'J I I fnifixvw IJ! N , I' It' I': -' ' Y I ,X .-X I ml. rf, NI I Iwn III Y, g hm r'x'nnfN.x Sxiummn ..... .,.. C .zmlvf-i.lge Ifuglifb L-Lu IIIA C,h.1Ict I my-k.u K ullcuc N1 xlu AIIRIIIUIN SHIILDS, . ll,u:.w.! Iffuglnlv XIJH I' Uuwv H.nlI M 4 culc I5x.1m,1n. XY.A.A,g Pmdurtmn5t.1lI, Kun thc Bmw L.ImlIIwyc," "SuvcntIx I'Ic.ucn" Muluhluxx f 1-Ilcgu M.xl.nm lhxwx Snulr. ,l'xIm.iAqf. 31.111, Ifnglnl' .'XIpIl.A IXIL1 P1 IMIII1, .-Xly-I1.1 I..1mIuI.u Delta, SI1lfAl, The Ihxly Illum 41. II, Umnge .md Blue Iku.ltIxv,lN, CHIIII I:c.n!IlcrQ. Y.XY'.f',A, l,lI1lr1CI IS -It Iiunms 17.45 tl, 2, M. l'nxvcrsx!y U! Illxrwxs mIml,uxIup Huy 1 -xrmnx Axx Slsmxs 4..4 JM-.zgn Pmf'-ffffycy MAH' I' Hmm' H,ull XII-In.: Pu Dclm. P51 lhng Arepu, MMI: .md H.mI1Ic. 'I In I7.1lIv IlI1n1 41 I . Pm-.iucti-vu MMI, "ISI.uk FI.1mmgu," "Lady Prcmlui Nl1c.um," "Um Tnvxnf' "A Slmkcif-c.1rl,m lxcumg I' "'I'Nu1nn .m IRIJHLIH lsrnxx 1 IA I21 IIHH ui SKINNYR. ., ,ISHN 4. ,Yfwlwlffgy Alplu I In Onu'g.1 Nxlur Fcnlxcrs lib Mmt..r1 ,Iun1urfUuIIcgc mum Knmxxzx SIATFR. , . cf!-.zmfwqu Hlntaly lm: N .M I mmm R QIAIYR.. .. Hui: Ih.r'ge ,lflziffrrlfflfquy Illvmu-1 ImILpumIunl ffvurnxl I-II Iluwm XXX: xxx imsm'nc,.., ,Uw.1lu1, Nelf. Pu'-I,a11' Zum IM-1.1 'I'.1u Ilw Illm ll, RI, fIu.x1rm.xn, Nuplmnmmc Iu- rwllluu, Ixmlurfmtcrrxxtv foumll IZ! Ilfmnxx Ihy ll, 2, RJ , L'n1vcrslty uf Illlnms M lx. Iluslnp Kev MARGARFT JANE SA1.xsH1ax'. . . ., De111f111 Hnlorj Delta Delta Delta The Illia HIL Orange .md Blue Fc.1tl1c1N. Gold Fc.1thcrs, Sur ff-Jurw 121 C1.1'111: Hxixm' 8111111 ..,, . . ,.., ffm.: S111'111Iu.15y C111-.1l1y Othccrs' Clubg SL.1hh,1rd .1111l Blu-14. Mapu, L'111xers1ty Brimdc N.11zc.1x1111.xxx 5111111 . . .llffvjfffxvlfwff Xffmb P1 Bam Phi S1lvcr Feathers HJ, 1.1st, M1411-1 nn .111 l5l.H'lllH Stephens Ylunmr rullcuc Roavnr CL'1,L1'x S111111. . ,L'1l1.111.. 61111110 flu PI11 Cycl11tl1cn1 Cluh. lnterlmtcrxmy Cnuncxl Ill FRANK Hrurrln' Sxsu, . D11.1m P11-.ll1,l.'1,Jl AlpI1.1 Delta Phx Kumper M1l1l.1rv ACA-lc111y XVILLI5 EYERE'I'l Sxoxx. . , ,, 0.112 11,111 If11111n111!11,31 Alph.1 Phi Omega, V.1rs1ly XvlICNlllI'1g Squad Hb Lrmxfl H.xRR1ET SN1'D1R. ,. ,, F11l.'f111 fmgllvlw Mclilnlcy H.1ll Alplhl I..1ml1d.1 DcIl.1, Omngc .md Blul Fe.1lhcrQg Gold Fcathcrx, Fxmutwc fu11r111I, R.G.b. 131 Honors D.1y ll 1 120111111 I H111s11.xx SP1111, JR.. 15.111 Sf, 1.11111 fflvarrzlmy Them X1 it 6-T . if 1 'W' rv -qw .4-1. ,,. N ifijf Q5 is! f. . 1 B Q b 'sa .Q 1 R.. ' 1 " W 4.1.1 "'5fV9. 1' 1 1. -lk . - ., .l 1, 5' J " f -'fEFS:::i ij- 2.51-'2"Z ' 'l .1?,ii?if111'2h . vfi-'1-QW 'KN xv 01. ww fiiii IS fx, BN .Us-it . 1 -'ww ' vw' 1: X fp, 9' N ' 1. 5 K ,, - 'Q' A 1 'Q X 1 A Q., . N 1 ISE .lib we 1 X xx 51 -221 - .11 f qc' -2 '31 J-ww. f -vf xnxx ,un T Al1R1xx1 i11n1x1.111 , . 41-:.,1: l.1:.!,' 1 Cnxmxn l'l.1ll U11l1u1xx XY A Ag 511111 l3L.1Ll1c1x lil, Nm' fluul lwlzmll, lllllcl lw111111l,1l1111'1 ll! XX114l1t l11111111!11llL:u A111111 I1 1131 51kl'I1Ilf . , .11', 11: C,11111.:l llf.r1.1 I. 111111111 xXl1fl1.1 X1 l3v.lt.1 l-11-l1, 111111111111 X11 .Klylm I..1111I1-l.1 IJQIL1 lwt.l N1u111.1 Pl, l'l11 lpzl-fn U11111,111f1. l'l11111f l111111111111x flulm. lleL llI1f1 ll, Q, SI, l'.111- llgllcnu f11u1111l Ill. lwrxt f11111111I, XX1111, .111 s l,L.1:11c III , 11:41.11 .mll Hluc F1:.nl11.-1x Lmlll l:c.1ll1u1x lI1111111x lily tl, QI ,Max hl,lRll FVIIN . ,I'.1!1111'1,1f1f1, I'.1. .N',f1.'11:11 1: ,11,',1 l'l.'1f11'.'1 1 ll11111u ll-1111111111.xIl11h 114111111111 Mxnlw. bill'-l1IR1'. 41'f:.,1 I-1f111f1f1.w11 l5.11L11f-1111 lflumc N1111l1xxutL1r1 l'r11xu1w1tx, XYrigl1t 1111114-' 111llL:c I-frm low N111:x , ,1l1.f1.1.g P1111 1' 1, R111ll1,1 Huuw P1mI111!111n 5t.1tl, "The L11-ml11l1cn," "llwl1 1l.1v," "Kms thu H-lu L vwll ulhsuf' "l'11u111 Pwlu .1111l 'lnppu' LM-mu XX'1ll1.1111x l1lllLSL A1 1-1 1 111111 11 Q11 1111 ., .N'1'f1-1: 1 131111111 l'l11 lSLt.1 K.1pp.1. Alplm l,.1111lul.1 Dclt.1. Umllgv .mnl llluc l:g.1tl1ux. XX'41111cn's Lflu 111111 Ill H1111111x 13.11 137 XXVIIIIAXI H1x111' Sll'XlXx, -IRM , .1 1'111.. P1111 11,1 51.1-11 X111rl1 P.11lc vl11m111 tullagu mm lrxxxmrz N11-1 .H.'.1m P!-1-Q 1' :Xlplm S1u111.1 P111 Y Mr ,-X. C11-111111 411 ' Im IIII--,I NIIIII' I' I P., I II. I. XF1..Al:"u lgwl IIIII, N 'I IIIHIIII lm ,? X II--., I. 131 ' I. I A II , Y '. 56 Q: Ya- I I I II L, X XII I'-, I' XI I II, Iv I' 51:11 XXII-'II:m , in 1 III-.. v,.:rc NI III Ar.. IW., IIII 43 'U' L. , vii II:: I'..:I,,. X.:I , LII-: IIII IIIII : I,I XX K N II-I: III.1:..I, XX--::I,.IIx R Q 5 II,I4,.. II, II, III:,,I-II,I IQI NIIII- II.IIIII:x 43? if I-I VIII:I.II' IIIII:.II, XXI-:II.III I l,c,Ig:II, I'I.I '. :I XI,I'f, I4..III. I'I,I:II-IIQII. Inv :III fl gf III I -xxx Iikwl I,..iI I'IfIIII.I NIIIIII I' Ig! x1,g,I,I , IIIII ,wrx III IILIII ,D I ' I I I: I I' XI In It 1 - x II, I XIIIXJIIII wI'.III . ff' I'.': I Il..I I' If-I-,QI III-I-1. I I.I. ,II I I III 56: I I ' - I IIIIIQ 5 ...- S II-.'II XI4'IIlI1N'II,'II I , I' IL,-I I II IIIIIIIII. III I, IIII-.II I IIII ' II- gf II nj Ig II, I Ihgxi-.IIIII II.I:If ,As ' ,-I I -. V. xIII,.II1,.I1-IHIII, I, Il In. I"5-97" ' I 'W' IIIII I III I'II-I I I' NIIV, II- vu- gf- NI - I " ' 'MM if' II II,I'I I I I ,Q.hIA'lI I W- I I :A ' , - ,,1.7E'Tg II In-FII xIIII.:II-' I II III., III If. In ,III-I.,I xI I' XgI .Qi ,I , I IIII' I IIIIII IIIIII- II. I, II he 9' Q Ii f . I up SIA H " -4:11 I I IIIIIII -I, NI I l.'I.f lI,,. I..gg-II'iIggIII.I:: I XIVI I.,' fI'I IIIIM XIII X- II:I IIII-I II, i 7? I II ,II ggII I.,,I ,II II IIII:,,I .IIN -AIVIIII I.II1II -I IIIIIII, I sfx N4 I II I I I E' vs' I I 'x I I I I I " II- I -I If I I .I II I, II ' I I ,, fu ' fe Q.- .. I, rf' 175 f .AIU II I I I 63 'P l Q: 'UQ IIIIIII IL'IIIxI IMI. . . . .I,n,IrJ I I-I m1.I'rI'-I XYI'II.IIIIIcc III.IIIcIwIIII1 IIIvIIu:c lIIIIxI1IIxI IIIIIIIN IIIIIA II'-:IIIUI XIII 'I IIIIU PII. NI,III.I NI:III.I U'IIlI4I .I:IIi IIIIII' Ifu.IIIILrx. LI-II-I ILIIIILII, XX-IIIIIII I IIILL IIIIII III . IRIIILIIIII I IIIIIIII III, I III, IIIII I-:I .III III.IrIII INIIIIIIIII Iuxxxy 'III II . . I Il I: IIII I.: .II.1,'fIm.1,'.'I Aly-II,I I.IIIIIIII.I IRIN, PI MII Iipulun IIIIIIIIII IMI II, J, SI, l'nIxcIIIII III IIIIIIIIIS NIIIII.IIwIIIp Ku IIIIIII III I 'I IXIIIII. . I'.'ll:II.I. lIIzI.I l'lVII:II AIPIIJ fIII IIIIII PIII I't.I NIQIILI PI MII IINIIIIII. Nur .Ind mr--Il, II.IxIII1II.Ill IXI.m.Igur IQI IIIIIIIIII IIII' II. Ei. L'IIIuIxII'- --I IIIIIIIIIS NIIIIIl.I:IIIIp Ku Huw IIIIIIII- IIIYIIIII , lI'.'IIf'::lJr fIIfII'I.1f'f 'I IIIIIIIIIIIJIII 4 IIII1 .'xIpI..I I.III NIgI1I,I. I ,IpI.IIII, I IIIIIIIIII IIIIg.IIIc IIIIIII IIIIIXI IIIIIIII. Il.:I. II:,1nI1', GI IIIIQI I'i.IIIp.I K.IIIp.I II.IIIIm.1 M-III.II IIII.IIII. IIIIIII, AIpII.I I,II1IIIII.I IM-II.I. I'IuIIIIIIt, I'.III III-IILIIII IIIIIIIIII. NIIIIIQIII Nun- III I In Q XIII AII l',III-IILIIL-III. I IIIIIIIII IR, Il. IHIII I--IIIIIII, XYIIIIIIIIR II.I:III III. UI.I:II:I .IIIII ISIIII, I1.IIInIx LIIIIII l:c.IlIIux. Y XX I A IIIIIIIIII ISI, xI.II I IIIIIII- UI, NIIIIILIII I-XIIIIIIIII .-XWIII.IIIIIII IJI IIIIIIIIII IXII II, SI IIIIIII Ax-.IIIIIII 'llmxm l.IIII.'ng H.III'II.'I-II :XIILXIIN IMIIIIIIIIIIII-I IIIIII III III IIIJIIIIIII IIx:.1x II I Im! ,Il.:.'l'Im.:.'I'I .-X1yII,I IIIIII-!III.I I7I1I.Ig PI MII II-IIII-III lII.II.III IIII III TH,'11kxl11N.. . . ..Gl1-11 !f.11Z11111 B1fT'11' AN N12 Butlnly XVclSl1 House O1'.1r1uc 11ml Blue l3c.1ll1L1x 1-11'11111'1' ,lIXX'l'l 'I1111111w1x. . ff1111I1J'- 5f11'1'1f' Sl1.1wm'c S1111-r 111111111 l3l. P1111l111111111 51111. "l11.1 un .1n lsl.1nd" Sulllnw ,lunl-11' fwlle-:L Il1'111 C,111z11x1 M,-.x1:f.1 l'1111111w11r1 . H11l111"1 l.:111r.1 H E1.1nS H.1ll 'l'l1cD.11lylll1r11 fl! L1r111:1cll !,11llug1, ll1l-111 f1,1ll1,L XX'1x1111111 I1C1x,1 'l'1x11111r.1 1f.111111.111111 .Y111111l11413A1 Alpl1.1 O1111cron P1 Alpl1.1 K.1pp.1 Dull.1, Fe.11l1e1s, Cmld Fr O1.1r1gu .1111l liluc' .11l1c1x, L'r111u1s1t1 fI111111N 13, -li R,11'11L'nx I.1f11 11 lllll 1. .. ,1I1111111l- 4flu'f1111.1l E114qlr11'u1114g Alpl1.1 Chl 51141114 P111 E111 Slgnu. P111 l..1111l11l.1 Ups1l11114 U111u:.1 4I11 Epixlnn, A,l,ll1l',, S111'n1l.1r, l3rul1111.111 X'.1r11ty Frmmg 51111.11l. V.1111l1 l1'r11111q N-111.11l 11. 5. 'H llonuri D.1y ll, 2, il. l,T1111c1x1t1 lvl lIl111-111 51l111l.11il11p Kay Ar11111'rc joHN 'Io111x1-K, , Ii1111111 1 1'11-11111111 College Hall M11rtf1n ju111111 Kullcuu E11111' BE1111111 'I'1,1Ns111'1c1,. N111f111 'fff . Il"11. 81111111119 Alpl1.1 Onnumn P1 SllX'CF Fcathcri 4111 Qupermr State 'l'c.11l1L-ri 0111121 R1111rR1' -I1 T111111.1u1,11. . . 1.111 H11:1111 NJ-XY'.1n-D13 PI'USlLlCHl, Y M1 .1X.. Y IN CA. C-Sblflfll 151 , Student l'111,1m1l, XY'usl F11uml:1t111n 431 CP' an .G-',..1:: GRS- QQ as ..-- e- ' '4' gf AQ!! - 1 'ET' .y,.' 'if 2 df ', Q 1 x r '11 1 1 as JI ESQ Q ,X 1 Q 1-57 x . 1 ii xx xxx ,,-f-' . UQ. WGN 'U' L1 ' K -'Q' 1 ,Ng 'l1Qi? ' :vsfpf z . : i 1 ??ff5Qj'Qi'gf.1- J M 1-'gi ,,11'1, fll J' - AASS1 . ,QQV 1 . ini, F , KE? , .m'1 '- , " 1 -11 'B '- Q5 Q.. .ixqggr d . Qi. -' "A in t W ,1 Q1 5 1' v l' iisniiix 1 ,www Q :fx Tk 1 ,f 5 F ,Qi " 1 . rf' '55, 'I ST? 1 ' ff iii- SAR: 1 A-QWRWQ - 1. ,S S: '1 - 'ISE 1 -as ' "3SlB1f 18 1 QS' -af 'Lv-1..-,,,..--"' , H 'war 1 .1-1 2, ,X V , S 1-..1 N 331i " ".1fa3q. Sdigfgx - -NA , -an , 1 ,fl ,L new , A -Ah Z N...,.v ....1 1 My X I ..,:: 121 W1 vinxn. 'w x --sig, ll 1 ,xv mr- .J in ff , 1. 1' L1ilE?f? 1 Eissh Q df! fy 1 1, EN 1 3 211. 1 1 . ,11:111sx ' X 5 FXBX' 1 'ix X X xxx' i1 E551 ,Q 23km1! 1, M, 1 -dir , Illl.'-I Dfw ..l 111 l1111P1. ,. 11..11,I1.,.,1. f111!111'y l111gl.1fX1 I1111 'I11 111 1111 1111:, , 1111111.1:11.' 2 1 l. Il11,11111 "1I11l11N11'1111 l'l11 , u1lc1.' 1111.111 1'. 11, Xl1XY.111fl7.1. N.11I11111 N! l'11111l1,f1l Ill . ' .11,1l11 H111 11 1l11l1 l111 1l1 llu, lll11 ill fl1111111111 l 11 11 l111 lf11 , . . , '1.1 11 1 1lI I1111111..11..111 13.11111 0111111111111 11, , ff 1, 111111111l 44, Il, YMLA f.1l11111t ll, I1 1l1111.111 4-1111111l, 131111 l.11111111.111t, l1111c1 111 ll11g.11lL' ll1111111x D11 I, I N 111111111111 II11 l1111 l PI r1nHU4J, 11 lieu K.1pp.1, PI11 l.t.1 . 81511.11 WV. H11111 Ijf'111 ll11r1111s U11' ll ' -31 lr111c1-1111 11I lll1111111 N1l111l.111l11p Ku I1 1111 1411111111-. l1'1111. HM, l H1111111 rXlpl1.1 fl11 ll111L14.1 111111 F1,11I1f11 lwl Nuplmnw Yl11r11111 lullugc ll1'.N1 1.1.1 t.111nr1.1 11111111111 All 1411 I 11111-111111111 l'1w11111' 1 YV. IUYKI V 11111. 1 I-111111111.-.'1, l'1c1l11lc11.1r1 ll.1ll B111r1l 'l1111l1, l'l11 B111 li.1pp.1, Alpl1 M11rl,1r . . 3 1 l1lL111l1Lrf.1lfl..11gL, N XX 1 A II11111111 D11 1 I N1l111l.1ril11p 111x111x H1111 Ku .g'.1 '. C l1111l11l1 l1l1 ll11 lll1-1 111 H1111 1 ml lllm I1 1111 Y XX' I' A 111111111 11, 414 51,11 1.1111-11 Us ' 41 LY1111-11111 111 lll1111111 Y11.m1111:, I1 1 f'11r1.'1,'11 L11.1n.1-l.1 1 l11l1 N1.1l1l1.111l .1n1l lil.11lL. 51111111 , . 11'-1111- B11g.11l1.' 51111111 F1111 xr, A1-11l111111 11-1 11 l l1L11lL11111K. l111 IX .l,l'1 11 11111 X'11111l- ' , H1-3 11 twllmgu I11.: .X XX 1.. X X.:11., 1x,,1,. 1' XX, Vx X 1 1 1' N-X N 1111" 11' 111 11 111 XXX In. ' XX I. , X 1 1 11. 1 t K 1 1 111 11 XX X11l1I I1 11 1111 11-Q XXXKX 4.. 131, if I 1 '-:' ..,q yh 'rx .a""- 4.5! 91. -4' . ,A 1. K ,- .N ' rfiyx-' I 11 .. - 1 . 41 .1-'ww X ' Q - - 11117 Nl. ., N11-1 111 11 XX 111111.1 ' 11,11 XX 1-'- 111-1.1: X 1-1 11'1 1111 -411111. , I, 5 , g l 52 ff 0 ,Q an ' . N4 ,X VH' - P' is '5 wg- 1 I .sf f,'1' 1" 'X 11 . 2 11 1 ii11,1- XX11x111 1' X..11, N11111I111111.:1 . I 1 - X111-1,11.l I: : E , 'ci ' A V Q A I 11111111 1I11111XX111 I 1,11. 111' 111211511 L 1, 1 1 1-11 ,, f 'Q 4 A .f 5-. 'if' 1 11 X11!'I1 XX11--111 111' 1' lx' 1' ' 5' 5- Xl 1, 3 5, r. L. J- 1 1111 1 'I-,1'11 11- I1 1. 11 1 1-'1 ' W U ig E. 339 1,,,, X --1, 'f, 1 1 1 I1 1111 14 11, 1A I 1111 ' 1 1' 11 -:E . 1' 1 11 1 1 1 . W,- I11 K linxux XX'1111'H1f1u ..,. ,1 S11ll11.m P11'-1,.111' S-11111111 Luge 1:111upcn11c11t C,11unc11 11, 31 , Studunl X111111111 .'XXw11.1t1un 141 11111111111 I1 xx XX 1111x111 .,,, l71'1.11f1 Pill -111 N141 XI1111.1 4 111 t1111c1g.1 I111111, 11111 1U111y 1111111 ll, 21, XX'.:X.A.: 1l1,111:c .11111 H1111 13c.1l11c1x. C111111 114111015 N14pl1111X 111111111 K1111114u 14111111 11111111 XXVIIIAIIK 1,l111.11111 !1111l111'1 M111g.111 P.111c 1111111111 Cullum: 111131111 Mx1'1111r XX'1x11111X1 I'1!1.111.: 1,f11f1,'111f11 111111111111 Y-11111 1'.1114A111111111!11l1e1Lc 1411111111 XX'111111x XX'111Q1xX. .. I'11,'111 1 P11l11'11.1l ,X1l1'r111 1-X1pI1.1 1.111 U111ug.1 N,1111cr11. f,11Xw11 Klub. Thhk 1X1.111.114Q1 12, 11 Furs! 1111111-1'1.11'1t, Uluveriity Br111.1dc 1l1l1II R11X1 XX'1111X, . , 11'1:1.141gn lf11qll1l1 11111c1cXl 111l1l1vl1lX'v1'XN1 XX'11x11w, . D1m11lle lfl11'1f11 XI1111.1 C1.1111111.1 I5u1t.1 1111, 111111 111. 1'.111-Hc11c11l1 f11L1m11 111. 11111 l11111111l, XXX-111.111N 1.c.1guc 111, 01.111146 .1111 11111c 171,-.ulluury 4111111 1:u.1l11u1x. Y.XX'.f A, 11111111131 41. fbj Nl.11 luvursc 111 Mrvllx' ,lux XX'11X11x ,. XJ, l.1fn11, Mu, 11111111111 K.1pp.1 A111114 '1'111'!.1 N1u111.1 1U1'I1.1 P1, 1,1 1Lr11c l71'.1111.11s, Sp.1n1xl1 111111. XX ,'X.1X,, fl1.11114c .md H111c Ifc.1t11c1's1 1.11111 l'u.1111L1s, XX11111un S Glue 111111 I11 H1111-111 l7.11 mr Soi. XVINFR ,. . . .. ,, Llvirfri- Syria! .-hlmmrr.'v.1,'1ffu Hcrzl ,luniur I ollcigc XVIIIIAM EARL. Wlxiirk. . ,..4,r.m11r' lm Huffzffrrzni Phi Beta Kappa: Phi Eta Sigmag Urdu: 4- Arun Hnnnrx Day ll, 2, 511 Univcriity ol lllinmx Srlmlaislilp Key lkimn bumirx' XVOIK. ...l1rni!rifffu. lm Ifrzylfilf Phi Sigma Siuma Spanisli fluhg The Illlo lll, XY'.A,A.. Orange .mil Blue Fcathcrsg Golil Fuatliuix l'lxHiim,i'oN XVOOD . . ,Spfmqllr-IJ Pre-Iam' Delta Kappa Epsilon Cavalry Officers' Club, Freshman Varsity Poli. Squad, Varsity Polo Squad lll, Lcttci 13, -ll, Captain I-H1 Mayor, Univcrxity Brlgaili ,lfxxit XVOOD .. . .. ,,..., ,,Llwr.1igr Piwlwlffxrgll Stratford House Silver Fcathcw 133 1OI.1DgC' and Blur. Puall1ii4 Rockford College Doxain GEORGE XVQRBY. .. . .I7n.wfr.' Pffllmxzl Sulfur The Fireside Caisson Clubg First Iacutcnant, Unncrsity Brigade Fnrnrriux W1i.1.I.u-I XYIUIUZEI L ,..., Ffwpwx Clvrnzilxzl Erlglzluulrlg The Fireside Illinois College R14gH,4Rn JOSEPH YODER .... . ,. Flin Clvrnllfrzl Elrglflfilfrlig Illini Hall Tau Beta Pi 1 Omega Chi Epsilon , Sigma Tau, A.I.Ch.E. La Salle-Peru Oglesby junior College Wf- L A vc luv lun-.iii Ywi ll! in , K, ' A, U, l'. ,H-a l'iipV.iCr.lr1uriza '13 ' C,-he 1... ' lluih lla 111,-, ii, Q. 4l.KiLr1L:.il illair, , man, llfmiirnrmrlg III, linii-iz roiniril, -L: "-- ' xxlaml I iran, o,,.lw ,lla mini li.nl.irs. .4 'T' 4lfil1l iriiulilr 'ix . - -A. -' l 4 lllIII4I'.I Mlm You ,rain if 1 'la il lffrlal .l.."1f,','f.',w,'i,1 1 llilla llilla liilta 4 , !iw 'f 1 .. , NX ul rl . lilrwl ronnril, XX4r1i1,iri 4. lcauuu i' 'J 'wx' qs' 4,'I, Stuiluil Alurwii .'Xswri.ili4v:i 4! ul, Ulf 1 l'i-f-liiillorl Ntall, 'llli-I: Iflaimrugof' 'lam-ly -I 1f.,ril.niy' 'A1..,.r,.l, 'Mimi .xi.i,..l.,y or., X ' loxinn . 7I'E:'l.g fill-IKIIXII Axivilxiiii Zufllx fill. haf" ,ar , , M Pri-l.1.'1 ' M.Kr,.1l, Hall W ,V -Q Q, J Alpha Iamlula llclta, Kappa Hua lla. A . Q xx' A A, - -as , Q, iinnrirl my ii, g, al, irllrlimil ia ll1l,..,.4 -A i J A "" Nnll1vl.lfNllIP KU ,.,-ey' 4 .IS5 fl i. I X. B -r 'Email' lumix M,u1'irr: Zrxziviic , rlraaig ' i Ifi fflfffrfrlll l'niur5rlv Urilicxtla ll, R, 'll A:-'A-4 -gm EFX Walullt -lurl14li'lollL:4. 'FCE' N. Qi af- aliuou I X , . '53 2 5,0 ,ir- age.-... ,aS,'n-- x . .,,,.. I onmixi Hi l rx Zll 1 xi ri , Pali lrfrfyi 1 , ,lfnmlif xl Alpha Uviiur-4:1 Pi 1, i k Ihr' lllio Ill, Ilan-llclluilc Cuumxl 451, Q Uranus and Bluu Fcatlxuri, Gold Iiiatliirs, i . YXY,1'.A, 4alvinLt 4lI. Stullunt Alumni . il' . :Xxso4,i.ition 42, El, Ill-uliiitioii Stall, "Rio 'A Q llltaf' "Ruse lllaricl' s E. L X X I - ,liaxix SHARP Ziamiimiars . .. H.rrrsy X I ' Euqlfifl 'l'hCl.i Xi -I i- Kappa Delta Pl, LQ lcrilc Iiiamaix, Du X, xxx Duiltxiluu Vcrulng Cuynllxana, Mcnk Crlcu 4 lulv I Q- lil , laxt, "Thr Glvnilivllg-ix" I . ' Ilivlrntnn .lunlor fnllcsc . N, S, I 95332551-, Naiiaax Zum . rfrfraurf X lflffrrnffml -, Sigma Alpha Mu faixwn lluh, lnrcrlrnrinriy 4-rnmil lil. A x x X sgavf-I yu-5 Iwrxt Iagutunant, Unlwrxilx Ilrigailc 5:5-. -55. :I 1 .x ag, .Mlm 4 HARIIN Zim illlkl , , In Ball: 4 fwnlfral Erlurfllf rl lllmi Hall ,X A I.f,h.E. La Salle-Pmru Vlulcxhy Alunini lnllcur S. M' Q .. 65:75-' ' " -' ' ,,'.T:' f , 'i f 'fl -l, A ' 'J' '51 AT' V .f 1: :Pi .."f A :ff - , f 4 ."U. ,c1""' 1' ' ' . Y 1 ,f -If mf .ff eff J-'P I-'F .-"E: .f-'L, 5 fi 1 ' 1 c- 1!f'-"erik - ' .- '- -' " .qv ., -. ,' ra," ,l1,.r- ' :y 4 -.-,,-'XZ ,. ,. . cs- .ff I 1. , . dy gf, ,ffl 'ii I! if ff f K, k ll, IE. ,lf 7--Q95 L 9,1 .'. X ,,.s-' . 11.2 I '45 . "1.?":1x' . i vtlxkxri ' X . i Aw . f, Nlmiifeii lziouix II. :U ,- NI. ' . l 4 ou, IHMH, I I ii-I Ii ,1N, nts-W .Ml I ,1 :lit l'rn-.ti.ir1, I ' - XI1,i'. ANI, 'sy I'liD, 1 ll - ,..p..-rr ,.:i .fins ironi 'H ,, xx,. Hrpownetl ,'Xss:st.iiit iii I - Ir. , . Q I11, Pioftcsor 1 I 1' ,ful Ihiu 111 ilu Kolltgi, XY'itli ' -' 7 c Iliftig -If Iiusincss l-' s .' 'i ' Il J Ilzou. i x .is umtlc ll '1 ll. 1 no ini ,rites ll II " ' NI.,i,"' fiillcct 'ul IW Iitt ' , NI Ku. ",L I1 't llw "I wits ,ifr- lI,.' fi I". Ita, l'i.pg',. lieu k1,unzn.i N 1'.,' If If: N rn.. llic I1t.ui is lwsr , ,I u::tLi 1-:. .nliintis .c . i.rl Ii I1'I 1 -1 ..f.-I I.-irioiiiu llzsioix I ' - 3' wi I '.i'.1.:or', I,.isl1nlt up . IS.-:':.ss Iltiof 5- lil -'.Ir4 , i1inip1i-,ing sinful linclt of the founding of the worlt in this College was the conviction held hy ii sninll group ol- educators nt Illinois that ll L'nivcrsity could provitle training in luusincss for young nicn :intl wouien without en- crogicliing on their gcnernil etlucgition, Ifroni the licginning, forty years ago. this conviction has been folloxretl nntl strengthened. The result is that totliiy ue 1u'c provitling educational facilities for students of the college level, in xxhich, in ntltlition to nitloixliiig Ll general education, 11 liigis toxxqirtl lnusiness is given theui. .X sccolitl colivicfioii lialtl to tlo with Cclllczltiollzll oI3iCCtlYCS. The 'ifbvl' xi ns to hc, gintl has over the years. lmeen. regnrtletl as lacing of far greater iinportnncc in life than the lwu. XYhnt the founders really had in mind in this connection uns to train tool ninlcers f not tool slinrpeners. Here, too. those who followed, :intl are nou' following Lifter four tleentles, have lqcpt the faiirh. Ihcsc two simple staitenients eniliotly the lmsic principles on which all of our uorl: is founded. The result is that ll constantly growing stream of young nien :intl women has poured our into the business world, pre- pziretl for life ns uell ns for living. , J Hom ni' P, Hi: xi ir -Irii1.'.u1! l7I'.m Dru: Tiiouvsos XX'iiiiAM C, Roiui 'Io,1i,'.n1i Dt .ni QV?-"-" ' ' ' ' ' ' ' vjdlw - - I- ' :il latin' yu ' ,1 -S I ' '.y.x,..,-- f , g ,ml 0 ' ,V L1-,Lf . ,ignis TT'l.1,1g 'lvfi '4 '. iffy 43,255 jieigg- 'gif -QI. mix H. Hrmxnz E. If,-I nm. llxmu' K Alllx lfmmx fl liffr,fw,'x.y .mmf In f lnwrr f rnxrxulul Hr' IIIHNI, 1 S' 1 X wmv '4.. 11, Imam I' MUXIIL 13-ii . . .... .1,r-hrs: . 45 ' 4" B' X AN O,'-fmrzun T X I I I My I Lu Iv.. I4 ,,,. I NI I I X II Il, 'II I II XVI VIII, I'II IIX II, , I..-I In I I I I-XI rx I4 .,.'I wx II 1. II ,X:IxI I I "1l':II,,,I X 4'EIl4 XI II f IIII' I I II IMI..-IL X :III XXI.. Ii IXXI I.. ,f. I Ik- .X I I III IrI-NIIHII: N I I n"XuII I II IIHI I-XI II! IX'-I X'K I Imp IINIII- X ' I IXI I X I.-X.IfI. Xlwhz, I If'.I1I IIX '1 'L In I IMII' II A I 5-, I I , -,I , I I I XI. XIII, 'XIIII -LII, I.1,II II" N 4II.I' NI III I:.I! I :IyII'1t IIII ,IX ,.I, 4II.I.II.I In ,I X c.III.w I II.. 1 lffvf I I IL. IL. ,IIr,II:I. I. III. Is,IIIII.III UI' I .X-.WMI IHIII IA f,II,:II' III l,If Kr -ws' Avi. 1: .1 ' U' - v 'Xt' ' np. 7 ?"" A 5' Q ii I ho- 4..- ' '-.WI ' sm ' I ' I .- 2. 4- ,an- I W, 'T -I ,H+ I ,pn ff I f afIv.fff4iX. Z6 -of f-9 lruxum HXNIZ, -IR.. . ,. ...lr'If.mI1 .'II'I fflf'1IIlHI'j ,Xlp-Im K.Ipp.I Psa, I-XII-Iunt.InIkv Klub, Fresh- :II.In X'.I1xIlx Tcnnu Squad, X'.Ixwty Tunnls NIIILIII IQ, R, II1 Iixrxl RL':lmLnl.II l5.mII II ' S an IIIIIIIIIX D.Ix In Xnum 1: I'QkII'I'IRI liuuuu YpI,'uu!iIl.l .II.u:.1I'I n,'I rn I III PIII :XII-In.I K,Ipp.I PNI1 -'XIIIIIlm.mIx IIIIIX, NJI- XIIIH: I IIIIH Iiwmnl VIIXIII IHIIIIII .. lim IIIII Ii.u.'f.'f.'I' ,n .'.," 1:11:11 I Nulwlc Ilwuxc .XI IIIIIIILIIIII flulw. M.IxkI!lnu IIIIIX, Inde- gxmlunt IIIIIHIII III 4 MUIK I.u.x:I1', Fxuutlu I'IIv.IIII III, Illrm IIIIIIII BIIJIII Hr IIIXXIY Axmuxx HXRIIWQII, -In Hr 'rff tf1Il.:' :II I ffnrr.'.n1Ix Num.: I'I XIIIvIInt.IrII,v 1IuIv. f.IX.Ilr-. UIIIIIIX' flulw. I'I,INI1lmg IIIIIIM RIFII 4IuI1. InlI'rlr.Ilurn1!x' 4-IIIIIIII ISL Flu: IluItun.Im, fnlxurxxlv lI:I:.lIIc III IL IIIKHI 1 X In IIIMIIIIXI. , julm .'II I ffm:,'.:r1IjX Dclm f III .X IIII umI.mIx flulf, Mdxknllng I luIX cnuzux Im am' linux, ., , . IIIJI-ff lizururvr ,XIIIr1.1qIn1If1f ULIIA I III .Xlplm K.Ipg-.I Pxi. A IIII Ixnmnu' I IIIIX Market- vu: IILIIX III1 Imms IIIIYII' . I'fh.m.1 QIIIHNI 1114 ,XIIIIIIHLIIIII flulw Ilmrm IHIIIIIII IHIIXIIXIII. , . ,PI-ffrm .II,uiI.'mI' Khrkctlnu I lulw I1r.IIIIcy PIIlxIufImlI Instutulc Rnrrrrxr lxxun Biran xiirar, .Yprr Yuri. N. Y .fll.1rEt,'lrl4u The Daily Illini flag Cnmmcrtc fnuntul in New Ynrk llnivcrsrty Norzaiaw 'l'l"l"IIl- Boxli. .. . La Gun Alau1.1q.'mt ul Sigma Alpha Epulnn Lynne 'I'uwnQl1ip -lurrini fnllcgu Euxxlx Olll'lR Boom. . .. 16.111, ff .ll.ukt,'fug faxalry Otlitcrs' Club, Marketing I lub. Sqalwbartl antl Blatlc, Ciaptaxn, Unixumrx Brigade llmnurs Day fl, Il -lar K Busrrx' ..... . 1, lunfsw Mrzrmxqt rm' uf Zeta Beta Tau Atcor1nt.rnCy fflubg Marketing Cluhg Frcxlrman Varsity Golf Squad, Varsity Gold Squad 42, ,tl , Frcrhman Variitv Hmkux' Squad Crranirs Rururir Boxwrx ,... , fialtlfww .-1t'uflzl1!.1r1t'1 Sigma Phi Epsilon Buta Alpha Psi, Atcuuntanty Qlub Honors Day tl, 2, Sl. Fnivcixrty ot lllinuix Sghnlaixhlp Key l.YNDFI,l Bkrncmxvarmt . , fnzmfllfffff Plzbllt' fifftznf I-avalry Officers' Club, Pershing Rltlci, Scala, bard and Blade: Captain, University Biigatlt Lrox Davin Bnoxvrl . ,,.. . ,,r'lm'.1gff .'lr'ru111lr.n1t'y Phi Epsilon Pi Phi Eta Sigma, Beta Alpha Psi, Attuuntantx Club, The Daily lllini ll, 21, Y.M! A Cabinet Bl Honors Day 11, 2, 313 Unrxcrmty nt lllxnnn Scholarship Key Rox' BROWN, JR. ..,.,,.,.. . Srmznff Illrnkrrnlg Sigma Alpha Epsilon Band of X1 Dolphins, Marketing Club, Skull and Crescent: Basketball Manager CZ? Honors Day ill sq. vm- 9 . :fl .-W.: r .te- 'mxr J, x 1 N 5 'bi A 3.: 'f..!4,, ' . as ' 5- ngt x 5, 'X - X r " x X + X X nm af .Z ., ,,..:,..-,IJ fi 4 . " 'ffl 98 W , r ,cgryx A-xv' . p ,,,, . . X . -'a 1 Y' ' t an S. t 'X A ,VW lm-3. in Cat: s--r V55 X. lxuls llHYx.lI4ll ln-mu. Iam, :lt r ffffw.'.mtn Alpha Kappa PM f'u-furrrtairty C lull xnirtlruir lllrn-nk Nnrnral limi-ima ltifirxrui lirrui . I-Jan 1 .ll.rfitHrwt alpiu 1 hi lui., Win-rr flrtultarlci, A rril unl.rnt,'r I lull fav- .ilm Ulti-U5 fluh, Ciinikana, Marl-.t-lin: lluh, lirt-wliniarr Vaivtv Cvyrllriaxtux Squatl Intutiattinity 4-'until lil. lfirst l,uuttnant, l nuwisitx' liiiuatlt lnrirr. l, lll'llll,, , . 1 ,f.t -mflh .Ali t ff1u1.'.1ffta :Xrtuuntaruy f lub, Marketing f lub brcunxillc frrlluqc wi x Il Ru ru f'.'lMPllIl I .. . l'fl,.1u.1 .llufmgt mt 111 Phi I hi 'I'hcta, Attwuntantx Club. Marks-tinu flub, First lzliurual, XVonian's l.cai1uC ll, 21 . Hrangc .mtl Blue Fuathcrs Vrrmux Euan firmer. ..lI,u1wff.! .ll,1r1.lrgtmtr1. Cvarfhlcn Alpha Phi Orncga, Aturuntanty llub, fau- wn llub, Narkutirnu Club, Public Atlairt llub, Frrat Llcutunant, llnxwrslty Hngadu Hunurs Dax' lla ltltiranb-lU1'L taassrx ,litmus Ilvfwffff, N, Y. I11.lnrlm1l ,-lJm1:1zrf1.1Infrf laixwn K lub, fytlutlruni Klub, Ritlr fluhg Nuond Licutcnant, University Brrgaulc Marurxv PAUL Quinn.. .. , .Rmlrfffvd ,ll.n1r1ur'n1t 1:1 Car-Mon Attuuntancy Llub, Caisson Club. Marketing f lubg Frrit Licutunant, Unixerxlty Briuatlc Turrma Ruin tjnrrrx, ..... . Cfl'fI-fill tUfr1.'rm frm! Tt'.Jt'lwr1g Laura B. Bram Hall Accnuntancy Club. XV.A.A 2 Orange and Blue Fuathcrs l-lunors Day lll Hmx xsu In' Luuux . , Ci". . .l!,:':, I ,lu IRIN Pln Nl,.:l.1f1ng llulv. lfrollznln Xfxrvzx Frnlm, N-lnz,l.l. lllx,llr!n,ln. SL-lm-r vlulhtx A-vrnnmlu. lixturrfuturllntx klvumxl li, lr, smlllnz Klum ..l l'l:ll,l ll-11:x,'. lu 4-li llkllll l-.N 1-rllfxxlll . I -".. li,.','i.f:. ,.':.. l",',J l'l'- lklzl llm.. li 'Lung llulx. lla' lluafmlzu Yrfuzu. Y M I X I .::w,: nw NIM--1, l :mxxkrvrx l4:1g,l.ll l'v1 I11 ll-mxzlm I'-X-,l ll:-.4 lkti l'i,lVp.l lil... Rllzzfn 1.-lllul XX1:1ux1 fnxmw cllol. . .X.w.'!.'.'.1f ,ll JHJL1 "1 V llllxmll lllulv. .Xlpiyl lrmx illgzzm, Mnrlntxug flulx. Pcrxlmm. lililsx 'llln lllwv Ill. Frullrumln Xflxsxlv Bug lull N.l.,.ll lug-t.l1f1, l':ml-ultx' llrcgxlll Xl1l:!.f',' I wunl xl tbl llffmnl Qynurzm lm., X .-,rf l1f.m.'., N, I I.. Zvi. lk: flklplm l.ul ilgrllxl, ,'Xuwl.1zl.mxl-x flull, Burl-l wt X, Puxlun: lirllu. Nnlwlmul .lull l'll.nlc, 'I'rlJ, Xllzuxuar Ill , Xflrm-, Nuumznung Nquml 1au,l:,:l::r,lu:mrxI-mrnll1Rl,M.nr--l,l'm -,auxin lirw:.l.lr Il--:Ms Inn :sr XX.',Pl'v ll-.xy--an rmxux. ., ISM. ll.'.:f:. ,lf.ff11r.'K.1my PM lm Mgrnl. .AX .-1. zm!.ln.', flulu, flux! .-K1 'zllvri I l ll' lkzxlllrlg Rwtlu, llvnllmv Kl.xn,l.gL, ISV. M-fl:1.l l.1curv,rx,mt, l'rmurvt5 livngnlly lllmm lJ,v :lr ll rfvzl lx: I1 1f-' . . IJ l'v,1:-.' l.. f.'m'.u:, 2 :X Axlv 1::V.ml'. f l All, Nfmlun Alwlrlulul ,fuwll , ,2, lwzwlsfi Xl-'.:'1 rr' -.1 . I' lx, l'.w'.. .l'f.,'-Y fl.. 'luv uf .". 1 ln' If flll l".l l' .'x?f,l::x 4 lwzlv. 'll.' lf.,,l-. lllsr. 'gag l,l:'..rfl 121, fmlll lim' V urn.. :lu fwm 'l li, lr. l'r-fllmlw: 5, l"Z,:l', l'w"rJ1 ' Hur lf-'.',n" Ilwrn RICHARD CURTIS ........,.... Clvrlxqw Bmlklrlg .zml Fm.zm'e Aucuunnxncy Club: Banklng Club: Economigs Klub: Mnrkcnng Club: The Executuve 4-Hg lnllsprmlcnt Ulunfil 11, Ilj Student Alumm Aswqn.xlmn 12D , fummcruc Councll 1-ll N4-mr xx XY'l1u.u1 CUSILK. ,Cbflmw Hsxglvrf :ln L-.'1uf.1m'p Flu Saunu K.npp.x .ML-u1nl.ln-'x' I lnlw, lim-l of X3 Cmxwn C lulwl mglwlurll .xml lllnllc, Skull .xml Crescent. l3rc4l1m.m Nfxrxxly B.15l.ctlw.xll S-.1u.ulg Varsity ll.ukctlw.lll Squml 11, ii: Cl.xpt.1ln, llnlxclxlty llzumllu IYII' llllillvl ljllllllllb. , .. .G.zl.w!1m.g .'llw1n1.'.:f1l'j lmlcpcnllunt I-vumll 13, -ll , Mcrfs I.c.uguu lxccurnw Hlnull Ili .-Xnrvlu xx lf!'Gl'NI' lv.-KNZI no., . .. jff.'f.'1 .ll.1r1.: gl nzful Mg-vL1nr.xm'.' flulw, Mukctlnu Klulw lwlnu lum.-r C ullcvc XlIII'r1N FRN xfxx Dum, -IR.., 4.12.-l.rA.'fv ,ll.nkl'Hf7g Hut.: K.1pp.x ll-.xml -If X, fflxwiln Clulw. Mukctlng flulwg Nur .lrnl Sqrullg Fzcilunmn Vxrxxty XV3tr2r Polo 9qu.nl, lnterfr,1lLrn1!v V-xuncll 1-ll, N.unr, l'n1u-rsulx' Brlmllc llnnulx DM' lll lrmxux BHK DAY. .,.., . . Bfxmfiefli :1l'cfffn1I.1m'3 liuluznn l.mluc .Muu1nt.lncy flulw I,-wwl.1 l'nnuxnl5'g Sf, Anihmic flnllcuc lmwxrn AIAMIC Dr FIIIXI' .,,. ., Oak link :ll l'ff 11u.'.n1l'j 'I'lwt.1 Kappa Flu .Muuxnl.1my flulw, 'flu' D.1lly Illini lllg l:ltcrlr.mlurmty lnnmxl lvl lUMvl'Il Dun Drnn ,,,.. .,...,.. I Zzvnzrf flfj' .'ll'lw:u1!.1rfty :Xlplm Kapgu Pak Sumnd Regimental Band 4 I. In BERNARD RICHARII lDlK.TOR ,... . Clwhllw .ll.1m1.IgI'n1erI.' T.Iu Dellx Pln The D.IIly Illrni Ill: Freshman V.IrXIIX XVrcstlirIg Squad, FreQlIm.In X'.Inltv FII-Itlu.Ill Squad, Producnon Stall, "Night -Il wI.Inu.IIx l6tlI," "Our Town" BAIIIIIIII' CoI.IX'IfIz DII I.oXX , . .. , f.lI1I.Iqff .ll,nker1r1,q Bum K.Ipp.I Accountancy l,lul'Ig f'.IX'.Ilry Orllwrx' Klub, Milrkcllng flulvg PlI.Il.Inx, 'l'on1.IlI.Iwkg 'l'lIu Daily lllInI Il, Z, Sl, FIcxlIm.In fuunul. C.Ipt.IIn, Unlvcrslly HrILg.IXlc, MIlIl.IIy CFIIIIIIII Honors Dlly Ill DAN IUON.-XLD DoI..XN .,..,., . ,l..I !,f,mI3I Qlll ff.' 1I1f.1I1I.I SIgm.1 Nu BCM Alplm PSI, ALuIunt.IncytDlI1lwv lXf.IrkctIn,Ig K lulw lmvnx T-IwnxIIIp -IIIIIIIII' Vnllcgc Romfar JAIXIIYS DUNN ....,,. ., SpImq1f4!,! Al.:n6s,'lI1y Sprlnullclkl ,lunmr fullcgc EDITH jfxxr EHIrR. . . ,, I,'ZumI1f.IIlgI1 Pffhlll' .-lff.mI Phx fhl TlIct.I HIIIIIIIC DAX' l3l Rosnnr Lwn ELLIOTT .... . .. P.1Iluv: .'1rI'0l4lI.'.1:1L'j Noble House Accountancy Club DALI: SAMUEL FAIR .,......... . L,'lul.IIgf' :lu ulmtlzrll ,I Alpha Kappa Psi: Acmuntgxmy Flula XVriglIt ,lunnu College WII.I.I.XM JOSEPH FARRELL .... Enfhzlfw, N. Y. lllafkftlrzg Phi Delta Them Accountancy Clubi B.Ind of Xp M.II'kctIng Club Cmnisnus College 4 4 '1G A" --Q f n ,.. ,W I xc ' I 5 W L I , I, A If A. ALJ., X .. jf uw El may S fl N xmkx l , 'Fw .: ' gi V N17 .-wg., QC.. ex , ' A . V Y z ' 1 2. U "?.l'f53f:1i.iI . ,. . X "ES X li ' It Vs 5' -Q. fi - X' 4:5 fx: . -.'1:Y' .1j, I I Q lg I N. Q XC Q. K ,, . J gm - ,,.... -. E I 'um i ,I ai X, X N 'tl- 'Sv . 5' 3.-x .g,, I i' . if WI X, , I , "I ' E54 'X M XF N XX XS? X X N. H ---Q - A Xwggm. 7' . 3 . I I X. , X... - X I x ' .NM , X 5 X 3. I, . A .5 Sli? QR .. k ' Cf? l.4IXXlll CIIIN FARIIIX, , X4 rv .ll,IIf.1lgl'n I II Xl.IIlv:IIrI: I lIIlI l.X1IN HI :Im lkll I . Ii!-Hn ww! FIM: If ,I l'lII LI.IIIIIII.I lMll,I N.IIlIuIII, l'lII lim Sngxna, AIu.IIIIIt.1my flulu, lijllxl III X,f.IX.IlrX'U1lILcIs' Klub, llulplnns, LIyIIIk.III.I, lIIm.IlI.IXXk, FrcslIm.III Vnrsxty SIXIIIIIIIIIIQ NIII.IIl, lIIIlL-I'-unlluxt YIIIIIII Il ll I . Blank l.u.IIguc HIIIII-l III lhrcxlurx 4-41, McII's l.L-.Iguc lExcIIIlIXc H-mul 4-il, Mans l.caIguc ,luIIIIIr f,.IlwIm-l, St.Ir fouuc 421, Mullen! rXlIImnI AwIII.IIIfIn Ill, Atlxlelll 1-Iunlxl I H , l:ICslIIII.III 1IIIInIIlA lllIIII lilmnl III I IIII- tml, lllIm llIIIIII'I H-I.II'Il 1-II, !.Ipf.IIII, l,'IIIf Xcrmty l5IIg.IIlc llmnrrx l3.I-I III XIIV. XII-.IIY l'lIt1,IxII'. . . R.mf,,,I,1 .'lI I ff1m.',IvflX f,IX.IlIX UIIIIUX' K IIIIX, l'lI.II,IIIx. l3IIXI lIr:II- tLn.IIIr, I nIw.INIIy l1IIg.IIl.: XYII I IXXI M IRI I I I rw Fm III II 1l1ul1!,III.fl',lff .ll.:I.',1.ufm'f1I l4lILK.I XI PlII I-t.I SIQIILI, F-.Iml III' X, I .IX,IlrV Hllllurs' iluh. l-'crxlIIIIu lhllu, l'lIc lllm III, Inter- II.ItcrrIItX' VIIUII-'Il 15, II , K.Ipt.IIn, lTIIIvcrsIlv l'mIIg,ulc llunnrx D.Iy Ili RVIIIIII HIIIXIX:. IHIIIX. , Flwrvmx .ll.IIfIJmI' Hum KLIIII-III.I Nmrlu. PlII l2t.I SIgm.1, Nynlfln, f.Ipl.IIn. UIIIXLIXIIX' llIIIg.Inlc llnnurs l5.IX' Il, Y, Rl. l'IIIXeIsIlX' 'Xl lllIn4+IX NIII-Il,IrSlIIp KLX' l-iI.IXllrx' P-IIXIulII1IL lnslltutc IIRGXIIA IMIIIIQIIXII .... I I-.'..1qII xll I'f.f nI:.'.wI',I' NcXXm.In H.Ill :MI-'II1nt.II1Iy flnlu XY'I'IglIt -lunmr lhllugc .'XIII'III'Iz l7X'I III I'l I5IrwI.'I::II, ll"mf!fmjI II.ulI,w . ll I II.'11.','.JNlv1 .flu-IIInt.IIIw Vluh. lXl.IIlf.clIII: flulw. Qclwml RcgImcIIt,Il B.InIl 41, II HXIIIIIxI: llXll Fmx llll. I7f'I'IlI11-'I'-II, N. Y. l ..1. ' II,',',:I,'. X lllIII'I :Xlplm K.Ipp.I PXI lla". lr... l. 4- Il - :V X 1' .lk X ll -I l I-All 1+ nlllml Ilarlf. 1 Lv " lkx, Il- wxll- lm Xml lwrllflzrx 'Ry I l 1..E M. L. ll E ,f lI..:f-I: l Ulll: l- lax Xlmzlvr tural--.llf llmr, ,- lulv, l'l.. A ,.!N. 4 1.1L Nl..-LI ll:l.:.,w rulilfl Ill: gl A1lgl ,l,.gl. .., f I I il xlwxf A Q f a xx? E ... H. k r 5' U -9. lf.l' f h - f V fx S I ev 1-. jg .f 'XA "J, ff J' .L l. HH: I.. f xl- 1 lull QQ N.,- ..,...... lf. QL,-f,, . C7 5' S ig' l. :,f.'.:f. A WWNI ..l I, lllllw l':INllm,l'1 Xfluqly XYIU 'lang N..--l. Y.l:x.:-. XX:utL::..g Q-glzml mir Irv? :.,r. Y1:v!'. l fxll il Ill Nlllll In - llr-sw X 1,111 llfl ll.f.. lun, l gvll-fl K'1.h, r,,!,, fill! Il' - If .,4, .-, 5 ' llnlllln lMl'.rlll,:l-- l:.Kr::l:tl .1 ,- . --, ,, 1 N' ,' :sf 'C-,lml-nz l'r: 4,1-wllmf xp, NIJ.: rf l1','. I .Irv M Ihrwlf 'V lv lift' ll. tml .- I' XL. fl ll llzfwlz, GQ' "' ll--rl- ',l+..' ,Vx Q-1 X 1 ' I' ew rms ' 1 I, :. x ' l l-. 'r I' A -,f'l.' ls f ur' S' a v XX'11lIu1 lil: Xl1I4l'IlY hull. . II' !v.'f1.lf1u .llmil 'mu .XlpIx.l l'i.npp.x lkl. M.ulwlm: Vlulw, in-wml lhguuuxmlll l'l.x:ul ll, Ir Ill-:ll-rx l7.lx ll. I, RI . l'n.u:wu -It lllxnmx Nl:1vl.llNlllP Ku lim ,Nxlllflxx Llmm, ln, , 1f.:il',glg .ll.1lil'.f,. Nl4111.l Xu All,-1IlnI.lmy ilulw, Ihml ll: X. 5I.xrl4Ltmg f lull lhmllal llll R-mul. . Nm. ll l ffl1H,'..' f,'. 1 .xml .ll.w,.1 In l 1" Munn :Xlplm l-pwll-lx: NIJ XX'.mfl3.l. l'lll ll.l Mgxxm, Mrlwr lull. Nl.m.l:c1, ISL-Lx .Klplm IRI, ltlnll .ll X, NIM' Mturllg llulr lfxulm1.m V..lm'. link :lull Myn.nl, lHtcllr.llL1mty llllun ll lv lllmnrx Dlx Il, ,I XX'lll1u1 ffxrux umm Nm.. I ,ll.1rl'lJ.'r: N::m.l .-Xlplm lfpwlwrm XI.lfXX .ul IM. mllncrll. Pll: lkrl Sxgnm Suu:-fr l:xtr.lmul,1l M.m.ngur, lhml ul X. XI.xvL,ltzr1g flulw .-Xllxlntn fuumll lll ll.lu.m Iylx lla llnmnl NIL'Rm unu' .ll-.mf L .l. I f 1. I lKx l'pnl-In .Xl.lrImI.n1nlx'llull, Iflmllmlll M..r1.l:u III Llllxxlm bhfuil.: Ilxuxlxmrx. 11,-.nf lr:..'nlrf.'.:l .l.Hnr f.'.' ".: .'f lMlI.1 v:m.l Plz: r.llwlr1 I lulw. l'l1.xl.lnY. lnturlmlunxly funn' ,Il 41, A, U . lrlut lnnltcnilrll, Vrmuuruzy Bu- -yuh llllrurxx R.xll-H Ilxxuux . 11.11. fr , .ll I ffrmmzm -. Vlll Dllm llnLl.l l'l l.nu Pl Nuqnxun. Aluulnmnlx' flull, ltxml ul . X, Nlcull .xmlfruIL'r1l.'l'lxL-lllull II, 21 . Nlu- -lmt .-Xlumm .'MwLr.lll-1:1 lil. f.lpt.un, l'mf xuslry llxlunln l Il.m.m Ihv lla tlnfmm lim xml H.xMv1x1ANx, JR.. RIII-I,1.fu F,,,r:ffn1.'l'l llllutx X1 lklml --I X. l.u-rmnnlx C lulwg M.1rl.Ltrng flull. I:ll',lmu1.ll M.ur1.nuur III GTR.-XID NEII. Hfuwv., . .., ...I'Ilf.If.f..' Plibln' xlffrznl Alpha Kappu Pai, A-,tuurltrimy lluh, Murkclf Ing flub. Public Atlgura Klub, K.Iwt, Hfiniul News", Prmluttmn Smll, "Hl.Itk Fl.In'IInw'.l' "F.III1Ily Purtr.III," "lt Ki.In't Huppcn Here" Hunurs Day ll, II GLLNN R,u'LII'mIv ll,Xll5lN, . . rnflffw 1'Irr1rmvII .Imf 1..III Phi 12t.1 SugIn.I, Henk Glue K luh IRI Honore D45 Klr SHIRLI'x' lxxrr lirxurfiwm .lSIIff!.!Iw, full. ,ll.11Ll'rfI1,g Prcsbytcriuri H.Ill Phi K'hi Theta: Umngc .Ind Blue Fe.ItlIeIx. Student Crgunul, Mrlilnlcy FI1LIml.ItI:vn 151 Luo Rn' BURAILI HIxIIIIxwx .. , Alfflmr K,'ffn1nII'IrI ,md I..11I' Alpllrl K.Ipp,I L.1mbr.l.I Deltx SIgI'I1.I Rlmg f.Ix.IlI'y Olllferi' Klub. Economics Club. ,lunmr B.Ir Aswtdtriln, Pershing Rifles: Rllle Clulxg Stablurd .Intl Blade: Scimxtarg TuIn.IlI.Iwk, Freshman V.Ir- sity Fencing Squad: Varsity Fencing Squml Kll, Varsity Dclxite Squ.ILl ll, 2, 3, ll. Lieutenant folnnel, Univerxxty Brigntle, Null' tary Kountrl Honors D.Iy ll, in XVALDO Gonrvox HIIION. , .Ria G7.f1I.!u, Brill Fffrrfgrl K'fff111m'III' Delta Upvilnn Alph.I K.Ipp.1 Psi1 Acwuntanqy Fluh, MAI- ketirig Club, P.In-Xenia, Spanish Club, Fresh- m.m Vxrsity P-:lo Squad: V.Irsity Polo Squml KZ, 37, Letter Hi ROBERT Grnmur Hrxx l,lQ1'l. . ,I'l,uI1f1.!,' ,ll.!IL'c'II7IAEI Alplm K.Ipp.1 Psi, Marketing flub GEORGE HILL, JR.. . . . Ink lmf' :ltr f1,' I111.1rIIVI Beta Theta PI Accountancy Club1 H.IIIrl nl X, InteIlI.IIcrnIty Cnunrrl K3, Ili Kenyon Kfnlleuc XVILLIAM TI-Icurn Homqrxo .,.. lif.1.'.!Ir ffff. X .'II'I'fmI1fIz11I'j Sigma K hi Bet.: G.Imm.I Sugnu. Phi Em SIgIn,I, Tribe III Illini: Freshman Variity B.Isl:etb.zll S.Iu.Itl. Varsity Basketball Letter KZ, 51, K.Ipt.IIn 1-ll Honors Day Il, 2, 5lg University nr lllinnix Scholarship Key I ld. Q IIIIII '. I Inf: 'IIIII l'lOlfORL1, . Qmfnf lIIIlIeI llfruxe Xlfhi l'xIIIp,I PSI, Ar,r,uIIr1t.InKy Klul-, l'-If I ,L : 1 Nl Inuit l'IIIIIIsII3 f- I I I,,wIf1IIII .NIJ lun 5 M.I-XY'.In-l3.I, XII hun, liinll nl X, Nlmill .Int frurent, lube -fl lllInI, lfrulIIn.In Varsit- Kmll Nqrmtl, X.IIxIIK Kmll lLttuI KJ, nl K ,Ip I.IIII KH i hllltl lxi II 1,I:,I lllllflll IIII. . , KI','I.1 l' ' iii, lrrf-.'1I1J.JIIIVl Q, llIgt.I Alplm IRI, All-IuIIt.Inry Klulw, li,Inlf.Inf Q -I Y at , K luh, luinrirrlirs Klulr, M,Irl-telinu K lnli if l " gt-'V " llu.IIIIs l5,Iy ll I llerfl -luIIIIIr K -Illtgv I -N f "" :lil X -. 'H ' . 1 . -0.1" I Ia, 1 Q -itll?-f:Q! 'Q' ' . .. x . 4 Qt.-Q63 - -Q.. r,IIII NKml?Xl.XN llIIIII'II lffirwx link ,Ind Bl.ILle, Men K bleu Klub KI, 2, 2, II INI.Ir-II, l'rIIxLr-litx llrIg.I-lL Hnnnrt hiv Kll IIIARIIN IfI'I,I-f.I l'lL'XXl'Y. lun: I rllrzrirflzlu PSI llpiulnri 9' H.InLl ol' X, M.IIlKutIng Klub, The lllm ll, Il, lnturlI.ItcInItv K.-until IRI , Sctnnd Repl- IIIunt.Il B.IrItl Kl, fl KIIII XIKHXDYI, K ,A , . .III. 5 mlm' gm . LI K.Ipp.I KI, .ttnuntunry . . ' l 'Ing uw, I -ming lxilles, Rifle K u .fx .nw . 'vr 'KP ' K "W 'R-. ' , Q is 55' llll'KKPllJ l-lbXXNR1lll'lII. . .. , X.'.1f1jfIf.J .ll.1Il'I.'.'I,'g Alpha K.Ipp.I PKI, M.IrlKutIng Krlulw lVlXlIll XXYKIIIIIN ,lI'NNlNL.N. HruI"l.m.l Fmt .ll.iI.'.:r'I Im Ur :Xtu,vIII1I.IIIrv Klub, Kfirwin Klub, Firit l.IcII- ,N :t:I,Int, l'nIxuI5Ity BII:.IKle YE- 4 X .-XI,.,:IIInt.II1Lv Klub. K,IIwIn Klull, N..II'Ih,IIIl Hn in Inwxlxx 1 "nv M.lx ral.-. ll,.il lit., L'::wz:1t. N -IV l' 1 lE,t, X. N U wx, 1,1 ll ll lhul ' lxl. XX w:'u-.' -lull - lm -1 lrm lm. I ' Q. Mya.. l,l:mlu:.l lW.l..l 6'- ,InlK!!L,, qxxl 4,. I if 13' -Q-.. W bv Ne J x Rf? -S -' x S' 'Sf' 9-in J I l,, X,11,f,.., Alull Ame .Xrtnmra flulu l'E'nl,n'x. llc l , ,' 1: :,r l':',lw1', li,.,,.J. Iwmw llxxuw-.x ll f .1. -' ll,-:,l Ilan,-. lf: Nl, XX',l:: lil, xnllw N lm-ll .ll Klux A W' ,lgrr Nlmwr. l'mxL ' lirwwll Allwluw- r lfwlxml ltr llwwfx lim I,l 'Q A I--xszrzm Pall hmm' 1 l':,,":. " ..,. l,. , .. lu-dl Klpg-,l l'c'rxl,,:lu lilrlux, liz, l..m1iv,l:,sl.::a.l:vY.l: , xt: lv-wllmll Ngmzdll Xlzvtl- lllnzml Ngxm-4 iv 'X 1 l L xi TT' lhxzw llfllv Kxrs-,. ,4-,.',.f Q .ll -'ry . " - Nexx::'.1r1ll.lll .-Xl lvl: 'll V. lllpll Xl fr,-,z.1l, 1ll,ll llw - A lv, mr 1 Q T' ,X 5 . 5.1 3 QA, ' 1 TT"-Q, lM,g,.rl lux Kr: wx .l,, Mp ,l v4:1.,. lm! A X ."1r.'. flqk Nl..,.,r .,., 11.1 vl,Nf:,f AL- ,1,. l, , ,H '5- 1--'rw .Xrlrrw ll sr., XI 1, l , u l "' lf, JN X" lH' l "' l' H' 'ul w' 1. 11 Il l'wr 5. R. J 4,-wx fuuuu XY'l1,11xM KMPLIR.. ...Yin Elvin: All A nnr1.'.n1l'j .X-uvunmmy K lulw Sprxngllelll -lunmx Cullcgc lnmm liuxx um Km H. ,. ..,BIuglJ xlllffzzllflzrllvx Alplm K,upp.x l-Ku, Alplm 'lluu Sugruux, G.xmm.x lklm, .Ml-mrxlmny Club, l'ln.xl.mx. First l,uulun.mt, lhxxuxztx Hr1g.ulL' ll-rn-vu DM tin Nunn Nnx KU-mxNxx'. rlmrvw ,llmi L','.'r 15 I'cluwn I lnlw .Xlplm l'i.xpp.l Pu, .-ML-nxrxllnu 1 lulm lm- rwrxuu Klub, lNl.n1kLt1ng 4 lulw, Pl1.4l.mx, 'llxc lJ.nl5 lllmn ll, iv Al. l:1ulxm.m Yarsny ltxxhllmxll Squ.ul, Nflxsltx Knskctlmll Sqlmll IH, Xflrvtx I7-I--llnlll Squml lfl Mcrh Cvlcc , , Klulw Il, ,I . K,1pt,nn, lnnusxt-. llrngmlc lmx um N11 nm xx Km NIM, I 1,,'..1q,, .ll.uil.'.'f.'m Nlurm flu: lun! Artllluy tlulw, M.ul.4-lm: llulv. Thr lllw tl, 3, ily Mum, Vruxxclsxty llxngnlc ll-mum Dm 11, Ji llw ,Iwi vu Kmfr, , m'.',.1. xl. 4 f'm:'.1f,'.n lfm li.1pp.l lpwxlfm ,N QLAI unhlnly I lulu llmmxs Un ll, xl XX'xIwn ,lunmr rullcgu Wlxlnxxi Alfmx Klvlllilk, ln.. U.:l: link .ll.lr.'.1g5lr1lr1l lluu ltuum Lnwwn flulv. Nukctxns flulw. lfxsxlmmn Xfxxwtx Cy-'lv N-ynmll. f.xp!.xm, Vruuurmx' Bix- Lg .AL lllXlXI, luuzxula , . . rlwmlgff .limi L','.' up Alplm llgwlurx l'1 fNl.lrkuUng l lulw, lllc D.41lx llllm Ill llmwrw Du Ill l'r1uL'rs1t5' ul l.llzIwrm.l .lt I.-N Angeles lun fnlmxl Klum., . lfwyf link ,ll.1rl:r.':r1L, Klppx Nxmnl M.lrl.Lt1m4 flulw. l7ruxl1n1.1n Y.4rvly NVrcsLlxng N1lu.nl. Vuxxly XYrcx!llnpg Nymul 1-H Wunun Dum Kxn,:+.-um .,,. . jfflm Allnzlzgulfuzfl Sigma Phi Sigum ' Acwuntnmy Club: Ivlukctlng Cluh Q Q .gf l Ulnllcl junior Cnllcgc Q 2' w-.f hlkRYl5 Al. l..1Nn,H1lx . c'!-mluf' , ,-r'w'n'fvl,L , .llmkgtfuq ' 'Y ' If ' .'Xlph.1 lfpxnlun P1 - rkluunmmv fluh, Muxkullmg flulwg V.1xwltx , 5- , . B 1 , ,Q if Q,-l1tSqu.ul Hb M 0 I' ' 'I ' "Af 4' 1 . X , , y H-XS f 111 lllwlll. P f-Q L ?'2?'f:'f- . lk .. Flunrxrr Qxlllllllllll l.XRNlil ' 15 X ll' .mz1'.1,'fu.1, ll",w " N Blnlm ll ,Nl.u1.Aul fm uf 1 Mny lf. Huscy Hull 'gg 5, Q Markclxnu fluh, XVJX A, l , 5 5 . 'EL M " ,wr l 1' Nunxmx LMI . . . 4 l'..fl .ll.1vmuL rm 11: lx Alplm lfpsllun P1 :Murunt.lmy I lub, Murlwtlng 4 lulv, Thu lllm , ' V qlj, The Dmly lllml 115 jfs? l' V' 3 4 - ' I . V l Xu., l QQ.-l ly '7:3gi25::,, -nr-A v .N 1-QSM f 1: " JA?-IDR Exmun l,l'AYl-l,l .,.. 'fum ,lI.1rbL'11rzq .'huvunl.1my flulw. Murkclxmg fluh F A ,, Dvxmx Er,r,m 1.1 xxux, 1ilff,,w,'u..',,f Qi Hi, ,'hlff1n1!.1m.m :f l f X Oregon Huusc " ,zl QS. llhnuis Shltc Nnrmul Unxvcrsxty , . -3 N X X AZ? 1 P ' A , -'Q 155 534 TA' . i' 5'i. s1' ' Q : .sw 4 . df .-1.,-ff ' ua' 53' 9 W' Q' l ..,f.:sxA.. H. K Luxxmu Ln I Tux . , cnlm-,1 .Ah l unrJ.',m.1 Newman Hull Acmuntangy Iluh. M.lrkct1ng fluh, Tull. fa! Mmngcr Ill . 'Y"ll' . 6 ' "7" X Rox' H,-xnvrx' l.Ik1lvl'll, ilu., . 1 lmzfv Pffmf 1 ,lI.u1.1,qwr1L 111 Rem Thcm P1 linux Crxllcgc l l l L.-Q V-.1 l i 1 5 ' an f' ., 5 - S5 ' 5 X wa- bf T17 lbw. u Iv XX Il I Nl h l,INIrlll llh. 1!".1.'1izey.m .lI.nlm.'1u41 wuum Phu ly-ullm llnu-l -A X Murkltzug l lull. Nth .lull Mzull, Ipum .v mu: lnurh rl Hr. Mcuk Imguc I xf,1ufl'.a IMA.:-l Il? lNlf'nW, l,u,xuuf: vlunwr 1 wluzur fuzxuu Mrmhr. lmu-, lu, 1wJr1 -.1',,'X' Y, .ll.n1.1.'lv K rx: I hx PM Nkull .lull fxuluu, l"rcxlu1x.m Y.nm!',' Pnl-. Nlluhl, Yhntx Pulw Nquml ll, 'H lmcrlra- Lgymly r .um-11 nan -Iuxllvll vllmlxu llblllll Iwml .fu I..1l, Un. .ll.m.wlmmz1 Nrgum Phl Nltum fXl.4-XY'.ux'l3.n, Mlxlwtxrlu fluh. lrlhc of llllm lizuluum Xflullx lla ll-uhm Squad. Xfnrvty llc llmku llltrr IJ, il, Lnptun tll, lr1luI1.lILHuIx luuu-ll ly -ll Vluxlru IIXXIH I,I'm , Pqlrllmf JI llfl nv,'J.:11. x llw Ihmm r'xlph.l K.lpp.1 Pu, Alunxummy llulw Kvl xl Fl-xx ,um ll'-.mulu., ,lu . Kmwzar .x1.H,-.fufmw 'l'hcl.l f hi N.ul1crn, A ll-l ulumrux I lull. l4.1u1l lvl X ln' .llrv Urlhuw' 4 luh, lNl.uMrluu I luh, The lllw 11.2. Av, lim l.u.utu1.un,lhnwmtx lmqmc llurwu lin llb I uw! Alllllll ll xhunlx, ,Inn . 1!v.'r.1gu If1,1'nlJf,'.1l ,'i.fr111m1,'f,1.'1m1 Phu Kuppx Nunn rhuxunhlmv lluh, fdlmlly Uttuulx' fluh. Murlwllrwu f luh. Ph.ll.uxx. Rltlc I luh, Fresh- m,m Vuxltv F mlmr tlull Snluall, Frcshmln Yar- xztx Pulu Squhl, 1,npr.l1u, l'u1xc1-uty Hrug.ndc XX'Il1lxxf Rwlunl hlllvlll l".f!n:.'f.r .ll. f,'ff1,'.:v1. Ru-whllu ,-Xlphn K.1pp.l Pu. :Ml-vl1ur.xmx Kluh. rumen lmml li, H, Fun! RLu1rm'nt.ll lhml Il, Il l'lulw:x llu II. 'U lfzlxxlx FIINN um Mfxxxx . xllfwfi l'lff11,,nmv Klukctlnu f luh Sl Buucllutk fullcgu of ,IH 1x1Hx.w51.,R1m Aww Il" .. N 3 x M H xu.11.,1..f1.-, 1 1.4-, x1.L.,fmU 111- .5 L A ,K Hwww IM 1 l I Q 4-..' pf I' .di f '- ,.:--s -Y, - ' 1.-. N. AJ, H Nlwxm Mmm: I QQ T' Q: N-.r Mn: Xnw .wx Klxrcmxw-.' -a-pea A-0 1MW1,Hw If xx NI-mm I9 ,NIM fr.. .. H 4 di-nv ri-V ' 3 Fr' ,,f... ,. V- fa 361' ' r,JL lixll IJ M-N fl-El Iflmb lixww KI-ze--, l1:,I'f, 1 w XI I -A nfl: mn., fun K,gy. X 1. -. thai I-1.11 nz-N 1 lwl, Sink , E mx I ,wl- C' x li Hun. Mmm I,',:f.- kI,,vi1':f,-,- '. -, 1. I NlLrL.Uxu-1lul1 'll ' ?i M ,R :S X X -.. ' re Inv! A .'X1',1V:.,'I I'-c. '-I.-.f lw, H-N '- -'.f..1 .Xin 4,1 ,EN : l N 1, I'fv. 'Isl T1 f'.:'wf41f'i X Q Vv' -.-- ,lx i'I'+ 2:-. guns '11 ,In xnxx PAUL BfCCONN1:LL ,. ...I2".:,'w1w Prf-I..m' I'l1ut,n Xi l:nuxfr.xturm1ryCuumxl G' ,U L Studcnt Alumni 'Xwv-x.lluun 123 PHILIP l'mx .um AfCDlJN.-KLU ,,., ,,.lC".1.uig5.m lr.'.lnm1.:l .I.!n11un1r.1! rl Ihlm llnu Dcllx XIXYXXIII! l:1111lcz M1bR11R,,. lllmmw rfslx . 1. K f11r.','.zlnj 'Xlplu P111 O1mu.1, .'huxur1l.1nq' flulul MAI- Mlulu K lulw Mumnmu vlum-wx fwllcgu Immun Um um AIIININHIIMIR ,, ,.if:Lff: ,XI.m.Au rm 111 ,Xlplm K.xpp.a l,.uulul.1 X 4.4+ untnmy Klub, Mmxlwtxrwg llulw, Nlmiuxt iwumzl. M.Km1cx Ii-L1rn1.1tls-rx li. Ill Pm- 4 .,uktu-rn Nutr, 'F.41mlx Pmtr.1n," "M.m.I:x VIUHN Mxnwn. , , , SfmffQf1.'l..f ,H.n:.:q1 muff Nprlnullchl ,Iurxmr 4 nllcgv: lwnxnx NIXIXUR AIIKINIII. . 411. ,X!.1rJ.zymm'11.' Dclm Rapp.: Ypwlwn 1 .mmm 4 lulw. Muur, Vrmlxcrvly lirlmklc 1.mm,u lfrmmxs Munn. . fmf .U.1rh!:ng W .Xlplm lhlu Wm: ' V l,lx.11U Utll-uf tlulw, Mukclxrug llulx, Ikzulmrm Xfuxm I'-ilu 5-1u.nI, Vuvly IMI-1 M1u.x-1 lj, il. Irnvxt I.1cutcr1,mt. Vnuxcxxlty 1 Hvvumlu W Nulllrxxutplrm I'ulxuvlv X AISHIIX .Manx AIIIIIR. . Igllcmw, lm. .H.m.1awI1lLrJ.' .-Xlplm 'Ifm flrmm H.m.l HI X, f.uwIn flulv, M,uM!1r1-: flulv, , l.1pt,m1, l'r11xuvlx lirluulc M.111'11x 1.l'1H1Il 1N111,1I1i ,.,Xf1111111 1' ,fyf 11 l'1 .11111l'11111q 1501.1 K.1pp.1 V111-P1'cx111cn1, 511111111111-11g f1.1s1. 1.11.1111 U1111crs' 111111, 1N1.1rkut1r11gl111l1, 11111-1I1.11u111111 1411111111 11, 11. f.1pt.11r1, 15111111111 111111111 Q. 4-sw . 1':,' fi '13-2 .i'--5561 , -'1 4 11111111 P111 6- . 111111111111111. 111111 A XY'1141111111xx R11111111' B1I1IIIl . .11l,111.111, 111111, .'111111'1111'.11111 P111 111111111111 17cl1.1 11111111111C1111c:c,1'111111x111 111 111111 .YL 1111141111 111,1-.1 X1111 4111.1 .1..11.111.11.11111 Q XX41'11' 11111:111 111II111L 111'11141-,11l1111- 111-111 lg, , 111 1111.-1.11111 'X111111 lx.11-11,1 IK1, 1"x111111111.1111-, 111111 111,41 111111111 11111 1.11-111111, 1111111111', 1S11g11 M'1R"m'1 ANN' '1 M"1"N' 1 1'1" 415, 11111141111 11111111 N1 N11 N 4 1'11..1 .1I.11b1.'1'11q l.. 1I1H1A,lM, AlpI1.1U11111111111'1 1 A 1 11,114 11111 Mplm Ill'l1f11'1 V1'f1141'1 1 P"1'f1f'Lf N41"1-fH1'- 1111 R. 11,1 155 11111111111 1 11.11, 111111111 111111, 11.11. 111111111 111. C11111l11.111.1. M.11111t1r111l1111. 1-1111 1111111 , y flmlu I1 M H MMI IUUHUI Xx1HH!H'N 111, XY'11111.111'1 1.1.'.1guc 1-111, Umngu 111111 H1111 Y . 1 .3 , 11 lim 1,1 V 1 111:41 YXVI A 111 - ' ' 1'L.1tI111x, C1111 1.111L11, . . . . .1 11111 X Q Ill . 1'r-111111114111 81.111, "H1.11111-1 I1.11.' '1.111..1 X ' Z L- Nun," "Russ 51.1111-" .5- :Q - XV1111111 s1111u11r, M111111111, 1 1'11'1.11111 11111411111 111.111.1u1 1111 111 Zum Pm B.1n41 111 X, 01.121 Arllllurv 111111. Pu1s11111g R11'1ux, Skull 111111 Cmmunt. 11-111-111.111-1r11l1' 11111n111 13, H. fR,1pt.1111, 1'11111-11111 11111211111 L141111111x 1711 X1II'1 111111 111 11 11'x1 N 111.11111 1111. 1, 111.1 , 'f - ",' ' .111111'11.'1'.11111 15 . 1 x1:111.1 1 111 1 gl-A-L ,gal .. 14.11111 111 X. N1.11111.1111 .1r111 1i1.1111. 1'1u11111.411 ' V.1rx11y Curl! S1.111.111. 1:1111 11111t111.1111, 1'111111 '1 , x1tY 17111131111 1141111111 13.11 111 1 3 1i1'1141'111 A11'x1X111r1 M111114.1x 1,1f11111. ,V .11.11k11'111u T110 M.1ns111n 1. 1 .'X1p11.1 K.1pp.1 Pm. 511111111 1 11111, 51.1111111111 ,S 51 1 1 1135 .wi K f1u113 P11111.1r1x. 1111st 1111111-11.111l, 1 11114411111 53211 H -Q 11r1g.111L' " XY11111111 KIAN1111 M1'111111'. . 11.11 1'.11f 1 .111l111111111l111 1111111 H1111 .'K111111r11.1n1y1l1111, M.11k1t1n: 111111 316, JL IX 11111111 xx 1 ' 11 11, 1 1 111111111111 xx! R, P1 111111111 11.111'1J,'111 XX1.:1111.111.1 11-11111 A., 41111111 111111 'N1.11I1.c111'1: 111111. 1'1'1xI1111 1111 111111.11 VJ :a ,1. 1 R11111. N- .111I111111 .11111 1'1I.11l1. 1.111111 , 11 1111111 N114111: VI1111-. N1111111 lf1,,111 , 11111.'1111'.11111 'X1111111111111 411111 51.1111111113 1 11111 X 1.1 N.1l11-P1111 111111111 7111111111 1111Ic:L 7' R411 1 YX141111 , 11.1. ' .11..11.1,.11111 9.1. ii 111111.11111 11111, ft xx 'Xlp11.1 1.111 N111111, ,-X11-11111111111 111111. 11111 ' A -"1 X Y ' 11.1lq1r111x 1111111111 11, I1 111111 111111111111 'A-' . 1.'111x1'111l1 1i11u111, ' "" I I 114m-111 15.11 121 'z 1 N411111111114111 1 11111, 1 Qilfihfe r'r'E1i2 . 1' if I111'1x4. N.111'H.11NSoN . ,, , 1,111 111111.11 V 1 "Uri 11I.111.1q1 1111111' T.1u Delta Ph1 M.1r11cCt11'1g 5111113 T110 1111 . . , as .1 M1111 111.11111 111 1715111111 4 1 .1111-11111. 54 J 1.1 11'41.'.' '1.'1' 1 .XlpI1.111111:111111 P1 'ff'- .i11p11,1 1..11111111.1 131111. .i111111111.11'111' 1 11111 1111111111 1111 11, 31 15:1 '11,-K Huw 1 34 1 . -1. 11 1 1 1 1 . ' A 5 X 1 xxx? H 1 IN fx 1: 14x In 1, 11 pu 41n..xx-vu I I 'lnwwzru I, X 4 A ,XM Awww: Hxmlx Lv,-xx N -f Ia,,v,r,u. l,fs..w,. X tl ff.:l' N,'1X"'4fl,,,X r 'Y -U I 17lllXi 4..-ff P I Ng ..,. 1, 1,nnw:a llxlf Nlmmlsrw I I N.1.'l.4'J4.1-fl4luM Nl, I www I4 :Mk H ,fx IH. 1,1 1 N lxmkwrx Itlmmx I rx, Ibiwwul41.mxzllwxllc-.IHI4 I.. r,'..f. A cr.. IK: X A um flulw, lS,m11 .ir ix l'.w:,x I fu 1 I N NF .U xv Xivv 'vuxfllu Uxxlxx ln' ff 1 z l1.n,t.r,, ,,v,. I,f,,,f L QH Nunn -Xt' fIN.1yf.1I'-.1 .'X-1-n.:n1:1,,f11l li,:.kx. f f XT 'iuzfxg flu!! l:.vf,xI' wh :rm-, fm n 11? 1.1 vm N 1.!I H n P "H Ivnwwm. Vu 1, l,, r,..f K f.,l I - 1 X,.. Nw w X lw' ' I1-V T' I " Uv l1.f1' .l'f,. I' 1. IM' l I1','l,, Q ,ix xl 'Nfl ca , K 1 xx ,,,. , 1 'X 5',2f:tf?.YtQ r 'Q M, O .U,1rh'1lr1,q XYIHN Lmlgu 4. V rumnt, lrwuurxxly Blngldc un., JS. llxl 1 n I.I'Rux' Pu Remax ,.,... ..,. Y 'nnlml l.uunf1 Llulw. Mnkctllm C lulvg Irxxwt I,lcu Nlxx Ilxxx IJUXXIII , . .lhllmu fXl.nxkLlm: Klub, Pcrslurwu Rufio. Ph.1l.mx lwlxr I.1u1tcx1.m!, l'n1u-rxxlx' lhmmfu A 1 K ,E . 'llffg .j X xiii 90. ,-ixwxlfiq lmlx Lmvnm IN xxx . lm Iifuu nrwf ' ,IA 1 ffnu.'.1mx . , Alplm Nxgnm Phu ' ,G 1 Hum Lv.m11n.m Munn, PIM 11.1 8ngK1n.u, Pun 1 wx 'I X - :Xlplm Pxnk :M4m1r'wt.ur1.x Ilnlw. 5kull .um X wx 1 , , Iruwut. Frulurxmm Y.nxxu' lcnmq Nqu.u ' Ifrulmx-.nn Ynsntx Fuwtlmll N.1u.ul, Stu-hut .iw - Alumm Awul.nlwr1 ll? A llunfux Day rl, 1. RI, l'mxc1x1!y nt lllxm , Q ' N.lwl.arxIup Ku :IA pv- .ug - -- ,J gpg FSU ., J 1 W Mulnzl Pnlvln .l!f.m lx! I Yxxl NI-Xllll liuAIl'Nxl 'J .l.1frfn1 L.x1nk.xn.n, l'lmLxwutv 1 lmrux tl P. Prmhutmu Null, 'Mllxu Ly.-ful-1Ilc1x," "IInluI.uy," "Kms :Inc Hnyw Lmmilwyyf' "'I'Iuc M:k.lLlu," "Au:'nth 87 llc.uLn" llurmn lin lll lux Hlxlm Rrnn v , , rlmmf .H.nir.'111v , M.n11wt1nu f lulw, XVrcxlllmg h1.xrm.u4vl IJ, Sb FF! is 1' E Inns P, RIA! . . . ..r.mU Ne :if 1 ffnrmzmx Q Hnxull Huuw J t Prunicnt. Nwplwrunrc f.1.uw, Alplm Tm Q I6 H Nngnm, A mm4: unumy I lub, I'h.1l.mx, lm c pumhnl fuumvl tl U . C,1pLUl1, lfnlxulx - Hy xgmlc' l.m Dull.: Phi R lf5?11k.4r1.n. Mjukctxng I lulx St. I.m1rxI1r1lxurslty Alplm Dultn Phi 'RV sp..- c' Y' ,Ni 44. nw. mf rnmw 4:1 Q...- w. rf Mu lllll klmu ,rjfflrvjfv '- 11,111.11-1 rm rx! Rumi IJm'f,l.xx lilrlv . ., l3lf,,,vm,gg, liulllwg mm' l'lu.1mL crtlatumlly Ku joxrr-'H Rrmr: A . . .V RONALD LEON Ronrnrx ,,,,.., ., lgrlmlfmr' .'1rr'nln:z.1r1rj Ph: Mu Alplz.1-Srntnnmg Aufmnurucy flulv. Mcn's Glec Club 41, 2, 5l1 Unixcrsm flnmw ll, 3, 5, 43 Illlnms XVcslcy.nrx Vrmrvcrsrty ll.Xll4ll lu lfmxw lx Rural lm K .. , t r1m.fr' slr r rrznlmflr 1 Aruurrmmnly flulvl M-llkfllfl! cflUl'- N"'l' 13 3' 13 1, wx - I lmr-l .md Hl.ulL', MJIUY. llfllwlxm' ll"!-"l" .F i ig-' :W B .5 . , ,,, 1, pp. ' F.1- Lurx Dr Nll V Rum ru . . N1.f'rfw W 'll' ,1 4,,fn1rmf.1.ll Yr.rrf'.w'r ,Qj VLH' Arlmur V N , l'll1 Chi 'lhn-Lx, Aururrulurr-4 Kluh, XY4rr114rux ' 6 A Cllcc 4 lulw 41D A , 44 4 lflurmrs Drxy 41 P Q X 'N' ji' ' 4-wr H. H ' :r" .u . E fl 5 X . , :-v,'1f'fsSI . Bkrxri Wnrru Roxrm ,. . Cfmwlu 4111 .ll.u1.1,rgl'rmr1.' XY'cn.ucl1ec Accountamy flulu N.lxl.L'l1ng Llulr Blackburn f-lllcgu 4 lvhfuf .Nlrrffnzlmlrlrj DQ Paul llnrxcrxrty. HL-r7l .lutrmr Knlluuu l'rlrrm.r Romnr jmrx RYAN . . . .. flrrfflnzlurlry Auuunmnly flulw, Frulnrrmrm Yursrty Huwkrgt lull Squud Hunuri DAQ' 41 I GUY KEITH SANDPRSON , .. .,Y1rffr1gl'1fuf Cnllnmwrc .WJ Lrm' Snrlxw.1 House The lll10 421, Sturlcnt fuuncrl, MQKIHIQV Fuundntron 4-H Honors Day 421 XVILPRID BINGLMAN SHANII . ,C.'lr.1rr.'fuf:.rgfr .-in ff1n1.'.rr1r A Phi Em Sigmag Aumurrmmy Club Honors Day 41, 2, Bi, Unrvursrty ul lllmms Sclmlurslnp Key 1 16- 4 at -KKK' -:za , ef-M - . -' l-lux ' Nllll4XXl3 Armin Nrrml . rf ,ll,,w:r..w,- Ihr lrrlrl Plrr Xl.ul.4rH,: I lull lrrlu!'..fr::rr IH: :rr :l 41, lr flrl:1.41 Armnm was ll ,f, ,r I- nnwr rr ,url lr.r. fl f X. 4 rruumnr 1 clrrl, lllzrr--:S Num Nrfrrrrrl I vm llxmrx' l-ral.-.rrx xrfwlrr ll I I rr .'irrf.-mmfr .'XIgrlr.r Nrurrm Phu llru lllr-4 Ill Nt Kmrrm VI X ,ll , J lx l,4,1r'1N SIHII . l4'rrrkf.rf.r' I',f,f1,,fHf44 l'h1 lu Myrna. Pr Mu fpxrlwrr llrulrlrhm Y.1rsxrk' B.1wl'mll Nquull, l'rulrru.m Ynrxltv lkrxlurlurll Nquml. 4.apt.4vr1, l'rmuwrx llrl :gulf llr41r4-rsllry 41, J, ii, lfmwrsm ul lllrrrlm 5.In4rl.xrslup Ku lfxxrr 4 l5rmNr,Ix xxx ru 14 Pnfrfn ,'l!,l.1lr4 Alplhr l'i.lpp.x Pu, Murkulmg 4 A4l.1rrs C' lulw N4-rllrxxutcrn llrmrrwty 4 lvfruyo lulw. lhllwlu li K' lklll XX'xx:.l NIXNIIIHY ,lfrmrffflrrf "" ' .x1.,f.L.,'.ff.-r Nwlrlr Hwuw vm lg K , :X lrlr 4rrrt.rnu' flulw, M.xrlX4r4l1gg lrlulw. Muwnll ' N licgrrnrnurl Hun-l 411 , lhmlmlrwrn Null, "lm, 'tin Sh- 14, , ur: .lu lsl.uml ' 3 in- rr. Sw' ,513 - ' ' X .4-Q2--. llulil nr NYM IIN 51-nu rx ,, 4 f,'..,,-,f ,:fl 5" ?e,,, ,llurirlrflu I Alplm Munn Phu Q 3 Q xhururrtunrx Klub. 4.41K xN-v n 4lul1w, N.uL4lrng - ' 4lul1. l'l1l'1r-ft lllrrur, l'rulrrn.m Nurwrtx lurk 5- X Q mluud. Vurxrty' Turk Ngnmrl lull, Lulu U, iz fffyf il , Fnrxt l.1Lutcn.mr. l'rvlxLrvlx Hrxgmlc ::' ll-rrwrx lin' Ill U 'r-, "-' - . rr' - 2 iz ' A , lI4v'.XI?lI Hmmm Nlllll . I-.wi-rr A X .rr.,,,'.,r.', ,W . . l'h1 L4.ur3m.x lhlm 'Q M MA-XY.1r1fl'J.1, Nlrluuxu, Mrrrm Bgskctlull Mun- ,, ' P "V uucr, ltlml ul X, lNl.ulmtrr1: Cluh. Atlrlutlc ,R -r x l G, I-rumrl Hi "' Q llunuls Dm' Ili .h ,,,, I - 155.2 Q "gl .. -mmf? ' - K 6 G bf K' ':"' fm A Ii" i. A .,c , K-,55'i'+fE14f' N-1 1 5. -A --'yi' 5- ' M5 mx ..-., fif 4. .Nc- x 45. X 'Y' S' ',1:.fj. , . 7 ' Fw i rqfiiz -11g'!.'. -41 ..Lv'lsI'5' I 1 -, 6 ,. 1- f., HI... E hfQ'::', Qzzggiqg 4 Q'iHj'fy.1, , 5 ..f-,... pl,-.-,-,. , ' 13-'HN'-' ,'.'Jg,'..- - , - --f XX xmux .Xmnvlx EIHAI ,. .. .lilnzlmfw XI.11h.'1r1g Xlplu l.m Urm':.x NMML111 Ham! -M X, Mmkctlng Klulv Skull J 4 luunl lln 1111.1 tl, I, S! Iinuuux Pu lux: lmmxx ..,.. lv.'.-ff'-pf, 4 Hff.'ff.' .-., ' .xl Ihnlfffq Ihtx H-vmg X ---v uul,m.x ilulw, M.nl.ylr1m flulw, Pulwllk X!I,u:N 1 lulv. XX-umm N k-lu 1lulN 4Il Il-www Uv. 1'l IQum1n1 Iv-Hx lmxxrvwx .IC .i lvl.n,'..' I.. .u v.','. :mx X15-11.4 'wg:1n.l VIH Ui-Pm k.1pp.n Pm. A mn1v unumx flulv, Flu! Vhgxllnnlul Hun! 41, .', H 1,mm,u Yum: 1111-.1n, . x' I AIU, XI.: f,'. uurrpif Ix,npp.n Munn If-.wr Xelzllux 41ulN M.x1kLlurm 1 lulw, I'hunf -'ubrni I'1.nllu1', li.udw.xIl N.un.n:cv lil, lap- wzvv. I uluzvlv IMILAJL XY.uD111ngt!-xx Vrvuuvxltx lmrru Vlml .w YXKIIIIU ,4.ff!nmnllr If .'.. ' .v .Hffznzz rn ru' XX Limhlsu X..ml1xt.lmx C lulw l41.4.klmv:u lullkuu XIHHI vc X'v.1nwwl-v Mm IM 4.:lwf 1 Nm,-m .f.L ,mj l..1u Phu IMlt.n Pln I.H:vurw.1lmfl1H' lnwwv Hu Awumnlf-vrm fuxlml Y M1 ,X l..I1L:L lin! Nfl xuw Wmlxlluuxf . ,. .NI-flsw hh 'f.'1f 1w.fr1.x X,1,vm1f1-Hk:. f -.nw rnlxllc XX xwlxvxx . . .I:.llfHl.1 !I,wiL,','r1x f1:.m.4-L4 f lulw 'XM-fz1:1t,nv1w, flulw H.HkLllng f,lulH. lilcxlx- ' x Yuwvn lknmlwll Nquml, Yuwllx Umu- !.411vgun.!A,',S,-1: ll1v11mwI3.45' 41. M Ilmx 11111 IIOIIMXN XX Xllll. III I 1 1'.m,',11..':. 1' A-' .II.11l1.11.'1 'II1L1.1 II11 rvfjj r1x.1I1x' flnlw M.11k11:11: IIUI1 IRMI1111, ' I ' ' ' ' 3' L fi 'NI . 111111, s1,11111..111 11.11 IS1.11?1. 1 1111111111 Xp f'-1 '- 1l1.I11w11.1 ll 1 Ng- , QV ,Q ,Q Q fs I fd' I Q1 1, fi 3 H' ' f Q if ' -ffggscf ,J IXIXIIX 1 III X. XX'11v. . M11 EST "- X In 1111 ff X1-' 11 4' rXI1X11.1 IXIL1 P1 I .XIpI1,1 I,.1mIw1I.1 I71Il.1. X111-Pru11I111r, ,I11:11--- - Z- .. flmx, Zum IJI11 Il.1. U1.m:1, .1111I IAI. ' 6 'W I'1.11I111x. I51uI1n1.111 1111111111 , 1 , II11111w1w Ihr Ill cj.. 'fr I". X . ll -IXXIIN I vu' XX'111 11 . . P1111 "'.',fiw1'- .-111 f11f11,f.:111,1 " I'I11 C1.1111111.1 DuIt,1 1.-v 8.11111-111. .M111u11K.1111x fI11Iw, B.1111I 111 X :gn 1 W I1111,1111111.1I M.111.1u1r ll. il C ' 'A V II11111:1x I5.1x III gf - 1 k- ' ff' .: X I I - ' 351.1113 Hs.+1Q..-Q - 511111.11111 IK111111 XX11.111w 1,.111,'f page 1, i X' I?1,111f1mr. .f - Q 711.1 'I'.111 AIpI1.1 1 ' .'X1pI1.1 I,.1111IuI.1 Dulla. I111111111111u I Iulv, 111111 N eh N Q 1x111Ign1I11111111I 121 , F1111 I111.11111l, XX'11111.111. ' ' an 5 5 It ,M I,1.1:11L 111 , 171.11111 .1111I Iiluu I7L.1ll1L1, P111 Q. Q, 1I111l11111 Nmltx "IiI,11k I7I.1111111g-I," 'M.11g111 'QL' . ,... 1111' I1111v1, 'AO11lxx.111I I'w1v11111I, 'IIxx11 1111 111 K V , , IsI.1111I'4 . .' II1-111111 Inv II. in ' Q- In 5 :1 . 1 , U 11 QR . 11 K1 .11 , , 11111111 11.f,',1 1 11 K.1pp.1 I' 9 11.11 111111111 XI1111111 Xl XX111111 I11 I 1 N j : lu I 1 1 I lr 1 1 " Xe PI x1 '1 I Skull .1111I fruwcnt, I71uI1m.1n X'.11v1v 'I1.11I. W .,.x,,. 11 I B tg, 5... ,M .- mmf 1 X. M, "'I . 1 X x Klii' In Ion: s vi Q Yami it 17, 'J l-mn s l:i.u. l'i-iitsw: ol Mc' lil ll',d:,ii.li lite 1-Nl Dean -il of ln:z.i iintg .intl liirttloi or lfxptzinitnr itmori, was li--in Nall "1 lk win, lout llt .attended o' Klifint 'la .nail vlit l'nixcxsitv when lil. it turd the lknliulor ol te tt ::v frxil logintciing in lvlbo i tin, l l .intl M N llegrtcs He tht l':':ntvsit', in Ntpttnilicr, l'Vfl', rw if: Nl I7 'Ilnort itil .in-l Applvt-l Mc- ' l his etixtil on the fatnlts sunt: l V t Ifrorn Info to 11131 ht was head 1 r l ,wrrnitnx llit--lethal .tml Applied tan lnctr is .in lionoiary :num- l zwngli. ind is .i menilvti ol many V, :ui s nhl lionomx-. lvatcinnies ,A gf it-11 'l'he curricula in lCngineering are planned to give a thorough training in niatheniatics and the physical sciences which are applied in the design. construction, and operation of engineering structures, machines, and in- dustrial works. A moderate amount of specialization is provided through options and by special arrangements of courses in the senior yea1'. The enrollment in the Ifngineering College this year is one of the largest in the history of the College. The liingineering lCxperiment Station, organized in 1903, was the first in any engineering college. Nearly 400 bulletins and circulars recording the results of investigations in almost every Held of engineering have been published and are to be found in libraries in all parts of the world. The Station is engaged in niany investigations in cooperation with trade associations. governmental agencies, and with industry. A new Research lloine has been built this year at the corner of Green Street and Busey A-Xvcnue in L'rbana for an investigation of steam and hot water heating systems. .Qfiw Diixx lixorn H.uu'rv H. joiu-AN lviuililfl' Drum -.. wngm, -Q . XII :cis-'f' 7ET'?" - -1"T:i' .-Jw J.-My f H N. I VR -' L O4 .fy in QQ' 443 -4- ' ' . ' 5 9 if K ' ,L'wI.I.Q,-f A 7 Z.L131.S.ulA..L-" ' 'lx f I N I I ff' f if III? I!- S--5-1H"QE MIA I I5-1 NN., nf XYHIIZ HWM4 I TIN' 31, ' 1 l fum X lxxnxxull NIL In 1' lm m mfg r x FW? Sax x f.mNX.spf vvp??g 1-26- 1 Html' IX rm! l4fmf.q.fm 'IIIIH B, Pfw I I-fl L um .fl 11m-,mm .ulti- .I vnu. R Loomis F, XVHHLI PIU frm H-11111111 Ii11xx.1n11 IXKKIMAIXN , . 511111111 lf11g111111111u 51141111 Nu j1111x 1311111 A111Q1M , . ,, , E11'1l1l1.1l lfuq111111111q 'IIIL' INI.111x11111 l'l11f11 1 11f11.u11.f 1 P1 I.111 P1 5111111.11 A I LL. PLMI1111: 1111111 51.1111111111 .1111I Iil.11Ic, 1.14-1111111111 111I1111cI, I 111 1 c'1s1ty H111ga1Ic Nunn 11111111111 ."1l1l1VlIAI ,.,X11!1.1. li C1'11v1,1l lf1lg111u1111q l11s11111p11I1t.1n I Iub 11111.11 1 PI11 111.1 Sxgma, PI11 Kappa IEps1I11ng S1g111.1 Tau 110111.11 Day 11, 21 The Amurxcan Vullugc F11 S111I.1 M,1L'1111,1 I.1RoY AIITN ,, . Elfflzzml E11gr111111u E1aKapp.1NuL A.I.E.E. Iamcx M1II1k1n Unlvcrsily ,-'1R11f11'11 R.-xvmmxru AxD11w1x .. . ,I1Nl11n1l1'.1l .E11.1g111111111,14 f11I11n1.1I Manor lP1'1.1.'111 Tau Fda P11 P1 Tau Slgma. AS M If, -Iuliut YI11111111' 01111:-gc R,-111111 If1m'11 AN111'1u1'1N , . . 1II1'fl11111l111.7 1f11gl1111'1111g Delta 51141113 P111 A,S.M.E. M11114.1n Park jumor College Enxx.11z11 ROBERT ANIPRIIK. . . fIlI'If E1lgJ111'1'1111!11 fullugc IIaII A.Sf.l2. 5111111111 ,I1.1n1111 fnllcuc Pau. I,1oN.11111 As11xxr11'11'1 1 . 1II1'fln111l1'11l E11gl1l1'111'1 Zeta Psi fK1S,IN'I,If. A11u11rt.11'1.1 fI0IIcgc j,1l11.' 1. f1.'f.1g1v 1 '111-1 111111115 L-1 'R nf .31 -' 12.9 , - .ss Ii - II A -fo' 1, 15" ""' I -z 41 q fr .1 -11 1 1 1 f y an -. 'Q S. A1 X - ' ' . --.1 an wg' A ' 'utr 1... : .: 5- 1 . . 11 1 111-1+ I 65- 1 1 K G 5 xg 1 X 111 a .1 -1 1-1 . x 1 1 g A 1 ::1ffs'..-'-.:f' A ,wsrffagi s -- 1 U 1 , jrlf.-A-f K 2:1351 xg A 111':111:, I'1XI'I ,'XIIxIfNN .lI.111111!1.1l, .1l11. 11111 l:111'1111111nu N111111.1'I.111 .-'1 N f I. f11111.11I11II1:1 .X111111 II 111111 1111 A1111-1 , 11 ,Il11f1.11111.1l l:111g1n111111, IlcI1.1 N11J111.1 P111 .X N MI ,I111111r.111111111 1111111111 111 11111111111 I11N1111111 1.1 'l11111111l1.,4-. R11111111 111 XY111 11111111 j,1,1 .11.11'1111,1,f1.11 111151, 11,1 I5uIl.1 N1u111,1 I'I11 A S M I -11.1111 I11111111 1..111Q1 1111111111 I1x11 1 11,111 1111- 111.:'1.111.1 lJf111111.11 l'111111 11 I't,1 I'i,11'p.1 N11, A I I' I 1.112111 111111: li-111x1x . . . 11,111.1 .II11 11111111.11 ,lf11u11l1111111j 'I'.111 I411.1 P1, P1 I.111 81g111.1, Mama I.111. A N LII l M4111 I'111x11x111' Ii11:.11IL II11r1111x Day 12, Rl l1u1cIx.1 11111121- H1N111' -l1111x l1111X111, I11 . ,. ,1 11.11111 131111111111 l:11g11.11111uu 1.11'al11' 01111115 1111111 PI1.1I.111x, F11c11Iw.1ll Managgu III, 151111 I1111tc11.1111, I'n1x11s11x I111:a1Iu 1111v11 IIRN-N1 I.11111x l1111Qx11:, 1111.1 f.:l1'11'11'1.1l l:1J1'111111111 A LIT If N1111I1f11111,1I111Il1:c R1111x1'Y I1x 111r: 11111, In 1211.1 C1111 lf111-11:11'1,'1:g Rustc A1111cs A.S,f'.lf. L I:11-4I1m.111 V.11s11v BasIx11Iv.1II Squad V.11s1t'y I+.12k1tIw.1Il S1111.11I 12, R1 I'I1'1n01K Das' 12. R1 Ru num rXR'lHI'R HLIRLLIHURF, .,.... .l'rh.m.x ,Xle.l1.1:m.1I Erlgluurrlrlg X SM lk , Frcxlxman Vnrilty Track Squad Ymnly lmkk Squad 12, Sri Frcmhnnm Var utv lfuutlmll Squad lmmx llmx nu- lkrnxuuu . ,Al.wwllf ,UL A !.w1...'l Ifflqlln L Luk .X N Nl I l,.S.mllL Pun Hugh-xlsj, juni.-I fullcuk XNDIRINX Hxm 1 -XIIIXXIII, l1.1HA.fff11 I,.1lm, N. 1. ,HL 1 f1.1r.'J..1l Emg:r.u'rf.'rrq A x M I llxxxmxn Yin rfxnllx . . , .lCfuH'u,: .Xl1.'.z!lmqr..1l ljfzqlmwfrlg PII: Rupp.: Slunu .-Xlplm Munn Nu, Mnncml lmiuxtrlu 5-vucly, I'uNl14n: Iinhx. Nkull .md Ku-nent. Thu Illw Ill, l1nl1,um1l.xl M.m.ngcl tit, Intcrlmturnltx fnumll li, Il, Ynunnccxlmg fuumxl 415. Izuurclmm luluncl, Vxuwrxxtx' llrlgmic. Nxln- Lux funn. vi llmmn IBM tlh KUUIH1 fxlllll ruuxux ,XIfff1.f.rwu, .Hnlm .Hululfzlml linlqlfrrurfzrxng PM: ll.1 Nunn, AN MIS, H-wrwrw D45 ll, J, 'a!,l'nlxuls1ly-11 llllrmu mlwlmslup Ku XX'lln1,xx1 srmxmm Guru. . . ,lfflwz .HL.lw.nm.11 Iiuqrmuffrzq lklu Slum.: Phu 'X N M l lwlul Innv-u fnllugc fvffltlvlrk INIXIHI flumlulw Nw. .lfmjvlf HUf'.1fm.1l .lflzwlmu rv XX KI I , l'Llxh1ug Rxflu Iiuuxlm Ymml- fum: , . ,llffm XIHf.zrm.1f 1:11 .w,f mwnzg I.m Xu I.m. A S M,lf,. Slmlcm fuumxl. XY'u1L'. l'41uv1.l.mfm 45, Hg Flu! I.lculun.mt, I r.wxu+-1-, IMIQ44-lu VVILLIAM join CHVRONES ,,..,. .ffl1irn,qff lilarlmrll Euglmirluy Epsilon Epsilon Ep-silrmg A.l.lZ.E. Xlilriglrt ,lunmr Follcgc jo:-IPH Frnrvrxamrm frvirxrrrxv .,.. Cfmuqff .llu,',1ll1n'q1r11l Errqlrzrwlrru Alplu Sigrlu Nu, T.1u Nu T.1u. Firit l.ruu- tenzmt, Llnixursity Brlgatlc Hdrnuw DM' Ill ROBERT Lnrtnxr' Cr u-rpm. .. bull Iirlqlrlruflrzg A.S,C.E,g Independent Council 1-ll Cornell Follcgc JOSFPH Fiuxcrs Corirxx , . .r'f'm.fuff .llsr fnnzlrxll Ji11ylz1r'r'f1f1,q Triangle Tau Beta Pr, Phi Em Srgnu, Pi T.ru Sigmn. Pi Tau Pr Srgnm. A.S.lNf 12.1 Plmlunx. Tlru Illio ill: The Teilrnogruplr 123, f'.1pt.un, University Brngnde Honors DJ5' tl, Z, Rh, llnivclwltr' wt lllinuix Sclrolrrilup Key JOHN Hrvxwmmu Hrxaxri ..,. ...T.rnfm- F1111 Erzqznzsuzfnzvq Sigma T.iu: A.S,f,,li, Hxrvard University JOHN WESTWOOD CONWAY . .Xfrzmzrffff fler'.'m'.1l Erzgrrzfurflzg Alpha Kappa Pi A,l.E.E.g Interfmternrty Council fl, Sr Wrr.i.r.ut VALTGHN COONCIY., . IF'.fufergr11z .llar'f'r.1r1ii'r1l .Enzvqzwuflrlg Brown Tlirewla Tau Nu T.1u, A.S,M,E.3 Pemlling Rrfln-Q. Phalanx: Mawr. University Brigade: Military Council JOHN ALBERT COOPER ,,.. ....,..,. D ur-.1111 .llar'fu1111r.1l .Erlglfluullrzg Psi Upsrlnn A.S,M,E.: Concert B.rntl 12, 35: First Reg: mental Band ill Purdue University -,war 'x . 9-Ss a . . . X5 'ag I . 1: , 2- in ,.-jg,r,: V -J A Fcpgfia- J ff' ' . 7' r f 1' Bs 45- 4. .61 ., , . -- , A .EV 5, ' .. .ll.'. Hlffnlv -,miw 5, r .J I .e-5... ' l 0 14. .fi-E ig, ' -ati!" 351572-Q'a::.l 5 y Q' - R fs- P5 ,rug ' 2 2-.Q O..-. 1 " A " 4 .--feilili r ww.: .,, wg, N , riff" - X :fl f . Q 1: , ' :.2sw:...ss. - . ' SQ' ' K . , , ' 1: . .I 'N 1: ' , hxi. , , , I +' K .1 ,, ' .j.'1--'XV "' .35 :Iii xl' Uh Y ' ', .3' I. ky ,ig-r.:3,. -:-.f. I if sl. ' I H 1 . fw X-, ess ' ,::z.:1g .- A: '35 g 5- iraq-lm ,f-v. " ' 'fx x. . R , xx xx ' x , 1 ' 'ill Vi ' t . 5' . - H 1 Q -s:?w:21:zi:r:-r t X-5, XX X. .. -X 1: in li XYIIIIXXI IJ,-xv lnnxirl . . X,v.7.fr fn llr1ff.lrm,1l lzfuurflrirfrli' ruuurx Iiirruix flllllt ,UZ mn Xfffw. l'lr'rfrn,1l l:1.'.'1f.'rrf.'r1r' K.ipp.r lltlm Rim A I lk l. lmrm 'luwmlup Yluurui fullt-ua 1.1 --rim 1 rim xr Im 1 x' . l!".wi ,w.!.r I:!riJf1r.f! Igurrmir'v,'frz' l'Iu l5t.i Munn l't.i Kam'-.1 Nu, Sugrrm 'l.iu, .X l IT li . Artful, fmt. M.irl.in1c Huttcrllr, ' 'M.1rwn," "Ywvr'11ui -rl tlrt C:u.ml" llurwrx lliy ll, 1, ul, lmiwrsrtv -ir lllru-ns x.liuI.rulrep Ku' Mrrur M11 Hui Ijxamir . . , .f.ewm .llri fr.1rl.'i.1l Iirwfm urlrzuig XX r.m,i ,l.x.urx Dxxui Dun . . ,jrrrfarfmw .lluZr.1f,'lr'.1! l:'1rg1f1rn'1rrig frolluuu H.rll Pi T.1u Signm Honors Day 12? llfvltllll ,liNTPl'l Dm: , , , V!-fr.1q,u Ifllqlrlssrlrrq Pfgwlri iugnu Plu Dclm l.1u Beta Pr. P1 Mu Epiilun. Qlgnia 'l'.iu llunur: Dry II, 2, Rl. ljnixcruty or Illuruu N.li1vl.1fxl1lP Ku' XVII IIXXI PRVXNKIIN DIHRRI' .Tail w.'.'!lr full Iif.'r'lmr'r.'r.'L' A S 1' II, lit-:rrp-ui Mrlibivv :L,.ulcn1v llrux uuv Plum is Dr' Mun lC'ffhsJ,'sr', N. 'X' Ifltr,'r.u.1l Errlmr,f:mg T.ur l'Mt.r Pr. Phi Et.: Sigma: Em Rrppg Nu A l l7,lf,. R.ulw.1v fllulv. Syntun llwrrruri D.ry ll, 2, Rl . llrrivcrirty of lllinoi itlrulnrslrrp Key N H1111111111111111 ,I.1x11 N 13.11 11111-11 1I ,1 .II11l1.1111..1I 151011111111 XX I11I1 II111111' X 3 g I.111 N111 II1. P1 'I'.111 S1g111.1. A N M . N1 M111 sI11II1'L1L' Q4 1 -...Q QL. fr I1 " 1- 1:1-.11,11I1-11111.11-. . 'if' ' I , I1-.i. l'1 I'I11If,.N ,111 Ix.:1:1.1 11.11.11 11, . 1, 1 111. 1.11. 112111, F in ,... Q N. lx,-. 1 , 'Q' 4 . . 142.1 A ' , 'j , 1 A zljfgi. .4 -4 1251 1 3 151 : 11 A 1111f11a11.l111111-. I1, IP.. II. ..,. I1 .1 I' ' I1--1:I1111 X I XI Xl I KI::111,1l I:.I-1111, N1.,1111 " k 3 1 XI 1. . 1111.111 1111-1.1 11111111,1.111 5 6' 9,1 J... , X 1 A '1 'J 11, I11 11.1. 111141111 I'. 1. wi gs II .1 .'1: . .. I1..1 !'1I1111I11 X: 111. 11.1. 111 111 A111 111111111 11. 11111141111 1 IR X1.1I1I111-I .11:1I I4I.11I1, f,11'11.1111, l'111111x1l1 II1 1 F Aga ar. , .1 A , b . S- ni- . I11:1111.I1.11 1I. Q 11 I':1111,11:I1. 111 III111 . , es 11 V ' 1 3 ,N 1 A .11.1q..1.1.11 1111, 1 D Q E .. 51.3 - f A .. 1:5 1 1 .31 1 I "f II 1:111 K1-. .1 III I11 '.1 11' . 1 .M 111: II. -1:11. I 11.1.1111 .1 1 1' ,V .-Q. at -3 ' .5 ' ' A.. '13-1 ' V.. S1 I 1 51 1- ,IN W ,7f23f 1 1 1 111111 111111,1 Iwi". I 1111 ff"x5f1'f'IS I II 11 .1 ' 1' 1 A . N 1 I 1 XII 111111111..1. 111.11-. 11,1 1.1.1111 A 11 -1.11,11.1-1- 1-. 11111.11 MK 17 E 6- - I X , ' 0 1.1. v ,,. Q., 1 1 11111111 . 1 In? 11 v . ""'5A 1 - 1 .11111 1.11 1.11.-.11.11-. I 11 1. 1 1 1,111.11 HP' 5- ' I "7-. ' 1 , L 51 8. ' yi - H . I x 3 YH S W' 111111114 IIIYIKX' lf1111.11'111 I r 1 I I1 .111..1I I-1,111.11 1 I51Il.1 N11g111,1 I'l11 XII'I -I.111111 M1II1I1111 I'11111-11 111' I1111x I1111111 .... U1 .1111 I.11111.1I I:11Q11.'11111 I.111 l'11l.1 I'1, III11 I1.1 911g111.1. P1 I111 N11, N11g111.1 I'.111, A N M If., S1.1I1I1.111 f.111t.1111, U1111111111 I411g.11IL II1-11111115.11 II. J, il , V1111111 N1I111I.11sI11p KU XIKIIIIIXX I11111111lf1:1x.VI11. . fl .II11I'.111.'1.zI If11.'.'l11'11.'11 N1:111.1 fkI1i .1 XXQ111 I1.1 11111111111 M.111.1g11 II11 III11 'X N M I XX1111111 IIIIIXXXIIII, .IR . 11 1 l3I1.1111.1I I-11111111111111 11.1 K.11111.1 N11. P1 I.111 I'1 51g1111 XII I 1111-11. F1111 I11111111.1111, l'111111s111 lI111,1I1 II11111111l7.11' tl, J, 41. I'1111111111 111 III11111 N1I1-1I.111l111' Ku l-111111111111I11111xI'11111111111 IP11 II 1 I ll.'I I"l11'f1l111.111 I'I11 K1.1111111.1 IULIL1 I11xI1111.111 V.1111f1 I1.11I1 S1111.11I IQ11111111 I11 111 I-1111111.. II 1 11 111,111,111 151111111111 11 I11.111-'I1 111-31111 I'11111 If111x11x . . .II11I1.11111.1I I:11q1111111111' 'X N MI . I'1111 RL-141111011111 IS.1111I Is II Nl1111I1f 111l1.1I111llL'uu Ill Ill IIIKNI N jfmx Axmuxx I4 IIIIlf.m1I.1l lfuuluurnlu A.S,M.E. Ilwffm f . LOOSE' ,f.-4-N. I l 5 iv. --p O' Human .KIKIIII It I-nun , . I'7I.fj1J.1' I'lI'I ".'..1l ILHS' I f ,-x I I I' . Q , ,ww 5 , ' - ff I f f - C51 ffff fb 53- 3:33, . of, Lux ux xx I Vim 1 KI L'.u,1x .. , Xu-film 'Hip ' 1If.1m,'I lfuqrmlrnlu I 'lx A ' I.m1luI.IfIx1 AIpIu,l '- .'K1mzu.m C,cr.1nm Smlctg, 4,nW1n flulv, 6 1 J Hr, XY'1w1I1ng M.m.1L:c1 III, f.npt.ur1, I'nxwlxm - ' ' 'N lwwsx , .vu ,fwfr 1- I .12 -. .5514 'L!fl1?f.'x 4-1. ' ,Imlvri Ifllxlu' L..-xmur . . K:rI',n.u. I X IffI'I.'1lI,lf lfrlglr.m.r1ug I N A I I I' X ,mx X - A 1 P TQ, ' I . ,. Q -. ' ' 1-S555 . .wg-:gm wa , Cymru.: Lvxrucxmf mum , rl In nm .IIIIf.u11I Tau Nu I.1u. :X Funk I 1uutur1.mr, I'rm -I Hmm' IIIIU Luau .IIII lf.1rm.lf .lfflylm I I mu fI.uk IfIuL1w A.S,M,Il, I'rmuli1tv uf XYmunxlr1 YMI1 , I'v.-xxlmm Rfrlcw. . . Ifvllnir QM? 5 U rfuq urxutx Hlxmulu b .. s- .Y 1: ' '21, ...- K uma. . . ffm: Ss: ' 2 fm I . X, -:QNNQ Inu. Hum um M111 xx . ll I : fu Xp.-f.. I 1 nuff III '.fll,w.w..1, I 1 Xlg-Inu f In: IIIIH vufiau' N-mv! my KImu,II Imhl-.rvn, MI wr-,. Nm: Im MI-.II IIIIII -Iv Illmf. Imgxlf VM. x',,fI.1-. L. umm, vim-I, VMI, lf' Ilwin I-raw I' N, ur Iwfvrmwzrm, Iww.-I my Iiwxvxr Ii:-I-:rw KIIIII, 4 Il. ..'ff.w.n.,.'f II: I 'X nrI,fIm1II!1.III,4. Inu XXIHIIN imrrlrlxw lnlhfnflt 4 if lim: r.'1 urn: ,I In Muslim I.lu Nu I.uu, A Nf I , I,Iu.IImx, I711xr Ixuu- unml I'mxwwxlx IMIQAIIL Ml I .Huw lux I-I kvlrmu 1 I III,1.1 :,.'1 .ll I f,-.','f I If ,X N M I Nrkpmm lmlmm 4-1 Iulrvwl-In XX1x-ull Iutlx t.:ml+xx1x xy ff,'f', jfpifl l'A.w.,f! l'f.mm .wx I I I I l'I:I,11.II.,g. ual-.-. I11 Q.: mum . . I nz nf I'f.'vrf.u I rung ivu.m.uI.11IuIv I'.1u Nu I,nu, ANI I , Puxlurxg IIIIII-X, I'I1,nI.mx K.npl.m1, I'lxumum Iiunghlu INIIIVIN LnIMlw,,. . , ,, I7.1f'fg1Cf,' R "IW NHIIIII-I' IIIII PV' CL'r.1m'fI lir1q1mIrm4 xx' I lf.gxuu , An1uuI.In K1'1,n111g Sun.-ty, Kcmrum Ply: Lv.umm,n IRIN buutlwrn Illun-In Smtc Xmxnxl fnrxuuxlx . , I N1 I Izwlw --I IIIHH, Ifrulmurz Xfavwu Qs T35 5' NGN- 'Gif' l,..IM,.,H4,x'...x.u 1I1.I1.nU4-,,., ,2 Q, A. L 6 If-1-.::-sv . f I I XE- p. , 'iffy .' 1 "-Q , X H153 ROMRI- AIUHUR GILES., '-'.V .Hm,,,,, 'GQX lxxlu YI4 lui: Hmmm , ily? IW, . , . x f H 4 , I, V V KImrfln' l:11.Ql1n'w'1f1.q .Illn-.n.,..1! l.f.g.r,I4r,r 'l'1wU DMU Ch, I'a.'1xI1m: IIvIIux, IIIIII f IHIW TAL1 Bum P13 PIII ELA Srgrlmi P1 Mu Epilhrn, Q K s am S1'm.1 T ' A ' C' " Q-' " I -I N " " I' 1. .lu , n1Lr1k.u1 c.r.1n1w. . mlcty , X . Q . A ,A 1 Kcmnmi, FrcQI1m.xn Vuiity Tnuk Squad. X. X -g 1,1 Varsity Turk Squad ll, BI ' .3 1 Honorx Day H, 2, Sig I,'nixcrx1ty of III1nmx ,f 1 I ScIwI,xrsImip Kuy V, .Jilin . , Zi ,L 1 H111 ,K11.1111a II1v1+111 . I Ii.. . I'11xx'.11111 Lro IiL'L1..1, .... . ...Cl1i111g0 .l:lu1'1'ri1'1zI Er1gm11v.'f1g PI11 Ii.1pp11 I.:z1iuT11I, RIN. 15.1515 xfmg 111, px 1-11. 111 Nm , , 11.1 K.1pp.1 N111 Pi BI11 Ifpsllun, Pi TAL1 Pi 111-1 lux..-,.x Rqzw 1-MU., Nl, A1 V N1g111.1L S1gm.1 Tau: Intc1'r1',1tcrn1ty KIULIDCII Ny Y H 111, hm., .X 1. 1- , Y Mum. 'Q' 1 vw- III, I711xt I.1uutu11.111t, l'111xur11ty I'I1'1g.11It I 11' !', H1411 I ni. I.:u 11 I'I.1:1,1 N' "" II"II"lN D-W Il- :I I':,11 I1I.::11l 1 11,.1,., 11.1, 111111. 1,1 111111111 BIHIIIIK I111s11 .,,,., I71'1'111nr ,Ny , 4 I. .II11'11ll11f,U111f 1fr:1'ff111r,'11g 111 1 N ,. A XI11111.1I I111I11s1111x Ymucty. I'I11 III111 III - 511' .. Q ' D 1, MPX RM, HHH! 11.-.,,, 1111111111 5111-111 .I111111x , , .II.1.'.'v1m I.,-5, 1111111111111 lfr11','1:11 11 I'1 I,111 I': N:g11:,1 A II I . I'I:.1I.111x I:1w1I1 HIL M-"W"'I :11.a:1 Y.1:s:1'1 I1,11i1 x.111,11I, NI17111, I'f1111'1x111 V? I'1 'I.111 P1 Nlulll-1. A I IV IV - IIIHI-IUN1 VJP' I4r11g.11I1. NI:I:1.1:-. C11-111.11 ' I I 1,:111, l111111x11x' II11g.11I1- II1".1111II.11 II. 'I Q ' .- ..sf Sex" I if I ' ' Q13 '55 -1 ' 4523? I 1 1.11: 111l11,.,,, H11-,111 H1111 ,A V, 't M111111 XI I'11,1x1 IIINXIII I7111m111l,11flq. lmi. 41.1111 1.-,Hl,,.,U,,,,.!. - K... .II11!11r1'1111l lff,'1u'n11n11y 1111. N11 11111. .1 X1 1 . PI-11111111 111111, I-H1 NH 'V-HM -INN Ii - N411111, I'f111ffS1fv PI1:I.1:11, f.1p1.1111, l'1:111'rX11', Ii11g,11k I G A. R lI11g.11I1 1m1f-N 1 Im I 1 Q.,- 'RN' WHHMI MHX HHH I, L 1111111141 II11xx,11111 ,l1111mx1m . . . .,fl1.'1.1,g11 A1h,1.H1I1rA,A,I,UJA1 l,V,U,,' L A .II11l11m11'11l Ifrzg1'1111f,1r1Q1: - ' 1 1 P111 DCIL1 A5 ME. Q1vr11naSt1ca IxApp..1 x1u111.1 NUI", ' ' - ' A I M M I- h MHKN1 Imimtm., 5,,x,L.11,' 'Im II11- I1-1I11111gr.1pI1 1-1, 41. FruQI1111.1n X11rQ1t', I-clmwwarh ,HN ltluhmkm yluxm UML I 4111111111-1111 N1111111I V,1rs1tv Q1y11111.1m1s 51111111 I1aII 1.111.111 7 , 'I' 5, 1 '-N-N' IWW' IAMXJ IH Hmmx lxlwjm Y- VII f 5 l11s11f11 A1111111Kf1111m . K.1u1.11 11111, .HH 11,151 I,,l.A,H A , " ' "'."" " l1l11.'r1'1,ll lfflulmunix' .1111-2 .1 '11-1 1111.141 3' R""I1'I' A kr Il Y 3: A I'.11k 111II1':1- ,'11.g:1v.1r1.1f11II1u4 ' ' 'I f ' .154 1, '. , uf- c1n1111 XY1111-.-.1 H11-.:' .1I..-111,11 1.11. '11, I"I4"' K'V"W--- I 1 -X A If'f'ff1.C' LH I ,WMU J . , 1111111111 . fl.11k II1111x14 Hmrf, A1111 MJ X-VMXIMI PM HAH! mx.. lm HKU In 'W 6 .'X111cr11.111 C.cr.111111 51111013 C.11v1-n Klub pw IU N l X,,11,,l f - ,, 1 ly... ...I - 3 ' K111111111, l,,1pt.1111, Ur111'c1x1tV I'I1'1g.11Ic . M.,1., ...11..1,.l ., 1 , , , 1 1 lI11r1111x lU.1x ll Fr I1::1:.11I', ff11I',1-1:,. I1-.N1:I.1-, .XXI I . 4 , ' IQrSI1:1..' If 'I" N 111 .1f11f III.11I1,, IIa' ' If I,r,f11'r.11I. 1 1 '1 Y XII ,X II-1.1115 11 A .5 11.11 1 11 x1..1f,11 1,,,.11.1 111,1.,,- 111-1 1 .1 121 1 1111, s51i,',-kiwi 1 1,1,11'f1.11 1Q-- 'Q' Q31 '. ' Iii' ' I, ,M IWW 11.51. 1 I111 vs II1111111' K1x1,. ,.., 1 . .,,El,4n1 I Jul I:1ly1f11'1'1n1A1g 11111111 Akxfj f !I.1rk H1111w 1 Iit.1 Sljnm. fI11 Epulun 'I'.111 BQK11 P11 PI1 L as tx I'I11 Mu AIpI1.1fS111I'nn1.1g A,S,C.Il., T110 Tc1l1 1 n111g1aph fl, 2lgC111nccrtBn1'11l ll, 2, 1, -H S lr1g1r1Lu1111u f11ur111I I-Ir .4 ' "7 II111111rs D.1y ll 2, 31. Unlxcrslty uf Illlnmi x1I1-1I.11'sI1ip Kev JACK If-XRUID KING, , . .. . .Ilwu LIN! Erlylfrwlrzu Nu Dclm Mu 5.1113 Sigma 'I'.zu. PmLIuIlnw11 Smit, "Black Flamingo," '4M.nII.uuc lium-vliyf' "Two on .m Island" Branllcy Pwlylcdmrm Inxmulu Q-.f , .Imax XYIIIIIUU Kun, VIR. ,. .. .ll..i lim .IIIIl'.1f,'1I,Il I1mjfr1IIr.'f,'u I5cI!.l I'ps1I-In ii bs' yr 1, Inv, Kmxzsl In j H114 XII Gu,-If,,'l lgnyum I I.I:nII.I,. flu AIVIIJ I I Knmlxl Inurzuxw, Ifmrqgf gyyff, mmmu -, . , 1.,I.mfIIIwu I-'Im lm,w:fII1II1-I fi'r1IIfMIIxIllIx Ixl mn X lf, ,pw ln, 'mu l'r1n1mIr,'r,'.' PIII In Mgzm Ix.I Ix.wpp,I Xu nun.. I 'XIII AS M 'I'I1uD.uIyIlInn1 llr .Q E, II-vzwyx IJ.Ix II. ju 'sf fluu, I.l'U KI!-I-MASK . I .-I fffffwff IN-xxlxs Hn :lm KI II . , Ijrlwr,-u JfIuI,'rn.1l l:'u,vlmIvn1.Ll " I-III,'fn..'! I-uq1r1IIfn, Ita Kappa Nu3 P1 'I'.xu PI 5IHI'll.l I V' Z 5.I.Im.z IIHIIW II"f'l"1N D-U' 'II I Q, ith -Z, I I.1u Hum Pl. PIII II.: Nxgum, IIA K.Ipp.I Nu. It ' ' xx I A I I, I, . f.Ipt.Im, I'lmc1s1Iv Iifxgmin '- -in-Q ' " Ilfmuzx ID.Iy 11, wr, I'rm1.-xxllx HI Illxmm ty, x N-,Iwl.axxIm1p Ku A We-' Emxzxnb E. Kl.l'l'Ml'xlIl. Jil, -f"lfV 'Iwi'-J I IHIINIIRN K: nm, In , 171.41111 Ifl ':J..:f l'm'.'r1I'Iv 1: Chl P51 I I nl-Ir: .lulict -Ium--r ffullcgc A 3 N u I .md I :I-mural 'IIIC Ihvlv Illlm llI.NI.1I fuurw III Axmzrxx Frurvx Kcu1l'lL . I7'f1IuIfI mm, q xxnpmg llmgxln, 1 H , I5,,,,,g,1, .IIIf.zllf1rI-xml l:H,c1mIf11rI I1 X5 ,IIIII-.m:I.:l Itfrwmrrlfyg SaLI1w.x ,I.mIu-I MzIIIkm I'mxcrQ1Ix Caxalrv Oliucxs' Club. Mmcml ImIuslr1cx 3 I, ' vw N ,gh N Soclctyg C..1pt.un, l'nxxcrxm BIu:.uIc ' Q I .af . .-.- I.rox.arm XVIIIIMI Kulla.. ., . PIM Rn nxnl- 'lun-q Ixxlu-mm. . Iymfm Jlmlnzwmfl Frlqlflurlrzx' I nfl ljzwlzrrrflfzlq Acaci.1 , I IXILI NI:m.1 Ph: I .X Nf IE., NMI-tx ul Clcm-u.xI lfngmccrs. The mg - Ilulx Illxm III,IrxtL'xI1.xluln1!yI0um1I 13, -H A,S,M.I2 . Ir1lc1Ir.IlL-vnuly Kmmul ll, Sb R ,mf - A ve N x 1 I .. . u H11 rl IM- XX al 1 M1 Idmln,-x A.:f:I.1I I H Lowe Fmxcu KllIl'I.-X , , ,c,Z1fI.1q" JlIIl'uz1l1I.zl Er:-qlfzwrzfrl' I:lI..'m.:I lfr1q.'m'm:ng A. S. M. , Frcslmnun V.u'x1II Wlcstllng PI11 b.1mm.I IRIN Squ.1d3 Vnrsltx' XVrc'9tllng Squml 113 wi g X PII: I'i.xpp.x PI11, 'I'.lu Hum Pu, Bunncwc Man Hcrzl Iunmr Cnllcglc' .I:L:, 'IIIL Tv.1Ixn-vumplm, Ifm K.1ppA Nu X . ky, MUN.: TMI. A I.I7 E., Er1g1ncurlmg tnuml X Xb- Ia, ar X I K.Im.1s f In ,Imax-rr fullcgc ,1. I HX. . gf 'X . V Hrxm' XVALTFR Kozfxk .. . Cfm-.zgn W Msrlnlrliml Er1qfr1uufH.Qq ' ,Y Chipper Hume A,5.M.E., . . .,. . ' . rmour Institut: I 'lxcclnnulvgy Lawns n- stitute MIRIIIII R XX'111l-xxx Inmmn III f'.:r,'u.:l I1f.'Iw'mIv.'1.'q . I XYVIHIL' I'I-vnu .-X,S.M.E, ,Id lb, ' QL11m3 4--Ilcgc 'Q--:I Sa-rx.. I Y M! 'X Vllwxmt li -I1 I A I, .. 1 F- -8: . ' ' -4 I W . , - 1. N., . I Fr' I I f ' M I X V- IE wi -,AX 3 If , I im: hg,.5.f.:f.X K4 " I. ' 'X N , IRL .Qn.'f:I'y II-IX-III NlIIII::.. I1l'1I' 11-HI X I 1 ' XIII X II I I I I x,.I.Ix,. Q In Ibm - 5 X N M I I'. ' . I IIIII-I XX: IIIII- Il XI,.f,.u r..' I:I."u'X PIII Ixnpxm VIII, I.Ix, HILL I'I I'1 I.III Num I, . X X N KI I lung I-fum I I-II:I- II In . , vw.-:Im II-III4, ICIIM II: II XIIHX III XXIIIIII1 IQIIIIIIII l1II.l 1 I.. XIIII,II.I,-I.I: I-II.,-I 'I-. .1.-IIN, IHIII-In IIIIII Il. II.. lII,,II, I XNXII I.,'I:f:, III.,, !IIIIII.II In II If.I II 'I I IS I I I' I XIMIIIII IXQQI lI,II J III'1I.I.- I Il I"III Xl I IIg ,IIN I I'-- I'I 'I 'X X .XI I I I.IIII,I X.I1I.l. I-III' I, I I II.III:I XJINII, III,I.II.III XI. .I VIII IpIIIII:I I'I X N NI I 1-III A IIIII I'I IIIIN-'-II XNNII I' I'I4I '. 'III'1I:.II'r I11'I x:I.I I'I.I II I II I I -'I':rfIIr1II'IrI II-,I ,MII ,,,,M,,V, . XX'llllxx1 I XIII, M.-XLIUY ,,.. ..,... I 7.1lI1I1.!.1 .XIIIlI,1I.I.II.1l E11-uf:II'Ilr1-Q I1n.muIc l'III Im Slxuu. bugnm 'I'.xug A,S,M.IE., Intui- ':.IIumIx' Kwumxl Ii, III, Englnccrlng inun- .II IX, II IIIIIIIIIX DAX' III LII xr Dm Il M XNIIIN . . li.1I.f II.'I.'1'!: .IIIIfI.l11I'I.1l ,lillgfn I'I' IIIIAI4 IRILI xI:m.I PIII .X N IXI In , Cmnt :XIIIIIUX Cklulx. I'I1.nI.mx XII: .IIIII NIIIIII, 'IIIIQ IIIIII 11, II, Intcxfml IIIIIIII IIIIIIIIII Iwi, l.upl.un, lrmcuuty BIA- . I 44. I IhIxxIII I,11uIX Mxxum .Il"lI.'I'I-f1IlI, .XIIII1f. R,l1In.lI lull Jing! r,'I Izrflg IMI.: IIIQLI III XX! I . II.uIu.u' CIUII, SI.nIwIw.nII .und IXI.IIa. X M! A I.IIwIncl tn. IXIJIIII, lm- xI.IxIlx IIIIQJIIL III NNI II FII xxx Mfxuxm I,-I ,, , , II'.uIbuIg.1I1 ,III ',1llnIq1I.1l 1:'1lu1r1III1III4 X I M M I,. l.m.ut rXrtlIIc1y Club, Mlnul.1I I:-Ifmlvlu NIIILIV, I,ulxI1lr1g Rlfiw, NAIHINIII .IIIII IIIJIIL. IfIuIIm.m Xfursutx' Ifumlmg Squ.uI. I VIIIII. I':IIuIsIlx HIIg.uIu IIIHH LIIIIIIIII IXIx1uux , , l'IIII.I.: .XIIIfI.mII.1l I:1I'u1mII.'I,Ig X N XI I III.uIIu PIIIvtcIIur1lI Inxtxtuu I IIXI-. XX'll11Ix1 M,-xx . , .Xl.1I.'uc l"fI.I'II'..1l l111,I'I1III Inu Karp.: IIIII Im NI:m.I. lim I'i.Ipp.1 Nu, Pl 'I'.1u P1 NIg:1I.1, hluvxm I'.Iu, IX I Ifllg Dc: linux. hu XIIIIIII, !.Ipt.1III, l'rIIxcnItX HIIQAIII- I IIIIIIIIIII Ihx Ill I I lim- MIX MXYIHIII . .. ..X,"If11-LIIJ-1' I .XIII'.1HnIqfI.:l l:1Ivf1IIIIn1I4 I NIImI.ul IIIIIINIIM imlutx I NPIIIIQIILIII VIIIHIIII f,oIIuI4c I I I I I I I .IXlzmI1lI :XNIHIINY IX1,X11lvuII .IIIIIIWII I I 4 11:1 Ifr1a111II-Izmg Iimlc Alxmw I I.Iu ISLIJ PI. KIII I:psIlIm, I.nu Nu I.nu, V -X Nf If, SI.xIwI1.uII .md I5I.uIc, 4.11-l.1Ir1, l'nl- IIIXIIX I'Illg.1IIu, IXIIIILUX fhuluxl IH IIIIIIIIIx Il.Ix' 12, xl WILLIAM JOSEPH M1,C.A1z'1'11Y, , ..., f'l1.11!1-111111 3 AI11111111 M AI111111 , 1 12 Cir!! E11q1111'1'1i11,1g " 1 V 1 11,111,111 Nu Delta l, - fl11i. Il1111N1 A.S.C.E. JA 'av G 'IN ,X11111:1111f11..11 N1111111. lin 111 "lf 'TW ' Q, 1 1 THOMAS JOSEPH M1.EN1.1a1.x' ..,1f111.11 V" 5, 11111111.1 1111111 M11111111 II11 , 11 1 1llrfl1111111'.1l If11q111111111q Otto's Club A.S,Ivf.E.1 Coast Artillery Clulv, 'l'l1C TL-1111111 graph QZJQ Fint l.1cL1tcn.1nt, Vnixcrsity H11 gnclc JOHN IHATTHERY' MciGn'FRN . ,. 1'l111n11- 1lIeI11ll111q1111l E11g1111-111111 Newman Hall A.l.N.M',E.g Mlncial lmluitnus N1111L-tx JOHN XVILCOX lNlClNIUNH 4l111I1111, N, Y JIt1'l1111111'11l 1311131111 1111111 Pi Tau Sigma, Sngnu T.1u. 'Inu Nu TAL1 A.S.M.E,g Fin! l.1c11tLn.1nt, lfriucuity P1111 gsde Honors Day III WIILLIAM Louis N15N.u111 .,.. .. .H,11111 .Ele1J11111l E111g1111111111g Sigma Phi Delta. A I.E.E , Synt11r1 Thornton Jun1n1 lfollugc JAMES Josizmr N1'Ne.1,11' .... V111 1llf1l11z1111.1l If111g111111111g A.S.M.E. LaSalle-Peru Oglcxlwy Junmr fullusc CARL EDWARD INIEINHFII ., . .,.Nl.1.'.'1-1111 .Efe'1't1111lf E11'ql111'p11111g Cil'f4l'1Jk.l.l Vlulw Em Kappa Nu: A,I.E,E. Tlmrnton Junior follcgeg l'n1xCr-my 111 Miglmignn JOHN HOWARD MENL1rxHA1.1., Clvimgw H1'1,ql111 1llr111ll111'e11',1l E1114111:u1111g Mineral J' ustiics S1,11iety 2 12- :gg ug 1 NU' NT' ii- 3 'lm IK" NL gp V A mf Q .,. X 1 S 1.1 ga 1 1.1 1 xi 1' iii f"3-. M a, ' X if 1 .A bi- 1 FS' 1 1 , has :gg '- , . g mg. ll11'.1!l1111111.1! l311111111'r1111. N1g111.1 l'l11 N1g111,1 111111111 f111I1, M11111.1l 111111111111-1 x...11 M11111. l'111xL1x11x l111u.11lQ I 1111 1111111111 M1,11u111 , .L!".11!.111.l. N 1 .ll11!1.11111.1l lfrxqllu 1'111l.' .N N M li. IiIN1IIl w1x11'11 M1-11, , . I,.1C1,111 1 .ll11l'1.z1111,1l f'111'111 1,14 ljlui K.1pP,1 l',1L1 .X N M l' , ll111111ts Vl11x11'a Axmw: M11x.'111 H111 1 .lI11l1.11111.1l ,If11g1111-1'11111g PI11 li.1pp.1 Pln. K.1pp.1 l7clt.1 Pi, A N M l ln1I11wl11.1l l,1l111,1l111r1 N1111ctx ll11n111x l1.1v 11, 2, RI , l'n1xcrx1rx 11l'llI1n111 91,l111l.11xl11p Ku' lc11t1.1l Y Ml :X f 11llCuc 1 1111 E11q11.1f1'11111g l111l1c1 ll1111s1 l.1l1 H1111 l'1. 1'XN4 l .MI1111111 l11xt111:I111l l'c1l11111l11gx l111xk:Mx1l'11 Ml11z111'11g lx.1111.111,111, ll .ll111'.1111'1,1f l:1Jg1'11111111'g .MS Nlf,I'111x11w111'4l111111NM,-11 l'i.1nx.1x f 111 JL1111111 l11ll1-:1 L1l11n1,rl11xxx11l1X1l1wx . 131.1121 1 , , 1- .ll111.11111.11 111114.-1,111.11 N A N A1 L l,y11nx l'11x111Nl11p J:11'1111r f11llcgC 1 , 1 1 X l XX'l111xx1 Hlnxraxx MLMN1 . ,,1'!1111 1 Q nl l'llN'llN X12-Ill 4 rw' lv mx Mm Iwxww Xl: x rx' IW' I... I I-I I 1 , I I I ' nl I 4A,-,.r l..II ir. 'CI' :nun PAPKUIXUII .. . .Gf.nn.'. Cu, ,lIl.f.1llm.g1I.1l Ifrlgm L'L'r my XYIIQIIK M.mur ,X I M,M,If,. Klxnural Imlmtrxu S-mum ..1.,....... .5 . , C361 XL-xx11l.f:1 II ull Ihzxlunu Ixxvlu,f.Ipx.1xr1, I rmuvlx Iizzguk- L- as Nm Imp Nun C-vllugc v -, lwzrx 1IIxIlI!1 I II..f,.' ,,,., In.. '. llfx.-I N f,I'rl5Il XNNII II,-1.-:N IMI wr 1... l.',.,1 l.I1I,,'. "" .4.,- I 1,-. bmw my lllli lx f XNXII Ivr- :I A ,,lIl,L II.,f,.f...... I f.. R4-1.nn1 XXIIIIII Illlf' , A piilflri ii 'T . .m.nlu .-Xrmm.m fv.1.mx1L S-vucty, G3mk.m.1. Kum- mm Slullmr I-wumml, Nllilnlcl I3-ruml.1twn A Iii. Illmlullx-In Surf, "Thu I5runIc.nnl," T "Iflxl.nIwcll1 tI1u1,muL-n," "II M S, Pnr1,1Imc" lluzx-vvs llu III rrvmar XI- x Umxfr. lt IlI,.,'f lxulx QLKRIXXII Plxxlxmmm. N1 I r V .Illlf'.nm.1l lfr1.q1m'ffluu U J .-X N BI I' . iumml RLglmcnl.1I H.4n.l 11, It 1:55, 5 'I - ,,. , b SS ,y Ir-+11 mn-fl I1 fx. I r IRM Pruxx , . . uhm- I I In..-f Nm. 1 11:1 lff1l'fr,uw1f1q I Ix,gg1Iyw.-'I,.'XNfl V .Xxll 1' N, Mm mm-..1.I.1I, mm .. cw., ml Ib lk i ia V . .x I b P- '- -sr- X' '-.. . 'PEP .' I ii Ifllsr IH-:vw rv.1. law. l.,f,. Ixxnx lun IIIHHIR P411 ru I .lun.nl,'.w,1I lfrzglrzurlm IIw.l,'.. IIN.-I' I-M.uz.x ..v tv':If:.1l ll.. , I.w::mIvu Y ' but Artxllcry Club. XY'rcitllng l- ,' 4 I if 1 M.m.ugu III, First I.lcutcn.mK, l'n1xurxltV 1 Iir1u.ulL :I 14" f Ima: Vex' H1 1,.f, ln... Ilrwlul IJXNIN PMR l.ffr1ql'f.1rwIf, X. Y. L I 'f....' lv' 'f f C'll1I'r.lf Ifrlsjlllrwmq I' 'I I ' 'fun' Alplm Slxgxlm PIII ' PIw.Il.mx3 Skull .xml fircncnl, Ihskcthglll rm 'Q , ! fXI.1rx.ngcr III. Ihsclmll Nnnagur lli. f'.1p- 5 L ' x mm, I nun-fury Hrlgadc b,.. .I i X QIQAII .-... . jnllls Aslllarl Polzllfll .. ,. I . llmllf.lll 1 fr!! lifzglmulllu A.S.K ,I1,, V.llslly Hmkcy Sqll.uI il, Rl Mlylllglll fnllcgl: UI Mlrlillg .lllll 'lhll llull-ul linxllmll 1 llllulll P1lxx:X.1ll, Il'f'llIl.Il ,YI I .IIIIfu1ml.1l Iillg.'mlfn.'l Plll IfI.l Slurlm, A.S.M.F,, Sl.lllIl.lllI .lllI! IIl.l-Ic, K,.lpl.llll, Ullllclslly BIIKIMIL Hllllulx Illv Ili Alllllll: I3XIIXXIX PRXIIR , I l 1u.1Il.'l'l, IJ41t.l K.lpp.l I'pxll-lm Illl IllIlllu:l.lpIl 121 Ixul Hlllllllll IIRAINHFR . .ini l',.'li 11:11 El1g.'mll.l M14 li.lpp.l A.5f . Oqk I',llIx -Iullllll Vmllug: bl l x M lllxll XII Pllll l 4 lil.'..'l'l ff f.' fl l,Hf1ll El1g.'1n+l.'l rXlmlll,lll fvl.ll1llI bmlctl Ilmlulx Illl llb Smllmllx PllN:lxl1,l lfll ,Hwgxllf 'lX.l,l.ll.',, 1111, 1:7I!lV.'LlIH.'. INI,lxx.llIllw,ttx Imtltllln ll! 'IL-llllllllllux WS Z1 ls. Q Q Q3 pg, , ' if gqllggfgi 'fm .EL I lsr 4 garr- YQ' x 1 xl. I "M If 1 Sllw' .XJ ' F IL Sw' - X is ,I A Q75-.Qi-l ' .wl- , X, xx kv X .Y . x Q I' , xf.,sr..,q3 ,5 . .ul el Cilmnal' Al mn PURDY. ,, .. .,.. lI.wl.f.fll' ' V 6 .HIf.1llm,lg1l.ll l:f141m I lull l It' fi 931291-"':V X DLIIJ I'l-wllllll - , P-wa fs? A I '32 52 My . ...- .- N. V Z 1 ' gif. , , : I 2 ,155 X , axis-: I. ,rm-l I N ' V Illxxlx Clllllllx R.-ln.-l,,. . .. liwfl'-ln 1 - A Cfulzlmzl Erlqlmullllllg N X . . , 'F X hmlcty fr! Gcncnll El'1gll'1CCl'S , N Nllltull Illnior Collcgc 1 g ., J" Q-fs fl J i Y 'wi .gg . .,.... will sf L X XXlllllxl Illwll-,-I lil lfl, .III ...I f...I. l.'ll.'l1.,ll l'f.'.-fm . l yu X I I I . IXI,llI.1,lllll' flull, Hulk Cllgl, fI'lIl 4, ll XIIIIII lr llnllfll lllfllll:ll.ll . Il l..f II-lf..'l: ,,.. I ll, ,f l,l In Il,l NlI'l:l,l I'Ill Iilllllllll llllxlxllx lil-l IH l, lIr.1rf,','l ll.'L'f I X- lll.l Xlllull ,lll fgl.l1llll N-ll lux. Illrf llllulllltx 1--lllllll mn Illllx Pllllllx Rlllllll , Xfwft. If Illlf'.:1l1I ..'. ' I-lJ.lls.ll.'f.'. I.lll I4f,l.l Pl, I'lll Ill Nl::ll.l .XNNII I'Il.lI.lllx Iwlxl Illlmlllzlnl I lllulvll Iill ...MIL Ilwllfllx I7.ll ll, ll, Illruultx ul Illlllulx NIl-llllwlllp Ku Ill-lllllll vuxll Iiuxxl , ll..'f,'-Ll-'l.' lm 4.l.1ff.',-I ll.'u1f.'.l Xlllgll-.ln fIl.llllll Nlllllll Ii-,l.llllm I'lllIIllL Illlllnlxlll Xllulx Ill Rm NIH Ylfli lxul N. Y. t,l1nl.lI l:'ll.-.'l.'4Ilfm' ,'IlpIl.l K,lpp.l I,lllllnI.l Plllllltx, Nl,ll .lmI NllvII. R.llIll.ll' Illlly Xhllk lllu flllll Ill. Vll-.Illm-lll Null, IfllIlll.lll w IiI.llllL XY'llllllll lnlllx IIIIIIII . lf' l.'. ,ll ,Ilmllllvll-fl.1l 1-ml ll fl I7ullIIlg I:lvlllllI.ltllvll ."klpIl.l Nlqlll.l Nu. A I M M In , IXIlml.lI Ill Jllxtllu N-mul, Illllllxlllkrll Illumll lil Illllwlx I3.lx lf, il, Icllulxlt nlll-Illxlllp Ku YIIIRUK lm lx lilmlx ,IlII!.1l.,l.ll I,l..,lIIl Ruhr fIl1Iw 'Illl Iktl P1 I'Ill I'l.l Slgllnl If 'II.lll Nu 'II.lll, A 9 MI . Y 4 lulxllx IIllu.llIL H+-lll-:K Illl' tl. ll l, lvl IIIl1l,-ly 1 ilu ls: :I 11 l 'I.lll Sll.1lll.l .lpl.llll. I lll IM- -- x.I I IA I XI. X N XII II- I II A gg . 'E 3 A 1, .I x I II X N X: I - I I Q.-3 A ,,. WI -...f g Iv '-IIv'w vnu I4 w h I vu, lvl-" N X, I M:-c' In I AI MII I.-In if -Q I I.. , xx 'fx l':::xX: Q "' I E: 1 . .tl ..,... e, - X-qw- vw I fb, X f' -'M un.: , I - I I1 vm, Iimxnhly xX.11II1yqI, II' 1 I-l.:f. 4-,Q ' I,,IIII'.1u .Xxrl I I th 6 Xa'w'I:II4IIIII4 pl 3 X- -3 ' V -'35 ' 'sa' ,- . I I' . Q- I gfi1.'Q11, III .-I www.: .I lI',,-I. : lf'.:.'l,zf1,.' i .. I MM. IIIWII IW-I..I. ..I 1I.IIfI.,I..:. I .. Q- -0- , u ,YI L , If Yi Luigi If .. lf- I. I' I , I'. vp' . XII I IE:-Nr II , I I , ' II'-V, Q-.... ' - - ' 4- I II II -.-f Wi Irf- !"II"I I ff X Q1 . lg 'I f. I. 4.-'.II Q- I 13 52, f'-3 qua' I L-yt, w 'Y Q' f HIXRIIS Hu scHl11,rR ....,...... Oak Pm-k skull lfrzgirzvwirig .X,S.l li.: 1:rcXI1m.1n Varsity Bhulmnll Squ.l-.Ig Xfnrxllv B.uLIw.nll Squ.uI 12, 3, -II II-In-In Du' tl, il II-.xx um Iin1lxlzlvS4nx111m1 ,. ,. .1f'I'I.1,Ql7 .Xlm 1'-.1f11I,1l Jirllglllrvrlfl-Q :..III1gL II III I ,uwm Vlulv, D-rlplxms. Pcxslxmg Rlllux, N .II-lm:-I .mII I'II.nIc, Intr.xmul.1l M.m.n4I.gcr I I I , I'1uInn.m Vuxxty Swunrnlng Squmlg I:um1n.mt tml-mul, Urmursnty Hr1g.uIe, Mull- I,I1x tnumll II.m..xX IMI III IINIIIK Hmmm' Seuxlllnu .. . llnljfmnz 1 :ful I:'r1g1fzn'r1r1g I In Nu l'.nu, :Xb ffllg C.lpt.un, Vrxnexsuty I4II:1.IIIu MIulIuu1n Illrn-ni SIMS Nnrxxml Vrmclnly Iuuuu lvmmzx' ifu011,jn., l'r1ll:vI,'.f5 1113, .XI.f. f,'umr.1l lfflglflrrrmq k.Ipp,I Mum.: NI.I XX'.unfI3.u, Nunn: M.m.1gcl, SLU Couric. 1-mx! rX1lIIIuv fIuIw, Uulphimg SI.lIwlurII 'md III.:-Ir Nkull .IIIII Incucnl, IIuumIu1IwmI lmltcrv, Ixzlu ul IllmI, FrciIm1.m Xfxlsrty XX'.ItI1 P-IIII Nquml, Vusuty XX'.I!c1 Pulo N-311.4-I Aw. II, Ixllcx III. X'.Ilxlty 'I'r.lII: NIIIIJII IH , Siu-Icnt Alumm Aswrl.Ilmu Iflg I .pl.Il:1, Ivnlxuxxty IIIILIXIC XX Il II Il bl wlu.1' N1 Hxx XXIII , . , I !'1II.1go I :ffl Ifr1u:m'rf,'r:g II1Ll.l X1 XNI I1 , fun! fXrllIIvlv lInI1 llpurlx, I mxuwlx lilugnic Nfuvllx link ,Immun Cnllugc IIIIV. IIIIXXJIQ SHI-.II-X, Ill. , ,Vffmlqo ,XIIIlf.1m..1l lff1Ig1mIr1nI IIII1 K.lpp.I NIQIILI XNMI xr XIII.-I fnlhuuz .'Xm1Im1 Immutc UI IIIIIHIIIIIQ In-,ll'Il fxlux NIUIIIII-xlrx . ..,. Ilvnffgn .XIII f'.m.'..1l lfr1I'.'rm'v1mg X N NI I XIIIIUIII IIIXIIIIIII -II I'1-Iluml--uv. Iruis IIIIIIIIIIL ,Iffnz Ill' QIONNII-Ill . lI".:Il'm.gJfIf1 .XII'Iff.Hm.1l lfrlvlmrznfzg 'X N MI III-u-I14 IMI III Glzonora WILIIAII 5oIIII'IIs ., , C.Il.I.ff.I Nr'rlm1IlI'.ll Erlvlglmtrrfl AS M.E, PAUI Emx 'IIIII SI-I lNl ll , ., . . . ll".'.',' rlleIln1I11r'.1l lfulufzr I I wg Whrtc Huuxc PI Tau SII.grI1.I, A.S lXl.lZ. Bl.IIlxhLII'rI Cullum ROBERT jrmx P-'III.IN . . . . .Pun ,ElI'rlI1I.I! lfI1g1mII1IIq Recter Klub Alpha Phi Omegui Et,1 Kappa Nu, SIgm.I Tau: A.l,E.E.: Student Alumni AwItr.ItIIIn IRI LrIS.Ille-Peru Ogleslwy wlunlor Cwllegc DONALD KING Srrrxnmw ,.,. . l'IlI.1II,I Cinulflr Evzglrlurffvzg 'l'.Iu Beta PI, Phi Etrl SIlgI'II.I, EIlItI,II, Tht Technographg Alplm Phi Omcgrrg SIgm.I 'I'.rII. Amerxcan Ccmmrc Sucrctyg Gust Artnllerx Clubg Kernmos, Pershrng Rrllusg St.Ilwlw.IIrl and Blade: Thuntlcrbrrd Battery, Mcn's Glue Club 11, 2, 3, MH, Engineering founcrl lrll. I.ieuten.ant Colnncl, Universrty BrIg.rLlcg NIII' tary Councrl Honors Day ll, 2, 3Ig Unixervty III lllrnw- Scholarshxp Key XVILLIAM ALFIIPD Srnxxanr .... , . .IlIfI'bI',fIr,' MeI'ln1mI'al ,Elzgfrmrfrzg Alpha Tau Sigmag PI T.Iu SIgm.r. A SMI Mayor, Universxty Brigade Honors Dny IU JOHN CALVIN SIOIGH ., .DIIIIIIIII Gum .'1gl1r1Il1nI'.zl Ef:gnImI1I1'q Granada Club A.S,A,E.: fIInfertB.1nI.l I-ll , Prrst Regimcnml Bind fl, 1, S5 JAMES XVI'III'sII'I' STUIINIII , .filrznmr fl:I'II1r'nl Ezlvqfrfrrvmq l.zImhLl.I Chi Alph.I Star and Scrollg Student Alumru AI5-ItI.ItI.I' III Honors Day IH . Q 337' ,QI,I. 0 again I I ,I 2' f. . A 'I I' if I L I ll- 1, N' A .I .E -3 - N, - R "TWT" K ...asf- X AF A Lf' .rw sgfir '-'E-R Qs... -eg-I-' I .H 1 A' ni-,. , 2-sg-ck . I-, Q9 Ni ' g- 4 1 S- -'Q Q.,-1 -Q- ,I .IIFI IIIII XXINIII' NI'I'II . , I II I II.In1,'I lzfrr-.IIJIIIII XIIIIII .III ftIIrIIII N IILII. Nant-III . ,II III lxIxIIIIII,sIIXII' . , A 11.1 .III .II Im, ,II III I l liIf..'mIII MII I. I lIIlI bxrrrtrrw ll: l.III SI un'I.I, A N M I K.IrIs.Ix I Itv lIInIIIr fnlltu IIIIIIIIII IWIII Ilt. IIIII G. IIIIIHI f,r,' I.I! l,f.wuI.,II III X N M li lxuls SMIIILII IIIIII . ll .-frm lifrI,'I,'I.Il lifrtxrfzrmfl 'l'II.Inule l'lII Lt.I iugnu, ltr li.Ipp.I Nui PI Mu Lp IIlIIn, PI TAII PI SIgnI.I. A l I H. Plmlranx Nxntun. The 'l'etlInIIgr.IplI Il ll lust l,II.u ILII.Int, l'IIIxuIsItx' HrIIg.IIle l-lIInIIIx l'J.Iv Il. 1, RI , l'II NI lIIIl.IIsIIIp lim IIIIIJII fYll.XRlTN TIIIIxIIwIx, , . If1JIr1C .UI I lu I It.ILlcl Ixtrvtx' II! lllln IIC. Ilfrmlr .Il l:I1u,'IIrI'1fII.g III Phr IJIIILIJJ. 'l'.Iu Nu T.Iu, A S I PerIhIng RIllui, 'lhu TetlInIIgr.IplI I1 Nil: lntlcpurudent fIIuntI1 III , NrIIInIl I,Iuuru'I.Int l'nIx'eriitI' P1IIg.IIlI: MIIIXIII YVII 'IVIIZRNK II.'.I11!In!, 'l'mlfrI I I1 If I1I1I'lIIII Im PIII K.Ipp,I Ipmlon ltthnrslrc HI-tl I U Istlxuler Berlm, Ccrmrlm l'I'I,IxI IIIIIIIRI TILIIIIIIAII ASME. .llrIfI.1I1lI. IRI, .. IIIIIXI: I l'I'I"IIIII ut 111 I .' ' I N -'Ki 1-xnxx .'XlIil'R1 Num 11, AIR, . ....., Puff-1. CI'mr.:l l:r1um'Lf,'rJ,: X 4 Nl Ii . I2ngmcur1n: Plxywu Nwcluty. Sn ,wry nf bunuul l'rm:mrcxe . I . ff 1' J , ' 1..u .:.v.: 31 'I' :I 11' :....N.'...'cfw uint .'R .:I - "1 1-I I I X I I- , nn' Iuxm IX an xx XX 1 ll: Nr. .NIH In .,,,. 11. I I-'fg,,' 4 Mg I' fn.. IV" III Yuglzx. Nwglwm 'I IU. .X if I , Mu-Nm 1. X. II, I N X I , I'1,.1.1 x 1 III. , ,Q I'rI:xLIx:Iv1-I K.xm.w I I I 5, Iwx. xl-11-,vu m.II.fI,:I 1 '05 'I - IIN'--w IW ' 'O I If-r .5 - .Xv .4 ' XX: :I--.1 Xumr. , Ii.-,, I, ,gy I f I I cf RUE., X III I", '!Ir',Iw:.1:III my Il Q, . .XIII-'H I,,'-I' IUIILQL V EL- FST' Lx wx" 1-' ff, f, 3531 ' r ,E-535:15 -. I V If 2" .vT?' t"' 5 sv - I. I4 I I 1 XX mms' lk .::, TI . . Iv: ' wuz I-. I f .L 'GV G 4 'I . 'UWI ir.. N111-Ile: Ilxwmu XYIXIIUII , Unk limi I :I l1v.'.'.'r.'IIf,'r I Ar.. IRI M.IxmI. I In Ipvluzu. :X SI lg , L1x11111.u!vL.1. NI.uIl .Ami lmmpnt. Mun x I.Q.l:uc Iunu-I1 l,IIwrut PI-uIu14tmn QUIT, ul v1v-r- I Yuuxf' ILM- M.I::u" IIIIIIUIN Ilu III IIXIRIQN IIfrII1Ix XXI11-wx un' ..,r f.1rf1ffI1,'yf. II..f.1 r.',', .rf l'I,'1fm I I-In . Inu, XXAIIINI xml, N ..Pww.1 .IIN l.1r:.'..:l lffiglm I IXIII I'pvI-vn I 4 NI I' . Cvxrnk.1n.I. Ifxrxt IIug1mcr1I.nl Hlrul I I W Wfuxxw 11 'I'H,'xx1'r1N Wim.: M .HL 1 lunzlml Erzulm L flnu Sigma 'hug A.S.M.E.: Sgdlwlmrd .md Hl.ufu Q M.1g:vr. Unxxcrslty Hfiuadu 6' 1 Elrxx.-xrcn XXN 1+-,mln XVII lillll Iwfnw 1111! Eflulmmlmg A.S,C Ylnlxut ,lunml Knllcull CIIITURD C, XY'I11,lMrs .I!'h. 1,Mf.y, Iffn.1 'O : N-Q.-J 1 C7111 Erllgfm uw 111 u SUM Unutrsriy nf haul Emi. llmm XYIIIIANM , . Illmlf ,UU fnffm .ll lzwgnm L A.S,M.E, XYVHIIXKI livmcmx XXX, . .XILLf'.1un.1l Ifrrqfm L Ac.ul.1 AS M,If,, Fxrit Rcgxmv:nt.1l H.1nJ 1Ri, Su oml Rvwmcntxl Hmd fl. Ib XVIIICVR Iirsxux' Wonxzr: . ,,r,1.m liflhu All L f.zf11..:! Iiugxm A.S.N.E. L Brndlcy Pulytu lwrm Inilrtuu X Q-N 7+ N Qx V , ,. 1.,. x r sun- "1LQ'fY: 292 2 , sQ,.:1:Zi:- "if ri N Ya:a:51- Aw: 1, ' x- . . . lzh , ,'f1..1! l1f1,g1m.f w R IMI: K.4pp4 I 'A PM Ir.1N'qrn.n, lt.n k.xpp.1 Nu, I.m N1 I.m X I I l , Purwlumg lxnkx, Ph.x1.m'-,, Vnprurw Vvxzxnrxxlx Hrvuulc H1111-vzslJ.v.' rl, Q, Rr, l'rnxLm1'. 1.1 Ulm.. N.lw1,4,-Vswlw rw. MUN WUI 5.1. A , , lfflmm r tlzmf I1f.'z,'mLr1ff. Xxt li , Kul.u11m ,1- 'Xxm' I'mx'xlm Ylwl-g.x'.l11i . Xfff,w.z!1L! ' llL4fm1rlm,1l Eflurmu.'H,' 'X' lllum 11..11 rv A 9 MI . Vvrxt I.wulun.mt, Vrzxxuxzl-. B11 V... q ,nh vxuxnll .Inn-. Zxwm , . ,. .lhkbffff X. .XIuff.1fm.1f Iff.'g1r.'fN1lig KI v Hnmu Ylixxluh ,,. Illu Nu 'I'.1u. A N M I . Fun! I,nLutux.nnt x- Imrunwtx Hrlguh ,wg szgeb Ihmrum Lymrnw 711m . lmyff CLmf..'l lfr1gnlcz'v.'r, T 'I'vl.m:ly qg 'aiq Nmnux 4:1 Kvumml Irnulmurf. llic giving nt' gcncixil and spcciiiliyctl training to young incn and xxniiicii xxlw xxill slinrtly ussnnic thc stcxxziulsliip of our 1lgl'lCLllfll1'11l l.intls .intl uniiipusc our tuitil lwincs is thc inziini' putpnsc of thc College uf A-Xg'i'it-iiltim-. .-X xiitlc tzingc nf cmirscs tlcnling with thc pmtllictiuii. iiigitlgcting, pmccssiiig, and utililntinn ul. fund and clothing inntetiills is i . ia.-1 nilciul. ililiuimiigll gruuntling in tlic lnisic scicnccs is l'Cl'lllll'Cll. as is also ii - V - X thc lirniidciiiiig cxpuriciicc gninctl tlimugli ctilturnl cmitscs. , H , , 4, i 4, M llic tcaicliings nf thc Ciullcgc :irc vitzilivcnl ln' tlic xx'm'l4 of tlic lfxpcri- V incnt Stiitinn. xx itli its l1Lll1kll'CLlS of pruiccts tlcsignctl tn YCSI new practices .intl tlcvclup nun lmmilctlgug and ln' thc close Contact xvliicli incnilicrs xi i 1 uf itx stuff liiivc nitli the pcnplc of tlic Stntc tlituugli its well tlcvclupcd ' .intl Active lfxtcmiuii Scrvicc. M A fticmlly' faculty' is cugcr to liclp ouch stutlcnt prcpntc himself for ' L ct'r'cctix'c pnrticipntiuii in nut nntiunzil ct-miuiiiy, nut as ii eng in n unin- L i it I l .init , . . . . . I N X plcx iiinicliiiiu nm' ns ii incrc tool of pl'4MlllCflUl'l. lint as ll ifspunsililc indi- l1lfL .1 x'itl11.1l xi lm rcnlizcs his uliligxitiuii In mcicty. ll l' ri I7 tii-if l lx NI 1 ll. f X l , 7 X i N tr 1 i::,..l Z K x i ft 1 .M ' 1 l 1 l lmr: I it i . Roni RI R, HVIHI I xox Qiiiiinzrrr Dani Dux Run .4 VWQ ml? X it Pisa, Eyxw. TJ a 7 2' " i .Y ','T3L7gTf 9' " 4-7743 , xgftqgf - Q .,,,. in r xxhkfv T 4 A if sb is "f T N-.-? 'r+. fig Xxx . 'N :wp - , . 5 A ff Af.nuL'l1L'R,u ENLANIIIHNQ- Nags ,- NEW' AGRICU VURE BVILDIXG .Nw i" My ' if f f' ' Ymms Imxwm uf y f xx 'X-f 'N' 'Y 'mix , .xr F! 55351 Mm YI lim Hxxl Ifffrm luffzzffrffm ..-. w 1 If I rff if 'CW K S XVI! I HM lf, I,-xmmll 'Iufff1.1! lifufmmlxl Hfxurlln L CANI' 'Iqmul,'n1.ll I?1ffuffn1nr Ihknls-Ax A Rum' 17.111 y Iln-lf,ul.lvm XXIIIIAX1 I B 'mmm , lffffflwfl-1 x.-'XXA wf mx .K b X HHN I. SPITIIR ExJL'umfr1 SEI 1 :L , Xxx X Ywiigsgg . Q, .N xIII I lyme Il I ,..,!'.-,fl x XX, I,1lm,,xx': 'fu L1l"w'l l5f'u'f'm'r.'r1g XI .2 XH,1 lx , I..-, ., I,-.. ., N .. L54 X1pE:.I I,.u .iIpIx,: ,Xgr..I'rI::.aI , ti I .N4r...,rL.',II I :'.,,I:w:m I Iui' 5 ,K II Im I: 'I "' ""' A .1 I +5515 5 . ,M I , -Elk ' , Egg? 2, 1 . Hlix V, up I wi .K't.fIu'. L IuI' IL' z IU! .I-Iwg, I III W4 I :..U,I,:u,,1I:1I' IX wivn., Ii1'I- I'I.,,Iv:x 'R F H' I If IW ,umm A I': Imwn' I ' 'TK ' 'sf . Y Irv-XIX Iixxu-,rm XIIXKIIIII I 1,1-., A, II . IH I'x,.g'y',I AIFENI , XIINIL1 I..x: .'XIpI1,I .X:fI.I:Im1.II Ilulv, .Kun Q X 1 3 fm: r.f,..,,f..-I 1 me N 2 ' ft, , x ' 1 X -. ? ml' IINWID A:11Lw , If I- A .,, umfv... 4 In :nw-I .KgfI.I:Iru:m III III::,IIw Nm!" YH::n,II I':mu:wtx' -3 ' -wa .:. 6 ,-.K --I 52 - 'I .N QI-'YY Ninn-,u I. .AxRI'HIII .. . S,n,'.."ff:.:l Hwy-I-yi lyrvftuzf ll '24 IJ. f. rr 'A .-XIICQIQ - I -KIpII.l I.AfUIwI.l DIN.. PIII Ivpnll-rx Iizxxxmuv C 'HX - IIr1mr II4.:1.I:xmQ I IIIII Q' Ihrwzx Um- III :V Q L YK U . NM .-f i " . .Q 1 I'm'.-,I In Rlwsrx: fhllxxf I4 flu l rr htm ua, .1.'v.'.:,I,',',-I I 'XI4rnIIIIIIr.II IIIIII, :Num riI.I-, IIWI: .Iwi Him. 4 IIIII XXI-nn-rn lI1m.-Is Nurs uIlux.vI IIIU my Q1 I zlffyrw Awxr'-, Ir I ,J l1,f,'.f. l'.'.I : IM. hfnvfz, .I un ,'1.,'nu ,xg-,I.Imf,. I Hfmm-, 1 . 11, x,..mI, 1 :Im I':w.f' In Iv .'-.zmzl ,I-, II,Irm.I1-- vw ,N I'::,-,- It. Vcv-.Lv I In IM'-rv.. III- Is' " sa Sf' Y? IIMI-Jw Us Iwmx I, , f 'V r ,- ,If I .I ' 'Kb' I'I:I' II-fl. J Kg' " ' I fI.I-, IIN' 'II' IIHHI ffwf K - ai 'J in A ,-4 , Ihnuxu I-Iuznlwx Bauux... . ,, ,Clm-.fgo 17.1111 I zu l'1:ff1w,uj Imxmvpnlxun fklulw Alpha Zum. Dany Tulxnulugy Club, O1- Ihuug IH-Igluurmn SLIM, "Kus thu H.-ys L v1-I-- IIWLV' 11I,,...,N m, 11+ Iuutml Y.M,I A. Collage IIIXIIIIN XX'lll1.xxr livxlvlxlxmla ..Il"..'fwm.n1 C,'umr.:l ,'Igmnl.'nu N.nIIm.1 .Mgrx.,nItux,xI Klulw, .'Xq11IuItux.II I,u'I'1UI1IlCS IIIIII, KI.uIcQt1r1g I IuIH II-mms lhx 11 I NIIIIIIUII Illxnfm State 'llnnlwcxx fullcgu Iwux Hlxm' Hxlli , . l.wf.'I Ifxy IXIHI l1.1Iuf-if .a 'llw NI.ImIUr1 .'X:1l4l1I!ul,lI Irulmrrhux CIUII. Iluly lulx- :I-Ilugx I IIII1 -IINNII AIIIIN II1 NNW. , ,'lfwf.'1.1 UI 1,1 mf H1 fm' 11. v, rf I 'In Rm -vw IIITU lircm lx, . , . .hfblulrs fn 111 ml .-Iw.'I.'.1',,wL Au1iLuItu1.II C lub, Agrzfultuml lfLIuf.Itlon ilulwv C .nswn flulwg Ilvrtxnnlluxu fIuI1, First I.lcutcr1.Ir1t, Unlxuxuty Brigmh I-In-Q Ilrmm' Iuurum , r,mm1e1z' 1,Lmr.1f ,Ium ,HI lium II-num Imvnuw M.In.Igu, Illlnms Agr1LnIKurIxl. P1 I'.u1 P1 Nugnmg Ag1xLuItur.1I Club, Pcrwlung Ihllu, N.nIvImmI .md I3II.uIL'. f.Ipt.ur1, Um- xuwtx I41l,:.llIL, MIIrt.Irv fnumul Inu!! Kxxlllwx lI1l'x1 , ,. Igfnxlmff 1 I Nfffvfflfflz .mu 1711.1 I NILIIIHI-I IIfIusL' II-nm I--:rwxxms lIuIv, Illmmx .'xq1lIuIturIst IH, ImILpL'mIcrul fuuncul 121 . Fuwt flaun- III, XYw11I,InN Imum lj! XYUIIXILDN CICS I Iulw I II Ivmxn Mn' Hum, . . . .I7II.nw' Gwnf.1l1lUfm Inf, f.'f :mu I Inu N-'us lfmr Cf-xumxl, XY'-m1.1u's I.g.Igguc :SIL irlvcr I5L,ItIlL'1w IRI I5I.nLI:Ivurn I ffllguc Hlwmx l"lfllllNl,NXXORIH Bomrfuu Lllvfwfmff Glvzmrzl glgmnlfmr Scum fmvpcr.1t1ve H-luis Aqrlcultuml Clulvl First l,lcutnn.mr, l'nu- verilty Hrlulrlc EIJXX -um Ml Km! I Y Buxx lr Ii.1l.ffm IH, ,Xllf ff:'m'r.ll ,'lqvfr.'1l.'.vrr Mzlruu-11 Lurnx Brwxru ,, , .ll.fff.f ffummll flume lilfmfffzllll -LH Huuxc Omnrmn Nug Alplm l..rmlnl.l Dclmg lun Slgnu Pl, Plxx Llpillon Omlcrrmn, llumc 174-v nonmsflul1,Or,1nue and Blue Fmtlxuu, L.-vlrl Feather: Honurs Day ll, 2, 313 Unnclsxty -rl llllrmu Srlmlurxlnp Key Luau l:R.XNKl.IN Bruuus . .X.'ffu.wl5. 1 G'sm'r,z1 ,-lgrlrnllms Fmrm H-ruse Alpha Zctng Ph: Eta Suqnm, Agrnrulluml Club, Vulwwn flub3 Hoot ,lml Hum Club llllnmi Agriculturint ll, Rig Inrurlrxtcrnxh Luumll 15, -ll, Y.M,C,A. Lxlwlnct 13. -H, Y.M.f'.A. Blunl of Dlrcctum 1-Hg Sturlurt Alumm Awvrintxon fl, 53 Honors DAX' ll, 2, Sl. Unixcwity of lllxnmx Sclmluslup Key I.I'L.'X BLANQHE BROXXN . .. .. .qlllul G'm1n.1l Hume Efmzffnzrrr Chez-Nous Plu I'pa1Im1 Omlrrun. H-vmu Iron-umurx Cklub Pwr Lrvr hUH.ax.xN .. ...llll f1.!.fll .igrxrultfnlzl Ewrzffnzxly Alplm Zcu, Alpha T.1u AlPll.l, Agmultuml Clulw. Aurlrultural Eu,vrmn1lce flulw. Auvlrul- tural Educalmn frlulw, fmswn flulv. Mawr. L'nl'.crsxty Brxuaulc Honor: Dgy Ili .ae XM Q. 5. . Q! ,wx R . Q5 T' mf. +6 A mu' -.5 X A 1-F ii? ' 'QS if lv ff ' Y , uk AV- 'gn ,,,.4v' 'V R 'mg an '- 'L99 Cmr Olin Hl'TfH1ER ,,,. ..,., . Hr, .l.vlf.fmf - A cffflwl ,arm-,,1f,,,f " f"'f' ' Squirrel Crue x Q Alplm 'IA-ILI Alplmi Azrzcultuml flulwg Agra- 'xr . ,, cultuml Education Club 'Q' 'K Illinmi Stare Normal Unnvcrsrty Q9 Q 'J ' "' 4 4 S ' '??9z'?i?"l M- - I mum XY,-mu BUZZ.-XRD ,..,, ...-ll:.1mfff.1, A ,gf -Q, , g G'r'r1ev.1f .-lqr1l'nl.'n1f in ' Q Phi K.1pp.1 'l'.1u vt C 1 'Er 'jf Q5 'ww ,4- W llarelv. l'1nm-,x fAlI2Hl.F1 l1.n,-:Mfr ffl-r:lf.rl .l, f1.nJ.'.w, X'r1w,lI:1' ll flulr, lllmzwlltlzrlf fllrly XX ll xr-x ,lr xx fX',lll'l'l x-za' I m.".:."1 hmmm? flfrf. l..ffr1fr1 lm-.1g1llu.rt llfumg wlml lfllrllr-lx wr, I'1mlurrmn Surf, lll.l.lK l'l,lrmm4-yi" "'l".u, Un .m lsl.mCl" Nprunglnl-l lumm fwllfruc. Blmklmxn ful IL-'L' M111 l'IlX'JHI Iaulrxll . . 4 1 nl ffl mf llffmu 11. fm 4711. V l.x 'lruml l'l11 Klppl l'Iu Hfm-v-111 Nu, Munn Alplu lun, XX'ru11url'x Lvlug Clulw 1-H. llrmcrvl Urlluk-m.l Ill. lumcvuatx flu-:rm til, ilu -lunt fuulull. XXLxlL'. l1rl1nLl.1tmn tw, -ll Clllllmuff Kullcgr llullllll lmx um I um l'fff:: 1 lJ.::rj, Yl.f -.f1',f.1 ,Xulrrulluul F lulw l7.4r1'. lp-l1nwlf:LgX flulw I xlcul l,XIilIIK 171'-H51 !.lf,'u..'1' H rm In -11 11 Irv lklm u,.uuu.l llumc l-.uuluux flulw, lllm--as Auf!-ulfllflxl ill l'n1w,-unix .ll rXllX.4nw.1s llruul llc-M1111 url! lr..,.f :ff v , 1vlr,m.:S l. ,. .'Xl Il.1Lvmm1.r lxlu- P .'Xlpl1.1 'l'.u1 .-Xlplm, .Xg:uuIL1u,4I llulx Aux: lultuml llllulrw-m llul- llw-'I ll-l llwv I lulw llluuux vm Xlvw:l1ll'xl:xrrXlt-. CARI, lim lllll f lrxvux. . ll 'lf' rf H f,u.'.r.1l .lm.'l.'1l'nw Xvumll Inu Xlplm l.u1 :Xlplm lllurklmvrw tullrur lXL"lll Yum x I lllllII'r . 4 ff .lf.-.. IW.'ufL':.' Manx l llmu ll.lll 1 lutr iwrun l'n llfum lrlvzuumri flnlu ll r urlmn .4 . l H Ilya. lvl: -'LQ' A X ll Nl ll Um l un U ' 11 ,mm IH xl 1 'Q XX l' ll 1, I ll L l N l , Y K ' . 'Tb ., .. gr. V ,53uX2,,.A'1g1, . Q . H i Ei lik Q X, . !, III IZ, XV 4, 4, ' X",. AI. " .3 "7 S 1 x, Y. 31. . M II, XI 4, . fl " I f h X I ' l'..' II-I .I - .Nei - as 1' - U ,hw-.Lf 15, N4 7 . I - . , V f".Q.g1 -gL,..L. X, l-I, III! In I- QT, Ii' III" Q--' XXI:'l.X- II'X.1-.ur-.luKHJAII-1-. l'. A 4..f..f,, 'AIX I Q '-39 .551 6 . C, ' IH 2 I rl lflzlulv II . I N,-1 fu II-. . N I' Ilww IIyI:f1,XIl':. lm cm ,In Xfwf' N. fr- ' I " II.,,f X ' lu' 311.5 fum ,"Xf!:IILn. I l.I IIIW1 V I ww. 11.1 l's,I14f,-. lm l.,.,w,..f,., . ul H, ' Q I f '. M '1.'1 .H '2 ' Ml' :hr f-Eff-.,., - ' Lena "" A-f . "..1?22-"if- IX-'I XX ur M111 fill-, lr' .Iliff 'f x 1, f,1:,' I.- X., 1' Xin 41:1 IIN' I1 I I I A ' L' . .cv FR il ' 1 "ff ' I,wIlm ll,'.' I . ll I ' ie! I 1' If, 1 U1 Ie. , 'tv A I H M, I V, Q.. jg rs- 1 X41 'Xml IX-nm nm .Xxux :mm Clllbfxlhll ,.Ifff',n 1n.,,,. 1..1wf1,,1m Y I Imluln ilu .'XIpIx.x .X,kv1.nIlm.4I Klulx. llnlly 'llwlnmlugx' fklulw lllllnm. .Xxluullullxt ll! .Xu Imrmm In CIm.4:., 'Mlm Vlnm., CUIIKQL XIX yulul Il xx 1 lkmxxl XXII , .X.ff,,f.w 4fff,wr..'l llfffm l:.f1fffff,.1 Ilmxl II,nlI IIHl'5w1.mUmw.mu.llulm Iumlmmxllulw HI., I uuI NIM Iyumlmx, l'm.Imll.-11 Sm! Um Imxu lnmwl IIIIIXXI run ll. . . lMf..'n.f f..r.-.ml .1uf.n.vl'.wI 1211111 Iluuw .Lvl-ultnxml Clulv, fmwm lluI1, lhrxg Pl-I .Imrl--n C Iulu. Ilmn .md II-:Hx 1 lub, MMIXLK In llulx IRIXIIIIH4 Radu. IM Illm III Ilulnmum Ymxltv I7m:tlmlI Sqn.:-I. I3lcxl1m.m mx XX'1urlmu Nqu.uI. Yuvtv XY'xcxtllm, . 1 N1u4II,l X MK X fmmkr III M , r . , 'Hurd Immnmx. I Hmmrx Img.1.IL livin IIKXIN fI'Il'. . , lwinln. X . Xlghn fun. .'XIpI1.4 I.m .'XlpIu.1, .X:xuuIlul.1l 1Hf.ur.1l .Ilum nI.'.uu Ilulwh 1XqmuIlm.ul I.Un.mxlu flulw :Xgruul lm.lI IXILM Alum f lub X In rwllugu im I1 lumix l'r:v.4lxfux1x11xx, , films f..,,.f.,f .-1w.,,f.,',,l IIIII II.III I-n1Itul.1l Klulv. Lnwrn flulw, Hun! .nuI Hum flulw l'uuItIX' Numan flulv fnplun I mulwltx I4xlu.nIc Il.m.m IIN II, fl XX'llllxxx R1 IIHIPH fX1Mrl.X. rim L fymnmll .'Igv.wl1l,'m1 Yuxlnaxu Xml II.lII Iulluml IIIIIX. Hu-II .HMI Hmm KIuIw Il-Ixl:LuIIL1u llulw, Illmmx 1Xgrl.ul!mm III l'H.nIw.4II M.m.ngc1 III, lmlqmmlnm fnurnxl tx. li, I'lmImtml1 SLHI, "Huy fwfutlx Qnllf Iimllxu ILM," "1hltXX.nnI lXm1mI" trulcm Kr xx: nu DAX: .. .tyhmgnn fumml .'Irrnl1l.'lfrI 'Xwmulluml 4 luIv IIIHIXIMI Ikzmv. Ihfww, . 1'.uhffu,l.1lr f,Imml piwnnllmi ,Xn,ruuItm.1I f,IuIv. AQl1nuItul.II IfsIm.lIuun 4 IUIH Homnr Y1R1,l1 131111 x11.11'1.11.. , I311111 G1'111 1111 .-1111111111111 Alplm 1.111 Alplm 51,111,111 M,11,11.x11 N1 13111 11Y. .1 f...111.111..1.w1 011111.11 H111111 If1111111111.'11 Kvlu Klulu C1ymk.1n.1, 1110 13.1115 1111111 11, 21, XX' A A Or.1r1gc .md Blur 15L'.1111L-rw. Y,XY',f.A 1.111 mu 11 1 lV3l'1lXX 11111 1111111151 1DIx11w,.lR . , lx.1111 5111111.11 .'l1'111l1l1'1111 Alp11.1 L1.1mm.1 R1111 Agr11u1tL1r.1l flulwg A,:1111.1ll111.1l IQ1111111111111 Kluhq f,.11ss11n 111111. 1'11-111 .1r11l 1T111111xx 111111 1-1.1111 .11111 1111111 f,l111w. 1.1pt.1111, 11n1x11x111 llrxgmlc Manx' Axx Ecx .,..... . . ., 111111111 C11111'111l Hfffm E1111111111111 Grux.11.1.1 I lmlct 1'111mu Fu1r111rn11Q Clulw, Furs! K1111r1111, XY11111 .1n s 1,1-.uguc 1-11 , G11l1l 1:c.1tl1crs L11f11n1.r 1'111'1onD l113111111.. ...,. 1511111111 C1111111l .'11g11111!J1111 XY'LsrLrn lllmms State Tc.11l1c1s lulluuc AR'1H1f1z L1fRoYE112xrx .,,., . . S11ll1111!1 G1'111'1.1l .'1,Q11111l1'1111 Korh House Alpha Tau Alplmg Agruultural flulw. Agn' cultural ECnn1'1ml1S flulw, Agr1Cul!u1'.1l f1l11f 1'.1t111n I lub XVcStcrn llllnmi Smtc '1'c.11hurw Collcgu How .-11111 Emxm E11.1m'1., . ,, 1111111111 G1'111'r11l f1,131l111l1'1111' Agricultural Cluhg Const Artlllcry Clulw. H11111 and Hum Vlubg C.1pt.11n, Un1vu1i1ty B11g.11lc R1x1.1'11 1'1UB1fR'1 E1 1 IKT1 1. . ,... 1111111111 G1'111'1.1l .'11411111l1'1111 Agrugulrural Clubg H0111 .md H11111 Klub. StudQnt ff1'1un11l, Wfcxluy F1'111ml.1t111n l-11 Ibn-3 .4 13- Qs.. ev. 1. in...- -, 13:1 1... - N. K .14 1 X' 'fun , I .1. N .XA 34 nv. 1 K , any .11 . f' 1 af' '- A51115 1 ': .. 1-xy ,X iff Vi, 1 1 X 7' W . 1111. 1 G2 ,I 5. . - 2,9 1 . 1 11,. 1 1 . Q 1 f ' , . if -4.1. -0 1, Nj, 1 V dy 1 1 1' 1 ps- ,Q W ff' -: 'J . 1 1 +21 .- -Q '1 rj.. 1 Q iii 'XS' Y f , 'xi F.. iq., 11 Qvywfvkm . - 11,4 -3:12225 '-v- ,1'-: .. 1' .- 1 55,1 , 1 IS?-a'1 . 5- ' ' " - .2 1 -1 . 'kj 'X' 'Wi-1 1 H .l AR' ...fu X, Nav .J -xv W ..3 l'1II1111 1-1111 11111: 111 1111111.11 .1.11111f 111 ,x:111.1f11.1 111111111-1 N1111 N.11111..111111'.11x11 1111111111 1811111 1111 1,-,., 111111,11' 11'1.'111' 1 1111111 11.111 A111lN 1ix11111x". 15.11118 , . 11111 5111111.11 H111111 IU111111111111 K.1pp.1 1-71-1111 .Xlp11.1 l'1 151.114, llwmc 1Q111111111111x 111111 XY',A1X , XY' A A, Y111111'1.11x, f71.111:u .1111 H1111 131.1t111'1x, 1'r11x1'r11Ix f11111ux1?, 11, 9111 111111 f11111111l. P1lg11m 1f11111111.1l111r1 12. H1 Pr111lu1!11111 Nl.111. "1J1r11t11c1 KAI." 'Q1111111 Num" 1111IY1,11l'1x1 11111111.1121 . , 11'1.1111y1.111'1. 6111111.11 H111111' l'1111111111111 ZLL1 1.111 Alp11.1 P111 11ps111111 O11111r111-1, H1.1mgc .11111 141111- 15c.11l1c1x 1111r1111x 13.11 111 Y11w11 1,111'1x1 1:1N11Y 1.,, 111111111111 611111.11 H111111 IJ1111111111111 1-H ll1111w 'l111111, 1111.1 S1g111.1 111. P111 17px1l11nl11111111111. llumu 1'111r111m11a 1111131 171rxt f111m11I, XY'1m'1- .1n's 1.1-.1:111 131, 1lr.1ngC .11111 Blum 171.11l1c1x, 1111111 13u.11I11'1x. N XX I.A f.1111nct 11, 11 111111111 1111111111 F11.1Px1R111q. , 13.11.111 K111111.1l .'11'1111'1fJ1111 ARI11111 1111111 1311x11'R. . .l!"11.1 I-11111H11,' 1111111.11 .'1p11111l1'.'111 F.1rm 111111xL Alplm Zum, Agr1111ll111.11 flulw, A:r1111ll111.11 l111n11m11x flulw. St111lur1t 1111111111, XY'cslux 1:1111r11l.11111n 15. 41 H11n111x 13.15 111 1.xx'lN1 Mxm' 1f111::11Q. .,.. . .151-111.1111 611111.11 H111111 E111111-111111 H11111 1'l.1l1 llwmu 1111011111111 111111. 1l11r1111s Agr1111lt11r1x1 181 3 Umngu .mal Blur 1:u.11111.-1x. Gold Feath- 11Q, Pr111lu11111n 31.111, "AQ Y11u1.1l11clt," "Dr, F.1uxt11Q," "Rue 1116 Bmyx C1111'111l1yC," "N1gI1t Must 1:.1l1," "T1x111m .1n 1x1.1m1" 1 .y. .'XR1llll'l lx lx 1-xml li . .ll".:.". Gm, Dwxxl n Grmax ..,., . ,...Bmrwm1g ,,, , Cylmml nlpzlnlnm 1, X kj .llplm Zum: Agmultuml Cluhg Const Artil- X,1 , il-.5 K4r.l..l!,:f,xl lwnw:1v:w 3 I A ll-xx' flubl Hoof tmll lilorn llulwl Plmlanxl , A , rut l.1uulun.ml, Lnxwruty Brlg.u.l:: lf ,: Nut. Xlzzxpl l'::.x.:vrx QV- llunuri lily 11, 2, Sig l'nxxcrRlty or lllxnois """ Mlmllulup Ku' N5 . ,. l , , X .v hlguzzxx Immxx- lx 1 .x I-uxxx llmxixs C1o'm.u1D. ,......, I mmf.: 4, fl I. 'Y --3 Ilmx Yrrlvlffluuw H .- Q ,,1,, mx. Q lull Ilnry Tulmnolngy Club: Stuslcnt Cuuncll, A -5 XY'uluv lf-mml.xKmn Ill: Fxrwt I.iculv:n.mt, ar , l muxxnty Brzgmlu 4.- ..- I -,u 1 Mun l:RI1Il, . E .X IVAN Iillmnrlu Gruuuf .,..,..., , Aflvem l,.ff.v.4:' I1 "H I. " Gu,'lf.:l Hum: Ifmrmmllir X'-Nr-vu -4-H lluuw ll!-' l, w..f f lxzl' - 'I'-mix. Alplm I,.xmbd.x Dclmg Vice-Presidcnt, rv- . lumur I Lui. Phu Upsxl-vn Omlcmng Exccutlvc 1--unul, XYICLS, 151 . junior Cuuncll, XY'om- ""7 .nfs Lmlguc, Orange .md Blue Fclthcmg Gold llltlnurx, Pmlluctiun Surf, "I..1Jy Prucmut Nlrulnvf' Mlluw Mule" llnnmx lily HU Hua-N RlmxxuI'I1l111i..,. ,IU S Xwwxmun Gnu' ...,, ....., . ...lleja 1'..':.f,::' ll w. 1. f: Gvrllmf Ilfwzl' Efmlfufllll all llmw, LH ll-mic lll-:zu IU-rm-lrxmu Klulw, Umngc .lull Ulm 9 Hume l1onwx11xLQ frlulw. Orange .xml Blue li-lil W- tmld Ifcltlll-rs R an li-.ltlllry Gul-l Fmtlwrcg XY'U1ncn'r Cilcc Klub ll. 3, ,lb C. Nl4l'Im'Illl Mum Inu rx, Ig! P, ,, Ilorarru XX'rx1-V11 Grcmls ..... Cafm c.m.JQ r,,1x-.,,,' H H,-L 1 ., .1 1,4-' l.Lmf,1I niqf-1.'.ul,'.v-f mm mu ' ' P111 NNW' K--Pri Pj.: l'Im1,,:1 U:1,.4 mm. Lmvm.-u.,n. IL-1 ll H X Agrxuultuml lil-nmnmi Clulwg Skull .lml Flu:- l lvramrmul, rlplw, lim, llul-. Illnm 111. P:-N N ' lr tcm. lrxtLrtr.ulunny I-Iunfll IH ,f V fx vm, 'linfllil 4-HN surly lilmklvml if 1 r" bf Q iii, M . ,-'iz' ax fj.- ll, ,Q-.K fx. i ' IIN. pg, 1.,v 1. IN 1147- . I f-M, H1 mm' Xue L.: vu, VIR... .,,. ...P.1w,f 1,1 v,,,,,,' iff, ,, ,. fmmmzl .lqv1.'l1f,'nrL Hg, ,, A P1 K.1pp.1 Alplm X1I,- y.,1! IL, 4jl..,,1 rlglw .lgmlllr-lfll I . - .'X:rnullur.nl Iflonunmi Klulw, Illxnum Agn- I 'Img-,g, fi-AE W 1,,l,f ,y,.1 lilzlxwxx flul, Q F' ' lultuluxt ll, T. S, H, lntcxmxtcrnltv Clmncxl .xff .fn fm. fl 41, ' 1, Ill Hwwy IIN, Aj, r. l":'. 1-' lllwww , 'T' N l, .1 l.g ,: x 1 ' -:Z , X, R1 1 .,' A 4.22. ' ,, ' :--1 Im--v 4, mf ,wr I Rumux xxwxrx' Iixmnixnmr ..... ffdlffbllfg 1, v' mf Ima xx ffum'r.zl xilgrlrnlfnre .Liv 7 ', in " -- ll fff X '- ll'-.'.-. Xgruultuml llulwi 1AlSSun Vlubg Pcrihing I ,f , rl I 3 8 1 :N llzflui. l7rul1m.m V Vusixty Flmtlull Squml. ll 1' I1 ' r-,1 - xl lwrxt Inu1lcn.mt, Llrmlvcrsxty Bmgnllc -Q sl b' 'rl - Q -.- - N, 'u fl . Q 13 3 ,ifffil -tr- .X l 11, 6' iv Xl -xr. IH IIYI n ll'KMII.'I'0N ...... ,..I1,m:uao.z' 651151.11 xlhqvicllllfzvv ll14I.l X1 Nu--ml I,zL-ulurmnt, Knixcrsity Bxiundc HAMILTON, , ....Wbi11ingmu JAMES MONROE General .flgvirnllnre 'H TT rr uf, , , .054 'C' L V W, CAr1ru111 KR,-mrn H1a1rzxtAN 4.... Rm jars Grm'r.rl Alurlrrzlllnu Alpl1.1 'II111 S1u111.1, Stpxblmlrd ,mtl Blmc, Fuxt l1cutcr1.1r1l, l'n1xcrS1ty Hr11g.1Llu Muw Alwrlvfll H1'1.x1. . Alvnfvpfflff I,1-nl-1.1! liffrfzlf .frffrlffrrzfrf C1.1111111'.1 P111 Hem Thu lllru tl, Z1 , Or.1r1uc .mtl Blue l7::.1tl1crS, L,-,I-I l'c.1ll1L1s Bmw H1'N1:x' Hr-'M1'1N., . , ., Mfrlylr 6111111411 .'i1g1,'111ll111f A:r1Lultur.1l f lub lNl,XRY 121,1rN l'lFR9MA?J .G':.:f1.! R.zfw.!,r, Ahrlw. Cwlurtrf Hump E1f1f1ffm11'f Alpha PI11 Humu ELwnr1r111gS Club. Srlxcr FC.1tl1c1'S 451 L11.11-rd Ihpntls- ,lumor College LIQNA ANNE H111, .... . ., .,,,, L'1!m:.1 N11,'11.'1L1r1 ..'11.f Dfufrmr O1111rn1n Nu, Alpl'1.1 L.1n1bd.1 Dslmg Home EC-1r1or111c5 flub llur1f1rS Day tl, 2, Sl , Ur11xcrS1ty nf lll1n111S SLI1ul.1rSl11p Key XVILIIAM ARLINGTON HOFBIANTJ, 1.11-iswwzlls Flmfrnlwlre S1gu1.1 Nu Flrmctrlture Club 2813 HFLFN rl,-XYNE HUNT ..., .. ,,.. Clwrqrgn Gultmll Ilurm' E1 ff11ffm.'1,1 Home Lum-'vr111Ls Club, Ormue .mtl Blue Fmtlwcrx 11. J,-mrs SANFORD HL'11D.. ..,.. ,, ,. 1111.1 1'7.m1' T11'fH11f1ff1,1J2' Dulta Plwr Crm-Rt Artlllury Vlub: D.1i1y ' , gl St.1r .mul Scrulll M-llfff. UYUWYSIIY BUS-'df TCLl1n0l0 V Club JAMES HALL HA1uP'roN .,..,....,.. Illiofmlff X Q 1- Gellermzl .-l.1g1f1nlln1's First Rcg1ment.1l B.1ntl fl, Z1 'gf-if 61 2411? ' J -, Z N A ' E w l' . :Q 1. ' yi Q - RALPH ELXYOOD HANES .,..,..... .,.. 1 XI.1f11.1 -F323 Gmfllzl Ag111'11lf1111' ' ' WN1 M Agricultural Club: Hoof and Horn Club 1 f A . Af S51 bf -ui K ilk.-' . .-IR: xv. 'vim' R ll f ' FLORENCE STELLA HAILKNESS ....... Ymkrflll- Q ,nw ,Ng Gmeml Home E1'of1f1n111',1 X: "bi Rfb, G.lmH1.l House 'X , Phi Ups1lon Omrcron. Home Economirs Clulw I t ik 'I ' , X afsffli V .. SPX. ...tw 1 -, 1 f N Q R, ,- it-gk -Q N V ? C CHARLES LEROY HARN ....,......... M.n1f-.'.'.1 5' Gsfliml xigllrfzllllff Awkk ii UQ I Alpha Tau Alphag Agricultural Club 1 1 es em moxs ae e1c ers o ege V5 gmt if Am W1 111' ' 31.1 T.h Cllg ,, - .1 'vii ' 1 ,N-S. K -m:SQ.." K xg. , 1.1l 1 JAMES ROBERT HARRIS .,...,....... Hmm 1 Grrlwlzl .-lgfirfzlrnre 'l' fl X . 4 Nabor House A Alpha Tau Alphag Agricultural Clubg Agrr- 3' A 4, cultural Eronornics Clubg Y.M,C.A. Cabinet " I . own - X 1 ' 145 1 Mews one Club 15, 45 , , f- qi.,- ' .vw N .. -' .sqzgsi "" ' - Sfzqf " ' ', 4 " ,' 132, fr S ROBERTA FAYE HAY ..,............, Chimgfw ' " ' X Geweml Home Erozromfrf 4, ' ill Kappa Delta f -V1 Q X- W,A.A,: Orange and Blue Feathers ' . Nj ' . , A 1, ' w . -. X . X, ,V 1. n V CLIFFORD LEE HAYDEN. ,..,. .... . ..W'.1!f111f Gerlrfnzl .-1g1irlzl1n1'f . Illico Agricultural Club: Agricultural Economics W Q l Clubg Hoof and Horn Club 'W 7 - S.. . iv RPM P1 1511 Hxx 1x1 , 5... Il 1.1 1' IV. , . l .... I.1lI,l1.1:1xlI,!ll Il-Him I.-11:-1::1..x I l..l :mv .rv- II :ww ITA. 14' L.1.1.....'- xx " -.gf , 1 f hy' XX1:11u1I11. I. '. V511 K Um N:::111 . Q3 rw-' I 1 H 'N X fliiff' -W 1 Zi ' .I:X11 N111 vl1111.,1N is 1 A13 JS. . x x L..1..1.1. H 11. 1. .1 115. lI,1x.,r1f11rI Ilmzm V ,' It 11:11.11 ,.:1.I 14111. If. rms: U-'IJ I1,11l1.f:N S I K 'O' 'T' 1 l11f1'. IIIXIEN Ix11111N , flu. 1 41.rr11.1.'.l ,. X li1..k1:.gl1.1:1'1 I',.l.11. If .'Xly'f.,1 I.111 .'Xly'l11 .X:1:.1:lI1r.1l ll11l1 rl -A .-9. ..1lr..1.1Il.'-1..1:1..:11lf.l1 9 ...- Xlalxw Xl'IlI -Iwrlm 1-.,.'1 .II lf' ,, 'XlVl:.. I'I.1 I'l-1:'111ltx::1- !l1,l- Ni1:f.'X1 XX A .X . XX' :X is 5: Y1z::11,r,I., O:,1:.,,- 11111 HI11. lf1.1ll11:-1. Lwl-l E . I If1..1I. . YXYK X 1 911:11 11, II " cis- 1 ..- YV xv I W - 3..N,:L . , .515 L ,Y 3? 111 1: 41111-111 Ilfwm 111 IV.p,11 l1,f1,'1 :rw 4: 5 rv. , 1' G 1 5-" 'I' I 12" Y. X ix, I f x'f . 1 X N , L-. NI 111 I11,'41.1:11 I1'.11 , l1.w,.'.' N. I, fs 1..'x llfn. I 1- ny. XI 1 I 161,-fx II.1il Ilwn I1-1:111:..11w I l-.l f ,-x '- X1I1l1r1-full, 'A "" 5 -1'-1-X 4' .-4 4 i 1 'l.l'il'I '1'11f1111ri 'lm' . If 1. r,11.- ll 11. I. 1. 1 1lI ll11.' f1.'11'1..1'1'3 I 5.1113 Ill.:.1f.. .-X411. 1-zzzxr. Il11::,. ,.- in 1 .. 11. , xv.-1.11 111.1 .1111 ISI X "' ""' A I' fwl' I11fl.f,r-1 N' ':.5 f-11151. '-I ll IF1.: ' 'vm vi, 11 .357 -..... l'RAlNF Oxx EX JOHNSON. . , . ..., I!".1V1111' C1111 G1'r1sr.1l .'lgf111fl1n1.' Alplm K Ill Rho K.1pp.1 Phi K11pp.1g Agricultural Club: Hoof .1111I H11111 Vlul' N111ll1c1r1 Illmuis Smtc Normal Unlvcrxity R11 11.-11111 II.-111111 11 UIUHNMUN. ,. , , ..lI.11o.1 f,4'r11'1.1l .'lurr1'11lJn11' Nuns' Humu .'Xlpl1.1 Lv.-t.1, Alpha 'I'.1u fXlpl1.1j Ag1l1ult111'.1l fl11lv. .'Xg11111lt111.1l lfd111.1t111r1 Vluln, C.1v.1l1y Ullnuxf Klulwg ff.1pt.11n, l'n1x'L-fury Bri1g.11Ic ll1u11111x lllx II I NI NII' Mu- -l1111xx11x , .. . ...lrgo 641111.11 HHUI1 lf1.1111fnf.'11 :XlpI1.1 K.1pp.1 Alf-I1.1 l1111.1 5t.1t1'K11llc:u Mum' lfll.i1111 111 .I11l1xx'111N, , . l'1!1.1u.1 6111111.12 Ilffrm li1f1u.w1 .'Xlpl1.l DLll.1 Pl 4l1.111g1'.1n1l lIl11ul7u.lkl1urQ llI.XNlIl2 M-xl' joan., , .. . 11.'n1H1"1- G1mr.1l Hmm I:11f11f1n1f11 I11llL'g1Cf11'1L ll-11111 lf1u111111111Q Cluhg Illmuia A1gr11ulfur1St ll. H. Fuxt l1111r111l, XY'11n1Jn'w l.Q.11guC 4 H L Umrmgc .xml Blnc Fcatllcrs, Gulal II1.1tI1u1x I1:.111ll' Liam -lwm x ..,. .. ..,. ,.,f11lf1-f f1ur:11.1f Hmm' 151 f1w11n1.'1- I7.1xc11p111t Ilwuw 'XlpI1,1 P1 I71lt,1. 01.11113 .xml Blue F1-.1ll1c1s lmx x.1 11111111 III -Ir1111mN, .... ,l'rl11w.1 1111111.11 Ilfffflu Ii1'fff1ff111:1,1 C1.1mm.1 P111 Bum 'l'1111l1, Um1111m N113 Alplm I..1mlv1I.1 Dcltnl I11l.1 N11gm.1 P13 I'l11 llpsllun Um1Lr11r-1. Hume I111r111m11s C lulw, 'I'l1c lllm ill: Orange .xml l1I11c I71.1ll1c1x, C111l1l Fczltlwrsg Y,XV.C.A. r.1l11m-1 Hr, 'Ql111Icnt Al11mr11 Aw1v11.1t111n Ill, IJr111l11lt141r1 Stall, "Rm RIN" ll4111111s I11-,' tl, 2, fwl. University ul' Illlnnm S1I111l.11xl11p lily AI1-111s HIL 11.-11111 K.-1x1v.,.,. ,..X1. 1.f11u1-, Ain. I7lff1111fl1m'1' .'XIpl1.1 Z1-t.1g P1 Alpha Xig Florrculturc Vlub XY'.1xl11111gl11r1 University INLXRVIORII Lum I K.-xxxi. ..,.. .11nu1hl1m Glmml Ilwm' l:1,1r1Hn1.'1, -I-H House Phi Upiilnn Omnmng H-vmu llnrnurmu f,lul1. The Iluly Illml 1111 lllmms Agxulllturuwl flfl Q' ll, 2, Sl, First fuumll, XY'ur11.ln's l.q.1gu1 H13 Prlulmlxulm 51.111, "1..nLly Pfu I-mx Strc.um" Honore Day Uh Buu, 1.IRm' Kxxrxy ., , Pun! lm - 17.1111 Y'11f111ffff11'1 A Lulllcx Hnusc Agrlkulruml flulw, lhuy 'llxlxnullvuy rlul, BYRAXRIY -lU1lN K,'11'I xmxrx.. . . ,Xlzffffff Cumnll .'llgr11nl,'nu Alpl1,1Zut.a. Auruultunllfllul1.f.u5mn C lull, Dux Dcutulw Ven-ln. Sullwlxlnl .Xml 131.1111 . Cupmln, lhlxulury 1lrxg,ulL Ilonurm D.1y ll, 31 Emwx EILIIH r Kmwl-lc., f,l.151f,1:, AIU. YU!-rffflffqx I7.uf5 S1gl11A Nu Dairy Tulum-rl-,gy K lulw RUTH liI,1lA141111 K1 1 xl. .., Imf, 612111.11 Ilfffm lil fflfffzfml Vesm Hnusu Hume E1--n-uxmx Flulw Grmzm Elm uw Ku ur. , . .f,'.1l1,l,vf1' Gunn! .lgrllflllnu Them Xi Agruulluml Vlulw Knox I' ullc-gc DXXIMHI' I urm K1-RIIY. ,....., 11111111.11 Gvm'r.1l nlgflflllllnp Alpha P111 Omega. Agrlcultuml flulvg Hu:-I :md Hum Clulw, Fruxlxnun Varsity Fu-utlmlll Squid, Frcxllnun Vuwlty XY'rcstl1ng Fqunl FRANK KIYNIFII. ..,.. Nan Ywln N. Y. Duffy T1'1'lvr1fflff,:,l Dairy Tcclln-Znlogy Club St. julm'5 Unlxurxltv J' ,-ng W...- ,yi 'R 1 fab- gag ..,.... fv- E 9-'K ax- Q' fa L? 'H-T' Q .,, l .IQP ..,. - J .-1 : 'xfllkx 1 ' .,., , - E, :. 1 :tim ggi: Y,-Isflww...-,vw H .X x-A ,. Ek A 1 , E ,I . 3. ' -14 viii --!' ' x X X 7 ,. uv 1 A W?- Q A B FQ , Fl V -f mr- fag' Q. ' 1 X 'I K lx-u,:j,a' g - , .0 X' 5 'SF x TF . .' ' -.MQ , .sl Q 7 'f ' I - 1 ffl . , kigililik 5 '- Xml-.zw. Yu mlm KIY. I'1.f.- fn, lm !.1mz.:l .l.1,'11,11 lllll 11.111 Xpwlli-',l.,3 rllll r..l,l1v', nu: 1, rI,ll ll,,,,l ,l:,,l llum I lull, lluxllll, v, 'x' : lMl,, Mywwl X1lg,1g1m'.u-all, 19rl:.l' Iwlll: lm. lun 141,,11c, 41,1 IY.:w, I1.lf:,l.z l7llv', 1:.lm4.l.lyxfln11l Mm-, lx.: lxI1lK1'X11l1IH xf,.,g Hu!! ,N I r,1f.'1f..'l ll,,m,- lilfr.'fn,,'1, flu Ulmvl tlllmm .lull film 11.ull4,zx, hull! lullllp: Xnlcxx 1 lxxlll lxll1l1IXl1111i l'...,.f 1 t..f,wr..'l .1.'f,wn!.',uu N 1:-, f ,,,lpL1.ltlu lluu-,L .111-Inu .fknnmu Klum, n.,H1 .Xlwlm Zu .4 G1 fn ml .'1uf.'1n1.'.w1 :X:1lu1llur.1l flulk .'X:lnullu1.ll l llllnumlm tlulwh t..,ut rX1trll1r'. llulm hip l.lm.1'rllxuxlIX 1'-111.1111 lluruux 17.lx lli Alum 1'IlIUXX'f l.xxuul11w:. 1f,'..l,1 .X n.'lff1flH .xml 1'7,'1,'1, lx.lpp.n Alplm Hut.: XX A fl . l'r-l,lu.u1-n Smit, 11l.l,r, l'l.m.-mum, lxxxx llxn lluxw tm.-.11ww," Xl.:-l.lr1lL 1'-mlm rlxf' '1'xx.-.-11.1111xl.mll" XX rwllt lurunl f-flllm lllllllll 11 Mun: 1..xRr4x. ., l..w,1 1 1 x 1,1 mmf flffrm l11fn,rv.11, mu.. vu.. fxlpn.. llumu 11, un 11111111 llulw P.lnfll1llgm1 lulnmll nw ll 14111:11-um11,XX-rnmmx 11.11111 llll Hmrmgp .un 11:-11111111-,ll l llluu l7u,ltl1L-xx, Lmlll lmnllvux Stull. "L..,.l1lNm1' lllmmx lin 111 llwnnx' YI: :mx 1.1 xv Rx. ..,,. 11. .' 1U I Xlwlm Zu 1,1 fu 1.1! .'1gv:111f,'.w1 .l, .-Xlflm '1'.1u :Xlpl1.1, .-Xgluultmxl l l flulv. ,Xuxuulluml 11luc.1tl-ln 1 lulw lun! ,-M Illlux l1ulv. ljulxlun: Rlllu, Mamx, Vmxnx xltx 111134 slr lluruux Dm lvl .ll-HN lx1x:ll l,1 un 1:1 ,. .... 5.'.1'.'!, xv, ,,'.:, l.',..'.. ,um Alpl, rf.: X4:..:.l:u'ml Klulvl lfwhl .lull Fur: -xx 41.5 lll.1xl-.X .Xgruulrurnwr lj, S. lr Iluggmx ll.l'. ll r l'rx.xu-:vtx ul lllmulx Siu-l.:xlvlf lx.-, L-H V1 Nl: 'lli llwwx , llm.: lv. ..1,,, .XJ 21.9.1 4lL.l', Xgluultuml l.-v1mx1lu-- fllzl- l ,,,,w'a llull. l'll.ll.mx, l.lg-tml. l'u: M li' , K liwwln Xmslnm llnmllllw . .,,' I .lv.'.'w.:i' Ilflvf'.:f:.."4x Alplll lux: Xlplml .Xurzlullnlnllllull.K.uw1xl tlzli ll lvll' .1113 ll--zu flulv, 4 lpum, l'u: xgfmz li ,,..k Hu: l-'. lv, lil ,linux lllw ll lrmu ., . lYyIl,,'r C..uu.:,' lux. lll-.ll .ilplzl fum, Aurllulluml flull, .'Xuruultul.4I ll-1 ll-:mul ll1ll', llulll .xml lzurluxx Klul1 llmvl-w Dv: 11, Rr. Vxuxlzvtx wil lllxruu-. N1u1.wl.,y lim Isr,'-,slwltzalll lffxxr, . l':fn l,lf.:f..'f ll 'mu I'.' ww llu'-5 ll.xll ll--fm. l lv:w!7.1m llulwi Tllu lllxu Ill. 17114 I l.l,' al, XXX-::.,:1x luluuc tll. Hmzmgu .uul ltl. lu.Il..w llllrx Alwvl ll A lH 1f',1rf1p.z1lgu lN,',",',', 'fff 3 ,gmf IJ,'l,'l,'.l lun. N-.-ul Pl l'lul'pllunfl1mlrl 1 llu'-V' llm V1 l'3"Eli'l l ,VZ Mulluull. N' I f,'f r,ff.,v,u' .' l'irfr,:-.l.'r1'l'.All-f.. ., rf nf f,fv1ff,p.' Il wr I: 1: rf f M: fJ'1.C4.. .Xl-vm: lllufrl. IT' U:ml:u:l Nu. All-lll llm' 11 lull. fy-'..l ,mf llumf. ll'-rulvzw 11,5 NM.-X1 'IL-, l,, ,+1, Z, +4 , r,,ry,,,,f mf. ll-N11 IJ -. l-' ' llulllrul fuuulll In, 'J'm,.'f, .lm-E l'-1 Ku-lll Ihlrlmrl, l':.vw:'.'-, flwrp 'nl' fly, 'q,.,.,,q NWN' lc ,..' , .xim . l1fl,lfl..f.l,fl mn. '1..ull, l"' Ml- vulfv ' 'Kl,l:'.f-mf 'lim llrr.l" HW- F ll.-'I ll.. wr l'r:l'-l.:w- 1-V lllmul -v Emp Ku- -3 , -., ,X Q' ff 4-:A IC: if R., v lp.. l- fhffsfgx lifiisln' , 'Yew Pi S lf fi f Ku, lf , img fm ' .yy will , Y X Xp ,. ..., N. vl Q -6" ' i vw I vu F :iw .fl 'iff' Nl .1 A E -J M7 vn- .. " A..-" z- a 'S s. N H N is Fw O' C' xx . Q . JJ N.: - gk ,,, -au, -Q f-3 ,H A, flih 4- 5:- .I W Q .V -Q' C? 'Q I 9 .4 Amusm' Ross IVIANNING ......,. . , .Urbmm Gwzsnll xlgvlmllnre Ac.xci.n .'xgflCLllfUl'.ll Club: Skull .md Cremcentz Base- lull Marmgcr 121 llxuxn' lflwmxra lxf.-UNH.-XLL .....,, .'l'Hf'.Hl'xl!I f.lm'r.1l .'lqr1.nllln:' XX'uguw.m.l .llplu 'llzu Alplmg Agricultural Club lllxn-me Smlc N0rm.ll Unlwlilty lll1rN Mlm' Mxmm, ll"l-,ll P.1Im Bmllw, Flu. ul m'v..'l Ilfffm' lfl fuzffrzllliv I..lul.1 ll, linux H.lll lwnll. 'l'L'rl.np1n Clulw, XV.A.A.3 XV.A.A. Yumcmls llun-uri D13 tl, Z1 Yluuml,-x Rm' AIAIIRIKR., .,...... Ouk Purk f.lf,'lr.1l Hmm' Iimrzfflllllf Lf.lmm.x Plum Bum Hunger .mil Blue Flzulmursg Gold Fmtlmcrsg Nur fourw 411 D1 'umm' H1 xrrn MAY., .,....,,,, flmwn Cw1l'r.1l Hum: ,Elflrwnllrj Mclilnluy H.1ll Umngc .mll Blue Fcnllurs l1vN,x BFJKXRH If Nl! 1111 1 AND ..,..,., rlfmrllx !.'lmAr.ll Hfflm' lilnfmrzlllf Alugxtls ll--mc I1uuu1m.x K lulx. Fxrst Cuumul, XY'um' ,mk LL-.nguu lil 3 Omngu .xml Blue lfmtlmcrsg Gold lfmtlxursg l'rmluLtiun Smtl, "ROSS fXl.1Hc" llrmlirw Pwr. MCCR.-xc1xlN. . . .O1'ml.m.1, Ma. Kfumnll .lljm1fl.'nfc Rustc Annu Agriculluml Clulng Varsity Polo Letter 131 L.1,xm'Q A1.1zusr'rH INICYRITIGHT .....,.. Zmn G'rr1n'.1I Home Efnrlofrllrl' Sl1.m'r1Cc Phi Upsnlfm Omlcmn, H--mu Econumus Club: lllmuic Agrzuulturist 1231 Orange .xml Blue lklllucu. Cmld Feathers CHARLES LuNsnEN MCINTOSH .... Armnifrrllf, General flgritllflllri Agricultural Clubg Agricultural Eronrrmrts Club: Coast Artillery Clubg Phalanx: Fresh- man Varsity Football Squadg Captain, Unr- versity Brigade GEORGE FRANLIs MEHARRY, JR. ,.,,.,. Ylrlffufr Gcflwrrl Agrltiilllnr Delta Kappa Epsilon The Illro fl, ll Honors Day ill HELEN LARFNE lNlICHIEl. .......... Chrrmfllr Cerlrwrrl Hum: Errrrrffnmw lllrwanrs Home Economics Club CHARLES FORYLER MILLER ...... . Imlfrrfrr Gclmuzl .-Igvlrnlmrt Agricultural Club Honors Day 131 HENRY ARTHUR FULLER ........ ,.., I ,L-l.rf1.l General .'lg1:Ilrll1np Hill Hall Agricultural Club: Cavalry Officers' K lrrh. Pershing Rrtlesg Y.M,C,A. Cabinet 1-H Honors Day H? JAMES FULTON MILLER ...,......,,, Iurinrrrfr General .-igvrilzllnrr' Hill Hall Agricultural Club LYLE XVAYNE BIILLER .,......... Dalfrm clrrr Gerrsml I-igrrrnlzlne Xvrigl-rt Manor Agricultural Clubg Caisson Clubg Freshman Varsity Xvrestlrng Squacli Varsity 'XVrestlrng Squad ill 5 Freshman Varsity Baseball Squad, Student Council, Xvesley Foundation H, il. Captain, University Brigade VICTOR JAY MILLER ....,........... F,m1iul.! Geneml Agrirrzllnrc Alpha Zctag Phi Eta Sigmag Agricultural Club: Horticulture Club Honors Day Cl, JJ rw rf I 2 e h- - - 1 , Lea F. v f .f v QR L Wir , 4 R, . as mgg,,9: ...mrgmsgggsfgs vw , 'Kgs I - .sl 'fklixv , , V f 1-2 r 2 rf,- r -.C l 55--.ga W 4 ,Zag 'ras -'fa' 1 , 'YF . -M 'Y "fix i , X' xii' wif' 1 , .0y...1.t ,,. s ,,3,5:1s-the l 1 --:FF . 7: R X A-9 5 QQ... - :t -as .Q -1 A ,-, ,N ,X . s--- -r r ws ra fuxrrrrs frrrrrfrzrm Mrrrs, , ,. Sf. Iffrvph I lffrlr nlfnrr lfarrrr llrrrrst Alpha Zara, Phi l'Ia Srrgma, Pr Alpha Xig Aurrrrrllrrral flrrhg Flurrrulturu flulxj llvrrtr- rrrlrrrrt I Irrli, Nrrrrrrrl liturrrrwval Hand fl, Il llrrrrrrrs llay ll, J, RI , l'nrxcrsrI'.' nl Illrn-JIS s. r,,,r.rrtr.rp rwr lrrxrrrrs rrlxxxrrrrrrr Mrr:.r,, . . .lI.nf,ra Cirrrrral ,'lur1rnl.'nrr l'rrsr lrLrrtLrr.rrrt, l nrxcrsrly Brigade vlrrsrr-ir XX'rrrrrsr Mrrrrgt-. , , farlnlf llffirrlilfzrfr llr Alflra Xl, Flurrtrrlttrre filrrlr Rl"IH fr rfarrr rrr Mrrr ur r I. Yilfrfrrprfwrrlls Irrrrrhrl llfrwr Ijrffr1frrr1.'r1r Hera llrrust ilrnrtrun Nu, Alpha Inrrrrhda Della, Phi .Xlpha Chr, Phu Lipsrl-in Urrrrtrung Hr-me Ec- rrnwrrirts Llulr, lllrnrrrs Aurrualtrrrrst 1315 XV A,A., First frirrritrl, XVrmrIIan's League 45, ah. Orange and Hhre Fcatlrers, Gold Feath- ers, XY'nn1crI's Lrlcu K luh Il, 2, 3, ll , Student frrunqrl, Wlsluy Frrrrndatmn HJ Hrinnrs Dax Il, 1, ir, llrrrxersrty of lllrnors Nrlrrrlarslrrp Ku' 1 IRMI rs Ar l'sI Mrrrira I H. ,, Cr.:rrJrl'rn,r1 1,.mr.1l llffmr krfrrrrrwfrr Alttstrs ll-:me Frrrrrrrrrrrrs I lulw R.-XIPH Miro lNlCOFRY, JR.. .. . , Brrfrrn: Gr wtrrll ,'lQv1Ir1fr'l4rI' Agritultural Club. Agricultural Ftonrrm-rcs Q lub, Prrrrllry Srrunte Club, Freshman Varsity Wrestling Qquad. First Reurmcntal Band 4' 31 CirRrRIrLrr Irrrxrf IXIUNAIIAN, ,.., C!r.m1f'.ugu Gurlrraf Hfrrut Erfflrrfrrlfrr Tlruta Phi Alpha Alpha Fr Delta: Home Etrannnrrts flrrbg Uranige and Blue Fcatlrurs, Gold Feathers Crrrrrror.-x ANN Mmm. ,. .,,.,,,.. Brfrlwrll Nrvfrllmrz rmrf Drr'1r'f1rr Pr Bula PIII Torch: Onrrrrrin Nu, Alpha I,anilnl.r Deltag Orange and Blue Fuathers: Gold Fcathcrsg Student Alumni A5sr1cr.rtrnn 12. Sl Hnrrurs Day ll. Z, 31, Vnrxcrsrty Of lllrnors Stlmlarship Key ll 11-1111111 11, 1, 11, 111111111111 111 1111111111 N11..111.11111 111 xx1x1x11 XX11111x1 AI11111.1x. . ..1.'..1' A111111 L11':1.:1.1 111111 Q-f' 111.1 . I1111x: X1111111111, l' 11 1. ll I. 1' 1111 11111141 L ..'1,1: .1 XX X X Q 111.11141 .11:.l H1111 1 1'1:y 1111111 111111111 1'1.11!11111111, x1111 ,R 1.111 .1-. 1111.-X '11111 P11111-111 N1111111 1 X X 1 1111 N111 M1-111111 . 11 ,WF-f S. . I1 1. 1 17 'N 'AW 11. -Nw. X ll .111 l.-1:11 11111111111 111111 .111 11111111111, 1111111 111111.11 -4 F' 1 111.1 4? 6 -hai ig, 1 111m 11-1111 N11111111: I51,k,1.'1 1, 11.1.11 11 l1::11l111,4v. Xl11l11 7111, P111 l1.1 N11g1111, :XQ11-1111111.11 Il1l1 14111 1111111.11 l1111111111111x K l11l1. ll11.11 .11111 ll 1'11l11l1. 1111111111."L11.11ll111111 Il, 2, RI 'Z' ' 4 . .as I -, A xy 1 1' . Yv I 1 1' 54' ix I . ' . KN 'la X, v, -I Q., A , ,NN r-. A . 111'1.11x1 liu111f1x1's NIYHUIN ..,.... 11"l1111' Hall Cf1'11'1,1l .'1q11111l1'1111' .X14r1111l1111.1l llulwg Hmtlcllltllrc Cl11l1g Agri- 111lt11r.1l 1111111111 4111 Y111111 Nnwx . ., ,... ,. 1fl1ir11g11 .N'111"1','1'1111 .nhl D,'1'.'1'.'l1 M1111 lf. 1111111 ll.1ll 1111.1 S1g111.1 Pl. Home l3111111111111x I lul-1 XY'11ul1t 111111111 111lluqL lINl1 lIlINI' N1111111x, ,... . M1111 4111111 011111.11 HHW1 l:1111111111J11 A111.1c.1 llwmu l'111r11111111x Clulw, F114 f11un11l, XYWJ111' .111K l.c.11g11c 1511 511111 l7c.1l11c1s 131 N1111l11-111 lll111111x 51.111 'l'c.11l1c1x fullcgc M1111 11111 NUIAIXN. . ,,,. . 111111: C1'r11'1.1l 11111111 E1 111111111111 D.111'11p11rt Hunk 1l1.111g1' .1ml Blue l:c.1tl1c1w 111111 411111111 Nl' NN 1 V. ff.f11'11 l.1IXl 1.1111111111 l11'111112Y .,... ..., I '111111'11ll1' ff-'Y 'ff lwf-1'f1'-1'1 1 1111111.11 ,-iq11111l1'n11' X111I1,. l'.1'1 .Xlp11.1, ."xL:11111l1111.1l f l11l1 ll1lI H1111 1111111111 N1111, N1111111l l'111x11x111 .-.ng 1.11.1111-01111115 flulwg H11111'.111d H11111f,lul1g 1 kv mi ,'X:11111ll111.1l 5111111111 111, f.1p1.1111, l'11x1c1Q1ty .3 , l411g.11I1 --. if . - A X , Xl 1,-, 111fe111:11 3111111 , H1., K ," Mmy,l11xl11N1N. 111111114 1. 1 ll 11.. 1. 1 11 . ' 5111111.11 H111111' l:1111111m111 I 11 llww X ,'Xlp11.1 C1.1111111.1 D1-11,1 11 11 l 1111- 111111. M1111 1-1111111 1 1 ' ff- 1111111 L1v11111.1x111.1 i ,- , 'H 1 f11l'f1V1-11.1-1114-1111,-1 M111 M111111' 11111111 K, 1 Q- X. H 1' 1 1 1111 X 111- 'x111x I1 1- Q 1iIw111 l.lI P11114 . ..1I1. P11l.11b1 l7.1:1, l1.1' 1 ' 1' 1111111.11 .l1311111l1'1111' 111: Q. 11111 11.111 1 '1 X1 1' 11. 11 1 . 11 1. 1..1 ' A 11p11.1 1111, 11111.,1-, 1111111111 ,-1111111111111111 1 1. 1 l11l 1'111l111-1. M11111, l':11-.11.-1-. 1111- 'I ' G W .qt X:11111l1111.1l 111111, f,1x'.1lr1' Ulmuri' flulvl 211' 1 1 ' QMN ,A 1111111 .1111l 1111111 Clulw, Pl1.1l.111x. A1g11111l111r:1l ll 1 111 1 1 I' L , "-? 4111111111 111 M.11111,l'l11u1xlfx l41I:.11lc f A 11.11.111 11.11 II. 11 ' l'.'1"fg 1 1 'A .1 I ffl, 11 1 ,111 . 1.11 . 1111.'.1 1111111111 11111115 P.-1r114Q,. , . C1111-11111111 1 ll 11. I 1111111.11 .'l,1g111nl11111 f .Xlplmn 1.111 N1um.11 S1.1l1lw.1r1l .uml Hlmlcj Fxrxt V l.11111111.111t, l'111w1x11y l111g.11lu C.. G- N1 v MYRNA IXIILURID Pl-um., . ,,.. H.1mm Fm G4'114r.1l Hmm' F4u11f111114r Plcxlwyteinxn H.lll llnme l14unnn11u K lulw, flixinge .xml Blue Feuthersg Student ffnumll, M4Kxnley F-:un4l.l- nnn lil llmnnx DAY ill Davin Arwulfrc P.'X'l'ION ..., . .... Cl.n4'1,-44 G'4'114'1.1l .'l4g11411ll1114 Delm Phu Agri4'ullur.il liinnwilvns flulw Mun' lkmin Pfuunw.. . . I74l.n.411 G'4'114'1.1l H1f1114' l:41f11n11114i Clic? NULIN I-I-mme Hnnnniifx 1 lulw, Student I,-inmxl, XXL lcv l54furnl.1tmn IU . l'rmlu4lmn FUN, "H M, A P1n.1mre," "Kind l..l4lv," "'Iimi.1 IXIARIIXN DLPLCYRFN Plwflzvm , ff!v..14'44 Nmrzliffrz ,mif I714'.'4!14v Ilixenp--it House Onluexxx Rr,mrn1' f'ORMAN PYYIRIXI .. .. D44.mH 661141311 .luf1411f.'11u' Auruultuml fluln ,l.lf11C9 Millikm l'n1x'cmty ROIILIKI P.-xul. P1 ruin .,.. . . .'lf4w4l,.' C4'114r.ll .'lgr1411l.'1u4' Alplm Tnu Onlcgn Saclienlg Smbbnril .1n4l Hl.i4leQ The Dxlly Illini ll, 2, 3l.C.ipt.J1n, Unlvcrxlty l'll1g.ulc 1NIAnG.xRr,1 QLAIRI' PHIPIN. ,, , ,XI.1u,m,', Guifull Harm' If41f11f411114y Dclm Delta Delm Tnnlmg Senior XV4m1.in'Q Businusi lXI.m.1gex', Illini Thenhe Guild: Arepng Mask .1n4l Bglublel First Voumll, XX'um.1n'S Lmgue I-H . Orange .mel Blue Fmllxers, Student Alumni Assncmtmn 123 : Pnnlmtmn Stull, "Bl.i4'l4 Flamingo," "The lXl1k.uln." "Mulder In the C.1tl1ec.lral," "Ou: Toxin," "A Sl1.xl4eQpc:1rl.1n Evening" Hnnori Dny ill Ivfam' ADA Povr .,., .. , , ,. 'z'wk1u!!4 Gerleml H111114' lf41f11fn1mi Beta House Phi Upsilon Omicrnng Hume Economics Club, Illinois Agriculturist 41, 2, 53: Grange and Blue Feathersg Gold Fe.ithcr'ag Student Coun- cil. XVesley Foundation 15, -ll Honors Day 113 J'-Q? ..n., 4' 1 4 i L .X A 176575 4, if .,.,., r 1 kv law-J-.4. XXVIIHVY l'UIl'IITL., 1,.11.:'414' l'1.w -X 641141.12 :l4'v14'1ll111w4 v .Xngmnllnml flnll. Agrxpultuml l,i-fiiniinnm , R 5 flvilr, l'lw,.l.4:xx 4.1Vt,l1r1, Llxllulslta' llr14g.44lL BL 11 if .,..,. :kt - 3 - 's'. ' MQg.u,W -N , I"irl lim.:-. Imxxl: A l,444y1,'f': " l' f.41,'41..'l gli ','fnfl11r4 4, l XX irulvl Mimi: fa? ' A Xgin nltnml flnlv ,'Xg11444llu:.il l -inf .4lr41:. ! 4 ' Q' I Kluluq lf44l4l .xml Purznu flulw, lfrwluxinn X'.i:f S 'Q l Q witx XX1wllm" N-1n.14l, Xfxrxztu l'f.4suli.lll Nflu.i41 i Q15 1 2 E2 'N ' Air- ,713 - N 'Cf Qi'-'I X - 4 h 1 .1-' 2' V,Nfl:z+5 if ,gi ,X :,'.iQ'1-'.. , .nl M xl44.xl4l I AI um Pm -xx I ll , . .lI,m.m.' "1 i V ' li " in H4114 ml lIf-1114 l:4f4nf411.-14 xx'4l4l. m4.44. Q gs - -' V' :Xup-1, ll-une li4fvz.41r1'lxu flulw. Kink 44114: X 4 5 ' lixulfle, l-uv fwuruzl. XXX-ni-.xnN league lil, V. i' r lll1nl llmuilre build ll-uid Ill, l'rn4l4x-tum . 4 t 'if Null, lxnmlg ll-4rt1.nr,' "lXI.in-vu," "lIw4 'K 'gn Flax?-. , Mvlxml--, ' :X Nlnil-,upe.rr1.xr1 Ifwiizxxuu J lr I 1 1, Nm-un Xmzrx Imxxill , Il.'lli.'414 x ff f,41.'4r.:l 11141114 1:.ff11ff11:1ii .X4 li.u.l :. ,. llnrm l-nrvnxnlm flulw, Fu-t Knnniil, XX'-Im' S'-5-X . fi . . "" V- -' A -iq mx lL.l:uL lx ll Q. Q-.. N A W ,f R . .api ,-' -- 11 qisiy. N A Mnmun lllfxmm Ruiv. . . .N'4f411:..'f,' '- " 1 I U' , E In 11: ml I14 111: 1-4 ff114fr11.'i 1 9 L-.nnrvu llnuxe 'T' i 'N ff' Nlmlunl K-:41n41l, M-,Kmlu lf-1ur14l.xtl4ln I ll Q , 3' lll.u lxlwnln Kulluuv -ask , 'wwf' +'- , k .X , Q X 'Pg 5 . IM-'qxirv I11 r IXIRT lirn ui ui r,f.z1,'.! 4 1V,1.'1. 1f41u4mf .'l4'1.'.,'1f.',w'4 .Xul n ulluml 1, lulw Knnllleln lllrn-fu imtc N:-xm.xl Vrlneuity 'fag wa r N . , Mg y wwf . ,.,,'r-Q llxlnwrn D1 XXI' RIIIIRX1-xx, . I...':1".411: 4 Q 45 gy - 5 r t,4r:4r.:4' .'liv.'414l.'11f4 X .Xly'l1.4 C..nnn1.1 lilin fXux1-ultuml rlulwl Cfiiw-n K lulw. Fxelil .1n4l X . j'. - Ve X K fl' linnmn lll1l1,l"lru4vl .xml Hum K lnlw. l'lx4nl.mxg 6, 1 lllxnnls Aurnulturxxt 11, 1. 3. ll l:lCNl'I1Hf1 A f X'.uxux' XX'14xtlxn: N41u.1v4l. 5f:441n4l lieutenant, In V , l'1nx4xxulx llr1g.14le .' K -jiwsv 'Z .. M1 u:..unu rm Rui ,, . I vf1.1f1.: wxgt Ar - - x Y .- 1 IIT. .1-Psi Xk G'41r4r.:l ,'lgv14'.ul,,'114 V .Xuxuultllinl flulw uv. , I mm- lullege 5.2 4 is 5 V A' X I. if Q. J Z N .1 1- J,-f X , ..-JA. 21'-"'1'. .. .. 1 Ink.-..u -Inwu lin 1. . , I. M.xnx' K.x'IHl'1uxra Rx'A11...... ., ,,IV'heI11on N. ' ' ".. IT. Glmmzl Ilffrm' Iiwrlffllzlu XI MIKIHIIA HAII 1 1' . GN XY.,-X A.: llmngu .md Blue l:C.llIlCI'S 'lr ' 'V '3 -. Ll' 1 - X K A -61X III za' -I I II Ix -. llzrrxx, I I rr Wu IIR Ilvxxum SMI!-mx ,..,.., Plvmflvng .,,I II 1. - I t,mIr.1l,'I.qn1Ifxl1mI' . I I , X.g: X I--III - A I . A I II: I I u ' x l IMIIIII- IIIIII. II.IIIIx'...-. .'l,.'I.' I fri v . IIIILNYI Alurx FINIIIN, .. ,lV3.xm'1 I, -, ,Ip ' 3 !fIr.m.:l .'lvm'1r1,'nu I " II-I , 'Q :Kun-1111111.11 I1IuI.IlI..n K Iulw AX4 Q Il A l,, MI, IIMI. IQLIII .HMI A an 'Ii i 'ds 6 ' Ilmmlx IMI II, Si I' ywxx lI.,I-. I I'::Ixuw:fx IIIIQMIL . in Q , -,- - .- --A "I I-I-' I"' IX' IIN' 'II I 'I Iunw Inxu x QAPP, , .. . .Nl:.!I1leJ0u'r1 fx-" " '- II-I I fymstnll .III,'Iul.','III II I' III- -XII IH Alplm 'I',Iu Alplug Au1u11Ilur.II Club I - 'fv' - 3 III1nIIIx Nr.nI-N--In1,Il l'mxcrwtx IMI. I :av ' X-I:iI:xxIw I :vm I -Ol i .15 IIIW, 1- BI-Ir I III . IIUIIIIIII-I N1 ll'f.I Il ' I -Im l'.-umm SVIIIIIINLQ ..,.... l.a.:fR1zer f1cn'II.HI I,I:,.' 'J,v'I GufI'r.1l .'II'm:1l:1IrL' I' N I ,,1:II'.IIIII X .w .-I: I :II ,... .. nz, If II. fm.. "sh S' ' Ii ' ' 'W K Q' ' Ns 4... , ,,... x MSU. , MII 1- IlI1'3IIlH IWW l'f'wf is Q I IIIIIII IH .-IN-Q 5LIlII7-KIRI, .. Cfurmlm fN.'.wf'J 'I Jn.: II, JIU. 'I' ', f1Ir,'If.1f flfffm lin-r1IIrf1lII Y-. IIIN.. ,. AIM., I! IIIIIIIII-. .MII ' g Imp. g,,.,,m,,. .' . ' IIIII -,run I':, I'I.: IIMIIIII Um: 'Vi' i W. XY'.A A.. SIIIL-r Fu-.nII1cxs Iii. Cmld FC.1tI1erS f 1.-,g-I, III-:.. I HJ.-I:.,:.x IIIII-, ll:..rI,I f ,- An. IxmIIrmIIIIII Iullcuc IINII.. I wIIIf,l:Iw.I, url NI1.:I 5, 1. .I ', NIMIIII, III,u',::Z-. 'fXI.:vIIIII," "II as , 'f eq . X1 , I ' 'I' I. 4. Im Im-II-II I ,l ' I- IIQIQI. - 'A ,Q I- II, I xx III .1 I I-In I. Mm Imu rxx I1 xx SI IIYIIIIIR ,... .G.1lm hw I n v !,Ir.'Ir.1l Ilffrm' l:Iffr1fn1II X ' I IJII I Lui III1!III.w .'X,.III-.I!I.rI'Il III IIILJ Ilnuw X Ill 1. X' 'r..,l 1 ' II' Umv I-In Nu. PIII I'psIIur1 Unmmnl Home I -,a vm fa fm ' IIIIII-IIN Ihv IH F? 1-pw-1 Imxgl Smtc I fvllugu I, . III I . I. . H llrmxxlm l'rn1w1N,fxxu Sminrcorurrc Cnfymrz Cfly 1,-I I I' 1 fj:m'r,1l .'I-gI:IlIl,'11Iu XYu11.I!IIucu ' ,'XumuIrun.II Klub, Agricultural Emnomics W I' 6 5 I I III I4I,IcklIurr1 V-IIICIQC .' 5 ' Adi? if ' K 'A mf I HUGH Frusncra SENNEEE .......,... Charlwffk General xigrirlrllfrre' Alpha Zeta: Alpha Tau Alpha BERENILLE lXI.AxRGArrr'1 SVXAUIEIT, ..,... Knzqffuu Nulriflall rmrf Dlulullrr Presbyterian Hall Roswx BETTY SHAPIRQ .,.. Terre Ilrrnfr, lm. General! .'lgrJr'rrlr1frr' Laura B, Evans Hall XV.A.A.1 Orange and Blue Feathers, G-'vlcl Feathers DALE RAYMOND SHFRIKARDU, ..... C.m1!m,lgt' General .-lg:-imlfnrs Agricultural Club Honors Day Hi CONSTANCE EILEEN SHIELS ....... .Lr1karrlm.! General Home Erormmlrr Achaea Home Economics Club CARMEN Rem SHUTE ...,....,,,,.... E.u.u,ff General Hume Erffzmzzmf Alpha Gamma Delta Home Economics Clubg The lllio ll, 2, 31 . W.A,A.: XY!.A.A. Numerulsg Orange .mtl Blue Feathers XVestern Illinois State Teachers College ROBERT BARR SIMON ..,....,,...,. Pmfmffff Gerlsrzzl ,'lgr'rUzlll11:' Alpha Tau Alpha: Agrrcultural Clubg Agn- cultural Educatxon Club Blackburn College WILBUR Davm SMITH ..,. ....,. 1 Ur. Sm-Img Gefleml figriflzlllzw X I X. . X i . "--X1 . ig Kr . 9' x 'A I Q-var vs- 4 F ,' ass. -Cl, .k ,Was V Q ' f ' iw' A " ..c.:5'f' , . .W -2 , , ii ' f A 5 -1- ,, 'X :I 3 . Q lla: ',- ' . ' .1:w.,.:1 .., ..,':4E:iT." EJ"- ' -. I ,QR E -. , i elk :A ff xi Q 5 + . ' " Q ,,,, 1 'N a ixx- '42 x f 3 C lsafilisnl' a .. kv . . A ti ,a+- .,,,,.. 1 sms. .' - ' K A 'Ihr-rmfmra Lzvux Smrarrh. , . Prem .'l.rgfff1nfn1g Alpha lian1rn.l lllm lweltl .mtl Furrmx Clrrlw, llunl' antl Hurn Llulu lilulltnrr fnlluuc lilllfwlllf. CJ,-xrrg SIIYINSIJI-. .4 , ,Xfv.n.f.1 l,tmr.1l .'l.'1r.,'fl,,vfu Nlr.1rrurxfl.w-lun' Nwutlwurn lllrnfns Stale Nwrnral Crrrxersrty Xhll,l1lRl Nrrruuur brlxrrssor. , . Smxr.'m Cfcfnrml ,-l.fmfr!1,wr Farm leluuwc' M.xfXY'an4D.1: Satlrurni Alpha Zetag Phi Eta irumag Senrnr Baseball Managcrg Agrrrultural 1 lub, Aurrcultural Ewnonlrcs Cluh. H-mt ,md Hum fluhg lllrnms Agrrculturrst 11, 2, 513 Y.lXI.l .A. B-ward -vt Drrccturs 1-ll Honnrs Day ll, 2, Bl , University nl lllrnfvrs Stlwlarslnp Key Nnrir, Cvrauorw S1'orK1'R,, Puplur Grove Cn'm'f.1l .-lgr1r1fl.'uw Agrrcultural Vluhg Agrruultural Economics Club: Sammi Regrmental Band fl, Z1 ,lrhm XYVARREN Sruu .,......,... . . .Lfrluunz Drury Ynrlfrfulrzqy Agrrcultural Clubg Dairy Technology Club Antrim' Elmxm-R Surfvrs .,,,. ..,. S .u1.lmrb Gkpmmll Hymn' Erfffmnrrw Laura B. Evans Hall Phu Upsrlon Omrtrnng Frrst Coumrl, XVorn.m's League 4-ll , Tanmarua 121 Northern lllrnms State Teachers College FRANCES Er.-NNE Sw'ARD,. ., C.1m!1f1Jgf Grrlfrrvf Hmm' Iirffrlfmrrrr Mary E. Buscy Hall Student Councrl, XY'cslev Foundatmn 15, 413 Prmluctron Stall, "Farnrly Portrartf' "Lady Prcciwus StrL'.un," "Manun" ANNE Fromfxflz 'l'ARR .,.. Nun .w1r1I1v, ,H.1n. Gurzuml Hmm' Ermwnzlra Alpha Gam-ma Delta Home Emn-,lnncs flulw, Orange and Blue Fcatlxersl Gold Fcatlrrrrs l':.xzx lxxzlllq la- . ,L,',:vx. l,,..I L,.l.l. I Lukl.l...r.1l lllLxl.m.w. I aku I. lf" ,, al- A . 'I isv. 'I ,ze , I T1 T- 5 ' Va,-. ' ' ii , . , 5 il . lirwlll .xnxx lxwx-In 4,p. ,Q-X 4r,',u,. I, .,,...'f'. t I Xlplp. YIM flgmull-.1.ll Ilulv, lflulll .lu l 'vm 1I.,l' llwrluqllll L flulf v ,,. lllw:-vu lin ll, il lrmuxlu -vl lllm.-:X " 'H 'M' 'K N md:-g' lx,-. -I, -pr A XXvlllllNl llllemnl Immun-wx 41in.,1 'K lhlm Plz: , l'c:xlvmg RMI- X 3 llllrmrx lla-l I I fi t: Q Y It - I. 3 8 ' , QV if I C . Q J'5 ?K fk .4 lmxxll Illvlllllll lnr, .. . bww, I fy.m'.:I .l.f:.1ll.',vu Nlqzxm Alf-ll.. lpvlvm K 1 Nnlwurxl, ,'XQ:lly:Ilm.1l I lull, lflmtlxlll M.m,n L ,V ,, xnxx, A - '3' ll-Rnxxxl I luvlfof ., lf.'..i. L, .w-,N vi ' mln. f,.'l ll' ffl I. ff,"'ff.unl greg - ,xlwlw lp- - imply MAIL, lull llmulxlu I4.u11.l1-1.1 lfl M' fa ' br ,W Nlxfsr lfc.l1l.Iw lil, l'r1..lmll.lrl xmll, "lll.ul I ' TY -3- is l7I,lrm!l:f'.' I'Ilc lmullllnrxf 'ulllu' M1 - Q I 5. li- Ix,n.lu," "ll-rw Mazza, Nucntlu lIu.1xux" I -..-I " fl" xxmm IWW r..11w ' V 53 1' ' V Is ' . "K WWI s lx lf-lmlfl .'Xllll'l luzmx lnuffu 11421,-, nw:-f..w' ,lun 'wr I Ill, l'.Ir.l:gml W xafl.. In ,rxlplll A llllnlml film fm. 'E D lllzlrll IlIvn.lllwrv flul l'v4wIlm.ln V.lrx.zlx , K Q 'v' I lm-. I Ill N- - -I lmluy rv 'gm fllmnul lar '-3 Fi, Mt ,. - . ' 4' ,' Q3.'!.'.' . lull. wqrxu X'x:.f1 ,,l,nwfr1 AX,'fl1w,IIl',ll flmll, l'1n,ll.1l.ulx Yflrslty XVII-I . U riff. My - xx 'nw x.,l.,l.l Ill W - 'S G' :Gs rn. L1 if ll' . xi. --f ly, I J' I -,M-I . Y. .Nllm.,. ,, XIII Wh! Q fy 'J '.1.' I '1fr1.I.'l "N- ffw.: If-fl 2 'Ci .5 ,Ml ' " I 0 ' l i XVIII lun ' lll .....,........ ,,.ll.n1lnm ffl firm! .'lgrrl'l1lll1n' XX'Ilrlu Huuw .Xgmultuml Klulw, Agrlulltllml Engmccrlng Ilulw. AS :X,lf.1 Pcrxlnng Riflcig Firxr Licul lQr1.mt, flxlxcxxllx l'l1lg.u.Ic Vuwu x Axxr V0lkilRIl"lliR .....,,, f'lvf4-.zgu N1l.'r:,':fff,' ,NIJ I71l.':'llll mul.-Ill llmm l'1mImImn intl. "l5l.nl. l3l.umnggu," "MA- uI.lIllI.' lllxttcrllyf' "M-xcntlm llm.nun," "Two ,ln .ln lfI.nmI XY'rvglmt ,luni-lx Cullcgu Al.v.r EIIIAISI Ill Vuznuills.. l'rb.m.1 fllmml Hffml' Infflzmrfnl llnxm llnlnornlu Club, Stumlcnt Cfuumll, XY'cS- Iu' l--mmlatmn I5. -ll IIUNXII Ynux XY,vm ,... . , . limflm Cfrlnml llffmr lzmrlffrfml ll-um l'...n-mms tlulxi NY:-n1cn'Q Glue flulw Ill llllrmrx llly Ill Mfxnlux lun WA: IMIRII. ., f'l1.1mp.n,qu Kylmml Hffmf lzlffrlffrfllll llxi Um'cg.x L1xmn.1stu,1, 'llu D.1lly lllml ll, Zi 3 Orange .xml Blum Fu.xtl1crs1 G-wld FCAIIICFYL Stullcnt :Xlumm Axwl1.1tx0n 121 lixumxxl' l.l'o-N111-xx Wuxxwnxru .Almfnmnrfa I,lf.'lr.:l fluvzlllllzfvz' llllm ll.1ll .llplu fum. Algriunlluml llub Mwnmuullu fklllclgc fllwl Alam XXV.-XRIIIID. .. ..,.,.,.. P.u.'ffr1 GI nl r.1l llffrm lfl fwffnznr l.lur.1 B. lfmni l'l.1ll llwmc llurmnxn 4 Vlulvg XV,A.A,, Umrnge :md lllm lfutlxuxx, Cl-vlll l7c:ltl1crQ I IlXl'XfI"1' linmvxli W.-xrmx, ln.. DuK,llb Cl'rm'.1l .-lgvlrlfllzfre I Ill Psi ,lxqrullltnlml I lulwl Hoof ,mul Hum Clubg Nlarkctlllzg fflulvg Y,INI.f',A. flllvlntl 43, All RM' lilmm Yifax . .. .Xlmmn Cwzuml .'lgm'nlHm Alplm 'l'.lu Alplm, Anglxunltuml f.lulu. ll -u-I I :md Hum ffluh. Fruxlmxlmrm Vqully lfumtlmll Squml llurmru D.1y f5l M.-wrucr Hrxxl-rr XVFAH ,Xtffm ffm G'rmmI .-lqmnlmfl Aurlcultuml ELm1urnlA flulw YIIUQINI.-X lNlARIE WEBB., . lmfu, Gummal Hffnzr I:lffr1ffnu,. Omngu .xml Blue Fmtlxclxl Gulll ll-.ntlruu Stualtnt Alumni Assfucxatlun 41h Vlm,lxl.'x RIHH XYVEHB, . .. I-:ffm Gunuxl Hffrm liwuffvml Dull.1 Delta Dclm Gold Fcathcls I.:mlcnxmml 4 ollcge E. G. XVEINH, ,lR, .,..,,,.... Bl.1mflm1'.'lll Grlzflxzl .-lgflllzlmw Alpha C1.nmm.x Rho Agricultural flub: Carsmn flulw' I-hm Am! Hom Clulwi lJl1.Xl.lDX, Ciphlln, llnuclsm Bnluadc 4' . . .4 xv 'f -E l I' 4 -1 .1 g .l i .,L,4u,f I 3 i :QL 1. A ' . "f,,.':::3-32113-..' ,ff 1 X . wx" Nil , X we bw ' --" . L, X i ' . f,-if Q.. 'l '-Q PX lf :v:?l?SqV1'S , A f ii V, . V at X MM- ..- 'L x lifflfcw 1 "" wk: mx QQ l . x Q X ' X xg: N filly' Y l P .li 'Lil X- 1, ' ' I Q Fw XE- Q -1 -gf? AlXIKIll'X Xuu,l'.lx XXH11mw , vu.'.fM:ll.! tnmml llffnn lzlffmlmzm lXl4KmlLy lI.1II llnmn llummms flul-, Nnlwr l'c.lllw,zx ml XYKMLII1 lllmmx. NLIIL' 'lL',nlsL'vN. fullgg, ruuzmlx Ixus XXIINIXHIH. .. UNL-In 4,lr1lr.:l ,'lum,vl!1fr-' Alpina 711.4 ll--nun DM' 4l, 2, wr, Inlvcxxlly 414 lllxnmx 9-luII.lulnp Ku lun Mxnmrall Xxllvv. .. Ilnwn fn In mf llwrm l:lffuHn1,m llulx lllu Alplm llnmu l..vn.n1u-x tlulw, Omngc .xml lilm l7u.nlluus. Lmlll llmtlxun-2, Pmdmlu-rn Null, "lm...l Num" llwxllzll I 1 XI'-I XX'l:11,Hl, j,,l.f,-1 rumhll Ilwm. klffv mf ilu Ummm.: Inlxnl llzruul tnlllu " -' V l'io. lwmvlx l7,.:: I 'i. N l., r lk ,,.. tr, lkiri of :hc L'-illtgc i:t.i.'o'y ix.- :i in lliriitis, NI.iw.if ,fi-, l,, ,, lN'l lk um :aid i 'ww"' ll,".,. 4 :ri 1"E4 I,-K lin rutixcd ..t -wt: tiic w:ii-, nriixtiwitx in I.XXli, -ildNIi.I-'li4L.ll7i, tx,c,t:iit Enix1::.l1i.ltdtc,itli- ':. Mk.. ..,,.. Blunt. pniilz- mln-ol zzxrrii 1- in Bl,ix-ciiivizxtrtx, '-trxitc .ix S' , ,.4f 1 xxvi. trip :Xl,il'.i:1.i ll,-' l.E...,ix:o:i. tht .ming X' 7 V' .. liiiincc -ii Lifiiotrion or rlft' l'i..', lmriinrt. the-!i.in1tllor- 'sc l ' xtiwitx iff Piitilo Ri .-w. .md .i . 1' lop .it I-ii:.:ziii:.i lczxcuitv. , ' f, ii- lwtri l7t.lz: oi tht tolltct 3. .. r. c or Illinoix lit ' of onli 1 Wo: i.ilx iI,,h,i . i , XJ J iiinifri:-will to iri- L-Iz. 11., in lilsrioiy ,x- lo::.:n.:ctt to tht if' thi, llliooix Null, ,, . ::,tn.lm' -+I tlig " lftwwfcri' li wvwv xcxtlf lo .A ., .-,:.:t' or iritu 1'-- llf, i- ,i imnilw 1 :..1 lxipyw lhlfi l'i, .ind r.,-iomll fruit-,x,m.,.l V' pi Q gf Z"vQ,, Wh' 4 WT Su THX. 1 in M , lhc Clollcgc of l-idiicntion otlcrs, on thc LlI1LlC1'gl'LltlLIA1IL' lcvcl, profes- sioii.il pi't-piiiuitioii for high school tcnchcrs. On thc gixuliintc levcl it oilcix iidxxinccd p1'ot'c5xioiml preparation for cleincntnry' and high school tcniclicix, siipcrvisois and principals. and aupcrintcndcnts of schools, and prcpgircm faculty' iiicinlicrs to touch :ind to C1'l1'1'y on l'CSC2ll'Cl1 in Education in collcgcs and iiiiivcitsitica. A-X ncxx' gmtliintc professional curriculum in llducntion lcnding to thc dcgrccs of Xlnstci' of lfduczition and Doctor of liducaition has rcccntly' liccn approved. lhc Cfollcgc of lfducntion had its origin in 1803 in thc inllucncc and tcziching of fil1.ll'lCS dc Ciiirnio, professor of psycliology. ln 1900. ll llcpgittmcnt of lfduczition was sct up which licczuiic, in 1907, thc School ofl'idl1c11tion. amd WI N tcccivcd its prcscnt titlc, thc Ciollcgc of Education. .-Xt thc sgiiiic tinic thc liurcnu of lfducntionnl Rcscnrch was cstnhlishcd. 'I'hc faculty of thc collcgc, including thc stntl of thc liurcau of Educa- tiongil Rcscnrch :ind of thc l.'nix'c1'sity' High School, totals 70. CfRI'GOR'x' HALL . ' -f , 'F X71 Y X ui, 'Wir RT R tm, 'Wm 5 Tm? sw: mlb L.-in um nur ,,,,-43 I . 5 Y 3 fi 1 Ag' X - X WV U 1 ,,,.f 7 F Wk W, .,,. A Xu xx, mmm! A W Mm AMANUDIN Axmn XYNIIIR S Mwxmll D.'ru.Hfz 'ff KM Bm:'.111 fff lf.l,v4.1114ff1.1l Rkuklvz Draw B .nu-Q XV, N I"v,'m1p.1l of L' . I-CNNIR VHA .Ammu- nlfiluzlqy Hzulf H L iw: . - ' N x'..,K.zl'nl, .'HQ.mm.ff - . Im-1w.1,-xx Lonrw Ivxnlxu' Pfmfwu ' . : :Ong '- Q ' ' " 661101.11 .Vflrllur ' Ilzmul Cosmwpolnmn Club . 1- ' KJPN Pl., KAPW :N INN: R S-mtlxcrn lllmmx Nmnlnl l'n1Ycriltv A 1 S x .ki N . NM. it' f '98-" 7 SL mu -. 1. ' :ET 72325. :ga-,.4,,' N50 1 swf' X ' 1 4-,: "If" f ' . S- ': . ' MARGARET JEAN ARTHUR' A ' ' " '7 mum! - Hu 1. Rum RT BRI xx I 11. ,L'r111c1.v.'1y ffm, MH. CIT Spgwh , , H Q Pfvwlml lf..'m,1!.'fff1 qi Igmega -v fl M..fXY'.1n-D43 Tribe ui' lllxm, Frcsllnun Vu- slgerleurhers www A SFA W Simi ,w.... ,wk wiv lhxchlll Squad, V.1rslty Basrlmll Letter v ' ' X x+ , 'H 0 , . rep Wm 'lumnr Colley? F IJ, R' H 1 Frcihnun N .uvtv B.1Qketb.1lI bqxlml :S 56 , ' X' .sew - fx 13-.. SSS fx ,sir N. yr 1 1 gixg-Qggmg - ' xyfxx , x Q. y - -. . QS-NX Vx' 1-N' K J -' 1' 3-s,n::-X H in :L fdgsifwzff DELMOND GUSTAYE BANGERT ..,, I!"uoJ Run- 59- Mfuu IX jrxxxi Brmxxx. . ,..,Clv.',m,'vlw Mfzlbmlnfirv 1' Xfx 11,w,f,H, Acacia Vmlm Pi Mu Epmlon' FirQtRegimcnt1l Bmd fl ' K- 5--X ' 9 tl .W IH ' it t- N I1 I Umv-r'itv .A I, . . . , ,, t Q . Lx y , .nu urn lnou L .1 L 0 ru u s 4 3. -U , Unlverslry Chorus 131 Q? - . , - ' Honors Day 151 X 5 11 v .5 . I f ., 1 3 9- "-:I - .X S , . ' 5' ,AM X 1,v..-5,f-N--- A, ..,-raw-' 3. :llc N 1. wsu Ixvm mu mum! gyxmkl .4 . ,S 3 lkxlauxlu AIVNI E-xsxm.-xx. .. ..., X.'.L,'ln.1fIm 1 , L 3 -- kxfuuf' rw-v. mmf. P, in D . 1 ' Km-.1 mn.. X1 ,vf , I... 1 LMIL. 55. .KN R' .J Zum Pin l'l.1. Muk .xml Bmblcg Orfhesiv., -5 ,r XX'.A..-X.. Umnuc .xml Blur Fmrlxcri. Gold Q , liv.-.utluuy hut. 'llixw the Bmw Cum-,lbyc", Q l'xmlx1Llum 51.111, "Bl.uk l3l.umngo," "F.1n1ily f-E IH-1lr.nl,' "'I'hc CwmIwl1ux," "'INxu on .nn -f 3, I-Mild" f "L, .fggql 'z X ' li 5 f -,ri H, I.. INN, i , f,q.,,,- :J ,.. -I lwrllx lY1'XX,XlllV 11.1 l mx , ,. Ifflnm ,Y ,7 r yffw,-U..',fl ,mf . N-5lq',.-Af HM-,K K.wpy-.1 PIM K.xpp.1, .Mmuxuhxmy flulv. M41- 4',,j,-, ,5 xg 1,,v - U , Q hung I Iulw. Pulwln .'Xtf.1l1s 1 lub 1-'R " If Il,-,Um lhx lil by Nl' 5 L, .QL 1 , X. xl Nl X11 1 w ww1..U, I- f. .. l'.fF at-My-5 lifuuwlm' Ikumnnn I!"wfmrl,Xf'r1f1g1 " XML 1 I K..pp.u.-X1pI1.x'IlwLt1 X.,l,,. I ' M In-111. Rupp, lkln IH ,., I 43 !u.:Plull.1 ,- Uglfg-Q lx 2.1, -,N XXU:v.L11 x Km, ' ll.mn1lulfI.1 Gnmuc -lunun fwllg-gg .xi 11,p,:x,:'.x1 In pm, "Im Q ur Q x1.,,,,,f, lm., 1m..,' ' ?' I II,w,,,1Wy,1. , N1 Im., .,f111:f,X X W Q 5' H WWW UWM 'X H :'.,,,5 l,HXlIIwH1Il?XlKxX.y 1 , rf".frf,-p,..g1-1 1 1" ' nf 417l.'rf,,'.,i.!,N.'1"ng N ' HX' M l-,lIU!'1,ll'PlAl4Ll1 N M: Il'H"'N M! I,""l1'k::HH NLM' NU "' 'N' " -.1 Nwlxct I3u.xtlnL'u ti. H. XYHVUU1 N Ulu' flulx 14, M, ' ' . - ,,, XXL ' H Illmmx N IL.. it N 1--lhg m N X llux . ss YUAYNN flfL IVYIHJ .,.XkNNllu ll Nr u X4-v1U,Hl::xu:v' "j, -nu.. ki! . , 4' :Sp XX1 MMVI! Illlll ff f '. NT NX HHIAIIU Rllmlmx FXIKIXNIIIK .N.:fuf:uf'f 11-., f 64' 1 ' ' 1,mw, K.q-In vgnm hnfyn Vu: lxxppl lb H M k I::wim1:1.ni ldu ' F-.. ,,.-, Lmwy, Klub. N,xNw.l14! .xml Blmh. 'Ikxxlwk U1 , cm If - f A 1' N-H 'ur lvl. H' IU TH ilL'Ii!H4Vl YM M X' MN AN? lllmw lilwlumuw Xfnvxm I:-mllmll5qu.ll.Y.11 X . N.,,,1 X,m1e', Nxvzwzzxzzwg , N sg Km If..,,z!mll nllml :Dux Inu-r na, ua . liuxh xfmi 1'.w, 5+ Y lnmvw Yux:l.XX,.rLplM1H -A hj',J umm Xflzmx Tnnlx N-1u.nJ.f.xpl.ul1,Vmxuxxtx N , x X xxm' INA-N ww 1,-4 - H 1+.w,.l1f S. x f 3' 1 14 X1-:1 lm, um IJK xx H rm ,Mi 4? In-nmxux 'Iwi' lwlu., l!".mhu.n1 If . .. ' I ' " ' 4ffn1mu..'.:J Km L , I, X1 .Xlflm Lv.xmm.u DUN N: .mu llnm I: km u Y..:,:14, l4mrh.lH I .X..m1ur.m.x flulw, Mukuturm flnln Or.nm.L ,i Mlrwrz IWHIUH Mjvmxl lj, H Ind! ' .mtl lilm l1.fcImx,C,-11.1I1.1tl1ux X lk X N, 1 ,. x ff'-Il'Hl'l M r- IJ4 1 If 7 Nlxlzlunll ,Il xxlznl IIUNIIIK 141111.11 1 I" , I, ..1, lr.w'f.'-f NI- 1 I YM- . H P1ul1'.lul.nn HAH XX A rw Mlm: lknluux Ml fl X ,,,-I f Mnnlluuzm lllmuu inte Nwrmnl l'mxL-uny in. xi V" I' ' ' ' h ,- ,-V 5 XIXIKIAILII Ifnawlx Frzxm'l4w., l'ff'.zfz I . Luyllvl- I H 11:1 HnzL:.1 V- " f' "f" " ' .. -X Ilw Ihzly lllxm 11.231 If.m+iL11m.g cimmk V lg Ill , flmngu .md Blue Funtlxcu, Guhl Fulth Q' vlX,XX'1lI11tD'S Glu Club 41, IP . ' 'Q' llun-M lm ur A ELMNI' I.num- Gnnum clmufu' Bwlffxurm Phi Signm 51141114 Onhcxxx, The lllm tlig XY',A.,'x.. l'.m-Ih-I- lcnu fuumxl fl, 2lgUr.1ngu.xn1I Blum Fmllv amp Gul-l Fcatlnurx, Pr-nlu-,llun SUIT, 4'Hl.uL Flgxnxlrngnf' "l7.nmllx' Pu1tx.ut," "NurJLl 1:1 the I.xrI1cdrAl," "Um 'Imxnf' "A Nlml-.LN pu.ux.m Iixurxllmgj' Lux Axxx Cfnltlx. , . 'IM-1 Ilmsff l..xur.x B, Iimnx 11.111 XY.A.A., Prudmtx-rn SIAM, "Our Tuwrl ' Hunurw 11:3 15 P Fmru mu I'llL.XI4I 1M HM KI ll, lff.mHm IMP Iiuqlwfx Stmlluld Huuw Sf-.mixh Club, lfvuutxxc tnumxl. XY' C1 N Mig Omngu .xml Blue Yu.ltl1uri. kwlai Fmth eng Knut, "l:.4rnlly Pwxtr.1lt", IJI--Jmlw:1 Smlf, Mfvlvml Nuxwf' MAIJHHH. ' 'Uxlx Tnmrmf' "A Sl1.1kf,xpL.1x1.xn fxumnu' II-mum Dm lil Mfxm' Al.xx1 ll.xrAxmx. . ff' Lluglm' Slmllunl Huuw Sllxur Fmthurx IS, '41 XY1zgI1! -lunr-rx fwllcgu Nifvlfxlk Rl ww: Il Ihnxun.xm,r 11, 4M1u, 1, L'vl'.H,'.: Iiffflffxulx Alplm Urunmrl P: Commit Hnml fl, 2, R, -H LAl'nA ILIIZAIKI IH H1 umm., ll ff! I-1.1m Cullum! Hmm Ig.fff1ffm.uv Laura B. Exxmi HAH Hume Fumvwn11wClx1l1, Sllxur Futlxcxs ti, ll Srvuthcm Illlnfvlx Noxm.1l lfnlvclizty Vlucm tmp:-in HOI'i"NIkR, ,In . ,I!".mi H Gwluul Sunni Delta Slgma Ph: Gymn.1Stu'.1g Fruxhman Varsity C1yn1n.utn.N Squad: Vamty Gy'mH.lSlIxi Squad HI , Inn- ccrt B.md H, 2, R, -H 1 F1r5tRcg1mcnr.xI B.mJ Cl? 1'vIAr4GAru"x' AILIEFN Hoon. . 4,.ufff Frsrzflf Davenport House Orange and Blue Fcnhcrsz Gold Fmtlxcrs, University Chorus 11, 5, -H , Student Cnuncll, Wfcslcy Foundation 13, -HL Clit, "Carmen," "The Gonclolicliug Pmduptiun SLUT, "Good News." "King Richalrd III," "Murdcr in thc- Cathedral" Z: Q A Q, 4 ts' Qs' 'ev Q 5, 5 Nm ' ' Q L. -r. , - . -gpifzwz, -4 4' 3?T-'S-Sf?" ,.':l: Q 1 G ,...., m U fifsfiffz, 1 912952-, .3 ,, A- .A . 'Q' .s ivga g y Z f-,:-1 qw,-'.v!'P I ' Silk: ml! 'F ,. 'S ' , 1 sxwfrgf , .-439 NN 3 Ei? ' lx .lx X lummx Ihwm -.X 11.111 1!.m, ll l:v.'l.' X V' 1I1vHmw.4 mms. x1,1.fx.- 'HH 1m...1N, I11w:.1 11, 1, -A l'.'1Hr,liXmf fm::w.1l4w, Ar Ur,m,L ,Ami HMA FA n1.,g:'2 ll'-lc-.mu Nlxlwxlrrx llc-I',l'.v1lllf If. f H.:.f.n. Q ml.. my Xwvum.m.-,- 1 lu!-, VV-llx-I III UIXXIIN li.1,'.:: l.Lmf.1! .ifm , J.. K NMI11.-1-nk ,Xlplm I.u1 All-Iu.n. ,'Mgm-ulrmfl flulx. Aux: wwllrxml l4Im,nImr1 I llllv Nlmlmn Illmm- Num I-.4.!mNl..l1L:u -f llrllx 141111 -lmlll,.4., AL... lf.f.l.wf' XXk,1xIn llmw, l'wrwt ll-umxl, XYrvm.m N ll :gm cn, Nxlxc ll nlmx rn XX'l1glvt Allmvm fullugp I.l,' AIXHII lun M. Ninn lim' x Kqplu Ihlm I-rr-M. Hu Ulu- II, wa 1ir,nn:L,lx1+iHlu4. l,nrl1Lu. 1--Il-I l'mH1f,vN Nlufhrnl .Xlums ,NW.,1.nwn rin liwwm lim lfl In IIN Am .lw-.lx , 11 1,'l .xx lift-1, M.lrx L. Nuwx H,xIl fyntml X N! A filling: Mun' DI ml'-41. I..-.lx lf P! xv:.,:f l:'.f,w... .Xlplm Plz: Lmvrlv XX'll1w.nrnNI1+l1c:L Llnxm I' funn ll YIVIKIVI rw, Pfff ISJ -ffwx Alplu DL1t.1 Vu 'I'.1n1.1w.z 433 , Snlwr Ikmtlms lwl Hun-mx Dm 181 N f lmrmmn fl-lluxu XYNLTII Ina! KIWIM . 31. I...III, .II l'1..:,- '.'.:. .I"I 8. IIIIIIIIIIIJI IHIIIMIIII-II Mvlxclxy I7Ic5IIm.III Y.II G IV. PIII-III,III 4,'1II.I IIA! IIlIIlcII.IIIt, IIIIIIII I' A: rs Xxx l4f.gI.'. 1 ,E f, ...nfl 'f-. .:1-,QI 'Q2:I.2gg. rliixffvf "N I WIP-I I .IE V 4 'ix I Dux XXI .Im IXIIII-I lS,I.",1 A,.x'. Inn, II'Il IIIII Xvg1..IIIIIII.I slI.II, ,XQIIIIIIIIIIII IIIIMIIIIIII - N, 'ws IMI- Ill x .Xg:II...I..::XI III Ii, L. I Ill . ' - f":" V I '43 , 4 N J I is A... Lx Nl1.:IIII III I'-.III:x INIIIN . ,. 11:1 I-I ..., ' I?- NII,Iu:II NIIIII IIIIIIIIIX lil XIIIXIIIH4. II-III-'I' .. XII sul: IIIII-. KIlNI.I . I ffl is-i .IIIII . II,I,,II I 3 - 'N NIIIIIIIIII IIIIIAI- ' I f ' xx'II41II IIIIIIIII IUIIIIQI .N .. -"-TN -N ', hx ITB I . .. I .4 -41-' X I' 4- fl We nf- I - . IIIII-. II-a. 'IIII KWH, ,ln IW'-1' R " XIII . . IJ' 1 'I X' 'AT I IQIIII IIIIII, A II cII.III IfI.III..,:, IIII IIIIIIIII VIIIIII I N' I, IIVIIIIIII, IIIII, PIIIIIIIIIIIIH Sm? A MIIIA 'ai 55' ,K 'gg-'ie' ' 'I::,:1I:r N-LI-I I ITIL-,Im" . ' N' 3. I I'I'IIIv X"'II:N I'QmI'.l1 lffw. I Xl Furl II If II' IIII- -1, Yx-II' X II,.IgIIc lII,5IIX1l I III XX'II'1I.IIx IIIIIIII, NIIIIIIV MP 'V 'C IIIII-I' 1.I,. 5. S! 'f Y.,- I" If I'-:I I ':1.'I.I If ,II x, 'J I, II ' , I I I I II V-- Q-ff I I I J I II'f I IIIII-'-.Im ,..Cf':I'.I. I' . II' 1, X, 1 If' I7 IIIII,-:I. XXI-:II I I. I rj' I I I ' I 'Q' fr- -- ,2 Z K-fs. .y - K- Maxmn AIILDRTD LARSON .... ,... P aI-.zflmim Englub XY'.II'nrr HAII lllnnmis Smale Normal University KIM' I,Ill.-X Imaunr , f.'.Ilf.rm-I CJ!-1' Ifuglnlv fxllrxtlx IIIIIIIIIUIUII SLIII, "'I'I1c CIIIneIIIIicI'S" XY'Ilwn -Iunmx flnllcgc llI'III Nw I,l'SIll ClI'I.Im !IIIIlIII3vx XYrIgIIl ,Iunwr fullcgc SI'IxI.I R IIXITQ .. Il.nuffIIII1,!, IIIJ. .XIIIIIII l'III NIIgm.I NIgm.I UI.IIIgc .IIIII Blue lfculmcrs, Gold Fc.ItlIcrsg NIIIICIII Alum-ni Aw'III.IlI4In HIL Unlxclsxty UIIIIwtI.1 ll, 231 Prmlulkmn SLIII, "IlI.uk lI.ImIIIgII," "'I'wIjI III1 .ln Ixl.lmI" QIIIIIN RIIII.-Ima I.lXX'Ix ,. . 1.'lI.'IuIgo r'IInHr1urI,',1f Slxlfjsuf Iluxlu AIIIILI .'XIpII.I PIII OmC:.11 PIL-QI1n1.In Vnrmty ITIIIIIILIII S-1u.uI IIIIIIQIIA I.lTl1fRlY ,, ., . . Alf. I'fIl.IIb1 1'IIm'mI'I.:.1l Y11l','I'.'.'I Illxcrmp-III Ilomy I.InIIIln fullugc ,II Im III Douru M.-IIIIII ..... .,.Il".II'I'Ily IIII111lr1I'vI.',I'f XlIf1fI'II'I .NI II.IL'.I .N IIII IIm.1nIy f'IIIII. lx fault I7r.Im.IIs1 XY' ILA 3 Iilrxt C'IIIInIIl, XY'IIn1.In'i l.c.Iuuu III Iil.IIkInIIn IXIIIQIQC ll: mln C2rIIII'RF'I' lXl,Iu.NUs0N ,..,.... Flflmgv lu.l1fI!I1.1l ,AIIII AlfIII.I PIII Unwcm, lI1IIIIsIII.Il EIIuc.1tIIIn S0- I ILIV XYIIIQIII -Ilmlm' CIIIII-gc ROBERT DENNIS MALCOLMSON ,.... Ri:-:wife Phyrlt'.ll Iflllmzllwr Alpha Chi Rho Delta Theta Epsilong Freshman Varsity Track Squad, Varsity Tratk Squad IZ, 3, -ll RUTH Rose Maneus .,..., ,. ,1Iriy1wif..f Iiflellrh Phi Sigma Sigma Pan-Hellenic Council irllg First Council, XVoman's League I-ll: Orange and Blue Feathersg Gold Featheisg Student Ciruntrl. Hillel Foundation Ill University of XY'istvrnsin , - ANNE f,I.'lIlOI.IN BICGORRINK ,cf1.zm,fm, lr, I. Ifirmb Dclta Delta Delta Mortar Board: Torch: Kappa Depta Pi. Alpha Lamhda Deltag Pi Delta Phig Shi-Ai, The Illio it, 2, Bl: Pan-Hellenic Council 1-Hg Frist Council, XVoman's League Ht. Orange and Blue Feathers: Gold Feathers. Student Alumni Association Ill Honors Day 41, 2, Sl 3 Unixersrty ol Illinois Scholarship Key GERTRUDE C.urPBii1.L MCKINNVY .4,.. El Parf- Engine Presbyterian Hall Executive Council, R.G.S, 1-H 3 First Countil. XVoman's League I-UL Orange and Blue Feathersg Star Course 121 3 University Chorus fl, Z, 3, -Hg Production Staff, "Black Fla- mingo," "Family Portrait," "King Richard III," "Our Town" Morirox E.-mr Mnssrrx ..,.,..,..,.. Clair-,ry Cfwnzirliy Carsson Clubg First Lieutenant, Universitx Brigade Honors Day flj Maman: Frimcrs Mri,LlzrzN ,,....., Oak Park Conzlllnfirzl Snbjurlr Alpha Phi The Illio fl, 21: Pan-Hellenic Council ll, 47: First Council, XVoman's League Q-llg Orange and Blue Feathersg Gold Feathersg Student Alumni Association ill, Production Staff, "Rio Rita" BONNIE JEAN Moors: ....,.,... It"1ll1.mufii'l.J Ilfrmrji' Sager House Orange and Blue Feathersg Gold Feathers, Student Alumni Association H13 XVomen's Glee Club fl, Z, 3, -Il: University Chorus ill Q Cast, "Maman," "The Mikado," "Yen- men ot' the Guard" Donorrerna AIEANNE Mooruz. .. ...Beurm .Ilfrfir Delta Delta Delta Silver Feathers 453 Southern Illinois State Normal University -v I E- . fv- . L, , ...W K -1 A .fi , 0 , -A 1 3 v fa 1 Qi W I ' ' cz i 'vi' 'X-b if ' , ,3f a+x . J me Q 5:51 . , if X 'kv' " td wa Q ,S kai: .env I x as aa, I i ri, an 2- 'Y . .-a....,, ye: -Japa- vi -Q n. ,Q- E7 iufftf 25.1253 . - . EY:-ffl"-J:'Is""!i his-as if 7 Q f , 3 fr Ili 1 anon LUIQIKF Moniarsu, .. ,, Befzeyz !,.'m':r1l brrrnce Alpha Ciarnrua Delta fyi lutlrem Cluh, Gmrrrasritag l'nixersity rlvnrus in Nlfuiuu ,lunmr fnlleg: Pmiris ,Imax IXIFVVI-I. , .difmrfrh Xffrrt If I hi Omega I'an1arfra III 1 Ciulil Feather: Beirut rnlltge Iafwaiu CARLYLE INIOYIR, . I7m.1,u Iirr,','rr:i,xzl :lm lnclustrial Frlutatnrn Sntiety lhiuius Dax' tll IIIIYI LIS -Iarsit Murremi . Oak Pail: Ef1r'l.'rlv AlpI1aUmicrwn Pi Le Certle Francais, XVon1an's Debate S-itiety. The Daily Illini 41, Zi, Panfl-Iellenic Coun- cil 13, 'Il . Orange and Blue Feathers, Gold Feathers Lioyo PALM Nrrsow .,.. ,. . G.ilrwlfm,.g lfirffirfrnzl .Iili Industrial Fducation Society Grfoacz LESLII7 Prrusrzsrx ..,,,. .,,, f Halma I11.!nflf1.:Z r-ivli Sachwa Kappa Phi Kappa, A 9 Ill F , Industrial Edu- ifatuun Society Augustana College YIOHN FIORIAN P1ir,oL-x. .. .... flaatu I-limi? Ruste Armts Iirrmerii Grforrui Prnru'aUr.T. ,.... Clwragf lr:,!.vi1r1.1l .-irlr Industrial lltlucatmn Society Lewis Institute V , 3, 1 . -' g s, 1 -- Zigi ' -x 130. x 3 I c r 4 ,V s .- ' - L, 9' , is ' - - , J g,' 1 ' ,T ai ' .2 fu ' l f exif -. , 3l,.,,,:.l. I If flfit- . N ' " , 2- 3:F'P 4 A " l 4 ML 'll :L 5. 1 :mfr f,....,.-- - ., -, , " Q fam. ' 111: 1' PRIIFIIKX , . .1l,.1 -. 11.1 , XY'1'1I'1'-1 ADFIIZ Ronmsox ..,. ..,M.1:1m V' " -'--- V I-1-V-J-1' '- ' lfrrqlnlv IV:?1 -1' Illzm, I'1qwI111z,1'1 X',.1x11x ll.-.LU K-,PPA DMN N "H-1 Y-WRNU H4"lN-'QN N111-"1 W- "'- hilt' Q EN ' - 5 M1111.11' 911.11113 Plcsrdenl, SIu1lL'nt'Al1.1mn1 As' 11. i'. I'ilN!fm--I1 X'-'WU N,-N1!"!l N U'-'H ' xm1.1l111n, lim Srgnu Plug XY'.A.A.3 Pan-Hel' YJWU UJH1'-111 N111-'J 'N' 5' X ' 111111 011111111 14, 'il , O1.1ngc.1nd Blur F1:.1th- H1111-rx I z.'x,:x.1-. " V R.. . 111, 011111 I1-.1tl1u1sg P1111lmK111n 51.111, "l7.1m1Iy ' 1 P-11t1.11t," "Cm111i Nun." "Our Town" a I X Will JW' l'H11111 "f "" Ixnlx XY1111xx1 Ru111.11u ,..,. B1llrz111, 01111, 5-7 1 Pl1111111l lf.ll11.1.'.'f111 V1 HU-1 W1' Dcll.1 'I'.111 DLIL1 -' f VV- Ui Q UI1111 SUN Unncuxtvg llutcrn Illlnuu State Nl 1511-"-U 'UNMIK lu.11l1v.'1xK11l1ugc -4' i- -st.. -....- NNW MW" HUU'UH'- 1 U " " ' Rl'lll liu11111x1. , , lf.nnm1,14mr1 IL- .' .1 1.,,l,f,,,1, U11111 Um""'l' V' L1.1111111.1 P111 Hom U1 U-H11 mlm 'l- -" 'MW' 'Wi mu' , Axupu. 'I.1m.111-.1 131. 811111 Fmtlmcrx 1311 lVH"'X hum h"'l'UX K 111111111 tuunul, XX'111n.1n's I.u.11g11cg Stuglcnt fy. S Alumrxl fMwg1.1l11111 111. Muir, "M.111on," E 'Ullw M1k,1d1u," H0111 'I'1m11" M.11N1111,13 111111110 I'111'1R 1 n11xx111R Rx11x1v-, MTN 1 Ufffff' 1111111111 Pxlmmx R11x1141nRx'.. .,,. 11115111111 111 J -'1 'if 1- 11111111111 ,K.11111:zt,1111x 111111, I.L fLr1l1, I'1.1111,,11x. U11 I lb. M1111 YL11:11 51.1111111111 111111, XY ,X A - h K Q l 1I,11111ul5.1x 111 sl' E X XX ,1N1111,411111 l':1:x11N11'. Q YS. X 1 arf. . I E5 1 1 ' ' ' ' . . U1'11"i9U M1 HH - 1"-W ,- X1 j X11 1111111 Llxxlx lhnxlmnxwlf. . Chfmgo 111,111-11 H 1111111111 K-'VP' MI"I'-4 Th'-U Q by 'f i Plulvytullan H411 VI' -'XV 'HW mu' UV XX A A XX AA A 5? 9 it - N1111Ic11t f1111m1l, M1K111Iuy F11L1m!.1t11111 K-U3 . - .- 1 v N1111--HIM U1'H.!l -WV! BIN' hm"-1' WN ,S ..1 I'1111Iu-111111 51.111, "Bl.11k Fl.1mm14o." "Ma- lV'f1ff1'ff" 'sf Y . A 11.111111 H11tlu11ly" 1:7 1 N1111I1 V.11k vI11n1111 fullcgc X f' 1 1 , Q 1111 x11-. 111111 , 111111 A' ' ' I X," .. 1' . 111111 131111, 11, A ,.-Ffh?" tj X E l11xx111z .-Xxx Rl'NxlIl. . . 6111111111 ,-,,,. 111111. 1..11,1,.1,. 11111, 7111 11111 11.1 ' , 11' " 1111111111 11,1 111,,, 111! P11,,H1,111f11. 11-1111111 18, II. A 'I K.1pp.1 Alpl1.1'I'I1ut.1 1.111 f11111111l, XY11111 1:1 X lL.14111 11, I1 , g' ', L ' ,J 1 'Nw H1111 H11 XV.A1fL, XV,A.A, N11111u1,1ISg 115,111 11111 HI111, If1,,11l1':11, CMM I1,11I1L1x 1 J 'L . U1.1ngu .111-i Blue l:c.1tl1crN. 4111111 Fc.1tl1u1S 1' v. 11111111 X1111,.1 41, 11 1 111 "l1l,1.L. lj. 1 5 . Qu I1111.1m,'-1, NIA1111111. I'11r:1.11r,' K11111 141111, ' ' ' Q7 H11 III' P:111!1:11:11:1 N," I in l'1f,1111w -V 1 . X111 111,N" 'U111 'Im-,:1' M ' 1. I!-1:111wI11- 11, 51 1'1.,. 1 1111111-1 ff' 'I -,,, N11111111,1.1V 1411, "' k11'1111'11 M1111 111111111111 If lllxln M1 11x , .. . . , 1.!111.1,w I"-'1-'V' ' A rffff1f111111,1l Xfflffrzn 1" "" ' UMW 1811.1 K.1pp.1 1.11:1!,f-:. I1111,111 " 11111: 11111111 -v- if 5' N11l11111f. 'I'11lwc 111 Illlm. l:1csl1m.1n Vaxixty , l1.1xkL1Iw.1Il N111.11!, V.11x1ly B.1xkc!lw:1ll Luncl' --V S, 1, 13, 3,11 x . H" l x""I V' VW" "I 1' lf111111.x M.fxx1m Srxxfuzn. . . 1911111111111 " 1 1111111111 Af ' 1,1111 11.111 1,"f11.f ' 111,11 '. 1 -, 1 1 1.11 5' ' K' Q , YW' n.,. ' sl f K 'vir- W BDUL SA'l'Tr-Ill SHALIZI. ,Glw:u1. ,-Ifqlufm-Aw 660404111115 Fusmnpolltan fIuI1 fnumll tv, II ' I . Intcrtrntcrmty v -1. W- Qs.- RALPH SIUIN , .. ln.lnv,'11.1f .Im Htmcll Hnuw nlumtlnn Smlutv , Q Ks f . 4... if PHX I I lw 'Im qt: XX.z:mr II,III I+l:tII AIIIIIII umt rvfttutrl, XXuru.m x Iutgt .In -. It.ILgut C I'c.ltIIcrx IIHIIIIII IMI I Nxxux Inm rt--1, II.rII Ihr IIIIII I I'1rutwrIf , Mlfxrr-:lx Imt1.ut," "Hur 'I'-.wr IIXI Wrruu, Prwf. ,II.:.'lft m.z.,r Nu .nmInI.r DcIt.x, XX' A A . I It II '45 N . NYU.. ISL Iwur fum It I IHHIH1 fwrmtll, XX'.,m H IH L IIIII I'KIuL If rlIxu ln .III I I III XXIrr1rm1v .I 11f.ft11,'rf', . ,:' .mt II III In L I I1Iu IILIIII Inrxux II ' an P1 .-Im: H11 xt I' Induitrml lf Purdue Unlwrslty CI'XRI'N4l' Urn' smruu, , ., I1.zf.'1Iff.! WWW XX yimllxiln Q v KIA L lr1.lnt.':1.:! .-lvl: 'Q"'3'5" IZWIIHG Industrml KtIut.xtmn S-vtxctyg FrcsI1m.ln xv.ll- I I , ' RWM", SIU' Tmkk SKIUJLI ' 4 In I-'nu YUIIIHI fuIIt"C Bum Cullum if .g.,.,! if 5 ggfi F K . ,. Nyfgllg " xl ., :E M.-xm,,aRH' vluxxr Srrx r MON. .. ' YI nm Idtumrm' XXT1 IRQ. K, ,A W "- lgfnylnlf XVeIxI1 Home W IIIIIIUM Ibm. 441 XVrlgI1t .Iunmr I allege N new S IN. . QS- ff. az., ' -. E JFLIA ,IAM 'I',-xrwfxx ,, ..M.zf.fm-1 fll. I I Lx 1 rx -. I m ru xx XX'r,n1r+z'ru. lgfrglnlv ,fm ,Ilan ff Inf Ummm.: -V: Q ,.... . 25. Xj-.mmf Alpha I..1mbd.1 DuIt.A, Ijnlwrslty fhorux ' . 'iy f?:, 2 In Nunn Sugnm I' urn.. PII., NW.. mn.. P, xx AA Honors D.1y fl, sl t- I r.m,uc .md I'-Iuu Fmtllcrs, Cult Itlstn BYTTX' Rmrr 'I'HtmPwx , ,YfffL1fll. 3: Z AIXIIVIUIIII lrrlrr. Yutmr, . Gt vrrmu Q ,Xpttt X, Atlus.: I' - Alplm IRlt.4 Pl LC ferdc Fr.lm.n4, Dcr Dcutsthc Vcrcm. fx G Q.,-,II Yum PII: ELI, Nllxur Fu.ItI1cxx 'II First Cknumxl, XVur11.rn'w I.L-.lguc III, XYHI111- X ' t '19 lr' tluttmn Nt.nII, "I'IuIuI,Iy," 'In-I en's Glas: Club 13, MII , Student Cwumxl, Q! Q I Ixl.mtI" Mclixnlcv Fwwunthtnun Nl .Rv ' :I YT Duke Ihuwmtv X :FE ,Q -5.. QL .QW -.lei 1 . 'I Q Mxnrut Iut'Z1'xR1Ns, , Xftttf' Rfflfzzlmfz I .IOHS Lriuxfuus XV.-xmrn , Ctmml QI.qrn1IlJnrP Exsturn Illrnnie State Tcathcrs College GS? I Vmcrxrx I xv El! Q ' U .- ,wr ,-xnxx: mm 5 I tnfr, K Achncn . ' . Silver Fenthcrs HI ' 5-r - fr" R+- Northern Illxnoii Stnc Tc.xcI1crs College I ' ,W :, t kg 5 ,,,:,,4e I Q fill L -QF I ummm-I,r l. IsI5,ux1wh IInnt 1 itcpluum .Iumt KIII Umt:.I 'I I I rx' fu Ilcgu L r N l Ncxxrori lr lhtii in lolita. i KU. Mm ...l 1, - Lum: l cr r-t. iw K.if..is, lilznozs, .ind ,l- ,t llw .i -Riu. mall- ig.'.:'-yr,-i li x intl :n 1 H 41' tv-' 'mg I-r tire lilrzx 11,- mniilt-. in Xtu. 11:', l- rms lo: iz-it mais 171' lrt, "--. uf lirii-. .:.l .Xpplzetl x 1 Q lM,t.li ll-rl'.nrli:::i ir .iiiit,tm.ii z. tzam li:-tttw -rl :X-lull llluf 4 V:-::.ip.tI of llit I-me Heath l ll lx N i, -1-- 1 lle stzxetl also on the tim, l':::'.t:sit-, lvl A -"n them Kali' tint .-Kumi-li-ii.il .md Metli.inn.il lc-dt, .if time latter institution as A:.lir'c-.rift ,intl lollcxe Aiihif -..nu.h uae :ni ten sears editor nl 1,1 . ri,,,,!,i, iris anti! .is gC"r'i. 'ri x.tii-ins iimruciti-iris' on xiii lfirii. A:ts. ,in-l is r roiiftitri -.nlviriies .iii-l stxrral ,t.,:if, lv: lt. in Ins riuld llc is l': lxggt l'li:. Pit: lhti lxippr. gl it-r,. -lilly l,ii:vo:i:'. ,Hill wrrvni . , .mls QV- -fi! '1 -ry 1 l., .N M: . fri: ' 1 It 'Iihe College of Fine and Applied Arts is ten years old. It was formed in Septeiuher. 14231, hy a grouping of the long established Departments ol' .Xrt, .Xrchitecture and Landscape Architecture and the School of Xlusic. lo these the Bureau of Coinniunity Planning was added in 1934-. 'lihe College enrolls annually some eight hundred students pursuing one or another of the eleven professional curricula covering the various liranehcs of the Fine Arts. These curricula are so framed that the student olvtains as uide a training in liberal studies as is compatible with the laying of lirin foundations in the particular art which he proposes to practice. lfroin other Colleges of the L'niversity come annually in excess of fifteen hundred other students who pursue the many cultural courses oflered lmy the College, ln addition to its more formal program, the College offers annually many events in the way of lectures on the various arts. concerts. recitals and the constantly changing' exhibits of art objects displayed in the Architecture Building. raw A l:lTYl'I'RIC B. Stivrx 1v,,,.,+,,,-V jifmfwl of Mnur rvtuw l7,XlMl'R, pitrarlizlr Dean Dmr: Nrxwomia 15 3 bg , W m gfiv-4-4--,MW - ? 'ir 'kW' 'T' v H5 QC 1 'gy V iii .W YI Lil + W5 51 SYM IH :J V' 5, Q V, 1 fl 3-34 .'fl Lonmu H. Paovms .'in'b1I6rlln'a OTTO G. SCHAFFER Lmnlympe ,-ircbilewllns Q ARCHxTEC'1uR1: BUILDING Q, N gm 2.5" s x I, xxx 1555i 3 i Iuux G, Vw. IMRPUQL :Im XII II I Kx I II . Xx X X XXII1III',. uh, II-:l- III I .I I NI l III XII-I IJI. XI IEI NIIRIIII. "ILM XI I I, l'::. XIII!-I, I I I: Xl: x IZ: III . l..I. I Inf: X I-I: NIIII IMIIII, I II, II -- II, II I'III-'I:.IIII:I vw, II IIIII II. -XIIIIIII III XIII. ,I l', aux. .Ip XIIIIIIII I1 MII II lx II' lkfxmxlx IIII I xx ,NIIQI-.y IIXIIIN I H,.II-,I II XIII I, III fl:II III, l':IIuIxIIx flIIIIIIw I KI' Jmx IIIIIIIIII IIIIIIQI In II'-xIIIII' I.'II."II IIII' III, II,I',I,'I. II I II- I-I: "IIII 'II I--II:I-Il II II Iwxzc I 'IIIIIN II I". XN.I:II -.I ISIIIIIIIIIII ,II,I' I.II.I' IIII,'II'I'III I w' II -X-III-IIIIX N-I.I,I'. II I, I I II-.II-I' I-I IIIIIIII I, I I III.II lI-.I'.III l'I - I , I' I IZ II.-I I I'- ' . II' I r ' I.I .X Q C rr me v ,IP - vf 3 1 I Q 5 ...-f ,QNL Lg, in ' kg , v,x-r- I I If I- If'+"1w I , Q.: 'lr-K xx, rig -sI':v+Sr-bl. IE--' -5 ' x 0 ' l . .,, I ' -iksk. -I . . I. G , ,4- .'-f'5ff 'I "IIN-if 'I - --Q.." . j. ' 1. Q- I I ,I Fm.: Ula- "lf K, A ,IL vi. 5 zu.,-s.: I N ,Jr I Q9 ' . A I V --,Ar ' . I : I -,M ca -ve A ' I '. Q., 5.1 ,Q- i x-sz., lg . Sa lINIII VUNIIY IKIIIYIIIIIH, -III Il.IIImmII.l, IIIII. .'l'II'lI'LI.'l1IL' l'III LI.IIIIm.x l7k'll.I x..II.IlI, I:IIIIII.IlcInIty I IIIIIIIII qi, II I'I:I III IIIK IX ,IIIIIx IIIIIII IQIIII , , ,I :UIQ , III I'.','II,'1II.Il 1fIIg1I1I'I I.'I.'u :XI ,II I.I I.III Nu 'I'.Iu, A SI ,Ik , Skull .xml I IIML-ntl IIIlIIII.IIuIrIIIy IIIIIIIIII IK, IH , f'3Pl.lIII, l'nI- uIxItx I4II:.I-I4 XlI3.IIII NlKl'I!I1 I' BIIIAIIN ..IIIII,I,,Ir, IIIII, .III I'IIJIIfnI.1l 1fIIq:I.III-Img X xt I Il,IIl NLIII. 'II,IIIIcIs IIIllcuI.' IIIxxxIIII I,rIIxIIIII I'II'IIrII . , VIIIIIIAQII IIIff,'III'IvII' YIIH-III K IIIl' I.Ix.IlIs UIIIII-IN flnlw, PL-I-.IIII1g Rullcs. I'lI.Il.IIIx M.II.III NIxI1I.xIIII ."IIIIxI I4I'IzIIxIIx , I'IlIIm.I .IIJIIII If.!.vI.1f.'III: Xlplm PIII NI:III.I .'XIpII.I IIII.I,UI.IImc.II1Il Blue l'u.ItIIcIsg III-III l1.ItIIuIx, XYIIIIIQIIX Ulu flulw ISI. I'IIIIIIIIurIIIIIIIIlI1 IQIIIIIIII IIXRIIX' III IIIIIr .... 4!I.'I.IuII II ,'.I ' '.'1II'II.lf llwlqli PIII KIM'-I NIQIIIQ I.IIwIII fIIIl'I, NIIIIILIII AIIIIIIIII :MwIx.IIIIIn III II Ifwt IIIIIIIIIIIII, I'nIwIsIty IIIIIQIIIC Imx IIIII XYINIII IKIIIIIII' . . ll IIII IIIHIIIIII lII.!1IIJII'.Il l7I'IluII III I4,.pII.I IIIII NI.II:IIl IQIQIIIIIIILII ILIIIII II, II, Student XII:IIIIII :XM-IIIIIIIII1 If, II. NQIIN CIII-c Vlulm I,I,II IXIXIIIIIX lm'In VIIAMIAN ,I,'1IIIiIIIIIIu, OIIIII l.:II.lII.lfI ,'lIIfIl.'rIInII' IJIIII I'IIIxcIxItv I..IIIIIxI.Ipc AIIIIIIUIIS Smlcty l'IIIxIuIIy III MIIIIIg.IrI .llnm ."m.1Alph.n .. " '.1r1.l. wmv' . l 'M ', 3 xxcrvy ' . 3 ' f-Q .9 '- . , . 'E' Nix.-x Mlxnur fOIflflNL2 ,.,,, C,'fl1n1q.'ffn, If:.f. .-'if-T11 f N ,A 'X Sag lull Clyrnk I xl limd U ' w H Un r Onlllulrxr D 9 6- 5 B .xg XVII.: Lux lllllli Lol I' .. ..N'f'r,'fff1, Ix'.lf.'. Plan Mu Alplm-S1nl+m1.1 Flwrxlcxt lhml lj, S, llg Mcnk blur flull N slultmn St.1ll, "'I'lmc Mxlqml-v" fullcucll 1 p . AXGIIII AlllHXll full, . ,Pl,1.'f,-ml.. .lllwff Phu Mu Alplm-5rrxllvnl.x Vumurt lhml ll, Z. 3, -ll. Bluffs Llluc Klull U, li, fnlvurxuly Ilulwstm 12, ll hp- 'C' ex .. K 5 " 'mv ,A . SW . M. f .' be' 3 ,Sif"5s3FN?1a ' -- . 32. , XVINIIRIIIYIAYI' lY7llll'R . . IM... f'll1r.'rmuf.lf 171 ny ,lunu Mxlllkm Vruxurxlu' '::1i4', ' l ' Q T . Romul NYM 1 lux DIIYYN . .f'Iff.'.:f'.:, .M f. .dl-lf'.'.n.,'wl Saul' an ,Q 36' ' luv.. il' ...... R D u" sw x ll lm' ' " . l ' ' , . fM'1"f"l I . 1' M , . X-vi '. Jul' mln LxHxxr L lx 1 ,ll ,Jaxx qlrll'.':ll.'1ul V. - , - Dum l'pN,1..l1 15 W Gnu-nlu, Mun-nk Qvlcc flulw lj. ll in gpm. ,- X .lnlxtlln Clllcuc . j ' N ' ' ' - 1: f4l'b'5? Z1 X, 11,2-:, 1 , . ' H." -2- .-.xi:??43:1-' 1234? WSW" 1 XVINIVRID -Iuxzf EHLFR ..... ,,., f .'l-,w.ffv.lu,'l1 .llnm SIMIILI Alplu Inu, Arupwg Mnlc .xml llullvll. Omngc .ln-.l Blue Fcnllcrs. Gul-l limtlnu-x. XVor11cn'Q Glcufluh 44,-ll1l'n1u-zxxtyflmulx ll, 3. 5. ll.F1nc Arts Cuumll 12, 1, ll, fmt, "M.mnn," "MurLlcr In thu Cfltlxc-lx.1l, "Tun on .m INl.mll." "Yuor11u11 -:I ilu Guunlug P1-nlultlwn Surf, "Our 'l'lmn" Homme Day Il, ll ,us MARIE FOQTITR . .. . .....,,. . .l'l!f.lu.f lllustmtursg Prmluftion Stall, "libs ilu- Bmw Q ll ,. Goodbye" Honnri Day ll l '- Qlfillv-' - , dz Q , 'tr .cl gs N. ,gb S , 'IIRQX . il Qs ..,. s l N Si gl :xl is? -. fl XQ Q " XX X X ffffr11r11:.ll'l.ll Ilwlyrl 5 'f ,.,,5:4v W Q 5 'LN X P Q , ix X li '5 - fl li ,F l. 'S' IM Xml' lin llllllf lw-H: , 611' .ffl llnl l'll: Alu.l.lyl1,lN1:.l1vIll.l, ."l1Lyw, M -'ml lip mf:-.ll lim-1 1: Jr Mu: N Cllu, flllll ll, , lv.l": lf-Al z',IE,-lvl,xl1,jl.r.,,y!" nw: l-'l fxllzl-.al llll Nllllllll l:lx'llfXlnllfll-.11-. U.. l'.,,f,..f Nngml lx,lyg.l Nlll .M Illl llzlln llllm Ill, lim lllll fuuvvl ll 1.1 clllvm ml Blue lk.lvl1Ll.,L lfmrllul. all lml Xllul lm Illll 1, ,Ik , .lkf lflflzll ,'.'1 ml lgfsgsnlvf IH K.wyp.n Plll lhxv:-ull :X N! l lvmrrlltalrlrlx' fwurv vl 14I ll-ln-rw lin ll, Jw Xlxxzf. I umm l Lnxulzx Elf.: f.1, wk: .llulf lf' If..',-,..:" fx Xlflll lhlm l'l llllllu -ll Nl 1.lrl..,fmc llxxlll Xllllll nz lvlll k'wi,vi 1 l.,'f,'..'l...',"l lf.f. ldunl lklm I ll: llmlrxzvn l.l1n-Nlgl, 'Xzlllllultx Nluulx ll-nl Xml 1--lllu, lx xl um '. Al xx' um 1 x YlZ.m.,'.a.f'. N, 1 f ff,'n,'l1,.',.'." Ill X,-pg Nxgzxm K.4f-gm Xlplm l'n Dull: lv,m.m.l :Xlpll.1fln,Nlvx'A1 Irv Klum' llxm . . ,,nf'n 1'n,.w .x1,wl... x. lklru lllmlmtxuvv Null, 'lt I.4:vl lllppm Hull lim:-lxxcx' lnmx llllibllli ,, , ,.N'.1,wr 'lf J 1:'.l'm.1f,'fnl flu llmpgl llunulx lux :lu ll,l:vllm:g 'ANI Nllmlll, Gc1m.1m' Dwxiw vlAXllS Hun., 1, .ll-. J, ljlii Blu .Xipl1.i'b111iv:1:,. Arupu, lomcrt limi 41. I, 3. 'Hg N411 I 9 Gln' Lilxzlv lf, 1, lv. l':1:x.'rx1tx Urilzwtvl 11. 1, 1, xv, um, "M.11l.1n1u lmmrik, "Nl.11w11, "l4l1u Xl1lx1.l11," 'Vlim-,1' l'1x1x1x1' llllililllll . 5:..'r.-11 .ll.'. N '11:1 .-Xlpl1.1 l11:,1, XY11r11i:zX L-iii 4l.:l1 ll, 1 Y, l'111u1f.!vClmr1:x Ill ,- Q , wwf' uv 5 l l-111x Nl llixx . . ,H fx ' .X NI' l' , I.1ft.1::1, l'r11R.':1,l'. li: .1 1,75 N ,.. 5: in 1 , N., .w s- 11 cw .- N":1L,,5N J , , 99' lil'iXl'lI 'l'1111'-1111111 H1 llill N. Y. 5 ."xl5'h.g lllm l,l11 llw, lll1v1 III, l::'L:l:,1l11:1:lx' f'r111n1,1l ll, -ll A ye i . 1 , X. ll- . K11-'1 Vlmvs ll01.'1:Qr12. 'ln . 1 . lfff lJui:.1 l'yw.l1m 1,,f.1f,1i imrmin xmiif-.f P1f,,111.- Q.1i....1 .,... 4 ff ll11r111r2l'7,1-, 41. ,, Rv l':,:x.r,:z'. 111' lll111-W. ml1-1l.1r-,l11y- Ku sf C' l"1g1,1,:w'. ly fl111,1J X' Q ,- "- Q ffm..- . -' . '., l1111'1-1 l11'.:'. ll11'.11r121111 . .N.1.'11i., .llr "TZ" 'Sli' 4? fv- . 7 1..- 0, I Q' KMA! in vxxs' 1. 21:35 9 .. f-v -Q t: vs 'rw 1 U 1 I , y- xl-law .- 5 .1 170 fv P' 4 'YS hllFFlll l1f1'.1 H1r.111J'11 Il .N'1'.1'f,.lI.'1. .l lf, I l'-'ivfpw l'r,:'.fr ,"' if Sl- l,. :11 XX'..j.:,' l'r.1',c1-.uv-, at ax Q' if 4-1- .1 ll111rR?IQ1:11t1f1111 llw-1 Y.p:,1 'yu .l'.f,' :.1.:.' f'17 rx- 1 l . . X 1111.1 121.0 fl 5 .XNCI 1 V.. f1.l, l'E..1l11 ' ,QQ I -Vim, l'n:1f' " ll-:1.'1-H ,O LV , - B Q ta' , I lf 1 M1111-1uR1E I.L1C11.1.1a HU1.rT. .. . ..Urb1nm Alnvil' XYclxh l-luuie Sngnu Alpha Iota: Silvur l:C.lll'lCl'S 45, 41g l'111xL-rsity Vlmrus H1 lllmoix XXkslcy.1n L'r1ixcn1ty lill ll 1110 1101411110 Iw.xN.xG.'x, Hmzalzfln, Huuuzii .'l11'lf11fu1'!1f1.1l Erzgirziwirrq 'l'.111 Beta P1: G,1rgmleg Phi Kappa Epsilon ll-vnmi D.1y 'H l'nixurQ1ly ul Nyxqiil l:ll,XNl'I s IT1 1.4 VIOHNNON ., .,,Clw,1g0 .lI:f1.'1' ll1uel1ylu11.1n ll.1ll ilu-lent Surmtu 453. C1yn1n.1stiCnL The Illno 411. XY',A.A.1 Omngu .mil Bluu FL-.itlicrsg lull-l Fmlliuag Y,XY'.C,A. Cabinet 1211 XY11111Qn'H L1luu Cluh I-H, 4f.1QI:, "l,.1r1'11u1'1," "l:1vll-aw 'l'l1r-1i1:h," "The Gund-vl1u1x"g P10- 1l11-twn Skill, UC yfww ul Neva" "Our T0wn" .'XXl!llITXV 1,w'1NG Kuuv, ,ln . .. , . . II"1m11'llnz .'111'!11:rf::11i Dulm K.1pp.1 Kpwulnn QL.l1.1bg lnKurlr.1tL'rnity Clmricil 1-Hg Second ll1:g1111Cnt.1l lhnil ll, 21 lil'llI Yv1'111' KL"lNI'R .... ....,.., l .'lw.1go C111f1r11f1.'1.Jl Dmzgrz Mulm Omngc nml Blue FL-.1tl1er:, Prodmtion Staff, "Hur Town" Ill 1 rx' I.m'1s11 LANLHQ. .. , . Clwimgo Alum' :Xlplm Chi Om-613.1 l..1w1'cmc Cnllugc llIIl'Y l11l'1s11 l.Ax1',,. ...Vnlln'nn JI1411. llc-tlmny Ciirclc liirsl Cm1m1l, XVom.1n's League HJ 1 Con- iurt Bnnil I-H1 'I4.lm.1IO1 1213 XVomcn'Q Glen I luh U. 'U g Unixcriiity Cl1f1ruS 13, 42 3 Cnr, "f .1rn1c11" Nflrtlmn Illinois State Teachers College MARY II1 ll.-XDITTII LIDSTER. . . . ..Cl111mp4ign Painmig Alpha Pi Dcltag Illuitmtoxs llunors Dny fl, 2, 31: University of Illinois i1l111l.1ril11p Kcy HOLLIS LYON Locuiz, Jn.. ,Forl Iknrfyne, Intl. Arfbifeclzzrr Delta Upsilon JAMES ALLAN Iyiascnriizvnrt, Infiirimzfmllr, Iml. la-mdyrrzpe Afrbilrrmre Bresec Club University Landscape Architects Society Honors Day 11, 25 ARNOLD NICHOLAS MAI' ,...,.. Spring GWWU Afrlniteclrzml Eziglzzfeiizlg Sachwa House Tau Nu Tau: A.S.C.E,g Captain, Univeisiti Brigade Honors Day 115 WIILBURN CARMAN MCCORMICK .,.. .,Hwiii. fiicbiticrlirc' Scarab Southern Illinois State Normal University AUSTIN JOHNSTON McDOWELL ...... b'1'!1.1i1-1 Mari: Phi Mu AlphafSinfOnia, Concert Band 11, Z, 5, -Il 5 University Orchestra 13, -It SHIRLEY HOPE MIGHELL ......,. Sugar Gi-air Art EJIILUIIOII Bethany Circle Phi Beta: Home Economics Club: XV.A.A , Production Stag, "Brother Rat," "Carmen," "Kind Lady," "Our Town," "Tosca" ELEANOE MILLER .......,...,.,. .... C ruff, Mrrrir Erlurrzliwz Delta Delta Delta Torchg Sigma Alpha Iotag Gymnastica. Orange and Blue Feathers, XVomen's Glen Club 11, 2, 312 University Chorus 12, 31. Cast, "Good News," "Rose Marie"g Pro- duction Staff, "Family Portrait," "Kind Lady," "Our Town" Honors Day 12, 33 Dorus ELAINE MINEII ...., ..... C b.w1pt1fgf1 Mzrrii' Sigma Alpha Iotag Women's Glee Club 15+ . University Chorus 145 5 -...- s Q Q - I K F 'I rm vii' I '54 ,. VE? .-1 Lilsgzi ' L :Fifi --" E- ...f ...,.fa- '- .l,-as n i-X x WA X ia 'L E vc . 5 la-A Q1 as N L 'as I I a ff 1 jfs, .t ,P-P ,, 4 , . as ' ' vs 115 P " ff ' sn ' x 9 sf, .M VN UN is - 5 in X hi? V I t df ,I ,- J . . , fs' hh" , ' , s, '- : .. S 4 N' f" .15 . sg - ' , 4-t ,. 9 MV ,ls A in ,Q .,., Nw -Q 1-7 , t --'I' '33-'iq i 4 CQ' A '21'53Ef? I .. X S.. -. r x ' Ii I.. if '--sf 'Gi I It TY: 1 I . .- .L ' A I .LC -. E. -as 1 Q 'I 1 ag 1 fl N, t X Q. ,, lQ1if.1V, -if 3:2 E. ROIIEIII' JOHN Ihlllllfl.-KY , .. ...Clf.m,-,migiy lariitlrrtrpa .A11rlir:tr.'iiru Staiabi Voncert Band 13, -ll, First Regi- mental Bantl 431, Second Realm-untal Band 115 lt.-IUI OLOF NELSON ..,,. ..... . ,flifriigo .'iiL'Zii.'L't'!1ii.Il EIJ,uI1Jt't'i'I71J Luther Ilouse fX,S.C.E.1 Scarahg Y.M.C.A. Cabinet 1ZP, I'nIx'ersIty Chorus 1-ll A. YVAL'l'I3l'1 NELIAIINFJIQ ., .N.ulw,uzl1, IFN. fIrrfi1i'm'!1uH Gargoylel The Illio 1133 Freshman Varsity Fencing Squatlg Fine Arts Council 15. 41 Honors Day 11, 2, il: Unixersity nl Illinois Qtlmlarsliip Key I Larm VIRGINIA PAPE .,.,.,,. Duuiti, Colm. Alzmr Er1'nr.1:iffi1 Mary E, Busey I-Iall XVomen's Glee Club 11l: University Chorus 11t,C.Ist. 'iCarmen" Colorado X'i'on1an's College GORDON Cnaarrs Prrsrz .. julie: Mun: Phi Kappa Tau Phi Mu Alpha-Sinfonial Star foncert Band 1115 Mens Glee Club 131 and Serolll LII LI,-KN NELLIE POLL ....,. ., ..Crr1:rali.z Alrim' Achaea Alpha Lambda Deltaz Sigma Alpha Iotag Orchesisg XVomen's Glee Club 11, Z, 313 University Chorus 151 1 Cast, "Manon" Honors Day 111 LEO GEORGE PRYAIA ,,,.,...,. . ,... .Cbimga .-irebitrrlrziul Ezigmraiifig A,S.C.E. Armour Institute of Technologyg Central Y,M.C.A. College W,1I,L.1cE Jfiirrs RAICI-Ili... .,,. Cbffago gIr1'ZI.ii't'i'f,'11.1l Eziglfireiivg PI Kappa Phi A.S.C,E.: Cavalry Olheers' Club: Pershing Ritiesg First Lieutenant, University Brigade Los Angeles ,Iunior College f ,4 54 1 4 H 4 Xllrxx A SI'HliIll'IlR... .,., lI".1:4fi.4 Hx. If,.'14.,1.. r, 4, X 14 xx414141l..444.V X X4 , , x,,w. IE, 1,144 4 Ui -1: as X gm .'X1pI4.. I4-l.. lr:-hpgruicnt1411111411 411, 44 1 4 X 44.414 l-441' ' I x4.m:x4 f44m1.4l, XX' QMS, 4-H, Fmt thun- yx 4- . 4, , Q 4 41 Lyn Q' xi 4 1, XX4vm.m X Immun mlb, Omngu .ami liluq 4 4 ' li, uw- x , ' TTI' I41lM.:x L4--14' Illtianxx XY'4n11L'lx'x Lvluc 4 lulw XI 4 4 31, 144, M ' Y 441 l':44x44Nmll444:m1j, S,,H.I1llml'r1u-u x , 4, N.'1 ls.4,44.! Ill 4 ana. N 144 ll ,I Imax lxum vm XIII! , .4 .wfxlr 4 4 ,M , 4144. ix I fx ,I 4, , N:L4n.4 I'Ia4 N::u1.4 , 4 X 4 4. 34 1' 5,41 11 -4, 4.44, , L1 3 Xlplm l'l4x 1PmL:.4, Pla! Mu Alpha S1nl4vm.l, 4 1' IM l4.':. 4 Im XR X41-4, 1.,:444:lli.4144! 4l,1, R. ll,M4n'+4C,lu 4 , , 4 4- 4 5 ,401 A' 144414 12, nu l'4m444m Ur.lwm.4 41, 1, 4, ,nu - '7 2 .Il .A ,.4a4-L..,, ,vu I r .441 XI 1,44 li-444414 X 1- . . .' lu - J' 1 'WRX X1:xm 4: XX'14llxx1 xln-1 xv Hxx mia k, . . a , X ' 2 1z".,.f444.,.f,4,4, 1r'.-. r. 1 1 f 154,'.,fm..,.,,-4 4' ' lx- I '52 bca is 5- - N'-m.4 'II444 1.441 Hum Pl. 4-.urufwlv I lub , llnrsuvx lJ,4x ur U I I:4,u:X4r', 44' XX'N44m1lx ,tg x XX ,,. , U, ,, !,,,,,,W , N435 Im 414 Mum num , , 4 f'.ur,1 , , ,V 1, K, ? xl..-. X , ,N ' .Xlg-41,4 liH15IIxLL'.. M H N .Q D. N gv1..4xXlV!x.4 I41v.4 l'1mLrx4t4, 4 I-441144 rf, 2, H , ,, , X,,,,,,, I-, 'S' 14.44.444 11,4-. III K lmrlv l':44xL4x4t4, ..,- 'G x 4 3144- 44, 4 pq ,4 H ,',' ,, H X, ' Iiwmru lmvvu Nzlrmlxx A . 44'-.'..fm HIV , ,A ---.,f"' 'A ' 44f4,n,44..'.1l lkwu 4 ,I H INN H N A , ' ' I' fxr1'V.4,'xlPlw.n 444 , V 141, 45 41,4 XX K .4 XX, Nxt' Hx gi Y-.3 Q' I44r4:11,4r4.murx 4444411411 1-H M4 4,. 414.2 4.4 fl F- , Xl ',, r44,f,, MW: 4-I Iwi P Q' Q Q .-- 144444, by -f , Q' fx 'A . n i V .:. . J. - I-4 4 ,4 X. ,4.4,11f I. w If L Ii44wns:1 lxnw NIIVIHNN, . I4',4u: 4:41 4 , 4 174'-my 3' P, II D' J ' f 4 4 4 .1 '79 ' 54? X , xx.: 1Nf.u1x' Axm 511I'1' . .. ..,,.. 171111111 A111111 lf.l.'1111J11111 MLK111lux H.1ll 'I'1111I1, 511411111 Alp11.1 I11t.1, U11I1u1x. XX' A A Flrwt !111m111, XY111111111x 1,1.1u11u Ill, XY11- u1un'x C1111 111111 11, ll. l'11xxu1x1t1' 111111 11,1 4, 11 . 1 111, ' 1111111111 111 11111111.1111 M1111111111 S1'1x1111 N11111f11 , 1111111111 5115 If1f1'f1111'l111,' Dull.1 l1.1111m.. Omrmuc .md H1111 I1-.11l1c1x. YXYJ A, 1,1111 nut I-Xl, l'n1wrx111 fI111111x 111. I'11111111!11111 SL111. "I4l.11k Fl.11111r1g11" AIILF C111111111x1' S1111'1 . . .11 1111 l'111'11Hr1y Pwerlunv 4 111lc CXR1 L11'N1OF Svc xxsox . . 111111111 ,1111.111..f111.11 1-11.11.111 1 Thct.1 Dulm V111 A 51 E , S1'.1r.11x A11:uxt,111.1 fullugvs 11:1 X 111 11x11 N1'1,11.141',1.1 1 1'.-1 .111f1l1'111'.'1111f Ig1lq.'H11f1'f11' 1311111111 l'111w1111ty E11xx,11111 1311nx1x' X211 ll 11' ,I1 1.'1111.'11f1. Iv- .111f11.'11.'1'n.zl l:1:41'1.'1111r 4 G.1rg1nlu. 511111111 'IQ111 Honurx D.1v 11 1 fnxxurxlty- 111 Kcntlnlxy, Ur11x11N1lx 111 M11111u.111 I 1-,211 1 'x'-.1:111'.1 X'11.111 . I1.1f1.11"11 Y, 1 gg .1.11f1'v' 1 A111,1I1.11111. X ,R 1 x xr 1 111-1 111,-11,.11.1..1 111111 11 , 1 it 1 1a '9 L. N , f? ' 'cf ' 1 If. Vi, 7 -'Q ' .L ' 1" V in ss X1111 111.2111 111 XX1111c1 . 11.1111 1. l,.1 Na . - 11.1.1,'11:1 ' 111111 111111 111111 , ir. 1 l1f3. 55 H111111. M1117 AQ111111111111 111111111 1 'Q 'mf " . V dip. I A' 'W L, ,. K 1 " A , , A, , 775. v-5" 1 .A "7 6'1" 13115. 1'11111'1' XX'1xN11 , . .11 1,111.11- j ' J 111mm111r,1I l71'1111 if i ca A.. 111111 1,111 111111 3,-' -. 1111-11.11111 11111111 11.11, 11111111.1111 x11111 - 5 1 ..... 11.1 111111111 1111 11111.11, 1111 1111.1 411 ' flfii ., Q ' x., 1'1u11111.111 V.11s11x 1511111111111 N1111111, Ir111'r11.1 ll : -or 5 Qq . .RRG lumix' l1111:11:1 111 , M111 1 I,1'.1:111' UIL1111--' Sig , 1. 111111111 11111111111 111111111 13, a1, 111111. . ,1 -. ,L 1. ' 1,3 1 5 11111111 1.1 1111111111 nf s. H h A-Qq, "gi-P : i , d x' IQ. 1l11r1111x 17.11 11.1, 11. 1111114151111 111 IIl1n111x X,'?!1 "-xQ7'AiU1- fl i' X1 ' V N 11. 11 .11 111 1 11 141 -1 - Q 114-.-.11 141111111 XX'11x11-. ,1,11.f1.1.-11 1.1.11 . ,,,. -1 v. H . My ,. 1 1' S. 5- ? . ' 'N 0 ix 'tx ' -- an , 1 3 Q A 'i 1 A 4,511 ,RNS-5 1 1, 14111111111 l1I'N11I11I XXVXIII , 11 . " fg4fqf,' 1'.1.f11,1.11.111 .-11p111 11111 K by Q . EK .-is 1111111111 111111. 1'.11-1H1.l111111 I-111111.11 111 If '...'. ' 11 " H1,1r1:1,- 111111 H1111 11.1l1:11N. L1-1111 l'1,1111L:x ,Q ' 1111, '111111 x1.1111' X, L Cl ' 1 - .Tux-QS' ' ' 1111111 11111 7111111111111 I'-f 1' 1I'1111 I'.f.'11 1 , x.1g11 11.11111 ww 11111111111 111.11111 1s. I1 1,1 -sq- V2 '?f'4,l-'f", 51.11 M 11:1,1x f11111:L L , ff' ,Qi .1 Q I ,iff .zf . , fr' f 1, 1' nf' 1 '5 ,fo P' . A . ., ' I Z " f J I 51165, , , , A. ,- 1 ,, '- '.'-. xr flks 1 , A - V .ln bv. ' Q h 'Q-"H ' 0 , ,QTY J" ,my llilllllll re Fl iii--, Nlllwllll ,. lie-4: s.,,1 Nztlmt ww hom Iktuixlui , ' ' Irv. ., Nlmries-in .Xml 4:.nin,lt . f. M Ml -lH1llT1.rl:-iii.illlluliriv t XX .w 'xr Wil, lit worked lor I wig-,Q is mtl.:-lang tht Hzlwlnyic 4M::1:v 1 Il,:.'f', Nur: -. the Duluth lI.r.:l,!, .ind the lI..t,leo Hu.: .'.,"- l5i.,'ff..f:iv. Ill, lornul Kllc r,i.r.ltu or the l'n:xc:s: oz Illm-its in mf, f ii ezsfittd .i drgftt or Dom-r or I,.iw r ll, x-.as ,idrizntttd to tht lllrnors lnir -tu., uri: Umm: the j.t.ii llflll-Il he etz'-td ,rs prwtsw: ol roiirnilrsiii ,rl North- wtsiarri l':.nr,rs:t-.3 llc .rssxmierl the drrcttolf shap of the Ml lllll l of ,lr-nrn.drsm on Ntpztxzr- kkr . . ,V l R I I Fi pu The School ot' .Iournnlism is 11 professional school oifering training in the editorial, advertising rind iiiniingeiiierit fields of publications. A jour- n1ilist's first need is ai hroiid general education followed hy courses which permit him to apply his hrielcgronnd to publication prohlems. Students preparing for journalism :ire urged to register in the General Division of the College of Iiliergil Arts and Sciences for two years before entering the School of journalism. During the past year nll professional courses have heen moved up to the junior and senior years. journalism courses were iirst offered in the University in 1902. In 1917 the instruction in journalism was organized as 11 School. The new quarters of the School in Gregory Hall include reporting, copy-reading, advertising layout, typography :ind radio laboratories. The ionrnnilisni lihrziry is the most complete of its kind in the United States :ind oifers opportunities for research in all iields of iournnlisin. Ziff' Diiucion Sirmnr I f H,XRLIfS E, FIYNNI xl,rriffi1r1r .fn the Dlrrtlnr 4 l r' l l l l l , l 4 l l r l A I v 1 r l l 1 l l I .-M il' 4 l l l 1 l l ,- Gmcom' HALL REFORM ru' LAB. .Mp H ,Quara- .wx -wx, .J '1xP1u,,1:wHx' N Rx ,, .wx ,zzrhj-grfegiix' f i: L' i ."ff-3713 QT? -f X . ' .?.f:f?i - 554351 ' f . N e':.Q:x: I 'V , . : 'T if? if Q ,mp w Gm: w ,fa-' f-aw li" ' , -all Lf K --K , di .- .Su 41332, ' -Nqr?" X 4,51'3.-Q31-HQ51 LAB ,.v., H. ' H-Nr' l'. A 1. . , I' RIN, IRNA, . J 4, 1" 1, 1, .l:..'. - H I Elf M 'l.::N- xf Iw W X, nl lx .. :N an-. 1- 1, II X1 . 4 ' lt INS VU. I XX Iv- Nw-41-.-. I.. . M sz.,-vl. Nl-xxx l4,xmx,rx 1 i .-.N' .' f.. Iif. 3,5 .1 rr'-,, In II .w.. ml, .Jr l',,:.IlXl.u.1. I -lN. :..1. 1 H' '. ,.:J NM, IL :uf url' lk LLB. N' ' X,-H 4' -r ' I-lfwn-. HJ If n ,X l..m .N V' I'.f. I ':.1I1k1v.rE I I- X X iw-M ,XI In f.. wx r, I, ag W I. , '. I,. W4 v I' Ilpi Illm 111 XX X 'f'. K X K' 1 XI, v I li' - rm i ' 4, I' I ' - PSN lx 1, W X ' 1 Im: 1 A v ', W HN' 1. V ,Q ,, , IH ,, , I' - I I'1.V..: ,M v . I Y , W' 1 ' H , I - I ' I, I' I ' f N V I , 1 ,I Q, .gx 9 .4- 'av 9' xi' WM' iw I111' 'Rv Q75 TL pw ,- -- A fv- gmu-f K- ' 'Q-1 z Kp ,-wg 4, ,- Y-ff Wm 5, io' E.. ,- . ,, ,H L lg: x'Sl6!5xl 4 1 6 RZ. V' ..... 'Q- if ' J f 4 j I 49' , .H-. : .f Q' - -or U if X N fx S , -4 -1, AX, 1 K Ny sm..-nie.. -' nv Q. v IK f 'I-Q.. , ci ..- .f lun Mun' f.XRlil km' ..... .. .. Ll-.milf .'I.."1.v.':m1q .ami Pfffvlmfvrzg Nl.1ly E, liuscy Hgxll Cmzmnrmx-.1 Alplu C1111 Thu Illn. llig Omnge Am! Blur lmxtilcrx. Al-vurmlmn I--unul ll! lmuwlflx Imax mum . . ,. 171-..1.f ,Hs L v.'fv,'mg .xml l','fffl.'.f'x.'f1g .XlV!:.4 1 In Uzmm Hmm Nzglzm Phi, Ilm Ilnlx lllxm tlbl XX' :X :X , Umngc .md I4-hw lfc.nl1u1w, Lmld 11 ilzxrw.-lwz:':1.xlu:11Ixmlxml thi ,hun ummm 11 fnwlxllu , 4l:..:3o ,i,.':uf:N.'f,'. lim.: DMU rm Lf.mm:u.x 'Hula Plus, Mukglxmg flulw lmls- pkmknr rnurml 131 XX ugh! ,lunnvl lullclry Nixumx 'lx-.I txxxlxniuxxx .XI..'f:e::.: rn.,- .M .w 1 .gm 1:..'.',w.-.:l Iklu Ihlu Illm vlmz l'L.1IFvLulw! wepplum lullmc fuxnux lvlixixx fl'IiIlXX, ,lu ,. .4 .mu i,.':u.'.w.'f:. 1.1, 1 l',w4v.".-1'-,wk limmil llwuw .Xlplm 'Ifm Nnurmm, L9,unm.n Thru Phu. Mar- Lktm: flulm 1h.urn1,zn, -!unm1 Pmm Cum- rmrtu. lmhpcnmlclxt luumxl QI. ,lwurrnxluinl r1.un.x1 ui, lr , l.npt.un, l'n1xL'rwty Brugnlc Ihwmnl llnuxu Dui.. Rmlwm, N, Y. .Mn L r,',w.'f,'u .fu,f 1'm5l,wlx.'m' Iklm Rupp.: lkpmlnn hmwrx flulw, Skull ,xml invent, Hunt. lkuurmtx lizugnlc Yxzllfll Axxl Imx . , . ...Xlajvlrmrl .Xl 11- .: 1.1,. f l:.1wf 111.1, :I .'XIp71,n llulm P1 tvx:nk.m.n. XYJX A . Mlxur l:c.1thcrx lill l'zm1u.t:4ln Nmti, "A Nh.1Mxpu.ux.m Ilxcrwrrmu lwuilu I'ulx'lulx:m lmlwtutc lkfxfxxnlr liaxllv Ilxlwmlllx , ,, r1'.-Dam .I,!1u.'mug ,mmf lhfflwf-nzlr ,Xlpln Ipwllwrl Pm M.ukLl1:xg flulw, Tlmc Ilxllv Illlm Ili, Pm- xlmuwn Nmyix "Ru-rR1t.a" 1wIARG,1R1f'1' McXV11.1.1A111s Exo1,115, 1fl1.11f1p111q11 ,'11f11'rfl1111g 1111.1 Pnfvlf 1 lun.: lxxrlx 11111111111 L1r11111. , P1111 .N1111 .:11.l l:,l,','111f.1f P1 Bct.1 Phi 1'l11 K.111p.1 '1.111 G.1mmg1 Alplm 1-111 ,X Thu 4111111 411. U1.1r114c an K, 111l1.1111111.11 1X1.1:1,1:1-r 1..1 and Blue Feathers, Cmltl 1'c.1t11u1s 11.111115 1'-1111141111111 111Nt1111tt -I ' 4 .- GEMM-1 ANN FIKNIR . . ,S.'.1n11.'1 ' Q .- . 111: 11111 11,111111A11':, ,,1 1 1111 l1:.' N111'1 111111 lj,!1,'111.1l l .'11!1.1J1111 1' Zct.1 TA11 A1p11.1 " l Nlu1111 P111 8151111 T111-1113 K.1pp.1 T111 A1pI1,1, Alp11.1 I,.1111l11I,1 uf fa ,A 1 , ,. ,,e, NL1111'1 limlw 511111-MCI. L1.1111111,1 111111 P11 Du1t.1, Theta S1g111.1 P111, 1.1 f.u111f, F1.111t.11x, K ' ' 'lu .'X111111111.1n1x F11111, M.1rkut111g 111111, x1.11 .1111 The 111111 1211 1:11st f11111111l, XY'11111.1r1R 1- it ' 'A . 'lfgx L'-it Q. N1 11111, 111c1'x1-1111111 Ill . 51-411111 Rc111111n11l 1.c.1guc 121. Omrxgu .11111 Blur 17u.1tl111N, L,11l1! Q K ' 1811111 11, QI 1:c.1tl1c1x ' l 1 111111111x 15.11 111 1f111r1111xV DAY Vlil, 2, 51. 17111x11s1tx 111 1111111111 4 . bv.1111l.11sl11p lxpy nw? , A v.. w if , vlkr N . ,. x..-n 'l 1 1- Fld-KRK Wrx11r11 F1x1111 .117111111111 011111 X' lt11x.1111 XX'1N11Y H111w1r1 ,. . 11111111 M N1'11'1 .11l1l Ij1l,',w11f.1l mg ',.., 111111-1.'11n11' .11111' P,'1!1l111',111g P1 K.1pp.1 P111 -5 , K1.1n1111.1 Them P111, '1I1c D.11lv 1111111 13 Cnty Edltur, The Dxxly 1l1lf1IQ N1g111.1 151.1l.l 1 JE 1'-n 1711st Rcq1111cnt.1lB.11111 1311, Nqt11r11lRCg1111C11t1 C111, F1us11m.1n Vuxxty 5w1111111111: 5qu.11l, 111' " ' X K ' T 1111111 121 tcr11-.1tc1'n1ty 1111111111 13, 111 , 1911111111111-11 51.111, XE 18" 1 M11111111111111 rwllcu "1..111y Prcuuus St1u.m1" "' i, Q, 1' " :'1': - 3571 - 4' . 1 1 ,, E.-1111 Hlmu' FLQRI11-1 .. .,,. .j.11'f1f11111!l1 X: 1-'1g?.,,:15,j' gh Y., A ,X FN- Arm xxx11.1111 1i111,1Q1w, , 1 1'1.11f1,m.11 .'111'111Il,111lu .1111l Pl1f1l11f1l11Q 1 I 1 X 3 'T T" .'1.f111.'l1l11 1.',1' P11f1ff11'111 ull' I lub ' S K.1pp.1 A1p11.1 T111-1.1 Kappa Tau A1ph.1, G.1n1n1.1 TI1ct.1 P111, 51.11 :xx if '1I11- 111111 Ill , 111.1114 .1111l 141111 1Tc.1t11c1x kttmg fluh , 1? Q ' K1-1111 1'u.1tl1crm Ntudrnt A111111111 A-.f.1111.1t1-r1 11l1n111s fullcgf: 'D' 55- ' KE 121 V , .I Q :"5"fL1 P51111 5111 Hruxr A1111 Glrxr . ,. . ,. .1"l111.1g11 ,vu 'N .N11111 1'11'1'IY 14111-1 xx 111.11 .'iJ11'1l11111,1g .xml P,v!1l.11!1111'1r XA-,Pi ma N1111 ,,111.! l:.!1'1'111,1,,! Delta Dc1t.1 Delta - 1 , ' .'X1pl1.1 I7px1l11n P111 Torchg S111-A11 P311-Hcllenit' C1111n111 19, -ll . 1' I-:QQ -: XY'11111.1n N 1l111t111, Thu 1'7.111v 1111m1. T111t First ffmuncll, XVOm.1n'S Luaguc H11 111111111 V. - ,N V' N1g111.1 Pl11, Fust f1111n111. XX111111.111N 1,u.1.:uQ Countll, XV0m.11'1'S 1.c.1gu1-, Umngu .mtl P11111 V Q TZ. if Hr, -111111111 V11111111l, X'i'11111.111x 111 111 131 FC.1ll1Cf9Q C0111 Feathers, Pr11du1t111r1 5t.11l, K -15:51 -. , I . W 01.111141 .1111l H1111 1-1-.1tl11-11. A111111 1111111111 UG111111 News," "Rm Rua," "Rum h1.111c" Q 111111n.111sm 1111111111 411 ' v-ty K -- tg., I fig.. . 1 . J XXVILLI.-X111 R,f11,PH G11H1'RT. ,. , 1 L1.u11f1,11q1, - 144+-fff":'xv -151, 3 Nm 1'QARN11'111I1 . S11 ,1,11i1' 1-11l1'1'1'111n1g 111111' Pnf1l.11!1n1g "P+w"l"5'1 , 1 .1.!111,'1111111 .111.! I'.'11'1l:1!1,11,'1' Slgma Phi Epsxlnm ' E , 1111-xl1xt1'11.111 1-1.111 C.11'nmA ThCt.1 Phi: Calsmn Clulw, 1,u turtle Q 1 , . 1I11t.1 91g111.1 P111. 511111 F1,1tl111i 131 F1.1n1n1Qg Ph.a1.1nx, j1,1u11u11sr111 I-11,1n111 lfll . A ' 1 111111-y lullcgu Captain, Unwcrglty Brlgatlc 'T ' ,,,, l l M 'if' get 1 523 it 1 fx 4 AF., at 11. swm 1- LEONARD 12111111 Go1,1w1r1x.. 1Tl11,1,Q11 N -I 1'H11R11'11T1' 141111111 KITNNIXR LW'-.11 .-11l11'11'11f1l14 111111 Pn1l1111g ' ' - ' -'1-fl:'1'1'1f11'! -H1-f P1'1f'f1'1l'-'Y T.1u Epsllun P111 ' P1 1111.1 P111 Ton1A1111wk. Independent C1111nc11 llr , Putt . - 1. - ll: -- Qmlll Fflfllffg Lxcutcrmnt, Un1x'1:1S1ty P1111g.1dc . A- , , N"'1l'LUll" I-1'l1l'!C Honors Day 41, H I 1 - mn ' xr-. - CH1Ei'1'1'1L BR1'1,1e G11.11'. .'11f11'1ll11Ng 1111 Knppg Sigma .111urn.1l15m Councxl 1-H Hulimrt Cullcgc ll,11l11'1J11 N 1 1! P11l1l11l1,111u vu'- 5' 'SF' 11II1'N Flux Kxn. 111 1,141.1 if 1 11 11.-.X P.,1'-1111.1 g 111111111 I,111l:1 L1.1111111.1 .'X11N11.1 4111 '1.1111.11-11 cj, O1 ,11111 1111111 1:1.'.1t11L1x 1..1xx1u1111' 11111111- .Km 1'14.a1z1r1ir F1o111xu1' l,KG!'RlOF, ...,. t'fv.'.: :l.:::'f:f1'Jg .:'C..' l'.'.71'1,1fl' D 1 lW.lt,1 l'k'l:.1 Dila. S..t.: 11,1:11t-1, 111 ,- 5:5 gg 4 X 15131 l'.:rl. 1.1:.:41r1111l.-4: ' ' 5 , .--v tullfjgit ll11:111111' 111t1X1 XlKl11IN. 1 ' Xa, ., 4, , .Xlg'l1,141 ll':,t:1 ' Kuppn l,,11 111-11.1, 'l'l1ut,1 8141111 P111 , XY X .X , XX A :X Y'.11:qr.1ls, 'l'.11:1.11n.1 121, l x "ax I-I" L-11l1l 1k'1t11.-:X l111.111.1l11z11 1111111111 14. 411 0' ' ll1'111r5l11'.' 41, rl Q X l'111w'1:t11:1 -l.1111ur I-Glugu X 4 Q. '1 fxllfill' 11111x1 X1114xx111g 1 1.111 s wx. ,.':,.' l'.uf'w':11 K X 11.211 l'p5.l.1:1 - L1,1:11:1w.1 ll,t-1,1 l'l1: 5511.1 ,mtl t 1u1u111, 'lltt 5 H, -. G, , 111-lu lIl:111 411 l7wl::11.111 Y.11x1tx' l1,1xt'lw.1ll J l 5 ' N: .5 ll .' -ff ' 'iz' 3 dfxii ' :rw , -., ,, , .N '35-:K -,1 1 it N '- t 5-wifi 1. QANZQ , 'L'-"' t" ' N11r.1.11t1'1 M1111 A111 mu. . I'.11mt1 51:11 .1f:.. - Zum l',1t1 Alpha " f 'lltrthp Al'l1ct,1 itgzrm PI11, The D.11lv llllm ,. 1 41, 2, 91 tl:.1:1ge.1:1-.lBl11c FC.1tl1L1x, 'I1111rr1.1l- is 'C 'L G-Q 11511111-1:1111 I 11 .H 1 X .-- ,. I i F S 35 ' l ' ' ': .X R1 111 N111' hllkllf 1 l1.'.,1.' '-FN, ',-. M 7 l'Ff.'.',.,' ..'1:.1 4 1.'.' 11' , l l ' Alpl1.1O11111111n P1 ' 'l'l1t:.1 N:4r11.1 P111 The D,1:lv Ill1n1 111 A tlmnuc .1n1l liluu Fcatlrcrx. Cmld Fu.1tl1crx, ' Ntudcnt :Xlumm :Mx1,1C1.1t11wn 12, Rt , Cut, . Rwu 511:16 .X I 1? L Amr. M1111111:11: , C.'!1f1u 1'f,'-1 'V .'l.f:v1.'.'1.'1.'. I'.'1l'l,'1!n:.' 5' Kgrpt Alpha lint N111-Av, 'lllw l3.1:lg' lll1111 fl, IJ, XY'.A."1 g , 11f,1f141 mi 141.11 11.111-. N111 1011111 111, "' ic' XY'-1111x1141f1l1:tfl::l1 4lI 1.14, MR111R1t.1H 5' Q1 1 1 -,bs .-. Q . is 11 L , xx-I' , 11171111 'lXPlll11' fX1111c14,11, . U1.'.11:.! 11.111 .'-1:1 l,..' -:.:,' 411511111 'l71n'.1 P111 N1'111,1 l1tl1,1 flu. ll1 111,I-V11I::',1H1x.I1V'fy vc. 11111 I11u:1',l'1111511 W cs' N ,. -E 6 'l'1 l X K 4 1 1. 11-1. 1 ,1-,Q .-1 1 lffffm l'. ll 7: .-XIfE,. 1"',,1 lin 1l'31 " lx rv . 4 V . 11 IJ111 lll1 111 1 5 1 K 7-'T "I:', 'E' 1 1 , " 2 1- Xif- I 1 'vi " 32" ' 65.2, "711f-'- 1- 111x11no V11:1'on Nvsrnon ..,..... Rorkford New .md Etlilovial l'hct.1 Chi N1.1vXY,1n'D.1g S.1thcmg Editor, The D:11ly 11l1r11g Sigma Dclt.1 Chi: ,l0ur11.1l1sm- Council 1 11 lltnmtrl Day 111 .-11:xo11v P1111-nu' . ,, , ,, .Clmxaga .Nj11'11.1l .NIJ 01111111 N1:111.1 Dult.1 Chi XY'r1:ht Iunmr fkvllcgc 1 1111111's Ro141'111' P.-1x'13x'. ..... I..111f1f11re11lle Euglzrlt P1 K.1pp.1 Alph.1 t1,tr11m.1 ThLt.1 Phi X'1111'c11ncQ L'r111c1city XX'.1x1v1 I.r12 P11x111'Q. . ,... ., Dehznj Xfwmzl ,mtl Ifrlrllxzl Btu Home ll1ct.1 S11gm.1 P1111 XV,A.A.1 Omngc and Blu: l1.1thurs 911 11' 1111 xu R11111111 .,,, ......,. L'1!1.m.1 .'1:1'1't11.'r:t' .:r1.." Pulzlubmg Dult.1 C1.1111m.1 N111rt,1t Bfmrtl, 'I-wth. Scmor Rcprcsennxtne, XX'111n.111's I,u.1g11c. The Illxo 11, Z1gfo'Ch.11r- 711.11'1. H11n1cmm1r1s Stunt Show 1-H: Chair- m.1n, XY'om.1n'e I,:.1uue Show Ht 3 Pan- llcllunic C41u11f1l 141 3 Orangu .md Blue Feath- .zn Gold l:c.1tht11. 4t.1r Course 1215 Illmi l 1111111 B1jv.1r1l 141 ll-1:14w1'S D11 111 linwuxn joux Roux ,. Villa Puri Ntzrtr .md Effllotml Cr.1na1l.1 Cluh N1gm.1 Dclt.1 Ch1, The Dally I1l1n1 11, Z, 311 Ch.1ir11111n, llc111ll1r1cr's Hop 4-Hg ,lotxrnalism l4v11r1t'1l 1-11 1 711.154 l3r1.1x11s Rosljxrmx, X.1rzA11!0f71'a, Tex. 1 .'l..'1'51llr1r1g .mtl P1.'l1l1,rK1i:1Q 1 Kllmur l'l1s11sC l l':11xt:rx1tv 1'1l"l'cN,1' F l l 1 1 1,11111r JXRIINE Sntmrxl-51.0, Krznmr Crzy, Mn. 1 .'l.."1ur'111.'f:1' ,surf Pnlfllflting 1 N1g111.1 Dultn 'I'.111 , X1111t.1rP111.1r1l, T11rtl1g Phi K.1ppa P1113 Kappa 3 1.111 Alplmg AlpI1.1 l..1111hd.1 Delta. XVom1n's 1 Ruxtncms Mg1n.1gcr, The D.11ly Illini: Theta Q1gm.1 Pl111 ,lun111r ff1i+11nC1l, XV1Jm.1n's Lmguei tlmngc .mtl Blue Fc.1thcrRg Gold Feathers: 9t.1r ffnurrc 121 Pmtluttmn Staff, "Good News," "Rm R1t,1 ', Football Court of Hnnot 131 Honors D.1y ll, 53 1 Louis Sr-imirnurar: ..........,...,4 Cbfiacff Neat .md Edlforitll Gamma Theta Phi Harvard Uniwriity Fronsxrn Louise Svrsxcriz .....,..,. Clvr.fa.f Nun .wif Eililmml Alpha Chi Unicga Kappa Tau Alphag Theta Sigma PhiL The Daily Illini tllg XV.A,A,g Orange and Blue Feathcrsg Gold Feathers, Student Alumni Associatiun ill Honors Day tll JAMES XYILILXNI SPENCER ..,..,....., Ilarreg Nuuxr .mil EJi,'f1f1i1l Theta Xi Men's Glec I lub 433 Thornton -luninr College Russrrr GEORGE Srsiauixs ......... AI.z5i1w.l :l.f1er'l1,w1g .WJ Pnbliflvirzg Granada Club Gamma Theta Phi: Pershing Rifles Elmhuret ttillcgu JEAN KATHERINE SWINAIAYER, .ll1f1L'.n1fear', llnlv. .Al.l1':rliarH5 rllllfv Pnflflifwzig Alpha Phi Alpha Lanihda Deltag Theta Sigma Phi, Gold Feathersg University Ortlxcstia ill, Produ-4 tion Statf, "Kind Lady," "Lady Prcinrtix Stream," "Tosca" Honors Day tl, 31 Wiruaar Hrxm' STERLING .......... Cbrr.1,gn ,'l,I'1'f1'.'i,rif1g .ami Pnl1fl.rliiflg Delta Kappa Epsilon 'lFSfE FRFDTRICK Toxvxsi-IEND, Jn., Par'ker'JIf14rg, ll". Viz. NUM .zmi Editorial Kappa Sigma Cavalry Ofliccrs' Club, Freshman Varsity Baseball Squad, Freshman Varsity Basketball Squadg Varsity Basketball Squad 12, 313 Freshman Varsity Football Squad, Varsity Track Squad U33 Mainr, University Brigade X wa 'N S+ -za ik . ' my K ...4 Xf:," I, , , " i U .i , - Je- I -x Q 'il ' nz is '. V . li my 5 ,3fgi1iiii'- - X ,ik , , x .R ii - '- ii at-:ifiiify fx E145 ,A5yq::g:..2a,, ..:: Nfe,..j:+:--,fz 35: 3' id' v 5 vw . ,,.p - V: - i ig it '-. :Devin 6' '-3x3 ' if ' mn 5 V' Q r ii iiifi I 'K -ita ., . X ,Q K Q Aim. M N 6- 'ff it pf J j , ,,., ,L 'litmus Nriw::XY'lw1rRllx. . , 117,14 .lijwifizl .wif lf1.'lr.ll lhu Dailv Illini ll, 5, ll Ani N,-xiu..firui X'NiillrlllMAN.. I-.irmii 1 Nun. ,mJ IfrI1,wi,uu! Zeta 'l'au Alpha 'lilac lllm tl, QI , Hiangt' and l-lluu Iiuatlicrt, Cinltl Pcatlicix, Liriivcixlty I linius 423 Gaim XY'l1rrxxIr: , , . .. . I,m'wr r-l.l1r'rl.7,vir1g .mil Pzflfllilimg Thcta Chi fiamnia Thcta Phig fnynikanag Marketing 1lub,Y M1 .A fahinut 11, Il lfl,l'ANOR llI'T'lY Wrliiaarx .. .. B.'!lvuu',' .'lrl1t'rllilf1tj .wif Pllflflifimrj Delta Delta Delta Silver Feathers f3lg Student Alumni Aw'- tialmn tw! Unixeriity nf falilninla lr-lllllN1TlPHlR Lira wi :Q Writisrms, 1.f,,'nf,'i.11Lu Nun v .xml L'.!'frfw,'.,'l Phi Kappa Ma-XY'.infDa. Sprutx Ftlitni, The Dailx' Illini Sigma Dulta I hig bkull ,intl 1 rcsrent Ifmrrrrairlii Yrwiixoru'Ri5 . . Iifmlwt .'l,fi.'i,'fi1u!g .wif P.vlvl1v!f.'11g Zeta Tau Alpha The Daily lll-ini l1,2i , Pan-llullunic Vounril 15, 413 First Cnuntil, XVoinan's League l-ll. Orange and Blue Fcathemg Student Alumni Awrfiatirin ffl -vga?-H flgn " V Nil1.1l.l1I' fl!X?lll N: '.llX ll ,'., xx11.:1ifE,.:l1 N1111.,l51:1.111111!1l11 N1l111r1l 1: l'l,.1.,11 I.14l,.:111 1x,,x l--un ,11 Ng-1,1Aux, Xu-1 Y11'L,-1:1A1141:x: 1, NWA ll1 x111:1L1l .1 ll,1.lz,l-'X HLJQL 1: l'hf.x...1l l'1l111,1l1--11 ,1l Ng':ZJZ1l1l411llC4L :11ll'1', .1 51.111111 1lv.'g:w ll.-. , .1f Ilhfk l'::111:x1r'. 1:1 will .aml . l311.'11:1. 4111 1'1 l1l111.1lr11:1 .ll rI1cl'111xc1' '. 'lh ' 1x lf l':1-:wx11:Nl,1lc'- Nuxul :1 .thl1,f:1 1l1:11111: 1:1 U11 .mm 1l111111g .4 . 1 1' .S lf.1-.11 ml l"Ill1c wzxul I11f-1111 -11 AU111-1111 :--1 :hu 11110. ,Mlm .Nxt Klg.-1' H1 -1-::.1,1l the x!,1tl 11' Ihr I15-p.r1::11:,r -11 Pl1f,111.1l I.i11..1v11-11 .11 H11 l'n1' ' 11: lll1:1111s 17: 1"I.'4 .md 11,11 z11.11l1 lkru. ht thx' b1l111-1l -11 I'l1'.111.11 L1i111.1111-11 : 1 ' ll. 11 thx .11:tl111r H! 11:1 l1---1l-.X xml 71-,lu 171 llll. rl1l1l 11? pl1w:1.1l 111111.1- -1 ' .1l,1'!i 4:1-1 h1l,::14 .ua has dum! , N 11 'ag l-1111L,x 1111 l:1N111f', 111 " 1 N 11' ll-1l'1l'1' 14 ff ,f Ya' ,Lf ,r ya g X. 19.1 ' I 16 , . Y f JU' . 1? . .-1: fa' ..'- A1 1 ,--fv ,f l 1, , . ,gf ' ' . QW V 14,1 'Y , ff' N. , C' I7 ,L f ,... ,f 1 .rw , , -' wr . f1 ,ff , , 'ug " 1:1 ' JI 1, llhc Sulurmml of Pl1ysic11l 1f1l11cnri1111, cstnhlislxcll in thc full of 1932, i11cl111l1-5 thrcc 1lcp11rt111ents: Plmysicnl lfd11c11ri1111 for Klcn. Physical l'lLlllL'11l'l11I1 fur XY11111cn. and llcnlth Service. The lJcp111't111cnt of Plmysicnl liklllfilflllll fur Xlcn l'CI1LlC1'S thrcc gen- crnl sc1'1'iccs. IlLl1llClf'. CHIlLlllL'fll1g thc scrvicc cuurscs lI'Cql1l1'CLl of all 5fllLlCI1fSJ, L'Hl1klllL'fll'lg ll pmfcssimwlmgll flllllllllg CLll'1'lClllll1ll for stunlcnts 11111j111'iug in this tin-ld, amd pl'UlllUfll1g 11 p1'c1g1'11111 of 1'Cc1'Catim111l sports l'111' mcn. The l,CPA1l'flllCI'lI of Plmysicnl I'1.klllC1lfllll1 for XY11mc11 L-1md11cts thc scrvicc L'HllI'SCS in physical cllucntifm, ll profcsslrvlml l'l'1lllll11g c11r1'icul11111, ll p1'11g1'11111 in lI1Il'1lIlllll'11l 5p111'ts. and 11 pl'0Ql'Lllll in fzlculty I'CC1'C1lYlUl1 fm' XYOIIICII. lhc llCp111't111c11t of llczllth Service in gcncml givcs health CX1llllll1L1Il0llS to alll stlulcnts, crmfcrs with stullcnts abmlt health pI'0lllCINS, crmpcmtcs with thc State l311111'1l of Health in cfnntmlling c11nt11gio11s discnscs. reg- ulntcs Slllllfilfj' cumlitiuns on and nlmut thc 4.'1l1llpllS, :md CUllLlllCtS courses in Slllllfllflilll :mll luglcnc for hoth men 111111 x1'11111cn. Jfrjxf . QQFORIJ llUl'I G1'r.1x.1x11'x1 x ., ar .M . -'Z ' 7": H X -, ', X A X,' ' X X L l - - . X , W ,XX Y': X ' r - 1 : ?' MAX 5114 'X ii 'NX S X12 PX :XS . , wi HX ' f X! Ff: M -' 'V .gl V .Q ,L FIX NS iii' HMI? AUX Doulxlc AIHIK. , ., .,,LflX1X.1,zfv Plvplnll EXfnX.1.'1ffr1 But.: K.Xpp.x Tube ut Illlm: Frcslxmun Y.Xrx1tjX Wucxtllng Squad, YJIXXKX' W'rcwKlm: Squad 12, -U, letter XZ! , Fruslxmm Vgrsnly Bun-h.XIl Sqmd. I7rwhm.1rX Xfllxxty F wvwv tlull SXXXLXXI Juxn ERNINIINT Axuliruox. ,. . ,IQUJIXXXXI Pfvj,X1X'.1f lf.f11XX1X'wz, Dclm Zum XY..-XA 1 P.Xn-Hellenu ffoumxl HP l'n1xcuXty ut XY'lxXXwmsln IXIERRY LOUISE Boux ..v.,,. S1Xll11.m PZ11X1X',:l Iifm ..'. ' mu Mdiinlcy Hall Home Economics Clulwg Physigxl EduX.1lmn M.1mr's Club: XV,A.A.: XV.A,A. Numcmls, Millar I: Orange and Blue Fenthcrs 3555251 . ' X X X. 'X X-'S L' ' ' ' 1-f 2 2- " :V D Xa "X uu " ' . QX X XX XX .,. V X NX -'XX X X X ' Q 'L V W A T ' ' A XXX X vi' .. . X X .- X-sXXXXf1 ' Qrsqy X--X X X NEW, XM Xuw ' ,' XX-. ' ,.,.. S Xx 'X IQ f ' f X' ,X -, i.I?.,A,gX , , X-:E , ' bfi-.. ' l , .Y ., h X X . ".1,: 1 1 X NXXi?'wR"XlX .5'- ' ' A - XX XXX XXW-X X XX -gt XXSXXXX , fu X 1 1 -Xi 1-- lg' .,,..,:QEw.,,- ' X, , " A7 r f- 1 1, .n, 'N X 5 X f XG, XX A vrjh kk xx N X q L SUR Q f f . X 5' XX X Kr X "' 35, XXX XF, ff , 1 1 XXXXX X, X i my V' X QQ L I lvf XX QNX - ,, XXX f -uw I A 'A' ' , -'NYQ"f.- 3 A - ,,.. X X U 'H"91',WXW Xx ' 'X 'X - Xgxx X H-xv X X X XXXXXX a, 5 N X X x XX XX XXX I UXX ' cd ' QQ ' XX W X :X XX ,X 'X JXXX Xfw qw XXX XX XQ W XX? BQXXQXXX X 1' X X XXV:-XXX SX XXXXX -'X X5 . XX X XXXXX XXXX X X XX X XXX XX ..- X X X X xii GX XX XQX X J, vm XXX Y 1 3 XX X3 XX mu X X XY'OMAN! .95 X Cnms,-XXXXIM ,- 1. .' --J " . . . .1 v' - .,' 0 K -- ve' r. st ,ss X' --uve au- ' ' ' 1 5 ,, , XX. Q XX-X-X1fL.,,21 fffiij -sz: A X- S .Qt Jef' "H 'fl X H, I . ' Y X- I: Q,,.,'-eg-.T3S:Q1X Xza' W f X er., ,. xsfz " T' 1 ! 5 5 , X ' c rx ' .X 1' -, Pr un Rrfmnr BRXXXX . X 1'XfX.1gX PM -1X'.zl lf.!,w. Dclm 'Il1ul.x Ilpulun IHXXXXXX Fn.XXxXXX I+X'XmnX'., XX l'f'fXXX'X..'l l1!1XX,..'X'Xf IMIXX K.Xpp.X IXILX I'lXX-IJ l'pXXlXXvX. Ihlflunx, I7rulX111.1n Y.XrXxtX Nwnn,-xu4:X.: NXXXXJXQ, Y.X:xXtx' 5XvXmm1n:: NqX1.XX1 XML l:1XxlXm.X:X YXXXXXX XX'.Xtu PX-In S-gu.XXl HXXWXXXX IMX IX: DXXXXXXXHXI Mum lI'lllIi . I'XffX.f.1 l'f 1: .4Xlph.X Phu Unlxuu, PIXXXXMXX FXlXXX.XtXX:rX MAXXXXN Club. Tumpllu flulm Thu Ilflu ll, 23, XVJK AJ P.xnfHL1ILn:-1 I-Xumll XM. Unmyu .md Blue: FX.XrlXXXXX GXXL! ILXXXXQXX XI-ru I '1x 111 X111c1 I.::.'. I1.. I .. I . N XX' P111.11..1I lm... 1. N11-111 111111, XX' .X .X XX X X N X11 1' I II11r IMIL. 'LMI . x I .I.... . I I 1I 1 I.1111.1r1X11.111L11.::. 11.11-.11 1111. .1 11.11 1..1111111. FI1 I1111x M11 1111: IX111:1x111x11.' I11 I I'v' '1X11.-'1.Ii1 I 1N 1 I1-.11 11111111 I1111111-11111111 I l'1 1 11.1 N S11 1 111 I1:I1. III111 I11I1111.111 X'.11111x I511111I1,1IE N, 1 X l111'I1.1II N-111.11I 1', 11 I1r11-- 1-1 l'111I11:1.111 X'.111111 Ii.11X1rI1.1II Nu. 11:I11I1N1111.1.i1I,m 11 I11:.. 1 I11 I1-111 XI.1'1. 1.1.1 II - XX .X 1, X111 1 1 11: ', I.... ,..I,XX11111.1111I1.1n1u111 1 X 1 I III, I1'.1,111 I 1. I11. 1 I 1 Iv-1 1711111 ,X111-11. II11I. 1.X. X X X X X X'1111111I-1 IXI.11111 I I11-1 .X ff I. .IW XI... 11111.. . X. X I11.111'1,x1111I1:,11.111:1 I '111111,11 I I I I 1111. . I.1,1 Is I II1,I If 1' I.J.'1..1.. X11 1 1 11 x1.. I'I11.1.11.1I I-I11-.111--:1 X X X XXQX X N11111111Im 1 I II I11'I111. C111I1I I'1,11I111. 4 xx1 I-11:11f.1'11111I-, 11 II1-'111v II1. I., Q -1 I 1111.11-1111.1 111 III1f1-1 I11sf-1' " I111f111. l'i,-1,- I ., I.., X11 T131 If-1' ' XM- 'I.f1 11,14 YH11 I111'I1.1IIx: 'I H1 I1I1111.1I1r11:I', 411111.-II I3 N' I " I 2 zl. XX'1.sI1', I511 111' 11 1 1 I11.- 51.1115 5- 'W 1- 'Air ' I . 1 1' ,A .5 . .X. , G . -6 wi . e -' X' ' '-3 5 - 55? 1 9 1-1Q.:1':! ,- ,'111g1, Q, V., 5-:SQ 1 .....-r-. '.: 1 ng. 1131351-fr'1fQLQQfg , . A3 ""' 1:- F-0 .- Jxhqm V, X M ,. X F if " f' A.. I , -ag 1. , A ii I 1 - ' V X uw ,KR . . ig. - X I ,Q 3' 'K . . Ib' " A 2. .a.i5f W' X ' 79. II INAPR L. ' S fl-1 rn.. WI. Tr: A X XI ,n " ,CI-'05 . Q ' 'I it L g 1 'Q' 'I 9 ,ii fu. EQ nz- am- K ' Q 1 l.111 IIIIILIII' IfI.1111m1.XN ..., ,.,. I l".1nkcg,1r1 Pl-,1111'11I lj.ln1.1Iluu :XlpI1.1 'l'.111 Signmx, Dolphinsg Tribe ol Ilhnig F11-sI1111.111 X'.1rs1t1' S111mn1ing Sq11.1dg Vnrsxly I,1't1c1 li, R, 11 , fI.1pl.11r1. Unix-urwitx' Brigade IIVIIN 121111111111 Hu' .... .. ,Dunn PI'11l1.1I lf1In1.1.'l u K.1pp.1 IMIL1 IUQ1' Uuulw1I1u Vcrcin, PI1yi11.1I l21Iuc.1!i0n NI.1111r'Q Club: R1IIc Club, XVJX A.: XV,A.A. XI111nc1.1Ii. IXL11111' lg U1.1n14c .1111I IlI11c Fc.1!I1- 111, L111I1I I71'.11I1u11 VIIINI li1'11111xlI11c1Q111 . ..,. .141 111.11113 PI1'11f1.1I 1:'.I111.11'1w: K.1pp.1 Delta .'XIpI1.1 S1g111.1 Nu. Or1I1cS11g 'I'c11'.1p1n Clulsg XX' 1-X,1'X,, XX' AJX. Numcralx, MJ1111' I, 01.111141 .1111I BI114' l:c.1lI1crQg G11I1I I:c.1thcrQg N1111Ic11t rXl11111n1 .'Xs11111.1t111n 121 II11111-11 Du' II, f. U . l'111Vcrs1!y 111 Illlnols N1I111l.11sI11p Kcy X'1 111 I.111,111' Hc1m111.11oUs.. . ..O.zl? P.nk I'I'1111.1I lf.In1'.1r11f11 K.1pp.1 IUcIt.1 511111.11 II11.1r1I. T1,-r1I1g Prcs1d1:11t, XX'11mcn's .'XlI1I1.'t11 .fXQs1'111.1t11111: O1cI1cs1Q1 XV.A.A.: XX',.-X .'X N11mc1.1lSp IXI.11orI.O1.1ngc Jn1I Blue I'L.1lI1u1x R11 1111111 I II H11.1111 , .... I'11:111.1.1, B. Lf. 1'I11'1l1.1I If.ln1.11'If1r1 I31lK.1 5151111 Phi L1y111n.1-1111.1 , I71usI1111.111 X'.11Q11v Gy111r1.1xt11S N1111.11I NXIIIXN I . ,l111mx11x. . , lI1111'1111 Pf'11f:1.1I l?.l111.1,'1111. .'XIpI1.1 S11:111.1 I"I11 I11I11 111 II1:1111 I:11xI1111.111 X'.1riitv I:11111lw.1lI 51111.11I. X'.11x1tX' I7O111I1.1II letter If. 5, 'II 'XIIIN IIXII I-11102 . . 11.1l111I1n1g I'f11.'1.1I 11111111 1 N1u111.1 PI11 I1w1I11n I51uI1111.111 X'.11111V 'I'1.11,k S1111.11I If111x1:11x ,Ir11'1 I..1'1'14.1 ..... ,.... F I111-IU1 l'I111i1'.1I Ii1In1.1l111u I'I11 K.1pp.1 91gm.1 C13111I-1.111.1, I71csI1m.1n Vxrslty I:1111tIw.1II Sq11.11Ig I71wI11111.111 X'.'1rQ1ly XX'1LstI1111: 91111.11I I'IIEI,FN Ru1'H INIAYR ..,, . ,,.,, ,,I.'l11111w Pb?-11ml If1ll1111ll1111 D.1vcr1p111't House Physical Iidumtion N.11u1's Klub: XV1A,A.l XV.A.A. Numcrgilsg M.1l111 I, IntIcpc111IL11t Council ill GORDON D.av11w5oN M1'K1xL11i ,..,, f,lv1.1,1yf1 P115 111111 liJm'11.'11111 Phi Kap-p11 P51 F1cshm.1n Varsity Fo11tb.1ll Squ.1lI: V.11x1tv Footlmll Squad ll, 3, All PAUL INIllU5l'YIlH .,.,...,..,.. ,71'1yI.1 Pb.1,1:1.1l Eiluliilmn CI11 Phi Na-XV.1n-D.1, Smlicmg '1'1'1111.1I1.1wk, 'I'11hc 411 Illini. Frusl1111.11'1 Varsity Football Squad, V111- sity Football I.v:ttc1' 12, 3, H, F1'uxI11'n.1n V111- Sity Hqichall Squad, Vuslty H.1v:Iw.1ll Iuttui CZ, 3, -lj , F1cshm.1n V.11s1ty B.1wkutb.1Il 5L1L1.11l Domain ENOL1-1 Uiscm ... ,.P.11l: 11111541 PIU 111.11 E1fm'.1l11111 Beta Kappa Ma-XVan'D.4g Sachem, Freshmm Y.1151ty Track Squnl, V.1rcity Track Squid Hb, Lcttcr IZ, 3? Mums Wmsrox Pmncis . .. 111111111011 11171 Pl1y,111'1zI E1in1ul11111 College Hull Freshman Varsity Tuck Squ.1tIL Varsity Basketball Squ.1tI Freshm.111 MARY fHAR1oTT1' Puxx1'1.1 ,, . f,lv1.11g11 PlU.rl1'11f EJm',lI11111 Shzlwnee Physical Education MJIOIIS Clubg 'I'er1.1p1r1 Clubg XV.A,A.g XV,A.A. Niimcmlsg MA1111 I EDNA XVIILMA ROLVER ..,. .. ,.ll".1r1'1!1111 Plvyiiml Eillfmlzffrl Shawnee XV,A.A.g XV,A.A, Numcmle N N1-11111111 ,lmm 5IIllIl . 15111111 .NI11111 I'l'w1l111l If.l111.J .','f1 11 II1tl.1 X1 'Il1111,1l1.1ulg, 'I'11l1c11l III1111, I51ul1111.111 V.11x1v1' lla lI111l.ux' 91111.11l, Xflisiti. I-1 II111 Itv, Nluml ln lxtluli ,ll1111111 l.1ll1,ut X nin a, Q. . .1224 4 hlkllllll ,l,1:.1 x11111111w , 1111.1 - I ' 11111111.11 1f11,',1.,.f,1,,1, I7.1u111-1111 Ilmiw 0 ' V f , Pl15s11,1I I71l111.1t1-111 M.11111K flnlw, N.,11111l.111 , ' XY A A . XVJX A, N11111u1.1ls. M111-1 I, V111- , , " wixlty fhuius Ill -, 1- H11,1 Y11 111111K . 411111111 I .L l"f'7111t1l 1111111.11111 M.11x' I: Iiuwy II,1lI . A Q VN GQ XY A.f'x. . NYJK A. N111m1,1Ix . I ta I ...ugl X 1" ,k 1 1 1 xx f NY4. It 0.1. . Q-213: M E1 XII W1-111 Il N . . L'1l1.111.1 If ,I ,- P11,111111 E.11,1.,11,,11 " I Oitluuis, Pl1yx1t.1I Edutxti-in M.11111k I luh, ET' .XM-, XY'.A,A. xv.A.A, Num-1..1q 111..,.,f 1 " r 'A X, IVPVJUZC .111-.I F-luc Fc.11l1e1x 15111-.T.'....,"" Y3'Pf"I" . I Q, "" ' ' 1..'Kf?5i1it1'i5f:Q5'fiiil e"5'5NKv-: . '-fi: 1 I "" I Nixx JAM' XX'111111z111, . 1 1,011,150 - Plfiyllwl 5114111111111 37 'I M.11x' E Iiluicv H.1Il . XY' .NAU XV,A.A. Numnmlx, M.1111r I 'Yi 1: 1 . . ,N -' , ' V11 11111 joiix XY'1114m11x. Xfifffh Bt-11.!, 111.12 it ' Z , ,Nl Pfwiliul lf1l11111.'11111 " ' L' fhi Phu I ' iz' 'llllw 411 III1111 Ficshmin Virsxtx' Bukctlwxll 6' H W N1,111.11l, V.11s1tv B.1xkc1lmIl I.cKlu1 ll. I, -H , x 31 ..- f"' Xl, -1 -A-Hr 4 vm S L Ms 401 -1 if .QW 1 Nxt-N llii, Alu., W, li.. X 1f.,t.n i 3 XX,-., 5. za, Yj. - i l-X ' lx.:- 5 4 lht- Uullcgc uf l,axv was csralwlishcd in UWT, neat thc beginning of a 'ind xi hun furccs wcrc lmccuining actin- which were ru hnild thc many'- sidcd L'nix'c1'sity' iff today. D11 gXndi'cxx S. Draper was thcn P1'CSidCnt. and thc llnmlralmlc .Inhn P. Xltgcld xx as ciUYCl'IlUI'. Both were interested .MN in thc tluvulnpiiiciit of thc l.'nivci'sity and lmth clmtrilintcd to thc idea ' "fl l"" ' ul tllumling' a lan' st-luml and making it an integral pxlft of thc L'nix'ci'sity. it.,:,lv-in - ln 11-cngriitimi of thc high sctviccs l'ClltlL'l'CLl ln' Cim'c1'm+1' .Xltgcld tn thc L niwrsitx. thc 'liustccs in IU-lil naincd thc lan lniilding, 'I-Xltgcld llallf' lhungli its lifc span has hccn uniipaiuitiwli' slwrt, this Cullcgc has 5 xiitncsscd and lvucn a patty' tu must uf thc iinpurtant changcs in lcgal fi.-A N cdncatifln. lhc Ulllcgc has nut unly' lqcpt pace xx ith thcsc changcs lwut li . , ,, fl' ,I fl, it has lit-cn a piuncci' in advancing' thcni and in pruinutiiig higher stand- ' 'V' Nlll NW N .irds fin' thc liar, llhilc thc priinary pnrpnsc uf thc llullcgc is to Cdilcatc f N stndcnts thi' thu practicc uf lan, it scclts also tu pminntc legal sclmlarsliip. M XA, ti- dcwlup an apprcciatimi nf thc highcst ideals of the pmfcssioii. and to 5, x A "mlV.fm instill a cemsuimisncss ul' thc rcspunsilwility uf thc lL1XXfL'l' tw sncicty in ' T l ,':, 'fl t'in'tlic1'ing thc xxisc tlcvclupiiicnt ut' laxx' and its adniinistratiun. l 4 Ii1'i""' f iI',f1lflliiii',1l 1 it ff .-x '1,. H is -x , it 1 ,I ' 1-1 ' I qvsif, J Ainiiw Hill, l 4 Swv' l . Y gs 'fi ,ff V50- l i ,iw Wy, , , -'Q' r,4aiV The L'niversity Library contains over 1,200,000 volumes. The l.ilrrary ranks fifth in size among American university libraries and first among state university libraries. The University of Illinois Library School, established in 1893, is the oldest Library Schuul xvest of the Alleghenies. lfrrrrn the lieginning it has ranked as one of the outstanding lil,rrary schrmls in America. The program of the Library School is designed tri prepare adminis- trators and assistants for service in liliraries of varirrus typesffpuhlic, scliorrl, college and university libraries, and such special types as hus- pital, newspaper, business, art, and music lilrraries. Admission require- ments include the presentatirvn of a bachelor's degree. The curriculum leads to the degrees of a liachelrrr of Science in l,,ihrary Science after one year of study, and tru the degree of Nlaster of Science after two years of study. The enrollment is urdinarily arrrund 1-HJ. The faculty and the staff total 1-I-. The Sclmul is hrrused on the third flrrrrr uf the Lilrrary building where library facilities. as xvell as the technical operations in- volved in library service, may he studied at close range. UNIVERSITY LIBRARY J..-,X 'Yi -4-'63 1' 'N-I ff -ow-.qu jr rirrr Mrrrrrr. XX'rrrrr 1l'r wr rr., Karl Malt-rn XX'lirrc, llrrcvl-rr rrl the Un: versity l,rhr,rrx .ind l.rhr.rr', Nthrrul, Nurs lrnrrr August ll, lurli .rt liurrrtrt. UlvI.rlrrrrir.r ln IWQH lic rtttrxerl the decree rrr Master -rr Arts, n,'.rt'r.'.1 rim: r'.:.v..'r, rirrm Mcrrcr lnr xcrsrly, .ind l,rlcr slrrtlrctl .rr :ht Nrue l'rrrit: srlx nl lim.: .ind lrrinell l rrrxersrlv, ulrtrt lit fr.-.Yr-rv,-,Q flip .jrgrt-t rrl lhrttrrr rrl l'lrrl-rs'-Phi rn luis llt rtrtrx ed the prrrlessr-rri.rl rltercc Birthulrrr nl 5-rtrite rrr l,rhr.iiy Nrrcrrrt, .r 'c.rr liter Dr, Arr rrrlrrrnhra lnrxtisrtx XY'hrte u.rs lrhr.rrr.in nl l-rsk Lrrrrxersrtx IWW-IWRH ln the eumnrtr ul V112-4 he nas .irr rrrstrurlrmr rn l,rlwr.rrx Nrtrrrc .rt the lrnrntrsrt ffl Mrtlrrgari l'rrrm l'l?H, until lre t.rnic K- tlic Vnrxersrtx ul lllrnfrrs. bcpteruher 1, IWW tu assume hrs present prrsrtrrrn, he scrxed .r l,rhr,rrr.rrr, Prrrtts-,nr rr! lrhnrrv htrtrite, .rn-l fh.irrm.rn nl thc Drxrsrrrri nr the I.rhr.riv .rrrd l,rlir.ir x Nrlrrr--l .rt the Vrrrxersrty rr? Nrrrllr f.rrrrlrri,r I NP my x n.- x I l' 1 iurxiiiuii .,.i,it. lu.: :lit in ki-iii,lu.lit:, -' HL uh .iudrtlt-l it l:r.tx:llt fiilltgc :ri Ut l':1L.,Wpli-. -ltgztt if 2 ll Ami .uinmt :H s ,fi I'R4,.sAu1sZ ilit:i.i::ts, lit lu..-im ."u I-win. I-'J' t., ii uit- lhimirtiiitiii iv :L -.un typ-',:.it.f ,. .ui Nlnwl4 .ind .1 u.ii Ht his fiilwlisliu! Its wi ::i.itliti:i.m..il, nun. s '-wiht, .ind it l t l -,nlu::it-s mi tlit-sc snlw N -Mmm ,nt littn :L- I l -..:i.l..i:.ir u :mm -.aw - 3.1L -J kt' .nl-..: :A mam. -.3 .V V, 7 i ii, J if I llic pl'lI1Clp.ll nun of giuiduntc study is thc dc- xclnpniunt uf tlic pmxci' xlllkl thc piwniiutiuii of thc spirit nl' iiivcstiggitiuii. 'lilic student who pursues nn cxtcndcd uiursc is cxpcutcd tu ulmtnin 11 xvidc lmmxlctlgu uf Ins suliicct :ind uf rclntcd liclds of imcstigpitimui. Lind also tu ncquirc and licgin to usc tlic pimcl' 4rfCXtCl1nlll1g tl1C iulngc uf xx lint is ltiiuxvii. Sclinlmsliips and fcllmvships. Cstnlmlislicd ln thc L'nn'ci'sity' lingird uf lrustccs. arc upon tu graduate students nt' cxccptiuiml nliility and ptoinisc. lfunds gnc tnxiilqililc frmn scveiuil special suurccs for thc suppurt ul' ndditiunnl fcllmxslnps, tlic purpusc uf ulncli is tu pimnutc liiglici' education and tu uin- trilwutc tu the cxtcnsiun and diffusion of ltnmvlcdgc. Scvciuil iinpurtnnt individual l'CSC1ll'L'l1 pimgixtliis aux' ciicwtiiuigctl :uid liclpcd fnrun1'd by thc aid of rc- suurccs xxluch have liccn nmdc nvniilgilmlc tlnwmugli thc Cirziduntc School and thc Rcscnrcli l3cmi'd. Sonic uf tlicsc :irc of wry grunt vnluc in thc social process, -fyvvvv - 5 4 , ,l It K4 'f I e 'E 5 "E : -f ,s ,Q f llnkfui M L-Rex' .'li,,n.',1r.'f lh.1i,' Anxiixisinwin-x H11 ltvi fl 1 ' M gl llll1,llll1111111l111 V 1' 'il BQ V? li' ill fa' fill ill U Q' 1371 , 1 1 ' 11 1 g 2-1 1 ,111 11 lllillilld .5 rlrleilzlfaiilflflifi The Division of L'nivcrsity lfxtcnsion is the means ln' which certain of the facilities of the Uiiiversity' of Illinois are put at the disposal of the people of the State who are beyond the confines of the campus. Soinc of the ways in which this is done are: the otfering of S6 college courses by Correspondence, the teaching of a limited l1llIl1llC1' of extrainural classes in various Illinois cities, lectures by faculty ineinhers before clulms and other organizations over the State, short courses and conferences, forums, 21 state-wide program of citizenship institutes for first voters, Ll lending library of educational motion pictures, a resource and con- sulting service for teachers of speech and of science. The Division, which is the youngest of the maior adininistratire units of the L'niversity, is appropriately enough for a youngster, growing rapidly. I1.L1N1 HALL :mx :XV - L25 ., A-if N x AT CIIICAGII The Chicago Colleges, although distant from the main campus of the University, are an in- tegral part of the University. lt is only to be regretted that the students on both cam- puses eannot learn to know more about the Work of colleges other than their own. It is a pleasure to extend greetings on behalf of the Chicago Colleges to the students in Urbana. Zi-as Rumoxu Btnxwtw Al I FN Excmfirs Dum 01 rlw Clviailvgn Cfffft ijti Raymond Bcrnxrtl Allun, Executive Dean in the Chiotgo Collugus, WAS born in fntluy, North D.tktit.1, on August 7, 1901. HL .xttcntlttl the Uni- versity of Mlnncwti xxlitrr he tc- ceivetl tlic tlcgiucw of Bitliclor of Science in 1014. Master or Arts in 1925, and Dottoi' of Mutlitxne in 1028. He was .in .ivistant in Anatomy at the University ot Minnumti from 1924 to 1927 .md .x fellow on the Mayo Foundation tmm N50 to 1935. On the basis of lui work in the guil- ultc Faculties ul the Knixcmty' of Minnciota and the Mu-1 Foundation the degree of Donor ot Ptnlm-vpliy was granted in 195-4, From I-154 to 1056 hc was Associate Dun in tlmrgc of graduate stucliui .it the CollugC ot Physicmm and Surgconi, fnolumbia University, and Awwciatc Dirutnr gf the New York POM-gf.1ClL1.1fC Mctliml School and l-lospiml, Cc-luni-lim Uni- versity, He served .ix Dc.in mt XV.1ync University Collcgc -It Medicine from Mily, 1936, to Septcmbcr, 15750, wlicri lic tuok up his duties .as Executive Dean of the Chicago Colleges, 'x A.. 'Q jr ,ge , . -T , ,'A 4 3 A 1 1 Eiif .41 1 A '4 'fl Z' , .-511 dl 2431 if -mc .4-A :qv fwfr: 4i""' ,AAN 4 .Jr ouwp Miiriiiii Msnilnisow I1 i D II1.'.x.i:.E Mui hull Marifrisiin was born li init, M.is1..i.1instrvs. on Noicinlicr 1'1. II' ri-'zwl vlit iltcrtt ol Dorint ol I1 r .Xltili-ini. lifwii 'Iults folltce in 11110. In wl1ov.ifiu'.t.irirntirit-l.ir'I11t I'-rrystll IJ I I:1rirni.ti'. Yiii Ihililftn In 1'11' Dtari 111 -on if-mf.: :lit -.ravi oi 'Inns rollcigt IJ 1 lil .1--f I is lfislruftiii in Prostlietii I1 rfi fri., lioliliric '-.1r1ou- r.inl.s uf to Aw. r 1 mi! 111.111 -ir the Iity-.ornitriz ' fi ur, -iriil Ilriilge .iiwl I'.1rti,il Dtriluri, I Ili Ive .1n.c Aitinc llaafi -it flu 11 v M1 .1I-I 1 .ir 'Vans rnlltct- in I-IM .mil IJ 11-1 va.. ,.yyi.1:,vtt! 1Jt.i:i of v1.1 I or lllirm: follugu 1-' IPf.rnis':', ii: rr"'2,1'1o I2 FiIi::'.': 1 ,,i 1 Iwsvtf-ir'llif,I-.i-.-,111 V lririrniiiu tiff flnlflrtri, and .1 nitnilni X "-1v ml Iioiril of lltiinil Iw..1n.intis. X .ri .fXi.i-iuriij. or IDf.rir,il Niicrnc, tbl. If Kr, 'nu N IIo:,iif,ir'. wtittjx. .mil tht .owl .'Xs'fii:.i':o' r-ir Ibtnral Ill-si..iiili 4 . ,. Bidi' ,. - 4 i R 4. 41.1 ,fu up 1 .3 .VA ,J . . ' 3 i I 1 ' , . fi -v ,. 1. j A .J , r , z L ig E 4 The College of Dentistry was founded in 1892 as a proprietary institution under the name of the Columbian Dental College. In 1901 it obtained a nominal arliliation with the L'niversity of llli- nois and in 1913 it was established as an organic part of the Uni- versity. The College of Dentistry with the Colleges of Medicine and Pharinacy occupies a block of buildings in the heart of the west side medical center of Chicago. The colleges are allied and the faculties associated. The dental clinics. which have unsurpassed facilities for teaching and research, are in the east unit which was completed in 1937. Since its inception the College of Dentistry of the University of Illinois has been in the vanguard of those colleges which have maintained the highest educational standards. The course of in- struction leading to the degree of Doctor of Dental Surgery is four years in length, with two years of credit from a college of liberal arts and sciences as an admission requirement. It is the aim of the College of Dentistry not only to train competent practitioners for the community, but to promote scholarly investigation and research with a view toward refining and improving methods of treatment and control. .7wM-Qfwflff Dx xml, VUIIIIYI I..amvR UR 1 xxx 1. uw IHI I5IlIXI ffm- M-H 7'k5F-':- ' ' ,-,,J x ! N-gn!! .L Awww wW,w U ,. .,x, -....w:,wX,.,w. ,K X 4 lil N'I'I 'TH 'l'lIl' l'I i " IIIN 1 l I I J. l K Burn, Hlumun l.,, Ii:-rw1.fu I 9 4 -1 i GILLOOLY, CHARLES J. Illio Rvfm um 1111 Quran, Hrmnr ll., Ibm Cmuw. JAMES S. FIRKII, l,wLIx Fl msn lx, fill-INK Firm, FRIDIRI1 5, XV. Fmlln. Rumnr H. FRY, D.-xnxxlx H. burn. Aux Gu Ll.1'x'r, Hoxx ARD GLFINIII-ID. RAYMOND L.lu'xm1'1, KrxxrTH W Lwrnlx, HAROLD D. HAM. Vnmox J. HINDFRNON, HUGH R Hun..-.N, DANIFL XV. JOHNSTON, DAROL H. IIIIN'I'I."I'lH'-'l'lIIE IH SN IW H12 KNOCHFL, Emux C. KRAMER, HLNIAIIIN KWICIMIQI, XVAI m MAR J. LAFLFR. ROBIN I.. LIEPPE, GEORGE LONDON, Grfmnun -I. LIASKAL, RII:HAnn J. MITCHELL, DAVID F. OAIcD.II.r, RAY llIx1Il'4ll,AlHI'R'l R., I'1II'-Pfvmimf PAQQPINI, LIII R. RAfIIxmx Irz, Monms D. Svmx.-IRTZ, JULIUS M. SEMINAR,-K, Pom P. SIRQIIA, AIAURIVIY SHVRMAN, STANIII' M. SPKRA, FIIAMQ QTIYZIII RUIIIRI D., Tvfmrncr SWFNMIN, Hmm M. SXNIRNY, RIIIIIIII TOCIQMAN, IHVINI1 S. XY'El LVXV, VICIOR T, XY'rxII'R. VIOSIPI-I XV, ZrI,IIxIQ,'I. YIOQYPH J, H523 I l . l vc 31' 'R' iw' i i--N V ll '. lofi- llvl If ,. i- I1 if V i 'rr f..iii.:. 5 V' .i . -.i-1.1-. .im ' ll llc ua l".i H vow, of: r'Xu,Jiiwt lo ', 1 ' " li 't .'Xi.tilf.i:.f', .. v- A .,o:ttii it it ti. for . l'-'Y'-v and lr. l 3 trol l:t.E- 1 saw- 'N flu- no it Ili' Mil oviiiiil, ln- f "il .i gvliologio .it N lf '. ' l. :go lr. ,' .s lo .mit 'o f 1' Milli' i- l':-of-,-.oi lf. og, lst ' roi-ty. .trol itz T :ig 1Jf.i'. ..i fvgril, 1 ' If m l lollti' 1. .mill mine-l I 'fwfr Ii loftmur 'zum' vt or Pm on ,, ,i Y. I l.ul.i. vi Un Octoher 14, lr-281 the College of Physicians and Surgeons of Chicago opened. ln 1897 it lmeeame affiliated xvith the Uni- versity of Illinois and in 1000 the name was oflicially changed to "The College of Medicine of the University of lllinoisf' The purpose of the College is to qualify students to under- talte thc practice of medicine. Class memhership is strictly limited. This vear there are 638 undergraduate and li-l graduate students, hoth men and vvomcn, with ll faculty of over -Hill. The undergraduate student devotes the first tvvo years mainly to the fundamental sciences. thc third and fourth years to the various clinical hranches, and spends the fifth vear in interne service in a hospital approved hy the University. During the present year an afliliation has heen made with the Rush Nledieal College and Presbyterian Hospital. This affiliation enlarges notalmly the clinical facilities of the College of Medicine and offers greater opportunities to our students, some of vvhom are receiving instruction at the Presbyterian Hospital this year. The College of Medicine, located in the very heart of the .Xledical center of Chicago, is one of the largest medical schools in the country and ranks high in the professional xvorld. , 1 lor .iutlior , lli lug ii 115. .mil Emnfxxfn ro Nluun-PsYCHIATRx' Dlmzxe mx DIAlRI1x XY,-XRD Brulmwmxx' Ha NPITAL I7lsP1':xARx' Y 's 'md -A F...-. 1 up X . ij f ' 0 if ,AQ I 9 X. 1 'rf L12 S gf X ALLFCRFI 11, BUVHAFL BHIITOL, Runs: 1 , ALLN. BIIIX IY A Bmwgnv. Emu 51 .5X1.IKlXN,jUSEPI'i F., IR. BIIIIK, BIILIW -I. AXDIIAIKX, SKMVII I.. BIAKK, SIDNIY Basra, .'XII4I'RT N Bomww, Lrfwr: B Bmnnurx, CIIAIIIIN I BOUIM, XVILLIMI B.1.RTLI.a:.1m'ER, IEIVJ-"Ir: C. Bfwors, Lomw M, BAUIP1, Iacfxf I. f4P'.ZD.1., CTILIIP Q I I I ' I Il X? QI If 'Q' -4 -.- I I- I.. .-I' ,I kb .. , 'I I.. :I Bmzms, IYIARY G, CHAMBFRS, XVILLIAM BRENNAN, ROBERT ,I. CL.-XPP. -IUHN A. Bxovms, ROBIN T. CLAIII-1, DAXIEL M. BUEHRIG, MILTON XV. COHFN, ELI B. Iiunxs, FRANCIQ -I. fomx, SIYMOIQR R. Buscn, Rmsrm C. CROQT. EDWIN A. CALLAGAN, DXY'IGHT A. DANREITER, LEROY CARRIS, jmirs V. DAVIS, THORNTON A F WE if .4 I EH El 4 DEBORD, RORFRT A. FREEMAN, ANN E. DEL BFCCARO, EDWARD j. FRIIDMAN, SFYMOUR XV. DE ROSA, FRANK P. FRITZ, PAULINE D. DUNHAM, RUTH E. GFLMAN, Wrnsrrn B. DUNN. JACK GOLINKIN, GEORGE B,, JR. ERHARDT, KARI S. GORDON, ROBFRT G. FARNEY, XVILUAM E. GREENBERG, RALPH j. FRANREL, DONALD B. GREENFIELD, LEONARD C. 41 'E' H.-x1Du-al, XVILLIAM D, lluuxmf., FRANK K. HAVLIK, Emx ARD J. KAEI., HARRY HINYG.-XR, GIURKYF KA111 Aw, RUIRERT H1R7ON, EMANLW1. KARRAKFR, RICHARD W HUMAN, M: l'l'Hl I.l J, IxA1'lMAx, jmmx A. Hour, Rnmnr M. KIND, Dom R. HOWARD. FR.-xxfri N . 5f1u.'.rfj KLIIN, SAMLEL jmrsfx, JOHN, Tfmfm-fr KLONIZ, CHARLES E., JR 1,1 f: HILIIHIXI, Illl, IIA.. ill NHT! Alrxxux, Lmnmvx B. PHIPPS, ELXVOOD B., l'1u'-Pu-mlvnl N.-Xlll mini, BFN-IAMIN G. POLAN, Roraum' 1. Nrsunr, Lrxnok Pow ELL, PAUL W. NIANICK, LEONARD M, Rmxn, EUGENE J., Ser gmzl!-Az!-.-lr'fr1.r Umxnnrn, Grormz A- jrc. Rlimumn, Hrnnrnrj PADAIIK, ADo1.Pn j. M,f,,1Z,Ro.,xNlf, JOHN S. Puma, Brxmmx H, 'Key ROBINSON, XVALTIER lx PHILLIPQ, Frarmrrclcla L. ROTTAPEL, Dfwm J. Rmcfxnu, M1 vu R D. SURUIUII, AXITCHI II SANSOMV. X'1N4'1x'x f. Soxolnv, ALM RI I. SAR!-clsl,-xx, S.-XRKI9 S. S'I'1:43xx NRIDFR, Rom un I SCHILLER, A1 Hufn A. Srrxxmn, Lrr A. SCHROEDER, XVAL1 1 R A. Sroxr, Lroxmn SILBERT, lnvrxm M. SUNDYRIAND, P.-XU1. XV., lllm Rrfvu AmJ,'.:.'f1L SMEJKAL. XV.AI.1'IER F. TFPLITZ, Zrrru SNOWDEN, PAUL XV. Q, , ,. THOMETZ, Roslin XXX mea.-su -if Zi LA4 .4 L."4 1 Fiancee! .4 li imma! 5,44 ,ccrwnag lmsal A .une-lib' "f .av xlib, Y -Fw x. , zu- .-Qu h ,Al - 4, 4 , r. fi f we .1 V- 1 . I -'Q 1... X'. Hlnm. Nlxwufz XXIl1!XX14V.Lv--'XZMN XX Xl,-Jn. .fXlmn1 L1 Xu: ..,1H-.1Xl5- XX. XX umm. Bruwgr J, X'ux'x1, Immax R IR XX I rmmxx, IGH-N A. 4 - Z-X1K1lR,.l-XIK XXIINNVXI,-XX, lnxlm. ZIX1'-,INYVXII R. XX I IIXXHR, 111-:AID Al ZIXIX, Num-X XX nwruxy Ixflx Z1 my .'XIlX!R!' I. ii: :Q . fi ,f Rl ' rf Ti Z. i ,J P--5, gf" lsr- Koi swiss If ,.i, :i.s . 1. ms: s..li,ni, south ll N mlm: .5 I'-'ro liz I'nl7, lie E- N l'ii 1. Q lf X in l'li.iirn.Aiy, Nl 1l.f.::.is"-. sr.-l l'li.i:m.nx from I Vw fiolaet lla iircixtd his fr: It ex fron. vlic Vnixersily if i lion. lrfls lain lie ' ' N xl.. rli IJ.ikot.i state Enirri .J v..is iltari from I 'oi ,i ..:i'.t vo the flniagn l l'i.i'i.:-..i'. 'il Illinois, as Dean ..' l'1i.w:i....', nilfi or flu Ai,ieiii.iri l'li.irm.i- i .ie ilu Ima-5 sure: ii lrif,-.iso fi fomiiiirrcc llc was i,ml': flu. Ailxisorv rouriiul IJ.il, -f', i lhililii llcallliAssin1.it1I:H, of 'Le .Krmri-.iii Ayuiiiafion of liiraiiitr- Zwiwliik-1, and is a I iizrini ,Mila .md Rho flii fra- ir' Hlnf' Kin llt sersul In flue N4 rl f If i1iirineviieX'i'orlil Wfir, Dean r l Urilfifcfl m,iri'.' .initlcs on plug. fi irfini ifwirriali. .mil other publi 1 r f 2-.ill lfovmi for his ilisiovcries i ar g n 'oi-.ri 15?-rbi E l Si X slr . 'N' - , I X : Q gli., Q 'Q 'Ps . .X xxx'-Nx.,g. ' 5 Q- 'te-N-W.. 5. e ..gA... ,s , . fig . , 1 li lf ff ll ll l ll ll .l fl lformal instruction for students desiring to enter in the field of Pharmacy, was first instituted by the Chicago College of Phar- macy in 1859. The L'niversity of Illinois College of Pharmacy now offers many special advantages that were unknown to that early pro- gram. Replacing the former single curriculum required of all students, those with specific qualifications and inclinations are privileged now to elect special courses in Pharmacy at the end of' their sophomore year of college. Adequate equipment and laboratory space which will accom- modate a beginning class of 100 students has been secured. The teaching staff is a well-trained, aggressive group of individuals who have specialized in the various fields of pharmaceutical endeavor. Ciraduate work is being developed on a formal basis, in order to meet the ever-increasing demands for well-trained men in the related fields, such as biochemistry, analytical chemistry, the manufacturing of scientific drugs, cultivation and development of crude drugs, and, to a lesser degree, the teclinics of manu- facturing pharmacy. The afiiliation of the College of Pharmacy with that of Medi- cine and Dentistry aflords a more comprehensive approach to the solution of public health problems common to all three pro- Zw fha fessions. DOROTHY Sumw Emu, X I-m1,1. 1,1 I'--.un Hrxlulgw r, lI',1l'!l.' ' 4 .Ns qt Tv ass- . XN5 G.. -4 . Q-- 5 .An ' r HOSPITAL PHARMACI' STAII JEANNETTE BOWLS THrM Own I:Ruus1Axl'HlM1x Turf f'HIFl' .mn H15 Srfmnmxrf -7 . -an-N xx, +39 5, A -KI-I1 . lhvxxif Rlwu -.II VI V xxx ix f-1 1. Max .XIIIIRI NI,-J.. LIIRAIII MIRIII II-.r-T. Lnxzl IMIIN IVIINIP. Ma'-. MI PRIX V'.'f AI, III'-F NI-In -f'lF'I!','l, Bfi'El'11 NI-,Pzr IL"7I'.Sx'I', SFTIIIIII R. I .'.1fP'I If I " .I I S I IEIHIIIHI-'I'lli FIIICI' lilw ISII2 .I I :If Ln'I'RIIzA, ZUITON I.u'I'7, HIRIII-RI' NORRYAN HIRRI-xx, XYAI IIR MCKIRI..-xx, JOHN I.. ,IAQ uns, I.I'Nll R MALRI xx If z, DOROIIIY JUNE, S:'I'v'f'lm'y ,IINIIRYAQZI-IQ, I,I'I'IAN ,IOSEPH MATIIII, CHAIILIAR Hmx.ARo VIUMI, LIIRRAINI ANNF MIIIIAIAK, RIEHARD FRANCIS KRIIIN, RM AIIINII WIIII,-IRI, Nm IINIQ. ROHIRII IURFIIR TII'IIvnII'1 I.AfARsxY, HIRMIRII SIDNEY NUXXIKIRI, fHI'h'l'lR RIKHARD, IR. I.IIIr. NIIRRIAA BRADFORII, fyHRIlN, YIIIHN l.OI'lN llfm RI'jv1vuII.'I1ll1I I.IIsr H, XVILIIAM ARTHUR OW'IDIIR, JACK l'lHMH4' --THIS Pm1.M,-xx, ALMRT A. Su-Ar, P11111 Pomm, PHIIIP S14w11u.,r1,aRmm1 RFCLX IRNX IN SH-KRIQ Fmx.1.RD Rr1zxER,BlRx.m1w Znnr STFIN, IRXXIN LAL'm mx ROTH, Rom-nr XVAUER STIRx, M.1.RxHM,1, 'I'H11moRl' Runzlxsm, RUHFRI JAMA Srrvrm. GIORG1' Rwmnl SANDLVR, HARRY Loma T.-NH, RALPH, Lfgnff.-,f-.vr-.Aivfm SCHLOFMFR, How ,um Fm-mmcx TRACY. I H1-KITS SANIVIL N5 1, 6 xi Frm.-v., Hlnrm Amrwrlx' Y1r1wR,.-XII-Irv lx -,z,,,s:1, XV,anriw::, 1Hm1u limxaxn Wrls, DONALD J., Pm:Jfu! Wmywmnc, Ixhm' BIICHAIXINE Yr nm, PAM, AI 1-.1 FI Zfxrx, I,.xL'Rrm'F ALXRXIN Zxxmn, M.ax M. 9 28 4 w L I s I V E i - .LI-..I,,-,.,.N1 .Jai -.HQ-wx ini. XI I '.Ii1I 111 ,I:1ImI1 K'.1t.' Yul II-411111 lin 1x I.1111iw Hulk P11 ken Iic111.1nI1 IXI.1rx11n Iirukn-1' Allen Imfgrun Krcit Smith XX f,1---1141 Lv1111::1 IIIIHN f.1e1:11111 MAI 4 I.1r1.1tI1.111 Y .I-111m-111 XX'.uI1I1ngt1m LIN Mms Y1xu11qIwu1g Klux!-111 Pruutt 141111111 K magnc B.1yi1ngcr Enkion II I 1' - NI 141 N 1: X11 I5.111rulI1 I .1x111 YI-mug KI1111lz AII111,1n I1-I1111.m Rulwlnwn fI.11k K.11:.1ku1' V.1nIIcr1I4 Browne F.,InI1nson I 1, ' '. I. . 411 1: 5' ' 1 I I - ' I I I' I' 3' 1' gg If 1 - 5 A 1 ' I1 L' 1 11 ,, I If .I I ' 1 A L' I: LI. 1+ E -. ' '-'. Z, I. si 1 il I! I 1 I ,,' I5,1r11111I11lI1 Iullcuu, IIN'- 1 I - I IW., I' I411 IH I'11II, BI I7 I I Iwmv I4N,5III II II! H111 I4 N . NI IW .Ilu11'iuim' If.'XClL'I.'l'Y Iumi, M IB K11'11m. M N , M IW NI Mlm K111'11n, I xl I' I41 111-.1.1 11, II 'I XI Id I 111111. M N , M I5 I I I111111: :XILMI1 I I,111111x, MD I 11-1-11-.,XNI,51lI I,IIXlNIlAlIl,xIN,IXII7 XX IINIIIIFI, I4N,MI1 I4 M.x11c11x1,M NI, M D KXH1 he-.11-. 1, I4 N , M If .X ,I M11'1rx', M N. M D III1-N XIII I f MxL,l11,I1N,MD I II II-11111r,. MID .XIIIWIISI RS IN UNIYI'fRSI'I'Y SL'lIIlII',Y I I N11-.1-.u I Ih,1w11111111 4, K111N'11 .X X IMIJP L. f IIINII.-xx ,I M I..u'1N I-' I I1If111f11 I1 K ,IIIIINMI-. D S. I.l-HMAN If I' Iwff-1-.1 Ii XX Ktxwrumn R I' I1'1c14111,aK IJ XI 1 1 -.ML IIIIIIUVS Y I1 ISV- 1',1,Ir1 K, MRIII. I I,1x I1 I11111'n XX 4,1'w1vI-. II IWAIINH I' I 111 -.1 -.1 XX IIIXIII I INIIIM I-' I 111 I IIIII2'-'fx .S'npl.m111urcx I I 'rf M i,111f.N:1. N K11111 II H111-.-11111 I IIIIIX I I,.fxM11 Ei IIL1-11 I II111-11111 If I.111.11 I. Iw.: II IIIKIII V IININIII 1111 I" II' nr 1' I I"1'uxbmc11 in III,-1: V 711111-.N1+r. IJ M111 r 1.11x.'11H.11x I-I IPM. fm XV, KRIFI W INIAMAIIN I 1,P1111:: I l.mf.111-. R 5541111 .K IIHII' i , . 1.1 I7l.1 CI1.1pIL'r I' ,'.l1'1l.11lwJ, Ihrifl I4 L, M1 Rrfmg Ii,S,, M IJ, I P1111111, M D N P11111 I ND Hmfxl, IIS, AB , M.D I3 XX, I I . I H P1'1x'11m', PII D., M D, I Q1 Ill M S ID ."h. XX M. R Nl.-XDIIK, H5 , AID. U. If W,-xKrR11N, PI: D., MID. If XYIIAIR, M D G XV Y. M f, , C.. H. R. R .I I .I. XY' I XV M YI , A, OLANIHIII K. Rcmramwx C. SANSONI' VAN HF11114 XV. Yo1'x1, PRN-11 WA1w1m1N1s1'nx Wr11T1111iK Y1111N1.I1IR1. MARINO P1f'1ufN Srl 1 151' SPAITS VII 'Ikmn WITANUWIKI ZANNINI ANTHONY F. BARBERA MARVIN Cor-Inss MICHAFL M. GOLDLIAY I SEYMOUR D. GUTENSKY SIDNEY BROXYN SIDNEY FRANKFORT VICTOR GINSRURG ?' Stern Pres Guldmln Klein Segal TJSII I Mem I lvl 2-. A j. il' .Q Fwffldml, 1930 11 Qnmn Vumeii Fmnkfnrt Rclzncr Zcnncr ,I Stem Brown Sandlcr Lampsrt I.utz B.1IbCI.I Holland Nexdltih Brmlv Guteniky Porter Zuardu Xvcrkuvv Mcywrs Hzlllr Slulnlnw Ginsburg Y I ' Ii v rw ' -I f ' I. -F my '. z sl -1 - 1 J . l l Pbd1'711L1L':V ALUMNI ADVISOR NIEMB BVRN ARI: B. BRIIDY Alpha Chapter IN UNIVERSITY Scniorx HERBFRT N, I.L'rz HARRY L. MNIILFR PHILIP PORIFR PETIR SIQAL BERNRRU Z RPIZNI-R IRWIN L. STFIN IIIIIIOTS HFRMAN H. HILFFR DRNI11 S, MFX'FRS GERSHON L, HELLFR ONVAR W. NIeIm'n'I-I CLARITNCF KLFIN Dux.-ILD PRFSSMAN Sophomore Tor-I H, Snuxfxs IVIARNHAII T. STFRN RAIPH TMI-I KFNNITH S. TRAVFR9 Max M, ZFNNIR JACK STEIN THIIUDURII Wrnxoxv Romer ll, ZLV,-KRDU : 4 v . vi-5 L LLL IW Irtmg Y.I:.'II.IIuIi:.Im Hu:.IIc YIIIJ HIIQLI Terry MIILIIIII II IIIII I4,I:IgIIt K.IskI KIIIUI I.clmIng Edgnrt I'I.II RIIIIJIIIXIII ILIIIIIILIIII1 XIIIIIII: M.IIt1n wl.ISInQkI MIKIraIn XI ,' fl-.' II..'r:w IMII-.QI f.IIIIpIwll An'I.1bIs X ILIL l'l,IIII'l11I1I',v 1 W- ..l NILIIII .LI II-IIIQI III YIIQIIIII IH IIII IILIPIU II 'II .I.x:II I!.IfI:I I, lfI,',If'l.II!IIII', I'IlII I-'ACL' I.'I'Y I-I'IxII--.IIN .XIII-.Im-., I+N,I'III II,-.IIII IYI Rum, lib Iuxnl-.II 'IIxII'IIIIIx, MN I-"1 IJ I KI-'VI x:I P, NI N , PII QI III'.IxI II KIRI II. PIII . PII D RAIIIII I' 'I'IIIRY, MS, PII.G IIIIIIIINXX II1.IIIxI,NIN IIxxIxI :XIUIIIN,.'X M,PIICI IIIIIJIIP X'IIII,I,MN 'IIIII I II-JI, I'3.lW IMIIIIII HII'.xNII, I'lICI,IR il QIIIIIII,I I, XXVIIINIIII, PII D, PI IIIRI-II" XX IHII MN, PLM IINIIR II XYIRIHI PIID, PII! .XIIf.XlI3If.RS IX L'NlYIfRSI'l'Y .S'cIIinI's I II- NI I' III-I.IIII XIII I:-.I. KIIIIIIII RI'IvINmI Illlzinm X-.ZIPII I'-If II: XXIIIII-.I III.IIIxI'I1'. ,IIIXIIIII KIIIIIN X IIIII,'.II'1' III' IIIIIN. ,IIkI'.-III AIIIIII II M,-IIIIN I -' ' III- I SUIJIJUIIIO Ivy fIIIH:s 'XI'-.1 'I-IIN I'1'IIV IIII-.I-.II Rm mmm IJ,-IIIM IIIr,I" I'I'f II11 RIII-III1 MI I-.III IIIIIxI.m R'I.x-. x'1,PvI-. IIVIIAIZI KIIIIPIJ 5-IIIII-w RIIY NI-IMA IIUIHII II-,I'II:- I-'I'I'x1.Il11I ll ,-.YII ISP. '-.IP XXVIII IMI IJII INII1 IDINI l.IxI'II Illxl I III2 I--.IIII.I1. IIv',II xv KII IfIII fIIIIIzIIx I,m'I HfW'.I' I71,'.1IP RI- IIAIIIN 5IIIxxII'IQ HI II I X',aIwII.IIII PI IIR Nun IMA,. RIIIII FI V,aI.I I I-mm YARIWIIN l,IRm' NIX PMI 'INAKIVIIIN ,IIIIIN VAN RIN INIIN LIFRIU B.I5tIcn FTym.m Glenn Ruswll Nyuun Perry Autun Gr0uTIkC Kutxunu F.IulkmI Rulwlruwn LIIu.nL-R XVells Sarnuclion InteTl.IndI DAIIK Extcs Butz GI.In.INI Euan Game Hcndmkx MIkIIl.Ix TATLIII V.Ill.InLcy follrns Dams XV,IgncT Thomctz Ywung Palm FJIDCQ' Ag.Imy Moore R--gms XV.IllIn Gmupmr .lIUdlfL'IllL' Fon11.!eI1' .It Umversxty of IVlICl1lg.1I'I, 1892 Iwflyffm' .-iffzrv Clmpfslf THOMAS A. BAIRD, B.S., M.D. EVAN M, BARTON, A.B., M.D. JOSEPH C. BECK, M.D. ARTHUR D. BEVAN, A.M., M.D. FRANK XV. BLATCHPORD, JR., A.B., M.D. FACULT Y PAIIL XV. GRI-FLIIY, AB., M,D. WENITI' A, GUVIAFNON, M.D. XV.-kl.llR C. HAMMOND, M XVII,IIAhf M. H.-XRQH.-X, BS., A B, M D, NLIRRIN J. Hl'C,KII, AB., .D. M D HARRX' BOYSFN, B.S., M,D. EDXVARD V. L. BROWN, B.S., M.D. RALPH C. BROWN, B.S., M.D. SAMUEL J. BURRONYS, M.D. STLIYVERANT BUTLER, Ph .B., M.D. XVARREN H. COLE, B.S., M.D. VERNON C. DAVID, A.B. M.D. CARL B. DAVIS, A,B., Ml GEORGE G. DAVIS, A.B., JAMES F, DFPREE, A.B., XVILLIS G. DII-FFNROUGI-I, JUSTIN M. DONEGAN, M. JOHN M. DORSIfX', B.S,. CLIFFORD L. DTIUQHERTI' D. M.D. M.D. B.S., M.D. D. M.D, w FREDERICK G. DI'As, M.D. FRANK B. EARLE, M,D. EGBFRT H. FFLL, A.B., M.D CLARK XV. FINNFRUD, B.S., M.D. MARVIN G. FL-XNNERY, A.B., B.S., M.D. EARLE B. FOWLER, B.S., FRANK H. FOYYLER, M.D. EARLF GRAY, B.S., M.D. M.D. PAC., BN., M.D. MEMBERS IN UN I.-IIIIIR B. HFRRICK, A.M., LL,D., D.Sc., M.D. GI'oRL'.I- F. HlHHI'Rf, M.D., Mb XVILLIAM G. HIIIIN, B 5, M D FORD K. HICK, M.D., PIID. ARCHIRAID HcIYNI', A B , BA., M D. KARL lRVNFUx, JR., M.D., M S, FRNFKT E. IRONS, Ph.D., M D HUXVARD M. JAIJIIIAN, BS., M.D. ROBFRT E. JOHANNFSTN, B.S., M,D. JIRRY J. KI-ARNQ, BS., M.D. SYANLI-Y L.-IWTON, B S., M,D, SFLIM W. MCARTHLIR, Ph B., M.D. HLIIQH A. MCGLIIQAN, Ph,D, M.D, ARTHUR R. lVll'TZ, A,B., M.D EININ M. MlI,l TR, AB , M.D. ALRIART H. MONTDOAII-Rx', A B , M D ERNINT S. MOORE, Ph.B., M.D. UNCAR E, NADI-AU, BS., M,D. BTRTRAM G. NILKON, BS., M.D. VINCENT J. O'flJNOR, B.S , M,D. ARTHUR H. PARRIIII-r, AB.. M,D. S clziorx IYICRSITY GLENN N. Ac3AIm' THORNTON A. DAVIS XVILLIAM E, FARNEY JFRRE F. COLLINS ROHFRT F. CHAsI1 BERNELL V. DAVIS J. EARLE ESTES D. S. AUTEN E. H. BASTIFN VALENTINE P, BLITZ JAMES XV. FAULKNER JOSEPH D, FRYMAN GLJNTAX' W. GRALIPNTR DON R. KING HIERRTRT R. M0r'+RIz JOSIGPH G. MERRILL XVVILLI.-KM A. EWAN CHARLES A. GIANAQI CLARENCE G. GLI-NN RUBFRT J. GRI-AVI-K CHARLTR T. CTROFNKI' JOSITPH INTTRLANITI juniors ROITIRI' J. POL.-IN J GILBERT RoL.I-RQ ROBPRT XV. TI-I4-RITIZ HARRY E. RILE S0 LDh071I0l'US I'Jl't.'Xh7!IUll XX'II.I.I.-IRI J. GROW A. Row HENDRICKQ RIQHARD E KLIVRA HARRY T, Klj'l'5L'NI9 D. G. lNlIKOlA9 RANDALL D. NYRIAN RUHARD C. RUIIINNON ELI I lI.IptcI J:'.,f.Ilvl1IlwIf. IRD! w'll,LIAM F. PI-IIRKI-N, BS., M D, GLY V. PIINTILIN, BS., M,D JOHN Pun, BS., M D. XYIIIBIR E. PORT, Ph,D.. M.D. 'JOHN T. RITNQLIN, M,D , M S. ROI' U. RISIVR, B S., M.D. JOHN B. RUTH, B S, M,D LOLIIN W. SI HI'I.Tz, BS., DD 5., M,D FRAN4 IN E, STNTAR, M.S., M.D. GITIRIQI' E. SH.-IAII-IAI'r.H, B.Ph., M D. GI-c,IRc.I- E. SI-I.-IIxII+AI,IL.I-I, A.B., M.D. I IIARLIIR E 5HANNnN, B S., M D, HALL I. SIPPY, M.S., M.D R.AYRIoNI,w SORINNCIN. B S , M D, HIRAM J. SMITH, M,D KI'IIoc.fj, SPTI-IT, BS.. M,D EI'I'RI"I'T E. SIRIIIII, M.D , MS. GI-0RL.If Dlx TARNOR NKY, M D XVALT FR XV. TIIHIN, AB., M D ROGIR T, VALILIIAN, PII B., M,D. THFCIDORT J. XV.-If Huxx KKI, BSN M,D, LA VIRNE M. WALHIINIR, B S , M D. JAMIN R. WTRKTIR, B S, M D. 1 Asn' A, XYf'ooI'v, A.M , M D. ROIIIN 'I' XVcvum'AI'I', B.S., M,D. lNliIIIR H XYIIRIIIINBIIIN, M D. AIIITRT G. XXV.-XGNI'R BRLWE J, XYJAILIN 'IHQMAK R. YLIIINLQ GIIIRNI' T. ST.-INION HLIRTRT F. Bl.-XGII L FDRIVNIT J. PTRRY JOHN B. PII.1IPIrIRNI-LI C Emx .-IRD Row I I. RALPH E SAAIL'I-LATIN LUON.-KID XV. TARLIN JOHN F. xr.-XLJ.-XNVFY FIIAIILIK K XY'II,Ii x II XM-II' NI mm I'I.I1IIM- Hut Kulwl I-II1IwIn CI.IrxIII I"Imcu l'IIIlIIu11 CIIIIILI111-.ln Cmttwlulk X.. NI, nrfzvl I . IIIIIII I.mmI IIIIIIIIIII Huw X-IIIIQ III-IIIIWLII LIIWIHIIIIQ Nuxm.IrI Zllck Rumllw Yusku Fmlxcr N XXIIIII Y.II:-Inxlm-I: I IpIII.I1u HIIIL Luk Y.IlcnlI Axklcrx I .IIIIS M.Iyn.xrd Ivmlx IM.. -. IX ':.. I IIN! :In XII-'wxx XIII IKLIIIIIIL: Ikuv 5Imyk.II DLHIIIII RII.Im' Ntuyml Powell XY'IlII.u'nxIIn , I PIII IWII I . I I I I I I I I I I I I IHL'IfIL'flIL' I .IQ l'rIIxI:sIII I-I PIIINIIIIIIQII, INII IIILI I Imptcr I III"II'I1I1 .I.fI'.'r 4 f-.1jI.'zII I:I!,1lIl1I!IIIK, I"fI2 IC-XIlL'I.'I'Y RII-,III-.II II M I I I'II In X RI I7 Imu x1I If I4IIlIx.I'I5,I1II3 PIw1 I. 51 HRIIIIIIR, HS, MIX ALII-NI Ii II-.III-., I4 N. M17 R II IRI II-ww, N I3 PARK! H, NIMIR, PII D, fIIIP'lN N IuIIIx,I'lII1-MIB IIRINI-1 I' Muna, M N, PILD, I.1mn' F Slsmm, BIS, M I7 M I. I'II...,MII,IJNI IIIRIIIIII Mn'IR,M5,Is1D IT L SmwI.INID f IHIIIII IIRIIYI II N . M IJ lIIIIIII.I MII1Is,PhLI,, M N., M D IIIIIMIIII I , Maw 14, Ph IJ, XX IIIIR'-I II Iwfmmx, Ii N, M Il M V N1Ix,ug,PIID,Ml7 xx".-KLIIR II, 'I'HIuwII1I, ILS , MD MII'-'IIII.I1I'I1IM, PII D , M IJ III IIIIIIIH I wmv, A Ii., M D RIIHARIIIHXYIIiIi,PI1,I7. XX -' 'II I 11-.ug M II , I'II IJ Mannrv. P PM MIR, AB, M D FRANKIITN S. WVIINHN, PII G , MD IIII1 Il IIII I4 N , M Ir LIIIIRIII II RIXIII. M K, M11 :UINIIIII A ZIX1XIlRNlANY,lD5xf, XII-'INIBI-'RS IN L'NIYl"RSI'I'Y Scliiurx II I .1 IIAIIII IIIIII' I XYNIIIII IIIxIIr.I.x IUIVI XY' I'IIxxII1 XX'AlIIRI:.5MIIkAI III, I IMI II, IIIII-I IH Ixxu Il. III -II-Hx S RIMM R, KARI Sllmxlxlumn I1-II X 1 -III, Rm-.I11 M Mu':vxIzII XYIII IIN A N HRHIIYIII I.rr A. Smxxxmuw I. IIIIIIII XYIIIIIM I' !xIIIIIIIIIxx LI.n'mN I , WIIIIIIIIXI-NI IIIIIIUVA' M." I' X II' III-.wx N 1 xI'fIRfIIr NIIIIIMIIIII II IIRNFIIII ,fkllxfxxlxlk Rl1I.rIlI IIII - 'II I I III. IiIII:II1 III-.I IIIII NNIXAIIIYIII A. Ink IYKNIII A,V.u1xII II-IH I IIIIII. ' I I .'Sn'1IImI11uI1gI' I 'I IIII' I I'-eIIIII-. III.- II-I' I III'II l'.IIl I1 I4 Nlux Mu I,x-xlvw K, Nl IHIIII -mv XII - I'I ISIIIIIII-I MIIIIX XX IIIIIIIIQIIII mlm M Num: I,1xxIx XV, TANNIII I If-. I' II--I-.III IIIII-. I XII -.I IIIHYIIN II IIINIIIIX XVIIIIIIIN I3 'l'1II1ll IIII II-' I-, IIIIII',I' I, II :III .X XIII: II-.I IIIIIMIX Ii w,Iv.III-. Rm' Ii V.IxNuIxrIluI, I II IIII IIIIIL RIMIII, XV. ZIIIIQ , I I- I'uxlI111uI1 I II - II- I .-II-II I4 IIIIIIII- AIIIIIIII IXIAIIII-. KIHIIIIII P4IwIIu I IMI. I fII-II I I'2.II IIIII-,III-. I.-XRI A NIINIIN Dux XV. PR.-INK! 1" '- II ' IIIII' NI KI II: IMA QI NIIIIIIIX lmlrx P, YIISKI9 III I 'Th ns. ,K 5-YS :-1: Q0- 35 hr P1.1nmukx C 1rz.m Prrmxnln: Yxmnguurm Nmglutwn K.1r.1mI1.1 KuLI?m.1 K-.nbc Xwnccck Zwtxrn funsmntlnu Kl.lrun Xumk Ihusln Huru Grnklns Klmxkmx xkn MLDwn.4h! XY'1111,4ms fu Nuke Phlppi -Iurlwk Hmmm Smyth Hr.u1d.1 X'Y':Li-:mr Km IL P325 H53 .UU4'ffl'fIl4.' I-fflfmlm' A! the Unucruty ut Ycrnwrxt, IHHH jlxm-ul: CARI 0 .A1mJl'1x1, BS., M.D I.Lm'h L. ARNQ1 D, A M,, M D B.UTTuB,u1N1-5,Ph.D,M.D, DAVID 5. BIIIIN, HS, M.D. Grmuvr Baum, HS., MID. PAUL I. H1:u',B.5.,M.D, Hrxm' P. DQRMAN, Ph D, M D. Fmxflx rl. GIRTY, B 5, M D HARUII1 A, GRIMA1, B 5 . M D, ,lfvux XY. Hmzrxllw, li 5, N D I,mu'x M. Hmm 1. SUM Iiuayxu My nwx R. H mnnu ,lflxll-'H Anmxl I.lRfn' linxxlni ,IUHN I.. ffmnx I.1oxMm V. lnmxxlxx S.uu'1l A. u-r.N1,xxI1xo Lrkm' H. Cmnm ,low-PH ,I, C.r'lx:-mi N .1.,f.,. ff1.1p1,,. lfACL'I.TY Human H Hlll, HN, M13 Ihvllv N VIAIIRAX, H N. M D Fmmx ,I ,IIRKL M I5 Hmmm M .Ir-xlx, A H, M D fl,-XVDI N. I.,xMnlr11, M D , M 5 Fmuxklv IAMMRI, P1 5, M D Rcrfrn Y IIIIKRAIHL H 5 . INT D IUYI C, lN1,'mxr,, H S, M D VIUHNI MfMll11x,HS,MD AIIX.-XNDIR I NIINIII. M D. IX is XIICNIISIQRS IN L'NlYICllSl'l'Y SL'l1irn'.v IIHHF. .II Mn lx IIHHXN F M-ml-,X Pmlw I Kmxxnuun M5115 H M1 D+-Amuw llrlzifm' I'1wxx xnlv Hn: mx Sn't7fw71lrJ1'UA' Nmnm un Ku xu mx--xx xlxl ,IMI PH Nl M11 Ik Ax1nm:Y -I Klrlvr-ix Mn H,-Xl! RM,-I PAM. li. l..m1urzx4u1 Nmnznm XYIIDI 1"1'u.vb111c11 .AxPlIN'l'lI D K,,xn.fxr.1w.!x 'I'n.wXX' Hur.-mum P-XRI X' Kumx Rf-mm I. l.1L'Rvx I I -XRINII L- Nm Ak Prrxn I. Yr.: 14.11 :mx l'pxl1-rn Inu 1 lmflu f'x"f7f'xfwf l'ff' IAMIXI4lfXfMIlX.B5,INf5,xi15 ARIHVR 5 Pl11uxlx,B9, MD Ke-1131111 ll Rr11H,BS, MD Ilxxlx rl Rfmllw. AB FKIIWIRUR XX'MHuH1,BS,MN.A rmcxu x x.1'1v1Hl,MD.,PhD rsMn1rxU5M11H,A B , B3 , M D QIIIHN ,I ,I-l'iIKrI4-HIV. BN, M D AIIHRI YA-.mn Klum. MD XYIIIIM1 H XX'lm.111, H 5, M D Ikxmmxi B PHIPFN Imxmmw Wumuu 1w:mN,xU1x ruwll linmvrwxrv R11 HARD ZAR ,infix Lvl :lx-x M1 Ix bmw I wx I Krmr-1 XYIIIINXI ig 1 I I Pa: Iinm-.XIIIN. H N, ,. 9 2- 'L aa Mulu' 5II:,ItII.I:I LIIIIIIIIQII l5IIcIIIII.I:I NIIIIIIILI NQIIIIL-III I ILIIIII Ir. I IIIIIcn N KI-III-II Mxlull II.-xy NI v4-, IIIPI RLIIIQIIIJ Lvruulburu FILLIIIIQIII Fr.InkL'l YIIIIII: 'I Hpfwz Nuskxn Slxculwx I' .A l'II.'sf- M D MID NI I7 AFIFIII HIIIIIIRIIIR. I4 5. MIR: IN R fARfv. I4 N. I-.IIIN H FRIIIIrII, M II I'sI'xIv-IIN M CIMVI, M N. NI I:'I:INII IIINX, M D XI' " -'x 'XIII-. III I1 I'IIII'- 'XII'-.IIIVII I' IIIIII: IJ II II II MI I.-.-.I Iva,-. I-' IIIIII-. Hun IPI: I IN.I'.IIII'I III?-.-Im I IMI'- II-.',I1.I IIIP' ,I IWW I Irfw-.I' III-.I II. H III: In I-:- TOI' IJ III"- ' . 5' TI I I , I , I . . I , I. I '. If .1 ..,,I . .llmiiuillc Iurm-ll Umvul mv. IIIII-I I .f.fI.JI'..' .II I :I .-II'I::I- I I-Izfmf IfACL'IfI'Y HS M D x,IxII'II I IIIIIIMIIA, I, D Pl D AIIIIIIIII-II 11 l.,IxII, M. ,, I , Ifmrxr IN I,, LIIIIRIR, H 5 , M D A IIVINNIY MQ IN -:xii DIIIIkc'I Sl HIIrIxII1 Sdxlllcr 5xxItfuI T' I. ' " I gy C ' 12 I 37 -Ii I. I. I I 'I I i II.m RIIIWIII Fux NIIxcIm.In KIIII IIIIIIILIN Stcrnburg MJIM RIItl.Ipul Nmnlck K.IIIIIIILIlInI4 I, l nhun I 5. If I I A. I , AlpII.I AlpII.I Ilmptur lff.'.IIII1II'I.1', l'IIj Nm XX' I.II HII'xsIIIx, M D., M S MIIII1, M D,, M S, AIMIIII M Mmm. HS. M17 INIIIIIIII PIIIII. Ii Q., M D Xl R XI D IIII Im x,4MI'II . I .. . , I D II MAVRIII I,IxxIwm, M D. MIIIHII II xIRIIIIIIrI. I . , I XIITXIIII-IRS IX L'NlX'IiRSl'l'Y SUIIIIIIQY NI INIIII II XX' IfIIIIIw+x MIxRII:x I,I IIGOXIII I.lIINArQIm M.NIAxI1Ii IIII-IIIII II L,IIIIxIQI:N, 'III ARIIIIIII Ii, MIIIIKX HIIIIIIIII j. RI7INr.IIII1 I+1I.I PII ,I IIIII I-.IIIIII. I1IxI-Imx L- NIIIIII-II I. DAVID ,l. Im'rTIwIaI IIII-,-IIIIII lIIIII:.IIIIIw AIIRIIH A. SlIIIIIIR IIIIIIIIIQY IIIIHIIII Ii KIIII IIIxIxI, D. INIIIIII MIIIIIIIN 5I'II.-xllrux III-.I I-. M MIIIII I I QI AIM NIVIIIIW NIIAH H. Smfm IIII' IIIII Y NIIII' IIIIIINI A NIIxI4Ir. SIIINII' G. Srrnx .S!lll7hlIffffII'L'j IP'.II:. K,I,xIxIIIxI Inf. I1-IIIIIII A NIIIS QIIII.-XI.D I 'I'ImM.u NI-I-.Irv XX' IIIIIII-. AIII Im. NIIIINIIIIII, IIIIIIIITIT A, TOPIIIII IIIIIIII RI..-.Iv DI-.III I., NIRI If III I1 M Bvruwx XY'I'IwImI I IIIII2 I, QXXIIIIII RUICIRI I, Ynrm. NI I 'II I I-' NHIIIIWIII as sl'- -81' 'Q MQ' ,g R A Q ac lb .am Docrscheln Nclsrrn Lrrmll I lum-Ins Stcnburg C. Hurmk Lrndnhl Hunsakur Shewmakc Brandt F. Honsrk Kukml Thorpe Mucho Dmgo jones Stropes Ricklr Prm'crIz.IrrII Frsgher Babb 1l'Bcrt-I Hufwkcr Thwrnps-.In Blux Forrest Comrrlrs VunDr.Imk Clue Peters-In Hardirrgcr 1 ,rrrrngmn Brmnctt G-1mdrunI Smrth Boehm XVI1lI.Ims Brcnfmn Buchrrg Clmrnhcrs Bcrrmrd Sundcrl.rnd Kuchnurt I..Il1.IQ.In Lung 3 I I . I'lIeII'ifi11c IRAIU Ffmu.leJ lr Nortlrwcstern Unrsersrty, FRANK CHAUVET, M,D. FREDRIQR H, FALLS, M S , M.D YluI.'I-f1zE','h1fIa G. HOWARD GOWEN, PhD., M.D. RLISRELI D. HERROLD, B S., M.5. VUILLIAM F. BOEI-IM ROBERT J. BRENNAN NIILTON W. BUFHRIG HOXY'ARD CARRINOTON FRANK B. CLARF Rf.-XLCOLM C. BABE FRED M. BLIX, JR. DOVELL N. BONNETT RAYMOND A. BILANDT XVILBUR J. DOERSCHELN THOMAS R. CLFMON5 ROSARIO P. DAGO DONALD J. GARLAND CYRIL J. HONSIIQ CfI.Ip.'wI FACULTY PAUL H. HOLLINGER, M S., MD. PAUL M. LANG, M D. ERIC OLDBERG, Ph.D,, M D, NELSON M. PERU, M D. MEMBERS IN UN DXVIGHT A. KALLADAN XVILLIAM F. CHAMBERS PETER J. COTSIRILOS ERNERT D. GEETER HAROLD L. FISCHFR Russru. A. FORRI-ST XVILLI.-XM R. GOODRLM ,IAMIIS XV. HOORI-R FRANI4 J. HONQIK CURTIS E. HUNi.-XKER GRANT A. JONES Seniors f11I1i0I'5 IYERSITY RORIRT G. KITI-INERT AIIAN H. LONI., EvIRI'I"r R. PrTI-RAON LARI. A, XVON DRASTIQ Suplv07110I'Iu Fresbilzeuz HAROLD H. NIISON ALRFRT L. O4BFRTtJ JOSFPH A. PROVENZANO A. EUGENE RICKII JAMES C. SMITH, ,IR ALBERT J. KUIQRAL, JR. ELBFRT L. LINDAHL KHARLFS C. MLIIHT Beta Chapter Eqlabllrlwj, 1594 CH.-KRIFS T. POULSON. BS . M.D, SIANINLAUS A, SZLIRPR, M S., M.D. HFNRX' B. THOMAS, BS., M D. FRIDRII I4 Trrr, M D. PAUL XV. SIQNDFRLAND ,IAIQI-1 XV, XVILLIAMS 1" ARI. XY. XY'I'IDTNHrIM LLOYD R. STROPFS ALBFRT Sw EITZER ROBERT THOMPSON THOMAS KKARROLL 51151-LLOi FRANIQIIWIIA FLOYD F. SHEWMAIQE XXVALTFR P. STENBORG ROBERT F. THORPI! ROBTRT B. XVHITIZ IUI 7 .--. ' I-Q 'af " ere.- -Iv I I I I I I I I I I f- I XX LI QL: .-I.I.I:IIx-I. Duns YIIILK KIIIII Yuhcr I'crrx' Bcmun III'-EIIIII NI-IIIIM II IIIIIIII M.IIIImk YI-It.Il Kmkx Lxxpcrulur fI.1rIv: Iixnlg I pg' XIII-III: MJIIII XYIIIII I.uIt XYIIAZ-Irck Scrlcw Martin I' x IMRII-I M.It!I.II Irnut XYUIK ,I.IuIIvs Stgal I I I I l'ImI'111III'Qv I Ir' IIIIL I :IIxIIx:tI I.: MIIIIIQJII, IMI' I-'III Ilmptcr lf.,-.,. ' I,.f.wI II'..fmII I-I:.Il'1,-IIIJ, 101. I If.-X CI L' I.'I'Y I I II 'II-In N AII1-.-ww., I'I.I ,II X IIIIIIII 1:1 M Inn.. PII CI , M S Ian: R 5IRIIN,I'IIlI,PI1.Ij. I . II-MII II N NIIIIIIIIII. I7 CIlIIxIIIIr., I'II,r . Ph IU I.-XXXIIINUI 'IIIMI-IIIIIN, PII.C,, MS, I1 I I'II'.:If , M N I I KIXM. II N II.-KIl'H I7 TVRRY, Ph GW MS. II II-II II- IIHIIIII I'I.I LII N, II I4 IIIXNI R KIIII II, PII! ,M S . PII I3 Ilnxx.-IRII IQ VII MIR, M3 I II I AFIVIYIIF' IU CI . NI 4 I'nIxx I IXIXHII4, M N, I'h IW R.-KII'H If VI'IIc.'1, M s I I I :I XX I I ww. NI N IIxxI-I I M.-IRIIA., I'h LI , A M Rn HARD Vx: II.-II, H 5 , I I I II.' I- I'I II IIIIIIIIII LI .XlxIIIIx:I., I+ I CI1IIIu.1I I. XVIIINIIR, Phi? , PILD, I III III IGIIII I1 N NIIIICXIVX XX MIIIIIIINII-., Phi ,M N IYIXIIR II XVIRIH, Ph K' , PIIIW. I I I I I XIITXIIZICRS IN L'NIYlfRSl'I'Y I II ' II I , NIIIIIII-. IIII: Ilxunx xx-.IIIIII Dmvxln XXIIIS I III IIII' YIIIIIII- MIIIIII I'IIIR5II,I1 IvIIxrIYXX'llIlfm1Ig I I I I I I -I ., .. vffgwf f"' ' ,fwggxgv 1 :, 'ga-,3'9'N,2, " -,I ,.-V-grxxka, ' -PT Illnnuxl A ,II-If, I Rutuud l'fl:LrIclLILr Munn If Iluxz-In S,am'1l I. Arxmxrmax I HARIIS I. Ikuuwx Runlm 1 . Hmm H IRVIN S. IIILQIRAIBI Hmmm S. CUHAN Iaalwmu rmux Cmnrm 1' I. B.-xmsur HHH-u nr Hmzox HARRY S. Ku-m IIIIIIIIII IIII'I'I .'II'III l'bm'f1m4'.v A . 'Q"' .xg .x 4956. L Yr" in swf' fp--f NIIIIHIN-In XYIUZI-nl. IILINI ,lung MIIIWII. .XIVXIIIICRS IN L'NIYIiRSI'I'N SL'l1IUl',Y IMHHIIII rl Altxlmxw uf IXI,aRIflx XYIINX NlIII11lxw. .XI-.rm M XX'I1-.man IIHIIUI' ,Imrml III H Bmw I' Il I I, I II II II I II I I' I' I ,IIL'III1'fllL' Fmtur S Zum XX nluukx ilmpnr-I Knxuxc l5LIgr.III. N1cg.II Frm Turww Puwx Ihrmn TcIIum.In Mgwn NmIuII.u1 Bus Ir H II.: .XII NIIII R I lin,-xxrlr Hnnywx I .am I-I, Ix,-uwr Mr,R1rIxI Exwxx LII-ROMI' H, Ilmnmzn IXIURRIQ F.-xc mx AUM-D I.. Emu Hnmx M. Ilarfmwx Imam' Cv. GRHX HYMVN ,I HIRNIII II IIN 7 S X L'NlYIf SL'IlIUI'j HI-.I-mix H Plwlx IX-uuml 5 Mums IIINIIIIN A.Ixl1f'-num jmiinrx Ixulx-, A KRALM' IIYMAN R. INIURRIN DM uv Nun,-xl NI Sll1I7f7I1l11Ill'CX IM K INIMIIN Frcxbffzull ,liruvm KUIIN-X IIIRI I,ix xx RSI' 1 III1.m hum I Zum xml: .MIIIQIIIIAII .MI IU,.Im.m-I IAN' Munn IW IU uvxlxlw X,-xmxx M vxnmixm AIIIKIIN I NIIMII FKIIIN SI III I I."I IMI rn NH xr-IR-I KIIIYIN I5 Nrmlxu-. AIIIRHIN I-XKKIINKX :ff Imrpe hm. I'I.II,Ix.II Iiurr'1clsI.x lam. lumix: Ixnxll R Llxfx xumx ZIXIX IBM IIH I1 IL fum lllrwm l, IXNMIIIIIII MM D XX'1II:.xm I,m'lx D 'Il I I IRM-V: PMI Punxlx NHIIINOYJ M IL'-MR IUZI 4 l'I I11I'I'1 1lI'1'II1111 ,1lu1ii1'I111' 1 1 t 1 11p 111111 Y1111'1g 111111111 X'1111 13111111 Rus 51011111 XX'1111.1111111:1 111111 1111111 P111111 K'11:111 XXQ1141111 1.1Iu Nu11u.11' 5u111lu1l.1n1l XX'1Il1.1m1 R111111111111 I11.. 13111111111 11111. P1111 I M1111 I.,11111wru1111 I.11111u1 M111 1 ' XX 11:11-111. XX'11.'1111111 111111111 S1111-1111114 F141l1cr :XlI111.111 1 1' 1:14 M11111 f.1p111.1Il K M1111 1.114 Sl.-11111 A1c111sc1. Xl l",.X1 131-QRS IN L'Xl X'1fRSl'I'Y Sulliurx 111-11111 X1:111'. -111111 1 1111111 I 1111 M11111x111111 R11111111 P1111x P111 N1'x1111x1 11.11 11114 XX'1I1l,1Mi X! '11 11111111 11111. 1111111. ,11111x M111111 XXVXIIII1 R11111r1111x PXILIN XX'11.x111 C.111'1N XV1111,-111111154 XX ':111 41111111111 11111111- 14111111 f HI'-T-I 111 5111.1 111 N1111,1R1a D11x1111XXl'111111111 T1111:11.1x Y111'x11 1 11 1 , 11111 jllllfllfi 111-111111 11111111111-. 11111-.111 111111111 V111 1111111111111 1111111 M1111 NAND MIR' II 1,111,111 1. 'l11x x111111'1x1, 111:-1 I 1111F11' 11111111111 1911111111 1111.111 M111114 111-111111 M1111 H,-1RR1 R111 EXRI Vow DR,-1111: 1 1111. 111111-.1 M111111. 111111111 111111111 5111111111 L1l111.1x P111N11R E1111,1111w R111 R111111111 XX'H111111'1L SupK111111111'1',1' 111 1,1 1411:'.111 R111- H111.1R I 11111111 H111g Flwxmxlw P111111 XX'11l11x1 1125.111 R11H1l111 X11 K lI1'11ri.1'rV'1' , V ' 1 A . M 5 i . -X. - J 1 1 1' 1 1 1 1 , . , i1 A 1 1 1 XX' 1711 I'1111Lg 1111111-I-. 1 111111111 11 '1 1 It 11 1.1 11 115111 1-1'-111.X1 1111111111 -- -N11 111111 1111 1. 1111 1,1 - 1 .1 . .1 111-11-1111"' HI .3 S. 1 :1111,:11-1111! NI1.1l1-1 13111111 I,,lPk.l 51111111.11 1'11-,11111 1511113 Nf111111 .Xu141'lI11 1'11:111-, 1511111 N1x1.11x111 l'1nt.11.1llc Pupu Nl,111k1Q K11w.1lxk1 N 111111 11111,-111,.1 K11111r1'J.1 31111111111 0.1k1'1.1lc ,XIIQXIIEICRS IN L'XIX'IfRSl'I'X' 5011111111 11111-111: 11 11111111 Yx'111111.11r1 1 K11111-.11-.1 11,11 11.-11111111 I5R1x11 X h1'1l'1,1, ,111 X'11T11R'1'. XX'1f111f1x 11111111 -I 11111111111 XX111111v1f M1'.1,1 1111 R P1-1111-.1 111x111 M N111x11r. 711111141-1, 7flLI1NK.'1 fzfuiurs 121111111111 1111111 111111 ,11111 A P1x111'11'1 11111111111 5l'DIX'Hf .SUpbr1I1lf11'1',1 11111-.11-1 .-X Il1111111.1,:11:. 1111111111117 1311114 XXVIIIIXM .1 M111111111 151111 -I fPI1XI RUDIRT C1 5111111 1 11: 11 In 111111.11 XXVHIIXXI If 1.11111 FL'1.1w1 L1 P1 111111: R11111111 F1,l'vn11w1'011D I' l'CXb7llL'll 11-111 - 1 111121. 7111111 1' 11r11111x R111 11.11 .-1 H111 11-11,1 XXVIIIIKM 'I' P11111 M11 mv A. 87111111 R ,11'111JNu If XV11111 1.1 IMI! RMU' R,Hrmxnc, H Ruu, I' Y-1 rv, E Pnkcn, U P Z.'I'cp11K7, Cv, Moy Xzwm1'R011--Iwi. Salk, lf. Hruxlna, H, Muxh, N, XVIIJC, K. Hummkur. R Kuchmr: Tlwn! R011 WXY. Murrfm, -I Hmlkmr. I,Cv.mdnmn, B Dc Hurd, lf, Imvxrcm Flvfl Kun -I Ilnhmnn. Prof Imzg, L, Dean, H lim- pgcrt, Y Mularz Xzwffjif Rffu Hi. Brmvn, T. XXHIN--rw. H. Funk, XV. Kung, I. XY'crkmx Tfwnl Kffzz fD.XYc1i, P, Npml, -I. Yudlcx, XY'.H.zrl.1nd Q FAU:-Rffzx-N.Pr1Ce, M L'ntUm.nn, vl. Mcnmn. J. Gold, 5. Arnnoff Vcmml Rffu'-T. Berry, BI. XX'.zll, R. XYcsxcllu5, C. Stmup, P. Bcrnstem ,- .H- 4 ,Q-A x my X - ,ck -1 x 1 s E1 I X145 ll Nlwv- l 11111114 L1 lkxm X1-1:11,1:1l4 l,u1t,1'f",J1r11.111.' P,111lXY 5umlu1l.1r11l,.1l1,1':..'f11, 4l1,11lcx-l lvlllmrly 1 ' 1 1 ' Y 1 ' 1 1 1 1 1 , ' 1 IKIM- I-'XL-Ulfiyg ijmmgll 11 M g5ml1li5lqL-Ll in Sgprgm- f,'ullu1gu ul lluzlfim'-1' Ruf1ru.1'u11r.1r111' ..... 1I11x1u.1N j. G11.1o111x' , I I IU-H T- I th mr, ,N 4 f Nmlyhxlmw mi UNH li f,'nllu1gu nf ,lludivilzcRuf11'u1u11f.1r1:'c, .,.lJXL'l 11'.SL'x111'1z1.,-1x11 1 ' ' 11 ' ' 1 ' '. Q , ' 1 ' ' - . . , L - L l l 'k l L P K K Lullulgu ny I'h11r111.11jv RL-111'uxu111.1r11'u ...4,,,, Xn1:x1xx B. I.1.1'1r 11.1t111g .1 111111111111 pulwy 111 studcnt g'UX'Cl'lllllCl1l' and M K 4 1 A Y M - K , - - 1 - llw C,l11c11Q41 14111111115 lll1n bmll 15 Cl11ll'S.fCLl 11'1tl1 tl1C 111 Nr111lu11r .lL'flXll'lL'N. Xlc111l1c1sl11p 411 tlw L'UllI1L'll IN . , '. , . , . 2. . i T, 4 T, I f I C4ll11pll1lflHIl ot all cdm11'1:1l 11111tc1'111l tor Ihc lllm as ' ' '- "' nt 1'1 -.1'1 1' A A - f -4 - L"'llll"NLL " N" lflllwmlr 'HS "ll K L E 'l t L- xwll ns for the scllmg ut lmnlgs. fhc IO-12 C1llUUI1 of rlm-Q Nrullunr U-1111u1lw. .md 111cI11dc5 the pm-s11lc11t 111 thc mi., will mm-li thc thi,-.1 WM- nf Wwk fm- the 1 un-11. 1ll11L'1lg'H cn111p11s stall. J 1 1 . 1 1 I Ill 2 l I .L A 1':1.,:.-1- 51.111111 11111141 Lwlll mlnllcl t11.wl1111 1111-l 1..1.f...1 11p111,1 11.1.11 S'l4.'Xl7l" 1 f X11111 l11'1111 l:,.".':111, ,1I11l1.m. IFXINI- N1llIlI 11111111 ,-1 w11111114 I- Il. l?l'I.lNl lf11xx111x l'lJlll1ORl.,Xl. fXSSOCll,Xl'l-',S -1 111111 l91i'1ll-4 M11'1.1.1z11 lflll w111',1'1 fxurzx, Iuxxm, ljlwlll- I'f'1.nm.111 ,lux K111, -I11x1P11 R111 my M1111 ,lu R1111x1R, Rm111111Y Roni, 1a1"'.lP1:1I11f1.,',111.-11:1l:1.111111,!vl1r1-1-.11 l111x1' l.f1XXHlN4IZ1K 1 ' X-1- 111-112, 1--,'1- 1,11 :lx l'..11-11 !1111-.xx 11111111111 .I-1.11f.1111 lN1Ill17N1UHN, lnxxlx M.x1z1x1w,N111x11'Rc1111x,I.f1U1-s R1'11, N11x1111 14 N111111w111. liO,XRlJ Ulf lQUN'llRUl, l'f111 1.-.-...11' l I-' 1 N111 .l1111:l N11lll.'l'. DN C1 I, XXVIHNIIR ,-11111111,-K, N4HlIl.l'R H11 +1111-' F-1111-1 111' H ll K111 Z1111x'I'1111111 -'li BH: NINNIUN I2 mx . X. X, CHn'.x1,u IIIINI Uxmx liuuzu JJ lo Rlql1!fMr. Pmrw, Dr, Hlrw, Dr, -luhnmn, Miss Flkhlif, Prnt Emlg, R. Armstrong, R, Br-mm, P, Suml, Dr. Snuulwr. llxnlo l.cmUN4,1' Ax rm PRXNHYYT-I Svmxx MON rTu'rfFR1,x .mr Room 'l HF CVRIII THF Gvxfxuxru 5i 1? , 1-'Q' f if ., I x Xiu lm 41 Ixulzxuxnr IHMJ' Q 5 1 'LQ , f" x-' 11 'x '14 Q r X i i w I i 5 5 1 1 i J S l 1111 XX: :111111 XX11111H, N1-111111111111 1"H11N1l'1,111 TH1 C11l1ifIl'H Dam 1 O1z1H1's'1R.41 P111 X111 P111 is the ff111c11g11 01111115115 l11ll51L' 111'g:1111- 1-1111cc1'ts 111' the glee 011111, L11'IIlL'C5 111' the 111111 f.1r11111 111111-11 sp11m111's 1111 CI11ic11g11 c11111p11s 1111151011 c11c5t1'11. p1'11g1'11111s 111' thc c1111cc1T 111'c11csr1'11, 1111 1-111111. LwI1L1L'l' thc 111l1U sp1111s111'sI1ip of 1711 11111111111 11111111111 Open Ixi11l15C sp1111s111'c11 111' 1111 11161111101 f11Q1111 11, XYL'114Ql'. ll 1'111'11:11 p1'11g1'11111 of 1111tst111111111g' I1lllS1L'L11 7111115113 uf 15111 N111 P1111 1'1'1'111x 11 p1'1111111'c11 c11c11 year. '1'11csc 6161115 i11c11111c .1I1'11'i1'if11' 1L1.1,' 1 X 121111 f111:1 K.1::.1.1f N111111f.1 K.11pl L1f1111111111 111--11 111,11.-11 l1111,.1 N f11111'1 1111111.111 1,41-11111 HW- ' Nr11'11 11111 14111111 K1-11111-,1.11 lm-1 11 .X11"X113IfRS IX L'N1Y1fRS1'1'Y 1 '1 11 111111 11111 1' K K111111f11c1r1 X 112 A1 111111 I K111x17 - 1: 1:1 14 H111 1 I1 l,111111Ax I- 4- 1' 1111.1 -P1 A 2111111141 1 1 1 K 1'l11'1'1 XX' R11111X.xr N ' 25:11. Ffa - 1 '-1 A 5111111111 I,, NIUNI x, ZIVIB K, 71's14,1 I'0'l'- Pllllilil DraxQ INIuUImxow, Dum, ALLEN, Ssmrs 45' awww wi ::w,.Q,. in Nw-wr., Mus XY1s5Hf.xnT .mn Mlw FISHTR PLAN C1-llcmf, Fuxvm Dv X ...-Q. YW. ,,V. :.+- x BITWEEN CL.-KSSPN THE QUINE Lrmum name' 2 Q?-N-Xi!!!-,,... fsw Eager to be of service to their Alma Mater . . . assuming their share of responsibilities will- ingly. . . contributing their time and energies to active participation in campus activities, helping to formulate their policies and carry them through . . . University underclassmen have shown their capacities as potential leaders. 55 W 1 ,,'x A , T 1 1 1AUHE 1941-4 1 NS 1 . --.. ' ' 1 '41 1 .. fix' Q f g 1111 1-.141 1 - 1 l 1+ LL' ' Q '1 1 1 .11111x 1111115 1x11111xs 1111:11,x1111 .Xl.I,l-'Y 1,L1x11x111, 1 T 1111111 11xx111x 111x1111.11x' 111axx I-'NYIS XI.1XI7Dl'X 41 X1 x li 1 11 x 1, 11' If I1 1' x 1, xx1x11111fx 1f11xx1.x1111 .Xl,fXI.lli 1 1111111111 xixw x11s11x1,1f 111 1111 x111'11L'111f111-i,1111x111x1,x1111151-1x 1 x Nl 11 1: If s s 11 x 111 .11111N xx',x111,11:11 11111111xfx1.11 1 1111111 11111 I.L'lilk Illl ill-'R .111 Xll'S 11111x1:1f x11f1111 1 I 1 x1111 Ill 111xx1xx 11111111s 1:11x111,1fs X'.XXlIIf x11xL'x1fx1 l I f,IlXRI,l-S 13x11111x 13111111 11111111111 x111111111x 1rx11111'11 1 1.x1111 x111:1111:,x1,11 11L'xx Xl x 11 11 x 11 1-' 111 1 1-11 11 1 11x1111x1 IL'Cil-NNI I-'R,XXl- 11 1111xxLx1111 113111111 s1xx11111 1 1111511 x1111 -I,X x11fs 11111111 1:111x111,1-'s 1f111f11 s1:111.1f1-x'11111 xx x1111 11 11111111111 111111111111 1xx11fs11xx1x111x11s1'1f11111-1xs11x 11x11 1111xx1111 Il.-XYKIYS 111w1's111 x'.x11. s1111fx'11xs11x lxl xv Ill 111,111x 111 111111x 111111, 1:1,11N111-Nm 511111 1' 111x11ix11 l1L'RIiI' lIL'l1I'R 11xx1x111x11 111w11x1 1111111s 1 lil 111 lllfllx XYll.l,l,XXl -1 x1'1111 11111x1 xs -111s1z1111 11'x'11111 l,I. 111x1111s 11111111x11 l.II,I,N 1111111111111 111111x1.xs xx1x1111 11x1111x 1xpx11s111x 11'11x'111f 1'11' A 'H' f gm, 1 1 Wg A1 ff I I I 171 I I I jf- -1 I I I I I E I i I I 1 I I I .... .X ' 1 . ,Ky ff , ,Y cf f ' K, , 4.. .,.. .A . HUA. ...,. .,.... 4 'IWIIIIIII IMI-4 NORAIA AI.IiIIQ AIDXXIS SL'If ANN KNIPPI'NIEI-RCS ,XIARY IANIQ ISICSIIIRS ,YIARY LOL' I.I'I"III,If IANIC I.UL'lSIgl I3I,IX CARAIIQLIIA IAJYYRY IJ U R I S IC Y I", I, Y N IS L L' AI I1 ALIJONA IJOLORIQS AI XI.l'fI,0 N CA I'IIIfRINlQ CA'lII,I"l'T R 0 N D A I, A Y If. R .XI A N N YIARIORIV ANNIC CIIANVY l'I,IZABl9'I'II LOUISE AIARIQI' RI YLI,lS RL"l'II CUIII-'N AL'DRliY BIQSSF AIARSII XI XR Y RIIA D O YYLINCE R LHIIII AIARIIC PI"'I'IfRS HARRIIV lk KAII IRYN l"I.I.l4lU'I'I Al A R Y A N N If R A 'l' H BON If YI A R Y l,OL'ISl1 ICSPY -IL'I.II7'Ix PIlYI.I.IS ROSIN YI A R IO R I If tj O I. IJ S I' If I N AIARY KLIZABIf'I'II SCI IYYAI il-'R XIA RY -lL'Nl" QiRIIfI7I FH P If G G Y R A If S If If I7 I,YlJIA 'lIQANNIfI'I'I" HICAIH PHYLLIS AIJIIITRIINI' Sl-'II' NI A R Y If I, I. If N II If N S I, If Y CI IARLO FIT S'I'L'RliIS SXII III AIARIAIIA ANNI"fl'l'I" II0I,AlI7S ,I Ii A N If 'II T IT S AI I I' H -I If A N -I A C O B FLEANOR -IFAN IIIOYIPSON ,I O A N I O I N If R RL'TII ANN YYAI.I.ALII" SAI,INlf RL' III KANIT IIFRRY ANNE XYVSI II AVIVR MINI? LANG KIA' I' IKVNISI-'RG BARBARA -IIQAN XVIII I SI I' I' LIIVANI' l"lII5 AIINNII' XYOI,'l4ZI",N 1 'Ur XXII D IIXY I mf. l.f.z In 4? my Ihr Hwnu I K FIIllk0I'l' I 1.1-PfI'11.l1 f1!. l41r.f5,'n1.IlIr- OFFICERS B1 nxrx' D. Lux' .. Pr :'.v nhnf. Ifnfl Mrflwzu IINRFIII K El 1 I1 wx I I'mYPrImlI11l,lfff115rf11Imr JUNIOR PRONI CONIMITTIQF K1-Nw IH D SAUDI R .. W1 lfmvn. N KH,-Hlllx XX' Know Ilm KI A, OMAN Horn' D, H014 HKINN I-xx-ul-.41 E, FRAIIIK Vlmmxu I Hmx Vxcmn A, R,-ufxxlfllr Imumux E,L,I1l,l1K ll-HH F ll-xruw-N himlx' Rum FLOOR CIONI MITTITIT RH HNRIP F, AMHRN rv'. , Iluufmln II-XIlI Nil U Inn liwx fHrXIII lx X' Ixiwlwiu' ANIHVH 'II Pnwr Ru HXHIY F Hmm H Ylwuw H Ml 1 rx DM I' XY. Roms IIUHIRI 1, Hrrxxlll -IHNIPH F IN1l'Rvn',' Dux,-UDCI XV.-mb I Hmmm Hvmn Mmenxx I. Mums XVIILIAM T, Wrfmmu' l'III.'.' NIH 'PII' PM " UF 94: JOHN T. AWARD . . FHAIIIFQ W. CRONS, . JUNIOR RODIRI' S. SOI,1NsIu',. II,.uII'NcE O, EIIII mor: I I OFFICERS . PI 1 .1 'ICIH N T, XV.-KRD 5 I III PII'-IJ: vi, Sm Dm! SI Ulm fc I CQHARIIN W 1' now I Ire'-PIsIlJI'I1,' SIIIIIIJ Srrzlrrlm I mini! Sammi X: fm my ,U ,I II'I'4PIIII1IIw1l SI'IIf1IIf ,YUIIIUIII JACKET COMMITTEE C fATON COBB Wmzrxrx F. M,-IIIIQ ROIIFIIT E, HAIIIMAN BOIIIIYII j IXIORCIAB. SLN,-KN KFACH IAMFS E. RPI-B GIIIAIIIINI M. Lzvrx INT.-XIII.-KAN.-I M SI I-IIIOIIIII: JUNIOR CLASS DAY CO I. Dfwrs GILLFR, ., BFLVA B. HOWEIITON CHRISTY M. BROIIGHTON Grnsox B, 5IHxII'ROw JOHN R. HARIIIAN RII,I-IARD F, SHOUIDFRS RICHARD C, HF.iTHERTON ROBFRT A SPAUIIIINI3 CLIFFORD N. IVIITCHFLI, DOROTHY E. STIPHFNS DONALD V, PHILLIPS fffmlImII1 MCH-C, fulfrm III NORMAN N. SHARP? FmxI,Is SHONKXYILI I: GFRALD A, XVIINNIIIN FLORI' xc, E M ZII,-INK I' IIMITTEE X Lluufln 111 . Cn-l'lI.llIIl1I1I1 ROIIFRI ll. XVALKFR DONAIII C. XVARD SOI XYXEXLER AIMIVQ -I, WRIGHT fa fi' 9' 'sv-ff' X I 1, I ex 9 J . I I I I O ' I9sI lk! 1 -ltr C o I xx I, J I. I K xx Q3 o 07 I 3 P D-xx x A, xnxx .mr I' 11 'Jr I-.H ,Kwflrxfw Rrmrk 1' M. jams Plejnlurzt, Xmmzd Xvwejlef IMNA A STHX ART . B.aarx,aR.x -I, Kun' . Romrm M. hum .. Manu XY',u,vi . SOPHOXIORE XVIIIINM E. Bkrxxr , Ruuannf Hwxu Iilmrvr S BHERMAN Iinrmm ru Fmu' Mrmm lf,D11x1x IIXIXI AIAFII 6,1 THE ULAM' 0F l914 OFFICERS .. .Plg'.HJc'lIf, Fmt Semefler , .IYlL':'-PVUIIJUVII, Fun Sarrlevter ,. Premlerlr, Sammi Senfemfv Vin'-P1e,uJr'uV. Sffofnl Serrzrxlev COTILLION COMMITTEE . .,... Clmn nun IWAR-IORIF NIATHINHN Mn URFD ROIKFRTS B.-.rm.-mA ,l. Sxsljrux lor K, XY'fxx.xAcF NfllURl'D I.. XV.uu'nf1n X 1 .XX X 5 y 171 5 A '!Nw'N7F'gx 'I'lIF fl 1" I J ll Qin.. Q-'ie S. Cow BLASIER Prrmlwlf, Flu! Ssrmwluf Oxvrx J, Owns Pr l.lu:1r, Xvmml Xfwlm OFFICERS S. Com BLASIER ...,. ,. Pw.1.I.-ur, Fm: Sffm-fm Oxvxtx j, Oomi .,.. ..... P remlmf. Serum! Suns,-m LFONARD A, KNOPF. ,.,. ..,I'1fr-Prfmluzl, Semml Xarrzc-rn: FRFSHMAN COUNCIL AND FRESHMAN FROLIC COMMITTFF S, tous BLAQIFR ,,, .,, cflv.u1m.m Brrrx' j. ANMMON BEN C. Flu-IFR HARf7I,DINF Honxmz Ronrlrr E. BFRRY ROBHU S. HILL HlT1Y J. K1 1.xY XVII HAM W. BROWN .IOANNF H. Hum H1 nnrnr XX' Km H PUBLICITY COMMITTEE FOR FRFSHNIAN XVFFK Eucrws 1-I, VAN un Wfuxrn , , . :hmm m ENG!-NIE P. BARN ll, HAL Coxxon Hrux P, Hrmn CHARIJQ R, BRULH1, Brkxlfr Ho1,Lm.xN ,lux Fmxlmx Ru H.-mu I., IUNKHN Srnfxrmx Svruxm u Q 0 '1 if ff xxx U O s v X, Q7 X 2. lla I H0l0lit' A challenge to their fellow-students . . . a goal Worth striving for attained. . .distinction achieved on the basis of outstanding scholas- tic records ...lighting the path of knowledge for future generations. . .the chosen few to whom the University pays tribute once each year on l-lonor's Day. OF KNOWLEDGE . r, , :-1 Yi Q.. A -,. +tf-3f-5f:,...5..x.,.,....N...A..w-.........,,......,. .. , NN l is' EQ' S x E Q 11 3? H E ix 5? , s k s E in S E E x E X 1,4 ww . -- lq'1..,,:Iv: EARL Ruff Lrm, RLNNILI EFQGFNF PIfRI4Iwox XY'II,IIuI XVII THUNIPNUN Dm IIIIII' STFYF VARNFR IHARIEX ERAIN YoIAxLm KARL FREIJIIRIIIQ Vox AI,xII'x f-f77IY1I:"I:' GYORGF RLJBFLL BEAM GFRAID Dum BRIQHII-N I,AxxRExcE XVFISN GI'IL'I.I,I'R LHARIFS HL'xTIxv,,1'oN jnxxrs DNITKIN EILIOTI' PFTTRNON H1IxxARIv FREDFRII, STITTILR E 1'm'.J11,': XYALTIIR NQRAIAN BRFYAIANN juan .-Xxnm AUZAZFK CIR-,vi XFIII' XYIIALL Alxxxmx HIIIIA XVII-IA 200 IHHIHF 'IYIHI F'l' 'rr' ,Q-f'.IIIf I "?f' 'NS :QQL3 '. X W f X , 'P' ?1 L3.is.i.5 X , Eu qlmw nl Q PAI'L URBAN BOCIQRATH I HARLEA jO5FPH Q.-XRNON JOWI-'H H.XLL Hoon THOMAS XVOODRONK' JACKSON CILIxToN DALES .IAxNEY GICIRGF MFAILHAAI KIRIQPATRIQIQ DONALD C, KOPHLFR RIJNE EV,-ILD LFVINF DAvII: RAYMOND PEARL ROI-IERT BENJAMIN SQHAIIDT juure VAHLF, JR. Plus Ima' .-Ippllmz' ,-1I'l,I ALLEN ELIIIFLLE IANHON BFRNI-XRD LANGDON MILLER JEAN IWARIF STFXY.-KRT Ifmr Imllmz FRANK XVALLALE SAIII H Llbeml Am and Sun-r:I'm RICHARD KILNER CARR GEORGE GERSHQN CQHN JAMFS LLOYD EDMONDS, -IR. MAR-IORIE LEE GREIDER FRFDERILK XVILLIAM HOLLX MARY ELIZABETH IVFY LEROY HENRX' KLEAIRI RALPH BURTON BIARLH MARX' HARPER MCANLIS MARIE LOUISE VANVE MARGARET JANE Wrsrcowr CARL LESLIE XVITHNFR MARTIN BORIS NVOLFE PhAII1L.1l EIlnI11lmn l.oRI2xcE SCOFIFID STOLIT mel.-Aman-nn-1 --r I0-sw-A i I N A DN . 'VIN -. A.. ..L. nl. A.. I'Hl lI.II'I'.I I'HI FII1111IlvIl. IHU7 Unncrsny III Malnc XVII I IAIII L. BLIRI ISIIN LIRIIII E. CARD ARTHL'R R. CRATHORNF L.I,Io FITzsIRIRIoN: Room ALTAIIIR J. LITA BANE ERNFST BFRNRALIIII j0sI'PH C.. BLAIR RLIRLRT' D. CARMICHAFL HAROID K.. CARI MIIITRID R. CH.-KPIN ARTI-ILIR B. CQIILI DAN'lD ,I. DAVIS FRANK G. DILRINRIIN GIEORGF H. DUNLQAN BIFLVIN L. ENGIR IWILTON D. FARRAR JOSEPH B, l:EHRl1NHil,HIfR SYLNIA C. GILMORI' XYIHIINIYC.HL'N1lNL-ION RORIRT E. HALI,IIxx I I I. 4.'I1llI,uI' uf .-igr1I11ll11II' IWIIDRI-D L. BRILRIR ALI: If B. CARLISIJA NANCIE CHAPMAN GI.oRc.IA A, MIION LORETTA j. SCHNEIDER XVIIIIFRT N. STFVI-NRON f.11llI"IgI' nf f0111111I'III' t'IIARLrs R, BOXVFN XVILLIAM T. HOCRINII RLITH JINIQINS RIIIIIIRT j. NICINTONH ,IOHN G, PLITTA WILIRIII B. SHANTZ I7 ma IN I HUllllI'fl1-Q the 11111411111 xI'bnlIII'.vbi FIIRIIIRK lf, MIIIIRI MARII LIIINARII HFRIIIRT -I. RIIIH LQI-IN M, KIssIIR . ARIIIIIII R. fRATHIIRNI ACTIVE Alltlflll' II. HARNII HARIIII' H. ,ICRDAN P GIRAID KRLLII-R EAIII W. LH-IMANN OFFICERS CH.-X RTER IIIIUIIIRI IIII ptcf IJIJI -II II IlI.:f1JI'1I P I . PII III.'I Ilf I 'II I 'PII IIIZI III ,NIIIIIIII I- IIIIIINIII ll.IlIII1.III MEMBERS MARIA LIIINARII INIARTIN I.. MIIRHIR LAR RIN: I' W, LIURPHY ACTIVE MEMBERS SlDNl:YE,C1l.ILNN XY'II.I.IAIII HARI-IFRTQN HARIILD N. HILLI-RRANIT LAWRFNCF H, HOLI1FHlfNN VAI FNTINF joasr I. GERALDINF KALIIIIAN VICTOR W. KELLIW LLICY V. KEPLER LOUIS M. KFSSLFR SIMON LII IIIAN BTRNITA J. LONG MATTHEW' T, MCCLLIRI HAROLD H. IVIITCHFLI ROBERT V. INIITCHI-ll, HI5RIlFRT F. MOLIRI FI1I'I1l ry WILLIAM B. NlX'FNN RExIoRIa NI-xx coma WILLIAM A. OLDFATIJIR C LILLEN W, PARRIIII-I' THEOITIIRI' C, PFASY LEON A. PI-NNINQTIIN STANLIY H. PIIRKI LLROY L. QLIALIR JAMIQ G. RANDALL ERNI-RI' 'If RIIRRINs ELRIIR RIIIIIRTR XVILLIAM C. Rosr ROBERT C. RIN ARTHIIR W. SII I Rn GLIY D. SIIIIIII FALL INITIATES I II!lI.IgI If! EIl11I.1I1II11 VIIIIIIIIA IVRIIIII-xukl ANNI7 M. ILILIIRTIIN NIARII1 Dvr RAIAIIIQ HIRIIIRI I RIIIH HARRIsrIN A RI'IHI IHARIIR I. 51IKXAR'I ARTHIIR I, YIIINIQ RATRIIINIT 5 SMITH YI. NFI,9f7N SI-'AITH SFWARIT I SIALI-x' ARTHLIR N, TAIIICIT -ICISLPHINL N THARPI PAL'L H. TRAIN' Srfxx ART I.. TL'I Ian' LLICILE TLIRNIR HARLPY -I. VAN I LFAYY I IIIHN VAN HIIRNI- EDNA E, WAI,l,h fI'iCAR F, WI-RIR ARTHUR I . WIIIARIT PHINIAN I. WINDSOR EIAIIR ll. WIIRRINL, FI1I'11Iry WAI Illl 5 IXIIIBRIII Gmd11IIfe Srlldclzts BIIRIA l.fAIf , I UIIIIIUIQQ1'IId11IIfL' 5z'11II'c11Is SIIIWI ,II j1I11I11.IlIIm AIIII Ci NTI LNOA LI'I Il ll A. SVHVII NI IIIw -FQJIEN R I, Y fffIllI,IgI nj L1lwI.1l :IIII .1I1.f Mum -Tlgliylrllis 'ZIMSFESAN I IIIIIQIII III Ezlglmrrlllg AIIIIIII P BOYS!-N. ,III. GIRALIRI W, HORIANN RIIIIARPI XV. LANDKIN jmm XV. LESSNIYR PIIYIIII N. RANDALL I'1fNI'gI 1IfF111e mm' .-iflplml .-IIII AITILI P. GUNTOR RIrHARD R. IXVANAGA HARIIID E. TAYLOR Rmfur nf mI1I1l1rII RIRIIIII SIIIIIIIIJ SIn1I'IfI'I', VMI-43 KARL IYN D. ANDIRRIIN RAY G. LANGITRARTII. Rum' R. Lrrs IIIIHN M. LFNOIR RII HARD G. NIRAZ LALIRA M. RIIIIH RLITH A. SHEARIR INN Iljlprm' 111 flu' H1111 II! N43 LIIHI QI- III .III..'1.II.'L' CI-IARLIN KIIINTZ KEIIIILQQI' III l'lI.1I111.1I'j LFSTFR jAc'oRs NORMAN H LFVIT CNHI uv II! I..1II' RORIIRT EMIIIN ill! I I I IIII'I'.I IYIIIIII I'II'III I I Ill fl' xy lllmms Alpha fflmptul IIIII Flqm fF,PIID NIIIIII II CI, ANIIIINIR, RIMM H Harnxmx, M 5 IF'-IN! I, BIIILIRT, PII D xi HRITIUX, A NI ID XXIIIII ff U-II"I'u t ' 'U .JI I 'II l'nIwIxIIx .II IllIIIII .1 I IH I "AI, 'III' IAQ' 1 . IW: IFF ' ,: I-HAL., ' II JI lull um'o1II'II'qc IIIIII I'c1:III'd xI'b0lIII'xbip along the linux of IIIIJIIIUXS III'ti1'if.v I17I101Ig xtlrdwlts and g'I'I'1LfllIIf6S of the Cullclqu of Cu11171lcI'cc and Bllsillexx f1d71li1IistI'I1ri01l OFFICERS Iinxx Ann -I. FILHILY, PII.D,, f".P.A. . . . ,..PIf.IIIlI-ul Dum P, I,mxIIx, PII.D ,.., . . I'fIu-PII'I1IinI1 Numx D. WIIRIIIIIII, MS, I P,A .WI:uI.uy7'Iu.:I1III'I Hman T. SmoI'lI.I., A B., f.P.A, . . .HIImII.m FACULTY PIIIJI. M, Gnrrx. Ph.D. Hoxx'.II1II A. HIIZIIITON, B.S. DIM'lD KINII-Y, PI1.D., I.I. D. SIMON LITIIIAN, Dr,JuI,Pub. QI Rem Im. A. C. LITTI.I-ION, Ph.D., C.P.A. PI"-IIIRIINI H Brunxx, PII D P D. CUNXIRNI7, A M XX NITIR R frmx B A xx! wII'. AI DAVID P, Lm KIIN, PI1,D. RORFRT K. MAUTZ. MS., CPA, ROBFRI' V. INIITIHFLL, MB A. I IR DIIII XI .ID Iv" II I FIIIII' PIID IP-X I I. I IIIIHIII M GR,-KT, PII D rIwIIII:I Yi' l'L'IIII-I I-Irfxfr XY' LIIIIMIII IIIII.f IIIIIIIII III I R III I 'PI 'S IIN: Il IIP IZII:-IPI I. IJ I fx ' I .I '-. I P1I"Iw I IIIIIIPII I, 'I PII f. IIIINI II "Ili I,Im'u INIoIIIfY, A.B.. B.MuQ., VP A., LI. D. fffll, A. Mmfn, Ph.D., C.P.A. .XIICNIBFRS IN UNIVERSITY GI'I1d11I1fe Srndcllrs ,IIII-.II-II x HIIII.I FRIINIQ A, RIIIIIIIIIII1 MIIIIIX. I' IIIIIIIIIIII, Hou mu F STI I'lI.IR SCIIIUVX RI INIII' H, IHII IX RIIIIIRT I MI IRIIINII XVII I mm 'II IIIII mm, NIIMIN II. NIIIII AI RI III 4IINKIr.x -IIIIIR CI PI 'I IA III-Im .IIRII li. IDI 16 IIIIIIUVS .IIIIIN R C.I.Ir,x jrmx M, HI'h'Il'R HIRIIIII H. HI xvnIlI, ju. XVIII.I,uI IE. ,louxsow HALF L. Nl5W'f1lAIFR, Ph.D . CRA. MAURIIF H. ROIIINRQN, Ph.D. DELLA M. ROGFRS, BS. FREDIIRIC A. RITNSFLL, Ph.D. ALTA GXVINN SAIINDIIRS, A.M. CH.-XRLF9 F. SCHIJITTIIII, M.S., !'.P,A, HIMM T, SI'ovII,I., A.B,, C,P.A. IHARLFS L. SIIWART, PI1.D, CHARLES M. THOMPMIN, PII.D., I.I..D., Litr.D NEIQON D. XVAKFFIIrI.II, MSI., C..P.A. LI YIII W, 5I'xIAIrrIs I IR RIIIIIIII' H. WHITI' XY'II.I'RIII B. SI-IIINIZ FRANK L. SISTI l.IRox' I., SIIERRIINIKERG Dmzm HA UNDFRWQOD BINNIIT D. LEW FDXV.-IRI! INIVZNIER 'III II I! II'I'.I I'I l Ff1lIr1.f:'.f. IRAS Illmuls Alplu fiimptur I.uhIgh lInIx-cmxry XTIIIIII-fI1L'.'IIll1'e Clmpn TT .-I To Wmrle in I1 fitting 7lII1lIllL'l' tboxc who inure vu11fu1'I'cIi bwmr upon their A111141 .llntcr by di.vri11,q11ixbcI1 xcbolarxbip and c.re711pl.1I'y fbIzrIn-rcr ns 1111IT'c1-1qI'I1a'1fIITc.v, ur In-y TIM GAII. D. ADAMR, JR., B.S. NORK'ILI.I- J. ALLIMAN, M.5. ARTHIIR G. ANIJERNON, C.E., XVALTFR J. AINTIN, BS. HAROLD E. BAHIJITT, M.S. ALFRED E. BAIIOER, Ph.D. ALHI-R1 D. BAILEY, A.B., B.S Hmx ARD I . BEEDE, B.S. WINQTON E. BLACK, M.S. JAY A. BOLT, B.S., M.M.E. JAME5 E. BRANCH, MS. INIORGAN BROOKN, Ph B., MF DAVID H. IALDWFLL, M.S. AI.IaERT P. CARMAN, D.Sc. JAMES G. CLARK, M.S. NORBIAN C, fULBY, B.S. PAUI S. ILOLLIFR, M.S. JOHN W. COTTMAN, B.S. CARI. D. DE BORD, B.S. THOMAS J. DOLAN, M.S. JAMTN J, DOLAND, M.S., C.E. DOL:c.LAs E. DREIER, BS. XVARRFN G. DUGAN, M.S. EARL J. ECKEL, B.S. MELVIN L. ENGER, M.S., C.E NEW'TON E. ENSION, M.A. XVILLIAM N. Esvv, M.S. HENRX' P. EVANS, JR., M,S IWAURICE K. FAHNESTOCK, M MAX A. FAULFTT, M.S., E If JIILIAN R. FFI.I.OXY'S, M.S GILBIRT H. FETT, Ph.D ARTHUR R. ANDTRQI N LFROY E. BARNES LEON BEER LAVERNE S. BIRKS, JR. JOHN R. BOYD ALBERT P. BOYSFN, JR JOSFPH F. COLLINS FRANK A. CUTLER. JR. GEORGIY f. DACEY ROBERT J. DEB? EDWARD F. DFIVIFRR CONRAD L. LONGMIRE Ph ,Il S FACULTY P. ROTJER CIILLETTE, M S. CHARLES T. GRAEE, B.S. STANLFY G. HALL, M.S. CLARFNCF W. HAM, M.E. I"IAROI,D N. I'IAYW'ARl3, M.S . IQ I. M. STANLEY HELM, M.S. JOHN A. HENRY. B.S. RANDOLPH P. I"IOlfL9CHl'R, Mb . I E JOHN ff HOUEOLT, BS. WHITNI-T F, HUNTINOTON, M 5 , 4 .E VERNON P. JENSEN, Ph.D HARVEY H. JORDAN, BS. ALRERT -IORGFNSEN, M.S., EM. CHARLES A. KFFNFR, M.S , EE PIEREE W. KETCHUM, Ph.D, EVERETT E. KING, M S., M.f E ABNFR R. KNIGHT, ME., M S, E E IHARLFS T. KNIPP, Ph.D. SEICHI KONZO, M.S. JOHN O. KRAEHENRIITHI., M.S., E E. RFINHOLD F. LARKON, M.S. OSCAR A. LEUTXXILIR, BS., M I JOHN H. INIANLEY, Ph D. W. RAT INIANNING, B.Ed. Ross J. IVIARTIN, B.S. BERTRAND J. MAYLAND, BS JOHN C. IVIILES, M.S. HERIAERT F, MOORE, M.E., D SI. NEW'LIN D. MORGAN, M.S., CE. PHIIIP IWIORRISON, Ph.D. ELLERY B. PAINF, M.S.. EL MEMBERS IN UNIVERSITY GI'IId1mtc Srzldelzz' RAYMOND A. DIVURKIN JACK I. IDUBIJFF XXVILLIAM J. ERDMAN BARTHOLOMEW J. FARRFLL RORERT L. FEAGAN JOHN FICOR PAUL C. FLLICKF LPI-IARLES A. Foxx LFR RORERT A. GILTA GERALD XV. HOMANN RICHARD R, IXVANAGA HARDI If I RATE Sczliurs ELR YN H. KINII STANLFY KVRI' IJONALD H KI'IIN RICHARD W. LANDIIN JOHN M. LENOIR .JOHN W. LTRNNI R Dr-NALD R. MAKON ARNOLD A. IXIA77l I I O RORERT H. MI'IIIIR XVILLI.-XM H MI NAI IIIIIIUVS 'ir I1ttI1i1I'711u11tx T15 Irlmmzi JOHN E. PIARMIN, B 5 CEORDE W. PII RHS, B! E., C.Ii STAB-LFY H. PII Rf E, M S JOSEPH A. POISON, B5 , M.E LORINIV H. PRI'lX'INl', B S., AE. RUKNEII. H. RI ED, B 5 IIVRIKFRT J. RI-II H, Ph D , M E EARNEST A. RIID. M S, F E. FRANK E RI: HART, M S , CE. IZDRARD I. Sf HMIITT, ME. FRFD B. SI ILY, M S THOMASI . SHIDIT, M S , I" E KYIHFYTFR P. SIINK, MS CARL E. SKRODIR, M S ,IAMFN O. SMITH, A M IIRNFNT L STOUEEER, INIAICII. EDNVARD W. SUPPII-IR, MB. How ARD R. SWITT, B.S. ARTHUR N. T.-ILROT, CE., DST., D Eng., FRANCIS K. TAIIMADc.E, B.S. I"IOXY',-ARD R. THOMAS, CE., M.S KENNETH ,l. 'I'RII,I,I'R, MS. Urn L UPITIKI-, B Ch E. JAMIKQN VAR I'IR, M.S.. C E EDWARD H. XWAIDU, M.S., EE, HERBERT I.. XVHITV, B S., CE. CARROLL I. XVII,I:X', B S., C E ARTHUR C. XYfI1,LARD,B.S.,D.EHg., I.I. D XVILBUR M. WIIRON, M M E., I IE QPSBORN I.. XVORLFY, BS. ARTHUR L YOVN4., M S EYFRITT G YIIUNI., M S., M L IIIIRIIN C. NEAK NDRR IA fx. PIER: I' PRYOR N. RANDALL JOHN P ROEDII. XYIRNUN L. RUCTIN HAROLD R. SANDIAI In, LJIRAIDC SVHl'TZ l.I..D ARTHUR XV. SIIDINKI HR ARI: DONALD K. STIWINK IARIIQ R, XX TINTR RICHARD J. YODI R RALEH R PAXTI TN .pn Il 3I I IWH BETA KIPPA P L XX 'I1lLIm And NAIA- Cnllcgu, I"'I1 GAMMA UF ILLINOIS CH.-IPTIZR One Hnmimi Tu'mtJ-Iwo Arllre Cb To JJVOIIIUIU .vvIwII11'xbip and f1'ic1m'xbip 417lI0lIg xtzzdents and grI1d11I1tes of A711eI'icn11 colleges JA HX P ,-XI,xIxx Casmxx D. .-Ixulnwx I-I.I um: CI, Axm Iww Alvin B Axn-TIN-x XYAITI R .-X. :IRON BARBARA A. BL'RRIf M Jam IAAIP RIT II-IRD K, f'.4.RR LIIR IIWINI M, IOIITN GTI-RIA' G. trIHx JLIHR D. CONLLI mx ,IfN!Eh L. EIJMONIYN, JR. AIICAIBIZRS IN UNIVERSITY HYNNINLI XV, ERILRII RLIH EP5TIIN Rl"IH I-'ORAx CVH.-KRLIS M. FIIRIAIN XYIILIAAI C. C-RATFR JOHN XV. HANRON ROIGIRT XV. HOLLEY I.Axmx HLRLH' DL I.I,UYD W. KEAS RAY G. LANCIIH.-KRTFI, DURI9 J. Lmxox XXIAITIR XV. I.Im'.-IRD Rum' R. LTU FRANK M. LL'MIuIx STUART M. IVIAMFR RALPH B. LII-IRLH JUNE I.. MATHTRA ROBERT XV. IVICDONALD DONAI,D C. MILLER I"I.-XROLD NAIDLIs NANLY NILOLL S1 TPHTN M. PARRINH PAUL O. PROFHL I.Al'RA M RFID DOROTHX' L. ROBBINS RUTH A. SHIV-RER CHARLES F. SHRIVER ALILE C. STTTSON DOROTHY J. TAYLOR ROBERT E, TAYLOR ,IAAIFR E. TRYON IWARIE L. VANCE BARBARA M, VAN DYRE XVILLIAM E. XVINTER GIzxEvIEI'E A. ZAczER JOSEPH F, ZYIJAILINT afflfl r MART Um ARI-L F I'nIz:rsIIy -It MIQQIILIII, IADIU Tin' rffclw' nf ilu- zllnllhsn Ilwlnl ilu Snuml S4'nlI'.r!I'I', I9-fl--IJ will nppfml III ilu' lllm nf 1943 KIPPI TAI ILPHI IL1.INnIs CHAI-"IFR Eigbieen fICliI'F Cbuplef .I To 1'cmg11i:u high x4'h0II11'xhip in the School of I0m'11alis71z FACULTY RI LI: I-I Iv.RI.f,':., A.M. LITHO C. LIITFR. A B. ANNE RAE, B.S. IQYIIIIPT IE. BU Ixxmm, IJNLIT XV. MCC LIIRI, M.S. IYIANNING D. SEIL, M.S. frixmxx E. Frawx, I-MM I.AxxRINfI' W. MLRI-HY, A.M., Litr.D. FRTDRICK S. SIEBERT, A.B., J.D. JfIH:. P. J'-:.fA. JR., A M. M ITMBIZRS IN UNI VERSITY Nw-.II A. .4.D'.'-IX Grxrm A FHRTR JOAN JQINRR HARRIETT L, MARTIN M-.RLARI r H. Amar. EARL H. FLORITTH L. Jo LEKANDER LIJCILLE A. SCHOENFELD XY'1.'I TJ E. B 201 ANIIA-A.' LLONARD GQLDSTEIN FLORENCE L. SPENCER IW TIIIWGHI Ff11111dIu1, Unxvcrsny of Ilhnoie, 1015 ALPHA CHAPTFR 7'1If11lV1'1!111I' .-111111 111.1 eu To foster NORYILLIE J. ALLIAMAN, MS. CARL H. CQANRERIQ, BS., M.E. PAUL S. COLLIIR, M.S. XVILLIAM N. ESPY, M.S. MALIRIEI' K. FAHNENTOCK, M.S. JLILIAN R, FIIIIOXYS, M.S. CHARLEN T, GR,-NLE, B.S. ARTHUR R. ANDERSON HARLAN D. BAREITHER LEROY E. BARNES JOHN R. BOYD JUQEPH F, fUI,LINS XVIILIAM D. CORNELL JAMES D. D.4X'IE JACK I. DLTBOFF VERNON H. EVANS GIIgf1IC'L'1'II1g' ideals, ro 5111111111110 i11re1'e.vr III d0pII1'r111e11fI1I I1L'ri1'if1cs FACULTY fIAnINniIf W. HAM, M,E. AIRTRT E. HERNHEY, M.S. ALONZO P. KRATZ, M.S. RI INHOLII F. LARSON, QYNCAR A, I.FU'IXX'II.FR, HORAIQF J. MALINTIRE, MEMBERS IN FRANLIS A. EYIN B.-XRTHOLFMEXY' J. FARRELI. JOHN FICOR RCVBERT B, GELRARD ALLAN M. HENNINGSPN ARNOLD W, HULLMAN JOHN W. I.Fs5NER XRfII,I,IAM R. LITIQE M.S. BS., M.E M.M.E, UN I Y E R S I T Y XVILLIAM C. LI.-ALLOY WILLIAM A. MARENECI4 GFORLIF E. MAY-A ,IOHN W. MEINTOSH RLINNELL J. OVBRIEN RAYMOND C. POXVNALI. JOHN P, ROEDEL VERNON L, RUBEN IJAI I L MIIHN, IX1b,ML. JONIPH A. POLNON, B S , M E, DAVID G. RYAN, M.S, M E. XY'Il,ll.-XM H. SIXIRNN. M S, KINBITH J. TRIIIIIIR, M S ARTHVR f. XVILIARII, HS., D.Eng,, LI.. P-IIIL CI. SALIRNO EARI I.. SIHEIIITNHELM P-1L'1 A. SIMMONN, JR, JONIPH C. SLOROIINIIN PA: L E, SPEINIR LTL K. STIIMP ROIIERT G. TLIELL I.. BYRON XVELSH HFITI THFTIIH'WIOI I I - I :R 1 I J I F01 IIII !H1'. Umversnty of Illmois, 1921 ALPHA CHAPTER Une .-111 f1-I cjlm T0 foster high ideals of 5p01Ts1111111ship 111111 good Ch111'I1Cz'e1', f01I011uxhip,1I11d the LIc"1'U10p7lIClIZ' of I1 xr11dC11r I1trir11dL r0u'111'd their chasm PVOJCFSXIOYI 11111011,q the 711671 I'tz1de11rx i11 the Sfhool of Physiml EII'11cI1ri011 HOWARD J. BRAUN, B.S. XVINSOR W. BROWN, A.M. MAX J. CHAPMAN, A.M, HERBERT W. CRAIG, M.S. THOMAS K. CURETON, Ph.D. RAY O. DUNCAN, A.M., LL,B. RAYMOND ELIOT, A,M. RAYMOND A. BEROFSON PETER R. BRASIC THOMAS F. BUCKLEY FACULTY AURELIO E. FLORIO. A.M. XVILLIAM J. GOLDIP, B.S. CHESTER O. JACKSON, A.M. H.-XROLD E. KIFNNFY, M.S. CHARLES R. IQOVACIC, B.S. GLENN C. LAW, M.S, EDWIN J, MANLEX' AI E M B E R S IN HERBERT H. DIXTON IYIELYIN H. GRLIENSEELDER ROBERT D. IVIALCOLMSON UNIVERSITY RAT A. POLL.-XRD KENNETH E. ROLL DOLLLAS R. IYIILLS. BS. HAROLD C. PATERNON, BS. HARTLEY D. PRI1 E, A.M, GIORC-E T. STAFFORD, Ed,D. SI'xx'ARD C. ST.-XLFY, PILD. WILLIAM J. TREEIF, M.S. ROBERT C. ZUFPKF, Ph.B. LOUIS SCHIFF LLOYD V. SXVAN L HARI rs F. XYIELTY 'P -00 I'III ETX UIHI1 PN X X ,ff 3 V X 5' -- W - 1 X" 1 I , -.':.1..:', N34 A .-X p 1,1 I Impru l'vmc:urx' uf lllvn-wx Y,-314 H I my mm .lklxlg tfxlpflyx 'IU c11ru11r.1g'u high scholarship .wlnlzqq jrusblllufz .XIJYISORS pmzm-. A !XI1r41xxn1n l.1fnlw.I!11. f XXux1uf X lixxlll x, ,IR X.f.',',, .hlsuxfff Im-UR1 I, Humxx . jnu1,ff .Ifmwf IIONURARX' XIICXIBIQRS mms' li HHN' 21, P1 IX li SMIIH Ihwmxx, Ph IJ , D Sk fHXRIlN M 'I'1uvRxrxux. Pla D, I,l..D, I,m D H-P-1:11 N l5xxxxux4 H N, II li HxRx1s' H llnuxmx, H N. P12111 H kllVRNlR, Ph D .kts-1527! kim:-.yy ii N , Il H Il li AIXTIHIXX 'I M11 xvm. Ph D, I.utt ll .XNIH!'Kf XVIINRD, H S . D Eng, LI. D Xl I-QXIIXICRS IN L'XlX'lfRSl'l'X' lwv. i .-Xwmx lim M FII?-VX j HY D Km mu Rv!-wi 41 JXEUI Kvlfvlilvl R FluR1xR.uulR KH-XRIIN H KR.-XMIR I.1.X'sR-.1 I .-Xxm R.. Pl Il F1mn,y11: QPINI IR H I.,-XNIWIN R1-Swat.-X .-'kim-M NMR:-,c N P I1-xnh-,IPM I71,',:1w I' lXX.'llr:N umnm 'Ia l'1IiIXX',vlR RIN-ll L.. Fulzwlm, Rwmnr IE FINH BIRNARIH Al, I ,al nx +R NHIIPUN -I I I,-XX'IlI -Iuflxj LVM Ipximv I11:..z:N1wR1 RHHIRI' A. FQRX11 lmnzmvx XX' M11 ll Rl IIN'-VI N1 Hrkxwxlx Nwmmx N Ffuxk NI.-XVRIKI R M41 RXRX 'xXl::1:1.v1 I'-2:15:11 IIIRRIR1 Q Flux-H Rmum A IXIm1,u IR-.xzl lirfxzkwrv. In Lx, N Husvxx Immm llkxnmufv, luxlv. A FRIIIWMXN jl'r.ll's H. MURRIN ,lm as Iximm IN Rww: IJ l+::rl'.1,N 1415:-.fxkxvl url! XXXIIIIXM I Nllwx Iwr I H4 mm, lumix R bmw: CrIIliIRfB.NfIRII1 IfR1'.1w.X IMXI1 I'1wxx XRIWX Hxxxx X'x1 THR ,X XIXBRIIN XX:':1x-V1 H HRX:-. RIVH.-XRD T. Hmm Il YIIIIRIX A t7'fmmN1R IX: Rm-. PSR' 1-w Pl HR ,I IHRR1x4,mx FIV.,-XR x Unlml Igww-.sv Nl HRH:-m Rrrrmars H, HAR: Fmmlu 1 ORR Lwwr I4 fzxar, HIRIXIRI N HAIIIKIIITN ,IUHN XV XINTRIM YYIXIIK'-I N fRxmR Rwgqgq X lyzl.-.1114 J'wIF'H I :ru -.1R1'.v Vinum bl Iiuly IR YI:-Hx A Ilnxmnwr. XIII I., lluluw XVMYI M Hmzxlxx Yum' M H1-xxux William R Pmwn hi.-XRXIN p,'XlXl,NHU4kK ummm Pmm Huw! XV, PURIIR Wi: -,Q I Imax. Rm' M Huw' ,ll HX M Rnmx' Run-.Pu .V Imam-I X ly,-.Wg In HMI, my XYIIIIXM D, Rfm1m1l'H Rn uw X I ll!!-,us l'M-,pg In 11411. In fII'XRIIN M RIIMIR Paz: NI Iiffruwrw. luux H Hvm ' HIRIXIIH H RUKIR1 RMHF. U U12-..-.'. Wxllruib 'lux lm Rm! Illmxm vlwxwfuf IX1'HX,vXP Inv. M IU RR1: z Mvzfrw - lwmrr H1-N -r-w N1 Inu x rw X Iv- :zz - --v-nquw-p1- v Hmmm M, Almxwx Rflmnr I , VI1-rl-.wx IHRINI D Ku Rxllllx Lamar.: R Kill'- PXII M KIITUIIIIIR Yann E Rl: Ilxmwel R.-xxvu D Rm-mum Lawn.: C1 Rul1lR NIl','Xlll ,I RUNlN1R,XNN Rum RI L. x xxx-Rl Rf. H.-XRHLIW I , S4 me K RnmR1'B. N HIININL-IR FRHWRI1 x F. ic'HuR11 NAIH.-XA hm Hxx'.XR1z H.xRm,n K . Sfmx nuxxu XL Munm F.S1,xR1 RomR1 YI. SH.-XIIK Romm R, SH.w1,axn R1r'uARn L. Summa Hum: K Sir AR1HL'R .l.SK.u1 XXVII I HM Sm I frm RII'H,'XRlX L, SPPAKIR HARRY SPIRI mf. fARl. XV, Slwxum DANA A, ST1xx.aRx' Ronrm C , Sr. ,luux HARo11s D. Swxux Nummx TAI I I-NI XVILIIAM F. 'I'1fMP1,1x Wu 1 mu R. Tnmfvmx CRIURUI XY' 'I'1-muxmx RLMR1 I.. I'1l1,Rmx ROIXIR1 J, 'IMRM-R Rnmmxla F XMN Pm ru H,aRm1x YIIUII, Vinum K. X'1lT.XN1'N DRRY1, A. Vlxsox Gmnmr T. XVmmx4, XYA1 xr-R XY'lNI'l'RlHIllllW I.mN.umj Wlvuxlll R LinvRL.1 I.YlH1lwr3, IR H' 'T' 'f IM- rv- Lv. XL f Wm I-izviz--rt Hull X nn un IJ tra m Vn-nf-h lim--Imrum SU-wart 'l'.nIlvnl. Brody Hnllng PHX: 2,1 'w 'VX' '- X- 11- r 1 r. I'- : 4 z M H lyr fs IJ.x:H w-- .I:u'l, lhmwlfwlph I.. l rwwlmzm l'1mIxhm'k N-hwurlz 'furlu-r .X-lzum Hulwrh .Xtkxm Tillnmn lipstu-In In-uvltt iirvrtn Hmn Xwz',,.v, H run Im Hrr XX In 1 rl X1 himg N, .Imhn Iirfqfhy Kvlh Hurt Fr-hlfaumzw r l'lu'IN:u-:ll Hnzl-Iknrn HI-nfl!-rsum lflnppu- Slmplzuul Skull' I. Frwflmaun llvlnu lim V- ' R ' H? M X I X I 1 XX 'hw Rv xX"T"HvIlHll1'f I'r.mL lFrl1ITl'vU uhm:-1-n lim1nl'r:mwr K:nr':xlv-'H Ilx4'1l1I'r.l:ul1u'NX'1ll:uwll Klxnvfv-Itvr lCxttf'nhuus1' Durrnnt NIKFN illli .I II I' II I II I II II II I II II II 'III I-IIIIIIIIIJ. IWJI Ixcrxltx III IIIIIIIIIX Tu I'I1cr11II'IIgc IIIIII' I'u1:IIrIf liilqb MIIIII I.IIIx,IRII RIQIH H AIII4Iw YIIAN E QIRKHNM Q 'W if . 'AA ,IIAIIIIIIIINZIIII Immnl .-XIJYISURS KIpII,I I II.IplIII If-IIIVIIII .IIIIII I l.Ilf Lf flu' irnlllull uf ffm' I .XIII-III.Il PII IIIII III l.II1IlfI .IJIIIIII SIIIIIII :IJIIIIII HONORARY NIIQXIBIQRS LIIUINI B. DI Mun, PII I3 IIII -.I I1 I'IInxIw,. A H M.aL'IIr I.. ETIIIIIIIIII, M D . Iwi' P H NIIIII III I D RIINII Ins., A B R0xAIIIf M. PIIIII, PII D F, WINII-RID AIIIIIIAN IYIARY E, AMIIINIA ELIz.aIII'TI-I F, HARIIIII I.Il.LI.-KN BNI I-IIR ISI.-KHFL S. BLIIIIMIIIIII, ,Io A. BI-IIIQIII PAIRII IA Hmm x PHYI.LIx A. f ,IRTIII V. ELF.-xfxlm f.-'INIIAIIR GroIu.IA I. QVINNI' RL'TH E I IAl'xxIN RVIH E fIzmxxIIIIr DfIRII'I'HY I.. Umm DIIIQITIHI' D I3l'I xx I I1 BF'I'T'f ,I. EINIKII IIIII IEII.-XNFIR I FI num, fII'CII.Ik FIIIIIII II'II PA'II1II'I.a N CIAIIM PATIIIVIA H. Gu' XIEIXIBICRS IN L'NIYIjRSI'IAY INIARY M, CIIIRIHIIA RIIIIIRH -I. CIIIIIIIIA BITTx'j CIRI'Ix .lux S. CIIzIIIIm.xx AI.-XRTHA I. HIM BARN,-XR,-X ,I HI IMIN 'Imp IIzI1axIw DIIRIIIIIY B ,II nav I-HRIIIIM A KAINIII RIIIHI E KRAIN XYIIM.-K M Lam RUIHI I.III,HIv BH IY I. I,Ixx Ix I7R,axI Is P I.IxIxAx IMIIIQIIIHI I.I'kIXx A I-XIII I' AIAMIIX INIARIIIIIII I. MIIIIII ,Ima E MI KI 'xx Y, N I X MI M xsIIII DIIRIN H NI.-XRIHA I.. MI IJIIII IIIIX IIIIzIxxI NIINNI AIIIIIIIAI MIr,.'II NIARIH-I MIMIaI,III 5lxiNNI MIvIr.I.II1 CIxIIxIwIIIxx LI AIIIIIII MIIIIRI I5II'hYK I'IIIIN M MI lIIIIl BIIIII I. NIIzI1Ix X'IIzIw.II I ,I NNI II ANAI E I-'AIIIII MWIAIIII I. PIIIIIIIIX BIARIIIA R PIIIIIII-I EIII I' PIIIIIIII ,III-XNNIIII RI M MARIIIIIII M RIIxxI DIIRIX E xIIIII I'csb111.II1 I'l.I.v.v I INRII I XXINIIV., PII I5 MII, .-XIIIIII PII BIINI In S ZI IIHN III XX III XIIII RI :II X NII.IIr QIIIRI I I M. NII,xI'InII I'IIlI'J Nmuw Manx I7 xm,-mIIx IIRIIII: I. 5MIIII IIIIN .I SMIIII NIIIIIIII' A NMIIII EDIIII xIIIIIIIzI II RI III A SIIIXIII M-IRIIIIIII M 5I'XIX IIf.IIII I NIAIIII RIN ILIIX'-Ll NI ,IMI II I II RMS MIPIIcctuI4 P.IIrx Duexxw SIIIII RIIwIr.Ins IIInIwccIIuI XYIIIII4 Yun MuIIruII Sum .1IIIuIn.III Rmxc Lmy I.uI-:qui MJIIIIAIIII Dunne Bmvkur Spam I ,IwIwILI Munzy-I Iwfxllcr M, I.. PIIIIIIIM fi Smllh S. SIIIIKII U'NuII MIKc.In jIIIInwn SIIIQIII M. LI-IIIIIIII AmIcIwII IYIIIILI' GI'IIIIm.In NIIIIIIIIII I..Inu CI.Ig.In I.uIuII.IrII rhIkIrIx 5nI.IwIIq 9t.IIIIIIII I.. SmItII 5t.III-IIuIII IXIIIIII M NIIII IIINIIIIIIANI M NXXIIW NIIIIIAIIII I. IIIIIx Iam X'IIx AIIIIRIY I-XI'l IH A XY'IIIIIf I-'IV I IXQ 'IIIT I I, I' II I U ET I .I l 'E II 7. ', lx '1l I , w xx V, A NI--HMI Ilmpu: II, -- N! I I 'W' I 1.5 1.,'.-.m If..-N I 11 lff .zkzwrfjv flu' I.1,11f .zmf I.lf'!ll KVINJU, lfmfrlulllmlx' 111 flu' .vmru irlwru I1 ulhvllvfuf' lx lrlmtcli If ,UL I, l X I ' IN N1 'II M N Ii-Imrexl lx 1111 I1-Ir. VII IW XX umx1lll,MN R-.mall liuw,I"l1D 'H I X --,- 1 I' 1' Iiuraxraxv XX tyzlmxuux In . I4 X lun XX Ilrm-xv.. 11N , I' I ,.-X I' IIxR1xlw'.A RL'lH1,PII1J I-' II XII . II N Ix-HI l kvwrslvmlw, VI: IW lxm Ii l1'.I.,l4N Hum P Rlwrx, MN H 'II I' IN- x - Iw X XX XI ur: I KrXIKI'y PI: D llaxlll I lIXIw1I1mrv.I'Izl7 II,xnRx' Cv R1wxlI1.Mx 'tx -. N1 iw fx. V. I' II-II: I Kflrxxl-x1:.f,, P1113 Im!-. XX llmlv, PII 15 Ixmn I S.-XVIII, M N I H X II II -III! I. II N III-.xx XX Lvrlmm, HN Inxmlx lg I:w.I.xl1m, M N luIv.x1:1w XY N-Hluxux, Xl N II- msn In Ii. NI N . lk' N Ixmxl k,r-mul. li N lixlml XX' lfIu1x,',Pl1 D. Ixmn Y Mllwxum1m,l'lIIb 1' - I Iv 1 NI N llwwllw Il LI-Iluwv' , li N Ruuxnlv X' II-Il, PI. I1 l-xxxluwfl H 51mul,MN If :,I I II-I-.-.r, I If IQ-,mm Lynne-xx1,l1YM,l1x rmuail Imx1xm.AIS r1m..mwH xlxwywgllix II ,I m N Iv-II:-1. M N Ilxleux N QvIi1X1IIIN,IUNI YI-nur. I' M11 ull: xv, III. D lmxlx P Sxmmnx, M N YI 1-' I+ hs .Ir-I-.1-'lr-: M X Ixxr Iium1Xuw,A M lun: N AIIYIIINXII, M N hm I3 NMIIH, Ph D 'Cx ' ' 1 iw s- I-I' I" 11,15 X: K--Irf1wf.N1 Iixlxrrm-,AIN N XXXIIIIINIIIKIIIILXIN Iwlll Il NxmH,I'Iulb I '11 I raw lk II Ilxnmlw XX' Iixxxfxil. HN, l,l li snxlmxn LI Mlxnlln, M N llxmmrm 5 NXIIIH, PII I5 IM -:I nv I-. II. Xl N ,Mr-11:1 II II-x1:1:sm.:-wx, M N lfxxx1Iu:X:1 II IXIHIIR, IIN lifmm li, Nx-wv, VI: D H I. I I-I I" II Ixr2'.1l14 I Ilwmmru,1lz, NI N YIRN L, AIIIVXI, PII IJ I Nxxwx 5I'.Xl IH, PI: IW , Ml IH-I L' I Mn XI N lmxul Iixluxx 11, PI: lm IrI.l:.1L- M-Nu-xIu1n,k+5 ,lm Hx! AP11l1rc,lSN I' .I www H X1 N mumIlxlmlx-..l1:.lix Mfxlallx L N4nxlllIi,INI."xg1 lirwx1llS NIXVIIIR, V: I1 I-.I If, Ix Mimi- M N 14x11-HI Hn. H N Iwzxxrx H Mx-xum, Ii N ,IMHN N 51 1I,kIR,l'v l'1f:1'II Inf: XI N Mun:IllMwl1w1x,AiN ANIIIHXX X' Nxnnmum. PII li, Irlilh H SIIXNII'UM,A1N lzvfvvz-XX Is-A-Ifr:xliN XXIll1u1.-X llvmxlxv-'.,XIN BIIIKII-H Nl1NUX.l'uN llwllzlf Mnylks ,lass-I I"'. IXN XII IHXRIINI: H-11Ilx.PIIlH XXln11aul4. Nlxrxx.PIIlU KIIXHIIXH Nlxxwyi N Hs -.1 I: lx IM lf rr Nl N Imx I: Ih1lw,11,Mx Am Il I XX' Nulfxx, PII D Nxxxllx' XX' IIRRIII, ll N M N. -.1 ' I IMI-X1':.I" II HIIIIIHI li HIIIIIKIV-,I'I1II Rlkxlll T CIIIIII. M 5 XVIIIIAM N 'llir-mfwx, li x LII 11-11 2 II III'-111' lv lam M H1I,myl'I1D Ixmnxn If Unmxnxx, M N I'Kll ll Tlruw. P1115 Il, za- I Imzf rzw h N II-xnrfllw! ,I1l'NHN,H5 A FIIPIHNI7.'XNl'1Ix-,315 xmlxxuu I. 'Il uhm, PI- lv Y I P N Ia- ww' XI N IIIIII ,Iu11v:cvx, PIII5 Iwmu Lf lfmlm. ln . M N Inx1vI5 XV-XIKIR, BN K I-5-11-wr.-I' If N cvxmuz I llwulvxu. Ph 11 R1 uni IQ P1141-,lxWx, I4 N harm.: I XXVXIIMI, PI: II Iv IHIIH NN I IIJI f ru. IIE, IW XXIIIIXNI LI KXX!Tw1XlIl,IJIlI5 lmxm I Plxruuclw, H N Iiumnl ,I Winn, M N I. LII I-,F'-H+" I1 N XXIIII,-XXI! K-XXXIII, H N Yan: H Rui,-Nx1lI,M5 lmmxl P XYHIIINIIYI, HN If -I.- IQ I-l4I,I1N Xl1:IIuXX Kllllyiflvli Iflzmxll-.,I RIIWHN IQIYH XX'1lu1x,Ms I I-ir:-X1 :II I ar .IX IIK, li N Iuxrw A Kmlwlrf, li A I RINNIII F R11 ILXIIIN, lk N IVXNIIII XYIMIR, Pl: D 'I' 'H' I1 IWW-I" ,I H11 M N 'Xrxwl KIIIlNiV.,N15 Inxux T Iin1m1xx.1X1NA linux Ii XX'INhl'RI,IN1N X,-1: I1 Iffwzv M N Inman I K1 xv. M N I-lN1rl1R4mlR1x,PI1U IIYUI M Wrmlwxxulzxrf, P1115 Ir :If ls-:-'I - I1 N XYIIIIRXI XX' Yxrr, Plx I7 ,XlI.XlI1l:RS IX LXIXIRSIIX Cmm'1r.1ru .Srmicnr XX'.xw:.r lv-Ix1lHf.Il .SUIIIIIVX X A .II Mm Ir II In' I frm' Lnxu X' Qnuwlll If H-. K Ilful ru lu: NI,-xxl NIKHVHX XX IIHIRI N NIIXIXNIIN 1-I :fp H fn +I I iw 11-1 I lvl' lirfump H lmvvfv. lirwxlyn XX' I,IIlHIIIIl5 NfIIl'H A N-un-. Iillxxafflu Slllllkllli 'ix I- II If II M I1 sl I III-:mr I-.mx II Kun' YIIIIRN li IIIINIW Nunn l Pxlw. RINNIII A 'I wlmz I- I. I M14 II rwwwuyl luxfzlu Iwlazxnlv I Ixvxl :M-xx: Yu mul Mxlllre 4 IIIIURIN I lhmlknx Hsu.-xx: I XX'xlxxr-run IW' I Ifws. I'ff,1.1wI Inu. ,MI-rw: A Hmm. Inman! Mun HIKIHF Nw.-XIII lxukxnsli XYHM,-xrmlu IA-I' 'Cx fr XX :www I mx:-.nv :I li YI-If-1: Ilrulwl IMI-.xlxw I, Mfmux: 'In1:lwu1 I Nwxmll: flllllfllli IH '- I1 II I4 II llnfvwa lim-rlzm ry Nuulsxr Hmmm z XX' Ru Alvw-Irv H Nmru Iwxlxl X' Sllxlxwx If' M I III -I V, www lf Kr: Im:-I Ib PIIIXINIIIIIXNI Ilwlr. U NKHNIIIIIIL ,Imax li Nlxlwlnww lfxnl R Nxx-xxwx II- II-I IM '--r:.I KIIIIIIIIIII ' llznlvl 5 XXVXIKIIC 'I-. , II r K Im N.IIII,u KI' 114 II-,Wu Y Mvllu 5-fmmu Su .mwn IUMM- A1111 l.llLhIicllI If ' ' I I I-I -I PC2114 Il Im- -mn M Im. mlm A Nmvlh Nunrwii lim Ins I'rLmIug.ul II, I.u.xsurc Tnylur If 1 " I' I f' I-I 1 1 II- 'I Ar II IIIII1,-..:. I9:::u XX' Nruumfrx Mxllx M-.xlxcr Irlxnn K.nuIm.mn lhy "IIN I I I I I I I I i I I I I lp I' II II I' Il I IJ II I YEL- A.. I"f:nu.luJ. l'JIf,' A Y, Illlnms Llmptur furncll Unlwrutx I5!!ZKi. I fm .IIHJI Ifmzlmf- C To 1Id1'1'lI1L'G arcbircfrllml and alliua' I1IfL'l'UXf5 and ra lDl'U1ll0fC I1 spirit of good fella-uwbip nnlullg' thu 7lIL'7llf7Ll5 jnrrs E. BRANCH, M.S. ,IOHN XV. Davis, B.S. FRANK M. LESCHER, B.S. DRIN'IER B. LINDSAY, M.S. NEXXIIN D. IXIORC-AN, M Ro4.rR DUNHAAI IVIARVIN FIT: H PAUL A. FRUFHAUF, JR. EARL T. CHTRDINLI JOHN P. HELLFBFRG GILFORII H. HFNNFIJAR FACULTY RLXLORD Nrxumun, A.M., M.ArLh THOMAS E, O'DuNNrLL, M.5.. M.ArLlx f'x'RL's E. PALMER, M.S. LQRING H. PROXINI, B.S,, A.E. .5 . QE. MEMBERS IN UNIVERSITY Seniors K.-xR1 I H11-Lz1Nf,iR A. XV.-XLTI-R NLLIMANN RIIHARD R. lw.-INALM ARTHVR W. S1 umm NORAIINN I . NIILLFTT llllliorx Drmrv R. KFLIY XY Il x HM R. l.n,oN ,I. LORRFL Mm Illll S. GLEN PAUINI N DQNALU P SIHINN. M S ERNrs1 I.. 5T0l'FI'I'R, M Anh. ,IOHN E. SXXITT, M S. E1mL'Nn F, Tofu, M5 , R A, .IMLLS G. VAN DLRPOL-L, H Aulm, SIIPHFA J Y TANI. A DNN TAYLUR lim: um D, Val mmf' L HW ART? Mnrox If SI'-Illlly C1oRnI1N Cy. XX'1T'1L NR ix, Van Dcrpuol SendcnxLI1w.xrtz Hcllebcrg Mlllc-tt Fruulmuf New wmlw Stevens Su cat Paulicn Nullu tt Gelding T.1yIoI IXIurg,m Iw.mJg.1 Hcnncgar Kcllv Shcdd FIILI1 Tmg 2 MF-X f HARLFR l'I Ill' EIWILIII I N LIN IAIILINIII.. IIIJYI ILLINIIIS AIPHA I IIAPIIR F011-I .AIIIIW fjh,,p,,',1 To prmnurc IHIIN P. .-XIII-N, A M HILLAII M, .-XRRIRIRIINII, Ph.D, XYIILIIRI If. AIIHINIIN. ,NM HARLIIII XY. BAIIIX, PILD, l.I.,D. Dum G. BIILRL-IN, Ph D KYIIXIR K, HUXXIR, Ph D. III-NRL' R. BRAHANR, Ph.D. IILINAIIII BRINIIIXX. Ph.I5 RURIRI ID. IAIIRIII HAI I. Ph,D. ,IHNIIIIINI H, KHINLIR. Ph D, RUIIIRI K. IIARR. M A ARTIILR Ii, CIIIILI. Ph I7 , I,L D, ARIIILR R. CRAIHIIRNI, Ph D, RICINIARIV II. DI IIIN, Ph D. XYAIIIR A, ARIIN FRIII XV. BININ IVILAIIINII G. IIANMIRI LAXVIRNI' S. HIRKX. ,IR ALIAIRI P, BI-IRIN, -IR. Max IHIIWDIX ,Im-IN 'I'. IIAVI' NLIRRIAN D. KILILIINIIAII XYIABIIY AI, DALI I ARI D. DI-BI RIN RUIIIRT -I DIIIN -I-HK l. DI BI-II' BITIY A. EATIIN ,IAAIIN I.. IIJRIIINIIN, IR, il1TL'1'L'A'f and xI'h0lI1I'xhip Imd to pI'01'iII'r: l'L'L'0g'IIIII0lI for rhuxe diy- fIlIlQ'llIXI7IlI.Q' thc11m'li'v.I in this field F A C L' LTY ARNQLII EIIIIH, Ph.D. F, ELT.-XNOR EWINII, A.B. HI'I,H F. GINGERIIH. A.M. RIIHARII W. HARIIIIINL., A.M. INIILIES 4. HARII,I'x', Ph.D. QILIYI C. HAzLI.'II', Ph.D. FI,ox'D F. HI'I.ToN, A.M. Lou KIIFIIR, A.M. M,-un' j. KIINTZLL, A.M. ,IANII K. I.AI'5l.FY, M.S, HARRY LIVY, Ph,D. GIIIRGI' S. MAI-II-N, A.M. CHARLIN W. INIAIPITXXH, A.M. MEAIISFRS IN UNIVERSITY RIIIH IEPSIIIN PHILIP L. FINN CQHARLIN A, FIHLLIR ,IUHN D. GARI-IIR RIIRIRI W. CIIRWN RIIIIIRI' A. GIII5 Rm' GI.AIw1'oNI RIARAIURII' GOLILII YIOLII G. HAIHMIHTIII RLIRIRI S. HANMI-R ,IIIHN W. HANNQN BIAYIHIXX G. HIIIIIIA EIWARI-I I., HljLI,A GIoRL,I E. INRRIIP JOHN L. JIINIL, JR. DAVID R. KARI. j. XVAYNE KNIIINIIY RAY G, LANLIIIIARIII BORIS I.FAl' HIIWARLI A. I.II'I'I:R HLIWARD I.I1vIfNI HAI. XVILMI-R R. MANNINL1 J. AC.NLIss NQIIIQIR STANTON R. PITIIIRIRION E. BAYLIS SHANRN fGHARI,IfN F. SHRIVIIR HINRL' j, IVIIIFS, Ph.D. GEORGE A. MILLIQR, Ph.D., LL.D. GERALD E. MIJORF, Ph.D. HAROLD M. MoT'I'-SAIITH, Ph.D. ELH0 D, PIEPPFR, Ph.D, j. XVILLIAM PIZTIIRR, Ph.D. jAMIfs F. PRIcI', A.M. IVIELVIN D. SPRINIIIIR, M.S. KIRYILLI? P. ST-'XDI'l'lMAN, M.S. l.IioNARIs I.. STIIIAILIQY, Ph.D. vlARII'N L.. STIxxAR'r, A,M., M.S, HIENRIIVI TA P. TFRRY, PILD, Iix'I.RI'I'1' I.. WILRIIR, Ph.D. XVILFRID XVILSON, Ph.D. FRANK I.. SIsTI CHOY T. TAAM D. JOANNIE TAYLOR ROIIIYRT E. 'I'AvI.oR HAROLD E. TFMAIIR RUIH E, Tl:NNI-N ,IAI-Iles S. THAI.I PFTIQR F, XXVARFIILD ,IAMFS R. XVI-INFR STANLFY W. WILc'ox OSIICIRN C. XVORLIEY XYIKTOR A, YARIIIIRIILIGH ELMI-R L. YOUNRIII ,. I I . . . I . I-f.wI,,I'I..", I'nIILmI-, III IIIIII-IIA, IMI! AIPHA IHAPIIR Tlwfvy-I-Ighf .-IcnIL Clmpm Tu provlfnfc high xvhulwxhip mid arigilml if2L'e5rig'I1fiaI1 in III! I1I'I111I'hv.I of pun' and RUIIIR AIIIRIN, Ph.D., D M I.I hun, Ii AI IPRII IH, Ph.D. .'KI.I'RIII Ii I1-IIVIIR, Ph D, .IIIHN I . B,-XII AR, IR., Ph.D. ARIIII R M, III'sLxIIL, Ph.D IIIIISI RI B. CARLIN, Ph.D. XYIIIIAAI E. I ARRIILI. Ph.D HI-RIIIRI E. f,XRTlR, Ph,D PRAM IN M IIAIRIQ, PhD LIIIII-RRI I. IIARK. PILD, Dm. Illm LRII XV CAIRIINM, DAL. IPVINI 'I' KNHIIN. PILD GI,Ir.r. f, FINRIII, Ph,IJ. RIIIIIRI' I.. IIR-KKK, Ph,D RITNIIIII I, FI snr, PILD I1r.IANI'II GINNRIRIR. Ph.ID RIIIIIRI I, GIIRI, Ph.D. NIIf.I-RIIII GRINN, Ph.D IHFRIIN IIUIIIX, -IR., PII ll B. MIIIII HIIIIIQINN, Ph.D. IJ NI. .'Xl,IRID A AIIIIRI I.III'.ARIw j. ARMNIRIINI, IIIIIRI-I F ANNIIIN FRIII XV. Bun FRIII ISWIIII PI-TIR M BIRf-.An RIIIIIRII HRANIIII LIIIIRLI KV, I A'.zvI-. RIIIIARII K, f,-.RR RIIIIIIII .1 r IIRRI I I INI ALDIN I., LRIIIINIII-. FRwr.I1 A IITIIR, ,IR CARI D IBFIIURIW NIIIILIA--. F. DI-.II IGYRNARII DI'III'.I1IILIII DLLIII F Eur-IRA Hrr.-.Ir.4, XY' EPLIINI1 ,IrIHf, R Iflllv I Rm-.IRT XX' INIIII PAII E F,I.r.I.1. Haw In A I-II- ROIIIRT I, IWINIII' 9 GIfII2v.I C,A.IIfI jmr. D GARIIIR 210 FIIANI Is ,l. GI If K RIIRI RI WIILIAAI j, HAININ RR HARD 4. IIIIIIIRI S HANAIIR R4'lI9IK'I H HANIK NIIIIIIN I.. I'IflII'l.I RUIIIRI W HIIIIIY GIoRr,I lj INNKIII' IIIIWARD S lRI.NN Applied vhc711i.vrI'y FACULTY BRINI C. -IOHNNON, Ph.D. H. FRANIR jIIHNsIoNIf, Ph.D. I HARLIN F, KAIII, PlI.D, CLYIII W, KFARN-4, Ph.D. DIINAIII B. KI-YIN, Ph.D. IIIAR T. KRIII-IK, PII D. HIRIIIR1' A LAITININ, Ph.D. ANIHIIM' H. I..-INII, Ph.D. -IUNIA M. I.INIwI,RFN, A.M THIIIIIIIRI' T. INIAGII, Ph D. YIIIHN IE. MAHAN, Ph D. I ARI, 5 MARVI-I. Ph,D. LIIINARII l.. MIKINNIW, Bb. HARIIIII H. MIIIHIII, Ph, AI-HI RAIII MuI'LII'R, Ph.D. D. WIIIIAAI B, NIfvIENs, Ph.D, DcII'oIAs G, NllHlbl,NOA, PILD. TIHIIIIAN E, PHIPPN, Ph.D. IIIARIIN C.. PRI: I. Ph D IERHARII J, PRILI, Ph.D. .XIICNIBICRS IN UNIVERSITY I GVNIIIIII HANIIRHIQ F. YIIIINIK IIIIIIIRI' l.. I.ITnIIRN IAI' RcIIIIfR'I' D. LIPNKOMII Hmx-'ARD D. IVIARSHALI, BIRTRAND ,l, MAYIANII A VIfRN MciIN'I'oSH. JR. BI AINI C. MCKIISII I4 JIIIIN S. Mrrfx ,IQHN W. MIIIR RIYRON IVIILAMII7 RIIIII-RI' I. MFI.'I'ZI7R 'THIIAIAN P, MIILINIIIIIS CIIIIIN D JIINIQ X'x'II.IIALI KAIAIAN IrIsII'II W KNIINIIIY MARIIN KNIII ,IAMIR I. KRIINIII FIIIHN H I.,-Inn CfII'NN F I.ALIRIRI -IIHN r, l.AxxIIII. YIR. AII-Rm A I,Ax'Im. IIIIRIN LIAI WAI IIR W I.ImARIw JIIHN M, I.lN! IR GIrIRI.II j, IVIUFI.l,l-R HAROLD NAIDIIN RALPH R. PAXIUN RICHARD F. PIllI.I,IPR NCIRLIAN RAIIIIIHN AIIIIIRT I. RACHLIN Rm'5TcIN M. RIIRI RIS JAAIIIN A. ROIlIkR'I'N' N -IIIHN C. RIIIIINSCN, JR STANLIQY P, RmwI.AvIw fII.FNXY'0OI3 I.. SCGHINTY I.ouIs D. Srorr FRANK H, RIID, Ph.D. ICIHA H, RILDY. Ph.D. ORIN W. RIIIR, Ph.D, LouI5 A. RII'Tsc,HoIf, Bb. XVURTH H. RQDFIILIRH, Ph.D. WIIIIAAI C. Roslf, Ph.D. PRINQE E. Rouslf, Ph.D. FRANK B, SIIIIRAIIZR, JR., Ph.D. joHN B. SI-III1I.Ds, Ph.D. ALAMVIIT D. SINI.H, M,S. ALI,AN K. SMITH, Ph.D. CURTIS W, SMITH, B,Ed. G. FRI'I:IfIIIIIQ SMITH. Ph.D. HARGLII R. SNYIIVII, Ph,D. FRFIJFRIIK G, STRALIII, M.S., McI.E SI-IIRLQIK SWANN, JR., Ph.D. IAITI. S. VIfsTLINI., Ph.D. FRIIILRHIQ T. WAI.L, Ph.D. STANLIIY WAWZONER, Ph.D. CIAII. R. YOHII, Ph.D. EDGAR D. SHIPPIF DOLIGl,Ah A. Sxoco QUIINTIN F, SOP!-R PHILIP L. SIIUTHWIIIQ MEREDITH M, SPARKR S'IANI.IfY B. SPITK ROIIIERT STIIINMAN ROBERT W. STIYPHFNSON HFRSHIEL M. STINSON NIPIRMAN K. SLINIuHoI,III BRYCI? E, TATI? CLIfMI5N'I' W, THIfoIIAI.D RORRRT j. THORN RAYRURN L. TITIIR ARTHUR D. Toy Rormnr S. Vcrus LYNN B. WAKI'IfII1LD IVIAURIFE L. WARD DONALD T. XVARNFR PAUL B. XVl'I.Ll1ON XVARRFN E. XYXINNCHIT Jon B. XVORK VIFTOR A. YARIWROIIGH HTNRY YUSKA A i xx 4 NN .V "':-'r5i!::31'- faqs T4 N HHLETICS A'PI ILE'PlU AIIMlNlSTM'l'IIlA FIHITIBALL l!ASKE'I'llALL TIRAIJK MSEIIALL ll'PIIEIi VARSITY SIWIHTS INTHAMlEH ALS W v We salute senior and other athletes who have entered, or will soon enter, the Service. Their participation has helped to prepare them. We know they Will carry on in the Illinois tradition. The value of competitive athletics is recog- nized by our leaders. Our program Will be continued, adjusted to meet exigencies. The long career of Bob Zuppke as Illinois football coach has closed. Illinois will always remember gratefully his great contri- bution. ,CQ can 1 f ADMINISTRATIUN JCUGIAN R. INIIIIN refffv nf QIJN1 11.1 , , x - - 2? x:..:v if 9 I'I'HLE'I'II' IIUUIIII ' " L 4 ,y N I MNA ,N I Mnuxrl 'IHIIIN l7,wK,f,I ,II .'I:f'I!I.'.'. I'.uf'-l,'.r,'x IIOARIJ OI' IJIRIQCQIORS un., Xxux Ruluul I3.IImmx1 Xlxlm-xv If Xliljllm Iuxxsx II, XII Ixnlu I IINIII- If, Cum I-'Rm B. SRI-IX l Ulxx XYXII 'l'IIlf .X'I4III,l7'IIl6I CUKNCIII, 'Iv IMD IIUK Il N I XXKx N , Imxnx I.IJIu11x4 X xXIIIIXXIxx,IxI1u1vIl IIN II II11 Ix PILIIII I,lI 1 IX ,sile- 6. 1' 5 br rf , A-' 'Q I l".1L'1lIf-V .llclllfwrx Iflu mku Ii -I. KI II IIHIY Ihnmllx If Klxxx .Allnlmzi llulzfimgv P Xl 1 li: XI Sflnfcflr ,Ilulfllwry XYIIIIXXI C. Ciluxl RUBIRI II. AIHIINNIIINI Ie f' xx an . ,L I-,v ' Iwwvx. ,If v J s.f -I 'Ili GMAC' sf , . I ,f,, -ml' 'MIX-I. IJuL'm.l xs R. XIIIJS .l. CII xmvx x Ihuxus I7uu.1xx.X.Pln1lvs I,mx um II. 5IlIII XVII mn 1' X. Sum I-xsux . -I. 5, 'W an K., ,M J f 1 rl-I 'Iv' Kim KIIIIIUI A ' 'N . I TSS A: La :N . Q. . I Cf I g , B I'II,III'X R tvrurr Iflllmxfxf' F ' I 010' l0UT VALIAHLE PLAYER Big, modest Nate johnson came into his own at last this year. climaxing a brilliant season by being named the lllini's most valuable player. He played 228 minutes in the last six football games. to become know n as the iron man of the team. johnson started his gridiron career in his sophomore year, but injuries consistently kept him from making the regular team. lVhen his big chance finally came, he made the most of it. His hard, clean playing in the Drake game won him his position as left tackle on thc regular squad. Before he came to Illinois, Nate was a star on the Benton high school football team. Now that he has completed his course in the School of Physical Education, he hopes to become a coach or athletic personnel worker. In choosing a person to receive the Conference Medal award, the Athletic Association considers both an applicants scholarship and his excellence in varsity sports. Park Brown, track and cross-country captain, was the win- ner of this medal in 19-H. He was a very versatile athlete. having partici- pated in varsity golf and hockey besides track. No running event in the track program proved too hard for Park, he ran them all, and he holds the university record for the half-mile, l3rown's popularity is proved by his captaincy and by the fact that he was president of the Tribe of Illini. He was also a member of Psi Upsilon fraternity, Sachem, and Skull and Crescent. Political science was his major in the College of Liberal Arts and Sciences. X WWNX ,t v Nl p' t YM X i N Sfxqv M. W EDN ijt 'il 4 ll X lo 554 J Ml? ,wtf A r .2-3, ' 1-K -ef 3 ,,:x, . 4 . , s ' - ' 2,4 Q: , .4 N. ,,,, ,. , 1' 'teci ieete Naiirxx ,lor-ixscix .llfof l'.1f.'1,1fiff Phlrwi PARK L, Baoxxzs Cnnlrramc .llf.l.1l lfizfzflm e-"' i' i .l -ri' 'QT . .:f"'ill TW X," lyn-hllg-,Qtylll?gXel',,', y . ' il Ni i Q it ,xx 1, if N, Qalfli'f'fl'f,lp - Q. fu-sa 4sE1'x:l'x ,Q , . L 14- A V ,Sk NX -is Hwy it -ag, -- i i if X , H 7 -' " ' "l ir., ry' f ' X i- v. mp- ,-its i K .9 A 11- 1 , , in bmi it ---xl., A ml N.. .. .... 1 E, pq l g , lgv lxfbgrtl .' X k li di ,. . ,. ., . v i ,X l i kv A z -'i i-:L .S ll ir i j ix v 3 'sv-'S:i......, -i y A L i vw., pa s- M-. ,Q X my L l X .fi x V1 f 7 -ag... , ffraf-' vm , 2,-'w3s'.,i-if rl, ,, . gi fi, a-my ,. ,a.f2.E, ,, gah xvy v Wi-. EDAL WlNiEH 2 CI I I I I I I I ill K ',. CJ ,, I--K XII IIIIIII . XX - ,.-, NIIIIIAIII NIIIII-I IXIIII-WXIIII IIIUII Brckku Iv." .VII I XXIIII.I Ii' L'.r NII17--II.IIII IMIII l5.1II.uIIXtu1r1 :XIIIIJ I Iv 'I XIIIIL :1I.III Ii -v1. II IIIQII LIIIIIIX ITIIIIIII PIQIILI IIIIIX X ' . "'1 RIII. KIIIIIXILX III-.k:IIg HIIIIHXIIIIIII IXXCIL' l,'I'X IIIII In I IIIIII ., II N IIII I ,IIIIIIAI --x. .IX I+ IIIXXIN ,I BIN'-IIX XX-. Izl II.-.IIIIIII-. III IIIIIIIIIIII IXI'I'II'1,NIN IIIIIIIIIXR AIIIIN. IIN I1-,IIII I I:I'IIIII' IIN cIIIxxl Ixxy MN XX'I1Il.IIXI,I,I'IIxI1II,I.'I5 X.rI' I I I'II:.II, A XI IINII III.III.III-I.,-X M XXRIIIRH I4IIIIII.lI:,Iix I vw I II- I. .X XI VIIIHH YI'-XIIXX XIX, M N ,XII,.XII3IfRS IN L'XIX'I-'RSIIX' II Iv. I pX. 1-,' IIIII:. AI II II IIXII. II II: XX' XII IMI-.III- X I'-.I.iI7I1.XI I.- IXIIXIN I'IIIIYI'NN IIXXIIX H AIIIIII: II III Iv I 'X-.:I.r-I '. IIIIIn I QII'.I-I IIXII AIIII-XIIIIII X's'- II XIII I. III I.IIII CIIIII,-. IXXIIN K NI xxu I-,X.. .I I 'X .I-.I IIII I Ill II IIIII In I.IIIII Hung. III- 'I lx III, .I II'II4III1I,I I-IIIIII .-XIIIII IIXII I.'.'IrII III ,,,- KI IIIII1:I'. IIIIxIIw.II QIIIIIIIX cv'. VIIII KI I',xXIIIIxIxI.I III I -I I- -.IIII II l.IIIII:. Mxrwx IJIIIIIII II "-' I IIFIIII II-II-I N IIIII lbIIII.I,v ,-X IIIIIIIIII -I I' IIFI III' IIII I' IIIIIIXII. IIIIWI IIIIII I ' I IIII.---. XXIIIII-.I I IIIIII.I-II. IIIIIIIIII RIIIIIIIII. II-.II RI II-I I'.- IIIII: I III-IXIXIIIIIXI, III IIINIIX Num I LI II-iz-'I,I N ,III .. I .IIIII-..I I, IIIIIIIIX .X NIIII.III ILI II II IIIIIIII IIIIIIIIII fX IXIIII. RIIIIIIII XX NIXIIII. II-II IIIII 'I IMI. I I-QIIII: III-IRIIXLI NIIII-II I I' I I-I XIIIIIII X' KIIIIXI I'.II IIIIIIIIIIRI II NI IIIIIIIIIIXI I I F. III:-,I-:I IQIIIIIIIII I Iv.II'III-I IIIIIIIIII XIII'- II. fII1I'. IIIIIIIIIQI KIIII, IIXIIKIX NXIIIII +I I III:rII XXJIIIII.-.I III:-I XX'IIllxxI IIIXIXIIIII III'I I III1 I IIIII-II I I.IIIfII' IIIIIIIIIII IIXIIIII II I II' II 'Ik XI'III'. f AIXIII. RIIIIIIII 'I XXIIIII I III' I I III XIIIIIIIIMIIIIIII: RIIIIIIII XX XX IIIII A I I' 'I IIIIxII'.If MII III.,'f'I IIIIX :X XX www. I II I'I: lI.'III. MII IIIIIII IZIIIIIIII XXIlwIx I -II'I I I II. I III'.II '.f MI! II ICI IXIIIIII II XXIIIIII, ,III I I I I .I IWI-.III X XXIII IIIfI.I- X'II IIIII -I, XX'I IQIIXIIX I'I I I: .I IIIIIIII- MIK IIIIIVIIH IIIINIIII j. ZIIXIIIII ill TIIIIIII 0F ILLIII l1IIII.I-xx .IX PIIIIII I Rn II IIIII 'I III I.I..I. I.. KxI I :II -PII IIIIIII f '..-lx . YQ.:-1 its ,W N x l is-1 -l-' G ' ,Q J-'ax --1 . ax., . iii-' . . A Q-QQ. hz 'V ', , ,, N: :bfi ., -tw . - - , ,- '.'-f'5'3- - .:.:., - .Qui -'ifgy as I F .r S57 it-ii"l.f' g 5-.1?9??C'.S' 5 lr' ff? ii ,, Liirrsx Hfiiiiiii N 1, 1 wi! lllwmzi il Rim imnii Bu: xii Html I fiiiilixiifii' llIlEllllIillAIlEIli' lX'u1'ltiiig in 1,-mipciuitiiiii xvitli tlic .-Xtlilctic A-Xswciiitiuii, Xlciik l,L-iigiic spfiiimiul tlic clicci'lc:itlci's :mtl tlic viii'io1is mqtivitics c1iiicci'iictl xiitli cgiiiiiiiis nitlilctics. Liitlci' the tlircctiun ul' Nnitliniiiicl lrii iii ninil lltiimmitl -liitly. this giwiiip mit only stiiiiulntcd tlic pitlilctic spirit 1il'fiiii'miii sclififil liiit iilw piwiiiiutctl iiiwrc fricmlli' ifliitiiiiisliip tminiixlw visiting tuiiiiw. Dick lliiclilc nslic1idcliuc1'lC:itlC1' itvivctl gi iiiiiiilici-iii'tlic filtl, tmtlitif-ml yells. Dick uns assisted by Curtis l7clcci'alic1'g. Stcvc Dunne, lfrctl ,Xlmiiw zmtl llill XY11llii1. .Xlaiigic llitycr, na stiitlcnt liriatcas :mtl iiiiiiiaigcr. uxtciitlctl iiivitzitiiiiis tw visiting tcniiis fn scc wut cniiipus highlights. Ciiiitlctl liy' M11 Irwin and H12 hlutly, the giwiiip plnimctl tlic pcp iuillics mul i'zii'inus zitlilctic rcccptimis for tlic ycnr, Scvcml tliuiisziml stiitlcnts iuinctl in tlic tcziiii SL'llLl-till. fm' tlic fmitlizill scpiwii. NL'YCl' was tlic xpirit uf tlic llliiii mi ntliiiitnlily tlixplnyctl. Niue lkiiif, Ftctl IXIUUK lii1IXX'.iIlm fiiziix ll ktixlwi: Dui. Huiklu M.ii:it Hiliu 4 I T0 ZUPP Bob Zuppke has been something more than a great football Coach. Bob Zuppke is a human being who has brains, Character, courage, imagination, and high ideals. He has been and will be still one of the most interesting men that the broad held of sport has ever known, largely because he has kept the flame of enthusiasm burning with an endless light. So let's stand up With a brimming cup To Zupp! Grantland Rice T mvnjmmll- uf - 1014 RED AND ZUP 1925 E 'TCH MASTER ZUP. Bon REITSCH ATIONAL CHAMPION uv TROPHY -11- f"HL'1'1f D ZUP 1 NIS-TUG Wusox, yi!-'P, Bmvr INGFRSON 10-ll MURE THM A 0lAliTEl1 UEX'l'lliY UF UEIHIUE 4.3 E F 4 ' :af we-. 94 .I , J ,, kigi N-1: if "!,.,, "V-73 lil mic' A fi rmr i , . ll,l.IXUlS lll"CURl3. IU-ll ll.l.lNOlS ll,l.lXOlS ll.l,lXUlS ll.l.lXOlS ll.l,lYUl5 ll,l.lNUlS ll.l.lXOlS ll.l,lXOlS xnl.. .. ,.-lll Xllx ' fi ,XllXNl'5UlX ..4ii Disxiti .. l-l Nunn llx A. ri Xli4.iin.xx ..II lmix,.. ' Umm Sllll ll Xuui ' llXXlNlI RX ll 36 ll JN IH 21 I2 s lllllli ITY FllllTllllLL Players of the 19-ll teani, yming, green, light, meet- ing the nations greatest teams, played euurageuusly against the greatest odds. lt is disheartening to meet defeat after defeat hut they never lust their spirit. They possessed slqills which xvuuld have mm against teams in their elass pliysieally. They deserved the highest praise uf all: They' gave everything they had. X W i MJ nllnngl. hl.itr1,i1l.1 Auasc ,lulvnswrw 1 ir., r ll twin: Cmers-in Nledzelski Gund live I rygw . ,Xiiwtli Citni. XX l ii l lmwn I Iittvley C,-iuld Planer -T.lNl.lll"l M1115 ,Xl ,.., it i !h,:i. l,,,,1 lim ln'--,slzz Yinitli Hurknx in h Cillttm Mcfarthy 222 x gi 4" T rx- fx. .1 X . .. In I nr V I I If'IIII'I'I'I' M 'K ' . -.au-f' an ' W K W:-' I wu..,,.,, in f'Qf"f ,xr RHIIIIII I, IIIIIJII Lam A IN N F0 II 'I II I I I ' 5 II-IIIIIII II IIIII .-I.,l Q X.. IIA, , OP. jf, ,,',f,,f ,II ,f,,', ,UI ISIC 'IIN CIONIfI",RIfNlII' XY II Pu. I.I'. .XIIXYIISIIIK 5 Il IAIIIII 124 .XIII,I1II.xx 3 I .TSII MI fflllll SIXII 1 I fin IIII NURIIIXYISII lax 4 I ,MT IIA XYIsI'uxsIx 3 3 ,SIJII II' Imxw 2 -I .333 Q3 IJL'Rl7L'II I 3 ,ISII 21 Ixmxxx I 3 .1513 S3 ILLINOIS Il S .IJIJII ll 'x 11 w 3-I NU Q- I53 -I2 fyll II-I Xfm Ikuzxxki IMA I I I I'IIlI"SH.XIIXN IfUU'IAI3.XI.I, Ijmxulx Putuwn Pcdcxwn K,Ix.Ip Iwlm XXUIWIXIIII :MII-'III XX' IIIIIX H. Mcyul INI.Iycr Rmumtlml I-XIwI.nI1.Im H.I.1Iwr Ilwdgu LIIIIIIIII BIIMIII Zufwv Nucl Zarcmlu I..lw INI.I1Ic XY1mkL1I1.n MAI' Idmluw :XIwI,II1xx P1l1dIIcnIw.Iuxn XYIIQIII XYIIIIII Illuulu-I IMII Inn: ZJIQQIQI AI. Pmwls Il-Iwnxtwgk Run-n Huv XYHIINI Flwxuk 1 mr: HcmIIII:I PIIX K.nwr B-uguwn XYJQIIQI IVLIIII- R I -I -1, Z! W M "X NI 'q X5 kay mmm dv "4 ,M ,, X A f 1 ul- mm, a r A ww ANXJW' . 1 X W wx I G1 ' 4 Ai lm lk 11 d 'Ib 1 - -v E Mmm i 1 K ' 4 I ,. I 0 ' ' gn'73:q"- 'D' .3-5i,j4 1 i 1 U 4' '4 mx, 6 4! Sn-ppd Ax mu nnc XX XWXY W M NW 1 X. X x W The "X3KgXxt'xng XXXMXT' npcncd KXXCKY X9-H Scnson by 9X-Aykng Cnc nxosx cnnvknckng, opcnxng-day , M f gmnc Rn twenty yous ngnknsx NK-ann Unw cxdmy , 1 who nnwcd in be nn nbsmdc io! Cnc Cmngc W 'And Vine. Snnrn, Pickicr, Pxsundx, and GnEYNn oi :kc 'n-ncXgExcXd Xwnngni inc cvnxwd in incn icci nxnny xnncs by dxckr snncvb xnnnxng and pnsixng :cun- nkqnc. The fws: :nncXxdmx'n was sented Cady Kn inc "" .K ,, nm ncnndny Vickicv, nimcv inc tcmn had Xmmzvcd ,df fi' XXX-Ann ini 65 ynids. Pxccmnnmxynxg dns must MM cunx'XncKng innxnng Muck NVN5 'A Snpcib '1XCY.X'dx 'ans-Ann, and when inc EXYSK qnnmzr cndcd, unc Nknk were nn: Rn imnx, 10-0. Ymxinxxghnxxi inc sccnnd qnnvrcr, "Tun" scnx Rn 'nks ycscrv cs, hui MK-Ann cmnd noi Sinn dxcnx iunn nnwnkng awe: AA mnQXxdnwn', so, qw the XYM, :hc aww read, 52-0. Xn inc second KM , Xnann ccnnc hack wnh -some 9 0 MQW, Xnnt dxcy wcic soon snbdncd. 'Um Xnnn Www' 'mm - -I nnMnuXd-:d 'nnninci ncv'mX A-ssmxk xvnxch ended Xn VM"W'59" G""'d 'A mnQXxdnxx'n', fKn'AX -acute, -YO-O. '.1,',1vf.4 Ljulpv Xxsl., l3.v..i I l I 1 1 'mx XXM NV S x I X Xfuxxuxxxxxg :Xxcxr xxpcxxxxxg day vxcmrx x Xxxuxxxx, xxxc Xxxxxxx xxxcx xvxxxx xxxc wxxgxxcsx xcnxxx xxx :Xxc cxxxxxxtvx' xxxc xxcxx S'Axxxx6'Ax'. Bcixwc xxxc Xxxxxxx Xgxxcxx' xx"xx'Ai xx'-As Xxnppcxxxxxg, 'Mxxxxxcscxijs Lkuxdcxx xuc out xxx imxxx, IOM. Ffxxcd, xxxc Mfxgxxxxx S x x Xxxpc X .wx N WLS Wx 'M Q xxpxxuxs x Oxxxpx xx L X x xd x xxxxx n. Xxxxxxx X Lx 1 oxx xwxxxxxxw , H xx xxxfx x X K Lxxxwwxxxlx dx xt xxx xxxubxu Cxopxxu v xx xx Xxxxx. Nkxcx Xuxxxu Qxxxxxxx xxxd Yfxxx U xxx , Xxg busy Xxxp xx ixxc uxxxxxtxx , xx xd xuxkd xxxp Xxuxx Lux xxxcxxx-L QS- xxxxuc inxxxxxxxs mx Nxxxxxxx.-mix'-. x xxdxlfc, xxxu Xxxxxxx xugcxx Ld x'xxxL xxx Xi xx xsxxxu xxx ixxc, kxwxxxtxx qxx xxxcx . ' iccoxupd x xxxxxxxxxg Xxx Hxxxxxxx xxx xxxxxxxxxs X '-xxxmgu xxx ixxxs opk xxxxxxx' , fxxx x x spnx ' Cxxcux uvxuwx . 'Yxxxxxg xxx. ' xd 73XxXu-5Cx'xCXx bc? x Hoax Xxxxc. Pxxxcv A NNN M x Y. C xx6Kxx, Mmxxxx, ixxc xxxxx dx xsxxxuid xxxc Nxxxxxxcscxi' S xxxfxxixxxl 60 yards C vxxpfxxx faded wack - xxx xosbc 'A pass xxxxu ixxc Cxxd 'luxxc , Pu-tuxtxx, 'Q 1 xxc Xuxxc xxxxxxx scum. Nxfwx Wu xxxx L UN Axx .xg ! 225 6- 'll J - w U I Al 'hu .-xg,x,f. , I w x,,b.p, x ,ru "'Xnl,. A ,. fwf?'W,1x ' s A Q O-. ,1 fix 'P -I' R xx . Q Wg- 'I H' .ix "' '4 f...l' ' S XWYMHQ Q 'L 55 L.. ,Q-M ' W 'N 5 'mx xi Q 'rl I xx-x --mf' V.. x .. 'fr wx xxx- 9 xxmx XX VSXY N Wx Q S 1 ar Vrxck ai Xxoxxxc aixcx xxxc Xxxxxxxcsxxm oxxsxaxxgxxt, 2 ixxc Xxxxxxx xxcxc xxxxx xxx fxgxxi 'xxxd xxxxfxxxcd ixxdxx r xv cxxgcixxx Cxcdxvcs nm mxxc cxpcxxsc ui Dmkc kxxxf xQ,xQ,xx'. Bcxxwc Duke coxxxd xcnYx7,c xvxxcxx Xxad Xxnppcxxcd, Cxxxxxxxx HCCJ 10 XMAS xox 'A xoxxdxdoxxxx. Pxxicx f f 'xxx cxcxxxxxgc oi kxcks, Cxfxffxxx 'xg-xxxx Xxmkc kxnsc xxx suxxc, 'fxxxs -xxx Xxappcxxcd 'xxx xxxc fxxsi 'fxxc xxxxxxxxxcs ui pxxy. 'Uxc Vxxxxxdxxgs oi Uxakc iixxcd to xxxvxdc Xxxxxxx icxxxixxxx' xxxxixx X310 'xxx KMC dxxid qxxnxici xx'XxCxx ixxcx' - , Atom: in xxxc xxzxxc SMG xxxxc, Oxxxx' in kxac ixxc YAXX A mx Axxxxxxs. 'xxxs Xxxxxxx wok uv cf, 'xxxd 'xiicx Avxvxxxg ' -xxxd pusixxxg, scored lx Qxxxv A wxxgxxdmxxx Xxx' .. xxxxxxx fxxxxxd in Sxxxxixx. Scxxfxxxg, cc-xscd xxxxfxx xxxc ixxxxrxxx qxmitcx-, xxxcxx 'Y xxxxxxky Xxuxkc kxosc 05 vxckxc xxxfxcc 'xxxA scoxck two mxxcxxdxxxvxxe.. Txxc Nast ioxxcxxdnxv xx xx'-A-5 uxxxcg up Xxxf ax cxxxxixxxxxcd Xx-Axxxxxxcx 'xi Dx-xkds Yxxxc 'Axxd 'A cuxxixxxxxcd 'ACYKHX fassnxxxi by Good, Yxxlxb mu Vxxxxxxxkxy Vxcxxxxx waged xo Mxkxscvxcxx xxx xxxc X-xg: nxxvcc accuxxAs oi pxxy uw score mxxc Xnsc Sui Qoxxxxs. 'iwxxxxy Bulk Nk'C,m1xxxi, lin 225 I N link' 1 'luv . , Quan P'-9'T'xlLx .xx Emi E-xxug.-x uxcvx, Yun XLQX- XX 4 XX. X X, xx X? MQ' 'XXX-X 'XX XX. VXX X K ,XX XXXXX-X XXX XXXXXSQ XW' .' XX ,X MFG' Bak Gm uw, BM 12 VX' xx I X "XX X X Xxx X ., MA W .. A ,-XX - XX XXXXXXQK .X XXX X ,.XW..,,,vXXX X XX X X XXXXXW ,X X X 'IX X W X "' wmv XX X,-XAXXXXX XXXX XML -M XXIX' 'X X -X5 . , .XXXXXX X - -XX-XX. XX- Q XX X XX XXX XX XX XX XXXXXX XX oi coxxfxdcnce zximer cXcXcuiXXXg 'XXXC XXXXYXX, Xu ' ' ' X A X QXQAXXXSQ XXXQ io -m GMXX can V X3Y'AXlC., A-Aimed 06 L 1 XYXSXX, QXXXX' in Xue sxxuwcd mxdcv soon XXX' -A Xs'Aii'Ag,c X XXXXXXX XXCXCX SXXQ cdgc md uma 'XXXC ui XvXsXX passes 1 ,. 1 ' 'X XXXXXXXQCS Xxx KXXC ' Xmi 'xiru fum X XXX cXXc Ewa: qunucx, . sccmxd qu-Amex, 'Some Dame was Xcndmg, XX-7 ' - ' X Smcvc: XXX'1,wXQX4, 'Some As XXXL: ms: qwmrcx QXXCXQX , ' ' 'X YCYXS ovci Xu! Xnuctmv um x QXXQ X3-Amc's Xmmmx 1 D . , ' XXw XBQHXXXX X XVXS Qumx XuXXOxx Cu 1 fwsi 'Sm QLXXXXQ-5, nm . . , who passed Xixs way ov cy QXXQ QXXAX. By KXXQ Gmc ' ' B ' X 10-'I . X X KXXC scum, HUXOL , the XX-XXX cm CL , , . A 1 ' X1 ' comm-and oi ici xvxs XX-.0 mm LX 'XXXQ KXXXSG qxmv .. X . ' Y wus, KXXC XXXXXXX woof pxmi XXX ,N . KXXC XXXXXXX. Pixar A X ' " ' ' NN' wbmx to SXXXXQXX. fXXXue., scored on 'A pass XX Om X QXXQ score smod, 1XXfX-X. ' " the XXXXXXX SQXXX X Xwxviex bcmxx, BS XXXC Xoxxiix X . S " ' ' QYXHXXQ5 ' X oi XXXC sxuumou. sccmcd to Xuvc ammo . XXXKCYCCVKXOXX oi BCYQXXXQS pass Meg-XXX 'moiXXer mXXy ' ' ' 1 'Q QXXXKX' y'MdXXXXc. X mi XXXNXXQXQXUAXXXC , XNXXXCXX XCXXS-XX ' u X ' 5 " 'XXSOHQ Umxxc. ' m KXXC wxmn, xx Na A Xzuwm KXXXS pomi n , E. XSCYYXXXX scored txvXcc XXX MQXA succcsdxam, 'md ' ' ' ' Xnic XXX XXXQ X151 XXXXXCY fuixs qunvici . MXXX,,XXX- , X M X XX-JR. XXX X X MXXXNX XM, We Ay .. XXXXXX X,X3XXMXXuXQXXw.. X XX, WXXXV, X MW X, vm X X. XXV X-XXX XXX XXX X Av XX , X, XX..,XX, X X' XXXL, WW ' 'VX VXX.Ml,. H- X- ,X ,X XM J XXXXX X Xxcd YXXC BNN 'AXXXQXYXQ X WX- . ...,. N Ny f' XX .X.XXf,X F X -v,,,3XX'l.w1l'YJHXSl.::: ...M- 'u Scum on XXXQ um 6, 5, X-Xu X . LYXXS l.X.,1 X . X'XX,X,-XXX, lm XXX' in X X X XX X gl 1, ,1- . fr- -A-fr P if. ' if-.V nl " A- . n-Ml . gf .1 J 11 -if .u rl , 1- mi! ,Nw WX , sh Q , f Eau, I A. N un , Af A A .X Nw. I . fat? X I X! X t ,. N 4 I, Euvslx dal . ' N A i xx N ' X " -MW ' ' mx X Y X XYXW W WAN W 2 X Ax X M Vwciuvc 'A Xwxuccmukxg cvowd of ihkty :Mons-md F A 4. G pcvsmxs, XYxcXx'xgmx c'A5xXy dcicntcd :Mc uYKQ,xXiXXXQ 'Jr , - J ' XXXXN XXKCXXKQQAXX 'ymnpcd bfi to an Cady Xcad Xu V . 4 . . dw mm hw mxmxxcs. oi QXA5' and scotcd m Cach qu-nzcv dxcvcuixcv. 'Um XYuXvcrknc-5 at QNX ixmcs wcxe Ku 'KM conf um. 'Uxc Nknk were pX'Ay'xxxg mos: oi dxc game wkxh :huh backs ngnknsx :Xxckr own gmX Xkuc. Sew, Y, cmX ixuxca :Mc XXXXN gathered uw A Xkmdc swam, 1 , fl V V ' ' ' Mm anon Mm XY under :Mc Xxcavv pxcssmc oi :hc . Ar I- H X XMCXXXQAXX iuixx'-Md xx'axXX. The dose-at du: XXXXN V' cmuc in gcufxng was Rn thc second quuvici when .Xatmdx msscd to GYKHHW but 'Mkdxk v-mx ixwvhtcxxcd ,Y 7 5 up and susm had KMC UAH on downs. 'Um XXXKN, DCYCYYXXCXCSS, Xxdd me edge over . . . . . Cmxx yler XXXCXXXQQAXX m :hc pumxng dcpavuucut. Suunxy N r , , , . A Vxxxxxv, Binh imxxih CXCYQCG Xxxs pummg 'Abdxty to thc Xugkcwi 'mi XLu'1,m-A 9941 dcgvc Hmx-. KHX-K c lmkl C ngm u xx, 1 ur 'A lin h MJ Cnuxvxuuxv l'1u.J K ' ' 1 V ,g W NN W W WW X Q X X l 4 f' . X Eb Xmva, Knspkcd by their dcicni of Xud'x'nn'A :hc week Xwcfawc, came to XXXXun'xs EuXX ui spkvk nm ' A xxixx thckx' XURXY5 U-Ay. The XXXKN wctc Xxupmg, to Ns: cmxicvcnuc game Xxx :wo ycnvsjmi smm ds- cmcvcd :hc Xmwn icmu was Yc'AXXy coxxxpctkxuxx, 'xmxpcd Mui xo an Cady Xcnd on Vnx'xncx"a hmxxu y passes. Yuvmcv cumkmxcd Xxks xfcxs-A:XX'xmy, and Mc- ' 'Xx- iuvc Xu: was tXxwugXx, hc had scmwcd ihwc mm downs. by pus-ixug, and txxxxxxhxg. The XXXKN had muh' one WAX chance to acuvc. TNS cmuc Ku the second qu-Avxcr mimi umvdxkug in Mmxxmxs Hficcn yavd Vw:-, Xmxvcvcv, dxcy xwvu e.Xxm'Qd Muck on QQWAXKKQS. 'Um 'lmxppkc mcn Khcv. ihckv hnxnus igxkcfhdd-S GMQXX QYA5' xx MRM si, '31 K : ai' YUXXCA out . Ycwmcd dxc XYAXX in Xmx'-is iuuvtcuu 5-Aid Xknc. The MAX wus soon Mwst on dmxus. LMC Xu :Mc WN'-'U 1 the XXXXN ng-Mu iXxx'cMcncJ, bm NM ' H 'x" X 'N' IXXKVA qunvtcv, xvcrc gusxwpcd on 'Account of A imnXsXc. BMA Avxxu xy Lum-1 'x .WN Wxml ,N wx X W X 'im - ,Q Wfgrx W Mm? gn, 'Yv.xvuXmg, Lu? 22 9 4 73 ,A Y t-L -nhllt tx no-F J It ' Y xvxmtx me tum 7 'X X ' , XXMWXB WW 'WNW XL V . 'II 'xx Yhc hhxxx X-xtxdcd -xt Ohm St-xtc dctctxxxxxxcd tu M gxvc thc hxxchcxcs A WAX gxxxxcg and they Md. -, Ewa . A 'Uxvtxtxgxxcxtxt thc cxxtxtc htst huh, thc hhxxx had X thc Buckeyes xxxxdct thcxt thtxxxxh. They cmxx- Q 6 pktch' mxttxx-xx' cd thc Ohm hux'-5 xxx scotxxxg, pass- xxxg, 'md hx Cxcicxxixvc px-xfxxxg. C twat icxx' xxtxxxtxtc-A of txxxy, thc hhxxx Xct Q x-ixvc attach coxxxpnsctx oi J C. Pva the hx th . 'mth mx cxphxsfxvc oxxcx . xsscs and shntt dtxaxxc-5 through thc hxx X xh -xmxw-xdxcd, thc hhtxx dtxwc Ohm 'State txcxd vt- A cud ui thc Exist x. hcgmx to shxxx' dnxvxx, mxd wmx thc acute. Manx' txxxxcs hciutc thc hah cxxdcd, thc, hhxxx thtcntcxxcd, oxxh' to hc wtuppctx hx' thc xxstx-xX iuvxxnttx wah. Ohxo Stntc Xcxxfzithcxxcd thcxt Xcnd xxx thc thxu thx-xvtcx xvhcxx thc hhxxx hxxxxhxcd mx thcxt oxxh uxght,x'utd hxxc. 'Yhwtxghotxt thc Xast huh, thc CMN' Em! hhxxx 'sought hath to push thc huh uvct thc gn-AX GL wkuxx' BM hxxc, hut Sccxxxcd tn hc pxaycd out. .J . - . 0 If Y'-xx '11 Hg Lml Us x t-, 'W R Dux Cam 6 D. XM! XNJW W K 2 ' XX 'Hhs game dkmaxcd che mme-mofsocccwixd X9-H ioodud season, and -Mao cxxdcd Cnc 'ovKXXKnm conchhxg caveat oi Bob 'l,uppXac. The xx'XwoXc mum was. hound and dctcvmkncd to xvkn dos hai gmxxc Koi B' good oXd'l,op" Xi KL xvcvc ai MX posgddc 'Hwy soon found out, ihoxxgk, dui :Mc XYddc'M'5 mu x BHK UQL',oYiCx'oxxi xvcvc too toogk. DcL',oricx'om ocY5owAXXy accounted io! tkvcc as of dw ioui toudxdoxx'nS, NYKKXX dwshcs of ixvcmy- A ' 'P 1.7 " xxvcmy-uvo, and xxx cmy-fwf: yayds dxvowgk dxc 4 Moc. HC 'Mao comokicd ioxw om oi Seven on-axes A ior a gsm oi S-X yavds. The XXXNX 'gddom dcmousimicd -my offcnskvc poxvcv, dxcy phycd pmct'xcaXXy dxc come game dcicuskv dy. 'S-ow and dxcu some oficxxs-Nc ooxvcv wus shown 'oy QASSCS Hom Pxwirodx 'md Good W They randy xxcvcv ducnxcucd dw kuvXuckXsXc XN'kXdcni god Vue. Nvkdx dos game dxc :wcxxxyf Sw Noe 'feat odd Condxhxg Cayce! oi Bob 'lmxxgokc 'Ai Y .XM X W., 1 Nkuoks came xo Q dose. N. Burk W XM 11 'SL A v M, Away, bm noi Ko: Xong -J 1 1 1 i 1 1 i 4 The team richly deserved our first unshztred championship since 1915. Its record was outstanding: 18 victories, 3 defeats Qexclusive of the national tournanlentl. lt was the most inexperienced team in our history but the players were cool, courageous and cap- able. lt was truly Z1 pleasure to coach this fine team of fine boys. AQVAZA P2424 L Ilmxxrd, f,.1j'f,1.'w uw, hill rx, I7f.u'fv 4 If? 00' Y Q.. Q. Q, fv s x ' . v..q,'Q3, .xvfxf 'N 37 'Ni ...X Aka-T: I 1 IIICQ I IIIIYOIS 11111 1 . .. . xx.lNl.1IXNlX lX1111x1 .. Xl1xx1N111 1 P11c1111 .. Y1111111111N 'i 11a11i11Ii N111 1 XI11 1111.1x .. CJIIIIPSIXII IIIIII 11.11. X Y-'TT' ' I'.III1'I'l'Y IIASII 'PB LL X I H vAV!',kk IfI111m'W'11s'11 jim Ilfy Mm IA1' Q NJ PAUL 510111 'VX IYIY-XI SIIXXDINCQS ILLINQIS REQQRD Pct. Pm. OP. lL1.1N11IS , , , , , , ,H6' 6114 SOT 45. .. .. KI111'q11Cttc . . . . . .667 T21 6-IH 38. . . . . Chanutc Field . . . . . .66T TIS 6116 -W. .. ... Dctmit .. . . . .667 NIH 621 -IH. .. . Notre Dame . . . 1 . .61111 6115 6111 30. .. . . H11rv111-11 . . 1. ,61111 652 SSH SS. .. Wisc1+nsin . Il 11x .. . .223 679 720 -I+. .. .. Michigan . ,Syl 577 672 is. .. .. 011111 Stare .. ... . . .267 ass fan S+... Cl1iQ11g1,.. .111111 -1x1 N51 -12... ,. lmva -W. ., .. . Mi1111Cs11tz1 . -H . . . .. . N1b1'fl1XX'CSfCl'lI 36. .. ... Indizm:1 .. 52 . . Nlicl1iga111 . -ll . , . . . . 1NIi1111esot11 . 7' -IH. .. ... Ol1i11Sr11tc . -IS. .. .. . XVisc11nsin . 63. . . . . N111'tl1x1'cstcr11 32 .... Imm .... .... 3-I. .. ... PLIFLILIC .. 11,111 f.f111,1 Q .11. ,11.1 ,111 R111 1111. S11 111.1 1 110,11 NI 11 Allen XVallcr . - -1 OPPON ICN I S -I3 40 3+ 29 33 40 40 -I9 26 35 36 ww jj -Il 29 37 31 43 49 46 32 so T. JOHNSON Coach 1' Q .1 VN P V! x 2 x X . Q N 4 'Q I IIIIII ITY III CII .ln- f"O 'R . L Runrnx IZ, Crux I ,S XVILLIAM INICBRIDE DALE L. HANKINS I junio: M.zn.:gP1J yfuf IIVFVQQ, 1 ILLINOIS ILLINOIS ILLINOIS ILLINOIS ILLINOIS ILLINOIS ILLINOIS ..... 123 TRACK RECORD Outdoor Season I9-Il 1 24713 58 llldoor SU I9-I2 ... SU ... 67 ... -I1 .16 XxIAhlIING'IA0N . . . . , . . 8 1NOR'l'IIXYl-'S'l'IiRN . . . . . . . 3891 PURDLI' ,... .... .... 6 8 JXUII I3L'11,1fu... ,, ...,.. .... I-I Nllcznlcnxx S'11-x'1'r: .. .. 37 No'1'1uA: DAME .... .... 6 2 Ixm.xN.x... .. .. 28 I I I I I Inu-gan Pautsch amor? AI lmpni V R4rInnwn Fox I I I II.III.'I'I'I' - 1 E ... I I LQ Exif Cmlums ifI.1ddmu Ogden XI l Ixiiyu-1 Nl IX ll-,um Usburn I7uctr1II1 XX I fl. cruf . K .-wL1 I-I Ulwrx I-Ixmrdx Q t I-.rIlnwn Ihlulwr-' KLIIU Cvurmthcr N I D ISIC I I N ISIC. I I X INDOOR CIONF'I"IlI-iNlIIi OL'TIJOOR CIUXI"IfIiIiNlIIf NIICIQT I9-I2 .XIIII 1941 OmuSlix1l-'... 37 Ixmwx.. .....,....,, . ....lm ILLINOIS... ...ZH .XIn:uu4xx..... ....Im INm.xN.x.... .27 Umm Slxl1 ..... .XIu:u1u.xx .. ...2i' NURIIIXYINIIRX XVIMIUNSIN . .. W1 I IYISIIUNSIX . .. .. Imxix... IH ILLINOIS... ...,- 1 Nllxxrfsmx... IW Xllxxmmx... ....I IJKIKIILAI-I . ., ...... ...Ill I'L'1:m I ... .. Noklllxwsllflcx -I' I,lm'um. 45 CHIKLKGU... ..... U FIIIISII III uf I 4 Li. xg-.A Rose ., A fi? X .. A All C V 'T E 3 2 7 ,A f 5 '1 a 'I av 5 H 'ff . u zum nnru, M11 W? Z5 -in : I I I I I hc 1041 niirilmii' track rcani had a successful scamn undci' thc guiding hand wt I in-icli I cu -lnhnwn, xiinning funn' mit nf tivc dual niccts. losing only to I'ni'dnu. Uncc again Dun Olscn, alwng with Stunt, iIilIl'lICI', and Iiicnlin pi-fwcd rn lic thu ninnxrayx nf thc tcani. Iihc Illini upcnul uninpuritiun nn April IV against IYashington L'i1ii'c1'sity Iiid wcarlicr tmccil thc incur to hc hcld in thc fXriiiui'y xihcrc thc Orange ani Illiic naw siiintlicrcd thc rraclqnicn frnni IYasl1i11grnn, IZ3-S. 'lihc Illini cap- rim-d all tilifccn cwnrs. sxiccping eight of thcni and placing thirtccn sci-mul placc huni Iravcling tn Dials: L n n'c1'sity' nn April 25 fm' thc fainuus Dralcc Relays thc Illini xicrc rarhci' Turtiinatc, wmidcring thc cmnpctitinn. Ihcy qiialihu 1 X mx ,.f- 'uns , . 1, I I .iv J fx Y i rg Uri ni...L., far I I l.t.ip ti. xiitim An Illini xxin hlkll Lvl XIIDITA. 06m sq two relay tennis and thrcc imlivitlrials fur thc finals. Olscn, Ilgilc, liiishing. and 'llurncr cmnpuscd the lune srirviving relay tcniii in thc finiil heath, lmiit Iinishctl third in thc sccuml heat. Indivitlunls tu qualify' xx crc lfltlcrs, Silcich, nntl liicnlin. On May 3 thc lllini inet up with ii atmng Nurtlixi'c5tci'n tcnin cuiiipmctl uf iiinny imlivitlrinl stars. The lllini were nt ll tliszidvziiitnigc in thc intlivitliinil cx't-nts with the loss uf lion Olsen wlw haul crmtrnctctl gi leg injury in the lliuiltc Rclgiy s, Ncvcrtlicless, they cnnic tlmiugli to dcfcnt Nnrtlixxcstctn H713-1813. l,ni'ry Stout won first plncc in thc hrond lump, pole vault, :intl iaivclin tlirmr. llill Lewis and Rely XVLISSHII capturetl second and third plncw i'cspcctfi1lly in thc broad lump to sweep that cvcnt. May I0 was n sad day for thc Orange and Blue, as they lust on that day' N1 f 'S 1211111111 Tll Cll their first dual meet of the year to Purdue, 68-58. Holderman of Purdue turned in a -1.10.2 mile to win over Brown. Turner was the only high point man of Illinois. winning a doulile victory over Bancher in the 1110 and 220. lhc outdoor track season came to a close at the annual outdoor Conference meet. The fighting lllini qualified Olsen, Turner, liienlin, Stout, Lewis, and f""7 I n A Diiriutii si ucv is Ifim uaiis If FN 2? 2, K g E 216 XYasson, hut we1'e little competition to the winner, Michigan, who qualified nineteen men. Nevertheless, the lllini were proud of their hroad jumpers, Stout, Lewis, and XVasson, who scored a sweep in the broad lump event. The lllini ended up in sixth place with 21 Hg points. :Xt the turn of the 19-11-19-12 semester, the lllini opened up their indoor tracli competition. The team consisted of ten sophomores with only one or gr- I' rw. ' A L Throuch spate The stride of .i champion I 5 . "Crossing the Bai" two letterinen thrown in for good measure. This team definitely lacked ex- perience, but boasted of versatility and a strong distance delegation. During the vacation between semesters, the fighting Illini niet up with Butler University which proved to be no obstacle, winning 90-1-I. .Iohnson's traeknien captured eleven out of the twelve events, taking all second place honors except one. Don Olsen began the season in grand style, winning three firsts. Michigan State was the next university to fall victim to the Illini drive, losing 67-37. Mauric Gould tied the Illinois broad jump record of 23 feet, 713 inches, held by Al Adams since 1933. Don Olsen starred once again. On Valetine's Day, the Illini traveled to South Bend to rim against the L'ni- versity of Notre Dame. The Irish had been rated by many experts as one of F .... , if fwfff-, H, , ' i ,-ss , i A ' 'K 1 " 'fi I ..f I , .1 I I I , 11 . vb, 5 ig? A Qvouilw Kri tm Ri HB1 Rf. fi if l "IX lQllli'l'l'l' 'llllllll flit' lwxr li.ilg1iit'ctltc1iiiis iii tlic L'HllIlfI'f.Lll1tll'l1Cf iililx tlisplnxctl tlicir x'ci's11tilitx'. tlcfitxitiiig tlic llliiii 62 In -ll. liuli Rclilwcrg. lllini. ncnrlx' stulc thc slxuxx' xx'itl1 i'ct'iii'tl xligittcring pci'f'u1'iiiiiiiccs in tlxc iiiilc imtl lxnlf' milc runs. l'iClDl'll1II'f ll xx ns 11 rul-lcttcr tlnx' for thc figliting lllini. tlcfcnting' lntliuim, lm xtxirk imlmii' .mtl uiittlmii' t-liniiipimiw. 'G-ZS. 'liliia xx :is thc first time sincc WH tli.it liitlimini lux lit-cn tlcfcntctl lux' lllinuis. 'lllxc tciiiii xx as pncctl lux' Bill l,t'xx ia, lluli llclilicrg, gmtl Dun Olsen. xx lm cncli czipturcd txxn first places. The IL'.ll1l .ix .1 xx lmlc xxx L-pt fullI'cx'c11ts11ntl xwm fiYC4lfl1C1'S. Xxlicii tlxc llliiii imiriicx t-tl tix fflxicalgii fur the Big Tun lmlimr Xlcct, tlicx' tmilt gi xx L'llAllLllllllL'L'kl tcaiiii. iiiitl xx iillqctl nxxnx' xx'itl1 sccuml place lxuiimws. XYl1ilC tlic iiixlix itliigilw tlitl mit xxin ai siiiglt- first plgicc. tlicx xxun points in cx crx cx'Cnt. 2 i if 1 ndigfw-1 , , M2924 xi, P- sk.. l' x xi: I. 'I-tl '1::7:"' '-if NU, tliuv tl-in't practice tngcrliu' An Irish txt-nt Holi XYright, Ohin State, had tu equal thc Aincrican imlmur record tu Clic out a lirst in the T11-yaixl high hurdles over Dun Olsen of Illinois. The nthci' suumtl of the Illini was nun lay' Dun Gladtling in thc txxu- mile run. VVith this 1'ccoi'tl uf thrcc wins against unc hiss. thc lighting Illini liavc thc nialtings nf an cxccllcnt imlmn' tcani. antl haw thc pussiliility uf liniving ni licttci' ii tlimi' tcaln. .Xs thc scasun atlvaiiucs. thc niginy sfiplin- iiiiwrcs xiill gain xaliialilc cxpt-riciicc xxhich. iiiiirc than lilccly, xiill lic tlisplayctl xxhcn thc tcani taltcs tu thc uutsitlc this spring. Tape Muasurc, Pluasu A l gi li 4 l r I 4 ln finishing third, the 1941 baseball team made a strong attempt to retain champion- ship honors for Illinois. The team literally was hard to beat, and deserved commenda- tion for its fine spirit and all-out play. Cap- tain Al Grant for his excellent pitching and John Drish for his all-around team value both merited particular recognition in this splendid squad. QM!-. L, I' 9 .JI ----,--- 'Nv...,..--'- iw..- , .LN l x6 :fx .gk .e. I - -fist I RSITY 'EM IIIFIIT NIIYITNSON Ny, JI.. ...Nr BIG 'ITN fIONI"IfIRliNC IIC IV. I.. Xlichigan . .. .. ll! 2 Iowa . .. ..., .. U 5 ILLINOIS . .. . , T -I Indiana . . . . T 5 llinnesota . . . 5 VVisconsin . . . , 5 6 NUI'El'lXI'CSl'CI'I1 . . . 5 T Ohio State . . . . 5 T Purdue . . . . . . -I s Chicago . . .. U 12 CQONFIQRICNCE Ci.-XMICS 'lieain Batting Average . . . . . . . Ieani Fielding Average . . . , . I BASEBALL PCI. .H33 .fill .656 .583 .583 .-I5 5 .-Il! .-IIT 1-is ,YW-57 .IJIJU .270 .962 I gg f Illinois Illinois Illinois Illinois Illinois Illinois Illinois Illinois Illinois Illinois Illinois Illinois Illinois Illinois Illinois Illinois Illinois Illinois Illinois Illinois 1-N ILLINOIS RICCORD 7 Louisiana State 5 Louisiana State 9 Southwestern Ins. 2 Louisiana Tech. I5 Louisiana Tech. T Bradley I Indiana IU Indiana 5 IVisconsin IO Purdue 1 Purdue 1 St. joseph fM.S.L.j 3 St. joseph CNI.S.I,.j 22 Chicago I6 Chicago 3 Michigan 2 Michigan I6 IVashington U. Q . Ohio 2 Ohio 5 x I , if I s . . . Q lvl? sf U lx 5 HITIKUCI jimmy Alizrmgfff g JIM Srnvnewsoiv WN 9,111 1, f J If ' ' ' MTN? r i, . X , X, i j 1 L IN 0' . I . 1 1 - l' if WND M ' 01 i fi , i 0'-N04 . . P ' f'1 -- lf- A ' i,,.- ' f 1 3 ' f 'f L A ' 1 X ' 1. , -, ,-+ X!" , V. K f xi Hi . 1. lik i' 4' .ti 1 X Qt ,V . ,, u'.l,2,!iil f' W., NYJ 1 l lu Iiiiniii liiiziii XX'-xiii l'l' N' BIA-titty 1 ixiliiii li v xi 1 AIHONINII H ZllNll-K l 'i'.l.'lJ Liflif-l 'X llifflll Llllll llwllll lllil'll lllilv lll 'lilic 1041 lmscliiill sqiiiitl, t-miclictl lay Wlilly Ructtcgcig iipcnctl tlic ucnsmi ln' llllllilllg' ni Pl'C-L.'HllfL'l'Cl1CC twin' uf the Smith, ciigxiginfi lmiiisiiiiigi Stutc LllllYCl'SlIj', Suiitlixwstwii lmiiisiniiiii lnstitutc, :intl lmiiiainiiigi lculi- nicail Collcgc. 'l'lic lighting lllini split ll twu gninic series xiitli lmiiisiniiiii i ' ' ' - 'l'lic 'lligcts State .-Xl Clitint I cmnc right lmclt with than nltl aitcliing 11 tml liit cnet S iuntci in tlit nptnu uiitlicrn spirit tu sqiium. Hllf .1 A w vic- ii v- LAMMI F H11 i-ai iz j,-ii ix Ammx I,i vi' Snplwnmir ,ll.u1.1,t'i A sq 1 W . 4421. 453 1 I, lr" ii , . if ff , b t -5 -f N - W ly?-iiigltiitg 1 Q sh - ' ' . ' .4?Q. ti lAHillY limi tlit lxntt BAiEB LL twry in tlic at-vcntli inning. Smitlixx'cstci'n lmtitutc was nn cnsy victmy. lint lmiisigiiiii lccli, pmvctl inutc dillicult. splitting Ll two game series. Rctutiiiiig lwinu, tlic lllini cngugctl llmtllcy' lccli. licfutc opening con- fciwiicc cniiipctitinii. 'lilic Umngc :intl Hluc Ulivc cm'ci'Ctl tlic Bitullcy' lun 5, '-I. Xliluscvicli lctl thc tcn hit Assault with live snfctics. ln Big lun uriiipctitimi. tlic lllini linislictl in tliirtl plncc with scvcn x'ictfii'icx against four tlcfcnts. llicy' lust tn Oliin Stntc, Purtluc, Xlicliignn. nntl lntliiiim. During tlic Clniifcmiicc scnwii, thc squad nict St. sluscpli, Ll wiiii-piwi tczini, :intl Xllialiiiigtciii Lliiixwisity, tlcfcziting Xllnisliiiigtimii, 16-ll, gtntl splitting Ll txui giinic scrics xx itli St. joseph. lliu tlctciit nt tlit liintm nt ,Xlitliigan min nn nnti-clnnix tn tlit tiip tu Xnn iXi'lini'. Xlicliigiin liiitl nnt sntlcrctl at tlcfcait until tlic lllini ninc 3' i v A Q I X ' x .N X xl il 'f 1 f L IN 0 SQ , l I Ll' IIWIS v 254 ,Xi unix luiixxi' Diziwii l1iii.Hnixxii1 - ,Xu I ,Q l n 1 x Y 1 f - ,s , - Y, ,f , ' i '. Q ' . ' 1 . ' . 9 , 1 Toxi Hui L Axim Bi W-mi BOYD BARri.13v tripped them in the first encounter, 3-2 .Then the lllini hun ed tn the terrific onslaught uf liatting friim the Xihlverines and buffered their third Big Ten defeat, T-2. The hacltlmnc of the fairly successful seasiin was pitcher Al Grant. Grant pitched six nf the eleven cnnference games, uinning all nf them. Liz Astrnth and Boyd Hartlv figured in every game. Their auperli field- ing and hitting pmver pulled inanv a game from the depths uf defeat. YXINU liessone handled the hut curner, xvith the skill of a liig leagucr. The team as a xvhule had a much lietter than average yearf-fliatting, .2TH, and fielding. 1962. The IU-+2 season xvill have many' veterans hack, mainlv pitcher flhuclc Camphell. and infielder l,i7 Astrmitli, xi ho is captain for the cnming season. lic Qvucs tif the Runner llillli'l'PY B Sllllillilf l 1 T ,. K. 2 4, ' ' ' i .Aff 'gg ,1 ,fgi,iin" bmi, T' 1 if . U i p I ,f:,,.e. 5 .041 l . f . I Mfrw ' , Riva Drciwiiiw YR S i i l i 4 'V ihagfif , .fi Q 1 if if il ii u wi A i' ll lllllfL'L A Nu: 1' Xlvm' lioui' lcrtwiiicii xicrc loxr liy gitulunrioii. 'lilic pitching stall' will sullci' llioxl' lwy rlic giuulilgirioii, losing A-Xl Clitinr, :mil .loliimy Drisli, who dividul Im cilorts lvctxxccii pitcliing :mil plnying riglir field. Cilict ficmlm amd Rim lbrculislcig al cnrclicr :mil ticlilcr, l'L'5PL'L'IlYClf'. xicrc also gl'2lLlllLlICkl :mil will lic soil-lx' iiiisscnl. iogieli Rourtcgn-1' is cgigcrly looking toiwnixl to tlic coming year, for rlicrc xicrc ww-ixil promising frcsliiiicn mcii xilio rcportcd for piticticc. XII ltlllg tliciii xicrc lloli lluglics :it cntcli, Cicorgc Hnlcstrzi in the licld, .Milly Phillip in rlic pitclicfs liox, and lfil Pnrkci' :it first lmsc. Xlrlioiigli tlic scnwoiik rccoixl will not go down L15 lic-ing cxti'noi1liim1'y IH rlic liisrory of lmsclmqill nt lllinoi5, scvcml incidents occurrcnl during thc in-.ir xxliicli rlic plgiycrs will long 1'ciiicmlici'. 'lilicy' xxon't forget Boyd E- .. ff., 256 ' 1 . . I 75.5-.A N-iz 7- Ak- Pi: Mrioxrtizi ii fiHl'CK Smuiirn Bon FINN HS TY ll SEBALL 1 ff .. 'Y' 2 , yi! ..f fi 1 if -, 4, 1- 1 'Q' i R L 4 h d' U' - , .,: its 67, J X . I 1 LI -,N Ni fy 1 1 1- 1 ,111 11-Ns - I, 5' ' .... Sv-un .. -.-IJ W. H! .ji N V ,vi , 1 p 3111.13 , I - - kj-, 1. , 1 ltxii XX 11,11 X1 111111111 l,1fAx1n:1111 r 1111, r 1-11 111 l511rtl6y's curryiiig his own dulilc ling 1111 thc Suutliern trip lvccniisc hc did not knmr that it was thc iiiriiirigcik juli to tnlcc cure uf thc tcrinik equip- IIICIIK. Thcyfll rciiicmlicr when Ray l,,L111tc did nut GXLDCLT tu gli on thc trip and had to lic pngcd in ll local thcntrc tu hc told of his going. Ncithcr will thc tcnm forget thc undying hritrcd whicli Ciiptgiin Cirnnt hc-ld fur his fungo practice. The fullmviiig iiienilicrs of the 141-ll squad rcccivcd lcttcrs: Amo Bcssone, third lmscg Boyd Bnrtlcy, slw1't-stopg jivhii Uriah, pitcher :ind right fieldg Liz Astruth, 5cc111id lmscg Paul Kliloscvicli. first lmscg Bill Brewer, cntcherg Chet Zieiiilm. cntclicrg Al Grant, pitcher and cniptning Chuck Cnnipbell, pitchcrg Boli Xxylllll., ccntcr iicldg Huh Finn, lcft iicldg amd Russ Drechsler, lcft licld. Amit 1p.1t111r1' 1 1 s' A xf A. r Xi ' , 1+ YS Q' , ' ' ' M g 5 ., l l ll ll 1 il l l 4 H PURT There are no major or minor sports at Illi- nois. Athletes in all sports are awarded the same size and kind of letter, the traditional Illinois was one of the first institutions to adopt this democratic policy. Eleven sports are sponsored by the Athletic Association. The only sport not sponsored by the Association is polo, a sport made possible in its existence by the Military Department. 2.-Qs - 5-4. f 15, I v.. ,X G 39" N N - i ,, ,LQ f -, why ,K h A 31,1 -. ' :QN- NR 4, 5 299 I ll il A fa H. I P 4 66 9-mr-Ong ,tuhm ec-, I , .xr I, RM lx I I t 1 Htrhsr lfisizer Si-in Shui Kitie Film Znninerin,in iniiw Iam I lx I nhuin l.ut.i llnyis Aeasc Berry Alvin Blnnd l'llli'l'I'll IIIIIINTLIIII The uresrling tegun that reported tu Heli Kenney this sezison had fnui' returning letterlncn. They were Captain Ted Seulmroolqe, .-Xlex gXlui1i. llill iliuiiiiims, and lien Berry. 'Iwo these, Kenney added lrx' lingen git 126 pnundsg Rullie Rnylnirn, I-Hg Nurin Anthonisen, 165g and Alex Agnse. l1enx'yu'eiglit. lhe tenni, undefeated in precunfer- ence cmnpetitiun. entered cnnference nieets ns nn unlcnoun quantity. 'lihe first upset. that prmwed the Illini strength, was the Victory over the llnilerinnlqeis, since Purdue uns the Nlidxrest A. A. U. titlehnlder. iXnnthei' innin event uf the wrestling season was the victory mer the Ilmisiers, the Iirst Illinois Victory over lndiaum sinee 1930. Su the Illini unund up gi very successful sensnn and will lose only three inen hy giuuliintioii. XYRlfS'I'l,lNKi IV-ll-I9-If Iii :suis C,I'PONIiNlb l'l,., .. Nurinnl .. ..ll IH. .. ., XYIIIHICYIIIII' . .. ll 2-I. . . . luuxi State 'l'eiichers , . ,. 6 '1 .. flirnell .. .. 5 IF, .. .. Ultima State .. , U I-I, .. .. Purdue .. , .12 31. . . ,. Indiana .. .. 3 'I .. loxxxi . .. 6 ,vi--,L i V -dig, ul: + 4 ' 35:6 i" I in - N 4 '- 'T In Felt Goldie Muni-vc f-:hh Prnt- Phillips Mntwn Sher Cmlxin Hiulmty Adkins l l l Hartley Pi'iCe's gym team wound up their IO-H Season claiming every inajor gym championship. Its squad lmimstcti uf Louie Finn, Big 'I'cn Champion on the ringsg jack Adkins, Big Ten and Nntiminl Cullcgintc Tuinbling Clmnipinng Catan Cohh, Big 'l'cn Cliznnpiim nn thc pumllcl high lmrs and National Cullcgintc Chninpiim on thc pamllel high liars :ind side-horseg and Harry Knchncinnim, Big Ten Clminpion on thc side-lmrse. At the N.A.A.L'. Nlcct, Cohh mm second in thc nll- nruund and Adkins min second in tninlmling. XVith only Cuhh and Adkins 1'CILl1'I'lCCl to schnul, thc Illini have gone nlicntl and still innin- tninctl thc name of thc lending cullcgintc gym tcnni in thc cnniitry. GYMNASTICIS ILLINOIS 4225. .. ... Nclmisltn .. 25 . . Annnpulis . 616 . . luwn . 558 . . . .Xlinncsotzl . 5781... . Indiana . 5-H . Chicngu . NoR'rHwEs'1' CHANIPIQNS .. NATIONAL CoLLEt:iA'1'E Cimxiifinxs . . BIG TEN CHAAIPIQNS .... . . . . . . . . . . NATIONAL A.A.U. Cnixxivioxs Qing, Boi-imxifw SOKOLU. . . Olflfoxlfxh ...ff-l' .. IU ...-F7-L5 ...ffl "6 Ui ,..5J , . ,..5l2 U10-I-1 .,l0-+1 H1941 ..l9-H ii ti N-,lwn Hchb st 4 .xlicttl 'X J . k , ., ' X 7 . if, ' ' X 7 x . ' V 'V el iw-, fam-. ., .., :,?-YgWiEf,,L5 ' ' ETTB":'5,.f1 rffff Hmiiis' D. PRME 1 6.1. li C.-xrcix fum'- c,'.fp:.m1 ,will H.imltm.iim I, Hi-mn XYUSQ I l i A lun! lliiliimii iii lliyu XV, lirmxn -N Jil lQlll.'lTl' GULF Ilia lllimiis gulf tcniii. IU-Hb Big len Cllmiiipimis. upcncil thcii' 1041 wcgiwii hy limiiiig ru Xutrc llnmc. lhcy' 1'ccm'c1'ul frniii this iiiccr M ru gn tlimugli lmx .i giml Ohio lihc llliiii then Xlcct ziml luui l'k'bHl'k'SEI1fllfI1il1 XX rilIlL'f , -lirlill thc rust uf thc schcihilc iimlcfcntcd. Thc iiiccrs with Srzirc iirluiul thc llliiii thc clmcst lmttlcs of thc sclicihilc. pimuccilcil tu capture first in thc xx'L'5fL'I'l1 iirwiifcrciicc 'th in thc X,L..'X..X. Cmlt Lliaiiiipiumliip. lhc last nf thc gulf tcniii was nigulc hy .Xlcx XYL-lah, Dick l'liil1iisti'u1ii, .luhii lhixiclc. :md Bill Lkingci' :it thc Big lun Xlccr. XYclsh tmiiul thc ilithcult Xlill Ruud lfgiriii Ciiiiix' in ZW N , , IIIIXUIS ii 5 lil ,Qu i "li X' XX H' ru uipruilc the imlix'iilii1il Big 'Ibn flwlll-CI'L'l'lL'C title and lllinuis rcmincil H, ., its rirlc qix llig lcii Gulf I Ilmiiipiun. 45" ll ' ci oi.if Uififoxifxis I2 ..Nur1'clJ1i1iic., ,..l5 22 .. Puixliic .. .. 5 26.5, .. flliicngu .. ,. 0.5 Iii ..c,lllHSf1lfC.. .,.ll.5 IN , ...lmx'1i... .,.l5 In , . XUI'l'l1XXC5fCl'l1 , . 7 23 9 ,. .Xlicliiggm .. ...l2.5 INF. ,. lmlinim ,, ...l0.5 Xhsiinx fjnxiiiiiixu .Xli-ii .... ...lst N. lj. A. A. fiom' flu xxii-ioxsiiiif. ., ...-lth lin, 'I'i x fjii xxiifioxrniiv N11-ifi . ,. ...ISI 262 Lord Harris MtCt.xtkin I.t. Danlew Pi-pete XVimtl Cunnineliarn I'l-, IIIIISITY IIIILII Sparked hy Captain Bob Jaeger, the Illinois inalletinen. etinsiatiiig of hlaeget, Ray Petitz, Hatlington lYmitl and Chester l,tii'd. num live of the eight gaines of the 19-ll spring ptilti season. 'lihe fall season atattetl with the squad eoinposetl of Captain lllmtl, Iaittl, Iltyan Harris, Bull Melltaekin, Twin Cunningham and Clrahain Fly. I,t. Danley teplaeetl I,t. Cul. DCI,1Jl'IllIC1' as euaeli of the team since the latter was trans- ferred. Rain handicapped the teani and held the Illini quartet tu une practice liefote their first enenunter. During the winter, the teain hatl to resort to the use of the stuck pavilion, for nu lietter taeilities were availalile. The laelq of practice facilities prntetl a aetimis liandieap. P O I, O 19-H Sprinlq Scaxull ILLINQIS Oifiuixixis S . .. . . L'nivei'5ity of Nlissouti . . . . . . ' 3 . . L'nivetsity of Missouri . , . 2 7 . .. Oklahoma A. and KI. .. .. H 7 . Michigan State .. . 3 -I ., Iowa State .. ...I6 5 .. Ohio State .. .. 6 5 . .. Ohio State.. .. -I 3 .. .. Iowa State .. 2 I9-H Fall Season 3.. ...I0waState.. ..S 2 . . . . Michigan State . . . , -I 2.. ...OhioState... ..3 8 . . .. Michigan State .. . . .11 Qin. on.- f9 AJS' 2 ,. u ,M ..-., Li, PHIIIP R Dxxtti' 11.1. ' Hantlmgifm Wtiiiii ffiipmflif 5 :LS 265 ,1 i Q . ""... s. in una-gn, Q1 555. i lx . . X. ll l limi-i!.s Uwtn Kv,l'1n,stlei lknson lieimini li Piiestlei Bcwnt l'.il.i,'1.iri Nlllei Lotzei Li1ll.in Killen ii rlli iiiiii li I ir lfllllllll HOCIlllY Xfter finishing the 10-HI--ll season ns eo-holders of the National Collegiate Ilocliey Cllminpionsliip, Yic Heyliger's puclqmcn were ex- pected to rate us one of tlie liest college liocltey tennis in the country. llowerer. lleyliger's squad suffered ii loss of eighteen men before tlie end of tlie first semester. Starr Owen amd Gil Priestley were taken into selective serviec nt Cllinmite Field. Norbert Sterle ioined the pro- fessional rnmlcs. and the remainder were forced to leave in mid-semester liecamse of selective service and the national emergency. 'lilie remaining men on Conch Heyliger's team played u fine lmrzmd of lioclqey In keep lllinois 21 lender in the college hockey iield. Ferrnnti and 'liw itelicl regained eligibility nt the end of the first semester. :ind rejoined the team to luring the squad total to nine men. ICI-1 HOCKEY 1941-1942 li I ixois cJPl'0XIiNl'S fi .. ,. London lilnimdnl .. . 3 -l .. .. Dnrtmontli .. . 1 4 ,. ,. Dnrtinontli .. . 5 IU .. .. Xlicliignn .. .. ll fi . . .. .Xlieliigun .. . 2 4 .. XllL'lllg1ll1'l.CCl'l. .. . 1 ' .. ,XllL'l1lQ1ll1iliCL'll. ,, . 2 w .. Xlicliignn lecli. .. .. 4 N ,, Paris llliiiiznlnl .. . 3 4 ,, .. lli'iintt'ord lllgiiiaulnl ., . 3 5 .. lil'11I'll'fUl'Ll lffamaltlzll .. . 3 J 1-4f"x 'Q Austin M1Don.iltl Titus Knowles 1 lixpiin XY'est -lolwwri Kult Fmluss Malilft Ntieed Bernstein 1111111 iiiwia l 11 J 1 - ff' ' x 1 1 K Klnx Garret had 11 green tenm to start his 19-12 season. The only two 1 seniors to report for prnetiee were Captain Dielt Knowles and Ray 5 Titus. As the season progressed, Cinrret discovered that he had one Q:-Q ' of the strongest teams in the history of the sport at Illinois. Wlirren ' Xlnlilt and ,lnrve lfriduss represented Illinois as foil men. The epee I men of the team were Lionel luernstein. black XVest. amd Titus. llern- r ' ' stein and XVest are sophomores. Knowles and john Xlellonnld. snlwer- 52,1 men, quit mid-season and were enpnlmlx' replaced ln' Bud lolison und T' '- , X 76 W , , , . . . ' , ' . ' Q Vs N 1 gi-423, Alaiek btreed. lhe hiqhlieht ot the teams verx' sueeessful season was ' if 1 1 '- .'jl,.g'1s'l.zfg9.' the team s defeat :it Lhiengo, eonterenee champions lor the lust seven rears, on their home strips. NNW' H K-WI' ' 44f.11f1 D14 is Ksoxxiis 1 .1Alu'.1,'f.' FlfNCIlNCi Q - -- lrrixois f,l'1'UXI x is A ' jf, v " 'A 13 .. Notre llnine .. . 14 1' if txt, uf 1 13 .. . Northnestern .. . 1-1 ' X ,Q lo . . ....... fililezlgo .... , , , , ll 21 . ,. lllinois Nledieul School .. . 6 1 162, ...... Xliseonsin ....... . 1115 1-1 . ., Clase School lClex'el:md1 . . I3 61. .. ,... .Xliehignn State ...., if 1911 Bio Tlfx Cn XNIPIONSIIIP.. ,,,-nh , . 1 1941 Xixlloxxi. f,llXN11'1UNh11l1' . . .jnd P 1 267 TI With the adaptation of the Intramural pro- gram to meet War-time conditions, ice hockey and weight-lifting were introduced. The Illini Intramural Physical Fitness "V" Test, stressing endurance, power, agility, strength, balance, and flexibility, was intro- duced the second semester. Also new this year was the First Annual Students Sports Conference on the campus. WW ,wa Ye 34.3 'Wi S? - 3. ' "3 ' 9: fix: . 1 lui X 1' . 2 3 Q 2 I K 'M' ' + i 'XX f E 3 5 A A 5 f . 971' M Nl M.x11H -xx 1Hl UPQMN 269 C 9 65222 mug -HTL' R 411155 +1-rye +115 WHQ 27754 3110 I1'I'11i1i1lI1g1Ii .V 1 111111'El1i' 'Q'-Y Wiiiiuir unix xifiw ,1I.m.i,i. 1l11R Lv Q:I1IlIIIH fnlmff .11 11iHi11'i1J P141-i 1 , 11,1111 r . "IF" .i Qfw Laidci' thc capalilc dircctinii of Bill Ciraiit. sciiim' iiianagur, and XYalt C,i1'iHit1i and lack lingua, iuniui' Il1.lI1Ll2'C1'3. thc 1941- 111-12 iiititaiiiutal piwngraiii xwnt LIINICIWYLIF' slwiitly' aftci' classes lwcgaii 111 the fall. txxciity ditfcrciit kinda of atlilctic X iipctitiun xicrc 'cred to thc iiialc studcnt lmdy. 'liliia xxidc sclcctiuii nf atlilctic pa1'ticipatiun cnablcd practically cvcry' man in thc 1l1'l1YCI'51ff' In ciitcr intu tlic npiirt xxliicli lic dcsircd. .'xxg1l11lfl115f'L'1l1'. tlic uviiipctitiuii Hfg1'Hll155pHl'fS xi as dix idcd intn tum lcauticsz um' for thc iiidcpciidciits, and mic fini' tlic , .- 1 2-zrf, " , fratcrnitics. 'lilic l1111X'C1'51ff ciiiplny cd thc saiiic systciii as insti- gatcd Umm ycars agng that is, dividing tlic xilinlc campus iiitu WN U yuncsg su that cacli swrt liad at least unc liidcpcndciit tcaiii .NIJ 1 1 i l i iarticipating. l,atc in hlamiary Kappa Sigma, Sigma ,Xlpha Fpsilcm, Theta Xi. Dclta Upsilmi, and A-Xlplia 'I au Uiiicga xxcrc lcading thc 1'11CL'. 7 - 1 1 F w d i. 1,1 s-., Hallie Amlciwri Nut-11t'i Huplti XX'v,iri 271 1 1 I 1 I 4 I I XX ' VI 1 II, IMIII IIII lhlu, NI-:III,IIl 1 IIIIIIIIII-III II'I'IIIIIlIIIIlI IIHIIIII'IIIII' .'I'IlIXI', I!III I' II ,, I Il. NII'II Il! IIIIILIIII-IIIII I I1 . II. II I.., II N -f'v IIIII, XII I :II Nk:w Ilu I'.,'.: I If 1. I , I' , ., I IM. IIII II 1v-vx I. lI.I:'I III IJ.: I I I I I N II,.' II, "f' ,uI1I.. lug II 1r-Lx I, IIIII wxu- I ww.1 I I.'I I'I'II- f.', If.I'I,.I I,.I.II Ihl,'.I C,I II , IIII' f,', Il .... IIIIIIIIIIL' X,.If,,I II! I IIC II. II ,... XXIINIEIIII l'I.' I7..' If I MI. I I ,.I lard, Ixmj N I III I II.: MII: . I X If. I. "-,. I ' , I : ,:1: I, XHIQII. ,X I. I, If II.I I . I' , ,I I I' III: IIII , ll III: IIIII Il,I f,I.I', I .Inu .X IJIII: I Is., I In II , .I II.. IIIIII IIIII I .III, XIII- II. II,',III I.J IfIIf..I I,.I, III I ' I'.,. IH, II. H I.':I. 1 .I:I, Il I..I IIII-, IIIIIJ-',II',.I' X I I .I E, H QJLJ . I I: 1, I - I-, , I I, I A-,I 5IgIn,I .IXIpII.I MII. Imullmg f II.II1'IpIIInx -I 'P 'I - I - Kappa Sigma, Soccer Clmmpmns P111 Ddm 'I'l1u.u, XY'rcxtlxng f11.m1pmns lli L CHA FALL, 1941 Sufllull .... Xfqlmz nllfvfnf Ifjwlfwl Fcmmg . , .Rmmll Tmgk, .. ., ... . Ktlfffm X114 z11.1 Tcnmi, Singles , , ,, ,Nfffffffu 'I MJ.: X1 Gulf, Smglcs ,.. jwlfel' Tummy Dwubltx 1 f-lffrffff. flffwf. 37111141 fyf Gulf Tum , ., . . . . H3134 fflh 1 .Hfflxl Efwl f'f1 H.mdh.uIl, Slnglu ,IJH1 X Vllurkcy Run ..lf'lwf!, Dm. fvff 11 fm .llfvlm LJIYH Lfffr 1 l'w H,4mHw.n1l, Duulwlcs ..U:N4.1l, Hm WB Sigma Chi's Tennis D-vublcb CI1.m1p1wn5 'I'l1ct.1 Xz, Gulf l'Im.1n1pwns Hb .15 I l v '. 44 l l 1 r l XX .l KH x ,' ' Q a " , l'l"IIlllll firm- 5-37.- " rl. lc. ' . ' x, Sa D 'svn 2 Ni .1 '1 f N- . ':.' ' ,, .'1,,Fl T' ,SEQ .-:Q 3. -x x K Q, . .,-.s 34 - .Q 5. . L X .. Lf "1 ll"X"1I'1 W' WX Vu mn K . Hfll7I'NIR, IIR. f"""'1 ll' N l"l"'Xl 'V' N,xR1u.x Al. XY'.xI1MlRli l ll' ' ll ' M 111 fr I'w.l1ffllHl1 .lI.1m1gufs XXQ11- xx lumpx wr flu' scene lm' rlxc 1414! xmllx pm crilm ffl' Cix mlxqmn. 'A lhrcnl Pulcs :md lcpccsf' lr ru lr1r1'.1mul'.1l C,l1n11lpums. xxns plLSQlll'C.Ll un .Xl.1x I xxlrlx .1 rcpcnr l3L'l'l4Dl'IllL1l1L'C nn Klux' ll, xx Incl xxns xlullmruxl tw fix llllmxrinn. Xgmmr rlxc lmclxg1'm1ml ul' ll truc lmlim xlllngc tlmc xmmmxrlc pu1'tlm1nc1's tlmllcxl rlmc Cl1flNl2wlLl5flL' :unli- fu xx urlx .xx-rx xx lxlclw lmnlwcxl and ufrcn cqlmllcxl pru- r1'xxwr1.1l1ml. llu- lmlim nrlllmplwrc xx ns stmlmgrlxclmcxl x .1 xllllll xlllxlll' thc llrsr slwxx, xxlmiclm xx ns xlcxlicntcxl lax' nutlxcnic trilull xlnnccs, lcd lux' lmn Sta1tl'u1'xl. lntcr- xxnvcn in thc Pl'lJgl'1llH pc1'fm'1nnncc:, by members nf tlxc Nnrimml Intel'-Collcgintc, Nntilmnl A-Xlnalrcul' Ath- luric Lvlllflll, and Big Tcn Cixm lcnm, fcnruringg Cup- tnin Paul lfinn, lmuia Finn, lflnrrx' liuclmcmnnn, flnron Clulllw. nml -luck fXxllci11s. 'l'l1L' tltlxlitiulml Bcst 'llmlpcl' 'lloplxics xvcrc Qlxxnlxlcxl to Mickey Doyle und tu Paul l"ll11lQ and the tmplmics fm' thc lrcst pc1'fm'n1c1's of thc year xvcnt to Xlzwx' .Icnn Olxcn nml Yic llocfncr. l'v-mln-tml: lwrlllllxtlu. IH: 'll-nm Pwlu .xml lqmu lll rg' nl IIS ii' Ulliultfli Poles and Tepeci' Gymkana plays an important role in the National Defense Program of the University by offering rec- reation and entertainment to the student body, men in service, and the community. This ycar's production, "Sau'dust and Spanglesf' supported by the usual good talent, was especially well received. The circus theme with its iolly background proved to be a source of relaxation and escape from talk and thought of the world situation. The executive authority of Gymkana is vested in a board of directors, composed of six faculty mem- bers, the senior managers, the president of Gym- nastica 4Gymkana Honoraryj, and one student rep- resentative at large from Gymnastica. This year's faculty members are Y. -I. Hampton, Assistant Dean of men, josef F. XVright, Director of Public Informa- tiong C. O. jackson, Assistant Professor of Physical Education for Men, Mrs. Roberta Rosecrans, Assistant Dean of XVomen, Miss Laura -I. Huelster, Assistant Professor of Education for XYomen, and R. P. Hackett, Assistant Dean of the College of Commerce. 5i2 l il l l l l l l r l r I l l l i m i i 4 , 4 'J n I x 3 Er- 1,- ri. lu: mr' A f ix ummm ex ' X .Qs ,x - V o- ff T- Y 5... . "' L 'X x U""f'I W" U" Vu mn fl Hmfrmk, -ln. cr! EVVL xxx X xmxr,+Ixx MARINA ,ll wfu NUR! X ' ' fx V' um" Ml.-,uv Prfx..'n.f1ffu .H,1r1.1qvrr XXV 1' xxlxmnpa wt rlu' wcllu Iwl' flu' IW-H XL"lI'lX pru- .1 . ctimx wt' fix mlx.mg1. " llnrcm Prvlcw :md Tcpccxf' It xx.1w .1 dual .1ti'.n1' thc tint slmxx, xx lxiclx xx as dL'LhL'1ll'Cd ' ' Y 1 ru lINI'.1IIlllI'L1l f,lx.xl1xpmm. xx ns plcscntcd un Klux - xxlrlx .1 rupx-.xt pu1'fm'111a1ncc un Klux' I', xx hiclx xx ns xlxxluuxrqxi rw fffI11IL1NflL'.l. Xgxumr the ll.!L'lig'l'HllI1ll uf Ll rruu Indian xillgxgc thc xrxnxmruu pc1't'x11'1m'1's rlxrillcxi flu' cnrlmsinsric audi Qu xx lrlx .lux xxlxlclxlm1'xlc1'L'xl:mduTrL'11cql1:lllcnl pm- f-L'xNIHIl.lI!NIl1. I'l1u lmlim Lll'lllHNphL'I'L' xx ns srlmxgrlxclxcd lux' uutlxcnic trilml dnncca, lcd lxx' 'llrm StnH'u1'd. lnrcr- xxwwcn in thc pI'Ugl'1'IlN pc1't'm'11mm'cs hx' mcmlmcrs of thc National Intcr-Cfollcgintc, Nnrimml A-Xmntcur Ath- letic L'ni1m, and Big 'ltcn Cixm Team. fcnlturingg Cup- rnin Paul Finn, Inuis Finn, llnrrx' Iioclmcmnmx. Cntmx Clnlmlw. amd .luck fxxllqilxs. The rmditicmnl Hear IIAVUIIPCI' 'lqruplxics xxcrc nxxnrdcd tu Xlickcx' Duxlc and to Paul lfinaxg and thc rmplxics for thc lmcst pCI'fUl'I'llC1'h of the YCLII' xxcnt to Nlnrx lcnn Olxcn and Vic Hucfncr. , A 1 l':xf,1-.xrwr I .:m:r.4 my I tm Ix-iw ,xrxxl Iq-Qu 'fkf' 7'l"Y' v' YLL' Q' "Totem Poles and Tcpce-." Gymkana plays an important role in the National Defense Program of the University by offering' rec- reation and entertainment to the student body, men in service, and the community. This year's production, "Sawdust and Spanglesf' supported by the usual good talent, was especially well received. The circus theme with its jolly background proved to be a source of relaxation and escape from talk and thought of the world situation. The executive authority of Gymkana is vested in a board of directors, composed of six faculty mem- bers, the senior managers, the president of Gym- nastica QGymkana Honoraryj, and one student rep- resentative at large from Gymnastica. This year's faculty members are Y. il. Hampton, Assistant Dean of men, Josef F. VVright, Director of Public Informa- tion, C. O. jackson, Assistant Professor of Physical Education for Men, Mrs. Roberta Rosecrans. Assistant Dean of VVomeng Miss Laura J. Huelster, Assistant Professor of Education for XVomen, and R. P. Hackett, Assistant Dean of the College of Commerce. ,l Qi ll ll ,li l i l 4 III INIIUTICII F 1' 1. f i f i 4 1' 4 I I Alplu Clupter I I x, Il.I.Iw 'IIVIIL I.J.':a C ln:fv.'cvI Tn liumfzffru .md 111.1ff1f.v1'f1 nrfffxf,'f1c1i:'uly .md .lffixtiuvlly Im f1IfUl'U,Yf Ill lqyvzfllnxrim' If.XiIL'I,'I'X' I -I I av I vii. If 5 KIIIIIII I Ii lim un, Ii N IIXRIIIX D PRIIF, .XM IIONORARX' .XIICAXIISICRS I mum Cnmxx un IIIHN M IXIIII III XI ,Imlax Ro1.ax,aQ XX 11 -I it XX ISIN vw II,1I I I II-.II Mm I IIIXPXIV. XNRINX LII ITIRl'UI I PII MI IK lwix IIxXIx'1f,x, Inrm D PIIRNIIR NIIII VIIIIIMI-v. NIRN.l1.'XIIIIIX D Prumr I. mu 5 KIIKIIY Allxmu Rum XIIIIIX Ilwxxlrn XV,-xl IIR I. R111-XA XIIYXIIII-'RS IN L'NIX'IiRSI'I'X' Scffinrx XIIII I LIIIIIA lIIxII'II XI Alum, II un I HIIIIIIII, -In IIIX'.41RI..AI4lFIX'.II IIII IIII I IIlI.1II- IIIIIN I., IXIURII III .IIN I I-Iux-.I NII1m,llx-,rnxlx IIIIII II 'lull-WIIX lfl,'1mI',v IIII .II fl Imfr.I-w I1 II . N MIKII IIIII Lmurr. IIIII' XAIIIIII1 S 111717 llN1fll'L.'X III X XIII I.- Illx I,lIxv,xRu E, S1-u'1'0nu 5l'XX.-XRD L . STXI FY FIIFIIIIIIC IK SIIXFN Vlmwu If XX'ruf.HT ARTHVR R, XVII.DHI-XC-EN ILIIIYN F, PUWIII. Iizsxn r I' Rufxx MAIIIIHA YI XX".-XITMIRF Iwum I Num wmv , ,, ,I wr I XX Yxxx lI1IXIIlI.PIIIIIII'x L. Mxrm-5 Nmmli Vu-rx I. 5IlIRKI'x' v pn ag g n.1.....4f WU? JIX IIP.:-NIINIIHIII IEIII X' Iifvxw.-Ir, IIVIXI Ii I5-'III IIII I- I4 Iffnmrl II Iv-1 I II II' I.I: ci' I' ,: Y, :I I-'I II Itx. I-I':- I4 Inm- . HV: II I-- I II I I I :,., E ..I 1 FTS" X4 ' ft MJ. Ny 1 ,fx s.- 'wr f 41-,I-rr xlmrka-'I f IIIIHII-. Mnwn fllmphcll Morland Nxllur Samlmh Cvrfr. X'i'.IIzmIr1 ,I IIIIIII Bmrun Pmc Hf1cInc1 Powell Morluck 276 300K 3 N I! f INUT ,X :mn f--... -4 -8545-" 1 2 1 0 7?3 r i I I I v I i . ,I-'QP l ' "g" " " "1 "iii-l-TL W- V -Nl V Y W W Y ,, ,, 5 Q v Y . f1Nfr'," R N' E 4 T X 'ily L X, .xi if 5 . 'S lnfigg 5.1 Q l UMIPUS LEAIIEHS STUIIENT AlllIlXlSTIM'FIllN UNlVEIi SI'I'Y WIIMEH I'l?IlLlCA'PIONS SINIIETY STAGE MII UUXUEIQT MUSIU 1IlI,l'I'AIH ILLI-WISE L Allllll A chosen few, a mixed group of outstanding men and Women capable of leading others. . . in scholastics, in activities, in honoraries. . .it is these people to Whom the underclassmen look for guidance.. .it is these who carry on the extra-curricular activities of the campus . . . traditions typically Illini. .nav n-fi, QQ ,Y- vxg 5' iq s' ,I ,Q iii S W. as 1, NN, 4-,K M' X TABLE TALK I I I I I I I II In .I II I I I 4 XHIII I I ll l,H,Al, -4' lil Ill fllIPN Hur Iflullu ll . . , . I1 1 11.1,,w ll.m.1quf'. 51.71 1 HIIVXL' lI'L'A1JL'lll. linux l.u Ivins: Ilxl PII-IIINI Il Hll,l,f,xsal,l.1.x Ulf. l'.lf',f,'.,'l. lfditur, The Illia ww.. FN-. l5ms'l'1umxu.n1 l.lm1lll Srmnxlllll PI'L'XlJL'IIf, l'.1l.tj,fI. llvilfllkfflui lifunluw ll.1f1.fQw', 'IAM' l,.7llAV Illini Bryrrv Sl'Ikil.ll'Z Xlfxrl' Fixx Prcxzdezzr, ll'o11mn's Lmguc Ii1f.vinu,vy A1I.1f1ngc1', The lllio 'linux X14 lxmm l'rw'1Ju11l, fwcflnn' C.'l.m 'fffmf .S'L'l11ulw' w U li I! 1 'n I 1 I le Ii ll PIG .EE HE le, 'Q 4 a i, 4 ," v.- Ih HX Du' XX11l:1u1Sllx1xmw I,H'XI.fUi1f, H',fi..S, li.m'l1.1lI .ll.111.1Qc1' , X ,f 1 1 f' QP , I is 11 X 1 3 K ,J I XI-mr xx IJ.u'1s I'rcfi.1'c11t, R.G.S'. 51" I,1,x S1 5:21.11 I?.1,vL'urlr.zll .xIm1lIJ,LfCI' l -x:'71gx'rv':m"w-1 V ., 4 Z "' ao- 0- Y -..- I N--KA 1- WJ! lima -Iuuxsmxr -ll xn, XI um xxx Q Foorlmll AU.1l1.1qur IVn111.1u'x lf.f1mr. 'Ifw lllin fd Q J W as J 1,15 ixmzww Q JOHN xl.-XRIIX AIARQ-."kRLl' KIOECK Cbnir71m71,1l1ini Union nlcriflricx Board lV07l1fllI..V Bffxilfuxx .llnlmgcfx Thu Illia CHU li S1 Hull ll.111.1uu1'. SIHI' f'lIlH'X'L' MHZ ',-. L V .ty- J ' L vw 555921 -'xx 'I I 5 'e li il? !lI I Q! :W 1 1. l I l 4 .' Qf 'fy v xx' 'Iwi S ,NK-14, I ll: xx XY: ws Su LX RIIUIHI l'1u1.1'ufH. Sufllm l'l.m, SUIIHII' Ru1v'uxu11t.1fiz'u, , l'.llAf Suflfwrur ll'u11l.111'x l.u.1qm' . -Q A B ,' N 'Q -L .. "S If , . f! X 4. ff ff X I, , fl if I V IJNX Ulxlx lui I' -:HTL N' lg' lv ' , 5 P O if 2 i Iuxlx NXIIK UIINSI ,I I IKKX I xx j mx .S'tl1.lul1t lfulnllul .llwt Valzzalflc Frmflmll Pluycr ur 4 if' QQ, Blillu-3 llflflllli .Inu Bunn l'rc.vin'wlf. I'.1n-Hcllufm' C.'n1fm'il Nuutv Iilimr, Tlw IJ.1iIy Illini fdrsk ,Z ,Vi X6 I-'lf Skim 'QI .rv fy! A,,1 lf .ay ff ,W , .' If , , ff-1 .fx-f.I' ,fan I If X Af' K' ,1' ff! rI Y ," I 1. X If 'gf I 1' If ' if f lx,-' f, If If ': ly' .1,-'J 4'1" ff fl fvlf' Rf ! fl X' ' I! ff" fx' ,Aff I-I -I I I H' K X , y ,I ' ff ,,,f xy ,ffl-' , ,f + "I: II X' JI -'K ' K, If Pwxv .- "I I Wsggf . I gb, gif, HL, xy' -x,.g,v v :fl A- -Maxx f' I f s, ,.. V . Wk , '12, W. 443' AI.-XRY ANN GOBEN Dom. I,IlIl.I.Il-'S 'II II'0711.111'x ,IlI'lllilgCl', Illini 'I'I1u.m'c Guild Pruxiliulzr, Trilw of Illini Q ini. lfm :I XX'InuI1 x lI11,vi1lu,I,r ,Il.11mquI', 'llw l7.1il.x Illifli Eff I, . h I . X' I ,I ,fy , ,,, F F, , JI I II II II I I I I III I I I I I I II I I :II II I I I II' I l Nsxxyivu KR,Q"J?5 'X xiwe . :xnxx Www " ., w ' bivxxf' -gr mv- xv ,img i .5 'tt' -,Y , 1' f"5f + . , 1' ' - .. .wil-i ,A gi ,dgfv 'Nifx' f . kt' U , ,V ,Q I ' '- "S ix" w J 'n,V.- -7y?!,.A.r.Y,, , I vl,,,5,. .,. ,- h N- .x ww ..,-.-f-wx-ns..-:ig W W ,M -Lg., ,V .1 ,A vw -' - gf1'A...,'-4,- --'1 , -. " : fc L' 'J " Q ' -"STK 5 4' " if 4 - ' My ,gyix 5 .NS 1 ,V -..Q .,. -M -. .. . Y R' - . .I K , ..-W ,Fe ,ga-.v.L 'ki w X lux I Im1m1.lmL N lion KQRANI l'a'u'l.fL'f1r. II .A-I. .-I. Ir.1uL' .1l.111.1qur s. N., H111 fiIiXXl HI! ll ,rf ' 90- .J"K-, ..,l...,v" , Rnxxx' NYSTROM lfm'.1f11m'.1l lI.w11.1,:gw' f':Ji!ll7'. TM' Daily lllmi fa'-A' .ln11N 11111 11.1 11 ,XIII Il K 1111 xx 1'1'1xv1.1c11r.Stmluffr.Sl-11.110 11'f1111.1u'f 1f11'1mr. '1'1fu 13.1111 1111111 xx X xx wa? if 4--"+1V fy N was ,, 255 I XYEET.-X ROBINSON 1.12 .fXNrRo11-1 Prcsidwzt, Srlfdefzr-.-1111111111 Ax5u1'1.1r1u11 B.1xc1n111 C11pm11z , I ,. 0. 4 , 1 I 17491 1.lN1 XVII 1 1N111N 511111111 1- 1171111 'l'1,w 19.1111 1111111 Af-3-1. , , L 1 1 A' .' ty Ag , , VG:-1 1'1" 'ki .1 ., 2111 11 '1 1 1 1 1 111 1 1 1 1 1 1 I 11 .11 115' 1 1 1 1 1 4 The campus chooses its representatives and they work for all Illini. ln Mens League . . . WOH1311'S League . . . Student-Alumni . . . on dance committees Illini-Union with faculty and students. Shaping the policies which rule the campus. . .choosing the best and giving it to us. . .our Student Administration. AIlMlNlS'I'l1A'I'ION if 15 lr. lb ll ,H 'E n a! I. li? hi at gr! I 1 I IH 4 1"I'l'l1E1T UENATI1 gsm- "-'PQ Sf 1 , 1,1 11.1l"NX1X Nl mx 11, 1 11-1 XX1111 X111111 ' XX111 1,11 1111 1 1111 I!11X1H1lIl11w 1 I 1' 1'-1 N 1 1x.,11 11'.1l'-1 ,. 1 X111 X1.'1 lw. 111111111115 ' 1 1 +11-1 111'.'1'11I1'1'1 11v1a,X N11xx1111 1 1 1 11 11 X11l'1l11411 1 5111111111: I 5111111311 Nxxlvrk 1.11 11:11 X1-111 N111111 11111x1,51111111 1111 111 XY1111-111 1'111:11111 15111111 'I1111111 111'-. 11111' X1 X1f.11 11111-111 ,111111:'I. 1vR1'1111'l 1 -.1 111' '1 ' N1-1111' w A1 N1111111111111 151.121, XYINN-I1 1-1 1 ll1XN'X11I1YX1NK4r,-111 57" 'E'-'A 1 :in 1-Q-I 'fl -,'41 fx 1.4 .,gg:.gJf X . I V F1 -gxvflud 1 , S WHL, V, ' ' -, ET-Elf .if ,,-V -'-K --1 .3-A.: 11,1:-.V-1,3531 . . . , . .pqq 'f1'i.f' N H1: I 1 f - 1-, 1 ,. 1 '11 I1 111 Y1111I1 111111111111 1 I1 111' 'Cx 1, 'L 111111 1'.,,f11, X11,'I11.' uv Matlmcgnn Srumrt Naming Canlmm jo IIIIIII IISITY II ICE CIIIIIIIIIIIIII MEMBERS JOHN T. TRUTH R. r'!i.i,wrn of RUTH H, Ameixs J. BERNARD jon-rxsov DHS P. Wrssii Naxtv Rohn VERNON DI. I-imvrow CFCIL A Moira VIRGINIA KR-mil, T..-'lV'Rl:NLE E. Favir The University Dance Committee is a student- faculty board which is the administrative lmody for all general University social functions. It is composed of five students chosen Inv the Student Senate. one student and tivo faculty memlmers chosen ln' the Stu- dent Affairs Committee. and a memlmer of the Dean of Meifs Staff. Programs, decorations, lmudgets, special activities, and all other phases of student managed dances are left in the hands of individual Committee members, with the Dance Committee 1'etaining final control. The Committee supervises the printing, issu- ing, collecting, and auditing of tickets and programs. Before final steps can he made Ivy individual dance committees, approval of date, place, and lmudget of proposed dances must he had from the Committee. Funds of the Committee this year have heen spent to create permanent dance decorations and to increase the administrative etiiciency of each dance. Special pn-5,-' -wg jour. I,IiIl'l1iR I fI.1.'Iffl.:I,' attention has heen given to the supervision of the elections of the queens of dances and to more pleasing customs of coronations. In order to facilitate future xvork of the Committee extensive records are heing prepared and maintained this year. Copies of each dance program. photographs of decorations, xvritten suggestions of dance chairmen, and complete financial reports are kept on file for easv reference. Again this year, the Committee awarded all decoration contracts In students, on a semester liasis. The neu' Illini Union Building has liroadened the scope of the Committee and all possilmle effort has lieen made to utilize the dance facilities to the hest interests of the students. The L'niversity Dance Com- mittee for the past year struck a nexv mark in keeping ticket prices in the Ioxver levels so that a maximum numher of students might enjoy the social events that have coiue under its iurisdiction. v ':- '-we --:I-' S-2:33-I 'S ' I V xsae.s,- two . :zmkgssawimsy ' .-sr.: . -ss-ss,.s:v:-:x :b bsweaseve.--,mm -s .,::Sss:E5lb5i.f.I,2" :3E,:ig55.1gi.4. 1 I.-:?S?:f:'3.'.r: 1 C ,gif-:g3i5:f:,. V 4 x Adkins johnson XY'esseI Robb Trutter Hampton Mover Kronig Frazee -I 1 I I I Il fl: II 'II I I I I I I I I I I 4 III1r !1!I'l!1f7I'I',X' ll I' .S'fflIfI'11l I IIIIIIII IIIIII I5IIiII HHN I I I I IxI:IIIIIXIIII II I I MIX, X .,.,l1II I Ix II IIXI XI .XmII'. I X llllxl I NIIIN IIILXRIJ IXIl'IIX' NIIIHININ II III XX LIIIIIIAI If lIIII'.I MXIIIIN., III II If I XI III I II I I IIII XIII' IIIXII XII NIIIX I IIIIIIIII I N IIxII'.X , I X IXXIIN II IIIII .xx XIIIXX.X NIIIIIIIIIII I XI ll rf I I IVfI I fX'HIfI'II Il MI IXII1IRx I XII I Ix IIIIXIIII IIII '-.I I3 IIII Im:-. NIl'lII-NI .'X1IIX'IIIINIiU.'XIiI5 LI IIIxIX-I IIIIXIIIXI. I..-..vX.'I I.I:w-I I flu' Illini lfniu .- I'ri-z'irIu,I' IZIIIIVIII. .XIHX INIJKY IIIMMII IIIN XII DAX! lx I I,:I.u.I.'I IIIIIIII Ii NIIXIX. X' VIIXIIX IIIXII-IIIx XIIXIXI XIIIIIIIII IIIXII-II XX' NIIIII Xl.u.JI IIJI IIII I XIIII ,YIII NIIIXXFX NIIIIIIIIIIII I IIIII IIIIIII IIIIXIIINVI IXIIIIVIIY XXI IIIIIII IIIIIII I IQIIIIIIII IIIIIXII.-IIXI I I XI X V. IIXIII lllx IIIK XIII IM I'KUl,RAIXi IIIIIII IIHI Io XIII IAI IfIllil'IX1N IIIIIIIIIIIX X IIIIIIIIIX-. IPM I ANN IIII II X IIXIXIIQ. i'xgHx'H Irlll III 'I I MIN" M fII.XRI1lIII IHIIIX XNIIIV. W' IIIII-IIIY IIIIIIIXI III IXII IIIIIIII RIIIIIRI AI. IIXIIIIII N IIIIIIMIIXN IUIIIIIIIIIX .-X KIXIII. XI 'W l'l'IIIII I'IX' XX Ins ' IIIII XI IIIIIXI IX IX .-XM-II MIIIIAIIII M MIK -XIIIX IIIIs .-X SIIDIII ,. 'Y' I I'III HIRIIII SKHRIIIIIII n I I Il I RI-I-,IIII ,I IIIIIIIII ll If II If IIIXIXINIXIIXI M IIIIIIIIIIII IMI: X XXII I XIIIIIIXII ll IJIIIIII I I MI TNII IIIIIIII I IIIIIIIIIIII M IIIIIX X'IRI.1xlX II IIIIIII VIIIIII I, IXIIKIX RM MII:x.II IIVIXIIII III. NIANIIX I, ,IIIIIII M.-XIII KIIVIXJII XYIIIIXXI Ib lx: IIII.-XIII III I Im.IwII Inux XV. VIII I I PIII IIIIIIXM IIIIIII III XX. IIIII I I X. I !I,I,IIfII.II.- IIl'ISI II IIPIII.-XI QIIIIII IXII Kxf-I IIXNIIII .-X-IIIIIIIII-. RIIIIIIII III I4-xmlx R, IQRXXIT. IIIIIIIX IXI.-IRIMIIIII I' ISI IIIII IMIIII,-III,-I I ,-IMI' M ,IAM I MII' XXIIXINIII M IXIIIIII-I RIIHAIIIN I, IIINIXIIII RIIXXII-ww rl lUIIIz:.III PII.I.X X' I:IxxIIII I III-XRIIYI ITII II IIIII RI'IIII IIIIIIIIXII-. IlIlIIII.'I I IIIII1. xI'I-I I I',XI I'I I NII Hmm IIIIIIIIXX' MIII If XXX IJIIXIIII Mru. I. H l'IIIIIIIIII'.x I.,XI'Iz.,I I I'II'I I II I II I- .I, Iv IIHIII.' C.II.'XIII'.'X III N I IXIIIIYRIDI IMIIIIIII IXIAIIY I, HI'II IIRVIIII H IIIIIIII, ,II I an-II I.I IEI.I Ifmwrx N. CIIIII III 'XI 17.-XIl'I,IX YVNII-XITF NI If VIJIZNI QI rXI IIx'.III XX IIIIIIIIII III.xII'.II AI IXIXIIXII IIIIIIXIIII II NIIIIxI-III: IIIx'. M NIIIXI IIIIIII-IIII I SIIIIIII I, lIIx.I II I NIIAIIII NI I'I'.II XX XX IIX' .XIIIIII II I XX III, INK. I ,II..IIIIf'.,I- XII:I.I'.II M IIIIVIIN IIIIIXZ IXI IIIlI'. IIIxIIIIw I II-:IIXIIIII IIIIIIIIII IXIIIII IIIIII III'.I NIXXXIAX lIII:,IIII II IIIIXIII, III Im IIII N PI XIII III xx IXIIIIIHIIIII .X RIIIIIIIA IIIIIr. II MIIIIIIII IIIIIIIIII I NI IIIIIIIIIII fXIIIx I. NIIIIIIII: M,xIzI.IIIII ,X XX'IIII:I'I IIIIIXIIXN XXIIXXI IIIMAIII IIIx I.'XI I IIMMI I'I l'I AIIIN .-XI IX LI XXI :,IwIII I K II'IIIIII I fX. XXIIIIIII: IIIIIIIIII I7 XXIIIIVII-I ill XIII l,XI IIIMAIII I'I IXIIII III II LIYIIIIIIX AIIXIII IIIIII RIIIIIHI P I.XIIxIx IMI II MI-I ,I'.I. ,IIINI I'III-.I I NI IIXI II II.-Xl II '. I.'XI1INI'I DISPLAY IIIIXIIXIII II'I FIIIRIMI A, FIIIIIIIII I I X xx IIIIIPIHII PIWXXIN I I IMI XII I I I I I I I I I I I I II II .I II II I I I I I I I I I I I I I l ILLIII ITIIIII ll versity of Illinois xx .1s tirst advanced ln' Ll group of stu' dents some thirty years ago, 1lI'lLI steps were actually talten.1tx'ar1ousti111es t11see'lll'L' funds for such 11 huild- ing. g D student org1111i7..1tion. Illlllllfllllllill itsl1e11dql111l'ters1it the corner ol' lxIl'lQ'lll' and Iohn Streets until tl1e neu lnnlding was ready for oeeupaney. lhe present Illi11i Union niade its deliut at an Open I lou three day s later to students. alunini. and faeulty iueant the re.1li711t1on of 11 long felt need for ll distinguished meeting place for all Illini. l'he I.'nion, in Nl hieh eaeh st11de11t has an equal share. is eoneeived in aeeordance with tl1e luest a11d finest traditions of early .XINCIAICLIII Colonial 11rel1iteeture. Ilut not.1l1le IIS its 1ll'Cllll'L'L'flII'C. furnisliings and equipnient iuax' lie in inspiring those who use it with an appreci- uion of lveautiful e1'11t'tsn111nsl1ip Llllkl dignified sur- sii iusi I-11 1 111 1111111 Ili-VR firm'-1 l'he idea uf a ljnion liuilding for the L'ni- has another and il finer p11r- denioeratie spirit of a great also xrhere students, faeulty, eaeh other socially llflkl in- fornially. and therelmy promote tl1e lmest in Illini tra- ditions of loyalty to their L'ni1'e1'sity and to each other. It is dedicated not only to service hut also to real in- spiration fill'IPL'ffCI'IlYIl1g'LlI1LI ll finer University. Sofia! Pmgmvzz -'l'he L'nion assumes that it can eontrilrute most to the effectiveness of the L'niversity of Illinois as a niaior edueational institution through eoneerning itself with the developiuent of the indi- vidual student as Ll whole soeial heing. In keeping uith tl1is point of view a hroadlx' eonceived educa- tional prograni is being evolved. This program regards extra-eurrieular and other aetivities of L1 soeial and eultural n11t111'e as desiralile means through xrhieh stu- dents Cllll learn to live elleetively' and almundantly in Ll genuinely' denioeratie society. roundings. this lruilding pose. lt syniholives the L'11i1'ersity. lt is 11 place LIIILI 11l11111ni may nieet In the interveniiig vears, the llluu Lnion, Ine.. LI se on lfelmriiary' 5. ll!-ll. Ihe opening of its doors Coma DANCE is Commons -111 ILLINI llllll 5.-XlL'Rl3-Vi' Niour D-vxii Mvsif loi -.oi Plans for a work shop vvhich vvill provide a place and tools lor the development or recreational holmlmies are nearing completion. 'lihe Nlusic Hour Committee, the first committee to he organized, is the outstanding example ol this new program. lfaeh month 30110 listeners eniov recordings of the finest classical and modern music selected from f'lL11'l1lfV .Swefiil l'm,qr.1111f A special program for fae- 11lll9V1ll'Y HHFH VCCUVJS- ulty includes social dancing lessons, formal and in- Everv 'l'hursdav afternoon students and faeultv flmlllll Klllllfce- mlklgc f"Ul"lllll'Cm5- mul 1'CVCllfl"'l5 come to the Pine l,ounge for the Coffee Hour. lfach fm' 'WV efllfli mfml'UVS- week members of different housing units serve as . A 4 hogs' g .S'c1"L'ii'c.s' fln selecting stalls for the L'mon's services. preference is given to students. ln the Commons good fond is served, L'1ll'L'fCl'lLl style, and :lt Iilirtlelllfc eost. Students go to the iliavern to eolqe and smolte. Other food service areas are the dignified Colonial Room and various lianquet rooms. Students have access. vvithout charge. to checking service, Ku lllllll 'mms' lioolts in the llrovising Room. to the Recreation Roiiill On lfridav nights student organizations hold dances in the liallrooni. On Saturdays the Union sponsors dances open to all members of the L'niversitv coiniuu- nity, and students provide special entertainment. 'lihrcc afternoons a week there is free dancing in the Com- .-X series of Social lforums provides men and xvomcn for talile tennis, cards, and checkers, and to four large, vvith the opportunity to discuss campus dating eus- eomtortalile, lieautitul lounges. Fight liovvling alleys toms, social courtesies and uses, dress, etc. are availalile at reduced rates. BrtoxvsiNG Room BOXVLING Allrv' 9 9 l' a - I QF ll la l l l l il il il ll ll! lil .!. Ill l. l. l l 4 K, 11I11'1' E11'l11 1 XX :1'1111 V111111111 11151111 1111 11. 1111111 1 V111111111 I'1111.f 1: 1111111 1 51111112 l'111 l'1111.l11.11 1111111111111 L1 11111 11.1.,'.z11fY11.11:11- 1X111"11Y1 l411ARI1 111-1 1111 11-'11 111111111171 17111111 N111x li I-i1v11111 1-11 " 1111 1 R1-11111111 1111111111x A11x1RR Kr.11.111 I1 1 I11'111 1 11 A 11111x.-11111,11111-111m 1111151 M.11111:1 - 1! 11 1111111 X111' 11 '11 111 XV1111111 1 . P11-1111111 111111. 1111110 1110 k'11l1J11 1,1111L'1-11111 111. 1110 1,L'1lQllC is 111 NL'1'XL' .11 .1 1'1111111111.11111' 111 .111 N1L'11N L1L'flYl1'lL'5, lf 111111 11.1 NL'11VX11111f1'1C.1L'11X11'f 1'1.g11111f11r1f11111f1115 01111100, .X1Cl1'N 1.0.1Q110 21101 .1 111.111 U1511fll'1ll11fX 111 011g11g'0 111 5011'- Q11111111110111 .11111 111 11111.11K,-111111K 111 1110' Q1-fllt 11111111101 111 .111 0111 111-11. 111111 111.111 1110 .lL'TIX11f 111'11g1'11111. X11 ,Xss1s111111 131.111 411- X1L'11 1011111 11111 11L'.1QllL' 111 1110 0111110111 111' 5K.'K 1 f .'X11 11011 51111101111 111 1110 L'I11YCl'51If' 1lI'C 01101111111gC11 111 1100111110 1101110 111011111013 111 1110 1.CLlgL1C. 17.11111' 111 1110 11151 SCIIIUSICI' 110111111115 1110 11CCC11tCl1 1111 11101111101s111p 111 1110011 I:1'1l11.S, 1110 .X1CI1.S 1,011g110 111g11111z11111111 fill' 1.lAL'511l11Cll. 111111 111110 1'1lA11lI'S. 1110 5111111111111110 111'g'11111711111111. 1-1115 11111005 1110 111111115 11111110 1111 1110 1,C1lgllC.S llftiyc 11101111101 11111 111111 110 is 011g11110 f111' 5011100 111 1110 5110- 01110 p1'11g1'11111. S111110111s 111211 511111. 111 1110 1,C11Q'1lC 111011 11131 ykjlll' 111 1110 L'1111'01's111. 111111 111111 "g1'1111111110" f1'11111 XCLII' 111 YCLII' 1111111 11101 111211 1-111111151 10110 115 11110 1111 1110 111110015 111' 1111111111 l1lL'11111L'l'5. X1C111N 1,L'.lgllC is 1110 X11-L'1111'01s111 11101118 111-gQ1n1711' 11111 10.1111 11111111 1110 111111Xl11l1111 1111111 111 1l1lgI1111g' 111111- 1111101 11111111 If N111111x111'w. 1110 1,L'.1g1lL' IN g111'0111011 111 1110 X1C11'N 1.011g110 1'1- 111111 1111.11'11. 011111p11v.-11 111 NL'111H1'N .11111 1l1L'1111-F 1110111- 1111111 '1,11l.'l1N111-C11 .11111 QC11Cl'L11 01111111'11111. 11 11 1 ' 1 ' " 111.1 " 111.1-1 111111111111 -111111 1'1.11111,1 1111111111 KLI111.l11 111111111111 11111101 11.111101 Knxght 2 911 lu I 1 n l l il 'li 'i'IlllE . if li il .4 a l -na-I ,Iona 1, Mantis l'ntfPrri1,lirr.' ,lL'NI4 +R CABINET Ronrnr W. Ariqrrvmxw Hoxx .aan A. Qc nprx ,lffnw R, Iw1iDor-.Mo Lfxwnrxer E Fiuzrr Rifnaixo A, Lrmiwiii lin from H blogs Drtaim XV. Gaiam. The junior Cabinet of Men's League is chosen from the membership of Blue Friars. Each cabinet member is assigned an activity by the Executive Board and is in complete charge of plans for the xvork. He selects his committee from the Eriars' groups. Cabinet mem- bers are the directors of all Mens League activities and are the working parts of the League. Each year the most active and interested members of the Cabinet are selected for service on the Mens League Ex- ecutive Board and two designated as President and Vice-President of the League. ' F' s, ,sae . . arg: . During the course of each school year. Mens League and XVonian's League sponsor many varied social events, most of which take place in the lllini Union Building. The Cabinet supervises the League's partici- pation in these events. lt also assumes complete re- sponsibility for the Annual Stunt Show, All-Llniveiw sitv Sings, the Spring Carnival, and the Mens League Show. lt is in active charge of Guide Service, the Registration Dance, Football Dances, Recreation lVeelt, Pep Meetings, Xlothers Day and Dads Day, and Homecoming. 1' CDE? Q. X 1 . V . Rf..-., .NH -. V v 3 im, N-- il xxx..- tnv- 2 4 N 1-1r1::.-.-.iss SFX f W H '--"' f -'-'- N5 M M ! ns " :fig ez -,.:: . , N fb " iii., QQ, f N' ' QQ-Qsffisrffi f"""' ' ,-. dl"-J ,.:.,.,:..t? - ,J.5rg:::Q'3'Y - K ,': 4 '36 Ezw ff-.IV lk. ' Moss Lunclahl Aekemann McDonald Frazee Gordon Gabel 299 i I l i l I l l IUHN XX Xli Dim i u: llLlll lllllillli' xi l CHMMlI'Tl'l1 IHAIRMEN Mimi-iii: P Kiixiiiiiis . Siivmm l tiiiiixiis. lin . ,.'l'ii'.n1mi Imiifii A Hiwxiissii1i'i..i . Pffbliifry liiiiniii' Ylwrixsiiw .llvnflmiliffi Rilrii Inixxixsiilx .,,Pifiqi.uu Blue lfriats is the sopliimini'e g1'oiipofKlen's League, hiving, lilac Cirecn l'iI'l11I'S. its own Council. elective Iimn and hy' its own nieniliers. Blue Ftiars holds ectings every' two weeks with a pmgrain made up ul- talks ln' cainpus lcadcis and faculty nien and a x iricty' pmgixiiii uf stunts. l"vei'y week Blue lfriars spiiiiwis a l-'limi' Shnw in thc Chinininns of the Illini furniers and advertising the show. Blue lfriats is the training ground for each succeed- ing yeai"s hlunim' Cabinet. lfmin the most active meni- liers of Blue Friars, the Board, with the help and advice of the preceding junior Cabinet, chooses the new Cjalminet. Blue lfriars is rapidly expanding its meni- liership and activities and contributes greatly' to the L nifin Building. and is in charge nf selecting the pct- siiiimtli and etlicient functioning of Xlen's League. ern 4 4' ts,-Q -- A, X lxl'n,ii.Ifur Lex 3' MtD-malcl Locwenstein Hammerslough :lllll llllElll Flllilll' 1,,,f--,,-,,,., 6 ' -'A , A EA 3 , .uv-M -1 i -nts:-. 'de R11 ufuuw A I,r'rmiHi 1 lan rf,-.fu IOMMITTEP CHAIRMEN Luv U Pi nv ,.,. , l.roN.uu: A, Kxopi Romnt Brain' . liirioii H. Yocm. Roaini H, Saxnrmx litre Cvfimis . . Green Friars is the Klen's League organization for freshman students. It is the first step toward active participation in the League. Green Friars holds meet- ings every two weeks with various campus personages, both students and faculty, addressing the group. Dances are held in conjunction with Orange and . . . Milt :fi Irwin I'fffuf.1m , . ,Mu ml . I'ul,lfi1,'i .llr wi' r f ilfilf Blue Feathers of XVoman's League as well as other social functions. A membership drive in competition xx ith Blue Friars is held at the first of each year. The Green Friars Council is elective from and hy the members of Green Friars and gives valuable ex- perience in student government. f 7 T Young Berry Petty "Sv Lundahl Sanborn Knopl Gaines 301 Fil gl: i, z nil it l l l l I 4 MEX'U LEAGVE ' NPRINF CARNIVAL 'l'hc .Xlcn's 1.1-iignc Spring f:1ll'HiY1ll is ii pnpnlni' :innnnl cvcnt, xihich is hcld un thc Qiiaulmiiglc in thc ccntci' ut thc cinnpus. I-tntcrnitics. sui'ui'itics, and in- ticpciidciit huuscs spunsui' huutlis which arc clnstcrcd zilmnt gi ".Xlitixii1y." litight with thc light fiwnn hun- thuls of strings uf culuiui glulucs. 'lihc noisy lm1'kc1's. lundly ziccliiiining thc nicrits uf thc "cm1Ccssiuiis," uuntrilnitc in nnforgcttnhlc fashion, to thc Imlidny spirit. 'lihc ninst highly pgitmiiilcti huuths :irc 11xx'11l'dcd cups tu inxirlc thc incinurgihlc occnsiun, nit thc close ut thc nitialir. .X iiuwlty of thu ci.l1'I1iYAli is Ll clcvci' inn-hand con- tcst uf thc ginmtcni' cgiinpns hgiiids. 'lihis is hchi nn thc iiiiditwiiiiii steps. 'lihc lmiids, tim, L-miipctc fm' ll cup. l'hc xxinncrs :irc chnscn ln gi uvnnnittcc ut' popular piwfcssiniizil liiinti lcaiticrs. Yii1'i4nis other spccinilty nuts gnc zlisu ptcsciitcti fnnii thc Hstcp-stng'c." 'l'hu spring. thc lights, thc nniltitntic of pcoplc, thc uintaiginns hilzirity arc rugisnns cnungh for thc Spring lIni'iin:il's titiiiciuhnis sncccss and for its rcputnition :ls unc ut' thc snprcinc nights of thc ycnrf Ii Y' HH' LEAGYE I ffL', Im' ,fzvni Jugvl, Surf. lffn t:wfr1.f.1f1tgsf Xlmlt-ly Pmlfvft' . l'7ln'tlrfr . .lvvlmlflf Ibwtffff Iflcnllffr BM .kzltvgzrl . Enltjllvlv 1. ffrk I Euglxwl' 11.111 Yu L'L' tfu'.zf.w .Yarn ,. .. lflwfun Cult Dubfmzfxlt' . I7flwl.111lf-'y ,Hffllvtr Elm llntrwlzffl . ltl1l'.1:1v:vbx l.1wf1.1, Jfw 11 ffly uffrr 1 1.11112 Gul . ,Inlet . Mn. Rfwtprul: . lhretifff . .Klum Dm tfffv Ilmtt' Dnrtiffr Trtlwzml l7rw't,' f 0vwqn1.1l3ur,f: CHUW ' YI Rtmtm liwxx XVxRRrr: C' Fl IIIN HIITY -I Hxxmx ., hun x U. Klfxlx Fxfmx Iillxnmm Tun R faxamxv -,H Naam' ltmm juux D, Sxmlxx, 'lla R.-wxmxu Dm N u uw, RNHARL1 L Hut: hlanmktl I. Alum x4,Smn11x'A Mum , All-.anal A NXXINHIIX M,-xtu,uu1 E, Aitwcuxx Hl"l'IY j. Hxaml lllll.N1H Pllrglnm-. M-xnmlzu S Rnxuw FIINMKFIH H Paul RUMR1 I. Fvxulx Mxnrlxf: YI XX'stx1:1w. N.Xlli.iflII'l H, Yuxxlr. Wu rum .I f.kiRMI1HXII It-1111 Nlllli Hxnm' U Mum txt XVIILIN4 PR-UHIF, Rtlmm H lfw :un The XlCn's LCLIQLIC Shmx' is stngcd clnlmmtcly' xx ith at maximum budget. The tirst pcrfurlmmncc is ftmlml. the secund infurnml. It is thc L'nix'crsitv of lllinuis' own college IQXKl'2lY1lg1lllZL1, xx ith o1'igi1ml script and original songs. lllll'i' Iilllllllll llll li Ili ll" LllilGlE Ini Q,-iuiiwiiic, Im Pkisllnwi, 'lui Koiozii Biixxiix llxixis 'xi liovifoulsa, SPI-'C1l.Xl. D.-XYS llonieeonnng, Dads Day. and Xlothers Day are three outstanding events of the year that are eo-sponsored hy Nlen's League and XYonian's League. 'lihese events are planned and earried out hy eo-ehairnien. one appointed from eaeh League. They choose eonnnittees from petition- ing among League nienihers. llonieeoining ueelcend in the fall is the niost eolorful event of the year. Xlen's League and XYoinan's League sponsor a house deeoration eontest, the sale of llonieeoniing souvenir lmadges. and the annual Stunt Shou' the night of lloineeoniing. The weeliend is a eoniplete one for visitors and atliords an opportunity' for the Leagues to ereate inter- est in the L'niversity' and its activities. Dads Day' is held on a later footlmall weekend. Distri- liution of tags is made at a special reeeption for the visit- ing Dads held in the lllini Union liuilding. ln the after- noon at the game, the League ehairinen present prizes to the Dad who has traveled the longest distance to the game, and to the Dad u ho has sent the niost ehildren to Illinois. .Xlothers Day, traditionally held on the first xveekend in Xlay. ineludes a May Day celebration and a reeeption for the Xlothers in the lllini Union Building. The Klaypole Danee and the crowning of the Nlay Queen held on the Quadrangle are events of niueh eolor and pageantry. IQN'l'ERTAlNNllCNT The All-L'niversity Sings are scheduled roughly onee a month throughout the entire year for students' entertain- I"io:i -:I li-.xii 30-I up . . 3' . ' -2 zf'-' can Mm' DAY- Mull!! Ri Du' XVI i K-rxu UU LEAGIE Jlh 111c11t. The Sings 1ll'C held i11 the Audit111'i11111 with student 0l'L'l1CSfl'11S and specialty' c11111pus t11lc11t. 'lihc Sings LIIAL' ill' 11'11ys attended by c11p11city c1'ux1'ds. 1111d 11tl'111'd 11 h1l111'i1111s time for ull. SOCIAI, IYYIQNTS Kle11's l,C1'lgllC and XY111111111's l,e11guc bpllllhlhl' Illllllf' Y2lI'lL'kl s11ci11l events during the Bvcilll. At le11st tu 11 dances c11ch ye-111' are held ill the George Ielulf Gy1111111siu111 with ll Hlllg-llLlIllCM l111nd. The RCgist1'11ti1111 lJ1lI1CC, one of the must ptbpllllll' of the year. and tl1e l"1111tl111ll IDLIIICCS on tI1e evening nf fuut- llalll g1u11es 1lI'C t1'11diti111111lly sell-nuts. The Fri111's groups of Nle11's I.e11guc 1111d tl1e lfc11tl1c1's Groups of Xxiflllllllllii League have cukc d1111ces in the L'11i1111 Building pe1'iodic11lly, 1111d p111'ticip11te RIS hosts fur the 11ftc1'- 11111111 coffee hours i11 the Pi11el,111111ge11ftl1e L'11i1111 Building. I,11te1' i11 tl1e YCLII' lmth Leagues i11cl11de sep111'11te shfm s i11 their p1'ug1'11111s. LICAG L'E'S COORDI NATI NG COA l N IITTIQIC I11 order that .Xlen's League 11nd XX'70l1l1lDiS League lllllf' function more efliciently togetl1e1' ill the cu-sp1111s111'sl1ip uf 11111ny events tl1ru11gl1o11t the year, the l,C1lg'LlC'S clflfbllllllllf- ing Co111n1ittee h11s been set up to direct the policies uf such events. The n1c:111l1e1'ship of this cnn1111ittee includes, lmesidcs the oflicers and Advising Dean of e11cl1 League, the Dean of Men and the Dean of XVOIDCII. This coniinittee 11ls11 LICYS 11s il coordinriting force i11 all joint League 11ff11i1's. Wi lllllf LEAGUE 5 Al l,-UNIX 1 11s111' NIM. Box Sans .11 Hoiiiifccmlxe, i:ifIll -Wixxixe, D.-un l 1 l fil '1 l 1 lli ,1 l , Il 1, I l 4 ' 11111 1:1111.1 11 4'v.Q 5 1 I Il 0 1 A, gm- J 0 1 0 1 o 1 o 1 , 41-ag. ',--' 1 I Q IIIN111 If XY1111111 1' 1111:11,.'1' M.111'.111 N1f11l 1.'X11I.-X1 11.111 II1-.11-11 1111111-1 M 111111111111 1'11I'II'11 XI11111. - 1111111.11 R 111111111 11111111 11111111111 I I 1 I'1.1,111 1111111 'I1111-. , 112111.13 lC1I.:1.11 1 111 - 1- 11 I ,1I'1 . 1111111111 1111111111-1' I1.:1111:,-11 l11.'1f1 I1 - 1 .1 1 1 1 l1'.. 1111111111 1111,11.111 l1.-.J1ff111-,X11.'l11111111 - '-.1 111- I1 111. .1. I. ,'.' .-1 411111111 I1 XX'11N11x I.1111I.'1 I1'1I.1:.'111- 11 1 XI1, 11 .Il1. 11 A111111-1 I 11111111 lV..:f,11.x.1I 1 1,-1111111.11115 -- II 11 I'-,1'1'1. I1'1!.1' 1111111111 1 11111111111 II1113 II 111k 5 I 11 IJ. ,'. 11111-111 XX1111111 II' f11I.f A111111 41 1-. II I 11-1 - N XX 11-.1 1' 1 1111111111-. I1.-.'1111,:11 1.-.ff I1111.'.I11'-.','1 I I I1 1 11111111 ' ' 111I1'1I I 171111 111g.11.1.11.I1.I11I-1 1111- N111111g x1L'I1.N l11Il'1wIl.1Il .XW11-111111111 111'111111111rs 111111K1111g. I1IL' 1111111-1111 111111 1111- 111'1111'11111-1 111 VICNIIN. 111c 11111111 11115 101111 11241-II?-12. 111l11.11L'K1 thc c1111 111 25 101115 III' 111.11 111 111L'11. 1111111 111 ing. 111111 A1 1111111111-1111111 111 111 SL'l'Y1L'C 111' 11L'I1l'1 lf. "fI11ic1" Xxv11SHll, c1L'I1Cl'2l1 Suc- 1111-1 -'Ill 1111-11. If 1-111111-1 11111 Ll 1'11111'11 p1'11g'111111 111 11 111K'11 15111111-5 111 thc 1.'I111'L'I'51f1' Y..X1.CI.1-X. CD11 1,L'L'CllI11CI' 3, 1111 111111111111.11 Illllf 111111 .1 111.111 111 1I1fCl'L'NF. ,l111'11l1g11' II?-H 1111-1 t111c1- 111111111111 1111-11111 IlICll111Cl'S, st1111c11ts, 11111 1111- 11-.11 1111- W .111 LX, I'L'.l1'11L'S 1-1 111 5111111-111. 111111111 Il1L'I1l1lL'I'S, 111111 1l'1C11L15 g1Il'1lL'l'L'11 111 11111 111111 11111- 11111-1-111 111 l11L11l'1.'L'f11. 1-st 111111111 1111110 1111111 11 1111 11111 11cc11 thc grcntcsr smglc -11111 111-1'1111- 11-g11r1.1t11111 1111- 111111. X. 11111115 il 1-'1csI1- 1111-1111 111 rl1c 11011-111111111-111 111 111c 1.'I1lYCl'5lf1 A5511- llI.lII 11.111111 11111111 111111111111-1 1ll'S1'-1 1-111 1-11111-gc 1111-11 1111111111 111111 11111- 111 1111- 1111g1-st, 1111111 111-1111 hfl1k1L'11f 111111 1111111-111 1l14L' .11111 q11't11'1r11-1. 1,llI'1IIg' 1111- 11-111 11111 11ss111'111t11111s 111 1111 11111111. 111111 ll 1111111 111111 11115 l1ccl1 :1 111g11111f.11111111-111111111111111 1111111111111-s11111'11111t11111111 11iu1111- 11-11111-1 111 1'11'11' 111111 starr 111111118 1111 11 lllIllI'fCl' 111 11 111111. N'1L'1.11 .11-11111111 .11111 11714111115 111 111 11111111411111111' L'CI11llI'f. 1' In ff If -. 1 gf ,gp- 1 113 ., N ' 'G'-' -1. .53 I .1 1 1- - I "calf 51111: '11-. 11.11. NI11:q1'. XX',11-.--11 111111 .,111 v111.111 11111111141 f11111 131-1111111111 f.111111111,11.'l f11.1n1p11111 4f1111l H11c11c F1111 11111111111 I I I ..,,,. w UUNIMERCE Cllllllllli Ifiuii Xhiiiiii :4 Pii i1.!i H1 KJFFIl ERS Flu is P XYVURUFN . , . Pit i1,fif.': Fomrsi' H. limi i- ,. l'iii 'Pit ihfi if Idfiniiinn M, CMM , M.,..f.ui KULTNCII. MEMBERS r ini Aii+nit,Hi Ruiiirii I I-iiiwiiaxiuai, Dar: D, Dill igg l Nfinriifni XV Airniiii' Fi1Riirs'rli,LimwL ,l"iMlN ,I Cifiiigyiiy 'Imax ff B1rt.LIH Duimiiiiw M Cnlixi Frciii P Wfiiziii 5, FACULTY ADVISOR DF,1Nfill,XRlFN M 'l'iii-MP5-,N The Commerce Council is the student gtlYCI'llll1g' euuueil spunsnrs The lfxeeiitive, the iitlieiiil iiiimtlily body m'e1'i1etiVities of the College of Cwiiiiiieirc. It is iiingniziiie nf the College of fluiiiiiieiwe, supervises composed uf nine members of the junior and Seiiiui' the nnmml college dinner iii Klny, and spmisuis classes of the enllege appuinted for two year terms. ii series uf etliiczitiiiiml lectures by lending alumni Besides coordinatiiig the activity mgniiizntifms, the uf the college. Grumley Biegler Althorl Cleave Wlnrden Crum Blumenth.il Diilgn Albright 6 P lli ii iii 1 ll Eli All li I, ,N ll ll ,f Illr i"I'llIIlNI'-IILII ll " ii'i'IlIlIiI'I'III, -7 ITN E r ' X .5 I I ., I ' A I. 'Ss --za si QL 'Q' Vg v:-7 U ' ' I 5' X B xy? I 'Jr' fy I A X I XXI I X liinvit Iliiiii xiii- iiiii Iii iiiox III ii iiisox Kiisiw' Lioonxxiil, NINIUIQ lsimlilu I XXiiii 'x Iioiaxsox I'ii.1.lii:,' Iioiiiiri is Iii iciow I'.'.i I'n.,',fif,- Ii x-. I kioonwiii . , Xiinuii Koi ixi- I Ixiisii Ina ff Iliii-. llllliixiixr iiiii Ui.f.1f1i IMi.." Iii moi: I III if Illsiix , ,l'nlf!ni lCil,i.',wi,' IINIUIK IHIAIIIH IIHYNI I: ,l'af1l'- Iwi: Ii Ilximix liixiiiii i-x A, INIfL.oxx.-ir. Liioiioi 'Ik Swfilrxi, jk. NI .5'1'I'II I Ions: Nlizivii I Iiiiii luiisl Moiisi Ri IH I, 'liioxiasox Ii in I Ili Mei XX xiiizi x I III min ss I-ioiix Q., I',xi,ii,xiii'io XY iii.iMi T, Wi-lwifxkl XXIIIIWI II 4 KRIWV- Minixx I Ilixfi Ikiiii A Rniiiinis lilulilxil M. Zmreigif X .liziiii Irv.: Iloii Ir.-.iiii Nxiiiii lioiindcd in IUSZ the Student-fXluinni :Xssoeiation s niade rapid progress in carrying out its purpose, that ot' "pronioting' the welfare of the L'nii'ersity of inoisf' lfacli year hundreds of graduates. lieeause of their atliliation with the orqanilation in one oi' ire of its niany' activities. Iieeoine torch-lmearers for their Liniversrty. 'lhronglioiit the United States and in some of the foreign countries, young aliinini have in- spired the reawalqening of the Illini spirit. Nlany of theni have Iieen niade leaders of Illinois Alunini Cllnlis. 'Iihe Student-.'Xlinnni Association conducts a well- roiinded program of social and service activities. XYe held an ",fXlIAL'riix'ci'sity' XYeleonie" at the lmeginning ol the school xear on the Quadrangle at which time lresnlent XYill.ird spolte and the L'nix'ersity lland F-I Ii 1' I linfr. XX i,iIl.iI.L' IIII' I l'.ili.:'.Io Nx-.aiin 1 play ed. Student-,-Xluinni .-Xssoeiation sponsored a travel exchange to provide transportation for students. The purpose of every aetivity' this year was to help win the war. VI'e sponsored a "XYar Record Service" which was an alphalmetieal lcey index giving the name, rank, organization, and address of every Illini serving with the .'Xriiiy. Navy, and Xlarine Corps. Vl'e sent the Alumni News to many Arniy camps throughout the United States. XVC also sponsored a "Writing Seminar" so eoeds could write "friendly lines to every lighting Illini." NYC sponsored the Honieeoining dance. which is an All-L'nive1'sity dance. Our Found- ei"s Day eelelmration is one of the important eanipus arlairs each year. 'lihis year we were fortunate to haie as our speaker Nlr. Ciregor Zeiiner, radio eoni- . I ,.., , .. . l T2 C' Ilinliilw. II.lrI Hinlc llairnx I licnnclt liltliaids Smith 1' 'I 5-Iii" la,-fu failson 'l'Iiornawn Asselin CTI IIEI'l'-IILIIIIIII sc Il I Il I .iouiiio. ,A I if, ,- ' fn , J f , - Q i. . ' I qv-' J' ' rg! wi' 2' X -, 5, Q. ts f ' I , :5'i?i.:.llM'?',::1 i. 1A.fnf.:M:,1"i -, +- , ,-H4, , 1 -g,':f'f?' 1. A -- ,gr-.-:Q Diiiwoi' 'I'i'iHiii llcluisox Dxwxo' llllltsiix WHHXM J pllwln .Il.o1..'.-ri FAI l'lfl'Y IH MRD Wiiiixm .I l'lIsIi1i,,lI.1u.1cw liulillll R.lIi11wii-sos Aloux K IIIIHIII H itiolb S Daw swf. Iwsii Ii l7lIIXXHlI liu:.i IU Plliwsox mentator, foreign correspondent, and author. He graduated from the L'nivcrsity of lllinois with the Class of 1922. One of the functions of the Student-Alumni Asso- ciation is to publicize the L'niversity by giving copies of The ll.l.lU to ltey high schools in the state. This year we enlarged our program to include all the large high schools in the state by aslting sororities and fra- ternities on campus to contribute an ll.l.lO to a high school. Members of the Association serve the Alumni Association, the parent organization, and in so doing make it possible for it to have a broader and more diversified program. Important in the Student-Alumni Association are the many Student Illini Clubs. These are designed as a "training ground" for the Alumni clubs in their own communities so that students can easily continue their active interest in the L'niversity after graduation. These student clubs also provide the means for closer friendship among the students from the same com- munity. , . , Q I lhe adimnistration or the Association is the re- sponsibility of six senior otlicers and six members of the faculty who comprise the lfvecutive Committee. 'lihe latter arc appointed by the Board of Directors of the Alumni Association, while student members are selected because of their outstanding worlt as members of the junior Board of governors the pre- vious year. There are eighteen to twenty iuniors who are selected each year from the large Sophomore Council on the same merit basis. The junior Board is responsible for the Student lllini Club organization program and the work of the Sophomore Council. The 'Iunior Board meets each week with the lfxecutive Committee to plan and carry on the program of the organization. The sophomores are selected through petition. 'lihey conduct the many routine affairs of the Association and devote most of their activity time to work in the Alumni orlice where they have the opportunity to learn the otiiee procedures. I I II , I I I V Fleming Ewing KY! onnor Klinenbtig lloelsther Kelley forty Spain Nehlasters Tis-,h Hoe Burklund Natlieson Clliapinan K. rist Roberts Soboroll Gallivan Futera Skale XVell5 Nord Arthbold Hookansori Corkerv McPlu-ctery Paustb O'Neil Glasser Ntfby Stewart Boyle Brophy Satin Dolan W'hiti1eld I I I I I I 'I I I I II' I I II Qi I III I I I I I .1 llililll ili'i'0lllil'I'l0 W RY I A , l x Arr QQ ' 4 " x , i ' 1 7 1 1 ' Q" '- Z i W3 -in , in i 'G , P I . rnxixiix M llluxiiwrxx fHARlI4N Wimm K . , -, ' . I' i i.'..'i ix! Pm! l'ri,ir.fi'I1.' 'K 1- S ix v, , ' 'f xt 1 I OFFH ERS riuixiix M Iinxxil-wx ru xiii ix XX ii.xxi liimiix A XX xxx- X Min Nlll Fl xii Limiiixixx l ilfl Nlll'Hl xx-.I R Iii vii. . , , .,Pfuix.lm11 . , , Pm! Pit i1.1'in! Iflixz l'.'iL'-Pirilili 11: , Hfzifnzil l'1i L'-Piixiiltrzl 1 ., Gwzinrl ,hifiwilix Yirxzilnir Lillx-. Limilxxxl I . . :llnwm Ifvifflilif i lixxxiux lf NI.xll4l , , , .. .. I-1i!.l.Xi,it:.nx i XXVIIIIKM -I Pllkllll , JI.: f,l. :ini Kznjiuf-.llzmiuz .ix-ffi11.'1ffw piiuic Ti nib i XX xiiui H Axim Rriiiini Z HI: i-:xnxx Wiiiii R Al. lumix H,-XII f,.fxRi K, Inxixsiwx .fxiiiiivrx R Hxii Wiiiixxi 11 Rumi Hxlxixx 'x Hxii Al 1.-x Ci, S-XVINIYYRN 'lilxe .iluinni uf ii large LlIllYCl'hlff' can du much tn emnplislxed lux' Cllflllllflllg tlie ,-Xssueintioixis pulilieii- eep up tlie iiixtitxitiniik piutige :ind standing in their tinn, "lIlinnis Alumni News." d.iilx eniiriiets xxitli tlie pulxlie, fXluinni interested in The ntiiees in the lllini Union Building contziin tlxe L'nix erwitx' xx elfiire ligne niiiintiiined the :Xluinni tiles tlint are kept xip tu date by ii staff uf stei1ng1'i1plxei's , XNiei.itinii xinee IV? fur tlie piirpuae of keeping the 1xndL'lei'lts. ln these fllCS1ll'CllSfCLll1C21l'lf'CVCI'f'2lllllllI1U5 1 ilxiinni iind fiiriiiei' students of the L'nix'ei'sitx' infiirnied ni' fnriiiei' student of the Unix'ei'sity, By inezins of inn L'nix'ei'sitx fiiiictiixm ind xtudent iietixities. :is xx ell these. nlxinini Cain locate nld friends or elnssiniites :ind is the qietix itiex ul. tlieii' l'u1'ii1cl' elnssiiiiites. llns is nie- the Athletic Assueiiitimi :ind ntliei' nigaiiifiitiuiis can W' .1 5 . ' x kit. ill! eireiilnte fnlders :ind aeliedules to lweut zidvuntaige. :..-i ,v : i i i .mi-:...... .4 vu-11 i l g i . W 5 i 252391 . rf, ,F ,... ee i si ii 7.25, X ,af-. , f'. 1 X ' i gl' N 'x x l l A :B f, 1 .,,,,, Q , ,r --- fg,-- ----f 'KINL 1 FUUNII TIUN V v 1, ,fv A f V ,wif -7 ' ' EN E J I 1 If K T 1 3- 4 n 1 K 5 I V w F , 5 A 'Wx K dx If 9 K 1 1 ' 9 N! 'A fx N V Q nf? ' Q1 1 f H . f K W 1 -- f R -mn-zwugfi, W -R. fx , . -G, ' Q LE , J , I 'JZ v X F Q x' Y :I 'SL X ff: X E U SQ 2 .. Z I 5 f 5 a X ' fl sf 3 r R ' r A X K X fb x 9 I 'E igrr F -ii"-is ,, D-, Rf, ' --JL' 5,1 3 L wry Y ,ug 1,-1 1 -,--- -A--N-, W? - 4 ,. , ,Y Wg-, .'Z.,:,1: ks-LVL - 'fF-1,ezf- . -1-ma- R , ,,V . ,W F' .,,. Y, A , Z , , i V if I .I ,I b my , X T W U "T" X ' 14 f V ' 1 " Y ' f Fw .fiifa-1-fu.. 22 X9 S A A .-,1,,..1.: A Rf, 2:1 ., ,, -- --v . .1 5. -,-31-xii ' , 1 X V ' . -ef' V53 , 's 'R jg,-, " - 121' ,, - "' I f . " , ' r ',,-r' A ,wif ' ., ,....:aiv9i, -I .Y .: "Q ' . A , J I fi f HT g'a:t"'WfX ff fi ' ' .. !'1T?'f'f 151 T f132,fi2f2:i'3, '-T 1 X f ' r N . - 1 'aa ,, 'I .1 . . R .ws Rmcrrgrantz famp Bury Smrth Cutler btcxcrmsn Mdgxll Blarnc Allcmm Ivfcrxcnhcrnmr Md 11511 Rxmp P.1rr XVcnZcl Taggart -lrry Sandurwrr RHI'-b Thwrnpwn XV.r1thcr A UCIIYCI' for sovinl and ,vpiritzml devclopvlzaflr of xrzfdclirx pr01'idUd Ivy the Plvslf-VtU1'ir1115 of the State STAFF -IM-1145 R, Hmr . Dmwfff Rox' M, SMITH, ., ,,11wr1.1rr Dmmff .TENNIS BARRY .. , . . . , . ,rUfff1ml,H OFFICERS AND EXEf'UTIVE IOMNITTEE DALE W, Roma... ..Pfrm!w1r FI,URFN4'F M, KRFIICI, Lulu: fr M, ,Ifxxr CAMP . , l'1rLAP1tmf.f1z W. Rrmrnr NTAL-ILL . Tmmn r Akrrxr V. IM' MYRN.-x M. PARK WEr LErf LFQ H FdTTrfrrnATl M Farr Dmkr Sarlur Smfurd Smvdcr Kuhn Fmtcr Sunlmcrs Pope Dmvur XVJDJ Hugg Mwrxrh flnrcdt Ellxcutt Lutcxcr Burt Anlnnsun Swami H.imm.m Lvrccn Hall fvvlby A L'bIH'L'b L'L'1IZ'Cl' for rlne 1'U1f'Q'i0IlX Jim' main! m'ri1'ifiL'x of .llcflyodisf xr1m'cl1z'x STAFF DR, P.-wr BVRT . D-mfr BLRNLHF RYAN: .'lr,.'.m111 ,uf Alffzmrv HRRRx' P, Sricrrr. . . Bnrmrrr Sgrvllqs rum XV. Sumrmrax. . , .. , .Ymjwn .1Hm.1f.-.f STUDENT COUNCIL OFFILERS DARRELL M, GREEN .,,,. ..,.,. P fr-fiJm1.' FRANCFS E. Sxv.-mn. . ,. .... Xrmmuy ROBERT E. HAMMAN . .. I'1r.-.Pfsrzdmzf XVILLIAM F. ATCHINRON, , ..., Tveamm' ' 5 O ii r N ,N fl' iii EM li' 1 M rr rr , R W I l Wllllllllll No longer merely the "co" of co-education, women of the University take an active part in all forms of campus life . ..W.A.A. bowling, skating, ricling...Feathers meetings... Woman's League Show. . . Y.W.C.A. Vespers and Doll Show. . .Terrapin. . .all bringing Illini Women closer to each other and the campus. ,,.,+f- gf- Q N f is A. TN 1' 15 wiv. 5' G' Wlllllil H' II Glll X I , , I xii . gf L4 ij . . al-E Iliiixl siiuiiix Iiiiix' A Dix' IV. '...f: Ifrvil I':ii-l'fi4,'ifuu.' IXIQK I'lIVIf IIlI'Nl ll. hi I sw .i:.' Im -1,J.n.' .-Xxx C I .-xii I ii . jmmii ltrfmirrzrmfii lui 'I X IH-'i lou' I'riQfl'iii.'.:'ii,-f AI fH'IRIUIII I5-his l7m,n1i1.1I Xrivrr.1fJ fslaiii-K. I Ilxxis , .Mifi11.! l'1ii-l'ili:.lir1,' ,ll xx I Lux! IUY lniiiijmmllrzq Sillrimy sxisu I Iiiioiii , Mi.-.fill lCi,miir.-:.1.'.'ii lllllll I 'l'l1 ion Rm-Iltllmzt Rrpftvwzfifiis Ili i I '. I I'IcIsi I ,lllrul-ima!-l.i1iyi NINIUR IUMMl'I"I'I'IQ I HAIKMEN I'i+:si izil I Alix: 17.1.13 IMI Iriu I siiiixiin . ...,lIfi1lu:il7.1-1 Ili -- II X-is: .'lfirr.'i.fin1on- Iiosxi I. HRIHNI , l.i'.J,qm'l7.n1u'J lYoni.in's I,eiigue serves ns the sell'-government sys- ot' the League are sponsored by those who petition teni uniting all uoinen students. livery girl in the foreoniniittee nieniliership. Liniversity is1IllI'IlIIlgIIIC:Illy gi nienilier. The benefit she derixes from the orgnniliition depends upon the use she innltes of the opportunities xxhieh it otliers her. l'he gencixil uorlq of the l,eiig'ue is carried on through eonnnittees uith iunior ehiiirinen. lloine- coming. Xlothers Day. Dads Day. lYoin1in's League Show, L'nix'ersity Sings. :ind the 21klIlIlIlI5I'I'lIl'IYC xrorlt The lfxeeutive Council formulntes the policies and plans of XXIUIIILIIINS League, liut eentrill governing power is vested in Ifirst Council. Its personnel includes the lixeeutive Council, the presidents of all wonien's houses. League eoniniittee ehnirnien, activity heads, :ind the presidents of Toreh rind Xlortnr Board. 1 ' ,I-I" is ' 'A i f" fQu an :IH .N U .54 ,'- '.,. . 415. 4--. T Q If .jli . I c -fi Q 75. ig, 'hz' aw- ff 'N X934 i O- 6 wg- 73:27, fe- M' limit-' Iwi im 3ll io-I Bliss. 5 n Sniriuin f Dwi, Inisi fl,-IIIII'I' Triton WllllIAf'i' Lllillll' ? Muuax E Dixie miix l liluilll 1 ADVISORY BOARD Ami, Dim Ri in li Aimiw Aliw ruixii -I lfmiin lin Nixiiuxa F Xiifdf. Du AI l.li.i Bam Mru Hinwiliwl Ln-.i, Lil: ,li-.ii I XX'ixit,-, Di RN Muni l,ifv,uui ,lL'XlUR ftlL'N1II, 'l'lRRx'A.XX'lxr1i.u1R my IJ li..,'!.f. Miauuiii A Mfr it lil xK,i,-, lluimiiix' IE, Lfiiin K rnmnii ltaifii' Iam M Hanan ii ll 1ff,'.H,' i lmnavt lifwi. Bmw I. lXl.'XRKlRl limi lf.1.'lwi livin A, XYAII,-VI Fi,f.!fft1,'f,f,' lNf:XRYIURlI A fitaxix' .Mini Itaflaii Mw1ix'R,uiM I'mitiim Mm- jxllmy I., Iixify 1.iliuJ.fi l, 'lu llK,-XXIII ic ,dlinini PHYilIx A, 'blll-' l'nl'ln1,'i Miniiia A lltnaiix , .l1iff1!f,i,!'.-fi hfwf,-ig., li' Bliii I it li.i!w.1i,' I: !1n.1f,wf1,' I1 I'x1lY'. Hi Um Mlm! Speeial emphasis in the XVonian's League prngrain is features are planned by the weial enniniittee for plaeed on the orientatiun uf freshmen tu campus life. This is aeeuniplislied through Featliera gruups. and "The Trial of Peg Fairfax." a play presenting the ae- tivity leaders. 'lihe XYednesday teas, a lung branding traditiun ull XYmnan's League, are given unee a innnth. Speeial eaeh tea. lntegral parts of the League are the Xlkiiiiaiik Cirnup System, the Resident lim'ernnient Systeni, and Panhellenie. ,-X glimpse into the various. departments uf YYuiuan's League uill reveal its nrganivatiun and nianifnld activities. 'lt Q. ,,,,,-Q Q, ' .H -' i-'i ' A'XwfQ 1 A . 15 f, ' 8' X ,.-- gg f - K i 4 , All x Ax. 4'9- ,NK ., - his 'QP' 1. f - SHP l.Fl'i.XNlWlR Butim Birxii' Mit iriu Raman Hsin' Hmmm XX',iiL.iti B-iam ii 315 ll 1 l I il il ll! hi il 1 l. l l l I l i u l I I , WOJIf IIH' EIFIE iHOW f 2 Y ,P A nw , 5' 5 e , , il! .aj win Iliiiiisi liimixl XXIXJI. Illiixl .X Killwl Qliixxi .-X. Du-.uxix I . I , fi lin XI wich' r I IP f..",wi I f,i-in,xfI- I f,1'If,If,'i..'.wIi,i I f".1,'1fr,' H1 I 'I I .LN ITM I'I.'I'Y - in I,,I, 'III'-fi xiiiaixx I NIIv1x,l'liU . I7.'-in I -. , I XX I -. Hs,-sin. II XI.:fxI.' ,I-I-xi vii XX' Ni iii i, .-X M , .'lIIf'ifm,1l .I.!ifwi I .' X li,-mi I I I"-.11 I I ff mix: -,ii I xixxiilli. Ii Xliis ,XIII-.ii I7.'f,.f I :I X tiiiw 1 l"-J'. I I IUAIMI I'II I' I H.-XIRMIN Ii I M 'Phi ui III E. I M ,ll xx. PII in HI Ii , XIUJI' P.I.'fi,'mq i I ii- I iii. 1 ii IM Iii x-.im Iimxivw-, .XIJII-I','i I ' N I XX I , 'I MJ' D l'xi i X x Hi iwii I,IIz.vm XI " ' E li I I1 I.-I-I .Il.u.x14 Rviii A XX'iii ui I',vffl1If,'i '1 I I I .vw XJ.Iig. l'ifffn vm- linux .X XX ixiiui i H , 1'f,gI.1rn .ii FI Is:-I' lhviff,-.il Pi ,mi riixrciiiiii M mum I7,m.I II.'i.I.' Iwi' thc wuiiui L'4lIISL'Clll'lX'C yciir, i'wCilI'llLll'f IN xxiis wr .iydc Iwi' thc mm tgiiiimix XXuiii1iris lxgigiic Shim. Urn, Il.irIiqii'Ii Lind lfitiiik ,Xlgimiiilk cliiiiiiiiiig iipcrctrn, "XII, YH, Yiiiictrcf' xigis gixrii this Xcni' :is ll Rui I fuss iiCI1L'fII'. Il.iiAcIy h.is .i iiiwiic highly siicccssfiil xhmi Iiccii :iq - ,Eg 3 5. A hr-Q A An? Q xi f -1- Q .vmv 6 'ow .3 fvs env Im.-.ii-X.fv. XX'ii1'.1i I ' riimifi. P'l'iHii' Ieviii' 36 stiigcd. ilihc "ti'uulmlcs ni iiiiiliunnim cxpcricnccd Xihcn I vfivc his iiioncy nxiny, and his xiifc hc xxniircn ru D xiiiiircd to go to 'txio-hit' slums :ind hui lmiidsf' pm- viilcii thc Iiilzirimis cuiiicdy. ,Xliirgc licniictt. ns thc clcvci' "X1inctrc," Paul His- fu. ,Q clmtii. :im "'lRiiii." ami thc "iiiilIioimii'c," Riclizird An- 5 Y x I , 3. 'G as ix V I . Iii iii XX'i-iii XIII! E? I 1. L Iiirxii roim .rj A I I Minxini II, 1 , I1I1'II'I'I'II IIc1'w11. ns xxcll mx 1111 IIIIIINIILIIII time NIIIWIIIIITIIIEI um LILIIIICQI only IHIIIINC f1'11111 IIIL' 111I1st I'L'CL'I7I'IX'C 11I11I1c11cc. l11t1'ig11111g LILIIIUL' 1'1111t111cs. XXL'II-LIIl'l.'L'I'L'nI I1y I,I1.11'I11rrL II11lI1y, :md CXL'L'lIfL'LI xx1rI1 II11ussc Ivy g.1y Iy' L'IlNI'IIllICLI ch 111'11scs, gmc 1111 IILIKIIIIIIIIQII HIHIIICIIH III, Npicc 111 rI1c IK'I'IUl'III1IIIL'C. I hc cxccllcnr 111tu1'p1'crg1t11111x III XIIIIULIII NIILIIIIQIIIISIlIIlSlk',uII1L'LI f111"IAx1I1." UXI1, Xu. X.lI1L'IIL'.U LIIIII "I XXILIIII U1 Im Iinppy I11 thc cI1I11'11x .IIIAI 111'cI1u- fl'1l xxcrc II11'ccrcII In IA1111111 Sr111'11 'ANI ,N .:1.1 JI M 1I'1I I Iv 1 1 I rf.' IH11 XX II1--141111 I' ..', 1 1Ir 1.'1 I41 111 .I Il I 1-.11 I. ff.' 11:1 N11 II XIII' In .X-X111 11111. X,1,1 1"1 1 1 I11' l11x11: IMI", :X L11.I- I 1 1 + l1..:Jl1 . , . x1111:11', X II1af1111.,1 ll .11 1.1.11 I 1f1r 11 lI"1111'1.'1, 111. 1 1 I111- Ii11X.' ,II..1I1!I11111,1.II111sj1111 I .x1:111'1'. I NNIIIII l4111'11f1111.'H 1: I141-.111 I -IUII 111' 15.1 1.'1 1111- fl 1111,. 1 Manu' .-.' I II1111'114, I'111x1111-1 Ixx1' .1., li11x1-I111111 I' Iwxlx.I'11111111lI114111, I:Hi'-IINIXI II1111I4l1,.111.II1111x1Ymvr, 1I111111x II1 M X xx 1L.IUlInrH1111111111111111 I1111111:!11 11'1111,I A 111111--.1 II1,'11. I'a111111,-. tm.-.-,, I'11-1111-, I NIIIN. NI,-XIIIIYX Rx-.1.1-X, AIIIIX I Hx1x111.fX-,-.1111111L-11x1.l1111x111IP 111111x11u1x1, H.x1I141 I L.x11111x1--N. A141111 11 P IIKII, In , R4-111111 I IIw1111 n,I4111x111 I'II'-IRI, II1.11.. .I11I11I.!I1x1,1111-,x1I1111 of I I II 1 I I I II I II I1 II 'I II I I I I, 41 I. II I 'I I I I ,fy .1 nog .Vg , .A-ak' 1 1 .371 Q . V W...-, iv - 2. IH an A Du' l'-. IQXIYK UIIX III iw X llxx I'1Iw1,1'u11f Inf-mmm I Iitumxr M-In-1.1m XI vlaxi lun' Jlllfrf'-1'rf.1lflI.f.gI Nlrxxx A N1 um 1 Hsu .Ilfwv Ilv.1Hr11.U XXYHIIILIIIN Cimup Sy sum is thc part of XYmuunn's I.c11guc dcvutcd to thc inrcrcsts of indcpcmlcnt xx mncn uwrl1x'ing1n I'k'SILICIlL'C hulls. It furrhcrs ll I-IIIICI' campus llfc ln' I.U5fCI'IlIg nutivitics and p1'1n1wti11g unity luc- ruccn thc vmimls groups. In ndnllrifm rn thc scpnmtc group nctivitics, lwuscs W. G. U. 'If111I'NfII. I7 I-xr ws Bn mu ,.D1f11111 f,'l1.111mI1n Manlhxalx E III IIIR D1.:11Il 4 lm11m.1n NIARY I.. IINPY . I711,'ml f,lv.111m.m III I I sa I. Mfr IIII lawn 171.11111 rl1I111mIm unrk tugcthcr to give successful district tens, all-group parries, 11 Cllulstlnns musicnlc, and ll stunt show. In the spring they compete in thc inter-house VVz1tcI1ckn Sing. Faculty Ifurums are held and faculty teas are cn- cuumgcd to luring nlmnut Ll closer student-faculty assu- CIAIIIHII. EQ pf.: . 3 KW' ,K I I 'vu av.. 1 'W' 'WN ,-gf' :- , INI1f,x I 1 lfxrm hw IIIR 3 Esm' KAMP Huw XII SIHRIKFVIIR Birn' -I. Small MARY 1. GRIFFITH P.u'Rif'Ia H, Lsxvis . Iola F. Wrrua . , Briva B, I-Iowtmox W. ll. C. Fionrxgr E, Hatiti ii Biifimni lflhfldlql'-1-Elf CHAIRMEN Sfftml Faifilfy Fmmfi ,. ,. , .limo . . . . ,.... Dr.1m.1!1i Fleiliniari .-Lfrfoo Mothers Dav week-end is highlighted hy a special banquet given by independent men and women. XVith the cooperation of M. I. XV. A., XVoman's Group Sys- lnis M Hamiii .ln.1f.1 Mann C, Fiusrii . . Rap fff, f i lNlrXR,IK'lRll V HUl4Hl'NN . Yif.1p!wiflg Ariivxi A. IJHIIIH Pivlilnfry The activities of the year are climaxed at the annual spring hanquet, xvhere recognition is given to girls who have heen outstanding in campus activities an-d tem also sponsors mixers and an annual spring ball. scholarship. The Honor Plaque is unveiled, revealing Mi-Hila, to which outstanding independents are in- the names of those houses which were the most out- vited. standing in academic, social. and service activities. . f is P.-'..f1, f a g5: gy. , ' . .R ' ' M ' is im . 'te J it 1 ' W' ' my Ei! lie- .. . X, if.. -es I H , .,.x A ,, ' w X IE- 'Q ' -i .. Q-fi? if-sf - 1-we -f' A . " f 5.5 4'-I' .4 - XVEBB Ui-iiici-1 FRIQ1 H Sami I. I-Iowrnrox Baimsrr Lrwis Giurrirn HL' rt Hixs 319 I. .l' ' i . ,rp J Fi il ll ir ll: 'l a i l rl ll' i I ii ll l l i i i i i l i l i i i l l l r i I A 3 Xl-iii-'. IM'-IN 1' , ix14i'iix'i2iuL'Niii. xv ii- 1-. . l'fiw..m..' M-ini A siiri' . ,lIilx.'f1li1I1.iH i . xi ii, ' IM, i .w..,-. 1 .Xniixi I Nl!-'Pls l::.1f,wll.flf 1 I Xl Fl X i IM f ..-r. ll.1l:' ll xx I' Kiiiiullwlll lixfiix ll..'lI i i i, iw- ,X iw.,-.W-,fi U ll .,i llic Rr-siilcnr Cim'cri1iiici1r Sy stem lirings into qi fm' its iiicmlmcrs. llicrc nrc scrcrnl cxclmngc dinncrs 'sur .iml inure lasting fricmlsliip thc imlcpcmlcnr during rlic yuan' so that girls can lxccumc lmcttcr nc- xiifimicii lixing in the Hu' lnrgc iwsillciicc lmlls: liuscy' qiigiiiitul xiitli girls in tlic other lwuscs. Studcnt- llill. l'x.ms l lgill. lJnx'ciipm'r llmisc. Pl'CSlif'l'Cl'l2ll1 Hull. fnuilry' iwlnriuiis :irc fui'tlicrcll lay' lfnculty l"0l'lllHS at il Nluliinlcy ll.1ll. xiliicli pmiiiiiiciit mciiilucrs of tlic L'nivcrsity' faculty ln .idiliriwn ru mais. l-lll'lll1ll dniiccs, :mal lmnqucrs .ircgucsr spcnilccrs. xx irlim nuicli liiliisu, R. Ci. S. luis its min sucizil prugmni X,,g .rx .nxt 'er 'z' 'C' 1 1-Vx-X 15 gs.. iii si iii. l,ii-,ii-ixiii llwxls Miliisxix' .90 ll. l'. U. LMMII lll I llAIliNll'N l Aix Lxiiiix l.i.f,!li I ,Huff xiiii PX lliii li-,i.-. XIiiii.- . i., imxriii A Mil ii ici I s..'f:,-f , lm isi X' NMKIIXXIHI Imflw. in lil in A XX'xii.1.mi X. .4,, f liivi I ZINLFI Xli,,,'-f r xxfiii Y Kiixii Juni"- li V. R XYIINN Im f :in .Hu it liixmis l. XX'i'.2ii ll wif I..-N Supplciiicnting thc R. G. S. sucial pmgiuiiii niml cmii- petitivc activities, tlic coiiiiiiittces worl: on pmiccts tlint will lvcnclit tlic mciiilicrs of tlic iiiggiiiiyiitiiiii. Such work is cxiiiictl can lmy the Xlciiilici'-:it-l.ni'gc, lfrcsliiiiim Atli'isui'y' tjiiiim.-il, qiml .-Xctivitics iiiittcc. Km ri' tg X' w 4+ .il 1 Hs- :-, 'w-nz? X NA X f .1 'Q if , , 'X X 6 1 K Q Y :- X is ., Mi XI ixx mm Zixmzr W . if X xx Q X ,A nr- fi F 9 lx X iiimxix M Hi in l ii ww i ff,vf.w.-Iii llic niiiiunl Spring llniiiquct is ii fitting cliiiinx tm tlic yczir. .Xt tliis time tlic limiscs L'UI11pCIU in t Olimnn Sing. :Xu gixxgirtl is givcn In tlic girl in cg licii' icli class xxirli tlic liiglicst scliulmsliip, nml tlit R Ci S lfuiii- .Xctivity Plgiqiic is pitcsciitctl un wliicli arc' iiiscrilictl tlic ngiiiics uf mirstnmliiig activity girls "X x .. -- -fs' is i is , - ,. . I, X ' E5 ' . . '1 gb- R - 1 .E K':'fxA 1:-et '- ' s Wixzii CvRl'FY a-, ...ik S 5 wi. XX'i ist M11 iriii XX'xi I UI Htm. 32 i l i l fi li l l 4 i l l l I ll ll l .l l ll E l, I i . l i i 41 1 Nl11:w11::11111'.1'1 SILVEII FIlH'HEli1 f . ,M Y .. .X , G R n 2 is 01- fs? R . mf 1 1 F I ii W 1 l I' v--"1 It .fl x ' '- Num' .AX 'I111 uw AlXRY I.1 111111111114 1 1 ".. 1 11n1.'1,'l 1 111111111 111-1411 I-RN NI11111-1111 l111x11' 4 !1.1f1111.11.1 N1-,1 1' A llll 111: 111,111,111 M1111 I I 111111111X 4111111111 111111111111 111.1111111fN f ' I YW 11. 1f1,f ,X-1111 1 111 1 , 111 1.1111 1111.11 AlXRY H P111111111x 1111111 111 -1 A I 111111: P1111g1.1,111 M11z1,11111 XYIIIN P1f1111.1m lww-1-w K k1.1111 I'1.f-!.'..w'1 NlXFlURIl P11111 Pn1'1!11111 rl111 lir 1:1112 .lI1f1.'f111 f:j1 H1111 -I l1l'R111'. jI1n1l1111I11f1 l11-- 1 1111 I.'f1,11:.- P1111 M H1111 f-711.11111 S1l1'c1' l'iL'.ll'l1Ul'S. rl1c XXYHIIILIIIQS l.L'LlgllC 111'g111111g1ti1111 l,I'CklllCl1flj' in 111'1lc1' tl111t fI'LlI1hfCl' girlx C1111 111:1lce 11c11' 1111 fl'.H1Nl.L'I' NYLILlCllIS, 11rl'c1's 1111 111111111't1111ir1' f111' its f1'ic111lsl1ips. lllCllllN.'l.5 111 l1cu11111c :lL'11ll1'1iI1l'L'1l 111tl1 11111111111 L'll5UlIl1S xlCl1ll1CIA5 nf Silver l'lCk1fl1Cl'S nrc given 1111 oppor- .1111l 11'.11l11111111. flllllff' 111 p111'ticip11tc ill pl111111i11g all f1111cti1111s of thc P1'11111111c11t 11cm1111 l-lIL'lllf1 Lllhl stiulcnrs speak 111 g1'111111 for mcinl klllkl serious 11111'k. 1I1cg1'111111g11 11 cn-IQI1 ll1L'L'I'lI1gN. cll-lllllx 11g11'tics 111'c givcn '- fx f, P T X11 in 'ua 1 '75 iw 11,11 , . .Y 11111, 111111 141111112 l'11'111u11s. ' 111-.11-,11 111 1.1111 1.11 11111 111111 XVIIEY 32 GIILII IIEIITHIIIII' era- 'UN "Q" K GX ,L -ff-1n.,.g B-UIIIARI I. Huixiix IJHXIIIN A IIRIIR IIIIIII .X XXIIIIIIIIR fill, r.'. If I an f.'L sl I ,',,,fI,,,,J,- IIFFII I-Rx IIIIIIN A XYIXIHIIIH I 11 w I PHXIIIN A IARIIR , I If lixnlixn.-I ,I HIII mx I ,I IUN1MI'I'l'FIf I IIAIRMEN l'.'II,' M r1,'l I Mi 'mf Burnt MIRIIIRII I. PHILIIPN viral -lui A XX IIIH1 IH,-,if IUIIRUIHY A MURPIII IHIIeI.w1 Mlm' I 'IINIII p,,,u,,,,,, FIIIH I I,iIr-IRI- lwf'-I.uf,'I lfiuxi ix: FINHIR l',',lIl,'I.I,f, Ibiwn N I-Ixvuux ,llirfrlwilwp N I-'Rm Il I I I-xxlra, ,Il,m!III.I'. Aw N. -lu Fam . Iffmm. Blikllfli I MI PHI: II Its , limi, Soplmiiiuie ximiien arc given training fur reapmi- silvle pmitions in campus activities Ivy Cinld Feathers. a XYmnan's League urganivatitm fII1'sIIpIiIIiiiIIi'e xi Ulllllll Imly. 'lb Imecume a memlmer, every xvmiiaii must meet l'CtlllI1'ClllCIlIS fm' high sclwlarsliip, campus activity During each semester, piwigixiiiis xvliicli are devised especially for tlie meiiilwets feature interesting tupiw nf disetissimi euiieeriiing the campus aml the nutsitle wu1'ltI. 'liliese ptugtaim are presentetl every week in an etlswrt to create Illlflllllllf' and umlerstamling Ime- xuirk, and active paitieipatiun in all lxvlblllllllib League functions fllfilllgllllllf the year. tween the memliets and Iitliei' eaiiipus III-gaiiilatimim. 6M I S .:?i'evk. I '- 31 ' W' ' 3515- I e - ga, - N , na I fa-IQ' .-'X 'B ',"'Y' 'vs I 'F . H Viv' AF g 1 N , I -A V, QF ' 2' H ' 1'-Q A 5' 4, . nh -Sf' ' f l , , . '5' , 9- -X ' 'Qf ' Y I X I --X . It , . x V ' N J E X e 'X Mt 1 I QM-3 X 'U ' -- Q ,ei 5 N ' I . H .. X ,M ,W ' mfg , 3' x I iii " 5 5 I , , b I-ef 53 Rt I - X A Et- z. Q . 4 iv ' ' ,, -. , Qi' . 'Q' 'I . .af W x I, N I I - 3. , Mis: -vxlilsw.. I3 ' .. A TISLH EWINI, WIIIIII Yum fa MI Puri Uni Lroxamr Fam PHIIIIPQ Hiwfiieix Mtxrm' 3:3 II II .U I I I I I I II II .I I I I I I I I I I I .1 ,- IILIII FEI 'I'llEllI' , ins MVN N0 ., ,Cf ,, . 1 vu I fl, .W ,UA W 'LLXLYSJZ I I I XI In Iixnwxlaxl lim-,N PxIn1vl.xM L-u,.xx I , I " ' 4 ,w,u,1 lf.'n1I,'l Irll'l1 Hu Ilww I Nlxamr-1 1XI.mff,.'f. I'-:Imlx M l.xI.xx flflmfwl Ixlmnsll Ilmm- 1 v 'I' IUMMIIIII HIAIIIINIIN I. K X,,fn.! Sm,-r I IIN K- I Xlmvzv M,.'.I Ax-.I I KIIIHXIR I IX,,,,',I! I :-I X Iv I' Hum lXl'XRhIl , l'f,,w.1m 1 , X' I I-I-Im l',wl:.1'I lwx-.xl ll lllllx PnN.'I1,'y X I.-,, , I l,I,,IX Illmflyw , Nucl 1 lyxxlx .lllrrrlmllwlv A. ' L In lm.-f.I II Ilvwxmxrl Imam I-m.mII l mm thc llllm lmllm N l1c.ulIl1'csw cmm' thc l1LlllIL'5 rut lc:ulc1'xl1ip. Ornngc mul liluc l'lCLlI'l1Cl'b- lmclp rl1C Ircmlmmn lmccmnc flu- lAI'L'Nl1IIILlI1 lrxrcu-st gmups SPHllNHl'L'kl lay xxlillllllllk 1lL'L'llllILlfCLl to hcl' L'nix'c1'sity' 5llI'l'UllI1LllI1gS. Sho has cngxlc. clflbllp QILTIXIYICN 1111' L'LII'l'lL'kl un in tlw Impe- Jn uppwtlnllity' tn hem' pmmincnt pcuplc on thc rlmr rlmcx max I'111'rl1c1'rlu-xpirirut'loyalty. LlL'I1IUL'l'1lL'j. A xml Illumlslmmp, .Is xxcll ns CIICHIIIHIQL' sclmlallwlmip nml CZIIIIPUS, inuluding lmth fzmculty' mul students. ' ' - 1- if " ,, . " i: .f , 1 W?" '. N st - .,. 1 I 1" Y 's ,fl .I l . ' -1 'X V we 'A v 'K 95. vv- " ' -I I , '1 X I - 1. ' X 1119 I . 1 Ag , 5 A , . 5' '0' Q' 6 H.l. NI lun-,lx Iw-.al-. I6-un Cmmln I-lui l'tIlI'I H Alllllii' Cmlrxlv VIMAK 39 IlIlIlNI'Il FEIl'l'HlllII' . nga, -, -,'p .nw nv-., "' ,R 'y'Pgf'f Wi I c7'saI' . D ' I ' Y - :J ., Q N4 'I I ,Is S V A - A 3' 2 L X - A , lin,-Im I-s Hrarx' YII as S. LIHIII I ram. l5III:II'IHx L, LII: I If I !',I1If1I1l I IIIIIIIII I,!IA,,I,m,,,,- UPF!! Iilis DIIII-Ixm I. LIIIIIIIX . I!I,I.'II If VII Is 5 QINIII I M xx I IIIIIIIJ Fmmrs Hun rfI1InI:l r0MMIl'II:I IHAIRMEN Inn Xnm-mr XIIIII Img I FR.'INlIN Imaum S'-II:.Il MxRI,.aRI'I A Rrnnuxs. II,,,,1l DIIRIIIIII I Barsuk , PMI-I.Im III Amr S LIIuIssv.mr. PI IgI,Im PIIRILI CI, XVI I I s PHIIIIIIII HI rm' ,I HI IDI I sm-. l'IIlI1:.IrI Rus:-MARY Roll NN .III'rrIhuI!I1fI Nl'IRY .I t.x1lIxxII1 .IlIm!ILII!I,'p I,IIIs M. Nmlasm' lf.fII,IfIII- IMIRIIIHY INIILIIIIIRIQQ 1'm.mI.' Featlmers groups serve as an orientation tn ntlmer activities. Activity leaders are asked to speak at the meetings sn that freslnnen can chmmse those activities wlmieh are must suited tu their particular interests. Also, lfeathers give T-I'C5l1lIICll their Hrst Ivppurtunity III xwvrlq :In eIInInIittees and participate in planning I I fl! VNDP' x Q 9x ss? -Y 51- I ' v programs. Berth Orange and Blue lfeathers have the same pur- puse. They' are sister III'gani7ariIIns, separated sn that memlmers may enjny the closer aHilIatlIIn :If a smaller Qlarllp. .I "' A :ull ' K ff!-V: . "f 5. ' I 'yf 'V-ww 7, 2, gg. 1 W 44, . 1 as x X . A ,,, i I . I. ' ig- be I K QV., .Ir- BI-IIIIIM.-Iv Rulrrxs .. , N 1, 3 -11 A, I 93x54-.., H-M 3 4. 5 V Q i x ,Q Rx if ' "lay . ' s ,aw I.-I, , -. If " I - -1-fm ki? 7 S " ,Q , Xxx., Y is Lxllvxxlll RUIHKIYN lNllKvIIRRlsIfl INIIRMI Nmllslsx' HRIMIR 6' ,SSI 'Y rr TQ- I 'S e, j 1 x R1 R YN X -JSA .I.I ,ss-kZ.,Q,..::1f K I xx . l Age bm I xsmnx XVFIIS .4 T I III 'I I l III In: l l I II .I III I I I I I I I I I I I I I l I l l I A I GRA 'S' t l 0 li. l. U. g. f "' X Qi-S 4' f fs i S ' ' ' Q ?' by 3 ' lf . -6 iff, lx mr. X lla: rziills- H Maklmui ,l,Nm1in Hxiumm M. VAN DYKI IH 1 llnl 'IM un!! 11: .Hi mit M11-I..w Qt UH Ir His 1 H f 4 Ht, 1- ,lil .H pr1i,'.,lif,',' lums-x I wluums ,Yutrmiili Xliiw-im l Niiiiiil I .nt l'wi.'.:'l Manx .-X -lumix 7'fl..wniL, ,lI,wlfif-,i.' lmti Miss Ass: tmfximii . K,fmi.1l Xf.fm.1fy l iw wil Xi' llixi "XXI uuitc in tlic tlcsirc tu runlixu full :mtl c1'cnrix'c lc tlumugli -1 UIHNXIIV' ltiimxlulfm ul C ' P F C' intl." Su stutcs tlic ptirpusc uf tliu X uuug xXvHIllL'l1i5iil1l'l5flLlll .-Xssncim tum ut tlit Liriixwsity nf Illinois. :in urgzuiilntimi in xxlucli u'ci'y Liiiixtwsity xxmimii is cntitlctl tu mem- ctslup. lu lultill its purpusc, tlic lms instigutctl in- !4rI'Ill'll llistussiun grliups til, fuiuiinst iutcrcst tn unch 3'li 23h-45 .... alw- ? ul- il tliuusnml uieuilicrsg iiitcmiciul prulilcius, religious and social qucstiuns, pcrsmml rclatiuns, and national issucs hultl lacy' positions :uunng thc subjects untlcr cmlsitlwaitimi. Nor truly' docs tlic inspirzitiounl forcc uf thc insti- tution sprczul xvitliiu tlic L'uivCrsity proper, liut it also cxtcnds fqu' into thc surruuntling cmmuunity. 'lilicrc are the girls' clulms in thc grade schools and thc Ciirl U? 'r II, , ff 13 As , aa - ' ' , ' 'f'. f K ' "Y xl I .- , - ,. i is s' l A i . l Y - . sw i -:nxt .mic Avisw. Alllllll ll xr. lfinriw Wai-sie Miss l l l. W. li. . 'Vik Doxx.-i E. JORDAN Mun' A. Alu uns Miss Axsi Qiiuxiuii .Mifif.:v'y 7'vi..w.wif f,,,-,ml x,,,g,g,i3 cABlNLAI' MFMBERS In ilimim 1 n1l,'r11fii,mi,' l,:.1Ji Eiizaai iii I.. Aamiin A-.s Fimiz Mum I. Hmm uw JINNIIYAI. Brmxrn Rrisiixx F Fhlllll-XXIIIR siiix rl 'IVRNIR Mun' ll, I nrssii, Mun F Hamm.: ru nun, 1, R WWF, s, Binimnfi ll. Dierx rlimnnfli i r fun mt ig jmx F. hill HR . Rilsw ,vi If.!,vi.1:1fif liwfsin l. Maxx l'.w'i'.' B.1.Ri+Ak.a A Ax mm l',vll:. :limi-v -li ssii I, Finn i i Rf i i ff.- MARY I., sc Hxx .am R iff..'.n' Muuius D SHVII I-'ii if mi iz B-XRUARA M. XXV.-KISH .llirf.'!ifi!A11f Hi i ix' ,I Hams , Ijfffii :Ain Reserve groups in the high sclifmls. 'Ili meet the needs ofthe present defense pmgiuiin. ii special Lf S. O. cinn- inittee has been set up to extend service to the soldiers and nurses nt Rantuul. The has lmecuine the central location for the distribution :ind iisseinlilnge uf Red Cross knitting. At Cliristinns time, einphasis is placed un the Doll Sliow, which provides splendid entertiiinnient for the children and interested students and adults in the tu in cities. The dolls, nt the close of the slump tire given tu numerous chairitalmle mggiiiixgitimis in L'i'lmiin-CQliniii- piiign and in Cfliicngu. The line piwigitiiiis lnmuglit to the city by the Sumlny lfvening Chili, which is sprmsured by the Y.XV.C..-X. .ind the Y..Xl.CI.A., are further extunples of the ever-expanding xmrlt of the Assueintifm. fs. w as is in 'Sw i s xv . .Q ,. I . :KQ .b i X xt M935 .. EF' Q df ,f Q ' ' l X lf! - 'is ', v ., f -, N Q-ws iq.: t 54 s.-s-f+-.- X . ' -' ' ' ,MTV t. M, he ,F . V - Q A R QQ xgisky .. fx 1 ' s .. A L Fm- s -- Fl -'Qiryrx v V .V ' A 5 'lx - 5 ,A 1-. iz Q- ply, x V xx ,s s ? . H ,gf .5 ,V , - .L i n ..,. S , ,S- ' x ,.,,, MH m e 'Q X . l. wt .. ...iv ...J .- FFDIR Kcil'NsII H.-ww .uni Cliuiz-.it Dicrx mmm D Frau in .ixm ri Boxxi it 'l'i'Rxi R XN'.iRRix 327 l i i l i i 1. 'l i I l 1 .li iii all . "il l l , . ll i 5. i l i i l l i i l l i l l i l i i I A IHILL illllW I "Once upon a tune . . " working with this theme, I l Doll Show participants inade the fairy tales of child- I hood conie out of the realni of the imagination for a l day. l.'nder the competent direction of Ronda Nlann, Cioldiloclts, Cinderella, and niany other characters existed in their own fantastic world to delight all visitors, lioth old and young. I Xlpha Xi llelta and Ulirner Hall were prize win- ners in the surority and independent groups. Xliss XXinntis Y l I ' Xlargaret Goodyear, instructor in home economics, took tirst place in the adult competition, while Ruth W., ,., .Q N Y , A 1 X 4 ' ' Peters won the cup in the individual student contest. if Q NAV' l " N' ' ' ' U Y ' H456-E-Dy XX arner Hall s entry, a scene from W ynken, TWOGGQYANUY lllynlten, and Nod." was lovely in soft pinlts and lrlues with angel hair clouds and the shoe sailing into "a sea of dew." The :Xlpha Xi Delta exhilmit was three characters from "Little Black Sanihof' This year the girls dressed rag dolls which they had inade theniselves. Dolls were afterward dis- triluuted to local groups of underprivileged children. i s, iw :N 4, A. V li .uw-, ' WV 'l NFC , A. ,-r I,- ' 'Trl DL-Aiclii SPM 1 ' -S i ,. i fl. ii l ill i is 3QllQQOlXulwCY '. X 5 i i , ' l Q 4 , ' lhcl .il all olftitrslui blue " 5 I mlctliii at lilo ci 5 'f . 1 W '1 '- '-. I " O l xi We l l f f M sn i ' ' fx lu' , l"'I ls.. L: ' i XY'.unei Hall, "XVynl.en, Blynken, and Nod" 2528 W. A. il. Clllllllllli' lfach wpurt scasun XYA..-X. ntlcrs imliviilual. intcr-class, and intci'-lwusc spurts. .Xny indiv 'iciiaring in thc spmr and vidual or house pair i enuuflli practiccs may cuinpctc in thc having g cliampiunsliip tuurnaincnt at thc end nf thc sca- wn. At thc Gnd nf thc XCLII' a trupliy is axxaixlcil to thc hmisc which has accunnilatcd thc largcsr numlmci' nf pninrs. Thu int1'amu1'al tuurnanicnts this ycar had a large nuinhci' of cntranrs. The XYuinan's Ciyin was thc scene nf many exciting games licfurc thc Kappa Alpha Theta lmusc wnn the willcyhall 'crc thc nicinlicra uf tmirnamcnt. Runners-up xx mlace axvaul nas Alpha Chi Omega, and third i Wim hy liuscy Hall. Equally' thrilling were thc lwclcey' gamcs in ' ' XXCYC vic- which mcinlicrs nf thc acniui' class turious. 'lihc intel'-class lxaskethall tournament was nun ln' thc wplmiiimcs. Senior Huikcy Team I ll. l. I. ik l V 'K AWK Ds ' 3 Ugg! Q i 'xv I' 'Q ' HN j ' 'X a X I it I Ilwviiipiiiii X lllll . I HIY MAIIIMIII I I' fmmx TIRRY I.. EMR 1' I I .. IM 'sf Init ffl-I in it Il1.I':.II'I I' lr:.fIIr.!n.1l .lliirlnqrr 1Il'I lf IRS Yiiti I IIIIXIIIILIIIII PIII: IIIII-. I Hu l.ut-IMI.- lixx IIIIII. Muir. X:-.i ,I XXI:IIIIIII. '1'I.: ADYIQUIRY B1 JARD YI al I III.-.li-If Iwi x IM -1.1. Ir: lxlarumfiii li MARIA lwr.-I-fnififp .ll.1ii.I.I3Ir III . I 1 I Iliz I ' I IM IIRRI I, lima lif.l.'I1.l1I.1l Ahnmytr Ii,-, I.,.,I Mui: II NI H III:-kin Urilwfif Rrpf. Ni:-. -I XX::IIIHIL Yu.: IYIUHITNI I H-XRRIII , 7'sri,1p1n Rfpf. llfriillll li IIIIIII: I'.wiI,...i,lI.1v.f I.i1IIwI ISRIIR, ,NM nldiiim MIM I IH'-tx I .I lf.-,ni .1. XI.fi,-A, Kaiiixttixi AXIRII I, B 5 ,wnltlzliifr lhe XMIInens Athletic .-Xmieintiuii w :is Iiigaiiiifetl III nrtlei' tn further interest in nthleties and promote itlenlx nl- wlwlemiiie living. 'lin further these aims and help mnlae Ll w ell-ruundetl college life. it nllers ll eumplete e.1lemlIII' nl. I'CL'I'CllflHIl1ll sports in which girl may pnrtieipnte. any 'lihe .Ietix ities nr' the year ure tlivitletl into f1nI1'spuIT senmiis. 'liillII'I11lllICI'lIS atc held nt the end nf each sport season tn aeleet winners in each of the divisions: inter- hunse. inter-elnsa. :Intl individual. Awmxls are pre- sented nt fl ten when the initiaitiun uf new members takes place. XY. .-X.,-X. is upen tu all L'nix'e1'sity women. They lllllf' gn out for Ll sport nt any time. but they are not I- ,. ty bi 5 -vm 'vw :L "' .4 . 'T'-' 'fi' -, Lin . . Q . N s ' 9 s . - 3. rw 5, I F91 ,X V 2. 5' 6' ' s- 6' Q- qs- .-- . VS' -qt - ' cl ' A Q I I. I ,-A Nitniw Lvimni riifxxin I I. 'l'll'lIII EI,IIt'0'IT III -.1-.'II1Iv - D lluniw. 'I Iimiix AIIFMA5. STEWART 33 0 0 -, - 1 v , ' 1 1 0 rg Q wt! 1 l ,, R "fix . -Q -jk' ' is v 'X 1 'O ' tg ' 3 .Q 4? 2 1 iii -1, . 1. :E nfl fi: 1 ' ,4,gg.5gAgA , M-alive -1j:,e.,: ,y5g52, 1:,i' Mfxnvt. Poxxiii H1-XRRIIYK. lilll 1111 N"rN.l' W""'R'll' ,llits -11111111 l111'1':,1l.111 .ll.m,.',111 P11ffl1.'1'i .ll.111.1i11 l11.11u1r1 lfl'L'i"',b Axxt T. Al.-XRIITJ HFTTY J. PIII HARD BETTY I.. Hmirwinxi'-.11 Mmimi If GR.-XXI L, Axx Linux . Rosrnm R. L'i.iRx' . BETTY A. Hum Primus rt'xsis1,i1m: BETTY -I. EINHFLHIR Euzsmrn S'TLw'.aR'i' ., ADELIYNF M. Zulu.-in , Errrrs L. Husiifix SPUR l N MAN.-XLfliR5 X111'r7:rr1:n3 X111r1Jr1.'J111 . , tw!! H1 111111. H1 11111111 Bffl1fH.'x' . INN1 71111111 I7 H1 11.111 l 11ll11l,11'1 I'11ll11l'.1l1 H1i1L'1I!f.1ll !i.:1l'11l.1l1 eligible for membership until they have completed one sport season. Voting membership requires par- ticipation in two sport seasons ll year and payment of dues. "A sport for every' girl. and every girl in 11 sport" is the motto of XV.A.A. lt is not necessary to he XX11xix ,l. 'l Hou Xs . I5..',,'y1,,, lil.-xreoiz H Slxiog N mf.: uioio.-x M 5111111 'l11,1. li XX'ixilnt11A1llsiix 111,11 H1111 li lll'.lXAlI?J 1111 ltoiioiiivl -lord-sr. li'1..',1. B1 1 li' l.i B1 IUHIAXI K . l1'1,f.-1.-1 lXl'Xll11XRI'l E fiuxiwiii I11 Ain Pio N Moiuos l11.'.11: Doiioiiix' L Bkimxxt 111411. PHx'111s A. 51112 , .-11.1111 H1 iii' ,I P111 :unix lI11i11 skilled or have previous training to compete in ne- tivities. Nlemlrers can learn Ll new activity or increase their skill in old ones. XY. A. A, is under the supervision of the .5miericnn Federation of College XYomen, wlmich aids in setting up standnirds for all college x1'omen's athletics. W i , is-'f lfa K i . . . ' ss .1 .,... -1 . 1 -- EFF A 1 , , . H. -' ' 1- inf f' .. '-155' - 'Bibi ,-. 5 . Q ' Q-.F-5 ' ',':::,- ft 1 ls , X LR 1 - 1-' i t-5: .21 f -4:1-fr: Q., - . - E x . ., it -. 3' - 1. . s . .1 - g 1- fs.- S it -'X . . X 4' - 1 g s, I 'K s i Q- 4,1 ' ' .4 Q :UN 5 Q .. gs- it 'X . Y , . 1 :X Q., N A sv .1 s ' X . ,xff i SSS: ' Q , 1 N 1 ff 11 1 Bnoxxx GREEN Hussisx Brxviuiiw M.-xnrix SMITH P1LfH.aRu SHP 1'l l 1 l .H li ill ll? i1l , lf Z l 1 A . l l 1 l l l l 1 l 1 l 1 l 1 i 1 1 1 l l l l p l li 1 l 1 A ll. A. il. lC'I'IllI'I'lEi .,,. -ar N 332 There is sumething for evervune to do in XYAA. New members are mm-voting, but after completion of 11 sports sensnn, they are eligilmle to vote and hold otliee as xvell as take part in sports. .-X voting member cam xvurlt nn committees or be np- pninteal ll sports manager. The highest nxvurd given by XX '..' XA. is the .Xlnior "I" which is ezirnetl hy the completion of twelve spurt seziscms. lYunien who enm- plete six sport seasons receive their elnss numerals. Any girl xvith il lfniversitv aver- age of "B" who has eumplcted eight sport seasons in XV.A.A. is pledged to the l1uno1'a1'y, Alpha Sigma Nu. . rl. rl. flll'l'll7I'l'lIli' lfroni the Sans Souei party dur- ing lfreslnnan XYeelt to the annual spring banquet honoring graduat- ing seniors, XY.,-X..-X. has wine plan- ned activity' for all girls who xvisli to participate. livery girl should find some form of self-expression in these activities. Besides the four sport seasons, in which group and individual aports of all kinds are offered. KVA..-X. spomors several organivations. 'Ver- rapin offers an opportunity' for con- tinued interest and increased pro- ficiency' in sxvininiing and diving. Oreliesis is a danee group xiliieli develops the art of expremion through graceful l1IUYCllK'l'lI. Ifvents of the year are the Stn- dcnt-.-Xluinni hockey game, the Homecoming banquet. the Oreliesia recitals, and the spring banquet. X l'?"""""T"""""" ' "" " ii I I I V n iiiixii iii F-'-Y-I i We ig , .E-rx Il ..x Nl Mini 1- iililflr I lu III II x M Mxixiit. . I'wxi.!miJ lliiixix ll I xxx-ir. I'ucfPwx1.li-11: Iiiiix Ii Niiixxxixix , Scm.'.ui I' XXVINIIIIIII Aiiixixu Ifu.ixfifiw AIFMI-II Rx I'.1.1if.'x Mxixiiix .I Vxiniii, A M xi,,',, 1l,i.i,f, Il-.uit VI I xxnii , Iliirx M Mxiztir: .Iliff fi Yw.iff.w I 'Ix i 'in Mir Ikiiiix I, lllxxixx VlIKNNI'R,RlDBFRIi Iwi. wx I Ilxi-. Iixiiitxixx j, Kiiiix IEiiii'N K, Svnxvxixiq I -fu: wi I Ikxtxifi 1' Iixniix I. Ixlxxx Vlnxx ii.x.x1u HI .' X II' xii Iiiixixx Mmiizi AIIITINM Siixiiii I' .- E1 IIN mv Mlm 1 Altiitixwt Ri'iH I.. s1'rxi'ien II 'x ni I IIN. -.1 Mxixx I Imxx i II I'ii mon 'Iilxnir-MIN Sxiit'lii'f1iiift-xl xxx niiniing liqis liccn xlcxclupcxl cx- nicatcr. Girls liclnng to citlici' Xlnim' ni' Klinnr 'IlCl'1'11- tunxixclx lux ll4L'I'I'LII7IIl, liiiiiuinitx' axxiiiiiiiing clxili pin, iiccuixliiig to tlic xlcgrcc ut mltill they :irc nlilc to Inxiiitluxl in 1923. ,Xt tlic xx ccltlx' nicctings iinxl pitic- xlciiimistmtc. tin' wwniis tinic is xpcnt in inipi'ux'ing dives, atrnltcx. .X Xx1IICI'p2Ig'C1lI1I is prcscntcxl un Nlntlicrs Dux' xxcclt- .intl tlic .iliilitx In xxx ini xx itli xitlicix xx itli plcnising cnxl. This is gin cntirclx' originiil prmlxictimi in xvliicli twiiltx. :ill xxprlt frniii xx'i'iting tliC script to gictuail pzll'tICIpL1- lt-i'i'.ipin inciiiliuix .irc climuii lix trxuiits cacli sc' tion is ciiiiictl on lix' tlic incnilmcrs. as 47? 05 'Q Q1 LI wr: Munn I .iyx-in M.irtin M. Stn-ctl Rxvlwcrls All- si: Iluamiri II.iin Buyer Sfqliwuk Barrett 33 4 " 'l'llLllllllill'lllll Cl Illlll lll Tllilll 40's 5 Hi i ii P111 HXHW Xlwqi MEMBERS Minoxnifi A. Bifrin ,lmxm R,R0i41lcis Hi irx M Mimix XV..-XA. activities are not limited to intrnimiriil competition. The first Big Ten xiniiicifs sxrimiiiing meet was held nt the L'nix'ersity of Illinois in 10311. lt was so successful that in 1934 the L'niversity spun- sorcd the first Nntiunnl liitei'-Cullegiiite sxviimiiing meet, an event which now brings together colleges and universities ull nver the Ctlllllffy, Telegraphic meets lielp to stimulate inter-collegiate Pin 1-rr. K Nl Hxx init cumpetitinn. lfncli year the meets are lield git the separate schools, and tlic results telcgraplied tu the Regiuniil Sponsors who telegraph tlie first ten places to tl1C Nlltllllllll Spurlsoli ffnntestnnts are limited tu colleges :ind universities xi ith certified sixty nr seventy-live fimt pools. This year unly four Lvniversity girls qualified fur the meet. 'lil il ll , I l s I I I l if l il 'l I I I i l l I i I .!, la 4 i i i 1 l Theres a certain thrill to be had from the clatter of typevvriters and the bustling acti- vity of fellovv students anxiously hurrying toward a common goalg there's a strange pleasure to be found in the dread of approach- ing dead-linesg...vvhicl1 may be why over SOO students work on University publications fm qi ff' I 21 1! 4. 11' !! L 'i vi wi. 5 IQ: a i .......,....-,,.,-, xx X .T?.ZT'.'.',"1- mruis Yr -- Yi 1 , Nfl 'aux mmm- QQ in .: 5 mlm r.-Q1 nu EIWJ WX UG SSUD YPEYIM UI v.-v -1. --4 n-vff.:m-.quzsnu-'awqggzz , ,Af 4.12,-fggxz. K1ll9.f23flLl!"'i SHEIAUJ 310051 :NNI ..f",f bil? Jsllq I fi! .wif 'A N 'E v . IIIIIIII 2135? N Iii-.in R 16.11.111 1 . ,Iii mu 1,- I'l'I1IiI.'IlIIl1 1'1llI l'1l Il' BOARD UI-' DIRECTORS .Kiwi rc R Kximii ,.,.Cli,mm.zu Iiruzrlr-i ,llumlwrx Sm.1'c111 .lltwllvcrs Cuii A Mmm -limits H.Fh1.T Fiuimuig N Niiiiirci Br'i"ix' L, Liiiims: Fm n H, 'I l'RNI R lim PH F. Rnurx The Illini Pnhlishing Cmnpnny, a nun- pmnt uwpniuitiiin, nas elmrreretl on .Xlay Il, 1911 nntlei' the laws of the State of Illinnis. The Cffmipniiy was nrgnnized for the pnrpnxe uf pnlilishing and distributing gill nl' the unit-inlly' l'CL'Ug'11l7CLI student pulm- lientifim in the L'111YCl'5Il'f', in znlditiiin tn tlning LI general printing :intl publishing Dr xx P. XYi uri business. The Daily Illini, the student news- paper, and the Illia, the yenrhonk, are both supervised ln' the Company. The Illinois Agrienltutiat, LI nmgnxine published for the Agricultural mtndents, and The Teehnn- graph. which is published for the Iingineer- ing students, are nlsn controlled ln' the llniiipniiy. A , 49- Ii w-.1 if xii in iz 1' Movrn l Il ii l Pi I NV ,I . K V 1 , . X. '3 ,il , all . I 1 . I li lil l I ll? Q 1 .i 'lil ' f .,- , ll . , ,M , I I Nr 'ii' Q' ' Ili 1 l . l l xl . 4 I in l i Y V , l l , , l l I l 5 eiaf Pxut C. McMlCi-MEL Doxaitw S. Honstt i 1 1 if f,ffmp,1m .il,n1.i4er Cf1yr1p,n1ijI,1y1,zggy i Management and control of the corpo- by the Board of Directors on the basis of ration is vested in the Board of Directors, all-around merit. ln addition, the Board made up of eight members. Four members supervises the management of the publica- are appointed from the faculty by the Presi- tions, although it encourages initiative and dent of the University to serve for one judgment on the partof the staffs. year, and the other four are elected by the A Company Manager is employed to op- student body, txvo members each year to crate the business and to advise the student serve for a term of txvo years. One ot the leaders. Ihe general policy ot the Illini l faeultv members serves as Chairman of the Publishing Company is the serving of the l ' , . , . . . ' . 5 . . l Board, President ot the Lompany, and the Lmversity and the community by printing. N Associated Press representative for The publishing, and distributing publications of I . , . . - . l Daily lllini. the highest standard ol quality at the loxvest The student editors and business man- possible cost. l agers of the several publications are selected l l l l l v NQNW l .i . X X , f'szxit'i'.x , x Xt. rung ng Nw' 'xx A -.-.... se i Hg N., H QQ. 'Q'?' iv- I l FELT Wesszi. GIBSON Ruuex :I :B il , I I I I I I I I "-f. - 421 x IX N 7 NT-.rm -- -Q. IIII IIILIII IIF I II I 2 SENIOR STAFF XX'11xmM N, CMx1x,L.x, IR. Hllfffffzfr-f'lmf AIAIIHIXX 'l'. Plxx, JR. Buvml II .Ilmmlgw .Irxr I., Mumxx 5 II wnmrl r I:.1',1m BIARL-ARII A, Ivimxx I1"ffr11.zn'I Hlfvnlew .Ilmmlmr , Qg.g?,.,' 1 . 5 ,155 ,Q Morne I I I ,4 'I'IlE IIIIIIII lllf' ISII2 nf Y. IW. 'K . ' ve-, LN ,V 'H . ' If :cg . 5' A , ...M A W Q A Q .fm 2 . ' ' , V PIIIIIS Lvruulru SIIP XXIWII X'X'Yxx XYIINI-I ZIIIJIII iIIx'Ixwx I Iv W .-X RT STA If If PH OTOGRAPI I Y ST.-X FF F. KIIII' Inaxxwx Dux P XYIXNII YIIAIIN YI. LIIIIMIIY RI IH M Pl IHIX PIIIIIIN A NIII- BIARIIIRY A BIIIIIII PHNIIIN CIHIII-I XXVIILYXI A U-MIK ,IIMIN R. Dunn RUIIIIII XX' HIIIIIN 5n.1,'f l',',I,f,fI'f,m!fII YIIIIIII H BIIRIII K. I i V, Y , I-'IIIIII' A RIM 1 "" 'M' ,pf 1, I JUNIOR IQIJITURIAI. S'l'AFF Fnxlw V vlxmw' I. liwlv-I-. XYIINII l'5IR1IxIIx -I XYVI: H FIUIIII III ZIIMIIII .IUNIOR ISUSINICSS S"l'AIfF N l,xIvI,'x I Hmm Dlx. I' AINIWDIK AIIIIIXI MMIII- YI,-XXIIN. I4 Nillh 'lm Dflx FR'X'.h XX'Il rx V Q . X H .Q M Q' ' 5 1 wg. ' ' 5 , X, ' ,, G. fm' if-I "PY 2? J fa A . A iv . 'A .5 N ' vw' I . Q ' ' wx If , - , , ,W W- A ,.-x 5 if V , 5 I 6 Y, fs? r ' 'F y Q- 'Q - I Q ., j ' A ' is A If X , I . an I. . . I ,.. - .- , - I - . " !..:' -:-x . ' . .V A ' z ' "gif Sm R I I ' . I , X I I BELLOWS Dyfrs Courx All-1-K Murm DAVIIES C LIIYTON Af.-Kl'5l7I-N HF.iTH XY'ILFY HMI I rx' RH E +1 .II I HI 'HI 2 !I , I! Inj I l lla I 1' I I I .1 'IIIII II1l1IIIIII'I!I I2 UPIIUXIURI'-I-IRISIIXI,-XX INIIINS I'DI'l'URIA-XI, STAFF K1 IL11111111 I 111x1,11x Ii1111.11111 II IIRIII HA1u1111I.,N411111x I IUM11 1 I111111X.-. I1111-I N II111'1111 R11111111 S111ll11'M.-xx I I NI -11 111,11 I L1111 11111: L1111111.1 I'111x Hx1u1111 D Mx 11-N 1 I I XL X I N11,11:1 H.111.11I1x ll.11t 51:1-1 :Xd.1mx Sdmk Pohn SUPIIUXIURI -I RILSIINIAN XX'UNII:X S IxDI FURIAI. S1 AI' P A 1 R-. 1 1 Ii In, xx-,1-N1 IJXLRIIII IxI1IUc1-1,1111 M.-xxx' XV, S1,1L'IR1N 11 I I4 mr M1111 C1 I.111x115 IDORKIIHX IXI1L.r111n1s1x R, Axxz SIINXART I I II1 I111r,f11z I F111111x1. I:1111H F P1 11111 jos11P111N1 SLILTZMAN I I I111-.rm I 511111 M.u1111x M, R.11x1:1-. Do1u1T1n'INI. SYFCII I I+ 1 A111111-R11 A CNIIIVIIFRII V11z1.1r-1,1 R1'11g1r1 M, I.IIf T11m1,as 1 1 I11111111111 A HINIHII, A1141 M, 51-1111111x INIA1u.A111'1' P. T111'1w1 I A111 ,I II1'11s1:. N,'111x11 I' S1,r'1Ax1 INIARIHA I.. XV.u'x1 I I 1 IWIF'-III 1 II1 :-.111 M1111 1' sxmmrx' P01111 W11111 If I1 1 AI111111 I luv 1,11u11xx I. 51.11111 IHARIUTTI l,, XX'111x1R ' I I IMF1-I-1111. M K1-1.-.1'1' I111111 5111111111111 GLAIWN INI, XVINKABIP ' I 5111--1111 III1'-I II P1-H1111 j. 21111111 I I 1 I I' '1 L I 1 X 1 ' 1 1 ., I-IV II I ' I ' ' ' L I x -I I I , I71:1'-171 5 IH'-1' 1 N111111u G.1cI1c Ellis-Jn Rxmkxn f'.1nh.1m Smith H U1-1-,n111u 1fu1xI1-1 NI111111 Huclsun H,1ku Sheldon Ixcns M4Gr1111sk Doutlut 'IfNI11'c YI Ib I71111gI.1-11 f,1f1I1IIw11g XY'1lIr1L1 N1,I711n1I1I fundlt Smaihcy Synlc Bickel Sult7m:1r1 I fox Hwmbrook Dc X Hung DCVFIES MICIIU Innes Znmpcl XX clls formwk NIIIIIIII-W. IL :XIIIIXIXIX RIIIIIIII I5 AIIIx XX IIIIXII H, BIr.1I4I:. III.-IIIIIX F, BIIIMAN RIIIIIIII I BIIIIR RI-I,IIz M I+IzIYIIII,II RKHIIII S HVIIARII RIIIIIIII I, f.XRIXII:, RI- IIIRII I ARIXIIIIIXI IXIIXIII R, I3INIx DI I-XXI DI: mxwx RI: II,-XIIII I. IDIXII IIIX-, C.IIIIIwII-. I1 Iilx SOP I J I 9 2 'PIII' IIIIII III' I'II' IIUXIORI'-I"IXVSHXI.XX.XII"NASI'IL'SINII hI'.3IIII BKIIIIIIII II IIIXXIN IXII X-III XX'IIII.-IM F IXIIIII-XXI QI.-II IX FIIXINX lIIIIrw ,I, FIIXIIII NIIIIIXxIr. LIIII-IIIXIX-. RIIIIIIII! tIIIIIIRIw II-XII'II H LI..II-II IIIXIII IiXrIIII:,I.III:. RUM D, IIXIIRI-.I,II.': KIA,-:I III HINIII ,IIIIIA I HIIIIIIIII XX'-II I ,-XI I F AIIIIII XI II IIIIIXII I,'.I-Iv IXIIII II :L IXIIIIIII M MIN, I',II I IXII XX II I IfI.XIs. II: IAII.XxI.I It. Ii INIIXI II.-XXII' .IX MII-,XI m I'IIIwI. MIM -IIIIII A XX IIIIIII' I TNIIXII' Ii:-IIIFI I NIIII-. IXIIIIIHI trrfx-In LIIX Ii IJIIIIIM-I. IIIII III-III! IMIII-.I, LIII RMI H I'IIIIII'-. " 'IIvxIfIf .55 S IIJKI .II IHIIII. ,IR III'- IIIIII I'If::1 IIaI,Iw fl IIIII-II I'. HI IIIIIXIIX- II III-IIIIHX :XIII II.-. III,-.I-.I XX .XIII I' NIIXII: II:xI'.I, l NIIII-.I-Is., LIIIIII X XXVIII KIIIII II xxx IIJIIIH IIIIIMX- III'I'If. ,II I Ix XX II: I-.II XX IIIIMI I XX --.I:.I.II XXIIIIXNI N1 XXIIIII Purl 'I'r.IItIIn Huurlu ,I XX'.III.IIr I..Indnn IJIIMIXUVI Rumm Muu PIIIIng I4IIII.IrI.I BIIZU PI-I-I Ikmm PrIhII.IrII SUPHOXIORE-FRIQSHXI.-XX XX'OX1IfX"S BI.'SINI'fSS SI.-XFF Arsm' ALINRICH HlI"1'X' I. ALLIN Domi j. ALVEY Lxxx ARCHIIOID ANN M. B,-.Nr RIIII' ,Il'NI' E, Boenm MAXINIQ BOYLE ELIZAAIIIETH BREARI rv I AMI. CAVANALICJI MARY I., QORMAXK K.XIIIIIfIfN CORPRIIN HVITY I. Cox CIM: I- M. DEVRIIN SIIIRI IX' DE Youm, PATRICIA A. DUQAN L X 5 I Soho IOII XX' I M II XVc.IXur Bmton G0!tfI'IcII KQIIX MIIIIAI-I H. EAINIIIRQI 5 PRIQLILIA EXVINII LIIIN FIIIGANZA INIIIIWRID Cmlrqm HIIAINI E. GIIIIIRIID PII.I.x' A LIIIAIIAIII IXIAXINI- E. HAIIIN ,IIEANNE D. HAMBROOK I7uImTIn' A HIINIXII INIARII E. HI-RRAN ,IVNI M. HIXIII HILITQ L. Hcmux HIIINIU HIIII,I-mr: M.IRIIx'N F. ,IARYIX E HIATRILI M Ylrfxrs IW ANN! -IIIIINI' BITTX' YI KIIIX' RUTH lmmm IUCIRII1HX',I, I,lXXIN l.IIII,XN M Lmln D. FI.oRPNfr LYON X'Ix'I.XN M. MARX HARIIAIM IXIAIINUN EIIIIXI IXI1'f,ARI'Y QIIIIRIA I, Mrl.I.v: PHYLLIN A. IN1II"m' QARAH MIIIAIIII - I 1 I I I D. 5t.IIIIIIIpc MIIIIIIII Hunan XX'uISII.I.Ir I'IubI1Q XX'IlII.Immn .I StIInI1opc Arfhbolgl AIIIIINIII Roscnlwlum Md uv GAIM-r Smgcr Alvcy XIRL-INIA E, IOHNSQN LIIIIIII IXII-XIIII: BIIII RIIXIMIIIXI hi.-XRX l sf HIxIQ fII.XIIx F SIIIBLIX RI'IH X' MNKIIR HIIISI NIXmII1In VIXI'IgI'IIIrxI A SIAAIIIIIII E. ,IL'NI XXVIIAIIN DIIRIIIIIII H XX'I.A.X'IH ITIIII M XX'IIXII,X.XFI PURII.-X LI XX'IIIX II,Xx XX'IIIIIx AIIII M XYIIIIIIXI I,-INI I XX II I I,XXIXo:: II,-XRX XI xII'II EI ISI II Il I 'I AVI II I II III I II I I II' I, I II. I. I .1 'x 2-9 as l xg,- 4: X' . , -Q-4' ' nf- .Q-.li 33 . r I ,,.,, . -fl'--1 N xx! 1 'Klux 'I'IIIC IHIIA II,I,IXI NVXIUR S IfXlfI9 I H1 I' linux! 1 rf IIXH X! rnlll- Urn.. I XXV ,r... gkqix K II I K I xl Xwwexvl ,XII r hw XX ,, 0 ,, ff ' . 1 y 'J M N, p- Vff GF I1 All x 1 , ,Nmw l..'. 4 , w 1 I., WI lr 1 'f X, f .. ' u N' HUP .Nlll Xl uw :1 rx v p-ug !,, , - , V241 ' 1' 1, acl . 1,6565 'I'IIE IIIIIII IIIIIIII ,I H5952 ' l. x I il ff-4 RW'-Y ,, IQ I sw Iii I 5. If , 1,4 A I V M.. 'Nw- ,3 . ?l W vm. .' L. ' X in , ix gf--L ...N H - GEF' .J ' I- - f. I ii:-gf 1 fs.. , , - I DQRIQN M.-WNEY XVERI-R Myres SEED BRUIILIHTON RQEMIR INICXVISTHY JUNIOR BUSINESS STAFF OAKLEY S. DORION, xijfwfnmq Momux I.. MY:-aw, .-lharffsmq Donurw J, Wrma, :IJIII-vffwffq Alwur: D RIIFMPR, ffwdzr ,I1,1wgn LHARIES V. M.4I'NF1', .1.l1'L-m,m.g Pmm' R SEFD, I-I.l1n:mng rfnnlsnw-HPR M Bum'-,u1w,Ix, -In., Imp, Sn 7ANNE Mf.WrrHY, S1,4,'1I11ml Mmuqw JUNIOR EDITORIAL STAFF Llmxpuf Ury Sfmffi U"ffrn.m I KFNNFTH E4 I-IERRON N11 HOLAR R. SHUMAN Nnwx XV, fiaxfvusxl. Nmma A, ADAIIIS SIDNEY W. KAHN ,Ima V, Hmwlx' Mmm' R, DI,Ixu1Nf3 THOMAS P, Pfxkxlxwx Psumm-K XY' YI,-IL'CI-I Mum' E HI-NSIIX' P1-nm' L. SMITHERS Imax YIVIINIR Tuorxms N. XYIFSTIRLIN - ,Q '. , - 1,1 -'-'N . I I- Ex-I Im ., Ig .i I . , .I I II IFS .- - ws- A mf, ,I .- , ' xv ,- ' I5 P I I' I .fl if, . -- j ', ,, A R551 I. ii' -- ' Sw J ' ' I , I' , ,3:,, K 'IIMUQPJI 'I 5 -L t- I - . A "Qi I I Ig I I ' . M 1-I I .J .., -in C 'L G.: 5.2514 iff! ' I I LI I""' ,:. y , , . ,I L. , . "N" 1, , I, I ex' ,, ' ' f R I , ,, -f I , - - I I 5:2225 ,. I ' ' fSi'Q:5'N 'LI -1. Y I . ,I .. ,. SMITHERS KAHN HFRRON XYVESTERI rx CAMPBELL HARVEY I.-IUCH .IOINLR ,Q 4, S -x 'Ns I C' . . X k .-S I 6 'S' P.-XRKIXSON Doxx LINC. 4' ge, x z - Sw I . i . - 'I I. ex,-. . Q 3' Ii. A II 13, f'cgjf'rk' A' If SHUMAN AD.-IMS if Q . I I -me . .,-7... 7- HENSLEY EII.I I I 5I LII II 'I III III' III If II: II I ,, ' I I I I I I I I I I I I I I I I I I I A 'IIII' IIIIII IIIIII I . I II . sumluxmluziflzlfsllwax xllfxs lflmlrolz I I,. MH., , I., I' IM.-I SOPIIUX I I X ,, II. xm: MIIIUIXI XX IIIII Ina -.ww M IIQIIIIXQI lvIiIzXIRl IIIIII www I I. lrmlm In XX :linux If IIIIIIII.-, I.,:IX w-II-syzw ,'XIIIIIlIiIIII'- Ivnseekv--1IIIx XX mum Iglq I- XIII: QI-wwxm'-If Ilxmaw Ixxlwxxv. XXnI:IxX: L-Ivlwnur. NIIIIIIIX M KIXIIII I- XIII: QIIIIIXXIII XX1I11mIxR1x1lI: XI-v.,-. I kIIX:,q+.I Ihmailv I I,LXllIl11w :III-X III.: III I5 Mxv, Inw www IIv.-I Imx um AIIIIIIINIIIII I I IIXIEIVII Iinvlxmf LI Alwlfhxz IX I I III nw Mxu-IIIII I Xmzll: III II1,,',..II1. X l,'Xl. S'I'AIflf lvxmx H II IIXR-I Ilwxxz N KIRIUII JXRNVIIW IMIXX,-XIII Rumi I Ilxluxllz Dux Xll' II P1 ul IX Iwuxrx IQ PIIIX Ixlxxxxu XX Nrlxnx All xx L. NIIIIIXIAX Iixlwx H NINIIIII II1r.Rx II xxxnx RIIIIIRI If IYIIIRX Ilumun XX' Tru I 1-I IQII Hum XX' XX Mr. NI-uwxx II XXIIIX . Q 1. Q., '. ..- Wx. -,,. , , ,AVI Y IIIIII III,.m Xumr Ircudt KMIILIIII II-II IS.II.I. IMM: L-IIIIIXIUIIII Fru.Im.m H.Irm.x IMI, .XII mn .-Xpgm III----m IAM-'11 Pctu Mwrmrm RI-1.-I'.IiI"SII.XI,XN XX'O.XII-INS I"IJI'I-KDRIAI. S'I4A-XIII" IIH1'-XI CIIIIIU II-xmllll I IXIIIIIIIII Slw-xlwlaxn XIXIIIN IIIIII ,I Nami I II!-XIII ru I NII ww. N 1. I 4,I.IIIIx!.Ir1f. IIIIIIIII I IIWK. Iinww M IIIIIIMIIIR Iflavfl- I Inav Im-.xr II II1wc.4IR III-IH-.III A IfInI'.W', Mxm.xnI N 4II.II I IIIIIQIX Ixm: mum: .I Inwv. .XI-,nw-:III I II-.Im.I.1I fxumxx A I'lII1III'x I"H'I:1 III:-.mm IIx,'ll I I'r:1-Im I1'1'I-mx Iwxvum lwnfllruw IIIHHI I'-:rf-:I Mun IHKNI-X'-II M IIIIIIRII Inez: XI-xw IIIIIX Iiwsmxl-,vn1,1R 1I:rlIXlX1.1xI,JI:+II hm: Rvmlgy I I we ,XIIIlIzxxII Inn-. I Naxmnu I M If' . XIIIIIIIII .'X'.zI1'1l I NIIIII :IIII Rl IH SIIYIRM,-XX NIIRI,-XM If Nxxmx IXIIIIII INI' Nlumllm SAR.-X M NY Inlxl I Svmmn fnfvxnxm II NIIFNNIII Pain' Num IXMRY I,, swan 1 -umlvx R 'I'HnmI BIAIIIII.-X XY-vs Immun lm: PHINI F. XX'.-xx IX IX1.fuu' Ii XXI-uma Fufxmu AA XYAM. MXRIHXI XX'M'-,I X'1xl.xx XX'mlM.'x:. I I 5. L I. 1- Ic'IIf,.IrII F5I.w Ingmm Iflmlx- mr Stcrnslcin K.nI1n Bmdy I5:xII NIIIIIWIJ II.IIIn Myus Rxxnrd Lrcgo f Inrntmnxcn Dcncll Num ,IIIImI.- -I Huy fllvm MxtcI1cIl N.nmc Huhcr Gellmnn -IAMTN A l-111111112 f,ARl. vl. I+1111z R11111111 HR11rnY .Im-ix 5 1 1111111 111.-111111 11 P11111 1.111111 If. L11111111111-1 -Mun I4 Hl11111x 'I'HFl1IIlI'IIlIIl I 1 I IJ . SOPHOXIORIi-lfRIiSI'INIAN XIIZXS IEIQSIXIQSS SIAI-Il-' I'11xx1r11w QI. I-11111111-.11 P1111 ID. ,IIXXIII Ymx RRI! ID hir.-. 'I'1111x1,1u N 511121- 1.111 M1'111'1111 VI1111x XY,Ux1111xI 1 1 Iv1111111 1-1.111111-111 11.1111 1- X-41111 A 1.1-111 P1111 1111111111 M x111f111 R11111111 1111111111: 1.11111 I. XVIII link XY. 811.1411 A111111 12 I XY111, IIXIRIII I N1111x1111-x1 11111111111 I XX'11111N:1F 1111111111 11. 5111111-1 If11f1z111 M XX 1111.111 111111.11 YKIIII M11rp11cv -11111-Il H1111k.1r1x11r1 Y.1z1I1 XY'1111utL1 P,11I111s-'xn H1'1Iu111.111 111111111 XX'11:111 Hxblwcn I,1xs121l.1 Xxvllx Ixwx NI11111r-1111 1111111111 N11111I1 Mglmx SUPHUKIORIf-FRFSHXIAN XYONllf.N'S IEUSINFSS S'I'.-XVF 1111-11R1x1 M, 1411111 NH1RL11' ,I BAL IR H1'L1'N 1. B111111 L11.1i1111A j. BPR1. 1.1115 B1.1111M111111 Pmuxa A, fAR1IR 1.1115 R 1 ANP!-R I AROI, R. F111-11x 11.111111 1' G. 101111: MAF F C11111xxx1.1r1 Cv111.11111x1 D11x11111'1x A111111 D1 XXIIRII 1,1m11.11x1 F1111 MA111111111 P11113 L11,1mx F1x1Q NIAR1,-ARI 1' F1:RA1,11x Miller 511.11111 Roberts Ogle 111 C1111111.1-1 If 1111111111 14111111111 A 11111111 hmm 5 FR11m11x ,l111,11111x1 1,111-111. R1'111 A, Fr11111111,1x R1'111 E 1.1111-51.1-1 1,1111 F11117x1111L M.1111111x1 I1 111111111 P,1111111.1 M 6.11--11. l,l'11lII D M11111111. M1111 G111111 ,l1'ax111 M,a111,11111 LH11111 -1 L1111.11.1r, 111111111 B 11111111-1 M.111111x Cvlll. 17111111 H M11XI1x11R ,IINXII S 01111113 Af.-XXIXI R. Ixilxmx N111111 L. 11111-111 L.xx1r.1v-11:1 C1 AIILIIR H111111.1R.1,l L-11111111111 1111+141 1. M111111 F1m:111x A. H111 11x111 111, P1111-1111 111 I., NIIN1 w H-1111111w1m1 111111-11111 1NIf1R.111w L N111 xmw HIIIX P H111111 11111 M,N11x11x111' NA-.1x' H1'x11:.1.111, .-11111111 1711111 Rus.-1r.N1 II111xx1111 M,1111.1111' S 411.11 tv G1'11.1l1,I G.1g.111 O'Nc1l Sturkan If e fi 141111 f1HXHRX M111111r. Raxmx 111111111111 I.. R1-1111z1x HIIIN I. NHL111111, H111r: -I x1Hxx,1111 111111113 51111111 N11111. 811111115 R1 111 5111111-mx Lx'111'N E 51RAL'11 511111111 51111111 f.111111S1111'11 FIRIB.-X VIII 1.11RR.-11'x1 M, XY-1,'1R R1 IH M XY'1N1c M1 RIIL 1 XXIIFX Axr,1111 Y111141111' I I 51' +2 1 11 1 'Ili F If 11 11 I ,. C.xll.1gl1.m 2117 .1 JI. I . I I II I IIIII' II'IIII'Il'I'IIII "I LI-R UNF AMN Rwx Fuss Bula-In Imran W4 Blu XYIIIIXB-if Huuxuwa IXRHI IARIIR fxR1 IIUVYR Rnnrni I7 Kr-mms Hmm YI IUVNCII. Mxm' ,I farm, R-'mfnr A. rmmsxr :XHRFD A Iuvrk Mxm-ETHFINN Fir: H RUMRT I: Fmm Duma: XY Lnml EARL Lmnrwxzn MLUIN R qlwssrrs rrnnlrx ,I Klsxxx' fl-XRFNLI, I. Km,-.15 ,lun-: K I,I1,Nrfz1 I I SICNIOR SIIIXFI-' RING-Il 1. Puux 16.1510 :W I-,wf ,Imax Hmmm Hmmm. .II.w.zq.'r Ammr J.-xv If'Hm.1n I E ff! H ICIJIIORIAI. STAF Manx R, FR.-XMI Il-IRA ,I Gu-mu M -.X I, Gun Fx, IH HINRY Z. Gum han Hman ,Im I HFRMTMMN Zr.-us' M Hmmrs RAYMUND Hlxuulxx KARL R. Kmrrs ,I Krxrsfox' KIM Am, In IBHRUTHY P. Klxen' DEAN XY. Klum BUSINESS STAFF C, IXIIZ.-XPufTHAI11RIII.Hl NHIRMKN T. Rus M, Ex IZ.-IBF FH RIM IXI-Xl'RI4I E 51 Hnlln,-xnrwT HRRHID B SIIIII ,Il wax In 1, In 'lm X Ixus Hum I, INIICIIIIAXD A Du: M1 Coxum' Mllmulwl Rrm XVIII :uf H, RQW1 Ex: wok R,SlExx1xxx jmrvu H S1 ,wmm-,1 n Rumm R S1r1n1N1,xR Enm-sl Y Sxrvrxwx Ihsx A, S1'ru.u11 M Vnu'.1m.x XVIIIIXXI Emma. XV, XYVIISON Us xx I7 LVRIIR Mllvlw II XY.u.ux1R II,-mm lv XV.-xl 1 .fu If FRIDIRII K XXVIHYR blonwl' A, XVIIKIR rf-an I - ,gd N-2' ,.....f Q5 -iiQ,gS'A N K? id Q., Xia 5. . W ' Vfs I A f A V V., I xx , . x.. "A ' ., 35 " ' H 3 I ',g?Q5Q::5H ' , - , 'ff ,L ' . .x X , x .. L H J.. 1:5 A gig L. PARK BEHRFN5 x NfL'1',fIv:If Fm' II 4 AnfIQr.fm l, ' I I, 1 I f III-.ur I ::I,I1 f,1-rfmf Rurrurnun K---,mc T.zIt Fwd Mcformthy Heal ,llnwzn Ogg Harms Peterson Gabcl Schcllhardt Barron I'.1'rn:wn XY'.1wncr Russo Guy Slxynmkcr Kxrby Bcttcnhauscn Giekcr arte: XY'1IImmQ Rncc Hclmus G. W'uI1:r Srcxdmgcr F. XY'eber Council Rxm Kmcaxd Steele Hman W'1Is-un Kern Mics Buland Frame I I I I I I 'I' II II 'I' III' II I II I' II II' Il I IQ: WI" s'1'AI-'If II T """"' " IDII:,.uIw K Mums lf.ll!Hr'm K Md Rlmnarm Yi' I.ANIwoN Huvmsvy Mmrurqer IIISKY P I1x.u.s l'l1Iult5 ,1Il1IIrv ,L ,nu i WT L1Dl'1'ORI,-XI, STAFF 'Rf' IMIIN U Amwux XXIIIIAM Q. MI :PHY In-I-IRI I3 KIIII NIIRMA: 5 PINIKHIIQ L1w.,xR1w IIAIIIHIH XXIIIIMI R NKHMITY MIIxI:. I, I'Il'RXXII4' H.nxx,Imw l, IIAIIIX NHIIDIPS YI IJRXIII AIIIIWI I l'IIIIH R--IIIRI I, M-I llalm Nxrvmx XX-IIIII Slxvlxx I.ANl'5ON BUSINESS STAFF XX'III,1u1 A BIIIIII XXAIIIIIA IIIIxw,IIIv In ff. Lmwul' IIIH-. R. MIIRRIN Iwnx 1 LIMPIR R.-XII'H I, XXQI11-arf XXIIIIHXM A Q-Imran N N , I 'N Q x f 0 Guqcctt XVIIIIII MuCIe.1Iy huunc Bforris Balch XY'.1II.uc I,.1nJun II.IIIIII1t Talley I I I I, H II III III III II I, I ,I I I II I I I I I I I I I I I I 41 9 iii Strains of sweet and swing music: played by the nations leading dance bands, soft light, dancing feet, whirling partners at Class and University dances . . .studies forgotten in the spirit of gaiety and relaxation found always in the mingling of students and friends if I 1 I ESI Ni igla Qfi fI ffl gl fav O '.!: U' I I, i I If .1 -Q "rf Nllllllill HALL 4 157 E A xxi N11- . xi xx iiioiiii s1Nl1rR imri. 1 tmM1xlI1'11 r I1 f1-.x iii 14 Row H If-1l'.1.'vfrJ.xI1 XXililxxi XY, 1'-iiioh . r f--f I '.11 vnmu llllxlxllfi .'XI1iII11 Rimini 1. IVIWIIIN juris S, Nl'X'sI1Al'M Xxiiiixxi R fxHlI1 XXlil1'ixiIiM-xllrii' hfAH4,AR1I51l'MVl Xxiiiiui 5 I xslll Vlosivu I . Timm-sos lllini seniors sn ting Hllf at the last liig all-L'nix'ersity' an irregular rhx thin. Clusters of xx hitc lialloons xxere tlance of the year, Senior Hall. This festive aiiair suspended from the lialconx and the ceiling in the niarltetl the lieginning of Senior NNI-ek for the Senior center of the rooni. As an added touch to the color- iliss 111- 11141. 1,1125 couples lieantiiietl the Huff gxni ful affair, large, hned spotlights illuniinatetl the sway- xxith .i x'.iri-coloretl xxhirl uf lirilliant suniiner fornial ing seniors on the dance Hoor. costiniie. The last pan of the niost effective and impressive 'lhc niiisieal liacltgroiinxl xx as providetl lux' Vincent Cirantl Xlarch of recent dances was stepped to "Illinois l,lll3L'f and his "snax'c sxxingn orchestra. Hehintl the l,ox'altx" and xx as concluded with the seniors singing liantl stantl hung a spangled xx hitc liackdrop upon ",' Xlnia Hater." 'lihe enthusiastic lllini spirit of the xx hich xx ere plaeetl tire-foot maroon letters spelling Senior Class niatle this dance the most enioyalile of Senior llall. 'lihe liallrooni lloor xx as oxerhiing xxith the year. eroxsexl streainers of ex erx lieaiitilnl hue arrangetl in Q ,I Ria .' 5 sn 3 . in A -? . . ' f., is Q Q I Q ,1 .4 M fa 5 i -5 X - r . ,Hs -K X Ifk, . ffl GL,- , 71 W 1 Q ,iw K If j 1 . it rx A dp! it 1- 9 i 1 A 53 . ,ft , fx V 'oi ,- I - : I 'ii ' ,A 'Sf , 1 ' fquc., ' N! C' .. I9 ' I, ' ', Hliiiii Mi Imiixli I ,mln Ifpstein Thompson , 'Hilw' vmiiii Milmtlj: Rollh Hloml falnll 2152 y im ln .fm 4 if I ! I I xx W LII! I ' 1 W W X 1 n , i 1 'S i m S X 2 i 4 :Q A :slr :QE Ill l if -1 1 1110 ,-41. Jl1l11l1l 1 if 11..111l1 N11"11' 111111111111 111 .'.1 '11 11 111 11111 11-11111 111114111111 ,K1.11111111x 1111.1 A L111111. H111f1 D 1111111111111 11111111111 111 fvxx ,I11x1111I 11111 X'1111111A R111-.1111 1111111-1 1 11111111 111111. 1' 111111111-. A111111 R11111 111111111111 111111111 111111 111-11-1111111111 1111'l11'Nt1'.11 111111 Q11 f111' t11c .l1111i111' fl1CI1lC11f5 11:15 1-s1'111'tc11 t11c 1c11gt11 of t11C gy 111 U1 11c1' 1,I'll11l 1111 1"1'111.11. 1l1'1'1'111111'1' ll. 111111 C11 111 11111 s111'c1' 116-k1CL'1iCk1 t111'1111c. f11111111'c11 111' 11c1' f11111' 1'111111111t 1'1'1111111'11 111111 1'11r11111:.11t11' 11.1111'c1'a 111111 c111111'1'11 t11c :lII'Cl1111lI1fh, 1X11111'c1' X11l1'h11, 151'1111ccs 130111, x1Lll'gC 111111 1llllN1L' 111' 111111 c1l11'L14I1l .11111 1110 111t111g I1lllS1L' uf .N1111'g1111, 111111 1.111111c ,X1'1111111. 131111 1.c1'1', lJl'CS1LiC11t 11f 111111111 14111. 1'11-1111111' 11111 .1Q'1'L'L' r1111t t11c1'11 11111111 the 4111155 111 '-13, 111111 KC11 8111111011 CII11111'111:111 111' t11C 111' 1111 111-1'I.11'1'11 111111111 llf t11c "13.1rr1c 111' t111' 131111119 13171111 Cf11111111ittc1'. 11:11 the t1'11111t11111111 U1111111 .X11ll'C11. 1lL'L'.ll15L' 111-1'111c 11111 K "ff1111tr.1111111g11 11111111 Cf111111" 111111 '1'111'cc 11ll'gC 111111115 11:111g111g f1'11111 r11c ceiling gave C11111 1111111111141 "1-1ll1Cl'1N .1-11111211 1D1'4l11g11f CllllLl1 api the 111111I1- 11111111 H11111' ll c11111't11' 11pp1:q11'11111'C. P1'11g1'11111a 111.11111-. 11'c1'c 11f 11I11t1- 11':1tl1c1' 11 it11 111'ig11t 111116 fl'1l11l111Ilg, 11111'- 1111! 5111111111 11111111 f3llL'C11. g1'111'i1111x 1'.I1l1II.11lL'11C ing ll top 1111t 111111 111110 1'11111111x1111c11 1111 t11c f1'1111t. Q .1 -Y A111111 1:1 41111111 1111111111 H11t1111:111 Fmzcc R.1111r11'111 11-1 L1:1111 1. R.1111111 C111-11 H1111 S.1u1.1cr 351 IFFN uf IEMNIX Dxmmx xxxax' TO Goxmx ,xxu KAY L WX- NK 1 W' . .'IlI'HIlJIIlllll CIITILLIIII XX.,,i I I+i:lm.i 4 "',..'. IHMMII IFE XX ii i il-,i I Bai mei 4 i'1,wm.m In-iianiir Iuiimix Ifiaixi jeiii IMRMRAJ xieiiiux ll:-I'-I N Iilinxix- fxlmziwriii Maiiiiw-X -lm K XY',1.iiur Iii.'1.iIi:ii1ivix Miimiii Ruiiiiiix Miiiinirti I, XY'xnili1iv Xlimli I Ilii kl x Despite the still-fem xiezitlict, the Suplimiiwc Clntil- liwn held l- iii'iiici'lx linn um the lllini litiilding fin I-'i'id.iy. xl.imi11i'y 'I xi 115 very' pupulair. held in Iicmgc Pllllllfif'IIIII1ISlIlIII.fl1C Until- tlic Tiiwt uf the claw dgineu In lic held in L'ninn lliiilding. .-Xll uf the facilities of the xiert- npen In the dniiiceiw xihfi relaxed in the I4 H ' 'xX.i.1.i E556 Nlntltiiri .4 lminges ui' secured I'CfI'CSl1IlICI1l'S lietwecn dances. Art .lnrrctt and his hand played in the beautifully lighted second Hunt Imllruniii. while Yerlc Rogue and his iwcliestm piwwidcd niusic for the dancers on the third rlmii-. Pi'ngi'niiis of purple :ind silver were Strik- ing xi ith ll Illllblkflll note un the cover. W I'-.ima liwlftkt R--htm ,Ime -FL . - ,v ff' n .Rl 1043 Flllh' N IlllllI1Il7 F ' , -. .kfb I ' ,, fifffl Q .- l Z' 1. : ,r . .1 K A-vG'.L,.,gg ' . .11 554 ,21-,s f 'A S fiull B1 ,1511 1: 1 f'.1.11rf,,11: fOMMl'IkTEE x 11111 B1 u11 11, . . , , ,, ,r'l1.1,f1m,111 H1-111' J Amvrmlm B1 :. 1 F1xH1'R H111w1111NF HURM111 1111111-111 B111R1' R111+r1x1 S H111 1s1111 l IQ1111 W1111,-111 W, BR111111 j111:4:N1 Il lllllx llII1'1c1111 xx' K11111 The Class uf '45 made its sueial dehut 1111 FCl7I'lILlI'f' 20, when it sp1111s111'ed the 11111111111 l'sI'CSl'll1l1lI1 lfmlit' planned and p1'CSCI1ECLl hy the Fresl11111111 c,l0lIl1Cll. The Frolic is LllXV1lyS one of the gHj'CSt uf llli111 social events. T1'11ditio11t1lly 1111 lI1fUI'I1l1ll dance, the alfait' had 111,111e nf the f111'11111lity nf will Shins, fllllllllll dresses, and high hats. lJ1lllCC1'S fell into the guy llf- 111usphe1'e 1111d tl1411'11t1gl1ly cnluyed the :Ill-l-l'C5lNllLlIl Anderson Kelly Hill Berry Bl.1s1c1 llcmr slum' mpu11s111'cd hy Ci1'cc11 l'x1'lLll'S and U1'1111ge 1111d Blue l'1C1lIl1Cl'S. Nut tn he 1111td1111e hy other elnsses, the fI'CSl1I1lCl'l sp1111s111'ed Ll l"Nl'C?-lllllllll Ufelt p1mg1'11111 which xx.1s CllIllLlXCkl hy the lfmlie. The first event uf its kind for the L'1111'C1's1ty. it 111cl11dcd t11111'1111111c11ts 111 lmxxl- mg, pmg pong, 1111d lmdgc, and Ll ulllce lllrlll' tm' fI'C5lllllL1I1 111st1'11t-tam. 1 E I S , ll1llx H-111-1111 lim h F1whe1 1411111111 3F7 iii i-lil 4 Il'l'Illll'llil'l'lllllll'll Ilillllll ifhNlMlllll ilizwnwr ii-.mix li liisim . , ., . Xiiiii--.x vl liniillw-i L-iiiicpi lllll, Iii r,-ini I lNllXlR xiii XI Liximm .I l'ii I M141 -','. iii lilllillil M, NHIIIR riiiiiiii ki lluixi-ir, Nliiwix I Alllllli lilxx I' XXiwii XX . iisl luuiivin ' alispliiy Cd nluwc tlic pillar. Piilc liliic prugrzlnis nc- l mm inf' flu my-cr .mil min iiiiisig wt XX ill llixinl- cciircil lui gold pillars fiirtlici' ciiiplinsizcd thc tlicmc lu N iiinliurii iiiiiix Iwi'iii'illx-ilimwul Illini zittcmlul vcr- c liiu-i'r'i'.irci'iiiry llniiiuc im Xml.-iiilmci' IH. ililiis c ' i' ii piipiilm' .iiiiiiml .itl.iii' xxnx liclil in lliitl Cum ii L- HI' 'l'li.iiilisgii'iiig i.iciirim1. of clnsaic wpliisticnitimi xxliicli has cmiic tn lic :issu- tlic cinrcil xxirli rlicsc iliinccs. ililic "l-lf," ns rlic first liig lmll uf tlic year, success- ' fullx' inirigitcil tlic fu1'iiml SCQISUII nn thc cmiipus. lr X pilc liliii in-mi Ciruck pill.ii pl.iLul iliiurly lm- U xigis iimlci' tlic ilircctimi uf lluli liixuly. liiml flu' 4ii'cliut1'.i T'iii'iiixliL-il liglir fm' rlic lingo gym. l Iii- 1 Qiu-l igilvcr. gilw in lwliic iium lighting. xxas- 4 -if i-I' l ll ll L 'Nlfl fmmll limily Mcgir Hmilisxc Haiiiiniiilf. Cirigslwy Miller JF L 1 'mv e 3 l l l l J f e i l 'E ' :WN ' fm w -' L 'Q . V! I, I- I. , 5, f 4 K' w ,, .' 'S K Ig? 'Qi-Q ff H .t :7"'l, , s f' 'rfijiiflili frl"'+, 'il filliif' f JXRIHI ic I,, I-:min I ll.l,'l77,',,7,' U HMM! TI EI? Aniiirn l,. llwxiiv . ,4f.1frHf.Il lil wi ii l PARK 4ff,i1',i.-iff Mlm I Hiiuxiaw fl fi i l,uRAlxi Axiilnwx H.-iRui1-l f4lLK1ll AIARGARI 1' IE Bl'1ii'R hlAF,l4lltlI lx-i-xi Aiur B IARXINII Mamyinii I LiF4ii:i,l Strain' huts and mernlls, ginglinin dresses and hnir rililmns, mirlc eluthes and play elnthesfnll ennie tn the Ag Dnnee April IH. und all had ii grind time. llriglit-enlored enbtunies and the g:llCIj' of the dancers blended into perfect unimn to nmlqe this yenr's Ag Dnnee one of the must enioynlnle of ennipum dances. The dainee uns lenderwhip of .-Xrt Russ Pnrli :ind Xlti pruieet uf the .-Kg xx ere uppninted lay tiuns, Gene Clrull ii lvl-.xiii l- fl-tri liilfii-mai I, Siivxiin Allan A XX'Hii41.x1ii lk! successfully planned under the lfmter, who was nlnly assisted by ry Hei'sninn. lt nas Ll emipeiuitive and Home lfe elulvs. Cuiiiniitteea nd lien .XleClellnnd. the presidenu uf these nrgiiiiizn- -C .LL Slane Pgrk Council Sommer Km: V Fwiter Anderson L.1Forgu Carlible Hersrnan XVhitcornb Butler 359 ll iii li Ll i I lll' ll i it V Ig I li i e l I I J l i l l l .4 'N rift 5 ' IlllllI'Il DEH' IlFllllllilL .fi-,y-5 9 . i i I i l -R f ' , li ' . X-f' wgsi-??' . 1- J' .1 i . i 'lk , . - l ' fi , , ' 'uf lvl I ll-.1 i 1- Xlilxx.Xmiiiu1liii: i i I ' H. .ff HMMITI l-l' liiil l5NllIlllll L, 1,1 l'.urm.Af1 Miz'-i A N- miiriziic V1-1 !f.wn:.ni i X1 2 i -. limi hm .viii ii XX wxi x vliixiw Hirirw I. M11 iriiixn NN WITH! l-I wrrviii fiimiix I., Mwiizv DoRm'ui'R.ifHi1'11 I MP1-.-i llaimz. ,X srmiig "xi ind" lilcxi llllll L-uiiplcx tu Cicurgc llutl' Ciym un tlic iiiglit ur' Xlgircli I 3. llic ucuisinii uns rlic .mmigil lmlcpcmlcnr li1t'wriii11l, unc ut' tlic gniycsr of tliix yc.ir's llamu. llccimlrifirix c.11'i'icll lillf rlic xiimls tliciiic. .X lqirgc riwiiilmiic un tlic li.icl-glliwip lilcxx mir tlic lcttciw, lmlc- pcmluiir llllflI'lll.ll. AX ix-pliui ul tli.ir xiimliu-st ul :ill iiixriwiiiicnrx iiiuiiiiciirul tlic uwci' wt' rlic piwgixiiiis. ".'zl:w,i NIJ lull ll, rc lmziilim-.i l O I Nllllllllfli Rum'R1x llic gp' llll-lbI'llIL1llff' su cha1'1icrc1'istic uf this dance prevailed fl1l'1rllQl1lDllf thc cvcning. .Xlusic was pro- vinlul lwy Russ Xlurgnn ziml liis ni'clicsti':i. This ycnir litllll' cupa were presented to tlic liuuscs sclling tlic iiiust ticlaurs. Cfupn were gmgiixlcil to the XX 11.5. giml Xl. l. U . .-X. liuusca placing hrst and scuiml. K 3 6 1 4. 1 .A N A l 2 P, i ml lhllclclll xi lirclllur M.mlcy R44 lilitl .lixnw Roberts llll EIIUITY llilllllli' Again the lllini tlaneetl. and lwvetl itl True. cor- lurniiglit further pleasure. sages have lust their vital iiiipiutaiiee, and tleemuitiuiis lint at lllinuis we tlanee tn the strains nf iiike-lmx have been ninre simple, hut not for one ninnient has anal "Vie" with the same spirit as to the faiiiotis liantl. the enthusiasiii and happiness sn eliaraeteristie tif 'lb limise paities we arrive attiretl in "tails :intl ehif- eanipus life been changed. fini," to dine and dance, ur tu have straw tights in The lllini Union l31ill1'1miii provetl a superb setting lilueienes and liruuiiistiek skirts. 'ilihere have uften for Pan-Hellenic Ball, the S.D.X. "Headliner's Huis," heen "defense" halls and "iiiiifurinals." The afternumi the engineers' "Slide-Rule Shul'He," the Feathers' Sat- euke tlanees in the Cluiiiiiiuiis intrmliieetl for the first urtlay afternoon euke dances and Nl.l.D..X,-XY.Ci.S.- time this year still another gay pastime. It little niat- R.Ci.S. Xlixers. Faculty dances and dancing classes ters xx here or xihen fui'ex'ei' Illini will tlaneef ., Q .bl . . .S XFASS-N Sw-S st T K . 'I' 361 li' l P l li 1 1 A , Ili 'ill il it ll llil l ll l I li l li li il ll l l i l i l 44 Qxxf AND llllllllllllll' The University's concert and stage programs once again this year offered their many audiences music and drama, comedy and tragedy, diversion and culture, art for its own sake and for the sake of practical preparation for a World where showmanship, polish, and timing are still practical necessities of life. 334, K. .- Q Q Uni' 5 A ul, 1 :in 5 K I Ji H lv il, sl? I 'I v 1 Ld "" 'S' 1X ' 1 111110 511111 1 L111111x 1 , 11 I' 1- 11.11.-,1. I1,.1.1.,11 11.111.:..11 .-'MEF U .-N11-1xi.::- K '.-1 41 , 1 I E, - ,I viwif' S! . Fifi' 511111.11111 I 11111111-1 I1 111 11.1 1 I1,v111:111 .1I.11.'.11'11 11111111-.11N 1111111111 11111111 'I'HI1.1'I'1111 11111111 11-1 1.11 N 11111:1111 H11 .11:1' 1 .11.m.1411 XX 111111 A .Mum 1111111711 11,111 ,11.111.1y.1 NIH- 1 151111111 ll 111.111 1 11.111111 -1 .11.111.11-1 M1111 A f11'1111N 117-111,11.1'1 P1 11.1111111111 .11.111.1g1'f .1L'Y1H1i N1'1'111Y1511R5 111 1 11' 11,1 H11-111111 2.1 1--'L1 15.11.11 11-P1111 K1 111,111 ii,-11.-1 XL 1 fr 1 P11111 IS11111 1 11,1 I 1 r111:. H1111 . .,'w' . 1-I V1 1.4111-'1 H11 .11 X1-P' 1 111 -11151 1 1-1111 ' 3 '1' 111 . 11 1 11 111C 1111111 V1-11L'.1f1'C 11111111 IN 011111p115011111A1I11'0011111101'- 11111111110 'Sl1L'1l.'r1CN, 1111514 .11111 1:11l11l1C. .X11-L'1111'01'5111 1111111111110 11111111111114 P1L'141'Hl'S. 111L'111N 1111111111110 111111111- 11'1Q .11111 .X1'0p11, 11110131110 111111111'111'1. 1110 1511011111 1'1.11 01-5 1111111 18 L1 111111111 111011111011 11.11B L'XL'L'l1f1YC 1111- 111111111 111- 1110 g111111 1N 1051011 111 .1 114111111 111' 1111'001111'5 01111111115011 111 .1 1'0p1'050111.1111'0 1111111 011011 111 1110 1110111- 1101' 5110101105 .11111 11111 L4111YL'1"51f1 1'0111'0501111111105. X41 1 11111 1'1,r111101111:1 M 12 11 11 1111 11 1 111 11'111'.. ' ,1, 1111 "yr:- 361 fo 1,1111 11' 511111111 1-Q11 1.11-lu' .m.l .111.'111.l 11111141 S 111125 11111 1111.-1:11111:11u 1111111 5111111 1 11,-111111111111 111XRY 11111' 1.1111 1111111411 ,11'1':vF A 1711x11. P,1.11,1.f.111g 111111 1111.1 111110 I'1'1p11.'.'11 P1111111 A1 141110110 P111f11'1f11'1 1,11 111111 T1m11P511x ,, .11.1h-11p 1110 1111111 '1A11C11l'l'C 61111111 15 1111001011 111' 1105101 SX1'1l11S01'l. gc1101'111 11i1'001111', 111111 111501111 XY. S01111, 10011- 1 1110111 11110011111 1110 ll11k1C1'Q'l'l1L1L13fC Sfilfrf. 1101111011 111' 111111. 50111111' 111111111g01'5 111111 L15fH1hfCL1 111' 1110110 111111111 511p01'1'15111'5, 1111111111115 1110 111CI1111C1'S 111 1110 11115111055 111111 111'1111110111111 LTCXY5 f111' 011011 111 1110 guild p1'11111101i11115. 1110 CIACNY 11C21L1Iw 111111 1155951111115 1111001 1110 1111111 111 1110 1311111115 CVCX15 11111101' 1110 511p01'1'i5i1111 111 1110 11111i111'5. ' 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1' 1' 1 I . "-km ?i Y .11 Sp1.11111111g I.1111'1y P111-10 Heck 110511019 . N' ' X . ,, il-1Ax, . , . - . I , ,. 'KSN ' l I g if if X X I.. Z haf' ' 'IT 'Nun Y L' ' ' E - ar. f - :siszfifg-.F s . :-:lrrizaseiam A -L I 5 RUIKIRI I Ilrslllx Xi- -,A , -I..-yyyq XX si i f'fi.1lr171.lr1 of IM' Glulfil lif1..'i.f Y .: ,wpgwli g , limi: . .i lv i, .f, :3yfJf, ,lg-r' ' i :f1nJ:5lIlrw-.-V-.7215 ., , ' -1'1"-f'1lL"' 1 Wisi lv sxm-.sox Dru i fi i PRHFIBNIUX.-Xl. NI'Al5lf 'llll LvL'Il Il ISHAHII XYVINIIY Sxxixsos X11fiiiimf.'i' lfniiw M-itpuui M Poxxiii lCi,'wiii,f,',.".'ii My ,ILM ,mf liwifii -Ioslru XY. Antrim . Yiiffufnil llniy Kumar I, I I"-IIIX Ii'.,m if.f,f ni i lilo K,-XIHRXN ll 5I,'lIIIRlI'- Ilfnnix.-i lY:ii,.w liolcoiln Pi RRI'-1, li'ifmi.i1.'.irf.'i -I qlnfw Liliililil P ,IIIIIII ICiff'.iiif.'.i1f1i ,ff I.ni.l1i 1f'l,1iivi AIKZIR R K'.lIiIIl Rig-niiw'.i::1i of :M I'f,-.wififf-, IHINIIIK R Aslvrwsox Ri-fm-iif1lii.f11i ffl Jfw lhfrriwii The two liusiness nmnzigers have ehnrge of pulm- lieity. liox ofliee. house management. institutional publicity, and The Illini Playbill, eight to tuelre thousand of which :ire tlistrihutetl free to puhlieize each protluetion. The business nmnnger is nominal inannging editor of the Playbill, and the iunior super- visors alternate in editing the sueeessive issues. The juniors also rotate in supervising the other tlepzirt- INCIIIS of the husiness stnfl. The two protluetion innnngers supervise the stu- tlents on the lmeltstnge ereus. These inelutle eon- struetion, seene painting, lighting, eostunies, prop- pcrtics, :intl nmlte-up. Powell Knight Epstein 's 5 XS Tuttle .Mitltrsoii Putin! u 6 :- P l ll' ill. 'il all il il r l' 2 lf, al I ll i I ly, all I l I .1 li Ui' llllll Illlli' THE l'llllIlIll'Il GllllllllLlEll Moxnor A Wiuinxifxx , ,Ric H vim G. linsitixi I 1f."".: Bvnimnx ll. liasnixx 4, . XX'viiiR Liruiinn lI..f' , YIRNIII M bTlllFX'lllI' lla.: IC '.,.1 ,Wfvnwix G, FUIIIR H I 12 i f . .Rimini F Nami R..ff.' llixxxi, A SXXINHTR H ',.. Ra -.',.-' , THoM.'xs S joxrs :I 1 I II.:-w. Htnoiiv IE BifRox1Ax ' Hz .'I'mvx1ts ,I TYRRI i i. '-I-.nf x .1 '."' M.tRizvRi'r Si Roxxins U .ii . Brx E. Dxxis "Kiss The lloys Goodbye," Clare Booth's comedy, was presented to Illini audiences on the evenings of Xlarch Il and 13. 19-H. The plot is obviously a take- ull. on the Hollywood search for a Scarlett O'Hara. Xliss lfastnian as Cindy Lou constantly improved her interpretation. The negro servant George. played by XYalter Kirieder, was an hilarious comic character as nllirlllcifi In his "hlulict." Cindy l,ou. U'arren lfuller as the alcoholic Xladison lireed gave one of the best performances of the play. llis wise- craclcing cynicism provided a decided contrast to the sticky -sweetness of Cindy l.ou. The comedy increased its tempo to a brilliant cliniax which called for four curtain calls. lfxcellent lighting and stage sets designed by .-X. Xl. Dreyfuss were pro- fessionally perfect and added greatly to the total pro- duction. Tlx' Publ' my Pl.::.1A7ow Lui: ..., .... Dun xlllwrnlffiz JN Bfflrm . .llmi in Pulfrllzrl. . . . .lumniu Frumi Glfflqw Ilw l7nilw.f of Pl.1:.1-'I'am. l'.zi:I.l'.1 . . G1.mrll.1 Tern! .. Flizlllfllil l'H!or1.: , Cnzlm Inez. . . . . .DMN FRAZFR .. . .N. RICHARD Fox ... .JOHN GRESSMER .. .. .EDEN NICHOLAS ..jAMEs D. PLETCHFR . . . . . . .RALPH QUEENS . . .,.. XVii.i.IAM XV. RHODES ...NSARA YTFAN GRFY ... .. .D0i.oREs Dorn .Ei.Iz.uaiaTH R. RHours .. ..E1.i7msizrH Scfurn .FRaNc.rs E. JOHNSON .........lNTYRA Lvrus .........ji:AN MILLER .ELEANOR V. MORGAN Gilbert and Sullivan's light opera, "The Gondolietsf' was produced by the Illini Theatre Guild on April IS and 19. 19-ll. The IIIOSY thoroughly enioyable performances were by Ifden Nicholas. Dick Fox, and Dolores Dour. Nicholas, with a slow voice and completely casual manner, doininated every scene in which he played. Fox and Xliss llour were always at ease in acting and singing. The work of the chorus was exceptionally good. lts singing of the tuneful Gilbert and Sullivan music was most enjoyable. Dean Frazer handled his comic Dulce of Plaza-Toro very connnendably. Elizabeth Scaife's lovely eontralto voice made her excel in a secondary role. Frances johnson merits mention for her excellent singing in a bit pait. The excellent stage sets were designed by jean Stewart and lVallace Smith. ,1... iq, I I I I I II I I'I :I I I I' II II 1. Ii ,I .II :II II ,I I, I l HULIHAY 1 N . ,li xxxi A Mxisiiiit XX'iiii-in H Liiiaiinsow ' N Ciiiiiioiii I N-iixxiin X i N . l,XIi'lI H DIIIIK K .i 1' . Siiiiziix H Horn' X ,f I' . XX uciuz li lrllllli 1.:..',N. ' Uliiiisl' Kixii ' Main ,lim Piiiiiilii N . loi Siiixiiiiu. HQ' Bwirox XY Riohxx 4 riirioiui lf Tiiiixt, It '. Mini M Fiiniixi. Nllolidayf' the annual Klothcr's Day show selected at the last production of the lllini 'liheatre Ciuild's thirty -fourth season was presented on leiriday and Sat- urday evenings. Xlay I and 3. 11141. lhis Philip Barry coinedy was full of happy-go- lucky nonsense and rich in spontaneous ahsurdities. I-'specially fine were the performances of liill Ciihher- son as .Iohnny Case, the young hero, who, though expert in tinance. lnelicyed that life was not merely a one hundred per cent hanlt notc. hut also that there nas iniportant fun to he had in the pursuit of other treasuresg and .Ieanne Swisher as Linda Seton-Ysinart, pretty, rather hoyish, friendly to -lohnny's credo.. eager to cast aside the superliciality of the existence in which she nas honded. l,yle Schiiahe as ,Iulia Seton, poor, hcautiful little rich girl in lore with hlohnnyg and Bud Ciillis as Ned Seton handsonic. rather quiet and unassuming handled xiith their usual expertncss these iniportant rolcs. UE EVTH HEAVE 15' si! W.-iiiiu'N G, Fuiiifrt .iif.g...-ip: fi IF lf.. Aim n'r F 5,-xxxiziz 'IM Riff , Wiiiini T Lomax .'if!t.':i , . AAN L. Yifiipir .lI.rxm1ll..l11 K iifl H' . RUIKVRT lil. Sll IZVR .X'.:1:.i Doitoiiii Pinrxixi. .-irxo IXI,i1:o.fiivit'1 S. R'lN,'XllN Rti.m . .. SILPHIN PKRRINIHI l7:.n.'i Paw :iii Fin in Hl ii ,mix Siiiniii' A Ssirru liizinfi .. Wu i iam H. Ciiisiu ueox lilffmli . , Aim-nr D,-xi nisoN C ,'i' u.,f.1ovi. IN ion r Mn mi, VIR. Axim Hrxiu M.'ix' Pin 1 !iti,.'.'i . Rlwsi-i. XV, XY'.ic,xrll l-in1ji!,'gIi,m ,IQHN D Sl mira I'uili Gi fii. U ,IUHN D, Svooxx, -IR, .-lun! l'.1li mmi , Vi uxic If M, Mn i i i ii i 1' rfniif . ,lcrius U. Kiixri' .-l.'.nf1.' fi R. Hui fiiXRHl"IH "Seventh Heaven," Austin Strong's popular play was presented to large Homecoming and Dads Day crowds on October 31 and November 1, 7, 8, 19-ll. The Illini Theatre Guild chose the cast well with many "old timers" taking the parts. julius Kuney, as Chico, gave a spirited and n'ell-delivered perforniance. Shirley Smith and Priscilla Fletcher hoth brought tears to the eyes of their audiences in the character of Diane. Nana, the hateful sister, was played well hy hoth Dorothy Perring and Ronnie Ronalds. There should he special mention of the interesting and unusual scenery. A large window, cracked walls, and a general appearance of disinalness were repro- duced for the typical French garret, or "heaven" as it was called in the play. XYcsley Swanson, play director, and joseph Scott. technical director, aided considerably in making the play a success. -...ke 1 4.1. .. . , . .. 1 A. V13 S- pdf, 'fm aff gx' ,Im f, , W l Illllll IIIIIEU llllll Illlli' llli-XXINIIN l'l lhllX.Xl' :. z. , XII: Llllzllll Ll linux ' il" l' . . Nlll lilllxlxxvl lxlllllll ll: ,, ll L I rl.. l Nil: lllikls 5 XINIXIIRKIXX ." ' 'f II I ,.,, . I' 1- l'.. .IC....:..r, Ml: Vlosllill M Mil,-I H. X .- . .. .' l All? XXllll'ixl ,I Rl xmlox Q' - ia. Mu Rollllil M slllxlll ' .lfm Ml: Rolulxl I. IINIIIN . at ' 'ff Hr.. Mil XXXRRI x tl Fl llllx ' , Il I Mil Rllllixlill liRNKINI I-I . " 1. '.l NIR IJIIIIIP NVRRIVIINM IM' I. I Mil 7Il'lIl s L' Ki six I ' .. Mil Illoxus A Nillxlll . y. NI: sas li lllll I-.lllzl III, I llii loxxoli, -lla, IIIXRIIN 'I cle XX:..l-.xl ll Lvllllyll-lws.. Ilia-in Mn, Wxalrlx XX' lllslx, Ioeli. I'-Rs. -Ioll: P sxwxl-i:,XX1lxllle A Nlllcxlxlllllw Rl '.:.p 1. -r. Nllssias XX'xxi.l L- llllollli. Alllllli A IVIXIII, IZIIIINI rl lllil, li-vlwl-.ll N llllllslll l'lllixl.xs s I-it-ls, Qnillliox I: liI.'.lF.XX1.N1l li KIIINIIFR, IIXYIMIII NIIINI, In If Val' NIP IJNFXI s Bin-.xlnl Xfter a two-y ear Iayoll, Pierrots climaxed thirty years of all-male mirth with "l,oye Rides the Rails." On XHYCIIIIJUI' ZH and 212. IW-ll. The Illini lheatre fiuild presented this. their latest pl'oduction. a lnelo- dr.mla in three acts. In Xlorland Carey. Amidst cheers for xirtue .md hisses at villainy. the all-male cast llrought Iiaclt the days when IIICI1 were IIICII. and women were made to he protected from the critters whose gllll tongues and smooth city ways Ilade them no good. I-'or the evening the I,incoln Hall 'Iiheatrc Ilecame .ln old time opera house of the gas-light era. lihe play talqes place chiefly in lianltaltee Iietween the IIHIIIL' of Xlrs. Ilopcw ell. the IlCI'fllI1CIS Ill1IfIlCl', the liar of the Paradise ffale. and the railroad yards of the Xlalltcr Yalley. IJIIIUIIIINII and Pacific Railroad filmi- pany. In the nicls of time the hero arriycs, saves our sweet innocent heroine, and incidentally. saves the Xlalltcr Valley. Pinellush and Pacific Railroad. ' ,....3"' . rim ' :K il 'L' . v.,.. p-4, fy-- -VE I 5.35 I, 1 .gil Ji' IIN! Cllll IEI Il in Al ol l if ll' fl I7f.lwlf Rlso F ll, Halixls I-l.,:ff::U I f..1.:' l . Elilx Nici-lol.-is !,w:n.'.f, l.l,wl:l.' ll Ilwawf . Dcxsr josrs .IIlf.:l'.'l, Uf,'b..f- . . jorlx D. Lllsllll 1111.11 P.1l.'1.:, lllfliiafw .. XY'fiRRlfx G. Fl'lllfR l.wn.fw, .1 l.'l,'l+qff! . sallall ,Il fix CiRIY II,'...H' .l I'.-.'l'.:a. .II.l,'.."lf1 I:lx.xNll's Y -loHNsoN lW.:l.y...'.1 1 lff.'p.o1.w: 1 rlzlm f . .lillmal-Ill R. RHODIN .lllnl-.nk I, Iorf1jl.:r11ofI ffl calm. . Parklt is H. Lmxls lf! l5..'u..l.llH. .Xmllgalfl , . XXI.-Ill..-KIT F. Srtllul ISI Rl-mt-ll.!.l..',,, Xnizfglyllv . . .. RALPH W. Ivrxs Iliff..-l .... .. . Rll Haul: M. ALLAN l,,',..l.."1 Tlloslxs s ,IUNIX Dwlflnl INIIIYF, In , Rolilizr H. l'ARRl'1H, .IlRXIs S Zlxlxlliulax LIIORKSES Ill l- IUHRUIIIY Hllllm., Bllll HR-KNIYN, ISI.-XRIIARII A, Bcwrlx, INIARIF E. Ixlws, l7I'lUR.'X rl. HAHN, INIARKQARIT A. Hora., I. El..xlNlf KFRR, H. Lolllsl Laxlf, C,.'xlullfl.lT.-i Low iw, RoAl"l'ra I. Ml! l.la.-lx, C. VIRGINIA Pwl, INIAXINI' Rusrlz, Plloliir K YINTRI, IUURIN M. XXIRIL-HI, .-Xlllll NI H. Zlxixlllulax .Ile iiii, ' Mllxlx A lllufllslasx, Ilillf IUNDF, H,u.lvo Dino, Halun' J. Llalzlosos, Rolillu ,I H.ullur.u', Darin A. l.axlml,lzAl', Alarm K. Lrull, ,Ions R Llxxls, .'Xll4IR'I' G, Ilms, PHILIP F. RMK, Allnl-li I. Rollllzls, Fino R. islllll Georges I3izet's popular grand opera, "Carmen." was presented in I.ineoln Hall Theatre on the evenings ot December I2 and 13. lf?-ll, under the direction of Kathryn hlanie Sutherlin. "Cfarmen," a former sue- cess of Arepo, was repeated this year to mark the 10th anniversary of the founding of the organization. lhe spitlire yillianess. Carmen, eaptiyates the young lieutenant. Don jose. who is forced to leave the sen'- ice and join a gypsy band because of a mutiny against his superior otlicer. Spirit and imagination were the keynotes of the characterizatimin of Carmen, played lmy Sarah jean Gray. Don jose, the leading male role, was per- formed lly Reno Harms. Some of the most thrilling moments of the show were given lly I-'ranees johnson as Xlicaela and Ifden Nicholas as lfscamillo, the 'l'oreador, lioth of whose acting aliilities equalled their superli singing. .Xlinor roles of lil Ilancairo. Xlereedes. Zuniga. Fras- qllita, and Ifl Remendado were more than adequately lilled hy lYallace Sturm, Patt Lewis. Duane jones, lletty Rhodes, and Ralph lyens. A dimly lighted third aet stage disclosed a unique and extremely efleetiye lnountain scene. Other sets constructed under the direction of joseph XY. Scott, technical advisor, were eolorful and atmospheric. v g I"-va' Q ERT Im T II I II III II I, II QN' gg x a-Qi .pqea XY1 xl I Y Sw .twwxz II xr: I NIIIIIII 1' I x I, x. l'IXCfL'I TY I ' I I N . I'II I1 Qlwxl I'lI XX' NIIIII, A M XY:-sxlx' ixxxxwnx. I-MM .XIICXIHICRS IX L'NlYl'fRSI'1'Y xx ,max .N .Mu '. XX I-NIHI111 YI IIIIIIX Illxnw Mm' AIXRMARII N, Iiux,-xlw I In N Iuwqvfiv Iiwmnx I IVPNIIIX Iixxll I Mllllrc l7Ii'xxlIxIXI,Rx1skI XI s' I I1 -my-N XX XHIIIX tv Ifllllxz Klux-IX li IHMIIIIIII-N. fuumlvw A Mmom I I. X' IHIII wr fra Nam A Lvrwmx Mulfhuuxl PIIIM-N Ilmn SMIIH rpIpI1I,q.I M lu-,III IMI x VII.-.lx vIx4I,wIInm Imvlu I'mIlv Svu.-mlnm, lx -vwxzw X IMI: :II II I'HIlIl1' A Kiwi vu Alun.-xnlx YI P11 ll mr: III,-xxmn I, 'I'IIuM1-N rx I zz' 'K IMI-,II-I 1 WIMIIIIX II-xxru' NINRKI.-XRII M, Pmxlu 'I'um1M VI 'I'Ynmvl I1 rv w-1, I I x-'v Ilxxlx XY. XYIIIIMIN I " X' I' Iurull l'uIIU H.llI1.nvfI DHUKMII I1 I IIIIw.y-If-7. Huw NVLI-Iinm' Small: Nnllu Slvnmns I 3,1 ' Iw.I.', A I'-Im II I.I-xx 15 Ikuluuu XVIlll.1mS I I" If 'I 'I l'II-fl N lmlwm lz.uIm.m Plculxnl Ulllllw H1 IlllllIl0'I" ' ,, s Ii-b f' s 5 .f ' gi: . W famwm Q -:Rf - 'l'Ho11-xx J, Tx 1112511 P11 11.11 N.uHxx1r1, H, Erzxxrx OLAF S. Fj11L1r,A M, Drwm W, Axnm-xxs XVI.-XLTI-R A Armx PARK1 5. B,x11x,+n1u RALPH A, Brvmzrxrrxx WAYN1 G. BROFHL XVI-NDlfl.L M. rfxkurm Rom-nr' H, C.x1uu11H J. H1x1.f'oNNc,R.,lR. Armin A, fL'LYl'R fkHARl ru lf fukrrx, 'IR Auurxr Davrrwsox GFURQ-I' j, IJ11.1,uo1' RAYMoxD N D01 INVH 11, , A 11 ll i 1 F A C L' LT Y M. 111111111 H SHx11L'1 14, Ph D XX'1x1,1x xxx am., .XIEXIBI-IRS R4111rRT I. EPSTIIN R11 Huxrs L1, Ermxrxr- XXVARRFN C1 FL'lllR Frcmrrm ,l. G.u'11x XY1111.4M H. Crlrrrarnwx 'l'1111M.ae S ,lONlN PHIIIP A. K1'sx1.1R ,lurrui U Kuxrx' Lffrnlwrm F L111x1R XN'1111.a1n T, LUAIAN H1-xRY MM' -If MPH N Alum S lr Sanger Epstein Mcrstcr Rrggan Smrth Bcrgman Ollull Grbberson Olson St. ,lulm Nrckcll Wlcrskopf Fuller Sawyer Mugu L XIX l-.RSI I X XV.-KYNI R. lxll-HTFR W1L11.'xM L, 181111111 'I'HOM,'rx A. N111Q111 fHARllN l. 4311111 W,-xruwrn W. lllx1'1N Nrrvurx M, I-'.xRR1N11 Smxrrw R, 1915111111111-. P1111111 F. RA: K YUL11.-nr I. R1 .mrmx Bwwx R1E5.c..1x ,lorry P, 5.-xxxxrn l-111rl111r11'bm111111R l 1il Rl'1l W1 11111 1-Wu' E ' - 1' Q va. 1 , I . R11 11.11111 Cv, Ensrum lv1.z11'1111 N, Pl1l5 K. P11 D. -111111. D Srxfrrx Frcxm rs brrrmxxx ll IR I.Lm'1x 51111141 PH111v A 5PRADll5.t. Rfrrufvr M Nr1'1,71n XX',1111R E Nrrvurx R4,1+1 Rr C' N1 jmrw Trwrrfxx ,I l,YRRIll R14 rmrarw ,I lkrmrzxr' Rlxxlll XY XY',a1,x1r4 fl.-KIYITJ E, XY'r1s1x11P1' I.1xx1x KV, XX'11,11.aMx Jl'RX'l9 S, Zrxurrrmax fur lrw Stmlzcr Duchy lr lklmr nc Culver Pcnxlwrlun Gulm Spmlllrn Carruth Slwnkwrlcr Wflgncr Lcrlncr Rlllx Tyrrell Zrmmcrnun j--nes Ersknne i U P P A 371 I Inmo gg I,..' rf! Ii IIN K.umu'N J. SLITHITRIIN IU,fvI'I'.'If: ZF- iw Q. no .ga-v xx-F' -' , -6 .If L I-NJ: 'f - ' A IIII1, ,. Ixus.-I XXII-Iavmlv Ifllxln I IH - I - r I I ., IM 1, XI. mm I-fXIfL'I,'I'Y IXND KiI1AIDLfXIII" NIIIAIBICRS I':x1:' II III-,av IHNRIIN If Iirxrrcm KAmRYx ,I NUIIIIRIIB IIIIII- II II1.m' ,IIN rn XX 511111 XYINIIX Sxx am-wx XIIr:IIs:IIII1xII' .XII",XIIII 'RS IN L'XIYI"RSI'I'Y l Vx' X I -,Yrxv-I M Iwlxr PHXIIIx ,I Kun-mx R1 IH Rumllm, Hw' KX IX rin- Iifwr-,IRI I IVNI1:-. I,-IIIXIIIIIX Imxm NI EIIIXISITH RUM X xp- :xxx N1 IH N Iil:HxR1v Ii.-Q Iixxcmru I Il Klxx I x1mlxx:X Nw-mx MII, I IINIIIFX KIIHIIIX. I. I-Rm-. HIIII I AIIIIIR XYIIIINM Mxlllox IH'-. I Iwfvfx '. XX muff: Lv I-111114 Ihvlunlrfx IHRRINZ I.lm'rs5xxl1u I eww I II:-rw M-.nm A tml-I x M-wmuun 1, PHIVI-'N IJHIIII' SPRIIIIIINI. M wr I-,I-: z Iuzv NHKWII I uhm M -I1 xx PIIIIHIII HluY'I',xYxm1 IN' -1 N Ibww II LIIHIIH -I Hur BI.-IRIARII M, Pvxxrxx IIIAXUR Tmmr-wx ,II sv. I' IIf.I Ia I4I::'I I III-I-I IDIIRUHH Cv IQVIRKI Immxlxs IINNIKU NI el F IM-':-3:-.I. PIIIIIII' A K1 ww Inrxxm nn Ii Rrwm I IUURIN M XX'nn,u1 'S-.:' 5'::I' Isitw ,IIRIIN S Zlxxxxlmi-xx I' ' g , I I- .,-I ' I1.I:I If I'nIIn: FIA Unch-I1 Ilpn-tcm I' , I+ M: I'I.'y 5 N Mxllur Rnhlrmu Cvmx I- ,' -1. I mu. Ih,.x1 Pluulwr Nun--nx Ifswr I ' HIM-We QmI1Lrl1n Purrnnu 'I'ys?ko HHIMIXI 4 Mllulilill Ii 0 1 ll II W TW! U T 'H1 H F7' ?1 I HH IH Iii I yll GUI 1g . 'ng ll 1 .E Il i, 1 e r flNIvl' A XY'x11lu1: Ifrrnxnnn 1+ slung lx .nlwzg ,Nllnhzvn 1 f,,',-1ff,',,f,- 1 Xl ICXI I3 ERS Iivfzflfy Allilkl XY, Arms., PI1 D. l.Lmx1 Ixlwlkn, A H, H Aim, 4 P 'X . LI, V Cir'mu,1 I., CL.-mx, P11 154 D85 Fmmsu- B mmm, Mu- IU -IUEIR S YRXXIVIII. HN. I E 4IXl'l .-X XYH-1,1 up 1-S N Sflllfwlfj ulnllulvr N iwnmnx Dui XX' Rulllv FAR: 'I' Mlx'1xl,,IR 1Nlx:.vux x Pmmnu N Morey Aron C Luk fnnmlull A165 er Pmncll St.ven C Urkfry' Robb g ,aff .5 ,f A , PS? .EQ ,-. 1 . '-fff.f'. . M 375 l lin tlx tlx tiiii UH tli LIL i 1 V 43-69 Sz if 41" P x UUITIIUE Qilpl' . K A A., 4, w, 'rest LA-, , 21 i -is 1 si iii. liiiii Oiiis K I Hui- ' .I 1 .9.:i ,U.:i.'.i r 1 tiiiise is tlie student .ietixitx that li.1s fir the 5t.i . . 4 ixist Iiritx xe.irs liiwviiglit eiiitiiixil eiiteitgiiiiiiieiit tu the ix eisitx tit llliniiis and its siii'i'utiiidiiiQ' emiiiiitiiiitx. lii lvl. tlierc Iirst lieggiii .1 fexx senttered leetiires lix iiiitstniixliiig iiieii .md xx umeii ut the tiiiie, spuixsui'eti lix e PIiiliiiii.itlxe.1ii amd ,Xdelpliie I,itei'ni'x' Societies. In WI. .is .i result nt' the siieeess tif tliese first attempts. e Stir I.eetiii'e Uitiise xx .is begun. It reiiiniined fur gi e xiiixier tlie .iiispieies ut the literiirx' sueieties. llxis iirirlxeti the ivtiicril liegiiiiiing of the present Stair Aiiirse, 'l'lxe lfiiixersitx trunk river tlie ui'g1iiii7.t1tiuii iii WI . Iii WH. the L'iiixersirx lliiieert and l7iitei't4iiii- IHUHI' lliriixl xx.1s tirgmiifeti tri siiperrise all uf tlie pulm- lie eiitert.iiiiiiieiit given nt the L'iiix'ersitx' fur xx Iiieli itliiiissziiix is elrirgetl. Stir Ckiiirse xxxis then placed JCI' its eiiiitrril. Ilxe Liiixersitx l,niieei't giiixl lxiitei't41iiiiiient Hunixi ls efiiiiiiiiseti til Twtir Tneiiltx' iiieiiiliers, gippwiixted lix' i 1 e I'i't-sideiit iii the L iiwersitx. rind ut tour students. 'tteti lix tlxe iiieiiiliers wt the Student Senate. The l3ii11i'tl seleets the artists presented egielx xCLll'. and appoints the seniiir and iunim' iiipiimgms, and the siipIimiiui'e stuff. The senior stiideiit iiiniingers xxurk xx ith :md under the Buiiixl. in nn exeeiitixe exipneitx. The junior inim- ngers are thc siipei'x'isui's and directors of thc suphn- iiirire stgitf. This xx'urIting iiiiit uf txxu seniors, six iiiniurs, and fiftx' suplmiiiui'es operates il iimi-pmiit iiiisiiiess. 'liliis xeair. iii eelelirntiun uf its tiftieth 1lllIliYCI'SLll'f'. Star lliiiirse iixiitigiiiuitcd ai iiexx' sxsteiii. Alxxxixs Cn- tlezixwwiiig tu iiinlce it easier for its patrons. 11 txxto- semester series. each one including iive eonecrts and egieli series emiiplete in itself, xxxis started. These series, present fuxir nf tlie first itiiilciiig' sxiiiplwiiies and six utlier tmp-tiiglxt Artists. It is the xvislx ufSti1r Course and tlie L'iiix'ersitx' ljuneert :md lfntertgiinment Board tri have 1lL'CI'lfCI1I1i1'1l iJilTl1ki1lj' in :mother Fifty years and In eelelirqite it xxtitlx ex'en greater siieeess :ind progress. J 5 I K 0 K K Q5-S is - y . t,f - i X 7'i ,,,. ? hm' '1 f E.. 2. in-i Iizlii 'Ilia juniiir QUIT Mb Ullllilll Rll HARD F Axnmwlx SVP Axx Kxllwrxnlkl, Vllu.lNl.a I, Alum: MARY E. Axlslfnsox Ellzfxnl FH F. BARMR RICH.-mn rf H.-KRNFS DCJRKHTHX' B11 IINLl Bltlrx' B. BINIAMIN 1viARc2lr B, BIIZFR TOM R, C',u',xx.1.u,l4 L.-xxx MNCF Y. Coxxyn' Hcmmfl R. Dfavle Evorxr 1, Dos l"l'Hi 1 1 rHx!ll:. ll xl BLXRY lm' I.ll'lll' Mum F Iixwlxl, NIARY Ju Fxlx Blllx' Flu-llualw Palllll IA H GAY M,uu'lll,a H Lmlllulv. AnlHl'n R H,-XII, will XYPIIII.-XM YI Halllla Dlw1lN Pfluxaxlx Flulsllzll la W. Ilzlwr: " fl. -. ' H 3, ia-Q , fm sy 2, fffa- QQ, K Q' wx 74' W 2 Q M .1 .-if , Q f 'Qin-fy' ., 4. 4 1 , r L V QQ ' ., V V , l. q . f,,.2'K,.-g 1 fm 461 v' ,- s ' ' , -0 - V ' -- , 45' ' V... ' -.1 Egg ,- X .ff ' . A1 Slxlllll Anlwllwlr, I'ixll'PlN.lllR+. Mwllllll I.Il1lI SAWTIR SCIIHII' ,llllfllvgcrs Ill lll KDIIWN flmim' ,1I.111.1gul'x .-Xllllnl I7 fNfUHIIR lflmxfxklu L NV-IIR IHARIHIII N Xxllllf S0phu11ml'cx Yllfu: F Mflil KT, kvlllnhl G Rlvlllw M.xlllll.a A M1 Pull Il YIIANNI ITF RUM M.+l1lll,a bf!-NNINMIR Ixlanlllxll M Rmll M.aDl'llxl- fNfIl3llIFY ll'llArw.l Sl,-'lxxlllllw P,xl'Lli.l NIIT4 ml .'XlI4l X' illllllz Plllllv INIITIHIII Hf,R-.llw D xxmllx AfARL'.-XRII L Plllllllw Lulu D 'Im.l,,al1l lhvlll W, Pmllla XX'llll-ul F TIMPIIX XX llllaxl D Rvxxlwlllrll Iaxl' Ywx Mllmlm BI,-XRL,ARl'I D. jllllmnm Clwlml H. Lllmx ' . Phllllpi Rowe Andcrwn lin mg Von Mclllcn Muxsull Ll AJ.llllx f-wl1u,lN MlgKc.m Hmsllkli Mldgluy XY'rl:1lt Young Gmldlllnn 'lllggalt Mluhcl lblmlllw If R-11,1 R9 lllll R-walk: 1 Ylllm, ,am Z1 xml Vi Flucllmn M-,Phrutuls 5t.lllNrl.'l-1 F.lllv Nfllllx H.lll Rullcr Zulllpd RUM Lyn P-mul R.1nJ-ulph Hlrnw Dun lklllnl Tpnlplln Bllzcl' Illlnx Brllmnllrl lllllrw g I7 l 1 J iv: I ill' f 'Eli !l ' ll l fif l 'M ,li f l l I l l -4 ...4 Fx - - -1 'if' N1 11111. 1111111111111 lI111 51, I 111111 5111111l111111 011-111-x11'.1. 1111111111-1l 111 ISHN, IN 11111 11111.1l111- 11llllI'L'N 11111.11 111 1111- 1111c11111111111.1l 11111111 11f IllllN1L', lic- 111111l 111111111 1111l11w11.1 111 1111- 1'1111111r1. .1111l IN 111111 111' 1111' 1111'1-- k'.llINL' 1117 1111 l"1111111u.111 11llllL' .11 .1 11111-11 1'11111111c1111. 11111111111 1111 Ili 1111- 1 1111111 51.1111 111 Wil. 11111111111Ci11ls1'l1111.11111 11.11 ii11lwl1111.11111 11.11 1111119 l1r1111g111 111 N1-11 111114 111 1'11n1111g1 Illg' 111g1:11l .11 111'1'111.1111'111 1111111111111111l'1l11- lll'Lk1lL'N1l'.l, .1111-1 11-r1111g X1-11 Ntlfli S1'111pl111111' 111 1Y.1l1c1 1,.IIIlI'4lNC11. 111 Wil. 111' pur- 11 g11111 1'11111l1111111 llilx 111111 11111-141. .1111l 111111 1111 .1111111111111111111 11111111111 1111: t1lf1lL'll1l I.1Nli 111 p111c11-11111111g 1-111 11111 11111.11 Axffllfil 111111 111111l1. 111-11 11lu.11. 11011 1111111gl11w. .lll11 .1 1111111 111cl11-11111. I11s1'.1111111 1111 11111-c L'llllL'L'I'TN 11l1c11 1111- 1.1111-1 11111 ill. 1111l11l1111.11111. ll11w1.111 111 111111111 1'1l'L'llL'11 111' 11111l1. IN 11111- 111 1l11' N1:111 l'13'l 11111111 111111 11.11111-111.1111 11.11 11111 111' 1l1c 1-'11-11cl1 1lt1L'I1 -I1-11x1111. 111101113 l111cl1' p111111111111111.1. 111.111c lwr highly -1111111111111 111 l11IN 011111111 .11 .111 1111111111111 .1111l1,1w.11l111, 111' 11.lN x111'1'1'wf11l 111111111 .11 1110 X1u11111111l111111 111 10111 11pp11s1t1.' l.11111c11cc 1111111 l1XTLL' 1111111-11 111111x, .1111111.11111g 111111 11111 111llL'.lg1D S1111- 1111111111 111 1111- 511 yours s111cc. sl1u 11115 sung rlw 1111111 11fs11111c ,1l111111 1111111-111.1. .11111 11111 1'II1L'lI1l1.llI 51111111111111 fJl'L'11L'NH'.l. 111 ul11- 111 Ul1L'l'.1.N 1111111111: I11-11111101 1I1k'1lIk11I1g 11111su llf "'1-1.11'i- 11 1111, 11111 ,ll'1'k'.1l'.lllL'k 11111111 51.11 11111111 11.1111111x. 111. 1'Nl'.ll1CL'N- .lI.l.u "1-'.111s1." "l..1 1511l1c111c." 111111 "lI1.111." Hur L'llllL'L'I'l' hcru 1 1111 1111111111 111.11 1111- 11,1l111 111' 11111111 lN 11111 11111 111 gc11111111- 1111111111 111.11 1111- IN 111111111 111 1111- .llll51LlllNC 1111111111111 l1cr 111' 1lll11.lllllL llllLl'L'Nf. llIllNlL' CFIUCN CX Cr, XY11UrL'. 1 11 I1-1.1 1 11IlIX vl11w11'. 14' X :1 1 ,K V J 1 l vp IINIIYXXII On Xox L-inlwr ith, thc Cincinnati 55 inphony Urcht-stra under thc tlIl'CCllUIl of lfugcnc Cloosscns. distinguishcd compost-r and conductor. appt-arcd licforu thc Star Course patrons. Dating hack to its crt-ation in INN, tht- Cincinnati Orchustra is rt-cog, nizcd as one of thu finest syniphonic L-nscnilvlcs in thc world, l'.lIQ.1CliC iloosscns, coinposcr, conductor, pianist. and violinist. is Fnglish hy liirth, .Xt tw unty-two, faniu had alrcady lirtishcd Ruth llrapcr, alonc on stage. coniurcd w ith magic inuninicri characters from ctcry walk of lift with thc truth and authun- ticity that is the artist's gt-nitis. Hers is an inscrutalilc art that travels thc full rangc of emotions from conictly to tragedy. As a w'ritur .Xliss Drapvr has the tlutachcd wisdom that sous thc spirit lmchind thc mask of reality, and as an actrt-ss slit- has w'arnith. integrity. dignity and stature. Rl'IH Diuviri 1 1 W" N1 xiPHii'sx his shonldcr. and now his idualisin and tutlinical skill art- recog- llllllll tht- world ovcr. llis priniarv holnliy, railroad lot-oniotncs. has .1 positive relationship with music. his proft-ssional inturt.-st, llc has lwcn in uit-r-incrcasing dcniand as guest t-onductor. lihu splcndid body of artists of thc lirst ranlt that nialac up this orchestra give fruqnt-nt intcrprutations of thu licst in tht' musical litcrattirc of tht- world, ln his niiddlc twslis. Richard lfrtmlxs took solcnin counsel with lnnusulf and rcsolx cd to lic a singcr, with opura as his tiltiniatc goal. With his iron tlL'IU1'I1llllLlIlHI1. hc surinotmtqd rt-al olistaclcs and hardships to realize that goal. and today hu properly owns thu title "thu grcat gXnit-rican tumor," for his popularity in uonccrt. opcra, and radio programs is pcrsistcnt and cnduring. Kiii4,xi1Litifoi.i,s 379 I 'a..., ,, , '75 vw lt-IYIXNXP1 , , .ff-,, . -,.,, - f s--v-.W '- -'V' '- tl ls NH Xll'llUXY llllt Ill slrlli lalwiun ht-xitflty. unisitzil diructur and cunductur Ut tlit- tliat tliu grcatcst music uf tlic future will cnnic from tlic puns li1di.i1i.1pnlis S5 inplinny Orclicstra. stands forcnmst ainung of Anicrican cuinpuscrs iust as thc music considered "greatest" Xincritxin t-nmliictnrs fur lns bt-lit-f in tliu futurc of Xincrican in thc past has bccn written by lfurnpcans, The lndianapnlis 5 inusitr. .ind tnr tln- wmrlq lic lias dont- tim ard giving it adt-qii.itc Sviiipltum' Orclicstra, tliougli a coinparativcly new nrganiza- 4 tibn. Iiasatlirmigli Xlr. Scvitll:y's brilliant lcadcrship, acquired ' Iitzirlng lwrlvrt- lns t'Xcrft'r1l.lrglIlg aiitlicncus. l-'or txxu succes- sixt' years. VHS and IWW, ltc was signally lmiinrutl bv tlic a natinnal ruputatinn. Tliuir umccrt lwrc prcsagcs ux'cr-im'rcas- Y.itwn.iI Xssitflilllull fur .XIIICTILHIII ifuitipuscrs and Clnndtlctinrs t-tr lns st-riiccs in tlic causc ut .Xinurican IIIUNIC. llc lwlicxcs ing succcsscs fur tltcni. i i Xltlinugli burn in lfruguay. flarnialita Nlaracci lias lixcd must 'liltc carccr uf Robert Casadcsus was brilliant from the start. ul Iivr Int- in lfalitnriua, Slit- was tralnud In tltc dance in You .Xt tlic age ut I3 llc began to will acclaim as a rinc pianist. Hu Ynrlt ln' f.unlrrctt.i. an Italian ballet niastcr ul tltu wld scltunl. made his debut Ill thc United States in 1935 with thc New York ' lic is Philliarinimic-Syinplwny Orchestra undur the direction nf Ilans llnis lrrnuglit up in tlw traditions uf tltc classic dancu. s naturallx' thc pnsst-Wir ul .1 surc and clean liallct tccltnnl uc' but in yr lllIN slit' sprt-.ids tltc furct- uf ltcr pt-rsuimlity. XllssXlar.1cc1's uviiu-rt fur Star llnursc uas as L-xciting as ltur pcrsnnality. .s 1:-.1 Xlusiii 325 s- A ' sf..'-r I . , r Might Ext Z... 2580 Lange, in thc Xlozart D-Xlaiur "Curtmatiun" Cmiccrtn. Nlr. Casadcsus' concert licrc was the usual splcndid pcrtnrniancc ulticlt has wun luni univt-rs.il praise. R4 nu ui C.-is un six -5 il A ,. 9 ,- XX. li i 1-,ms si -tirinfwx Inu in sim 7 1 l l l l l l l 4 L A ' A I-llL' lllinnis Syiiipluniy Orcliustrzi lius liccn linilctl by critics xiliiuli IS nun iigitu-ii-xxitlc. .Xinmig utliur liminrs licstmiul upnn :is unc nf .'X1iicric.i's grunt urclit-str.is. lts pursunncl inclinlus linn were I'L'CL'I1I .ippc.ir.iiict-s .is gncst L'HIlklllL'UPI' with sninu nt inure than HH skilled prufussiuiml musicians. .ind it li.ls pl.iyQtl .Xiiiuriufs nirist tlistiiigtllsliul syiiipliuiiy' HI'L'llL'Nlf.lS. inulntling' inure tliain WU crinccrts tu .in giggrcgntc nf Ilk'1lI'lf' n niilliun .-Xrturu 'l'usc1i1iii1i's X.l3.ff. Syliipliuiiy, It-upultl Stukmiskii pt-oplc. rl-l1L'Ul'ClN.'SII'.llNDlillfji4lllTl'L'8CINlIlgHCV uiiiipusirimis l"liil.nlclplii.i Urclicstm. :intl l,us flmicurrs Syiiiplifwimiiit' in and music nf fXincric.ni cmiipusurs has lmucn highly pmisctl ln Nluntrunl. iI.1n.ul.i. 'lifm' in.1g.miit' snitl .ilmut thc nrclit-srr.i Ilillsia' critics. 'flic tlyiiniiiic ynung cmitluctur of the Illinnis "fIliiu1g'n's lwst crmt-s it-ntnrt-tl insnlu. tziinc wut lvuiiiiiiigf' Syiiiplimiy Orchestra, ILlur Suluiiiuii, has :icquirctl al ruptitzitinii 1 1 1 l l l Y l Q X ' L ' L ' A Stan' Canirsc culclmitctl its fiftictli L1Ill'llYL'I'HLll'Y ln' nPfcring tu uliznnlicr nnisic playcrs ut' xxitlc vxiwriuiirt-. liliun' string uiin its pqitmiis 11 uviiipliiiiciirnry cum-crt gixun by tlic Cmwlitlgu lun.iti1+n is umsitlcrul .1 triunipli u1ilw.nitit'till5 lilt-mlctl t-iismilvlt String Quartet. Vlilns cult-l1r.1tutl 11ll.lI'fCI xi.is tmimluil in Wir. xiurlt fuliiitlul un tinu llIlI'slCI1ll1Nl1IP .intl .iutlwrimtiic cf-llzilumi under thu spunsursliip ul' rlw l'ill!fLlllCl'll Sprgiguc llmilnlgc turn. 'lilic llllLlI'l'L'f is uviiipnsul uf Xylllhllll limll, first violin lfmlmlntiuii uf thu l.llbI'.lI'j' nf Cfmigrcss in Nlisliiiigtiiii. lfuuli kl.lL'li Pt-ppt-r, sccuml viuling l7.n'itl lhxvsnii. x'1nl,iL ,nhl Nanuni incinlxcr uf tlic qnnrtct is Lin artist uf .lcuiniplislnncnt xiliw lms lltlltllfllif. 'ccllw lilicy pl.iy'ul tliuir prugmin ilixilt-ssly. fuur appeared as sulnist xiitli luuling 1-rclicstmsg anal All fnur .irc suluisrs wurlging in gilwsulntc l1.lI'l1l'Pl1j. xxitli purI'cut iiitcrprt-:J flllll. lwiliim' Finial, Qi will MK x, 'NX 'Q E SVI If "education" means taking the inheritance of man's genious and labor and fitting it into a co-operative society, then few departments in the University outrank "Music," Whose bands, orchestra, chorus, and glee clubs Work toward the recreating of beauty and emotion . . achieving harmony through harmony. 'JJ W. -1 Eff iii fs ,1 ll' gf' ul yr: ll an If 112 A. Hmm .H. H i -4 E . wo N Q 5,7513-R 'ftikelff P f' . , 2' l ' if xr, fy 83 , v-ffaz.-4 - H" Q! .1 - fl- if ' fkifgk f L ff -fl Y' ' . 'iv F" L- 'T 5:3 'ff' 'L' I' W JT : ' r'f.'A'5 113- ' Y' f-553,955 . lift- - - , v' -"--- A F: 'gy 'lc-"T -35 578' 1' "L ' -PG?" , . ., , .. --, 4,,h5.. -fblgrdv . 2-f' '- .,-Egan ' be ., I f .1 +1--N 346391 1 ."T ' 'k A f. -' Egiksxg - 1 gggii, 4:5 kj:J'Q13"" ' -,H-" . V if S". F'l"1 231 New iz-ff.- +fl..a-Q :bs ,Ag '-.,.-dig: - A, "if f SY .""S. 'fl' ' " A'.'I'd" f .4 , -"-7 . A, - -LW-T 8,4 '. RN" new - .-, 'f 'RCA' --L ' 3' if f ' ff'4QY'f:f',,g,., , ' Q94 - ' i '. -fhqha 'lb-aff: if fi 3'-L+' :Qi Fffi' i 311 ' 5g.3':?'X - q v A, xu' 2 -1' I 'U-'Q .4 " .vikiii ,L 4- xv- -Ffa 5-'fggi uD'- f W 1 . ..+.-ifn-gisLE,.g M .-jr. - V 1,5 fr," 'tt -4. 3 in-r -3211953 5f"f5--- p' i f ' --12" -f Ki' 253 .3 W i' ""7 ., ',s-: A 'Y-g 3' Fw: -3-Jr? EFI!! Ei:'r1JEAi5:" fig '?"4W2iL t 4 ii p.- 'figT?rii'fifX,"'1 , - , , .T J: Ji Ap' Lf? ' ty ' '35 ,?:5'-Wifk' gf. ' 12-rm' - .-. ' 5-N, 'KL-F5311--Vi .112 -, Y 1 iff: , ' " nf ' . .r-.4 -i?!'t5,E1'A':--A., ' 4 1 f'1w+ f,,1,--5:3 1' ,. . 1 ,, T , Z 4 1 iw ' .f5'J,v33'K,p.2E fi wg ' 'r'.'ak9'f 3' 'r' - .-'ff u 'mhz' .-,4 .vb .' -I Ar ' ,f-' L.' EBYQ:-'ff ' 1 L . Lg' 1' A " ff' T: x '14J.F'1'i5?5iFf' 2-if ',.x'T:,"",vf'-x li,'u ." ff? mftygi 'fl . x , :gig s2rfj,.g4t Qfi is - p' H ln. ' NIL' "'7' L, ' ' l" v f-f -A-v ,jig Jgfrgf 5599:-x f!-'-w,3- f a 'V 43,37-.!r1i.4.f:gl-.,iflQ' ,I h, gg -': - 'Y -"if1','Q4 ' isa ' CS"-1, 5 S171 2-'- A . f ,433 A-.v"'Lf51l' .' 57 kvffff- f .f . A Agr'-f'e:-ff: A. ff' 'rfffw 1' . -'ff-4,554 5 A L J'-QFZCQFS i - if L." 311354,-- ' 3 , 53 - , , 4 "1 L. fi? A-'fr-49325 . ' 12119 f .2 - ,gat-0 Qffkiaf'-f5'fgi5Lf ' -'-Q".-54 .-731 'rc 62: r ' A -,Lv--.fifk ,, 4 - gf..-f,1s',":.-gtg -z. -1'i3i3v .. lt' r- . 11 :X "Cl ' 4 E MM gl .kg To , I .- 'I In Sf ' S w iv: - Hy: ?'! hi . , 45" I Q I 1 i -an 1 5 if ' Qi. Qsll 1 gif up il .JM ! If '-5. '51 .F I P I 3 'G 6 3' ,.Y 1.-39' ,A "' -,,:'A1 L".3if12FmJ ,,., 5XYl2E TS L- 3-52533905 -Ll Ink? Tl "DY:-, -'SIIG Qffiijv PPP! --- 5,-E: IXIARK H, HIXIISIIY A, ,-'ii -,itz IIIIIIIV . I' I RIIsII'R A Axsti-. Iliiu-I-tt 1I,.,l Mums H Iliai-siiw IIIIII,.'II,f 1I,II,, Iixni 1:1 I Sixxniii , I I' I IIXIUI A, XYIIIIIIR lIt.II.', I .II,.x' HI, 'It I ll.I'-.It Kirin I, XX'1isII-, III,III,I Ilissiii Il s.xIIi-. .Mwiirs rl MIIDIIxxIii I'ItII.!II,'I llfII4lIlI s Knsiiii I .I l'w.I.,uI' IiIIxxI.ir.iI NNIIIII XI.It:.-I I I Mis A si xiii: , IIlI,,II.',1I IIIIIIIIII s Kristin I' yi II..IJI XXIIIARI IIINIMIIIII IMI' I NIIMXI I'.xiI1A sinui Iiwsuil- I, Niiisiiiw KIIIIIIIIIX XX' HiiI'I' The L'nii'crsity of Illinois Xlilitnry' llaintls lDcp.Irt- ment consists of thrcc SCDLIIYIEL' liiintlsg thc Iftiiiccrt Burial. the lfirst Rcgimcntiil Bnntl, and thc Sct-Iiml Rugi- inentail linntl. Pnsitiuns :intl prIImIItiIIns in thcsc urgaini- zations :irc tlctcrininctl ln' cniiipctitixws cxniiiiiiigitiniis givcn nt intervals tlirIIugl1IIut thc ycrir. .llcinlicrsliip in thc lwnntls tnltcs thc plncc of thc l'Ck1lllI'L'tl militgiry training. 'lllic CIrIncei't Band mcmhcrs :irc cligihlc Ihr sclimiliiisliip as sawn :Is they lmvc fullillul their imli- tary requirements. Pl'1lfCSS01' A. A. Harding. lJi1'L'ctIIi' III' llnntls :It thc L'nii'Crsity since 10115, has sought untiringly thrnugli thcsc ycnrs tu rziisc thc musicnl nntl tcclinicnl stniulnixls nf lmntl pcitoriiiniiccs in the L'nitctl Status. ilihc L'ni- versity' Cc,Im'Crt Blind is the tlircct result Ill- tht-sc cf- fnrts :intl stnntls ns nn inccntirc tu young Imiitlsiiicii all Iivcr .Xiiicricxi to strive fur gi highcr Ilcgrcc III' musical cxccllcncc. ln iwctigiiitiiiii III his tirulcss uf- forts Diifrctui' Hnrtling xiuis further lIIIiIIIi'ctl this ytuir hy receiving thc cnmmissiun of lfnluncl nn Cimci'iiiIi' Dxriglit CIrcCn's pcrsunnl stzitl. Thu lfirst Rcgiinentnil llnntl, tliirctctl hy Xlr. Xlgirlt H. Hintlslcy, and thc Sccuntl Rcgiinciitnl lltintl, Ili- rcctctl by Xlr. Cfl:u'cncC lf. Sqixrhill. cninplctu thc lhntl Dcpnrtincnt. 'lihcsc lmntls stutly thc Iincst in Imclicstrgil and lmnd music during thc ycgir, :is xwll ns playing numcrnus uIm'ci'ts. .intl furnishing thc music fur inili- tary cciuiiiiiiics, githlctic crciits, :intl other L'nivt'i'sitI' I'unctiIIns. 'lihc fiunnus lllini ljllflflbllll llnntl, nntctl fur its ninrcliing. singing, iintl playing, is ll nizircliing unit III' IKIH lmmlsiiicii sclcctctl Irnm thc C,IIm'crt :Intl l'Il'Sl' Rcgiiiiciitgil llqintls. lhc hrilligint II1IgL'lll1fl'f' Sl'2lgCLlL'1IL'll funtligill scnstin forms gin intcgrnil putt III' thu Szitiirtlny' 1llll'CI'IIIMIII Icstiritics. Xlr. .llrirlt llintlslcy' Ilirccts tht' activities III thc Itintlmll Imml. .llltl Is Iutlctl ln' thc Iithcr incnihcrs III' thc stnrl. inclntling Iissismnts licith l.. xxrllslill Iintl llnisltcll U. Scxtuii. ln Ivrtlinnry it-airs, thu lIllI1L'l.'l'f llgintl plays sew-i'11l mit-Iitwtmi n L'Ul1LAL'l4fN, such :is thc unc III lust your in thc Ciliicngn Cliric Upcrii llI-usc, liut tluc to pix-sunt uIImlitiIIns such trips ut-rc nut utiiisitlciul Ihr this yczir. ilihc tum .XI1I1lYL'l'S1lIif' CIIIIIcci'ts ucrc piwsciitctl in thc l.'iIix'ci'sity' Alltllftifllllll on Xlgircli Il. .intl II. Th I . , , , I ., Q npuiiiiig III Spring lIl'HIlgl1I xi ith If thc tix ilight cniiccrts plgivctl cqiuli xxvL'LlI1CSklLlY crcninq. 'lilit-su III- Itirmnl cIInccrts girun un thc qiimlixiiiglc in Irnnt I-t thc Autlitnriuin xwrc wry pnpulnir with thc stutlcnt lnitly, ilihc lmntl pun' xigis hrtiuglit tu ni clnsc xiith its pt-i'IIIi'iIIniit'cs III thc L'L'l4ClllHl1lL'5 III I,IIIiiIiit'Iicc- mcnt XYQQIQ. r I l ,, I lil III I I I 'I I II l I I I Ill I .I I li I I . I I I I il li I I I I I I I l l ll I.. r.m.v.q X XX X XX,.1 II IX 'XIX I'I II 11: I L 1 X1:1 I XI11. II X1X11. I ll 14 X1X. XX I111'X XI IX11 I 111:1r I-HX' Xl1 111 XXI 1..111 I Is I1 XX 1X. X I-L X X .11.11X IX,1:1.I111 ru! :XI ,1114:11I1 X., pf 1 I I I-1111X1X IW IX lN.11-.1-.X 1 X... 111' I ,X XX'141 11 X111 I1 I NHXXX1 XX 1111XX1 v,11: IX I I1-1c11XX.'. ..1,1s,1.. I .X I 1 Xiu, X' I II1111'.11c I I5 XX 11111 IX I1 KIII XX' N IXI1,X11 ,I I N11-11.11 II II xv-,111. M II II1',1vX11 ,X M 11111 11 XX X'X1'1' XX lm 11111 I+1I11I M111 1 IX XX lI11X11 .1 X1 1 IIX1X111'.1 ,XlX11,. I MIDI-XX111 II 1 I'11X1.1'11,11 1I' 111 N.1:11, 1. XX11I1 1111I11.1lL I:11I IXX 11 MII II11.I 1111-11. 11 14111-I1 I ,1.1'IIIf1,-X X H1 IH I IIX1f11 IIXII IIXICIKIXIXI 1 Xl lyl1,11 XX' NX11X1111w 'IIUXX1 X-.1w NXIIIII ,M X I IS11111'. I" IXX I5XXllw1'. I NIIIIIIII XX I' Mxmzx HJ! U N Il IIX1-.1 , XX Ii I'uIIIrI'IIX X I""" IJ MINI IH II I'1411111-, I WNW IX HM 1,1 AI x1X1u1l1:1w I X x1X1c1: II NIIIIX lv M II11x11: I :X IIX-wrt. 'II N 111111111111 rl? QI TIJIIIIIJI Il Ix N1XX1- . ' I I I I I5 XX IH111111: 1',,I YI I MIIIIII IXX M 141111-.- IX M x1X1X11n1,1c1 NMMA' HUM I' I 11u111.14XN 1,.,,, III I II MII M .X I1:1X111X111 I Ii x111XX1, l'.,'11'- r,1,.',mX M I MUNI ' :X I L1X1elx11X I:I'III II 1: VXXII.-. I 'I'I"'fI 'I1f1-.XR11IMx1J I INN" I I11111 X-H ,HW mx XX' H IIXIIXIX II N I'x1zr,I IX WN- If ',' IX 1, I.Xx1,111X1:1 N K11x:111 I I 144111. I I!411,11:X MIIIIQII III.IINIIX IIHHF, ,III,IIf,II,,I ll,,L,I.I I I --"II-'III I .ml l".. II 'X -WIN XXI FIIIIw I"'I"I' M IIXIXII , IIIIIII R IIIIIII' IIIAXIIIIIII II, Rludlm ISnIIIxIx:. I Mum f I XIIK IMI' IIxIxIIIIII, I I-IIIII IX rI'IvIII YI-XNIIIIN R MIIHNUIIA I' "mm ll I'I,,xIIIIm III x I.xIII I IIIIIINIMAXII XIII IIIIIIIII lg ,,,, MI If I K NIIIIIIR 'I"' NI Mum, I ., IIIII..I, mwfrfmml N-IIA NM I. IIIIXINI NIMNIH I4 ITRIIIIAII. sIIxx.IIII YI XIIIIK ILM, x,I,,,p ,I A IIIIII-. H MII-,III-II: IIIII ' 'III X..'I f."f NIRIIIMXII I II li .X I,I I- II I!! f I II iII III I .II I ,II I. . I III , III? I 'III , I H .II I L ' ' . -I V ', -I II I I3 NIXXIIIII I,'I,',pr,','I "J I4-,Ip II1IIkII:.I I'IIx ..'I . IQ XX IIII- vIII.lx II XX IIIIII' I 5lIlIIIf' II I I'III, M NI IIx.I.I - ,X I IIIIII Ii 'I MIIIIIIII 'W """I' xx' II xxm,-.III l4x'.I.IIII IXIXI 1' WI" Ii II IIN IIII I , INGIIM XX I MIIIIxIxIII- 'HI II XX' SI-IIIII'.I. I X I IIIXININNIXI 'IIXII .I, I , KIIIIIwxxIIIIl D 'A 'I"'I""II' XX II XXIIIINI--f LIIIIII AIIXI' XXIIKIII Y N IIIIIN M If IIIIIIINIIII XX II IIIIIXI- I If 'IIII.III IIIII IN M ,I I4-XVI' II,N,,,,,., If XX xIxIII.. M---,IIIIIII PIIIIIIIw """I"I" IIIII It I,xII,IIII: IIIIX.III Ii LI IIXI-.I,xIII. XX'II.'IxI I Ii MIrIIIII.III I I I I I I . I I I I I I I I I ,A "X I ' ,Z .I I I II II I I 'II I I Q I I 55 51155 Sswiww tg 5 Q Ii I 5 :II Ji II 1 X 543111 LIB EJ-I9 Q IQ I Xx1"Iv ' Ivw-X 4 If X.: . I I -I I 4 I7 , I l,f,:I 'X'-Vi IVNW k1I1R1vI I? Mr-Rm Vlcmrs P Iimf H IM xirxnu I, S4 wrl 1 -1 X'1x1,Xx I., Bxxxnx HMI, I bmw 1, 1 X121 I' Pflrmuw- XY,-XIIIR XXI Plum XXIIlIXXIR,IWy',1iXx1 XXIII,-X'-III P1 Lyxlrx IN11 I4 NIIXIR XMIM M,,R,,AX riff! Tllrglqlilixfx' RUM D IMRRYMNIUX IIUHTY 'l Sl HIVSHR UM AR A K: HU Nm, X L lzmwxm. FXIMHIM Rf sm MIM I wil.-:IF Dum K,w1,ax Aww H I cmnx XMPW1-'f KIWV- Im rx A P1-lun, Ia 1J.:f1m.'I ?i1v'll'IqJ:IX'm Irxnx C. .Xllxv Alwrlr. I MI DLIXXIII IUIWHE K I-VIINX .Imh M I'1l1m1 RKIHIRI fl. RIIWINHUXX IMXI1wIIwnV.4.1w Nlnzllz :mlm IIIXXIIIIH ,I I.: vm 1 -THEN IMIZVY MH RV p,,l,I XXIILIXM Nmrrur, VHA 'Ht WVH Rm I, Hxzmxx, -IR, IMP'-'uw -I IXIIII' +' I' ' IV-IGI' MIIIW, Lynn: A Ihnnlwrx . lwum' Ifwn, QMg. ifl'N'x' X'1Rx: I.'I VI XX'Ilwx LUKINAID -I, H,-XIKII MWHM IMKVWM H H II XXIII'-XXI M11 II. XXIXYM D,-xxllwwfx 51.4. mil 1 H,W Ir-xx 1: XXQXM mn Rm xxmxn F, SMIIH XX amy' II M H: r " kvnlwx I I-'lxlf XX IIII,-XM P IXIAMM' XX'-XI 1 1. .lx 5. I'. IR I., Rcmv. .'.n1f'I.'I ANLIIIU Isl, Cu II FAM D. XX'HrH' 1 f1.1'fff,'I f RI- HARD XXI I:.XIII'R ,lun-X E, Iwi.-XHRX' Ric HARD U. HARMQ -, Iam Du-mln I STXIWIIIID n.f'.:f:x XX -XII X41 .Iwm XVH I'Iu.'.I-1111 X. IH XX'I111,aM U, Hamm XX'u1m'n HAH Jfpfhm Nlxa IXI.kml1mJ 'f.z1.-.fm I XRI. IQ. Fcmxmm, X'fnv,x XX'1Li4 N I11 NNIII II AIIIIN :XIIIN I1 .-X1f.1x1 M,1111.1xx1 If :X1111 I-I,111111'1 ,X1111111111r,1, M111 H,-1111 M A1111-11 P1111111 x I-1111111 F1111111111 H H,1111111x P,-Xllkl Q I11111x.11111 H,-1111 R H1111 D1111111111 I H1111:w1. M1111,1 I I'I1xx11 FR1111 I+111,1'11 1 1111 H1111 I-'.11'1 M I-11111111x M111 P1111 IXI H111111x H11111111-1,I 11111111111 A111111 P. H111111' RIXIIIRIK B11111111 111-'11-1111 I5 81111111111 M111 I,1111.1 Y. B111111 1. M11111,.11111 A H1111111.-1. 11111111 III :X 1.1111111111 IJ 1111 M 1'1111-Q 111111111111 M 1111111 R11111111 .-X f111x1r111111 I.11 wx If I'31111111x1, I1111111111 XX'1+.1111111I IIIIII' l11wI 1911111111 M1111 K I'11111 I111x1111111 I11z1111 111 M 111-.-.1-1111 I4 Ii11111l'111-1111x1. N111 II1111111 11111111111 IH11111 L1111111111, VI11 N1111111111 H 111111-1 ,X1111111 C11111111. 111111111 R H1211 M,11111AI II1f1'. I111:11,11 II11111111 AI,-XRIIIX I, H1111 IXI1111,.11111 A II11,1 IXIAR1111111I H1111 M,1n1.11111 11 II1111 P11111 I7 ,I11-111 11111111111 R,K11,'111 M1111 I-Q I'i1111l111 M,1111,.-11111 I I.1u1. .-X11-11111 I1.11 II I-111111111111I I,I1l M1111I IIIIII V 1 71 z 7 1 1 1 C '1' 5 J 1 Z -1 f, p ,e 1' 1 ' 'A 1 1 1 I111111IIXIl11 1 11 I11,'1111111Vl I1111111 M1111I'1111 .X1 111111 I1 M 111111 1111111111111 M1I41' M11 1 I111M11111. II1111z111 NIIIIIR I1111111I M1'.111 M1 M11 111 111,11111 I M111111 111.1111111M1111111 N M111111111 I11x 11 N11111. 1 X'1111,1r.11 P1121 R111'11 .-X PIXIIY IX1111111+. I-1 I'111111 I11111-.1 I111 I11'1111 R1111 1 IH1I111111111I11111,,I11 - ' ' 111 I1111111111 I1 I1111 I111111-. M R11111x1. 1. M1 l'IIIN.I k I111s1,1 I71111111111 x1111R11111-s. M11111 I N1111111-11, AIIIXA .X x111111111111 1111 I N111111 I11 111,111,111-1 XX1:11.1-.11 111111, I111-.111 I4 x111.111.- I.1111M1111,11u 111111 XX' 1111111 I11-.1111 I N1111111111 I41111 M N11H11 M1111 ,-X v11'11 l111x N11-1 II M11111111 11111111-1 ' X'-11 .1111111 11 I11111111 M111 II1'1r-. I'1'11x111 1111 I X'1'. l711111I I'11111111 1 X'1x1 11 IIIIIIII XX 1111.111 I11 111I XX'111111'1 X.1111111 XX' XX 111.111 I-R1'.111I' XX'1'..'11 IU111111 M XX'11111 I11 1.-11 I XX'11111'-. -X1111M XY11111111 II11111 XX XX'1-1111111 M 1111,-11111 I '1X'1-1.11: VI1111-. I XX1111111 l711R11 M XX1111,111 :X1111111 II 211111111111 1.11,'11.1 if . 1 ' Q . I GI I I 1 , .I . I 1 QI 1 1 '1 ' E S 51 1 ' Q .1 , . 45 sf 2: gl I 4. 4. 5 1. 111'11 I M11 'L' 11 1 . I1111 111- -1-1 I' , IIN11lix I. I X1 I11-11 1.1111 XX 11.1111 11 11m I 11111111111 l11V1K II1111. I-111111'L1 IX111 XX11x11x I IVRXIX Y R111111111 Frm R1x11 IH I IIXRM1 I,-1 1.11.1 I4111' I11,-.1111XX 11111. IIIIIIIHI A M1111-1x111:, l5,XXIII H111111x11111:. I XX IQN111111 11111111 I11m11111 X11111,1M11 II L11111x In I' II1rXI11111111,.In 11 1111' I H111-w.111 Ix1111:: L. I1111 :1 'X111:1I L11z1111x XX'11111'n H1111 X X111 1 I11:1 1111, IXI I:1:1 1: IIa1111111 L11 INIIIIII II11x,111- -I j41x11'11 IMXIIIIIIRIN I"'1II 1 .X11111.x11q N11x1111111111111: IU11x11x,X'1Ii HIINII XX'1111AM I.-1x1 I111111-1 NI I411'-1 R1111111: XX' I1111v- HINHX -I1111-1r.1x11xX1111: I11111111 II luxnrmu II1 I' I11-.:1+: ,-X1111111 11111111-I P11111 IJ V111-.11 R11111121L1 I1v1x1,1r11X 411-1-11 I I411Q1.11111 .KIQIIII F4 R H111 I11 IXI1111111 I' K1111-11,111 K-111111 -1 XX' :XIlf ll RI XX:':'1-.' I 1-,sw-11111 Alawx Ii Hxnnzx II.-Xwls :IJ1111 f I111, . IIIXII '.1-1 H1111 R111 II II11RR1:1,11-, .Inu-X M II1x11R X111-.I1:11:1 II111111 111115112 I1111x1111 H-XRIIIX' 1,1111 N II111111 XX 11 -,x1II 11111 I1 L1 L1111111: I4111z111 I HINIIII XX'.f111.111I lf114L1111 fX'.11:11NI 11111 I1111: XX IIan11 IC1'1-1111 K II1111111. 111111-11f ,l1111x111r: X11-.1 XX I1-11111 .Ia11,I K.-1X1x11111 XX'1x11111 R K1111111 .'XlI1I'R'I 1 I,1.11 II FRANKIIN Ii AIIXYII 11111.-11,11I, N11n11x11111x1 fX1w11x fII'I' Mfxx XXQ IXIII 1 1 11 X'i'1L1,1A:11 I,. IXIIIIIII XX'1111.1x111 'I' k1A11 H11w11111 I5 R1111,xx 11 A1111-111 L1 I11-11,7111 XX'.111T1R N ?sI,1s1,1x,1111 wXR1111'1z I, M11 11111 P,11'1 0 N11s11x NI ml IX XX , R111-. R11111111 B, Rum' NIRINS I. Rm 111 IX'IR R. 51111111111 II111'c,1,u I2 81111111 D1 ax II U1114 K Hxrmx R1c11.AN C1111nc,1 B. Rm111R1 1711x1111 K, ST11v1x1 1.111111 R, STRANC. I1111r-mx A XX'11 II IMXIU If U1sr1N Imvm II, P111111PQ XX'111111A L1 SHIIIN IX THus11m11x I!r1111r11 N XY111111111 I :VT II :m ' '-I1--r E1 1I111'Y N1-!1'1 111 IIr'111:1111,1 11.141 1111 II.1I111 Il.I1-r- Ii1.11'1 XXII11 II11'1'1rt I.11111g111111 X. Hr1II111 Ilnrtrvu Ham! I'h1Il111x I.111':11 Ilnrtlf-5' Hurd ICr4l111:1n XX1 ' 1 I I- .1-I1 X' .'I1 I1 .1111I11r II111. l!:1v1- X, I,. f1r11I111 lI:1r11,1r1I .X111I1'r11111 H.1Il H1-111I1f Ii11rg1zr:1f Ulmn SI14-1-11 lI111t1'r Il1111t1'r .Ir1I1111r1 '31 r 11' 1, Xuzw uw 111111 lI1:1I.,1-11 IIr1111111'r H1111-I11-I1fI1 I'r11-Ig Nl1II1 r Ii.I11-11111 l'11I11'11 l11111r1-114-v I.:111v M:1ss1111:1r1 Frost 131111111 f'11f'1'1 II " I-11 1' IT11 I-. .I1115.I. I111. IJ.1u,111 II.II11rr111g11111 IC1uu:111 S:1wI11II f'11r11111'I1111'I Il:1rr1f II.fIr11I111 Sr-V1-Is 111111115 lI1'111'rt II.II:1rr111g11111 NIcf'11sI1 14' Y-vw -my 'sf -aug.. M-1111,axr11 IZ. AILTQ Hun' A1111111.1-11 Mvm I,, A11xA:xn1R Pm'11N1m A111srmN ,IIAN AR1111111 M.1R1111111 If A11111s11x Max. H M.-xxlm' A1K1:w A111r:v l,. B,-.1:1R BARBARA A. BINTUN I,1gr111r K, BLUNT :WARIORII B1'1L1s1AN IWARQARI 1 B1'R11x1'1N B11Tx' A, I .111,mR 411111111 A, CAP1-11 A111'1 H 1,1R1,1x11 I HAR111111 K.-N111 II if !fI xg I I Ish! I1 X1 I Q.111111xx111 11 1,1111 .II.11,1.1.111 Irll 111.1111 M11 1 1 11 I'1.,1,,-1,1 NIITXIIH-' L1xx1r.1w111x-1 Y. I RAIN ANX1 M 1111111111: XX'1NTR1x1 N, D,av11 RUTH M, I7,1.xu1m I4111'NA M, D1fM111s1 XY1' 11111 11 ,I E111 1 II ,I1 .-xx E L11111uxx III A,CA1111x1 H,A7lI Ii1x.u1,a1' 1111111111111 MaR11v:4 I, Hmm I E1,-11x1 K11111 l1f1R11.1111.-1 ,I K1x1w1111w MARY IE, K11'111111,1x1w l'11AN11R M, LA 15111111 H 1.111111 Lwr 111111111 M 1,11 111:11 11 1-11 - I11c11 1. - , ' 1' -- 111 1 If PIII '11 I. , . I. '11 . - Vg, , 1 VI -11:1 1111 G' -, I if it If 1'2- f,I1 134 fi 2 L31 21 Q1 E 215 Q? I1'X.x11:,l I 111.. II I'11,'1111111 IN L'NlYlfRSI'l'Y 1111111111111-'I I111x1n I-11111I I.11-r..aR1w NIIIIIRIIP M I.11x11 M1xR1,f11111 A INlArx11x' X'1x1,1x M. M,111x llax If NVKIAN I,111'11,a M1M11x ' 111 M111111 I11ar,1 ,hm M1 1711111111 IIIR M1x111 I? E1 111111 111 N11111111 INI,1R1.,a1111 I, M11111Y HHNNII .I 5111115 N1nM1 R M1'1x.ar11 I'11x111x I Mx11:1 Z 1 V1 I 'C' 1 I 1 EN. I.. 1 X111111fN N1,a1 N.-11x111IN111x II'1R11111 If PAx11'11 I1111,a:. N P1-11 Ii1'1111 R111u IIIII1 M, R11w1'111 Axx Rm NIIIXA A, M11111111111 MARX A 5111111 l711:v1 N11111111 I11 1 11' R 'I'H1fr-11w11-1 1 lam-,-11 Vox F111s1x IIIIINI XK'11m1.11x A1111 M XY'111111x1 IIIIIX M Y111'r11, .'x.IHIXI H Z1x1x1111x1x:. Young M.11x H.12cI Alcx.1111Icr AIl1s1vn XX'11g1I111,111 ,I 1-X111Iu1x11n IZIII11 K1111Iru1I H1111 II11Im1 k.11I1xIu N11--III L11.1x l.1x1I1 K11IIx11.1:11I 1.111111 M1 M1111 .Xr11 S1h1f1'b.11.11n I.u1wn.111.I Rlmdcx Nc.1I Allwrxgghr Hunluy Ruc 1W.1x1x1111 111111111 M11l1',1ng 1411111111 18,11-.gr M1111 l111I111.111 IE1111I111 l.1L11Lx111m 5I'LlI fullql-11111 Ixtuwf Kurgf Blum C,1mIw1g R113 Ph1llw1111'1k -I, M1IIur Lmmlxxlll B111w11 R1v111I1 XX1lI11I111 .'XtI11v111 S1I11111I.1 llnli I'1c111Iu11lMI: Angul Thomas Tl111111ps1'un F.11kIc1 Hmgx M111111 IQ. M1llu1 15.1111111111 Mutclwll Recd 1 1.1111 IMAL: R111 I 1115111 M.111INx NI1L11.111I I II ,1, Ii JI +I I 1I1 I III III I IIII III II' 1, III ,IF I I I I I I I I , 1 I 1 I l if Retreat. . .a blow of the bugle, a roll on the drums, the shot of a cannon, a military march, polished boots and equipment, immaculate uniforms, men on parade! Drilling, training, maneuvers, Military Day, Army Day, Mil Ball . . . events in the life of a military man. -ruyffw' bf. .. Whig, . S, fn 1 ws. M N .a"""' Q1 ' W 1 f Q1 1. "'-a W. N XX.,-f n 6 "' 4'-'y-4-9-.L 3 , , ,J f f , , ,gf L i O ,NM I WR xx 5 .f 'wig 'SV V , Ra '3ff, 'eww' l'lIlIlIl.'l'I'l' Illlllllllll That careful planning and preparedness are invaluable to n nation's defense can be seen when it is realized that the Uni- versity Brigade. which was organized three-fourtlis of a century ago in 1867 under the Morrill Land Grant Act, is today playing a vital role in the nation's war effort for Xwvllfld XVar ll. From a very small beginning the Brigade has steadily grown, until today' it is one of the largest and finest R.O.T.C. units in the country for the training of both basic and advanced military students. Q Q - y I 4 A t .A 5 l n l el' -ssl ,girl nl Yun I I I U . s ' .A 1,-t'f,'f'.. if .1 f .x- -1- f , -e 1- ,- ' ' i it .. , - -X fl i -few, M-.fa i ' -ef :f F -.. - l- 1 - . wfaw' 4 -'vga'-1 4-41' 1 .Km 1141, ' ' 1 ' v - -...'.. ' l- .Y va ,fi f f - V ia- '- 1- , in .te 1.1 :S - D r , 5 21gf,,f.,1:-gait: rf-,L - ,4 1 Q L , 9 l R 1. ik ' 441 is I Y Rf -'. g Y ig '- ' ,L I T V - , - -, ' ' 1 1. L .. - - : - -K 7 - ' -- 4 5' 5' s ' i. -' -ti 11'1'1f'-'l'-'N""f Q 7 . i1!il1l.l ,.'.1 ' . ' fb . - A inf -A V --'- - Y r ' Y., 7- fri. . A , 31 '--'P , . . H- .-.vr.:'3.., ggi-ffm-z y. ,-54 l f., "':f+Q' Lftt. fx-: 'f.ff?3fii 755.541 I -. e - : 4 -, ' s'.,',.yr.-14g A A me ' 1 t. -fi... --if .-.:'5ii',- . f'E'i33":33" 'f" ' . LBSII v i i. This hnsic training is required of all freshmen and sophomore men xvho are pliysically lit. Those cadets xx ho show e5peciail excellence and interest in the military arts nmv continue in the advanced course during their iunior and senior years, Here they receive further instruction xvhich, supplemented hy nctunl drill and practice in summer training camps, gives them n sound theoretical and practical military' hackground. At the end of their senior year. if they have proved that they are qualified, the men are coniniissioned as Second Lieutennnts in the Ollicera' ReSe1'Ve Corps. f ili .ll s, Li 1 4 ll' I i U li till' lil' l ll 'VM U--1 my-ui 1 Lf-- Raih XY. Hnxixxx , , , i.:,.','1 . UQ. I' I II Il 'I' . .' 'I' I I' Il f u-rr 1 oioxii Ciiizun XX' Hosixsx Ii1NI!ll.UI.f.1!i! Luur Marion Akxoiu A, Mazyivzio ., , Engineers r uni' Ixhjon Rairu A. Nuns .. 515171.11 Corfu I uxii Mmm Lixtois K Lirmk Crum ,-iinllnj I uni Muon RAIPH B Maacn Iupmriy 4 uni Manoa f4lII'H1Rll E, Romnis If1rl.lAir1lle,i i mm- Mivyoa r Lxiwi H SMITH . 6.11.1115 Charged uith the responsibility of the proper execution of all orders issued Iny the military department is the Cadet Staff. The staff is composed of six cadet orhcers. each one of whom represents one of the six units of the Brigade. At the head ofthe stall' is the Cadet Colonel who is also Commander of the Brigade. He directs the xreelily retreat ceremonies and also holds regular meet- ings of his statf. :Xt the annual Xlilitary Day, the Cadet Colonel for the next year is announced. llis selection is made because he has shown exceptional ahility in the military arts during his first three years at lllinois. The other members of the Cadet Staff a1'e also chosen as carefully as the Cadet Colonel. lfach of these five is either a Cadet Klaior or a Cadet Captain. The effective military training of freshmen and sophomores is accomplished through the capable and cooperative functioning of the entire statl. H ,rn inn Nailtn Lieher lNI.inutt I March Roberts Smith ll lilll l, l ll i lil H 3' lI1l'JXIllbl NPKRRK 1 If fal, I'nl.f.-1i,','llU-, I Ll i Hmrmf,-.,'.1nr lor. l.ios,uuw r NPRRFA 1 ,imffm,-,,',,',,'.f roi C,i1ruRrX'.-is B, XYIIKIN liuigmitv unfit 1,1 fi:L,lHAR11s A, 4 lumix-. :fum ,-linllrvi twin Li, Koi. luxxlx A, Hixs I-:JJ ,-lifxllui fwfr! l,T. !rvi,.lf1HND. Hmm , 4,,,,,l,, Hanlon C.-im E, Hans! Ifzlminw M,-ivion Vmsrrn H, Mania X,rfi.',:l1iili- The Regular Staff is composed of otiicers from thc Regular Arniy. Heading this staff and the Department of Xlilitary Science and Tactics is the commandant who is a colonel in the regular ariny. His staff consists of six field ofhcers. each one of whom represents one of six units of the Brigade. The commandant is responsible for the training and crlicient administration of the six units, hut is assisted hy the other members of the staff and other otiicers from the regular arniy. The statf has a great problem on its hands to facilitate the training of the men. Not only must the cadets he taught the rudiments of the military arts. hut a large number of them must he trained thoroughly for the day when they uill hecome oflicers. Nou' that our nation is at war, the Value of keeping this regular staff here to train men for military service heconies more readily apparent and much credit is due to the comniandant and his staff who are carrying on the work so well. xxhich was started in 124624. on this campus. -5...-Q-Q smi1""""" Benedict lnahnit fothrun Hill Lau son V.inDerHex'dn Lipton Matteson XltGilx fax Dunn Holzer Cwodnow litnyre Kriviskcx Danner Peterson Whitne -lanxrln K .isey Danlex K1nul'N-H1 Albert Moore Henn Walkes Sparks I hapman lillis Marr Hrosc Sthau Ill. ga. 'yi ll l,l'l',l lil lllll 'lli is 4..- kfiRxi1iXX lluux s Pu ,Jus Lviiuiiv XY. Hoxiiss . , ifiliifnl Him 'mn R Ni HXTIIH I,.', VMI, F.'tI.l piinlltii lllivxus R Wm i iix ,l,f, ful, If1i'l.f.1ffrlli-ry lbosiiii K Bllwss , l,f, 1 lil, rfiim plmrlli-1, I.io R B Hisnixsos Li. 4 ffl, f,i1.i!ii Rn' N limi I s IJ. chl, liuqrfmvi rl. isi' PH Yl, l..-KRUI1 o ,., . ,l.l. IMI, Iufizurii ,Ions D Aiiiqlsx l.f, 1 ffl. Signal cffipi Ansoiiw A Muzi 14 o .ll,1,w, liuinliii, Brmnli Sfiilf Rumi A, Nuns .lI.ufff, .i.fm1.1f1r, Bffwili Xfwf I 1:4 oi A K Ln iu R .ll,zffu, Irmllfgmi ii, l3i1q.1.f.' Smrf liiii-H I+ Nl,-XR! H .lI.1,w, 1Ip.r,1,'iff11i, Bf1q.1.fi 53.17 1 ill iomv I1 lloiu mis ,lI..o.fi, Bifqiiju Srwf flilvl H Sxiiiu .ll.i,w, Lifiufifi ,Mir Foundcd in 1929, the Xlilitnry Council lms conic to occupy an important posi- tion in studcnt activities in the L'nivci'sity'. lt zicts as ii governing body of the Rcscrvc Utiiccrs T1'11iningfIo1'ps, and as sucli strengthens the bond luctwccn oflicers of tlic Rcglllxll' Stull :Ind fiildffts of tllC R.U.T.C. ln addition to its iiuportnnt governing function, thc Council supervises the xxuious iictivitics of thc inilitguty' dcpnrtincnt. including the Xlilitary Ball, thc Otliccrs' llnll. and tlic dnnccs given ln' other organizations in the depnrtincnt. llic llillini, 11 uiilitiuy pulmlicntion containing an Cntirc record of thc ycni"s uiilitiiry nictivitics xxliicli is issued nnnunilly' on Xlilitnry' Day is pulmlislicd undci' tlic supcrvision of tlic council. :rv fu. ll s ii- Cirluri I..iRi..i ii fi-inntt Albans Hcnn ll 'iw :Xilkins Nlimidt XY'l1culCr Bclircns Inxwson ill' Q..-. Ai1x1iiilA Nlwfi 1111 MMA ,11, li, .'1,w1 Janis 5, Huiuv . ,Xl.if11f, R1fi r11.111,'Ifn!ltii 1 1111, Numux V, Km' .lI.iiffi, Rrp. 111i.f!m Ufhiifi ilwlv Viizx R. Hair H .H.1fff1. Rrp. P1 7.111 Pr ,X.fu1fi,1 Wiitiam V, Know: Alaiffi, Rip. l'!'.1l.m1 Hiiuirrii I. Ainrnis 1,1pr.im R.ff, Pifiluw Ivffiii ,lmix H Hi uni rcs 1 .ifi,',m1, l1'.p ,N..1l1l1.11i.' 15 limit Witii,-in W. Broun :.ipf.im, Rip. 1.u1111f1 Vim Li 1,1 xi X iiuiii,ii1ws Wu LIAM CQ mini Euxxm A. Hrxx . AIIYANDIR E Lxxx sim I-.1111 IJ. 1 11.111 gifrflfrn lf.:.,vl.'i .1.!.'.'111i I.1ff,'.1l11 liif, l.zr1 .Nu law . 1fi1f1,'.11n, lxkp .llfjlia 'I.m Xu-m,1 , IJ. 4 ul. lwrlil Jlifllltii, lannllli .l.li.i11u Heading thc Klilitary Ciiuncil is the Cadet Culoiicl uliu scrvcs as its President. Cmnplcting thc nicinlicrsliip is the Brigade Stall, thc Lieutenant fl4llHl1Cl ull each of thc six R.O.'Ii.C. units. a rcprcscntativc fruni cacli uf tlic military ur- ganizations, and two utliccrs uf thc R.O.T.C. faculty cliuscn t1i act as LlklYlSlbl'S. ln case any profits are derived from thc military activities sp1ins1ircd or super- vised by the Council, they arc dnnatcd tu thc .Xlilitary Special Unit lfund. lin- pr1ix'cincnts not provided fur in thc regular grants of the Statc and lfcdcral g1mx'ei'iiiiici1ts are paid fur fruni this fund. ,-rm aw. fx M Martli Key Hurd Vcrrnillmn Blood Nadcn Lxcbui Rubcrts Hattli 4 1ml Smith Sv 0, li liwli li llisxzrt - i. i . llllllll XYhiIc thc iiiccliniiiiful f:LlY11ll'f' of tiitlny' nppcnrs to lic xpistly' ditlcrciit fmiii thc liiiist' i.qix'nli'x nt i tux ycgiis nigh, thc fiimlaiiiicntail priiiciplcs of its cm- pliiyiiiciit haw nut liccii cliamgctl. lhc iiiiiliility niiitl firc pmici' uf thc hiirsc plntiiiiii hiivc liccii iiif.-u1'piii'1itctl intel fiist-iiiiiviiig mgniiivntioiis that :irc iiimiiitcd im light Liiilts. hciivy tiinlts, :intl scour uiirs. The iiiccliiiiiiviitifiii has mit rcsultcd iii thu 1'cpl.1cciiiui1t wt' thc lmrscg Cach ti pc of f:AlY11lI'f' still has its plnfc iii iiimlcm xi .i i'f.i rc, 'l'hc gixitliintiiig Cl:ii'1ili'i' url-icci' iiiiist lic prcpni'ctl tu ciiiiiiiiuiitl not unly thc plmiiiii uf lwrsc lIiix'1ili'y, llllf thc scout cni' plntmm, thc light tank plntociii. amd thc giiiti-tginlt gun plntmm ns xicll. Iii gitltlitiun. thci'r: nm: ll niiiiilici' nf staff limi specialist irilis such as uiniiiiiiiiiiuitiiiiis ntlicci' and ti'niispm'riitimi iirliccix Xlculiiiiiiyctl uix'iili'y' ciluipiiiciit has mit liccn iiiuiilnlilc fm' the training of thc' f,ni.ili'i wfhcci' hut with thc ftimlziiiiciitzil training they have received, they will 1 lic iililc tri zltlzipt tliciiisclvcs to LUN' of tl i'ct'cii'c. ic grcnt vnricty nf assignments thcy may x -MA-n C -ins E' yrs -'Vi :vii it an cs lllll ?9 ' el assi' fi. team l il? tlii fb 2' ia 3155 ' at 2 ii lg 'iliiiilliililliii IJf,',ur1ls,51ixi s lx, iflfif I lllir-tiiiic iiiipurtnncc of thc Const Artillery cnnnut lic 1irci'-clnplmsizcd in this day nf airplane wni'fu1'c. To tlic Const .'X1'tillcry unit lms fallen thc gI'L'1ll'Cl' part of thc responsibility for anti-aircraft xx'nrfn1'cg licncc thc training unit is now studying tlic unrltings uf anti-aircraft XYCLIPHIIS ns ucll ns lnrgc umst and field guns. Students rcccivc actual experience in firing anti-nircrnft guns. nmcliinc guns. and 155 nun. guns at the annual Advanced R.0.'I'.Cf. Suninicr Cliunp. Xlnrksiimnsliip. scouting, patrolling, Innp-reading. and military' fundamentals round out Ll four-your R.O.'l'.Cf. course which prepares thc students fur thc rank uf Sccund Lieutenant in thc Otliucrs' Reserve Curps. 'il fx x N mmm' If N li I N li If I' .' l,xmituti In studcntx cnmllcd in thc ifullcgc of l'sI1giI1CCl'iHQ.fhC lfnginccr lfurps ix I'CNpHIlNIl7lC in ncttml XX1lI'f1lI'C for lmilding and rcpaliting of roads and bridges, culmstlwlctxmm of tc1upn1'nl'y ffwtiticntimms, lmndling nf cxplmivcs, and dcmulitiun uf NfI'llCl'llI'CN uf all kinds. R1 Jflfll. NlllIlI1lCl' fl'LIiIliI'1g' cnmpx LlI'L' uf QVCLIF i111pn1'tg1ncc in cmnplcting thc IIIIIIIIHQ' ut thc czuicrx Ill thc -Xdx'-lnccd lknrps nf lfnginccrs. 'l'l1Csc camps nrc .lfI'CI1kiCxi lay thc students lvctxxccn their junim' and senior ycnts fm' ll SLIINIHCIJS tw+rtiu1.1tum wr PI'.lL'l'lL'.ll cxpcricncc xx ith thc tlwcurcticnl training rcccivcd nt thu Ll11xt'1'slty. Hcrc. m ntidltum tu tcclmicnl instruction, thc undcts atc fl'11iI1Cd in t'mfuml1ip .md military disuiplim V er nf an -1.1.-... 1 it-in "'v if +1 N QWMQJ Xw.gk:.dP',uilL'- '-"?:'..n" .-., ' -I 1-.A rims 1 ,L lll'l'll,l,lilll . A- bfi 'lx THOMAS R. Wm 1 lin Him ini- R sr uxnui IJ. Cffflff11t'l lr. 4 ,flffi tl 'liweiity-mme years agn eighteen cadets started the tirst unit uf the lfield Artillery' at the L'nix'ersity'. The tum regiments. each uf which has its mvn Lieutenant Culunel and Stall Urlicers. nmx' cnniprise the largest uf the units. During the lirst year these students learn the fundamental uurlcing principles uf the T5 111111. field guns, and in their second year they enroll in either the hurse- draxrn nr iuntnrized divisions. ln the .Xdvanced R.O.'l'.CI., which is euiupnsed uf iuniurs and seniors xrlui have slumn supcrinr aliilitv in liasic training, the cadets receive practical tield training in tiring heavy artilleryg and during their senior year they assist in training' the luasic students. thereliy receiving Valualile leadership experience. l . i i ll -all ill gill Qll 'll ' ll l ll 5 li! lk ilu l 'FE '-'ii ' 1 M Z" SE " ig 1 fi Eg. E l fe- . sz: r as 4" Q :Hi A t q ' 5 Flip' '12 "" 1 'l . ' ,111 Q W W. - 5,--r : . 3 1-1 2' 5:2 CP P -- Q Q 9 E Q Q 9 5? 9 eb 3 9 . . . L . L. 1 iQ" Pt i,sQ"'.:":- -N-'.:' - .A '- . ' ,L . L . . - L 3- fbi? 'T if Q A ' , N . tl...- ,FL .gigs i X , Ah... .. 1 fi, ' . 9 ' s . li n ' 9 L27 fir: ages i -- 1 A . '--- . ..Q- -1 -. Fir" ' W ' A fp- Q - if .- if fs ' ii ' fell. 1 . I i :ii , ,- :Z f 1-:iQ.,. fl VL' ii " 'f" 'f - . f. N - " fa 2 4- :EE ,, i"1 is?. 'ls . ' 'N ' P. i ,.-., Y fi A i ' n-fx .-.-' 1: rf ' fl Q 9 'lf .- fi P5-ef' xii' wmv R T A - X A .HV 'I' M- - ' 1.3 -sq -' A ' Fssfss' f1:Q. . .,1 . ' i A. as El' .. 1 .' -N: :A n px 1: isis' .,f-.. ff. M" "" I ' if , f irq! 2 sas 'T l. 1 H.. 1 i .... ' k Q nv? c 1 -i XX - A l 3' , lx -. R75 l . 'N N '- f-as 5' , 41, " - . - - .kv T. 4+ lx . : . - , Qi 5 - I, A 1 U Nsgxgxjlsf -I -- N ' N 4 V , . 3 Q ' .2 f M f , . t - Y i t -4 4' xi, X. , , i My V fi , i 5 - 4 ,S .N aa? if X . en , , ...K tv I ik sw W' U, Y N M, it - .-f ,V .. ,. I AA .. 1 -Y ? -vi W- sa' gi '. ' .xi -f.. Z me-P V V g l EGF s- is ... .. l"1' 1 fjf jf' T . J ' frgwysmmmexm gm-n.....g.mxe . T I , .. .. ,....z...,,-A L. "?'MKs"5iffmwwwQw-wwvgsse.. ' N' ' . -- Q Q' ' '.'.g,.swz..W., , ,.: 41 x lllfllllll I iiill lilllui-w , wtf 'lilie lmsic and principal cunilmt nrni nf tlie inilitziry service is represented lay tlie llll-LlI'lfI'f'. uliicli uns installed licrc in 1867. Fuur years of teclinicnl military training of Infantry platoon lenders. including six weeks instruction :it Ll Regular :Xrnn training cpinip, results in xl cmiiinissinn as Second Lieutenant lnfnntry- Reserve in the fXriiiy of the L'nited States, if the cadet meets the rigid physical requirenients. Liwn giuitliintiuii these Reserve Otlicers linre innny nppnrtunities to establish tlieinselves in the pernmnent military forces uf the United States. Selected liuiiur graduates niny accept ai crniiiiiiasiun ns Second Lieutenant in the Xlnrine ifurps or tlic Regular Ariiiy. Upnn special reefininiendatiun other students nmy lie nppuinted to ii year! active duty in the A-Xrniy nr in the Flying Cadets. Slllll. l'lllll'S ln order for modern armies to work swiftly and ethciently, speedy communication systems are neces- sary. The Signal Corps is the branch of the seiyice which is charged with this important duty. There- fore the instruction in the Signal Corps unit of the R. O. T. C. is intended to teach the cadets enrolled therein hoth the practical and the theoretical sides of establishing wire and radio communication systems. Enrollment in the Signal Corps basic course is con- fined for the greater part to students from the College of lingineering. although a few others may enroll in it. In the basic course, freshman students hecome ac- quainted with the organization of the Signal Corps and the fundamentals of setting up telephone com- munications. ln their sophomore year they learn hoth gg----1- C-.... ,A Jour- D Awww l,.', lo! ,ml the theory and the technique of receiving and sending the International Code. Advanced course students are instructed further in radio and wire communication. ln addition they rc- ceive practice in leadership. All the advanced students study the prohlems connected with motor transporta- tion, administration, military law. and map prohlems, while some of the students also take a course in cryp- toanalysis. Summer camp for the advanced students provides six weeks of practical cfimmunication training. XVhen these men have finished their senior year and have filled all the other requirements demanded hy Uncle Sam, they are commissioned as Second Lieutenants in the Signal Reserve of the Army of the United States. liii il ' i I I l. ll. A Ill lx MK' E i i l ...- .idnptaition of the niilitary motif. Highlight of ll " Mu ,t.. lllilllllll llI,li ir- Lil iz-.,l' XX lloxilff cumin XY, lloxm-.r. c'lm:1iff1 ri lon: li pkiifei-.s I,io K li Hi snlksox Hoxxaru- R N1 iixiim Rau X 1 unix Iosirii I Ixkoiio Dim.-il1uK Siiiim XXVIIIIAN Y, L or-xii Anxoiii A Multiio THUM.-is li, XYHYIIIR , On .-Xpril IH, the George Huff Ciyinnnsiuni uns the scene of the most eolurful of the dances ofthe IU-ll--ll Illini snciall sexlsuli. iIil1C1lL'L'Ll5lUll XXLIS the ll?-lf Nlil Brill ilihe deeoriitions uere in the national colors, red uhite. :ind lilue. enlmneed hy Ll cleverly eoneeived evening uns the grand niiu'eh. which ezune shoffly' .ifter midnight. Cinder Kjolonel Gerald XY. Honizinn, eliniringin of the lmll eoiuniittee. led the nigireli, the The effectiveness of this colorful event was in- creased lay the addition of several speeinl niilitnry cere- nioninls. .-Xs an innovation this year, no eorsnges were giveng defense stumps were sent to each date. The progriuns with ii unique llllllfilff' theme were doubly neeeptuhle lmeenuse eneh contained ii defense saving stamp hook. Those in attendance regarded this lmll ns gi particularly enioynlile one in the long series of outstanding Military Balls. i l l i Z2 'V ,fXill.iri-N Heniikwn Nazzutro f ' X ll..in.irn "il I,3R.,g,o XY'heeler 's W L ffl iff' Sb ll I I JI .I Sak: In 5 41 4 sn' gn I a fy I P ANDAR1 l 1 N P 1' Anzus K i R NG LINE X .... .,,.....,... . ,l.l ..., ? l i P O lK'xlll -qv- 1 Y? " 'vii X X-n 'xgi-xgilgiqg il 3 45 ill 3 l E? ' r ii ' 4 . Y ez . Z' 5 nf -eil i 9 , J 1 I i i .X X-lu' imaw.-.n. xii R llxllil li-.twin K Illiiiii tgiiiinin K Rxiiuizix lx-:M s ll: ru- RXIVH H Mxwn irxixi ll ixiiiii .-iixxixx Y Kei Atisfuix A Mini- i- I: hint Yilxmiliiinx lhe Uttieers ll,ill. the unlx exelusixe niilitiirx' diinee - '. '. .s held in the lllini Lniun llgillmniii un Ill- the xeu xxi linu.u'x lfi. Reguliu' .unix utlieers iind eaidet utlieers mill the L'nix'ei'sitx' l3i'ig.ide Lind niginx' ul the L. 5. lleserx e Orlieets stiitiunexl in this 1u'e.i xx ere guests nt this .innuiil ex'ent. 'lhis xx tis the l'ii'st time that the liill h.id lieen held in the L'niun Building. ln nn etlurt tu euupeixite xxith the eixilinn defense ests In du gixx.ix xxith uiineeessgirx' eliilmrgiteness ting xx .u' tune. the utneers .igreed to give no eursiiges tu their guests. IDeeui'4itif1iis niiniuuuu, xx ith unlx red gind xxere iilsu kept at 11 lilue lights lieing used. H12 K-'. The diinee xxxis spunsured lix' the Xlilitilrx' Cnuneil :ind xx its inainiiged hx' ii eninniittee heaided hx' Cadet .Xlniwr Ralph .-X. Nnden. Cul. :ind Nlrs. Sparks and other ineniliers uf the R.O.'I'.C. Staff and their xx'ix'es were the piitruns and pntiwmesses fur the nftiiir. As is tixiditinniil. the eununittee xxxis entertained nt ii furinnl dinner preceding the Ball. Phil l.ex'i1nt and his "Listen tn l,ex'iint" ui'eliestrii pruxided the diineers xxith niiinx' pnpulqu'1u'i'1ingeinents :uid dnneenhle rhythins ns xxell as entertaiining' theni xxith sex'e1'iil noveltx' nunihers. .-5 ,,,- Mulueen Roberts r Nil' ri Ndden I .uber Verrnilliim Smith I'II III11 1' 11 is Q I 1111.!1'.f. I1111u1'11t1 111 III1111111, IW." X11 I1.'.'11 1 11.111 1 ' 1 R1111111 I1-111111 H111111n1I A11111111 R11 1-1.-11111 XX' H1111 1 1 E11x1x1 I IIARKIR R11I11RI I5 HAIINI-x Hmm I I41111111 P1111 .11111 I. H1111 H AIpI1.1 M11111 4I111111 1I. P11111 X11111111 X 1111.11 N11 1 1 1 111 .11.1 1. ..11.' H11 To 1J1'111l11n1' thu 111f1'11'1r,1' 111 1111111111111 1'1'11i11i11,14. 111 111.1't1'1' flu' 11111111 Ilf 11'll111:.1'I11p 1111m11Ng 1111111111111 film, ru 11111 Ill flu' p1'1'p111'1'11'111'.1,1' nf' this 1'1111'11r1',v, ru 111111111111 Ill 11.1 1111'111l11'11v flu' 1ffs1'1pI1111' .vu 11c1'c5.1'111',1f 11111 only Ill 1111111111111 u11tc1'f11'1,v1' lun 111 1'1'1'1',11 1:.1lI' fl, II11' R11111r11 I I'111. .XIICXIIIITRS IN L'XIX'ICRSI'I'X' SU1lIr11'S XXVIIIIXXI R L111111111 NI-1111. L1 R111-111 Kam XX' L11111J11111 I'S11111:, I' 1411151 XX'1 1111:.r4I L11'1111111 1. L1111111.1II1111111 N.1111.11x111 I' II11.: IIIAXII KVRXIIIQ 11 .1 1 X111 I' P1111111 I11 -11111 I R11111 IXNII I' R111 NIIXI N K1111111x1 x11 K1111X111x ,I1111 ,I1111'11VI I 111111111 11111111111 M I1111'.1 I1111: P R1111111 I 1111111111 XX' I'111111P 1111 .I11111fH F !11111xx X'111N R II11111 I1x11117. K I.1111111 IH11'.1111 M YIIIIX-I, XX'1111,1111 X' 11111N1 1.1111 f IfI.11w111 1.1111 .X I1r.1w1.111'..,I11 I111. A N1111x H-11111111 E 11.1'x1 II ,-X11 1-1 M H11:x1 .1111-. L 1111 I5 IXIXA-MIN II111111111 I N1-1111.1 P11111111 II K D11111X1 I'111111 I. H1 II 11111111111 AI1I'.11.111 I111111111M N111.'1n XXVIII 1 XXI II IBU11.-111111 I11XX11R1w N I11111.1 R1111111 A I1I1 1111111. ,I1111X H 'I'11.111 Y1113 x I51111.11111x 4111111111 N -IIRIWX . R1l1'11 A N11-1x XX1111111 I I111111 L1111 I3 L111111:. :X1111111 A vI1111x11z -I1111 L1 IIIIXIIK I11,1'.1 X'111111111111 P111111113 L,1111N XX'1111,111,I 'l1111:11111z R1 11111 I P11111 I L1 XX'11111. I11 XX 1111111 I' C11111111111 l1111x R Ii111111.x XX'1111111 XX' XX'1111x111 11111111131- wI.11111x M H1111111-1' RIIIIIIII X' I7IXIIR II1111111w M II1:.11111v, I11 If111x1Q A I-I1-11.11 IQ111111 A H1 A1111 H1111.1x I4 171111111 R1-111111 I' I111.111-1 IXIIII'l'I XX' N1111x111111- XXI111 111 I' H1-,111 1111111 II I-11x1111111111. I1111 11111 If I411111 1: .X111111 11 L1 XXIII 11 511111111 I HRIMIR X'111x11x H I-1.-1-.1 R111111111 X' K1-1111111. ll: 11111 R 2111111 MA1111111 XX' B11s11' 1111111.11 A I1111x1 II ,IHH2 XX IIIINHY- I.I1HI1 K VIH'-N A11111lv D f.1x11'11111 R111111111 If1111111111'1 111111114 M I.11-.1, II1111111 IIi'I111'.11111 111111.-11x 1 ,1111,'11 11111113 F111111-11, XX 1111111 A M1111x111. II111111-. I I111111 F111'111 NI f.11111.11111, ,I11 LJ111.-11111 F11111 'I11111111 III XX' M1f11'111. 111111111 I. ,IvI'R'-Ili H1111-111 I1 f'11111x11.1m11x.vI11 41111 L1 L111.1111a1, ,I11 XX.111111r. I 'M11111111 II1 -1.111111 vXX111111 ,I111:1 I' 1 11111 1.1, ,I11 H1r.111' M L11111.11r111,1 I7XII A N.11f111111 NI 1-.111 XX'v XX 111111, R11111111,I IU.-11111 l1111x R. H11111111. I5111..1111I R1:1111 IR1'-11I' XX1R11111, I11 -I11111 R D.-11111 IU11x1l11 I. H1'.111 111111111117 R121 I511111111I'1 11 1111111 1 XX11111111 H IUINHARI 1 I I 1 . Ia NN E 1 .Lv 'Y' ' - 1 1.. 95:2 --" 3 " A S2255 , f " ' ' ' Ii 1 -K-....-w...m-1-.w.........,. -..--..,, .... -Q E A 1 ""-"--' '-'W----'---'-'-'Q . 1-ll 575----W - '1-' 1-N-------:111 ----- -------f A --'- - ---f- 1 91: 1 gm E - ---f fx: 2 f- 'S wi 1-. 1- mi! 1 331: 3 1 " E1 111.21 1 : .gn - 1-2515? s . fig EN FE?" 5 255' 3 - 1 QP - I ZZ" V125 5 ff!- J '1 3 QT E ' 2' 51.225 2 -23:41 'SHE' ' I - ' 'ff 2 Q9 "' 5 Nfl. . 4 ea :SE 9 I 9 - 4 Q3 4511- 65 f Q 9 1 1 . ' fa x- L. 1 1 QF ? 9 . 1 4.11 ln, F ...gh S N .h h 'J '51-L".'TL::.:5,5,-...Mu R--in Q. ,gm -v... - , hz t 5 fn 3 - - - h, 1 Hg. G 4 1. M A .- .,.:1?'!g:.N.. .xt V , D Tb? . A Eff .E jr,-16 fir. Q: ,-..:f b,,EE51...5!f5m1,ik1xg.Q.,5:,N " w111,?i- .1 xx ,fw-k,...,ATg?.11l. 11:'.1L+1i: 1.41, -- fQx4-' .'-L.,-:gash :-31: 33.1. 4, I 1 . Q .ggi 5.5 masfm. 1' '-X Qu' It 15511. 3' ' MN-111 951' swf, 'v,1R:,1f1 31 -Q13 21 ,.',S-'i.."f'g:" ' ak-125 I-vw 5-xp 11-ix :- 1 :fr 1 I A 1.1.11 1-.1 1 1- 'S - ' A 1' C' Y . ' . -1.- 1- '- 1' :1-.,': . - wg: if .-11-' 2:1 '- -1:1 -1-:.1,1, . .1 X Q, A H Q. .V I n .gp M I . , If .1 X 11 . 1- X , V Q I ' .' j -. 1 'fi -1 Q - - - -, 1 1 . - . ' - . N 1 "YN ' 1 'f ' I .1 4. .Q . .2 Q . . I - 1 X 1 1 11-. 5 .. N 1:11 N. ,, .1 :J 1 '-" ' Y " ., '--S: '25 'F 'M 1 ' -' ' 5 A' . f ' 7 ' -f - .11 1 il - 1 1 'Y Y . . " ' " ww . "X .1 E 1' . - ' 1, .1 ' . ' 1, ..- . 1 .-1 . 1- ' . 1 :..,.1 . 1 .1-. . - 1 .1. 1- f -1- '11-W ' A -M' ' '-1-1 S1 1 1 fi: 2 iq.. -A 1 11.12 11113-!Ff'1T1S591f-11. 1 111110 ' 1' ' " Y gil ..g.im-...,L., . 1,: ,tg ,i mg A., 1 .Jag ,.,.sr.dn.,..n 1 EX- .. X . ..-'1 1 - -' - ' 11 - ' '1' -- , ' . . ' . ,. . . , .. .11 1 ,. 1. 11 , 111.-,,.,11 31, 1 - 1, 1 . 1- . . 1. 1 -1 1. - -- 11. 13", I , . -'L-AI. I - 3 ir- III- ,IXX IIII-,I '- lff .f.I'I1fII.IqI', f1,'I,IuI1'I' I M, , . I ' ' .III III f1f1lif.II .I I Xl.,V. ff' LIIJIL Il Illl.XLI I X XE EI I S' HI. I: Ixzlu III NLIII.IvI.I, IH I I:I IIIIIINXX I I 'I I.I II I XI--I XX 'II:IxI XX fIIII'II:x HII-I-I I XIPIFIX XXIII:-IXI X' IIIII-.II If II: H !1IIII:I-,X XX 'XIII' H 1IIXXHk I III:'I+,II4III-II IIIVIIIIIXH lIIIIIIXI'+.xIIIw X i-I '. X I1 MII lII H III:I:II.XIv. IIIHYX I--ww HIIII '. II HIIIIIIIIII-: JXEIIKIIX I KIIIIIII xx f'14w'.'I 1 IX H IIIIIIXIII-. 'I II-. I4 IIIXIX M",-.I IIIIIXIII-' IEIXIX 'X IIIXII-.IX III' 'I M HI-'I If II I YI Iv. I IIIIIIA '. III-,I l1I-' IIH- I-XIIXH II-IIII: f ,ff If IH -.-.II IIIIRIIII: I IIIINIXII: ' -:If N I -I' XX ax-.II MIIII: If H: Ii I IIIIII' IIIXX 1HlI.'X I-IIIXIIXX XIII III' -1-. H iw nr IYIXXXIN H HIf.IXII2X1Iw E XX'II I I IXI X', Comm I l'l.:I.w .II:.l 'II.1JI.'.'I1g UJIIII ml .I'I'1'I'lnp flu' lI!.ql.wxf fIlu.Il,v ny flu' l11ilffI1I'LI' lfII'nfI',I1I'if1I1, fu PVUIIIIIIL' .-1l11cI'iI'.fll wifi II' ffmfu I'fl1'I'1I'I1f I'I'lI1fiw1, and In pm1'iI1'c IIppmpI'iIffI' I'cI'n.ql1ifiuI1 of If lviglf LllL'lQl'L'L' Ilvflif-I' Ivffmnhq flu' I'.1II'I'f,I' of flu' R.O.'1'.C.'. Ilf flu' L'11i1'I'I1vif-I' of lllifmix if XCXL'l 'l'X' I lull'-A1 HIIIQIII IIIII XXI'II'IXI A XIILIIIXIIXX' SPONSOR XIIIII .XI XIIII I If .S1'I1Ir1I'.I XIIRZIIX XX' HI.XI'Ixx II XI I-I-I ,I IMXRI I I II H-XRRX' X' IIfxxI'III R'-IPII H MARIII XX IIIIuIr MI-IIIIIII llllllllff LIIrII1I.I A HINII x 'lIIIIx M HI'-XIII: XiIIX'Ix R, VIAMXIX. I,-N -. H M-IRIIX, XI.XI1XIx I BLXRIIN HRIII ,I MXIIIIXI x L-ur J MIIIXIIIIIIII Im RIKHXRIX H Mum XIARIUN j. NIXXIQIIIIQ XX 'XIIHI ,I RIIIIIII .MXIIIIIII RI'IIIN HIIXX .XRD R SI IIXIIIII IIIAIIIIIK SIIXINX XX IIIARIX X'I,aII XX ll I IMI XX I XX l'lII5-I AIIIIIIIII 1. PIIPI lamx D PRIMIIRIIXXI LIIRII.-IRI O RIIMXIIIXI PHIllH'RIIIHl4l.X1l run .X 5IIII+IXx IXIRI Il XX', SIIIN III I .-XIIIIII'R CI, SXIIIIX RIIIIIRI S SIIIIMIQX' EUXXJIIIII X1-XTCKFI, .III I I-L iii? M11111111 51111111 ,Xf11 11111 R11X'H. A11.1s1X ,l.1111rs K. A1 IIN E11-1.1111 A114111 K1'C.1x1 E A11 Doxfxllw H. Ax1w1'RX11x R161-1.11111 C. B.1Rx11 R.11PH If B1111111 BR.1D111R1w C1 H1111x1 R11111111 C1,1.11141xx ,I1111N P, 11-1.1v1111x AIARXIN E. C1.1R1Q XX"1L1 1.111 N 111111 1 II DXx'1c1H'1 C11111. ,I11s11X R. Co11P1R XX'111.1.1:11 N. 1 R-XMIR, ,IR. ,I11Hx M. 1R.1N11,11.1 jr.-xx A D1L11R1m1111 M11111111 D. Dnxrx R11j1111R1w L. IJIIMIR Rf1111'R1 XV. D1'1xs1:111 XX11111' R. A11.1X11x H1Rr11.1x 1-XRUM11' ,If11x11s1J Aurlx I.111R1n1 1' V. H.1x111111 R1'1111111 XX' B,-XRIIIII XX'11RR1x M HI.-XCR AIFLVIN j. B11x1R1.1,1x XV1L11.1r11C R111 IR GrR.1L11 I. f.,11x R. HII.l. 111RR1'1H BrN,1.11111N B. 61.11114 IDONAIIH H. C1..1R1a JOHN E. Conn RORPRT A. C'o1.'1M1x XX'1L1,111r-1 H. 1 R.1N1 P1111 W. D.1X'1-Y 111.111 A. ELL1o1'r, JR. H. Enxvm Ev11..1xD HARRY S. Ev1'RF11, IR. C11f1R1.1s R. P11110 IWARHHALL F1-1NQT11x A11 ,1 11 I xl 'I 1 I4 1' I: , 11111 PI 1 ' 1- Ii . 'IJ ' 1 1 B 1 2 1 I I . 1111 .1111 .N1 II 11 FI ' 1 1 111 ' 1 1 Il ' .1 1 Y - 1 1 11 11 1 1 I, -I1 1 1 1I. 111 I A1111111R1111-. 1 .I.1'111'.11:,' S0phr17111111:s H1111 11111 M F11 HX111111' N111Rxx111111 I.. ,I11 M111- L1111-1R1 I+ 511111 1111111111 H R1 x1.-1111- II1R11111 H NIIIII' I11XX,11111 I. FxR111H R11111111' M ,IANIN XX111R1x ,I N111111 RXIISI 111 IQ 111411 IIXIX XX' NIIXX 1R1 ,l1111pH 11111-1111111 R111111R1R11. 1151111111 1111111111 IXI.llBRIIN,,II1 1.15111 X' R112 1111111 I1 N111.11v111 R11111111 N F111111 XX'1111.1M l?I'.XIDX' I.11-11111 ,I 11'f11:o,11.1 P'RI'I F s11fx11-. I1111111 P N1111z1.1 L1111R1..1 XY. F1 R1111' I511N1ID I' hRLw1 N1111x1.1r. A P111 HI'-RY XX' N,1R:1111x11 ,I-1111 M N11 1-.wx A1 E. C111X1.1R vl.-11111 H I.,-111111111 1', -IR XX 11111311 R P.1x1111 I111x.1R115111111111115 II1RI1X fl 'I'.11111R, IR 'I IIN XX' C11..11111111 D1--.1111 R L.111X11R1-.11 M111x1N ,I P111111 R1111-11111 R x1,111x1111R IXI1 1111111 ,I 11111111 ,I.111 C11'11'111. ,IR II111111' ,I 1.11111 11 1111151 I. P1111 ,I1111x C1 x111x11'111'. 111-1111.1 ,I 'I11:111x11'.-., ,I11 H1111 .1R11 IH L11111 INIR ,I1111 H 1.1111 111' ,I111111111 R. P111. I-i1v.1 111I K1 11121-111111 K1x:.1 III 1 . 'I1111111-.111 I I'11::1x1 M. H11111'1R 111111 I7 M.111111 IB.-1'.111 ,I P1RR1'.11 XX'1111,1111 S M1111 R.-111-11 I. T11111R 1 'I11r1111X A H.111111X ,I.1X1-x H AI.-XRIIK M1101 III P1111: 111111111 V1 1111111 ,I1111 XX' l".11R1111111 1 H1111 .11111 M.H111R1111 I..111111R1 I. M11111' f11x1X1 H P01-1, ,IR ,I1111-, D N1-,1.1R I1r.11111 H x'.,117y141 1 I.1Xx 111511 H1Rs11 D111:,-1111 'I M1Ib1b.111 I1111': P. XQI'I1 IX R11111111 R N1-111-111:11 L11'1.1R111 M. XX'.11.1.111 H11xx1R11 I H1x11'11 flx1.1R I5 IXI1IH1x111, ,IR H111X.1R11 M R.1r:11111 R11 11.11111 I. 5111111111 11111111111 XV. XXV.-XIIIII, III R111111115 H1x111x R1F111RD A BIIIR L111111111 1 R110-11 111111-.1 II N1x1x111x1,,I11Ii11P11.'X XV! 11111 111.1R11x H HIRX11 j11111'H A M111111 I11X1.1R11 A R111111111 Ll111111,1 M N11-.1111R I111-.1111 I XX'1N1 Z1.111' M H1'11R11X 1,1111 M11gH11r: .'XIX'I'. I. R111-111.1 H11:,1, 1 XII I-11.11.111 M XX R111111 D1 .1m1 I H1'1111R11 IJIIMIR I M1'-.11 I1-111111 R1111 111w 11-11111 I. w111111' XX 11111 F XX'11111 111 111 II 11Rx'1111 R. H1'11111X XXX-11 1111 XX' N11 1111 111111111111 R1111111 X11 1 Z N1111, I111X.1. II XX'1'111x1n D111 Ii.,I111v11:: MYR11-1. D. Y.11.111 f'wl'L',vL71flL,f1 IH1111v x F1111x1H.11, ,IR Ii111x1Q I' H1-111 R1111111 1 1.111111-Q XX'1111,1x1 M P1 111. 1111112 M 'I'111111u1 ,I11Hr1 H F1X1111R R11111-R1 XX'. FINIIIR XX',1RR1w 1 . F111-. R111-11121 XX' P11111 Ikllsox I4 FR,-XMI K1xN1111 E. 611111111 x1111.1w11x 5. C111111i 511X11,1111P L1R11x1 I.1x111 ,I C1111 1 m1111111 P11111 II E. H111 11AR1x11 P I4I.1x1111 ,IM111X II. I-1.111 11 ,I1-HR S. H1111121111 XX'1111.111 0. H1111 XX'1L11.111 N. H1R1.1111.1x MARsH.111 HIRRI1 Ii XVIl.I111M XV. H111,1.1x Dr1N.1111 XV. H111i1 C11R.1111 N.H11xN 11111111 K H111 .111 'I.1111X I. HL'11111X XX'1111.-1111! Iv,-1111 1111111121 A ,I.111.1R XX 1111.151 L1. ,I,-11111 XX'.1Rr.1-11 IT ,lr111xx11:1 H11111111 I. ,I11x1x XX .1111R P ,I11x11 XX'1111.1A1 H. K111rR H1111 .1R1H E.K1u11R I111x D. K111.1x ,I1 1 ILN XX K11x1, XX'.1RR1r1 'I' Iix1111'L1s ,IHHN Cf. Kxux 111.1xn11R E, KHII 111111N KIHXX IN Ii KROFIX1 R11111111 If. KRf1r.11' N1.RR11 I.. I.f1C1R.1x1 RAIPH I. l..1R11111 H111 ,I I.1111r.111 II PIIIIII' I11111111' II-11111 5 I.1v1xs11:, XX11111111 1.11111 HIIKI L1 I.11'H11-.X111:. ,I1 1 11-1 1,11 I1I RIXIAT1 I-1111 R I1'x1111. IIXXII' I: M,11M111.1x L111N:: M.-xxx R11111111 XX'. 1111131151111 M111111111 'I' M1C11'1x111 N11R111N I BIIXIR I1.111'11 ,I M1Q11'X XX'11111111 I. N11111x .X11X1x1w1R S NIXX 111111 11111111-I' ,I N111'.111 I111-1,1111 X'. P11111N XX 1111111 If P1.1x1 R11111111 II P111111X1x I-Lrx-11111 I I7111111 II11111111 I YIIRIIX, ,IR I.1R111'XX' 'I'11111111111: XX 11 1111 XX' R11111, ,IR I.1'-1'1X I' I'11111x XX'11 1 1.111 I. XXH11 1 111 XX'111111M XX' XX'111111x R11111111 I' XX'1111R I'1'111x1 P XX11111111. IR XX'1111.111 ,I XX'1RX111R IJRIIW I5 XX'1R1k XX' XIII XX'1111'1111 11111-. XX' XX111111 I'711:.1111 E. XX'11111,x1x If11RR1N1 E. XX'11X11x XX'1111-111 II XX'1XXr111x 111.11-111 N XX'11L11 M11111x ,I XX'R111H1 R11 11 11111 ,I XX'X1R11 XIXI X111 VIAYIIV H. Y.12r11 I P11111111 Z1111111R1X' H1111111 ,I R11v.111 XX'11111r11 II R1r.1..1v, A111x R R111111111X II1.1111111I R1 111.111 FR.-xxx P. 5111111111 IMR111 ,I 511-1111111-.1. R1111.1R11 R R1 111-1111111 5111111 R S1HR111.1R ,I.-1111 E S1111'X1 D111 XV. 51111111111' FR11v I. 511111 ,I D115 S111111R1:1 XX'11111x1 11. S111 XIIIIX EXIRI 11I NH1.11R1111 M.1R1'1N 51111111111 H.1R1111w I1 S1111 11.111 C11.1R11X I' N11111 H1111 .11111 ,I XII 1 1 xwx I 1 AEI 4..- II 'III II . I XI Is XI Iliff ,Ji ,Xlx ,IIN -.I':-II xx Xlx Xlxl I XIX lax X III I 1 Iv I I I ws I .Ii XI I II' N IIXIVI' linux IL flu 5f,m.f,1,-Iz'y my fllllfmf'-x' fi'.IIIlINQ nf qlff1uf'zI'.1i1 lfulh QI .Num I' XCIL'I l'X' III.:-:aw X Huw xnu, XIX, I I Inu X HH XXII-.Im nx Alrnqxwm, .X Nl . Il Ik I II IW INN P IIIxnfIx1x11X,I'I1I3,Il IJ mu ,XVIIII I'xI1III XIX XII,II IIIXIIII X' mmm XI IX2wI1xlw4XIN,4 I Ixww XXXXI N XXI Nm xnxx I'IvIW XIIIIIIII XXlI1xr1 I1 14. I IMIMIII III mm II Ifxlm Iv IIN I-:II xr XX as :II-. lkzn II V, , . Ir',Iw.IIIx1vrlrf 'X-.4-I-. I Lylzxux 1xIc1uwIl Ix IIIA:.' I1I,Ii III'--i::rX IJI,II,1XXIIrK.xv-. LIIICXIIX XX III xex I XM N II121i1' Inv' XIII- I Ixxl X,w:IlwI IHIJIII I I1-.xnxx XX ruff-W II nr. If Iuzw, Ixxzlx I lyxul-I Iurz- II Imm- IIvzIsvII IIII. fwxzwx-IC,-.I: IWJIIX' Muf- III-.Iu I Inu, If-1vi1'I Hue-. I 211 XX Ilxnr Ivwr-I IIIIHI- gvI'XVC III I4'1nxRiw 'I I'x'.rrXXI1X XXIIIIIXII Illlwll' Iww.X1I1 I XI Xxx.,-. II XI VH IL XI xru H IJ: MIN Ii Xl Xlmm I x I mx xrlw lx M XIIIIIIIY ,X XIXJIIII cvwxaxw-I XII xmuxz xv Ihmllxl I, Nxxwix I I xw ,X IIRVXI Ii: Inna II INIIM I-,mx tv IH XIMIV. I1Ims::I1lrHm Iffllz XI HI xrrn XIHXV. R ,Ixwwlx I-'HH YI Kumi: IIIXHIIXX' Mx:-.rx XX Illrxxx M1 BRIIXI Imu I+ KIIIIX lim- IIXIIIN A IXIIM I mx um I' ML Rl'HX Xlxuiw, I Nlxxmw. Inmw XX' Umm IIXXHX I' IIIXUX 0 5 Q2- ' ITF' .-'I .iff .., 1 1 4 I I'IIf.'III 'LH L X Um .lI!:fI III.I,'v'II Se H.+IzIIIII F, RIIIII III: I4 XX'II I IIXI XY. I-IIIIIIII ' IIII P J III XIII II'.'.II I-I IIXIII 'I'IIw T AII.xI'P I.I'Rm' E. HARNIIX RI':I.mIw O. BILIQII1 PAL'l. M, BIIu4I'I.ANn XVILII.-an XY. BLIIIII1 l.IwL'Ix F. Bnmcvs fkl-DRII' D. HRUNNIR PAUL L. Bw HANAN RIIIIIIII U BIIRTIIN VFIINIIN E. CI-xnxr JQHN I IIII., JR. IvI.IxIHIw P. FICHIII FLEMI xr J. COLQIAN JOHN H. tIII.I.IiI'IIk DMIII XV. Cac:I.K,+.T1 JAMIN F. I L'MMINi Nommx XXI CUQIIIQ MII.TIIx F. DARK ROIIIIII' J. DM' DIIRXXMD B. DIxoN RfIx'IIIIIxn IF. ANIXI-MON EVI RI I IA G ANDRI-W5 Doxmn CI BARTIIS I.mIIIw XV, BMI. EX'IRI"I I XX". Bom KI-NM IH H. BIIIIXXN JOI-IN I.. Brxm' ARTHIIR K, BIJRKI JUHN E. I .IILIRY CIIMIINQ E ILARIQ PMI I. MII HRAN JAAK P. IIJIII CHAR! lx XX' I RUNN THIIIIIM H. CLNNINLIHMI RUFIRT J. IUMII GrfIrII.I A. DMIIIIH, Jn J.1IrIIIw I.. DAVIQ RMIII-xIw I IDIMIIN To pI'm'idc c.rtI'I1-I'1II'I'II'I1lI1I' mI1rIIrrx and IIIIIMIIIIIIIIII IIIIIIIIIAQ .4Ifz'II1II'I'If f,'0l'J7.I' I-'II'lII' .-II'rillI'I'y f,'IIII'I'r Of1II'I'I-.I XIFXIBIQRS IN UNI X'I'fRSI'l'X JII IQ I. DVBIIII RIIHI-RT R. FAIIQIRXII IX JIIIIN FIIIIR GIIIIIGF S FI .XI.I JR J.-IMIQ L. FIIRXI' I..-xXvI1I'NI'I' V. G.XI,Ix PHILIP D CIIIXIS XVIIIIAII R. CIIIIIIRI' I.IIIxAIm F. C.II1IwsIIIx FR.-xxx T. C,IIIII.1.Im MAX N. CIRLINIII RIIIIIIRT S. HALJRN1 RIIII Dfw HAIIIIXNIII GLINARD CI. IIAIXIIIIXI IQ Rm' I. Hmmm Erxxl-I F. HARI WIIIIAIII J. HIIIIIII JIIsIfPH S HIDIII JIIIIIx E Hrxrxlxn' XX'IIII,aM B. DIMIIIII Mnznx FIIIH JMII- F FIIInIxI, JIIIIN J. FIIsIII1 RAII-'HI FRANKI CIIRAID I. Fl'1Hx HIIIIIRT H. FIIIIqIIuI'I:. JWIRLF E Glumm JIIIIN R LILIIIQ Rf.-XRYIN CIIIIINII-Ix Hrxm' M. GIIIIQIIINQI BIIIYIN H CIRVIMIIIIN JIIIIN R IIARIII.-xx KIIIIIIIQI' E. H,-Iam LINIII P. HILIIN Fmxk J HLSMPHRFY BIIIVIN R. JANNNTN Dvxallw I . JIIIINNI A .SI'IImI'.I JI Im F HIIIXIIQ I.IIRImlII K. HI'HI4,1.Rlw IXRI. N. HIII IIR RIIIIIRI W. IXIPII JJHXXARIX 5. IRIIM DIINAIII XV. AIIARIRI- ARYHFR A. JIIHMIW JIJHx H. JIfIIx5Iw IIIIIw.XnIwJ KALIIAIMIX JI.IIx R K.II'IM.Xxx RIIIIIIRI F. KIIIIII IIIAIzIIx E. KIM. RIVHARII T. Kxmx I I N XVII I IMI J. KIJRIII II SIMIIX' KIIIII' DI'Ix.1IIIw H KI'Hx 1H.-XRIIx M I.IxII,I.x IIIIXXAIIII I. I.IvImIH1.I XX IIIIXXI D l.IwI II IIXII j1IIIIIII'.v JI'I IAN ,If'IIIxsIIr. XVIIIIAM F Kmxllww RII Hum LI KIRR JIIIIN J. KINISIR RII IIAIIII Ii KIIIII I Il FIIAMX J Km II X XX'IIII.IXI F. LXMIII RI JI-Hx XX' I.IIIIxI.Ix-: XXAIIAI If I. I ITIII XX'IIII.IIII I , MI RIIIIII 'I'HrII1wIII1I' XX' MII II, RI. JXMIS R. MILIIIII DUN.-XID G. MI'I.III-I JIIIIR B IXIIII-I.II XX'XRRIx C. Mal IR XX'II.I IMI F. MIIXIX, IMII' A. NAI1II.III XXHITII1 H. NIXI RIMII XX' I.III IIIIIIII IAIJI lx T I.II III JOIN CI. MILIIIXII WJ.-XI IIR N Maxx MI-Inns IE MINSIII RIJIIIIII N MIKISIII I.x'II XV. MIIIIII Af.-XRIIN A INIIIIIR II I.'.1I DIIIIIIINI RIIIIIMI IIXIIIIIII F RIIIIIRIII. XXHXI III! P Rl'II' LINIAXI M SMIIIIII IIIIXXAIIII R NHMIIII RIIIIIRI I' SHIPI' Ja. I. A SIXIIIR FRv.Ix I. SINII CIIIRIIIIN D. MIIIIIIH.IIIxIx II-IIIIIIII I' SP.-XRkx RIIIIIIII A INfI'II II..Xx RIIIIIIII I Nhvx II.n' A. XJRLIM HIIMII1 F. PaI'IxIIx Jamx CI PI.-.Iwm I.IxIIII I. PIIIIsIIx TIIIIXIM XX' PIIIIIIII DIAXIII I' RAIIIIIIII DAIIIIIII II RIMI f1III4IRlW If RIIIIIIIN XX .II:RI:: I NIINI-A RIIIIIRI ll NINIIIIII I.II F NIIIQIIIIJN FIIIXIT XX' UIHIII IUAVIIX E Onfm DIIN-IIIII PAIIM FIIXX Ix PI'I.H HURIIIN XV. RAY Ixwx I. RIIIIAIIINI-. BIIlI4I'RTsIf Rlxsl LIIIINIIR II SI'IIwIIIzI-RX Rmux NI IIIMII IIII1, JR RIIWIXIIII H. SIIIII EI IIIRI A SIIur.I,III JIIIIN. F MII X XII IIIII.,xx R illl Max DXNIII. D BIIIJIIRI' RI IIIIII XX'. RIXRI JIII-. I' QTIIIII IN XR J SXXMQNII-, IIIIHIIIII Ii 'I'I MMI I1 XVII I IRIX X'I.XI I I- QI. XXIIsII, JR XX'IIIIu1 I. XX'IxI IIIIIMAN R. XX'IIIIIII1 RIIIIIIII XX' XVIIIXIM III xaIIw KI XYIIIKIIX' XIIHM. ZIYIK. QII -IAXIN 5 xIXIIw.X., III RIXXIIINII A xIIIIIII RIIIIIRI R SIIIIwIxI.III RIIPII M SIIXIIIR fi-XRI R MxAmxIm JIIHY J TIXIIIIIR RIIIIIRI I1 I'IIIIXIIwIx X'IIII,II J TI-I RJR I IIAIIIIN A VIIIII :XIII IXI XX'IIIIIIII JI HN H XX'IIxIIx XX XIIIII I. XXIIIIIIII LIIIv. R XX'IIxIIx LIIIIIIIIIII K XX'II.sIIx IfIIXxI. P XX'IIRII'I4, JR RI-IIIRI' F XX'RII,HI I IXXX Mm YAIXIXIIQ JJIIMXR H lil Mxx XII "tw .mi - ....,- -L ...H . SRM J' I "'P:'1wx-MH III YI J fi I IIE. I I III III .If .II QI III! I I I I .l .3- fvk Q " II II III A I ,MINIIIIIIIIII..II,1'm I,'::I If-.1.I"I I11'IXIIIxx:11I.m If .. '17, fllyfdf' .1 Ipifir uf' nmpumfiufl In'r1:uu1l fflilimy A ' I-xACIL'ljl'X' kv:fH.- X XXILLIP, li N lam Ii I,r1Iu.Iv.4 M II! I'-I'-s I ,ILxxhI1,MI Nl FRI ISFRS IN L' XIX' IQRSITX' Scniorx I-. II XX Iwrzrw 1,11 nm Lv Lynn-I ,lmflxr I.xnwx II-rs-Iran-I I IIHII-1-.vw r am XX' XIIIIIIIIRE Axxullw X Mn' INN.: XX IXNIPIIIII Lvxlxx I 01 :nun ARNUII3 :X MX7J1'1I.I Iiw Iwm- X' luv: IIMIIII I' fm-.In xv XX':' we X' rw.:-1 Ru, II I'- Is--I X I1-If Ifur X' 'Xlwvw IUIIP I .'XII",X'.I'IR xx- I I In I--I II I1I,.,.,. Ia.-kewl I+-Iwsax Vx I I' IS: was II If sf' If I-an ,zz fHPX:1-.xx-. Ibm- Xiwk X I. H: I4 I --f ',-' fx '1, s JJ! ,xv II.: I-XIII I IIXVXIR X-IR.-XIIW XX' II' nu-I FXIXIIIIIMII IIXXII1 NIURRIX I4 IIWIIN. Max I5 KIIIIX Izfninrx Ihmvnll I-mulwlnx lIARI'.lI I bu IHIIR Inu arm A Lwlwllxx-Xu I xru L, lvmnui Iiuxmxlw II-xmm ru, XX wma I III-.Ru M 'XIIIN M IIINHI-.4,xlX. XX'r1llu1I KIII ui ,mm xv P NIM Rmmxall ,lmqx P RUIIXII VIH-.Im I Rcmx fIXIWll KINIIR Ruwxxw X' I-QIIH llwxx um I KRNLIIR Ix-urn I I,H'I-lmrlll tvn,m,1 IXI I1-xx. XX IIIIAXI A Mxklv- lx VIAMIX I1 IXIIIK Rumnl I1 IXIr.mu IXI1 lx n NH IUXXIII XX' IXXIPIKIII I ,II 'PII ml. fx! 'I' L'llQIllL'L'VX mm' w1Aq111uu1'.v 111 ww! llfc Islvxx -xklw F K1-Iv xx, Mu E XXIIII-XXI .-X MILIIIXH-xx IINIIRH SCHNIIIHIIR Imnvu Ck 'I'Hf:X1I-Wx Ili-INI X'IRMll1lfwx XX'Ill1,xM XX'. XX'L'l1lx1n I'm'M.Xx F. XX'rclI.H1, .IR IIXXXARD -I ZANAIIA I'Xl'IX1'IPH ,I Z.-XNIIRX .-Xumrn F ZIM,-XX Immun R Um m lmrx P.Xlx1sxIR Annum T, Pwv Ii: xun L, R1-xn rx I'1vxxARD L, Rzwu M Pwr rX.5lMX1mN,viR I-.nu R bmw IH,-XRIIS I, Tvxxm Ifrmwr, 5, XX'Y1Il I' 'Yi-I -5:1 , :A-, guna: .ww 1 ,. r A-wyx-,vi-5 ifgvmavig Y : fpwv' 'I' :Pragma- Nmlnx j. NI xx KIRK I III-PII Ihfzfll IXIAKI. I HINIIR A Mann, A M ,Ima D. lXDKINx joux H. BIHRIM, ja. -IUGI-PH F, CfmI,INa XY'I1,LI,aMj FlT7XXATFR, VIR, T. RALPH Hnfsmx jmIrH ,I ITP-IUALHI. ,In DUNAIIX I. Hmm' -lc-HN D, KRMHIAIIUIIII 4IcIsIPH IXIAIIK EUIJNF E. ALT EARL H. Hcvrxrxnlnfi, ' -W A - -2.4169 4.4 Z ,..-L. F 'nary urn: rg I..' I.-Arg,-3-, nof- x .. ' F 4.-rf' N.. ' ' .14 P-..,,,-f-Ia. ,f41ne.. :Q rn - I H1 II , ., . ,. l',.f, ., lkmpwxxu -1: XYIX ,XIIIII :IIJIII 412:11 , i, LI,ImIII.I fII.Iptf,I To f'111'f!,Iw' !1rf1rbcI'ZwwII II111 ,aa I Q TI H7 .I I 3 1 'f I I 'T I . I J' Q .Umm JIM Iwum lv Alwmzx IM muh 111 lilly, SIAQIIIII Cw'p.v FAKlL'l.'l'X' .XIII-'IXIBI-YRS IN UN SLIIIIUIQY Rm A Hn-Irma Yum R. HAT: I4 fm: Ann L HIIIIA L,wIu.I S. wIII1Imw lllllIUI'5 Hmm Il' A IXIIIIFR IXIARIrm j. NIXXKIRIX RIIHARD S, PIMIH ru.anIIs F RI X7 IIIPNI IIIII juux N XXI-'IIIIWA I X' If, RS I 'I' X' M.ansIIAII H Pom:- RfII4lR'I 51 II-mr R.-ummm A SHII A IAMIX S THALF BIIIIIIII P XY'ALI,I-R IIIIH-. ,I I.Il4lF.'X C ,xum XX' Mn DIAAIII F Mlxmlx RAIIJII A N-mlb. RIIIIIRI I. IIVHIALI Humax E TIIMII ,lnvvu s XYIXIIR Nl,-XXI IY XX' XVIIIUX PHII I II' RIIIIIIII AI I Ru H'XRl'W F SIIUVIIIIR Il: mum D SMITH Snplwllzuwx XX IIIIAM N, KR,-XMIR A Hnlwmx AIIFIWAN RIIIIAKU H YIUIINXIN VIAMIN E XXIARD Du-..wIIw T Mr ID-XXII-I Malek H.ItLI1 Fxtzxuxtcr Thnng Run? Pmwlc Kmclmcnhuclxl TII.IIc 5ImuIdrI SIILIIII McDnnIeI Alt 1X1.Iy l.Ibcr.I XX'cxIcr H.Imm.II' Cv, jcuI.m MIIIQI 'lhmcu 5mItII Bwwcnbcrg I mmur C0IIIns XVIIUIX Dcjunghc Plnxlcy BuI1renQ M.IttcwI1 Adklnx Nuxklrk N.IIIcrI IXIQIIIIIII Hcmx' I-I.II1Im.IrI 45? III I I III If 1:I fl' III! III I, III :IL :IX I, II I I I I I 41 I U ln 1 lllxlf ill 111illr.ll'Al' Illl IIIXFII XX llxlx NH Illll III I."I' I Il 'Il I, I, II Il I I'I,II I Illlxllall, -Il lIIlll.llw I'lSll 1219, INN. l w,.'jl.'.l Nllllaxlll P Hwxl I :ll ,IM l.l.luu1 llffllirx .wlf .1 ,vpirir nj quoll' -will llflmllg thc fllulllllwx If XVII IN' .XI If .XI II If R S llwlll N Hllll- Nl-lmlx K. jlfllxxln. Wlllllxl I jf llwxllv. Rl llllzl H, ,Illllxxllml XX'xl III? AI Kwwlxl, Ilwxx fxlllw N Klllxlll IXIIIIRI A Klzlll, H Vlf mn I.l ul III L.llllll,l I.ISx-XRIX Illllvllllll-, D Llxxlx, ,Ill Ilzllllx. K Illlllll Illnlw :X D1 Mxzll IIXXIIY I Flaw IUIIIIIIII XX' Lllllll .Ixxlll R Lflllll lmlllwlx I, LIll.lxlx'. XX -ll-,l l Lllllll Rllllllll In IIulxl-xx Mlllllw. In Hllllllv. IIVXXIX II IIl2llllu-r. Hlll- II' H Hluwllw lllfllwl A Hlxlfl-. ,Xllllll ll H ,lllllxwx XX llll-ml I ,lflll-.W-. Illllxll Kllllllllll N: lxzl IH I Klnllxllxl Iillllllll 'I Ixllmll. A I4 IIIII AIIXKINIIIR I' Ilxlxlmx, A H lX'I'RSI'l'Y Lllxl ID, Mxxhlx Rl NNIII F M.aRMxl'l l Iflm lnlw 'If NIIBRUUXI KHARIIN I. M4 Ixllml Tlllmllx ,I M4 Exlllx MAX XY, BIILIFR III.-1HlIxf,INIIlNIx Illllx ,I Mllll.lx XXIIIII-XXI x Mllnlalll RUNIH'-I3 I NII'l1I Rl llllll D Kxlllsll Ixxllx X' I,-lxllllxll Wllllxxl T Inst-xx XXAIIIIKM P MAWH rl Hlllllllll H Mllllu Klllll E Ml'llllll XMIN II Ml'lH :IRI ,lxls tl Ml llxlx XX'lllllxl -I Nm xx ,Ixxllw XX' Pall Illlulll Ii PR.l1ll -IUIIN I. Rxlxlw Illllllll F, Rxklllx Wlllllxl A. Rllll ,I L I.lIl'l lllxlm. ,I Lllll-.x, Hx Illllll Nuvllx Hlllvn' P. P,-XRKIR Hmx um I.. Pnllxx Ixxllx R, Plllllllz Mlx I- Plmxxlll KI,-KRIN4l YI. Rllllllxl. flllllllxll 5-Hull XX ,ll llll G, Sl llxx ulll ldlwlllu K. bllxlm Lvllml,l V Tl'Rxllz lilwxx NRI! I XNL'lll I.l:I'lx Ill ull: INIII lllxr sllllm .'XIilHl'R L1 Sxllllx Illnlw ullllfl P,ll'l T, Slxlllll IIIHXX,-XIII! P, SPIN4lI'K XVllll.'lM H Sllllllll Alwlvll V, Smxlllw jmlvll H 'Ifwlll RX lfvxx M TIRRY ,lllllx R XY.,-XIKIF Wllllxxl T. XVllwl,lxl Illllx H XVHIRIN, Ill Hwllx' XV, XXIII'-IYII lil ml XV, XY'lmllll 'II I '11 'II 111 1 'af A S iE U ' I I . I II, . I 'Il I Mihai, W' I was rl I I - . 1 , H . , A 1 I It i5l...- - -... ' I 1 I, I, RIIHI-RI S. M1141N1 I1 11.111 111 p M11 1111 1,1 .1'1.1.f,1,1'711',1,,111,1 11,1 To fJ1'UlllUfC lw1'xu111.111.vbip 111111' 1fuz'1'!f1p .1 z'.11'.vitA1' pfflu M1111 1111l11'.1f.1I1lu IC-XCL' l.'IAX' Flkxl I.111'1 BRIII XX' BINIPIIIII, A H. fm NIVRRXX H I111s, .XII If11:N1 I1111 I11-1-. I' IIIII, AH S1'111N11l.111'1. P1111111 R DXNIIY, AB XIICNIISFRS IN L'NlX'IfRSl'I'X' SL.'fIIlli'J' HAR1 ax B. D111v1.1 Ax1s111xx Kl.'HX', ,IR R11111-R1 P M11 R.x11X1': Imx 11411 I XX'111 BRIAN HARRIN I M1111 N I.w1m, IR II11111111 N M11x1x111 IIx1z11z..11.N, XX1111p 111111011 T11o1uAs H. F1'xx1x1.,11xx1 j1Hx M F1 111r1u111x, AI11 I1- xuuw F. Huw 11: 1111141111 x N111 11,1111 RAY Dxvux X'1N11x1 A ,lwmnxx L111w. I' P111-111 II R11 1111111 'I'11x-.1w111 G11,+11Xm B En' .S'uplwl11u1'ux RVN M,K.u11-1 l5w.x1x K111J11xu141 I,1111x XX' Q1 lzx K1I1:I?1,I I T111111xHxx.Yl1z XY'1L1.1AM A. rruxu Rlru.-11111 B. I.a1H1x In 14 H N4 11 111111 I XX ram XX Yu NNN, ja. RICH,-mu Exymx HVRHIRI S I..x1'1x1v. XX'1x11'1 M N1X1x111-W L11':11f,1 M XX'x11x11 DON.-XID K Crlhlu XX'11.1 1.xM H M1 KKII XX 1X III II L1 XX1u+x11x1X l"11'xb111u11 DYN1' V. Hmx nu IXIII lm. C11.xx1L DXXIIII M-xlx IH1111111 I NXN11 RICHARD I.. CH,Xx11s1R1 uw Rfmunr Huw R111+1111 H M11m+a111 II1w111 H1111-. THUMAN A. D,4L'41H1R1Y Dxx11,111 F VI1111xx, IR A111111 11 R M11Dw.x11w I4111c1R1 R1111-.N ,IFAN A. D1 LURIMIIR 511112111 Kfuxxw' lmx A1111 I. M1111x1111, ,III IN!! K1 NNHIH BR,X1w1111m Dkrwllk D1-xx11v E IINIIIIIIW I R11 1111111 M1-R111 II1 'a -XRIV XXW1111 Run N,Em1L1111 I 1 F I I IIE? ...Q- 1 t IIHIIHTIIFIIIIH IQHHH AIS 'I'III'l EYIHTS UF HHH 4 9 W I ' 1 ,- g fi' S.,- "'x l' l'H::mw1 + , 91 V ,..-,, 1 P E Vu I -fag lim rum A MXL- If-1' limi-r1XXm:v Pmllulux Pm' Ulf' 'I 'I -fa 1 1,15 1 . ..., f,. S I Q . 4 Zrw Axim BFTCH l- lf, PoRTi1.fxiT ui' A BMKPTHAI i. Piwifiz 1 l i i ill ll' H: ' til i . i. 'lil i lllif l ill l Q' ll i il. 5 l Lirutis Cl.-xiiitix a-.ii ini lugii Pi will rm-Q' I' "mi Yin Hiiiixi in litiis 'lim' l3Asi4Hiisiuwi ,... on ini, Hfuis llisiuii llI4.Ii UN x Sl!-KY xxu liingltiiutsli Cuxsi .Xs thu tc.1ui tort- nut un tht- l'limi', tht- spccrnturs turc tlicir hziir thu ICLIIII tofu out Llglllll ll simn llc- cuiuc Ll case of tc-airs all nruund, that is, until thc cfmst guard .irrivcd iust in time to salvage the rt-fcrcc xxhu had .1 li.id cnsu uf watcr un thu luicc. The tcnni uvcrliclinud its uppununt .is it piiurcd lmsltcr nftur lmslqct mf clnnisi tu stcznn its may tu .1 Nllllbfklllflkll lcnd only tu huvc thu lcnd vanish ns did thc XUISH UN H10 lXY1lfCI' tu you, lllklgk-J uh yes-thc pumps wcrQ wiirlqing llgkllll. Our hum clinic intu thc gnnic .it this , ini tiuiu thc had liccu wnrlxing his fi1thur's 'M - XYLIQ' thrnugh cnllcgc selling suliscriprinus tu Arncricafs greatest uullcgc icurlmultl lust in tune tu splash thu winning' - lliluci puints thruugh thc uct. N' lihc hand lhud wc furguttcn ni tell you nliuut thu lmzlndl lwgaln In play tht- sztmin land xw do inmin strninl1 -, whilc nur horn and thc uditurs uf this liuult lrcally quite zilmurninl pw- plcb slushcd happily nut of thu piiul . . that is thc gym. and in thc words of the scn, wc say "Lund Hu." C.'t'1mn'cd liy Iii1'imr. l I XX'ii.-xi ls lT" l l fm CARNIVAL CAPFRS Iitlo Starr AT XYRIRK 425 ,.., ., 1 i .9 E lfnxfkli. 4.4 1 11111111 1l1xw.1I, N11 111.11 L1.1x1x:x .1 ..-1 x , 3'.zl V ",- 111-'- -1.-- '. --, 1- ..- 5.-','f'4.",. A 1W:,,1.1'-ia' 5,-'1 ,. , , .l :-, lg- 1.-b-1 3-,3 .1+3np'l' 9 f 1 ' . ' ,.-'-vC'.,'.g"-ff-1-,F" '. 5-w.1'1.if.1a7',.., I ' . ' A r 5 '35 -, I i"':v42 .' q1',,' ',,' L ,., b .24 , . - .,."1Qn. if 11: . .. .4-,,,l. xi.,-. 1-11. ' '- ,Ei f. , 3 , - R-.15--, 1 NX mg 4, , , , 1 rg - Y . . - ,Av ska 1 i -R ,J N mins,-..Q .V Ok --W - A 1 +11-.f,+ Pig ...av J N I ' 14gg.4.:,L!.,x-5-1T1 5,3 QM ' :c x ,,.! . ,,1f-4,.- . .- xi 5151- sfffgfq 1 ' 0' - f gp' -rdi D! ' 1 - A 'K , 1 . u 4 1 1, ' 'iw df-zx1'1'if"1 4'-'flffvg ' 1' ' 1"'.'! 3' ' 0 'R 1' . up ' N '- . ,. 1' 13.491, 1 1- ,fe S N x, ' 'L . 4. , HSE0, - W 6 1 v R " L 1 53 N 1 xxx' xl KW 5: .AI - xp . T A A-:..1r 'w,1'v.., ...,,. -Qs' .w 1 1 5 ' - ' 3 ""fwn 92, ,I 'hfff-,f" "S.44S':,"'m:,A TQ? - ' .3 --Y-K "1 .- 7 ' - - , -.- . -.. . A , 1 1 1 ,f ,arf J 3, 3. A 1 . 4 1. A' -, E x xl V v - 1 '1.,,b.r..f. . . -gif 12, 1, , . . 5- Q S , " A 9' N . -4- 491' ku 'LA - N ' u vi.-1 I1E.I',.11, 1 -'-N 1,1ILL1,I4r11r:11r,R.1r P-I z, .X Nr. li N:.1,f11, 1 N:x1:!11, D bmah, A. H 4.13 ' lfvw . I7 IJ m ii l,11xI. ,1 ::,. , .' 1 Pm KA 1311111111 81111111 v 1 1 1 1 1 1 1 1 1 "1 1 '- 31 .,1, 126 I 1 1 -Mx : - 1 4' il,'.. .- N 1 in-fhaff. Q f l x -.7 'Q' 19 ' Q .. '- isfffg, 11,5 g, Q ., 225: 1 BIIT PENLII Pu N11 ' I 1 1 1 .X 1 4s ' W 1 1 1 Q-Z 1 1 1 fxl XVURK 1 1 I Y Y 1 Il LINOIS f f l 1 Hllllli 1. r'.,-.--- - - - - .J 4 P44 4: '4 4? 4 . ' "C 4g,l'.J.-':r?-'.':Q1- "Ny ' ,-4'f:',4 A,:gf"',:1 HQ..-14 X, I 4 " f':':4 53,1 1 - - . 14 . ff. :Y I ' 4 , 1 I ' ,, R ' Ji ' , S 41 4 4 4 4 V 4 4 J 4 4 4 4 4 4 4 4.-. A.,,Q ...---..--.... .. - . .--ny L-.....,..,,-,,..-.,.-1.,-,... -N.,..,. , M. A .H -YY Y.. I X. ,vm ,xx . I ,1,4.1,f . I 44, .L .. 41-fly! 4, 54.5.1 ,- Mf: s,, ." 4.1 4: 44' .375 ' 4 ,gl 41,3 1 '-2 'QTL , I -4 .4. 5- -,., an ' . -..,., lrugfvlf "71ff:f4.-1 15' gr' . . . ., , X Qv I I I gf , URLANIZATHHM I ::.iii??ii?i5+ :iEiiE51iiii?i QQ,EAEIFFLT??'.?f5fIf?i:4EI1'iIFif,,. I In I 4 'xl iw F I xx :E 'N ' ' IX 4- ...iN j,,,.I.,,, ' 'I-dr' I Ir ' -Nw ' 4 FIIfI'IEIIIl'IIlIS SIIIIIIIIITIES INIIIII'IIIIIIII'I' IIIIIIIIIIZNIIIIIIS HIINIIIIIIIIIES IIII I'lIIIIIIISSIIIIIILS IIIIIIIIITISIIII ANII IIIIEX W l l Fraternity fun . . . hell week, tuhbing, "paddle nights," parties . . . social lights and sociialites . . rush week, initiations, serenades, dances, pin-hanging and the traditional passing of Cigars . . . these and many more events help to develop 21 fraternal spirit which bands men together forever as brothers. 9 'rm ,, "CHncKMATE Xt'.it'i,1 . .. Xlplia thi Rhn. Xlplia ilii Sigma . . . Xlpha Dclta Phi... Xlplia lipxilwii Pi . . . - 1 Xlplia liaimiia lxhn ,. ,Xlplia Kappa l.amlitla Xlplhl Rlaii f1l1l...., ,Xlpha Sigma Phi . , . ,Xlpha lau Omega . .. licta Kappa . . . Beta Theta Pi . . . thi Phi . .. flhi Psi . .. ffmiiiupulitaii . .. Dt-lta Chi . .. A A Dclta Kappa lfpsilfiii. Dc-lta Ph i.., Delta Sigma Phi . . . Dc-lta T .iii Dt-lta .. Dt-lti Lpsilf-ii . ,, la i'ii ill fiii at-... Kappa Dclta Rhfi . .. Kappa Sig iii.i .., , laiiilltla I lii Xlphi, Phi Dt-1r.i lhcta .. Phi lpkilfiii Pi .. 13" 1111EX-Fll,ll'EllNl'l'IEi' ., 434 42' P7 .. 436 .. 43' ,A -HS .. 430 . . 44151 ., 441 .. 442 .. 443 .. 444 ., 445 . . 446 .. 447 .. 4414 1. 440 ,. 4511 451 .. 452 ., 45? .. 454 ., 455 A 456 45' .. 45s .1 459 . -l-611 Phi Phi Phi Phi Phi Phi Claiiiiiia Delta . . Kappa . . . .. . Kappa Psi . . . Kappa Sigma . . . Kappa Tau . . . Sigma Kappa . . . Pi Kappa Alpha . . . Pi Kappa Phi . . . Pi Lamhtla Phi . . . . Psi L'psilun . .. .,... Sigma Alpha lffpsilnn . . . . ... Sigma Alpha Nlu . . . Sigma Chi . . . Sigma Nu... Sigma Phi Epsilon . . Sigma Phi Sigma . . . Sigma Pi.....,.. Tau Delta Phi . . Tau Ppsilon Phi . . . Tau Kappa Epsilon. Theta Chi .. ..,. ... Theta Delta Chi . .. . ... Theta Kappa Phi . . . Theta Xi . .. , Tri anglc...... fcta licta Tau . ., Zeta Psi . .. . .. 461 462 463 464 465 466 467 468 460 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 4147 I I I I I 7 1 ' - ' ' 1 b I I ' 1 L ' V U' I , fy ,X.M!:"'a 'Q 1 -- ,J k'N,fv,""- -N 1 1 - I , 1 I ' ' 1 ' 5b 1 F ' 1 7 1 1,.,.1f11,-.1-,,.f, 11111 'MTW 1111211 11:5 X v-N. ,- , ,I IS11x:.11m 14111 xo IMI. 11 . I xv-4 .P 1. r11x1111x I INIHI I 11 11 1 Luuxs F. Blz1f.4.s 511f1.f.11x XX'1111.xM 5. Mf111R111 Yr 1111 If FRIIIIRI4 K rl, BRI-1 Mm 111 j..11:.w:. RS IN L'NlYI'RSI'l'Y BRlm,1.s .lI1.11f.1 Ihlm 7.111 l71!.'.z P11 l'f'1fl'ff1 MORRHI Fn1111n111L .I H1m1,1L1114 -IAMM E R119 ,lxmx If :UMM R411+1R1 XV IM1'1Y DNN P, XY'INNlI, I111.A1'u N INI-KFII2 XV1N11r Bum mm ' ' Im 1 X X -1- S, X I 'Qs 9 x 45: I-iw... 1 1.1 lcf... Rmff Nvxunl. Rn1+1RTl.,S:11M11w1 . Hplhl DIN.: PM Emu-N C, A111-' Num: Q1 RUIQIKINX .-npf.. Ep..1..,1 P1 'IN4f.K11RN11Ix RUMR1 M. 81111111 .-Ilpfnr Gk.1m111.1 RMI Lama R D. 'KXIIN I41'RN11I IE.H1x1R1 .fiffvfw lx11j1f1.1 I..m1lf.l'.1 X'i'1111,ur N :M XY-'111,1M1 YI. Iixmmi N111 A, ,IR I qllplw Rlw V111 l FH.-mx I. B11 uw I'IH I RMN111 'I' H111n xllpfmz S1,1gm.1 PM jk 1 .IAMIN F Mmm' . ' . ' ,IIIHN T, Tn1'1'11n Q .-Hj1ff,1 71111 01111 u.: t. X C.-1111 T Nrxxn, vln. llnfls M, UF-I.-ISI' X' B1 1.1 K.1f1f1.1 IXIIITON F. Dum ISI.-XRTIN A. M111111 I gy- , , ,far X -. fffl Pfvl 1 lu P-1 B1 1.1 'I'fn.'.1 P1 Rnlmlfil' A E.m.1r L.1mu.1 H111, In -hum H INIHRIINSUN 541111 5 XV.-UNIR I Morewx I,11RIw,,IR W1111.fxM B, SM111 4 ..1m..fv..!1:.n1 .-X111w1'1 5 Q..-nv .'.1 4 fv FRANK P. Hzwn 511.11 III RHP11 I. I,l7.11111,11v XY'111,1.-111 5 XX'.+1:m1: D1l.'..- Ix,1f1f1.f l1f1..'!.w YT k.1'x1Ax'1 H I'-A. Hx1z1,1r.m.111x XY'4c1w P1 11.1 PM 111112 N G,1n1w1R 11,111 1'.p.1..f, WAI 11-R 1 IDM11mmr' XV.-111m G. Hllmr: 1.11171 11111111 I.lIl'IN I-. IiR11.1.x N1 Immx XY. T1'1111 .k.:pf'.1 17.1.1.1 Rffn Hr1xxAR1w A CHI.-NNI R 1' Emx .umm Tl'IWl1R k.1,hf1.1 S14qm.l CHa1111x I- lxl-xr, XV,,n'xr 5 W.um1x 1.1mf..f.. 1 11. .ilpluz Rwnlm W DUINNINK jawn XV 511'11x1R P1 Lnflluh PM B1R1n.u1 A R1111111 E1wxx.xR11 XV1111 PM I'T1f.'.1 Il11!.1 Lux IS M LQR11.xm' ,Imwr IXIARIIX. AIR P111 lip 111.111 Pl IRA A B1'1wxx14. , In S11wN1YR Kali P111 G.mlfr1.1 DJJ.: R11 umm H. Hunxlm ,IUHN L111-HF11' PM K.l.I1f1.1 Amlurwxx -I BR.A1v1w1 Mfxrumx I., S111xx,a1w, PM K.:,'vp.1 P11 H,'xn1,w B L7u1u.1 IH.-IRI ur 5141-.1111 P111 lx'.1f1f1.z XJQW.: R.n'M111x1w N. I XRI rx FR.,xr.1Q F11 N11 N PM K.1ffp.1 7.111 r , Warm H1':'.'.1xr41w RUIIIRI L1 YU1 17 P135 X.'Uf.'..' lx'.1f'p,1 P11:.Y R I+1v1w1.111 R1-111 111 XX' C1111-x1 P1 lx.1ffu qlffvlnz Duxxuw lf Bn111f1x Hmmm 'I' A11m.1:.x ,IH mx ,lmim P1 11.1 X.Q1'f1:,1 P! P: lx',1ff.1 I'f'1 G. GIfl1Rlvl7 H,xmmfx1 11 P.x111, A. FRUIH.-XL'l'. IR R11 111.41m ul. I..u1w111R1. 'Ic1s1'PH I.. vlurixxf x ,X.'.1n.f.1 .IIN If lf!1..'l1f:,1 XXVARHI -.1 MA111, IH. , Ix1n1I FIKIII S11 111.1 Illjvfuz .IIN I'1w.1'.1 C1111 .-1: I11:1x1,xxA L.-11:11-Iv. ,N11'f11.1 I lu R11111111 E Ilmm-xx R-1111111 A KIIIY .X .1 1- ru.: N11 Rflmnu XY' Awmamxr I RHIIIRI IRR,-Im wwf.: PM IM111:1 1 1, IM:-'11 IW .N.'xn1.1 PM H1411.'x1m I5l111lf1u Lv HAMN XV, L1:.1wm1u X.-1w,f.1 H. B.-XIIFJIN 'l41s11'11,I I11111 R .Ylqrmz P1 IHnx1111 K B111 1 Y Nmm,-xr: H P1 IIRRIQIN Y1111 IW1!.'.: Pfu' I'Imx.aR1H SHI nxx IN I, l0111Av A 8111.11 l.1l1 11111111111 Pfu' I,1w1111x A 111,aY1s Anmnn M NIRIIQKFR 'I .111 Ix.Jf7f7.I l:f1lf11f1 Rr-111 RT XX' A11-,lmox I ARI M 'I !'1r,1 4 fu ,l11HNwr:, ,IR A11r,1w1 F l.L'17 XVII 1 IAM 7111 1.1 1711: ,I R1-11111 411,11z11N 7""'5'Ff 1... .. R11 11.11111 Iixmxx 1 I X11 1.1 X: D XY1 -xx l'R 1 blw: 1 HIL M I' XX'1x1w1 .1 PM ,I I'n1M,-xxx X111-. XY'1111'm M F111 1111: I I'x1'1 M14 1'u'.xllI 'I I XYII 1 1.1511 M.,x1111'.' ALI III 11 I5 XX111x1111 f- IS 1. '1 II... 1.. vlnrlx P I41 IIXI R-1111111 M 14111-11 71 '.: P11 R11 11,x1:1H H Mmww 14511414111 H XX'1N11m'11' 33 7 kuzfixr Impcv Iiullmgi-In R vhrnu Przmc Icilwrg XY'uh1Ing Llmmi Kolb XVOUJ Ad.ImQ Xvatklns P.: 3: M:IIyr Fr.-N AIIgInnn Yurklu IIIxhIlI B mkub Kxucgcr R-we B.Ill Pcnmhumm J. Dams Gurcnz 482,57 KI1z1:.I:.r Lv XII:tEI XYIIIIA 5Q.IbrIIuku Hlrmcrt Stevens Munson XV, Nnrth R. Dans XY,-55 DIIIIEQIV R.II1m,f1 bu I.k.I:II Fhmxng Furrutzu Cook XV. -hmcs Luster Borklund Andruxs IIAPI :1 A .3Il"N-IN. IIII II Armsfm I ANIIRIKXX, PII IH Ir ima I1 ARI ms, M 5. I I PI--.If-RIIM II Inu,-xxrx. PII IV XX'rI:II.r.I I I'I1'PIIIxIIx, PII IH, IW AU IIPI. II f1.XIfII2I3, Iii. MII IMI, P www, I4 M I' , I4 I I' RXIVH I4 lR1.MlR, M' XY'I1II4.uI R I71 I IIIII un, lk Q. l.-I. IR -I I I.III4.I1xv, IJII I7 IIIH'-I HIL! I I .XIIIXIB .CACIII FACULTY ARIHIQR F. FORQYIHE, Ph.D. ,Ifw I' H.-IcxI.EM.w, AN. I III-'IRI,If? F. HOTTES, Ph D. R,-ILPH K. HURSH, BS. Alnxzu P. Kmrz, M S. FHIIIIRIK E, LFE, Ph.D. Emu W. LPHMAN, B S., E E., A.E. IIWRY G, PAUL, PILD. Iuvlmi I.. PIUIIRWUN, BS, ICRS IN UNIVERSITY GI'I1d11I1re Sflfdcnrx Seniors Iliiw mn Q, IMNIIIRI I XVIIIIAM KUIIK STANTUN R PIMIIIRION Fawan R ,I ISF' -IQIIII A Russ !xI,fInNIxI, jaxfrs R. PIIVHIR .XII I-1 M fnym .IuI1xQ,.I1I.'Inmx RICIIARD F. Rm i-iwlrvr Ir,fI'I'I' juniors f-I1.IP.1I K IHIIMII -.rw Iixnvlmxw A KIRMIIIIR Dax C' SXXIVK,-XRD Iwir. I-' IH-s.-zz I'Iw uw -I Km IMIR XV. XY',aII,xI'r XVAIKINS S0plJ011m1-cs F 'I' II .MI-.sax RIIIIIRI M ,Hum jmrvu A INIILIIR Iwi:-. Ii HP:-:I-1 IQIIIIIRI U Ilsxuru, CvII.I4I'RI B NIIIUH If' nzrfx Ifwwrr If--.xIII I,Il1I'I'Iv A " -L x - F resbwzeiz IW-.'.III 'II-. In I PI I I IQIII :III I' IMVIQ YII IIN S. KIIIKY Ibn' FII III- ,I -I K1-4. I I-'IIIIII I II. nlrc, WIIIIM-I G JAMFS I'I1H.wsI Y-.' IMI! Imfl XX' I5IIMIr.I, ffm' I4-SHR If-,IVH M IMIII. IJII I IIUIKINI, dlrl, DAVID A.1NImN5rIN Vlmur. Iv-,II:I.IIw, . ' we . F, 1 HH! D 'keg IIIInIIIs F Imptcr f'T.I'w. '. If XI. Inu IIIII L' 'I I5"lII1I!'-I jmr N . . V . III I.. 1' I -I I 2,7-If-.1 MI lim nw.-,II-1 I I I 7- :!f"' ' LHP' Fa.-wrls M. PORTER, M.S. BIRNARU G, Rlcxsus, MS. RAY I. SH,-IWL, MS. I..Ixx'nENcE H. SIMFRl.,1W,S. -IIIHN C, Svl'I'1.rR, B.S. 'IUHN K. 'I'U1'IIII.I, BS., EE. Lvronon B. XVFIKIIGER, B.S., LI Rm' H, Wmux, M8 LI-WIN W, XYVIILI.-XMS, PILD. ,lmm D. Clfxnzu-R 'I'nmnun1' R. Sr.-mum :Ian PATRIFK O. SHIKI WIIII.-IM H. SII-vim XV. PIURTIIN WIIIID Doxmn R. XYVHLINQQ SIAMII' XV. XY'II.cox W,-IRRIN YI. NIIRTH Vlrrcm V. PRINCE A1,nrnT SCHARV Lmnre C. Rm I MAN -IAKK K. TlI'IIlIl.I. Ifruxwxrm I., VI'RKLl'R jmm Wrnn -5: 434 I R1cI1.1nIs-Hn Hmmrm G,D.1v1s Sheriiuld T.1yl-rr Lrg-unxw1RI XX'1Iuy Hunter Iflnbsch Quin-1.I111I1uI111 I-Q-lhlu ID-:mm Fox H.1pkC M1-orc H.1r1I1n1g Ilscm.m H.111ssun F1sI1u1 ,Luk Luux XMIM H-1111111 II-1lI111.1r1 Buckle Pgttnn Al1:I1nwn Pcrklns ScI11T11dt f',1II111c1 M.1I111I111N--11 C11lI.111 NvIw1111 Dum Nm1tI1Sun ,Iukmn Pummn 9I1.1wI1.1n I.csI1c I'I11II1px XY'1swI Ii Dum 5111101 XY'r1gI1t RAC ALIIH CHI IIHII FACULTY FRANLIQ I4I,BI1HMAN,IXI5. IIIIKISIRI NNN, P1115 11.115, 1' xR11T,MS IUANIFL J. NA: HT, Bb. I1R.xr.1g If N111111111Y, B S, 11R1f11 W. I',xx::rR, P11 D RICHARU BUIKLI' ,I.-xR11fQ P. IIAII M111 NoRA1,1N C, Umm 1,1511-s G, Dum tmmxfx' 5 D1bI?IlffN XVILFIIID F. Lillrwxxf-1111 CIIfORillf XV. F1iH1'R IEAR1, F. Fox STANIIY B. HANQQ1 x RICHARD L, D,-u'1s THUMAS AI.arxe11N ,IOHN R. I.Exv1S XIICKIIZE -Irum H C1111.1N ,Irnw W, IIAMIIN Eumur O, .IoHxw:: XY'111.1AM C, HIINIIII RV1111.aM I. H11:.11R R11'11ARD IZ. K1-mH11R ARTHUR D, Hfxvxr, JR. I'1wc'ARn 'll l'IAR1w1:11,, XV1111.aR1 A, Hu11:11,1N If 1IIN XV, P1RsoHN IPHII IP A. Rust RS IN UNIVERSITY Scniorx RlrI'lI'RT D. M,11w11Mwr. Rvwl NYR1 R1, ,IUHN W, PA11-,N 1111111111 All.-12 I4 PH11111-x Inv: I. Ii11,111R1wwN SUPIIUIIIOVCX R11111R1 K Hr1R1uN Fnm W 1111-11111111 'l'1111R1'u I1 In 14 FVCSIIIIICII Rm' 1' 91111111 VIUHN I' SM1111N-IN Founded Trinity College, 1905 Nlzzflurfz QI1 31:5 l,'I1.:p.'y1f ' ,L Ofvk igq' . A 'T-,W KAL' iff - Se i iw- L. ' 1 ,xl vim!! Rf 'V ,Fx- mh gf! " 22 f11,1R11x I' IJI'RI'iI?.x Rr1111111I. 811111111 R11111 Rl E 'I AY11111 E I111'1xii111111s1x111iLx1 M11111N 11 NH11l1111v 'I'1111R11.Q A XVII 1 1 jwms D I,1s11r FR11w I. M1 111111- ,I,1M1e B i11aw11,w H1 INN 1R11 A XY'1w11, ,IR XV1111.uf If XYR1-.111 1 K.1pp.1 fklmptcr I?1f.1I1I11If:.I, I-115 -II1I"11,' ,I'7'IU"I .II117.'1: 435 , I' ,I 7-I II ,II .X Ix XX ,III pI II IIIIIIIXIIIII NIVII ITIIIIII .IIIIIIIIX CIIIIIIIIII Y,IIIIIII'IIIIgII 5I,IIIIg Ilylcr XX'Ilt , I I, . XIILVIILI-I NI-IIHIIII-L Ic.II XHIIIN XX .IIIIIIII IIIIIIQIIX XXUIII XX'I'III.In KQIZQI I I I' I II - .II:I XX ::.X.IIu IIII-III X'II.II-IIIII III-IXI.IIIII SIIIIIII KIIIIII IIXIIIIIII H.IIImcr Klrlwy II NI ,L Ii: IAQ- KIIIII III II-IIII II.IIvII+IIII IMIXIIIII Hut XX'III-XIIIXIIII LIIIIIIIII I'XI'IIIstIIIng Iwhynurt I XII' II IX- I IXIXII NIIIIIX IIIIIIIII ITIIIIIW XXIIIIIIIII SIIIIIX I,.IwIcI I.uIIInILtIIn If .-XLL I, I X X.I I' II , II I I-IIIIIIIII I I'III'.Ix. PII IH VIIVNIX M I,IxIII,RI A, :X IXII XX'IIIII'X5I C, RIM, PII D. X , I I Xx:IIII .I I, VII I7 IQII -.I-II-I III wx, PII I5 IIXII X N Mu IIIN, PII D. XX'XIIIII x .IX RI'IH,PI1D, II I X'1II"I II PEI IJ XX'I.nIII N II bww, Is X IAIII S MIRIII, PII I5 Fruxli PI, SIHIRMIR, -IR , PII D IIIIIA, I II-I. ' -. II: Pr: I7 IIXRIV: N III1IxIIIIX', II NI l.IIIx-IRII I, MI KITXNIYA I4 S -IIIIIx Ii SIIIII-Ins, PII D XII'II: III IIII AI ,PII II NIIIIIIIIII- I QIIIIIW. PII II IIII-XIIIII I7 AIKVIKKIR, Ii S. IXIIIIXN K SIIIIIH, PII D, I'-,I I III:-IIIII, VII II IIIIIXII- N IIIIIIIIIII., PII D. NIIIIIAII-Q LI AIITNIVII, M 5. IIIII M XIIIIII, PIID I XI III -.I I :I PII II PII I XX III NIINI, M x IIIIII AI' PIII NIR, PII I3 QI PIIIIIIRII IX SMITH, PII IU, II III II-.I I I aIfII:, PII II MIIII. II IIII.IIxIII. IX M I3III'I.I XX QI N11 IIIIIQIN, PII D, IIIIIIIIIIII K CI SIRALII4, M S , MI IP: I II,I':II', PE II IIIIIIIIX I IIIIIIIX, III, PII D IIIIXIR R IIXIIIXIAN, PII I7, NIIIIIIIIII-L SXX.-XNN,vIR, PII,D. III XI I I II-I PII II II NXIIIII III-IIIIIM, PII I5 , IJ NI,, I I IIIN XX' PIIIIMIIII, M 9, I'IIlII XY, 'I'.XNhlR, PIID II I VIIII, PM IH , II I I.I,.I3. I7 N I'XI'KIIIl'R QQ, XI'IvIIIm., PII D. -II11IXX fIIXIIxIII, II II IIrIIII II IIIIIIVIIII A M 'I'IIIIrIIIXx F IJIIIIIIW., PII.D. I:IIIIIII?II I4 'I' XX'AI L, PIIID. II I IIIIII, XI I ILXIIIII Ii IIVRXII, II N ITRAMQ II IIIIIII PII I7 CIIIIIIIII I, XVI-IIIIXII, PII,D -. II IIII-II, I", II II I-III-IIII VIIIIIMIII-.I, PII D ,IIIHA H RIIIII', PII D DIINIIII H XX"IIII'II-R, Ph D I II III-IIIIII-, In . Hx IIIIIIIII If KII-I, PIID Unlx XX' RIIN, PII D XIIIIIL'IfIf,XX'ILI..IRII, BS., I.I..D In I I N, PI IW IMI: XIII II KIIIN, PII I3 XXIURIH II IXIIIII III XII. PII ID DI II, I 1 II'.I I 1:. I': II ,XxIIIII-.I II I,XxII. PII I? CI-III R, X'lIHI', PII.D. ,XII-,XIIILR5 IX LXIXPRSIIX GrIIII'nIItc .Sf1lc'IL'lIZ'X I I ' I XXI:III-II I III::I IIIIIIIIII I I,I'I'III'II-.Iv IIIIIxIIIx M RIIIXIIIIK AMIIIII rl, X'III,aI.I'III ' P I'I if-II.I III I II 1.-,XII II IIIIIII III IH I II-'NI IIXIII Irma! IiIIIIImIm. VIII. IIIIIIIRI 9 VIIIIII I'-I ' I IIIIIIIII: II IIIIII, ICIII-II N I.IIII-.I.I'IIx NIX'!IlX'P.R1IXXII-XNIX XX'IIII,XxI XX",-IIIXII I III IDI' 'IIa XX' III I-, XX'II XIII: R IXI.IxxIxI. IHIII'I.I IIN A SIIIPIII IIII PI IIIX F XXX-XRI IIII5 ' I I'-1 - ' KIIIIIIII I- IIIIXII, IXIIIIII XX' NIIXYNIIII' IIIIIIIIRI If SIIIIIX RIIIIIRTf.XX'I.Xs'I 'I-, I -A.'I II III I I IfIII:.IIII-., IIII. IIIIIr. .fX MI IIIIIIII I5III'I.I xx IX NMIIII. II,-Xl'I B XVIIIIIIIN II I I I-,I 'I I'HII III! IIIIIxxIIm III XIIII I M4 KI III Ig II'IIIIx XX' MIIIII jwux XV. XX'HIIsIIx, ,III :I I,I IIIII, IIII II XX IIIII-,-,III: IIIIIX II MI PIIIIIXI.x QIIIr.IIx If XIII-In HIIIXIPII M. XY'III4IxxIIx I' Is' II IIIIIIIIIII R IQIIJIII c.IIIIII,I l' IXIIIIIIIX IIIIIIII' I., SIIVIIIXXIIK Mnwx I'I,XX"IlI I T- I I Ir' I XIII-,I KFIII-.II I IIIIIIXIIII II UIIIII IPIIIII XX' XII,-XMIIIII XX'AIzIzIx E XX'IxsIIII IIII II III! III I I I, III III, I I: I II I I In I 36 II II:I I.X'JIIII', .III III- IIIXIIII If IIIIIIIIPX BI,-XMIX II SIIIIIX Ifrmxkj XVI-II I'-I IfII. I II.II NI IIIXIA-I II,-XIIII III. lIIIIInI XX' IIIIIIIIIIIII lfIIIxII'x XV. XVYIIIIXN I X'I1I'UIl A. YIXIIIIIIIIIIIII II SCIIIUVS IIIIIIIIII XX IIIIIIII MIIX IU KIIIII' III.-IIIIII I., RIIIIS III- IIIII I IIIII2-I XX'III I.-XXI XX' I.IIWX.-XIIII RIIIIXIIIIN I., TIIIW I-'I IIII: II .lIIuI I1-II-. rl. I,IIIII?.-X IXnxIIIII N XX'INxIIIIIIrIII jlzllinry II II I' - I. RIIIIIIII XXHXIIQIII U . Aiwa! OI qv . 5 ygqa, ,- XIII I IIIIIIIII D AX3 'I I I 6 if 'ff' III I uf,-II X,'III1 N H X f Rutlxklnl-I Nl1r'11cxiux1n-Y Mlluu L1r.1I1.un f.m1plwv.I1 R Allen R.mli.xll H.x1xLy R.nmc'.' .Minn Ulwn Orlun XV, 5. H-'num l,.nmp.xrtul 1 rxppun I f:r1r,xJ XX'lntu 4,npLr Munllu Mzllu I .exxiuhi H1119 M.ukx Tutwllcl I lnrxstcnwn Wklwcr liulwiurm-. Ig. Allpm R1-ln Mull IkVngu1.mrc Rfxlwxnxun XVwrtI1lq' Ramwv lfurctt lf.ut Hxggmx I,u11'ncr I,u.m1Iur Tlwrwwu Lnrcthu XIIQXIHFRS IN L'NIYlfRSl'l'Y SUlIfll1'X FUI!-IR ADAM, YIR Fmx IN G.All1x Nrlww W IAMPl4lll HARRY S,CAxl1Fx1w Grrvnm H,r.uPH1 RVIHIRI j, fHRI'QTITxNFN Rox' M, K'c1NRA1w, -IR, Romm M.A1xrN XYVIIIIAM F, Honrrm XV, STI-xxAR1 Hofuurs FND If BAMA El,YlRIf'JN Al, 1 RIPPIY HARRY S. EYIRTTT Axmx YI Lfnnmm Im IMHI' I, M1 Ku Rumru A IDxfVu1,H,AlRi vlmun W EM1 'Im K V. HARVIY CH.-uurx S, Hu,4,,1Ns Cyrcwnm I. LAMP.-RRTIR ram F. Mx'r'1,11R ,l11H':I-.Cvmlmn XVIIIINM LARIHIR C1nnn.lF IWIILIR flllifliff ELM1 R F. Mm Rx BRLHI P, Ulwx ,Im-xx I., Rmxu' Rumm H RANMII Snphalllorux Fam J, Oknlx 'I'HuM.u H RUIH: HIID l"1'u,vhl11U11 Crm T. IJNNDIR E Bmw: Rumx H umlmu I Ullkgc, IH If fhunff 18 I e f 'R sz n E be X 1.5. A-expn 3 ' -: - 6:11- R Dulw,1Ax Rum linux H XXIII Numr Cv, Rwrmxm LHNF -I Rwmxw x Rfmrnr lf Trrxxuzn vlwux H Wrma Hl'm.H E SLHNIIIHIXXIND AIUHN M H XYHITI' MARYIFQ L1. Tmmiwx Lv Fmmx XY'Urz1HL1x Illmnxm 1 Impiur Ew,'.:1,'.wf1,:. IIIQ xJ"f'.1.J 1 fu 437 , I I rw..-wt. 'z I-'v:1r.: Lv--J: Ix,u11,m.Ir Lwhixfzurtlx II-urmuxn Iiurmnn XYXIII SIIm,1rK2 H-w,uu11.xr1 ZuI1m.m M. Marcus I., Mngui Hnmlrz Iii... .. Ix ,, . ..x wmv Nwmk M, I.'.xt I -mpg-r Stclnheug I.rcIwrm,m II Crrucnburg Roscnbcrg Docmr Auerbach ww" ,iz Npw Iuglmuls Ihul Ikrwzwturl KI-rnnkk Pak.-r N. I.u.1I Nundulwlxn Slulzcr Sclmps I. Grcunbcrg Burg NI - I Iv Num XX'.IIlqu Iwmg Wbxngu Ihkcr D-umm Zazuvc Ox-xtsky Shorxberg BFRr.An1wXX' I mxsrx xx Iav:-.fa K ,H-.11 sg I-.ax A. .f,. . fc Imran I hr HI, N1-.:'M I f,,,.,.,P I E swim I' I1-sz:-, ap '1 . ,. pI.. ,.. Andre af II Nr I I NI I 5 F-I 21: In fm-.mv NI Eur. xr-'. 5 H-:wr I fy- ' -.z":1 Ifm: ,. . . . .II,l'H.I El' ILIIII PI Dx XIFKIBERS NIARHN ,I I.,axr.H -.UN Iifwxumn R Linusmnfw Ixvmf, M CIRFFNHFRI. Iiuwm B K,xM1'Nr.aR NIARIIN R LEA! IIf.w,u1n I. I.II'IlII1MAN Nlllznms C1111 rz I. Mr'-'1RIIv:RWlx'l ISIIQNAHIW -I KAPIAN Rum Arn I Inmf, Mu rf' I rx -ur W I rw. ww -I M-xru lj-, vga' A- ' "I I'0'l-'l'l'l'fi' 1 Q' 4 ' u . A n u n 5 " nn- Q' I IIT JIIA I u A I I7 A II L' LTY vnu Lv I+m'ru,1x, PhD. IN UNIVERSITY Suniorx N1'nAmNI.111.f' jzmiorx HFRZYL B Iximmlwux Af.-ILVIN B PAN. Mm: L, R-mmulm S0 p1.w111orcS I"I'L'5f7l I.mxARn I. Nuxxuc DAVID SAAN IICII IYIARVIN IxfArwm Iilwwvxklu Ixilaxwlmylfn Iirux Ir: XV, Ux'x1'sm' -IAVK M Rr:sl'NlH'fl1, Ilnum K Sfnxx.-xml Inxxmm. I.. Smfmuru. IMI.. f Impxur I- 'n'11w':" lf"fl .I , ,fw 1-.N f,,..fm IMI- I I lv : 4. .Stn v PAV! R, IJAUQI-R JACK A. Srwxrw DON I-I Sumzu-Rc, Romnr M 51'1l.zmz AIIIIRI R, SPIRU Avnux B. ZIVHMAN CII mrm Srrm M,xNm'WAl.l1N PAUL M. WrlNm,1fR RAPHAFI M, Wow Hmmxnlm I.. Zfxzuvn Hmmm Zm :Nr x ,4- ,,,-u.. 111 5.1 fi n 2 ,Til l.I.I.,x ' I -9 :C ll: an ,.,, X, . . I I W 4: v ,jaw . 5 ! - ' I,-Gil I 5?S97fl::f53'-"-'flI'7T"f""a 1 ' Y - . -.Q-.Ju .2fIS:52I1.1f'i':. 3 I ' ' -. Z""' -' qlrfgl- 35iJ2fa'v1'.n: ' wif' 1 . . ' . I . 513:31 QL. 'if' Y .jv:fI3'.T,f." 1',Q..g'.4:Qg:, , ' 'E,'4nf"H,1 . . -74. 'g "':"1j4 , Ji'-L!jL:f5'J1'.T Ji,-.,r'.,L .gui--1112 -,551 K- - ' '12gf..- ,QV Ami ' , f ?'i::'g553-azz.f:f.5:2f, 229' 1 g'::,:'.u..-r .- T.. AIX r 1 f '-'J'9:f?'Tf F? I - -'1-57 5 : , .ff 'F 5. V I i 1:1255 ' , fff 'iz-. 1 ' . ff'1-.'.eZ?"3'f-'f .Jn Sri." 'ri ' ...g"',1.. a,'- 1 . ., -g-- -1-. 1411 iii- .':.g .1:' Ii,'......,-LJQE.-I. 115' H .' wi ...finfgf - ' -'24,-':f4?1f's' mfg,-, 5 .Q 'L' .1 -- 3"xt.:.4.. .V -':,, ' . Q vga: : hy --1.'-'+':.--"-gf: -:iw ., -+1-Qiym A---Q veg Af -.2 1- -4 A wi' Q ' . -' , , 1-1 .- - f- . -. - 3 , 1-. 4. '.?:e'?2 ,-eg. -sig-?.1f . - -ez! I 1 rv I I "V 1 .5 ,.:wH- 1' 1- .54 -,-1:- , I '- H, '-, V .. :A -4. 'i .- '. V- - , . '1,1::nf4.,Lw " '-'21' f4."1-b, " . f- HJ. 1 H 1- p: . 11. .14 .- 1. -7.-..i,, f- -nf. 'J 'f-- A ,, -' , v , , ' . --' !l ' li I z- . .. gf - .1 .a - I ft 2?ffLr'Q5f'5?Q2'1v'f7P fs? ' ,CT ". "1-Aff TT'-7" 1 -. .--' .- .- '.' .- - 4- , ..wq't"..-..f ,.-r' qflbk- Koumc fnrzlnc Harms Gray Lynn Io lc: Ihrtzsrwn Iinvwfn Zumwalt Huggins Stephenson Bock Garrngus XV1lh.Lms Juhnmn Stuldnngcr Suhmtmann Hcncrt Llrsnn Tmkcr Rcxtermmn XVulSh Yuung Dnucx Sfjmmur f .zstle Norman Dxwn Allen Tait SlAyn1.lkCr Pcturmn Hnulcr fopcnlxavcr Kern Fwd HERBERT H. ALP, B S A, JOHN H. HIQLQIR, B 5. SIFETER BULL, M S. J.-uxxox I.. CARITFR, M S, KARL E, GARDNER, Ph D. Uvwx S GARR1r.l::, B S JAY C. HRLKLLM.-xx, A M. J. MAX FARRISHN GmRL,E R. Cmnt E. XVAYNF Home JA:-nfs R, DAVIIS BURNFLL E. HI-NIRT R. K1 ITH JQHNRUN P.umL E, ALLFN RON!-RT G. f',oPrxH.xvrR, JR ROI-WRT D. CORZINE DRL1- O. Ijnxsux LPHA GAMMA RHO FACULTY PLRQY I Jouxwrsl B S FRIDIRI4 K J. Kr'1Lumz, B S VIUHN P. IVILVULLLLRL, Ph.D. If-NRI. H RFKJNIFR, M S. XVIILARD B. Rmalwmq, B S, HFNRY P. Rum, M.S. NIENIBICRS IN UNIVERSITY Seniors Dl1RXX'ARlH B. D1xoN,JR, LAXVRFNCE XV. IWORGAN JOHN R P.-WTI-RSON XV,-MYER J. PFTIRSON K' ELDON KOONCE Rnmnr E. FORD A. I.:-E GRAY G.-ul HARMS Jr-Hx J. HKJfRLI'R HAROLD D. RH l'I-RMAN Jnniorx ERNFST H. SCHLUTIRIANN RunrRT R STFIIWINGI-R Sopbomorus FI'L'5b7lIL'lI Rnmoxrw H. HUGGIN3 GLLNN K. Inmn K RORFRT Kr-RN I.1w::.aRL1XV. Sl.HRlJl1!N. M N I FR,xr.x H. Srmfwx, B 5. RRIPH U SNFLIING, MS, Gnuxgrs l. XVALIACE, Ph D W. NURRIQ XYL'FxTwoRTH, B w XVII 1 IAM H Yfwr-L, THFUDORF L, Hmmm-R E. G W1-LsH,JR. JAMES R STEPHHNSON VIRGIL J TUQKFR r5FlM.-KR B, ZL'MxraLr Rn HARD L XVHLI.-XMS FLOYD I I..xRmN -Inv V,'I.x'NN -IMLPH H SLRYMMQER lmnx TMI, JR. REFFQR. A L Fwu1JuJ . ,Q by Alplm Chapter Jfnivcrsnty -ut Illmms, 1-VOR . lEr1.:11l.',rlwu1', NOS - ex - . -R: . Tl1lf'.'J'mfs xlfflzw f.'fu1plL'fc Vi ES Elf! Crfgfvrj Drive L Qegg-'F .f L 439 . ., 1 , I, I I I,,I,,. , uma vkux' Iwlxkr I',IlIxm.m lknglwh Rm' llnrxrnkwxm Bun flluxcngur Ih-uiy Mu1wnlmu1n1cr Hay ' iI,'.:I.,..: P Ik Mmzzxm mzlwr Mmgsrmlxlc Cline Phgyc Nuxn-I1 Huxmlwlc I lmsc Mluhcll Tucll X lwaa 1: XII I',I':. KLIIIII: MII lurc lkxxruk rMI.1v1Ix llmnun Hull! Tmln U'Brlun XVIIUJ Shunun Qu I N :II 1-KI UIQ: M In kcII,Im:f Hulwr KI-I-nxg Syucklx PL-rhxx R, Mclnuxglmlxn ,l.C1lSSCll.l l Y I I 1 J . J FACL'I,'I'Y I I I I Ia, my M N. D 5. I7UF-XIIYA,CvR41Nx!xl,KN,I.l.B, I IMI I: Il: rm, PI: IW Illim Ilvwmrmxw IIMIP x I I XIX Iwllx M. Klwxlk, MS.,l PA I H IWI'.I,1k, PIID IHKIIIIN M KNlIIR,PI1I3,-LID. I II Izwmz-, .X M 'HHNH.A1.'HTNIIY,PI1I5 I I XX s,III-I, .X Ii, I,I I4 IIfrYIlfY1URfY,A.H,B Mus, CP A., I.I.,D MICNIIIICRS IN UNIYI-1RSI'l Ci1'.1d11I1fc Srlfdcllrx I XI wr.. xx KRIIY II HRIII,-X414 Sc11im'.v I Iv IP, VII- Amurn R, I'm,rlNH In- R B. HIYRIKMIA N N I xx-III 1, In IMRRHI M Lnurx XVIIIIAM H. 1NIII,fxL'4, I I X' I:I,1'.I,In RmI1RI'I'.HM' Imziorx I ff. 1 II-.-I LIIIIIIRD II Ilmmzvmr RHIGIRT K NIXX'lON,AlR. v::'.I ID Inu HIXIAIKII Rn1alR'I'B, Rum' F Iwau Hur af! A,1I,'HIYIIRI Ihxmx H, Sfxxlfm 'ix III I- Hmmm I3 Mm mu Nu mmm R, 5Hl'M.-KN Su p 1,1 07110 rox I Aw Ilfmaxlw f Hlf Hr Lwnxwr-N XX',1X1lfIl'I'll I Iv-Ps' wi H BI,-xwmul IfIII1.xI'.1,xM5-,R g,1uru,1 M, 4J'BR115 'in ISP-so IHAHII. II Kmulrx, ,IR I"1'vx1.w1v11 If I -. II? 1. Iiwmwr A imma LIIIIRIJ H Ifrumx I4 I "III N: v.: IH XX Km-yn. ,lnmmr A 54IIl1KIlb,-X v I 'II Iw HNPI' N M1 I,mr1,Hll'. XYIIIIAM H 5IYlR?.s I II- 'f A-'ff' I ' 1vI:,.:::I flmpvu tif' J-ff. If -.fm IVF H0 ,III lf.: J IJIIIHIJ X I ,J 51,-INIIYPI, Plnur, M.S. fIvXllIIXl I- If 5.'xxxHl11,, B.INIuQ, II.Ixuu-Y J, VAN CII-.-XXI, Ph.D Fnmm R, XV,xmiwx, Ph.D fvxxxnnll Cf,WI1,lY,B,5 , CE, Hlxrn' E, XVIINON, HA S Umm mu A. P1 IIHM.-KN Ihwmln E, INIINNHI-mm NIRIIIN L, Rm' Rn umm Cv, Nr: xx Am' Rnmnr S. SOLINQKY GI-onm'T.SwA1M, IR. ,IAVK D. TRAIN Rmum' G. Tmflu, 1, INIIRII7 PARRY Rum HT G. Pl AKIGI' -IAMIN D, XVUUD M. 'I'rmMM SMI RDI-I. rxmrums SPAIITH A1'nn1mB,Sxx1'Nl-Y 1 I Nwuilnc Guycr Rxnlkur Ikx M.111,1x ,I11Imw1 I1 XXU11II1.II 'I I11,-fs R Str-mug Iimlnc VI1flI11.lD P1011 Amicrs-In IM1Iux11I1 Nglwu Ohmc Yxgcr Iiiplxcr T. 511111111 V.1n I7c1pI1I1l Iiutcr Iiwwu AIIIHIIR F. D1 .-IM, B.A11h U1 11' 5 IIIIIIII. A M R11 11,111,111 IE H1 Il, B S I B ,I.xm11fs I. I,1'x11111'M, H N. ITR,-xxx M, Lrw11111,BS, IIIINNIII. 'If H1 IIR I ER11' Axnrnwx FRANK I.. B1114xx11H NI,-XIIRIV! R. Du M.1R.-11s ,IHHN P. QIIIYI 11 ALPHA IIHO IIHI I' A, I 1 I.11R1:u', H P111 RFxFm111 N1'xx1oz1m, A M., M,AnI1. 'l'11fm 1x E. IYDONNILL, M S, M,Ar1l1 'nm P'11Mr11, M S XINI BS A F 1'1" . MEMBERS IN UNIVICRSITX Se11i01's R1111111T E. Hmm HcvXx.f1R1w R 15111111 111111011 D.-1:x1r1 E. Roux: Rrm1R'1 'I' INIRVINII -lmrl-'H L Numa .S'uplm111r11'cs ljfmmlw F NIFRIWIAI X'i'.11m1x R P1-541 I"1'cxh1111111 XX AI I .11'1 E vIn111'xI . I 1 I A I I I 17.111 u,f1'.f Irmurvtv -11 III1n1m ,mvf I'111xu1x1ty 111 M11I11g.111, VIII If.'.'f".' ,-I1.'.':1 I'l",zl'i1v1 fn P15 Us IIN I1 gagef .-1 I PA 'f fl? . pgignzufff' if 'i,I 1' 'I-I. 57-45 1 J 411111 C, mH.'111111, Bs 1 XYf1111f1n1 H. S1 Hrluc, M S bmrun H. XY'111rE,MI. A AIAMFS XV. VIKII 11 l.1'14F I Vommfxx I"I,-IRRY YV. XYVTNDFLI. Hrreru K' RXAIKFR RUH1-111' H, THIIS .-X111I1L-111111: I I1.1p1u1' I-I:,:"!.wf'1.X. Ili. ima Smfw I-1111 Nxfrkr 441 VIAMIN L.. VAN D11z1m111, B Ar 1I1,MI',A. 1 I I ' 1 I I -41. ...- N lx L Ir Www lim XX'wr.II,k 'I'lIIXrI1Im-sun Harnus IXlItIlIell Montgomery 1XIqCurvIe llI p . XYIllI,ImX XX'Ilcv Holllcn blnlmnwn Mrlu Brunkhorst Polk XVellcr ll Xl r A Puzrl 'l rlrttcr Sxngcr Kelsey Sure ,lohnpeter Thompson l L N l M-wlmr XYlIIlIIIn Fulllrtwn lf, K.Xrl Mueller N,K.1rl Dmz ALPHA I'lGlVI1l PHI F A C L' I, T Y X X IX +I Pl IW XYXIIIR L.. ,l4III:4s0N, Plrlb l I l 1 XXI l'XIIIIIIll KIM 'Xli l'I 1 .,,I..,lNb,, I I H lr lI D l'XIXlIIRlIXlXX1t'IMlX,A MW M Arlh. Yxmxx lj .lIHv.x1Ir. Rv-I,XxIw ,I KIINIX' XVIII IAM N lNlllZIR liwrnru I PIIII4 ,l,1.XIrN I rIIr.IrI-, r Mfr I':4I XX'XrIIzIrQl MII: IIIII .Xl lf.Xll3lfRS IN UNIYIQRSIT 501111115 Vlfmrl CI. PI'TT,X H.XIzX'IX' F, SINQIR Rumrar XY. bmnrxc 1111111115 JAMIQ E Moran HIIXX,-XRIW L. S.XxTrR S0ph0I110I'Cx I 'I mv XI Rm.II IU Dru F1'C5fJl1IC7I lx1.I:.I XYIIIIMI A, NlllIS N1Ir1'.I: XYZXI IIII CI lNlOl'I.l.I-R MII.-.III XX'II I I-XXI IXim:'r1,rmII-In .'4Xll'llll XVIIIIMI ,I Nrrmrn -...rjf ., .I lg K 2, lm 4lI.IIIlL'I' l QI Ifwml-l,'I!11.l 1711'- ' AZQ Ill 15.111 ,IIHW-. .fII1,,1,,I I-'wh' X4, XX'II,I,I.XXI H. SIQHEIIK, lX Q Fmm IS P, SHI PARII, Ph D PIil'Dl'Rl1K B. STIXTN, Mus D CIII-N F, STIVI Romfnr ,IV '1'I-Iomvsox ,lox-Ix T. Tkurrrra GI'rIu.I1 R, Xvllll.-XM? Dox.XI,Iw J, STADI Irrrw FRANK R. WIIIX' FRANK P, XVQRACIQ Moxrr D M055 RmnIIz'r E. PFIXDRO XY'lIl,I,lAM H, S1'ANIrX' PAIII D. XVI-I I I R XVIII IAM F. XVIIITTON 4 . .14- .J ,, ,, .,,,,,, I -,, .s.f.-,slid ' f A-S- 4 ..,1-,,.,. I. Jw' I .. . ,.. 'H'- Q " :I "'-Ag-'Q7ifa -,iiigf-J."f . ni' ' I I-4... ' CJ A CII -. ' If... I P .-Q --'gan --T"-'-77 6'f?f'.. ..' :sf 404 133, .ii DavIs Castles Ruslcamp Baicr Wallace Stahl: Allen Olsen Hahn Darley Lawless Cooper Grllcr Ashley Xvenver F, Meyer Sanders R,MII1er Drxggs XVylIe Beaumont PIggott Bcnfnsr Power Hanlon Schram Logan Unland Nrckclson Muzzy Boggs Pulverman French Seidl Pfeifer Blomqulst Thal Holmes Lane M. MIller Allsup C. Meyer Alnsworth XVlllilHS Zeman Jones Goodwin Blrl-cs XVells Grxllilh Clark Mountz Ruddlle Glueck Hut Babb I-Iovcy ChISolm lxnodell IILPII 'l'1ll 0 EGII ROGER ADAMS, PhD., DSC. ARTHUR G. ANDFRSON, CE. JOHN A. CLEMFNT, Ph.D. C. DON AINSXVGRTH TED T, ALLSUP J. RORERT BLOMQUIST JOHN F. HOLMES JAMES M. BIEAUMONT ALBERT E. BENOIST -'ACK D. Bocas KEITH S, CLARK RICHARD XV. DRIGGS EDWARD J. ALLEN, JR. JAMES N. CASTLES ROBERT M. DARLET' ,IOHN C. DAN'IS DONALD E. ASHLEY RXVILLIAM C. BARR F. RICHARD BAIER DONALD XV. BIRKS ROBERT G. CHISOLM FACULTY ARTHUR S. COLBY, Ph D. , Ph.D. B. SMITH HOPKINS, Ph D., DSC., LI..D. MEMBERS IN UNIVERSITY XYIILLIAM J. LANE FRANK C. IVIANSYII-LD CARL T, MEYER, JR. MARION J. FRENCH ,l, DAVIS GILLER JOHN XV, HANLON F, KELLY LAWSON, JR J. RICHARD HAHN J. DIETRICH KNODELL JOHN M. LOGAN CHARLES P. COLLINS DONALD A, COOPFR ROBERT A. GLUFCK JAMES W. GOODWIN ROI.,-AND XV, GRIFFITH Swliorx RIARTIN A, INIILLYR ROBFRT P. PFFIFFR XVILLIAM E PULVERMAN Imziors ROBERT F. MILLER J. IVIFRTON Muzzx' LEE E, NICKELSON CHARLES L. POWER S0 p11071101'Cs DONAL A. OLQFN ROBERT C. PIOGOTT ROHFRT H. RUSKAMP F7'C5h7lZL'1I JAY A, HART FRANK E. HOVEY ROFFRT B. JONES ROBERT A, I.AXX'LFSS GOLDIN A, INICCUNNFLI., A B LI HAIE I.. NIXVLOMER, Ph D C PA CARI. J. WEINMAN, Ph.D HENRY CF. SFIDL XYIARRFN A. THAL R. XVARRFN RVILKINS ARTHUR F. ZEMAN ROBERT M. SrHRAM -IAMFS M. LINLAND ROY A. XYIAQSON F. SAMUEL XYJYLIE, JR LEONARD C. STARR ,IOSFPH K. XVALLACE ROBFRT E. XVEAVER FRANKLIN R IWFYER ROBERT E. INIOUNTZ INIAURICF F. RIDDILE XVILLIAM B. SANDERS KEITH G. WELLS Q -r if ,JI I R:I,f,fE,'--1' .11':fe:9,2g'3?fW4'Ei' 1 -, . '- EASE 14- 5 g,-4f.:...'?.-r.. ' gin 3 -mv-W. - '-"'- 5' 'flifif' A -7 5375235 E I I 94 'Edit 0" G Z: Cl I in .. VQMMATL . A RL' s::a ISLPKXQEQEE. I --i.::W I , t Yarn. E. V iq,-, amm.Iv C .I LTI? Cr , A , A Vngmm Mmmfy Ingmugg, 1515, r sg-nh., 'l L, EI,f.z1fl,If!IL'I1, 1505 -- ,DQQIEE ' ' -'HQ3 I Nlrzery-M11-Ea .--lrlizv Clnzplsfr fi-:'f,,"f:-'SQ9 1101 IT'E.ff PL1IfIfI'lz'I:I1i.T .-ixefmf A .: IN J-.N EA J'-, 'X---A-jrxr. EX .-I Q 01 -11' -.. Q -1 qgfjjbl 'IL-.j.E::f43Ii,., X -I ,,. wfii' -AR - I R3 'A 443 I Il, Im III N-xx II. Nsppw l .msplf-,II IXIw1xIw:Ig MIIIU' Lxxlwn Rnnxtmru II. XX .Q I N in-II IX Nadu I ,mix K-mxulw lim' Kun-Icv Rulun I I I Ii. 1.1 -. NIM -IuuI.m I'L.IlwII1L-1 N.11x Dllluxx' Ulwn Al-:xx tx I I ,I XX u ,Cr IIw.r Nwlwlu M-II-cm A. An-Iuwn link Tnndt IIEIHI IIIII IfACIL'I,'I4Y 'IIA Xl N JXIIRIII II Iirwlurq, A M , II li, RIN,-HuIi41xAllm,A,INI, I If II I'I II Anim u II Mus, A M KINNI IH ,I 'IIIIIII-IR, M S I III II X NI IIINRX I M11Ix.I'l1l7 1 .Mmm VIxIJun1m,PIID 1 . V v v XII7XII3I.R5 IN L NIYI X II X - Ivlrrknl II Unix I4 I I ru, IP Iuruuazt lduxmx I I I Ir I lux nl-.11 I' .Ifmwm XI I If . Is' I-Imp II INIAFX, -In If I XX UJRIN I Illxknks 1 II I w IPI, RMIGIIII I: Klum' Iirxxfzll Il IIIXIR 1 II-.fwxxw I Ii'-'.l'r-u I I IIrfI.wifi M MIIIIIUI. if . vi, In I , B J M. 4 I Cil'.1d1lI7fC Sfllafwlf Ihmxllw N me wr IX SL'l1iu1',v CR. LXYIIIMM Mm NIIRIIN I, Munn IMrNAllwI',Ulx1N Nunn mr PIIII1 r Inlliurx II-xrwllw Nl,l,Ar,1f .S'upbu111r1rux Iunx R Kfmlfm' l"I'uxl1111u11 Al x V. II I'mvlL' I' II gy I 1 I..Iyr l"f'ff1f mwyx-'f1,","x', Nunn: Iim K, -IR, IARI H PMN IIIR I.YII L' Rrnm Iilfxru' 5.44 HH Wu I mm XV. Wm I 1 N Funk I Nmfxx MARv1:x.l . NIIPPIS Rmmlal R. Hillman. IIDXXARI1 E XVm1l Al I Run fi Rnmnum I'I.uwln W. 'llurm I-R . - W I Sulwlw vlnluuwn Iiylglmlll Lum-lull luI1Im1glI.1m fl1.1rlllwll.l llwrflr Mall If BI ,-Kllxn N.mI'--In f-'rum' IIl:IIIf.:f XXIII-II Sugmy Bully l,Imp Cmmlllnlx I-luugxll l llagmut Y.1r1u,' R II ."xll,m IM--Llnl Hgllnn I7 ,-Xmlalwm XYII-l.Ix Iimllwvm H,III Y.npp Ilurmn M-llrrdc lulmlxtmm Alnlunl Muvpllx I. 'l'.x::.Irl R. :X wluw:1 Nlup-:I Kzurux Il.1rl, Frnwz llllluu l'.':'Il XUIr.ky:f,II.1l-,I,:1 mug -Iulmxlun Rural Hull ll-rlmxtwm D H Millar D.f,MI1: lzmu L-xvzxlwlut Mwxrwvrz Nlmgmvll ldnglf, SI.mw:u kv-I Il IIEIII IIIETI l'I I"ACII.'lfI'Y l.lXlRI Il A, AIIININ. PII D RHIIIRI I QRNII,-IM. IU Y M I I4 N Ax Ir. K llI1n,.'KIl,I'v x Uxxlv: 5 I AlI4IRI',lJlIB,Bl.1I1lI, FA XX'Hl1f.1x' F IIl'N.1l:4,rlxM, M N,t I' AMI: I Lu... M x XXVIIIIXM N BAYIIY, IIIID Yx1Ib.11'.l -IUINI, PIIIW, llIII'. XX' IHRMIIII, BIN, IIN 4HXIII1x I Buxx I N, IS 5. Yl"IIN H. l.,-KIIII, B 5, Immxx I2 Mx Im, PII IU L.llIlu.I' I, fmwlx, PII IU. I3 NI XYIIIIXXI D, 'IA1MP1rx1xf, PII I5 NIICNIISICRS IN UNIYICRSITY SCIIIUVS Rflmnr A. EMA: -I1-uw 'I' H111 muwsi, IR lmlx-,XID I Almwx Ihwxwxrw K Ixlflnruwr- RHIIIRI' EINNIR, VIR Rmwmnr H, JIIHNNIIINI' I3.-um H INIIIIIIK Ifmxarm I7 INIVRPIH, III -Iuux R Lvmmur Lvnwvnml F. I.mrn1f rx I71m.xlIwI Muna Rfmr Run QIHIII-I Hui, -IR. VIIIINI A BIIIP-XRD fzzlziurx Rn Hum If Axmnwx XYIIIIAM B ,Il lwv. Nw-xllw Qv Mr I,lwD, IR, Ilxx lx XX' Txwvxul RAIPH B MARK XYr1,l.1.xMI.K11Ilu Mlmms I. INIYIRQ '1'H.,x1aa I Ivnmxl frunlrx M GIRYIG Krxr.rTH IE Hlmwx Iicmaln I., l'IIlI II'R Rum RT H. Allm D.iNIILl.ANIWIRN41N FRANVIQ A BIIYII XVMM CI, Hmmm D,ax'm C.. Bum :wx Rl: HARD M A1 LAN R-Imnr' I.. Bunn Enxx xx R. BR14,u.u1 ll41NXAllI5il. Iaxnslrcmwsr R14 HI-IRIN P. SIIII R WM-mu I V-wx SVRIVKIIQI XX'u11.n1r M1 Hmm ,Im lx A SIRVIIW Cmnmv. XV. Y-wr S0pl,w11m1'u,v R-N M 1.-KHP RI- If-uw 'I HAIIIIIII AIIIIIN I., Sum rs 'Irwmfu I. Fnurx Ill-:mu I Iwi-ixwx Hlxnmlw D sxxaln Mun F Gwlxwrxmw XYIIIIQ I, rlcvmx vI.uusU. 'I'.u,I,aR1 IXlxL'R1-1 S KIUVIIW XVII 1 lux -I Rin HIFI Iillls I? VAN: Anrurn R llall, ln, ,Iami XX'.XY1111xx' I"i'CXlIlllCl1 .l-lux D fVI'I,iRCH0II.X ,Ivan A KIINNIMIHNI Il--MRI H Nxxrmnw YI Hu ummln, In XXCIRRI-. If. C,--I-mu IKIUXNARIW P, XXYII-D x ! . 4 .11 sexy 55, Q. N IH.ffm.H'.l' 54 Numa Rh-I I Imptcr sw ' . Blum: l'r1nu-xwlix. INN I'v1.1f'l.w!w.!, I'fIIj .Nm sv .I.cf:f C !'.11m I, 5' 3113 lim I1.ff,wI.' ,Xml-, 445 N Ii:::t1.1 -: Kcntns Xwlph D. XX'.Tlkur XY'lIItc Zcppuntcld YI. Smxth 'IK Smllh Ingvc Lcman R. XVIlson Cf-Ictk K.1m I IImII.IuwL'n XX'.Il1.uc Mntd-In.TlLI H.IInet H.TcI-cleman Mortensen Dick jordan RutI I?.I'.IIIr MIIII-tx :LII Rmt S, XY'.rlkct Burcr Mudm Bartlett Wlukovits Brewer N dt IM-rt. BIIQIIIINLI Mcrsluth O'D.Inc Foster R. White Barnes Petty S. Wfilson CHI PHI FACULTY Emustv R. Bwwn, MS. ERNFST G. INIA'l'HENX'S, Ph.D. 'XLEK1,Txl'I'R IE. I.Aww0N, AB. 'KRTHKF K B-.RRIR THTIAIIQI 11-.RTIITT AFI IIRIYI IR Farr... II ff-II- .K CARI. F1 IJ:f I. EIAIIR H I-.IW IRT IWYFT-'.PIH VI fHPI,.TIAr.1rr: T:-:1"t:::' A. .IIIPIvA:. fill. I3 K-.-.I KPTIII R H I51.E".IN Ru HKRID r' H"f.IIIeIgI K'i'II,IIA.r.I I Pm . MEMBERS IN UNIVERSITY NFAI. H. FRANK PAUL MILQQI-vu H DAVID T. HATNIR f,I++lARI,IN I. lNr5.x'r AIOHN B. Momrxsox ROIIIRT E. KIARNS Rrmrnr LIAIAN Dm, f,I AQ C. INIACDONALD DON G. Fmrrn PATRHR HAINrR RUIAIRT H. INIIRQIIAFH -V .. 'I I I' wan . I V ,av P::r.'C'IIn Tfr.I',cr,:t., Int X Ax 4 YXUIJ iv: 515:11 ' f A wmv' 4 X 'WI if , . 446 GrI1dz1Im' Srzzdeur Gsmms A. HACRLEMAN Sclziors ARTHLIR E. AIUDRA PALIAIFR XV, RULE Imziorx ROBERT E, IXILTSSFR LEP F. RMT JAMES A. SMITH Sopbowzores VUILLIAM H, NOLPH J, CHAMPLIN PIERCE F1-0519111611 RORITRT O'DANF FRANK E. PITTY XVALTFR Rmrz imma Chfrptcr z!'l1JlI:J, 1912 303 lin: ClII1lnII'r.I Sm-I-I LAXYRFNLE W. MURPHY, A.M., Litt.D. KARL A. XVINDSHEIM, PILD. ROBERT C. SMITH SCOTT S. XVALKER VICTOR WUKOVITS THEO L. SMITH DONALD XV. XYVALKIR HOWARD I.. XIUHITI' G. MASON XVAI.I.ACE ROBERT J. XVILSON WILLIAM ZEPPENFELD CHARLES W. STUDT ROBERT B. XVHITE STANLEY VUILSON 4 P Emx'ARD II KLL'MmIH'rR RICHARD -I. GILL DONALD C, JOHMDN ARTHIIR M lXfARRI'I'l' jmw F. BOFHME NIFRRILL F. BUTLIR RIFHARD nl. DIVILIIISQ ALFRFD A. fIULVl R PHIIIP R. F. DAN1FY,A.B. Krcnllcr Culver B.1rrctt Pcmll Nntlm Rngux Butlcr Reeder Muchow Cnbbs lxnmr Smnlcy DIvIlbI5's NILI-cola XV.1Id D. Alolmwn Klupmcycr Nlhan Boehme llulIm.In j Q out Kuclcy Sl.IgcL' Gxll R. johnson P. Stout Lord Myra Vifatson HumeLkxc Palmir Marn TJy'l4'7I Mcfuty GIfIoId hc XY'IIglII XVcscott Stephenson bxtlxg Funl. Ulll I'I'l FACULTY MEMBERS IN UNIVERSITY CHFSIER M. LORD RILHARD R. JOHNSON KINNFTH R, NICIQOLS DIIXALD K. GIBIKS FRANK G. HllFFNf.RN RDRFRT A. I-lLIIxm'xIf HARRY P. KFELFY JOHN G. KRIFDLER CfI'flc7'Il1Yfl? Smdczzt ROBERT C. NIHAN SCIIIOVX JIHIIOTS RALPH XV. PALMI-R XVILLIARI B. SAYRE Sophovnores DDNALD R. KNORR XVILLIAM I . MLICHOW' KIHARLES J. NOTH RODNEY S. PFRRILL F 7'CXbIllC1I ELIGENI' A. SIIIIQ GIQURGR M. Fume JAMIS E. IVICCARTY JOHN A. STEPHINSON gf Ronrm' C. GIFIORD DAVID F. MAIN JAMES j. Smut EUGINF L, ICE ..N:. - . LT. ' . Ii, "Q '- : F-1 -. 'A f "WSW: I -fs. nn N .F I I R F P',A,,H, 4'3y5gm ' L l .. VAN --, RL fglfy ' E- I x A Q- - Q A D- ., - - 'A .K .E ,. -"Q N ' b " 7' .' ' .V AY- -5. .rp-1 fi..--A2 XI- " , cyl-' - 3 1 1-ef . '. I- - .- 3: J? .1 ' .L QXEL .2,:'-f1:"N-'H- f f' " If F- '5 .9521 ' ' X , x l ,Na g Fumrdfd i egif kya - 7 ' Elf ' T 115 E4 -,LTI V I . , A 1. ' QI ' Union College, 1841 I 54-,'. ff -A"' f j ul N u . I JE' fm All I A .. If .QA iff - jim- ' sf H gi.: I . I Q 557. 5 I I 'L , fl' - " 4 T... sg'- .if li' -' -Qf.. ,, ' ,A -'fi Q - +A A. , .,..,- -1 . .1 A. V .N-Ft. - .1,., -..,. t-mln. X 1 . 1 Ai I I .Qu :LL yu .Q . , H :L..gLi3,- -.,,. --..-zz.-vzf 4.5.41 "RA XYFNDIII Q XYILSON, x FIIAINI lY B XVATSIIX YIAMIS F. SLA-,IR PAUL C SToI'T jfIHN R. REIDIR IUONALD E. Roc.: RR RIFHARD E. STANIFY JAMES E, VU.-KRD THOM,-Is F. TAYLUR GFORLII' V. XVEBFDTI EDWARD -ll XYRIDHI Zeta Delm Clmptcr Efllllvlfjlwlf, 1912 01' Soufb Serum? Stiff! l 44 XI.Izi1-N. X',.:1--' I1.11,IX NI11p:11 -I H111111 XX'.1g11Lr Uy.1k.1xx.1 Nt x I . . - I , I '.I:.w XX.11w11 fn: Q11Iw111 CI1.1pm.111 M.1ny.1rrcz 11 I4 V1 Il 11 .X N14 MIN 1- Xlx 114. I'I:I' 1 XIX 11 - NI I .. Ii If1:11:1 XX 1111111 'If IS.11-11 NI1.1I1:1 Fwy UI1ur H1111-1' XX'ung K.1g.1w.1 IX Ix 4 IIM-11 If IIuw,1 H.1p11wl.1 H.1Ity 'I'1.'11.1f,1x I'II1'IIIlI'0I1II'M ULIB If All L' LT X' N111RX1xr. R. IW14 lxxmx, Ph D, 'I'11c111.-1s li, IPIIXIII, Pl1.ID. R111+1R1 XX' L-llwm, A M, R1 N1111 I. R11x.-11.110, AM. KI?-NI III lj l11nx11111n1,111, M 9, XV1111,-111 F N 11L'1z, BIZ., Ph D. I-111: X' M.1+11111, ,IRA AAI. I'11xx,11x11 H XX',1111r1, Mb, IQII. XIICXIISICRS IN L'NIX'IxRhI I X Gr1111'n11fc Sflldcllrs IA 11 R1111x111- K1 II1N11R11 11 A X'1Rx M1Ix1'11s11 A111111fR D, Tm' 1 1,1 X1 M1 N1 XI X N K.-XIIY.-XI burn R, N11m,11 1.1111 A. XX'fu,N1'1z 1. R11 11c1w1- I MAR11-R1 STAYIIY A, XX'A'1x11N Sullinlu' 1 1 1 11-1 VIH-111111 H.11u1x H11m1'111 XV. Flux' R11 1111111w R. Ixx .1x.11.X H X ,1 u Ii11111rz1 H I5-XRHN A1w1111 HA1 11' A11m11 KAY11111 X11 X 1 1 I1111x1,1NI4.1ru1x f'11f11w11S YI. HINNIR A11111'1 5. SHALIZI XI 11 1 XX 1111111 I--W Fn1:x14 P IIISNIR H111,11 A. T11z11.11zM 1111110111 1 1 - Iwx 11. I1 IIHIIHI xx XV, K1 xw K.'11.,Xxx,1 U1R11A1111 P, S1111'c1vK111111x I 114 1 XX II 111111 K 1711111511 Lfmxllw Lv KRAII H1x1u'5H1P1x 1 I I - R11 X111-.11 Hu1111 Rm, R.1YX1v:N11 XV, M11 11111 -IA114 P Smxrcfx Hnmn XX'11m, SupIw71l0l'C5 1 11 r II1-'1111KI1.11,111r11J S11v111N N, 111,111-111.1 H11x1.f',S11 I"1'cx1,1111011 1 I X.11111 X' www I.1f1x.1rm I XX'1v11x111111 ,Q 1 S ki ,tw rr-I. N " . , f L- n, -.J . 'g -I Cf- .A As. 9 V 1 , A 11111111 1 11.11111 " ' 1 ,ggx ,I -,,. ji - , 311 A CHE, l- J,1f1!,11l11l, I'111.s H 111 l'.1-.1 17.111111 X,f111.' U 1 T, l'ItIII1u!I Ntc.II:Is Ruuiur I,ug.III Lyrucvmtuld II-:Inn IJ I Ivnrwv I7II.IrI M.It-IIIILI, PIIIIIIIX XY'.IIIIcI Qumn I.InIIstlI'1III1 Arrmld Fvwlgy YImrIIgxIu.IIIl Mupllcl IIIIINM HCILI Fuulun Grucnlcld I,Indlwl.III I lzm' LIIIcn.IIIc V.IIIp.If-.I Iicxuxtn-III PAUL' LTY I, Hmx Inn III XRII, :LM , M D AIIIIIIT- II HIWIIR, PII D, I,I. IJ. III wl II M Nmlx. PII U IIRI-KP-lx CJ I7l4KINN1lY,I'IID, Armrxlxx I , LII IIHIHX, PII 17 ,I I' A MIIIIIIII I NI HKI IILI, A H, ,I D, I N U IIIIIIII III M HMIIIN, PII D RIIIIIRI II MHIIIII, A M. III IIQIIN M IIIIIMIwII:., PII D , I.l If III! D XIIQKIIIFRS IN L'NlYl7RSl'I'Y Imrg I IiIIu.xIImxI IIIIIIIIII A f,II,IIzIIx I2 BIRI.-X RIIIIIIII I Rum III .I Flux 4. RIIIIIRI IUIIN W. F-IIIY EDXN AFD ,I Dfw XV l,IwIw-IRIIM NIIIIII AIIMIIII, ,Ira RI: HARD I' Dm .ax Mlmr LIIIIHIIII I I.-n'CvIII'IwIIIIv D.-XXIII C, IIIXI I'1Il'IuN Imhax MAIIIIMIL IEI IIMIIII CirIId11I1Ic STIIIIUIIT Yl.'IMlx 43 NIvxIuII, .IR Sclzinrx I mx III-.I I Y URI I NAI III IMI I'II I, I,IxIvI-I IIN AINIII QI, L.IIL'I M I I II, III, I3n.v.n 'II Y XRII'-KI'X jzmiurs UIIIIRI PIIIIIII-I L-Im XX' XX'IxNrII XVIII IAM N Xx'I-KIINIR M.nr..IIIIw LI Yr I 2: NII 'IIHI So pl,m1110rcx I'Iwxx 'Inn K MU I I I II ALVIN XY, Qrlxx KYHARI IX P XII xnxx 1"I'uxb111c11 LIURISIINI Ifirmnx fllillllx I INIIIAIN IIIIIIIIII F U IRI- mm IMI I'II F. lil I IWI II 'Vw 'f-- A - iii Fifi 'UM-: I 4 Nici 'S ,I 'X l'ff11f1.fIIf 'I' IIIIII-In I lI.IplaI .H-MII LIn.I-I-mf,-, IH-III A A - NX 1ff.f.IfIlfIff.uf, 11134 Il III-I'fuf'Iz .'I.I'nI flI.IjmII 'N H11 X f,f,.ff 17:1 Nm: , .-.x'.k....' . ,.I. ig..- 449 Nun...- ,zz - - 2 1 gf v 1 5 4 ' l.- ,Y 'Q . J. , if ' T -E .1 xi! . 3 ,,'.."..'f ' . ' 51.4555 -MN, 21 I XLD l,,xx INN. N:,'..':w-M: K 15. Mmm. T . 1., , J Il.ll lv 1 1 :1 lW'X,r'1lN III-5 HTF I1-1 X .. .- I I-. E1 lr-X1-III ,.,.f I , lllx -. If I '51-.1511 I-I-lr rw 'w I lJvr.1,IIwliII"lI 1 ...- xv IIWP H"1" ll I. kv-n Hum R M,xq.lwn.xlll Olson I. D.uy Hamxlmn E-En.,l: Nlwrxmll XX uzxmtudc .-Xllm l,ILwl.u1d S.myu1 Lzubly Prater Fcglcs ll XX zu XXII--.I Mrs, Umm Stcrlmng Mclmrry R. Day Bxnthlcn Nlchok A NI.lqDIm.llll Stuvcm Really Reid D.1vics DeLor1msr Hester DELTA llAl'l'Il El' 'IL0l J. ALIEN Suvrxsox Em ,um E. XYVITT HARLINGTON A. WOOD ,Imax P. Slxx wa ,Imax XV. bHoTxx1:1.L 'I'H0M,4s S Rs ax Hmrzws C, XY'l'Rx1i'11DT Rnurnr A. Run Hr-Nm' -I, Rrrln' Sl,.,xT1'n Swvrxe 'Im1MAS TR:H"I'l'WN 4 P Handbuzy N. XVells XV. Txnton Landis IXI.ly Serson Lynch Maggos Novak DeSxgnnr XY'cxr Muller R. XY'clls Cglkzns Hcnye Bram Thompson Thorsness Kmgle T.1ylor C. Tgmton johnmn P.uton Hurd Gardner Kfvehler Birkulgnd Decker Fhglur Tumrnons B.zsI1 Kmmmcrcr Bullard Tummclsnn Nccly Sundstmm Bust XVmndn1-.xn H 'I'.mtL.n Brown IIELTA PHI FACULTY RICHARD 'I' DUNN, A.B. VHARIES I.. Smrxv.-mr, Ph D. Hrrsm' B. XVARD, PILD., D.Sc., LLD WVILIIAM H. RAYNER, C E, M.S. MEMBERS IN UNIVFRSITY G11m'1lnfc Sfzldcilrx JOHN L. JONES, JR. Rfvrsrrrr R. Yr1L'::f.wlR R1n1HA11h E. Ywrxmgxrw Seniors PAUL M, BIRKFLAND QI.-mm S. HLRD Af.-XITRICF D LAr:m5 A Dux TAYLUR QTACK A. IDICKYR QlU!.IAN QIUHNAUN C. ELIGINF NELLY XYII.LI.XM H 'I'mmr-wx GLORGE S. FLACLER I H.-mils A. KHPHIIR, QIR. D. ARTHVR P.-KTTON XVIl.LlANI E 'I'1mx1ox5 JOHN N. CQ.-XRDNFR Qlmu P Xxllwl Izmiurx GALE M. BROWN QIOSFPH XV. I.Yr:cH QIQHN F. Srxusxnmi r r'H.uu.rs 'l'ANnvx, QIR. ERNEST C. DESIGNQR Dreu' O. lNlIIl.l'R WAILLIAM D. Tixxrmq S0pl.m11101'cs XVILLIAM H. BRAIN R. NIVHOL-Xi How, QIR. Rf-mm' G. BIAY QIHHN QI. Sumo: ROGFR S. BULLARD IEIMFR M. KAVGLF, QIR. Pnxxxlxarv R. NOVAK. JR, KFNNFTH C. THORANLSS ROMRT G. CALKINS Dum I.. KING RALPH R. XVFLLS, Qln Fmvbvzzwz -if XVILLIAM I. BAQH, JR. Gmnars E. KAALMLRLR Hrxrw B Tmnw NORMAN D. YVELLS 'Q QIAMrs S. BOST PFTFR N. LWAGGON HFRNHEL If Tuxmrliosz F. QIACK Woommw RAWLEY S. H.-KNDP-LIRY, JR. wi-"' us :ff Qs- 'ws' f .4 4 ..,..,,lQ W... , .. wig . if .Yi-AF., M. ' x uf. Q-H.--'i!4Q'.1 V. , In I x Q ' ' jx , . 1 ':-'X ., -' N-.1'f2Lr:Q. - .: it -- 'hifi-.,,,t 5 . ,Qq'sQ,'QgQ3a5-QAM gf ,, y r , will A rf : I .QQ.Q. wr H 1 V Q ill , ! Hu. lg :Q --Zin. ' NZ. Lf' 04 --T1L'4--3 5' " . 2 fl ' sf" N'-'lf' - A AW, Q31 L, Q ,,. -, .Q . QQ.,,y .TT .,g-MQ 4 . I0ln1.fL.I 5 ,Q A A ... TAL: Lluptu -. - . Aw .. .. ' A . A . .. . .Af-Lv , . . . 1 ,M ,,Q..1.,+g.3a11'-,'?,wi-,-Q::ffQ Hx .,1.g,'u.f-gm.-. '-:.'5.:'.xg ..QQQ.qg-if 5. I mon Collage. 18-7 I . Q Xian E.f..zN..rlv.J, 11.0 fxf2.?g.g'.,15fXQ-2-,5-.21--.Q-gp J. ..Q'zaQ,- HQ.3qgz1-- Q fj,:::5:3- 'jj' 1113, Q N Q QQ Q Q QQ A Q Q . " My Q Q J! , QQ QL.q4,7w,5f.Q5g1mi.-F., Q Q Q-L,1g.,.Q5:f, UIQ QQQ.,-:M Hx., Q .,Q 54 flmsn Dllllla C.lmf1lfr.l 3,-f ' IOOS Smmv hun. J .Ymll 755 1? ' .3 I-U ' -1-9 9-7. -VR -FR. 4 - ffl ,.+- ' gf.. fi 'F A 5,15 bflif-A . 3541255 1 li.1R2"!5 321.5 ' '- f ' 1 I ..f-o.fea51' 2. wh-fiqe L A nQpn ,lv ' g..31f.ii.Qg5 ' gig., 1. -ja F . I ll -.151 + I- 2 "" F.llY3 1-T"2i1'f'f-21. -7' s 47 -'ff If ' V . gl Q ' A' .f 44. Vg V 3 ggQiQ Qu... - h T--T 1. " " Q ' '15-rfygg f bii ii x Fi :fi -' 451 I I If 'I ll NI IW II' NI I In ,I xu III:I ' :III II X"1.'w .MIIX II IX X I VIIII II I IIIIII XXI IPX I IIII XKVIIIFXIIX w III I I .-VIIIQMII IHIIIII K I IN Ixxfll I II I I II-.:.xI.:, I 'I KI- -.IIP'II III II,II:1Ix I-:um fXIIIIuI .'XIIlIIIwI1IwII I7IIIIppII I Ulvbcn IXIIIIIIW: XVIIIQQQ IKIIIILIII ILIIIIIIIIQ AIIINHIIII HIIINIII SII.IIIcI' Rinlmrdwn F.1th:IueQ IIII I NI.IIIIgIx IIIIgI:I-N I'I.Imm.uk I..ImIIwIg Hcttlmgcr Llitlc' BJIHI IIIIIIIIII SIIIIIII PIII I-'A CULTY ,I, IAIIIII IIIII, PII,D. f,HARI,I!w K, IIIRTIS, ,I.D,, AIM. HAROIII D. TRIMIIIP, A.M. XI I'fXIB ICRS IN LINIYLQRSITY SUIIIOVX LIII-nm H, F,uII4I'IR CI. LIIIIIIUI IIMIIII-Iux WAI III? HI I II INKQIR CIIIIRLIF Cv. LII4 I4 QIINI- D. MANQIQ AR'lHl'R T. RIFHARDSON VII mn C Hmrmrk. JR. RILHARIH L. HIII,HIs RII IIARD I. I.AxIaIIIfRG jznziurs IIN Mm A KIxIw.fII I, ,In I7uxAI,Ix E RAIN LIIIF Rm' D. SIIAIIFR SUpI.7U7ll01'US RIrII,xIzIv XV, LI IIARMN XVII I IAM O. Lux IS LAXXRINVII S. IN1r1NIzrIIf f .-Xxzwf IHI' IRA-.IQ A, ,lI'I2ImI4' -Imax R. I'vIAuAL'LIx' f7RRIN R. SMITH, JR, I'II'L'5f77l1L'lI I fuII'.'. MA-.x XVlIIIAMP.1N1II,I.FR I.0L'I9 E, LIIIIIFN I II I C FIV' 1.IIf'IAN W. WIIIQI-Q , ' K AEQID I H '-ia ' ,XII-III Alf-II.I I Imptu 'I f '. I, 'mhfig IL -I '-.513 lgI:.flIlIIlfI.!. 1'II'I I I H Im. III., IMIIII 'ls 1:12 MIIJIIIIAIII VI ff.Ix.III.IIIgI1 Sruxthcrx IJIIIIIIQIIIIL' XX'IIII.Imx XX'uswl I H.IwkIIIs YIIII1-Iw XX'.IiccI'I XQIIIIXL-c f.III.IulII,I LvI.I-Iwtu I QDUIIIIIIQII 'I'IIlIItwII Kxndur Nun AIIIIIIIQ I IIIIIIP PIIIII II H Ixwll ,I-IIIIW-II Lmltnrr H.IIt1LIl NLIIIIII YIIIIII: .'XIIIIf.rs I l .Ix.III.IugII Dmxm Rowe F.Iu,m KIIILI' IIIIXII-I X-II IIII-. mum II.Ir.ILI' 1 IIIwIIIIIII'I I..Im I' II-null XX'II tml XX'IIII.IIIIx MIIIL-I V.InIpIwL1l R4-Illy Iflwcrlu I-I.Imlcy I5IIIII.IIII F. II.mkInx I5I.Iw-Inf D.IxIIIwn I-l:I:.I:I H 1ltI 'I IIIILIII IIII DELTA GR,-I:wIIII' 5 KIIIII, M S. LIIIIIIMI If N mx XRII, H MIN, A M IIII, LI-XRIIN Al. PIIVIIIA, PII D, IQHIIIRI F SIYIIIIIIYI, PII D. I'III XVIII I II-XM P. um Hl'l III fHARI I-5 XV. IIMVKIM XVIII I-XXI H. AMI Im. XVII.II.'XM I.. IA.-IXIIR Gmnm R, CARRAIQHIR Jonx W, I .uwx.AL'IIII fm rx A, A:.IwIIuo:4 'I'I-Imms R f .fxx'.xNAI'IIII RI'II,II1 A. DIIIIIIILILIII JOHN XXI I3ImIII,HL'I Roma H, Dmx NQ RUIIIIII' YI, I IIIIIIIIII-II ROHI-RI' E. DAYIDQIIN Luth A, DIMIYIR, ,ln IXIORRIN D, IUURH.-XM ,IAMIN R, CI,-XRDINIIR XIIQXIBERS IN L'NIX'I5RSI'lAX' PIIII IP E MI DIv.,II IT ,lawn R IIIINIIIIII-I Lux Iurqu H H,-INAAH RIIIIIIII LI. Iflmx I II Mxnox H EIIIRII ,lm-IN H, IIRNSTIR DMI XV FAc,ax -lnux F, C.ImIsxI.w Hmx .uw IU GRII IXIII If HARIIIII H,IxIIxIR4IM DIINAID F HAMIII' FRIDIKII' l' H.uxxIvs Ymxm I . HoxxII.I, 1511 Sc11i0I'x ,IMIIX E RI I II 1111111111 ,IIIIIY ,I KIFNIWIR ,IM-IIN B. MIIII, III RII H.-XRD R Nrwwvrxv Suplwvllorus FI'L'A'f71 .11 II.lI .Z Bcllmnx fnlluzu, IHSII ,XI 1I'r11IfII1I I1 ,-IIJIII' f'lI.1,".'I NIIII I, I'IAxvII-I 'Im K XV. HAIIINII FRIDIRIl'Kf juHxsIIx XXVIIII.-XM P, KILIFY IXNIXRIXX M. IJHIIIII' 11511 lfIARaIIIw M. KI-MPI,If, YIIL. ,IUIIN D, Kill.-XX DfII'I.I u H LANI' P.xI'I MfXX'IIII.uIQ, -ln, Ivxx :ml MI, PII li . I,I IJ I , ,I IN I,, XXIINIINUR, PII II, III! IW IUIAQI If XX Ixxll RII H.-XRIX I XX III IMI Ilanm N PIIIIXI XYIIIIIXI A RIII4 PIRRX I, MIIIIIIIIX 5.XMl'lI Il XMIM. IXRIHLR IQ PI-Mtv IRYINI H PIIIII, In. VIAIIIIN K SI.-XIRIR IMI, N 'I'IIImwx Hua I, XXIHIIIIIID Prnxmw S. IXIIIIIR LIII-nI,I I, IXIIIIILIAN ,IIIHx A RII-XI XX'II,II.m I RIIIIY RIIIIIRI 1X Sv ax I ?'L I I III:-.I I2I3wII.IIIv 4 IIQIFIII' N ' :I:,:',,'.1I.J I , I N W -f-- In ', XIII Ifav: 11115: 5','1Ir I, .,-MJ -M95 , 153 IKIIELIIII I4.IIl Gcniw Grlthn Gcr-1Im'tI,I DJBIIII Pcdcrsun Allen M.IfNQ.Il llrxtlring Blocmkcr Procter llxllenbaclr Riggs BI,QuIst-'-n Sulzer iiltorfcr Drqkrmon D.1HIIWU1.lH McKay Sodcrholm Hart Voorhees Lehmann -I.Bulgcr NV:Ix1er King Puisrt MI-IIIL Get: Dunh.Im Iwgnu Holzunger Heron johnson Dmlson IXI.IrxIrck Purdy XVhisen.1nd Gardner ringer Young Miuhels Burkovich Ifx'urII.Im I,.Irson CIevcl.InII I-I, Ahorlur Moulton Avery R. Bulger Brust Dextcr O DOIMQA I rl .RLIA :worn F, DI'-QII HI x A LIII. xH rw' XXIIIIIM R, H I N K I,II D A ISI I-.IVR I Y. DELTA ll' lLOII MEMBERS XY'aI,Iwo L3 Hrxuw Kaur, QI. HOLZINLIFR ,I BI IIYIRD -lmawwx IUIIN XVI KING IIIIA-I XI wr-IIIII. Ira. A' II xx If IPII I. IQVI'-IR XN'.aI'IIIz if D.-IMMIAN, JR. RIIIIIIII M Du Iclmrm IN UNIVERSITY Seniors I-lorrrs L. LIIGLIE AIIIRED E. INIAKXVICK RICHARD C. Mrucrc juniors ,Im-IN XV, I.lHMI-INN ,IIIIIN S. MQKAY Srzplmvllorex I.1.I1I2'r' II VII: Ilrmf Ar. Irfccu' I hr ru I II III'-.'r I ID Il. T PII H lem Ir I III I IU, .XIIIIPI ILJIIIII 'I rr hI'+r'II I-I + It I If I'vPL'iT IRT I I1"IIP I, ,IFL XX II.II.xmI D, IIAIVIIIINIJ ,IIIHN F. LIININ RIIIIIIII K LIIIUIMIITA I,III'. 5 II,Ix'II.Axn F Idfrfmrfu IMIIINIIMII H I'xlAI,.Dl1KIIll XVIILIAH F. Fvvmr,-IM 1,11 I "lp, xiii ffrmp, frf. J Yr Q ' Y-l'IlI:m,f: FIIIUQL, ISR-1 ' , r,',,M,, u, DUNALD D, QRIFFIN Romsar B. INIACNIEAI. Hom-II B. PI-TTIT, Jn. F I'C'Sb7llUlI 'I'r-rmrm B, FADLIM M. FRANKLIN Krsemc RAY C. I.AnsoN Anrrrun J. Mrcnus IIIII mm Chapter IA '1ffl:ff'r.l, IOHS II. 1'.1II' Jlvrfluw .'I:I'r1m' GEORGE A. Punm' Lours j. SELZER YIOHN F, Vomu-Irarc ,IQIHIN I.. YVHISKNAND ROHFRT H. MCQIIISTON G. WII.I.IAnI XVAXIVR BRIANI' S Pnomymrc, JR, ,IUI-IN F. SNYDFR NEIS I.. SClDI'RHIII,M, JR HARLJl,l3 MOIIITON GENE F. PEDIIRSEN RALPI-I CQ RIGGS EI,LIcrI'T B. YOUNG II: 454 ' RunIunl.wcrgI-I Umk XV.1ll.IIe Rulnnmn Runrnc-I ITrdm,In Stuclc RILC ButtcnlI.IusL:I CI.IIwIIrId Kcmer -I-Iartslmrn Alulunsun Tuttle XVIIwn Rnll Bull Seymour 11, SIuxI'IImn Ihdncr BIIHS C Iull V Brxugs Riuhtcr PIlIlI.Ird f'fvuncIl XV. Stcvcnmn FIINIIJI NOQIIQI Clark SIncl.IIr D.Ix Iwn Garden Bmcrs Kinsey FIIIIQ-.' Drllle J.-Icon G. CZMII, M S. l4IfIu'HII2II W. IYAIRHIINIQS, I'II.D, B Q PRFD C. FRANI IS, flI.IVFR F Gm Inf, M 5 HAROID W. HIINNAII, B S., LLB. ,IUHN II. BIIIIIII-Ns IIIIIIS F, BRIGGS lhnom E. Cc-IINCII. I,1'1I'IIN W. BIN. DIIIIIIIT W. Gfxnrr. XYIIIIIIM C, BFTTIII I.x'II1 IF. BIDNI-II BI.-XRVIN E. CIJIIIIQ VFRDFN F. HIIOFIIS -IOIIN H. DAVIWN HAUSFN FACULTY llnxl, M. HI'I.IIIy Ph D. ALVIN F. KUHIMAN, M S FRANCKIN E l,m:mIIIIF, MS. FRANK H, INIYNARD, B.S, A, NIITKIBERS IN UNIV SIIIJI-Irr: MII-IIN, B S. Gmdzmrc Srzm'I'11r CSIIIRGI3 A. RIKIIIIII. AIR. IIII..r:sI' H I III:II AIITIIIIR I., FIINTIII XVII.I,AI1Iw G H.-II1IwIIIwIIN XVIl.I.l.-XM A, RVIII. XVIRNI XY' IQRDM.-KN SIIFIIMIN M KIQNIII I H.-KRIIY M, RVIAIIII RALPH D I7RAIll 1-11,-KRIIQ S. FINIII' SC1ifU1'S lf DIv,.+IIw L-IIINIIIIIH III-IIIIIIN I, MIIIQ IlllIi01'X RIIHAIIII Q1 RoIIIInxIII'm.In ITIIK:IsI V, SI'I'vI'rQwN S I1 f7f7ll711lll'CX I'IIfIIII.u M. RICI' IIIIIIIIII K SIPYMIIIIII l5XlI' H. SINVIAIR Fluvbvllcli KI 5.5.1 III XX' Cuilllvl rc FRSITY l1m,'I': I PIIIH-XRII1 IR 5, Hrrsm' P, RLwI1. M N HAIIIIY LI. RImIfI.I., M S. FII.fII1IIx H Mrrmimx, BS Q1 IYI rx' XV, IIIIIIII I, B S Dw:.,IIIw I. MIISIIIII DVIIIIIIN F IUIBINQUN XVIIIIIIIY N 9I'rvI'NwN XIORMKN XY. TIITTLE .II-me D. XVIISON lI,II'IIIIIw B xI'I.I'I,If IUPAN D, UIIIIAK H.fImIIIx D, W,aII.wF RALPII Y. JnIIr:eIIN I IIAIII IN VI. KI:-:xrv AK - -f 'ti VFW: N" Q- CP' , FImr1Ifs.l j IlIInIvIQ Clmpler UnIx'Cr5Ity of MIQSQIIII, 1005 ff V: IfI.'.:f"f.'II"I',f. 1015 EIQXIJ .'1I'mI' I'lw.zplm.r ' AQ ef S119 Uurwr PuIIrIf4IlI'.1I11.z xiranne ' v I .. 455 U Nm' Q ldrn Fmhgr XY'.xll.1u. 1 xppwld ,lums ui Nkr Hn: Lmmult NK: N 1 H1115 XI, tmmnxl, BA, D0 P l RMI T SIHYIII, A B., CP A, KI P wx x A Slimvrwx, HS, ,hm vu B MmDIX11 1 RUHIRI M, Suas' l'1wxx.aRIv C. Trmm Ibemmlw BURRIM-XX kluslvn F. hfl'RPHY XX'u11aM I'mMn.u Cy, XX'Al1IR-IONIN RUHIRI K' Sun XX'x1lmM I.. XY'AI 1 ,ar 1- 'ws'-ara? Q 1 IL El ' I I II -W 4 I-at ...ty I. L. -1 l pc: V 1 , , Q.v I J.- J . ,g x ,. ,Qs-2 P5914 4A...1-,:d' ru Abbut Ruxwll Duc Dum Kris: HIII 'IAIIIHKK IMI: III Cmtu Minn I4f.II.',: I1.wIiIII:: KVI unrun Iiultlmus TIIHIIWWH R-my Fmxlcv I:l.1.I1m.mn Hurt Rwlwlw M,w.n XX'zII1.Ima K.INgxn'I,m IIw,m NI.-I4 H.lx11s Kllkpxlrlnl-. Guy Ihuxnul Kung XX'.Irrun Lvmnt Qwlwlwxwxn. 'I--xxmlrcnd 'I urnuv If,III,f,rww,m I xlwrrw D.1u:I1u1ly R,nmI.Ill I'iI.xmur Iicltx I .lrlwn IALIXLIIIIX HUII, Nxx.u'lIux f'I11lwty D.u1wn .IuIx.mmm.n I mini: I'IIIg.IwI Omni rx E BR.xImL'm, XX'lxxmm XX', BRIAN -N, A IIIIIIIIA UIGIIII I' XC' L' I TX' M. NHNIIYXX. H.Xll,I'I 5, L11 II X, Iiuxmwr., H P., M F A, IIIRMRI In Mmmn1.IXI,E,I3 Sc. Rn mmm Ifnxmx., PII IDA lifwmni R Fmmmrrn-. lmm M. F1 AL HMANN IJNIIR FR.-XILIY, ,In XX'l1II,-IM H GIIAHIIMUN RIIHVRT A. Cfmxx, ,IR RIVHARIN R rXRfwx Iifxnru' M, IIRAUIR Rn HARD XX' DVI' lumix X' BURAH III-Rav: R Dux-Q run, J, H11 I7 TVRNN' Bu 1-4 XV, Glomvl' C.-XRINUN R. Hui C.-XRRLNIH XXPIIIIAM I HRIKTX B P., M l- A IXXIIN I,, gv41I,11:,uxv, Iihli. XIITXIBIQRS IN L'NIX'IfRSI'I'X' Gl'I1LIIlI7fL' Srlldcnf KUIIS 1 Il.x:,mf,:. SCIIIOVX Imuxn I4 GRM Iimxax HfXIlIlIi Rulllfkl II Hfxumn XX'1r,Llu1 A Hun cumin E. Klan L.1Hm.1 XXX Kmwnnnr-v. Hu H.-XRIW If M.ar.:. ADRIAN 4 . Emmxnm .-Xnrm n nun Iumux A II-XIVIIIIRTY vI"HN S. D,-xxlwx R11 Hams XX'. HIIIARD Cvl :xx P, Hmuz-uw Um' 1'I11f:,l1I J Funfll I F. Hl'nn.xmX KlRb.I'.XIl'IIl K Max f.KRl1I, Ifmx R IXIAII Dfylml ,vu A PIIIII nw IIIIIIUIQV Pm! IP XX' hiwm Rm ,Xxlw VI RIM: I 1, In Sfzpbvfllwux M,-xxunm XX Hill IH'ln1x'A 0'r'u:v.nR I'IJ'UXf77llL'll 'IHIIXHN Hm xx WMM B Ylmnaxmzr, R11:H,aRlv M Kmmrx MFI Nr: A. R,-XNINIII 'WS u,q ffl 'sf I - Aa. vvqvy. I F,,W.,w.f .6 W ' , , ,E-Y. gf l In-rvlx' nt X'1rg1m.l, IRIN ix ' '11 .-iffuu Cflf.1p:lfI A "ff ' 'm Ihr. II Mlufmvlx I3 Q, lxv.XX'lzlf,H1AI'I1D, Rum In 1 ZI'I'I'lxI, Ph I3 fHXIlIlx X' Iimxl IH,-XIIIIN C. mm-xr ,I FIIIIWIII4 IX Imx NSHINIV Lmuz-.1 X' TVIINIR XX',xxml N XXVXRRINJ XX'1l1lurHI,xmx'1IxH1rzl, Rmlmnx S TAIIIIIII IUARXI L1 Rum. I H.-ml lx YI Immn-wx Rrumn M Swv-I KIVIH H in XRIIIX' Rxrufxrux -I Ikmfnwl XX' urmxx XX'lIll.m1x Alplm C.1mm.1 fI1.1plcr MJ. 1.wl 'IJ Em: Ihffnsi MU-. I57 Y' , . L---1 V x mx H- ...,.,1,, Rnxry Sturm Sultwmlx H.1mm.1r Tmywuk Hem Crombxe Murray XY1: 1 NIA-. A H mmm Stubncr Hmx .mi H-v-nu Mulzlur Knhout Prwlzm Bottum Ducnsmg x -.A Murfzx Sirnk-fx Lunoc Bums Lum-R MAD.mnic1 Wood Mnteon Shaunnessy LAAABIAA CHI ALPHA FACULTY Ii-,www If Bxhlilxt, M S. lfnmx J, H, KALFR, A,M. HARTLEY D. Prucr, A.M. Y:-xx XRD I, A5RUMHXKfl'R, M 4, Ihnwxrv E, KLNNFY, M.S. LELAND TRAYWICK, A.M. AAARAKIRTAQ. lxR!lR,PA1 D I'Jr1Tf,:: XX' HIIX :vfMRr A ll-If-Muir I.s':.Rix1x Y. L.u,1N .Mmraf A Hf,mrR RY1XII1.f ,lxxxrw Mu mm 9 Born 9.1 If' 5-1 l.1.v1r'1u:. Arm x '.' P, iiil was FRATJ1 J, Imunr' I., Romer In--.fm MEMBERS IN UNIVERSITY L,1:ORm: E. Mnw ROY A, l-IAMMAR vlAM1's G. KOHOUT Rfmrrzr H. MCDANHL ROBVRT W, DUENSING I.xO'. If T, HANQON Rrmrul' M. IMAATSON Rnmux' ff, Rrxnxfuz Gmdzmrc STIILAFYIYS Seniors O. MILTKDN KRIQTY, JR. IIIIIAOVS IDONALD H, M IFTZLFR S0p1J07lI0l'6'5 DAX"lI3 E. HOWARD CHARLES K. MURRAY F 1'cXl.1711G71 K1-ITN L, SANDIARQ 'INOMRQ F. SHAUNNFSSY , -if J' 1 "ff - .85 A A A f"1f'f-fw A X" Ig F" Chi Zeta Clmptcr I4-A :fm I'r..'.,: r 1 U T 1- f P I?,f:.1!vli,r!ml, 1015 U"' Il,u':.f'f':' N : f: f f..! u, ,Qin 209 lin! .firrrmfy flzcrzmi -I 1 1 l JOHN T. POLZIN JAMES W. Srunwmz ARTHUR W. VODAK LAWRINCIS L, SHAIIIZR DONALD C. MURRIN ROBERT H. XVARLH W. Lma Sonxvrscu Gnouma J. STURM Svuwm' M. WOOD 1,4 ,cy Carlson Clevclnnel Grady Smrth RnnLl.1ll Downs Gullelte E, Parker Murphy XV.IlIur R. Dddy Dufelmeier D, McBrIde J. McBride Hrll Mooney Cullinane H.rym.In Prlkenmn Burke Vogt P. Fohlwell SlI.Lpl.rncl Hur Harmon H.Iyes Buicy B. D.lLly' Ely Parr Frrese Evcrlmrt Blrrunt Thompson Ernest XVallIn Appel F.IIIel1 H. Parker Martin Adrelnwn Hamrnnn f.le.1ve Grrllith Meek Grrgsby Hughes Elmore Burglrer Springer Huss Rnlwcrts Dadant Gernon Schlntman O'BrIen Alexander Barker Van Trrgt J. M. Prrlm J. R. P.Ilrn Koch Plll BELT THET ROBERT If ARHRY, Ph.D. NEIL C. BROOKQ, Ph.D,, I,L.D. ARTHUR B, COBIF, Ph,D, S. JUIJSON CR.-INIII I L, A M. HARRISON E. CUNNINGH.-XM, A.B, JAMES R. APPFL EDNVARD H. ASHDOWN JOHN D. KEARSON ARTHUR K. BURKE MATTHENY' W, BLIRRY, III BRUCE H. CARPrN'rIfR CATON C. FORD CARL A, DUNN BRADFORD G. BLOLINT PHILIP E, COLDWELL JOHN R, FLILLINANIZ RALPH J. DADX' WILLIAM G. DADY GFORGE AII:xANDIR XVILLIAM I.. BARKFR JOHN H, BLIRGHER RALPH fs.-XRLSON ROBERT E. CI.PvI-LAND FACULTY FRANK W. DE XVOLF, B.S. SVI-INLLIORN JOHNSON, A.M., LLB., LL.D. IIINTA M. LINDGREN, A.M. 'XY'lILl.'KM A. DJFISXVANGER, JR., Ph.D. MEMBERS IN UNIYERSIT GrIm'1mre Srzfdcizr JACK T. BAIIAS Seniors FORREST D. CLEAVII DAVID I. fOl,DW'Fl,l WILLIAM J. FARREII. T. RALPH HAMMAN jmziorx GRAHAM B, ELT WII.IIAM A. ERNST NORTHAM B. FRIFQF WALTER G. GRIIIITH XVAl.TER M. DONNR RICHARD K. ELMORE XV. SCOTT EVERIIART EDWARD M. GRAIWN' CAMFRON f, CIIIIIITTE PHII.IP M. DADANT ARTHUR J, DUFFI.Ml'lFR JOHN H. GIRNON ROBERT S. HILL EIMFR G, Huss Lrxue M. CQRIQQIIY JOHN C. l'lAYF9 WILLIAM M HAYMAN JAMFS B. MII-R Sopbowzorcx CHARLES E. HAIR JOHN F, HARMDN, III Rom-RT W. HLIGHIIR XVILLIAM E. KOCH DAVID W. RICBRIDE F1'U5b7lIL'll l'lAROI,D T. IVIOONFY F. DXVYER NIURFHY XVALTIR L. O'BRlFN JAMEQ M. PAIM JOHN R, PALM 'f Y XVILLIAM A. fDl.Dl'-ATHER, Ph D,, 1. XVARRFN A, RUTH, Ph.D, GUY A. 'I'Axw'NEY, Ph.D LIEORGE P. TL'TTIr, B5 JOHN If MARTIN, JR, HERVIY E. PARKER, III XY'Il,I,lAM H. PXLKFNTON, JR ROI' H. THOMPSON, JR, C. NORMAN W. VOLIT ROIIIRT W. XY".-XILIN PHILIP G. XXUHIKI' JOHN T, ML BRIDE EDWIN S. PARKER HOWARD M. RAND.-XII. ROIIFRT R. SH.-XPLAND JAMTS A. SMITH LESTLR S. PARR THOMAS H. ROBERTS JULIIN J. SLHLOTMAN L, STRATTON SPRlNL.l-R PETER VAN TRIGT Rx. ei 'Refi Fn1nm'eIf lllinrvk ELI Chapter Mi.ImI Unlversity, 1843 Si EII.Ifl.7,rlwPJ, 1305 Ona Hru1.z'1u.l 5'vI'n: nlrfiu' Chrplcrr 309 EIL.: Clxzlmrrr Sires: 459 LD I ,A X -I.. N x I I rx : 1 III xiIx: MINI N IIrxx:':,I Xwfw: IMLL: lI',xx ,W In IIIII-'III K.II1:1 I:cIxIl:I,mxI NI, I,u -x I N lux IKIIII-. Ix.x.x.x XX'xmIm1g Lmtxx Ihzxixxrg I,uxx Nwrxurl I,Imxx LII-mx sn x R NI Ix ' IMI-xx :I LH-I.I KAI: IZIXIIU K IImuI.nI XII: K.1IxI K.Ipl.In I Cl vlx m I I XI Ii vw., Q :I Iv III IImII.Ix I'x-Im II.1:xxI!.' 5. In In 'XI In-vx Alwr.Ir1.w Cullxr PIII IIIVILIII l'I XlIlXII3IfRS IN KXIYII Cjr.1Ifz1.m' SHIIICIII' II I I wwf I I-mum I Ilxffwwl QIHIIISINN IIIIKNI Kxm xlwlfl I Kxrix-J Ix.II41,.-I I i.Ix.1xx.- II Ilmxxu I, Lvmlwxixx I I XI fr 2 kk. I II'-IR :I-,rw I Ir-Ix-x . I-Irzlwzxxlx I Kfzm.,-. Ilxru III-1 IlaI1Iwxvx' x-.zrzf II inumrf I 1-Pxuxxf . -V .H 1. - -X NIIWZI x K x If .51'11iurx M xrxx 1-. 1411111 Infliorx KIIIYIN M. Kr'rz1.xxmn lrl'N1IIIRIIIuIIIR Rnuxkn N. PIXKIIX .S'f1ll7h1171lr1l'L'5 rnxmlx X Ixxx Q.IfuR1,1 II, Illfxxx In III X Nrmx-, l"1'c.vl1111c11 Ihnxxxnlw I' Ilwxlxlxx All,-.:. II Hlwzxxllf XXIIIHM XY' Ixxxvx ,-'x1x'. M Ixnxll lv-I I Ixxux . ,I .xr ., , faq, Iwi, II IMI' 'I IM, f,'f...', 'fy .1 417 Q, XIII, fx, ' g.?-If' xRSI'I'X I1 nmu mu xx hug U. Rmxfm lI1R'rR,xx1 CI, NADUIK Mwnxw. B, Srxma IIIRIHIII H. Xxx Ihnlux E. NHRTIN Hmm' U, P.xL'Ix', In AI,-KXXXIII Pmix IDABIII U XNIIINIKIRK Nlx'x1m'n I,Ix'lx BIURTUN INIANIWLY NIXNIIX P,N1xx-xxfxv HxRm1x RIxNIKtvIl LII I NN IxI.R1mxlx I'x1'L L. SFIIKII Dullcnluugh Allcn Hawks Pmtlxcr j.l.cltl1ult Lrxmlfrn lllult XVcl',l1 Pratt Duvf H.1lc I.rrm1cl1.lcl R Nrrkpll Flurunmcwr Mrldakill Gmvun Lothrnp L-rbbs Hornmg I.und.1lxl Bulwb O.akl.mrl l'luglxcs Hr-rmrd L. Fclt I lark Fuller Bcich Nichols Hoppe Crane Lrttlcr Fulton Matter Pmrnuks I.lppxm-ltr Lmxry flxrxatuph Mueller Srhmlrr Ii-Ilwlnwn H.Irn-.ld rccne D. Lcllhelt Shafer Blnsier T. Nrckell Wlxtklns V.1ndcX'I'nlkcr Bmllz Knupf Neal Helm XVcl1rlr Zurlrow B31 u. Plll lllllll Ill IIELI' I JOHN S.CnAxnE11, B S., Humx' W. Hoax, M S Hoxxxno XY". III rmrxr ,IFRRY AILIN I.-mrx BEAM Lrnnf C. BFRN.-KRD XVILIIAM Al f.umnr'H.u1 Rcmrum' XY, Dr-1uNn.u'1.H Roarnr V. Bmw C-mm,E H Cum: Fnrmnlrx I. FlI'TFMI:YI'R JAMES R. BARR.u'm KIARL E. KHRIQUPH JOHN XV. CMM' C,L1rroNI'J F1111-N PAUL H. L-R.-um Grxlf R. BAILEY XYIILIAM A. BFIFH S. You BLACIER Hmmrrv I.. Boorz FACULTY Dum KINIFY, Pl1.D, I.I..D. Or nik I.. M11 .-INKILI, Ph.B., ID. KIIQMBERS IN UNIVERSITY JOHN XV. Dun' IAM!-s H. Fur Rum-RT B. Fr11.LIfR C. RUNIRT GIBBS KIYDI' S. HALE ALLIN H. Hmx as RICHARD H. Honxrxo NIORM.-KN H. H.aRn-nn Rm' M. I-Iuvvrf AIUHN R. I.11'T1.ER Doxmh Llvvxxfjmr Rmuxu 1. DrI.rlxr, XY, A1.1x,mmn um rar AIILTUN M. HILM I.roN.fxR1w A. Iixmfr Glmilmfc STIILIUIIYS SCIIIUILV RUHH11' -luxrx Rugnuzlw XV. I.AN1wN ,IUHN A. l.I'llHI'I'I S1'u.A.R'r M. Munir Rfmrnr Mmm jlmiurs IIVRR I.. Hrmms ,lmrs D. Ifmmov Sopbomorcs Rrlmnr Il. Lcm lu' Hrmmu' I INIATTIR Rfwrmzr I.. Murrun ,larlru I.. NWHI-Ls F1'F.Vb71lC7I D,-'ILI' A LIIIHIIT BURHH.-ur E. N141 I'HoM.u A. N1-14111. CHARIIN H. SH,-IFIR Ifarn B. 5II LY, M S 4 R SHrRlmx XVIIFH Rflmm Ii. N11 mu. Durex Purr, II W11.LI.xM If PR,-xTHrn l.mx.u11w H. SITFLIE ,Inns ff XVHSH R AIIIN l.l'AI1.-IHL DANIII. AIIgI.,aw41xl. Mun T O.-kKl.A?iI'1 I.u'nrxu IE Rrmlxwx XY. DMN SCHMITT XY'11xr.uu H, SHARP XVIILIAM M. XYVHITF FL'a.Ifx1 H VAYDEXVALKFR lwux E XYWIMNS 'F. lloclrfu XXWHRL1 -lwux XY. Zrmwxx' fl . . IIA. . X J ', I I 1 ' . Y l.,mI..r., V rlln ,I-uf flmptgr W.ul11ngmn .xml jcnmwn Frlllege. 18-px ,X Ig,,',zf,!.'.w,-,.', ISOT Sfzmrfy-rim: .AIrl.'r'r' Cf'.1f1.'r'fr X 401 Eur john S'.'v'H:'I' 461 -- Y --------.v-1 an -- "W QQ' 'VF N x K' I5:I:gI'I.II.! ,I I5II.'L1u1.1ILI NIIIXQIX l.v.H.Ir Dmsnlxlmurg Ii.1rz.1rI Snhu I5 II,Ir,a Qunk Ilnnm-r Ilulu bunlngcll P.IwluwskI XVImlen Mlller IIIII1 I fuvurxx l'Ir,nIliw XX'IllwtIv11 SLI1w.1rz Braun Zclcn XX III' GIIN-In MIm.1ILI1.I Sitkml SL-lzcn Donnelly Iuwf. I Mxxux lirmrxx I. SHRADIR. 1XI.S. Ermuxu F, 'I'01H, NS., R,A. IM-.III II III xx, M N , M If XIENIIIICRS IN UNIVERSITY Sclziors Amriir-'A' I Iixurwmr Pmx um I., II1'1.m I. I.lNuI1.x XY"lI.II'iIIIN f-LIYIORD F. ZPIFN IEFII XX hav x llnliorx III.-Num :X Iuxzmr. Rumm' I. Munn jmrvu Q. Pmxlmx nm Muuoxv L, SCHXYARZ 'I'H.,xu-, I Iuvrrx XX'u11.u4 I . Nnxllx E'r'rom' A. SFRANC,Fr.I 'I'nffsI I IJ:Iwrm.1'r4I, ,lm-IN H. XYIHALFN Sopboilzorcy F -.Iwf.II In :I,xI:.'f L.1fIrIf.I A. FIrn,In.un jmwn M, IJBAR VIAMIS B. OHARA IMI--.II X' Immun FRANK C. SZABO FI'USb7lIi?7I 'Iwf-.1-., I' Ilff-.f.I:1'f If-Ir. I bus-Ix Kmxrru -I Qxvmx RAYMOND L, Srrxo ,Imax NI I:I'l'III'tIIJ Ifrmxs. ,I IwIl'v.uzl1I.-. KINNITII UI. 5lRlIN XVIIIIAM G. WOLF ?iifi3ffS4 51 4.241 Z:-:? .E ag us xi 5?F:I:IQ,, . gh.: ' . MV.-. ,t .IQ , A :.fp1qgg.-Yiifef .154 g V " - 'gag' Bm 'Q ,. f . . wr-:ef 4 M G A .Q if-'-7: 3-,- f'ff.l'ff:": 3, ' , ' N fl. , ' , xi, 1. IT W'IT"'eI: I 'C'-lfiifhg F7fIf'ff'f-V 1 .l -. I I1Lt.I fI1.IptIr 2 ', ', V' ' - --- - r fl I . ' 71 r fluff? X raw.-.vr, I'mmIf-f, Iam 'A ' Ef,f.I1I1.f.l'f.l, 1012 53fT'53fi-'L,igg3- f' ' H " I ff , ffj,5,jf"x 71- "f""'Ifl' f1ffff" fzlffl-'Eff " " r' EIU ff.:-I flxllrllrrr Xflrrl ' nw 'V H I IX ' I 'Q F5 Ii E ,rl--+5 L- 1715-' '1-f "' - ' . v : 455. h - 42,-I I .1411 f i.f,,,.j'i' . nu M rw nn nn , 1 , I ' ' Zigi' I ' nr n lr ur uf w -I ' " g! Q1 N lg ' Ill' llll nw Il If.. I I H , ., ll'llllll 1 .. .4,, 4 . ,,,, ,, lv up n. :I N.: U in . , "ga,-A---In U4 5'-M.. . iv! 1 L . I' " . . ---' ,JI ,,,,,,,, ,,,,,,,,.,A,.,,,, . .. .- J ' n I 4 D RI: IIAIID XY Ball IY NfIRr,Im I I ,IIIIIMIQJ IfI.II1LAx I+ Doma- AIUHN R. I-IAIUIIAN IWIINDII Ii HAM KINXI III R. BIXTII-x' ,IAMFS E, IEARNAI DAII' U. DAN'lIWN4lN XVALTIR I.. ERLIY RICHIaIuw G, ERNKINIT RI'mrI1r -lOIINxON ,IUHN F. BURIQI XVILLI.-IM fOI.F Doxm IN Iium' I I EET? F 1 Inge" . :Q EI .Im Pcnlyk Luxtner CVQIIIIIIII XYIIIIIII Hut XY'.IIlIs,I Iirxknnc MII-hull XYIIMIL R -I-IIInwu NIIII-Iluy' Sublctt ilctly Ruhcrtx INIuskmvItz UIQ-In Erlcy XYIIIIIIILIILII D.1vIIIwn RIIIIIIIIIIIII 'IKIIHLIIIIIIIIII Human Rucdcr BIIIIQI' Lmlclulln XY'1llwcr TcI.InIIcI Dudgu Mulicnlrc N. ,I0I1nwn YpuIII.uI' Bentley j-Jlmnsmn Quuk Fluruk Olly H.IupuIt Ochlcrkmg SIIIIIIJ Mcwu Mlxw PIIIIINIIII Burkc PHI IIIII'I'II PHI Scniorx -l.mIIx D, IIII IIIIIIHN C,I.mm:: D M+YK15.,f1r In Ii R. Ixlrmivmxx I IZ FRANK A SAIKLIY Lmnmnx F. LIIINI-R PHIIIIP V. MITCHIIII, jr: ERXVIN I., UIIIIIRIQINQ. XYIARRFN W, Ouox INIIIRIQ R. IJ.II,x.fzI'xRI ,lures A EVANS Il.-IWIIONIH FIORVIQ jmlivrx I IPIAHIIQ 1' Sprxcrrc RI: III-IRD W. SUIIIIFII' S0plIw1110I'cy SVINIQIII R. QUIQK YIAMI-S H. RHPDER K. I.ovrFIII. RICHMUNU LmxIIIL O. ROBFRIS XY. Hmmm SILVIY F 7'0Xf7lllt'11 ,lourq S, I-IAIIPIRT XY.-IYNIT A. .IUHNNIUN I' X . -1'X ,aj .1 I I I -- I., - I .4 f 'gg I ."" , ' qi 5? ue' II.. "sv ' W - ' .-I -If - VI I. M l - , I. ,-gi, If CIJKIIS . Ei V K 34 X 4 qlrm ,f m ' "' f'f"-1 wlcifsrson CoIIuge, 'ISSZ Z X I .. I, I I M , ,,,. A , . Q.. IMI? ' ' I I ,g iggrvb Ffrwffw I-Imre Cl-.1p,'I-If I fl' -- . . A 4 Ag .gif-f .V 14 , I, A .-. 1 :, '- - K II - .I,,I r .ij I, 'I ' H., ff?-Li ' 1 - Illrl- .I ,JI I.. I I. , s- 1-'f I A 'L . f ' I 3 I I III Els III I I- I I ' 1 I .MI . -I I I II 4- Q I I- fs: I ,3?5:?I I II-IIIIIIIX M XXIIIIIII, -In H. RI: IIAVRD 'III,IxIwIr: VIVIIIR CJ XVIIIIIIM FTI x I N SLYII' I I-IARI lx XVI 'I'IIaInxIIIxN WIIIIIIM R. XY',fII.IIx XVINIII' E W'HITLgHI'R1.H PRAM IN M XYHIIIIII Ru-BIRI' PI Mrxsm XY'lllI,-XM M, Pixma XVIIIIIIIIII SI SIIIIX Illinois Dclm Clmpter I EI-,:1IIf.-1 pm' , PII SnI'Iff' If ruff' Shirt 463 I I I XX 4III.I.'-l R--xx.In RI-0. lk Inx Urunxxoml XY, XY'.Iuncr l,.lllx.l K lI.ImlwcIl.IIn B.Ill Mcclnnd Stern.InI.In F. Powell Km-lxn lkIOS5 I' Md'ull-muglm .Mug Bumlvsy F. Duncen 0. Dunucn Fnlgnlc Dcnlmrt Hudson Buck Fmfmck H,Im,Inn 5lI.Inlu Huw Curlwn Bl-md M.Icn.Im1m Ilce Kindsmtcr Lundgren R'.l:,IrIlx Sngfrzcll I.-In: OILIIIIII' Suwll I.c.IIIxuIl l, Powell N.Ish ,l. McCullough A, XV:Igner PHI Il l'l'Il 'llllllzl FACULTY 4 i .lazw II Ii IIIIIIIIIIINE. PlI,D. P,ll'l, N. I..-XNDIS. PII D. !,,rIIQ S. RIIIJIJIZ, BS. AIITIIVII I.. XVIII.,-IRD, B.S,, Ding., UMD, .XIEMBITRS IN UNIVERSITY Seniors 'IX::::I-,I Y BIIIIIII PIRRT I.. HL'IE IUAYID G. KINmvA'I'I'R fVARI. A. IJYNDGREN Rflmnf H Bvmflx XY'ILI.I.xxI lLIN FRANKLIN VI. I.fx'rI4.I K,H,II1LEs C, INI.-ICNAAIAIIA R1.'I'-,II--.Iv N, CARIIN JOHN F. SHANLYY 1lllll01'A' R-:I-.I1IxIw W. AI III. FIIIRLIN XV. CROSN -lUHN H. FINIROQIQ ,IIIHN R. KOIHN MII: I, BI'xIwI'I' Fnxmg ljINIIN RAY A, HIRMANN ROBERT F, Loxu LI, I Im HIII, XX'II.I,IIxI H, DlNll,XRT I.-uuos L, Humox THOMAS M, McFIvII,nIIoI-I Xlffl VIII H, lV,il'Cl .Inq ROIIFRT A, SPAIIIMINIQ Sopbomorex 'IJ-. ., . 'CI Bw II- IYXIXII Il IHIII.,-ITI FIIID H, PIIw'rI.L f'ARL M, STERN.-KM.-KN Irv E2 Duff-. ,II-NIPII M QInIIr.xxmyI-I RUIIIIIT XV. Row AN XVILLIAIII G, W.xc3xI'rI I-"I if M Inn MIII,'wIw KI-NDAII, G. SIEGFRIIT3 KINNFTI-I F. XVFINARD F I'e.vb711e1z 4 PIII:-.125 D E+ I I. .II-IV: M1f'I'ImI'4,II IIIIIIN M Pmx'rLL ROIIFRT XV. RIl'HARDx l'1'l'H'F"W I I III-.II,IpI,xI-. HMIIIIQI I' NMII RQIIIIIT V, RI'IfsI2 XVADE P. Sm ILI. Y-. I f' IJ lj In-.III YXYIIIIAM UxInII'III AIITHIIII J, W.-IIQNIII Li? . I N ,MA , -1 - ff . :SH 'f.ja2'2- , I9-4 ,J :STI ' ,'.'f.,3f 1 , f-I I, V , and f ,'.':.:'I.:' G1 - RIIII flu ter - I' .' 5.-ir' 'fi " gf., ., if. P V I, ,R .U N ,X . W l'f.'1:r ,, -vt l".r.mjl'.,InI.I, IQCVI fflgblvf' EII.lbl.'JlI.l, 1802 ' my " , , . -- ..: w ' I, ,z .. If-"A, .lrfzzc r,l..'fIJfvJ ,",,V,A-.. 313 EIN! Cbnlzllvri Xfire! ' '--, 'If fy . D... ,V , ' -ez ff" , V' ,M ,. f ll. I Q, ' :ll 1 :fig r E f' ' 'VJ . I- I. , if fQ .f7 I I II D IP' fix . '-I-, N JI, Zi , v .. 1 , - " -, ,- - ff. 1' I-"Y ,:g.M5-vw I- I ' I I .VIII r1 ,21. , .If? " A . , -. fl, -' -I' . " 4 ' ff-, ',-.g,'-"V g: -V I-Sr W tg, 'gig I ' ,Ig ',.n,I-' A - I."-1,.iA ti uf. ,fi I '- " . U. , ' V .g f ,Q 'ff -In-'f -, ' -, ,hdsrul-,VA-, ,- 464 V. Henry Cunningham Cook DoIn1Lk If-.Run Nrugm D Hpmw Cmnu IPJIQ Nnrlvzrr I Irmn Pc: k Iiuzznu LI ,Iolmwn P1 we Szulxkx V-'vltz FIQQIEIILIQ Stcwart Cyrum-rt Suxvxrxnw XX'nIwn Mutt Br-,wn Gentry Flfvcrkc Brxtt Randall 'I ulllc Arn:-nulx Grclw flflppn HFRRFRT IE, CARTER, Ph.D. Nrwrox ENSIGN, M.A. C. XYIARD BUZZARD Jzmrs R. GRFIHE RICH,-XRD I. BRITT BURTON 4. BROWN JOHN ,I. FOSTER FERDY S. ARMOVICH CHARLES R, COOK DAVID O. Dau XYIILLIAM R. fPI.0PPAS XVILLIAM H. CRANE ROIKFRT E. CUNNINGHAM PHI FACULTY A1.Bl'RT,I. HARNO, B S., LI. B., LI. D. K PP TAI MEMBERS IN UNIVERSITY ELMRR S. MON' I.Axx RENCE D. FRFDERIFK ALLISON C. GRUNFR1' XIIVTOR M. HENRY, JR Grndzmre Student PFYTON H. Kuxu Seniors GORDON K. PINU fzmiors F. JAMIS STINYART RORFRT J. SIULSKI Sophoiuorcs JI ROMI' R. PFCK fFCIL A. IWIUYFR. Ph.D JOs1PH F. XVRIQHI, AB. ALEX H. Si vi RINO Rwmm G. V-'1.Tz CVIINN R. Wnsox UROY STIVINQ FRHHRICR W. IRIQN Lyxmx A. Rvssnn JACK W. TUIILE DONALD V. JOHNSON JOHN YO1 Fl'U5b7llClI RORIRT T, DOLNll'K SPINCIR GINTRY IDINNIN A. NuRRfRr WIALTFR F1.OFRKr, JR, Doxfxm I'II'NRY JOHN E. RANIKALL , . 24 ' 1 iyvi Q . v I , 'F If gdb i Kgs I:ulm.fr.f ffl' 7 Zctl Chapter Miami Unixcrsxty. I-10:3 Q Q' ' E'I:.:L!,wlv.'.f, lfllh Fmly-fu1'w1 ,'II'l11'v Cfmfflsrv 'Q ' P 4. If , Q10 Gfugnrj Dvlu' I 465 Ixzgkkq II1-xx.i:11E. 51.11-111111 IQw111:t1,1n P11-rmw I..11m11 L,1l1lc1n Dnllavou I1-rr. 11,1-:11,: L1.1Il111.11I1 SpungIcr Iir.1n1I1 Gum B.1l1:Qtr1 Gates 1 1-X xx1.1:1w11:1 Iv-11:1 4 11111111 BIIAIQQI1 Sxnmpwn R. Iir1m111 Gmvc Furdyuc I 15111: N Im-:I-Izf 4 I 12441.11 I: H1-1-vm O'N11I K1u1ls11on1 Strand K11mI1m11uk Schitfmln I'HI FIG III K l'l'1I I1111:'1X X11-11, I'I:I1 XX'11 IIIK C1 M1:X111X1111, PI1,D, fII.XIf A, XX'.-11N1', 15.5, !I1 11'11 I Iv:-.1 -. Ii N -l1111N .X N11 11111wx, P11 D I"11.XrvQ1s XV. XX'11'1u, A,IXI. II1:11- XX 1-1 111-3 Iix 111111111 1' P11111,III,PI1,D, 11x'111f A, XV11111111, I+ S. Xl IQXIBICRS IN UXIYICRSIIY G1n11i11111c SfIIdL'lIfS 1 I I1 1 R,-111111 VI. SXx.1Nx1'1N S1'11ir11'5 I' 1 N11111111. XX r1x1114 XX1111,-111 XXQ 4911111111-1111 R11111111 XX'. Q11wx'1 .1 1 .X ES 1 11111111111 31. I H1111 1.1 IIN'-XIII N IJ.1X111X1:X I.INIIl P. H1-11.1-N, -In R11111111 II. I..11111'1w I. -1 11 EI II:111- . II1111111: II 1111111 13.111 I.. SIMPQUN Sll!7hlll1l0I'L'X 1 I 1111111111 I IPIIIXXIII' L1111Xl11 L1 If11xx111 H,11111X I7 L1111'1I, VIR. If -1 31. I11 1.1 11211. I I-.111.1,111:: VI-1511s R, F11111w-1 R11111111' II. N1 1111'1111,XN I1-- T-I 11 4111111111 If If11111'1' .I1111r, If, L1,-111111 R11111111 II 51-1N1,s11'11 I I1 l"1'1',1'h111c11 1 X I, 1, I11 11.11 1 4 I 111415, .1Xx11111r.1' ,-X IXIMQ11111 XX'11,11.11M I.. Pr11'N1'1w 1 1 I. 1 1-1 1' I 1'1, -111-,1 I1111111-. R11111111 XX' 0'N1111 I7,11x11'l. QI, 5111111-111N1 A I - Imxlx S1n.1x1w , -iv- .Z . ., 4 - 'r,, . ' Y'-1, .5 . . 1' ' -M' 3 A '1I1i11 IJ.Y11t1:1111 4I1,111l11 '1 11-1 11. . 'B -II 1 .1111 11.1 111111 , 1 Q 1 1 11-1 .', .A 3,-Q' lk 1111. X11,11.'1' X1,1111.l X1111, 1" 1 ...C lili XVelSl2 Ncwmlm jlllwpn P. Llluulcy Nludzulxkl K. fllccl-l lxllllxllu Kllllmls XX'lrlkIcm.lll Mlllllt-vlll D.l I ..wl.l Stltci R. XV.lltlull O'H.1ll Ulwn HEPICF Rustlc flmpll Kcllllllcl Plrldclskl lilltllllul Nllukcl Bllttun Alexlnllcl' D. XV.lltl'ln XX'lllgllt Ollwl S! Ixlwmx Hllu Llurlllll Plllu linux Xllxxluuln Foe Cutlc Educ Donnul MlM.lllUn l'lllm.lll Hmm I'lLI.lmi XX'l11l--xlll Bllnnclt XVll.ll.flM E. Blllrlllx, AAI, Rolfllflll B. BROXVNI, Ph.D, ClORLlUN .-X. D,-l foam, A B. Emma B. Al.l'x.'lNlvl1rl DoN.xl.lw E, HRITTON lilwnx' Z. Llullxl, jlz Flllllllln R. Buys Kl-xxlll-l D. Cllrlllx AlX'I lm N, BONXI l l' RIl'H.'XRD D. l Aslll JAMIN R, lllrwrll RUIKIRT D. Emu 5 Llmlxl' HlPl.l'll Rlllllrll KA.-XSTLF Pxlnllilc D lllllllx' jnllx S, ful IINIII XX' Ml! Pl K PPA ALPH lullr, A ibiwx' , .I D. JXRTHI ll F Dull, B Allh Ivlmllw N, Pwxr, Ph D ll IN ll R DIlIXX'l'JI' A M I D R11 H,-XRDN A. Roxxl.l::l-, Ph D. I XIIQXIBFQRS IN UNIYICRSITX SL'lIf0l'5 ,llwllw N. Nlmimlml llllllllx R Pxvlx' Rlmlkl If jnlmm: Rlllmnlw If Kxlllxlle KINYYTH XX' Hlllllfxl Alllllun XX', Kllzf llxlll 1Tlwxx.lRD A Kllll llm All.l'rlD j, Kllllls.-lx Elllllxlf I. Dlqxxllz Elm ,ARD Evluxlw 'I'llllRxl4Vm XV. Pllll l'. ,lu Rullllzl' If Slllllllxs fll1If0l'X TIIITORIW F NlIlW,'IlNlxl Sopbolllurcx ,IR D.l':llL YI MFIXI.-lllm: XX'llll,ul P hlllslllmlv .lm H. Nlxxsml Rll llalllw I.. O'H.-lllz Ffwbfffl-11 XX'IIlll'R D S RUIXIDRT XV. Slll all rlllx blur: N 'I'llmll.ls I3XX'II',H'I F. XX'.Al lux Rlxarll M XX'lzll,llT VIA: lg Ll. KTIXVIR Rllllllll XXX XX'llxl' Pallllll. R Olsllm. ,Ill I.lll'ls A Plxlvlllslql ,l.lllQ A. Plnlax ,IAMIW B. Rl'b'I'Il' XX'lNDllI A, XX'lNlQllxlAN Vlmlls G. fl-HON RIFH,-XRD F, XX'.+ll'l-N Dllxallw F. XX'lllrf'wxlr, cp - . UKLQ Jnfllrlf 1 5, Bum Eli 1 Imptul I lllxulsllv of Vllglnm, ISUS Ef,'..'l'fllll'w.f. 1017 ll 1 l J ll Alflwl' Clf.lfl.'u'l 'X Ts' V19 lfll' .-lwfwlrl .1.'l'l.'xfe K 'CL 467 rx ' 'L N1 L xx Ihzglxw L1.1r'.wt:: Cxrdnff Hawkxnwn Schmitt Hxrtlc 'eww-4 ywx 1 XX, .,,,. IPL..x,!,MN. .XI 1'.' 1 Eu. ILMQ: SL liam Dmul Tlx-mwpym Bats Herry Meyer 1 X Ni fr Ux xx' Sullw C-.11-lmlf Fiihcl Raiche Johnson Pl KAPPA PHI FACULTY P M Y Vmmx R. Firxuxc. BS, LAURVNQF .IA NORTON, Ph,D .XIICXIBIQRS IN IQNIYFRSITY Gmdzmrc Student Brnxfmo F. DL'DrNRosTrL Seniors Dm Mx 1. I' Bw-.ITT IYIARK XY' FINHYL .IUQIPH L. JOHNSON Rrrsuszw K T1-.rr Pau. A. IfR1'1HAL'F, -IR. limxlx D. fNfFNDI'LS Flu -.Ph YV, r -.nrwlrf jmziorx VV -, r :rm rx: En-mm li K,xx1'rx lfmx M. Trnnx' Soplnomorcx M- 1' x NI Iwi-:1 Rfmrm If IxIf,H'xwr. -In. R1c'HARn H, Murz Isz."fs'1H1'r7: F1'U.Yl.77lIClI n 'lf' H C.xr"mrI Rm' M Ilvcnirxxrrq XXV,-XITIR C, MVGAW K ZH' IP H'.f'T'l I1-,UNI Hmfvmx RAIPHl,,fN1lYl'R fx f' F ,I , li . b . I f f "' 'Q' 1' . ' - I I i I' 111. flu, uf f GY' 7fH,VV., , I, , 11 I. Q I,1.,,f..w L,., 11.1 .I .' 1, fmt" ilffl Muff, lbw: ,X.'fLur 1.- 6 XVAl.LACE J. RAICHE Ronrkr T. SFLBY JACK Tnomvsrm SAMLWL PLAMI-, JR, AIA: sc O. ROYSYR Ihwrrx M. Scmmr Sh.1pII'u XVIl5kcI f'lIIl4Iw Zywutmv HIIHI11.III Sfmt Emqnlwlgg H.IIIIs MINIIRIII Cmldcnburg Rui-Insnn fxclcl FIlf:dm.In SlI.1yrI1.In Dcutwh D.IvI5 Fox Pais Smkxn Rmcn Kllncnhcrg Mllslum FIQlIlw.IIn S.Irn.It Hyman Allcn Guldhcrg BcdurI'II.In BlIIrIIcntlI.Il XVAILI P.IllcI XXVIII I.uxInc FSL-III.Ixw Mcvcr RLIIICI' I Ulm Butlcr Z.Ill 5.IIIIuuIs Isfxrwmuf K. FRIFDMAN SAMIII. F. BI.L:MI-NTI-IAI. EDWIN H. C1oI,IwI'Nr+LII1c, Isefxfg AIIIN STUART S, BFDFRM.-KN XVALL.At.l, BLITLIR PHILIP KKHILOXN' JULI.-KN DAVIS EARL DI-LITSCH JEIIOLII- EIsFr:aIfIIu NIORTON FIFLD PI L BDA PI TPR M. BIiIINAYs, MEMBERS IN UNI EIIWIN D HYMAN SoLoMLvx LEVINE RUSSPLI, A. CVOHN LEESTIIR I.. GLHLLWISITRG Roafnr M. Mm'I:Ix ALAN FINHBAIN Doxfxm S. Fox INIAIIQIIALL M. HARRIS FRANKI IN S, HOIFMAN Seniors Izmiors Ms. VERSITY HERMAN PAI.'rI?I1 Sopbovuores DANIVI, M. Pfxsx BKRNARIN L, ROBINKON F 'rexbvllclz WALT1-I1 H, MII.STFIN HIRBFIIT M. MISHKIN HERHIRT N, ROSIN l.roN.-um A. SARNAT Q HARLFG L. IQLINVNBERC II: .GLX I j .' Er -I . I.. - A I'JNII l' ' J" , Y.IIc Unmvcrsxty, ISO? " wiv ' 71 I I ww ,4I'mI' rjlv.:p,f.I,I " A N PHI Emx',InD XVOLF BPRTRAM A, ROLIIR HFRBIRT R. XV.-KRD RIQIIARII Z. SAMIIIIS BIx,IAMIN SI-IAYIIIAN SAMUI-L Zxwvoroxv DANIIII. SIQOTT ARVIFY SHAPIRO Irkomf H, SORKIN IFROIIII XYVILSKFR Roarm ZALL :Xlplm K,Ipp.I I h.IpIcI EI:.1z"I,w!w,.f, 10344 i II I i I IL E.:It.1' ww 3:1 If 469 " 1-..-. , , - '-E: .." ""' fit' 1 D gttn lx 'Xmiruu ham un fox Fmgm M.xIc1nl1 D un xg n H mmnr NI zrtxn x Cum XX uid McCraLkcn Huxxun LE Nuullgr X ukuxlnnx uhnion Heath 1 I7mff.r1lu.Inr u msn J, Pearce: Lewis GFORGK H. XVARFEL JOHN R. Pmmilf klfxrx S, P1 VIIERSON Pmrr D XY'1vx1'nsH.-ni hlmxvrx J, Pmncr Rfwmoxn PHI nsox ,IAUQ STUUT Alnnxr R INfljI'Ll.I?R I,,w:'mN4,r M, Uma Emv ,-um C. PIKIYCHARD .lacubsen McDaniel R.Iyl1I.Irn Schrock Gusick Drckenmn SmIIey Tlmmas furtis V.In Lccuwen Clcmeni Johnston Llndnn Budmnan I..1hcy DI1lIIvoI.I D.C.Il-.lwell L.IIson Zalar Arnold Cowm Lum-Is .Mkcrburg K.1Ilcr XV.Ihl Phxllrgw Stcxcns-In McCollough Madden Parker Karmker Brown Snefel Tue XY". Grant Bond R. Gxxmt P1.IxIrI Frrcnd MIIII. fuey Xverstlcr Lowey Duby Vullmcr D.Iut Sw.utck Bust Lennon KImb.lII Dxglunsnn R, Caldwcli joxrvu XV, AIrxAxIII-R, Q. PAI'I M GIIIIIIN, Ph.D I.Io T 101-Ixwyx. A.B NORMAN T. Bomb Rm' Bnoxxx, ju. ROHIRT B. Anxnuw ROBIRI' W. DIfgI:I1NmN Lows E. FRIIND JOHN D, KAIIIII RIIIIIIII H, K ALDXN'l'I.I. CHARIIAQ XV. I LLMIN-I RUIIIIII H. IIOXVAN SIIPHIN CILWIVK ROIIIIII B. AI Kl7RlU'R1Z Romfrrr E. B.-xIITLIf Luwu E. BNI RIIPIIIT j. BoRc.sAIII I I re XVILI IAM R. BUCHANAN DONALD L. CAIDXY I II. FACULTY B x IN KR A LPLIIWIILR, B S., M E. FIIIII H 'I'I'RNI,R, Ph D. 5 YIIII-IN H. PIIIQIIIII, HS, PAIII M. VAN ARNIIIII, PII D. XIIQNIBERS IN UNIVERSITY Seniors RQBIIIIT E LIRANI XYIILI,-KM C. CIR.-XXI EDWARD A. LAIIII' Tom I, Lrrxvls DI AN E. Mum-rx jonx E. -IArnnxrN Grmzun T. -IIII-Ixwcxw HHIAIAN T. LANDQN XVIIIIAM C. CASFY CHARLFS C, Cunns Rorum' C. DALIT DIIANE N. DICKINSON CH,-KRLFS T. DILLAYOU Rfwrnnr F. DUBY . ww A iN"39' I gvggfgt -..M- Aff' 'I RI-IIIIIT H KARIIAIQIII SIII-IIIN M PI.-IYIIII jzlfiiorx XYHARRIIN C. INIAIIK AIITIIUR F. MATIIIQIN RIIIIIRT N. PARKIR S0 pb07110I'cx XYIIIIIIR I. NILDANIIL RIIIAND If RAx'III'nv YI.-I4 IQ R. hr III'IzInIz F1'L'XfJ7llU1I TIIAYIR M. KIMIIAII. RIIII V. I..-XRAON AIIIIIUII T. LENNIIN TIIIIIIIAS W. Loxxn' RIVH.-XRD R. Mu uII.oLfoII IOIIN T. SIITFTI 'EVIIIT E. TICE 'I'lIl'DM.-Xi P. PAIIIQINSIIN Cilmx Ros-I Rmu RT T. XV,-XIII. RIfIIAIm XY. ZAI.-In STIRLINCI XY, SVIIIIQCIQ A. JACK NIIIIIFY AIAY P. TIIUMAQ XVILLIAM H, VAN I.I'I'uxx N DUANE M. PHILIIPS EIIWIN R. RIDL-I' 'IAQ IQ D S'rrvIMIIN PI-IILLIP W. Sxx AIIK DrsxALD VOLLMLR XY'II.I.IAAI J. XVIRNTLFR ma- FIIIIIJJHJ l ' h IIIIIIGIS BCLI flmptul I'nIxcI'-Ity nl A1,1b.1l'I1.l, ISSIS EI,f,1!Ilr,Zw,!, 1890 L Om' Hm1.lII.f Tfvnfeprl .fiI'l.'1cflI.:,'v1I'1I 'J' 211 lj,-If Dgmil Sfygpl .-X, ,H I Ex 41 H1 Im R 1' A Aw , -- ,. W- .,, ,g XX wp. LIIInII:n.mn Army Ummm- l5crgm.In j. G-hun Ruwnstmk Appluhaum H.Ilpur Pcnuqnc D.IvIdsnn XVcIskopf Hnllcb I1'L.1::I.1:x ll. R Lhwldlmrg RIIIIIII: Rmcnlwxg GI.Iswr S.nxn SlL'II1bCIg S. Rnsuntlml Gcrstcm Freedman Goldatcln Sllverstem L--Q.IfI XI.Ir1.i.l Xu .n Hrs. Stcrnlwrgu HL-rmulc Gordon I.uvIn Fry Moldntsky XVo1imn Pmner Sharpe I .II li.rw:.w: Al B Gwldbcrg Angel Goldwyn H. Rmcnth.Il Fmnkcl Mcxzcl Moms R. Cohen Ilan-IIIN Fm' FIIIIXI A. GMI KN AEI xx 51 CIfIIIwII'I-' R-II III A MRI.-.fx I.IfI-.Iv N. Frzrwxmx Um .-.Im M PRI ImIe.N H1.RfIIIw CYI Rxf!'I'. Y I 'L T2 A :Km IIIIKL5-I YI. III ZA'-f H HI' 1.05: RHPHA'-1IRIT. jrarms I. UIIIV: R.-,IPII IJ. FIIIII SIGMA ALPHA All 'I'I4oMfxQ A. Gnmmw Lux RIN I HI'IuII I.Ia AAARVIN CIIMQIR ,lI1I.IIw R. G0I.IwIn-RG RUIIIRI' B. lawn' snrmox B. KI-IIIIR AI.I1IfIu' DAVIDQIIN I'lvm.um FIMNIQII. 11'I.IuQ B. GULDIII no ALVIN M. GoI.mx'YN HHIPIIRT GRIINJI' Senior NATHIAN ZIVIN jzmiorx Invmc, H. Lsvm Rox-WRT NAOLDAFSKX' Sopbowlores SIDNITY A. MAMIII. WII.LIfIM MANS MARSHAI I. ANAIGATZ F 117513711011 I.rII'IQ B. LIUIHI-Imxw, jk. RIFIIARD H.-XLPIR l'HARI.IN HnI.LIfn SInNIfY MIYIZFI. Rrxxl-III MORRIS Hmm' I.. POSNFR NORMAN N. SHARPI2 STANFORD G. XY'OI.I'QON Eoxwmrw W. RITHOI1 STI-xv ART H. ROS!-NTHAL IVAARVIN SATIN IRWIN M. SILVFRSTYIN ARTHUR Pl"'l'ACQUf ,IOQFPH H. ROSFNSIOCK HFRIIIRT ROSFNTHAL NIANUEI. I.. ROTIQNIIIZRG f ALVIN E, XVITISKUPF Ronrnr J, XVISPE 4 .9 04 CV if 1- , nu: W. .1 E 2. --1' 4' XX If 'JJIFJ' . I A I-:Q RII0 Clmptir ' f"Ai7'4: nf rim: f Itjw nf Nc'.'.'Y1frl., IIIIIQI .1 t M Efl.1!1l1fZIeJ, 1918 X Tf':'v'3',U:s 11fJI:: Cl,:!f.'.rf 'ggi-F,-,-45'.g" IMI!-I Xwffflv Fifth Slruul N4,Q', 'VJ i Ll q 9 A I . I P 'x Y 35:21- Murg.II1 B.III1ci Broun Plum.-I XY'.IndIIng Dua Kocmg Kwllnwxkl FIIIII S.I1LlI HIIckIIIIg Kdly Zlcmlm XY'lIc+,lL'r fXII1ClIHI.III-LII Lxpjf Turnhwww D.Ix'IJwII Flclrllng H.Imm.II1 Mquncy ll-Icflu R0.IIh Stxluy XY,W'lmn1 P.IlmLr SLIIAIJI1 H.III1 Srugrxil f..III1pIIcl1 XYIIILIIINI4 Clatfcltrr Init I"l.1yui M.ItIIIs Skcltrvn Hmwnc RIN MIIIIAII Adxrns lirulmrf HIIIIIIII FII!-III H.IIt ALlIcIIb.ILlI Young flark Gllbcrt Ely XYIIIIAIII Terry Gcfvrgu Prku MAI Kuclmlc D. XVlI.IrI'I HI-Iulri Fulrur I5 RIIIIIRI F. BARNES MAIIIIN ,I. I.,ImaI-IL Jfmrs 1 . EAHTFIIIIRIQIQIQ RIIIIIIRI' LQ. EQIIY BVRNARD AfIIIfNI+AIiI-I AIAAIFS M. Brmwx I IIAnI.1's M, fDAMPIlI'LL .III-IIPH D. Dlfrss .l.wIfs F, FIFIUINLI XYAYNI2 C. G!-IFR J. RALPH ADAMS PAIIL W. Brsfir-IoIIf RIIIIFRT B. Bnowxr AIIIIILIR C. DAVIINON C IIARIIN R. Br1orHI. DONALD H, KHLARK JACK H. CIA1'IfrLTI'R GIIIIDON E. EIQ fairy, 1. I X Y GMA CHI F A C L' DAVID H CARN L 'I' Y AHAN, PII D .XIICXIISERS IN UNIVERSITY RII I-IARIH P If,-u.rR MAIrrIIxx 'I' Fixx Sezziors RIIIIIRT A. KIII.Y EISXYARIW N, Knrxrf, XVIIII.-KM T. IfIoCxI:,I,. .IIIIIN ,l, BIUHAN RIIIIVIIT HAI-IMAN Mlrrox I.. HorrLI1 DAVID A. HIIIINQR IIIAIILIN V. MAUNIAY I FRANK IWIORGAN WIIIforr R. Eu' BFRTRAND R. FITTUN I IIARLI-S R. HARN RIIIIAIIIJ H, HARI' BINIAAIIN C FINIIIR AIAXIE S. GIIIIILII- ,IIIIIN F. GIIIIIRI Kiwi? lll H E j11'1Ii0I1v RUDIRT XV, PAIMIR MYIION P. PI I IITR QIAAIIQ XV. RIIAI H RI: HARD G. SrIIAI'II DAN D. SIIMIIIQT Sn lDb0l1IUI'C5 Frcxbv If1.vI1.fI'.1 NIJIIII Unlwrsrky, ISN N I II M .II-Aff L17.,ffI.VII XX'II.LIAIII B. HAYIN FII.-INIQIIN B, I.oTr HIIxx'ArzIw M MATIIIQ 11011 IIINRY A. Kufrmx AIQI TI ID R. MA: KI-I HNII- AI ISYRT M. PIU. jrz. xii " X'-f ,P 3. L if 'V - 'M'- -.. ix -:Q-H E: . I 3,--A u fn. -- f. 5 ff Lmxrwcrrq ld MI'IIIIII1IIwIN CHAIILIA H 5.-ur H XV,-XITIR I.. SVAIAIIIIA, JR. IIIIAIII1 J ZIIAIBA VI XX Ax'r.I SIAII-Y HcXR1hLlW S. XYAxI1IIr:u W'll,II.-XM H. XYIIAM Clvvurmx Lv. YNLVITTIFJRERIJ RI XIVJI Y XVI-1 I Mm Rn IIARII A ZXIIIIIAm RIIIIIRI CI. RIAA ARTIIIIII ll. SIQIITIIN CIIARLIA I.. YIIIM, RIIIIIIUI TIRRY K IIAIIIIR R. 'l'IIIzNnIIw Fr4IIw D, XXYIRIS DIIr..xIIh S, XYIIAAI I i iiapynt lQ.Ipp.1 flmplur Em..-I'l.uf'I-.I-'. JA:-1 -111' If.:.I.' HIYI1 .Ylwrr 3 lr N',I.IIII XX fm: XXIIQIII XX',IkLIIuIII kX'.mIII+IlcnIwmk IXIIIIIIL-ll AIWI'.lIl.lITI XVIIIII Ebcnlwlkz HAIIIX May Boyd Duty XI- - Iw,,, H, I1,IrIIIxx I4 III IM-IIIIII-II 5II.Iy Kuxpf,-I Munkc l.uuLII IX1.mnugI.1n Hexdlngcr Swxtzcr XX"hItmI H.Irt CZAIII Allen ri II I MI--II Inn H XIRIIIIIIIII Ii,.X,L-IMI R .'XIkuIn.Inn Ahlr Bmdv H.InIrm-Igtmrn Kmscr H.Ilu IXICAICC SXX'C.ll'll'l'Cl'I Dolan . I -'J ,PII IU. I I X III II XII-. .I I IMII1-II. PII,D II II' II' IIIH2-III-.I,PIID ,pI,,,I I ,XI -,Ix11:.'. I- II. .XIIII In IIQIIIA ,-I 'Cx MRF'-I I ,I, IA -III My Iv II-'I IJ I11,P:II.- rr IHIHIIII ISIN .ai F03 I q,I,,,I. I-,XI III In I II' I fix'-. II'I"I'JI1II, . I IH XI,, , IxqII:::- I4 IIIIINIII U IWIIIIIIQII IIIIIIIA I'.IIk.IlwIx' MfInIuI' Faxon IXIIncr Brown Prunzlcr Luml P.1nkow CQISIUTIOFC' If ,-X C L' I, T Y I54IlI,1MIx BIIII5, Bb, ln IIIII XX PIIMI N, B.C.E., CE. XIIC.XII3ITRS IN UNIVERSITY IMA IH Immx RIIIIIIQI ,I Fu' I-III-,I Hun XX IIIIuI K IIIIIIIIK ,IXXIIX XV. IIXRI XX'IIlI.axI U KIXPIR .I XX -IRIIIN. l.III H IYRIIX If HMI!-I RI' II.-um! III IIwIm.IIc XX ,Wm A. IMII I' I .'XiIXHX'1 IMI. K lixxm. III 1'I'I' I IIIWIH 1 I1III'.f Illrwm, I III-S" I' I'II'.1'IPI III'-'IIII X' AI:XX,YIl?, I -.1 I III'2IIII:x III: If MI-.IR Q' ' V , Y Iw:,:-1 ,fx - LI I In 'xt , IH Cimdm1fc Stzrdevlr AIIRIII Y, KIRKLAND Scniorx RAY A. Canon AIL.-KN F. HMIIIIIIIQIRIIIII IIIIIIOVX XX'II I IMI N, Mr AIII 4IrIIIx R, IXIYIRRIN XX'.n'xr R, PANIQCIXX .'XI,I4IRT l. RINDIIA G, RIIHIIII SI HIHIR Supbovuorvs ARAIIN R. IXl.aNo1'c,,IAN KINNVIII H. IXIINKI ,I.-mn P, McIxIIn I"ruxb711cl1 I'I,l?.IXIII1HIII ,IIIIIN P IIIIDIINNIII .Irmx D,RINNI1K LI IItIIII.I XIII f.II.Ip!cr lg I.',1ll.II1'-I J, 1'IrIJ IIIIVI U I IJ f'I'r1r.' 3f1,1I1.',1 ylzulm' IIIIIMI I 12I'lRKl,E,hI,, I-III1-1 lllk A RIINXIII, PILD XXVIIIIAM A. I'IOlI'MfXN kmx IN E. Knbrrz FRANK .I SH.-XX' XIIXLII, H, SXVEARINLIIN X'. R.-IIIIII SXX'IT7IR A, D. VAN IXIYTFR Rruum G, XYIHIIIID I.X'Ilk H, PRI'xzI.rR R1IIIrIz'r R, 'I'I-Iomvsox RI: Harm S. XVHITF ,lAMIis XV, SI TZFIQORN XVILIIAM TACILAIIIIIX' CIIURLII' H. XXIIIVIH RIIIIIIII' N, XX'IIIL.HI PILD IJ -I--hns-In Inglus XV1uLI1crt Yatunl S.mdIu-rg Cymy Gmndgwxgu Dfllwln Kmml 'I'..I-llmwn Kr.-Lmwngx 'I'..L,.,fQw1,l, Sulmslmn Am.m Z1.1rIQu Engel Cnlcrs-an Md .Irlhy BI.Is-In K.1rIm NJIILII: Idmg I.1mIluLr,, Rcynuldn I..1rsL'n Lagky HJJSS Glxfhtlm Iludkuy Ihy Gxliwurt Bowen Ialfcr Anknmnn Ihndulplx Vltt Pukunx lflliut Golbuk SJIkm.u1 Kem Meyer H.IxIxI.II-ICI' I.xndf.mm Ivluxm A linAmI,'xN, M,Mus Aluurs 1, IIUNHMAN, A M. IUIINIAN R, GRll'r11H,PI1,D Reuvnl Hn, H N, f. Rumru Bmxzx DARRFLL Lf, HMM ELMFR A. Bmxfim ELMH1 H Exon. XVILLIAM R, Gnmm RICHARD 1 , AMAN Runrnrr BADDAKIR Hmxyum L. Domu RAYMOND GR.-KNINQIORL-I'. JR. I.mvnLL IE ACIQMANN IVAN A. EILIOI, jk. XV.-XLLACI H, Grvwlcx UIIIIIIII PIII EPSILO If A C U L 'I' Y IRI,-mx H Hlrxmlrfv, A,M, FRIDIIQIA K S. Romxlw, PII I3 XY'll1l.'xm Ii, N1-VFNS, Ph.D, R1-mnx A, SANIPRYRKI, A M 'l'mm.u E Ouvrn, PILD. S1-rum-IN buumxmfxxrn, M Mus, Iimx -xrm -I, SMVIH, M S XII-QXIIEIQRS IN UNIVERSITY 'l'mm1.aQ L ,lwxcxsox LUUIQ G, IQIRANUIIQ Hmm' '11 GRAY YIOHN E. Immfs JUHN R, LAMQ RMMOND LS. GRII rw IN D, Duaxl AlnHNwN 'I'lkm' W. Aloxqxmx THURMAN L. Kmum LOUIS C. IXIIYIR, In. K1-xx1f1'H L, Pumxs Y f Gmdzmrc Student JAY I., SMIIH Seniors AIIIN D. I,,vxY IIIIIIUVX Roma K, I.,xnsrN ,IAMIQ P4 Ivicf.-num' Sopbomorcs Sllwrx' B. KIRN ERNIY1 C Kmxxu. XY'1l1.um H I,!NDrM,xN RUIKIRT YI, IYIALLFCK Frcxl,w11c11 Rum RT RANDOLPH l,1 Rm' XV, N-u mum Dfw an rw XY' Lxxunr nc Lrorm RD F, Trufrn YIAIK RFYNUIINQ R,aY:m'vxD A. YATUM Rm mmm f, ZIARK-I H, XYx1,1,x,xM SANDBIRI N4 rruxmx D Sl IIAQTIAS Doxunl XVIICHIRI Romm' I. XXVIIRON JOHN S IIIUKNREXX ll H NYIARRYN R VITT ' 'Q. mm if FnnmJ'I.l Q Illmuis Alplm CIr,1ptCr Universnty of Riclxmond, 1901 Efhxl-I' ,'.I' f'gf.:'. 1717? Srzfflryrfwzfl' .'h'1f1'U Clnzflrvj 1105 Srfurlv Fdnrlfv ffvfff 475 14,11 IU hu Ir! XX' XX':1:,,1J 11,4113 Xuly Lnngnlle Mnkucll Durst M.xlquist Hobbs In.:.!:Ji Slum: Tune Emmcs A. Muilur B. Suxdlcx Mcllmgcr McDonell lx umm R. XY11tU:.i H.nIturm.m lnuu Skhusur Sxmnwn Owens FACULTY f Lu IR IX Awunnwx, A BI' ST.-xxufx' G. HALL, M.S. XIICXIBLIRS IN UNIVERSITY Suziiorx V I x: :ra-.1 w-. All-XIPH J Imrzfk ARNOLD M Uxuxs Joux J, Suiunrn XX rw In Hmm.-.1-.1 Lnomzr H, B1ORRIS, YIR. O. ,IUHN Sxvfxxxox. Jn. Izmiors M 4 fm Bu:-,rx lux lf, AIIILINGER JACK J. T.-mxn Rnmnr N. XVIITHRD SOPLVUYIIOVCS U' 1' WI Ilzxi R14 Hmm 1 M.a1.Qu1iT I HY x Izulzn I "':-1, VP Ff yn YI M ri M, Nr Uoxx I'll Inu- wwf I.'xr.f,I11l XX 711:-.xx H NKIKINIH, ,V -. V -.-x fhvczl lr, -4+ ,X P1 r,r1'yli.:xnz.x, lmf- 1'-1.-ffm ff 4' 47 6 ARMOND H. SI-IDLER Iiunrcm M. SIIDLFR Fl'L'XlJ711L'1I liunuzr M. NEELY Zcm Umnprar E1!.1l1lrrl1u11', IIIW 509 lin! .lrfnfny qluum Fnxx ARD H. SHAIFR '1'noM.as H. Tw 1'rcHr1.L, Jn JAMES J. PLESF XVILLIAM B. XY'u.1'oRD Hcndron Chase Wfcbcr Randolph Hofmann Pctcrsnn Addis A. juhnsl-n M.IIl Cuutlnlr-r Drummnnd Lrrstcnf ff.,lnlInsnn I. Smrth R. Olson Pausch Ward Nord D. Olson Lloyd F. Smxlh 51-c.Ile Tarblc H0:Il:.IrIsI.In Burl. Murvin Grupp Aisclin XY7-Bdlake Bailey Bartusch Olxnmn Ptxelcr lnslrccp Snmtck Hcndcrwn Kaufrnan Howard Mrlicen Lnmbcrt Newman Nelson Kraus Gage Gerbcrs Kmght Txx Leduc T Inrarl I.AFrII2CF B,xII,Iix', MS , BP ABNYR R. KNIGHT, M.E., M.S., BE. CYIIIIS E. llAI.MIER, M.S. Dwm L. EVANS DONALD K BAII.Ifv EDWIN A. BARTLISQZH CURTIS M, HENDFRSON DfII.If V. Aums GFORGE F. Assn IN ROIIVRT I.. CARSTFNS lNlARTlN N, CHAHF I Arn. F. BROWN CHARLFS J. GRUPP Emv ARD Al. HCWIKAXSON EDWARD E, BUCK JAMIQ C. DRUMMIIND XYflI.l.IAM S. GAIQII PAUL A. Gvnrsrns JACK Q. HINDIION Ulll Pl FACULTY llAI1IzIQm. A RIIHIT, Ph.D Ijarsrsr I.. irwurrrrz. M Arflz. I.FL.xND M. T. SIILXVFLL, MD. ."XL'l1RI'Y B 'l'rlY!.0R, Ph D. l4,III:: N. Wrrxs, M S. XIILXIBERS IN UNIVERSITY G1'I1d1fI1tc Stlzdwits IXIAIIIIIN E, HIQBRON CI. EsI.I'I1 INsIQIfrP I IIAIIIIS ,I MI'x'I'R Noam.-IN F. l.X'lll.Ll'TI' C1 jmI'IfII Lv.-IUTIIIIII ROBERT HOIMANN AIITIIUR H. ,IOHNSIIN I, PAUL Bl,-XII. fPHAIll.I'S j. ,IOHNNIN ROBIRT L I,Im'D LALIIIIAN A. Huxxywrw ALBIRI' P, KAUIMAN JOHN C. KNIIIHT, -lll. XX'ILI.I,uI A, Kmrw ROBPIIT Inmrzrrcr Seniors BIICH-Xll, ,l MmIxI.Fx' RM' YI. UIIIIAN Illllfllfi CI, GYR,-Xlli IXIUIWIN D,-wIIJ Ii. Umm NIQIIIMAN H. Prrrnsorz S0lDb07l1Ul'CS XVILLIAM E. MCCQIIIIICINS Rorxrm' H. Nrmrw F 1'L'Sb71lL'll r'IIrsTIfR M. BICKITN RAY NlTl,SUN ,TAMIS C NINUIAN Rubrrr OI SON I.III'Is PnI,I.AIm 2152671 I7fI.'n1JI'.f 121 Vnnccnnci Unmwrsntv IR07 - ' l 1- I - rx Tfvirfy-jnnx' rlrllzz' L'ffI,Ifv.'r1.f xl' IN H -..LLP CIIARLFS L3 OX'l IIIIUIL FRVINIQ C PHC-TYR. -IR. RM' A. P4II.I..aI1I1 R-IIIIRT SIImTI'IQ FIIID R. SMITH LIARTIN TARBLI' Imxm C Txx Fl'IWll' XY'II.II.uI T. XYIIWLAKF FRED J. PAUSCI-I ARTHUR Al. SICALIA ,lmrrs R. XYZ-XRD XXVILLIAM A. RANDQLPII IIWIN F. SMITH PFRLFF XV. TINIAIII GIfoRI.zF A. XYIIIIR PlIi Clupter EI,'.1!'I:,rZve.f, IOM -402 Em: ,-IIIIIIIII .'lJr'f.'.'IL 77 N I N 1 II lI,1.'Lik1-1:1 l I...11111111 R-11111111.11 XX g1111.1n YI. H.11LlkI11n Ruwnlchi Lclulwrggcr I lx .,,, XX .1ll K K-1pI1n GwI1Ix1111tI1 Huzlwrx A11.1m1 Bruwn Euunlwrg XX . :- L 1 l1II1l.111 Huh 511:11 N.1rl1.111wn XYcxlur Burnxcn Dutnr N J N11 1 I .I .-X. lI.11L1kurn K41rsI1.1k Cmrdmx CQ. XY'c1nxlc111 Nlmucl Yuma IJ,I1111z1-.11-1 TMI IIELT PIII I1111'1f11w N, jl 11.111, M.D. XIIQNIIEERS IN UNIYICRSITY G1'111i1f1m' STIIIIIUIIIX SCIIIIIVS I, HIFI-xl . l'1111x1.n1w K D111111: BI-XI'RIfI R11 H -I Iwi: I1:1::.1, X 1111.1-,NI -, 11111111111 A15-11,-,11 Nmxxs-v. I111111x M.1111v1x C1411 11211 IN 1 :X l11111'. H 111111 I5 I l1s1:1.1111z1, 8111xrx'R. Km! BIARYIN WAI 11M.1.N N111 nxx IN A, 5IlL1II ,IIINIPH S. XX'1x1 YR IM11 R1L'111'w lpmx 111111 h11fx1u1N L11 n,111,D A. W1 1xs'11 IN LIRAID A. XVALI, lfmx IN S XX'11s1,w CIURL-F XVFINNTI-IN jmomr J. Y'UIIlI- II ferr .-K1nxx1M L11.11w1Ix11111 limux F.K11P11N Sopbuwmrcx , N IIu.111f.1111-, .X11,1R1 I I1x1111m,11z 1111111 Rm1xT11.a1 I11x:1w I411x1x11111 ll.11r1v1x's11111M.1x I'u1'UJf77llL'lI 1111111 1. 11111 M,K1,11x1111c A111111 H. A. SAMVII. 1 1 M II1,1" 1 XI I,1f.'..1111wM,a111x1L UIRRIIW N11111x11111 ,Jax ,rf 1 1 4 110 9 1-1 1 1..1p111 'IJ 1, I ..,,, '1,,l ,11 -qi '- W If !,:!1'.1 WJ, 7113 1-1 11111, IILI- - 11,111x1,1,:1' 'l1'.-1.1 1.111 1' 1. 1:, ,I 11: 11,3 1 ' N 411 I -7-I-' ,Jan 'Il , , XMIM Ymxnnxx' A Lvr1IlL1n1.m I'.uIII-rv XY HIV 5, BI-,ck M.nl1-vrxlxx M1114 I K.4pl.m Fmnmn-I I5wxI11n.m Null Hurni N-nuk Luvldxluru NI1rc.m1cr P,mIxIw.k Ninn ku Kruur Iiudlsuu IxIumIII li Iilmk Leaf 5uIIxurm.m flmxu XVCIN KAIHI RInI1lLIw:v XYUI Ynltf' lmlnfw, S, K.npl.1n M.mn Rut Suk 9, Gcniurmm N,un4Ilwrg Nmml xmmxwvm Lmmi my I.lMuIIx A C'r1,n'n l.mx.arm I' Cmxmrrlx RUIIIIII I. Bunk Slums' W. KAI-IN -lurmox HI Kmsrn Rl4HAR1s IQ, Bukxx linux,-um FIKHMAN 'lm N R, Fmmuxb ST,-NNI 1 Y P. Him rx A1,mR'r Grxlwrnmax Sunzxww Grxmnr-mx Ikifmvxx l.. Cvummxrn xg IIEPI 'ILIV PHI FACIL'I,'I'Y XX'1Illm lv1vIlIlI,H N KIIQXIBITRS IN L'NIYIQRSITY Gmdlmru Sflldfllf I.mxAI11w A. Mn IIIXII'-UT. SUIIIUVX Ax-Nun YI Nl 1 HIRM,-XR Nlxmvl R XYI IM IIIIIIIIVS Rmurcl H KIII Inmmr KIIIIIIID AIARHII-XII S IJA1 1HARIlx I 5:1 wuz SUp1JllllIUl'L'X XYARRIN I HI-Il1HI,'IN RUIKIRI I, KRIHIIF ,IURIWAN ISI,-XNIRUINIXY I"1'uybl1 Vlfxmx L, K,w1.w NIYIkI4ll'R K.wlAx I,lI D M,-xxx AIIIKNH.-ill E, NIMIR Fmn1.l: .f luIuI'nb1.1 Urllvcxsxlv. I"lH I 111 l1.'1'4r2f'f .'i..'w1I 1 l1.:l','IfI LAR! N, Nm:-rx BINIIXIX K. I'xl'lxHU1K ICH suwmw M PAIHINIR .-Klux Run AHIIIVR I NXNIIIAIIUI Muunxll I' Rum IQ 1..x - f li T 1, ? ' x Q lim-Ml A N ull: IUWT-III Il NHII-XXIIR rxnuurm.-X XXIII NYM lI R I Nu Hx Anxullw M SIRIHIXIR Rum RI K XY111 I rXRx:1llwIW Num lu III NI xx II I, RUIHIIII H NIIHXIHY II1 lm HII X xwxmx pxlfl1.lf'TU I:w.w.'.wf IJ. W-- R l".zI.' ,Ifm 'n 'I:L',','.c 479 -.1 ..- L, I.uIum,vrx itnid Aguc .'XrlmlII Clumnwn S!x.all-wk Hvmcs XVI-it if Mlllcr Sclxxckcuhnz Currcll 4 n v.f.x.IQ: -X1IIvm..x I Iiwmwrm Bottln Clurortlx F.1Ix.a XY'hylc XVQIQI1 Frcy C. johnson Unk Kahne Kopp Kjmzug Shmrmd Atkmwn Lm1n1.u.au 'II-c Blair Glover XX r -Lxnli Nnrdluglm Krcxdlcr .-Xlhultx Huhcmtlcll Gnttryd Lllllcr TH KAPPA I'SlL0f lf A C L' LT Y Im -.sn XX rf.x1IxI,x. D N V -'IAXIIQ I-I.-mvlmrv, 13.5, Ii -.'. Im DL111Y, I.I.H,A M. run S Af-XRXFL, Ph D. II' I In wx-, PEI IH I.1xx1N Y. FITIRNON, .-MM. IXIEKIHICRS IN L'NIYlCRSl'l'Y Ci1m1'1l.1rc STIIIIUIITA' 1 EE .xi X --.-1 Iivmxrcz XX' GIUXIR Scniurs I"-- :gf "K Xfml' Mm- uw M. Cwlxvxrcxlx lrlnxf KVHNS, JR. lim' IH" N III -,:H III, -I K.-PP, .ln VIIIIIIKIVX QI if .N1IHI.'.I' Pnl II Fmx' linflunr .I KllI'I4.I'R .X!.'fF'I'f I9fw'I'. Iivml N1 H Qwnlulllll Iuux 1XI,M1l11'n Iiwfss-f I Irma I AI ,Ilnixw-,, -In XXWRRV: R, Rnmwx YIM-'I-ei I' I 11. Snphovllwcs I. . X- -, : IWIIMHI A Cmruxmms IHARUN Al! MILHR In. Iv' ru 4, .XP-wx: ww. R Ihmu Rlfsmnls Cf. IwIu1.llxI,1n Y-, -1' 7' K IHFTIEII wfvwfvx II. Ylfnfxwx H ,IUHN N l1l1Kl'lw.'xNx I-i'CSb7llUlI R-+11-n:wI1 M: Pursrnj CHIIKIIXI' I'u'x.I7 IIXYIIII, IZf1.r'I Irr. si II-.mum R I'IlI'l1NIPIII lmrc P KRIIDIVR W"w'T"'v khlef K-FW VnX'l"j FU,wrJ'r.1 fijgflffi ' 11.4113-111.1 I Input I1I::'1:x 'Cfllxl-2j,'.1n Iffxzwriity, IHIVI 'f?"f"-Vw' lwf.1lf!1IlwI.f, l'1I.' F '.'1 5:r AIJHU fffrapievr e lffj lf.1I,' I'l.zlnlUI SlvII.' K' K 40 fmruxfw J. STARR, B.S. Enxxlx L. Tmflss, Ph.D., ,hun F. XK'oonnnrL, MS, Wu I un B. NHIRROD jmnmx E TIT I.1u rr H. XVAVRINFK F. Ncmruxmx S1 rxx Am' I.. Iivuox Winn lIxn1u'XY',Wux'1'1 IE XYIIII.-XM SH.-UIOCK HINIMIIN F. Swim D. ll.-wx Wxu' Iivnmx W. Mlrr'Hr1.l. Ru x-mum I.. XVmRclf5Trn C 1-.", ' , if Irxpulll XY'.11J FCthcrxl1111 Ellui XVK111111 Burgess XY'unwr D1111I1 I111x XY11111x111 B111!1111 I11111Hwur4 XX'1111!Lr1 H.11m11 Fw.1:111, II1 111 Starkey Hnrthcl G1llcl.1111l BAN F1cld1ng H.1rt111k Mclxur Br.1111111lIur Clulgu 1111111 P111l1,1 N,I111t1L1 XXIIM1 N111111 P.1dd1s-Hn M1f.11'tl1y I2.1xl111.1n ,lumw Hw1m.111n H.111NCn l:11uLlS11f1g H11l1111.1m H11vlwr1 H1111-.ul I1'1:1lx P.1r11'-11:1 7 I 1 s I.0111.1r1 H.1lI f..11y C1.11'1dc Kultur Wfstlwcrg Bury B1tlc1' 5pcn.1dcr M11 I1-11.11111 Md .11!11uy 51111111 P111111 A1111x111-11: M11 11 11 1 L If A C L' l.'lA Y 1111111.11 F, S1 H1,11'1111, M S., F P A. XIICMBERS IN UNIVERSITY G1'11d1111fe 51111101115 R11 HARD B. K1'11.1,1Y I N1'1.1'.1' XX'1111w1 1 ,Emu P, 13111414 Al,l1IfR'l'f E1,1.1x PH11111 D L311x'1N -IUHN YI, H.-1xNA R1'11x1'RT B A1u1x11x11:X1, ,lnxre M B1xRT11Y RICHARD E Br1,a1vM1L1,111 R11HA1m N B1'111,1w ROBIRT Q. BMS PAUL V. S. VARY RUNS!-I. 1. F11-11w1Nc. E1x11R B If111,1'LQ0N1, W1LL1,1111 H 8111111111 ROBIN 1 HIRRY ARTHUR H, B11'TrR DALE F, IUND1' EVERUT A, IQ.1v1A1,1x C, Ross HA11, 1.1111 F. H1311 XY'1L11,xA11 l.11v1111w Cwsr E. I.l'LI'lKIRk1 S-5. Scfiiors A1'-.1 X11 I.1'1,' R1xA11wo Y Nu1r111x1 HmxA121H H, XX'-XRIW 1111110111 ,lYHfIMAi H fIHkl XX 111 1111 T 111117: VIUHN M. F1 1111 11x11 wr: IDXX Ann K MM 111111: -'AMI-S Il, 9111111 11' XY'.u'x1 R M1 INII 11 -lf11111s B, KIIIIII P11110 W, OIWIII Sup1.wl11n1'1',1 I'H1-urwoan H. Qi11.1.1'1.A:q1u ,MMM B, HIIKIWIN ,l11HN E. HA11111111-1 L.,-1.111 A IN1,11N Ill 1111 RD D. H.-v4w1'1. A1 IKIRT K, M,-1111111 Fl'C5bl11L'll Q1I1JR11l K. H,1xs1N XX'1111,m1 B. I..1nx1r. I..f1xv111N'1 A H011'11.aN R, BI-RN.-KRD MCCAR11-1x' ,IUHN S. H111x1,11Nx R11'11A1z13 M. M171 ,a1z1'N1'Y Humfr M -IIRHMI R1w111111 A. 1NICflIIl arm H.1r111LD I.. ,Iwms 111115, R P.x1w1w1Q1 x I Ef f -I IA . 41' ,N F' F111f11.11'1f - 1' N111w1cl1 Urmcrxlty, 1991+ F1111-111 Q1 .'I1'.'1:f 1 fx:j'.'111 'fl-5 ' .M XY1111'1x1I 1.11 C111 U XX1 XII QV,-XRIW XY11v1.x1 FRIIWIRIK 14 P 1, I' P111111 H,-KRIIN P 511H111x-111 ,Im H 51111 D11NAlIW.I,XY Gu' K P111 Ro1,1r1 N KVI ,V 1 1 IRMN xl R1'ss111 XX' Zaf 1x 'I'H111111.111 11 P1111 1 1R1,1 XY, R 11111 R11 11.aR1H B S MII R11111 111' C. SP1 ENIWIY I' in RPI RI111 L 11.115121 I71"1"11' 1' ,.1.,1 J 2112 L 11 11,11f1Jf11 41 ! Q r W Urn lm. In XLX-wlxfx Xml-mx M-'mx mmm: Ummm- limdy 1 I :u,'ru', Vlluglg I'i.mNlmr H-rrduu Nrillxn-Ins SLIHN-ldtku Tre:-vnmg G.1llnw.ny X.x.:'w1:x lug Mx llmlu Blum Lulu fmtullu XY'cmlt XY'.nchtcx 3 li-Hymn liurw-fm Purl Nulln 4 1 1 n 1 1 1 THEM DELTA CHI 3 W 1 laxc1L'l,'l'x' 1 1 ,1, N Lv -X ls x II R Muumxx T, N14fllRI,Ph,ID, I.nu,D. I 'J v XIVXIBI-'RS IN UNIYITIQSITY SL'llf0I'X ' X M rf I xxlwww HI mix ,'XII4lR'I F Numa Hlxm' F Wfxr HIIR , I 4 X r 1' Rwmwu I Im,-xnxx f:HlI Q1 xxx umm ruuuu F XVINIVI 1 rXc'v 1 Y Inumrs 5 X 3 I I'-A 4 Mm- XX' M1 Yrlrm lwrulx H Aiwxlx' -I-mx D. SYI14JNN',.IH. V Srxpfwlllflllv' 1 4 H 2-'vw Alxnar. I1 KANV-IH, -Ill RUMR1 XX' NHMIIWIKI XXVINIIY XY. 'lalmmlxu 1 H 1 A lfmzwf I Pnrrmw Rfvmnu A Nrxuwxx -Ink W, I'NXIRlIR'lH N I I"1'c,vb111v11 I 1 ry X 1 ws M Inf,-.1 lhxlrw 51151111 xx Almnr R,U11p V H X H 'I'rmM.-uP1'R1 I I I N - 21,3 1 K. W, nag, K.gg.n IJL-.Mun r lb.,-.V I 1 , Q Q! 'Qf ' I '.1f!mM.,f' lvm- , , xwvxl m,fN,,1.1 sfmf ' 4 A w ' r an 4 P Gmdlmtu Srzldcur Rmx XV. RUIH SU11i01' lbfmfxllv ,l. D161 HTJI' flfllium' THET KAP? PHI G. O'C-mnull Klmkur Du! lccnu Cnlll Ruth fu L lirunt-yn Hmrmk li-,uzunxs Ihlwru H ur O'M.xllcy XVUULI Vcrem j. KH rvnnull E, Fustur Inxudu Roms H1-undt ll. f r-mlm' f ulnll Erlmsnn Grucn Nlvlumwllz H frwxxluy Vurvguc K.:.u.ucll.1 M.4nd.u Lvrlttm Hl.1l1.1 f upv111.u N I N Rumum E. BLAHA SAlx',wcmr' ,I I.m'rnm' ,lawn P. Mfxwrv. Dwmmr I 1 ST,-XNIVY V. Fowxn HARRY 4 7 nk Soplwlflurcx Luv P. BRANIKK RIIHARD YI Enlmrsx Hlamnr XV Gnlrfx llufommz QIIHUR mx 1 PVTIR j, fIAY,-XRFIIA Plmwr YI Fwvxn lin-mu YI IVMAIIIY I-xxlrs XY. XM-mn Lxnm VI, Clvoufx Frcxlwlcfl Hamm' I.. fRUXXllX vlmnvn A Gnuux-. Lmnrnn -I 'U fvTI"j -11-3255 I 1: I A 1 531 , W- ff x .Ga f 2. '- fm - fa. -if 1' 2 ,Z 1 U 2 ':f3"1'5 Rig' - "4" 5 " -- T-If 'Q' fi-X .Xie 'Hi .Vx 'K ' '- 6 z ' ,I ':eL,.: - :gm Y 5 v Lima, ' . f Memo ff ,A ' ' ' w " if ,V , '- m . mm rm 1 VV' ,, - '-2' "H 'Q . - ' , , . A' ,115 TTI- '-,KV ' . W r QR - I.ul11gl1L'nnulx1tv. NIH . I:x,'..'l'I:.x1w.-'. Il 1- .ff L X, 5. ' Y nf X.w.f.Lw .'h,wf. rlwmfv mu 5f'.',:f'v .sm 1 x 1 . w 4? f E? ,Eiga A- .1 f 1 . .a .,: '- g ' .L::g:u--vyxnfag-,-'31 .Sami-235::Q1.::,, - . . --FE 1' 1 ' Y-1 5: 3 5541 W I '5riEfZ5?f'45335-fm '93'?ii"'55275f"i" ' -"'1 s'-xi? ' M11-.iz WZ- wif--..'-"QQ Q-.F ESQ-iii".-"ii1.f' fbi:-33?-.Asif ' , , ,. . t 'i fififli 421 - - 'ig IT, -.glfiigfififflxhfi-f?v'?22WQ5-Tiff1-1-5 .'T'f5if'3T'1'Pi':1l 1L:I'Fi'L'4-,..L,f 17?7"'f'f:,Qf. 4--, f' ff' AH-111' +" '1 N '-- , ,. A. . f . 1, L.. . -wg,-an J .mwg.mzQ-f.La::r:.f.n-n:x- . --Ln . 4 .J 9? Z I. .1 2. , . Ala. V' "MI , mm w 10' WV: H123 iii I 'L . 11.1 Ix1I3..1N Rum, iI.IIm:1Lr 5lI.Iw XVIUIIII PIuabcIgL-n I'u.IIwn XN'.IIIuIx R. FrcI1.In -I.IrI'I5 SIIIIIII Klein N. :t I ig-. D..'..'. Azxrwmlln Kcrxxm Nurton Str.IuIlI R. Gllllnglmm Moffat Schneider jolxnwn G. Kemp I' Fr.-Q 1: kI,I:1:i'-.:,-.: Mx I LI:1Img!:..:n mlrarnazluag 1-NMI MA-mmll H.Im!Im.mn ZImmcIman H.ImxltIIn Schwamb Spntze Spenfcr Fun: H ,,., Nfz. I XX ,Idu NIM HIIIIRIIIIII DI.InlIIIIIw HJIIIIIQIIIII Hubble XVidncy Hncltcr R. lxgmp THETA Xl FACL'I,TY XIII-.IX H III I- II, PII II. Mmm li I4 I of.iIx4, PII D IIIIIIWI' J. BIACINTIRF, M.M.E. XY..-XLDU SIILIIIIw.w. Ph.D XII.:-. .I fII1.Iwux N M II, IAIIIIIIIII Vlcmxvrow, AB. XYIIIIIIIII I , Rosa, A M., j.D.. I.I..M. JAAIPQ O. SMITH, A.M, P-'.I'l. 11 cIIxxI'IuI XXI. XVI IIIAII M FIIQIIIR NIENIIHCRS IN UNIVERSITY L.ImII,I E, KIAIP f IIIIIIIQ I.. CIIIIINr.IIIxI CIIIIIII-I' E. Iiarirwr-I.'IwN ,hwy -I. HILIVQIPJ X. ,I1HiIf'flA,-IVLIIIXII II hm-rl Ihxrx' N1E?'i!I'.-I DIHII R.x'.'rf1-rm II. I'xII.v: PIII, Ib CMJ-IZnl'4'f, GI-.I II HVIIIIII PM I. 'X HPI' V'I1f. Rr I IPI III I'lI' IIIFPT ' '. Inu um .I I-PIIIA., Hmm .I mu I' HIIPIII' I 'If Inf- XJ VI. P,II'I Mcfmxxllx RIIIIIIIT H MIX RIIIII R I' A LIII I Im.II.'IM AIANPJ.HAMIII1IN RIIIIIN I' KIIIA IJIIN.-IIII F KRIINI- RIIIIIIIT A. MIIIIAI, IIR. HI .Inn I1 Hm I II II IIIIIMM U, IIAIIVIS KIIIIIRI' F. Ifvlmxrfr. -2: RIIIIIIII' XV.-KIMI' . " , 5' .f F P ImI:'I.fc, IH' I xi N' .I - x. 1 1 I I' ,gf R' ff ,. . . 3, H 3 , lr ,V ij 4 Gmdznm' SIIIJCIII P.xL'I. IE. FINA SG11ia1'x NIIRIIMJ R. PIIsIII'RGIfN XY'.aLTIfR Cf, Sfmx AMB liI'c.I'NI' I-I. SI INNI NIIFIIIJ jlnliurs IEIN ARD F. KI Im IN hI.MIR K. NIIIIIIIN Sr1pfIu11l01'CX PAH A RIMIII Hmvann XV. 5-IHIAXX' Clrfznm XV. SMIIII FI1'xZw11cf1 RIIIIIIIJ KI'IIxQ Rcmrkx' M. NAM RIIIIIIII H. PFARNIIN :XIpII.I Hum f lmptnr l'ffl.1!fl,-If-Inf, 1022 III? I1.IfJ.'1ImfII5'plrrufm ,lmrrs XV, Sr-FNCER EDWARD C. SPITZE NC7RIll7R'F J. STEIILB JIRVIS S. ZIIIIMERMAN FRIIIIRII P. STRALIQH STIPIII-N J. VAN CLAY IIIAIIIIQ A. STAMMTR RIwsII.I. E. W'AI.'I'I2I1s R. I'IIuIIIfIs XVIDNEY ,IAMIN H, SCHNEIDIR JOHN J. SCOTT RmIIn'I' P. SIMON THOMAQ A. XVADF 4 , 9 .. v :qu un. ,W .Ag Arm 'T it A .r A QNX 1 I. X x 1 1' Durmnt A XY'cb-an 1.1mpIwIl Sk-vglumi T-:mu I,I1rmn.Inwn Iimr D XYL-Imlcr !ullmS Tlmlc Malluy frnsxm.xn I.4vg.m LUV. P-will Fnll1II.1y BL-Lilly Spun bnlmtt XV1IIx.xruw KIIIIILI Zllly FACIL' LT Y I'mx.x1u: E I'-xx ln. M S , f IE Ilxnxl 'I H -Imzmx. Ii S Anxurn N TAIm1T,l'Ik,D N. DI1n:,I,I,U R XI I-H N ummm-xr., M S, ILE, Auxru R. K:.u,HT, M E., N S , I I, In.m.m1- IU XX -XIKIR, M N ,f I IXIYIKIN I, I,x4,1rz.IxIS,K IE, IIVXXAIIIP W. FIIPPIMIII, M S Annu: uf XVII 1,-nm, I+ N. DI'r1g,I.I.D IIxr,1m1rH I' IIUIIXIHIR M 9 4 I' NIEMBICRS IN UNIVERSITY Scniurx Vlrvswu F KUIIIXXN Fnm D I,11c.,w XY'IIIIAM C NIAIIUY IIAXIIN Q Iuul Romm D, FURTH Dxx 14,4-xr H, Imax' A. Fmmux Sm,-L2Ll'r.1w Rfnurm Ly ZIIIT IIIIIIUVX DAN 5 Bums' R.-XIPH W. Forur Ln-:sr D, S-'mum HIRAIAFN I' IVHMII HILMAR B KIIIIISII I xo ALIRID ID XX'Hmrr4 Snplnulflorvx IOHN nl. CAMPHIII HINRY M, Kmmu P, I'IuxxARD SPAIN Dum B XX IIKNIIII IOHN M Dukmvr RIVIIARIH P, XXVIII!-RMK. I"l'CXl7lll11II PMI R Nnxllms If Y lf,nu.!v,! IIIIIVIIHN I Iwpmr Imu-mu ul Illm.-lx, 1-vu? -Qi' Jig I:m.fff-fI..f, lffff X mu U11 Iwln ffwffux 'N' " 'imp ' III If.1y.' D.mJI'l XMIM 485 1- -':.- '3' 1 - VM' -V " -f V- 53. ,V '. V' f"1"1' lf 1f'.f'x,1lS3 , K .1 .. . H A A D ' - - - - - A I I , H H I XIX'II1,.:u, N IIl.m4ux Lvl.ntK l.IvLxumu-111 H.u1u l.Ilwm.m 5. Luy ,huvlu Kl.nn1cr XY-Illwn X1II,:::- Ii IN-.E .II li. l.'.'- Iwzlfkv-:Nkx MJIIIL-N KIu11mxu.Iu RUR llxznh Kxm.1r1 5 Cmldnmrm FclIim.In Slmlwum lx.. " bw.:-'zz IMI.. Luiuur Mn lklnrunlwxg VI liulmx Rmutulm Mlmtzkxn Hmlcv I than ,. r mx I NI Lv-Ifxzumm RI-:nm Burr!! Nun 111.151 Lhumx Nmwn FrL'cm.m S, Buiul Mmm x li Mlm I P HIH1 X In N Hur X 1 li Illvv-xx' ,I x mu X I.vvII:wI', 1 vw I II'fweI N rv 11 M-.mini r 111. M hw! X1 PII NI In-.1 I I IS IIIIUI-I New 'x asm HP' Nr Hx Cf. Ivxl-' Xe mp I imma ZIITA IREM 'I .XI ICNI ISICRS I N L' XIX' IQRSITY Sclliurx ,Iam I Dr' HHH LI hlvnmx N-XXIINIH R-.mm XX, KIVIN fllllfllld' P-XII H KKIIIXXIIIH Suu-nxw H I.1m1uu l.1fr.an1w L. Krxugwlsxx' HlxNl1' U Ilvx N1-Rwv. P Knut: Muxlrx R INIAIIIIN SIIPZJIIIIIUITX vm-Xyw A QmluM.ax Rmxl,4xn II Ilwnxx I-Ir I LI:-xmmxn 1.11m-IAIIIM RIMM: A H,-xv Ifn,-xxx XY' KRAMIR Imrru x Ii,'mmRN1mr,H 1"H.',Yl7lIlL'lI N1ARXI'. C, l'RII'NAA'J Enxxfxmw D MANF. ,Iv rx Cmlnlx I,mx.aRn Mwlns M-xuvuxl I Lyolmfn: Hnnxmm lx Nzxwmx 5 Z T J In :H .13-., .-V' '. n fl' "6 Je- :gef- I 3, B 1, wwf .pu-I I I I 0.1, ,QV I-',f..m'Im..' I'fl.' 1 F- t sb' 'I XIf.v,'f' I fluff' MMI 1 '-Ii' ' ' 1 H,-xnxn' S1'n.xT1K1w H.-umm XV. SIIINIKII Lmwlllllw N4 Rxxxll Rlumnlw NIRIIN Munn VI, XYUIINL. I'l1xx,xRD M ZUII,-X SHVIIMAN M, Llvx' nlmrvu l,. LIHMAN Rmvu Ifmlxxlxvlllx l,UI'1x -I S- u1,axc.1n ARMII ls UN I xx ,xl I1 Mu um. RIIMM linux ,um K Sm IIN Ixlyrmx ll, SHUI I M U, N P 1 S 4 P NLGu1nc,1s Ihmiunx G Bow, Plv D III v I. U I r l r I I 1 l 'U 9. 1 I r M.ug.mlm Q Rvrg.m Fvruwn Dunn H.nlpc1 Nzxnmnns lr.uy Munn l'5uI:I:t1 Kmullc Bulger lg. Huuwr Buululmmm Nlucllw NI-rlllu Paul Mwldr M-nw Amxlll Pnl, Mgwn Uxcrmxur P1r.ul1cr Morrill Smlmcll XY'usn-vit fm: Hmwklnx .-Mllxumlf Sled: G H-:mul 0 Snrnnw-am XY'nlwn Iimlfxr Pcdcrwcn Bncn rhulwr- Mdjmbgf ZF'I'lI l"I mc:L'1,Tx' I Pkovlxl, I4 S, A E. Rumnl I, FR-I?JK.Pl1.D. I l,HIIINl1l'l .XI Ii XI I5 I RS IN L'NIYIiRSlTX Pau I.. Amxxmm l'illIiIRl'C1, tux All-IIVI I. AINIIIIA IUHA I.. I'wllDIlM.ax RUIKIIVI' I.. Hman Rum: A BI-mmm Rrx L. Iimmx XXVIIII.-XM I, HVIIII1 VIUHA H Blum ' uronm D. Cfxnuox IJAVID R. Dmlx BIARNII-XII Hmnux DIINAID R lNI.urIx XY'1IIl.1.x1 5 IXIfImz1l1 Rmuru I' lim: H111 DMI I, Hwslilxs FMIRNUN K Hmmm XVIIII-XXI -I HIRNR Durealn H KNHIWII Cmulmx S. Howl R -IUNYPH A lxll-VJ.-XNINI XYVIIIIAM M41 umun Scfzinrx 'I'HwM.u I4 tlxnnmnu IIIIIIIIVX AIIIHII D Mnmrn Rum.-m Ly Mmm' R11 H-IRIN H INIIM .S'0phn111nrc,r IM I l,Il1IRxI-F. Hmm Rr All-mx l"l'v,vl1111c11 NIARNH,-ill 'If NrC1Ul5.IA Mmm M INIuRRlx Will!-IM D Rllmxx x XVIIIIAM H NIIIYIII Rumm H XXVINMIVII A1 xv I PIM 1,1 mix L, Pam Kim lx NH! I ln' XX IxLIN M xxmxm-:Q I rum IN A XY'11w.x I u UDVLL IT. xlruxmxi ,Inu-X A Fmrx' XYVIIII-XXI F, XYIIUIN I I . - '- gf . " "". .-tw 1-,Q-' xl , wg -.." aafifffih, ,ssigvfsf ,-.K-3f3'l'l'LZ"" 4 ga - v. , .. -H...-. . , , . f -- ' 4.--f,: . -:Y-A 351' W: - 1-, ' lil, -. '--7 , ,N,:,q' f1.'y-- .1:,- .. .gel V.: ,. .iz 1, I- .'. , f Q, V-,A fa K -f -- - um, gg? .. --1, g A . ' -' " wr'?-1, ' - fi H f-Exif'-1f5:'15. fir H39 E U... '.-f":T:'-: -n " qi '- H- .V 'Viv .. ' ,g aft, --'gf .',g,,'IZ."::', sl I ,1-1, 1 fe 4 .fy A gif ' IQ 55 if, ' Il "ff I TEH: ,,-Q , if 1'.,.f,,.',f..,f -N . XIPIH Prxllun I mpu-I '- T lf, . :-' ' ' j" 'i'?TTT" "- 'g ' '. - - I 1' , , ' ' I . , , . , iE,:'j2ig,.gggA.'k-2,5--Q-L75-3:-i..,...... . 3. Nw N .wk I rmumry, 184' Y S K, J f Ew..'f'!.wfIl.J. www gg ,..:1.V:5,5f.Q1g3.g' - lm55l,., 5.',i1t-I 7 ff. In f..-U. 1 I f'..'p:w -Eg-f H. lm' I f Im.: li I- ilf- flfflf-' "?Ii:3' EW-" if " 'V ' ,V gill - . -.fij ,,j',':--I: ' mjgrr 1. -, - 1531 LI ' - . -'Q- 331. .1I'.?54,,-YQZL '7"'1'f f51 'iiff"f rj-'U vb. 4's5F'5xf'- ' Q1 l+r:9.,-- ' -5 I - 'fl V . LI. V1.5--II-',25'5:-. ,, Qifagififr-v "Sh 51fl-1Lf ':1-J-Eng: c TE I : :V 'Q ' 15 ' Qf -H+'-'i' J 1 mac-1,-4 'nr grw- H' g v . . 5 I H X rv-'J'-arf' "4 -I , f 5,-. 4 Q " ' A W 5. ...X 7' Sli .1 5 -- .'-L .. f" la . '- M - If-f Q' :,. .- Y A' , N.. -. 'T' Q' .. . Fikn, V . 'E-,V J5f . 'fg75'i'g" '-.vial .' .ff Ar. x-4 487 Rushing . . . a gay, mad whirl of teacups, party gowns, and incessant Chattermprelude to a Warm, friend-filled college life. "Bull" sessions, seminars, formal dinners, dances, chapter meetings, spreadsmlasting college memories. A common aim...a Common bond... sisters living and laughing together. That is sorority life. i Y 1 1 jr 9 -if-si -ES inf Q-...x 1: i -- ------W -,if.... ...,..-... 4 , ,,,,., , ,., ., Q- , .J . -, Ve, gf .Y . 1, ,Y-4 'Q :V .x:':f.i1 -, 1 , n i 'ff' :ba , I. 5-TF. xg!- + .. X i. X A E -Q ,X 4 "FmEssB" ,Xlph.i Chi Omega . . qXlph.i Dcltgi Pi . . . ,Xlphgi l-'psilun Phi .. ,Xlphzi Cigiiiiiim Delta ,Xlph.i Oliiieiwii Pi . . .Xlphx Phi . . . .Xlphn Xi Delta . . thi Omega . . . Delt.i Delta Dcltzi . .. Deltgi Cigimiim . . . . Delta Zeta . . . .. Cigiiniiin Phi Beta . . . ligippgi Alpha Theta . . . lxgippn Delta . . . . .. li.1pp.1 linppii ci111l1l11L1 . . . Phi Omega Pi . . . . Phi Sigma Sigma . .. Pi lletn Phi ...... Bigiim Delta Inu, ,, l'het.i Phi Alpha. . .. fem 'liniii Alplinl, , .. 490 IXIIEX-.'0ll0llI'l'lll 492 493 -19-1 -I-95 496 -197 498 499 500 501 5 02 503 50-1 505 506 507 508 509 510 511 512 xc f 1 ' I far' . Nr! ' ' 1 1 1 ' I . 11 I T 7 1 1 I 1 J kv I 1 - -1 5 1 w- b 4 ' -. v , Y 6 1-W I T 1 S5 1 4 , x :tx N l Y. :ir J j J 7 .1 1' 1 X 1 ff N 1 , N V - , .111 ,K 1 D V I RUIAI1 11111111 UFFII ERS DRULTP f IIAIRMIN BITTII- I.. TFITORN, , . . .,,l'11111l1'111 QJIIKIA R. 15.114111 . . , . 111111111111 1 1 111 1 NANCY ROI-IB, .. . !'111-P11'111l111r 111111 S1'mN1x1' M1 W1 IIIY 111111111 H11 11 I-11111111.11 5111111111 R1f11111111.11111 P111 I,I Ix ,I1 AIZI x11111 1 1 Il . . i1!111l1111!11,'1 rl 11 RUTH A. SH1?A11ER. ,, , ,,.. X1'1111111y MA11111R11' Q11 1NI111111.1r. 51111111 1 X111111 1 H1iLEN1: A1 G115E.. I1111111111 II1 1:11 I'II NSIITII l'11l1!11111 1111111111 IIJLTR I' 1111 APPLAI34 -I.xx111 I.. N1xx'111-xi: 1. .Ill1l111 1I.j111l1111 P1 1 I'Hx'111x I INIL'RI'lIN 1-Ilj1l111 111111111111 P1 1 R1'111 I1 T1111m1,w1N .. 1-llp!111 X1 D1l1.1 IDURHIIIY A SRILIN . .1 l71l1'11!1!11 HIKIIY AI. EIIIRII 11111111111 P111 IS1111 C1r1Af1- A1 H1-IW1111111 . P111 111111111 P1 HOUSE RKIJRICSENTATI VES .AIlf1l111 C,l11 011111411 1-Ifpful P111 l71l1'11 f11'11 P111 171111111 IV ELIZANFTH j.Cox'1Y NI,-IRI.-IN F INIIIIIII -. ,IAM 1 S R11 1111111111 1x Q1I1A1I A II.1xx111z111 NANCY Q1 N1fo1.1. B.xR11111u XXTXIII D111z111Hx' A 5111111 V1111.1rs1,1 M. Huw-11' 1-Ilplm l71fr11 P1 .IIWI111 X1 1711111 1'111111111.1 P111 1511.1 l'!11 511511111 X11111.1 INIARAIWFANI- MY111s Do11111'H'1' L1, f.-XMI 1111-, H11 IN P111111w11111 11111 E1111wr 111 II Lols M.R111sz M111111' E. 51111111111 E1 1111111 III I., NIAIIKI-RT R11111 R, M.1111'1s .'HII7!hI llfvlfffll PM I fn' H1111 Q11 I1 111111 . Ilj1f111 'I f11': l'.' H1 J.: PM FRANFFG M. P11141 HIVR INIA111.1xRFT F1 F111x1x1v111N Mmm' A.l111N ,Imx E 1.1111 1111 JF.-XNNI' S. L1111.11.1.n1AN IIAN11 V, H11P141M 511111111 'I Dum M1111x' R11111x1 11111011 G1111111111 l71'll11 1711111 1711111 l71'Il11 lx11j1j1.1 1711111 X11q11111 1711111 'l RUTH WAITJRN MMQ1111111' I.. M1x1111111a1 BA1z11a11A .I R11 II F111xN1'1r11 S FINIII II D0111.1'1'1-1Yj1 XY'11x11:x ANN f.. N1Qi1111111s11 Pm'111f M W11111 Exuvx D F11x1 II ,'Ilf1f111 01111111111 P1 1711111 111111111111 K11f1j111 lx'1117j111 11111111111 1111111 PX11 .'Ilpf111 LAV1-nxf A Eu131.1w1ox AL'DRI'Y B. M.-mm DIIRIITHX' F L111111114 H.'XRRIFI'I M I.1x111:x P1-1x'111i J. IVIURPIHIY JAN1 F1 11111111111 MAR1..11111 L1. NIVMPI' B,11111,11m I2 Nrw 14 f11.1 '11111 111111111 AIARY O, F1 AV1-11 I.11R111x1N1f YouN1,111111i. 1. 1 1 T. A T N431 Q-5 -Q1 L 1-., , : k K Ng , 1 , A Q.. .. , 151 . if X Wg N 2 I X 'I -111.111 .51 11, 3. we TA MQ fi ' S4 1- - A JR X 5. . 7 'on' ff' "" 21- ""' ' -1-"1 , - xi. AN . Q 5 A , X 'U-1 Nw '- ' ' 1 1 '1-' 1. .1 ' 'S 1 N " 1 , X .1 'K Q Ni ..,.., N- ,:1.'1x X 'Ye . F XX x G I N kr H F l , F ? Q. - ,. 'X 8, vw: 5, fa :N 1 1,31 R 1111? x .-.. .1 ,S M-jul. N QQ 5- rg S, X 1. . Sy- ' H ' S, "QS Q. 7 'I iv 1 7 61- A., , 15 'E -. 'Q-I X4 t -, , 1 v--- '11 . , X 3 Y, - L' wfzj-f 1 11m1Q, Q. 1 - - - 1 N 5 ,vu 1 - 1111.1 1 . 1 fm.. Giese Shearer Atzvznlwrfcr Snmh M1XY'u1I1y Mnrggn Iviurphy Eberle H.1wortI1 TI11'1m11xon Newman Skllu Bxker XX I N II I IX I X I XI XX -I IW L A1 BcII'IIII.Ixck Iilvxs Nmcc Heck XV.IltmIIu Rxslcy I.oomis MIIILIII Hulwcru .-Xrnnicld Ro 5 I'II'IIIm.mn NICOII IXI.IrtII'I XY'IIItsIlt BIJI-ccslce :FIG XVIICX' WeedIII.III ff3Il.IgII.1n B. H0lIm.InII PHI IIHI II EIII X-.. FIucIII.II1 Pollcnsky Iwmsmn f'.IIlctt FI.I5tcI Colby Sklnncr Emsmg C.IvI:Ilc B.IItsch SIIImItt I I II P IW I.-IIIIII I. Eur, A B. .XI IpXIIiI:. ' XI I I III I IIIII' A IlfII.I.xI.I I I I I I IIIIIII II I, BI.XRI'I?I I In Ig. XIIQIIII I II I II IIIIIxI M. I,IImIIQ I I I XXI IX I. NIvI'IIII.IJ I IIIIIII I CI Ivrx' II 'I I Pk , DI -. 'Q III II' A FI.X'I'S 1 IIIIII IIIII' VI. FosI'IIz IIIII' I'XISI'.I, IfI.I1aIII'III IJ ISETTII ,I,' RS IN L'NIX'IfRSITY GI'IIII11Im' Sflniclzt PI .II IIIIH 1, NI-QINFJIII McXX'I I HY LI. Mmm.-xr. IIIIINT N.XrqI.If PIIIII Nam' IIGSEMIIRI' IIOIINQ ICI I. IIIIIIIII+.:: PATRICIA SCIIIIITT im' - .V . . 'g:I-mg I -.I A4 VIA I . III. XI.'I. I- I.I'I:mlI: .1IIIIfII' IfRrI'xI,-Ir: FIIIIIIMW I., SPISCFR M, KAIIII I I-N FI-lIT'l'I I' BAIII1.-IRA J. XX'HI'I'sII"I' MAIIIIIIIIIT E. OIIIQIQ CIIIIIIIA RINIII' SST? I '52 . mr- IqQrvsg1g:I-1 ' f-iiwlsklfl . -5iNQ.iw WIIJII 1.w.i,, E,53,.1.. Q ,. 1, wg QSQQSIE' Q' wfgksg I ' IGN xv -- ' -X ,Ii XZ? k . fixiwiif I -Q' .-was iws-: ' NQEEIET4 -If-sf -Tim - . gels - N X - 5 aff 325555 ra! I . ,. Fm wp ' "Q-px Ix'2:x-Sy m , ' I .s , eww, W-fffx'3Ii: iv? "Q?Xf1fI3.1' Q E in .1 fifi'-5 - ' xxx. 1-I I I I+. -1- I.. - -:,-.Eg Idkgfl: .I 'N IS ...I1:z:I:g4,f 41' Q. .A .qw -v' X512- C' - I iff .II ' .-'fr Ti 'fJ1f'f?- : fl xiszilili -1, .L '-.XG '-.SLI -Q I' 1 . 3,1 ,f . I- Ofsf, ' ,ff '-TC' 'I' "'1 I igg-. E1 .V-tl, A . - :N N.-. ' 1' 4 ., . ,, A ,JF z.. -. I, I ff 'V - I'-I n- ' .I If-'fs r f gl Till' 1' . 4'9" fi 1 ff "Y ,I-.II E. I 'LK S' 'II .,-.5 A1 -I -If if DI" I .,. . .T 1 ,. :rl I .y.. f. Q 5. aI" I' e I 4 , I 1 I ff vf P E . ...S I'I.IvxIII'I'II A. ROIIIMIIN -"gf ' ' IXI.IIRI.IxxI XX'.-II.mIIIIr PIII I I Y XXIIITF MIIIIIIIIIII I XVILVX' RITA V. XVFSKII. -IIIQI1-IIINII F. XV.-IIIQIiII HHLITNF XVFEDIIMJ ,-X I , ,.xI If? ,IN n Y. .ij . 5 f. I 95 1. if . .. .. - I-11 . I I. . X... Us it . 1 ,Hg in - '-If-I .ffsl - 'Nik-M mini-sg., 4 3 V, I 'gif 1 . Ip V .tg.1f.vi If .' s 'Wi ,.l1I1. . -,gel .,,:.I ' aff' 1- ' 1 5' . . Q 'V x.,-, - ,xi 4. 'f5I MIQUJIII N-Irnun Ilrml. Iidtvug I-I1II.m lfumg lmrxuw I5uu:l.IM Klupu XX'I!f,vz:I,I:. IM-xxlgv XYmIwrg XY'xmIc1 Iixuwn Lvmm-'. IIr-,ku Kn...,IclI 4u1'm1:1gll.n1m ISLIIIIM I5-mm: l,IrrII.m!t I-,IL Inwfz: I In, Shuts M XNMM Yluxgums -Iulxmturx Lmnrtrx Mrs Km: Iiuv Iimluvq Iiurlmglmxxu Ilunur I4.1:: Y4m:I 5l.mxhuIII MIKcru:In Iulhx Hnku I XYQIXN Y Nhzzlc NHIRIIX V Hmmllu, Ifvrux D BVRLI-.f,r4xv X'xl1nl1A li-,ax :XIINI F Iimfmr I7uR111m'I, Bmnxx flHRIvnITI INI.fI1m Imnmm' ll, Ilrluxl, I'l M-x A Buxx LFR Alamlvx ,I Humuw Boxxn M DAY11 A jus' I3 I7m'm.lAw Maw I 1 INF YI MA: xx: Y IILPHII IIIILH Pl IfAfQL'I,TY Rwmkm I7 Rl'-If KT., A Ii I XIIfXII5IfRS IN L' N I Y FRSITY Sullinigv Mxnvi Cnxnllx H-XRI4-XR.-X ,I HINTH4 M uw h Almurnmr. Lnufll It R-,Im lim M IIIINX lIl'lIfIll'5 E1 1 1 x KNUIXIII Ixlfxu-,Il L IAN, AIIIINRIIW I, flwxlr.-,fini M M xnrharcll Hn mx Supbulfmrux 'll xx-.I M I,uRH,anm' Dm:-um I, lmuw-. s P51151 IIIA Iixrlm, NIAIIYY M41j1'.xID Munn- M FUNNIR IXIKIKXIWI xm Muni Ywrm D Lvtrz-,.l'Y RAI I, N-'num FI'CXhI1IL'll Nufm XX' xm'11' If if I 5555 I I I 3 43 l',.w.'..fI., , vg.f.qXf Q-I ,. isa - XX'ccIcx'.u1 FL-r11.1Iu KUIIL-gy, IHQI ' Q., It -- 4. I. 4!.:p:I', 'RQ Manxlm D Nm 1r Mmm F IXVIISS Mun-nur If Ymf.-3 I-'MKII I4 IK1-Krxux I--ar. XY'1r.1wva II'lII x ,I Rlxux II'1l.aNxf MQAMI u ln AI.-KRIURIF A XYAIIRMAN IIHEI M Wlxmm. I,m'1N1 S XYVIN 9111114 I Impur F,r.:fJ.'wI,.' ."fIJ 12172 II':v,' X's:..',': Vw! I 493 5 l"l . i 3 as ' - 5 .if ' Ci - ' - 1 . . "' as 5 vt- ' I Il n Q + " I Q Y- N fin , -. ,A tv' - V v v X 7- - :A ' .R ' ,N - QQ gg iss ' ' I zo I 91- gag A if Y i' Y- , s r :E N - " ' I X ' 'T' I 'I A ,YL , 'A 'I .Q :Av I'-Iurxx:.Ix XYIIIHLI Cfmllrinn Ccllnun M, Cmmlnun Ncwman Fcxnberg Sulrvtkcn Guld 4,I:,.':r..rix: D K.1E:n Snfmlun C' Vwlmcn CS-wldhcr: B. fxwlmcn Sulxemmn XY'.1rsI1.xvQky Fenton Rosenbaum Otfenberg XX l I In-7: Kwan: Szxghfz K.nV1.an Levy Flcxsclmcr Greenwald Suns Morgdn G. Goodnun Ettmmn I-I:..If. L-mufuxppixn L'n4,1: VIII Gumrucd Mnnntcr Roscnblunu I, Cnhcn Lcvxnc -I, Kahn Oien A J. XIEXIBFRS IN UNIVERSITY Sv11i01's H -- 2- I" I :If :Im Am If B. K.1.P1,v: IAROLYX M, Lrxx' Brwx' F, STIGLITZ 1111110115 'Q-,: zu :I A IIIHE CIF-.r L. Goomfarx Eemrnmr Lmrmxx un Buamn -I, MORGAN 'IH Iwrrrxfr IJ If-mr: Iwm-.41 H fwfr.. c,+-:II-. I fvmuz-.:. I:'f I Kwrrv Iu-.:. Iwi xlu 1111.4 I fmirx I1-.Y I rum-. Mapu-.1 I4 I-r xrmrnc IXINRIIII.-X H Goomux Irv. Cynfyxxxmx Ii-Iwwxr HL rm n H Iirwr-.r IQ CrOI'Tl'RIlII Ijmrar S, Gnrrmmrv. Infm-N KQHN Ifmr Kmx Soplnmlzorcx Frcx 31111111 I' Ifr-.Tn-. ,Imrr II I.I".l?-F AI1.PIf.r-:I A Lmzmmc X ' fi' E3 Fazmjegf 'jg 'I I I1.,:r..3:-I f'oII2:-2, 15700 I' T:.f':.'j.fs,'.7,' xl. ..L Cfmfvffrf 494 AIURXII. YI. Krsm: RUTH II. MAxAs'rrR -IAYICE I., NHVMAN 11111011 Inu M, Nmlrxm' .-Xrrmm' I. UIIINIKIRG Hmrx I Dux C31,.'xr1w M Rmlrm.-IUM BIITY R, RUSINIIIIIM Mu Clmptcr 1m'.:ll:,ff-nl, ffffl fm 3-'nfl' ll:v,1 Mm: THr1.MA T. SACHS IIIRR,-XINI3 P, SILVFRMAN DUROTHY WARSHAVSKY fuuunrrr I.. XYIILLNER Sur Rfmmnu BETTY S4 H.-xxmnnrx Crmnlows M, SOLOTKFN iH.uu,oT'rrs E. STPRNSTFIN B,-mmm L.. lIN1..fm SFRFNA E, VHF Qxb I x-Em' x 129 '- ' I f'2ff-'F' - 1-X WSX.uLf- .mx ' if ,X .. , , 1 swf. I Plcuhcx' XVIII-lx Mldglcy Pumns Hum 11 511411-nay H.Ill H.nI.Iw.Iy flux fimndunlwurg w Clrcurx Hull Hukc Taylur Slmw M.1tI11x Alumnslux' L. 'llwnupsun D, 'I'lI11rnpa1m Drllaxnu lwns Uxtcr Cmmt T.11r Mvvrhmf K.1utz XX'1lwn I7u1I1.m1- YY'.xIturs Ulxyn I' Yr H, Y-run: Munwn Ixuxx Hmci XY1lI1ulm Mxrx l1I1.n1,y Kgn-Ilxtmnd IXIHRA I.. A11m:m1n Dokmm' A. DURHIM Dcwnwrux' -I Pom Mmmm F LvR.ar,1 hlfxrwn A D11,x,uuL' V, A1411-N1 Cvruxx Dorm F. HAINXXAY AIAHY J, BIARY li Bl IIY A xi.-XRII' E AI.-RRY E. HIIL BR.-XNDI'-l1L'RL2 Iimfxx x luxe KV1111,sT1m:ND ALPH GAMMA DELTA If A C L' LT Y Rr,-M111 M PARK, PII IJ, NIIQNIIIERS IN UNIVERSITY SUIIIUVS X'11u,1::1A I, KM Il Nnxmrx' M, Imxscnm Axt.1 If. Tum IJIKANKIR l, IwImuAr:1w M -IVAN PLIIIHIR Run XXV,-KIIIRN MAIW YI, Hun: 4 ,umm R, Sums IM1m,1m' rl XYILXQN BIVKIII, YI UWM: Iiwwx I YI.: ::., IIIIIIUVS Ixifxlum. I, Hmm 1 iam, I, Mrrwwx IWUR-Ilm' I. 'I'H1-Mmm hlmx' I. Hum llmuimn' j. Srmxx' Eu.-x:.I1R j, 'IHUMPX 1. Rrm K MATHIS Hlrsv I',u'Lr-R IDIQNNA I.. XXVIICOX SOPIJOIIIUIACX Enmxr M rkwxlx' HIII-N'l.ff1HIY FI'CXb7lIL'll H111-. M Yfwn'-ni, AIARI.-KN A. H-x11 M-m1115111 Mlmux Yun a I SHARKH' I1-uv K Mun VIVIAN M. INIARX .-XL111 AI, XX umm: I X X A " xy 'gffx I- ,I x 1-3 ,Q ' X . -3- .1 I-,,n111!1.! lf! X Srgmn f'h.1p!cr . Y .. Y' I - 1 1 Y, X Nvrxcusc Unnuxxtv 1004 fl -A. w ' :Nw fi1f.:1A.'I1L'1f, WIA Q1v.1.p1s1J j-gg,-,. X ,Ag ,Af 11111. Fw.-111' 111:11 A11 A1111 6' Aw A9 ',1wr I IMII 'Ilmcmc II O'lnx1rmr Cvlllwn Alwv IX .J IIIIVIN Il:,.II XX I-IIN Imlm Ixx I glx I I',.:rv' I I" ' M IXIINRL Xzcld Y 'I'utIIu Ihrwlv XX'IwtlL'1 IiIuItZm.m Mxllcr Hmm NHXLLIQ MJ If - IWW-.mx I Iwxrm I-,XEF-.I X II4:2v. I':'-.II I-,.a'wI H' 'H NI Ma- '- XI1.2': X I1I1,?.v LIaPvM1,I:z1? MAP -1I IINJI I " I III 3-.11-, If " X I XIIJ' ' 'I I+:'.1f: X" I IJ. ' I-- . I' Is I- II-v'-P-I Ivw IP, X' fm' I f 96 I N I,'.x'L:,.. H .I .. K... , XI XI ' , ,'.,: . urpln Iuulunvn M-wk lihymc Buhln I1,Uf-mnnr Tunsburg Ralurncycr Idllmkc N L, ' 4 -- Lvvfy. IIHIIM-: R I1Lr1Iwr5c: IIA Mutt O H.u,I Bruxxn Bl,mII 15,1114 ,ILIIHII IIIICIIIII Pl IfXCIL'I,'l'X' I I X Ifnm M XXurfDRf.m1, HP. .XIFXIIIIIRS IN L'NIX'liRSI'I'X' Swliu rs Xixxmuux ,-X, Munn I'I uv' H'f4mN1+R Fktxxm lx M Rumi Iwmxxx ,I Mrnvm' Mun F IYIXXIII XXIINIIRID I. Txmxmm X1 uw I' It Hmm X' Ra M RxHx41x'lR Ijxmx' Ii. 'I'4Ixmrru, Innkxmxn H ZIIINIR IHIIIUIK NIIIIMJII I Lam, Hmm' B Num BIALRINI Ii Rum: I 'IwIIIiXX.lw1R IH: mum' M Nmx ax BILIII M, AI'l'IIII Iiwumr Munn XYIIMX I3 Ilxmxxu 'Imax I' XXIIRVIIIR SUPIIIIIIIIIIYS IIIII-,I Iifmu II1lxI tlmunxna Mum I 'Imxi II-1wxI'x.X KXINIH x ,Xxx PI IIII-IX QIRI IX I 'lnnklxfl Ii1HuaRxAI Isxfn MwI,Xn1xR,XX'l1ls I4'n'xb1l1I'11 Iv I I rw, Huw Im-.I Ilfmmls BIIIX Ihflmxnznmn II I'I'1I?I I-Hu. Iiswm 1lIlx1rx SHIRIIX NHIIKIIUANK MAI-rf:III..1'.IIf :XNx,fxIo1l I Slum 'U F' QQ: 1 O09 M P .Q nf' .gf'Q'2,xf - , 'L - 544 g f,s5:,:: I I If if I, I iQ If ' U ' ,',:f.,' J, I" I '- -: r- . W- I gif? Q, - '13 . ' I I .-.. 2. - L .31 ag. 4- 1 Eff .L-,i':1'Q 1. 3551? f -plc'-Tg.K 1 - fr x, I 1 .- :',v.:,xf..?-Ll":'. ITC , . ' Iqxf' -NNI' -. X Ir. H' 1, . ffk - T' si A. i'i-fiilwfilrl j ,::Z3z.Q-Xxifii t f' 1-2:-AN-N F J . . I w. . X' UJ I . Il w , 5 Q I x Sq X QSM a I ID brx X . -M.. 334 -x Sr I 'XA Mfr f x RM , 'x 'sl I , fi x w 5 4' N X 4 X S :I 'H 'W EXT. ,Q . ' sw fi.-X X I . 'Y Ae' I 3.1 . 4 .. 33'w.sI , wx NIR K' itfffiiiflix N , Ig A: . 1 F 4 P 1411111111:1 1111111111 H1-111111:L1 1411111 .'X11111,1'111r1 51.111111 11113111 1111111111-11 514111111 1111111 XX .111 1111111 N 11 H111111111111 XX 11111111111 Hu11111.111 11111111-1 19111111111 Nt1'111111.1111 11.1111 11111111 N.1I,1 A 1511-11 1111 11111111 1111111111g111:1 111 11 11 N11111111 Y.1r1 17111c11 1'11w.1111x 151111111 14.11111-1 ML11111l11 5111111111 XX'1'11c '111-111111111-11 XYL11111 1' 11111 111.1 Y111L, 1 11 14.1m11,11t f11,1c1.11111 11.111 51111411 P111.11111 111511 N1.1111.111 M111111111111 111111.11111 V1 1.1111 N111.11111 11111113411 XX 11,111 111 1111 1'1'XIl11-112'-'1f1 11-111:11 M111111: XX' 111111-.1.111 A1-11111111111 A 1411111111-1 1111111111151 1111111 111 11'1 1, 14111111 N 1113'-1111111!111111x A111111 1111111111 A1-11 A1 1111111111 1i111'.1 X' 131111111 111x11m1 11111111111 A1111111:1' 1X11I1 ALPHA PHI . 1 1 B111:1,-11111141111111.P1115 1-111 1 XYA1I,.'X1'1,1N1A1111 11' I1 I X11-1111 I1 W XIICMISICRS IN L'N1Y1fRS G1'.111z111f1' .S'r1l11c11r 1711111111 C1 AT-111 111111. X111111'.11A 1111111-11,111 5.111111 111111x111x 111 11' 1111 M 111111111111111 A111111 A 111.111 1111111111-111111111 1'n111111-11111-1 11111: B1 311111111111 L1111111,11 15111:1.111 M-111511 11 1111,1x 131111111 H-111111-. N-11 11' 111'1.111.1.1111: .'5'1'l11n1',1' 111-1111 I3 I1-.11 3111111-. 1- A11l111'1x 15-11111.-111,1 A N1111111 1111111115 1111111 A111111-.11. 111111 A 111111111111 .S'r1pf1nlll01'111' 111111174 11 1111111111 811111111 Y h111WN1'. 11111111111 511511. 11I1IW1X17 551-11 111' F1x',1l11111'11 ITY 111111 111 111111111 11-151K N111-,111111 1-11111111 N1 XX111111hx 11111-11111 XX1111 I1 111.1 N1 111 A1-111111 111111 11111111 XX 1111 1 H111 X XX1111 D11111 111 111111 H 111111' 111 XY11 1xII'1111I11X'111x 171-1111.1 1-11111-1111 1111111-1111 1 111111111 L111111111 111111-1: 111111111 N111 A1XX1'-11511111 11'.1H11111111x 11112111 111111.-.1111 11's-.1 X N1111 AH1 11111111111 1111111 X'1x11111 Iii' "ff'"if-1'3,1iQ1fT"":'f5, 'V' fo f .- - ,JL ,511 , 1 3-pfn ., ,, , - in ' 14. 1 -I-1' -'.x1 Ii . ff' ' g-V ,I :Q -1" ' . 'Sm ,3-5,91 'iff -25.-ff' - " f N , '11 L21-1zg4QQgfgy ,V ..-gg -1 . 1. -1 A 1 1 , " ' 'Z :11CI5'.Z' L - ' --lx ' N y - X 1- 1 i QL11f'5.'e+J1-s- ff' -ll-311531. vi:-R-L1-if-.41 -i,gQ"- WL .Hx ,,...,ymfw1J-...1,.z.,zq, JJ..-M , qq'y1',221fjfi' ,, f J .- ' 11, 1 .335-A' ' 'mn' ' ' Q P EPT' .fr Q 1 I 1 WV. H . xx 501 1,11 1 111111 , 1 1 , -11-::..1,1'f',g '-,215-I, - ' ,, ,-.--T.. W? .... , ., , - ' . A 1 , -' Ziii fwfsl :3Ail"7f--1 1111111-vi Tai 1, 1 1 11-1 1'1.11111111, 111 ' 1 1 . . - .:211:?ii?:"I:F:gtgI-1-1-11'Asia Six: - ' '31 ' 1 -1 1 1 1 N 1 1 111, 1- 1 1- 1 -"Q"2-fl-2:11-if'ggl1ILila? '-', S F5111 Sim, L1 ' V gg " f-H' ' ' ' " ' fu' , ' ' ' ' ' ,qi -31-12 HWY- ----W " -17,1 ,44 '1 11' P- . E 3 1:. :lj -Q51 .-nf- 1 1 2 ,- y ,, 1 :'..1f1g111,1g.N..:9A,,1c1 Q51 Q ' , .. -g , --1 Qs? 4, . ' 5,1 if" "--.., 5 ,"3g1,, 'Ya' 1 -1111-1 fsis-11 2 ' fa H 5 A 1:1 wium 1 1.--1 . 1 -. 1. 111: mf: 1- . ,.4'--'1 15 . Iv ,-111511 -1-11,5511 mr - 1. 1, 11.-11 U 541531 Sam S1 , V . -A ff? is ji 'M' 1 "'f1 .5 . T1 " 4' A ' ' ' .K 1 p - 1 4 9- 1X1111r1 I5 .rbcr Md -'nmil Ihmtcr ,Glenn Gwhc Gnwei NcEncroc Llvln Moore Iiwlw Ruvmmu TIum.Is-In .'MI.um Lxmcxon Nommn Holmes Armstrong Bomh H.1g.1n Zd.xrIkc II.x.IIx Nfun-Iv Kurrxzmwn Pumng Smubutz Lacs H.mn.1 Rlmdcs Ed-.ly bmw Y -I If: NI - Handel Smith XY'rigIut Anhbold Friganm l-wdurrc ILIIII XI IIIILI' XIICNIISERS IN UNIVERSITY Iiunmxu R Ihumxx lam,-xN M Muxx AIARII'1'. NIXIIIIII 5HlRI,I'Y Q. Iinmimx RVTH I 'l'mm'w-x Flwfuxfl M Zuxxxx Il .ax E. HI'xIxR Ifnmillm It I.,'xx'lN Ibmwrux' N SMIYH lfuzum III -I XYRILIIII SCIIIUIAX I7 rnfflfcu XI II- 21' lux AI Hux IIVIH A Muna ru I - sam 'N AIKEN-NRI? I' Ilxxwx I3 Rf-U-lx' V PIRRINC- nv in N Izwiv- I-1lmIi IH. fllllfflfi I1-mx .X AIWXNI II4IIlI HUINIIR Nmallx'-Axx MIIURI' HHH I .XP'4Iw""' Mun N Mmlxalll KII1,-kI6I'III INIURRNIN IBIFNH1 Lv 14-H' Lnxyxlxxr ,-X MI I'xrnI1l .S'upl,w711rzrcs I ' Xwwwf.-I VIII-. III Isxxxxxlu Hlllr- I-I QIIINN Ilifv-I II I' II-J' Ixlffwfnl I hum Ifrlwlzxxvr M. Lyn,-wh I4'1'ux11111c11 Iv, , I I Il' wuzr. A III-,ml Ilnxs A Num I-H IH: I' I'vxIIx'..'x Imax M Rwful I Knffux I !:If!g1 I vu ' I 11,,,f1,-,f',,,f, ,wx 9. I' ffilx ' . " 0 F f I , . - . ,. 3 . - -L, A - n. f 1 . T -- . I wa, ' '- 4 J , , . . - ,J L. f ,, ,. v A ,. N. A N - 15.5 1- 1mIsr11 S,SITIIlIl Altpclcr FI'I111r11pw1 XV1gI1t Kulfu HNu1l I'I11II1px C1.1I1,11:.111 f1.1u.In XY'uII1'1111I Suu D1'm11x'.11'1 RuyIE .IuI1nstu11 f,, S Smlth XY'1IIuugI'1ITy XVuitI1.1Iu1 Pcr11n M-:tt Knumg R1111T1T1cI R. Raul Guuwcns 51.11111 MCI111 Ii Chu-n YN 1111 XV.1Itm11e K1mmCI Hudcrs Murlmk Arthur Glcun Ar11Ic11.11n Zclrmg II11pk1nx Munn! P1Ic F1.1111ptu11 f'111111 C1fwI'u11 Stucle XX 11 I, I. br1'11tI1 Bc111.1m1n E1Ic1t Z1 II. I5u1I-:Ics Sly M.111Iu11,1Id CI111111bIuy Frank fulu Cfrugury Bunmn R11I1nwmI I3.1v11Isc11 Hcycr Md Hy IIINVIIJII I.. RCU FJ! C IfACll,'I,TY C1'11w1111.a P KFIIIY, I1I1D. 11111111111 R1111, A N C.a1z111.YN D. AN1w1'Rsor. M. 'IFAN ARTHUR YI. RUTH Blrr'KI.Ix DORUTHM M. 1111151 BIARI..-IRhT Ii F1z.x1x1P11 Ir. AIARY A. Lumix ,IF.aNx1' A. Dox11x'.1N RUTH E, CIRIIFN AIL'D1T11 ,I VIUHNQIIN Y1R1,1N1.1 B. KRIIN11, Lms E. A1 11f1fT1R B1-Trx' B. B1xV1.u11x V1Rc.1N1A I., EIIIIII PATR11.1,a M Gm,,fx:, I., Axx B1-xsmm EMD I. B11'1f1 BFTYY I.. H1111411N -III,-INNl'TTI Lv. 11111111111 I.0L'IiI A, 11111 Q .. I I f .L 'f ' :1ja,'fvwC,CzcE-blit .XIIKXIISICRS IN L'NIYERSI'I'Y G1'1111I1111rc Sr1111Iv11r IXI,-IRY YI U1 III- 1,I1u111r. B L111L'xx1:.x VI.a11Q1:11Yx 1 Qnrrx Id111u1111Y If H,u11111zx ,Ixrerr Y II11v1ilf.x INIKRYIIIIII KIMMII ,I'INI' BIIIIIJ ROIKIRI,-I E. BIUTT M111111.1 A P111111: IJIIYII 15 E L1AH.11,.1x IIIIIN M. Q,-Immr. Wh 11 1 NI AI R01 ,fl IVAN I. Du111x1 rx M.+1z1111111 P IZIRI1 III-IRRII II'If M F111-:14 'I' .Il Ar. LvR1'1.11r11 Sulliorx IXI,-KRY II, K1n1x1'.x111111x P111Q1i111A E Mm: IIIIFN I. M1111111114 IJHYIII9 YI. M1-11'rc1 Ixxr H P111 111112011 R1'111 1, R111w IIIITH P R1i1111x111. In A R1'x'1.1 S0pl.10711111'c,v I 11,111.1 I'n1x1-11115 111' A1k.1ns.1:, IRM x 1' 1- 1- 41-111-1 1" 11.111511 V1-RITN11 ,I II. U N1 II AI-11114111-1' I. PIIILIIIN r,x1w1x:: I.. NMITH FIAUSIIIIIUII I.,II'RI-III AI111wx.-1111 P111111s A. M11 In' M.1n1.,1'1R1T1' A, PA111411111 I.111x A R1111 'WW .. I6 S EI? 3,3 12: 51.7 X51 if" . . T 1111z1m1 R1'.11X11z, PI W Manx' II SII 1 II M.-xR1'H.a I XYA1 1111111 I?V11'w111z Ii jY'11TY I-1111111 If,XX1111,111 AI.-XRTHX I. Z1 1R1r.1, IHARIHIII' 5 FMIIII R11111'R1 .1 P XY1 I I 111 RIN 'I'1HRx A XY'rx111a1111 I1111L'r11x1 A XXIIIIII 111 SHIR111' A SSIIIH CIRYL -I T111-1A11w.v: -Inf A XYIGHI' I1 1 II' A Z1-11111111 .Xxx R11 11x111:.11 II.-11QL'r11x1 5111111 5111.1 M Sn' jaw T, S1'11xx'a1z1'.: ,Irvs P 'INRRIII 1I:1111111n111,1pt11 E11..11.'.w1'1a.- I HH I' Xfnw- II X'1us.' 499 111"111Il.- ll' ' . 3 x X I 1' -!,, . 1,1 11,.11.,. X1N1..1111 1...11., 11. .11 1, 11.. . , 11, 11.....,.. 11.1.11 1111.. 1111... N1 1, ,. N. 111 11 ,,', 1 1111.11 1 .1-T1 .11 11411111.11 1 1 1 11 1 1 111. .1 .,,. 1.1.1 II 1111... 11. .. fx. 1 1 5 I I1 11:11- 1-11 1 .11 1 1 1 1' 111 11, A..t 1.1-- , .., .,, .11 , 11 .1 my .X,, IIIIITI .11 X1X1,.. S 1'l1in1g1' ,111 .1I1,: 101 V fffflvllff . X111 11 Su 1,1nl11f1.'1'.' lf . . 1 ffl 7- ' 411111111114 11111 511111 3 19.1114 11111111113 1.1111I1l111m 11.111111 M11111 K1x11L111.1111 M ,I N:11,11I1L1' 111110 1u11111111g11.1m M111.1u XY'1ll1.1 -' 11: '1' 111 RNH 11, ' 1' 1. 'll 1. 1 111 If1N 1" . 1111111 1. .'11.1.1 '11' 1,1 1- ,-.114 .1111 11 11111 .111 '1 11x11 "1.- I 1.1.1 1 . ARY I. 'I 11 1,-. H1117 1. . -UW NX1ix -R11 11- V N1 1 111111 J ' 1 1 1 1. 1.-' 1111? Nix K5 QMSQ1 i ,fb XSS? was SYN X N XT .1 1,1 1 sv +1 kb.,-,N 'Nw rx Sw X 'N 1 1 1 S mix? 1 Q45-af 1 'gf N1 Q11 "xx R 11 11 5 1.1 1 R1 K '11 41 K i Nw-5 X 1 ,111 51' xxw b 1-v in 1 . X . 1 gl A I fit: "4' ' 1:1 . "I , . I N ' h - -11.11.--W , , ,, ' '1'3f51:'1Y5f31fi?' - I - 1 ' u - w ' if -1 2 , ff Q. - " ig,-B: 31.1. in +1 1 1 -' - - ' 9 - ' ' 1 ' Q , :fi y . 1: 1 .11 ,N ' ,Sf . 4 .31 :Fc I - ' ' .,E5-995 -, A 5 1211-"K ff I.. . A , ,'E,,kz-R 52111:- A 'f+,Nf'?1': 53 . ' I 7 7.1 1-fi.. 2 ' -' , ' - 11Q.S5gE.?? 4'I 1 .Q , ilsvlix vii L' M 'iSfi?:11EI s 3,111 Ti 1.1, ' ' 1.1 '-fiifg' : .- 11.. 1 1.1 .1 X1 1 11... 1.11 I1 1 1 ..1 1 1 4 . 1- 1- '11 1111 I,.1:1111.1 1 1x1, II 1 N1 11.11 I .111 1 11111111 111 131. 1111: l1.I11.1.11. , 1.2 ' -' 1'-',.'iv-Qf: T ig 1- -X 'V 1 1 1 1 1 I 1 1 Ii fm ' 33153 1 im, 'ghizg A A A 43 S131 1-11111 I5 f -. fb 12.1 1 3531'- I A i L I I X f ffpki ' X1 1 1 111 X1 IN I A11 1 1r 4. XI 111111 II'1II111N1, -1 AI, .-'f?31'f'f" 1 1 '-1' W3 4 .Li 'F , , ,":-35: N T: xy- . . 1 5-,1.7, -L: ., .V 10553 . A. , 5 1 11111111128 IX LXIXI S1 X . ' .- N151 W ' "-, r. 4 -1- 3. 7,1 iz' ' 1 11"-.1 1 - , - 'V , ?:-S3 1 11 111111 X11 111 1 111111 X11 1111114 XX111.1111111 --h-,..j1qp I 1 X1 111 N1 1111 I N11 11 FII 1111 XX11I1X1 3 ' 11. 323' I 1 11 11 I X11111 11111 I1 XX1 1 X1l11111l11x1H11 1111 -ff?-2' ,, .I , . l 2 s .1 1 -'1-' - 1, Zwbgf' , 1 ,, .... 1 1 ..1 xfblwi . ' L. 1 1 XI I 1 X1 1111N 1'x11 11111 I11 x11 M1 III fi QQ 1 111111 1 11.1 11111 1 1 1111 1 111111 P1 11 N111 'f11.j1".f-Q' I I 1 1 1111 1511111 1 I 111 11 X1 N1 1111151 I1' .1J,fg-' 1111 1 1 II 1 I R1 1X11 I11111x ' jf 1 iggw 1 1 1 ' .1 5 1' 1 ' ' Iii 911.- 1' 1 1 11 1 111111 x. 111 11 11.1 . 1, YQ? N' 1 1 1 X1 11 I III 1 1111 'XI 1 1 1111 I1 I 1 I1 11 X1 11 1111N 111 111 111 X11I 1111111 'A I--f,,jfg11 111 1111M 111111 b ,- -Q11-.yff 1 I .11-1,5--, - " M1 I 11 111 I -4' - X11 11111 1111 I111 11 1 I1 11111111111 N11111 ,TT111 I 1 1 111 11111 11 11 111111111 I1111xI N1111111 --31.-Lay. 7' fx ,Q.1.:11i. 1 9 'ff'?'P 4 111 -1-fs 111111 xQ,.vf I1yI'1, I , . 1 11-I 11 1 ' 3516 X Q31 . ' .N- , Q. 199 " 03.2 -- a. ...N so 'P Ml r . l liz' - ,.t..q, , ,.....l X RHI 'f 1 rw. . Q 1' -2 4- - in - .ll ns I OO li 00 QA I 4' 9 .w X49 9. , as g. ' " 4- -Will' ,L CQ " iii GEL! .,' vi- xxx 'Q' ' . fi A l I f 'di' Ml -. -A V ws.. H.llllxL-u DuVllu Rllsxcll Bllllllr XY'y.llt Fcdur M.lrxIl Nlllrl f ll.lm-y I l.llldu11 Dlltcllv: -l.lulll Lllllfrlthcr Mllc-S Cvulcr Hayu XY'.lrd XX'll.llt:ln lhllw F-lrwll xllllM1,lllLr1 Hlrzllt Dlllllmlr B, 5: llllnkull My llcI.lllli Y AJ.lnlN Murray Blrly-ln Hllls Mutln M. Ad.llllx M.ltIlls bum lg bllmlul Rllmpf I.lmhl Rllmlu E Mhllllkut K-llllur Muggc Suns XY1lurx Allwulllg Nuxxllmn Uullmku Rlllkcr Nrumll vlllllu I vlll.lll Nllllxxflml Hlllul Frlcnlrlch Mlm-,alll l I , Alwm AIKRIKIRH M Gllmll. Illxllllll-l A Hl'rlRlll AIARVUIIII A fl-mrxlx' M'xnc,,alllT I frmmlxlll Amar. ,I lvl! llllll K'll:l.l'.l.,x I. Almxlx Hlllx I.. lilll-,lll Rlxllf D.-lxls Lnufl M DlVl2llx AIARIIXX2 Allxxx lm. Munll-l QI Hlmwlx lxxl IDVNI4,-Xll -Xlzllxl Fl llxlll ...,, l 4 DELTA HAM IA FA C L' Al l,-x Ll xll xlwllu, A M NIENIBICRS IN flqlxllllnlll I' Ilrllwlll Rlllllllll Mlllllx -XM Ifllllll Hlllplll L.l'l'.llllR ISIIIY I Hflwlxll Plllllf Ii P Hmm Mflnlflnll A l'llllllllll ll lmllulllhlx kvlllll l,x-l lllll.xr.lN Rlwlxlxllu P lllxls Yll'l,xf,xl H Hlllx Fll.-lm lx INIVR.-XM Mfxllv K Kllllllll H11 IX E I.x'5l-lx IQ! L'NIYIQRSI'IYY SL'1IfUl'5 5-xlwl Rlblwlwl lxxl I' RlX1l'I lIlllfUl',V Illlx' R Hll-.lR vll.lx lxlllll Arlwnlx' ll Mllllxll Hlllllllll rl Mlllx Sup1.wl1ml'c5 Flxxrhl XA'--n Y Ii AIAY X lmllrslfx Rn hi rl Yllll-IXIX Rlkxlll HCI! mul,-l I' Mflnrl-4 Pllxlllx H, Mlmul Mlm' If AIDRIIAY ,Il lr: XX' Ulllxllxl' I l lmlll lll A Sl lll lxlillzr Ahnhalxll N ilfllurl 'Inn lf IXIIIIIR lillmlll NIXX xmx Hlrlx' STUILII lxxl I' XXVXXIT lk'lRll-llll sl llllxlalm llxxl un: Mllllllx Mlm' ,I XY,-lnlw AIXRIIXB YI XYH-XRTON Ahllllllzll' Sl WS M,aRl,ARlfT F Sm rcxxmjlola Rini! A. Sllxx ART 'Il .ax XX IIl llx Q TA 'ff' I l l ' Illll lll.ll'll: Mlm Ilmmllu. lvl ' -Q.. lflr,ff'l,'m..", ww- I I lJ'.rj'!. ll M V Q35 l llwl X. :,:.l.: Kill L' ' hge? ""Q 501 l l l l l I9..fI1nI1 Rwllcx Phllpfvtt Rullins KHCIIICI' XIIIIQ-r IYr.m.I Sghrcnk XY'.xIIvgI Murgnn INIuSI1c1 Huuhuwn Guentllcr X'1Igr.-In Y,.:n,r IIC-M-Ilurr IIxI,Iw.1rJwn Mm. Klrgis Hams Nelson Skilcs Kruuucr IIELIIII ZET FAL1L'I,TY IA Im wx r Hmm mm: n, B Q FIORENLE M, HARDING, A.M. XII-YNI ISIC RS IN UNIYIZRSIIX GrIm'1mtc STIl4ft'1If Iixmx ,I QVXNISII-LI SLJIIIIIIT .. I Xxrwf Ilxvrml .X II.xnrm Illllirngv Nw:-.r Hr II mmf. Yarn.:-,lx lb Km 14,111 .Iwmr S R1-n.uzm1m Ilfvm.-.I Ixlflvwsw lax! I I'uxlww1: -lim B Rulllxx .Sopl,w111nrcx ' -. If I .- ,..' . Mum I I'x11wH Mmm,-IRIN I Rmllx' a r, '-I. 1 1"I'CXlJlllL'll f.:w,: I ww tum r 1 Blfwwlm. Ivfuxn AI-,mix nw.: 1 Iv: 4 7 6:12231 , A' If I4 , ,I 3 , 1,4 I-I fri.. I c, v rf " I."!, .I 1 ' Alf-II.1 IMI.: flmprur If .uf-!,'f!m.!, 1 ISI 'JU IIMHI UI.-1 X,'fr"' ,II ,xx Lf, NIIMPN hmmm' Y. Sf mu-me Rvru E. Vfxraxxn Dunmux' A, SKIIIB E1 ,-uw XYAIKIR 121 I 4. x X N , . . I . X H X Q , wi mf S fa QL T5 "SW-W' -ix 5 .Q tm , .N 502 Dugan Df.ul.m XVcrkr:l Suprnmn Tlrunun Stevens Mcsce Crrmnrlmnx Skrlcs Ellxs Mntson XV--I-rlw-rrtlr Rrrhards H.1ywnrd Mrfhaelrs Sager McMcrn flemcnts Hult Bennett Ll.v,'tnn Paglmrulo Sellers Ste-.Img Mgrkcrl Pnclcalcn Souther Evmx H.rncs t Mycri Anlts Maurcr Fehrenbachcr Wlermrnc Elwerlc Helm Rohlirng Hutrlrrsnn HTII Dcgen Hwelsnlrer jarvls Kehoe Augustmc Slrrrlcy XV00dy Bowen Butterfield Tlmnus Rmkrn fanlmnm Grant 'AMMA PIII BETA FACULTY I l,II"X BAx1', A M , D Nr AIXRIIA M Hl'INTFT1I'R, A B , B I. s Axxa I4 Rrmrxsox, A.M AIARIANNE E Ann BARBARA j. Drfurx BETTY I. ERTIRLI' PHYLLIN I-I. EVANA HTLTN FIHRIARATQHIR IIIIZAUIITH B Am.r:A1'l ISI.-KRYIORIF L Brxmrr PHYLLIS E. CLAYTON EMMAIKIAILF CITMTNTQ INIARY I.. I-IAx'xxAR1w PHYILIS E. IDOLAN SARA I., ELLIS MARY I. FORD H1 TTY A. GRANTHAM IWDROTHY Bow rw: MARY A. lilLVTI'I7RI'lllD N,-XDINI FANHAM NIICMISE HILFN IT FRTAT Iir rn' I HAr:r-A NIARY M HMM N1l1lrH,H111, AIVANI' IE HTYIT RUNDA I., AI.-ANN lilIZAHl'IH I, NIARKIRT Iflurs-x Mv'MrrN IMTTY M IITYIIMIIIR H-XRHAR.-X INIArrwx Vlmwgurrrxr M Mrwr NIXRIIYN M RAMQIN PAIRIHIT A DUTAN ISARRART A LTRAAT RS IN UNIVERSITY Seniors EITTANTYR E Hurr,Hw'x Draws.-x E. ,lfrRnAx JUNE I. AI.-KTIIEXXQ. VIRTJIMA R BIAURIR I 1l111U1'X RUTH A MIYHAHIQ MARVRYRTF M PACxALFr: From Lf PAf,llARr'r-v -IF.-KN SATTFR S0lD1.70l11IH'CX IIYATIN F, SHIRLIN INIY-IRILYN H Sxurw MAR-,Amr srrvrxx Fl'L'S1.7l11Cl1 Nl.-ARIIXN F ,IARTIY ,l1A:.r.r E Krrmr W w Frf,vf1.lm' "X Sxmrruwu L'rTrwrQrly, IRYI 'K ff I I I I mpmr I M . 5 'W -' INI. Ii111ArAr'rH IWIYFRH IDOROTHY G QUIRKE RUTH ROHLHNC. NFLI,IF M, XVVFRMINI' lvl.-XRY I. 5Fl,l.IkRS ,IUNII M STYVTHFR BFTTY I Srrrwrxc. YIUANITA R Wnorn' Al.-XRY A. Sxnaxsow MARK,-.ARFT I. THUMAS Bl,-XNCY A, I'HuMAx K'ARLENE Z, XXYIIIKII Imxxr R1-'HARDQ PATRIYTA THRASHTR lxl,-XRY F, XX'mrmurrzT'H Unufr-an f'lr,rplQr lfvf.1f11.'rfr'.f, 1013 11117 lf'a.r.' ,Vs:,r.f.1 Sheff 503 rvq "III1 ' IL XI X' XI I' I N XI .- -II-IIIIJ IIIIIIINI I IIIINI-In L--IIII,IIII I5 NIIIVIII LIIIIIIIII SLIIIIIIII Hmly 'I'I'II!II Pnguc ' II- II Iv Ir: -If IRI:-, Lyzlw-II Nm Ins XIIIIIII IIIIIIIII I' limun M, Murphy SIIIIIL-IN-Iv Ruth I Xl I II xx III .,,. II LIIII: KI-III I IIIIHIIIIII MIIILII Iiuwgll XYIIVIII IIIIskInx IIILI1.IIIIs I..IInhc-Itxlm I XI II ' I ' ' 'I II-mII'II RIIIII IXI.IItIII UIIIILI illu-Is OII XYIllI.IInsIIII IIII'l'II IILIIIIII IHE'I'II IfACQL'I,'I'Y XI IIIIII I IN NIIIIIIK I3IIuIxII,I'IINIm I 'I Ivy -' I IIIVIN ,if 'X MII!! --1'III II- I .I I III I- II. f, .III-,, I-I I I,- 5, ' I In I III II I' JIII .XIICXIIIIQRS IN L'NIYIfRSI'I'Y I4 III IIII A ISI III.I CiI'I1If1II1rI' .S'I1fIIcIIf.I' .S'L'l1IwIgI III IIIIIIII II fIIIIIwI'II Ax-: MIDI-IIIII:: -K f N IIIVIII:-X ,II IN II MI num TNI-I-I I I I-.IIIIII:-I I IHIIIIIIIIII A RAI KI II Illllinrx III I -'I I 1I,I.XI -. MIN I PI uw-x Mus. I MI IIIIIII III III Y, IJIICIIY IXIIHXNIISII1 'X' :IIIII IIIIIIIIIII IIII-IIN III III fXIIIII.IIeII IJ II.lIxsII KI '.I:I.II-'I I MII Inv.-1111 II I : II MIIII-In , II III-I II: ,II II, If I, 'ip I' XLAC165' "1 ' F, if .IAQ I 'fi I. SfIlIJl,w111nI'u,v IIIIIIIIIIII A M,xI1II+. IIIIIIIYI NIIILIII . IJIIIIIIIIIY A MI IIVIIY IWIRIIAIII I1III.I I X Im I' IX I IxIIxII:.I,IIc I"I'cxIw1uI1 I IIIIIIINI FI YI'l'I'I'IIl, PIID. IIIIIN I.. CIIIINXIIR INIAIII' M. RIIIIAIIN III,fIxIIn A RIKNIII XIKIIIY ,I. XY'IIw-N I1I In nx A SI HNI mx' HIInII.uIIx SM,-IIN UI.-Iv I 'I'III'I1 I' Num XY, RI:III I,fllN YI SMI III .IVANI I'I'I- I.. SIIII mmm AI Il I V,S'IIRII1 Im I-lI'II INI TRIIIII ,Io L. ,W 1. , .-S54 - I N- Umm r' . N .Q I II x 'mx N5 ,uxflkxz -:' ' vs . if SQISF, wffxxft' A ' 5+ -2- 1 wg I h x, I y- I ,gr 43,4 u gs-:L I .X'S.4X 2: .5 , , Q -N ifgyiyf fl . 'ff-Xt . ' Q 'Q 5 : .Iggy A 'I gil 1 'I 9541 RW!-Sf 2 - 2 , . 5- I - -0 -. j'-I!::xg51:'- 4 X391 T ig? 4' 11 h W: 1 -'JCXW - RT'-N . rv '1iir5 " I lwg'1'w-I -+5-' Q, X--g:5.gs.x,'A, X . , 5 Mgv5.E5 ,.:: . .+. , --5X 1- I 1-.v I "1 ' ,y ,K Hb. gm I , .I vi - 1. ' lx f - 9, if , I , Na 'I .M .A .sri . I sf 1" "I -k 'A .1 , ., Q. 5 fx. , ., I ':. .. :IS- I it I, I , 5. , A Q-. a ,I . 'Q' lf Fri -I A I4 I . I .ISI F: -- N- .pl 3: , 1- IT . . ,, III - f. I B IIIIII -Il'II'X II SIIIIIIIN IIIIIIIIIIII IIII III! VI,xxII XXIII I I,-umm .I . . . , V 3 . 'Lg +I, 'Q.MI, - I f-5.5. A gpm , 5,13 . I ggi 3" , rr. , .. glgz.-SRL . ' I.-'IQ' 1 LII IZ. nl, 4I ' 4. I . '?ffffJ.Q, "',fr5g, I I , F: ,rf . I ' NVE, I' 756 , x -5 I. n' f':"z' II r f' 4, 'v 572 'J 51, - " 3 IP ,::'-I' PP I IIIIII I I,V.I,II.I J! NX 1, I IJIIIV. ,IMI IX. , I.-ii . A1-5-. J Y + -,,--Q L 4,5 4,5 'III l,I I lIII,II,I MI T' ,-:, 'I,f- -. I-I f I TV - F" ' .1 in :wr W : ILA-f ' -5 I: '.--- I- I FYI"- Izr I -HI: - I .g:.,-,. f,-4, V I-. a'.',Z'. - ' I F '-'-"- 'II'-.. I If-r . Q I . 5. . I X U .,l55"'II G' 'U , .I ., ' If ' . E 5 ,. ,, - , ,I-:ff , cd, ,L -- .I , I.. JI A., ,e,. 'L xr Zia ?-Tw ,-. ,, ,-l5f:af4 . -2 -r.'X11.?ff?.2: ,'f..i-.fs-Gr 1 -4. 1 11, A 'I "j,.1f,lni1' f- "' Ljbzfk.-1 '- 6.1 X ziifaivff ' X 7-,194 1. '-IW? S-fffwf .".ay1.4 , Lu-1, 2' 'I' "xi: 5-15651-:XA C'-bfik' 1' ' -.ffl - 5 "2-P: If 1' . X, .5 A., , ,ZXQWJJ "If' X.. LF' I 41 f 1. iff. ' ' I ' 21,6555 -1 :gXi?gI'3 .Xvgq '25,-.-W3 f' 'e . 4, X X XXXXHQXE amp fs :X , N :GN xi X 52 1 nk ' X- Sf' 555. V ' .r - 4 ' 'A A2590 1: . 23- I . -Qvfiiww-XSXffSp3 NN R . Q5 my . Es"'sQ,. ., iffw MQX' XM '3lf5:fiiii1lQi5X . N 4 NX SM XXQX ,Ex , . X355 E- -TQXSLXQQKR -1-,F '- 7-" "Pi-1:1 '15- 'T Q- 34-W: - X - X, , ff? SN :fi Xj L5 -FN 'FT 'l wfifr S :4..: 1 - ef 1 XQfff"2-X" W ff? NJ-xv-N - ,..NXzsix. ,,. ., HK X X1 x3Q!f."s 'ww--af . XX- X sXXX 1,1 ., 3 X X H XXX X x N! gl X Q x XSXXSS 1 X ' 'X V wg 1 V ,X x X XX 'QQ I Q Qc Qgxksgxk X W X QX' N X N a X 4 f wg Xx X T ,X X X X X X S wx it wx XX xxx' SIX XX x N. 4 X 3 X X 53 X, " XX KN Tx I wg XX ' X ffxwxx .O W X1 I X ,P Q ,if X -x X X N X 35 ' W qs! X Xvx Q X is X Q 19 XXV BQ X YQXXQ xx 15 XX WX 255 X VC NNY If KYB X xi Wx 9 N ix . fx 1' ,spa 5' I..1xxlcss ljlcukxrnclcr Hoc Iwluruwfm l5.1l1ux' Hu1111gc11 H.1y H1113 Shu-.11u1 IL-111r114I11111X Ilan 111' 111 i N1I1ul.' SXIm.1gur R11lw111wn l7.1st111,1n 91 Im k Hulwr Tu-tx Kcslux D11uxw1 1714-111111.11111 lvr.1I1.111u N Iuumx RL INN H-lyme Rapwn Hmkcr I I1.1p111.111 H.m1murlumI liuh M11 .ulx XYutllu1 XY'l11rc N111 A111 I mlurwn Ernstmuycr 5111111111 Hwnwur Yms Br.1XI11.-X N1I11X1x 1 t Imp:-1:1 Ix 1 M X THIO B. NIIN4'1N,1A B , B S Im M Hmm' Hrrrx' M. BOYCF I.1111.aN F. CLUKI' B,u11+1nfx,I Emrmx-4 BIARY K, FAHV1' PH111 lx I. AT7INHUlYl'R PLrAN11r1 I.. D11uXM,aNN ,I-WFT M f'H.w1n,aN Mum 1 N ,I Dlxxw D1'vnmHY D. IDLTI-XY 1 R V1Rr.,1Nm AND!-RXUN Idnnmrfx' BFRNLIIN xxRA,I.HRaD11x' U111m111x If. Hmmm MPP DELTA IIY .NIENIHICRS IN UNIYICRS " Sclliorx II11111 111.1 If Hn II111-N I: H1-x' IVNP H H111KIR Yum I, II11M1111.11111X 4 1111111-1111' I. Ilrmu IrX11 M j-Irrxww V11 111121.-x H R1-.-mnx II.-mmm.-1 ,I R101 XVI I'I x A RUIIINX-IN 1111111115 IIIII! P11x111X A SFIF I111-X1 .I lH11111,1XXn ' Supbullzmcx I'1:,v,.1X I PHX Mfx1u..x1u1 M II1'r11w Imam X',L1RAH-ui l'1111X1 MII ann' H111'YI..II.AMx111111ND I"1'cxb711v11 K,-XIHIIIN I 4j1nP1u1:X NHIRIIY M K1-X1111x l1x'xU111 I,nxX1m 1 1 11 S111r1111vI7 KNLf11X11' I1 xl Ifl 11111 514111411111 l.fxxx'11XX rxmm I, ST11r.1wn1 H N XI D 131111111111 I 541114 A1y1v111 Y S1 11111 IRI rc Ixus ,I YVIIIIIZ R111H A N111.x1u11 Axxunx I T11 1X Manx I1 x. mx.1.1 ,IR I'111111X M, W11111 HIITY I kwmx lhnmwx I' YUXX NIRRY If XY1 111 1 II AI xx! I' BILDRI xx L.11v11l,-x l- M01111 1 lI111x I, ifH11'1x Q. . 9 1T,1,v1.'..'1.f A S1g111.1 171111.11111 I Iupur X'11g1r11.1 QIJIL' N-11111.1l SXI1-ml. IPM' Q lf1.'.1f'l1'1f':Xf V1-W I 3,-A Hg, ,1.,f,1,,- 1'1X,1!vgg1, x 13111 X' -1:12 1.1,-X 1'1gIf,11f to ,B KM? .X 505 l4'wCIvu .Xiu .,,. . .-Xruffuu Puri M Huki CMIAI-ru FIN fkuzruuk Hamas Ruhhxns Butz 53.61 XI f'-- :.' I-mu XILgr:.a': XX".:wn Lvxlluk Knrpgmnbur: Kunz: Snmll Dgy Turner Dow T,.:4 r IA-I ,... YW: R Nuke Xublc Lambs Srunxpm R-'Nw HL-nnusey Smwn Humrmn T: I' IA Hgh l'Iu:m.m Hwulw.Ixc I.Am-I1 Hmmlurzlmrpcr .hcobsnwcyer Bnckcl I 2.1. I Iw-Fm ANI KAPPA KAPPA GAMMA I7ACL'I,TY XlIiN1HIf,RS IN UNIYFRSITX SL'IIfUI'A' -FI, NI III , JA, XINRII I.. Lama MARQARIT 5 Rm NAIDS I I. Ilzws BARMRA rl Nf-Mr HrLEN I. brnnx gx I HL- 'I 1.-A Num Rum Iznziorx -1:-1 I1 Im an MARINA, K Hxfrgx BARIAARA R, Mu-In: ' I I4rmz1.-. Fxuxrn hmm FIISAIIFTH H PRATT LILORIA RATHHVN 515:-.1 DAY Srl,-wrx RNII'l'INI4Ll'KlI 'lvl CII! S0lDb071I01'C5 BIARY I, ronxifxcrl I Iv F 1 Ixamuxxrx I IARIAU: A W1 I Ylxrlxufq -I 1"I'CXfJ7llG1I KATHRYN V, BURNQ, ,-LM, AIARLIARYT G Srummi Burn L. Trrron Hrse B. Yowr Qxxrxooux D, SMALL hALLx' il. TURNFR BARIIARA J. WYNN Fmxcss P. Fox IxI.ARu.-uufr' E. MURRAY RUM A. I.1'Am' MARr,1'Rx' S. OGLF MARQIARI x' A. Roumxs BIARIJARIT P. Tnumf .. '-flip. N: li A . ,mfr-I-lg I-LAMAHA A II1.1'1xxARI Fmnnfr C. -IAwMA1lx'r1z :M-..pf. .-X-.:, Bn.AxmN1Az'nf.,1n BIARY VI Komrz 1 HN: NIAIUITN II. I5m'c.L.Aw JUAN II I,AAm I Iw LQ!! Dfwnffrm' -I, IMAX' I " - F-,nr.,.I Q VJ ,'... ..3,',,.FE,"4 HUA I.AnIlwl.1 f lmnflu F-Iw,r:,,,-,'E. fullcqc, II-'fn ky FL, E,f:I:"fl.wlw,!, is-'rfv 1- .,,., . :ff alll: 1102 Fluff' Ifmwfrr uhm: I , I -j .zE'-.':- A iz!" Mm, , .',.--4 - .A-'A 55.-?f7f,Y-wg-V .V 15f?P.si'wf'fi ' flffigqpagi -1 A1"'rf ' N " Lafffw ' U ,f,,-.ff m b -fl n 1291 ,-.355 4 - 13,31 2112: iw? -. J, ,- 5 P,-.. .' it fix'-:ff',x'1 iff? ffl' P' ' ' 'Fr' .lk - - " zz,-:vs-' 4 - "Aff" it ' ,i rw-1fi'f.sJl'-f X , 1-' 0 .rw-A .: f if :3'i,i11"1" 3 41 .1 gigggg-,514 ,, .nfiwt , , ' ,. QW- . ,.':prf"lf' A ' fi 5 :'-NF' Ax SL Nui' 5 ii"::1-.fi.:'4f..i" fig -1.15 .-xC:.-.- 2-"i'4'L': :1 ja tLj,4.:'X51",. v R.. 5, xxx , if f'fi:.f.??E .' -V14 s,,3f'15-4 13 jwigfxi jg 1:9 11 Agzggb'-5,i5L3e.,.ik. .Q v mf s N MXXA , -Ni Q Q51-Riff: if-'Q fax.:-QF.-'-'.f. 5 , fa, ..g2gZSiQi1,Q, ggg ,fur 1 N fm:-..w 1: ' fx e T K ,kbx X , 5, 55 '. H1 X . ,iq '?F :X K . K - N- :"1't 5 1 :IQ . 2155125 sx ., 5 R-,f'G:xg:.g - gg ,z-1:65 Nw, wk- vfr 1. 5 - i','.s-q,R'E'-.Lili , 1 A W . . , 1E'rx"3rlQ:I? .-' .ENN QGTRP-1'5"-1' X 5-ri -rg - '.a5f-- ark 1, gf --Q mv ' if -' fx '- 1 X 1321655 4 -- 2:-w::w1 v' "' f':'x'i'E2'.'-S Q ., , , .,q,.m. X .1. .X F1 . .' .0 gm-fi'!QSf" ' 1' t. 0,-Esnfwaami Y'-' ,SME fx .L T ' -3 ,Q 1- QAQSRQR'-C5 iii? :' 5 5 -i J. am.-,g.m:r1wIWr' if:'1i':-R-SRSN N Ax ,Eg 1-.Qs Q+g: I., Yan Uxrmr MA5' Ardnur Schenk Y.m 4l1HlcI U'NQr1 H.mI':1nw Ihrxal 111-rl: Md my Bcnwn Hxslop Venue Ifluuxrtlm Bradley Dans Bcnmtt Kcmtz Bruplmy Bell rurrxnutwm Mufllrtlzy Smnvlw PHI 0 F A C L' ELA L 'I' Y 1lffrI7IllNlMMrrAs,M.S, Huuurr E. Hxx1M,A H XI Q Rl'1H C, Fm VMANJ HITTY j. Brxwx N, Hmmm I-Imxlclxs YIIANE K. KINITZ Fmxfxi I. ARFHIR Bun' F. Bnamrx' GLORIA R. Bm. 1.L'CILF -I. Brxxrn' mnafl A Hmmm PI XIICXIBIQRS IN LYNIYPRSITX Cirmizmfc Srmiwzr Alltl A, Axmn'-vw. SL'l11Ul'5 IH Xm..l:1a M Iix-mv Izmiorx Rmulr M ixtlm ,1lA'J."X YQ,-.Ulu1rn .S'np1n0711n11'x M Paula: lim 'rm' Dv-Nix I. k1'RFI',1vH'X lfrcxblllufi lmxrsr T1 Hfmnnmwc Rmxur M-'C Iirm L B Mu' -an-w -wt.. --. .L-. Dv. . Unuuiwty nt NylKr.uk.1A 1"Iu 1 11 vu 11 1111 ff',1fu'vrr X, an '-X -qs A X ,cb N u Hum R -11'NmN.B1N Aiwumxx Z Yr mir M I,x:.'.1 V134 11RNIlR msn 111 a U Davis I .an--mx M Mgr Hx Y1R1,1x1.x lf. CVNIIL Maxx' I. :nfrrxx G.1r11m.L 4 Imftur E1,,."1,Lw1.-', 11111 'Is linux? ow.-Lf Xfmx 1 507 s twfiiuzp I5,.x:IIWm I ,vpn Ifmk IIIIII,-tulru it-IIm.m I:1lt:xII,1II Rmcnllul XX',x2cr Yun.II-UNI Nuwnun I it XX .'-- XIN:,I:I1x LIIIII-I MJIII-rxrx Ii Lv--I.IIm-lu fIwmt.xcIIt H,1rtm,m -I.IrIu GIIILIIIH II. XI I II I'InI1.a::1 K-Imlmrq IXI.muN LIIII-IrII Lum XY'urzI'Iulg Kpxtcm XYIIIIQ I Ji . I qw - IMI: I.I.wIw I'i.IuIm.m V011 Sher Br.1nI,mI-r Fnuimgn L azz-I-1-'XII Is1x'1vII-1 I' IYIIII I III'-III! 'FII Ni FIIXIIINI X II I MF-.-,IN I 'Ii-,I XI Lvxzwln I I 11- I Irv wmv 'I I MMI-'I I Pm I III vm I4 fe AI I1-vv.v:nIP I I-1 fx-VIP' fem: I, IIIIIIZ I '-,':I:-.IIJI'.1rs:fI-. I .uv II.-r ' r rw I 50 I , I I PIII IIIII IIIIII Inav I L.uII,rm vnu R Itvlx III xlrzrrr L,-I1uaI'RI., PI NRI N HXIIINIXY IIJII'-I luis Lvmlmx I'Ixr Imwxy N IARIIDMIN lux IHIUNIIIIIL nm! LIIIIIR INN Iifmwwslr: 'za -4 . ... ff! fx' - - .. 'I ,Z gl Scllifzm' IU IH R MAR- I I IIXIIN R AIIRIM 1111111111 :Immun IF CMI marnf, Sflpfirzlllffwi In 1111 D Mammlw I"1'uxh111I'11 Iuvrnxxl A I.-mms Mxrnrl-. I' K-"Fl,-IN in RAI mm M IN.-Xl'IM,IN Im It-I sux: I.: ww, llxlxs Ihmxxlf,-xl IIILII lII.II1I:,1 I' '.:f'I'.' f'I.l', l'1,'i 'ff,l,.','r.v..fmlb11I IIIRNADINI H Tun F-THFR 5 Wmx Evmvx XVI'R1nx'RL. YI,-Il'Ql'IIIXI L, LIIIHY FI.oR1m'F I. Nm nw Fmxf IN A. Wax., I-IPLFN B, SHIR Svnn STOIM.-IN Vrm Vow, LmzR.u'Nr M XYAIIII ANA! 'I T1 YVIYKOII 3:3 . v .jg . zu. .ff I 5., "i"1 -7.-.11 xx: 1: . 1 if , I . 5 ."-Hi' .z'.1: .Iv '.".f:w' fs- , . sy 5- N? - " -' ::.. .Vx .. 1 .xcf-:QL-ls"'-W' z .Uk VQQFZZ -1 xl xr-1: 'fin .3533 if ' ..gZ'2EI1f' ' iff, 2' 'Sxgg-5 . N 'Q' In gf' if 2 1' X -1 "IQ Squucs Pc.IIm.III StItII XY'.ItsIIn BIAIIILIIIIOWCI ,Icnklns Bmdlry Kuxt CyI.III.IrII Buxxcn Anllxuxu D KQIII.-',' I'-IA-.IIIj.' I' Iixxrs ff.IvgIn.ILI5II D.l.cIx'Ii Lynn S.InIImI Estes Krmwlnm I'.IrtIItI'I1cI FIutIIIcI' IIIIIIIIIN Russ G.IlIIv.1n NIIIIIIII Harper IIIIIIIQ AIIIIIIII Rvws INIcDon.Ild Bztzcr Ramuy fBu1II.mws ZImmcrm.In Suttlcrmru RAIIIIII RIIiQrIIwIIIIguI -I.5II1IlIl bcxuvn NIIIIIwIIrIk Iwhcrls M Sm1tI B lxclley Poycr Lyefrrgc bay Prumm KInrI:.Ir M-mn SIIQCIQIQI Luxuyuy XN'.IrIuI1 Puluxs-In IIIIRIIR Ihnxgr-. Km., , M. LII ErHrRI'IR.F. M D WIILLA K. LE.-XRKIR, B I. S PI-n'l.I.Is L. CROCOMBF BIAROARET M. ENOCHS I., JEAN GAY INIARY F. GEORGII MAR,IrRx' A. BIIIOXYS ANN Esrus IVH,-RRI I-NI? FLIVVHI R MARQII- B. BITZIIR INIARIAN ,l. Bmw IN ROBFRT.-X A. BRAIWILY ELIzARITH A. BRIARLY ANNE ALDRICH ALICF E. ANDRI-xxa BARBARA j. BLANCI-IPIoxxI'R lr.-XRYL M. CAVANAUGI-I PI IIIIIII PHI FACL'I,TY , Dr PH IYIRRIA I.IIIN.-IRD, AM , I.Itt D YIIII: M, SII,NI-R, AB MEMBERS IN L'NlYERSI'1'Y BARBARA J. GIILINGHAM CHARLOTTE A, KINNFAR VIFAN Lovrnn' GEORUIA A. MOON -IANE A. KNoxvI.mN ELIZARFTII S. I.IxwIs ,IANET M. RAMIY ,IOAN I.. KRIST INIARQIORIE F. LIAI.IIYAN BARBARA J. HOLAIFS BARR.-IRA tl. KI'I.I.I.Y PIGGY A. GRAHAM INIARIANNA HARPIR V. ANN HOLLIS EDITH G. ,IFNKINS Seniors kIxmINmIIx'r: I. PFTIRQIJN VIRIIIININ I.. PUw'I'R: I. XIII' Pm'IR j111Ii0r.v M.-III Rum AI.IIr. N RQSINIWRQIPR Il,-'IIIIIIIA LI. bI'I'I'LI'IIIIRr Sopbomorcs IIIIIII R. INIIQDII-:Alu SAFAII M MIIIAIIIv N.-INN' PVARMAN VH-xRIII'I'rI A R-IIIIRIQ FIYSIIIIICII DQ-ROTIIY F. KIIIIY Donfrrm' YI. l.IixxIR D. FLURINCE LYON Bfrrx' VI. PRIMAI VIULIE CI. SHECRIIR IWARLIARFT A, SMITH CI-IARIIII'I'Is R. XVARRFN FILANIIR H. Srxwrs AII'ANl'I'll' bmw -ILANIIR X' ZIAmrRAIAN M. ,IFANITTE RIM Im-LLP STITH VIIIANIETTF E. SUDRRINK E. JIAN XYIATSON QCRKNNA L. PARTHUIPR H,-XRILXRA ,I. Runs MARX M. S.-XNIURD MARY XV. SQLIIRIS 'f a"a'-'wg-:'.' 'its ,- i I 1 NV .-L-,.-..-..-.. ..-..z ,nf - I I' I:IrI.f:.f ' T -.I Illmuzx ZLLI I. II Iptcr INI0mIImItII College, ISM' 1 'S EIr,If'1'.'II'u.:', INN lj,-4fff,'y.'iII.': .II','.'I I Cl1.1f1,'I'I.I I-h .II limi X I,',,'f'f Ilwffgfft SKIN! 509 1 'I' I ' I I ' . I 1 5' If . -, NL , -, 3.,Q 1- . 1 :"as ' . . " ,' " . T '7 , "UE 272 " --ci., 5,5 f ' - - -1 -'N'-2"-"3 f., .,i ' 1 ?-ify, 1, f 'agp , 1, ':"2"TT'-J. " QX- . ,I 1 1 Q . V . . ,Z LN ,L ,H .xi A' .71 . . , W ,, W7-1 , .1 J -- f ki 1- - - 1 -env., 1 A I f fig- ' T1 " ' I A I ia ff- , ' 1 5' :f-I 111 1121- 4' - 1' 1 ' ff -Sufi QS. I ,. 1 I Q I ik I A UI : . 4. ,!l-- - 1 N , I 21 , 1 ,V , CSSK' I v .- "' -3 1 I ,EA .E K, W ng N I -Q X f ' ' 11 1 1 11, -4. V I ,1 Q ,1afn,1-h f-Q-wi? '. ' ' K I ' '11'gs'f4f -' 1' in ' x, r Q , , . I. si?-2" 11 1 ' A X ' ,J -. A Y - A i . Y, 1 A ' i W ,1 if r f , , HV gnu ' I il -x' v , " - X I - 5 1 ' L' 5 I 1 1 D4 A X I . .1- KI ,1-3"f,3-lv ,fl fr . N Pvglvi'-, In ,aff ' , r sf.:-"K:-.91 1 4 1 , "i .q L A ' . 1 - :X. rX'-1"1 ,I I'1,1I':1,u. I-1XI11,: XX :X1!1 L11lI I1111 H1--.I1 I. I I.uy CI1.1p111.1n Axwwnwsnrl X X11 ' QHI1'-1: I1 .1,1'Xx1.:1 kv-11,111 XXMIIX1-11 N.1vI1.111 M.11gI1111X 5l1111IurgL1 XY'1c11 K.1b.1kc1 UIt11u AppuIm.1n IX-11: ' 1-11 11 M 1111.111 I1X:1w 51I11111111I1! I5l1'X1 I1 R Kwhun Sulmrult Fr1c1II.1mIur 51l111ri1I1 Wlvlllwcrg I,I1,:I11 X.xx111.1:1 I1XX-X XX'111IX 11111111111 XY'u111Xl1111 IipXtL'111 H11x1I1t11!t iXI.11IXcl ,l.1y 1' GIA DELTA 'I1Il NIl:XlIiIaRS IX LNIX IzRSI'l'Y M :1F111I f+1111x INIIIII R f1111X 1X:,11I 114111. 11111511 F11X111 I1111X11. KHH'-IIII' 41111-111w1X1 M1I.1x1N NI-,a'11P,1 11111-..1 IIX1111111111 FRIIFMAX I1 Ar. I1111'-.1x'. Mfxulwx 1.111 X11w:11 I1'X:11-. I'11'.111X A ,IM IP-'.11'.1 IIXIIIF IIw1"11 .XI'I'IY'-!',' l1'1X11 N, l11111u1x F1 '11 I11--.zu-1:'. Nx1n11I1t,111'111 N11 I 11211111 NIIHIII H111X111111I11 I1-1111.11 11' ll-,.:111111 M-.111 1-.-. K.-11m1X114 5-111111 I111:1111.1'. IIIIIX YI I1xm1X II-11511111 I1'.1 ,f-1, Ea.: .JlL., f ,'11.."r,f +--' I'X.11'p.1 fI1.11'-111 f1::.,.1 I':,' 1 ". I311.n.f1rf1',f, I'1,'11 S -1: I 1- f lg' 11111 I!1'11.N11.11l11,X11111 . I,lIllIII' 5111111511111 R1'111 S11111r1X1,1i klmx L. Wo1,1-111-111. -I1 ,1rX11,A M.-Xru.1111'X INIAXINI Rfxmn lf1w1111 h11111m111111f Luis XYIX1 H A1w111 SIIRNIH-RL1lI'l N1111111s' Il, W11xX111N 1411111 M, XY'1N1X M1'11111. 1. XX'11x l1.f11x1 XY1111X11:X asqwgg X u x X X 1 IX XX X AN Q Q 5 N X X I 1 XX N X S' 2 11 XQSQSQD .. Qsifvv 1 , XQX- Xxx - wx.-..,.-Q1 ' 1: ,XX.aXa:+-... A 1' QQ.+541X:'ss.1' ' 'fm' X WN., X ,X X :Nxq I CX X 1x Q X1 ' X 1 X,-QS A 'X X1 N I 1 X X B 1 4 X . fs 1 'O . . 1 X X -5 1 1 -'C VX N WN o XX K Q X .fajr-3 'tif '- I . A fi "L"-:gg .. A-..g.,? . .. . 1 ,-.X iii" , 1-XE -:H QJQSRG' ,xqggag ,.... I , ,1i?A3,.Q5siI-,1 'iffiis zgpflzxl .Y -,.4 1 1 X 1. X X 1 1 L, Tx 510 I Ilmu Uxuns NIIgIm.uIu .. Murmx IIugI1u I-rx-,:, M1m.nIr.m XYIINIH Nuxun I.I1:x Cf.4I.umIg R-III,fg I'HII'I'II PIII IILIIHI I AXIIQXIBERS IN IQNIYILRSITY SCIIIUVX I HRINIINI -I GALAMI' Lmururm I IWUNAHAN Imxmn.-x E. IXIINNIIN Inu I. Rmm I'I,-IRFIIIII M I..-XRRY Lum M XYIIXU-, Iznziars FARMr1lmI,mxnY IJIRITYA M, Pawn Supbovnorcs Avxa M, H1:I.HES INI+nL,.uu1' H IWIURRAY K,-l'IHI,IlN R SIIIIMRIN "X fx . ' X . J! Q 1m.fH,'.f.If ., S W 4' I-hr.. 1 zmpnu I mu-:mtv nf INIuIxxu.m, I'Yll "', I, 9 1?-I'-lWf'f' L'I4 I 1"i' 1 If I f I I If'.1p.w, 'W ,-'I Nm' , -I . -' X "I, 4 I Q, 511 XIIIIXI I Il.-usa. K XX I-.IJ..Ikk III ylgu Il Mzllcx' Bullmgt-m Slx-IL-1 Lmuld Hum Lyford XYl1.1lln Ndarty Flaming I-Izmu h I kim: NIIKI-Ixmxu M Rwlwrts MAILIII Fukpx Lmluxtlm Kalllclt R. Mxllur Hunulcnger Rlpka XYVLJISIICIJF -I ' II.1:.w:I Ifl x '1 Nlzm-III:I BI IUQY--mu IQ. R--lu-rn Yunuglwrq buynn Znuglcr XVuglmn.In R. S-tread H.1IkIcm.m II . I vvrkizz Ii'-I:II:.ImI -Ium Ilrwx Hurt Lnlklumt Imnmus S. IX-Yuung -Iam Hucr M. Strucd Huclscn Iv' I NI U'-1-ix-Im., PII I3 ZEH HL ALPII I-Ai, , NIIQNIBICRS IN UNIYICRSITY Gfmflmre Stlldellt Drmli FIFMING SUIIIUIAX SIWIIRINA E. Nllxox, PILD. . .,. 1,3 i7i.N,.+- I ,r -Hg. .:,a1.-mv. ' - - 2123-'my'-r..Iv.' ff. if , , ...+5.-:I-ww.p 'WK-xS.I-sill' . ii .. -,-,six-. . wi: K X -Nix-fy. N --r ' Img. I I X xx I Irs 'Xl 'X x N I Q N U . X: ,F Vxx I 5 D X 5 K I 5 'w,' gg x XVNDI xx ,X N' s I N Ip. L '- X fi , x I .N I-:: J. .ff S igsggxx X -,A x 'Vx K if IQ? . N . if . ix Q X xx' IU Ov x qs .Q fix XA I X ' -XX 'Q Y xx D N x TNQ 'Iwxw-I I I4nwrwI,yx ,II-ml Lmlwfruu IXIARL-ARI-T M. 1X'IQC,.u1n' INI.uu.AnrT E. XY1'HALIN Nfxaw-my I. Dr Y'-I -1, Muuwmx uzwxlw lhnxxcs E, RIPKA ADA M. XVIGHTMAN ur xx FI' KI if ,II aw R, Hum I 1 ru.: R IZI mrwk M. ROBERT? LORRAIM '1'oUNC.Hl1RG jmliors NIIRHIPH R. I4rgI11r.-.w.. Mumuo I,. LIUYNN PM'nmxA A. INIc.L,mx AN JANI' C . SHFIHAN Mwx I IIII'-MI. Ibmuwux' VI. Katz IIILFN A. I'vI1Ll.1.R PALMA I.. Wounriocx .fjiiil-'. MIP-I IP PI X'-III, AIIHINA D. NIM rm Ixllncxfms G. KAHI IRT H. El 17.-XIIl'TH ZH-bl.I'R ':55fg.,iQ3f,.5',: .S'f1ph071mrc5 NI .I. I In-,.I,-. RI IH I' Ihfmxxm,-xr. Rvxu I., -Imslxm INIILDRID I., Rmwmx .II-P -I I Isff.-.In Hur. AI. Ilmnnsx Rum H I.vmruv Inu A. SLYIJFR 112 -,-.Hr I I I I-.ez-.I II: II'1 ,I, limi Ii1"1H V. Mull-n RUTH L. STRITD 'I I Hszf, E1m'1. M. NWIINHAAR l"rcsb111c11 1, -. I Ibn' II xx I-C, HIIJR AHA VI Ill'IlsI'N Rum MHRKAA XIIIPUI U' AV" II 4.1 M Hmn RUTH H. Km41.H.au1-F Mmrfm Suu HT bw- I IIIH IIPII dl f I o g. ' T OI I . I :'xIph.I K,Ipp.1 flmprur .f,,.,,'.I'I. K I :','fI'. .I ...I IIIIII., Q Lmlfl, 4..- ILI 1 f,.,.., ,X A .Q 'I+ II III..- ,ff x.fI...f If QQC Ji! I U V 512 i, if A 1 A lj, ,ww il 5 5 U URGANIZATIUNS Through the cooperation of W. G. S., R. G. S., and M. I. W. A. several thousand university students are given the opportunity to live in an organized group with other students, to enjoy an active social life, and to form last- ing friendships . . . friendships that will be uppermost in their minds when they think of their university. 2 ! I I A !W E i. E C E' F . . M Iwwmllv I P 5I5 I .6 1 J fa: " f I yr If I l L I I v Jw IIDEPEL DEH' T J Y T A ' 1 V I Y 1 GQ fa - , ln 9? I if' 1 ,JY L sg: ,gf .W 1 .ff Q - 5 ' '- , Sw" -N 1' -QA AAAS, ,,- 1 Im mm 1: Wxnn cxn4411.x BMX D,XIlIII'II5 -lumx Ul'I'l1l'l-ii Nur: I KI'-D111 IMw.'.,f'4f:. lluxxlw I XYXND l'.m'-Pwmhfrf XX1:v1-.v R rxmwzx Kuff-,',1yx Ixzr Y l5XlIl!I1I' lfhmfm XX'x'v.1' N hmm , 5Uf.:,fJ IM,-L: f li+-mm I' BMX lrzmmwf-f.1! Ihfrm 1 X W F.-Xfl'I.'I'Y ADVINHRQ RUNRI Lv 141121, PM ID V-XIYNXI'-I lfvnw, Ph D, S EARL 'I'HfmPsnN, A M , G14-nm' XY QHPNII, A H, I.I. I4 Dz'Rv.m11 L, Vlrm, li S, Fxun H, 'I'L'Rx1n. PILD, Y 1 XYARD UIIFIK ERS W lF.1s.:' i ll .uni ,x gm X Fguxfw, 1',f,gj,-f, Ijlvkillvlj Hxruuxv A , . , Pu,1.frr1,' A, RI,-Him, pmm- . . V .p,,X,A,,,,f f I' h1ll'lIIYIIllKllNIIl'IllR 1 H ,Pu mil 1:1 . .I :U-Prmfdrnr , XM rzhlvy C'l',mnmr7 l'fxuvm.1rr .Pve,f1a'rn,' 1-Premlvnr ,Sfrrfnxrw Cfnm rrmn ffZn111nmrr M! xl' A Lvliwl will Y 4 f.1,'vm,nz HVQYUN H. BHl'NlU4 1, ww x XXI:-41: l'.",:v,f,',f,:.' 1f.1.wn:.:f HIARQHH M SVHNNUN ' "" Y H'Lf"'5 'ARL F3 fH'WM-45 - - f Fllum li IIRXNH . XfuJ.Jf fkl.1Jrnl.zr1 H,-Ryxqgp Q, Flw Hx Yf,y1,1l 4 hrxrx ,I 'llxmx Iv.':f.1m14f,1I r'lN,:,-,mm HARRY fr IV, XR I 1,,,..,,,,,,,L,,f xwyq r 'lsluxer-w.-. I'vL,.-,1'uf,. Ilfykf f, up I H .IM I He: ru A N-.m z l'.'.1Vl'w .'.1w:,' fnnuxw H Hmm . .Pu mlrm K , hmrxr 5. BIYRM.-KN . , ,K 4, yy I 13:-.W A 3,l.,,, luvmnx X lulllrn . . , xXf.ffl.ng 'MIN xv Dum Iu- ,w,..t I' Xxhx, Q, A , .,,,, , NIRNIFX N BHXFHX . . , Sw.'.1lf!'.11frn.:u ' . -""' " - W" "' Y X1 I. lm H f-XRLE, hrmlrlxx' -.1 :rn VI, umm: -r wp, ln.'f,m:.uf.:1' 1 X.wn,-.,ff -'M 'X ' 'Mm N """"""" X""""'I -gm K HV KIM, I A H .y,7f,,,1 lI".uJ ' Cmmnr R. CLARK . Ifm.1mm.:l " A I N XYIIIIKM If Krxxrm' , ,,..,.. Pfavnlwf: 'HRT ,I INRHVYF . f': hfrfff RI, HAM, K MURRI, 4 A I1-E,p,,U,AfK.,1, .Um V l?rf1.l1'r:.'1 Hull 'P T UNF V 411' f '-11"'f-"-' ,lmn A MM: HMIXIR , , .,M.f.:l f'f,mm.m Rrmrm' j. H,-XRIIII, INT'-1'-I' YR' Hv IMI! lfffuxvlff 1 1 f "vw.ff D1 'xx XY, KIRHY , 1n,'f.m1m.1l4f!'.nfn1.m ,NIlU":1 RLpv'um:t.Jl1:: rw Exuffflzf Hfffmf BN FI- tb ,V i, . V '1 X X N f-3 -g , 4ih.'- .Es ,. S-L --BB 1 -1 ' - ' f w 3 ' " " 1' .1 Vx. '- '- I 's' ' p .9 4 2 2 4 3 R' A 2.5 ' 48 , , . - X Qo- 4' Q, , . r , Y M' id 'C ' , -1-U .1 h -f G7 -:5 Q A . Tw,-1 Pima' Kp xxrm' BARLOXV lim' s Hmm lm num FMQCONA BARTELT BIB ROMRT K, fmzxwr. PI-Tl R -I, FHM: oxx Romnr ,I. Lmzrxxfmn Lrll rx I. Lwlml R JOHN XV, Idxxwr: Rmfunrf Bull XVILIIAM M BMX: rx Louis CMIIIIU Rom-nr 1 , FXIRIHIRN LF5'I'IR FINHIR PAN. A, FRI!-I-XXlw -low vu If l'un1III:XBIv1 L. I-irnu BULNDX Rom-RT I.. Bmw Romm 4 Hummr: LA VIRM F IANHAM GORDON R. fL':Xmm.H,uf XX'nuux BARR XVILIIAM R BRIIYLIIN Romm I., mum Im' XX' fklxrv, IR. HARl,bIII XX' Farm jmx A, Cvllmrlxlm. RAIPH Lmlnsx Crduuml Hare!-gn RUIIIRI XX' HHXMAN IIHH .Xffn,'l' I nv'f Xml' T MIA IIIIII ULIB NIICNIIELRS IN L'NIX'IiRSl'I'Y MM Ilmmuxu-.' KAXIIIN N. Ii1xr.I:.1,SrN RUIIIIQI I' YIUIIY Mwixnu B ,lmilx IIARXIY FR11lmfxr: XXA1 :IR rl umm X CHLIIIRT K. Lnnrvxrq RIVHNRIH A IIRLwx,a I.I4rN,-XRD If. Kimura IINXX,-XRD ll. IXIAIULNHL ,lmlmi V, Dxwr Mxxmmn I. Frnuxll Aww Ln-xmulrq Fam D LIL ru Rm-+1R1 M, HIXXIII Immun I. IIrr,nY L.pmu.1 Hmmm, AIIIN S HYINY Hmm' P. KVNKA AL VI Munn XX',wnrx G MIHR N4mM.nr hirvm II-mm' ID, LNIIIIIIR Sciiiorx IAM I- IXIIITXIIIII AI,-xx XV. Mrkmn II ILIHXXL-XRD II. RUHN Rlwxlll Lf 5IHsl+I'.x juniors Rlx F IXI1x1,1:.1,m Fn,a'anu IXIIYINIZ. ,lR. XX'r1lmM R Null: XX'111,1,-IM M Umar. N-X5Il'II P1 un, .IR S0p1,w111w'cx Hmmm KLIHK ,IUHN VI, IXIl'I.D4-XXNIY PAUL F, Pumr R11 HARD D PRIAI S. I'Il1'urmm Rn.: I"1'cxb7m'11 Rrmrnl X'. Nurnul RALPH L, Panxra Ifmrx E. Rrllucglmixmn Axmuxx I. Rl'fxu1.Ds 1 HAD Ronlnxx kumar Rl'HI5x Frmmg P Sfwmlwl HARHIIX If, Snmmsr jour: ff MI .1 4,11 ruxr-I-, R XR-.11-1 1.-IRI D XX 'XI I xxx: H-xnxx II XX'Umw, .IF XXARRIA Pmxxnx BRLLF If Rwhixwr. Rmugxx Mm sm: mn, FR,-'INKIIN A, :umm R. Uvlnnn. XYUIIIX Suxrn YI'mr.rLx STANUY SAIIMAN Lnur IE Sxivurxxw ELVEY XV. STIXXARI -Imax IQ VMI RAIPH A. XYLIXIR Lrs11F'I',XX'11xu Vlmlxl' D. NIRRIIIII X Ima I. SI.-XIIR Hmmm A. Smrmux, Rl- HNRII Z rwrux R1-mm SVIHIRI asm Fnwr, VI, XX'1m., -In IJIINAIU XX' Zllmn PHIIIP 1. ZIMMIRIX Snvoldl Gxnlus Frzxsvunax Joslin Hvlmlnpsvn G.l.IulnIvn Yzuxlmuxnzm Murdoch Bzmr Uuth Schulnnchvr Zllmuvrly Rfvlvxnsnn Hvwltt Stough TX1L'II'Ihl'If Irulxnd Nottoll l":nm1IIo Yuri-ukzx Stvlrlnns Xluldosvnwy Pow'-rs Ilvrmamn Nluwll--r Sovrost Waxllmixn Rohn lIl1th1vrl3:lSsPlt K-:brlvr Flshn-r Frlcdlnnn Plvrcr' H, Wood H VI cmd Bocchlar 1 Mcndvz Fznrlmvrn Wwlwr Burr Roberts Buvkm:m Yzwl Zullur Fvrolle Hnrslmnf-3' Cunmnghnnl Kluvk Gnldstl-In Rice Dust Wvlsh Hounds Pmhnru Nuur Cristy Mon-r Hllold--n Hzxukus Crum-I Rwynoldf Slntvr Fzmll Hoghurg Martxn Hyde Kunku Pnrkvr liridgvs Sutherland Glvndvmug HulInQ Ntorm 517 Iii. .1 I Yx1'111r-' rr I:-.1 wx- AI X- I4 III H-,szv 1 X111 'rr-w Ixvrx NI Iv -I11wr.2R XX 111-11 XI I' mafig MNH? 1 1 arm. -1.1 f :bw 11- I4 I 1 xx I"1'.1- X I xr.1,,IH XX IMF: -.fm 811114111 11+-,wi-X SI 1xx1I':1!Ii Iv vs" I 111111141111 M 1 EI I12fr,'.1H IJX' I .-K"'. 11 rr. I-' II.f:r1f.. IMA I 11: I4 IMU11 I 1111' IJ1,,1Ip-II? 11t11111'gu I I-fm Ii 1l'1 1. any 1 xx .., ISV. 11-. I' I'-1 .rf I111-, 1 I' Im 9. If' ' -. 1 I-L H1-rw 1 1 '15 X'f,'1f1" II'f.'rglv' Slum ILIIINI HILL UIfIfI1IIfRS l'f11:.iIf1,f R1r11rn1 I3 Mxnlmx ,, , 'lfrmffwf I '11 I'f.1.-.,'1f- L1r1vR1.l L- Dvmxx rx .,,Yf'1w.1l 1,'!v.1nm.xr1 xr.f1'1r Imu M I'IIM1ARIxlIK , 111111116111 1111111 I mm- 1,,m,'1rlf1f NIICXIIIIIRS IN L'NIYIfRSI'I'Y Ii--mn: XX' Kmmn Ihrrlm 1 Mucmuxx' I1-1:1 I uwrrwxrrrx Ilw xruv M I.lxx laxrrn 11 14111-1r1,,lr1, II 11Ir'.xL1r1lV.1x1, In I' II:-.1111rrsl1,,Il1 Lrrwrwrr 11 IQ1 mar If II1,1:11lzrw M I11 111-I XII' I:1r1111IHIfrl1 XXIIIIXXI N 1,1nl1,1, 111111114 NI II-KMXII1 XXrrxrxx1 IIl1,1.1zl11r1uxx1 Rnmnr I, IXIIAII Yr-111-.1 ,I IIIQXMIII I11u'. II 1111 I11 H II1v,xl11r X IJxx1-. Iixrvn II IIIIIIINZIIZ 1 I31mal,ln II, ,In-11r'H GIUIIIIJTL' .S'r1m'1'f1rx mm M1111 N.-XMIIII ,I 511111 M1 IXII II A R11-lNl1lR1.r11 M,-xnlrx H, 5Hl-NDIII lmxllw 1111.112 I ,Imux 1. 511xx.xRr Fnxn XVVINIY .SUIIIIJVX Imx ,-run M 811111111 Iix IT,-V-I I, XY,xlxx1m1r1 HIRIIIRI 1 AIARIKIRRX R11 H,-XRD j, Y1m1'R XYIIIIMI K rxirfnrvxx' ANDRI XX I. Xl'sH,xr,l1H .Mm 1, Zr,'11Arux1 11111111111 ARIHIIH 15. Rmmli BL'Rr11x I., SHINIWFR Rumnr I' Smvv AIAl'RI1I ,I, mr 1- xrrrllww A M1-ruuwx VIMH1 B -l1nrr.x1w. I-1114 N Ima I-H Rum' N1wx'.uQ Iiumnr I' M1111um' 1H1x11R R.1MN1m .S'0pI711l1l12l'UX L111m1.r 1 RIMNA1 I111xARr1 S1Hr1HIMAN Wrlrwrs C.. SHHT-1 Bwuw H SINIIIR R11111n H Srrvms Huzrrllw Slxsxmv H1111 fum I,. Ihmmrllx IJXMIIIIQI VI, Mmm' VIUHN P, M11 1,,xx,n1.m IHARIIN Lv Munn INIIRIIWIIH ,I Munnrx ITIWXXARIW P Mmwm Axmxr 1 Ixmwl I1 If AIIRIIHIIH hlxxllllrln Imxxmu A Iixlluxu l"1'c,vIv'f11c11 1u.uu1w I' SIM' I+rxm'11 R Sur-Rr-mx XXIIIIIAM If Nxmxxrc II-wxlw' I- I'u1m1M 111.-.Alu Ii, IPIIXIR 11H1.fx11x D, Ilalllrwm lbwxfxrn S R1:l1lM1-N ,I1'l11x li, llxsrwxvvx XX'1l11,'u1 fl Hrw Iifmvrzl IJ INIAn11rxx 'II 11-1-1 I JIwr1 I1-411' N1huI11 II.rmm.11I. Niupp Ewan Hurmgnrncr Thunms Mnxris ' :'- M11 I,m.1i1m Afrrlyrwrru H.1rry Mrrlmrrx Murphy Rndkc FIAIH Chunh Il. IJ, ,Im1,yIr KMI11 vI1c1I1tm.zn Ihvn 1 r.mI11x1,I Ulixcr Heap Hrmlnllrfc Rrmnac V fri, IIf:r,r.',1 N- lm Ir. -1- Ifu1I1m.1n Iimmlut II1'uc1kcr Mnthy Kllncicltcr I I1 ,Q '13 ic' Km!! XV.rIv.1,r!l1 lwlugrmc Cmldslcxn Hnllcnstcm 1r11sS j1rhnS1m Gregg -I 1 w,:'.r.cr I P-bm In iImrrn.1n Hwrrrvclrx AItm.m Rmcnbcrgur Full Stewart Greening SIX IJI5 mllrll 151111111 NIILUI 'I" EUIHEfUE HILL IfACL'I,'I'X' AD X'lSC DRS BIURIIXII R Axlwlulx, A M , . . , l3.11.wl H lull R11141111 If H1 1 II XN lx, M N ,l,'.14.4 Hfff Iillrsclx XX'l XX'11'1iN, A M 41.111 Hllnll 111111111X R F.-XIKII, H S, .. lnl,f.!.'l1u Ilfff 1 I1-1 lx F,Ii11l1RIII,IiN , , .Nhfllfl H 1 1 PRIxSIIJIfN'l'S . ,l'l,l 11' Hlfnl ll fH,-XRIIN l.. NIA'-IIE B,1f.'lfl: llllnlu il I BIIXIII , , Flllll Kalhln 1 LM 11111111 IHIIIXI D R11 1111 II I,'llll.'.-1111 ll 1:1 Ill I H1111111 X' '11 H11 RIIIKIRI IJ A1 llm ,I T1111l1l1ln1' AR1x11111l, l7:XXIIl S, Alf I.11'm.1R1u A B-xkzw Klmxllll XV Iilllmlllllnl IXLXRI B1nxv1l1:, l.INIll, I, 511114 HI.-XIR B lmnlllr XX'1l1111l1 L, 11111111111 Cvk,-XX' H 111111 Rll 1111111 1 IXI wx Rlllll 111 S 111111111 BYRUA Y. DM' IUIYNAID A, 17.11 D1lx.l11l VI, FIIIYY ,lm-15 XX'. CHXRRIII Mlllflx Q1-lwll FRII1 A. Qlnlflx HIA111 G1l11111l 111. In lx GRIIA RUIKI - . I . BARIUI HUIUE XIFXIIHQRS IN L'NlX'lCRSl'l'Y Kllxxlrs A LIR1 1 rxullll. Klmal 111 M Mlllil -.l111'r. R11 1-111111 XX' Hlxlll lm. 1Hlll11x I. IXl,1n11l' ,I 111111111 Haul' FXIIRIII I' Mu jllux .I Illxxllll SIIYNIX F IXIIIIII R11 Halllv x H114l'1 f11x11l1x R IXIURII1' IUXXII1 A Iilwrlmm K1 mm 111 IX11'l11wN D1 lx H17 X11 X. R111,111 Ig I11111 M11'11111 KIXHX I3XXllv K'Xl'l,-XT. XX'1111l11 Lv Ml arm XX'.ll1111 IXI Nlxlllzrlx xul1'11 E NIXI Iilmxlln II NUR1-XXRI1 AIXI7- F R111 l1xl1sXX',11Hl111 M1l11.111 ll Iilzrxllw Qlflllw XX' Ulllx I,lxx111-.11 R Klw Hlmllll H I'1l111, 'III bllllzxllx A Iilllx Illxiillx I R1111x1 Iimxlx Iill1'11xw1xl H1 M11 XXI R.f11'1'. Yllz. I.1xx1x H Klllmwlx XX mm 4 RXVI' 1,11 'I' I,.'XI'II'BNL 11l,x1,1 11 XX'l11r11 4: ,I IXIII1I1Ix Hlnlllll I' I,11'1llXm I1-lr, X Rlllllw Rllllllll I.1'1fll1x AI. KIIII41 Rlllx 411.11114 Iiml 1.1111 IX Il1f11l111- L1 Rllxxl -l1l11'. R I-MIX Iilxln 4 Rxxll-1111 I1-111 N- 1111 XII4I 141, R1l1111ll ll 51111111 'Ill lx XX NIX1-III 111111111 ,I N111,11 Al 1 HI 1: XX' N111 lfnll XXIIIIXXI M NIIIIX X'l11x Nl 111111: ,I.RlM111 I111-X111 RUIKIRI F. Ilwxllx Rfllllxl' ,I 'llxlxlx I.1xx1x I XX'l11 XX'1111ul F XX'l11ll Llllllml U XX'1llx1x Ulm R XX'11Xl1-1 Rl1w1,XX11x1l- SLIl.11lml1c1g Klii Grucm: R.1pp I,.1l1tCnul1l.1gcr Sghxx .111 C lllllu Rlnlliu Tlnlrln K.1Illl DAX' R-mu Nur Slmlbrlg Harp Eddv I,lp1llekv Rwwnsllcln K17rnm.1n Rldluv H.1m1lll111 :Xlcnburg XX'1Iwn Aluirun Klcln K.11z N-lrg.l.lrLI BernI1.lnIt Manley M.lx' Slltdlcr Umm Rllcy Hensley Rlllllkcl 519 1 x I I II I'L IIIII HIII 'E XII-'XIIII-'RS IX L'NlX'I'RSl'I'X' II Iv J: IIIIIIIX II LIIIMII ,I IIIIIIIIX ,I INIXXIIIX IIINIIIII IXII'xIuI I1II1IIIIrY,S5ymR XI If- 1. IIXIIX XX LIIIIIII-. IIxmx II KIM, X'Ix 1, I',-IIIIIIOIILIQ IIIIIX' H, 5uI'IIIXX.XIzIv I x I I IIIIIIIII N IIIIIII: IIIIIIIIII LI KxIIIII' IIIIIIIIX K PIIIIIY IIIXXIN -I, SIIIYRIIII I I I I IMI LII I II xIaI:IxI.IIIm RIIIIIIII L. KR-III NNI:-I'II Plxsm' -'AMI-9 T, 5I'IIIx'.Ax I Iv M IW II IIII::zI wx XX II I-I III I IXX IX XV.-XI IIII II, IXII Il H.-IIIIIY 0 'I'.-IYIIIII, IR, X III I-I II IIIIIX III-IIIIII L- IIII II N AIII II fx XX'. IIIIIIIHI' IIIIIN.-XIIII 'l'IIIIfI, I IMI. II I- XX III IX XI IIIX IN -I M IIIIIIIKX III IIIcIx l' IIIIIII I.I Rm' XX' TIIIIAIINA I XUXIIIIII II IIIIIIII IIIIXX XIII' I Mxlwx ITIIIII RVIIINNIIIN lIIcIIzI,I XXXXITIR O XII:I II II X II IIxwz I-I--XIII MI XII M-xl III! I I' N IIIIIII,-IIIIXI R Xl PII I3 XX'IIIQIxx I I IIw.I.::- I IIIII-,XI-' XXIIIIIIII I AIIIIII III-II,IIx MIIIII I.:-In -I ZXNT, VIR, Ima-IQII XIIIIIIIII M MIIIIII I, XXVIIxI SXIIIII XX '-C " N-I I '- IS,I:.I-. LII--Xu D Vlwlurwun Muwf Kr-:Il Kcnnclh' NIIIlIII.IrIIt Knnpp I I I' I N II MIIXIIII IIILLLII I'-IIIIIIII KIIIIIIIIIIL 'I,IxlIIr Mud MIIIIIII RIIIwuIIstc-In Rhndu I II N' I3 III'm:I IIIILI NI'.IIuI R.Ig.III I7, H.IIrIIIIgtfIrI CvuI'stIII'I: MIIIII Hur Pmsky Loftus N I'..Iw.I-I-IN XX uk, H,IlIIuI 5-IIIIIIu.IIII I.IrwII A, ,IIIIInmr1 LL-Ixuy XIlmXII3laRS IX L XIX IRS! I X I I' R11 IIXIIII Y LIXIIX M IXII-WIII III ,II r.-.Ir.I.x -IIIQIIXII 'I' IXI1I.I.-xx I Nw, IIIMIXX X' LIIII-,-IIIIII IL III,-XIII IN 5 K,-IXIIIAII IIIIIIIIII K MfN.1IMIR.a III I XII I'.IN .-X LIIIIIIIIIIII, IIIINIIII KIXIIIAINX' C.IIIIu,I I IXIIYIR I I Iffw XIIIIIIIN IIIIIIwIIIx -I KIIIIIKIIIR XXEIIIIIIII MIIIIII I II I lIIII'. I LIIIIIIIIII RIIIIIIII IT KINIIIR RIIIIAIIII QI MfIRr.AN I I-If 1 NIIIIIXII: I' II,Xws NIIIIXI-In I I.IIIIm IIIIXXAIIII XY. Nllkfbl. I I I I I-In XX'IIII-Iv A IIIIIAIII LIIIIIIIII I.IXIIIx4 XYIAXNI II. OIIIIIQHT I XI II :I-I IIAIIIIIX IIvIII'r-I4 II IIxIII1I IXI-II'IcII7Ir. RI: IIIIIIII I' IIIHAIR P Ib I w '. I VI III -.1 I III-II'.1IIl IIINI IIII I IXIIXIIII IIII IIAIIII I., PI II-RN Iv HI 'I III I IIIII In RI' II-XHIW N MII -IIIIIIIY I I1,X:.wr.I RIII I I' I If I-.XII-. ,I IIIf.IIII KIIIIII NI4IXXI'. IIIxIzYXX'. licIIIIrx-,mrx SI 2 I hm' R0 IIIAN S Rf RI: IIAINI 51 XX'IIII,-xr-I YI. IIIIXX Mun R I, SVIRIINKI Inxxlx NIM -I IIIRIII-III IIINIIX' I, I IIINXXARIW I, IIAAIII M. wx MI I' HAI I I R SI HP-IIIYII Srm SNYDI Il EXII MII ID 5III1IcIx IRIIIXN XV.-XIIIX ZIIII NKI I f::.II:,X NIIIIQI NIJ ,IIIIgI.w. Nuwi III-XIII IXI.IIIIII1cn Cmldstcin F.IIg1I Schnllcr .II-IIIIIrIgx D I II I MLLcan Lu II .MII IIIIIIILII YII I-I IUIIII, IIIQIVIILIIIII Knmlcv IXIIIZXXQII I:clIIm.III Peters Dcm.IItInI AuLrb'IIII D.AnkovI QIXI Sny Lf II-gf II Ir. In IfcmIIrI IIIIII-, In MI Y.II:1cI.I Z.IIuI.I Lfrlmn Hruhy CI.Irv Hcmth Kanwcmky Rnbznwn Hans IX eye: IIIDGHFI HUIUE .XIICXIISIQRS IN UNIX I RSIIX IIINNII R Al IIN I.fll'lX A In Xlllzlv VI .-Xlllx INIIIZIIIIIII4 IIKIi'fI1v II Mflllxl . lv 'Q-. lllxvwl I-I -1 ll-.lllx Rrlllllzl R Iifxmo IWULXII3 I4 Illlr.l.N IIl'.ll'l I Kllx,'l,'l',lXl.l Nflll 5IlIIf- I1l-l fl N Xl llll- ull L31 Y R. Hllvlwlxnlll NIIIIII I. Llllll:.l Ilml-Q ,I KI ILXIIN II- IHIIII .XI I-il an frlalllrw .-X NIIIi'2.IfIf VI,-Xfkflx 1 . Hmm :xmx Llllhllul' P Cvrmll R Ilw,l-.l K1 zlxll I--l lx If IIIIZIIII I .II4! 1: I wlll llll Rmllrl M Iinlvlllull Hxlulllx XX' I'Ill'llnIll1 IND..-XII' I IIXIIIIIIW Iilll xml- N III 'lf L II lll-'41 we .llwwl Ill E XX'llll.ul K :XPIRIIIT-, 'Ill IRXXIN 'lll IIX XXIIIII,-XXI IH In-.x IXIIIJIIH I Illlllll' ll.-,ll A I XX l,IIf- Rlrllfxlllv Il. Lwlllsllulnl Dfmlxllw H ,Iflllxwx Alllllll IXIAIIIII4 Il-ll: A Illlllllllx Url: ,X XX l IJII AIVIN II fl.-uw Rm' XX" ,Iflll-.W-, IXIIIE A IXIIIHY II1lI'.I II RMU, All A alll I XYI1lMI'I41' FXNIURIXX .I IIYIWI rllnlxl I5 KM.-XIIIII IIllllfllll Il AIIXIWII Illlflxll N Illll luv. N12'Ill X Yxfllll-,lux RI4'II.X!IIW H lvlllxlm. Rllllllll' ,I KXIIIXII II XX XI IIII II IXIIIIIIIFI Nlllxlvxx Ii wlvl '- IIII' II: 1.1, X'l lla Iflllr. A I RISN Iilllw XV. I'iII'.I Ilm XIIIX I Mlll KIIR, 'III III1II,iI?Illl N l'-lll. NN'-I VI !'1 fll. Plrl XX' Dlx l 'l' A.II I.rl.+xu P. ARLJFNISRIMHI' Iilll3lNk P. BART.-I ROIIIRT ,I Iumrl 1' I-IOHART F. Blfnolzllrlxllx FRID If BFlr,I'R XX'llll.ul XV. Blzoml ,lol-lw r. Hnl'xNlxlls'llz FH.-XRIIY I. EH.-XRX'AI' IXIIIVIN M, fxlll-R'l',-xxx Rlllllnr A IULTM,-XX RIFHARIX I.. Coxlcl IN Dull: H. IUIIANIX Dulllon1ICr::Ss Frzlllks NIL-rker Schlllltz Dun-y Xlnrh-llSul1 Iillslllcl-l Brvyfoglv Szlliflwzltvr Monrll-I Kudulls XXIII.-rf Xllvckll-r SImsImlll Ihrfslrlvlll Hulllmrd ohcrts Klllwfultlrr Mtls l,ust6vllI II.Juhllsnn Fly-Iv XXI-tzul Flschvr XX'lp:glnton I'4vIz'luull Schrlukl-r Lyllll Iil-lll'-rl ,I.I-Illill-rts HL-:III Nvlsrmn Bldlllllglgr Furl' Claluw Jlfchzl Yum Grwlll- K:u'xlIlcH H005 Nlyvrs Zllczek Kllizczvwskll Iivllltllmll Swarlftruln Kl.-elm UBLE H0l'E XIEMBERS IN UNIVERSITY H.+lml.lx Ll. Elllllll RUIIIRT I.. Elllull' RUMRT H. Full Ml-N .Imlx B, F,XlRl+l'Rx I5AX'II7 S. Fll.slNl'll,-xl, AIR. Rlllflnl XX'. Flxllllz XVARRINI Flux Flulw Grlwlv Rll HARD P Ol IIINIR HARRY I. Llnllx, IR. I.I'il II' I Gnlrxxxlluls ,Il DIIN Hmsll lr.. IR. Vlmlr. A HARRN IRA E. HYMlfN ,Ilmx T Klilnl Hlnllrnr XXX Kllrll Sl.ml.lv I. Kmmcl: CHR.-XI.D ,I IYARKIN IIIRIKIRI' S. I..u'lM.-xx Dum IN I.lN1'mlP AIURRIQ I. I,L'STIlv RIVHARIW A. IXIIIR KVRT YI. IXIIR7 HIRNARIW NIIIIR Nmlzlww L. NIIIIR FRWIN Novorm' Plllllllf f3CKRIM imlrll P CIXXIN GER.-xln A. Prlmlxc I IARINK lf Pnlwlmr I7llF..XIlW R R.-X'JIY XX' Dux RolIlxm-. XX'al IIR XY. Rlllslli ,IUHN Ii Rl :.lul,ll.lxT FII xllllll irllll l IR Mu lull VI. Nlllxxmx Laufmnn Zaleznak XY'ltte Slmnn Foam Smnncld XXIHIII Owen Tnk.1y Perklni Getlmcr Dulmd B. NEIICI Mer: Rnncv H Ellmlt Larkin Erickson Hymcn Koch CI1.xrv.lt lllcrtmk Melr Balm Conklln N.Kc1Icr Clwltnmn Klvsnnk Rwlllu Rulllcr Novotny XV.1tson Green Falrburn Brunncnmeycr XX'rlgIlt Runclqulst Kclm Harmon Rlllwlnwn R. Elllutt Gerwn Fulxmllml Slwlllmll Ijodnrc B0gCr Bcrolzhelmer Flgllur Tysl Grccnw-nod Argcnhrlglll Hmcll IWIXAIIX R Nlslux Ii.-XRL XX' xlmlllllw .'XRI'lII ll XI NTIRN M ,IA sl Nl mr Tlllc ax' Is A TX xl KI'N',I lll H XY.-xllwx Rfllflnl B XXIIIIII Iiw XIIW R. XX llxl .-XRl III II I XX'l1 II Ixl ..llll XX nlf.Hl HIII XIIW 7XII XR 52 fl fx I A .4 lx II I I lx IJ X THE UITIIIIEL XIITXIISKRS IX L'NIX'l'fRSl'l'X' I II:'III eI.I I Ru IIIIxIIIIIIIII: lIIIIx If. PIIIIII- Dxx M hIIIcIQImIu.III II II-,xI, I I-IIIHIII Xl IIIXI. XX'IIIIxxI If. PIIIXIIIIII IIIIXIPII 1, TImrIII'snm X XX Itxxlxu I XXIILIIXI 'X XIII:IxIIIx III-xIIIIIl' RMIRIIII lIIxIsI N THIIIIP XX I-:..' 'H IIIIX .X XIIIaIIII:II IMxII.III II RIIIIIIIIX RXXIXI RX I., 'I'IIIw I I Iw.II:I IiIxXIw.I- I XIII IIIIII I IIIIQIIN .X RI IilXlIlI XX'IIII.uI I7 XXZXINH Imx I I II I XX XI III! XX NIIXIIQ IIIIIIIIII I NIIIIIIX IIXRIIINI, F. XXVUII II X KIII II' II I III-xIIII I IHIIIXX AI III If NI Xllk I ,IAMIN XX'sIcIII ,-A V DS IQ? LS: -P6 58 v N' 'I PAIN l'IlIIs D.xnIulc XX IIIIIIIN MIIQIIIIII M.IIcnuk Rublm-III Nl' LQ., IxwIIuIII Lung XX'-Il! Fr.IwI' I I' .'.' VIQIIILI lfIl1'4cI.IlII Yxxwlurwlvndcr BIIIuglII4In Slmlck X I Iztzg-XII:I XX .IXII RII-I.IIIu PIIIIIIN Kwulmlu Ntmkl'-.lruul .XIICXIIEICRS IN L'NIX'I'fRSITY I-11 I'II I' I1IIIPI'.I II'1,I:-.I R HIIXXARII fnxxxx I1 IXiAAxx I,.IxxxR1xcI SMIIK II, X In-'III.II' NIANIIX VI-xIIuIIwm MIIIIN UI, IXIIXIIK,-I IQIIIIA I.. SIIIIIIIIII II F I' I5IxI.I,. PI IIR M III1-R NORMAN A PMP FII,-xxx U, XX'l'Il,INIR I'-'I II IP-:.I:, III, IIINRI ,I IXIIIIIA LIIIIRIII VI. PITNOFI LIIuRI.I E XX'I'I'IIxIIz LI-I I. III ,I, XX'IIIIuI XXI XVI IIINIR E'f"'.", . iv ' ' . ,iq li .ac I ' o 0 at L if! 15 :V I I III-II M.IIIk.I DI.IkIu i I Pcrwrf Behrens F. XXfucllncr Cv. XVucllncr nIImIJI XX', XX'II1,IIncr M.1lIg.I ,Manni jalkousky Hmmzxrd Bruckcr H9 I HILL IIIIIIII X1l,X1l:l.1zs IN L'xlx'li1as1'1x Rrmxkl' I Al IM-xr: Z1 ,XIT M IIHIXIIX, lun-, N1 Iyxux XX III I X11 I Im NY! F liwlwxfwv 4 Ib,-ur ,II'.x1', 1 ln,:,,un Mfrum. I II I Hu II I.ul'1x M fHIlIxIIN XYIIIIXXI In Ku-.xuw III'.II'u A INIIIIIII In NIII I Pwr vlfxmls If fl?-fXIINx Nw-uma-. X' Km' IAXIIX If IXIIIIIII lam J l.m V, IIRIIN In X: XX KIRIXH Im M311 :X Mum II I In X In ws 1 IIVIIXIILI II Iiulmx I XIII L KI IIII IX IIII S If Hu uf I-Mrk ,Immun Huy Tlwmpwn Mucllu u IX mu UU! I Md urdy AItm.m Holmo I7-II-Icr II NIIIIL Imx Hmm Klrlw f ummlnx Klstlur Lexus -I 'X Lr lxcnmdw Rmunx F. Haxx Koruni E. BMX ARTHUR E. Bumxin I.. Iwifxwx Bum ARN0111 I.. EIXDINGQ IIIII UNIVICRSII I Inu-R11 I Hnmx Ru XX' lim-X1 IJIIIIIP II I.,-Xxx rum I Twlm,-xx I I imma DI -xx 5 I,lm'lx Fowler 'ixrnuwic Buul Smrfd Bgw B, Fukhx Gamm L Fuchs JV uoysl Befgnqf I,kmIwku Pxundcrghz r I.,m umm Watson Eddmgs F-vstur HHYLICU B-mf' D' I'I"5'I "IN I LIITHEII HIIIISII IXIIIXIISFRS IX L'XIX'IfRSI'I'Y . INf.v:w II II-nxwx IMI: U Nnrwx II.-xn11lDR 5,-XXDIIIRLZ xx Im! I Ixai I Iixxrx ,Ixuls I' XIIIIINI K,-XIII II SKIIUIR I I' I IN III:x X XX hum.. Ixzxxi 1:14 PI llkxux Im! N H,-XHIIIR II my am. Iix. Hmm: Rm H XX umm I Nw III II,-xnuln l.. N H1114 N 'N 1 xv N XX :www II NIV.-I I-1-nv I Iixm' I Lvllxx SQIINIIIIIN XI III IY".x'r XX XIIMIN, Iisxruxx I Nxxxl-vm llxnqql 1-N XYIIHX I II , IL N ' ' 'I Ix. .I 41-I.I.wIr Ixuh I' Nulwn Iimmc I, HIIIIIIIII X Il IX lvuxwzq XXQIIIIII Pun-rwn RMIIIL E I'IIIIt:mI :. Wig' VI I: wwf N " II mg MII:I I-, I3 Xlglmn Ihmp Nnxnpwn Mums Cfuxtux mlmtcr I NIICNIBICRS IN L'NlYICRSI'I'Y I 'su I1 Kmw. III-X1 vu A IIIH,-xr: IIARRY ,I K,-KTRIN HIRNIXRIH B. Sammx mx' IH -. If IIS:-.fi AINPIIT I5 Cnvrm-. RUHIRT I Lrmx ,Imw if STIVINQ, AIR, In 1 -PP Vlwyvu M L.Iex1:xu,II1w IIARRY VI Inn: H DAVID D. Sruri wxzemf. L, If-:. XVII IIR A, IIA-,w:I. IILAIR LI INIARII Pl,MI'R ID. 5l'IIII'Rl'X?-IN IIH1 F-I 1 P I.'.II'I' IMII In I-If um. Rf1IsI'RI'."x IWIFIIII--IN DMN VAN Su KLIE In-, I-' Ir-1' In -X III.: env, UIIRIMN Inmx. Nfwlua ELMIR V, XVALLAFI BI III' I lII'IH'.! C llnmr. IH-XRIIN V, P-xlxmwm limi 'If XXV.-KQIIIEXXQKI 'If-P11 I IIII V- .1 Ann-, Kum ARIHVR XY'r'1'THm111 32 nfl 4 71, I7',LII.m Stcxmx P,IIm1x.1nu I A. ju:-I.m IJ.IxIS Van SIIINIL' XYx1lImcIIt Ihnwn Adkxni MMI-L WQIIIJCC Carr Cvrccnwnml Mulligan Dekker Dobmth C nllmk CnIfIIuI.Iml I.LIun S.1IwIowsky Kampf Kam: XVasvIcwckI Nw. Id: ,I I ,Izwn C,-IIIIUI Locnh G.vIcrd.1n f'r.mII.IlI Sulcs Brink H0 LLL HULUE jawn W, A5141 11111, P 111111 111'-. H1 .11111- 1111111111 I' 111.1', 1211111111 E. A1111 XY11111111 111111 111111. H111,1m 111,11 1 1f1111x1,1, XX'1111.xM N, Ii.11'x11111111.111 111111111 I1 fll1IlK'. l4111111x1'L1 llxklll' I111 I1 111111.11 Hxxru' j. H11 11111 11111111111 D111xx XX'1111.1x1 YI vl1111.1111'. 111.11 IJ R111 R111 IE B1111x 1111111111 11111111111 I11111:. If K1111r.111 11-.11 XX l1i1,111,1111 1 XY'11111xA1 R, Hom Ifxllzl ll 11 111111111 R11111111I P11111-.11 X'11:11.-,1 I4 111 711 1 C111fNN H IHAM111111 111 j1111x M L1111r11.1 R1 -111 IV I M11.111 II 11111111 11111- vl1111x 11 f'1.1x11x1 I1111'11I7, llxm1s1111111x XX1:11 XX 1111-11.11 ae. ,gh ' 3 J H11l111 Anal Mlulrcll 1511111 1111111 R-1111111 Hcminx ,l11I111111111 Plxc1s11l1 I I.11L1 ,-X1111 H111g.1r1 P11xk111 05111111 YI 1 1111I 5111111111111 P1-11111111111 H11111 H.11111111'11-111 llcdwr Ryan Nldu H.111111g.1111111 XX 11111I R111 Ii 141111111 111111 PETER'01 ULIB XIIQNIIH1' RS IN L'NlYlf,RSI'I'Y R111411111 H. A1rx1xN1111z A. F1111 FRI! Kwx R11111111 F1xH111 .I1111:. XY. HA1 1111 11 1111111 11 H1'111111111 D11x,1111 I, H11141111 1511x1111 H .l1111xx1m j1'1HN B. Ar.111Rs11N DCJNAID D. B,1R111w -111145: F. B1.+N1H1'1TA AR1111'11 Czmzreoxx N111 DFAN H. E1 Kr R11111111115. ,l1111nx11x T1111x111 F K1111-xx 1 1111111 1 N M L1'111r1xN R11111111 D M11111111w1' , , pf. Hucknl-1.1 Cz.1rn0w5ki Sevcrson R11'1111x11n Anderson XYv.lLL.1xC Ermkson Lemons Alcxamjcf Egke R, 111111111111 Tuchcl D, -111111151111 'I'huf1m.m Millhouse Stmson Hallock B.1rl1'1w K11z.1n O. .IUI11-1-1111 B1.1mhqtt.1 111 111l 1111151115 M I.rxx1x R11111x111x .L-1x11x M N1x1'Rs11N HIRNHII M 511m11v 11111 E. T111'r:x1,1x R1'1111R1 H 'I1'1,1111 R111-H I' XXY111111 r 525 13 U3 I x Y A n F I IACHWAIHH E NlLfNlI3lCRS IN UNIVERSITY 5I1I.vIx R lmsslx RUIIIIII' YI, ,lows Alllflllll, LS. RIM XVINIWIII R. KIMIIR XX'II1.I.nI rl, K11rx'II ll ANIWRIXX F, Km-1I'II lk-xurw ll l'iIHx lfmx ,rxruw E, KI'I4Iw K l.III'Is B, Lruxl' Pl'IlR P, Lurcns .-Xkxmxw N. M.-xx' AR'lHL'R I.. MIL llNH Rllllllll H. BfllCHILl. I., RAN-Iuxrw Um., 'lu UIAI-' G, P.'I.xscHr C11-onus L. PEDERQFN RAYMOND M. Poxwrzns PAUL E. PULLIAM KARL N. RIfII.I.Y, jn. THOMAS M. Rrvnrkrsox G, KIIITH SANIAERSON AIWOLPH V. Smwxus Mxtrlwll R--lmrrwn Durrm Knne Kwuvrrlr Stnnkus Hucgcl Do In Purrsen Mn' Mrs funk Powers Kusslcr B.Irsl1II1gCI 'loncs Parxsclre N I su--rrlr Rcrlly Kul-curk Hcrlcmnn Gnyrlus Leone Mqlslrslr lElATCHEE l l I RUIIIIIT S. lrlIr:'II-:J r ff l1 1 VII I3Ir,x::I I.. HI'1IvrRIw I Xll f RIIIIIFVI' R, IRINH l fr Armrnrn INIASIIY 1 l I I Xhfrvsl R Mr.fr+IIx'In I l 1 I NI , Hlk.H.-XRD ll. l..anw:: :ML'll. M, MIT: ll'1' 'umm XY, Mr1lJff:..IIIw l lx l l I I lfIH': lil A-1ll.Kl'ffllIlTC l l I I f lllfrklv I. MI:Q'II xr "KAW M. GLISNN lNiwIwxI,u3x 'l'HI3:xIAs ,l. IWIRAN WII,I,I.aM I.. NIIAIIN frlllfl-ORD j. NXRYION linxvrre Nu1nIMIxsI:: PHILIP A. PIRKIM 'l'IIIffIIwIIIzI' R, RI'I'Iw HRLTll XY' ROMAN Dmxxlrv li SrIIrmrDIIz IJIIII XY. SI1IIw,arI1'1: ,.n IXAIAN D, SHAW' RICHARD L, SHEPARD XV. RICHARD STISIFEN KIYNNITH A, STOHKIR XW'Al.l.AClE F. STURM CLINTON l-l. SWANSON BRYCF TATE GORDON R. TYLLIXLV l.0L'I: UNHR, JR. .lnsIfPH V. VAl,l.fR0 Ncyl-In lr.IlI Recd Allison Mmtum Cmlull Sturm Steffen Schwartz Nelson Forlcy Vnlicrfr Str-flzcr Perkins Adams Larson McCully McC0rvie Akerman MgDomld Gustafson Hart Vnfrr ClI.rr-mm llrrffurd Vrrmpcr Ferguson Mrs. Gmlfrcy Tate Masley Shcpard Telllng Molyneaux Nmmmnrrscn Moran Mrlxlughlin Schroeder Shaw Andrews Hmton Swanson H. Loulsr LANF 51111zL1x' H. INIIGHHL 'I'Hi1.MA M. CURSON IX1AR,IORIlI R KUXYIING FRANCI Q M. 151,11 F. W1N11'RrD AI.I.FM,-KN IN'1,u1J01211' E, fCrLTON MARX'-ETHL1.x'x P11111 PHYLUS D, F1211 Dums L. FISHER rg: Il l'1 jfr,X.f1a , Alar m 71 4-V '. -.. V4 BETH II CIRCLE ARIINF F, M1'R1w0r'1c AIARY I., DILUNLJ VIOLET R, Fmxzrx IXIARY R. FR.-11111' Ilmnrxrjr' M, KRFIHI Im: I.. LQ.u1r 1' Scniurx B1 1 IN M. STARR juniors I.1'11zx.a B. H.1Nx1-Ixmxx fkllfll. M ,I1:111xx1-N Sopbonzorcx XX'11MA M. I.f1N1 JMS: E, MVKFAN I"1'c1'l1111c11 E1 Alxi K1 RR P1-111115 57111101 A11r'1 LQ. Hour RUT11 I., I.rAc'1-1 VIYIAN M. M.'1l1T1x NKIRLIA R. BIULVANI' K1.x1r.1 S Nuwrq PATR14 1.11 BIHNINIHIIIDER RUM Ii. Immr: 5111111111 A. R011-111. Kerr G.1mv:t Murdmk Smut Lywni R.1nd.1ll Fulmr FISII ,I-1I1nQ11n Dclong XV. L.1nc Allunun Fmnzcn Mutin Nddcn AICIQCAII Fxtflu Fume M1cscnhcl1.Iu1' Krcju Iu.11l1 CI-m1ir1.u Colton Deal Storm L, I..1ne M1gl11.1l H.1n5cIm.1nr1 Surf 527 I IMI-' I- -AI I-MISS Ei: 'II X IIIII'S'- XIII: :I1I':- X DHI I' 'I II' 1 III ,III IIII-'MSI-. KI:IIIa::I Ii 4IIv.I IXKliI'II'- Ix I P419-'I ,II-.II is NI-P. If I4 III, Iv-I IIIIIJP II1,x'.I NI I4nw.I N IIII.III I III-u.II IIIIIIIIWII I IIII::IIII--. II.'P'I I IIIIRI IIAI I III',I:xI. III."',t-Z'I!I'I1"IFlII'.IIW II',I'I'I I I'IIIIIwIv X1-n. I I1II:IIwII- XIII-I II? 'zmvea-wx II:,,II1f-II:-II-. II1:II.fII IHFF' IIIIII,,I II' :Ia F-Ir.-.I IIIIIII-. M..- IIIII.. I Irum I IIIII-.I1'. II' A I I I. I1 '. .- 'I'IA1'II'1 II' -51 III: -1- I, , F Il, , HIRI 'JI' III. .X.'.I,I.1XfII I I h.B X It, RQ I I ' I I L--4 Ii 2 i .XIl'fKII3I"I1S IX LINIYICRSITY YIR1.I',IX,'X IIII I I X'IIIxI SI IMIII IIv.I LIIIIIIIIIIII NINRIII I HIx.I-. Mum I Ixxflx KIIRIIIK lIxI-III I I IIxI VI IxIIIIIN IBIIRI-IIII lfIIIIIwxIv. NIIIIYRIIV II LIIII YxIsIxI III I+ IIINI I. Iuxx IHIxIIx AIXRI-XICII Ii IIIIIIII I xx I Q.IIIIvxIIIx XIIIII I LII IIIIIIIII VIII-IIXII ,I CIRJIIIMI I'xIIIxI C-I II:IxII MIIIIIIII IIIN XIIIII M HIIIIIII: MIIIIIIIIII HIIIIII IIIIIXIII LI I'IIIIIII ISIIIIIIIII IJIIINHXI-XX IMIIIIIIII FIA I.l1IIII H CI,IIIxIIf YIRIIINIA HIIIIIIII AIIIII IIIIHIII. I.IIIIcIII XY' IIIWI 'X'-ZIIII I lf.I.IuxI -I I RI I 'I' 'Ii Karl vs ISI RIIIIII I N1 IxII'IIIII HI :III I IINIX. I+' I- I III I I-III nw Q 'N 9 Ju,-A-4 -3 93 RI' Gr.III1I.1fu SIIIIITII LIIII I NIIIII Sclliurx IGI I II' A, ,Irmxlx -Xmxl 'I' KIIIJ II I4IIIxIIwIxI KIKIWII KIIIIRIx Ii KIIIIIIII II IIIIIN I, IIXIIIN I'IllIllN4I CI I IRNIN. 1IllIfUl'S III II'.II I Ii KIIIII-IN. Nl mx KIM II IIIIIMIII 5 IIIIMIIIIII IIIIIIIIII YI M.IIIIIx IIIIIIRVIII NAIII-Ix Sllpbdllllllfi NIIIIIIIIIIIIIII linux CIIRIRIIII Il. llfvxlx XIIRIRM IIINIMAN IYIIIIN B. KIIIX IIIIIN N, KIIAIMIIRII VIIzI.IxI.I A LII PKIRIIIX IXIAIIK ,II NI M, NIIIIMIIIIIII 1'II'L'5f7lllL'll IIIIIX LI I,IIIIIxIIf I,IIIIIuIxI I.II'Ix IIIIXI LI, lIIIIIIw IIIIIN D. INIIIIIR IN1IRIIIx MIIIIIIII I7IIRIs'I MIIII.-xxx IRIIII I. NIINUN IIIIIII R Uwx III I I1 XX' PI IIIwIx II IIIIII IJIIIINIQ AIIIINRIIW P+IIIIxxI,x' II xx PIIAIII T IIIIIX I., l,I'IxI IIIIIYIIII' BIARIIN HIIIIIAIII F. AIIIIIY YIIIIII NIINIA YIIII.IxIxf PAP! IIIIIIII M, PfII'INIx IIIIIKI F PIQIIII M AIIIIMIIDI R.-Ulll RI III I SIIIxII1III Axx C, NIIIIIY III,-KXINI MIIIIII IAM A, MIMIII PIII NIII MIIRIIIN PAIIIII IA O1 IIANIIII HKRRII IT M, PM I K.-XIIIRYN P. I'IcI,IIIII 'IIIIIIIA SrHxx.IIII1 ITIIIIH SIRID IINI I RIIIIMIIII KIIIIIIYN ,I RIrIIxIII If,n'I SAIKIN HIIIN SI, fl.-HR MARY V. SHIRIDAN I IIII.-KN ,I.SII1,AII'xIu XVIIIIA CI. SIIYIN III ,IxNIf B. S?-1I'IH .MMIII B, MIINIII XVIYIIRID M. SI,IIIIxmx I,rIIx R S1IRx 'AXQCI I' , I ,K A 44 gb., A-hfaifiq .MQ 1" 955 ffifi, I IP- f 'V , f ' LQ., 41-.4 --JI . ,f ' ' . qt, ,4, V.. - 18 - v , -fi- 52' 1' I: I fe,-U A ,+- I : .,"' HALL LIIIII M RIIIIIIIIN AI MIIII Il5Ix FHII I Img f.-XIIHIXA A, Smwxx I1II,IxIIx IQ. Sxx -IIIII HIIIVI VII IIIIIIIQ Nlx I II. XVITIII RI I I l.IIIIIsI V SMAIIMIIIIH IDIIIuI'IIIx' E. STIPIIINN EIIANHR I SIRAIN II1'III QI XYIYRIR INIARI IAM ZIPPRIIIII RIIIII IE, SH.-XMIN I..-kl'R.-X M. SIIcIMI'nn RI'III A. SIIIQIII, WI SIR.-.Im PRN IIIA M, W,IIxIIxoR IIN XVI IAQTCIFIQ Fnfxxu-I E. XYVHIRRY INLIIIIIIN ZINZIPIII MIIIQII M SIIRNIIFLD PIIYI I lx K. SToI'1' IARIII A SIIIUII IIII INI TIIII MARIHII L. XY'AYNIf IIIRIIAINI' XYIFINMAN DIIIzIx M, XXIIRTHIIM M, KATHIRINI' XVINTWATFR KII,IIIIfII'1I XVIMI-II LII .Imw M, XVIQQMIP MIIMI A P, XXIOLI BIIII Al XVRILIIII' l.lll' Hlnmf-lx lllklxllxl Bmlllwl' PATRII IA Hoxxlx I'HlLlsl,a R. Ilwlllx AlmH F Flll-I-ll FIORI5-ll R Allfllll' N.aT.xl II J. Bll lun EILIIN E. KAMIRCIN Cllolull lll E. fuHlx IDORI9 M. Colm BPTTY -I. Emx .mm Hflnlzlll' VI. BIRMMANN Lolx J. Bllzxslllx Yloyrl Bama BARBARA I.. Bnl'Mmlll I.ll,.1l CIIRON BIARIURII K, 1 llH.1.x SHARUN G. Dun IWIARN.-I L. Elwll Ibmmlln' M, Av Hlmux -Immxlllr BAIJAV HA7l-l. R. BIAII ELQIF B. Hmm l l' Bllll' I. Brnmn PAUIA Al. BIRLVIR Hrlll' V. Blwclx Rm HI l l l- B Blwl H Mflm' E. 171151 H SHIKI lx' B Dcllflvll l INIATAIII Dlzlll HILIN YI.Dl1lNlllll I2l'Glxl.l Dzyllm' LIIIIA li. EIAI HIL! NIICNIBICRS IN L'NIYERSI'I'Y I.l'rx' A Clllllx: Hulzll l' Hull El IZAIII IH I.. HIAIUN HITII ,I HL'lxllu..aRlvl RUTH P Hu lm, H.-KRRIII K, Ellllllrl PILVKYY Y FINNTI-R ,lmxxl lTl ,I Cvrxlw AIHFLINE Hlmmx BARBARA K. Hfllroxlll NIARY K Hlllll IITIII FRFIRI ll H Mlllwlzl-n I.. Cllmlllln, Elwlll S. GORI PATRlKI.ij.HlNIWTRN1lN Hsllx S. HX'IHI DORUTHY N. jlmrx LIARIUN K.-XRIUX' FJORUTIIY M. KIHBI R LUIS F. EPxTll:x M. P.1llRll,lA Flxx 50Nl'.x L. Gclllllxlwllu. EIWIIH I. Clnllxlllllw HARI1.-KR.-Nj. Clnlxxx ollw Cm YNI IH I H.-xnllmx IARIINI C. H.-will. ANN E. Hlilmlx Dolzrlllll' F KAT1 I.AURlll I-Q Klllxllx PHx'l.l IS M, I..-Xl'RIN1I HFIIXI N. I.l.axlll Svlliurj RVTH X' Kl'l4lM.xr.x Dlllzlx YI Lmwx QHRNIIYIRI A. l.ll'lXllwlr.L Hll.lx M. Iwianllrx fIARA ,I Iwilllzlx IIIIIIUVX ulllmx HURXXII2' fARUI Cl ,hmm HITTY IE LAMVINXX KI lllz INIARY A. L.alll'.xlw.x Iillll' I. I.,ll'lll NI-IIRI IAY Llx :Mmm Sapbo71ml'cx RONIMARY I. Kam.: IR B.fllm.uu R. Llallx Bills' L. Llxxlx ,luxr I. Ll'lwlPH BFTTY ,l. Lxll ASM T Mslkllx Elwllll- N. Pl Aslan-. DolwlHx' ,I Rlllw I"VL',YbllICl1 AIARIURII Llxlx LWIARY B Llxxlx Fl.m1.A Inlm ANN.-KIAII E INIAHIIR GAr+Rllll.a A Manmx HIIHIY H LNIARIIX AIANI T. Mllvlalxx Dlllzlx R. IXIUIUNNIIR HARRIII E NIYIIII Rflllllzm Nllllll III Bl l lx' I.. Nm I5 Allmx M Pllllllxll IIHII M. Pml HIAIRIKI S Rllu Mfxnlllllll Rllw MAm.aRrl U Rl'm.l ,InHfl:.xA S IwI.xl'zllu I.AllR.a A Mmm ml 4An4,lls'x E. P1143 El-llll M. RATM' Allll M. SUIAR ffHlRnl' Rrxr NIILIHRID R, RUBFRINUN IHARIIVITIP I.. Role Hflzll E. ROHINF INIARIIYN I.. Rmlrslllfll Donn E. Slrlll RUTH V. SINI-IR 1,uullx'x A. Plllllll-x ISIARY A. Pla KRFI YIANI Prlxwlnx Kfxllllnlxl R.xlllvll'lx ,IANI A. Rm IIIITZ Dc-lzcvlln E. Rull ISAIII l II Rwxl N ,lL'Nl I. Rmlxllrlu. Lnul S, Rmlxlflkl. H.-IRRIII Rrlll-. Blnmfllwllll M Rx'-lrx Ifllx V S4 llsllllr RIA-,l-.'. H NH.1.r'llu. ARIIHI I slllvls M.-lxlxl f 'Illulllrwam Ixlllllzl' XY'u.xlR up-.l A XX -.lllllllw NI.-.nllu R NIRIIY Pun 5l'RII RUIAIRIA R l'llRY Rl'lH A XYAII xr l ,lux R. XYIINN gilqpvqlnll j XX'l-v. Dmu.lHl 5IRAIN PHXIIIN A I'lllls1.M Sx'Lx'lA P Ylrli AIARY F Wflllxln AIAFII XYAISH I'IARl-All.-. F XXVI-II INIAM F XYVIIIIAMX Rllmml S ZIIINMAN Rlx A X Sz Hxx ART? NYlllx Sl'HXX RRTZ Hrllnl ll' SIIVIRMAN AIIFNI ,I SIIRN Kulllllx L. Sxxlxnlll XIYRIII L. 'I'lulsl.u Vlellfl LH llll RXIWRIIYYI S XXYARIIXIOIRI KIIIN M Wll-n VIIAAXI M, XYVHIIIII YIXINN XY'llll.xMs Rwl XY. Wlllmlllx 5-19 IRR? I, III ,I In f R XIIII I flR.I hr ru Pfrmx Imx.INluIux1' Iv in jrxx.-W NhRwII1II' VI. .XNIYIIMUY I I IYAIRIIII A. AI Il I-Im' XIRISINH M II NNIII' BI'-:IR IKR IL-.xxs I. l'IIIilT I Ianxiv I.. .X lIA.HfI1-I,II-1 IQNINTIIIINI. III I' IDI YXVIFII ffl. I' -PIA. HIIINI M ,XIar,1II.IINI' IfIIxC1f.IxPIfQ I-vzzerl I':IfII,If. I Zm:1S't- Ilwf-.fu-. MII Muff ll vuftfifsf IIIKII LEI H LII ELHNIR Y. Kovrc RVTII I.. I..aIxITzxIf DURIITIII' N. LI.-KY Bl.-KR IKIRII' I.. Mu' uumx R AIARY H,-XLF ,lI.xxxITII I.. HALL I.II,I.aN F. Kooxs lH.'XRIUI'Il' B, I.IfIrvIR l5I'llI If I.IxxI5 ll'NI FI'rIR.a I5IIRfI'IIIY F, Gaunrx MIRI.wx.x KILI.-KN RI :II M. I.InIr:IcIR AlKIiIIYN5- H I-III.III LIIIIRIA XV. HL'xI'In lllll'x XY. KIICIRIL Seniuri KARIN L. AIORQCH Nl.-XXINE I.. MosIfR -lUNF B, NELMANN INIILDRED J. PoI.NIAszIfIi j'1111i0I'x BIAIRICE M. BIOORE l.ORl:TT.-K M. Pmco IYIARIAN G. I-'I'1'IfR-sox ruxxls R. PI'rnu71A KAIHRYN M, I-'IIIRZAIQ Sopbwzmrus AIARY I.. I.IvIxGooD MARcI'I.L.-I M. PIIRA Donorr-IY B, Poxx I'I.L Fruxbmclz l,lIRIS INIAI IHY5 IWUROTHY lNlA'I'Tll'F P.-ITIIICIA M1Dmx ELL v...c-V-- . Ixhnx' K. RYALL LORN.-K H. SNYDFR IVIARY A. STIPP M. VIRGINIA XY7ILI.IAMS Gl'NFX'II'Ylf A. ZACZEK DOROTHY RACI-II.ITz VIRGINIA J. SHLITT GLORIA M, SMITH AURA E. THIRY SHIRLIVY I.. XYILSON E. I.rvIIIsr ROWAND Af,-KRIORIIY M. SPAIN ARIHIFI. I.. SPALILDING ANN E. YIAGLF I.l'Vl Rxr IxIcNFII.I.x' K.-XTHIRINI' I.. SAATHOF LOTTIF C , XY'II'CzonIx F . I. .I hz. .31 D.-v I :I-Iv I,. Z I P I1 P R I 212' HIM: Z P'-r.: nfrugnd .-Xrmxtmr.: Pura Pm.-.ell Rachlrtz Anderson Krlun Bnol-:cr Garrcn Futcra Spain Spauldrng Ycagle Fuller cnqfmd Pcfcrwn Polnaiszclz Pasco Attcbcry Shut! I.cwI5 Koons Thxry Petrozza Hall Hale Wrlson Lcfever CurtIs Iefrzak Bfrhn Mcfarron Wrlliams Moser jznkxns SmIth Supp Grant Bear Kovec Labitzkc Snyder Neumann Hgrrmn Limirg-s Snrhotl Flechsig Busick Clark McDowell Koontz Lidickcr Mazticc Wieczorck R. Foran Armagost 530 IXIARLARFI A Hcm.'x1w1:ru1z MAR,lo1z11f F11s11fR ESTHFR A, H,-x1'P1'11.11sCH SH1rc11x' YI. H1xrvF1zs11N Ronrnm E. ANn1'nsm: E1.1z.a1x1'1H I.. Auxmu V11u1.1N1A BLACx.1.1zu lNT.uu' J. DIPPE HLLFN S. CM1Pn11,1. M,-un' EWINL1 BETH' II. ANDFRSUN A. PHv1.1.1s Brxsrmx Aucr A. Davlrs PHE 'liY'l'Elll N HALL IT1u-:rn 1' jo11x5m-: sm K.a1u11 l'llR lvIllIRl'lWI 4 lNl1KIN?.lY MAIHON V, Cmu. BJARY K. Alfxc1qs4 mx NMDA M, l.UIYVIK 1xI.41zr,.4n1 r E. MfCaL'1 Fx' lNlARC1ARll' A, lllflwsmf. l41'11Y IE. Krrmx SAR.-xH I , ly,-KYIS B1 rrr ,l, H.as1'1x13s ,lvxr A K.-'lR'aII 1rrrc -Q. -Xb Skoog J. Knrstcttur Danes B. Anderson Miller Hastings Ewxng F. Livcsxy Keeran Gail R, Anderson XY'1llougl1by Schmcder Myers ohnson Sexaucr North Henderson F. XVenzel V.1n Dyke B SL'lIf0l'S lS1,11Ll SIIIIR BFRENICI2 M, SlXAL'lR BARBARA M. VAN Dvma Mum11111:,l Noam-1 INIYM M I'.x1:11 V11 1111x1A l.. ll41sIb.+1l.xB.l'Z 1111111115 R1'1H IE S11v1Ns11N Fnarsms E XYVYNYEL I., Io11::11 XX'1':s:71L IHI114-xnfx li. XY'11,111L11,111n' H1 1 1 rc A. IWYIERQ MIN1 nw. PINNYLI lwI,sR1.ax::A M. Su1m11D11z S0plw11101'c.v .-X11a1x1+ I . M1'-711 Mx11111x Il, P1111111Js F, I'x11x' I1v1s.xY F1'cxh111u11 H,,l11YK1llY E, ANN L1x1s.n' AIICI I. lXllllIR l7HXllIN I Num-, XVVA vl Sknm, F11,1r1a XX'11x1n1.s S Kelly F l.1vcs11x XY'nn1.1cks Benson Nelson Dams Plnncll Duppc Hudson Cxmpbell Plnlllps Mcnzel Arnold I. XY'cnzel hrkson McCauley Bl.1rk.ud l.ullv1k Se1ler ormdurcr Mulinnney Stcvunson P.1rr 5.K.1rstutter Hmpttleisclx Fostc1 -, K U P 9 P 1- I I i I HIM. ,lx .I-H L, Iwxr- wi-I1 H I .ul I I IMI:-IIN .gp R 'x V. ' ':II,x.'. 6 x Nu' mvI.zI1XX::J1v Num! llIH'EXI'0ll'l' Hill 'E Xl ICH IH R5 H111-I I-I Inu If,1I1xxII111Rlw lv-Irmzm Mu-. Amir Lv Vlvmxx Pmuxx ,I Klmux IU IH I' Ixmruxax Iunmnvx K -I-In-.N fnnnzx M K-.uk NHIRIIX KVI-.III ltxum I Iillwrmx bmw M Iivxuvxx Jr In IUNNI.-1541 M, Rxxxum IN L'NlYlfRSlTY SL'llIUl',x' Dmmlux M Srllxmru, AIARIHA Il. Snuwns l'Al'x1Nl Txxllm' Hum R Mun 51,-XRY I., NUIMAN Muuxxx Pxnrwwx 1111111111 I'm'1llx I., Mxxun PMIINI INIVIKHII lukxlfl N. Povm' LIHA-I I.. ZINKIRL Vlfxxsl Il, A1.u:mJLI2l lrvm Mm INIAN: Hrx M'xm,aRl1 A MI! ll'RI .Suphovlmwx INIIIIILINI Smmnm IIaRm'r11I Smvins fl.-KR,-X ZIMPII l"1'usb111c11 PAIRIKIA A. Pfvlmx Nunn IE, FQMIIH Ilnnxu L. Wnu .Inns L, llmurlxwlzv. Runnin R, Kam IIIIIRT. M. M111 , 3 I I 7I:1.g'l IIIIIIIIIP- H lwhv.-.rffm miuus I llurlvmmux Sl--lw4l.I Alllwn ' ' fy II: :I I'.IIWI I IM' sa ww Mn' Iu,I Md luxe Mmur M,I1rnqum Lnnlcrlmry Pnpnv NI: ' Vw f N' :Q Mum Nfnrngn Lxltcrlx' I..1ul1c Twculy 33" I II' I" I I.I I, 'C I s "'- ' Ihrrwn XN'uIIx Yl,AIIIl1nstun Bcudclm.1n 4' if , , I E ,. M111w1111v I,, H1111 mn ,lrwu I.. F1x11x' H,R11m11.x P11111 11 l.uRA1x1 ANIHRNOIJ D. EYIIYN B11'Mr lH.x111uTT1 C ,-XNILI HFIIX J. 11111NC1L Manx' -I. fRIl1l1 SHIKI 1x' M. CQMM11 11 D1x11 Bmx Buzrmnu YI. H11'1Hr 1.111111 F. I4l'IAND .XIICNIBLIRS IX LXIX I RS X ,lux IE L11zAH1x111 Axx,-1111 III L111.-xx' ELIIAIKI IH M, DLIYI 1' INIARY I QRIIIIIII I,FIIA If I--I1111.-xx1mx111z111 F.-11111 I L111xAR1w IJf'1111x L. INIHIIII :NIARY J. C.a1mx1'1,1 XY'1x111111w M, DIXI F EIIXXHITH Fmmxxv 1 .1I1I1xuII I' Mun P.11Icus C1.111wn Hul.1111I Hmm Nuk 1111111 11 x 111 X :Lx I'1rmx Bmtlm 1 L1 frugw Y. M1-nc M-vllut H11lI.1n1Iw1:rtI1 R1:.11I L1c1'111'11Cr ,I 1 Q L I 11 mm N L 1 11 1111 N lncrblum umc X'i'I111.11111b GmI1.11n N1IIcr Frlull M.Mw1s Ixmc 11 I' nlu n uw n 1x W x L YU? ,-II? I HLI I X I-1:1-, . I4 IIF.I f.I I ,- 4,11 I I I I-.V 4 x4,,,,.. LII, II I., U,- II TIIIIIITI I , ' I I NIIQKIIIERS IN UNIVERSITY NI NRI' II In-. IIIIYI' R Ulwxzxox NIRMI R, I,-wry IIIXIRIIY A, brmx I IAIRI IIIsIvI IIIIIIIIII- Ib Hvfxxlnr. NIIRIAIIII R I,IIxxIn NI,II1'I I Run ,ff It Seniors IIIIIIUVX I..,x '4:Q:5,g-v-. I...,,.---M INIYRI. A. R.asMusxrN IIIKAIII ru QI. hm Rx' DOROTHY E. RHIIAIW IXIARY VI. INIRAYIK' SUpfJ01l111I1'5 Doya R. Srrmul INIIIDRIIH I., XVARIIFLD II I-. I., X.-KN IUIILAH KIIIIIIIN A. XY'.aLm l"IwIv11v11 I I If XIII TH 1 gs lk. xJ IXIIX I, NIIIILIN I I ' I-. IIfI'.IcrIII:I NIJILQ Iiurrj: I I -I IIIJ' ', IJIII III I1umIrI.3 XYHIINII II.I1IgrI I 'I-Q'.I:!II,III Iimxmznn A ',IrII.II, VPRA VI. XY.-XRRIN BI Alu Run IE, Yrvnrxxw IEIIA M. WIMIIIIIMII EII,-mon YII XYIIIIIIII so ,fix Q M r.IrIIsIc Camp TAIm.1gc XVumhocncr I ,amz Mmvcc Atchxson Rasmusicn xtmhl Cuxtun ,lunvason Whrrcn I I I I I I I I I I ,I I I I I I I I I I I I BFA E. ARAIISTFAD Burn' J. CONRAD ELIZABFTH A, DAY MARY A. DATIQ l.0RENF E. FRUIN lNfILDRfD J. GOUI BPITY A. CALDFR D FRANCES M. DOUTI-IIT NIARIE E. HFRRAN Hiett 507 EAS! ,lulm Snuut I Il I ' GER lllll 'll MEMBERS IN UNIVERSITY DOROTHY A. KASIIN BONNIE J. MOON BIITY HI IYRICH lNlARTHA A. HOMIES M. JO PAIN El.-XRTHI-X HIETI' LORNA C. HILI. ,xmqzgy .-.11 .nqjqxggixe . mi, 3 Seniors C,rORGIA M. NILHOISON ,II NE D. UVCONNOR juniors FRANIES G. MOLRY LIFINORA C. ScHur5sI.IER S0lDb07lI01't'S Frcsb711c11 H. PATRIr'IA HUIIIR lxl.-XRG.-KRF'l' L. BlOl1RY ENTHVR XYVISFHART ATIIENE H. ZIAIMFRAIAN ELIZABETH S'rTwART IOLA F. XVEBB IAARUL J. OISON -IArfpI'r I INF NEW MAN Lrwxsr VIASAK F.1In Holmce F, Mocry ZInTmcrm.Tn Stewart Olson Conrad Helfrich XViseh:Irt Nicholson Armmtcad Dav Moon C.TldcI XY'ubb M. Moery Kasten Davis Newman Fruin Gould O'COnnor Schuessler Herran Douthit Huber Vl.1s.1l: HI 535 'TRA'I'FIiIill HINGE IMUN Kymxmll I HM M II Ihnmm I lim v-Iv 1111 FRI R14 Hx ' 1 Ivx rwu.m1 IAM' A. Inrxl Mulnum M Rnmnmx Pawn A. VUICVIRIITIR rl,-xx: IE. Xxyllllls Smwmm A. IAIIINMI R II Axm Pun-Y IRYNI YI, 5PUlAR FNLNRIURII R, XYmm I 11, IM,,x Iwrw X4-,flzrxrur llmuvz Klmggc Cvmrwtlx ' uw ".nHvr1 r v Xu N 'x r 11 Wm IS I Ilnmy I ' ll.1I::w'. W X' M XXWHI Mualuutl N fullcllun Pwu II'H I FI I I 1 If XIIfXII3IfRS IN L'XIX'IfRSI'I'N PInlIN.I1.x M AIIIMV. XmI.I.Ix K kylwwrul NIJ-'IHZ Xlxllw-II-L I.. 1- 'N IMI: SIIIYI A ANIHIIMUX lhfzcmllx I Lylmxvx I-,rm I' Mxwxv wmarz ,X Imarxx Mun' A IIIRIIIIU Alam.-xlcll A Ilwlxmx ,xx Ixrxw. I Mr Il lun If III.I.1n Ilwxr HIII4-IIIIIW Ii Illrlx Il:,'.x:4.x I lvluxufx IXIIIII-I ru -51411 I Xml, Iulma Inlxm-xnx I,I.nnxz'.l r I Mum Irma I Nffnul- Univ. II In-'ww . Nlxkfmxclr N Hx ,. Il1,.I':r I5 KIAIIII Ilwnms I' I'url'II Yr-.I.f.II. I XX 1-'I Nlxnhxulx QHIIN l1I,I.,,II X, 1, Iiiw, ' niv- Y "' l 1 Q.. , 5 4 , Kg ",:. ,- , ' I T' . el? ' i Z.Im.1Ix.I1Iv Ilulluxynx NIHLIH AIINIII MINI Alulmrww lnlllnwu Hwuxdx ML!! 'Ill-Impwn MJIILI Flxnn IMIWLI tvmxu Amiux--n XY.1vm buh Mm m.II:lILxx N-mu I'hc1II.Irl MMI-uk P.xmgxI Iiwguu Pmm-II HLIQIILIII Rcrml NIIQXIISICRS IN L'NIYIiRSI'I'Y MARY If, Arxmnwr: 1.1m VI Hrvvll YIXIAN M INIUINNI Ar.x.,xmI K NHIINHIR M, Hum AxI.I1 I,-XIIIIIYN ,I Mxmruu SAI:-spa R, PIIWIRIUIII AIIII Y XX'l1IlM1wx umm D CR.-XII, Mum I. Mun I4 lux RIIYIN SHIRIIY VI Ywxrx H1 1 Vx' .I L,I,IxI+l1u.ll: YIIMX H NIII I xx Lvllzirzvm A Rzxxxux II ual M Xxx 14 rx Muuax M Lvrunrll RUCWS Egggnlwfgcg L mug XY'1lII.1mwn Pudcrz-1111 Hwpplk jqokhng I L Yf,-nk Cub II Andcrwn AIIIIN Mlttan AnguI Zwuk Rumvuk N.1LIurcr 5-Inulwr 537 Q MAI i NRRI ,xx X INZIIAALRI X IRw.,:A I L II ,A.-vm I I'1x I N1 III Iv, RIA? BETA H0l E .XIICXIIZICRS IX RI IH I.. Hmmm BIKRDIII E. Kxlum XIARL-ARIT A. AI.-KXIU. Mxmonu M, Mdilu Run If. M11-CHlf1.L as w- p- 22 L'NIYIiRSITY Yvrvxm' ll. MOI' V1u1.1"r N. NITAL XYANDA L. PHARIS BIARY A. Pow M1l.1wRrlv I. Rlfm BARBARA A, ROBERTSON HELEN M. Rolrm INIERYAL L. SCHROIIDER BERTHA P. THOMAQ RFBA -I. Toxvwsmu .- 49 ,V -.fOr -3- X...l Rn ,.. BIIIi1..I:1 Plmru Emlumkcr Fmrmw R-Jhurtson 'I'Imrn.n II A N ' IL M--Q Mztchrll Ruurh Recd Harder I I I wx r Mmlwx Pupu Kxumght Townsend EAGLE MEMBERS IN AI :Is-is Vlxunr I HARUY XI Iv-fri: H1 rn' H jnxlz 1 -I 1 1-I -' Manu' I1 I.1lrvxR As X. IHIIVJP' If,-.:1ww. H I.r.xx1x I X 'H'-wif H1 LI I.I,-wr, Ir. P-f1u. IJf.nmm I INI-min I rffvtzss' ,I Rm,111,'.INI1I.rAr4 I iwrnr' T3 HALL UNIVERSITY C,1R1rzL'1w1' IF. ONIIRHAVDT Emu: PITIIRS Run M. Pnrnc Gxmzu RAIHBUN IXIARIVIRIII M, Rowf FRIID.-X M. Srxwvxnn EIIAXURI SIAXINIQH C.-ATHIRINF STRAxm41fRo Ioer-vmxr SULTZM,-IN 'MARION F Wnunnca NANCY XYHITIOCK AIARYIURIF I. WILLIAMS INIARQQARIT I.. XY"lN7INBl'RC-FR AXAARUIORIF B. XYIITTIENBFRGER Hang. smndwh R. Pczcrw XV1Ilr.1ms M:I.c.m Ostcrhoudt Brown Rathbun Lefexer Agdcstucn jfmu Gurctt I.cw1: Srrandbcrg Sultzmnn XV1ttenbcrgcr E Pctus farlson 91:-,xml Lung Wulm-rg Cnthcart Wfhitlock Rowe Facklcr Comm Dxomcsek A fr Lois M. BARRITT A. Mfxm-HNF Bmrx Cum M. DUNCAN INIARIII-K F. Fnvmkr ..,...,. . N... .0 SS ,--- ' pun J. I ,IANII L. ARMSTRCWG B.-xnmm A. BAN BI.-XRGARIT T. BALTZFLL H1'LrN I. Bnmv D.aR1.r'Nri XV. BROWN INIARQARI-T E. BLr11.rR INIARY R. DONYLING EI.I2rIIlI'TI'I A, GUTEL GAMMA HUIUE XII-QNIBERS Pnmsm H. GAY MADALYN F. CVRISLNXYOOD FLORINII S. HARKNIES5 Bnu M. .Immsox UNIVERSITY Vx-RA L. Aims MAR101111. E, Purur Iviunam RAMP RUTH A Rum.-IN C. Lulu-. XHRRP Mnmcm I. NHAIIIYK YIIAN M. XY'a.lr1rx H-xnmm I Yrnm' Dunttm Ycx by Gay Sharp Plum. XY'.aIdvn Ramp Roman Blatk julmwn Bnrutt Sluttntk MIM Egbert Grccnxxu J LEEMA LUDGE IXIARIAN I.. HAQKINS Gtom,-x J. HAUF Iwimtzfxnrr L. Hrxxlxmlx GLADYS R. KIRKP.-YTRICK I-IELIN E. KNIGHT ELF.-INOR Kufmz Rum' D. Lmsr GLADYQ LAPHAM Lois M. Llxtwumrv MARQ.-.RET NI-IRON VIRGINIA C. PRATT ,Irfxxxn R. Romnrs ELIZABFTH A. SCHNUR BEVERLY A. Sfflfm -31 Hxskxns Brown L.1pIum Vcrtrucs Wletter Bain Knight Butler I-Ienningsen H.1ut Armstrong lxlrkpatrick Kunz Lindblnd Baltzcil XVinslow Roberts Below Lane Zlmmernun Dowlxng Scede Gutcl Stanhope xx Pratt Nelson Schnur Smlth ROFIRTA -I. Six Axim M smut DFIRCITIIX' M STAXHOPE ,IACQUIUNI Ytmnsri ELBILI XVITTIR Httrxr A Wlmxmx BIARY E. Zrmmnrmx 539 I EDEI XIIfXII3I'IlS IX IQXIYI-'RSI l'Y I I I-wx I I'iz:IIx lwwzx I KIIXMIIIR HIIIN YLNIIIILPIIUIR I I Ev.. IiI1nY Ixl :mln III umm I P-IAXINI tm-HI-l.x FII-II'Ix1llI I vm I Ixuxx I num, IXIIXXNI M, Iiumuvx Hlllvx MMM um I XI, IXIIIIIII .X Imxax Ifl--Islmy Rum AI.-KRIURII R Slfxllu NI IW' Nlxumx I NIv.mn I-Iaxmu I Iil-I Iiuxlmfxax NIIKIMIRN I ,: YIIIIIINIX IW NI- IHxf.1II Luau: Y, N- IIMIIWI IULIINYIIIN XVIIIN Nw. XII XIIIJIII-x N Ii: ru N1 umm Hlxlmx' I Ymu -- AIWIIIII M ZIWIIWXIW A ,. W, ,- Q .."'.'1 I 'H'-p . . I 1 -. -A--. . X , I if I . ' f Q, HQ:-, xikxff, 1, r J ' 4 gif . fx ' - . -W? I f-I , Y I FV rfb ! - I Q .X F, I 5. .5 , ' NF- i I 'f' I .Qwv-S x ..4w.- - , I - ' if - Rb. in 'Y .gaw- . dmwhsn, fb, ..fX., g , X , ,v I ., . ' , I ,fi , 5- Isl .- ,f I 5 - if A , F,-' ,3 . .5 xx , 4 - 1 .lx - - - X A ILNI 'mr Ing .zu XIJIIM: Mniqxwrn 5I.Ifu1 MII7.mucI Cv MI1m1lIr Fmtur N Skllrnldt N I III, ff-yur 1.1: ww IIIXIIIIINNIII I311urz.Irm-In wlu Srnglctun Kumar Zdcmd M4 N.1uIghtnr1 XX 1. NI I Imxrx N Inn.I,.Iu I-IrIm.m RIM- mIm:11urx P,msxm Ruud IXIICXIISIRS IN L'NIVICRSI'I'Y HI. NIIIIIIIH Ii FRIIUMA DIXIR.-I Ilfxvxxl ,lmtx F Rnxlmxmx I Isa. Imxr I LIHIIHIIIIH- Rx ru D Iurx Mlllmllv N RUIHINIIIRI, 1 , IIx1'.I IIwIw1x-. Iium Irxrxwz SHIRIIY I4 Nrmmnnm. 'Is' wx IIIIIXN II IIANIIR lflwxxfxlll Ifxlll INIIIII.-XM Ii Nlxmk I . Xifmxm IIIII IIXIAN I-lvuumr I,nMII1lu, Axw D FMIIH . III In IIIIXII-. NAI XIII N :NI-Ilklk Sxlvltx NIIIIIM,-xx I ,I--' NIVUIII f HI IXIR I-',xvxIf.I MIIIM-xx H.-xNHll1 ,I NPIIIR I II1.v1':l: KXITIIIK AIIIIHRIU IL KIIII'-NIIIV FIHRINII NPIIKII In I Kaur. Num H PMI Dunrnm M, XX'ullNx I1-.- IIII1. I hlmxiln NIIIIIIIR Ibm: L1lH1m'm Zami ,u ,, A Plas.. fww I IH IIIH ra mL 1' IIIMIHIIIIIII II.-Ilfwfmzm Nllllmun Iimuv FUIJI-Irlum Walrus Kamm-r Iiosr-nmun Lmnlwc-rg Hnrtr-r Homan Katllnx Frivdnlxxll 'VI Iwrv In IIffIlzI:I:m I , I"fIrw:IrI XIII- -vI liutul-r flmmlnrn KIre4.XIIn1'r Nlznlkur Orvluwh-all 1,1-vltt Hcrkson Fvlllstclrx IQ 1 ,II-fm I',I'.I Xzmrh IIrurI:xIfr I.:-.wall GUI-III.-rg SVI-I1-r I,:'x'In Fxnklc' Kranm-r SIII I llEl1'I'H1l IIIIII 'II .XI lz.XI I3 I'.RS IX L' NI X' I-fRSI'I'1 'IAYNI AIIIIRI II111,1 I1x11.N111m R11 I K111111-1, 111,-,1 1 14.1.1 ,1.111., IXVIH HAH1.-1II I4111111m1 I-1111w1w 11111111 I, I.11-111111 lI1I'II H11-11'.:11x1 N.-VIAIII' .I IMIXII1 I111lM,a 411111.-11. 511111111 I11 I11111 I 11111-11111 H1131 I. H111,111 lx111m 411511111111 A1111-.1 N I1111111 11.111 I x,111+1111xg1V. 15111111 A Ii1111g11xx11,' I.1I111111-,1 L.11111x X,wx11 I1x1111 II1:1 .I m1112111 Nm.-m I H1 11.11 I1111x1 L,1z.11xx1111, 511111111 I llXI'-.11 L.1111f11 I1 w11111111 l'1II'I'Y H1'11x1 1 1 N11111 4.111111 4 I'-1111 I11111 I111 x1111fr11v. R1T.1 f1111,11xx L11111111 t1111111 R11-1.1. AI1111111 I'-111-,111 wwf. RV111 I 11111111 M111111 M K.11'1.11A. 11111 I I'111:,11 I1-111 ,I V111 , I-111111 IUAYIN lI5IIIl K1111 N.1KIKIII R11111 M-1111111111 'I1111 H11,1x I31111x1111111. W11111-.1 xx 1.1.1,-,111 1?w1sfLk'cf'f' ?i71 " i 1 I '1ffn'f4"'1 5 W- H I :"f?32i..,'f 'I' A ' " M1912-ff-a.1r' so at 3 '.' 'I " if ' R "sill, ll 1-5 ' V3 -v :,,f....,l"T5:' . ggxfz-71535513-,3,:.1 g' 51. A , "' Q. -- 7: af sv- 5, 1 Lf- Lfvli -Il1'.f3':" '. ' -Q3 ' . ' ,ff 19" 'W' f.. ' ""' A' W' if 1 .gjgu , ' 1 - - JM - Ifvfwf ' lf- - ff fi- " ' .Af 11. Q -gn 1 .Q 1 ' 1. , ' 1 9 ' '4 ' '5 TT 'Q 5.4 X . 'fl' S 2 on . 1 , "' 1 Y ,iq .1 , Y' 1' ,'57. .K Y l f, V J, YAP I ' , I . Xu. ' fif . .r 1 'I . .k . no H -, 1 - " 1' 'P " S I .Ii- -1 A , ' - - ' , -5' . " - . 1 . 1l 'I 3 1 ,R I . 1 51-iq . ' N f- - ' If " -' ' .X X lg? f 4 f ig: f 1' I 'N dk I ' 41 1 I . . ., L. I 3 -1 , L -.1 A b wi 1, ' .31 ' c - Q " K :L fx . . ' rx.. - af -. PM A ., I if I 5 ,f.1 . ' 5-11 " - ' 1' ' 1 Q." -. 7 ' '. A IF! ' ve. Q 1 """ 4 ' U . . 1 ' 1 . . f' Q. ff if ' " W ' ' ' 'I I" 5-z-F - .1 " ,yi ' , ' I' Q " 1 v. , W, ' ' 'I - ' -' , ' ' ,, " ' I .1 1: - 1 R1 - K- I W 5 , -I . 1 .1 Q .. 1 I 3, ' - 1 521.11 -. X' " ' 01 .fl ,A ' , V K' a . - -I - - 1 I 4,4 1 2 1 Q 1 Q, 5 " ' ,. 1 - Li, ,gin iff 'I . 3 U -0, . - LN sp- 10f.14d-It l-'11n1c l,11rlw N1I1x1.1ll1 C1uI111.1n l'1.1l111 l'1I1l11w li11111vlt 5l1,11pc Gmm l'11l11.1II R11.11n11g N1I1.1r1f A Lu.111tt l7.111x N l.u.1x11t I.Lu R.111ul l1x111w1u111 K.1pl.1n 811111111 M.1l1l1'1 Nl11.1111.1r1 l111l:l.' 11111111 R11w11!l1.1l XY'1g-11l1'1c1 I.u1111x11n R1t,1I l11l1111 Lv111xI11.1rg Slum liI1l1.11 b1l11u1l1N11111 BLIMV I,.11lu:111.1n ll111l1 I I11lm1 K111gl11l. Kntz R11w11l1c1: IH111 1311111-11tlu-14 B1-1l.111x1tJ .5xll'wIK I I I .XIICXIISIQRS IN L'NIX'IzRSl'l'Y M11111' E1 AIIARI1 nl.-XRY lf, IUIYIIRI Mxlw.-11111 4 I1 I-111114 II1.'1I M N1111111 N ,Inn I. AIIIN IXIA111-11111 IXI l3IllIlX If11x M Iwv 1. N11111111 INI 51'-11511 E11,1x11111 I? HIIIIK Y11u,1x111 AI llI'XKII L1 A11,'11411H M11 121111111 511111111111 N11111x11.111 IU1111111111' M H1w111 K.1111111r. F,k11'x:. 111111111 ,I M1 I1111111.,11 XXVIIXIX M N1111.-.-1-. SH111111' F, Humll I61111' I Hlllx M1111 1 P1111111 H1111 M N1r,xx1111 D115-1-1 F I41'11xl111 D111z111111 P K1:,.w11 I7111111r111' Ii RIIIN .-X11-1:11 I I1111'111-wx HIVIIY -I. 4111111 M-15.111 1 E KIIIX I'1v.1 XX' RIIIXIII N11111I1'1 I' XY111 1-1 MA111,-xx I., IRIN l'11.1:.1111 M I,,x F11r11,1' M1111111 I, R11111 l1'1-.111 I4 XX11111x1N rs. Svnwult K1nQc3v Sw.1nwn Buclclcr Blqlulc N, L1 Forge E I..1 F1,11'gC RHUSCI R1lQv W'1ll1.1111Q XY'.1ll.1cc Hmk l..1m'1n M1D11n111.1gl1 Royce 4 Gunn DCVME Bobcr Vrcii Allen Nl ruxgllt Puwcll DIIIOU TI1-JHHPSOFI Klein Cloyd S1111 k1l.1lc Dunkcl All.111I Bussull bp.1cl-ity 541 I IIIIIINEII HALL 1 X I111xx I II1x111' X I1 X XlIIIII X I1 II 1 I I 11 SIIx111.x1:11 NI L1111x I lxI1IIIiXXl L1111x11N X X I 1 II1 1111 Ii I1-HXWN I I Al'KRX A 51 un R11111111.1 R SIIIIR H111m.w1x1 M. S111.1w IfIA1111,111A M, XV,-11111 II111N I,, XY,11wx 1 X 1 Nixxzxx NI I 11:1-II. P. .I1c,Q1'111N1' XN'11111z I P111111x -I, Z11s1,111 W I I t In--, .- I -. . 1 .' 1 . ' ' gy " f' 4 I 1 -I , 5 .1 4 1 lg . Nl- . Z I I , I oeu 1 4 '21 I F ali 1 K ff ae :L 40' ' as - - 1 1 ' ea " 'Q' Qi". 1 , 1 .--,1 , I I 1111- , -.1 . ,I 1 .- J ,Q-. 3 X -...l 9111.111 Zcxilur And,1x1111 Nulwr ,I-1l111wr1 Pcturwn Cvxlcs I, BlLvL1:-1 L111111u B11I.1111l l51u1'.1 Hsburn Dunlap I ll'1-w I'11I11,1 XX',1lsI1 H1.1lu Mllnc Butlxwcll I 1 I I 1 I I I I I 11 M 41111-1111111 Dub Axxx I. l,II'Il -lI'XI D, Pnf111x1 I I I I ,Ima IIW1, l'1w11'111x1 M Mxmx IM1111f1.1 -I, P111111111 I1 Il 1 I1111-111111 I lilZNNIII H -lUNIxlNlI.-'IIVIIIR INIIIX,-I A, Sf111111111R 1 Ifls-..1'.xF1 I 1111x111-111 Il11n I 1I111x111 AIARIAN 1, 5111111111111 I XI1f'1 I llIIwII XXI IN11111 AIIIIX R1'111 E S111111u1.f1r1 I I II111-1 II IIff11111Q1w A111 M AI1111111 II111" A 'I'HA114x111x I I IIII' I I' IIfr'1111111' IIIIX I NIIIX AIIIII,-ISI fl T11m11w1x I I II lII"I l1111w11' Nl1111x11 fl N1111' -II'IIII M V11x.-1 I I I N-s.11 NI R111-11111 -11 NI111f,-11111' M I'11xx'111 AIIXYINI R XY'A1'1-111111 I I . L , Y in .-- R. .. 1 U06 3 M 1 5 . ity' Q . !f'lL ,aux 1 1 ,' I v- - ,- ng, -f N.11I1x Fisk H.1trcmlf1rf Hnsctt lNf0OI'C XX'.111uI11cll Burdnlc Snlhcrmgm B. Neely Pmbst l,cu1l1 lhkcr Arcndi Mcckcr Thompsfm Bfcaghcr , ALCENTIUH.HIRI MI'.MI3I-fRS IN L'X'I YIfRSI'I'Y I HILL M,1111.1111 ,I A111 111n X'1111.1 M 1111111111111 111111111111 I., L11 11111-. I 11231 NI III11 M .I1II I v111::1: V1111..1x1,1 A111111I1 M-+I1"'I1II ,l, 11111v1,1-111 M,-1111111111 R. H.-111. I,'1.1 A I11- A1111 M N11111w1.'q I11x.1111 III A II11111w P111111 1,-1 VI I11 1 IIVXZ M11 111-.1 I., H,-11113111 IlI.'XI1I III 1 I11'11 I1fx1 I'III'1I M N21111 M.111x',I, HIA111 111 I.,1x1:1,a M I7111:11X H111 M I-i11xx.11x111 I H1 1111111 M1111111111 I1111 I 'I III A S1-LMA E. II11111111111 Y1111.,x M Il1111111 111 MM' I I,IAH1 III H111 . I M11 l11111x1w A I.111 111 IIEI 1 XX'1xm.,1 14111111 KNIIIIIIZ I., I:Rl'IN L11,11ww I., 1.11111 R1 III I,. Ov1:.11'1' I11111f-'11-.1 I 'I"1v1L11 FII7.-1111111 A.111r.11'1 M.1111..11111 M. 1:11112 I1x11xr1 M I.1r.z I11 1'.'111 I I-i111-.:',11r: X IIJI 1 A XY11 1111511 A C11111111 111 I.. 111-1,-11111 I11.'1111 III A. L..-xxm-xx Ma1111'1':: A XXIII 1 1 me . A f - 3 , I 1 YB , V 1 'i . A... N... 1 rf I:1Qr11I1s K I7111111 I11n'u Sxxcd TVZIL11 By.11Q H.1II I.ou1Qc T1t11Q I,11s Hu nIw1 Frmlpy SI1cId13n F1.1n1IQ L1c1111.1n H, M1fiICIl.1mI R-1xx,1IQk1 I4,1111I S1I1cr1k I.11Ic11 Lcnz M. F111111 I7c1gI1.111 I.1.11Q 'I'1t111 I.c,11111c f 111'1.1r1I Lucdy UULLEGIEIEH.U0RIffAHIIILIG GREIADA UHILETH.IEUTAIH IXI-NRE A Ifvrl M ,I1,1',1111 IT111111N1 IYIARY I. Fwy Mfxlzx' Ii If11111R R11x'1r:1 IU F11 1x17 R1111-1 E. F11,1r111: YI.-NBII I. C11.,11111111 D1w11 N II,1w,11i1s I5-XLIIXI I, H111. I'IA.lII, L. D1 XY,-III AI,-XRIURII V H1111'111Ni M,-1111111 I. BAKIR MA111111111 A B111xx1x1aN 8141111.11 ,I, H1111w111x M ,I1,1:.N1 B1111xxN I'I,1r11-1,111.11 F, B111.'11 IL1.1x1'112 ,I BUNIIII IIIIIIN I., 111N111r1L H.-1711. f1'x11 14 D1'1R1i1'1HY ,I IUAIIFY P11,1r:111z M. -I1'1N1f9 I-411111 P11111 NI-KRW F 8111111 M,111111r. IQIILY AAN' E P-112111 IIIII2 I. N11xx,'1111 NINHIHA I.. Ii1v1, Fn1:111x M P111-.111w1' I.I,'IIIN F, 511131 Ii M,11w1,1'K1P1' M1111..-1n11 F I'1xH11x1 M I5,1R11X.1' NI 111111 INI,1R11111Y L M1.C111,11'11 RI,'IH IT P11n11n1111.D IIB-IM-I A 'I'11u11111 D111111 ,I M1'K1:sx1x' IXIAHII I P11x1,11 111 H111111 M Tn13x1x111 L111111 A M1P11111111Q D11111 I Pmxm D11111A M I'1 IIN M,1R111,1 I. M1P111'1'11111 K1111111'-1 M Q11-11111 YIIIIINIX -I T1 IIII' H, -I11-xx N.-11111 NMIA11 P 51111-4 1,1 Ix111111m1 XY1111111 I1111 M 1'1z111111 M111111n1T A. XXIIIIQIN 1--r ,-1 .4 s Y"KW' If 1 V K,v::p,.l5,.S,1'.vE,- 1 I ' 1' - Y ' I , 'if' I ,I , N H. 1 X .. P I , , I 1' ' I -N 4 , ' 'f - 1 .W -f I - , Hill Penrose Sloxnc GI.1m1'1re Nagel D.11Iw Kms K1pp Bruce H.1s1.1k11 Kelly R. E. Fmntz R.D,Fr.1n1z XY':1Iker Posner Hutcheni I5.1rrv imall CI1r1eI:112ll P1,111Qrf1eId' XVcI11ly Sutton Du XVJII Stewart Tully Eck Mhmb fostcr G McPhcEtcrQ 'Mciimrlw Espv Bushse Stwm: Tuttle Phkcr Sm1tl1 .Iwnus Onilwtt Mclmnnu' peahfody jxfflyfcpheeters Brennqfiqgn Ehfqdr Bmjgus Trummcl C'11si1k Brown P1'1n1.11111 T11n1ulI1 P,1p.11 543 15 A Il PIHIFESSIU ALS Combine a cooperative mind, the will to do, the right to achieve, and a university student. The result ...another member in University Honorary and Professional organizations.. .an encouragment of scholarship, a promotion of friendship, an advancement of interests of college students, a fostering of ideals. PROFFQSIONAL Ac!-urx'EMrNT .J'f'TTJ- U. fly. Null.-lx XYIun.1kux Park Hammer l l In',Ac.:1 Mlllu llutklmr 1111 Mitchell IIIIIIIIIIITIIIIL ULIB rl 'ful If ,Ixmx If AIIIIIII ., C, Rmum l,XNIII , Nfmuw V Ku , G Rl: HXRDI wxlxzl Al K1xx1m'Kl-,lxll-1-In .l.'f.'. .ul.',w.1!1 Iflxxlll 1, I-'mix Mlnxnx R jxxvxw lY.XIlI l' maxim' I.l11xxl:D I, Fxflxw Rn IIXRIV F Ilxxxxun Rfmrux IE K uw ,. - r.xkl H BVIIIIIII Ixlmur Lflzzmwm li. 1 1' lzxu-I-M' Iuiguzg I, 11: ' ' 'I' ' " lmxvu H BIIIIHIII A . I "lg Iv-' l'lm""'lI I'l1.lx1 R Yumm- X. .. lrkwll, xuurxwn ff-, if 'Q Y- Jlli : x , Zi . 'N' IIN. I -11 rr R ful In I I flrl K I ,X Imam FIRST SEMESTER . .Pw-1.!enl . .I'l1f-P1pI11!e11l .. Sl'l1lI.1rj I'11'.1l11vrr Ruwrder Vim ICI pfl Im11a.l 11111, ,,.' . .'1,-11. ,f111,f1f,f1 . 14111 11l:111,1l lil f111ff1111r1 , , H fff' f.111.lII11rr1 . F11'l.l .111.l l'11rmw l'7.:.'rj P111.l11.11nr1 I7.1111 Tmfwzfflfvgx 1.l11!z .'Iw.'l11lr11r.1I L7.l111.1Il0r1 'I gr 11 1111111.11 lirzyllluuflllg , .PH11lf1y .Mwflre Il,,11.'..u!:11re Key x11111111.gr 111111111 1111111 4111111111111 111111 111111, 15111. , 1 1 1 J 1 1 1 A 1 1 SECOND 515555511-R 1110 .-Xg'1'ic111t111'111 6111111 11ft11C L'1111'C1'a1t1 111. 1111111115, x11t11 Ll 111c11111C1's11i , A -A l . H . 1 P "'11f'f 111 11pp1'11x111111rc11' -1511 st11111:11ts. nuts as 11 c11111'1111111t111' 111 Ag f,LlIllpllS nc- 1T1'1,1NrH.f111'11 1'w11wff I , I. ,. I I , I , I W mlm N I, P , 11111111 I1 .1KK1t11lll 111 IIC LL11t1.1 L 111 IILIL .IIL 111111 5l1l51K1.11x 1111115 MHN . ."-.' -'1l- 'L . . , . . ' 213111 M 111111111 , 1 1'1:111'1:ac11t111g unch 111 thc 1'111'11111s 11cp111't111c11rs 111 1111- uvllcgc. 1'.1c11 111c111- -11X1Ix R 51111111v.1.1x 111.111 11C1A 111 thc sc11t1'111 L'1ll11 LlLlIUlII1lflL'L111f' 11cu11111us 11 111K'1111lC1- 111 11111c11c1'c1 J KITXXIUY KIM-1111. A114 H11 11 mpcc11111Zc11 Q11111 111- 111'c1c1'5. 8111116 111 thc 111111111' 11cr11'1t1cs 111 r11c ycnr 1a111111Q c1r11c1' 111111c1' 1110 1111sp1ccs 111 thc .XQ 1:11111 111' its S1111s1111111'ics, 1111 1' ' ' ' 11 r11c All-AQ 1'1c111 IJLIX, thc l.1tt1c 111tc11111r11111111, thc .Xg 1,1lI'l1.'L'. 1111- s111'111Q Lum I 'M If 1. I H lllL1Qll1Q,' c1111tcxts, 111111 r11c A11-AXQ 111111111111 . 1 . IIN .1"1'11'f11' 1 '1'-" 11 , 5 5 K . . , , . Nmmu Y KH, ,,,,,, Im, ,,,,,, 111c c11111s 111s11V11c111 11.7 51111111111 1111: V111-141115 L11lYL'I'SlIf ll1i1g,111g' tc11111s 1H1111...111 s..1111111 1,-111111.-.,f1.1,11 1 1111111 111' sp1111s111'111g x111'111g 1111111-sts 11111111 111c1'c11ac 5rl1L1L'11r 11111-rust 111 KWH 5 YHH' 1'-f"" V' Illk1Qll1Q' 111111 111 11c111111g' 111 1111-ct t11c cXpc11scx 111c111'1'c11 111 1110 fL'.ll1lS Y 1 ' 1 . 1,1-'Q 14711 ' ' 5 L ' , D , ' sf . A ' 1 i TH'1R1X:4':"'1'l' I ', ll, , 1I1c IU-11 111cst11c11 1111121112 t1'11111, c11g1cI1c11 111 P1'11tcw11' 1, 1,. I'K11111111L1S 111111111 . 11x11 ,11,.w1'.'111 '..'.-1, . , -, ' . . ' , ', , V, Mm, H MMR l,,,WM,, 111'1111g11t- 1'cc11g111t11111 111 115011 111111 111 t11c Ll1lYL'1"wl1'f 111' XXlI111lI1g 111C C111- 111111 If 1111111-1.1 1L'g'l1lfC 11111g111g L'1111r1:sr nt t11u 111tc1'1111t11111111 1,11'csr11u1c 1'x1111s1r11111 111 .I 1111111111 11111 H 1 . ' Qilnu-1Q4,' 11118 p1l11L'1ljN 111 1111- Ag c11111l 11l'L' 11crc1'111111c11 111 thc ,Xg1'1c111t111x11 c1HllI1L'11, c111111111ac11 111 1116 1,1-C51K1l'11rg 111 r11c s11cc1.111fc11 L'1ll1lN. 1111- 11111111 11f r11c 111111111s fXgl'1L'LI11'lIl'15I, 111111 t11u 111'cs111c11r 11f thc uc11t1'111 L'11l11. 1? 1 1? 5,1 1.u11111.11'1:1 111111110 K11114111 511-p1:,:11.-1 1'L'111?JE H, IYRIQLL , . In 51. 1X.".'.,,'.1' 517 1 I 1 I I 11.1, rf. I I I JI I ,1, II.1:I1L- I'.1:-In I3.1x Fc.1g.111 D1dt11LI1 Hwlmnic Ii,1-Xllcn Dulcy l'I1II I ' I XIIu1 liunu I'.1gg.11t II11w1I1tII1 D1x'1lIs1w D1Il.1v11u Mueller 1X NI ,JM H111 I. .-XIILr1 XX'.1lI.1Ic I..1ml11n V.m l.cc1111un S1mm11nS I ,1 1 11-'wv 11: '1x,11f UIIIILI1 AID GREECE T Hdmct C Imptcr l XX l 11111 .-I1!1':1' I 1'.11'1.'1' Um, 11f.,'1II1 nu -q 4 1 he Q, A .S'11pl111111111m' lfllcrj1'11Ic1'11ir.v F.-X CL'I,TX' All VISOR ITIIII XIIXXIIIICRS 11'1l'-1 If111-. I- II11111x11 I411111n1w YI D11 II IIIXN 11. 1511111 11 In-111111 I lJ.xw,VI11. I111'11.lc11,-X A1111 ll11'.'.: 'l'.111 1I1!J.1 .X'.:1111x- M P1111111' I1111.111 II lJr1xv.x 111 171111111 I111 -XIII IJ 111111112 11,1111-1 II .-X111'. I ,11 ,S,1,111,1.: 1XIx11111-11 XX' II111 Il11111f1 II D'1x1-1 l'1' 1 IJ1 'I1'1l.1 I111 Il N IIXPILIIK I111111111 XX' II11.111': 1H, I1'11x11l, PI1 D, IN CNIYICRSITY P1' 1' C1'.1n1r11.1 171.711 HIIIIKIRI ll. AI,-XII lim M Hill-'PI 1111 111111 Vl11x11'11 AI I.III,-XR Ill M1x11111xx I S111xX1xn I'!1 h.11wp.1l'11 R11 1111111 C1 IQRNIX 1711.-xxx 1x M XV1111 l'f1' X1'1'l11'.1 lx.1f1f1.1 I'111 11 l'I11xx1w1'11 II 1111111111 I,D111u 1111' k,1M1,1 X11jr11,1 Tun M1 1 1 ,-mn R11 11,x111w Ikwxm 11 1 1711111111 IXI IIT UI' H1 xnv -I1 D11-T1 111111 j1111x If. Ifl,-xo,-1:1 X:1 11,111 .Ilff.1 lfj111l1111 H1 RM -xx I,1xA1u1'1N XX III I,-XXI X -xx I.III'XX 1 x X1'L'111.1 4711 R1111.xrm H, H1111 lI11xx111m M. IXIA mu X1'L111.1 NN K1xx1'T1l H Mmm 'IUMA 131711111 .Xu 111.1 P1 Ii1wxx1x1m II, H11c114.1xmN 7.111 K.1j1f1.1Ifj111ln11 H. jr1Hx S1 1111 Rl mx! r11,1r111'Q M. IXI11,111x Tl11.'11 Dull.: I'!1i Rf1111'11v XV. ScHM11x'11Q1' Rf1111'111' 1X. Slhllkillxx Umkv DIIUIQIIIM H-IIINUII III-Ik NI-IIIIIII ILIIIIIIIQ Ifw-,IIIIII1 II-IIIIIII MIIIII CIIIX-III NIIIXII l.1QwII.I PIIIIIIIIS MLIIIILIX IMI: I4.IIIIIk HI.IIII RLIIIIL IIIIIIAII KLIIIILI IAIIIXXLII I .Implull IILIIIQI IWIIII-III SIIJIILI IUIIIIIIII-Il. wie, 'IIIIII IIIII UIIIIIIIIII I Ix---. Iv.tIuIIII.IIIxLII II IJIIIIII X' IIFIIYUXICX' III IIIII1 Is flu, II'.'.'I II I I IlfI!,II!1lC!II UAIXIIY S DI I'4Iw. ,II HX H LIIIIA-. IYDXXXRI1 T H,IIIIwIxI, XVII I IMI LI HIIN II RIIIIIIII' K HIIIIIIv. RIIIII III Ii 'IIXXIIIII .INHI lX.Ifp,: I,:mI'-I!.1 ST:XNII"1' II BAI II-XI II Bmw B I-IIIRRIIIX XXIIIII,-XM N f,IwIII 1, .IR XVII I I,-XM VI. DRXIQI' IIIAIII IN H KRMIIR, In RIIIIIRII K XIXVIII-.1 In NI RINQ S.RII'1' II.: Kufvjm AI, CIII funn I .-IAIIJIIIII RCIIIIRI I., f,1.RIwr4 AIII Iux F, Dum XX',-uzrux HIAIIICIQN I-XXIIX N HIIIII IIINII II IXIIIIII2 I .S'IIpI,m111nI-U lfifcrfI'IIruI'11iry If.-XiIL'l,'I'X' ,XIJYISOR I HIIII-.IRI III I-rw., PII I1 XIVXIHIIRS IN L'XIX'I7RSI'I'X' fI.!x,. I XII k.I1IfI.I l1IIx.,- IGI' I PIWXX -XIII' K MI IIIIII EXIIIIIIX H I1 RI-I In IIIIIII: I PIIIIIIIN I III1I'.Ir I DI z IIIIRIIN P NII IR-.N IIIIXX XIKIX :X LIIIx:,InI, III I4III'II F HW, IIIXII-II F IXIIRPIVI ITI... PI. XX'IIIIaXI H I1I:II' I" l..ImI'-,,f,.I I I' I I.'jII' XI,II'I1III D IIXNIWIN IQIIIIIIII XX' I7I'I II'.I. im .X HXXIXIXII I'IIxx 'XRD R NIIX XI4. In ,, ' IIIIXII I IIIxXII-I VII II I PI I,'I: , , IXIIIII. II NIIIIIIR III,,,, X,-Im.: I-'Ip ' I IIXIIX XX' NII'It,II: IIIIIXIRI1 IQ f IIXXAII ' I LII-.I I3 MIr.I,Is KIRIIIX Ii SNIIIH Iff I 14.If'II..I I.I,'. IH,-XIIIINR I-III, X 1..I"' H :III DAX IIN U I5-XII XXIIIII-XXI C. I1-I I'1'IxII-II wx I.,A,I'IzIwII I7 FHIIXIRII IIIXRIIN M RIIAIIII C-Lux R XX'IIxI N lI.,f',m II',fII'.: IWI'X1III I-III:::II: KI-.xIIIIIW IIIIIIX S II'I,I:XI IIIIIIIII IxI' RIIII XX IIIIIII' f'IIIIIII:Iw I3 NIIIXXII Iv, -I,vk5 I IIIIXXIII LIIIIHIII NI DIIIIIX PIIIX Im I7 XII' I'IIx IX xx M IIIIIVI ,IIN P1 1 l','w,', I, III:II'I XX' IIIIIAII IH. x XX' IIYI I.InI. AIXXIIX P M1 IIIIIIY II XX'II I I IXI N azvw B I 'III 1'f.' X'.'.,v.,: RII IIXIIIII M IIQI rx .XRXIIIMN H NIIIIIIII RIIIIIRT N XX'IIIIInIw 549 II Hmm: x'It1uIIII:.- I.luw1IIII Ikuurx M-IrIg.IrI Name XY'.IrIcn Hultznmn Brclxrn ,IIII-,IMI NI A XX IxIiI.I:f I Ipxk-.': RAIISIII R-Ibults .'hI.IIIIx 'IIIIIIIII.IwIIn CIIrrInIgt0n Hunter Hopklns Myers. I IMIIIII NIIx.IxIIu, NkI1cx IW -vnnIII M.Inn C. I.. Smlth Counsll York Bnbu I I II L-IIIIIIIIII Ni-II-IL ILIIIIIII RIM-II.IIIs C. S, SmItII Ellis X'i'cIsII.mr Cnpn 1 ., nm HI- I I. I ,I LII -by .'XlpII,I SIQIILI SIQIILI l II.IptuI I' '-1' I II! II.IIIf-, 7 -I X INIII 11.21111 KI XII III NI. II NI-I IM r I I II I'I III I, I I' I I XI I x1 I II-,' I ,II ' I IIII:-.II III II'I :I I I NIIIIII. I IIII 1 I II I II I I I I-I 1 I I II- I., , pk, 'II II .II in I' I lI.:pII'fI Tn pmfllnfu II fI'llL'l' I1'iI'lIII.I'IIip Iillmfllg flu' -1L'n111I'11 nf MII' 1'.Irin11,v mI'uI'ifiI'x XII".XII3I"RS IY L'NIYI-fRSI'I'Y I. PI' ,- III IQXIIIIAICX A IJIXIINIY PIIIXI III,I Iii I II IIIII IIIIII: NI1.llYfX IIIIIII. :II IIIIuw'.I I4 IIINIQIII I I IKXIII :II YIIIII. .I,'fII .I XI III fJ.I .f. NIIIIXII A :XIIMIN If, IIIfIIIIIII I- IKIIIIIIR III III fIIII1I'.I.I- A II In I III -,IIII I-II :III III.IxII I-x I IIfll77lI'.'I IUIIIIIIII NI LIxI.x-. I-. .II X' IIIII+.I'.IN VII: -III I. I MI-.+. I IPIIIII. I N-.IIIII IIIIVIIIZZI N xxlllll I'IfII'I 'H XX INIIIXIIR Il. '.', 1 I7I.'.'.I 1112: IIIII':I A IIII-I IIIPII-.If -. I III.I'.- '.', I IJ AIVQIIIVIII I. I'I1II VAI' R NIIII NI IPI' If Mm IIII I II.: c,..I,I,I,I,'..I bun r DI YRIIN .Xxx FIIIIR 1II.,IIII.III'II I IIr,IwII1 ,-XI'IwI1I'I' H IXIIINII NIIII' I RII-IIII IIINI Vw. AIIIIIIIT. flI.I fI..1 II'1I'I H IIIXXIIINN X IIIIIISII D IXIII II.III IMIIIIIIIIY A NIxIIIx IIIIIIIJ PII: HI 1.1 xIII,III I. IYI I IN III.'.-NIII4 I III II IIIKI RIIr.Im I. Islxs.-N I II.fIIII III I MIIIIXIIII AIKIIIIX -. NIXII I-, .IIIIIII 1 III., ISI I II' I LIIIN X. I7Iz.IxrI: I-II.IIx Av: BIIIHDII IIIN IJIIIIIY 1. M-IIIIII IIAN U, NII'Ill'l'IY Iiurefurm' A Rum II K .lfI,'I.I Dall.: IAIOINI' MVCAIIII IiIII'Y RAI-mx MARY E SI Im II,I Il K.I,'I,'I.I K.1pfI.1 C,11un1,l PI 7 ,II ,Ir.IIIIf E. VARIXIIX If P.-MEF FOX IJIIRIVIIII' CIIIIII Ig IXIARIMUIET CI. SII'IxII'I III I Ix' I, 'I'II'IIIII NAI I Y YI 'II'szxI Il IIIIIHI PIII M.IIRI.II' HI Ill R X'Inr.IxIA I. Pmx I ru IXIIIIIY Rum P.-II'I1IfI.a CI. SI I II IAIIIII VII-IRIIITTI' R. WIIIIIIIK. rf.: l.llI .-Iljllu: NIIRY J, CVJVNNII AIIIIHRII7 ROIIIIIIX FIIIII. M. XVIIxIIMII H, EI,Iz.-II-IIfI'II Z1 I I II.I II - na 31 '4- AQ nu -v ....-it . . u n O 0 . , . ...Q , Q . . , 4 .Q .-f V . , fl 'Q ' 0 Sulinsky Bottm R.mIk Desgh Longmxrc I..AngcImrtf:l K Rami-In H.uluy Cunningham H:1dclm.In Pclum Bumun Stxlzcl Ihxtlux f.I.1uscn Klndngd j-uncx Falfmllui. 10317 Um' .lmwrs r,'!,,1pg,', l'nxverQxty0fIIl1n0ii To fosrur lffL'1'NI',Y cfjurr and i'L'L'0AQllI'ZU xllpcrirn' nlfilithv in Izcriring FACULTY OTHO F, Luna, A B I.xxx1uxI1 XX' MI HPHY, A M , Im D. Annum R XY'111mIf,l A., A M. XIEXIBERS IN UNIVERSITY Sullirlli GIF.-KIIUINI' M. COHEN Rn' G I.xxI,1r+.uu11. VII-NI I-HIM A. Ixivmox Mrvnrw M. PARRIQH XVII I mm I . Prwrrll-rm I'IfIXY'ARD I.. fLINNINGH.-XM JAMIE I. FIINI-IFR 1. Dum KreArH1Nu1'PHl F,-ual T. AIIXTR, ju Rmu E AIITIQHIII jzmiorx I , ,Ifmx I'Il'RXXlTL ,IUAN Imm R Ihvxm K.-IPI..-IX Bfxkxmm j. KINDRED Luxmu I., I.oNcm1n12 M UUA M I.L'm'1x Kxxxrwr B. Dru II ,I I.mN.xruw Emcxmx Mllnnrnr , Gxxsnrnc. juris D. I-I.-xu.FY IXMRI,ARrT I. HAINIS Maru' E. Hrxsux' KINNITH E I-Il-mmx jmm E. ANDERSON JOHN I.. BFIDFLMAN Bfxnmxrm A. BENTGN ALDFRT C. BOTTIN INIARGARFT E. BUTL1-n ELIZABFTH C.mPm'l.r. RALPH T. Cmusrx 1 rl.xRllyI.S1xl1f,m I Annu n 5TII,'II. Mmm QI. XX'1lwx .Lum XX' Mr'D..x.xID RVIH M P11'1nx AIryxI'FH F Ihnxrk XY'II.lI.-IM ,I RI uumx Ronfrxr S, SOLINNIXY Il-:MEM N Wu umm. Soxu Hkxulmx' '1' 'vvwv -xv - II 551 'Y X 1 X Nw-'1: I 11x:1I. I1111pI111 II11kX N.111t11 XX'1II1.1111s TI1-1111pwr1 XY'1IcX' SI1umXX.1y Hunwlni X 1111 111: N 1.5. XX 1:4I11 K11I111 M111I1fII Mum 5I1111I11I S111IIu1mu1k C.11lx11n Bmwn F.1111s N1mIxtr11n1 XVuIsI1 I , . X.,,1 Ii-11,11 M.I1111-XI: II.11I11xx II11 l111 I3c111I1.111It Alluxgllt AIt111Iu1 Pune D11XX'1I.1Il Althrsff Shun 1 1 I4 ' " - I MII11 M1II1: Ii111111X II1-Imp-4111 C11X111s D N1B111I1 'I'111kcr f,r.1mc1 H.1r1IX II1l'HI lI1II'l'1I l"l X311 X I"1-1vX.1- I 71111 I11.1f1'1' ,X1'I1'1lfIfI1' 1'1'X1'.I1'1'f' Ill IIT IIUIIIA' III 1'rIl I-I-XCIL'I.'I'X 1 XXI I111Mk11-1111MN,IIi IS XM 1 I-' X IMX111Ix1 11X,I'I1II,II ID 11 :I IX1111 .,I'11II IVIIIIIIIIIK I III, I"I1I5 I' II X-X' I'I I1 R111-111' X' IXIII' IIIII4 M I+ :X if ' I' I1 II II H-.11l X1-1 X11+ -11111,I'I1IJ,II'1i 1 11 XIIYXIIZIRS IX X '1 1111 I!1,1:111.1 II Il1xx111 , I 11111 I 11111111 41111111 X IIa1111X E-I-111 11II1,X1111 I11111111 I lz1,'111 L , .S'1'llIf11'X II1111-111I I11f1 I1 'I- 11'--1 II KIJI111 1 11111111131 1- I I11:111 III'1'II II1'X1 11, I1-' I - 1 ' I II1f1,X I H II XI II1-.1112 I 1 11. '- 1'1IIK111111 I" I'-l1 11'1, I1 352 I11111-1111111111 I 11-11111 11111111 11151111 ISIlJ!7hflUflII'L' lX'l"IXSI'I'X IfI1'.111 I K1x14 H1111: I K1 1 II N!IXI' X K11111Xu1u IN11111 I M1Iz11x11 I1 III M 5IIIIlR R-1111111 A M1111111Xx I-"1-1 '.11I N11-1 II IIX111111 :X AIIIIIII I-ic'111111IB M1:111111 111111111 I NUR11-11111X1 IVXII IJ I'1XXI 41111111111 L1 NIXIXIWIIX II1'1'1'11111 I sv111R X. II11cX11' I7 Ic11'1x11 I111111 XX' M1I4111111 II11: I INI1BRlI'I fps1I.1nKI1.1ptc1 I1'I1'1111-In' .-I1!.'11' 1 !111j11'1'11 111111'1A1'1'. 111'1'r11r1m. I11111' fi11.1111'1' X11111-XX11 II- I1I1, .X M, ID, II. M I11111.-X R1w111. PI1 D II11111x1'I 8-1x111,:XB,I PA II1XXIXI. IIIIINN. PI1.IU ,1 I' A l1111111X M 11111111111-1. I'I1D, I.I, D. 111115 I'a1'1 M X'1-1 Anx11111, PI1li AR-.111 11 M UXX1'.x I-11x If 51111 .I-11111 If N'-.NIWIII I1111111111 I N1.111xXx1111 R1 III 111 I 'I'1111X11w1 x IJ111'. II 'l'1'11x11z 111111111 R XXIIII-XMN 5111111111 I Z1-1111111 Imx.-11111 XY, 5111111111 I 11111 M N111 YXIXX -XX' XX'1111XX1 I: 'I'1M1-11x XX'11 1 -11111 Y AI1114111 I5R.XN114 IX XY'111X' V11111111 I' XY11111111 I1-1.1A1TX MIY111 I'1wXx.11111 5 51111K IINIII 'I XY'11X11 J ab.. AN S r Nuxumxwr Muzm-1 M-ww A11,um.1nn St1.1rv:11n,v.g ' Hfmcn Nklntw-Nh 3: at ,36, -. I1-,Amex H--rlwru Fmxuq Lum Numa Hmm .1-11mwn B1L41Ll 1'3411.m W'r1I1w, Nrztflu 51.14111 1 "" -1411 l1E'I'A ALPHA PS1 'P .43 If A BA 54" +.- 1' l'ff1nJ.hzl, l'PI'I A Unucxsnty Tu clzmznnpqu and juxrvr rbc M0111 uf xuf'1'i1'u ax flu' lnrxis nf' ul Illxnm- ' 1 .'X1p1r,1 11x.1pIL1 Inum .11.',': 1' 1 fuzyfllf flu' .luvzllllriliuq p1'ufcx.vim1 17 XC'L'1 TY Flmxcls H Buuxsxx, M S HHM1 I' M Lynn, Ph D I 1111 .-X MHHH. Ph U H. Hrawx BAIIY, A M ,f P A llfwrwm P H.KIkI1I,P1l13 Hun I NIXX14rXllR,p1115.l P A H,Ehxx'.-xRI1BRH'x.MN 1,111 lx M KIX-XI,IR,A1N,f PA lnxnux F x.ulx11rR,My4 PA PFMBRUKI H, Bkmx N., Ph D Arhxxxax I A,1I11I'l4IA, Ph D. 1 P A Hmxxx T VUXIII, A14 , I P A jnuw M,f1mulH1n'.. M 5,1 P A Rwmm K M.xI"x1, M SJ P A Ihxxx-. I, Vmlx, Ph D, 1 P A B51-1 R D11,L,xx'nl', A M , .I D 1,IuNLl1X11vNIX,A B14 1N1n1w,f P A , 1,1117 Pun M Yu ,'XRxl1lI1,P111U Eluxxmlw YI FILHH, Ph D, 1 P A KH,-'1Rl.ls R Bmx 1.I'ON D Bnoxvx Lonlfx I, Bum DAN D. 1301.-AN Invrxf. FH1lR1f1c,H Romm XY, A4141 JOHN C. Bu-uma Nl1xnV.1j XX'Xkl1I111P,fX1N.fP.'X KIIQXIBICRS IX L'NIYlfRSI'l'X' Cii'JLf!l11I'L' .S'f1m'c11rx Faux A 1'UIlHl'1I.1I'R1IR Hfm ARL- If NHIIIIR Sullirlfw IN Ruwrm F Lvnxxl XYIIIIUI R M 11,111 Aimvxlh I R--Maw N XX'1l,11xx1 'I' H114 Kxf.-, Rwm 111 YI Mr 1:.mxH XXYIIIRIIA 14 N11 mir AXAXRXIN I? IAMRIWR1, NIINHY V1 Num M Imam' L s111QH1x1111:1, 1101. Rum' ,lwrux kv PL'llx R11 uxmvu NIIXX xn: APIIXYXRIV li lx xx Mxruv. cv XX ll 1 M jilllfflfi xnxx I..xrRrx11' IZ, AZRXLII XY1lx.1xM E 41-11450.15 Iihxx am- Nlvxrl n Inxux juux Lxxxxx I' XYH1c.v.1 'V A43 I I 4 I IL I I I I I. I, II , IIIIIIIIIX SILIIIL-III I II.IpIcI X II XIIII, I III, II-I.I,I Om IIII I.I.!III.l .'II'I'I1rII-I'IIIII .IIIHIII f,'lI.1fvlI'II IM ,IIIIIIIIJIIIII IIII' .IIII .IIIII sI'IuI1I'I' HI 111uI'IIIII1iI'.1l uflqqilluuxifllq .md Ivllicn' .I'I'iI'11I'c.I',' fu cllwlfnrgc nI'ig'I11IIl ImI'I'.II'I'KI.' In IIIIIIIIII' Iv f11IIf11!m",v IMIIIIIIIIIIIIII'whip -zcirh UYZIUI' 111c11l!u'I'I' uf flu' pI'fIIu,I-yinfl XIII'XIIII'RS I I. . II.:II III XXII' I- I:IlXN!I I LII-III-II LI tIIIxI-, II :I II IIIII IXIIIIIIII I4 LIIIIIXIII IIIILIII I IIII?-I I IIXIIIIII II XIIIIXII' I I IIXXIIIIXII II LIIII I IIII-XI-IX I, ,IIIIIXXII I NIIIIIIIXII -IIXXII I -- IIII, IIIIILI Ii-XI'I.XN X-:I.I II IIIII-IIIII ,IIIII'-. XX' RINI. IIII: IX I1IfI x+,'. IIIIIII- KIIIIIA XX- I -.1 X re ,II III'.IIII XX KFIXXIX II IIII,-.III FXIIIIIIIII-XX' III I. II fII.- X XIIXII II'III'II AI lIx.'I:. III IIIII I IIIIII'.- II II'-I XX' I.IXv.IIc IIII. X III-:IIII IXIIIIIIII II IIXI I --" XXIIII-XXI Ii IIII,I I-I- IIXXIIIIII II I.IIIII I,II II I I. IIIIIIII.I KI Il'4I I XXIIIIXXIf.IXIIXIl1 I IIIII III-.I II MA.1IIIx ' II XXIII'IIi NIIIIII-, XI- I I II I-, I' II I--I. I' IIIIIIII. I ,. II II... II IIIIIII III'-If,,III I IxX'.III IIIIIIIII II I IIIIXI'.II XX' III IIII I: I' .IXI .III IIXX III II-.II- II IIII, IIIIIII II II'I-.IIII I I II IJ -IIII.I:I .IXIIIIIII II VIIIII-,II I: I X IIIIIII' IfIIII'.III-II jIIII:..I I IIII Ix.- . IIIIILIXII, .'-.I II 'YI VI IXI.'I'.I . II , II I I' MII- I III IIIIII IIII-, I-I""II1I N 'I-.IIIII-.11 IIII z 3 I I .I .I I SL'llIfll'S IIII.I1II4lI l1nIinI1II Sf1'l7I,V17llf11'L X L'XIX'I7,RSI'I'X' ,IIIIITI LI MXIIXIIIIIA .II-Hx QI MIIIXIIIN IIIIIXIIIX -I MVI-xIIII YIIIIIN XXI IXII I:.IIIxII IXIIIKIIII XX' MIKIIXII I XIII LI MIIIIXVII IIXIIII N MIIII IXAIIN :X AIR-XXIII. IIII:.:. N MIIRIIIII I, IIII III.: I NIIIIXIIN .II III. I NIIXIUX ,II IIN R ITIIN I I III IXIXX.-II.I IA ,II-IIII: LI. I1INxI'.I.IIIr: II II IIIInIII PIIXXAAII IIII IIXIIII .-X RIXIIII IIII: If IIIIIIIII X'IImII:4 I. RIII.IN ISIIINIIIII A. SAI A NI-I-.III I SAIIIIIX IXIIIIIIIIII P. xIIIIII IXIIIIIIIII I' Ix:.IIxxIIx IIKIII rl KIIVIIII KIIIIIIIII M IIIMI IXIIXIIXIZ II. IIIIIIII KIIIII2 II IXIXIKIY III II. I M,IIIIIII:q IIIIIIIIIII IXIIIIX 1IIIIIxII II MII I.II' IIIIIIIIIII AIHIIIII II-IIIIIII MI ww 'I IIII-J, 'IX' FIIIII III xx .IIIIII A sc IIIIIIIII' ,IIIII-I In SIIIIMIY, AIR. VIIIXIIIIII AIIIIIIIIIIXIIQ ,IIIIIr:I xIIINxII.III LIIIIIzI.I XXH SIIMIIIS PIII I' SIIIIXIR XX III I,-III A, NIIXXARI I.II K, SILIIP RIIIII III' D, TI III ,IIIXIIIII I 'I'IIIIIIIIfXIIN EIIIIIXI R. 'I'R,IIIIIIxII,-IIII. HINIII' LI, X'IIx IWIR GATIIIN KIAMIII A. XXUIIIIQIII FIIIINIX A, XX'IIII'II ,IIIIIN I, XXIIIXINIINII XX .IXI IIII 'I' XX'II.IIIxw IIPRI .I XYIIIIMIX XVIIII,-III IL, XXRIIIII XX'IIIIIIII II. XX'IIIIxI'II IIIIIIIIIIX If XX'IIIIIIII, ju. ANIIIIIXX I' YI XIIIIMI II RIIIIIII IIII .I ZMII Im Ii.XlI'II XXI PIXIMIIX I I XIIII ,I III :XM R I IIIIII XI I IIII! II.IxI:II IJAIII CI N.-IIIIINII I IIIIIIIX XX' INIIIXIII' 'P-Xl'I 1X NIXIxIrIxX, AIII. XX'.II1III'wI 5IM.III IIIIIIIIII CI 'I'l'lII. II'XlI'II II XX'I'IIs I IIIIIIIX XX'I INII IIII IIIIIIII XX' IIAIIIIIX 'I'IIII:II.IIs S, H.-XRRIN I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I v,,f -4 '--' - -r f., vhv- ' V Q 9' TV: var I L CI JS Q! Ji pt .99 QQ '-Ui! Q XY'0lfc V.m Kxxk l.IIhrm.m Phxnowski Newton bh.I1m.I Q Murphy Pantunu HAIIIQ Frcduruk Rlmrmc Hlnsun Pcuym Qrccnhcrg INIIIAIIUII M4vII.IlI.In Halt Kclly Hurnstcun FHJHIJHIX, 15721 LIFIXYEFSIIY ol Illinois MEG Tu proilmfe I1 buttcl' msg-f-rw 'c Z3 4522324 54215 -if-QEUU-I 'frrI'2f?' ymm Icqr-nn-3, :'u-WIC: "--2'w:- f'ln.U-4? 9? EETPZ' ffL,j"-U P' I-N T YD. 35 Z'-' .1 F7 DONALD K. BAILEY NIARVIN E. COOPER I.AunmCE D, FREDERIQIQ PAUL Gnrrxnrnc- STUART S. BFDERMAN THADDFLIS W. CAP IRVING A. FRIEDMAN RICHARD H. HART BE TPI 1ffm'c1'xrI111di11.q Irvlmzlg pre-vflcdimrl xrzfdvlm and to fzzrrbvr the lvcxr ilzrcrcxrx nf rbcir lDI'UfL'SXi0ll FACULTY Alph.I Chnptcr .inns Cfuzphr f.-NRL S. MAIIIII.. PhD FRIII H IIHNI-R, Ph.D. RIII-:ERT F PAION, Ph D, H.4RIlX' J Vfxx CIIIVE, Ph,D. IH.-KRLFS I. PRIII, Ill. PhD C.Imu.I I XY',-XIIALE, Ph D Fxrnlv R XVAIxr,N.Pl1.D XVAID0 SHKMXX,-XX, Ph D MEMBERS IN UN PAIN: S. I-ifxrzrus FRIDIIKICK 1 . HANSQN XYIIIIAM F. LICHTMAN -lmllfu XY' AIURPHY JOHN A. HIINIWRWON How .Inu L. HQRNSIIIN H.-mm' I.. HIINTIII Cnmzor R. KFLLY Seniors I 1l11f07'S IYICRSITY IHAIIIIR H SIIIIUVA RUIIIIVI K Nm Thx. Jn. AATI Ir: M P.-KNTUNI S0pb07110I'c5 f7HARLfR H. KRAMIR S Hrnmkr I.osIfI'I RIFHARD C. MFI Irx PAUL P. VAx KIRK IIIQII-I-I S Prcffua RIJBITRT F. Plxfvmx AAI Llormox F. XVIII II jr-,HN XV. LIONAHAN .IACIQ IHOSHYIA Cromer C. RIMMIC G1 INN P. SCHOTIYLF' 555 .l--Q.. CCIIl'JT1IIIJI CL II 1 1113- l'111w1w1KX 111 III1n1111 0111- .-111115 Clmlpl,-, T11 l11'i11g' tag-ur!1c1' xt111f1'11rx -who 1111' i11rc1'u1'fud 111 111ccti11g' 111111 1c111'11i11.Q J'I'07ll p1'0111i111'11r 7111311 III thc 111'1'111111ri11.Q 1111117 1'c111r111.Q fields of izurk IQXIQCILWIJIYE COMMITTEE F11-I Aww: 1' 511111111 X1'1111'111'1 N1111111111 XX' .X1 1111111 . V P11-11111111 , XVILFRID B, SHAMZ H11111111 I.. 1 R1.x111N I111 P I.1 . N , JOHN G, pm--,-A R1111 J1NR1N1 .LFXX 15 E. XXVHINNANT Lula D RL11.IfRN .1 11111'1f11111.1'11l14,Y11'11'l.11,1 . IXIARILY-N A, XVILUAM5 DR R11111111 P. H1114111 1.11'11l.',1 I'111-P11'11.l1111 . DR. ROBLRT P. H.11'x1T1' JL11N11N R A11XX11 I.':II F .X11AM1 R11111R11P1. .-Xx1RM.1N HXRXIX R .-X11N1N111a X1-R1111:1 XY. .-X11H1111 A21-NN1 .-XN11R1Xu J-1111111 AN111x11111 .-X H1111 1R11 .MW I111N1R11 H.1N:1'. JR R1111111111. I-Hnxn I.111N1R11 A, Iixrxzxx DxX111I1 BA: M JTRIIW E NNN I1,'A1A1x11 F HIRIAAI M XX'11T1111 , BIRNIZYIN J1111N J H111 I.1:1 T I1111111' IAN1111 .X B1.1111M1 HP1111111111 G. H1111 XI .-XNNAI B11NA1'1111 .-X1'.1RN N. B1-NNI II I. K11111 Hr-1x114 1 R11111121 B11'.x1N 11111111 B11x11x 11111 R BR1N1Q fHR11IYNf. BR111'1.11111N, JR. KIRXIII 1 BR11'c1N IJ1111D BRYANT J1X11N H B11 11111 l'11LM1R IE. h1R1,11. Imu-N I. BURR I L11':- 111111 1111111 v11'v1A R. FXXIPIXIII P11'1.X' 1-XRX' X' Flux--R I A111111'R R1 111 :X fANP1'R 111111111 H. 1 1.1'1.11R11v R-.11-11 I. I 11111111111 11:1 R111111 I f1.11gN1N 51111-.11.. 1. 111111:. 'I1111r.111 R. f11111-. 'xX11111.r.1 V. 111-.N111 11,1 11 P. 111111 Kj1,y11,11111Iv!1111. 11-.111IP 11.n"1:1. 'Cn -.P11 II 1111-.11R I1111L1. 111121. 1111.1-191 111:11 1111111111 L. f 11112111-:. J-111-. If 12111 I 1 11115.11 Ig. IPA-.11111P1T I- RP111 D.1.'11T I1"1 I DA" I1111'111.- b.Dv1 II1 1 P'1' 'fi' D11'.1-.1111 I.1.RI.I IN D111'1111 11117: H. IDI'-I 11. XIIPFEII D. D111111. I11.: D. 11111 1: P1r.1.111 J I31111.A'- J11a:IJ D11':1111,11 N1111111.-11 C. IDP.-.1.1111 KFTHI P I.. IJ1'1 IIFPIIW J. F1 1Q1P1 If1111rn1 V-.'. 12111121 I-I-1-112 I'.1-1'.111Pf. F1111-TP: I.. F1111'1T1 RIFHAPI1 G. EPPI-.f'-F I.1111T-4 T Fxpmx 556 XIICXIHFRS IN UN VI11HN F. F1 .11.AN X11RT11N R. F1111M.xN Rl'iNI'I. V. F111.111N1. E1R1. F. F1N111'R Rf1T11R1 E. F1NH JIIYOMI F11R1Q1 NH ARTHUR E. FURQLAN11 HARLHN1, H. F11XX1.1-R IRX'1N13 FR1'1R111'H HFRRLRT Q. FRFN111 MAR11'1N J, FRTN111 R1'1RfR1 G. FR111Q GTRA111 L. FL111HN S ART11L'R GATLN AL F. G11s1.1-R I.11L'1x A. G111R121f F D.-XII G1RM-1N FLLFN1 .'X. G1Dc'L1M11 THOMAN X'. G1LPATR1CK GIFN F. G1v1Ns IYICRSITY X'11'T1 R J. KLr1z1N CH.-XRLFN B. I..-XNIRX' J. E1.11R1f11 I,IfAVlfI.I DL'N1'AN F, I.FNN1N G1'oRL.F T. 1.17551-XRIS BFNN1-TT D. LFYY S. D11NA1r1 LFYY ROIQIRT H. LPXXIN Rox' H. L1111:fTT XY'11.1.1AM D. L1N111'0M1 11 R11111IRT I.o13AN ,IOQTP1-1 O. L1'11Y JOHN R. MACAL11.1Y P.-XL'L L. LNIAFK JFANFTTF D. MA111'R XV, ROHIERI' MAL.11.L XV.-XRRFN C. Af.-XLIK JC HN J. MANGA BERNARD M. IWARIN JXIORI-Y ISI.-XRKFL J. KIRRX' RILFY RUN.-XLD JQHN A. HAROLD Lo1s D. L. ROBFRT5 ROBINSON F. RODFR11' ROGERS BRUCE XV. ROMAN JAG: L. RosrMAR1N Jos1fPH RURIN RORPRT J. RYAN H XVLLLIAM SAFFOR FRANK A. SAHQLH' Dum SANFS LICNARD M. SAYOII' K D ARTHL111 G. SCHAFFR FH.-XRLFS F. ScHL1ffv11cT E11XX ARD S, S1f11i11q JOHN D. SrNG1fR Emu ARD SHARs1N XY'11.TR1L1 B. SHANTZ DAN D. SIFGRINT C1A11EN1i1 A. SIMS 11111111.1111 H I.1-T211 1.rr11 AIYROA B. Guns BI.-XRTIN D Gr11.111N R111+rRT H. L,11L:R1 1Y .-X TRl'H.'XN GR.-XX'II.IF MARX H GRAY R0111111 M. QRAX' HFRN1 HH. F. GR1111 F11XXAR11C HAQAMAN JI'-il S HAMMYR C11RA111 N HARDY XX'1111AM J. HAR1.11XX J.XHlN XX'. HART DUP11 N. HANQARIA li11XxAR1s I.1oN F E. HAL1111NA HAY M11RR1s L. H11'14111, JR G1RA1.11 E II11111111x R11111R'1D.I-I111R1114 HAR11111 FURR111 D11N.xI11 R11 HAR11 NTANI 1 Y I.10NAR11 H11Xx AR11 F1111 A1111 AJ,-XRYIN C11N1 B FRANR I. H H1-Ns1.1.11, JR. G HENJIR, JR E. HHTT111 F. HIRN1 H J H11111l C. H1111 I G H11M111R111R J. HOOHANNON E. Hr1R111R1. Hl'I1I4II HULL, -JR. Rr11.1r1 1f.I11111 I5111111-1' G IN1141111 IRXx1NJ1r11A IXAN XY. JINNIN1,-. R1 T11 JINMNH MARN11111 XV11 1 1.1M I.1'X -I1.11Ns11N E J1HNN1.N IJHIAIRI' I-I. J11HNN111N1 RJI' 11.111 P Jf-1411 11 I'11fRN.-11111 XX' JLN1. 11.Y111 XV. KA1R11111n XX'11.1 1 1M1 K111111111 KINYI 111 'If K1 I3-AN K1N1.111Y H KIIIIIII R111.ANr1 V1r1a1-1111 J f H-1111 Ii Mann IY IIYRHN IZ J. K1 1.11 Y . KIRVIN XXL' KN11-1 VR M. KN1J1111C14 Kr11,H I 1f, 'I Kopp JOHN V. LIARKFXX 111 L0L11N J. MARs1.H.1K, JR. FLOX11 H. MARX FRANK M. MASIOKAQ LoL'1sL F, bf.-XYFR JOHN P. BICCLANAHAN M. RAY JNICCRARY GrN1Y1Evr A. M1'ENR111f Rf.-XYNARD E. NICGRFFR Ro111RT J. LYICJNTOSH GRA11 A, MCPHLFTTRS M. IRY1N MIIHQ1-R Rrx F. INIFILINGIR DONALD E. Mr1w1fNH1f1M1-'R JAM1 N O. Mmm 1 THLR Emx ARD M1zN1-R 1HAR1.FQ M. M111.1R JCHN M. IWILIIR L111A F, M11.1.FR PHY1.L1Q L. MINUR R11'HARn A. BJUHAN XY'11.1.1AM P. M1'M1foRL1 f:XRI F. N11.s11N DONALD XV. N1-1.NoN T1111.MA M. N1fsM1TH Elm Ann K. N1-'XX1ic1M1-11 'JOHN XV. NlfXX'I.IN P11111 O.N1rM1 XV.-XYNI' E. NClHRl'N CIR.-XID L. N11R11sTR11M N11N11N J. NUR1-M RIVIIARD R. N11YoToNY R11'11AR11 H fl-XKM.-XX, JR. A11111 PA1.-YZZAR1 R1111111T N. PARKFR H11M1R F. PA1.'1.s11N 1 1111111 rx R. PFA110L'1Y PAL'l. D. P1-XY'F ALI! H,-XII. J. P11 IRZ.-XR JOHN F. P1111RAzA G111R1.1 POI-IX XV.-um F. PONQUR FRANK P. PRANr.1f EMIRNON B. PRIINT -JOHN G. PUTTA Ex11.YN I.. RAITMAN GAR1'1r1.n S. RAXYITCH XVARRTN A. RFAD E11XX1N RII VY ARTHUR J. SRLLTON DOROTHY A. S1a1LF1. Emu.-1 D. SMALLEY Lomss X'. SMALLXv1'111n CHARLES H. SMITH QJRRIN R. SMITH DOROTHX' E. SQUIRIE FRrDER11'1: J. STFPHI-Ni L1'RoY L. ST1RR1fNR1Rc. THFODORF J. STol.LFNXX'ER1c GUY STONE HFRSCHFL F. STRIPF JACK J. TARNF l,r11NARn F. T1'1.1'1R G. RAYMOND T1LL1N1'. E. XVAYNF THr1nE BIRTH.-X P. THUMAS L1111.-1 F. THOMPSON ROIIFRT J. TH1 MPZQUN DLAN H. TL1RN1fR JOQITPH VANDER VFNNFT JINXN A. XJ.-XN ORAIFR M LYNN VAN ORRIIZR fHAR1.1fs 1-X. VQLLMLR DALF S. XVAH1.sTRc1M RICHARD XV. XVA1.K1fR -JAMES R. XVAR11 XX"11L1AM XV. XVATKINS KINNFTH H. XV.-XTSON -JAMES R. AVF,-XTHFRS DOROTHFA H. XYHTAVIFR RALPH A. XV1'111fR GIRALD A. XXVI-INSTIIN RORFRT N. XV1sTB12R1z FRANCLS 1-X. XVHI'I'I.l'R LIXVIS E. XVHINNANT Rn111iRT G. XVHITE11 BTTTY XVHLTTTN JAMES XV. W11.1uAY XY'11.L1AM B. XVILFCIRD IVIYRON G. XY7IK.I.KlF B1111rR XVOLF STFVEN S. Wow RORERT E. XVRIGHT SAMULL H. YOUNG MAYNARD G. YUUNLATAEDT FLORENCE A. ZANcAN1fRo MITCHIILL J. Z1AR1:11 EDXVARD M. ZQLLA 1 1 1 1 1 X' I 1 I I I 1 1 I I I I 1 I 1 i 1 I 1 I 1 I I . I II I I I I ...aL UNIIIEII 'WY Falzmlugl, 1938 Univc-rslty of Illmois T0 promfide XZ'lldL77II'X with pI'III'fivI1l CHI-NTI-R R ANDIRNI N, A M. FRANK H. BITAIH, PIT D. PAUL D. fONVFRSF, A.M. ESQEL R. DII.I.AVOI', J.D., A.M. GEORGE W. AHLI C DONALD AINSXXURTH CHARLFS XV. BARSHINOER RORERT J. BARTELT HENRY BARTENSTEIN HARRIS P. BLOMEYIR ROIIFRT I. BLLIMENTHAL NORMAN T. BOND EDWIN O. BOOTH ANNE BOTHXVELL RICHARD BUCKLE LOREN I. BURR SYLVA A. CAMPBPLL LoIs M. CARBERRY VERNON E. CARNE IVIATHEXV P. CICERO VIRGINIA L, CLARK PAUL L. CONVFRSF CHARLES E. CURRAN, JR. ANDREXV E. DANZFRCD MILTON F. DARR GEORGE H. DAVIS NICHOLAS C. DIAGISIC D. DONALD DOLAN ELBFRT A. DURDIK CARL W. ALBRIGHT RAYMOND E. ANDFRSON ELIZABETH L. ARNOLD BERT A. BFRNSTFIN RORERT C. BAAR BERNARD A. BROVVN KERMIT C. BROXVN RALPH T, FLAIISEN XVILLARD I. COON XVILLIAM B. DENHART LORFN T. FARRIR ARRARI M. GOLDNMITH ALBERT T. GRAVELIE RAYMOND J. GRIEISNW'ALD GEORGE L. ALEXANDER BRADFORD G. BLOUNT BLIRTON C. BROXVN DODD BRYANT IVIFRRILL DIEKEN RORERT W. DICKENSON MAE M, ANAPOL XVILLIAM J. BASH, JR. BETTY I. BERGER GEORGE E. BILHORN, JR. DAVID BLLIMENKRANZ LEONARD N. DAVIS FII-,Il SHIIIIIIII MARVIN J. I.ANOHAUN npplivntioll of 111I1rlcCti11bq priliriples . . I'1u.IlIfI'IIJ .XIIIIIIII XIIIIIUIIUI .JALK H. RI ILII IVIIIIIIIE'I'IIG ULIII and pI'In'r IUUX STEVEN N. KOCOXVNKX' . .. .IMRVPIIIIIIIIIII . . IXIAURILF A. YOUNI. JALK H. RFICH ., SEIII'1.IIJ-7'II-.IIIII-III , , ,IJMIID F, KAPIAN FRANK I-I. BEACH, PII D If.II1Il:J .-I.lIIwI PAIJL D IONIIRNII A Rl. F A C U L T Y H'XRX'FH' W HUFL-Y, Ph.D. JAI K H MINNINI., MB A l FRED M. JONES, PII.D. ROIVIRT V IXIITVHILL, M B A. DIIRIFN J. IXI.-'INDI-VIILE, PII.D. FRVIIITRII A. RLNNFLI., PII D. FRANCIS XV. XVIIIQN, AM. MEMBERS IN UNIVERSITY Sclziorx WILLIAM J. FARRELL RIIINAID J. KFLSFY ROIITRT I. NIRATN I.C7XX'FLL G. FARRIS RORIRT XV. KLEIN f IAS' A IIRI M NCIRTCIN R. FIEIUMAN STIAIN N I-QOLOVV RRY ARNOLD M, Cm IN, XVALDO M. FINNELI. IRVINL, KORNICR IIATER I. PIERQON RALPH E. FI FXMAN FDVVARD N. KOENII, MAN E POW FII. ARTHLIR E. FOSSLAND V. KARL KURTIMIII-R FRANK P. PRANr,.E ROLE FRIMANN JAI K F. KRIIG JAITK H RFICH JOHN N. GARDNI-R MARVIN J LANLIHAIIN 0sI'AR H. RITz HENRY A. GFTZ NORMAN I.I'AF BRUCE W. ROMAN XVILLIAM B. GOFF I:I.DRID J LEAVIII FDXXARD J. RODIIIR DARRIII. G. HAASS Dt'INAI.D W. LINDRIRLV DIARY K. RYAII. -'FAN C. I'IALTI'RMAN IHEATER M. LORD, JR. JAMES F. SNYDFR GFURCTF E. HANDTBIANN, JR. LINDIELL E IXIAIIRIY EARL W. STANIIELD GERALD N. HARDX' IWARVIN H MAHAN LFONARIH H STFI-LF SHIRLEY J. HFNDFRSON ERNIN E MANNN JOHN C STIINI-RT I HARLFS E. HIIVYIEN FLLIYD H IVIARX, JR. LIROX' I. STLRRFNBERG RCBI-RIF G. HFXVLFTT RAMON H MANON RORERT IE. SXVANSON LOREN L. HOLIORD MAYNARII MIL-RIIR LEONARD F TI'lII'R HAROLD E. lUTzIE DONALD E IXIFININHFIMIR FARL O. XV.-XLIMAN TFRRIZNIFF G. JACKSON FRANK J ,IARCINIK ROI-IFRT E. JOLLY IDAVID F li.-'IPLAN RUIQFRT F. KEHOE HI-RRIHFI. F. GROEE JACK V. HARVEY BURR I.. I-IUOHEQ HARVTY L HLIRVVITZ ERVVIN D. HYMAN PERRY N. INNI-s BIRRFY G. INNKFEP MARY K. JACKNON WILLIAM D. KFNNFY JAMES R. KLIHN, JR. WILLIAM E. LAMBERT JOHN R. LANG KEITH M. LANOE M. ROIIERT FIQENEIERG WILLIAM E. FULLER ARTHUR GATES DIAURIVF M. GLATT LEON E. HAY VIROINIA M. HFDGES ROBFRT C. DELONO ROBERT F. DICKEX' DARREL D. DROLSLILI XVILLARD A. HFATON PAUL D. JEXX ELL fzmiors ROIII-RT S. IXIIKINIII INIARL-ARPT A. MOIFK RIAXINE L. IXIOSIR RORIRT A. RfL'lI,Il.v,-IN BARIIARA E NINNIN QEIRALD M LAPINR R. ALLEN LLINDAHL ROIAERT H LYON: LOLIIQ J. MARQEHAK FRANFIS M. Md LERNON XVAYNI: R. Mcf'ORVIE ,IAMIR XV. MCNOI DY RORTRT F. IXIILI I R ROIIERT D. IXIIT4 HI'l.L CARL F. NELSON FRANK J. NI'IX'AK Rr'-OTR G. OLIN PITIR PALLOS S0plJ01110I'c.v FI'CXL'I71IC7I NIANIYY J HIWDIII. FRIRIW W. IRION XYIIIIAM H. IXII-RIKIF LIO M. NJIRFNIHR4.. JOHN XV. f3CTRFM DIICHAFL J PII-TRJAK .IFRUMF KRILIIT LOUIS D. MANN ELMFR T IWARTIN GEORGE F. IXIILI FR ALIFN SAIDFL HOWARD H. AWARD FHAIJNCEY B AVATSON, JR PHYLLIN J XVI I-K9 J RCIRI-RT WOODK MAURICF A YOUNG STANLEY YUITAN IEYFLYN I.. RAITMAN JAMES K. RILEY I HARLI9 F SLIIIITVOOT I ARI. A SILIOMAN MAURICE J. SOLE JOSEPH D STITIQKAL PIIYLLIQ STORM YIETOR G XV.-XI I INA DONALD J. XVI III R FRANK R. XVIIIY VERNON J. XVII RI IN LFXV IS E. XVIIIRN.-TNT RDDNTY H. XYOI I-ARD -IINFPH Cl ZIMMIRMAN, JR ISI MER A. PINT.-IR I.OI'Is XY. QUINN ARTHUR RIEHTAND SANFORD J SI IIIIIN BARBARA J SKTI TON ADFIF DI' XVI RIE FLOYD I.. SVVANQON HFRSHAI. C TL'MMFI.QON MANNY XVAI I I N XX'ILLIAM R. XX'.-ILLIN ROBERT X'. XVOLF 557 .MIM mmm I NI.III7,IIv.IIII lx.,-III I NIUIIIIILIIII XX.I:II.IIIw I7 III I 'IIA II Irmuxntx UI IIIIII-In, IIIRI lR1I'xI' I-1'1lfi114Q l"111fuH1if-I' IfACIL'I,'I'Y XIIRU -Iurxwx, A M. -Ix I Imnu Hx XX IXMII znuxuu H SIMIMII hum x In x XY,'IIlIlINK,1NIAlIh III! Rl: IIN fu 111. AI lv Aurnru 'I' Pm-I I4 I I I I I 4 RS IX L' NIYIQRSITY SL'lIIrll',V llllliurx Sf1plw1llr1l'U.Y I I II NI III I XIIIIIIIIIII A MII,-Inu IIIIN I In I II I I II IIII I1IlvnIINAI1flvY I'xlRlInxA x I I I I III :Ill Ixml Ii Mrlimxfxllv IIINIO xxx IX I ' Im l"a'uxl1l11u11 IYIARI-II H,IIII1IR HAYII. F I-IIIIIIXYIII Axx C.. IAIIIII BAIIIIAII,-X ,I I-AAIXI.Ix IXIUIIIIXVCSIQYII L'rIIx-umly I.III f II.IyfII Ll IIIIH I If M f f IIII IIIII To xfivlllflnru and I'I1I'u11I'I1NqI' all iL'UI'fl7-If ,IpI'I'I'l.I uI1IuI'I1aI'ixIgI' .II .I,..I".I!11L If .X CQ L' IXIIX' IXII-XRIfXI.IUNARI!,1XIXI., IIIIID NIXIICI' X I TNI I -Iv. I.. II .XIIQXIIIIQRS IX L'XlX'IIRSl'l'X MYIIr.X I. FN IIIIL XIIIIIIIAI IXIITMIII IIII- M IIIIJ II I I ,X X . MII, IIAIIII.-IIIA I. LIIIII-.I.II.IAI III III IIIII. MxII...IIIII A II., -,I I, 'I ,I I,,.,II I I,,,,-,,, ,,- MXRX MX CIIIIIIU IIfyII'III'.I M PIIVIII NIIIIIIII ,X N-.IIIII III'Ifw .X XXI 'I:2II3' Y ,I-X'-I IIIII'-IIN I'-I I I. -I VIIIXIXI III1:'.I xIIIIII:.' .XI IMI I I 'IIA . DoIzcI1IIY EAIIIXIIIIII x. : -y JS 23 9' .-M .us- .- .0 me - ,I SIIIIIII BIIJLI XX'utlI.IIuI' LIIIIYLII I IIIImIwIII I,IXIIII.m I .Itlctt HIguII1s Stlglltz IIIMIICI I'IL-pm MLIIYLI l'IIIIcrsIty of Illlnum 1 ' Ur,-I .I..'I:I 4 IQIIIIU INIARY E. AIIARD MAIITIIA H ALLLN PIIYIIMYA M .fXI.LIsIIx B I.I'4'II.Ik' AIIII -IANIT A. Awnrnwn LCIIIAINI ANITIIIINON SIIKYI A. ANINIIIAUN -Il'NI ,I ANIY IXIAKIAM I. AIIIHIII VIIIIIINIA AIIIIII-I1 MAIIIOIIIIII AIrHI5Im EIUAIIIIH A ATTIIIIIII, INIYR.-X I., BAIQIII BARIIAIIA A. BARROXX' DORIS I.. BA'I"IA F. MArIGL'ERII'I2 BrAN I AIIIFN BIAN BFTTY I. BI-DALE BETTY I. BFIDIIIMAN BFUY -I. Brxwx Lmxr BFIIQIIILIH RIITI-I BHIc.REx NANIDY I. BFIIIIY A. MAIJFLINI- BLACK D. EYIIYN HIVMF 1.L'f.II.I.I' K. HILYNT BETTY I.. BIIYDEN IWARIORII7 A BI1IfNxFM.Aw IXIIIDRFD L. HRIVKITI BIXTRIYII BIIIDLIFS SIIIIIII-Y I. BRIIXLIIS ILIANITA Brmmw l.I'I.A IS BRONX x I.l'CIlIIk BL'I Axu Am.II HLNIIIQ MArIL.AnrT IE, BIIIIIII XX'INc:NA l'IYAIIs :NIARY I. I.-XLIWXXILL HIIIN 5. I AAII-'IIIII. I.I.II I I A CAMPIII I I MARY II. IIAMIIIIILI AI If I B. IAIII INI I To fIl7'I'l7C1' I1ifc'I'c'XI' in homc cI'ol1o111iI'x and ru lfrilltfg alwur I1 .Ipirit of II'ie11Illi1IcIx IIIINIIIIQ' XIIQXIBICRS IN L'NIX'lQRSl'I'Y IAIIIII IARTEII IHARIOI IE f.ANIl I- ,ILIYLI I. II-IAMIIFIILAIA RUTH Y. ILHIVRRY NPLDA M. CLAYIIIN INIZ V. C OICLAIYURIQ CLEMENT I. CoLL.Ax f.IERTRL'DE L. t.oxAIIIw M. SUI CONGIITUN HELIN I. COLINLII. IVIARVIORII R. COXXLIN.. CIW!-5Dl'7I'x'N X'. f RAIN VIYIAN I.. Cluxr IXIARYI CRFGII INIARIAN L. Cams IXIARVIORIEI IRCIWIANIW RITA A CURTIN HAZLI. CUSICK IVIARIORIF R. DALIQIII RI Y ,ILINE P. DAVIIWIN HAZIL L. DE WALL INIILDRFD R. DORQII ELIzAm1TII M. IDOYLI- DOROTHY M. DIIAIQL ELVVANDA I. DRINNAN RIHII M. DROX'I'R AIINI? DYFR LAVINA EIIIRIIARI MARY A. ECIQ MARNA L. ELIII MAIIIIA F. EGIIIRI' M -IIANITTF ITHRIDI INIARX' I.. EQPY MARY K. FAHIY I.AVIIIINI. XV. FIxIqrxI4I:wI In ,IIvssIr I.. FINIIY YIIAN Ifmg M. EIIIIIYN FII: H MARMARIT S FIYnx F. EI IJAIIITI-I Frmxrx' IUOIIOTIIY ,I. FIIAIIII I.AX'lN'X M. Fvumg AIARIH,-X E. CAIIIIQLI CTI.IX'I- D. 1.-Yyllslxx X'IIII.I I' M. KAIIILON hr II. 'I-II URIIIA E.FI1ImII H. RIIXAIIA FIIIII II KIIIII I IN I.. I'III'lY MAIILIAIIFI M. Farm IJIIIIIY M L1AMIIx IMIIIIIIIY I5 G,-XRRI'-R NIIIIILIT M LYIAIMI-II MARIIAIIII LIFTIY IXIAIIY LII.-Ir.II1II I IAM LIIIIXIII I ARIILXT. II LIIIIAX rrw .-X'.a.AIIIIII L-RAY IXIAIW,-XI Y N I- LIIII I :.xxI,IIII. IXIARY I QIIIIIIIIII III ILAIII III A GVIII IN,-XIKIIII M HAII ,II-ANNI Ii HAMIIIIIIIII4 IJIRNA I4 HA::xII.AIAN I1IfIIuNI I' S HAIIKNFQA KAII-IRYN M H.-Immx XYINNII I'I.ARMfm I.. ELIZAIIIIH HIAIIIA MARY E HIIIXAIAA III'-XI I. HI'IzIR LIIINA A. HII.I PIIYLLISI HIILIMXXLIIII LIIIA17 IIIILLANIYNXYIIII VIIANNI R HIXMAI Hum D IIIINIIIQIAA IXIAY O IILIIIII RUTH P IIXYANI. ARLINI X' ,IAY IAIILII. CI ,IFNNIrA 5I'5II' M vlmixsorx Il'NI' I. IIIHNQNIN IUIIXNA II II-Iuw.-xx MAIIIIIRII E. KAAI IXI'XL'RI?xII KANIYIII RUTH I2 KIINI QIIANII K KIMIJ II,-XRI-IARA I KI?-IXIII IW IWIIRIIIIIY P KIMIY INIARDIII I KNIIIIII f,.'XIIOI A KIII III I Il MIIKLARII I I.xIl III.I IIII Ir. U I.AMI4IWl'x HARRIIII M I.XIQRX I. AIFAN I..-xxx III xc I H 'IH I'.'XIlII I III N.-XRI' INAIIIILI A LVXXIA INIARY I.. IIX'I'NL-UNIX A, EIUAIIIIH Lunv l.XIlI:1X'?w I IXI.-XIYIRI-R IXIAIIIIAIIII A MANIIY IIARA E IXIAAANY VIYIAN M IXIRRTIF, IXIARIAN IxI.IIII.:I.x LUIII9 IXIAIIIIY5 IiI4uIsI MII AIITY I IIFATIIII I MCCIIII. NIR AF-D HIIIr: I. Mfr LYLIANIU III.-IIIICITII M MCI R G AIIZAIIIIII IXIIILRI- ARY IIIHI MAIIIIIIIII- M IXIIKIAN. HIIIN I BIIFHYI DIIRIIIHY MII-A IARIIIN A. McIwI.,I In DIIIIIQ MOI I Il AIYA M. IXIIIIIIU LIIIIRIA M MIQRRIX EIIALIII I. IXIIIRIIIAIU. IXIAIIY MYIRS PIIYIIIQI IXIYERN H ,Imm NAIIII. VIOIIT NIIAIIN IEIIIAIA XV. NIII I. FIAII I. NIIIIRIX RI'rII L. OIXAIIY BITIY A. PAIIILEA IXIYRNA M PARK IJAIRIFIA A PATIIIN FIIAxI'Is M PIMAIIIIIXY LIII'IsI' E. PIACH RI'1II M PI rms AIIVI' PI-TIRQON AI-XIIIAN G PI'I'IIxwN AIXIIX A. PIIPI N4rI'HI.X A PIIXXIII I.IXX NXIN,-X PIIIAII IXIIIIWRIIW F. RAMP PIIYIIIQ F RI.-'IIN KI I .IxIIII I. Ruruxwx .xiii 'X lI07IIL' L'I'n11rH1IiL'.I' girls .IL'::I Ii RIIIIIM M EI ILAIII III Ron HII.rx M R4II'TH BFIINADITTI. M RIAA ELILAIIITH A RCIIIIIIIIII II IOIIEIIA ,I SI IINFIDIR IXIIIRXWXI. I. N IIIIOIINIII XYVIIMA S SIIIINY BIIFIINII II M 5I'X.'II'I'II If FYILYN SHARI- LARIIIN R NIIIITL X'IIzI,IxIA ,I QIILTI LLIAMIII R SIImIA:.-. ANIYA M SAIIIII AIIIIIII-I L 5I'Al'lDI?N4. ANNA M. 5II'IN M IANI' Srcmx VIRIA M Mun VIYIA-41 STOYAII. RITA I. SI'IIIvAn AI1IIxI E Survrx Axr,I- If TARR GRIIA L TIIIIIII-YCF RIIIAI TOXYNXIND RAI IIII M. TIILMAII-I DITRIN M TUILY IXI.'XIITI4I,X VAN Dcmrx .IANI E VOIIIIIIIIA RUIII E. VORIMAN HIIAMI V. XX'Ac'Ha DIIRIX A XYAIKFII IIPAI. A. XTARFIFIIV INIARLIKRIT B XVARXY II I4 II-IA If XYFBII MAnI.xnI'T A XYVIHRIX IIKIIII A. XYVIIIFR DIIIIIIIIIY XVFIIR ISII A M XYIIIIIIIIINIII -IIAY A XX'HIIII.mII+ IAIIILI wr XVII I Imran M. X'IRr,INIA XVIIIIAAIA l.IIIs M XX IIQI-r. IHIIIIIIIA ,I XXNNN M IIIKXIII-III Yom. M. I'I I,',XIlI III YIXIXII RMA'- 559 Nxxulncr HIIIIIXXLII I I. .II'I.III I JI L L A ,t I l'I1 I'uI'Ifg111:u flu' .II'IIfI'1'u111I'11zs uf' u11r.vr.1f1II'i11tq i11II'upI'11du11r fzvxbfflclz .XII-fNIl3lfRS IN UNIVERSITY N -I MIN III' Ir III II-.I 'I' IIIIIII NIIII,-IN I I.IIIIIrIM,-IN I I.'xII XI IAIIQXNIIIN I I XIIINII U, IIIIII RNUN IIIMIIII AI. M.-IIIIII II K-'1-IRI I IiIIIx-IIII LIIIIIIII If IIIIIIXIQI LIIIIkI.I A IXIAIQIIN Xx:,II xx I III Iwwzi- II IIIXIIIIN I. I5IIxxIII1 I.XXXIRIX1lS IXIIIMIIII' III-I NI I Im-II' IYIIU IV IIIIII-I I II DIIIIII W IIIIIRIIIII Ii-II EK X III IM IIII IIIIIII I' II.IIIx IIIIIIIRI Y IYHIIIIN XX KI :III Ii I 'I-IRIII NI XXI IY .I IIIIIIII KINNI III I7 OIIIIIN II:Imx Ii IIQKNIIII IIIII IIIII I III IxII,IIIx IAIIIMIII 5 IIIIIIIII Iii- IIIIIQI I IIII III II 'TT5 -:U III 7? I I . ,..an... fun JL -1' II,I-IW" YIIIIHIIIN II' 'I I NI1I.IIII lhtzu: I .'.fI'.1I'If I.-IAI I'II I.IIIIII'III,I, PIIIIIXI ,lin IIJVUIIIUIU IIIXIIIINI NIIIIIIIIII XIII IIIII I AIIIK. IIIIIIIPI I IIXII IIII iII'.II'I I IIIIIIIII IIr.xI I IIIIIQII' IIII-I III .I II II--. I' I'-IIIIIIIII 'N I "'X NI I I IIII-Iv I I III. 'C-.' II.-. I In III-If-I,,I I1 I,I"II,I1II If IIINIIII I-Iff-I II IIIIIIIIII X I'.I.'-VIII If I ' I' I X II I I I I I I I I I I I I I I1 w .-IIIIII Ib. pm H.XRi'II1 A INIIIIIM DUN.-IIIH D PI'MI.I-Y ROI ,IND ll R.u'IIuIIN RI-IIIIII R. RIIIIIIIIQ ,IMIIS Y, RY-IN HIIIIIIIII L SHIIIIIQ BYIIIIN H. SISII I II ARIIIIIII YI. 5IIIII Y HIMIY II. Sxx.I w Mmm II.IlIn Ryan IIIIIIIQC I1 IIIIIIII I mmcr MIIIIIIIQ Puuley , I IIIIIIIIIS Student Branch Ix.InI.I . . . . Om' I-Iln1.fIr.l Nun' .AII'il1'f Clmfvferf iiitcuxvr III, IIIIII' ru IIIIUIII' I1ppm'r1n1iric.v in rbc pmfc.v.vi011 of clevtriI'IIl c11lIgi110cI'i11g' .XI If NIB AIIINIIIII H CIIIMIIII Rm I LIIImI.IIx IIIII A HMIIIIII II'.uIIIIT A II,-IIIIrII'xx IbIIxIIII I. IIIxrI'I' I-II' I HIM III I IIII III. I,IIIr4 N ,IIIIII-III lII1IlIII 9 ,IIIIINA IJIIIII II Ii,-IIII IIIMIIIII I KIIIY FAClL'Ijl'Y IIIr.lxI A IIIIII, M N , If E IuRS IN L XIX LRSITX IIIIIIIIIII Krmfra IJIINAIII II KIIHN VIIIHN I. KIIIM, In RIFHARIT XY' I..INIvIm WILI.I.III I. MI NAIIII IAIII, IE, MIINIIIII IIIIIN S MIIYIII F CIAIIIIW NI.IIIIxI, IIIIIIIIII NIIMI NII IIIII .-II ,I PANAIIII II-IIIII :II A KIIIMAIIII I.IIIvII.IIIsII E. PIII,-II XII. IIXIII I KIIIMIIN IIIIIIIIII I KIIIIIIIII ff-' I - 1 w cz' Y -3-vs vw NIARSII.-XII II PIIIIII XVII I Im 'I' IIIIIIMII1. PY .it- RIIIIIIIT F. RIIIIIQ VHINIIN A, RYIIIIIICIQ LIIIIAI III SIIILITZ PIIII IP N. SIIRAIQI RIIIIIIII' M, SIAK Ix' RonIfI1'r J. STFLEFN IIHAIII Ifs F. STI'IIwIIrIINK ,IMIIQ S. THAI In .IIIIIN I., TIIIII HFRMAN IE, TIIIIII Rm' XV, XV.III.xIII SIIINIIY XV. Wufrux XYIIIIMI XV. XYuI'I.I.NI-R -nw- 'i""i""l I..IIIIIIIII ,IcIII,In Mcinhl-it Rcacc IQIIIIIIIIII Stcgun Nc-.xrlng PIIUCIICIIHC PI 1- ISIIIIQIII 'I IIIII ,Innes XVilcox IJQIILII II.IIIIII.III KVIIQIIHCI Kudcr Baker Nclnbrlrmk MI XIII II CLIIIIIIIQ 'I4II.Ilc Fltzwntcr Allen Rydbcck IHILIISII JIIII If11u11.!f1l, 11120 Unncrslty of lllmols A 1.1.1. 1 1':1'11'111 To f0x1'1'1' 11 f1'1m'1'1111l spirir 1111m11g' 11'111'b1'1'x 111' 1'111'1111111111I 11,Q1'11'11l1111'11 IVACUIIIRY W11.1.111M L. B11111.1soN, P11.D., D,A14r. 11.11111 I.. l111111r,111,l1 N IYMII XX' 1.1 11111:.x, 11 5 , If IZ , AI. 1111151 N1'IIIII1,l'1 11. 1.125111 011111, 1'I1.D. XY1 1111' P. l7l1NI,l35 11111 1.-11 XY. lXll'1I 11s. P1113 I1111: N XXWIIV1, 111 N XVII 1 1.1111 C .11r111o1.1., P11.D. XXVII 1111? .1 1511111 11, M S 1111111111154 A. R1'1 III, P1117 XVII 111151 XX" Y:1I'I', P1111 H111111111 C. 111. 111112, Ph.D. 1111111111 11 111'1111111x. PI1 D. H1 xm' P. 111-114, 111 1 XXVIIIIKNI I1 H'111':.1. AITIHLTR X'1',C1111xQ1:11, AM, MEMBERS IN UNIVERSITY XIANCF AH1.1', IR. R11Y11111N11 E. D1.-1111N H 1111111 1-I1N1v11111 -. I11'11111 XY' 111111111111 11111 '1 I N11'I' F1111N1c B. All-NANIWIR H. V1111111. D1111111,11'1111 151 111111. 1Q H1':.1111 1111111'11'I 1111111111111 1111.11 1- 111.11 II PAUL I.. B111i11Ax11x Ci111.111.1- K. 11.111111 1111111 H 111110111 H111111111 XX' M1111111111 1111111111 11 111111:: 111111. U, BUU11111 A111111111 I.. E11 mx 111111.11111 H. jo11x111x IRUNAIIW I' I1111111111111 11111514 'II-1111111. .III I. MAX C11111111oN ERN1-ST E. F11 11111, l'l.-RRI 1:11 -I K1 11411111- 1,111 W. lNlII.l 111 1111111111 A 11111111 C,-.111 15. C1i,1P111f1N C 1-11111111 L. H.-111N '1111111111 S. 1.f1x1w 1.111111 11 M1111111r11. 11.11 E XY'.1x 1.1-111-11 I. fL'IP 11111111 R. H11111111 H. V11 11111 I.1.111'111 XVIII 1.111 11. 1111'::111' I1 L,1r.1 XY1111 ,A 'PG L C1 A Q I.1tLl111ul1l Scrmclf Klc'1.1111p -I.1111l11 'l',1yI11r 111111 Ham IDc.1111n I,.1111l A'u.1111lc1 1S111l1.111.1n XY'.1x N11111111 Egbrlt Fulmg j11l1n111n I I1.1p111.111 IXII1-nb,111uI1 M1111 1111111111 I.1:.111111' HJ1111 UHSI1 Mxllcr Hcmrl II.n11c11-111 111.11111 M.11111.1ll ' F111n11lU1i, 11122 G ll Ig III1111111 St111lcm Ilmptur Umvqrsxty of M11.l11g.1n . ' . 0 51111111-17111 5111111 1 !1.1f1l111 T0 pl'07lI0fC fella-u'1'bip 111111 p1'0f1'.11'i111111I xpirir 111111111.q 1'b1'111i1'111 c11gi111'c1'1111g 51111101115 F A C U LT Y E111111111s W.l11111NG1,D.S1. 1111111 N G. D11 11, Ph D. H P11111 Il ,11111x1111:11, P1113 DUN1'1lI1l5 KIYIN, P1113 MEMBERS IN UNIVERSITY C11111 D. AC111'1111111N W11111111 -I. ERDM.-KN -I111N G. K1111111111x R1111111111 D. N111111 L1111111x 11 S1 1-11111111111 F11111 R. AHII-118 P1111 f. FLu1'1c1 S1.1:.111' KL'1il? 71111-1x F P1-111111 11'-HN XV 811.11111 H1111111' J. A1.11N 1111111111 F. B.111:x 1111111 M, BAPTISTA P11111 A. B111.11-11 1 111x F. B1T'r11N 11.111111 -I. B1111 'LNSTIEIN R11'1111111'1 E forks IRAVIIW R. CUN111 lH1:N111.r1 E. 1311111411 l.Il1Yl5 S. IDIIRXYARD 111111111 1. 1211.11 1'1,111r11' F, 141111. Dm..-1111 Y. PH1111111 NC11111 1:1 C P11111 1 111 111111 I. P11'r111 j1'11N 1 . P1111z11111.11 P.1111. A 11.1111111111 R1 111' R111w L1111111.1L1 Rr1111n 11.1111x11 111111 R11 111111111 R011 1' XY'IlllAM 11, S1'Hx11L RC1111111 B I..111111r1 j1 HN 111 1.Fx11111 P.1111 F. 1.111111 .11 HN ,I L11111111 XX'1111.1111 C L1f11J11111 111115 R 111.111 1711x1111 R M,-1111N 111111111 11 BIIKIANIY 1.111111 W. M11.N1 R1111r111' H lNll'I'I1IIl 111.-1111111 , N1 111 111111111-L 15011111111 11111.-11N1' C.. F111"111 1'H.111111S I.. GILI 1N1,H.111 RHILIIVI' W. H11r1v1'1' R1111111T -I. H11T11.1xx.11' R1111 M HYIWRIKK VI1111N P. H1f11111r:1. H1x111' H. H111'11 11111111111 E. j1'111m111N 1111111111 E, K11N11N 1.11111 11 512.11 111x1, 1111511 P 51 .1NT1.1x ,I1'111N 1' 51111111 HF1111111. M 5111111151 R,1Y111111N I. TIIIIN '1'H1111w11111 V1111.11111 11111 111 1 XYF111-11 1111x0111 111 XVHR111 17111111 1111 Ii W Xx'I'R1fI Il R11 11.11111 1. XYUIWIR A1101 Z1'11 ARINI Sulxncll Ruwe AI1lcrQ 1.1-111111 l.1bu1.1 Y111.lLr C 111111 R. P1c1ce Bllten W'12gCr M1K111m-1 Er1lm.1n Osborne Olsson Noble Nuns Knncun Kuag A1I1c1rn.1r1 M1l11u 111111 C11.1111111'1111 XX'u11zcII Hurrmg D11111.111i Ramsdcll Mason PI11ll1p XYc,11c1' Slxctul L11Il1r1:I1.1111 111.111 Rucd T1tus Z11cc.1rin1 Bapt1st.1 1-I.111'cy Mueller Krc1s1'11.1n F1111 111 Bruntcmtcnn 15111111 Kubu Bcltcr P1crZI1.1lA L.1l1mer Ellcs N. Plunge I.c1p11l1l Stlnsun Allun Swlgcn Fmcstcr 5111 I ulp IIFIETI IIF lLlIlII'IIII'l'0III I I' lI.,IzI-I 'Ib Ihxrcx' flu' iIfc.II,I of .1I'r .rx I1 pI'r1I'cxxio11 lXI1L'I. l'Y Um' .'II'I11I' CluJ,fIlI'r I I I I IMI Iv., Ii F A VI III xII x IIIII.Ix, A H IIIIIX XY. RAI-ml xnrnmk H,F.A. I I: X III IIxIx,lII ,MFA V ' .XIIAMXIHIRS IN LXIXLRSIIX II-:,Ia' .f NI I H1 .'.I I III1IxxI A RRI NI NIIIIR NIIRIIIIIII E, MII ,IIIIX DMN P, XY'1:gqI, NXISII XI II-x:I I-I Inu I IINIIII IIIIIRI LI. Pam I,IIII'III Llyylx XY. XVII-MANS III I :w Ii L ' IIv.I, NI IRI I' IIIHIIII AIIYI nm PINNIII MARWRHI B- WH-T,:N,,,.M,,-R I'-,If I I' I xx I INIx XIII XY. LI II XX 'II I II I U. IIII Epyi 1, YOIINL, ,X X I 2 N -4 I I ' ' 9 . X' , I I , I I I I I I 5 I . " 1 X Ix ri ' I7:.z::x.I:I:I XYIMII l,IIIr R.IIIIIII-nlwcrgur I Ii' P,IglI.I:LIIII FIINt,r Pmmll MIf,IIIlI:j.' I I I I I I ,f,Ig, A 1-Ijj lllmms I Img II: IIIInIII: SIIIIIMIII :lI!.'II' Cl'.1,lIlIII' To fairer xvhIIlI1I'.IIbilI2, I'bI1I'In'fuI', pI'In'fiI'.1liry, and xm'iI1l1iliry Imlollg vivil ellgillcerx F XClL'I, IAY IIIRIIIII F I9'IIII4III,fN1N IXIIIXIT- I. IlM,II1,M5,1 If. Fam B, SIIIY, M S Inn Aw I' IIIIIII1, Mx , I I' VIRI.II R FIIIIINI, B N 'I'HmI.u I, SHI-Im, MS ,I E, I-.IIIX CI f1'IRIx Ni X XYIIIrxIx' K' HI'xIIxI-nm, Ms,I1Ii Iimxgxnn W. SVPPIIIIR, M S xx' IIIIII I rIIII,I:.x, M x XYAIIAII M I..IIx-IIIRII, M51 F ARTHUR N.TA1,mn,f E , D Sp, D Eng, I.I. D. IIIIIN. N IRRNIIIII, I+ N ,I I XYIIIIMI A IHIXIR, M 5 ,I E I-IMISQN VMXTHI, M,S,, C E. c,IfInI,I II IDI II XI x I I f,II'IInI,r XY PII mu, BI I ,K E f,ARRfII, I , XVILFY, B.S.,C TH MI. I D414-., M N XYIIIIIM H Rumnj E , M S XY'IIaI'Iz M YVIINIIN, M M.E., CIS, I1.-.1I- I III I 1'.II NI XIICXIBIRS IN LYIYICRSVIX SUIIIUIAX I qgng I,I-.N IIIIIIIIII I FI -xI..,v. Annum A AI,-IfJI'l HI I.rxTrR H, SVHNIIDIR xI,F-,- I1 ,I IIII I '. II KI-I XVIII I.-In H Mrmx' INIIIHMI r F, TIcIRAIa I-' I hw: I IIIIIIIIII XX' IIIIxI'I-.x IH-IIIIIX I. FIIIIIIIR RIUIIIRI H XY'Ix1II'I'1'1 I If. II II I ALIIN YIIIN. I1l111nI'.v I- Ig -I -:I I ,mmf I INIII I ININIIII Ixxux II NIIIK HCIMIR XVONI, III-. IIII ,I,I A.I'1IIII I KI II'.IIII f7'II1lXXv.SlH-U F. SMI XYYIII If:-'MII I -. III-I ., ,, rfv . 1- I If- - - -.1?..y , Ig X , fl' X .aa Ui. - QL. nn, an S Yu'--:ag KI III' IxIIII:,.II ISIII HQIIIII' l5c.IIg.m Sdmcldcr vII.IIIII f IIrIIrI,I1I..In AIIIIIII XX'-,Im SIIIIIIQI Munsc Kmg Conant 'I'I.I.II-1 Irlvzur HIIIII.I:I:I M.InIII I II XYTQIIIIII Mcck Bush Ackerman lfIfur1JvJ, 19114 TH IIIYI HIFI Unlvurxxty UI W'.IsI1lmgtur1 II l'HI I1 ziwy l.,.1,1 To honor ozftxmlzdilzg 1L'0l1lL'lI in flnc Svlnrml of la1n'1m!iyv11, to flmkc Ifufiufru fmzrfzlfzffiffff In rin' Inf buffer jUllI'l1ITIf.I'lll, and to .miyr ity zflcullwrx ru Imuzlizu In'lvIc1'uf1m1f.v in ilu' fiuln' of II-:rum .XIICXIIBI-'.RS IX UNIX l'R9I'I'Y NURMA A, Annu VII,-xx In-I-.In HXIIIIII II I Mmm. MARMARI I' H, Axnll Amin II K wi xr, M.-xn1,fxlu I M MII Inn Dcmmnuv E. In - IIIX cH.xu1IIl ll A.Ixlr.:.l.xl1 HVIII XIIEII? K.-xlmnlvl Dfw I., I-I I.1Ix-xxxnu XX'.xzuI I Puxuv C,n:1v.-IA. Fu xr R -a-an x Q Iwulf-.III I II-vfnzfml NIIJII' Ir-, mr mms' I'IIw mlm HAL' uf NlIInI1I..'.u NIIIIIIIIIII I'II.1:Iw I-Q.IfII:I XII AIIIIUN wl.I1:IIl IHIIH5' Nunn .. I'iu.w,I' NI U45 Sully I:-Lu MII ,xzr N141 I ' PHI .ILPIIII-UIIFII I-f',f,fz.!r.!, l.w.-I New Emgldmllunicrv.1lIlfx -It Mmm 'I '11 mi-z'Ir114'u the CIIIIXU uf lmlyir in .-I111c1'i4'I1 ru fu,m'r flu' mnrzml xuclflwrc mm' luv 7 lllzzsiv, to dcwlup IIC fmcsr 1'mfc1'11.1l xpirir, mm' rn c11m1m1NQc lnwvnlr-V rn IJIIANI A. BR.xxlI.fxN, M,Mus Amuvrz E,f1-mx, M.Muf, I..axwr::4 F D1 MKIINIZ, B,MuQ lim :I R Fmm, H Mus I.lRm' R, HMM' AIIIIRII Hlnux XVIII lux R Brmmn' AILIA IE f',umwx WVIIII,-XM I I .fxmm H.-UL Imlvn B imma Rm+zR1'A, IIINI ANw,11cmINI.Cx'ul .I XXH-XYNI' 'DAXIINIIY XY'u1l.u1 R. DMIININ YI.-If I4 M Eu IUI F A C L' I. '1' Y Almkr A H.uu-1m,, Mus D. If HL nun. IM-,I, B INIux Mum H. Hxxmnmg A M. PIM R l'I11lM,x, M Mm. Hrmnr KINNIIR, PII D I4-I IN A PI-I In rc, B Mm RVNNIIL H M11IyMMux. III. IIXIIY I. IvflQ1nIx,Ii5.MMux 1 ARI E IMRXIIIRI N Rn umm FIA ,IIIHN I1 Cmnt- NATM.-XXIII Ii, G ALIRIIW Lynlluir: IHl'lx A. Ilaxxl' XII'.MBl',Rb IN L NIYICRSITY I I1xuPMKa11,nl I1xvmH Klan. XXIIIIAKIII KIXVIII mix .I,xMlxIE.Mx1uu XXIIIIAM A Mxmu 1 Nm-.H A M.-xzmx IHUXAIIVYI Hufu XXIIIII-.1 N M-All: AYIIIxl'I'I ,I H1rII,'III A1 NIV. I M- DMI P. DL'.x:,1 ,Iwxn Imx mn' I. MINI II QvII'IIr.I I' MuH1Y,,lR IIIIMRI' Ii Nlxx mm. In Lmnmf. 1 I,I'.I.' RRI!-'H A IJIXIIN Ihmxnl 1 Ilxlwlxflmxll I1-ru N' lim HII If HH I Nw III NIH: IIINHII my Nyxn--I XYIIII-XXI Xml wx III A AI III XI I II.I by I' I X'If..'y .s fr ,I.'.':I nf- 1fIM'l'Iw1mI' of 5fllI1'L'l1f5 nf flu' .-llllm .IIIm'r XVII IIR I. Rmwx, A14 I , I mm ml I S.axx'Hx1x, Ii fNIuw surnxxxx M HHIVQNINRIIK, M Mm KH King Suvhill Skelton Green Mllmcllc Youngur Imam-x Rmluu Smxrh 5I.lIIIIuInI Slmrug Cannon Y.1pp Cufcn Newton -I. Mdlwry XY, M.IIwIv Furxlwrg K.uuL-I Brophy Rxdcnlwwcr Wdlmn F-IX Dax IIIN-In Cvrmtm Nur , . I. '- Rmx 1 axlw I-Rlmlm Il. FIIXIA. III I XYIIW-.. I4 N , I+ MuQ Mm D NKIIIH lun-. I. smwuu Iwmxllw VI NI XIVIIIIYW Infxx A NI I IIUNDR NIm.f, -XIII! mul I'xwmrc Hun ' Ifxnl D. XX mln Yxnm Y Ix I XXIIXI I PI XX' Yun ,Iv v fx IINMRI R H lwxmn :hi 'IDI r.Ii.I'u IIIIIII pmfxmfu pI'uII'5siw1IIl ,IIIIIIIIIIIIII in ju11I'l1IIIi,I711 I'IGII.I IIIILIIII CHI ,KV ..I.I I IUXII, l'III!y!l'vn' .'II'l1II' C.h.Ip!sII L.ImIuI.I CII.Ip-tgr , . I-IAiIL'I.'lAX' I zz Ii X-.IIr:wI-I, .X Ii KIIXIII IN Ii ITIIIIIIIIII I, XI N. IJIIII- I . I.IIIIII, :X I4 lfmxx E. SIIHIIoI.Ix'. B 5, I I I S Xx xxx, Il N MIIII I I N LII-IIIXIIN, PII IB, I.I-xIIIf XV. NI! Il'Rl', N S. IWIANNING D. SIIIL, M.S. I Ii IIXRII XX, X XI II IIIIIIXIIII AIIIIANIIIN. A I4 I..IxxRI XIII XY. IXIUIIIIIIY, A M., I.III,D. FRIIIIRICK S, SIIIBI-RT, A.B,, ID. I si I II' - III-IIN. XI r .I-IIIx If. YIIIMN, .IR , .-X M ARNI RAI, B S, IIIIIL STIIIIIIIM, Ali. I I IIIII II i, I4 N IIiII'IIII1Ix.I KI II IIIIIx. II N ITRIIII IIII A. RI HQFII., PIID. ArI'I'Hun R. XY'II.IvII.IIIIfN, A.M. I I .X Ii jusmf F. XYIIIIIIII, AB. X1II.XIIIlnRb ITN LNIXBRMTX I 2 II III 'mba I I Im, XX I:INIIII RINAIINII X'. NXNIRCIIII -I. FRI-DRIII4 'I'IIxxNQIII'ND, -Ill. I x P III II I: IIIIIIIRI II ITI I I Ill AIWIIIIX P,II.Ifxv4x' I'IIIwM.I5 N, XVINIIIIIIN XI x XX I IXIIIIIIII, VIII KINNI III I IIIIIRIIN IYIIIXQIIIIN j. RIIIIN, VIII. RIrIII'I1'I' N. XVIIIIIRII XX ui I IIIIIIXI IIRIINIIIII IX XX VIII I II ,IM-IIx XY. SI'INc'II1 I. I.I7xI'II1:x XYIILIINTIIN I I III..-ii' IIIIIIIII- .X. MIIIIIIIIIX IIlX'ING I-X. ZIPPIRNTIIN I 991 i-'I 31 IM .51 iii :HB is NIICIIIL IILIXIIII IIIIIIQI IIcrrIIn XI f.I'fLrxII:II XYIIIIIIII HIIII.II Nxwtmnu f.ImpI1I'II I I'..,' III. RIIIIII I5IxIIuI junw MI.IIpIIy h I I L I Is..I.:, WI" I Q SII:m.I DuII.I fII.Iprcr I'::III.:-,II-. -II MIIIIILJII SHIIII3-III'n .-IINII' f,luIjIlI'I.I III, nz !m.fiI'.I III I'upI'cxc1I1.I1IQ'I' -zcwzzufz :rho Ihall hy rhuir ifzflllcllrc .Ind rhuir Illzfximl I1lfC7'CXl' uphold the high- Isr I.fu.II.I III' .I f111I.viI'.Il uII1II'.IfII111,' ru raixu thc .IIIIIIIIIIIAILI of p7'0I1'Ill'ffl'L' m11siI'IIl fzrorh ITWIOIIAQ' thc 120711011 I'f1IdI'I1I.I' UI' l'flHL'.QL'.I', L'llllXL'1"L'I'!1'UTIUS. IIIIII' 1111i1'cI'sitiI's If A C L' L 'I' X' IIIIII IIII-I.. M MIII IIXIIIIIX -. I. NI'IIIIIIIIrN, A B, IEIIITH M. IINRY, A,M , I'3,INIuS. .INF f. XV.II'I', A.B., M.Mus - I KIT' III I I. II MIM I A M RAIII XYIIISON, M.Mus. .XII',.XII3IzRS ITN LNIXLRSIIX ,I I .Xfl I. X' .XIII IRI LIIIII-. M,-Im' I.. I.lI III EIIUIIIIIH R, Rnomls ' I I .-., III-I II,I'IxI IIMI XX'III.I .I IXIAYI-IIYID IWIHVA A. SIIIIIIIIII-'IIII I .II I II- I QIIIIII II.IrIIIIMI:. I5r'II1Isj IXIfKIr.xIx' I'Il'TTX'IX1,S'I'ARR -1 IIN' I IIIIIXIII HIIIIIIIIII IIIAMIII MIIIIII MAIN' A. STIPP . I -. NIIIIIIIII I IIIX-I I7IIIzIs Ii MIMII ,Imx I.. VAN DIILAII 3 II '. f IAIII -II: XIIIIIIIIIII I III III IXIARY ,I MIIAVII' EDITII C,XVAr1NrI1 '.I ' I ,II- I. IIUI-.I IX -IIIMI I.IIII.Ix N. PITIII. RAK'III'I. S. XVIIQON 5I I I "Lp 'Ci'.Ig:II I Wg I- II.IIIIIII.III Hue Iicnnult AIII: r Ehlcr Mravcc X' IfII I BII.KIIIIIII.' I II.IpIII I .ItIII .III M.IyIIIIII A Rhodes Mmcr Green Surf II II Iwms NI IIII.IIIIgI MIIIQI' IIIIICI Iiurllwn PIIII Cflmng HEIIIOEK 361 B1-A E. ARMISTFAD E11zA1+ETH B. Auc,us11N1r josrvn Banc BARMRA A. Bfxkxm' B1-"1 '1 Y I. BFRGIFR fHARIFS F, BFRMAN BI.-KXINF BUYI1 An'1111'11 Hmmonu XYIIIIIAM D. Ioxx1f1,1,x' JOHN K. D.iHIIIFRL. INIA1111'1N E. EN1.1f1, H1-11x F1-11111-5.1111111111 DANIIL XY. Gnu RIFLE IILIII lf1.'111.!1.l. Ir11xc1x113 111 III111111s, IWW To c11m111'11.q'c 111111'k.1'1111111xbip 11'111n11,q flu' x11111'c11rx M ICNIB R,-KLPII GOIININ I 11111. L1. G1m11.u1 1l1'Asxr111,I Cum: jfxA11w V. H.1x11,x11' flARINl 1' Hmvkls Rr11+1111' I 1 Hlxsllx' V1R1z1x1.a H1.1m11. Cmox-111 C, H1111 PH1'111s Hn11Mm IVAN! E H1111 NASH' Hl1m1lm.11m KHARIIK I., hum FR,-1511's ,Ir1N1k I' ALL I. I X MA11111 1.1111 E Hmm, A P. FRS IN L XIX LRSI I X Imx A1111 I: I'i111xx1-x I-411111111 A KIUIIP-INK, XV111,1M1 N 141111.-xxx MARTIN S L1 XI INIM11' I. M1 I fxrcram R11111n'1 I. 111111111 ,Imm M11-.11,11x111w YIr111N R INIr'R111N C111111r,1- li N111N11-Q H.a111mR.x A Num: 5. Iluu N Nmnss ,Il.-XNJNI H Ur1.:.m114 P111 A Rlxxf 11 jmfl- G01'1:1zT11 XX1111,1x1 II I41-.1,-.wx INIAIII-,XRI'I U R1 1.111 -I1 1-.-.1 IJ Nl u11.r, 2211131 11111 XII 11111: H1 xxyxnlv XX' NH-vm NVIIIII I! A1111111XX' 1 1 .',,j IINIII L NIIIIII N1 R1111a111w I4 N111'111-..1- R11111141 -I XXIAII-.III I A111111 R XY111111 1-X12111112 M XX'1111w1 C ,I 11111: XX'11111w Dr 111111111 M XX 11:1-.11 RI 'F' .quat- . J, V an J . ra 1316 ., - -X L9 .sw X' if 11 1 5 si + 1 4 A 8 s w.1,,.1 H..11 1.111111-11, x SuIb11g Runnh I.. Mcplicnwn H.1nI.u I.atxI1.1w Yc.1n1.1n G11I1111I1 Bmlc Harney XY'1.1n1L Hull Iinacl Huntmut n Huffman F011111lrJ, 191-J I.In1xr:rsity of Illmms Um' .-111:11 1 !1,1!1,i,, To I7li7.'L11IL'e fi01'i1'11Irz11'11l lc11n1vl1'11'gu 1111117 i11rv1'cxr by 111611115 of pnpcrx, mlky, 111111 1iixc11sx1011, 111111 to p1'07llI1fC 'quad fcllnbztxbip FACL'I,TY IjI1f11MAN B. Dmzxrn, M,S. HARRY D. ,I1Ns1x. H S. F11r11r1z1114 Fw XVHNARD' pf, D MANLE1' W. HML, B.S. -I1Hx H, W1N1.11z1. M 5 MEMBERS IN L'NIYIiRSI'I'Y Groncr I. BALL I,fox.11m 0 H.-X14 11 IM N H, INhn11r: D111'f,1Aq AA PRUH1 DOROTHY' E. BANNER W11,11.4M A. HOFM,-xxx rH,11u,1x C. IWIILLS 1,1114 W, 5HmqX,Uv RORFRT V. BF1+1+ MARY A. .lAc'1ims -Im1'PH XV. Mmux Esxlffr A T0sm'sm' MAX B, BFXIIAMIN j.aM1s R K,-XMP Alarm R INII'l'LLI'R MARY 1, WM, BR1-xYTox V D.4xNFR BVNN11 D Korn B1.m1111 E, N1ro1,.x1 j,u1rsI WEL511 Ronrm' I. DA111 AlAM1K. ff KMTKA KVAROLYN E. P11113 BARMQA E, W,H.1,u,Hm Grmzor E, HARM9 BOYD F. K1'11H1N1x111ST1n S.-111,Y A PIVIIRNFN R11111-1:1 j XYIIISUN RICHARD A. HA1xTM.4x NORMAN Lmxfx '11M,', IH, W1-UD wr fs. ,, .. M . ' ni' 1 1 1 , -- ,,Q,x,vx, ,. Q Q 1 an 'HA sw W"c1n.3rd Hall -Icnsc P1utL1 M,11t1n D1111'1c1 Mueller Bcnmmln Mmux KMI1 Ho1m.1nn Danncr Hatch Kuekhenmelster Kamp M1115 ,I.1u'1I1x Pegg Banner KV1IIougI1by 565 ' L- N I I I L Um' .hills Ch.1p!n II I I II II II I f,'w111111crI'u Iwzzozurrhx' yur jzznim' and xcniw' .1I'ri-virjf man IfALfL'I.'IAY x AIINIIIII. PII D PIII M XI NIIQXIIIICRS IX UNIYICRSITX I II x Xgxwm-HIII I5 IIIII II Iuxzx IIIIIIIIII I LIILIAI YIIIIIN 'If Ifimmllmlmuzn, -IR. I, X 1- MI:-. IIII1x XX INIII XX IIIIIx1I LIIIIXI linux I, HI'I.HIx I I I X1ivI RI-IIIIRII XX IMI IIIIIIIIII M bun KHXIKIIN I' Hrxxlx I - LII Km' xizaw XX IIIIIII I ITIIIIXIII ,IIIIIX -I LIRIMIII IIIIII M vlunlxwx, IR. I' 'xt' I IKHIIIIIIQ 'IIxIIN II III: LI LIIIIRIII IIuIxIxIIx ICIIIIIIII jwxu I II 'Iv Iv:-.wx RIIIIIR: I IIIII :Im I RIIIIII Humxx If IIVIIIIARII KIRlxI'.-XIRIIKK I IINI Iisziiwx IIII III IIIIINII LIIIIIIIII I' IIXXIWINIXNN, -In IIIIIIIRIH I' Rxuxxllx Ii IvII':Ix, In XX IIIIKXI I' LIIII III I III II IIN R Ilumxx IIIIxx,-um ll I.,Ix.IwI1xIm 'I II IIx RIIIIIIII LIIIQI-I lim xx IIIIIIIIN lHIIx IIIN XY IIMIIIIRII X 'I---x XX I Ru A IIIIIIII LIIIIIIIII IIIII,.II: ,I mu D I,lIIIl Imlx II .III . . I I I I I I I I I - . Q, as .L W X A A "Fw, Q 0 ,S -E-I QQ RII Imam A, l.LImIw,-III: LILNI' If. I.L'NIwIIInII, -IR. AI'I.I'x'1 C. I.I'1f XYIARRIN K. M.-II IK RII1IInr S, MIIQINIII AIAIIIIN A, NIIIIIR WIIIIAIII S. INIIIIIIIIII lmrxlmx D, IXIl'l-IlI.'Xl'xIN IIRIIII IJ, O1 vm 'I'IIIIzI1.u B. lJYlIlXlIlIl XVI-Iwr Uv: Ii kII.I1Il Iwlt AIIII1u . . 'Q I..'IIf,II:I PIII GIIIIM I" ,, XIIIIIIIIHII III.II .'XIIxIIp Iull Nl ..I, II.I:m1I,III XX LIr.Im NI,u..l, YIXIIII IIIIIIIXI-II AmIIIIclI-I I I 1111 I 111111 HIIII X 'I'I X'f-.II- II' I XIII-. 'I-I I' I .1.:,:. 'I II XI . III -II 'I-. ,X'.:IIsIXI I X'-.III XII 'J-'.:II' XIIIIx'IJI.I4I I: I ,X II' IIIII If 'I IIIIII-.II-. II Is .III' I I I El! . In IIIIIIIIIII IIII-.III N III I-.I IIA I X'x'IIIIII:.I I IIIIIIIIIIIQ IIIIIIIIPI I IRINI IIIII-.I II KIIIII ,XIIIIIIIA I'IIxIIc Ia-,III I' fI'r.IxfI-., III. V IIIIII-. XYIIII-Ixf Ii txIII,IIII IIKXII-II I5-VIII-I II II'-f IHIIX I5'II II Il-IRINIIN IIIII: II Ih,I.INII- IIIII. II IJ,-,I ,II. I'-III-. XIIIW Y, III I-.II Romfnr N. P.-XRNIK DUNN PIA11 DIINALD IZ. Ram I II I'l7 Dfxxllfl, D SIILIRIXT I.I'ONI-XRD H SH I-l.I- III, RICHARD I'I'I,.xxmrR XN'.InnIfN A 'l'II.fII ,IAMIW M, UNI ANII IDIINALD il, XVI III rc ,IIIMIA CQ WI I ru IIIII Iv P. XYIIIIUI N lIII:IIw itwlu LIrI11IIIcv I'I.mIIIm.Inn I,I11IIIwrQ Dncv I I I UI.-II .IIIIIII 1 !I.IfIr.I FII II 'IDI p,'II1fmxI' Inrfbuf' ilzfuruxr in IIHIIIIIII Iwy!I.111I1'I'.If, Ima' ru I'ruI1rv .quad fclluI1:5lJip Irfllrulg' li1'ux1m'L' 111011 If -XCL' I,'I'Y II-,II I II-IIII-.II, IIN III:xRx P RMK, MS Iismol IX L'NIYIiRSI'IAX XIICXIHICRS KIINIIIIN N I1IxIIx' LIIRIIIII B FII.-mm IIIIIIIII-. I5 I'II-KIIIII IJIIIIIIII XX' LIIIIIII FXIIIIIII LIIIIIw'.In I Inv. x L,.I1IfIII,I I Klxzl III XX' KIIIRIII MIII IIIII F, Hum IIII IIIIIII F IIIIIIMIII IIIIIIIII HI-.IN IMII-II N HAIIIIIN IIII IIIIIII If IIIIIIIIN XX III IIIII LI II,-IIII-IIII IIIIIIIIIII I, IInIII'. IIIIIIII. K HMI I XIII II HIIIIIXI I'II'II Hun' III.-.-IIII II III-,II.xII ,IIIIIICI I- III',-.IIII II If II! I IIIIIIIIIII !III'I M IIIIIIIII Ii xx xIIIt.II III'III,I'.-. KIIII.-. Ix IIIIIIII III It M IIIIII-II2 XIIII-'IIIIIIII ,IIIIn1I I IIIII II-.Nur III:I IIIIIm Il IxIIIII IIIII'--'VI INN I, IIIXXIII II --.IXIIIIIVN II-IIIIIII ImIIII'I KIIIx K IIIIIIIRI ,NIIIIDIIN M KINAIII NIIIIMAN V. KIY fH.-IRIIY ,I KINNIY IDI xr: XY KIIIIIY r IQIIIII:: KIIIIIQII lI.IwMIm1w R KIIIIII II I'I'I.InI Krxxxr jII1IN F I,AIl!Y XVIIIIAM LANIIIN IIIIIYII YI I.,-xnwx IIIII-I XX' I.IIm.Ix II-HN M I,IxxIx RI wNlII W. I.III1IIIIIII IIIII R l.I'xIIIr, IIII V lim. Ixlxr. Ip, INIMNII KIYNI III I. M,-xIIIIIu I II'I,IxIM.IxIIII1Ix,jR X IIXII MII II-.IIIIY IIIIIIIIII P, MI r rI,II IQIN I I7IIx-IIII MII I'RI3Y l'II,I-.IQ II AIIJXIIII I KIIIIIIIIIII IXIIVIII I IIIIIIIIX If IXIIIIIR IINIII If AIIIIIII IIIIIIII NI NIIIIIII I,I'I-. III 'XII XX MIIIII-xx IBII-.IIII MI xmlc I -.xxIzIxII A Mmxlux AI I .ax LI Mm I I 1 n Ifwlx IZ. Nouns IEIIII E 4JIR'1IIx' IIIIIDIRII KVI Orummx III NNIII I. Pxnk ,IIIur: R PATIIRIIIN -IIIIIIMI' R PIIK K1 xv Tut PI l'I nwx XV,-xl rr-R ,II PI IIININ RIIIIIITI' C, IJIYIRIY Hur: I' M. PITMAN RAI PH ,I PIIIII I mx lx UI, PL'r,H fII,InIIx M RIIMIII NIII F. RI-INIIIIH H,-IIII ID D RIIIIIIMIIN 'I IIIIMM N. IIII I I III Ilk XY' RIIII1 ns XXIII I IIN A RIIII RII II,xrm LI RIIMI IINIIIIIIJII II,IIx I- IIINIII-II lu III vm' SI III I'MI'I I um xI H N IIIII IMAX IIl'IlIIlI K 5INMl'lIl IIIII:,r 5IIIIIII.XIlIN IH: I XII Il FII IXI N IIXII H vm I .XIII III XXIII If NIM-I IIIXI VII II NI In XIAKI Il III,xx IIII- II NMIIII SNAPP, PII D, Rnmmmw A AI-IIIH HARoI.IwB,SI1II.II IZIININT V, SIIYINSUN ,IAMIS STIVI xwx XVILIarkT N STIVI xsnx PAUL Cf STIIVI IEARI. R. Sw .Imwx VIIIsTIN 'I'.aI'I, In, XVIIIIAM W. 'IIIIVT F, -lm-IN 'IHIYIIIIL jcmx A 'I'nIIMvmN CH.1InI.I5 E 'I'IIIInNTI'IN RALPH Ii 'I'nIIIm' Dmx D UIIIFIQ fll,-KR! Is IE VMI. Ii NYII VIN'II'l Mrslvxx XVAL-UNI!! Inw III XY' XY',IxIKIfn H umxn XVAII ,If I' Inu All! II XX Inmwrx, In HAY XYIIX RIIY Ii. XV.-xx SAMIIII A. XY1IxIIInII IF. LI. XXIIIKH, YIII, Axmuxx A, Wu IQIIIN RII IIIIRII I, XX'IIII.Im Ilxx rx W. XX'IINIIx IJ,Xl'I If XX'III,Iu RAIPII A YIIIII' II I,AI'l ZIMMIRIIIIIN DI I uw Ii ZI"IIxx III I I IM- I' I XXII-IIIII IHIMIIM "1I' I1 IrIIxI1I IlIIIf I - III :'- II-II I1 II ,III If 3' I I II IIII::II:I if II' II'II' 'I IIIIIIMIII I I2 1I'I .'.I IIIIIIII., I Iva II IIII :.II IILIIIII I IIII I1I..I'IIII III:I.I I I I-'IIIIII I,:I-,I I II I I I- II ' '.I, III--1 '. I I:'I I I III':I. I'f I IIIII- .IIIIIIV '-III-.I I',:III1:II 'II I'.I ' III II IIII II I I, I 566 LPHAIWH UMEG Pfun1dsJ, 1025 .'Xlph.I Alpha fluflu I..1I.lyc!tu fullcgc Nm! ryfhx I' ,hum 1f.1,".',v To dv-vclap friclldxbip and prfmmtc xcwiru to rlnc -Vllllfll nf Affzem-.1 F.-XCIL'l,'lIY XVIIIIAM I., Buauwx, Ph D, D,Agr. AIIQIRI ,I II.-IRMI, II S, I,I, H, II, D Cm--4. r I,,m4 M N D, CH Dmnnlnm, PILD Arwsn R Iixxmax, M Ii , M S, IE E. Frm- H II'IlxIII, PII IJ EFNINT li D1-'I'rruc, PII D .XIIx.XIl3l-.RS ITN I.TXlXIpR5IIX PII uw S AIIIN Iianll A CIIIIIIIII, -In Ilwk LI Mx ,xv -M, XX' Infmzx xx1I.H. ,III fHIllNIYIX1 1'-n:l':,HTrr:-,-In XVIIII,-XM ID IInz1-In-I,. I Immun I Mum XX 1111, I w,..', IRHXXIN Ii fIINI Ifxxx 1115.11 HIIINII M,xu:..xlc1w I M4 KIICIIIK IJ '.AIIw fx w:II.r'.-I 13113,-IIIW R FRAAM DI ,xxl I. III Ill IIIW Imyxxw I' MI :frm Amclxx xr '.kII Pl IIR H FVRNU, In Iirwxazm A ,Ixmln ,'NrI1:lIX I I'I.'xIw. If "II'IIf Irw-AI' I - I1-XINIII XY bun XXJIIIIR I, ,ImI:.w x XXIIIIIXI A IIx'.lw,lrfIr Iirmlrcl II III'rNII'vV. KINM IH li Cnnlllz XYIIINIIK I' vIIlIIr.w- Imx xulw I IIl'.Iu.xlfI I'Im'.1x N XX III: Illwlxl I. CVRIIII2, -IR Imx I LIIIIXIR l'ffm1.lI.!. IWJ4 Ivlumlwm Unix crsxty ' v III,1-,IA xywn, ..- .A .-,,I liumkrwrl Ii 'IAlwr11pwr1 hmm Fuxrm KUINIIJI-. R -Iulmwn Nmtlw Qtevcn-I Mdvzuur Hwuglut-In XYQIIIHI Lulu XV. IQ -Iwlmwn WIKI: ,I Iluunpwfx Pc2'm.m DH Ink PHIIHH THETA Nxgnm flmprur III. fm-I f.-If ,I. .nm c7'I.Ip1I,. To prrmmrc the mlm' uf higher Irlrsillcxx udzfmrirflz and TIIIIIIIIIXQ' fur all zrwlfun, Jim' fo fusrur SYIYI.-I R CAMPIIIII Aw: 1- D1 XVFRII EINIIH I Imrn MMU: F. Fuw n M,-Im' H. Lfnfw Run I.. I-Ifmmn high iI1'cI1l.v fm' 'IUUIIIUII in lrzfxificyy XIEXIBIQRS IN L'NlYl'fRSI'I'Y warm rx ,I Hmm In-v. Run: II I M Hn nv xx Af.-IRIX W.-x1.SH M,-Im' K. I-xr MUN IUIK D IIIIMI In IfIlATJ1'Is I- XYIAJII IIIIIIIINI F Km r IM umm A NI-.IIIN IIIITY XYIIIUHN Gnu! A M4 PHI1 :mx Imwm Y NMx1IxxIum Imnfnlrcx' M XYIlI4HI'RTw .-M,x1xII Nunn III mmm I SIIIXIZ AIIIIIIHZ A XXIIII,-ININ jl X11 D II'f'u:Ixu11 livin-1ll.xI'x1wI1Ixm.uIw 'Y' -v Ae- '52 -06 ,,.,, N-1 'lamdf XVilli.1mS Guy 5k11ux Nkphcutuu btzguu O'C.0nnur Kmct XY'llb0urn Hunicl 5x11.I11xx.m.I I'rI4xIIs DC Xverff XVhitten XV.1lsII Ehlcr ,IAILIQSOH HCYMILIWHYI XX UIIFCI 567 I 1 I ' I 1., .11 l1, I: 1 I I 1 T11 .Q11.111f .11111' 1',1'p1111111i Mu' 1'i1'r111',1' of thc p1'111'1'x1'io11 of j0111'1111Iix111 If ACL' I.'I'X' RBI 1: Ii I11,R11-R X M I xxx 111 N11 XX M1'l11'111Y, .-X IXI,, I,1I1 D FR11111111 A RL1NNl11,, I-WILD, X 11115 1- I ILXNN, .X M .XRN1 R11, Ii N Fnylvfugg 5, SIEWRT' AB.. RDI 11111111 I11:11:, ,111 ' , ,XlliXlI1l RS IN L'NIX'I1fRSl'l'X' 11111111 I I4111N ,I1x11N R L-Rl III R11111 R1 II, I..-111111N CHARLES R4 p,111I1y ,I1111N N 1 11N'1111- ,I11N C II11111m1N .Imax R. I..11:N1. CAR1, G, P1,A11-1-Z 1 1 Htilli- I l1RExN, IR H IIIRX' I., IIIRIHNIN DUN11111 L1 M1l.11 IN GFURGE F- RISC,-I-1, II .1 st NI- IW11R1N-11N R11x111w XX H111x111 .IXMIN XY, IXi1N11I.m' 1101115 SHIMIRDMK I 1141 II I1111111z11 II1-111111 I' ,I1111N11x HRR11111 .-X, MoR11:11Q R11sNF11. G, STFIIITINS XX:I:11v R 11111-111 GMU., w1IIlU,Xl.N ,aw-. :ICT an il gt R MIN11l1ix Lvrchc PI.1ut.1 IR, .- IH-.1 I-1N11I1 Su-I1I11nN Fl1111'1I1 XX'1l1111.cn XI 1,1 II11L.111N1 4 1111.111 NI1L11111-r1I1.1k Cnlbul I..1hIu111 I 1.1: 1 114 Y 1 1 'I'hul.1 llmptcr l'1:1x1 11 111 N1I11,1NI..1 l T1111:I41-1l111'I' .'I1'I111 fl1.1f1.'11 '1'11 i'L'L'U4fIIi:L1 51'l.wI111'xl.11p, p1'1z1'r11'11l1r-11, 11,111 ,1111'1111l1il1f.11 of L'l1AQflIL'CI'flltQ,' 5fIlL'lL'llf5, 111111' pl'UlIllIIlUll nf c11g'111cu1'111Iq' 111tc1'Uxt5 If A C L' Ifl' X' II1.1111111I 151111111 1, M N XX'1111N11' f., H1 r111N1,111:N, M 5 , I ,E, CYRU5 E P1x1M1R, M S, II111111 I' 11111-.11'-. II N R1111111 K HVRN11, Bb S'1Ax1fx' H. P11111 1-, MS. I-11111111 I If 1.1 111, M N , I I1 II-111111 H -IuRmN, B S I.11R1Nr. H, PRUYINF, B S , A lf, R11 I Is1111,1 M N !1111111N A. Ii11N1R, MS, Fmu B S1-11113 M 5, I-111-. N 1111-.1-11 1, I+ N ,1 IE. fX11N1R R. Kx11,111, M E , M,S,, E Rom-R1' F. SKr1.11m, MS II-'1'11 N 1 1-1-NN-.1-.-1, M N ,r I' IJIKIXIR I4 l,1N11N-xy, M S E11w.1R1m XV, SI'PPII.l-R, M5 M1 , 1. I, Ix1111'1 M N ,I I H111u11 ,I M111rN11Rr, M M IIUHN K. TUTHIII, B5, E E, M ,1 P111 I-L I'1.11 .1 11111, M N R1x111R11 N11:.111R111, A IXI , M.,-X11I1. A11111L'R K, XV111ARu, I-IS, D Eng, II111111:11Y II1'1:1 111111, M N , I: I MIIXIIIVRS IN L'NIX'I,iRSITY N1 '-1 I' AJ -.1111--1 ,I111m F111111 R111HR11 XV, I.Ax1111N NURXXIN I , Pllml 1 If ,X:1,1-1 II1111 1 IIIIIKI ,I1HN M I.1xfw1R ARTHUR XY, S1-11w1'xN1j I1I-.11'1' I IXXPIIN f1mR11s A FUXXIIR XX'1111.aM C. IXIA11111' DONALD K. STIVINS I N Impe, IR R11111111 I4 111111.11111 f'f11v1x XV, MAY HFRQHFI. M. Snxsow Z-I 11 I411111111' A C111 1N ,I1111N XV M1IxT11N11 EIXEINF XVIRMILIIKIN 1: 1 11' P I11 1-1 IR I11'XAR11I..II1'1lx 1111111 U IXI1'K1Nx1Y I ART:-11111 XV1111R I1 11-1 II I 411 111 I? j111NN11-I H1N11x111n F, MV111111 111 ,lf1M1's R. XX'11N1R 1 1- f 1 1 I111 11' 711.1 1, H K1-.1, XX'1111u1 H, MVNN1 I. BYRON XVIIINH 1' I I1:'1 M1111-. K.-III 51111111116 N111 XXQXITFR T XX'11,1c11NN I1-1 1' .11-.111 I I 1 III I11111111 K111111 R1'NN111 I WI-IR11N R1r1mR11,I, Yc1111R I.I..D, mx ARTZ HK111Ic1 f11f1.1111 XVCI111 D.11cy Pwnc johnwn Ik11'1:1ns IYQCIWN- Sc11Iunx1I111 R117 X1-rm1Il111n Munsu Atkms Ness 95111115 XVLINI1 Mu1rl1c11I Bnysen O'Bricn Boyd - O Kn2lI buxcm H11I1.1 P11111 M.1Il11y Mclnmsh Farrell J II If1111111l1'1l, V209 Un1vcrs1ty 111 III1no15 To i11z'1'o11I111'c to tba 111'1'b1f1'1't111'11I I.AFoR1.1a HA11.11x', MS., H P, 'IAMIES BRRN111, BS, IVI.-XRX'IN R. D1111111-RMAN, M S. IJIJXIT S, FV1111111, A.M. A11-.N lx, LMN1., A H., B 5, .IIRRY AL11x I. ERIC Ax1u1Rmx j.-wx BAK111 GUST.-XVI? B.-1N1'H11fN j. THOM.-15 BIFXIK Emxvxnn I, B11111 II JAMES I Drum ROBFRT XV. IDIIZIN C91foRc.1f S1 F1 111.11111 Ix.1:1,,.1, 1 I1.1g'l1,1 I1,-1111111 .I.,'111 4111111111 1'r111I1'f1f 1:11111 11' 7111x1111 KQV ffm' 111'1'l,11r1'1'r111'.1l f7l'Ilf1',X',X'Illll, and -1:11111 high i11'1'.1l1' 111' 7111151 L'1'1'p I XfjL'I,'I'X' FR.x5.1g M KRR1 H I,1111R1Rmx, M,I.,rX E1 R11 R I.1w1, M S NI.XXlIN IJ IxI11r11.f1N, , ,, R1x1-111111 N1xx111R111. A MW M A11I1 I1x111111, lib M9 IF NIICXIIEICRS IN L'NIX'IiRSI'I'X' R11111111 I' 011111 I'7:Xl'l II C1R11X1x R11111111 I2 H11xx'E 1 11,1R11x Ii Klm, D11N11111 R KNURR R11 11,X111w Ii, I'i11HLFR IAXNITIIIXX IE. I'iL'I4Y D11N1-1111 I.11JP1M'11'1'1' .I,'1R11x D 1.111 HRUP IJIIIIII' XX' I'wI1111'. XX'11111'Rxf M1r111111111Q R11111111 YI M1 1111111 x11P111'. P1 AX Il II XV11111R1 Ii NXXIII R1111-11111 C. x111-1111 I3 R11111111 x1 III III If I5R11Rx11N 145111111111 I11x'1:. f1'111 w I IJXIXIIII, M N 1, I. PIIIILR11'-, I1 N ',11111::1. II I"F41'1I,.I, IAN, AI 111111L.x111111111,I1x YUIIIIAXI II 511111114, M s I1X11wI' NR11111 1,1111 K1 VA 11: YIXYI-L ID -IRXI'. VI1R11R XY' X'11111' Ii,n'R111w11 X'1-R. N111c111,11 1 H1r.11'1' I' XX1111:111 f1111111x Ii XX"1111 II1-xx 1R11 I, XXIIIII k111Rm1r: XV11 II ,I-I 111, Guctz I.11tI1111p H.1ntI11c11 I..11ng D11IxIwc1111.1r1 K11IXy Kmg M1.1r1.1y IIu.11 XV.11I11u1 Fycldc I.us1I1ur N 11 X. Qwanwn Nlucrur B.1I4ur XY'.1rc 51111II1 II11r1I1 Kuhlur I'I11wc I,1pp1111111t AmI11x1111 IMII-1: PR mu I-'I.1ytc1 FI.1ul1:r L11.1x:n S.1y1c Iin111r S1,l1.1uIw XY'1ttcr1I1cr: M mm M11r:1r1 F11111l1l11l, 1004 rXIpI1,1 II1.1ptc1 I.In1vcrs1ly UI Illxnols l1'11111,111,11, .l1f,1,,f1!1A,!s,f111 MORGAN BRIIUKN' PI1B , ME. HL'GH A. Bmmxxx, M S., ILE, GILBERT H. F1-11, PhD. HAROLD N. HM'xx"1R11, M S. IXIARIUN S. H1'1R1, M S. MAuR1r11 I.. A11.1'N ROBERT ,I B.11.1.11RD Lrox Brss JAMFS D BRYAN GFORGE C. Dfxrm' an To 1.1u1101' x1'br1l111',1'l,11p III ulc1'r1'i1'11I c114q'i11ce1'111f1 FACIL'I,TY NIS EI' K1-111111111-X K11x1R, 1 1-X11N11z R KN11,111, M S, M IQ, If I' 1H.1R11x 'I Kxlvr, IQI1 EIL D, IRY H, I'11:,1, M N, Y I MEMBERS IN L'NIX'ILRSI'I'Y Ymx .-11111 F IDIBIIRQ XX'111 1.1111 F1'1zxx .111 R, IR, I.-xx' IZ. H1xrH1,L1111- I-mx--1R11 I, I-IVLLA D.-1v11w R. K.-XRI. 11-35157 g 15 . IR 5'-'4 1 1111 I, KIIIYXI.-XPJN R11111 1:1 I K111w1 R IUUN.-XII! H K1 HN I,,XR1wr1N M 11' R1111aR1w XX' FX1,x1x XX' .asa VQKQ -1- 31 Q2 1-ex ET ,,.... M Stcgun I.,1mI11r1 Wuellncr Mcxnhcnt Kudcr F11zw.1ter Melohn Kleenunn May Allen DQMUS I,RNI' CAR1 Elm ,X XVII,I 11 A RUUA M 5, Ig IE. E, S1QR1i11wFR. M S R11 H. XVML111, M S, IE 1,1R1 I. XV.1RR1fN, PI1 D fy.-XRI, E. M11-1111 II D11x,x11w F M111111x R1'1111'RT I S111.1x JAMFS S T11.X11 XX'1L111x1 XX' XX 1 1111.11 559 x wx, I-. III. IHILPHINI' AIpI1.n flmplcl IU ,fwffffffru gffmz' I..f'l'ff1,'.vI'!,1v .md .Ipmm11.111M'ip .IIIIIIIINQ uzfffzllfwgv .md in yri11111I.m' iflfcruxr in ,xiyiflllllilihq ff'i'0llYQIJl!llT Mu' lfffizmvxfrtx' l",Xi,L'l,l'Y XI - I,-,-ws: HM .XxI1.Ii krlxmx, Hx, Xl If Nl lllf RS 4 X, lim III A Karr. .I I hw.: I1 xlru A Ivxxalv 1-2 XIII Iwi H IHKJH Ix lw z I'lIl11P I4 Inliw, I In-ww NIlI'HI'1,I Dum .W I Iv-.mx I MIXH IJIII xi I III-:mm Iwi N M l'1-Vllxlxxx X1 hr' x. -, Ii- mul K Lvl R:-xx: 1 x x IX Iwi I Iv: HXRIV YI L-Ill I1 farm Imf'lwRx H Lvxlxlm-NIH IN L'XlYlfRSl'l'Y N RM xx M H XRRUI lu lm P Ilfxnuuxrx RUIIIRI A KIIIX' XXIIIIMIAI Klllllz 'IIIUMM li KHI1,-xx Ivwfxxlm I. I,1r',a11lx XXHLIM1 A Mu Ummm VI1fHxAI IXI.um INR AIIII vm XXAI III? l,fH1!Rl. I'. l l4:.e.I.4: Mu,l.xmI I 11,1 IMI.-1 bull IH Sn-vdlu Ulu-ra Hrckka Dunn l'l1xxIrx,I N xm rx IDUIW-I ,ax A Pull I uw ST,-KNIIY H I'1s.uQ ,I,-mu W Rum H Brmnx M 51 IDI rn DUN H Slxxxmm. ,Irma D. Tnux M,wx'xx Tm vxmx Hmm' P. XV.-KIAIHION Hmmm M, XYARD ull 1 x AlWEIi'I'IUIYG HD INDEX INIIEX UF AIHfEliTIUEIiU Page .'Xl,FIlI4Il,5 SRXII s , , STU Asmcjlxll-'lm .XIILIIXIH SIUKIS . , if' l31fa1,x', fiHXlil,l15 H. X Clnxwxxx . STT Hun x R S1 Xll lixxnx , 4 STU ciXliII' Plum Chmvxxx , , Q70 fjLHlI55 Cfxxm Ciuxllwxx Q" llrlfulx X fjmlixxxx , STR lhxmtxx I'1RI'IR Slnmm . . SW Ni-Lwlxx IDINIXI l,xuoRxmm . . . . . SHI Pxxlxukxlfll Pluxllm. xxnS1x1n1xlm Ckml-xxx nm PuxllxciI"x1.l:xx'1xm. XXIIFII-I,lIi1llXI'IVQRIXIVXXX , 583 Sl-Xxmx, .Iuux x iluxllfxxx SHI Slow'-Rxxxlolz, Pxlql ....... 57 SILIWNI' PLlil,Ill.XlIllNS, LvNIXl'R5llN ul I1 1 IXUI5 . 575 l.vNlDI1RXYUlll! l'1Il,IUll lilblll I: f:tl,XII'XXN SSI KY1f1aluS1L'1mm . . 581 516 A .'XDb.1tc, 1. .. .. Abbrir, R R ..., 2'3 Abell, E. R .,...., .,.. Abraliani. H. A. . .. . Abr.ili.in1, S. . . . 4911, Abraliam. XY. ,I. 213. Abramw, Anira . ...... Abrams, 5 E ,..., 23 3-1S. .'l..:..'.: . . . .. .. . . .'I.. ':r.:':. '1 1'1':.l' ... .... .1l.f'.::.: . . . .. . f -- Atlicnbath, XX'. B .,... .,... 4 'R Atkernann, 11 E.. .. ,.., ..... Aekernann, R. XX'.. .01 20-1 200. -1S5, -I'-11 Atkerhurg, R. B ..,... . .. .. Atkerman, Ki. D .,,, ... 12. Aekerrnan, R. ,1.. . . Arkrnann, L. . . .'l1':1:::::r ,... Aetf-n, R. D ..... .. Adam, F . ,1r. .... . Adams, lf H. ..., .... . . Adams, G. D., ,Ir . . . A1.l.i:ns, ll. F. ..... . 21111 5-111, Adams, ,l. G. . . . Adams, 71. R. .. 2SS -171 SS2. Adams, H. M. . . - Adams, I.. A. . . 454 -HS Adams, I.. F . . Adams, Margaret L. .... 158 505 Adams, Xevrma A .... 103 2114 .4-15, ssn, Adams, R 4, 41, 201 210, 455, Adanls, R. H ,..... fi-ll 411 Adams, R. M. . .... ... .. Adams, Virginia L.. .. ... 37" Adamson, R. S. ... ..... 170 Adamsrnne, F. B ..,. .. .. Addis, D. X' .... . . 412 -1111 Adelhardt. Frances .... . Adkins, j. D. ...., 95 5419 405 -110 -1112 -ll' Adkins, -I. I.. .... 192 218 201 Adkins, Ruth H .... 51 207 295 Adler, L. .,.... ....,... . .. .i.:'m1r:i111.111111i ...... ... . .. rig Dame . .. Agarny, G. XV.. . .... . . .. Agasu, A. .. . ...21R, 222 260 Agdestecn. A .. ......... ... Agnew, A. F. ...,. ...Y 3 W7 500 Agnew, rl. P. ..,........,.., 42 flgrrfrriruvv. Collar: of ... .. .1zm'111't11v.zl Club ...... ... Ahlers, Ii. R ...... .. .... . . Ahlf, G XX'. .,,., -174 .-11111, V, jr. .,... ...iiz 3119 A.I.1l1 E... .... . .-l.l.E.Ii. ..... Ailts, Marianne E. ...,. 158, 3110 S115 Alnsw-1rtl1, f.. 13 . .711 -1-IS Ainsxurrth, 71. R.. . Alzerman. R. B .... . ...S26 Aladiern, N T.. .... 95 -HQ Albelda. B S Albert, A. A. ,... .. Albert, Elayne . . ...... . .. Albert. II. I.. . SW1, 112 SSI -11111 1111 Albert, O S ... . .,., . 511' Allierrs, Flfrrenre R... .. All-arts. R D. ,...,. SWR Albie. ,1. XV, ...... -111 Albreelit, B R ..., . Alhrcclit, I. If .,.. . Albrizhr, B1-ity .. .. 1-11 Albriaht, 1. . .. Albright, fi XV.. , SS2 Alde, R. 11. Aldrich, Anne .. 1115 Alexander, F. B. 112 11-' Alexander, Cr. .. . Alexander, G. I.. . . Alexander, H. R. . . AlL:c.1n111.r, ,1 XV... Ale:-Lander, Myra I.. 11 W1 Ala'-:.in11c:, R. H. Ale:-Zander, R -1.. . Allan, R H .... . Allan, R. RI... . Allard, Marv E ..... .. S11 Allueretti, NI. . .. Alleman. F. XY'iniIrr-rl . 211' AS1 SS1 Allernan, N. ,I.. . ..... .. .303 Allen, A. R.. .... .. Allen. Betta: J. ,.... ..... R 111 Allen, A. .....,.,. -1Sfi Allen, E. G ........ 76 -112 -113 'IX' Allen, ,l., ,Ir .... .. ..., 52 1'0 -IS" 172 -ISI1 S1111 -1'-1 S118 -11111 -154 SS11 SV' SIR -1'4 'IIS SSR -171 sul S112 .ps 2'S sity -13' -1140 311s -1-111 42 SSU :S SSS SSO S01 34S S115 445 454 S211 S01 132 ssS 477 RSS -1011 S2-1 274 4s11 SIS 162 30 Rst? 177 wg 480 538 -1-10 2114 109 546 S111 SS7 S61 S111 sn0 S01 S11-1 SS7 S1111 -IS2 SSG S110 -1-1111 210 S41 S00 11111 14S S20 -1811 111111 ISR S1111 S42 R117 SST 21111 s1111 s1.1 1S'1 ss' ss1. 1'l 1-1s sgs 1111 11S 11-1S ssw 11.11 'ill s2' 311s l'Q -102 s iw -151. S1111 1-1? GE J Allen, F. . .. Allen, H. ,1. .. Allen, H. ls .... Allen, 1. Allen. ,1. .. . Allen. ,1. D .,,... Allen, ,lean L .,.. . Allen, ,1. al. ...,. Allen. 1. K... Allen, I.. H. ....,. 2511 Allen, M. A ..... .. Allen. Martha H.. .. Allen, M. L. .... . Allen, P. E... . Allen. P. S.. .. Allen. R. B... .. Allen, R. M .... Allhands, 1. Allison, A. XX'... Allis-1n, lX1ar,uery Allisrin, Phylinda M. Allison, XX' R. . . Allman, Al. F., jr. . . Allsup, T. T. . '11 Allsrtang, Marilvnn . Allyn, Eumue G. .. Alm. B. Lucille. . . Almquxst, C. O... . Alma, A. D .... .1S1 AIP. H. H .... . . . ... Alpers, F. E. .'1lf7lv.r Clif 01116154 .. .-111111 C111 1:1111 .. .-11171111 C111 S1-gm.: ., .-Ilfiluz Dall.: P171 .. xilpbrz Della P1 .... 51,017.1 Efvrrlnu P111 .. xllplnr 15771111111 P1 ... .-llplm G.1m171.1 Dflm .allplnr G.1m'rr1.1 Rho . xilplnr Hume ..., .-ilplu Krzfffm Krrpfm .'1lfvl1.1 Krlppiz L11f11!1J1z xllplnr K.1f1,l1.: Pri .. .'1lf1l1.r I..Jr11b1l.r Drllrz nllplnz 01111111 .-111111.11 .'Il,l1fnl 01111111111 Pl . .allpluz Pli: . . 51117611 IM 0111111311 . .'llf1l7.z Rim 1.111 . xllpfm X1,q111.1 P111 . .-1lpl7.1 71111 .'1l11l1.1 .-Ilfrfur 7-111 Unlfgrz . .-Hplvrr T.111 Xrrgflu .. .'lIpb11 X1 Dull.: ..... xllfilvlz Zrlrl . . . . , Alt. E. .,.. . Althn1I, N. XV. . .711, Altman Altman Alton, .A. 5. . H111 DEX 4S4 f E15 .-12 ."S 4111 .42 1111 S48 111s s1111 sun, as-1, .27 570 lS0 -IS' 301 11111 411 its 770. 307 sy 171 4-15 S174 21111 S20 '75 S71 555 41.1 ssg .R. G.. ..,. T. P. . Altpcter, I. .'Il11m11i :lr Altorler, A. XV.. .. Altorfer, H. D. .. ois E. .. .. .1'f71Al11Il1H1 11111111111 UMA' .. . . .. Alvey. Durys ,1. . Aman, R. C. .... . Amdal, Marilynn Ames, XV. B. .... Amlrng, XV. H .... . Anapnl, Mae M. .... . . Ancel. S. . ,... Andelman, S. I.. ...... .. Anderson, A. G. ....... 202 Anderson, A. H. ... ... Anderson, Aliee A., 1Mrs.1 Anderson, A. R. .. 311, 113 Andersnn, Aiidrey C ...... Anderson, Bcity ,I .... .3-12 Anderson, Betty I.. . ... . Anderson, Carolyn D. .. Anderson, F. R .. 3115 Andersun, D 1. 2113 SVU .'Xr11lc1s11r1, I7 1-1 .. Anlltrsnn, D. XV. .. Anrlersuri, Ille.1n11r G.. Andcrsrin, lariet A... R-111, Am1er:r1n,,l I1.. .... 112 Anderson, J. E ...... .. -141 Amlerson, ,Iiine F. . . 1Xndt-rs1'1n, I.aX'ernc lf . .. And1is11n,I. I.. ..... . . Anderson, I.11rainc .. S1151 Andersun, Marrnrle ,1 Anderson, Mary IE 2117 Anderson, 0. A. .. .... Andersrrn, Ralph F... 01 Andcrsrrn, R. If. . .. Andersnn, Ritharrl F. 101 317,3S4,?1T7,-112,-IIE, Anderson, Roberta 12. Anderson, S. ......... . S25 451 Elsa 216 -IIR, 11111, 205 2113 3S7 107 -12 2111 -1711 ss7 271 11S 21111 sm, 7111 ssl ISI 21111 SSO N-- IS2 -11S , 2194, -1-IS 17-1 S111 -IS2 -11111 S110 112 S41 snn .17-I s'12 180 SSO S110 S1111 S117 178 S IS -11411 S211 ski sw -111 IS-1 51111 S111 RRR ss-1 170 1114 -130 -111 -102 -IRS -1111 437 -105 1104 ,ISR -111s -130 SS7 174 440 SSI 207 1548 -1011 407 S117 441 -142 S111 -143 -11-1 403 208 -117 SS11 SIS S110 210 SS2 -1S-1 -109 310 2-1 11011 47S S011 510 459 SS7 .171 IRS 1165 -1114 S117 211s SS4 s111 skl S 12 2111 -100 ssg S11-I gas S711 111 -11-1 -107 SSO S25 S60 s112 sm s1111 Q5 ss-1 SSI1 sw s111 11S1 ssi ss7 2111 S70 ssl -1-1-1 Anderson, Sibyl A. .... .. . .557 SSO Anderson, T. XV. ..... ...... 5 611 Anderson, Virginia . .. ..... . SOS Andreassen, B. ..... ...... -1 43 Andrews, A. l.. ... .... 43-I 4311 Andrews, Aliee E.. . ..... 500 Andrews, Avonne .. .... 5011 SS11 Andrews, D. XX' .... H573 -13-1 Andrews, E. G. .... .... -1 15 470 Andrews, j. B ..... . 2011 Andrews, V. L.. .. . ... 5211 Andrlik, E. R .... .. 03 Andron, M. .... .... . .. 510 Aney, ,lunc ,1. ..... ..29-1, S42 SS9 Angel, -1. XV. ......,, 525 Angel, Margaret H.. .. ... 1411 20-1 S57 S115 Ansary, M. A... .... .. 120 -I-18 Ansley, Katherine M., 1Mrs.1 .... 204 500 Anthnnisen, N. .......... 2110, 452 Antrlla, A. L.. .. ..... ... -187 Anmnello, J. .. .... 434, iso 51111 Apul, L. .. ..... ....... . .. sc111 Apgar, R. S .... ........... . .. 3411 Appel, J. R. ...... 42, 294. 4511 570 Appelman, Harriet ... ... ... S10 Applebaum, R. A .... .. ... 472 Appuhn, L. XV. .... .. .. 4S6 Aramiv, H. . . . . . . . . . -1110 Archbnld, Lynn S. ..... 309, 5-15 408 Archer, Frances I.. . ... ... S07 Archer, L. B. ...... ....... . .. -154 Archer, Marram ,I ..... 112, S45 SSO Archer, Virginia ...... .... 5 45 SSO Arenberg, 1. T ...... ... .. S10 Arends, Evelyn J .... S42 .-111'p11 ............. . .. 574 Argenbright, L. P ...... 521 S66 Armagost, Helene M. .... . . .. 550 Armheld, Elizabeth ... ...... 402 Armistead, Bea E. ..... .... 5 3S 5115 Arniovich, F. S .... ...... ..... 4 6 S Armstrong, Betty L .... ........ -I 08 Armstrong, Beulah M .... ...210 511 Armstrong. C. ......... ... 176 Armstrnng, H. C ...... . 3130 Armstrnng, ,lanet L.. .. ... S30 Armstrong, L. -I. ....... . 210, -1511 Armstrung, Lorraine I. .... ..... S SO Armstrong, R. B. ..... . ... . 481 Armstrong, R. K... .. ... . 1112 Arnold, Elizabeth L....527, SS-1 S31 557 Arnold, I.. L ...... . .. .. 17-1 Arnold, N., jr.. . .. .. -1-10 Arnuld, R. B .... . 471 Arnold, T. G. ................ -180 Aron, A. XV ...... ....... . .. .40 575 Aron, XV. A ....... -12, 204, 210 364 372, 375, 57-11 3517 Ar0n111I, S. ................ 162 ISS Aronov, H. ........ ........ -I 11 Aronsson, Marjorie ........... 510 Arthur. M. Jean ....... 129, 3191 400 Asay, A. H. .... .......... .... S S 6 Ascherman, Dorothy M.. ...... S20 Ashby, R. C. ............... 208, -1S0 Ashdown, E. H. ............ 42 -ISO Asher, C. A ..... ..... 1 112 Ashley, D. E ..... ..... - 143 Asl1w11od, P. I. .... . ..... 05 487 Ashsvuod, T. R ..... . .. .112 S116 Askren, E. L ..... ....... 1 78 .'1. S. 111. E. ..... ........... S S4 Asselin, G. F .......... 210, 308, -177 Astr11tIi,.1. H ........ ...... 2 25 255 A111-11111, I.. I.. ..... 54. zis, 11: 3:4 225, 220, 231, ISI, 2S3 25S, 2S7, 280 Atljliisun, Mariorie C.. .50l. 551 SSO Atthison, XV. F .... ......... 2 111, 511 Athertun. J. C ............ 2118 .'lfl1l1'l11' .'l1l1111111.rl111f11111 .... .. 21 I .'l1'H1'1.'1' .I1.111r1.rl11111, The 216 .'1.'l1l1'11r.r .................... 212 Alkint, B. E .... .. ........... -12 Atkins, 1'. P. ........... '75, S111 S118 Atkins. Havel M., 1Mrs 1. .. ..1SS 390 S01 Atkins, R. A . ........... 2116 Atlllnsiin, R. XV ......... 711, -ISS 1911 Atlebr-ig, lfliyahclli A .... ...S511 SSO Atterlvnry, R A. .. ...... 1112 IH-1 Alfie, R. XV. .. 111111 Artis, R R. ....... S21 Atz, 17. S ...... .... .....,... S 1 0 Atzenl11-1Icr, Phyllis YI. ...401 SOS Alitliielh, I.. I: .... 210, -1511, 1111-1, -l7+l Auei11.i1'l1, E . ....... ... ,IRR 1Xuerl1.n lc, M. . .. . .. ... S20 Auutlln, L1 M. 194 Augeriscn, R. . ....... ..... 1 1111 Augusiirie. Elizalweth I1 .... ..50S S115 Ault, E. E... .......... SZS Austin, -1. O .... . .... 3-16, 3-10, 111 Austin, R. R .... .......... J 67 Austin, XV. J. .. ........ 2071 Auten, D. S. .. .. 177 5511 ffiif 53 S17 203 10-1 Averill, Katherine . .. Avery, H. J .... ..... Aviles, I., jr. ......... . Avison, Barbara A .... .. Avrami, R. ....... . Ayars, J. S ....... Ayers, A. R. .... .. B Baar, R, C.. .. Babb, B. C.. . .. Babb, M. C ....... .. Babbitt, H. E.. .. ... Bacevich, A. 1. .. .. Baehman, F. H. ..... .. Bachman, R. O .... Bamn, A. R ...... Bacon, C. S. .... .. Bacon, XV. XV. .... . Badclaker, R. Bader, H.O .... . Badger, A. E.. .. Baer, M. H.. Bahcall, Ruth Bauer, F. R ........ Baller, j. C., jr .... Bailey, A. D. ....... . Bailey, D. J ......... .. Bailey, D. K ...... 218 Bailey, G. R.. .. Bailey, H. XV .... Bailey, J. O.... Bailey, L. . . .. Bailey, P. ... .. Bailey, R. M .... Bailey, R. XV.. .. Barlie, H. H.... Bally, H, H .... ...... Bain, Barbara A .... Bair, 3. L., Jr .... .... Baird, Elizabeth A .... 240 .58 409 ksi Baird, R. D. ...... . Baird, T. A ....... Baker, A. E. ..... .. Baker, Aileen L ....... . Baker, Baker, Baker, Baker A. S. ..... . E. H.... . J. ........ . Baker, L. .......... . Baker, Margaret L .... Baker, Martha L.. . . . Baker, Myra L.. . . .. Baker, Olivia R.. .. Baker, Baker, P. S ........ R. I-I. ....... . Balbach, Doris A, .... Balbach, S. B .... .. Balduf, XV. V ..... Baldwin, F. H .... Bales, G. C .... . Bales, I. T.. . .. Balestri. G. 1..... Balin, N. .... Ball, G. Ball, R. XV.. Ballard, R. 1..... Ballweber, E. G .... Balser, Natalie YI.. . .. Baltzell, Margaret T.. Balzac. Jeanette ..... Bamlaerger, Arric .... Bancroft, Anne M.. .. Barra' 111 . ..... ... 317 'if-6,4 .05 Bandy, K. II. .... ..... . . Bane, 1. Lita ..... 110 Bangeit, D. G.. Bangiolo, I.. V ...... . Bangs, F. C.. .. Banks, R. R. ..... . Bann. R. F .... ....... Banner, Dorothy Banthien, G. H.. . 133, Bantncr. G. ........ . ....76 Bantz, L., 'Ir.. Baptlsta, C. M. Barascli, C. ,I .... ..... Barber, Eliz.i1'1eth F ..... Barber, H. XV ...... Barber, Mildred C .... Barhera, A. F. Barclay, P. S ...... Bardnlph, M. P ........ Barcither, H. D.. ..... . Bareitlier, M. ,l.. .. Bar1ger, A..... Barker, Er. I .... Barker, XV. Barlow, D. D .... Barlow, E. D ..... 201 Baines, F. XV. ......... . .. . 120, 210 Bangcrt, H. ......... . 431 5615 IZ ..... .-12 i117 214141 502 45S ii: 205 bib 1112 455 2.111 377 X16 271 55: 33-1 .711 1115 3-1111 11111 S15 S42 S-12 -191 559 -140 51.5 2-1.1 4111 5611 3-15 Sis E317 1711 si? -1S11 3917 4-IR S77 SS11 .42 add 'Q1111 3-17 52S 330 -15-1 112 527 478 S04 -152 SS7 387 181 418 S113 223 SSS S116 178 178 464 -175 566 210 S20 541 443 -156 205 184 477 SSS -161 298 -IIB 569 17-1 520 465 -I5-1 SS3 S39 442 S-I3 -152 177 453 301 174 174 -1110 S119 182 so4 5-15 SS9 50-1 436 -11 -107 S40 -1-14 330 272 -1S9 4116 S130 SGS -134 560 -12 S41 S29 S20 1110 -107 S1111 SS11 SOS 2111 -11111 185 -111 467 S21 S111 SISS S110 176 ssg SSG s111 IHS -103 SSR S7-1 20S 17S IR-I 2116 -112 1113 S11S -loo .110 SSI1 4711 l . 'r va l IDEA THAT BORE IDEAL N the spring of 1857 john Deere gave to the world the steel plow. The story of that spring morning has been told and retold in the hundred odd years since 1857. The birth of an idea and the development of it. the story of trial and final success are recorded in history. One of the first steel plows John Deere built at Grand Detour is displayed in the Smithsonian Institution in XY'ashington as a lasting tribute to john Deere's aspiration and his achievement. Born of that achievement was an ideal 3 an ideal typical of the rugged honesty of character and craftsmanship of john Deere. An ideal which john Deere himself expressed in simple but direct terms: "I shall never place my name on an imple- ment that hasn't in it the best that's in me." Today, that ideal is the priceless heritage of the entire john Deere organization. It is a ruling pride in the drafting rooms, in the designing department, and in the final production divisions of the thirteen great john Deere factories where skilled workmen carry on in the john Deere tradition. That ideal is not only the ruling pride of a great organization but an assurance of quality to the American farmer. JOH DEERE X Mott ,ILL al I -I Birkeland, P. M ....... -112 B.1!l11'.x. R. R. l1.1rr1.1:t.l, P. 5 314, B.1:n.x,A. l'1.,J1. Barnes. B. U. Barney, Lonxrantc Bafliex, l. lx .. M Barnes. R. 1'. H1915 Barney, R. lf .,,. 42. Barnes. R. U, ,,,. FS' Barnett, D. 15. .. Barnet, B.1Yl'.11.1 A... B.1r1-n,J. . .. Baron, R. H ..... .112 Baron, T. . ..,.. Barr. B. .,..... .. Barr. Betty L.. .. Barr, C. B.. .. .. Barratkx, J. R.. Barter, A. K . Barrett, A. M., Jr. .. Barrett, Florente L.. Barrett. Lois M .... Barritk. B. B.. . .. Barron, C. 1. .. Barmn. F. . Barron, T. S. .. .. Barrow, Barhara A ..... Barry. Jennie ... . . Bareh, X. . .. . Barsliineer, C. XX' .... Barra, F. P. . ... .. Bartt-lx, D. G.. .. Bartela, .. B.1rrelerne1.er, E. V, . Barrelt, R. J. .... 1,1 Barrcnsrein, H. ... Barthcl, XX'. H.. . .. Battle. R. E. .. Barrler, R .... ... Bartlet, T. E. .. .. Blunt, Lutille K.. .112, S36 Bartley, B. O. 102. Bartley, D. 1.. .. ... Bartley, J. M. .. Barro, Harriett . . Barr. .n, B.:f:f.11 E. M. .... . H- nw . Barrrch, Katherine M. Bartuefh, E. A., Jr... Barzan. L. A. H.:1rh.:f:' . .. . . 11.111, wi I . ,lf .,,. Bashaw, XX'. E... H.:1f..'11,11'I . . .. Biwlo. F . . Bam, R. E. .. Ba.-, R G. . .. Bmsett, XX' Rf... . Bastien. E H. .. Bare. R. I .... B.1tem.1r1, H. P. . Baie., 1. H.. . 111111. D-.ru 1.. .. Baiier, E. E .. B.11.1gr. E L. . Baiier, Sliirlez' J . Baum, D. B B.11izn1g.1rrncr, XY, N.. XX' 1 Baxter, B.1'.'ley, XY. 9. . .. B.1'.liis, N1. 14.1'.l1fr. E R. . . B.1'.t1:1:ef. X' fi 111.1-lon D 7' Beaih, F. H .... l1e.i1l1. R H Beal, l.. XY' 21N Beal. M. 1. . Beall, Half.-ll R. Brztll, R. B. Beal'-. Bram, G. F... . 13.1 . , .76 Beam, G. R . Beam, R M. . Bean. Dixie Beari, Franir-t M Bean. leew- A Bt.1', 1. T.. Jr. . 144-,1f. X'1r.:1n'.1 B-1. .. Br'.:r1l, H. . . Bcaril, J. 11 . 20 Bearnl. Mar-. A . Timaru, G R .. tif ',-' --mf 1 nf Bilh, R. X' 272 141.111-. D 4 B1 l1'11', H f 11c'L:. Bari 1" .X B:-1-1. J. C . 11-2111, N. R Bel-zel, A. 1 Biiluf, F . . . Bc.1.c', H. '13, in? B:.1.er, Niralie 571 Iovt 2711 Im as.. -1-1' 411-1 BSS .1' 20S .ia 119 1.1.2 2-74 sm 219 .111-1 '6 -1192 S16 JH? 1111. 17.54 316 11 iq 261 -1141 115 Q R-. 2112 ii-1 Q-- 9-IS 111 -14a 135 .5117 ws 3-12 .711 R30 si-1 -1111 11511 sas Risk Q26 lo' 166 -111 521 1-lo 257 QS' R113 V447 -113 aio 151 146 210 523 R00 209 wr S62 2.-1' q-sn -1R1 Z-191 .fu X90 300 3-16 S36 112 -1-111 520 -1-10 Q76 .161 -1611 111- vs 1-4, S115 R'3. 4511 -Hu 1'-7 701. .Hs S118 -111 ist. -175 -l'1- 11.3 Sill sm -113 -I-191 113-1 siv .1117 -15 -1111 -I-16 I-1' 231 9231 S30 Q-10 IR? S06 178 SSG 311 S62 sv 521 .HS 186 FR 516 S57 iv -191 -171 ZOR 4-16 gas -17-1 129 -181 906 177 5117 -102 -177 M6 250 S57 20-1 232 H6 S613 -191 517 177 .1611 S651 112 SSO S68 166 S011 SS6 S66 av, -1-15 17R 1111. 171 206 S57 1.917 -118 S66 102 S20 .120 S68 -161 200 'A-'Nl S15 SSO V30 S69 X7-1 G-111 17-1 SSS .106 vt 11-13 112 Sm S62 1'1 -107 17' 1516 111. 2:11 vm 12" Becker, Rent L... . Bucket, R. O .... .. Betklran, K. T .... Beckmart, O. E .... Betkwirli, F. Betlale. Betty J.. .. Bedinger. P. 112. Beetle. H. . Begaul, A. ............ .. Behrens, J. H., Jr. ..... 112 5951, -110 'll2 Behrens, R. P. ........... . Beith, XX'. A .... ......... Beielulman. Betty J .... .325 Beitlelman, J. L. ....... 51-111 Beil, Gloria R. . ..... Beilin, D. S .... Brimer, E. B ...... Belgra111:. 1. S .... . Bell. Elinor E .... .. 13011. J. 1 .......... .. Bell, R. L., Jr. .... Bellows, Margery A .... Belohlavek, Betty .... Below, Helen I.. . .. Belter, P. A .... .......... Belting, Dorothy J ..... Bcltz. C. J. ....... . Benedict, B. XV.. .. Bengelstlort, I. .... Benlamin, Betty B. .... . 370 331 Benn, F. E. ....... ..... . Benner, T. E. ........ . Bennett, Elayne M.. .. Bennett, Elsie B .... .... Bennett, Holly I.. ......... . Bennett, Lucille J ......... Bennett, Marrorie L....30S SRO Bennett, XX'. R. .... ..... . Bennitt, R. A., Jr .... .. Bennist. A. E.. Benoist, Aline F. .... Benson, A. Phyllis. .. ... Benson, Betty J. .. . Benson, B. P., Jr.. . .. . BenSon, H. G. ..... . Be-mon, Lou A .... Benson, Martha . . . Bentley, K. . Benton, Barbara A.. .. . Benton, B. E. ...... ... Benton, Benzmn, Berbaum Berheret. Vivian L... . XV. H.. , L. F. lX1ar1.tn '1.1ff.. Beretz, M. . Bertieltl, Mary I .. .. Berg, Gloria ......... . .. Berger, Betty L ........ Berger, Paula J.. .. Bergeson, R. A .... Bergtield, Leone Bergman, H. E., Bergman. R. A. jkf.. 529 Bergmann. Harriet J.. .. Bergner, A. E. .... Berggren, Ruth E. .. Bergstrom, J. C.. . , Berkey, XV. XV. ....... . Berkowitz, Esther A .... . Berkson, Betty . .... .... Berliant, Rita .. ... Berman, 17. F. . . .3-15 Bernard, L. 1. . .... Bernard1,H. .. . Bernays, P. M... ...210, Bernhaum, E. .... ..... . Berncen, Dfirorliv . .... Bernhartlt, K. XV... . Bcrnsen, J. I... . .. Bernson, Lily ...... . Bernetein, B. A. ........ . Bernstein, H. E ........... Bernstein, Leonard M .... Bernstein, Lionel M.. . .206 Bernstein, Lois J.. .. ... Bernstein, M. .. Bermrein, P. ...... . Bernstein, Bernrzen, Bemlzliei Berry, Berry, K Berry, Berry, Berry. R. C .... ......... . R E 197 Selma E.... . XV. C. ..... .. mer, H. F.... . Iva M. ...... . N . antyJ .... . .... ,298 Berry, T. ............... . Betta, C Beslicre, Beslriw, Bess. Bees, 1,. .E.. ..... .... . . Mary J ....... 1971 37-1 G. ..,. J.J... ..... ......2f1'y Bum Best. Br-ct. f-111.1 1711.1 5.1.1 ne, A. ..... 192. 2111 gs f. E. .... ....... . L. E. .-1111... P11 Hffnfr . . . lilrffprz .. 0 R -iii 5-IS -tl' wi ss: -111' l1'lB 262 511 731 547 .-13 377 iso 5-17 30' 577 .129 V?-1111 316 S113 507 -1S2 266 332 26-I 591 333. 3-15 fha 547 557 ao? 557 575 egg .76 41.11 158 2115 E19 Q13 267 115 'fo .41 534 301 5-16 16-1 S-13 Sno 251 266 ' 597. 9-11 .1151 11.2 wo -1-11 54-J 17-1 2113 1711 :MS .mi R22 -11.1 iso S91 90' 179 in-1 153 50-1 452 S62 iw -192 S3-J S111 383 -193 -li" -11-1 2011 -199 5511 129 728 529 928 507 317 51:-1 510 -1117 -1-li -193 531 Si-1 5191 M170 -199 '112 -ltd S51 IRI 5011 -172 556 5-I0 -1911 V17 5014 S115 S20 25-1 SSH! 3116 -172 S20 S25 S59 -1-1-7 3-16 i-11 S-10 -ta Sm 461 17-1 -160 201 we S62 -178 929 Ss? 180 -1391 SSH S110 929 S1-J IHS S-111 Sift S21 SUS 2611 S59 -1111 5-12 377 1518 4-1'1 572 SSH -111 sv. S110 25S -17-I -136 -171 sv, V19 -1-11 Bri.: Tlu-1.1 Pi ...... Bt'll'.1lI'Y Cn'1'l.' . .... . Bettenliausen, XX'. C.. Bctl. Nancy C. . .... . Beuthe, Barbara J.. .. Bevan, A. O ...... .. Bcver, XX'. M. ..... Bevirt, D. P .... ..... Beyer, Enirl 1. ...... . Bhasavanich, U. S .... Bianchetta, J. F .... . Blanco, Emily M .... Biherstcin, E. L.. .. Bickel, Jane L. ..... . Bickford, Beverly J... Bidclinger, G. R. .... . Baiduipii, w. G. ....... .. Bidner, L. E.. ......... .. Biegler, J. C ...... 202 Bielek, Elcanore E.. .. 307 Bielek, M. J. .......... 166 Bierman, E. S .... .196 206 Bresecker. C. C.. ..... . .. Btgger, J. H. ............. . Biggers, E. D .... .......... Bilger. R. L. ....... ...192 Bilhorn, G. E., Jr. ........ . Billings, F. ...... .. ... Billings, R. D .... . Bilyeu, L. T. ...... . Bin on, Muriel J.. .. Biollchin, Levon P ........ Bird. Margaret . . ........ . Birks, D. XV.. .... Birks, L. S., Jr. ...9-1 Bisborrow. J. D .... .. Bischoff, P. XV.. . .31o, 205 517 206 ass: 390 201. 51: 115 ro: us 41s il-7B 361. his 'bb 115 2113 300. .113 577 S50 5-13 739. .-13 201-1 1-16, Bissell, Dorothy M... .... Bitten, J. F. ............ Bitter, A. H. ..... .... Bittner, H. B.. ......... .. Bitzer, Margie B .... . 219 Bitzer, R. L. .......... 235 Black, A. Madeline .... ..... Black, 5. .......... ... . Black, XV. E. ...... . Black, XV. M ...... .. Blackard, Virginia E .... Blaha, R. E. ..... .... . Blaine, Helen B ..... ..... Blair, B. S .... .... ....... Blair, J. 1' .... ........ 2 01 Blake, A. P. ............. . Blakeilee, Margaret M. ..... . Blanc, Y. A ............... BlS1l1Ll11lllWCf, Barbara J .... . Bland, Phyllis P ............ Blasco, E. A. ....... .. .-loo, Blasier, S. C. ..... 197, 5-lo, Blatchfnrd, F. XV., Jr ...... . Blatt, M. L. .. ......... .. Blecher, Lillian ...... Blethman, M. .. Bliss, Paula M.. .. Blix, F. M., Jr.. Blix, Ja-ne L.. . .. Bloch, 5. P .... .. Block, R. L.. .... Blodgett, P. R.. .. .. Bloeml-at-r, L. A.. .. .... Blomeyer, H. P. .. ..... Blomquist, J. R. ........ -13 Blood, 352. 399, -112 Bloom, M. ....... ....... . Bloom. Margaret ........ Bloom, R. U. . ...... Bloomberg, Mahal S .... .. Blonme, L. A ....... ...... . Bloomfield, Lois ......... Blount, B. G. .... 111, 489, Blur lfmllfr-pr ............. Blue Films ............... Bluestone, Gwendolyn D.. . .. Blum, H. L ................ Blum, J. R .... .?i6, 37, 146 Blume, D. Evelyn. . .. .193 518 Blumenkranz, D. ....... . Blumenthal. R. 1. ....... 77 Blumenthal, S. C... ..,. ... 391 xv. xv .... 256, 9-1: Board nf Tru1!l11'1.... Boas, XV. E ......... ..... , Boher, Mira L. .... . Boher, Sliirlcv E ,... Bohrow, L. B. .. .. . Bocchiardi, J. F.. .. ... Bock, E. XV.... . Bock, H. L. ...... .. .. Bock, L. L. ...... ,.... Boclenhaclr, Florence C.. .. Boe, Harriet J. ......... .. Boehm, XV. F., Jr .... .... Boehme. J. F .... .... .... Boescnherg, E. H ...... .. Boettcher. Selma .. .. Bogart, E. L. ....... Boger, F. C ......... ....... Boggs, J. D. ..... 192, 271, 4011, -ll-1 577. 155 .76 294 211. .sis -1-12 3-17 S50 .-1-1 303 -133 31" 535 S20 507 liiill -115 S00 166, -1-17 339. -116, -1-15 52. 548 5-I0 506 555 177 203 5-IS -199 9-1 529 166 4351 506 S-12 S21 136 566 S55 5-tl 184 916 9-1 -150 -15 -187 557 303 206 S86 501 225 136 -151 -H5 563 208 -175 5-11 Shl -181 SS-1 509 S59 -1-1" 559 loo 203 -111 731 -133 511 -180 -1-10 -153 -192 -13 S09 532 -175 -161 17' 178 207 162 322 181 1911 -179 -1711 -161. -151 S57 -143 260 -16-I -1611 -197 -111 207 S56 S-10 S57 32-1 300 S011 162 gsz -182 316 iso 557 577 469 559 2-1 -116 44 5-11 166 S17 -139 178 519 S02 5-16 191 5-18 -117 5-17 202 S21 -1-13 -a Boggs, Jill S. ..... ..... -1 4 Boggs, XV. H.. ..... .. 208 Bnhac, F. J .... . ...235, -158 Bohan, J. L .... .. ..... 17-1 Bohaty, Z. A ...... . ...... 261 Bohman, R. H. .... ...-110, -112 Boland, Shirley A .... ..... 5 -12 Bolene, Christine A.... .... -1-1, 529 Boley, C. C ........ ....... -1 48 Bnlin, Merry L. .... ...151, 550 Bolin, O. ........ ..... 2 08 Bolin, R. E ..... .... 5 25 Boling, E. E .... .. 206 Boll, Carl ....... .. 389 Bollero, P ...... . -. 560 Bolman, Marjorie .... .. 391 Holman, P. M ........... .... 3 S9 Bolman, P. M., 1Mrs.l ......... 389 Bolt, J. A .............. ....... 2 O5 Bonadurer, Margaret A .... . . .-14 531 Bonaudo, Anna C ....,..... .... 5 56 Bontl, N. T. ........... 77, -171 557 Bone, Judith M .... ......... 1 12 Bone, R. G. ..... ..... -1 87 516 Bone, XV. R ...... ...525 566 Bonhardt, M. I. .... ...3-12 528 Bonnett, A. N .... . . .. .-167 556 Bonnett, D. ........ . . .181 18-1 Bonnett, Jennie M .... ..... 3 27 Bonnett, O. T. ...... .... 2 O8 Bonney, Marian A .... ..... 5 12 Booker, Jo A. ...... . 207 530 Boon, L. lvf ...... .. .166, 179 Boone, D. E .... ...... -1 -41 Boot, A. K ..... , ..... 265 570 Booth, A. XV.. .. ........... .. -1-12 Booth, B. .. ................ . 17-1 Booth, E, O .... ...77 412, 415 557 Bootz, H. L ...... ............. 4 61 Borah, Dorothy M ........ .-14 -198 Borah, D. V ........ ..... -1 S7 Borden, G. H .... . 3-11 -182 Borg, Joyce ....... , .... 529 Borgeson, D. R ...... 223 S18 Bnrgsmiller, R. J.. .. . N171 Borhek, Barbara J .... . 389 Borin, R. .......... . -172 Borkenhagen, R. H... . 18-1 Borklund, M. K .... , . -13-1 Burns, R. E. ..... -179 Borufl, B. B.... 519 Bosh, E. E. ..... ...... 1 8-1 Bosley, J. ....... .. .77 -186 Bnit. S ......... ...... -il 51 Boston, June E. .... .. 3-13 50-1 Bnthwell, Anne . . 557 Bothwell, Hazel F. ......... 542 559 Butteron, Dorothy L ........... 528 Bottin, A. C. ..... 386, 388 390, 480 SSI 563 Bottum. M. S.. ............... 458 Boudreau, M. L. ........... 360, 566 Boulware, Barbara A.. .. .... . 506 Bounds, L. K. ............. 517 556 Bnurgin, D. G .... ....... 2 10, -158 Bouslog, H. H ...... ...115 -113 S16 Bouslog, N. F. ........ ..... 5 23 "-66 Bowditch, F. XV.. 586, 587 -166, 5-13 Bowen, C. E. .... ..... ..... 2 I 6 -1-15 Bowen, C. R ..... . .77, 201 202 475 555 556 Bowen, Dorothy J .... ....... 5 03 Bowen, Marian J., .. ... .. S00 Bowen, Patricia .... . .-1-1 529 Bower. O. K .... . . . . 210 Bowers, D. V .... .... -1 19 Bowers, E. F.. .. .. -116 Bowers, L. ..... .. 179 Bowie, E. M. ...... .. 113 Bowler, Elma A. ..... .. -195 Bowman, C. H .... . .. .. -14 Bowman, Elizabeth D .... .... 5 3-1 Bowman, J. C. ...... .. .... 521 Boxerman, M. J. ........... -111 438 Boyarskv. M. C. .......... ..., -1 -1 Boyce, Betty M. ............. -1-1 505 Boyd, J. R....94, 203, 205 5511 568 Boyd, Ralph L .... . ......, .... 2 7 Boyd, Robert L. .......... .... 5 17 Boyd, XV. E. ..... .... -1 7-1 Buyden, Betty L. ..,.. . .... 559 Boyle, Esther R .... .......... -1 4 536 Boyle, F. A .... ...206, 234 309, -1-115 Boyle, Maxine ........ 3-13 -197, 565 Boylls, C. C. ............... -11-1, 556 Boysen, A. P. ...... 36, 94 201. -03 2111, S68 Boysen. Harry ... ........ . . . . 177 Bracket, R. E .......... 487, 566, S70 Bradbury, C. E. ........... .... -1 57' Braden, R. XV. ............ .... 9 4 Bradissc, A. J .... .-14, 358. 4371. -162 570 Bradley, Betty F .......... .... 5 07 Bradley, Roberta A... .. 509 Bradley. Sara J ...... .. 505 Bradley, XV. F .... ........ .... 4 3 6 Brady, Atldie P. .......... .... 3 89 Brady, Cl. R,..-1-1, 358, -133, -17-1, 566 Brady, Lynn , .,.. , ........ 3-16. -19-1 Brady, R. E .... .... -1 82 Brady, XV. B. ..... .... 1 B4 Brahana, H. R.. .. .. 210 Campus Leader . . . For nine years campus lead have immediately reooqniz d the distinctive ditterenoe b N, tween an uordinaryn portr t and a 'lpaul Stone" portrait. Photographer ot the lllio's Carn- pus leader section from H934 to l942. PAUL STCNE-RAYMOR, LTD. 6 N. MICHIGAN AVE., CHICAGO 617 E. GREEN, CHAMPAIGN ' 0fficial Student Publications at tlre University of ll0nois Say. BUY DEFENSE SAVINGS STAMPS AND BONDS- THAT'S THE ALL-AMERICAN WAYl THE IllI0 THE DAILY IllINI THE IllINOIS AGRICULTURIST THE IllIN0lS TECHNOGRAPH 571 Bmhan, L, .V P-mm, XY, H, -200 Bmmlur. Y, bl. ,, Bunch, ll. E. IU? Bmmh, 1. M. ., . Brand, Cami 'If , Brandenburg, Mug Ii. Bmndcnburgcr, Ann Bmnds, Bun: . . Brandt, R. .-X., .. Hmndxxcnn, Ruth ., Hmnnk, L. P. , ., Bmnxgnn, D, A , .. Bannon, XY. XY. Bmnuwcr, Beverly -I. .. Hmsxf, P. R. , Bust, jcannuttc HM Busted. R. 1, :xo Hmusr, H. M, ,. . Bmumxller, Rr, E. Braun, l. XX., ,, ...,, Braun. H. AI .,,, 109,215 Bmwnun, .I ., ,.. Frazdn, C. S. . Hrcnrluy, Elxmbclh A. Brclus, Genruc . , Breen, H. E. ., .. Brchm, Donn: L. -H, 414 Brcxtcnsrem, C. j. , , Brckkc, XY, Wu. IIS Hrcnw. Min' G, , . Hrcmcr, Durwihy 1 . Bremer, M. I . NIU Brennan, R, j, , Mupurxc .'X, Bn-nncman. Hrunncr, G. E. . Brenner, M. j. Brunner. 5. N. . Hrcrzmmn. M. A, . Brewer, If , Bremer, XY, R. 34, 5' 'ii Mlll i'U Hrcyfogle, R, M . Hrcymann, XY, N , Hmkcr, H. ..,. , Bricker, Mxldrcd I. 115 Hrxdqcs, Bcwrly , Shxrlcy ,l. Bridges, j Brxdgcs, XV, R. . Brxdgcv-ner. L. ,, , Burn, H. . ., ., . Brxggi, I., F. . .Ill 208 -U5 Hrxgham. E, R, Brlght, Helen I.. , Brxghtun, Cv. D . Brxnk, J. R. , Brxnk, R. G. . . Brxnkman, P. A. , . Brxs:-fu, Cassandra I., Brmfm, L. . Brxleky, N. Butt, R. XY. Brmlmgham, F, M ,. Bnumzham, Marv , . . -H4 Brxrrfm, D. E. . 49, 2'-I 'Nw' Bn!!-pn, K. CQ, , . Button, XV, E. , .,... Braham, Shirley V, A -IS Brmk-lb, F. j 5r-, HH fiffui.1y, R. Hrmlw, B, , Hrmiy, B, H Hn-J'., 5hj.fL-I I. Brlfchl, C, R, Hwulfl, XY. C, ', Vu Hmurs, Y, F Hr..uh:n:ncf, E I. f4.mr1'uL, I N Hr- irnlr'-' 1 D hmnirun, I P, Hwfrrl T.1l11L: Brawl., Bcity V Brwflw, A .. Hr-wks, I, 1 firnul-5, ,lu.mlt.x H:-wks, B-I, Br-mks, X, f , . Hmmm, E V Hmmm, R A firfmm XY XY' ilu Bmphy, YQ, M Bmphy, A Bm h" P :- Bmphjr, Bmw, Mug' P. XV, R. , cn. Hmmm, Nan. 1, X, , Brfnnlhmn, f. M . 41' H4 Bmughtffn, D f, B A Bmwn, Brown, B,1:Imr,x Ii, Hman, B f fir-fwn. ficlrj. A Hnmr1,f,D .. , Hmmm, I, F, Hrwwn, C, XY' Bm'-1vrx, Darlene XY' Br-,un Dmmrhz' I. L76 30411 Rv' IHS gm M f 0-v .wo S02 Qld, SLS 15,1 ago, 413. 259 lzm R43 flmw -H Ind Alum S25 'HU lub S45 300 -115 H2 SS' -H 120 254 R43 201 Q43 -H2 Suu -ISS 51-1 2'Iw 540 202 317 -H6 3-F lun 11S lu' va -we 24M Ni' SMU 'KH' -H-I 342 GSI. 4102 -VH ,Vx 4-- REI -IHS no SIS sun Sun 5-I2 4-we glln N2 ISI SIU -ISS ini -HU SUR 205 ISS 450 -U' 431 -Mal In-I Mm -lull 1-n son lm SSS sm Sul R50 5'U lun sus -HS IS1 ss-J RMU 400 -mo S20 -Hu 118 gsv S21 200 lil S35 sw SS-1 sw 31' -H3 48" 415 Sm- 4-li 901 200 M6 184 484 'sllfv llrr 105 465 -iS QR -H3 sm, 45 467 403 -H3 454 -160 39' 182 9 III -rs ,Ms Sim ,gw 92-I SKU IRD Zum S3-1 im 11.1. sw Sill ,ISU AH.:- Jw. Qll link RHI, QU' im QM S43 -HU Sn? 522 SS' iw, ss' -1'fS ITS-L S51 JIM 'JU 101, Brown, D. 5. .... . Brown, E. Y. L... Brown, G. M.. ,. Brown. G. P.... Brown, H. A .... , . Brown, H. T. . , Bruvxn,J.1n1cS M. JIS, Jus Broun, -l.mE: E. ,, Bmwn. ,I-vhn M .... , Brown, K. CH ,. ,. Bmwn, K. Harold ...... Bmwn, K. Hawley Brown, I..1ur.l Y, 1MrsAl Brown, I.. D.. . ,"', Zn! Brown, Lela B. . . Brown, Lcnnn M. ., Brown. M. . .... Brown, M. Jeanne ,, Brown, P.1trm.x ,. Brown, P. H.. ,,,2UJ, 43-I Brown, P, L... . , . Brown, R., jr .... 'f', Joi Brown, R. C. .... , . Brown, R. L., jr. , ,SU Bmwn, S. ..... ., ,. Brown, NV, N... ....... Brown, XV. XV...,l0', 209 Browne, Robert B, , Brcnxnc, Robert Bull .... Iv Browne, R, T.. . lr-u Browne XV. H Browning, C. Y. . Brucv, Barbara E.. ., Bruckcr, G. A, . Btupkner, Dorm M Bruccker. J. S. , . , . Brumbnch, B,1rb.lm I. , Brumnga, A. BIA Rh, f Brunkhorst, XY. K . . Brunnvnmeyer, J. C. , 1-ln, Brunner, C. D. .. 410, Brunner, E. Brush, Frsncmsc D. Brusr, K, F.. .. ,, . Bryan, j. D .... , .. Bryant, D, , , . USS! Brydgcs. Trudnu E , .. Bucy. P. C, . . Bu':h.1n.m, P. L. 115. 208 Buchanan, R. E. .,. 204 Buchannn, W. R. , ,. Bucher, H ..... "7 Bmhholz, 11. T. . Burk, E. E. .. Buck, R. D. . Buck, T. ... .. ., . . Bufklff, R. ,,.77, 210, 'HX Bucklcr, Dunru F. . Bucklci, Betty I.. Bucklu, Ruth , Buckley, T. F. . . lil Buckman, R. ff , , Budd, Betty , Buddemexer, XY", D , . Budwxg, I. A.,,jr. Buehrlg. M.XY,. ,, Burfinger, Marfnn XV, Buglclikl, R, C.. Buhax, J. P. . 34, l-In -H3 Bulmi, R. M, 204 Buh.u, Susan I , Buhnl, S. XV. ,.,. . , . Bul.xnd, Lucnllc F . Bulger, J. I, . Bulger, R. T. Bull, Mary I.. Bull, Mary S, Bull.1rd,R. S, . Bullmgtnn, -I, 'lf . Bulllngton, Mulurlc R Bullm, Bullmk, O. H,, -lr. D. M , . Bummarncr, J. M. Hundcy. J. I., . Hunting. Nuxlyn . Hurlh, Bunh, E, I.. . ,lwR, 400 X.A. Hurd. NI. , R Q Huuh. Hurduk, l.cnm,1 J . Burdun, S. B Hum, 1. I.. Burxgdurf, R, A., . , Hummer, XV. Burner, XV, E ,,, Iiurucss. R. N, , Fiurusgmf, G. F Hurghcr, AT. H Burxgln, Burgy, Burkc. Burke, Burke Burke, D, E. J. H, . A.Ix. . Harbam A. . Jean I... , AUM, Hurklmrr, J. H. . Burlzhml, Mxldrcd A. . Burlnnd. H, ....... . Burlrnnham, Evelyn D. ,, . . IOS . . 1" ,. -UI .... -H -my S1-0 , . -lf'-I -H8 5'U l-Ib SU-I . .. -Fi sw, Rv , . -lm. . 419 589 21,2 -I1-U SSS 115 5'-11 ,.. SSS . -him 120 MH 20' 504 SSI S55 'IT 2-lu 411 Sm- . 177 580 539 48' SSA: 175 IRS . .. -HZ 2112 276 -H' 47? 594 IST 206 J Il- 467 174 189 , 178 .... ITU ,, S45 , 522 .., S-I0 .. SIR S10 R00 SAI . 442 , A SZI 412 -HS . 490 ,. .. 9011 . 45-I . , . Sm: Sm S57 -li ill . . ., 170 415 SM 510. S04 .. 471 S53 5511 . . -I0 ,.., 477 ,, 46-I . H 457 -H5 S67 . 5-ll .,. . -I0-1 , -190 205 -I-H . ,. S17 HI 402 .. 2011 -455 ann 166 IRI 45, -mv .. ,. -Hn 287, 5-H -186 S64 -433 481. , 5-H 346 4841 S33 SSK1 .. ,. 454 .. . , , M4 , 209 . 4511 345 -ISI . 454 ., S12 2175 222 255 . . , SIR -H5 464 . SH -H0 -413 S611 ,Q-S 410 T10 S25 'H-1 -I7-I S-12 .., . FR , -HR ,94 Si-i ., , , Sm. .,. . 5 IO 481 vo 146 3011 . , . . -Aw . . .. SSA 440 S-4-1 -H9 -ISU 204 Sn-I R114 S00 . .. 465 '14 Si-I . 509 -ISR ,-H 403 Burlnson, D. G. .......... . Burlison, Margaret A.. 158, Burlnson, XV. I....lll, 201, Burman, Betty J... ,. Burnett, Batty .. . Burnett, L. RU., Burnett, R. Burnett, XV. F.. Burns, F. J. .......... .. , Burns, Kathryn V .......... Burr, I.. I .... ..... " 7, 553, Buress, Marilyn Al ..... Burritt, Elizabeth A.. .. Burrows, S. J. ..... . Burruss, D. E ......... Burt, P. ...... . .. , Burton, R, O. ..,.. 37, Busby, Ruth E, ...... , Busch, R, C .... ..... Busch, R, E ........... Busch, Ruuhelle B.. v . Buse , Garten HU, Y Busey, G. WH. , ., Hull, Mary E, . Busey, M. XV. .... . .. Bushee, Eleanor J.. ,.. Buffy 133. will Bushing, E, XV, ..... . Bushman, J. C.. ,. Busiek, Angie Buswell, A. M. .... ., Butcher, Cf. O, .... . Butkovich, A. J. 212, Margaret E., ,. 518, 559, Butler, M, F ........ , Butler, Butler, Butler, Butler, Butterfield, Mary A. , Butler, S, . . .... . . Wfallace .. XV. C. , . XVl1Iiam . . . Butz, V. P. ....... Buyer, Margaret A, , Buys, C. R. ..... .. Buzick, J. ..... .... . Buzzard, C. XV .... , flu, 115, 127, 195 530, nv, 334. 202, 113 Byars, Wlmona . C Cable, G. H .... Cadrf Shlff ...... Cadmus, Bette E... Cadwell, L. R.. Caglf Hull , fahxll, XV. R, . Cam, G. I, ..... Cal,um1 flub Calder, Betty A. Faldwell, A, H faldwell, D. H. Caldwell, D. L. .... . Caldwell, J, S. faldwcll, Mary J. , . Caldwell, R. H. ,. ,.57. 122. . 57. 41'i,' , 3-5. Calkms, R. G, .. Czllagnn, D. A. ,, Callaghan, Patrum J. Callahan, H. P. Callcnder, C. R. Callery, J. E... .. fallmcr, J. P, , Calvert, D. EU, ,. Falvcth, J. A., .. , , Cameron, Doruthv G. Famcrun, Eileen E ..... CJm1llm'a,I., , , . -xii' Camp, Barbara ., ,., Vamp, M. Jane ..... 37 -15, 311, Camp, R. M.. . Camp, W. I. R, ,, Campbell, A. D.. .., 276, Campbell, C. M.. JIS, 255, Campbell, Eliznbuth ,. . . Fampbell, G, YI. . Campbell, Helen S. Curnphcll, . , . , Campbell, J, J.. , famphcll, Luclln . . Campbell, L. XV , Campbell, Mary J. ., Lampbcll, N, XV,, jr., ,B-li, Campbell, R. j.1mcs ..... , famphcll, R. -lowf ........ Campbell, Sylvia RM . 77, Ilxmpinn, D. MH , Cfmlflnr l.:'dder,r Camus, Sidney ,,. Cantitld, H. S. . Canham, I.. H., fkanham. Nadmc , . ,2UU, A. E,.,, Cannnn, Cannun, G. XV. . . Clxnnon, XV, E. . 586, Canterbury. XV. jean' Kap, T, XV, . Caparcll, F. .. . 5-36 449 389 391 497 564 208 43-I 561 567 322 506 541 520 .. 5211 .. -llh 166 500 550. 557 -193 501 ., 177 -HS . .. 311 308 415 464 . , 540 1116, 185 -142 520 ., -392 413 519 523 413 459 . 545 AS 245 475 S30 559 -H2 436 546, S61 454 560 515 316 551 550 447 554 177 .. . . 469 -Ill 487 ., . 176 505 ,,.. 177 335 370 414 -167 .. 262 -H3 465 545 550 519 596 551 306 ., . 558 .56 552 ..., -H1 , .. 415 501 55" 0-I 554 203 .... 471 468 540 553 559 .. 471 -Ill 451 H16 ISI 346 -402 .,. , 113 .... 45 552 556 .. , 459 S18 566 261 276 4471 -W8 S20 . . . . 517 105, 55-5 204 295 HH S41 410 -HS 173 186 -500 -HR 255 257 -173 SIR , . 551 44-I -V10 SSI 550 , 171, .. 485 . , ., Sill 'HU 4111 550 -H7 S64 , 2-I5 455 556 957 567 . 458 .. 280 ,, 186 457 210 517 3-12, S03 sax, sm JIU -HG 440 ll? S32 555 178 Cape, J. T ........... Capgrtgn, E. XV., Jr Capxzzx, j. S ......... .-809, Cappo, Glorm A. ......... Carberry, Lois M. ...... 146, Card, L. E. ...... 201 zoa, Cardilf, E. XYZ... .... 138, Carfzo, Iris V ........... Caren, R. N...36, 94, 598, Carlin. R. B. ............. . Carlisle, Carlisle, G. R.. .. Carlisle, Carlson, Carlson, lknrlson, Catherine Alice B. .... . Martha E.. , .. lla. 301 J .... G. D. ........ Jeannette E .... Carlson, Olive D .... Qarlson. R. C .... . Culson, R. E .... , ........ . Carlson, R, K. ..... . .,,04, Carlson, R. L... .5-43, 4-H Carlson, Vwlet M.. ,. . Carlson, XV. F ......... Carlson. W, G .... . Carlson, Carlson, Qarlstrom, R. xy. XV, MH.. Carman, A. P. .... , Carmel! . Cnrmlfhael, Farmichael, Lnrmichael, Qarnahmn, R. D. .... IS6, Xvilbur J.. XVil1iam jlff 506, D. H. ...... Lame, V. E ......... R .... . . Caro, M. fiarpentcr, Carpenter, Carpenter, Carr, Carr, B. H.. P, D.. I. XV. ..... . Carr, R. E.. , ., Carr, Carrngher, G. .. Carrlngton, H. , Carris, J. V. .... . Carrison, J. MH.. Carruthers, j. M. , Carroll, D, L.... Carroll, J. C.... Carroll, J. R.. .. Carroll, T. ..... . R.lx ....... Alice . .. Helen M.. . .. Carroll, XV. E ...... . Carruth, R. H ..... Carson, C. j.... Carson, Carson, P., Jr.. .. farstens, R. I... .. Carter, Carter, Carter, Carter, Carter, J. Carol .. D. G.. .. Doris .... H.E ...... Phyllis A. Cartter, Caruthers, F. B .... Cary. P. V. ..... . Casadesus, R. , . .. Casberg, C. H.. .. Case. H. C. .... , Casebier, Virginia J. L. .... . 5118 fllj iid EH Casey, C. XV. .... . .. fasey, W. Cash, J. G .... . ., Cnshmnre, R. P. . Casper, Casper, Casper, fzxssella, J. S .... ,. CI.1ssell.1, G. H.. , Lois R .... Ruth A .... Jr. 1 590. . .1751 ' zoo, 166, -510, 110, 570. 113. 456. 207, ZOI, 597. -, 34. XV. N., I zsz. 340, 453, fassnn, Castle, Charlotte ., H591 Castle, Castle, G. R. ..... 114, ' Vastle, R. J. .... ..... . ,. Castle, Castles, Cnstner, Cathcart, Elizabeth A. 389 W. S.,.5r,, -J4, gsz, J. N., . , ,. fathcarr. F. M., Jr ......... fxatlett, Ann C...l93, 31-4, Csughlan, A. ...... . Kiaughron, C. H. .... . Laralry ..... ...... . ,. Cavalry Ofhrerf Club ....... Cavanaugh, Caryl .... ,..... Cavanaugh, J. W. ...... . Cavanaugh, T. R .... , . .305, Cavette, Lillian G .......... fearnnl, J. E .... .. Cecil, J., Jr. .... ., Chamberlain, G. H .... Lhambcrlain, jnyu: l.., . . .. thambcrlaln, Ralph L.. , lihamberlain, Richard Lhambefs, W. F, ...... 166, Chambllss, G. D. ........ ,. R. J. .,.... .. 450. R. D .... , . ,... H. R. .... -H0 391 528 216 390 402 433 210 201 554 5-I6 534 506, S28 412 5.15 -159 5osl 295 343 201 510 .45 461 448 -H5 if 176 '1'15 204 4151 Us 459 412 110, 573 3116 'alia 345 ns 323 492 Akai 265 eos 207 410 356 :us 541 517 4s 440 S33 S46 nz 445 533 465 345 577 -H9 181 -94 456 521 -IIB 500 557 276 561 468 496 406 46-4 436 350 559 566 559 558 487 550 S59 413 459 554 ss: sw 387 4S1 464 375 521 203 570 210 456 ass 503 sas 475 ssv uso aaa 459 ls: sza 524 546 210 455 184 184 561 555 564 560 416 181 561 411 457 200 459 520 477 559 208 528 465 347 950 459 470 556 380 43-1 561 556 418 471 455 474 457 sos S56 440 206 549 77 569 566 467 467 554 S66 261 564 400 550 559 -is S56 400 -413 Soo 455 453 492 463 415 525 550 S56 464 184 55-1 " "' ASSOCIATED MILITARY STORES BJQEQIIY INDUSTRIAL SUPPLIES AND EQUIPMENT BESLY GRINDERS A NATIONAL INSTITUTION BESLY TAPS SPECIALIZING IN BESLY TITAN ABRASIVE WHEELS U, S, ARMY OFFICERS' BRASS. COPPER AND BRONZE UNIFORM EQUIPMENT IN SHEETS, RODS AND TUBES SINCE 1917 Established 1875 Charles H. Besly and Company 118-124 No. Clinton St. lephone Franklin 1224 Chicago, Ill. I9 W. Jackson Blvd. Chic 9 III Compdments of CURTISS CANDY COMPANY Makers of BABY RUTH BUTTERFINGER JOLLY JACK --AII Rich in Dextrose l .37 lhlmpmn, XY. E., ., l,h.xney, Muxorze A. Ni Chang, Kulxenne K., Chang, Kathleen K. , Chanlcr, josephme H. , . Llmnnon. M. H.. , , I' J Cl H .. ,. Cflupzn, E. jean.. , , Ch.1pm. Mildred R. ,. L lmpnm an, Carleton A. I kh.1pt1l,in. L, E. ..1l-. NIA- Clupnun. l lmrles A, . .. lh.xpm.m, janet M, .. K h1pm.m, .lun .., ,, Chapman, .I. P.,. , Chap-nmqn, Mirtha L,, , , Ch.xpm.m. M. Il. lui fh.lP!1'l.ll"l, N.xncic . L-IIJPHIJH, R. A. ., Charcholh, j, D. Cfh.1n'.1I, C. ,. l'h.1sc,F R.. ., liusc. j. ,l. func, M, M..,, 11-1 456 Cullerton, Margaret A., K Chase, R. E, , flusc, RA Y. lhauxcr, Funk . . lhaycb, L., .-X. . ,, .xg Lhecley. lx. D.,..IIS. I'I Cherie:-'. P, D, . , f.'iwavla.:.fav' Chellbcrg. H.xzel E Che-roncs, XY. J.. , fhcrry, R. .. 2134 Cherry, Ruth V,. . .,ll3 Chertaqk. M, M.. . Hi-:.'.:g0 Czwpnl lilsf' Sidi Ci':.'.:g,', Illzm l'f::w:, Th Chxddxx. M. ..,... , VH Efwlm: . . , fhllds, S. Elizabeth ,, Lhilow. ffhxlow, Chnluw, Ru!!! P. ....,.... . R:t.1,. . . Chxnf, I, Klum und, J. FH Cb: Ormgpz Chi PM v, ,- ifhxprm. XV, XKU ,mu , 410, C111 P11 , Lhlsholm, J. R, , Chnsolrn. R. G. ..., .. Ihmxclcwekn, V1-.zona K Chrxstcn, L. M NU C hrustcnsen. Chrlstcnsen, Chrmirmnscn, B, J, fihnszxansen, flaxre Chrxscxarmscn, Valcrnc . Chrlslmnson, ,x M. 5... . R. JU. H. B.. Jr. . Chnstmwn. J. ,. hrlsmph, C. EH hrxsty. YV, V , . f humblcy. jcaneuc Churqh, YY. H. , fuv.1rell.1. P. j, , lrftru, M. P. , !:m:fm.1r1 .Ywnzpl-0:15 fxpulla, C. j. , . CIYZJH, I. L. . , . fzsnc, Gcnng1,1 I. F J ' Tl C, K. 11.1- U. 'L Cxtmn, I.1I,x ., f lamagc, R. flapp, 1. A. l Iapp. II. T. llappcr. K. H. Llappcr, R. I., Clara, F. B., flnrk, B, BU, I lark, C, E ,. flark, D. H. flark, D. 5-f. , flark. F. M Clark, lf. H . Klark. G. I.. .llfy V2 Clark, G. M, , flark. G. R. . flavk Ilffuxr . Clark, YI G, . flark, K. . flsrk, Lnlx G . r1ark,M,E, , -ill, f lark, R. B , , RSM, Clark. R. K. , Clark, R. N,, jr, .. Ill, Clarl-1, Vxrmnm I.,, flat!-cc, V. XV ...... fluke. 1. E. . FIJ.. nf 1045, TH fl.xfJ of 10.444, Th , rflmf nf lv-43, TH flw of ms. Tis Clxlfcllcr, I, H. V.I.m, M. E. fiaus, A, H. .... , Clausen, R. H., ., , Clausen. R. 'I'..,.4l2, 'HR Flnuswcn, Ruth E.. . V' r I H5 RSL, RIA- -NW 'Il l 1"u qi 'Hu ,HS IIS 'Ii my WIS ISS -hw Q S -H1- I RU il: S-In Mm 'K -HS, Ovilfkwim lm. -Ill nm. 110 IH' ni Sth yu HQ Ill V1 w.k ,sv Sim Jn., 501, A22 Sol WIS 925 :IU 'VS gn Su-I llll -HS ml 50' im SIU wo 133 -ISA V0 201 -HS 449 52K 45 -I-Nl -877 177 in ISI NFO -M7 S49 407 210 45 S60 22-I sso S21 186 IST' 210 sn! ,Nw 41,0 S-41 541 -HS -416 499 Mu Sig -H7 -155 443 101 S65 -H6 -33" -I-hi S33 S31 435 S62 in 41:1 49" 400 SIS 433 SST :PO 4R31 170 107 S23 S29 R-I6 IRI 210 26-3 95 IHI 411 -115 -V1 IU -Hr, Hwl Hi E!-Q7 S16 920 SHI HS san Sml M33 210 'HH ss' IRI Qs 111' IGH IU1 EA -V3 21.5 S21 Q10 S92 RS' WF' C lnylon. Nelda M... Cfhylun, Phyllis .. Cleary. J. M ..... Cleuy, Laune j.,, Clmxe, F. . L lcmem, Lf, W.. . .. Clement, H. XV. .... , Llcmcm. ,I. A .... .... Csleruenn, Emmabellc Clemons, T. R. ..... , Clcvel.xnd. E. S .... Cleveland, Mary EH ,, Clcvuland, Clevclmd, R. M.. . .. Llcxcngcr, A. XV... .. Clevengcr. R. V ..,. .. Clmclx, M.1ry E .... Llinc, E, B, .... ,.-IH, R.E .... Clmc, R. A. .... , Clmebell, Helen L. .. fluke, I.xll1.m E..,. . Clokc, T. H.. .... -HU, Clnppn, XY. R. .... . Cloxer, C' ..... ... K loyd, Betty ,l. ,. . . Cnnclewskn, Vlctorm , Clyde. Andrew J.. . ., Cum! .'fIl'IHz'Vj' ..... Cum! .irtlllfvy Club.. Cobb, Cx. Cv .192, IOS 270, 29-I Cobb. Jane R, ........ . Cobb, j. E., ..... . . Coble, A. B...-ll, 201, f magne, P. ....... . Voclxran, P. L... ,. .. Ckyuhrun, Irwm A. , Kufkrunn E. E., , 50' no sm. -H2 jiri 41: 210 fucks, R, E, .... Coderre, juhette A, Cody, J. P.. .... .. Coe, j. S ......... . Coen, Mary A .... ,. . CoHey, G, I., .. , .., Cotfmg, Nma M. 139, 385 Coffman, Edie I.. .... .. Coggeshall, N. D... , Cohan, H. S. ..... Cohan, hiarlurxe ,. Cohen, A. E.. .... , . Cohen, A. L.,, ,. , Cohen. Bermce D. .... , fohcn, Carol R ..... ., . Cohen, E. B. ......... lul- Cohcn. Florence B. , Lohen, Georgette E. . , . Cohen, Geraldme . . , Cohen, H. . .. ffohen, l. ..... . Cohen, I. R. Cohen. Jane L.. ,, Cohen, J. L. .... Cohen, L. E.. ,, ..., . Cohen, Leatrlce G. ., fohcn, M. . . , . fnhen, M. I. .. , Cohen, Mildred F, C'-when, Mxldred j. f ohcn, Mmnette , Cohen, Mlnme Cohen, Phyllls R. . Cohen, R. A .... ,. fnhen, R. D, ..... . Cohen, Ruth E.., . Cohen, S, ..... . fohen, S. B. fohcn. S, R.. , . Wuhan, Thelma R, Cohen, T. R.. fohun, Xvxllyne A. Cohlan. H. L .... Vohn, Doris N. fnhn, Estelle R.. ,. Cohn, G. G ..... Kuhn, M. , fnhn, R. A... ., f-'nllvyl 15. S .... . Folby, Charlotte M Colby, Dorothy E. Colb , N. C. , , Colcrzmsurc, Inc-z V. fnlclcsscr, W. E. , Foldwcll, D. I,., flnldwcll, M. I,, fnldwcll, E, Calc, I, XV.., . C nlc. Louxse A.. Culc, . folc, XV. H. .. Culcck. F. H. , . fnlcgruvc, R, E. fnlcmnn. Florence I. fnlcman, R. H... fuluan f'nlfz'gM , C. J.. ,. at Cbrmgn lhllfuvf at L'rb.1rm fulllcr, P. S.. , .. Cnllicr, R. S.... fnllini. C. F .... follnns, F. G.. .. Fnlllns, A., .. fvllins, J. C .... 1 hh fvh 3-rs 1411 ,364 79 ISU 114 an .34 Q49 355 'flu ,40 S67 -440 , -IIS 14-.1 413 411 20-4 Qlbll Sss ski J-47 mo 146 104 347 l4Al-8 M. f 46 130 T7 941 453 589 46, 200, 466 914, 590 -X02 hz -4418 5-16 336 ina bo? S16 177 iso 503 :S SIS 552 -ill -401 -I-15 503 131 -XS-I -M' 450 450 561 -H0 529 570 SLG, 5-15 505 481 465 5-43 S-ll 201 521 401 413 274 459 276 440 459 17-I 415 597 208 561 498 -I0 467 504 526 564 540 210 185 S39 S65 456 -VH 49-X 188 49-I 530 551 162 183 lS0 -PM 472 -to 508 235 556 510 411 528 SIN 102 387 -472 SIU 590 388 ISS 510 5i6 404 478 520 510 204 186 570 -HX 317 -193 513 203 538 S50 51-I 450 5041 .gs-J -U13 499 500 177 -146 S18 529 S21 559 ISR 52 209 510 443 524 450 184 Collins, F.. 36, US, 205. 417, Collins. XV. I.. ........... .. Collxster, J. I-i,. ., .., .. Culp, 1. L. .... .. Coltman, R. A... Colton, Marlene . ,... Colvin, j. C .... ., , ,,, Colwell, XV. N. .. ., . ., Comess, M. ....... .... A Comin s E XV x ' g, . . .1u, 491, 480, CU7II7llz'lL'c' and Blulm-H .idmnw IOS 435 -HZ -H1 527 171 lJlr.1Hou, The Cullugr of ..... Commewe Caunul , . , . Comme, XV1nr V. .... ,, Conant, 1. H ..... ...... K Ji, 562 Cunard, Gertrude l.,,..ll-1, S45 Connrd, J. A. ..... .... , .. .218 Confvrt .md Eulemimnirul Baan! C.om'w1 Bam! ...... .......... Conde, D. F ...... ..... , H570 fi0l'1dll, Elizabeth L.., 205 542 Qurlfrrfrlif Maia! lV'Hlm'r. Kongleton, J. D. ............. . Congleton, M.u'y S.. ,. .. Convlcton, XV. H. .... ,.. Cuntlln, R, L, .... 197, 205, Conle Ehzabeth A,. .... .. Y. Lnnncll, XV. V. .... . Connelly, B. D ...... Qunnelly, W, D,, Lonnor, J. H., Jr. ..... 197 Conrad, Betty J. 56 Conrad, R. M., jr... Constantmo, S. A... .. .. Canlvun .... .. Vonverse, P. D .... ,..20Z Converic, P. L.. .. . 78 fonwny. J. XV .... ., C0nw.1y, L. V.. . , ., Cook, F. R .... ,. Cook, D. E ..... . Cook, J. M. ...... Cook, Mlldred C., . Cook, R. L .... Cook, XV. R. .... ,. , . Cooke. 1, F ........... .. Cooke, R. A ....... . Fool, P. ......, -HS, -435 fool, XV. C. ....... TS. tnuflllflgv Sllnlg toon, XV. I. . 5'7'J Qlmrlul .... Coonfc, XV. V .... 37, 95 4011, 409 Cooney, Elaine M .... Cooney, J. E. ...... . .,.. Fnoper, D. A.. . ,. fooper, j, A.. .. Cooper, J. R.. .. frwopcr, NI, E. foopcr, R. E ..... fivpenhaver, R,, jr. Copper, R. R,.. ,,., Corbell, M. 1 ...... , Cordum, A. EU. ..41O, Corey, Helen JH . ,. Corkery, Gertrude N. . -lo, Cormack, Mary L .... 322, Fom,C. . Cornell, XV. D.. ,. . .57 Cornell, XV. K., . . Corner. 1. O.. ., . Corpmn, Kathleen fforrull, XV. K. , 218, Fnrnngton. Dons . forrmgton, Ruth . Vorruccini, R. j ..... .. Furson, Thelma M. forwm, J. E, ...... .. Corzme, II. R ...... , Corzmc. R. D. . Comm 01111111 Clnlf p . . Fostcllo, j. S. ..... 37, was 'Ada l46 Cote. R. D. ........ .... . fotslrllos, P. J ....... ,.,, Cottmnn, J. XV. .... , . Council, H. E ..... ll-I, 350, Ass, Council, Helen j. ..... ,.. founsil, Mary ,I ...... 327 Fovalt, M. A, .... ... Co Van, J. P... ,. Fvwcny, R. D. .... , ..,, Fmcr, Patricia A. . . . Covey, Elizabeth j... M106 Cowan. R. H. Cowm unc I x Qg, I , lowlmg, Marlnruc R. ,, Fnx,Bcttyj .... . Cox, C. D .... ..... . Cox, K- jr.. .... .. fnx. N. D .... ....... Cox, R, G....7R, -110, 41-i Cozzcns, A. B. ......... ,. Crmbill, P. B. ....... . Craddock, E. XV ..... Craig, Cora D. ....... .. .. Craig, H. XV... ....... 205 Craig, J. I. ...... . ........ Crain, Gwendolyn V... ... 5-16 5-ll 570 584 444 .95 465 -Q11 EEE 41-I 556, 398, -110 95 -Ill 453. 430 412 456 soo 374 soo 343 '55 3-I3 IIS ws, 348 432 -100 S46 348 S12 3s6 szv 343 4317 .46 448 361 409 554 561 415 55-1 521 558 S64 411 175 561 7-I 307 538 503 559 S70 376 336 481 504 217 Z0-I 559 114 521 S45 556 587 565 575 445 535 457 179 16 557 557 560 377 549 513 454 564 202 470 S60 556 525 581 557 599 416 405 -140 445 554 -167 555 516 566 208 473 -118 S40 49S 276 575 S06 235 205 -180 436 505 S00 S07 550 210 527 S56 520 439 449 568 340 ISI 103 MR 5410 559 S50 172 43-1 -363 9.52 -101 492 'l7I 52154 S50 -190 466 -170 S66 S611 484 526 S66 537 SSR wa, 559 Cramer, G. R .... Cramer, R. E .... . Cramer, XV. H., ....... Cramer, XV. N. ...... .. Crandall, J. M. .... .. . 575, Crandell, j. S.. Crandall, Margaret EH. Crandall, S. j.. Crane, F. H. ...... . Crane, J, KVM. Crane, R. I.. ..... Ap, Cflane, Vlvmn L ........ , . .78 206 n 85,1 iid Crane, XV. H. .... .. Crang, D. G ..... . Crate, H. .... ..... . .. Crathome, A. R ...... Craven, Helen F. .... .. Crawford, C. XV.. .. Crawford, R. D ...... Crawford, Vcrla M... Crawford, XV. C. .... . Crego, Mary j....3-I6 Crenghton, N. L. ..... . Cress, Crass, J. A.. , .. A. M. ..... Crass, J. XV ..... .. Crass, Maman L. ...... , Cress, R. XV, ..... .. Qrgws, XV. A ..... jdi .37 548 ll-I Lrnppen. E. ..... .,. Crist, joan L ...... .... Cristy, J. XV., jp., . Cnttenden, A, L.. ., Crockatt, D. XV ..... Crocombe, Phyllis L.. ,. Croessmann, jane F... Crombie, R. A .... ..... Croninger, R. A ...... Crooks, Richard ..... Cross, Betty J ......... Cross. C. W, ..... 104 Cross, L.. ...... Cross, O. H.. ....... . Crossland, Marlorie J.. . Crossman, R. S ...... Crost, E. A .... .. .... A' Croswhnte, Ruth EH , . . Croughan, P. E ..... Crowley, H. L ..... Croxton, H. I. ...... Crozier, Mary A ....... Crull, E. H ....... IH, Crum, Dorothea M ..... Crumrine, J. L ........ Cuccl, Angelo M ....... Cullerton, Anne M ..... Cullmane, J. ...... . 309 '1'1ll 1,64 ' -X12 11-I 506 .78 159 ,57 Culp, J. D., Jr. .......... . Culp, L. I. ...... .... 1 14 Culver, A. A .... .... 5 48 Cummnns, J. F, ........ 114 Cuneo, D. R. ......... .... . Cunningham, G. R. . .. Cunningham, H. E..,2-1, Z5 Cunningham, H. L ...... , .. Cunningham J. A. ..... .... . Cunningham, Martha J ...... Funningham, Mildred L ..... Cunningham, Phyllis .. Cunningham, R. E ....... .. Cunningham , T. H.. .. Cureton, T. K, ....... . Curtin, D. R.. . .. Curtin, L. V .... , .261 Curran, C. E., Jr ....... 146, Curtin, Ruta A, .... .. ., Furtls, Alice Curlxs, C. C. ....... Curtns. C. C.. Jr ........... , Curtgs, C. T. ...... ...95, Curtis, J. A .... .. .. Cusick, Hazel .... ....... . . Cusick, N. XV. .... ,78, 412, Cutler, Dorothic M ....... .. Cutler, F. A., Jr, ....... 46, fqutright, Alice G. ,. ... Cvikom, J. T., Jr.. .. ...,. Cvikota, XV. R ..... ...36 Czaja, J. ..... .... 4 74 CZJl'l1OW'SkI, A. ........... . D Dazlb, R. J .... ....... DaBo1l, H. .. ....... Dacey, G. C. ...... 95, Da Costa, G. A .... Dadant, P. M .... Dady, R, J ..... 203 S52 ,' ll-lb 411 -111 562 331 5l7 -HI 116 130 535 145 11.14 541 587 415 SEE .46 547 348 206 260 415 387 S45 485 .78 359 547 307 206 586 590: 130 591 208 575 447 415 547 28 ii? 146, -Ili 414 557 523 534 373 570 543 415 552 146 205 511 409 ll-I S16 548 409 5521 sos 560 434 556 417 52-I 568 501 450 208 461 566 559 -165 556 205 -56-4 536 208 518 543 218 559 276 45-I 5Zl ZOB 559 S56 -1-16 457 509 517 210 -H5 509 500 458 589 379 528 354 464 S18 506 559 568 166 207 586 483 556 558 455 566 499 520 388 563 201 536 556 459 470 561 587 566 523 566 561 517 459 551 445 500 493 331 465 419 470 205 525 568 78 566 559 530 452 471 456 415 559 466 566 497 210 436 538 418 560 S66 556 525 415 454 560 S69 467 459 459 DUNCAN ERBER sru D105 41 A complete photo- graphic institution at the service of you Illini. . . equipped to meet your every need! 'K Co-ed Theatre Bldg. 614 East Green Street CHAMPAIGN Stars of the Ice PREFER nffmzu S K A T E S EVELYN CHANDLER, .ag Star of the ,Y h Ice Follies, 1 wears and recommends . ,fl 1 55 I ,Q 5 skates Catalog illustrating complete line of FIG- URE, HOCKEY and RACING skates and shoes available on request. .T-if Q' lf is EE'-' ' Xi' - - I ,q15.,e,1','lDQ U. .. 2828 W. NORTH AVENUE, CHICAGO, U.S.A Julian T. Fitzgerald, Sec'y'Soles Mgr. BUSEY'S STATE BANK URBANA MEMBER FEDERAL RESERVE SYSTEM sl ESTABLISHED IN 1868 'K CELEBRATING, WITH THE UNIVERSITY OF ILLINOIS 74 YEARS OF BANKING SERVICE TO THE UNIVERSITY. ITS FACULTY AND STUDENTS Member of the Federal Deposit Insurance Corporation V swf. 1 -. ::3I'I""" :':': A'-' I CUIIIP I .,., :X51:5r'r:21g:j:5:5i5iias-'- '- 1:1 if.. ' "-'- " ""' 2 , to ' EE: S5f55E1.5f.,-2.55 ffii.i55f5555S55Ei, 5 . ' " ' a-:I 1. ..- 'P - ,ll in In J' - 1 ' T' ' V S 4 ' ' ' wlu-rv you Cilll colllpam- sifls--Iiy simle- ull II11-sv I'a1111o11s llmki- piaums . . . vault the I1111-st. lll Its p1'11-1- 1-laws. NIXSIIN X I'IgXNII.IN o tiItXltYIfII 0 lx N .X I3 li I ll X Il I. Ii I Nll SIi'I"I' If c IfH'I'I'IN 0 II,XI,I.I'f'I' X IIXN IH Tl'1I1It-IH .IlIr1lf'1l114'f flu' Iifrfff' Uthl 15111111 llc1111'o11.v l'1u11l llr1111.S CABLE 'Piano Company 310 N. HICKORY Q'II.'XNII'.XILiN, II.I.. 57 flxdv. XV. G. . DJgl:'.', B. H, . Dlgo. R. P, , D':X4mun.z, F. .-X. Dllxlbcrg, Al. K. ., llxfmlgrcn, I. R lhzlq, D-vmlln AIN lT::.: lv: D.1lc, D. O. . , um, xv .17 , Dnllvlcld, L. IE, D,xllcnb.nh, F. D.. llllmn, P, B., ., D.xmbm,m, XY. C . Ihmlxur-K, L. E. , llxnnach. G. A. . Dxmcr, T. .. . , lhnuncrx, XY R,. llxndur, M. M. lhnln-ls, G. H, . Ihnkmwkx, R. If llmlcy, P. R. . Ihnncr, B. Y, , Ihnncr, E, Ihnnur, R. Y.., Dxnruxtcr, I.. Ihnzcn-. A. lf. Ilxrlcy. R. M Ihrncll, -I. R. . Djmcll, R, YI DMI. M F.. jr, D.15Lhluch, F -I Dznughcnv, M.xrmr1u Daushcrts. T, .-K. , Daut, R. If I7.::a':," ff H J.-K Ib RIM ,, S17 Davey, F. B. . Ducv, P. XY, . Davxd. I, AH. Davld, V. C. , Davidoff, B.xrb.1r.1 R D.1vndQc2n. D, S. UA'-ldfrn, ,lam I, Davidson, A, ..4, Dzudson, A. if . Dlvxdiun. D. U. Davldson, Gumldxnc Dax-xdson, june P. Dlvxdsnn, YI. XV, Davidson, R4 E ., Uavldbon, XYA R . Dame, D. Dawes, Alu: A. Davlci, J. R, .541 Duics, R, . , DJXIUS, T. E., Dgvrs, A, Dun, B, E . Dane, BA Y DMN, fi. B , DMN, f. R. Dams, D. 1. Dans, Edith DMN, G. C ..... Davxs, G. H ., Divx, Cyraulh U Thanx, Gncndulvn vl Dlxzx, H. I. , . Iimv. H. R Divx, I. 5 H. SYS. s qu- s. 414 im R . ,. ,wi GUS. . Emu 44 .74 , ,Huw . 'I' 3412. Ugnxw, VI, f A Dun, J. E . . Unis, -I. K1 , , Ihu, I. I , 'HQ Divx, Vfwhn R, Alu, ,HZ DAMN, -I. Ruben Dans. YI. XV, , , Ihxxx, I, N, A , Dann, Nfarnm lf. RQ, 4' als, Dgvlx, Rf .1 ry A U.xzw,, M fhulwtzn ll Jim. Umm, R, E Duns, Remo I Duns, R. I Ruth V Umm D.1'.1f., igrg I Davfx, Shnrlc--,' -I, . Danni, T. R Dqnnx, XV, E Tlxus, XX, X, Dmxsffn Dgxxwn , f , , D. O, . , Ilxxmm . 1. H, .. Da'.'rs..n ,I N low-..,f.f H. QA D.xv.'vm D.11Lwr:,R. If, . D.W,wn, Ruth 5-f, .j.R ,, Day. B. KH ,, ., Day, U. AH . Day. Elxznbcth A . DJ'-'. Cf. K. . Ugg, I, J., .lr . Du, Kyhurmc , Day, R. YI ,. . Dxv, T. B.. . .. Dgywn, Bonme M.. 50 RR 1' sf . .1H. V. -al 1-w,, G 131 'nm ago ,px -Hu lun 'R Hs Aww SS' HW -VI iw- 'HI i'S sk' SRS EHR Im -H3 H47 ' :ls M4 41-H l'rw 5-.- li' H5 IIS Hu H5 IIN ,SIR :wa 310 .gv V4 sum ISO xjl VII 14.1, 2111. -W: NS 2'S an-1, lil' wr, RIH' HO, Sfm -HS 'FH -am Vu IS! IAS sm Q30 545 5-I-I gps 210 il.. -lil Q70 -lifl em, ,Hi l'u l'R Ui Q21 ilu -H' sus Sw' 416 1'-I SS' Sis -My 2-as -I-ll Huw -ISU 550 45' sm 932 Sim 921 -H7 1-- U0 -Mm 400 -P1 473 -165 SOR S947 S63 455 S03 in 531 45-J S611 -ISU 4112 17-I Sm. 1... 177 25 201 Nl I.. SST' SU' S12 IS! RHI- NR 41147 Sim 208 -HS Sw ill 'HL 516 SS' 311 SIR SES 2-21 SJ" -In Sul .us SSL, SRI 903 17' Elm 301 174 Sim sm, ,ge- 216 'WI sm Q31 SVI Sw Sw HI 938 Ili S-SH 'mi -Hn SSO ,wi Dull, Frances M. .... , Dml, XYnn1ircd M. ,. Dum, A. F. ..... ., , . .. Dum. G, M... ...,. .l'I, Umm nf Ilan, Opin' uf. 171211: uf ll"f.u1un, Offnf uf.. Dmny, B. Y. , Drawn, H. E-. Dv..u-rn, R. E. , ..., ,. Dc Hurd, B. ,, , Dc Hurd, C, D DQB-Hd, R. A. . , Dabs, R. j, ., N, Dcckur, j. A., Dmkcr. Y. N. Deckur, XV. . , . -Om 203. DcClcunc. D. j,. ,. . ,, Decm, A, G ...... ,. Dcurxng, E. XV., , .. .,. Dcci, -I. D. ...... . 3-H, Dvsffunluugh, H. V., , , Dcticnbaugh, R, XV., , , . Dcgcn. Barbara J, ,. ,. Del-Lm, XV. F. ,. Dcxnxngcr, H. XV... Dax:-qllnmn. G. Dcxtrluh, H. 1. Dc qlnnghe. -I. Deland, D. H.. . . ,, Dclapiane, XV, K. , Del Bcwaro. E. -I., . Delhrxdge, D, t . Del Fava, R. L. . ,. Del Gundnc, V. j,, Deluurr, B. Vlrgxnia, , Dell, G. H. .. . . DeLong, Mary I.. , DcLu Del.-v ,p 524 4571 :ss 115 film lu' :lo .78 436: it-15 lli 415 327 ng,R.C, , rumer. J. A... , Dill.: flu . . . DMI.: Drk.: Drll.z D1-lm Gamma , . , . . Delm K.1pfI.1 Efullnu Dclm Kappa Xlgrmz Dell.: Plu , ,, . . ,. Dell.: Slgnm Phi .... 411 Della Tau Della .... 270 Deira Tlvflu Efullon . .. Deli.: Upfilan . , 270. Drlm Zcm .... . . Demancs, F. AH, .... , .. Dehiattco, Mananne , ., Demartnm, E. J., . .. , Demc, S. J., .... , 210 DCMQIS, E, F.. ,, US. Demluw, E, j. ., .,... Dcmmlng, I.. F.. . DQM-mc, Bmna M. Dc Moss, E, XV... . Duncan, F. ., . Denccn, O. ..... . Dcncll, Aluc T .... . Dcnlmrt, XV. B.,..400, Dems, D. R. , Danna, Dumlhy I.. .. Dunn, N, 1, .. . . Dcnnycr. L, A. ,, .. Drum! Slmfrrll Cnnmfl Dfuinfry. Tlx' Cnllugl Dr:P.lul, R. , . Duppu, Mary I. . .. DcPrcc, -I F. , , Dc Rum, F. P. , Du Ruse, A . Dcrks, j. j. ,, Dcrr. R. D. . . . Dcrrlg, XV. J. , Dcrrxngtnn, T. A,. .. Dorm ugh, R. A., Dcivglm, D. P., . Dumb, K. B. DcS1gnor, E. I. Dee M.1r.uQ. M.. . Dum Dux, Dc St und. G. C., I.. E. , . cmnu. V. G. Dc 'l'.1rnmuky, G, Dctmll, E. K., , . Dc Turk, E. E, , Dctwllcr, S, B. Dams, H. D. . Dculsnh, E. . , Dcvlm. H. . ., , DcVHuclacrc, R. A. DcVfwrc, M, E. , Dcvnrknn, R. A. .. DcVr1cQ, Gmcc M. ,. DuXVnll, Hazel I., 205 58-if iifff 415 .47 nf -am 'fl IU ,375 25: 410 4:14 seo 3:31 ia 311, A115 -th-I 543 E16 78, ISU. IIR 343 Dc XVQUT, Adele ,HTH S50 Dewey. J. R. .. . ,. Dc XVnlf, F. XV.. , . De Xvulf, F, XV,, IMISJ Dexter, H. K. ..... , Dexter, R. V., , ., .40U, DcYuun Mar oric I, . . . Lf- I Dc Ynunu, Shlrlcy Dmxgmc, N. K... .. Dmkrw, R. F... Dmmwnd, H. . DMZ, R. ...... . Duk. C. R., Unk, H. l..., . Diukcnson, R. XV., , .. Didcurson, j, AU.. 152 .06 S01 .543 ss? 40 he 47 wa 471 52' S55 40' ISU 30 El S613 114 ihl 135 -lin ITS ima -:Sl S34 1'41 JSE S61 -I-H -X73 Slwl 4111 905 95 956 383 246 -H7 521 -I3-I 167 507 520 47 S28 S62 527 S57 -HU 440 S00 S01 490 175 451 452 453 209 454 501' 418 540 520 570 5617 00 565 591 5111: 4144 454 950 S57 487 207 435 455 IRS lun -Hfl S31 177 107 IRI im SS: S241 IR-I -SSB 3941 iil -Oil 4-tl 504- 400 IH-1 177 S56 Sm -Hb 178 40-7 sw, -H7 S-ll 205 950 580 S67 -170 450 IOS 45-I -Hn SID SID asv 922 185 -I-12 -1-to -H40 S57 47 Dickey, R. F ........ Dnckinsun, D. N,.,. Dickinson, F. G .... . .. Dlckmson, R. M... ., Dukxlmn, S. R. .... ,. .. Dicmr, B. R. ......... . Dxccknunn, Eleanor l Dncrhnbachcr, P. D. , Dickcn, M. D ...... . . .'55'd.' Dnckcn, M. E. ...... ..... . Dlcmcr, R. L .......... 206, Dxerchmcler, Elaine j. Dicschbourg, T. J.. ., Dxcrcmann, C. Dmetcrle, Susxn j .... , Dlettrxch, H. j .... 218 Dnctz, E. G... .... , ,, Dlficnbough, XV. GM , . Dlllavuu, C. T. ...... . 2-I5 Dlllsvou, Eleanor A, ...... . D11l.u'ou, E. R ...... . . .202 D1lI.uou, G. -I. ....... 373 D1llur, Wfimfred j ..... ..... Dlllnn, B. Al. ...... .... , Dlllun, D. ......... . Dllluw, B. I., ...... 70 Dnmentberg. Helen ,. Dim, A. E ..... ...... Dxno, B. Dxppold, A. j. .... . Dxrks, Anne E.. Drstelhclm, I. ,... Dxtzcn, R. XV... Dlknm, bhnlyn J ..... Dillon, Marlene M ..... .. 7 , -409 Dnvely, Martha M .... . Dlvllbiss, R. J .... 206, Dxxon, D. B., jr.. . . .. Dlxtun, H. H. ...... .. Dubbcrman, M. R. .. . Dobbs, H. L .... Dobmth, C. E ..... Dobsun, H. XV ..... Dobson, P. M... 5-I5 115 Doctor, M. R. ............ . Dodge, H. B. ..... 409, 419 Dodaon. L. O., jr. ...... . Doe,E.j., ...... Dncrcheln, XV, Il, .,..... . Doctxch, R. N. ..... Rb, 47 572 , 375 Duhn, D. D. ...... 70, Z-U7 Dolan, Phyllis E. , . Dol.m, R. E, ........ , Dol.m, T. j. .... Doland, ...... , Dulch, P. ..,.. 37-4. Duldcr, R. H. ..... ., Dull Xlmu' .. . .. Dnlnluk, R. T., ,. Dwlpbnn . , . Dnmmgo, XV, E.,, Dun, Shawn G. ., Dunnvan, R. D.. , Dnncgan, j, M.. . ., Dunne, XV. M., . D4-nnclly, T. P ..... Donner, E, I... . . ., Dumghuc, ,l, XV. ., 7 Dunman, K, 205 5913 171-, Dunmun, Jeanne A.. , , . ,. Dunrmtz, -Ianlce R, , Dolxn, ,loscphmc A.. Duppclt, Shlrley B., ,. Dum. C, ........ . Damn, R. 1. .... ..... . D-arch, Mildred R Dnrl, C, .......... . Durxrm, O, S ...... Dorman, B. A ..... Dorman, H. D-xrncr, H. B., . ,. Dnrsu' M ,. y. .. ., Dnrscy, M, j..., Duty, H. 0 ...... Duuglwrfy, fr. I... D4mgl.xS, D, . .... .. Douglas, G, E .... Douglass, joy D.. Douglass, Marllyn Dnur, Dulnrcs M ..., . Dnulhit, Frances M lll 'jlfl Dnw. Dorothy J. ..... . Dowd, G. M. Dnwdall, j. D ...... ,. 517 .413 345. Downhl l,j.F ..... ..... Dowlnng, Mary R., .. Downing, Nancy R ...... Downs, R, H .... .26-1, 272, Downs, XV. M ............ Doyle, B. ...,..... . .. Doyle, Elizabeth M. . . Drrylt. Mary J .... , ,. Dmgnic, N. C... .. Drake, D. E .... .. Drake, D. I. .... . ,... ...... . Dmkc, Dorothy M .......... Drake, XV. J, ..... 433, 440, 545 -H9 454 1.711 All isa, ix V1 A1 'I 70 509 S53 wof .47 4 1 3 Bib 139 447 415 152 '1 3-b 453 ,Ulu 570 305 57-I 474 S56 509 412 SSR S15 Qs? 516 571 130 926 435 :os 268 474 v 1 54 34- 342 M8 ss: 4153 574 5-52 M5 1-U ssa 208 386 557 471 201 S68 448 -UR 505 -170 520 557 196 5410 505 462 562 501 548 560 177 -HI -WS -Q07 S57 548 159 47 230 541 -H4 541 476 586 456 492 186 509 505 115 548 439 560 205 560 -X75 514 554 200 458 465 45-I 577 181 50-8 -HR 555 557 5011 -H0 205 562 481 sol, 3224 469 S70 208 529 206 I77 -H42 4112 407 -135 Sul 56-I ,pw SIR 'QR sg-y 200 S56 559 S54 S419 4551 170 5113 177 474 Shia 177 I7-I S66 -105 S116 566 S35 S06 S49 556 456 34s 539 S04 S48 459 47 SSO 274 S56 S61 387 550 564 Dralle, R. D .......... Dmnkiewicz, j. Draper, C. XV.. Draper, E. L .... . . Draper, Ruth .. Drcchslcr, R. .. . Drcicr, D. E ......... Droll, Natalie . Drennan, Elwanda j.. M.... Drcsslcr, B. ........ . Drew, C. 1.,. ., Dreyn, Sarah M .... Dreyfuss, A. M..,. Drezner, S. H ..... Driggs, R. XV. ...... . Driscoll, Helen -I .... . ffiiif 54, Drxsh, J. XV ........... 250, Dritz, F. ........ . Drolsum, D. D.. .. Dmste, Elaine V... Drovcr, Ruth M... . Drucker. E. F. ...... , Drummond, J. C .... . Dubinetz, G. G ...... DuBOFf, J. I.. 06, 203 Duby, R. F .......... Dudcnbostelv, B. , . . .. Due, A. L ..... ...... Duensing, R. XY'...41l Duewer, Dorothy D.. ,. Dufelmeier, A. 1 ..... fidi' 41s, 4433. Duff, J. XV. ....... . Duiiin, R. J. .... . Dugan, D. XV.. , . ., Dugan, Patricia A .... Dufzan, XV. G .... ,. Dukcr, G. M ...... Dumnnd, I.. A ....... Dumalski, XV. H .... Dunbar, jane ....... Dunbar, Louise B.... Duncan, Cora M.. . .. Duncan, I.. D, .... .... , Duncan, R. O. .......... . Dungan, G. H ..... .... 2 01 Dunham, R. ..... 139, 209, Dunham, Ruth E. ........ . Dunhouse, R. F., ....... ,. Dunkel, Virginia M... Dunlap, C. K, ...... . Dunlap, Evelyn L. .... . Dunlcvy. R, , ......... , . .. '7 77 Dunn, C. A. ...... 10., -J Dunn, C. I.. ...... 218, 245 Dunn, ...... ...... , Dunn, R. I. .... Dunn, R. T,... ...397 DuPuiS, .... Durdxk, A. A. ......... Durham, Dorothy A ........ Durham, M. D. ........ .. Durrant. J. M. ....... Durit, R. E ....... Duryvard, L. S.... Duslk, T, F ....... ....... Dust, J. V... ........ ,, . Dvomcsek, Marie ..36, 130, Dyas. F. G .... ....,.... . Dye, R, xv. ............... . Dyer, Aline ............... Dyer, Edith M. Dzierzanowski, Loretta M.. .. Dzubny, Eugenia E 52,5 M6 73.1.1 5.16 -486 M58 207 361 Slab 343 466 322 ibk :os 300 5:1 X13 244 Q59 414 Q35 566 :ox 165 .48 Eagle, R. A. .... .. 433 Earle, F. B. .... .... Earle, Marjorie . . .... East, J. WJ ...... .. ...... , , Ensterbronk, I, C ...... ..... I SZ Eastman, Barbara J .... .I50, 366 S05 Eastman, C. K .... . Eastman. E. A.... Eaton, Bcity A .... Ebel, T. H ..... ,. Ebcnholz, J. E .... Ebcrhart. Lnvina .. Ebcrle, Betty . Eherle, M. H ..... Ehcrsole. R. .. .. Ebert, B. T ..... ., Efk, Mary A... Eckv, D. H. ..... .. Eckcl, E. 1 .......... Eckcrsberg, C. H.. . .. Eckcrstrnm, R. . .. Eckert, W. I. .... . Eddings, A. I... ., Eddy, D. , .... ,. Eddy, Ruth N ..... . Eder. Therese I... .. Edgctr, D. ...... , Edidin, N. , .... Edie, Marna L .... Edie, R. D .... ,48 Ili 218, 537 491 .48 543' 219 413 .48 463 .48 152 264 529 . -iii 152 47 216 379 257 203 529 S59 410 525 542 566 518 443 529 254 257 186 557 497 559 180 477 518 411 sw 471 210 556 549 505 459 566 210 440 S05 203 386 521 414 S01 207 530 520 480 440 454 167 484 5-SI O6 542 174 450 456 549 167 202 451 47 sw 495 45" -QRS 476 961 184 558 l77 566 S50 S00 540 529 445 177 490 437 473 372 S50 414 481 210 468 474 559 503 453 525 560 550 525 203 400 444 414 556 523 519 498 550 176 478 559 467 NOTICE... Q the intelligent are photographed by W E B E R I There are more than two thou- sand faces in this volume photo- graphed by Weber Studio . Have you seen the Historical col- lection of faculty portraits in the Library? This collection was started by Weber in 1930. 0 WEBER STUDIO 606 East John Street Established in 1910 Q2 ToR X THAT LAST l MILE Q ale T X! EDELWEISS 'T GELATINE sled, X-3 Buoys f X gy YOU UP! JOHN SEXTON 81 CO -Chicago-Brooklyn -,fy r '-.5tizeliisfa.-i5i411r'1 iIF':,:.-.,f-- -2' 5:5292-'2f2'.---ff?',IiZ-3iiiEF2i':-.2f.:i5E,Z1tiftZ5If':-- A Complete Service for the Profession N E U M A N D E N T A L L A B O R A T O R Y Incorporated 9 South Kedzie Avenue Chicago Room 231-233 Phone Kedzie 0503 UNDERVVOOD ELLIOTT FISHER COMPANY r"f 5 2- .. T :ig-ass, ' .XXW-' Standard, Noiseless and Portable Typewriters, Accounting Machines, Adding Machines, Carbon Paper, Ribbons and other Supplies Sefvire Through fz Nation-'wiffe Orgmzization One Park Avenue. New York, N. Y. SKI Fegles, D. B .... ,.,,. 4 17 2 I 7 373 Edrniinds, ,I. l.., ..2tlt-, 2-10 561 Ftlrnonds Ildmonds. ,,i. 1... Alr. , -01, .01 ,lune l., . . ., l,.1X'ernc M. . lg.1:...:1.' 1: tf ,.... ' .. Edwards, .-X. . . ., lfdxxards, A. C . , Ifdwards, Betty ,I , . Iitlwards, Q. 2-I5 lQ.ltt.trds, Ilgniane lidwards, H, M. , . Ldwards, Mary E ,. Firirnoti, D L1. Iigan, X',1ler:e :X 111- 11112-ert, Lv. l, , . ,115 Lila.-rt, M.i:1t.a F 54-1 Lge, L'.tr.vl l. . 205 Iieeland, Bcttx M, , Lggenhcruer, Betty ,I . . Eggers, D, F. .. . ,, Ifeqlest-an, l..1X4erne .'X -IS, 491 Eeleton, ,I. E. . . Iililer. Etlith YI, . 'U Ifhler, X':r:1n1,i R. 18 Llilcr, XX'1n1tretl ,l . S Ijhredt, M, ,leanette Ehrhardt, ,lcanne M Ehrlich, R X Ifih, Marilxn B Eithler, M. S I. 557 561 Iitlinian, :X 5 . L hstielt H Xl 1...t., I.1tl1e0, A. I.. . 7 " Fidalgo, ,lulia . Filers, R XY . Ifrlert. X'1r1::n1a F1nl1eti4er,Bettx ,I. , If1nl111rn, M, Fi.. L., L Bella . lizwiimn, I M , ,Ir li:-eman, R. ,l, . Lisenhere, H. ,I Iiisenlaetl, ,l, I.1Se:iherL. I.. l.. . Else-nhere. AIIIIJIII Iiisenhete, M. R . lfisenstaetlt Phyllis ,I E1.Qf..1...11f R 11, 11 n F1SenStexn, Izisenstein, Fine, Harriet E... .. 561 Eisensrein. Eisiminuer, , . Eisner, R., ,It B XX', F P El-clwlaw, L1 E . Eklund, H, XX'. 1111 Eksrrnm, X'. A. Elders, Cv. XX' . . Eletann, A. 1 , Elters. Muriel .-X, Flint, R, . Ijlisherg, ., Ellenhweun, Fllex, A. C, Ellicl1cSr1n, B, I1. M. 302. Ellicott, .'Xcl.1l1 F . 184 1-1.1 41111, A-11 R11 . ,515 .116. 411 . 115 Sllll ZW. 331 gil-2 545 S511 I 41.11, is, 31.2 20-I. 210 . .152 S.. iw, 41:1 iS' E111-utr, Harriet K, .l'I3, I9-I 510, 551 E111-111, Ii C1 1-111 Elliott, H A. , l'll111tt. II E. II5, -HH Flli--tr, H G Flli-1tt,l, .4,, 'Ir .111 Elliott, I. M . S111-, Sym, 3-111 Fllif-rt,j R . 2111 Flliott, K, B 512 LIl111it, R. Fllihrt, R, H 115 F111-itt, R I.. "i, 521 Ifllis, ,I. B Lllis, LI H. Su' Illl:S, Sarah l. H15 Fllisnn, Mary C. 312 I1ll.v.11rrh. 'I' I' Llnifire. R, Ii Iilmn. F. L. IIS Il'.1S, iliirlcy A IQl'.. G. H, 21.S, 4111 El'-. XV. R. lfinlwslm-11. D11r111h3 1311, :iii Iirmli, A, .. Emil, H. XV. , 176, 182 Ernsine, D11rf1:h-.1 A Iinil. XV. .. , Engel, F. H. . Mist, IIN, 222 ,17S Iineel, Marion If. 411' Y- 111, 2111 2111 Enccr, M. I.. f:11.f1v11 1111: 1 4.1111 1.1 111: .'11i::r, . . Fnqlis, D T. Fmlquist, I7, Il. Fnflchs, M,1r,g,1rct .Xl Enroth, Il I., Fnuen, N, E Lnsngn, R. . . Epping, YI. . .. . Epstein, Dnria Ii. Epstein, I.111s F ..2l11, -lv., 511, -15111 11' 2111. Epstein, Muriel . EpStc1n, Pl1j.'ll1S l , .. . H Epstein, R, I.. Aff, -ts, 71115, BSI V11 3'2, 373 Epstein, Ruth . IR, 201, 2111 F 2 S.1' 906 210 SRI. IIS -157 2.--I sg.. 2-111 ,111 20-1 ,Hn .1114 5111 is-1 4112 52S S37 2111 -101. 1311 56' :tis S72 S111 Sill -IOS 4141 52:4 201. 513 51S S61 S511 400 Sgs -IH -l'R -11.11 -H10 -175 -1011 337 S411 SS- 5014 S511 I-Io 541 -ISS S5-I -I-15 45-I -131. 31111 2-15 448 5-I2 -I-I2 IRG 510 Sul -I-IH S3-1 311 5241 S15 551 Sm. 521 475 901. 4711. 5111. -122 S116 S511 -IH 4111 S311 S212 S21. 1S11 211'-l -N2 -1541 171 sm 210 198 -M2 -1411 2311 561. 569 NS S1114 1711 -IIIJ SSS -I-11. 41111 -ll I 4115 2411 -Ill 5211 S311 5111 51111 31.5 371 5214 Epste1n,S..... Erdman, X'. XX'... ..,5'JtJ, Erdman, XV. ,I .,.. ...... Erhardt. ,I. ...... , . .. Erhardt, K, S. .,,. .,,,., . Erickson, A. ., Fiwclistin, C, O.. I9-I. 105, 1. L. .,,,,,,. , Erickson, lzritkson, Lrikson. R.H ...,. R... Iirlcy, XX'. I... ,. lfrnest, F. ,I, ,.,,. . . Iirnst, XV, A. .... .. lfrnster, ,I. , ,,.,, lfrnstmeyer, Eleanore ..,. Iirekine. R. G, .... Q60 vo Lrtinann. R. ,I... . .. Erwin, N. H. .,.., , Iish, X'1rg1nia A., , ....., Ijspy, Mary I. .,... 195 315 Espv, R. G. ,.. .. 5 06 Ifmv, XX' N. . Fsser, Fssxngton, R, I., .. Estes. Ann , Estes, ,I. E. . , ,. Estes, XV. E, . . .. El.: K.1pp.1 N11 , , Etheredgc, Maude I.. . Etnyre, R, B., . ., Ettman. -Iean , . , Eubanks, G. E. .. Evans, D. I.. , ,. Evans, H. P., ,Ir. .. liimii' Hull, 1.411111 B. Evans, I, A.. . Frans. M. I. ,,,,. . Evans. Phyllis H. Evans, R ..,.. . . Etans, 'I. XX. .. V H 1, .1 -1 410 Evans, . ,..20S Eveland, H. E.. .,..3-15. Even, F AQ 57 06 Exerett, H. S., jr. ,, . Exerham. XV. F.. Eterhart, XX". S... Evers, C. H, . Exers. R. .. . Eversole, C. A.,, Ewan. R. B. Ewan, XV, A. Ewing, F. Eleanor .. .. Ewing, Mary E... Ewing. Priscilla . . Ewing, Sarah P. 500, 323 lfx1'1'11111'i' Cumlrzl, Clilrllgzz 1.1mj1r11. .. , .. .. E1 t'1'111'l1 1' Drum of Ilvi Cliff. l,nll!.Uz',r . .. Eyerly, I L., . . lfyler. R. XV. F Fatkler, ,Iean E, , Factor, M, . . Fatlum, T. B, Fagan, D. XV .,,, Fauer, R. P. , Faue, F, R. Fahey, Mary K.. .ll5, Falinest-1ck, M. K . Fain, Mary ,I,. , Fair. D. 5. . , F,11rl'1:1irn, R. C. Fairbanks, B. XV. Fairhurn. I. Falconer, D. G. F.1lk, Lorraine BRO 203 323 .79 400 1110 412 387 Fall-censtcin, R. R.. .. Faller, R XV. . Falls, F. H ,. ..,. ,. F.1lta, ,I F. . Farita, P. F. liunl Hnnrr . .. Farney, XV E , , F.1rnl1.1l'r1. Ci. H. . Farnsworth, F. M, ,. Farr, C. R. .,,. Farrar, M. D, .. .,,.. I'.1rrell, Fl. ,I. , ..37, 06 Farrell, XV. ,I .. 70, 450 Farris, 1. G. , Farris, I.. T. , SS3 Farthxnil. XV. D. .. ., Fathauer, G H ., , O6 Fawcett. M A. . Faulkner, E. K. Faulkner, ,I. XV. .. Fanll, H, XX' , , ,, F.lXr1n, I If , . , I',1'.', R. I. . , . .. IAe.i12.1n, dl, F -170 Ifeaean, R. I.. . . 203 I'1'1.ht1g, E. If Feder, Ann ,. 11111, 1.22 ask 203 20S 271. -110. 11: 7.72 Sas: 433 305 316, 545. 473 205 37-1 207 Soi. 418 205 130 41.-I -100, 411 205 411 3-I3 3-I7 IIS 5.77 S42 :gn 210 SRU -111 505 205 377 311 416 2119 218 -115 388 167 208 203 554 S57 .79 S56 452 177 3421 548 242 S61 S01 Fec-han, I. A, .,,., . .. Ifeehan, Patricia ,I ..... .,... 346 206 566 'vol -Ill 1117 Sli 5011 551 521 174 -165 182 -150 -155 505 41.3 S511 -IRR 375 528 511-I 5511 SS-I 205 528 -166 S0-1 177 581. S6-1 509 507 49-I 560 -177 5411 S20 -1631 IH? S05 5-IR SS-1 411. -167 SS4 -137 -15-I -ISU S20 17-I 409 513 177 210 S111 317 4-13 1111. 27 2951 -1311 Sw IRR -.IS-1 454 473 520 SSO S611 SRS 552 'vI7 .1SS S21 06 R47 2711 48-1 471. IRI 430 210 .ISS 177 208 2471 510 201 205 S69 S66 SS7 SS7 -1511 S60 2071 200 185 S17 474 47-1 SSK. S62 S66 SS1i S2-I 5471 Fceney, L. M .... G. F... Fehrenlnacher, Fehrenbacher, Helen . Fehrenbacher, J. B.. .. Feinberg, Miriam ..... Feinstein, Anne E ..., Feinstein, E. , .... .. Feinstein, M. .... Feld, M, ........ .. Feldman, Blossom .,.. Feldman, H. M... . Feldman, L, S,.., Feldman, N. R. .... . Feldmann, Betty I... .. Fcldmann, E. E... . Fell, E. H. ,..,... . Fellows, J. R.. .... .. Felt, J. H ,.... 79, 216, 393. 538, 339, 415, Fender, j. I. ... .. Fenoglin, P, ...., ,,.. Fenster, Peggy Y... .. Fenton, H, D., . Fenton, Muriel E,,, Ferdinand, S. S., . .. Ferguson, I, F. Ferguson, V. S.. .. Ferkel, L. ..... , Ferolie, L, ,I. Ferranti, I.. F ...., -136, S -6l, 461, 2110 .49 S05 201 102 ssc., 205 276, S66 551 S95 .'i0.' Feiree, P. I, ....... . Ferrette, R. ,I., jr., . ., Ferry,G, F,.,. Fetherston, J, M., jr,. ...,, Fett, G. H ..,. . ..., .. . Ficlcer, Geneva A .,..., 147 Ficor, J, ,..,. 06, 205, JOS, Field .'1V'lIHz'l'j' ,. Field, F. , Field, M. .. . Field, Marlnrie Field, V. M. Fielder, V. B,. Fielding, j, F... 409 342 2011 261 Fielding, R. C.. 206, Fiess, H. A.. .. ., . Fiheld, Coralie G., Filari. K. I ,,... . Filbey, E. ,I .... . 202, File, B. H ...., ...,,. Files, XV. C,.. Filippn, S. . . .. ,. Fina, L. R... . .218, Fina, P. E.. ,, , .. Finder, E. F. . .. .. Fine, A. L.... Fine mm' A plml .41 , College of ... Fine, S. . , . Finfrotk. ,I. H, ,, Finizer. G. C, .....,. , Fink, Gladys . Fmkenbinder, LaVerne 218 XV.. Finltle, Pearlie . ..,,, .. Finley, C. S.. , , Finley, ,lessic L...1l5, 337 Finn, Mary P.. . ,,..,, .. Finn, M. T., jr., 2, 3-I, 57 340 Finn, P. I. .... . .. .. Finn, R, L. .. .,.2S3 Finnell, XV. M. . .... 49 Finnerud, C. XV. ..... .. F1111 Rvelmerzlal Bam! Fischer, B. ,.,,. . , Fischer, H. L.. ., . Fischer, ,I. H... Fischer, L, H.. , Fischer, L, XV., .. Fischer, Myrna j .,.. Fischer, XV, ......, . Fischer, XV, M.., 70, Fish, Phyllis ... ., Fish, E, .... ..... Fishbain. A. .. ., Fishel, C. XV... ..1-17, Fisher, B. Fisher, Doris I... .,., Fisher, E, I,,,. Fisher, Francine S,. . .. Fisher, G. Fisher. j. H .,..., .. Fisher Fisher: Fisher, Fishm I.. ...... R. XV..,. an. B. Sarah ,I ..., ... Fisk, jean ...,.,... Fitch, IMI. ,. . . .. Fitch, Mary-Ethelyn ,. F1tch,V.......... Fitch, XV. . Fitch, XV. E.. .. Fitton. B. R... Fitzgerald, G. ... Fitzgerald, j. ,.... . Fitzgerald, XV. XV.. Fitziarrald, Elizabeth ,, Fitzpatrick, J. R. .,... . 415, 311 mf sri' 410, 5-18 ,-19, 540, 409 1 06 410 205 20-I -112 SS4f 522 415 4131 MSG 274 27-I 210 2.47 522 JSS SS3 '06, 473 2S6 sis 170 -11.1 -133 446 206 Abs 273 .40 -191 412 260 S21 sa: 200 S37 .112 71117 206 450 S66 491 S65 208 494 5-I0 186 411 415 S40 520 472 S57 115 386 177 20S 204 S70 S04 206 529 'SIU -I9-I 460 S31. 4111 162 517 266 51.6 43-I -1116 481 S110 '11 2 5611 415 S68 -148 403 162 41.0 3-I7 387 203 473 SS6 210 S28 449 SS3 566 SS4 -152 276 484 S56 183 136 510 460 464 456 S08 559 540 S66 S59 520 283. SS4 210 257 557 177 387 194 181 456 -I-I0 470 SS9 174 48-1 527 S56 460 S64 473 S27 460 510 435 414 517 525 315 479 SSO 460 550 460 414 482 473 -1112 462 S22 S28 115 Fitzsimmons, Cleo ,,.. . Fitzwater, W., jr.. .96, Fjelde, O. S. ....... . Flachmann, j. M.. .49, Flagg Home ........ Flagler, G. S.. .... 37 Flaks. F. A .... ....... Flanders, Elaine ..... Flanigan, Jean ..... Flannery, M. G .... Flansburg, jo . .. Flavell, Mary O.. , .. Flechsig, Ruthe L ..... 218 414 Fleischer, Frances M ...,. -I9 Fleishman. Barbara .. Fleming, Doris .,..,,...... Fleming, Eleanor I. .... 207 Fleming, E, XV.. . . . .. Fleming. Mary M.. .. . Fleming, R. XV .... ., Fleming, V. R. ,.,.,..... . Flesch, Evelyn D ....... .49 Flesham, Audrey M. ....... . Fletcher, Anne ......, . .. Fletcher. Charlene , ..... . Fletcher, Florence A. ...... . Fletcher, Priscilla ..... 368 Fletcher. R. E .... .....,..., Fletcher, T. W. ..,.. ,. Fletemeyer, F. I ...,. Flexman. R. E .... . Flint, XV. P .,,... Florek, R. .....,. .. Floreth, E. H. .,..... 1-I7 Flarlfnllurf Club .... ,..., Florin, A, E. ..........,, , Flucke, P. C ....,. -I0 203 Flyer, I. ........,....,. . Flynn. C. E. ........ 1-14 Flynn, Margaret S .,., .. Fogelsong, E. B ...... Fogelsong. Verna M.. Foin, W. C .... ..,.. Foley, E. F .,,. Foley, F. W .... Foley, J, XV .... Folgate. E. ...... . Folts, R. Fonner, G. G. ...... , Fonner, Marian M.. .. Faotbull ........... Foote. B. R .... .. Foote, R. S.. . .. 206, Foran, Ruth .,,.. .,.-IO, Foran, Zoe ....... Ford, Edith M. .... Ford, Mary 1..., .. Ford,R, .. Fordis. C. M .,.. . Fordyce, J. R.. ., Forester, M. F .... Foreword ......, For ey, G. XV ..., . ForFosh, J. .,.. . Forman, Lillian ., Forman, Margaret .. Formund, J. R. ..... . Forney, E. Elizabeth., Fornof, J, R. ......... . Forrest. R. A .... . . . . Fors, Dorothy J.. .,.. .. Forsberg, C. E.. ,. .. Forse, J. L. ..... . Forsell, Arline .. Forst, R. W .... Forsyth, A. C. .... . Forth, R. D .... .,,.... Fosnaugh, Ruth C .... ' 'iii' f f .' .isa 383. Fossland. A. E. ......... 70, Foster, A. L ...... 115, 208, Foster, D. G .... ....,. . ., Foster, Dorothy J .... .,.. Foster, E. j. ........ ,.... Foster, Jeanne ... . ... Foster, J, I .... ,...,., 3 43 Foster, Marie .......,...... Foster, M:1r1orie J.. .. ...,, Foster, Mary K. .... . . Foster, M. T.. ,,. Foster, R, E .,,. .. Foster, R. H. .... .. Foster, S, V.. .. .. Foulon, R. C. .,.. .... 4-H Home ...., ..... Fouts, R. W ..,, . ..,... . Fowler, C. A ...,. ,.203 Fowler, C. I.. .,,, . .... . Fowler, E. B .... ,,,.. . .. Fowler. F. H. ..,......... . Fowler. H. H ...... 70, 523 Fox, Barbara ... .... . . ,. Fox, B. W. .,... .. Fox, D. S. ...,.. Fox, E. F, .,.,........ ,. .. Fox, Frances I .... ,....... Fox, Frances P. ....... , . . , Fox, N. R.,.139, 366. 374 Fox, P. R, ...,........... . Frailcy, I.. E., Frame, E. B .... .... ..., 201 560 441 263 451 416 197 491 2191 309 500 468 491 295 405 .96 225 204 205 436 204 S317 41.1 295 225 .79 270 411 204 S40 .49 307 i 19 347 533 .24 -130 390 '90 SSG 311 -iss 492 4145 139 130 210 162 410 210 255 S52 242 506 390 .49 411 507 S69 569 453 570 510 569 518 528 50-I 177 500 512 530 494 528 512 342 512 434 368 387 562 510 508 497 509 295 550 218 225 461 463 568 565 218 561 568 S16 568 559 481 500 521 178 554 440 464 201 466 493 220 563 434 530 530 49 503 439 20-I 466 2 411 S56 540 S40 479 S59 25 181 495 565 415 501 485 434 485 49 557 550 S47 446 S59 483 540 465 S62 S31 .43 S23 456 483 566 535 411 S68 S60 177 177 S56 523 180 469 435 505 550 565 49 457 516 4 4 I Iii? . 56 ,ijiie N if , rt V .- f -I , I a1srW ,, 11 It 1 it I I 4 T I II L. A i I 1 gi It 1 I 1 1 . .ah YS A ' X- X . f - 1:- I.. - . Q I.- , e ts-" ' i X .14 ' 149 1 fi! ll- i IN QNII-"f' I fry Wh , .I ' t Y Y : . ' ' if ' , - I I i , . I A I . rf" f A . it M-ss ' " . Q mimi , . 4 i. ts .g . X X X5 iff II Vs I g 3 ttf! W Xe X I I KVQQRX 1 X- QQ -' If f ' My FL XIX 1 X f i f' 1 2 2 N A I X, U I-1 gf? ix, n 1 '11. U -J! ef I X Iii- f .7 I ' t xl, E In . . ,...: IW I - 1 s. CX, ..,. lx PONTIAC ENGRAVIN TRADITION For more than half a century Pontiac has been producing QUALITY printing pIates Ior all types of publication worIc and has estabiished a reputation for dependable service which is unexceIIed among photo-engravers. Every- where Pontiac yearbook service men have become Icnown Ior their Friendly, heIpIuI assistance and are recognized Ior their ability as specialists in the school publication Field. It has become "An American Tradition" Ior schools to seIect Pontiac as their engraver year after year, with the result that the number of annuaIs handled by Pontiac has steadiIy increased Hundreds oi these staffs have deveioped distinctive Hooks with the assistance ot Pontiac artists and have gained recognition Ior the originality and success of their publications. The entire personneI of Pontiac Engraving Si Eiectrotype Co saiute the publishers of this book Ior their spiendid efforts in producing a Iine year- book They invite other schools to ioin the thousands ot satisfied Pontiac cIients for assistance in the solution ot their engraving problems Pontiac served as the OI'IiciaI Engraver to this book G AND ELECTROTYPE CO. 812-822 WEST VAN BUREN STREET, CHICAGO, ILLINOIS Sb 545 Q I il.- Gotllewski, E. A.. . . 410, s 1 sb . . Fr.11l1.-. Maru lx... .. Fr.ln1pl1-n, M.lr,:.lreI F. Frazutescatti, Zin.- Fr.1n.1s, F. C. ...., . Fr.tr11'1s. J. H.. Jr... Frarltis, X'1rgln1.1 .,.. Frank, B. . Frank. I-I.1rr:ert.l M... I. L. ,..,..., . Latina M.. . .. Frank. Y Frank. Fr.1nl-Q. N. H. . . Frank. X. M... Franlt. R. L. . Frarxlae. Franlgel, R.l,,. D. B, . lfrankel, H. . Frankel. H. H. . Franltl--rt. S Fr.1nl11llell.l. N. Franks, D. R... . Fr.lr1l4i.G. B .. .... Frantr, Roxene D. ... Fr.1nt2, Rutll F. . Fr.1ng.'n, D. F .,,. Franzen. X11-let R.. .. Fr.1swn.l. P J. ... Fraser, A. E . .. Fraser. T. 1 .. Fraser, XX'. D. ... Fraser. XX'. I. .. I'1.:.'1rt:..... . .... ... Fraxxlev, Jean M.. .. L li 102 Fraxet. Frazier, I'r.1:1er. Fzedclltll, liretlcrltlc Frellerltlc Frederick gm 6.1: .... Q lx. J. .. .C. R. .I-l.S. . I. D. Fretlerltlc. X'1r:1nl.1 K. Frederllgsen. J. Fretlnlan. Harrlette .. Freetlman. E. M.... Free1ln1.ln. H. D. Freeland. P. A. .. Freeman. Freenlan Ann .. .. Dorivtlly C. ..H. . .. Freeman, Eleanor M.. Freen1.1n, Elizabeth D. Freeman, M G. . .. Freerllarl, Ruth I . lireer. 1.1-ulse ... Freean, E. J. ...,. . Frt-gan, R. D. .,.. . Frelrezcll, Cecile Frezrelth, I. . ..,, S0 Frentll, Georgia F... Fren1I1, H. Q. ...... . Fremll, M. J .... ..... FfCIItl15, L, Jeanette.. Frerltlxs. Frest, Helen E. ..... 39, S0 I' rf 11 I' l -11 1 :.: iilli'i. 5111, 'lu SU 104 55-I 276 .ws Q10 347 . .2001 X erna M. .... .... . 4r'1.1'1' ... . . Frette, Elaine V.. .. f.B ., Freulllh, E. B. Frey, H. XV. Frey, P. H Frltlr, R. G. ....,. . Frltluws. Flllrent