United High School - Shamrock Yearbook (Armagh, PA)

 - Class of 1957

Page 1 of 128

 

United High School - Shamrock Yearbook (Armagh, PA) online yearbook collection, 1957 Edition, Cover
CoverPage 6, 1957 Edition, United High School - Shamrock Yearbook (Armagh, PA) online yearbook collectionPage 7, 1957 Edition, United High School - Shamrock Yearbook (Armagh, PA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1957 Edition, United High School - Shamrock Yearbook (Armagh, PA) online yearbook collectionPage 11, 1957 Edition, United High School - Shamrock Yearbook (Armagh, PA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1957 Edition, United High School - Shamrock Yearbook (Armagh, PA) online yearbook collectionPage 15, 1957 Edition, United High School - Shamrock Yearbook (Armagh, PA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1957 Edition, United High School - Shamrock Yearbook (Armagh, PA) online yearbook collectionPage 9, 1957 Edition, United High School - Shamrock Yearbook (Armagh, PA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1957 Edition, United High School - Shamrock Yearbook (Armagh, PA) online yearbook collectionPage 13, 1957 Edition, United High School - Shamrock Yearbook (Armagh, PA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1957 Edition, United High School - Shamrock Yearbook (Armagh, PA) online yearbook collectionPage 17, 1957 Edition, United High School - Shamrock Yearbook (Armagh, PA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 128 of the 1957 volume:

is r La Vista 1957 invites you on a world cruise which presents our workeot yesterday and our :plans for tomorrow . . . . . . S X I M- V, I ,f Q..." ff 4 ' ' 'X . . QQH 4 ff paw ' 7' ' N A , M 1,2332 J- ' 1 I g, . Y U4 x .' , pi. ,, V fi ggw m..g..L.4.-.K .5222 ' 7- Yom rf I si. jf .fm i, . 1 ' I ' , a, ,7 iff ' ,., . .iw ,.. ., .,,,,. nv' "E", 'Z Ll. R VH. ' b"'ln.,vf"NX '2- Thrs World crurse was mode possrble through the combrnecl efforts of the odmrnlstrotron, teachers, parents, oreo busrnessmen ond the 1957 Lo Vrsto yearbook staff The stoff prctured above provrded the fuel for lh1S voyage ht Lf t Bk 3 , I l 5. X f fr W 3 l l fl xt Y, A x A h 1 A W 3 t A ' F A s , la 1 ' ' ,,., N, V ff W I f of I 1 ji Cfo-Editors Senior 'cli ors Art "ell ora Ronald Brziclu-11 Elaine- Faztuln 511110 Robinson Carole Slmilcy Cora Murphy Curlcy Hoffman Bll5lllK'5S xlklllllgldllh Actixitics Ecliors Sports Editors 'llllomals rlqllfllllils Law- Ylllllvm-ali lloxmlcl Uxvrmlorll Bultriu' 11111 Slnirlvy Ill-ming Stunln-5 Kukulzx Nlilcln-rl Craum-r Sh1pS Buslness Offlcers And Ad Captcnns At Work 1 Businvss Nlzxnugcrs- livutricm- Bzllko Nlilclrcd Craum-r Tom Thonms La Vista's ad captain was AD anchored in New Florence ' ll Harbor during September and October. X A ' 1 ' 1 Ollnfr.. 9 is ' .1 The 1956 57 Advertrsement Experts Front Row left to nght Nancy NIcAdams XI'1r5,,1rett1 Stmelx Don -Xnn YV1ll1er Alvfl Youngblood Cflrol Coup Certrucle De-Bonn join D115 june Robmson X1l'glIll'l xlQCOfll1lLlx Bc ltnce Ballxo Carley Hoffman Xhryone -Xrforcl Second Row Slnrley Henung Helen Bormg C'1role Shllex Elilne It Itlll'l Ioflnne Casper Donna Bracken Lmcll Xhllrr Bowl Huffmln Ch zrlotte Tomb Pltrlul BIITONX Nl mdl Stxles Xllldrul Crnner jmet Rengh Xxwrn Stutnnm jomn Ditch xllfglftt Nlnchllx Bllllr Stux lrt Fourth Row Bcttv Lou DIHILIS Dc nms NIL Clnnc Ruhxrcl XllllV1lllll XV1ll1 un NOVllx ndw Luthtr john ltrx Pntnul OQth1nn Frlnces Rxfflr RlXlll0I'lCl Fl hot Plnlllp Xlnlwxlnll Bdty Lou Rcsslu Back Ron Lu XX ullnclx Fhomns Thmnw Dmlrl Snnmons XX lynn Bonny. Rxlph Lrghtcnfcls rllllllllli Inclxug I ml Hauler Alba rt XIcDoxull Stmlfv klllxllll xwllllllll IJIVIS Ronrlrl Brnclan Ronllcl Bonng 5 J C - W ' 3, 0 4 I fr C 9 , - .L 1. K ' 1 ff , ' ' "1 - ' ,1 , I, , E Q I A 1, Q 1.,1e,,.., M. - . A , er i 'Vw'-11? .Ax '. I A 31. . . , ' : .' i' . ' , . 1 Yi 1 1 ', 1 . 1 ' , 1 , 1 , 1 1, 1 ' '1'1 ', ' 1,.."1 1 . 1 ' ' , ' ' , 1 ' ' 1' '1 1, 1 1 , ' ' -' , jenn Clnsko, JoAnn Nlikesic, Ioan NICGTZINV, Mary Silbaugh, Doris XVi1llllC6. Third Row: Mary Ann Mitchell, '1.", ,' 1, 1 , ,2.'.i 1 ', '11 ',,' ' 1 ,11 Y, .".1,1 ",,i'l'.Z'2',"'.lt'l. :', 1", ".'- . -, '1 . , 1 , 1',.l 1' ', ,', 1 '1 . 1 , 1 ', 11' ,- ", 1 " r., 1. J 'v, li V ',. - . ' " , .'1 'I ' ' 1, "'1 1',', 1 1 , 1 . United High School SCA f LfAf?l?I5' 'foundecl 1 5- Dedication An zuiiaziiiai mimher of people have given ll great amount of time and effort to assist us iii gaining, ll high school education. They' did it from no selfish motive. hut from il genuine desire to add to the sum of human knowledge. Never iii our lives have we received such iinstiiitcd cooperation as we have received during our high school careers. To those who helped us in all areas of our high school work. We want to extend our heartfelt tlmnks. Nil. t - 'L , .at .5 49. ,,...g-al KIND! R Il llll B1 ukcn Ltlons from Xlr I' lfllllllf 1 C1111 u s mum -Q - v-,X ZZ N I 1 HX 1 S Co-E 1' ', 0 1 1 . 1'l'L'l'iXt'S final iustru -' J . . I 1 4 gl. our I 'L lu .' 'IHII vi K--A VUL' ' x f' ' . V,V4, Nlmul Nur .g Xlx, Ifrivl, xml N tlmt phyifgll fltIlt'NN iQ ,A IKIIIN1 im' .any xrrynuv. fi!!-l'ilhtUl' f.m1lv Sllilr-5, ix Qixvn filml Appl' .xl In QU Mn ANI. X331111 111111 'GQ' WORLD X CR M155 X ll!! Q57 S. x NX 1 1 IIXXU- 'N fe f x Q X I J X , Z img vs Lf 2 N X 1' x X Q i I - Jwwa S X 66" 1251? XX I 1 65? IO,pX X Q4 6,9455 x 6 S W o E 1- 0 C x A V? N OUDROW Pl ' 'I ll ur FXINIII 14 C 1 x x If nm lmu rxl x S 5, C AROI POSTER cnt rx NININII lxlml II FOSTER HILI P IOSI IIIINI XNDI IIS DX S .-f""". M ,,- 5 A-J' Ai .l S I Wm yn i K N 5 N n X mx x 1 1 . , .-1 - X "' Q X . , F' t L I lm 'Q , , i.- if 5 J WWF L , ,,,. 3 , 4. 9' 54' '7 ' ,. 2 1 1 f A S , , M I Y V fjb, 1 N -. ' W-W- 4' ' A - QF I f g g X , . 1 s - W Z A 5 Y. 5 ' ' , . g H V x VA , ,...--- V c .Yr :Lv , .M HMWG fx 4 ,MW ,v,,, ,,,.W,,,, gg ' i V 'E I x X 1 Q ,gn I .4 .V '- x " - ..- I 1 ' 1 I , ' X . , , xy 'LN , , v' N 9 1 .. -H I . 3 fu", if 2 vw P 'Up A f 19 . . 5 I l. IJ:-lluvlxxllkliilnf 11743111 ilu- port xirlv QI Ilulnllllg A HM lmlglmul. tg- D"l7lil'-Mill! NIHPN "VV IAfl"'l' 1. l'ql'Ull1 lluilvx In LilH1x14'lm'l'N 3 f:l.lx xilllx VXI! ,HHN KX. A V 1,1 II-HHyU,1'k,xl', Alt xnfk M1nds An VESTA ALTIMUS Engllsh St1t1 11 11l11rs Clllll 5,1 llllll 1111 11 nnsylx lml St1t1 UNIX 1rs1tx ALEX COSTANZA General K'Il1SlC Cholr St 1t1 T1 lelu ri Col1eg1 17 Cur Instructors--Those Who Develop Keen ' d Keep Gur Wheels Churning VAL JEAN BENTON Phsslcal Educatlon St1t1 'l111l11rs Colle 1 Slxppuw Rodx P1 FRANCIS P DOSTAL Soclal Lnmg Drners Education 9t1t1 l111l11rs Coll1g1 Cl mon P1 UIllXLTbltN of Plttslmrgh l I I' ANOH I FRIPI l llSlJNl1ll ul ll0S17lll ' s mrgh l 1 Duqun NHL l mu rsltx St Ill, T1 11111 rx 11 LLL l l1l1'll JOHN H CLAWSOB Latin English -X B NI Ed lllllllll Colley E'1St1rn Slllllll lrx Tunpxc lIl1NLI'bltV UHlXCfSllX f P1ttSburgl1 IANIES E FAR ABAL CH P O D World Huston Guidance Counselor Qt 1t1 Fl 1 ulmerb Colle. ge lm 1 llll I 1 L nlx crsltx of Plttsluur lm Nlll DRI' D FRI NDI llllllltllldlxlllf, l S S11 l111l11rs C111 1 l l1 mx P1 Lnlursxtx of JltlSlDlll'E,l1 WVILLIANI CLENDENEIN Agnculture I B S X1 vs port X1 ws Ap mrentlce qLll0Ol W 1ll1 un mc Mary N 1rg,1n11 Polx t11lm1c lnstltutc IOHN FEDERINKO Busmess Educahon ll xml P l Kal. B, S, B. S. . . ., . . . B.A., K . ., NLE. A'l .".i. .A- A .y,7 A'1. ',1. l A .gz h '11 ' myr, I l -'.1 A'xv '- '1 2, J, A.,.2 -A A" .', .., 1' Q, '23, , ' H- , 7"i il y fa ' l."x",, I' '.'0 H ? ."' " f , 1 J . . .I . Y. y . Y 3 A s I, 1 - .Y ,- ' fze fz'f, .l A, l l l B-5- Indiuna. Pa. B. B-5-, M-Ed State 'll0ilCllCfS College, ,1- X , 2 -, ,Q - UQ- -f 11, mdk Q. 11. ,a' , a., ll 1, 'a.. ' b. ' F. 'LZ Yi"?7" ll.N.. ll.S. ' ' "2 1 "I Q 'al. 3- Iittjl if. f... ' .1.1- ' -1 Ill-go ' 'L' lllrl 1. 1- ff ll ' f ', nc a a, Pa. 1' Q- 1 NIARIE LICCETT Special Education l S 1 l111l11rs Colle of lJlltSlDlll'Q,ll llc nnswlx 1 St1t1 UIIIXLTSIU T1mpl1 l mu rsltw ONIAS I NIADILL Football Coach ealth and Phvslcal Fducatlon l 1 nmx lx lm 1 St ltc L nn 1rs1tx L mx 1 mtx of X mrtlm Clll'0llIll PATRICIA LEIB Homemakxng Pennsylv lm 1 St Ito I nn 1 rsltw AVNA XI LOVNICKI Soual Lnvmg St lt1 l1 1cl11 rs C'oll1y.,1 DONALD NIANKANIYER Industnal Arts qtltl l11chers Coll1 1,1 fwlllftlfflll P1 GERALD LEIDY Public Speaking Speech Correction St ltc lc lclu rs K ollf gc xml P DOROTHY NI LON C Reading Spcllmg and Literature P B Xl A UIllVlTSltN rl llttslwur I1 NIARCARET NIARSHALL Speclal Educ ltnon P1 nnsxlv mn St 1t1 UIllVtl'SltN St1t1 lelchc re Co 11,1 Illllllll l ANIANDA LOWRY Nlathematlcs Biology St 1t1 la xclurs c,0lllf.,t Cnll1f,1 f rov1 CllV Folk Ll C AULEEN NICALLESTER Business Education St xt1 T1 lclurs Collc Lt lx xml J , . B. S. ' . ' 'z 'Q 1 , B, 1 - , . v , . ,. , , 1 L 1 . .1 . . P- 1 .pq lIltl'i z. al. VV,, . Y , ,. . , K 3. . B. s. B, 5, Stat-"-z' . 'gin a . -H, h. . ., ' '1' Q1 - ' .fly lllillilllil, Pu., University I Illillilllil, Pu. ClllL'ilLlK7, University of ln1liunu,l,al., Muskingum .' Y , ' 'anm V g 1 , -1-y Q . ' .'1 1 ".--'ivy . 1 ! ,rl ' V ' ., .' , TH . . . . . . A A A 3 V A H ' . ' B. S. B. S. B. S. 4 i A 2 U. "ji . ily., , --if 1 'Z sl , N R , ,L . , b. A ,YR B. 5. .2 A. a. '- g 1-, A l 1 ' 1 . .h Nh 1, lu. " 'a Ai la f 1ll"'. Us 2, Jn. r '., - . Y '., .- . .'1 I .1 ' 1 ' 13 RONALD NICCOY Arithmetic B.S. Ed. State Tealellers College, ln- clinna. Pa., University of Pittslnirgh, Hershey junior College. MARY MCMULLEN Health, Spelling B.S. Cenevn College, Clltllliilll- qua School of l'l1ysit-nl Relu- cation. Al EXANDER I PASIERB American History POD St l'l'l1lLlS Colle-1,1 Uni xc rsltx of P1ftSl3lll'j,ll A2336 551 FRANCES VV. NANTAIS Home and School Visitor, Social Living A.B., B.S. Sec. Ed. Allegheny College, State Teaeliers College, lncliana. Pai., University of Pitts- hnrgh, Psyeliiutrist in Social lllorli. ILDYYARD SHOVVALTER Industrial Arts Stitt TL lLl1L r s Collegt Clllftlfllll P1 ,av DONALD PALNIER Science, Physics B.S. State Tezlellers College. ln- cliana. Pa., University of Virginia. FRhDl:,RlClx ST CL-UR 1 RICHARD STEX5 ART D FALL SIVNIONS DONNA Xi-XRIIL oual Ln mg Basketball Coach Chemlstrx Phi sus SPANCLER insxls uni l nut lllX1fSliX s ll orld Hlstorx SL iv. nu Blologs llllTLll 1 z r o 4 H1 l B 5 yi I. D Social Studies lun Spnngfu ltl Colls gt time r sltx of Pxttslmrgli Y l' B.A. ' B.S. vi 5 fill h ai' a. il 5-ijQ,Q 5' .5-' - fi ' 1 I . Ax t ., 9' I V 'I' 'bql -1 V A h ' , V . S 'u n vs ' W l B.S. f- ' ' ,'. . .I. . ' ' Pei 'a 'a State ' "'r- 'Y' l't-nnsylvimiu State ' ' er- B-5- sity, U ' '.' I' oi Pitt. - Bb- sity. .' ' ' " " ', V A ' ' . St: t' 'I't-at-lw S C ll 'gt-. ln- .' U' ' .' ' . clit 1. Pail 14 ROBERT TILLEY GLADYS THOMAS ROLAND YVARZEL Music Mathematics Spanish. Social Studles B. A. 115. E11., x1. Litt. 11. A. Stun- ,llQ'2lL'llt'I'S Collvgf-. Stutv 'lll'1lt,'lN'I'S College. St. FI'illlClN C11ll1-gp I11clia11111. P11.. l'IliXL'l'Slfj' lllillilllil. P11.. l'11ix1-rsity of l'ittsl111rgl1 ofl'ittsl111rgl1 IOIIN f HATTA I FREDILRIC W AX I' lI1.,llSll Business FClllL'ltIOIl 1 ll ulurs C01 1 ll l111l11rsf111 1111 ' l lllXt rs1tx 11111 l L1l'Jrar1'111 ll lllLllll'S C11 1 1 Clflllll P1 Vf'4' 'in '95 uf I' ngllsh J0lll'lldllSl'l1 .Soual LIVIIII., l S A 11.l11111 C11 11.1 lt P1 1111sx lx lllll M111 11111 l 1 nnn 1 11111 L11111rs1tx S ll LIIIXL rs1x 1 sltx lltl 13 'Q BS. lftl., Lili. A UB. S. S1111-'1-w Ill-11-. Sl1l""1' Ill-1411. lllllll 11. l1l.. V I' lllllll 1. l'a1. ol' l"ttsl1111'gl1 . 5 1 V,,' , . 4 l l l 'is ELMER YVENSEL MARGARET VVINSLOYV STEPHEN YEVVCI B. S. 5 A. B. O 3. Stat' '71 A -5 I ll 'gz . ll - Y ' 1' f ll ' ' '. Shi- Il-l'AlL'll1'l'S C0111-Q1 .l1 ' , 1. ' 1 li .'1 - lllilui 1. " .fl '1 'Q ' fm- ' l'11i 1-rp' Y' of J' SlTllfLfll 1 w 1 -nu -1.-.f ' ""'W1! Z 7 fl I 3 A Q -J'X i ig 1 x 0-.,, X 1 P Q' A 1 1 nur-113 5..- Hx WE SAILED THE BRI NY DEEP DES TINED FOR THE PORT OF SUCCESS QW M Y-Jifg, XL! Q-'yq.Z3+g,,,.x xl?-fl x,.2x-Z XA? YUQYS ? 56 Z L06 1 57 X NM g ,Af 2, 1 '? f if iyg-Zi-2 ffm " , QQ!" " .ii Si X 511 g,,,-1' f 'ff' 2 1 11x 1 11 11 4 x11N41 I 11 X ' 3' .F Q , 4 4 I X ff? - 1 ' 7 ' ! 4 i-5 h 2 ' T- V75 V ' ' 7 ' 1 1, N .fy ' ' . k 1 A . mx. 1 11. i J K X .-g I - V Senior Class Officers: P1'wiclm-11t-limlallcl Bl'.lL'lxt'll. Yin- PI'l'NiCll'Ilt-xx-1Hilllll lluix. Sl'L'Ti1f.llAf -'I.111vt 111111111 'I'l'K'.lNllIAl'I'7StLllll4'f K11k11l.1. Ilitr1'i1111--,lmly l.11tl11-13 S1-1Q1-.111tv.1t-.X1'111s-- I1111t1- ,'1i1H . K Y 1 4- ,11 Y . 1 . X I , l7.111 5111111 IIA H111 X1111x1111l1 .11 1 K0 lflll tt ,11111111 ' YI11' lil, 1-1 '11t'x xx II 11xx.11'1l NIARIORIE A ARFORD BEATRICE C, BALKO ChlCk Bettv C 0111111414111 C0l11l1llfLl1l PATRICIA 'Nl BARTOVV CLARK BEAM BERTRANI BORINF a Clark Bert Comma F1111 -Xp ld: mu X ocmtmnal Agnculture CEORCE BORINC' HELEN BORINC' RONALD BORIINC Ceorge Little Jess B1 Amck mu, Fonmu ru ll Ac lKIl111lL 19 XVAYNE C BORING DALE BRACKILN DONNA L BRACKEN Re Dale Donna -XL lclc mu N mn ltmull A ruulturc CUIIHIIK ru ll RONALD T BRACKEN C CANIPBELL Twum Chal -XL md: mu Illilllktfl xl Arts IOANNE D. CASPER CAROL COUP NIILDRED L. CRAMER "Jo" "Chickie" "Millie" Cmmm-rciul Commercial Cmnmc-rcinl in BFTTY IOU DANIFI S Bdsw W ILI IANI DAY IS C Nfavor I4 IK!! lil W' CERTRUDE DLBONA Cert Cmnnu ru ll R -KY DEFNI AN ac DAVID DEYARNIIN P-KUL DEYARNIIX Dave Dlddle Xomtlonwl Agl'lLllltlll'C lnduitrnl -Xrt 71 ABENDERFFR Deaf XLYLII ll FT C' DETYVILER Spider M uh nm an t on xl Q .fl e f L4 5 . J , ' . .f ' . . LDL .' , ,M-A l'llic' .'xi'1l I ' nic' X-Hl'.IfiUll.ll r .' i' lt ll" Y V24 ff. L 2 - ff . 5 af X, v ' Lv. . J. .1 4 1. . In ' ' I - "1 . 'z - " V uni 4 Hom- lic. "v:ff,w, ,f -. X th Y! A A A gn h A11 l 5 ' 'z ' . '- . '1 . JOANIN DIAS IOANN C DITCH Cllllllllt ru ll 4 utmnll H ml I FEORCE DRAKSLER JOHN DUNNIIRE Patsy Dunm -XL uh nm 1IlllllNtl'lll -his R-K1 NiOND EI LIOTT Elliott -XL uh nm 8 I-I AINF FATII A C ARNFT I FISIIFR JOHN C FRY I- I unc Pug, Frlck M uh nm mc Cl -M xdumn 77 Senior English ' W V 11 4 zz' f-f JOHN C-XR! IN EDXK ARD GEORGE FL -UNE L CEORCF 51 LX ESTR-K ack Ceorgle FI-KCONIEI I I 11st111 X up 1tlOI'l xl -X run tura M 141411114 7 1 Xm 11111 IllllQII1l RICHARD CILNIORF IEAV CLUSKO IANIES I CIIIFPITH Fearless jc mne Cnff L lhmlll "xj.,I'llIl me KUIIIIIKYLIII In IISITIII 1 s PAUL I-IEIDFR SIIIRI EI L IIFNIINC Helder Shlrl Induslrx ll Kris cn ltmn ll m JAMES HILL IIERMAN IIILTY CARLEY' HOFFMAN "jim" "llerm" "Squid" Ym-utimml Agricultun- Industrial Arts Yuultionul Hmm- lic 24 BOYD HUFFNLAN HENRY S KISANICRF STANLEY KLKIIA Huff lhnk Stush In llStI'l ll s llStl'l ul llSfI'I ml RALPH I ICHTENFELS THONIAS LUDWIC IUDITH A LUTHER S ats Ymrd udy XL ads mn, M uh nm C mmm ru ll NIARCARET E NLACH AK DAX ID NI NIARSH Nlarg Dave Ac xdcnug X on mon ll Agruulturc 73 'NANCY NIcADANiS Ill I FW NILCI AIN Half Plnt Cookle C 0lllIllK 11111 M 1d11111L IANIES NICCLAIIN I-UN ET NILCLINTOCR DENNIS A NICCLL 'NE Niouse an Den I11d11str11l -his M ICILITIIL -XL 1dm1111L f W Y NILC Olixllflx Xl BFRT xiLDOxx Fll JOAN Nlcf RAW Cxnnv Duke Llllllllll ru nl lndustrm 11 Artx Olllllll ru 76 I IND-K XIIII FR Butch 1018 XIII I FR I IAXI I X XIITK HPI I I' pple. Plm.,u 'NI IIN Ann 1 Semors Lme Up For Chow E Q' O' I. V' 1 N4 ' i' W4-gf M' 4-X 74 3 ' 74 , - ,J , A X ' iz " I . .' . . , . . . Q . , , . XVII. , . . 4. NIILLHR .IARY A. . I f . f:0lllIlIf'l'i'i2lI xv1ll'lltillIl.ll Hum' Ifr. .'xC'll1ll'lllii' ffmumm-rc'i.ll o e , f . , -,. .P - . ' ff, H--4 1 f "' 2 n , , ', M fi 1 " ' ' 2 , ', 1 fy I "1 'aft , 'E' N, , ea ' Q P' f f ' f , 'G Va ', K1 7041, ' 4 Q 4' Us ' 4, 1. 11 ., -45 3 Q 2 , H "' t' rL'w P625 my ' , . 'T 'J ' ' rf .' ' V ' H - an . qu f ' fa , pf' un, .fb ' Z ,Y - 0 s 5 ' f' ,, 3' , ' . ,, 3' 14 .s . - - - x 4 u 1.4 , 4 1 U f ' A , . V' 4 . 9 V ' Y g 7 ' : : " d'! 1 V - . f P , A . L .- I, V ,.,' . nw 14 1 M 4 J 'C ' 1 mt V' I' Q W' 'W ' ,A ' .A ,u . ,f V1 w , ' .. f 1 'a J, V 1 Y I , , , Q '4 1. ,Q ' V! yi f 2 O 1 Q F' N f' , , K' , 7 A " V X . H , .v I V 4."',"',v'- ' , - . ig "VVS . ' V ' r- Q 'H "' . 1 ' A 1 - f '. ' r . . ,I 'Xl' '- . ' . . . - , MW :I ,, 4' ' J ,'1 1. W' RICHARD NIULVIHILL PHILIP NIULVIHILL CORA NIURPHY Dldc Phu Xlurph Aa Ida IIIIL XL :clump Kc Mlm llllk VVILLIANI E NOVAK IANICF. NI OOCHE bkmhead In -XL uh nm Cmnnu ru ll PATRICIA OSTHEIM DONALD OYERDORFF NIERYIN OVERDORFF "Pat" "Don" "Ray" CIm11n1c'rcizll XVUCRKHUIIAII Aqricultun- Yun-utiomul A2FiL'lllfllI'l' 28 W II NI-X D P-KI XIhR Willy N I ARNIOL R PFNROSF Ammgh X uc ltmn nl Agrlunltun FDXV ARD PI' TERSON Nook IllClllNtl'l ll Art RODNPY Pl' TERSOIN RIC HARD PLOVVVAN JANET L RENCII Pete. Duck uc x Ill r X on mon ll 'xLI'lLllhllI'l C ommc ru nl BETTY LOU RESSLER GALEN RESSLER "Betty Lou" "Canary" Commvrciul Industrial Art 29 FRAWCFS L RIFFLE IUINE NI ROBINSON Fran une f'mmm ru ul Cmmm n 1 ll D-KY ID SAUI' RS CAROLE SHIIF1 'VIARY SILBAUCII RUIIVOII Carok NI try. DAXII l P SIXINIONS W ARRPN SMITH XXII l I-XXI R SON! RS Jun SllllftN I I 1 I llill 30 Y 1 1 y Av .. A N MJ ,. ' L X X f IIlilllSfTi1ll Xrtx .'Xc'ald4-Illia' c:UllllllK'l'L'illl I , W J: ' ' A ..' ' ' ' A ,,A.". 'VZ' Q A..B.li..t 4 A .Xc-mlc- nil- xvU'.lti1llilI AQ "' llurc' flvm-fall Trigonometry Class ff' T-rr XIXRCXRETTASTXNkk BHIJh ID STIKXART DPLXHUXT STTFFIPR XI lrgle W :ld Bull Runt u A ARFNC F ST Buck I S VVANDA LEE STILES XIX IAN K STUTZNIAN THONIAS R THOYNIAS Lmt Stutz svlllk Xm ltlflllll Home Fc Fommcrcnl Nm ltmnul Agrnultuu RONALD S TOTII CHARLOTTE TONIB Ron Toot Industrlll Arts XOLIUOIIII Hom: I LEE WALBECK DORA ANN XVALKER DORIS WVALLACE "Lubbs" "Dora" "Doris" .M-adm-xnic Crunnm-rn-ial fjOllUTlCl'l'i1ll S32 i if W -U If X f Yfll NK BI U HUILII C llllj.,ll lupltu I 1 J Now Here This' Now Hear This' Senror Class W111 Xl rrlorrt Arford Xl rlls her hught to Arlrn Altrrnus Br rtrrcr Balko NVrlls her baton twrrlrng rhrlrty to ht rn les Nioslrr Prtnur Brrtovs Xhlls har Shorthand Il book to Gem. Lrthtenfm ls Cl rrk Beam XVrlls hrs fnnndlx srrrrle to Arthur Pu rn Br rt Bonng VVrlls all hrs books to Larry X rmtr C rorge Borrng VVrlls hrs nrath gr rdes to George XValters Hrlen Borrng VVrlls her D A to Ruth Goodlrn Ronald Borrng Vrlls hrs wary hrrr to Ken Nhnk XV rvne Bonng VVrlls hrs short red harr to George bhrft Drle Brrrkt rr and IN rnq Nl1Aduns XVrll thur shym ss to Nlrrs jrm xll'0b7hl Donna Br rrkc n XVrlls htr chu rl1 rdrng posrtron to brrr Blough Ronrrld Br rcktn Vtrlls hrs truck drrvrng, rhrlrtx to Dorrs Ile rn M1Corrnr1.k Chrlrntrs Cnnplxll Vlrlls hrs lovt of Enghsh to llonrld Ernpfreld jornnr Crsprr Wrlls hrr drrnplcd nose to Ilosr plum Hamrtrk Carol Coup VVrlls h1r long rymlrshts to l'rrn11s Lon rs Xhldrtd Cruntr VVrlls htr trouhle nrrkrng to Audru Henderson B1 tts Lou Dmrels Vlrlls her hot rod dnvrng to Crrol Prmrclrrk VVrllrun Drvrs Wrlls hrs wheglhrrrow to Ernre VVrdrn ur DrvrdID1 rhenderfer VVrlls hrs long turly hur to Chuck Xlar. C1 rtrude D1Bon1r Wrlls hrr rnrsahrevous rnrnd t Lrliur Hrxson ll rv Dexrn NVrlls tht ft put rtron of hrs nunr to Edw rrd Luthtr lrnrt D1 twrlrr Vtrlls h1r ofhu. of Hrstorrrn of tht I' H A to Dorrs Holl1n Drvrd Du rrmrn md N1 rry Srlhrugh VVrll thrrr qurmt nr ss to Flrnheth Nhrrurs l' url Dex rrnrrn VVrlls hrs hooks md lo1k1r to Hrrry Rohr rh rugh lornn Dr rs lVrlls h1r tunprr to Annettr Btrtolrno jo mn Drtch VVrlls h1r h rshful wrys vuth hovs to 1 ur Brown Ceorge Dr rkslrr VVrlls hrs Apt Call to Rov Smrth to lrrn Long R rsrnond Elhott md El une Frtulr VS rll therr l1rb equrp nrent to jor Bouch C xrnet lfrsher Wrlls her POD hook to Crrol VK rtkrns lohn Frx Wrlls hrs Lurlus to George Clark jrtk Garvrn VVrlls hrs hlur Slltdf. pajuurs to D1 ur Duarmrn ldvs rrd Cltlfgl Vtrlls hrs C'h1rnrstrr grrdrs to Ronald l r rh rm l lrrnr Crorgc Vrlls h1r rnrrthrng, rhrhtx to Sim Our dorfl Sxlxtstrn C rntornellr XVrlls h1r hornt roonr tt rthrr Nlrs C rundy to Roenr Prhner llrthrrd Crlrnore VVrlls Xlr I' rr rh iugh to Rrthrrd Ctlllfllll nour 1 an Glusko VVrlls htr ahrlrtx to rrtterhug to Shrrlu Brendlrnger nnrs Crrffrth VV lls hrs P O D hook to B nrhrrr Xlroszkr l url Hudtr VVrlls hrs rpron rn rnrtal shop to Ch rrlms Drrhrl Shrrlu Hrnrrng, Yvrlls her posrtron rn I' H A to Glrrn lr rn Nlrrlccl lunrs Hrll VVrlls hrs spud rn grttrng to tlu 1 rfctrnr to Prtrrur XlLAllIlllS H1 rrnrn Hrltx Nl lls hrs sv. rt ru tht rutlrtorrurn to rr rntr r1st1 d rumor r rx H vffrnrn XX rlls lr1r rll fr rtur1s to Crro Ixrr Bowl Hulfrrrur Vlrlls hrs Hrrtrrrg., urth tlr1 grrls to l1rrx Poster Hurrx krsrrnora VK rlls hrs srdc hrrrus to Brrrs -Klhe rt1r Strnu lxukuli Xlrlls hrs lou f all tht t1 rr.h1rs to Drs urn Dunnrrrm llrlph Lrchtcnfcls Ylrlls hrs xx rr ruth th1 xsorncn to Rrrhrrd B1 rkmhrlr llrorn as I utlurg XX rlls hrs he rght to Don Kltr rnus judv Lrrthrr and Prt Osthtrru Hrll thcrr hcrght to X rn ts P1 nrod Xl lfglftt Xl rchrk Wrlls h1r httlr hroxsn jug, to llo 1 I rtrrrk Drxrd Xlxrsh Wrlls hrs Chunrstrx hook to Dorothx Rn rn Htltn XI1Clrrn Xhlls hrr Chcnrrstrs hooks to Brrhrrr l'ost1r unes XlrClun Xlrlls hrs drum to Gln HtDlt7l1IlIl ju XlLCl1un NVrlls hrs posrtron on tht elettron ho rrd to Crrrol Nlderters lrnft Xlcflrntotk Vlrlls hrr hlondt hur to lxrthx Rrth rrdson Drnnrs XlLClrrn1 Nhlls hrs lrh hook 47 to lxtnmth llhrne Xrrglnrr Xltforrnrtk YVrlls rll her hook rtports to lion nr L1 slrr Al'n rt XlLDov11ll VVrlls hrs front s rt rn Frrghsh t Hon rld Crrhrrn jonnn Nltfrrvs Xlrlls h1r Sl rt rn Bookkuprnr, rlrss t Ellr rr Strlr s l rndr Nhllrr YY rlls hrr sk rtrng xhrhtr to lvonnr Croxlf. VVrllrun Xlrll1r Xlrlls hrs 51 Lrntoln tonurtrhlm to Xl rr gmrrtr N1 uk Nl rryIIAnn Nlrtchtll VVrlls htr hlondf. strf. rk to Crrolm he v Phrhp Xlulvrhrll Wrlls hrs frlsf. tooth to l'orrr st Nlmu lhthrrd Xiulvrhrll VVrlls hrs Trrg hook to Crrl Hulgts Lora Xlurphy Vtrlls her Nhclnrsclrx nrght rpporntrmnts to Xlarrlyn Hrxson VVrllrun Nov rk NVrlls hrs Lruwurt to Bob Coflrnrn jrnrce Ooght Wrlls her sense of humor to Xlrlnrr Nl uk Donald Ovcrdorff VVrlls hrs baton to Dcnver Nlurr llrw Overdorff Vhlls hrs solrtrrx 1onHnern1nt rn PC Llrss to Grrv Strlts VVrlrrrr Prhn1r VVrlls h1r txprnr, rhrhtw to 'lhrodorr Sh rfftr Armour P1nros1 Xhlls hrs hlrtk Llll'lN h ur to lxrthf. nut Dukrr hdwrrd P1 tr rson XVrlls lotkrr uurnh1r 781 to Edu rrd L ordon ltodnu P1t1rson VVrlls hrs thtrnrstrx to Brll buphrns lirthrrd Plowurrn VVrlls hrs 1111 nrrstrs test to Cltnn Bttktr l rnrt Rengh Wrlls htr lou of new sp rper uork to Don n 1 Shopt B1 tty Lou Ressler VS rlls her long h ur to Drvrd Coursrn l'rrnus Rrfllr Wrlls her drrxrng rhrhtx to Chrrlrs Ros rnhtrrx lum Hohrnson Nhlls h1r sk rtrng, rhrhtx to lrxrn Prn rost Drvrd Srucrs Wrlls l lou of stnror s11n11 to l 1 Krr Q rrolr bhrlrv Wills her sm rt rn Xhss I'honr rs PC clrs to Durnrs 'loth Dlnrrl Srmrnons VVrlls hrs frrg hook to un rrrt1r1st1d rumor VVrrr1n Snrrth Wrlls hrs Olxmprt ruord rn shot prt to ltrth rrd Dougl rs VVrllrun bowtrs Vkrlls hrs In rt up lorkrr to Bn rn 1Xk1 NI rrgrrettr Strntk YVrlls hrr srrrgrrrr, rhrhtx to Hrrold ljlltl Brllre Stew rrt YVrlls h1r 1lrt1 hook to Cho Hornrr Xlonte Stlfller NVrlls nothrng to nohodx Clarence Strhs XVrlls hrs pl 111 rn lndustrr rl -Xrts t NVrvne Huntcr VVrndr Strles Wrlls her turrlrng rhrlrtx to Loursr Cu rm X rwrrn btlltllll ur Vlrlls h1r ss rss hur to C rrol Xl rtttru om rs 'lhorn rs Vlrlls all l drrrrnr, rhrhtx to 1ut Erst rrlottt I muh VK lls hrr fhu pr s I' HA to Ruth St rlu 1 r 1 1 s rrs run rug, rn r x o lhnrx rn r mr: Mn X kmr s SL xlhrr Nltf rnrrrs Dorrs XX rllr11 Xkrlls h1r txp1xsrrt1r to Surdrr Xlrllrr org XY rrhohr Wrlls hrs l let rlwlt 'I'rosk.r our Young, Urlls hrs polz r rultrny. rhrhtx t Dxrnnc Dumnrr1 Arr Hflllllgllltlfltl Xlrlls hrr 730 fruklrs t Xlrf rrrnrs B rrh rrr Ont ttr I I . . x v . - g' Y. I' 1. .1 I 1 1 . - . 1 - V l V- - lt 1 vu . 1 1 1 . 1 1 1 '- ' .' 1 1 ' ' s- 1 K i ' K ' 11 1 ' - ' 1 1 ' 1 - 1 " . 1 .' - " 1 1 " I' ' I' . ' .'. . 1- " - 1 ' - - 1 1 1 1 ' , V' 1 1 1 '1 - 11 . . . 1 1 1 . 1 . I 1 1 1 1 ' 1 - ' ' '. '1 I' ' ' ,Az . 11 . ' 1' - " ' li I' . 1 . 1 ' - ' -- 1 1 'I 1 I II1 I . 1 ' ,, ' 1' ' 1 1 ' I 11 ' - ' ' ' 1 ' .1 . 1 ' 1 . . . 1. 1, . . ,. . 1 . 1 - ' . . . I1 1 . 1 1 1'- ' .' 1 1 1 1 I' - - ' - " ' ' ' ' 1' . 1 ". 1 .' . 1I ' - ' ' " ' ' 1 - 1 , 1 1- " .' 1 ' 2. '1 1 ic. ' . 1 1"1 1 '1 1 1 '- ' 1 ' ' "' I"1 . -1 '1'- '51 ' 1 .' - . 1 I' 1 1 . '. '1. 1 1:.' 1. 1 1 - ' .' 1 1 1- 11 ' 1 1 . 1 . 1 '1 - ' .' .111 ' . ' o . 1 1 1 1 . 1 1"--"'.' 1' " '1 "If .' 1 . -11'- ".' 1:11 ' f o 1I 1 ' . -I 4 1 I' ' 1I-I .1 1 1- "' 1 'A 1 1' 1. ' 1- ".' 1 ."1 ' 11 ' 1 1 I' 1. I ..I I. I-I,.II .III.. .I I I III I 1 I I1 1 - 7' I- 1 ' 1 1 1 - 1 ' 1 1 ' . I I 1 1I ' 1 -1 . . 1 . ' 1 1 - ' .' 1 1 .' -1 ' 1 1 AI - ' 1 1 1I - 1 - I . 1 I ' 1 I I . 1 1 1 - .' 1 1 ' . - .' 5 1 , 1' I I I .II ,.I 1. .. .1 I , I ,. I I,I III, . I . I I 1 .- ' I 1 1 1 - 1 I 1 . ' '1 1 "- ' .' " 1 1 ' ' 1 . ' '1 1 '- ' ' 1 1 f' ' 1 . 1 ' 11 l s 's s 1 . 1 ' 1 ' 1 s Y- ' 1 1 1 7. 1 1 1 1 1 1 - . 1 1 - . . 1 . 1 . I . . -I . 1 I- ' 1 . 1 I ' I 11 1 '- " .' 1 ' 5 ' o 1I' - " 5 '1 I' 1 1 ' . 1. 1 1 . 1 I ' 1.. 1I 1 - ' . 1 1 1 ' 1 1 '1 ' 1 1 1 - ' .' 1 I' ' ' 1 ' ' I' ' 1 1 1 . 1' 1 1 . II . . .,, I- . .. I I . . I-.- I- I- I .- . I- I I . . B. . . ' . ' ' ' ' . . . .. . . . . . .. 1 1I'1 1 .1 '. 1 - 1 1- 1 - .' 12. 1 '1 . 1 1 li 1 ' 1 . 1 . 1 '1 ' - ' .' " 1 1 ' 1' 1 - ' .' 1 1 ' ' ' 1 1 1 1 . " 1 1 - ' 5 1 1 I' .' 1 1 I R 'E Ig ' ' L 1 1 Q I I L Q ' 1 I 1 '1- 1 1' 1' " 111 .1 1 - "' 1 '1 '.'1 ' ' - . 1 1. I I I - . I .I 1. II I 1, I . . I I - I,. II I. I . I john Dunurire and Ronald Toth-VVill their shop teacher Galen Kessler-XVills his c1rr to NVilhur Lear. ,' - ' 1 '15 ' 1- " 1 1 "' 1 ' ' I' 1 1 1 .'- 1I' 1 1 1 1- 1 - 1 1 1 . I , ' I. - Y' I- , I. YI ' , I ' ' 1 1' , I s 1. ' . 1 1 ' ' 11 .' - .' . . . ' 1 1 I Iv- " .1 - - 1 -. 1 ' Q1 -.-- " .- ns 1- ' -- IU- 1 1' ' ' - ' I 1 5 1 1 1 1 1. 11 'll. 1I" ' . 11 1 ' ' 'I - " .' .1 11 ' . ' 13' . 1. 11.s 5 '1 1 1 1- " .' 1 1 I' If 1 1 1 ' . 11 1 . 1 1 . .'- .' 3 . ' 1 I' 1 1 S5111 -- 5 1 11'!1 11' '1- ' '. 1 I'1 1 '- ' ' 1 1 11 1 1 , . '- 1 1.1 Vx V r 1 ' ', ' I 1 7' . ' - ., A Y I ,I 1 I 1 , 1 1 . 1 .- , . 1 I . . , "1 1' 1- .. 111 '11 .11 2r'i 1'- 1 'f1"If 1 v . 1 1 1 A411 I7 1 1 1 1 1. 1 J .I I- - - I- . I I1 I .I , - . I . - . .I J1 13 1 ' ' - i .' . . . ' 1 1 1 11 ' ' ' 1.'- ' J 1 '1 ' .' '1 . 5 o . .' '1. 1I' 1 . '1 1' 1 - ' ' 1 ' 1' ' 1 1 2 ' ' .'- " .' 1 " ' 1 ' ' I' 1 11 '- .' ' 1I' 1 ' Y- ' 5 ' ' '. . . 1 1 7' "1 l '. 1 - 7' .' 1 '1 1' I1 . 1 1 . I11 . 1 1. 'lh if 15- " .'1 ris '1 K1 I I 1I- ' ,, ' I- I- 1 1 ' 1 ' 1 .I . 1 'I I I- I 1 ' 1'1 . 1 1 Ch: 1 ' lt r - 'i Q 1 o ' '- as vit-11 r1.'id11rrt of 1 1 ' I'- 'i .' .' 11 ' 1 1 ' ' ill I' '. . ' 1 1. ' 1 1 ' ' . 1.111 XV1lll11-k-XVill.' l'. I t' 1 1l'l'tI' t ' ,' Ol- C1r l- ' 1 1 - " 5 1 snr: 11 .1 lyrr ill . ' 'll. D1 1 . r Y 'ul ' 1 -XVill.' h1-r love of rnugi 1 te 1 tl ll I' 1 - " J ' ' ' " 1 ' .' ' 1 I' . ' 1' 1 I' fi 1- ' .1 1 J 1 I' . 1 1 . G11 ' 1 1 ' -- ' 5 ml 1 1 ii y to 1 1 1 . 1 l1I' ' 1- ". '1 o 1 1 111 '1 I' 1 ' 1. l '- " . 1 '1 ' I' 1 "I' o '1I' 1 I ' . . 1 I-- " I' 'I I' " 1 1 1 ' .I "1 .l'1 1 - "J 1 2.7 o '-1 Semor Act1v1t1es XIARIORIE ARFORD Girls Choir C43 Xhxul Choir 432 Tr1H1Y Club CU Dmung Club Spring, Con urt Q31 Nhu Dav Q71 L1 Nistd Club Secntirx of rl'l H1 Y Art Homg EL Prom Commitiu Tunign Book Club Intramur1lSport5 Nursing Club Dr un mu Club BEATRICE BALKO Dmung Club lJI'1lHltlLS Club I' B L A Club Nnwsplper Club Cl1l1flLldlDg 6. Baton Club Xationil Honor Souetx Blum 6. Vhitm Stir Art Editor Niayonttn Q75 Held Xlllllfittl ill Li Xisti Stdfl Busmus M umger Studmnt burnlnrx 5lIllClLl'ltC0l1I'lL1l Cirls Bislutlnll Nlav Du Art I-uturn 'Il uhnrs of Allltflll Su Trl. is 'Xsbunlxlx Progrim lntrlmuril Sports Spring Concert PATRICIA HAH TUVV Cirls Choir 497 Dmu Club Blum md Wlutm Star Still 439 N1 iv D is C39 Record Apprcu ation Club Studmnt Smcrmturx L1 Vistl Still FBLA Club Art Spring Ccmurt Intrunurll Sports lrom Coinnnttu lJI'lIl1lt1K.S CLARK BILANI Sucuu Club Nl 1 li Club RIHL Club 'lriclx BERTRANI BORING l'l4A 14? Boys Choir Bislxntlmill GEORGE BOHIINC Sucnu Club 31 Nl itll Clulm Riflg Club HELFIN BORIXC Dmung Club Mly Dxy Clrls Choir hu Prcs of junior Rad Cross L1 V1st1 Club Prom Com mlttu Raumrcl Apprulltlon Club RONALD BORINC bucnu Club C35 'Xlitli Club 'lrxclx Riflm Club lrom Committu VVAYNE CLARK BORINC Cum in Club xlSllll Aid Club lrclsuru junior N irsitx Foothill L1 V1st1 Club Art Intrlmuril Sports lro jutmnlst Club DALE BHACKEIN Bows Choir Ilmu Club PPA Club Ml l'lA V111 Prnsiclcnt St11.,c Crum for 'l xlcnt Show Prom Clllllllllttll Sr buuiu Club bl A B s atb ll DONNA LEE Bl'iAClxEIN N irxitx Clunrlm ulmr CoC'1ptun JN Churln idnr U3 Clptun Cliuring, A Biton Club i7J Clrls Flour 133 Nliul Choir XI IX Du C31 Holm EQ Li Xlsti Club Blum A Nllntm Stir Dinung, Club Studuit buntxrx Xl irdnng, Choir Nlusig Apprulatmn L1 Nisti Club RONALD TVX INANi BRACKEN Suuun Club Studcnt Council 'ln isuru kutmnnl Honor Socmtx Pnsidnnt ol junior Cliss L1 xlSll Stlfl Bows Clmlr Prnsiclcnt of S1 mor Clxss CHALHFRS f'ANlPBhLL PPA Club Hllll Club IOAXIXF DFBHA CASPER ln H1 X Club Drunitus Club lllllllllg, Club Clrls Choir XIIXLKI mr L isti till X iw Hmm lu Stun 1 Surmtirx Niirclnng, Choir Spring, Conurt Art Intr: muril Sports Prom Coinnnttu Xlusin -Kpprmuilon C AHOL COUP N lllllll il Honor bonu tx Nlixul Chorus l' B L A Clulm Nln Du llul Cross Club Drill Buul Crnurt Bind 1-4J Cmntx Bind I 1 xlStl C Stuclmnl Sccrctirx Cllfllltt 1211 nrtct IJTIIIIIUKS Clulm Irom Cillllllllllt Intrunuril Sports Art XIILDRI D ll 1' CRANIEH Dinun Club IJYIIIIIULS Club Nun pipmr Club 'lin Blum incl Xllutm St ir hxnliiiigs I alll mr S sinus Xl in ig.,1r P C suntan Assunlmlx l :gun C rls Chorus Q71 Stuunt Lrmtirx Xiu Jn mor mum x ixisti C ntrimurils 1 ni 4 on u 1 DAXII LS Intrunurll Spurh 73 unmr llul Crux ll fl H4 Lora -Kp vrmui mn ii 1 mr C33 Nl ud Choir 17? Nl irc img., Choir lun 0 Clulx Pr mm Cmmnittu Nl s iv rm mnur 4 C 1 urns Club XXILIIAX1 D-U IS Cumri C ui 7 liklll founul l tlull s 4 in in nur llou nic 4 in u 4 l rom Clllllllllttil XllXLKl Choir 441 lI'0l1LtlUI1lSt Cluli llllln Club X lu Pruldlnt ui Sc mor Cl ns CXHL DAY ID DILABEXDERFILR Truim 13? Dmung Club I I' -X Club 147 Intramural Bisliltlm all L1 X1Stl Club I' P A -Xssmmlmlx Progrim -Xrt Rifln Club Stlgc Crux X irslh Club Prom Cllllllllltlii C EHTRL DE DE BOXA Bmcl 1-U Conurt Bind 4-IJ X irrldtor in Conu rt B md C lrls Choir Nliu Ll Choir N1 irnlimg., Choir Dr un :tics flulm QU D inning, Clulw Ruorcl Apprunxtioxi Club 17? Blum md Vlutm Stir L1 Visti Q lulm Stuclcnt Suntirx XI xx Dlx C37 Student on cluctur in Nl ix Du Xuupipcr Club Intrunuril Sports C49 lrom Cmnmittu Art HAH DILENI Xuvspxpcr Clulx umor lll Bislutll 1ll umm' X xrsih Bislutlnll lliflm Club IANYI C D131 VK ILPH umor Rad Cross IJ 173 l Il -X flnlm HJ Historian PJ XllX1d Ci I n ix 7 In r ports 7 I 1 Vis 1 1-H Illurirx incl Uslurs Club DAX ID DhXAHN1IN I A 143 PAUL DEXAHXIIN lmutluil Q-il Tr 11 USD B iskztlm ill Visual Aid Club Clio r IUAXN DIAS BLA Club NnD1 i7lLlXlStlCll1lT nr: inurxl Sports lrom Cllllllllltttl Stuclcnt Sccrnt in JOAXN CAROL DITCH C -X A 13? C A A Ass I on nslc Cl 1 l 1 Y isti C lulx Prom Cllllllllltlll l' ll A Progr llll Ch ur mm l Il A lkportu' Flunigm Bunk Club Xiusiv. Ap prcuntion C EOHCE DH-KkSLl'R lwmtlxill Trick C lull XIISII 11 A11 Clum X lI'SltX Club If DUYXIIHI Bush tlnll S igf C rcvx buynu Club NAYNIOND ELLIKYIT Bms Clmlr 471 Niixad Choir VU ljlllilllg, Club Shy Crux Summa Club lrmn C Olllllllfllt lun 151 Book Flulm lntrnnurll Sports Alt I 1 Nisti C lulm Niusin Apprui lllllll Club Pl'LSlLllI1t LL AINI: l A YULA D lflllllj., Clulm Dr un ities Club Assn mlmlx l mg,r1m lrom Cmmnittu 5. L Vista 1 I X Intr imuri S Joris L X 1st1 C111 I on mu Clulw Sc LI'Lt1YN liuturc 'Xursc s of Ami mi Honor Roll C AHXEJT L-X RUI IISHER Clrls Cllor C7 Nlixmcl Clllilll' D inning, Club C liurlc ldllll., incl B lton Clulm Spring., Conn rt Pl L1 N 1st1 Club C um fl um N ix Div M ir Bunk lllDI'KSlI1llXL luni 1 B 0 C lulm 7 lmm Coimmttu lntrunuril Sports D uni lu Clulm llmm Room lhprunntl lu or lntrnnurils PHX C uc mc Xxlll 1 nr C43 mu 1 in in mn in Bow C mir C s lnlsurc 7 7 lun 1 Bunk flu 1 lrmn Cllllllllltll 1 D inning Club Intr unurxl orts L1 X isti Clnli -Kr IUHN C -XRX IX umm 1 l otlinll 1 nor 1 1 is 1 mn unior rsitv lnotlnll 113 N usitx l tm L 7 Clulm 1 u x Ro ide nt r 0 mu llmmni Rm pn sm n 1 IRL or n r unur mls 'mm Cmninittm 1 I INK Al C I O mms r u in m Xl HK I mu rt c I nm N itionx :nor Smutx 73 I num 4 oss llilm Xl tl 73 x ring, vnu r rm is 1 Xl SI mini, C x in ii r 4 ssl I 7 ll nril Snurts Nl is r mon rx in Br s C B 1 N mm rm N nn an sv In x :li nt S u l 1 m s n lrmn . Q I U . - ' .' I Q. 'Ji . ' J 4 I "Q, 'fl . i 1 , " , - I ' '- '- 2- 9 2 " 9 ' A ' - ' ' I 4 " '- - ' C- ' 1 . ' 1 g i 2 2 ' ' jg ' ' ' A " z 3 Y .' 1 . I ' g . 1 ' ' ' ' - "5 1' .' 'ai ' 2 LA ', 1,'3 3 1 ' T g .' ' 'a jg . 11' al' - g .' l C - .1 51 .' Sg ' Y. , 'K' i g ' 1 ci K',i'g .I ii Ja '- '71-1 A ' -9 i " 3 '1 vi' I Ll ' ' a gl ' la z."' a g 'z '1 I 5. a aj 3 3 " Q ' I 9 ' - , . fa" ,. ' ' ' 1 -I ' - , .' ' ' H -1 jg 1 i 'z 4 ' A L 1 Chl 1. g .. . . g 'a 1.3 A A ,l oir -' ' " L 1 2 -' -'S l I ' "1 13DgArgM1,'lDi 'i1..lQ tflllllll nl S .' C2.lg ,a 'Sta z A ' , ' 4 -.' " ' " , g . at 3 ,' 1 ' 1 g - 3 , I ' ' ' A '-. . g " g la-'. A ff-iq 15.7. . . ' . A'-f zl 3 :'li , - 3 if ' ' i - " - 3 if ' 1 5 .' i ' , g , i . , ' ' 'I Q g .1 A 9 " - 1' -F ...., gilai' ay 2.5 1 ".' z glta- jg- l .' 4 R 2 L ,' -L f-.. i - Us m - ..: ' . ,. ,i ' ' 1 " i : - . '.' . , - Z.. . . I g 1.. .. . 5:0111- --g " 'Va ' . .' .ll lily 122g l".ll.A. CSM Music l3Jg 7 - lb i2Jg 1 ' 1- ,' fl-,a - RIF. ' 'g 'wif' ' , g. - 1 . g 1 1 3 g z a l fl D - lil" A. Y g 1 ' l . l 3 'A 1' A . JUN . 17' T- 1 -5 2 " i . C- 2 5 fhj' l' 'Q " . . I 5 S 4 . . i . 4 K 2 y , I . 1 'A I ' 1- A - L Q A , A ' .Q i , Vg A . Mg H I 5 .Lg 1 A. I A 4 ,iw H Q J 'T ask- zz . i' ' A ' '- 'z j ' ..3 2 1- r , 9 1 1 .' .'g 1 "h Y " i 1 L S I' 5 1 1 A 5 L A 'C 5 4' 1 " ' -- z " Y A 1 1 1 ' L 1 ' 1 . z ' aj T Q ' ' 'g 1 if 1 A L ' " .'.' ' ' , V1 g J , ' "3 . rtg il 1 ' ' ' 'a 3 1 " Y . L ' ' '2 'L . 1 ' ' ' Staff: N aj Day: 1 al '1 51 ll ",' 1 .l l: l 'if 'L li ' 2 0 -l 'I ' 'Z 'fl ' W I Llg . V." A i Q z " Y . 1 I H 'Q ' Y 1 ,a ,',' g z "Sa fa 1 ,Ti A ' L 'U' ' h V' I i , g ' ' f , U 2.5 1 1 , g .1 'z A .','. A 1 J N A A i -it I 1 i' Cllg.1w avg "Q ' ' '."tat"'g""1g' A - . .1 'J 1 A -l -Hi' "7 A L 0 li Y fLl: 3 ' "3 a 1 ' J: 1 1 ' 1 g 1 " Y 1 Q 1' J . ' 1 . ' A111 ra al' A L ' ' ' at' " l Ch ' Q il VI' 1 51 W: Milf D1 ,'1 ' I 'L .' l -i t 1 1 If .' .. FRY-lil - a l ' 't - Sta Q -- -1 'Q . 1 ' ' Y . ' 1 I ' f , -- : 1 1- Staff 1 M - A1 1 -1-'Q t' Chl 1231 fl ' 2 V -'L A ' "5 A ' - ! - ifljg Mixed Choir 1231 ,lux " 'Q S 'r 75-76: ' ' " ug' l - vi ' 1 l 'I' 'ZA ' A -'Q ' . is , A ' "1 1 " j . 1 1 4 l .--.4 3 . ij 11: ' i . 1 ' 1 Sp .Q 1 I'.' 1 . 5 . t. A .' I. ' .'--I ' 14 jg ,J -1 1 3 A ' 1 1 ,1 a ,llllll Higl '10 2 i ll llll ' ll'1ll Ba 'll 1 ll illg J ' -V ' -i " '1 ,'l 11 I ' 2 ' 2 1 2 ' A 1 Val , 5 1 3 'z I' "on l alll ffl: Tru 'li KLM Hu'- ' I ' 'VL 1 1 -l -'L - A 5 :ml , 5 l".l".A. Clulmz Hill- Cl Ig llonu- um Vic-1' . if , . - 1 -' '1 . g 1 1 ' I 1 .' ' '.'- Pri-s' ' 1 You Bo lx H1 - - - ta t' " f 1 - , g ' ' 'A ' ' 'fa - lf' A " C 'f 1 I la 1 ig l , ' 'I ' IU If RCE- I.n Vista .hill-Blix' -.'.' . 1 a f' 3 '. B. L, A. ,lllll i2l CI ig A tg V . Ag. Cl l . ICIAI. ' 'f LUCILLIC I " 'i ,'1 A .'.' ' ,' ,rl 'A g Ii .' T Q L. 1 .' l ' Clif IC-C1 -' Bun l l-ill: lJr'll Bal l C411 .la ' xl Sv' -4 'Q . 1 ' l lv' QSM Ili Sc V 'tjg 1.1 I',' 1 .lulmg lli .' " - Q fL.g ".B.l..A. Cluli: Aim-ricaui -I ' r li -cl Ari: I 1 1 ig Tv' ag- B lc Cl l. Bl'I'l"l'Y LOL' Cr .-,' ll 1 . an u-limtics Clulmg Ari KL: Xiu' Day iilg .' C f- 1 1 .' .' KL 1 J A ' l 1 ,'.' 'l'.A.lS. Clulmg Sp ' Y' C -- I HJ: l"lllll - 'l'm'au'lu'rsg Lal Clmlg 'I' llli-Y Chill: " l , 1 - -'1 t' Cl l 1 Girls V'.'ta. SYI, 'ICH CII.-KCONllCl,l,l-ILA -' f flul 1 Cli ' I 3 . i. - , ' L 1 . 1 'l' f , ' 1 um- l".ll.A. H75 Supl I rr- I".ll.A. Ag '1 ilrlyg Art fL.lg l lm- B0 li f 1 4 f ' "1 . ay Daly 131: Ilrnm- lic-.g im 1 53 . al' Day: Yi-nl kg Lu Vista Clulig Li- Lzl Yiftu Clll g Sp ' g C4 " t C311 Art: liill- flul g lim 1' Cluli. IIICHARD Clll.NIORli-lin clg fy." Iluor- N . 1 . ' . . . . ' Q- ,z -A fl l 11.11 usg Xliu-ml Clmrusg l".l".,-K. HI: lfmntlmll. aski-tlmll .luna- Stl l' l V g -'nu 1 3 llalfli 'fl 1 ll 153 lg 'l'ra 'lx 15.511 gvrg lull " g Clulm: F -.l A A.. - lxljg 'll ' fl xxx' Sm' im- Rumi: Pr- ' l- tx Nl sic' Appr -rigitimu Clulvg Sh um- Xlunuum-rg lntraunurnl Sports ll -1 ri' 1- tzltiw-1 ' 36 Senlor Act1v1t1es mn Hu ll I Biskctbxll If AN C Ll SRO llllllfll' lhd Cross IJUILIHH IJ Drum ULS flub K7 Xin Du U1 NLXXSDIIXI' L -X Club Stu: nt Hunrtnr for lndxml Lxcmnf C intts 171 Drill Bmcl HI XIll'LlllIlL Bind 131 Com t limd Hb Stuchnt Surctlr Prom IDlLOI'ltlI'lfJ,' Cfllllllllt tu Cnrls CIIKJFIIS Ish r Sprmg Couurt M lrbook In trimur I Sports LiX1s :Club Xux sp xpnr Club IAXIES FIA I I H X lSll xl Md f lub Bow Clxmr nur nook Stuff Rlfl Club In rxmurns -Xrt P-X DEH XISIIII -hcl Cl In C71 Stag Crux UD I F111 Prom Cmmnlttu L Xlstl llltfllllllfll Sports Art SHIRLI Y LOL ISI' HILNIINC l' H A 51 Lrctlrx Dlnung Club Stud: nt FKDIIIILII I XKCIIUNI. Cfllllllllttli 1101111 Honor Smntx Spinal 'XSSIIIIIDIICS Antnltus M nrbuok Stuff -Xrt U3 C horns Prom D1 cor mug Com cm xx x I Slmrs H-X lrmslu rcnsln flub ISIINT D s C u u X1 1 'run dc nt L1 Vlstl Club I A B Club IAXHHS HILL I I A Club C31 XISII nl Aid Club Irlnlx 173 XIIXI cl Chmr YL lr hook Std-I Bow Chmr Intrlmurll Blskctblll md Foot an ,ULLIOII nm B1 JI A Imm lJCiUI'ltlTlj.f Cfllilllllttlt HFRXIAX HILIY Cun 1 nb xtrnmurml xxx: JI mr Poo an S 1 Frzw lhfim Club CMU LY HOI I WAY I' II A I lr lll!llb'I1tlI'l an Dmcmg f lub XI ljornttc Hmm Romn I I'KSlLliI1f Drum atlas Club T111 nt Slum Sophmnnrm H A Msn mblx M lI'ID00k SMH Churlc ldcr Fra sm mm Ass mhlx Art 173 Thorns Prom IDlQ0l'1flIU.f Sprlny. nu rt Xl V ny IOHIIQK Flu L1 Vlstl C ur Clnurln uh rs Club BOY D IIL FFXIAN 'lrudx Q35 St 13,1 nu 73 N xsnmfr Y HIH1 Fun f 1 lr Club Ilmung Club -Xrt HI 'NIH SILNV ANIORE N suzl 'hcl fllb X 1 ms C lmrus Stl 1 Crux I1X1st1St1fl SIANLFY IxU U Tr uk Hb CII cr f lulm gfllllillt ffilllltll M xr Jr or s c 1 or 1 u 1 1 1 I mm mn I msnclznt Cunr f C ll IIltI'lIIllll'llS S 1 1 cu lr sul: ut L Xlstu Club Scmur Cl lss frm nsurmr rom f Ullllllltlii I A B C lub Spulnl Ass1n1bI11s r r RA PH I Ifllrl PNI El S In slum nn Cl lss Pr: slclm nt Sophomorc Cllss Xiu lrmslclxnt Blskc tblll H? fruk Stun cnt CCIIIIILII Xiu In slclm nt xml Prc slclcnt 'Nc us xr Stuff X s Xltlflllll Honor Smu tv PIOIH Clllllllll u Nh ul Choir Vlrsltx nm IIIOXIAS I UDWIC X su nl A111 C lub x7ll'SlfN Clnh Trunk 133 lootlmlllf-13 B us' 4 th all M1 St lgc Crm xx D nm ll l nn Cllllllllltlll l XlStl Honor Sm 1 4 uw N I H ANN I U l HE ll Flu 1 rlm uhm, um XVlnt4 St1rf'3T Countx I n I llk Rc portxr If om Nlu :dint St ulmnt Surctlrx NI v Dly Xlxtl lpllllllljl Club Xuxspapmr Club Clrls Choir Xllxul Cllfllf Churlm Iilllll., md B lion Flub Sprmg Con cm rt Pr: shun lll ASS1ll1lJlX S1 mor Fl lss Hlstorxln Xlllilk 'XPDTKLIIUOII Club Scnrmtlrw XIARCARET E NIA CH-Xlx ljlllllllfl Club 'NKXXNPIDCI' C urls Chorus Nhxcd C urns Blton llld Clucrlc ulfrx Club Xin Du 31 X ltmn ll Honor S0111 tx lntr lll1llI'll Sports T A B Club mm Cmmmttu I Xlstl Stxff Hmm E Nllrc img., Clmrus Snrmg Commit 177 -Xrt DAXID Nl XIAI SH S amz r X HJ Nllxul Chorus Bms ln I' 'X Bxsk tlmxll lm llll X-XXCX NIL -XD-X umor lhd CIONS Xllxc cl Clwrum Cllilfll llllIlg and B1 tcm Cl lss ln mm r D3 D4 D mung Club C lrls Chorus L X Stl X11 D IW Dram ltlcs Nluslc Apprmu ltmn Irum Cmmmttrc Intramural Sports HELEN XILCLAIX Iumur Had Cross Clllllfl Club T -XB Club curls cllflll' 17? XIIXLKI Chmr U7 Counh Chorus Tn H1 X N1 4 II'LSlllLl1t Bind Prom CIOIHIDIULL 5prmg Conurt I l nt Slum Comnuttu Ll xlStl Clllll Scmor Chorus IXXIFS NILCI AIN Buul Drill md Come rt C43 Sus nu C lub St 1514 fren Prom Coxmmttef. Rlflz Club jANILl XILCLIXTCJCK -Xrt Blum md VVIHIL Stu' Rnd Cross flub IDTIIDIULS Club 'Xuxsplmr Club Clrls Chorus MJ Xhxcd Chorus Q41 Pruhm 111 Assunblx Xin Du C37 I' A B Club Bmcl QU Spring, Conurt C4J Ll Vista Nursing, Club H1 Lord Apprullhon Club Hmm Romn Rcprcsmntltnc II1tI'lIlllll'lIS DEINNIS AARON NIL XI' C umrn C X18 ll Ala Cl 1 Snnrctux trunurxl Sports Art Ll Xlstl PI'OjLLfl0DlSt Club X IR C INIA XIQFUHXIICK ljlllilllg Club Nlly D y C J I I A xltl lrzslclc nt mtl Prcsldcnt Hom: Room Srcrctarv Tn lsurmr Student StLI'ltlI'y xllXLll Chorus B xml Prom Commlttcf Ll XlStl ALBERT NV 'NIL DUNN LLL Irotb II GP 'Irulx C33 D mung Club Stlgc Crux I V1 t X lrsltx Club IOAN NILC H V I B L A Club C43 Dmung Club Nllv Dly Q33 Chorus I 1 Vlstl Pl url IV IJTUHIUCS Rc Lord Apprcu ltlon Flub -Xrt I A B Club Intrunurnl Sports LINDA NIILLEH B llld fl? C lrls Cholr Xllxc fl Fhmr btuchnt Scum t lrx Xl IN Dlx 13? Dlnung Club Drfunxhu Club 171 Hu old ADPTLLIIUOII611117173 I 1 X lStl Stuff Ll x7lSil Club I I1 Ill Clllll mit 4 TA B C1115 LUIS XIILLER Iumur Rc rl C ross 17' Ch nrlc uhm, mal B mm Club 3? I H A lll t ll Nhxul Clmns 'S Art Clrs is box Intrlmur I Sports Lbrlry ml Usher Club I Xlstl YVILLIAXI LEIL XIILLLH VISIIII Ald Intrmmr lls li1Hm Club NcwQp1pcr Club Stlgm Crcw NIAHX ANN XII If HI I I Ns wxp upc r HJ Cllolr Xhxul Clmlr nur 01 D num, Club Ruorc C ll? N IV x S uc 1 nt Sc Lrctlr M lrlmok Prom Clllllllllttll I' B Bunk Club SOUIIOINOFL Cl rss lr: lSllI'LI' RICHARD Xl IIIII un v N llSltV I not 71 u n lrsl x u 1 St lgl Crc vs 1 s C norm Xllxcd Chorus I 1 xlStl Prom Ummm 4 usu. Apnnuntmn Cl nh 'I A B Club I H II' NIULX IHILL loutb ull HJ Ir uk C39 lmm C mmmttu I A B C' lb Dancing Club V xrsltv Club Huorcl Club 7 Ncvxwmcr Ll Xlstl Boys Choir 3' Xllxmcl Chmr 177 CCHA VURPHY Asslstmt Drum Xiljflflttl X11 on th me mg ll 5 ll nor 1 C ross Tr I C urlm lclcrs md Blton Club Chorus L Xlstl St ff nor Lclltor Xln J y mmm hltfllllllfl Sports Prom Clilllllllttfi Spring Come rt UD Art Xl :nh mg Choir XXII I IAXI IL NOX Ak N lrslh Foothill 171 X xrsxtx Bzskctbnll Q35 Ll xlStl Pruulmnt Record Ap prcu ltlon N lkll ll And C71 N lu lrcmclm nt Prc slum ln Cl :Qs Stlgl Crux IDTIIIIIULS jANICE Nl OOCHE Chorus 133 I' BL -X Club Lilurs llld Library Club Studmnt Llbrmm Stlldu1tScLrct1rX Art PATRICIA LOLISE OSTHEIXI jumor Red Cross Blum lnd YVh1tc Stu' Club I' B L -X Club C75 Ll xlStl Club Blue lnd Hlutf r Ihpurur md I' uhm mr IS Xin l'Llll!lg B incl 147 nuxt mc D Bm: C lmrus 177 Stuck nt Sc Lrdlrx lrom Dum lung Com llllttll Intrumuruls Honor Roll DON XLD ,I-XX OX O . . I Co li --1 l'r0jL-ctirl Cl lla, Sl'L'N'till'j'4Vl'l'C'ilSlll'i'l'l l".l".A. 1 , i.. " 'z .' ' 75 -7 5 Q " . 1 1' . pg af- 1 . u Q, f I ' -V ' - , 1 " K ax 'i. ag , ay zjg z a . ' 2-'z ' g Clif: 1 uf' I IJ: . aj 11' I.: A ' Bk ' ' "g 2 1 f , .'. ', A f FB. ., . . 1 .' lf- 'Q ' h 'z A 7 " ' 5 - 4 ' A .' 1 1 'a g .. , . g I I1 .' ' L: ' z 5 1 , a ' ' ' 2 5 1 T 'cr f ' Z.: . ' ' Z-1 ,' 1 -'S I' b' v A .h' . .N -X.. .. R' A '- ",,. 1 , . i . - - - 1 .. 1 Cm "' -I".F.A. 4211 Q A ' : , " ,. ' 1 '7 43 1 - . - 'Q ' -4 ' A . I Y 'Q I ' fi g ' " , 3 ta ali: . , . UL . ', ,v , '-A Q ' z ' ' fi 1 - , HEI ' - 1 A ' fu Lg .'1 f- , - ' L: ' '.A.B. . 3 2 1 ' g , '- an - . g I I' I ,l Ig 1 ' '-1 il ag 1 z .' .'g g A - . 5 3 ' 1 ' jg . ar' aj ..' C 7.'1 '. .'1-'. -g'..., ga gf ", " 3 z DQRL 1 " , g .V ' . C. " "' . A "Q .l f , 1 " "1 ' . g ' Nu' 2 V f "I , "" ' 1 a 2 ' '.' .' .' . -- ' -1 ' fa .3 , 2.1 f J: " 2 ' , - CLU. ' I- fa 'Q ,lnlyg Vflll 'I ,l xl .' " -z In- mitt - -g Nh I' Du 'g ntrzunurul ...JI txg I", .L . ' l-ntg 1 Q .' 55 g z zg '-- ' . ' - F0 x - I , Tn-1: ' g I'klllllltiL'.' .1 I, "Q" I '."- I .' . . ' , . - L " . g . 1 ' ll ' 2 g ' 3 1 1 . g . , . V . L' - 7. 7. . I-13. ,. . " " , ' 1 ' 3 ' . Vllg-1 g Az-'i..gi.:-,I i.k aqti . -'15 -g' -2 .V-5212 g. . lallg Artg lrij - -t' CI I g I".F.A. asketl all 'I' -um: " 7 - 7' 4- . 5 ' 4 -- . 5 4 -' 5 Q Q - J -' 4 ' , ' , . .' " - ,a - , - 'g ,al 'sux Yi if , . . .' . 'Y AN - vra Cl g I1 1 1 Bs ."' -tl all 1 1 ' tl 1 llg ..t1lj.Q' 5 .... . g z " , g . av z - g , .'g ' 9 7" - '. . . 'a - A ag iv' '13 a 1 ' .'g " "'z ' . g 'K -K 'C 1 a iz ' , I :W .' Q 'L -' ' b -1. 1 'KL . A A I.: ' ' -2 'J F. . . .,:-n jg '-1 ' fa 'Q , -1 -a 'L ' '.'l- A zj aj 3 1 Q -' , 4 ' 2 , Lg -'- Q 'L 1. 1 . Ig " i ' L -' ' ' ' ' "1 ' A Lg ,1 ".' , .' 1 lg 1 2 . 5 C0 -1 g . il, D2 ' Q73 7 ' ." , bg 1 1 Al lg "2 , ' ' 1' ': . . . , .. .' A -h ' j-- -1 , , ' 'ik .'-wa"-g.'a" ' f.'.'Lg -1 ' fa . , ',.. Cr- ' KLQ .'K'X z - g Yi'ill'!l0Uk Stuff: ' - .I I 1 Tl U' 1 HP PilI'l'1lll'Il ur'tx1g . - , r 5 lg g 1' l." B' ,'- Cmft Clulxg Intmmuml lfofmtlyull and Balskctbull: Visual km-tlmvllz Prom lJl'L'l7I'iltiIlg Cmlnnittvvq Nlaly DQIYS YUM' Aiql , 3 1 -' , 1 . . if ' fn 7 ART ckg Q Q' .' QQ i 1 ' 1 C .' ' . q ,il KIS . I- 'ix z f ' fl g I. '. Fmtlmll U73 B ".' 1. , w . 7 - 1 ' g a - I jg fag' , ' 'Q ,A "Sz .'1 l. .' 3 ' ,K - af: V ' , g .'1 . 1 ' . 5 .'1 ' , ' . . ' LA- 1 " A 1 ,Q ll'1l I :Q ' I 'IL V 'i I wk A . '. ' . "T 'I . ,-A v ' Q ' g , 'g A ' , ' 3 Stzzffg Sp t.' If l't of Y -: 'l ook: Rifl- Clul: I ' Clu-vrll-1 l- L.. 1 ' " f . g " l ,l lg .la 1' Dzxjg lin 'r - 3 ,I ' 1 CFU qt lllll 1 1 -'Z -'fi I-Z' ft I' .' " 'A 'KL '-1 'g , ' ' 'L ' .A. . Cr- ', 'vi' - 1 il ' , 1 ' .ak ' 'al 'L ' , gf - ' H '13 x. . . P 1 ' A-g ' '. . . I g .' "1 ' '-ig X t. F-'ULY .l,-I mir r High Footballg "1 v 7 lil! L , . ' 1' "I ..'- " 1 , ' 1 fI3Jg D1 ic-ing CII bg Va Cl lg .' 1 l - . - 'g B1 y." I - , " --- ' ' 1 if " 1 ' Q ' 2 Al .5 - ' 1 J: .z 2: . 'ttt -vc .' 1- , ".-'- 1 - 1 xl ,Ig '. .. . . J IL ,l. pau x fa ' CIN: Lu 'iftuq fa ' 1 .' " ' , QP: , ' - 7 2 3 "2 " - 1 , I ' --5 F.F.A.Q ' ' -H ' '3 ' 'Y' A ' 9 1 ,' Cl I . . Q 1 -' . 3 'a , , Q " , M . .' , ' 2- 'if 1 ' T L 1 j A L KLM " '.' 1 ' 3 1 "'.' ag J' ' g . , ' ' 1" - 1 7 1 1 154' a :fa ' A "Q 1 'l' L.. , . - . 1' f 'Q . i- Chl 1 'rx , ' --1 All zz .' 'ic-tyg KH- i - -g Da " Cl I 1 I x ' Rv I I i-H'-YQ Cl l. JUI ' ' .',' , ' I - . " 'z ' 'g Bl ' ,ll " '1 '.' 1 1 , 1 . IQ ll ".'1 .' il , and ' - .' 1 - 1 , j ' 101' ' '1 ' ' ' 1 Illlll' Sm ' 7 ' g . aj I il ' C333 H J - Rug 1 al Ro " " Pros' ' 1 fl ' .' -' '1 jg . il' 1 'Q Lal ,' 54 , ' --3 A' ' -- , 3 :A 1 - . . . ':1"'2".,'1. 2 -' A - 'z a --Q lA".'i: .-V -- - ' 1 . 'g ' 'z L. - z ' :..- "H-9 .' - ' Q A, , g " A A, K. 'Ac 1' . K. 1. ' 1. ,,. ,K 'N Aa 'A .2 I --'I ,A ,lm .'1 1 1 , -- -1 -, . 1 . ij zjf 3 ' 1 'z gf - w "1 . . A YQ Pri . ' ": ,nu 4 .'1 1 ' C.: . z 'l' Y , 1 '. . .. . , L.: 1 2 L 'z ' ' ' T pg Q, ' f Y I.: . . ' . . 4 if - Stu x ' 1 wl'i ' Eclitf 5 Lu Vftug . ai' Daly: Ari: -'Ci' H cjllll 1 F.l".: . - 1 . ' , Ig lru- xii! ' ' A g C0 Ba I 1311 rill 1 I f-U: Illlll'lllSQ F. . ai 1' a ' ' 'A . .' I ' . u . MS- T .' L1 .' ' .' f' 'A jg ' -- 1 ' . - ,I ' ' ' . A ': " '1 ' A 1- ' Hg A 1 'L . . ' '- 37 Semor ACt1V1t1GS ERDORFF Fl' A 14? Presldcnt 113 Student Counul Sgt of Arms L1 Ylstl Sports Eclltor Chorus UD Bind Drum Valor Sophomore Cllss Prnsldent Truck 123 Prom C0l1'll11lttLC Basketlnll NIERVIN RAY ON ER DORFF F I' A 147 Track 14? junior High 'incl jumor Y lrslty Blslwth 111 umor X lrslty Pootblll II1tl'lll'Illl' lls Ynxrbook Prom Committee FFA Snntmll FFA Rc porter Stag Crnvs SCILTILQ Club Niusu Apprcultlon Q1 mor Chorus I' FA Bwkatblll T1 nm WILNIA D PALXIFH Clllllfl Club I' HA UD I' HA Assunbly Art fo! L1 Vlstx Llhrlry md Uslu rs Club Sou nl Thur n of I' HA Ya lI'lJ00lx AHNIOUR PEXNHOSF Fl' A Xhud Chorus Art Bovs ITltl'lIllllI'llS I' FA lilskctlmlll T1 lm FDWARD PFTEIKSON Hlflm Club Sumnu Club XIISIIII Ald Club St15,1 Crew Bovs Chor us II1tl'lll'llII'lIS Art RODNEY PETERSON Comm rt Bind 14? Drlll Bind Q45 County Bmd lJlStI'ILt Bmd Pllud wlth US NIVV Bmd FFA 073 Ruord Ap pruntmn Club Mu Dly Hmm Room Pruldgnt A9 sunblx Art RICHARD PLOVVVAN Frcshmln As scmblw Dummy, Club Fl' A Trusurcr I' FA Sun flfv Mu lru nnt umor Class Boys Chorus Tlhnt Shovs Stigc NIUIILCT YL irbool. FFA 41 Prom Du orltlm., Commlttu Proyutmn Club IANET IOUISE RENCH Ncwspxpcr Club Clrlc Clmrue 195 Nhud Chorus IJTIINIULS Club 23 Dummy., Club Ymrbook Blau md NVlntL Stlr Reporter md News Edltor X1 IV Du Studgnt Surgtflry Sprmg Concert Scnmr Cllss qurmtlrv Nillkll Appreuatlon Club Intrlmurll Sports BETTY LOU HESSLER M IV Dly C33 Cumrl Club lhd Crow Club Dmung Club Clrls Chorus TAB Club Studs nt Surntxry bprmg Coma rt Lx Vlstz CAL EN RILSSLER Stags Crcw IJIIILIIU., Club Boxs Chor us Rlfk Club II'lfl'lll1lll'llS Art FRANCES LOUISE IHPPLE Yrluns Ce-orgy YV1sh1ng,t0n Slept Hin Bethms IDLIQLHE Tn State Y Tun Pl mmng Commit me Sonhomorm CIISQ Surmtlrw Mu PreQ1dentofTr1 H1 Y I Snelk Ifor Democruy lst pl me 133 Drlmxtus Club 35 Pruldent Nltl0Hll Honor Souety Blm md xxhltl Stlr Stuff AS90Ll"lt6 Edxtor Editor L1 X7lStl N1 ly Du Blue md xVl1ltL St ir Club L1 x7lSt1 Club JUNE NIAXINE ROBIINSOY Dmung Club Tn HIE Xin Du U1 L1 XlStl Art Edltor Trl H1 Y Tre-lsurzr fl? Art U1 lrom Cvfllllllllftlt' Intrlmurll Snorts TAB Club Nursu Club DAVID SAUERS Fl' A UT Stlgl Crpw Bms Cholr YL lrbook lfoothall Intrunur1lB1s Lctblll and lontball Rlfh Club Art CAROIIL SHI Lb! IDUILIIIQ, Club I' HA lxIlSt0l'llll Clrls Chorus Qprmg, Cougar! Xltlllllll Honor Smuty L Xlstl Cu zdxtor L1 Xlstn Club Hmm Room Suntln In mm r Intrumurll Sports Xin D x -Xrt Honor Roll lonnsu Club Pruulult IJI'llllltlLS Club SLLl'ltlI'X ln lSlll'lI' lnturn In ulurs of Amnrnn Prom IJtLOI'lf1Il1:, NIARY SILBAUCH Bmd UD FBI, -X C73 IJIIIHIULS Cholr Xin Du Student Slffltlfy Ll Xlstl Intramurals L1 xlhfl Club DANIEL H SIXIXIONS Juulor Hlgll Punt lull 133 X lrsltx Foothill 433 junior X lrsltx Incl X lrsltw s ctblll I LL 7 Sun x In lSlll'll' lhnord Apprunntmn Club Nntmnll Honor Smutw 'xhxul Chorus 131 L1 N lst: Prom Cfllllllllttii Drunitns Club Xlusu Club Sflgl Cn xx Club XX AHREN SNlI'l H xx Clorus lrulk 43 I' I' -X Sucnu Club S11 Crux FI'lShlllll1 -Xssunblx Xluslm Apprzultmn Sprung., Conurt X1 lrbouk Illtl'lIIlllI'llS XXII LI-XXI R SOWFRS Fl' A 171 Chorus Stlgc Crew Art NIARGARETTA STANILK II'lfl'dl11llI'll Sports Iumor Red Cross Trl H1 X Clrls CIIOIT TA B Club Prom C0lUmlttLL X1 n Du C35 Home EL L1 hstl Sprmg, Conurt Art Home Room Suntln Xlll'SlIlf., Club Nlusu ADDILLIIUOH BILLIE DE ANN STEWART XIlXLd CIIOYUS ClrlS Chorus Xin Du Churlc ulcrs md Blton Club Dmc mg., Club IX Churlc ldcr L1 X7lSfl Hmm EL Chur lx uhrs Contmst Sprmf., Conurt 131 Intrlmurxl Sports Irom Cummmttu A11 Ln Xxstn Club Xiusu Apprcul hon Prmslnnm Class burchry DELNIOINT L STH' ILER Trunk 171 V Bnskctblll V mrsltv Blselnll lillllllllj., llShlIlL Club RIH1 Club YQ arhnok Intrxmnr :ls Cholr C33 Sgt It Arms Senmr Class Stag Crux CIAREINCF STILILS Ag Club Stagg Crcw Rlfk Club Illtl'lll1llI'IIS Arts Ye irbook 'Stiff TAB Club VVANDA LEE STILES hIlj0l'tffL 141 Hmm Room Qccrmtxry Tn asurcr I' H A Sncrctlry Rnd C'roQs Club Dnnung Club Prc shmm Aesunblv Art Cholr N1 u Du Sunni. Come rt C33 L1 Vlstx Club Prom COIIIIDII tu Intrnnurll Qnorts XIVIAIN KAX STUTZMAN I' B L A Club Dr lm mu Club 197 Dmum, Club GITIS Cholr C33 'Slay Dly C31 Ncwspipcr btnff f3D Mirdnng, Fhmr Ya lrbook Art Studnnt Sccrctxry Sophomore Bowlmy., Te IIN Sports Represcntxhve II'LSl'll'l1lH FBLA Assemblv Freshmm Asscmbly Sprmg Con fort Blum md xvhltl Stir Club Intrlmurll Sports 'IHOMAS R THOMAS Yocltmnll Ay., f4J FFA 14, Reporter StlldLHtCllllI1Lll Sergeant ltAl'l1li Busmvss N11na cr Ymrbook Hlflm Club Qpndxl Asumbly L1 Vista Intrlmurals TAB Club Prom Committee Art RONALD S TOTH Bow Chorus Dlmmg Club Stlgo Frmvs Intrunurwl Bwskctblll Footbwll II'ltI'lI'l1lIl"ll ren rcs nt mu Rlfk Club Art CHARLO FTE TOMB Bind C15 Rnd Crows I' HA C33 FHA Reporter Holm Room Mu. Pre-suck nt I' H A Assembly Art Mixed Chorus Clrls Blbkltblll Xhy Day Prom Deurrltmg Clllllllllttli Sprmg, Conurt L1 X7lStl I' H A Vue Pram cknt Clrls Chorus Nlusu. Anprnultlon TA B Club LEE I4 VVALBECK Summe Club Intrunuril Blskct lull Football Art Cmurl Club Bovs Chorus Xhxed Chorus Nllth Club Presldent Prom Commxttee Yexr book Stuff L1 wlStl Club Projectlumst Club Bind An nounur IJIIIHIULS Club DORA ANN VVALKEH Dmum., Club IDYIIHIIICS Club I' B LA PJ Cholr PJ N1 lV Du Student Suntnrv L1V1stl Intrunnrxls L X7lStl Club DORIS NN ALLACE Clrls Chorus Xhxmd Chorus Hurd I' BI A 'ln lsurfr Xin Dlx Rul Cross Club Nlusu Appnulhrm Club Studmnt Suntln Qprlny., Conn rt L1 Xlstl Club Intrunurll Sports Prom Clllllllllttlt CILUHCI VVARHOLIC Stlg Crlw Club HIH1 Club Sauna Club lruk lrojutmn Clllb Bow CNIIOII' lntrunurll Sports Nhud Cholr Blqxetlllll IOHIX C YOUNC' jumor N xrsltv Pootbxll Vlrsltx I'outlv1ll 177 xhllll Aid Club C39 Pri sldnnt x7lSllll And 113 I' I' A fl? Prom llltflfltlllg Cilllllllltttt Stage Crux Club lfllk -XLNA IUUISE YOUNC BLOOD IJIDL mg, f lulm ljfllllltltk Club Q33 I' B LA Q79 'Wmwsplpcr Fluh Art 177 Concert Bind Q41 Drlll Blncl MJ Countv B :ml C77 Xiu Du Ui -Kssunblx umor Cllss Santan Blum md Hlnh Stlr R4 purtmr Prom Duorltlng., Cum lllltttl Orgm Studmnt Scnrntlrx 'Nltlonll Honor So nutx Hugh Honor Hull I 1 N lst: Club Chorus I O I O .. -' , . .' ' v . . '.y. . ' ' ' v - 1 v - ' ' --1 a 1 v ' A ' ' vb, . . .-. , . . . 1. - 2 ki . A -. . - . . 1. , -. , - 1 v a -'s 4 s - - 1 -v 1 'A I N .f- x'. . . .- . ' ' 4, ' I ' 11- 1 ' A , ... . , . , , 1 . , , ... , , . ., Q 1 . .-. . 7 v , "., ' ' ,, , , a a . . - 4' - , ' ., 4 .:, 7 , , 1 1 ' " f . Q . qxu ,A . Y -' . 'An xml: ' ' ' ' v , 1 . 1 ", , . 7 , . . A 1 . 1 . . . - ,. . , . . ,a . lj., l yi . V 2 . . . .. .- ., A ' , , . .., ... . . ., . " " A ' 'x V I - V. . - I . x Jn g - A . 1 1 '- u , . . .. a, . . . '- A ,,. 4- gif, ' 4 . c 1 , L - i' v'Yi h 7- sqm -1 . 9- lf. ' . ' , ' , ,. . 1 'f.. i n- 1, 7 1 1 , - , . . 1 , i7 . ,.. . ' 4 ', 4 .u, ., A - .1 ., ... z.'-a H . . . 'a . -xg . 1 . '- .g 1 z .1 -1 -. - ' . ' Q.. . J ' ,,. . . V'-. . ,.'. . J . . , ...- , . .. .. , . , , . .. ,. . .- -Q 5 fi' 1 2 - 1- A . .'. .'- ' , ,. , ,, ,, - . . . ,. . . . , . . ..., . . . . 111.1 . . ., . . . . . ,- - . ... J.. .. . , .. 1 . . , 4 ' - '-. 1. . . . . . ' ' ". ' ' . , , ---. A ., , ,. . ... .. 1, '. j . , - , '. , . - .. . . . , , . .- - . 1 2.1, .g 1.1 ., ....g.'1- .'. ., . '. , ' , ' i P w Y - 1, . A y -- A ,.f'+ , ,. - ,. ... .- . , g..f- -4 - -. 1 - ' Y ' -v 1 I-y - ' 4 , 1 4,, ,, 1 L 1 , . . . . 1 . 1 - I I .1 'n I . Y' ' 1' y 1 1 ' s 1 , 1 1 , . 4 , .- 1 , 2 ' ll . i . 4 . . - x- y. v nv . Y V g 1 1 1 1 1, ... . 1 ' 1 , . . . -4, ' - . 1 - 1. ', . . ..' 'K , 4 . , ".' . ' ' 7 ' ' n 1" y r . .I . i 1 . 1, . . l. , 1 r ' 1 v 1, 1 , . , .- 4 Y 1 , '. 4 .. . . , , . 4. fx '- . , - . r- ' I 1 . 1 "1 - ' A v - . - '. 4 .- . .. 7 ' - . 1 .1 1 , - f- '- - -' 1 - ' ..- .. ' , . , . . v v ' ' - , 4 , . . . 1. , . . . . '- '. 4 . .K .. - 1 ,v . Au., . ., 4 . , . . A , 4 4 . -4, 1 , . ' 1 -r1,- -y1- 11 -. . . ' . . . . Y 1 , '. . .' - 4 . 1 L , 1 , . . . , " 1 - .. 1' 1 ,A ' . 1. x 4 , 4 7 ' ' Y I rl- 'hi' V '. 1. -. 1 ' n wx. y- . ' x 1 A , . i 4 . , , 1 , , . . 4 , 1 V . , . . . . - . - 1, -. , . . , , , . ., . , ,. , . A 1 . 4 , 1 . . , ..., A ' Y 4 , . . 4 , ' . 4 , I . 5 2 1 1 f 4 1 ' Y I 4 -1 'g ' . . . . 1 .' a ' g . - . . , . . . 1 . 1 4 7 , . 1, . 1 1 , 4 1. .. - '- ' 1 'gfj . ' . ', ' ,.. ' ' ' 7 ,, ' . , l,, 1 n 1 , 7 , K Al.. . . A - 4 4 7. , . . . .- 1. . .'. .'. ' . . . ' . , , ' , .' ' . . . ' ' 1 ,- A - 1 , 1 1 . .. ', . . . ' 1 .. . Ty. . . 4 1. . . . , ', ' . .1 . , , .. , . , 1 . ., ... .ag a L.: ... , g g . ' 1 ' 1 a a I -1- 1 ' . '. J , 1 4 . c , - , . , 4 - ' I A f 1 H 1 - 7' , 1 - 1 1 ,-V, A . . . 1 4 1 , 4 4 , n. A . '. 1 1 .A 4 , , , , K - 1 . . , . . . , . , . . ... . . . , , .. , . ... . . . 1,1 . . , . . - .. . .. 1 . . ,, . .. . .. 4. . .- , , .. . . , .. . , ,. . A, 1 .. . ... . .. , . .. , I : f ,.1- ' '-'- , H . ' '- "..- -' , . ' ,. . H. , 1 , 1 4 . , . . . .. , , .M , - ,. x. r- -, . .. ' .-. . . . . . , l ' K V 'H 1 .Q - A ., 1 , 4 ' 1 , . 1. 1 4 . .. . . ,, . - , Y 4 1 . 4 , 4 4 '. ' .,- ' y ., . . ' '. Af, . D . . , , . .., . .. v - w w . . . I ' 1 ' 7 ' ' , t 3 ' ' ' ' 1 . . ,.. . , , . ..,. . - A . . . - , e 1 c ' .Ig . 1. . . , 1 . . , , , r V V- 4 I- , - -fl ,, z , ' g g z -z g 1. gi . . . . .- . , - - , . .1 . ,, ., . 1-.. ' . - - ,. , , . pg . 1 , .' g 1 z- ., .., . .., , - - .. , V . J ' ,. . . -. '.z ' z Ja . - H .' ' 1 - - , , , a 4 x ., . . . 1 ' ' Y . .' ' ' ' . '. ... . . '.- " 5. . . . .- . . . ...,. .Y' , 1 1 - A - 1 A . ' g .K . , H Q . g . . ..- 4 f , , . 4 . , . . . . .., , -, '-a a ' a' A - . J J . - .1 af-. 1 ' 1 Ji- 1 z." il . , , ,, ,, , , . , A A. Y I . .1 .I . . Q, 1. ... . , . u, in - . , , . . . . . , 1 . , ,, .. . . . , . -, . , ., . . . 1 . -- g . a z . - ' 'g an 31, , - , xg 1 1 . ... .. X 5 . aj zjg 1 x . Y'-4 . h in xv 'I' 5-' 1 . ". lf, A 4 ' u ix- .1 -. ' Y Y ,' .' ' , . 7'-. . . . ' -. 1 . . .' .1,. . . '.' . f . , . .. . , . . . ,, 1 , , , 1 1 . 1 , . 1 I- 1. , A . 1 I. 1 . 1' A , 7 ,",, . .1 .'... .. .' y ' '. .'.'. .. .". J ',.' . ,- . , ., . . . , ,. , , . , , I. . - . .., .. .., . . ., , , . , . . . ., , . , K. . . v 4 v V 1 ig- A v 4 7".. 1 . - ' Y v ' V. 1' 1 . . A 1' v .,. . . , . .., . .., . 1. . 1- . I . , .., .a , . .. .. . . ..- 1 - ' . -, . . . ., . , .. 4 - , 1 . I n - , 4 , ' 1 4 . 1 , . ... . 1 7 1 , 7 . ,. - . 1 . . .A I Y ,. .K ,. , , . ,. I n Bal . , r.: K-35, l'.l'.A.1-b. tart, .. -, . , . . . , . - - . - .. ..'. ' . '. ' . ' .', ,. ' , ' . . . . ' - . . - . . . . , ,. . . -, . , ..,. ., .... .., . . '-x - . 1 7'f,. I .1. - 1 '.- . ' . .1 I . l A . v . , , . ., . .., . , . . , , ,. ... , . , . , , , .- - ' ' ' ' . , , ,. . ... , ' ',,,, ,, , ,. . . :..".", . . .. . ...,... .' ..,... 1, ... 41, , ,, -- .. . ,. . . -Bo", .1 .1 z"Cg -1 , g.tzg- -z '.a X 'L 1 ' A - , ' 'f 2 . .'." 'vi . ,' ' "2 Q. 7 "Q ri 1. ' - " 'K "Q .1 2 . ' , --1 'a 1 4 Q.. . ,. .. ,. ' 141 .. .. . OU PASSENGER6' FUTURE SEHMEN Q HM 01125 LQ!! UE HUECK SOPHOMQR 55 Queer FEESHMEN DDECK EIGHFHCS-IQHD 7fX lg-g' ZH'-5" X, A Xjgxf-XXL? lg-,,.! 1' Q " ' H " X I I I l An Q u I gn " H l N ll' 0 - - P L-JLJUl:f2 fi mzamaza EES " " C 0 O 'X " ' E 0 0 o NEDECKL SEVFAX TH G DE ifrffg 'X "'fJiX' R-li gffgf XM if X- 1 W XV p Ni! -'gd Lf" ' , ' Juniors TomorroW's Ensigns Row One Byron Alu- Barry Allwrtvr Dolmlcl Alll'l1lllS. Arlin .-Xlti11111s. ixllllll Maris- Baku. C111-1111 Bvck- vr. Ilia-l111r1l livrlu-l1il1'. Row Two A11111-M11 B1-rt11li1111. Sum Bl1111gl1. .lay B11111-lr, Sl1irl1'y Brv111lli11g1-1'. ,l4'ilIl BTUNVII. Alflilll H1111-rl1111111l1. clt'4H'jlt' Clark. Row Tl1r1:c VI11111111 Cflll-lllilll. B11l1 cltlllllllilll. lliclmrcl clIllljllIl'IlUlll'. Dzlvicl C1111rsi11. YV1111111- Croylm-. Cutlx- 1-ri111- IJ1-clwr. l,l'1lIl lJcy11r111i11. Row Four Ha11'11lcl Dietz, Klux IJ1111gl,1s, Clmrlvs llllllil, K1-11t Iiaxst. Rllll- nlml li111pf11-lcl, l3111'l111r11 lfostmfr, llcrry l"c1st1'r. Row Five Nose l'1Y2ltl'iL'li. Lrmisv clilflilllll. Ruth G11c1clli11, Erlwurcl C111- cl 11 11. Rilllillll clfklllillll, lusc- plriuv Ha111111c1-li. Karl H1-mlm-s. Row Six Auclrm-3' H1-11cl1'rs1111. l,11 H1111 Hixson. Xlnrilyn Hixsrm, Iluris Hollmr. f1ll'Il llr1r111'r. flilff H11lt71111111. Xyilflli' II1111t1-11 Row Suu-11 lf111'11l1' Kvlly. clilllilyll Krill. XYill11-14 lA'lll'. qllllllll l.1'Nll1'.c1I'lll' l.lC'lllK'llll'lN. I' l'.llll'1'N l1lPll1lN ,lllll l 11112. Row lfijllll Cl1.11'l1-N xl.lL'lx. K111 Xl111'l1. xl.ll- Ql11'r1t1- Xl.11'l1. D11111111 Xl.111!1-N. lfli141l14-tl1 Xl.lTLIlN. Kf.1111l1- Xl.1t- I1-r11. Row One Patricia Xie.-Xcianis. Carol Klo- Fvatcrs. Bvrtlia xlL'ciiIlHiN. Or- vc-tta Xlcfliimis. Clara Ie-an N11-rlwl. Sandra Xlillvr. Row Two Ronald Xlontgoincry. Barbara Nlroczka. Hairy jam- Xlroczka. Henry Ofman. Sara Oxercioriii. lim-na Paimcr. Row Three Doris Pvusl. Nanny Pc-nrocl. lr- vin Pcnrosc, Carol Pizarcliik. KL-nnvtli Rhino, Katlilvs-n Rich- ardson. Huw Four Harry lioliraiuallgln, Dorutliy Ryan, 'I' ll 0 0 rl o ra Shaffc-r. Cc-urge Sliaftic, Donna Shop:-. Ruth jc-an Stake. Row Five Bill Stl'Dill'llS, E111-1. Stilvs, Gary Still-s. Dennis Toth, Bar' lvara Troska, Mary lam XVallx. Cvorgv YVaitvrs. Carol xviltkillfi. lirniv XVicimar, UI Woodshop Today! Football Tomorrow! Sophomores Row One Charles Anderson, joanne An- tolik, XVilliam Ash, Barbara jean Bako, Kay Baldwin, San- dra Baldwin, Louis Beam. Row Two Patrieia Bell, Paul Berezansky. jane Blongh, james Boring. Robert Boring. Sam Boring. judy Bowers. Row Three Gloria Boyle, Arlene Brend- linger, Harold Brendlinger, jim Brinks, Rose Ann Bufagna. Richard Buterbaugh, Sandra Bnterbangh. Row Four Gloria Cable, Donna Campbell. janet Campbell, Floyd Clark. Richard Conrad, Betty Cramer. Donald Cramer. Row Five Patricia Currie, Barry Custer. Carole Davis, Geraldine Det- wiler, Augie Dietz. Lanny Dix- on, Harry Donahue. Row Six jolm Donelson, john Draksler. Robert Empfield. Clark Fair- man, Geraldine lfatula, Ivan - , . l'elton. Cfretehen l'ry. Row Seven Kenneth Fry. liiehard Fulton. jolm Glnsko, jim Hall, Betty Henning. Doris Henning. Ernest Heming. Row Eight lialph Heming. XYilliam Hill. Bonnie Hood, Shirley Hollen- bangh, james Houser, Nlary Ann Hngar. Bonnie Hunter. Q ft -xi. na 1- p 1 8 lx v xc 1 .MX 15 I I an gf? 1 I 4 Q 55 fi Q .V 1 -Q SJ 7 . 5 M ' gm -f 9 'Q I xx ' 1 fe , V ' R r an ,X L4 .1 .. U' 1 . 1 A 5. f L ,. J' A ' 11 4. my 5 f ' 1 ? -.. +2 . J, -fu 1 f X' NJ i V -F x - F f 'U gf' ' F . KQV , I K fx ' 'F 'F in Y' ,W NL 'ii 9? Q5 5 Freshmen Seclmen Row One jnnm- Allen. Ronnie Allison, Paul Beal- onis. Kay Becker. XVilliam Bennet. Aliu- BL-nshoff, Nick Bvrvlansky, Ed Bi-tts, -loannv Betts, Cram- Boring. Row Two Bill Bozochoxic, HL-rlwrt Bran-kc-n. .Ioyvv Bn-ndlingcr, Larry Brinks, Bev- erly Buchanan, Dali- Buchanan, Don- ald Burkett, Bertha Cameron, Margie Cainplx-ll, Holme-rt Calnplx-ll. Row Three xxlilliillll Casper, D1-lla Carney, David Chu-ro, llonnim- Chvro, Phyllis Clwro. Str-vc' Conrad. Nlargari-t .lane Cramer. Nancy Cramer, Nancy Decker, Stan- ley D1-yarinin. Row Four lioln-rt Dietz, janet Douglas, johnny Douglas, B4-tty Edniinston, Bill Ed- niinston, Tlioinas Finnegan, Iiichard Foster, Twila Fry, Carolyn George, 'IR-rl Clusko. Row Five Donald Goodlin, ,lanivs Clrahain, Richard Griffith, Linda Hall, Roy Harding, Sally Heming, Arnold Hew- itt, Richard Hilty, VVilliani Hollen, Bernard Hoover. Row Six Diane Hopkins, john Hngar, jainvs jenkins, Terry johnson, Blanche johns, jerry Lictlienfels, Barry Knnpp, Patricia Kukula, Henry Ku- knla. Mary Krebs. Row Seven Patricia Kopka, Alyce Larkin, ,lane Layman, Raymond Lindsey, Rhoda Nlay Lingar, VVillia1n Loder, Sylvia Lonas, lied Long. Sandra Lorditch, Nlargarctta Nlack. Row Eight Holm-rt Nlattern, Ford NIL-Caclirvn, David Nia-Clintock, Clara janv Kle- Clain, Peggy NIL-Crachcn, Xlary Nic- Dowi-ll, Shirley McDowell. 'flu-llna Nic-Cinnis, Douglas NlcLangl1lin. Dala- Xlulntyrv. Row Nine Larol Nlauk. Ca-rald Klan-k. juni- Klan- gns. Alu-ra Xlarn-ns. Bs-tty Nh-clsgar. David Nic-rklv. lfayi- Nlisnvr.'l'i1n Nlnl- vilxill. Ilia-hard NIL-rdivk. .lann-Q Xan- ah. Row Ten ,lanu-s Nl'lNUll. Linda Nixon. Pat Nix' on. Allwrt Parsley. Nlariv Parks. Lu- lvy Patrivk. Donald Pi-nrosnx ,lann-s Pm-nrow. Donald i'c'h'rso11. xlll'llill'l l'illar. X IX! xx 'Inu S1 xx fnu ' if ff J-1' sz! Engrne Department Assrstcmts Lower Freshmen To "E" Deck Row 0111: Lloyd ACIAIIIIS. II0lIilIlI .-XII111111N. lfx.1 Luv Alta-11111s. .'xllKII'l'XY Biilku, X.1111-5 Bilrtmv. Bill H1-ck. UUNJII15 B1-1't11Ii1111. A111111 Crum- Hu-tts. Balm Biggs. ArtI1111' Boriml. Row Two xIillli'I I511ri11gl. X11r111a111 I3111'i11g, 111111111 BTRICIKUII. ClI114Iys Bl'l'llQIIIll!K'l'. lim-tI111 Bl'l'IllIIIllI.Zl'T. .'XlllIl'illl lirvtt. Im-I B11- K'Ililllilll. -Iillll' B11rL1-tt, xx-llyllt' Billi- Iwii. IfI1111r11 I511l1'1'I1111111I1. Row Three: lic-1'11i1' Ca1I1I1-, CI111'm1I f:1lIlll3I7L'II. f:II.ll'- Iuttv C:1111pI1vII. II11'I1a11'1I C11111pI11'II. Yx1111114- CILIIIIIIIFUII. I.1-wis C1-1'11.1Ix. Pc-1111y c:IIll1'. IJ1111a1I1I C11fI'111:111. liv- LI11111 c:l'ilIlll'l'. Xlury ,Iilllt' D1111i1-Ia. Row Four Ilillllll Davis. Iucly Dinis. Clluriu Di-- Iiitn, Victor D4-y111'111i11. AIIOII Dick. l311rIu11'11 IDOIlllIllll', -Illlll4'S IX1111-IM111. ,Ioycu IJIIIIIIIITU. liiIc-11c- Iilufsky. IDUII- z1IcI I-1-It1111. Row Five IIIIIII ixllll I'IIIlIll'I.Iilll. ICQIQI11' I'IU5Il'l'. IIO1111-1' l"r11i11, IQI11 l"1'11i11, l'IIl,LfK'lIl' I'1lII- I1111. lI111111IcI lfyrwck. IIilI'I71ll'Al ciklllL'05. Phyllis Curlity. AII1'11 Ua11'x'i11. C11tI1 llvz11'y. Huw Six Bill fIl'ill'j'. Iiic-I1111'1I fIt'llI'Il1'. IJ111111I1I QIIIPIIRI. Putty II11I11I1111cI11. Putty lla1II. Bill II11II11xs1-II. -IIIII II1'II1'Ifi11u1-1'. CI1111'I4's Hv11cI1'1'w11. B11-111I11 llvwitt. I3z11'Ic-111' H11r1cI. How Seven Ilizuu- 11111111 r, Bill li1111t1-11 -IIIII IIIII- ton. Willy .I111-Ixsc111. K1-11115' I11111-5. 'I-Ulll -I11111-s. VIIIII Kitx111iII:-r. VIHAIII K11I111'. 'IR1115' l.ll Cu1't1'. lix'11 IA'All'j. Row Eight AIf1I111 1.1-wis, ciilflll 1,11-I1t1-11I1-Ix. II1111- lllt' I.It'IlI1'llIiK'IN. VIIOIII I.Il'IlIl'IIIl'IN. xIilfQ2ll't'I l,i11Q. ,I11I111 I.IllIK'NIQf. IIIIIII A1111 1,f11'1Iitm'I1. I51-11 NI.11'L. l"I11y1I xIllL'Ix. Iyllllllil Nla11IiII. Huw Nim- lJvI411'1-s xIL'.'XlI.llIlN. 5.lI'.lII -I.1111- NIL- pX1I.1111n. lI.1IpI1 XIL'I'Il'.lIl'I'N. ff411'11I XI1- fi-1lI1lIl1'y. ffIiII111'1I NIcili1111iN. .X11111-tlv Nl L- K 1 I I 1 p . 'IR-fl XIiII1-1'. 5I111'I1-5 XIiIL'I11'II. I.AllTf XI11sI1-11 IIiI.1 XI111'1I11'Ix, Ruw TL-11 CfI.11'.1 XIIJ1-1'I, -IHIIII UIix1-1. ,I111Iy Oxl- I11'1111. Bill f,XK'l'iI17IiII. XIi1I1.11-I IJ.lI.l- 111141, I711.1111- l'1-11111w. I',1111xt l'1-111'11x1-. IIIII IJl'Ill'1lNl'. I.1111't IJl'IIl'Uxl'. Xfllillllll I'm-111'us11. Eighth Grade Seclmen Apprentlces 1 lv I Q- -16 Row One 45 , 1 51lIIf1f 1jf'lll'fPNL', 11.15 111111141 P 11 t 1' 1 s , ' Xl was 4 1 .1tt111-xx P11711L'. CQ.1t11y ljYl'il11. K1lt1l- 111' Priuf. 11ll11l .-X1111 1Jl'1l'I', C1-1111111 11.1u1-1. f111'1111 111111-1. Ke'11 11111.:c'1. X ,fm 1 NK I L 1 ' 1' Row Tun 1J4'XUIl 111-ssh-1. -l.11111w 111111111-N. XI:-111' 1 ' 8 'J 1 111111111su11. 51111115 111r11111su1'1, Lmlis "' , 1ir1111.11J.111u11. Stem- Hfmxxr, Tum Hmv- - NN" 1 x 1.111c1. Ulm- S1111114. -111115 511.11111 11ll11I J A za '-Xwqyaf Y ' fxllll 51111111 ' . Row Three -:bw 1111 S11.1xx. 111111311 51141111-1. '1'xx11.1 S1111- v I 11-5. CI11f1111c1 511114. 1':i1XNilI'l1 S1111t11. 1 A 1511115 Ste-15114-115. ,1ilIlll'N S11-xxnrt, Nancy 1 L 1 41 S14-w.11't. XI1111111 St111w, f11Hl'12l 511111141'. 1 VVIV A, 57 Row Four ' I ' XI1l1I1'1A11 Sx11.11'. C11-:wmv 'lim-NX.11't. 1 j ' 111-11111' 111c1is11i. x11l1l.l4'1 111c11N1-11. f 111111-v X'.ll'lll'I'. 1311111111 I.m-1- xYil11N'L'1x. , X' . C:1llU'1l'H XY1111111 X1'vs11-5 xYil11il'l'. 11111 X I - W XYll111lL'l'. flrrvvvr XY1111s. Huw Five ig 12.111 XY111111-11. S11s.111 NY1'1g1f'. c11il1I' XY1111.lIlIS. '1'Ulll Y2lI'Ilil1. Xlalruiz- 11-11- ! X 'X' Q1-1. SilIll1fil YUIlIlQ'1J1iJUC1. 11 1 1' WW Ship's Passengers Must Be In Good Health! !! TY -17 JR Seventh Grade Seclrnen Recruits Row One Ann Aclzuns. llogor Allvn, Rosa- Ann Arforcl. Loraine' Arforcl. Aliu' Asli. Larry liurklvy. Earl Borlu-liilv. Him-l Bm-rlwlmilm-. Ann -lmui Boring. jam-t Boring. Row Two linssx-l Boring. Dun Bonn-li. 131-vm-rly llI'2lk'lil'Il. Allin-s llrvcllingvr, linu- llrown. lfrnm-is Birgit, Put Bc-rlu-tt. Annu Czunplx-ll. Curl Clc-vc-ngn-r, Ei- lm-vn Conraul. Row Three Cyntlnial Crannvr. ,Im-an Crannvr. Bolx Cranm-r. llalrry Croyle. Nlurgurvt Croylv, Doris Cnstvr. Nancy Davis. Arla-nv D4-twilcr. lliclinrcl lk-yarinin. Becky Dixon. Row Four Cloycl Dunkin. Linclii East. Dani:-l llziugwu, Pznilinc Elosflcy. Francis Finnegan, lfrnnli Filinn. Earl Fonst. Frank Frnin. Dollinc Fyoclc, jucly Gzirlitz. Row Five Artlnir Cc-orgv, Dun Cvorge, juni-t Cc-orga-. Toni Clnsko, Dennis Crulnnn, Duvicl Griflitli, Sliirloy Halrne-tt, llntli HL-niinjl, -lini Hvniing. Ccorgv Henry. Row Six Dnrril llcwitt, Tlioinals Hilty. Nancy Hollcnlmngli. .lim Hopkins. Vlliiltm-r Howurcl, Diixicl Hutton. llayinonml llngzir. Donulcl lsvnlu-rg. Elizulu-tli vlnnosik. lfrm-al jolins. Row Seven l.orrziinv King, Viola Kisaunoru, Barry Kolesar. XYnltvr Koslxi. lluvirl Krill. Gloria l,uin1liann. Xlnry Sm- L11 llosu. 'l'ini Lvclmiorc-, Bra-iiclzi l,ic'lih-iifa-ls. Curl l,ia-litm-rifvls. Row Eight clllilfllltli' l,iq'lil1-riff-ls. Clary Lonzis. llc-lvn Lon 4-sky. llvnnis lmtlim-r. lflzlim' xlllfli. lfrvmlu Klum-k. Sllilfllll Xlaiuk. Sillllllly Xlnggiuuii. Clnirlotta- xlllllfl Clnirlr-s xlL'.'xQlAlIllS. Row Nine Doral Nliu- NIL-Kim-Iirr-ii. Cary Nlv- clltlllllll. Sum xlfcllllllfll. .login Kly- Closlxvy. lJlil'Ofllf' Xlrllowvll. xlilfjllt' Xlcl"c-utr-rs. Nlilw Xlfchlll. lrxin Xlu- flinnis. .IRIIIIVS Xlrflinnis. Alilllll'N NIL-- f:l.lllllllllll. Row Ten lillllllll Xlclntirv. lim-nny Xl:-rlivl. lluvicl Xlilll-r. lvrry Xlitvln-ll. llolilmy Xlroslwy, Kaitlixwiiia' Nlulxiliill. l.ylx- Xlurclic-lx. lloun-r Xlurcliulx. lflilglln-Ili Xlnrplny. lhirlr-nv Nixon, Row lilo.-wn fflyilv l'.ilt1'ison. Hmm Dm A I Run Tu 0 ll 4 Q N l Hou fhlee t l I l lflll l IIT! f Rem Four u N ll l fl!! ll xx rt 1 Ron I' lu. x X rn I 1 uc 1 1 P Q kv P o 495, 5.5 -'DA I In-f 4 wg Seventh Grade Mdthemdtlcmns Add To Gur CIUISG 49 v'l -.,,s-5 tfvne gd , 470 ' 14: -QM, 49 - 1 K 2 Eighth Grdde Spelling Bee On The Sed 3 2 Seventh Grdde Reddrng Around The World Y- ,X 1 I s 1 ' H 5: l I iz . in - .M V Q i X f h Xvix: -it 1 :K V J Na ' d X rZ'1- J' ,-ki k -Y Q.--' - 'x'.,,L l sl -4 my A f I E, El m :J I c I V Ei is A, 219 The Sh1pS L1brory Needs Money For Books' ll ., 'FJ ing f 'ffff .-PM STL DI N f K Ol NC ll OFFK I RS l l L ll lll ll N LN . il Our Government Voted To Send Us On This Voyage Margle Uad1sk1 1956 May Day Queen We Wltnessed A May Pole Dance In Merry England f , 'M VMM'fp..,., E I ' Z 04 ly, 1: f Q "1 . Y k ge Q . n- I . ,t V, Q , Junior High Music Appreciation Club ' V , ,.'. gag '11111 X111N11 .X111111111111 ll , ' f '1 "1m'g 1111111 XX.lN 1-11-.1t1111 1111 111111 1111111-11h x11111.111 1111111111 ll 13 1ll11'1'l 111-11 111 11111 Il lt 1111l'1111N1' 11 111 111'11x111 111 TN 1s111'11v1'11111' rout Row. left to right: -1.111111 C.1111p1b1-11. 131-tty 11l'lll1IlQ. Cl1-1'111111111- D1'txx'11111'. K1111111- 511111-5. I1111' B11111Q11. ,-X1'11'111- B11-1111111111113 H1-11-11 X1L'.'xl1LllllS, Row ixllll 13111'11g1111. 1,111 B1-11. B11111111' II111111, C1111'i.1 C111111-. x1Llfj' Stlltllllllll. X111 UM1111711. Second Row. C2ll'U11' Danis. f1Cl'Ll1l11ll1' 11l1ll11l. Durix 111'lIl1Ilg. S1I1I'1l'j' Y111111g111111111. 1,11111.1 Xliuwr. 111111 1511111-1's. Cfy11t11i.1 S1111w, 7140111 111-M11-1'. 111111111 1511y11A. 1511111111 511111151 1':12l1ll4' X1111f1-1'. T11ir11 How: S1l1I'1l'f' 1111111'111J1111Q11. 1'Xl'1llIf 17151-. f1.lI'IJ1fl1 I.1111wi'1. 11111 I11111x1'1'. C11-111111111111 511.1111-13 V1-l'lll1f XY.12111'1', X1i111r1-11 111141-1'. K.15 15.1111x1i11, L1-011.11411 1,1'Ill'UN1'. 15.11 x1llYC11L'1i. 111111 xY.ll'11l111L'. F0llI't1l Row: -1171111 C111s1411. 1111111 Jxllll X1111'rt. 5.111115 BLl1l1XX1ll. 1.111111 S1l1Ii1t'f. 1711-11 1'1ll11Ull. 15ALI'1JilI'il 1,1313-tl. XllLf1l' 1311-tx. Cf11a11'11's :Xl1411'l'h17lI. c1li1'1L'1l1'll 1715. .'xIli1I'1'f XY.111.11-1x l,i1.1 51111121111 Fifth Hou: K 1111 11111111 1111- XLlIlQ1l', N111411' 1'1'111'11s1'. 15111 XY.l1N11. 1311-11 P11111-1'111111Q11. C1-111'g1'111111 1111111110141-11. B111 1111 1111 1 P11xs111 11111111 N111 1 13111'111!. 15111 174'11'l'N , 1111'1' 1 1b'I'l'lllII Junior Red Cross Club Shore! Earn! Core! Serve! 1 l"1l'llll1 Hun, 11:11 111 l'1L21l1I N.1111y 11,11111111.111Q11. 1.i1111.1 1f.1N1. 171-11.1 ci.ll1I!'f. 11111111 1 111 1111 111111 C1.111111.NI..11 1111111111 X111111111.11.111-1151111111111,N11x, X11XI11111-11 5l'L'Ulll1RUNK 111111 1'1t1'11'1 111111 1'111'111.1 1111111111w11. Xxl111.1lII 11.111x1111. 11.111 H11111111111, 1111 11 81111111 Nl.11:.11'11 1.114 l11 1 . . 1111 lion : XI.11x 1.1111 81111, 15111111 X11 XL1r1111N, c..l1l'1f1l 1.1-11111-A 1.111 1 15 III1 1-1111 111-1 l'14llll'11I 111mg 1111111 X111-'1.1t11x. 13111111111 111111 li ttx XI11'-11111 C1'11x1 111111 131 1 11 1 71 1,'ll1l 11111111.11 1.111-1 X1111-11. Yi111.1 K1x.1111111'1-. 1'-lA1'11.l NL1111, 1ll4'lI1 .11111 11111111-1 111111xx11 11 1 111 I111' .111 11111111211 111111111 117 X111'11I11N f1711lIN7NI1l1Y11 lIl11 Junior High Library 81 Ushers Club ll11- 1111rp11N1- 111 1l11' l.i- A "M ' l1r.1ry .1111l Lklivrx 1Ql11l1 ix 111 111111111 ,lllfl 1l11x1-l1111 g11111l r11l111i1111Nl1ipx i11 1-x11ry1l.1y' li1i11f. 'l'l1iN ix 1l11111- l1y x1i11111l.11111: 2111111 r1'.11li11'1 l1.1l1i1N 11I11l l1y xx11rl1i11: i11 11111111-r111ix 1- Qrrnipx. rl-lll' 9lIlCl1'IllN livlp tlll' l.il11'.1ri.111. 111 111111il1.11A1f1- llllfilff' 1.11-1l1- ll4'N .1111l 111 11r111-1'1l111'1-x, 111 111l111r N1111l1-1111. Tln- 1111-111- l11-rs 11-ru' 11x lil1r.1ry Nlll1l1'Ill .1v1s111111s. xlklI1ll4'l'N, g11111l 1'f1IlflIll'l. 11llKl s111i11l lixing 4111- 11111- 15l1.1NI71'1l. 14111111 1111' .1ll 1111- lllllillllll x1l11111l 1-xr-111x .11'1- x111111l11'1l l1y ll1lN 1'lllll li1'1111-111l11'1': llflfbli 1 lilu- l1'l1'llflN Nl11llll1l l11- 111-ll 1'l111- X1-11. Front Row, left to right: R1-tl111 Bra-111lli11g1-r. Elma Dauis. Clllilfllllit' ff11111pl11-ll. l3l1111 IL .l11l111s. Xlurir- Parks. Elimlx-1l1 -l2lllUSlli. Phyllia Klrmrlitzg sp1111s11r. Xlr. xY1'1lfl'l. Second nw l1l11 Fraliii, .lflilllll B1-115. ll111l1 ll1'111i11g. l'l1'l'llIkl C111111-1'1111. Cz1l'11li11 S111i1l1. .'XIllll'll1' Nlclxl ll ,l.lll1' Biirlwtt Third Row: Sus-111 R1-lm. l'l1ll'lJ1ll'A1 G11111-111. Flllllll L1-wix. Xl111'gi1- 1111121-r. X HI11111- NIL-Cli111111'l4. Xvl'l1112l X11-CQi1111is. Back Hou: Crum- Sl111r1. B1-115' lf1l111i11x11111. P1-QQ fll'1lL'lit'I1. Sully Y1'ilLI1'I', Alxvru Xl.1r1-us. Silllflfil llK'llI'flSP. l'lx11 l.1-1- Altimiix. F. F. A. L L .. ' 4 1 7 Front Row. left to right: 'l'l111111.1N Tl11111111x. lD.1l1- BI'ilL'lik'll. llfillkllil Ou-1'1l11rH. Ric-l111rd Plou- Illllll. l.2ll'1'j' xv.lTIll'l'. U1-1111-1' Xliiir. S1-cond Row: Allwrt lJ.ll'NlQ'f. Lilllllj' Dixon. S111i1111'l Boring. l'l1lXX'1l1'1l S1-N111-lx. l"11r1l xlL'fl1lL'l11'I'll. vl1lllll'N Y.111:l1-. 13111111 lJ1'j'L1I'llIl1l. R1lIl1ll1l Allisrm. Barry Kiilipp, N111 flll'llCl1'Il1'll. Third Row! Xxllllllllll Hill. XYilli.1m ,-hh. XYg1rr1111 Smitli. D.1xid l,1'1l' lN'IlKl1'Yl-1'l'. Bill S111'il41-. Kl'lIlll'lll lll1i111'. xlI'l'l1' l'f1l111i11s11111. lliclizlul 4I11x1'pl1. Ric-l111r1l Cliliiifrrm-. .'xl'l1111lll' l,l'IlI'HN1'. Bill B111111111, Fourth Row: l1.1lph lll'l1ll1l2. lidwnrd cl1'1ll'!1'. Cll1lfll'N S1-irinu. l'll'll1'Nl ll1'111i11u. H11-l1z11'1l Xliirclin-li. lfnrl llI'1'IlIlllIl'll'l', K1'11111-1l1 H1-sslvr. .l1ll11l'i 1511111111 IJUII 511-w111'1, lli1'l1.11'1l l'l1JNll'I'. Back Huw: -l.llll1'N P1-11r11x1-. ll1'l1l'f' fllllllilll, llrmimlcl clflllllllll. H11-l1111'1l Xupotiiilq, B1-r1 B111'i11g. Al.11111-5 llill. lD11xi1l Xl.1rfl1. llily O11-r1l11rfl'. Rrmgilcl xlUllt2'0l11l'l'f. H1111- 1'1'1 fl1ll11IUlH1'll. .llllll4'N C1'11l1.1111. 55 lN Illllfffl flll tlll' fl1'X '1'f1'11-11l1111' 1l 1111-11111111111 1 - 1 1 M , . 11':1111111.1l ,xQl'IL'll l11111 1111111l ll 1-1111sis1s 111 i11s11'111-' 1 tivitis-5 11111l 111111-iwiwcl lLll'lIl 1112 Dl'4lQl'1lIIlN xxl111'l1 l7l'f'llill1 1 1 1 llllllllll 1l 111 pupils 11' .!"' '. 111p111i1111x. l'l11111l1.1xix 1'l11 l 1111-111 111 N111-vifin' l'xIl1lXXl1'1lQ1N 1111l xkillx lIl'l'l'NN.ll'f 1111' s 1'1'xs 1 A - l Ill llll Illlllllplllllll 111 111 1l 1111 1l11' 1l1-11-l11p1111-111 111 1111 llx lllll 1l1'1'x11111:l111Qx. 111111111 -. . i1l1-als ll1'1'1'NN.lI'f 1111' x111'1-1- 1111111 111 11111l llll p111'1i1'ip. 4 ' ' li11-. United High School Bond Front Row, Left to right: Elainv Shilvy. Xlilclrctl Slim-arcr, Pat Kopka, Louiso Carlancl. Phyllis Chr-ro. Second Row: Don Ovurdortf, Beatrice Balko, Bing Stn-plum-11s,Bcu-rly XValsh, 'lhomas Rowland, joan Antolic, Gor- trunlt- D1-Ilona. Ruth Ann Sharp. Alva Youngblood. Bow-rly Brackcn, Tom ,lone-s. Bill Bn-ck, Cathy Prcall. Cora Xluqmliy. Blr. Tilly. Third Row: Carol Coup, Ann Adams. jucly Sllaflvr. Cynthia Shaw, Gloria Boylr-. lloclnvy P1-tt-rson, Ivan Chisko, Ivan Brown. Doris -It-an NIL-Cormick, Gloria Surikv. Aliu- B1-nsholl. XYancla Stilm-s. Fourth Row: Elaine CL-orgc, Ross l'lowm1m. Tc-cl Xlillcr, Trutly XYaQnvr. Ralph XIcFc-att-rs. Ruth jean Stalin-, .lamm-s Dom-lson. Ct-organnv Sliatlc-r. Kay lice-km-r..lam-tllouglass, ShirlvyYounghloocl.-Iucly0stl1ci1n, Back Row: john Donvlson. Rolwrt Din-tx. Crm-tclwxi Fry. Lila Sloughfy. ,Iainos vlviikins. Pat Ostha-im. Iainus Xia-Clain, Prarliara Liggc-tt. Sara Ou-rclortl. Barhara Fostcr. Frm-cl Lini, Thr- Ynitm-cl High School Bancl. umlc-r tht' clirm-vtion of Rohvrt 'Villt-y. playvcl a xvry actin' part in tht- schools actixitics this yt-ar. Thr- hanml took part in parach-s, Ctlllllllllllilf' 1lillillliS.Sl'lIUtJl1'Yl'IliS.2lllCl assi-mhlim-s. 'l'h1- stmlc-nts in tht- hanml worlu-cl harcl in peril-c-ting tht-ir halftime- shows in foothall st-ason. also thvir music in concert se-ason. Thr- twirlvrs XYK'l'l' a nvw aclmlition to tht- lmhu- aml whitt- haml at tht- hm-giiining of this school yn-ar. .Mlmlvcl to tha- thrvc llILljOI'l'lt1'S tht-3' we-rv a we-lcoim' sight marc-hing alum-axl of tht- hiuh svhool hancl. Thr maiorvtte-s aml twirlm-rs workvcl harrl on thvir routinvs. United High School Tvvirlers 11' Junior High Drcimcitics Front Row. lc1't 111 right: .'1Ul1ll'l'XK 111 111111 um 11r:11111f1-11 111 1111 11111111- 11.11'111111111i1111 111 B1111111. 1111111 -X1111 81111111 III111- XI111115-s, H1-1111111 f.r111111-r. l'11x XI111s1-1. -111113 511.1111-11 1-.11-1111111 51111111-11 lJ1lI'l'f'l ll1-11111. I51-tty Slmw, fjalflilt' xlilfk. Mrs. 1111111 CL-111111 Row: S11s1111 l11'll1l, Bl'l'lll11l 111-11111, l52lI'1J1ll'2l 1111111111111-. H1111 151-llv S111it11. 131-115' Xl1-11s- tl Bllllll' l111y1111111. 5111111-3' Xli11-111-11. Xlilff' X11-1311111-ll, I7111111- 11111111-1. 1'11y'111s cl1l1'l'll. Tllirtl I 1111111111 'x 1 ' ow: 511111 I- g. lu .1 111- .X1t1-1111111 .x1f1'l' l,All'lilll. 3111111111 l1-11r11s1-. Cl1'111-1- Sllf1l'1. 111111-1- Y l'1HI'lIlL, -lllI1l'1 li111'111Q, NI11rgLi1- Y1-11:1-1. 111111111 11111111111 Buck Row: Illlflllkl BI111- 11111111111 xlilf- 'lI'1'1 Illlll' C'1'-11111-1' S1l1l'1l'Y Xl1IJ11xx1ll S111x Y11 11 l'1 1 XILCI11111111 D11 Il lx1IlN I1111 1 I -ag-1 -22,1 1111- 1111' 1,1- xlll'll. jXlXt'l'1l XI1111-lu, 1x111'1-11 A111 P1111411-111 K111411l11. 1111- 111111-1-1 111 1lllN 111211111 Senior High Rifle Club X 111111111 x111111 111- 111 1111pr11x1 3 - xx11-11u1- 111111 slxill 111 1111 1-11111 111 1111-111111-1s 111 111.1111-rx YL 1111111 111 1111 111 Q - '11111-1' 1-1111 111111 11.1111111112 111 1111-111111x. XX' 1- .11x11 N1I'1'NN llll' 11111111111 1111-111 111 1.1121-1 Nl111111i11 Q -N 1 -4i1111x 11111 1 11111 111111111111 11111111 111111 llt'XI'111I1lIl4'll1 1 'N II11'llI1J1'l'N 3111111 111111111 11 1111 111111 1 111 1111111N1 1 - -1 -A 1111. 111x- llllf. 11111111111111111 111111 1111111 NIJ4 1-v1'1111.1l 111 2111111 111171- H111 11'1N1111111x11111 111111-11 1111- 11. I1- -g Q Front Row, left to right: XY11111-1 L1-111. C1111-11 H1-M11-11 l,1'l'I'j l'l11N1l'li. AI111111-x l.l1IlQ, li11y IJ1-1-111 lyflllillil 1-Xlt111111s. Cl1-11rg1- 511111111-. l1i1'l1111'11 151-1141-11111-, K1-111 l'1.1s1, 13111111111 Cfr111111-1, X111 S1111 W11111-1. SL-L-111111 Row: l'111xs111'1l C111-111111, 1111-1111111 c1HllQ1ll'Il11lll'. 11111111111 l'111111fi1-111. 111111111-x 13111111 l',11Q111' l,ll1lll'I'. 1111111-x 11111111111 1111111111 lJI1'1!, l1llX 5I1ll11I. 1111- lxrill. l'11'111-st XY1111111111 1711x111 I31-11111-11111-1-11-11 Third Row: CI11.111111-rx 111111111111-11, 1111115 l111111'11111111g11, lJ.1x111 fiUlll'NllI. K1-1 XI111-11. xxvllllkllll U11xis. Xxlllllillll Xli1l1'1', iI1-111- 11111111-1111-ls, 1111-1111111 lJfllIQl1lN. 111.1114 111-11111 ,I111111-Q X11-C111i11, Buck Row: T11111 'l'111111111x. C1-111'uv lJ1'1111xl1-11 l'f11N111111 ll4'1i'I'Nl1ll. Cl1-111u1- XY.11' 11111111 Cl1111'l1-s F111x1-11111-1'1'y. 1311.111 .-X111-. .I111111 171111111111-1 C1115 S1llt'N. K1111 H1-11g1-N. lJ1'Il1l1N 11111111 l'lUl'I't'Sl M1171-1, 57 Projectionist Club Finn! Rim. left to right: Kvllm-Ill lfry, lin-gun Still-x. -lulm Cllusku. Hin-lmnl lfllltflll, Clmrlm-s vm 1, . fx 1 - wr, Xlr. NYM, S1-unml Row: RlL'llAll'll cllllllOI'l'. IJL11 N Xml vu Umm llll C1 lllltl -I um x lltlll 1 111 Xh-Cjlum-, .-Xrtlmllr Rlllllli llmmlql lll'x5li'l'. Huy Smitlm. llmmlfl .-Xltimua. slnlm Ymxnq. Tllircl lluul IUIIINHI xxllllllll XX xlwlu l sm NYlllv1nlx lim l lllllLllllllN xxlllllllll Xlillml lliqll xv: Q A l 'A . " 'Q 'A , L . v . . . . . . ml I'lr1xx111lm. Clary Yuung. XYilli.un Slvplwlls. Buck Hou: xxlllllkllll llauis, Nlllymnm- Billllli. Xlllll Xllimux. Cllvmx l'l4'L'lxl'l'. lilIll4'5 llill. lluln-rt lfmplivlcl. Slglnlvy Xluslmfr. 'K l'Y .1 . 9 ' '- S' 0 , ,za N fi Tri-Hi -Y l'l'Ullf Run. left to right: X.lmx Ste-xx.u't. Xdmy llUll4'llll.lIl!ll. l.iml.l limi. ll.nfvl l'm--1'lxlwilv lll.l1l-vllv t..lllIIllDl'll. Nllw llluuf-lt, S 'cumcl Run: llvll-11 llnuwlki. llil.1 xlllllllklx. l,il.1 lm- . ' " Q suck Rem: 'l.lIl4'l l'w1'iu:. lfill-4411 l-Ilmky. Ixllml . Xl.11':1-' krmlm . Xl.lI'X I.mw Slllx. l UII llllr lxm ll NwI1.lk1X.m.fl1-. ln-ll.l Xl.l1lx,f-l.l llu lin-mllllnum. 38 'l'lu- l'rui4-climlisl fllllm lx flixirll-fl intu .A sn-xliur Ili lm Ljruup mul .1 illlliur Ili lu ur-Imp. 'lllnf purpmm' ul llux UI f.llIll.ltlUll lx to lmin int 1 wt:-ll xtuclvntx 111 tlu- pn pm' Ul7K'I',lllUll .mil 111 mnlln 1lIlL'K' ul .xml in-X isuall 1-qu lip mr-nt. llu' L-lub lm 18 IN ltx llllllll lllllbllllll tlu- mpc-11 tum ul tllix Vfllllplllllll mln ll uw-rl lol' L-ldsxrmmlll xxurk, x xml lllllflllllh ullzl llllll'lli l'Xt'lItN Illlwrllullcmlll tlu Nlllillll, llw purpuw nl tln llll lll-X IN tu L'I'l'1llL'. llllllllllll :mel 1-xlvncl lllI'UllYllUlll tll llmm-, wl r mul glml ummm nity. llifll ntululqm. c.lll'lNllilll Q-lmml-tl-r ls ol Our nluvvtlu- ls In xul lv fmll - lu xl,.lI'c Forensic Club 11Il' p1111111x1- 111 1111 1111' 111x11 C,1ll13 IN 111 1 111 1113 111 QX1' xtll 11111111 111 11r11p1-1' 11-.114111" 11111111rt11111t11 111 N111 1111 111111 .1s 111.11111 11.1t11111. 111-111111112 .11111 111111- 1111 111111 Nt11111'111 1111111 1112 1111 131IllN!' 111111-11 ix 11111st 11111-111111112 111 111111 11111 1 111' 111'X1'111 .1 N1x111 111111 1l13i31' 1-Xft1'1' 111-11 N111111 t11 1'I11f'l' 111 111 1-11111111-11111111 xx1t11 1111111 911111111X Front Huw. left ln right: X1lIlL'f 1'1-111'1111, 51111113 111'IIl1ll'l. 5.1111 1511111211 1':1Ll1Ill' 1'-.l1ll12l. c1.ll'1l1 N1111-11. X112 ff1a11u1111. Back Row: C11-11 11111111-11 5111111-5 1511-11111111g1-1', .1111 1111111-11. 1111111111- 1,1-N111 Junior High Airplane Club 1111 111111111x11 111 tlll' All'- 111 1111- 111111 11 111 11111111 11111-11wt111.1111111111x111 1111111 1 111111111112 .11111 11111111111 x c1Llll1171J1'11. Bing S11-11-us. C21-111:11 1111111111 hllllllllf St1-11.11't. Hr. St. ff1.111', Sw.-111111 111111: xY1l1N1l, X111'111.111 1,1-1111151-. l,.ll'I'f' X111x1111'. A1111-rt 1,.ll'N1t'f. 1f11 XY.11s11. 131111 11111-11.1. X111'111.111 1311 1111- 131111111 111-w11-11 111111111-s 11111111-11 Third Row: c:1lLll'1l'Q 11L'IlK1l'11N4l1I. 11.1115 K1111w.11', .I11111111 1Jt'Ill411N1'. N111111' 1,.l1!ll1Ql. ,11lIl 1111111111. 1111111111 1111:1'111111. T1-11 X11111-11 1':llQt'I1l' 1'4ll11Hll. .I11111111 51l1llll3. X1.1tt111-11 1511.111 Fourth 111111: x111'i1' l'.111i'-141. 1f11 S1-N11111, 114111 liiggx. 'IIN' S.lIl1x. 41111 X'llIlQ1'I'1. 11215 1.11111s11y, 15111 111-11111-tt. 1.1111 111111111111 13111111 X11'C1111t111111, Back Rvws 11.1111 15111111-11. X111111- 1'111.11'. 1111111111 ff,111111111-11. f1T1lX1'I' 111111111 11.111111 xx-1l14'1'N. 13.11111 X11-111111. 1,1 1'1111'11-11. 111l'1l.lI'11 X1llI4111L'1x. 351 Frmit Row. left to right: 1"r1111 XY111l1'rx, C1t'17IA1l1' 11.1q1-11 131311 ff11f1111.111. 1511111- 11111111111 111L'1l.lIt1 121111 Reporters Club lrrxx lr! XXl'll1- N '- lll'XKS1l4l15l'I'N .lllll llflXY lliull In-xxspnpvr. 5 is ,.,, N4 1,5 ,. . on! Row. lofi to right: l,cm'ni1u- Arlmxl. XX'illi.u11 151-1-lx. lfmlxv.11'cl l'1llNt4'l'. lim-ni.unin Xlnuk. ary 'lam' llulivlx. Cllmrlutte' l.iL-lm-lllbm-ls. Xlrx l,UllllllL'lxl, Sr-cond Row: 'l-llllllllf llmxluml. mlm Ymllnglmluml, lil'Qlll.l fll'klIIl4'I'. Kfxmrl NIM-lx. Kanlluy' clQ'1ll'f. Back Row: K.1tl1y llilllv. llvlly lfcllllimtrm. .-Xlls-n ilarxilu. Slm-ll-5' Xlullrmm-ll, 111114-4' llrvring. .Xlynv l..11'lxi11. 'lllu' 13lll'l3U5l' Junior High Cooking Club ul' tlm vlulw ix to prmimlv in Ntfllfilllll .xml 1-xpvrivmm in tln- lu-lul ul' llltllmlll- .xml tln- px t. 'vpnlrlllmm ol mmclx. llrmys xxlm mlm um- slclc-rzllmlm llllllillli .null L'LllllDlll" 'uw mtl ll xts al lll tlm 1-lull. wx-if x - If Front limi. lr-lt in right: Xiu. l.iwll l.loyvl .Xll.lIllN, bl-vlmny lJUllQl.lN. .Xllwxt l'.l1'xle-5. llm mlulr um 1rl'!.u1ifvcl to I ull tl.. lun xml Qlrlx In proclllu' .1 111-xxspupc-r, T111- llvpo1'tvx'S Clulm pn-p.1n-S llmior Higll Stmlmts for l'Iltl'.lllg'4' into tlu- Hlllllt' .mil Xlllitm- Sl.u'.4- our 5l'lllUI' liuw l'lmxm.m. l'lllNX.lI'1l lY.1ll.u-, Sim-xl llwmv, 'Iium ,lonw Xlrx. lilillll4if. SCL-uml Rim: llluxmlnl - ' V Xlliwll. NX1lli.ml vlqnlxwll. Inrry -lflllllxllll. .lun Nmulv-. lJ.ll1- lllull.u1.m. lwy ll.ll'4llIl!. Xrlurlml llmxxitt, l..l11'y llmmll-l flnrcl lion: Xxlllhllll t,.1Kll1l. llolu lbllll, llmll lillf-ulloxu, Xlvllv lillmmxtoul ll1+ll.ml l',lPNl1l', Xmll-xx Mull' Il.11r1l1l Nvlull Buck lluu: lilllml-l I-'ml-1, ll-lm ll:1:.l1, ll-llmlll 1 lu nw, Imlulllx XIfl..lw::l.l11., ll.lx1lli,lu1o Ilwmumx l'lmn,:rm, fvll Science Club llir- 5niz-nu- C.lnli is for xtiiclm-nh mlm wixli lu in- ii'z-.iw llivir luirmlvtlff- ul Nail-iiu-. 'I'l.1- ini-nilw-rx lmpv to nmlw rn prfmjm-nt tlirmt will lil-nf-fit llier Nillflfbl ru Xu-ll so looking forxmrml to tln- pnwilwilitx of ri fiwlcl trip. 9' T Front Row, left to right: Sllirley Yoiinglmloorl. Indy Yllirlarvlic. Linclu Nlinzvr, Mr. Palmer Second Row: Cc-orgv Boring. lhlr- liruckvii. Nlinrrm-ii Sniitli. Back Row: Ray Overclorlli. lJdXlCl Xlxirslr. Clark Bunn. Library 8: Ushers Club 1 1 Z. za. ir Front Row, left to right: NlilI'gl1CI'll1' Nha-k. Sylvr-stru Gian-mnclli, Be-rtlizx Blcflinnis. Salnclrai Ooglic. Patricia Cnrriv. Nm-ttic Be-rtolino. B1-tty Crinnvr. Lyclin Siilynrrls. Xlr. XXX-nscl. Second Roiv: Pat Tlioinpson. XVilnm Xluclc. Mary Ann llngur. Xlnrilyn Hixson. Nlury Lon Xlnlls. Fraiiiu-s Lonnw. Donna Sliopm-. Oru-ttrx NIL-Clinnis. lfllvn Stilu. Third Row: Carolyn Krill. Carol Mc-F1-:ltr-rs. Lois Milli-r. blanc-t Uvtwilm-r, Dorotln' Hyun. Annu Wligric-i', -loan Bntvr- lningli, Bc-ttv Sillxinuli, Back Row: Alma-pliiiiv Ilainniu-li. XYilinu llilnn-r. Tlic-mloru Slmrllm-i'. Elilaulwtli xl.ll'L'l15. .lllI'llC1' Uogln-, Huw l"mti'ic-lc. Lulliu- Hixon. 61 Tliv purpose' of tlic- Li lmrriry nncl lkln-i's Clnlm is to 011-xitm' nncl fli-vi-lop Qoocl rm-lntiomlmips in vxvrycluy lixing. Xluiim-ix goocl con- flnr-t. ainll snr-iiil livin! url 4-inplmsizm-cl. Tlic nn'inlwrs :Irv stucle-nt lilmralry aisxist ants bslnc-rs for alll iinportnnl sr-lmool 4-vviits ure- snpplivc liy tliis 1-lnli. R4'lIll'lIllJl'f- lioolu, like frim-ncls. slmnlc lie- wi-ll clirm-n. Senior High Music Appreciation Club I' rm 1 11 111111. 1011 111 1'i1Ll11Z C1.l1'1111' H1111 I.11111x1 1'1'111, 111.l1l111' X1111111-11. X1.11111 X11 111.11115 111-111 ' ' ' - -' x 111111"111111111 151111111 11111111 How 'X1111 1g111.1"Il.1.1N1l11I11'1'l1 V, 1 1 . 1 7 , . 1 1 1 Y -. , ' 11 A 'NA 1, -N , -011111 11111 3 A 'A f. ' f , 1 'F v.111.111. 11111111 11111111111 1311111111 11 1 11 111111111 X11 N1 X111 111 S1 111 131111 X1111 11111111 111111 f1lll1W 15111 XX 11 111 11111'1111x1- 11 11, 1,111 ' X111111.1 Xli1111, 11111111 1111511-N4 11.11111 1'1f.111111111. 11-.111 151111111 1..11'1111- 13.1'.:N. xx11lII.1 NL1111. XII- -'111111 Xl1C111111111L. T11i1'11 Run: X1.1I'f 1411: 11.111111 N1.11'1 5l111.1Il!11. 1.1-111'L.1111111 511.1111-11 ,',KIl1l11 ' 1111 I-11111 111 11' Xl11'11' 11.111111 1.411111 111X11ll4 N111111'1'.1 51111111-11 11111111 11111111.111. 1111111 1111 'x A ' . .Q- 1111.111 S1111f111.111, 1'1111111.1 511.111 B111-11 111111: c1.1I'l11flI I.1111x11Q, x1.lI'f 1,11111N1- X11111111, 13111- 11111x 111111 17111111-111 X111'1'11N 11111 XX11J 111111 11111 111-NN1111 1'I'1'l1 1.1111 N.111111,1 111111111.111Q11. X11111r--11 ciI'.l1Il1'1', 1'1-.111 S11-11.111 111 1111 XIIINI1 ,X1117I1't1.l1l111I 111111 11111 111-,111-11 1111' 1111 M1 1ll111'Il1N 111111 ,11'1- 11411-11111 F1 1111 111 1111111 1.1111 111111 11 - 1 111111 4'1l1UXlI11'Il1 .11111 111111111 k1lflXK11'C1f1' 111 1111- .111 11111111211 1lN11'Ill1lLI 111 X,1l'1111lx 1111111111s11111111 A1111 11.-1-1.1,-11, 1 lx 1'111'1111s1-s 111, 11111 l".l5.L..-X c,1ll11 111'1': 1. 111 111-11- 1111 2111111 1-11111111'11'111 111IN1Il1'NN 11'.ll11'IiN1'Il13. 51I'l'1lQ11ll'l1 1-1111 111111111-v 111 11111 51111111 11111 lx 7 111 l1lX111l13 11l1'1I' x1111". 4, A - L'1I.1l'.1K11'IA .11111 1111111 1111' Il x 1111 1'111l1'1lN1I117 .11111 11111 111111 , , , . 1111- 111 1111'111. -1. 1'.111111111'.1!1 1111111'11x1'1111A111 111 w11111.11'x .11111 111111111111- NL'llKN11 1113.1 11111 111 1, 111111r11x1- .11111 1-x1.11111111 N1.11111.11'11N 1111'1-1111'.11111- 11111111 N11I1'v' .11111 1111111' 11111111.1111111 11111-N 1111111111 111-1-11 11111 1111111111: 111111117 X11-'11 111- r -1.111 111 1111 11 1111 11111. 111111- 111- 11 .11'11 1111- 111-11-11.111 11111- 11.11111-1111111 C11-1 111 11111 11-.111 111111 111- 11111 1111-1111 111 111111 YV1111111111, 111-111111' 10111111 1111 1111- 11111112 Q11t1 111 11ll' 1'iu11t 111111-. XY 1111- 1t.1Q1- 1-11-11 11111 1-11- S1111 1- 111'111111x1- 11I1lt 1111 11111- 11111 111- 11-11 Ill 1111- 11.111-1 111 t111111' 111111 111-1-11111. 113 lllAl11l' 1 1111 111 1111111111-1' 111111 112111- i1 HH 11 111111 11 111-1-111-11 111 1141-1-11 1111111-1-1111! xt.1Q1- 1IllllI1N 1111111 11711111 1111 1111111 1111- CllI41Al1llN. Junior High Knitting Club Front How. left 111 right: N1111111' ID11111. C2lfl11j'Il S111it11. XI.1r111r11- 11111111111-11, l".111- XI11111-11 Xlrs I.i1-11. Buck Row: c1f1ll'1' S1IfH'1. Cf1a11'.1 X1111'I'1. X111-r11 XILIIACIIN, 1711111 Cf111t1'1', Stage Crew --Xl. gs I ll. Fr11nt Row. left 111 right: K1-11 1711, f11.ll'1i F.111'111.111, ,1H1lll C11llN1'i1l. 11111-p11 N111111. 1511111 11ll11IIl1lIl. 1Jl'.lIl S1111-1. -11111 11111111-r. X111 x1.lIl1iAllllf1'f. 51.-0111111 R1111: 11l'lll'f K11.1111111'1-. S.lIll K1-rr. CI1111111-1 111111-rs1111. 11.1111-11 51111t11. 17.11111 131-11111-11111-1'11-11 1111111'l'1 S1111-11 ,I111111 1111111Q. Third Row: .'Xl'f1lIlI' Hyllll. H1111 H1-1111-1'. 11111111111 H1111-11 15111 X17X.l1x. 11111 Slllifll. 1111-1111111 1911111111 Back Row: 11.111 Y111111u. 51.11111-1 K111111111 111111 1'1lIll511l'111. XI111111- 8111111-11 1,.llI1 111'1111'l'. 11i1'11.11'11 K1lIIf1l'.l1. 11.11 f,X1'l'11UI'11. 651 National Honor Society Q Y lllt 1710113 I1-ft 111 l'11.f1IfZ 1'11-.111'11-1- 15.111111 11.11111 c1lIIl1J. 8111111-1 111-111i11L1, 1111.1 Y111111:111111111. H111 l'11 11I1lIIl.lN. Second Row: c11lI'H1l' 511111-1. 1f1.111111 Cl111114Q1'. 17I'1l1lL'1'N 11i1111'. X1i1111'1111 111111111111 x11lI'- 11111 X1z11'11.111, Buck 111111: 13111111-1 51IllIIl4!11N. ,1.Ull1 1.111111iQ. 11.111111 1.11-1111-1111111. 1111114111 131711-111-11 F. H. A. 151111545- qgPq111 0.- 1- Mika?- .'f:3TT" 55 AV . Q Q If-11 ' 41 1h 9 45 new 1 . 1 ? 1 1 - 1 1 ."-1 11111 111111. 11-11 111 l'lLf1l12 X1.11:1111111 N1.11111. x1.1If S1111f111.111. 1111111.1 1.111111'1. 111111 111-11111. N111111 1I1111111g.1'.1t1111.16'111111.M111-111.11L1.11111111111. N111 U11111111. S1-1-111111 111111: 11-l111'1111' , , , . I 11 1111111111111111111111.13111111'11!.1.11.11111111 11'1I11V,111.111111111l1l.1X111111l 4.111514 . 1.11 X11.X11.11111 . 1 1 . . . 1111111 111111: Y111111 11111111111.111:1. 111111 1511111111 11.11 1111111111111 11111111111- 111111111. 1111111 X111- 1 111. 111,111 Ii11q1111,111:11, 15111111 1111112 XX111111 1'.1111111. 1111111 11.111 N1.1111-. 11.111 11.111 X11-11111. 11.111111 511111, 111111111111 511.1111I, 111111111111 111'1111111. 1,1111 X1I111I 111 x1411I11l'1x 111 1111 'X111111111 111111171 51111115 .111 N111-11111 11-.1111 111 111111111 11111 . '1k1l1X 1111111 1111 1111111.111.1i11! 111 c11.1I.11111'. Nl'1'X1L1', 1111111.11 211111 .11111 11-11111-1'-11111. 1'11 1111111 111-1'1 11 1111 1111111 1 f.11.11111'1' X11. 32.31 111 1111 X-l1l1l1l.l1 1111111111 51111111 111 1111111111 111 11131. 1111' lull.-X. i'1ll11 11'.11'111s 111 1I1l'1II11l'lAN 1lU1I1l'1I11l1x111 11111111-.111111111111111111111 111111 111111 11111-1'1111111111a11 1111111 11111 X1l'lll1N'1AN1I1I7 1N 11111-11 111 1111 S1l11111llllI11'1'.v1l11l1I1I' 111111 H1111 1111' 111111111 1'.L'f7ll17IlllL'N 111 111'1111. 1111- I-.I1.fX. IN .1 111 111111.11 111u.1111f11111111. Qx 8' fl avg 9 a f ,Q ff? vs-T-Hung x E lf- These Men Deserve To Go On Our Cruise For They Were A Fighting Team That Never Gave Up Varsity Football Squad 41:2 r1111t H1111 1111 t 1 1,111 D flbl Il 1 1 1 1 ll 11 Pl 111111 1111 1 IX 1 111 111 11111 1 IX 11111 11 C 1111 1 L UYX 14 l 7 1 11 P 1 Future Midshipmen Fair and Square But Rough and Tough Junior High Football Squad I '1-af' 5-4-'I 5 U1 XX 11 1 11 1 QIJIHK UU f1I Q, IKUXN 1 N s111t 13 11 1511 4 1 , 5 . S 4- ' E11 F '. ' 0 'i' : l'LlIl S1111-s. 1,k'l'I'f 1711111-11 15111 1511 '1'111'. 11111 K1"11. ffl 111-11 X111111. 1111-1 .11'11 1"11t1111. .1111 1 c11llN1i . -11111 111 151111 Se' 1 11 ': 171.11111 N111'11.111. P1111 X11111i11111. 11111 Y1 .111. 13.11 5111111111111 121-11111- 1JlA.l1iN1l'l'. '11l1II1 1. 11111, 1111" X11-13 -11. 1121111 1,I'f.lI'l1l11l, 11111 1J.l11N. 171-11 N11111111111. 1..lIl1lf 111111. '1"1 1111 ': 1lP.ll'1l X11111111. 1'f1'11i1- X111 2lI'. 12.111 11111119 1'f11 L11111 -1'. 111111 111-ss1111', 11111 S1ll111I. 111111 c1111tI'll. 1.1111 1'11'11111. .Xllgust 1311-U. flULl1'1l St1'11111'1. 1311-11 11 'z 1111111111 17111. 51.1111-1 N11111-11 .XI'11l X111 111s. li11,11'11w 11111-1111'1'1'1. 1JXX.lf'1ll' 1711II1ll1l'l'. 11.11111 XY.111'1's. A101111 17111111111-13 G11-1111 1,ll'l'lx1'1A. ,lllll 1511111111 . . . 'J ' , cf , -I , 1 , Y Q. 5 ' 1 1 ' -vr 1 1 3 f Q 0. 5 1 v x -1 1 HK -f . . 1 ' k A sz X5 L ' S? si W K xi 1 , 1 , 1 , , 1 , 11 1 1 2 1 It 1 1 - 1 , ,ei " Q , - . Y x I- I Q- ' , . 1 fi A I I 3' . ' ' 1 1' ' . , 1 1 ' r , ' -Q F ' . 1 L A . 5 1 ' l. h 4 1 fi- Q sg . ' - ' I 3- - ,. - 1 1 X 1 1 X Y Fr It R11 . 11-11 111 1'11L11t: f11.1111 Y111111, 1111111111 111111-1' '1l1l11N 1.,11'111'111 X1. '1111 S1111 s. V11141- 1.1111s-111. 1311- 11.1111 1111-1111, 11l111lN 11111111 11. 11.1111 1f11,111111111s. 17111111 1.11511 1. 1111111111 111111111 S" 1 11 : 1'.1r1 111-11111. '1111 4111111111 1111- Q1111111. 11111 1111.111 13.1X1' K1111, .1111 K11 111111 11111 X11111111111, 11111 l1111t1111. 11111111111 1111111 B51-114 5 1111 1.11.1111 11:11 11111111411 1.11111 1'.1t1'1111, 111111 f1111'111:11.111 1,1111s 1111111111111:11 17.111111 XY.1111's. X11111 151 1'11f1111s1111, 14111 . 111111111 X11 - : 1111g1.1s N111..111:11111. 11-1111111111 V111 1. Cruising For A Bruising Game Up and Atom' I - 1 OT Semor Gnd Stars 15:2 Mu 44+ 93 i ,ft- IVIVM B D xx 18 I ml Du mum C umrgn Dr uhh r H1lHmuL ll xmnnk fuklm 1-fu: A -,saw N - l-Ulll l.lli1XNi2 :Xl Xlcllmu' Ui' Nlulxilnill 'l'.u-klv End I"11lllv4u'k GS Senior Grid Stars Phll X'IlllVllllll Blll NOX llx ID ln Slmnymg H llflv uk Cu ard Il llfb KL United United United United Unitmd Unit: d Unite d Unite d Unitc d Unite d Unite d Unitl cl Unitc cl Unita d I nitm d L nited Units d United United United I VARSITY RECORD Elders Ridge Ferndaln Franklin Boro L mr 1 L un If Porbcs Johnstown Citholit Purglmst Lim Richland Twp L iurcl N lllev Bl ursvilla JUNIOR WARSITY RECORD JUNIOR HICH VVQ stmont Johmtmxn Catholic L uirl L un ur Indi in 1 Bl ursullc RECORD VVQ-stmont . ,. , I South Fork . I . Laura L'llll'll' ..,. Blairsville . Indianfl . . 69 The Junior Varsity "Sailors" Left to Right: Die-I ITIIIIHII. jim XI4'.lQ1'I'. II:n'wImI BrcmIIiuus-1' Inu B Ixs lull Ilrnkxlq I rin h ll Q '-l'. 1 -x. Nlurtm Inlan- II1u'uIcI XX lit! tu. August Ili:-tl. Louis liuun I.um's Hull. Imnmvs Ilmlscr. Hun mv fXItimus. Hur.. Cum-In 'Ixrmx Xl.uIiII The Varsity "G1obetrotters" Front Row: IIamrIfI Ilivtf. Km. XIALI. I5iII Iluxis. IiiII Ymzlk. ID:-uni: 'I'utI1. Clmrliw XI.uIi Second H 0 W: I'vrry I"uxtv1'. XI r Xl lin Xlti nu I I 41 Il . IIA pu Lin-Im-1xIm-Is.IrmlI.1uIu1Q. IIQIIIIN Vlltx-IN. cQIL'Ill1 Iii-1'Iu-11 ffcmL'Iu IIIVIIAIIKI Sh-Hill! The Junior High "Middies" LMI In Right: Ilml Xlnl in I " .Ill Im ISUII C,.n111pImvII, XX1IIx.un lim l A . III4'I'IlI1lIl I 1-Nllv I.lIIllIx N 1 L' IK II1Ill.lI1NIxX. IN.lXIll1wl1mI I.m1Ix1-x. XIv1I1- I',4IIIII'-IHII, f.I.lll XHII I. - I mn. luImIx f.Il:NIu1. Iwli ' 1 Im' I lcIuIm'IlI1'IS I'lIn1-NI Ifxmw w . XI.uInu Stllm . IAPIIIX Iwllm ii1 I v I7.lll-II, NIu1'..i.+w.uI.St1'x1 Imx Senior Cage Stars N 1 ll1X 1111111 ll ll 1111111 15t1111 N N 1 73 1 l 1 1 l I 1 I X ,1 11111 111111112 15111 X11 .111 f11'II11'I' 1l11.1111 111111111 111115 1111.111-1111111 11-11111 1111111-11 1111- '1'1'1-1f1111111y 11'klLfll1'11l1A11I1'111151 111110. .x111'l'L1N11lXX N1111. 1311-11 S11'XX'ill'1.S 1 lLf1'l'5 lJl'1lX1111'11 1111111111111111- 1:11111:x1111111 111 .111 11'AlIIlS. '1'111s x1-111'-N11-.11115111-.1111111s-1121-1'x1111111x 1111111111: 111111111-1111 111 111 11-111.111 '1'lf.XXI l1lf1' 11117 X11 ' C1111 114 1'1111-11 33 1111 31 171111.-11 F32 111111111111 311 Lvll111'11 45 1 1lI11'II1kll1Q1l VVXXIJ, H lv11111'11 '19 l'111'1-11.1x1- 1.1ll1' 1'-'N lv1l111'11 31 111z111'xN1111- 38 L'1111f'11 32 Xx1I11117l'l' 31 l'11i11-11 411 l1-1'111l.111- 511 1111111-11 1'.1 1111115 x1Al1I1lI' 15 l'11111-11 39 I llll'Ll 1,1l1IlAlI' 33 111111-11 32 11'1'Il111l11' 43 LvII111'11 31 1 411111 c11'Il11'1' 23 L.Il111'11 42 111111111111 33 l'11111-11 411 1 11111-1111111211 11111. 311 LY111t1'11 1111 1111111'n1111- 45 111111111 57 1llI1'1I11S1' 1.1IIl' 38 Lv1I111'11 117 1'1-11111 N1.111111' F11 111111111 31 1 -1111111 1f11111111'1.1 12 L'I111l'11 43 1 '11111 c11'lIt1'l' 44 L'll111'11 48 1 lllI'2l 1.LllI'l1ll' 42 171111611 -33 X11 -1' 33 1'1 111-11 114 1 1lll'1'1 XQ1111-x 311 111 111-11 31 1 1-1111111 11111 1111'1.1 111 11111111 37 -. 1111 S1 l'11111-11 43 I 11ll'1'1 Y11111-1 11 l'Il111'11 411 Lions Boll Out of Bounds Put me in, Coach! Put me in! Glenn Becker surrounded by opponents os Penns Manor ond United do bottle on ship's "A" deck. Q I Q, , '-- 4 N III Track Record Tn St1t1 Xlllt lt Plttsbuwh C1013 Dfllwltl pl 1c1 d 3111 lll th1 shotput T111 txu 111111 114111 t1 lm xuth Due D1 1bClld6'lfl:'l Stmlu Ru 111111 lun Stulc md -Xlbut 'XILDOH ell pllud 6th Eldus P111lg1 H1-Ins lt Fldf-1s P11dQ1 Lmtul 69 hldus Rldqc 61 flillliil C ltx 77 OIIIISUJXXII llwlm Tlllllfflll ll Ni1J1t It Iolmstcmn olmstoxxn Hlffh SS Lmtcd 4-1 D1 rlx Tu p 78 XX 1 st C 1 ntl ll C 0 11111 s Xssou ltlflll NI11 t It Xltoonn Illtl 11 31 Kd uns 31' 1111111 1111 7 T 1 ountx Xl11t lt OIIIISUJXXII llll 5 cmmstmxn lf om it I mm 1 1 I U Y IIINUJXXII ttf N lt OIIIISUJXI uns u1t11 1 1 1 ugu N 11lsl11f 1 f 7' 1 it I l1l11s H11 I Il tl 1 4 1 nsu 1 U S X Xltum uns st 1 s1111 ll IIIIINUIIS u l ll S nmmns 1111111 X1 1 t 1 slim '-1 United High School Varsity Cheerleaders All Set! You Bet! -.... fn-wi. - !!!4'f,!ll'1'I'l1'.K1!l'I'N play-r! .um Qu-tus' part Ill ll!'fHll!lIl!lllll'll'1llIl spirit lHI'flIlI'll'1lX4'lllIQ lll!Il4'll'N. Fight Team! Fight! ! United High School J -V Cheerleaders T3 Sports Memories There rs a corner lot on our street That holds rnemorres for us all XX her we gathered oh so often For a real good game ot ball -Xnd happv xvere the frccs That plax ed on either srde Hoping so to get the pornts That would help to turn the trdm From the frrst crack of rutumrr le IX es untrl the nexx born buds of sprrng Howcrs Unrtcd High s rthletes practiced hard to wrn then battles on the grrdrron the hardwood and the crnders This xear s arrav of fine athletes will go dovxn rn Urrrted High hrstorv as some of the fmest plavers cxer found rn this drstrrct Nrnt serrrors plaved thcrr last football garnv. for the Blue and White Brll Daxrs George Draksler Paul Dex armrn Al XIcDoxx ell Tom Ludxxrg Dick Nlulxrhrll Dan Simmons B1lllNo xak and Phrl Nlulvrhrll This vear s seniors Georg Draksler xx as chosen as an all ohnstowrr Drstrrct t1ckle He also earned a first strrrrg tack le b rth rn Indiana Countv and a positron on tht Blursxrlle High All Opponent Team D1r1 Simmons 1nd Dick XllllXll1lll tarned Honor lblt Xlentron rn th ohnstovxn Drstrrct Torn Ludxvrg rec rxtd All Drstrrct and All Countx recognrtron plus 1 positron on the Blursxrlle -Xll Opponent Tearn Paul Dex urnrn was elected to the lndr 1rra C ountx Second Te un Herd C,o1ch Torn Nlrdrll wrll rnrss thest rrrrre scnror boxs but rs cc rt unlx lookrng forxx 1rd to urotlrcr grc it sc 18011 rn 1931 xxrth thc 1rd ot strong Ir Hrgh lllll r X rrsrtx squ 1ds lNoxx the vears have traxcled onxx 1rd And we re 1ll grown up xou see But ex er dear to ex erx heart ls the school sports memorv I thrnk Cod blessed our b 1ll field Through those xears xrxrth specrrl loxe For wc plavcrs found so much happrness In 1 unrforrn a ball and gloxz In basketball C,o1ch Drck Qtr xv rrt molded 1 hnc aggr grtron th 1t bcc1me tht rnost rrnprox ed crge tc am rn tlns area After dropping rrrrre straight gamcs United began 1r1 unazrng rp sxxrng toward a 500 scason Scrnor Brll Novak sparkplugged our team bv setting 1 ncw school scoring record 1nd com piling 1 better than 70 porrrts per grme rxcr rge Brll received outstanding support from Senior Cl1ssmates Tom Yard Ludwig urnprrrg Brll D1xrs 1nd Ralph Slats Lrchtenfels Stexx art also looks torxv 1rd to a brrght se 1son lex Niack 1nd Toth 1long xxrth a formrd rble group of urrror X arsrtx pl 1vers btexe Yexx crc presented a h1rd fighting un roi High b rsketball tearn to our school 'xlc Cllllgllllll Glusko XV1ters Berezrnskv 1nd Com p 1rrx lr 1IKlt'Cl Rrchl 1nd Twp urrror High its fn st dnt at 1ftc1 38 consccutrxe xrctorres Thrs team rlso pre sents 1 brwht futurc for the xeus 1lread X 1l 1 rn Benton s grrls basketbrll tcam dls pl rxed some outstrndrng t1lent tor future vears Thrs squad rlso g1x our students plentv of ex Lltlllg moments VVe h1x1 rt rchzd the end of an excrtrng xx hrrl rrourrd the xxorld of sports at United Hrgh School' - . , r , . K. . ,, ,Z 1 S 7 , . - 1 1 . ' ' 1. 1 ' , ' ' ' '2 ' Q J ' ' 1 1 ' 1' e 1 ' 1 1-1 1 5 ' '- ' ' , ' ' " ' ' ' ' 15, ' ' 1 1 ' r - if ',' ,. ' ' ' D 7 l . 7' ' 1 ' .1 "". . ' ' ' ' . . .. 4, ' ' , , , . . , .l' ' J 1' " ' ' - 1 " 1 ' 1 L ' 5 ' 1 1'1'1 . Y. Q . A Y. . q 4 . . , - . 2 Vg, Z 1 .. ' .I 2 W Q ' . A . . . .X ' .ug Y . S A' ,, , K. T R . ' A. 2 . helped to bring United 11 fine winning season. next year with the return of DiefZ. B6Ck6'I', Chill" e ' " ' ' ' - I j , ' " 1 . 1 " ' ' 1 . . . . ' 7, .- , , . Q, . .' I A , . 1 , , .-. s . k ' J , -. 1' y.. A. H A 11 ', ' , 1 J, "1 5 1 - x L C - C I . . QI W Y .Q .D . 1 if 1 '- 1 .I ' ' ' ' ' N I r if fi L., " ' ,'1'.'1 '. .'1 .' Q . 7. IM .b ,-H, t U .- l I K. l A g s K '- ' . ' '1 ' - - , , . 1,' ' 1 .' 1 1 I . 1 ' 1 V 1 ' 3 - -. . . . . . . , - . . ' 1 . 1 e . 1 - 1 " '11 ' .T" " 11' ' r' 1 1 ' A ' 'r 1 , ' 7 l' Q D . 1 I . 1 . 1 .. . ' . 76 CRUISIN5 THRO OU UGH I Q QQ umm N W O J if JLJLXJX 5 After Departrng From Spam We W111 Sarl on to Australra And The 1956 Olymprcs I ft 1 FIIG Drrll' A11 Mates Report Starboard Srde of A Deck III' FQ .livin 'XJ 'ix Q 55:15 ,f""'sk kj L, K X 'K Our CIUISS Has Led Us nto The Unknown FQ.: ill! 1 3 YP9 Type Type For The Blue and Whlte Ship has movies for entertainment and education. Learning vocabulary so We may better understand nautical terms 2 1044 , I -rm-K. Lfkfiib Stl It is mending time for C111 SCli1OI,S clothes. Learning the routes We are going to sail by. Firm discipline on any ship is essential 1 This is no classroom' But But Mr Hill called us out' lntrarnural class in action All aboard - signals hike' Don Overdorff Rrchard Plowman Dale Bracken and Rrchard Grlmore D1scuss Therr Classroom ACTIVITIGS From The Crows Nest 'vw-Hb The Cafeterra ls A Favorrte Classroom Also Here We Learn Good Table Manners 1 V .li V' , x ,N - -S. 7 7 1 . . . . V is H f 1.-4 I 3 1 1 fl '. ' A f ., 'r , C . sfo ,,'.- . 7 . ,- 4 W X ,ly if-1-rl.-rf'.rlfffiffr f f rx X ...,..'. ','j5::::.,: -. v .' 'Z35I..: " A " X4 . TQA ...N s Y. " X -442 ll. 4 5 3 Z s Tr mspox t mon lmtul School Distinct DALE ALTIMUS lumsx x una 84 M Xl I IMX TLVC LLRX slcmn Slmppm C LII IS DX S r 1 1 'fi w 1 '7 1' , 1+ 4 1 R ' , , Clcif ' f ' g I- tcr 215i Hvclfmwl Stu-vt tf xn. Pt'IlIlSf'lX mln BLAIRSVILLE NATIONAL BANK Blulsxlllc ILIHIS x 1 Foothill B zsebill Blskctlu 111 Softb 111 C 0 f I 14 Il1lllfUll Xuhux IINIHII Tdnklc 1 Ilillll Sup 311: I xcl s X llillllltlllll atm this fOll mph tn pun BARCLA5 5 HARDW ARE XISII OUR HOBBX DIPXRINIILNI li! S Q1 III " A '- yyl' IT PAYS TO PID-XY . . . 'f 1 Cl ms A Q 1 V- '- .' 1 V Q 1' Sinn' ' 'sf 31 T ' . m ' ' Athll '- Outfi for Ilnclimnn I nty Co A f Lim- of Outclom' Iiqui int ff w f 520 l'l1il11dc-lplliu .'trm't Incl! lil. PUll!lSf'lYLllIi21 Sl APRYLLS x ' 1' 1' S' 1 '1' 1 3 g 1 g , 'll' 1' f '1" 1111911111 111 XNDRI IUNIBI R ii SLPPIN QUNIPXNY Compllmems 17 BUNNX BRP XD BOLIV XR PH XRNI XCY YQ IX O 64 bl H lux lux II Q 19113 WWII X11 LtSt1 lt J '1 P111 N511 11111 V 1 1' qw 'w T I' w 5 ' I'l111111' HS l40NI11pI1- XXVIIIIK' I31z1i1'sxill1 I 1 ' o - l 41' IJI'l'5CiI3fiUllS 111111 lf111111t11i11 S111 1-1' Iiol' 'llI'. P11. H '- T7 W. STEELE SHAW IIA-XRDNYUOD IINIBIQR IIIES A NIINE PROPS HOXIE bXlFb LX bERVICF XI Sl IYVIIHS ltx 1 XIX S 1'Xl XX ISXXI NS Iilalirxxillch Pu. Vlumm' V117 X W X '1 N Dv W , I ,J .1 , J Ux'1v1': XI.11m:v1': XY. 5'l'lflfl,lf Q l:XXY S. IS. 'g ' 'Q QUX lJll1lIl1'fHlLlil'SXiHt'41,7 lllumm' X11 1. Kiln 21 HID, l.l5vx1TS XX. 'N CIIIJA l'.X. lUn'g1l1'I'il1 lflillfli SXXX'Xlll.l.S. lfIXll'fliS, 'l'liIXIXllfliS A Xlflf., llIJXllfl.I'I'lf UIIXIX . XXXS, Cfillf fl.I. HKD iQl.lf. .'lfli5 KXK l.UXlf SXXX'l7l'S'l' ISl.lJXX'lfliS. Xl,l.lfCLllIfXY S'l'lflfl. ,' l'. Cx ll l7IlfSlflAV1M'lfli l'Nl'lS K1lXil'l,lf'l'lf I IXI' Hi" I.UKLlQIYiL lfllll'll'X1l'fX'I' CUC XINIH 7 L IRSSILUIO l ll IU Jfu N X Xfll QU, f, q 'CII NIlNIXf CU SlIHlil'I1'NS, lpll, c:UIlIl5lilIll'lItS nl' 'UY f Y. l'nrtmit M lnclixicllml - XX' -clclln off' 'iul l'lmtug1x1pln-1' nf klrmllllxlfmxxll, IDVIIIIQ1. COMIIIMHNIS or fHh BL XIRSXILLh DISP-XTCH BRLHM 5 VILGLI ABLIL FARMS Dt Pub BL XIRSVILLI BLAIRSVILLE FXRM DRUG S'lORl SPRVICIL INC I J 1 I 41 4, SUl'YilIfl thc' .-Xrval Expvrt ciOINIl1CI'Ci21l Printin 'AVON THE BEST IN FHICSII YICClli'I'.'Xl3l,lCS" Plwm' ill own ST- 'IT I lil Hu l'c'1n1nsylxulniu XII -At, - lf IL - Il -. I-4 - S 'tl QLNILR DRLCS STURL C0115 SLBNIXRINI ,, SHOP ll mm 93075 I 1 ll lcxsl X Q CLXRR F VNFRXL IIOMI ll IS UNH J X 3 7 l DOB C-XMPBLLL SLRNICI S ll flflllIPIiIlN'lIfY Ui f:UIlllJlilIll'IItS of w w fr - 1 T Q w -- 'v w Y ' 4 4 l ' L L 1 , A x 1 - f A J liflvrt S. Hom. PII. U. K 14 S. Xlllill Sl. ciflHIN'l' XX 'nm' llmm-1' City. Pc-I1 sylxunial Pllrn1c19--"TGU .lol as J Phi ' .fx 2.1, g . . X 'V VU V l p f 24 llour .Xml llllllfl' Svrxiu' Dial 10111 it ' -'ST-F7551 S:1X'Lxl'cl, I'n-xlmylxluniw Plnilun Xpl l4.lIlL'i' 'l'irm's uf .lll Ilh.1LL'x L I 4 k V! 44 IUT NYMI Xlillkvt Si. Pllflllt' filfw l5lz1il'sx'iHm'. IH. 5 DAIRY ACRES C X 1 xn S xx ucI Route 6 x FIRST NATIONAL RANK IN INIDIANA I lim- -rc-Altima IX-:atc-1' IDauuc'ing - Vmmntzxin Sm' in-1' HIJII' Ox' lcv CIYUQIIII-I fc' 'Q A '5' IJUIIIISU 1 lmlizllm. l'ck11lasy'Ix11laizl lfm-Cfmt Xuto mul l'1ilI4lll l':KlllIlJI!Il'IlI IAJLIIIS iw llnlvrvst limi on Swings .-Xu-mllnts XI:-lxulu-1' l"c'4lvl'11I llvpusit IlISlll'LllIK'1' fIUI'lJUl'1lIIlPlI XXILBFR1 XX ENIPFIFLD N fx IIC s UC Huh! IWPILRIAL COAL CQNIPANH Alu lIl'LlllC'K' nl xH Aw I A Xllli'l'iC'ilIl l'.Lll'I uzm- rs Xllltlllll Xvilltilllflllll' T141 llmmxr ffity KID. I. lil. fJUIll1JIilIlt'Ilt5 of J Nw K ' A ,4 A lligummcl Xlinv Nw. 2 . l'm-lmsxlx xml C I XD X O oiwl Blothc rs ummm ltulitc um md ulslm 4 ull md umm om of x ll x mu ll 4 1 t lf x s ussiul Lflsl ls l HIOHIQIS us Il XC XIX CUNQ NY! UI VIIOXS HOMER CITY STATE BANK NHT IX IINNSXIXX llu Bank of SQIXILQ XIVIIIIJVI l'm-mlvml llc-pmxt Ilnsulmmv CUIDUIATIUII LH XYIC COX Sli,-X'I'l'IA'I'l'f YOY. Cl if ll TES F 1957 Cl ' ' - ja 1 Q 1- z ' 'o Al x 'vll rm lxcl. SllL'Ct'SSf I. and use-ful Cil!'0t'l', XXV fu-l surf- hz 'ml will c-m'ry into YOHI' futurc thnx mnu- high ich-als that lmw- nmch- you gn .'lIC -- ,',' ' llit 154' mu :tm mat. lfsiltilllf'tilll1'fTll'c:lUSSt'l' ' Sturm' Cllll bc- of amy' sf-l'Yicv to you. lf-t .' k uw. IIO. 'fl CIM Y, Ji, 'T Y , XIX XX ILLIS FLOXX PR SHOP 111111111 s DXXIDS CHXRLILS SUPPLY IIS XL I xs X cu Shoes I If X X I3 IIISXIHK DOI A XB! S PLXQI H uh 77 1 L J K l1,4li2mg1 PeJ1111sylxa111i'1 flillll I' - tfuf V . . I 'I 1 ' 1 ' NIC X Var- 311.111 Y 12 ' For XIUII, XYo111c111 111111 C:l'lildI'0ll ' D X ' ' " " . . Bolt 1. Illl5'l .1111.1 ll V X l,mHlSYh,mHl ' ' 1 1- 1 1 1 .' 4. L ,' L Cilydv. Pl'llllSf'IYilIIf'l 0 - gg DI RIN ALDU SHOP STORI 1 K X K IIN DI ROY S xsl xxxs u S mllllstmx ll IISX Il XRMIRS BXNlx XXII IRUSI if N ffm Slnvw nlncl HIIIPIJVIA um-Qu' fm' tlu- lfniirm' ljdlllilf Dr- Clumls. Slum- lh-p.1ir'x. uml Xvxxslmpm-1's Cfompli Ants of Q 'f AIUII. ,."'O f I.l'f XDINC -IlfXYIfl,lfli AIM 'laws Sinn' 1518 112-133 X1klI'kl't .'tl'i'4'f .' ' DIALXMUND SlfRYlClf S'l X'l'lUN illm' Pc! nsylx xml I5 Q H pi V q y V llNlPpX! W l'1NtilllliNlH'll ISTU "Ox 'I' SU XKHIIN ui c:IllltiIllIUllS lS.lIllxillQ Sul' 'ic-vw Xlvnlln-1' l7mln'V.1l IL-Imnxit lIlNlll'.HIt'l' if411'p+n'.1Ii1m Illlllilllll IJVIII xylxqunn PRI! ND XRD Xl PX S SIX1 Sl J S IXICI XlXRIxll ff1m1pIil11e,11IN UI X IMIIIIIJIIII1'-IIIN UI SHXX 4 p ,IU x RTS XX. Il. I-IgllL'IxU XX-.lIxI'IIl'IlI I' II 'I I I II'.'I I' C'II IIUXII' .I A Ill,,XIR CRII"I7I'IwII f ,Il flflw Qi .4 III xXIIIm' I'c'I YI I. Isl-IIX.lI III' I HAPPY COUISIBC 'XIILTLRILD C XS SLRX ICI 111st41xx11 SL III lxli XX C X 1111117 X oxxu Nl CLOSSIR .md SUN9 N IOIKSI 11111 1 1 X ll 1111sl11xx1 CHILI ROLhI xx Cx Incl JIIIIUS 4111 T1 KXISIOII I ll t I lx Sf 1 xx I IIIIS x 1 2 I f I . Y L ' I1 w 1 ' 1" , ' L I1 IC. Q .' ' " ,,' lg S I Iamx' xxl -Jalal l'I1111I' Q 111111 Ilcuiil El vIll1'Stl'l'I't qlulmst ' .Pm-1111sx'Ixa111i.1 T2 Ivssm' gm' SI1'1'1'i -IQI . 1. Ilil. PIIU111- 33271 gX11xti111m- HALLMANS JOHN I. HECAN STORE Cl, Ii. Aplll --A-Hall' - N11 ' ' cIllI'S Ja'11 s IJI111111' J-8706 l'l11111m' l5I'1Xl'l" -HSS UI ffm-11t1x1I ,Xxv11111' 'lol nstu '11, P1-1111.1. P11I1l1L- Sllllklfl' I,ILfUIlIl'I'. N- .xl .min IS LUTHLRS DRY LL! XNLRS Femuune Foot ear 128 MARKET ST lx SUJXXII X Htl, X ve Prett1e515h0e on Ami 9 LICONIILR HXRDW XRE WP M511 FURNITURB Coxwxw ll I stmx n J w S mv JI cc to J ll . . w .lffl '- ' - PU' 20s fr A Unix: St.. Hmmm-r ffit 1 Pu. I -. . x A ' oo l'lmluc': llmllvl' Cfitx' .-S055 IH X12 'lv SL. IQ! Pa. U lt I mm! I fill Iirug ISL .lull 1. ' . Pu Plmm' -475231 Opi-11 Daily FJ tu 5 Pllulw: He' -fly' T-451-1 Xlc I.. XY'l.. Fri.. I':Yf'llflIrf-T S 11 1 INDIAN A APP AREL NIERCH ANI S ASSOCIATION 1111 Il 1 1 l X 1511111 S 111 S1 C 1111111111 s 8111117 Xl 111 111 S111 71 XXII 111111 1 111111 1 1 1 111 Il X 1x11s IOHIN STOWN TYPILW RITILR CONIPABY 11111 ll 13111111 111111 D1 s s ll 1 lL 773 Xl 11 S1111 Y 1 111111s111x111 IQHIXSTUXX N BA1NIx 8 TRUSI CONIPANH 111111st11xx11 1 11s 11 1111 JOHN LONI TII Ill 111 11 ll 11111 11111111 i1111'111s 111 111- XY1 I1iQ11 Q11111i1y x11'l'L'1IilIl11ISi' 1111' NI1- , XY11111'11 111111 Cf11i1111'1-11 is .X1'1i1111111' 11111 Cf11111'11'1111s 111111 1ff1i1'i1'111 S1-1' i1-1' 1 - 111-11115 P1111'i1'i1 .'1 1111 I ' " 1' 1 l.'Oi.'.1 1111' T11 ' 111111 CI 11' Cl '1 ' iI't'S N1111' :XIII XI 11'1 H1115 V1.1 1 ' 1 1 i 1 7 S111i111-12111111111 '11A1J1'XX'l'I11'l'5 :X1111i11g X1111'11i111's N11 '- 11111 c1Al11'lI11 1 11's 1 '-1 1 4 1f1111i1's - '1'z1111s - 1111111111111 1':11'. XY- S1-1'1i1-1- All x12l1'xl'S 111 0111111 X11 '11i111's LJ' , 2lI'1'ix .' '11 1,1lOlll' .J-9177 ,I .' ' . 1311 ' ' ' ' ' ' , 1 I , 1- 1 - ' ' I , 1 ' 5 ' ,VII Q1' '1 ' I I T ' 11111 '-N1-111.11111 111 1111- 111111111 X1i111- XY -111-1 111 A1111-111-1 111 11111 C111 1,1-1111w1'1x'1111i1 ROBINSON LYTLIN su xc I S llll R S WXCNIR RINP H XRF S PH XRNI XCA ntx n J Nl ISUXKII U7 7 Q 1 w Q lfum-ml Hmm- XXH ' ,-XA' IIC SIfliYlCfIf .5- 'D' Nc- ' l"lm'vnc1'. Pu. llldillllll, Pu.-S1 lt I Q. Pal. , , K , N X, R. M. --PET15' STN ' Am .-Xl'lf'I'lOXl'II'fli C' .Xrx ugh l'mmsxlx41niz1 Nu ' filo. Pu. IIIO. ' f: Aluln lj! ' -'37-.'LlL lOl WHB XHSNLRS RADIO 8. TV IIXX IIIION BOL 'XDPD Ifl Iff IIIUNIC 'X X XX I IIX XX XX I S I030 lhmln its St nh C I III mn 1 s 1 il X IU IIuu Is Xothmg NILPI' 'II1 in PYROF AY C X9 I 1 Ix s X XXl IIIS N I X mplmtm x th III I om 34 SI IXILW FLORILINCh LUMBFR CO PILARCIL ELILCTRIC SUPPLY 'XI xx uInnsI1mll 'J ly' .. h.A ji- . Y.-.I -1 . If- If I IIIIN ,'I ff - K 'l'I'ICfII. 'ICI N I- . I.X'I'I'II'I q DIO A 1. "I in ' of tI1i.': Fm' mnlv' SIIHUO '- will ' :tall Rl yt I '1- 7 I' 5 .' , Nu V' Io. Pal. co X - x 'i om- L'X'IIlliIl'I' of QRIS. Yo ' IMI "II and ElIN'l'.'UlI Dv: Im' H- ll BUqjHHlQlT Uv I' 20 "vars f'XpK'l'Il'IlL'l' in I I. P DI - - mcI4 and aa piom-1-r in TX'. 'K ' M' 'I' I I' - M T V1 3 T 1 i 3 T J 1 1.5 0 .' - ' I:IHI'K'IlC'l' I'1-xnnsylxmnin . ' I'vlmsy IXQIIIILI SLILLILY NI ACN ANI Dc Sotu Plx Hlfllltll In am X 1xt1 N ulut Shut 1x11 mm O xx S1 ILILS NI XRIxlv I tum S xx l xx Route cc x Sup IOHNSIOXXB COlXCRl Ib BLOCK CO Sm mm xxn l m 7 X XLLILY NIILLS ll I IVKI C, Ulll il lil: - - L - L 5 FI'iSL'lz4"- ,lku ii Ala' ' -K Bul' a'. Pal. Pl '-CQQIIYIQQ' H 6-21 l l llurcl 'zuv UH 6-T792 x 1 1 L J ,Y lr 1 F11-sl: Nic-nts uml Ya-qv 4 l l -s Cl1'uce'1'i1-s l'lmm- 37 Sflll fl- 'url . lliQllW2 I' '36 Pc-nnsx'lxa1nia Still-s Fm-cl Stora- l,au'm Fc- X lf gmcl .' plivs T Y 1 " ' T wr 1 1 1 Y 1 l,llIl1lN'l' illlfl BllllKll'I'.S fu 1 plx' ' Tll CY l'.ll,ll, Sz- A rcl. pQ'llllSf'lYLlllll Dill f'T-7443 Y 1 , Q , K x05 l:l'l'llllklll' qXx'c' Ill' -lfill lstw 'L l A Plmm- 32-UTPJI lull- -Pvp XXX v- - lf. WOLF FURNITURIL COMP ANY B4 st ,ll l11tN lovsut Pllus I' Nut lums 13110111 4131 N mtx C 10 Pu111sx1xa111 1 Cm11p11111u1ts of WEST ILND ILLECTRICS IO11NS'IOXXN 1 1 'NNSX1 X XXI X 1Dt'l1tlS 01 h1ut11L 11111 C as 51pp11111us 1c1x 1 X11l1tt WD AD 1410 xom 111111 c C BS 11141 L1111L1 NltVS0l1xS 1111 c1111sx1x ll W IDDOWSOB S IEWI1LInRS 111 xlx 1 i 1 A ' 9 Q 2' ' , U11 1' ' '1 '1 11111 1.1 1llC1.k il P- 111.1 7 T' 1 1 1 7 1 129 F11i1'f1c'1c1 .'xYt'l1lll - ' I A' A. 7114 11111111. sr. z wi 1' "'1 111' - .1 "5 lllC1'i lil P1'1111s' 'dll' B11 -' unc ' ' ' 111111 CIo101' TN. 1111 C b KUWKLE LLNIBFR CO I L NIBER NIILI W ORR XND BL II DEH S Sl PPI Il S PI l NIBIXC HFATINf AND FI OOR C UNI RINC C CONIPI IXII Ms KLINF 5 I IOIINSIUXXX IIXNSSIN XXIX In W 'N T , . l . J . ,7. fl. ,. .'l,..' , I 'C fl Plnmw: IIO .J-H045 Hmm-1' City' Pu. N 1 , , . . J . J A 14 K 1 ,J Vlillc' Storm- lfcn' Yu 13 'C' ul NEWfFlORFNCF WAIHIYAL BANK OLD HOHF WANUR INN XX ll T N 1 4 N r 1 I L ,J J ,J ':' ' 'qlOI'UlIl'l' 1111111153 lx 11111 XICIHIDCI' of the Feclcrul Deposit lll5lll'illlCl' CI0rporz1ti011 . J A 'C' H.lJ. 12. llilxllfli VITY, l'f. 'SYl, XIX NE E LE Y' S GARAGE AND APPLIANCE PI LXIBIXC XXI? IIILXTIXC XPP IXXC I S X NIS XNID I I IIIJXX XIII SLIPI IIS O X X ID HPI XIRS IOH XOLH C IIIUNI' JI 340601 31 'S ugh Punnsxlxx 1: ISI on Bouts 77 PHE SAVINGS XND TRUSP COMPANY INDIANA PA OX ER I+II+TY XEARS U14 CONIPLETE BAWKIINC SERVICE ul 1, X runs nm JI J I Illllplllillt on Nlemhus Feclerll Resgru Sxstem Xlunbcrs Fukrnl Dcposlt Insurance Corporitlon IU g ILA- .I fff P: I. I' f .' 'UYS I :X 'I .' ' 9 , if QXIIS CLI: IIA. Wlilflf I J: .' I ' I :AR 1 QIP'-I ' -J'-1421 qXrn1j . I Q IIILI 'z J A gi. r 1 W WF ' I , - X 1 , . 1 I , . , A A L A I A A I In-4-Ixing .XL-4-mlnts S1 'nfs . cor I. XIIIUIIIUIJIIK' Imaixns II: - IAIIIIIS Xpl l'ilIIC'i' I,mms I".II.pX. H11 air Loams I -rsmml Imuns Fi1I'IIl 'I ' ' L ans Insure md Bc Suu Xhtlm PARNEII COWHER Ci CONIPANX HQEXLFR b INN Xl! IXXSNIXXX 1 J J ,J ' k Plmm' 5-5L.ll 640 Philaxdvlplxiu Strvvt Illiliilllll. l'm11lsy'Ix'z1ln11 V 1 T ' 5 X1 4 1 J ll"i1nc'l700clsl C' .XHNI will l' ' , ,l UNITED STEEL WORKERS OF ANIERICA owl lmon No 4 ml X NNSN I X X YOUNCb FLRKEE FARNI J x s l Dxcssmcl 111 - ,4 ff.l.f,. I. 'A ' ' .Y . Off! if' 'KH l'l'If Y , NIA Y ' w f T f E J' L ':' IEUXYX Pl'fNXSYl,X'qXNIA-X Plmm- 537-9827 ml1lll'lxt'.'y.' tlw Yun' IHHIIIKIN Liu' ' IOHNNIESS AUTO SERVICL 5111111111 C IS Ull ix -X111ss11111s Il111111 OR 6 9970 C lx1l1 Io 111 OI111111 Imp CASTELLI FORD SALES CONIP XBY 1 111 IS IIN 1 X1 1 I1 I 11txC F W CLAWSON COMPANY INDUSTRIAL LUMBFR Nlllll lrops 1 I1111 l BI111 1 111111 sxlx LOPRhSTI FURNITURL 6 I B11111l St111t I11l111st1m11 I I 4 K 1 4 T A' A H h C11111' Ill .X IT-at ID"'1-1 ,VV 711-1 '55 'C' J 1 '-..:. I f 1 P11 Nil 1' ilu. I'111111sylx'z111i11 D l 1 , J' . w 7 1 . . , A J 'I 'z .' '.J11. 1 ' A 3 5 flfilll' . 1l1111' ' XIIIIK' I,11111l11-1' II11il1'11a11l T11-S CIIVII Daily SJ 111 3 S11-1-I WI 'kills 111111 Ti 1111111 x11,..., XY1'1l,. In-i.. 1-31-1-1.11.21 7 11, 11 piling .. . l'l111111' -351 III -A C,1ty P1'1111. ' 1111111 I 1111 ATLANTIC 8 PACIFIC TEA COXIPANX I Ci BC X R O A I LUNCRI II PRLJDUC I S AN FHONY PLUWIBINC and HFAIINC dx D ll CImnpIil11c11ts OI' I I stm' I'c'la1IsyIx'111nin . , I , . In f J . JB S ' , I , .V - , , V . , I I 1 1 A J J 5, , , 1 I , r ' J J I Plmmx 99382 S I IJ"'I'5I'IVi1"I2l Ilmm-1' City IR-11lnsyIx'111Iiz1 f fv C r 1 1 I J I Storm XYIIICIOXYS ' mars PI1om- T28 J NI Xlurlwt Strwt I3Inirsx'iIIc'. I'm'lnlnsyIx'q11ni11 IOHN I HILCXN STORI1 C IL Appl: mcu R If I0 Tdu mon P unts llx Sf NX IB NIISNLR RXDIO 8 Tk Ll NISIOX Xour 'xdllllfll md Fmuson IJLIILI Xi N D liubutx ntx XX ISSINCI R 9 Nl XRISLI Qu llltx Nients md froccrlu J mx LOC XL UNION NO 980 1 xx I t " ' Y - 1 Y , A i 4 . l A - 1 1 I ' 1 ' , L , L. 1. . .1 ' '.' "'- 1 , . A 2 2 x K 2 . .1 J l'.' la I' p1H,m.: IHQH.. l'-Jlss O 'l' 30 YPRIISQ l':XIN'l'il'llC'l' in Hamlin mul Rl Pi0llC'K'l' ill 'l1i'l1'Xi.'iUII Vlllmlic Sfllllfl' l,iffrmivl'. l,i'lIIIil. ,. . , , I 'H 10. 0 " Q St. Xu 1'-bln. l'g1 w w ' w e I Y 1' 1 T 1 ' I X 11 LX A 1' 1 I ' . 1 ' 1' A 'z .' 2 Q " ' 'J U. N . 7. A. IJIIUIIK' 7411 -J- X.1 I-Kiln l,1'lllINflX.llIiil Sl1uLvl-xx. IH-lrlnsylxnluin 114 Patron s LIST . . 111Q11t Tl Lf 1111 1 IS ll 1 , . 1 1111111 1 S11111 St1111 111 1 111 1 IISX 1.1 11111111 1 .1111 IIS 1 Sl S11111 C 111.1111 ll . 1 111 111 1 CIIIISN 1.1 . 111111 S111111111 S111 11 1.11111 . ll 111 1111111.11116 111111811111 11111181 1.1111.1 CIICCI St1111111 111111.111.1 1111111111.1111.1 11111111111 .111 .11 11 111111151 1111 I1 Cl Il 1 1111 1111 1111.111.1 11111111 1.11 . 1 1111.111 C 1111111.1111 11111 Ill CIIIISN 1.1 IIIIS Nut S111111 111.11111111 IIIIS . 11 1 1 1 1 IC 1 11111.1 t111t 1. Ill 151111111 1 11t S111111 .IIISX 11111111 1.1111 111 Il 1 11111 S111111 11.111 11111111 1 .1 11111181 1 . 11 .11 1 ICC 1 S1 1 llll 111111 f . 1. CIIIISN 1 . 1111 ull 1 . ll 1111 11 1111 ll . 1.1111 . tl . IIVX C1111 HCJIII . S1 1 1 1111 11111141 1' lllll 111 11111 3 1 1.11 11 1111 11111 11.11111 C 11 11111111 11111111 C1111 1111 S111111 1111111101111 1111111111.1111.1 C 11111111111 H111111r C 1t1 P111111111.1111.1 IIC . CIIIISX 1.1 . 11. N C 11111111.11 S1111rt1 C 111111' C,111t111111 P111111111 lllll .ll et 11111111 I1 P1111.11 1.1111.1 . 1111 .11 11.111 11111 1111 111111 1 111111 F111t111 C 111.1111 1 1 llI1ClltS 111 D1 . 1 111 11.11 . C1 11 ' 1 1 1 1 ICS 1llIS11 1 1 1 1111111 1.1 111111111 111 11 IIS ll Tj., ll 11 H1 11111 . 1 1 1 . 1111111 . IS 1 1 1 .11111 . . ll 1-11111 Ill IS 111111 1 1 ll 1 1111 1 v.l1.,6 111111111 IIS 1. 11111151 111. 11111 .11 111111 1.1 . 1 111111 1 111111 1111 1111 Ill 111 0111811111 1111 1. . 111 11.1111 1 131.11111 1111 1111111 1.11111 1111.1111 D111 1111111111 St1111 1111111101111 1C11IlS1 1.1111.1 111111 11111111 11111111.1 11111111 1.1 .1 11111111111 011111 1 11111 1 t1111 llll 1111. Q1 1111111 1 1 1111 IS 111 1 IIIICI 1l11Cl 1111 18 111 1 ll 1 Ill 1 . .11 . 111 5 o A 6: 1,,1llC11'1l1ll. 1'l'1lllS111Llll1ll A 11 P T011 CI111111111111 1111111111 Clity. 1,C'llllS111il1l1ll A11 ' . 1. 15: 11. St 1111510 ' . 1J'lll.'1'11'1 1111 A111 1.15111 C'111-11111-1' 1Dkl1l'1'. 1lIC11'l11il. 1JC'lI11S1'1N21l1ll JAIIC1 .1 - .' P11111 1'111 '1 S1"C'C'1. 1lIC11il1lil. 1'C'll ..'1 "11111 A1111 S-11" . 1,011 .'1'1'2lll11l A91 .' 1 I1111 ' P1 '1'111 '1111 '1 St"-t. 1llC1'2lll1l. P- .','1 "11i'1 111111 " Q - 11111." . 1JC'11IlS1'1Y'l1I11l 111 '11 5 ' -. " -. 'I ."'1' " 151 1-'.' '. " '. 9- " " 11-" .,11'Cl-31 A1"1i'. S ' Aft '.P111,'11'1 '11 11111' 1 1" " ."'1 " 1i'1 1111 -1 ' I ' 1 '11 1. P' .'.'1 "11111 1511 ".' .' .' . ' "11. P11 .'1'11"111i11 B11 '1111 111 " S 1l1C1"l 1. P111111s1'11'z111i11 ' ' 1111 .' . 111' '1111-. " ."'1 " '21 B11 ' 11 .' . 1111 '11 1. 1- .j1"11i11 '1111' 15111111 Cl111'1-11111, Cl1111111'1111'. 30 111.1 NI' -11-t St"-t. 11111i1'11'i1111. 5 '1 '1 '21 11 " 1. D11'1111'. Y.1f.1V. .'AllX11"ll'A' P111t 923111. 111111i1111111. 1'- .'.'1 '1111111 CD11111 .' C"'11. P11i111111111111i11 S11'C'C'1. 1IC11illl'l. 1,C'llI1S1'1X'i l12l CI1111i 11-.'t1 '1 nt. 1J1l11'lK11'11J1111l St.. I1111' 1. 1,C'IlllSj'1Y'lIl1il C1218 1111111 1121.l'1JC'l' S111111. 11111111-1' Clity. P1'1111s1'11'1111i11 C11-11t U' - ' C11C'lllC'l'S. .I111111.'t11'11. 1JK'1lIlS1'1YlIl1il C1i'l'll1 T " I' 11 ' . '2ll'C1. 1,C'11llS1'11'1lll1ll. P11 - FT-f3'63 C.I1' S1 1 S1 . 1' if 11. 'A 5'1" " I'- 11' .-I 5 '.11 " C111 '. X1.D.. 11. D. 1 111'1i1'11'i1111. P' ."'1 "111'1 1Cl1 "1ff1'1 CI.11z NI. NI' '11 .1 -' Cftj. 1 '1 '- '- Cl1"11 -' 11' 11 " '1 CI 111 111 1' Cfit". P1-1111s1'11'1111i11 C1l'C'S.' " 1 " I1111 ' Vi11t111111111 '. P1'1111s1'11'1111i11 C1111111' - Q ' 1 1:l'C'11I1 '11111 S1'11. c1111" " -t111'1' Di C12ll'1U. 11'111's P11111 A111 1' . 11lClll' F17-C471 1111-I 1 - .1 '111-11. 11- :11111111 11111- .' 'g 111 11. E1 - .'1 1 1. P1-1111s1'11'1111i11 F11' 11 -151: K151 -' N1'11'11'f. 411 1V1111111t S111-1-t. 11111111111 11'1. P1-1111s1'11'1111i11 F'll .' C1C11lt1IlC'lIfil1 N11111t1' Cf111'111. 1,Lll'1'i 1,1'lC'l'. -111111 511 11'11. 1'l'l1ll.'1'11'l1l1il 1"'1 .'.' - . 1,1-1111'11'11 K. '11111 S1111. 11111111'1' Cfit1'. 1'C'llllS1'11l 1121 1'1l'2lll " 1, 1c11. .I11111 ft ' . 1,1'llll.'1'1'1 1111 Cl11'11 1'.' C" "111-. 11111' .' . 1'C'll .'1'1 "111111 C" ' -. Cl '-1 XY.. V111 11'1' 11.13. 1. P1- ."'1 "11i'1 C'11 ' S X Sl 1. FY 111' St'-t. .I 1 .'t1 ' . '- 11111 "111i'1 C' 11" " P' .','1 1 '1 11111' ' AL 1 Q AI .' '. '- " 111 1 '.I '1 '. J- :"1 '111' 111' . 13111111111 '11 .'1'11'111i11 11111 1. C11. A' '1 1. P' .'-4 1 111111 111 1. N111 111111 N1 '.'. XY. 11.. 1111 51 11111111 1,C'lll1S11121ll1ii 111 -' Cfit1' 112l1it'I'1'. 111111111 Cfit1'. P1-1111s1'111111i11 111 -' Cfif1' C11t'illl1'I'S. 1111 -1' C1it1'. 1J1'llllS1'1Xilll1Al 1111 S111 1' x1l1l'1i1'f. 11 111i11s1111. 1,C'IIlIS1'1X'2 1111 111111 1 17111111 11llI'U'1lI C111-1111 .111111-i11ti1111. I1111i111111. 1'C'lllIS1'1'.' 1i'1 Through Photography and FINE ENGRAVING the Printed 7 ws? ,WN --- vw- .-. J .X ZINIIIMIEBINIAN E NGIRAY ING CONI PANY Patron s LIST 1 111 1 . . ll 1111111 11111111 11111p.1111 1111.111.1 111181 1.1111.1 I11s11'1 s 111111st111111 Pe1111s111.1111.1 1111111 1'11111'1 .11111 Clft 5111111 I11111.111.1 P11111s111 1111.1 IXCXI8 1311111 HCJITICI C,1t1 Pe1111s111.1111.1 .1111.111t1.1 .111 118 .l1l81l 1 P11111s1 1.1111.1 18 Il 1111111 P 1181 1.1 C1 11 Cllll81 . 11111 1 CCIIC ll . 111.111 1 8.11111 1111 l111JClf'8 IIC 1.111.1 1C1lI18X 1.1111.1 111 8tr11't 81r1111 8t.1t11111 111111111 C1t1 CIlIl8X 1 11111 C .1 .1 . LC 11 lll8 111111 1111 1111s 11st.1111.111 1 111111 1 11111111 1 ll 111111 s 8111111 ICJII 1111111 .111 s IC 111 . 1118 IC 1111 11 111111t 11 IX X111111t X1lIIlC1X8 C111 P1ters1111s 8t11r1' 1.111161 1101111111111 P1-1111s111.1111. 13111111178 C.r1111111111s1' HCJIIIGI C1t1 P11111s111 lllll 01111111 811111' R1'p.111 I11111.111.1 Pe1111s111.1111. .1 I 11 X1 .1111 .11 11111181 1 1111.1 1681 .11111 1111.11 11111st111111 1CIlll8X 1.111 111 11 11111111 1 ll . ss11 111 11111 1 . s . 881CI8 8111111 8t1t11111 118 ll . 11CJ17CIf8 Fsso StlflCJl1 11111111111.11e 1.111161 A111 11111111111111 P11111s111.1111.1 11111111111111 14.111111 -X111111.111 l1111111111.111 P11111s1111111 11111111111111 L1111111 C11111111 11017lllC111C 111111s1111111 1111ss 1111 111.11rs11111 P6'llll8X1X.ll1l.l 111.11 P1.1t1 C.1.1ss C 11 3 7 .1s1111Qt1111 t 111111st111111 J . 111111 s 11111111 11111 Cl 111111 1.1 . lll8X1 1 11.1111 1 1 . s 1 CI s 11 1111 1 111471118 ll.lSI,C 111.111 Cllll8X 1.11111 1111 C 1111111 111811 1 s . 1 1 8111111 11111 .. III 11111 lt 111s CI 111 f 1. s Il 1.1111 1CllIl8N 1 1111.1 111.11ts 11 111111.1r1 1111111 IIC 1.111.1 11111181 1 lllll 1 1111.111 11 1 .,.., 111 11111 IC CIl1l8X 1 ll . 1 8t1111 111111 11111 11111 1. 1 11st11 8111111 8111111 111111st111111 P 111181 1 ll T1111111.1s SCFXILC' 8t1t11111 Cr.111111 P11111s111.1111. l111t1'11 Ie'111'11'1s 1111111st111111 P11111s111 1111.1 X1't1111 XI.1r11et H1111111 C1t1 P11111s111.11111 N 111141 X1ll8lC C111t1'1 111111st111111 111111s111 ll 1111111111 s D1 p.1rt1111'11t 8t1111 1 111118 1111111111111 StC7lC 11111 1. 111 1111 5 o 1IlC1'1 1 11ill'C1NV'il'C', 11111i'11111. P1'1111s1'11'1111111 I 11" ' L 11-Cl ' '11 1" :P1' .'.'1 " " 3 1 ",' -I A ' , " " If ' P' 1 G.. E' It 111' "11'. ' .' 1 " " 1.1'11 ".- . DI1111 H " Clity. 1'1111s1'11'1111i11 1.i11s '1'i1'1'. 1llC112ll1il. 1JC'1l ."'1 "ll12l 1,i1'11 1 . X1k1171C', l11111i11s1111. P' .'.'11'1111i'1 I,ig1 t -1 fl ' 't "- CI1111111111111 11111i111111. P1' 1151111111111 11. '11111 11. " ti' H1 I, "wil 1" '. 1' 3.1" " XIII' .' ' .3 ' . " I' P' ."'1 1111111 N11 ' 11lI'1C7 CD1 11111 P'1'11 P1'1-', .I 1 ft ' . P1' 51111111111 X1il" A 1 " t. D'11t ' . 11'1111s1'11'z111iz1 N11'N ' 111'11s.. 11I'llS1'l Vz111'1'. P1'1111s1'11'1 l1ll N11 Stat' , C1ClllC'lI12lllQ1l. 1'C1llllS1'1Y2lll1il X11 ' " 111 1' '11111 T.Y. 8:111's, 11111i111111. 1'1'1 .'1'11'1111iz1 C11 1 "'. 111'1'111'1't, X1111t1' Cl111, P1'1111s1'11'1111ia1 P1'1111 Yi1'11'. 1' 22 P1'11 , 1 , ,I '111'1' l1'g,1 . . C.. N- tl' C11 . 1' :111 " 11"."' 11" ' '11. .11 .' '. 1' :111-1 '11 111'1 . P. 1... Cf11'1'. J' :111 1i'1 111' .'.' 1 '11111 111' .4.' 1 Cl111'11g'. SC'XV'll'C1. 1JC'll1l.'1'1Y'lll1ll 111 1.'.' .' " fa ' . C'1.' Cf1'11t1'1'. 1,C'IlllS5'1X'1 1i'1 ' 1' 1' 1 ' an 1' '11 11 ' ' ' ' I ..7lg1V'.'1 ' t S .. .1 J ' .1C'IlIl.'-' S11 z ' " S1 . Cl1'11111 P1' ."'1 "11i'1 D. 8t1111' ZIIIC1 811115. 1111 "111'. 1'C'IlllSy1X'ill11l 81' " ' 11ll1'.1N'1ll'C'. SC'XV'lI'C1. 1'C'llll.'1'1X2lll12l 81111193 '1'11',' Cf11st111'11. CI11'111'. 1,1'llIlSf'1YilI1il S11' ,, C11 '. " '1. P' .j1'- 'a S111' . 11' 1' 11.. 1111 "11 '. 1JC'l1ll,'f'1X'lll1il St1"1' .' " Stat' . 11. D. -1-1 Y' t 1111. P1'1 ,'1'1XilIl1ll St'-1' g CPIQ. I 11" '1. 1' :111 " 1' " ' .' .11" AJ' ,'.'1'z '1 St1t', ' . . 1.. 11. D. -H-1 V' t 111'. P' ."'1 1 1i'1 St1'1' .' .I 1 .'t1 ' . P1' 511 "111111 S11 " .' '.' . -I .' ' . 1' ."'1 '1 1111 ' . l' 1.1 J ' . 1' 1 l1il 'js Jiri- 1 1 A' -1 11"ll'1 5 1' 1' .' Yi11t1111111111'. P1' .11 '-111111 STEPHENS FARM Cramer P ohn H Stephens Ir md Sons and Claxence HIGH PRODUCING CUERNSEY CATTLE Follow The Un1ted H1gh School Football L1ons And The Un1ted H1gh Marchmg Band 116 , a. J . , ., 1 - - - - 1 "You can Whip our cream, but you czuft beat our milkf, First How, left tu right: l3mxtr'iu' Baum. AIX.: Wvfbllllllfltblbd. Iivlrar Ar- ti 1 Xlnfnm- ulnvy. Ctflltlllll Slmxx. -I4-1111 HYUXXII. Ilrfmm c,.lllIDI7l'H. :Xurlrvy llvxlch-null. llwrix Alu-un XIL-CIwx'111it-lx. zuucl Xlrx, XYimlmx, Second Row: -ll'.lIl lllllslm. l'1 mu lmnn Kali 1 IIUIIHI l mim Vmrlnml Slnirhx l51'11clli1v' 1' Yuma ' '. "N 4 HN. , 'I V ' Y. .I K. lilmxlh. Xl.nry Mm Xlitf-In-ll, Third Row: I,.ltI'iK'i.l H.lI'f1'7XX. Xlile '1- 1 , ll 1l 1.141111-1 Im Hum-ln. C,wcm1':.u1m- SMQLH1-13 Inv lxrlll lmlx Iimxwln H4 4 l'rmt1x:-L XIXIIII Slutfxmul. BRICIQRUXSZ fflmrlr-5 xltll' . '- ' z '. In-1't4-l'.C,lm-1111 B4'l'Ixl'IA. lurlx l.r1tlnc-1' Hlll Xllllvl' Stmlm-x Xlf Students aboard Ship rush to subscribe for "LaVista - 1957" It lIlIlltN lhfllc I at QJNHIVIIII l3.u'1'x Xl DN Read the "Blue and White Star" each month of the school year. Attend All United High School Plays During The School Yeor The Producers ot "Twelve Angry Women" gh 52 gqgeli I N KLUIK INK 1 ll on 1 1 ll 1 x 1 1 IIS ' Qsa95?P', 1 1 trnt I iii?-ii.-M ll' xi lmnt Rfm.lcftturi11l1t: fl1'1r1lml111- lJ1txxilf11ff.11'l1y ll11ll111.111. .l.1111! Xl1'fili11t111l1. lin tty Ile'111111!. Y11':i111.1 X11- is11111tlN i1.1111l lltlllll, 131 .1t1'111 l5.1llw. Xlx.1l111111:l1l11f11l. NI.11:111-111-' Xl.lllx, S-' l H : XI11 XX.tt.1. 151111111- ll ul IJ11111.1 Cf.111111l11ll1 X111l11y Il1111l11N1111. 011.1 Xl111'11l1y. .X1l1-111 H11-111ll111:f1. IJ111w1tl11 H511-X, X1x,I1I.- XI1- xllllll l11 XX.1ll1ul1 'I'l1i'cl lim : 141.111 Nl1CQ1.1xx, Nl111'l1-5 ll1'lIllIlQ. fhlllrll Shiley, Sl111'l1-5 1511-11Llli11:1'1', ff.11w1l4 XI1tt1111 l1.111 illmko. l'll.lIIll' l'k.lll1l.1, 121-1'11A111lv IJ11 11111111 Hz 'lx R ': X111 lu-11 Cl1'.11111-11 fl.ll'lll'l I-'1NI11'1p CL1-1'.1l- 1l111 li1111lH1'iNl1, l'.1t clNtll!'lllI. ilu-1:1.11111v Nil lil:-iNl1. l'A1.1111w l'1fll4'.'In15 llfflllll. l'.1l l51lI'l4JXN, K1 5l1ff11.111. Mcllorettes We Seniors Go Marching On! Our Wills Hove Been Left To Those Who Follow Us! o ffvnI.1 Xlllfllllf. xx.lIlfl1A 5lil1'N. l54'.tlI'll4' lfmllvl. Autographs 5


Suggestions in the United High School - Shamrock Yearbook (Armagh, PA) collection:

United High School - Shamrock Yearbook (Armagh, PA) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 1

1945

United High School - Shamrock Yearbook (Armagh, PA) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

United High School - Shamrock Yearbook (Armagh, PA) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 1

1951

United High School - Shamrock Yearbook (Armagh, PA) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

United High School - Shamrock Yearbook (Armagh, PA) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

United High School - Shamrock Yearbook (Armagh, PA) online yearbook collection, 1959 Edition, Page 1

1959

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.