Turlock High School - Alert Yearbook (Turlock, CA)

 - Class of 1941

Page 1 of 68

 

Turlock High School - Alert Yearbook (Turlock, CA) online yearbook collection, 1941 Edition, Cover
CoverPage 6, 1941 Edition, Turlock High School - Alert Yearbook (Turlock, CA) online yearbook collectionPage 7, 1941 Edition, Turlock High School - Alert Yearbook (Turlock, CA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1941 Edition, Turlock High School - Alert Yearbook (Turlock, CA) online yearbook collectionPage 11, 1941 Edition, Turlock High School - Alert Yearbook (Turlock, CA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1941 Edition, Turlock High School - Alert Yearbook (Turlock, CA) online yearbook collectionPage 15, 1941 Edition, Turlock High School - Alert Yearbook (Turlock, CA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1941 Edition, Turlock High School - Alert Yearbook (Turlock, CA) online yearbook collectionPage 9, 1941 Edition, Turlock High School - Alert Yearbook (Turlock, CA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1941 Edition, Turlock High School - Alert Yearbook (Turlock, CA) online yearbook collectionPage 13, 1941 Edition, Turlock High School - Alert Yearbook (Turlock, CA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1941 Edition, Turlock High School - Alert Yearbook (Turlock, CA) online yearbook collectionPage 17, 1941 Edition, Turlock High School - Alert Yearbook (Turlock, CA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 68 of the 1941 volume:

W x ' fi gs f fx J N-X I I ,A lj lu -- l ,J Mx Q NX M Q ,,fA,Qf 53 XX 'w Ii- 1 r I N- kuwyx F-y1"ZL"f 'M J Q I www W M wi 1. Ngihw Wv MU, UV K my AVA11 M , 'Aj - 5 ,UJAKT JFK!" ,,,y V X R, f. V , H H333 J, Q Xt 4J'f"! A: jf? L V' 7 . Y mx K I N A . - ' I -'E A ' By , fx, if ' ua ,.AA 'u A f- 'fr Sb X XD X N ' E . i. au, A, V f N 1 i ,h 5 x , J 5,1-XA . .X 'SVI X 1 N I ll , Q .f XS rj f Q 'I MH - s X Xl 1 J S F A V1 Z : X X- J x . 4 'Y WI' 1 xv , X. U , 5? ,J I . 5 1 7' " I K j R 'fi wf '2 v fa 7' ' fi? H U 'jd' ,L 5 - mf fb wwf X gf ,v if A id QQ, ig ff MW ph 1 Q 5 j i- 'Q ,fy fx N Fx 3 QXKNJJK 5 ,ll jf K - yy XX ,M r 1-.g , 4 x xg xi 1 If in X. Ntlw Q 2 . ,WH Sh -.gin it 5 1, 5 X N, V E ,V X in , D I wff f 51414, f'l66l :7,y'f., L, 3 E K, N f .X SJ r- ff A .' . x , -xf xi' J, iw My D ,ff N , , gy XC- W, JJ J Bi' A' 'X' Q ,,yi,lfy'IVV Y 'll If if J' N xx!! ' . H 9 fx Q W fu? "1 ,. . V. A , Lf Q V -, , - . f . M' , 5 QP? uf ff' M " fl , 5.12 Q , K S ,X x,i7!.3Jm'3' W fy an M Q ff1f4 QS gifs! ' ,,54 qw x f 'V . x- 0 3 af ' fl! gi ' I ' Q Q g ' . g 5 N ,Y af' N iffy 5 V Q X ix. 1 , X. I K , L xx ,xxx I' K ' ' ! 1 , .KK I x X In ,fy I X L11 M Av - ' a ,' lr, Q ' L1 , '- Y-ix . ,X , ., ,, Q , ,XJ V X, f Q., , Wx .W M l Q X N 5 Q 3 I a 3, , i :CD gif ,M X , 1 Q1-jQu nyb' X fx A -.. A rw WJ!! ig 5 5 5 f 'J ,L21v,C "f Q fk V? J '. ' Dy' dr ' n .J " a f -1 1 1 xo X., ws sk! L F fra' 4 fu' vj I E I 11 A If il I VA-dflv W1 X' H ' . ' kv I 1' , 1 x f A , 1 I 4 W' I lf fb' h.,, 'I .V , x 'rf' vvyi fdjlr K V 1 ." 5 U ,I I A -NW. A If vi ' f,' . I tvs! V A f ' 7 i ' . R ki 'WN X wx! Y, x J M, f A ,ff , by lkxk' .,A xj K! I 'sz L -'I ' 1 xxm ,xx 's KJ lx . X F- WJ., ,sph -"5 ,X x.x ll sd aw! "A x ,xv ,Q X ' I Nav -' xr' AA . X N X 1 X X Ox X N NI X CLC 3 1 S X mn-7h1s.umen 'HI ww- aw 74401: 55517 Hui I iv!! U4-901 G74B0n4Il Calla-V .W .3 '-win . . -K re ,sq Je- xnuw A ig up vw. rv .m fvfvn nu -su fav.. my 97.51 ,XXX 4 ,Q- 14vxl'-l'k:0!""v47fJ0lff4" 4 " a9A51hbv-iii!!-5F7'Y5iXff'!e5 G 'l"YvQ6W44q6f'h- '17!JvJ'19 Kr 'M 'Sdf1"ffCfx-ffvx N Wvavw!-Qlf"vf' 'W4tWAf'v'60 50" 'I9??V0C""'WntX4Qi44P?YYF'-r'pF' N f-wa-ro -'fdwnwn A ,M Nm J-.ro 1 :v1'1a'1r'rvxr.m.wJ'A-vwnd.-Jie r'TM':1kM!-a2,44S'm5'1r an 1 A msmrw n fn. www vw fqwuwmadqwxywvfmff. vvwimwfwamsfosssm hffvv'-rpr,1s4:'f x 'ww 1 w war: an-su Q :M -yu-mv: fvww www fw-no-wmv -wvonx-u-cafwn 1-r rv-pq mf-V M-an uwmumgfnauanlmwyw yqfnwwsknsmnxhmffsamyxwnuxbw V- m mm fyqwwwyarnwwwmu wwf wxiyxw- 4rN-M:.+- K1 ff'-.1 rw-.4 A y-I-U awww L mf Mn 1 ufvww, 1 qw. vv V .N -.9 .1 VW-vi' ,PGY qwvu xv f-urn: wav,-v wx-fauna f aku.: ,J xfgx, 4-.7 wsu J.fvfv:.s.v..11 www uw V- M .4 P01 Hr 366124 A tl.7JH't WH 'lily-fr1vU 'w -www rw:-x nm-vo-rr rw w Q www Nvwvxtsrfux nc, .1 av 1-vw4..1v.,u..v 1 .rv-M WSU-Ln. knmw 'env 1 rm n r my ws -4-iw.: -4 1.- 4. .L 1-.W ,..4vv1:1fvzs:4-f-.swvr L. vi Lfnmzfg nc .rf 'vtasgx wvmm vww1.n.nbvxvo. F1 UVA Jvo""!.SI-'54 v- 'un xfv.-lvww-xfA pf x www: n H- N. Ma. c r v 4. W M.-c. v v 1 w. M-fm .N nw wmuawwm ,fvfv-ewaxalf Qvxfzb- , .4 ,fn ff -.f 1-.Nm ,AJ wm- ff. Q vb v ws .rv-54 -mam hum 1 wmzwrvf -4.. bww: wlou, ID' fC4nl8'1'7'Wr Y1'WIVC'Jh may w-1 vv fwncwf mv: 1 wc rfq x1"'xKW'9lXN"YL!rK '1,I7i91Yvn s 1. 'VN xi' M'-4 'ww-c-vfnw-A-41' v 'w'-Ama uvwrv-PMQ5 -mf nf.-I wcffdu fx 4 x4- -4 .f -, -4 N , -fw:nennr.wevr u 44nn4.-.11 lvwvdhdi L GZ mvq.rr.wu--.,1rx -'Qwr'-'vvtv -..i.'.'sg.. W '1-Luv'-:QAWKNII .rswiivfwfll-lf.-wlwn-hiv .AIA but l-UV' Ira me-1 1.. n ...- Mm-rx :Ns- unwnwfa uv-nav , -yy fan Jr 2 2 7 5 J 11 D' ff 1. ,ZW vvludf 7A'-"r V91 711 IVA' A Nl! ,rho-lsmvP.ov:f ww -vxciyv QBYhl3'Sd'f9blll x ' Vs WA! .11 11, A-mmf ,.l4-o-f:w-,N.Mv,wx-nw- ww ff-ffxf-aff-Nw-vw--L2 X nw-A f 9 0' WW" f-v .mu a vo- f A M Q-r L-an J.. ,urn 1 A ncvwzvfav mm xx-clay-4 NNN. -Q xx v r m fu-ma, nu ,nn fvnf: f-aufu-r1o4v1A4-snnaffiaw.-:rm-bf .nur-fu nsukfs- 9 vuvfri 'wvl Nh' FH.-.e, 9- 'wr auf. af wmvmv ws. ways maybe' J 'iw Afuovvrrhf N442 Ov N-fe w. 14-51 2' 'f I '-'4'4"' VU N- YN0 HIv1'V"4i1 I ltki-I'-dbiffvlr' fbi IR!-.dl X ' 4- 07' 'fl BV -JV aww: ix.: Q,-,neva ,vmyryvmurf p9wphY'Db?11'r'vv HSE 'G-QGQQGGAJXP 'uozx-'nr tnixnx Jmremvyexnbaamdv st X Q ' 4-Aww mf-vm .gnvzrwnfof ,vnu-. M 1-'H-"2"-' Q V-""NK'4""'A raw.: -zusvznmu nzrxwnof wv Y' U17 'V'-Ml gg S mg, rw W 41+ xv wrvfww -wie!-"41'r 1 f fc , LTDKEZQRY1 Y' 'Y Rui 'fe xr fr, Marr -un. Q. on U- an v fwv Q- 'fbffi x R BN X , , , ..- .mr ,gm vw :vw xl-vary -ar-1 Y Q 3, X X .ui L-nw' zvlwrvffiw f-vv W L N -4 y -W -1-W-1,-wana wmv-wwhnfvn A nv 1 x ,V1 Vw.:-svwfvavwlzv 0. Sm 'uv LJ M-fr vvzorrf 41-M wares.. an ne lqsnrwpmwwv-any-use wav' ZBYAWWKZYDWVUW Y 'VWQ 1w.dXA'9yELk'r.3EGw vNru'A.ambw1o:oaLux:mm:lu '+""P95Qn'+xzv"-7-vJA"rH1',t!S o 0 Q E . A ,A M A W f, E .xg , X , Q .2 V ' . Xxx X. J x XY. 1 N f v is . . X .fn it .rx - - . - U 5 K . F Q V V , - XL - X X x ' ' C . . 2111 V: Q V . 'f-- V. A : ., JL h ', . N - . -. f , V. . b ,' n -ay ,. 'Al V. A-. . ' A- VV 'mn' . ' H0 . -.. 12' " "." J 'FIT '. 1, "' .' . 2. V.. v t 1. .3 ' ' f f . X .JY ' .3 . ' - .V -V ' . V 4. -- . A- . . J-x A V 'N K 1 z ,A V' . . -. . . . ' -,ay :V . , Q-. - - D. . , , f . ,vxg : '11 '-X WS. '. 1. ' . A '-Q4 "'-'Vfvq ' , - V -1 'X A 1 . ,n - . , ,' ' A , '. " -' rx. L 'L 'Am - - 141 - "1 ' V., , .4 .,V... . 4. 14. V .,,,g, , ...,., M .uf ' 1 V, L ' ww ' ' X . s f . . ' -vw x. 5 - ' fr,-f -1- 4 '- -V. -. .. .' . V ' ,.V,f A , ,.,7,V,..,..-,- - , . ..,, .,.,,f.,,,. , ,,.,,,..,-M,,.. .,,-, x V..,. 1- M.. ,MN-4, 5 V A z., ' ' f,f- ..,,.- , .-,,,.,,, ,mv V K , ,Q V 1: VLY: . V .' . . Q .. ,I , . ,, ...,.,f....k.v .1 -- , - V - , -VL. , ,, .. - . , . L ' lp 1 ...An . V.4,V v - -V 4 f uf . M' - v , mg, ' ', Mg V, - Ljfg ', " . . W 1 - - ' l ,mf Q ',- ,,, . 'yn fV:1.-w9--Vu nh-1.1 f m-w.V.,.-u-- . V- ' . ru: "-. , . . 1' , 1 .x , .1 VH -' ,. '1' V- 1 x ' - '4"-- - 2? ' ,'- ' J X WV sm: V , -. ' ,cf ' - . . , mp, . 9 . Q "-' V .. -.f V - - -A .sr . . f mem .wvhalwfsmmuaarihtlwwl k-Aww-urx7.n.vh5 ' 'vqbwrmfnmni new-, of 'nnmmzwmazxss QL. w -uv '.VV-. vm xx V :mm .wr-V4 ---1-A,-2 Nw-wv-cf'-vw-e-fwdknkfl V 1. A- V . - -A V - M- - .- V ..g vw. - - .1 V ,Q-4 f rj, V: v - A - V' - X 5 ,. -,,, ,M ,K C- M., A, , . ,vw 1 ' ' , . ' V ,. ' - V . . ' . 5 ' ' " x - 'K -- ' t ,M ..,, .,, .:, ,. . , g , ' 4 , . - ., . ,-.42 QM., I W N ' - J. : - " f 4' V . .9 " -. 1 -' - ' ' .. .5 ' ' . 1 . X 1,12 .X V 1 V1 V-Vtffhfz-'WVV V VM:-1..... -- -f. . 4. cv 1 .1 : ,I - V. , ' '. Wx. V' , , ink-eh 1. .-p, QV... f' . A -- fa ,V 11. Q -. , va' V .,v -. -.-- -. 1 '. js- " .' . ' Vi - ' Vw: ' V t' ,, wt.. 31.4. .V .r .. : ,ny .sawn Lf 1. ' ' . . " .' ' f " " f" " KJ frm. Kaz-'.m'.:"r. ' 'K' 7 ' ' an- --J, -L ,y..wH, arg gmgr f,fv-,uv 1--1.-V. L:-xv.w.g :.g'r.f5n5v 'z nn-f.7'axV , . FE . V- ' ' .1 - . WLX- - f - 'f - ' - 'V - ' A '- - Jfll.-aww Limp ' wa. -x-. -, -M V 5 ,-4-.-.:' ' mg. - k ff, 1 -M -:-' .. .ca . W- - X f X1 - X ' .. 1 X SV 1- . - -- X . -.-.. V . 5 N , K ' . x . Q X ,Y 2 3. , . s- X Q X ' 1 XXX V V V . m V V x . NX x N X - X- x X J Q . VV. V., ' N XV X Y 5 fx ' x V X X . N N V N KX . 3 . ' . Q k i xx ' l VV .J X .X . A rw ..V+Wf, X. 'J - .5 X5 3 K X s X. W Q V+ , J X 5 .3 3 . K X H I V N Q J XX X Xb X X l N ,xx Vw Q 'V V V V. . . . . ' Q. .5 V X T X ' .m V. x - x I. i ,' L2 J , , . IV .I I I 4 -X XI X F 1 .. .I J x I J X ,I LU , ' . , J L J 'P . . r- f X, " , IjI .J .1 lk .- Iv -.SIIG-f .4 .QIJR -. f for 2 x X . 4 J 1.-is -,.u-IL'3.21l- ,Q-,H .Sf-J 'v II . g.-f.:z,V- -I v 1 .1 fjxr ' A N '4 .i .Pr If 4 -Xml f.-4 J 514. .. Ya 1 A ,x 'Im-1' fv-' 1-,w Nm, wx ,ay If x 1 1 MLA, m,s .14 1 F nn J Q r-'7 ' ,Auf ,I ff. +51 A21 Y' Y 0 . . I , 61" W' 2 ' x"p'ffS --'Q 1 I, '.,:L 4 "5'lk'Q1 'N 2 ,- .-,IW 3. b"x, K .49 2- .iflfr-.. .1 u 2 . . N x j ' - 1" Ax fl fN-' x , ' 'l 1 - q xg' 1 " 7 32' fx" I. , I xr N I I! VIR 1 If I JK .M . J XI f' R Q 1 I I w I I 1 .Z A J j -1 IA, . II K 'D ,Z -ui mx S44 -x I+ :I ,Q ,r 1 Nj N .1 1 ol ' 5 vIg',I"tL,, J 1 1 fn x v IS- H- 1 o . Y: ,fe .Aa --JN , A 1. .61 fn J I, 4 nj ,x 4V'4X1J 1 x .1 Nz H, 1 Www ' Jlycv' IX I.-Egg ' vt' .-55, If. I Q 44-rr f 1 ,3 .-uf' D-v.,. v, 59- AI 1... ,xn- xwfqx f J "ka, ba 1 VKX x :.u1.fF7I,,,V-3 ,If r N x f ,1 21 x W . , I, . ,XXII GI -'11 "hM'xv,. A " ,Cf "WL :J-4"l 4, ,,,1', r' f ff: em L 5. 11 f x 1 X X K fs xy YZ Vw fu.- ,L.l Mr' u-in "'- :ii . C -. ' 2 cf 1 a " 'J Lug wr" ' f I-1? :nv X4 s ,. I 5' I, 5. I N 1 :VI Ar. ' A fr N -., ?x ,Xf Sid W 'V I fl w-42 nf' '-4 U 4 x 4. 4 'H - .5-.. H LJJQ1-5'0A.w.,.fb..4:.g.aw, f 4x f..',w- .1 A '- fl gsf-iff uh "aff-ul Y, ,. Nav O N ,. . 132.-.3 1 4 95 fha .Mei 2s'1Eaf3.e.-If X3 ,MIL , . AIR .-4 4,4 Ln .2 4 - -Ig ,mf r Qu' ., lv, , ., ,, . v BN N ,J- Karat Du -.f .- v av r -.IX -was 4 f .1 .-, 4:5141-P , .A 2 3 .e'1f' .si ' 'Gif QI 5172' .ff .0 f .- ,- ., -9, ski' I 1- me 1:0 i 'K 'X-Q' 5" A "J '1 ww r If -v xr'f."e1vl,1kKlgS'Q .Has ix-..-ak-v. M, J iif4! r- I I, J I HIV , vf I 'N L XJ . X ' if 12 M x.. .Q .- yy' n'lv3B ' N." 'EWR 'iklc-tr fl-,h 'rv 1 6 -QEl',',x"v-S-4 -rf N 'ft "2 tGv1v v 1 -Nunn-rvv' -5-po 1 .J I -.un 14151-A w-66:1-!lv4sBdwvI6lt 14-...rf '-yel-z.-..rs.mu..ur-.er mw-uw. Lx 1 v vv- 1 N,-.N x " ni Q f . rf s c. L .. -1 .A , ,- ,..1,-1.-Aw av'-.-. .- Ffrlll I x-I H 4 -4-.ww .4-.Q New , 1- yu. nw- ., . ms. 1 1 . ,Q 1'fVN.l'.Nl'q Il4A'l'f7-'L Ulvm-N:-f.:w of. .11 1-av-,-,,.x-Q.,-rg: ?'i1ct1 'hekadmxf no-6 1 v- A s .inf , .v v X? A-3 X ffl?-l'.bQxfvl1'5G Wx -we rn-if Q-A av-fbwfflil 'fi"1-S515 mrs W lm ll- AvQll,,v nu-mn.: vw-:rash w Eb Vk'h4l'Wsrl I'-469.405 X Vu ve'x,u-Y' 'Wh'-x fvtr-ffl A-' 'L '-.-.H-.-NH : w rf, 41- X .1 as-x vf 4:-1 In-A fw .4 nw vw --.W w ev new 1.14 .. ,, ,,. --g,,-r-Q,-F -I 'nn vw-ae 'UI Iv-r-X ef-visor -1 -srfw-mega , -a.sv- , ,wwfwqmg 85931.-'rJ4'f-v.su.vc2-'E.zV.,,J c1a..s.a'r.s.ua1...L.-as ..1-nf.-. Ab..-af ..... THE TURLOCK UNION HIGH SCHOOL 1 .I . .If A - W , I I V ,. I . x .J X ' N ,-' ' ' J J f xl C ' ' ' X r ., I I ' XI A ,I J., -X I N if 'N ' ' K , '1 f' 1' , S . CX V I V- f XJ j v A xx ,1 1 , . 1 If I L I. I I . . - 'W X X, ' ' a j ' ' 'O X X J x I ' x K r' x f f I xJ IX I I .J -- , X -J Q if , I xr, . " . X. I - , x I, ,' ' ,. ,J 1J 4 I A X7 fl, F L, ,- - J - A ' , - ,f -7 " 'l J , J' . J 5 , V. I L 'j I- . J X .f - ' ' ,. f I L ' '-4 ,. J O O ,Zi , " , ,f "J I , I, -. V f -' -1 S2 QI f x III ' I' .J ' ,V-:I , .3 A - I If ' - - ' 1 ' v ' I n , 'v . "' ' ,, If , I 5 . I. , - V . ' lv f 4 . ,. 1 ! I fr X . 'FZ' 65-159-H vfvli- I-:---M Y.. . .. ,.... .-, , , --'1 :CQJQI Li,-az" I-I Q .I Q4 1:12152 4,-iffk,-" .:.: " ' "' - - - ' - - - - - - V 15- .5 -at-,Xa I . -,gZ5Q24M:E.1f-471, N B.-wg:QV::'.-...eq I.-.em gm: A- .,:, -wr- -- . ,I . - - - V - - 1 ' -.: F --:. L- ,zz-' -Q3-Q-.1iI::',V . - gr' ",1'Fs'yf Van: .qi sg.-5 f-7 ' W' ' ' - - ' ' ' - -- - - '- ' rm,-' 3.1 r' .1 45? .1 -r. .nc 4. ' 'aaa-'?.,, 5 , fa -xyfx!':s:-.3'i I , ,...x:,g., uf ' .4-Q-,J w 4-wr. 4 ' '41-1 V,- -n-' V -, r- x- gg , . -.v -ff-N . .Ii-.-., .W-N. .- - . , ,, .,A... ., - -" P ,., , -f 9' A " ' fx.. ri- ri-1'-iii? . V. . V --4 1 -1- .H--.H fs- -' 'Qs ' ' -wzrv .QP A i-,fri-:t'f.:?I1 " " M ' - - ' ' 35594: , :ISF rugivagr 'ice V :45 53- ' ' - 1t-:Jeff-Q5 - V - ., ,- .-Q. V-- ,,I..- . -- . - - .. . , 39? II I ...r RW--Mgr.: de, 73.13, :fir 53' . 155 1 :fig-,:-1:2113-.gi , IQ I I I ,QA-I2 I I QQ I,I,19y7.r ,g4,,f- Q95-1 .I1'f,-agus. f 'I fir . .5 55172.-,fly ' - -'-' -1 2 .-V:-H ra ---mir..-2' - " .. .J-V,I.. 1-' ag: Av- fw 1 ' Q. r 4.-,Q-,,-1---11.1 .. I ,.L.4.. ,. V., , I....... , - .. , Rf' Fzsigvv. If -r. Qgxikii 33151 L 79122 xi f7"YKI ,u - ',':L':,' -:fy :f.?Vfl':I"-,?'f"3,- "" ' " ' ' "' JN' "ma ' fx C """"' -" ' R' I 1 I , , ,u J, ,Ur '-:I , -'ILT-r' - I I. 'Q' 4 ' .'-, IF. Lglri ,x,l'1'-f 1 . N ,, I , I EN .f "gg 26 ' p' 0:53 .fgffiff if -31 f' -J' -1?-75553 'ififflfilfi "N" ' "?""':'1"W'1f'J"' f"'?"' "W" Xl " -' A' 1 55?1if22s,,y?:gI,:.?lg if 5. ,592 51:1 ,,"'95- ' f F1152 ' 7' -nyfifia' If?-,iQ2Y."" Lire: Hanan-.fif--1-'-:fa-LIC1:-1-w.cfzmv.--ef.-rms' V -ns "-:A's" 41' . A-'--J G. V, -2, Q-rf -' '-- 1 ' - . -1. 'f :um-1-. - -2?-,fn--Af rely.-gqfygzx--,5,-,Q 11'-'II ,I,i.III ,VI 5. Q I,:,,. 1 : ,fl fs., 35.1. ,gf . 4,5I.,y1,2r,. , 3 I.f-IL-I, I-: ww- S.. W - V:..-r..-,...-:,-M.-,:.. . ,.-.mm-Ji-,-1 .- - - .' 1. -.mb Aw. Z,q,11 - ips- .pau .-.1 ,,. I. ,Ian 5: 1 ,. -ff' '- A ' ".:.-"Vw Mini., favf-'ein-IJPI 1-1-isrf-:P-,152 1 - -.if .ff wwf--gVgff:fs ,f we- - - -- .----'.----1----' 5- : - '. -- '?- -'rflfi-ri"FF-L31 ' f-'-' 11'-3-121 ' 3 7JJEff':'1:' 3755513 -'E 'E. ..:'?'.V1if'i'1i"C 'til'-'QMS 1- --H. - f un.-en asa -,nw 'f -V,-c---"' -- - -- ' -' -- ':' -Hfiiiizsff-R3 523.-?,l"f'?55-'. -, 7.-gif' .'vS1-.fp ,yi ,Q g- n,.15.fi iJif?S'!1 if-Izasqs ' ' " ' ?2'f'i1iE'7fL15"ff, -1?-FKFSLFQ'-QM , .V'fE'57f"5"1'-32313 f Ei'-F ?35:Qf2?'l-'lfff-3 Af'-5-4f3f5'f 4 N "?W"':xi:""' f "g1':':' ":"' ' I "4:P2Yii1v'2"," --:.."-ff. -:J .14:q,y,EI'Y:-f1a'.'-E-Ni erm- Q 4' . 1-,fp:1.:,-1-, 251'-JFS gf-:wg::jw 3 - 1. vw. :wry-faVef,-:Q --I-.IL -- ,- ,Z . q.v?:I'!'m:v,-gajfvff 1,53 YL -15 ..g.1:1- ,Ig12c31-'.II'- -iff' 5 " 152 fig.,-:'a.5ff.-1-5-ti -!f:',jI41.g.:,I' I-. ' " ' " ' 'Gi-3-:iffiliincl 14-'fr 'V 1333 Jai-TP,-I-' 5 irish? ' -6- 24' .Ai+?74f?l:f-2551-:EP ' ,'b1"?Lii" ' -ww Lf.w:c-rr-v1 1 rl-.-r-ffnvlvpifs-Firma' -1f1.f.li'.i'e'5,l,,5-rfgi-S' 2,-3,4215 'if-if'3f . 365952 t 14-555 .VL 21514-,-2-5313-'f2ff?f3,E " ' V'1-XS' " wr-Q :1 -A:--af - , 'IL"251'1.I-1 1 .QF -fsAz,:..'..'-1.'- . - ,3,x3sS-'+1:?,i-2:-3 -. 1 Wflfff- :Pi-E--'.7 .3224 zififf? rw'-zfH3i2is'f-55'.-- , A f .,,,,.,V. , .,. ., ,.,-.. ..- .t:3?R1f'?ik3-5'Q,-E - ,-gclfcipfj -'I:'- Izglfzffx ' Ng-gf ,A img '-Q1F1?'4.QS'i1'S53i'+1?L.' 25335177 2 ' ' " " X ' 'K ' A ' ' ' ' """' 5515.11 'Ig s -,.7:g5YaIIII'3j:5,3Q-.-, 1-,-:al I I N.-, -MJPII 15 IQ?-55532: fgfffgfggjij' Q ' 4 ,I VIVHQI. :FZ w 1-f .P 1. , .a:,.,A- W,-,1.v:4.-Q -- ,-Q.'-,:.:z- gk ' -'ali-51-Lf 3-if 2' 3 - I :i.II,II V - . . . W... A t.. .,,., -ag -- . 1 ,z.L':,-59155-5-if 'cfxriw-Q. '- -. : f'-zgtf-3:3-25.6 541-1-:Az-gzefzq-4,-N . 3j,,,1-.- - -an 'af-V-, V. .----x .Q,,4V,--.f-.:-f.1-,A-.-, 1-. --. Db - -:. ,-' -r.-,ryvr . V. , 'L f.,- - -Iw.-If , f awk Vg, . nr ,Qu 2a:.n,:1w331?.-, 'ff' -3:-1-tfffifaaag 5- -- I ijIg:f5'iil'?15!'uE:,1-ff, 'gy vis-jfs ,. Jn- ,QS -ffl . -14. -:go N,-. -.,.-,1-1..V. -,If-.-N., I I-,,I 5 I- v..--wi1-:,f.'I+1gL-5,142 ke,.'z1'3.2-gag, 3 Va -13-Faazffp-'Q-'Tr-11..ra. 'iff-af' ,fm af.-1' ' .. . , . . - , . . g5,7.V3gs1g,g.:g1?I1i 3p:4:f'.'f ,-1-g29i-'-i.'f.,f- J. -I. w- .-g.1..:.: .gm ---- IJSZ: vb, ' .55 I - we- .h..,. Nu 4-r.:-. :gnu-, vw.:-.-1. ' -, Jr, .' -:-1' JI-. 2'- 2-1"-" -2'-J:.:".51,p.-'21 " JJ., . V 2 "' - , . :Tir-rf ,": - - . "rg: :' , ... . . . .. V. V .-- . - I,-gf.I-g5:III:u.::gTg I -I5,I.:3,,I-I,IS,5FIwII,IA II., IC 'xi iII.I.,I.Jg!13,I5:g5 III7. ,QHI -I aI- ,- - r.-nf .,.:--Q, Lean- .4v,:.-ya-.... .. - O.. .sn H f-Ji-in---'-:rv Q21-, - -2-F94 - sa. .'-1f'v5.2'.tf:-'Q ev'-f,1f:wV-tif-15.' V-.4 - , V -- , ,Y - V -.-.-.N V bg.-f :.-- f . , -.. H ,I E-,L-'54 . 3-' J-3:"F-1?.wg: g. J:-jf..,:5g-5,5,'-I.-J-5 3- -Gagaiugiqifqsgr-I J,513'.,-.QI 5,5534 - ' '- f- - -' ' ' - ' A ' -- f --" - -- ggnpfi A-if'i,,fE5j" j.f2,,,,: A5342 a?'j.'i-glkifine :inf C1-Sf? f . . .' - Lf... 'F .+" . , .:. . ,xx-:.5 -:Haw ., f ' .17 . -: :f fr- w . 'f-. :. . TF :Iii-rv' :--asf-' -. 'A xi:-2-fy' ,:--x.-'2v"f2'-g- , 'Q 15 1-' er-"1 . . .. . . 5QI,K,,fg.ggg :af xi,:5I5,iz.I?1q,: I I33' 1315:-33,5 529,93 4 fV -5-III:-Y -'Gig-i .' Ivfgj. I' 'II Is -1 . .faq ' ' 1 . :rf ,u ma.:-.L.-f fee -- za' 2 r fur ., 1.-F.. s:F?+.5:7:f iff 12 i2i?fVg1-P13-E 5253-!gj"'Pf wC'V.gI..'1iI.-Eg IQIIEI' iyv g..::-H-.q.:::.. ..:-1.1- - ,:-5g- ..a?gg:5:::--fp . I . . . . ,. . . I . 5, . M -.-,IQ ,.... -. f-. . . ::,.-..Ax:L.I L V x L X X . I Q "'-5,-NN 9 D Al' u si, W- :Qi "' ooo if 5 IHAI 11 L N L l ll L L lL In xx 1 N L wr L L XXI L L IHLIHUIX 5 we Ye 6 LCdllL0l1,... IN N1l1MURX uf 1411161 Cxlus Uldtleld, 1811 1041, H110 vm f1L1tl1fullx Named Lu Lubtodllm fm the last Elghfddll xefub, fm.,-N NNMMW WMM N LLC, the Claw or 1941, M11 to L1eL11L.ue thu A LI: Rl .X .. Q i . -52:22:91: 1 ' -- s r is ,. We.,-ahfpg V ,sggwguff " R L W. ,. YSQ JN J.. s., . ,fy gl ,. 5-in-. , ff, Ps,g'gr1wfna?gvSfL K 1 'mg WM ' A - MQ-i"t'S'f?5f siirirr 9 Y if . 1 K - V . i ' ' si. ,' w Axkf, h e 1 ., 1 i lff'gf "z"1-lift? , 4 4 A.:-"-iii 'rl tg .J 'gigeafi - -'23 i 2 ' V Lg Q lv? 'L 'Y wi? i t, W il "lx: i 'J f 92 ' -4s.:mfeTv1f' 'W , , 1, ff f X, -3 - -rw ' ' -r ' ,X , , Z , t Q , , 1 nga:-N - . , A r ,W , I , et, ,. , 5 M32 Uni fu X' NAB , " " f ' ,r+n:fg1'w 22234. , ,fy .N-rr i f vu, .-. Q- -2 . - sg as-.fr f"' sf, . . A 1 in A .X 'wax-ii Q 6 sa" as . 5 3334.553 - . ,If X :iff 31111 W' T. QTZQREK .T N-Sy-, Cl :tiles l'erriitt John Pitman , Geurgitt Metlullitgh -, , V V qffiwt T' if 9' 9"'VLf Frwtir lien' lezielrers were zltiiietl tri the stztti' .it the lxjqiiiiiiiiqq ut' the yezir. They were Miss lbumtliy llmige, linhert linxtrin, liatrry litltly, :intl Chztrles Mrwrris. The stutlents zinli fzteulty sutifereil the hiss ntl at true friend when the zirniy elztirneti Goiminir li. Smith it the liegirrrrirrg' nt Nlzry. lhe lnss in Mrs. M.trirrrie XX hitesnie wlm resigned :tt the entl ut the year anti lglvirzi elensen zinrl Miss Etlythe ljteiitifrrtfert whim were lqrztntetl leztve nt' zthsence will ztlsn he felt hy the utients ztnll fzteultjs. 'IM the inernliers nf the lirrziril wt' lrirstees, XY. XY. Feijqtisnii, C. E. l'ersson, W. A. Olierkgnnper, Alhert Petersnn, Qinil Hunk M. Smith, :tntl to the tux payers the selrirol owes thanks for the new Inter- n itionztl hus, the eement xi'4ilkxi'ziy in frnnt of the lntiustriztl Arts liuiltling, the lizteklinztrmls fur the ten- nis enurts 'intl the help given the Student liutly in huiltiinq' the press lmx on the frrutlmll fielti. e . t Niven hy the lwitril :intl fzieulty tri hetter selnml ccnitiitiinis :intl tu help with 1 1 titres h we heen rnneh zippreeizttetl hy the students ztttentiing Turlock High. C Mfg -WMU AVWIW WF VfffJf'l'i'f I3fWf"f I1-win rt Ituxmn 'ff +3 L. X, I-AUHX0 If rw? Iwxm liuzwki l'::Qm"g I4e'I-I:lif,in':z!?:21l L,-r CHR--1' ,-38. I 1 l ,Juv 0 nv E1Xi!kf5Jk'lWf'!i .XI'lhl1l' l,iv',xg4amrx 93. Llmihza Mr'i'uIf':m 4"2',E'E4'S Nifvzrk I':umiQ- Xilmwi IL QU ? il.. N., -u--'fx' -2 K ' ,ug 3 '51i2U52"'H .X.!z'v-1I1l:sgvll1 HQ-I ,Il Ilmxxf--H Q1 OYV5 I-Islhn lifrrlkcy .X1'lsl:sz11I24-Liluvi 'fl?l4'iflllSl1li9,! Wise X' rlmivh H:1zfbISm1x:F lljslhm- Swnrfi 950 Edythf- I'rr:'niuz'2'fwr' 12111-mln' XXV :mf 1' Mm- 51, Whi A f,-J" . 40? Xx',li1"HfflQA lmrwlhjx Xkvllilxnf-jf' l'IiI'fv1r'd XVI-igm W i 1 Q14 'fx A X, 4 5 X C' ff X 'Eb EES QL-N! t 1, 6 .f'Yf" X Q f N! ,fx ii g ix ,gf fl' IJ NA? ,VJ L,-f'-J! 1 ..-4' K! Cd 0 1411... Pre51der11 H1111111 Moon: VICC P1e5111e111 131111 b1ee11 Secretar1 Ire.15u1e1 511111131 R11111115 Repre5e11ta11v1 H 11 11111 1111151111 Yell Lef111e1 1e5111 5111111 1111 e 56111015 put 1 11111111 1 11 111 1 years here 111111 5111111 11 111 111 111511111111 1111v111 5 1v11e1111 1 1u111111 Su11k111 f 111 1111 lD1LLl 1u1 eate a11dre55 June 1 111 1111 111+-11 511111111 1u11111111u111 Mar1a1111a 110111151111 1111111 15 111111111111 111 1111 13 1111 laureate COHIIHIUC The year 5 2101111111135 Cul11111111111 111111 c11111111e1111 ment 1x11c15e5 on 1111 1ve11111Q of J11111 111 111 111 l11Ql1 5cl1ool '1u1111o11u111 1X1o11111 F1115 'V1111.111 51111111 211111 Paul Y11111 1111 1111 1111111111111e111111t 5116114615 o1k1111 10 mf1k1 111 1111111111111 1111 1111111 111 f 1111 1135 L11 11111 1 1111 1 1'u1511 111 1 1111155, 11 111.1u11ful 11111111111 NXLIL 1 1u11 M11111 111111 1 A1111.1 1311111151111 111111 111 1 1 11 Lll 1 11111 1 011115 11 5 11111111 111 1111 1 111111c1m1111 1o111111111e1 MISS 50131111 D1115111l1 M155 D111111111 VV11111111f and F1611 F11111 1ver1 1111 C1155 .111v15115 ni 111W 'un ,N f 1115 116 Ad lm' Q lnfford Nndeuon Rf-'n1r1i Xnderson 1 11111111 x11d1111o Fdm Applegate U-Q Uhf'JVf0n SJ ll 51 1 Do11.1111 111115011 Y 11111111 n 9 as Al Vera Berger Frank Bettencourt Eleanor Bxshop ,111 lf? mwfax fi , 'Q ' 1 I '11 if - 111. ' ' 1 1 'of 1 11 X A 4 Q 1 Q A -' I A ----V'-'--------F,----F---P577--P-YYVY,------- 1 -Y A ."M 'Q " ------ff--'--'-f---'---'5----- Q " 1 if 1 Jo 2- 1' , -3 .1 1 ,K . . . '11 Th Q " 2 ' ' ' 'IIIIX 111111 1' 1, ,..5-l,'11t",.---'F . -Q1 - . ' 4 1 1 1 L.. X . :X ' R' " .1 " 'Qqzv 1'z":l1 1- - 1 ' , 1 1' z ' . ' e. A , f ,sr 2 5 5- 1- 5 5 ' . 1 ' C Q' QQ K 1 . . 5 1 -1 , 1 1 1 , X - -1 , 1 iii? 1 W ' 5 ' 1 e 51111 , 1 lx h . X 7 it ' l l X' 1 I 1 A' . 1 v W 1111 1, -1 tb, 1 1 111 1 11 H.p- Uh: ,IW :wk I 3: A 12. 3, to V 1' 1"" ' 1' ' ' .1 'z 'z1': 11111 ' 1 '11 c 11 c "1 zl 11 '11g1':1111. Jul' ' H11 :Q 'llx S1 1'1l 1l1z111'111:111 ' 1 xlllll- K x 1 1 - ' 1 Y, N Q ' Q 9 ,. 1 . l .1 . 2 3, .W 'rl' -7 , . X-, V . 1 Q 1 l 4 ,A X. f . W ' ' 1 Loltex Go, ,303 bonqmgeg- Loxs Booth Robert l 1 mdy Hex bert La rlson Beige Stella Calduron P1 x 1k Aw A.. ' NI irth 1 Colburn Esther NIQe Comlm Donald Dahlqtrom kenneth D lmglggn "Q. Harold Dnlldrd June Dxlworth Anna DOQYKSLH Flora Don xldson Pete Burke Sarah Burkh lm .1 lmdsQLhnee Sigue Carlson va 'KU' 1 rink D119 Robert Dawes xi 'QV ns, IN orm 1 E up Shxrleyxlldu ards .ma,kn-- - +.,. Edith E1Chh0Fl'1 Jean Elliott Phxllp Elliott I enard Frmley MHFY Lalvin I ord Alfred Forsythe Ruthe Garner 4 Lee Gerig 1 Q Harold Qibsan --nw Glenn Gomes Janet Hfxrrxet Holm Dorothx Hawk s 5? Noah Johnson K I lem ellyn Gomes X1Tg1lHiUSOH Ifttx Human pray, Iqenhon er vii A W1 Y ,,,-wwf! I ueXl1 Gomes Duns Govan I etty apax 6394 km m n 1-lohsl adt hu Qld Holm dnb -Q lukx 1 Inf X! Agnes Johnbon Deh Lrd Johnqon I axle Iohnxon Juune Johnson XI an mna Johnson "hug Hugh Jones Evelyn Juhvn Pc 5, X Mary Kathmeer Josephine Kirk Paul Koelzer R113 Ay-me Lane Donald Larson Helen Lehoa XLS - . Sig, V hi, A I' A f' , , z .': f 2 ' E 2 M W ' ,N A I M. , " ' 3 3: Q 2 ' ', ' ll J Q' 'v 'a , , ' t x , V , f V 7 A x 2 n if f Aff. . . X I - ' ' Lv ' - , ' 0 i'h:1z'Iws. 4 ' sm Iilizzllwtlx . : 'mhs ,, 3 ' ,f . 1 ,rf ,' Q. --A ' I ' f 3 Y n ". P? - 73 QD in Q-as ,, ' I 2 . Q, ,fl A , ' . . M , -4' Y ,Q K my ' nz . 'Y' ' L' Q 1 . an 'a ' .' .:,- , M 4 ' n Um Ai "'q an 'sax A gv 'A 'LQ , K ' , 'ls nn fx: 'I x A :vi - 3 vzzy W 4 I Q rg 's . L .gggf 4 3 .I 'L 3-33? evorlg Stondfxhl Elwood Stone Nqmnx 'I mor 4 Y ornme Tvmku' Jumor Thomas James Stradley ai 'QW R Ly mond N 11: nt 1 Haro IX an im, ix R11 hard W '1QhblI1'l1 I mnves the Pmul X mix Pom X okol K 1 cs Athclton Al Vcm Belger John Bolter Bette Ijumngcn Anim Doclkbon QIHIICV 111111.11115 Maw 111111161 WVx1l1am Y Pale I orett 1 XX Que!! OIILIILLILLLIIILIL ,- Olllllll LHA JUIIIUI 1111711113 Lllllflllllll H lrold Cnluon Beth Gwen Evclwn Jlllldll Peggy Julncn lmcplnne knk M1111 Dean lxndblcv Lunfunc Lutz bex erly Sw mwon Jeanne Su mson Ruth Thompson Smrlu Fhorpe Q xrnwn X len 1 Ax nold Xvlllldm W hxtsell Fern NX nnan Lucy X Pau1Sv1'mS0n Gene Tyree I A John NVackerman I1 QV pdl' iae Xokox A.11en Amos 11111121111 Miulmexx Llemcnt Mdlgllilli Laura Moumdnlm Belnnc Ieu1kc1 Riu Vllldlltll 15111 Vcalc 1-mmcg Wchc . slr M xi I B 11 1 h Ei fl 1 f :" his A 1 1, 1 'H qi 1 if .vzu A V 1 ii V 1 .ge 111. Q' - ' - - ' F 1: 1 ' v , ' , ' ' ' 'z . ' .7 1, .7 '. , ,V 1. 4, E' M ' ' 1' "" g 1 ' . 'g ' X 1 k if X LS 1 41 fn' 'B ' f ,, ' V "' if :ar af A 1 . 2 ' 1 ' 'L A z 16 " ' ' '. . 'z , " ' '2 ' K ' 1 zl, Q V 1 1 n1 11 Q . 1 , ' , -.2 1 5 ' ' ,--. x I X ' A 11 1 , .XY I 1.,5"5f . 1' Q 1 n' ' in Q 1 WN ca! 1 1. 'X , r , '23 M 5 5 ,,,. 'Q 4 yu., . tv.. A 4 A . ,L 3 A ,, ga an 4 nn.. ,N M, C ff f ,v g 4, vw as EM -X , I 1 fg I, 4' A?'r- A A ." , . , . ,X V, . " Q Q - , ' L14 V if V Q ll ,fi is . s ,jf I t FW' S ,Q y , Maw ,aim 5. s , if , , 4 4 I f. QQ xx -,N L , 9' , -Y F"9ll..x 'Nia-A ,...K,,..4 ,,..n4' Cvfaxf of 5242... President .,,.., . ,,,,,,,. ,, ., lj i in Julien Vice President ..... , ,.,. J ererny Cook Seeretziry-Treztsurer . , Yv, ' Y ee Jnlin Guy Representative .... ,, .... i Nliltlreii Jones Yell i.C2ltiCl' Rzty Hansen Heading' the list of Junior eluss :tetivities in entertztinnient provided and n'oi'k invnlvetl, tlie .Iuiiiiw-Seiiini' ljztnquet rein Nlay 17 inzttie it lasting inipressiun tin ztll wlin ztttentleti it. Stirring' musie, lirillixint collars, guy senui'itzts and swztslilitiekliiig' gztuclios cztrrieti tlie guests ztwzty intn rt Snutli Aineriezin :tt- nospliere. Five tifliillli was wfni by the elzlss its at result nf xviiining 't ticket selling' enntest with tlie Seninrs tin' the :ill-selionl play tY0ung' April." First prize in the senior tlivisinn ut the loezil Anierie.1n .elqimi Auxiliary enntest went tn Tlieresrt NleY:iy. Srliulgiisliip ineniliers were lmuis Aliiieitlzt, M1115 Butter- nzin, Priseillql ljensfin, .lereniy Quik, liruee Ellintt, Czzriiieiitiztle 'ernzintles, llun Cltistztfsuii, lluinie Ivinitzt, Ex'ei'ett.loliiisn1i, Buli lulien, Miltiretl lfines, Yiijgiiiiii lmlrtiscli, Cgiiwiljiii Nlrniiieyliziiii, Iztmlyii Perssuii, Hugh Russ, Betty Selientiel, Sylvia Slztek, :irvin Wztriier, Nellie Weiss, ztntl Agnes Yzuiiznnotn. Advisers were Miss Dnimliy Dntige, Miss Etlytlie Utendnrf- er and Hurry Etitiy. .4-5 ,-Q XI, CIM, l'I'C9ltlCllt . v, .. ,E Yicc Prcsitlciit ,, ,,. 0 IQLZ4... Elziiiic Slot Dorotllj' lirlckiuzm Scci'ct:11'5'-'l'i'c.l 'urcr A,,, lszilicl Nlzltlrinqail 5 ,,,,, Rcprcscntzitivc . ,., , Yell lczitlcr .Y . ,AAA , ,, ttttt ,, A,,,A Dick Wczivci X'ltlCl'l5ltll'klL1lltl 'l'woliL1lltl1'ctl :mtl titty-om strong, tlic trcslimzm Ql..55,l2llA1QCSt in thc history or tlic school, mzitlc tlicmsclvcs sgcn :mtl liczirtl tlurinpq' the yczlr. Not only iii tlic "loft," liut in lizmtl, tlrzimzi, sgliolzirsliip, :mtl sports, the frosli ciitcretl ciitliiisizistigzilly into liigli sgliool litc, At the and ot the tirst scmcstcr the following ioiuutl the Czilitoriiizi Sclioltlr- ship Eutlqrzitioiiz Lczltricc ljraiitlt, Pczirl Colieii, ljcvcrly Court, lucillc Erick- I son, l52ll'llill'2l Fleiitgc, 'lcd Golding, Mziriizl Jolmsoii, Yivizm Mzmlizi, Tom Nlcigliziii, .loy Nyc, Erzmucs Rutlicrtortl, l3ctty Szltllcr, Mziry Yiiilc, ziiitl Dick Wczivcr. Siiiaglctl out tor lioiior ircrc lctl Cloltliiig, clioscii liy Altrctl Rillftlll, liziiitl iiistrut'tor, to lic thc iicxr tlrum mzijor, :mtl Fl'1lllCCS lfutliurtortl, zixrzlinlctl first prizc in tlic iuiiior llivisioii ol' tlic Contcst. Clziss :itlviscrs wcru Miss f:rLlllCl'lll Clizlrlcs Morris. uzll ,Xiliwicglii l.u,q'ioii .-Xuxilizuy' Essay c Cuslimzm, Miss Elvirzi Jensen, :mtl R, l 9 L... , 9 Q1 5 ,, v L.: Q' miwij ,Q . 9 an J My WWDJ Efw ' www 1,3 'Q ,. I Macfafevf, gfuxenf 504 Alcrl tw ucclls zllwul sulmlll, willing Zlllkl umpc1'z1tiw, tllq Aswuizltull Stullcnls uf 'lxurluck High Sglmwl sllppwrlcll with xcst lillll zmimzlli-vu alll :pulls ,ax llI'2llll2lIlC prmlucliwlls, zmll xxwwlllx .-Iltclprisw. Stullcnts wld Sl lm: in SILIJCHI limb uxllnlx, tllcrcly I'l'C.1klllKQ' all ply-vifwll rcumis. 1 TWH Iigkcl lllllltlli, l'lCilCllCl'N, :L Nu11'Ql'f+:l1nl, illlll il prow lwx, the l2lNl lwl with thc help wt' thu class wt' l'll1w null ilu wgluml lwzml, wqlc lvuill lu tln wtullcm limly. I ' Studuut liully lvlficcrs wcru lzlul Yzmly, Ilruwillclllg Flilllfli Nlillllll, Yin l,l'C4lllClltQ Klum lbilxwrtll, SCCl'ClllI'f'Q lllmlcl' Uwull, 'l'rc.lfLx1'c1'g limlug lillilltt .-XSSl4l1llll II'C1lSl,1l'CI" :md l.c+mzu'll lwllcll, lmxluc .-Xlllifltfill, zmll Hlllfllul Num' mzm, Yell Lczll 'x Glfeff... Editor ,...,,Yw.,,.,,,,,, Assistant Eiiitur Scninr Etiitnr ,,.w Juniur Etiitrir ,,,,..... , Business Mgiiiztggi' ...,,,,,,,,,YYw Assistant Business Mzinzigcr Snap Editor ssss,.,..,..,.....,s.,,,,,, A Sports Editor .,,, . Art Editor ....,.,......,.,, Assistant Art Editor Typist ,sss,.,,st,s,,,,,,,,,, Adviser ............tsss.....,.,,,,,,,,,.,,,,,,,, ,,,,ss,, , ,, Iiitzt l.zinQ Ellen Sinclair Mziry Ilczin Liniislcy' Miltircti tlimliiisim Mziriztn Smith Mihireti Jones Hcrhcrt Morne Charles Jztcksoii . Rnhertzt Schneider .. Rztyriiniiti Yztlcntzt Lucy Yziinznnntir Goiminii K. Smith Ritzi I.:tnc, M.iri:tn Smith, Rulwrtzt Sulinciticr anti Mr. Smith ztttcnticii the Suvcntecnth Anmizil tlinivciitiini nf thc Central f:IilifHI'i1iIl Press Assiicizttinii :it Stztiitknmi, Niivcinhcr tl, tn gain iticzis which were put intra cffcct in this hunk. 4 ,, Q 'f 7 twfvf- we ' A by 1 ,J-A f A , .2 MQ nw?" 4' -1? S i A4,.,, g ,,V,i 5 M,5.4 is ' -iiifiw I if 3 --uv vs 4:'1"s ,xi 365 1' 1 ww ffwm 3 gg' Yi ii li IQ' ie:f::,x: v .Asf Q , U. ,fit in Wm 'I 'fail' an Ill "+l"l1ll0nsnw.m,.Q-,,. 6 -is V is-ff ll ' " ' Supplying thc musical lizickgmuiiil fur fimthzill gzimcs :mil liiczil piirzirlcs, hziiiil, llLlllllWCl'lllQ' sixty-eight mcmhcrs, hclpcil 'lurliigk High Sclimil uphulil its ti l ilitiuiizil firc :mil spirit tlimiigslimit thc yczir. Thcy ciilcruii the Slate liziiiil Contest iii Stiwckliiii, April Zh, :mil waht tri Frusiir fm' the Nzitirniizil lillllxl Crmtcst Nlziy lu. ag The imiuliqstini plziyeil :lt :lsscmhly pi'ugr'zuns, sclirml plziys, ziiiil for lwczil mll'Q2lll izzitiohs. its thirty mcmhcrs played zit ljzicczilzlurezitc :mil rciirlcrcil th- hzigkgrouml for the Coiiiiiicricciiiciit cxcruisgs. mini P im vim im Xllglllll Kohusdi, LL mst im Nliiimp Smmirri i ix ing' thc hziss clzirihetg IlCCUlllPlllllCil hy Alfred Rzigctli, ilirector, rcpi'c5e1ited Turli :Lt thc Nzltimizll Music ExlLlC21flllll Convcntirm held in Sim Joss, April 8. Quwfm.. ,x 2 " am 1 A W 3 1, ,E fi i ,ask 1 ,zw5,m+ .vw X . an kv . ,, .7 0" if X Q A 4? fm 3 2? QA Y My A gif' QQ? , .Zu QM w, 1? -935 .21 Q?5i'iS if -as x 4 'if f 0 . . k Q mf , my ,K .. M " z K V 1' ill' Hllliin. 'Z!0lllld , JIT!! , r "l'w:1s :1 czisc uf April iii Nlzircli wlicii lliu sixtccii inciiilwrs wt' tlic mist fm' "Yiiuiig April" pluycd lin large :iuilil mi tlic cv:-iiiiigs uf Nlnruli 1 l :mil 15 :mil lu 'Ql'2lIllll12ll' sgliiiiil sliillciils thc 1ll'lQl'lllJllll uf Mzirgli 1 3. Exgcllciilly ruucivcil :mil liiglily przriscil, lliu plziy, iliiculuil liy llnrry liilily .mll stxigcil liy sluilciits uiiilcr Miss Lilkcr, iictlmil iivcr tlirpc liuiiilrcil iliillzirs, wliicli was iliviilcil liclwcpii lliu ,luiiiiir :mil Scliimmi' clzissci. Ailcliiiu Arzikclizm, liill Hciiilcrwii, Nurmn Ezirp, :mil Cecil licuil li:iil llic lcziils iii tlic tlircc-:ict wiiicily. Cwinplctiirq' llic g:i5t were Hcrli .Nliiiiig Sliirlcy Clzirtiii, Mary Dum liiiilslcy, Aims Dzivics, liill Rlwilcs, Jim Stixiillu city Grccii, Elvcrzi Poggi, .Icrcmy Crunk, ljoli Julien, l.cul:i Guimliiii, :md Dcliircs lJZllll5ll'llll1. i N 'l" xx ill lmifi li 1 memlieicl for lJ1:1liiw with collrq-J lmvs :mil girls, lwewililcrcl purciits, :md lrwc, "Young Ai ri ' , 5 e 'c ' L L A LKL . K K rim' stage setting, Qzipulilu clizirzicterixzitiims, :md excellent ilircglirm. rl Z, ' 4 N. O C O Behind thc fiiotliglits, iiicinlmis inf thc drama class gained experience in acting' tcchniquc as the curtzliii wont up im fivc gmc-:ict plays prcscntcd fm' zisscinlilics. Ibircclcd IU' Hziiiy Eddy' ill liii iiiwl fdlll' :it 'I'ui'iwQk High Scliiiiil, wcrc "NQiqlilwi'Q," HFii'c1nziii, Save My Child," "ElmQi," :uid Hrlihllllk You, Doctor." IE, .31 ,fl 4 i . 1. f ,gy , A h L? 1 "' .. 9-'f " c ig , 4 ' 5 4 1 Q L. :fi 1 , , 3 Q W' , x al H K R fi X Q - N A -9 Vw ng. i 15 in 4 K f 4: ., 1 I bf N QE? f x Q j' W swf, . E in R' an 4344 in W A Q54 3 S 5' Q .. 1 'Ya if. 1:7 wif: w ,A ,, W Nl? ' Q' ,934 lf '4 W if 0 r , V Q 4 . -3 m. Q' A x Q. Mg K A If x X 52.2 Q. . 23,-j L 7 V 4-Q. LV W 1 MH U , ' if ,J -" SYM x 4 M 5 5 ,S A 5, 5, 5,1 In an Q' ' "" ' V 35537595 ',--.. - .,,,z fe S , .... ,V 17 a if 4 ' fl . :ft A fig V 1 I K f ' 1 5 .il ' I ,.,, LI I- i F I i 'lift Ti v iew ' f-. X , x 4 V ..- ww gm 1. 1 ' A x K , , . .:., .I y 1' eg : , E - 9 .. wr .M W ,Ev 5 V E PTI ag if .,r I z ew E A.W, 4, " 1 fi , ZW - I- ' -54 ffS.:f': '-. - ffgrfff . ,g ,lwv J ff, gy, . if i N- if ' . , -Qv1-'M .. -,ar -wf, 5 -mm, wig , G Q .. jfj if. V g, ', Ik y f ., .-" A ' : zjfgk7 51' 311 ' VLVV ' 'mia V ,wif A gf? w 5 1? U , Amt ' ' LQ? 5 5 .lf 1 3 sg K E L fi , VA as if S V 1 i Q A g it - Q 6 WM. awww Eiga, an 'I ii , 1 -wwf M' xanga in l M46 i ' 5,41 .. ,,,v ,ww V s .Q -eq-4. N, 1... QUIPU' qm- 1 , 'E' V 'a f. S ' ff 9 -,,, an ' ' -L 4 K A S ' ,.ij:.iA,L' VA WV qlm M Mm L , jg af? Q w 4. f Q s Z 2' ix? ,G Q n K A o r --Q, ' '2- D 1 . cl VN ' I E ' , FI Q B53 ff: if-U f ll ulnllfsir iw far' S5 R ,S - X A Wash M Y, 3 vw it .rang QQJQR- Ufff H -'is 'Hi Q gi i 1 i hw . . 2 J 1 -gf ' , X . . , W Hi, si. .m ..sil . 2 hiss ,M x r : i l. 4 2 rx ' A , . ..- .4-. ll L 1 Lair!! - "- K ff: Under the leadership of Archie Maltbie the F. F. A. boys did much for community improvement and brought many honors to Turlock High School. The chapter, as a whole, won the Sweepstakes prize for the third con- secutive year for the best exhibit at the Stanislaus County Fair. Arnold Yink was awarded the Safeway Trophy for the best showmanship of cattle, swine, and sheep. At the Father and Son Banquet held April 5, Robert Carlson, Joseph linhares, James Wadsworth, and John Wackerman were given awards as the outstanding members of their respective classes, Officers for the year were Archie Maltbie, President, Franklyn Matheron, Vice Presidentg Gavin Spensley, Secretary, John Wackerman, Treasurer, Earl Palusky, Executive Committee Representative. Laurence Clausen and John Andrews were the sponsors. J .1 Qff 'F fb f N' W 19 N W T J5' f , W QQ jj xxqvrifv Wim uf if i OIL 5 N XL!! fi Huff , jr!! . Vx X f j f A65 Af! A!! N X If , U f W WW at QYSVTAMK Wgl1,V'xYMV 'uw ,K . X 5 W SN X X , - ,X X 3 K K X X . Qt XS xx'X X Xxx I x X S M---xu ,Q44f1ffZvfwif., - My v JM! fZMZ?fZEf AW, me M7 1 WJ 1 00ll1gKi!!... 1 nlfllllf i71'4tlll 131' 11c1'1'111111q 111111 1'1X'J11N, 111,' N1111io111 1,11111111l1'X, 11-11'111.11if 11111111111 '11111111111xq'ix'111q' q11111Q, 111 111111111 1 1121115111 13111111110 1'1111x111'11 11 1 N 111NN 111 1 11"1 1111 '11 111 11111 ll 1111111 111 X11 41111151 111111 1111111111 111--1 111 11 1111 1111111 11111111 111 1111 S111'-111111111111 l,1111q1111. Sc1'c11l1'1'11 XL1111111X 111.11111 1111'1: 13lN1 14.11115 1111 1111' 13111111114 111111111 '1'11Qj, '.1'1'1'11 161'11111'11.-X1111111'f1111,151111 131111 1141111 1':I'IlI11i 152116, .1l111L111111 C1111111m 1.11".1'1111j111 C31-1111'x, 151111 ,l111111f1111, 1'ilLI1 1i111'111'1', 1.11l11Q .N111111'1g111, 11111111 N1 1.11X'c1'11c Mc1'1'111, ,11111 xx1111111Lk, 111111 N1111111, ,Xl 111111111 131111 1'11111, 1111'11'111'11 161111-, 11i11X11111, 111111 111111 11111111 1-X1U1111111s 111111 111111 ,N111111'111' 1'Q1'1'ix'c11 1115 ll111x1111111111q 1'1l1f1'1'S 11-1141111151 111'1'N1'111Q11 111 1111- 11111111111 11111111111 1' 111k 11 111' t11c Rtbtlllf f,1L11'. '1'111'111Qk ,,,,,, T 5111111111 ' ,1iU1A141C1'Q ,,,,1, 11 1N11'1f11111111 11 '1xu1'111C1i ...... 1 11 N1111111111111-1 , 11 '1'llI'111C1i 1 1 N11111gf111 11 '1xU1'111Ck 11 N11 11'1'i1' 8111 SCIURE5 1111111111 ,,,, fl '1'u1'111114 1111'1 '1'u1'111ck ,1,.1 11,1, 2 5 '1'L11'111g14 1,11 ,131 '1u1'1111k ,, 11 XX' 111111 111- 1 N 111111111111 11 c1'cc11 1 1 1111 11 1111'SI11 , M,-lb. SE as C. . 1-gk mel' f gg iw ww f V 1 1' x aflwgg df YQ as x 1 Yagi A gm M ,ya MM Maw? g X, AWN f 4 Jw 1 f,x Q ,J M ,Q-. ,,.w i-.La 'kg . W if A A . :A ivffiv.-.1-if f fr gif A as . ff MGX 5 S K . Rai, wifi I " 4 Q: ? ' ,ggiziwf ,, if W ' 111 ., ff 1,e9aii?2, .- ' " 1 5' ey f 5 Q , s ' Q 4 . T f, A," J P 1' f I , g A , L 4 Q--Y N x, F Q . . Claim... J" V,. e.nzz l'111lc1' 1111: gL1i1l:111fQ 114' 0141511 I31'11c.' Clarks, t'111'111Q1' 'liu1'li1Qk High grid s1z11', thc .Viiiivqutx z1ltl111uQ'l1 they liicii llillki, 11'c1'c llllilliii 111 and thc 53.151111 with z111y1l1i11,q' l1ut Zl rcciriii extieiucly undci' 11111: Tlicy 111111 one :md ticd one gzuiic 11111 111' llic Cilfllf plziycii. M IIDGET SCUR ES -Lg ll 13-1-1-s 31, 'ld ll 'I'1':1r'y Il 'R H HiI111:11' 11 'li 1 Nlmivslu Ii 'k 11 l'Is4':iIn11 V 'k 1' Nlmin-S111 -LX A1 4'1f1'v1s 1-J-A1 'zu -' 1 1212! ig .:f liiu l111'l11gk High "li 1c:1111 ,'11.ic1i 1111 111111s11:1lly Bllffijiiflli isjilinll 115 11ctc41I111X ,Niqircii 13-11 iii li1ci1' fiiizli g:1111c. II11 illlx 111 ll irwlii i:l'LlllCiN, "lf 1.111111 wzlgli, was 1111c11I llii lwxl sim: hc 11115 iWCCl1 III 'I'111'111gk. 'l'l11:x iczaik 131111111111 1::1111, z1uo11m' 1 I 111111 six 4111pi 11511 imc wut of 11111Q YQ-llllgN plziycii. iillI'I'f 1111. 321111 .ViiI'Z2l, :uid A1'1111I1i 1.1'c1'c 111g Spiiiiiis WI111 plnycii 1111 the lQ11111. " IS" SCUI? E9 'lqllliIII'1i ll' 'I'1':1r'y 'l'll1Mn'h 4' U:1k4i:1i1- 'I'11lH1c'k 1' N111-iwglri 'l'111'I414'k II Hillliitl' H vl1llli1H'Ii '1 I,1.11i 'l'111i1wl4 1. S1411-kiwi f v 'l'll1i11r ix IN Nlmiv-SIU I 'l'11'I1-vlx 11' l.ix'i11us11111 , lg 76 ,4 'I'111'V111'1x Z1 I4Isw':1lu11 'l'1l1'i114-14 112 NI'-1111-fi 1 I I -' N X'i11 .. ll ll d4A6Zlgd!!... 1 aruflf ,Vcanz v 1 1115 '1'111'1115k H1111 X'111s115 11L111111I11J1111C111111f 1111s1451111111 561151111 '1-11111 4111151 11 111511111515 1CU1111, 1111 1 1 111 11111 17 11111511 111 1115 111511 111- 1111z11115, 11111 111C 111514 111 1111111111153 S5111111's1.1'1111 1'1121j'C11111Q11'1151561151111 11Q1'Q 15:15 131111 131111 11 1 131111 1.111's1111, 1.111 51115 .N1Q1'1'111. 1.1511 N111511511, ,-X1 131111111f, 131111 P11111, 13111 Y51115, 111111 x'1k111, 111111 A11 11 X1111 A111115 X1'i15111Q'11 5511151 1111 1115 YL1I'F11.l1 'V1111 118 1111111153 1'11111, .N151'1'111, .11111 H 111x411 .11511 L111'C11111Q11 1111 1 1311111s11'11111, N1511111, 111111 151115 11515 .1 1115s 111 1115 15.1111 1166111156 1111 111511g1111111y 118 111111151'11151's. 1115 11111211 51111111 1-'11, 1115 1'111's11'1 11.'11w 111113 v151111'15s 11111 111 11111515511 11'1111115s 111111511 . N . U1,11lC1'Q 111111514 ul-lllck L11'11'1C1'i U14111C1i 111'1115k 111'11,1ck u1'111c1c 111111514 111'111uk X A118111 SCORES H111 1.11'111qw11111 5.1.18 '1'111'11151i 521 f,,Q1'1f5 55555311 '1'111'1115k 5531 1311511115 18 '1'u1'1115k M1111 1111 q11s11.1 M5115 '1'111'111Q1i 525 511151411111 31 '11111'1111gk H37 f3L1S1111C .535 '1'111'1151Qk 55,515 1.11111 551.51 'I-u1A11PCk 1,,, 111 1,5155 ..,.,, 1'11 '1'u1'111Qk ,31 13111411111 .5524 '11111'1l1C1i '77 , 55,511 135111111' 2" "'1" 1" x 111 21 211 111 17 21 11 14 111 51111155111 135111111 131114111115 H11111111' . 155111111 5 511151411111 11111111111 MIC .... 1N1'111LN111 33? '55 Q W 3' x QA , 4 'E' in H , . f I is 6 4? E 'n 'Q nv, 4 f . Le. ,Q ffm :ff .93 QE if zz: Q i , if X g 'i I 7!"?1fQ , 2 gf .mgfii mLmA Q as 'Wi f ,2 'vt wJ is if Q' .sigfi g 1-' X Y H ,Alibi :ig , f, .1 Q J fi.. E 1'-,Pr Q H I if J 1 3 X 3' xgft A -L.-. l l I Q s1111111i Hmm'- QL1 N 1 1 WCINI 11111N KK 111 11 ll 1 1 w 111 1111 tc:1111 111 l- ll 1 111111 1 p1tul1c1', Jl11111x X 1 1111 lk 111 Qpuus- gmzazfv.. Q115. .. 1.c11 111' 1.cs A111c1't1111 211111 155.11111 1101111 t11c ,q'111I 511111111 11115 l11Q'Ll111 1'11111111c1u11 111111111C1' Q11:1111p11111s111p Sc11s1111. 11111111111111 111111111's 11'c111 111 In .-Xl11Q1'11111 11111-11 1111 .1g11111 11cfc111c11 111Q11111c1's 111- 111: '1'u1- 111c14 C111111111' C1L11W 14111' t11c 1'111111111i1111s11i11 111111 11'11Q11 In X111111 111c 1'1'cs111c111's 11'l11W11f'. F1311 C111.Sl111, .1l11111 Guy, 111111 154111 1'11111 111511 g1111111c1c11 111 11119 s11111't. I -ZIUUJ... 1f1111:1' 1115 g1111g11111q 111' 1I1i1I'111'11 XX1l'1Q'111 1110 '1k111'111Qk 16111115 s11u1111 1-1111F11Q11 Ll 111'q11'Q YQl1111C sQ11x1111 'Y1111 NQYQ11 11'i11s, l1111f 11g 111111 1-111114 11115 1111 111g 1'QC1V1-X1 Sc11i111'w 1111 11115 1511114 111111111 11'Q1'Q .1411111 131111c1, N1IlX fJ1111C2l1 111111 H11111q1' 011111. Next 1c111"5 S11111111 11111111isQs 111 11Q 21 g11111111111111511ip 1Q11111 111111 111111 P1Z1j'C1'S, 11111 11Qqkc1111111'1111111 11211 Hc11111'1Qk- 51111, C1l111111g' 1'L11f1i L15 111111 fQ2l1' X'C1QC1AE11'lS. get! President .,Y ,, w.,, A,A B erniee Teulker Yiee President ,, ,,,,,,,A, ,........ M ildred Johnson Reefmrding' Seeretztry , ..,.A C ztrnlyn Monneyhzun Seeretztry Treasurer ........ ,........................... w Czlrol Dieey Yell Leztders ,,,v..A ,,, ,w ,ww,,,,,,,..,, ..,,,.A,, ,..,........ P :tuline Duneztn, Nlrtrie Strieklztnd Interelztss sports, plzty dztys, and gzty pztrties filled the yeztr for the meinhers of the G. A. A. Mztnztging' hztskethzlll, vnlleyhztll, und hztsehnll tezuns were Shirley McCztleh, Mztry ljztttermftn, and Elverzt Lindholm, re- spectively. Szirzt Paul lllilllllgidtl the speedhztll tezun, Betty Sehendel the tennis plztyers, :ind Theresa MeVzty and Clztdys Chzives the lrnrse shnes :uid hztdmintun grnups. Winners in mass hztdinintnn were Lzturzt line Snrensnn, Eleztnnr Bishnp, l.uellzt Reilly, :ind Bernice Teul- ker. The interelziss hzlsehztll tnurnzunent was wnn hy the Senior Tezun. Mziry lizitterinzin :ind Mziry Meikle wnn the tennis dnuhles ehznnpinnship. The spring' tennis tnurnzunent was wnn hy lietty liergei' with lierniee Teulker, Pziuline Jzty, Mzlriztnnzt Jnhnsnn, Elezinnr Bishop, and Betty Sehendel next in murder. These six ,Qirls represented Turlnek :xt the County tennis meet in Modesto. Full ztnd spring plziydztys were held :tt Oztkdztle and Ceres, respeetively, with 'Turlock playing hostess for the hztskethztll plztydzty. Along with sports ztetivities, C. A. A. meinhers had several hztnquets and parties, parting :tt the end of the yezir with :L feeling of warm eninpztnicmsliip :tnd lasting enj yment. ni rdf AZ. 'b ffm- O Qqfwriif-1'?'-v It-f--A viii'-'aakwk nv" Vw Q- 1,3-in Q W F axf, 4' '- 'ss X m Q . - if ,ff in 3 544 f,,JGf,4fQ,awwZ5 6 77 " aff f qwyfww fyicp 74,4 MMA .lbw U Xffww J 54, 'Wm Awwxwzf fi' -anv- 'fc- NX qw ,JE M, iw M'f' ' .Q :WS 2 - i ' " K B. S Pu 1' K .wav an .ov 1. 3 r fi,-:X if wk iff ,pi 1 ' , 5 4, ,,, v '4-356'-My gf' ,, up U fv gb l ' THQ . M5 1 'SH IW,-.f i.'r, .M '-.A l..u,u fu 5: ,Sf f gf Z r if 65? x' 1 3 V U" 'Ei' 5 F' V- NL s , ,f , ' z 1, ,.k , :'F:.,5 fi1!2f 1 Q.-2 , P if 'if Qsfzfwf' F m f 1? K -A 1 J! ,. 4 V., - - f. Ng 3 is cz ,- vm I I t 1 'ff 51515. nav' fm 'K A Q3 ,, rn , 59193 Ti, . my ,. ri. 1 Hifi yfj X 3 15' f -1, mf uffmfi 2. VF., AM fly ww J' r EPM Mzzflf-'AMD ,U ffjw ww W 9WWVL3 M WW cum fy Filwlnaff-all fa? MMJ ywm 0 F Wd 6 Oo swam ff I'x4mn,Lf L14-J Nfmfmhp UWA pa and 'Y'Vrv1,fwJ-44.1 TLHVU UALB M W J-J J' L' 1,-Qiiiko. X-Mwv E fx mfs 1 2 Q23 2 ii Ep Y? SE' ffl? R R424 fm? A , f' f A J V 44 f Zh iff? rfiirggb 5 N , VU M Y ,Ne I If JV X T 0 L : . 2 fa Aff' IVA I JZ! 1 V :V Q rw ,ij x J"'xN7'LI X ii 1 NJ v l , ff wp l ggi? ff W fy 1- f. V, A .- vwgf 4 'L Ns-A XX' 1 1 , V 31, fb 'X In I ', ,V ,flfr ! bf , I3 V ' 4' - JL' ff Cf . t nw r XY , 'WM G: ' Lf I fi? Ol W ! " W ft?"'J jj r Dj 'fyk f2A""! K . IQ! -X f I F7 L x , 1? qw.ys 'P V A , ,XL xg 0 f JU X A! J -' 'Yi , f-, ,, ' 5 1,1 fl " ff' W W ,wf M ki .f Ng, ,-VM -,VN OJVL KKLI Q,--ig QL' . I 1 I N ' f' vvx. ,gf ,JJ C ' ' ' ' lj " ' 1 I I RAY is Eff?-L" V v 1-VY u .- ff Li I ' , , ' f J f' ' fi-M , D - x .-iv A I5-41.0-.Z-LN Vg i,'14wiA:mf.-,,'..4 T14-ig!! E I - x . . Q 1 ' ' UXNQJ t f 3 U . Q U' . 1 ' ,wjlj f QQ", W. fxxx 1 ,wfk g Qiff! f ' 1 , I W ' if 71" emi :pf f -Jjfv f swf' .4" , 'M' XV wwf X If " Q f' G K wff , ,1 Q' ' 1 , 1 I ,rf f 4 ,'V- - ' A 2 J fi- H ' -A, I ,V-,Lf .16 4 ,gif .W I fx Us J .47 1! I N K Xl I,-'ffl' ' XL ral- hifi . 'xi M , X F 'Y K , mf AX ' v J N w X Q ,AE K LX X X9 .ff-fi A ' .ff 1 1 . X r ' X lf, hx if xx P A K A Q xx I 3 gf' 1" S if-'E 'Ai A. f fy 3 A , 4 w, ,Q U 4' K, f . I1 F V .XJ X V 5 I! ix, KA" ,ff If-Y , 4 lf!! X Q I J X I XJ' f I A 'fx fi L " X X f ,Q J . Af fr! fha, xv, 1 , 1 A JJ' . j A YQ 1 X N i'!' ' tu ,g ' I 1 V- ff' A A k X 'N " .XL 1 ' 95 3 H . I I f"4f , T 2 Q . If gtk ' ff , x .Q 'Q I


Suggestions in the Turlock High School - Alert Yearbook (Turlock, CA) collection:

Turlock High School - Alert Yearbook (Turlock, CA) online yearbook collection, 1926 Edition, Page 1

1926

Turlock High School - Alert Yearbook (Turlock, CA) online yearbook collection, 1927 Edition, Page 1

1927

Turlock High School - Alert Yearbook (Turlock, CA) online yearbook collection, 1929 Edition, Page 1

1929

Turlock High School - Alert Yearbook (Turlock, CA) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

Turlock High School - Alert Yearbook (Turlock, CA) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 1

1943

Turlock High School - Alert Yearbook (Turlock, CA) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.