Turlock High School - Alert Yearbook (Turlock, CA)

 - Class of 1941

Page 6 of 68

 

Turlock High School - Alert Yearbook (Turlock, CA) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 6 of 68
Page 6 of 68Turlock High School - Alert Yearbook (Turlock, CA) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 5
Previous Page

Turlock High School - Alert Yearbook (Turlock, CA) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 7
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 6 text:

X Ox X N NI X CLC 3 1 S X mn-7h1s.umen 'HI ww- aw 74401: 55517 Hui I iv!! U4-901 G74B0n4Il Calla-V .W .3 '-win . . -K re ,sq Je- xnuw A ig up vw. rv .m fvfvn nu -su fav.. my 97.51 ,XXX 4 ,Q- 14vxl'-l'k:0!""v47fJ0lff4" 4 " a9A51hbv-iii!!-5F7'Y5iXff'!e5 G 'l"YvQ6W44q6f'h- '17!JvJ'19 Kr 'M 'Sdf1"ffCfx-ffvx N Wvavw!-Qlf"vf' 'W4tWAf'v'60 50" 'I9??V0C""'WntX4Qi44P?YYF'-r'pF' N f-wa-ro -'fdwnwn A ,M Nm J-.ro 1 :v1'1a'1r'rvxr.m.wJ'A-vwnd.-Jie r'TM':1kM!-a2,44S'm5'1r an 1 A msmrw n fn. www vw fqwuwmadqwxywvfmff. vvwimwfwamsfosssm hffvv'-rpr,1s4:'f x 'ww 1 w war: an-su Q :M -yu-mv: fvww www fw-no-wmv -wvonx-u-cafwn 1-r rv-pq mf-V M-an uwmumgfnauanlmwyw yqfnwwsknsmnxhmffsamyxwnuxbw V- m mm fyqwwwyarnwwwmu wwf wxiyxw- 4rN-M:.+- K1 ff'-.1 rw-.4 A y-I-U awww L mf Mn 1 ufvww, 1 qw. vv V .N -.9 .1 VW-vi' ,PGY qwvu xv f-urn: wav,-v wx-fauna f aku.: ,J xfgx, 4-.7 wsu J.fvfv:.s.v..11 www uw V- M .4 P01 Hr 366124 A tl.7JH't WH 'lily-fr1vU 'w -www rw:-x nm-vo-rr rw w Q www Nvwvxtsrfux nc, .1 av 1-vw4..1v.,u..v 1 .rv-M WSU-Ln. knmw 'env 1 rm n r my ws -4-iw.: -4 1.- 4. .L 1-.W ,..4vv1:1fvzs:4-f-.swvr L. vi Lfnmzfg nc .rf 'vtasgx wvmm vww1.n.nbvxvo. F1 UVA Jvo""!.SI-'54 v- 'un xfv.-lvww-xfA pf x www: n H- N. Ma. c r v 4. W M.-c. v v 1 w. M-fm .N nw wmuawwm ,fvfv-ewaxalf Qvxfzb- , .4 ,fn ff -.f 1-.Nm ,AJ wm- ff. Q vb v ws .rv-54 -mam hum 1 wmzwrvf -4.. bww: wlou, ID' fC4nl8'1'7'Wr Y1'WIVC'Jh may w-1 vv fwncwf mv: 1 wc rfq x1"'xKW'9lXN"YL!rK '1,I7i91Yvn s 1. 'VN xi' M'-4 'ww-c-vfnw-A-41' v 'w'-Ama uvwrv-PMQ5 -mf nf.-I wcffdu fx 4 x4- -4 .f -, -4 N , -fw:nennr.wevr u 44nn4.-.11 lvwvdhdi L GZ mvq.rr.wu--.,1rx -'Qwr'-'vvtv -..i.'.'sg.. W '1-Luv'-:QAWKNII .rswiivfwfll-lf.-wlwn-hiv .AIA but l-UV' Ira me-1 1.. n ...- Mm-rx :Ns- unwnwfa uv-nav , -yy fan Jr 2 2 7 5 J 11 D' ff 1. ,ZW vvludf 7A'-"r V91 711 IVA' A Nl! ,rho-lsmvP.ov:f ww -vxciyv QBYhl3'Sd'f9blll x ' Vs WA! .11 11, A-mmf ,.l4-o-f:w-,N.Mv,wx-nw- ww ff-ffxf-aff-Nw-vw--L2 X nw-A f 9 0' WW" f-v .mu a vo- f A M Q-r L-an J.. ,urn 1 A ncvwzvfav mm xx-clay-4 NNN. -Q xx v r m fu-ma, nu ,nn fvnf: f-aufu-r1o4v1A4-snnaffiaw.-:rm-bf .nur-fu nsukfs- 9 vuvfri 'wvl Nh' FH.-.e, 9- 'wr auf. af wmvmv ws. ways maybe' J 'iw Afuovvrrhf N442 Ov N-fe w. 14-51 2' 'f I '-'4'4"' VU N- YN0 HIv1'V"4i1 I ltki-I'-dbiffvlr' fbi IR!-.dl X ' 4- 07' 'fl BV -JV aww: ix.: Q,-,neva ,vmyryvmurf p9wphY'Db?11'r'vv HSE 'G-QGQQGGAJXP 'uozx-'nr tnixnx Jmremvyexnbaamdv st X Q ' 4-Aww mf-vm .gnvzrwnfof ,vnu-. M 1-'H-"2"-' Q V-""NK'4""'A raw.: -zusvznmu nzrxwnof wv Y' U17 'V'-Ml gg S mg, rw W 41+ xv wrvfww -wie!-"41'r 1 f fc , LTDKEZQRY1 Y' 'Y Rui 'fe xr fr, Marr -un. Q. on U- an v fwv Q- 'fbffi x R BN X , , , ..- .mr ,gm vw :vw xl-vary -ar-1 Y Q 3, X X .ui L-nw' zvlwrvffiw f-vv W L N -4 y -W -1-W-1,-wana wmv-wwhnfvn A nv 1 x ,V1 Vw.:-svwfvavwlzv 0. Sm 'uv LJ M-fr vvzorrf 41-M wares.. an ne lqsnrwpmwwv-any-use wav' ZBYAWWKZYDWVUW Y 'VWQ 1w.dXA'9yELk'r.3EGw vNru'A.ambw1o:oaLux:mm:lu '+""P95Qn'+xzv"-7-vJA"rH1',t!S o 0 Q E . A ,A M A W f, E .xg , X , Q .2 V ' . Xxx X. J x XY. 1 N f v is . . X .fn it .rx - - . - U 5 K . F Q V V , - XL - X X x ' ' C . . 2111 V: Q V . 'f-- V. A : ., JL h ', . N - . -. f , V. . b ,' n -ay ,. 'Al V. A-. . ' A- VV 'mn' . ' H0 . -.. 12' " "." J 'FIT '. 1, "' .' . 2. V.. v t 1. .3 ' ' f f . X .JY ' .3 . ' - .V -V ' . V 4. -- . A- . . J-x A V 'N K 1 z ,A V' . . -. . . . ' -,ay :V . , Q-. - - D. . , , f . ,vxg : '11 '-X WS. '. 1. ' . A '-Q4 "'-'Vfvq ' , - V -1 'X A 1 . ,n - . , ,' ' A , '. " -' rx. L 'L 'Am - - 141 - "1 ' V., , .4 .,V... . 4. 14. V .,,,g, , ...,., M .uf ' 1 V, L ' ww ' ' X . s f . . ' -vw x. 5 - ' fr,-f -1- 4 '- -V. -. .. .' . V ' ,.V,f A , ,.,7,V,..,..-,- - , . ..,, .,.,,f.,,,. , ,,.,,,..,-M,,.. .,,-, x V..,. 1- M.. ,MN-4, 5 V A z., ' ' f,f- ..,,.- , .-,,,.,,, ,mv V K , ,Q V 1: VLY: . V .' . . Q .. ,I , . ,, ...,.,f....k.v .1 -- , - V - , -VL. , ,, .. - . , . L ' lp 1 ...An . V.4,V v - -V 4 f uf . M' - v , mg, ' ', Mg V, - Ljfg ', " . . W 1 - - ' l ,mf Q ',- ,,, . 'yn fV:1.-w9--Vu nh-1.1 f m-w.V.,.-u-- . V- ' . ru: "-. , . . 1' , 1 .x , .1 VH -' ,. '1' V- 1 x ' - '4"-- - 2? ' ,'- ' J X WV sm: V , -. ' ,cf ' - . . , mp, . 9 . Q "-' V .. -.f V - - -A .sr . . f mem .wvhalwfsmmuaarihtlwwl k-Aww-urx7.n.vh5 ' 'vqbwrmfnmni new-, of 'nnmmzwmazxss QL. w -uv '.VV-. vm xx V :mm .wr-V4 ---1-A,-2 Nw-wv-cf'-vw-e-fwdknkfl V 1. A- V . - -A V - M- - .- V ..g vw. - - .1 V ,Q-4 f rj, V: v - A - V' - X 5 ,. -,,, ,M ,K C- M., A, , . ,vw 1 ' ' , . ' V ,. ' - V . . ' . 5 ' ' " x - 'K -- ' t ,M ..,, .,, .:, ,. . , g , ' 4 , . - ., . ,-.42 QM., I W N ' - J. : - " f 4' V . .9 " -. 1 -' - ' ' .. .5 ' ' . 1 . X 1,12 .X V 1 V1 V-Vtffhfz-'WVV V VM:-1..... -- -f. . 4. cv 1 .1 : ,I - V. , ' '. Wx. V' , , ink-eh 1. .-p, QV... f' . A -- fa ,V 11. Q -. , va' V .,v -. -.-- -. 1 '. js- " .' . ' Vi - ' Vw: ' V t' ,, wt.. 31.4. .V .r .. : ,ny .sawn Lf 1. ' ' . . " .' ' f " " f" " KJ frm. Kaz-'.m'.:"r. ' 'K' 7 ' ' an- --J, -L ,y..wH, arg gmgr f,fv-,uv 1--1.-V. L:-xv.w.g :.g'r.f5n5v 'z nn-f.7'axV , . FE . V- ' ' .1 - . WLX- - f - 'f - ' - 'V - ' A '- - Jfll.-aww Limp ' wa. -x-. -, -M V 5 ,-4-.-.:' ' mg. - k ff, 1 -M -:-' .. .ca . W- - X f X1 - X ' .. 1 X SV 1- . - -- X . -.-.. V . 5 N , K ' . x . Q X ,Y 2 3. , . s- X Q X ' 1 XXX V V V . m V V x . NX x N X - X- x X J Q . VV. V., ' N XV X Y 5 fx ' x V X X . N N V N KX . 3 . ' . Q k i xx ' l VV .J X .X . A rw ..V+Wf, X. 'J - .5 X5 3 K X s X. W Q V+ , J X 5 .3 3 . K X H I V N Q J XX X Xb X X l N ,xx Vw Q 'V V V V. . . . . ' Q. .5 V X T X ' .m V. x - x

Page 5 text:

xo X., ws sk! L F fra' 4 fu' vj I E I 11 A If il I VA-dflv W1 X' H ' . ' kv I 1' , 1 x f A , 1 I 4 W' I lf fb' h.,, 'I .V , x 'rf' vvyi fdjlr K V 1 ." 5 U ,I I A -NW. A If vi ' f,' . I tvs! V A f ' 7 i ' . R ki 'WN X wx! Y, x J M, f A ,ff , by lkxk' .,A xj K! I 'sz L -'I ' 1 xxm ,xx 's KJ lx . X F- WJ., ,sph -"5 ,X x.x ll sd aw! "A x ,xv ,Q X ' I Nav -' xr' AA . X N X 1 XPage 7 text:

I. i ,' L2 J , , . IV .I I I 4 -X XI X F 1 .. .I J x I J X ,I LU , ' . , J L J 'P . . r- f X, " , IjI .J .1 lk .- Iv -.SIIG-f .4 .QIJR -. f for 2 x X . 4 J 1.-is -,.u-IL'3.21l- ,Q-,H .Sf-J 'v II . g.-f.:z,V- -I v 1 .1 fjxr ' A N '4 .i .Pr If 4 -Xml f.-4 J 514. .. Ya 1 A ,x 'Im-1' fv-' 1-,w Nm, wx ,ay If x 1 1 MLA, m,s .14 1 F nn J Q r-'7 ' ,Auf ,I ff. +51 A21 Y' Y 0 . . I , 61" W' 2 ' x"p'ffS --'Q 1 I, '.,:L 4 "5'lk'Q1 'N 2 ,- .-,IW 3. b"x, K .49 2- .iflfr-.. .1 u 2 . . N x j ' - 1" Ax fl fN-' x , ' 'l 1 - q xg' 1 " 7 32' fx" I. , I xr N I I! VIR 1 If I JK .M . J XI f' R Q 1 I I w I I 1 .Z A J j -1 IA, . II K 'D ,Z -ui mx S44 -x I+ :I ,Q ,r 1 Nj N .1 1 ol ' 5 vIg',I"tL,, J 1 1 fn x v IS- H- 1 o . Y: ,fe .Aa --JN , A 1. .61 fn J I, 4 nj ,x 4V'4X1J 1 x .1 Nz H, 1 Www ' Jlycv' IX I.-Egg ' vt' .-55, If. I Q 44-rr f 1 ,3 .-uf' D-v.,. v, 59- AI 1... ,xn- xwfqx f J "ka, ba 1 VKX x :.u1.fF7I,,,V-3 ,If r N x f ,1 21 x W . , I, . ,XXII GI -'11 "hM'xv,. A " ,Cf "WL :J-4"l 4, ,,,1', r' f ff: em L 5. 11 f x 1 X X K fs xy YZ Vw fu.- ,L.l Mr' u-in "'- :ii . C -. ' 2 cf 1 a " 'J Lug wr" ' f I-1? :nv X4 s ,. I 5' I, 5. I N 1 :VI Ar. ' A fr N -., ?x ,Xf Sid W 'V I fl w-42 nf' '-4 U 4 x 4. 4 'H - .5-.. H LJJQ1-5'0A.w.,.fb..4:.g.aw, f 4x f..',w- .1 A '- fl gsf-iff uh "aff-ul Y, ,. Nav O N ,. . 132.-.3 1 4 95 fha .Mei 2s'1Eaf3.e.-If X3 ,MIL , . AIR .-4 4,4 Ln .2 4 - -Ig ,mf r Qu' ., lv, , ., ,, . v BN N ,J- Karat Du -.f .- v av r -.IX -was 4 f .1 .-, 4:5141-P , .A 2 3 .e'1f' .si ' 'Gif QI 5172' .ff .0 f .- ,- ., -9, ski' I 1- me 1:0 i 'K 'X-Q' 5" A "J '1 ww r If -v xr'f."e1vl,1kKlgS'Q .Has ix-..-ak-v. M, J iif4! r- I I, J I HIV , vf I 'N L XJ . X ' if 12 M x.. .Q .- yy' n'lv3B ' N." 'EWR 'iklc-tr fl-,h 'rv 1 6 -QEl',',x"v-S-4 -rf N 'ft "2 tGv1v v 1 -Nunn-rvv' -5-po 1 .J I -.un 14151-A w-66:1-!lv4sBdwvI6lt 14-...rf '-yel-z.-..rs.mu..ur-.er mw-uw. Lx 1 v vv- 1 N,-.N x " ni Q f . rf s c. L .. -1 .A , ,- ,..1,-1.-Aw av'-.-. .- Ffrlll I x-I H 4 -4-.ww .4-.Q New , 1- yu. nw- ., . ms. 1 1 . ,Q 1'fVN.l'.Nl'q Il4A'l'f7-'L Ulvm-N:-f.:w of. .11 1-av-,-,,.x-Q.,-rg: ?'i1ct1 'hekadmxf no-6 1 v- A s .inf , .v v X? A-3 X ffl?-l'.bQxfvl1'5G Wx -we rn-if Q-A av-fbwfflil 'fi"1-S515 mrs W lm ll- AvQll,,v nu-mn.: vw-:rash w Eb Vk'h4l'Wsrl I'-469.405 X Vu ve'x,u-Y' 'Wh'-x fvtr-ffl A-' 'L '-.-.H-.-NH : w rf, 41- X .1 as-x vf 4:-1 In-A fw .4 nw vw --.W w ev new 1.14 .. ,, ,,. --g,,-r-Q,-F -I 'nn vw-ae 'UI Iv-r-X ef-visor -1 -srfw-mega , -a.sv- , ,wwfwqmg 85931.-'rJ4'f-v.su.vc2-'E.zV.,,J c1a..s.a'r.s.ua1...L.-as ..1-nf.-. Ab..-af ..... THE TURLOCK UNION HIGH SCHOOL 1 .I . .If A - W , I I V ,. I . x .J X ' N ,-' ' ' J J f xl C ' ' ' X r ., I I ' XI A ,I J., -X I N if 'N ' ' K , '1 f' 1' , S . CX V I V- f XJ j v A xx ,1 1 , . 1 If I L I. I I . . - 'W X X, ' ' a j ' ' 'O X X J x I ' x K r' x f f I xJ IX I I .J -- , X -J Q if , I xr, . " . X. I - , x I, ,' ' ,. ,J 1J 4 I A X7 fl, F L, ,- - J - A ' , - ,f -7 " 'l J , J' . J 5 , V. I L 'j I- . J X .f - ' ' ,. f I L ' '-4 ,. J O O ,Zi , " , ,f "J I , I, -. V f -' -1 S2 QI f x III ' I' .J ' ,V-:I , .3 A - I If ' - - ' 1 ' v ' I n , 'v . "' ' ,, If , I 5 . I. , - V . ' lv f 4 . ,. 1 ! I fr X . 'FZ' 65-159-H vfvli- I-:---M Y.. . .. ,.... .-, , , --'1 :CQJQI Li,-az" I-I Q .I Q4 1:12152 4,-iffk,-" .:.: " ' "' - - - ' - - - - - - V 15- .5 -at-,Xa I . -,gZ5Q24M:E.1f-471, N B.-wg:QV::'.-...eq I.-.em gm: A- .,:, -wr- -- . ,I . - - - V - - 1 ' -.: F --:. L- ,zz-' -Q3-Q-.1iI::',V . - gr' ",1'Fs'yf Van: .qi sg.-5 f-7 ' W' ' ' - - ' ' ' - -- - - '- ' rm,-' 3.1 r' .1 45? .1 -r. .nc 4. ' 'aaa-'?.,, 5 , fa -xyfx!':s:-.3'i I , ,...x:,g., uf ' .4-Q-,J w 4-wr. 4 ' '41-1 V,- -n-' V -, r- x- gg , . -.v -ff-N . .Ii-.-., .W-N. .- - . , ,, .,A... ., - -" P ,., , -f 9' A " ' fx.. ri- ri-1'-iii? . V. . V --4 1 -1- .H--.H fs- -' 'Qs ' ' -wzrv .QP A i-,fri-:t'f.:?I1 " " M ' - - ' ' 35594: , :ISF rugivagr 'ice V :45 53- ' ' - 1t-:Jeff-Q5 - V - ., ,- .-Q. V-- ,,I..- . -- . - - .. . , 39? II I ...r RW--Mgr.: de, 73.13, :fir 53' . 155 1 :fig-,:-1:2113-.gi , IQ I I I ,QA-I2 I I QQ I,I,19y7.r ,g4,,f- Q95-1 .I1'f,-agus. f 'I fir . .5 55172.-,fly ' - -'-' -1 2 .-V:-H ra ---mir..-2' - " .. .J-V,I.. 1-' ag: Av- fw 1 ' Q. r 4.-,Q-,,-1---11.1 .. I ,.L.4.. ,. V., , I....... , - .. , Rf' Fzsigvv. If -r. Qgxikii 33151 L 79122 xi f7"YKI ,u - ',':L':,' -:fy :f.?Vfl':I"-,?'f"3,- "" ' " ' ' "' JN' "ma ' fx C """"' -" ' R' I 1 I , , ,u J, ,Ur '-:I , -'ILT-r' - I I. 'Q' 4 ' .'-, IF. Lglri ,x,l'1'-f 1 . N ,, I , I EN .f "gg 26 ' p' 0:53 .fgffiff if -31 f' -J' -1?-75553 'ififflfilfi "N" ' "?""':'1"W'1f'J"' f"'?"' "W" Xl " -' A' 1 55?1if22s,,y?:gI,:.?lg if 5. ,592 51:1 ,,"'95- ' f F1152 ' 7' -nyfifia' If?-,iQ2Y."" Lire: Hanan-.fif--1-'-:fa-LIC1:-1-w.cfzmv.--ef.-rms' V -ns "-:A's" 41' . A-'--J G. V, -2, Q-rf -' '-- 1 ' - . -1. 'f :um-1-. - -2?-,fn--Af rely.-gqfygzx--,5,-,Q 11'-'II ,I,i.III ,VI 5. Q I,:,,. 1 : ,fl fs., 35.1. ,gf . 4,5I.,y1,2r,. , 3 I.f-IL-I, I-: ww- S.. W - V:..-r..-,...-:,-M.-,:.. . ,.-.mm-Ji-,-1 .- - - .' 1. -.mb Aw. Z,q,11 - ips- .pau .-.1 ,,. I. ,Ian 5: 1 ,. -ff' '- A ' ".:.-"Vw Mini., favf-'ein-IJPI 1-1-isrf-:P-,152 1 - -.if .ff wwf--gVgff:fs ,f we- - - -- .----'.----1----' 5- : - '. -- '?- -'rflfi-ri"FF-L31 ' f-'-' 11'-3-121 ' 3 7JJEff':'1:' 3755513 -'E 'E. ..:'?'.V1if'i'1i"C 'til'-'QMS 1- --H. - f un.-en asa -,nw 'f -V,-c---"' -- - -- ' -' -- ':' -Hfiiiizsff-R3 523.-?,l"f'?55-'. -, 7.-gif' .'vS1-.fp ,yi ,Q g- n,.15.fi iJif?S'!1 if-Izasqs ' ' " ' ?2'f'i1iE'7fL15"ff, -1?-FKFSLFQ'-QM , .V'fE'57f"5"1'-32313 f Ei'-F ?35:Qf2?'l-'lfff-3 Af'-5-4f3f5'f 4 N "?W"':xi:""' f "g1':':' ":"' ' I "4:P2Yii1v'2"," --:.."-ff. -:J .14:q,y,EI'Y:-f1a'.'-E-Ni erm- Q 4' . 1-,fp:1.:,-1-, 251'-JFS gf-:wg::jw 3 - 1. vw. :wry-faVef,-:Q --I-.IL -- ,- ,Z . q.v?:I'!'m:v,-gajfvff 1,53 YL -15 ..g.1:1- ,Ig12c31-'.II'- -iff' 5 " 152 fig.,-:'a.5ff.-1-5-ti -!f:',jI41.g.:,I' I-. ' " ' " ' 'Gi-3-:iffiliincl 14-'fr 'V 1333 Jai-TP,-I-' 5 irish? ' -6- 24' .Ai+?74f?l:f-2551-:EP ' ,'b1"?Lii" ' -ww Lf.w:c-rr-v1 1 rl-.-r-ffnvlvpifs-Firma' -1f1.f.li'.i'e'5,l,,5-rfgi-S' 2,-3,4215 'if-if'3f . 365952 t 14-555 .VL 21514-,-2-5313-'f2ff?f3,E " ' V'1-XS' " wr-Q :1 -A:--af - , 'IL"251'1.I-1 1 .QF -fsAz,:..'..'-1.'- . - ,3,x3sS-'+1:?,i-2:-3 -. 1 Wflfff- :Pi-E--'.7 .3224 zififf? rw'-zfH3i2is'f-55'.-- , A f .,,,,.,V. , .,. ., ,.,-.. ..- .t:3?R1f'?ik3-5'Q,-E - ,-gclfcipfj -'I:'- Izglfzffx ' Ng-gf ,A img '-Q1F1?'4.QS'i1'S53i'+1?L.' 25335177 2 ' ' " " X ' 'K ' A ' ' ' ' """' 5515.11 'Ig s -,.7:g5YaIIII'3j:5,3Q-.-, 1-,-:al I I N.-, -MJPII 15 IQ?-55532: fgfffgfggjij' Q ' 4 ,I VIVHQI. :FZ w 1-f .P 1. , .a:,.,A- W,-,1.v:4.-Q -- ,-Q.'-,:.:z- gk ' -'ali-51-Lf 3-if 2' 3 - I :i.II,II V - . . . W... A t.. .,,., -ag -- . 1 ,z.L':,-59155-5-if 'cfxriw-Q. '- -. : f'-zgtf-3:3-25.6 541-1-:Az-gzefzq-4,-N . 3j,,,1-.- - -an 'af-V-, V. .----x .Q,,4V,--.f-.:-f.1-,A-.-, 1-. --. Db - -:. ,-' -r.-,ryvr . V. , 'L f.,- - -Iw.-If , f awk Vg, . nr ,Qu 2a:.n,:1w331?.-, 'ff' -3:-1-tfffifaaag 5- -- I ijIg:f5'iil'?15!'uE:,1-ff, 'gy vis-jfs ,. Jn- ,QS -ffl . -14. -:go N,-. -.,.-,1-1..V. -,If-.-N., I I-,,I 5 I- v..--wi1-:,f.'I+1gL-5,142 ke,.'z1'3.2-gag, 3 Va -13-Faazffp-'Q-'Tr-11..ra. 'iff-af' ,fm af.-1' ' .. . , . . - , . . g5,7.V3gs1g,g.:g1?I1i 3p:4:f'.'f ,-1-g29i-'-i.'f.,f- J. -I. w- .-g.1..:.: .gm ---- IJSZ: vb, ' .55 I - we- .h..,. Nu 4-r.:-. :gnu-, vw.:-.-1. ' -, Jr, .' -:-1' JI-. 2'- 2-1"-" -2'-J:.:".51,p.-'21 " JJ., . V 2 "' - , . :Tir-rf ,": - - . "rg: :' , ... . . . .. V. V .-- . - I,-gf.I-g5:III:u.::gTg I -I5,I.:3,,I-I,IS,5FIwII,IA II., IC 'xi iII.I.,I.Jg!13,I5:g5 III7. ,QHI -I aI- ,- - r.-nf .,.:--Q, Lean- .4v,:.-ya-.... .. - O.. .sn H f-Ji-in---'-:rv Q21-, - -2-F94 - sa. .'-1f'v5.2'.tf:-'Q ev'-f,1f:wV-tif-15.' V-.4 - , V -- , ,Y - V -.-.-.N V bg.-f :.-- f . , -.. H ,I E-,L-'54 . 3-' J-3:"F-1?.wg: g. J:-jf..,:5g-5,5,'-I.-J-5 3- -Gagaiugiqifqsgr-I J,513'.,-.QI 5,5534 - ' '- f- - -' ' ' - ' A ' -- f --" - -- ggnpfi A-if'i,,fE5j" j.f2,,,,: A5342 a?'j.'i-glkifine :inf C1-Sf? f . . .' - Lf... 'F .+" . , .:. . ,xx-:.5 -:Haw ., f ' .17 . -: :f fr- w . 'f-. :. . TF :Iii-rv' :--asf-' -. 'A xi:-2-fy' ,:--x.-'2v"f2'-g- , 'Q 15 1-' er-"1 . . .. . . 5QI,K,,fg.ggg :af xi,:5I5,iz.I?1q,: I I33' 1315:-33,5 529,93 4 fV -5-III:-Y -'Gig-i .' Ivfgj. I' 'II Is -1 . .faq ' ' 1 . :rf ,u ma.:-.L.-f fee -- za' 2 r fur ., 1.-F.. s:F?+.5:7:f iff 12 i2i?fVg1-P13-E 5253-!gj"'Pf wC'V.gI..'1iI.-Eg IQIIEI' iyv g..::-H-.q.:::.. ..:-1.1- - ,:-5g- ..a?gg:5:::--fp . I . . . . ,. . . I . 5, . M -.-,IQ ,.... -. f-. . . ::,.-..Ax:L.I L V x L X X . I Q

Suggestions in the Turlock High School - Alert Yearbook (Turlock, CA) collection:

Turlock High School - Alert Yearbook (Turlock, CA) online yearbook collection, 1926 Edition, Page 1

1926

Turlock High School - Alert Yearbook (Turlock, CA) online yearbook collection, 1927 Edition, Page 1

1927

Turlock High School - Alert Yearbook (Turlock, CA) online yearbook collection, 1929 Edition, Page 1

1929

Turlock High School - Alert Yearbook (Turlock, CA) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

Turlock High School - Alert Yearbook (Turlock, CA) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 1

1943

Turlock High School - Alert Yearbook (Turlock, CA) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.