Truxtun (CGN 35) - Naval Cruise Book

 - Class of 1993

Page 1 of 136

 

Truxtun (CGN 35) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1993 Edition, Cover
CoverPage 6, 1993 Edition, Truxtun (CGN 35) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 7, 1993 Edition, Truxtun (CGN 35) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1993 Edition, Truxtun (CGN 35) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 11, 1993 Edition, Truxtun (CGN 35) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1993 Edition, Truxtun (CGN 35) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 15, 1993 Edition, Truxtun (CGN 35) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1993 Edition, Truxtun (CGN 35) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 9, 1993 Edition, Truxtun (CGN 35) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1993 Edition, Truxtun (CGN 35) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 13, 1993 Edition, Truxtun (CGN 35) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1993 Edition, Truxtun (CGN 35) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 17, 1993 Edition, Truxtun (CGN 35) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 136 of the 1993 volume:

,..,,. V, r . bv. ,nm n i ,en- ,Lmpvg 1 ,au .-L. -A ay' Q I up "'+ F VZ, .. ,. 10' Y. is ,. X. yn, 5-:. .1 4 , ,V 9' ' - H-.41 -e--mx 1 '1 2.1: b . . ,mg f A f 4-1' N? , .,,,,. , Q., .. , .,,, .-4-5 - V- 'Vx-,f 4-, ,,1,e: I ' 'f ,gy .viii 1,33 f Ki ,V- -us .... ,I --xr A :f1:f?f3fMffl" . v , X yi., ,-,fs I . 4,,.,,..,,. A 4... . Q - NWT - " X "--'-v"'4Q'f.Z:.. .bu . -Q . A-f'.ff"--W-155. 1if'T' ,vw g 1 5 A ,,,.,,A. . 5 gas H-xj-'vw ,, ,N ..f 4 . .. , ,.,f .Q-.. mf. ,, . -,W .. ...gn , ...- ' ., . 1,11 . - 'rf-fwv' , 1-4 mf' 'nv gg- v, V, -fa 47 ' 'f It v ' , --X--...Q-V..-: -,fa f .Z ,- 5 My .. y ivhrnljg - ...,Wfq,1,'g- mvwfz. ,,,.if-we 'A '-N , 'f"'552vMeftf5f' fx " Af., fp- .v ,. . " . .. ','L.f'3wrg ' iv,-fu, ff." ' if I , , . 'gf ,gg-we . f - iff-'YKIQ-yvgc. ..::f-,k,,,g,M'Lm , . ,:5v,'E:,.,g: ,xl . ...Lv .,i3Q:,,4. wi... .. , , Ad, . A VM -I 'J x , yarn- f,. - 7 , -. in ' 1 .,, - 'Ri' W.. I "' 1 "Q, '41 . '77 ., 'I ' 4 . , , -- V ' , I - ' NA' f . ' ' ' V' 1- . . X ' 1 ' PI'1 li0 By PHZ A Im OW 1- . -52,1 1 1 " ' sf- ' ' ,i ., h -4 1, ' j ', , .j' ' ' - A ' ' ' 7" 'f - - V' . 'Y -'- " '.,.',:: " ..--- 4"',"f'-Vt' 1 .--"ff-4: ff-4 '-3 "' ,rf 1 - . A . ' , , ,v 7 -' ..f , ,- ff,-1 - 5, .3 A, I.. w-gd --fl: 1 ..:.5c,,. ,mx -. Q V. . - , I 5- ' - x-Mg .- .-,f 1 1 fl, .35 ' . V- ...gg-',:,, .33 -kr,,...-1.-,Af , I- , l MA , ,- 5' 1, ,gf ,' - A ,. , - . ' N - --ff---Tlffify'-I-:1 Qi. . . ' , 1 Q- , f -:' - . - A "- ' , -1 .w-1--"" -. iff' '4' ,'f1'1'r, 'Q' 'X' - ' ..-. Elf: .' I' -B ' ' :ir 4. w w' ., f V.. -'.- - A...-.,-5 , Q' -Q-I4Q.-g.g,.f,A-..A1.3.-.55-QJi-vfxwgfgIIN 'Ez 55 6' "- ff QQ. 3, ,, ,. -:I -,J '- x - F , .'-'A '.'.. , 4.-1'--r' ""'i.i:"'-,'1L-I-"Ia ...L ,. , 4 ,,g -ul ,x,1 4-' ,,.,'. ' ' . , fb, V, :f.'m":..::-fflfw, wan: -fK'fff.ff,f.w,F.-.f-- if M- . - Q x - X -' -1'f329f4"5f1'-1. :::3'f"i l'F' 111 ' K -A ' 1 X - F - .,- -.-my 'Qi ,Q:-f.,,,Qf:-- - v,,,'-5-xfixggirs 53,9-:fl '.',fg'Da::- -' -' J '-3 5511. ,-'-f -- . , f -' ' 'Q-.4M"1"?52M'1 . ff 1, -' , . 1 A Y, -+14 ..::'.'.,,12f A -' 'J-1 ' f f . . A P w. , " ' .' ., ' V ad' Q" ' T..-,F JQ"Si1',.1.'2-L-11 .:...1,vf-'f'f', ' , L3 . L 11- '-2.-. .1hf',5,-,1'f - ' ', ' '- ' 1,: , - 5 , -t f" - -1'v:,Rf- . Eg'-xfxwwzfQ'7'fg?h'jjf:r1355f-455,21fxfii " " ,' ' . . .X ' .4 , s. - -, -, 1? -psf. -. :ur-':'r-Awx ff.:-,-Q-..21,:,'..v, A --A J y . ,, ,, .- img. ,',.wi.f11:-iiiggjg gi:-x-zMp1.,,.,,.::15sgp4g:.4iH'.wf'55.2255-f fa '.g..raf-,:'iS, 3.6-1-Q,-ff '12, , . , ' ., 4 .1 If ,J ., ,-I. , ,C , ,. Q, J? Ng. ,A T, . J ,Mg rm - ,fwgla VM., , H .-fx, . .HM,M,.' - '93 ' V '. 1 , , . ,A,..-.43 ,, - . .. -,,....... I ,' Y"H-X J W!,X.k-,X 'X 2' The Final Deployment of the USS TR UXTUN QCGN-355 From February 1993 to August 1993 WESTPAC! IO! GULF Editor: MMC Doug Foss Layou t: DS3 Mark Barn tt 1 4 , . , -,. Y V ,...---,....,...,........--..,....a-....-.g.... ...-...,,.,- , .......g.- :pawns -v----wpgwxnr 9 :- 1 w - 1 L l i I i i A 1 wiv ,.f:1a,:4,,Y,Y-,x,A,V i V ,, ..x, . .X .,, .M ,. , .. ,, "" N x XXX X X VN x X 4 x Q ' X V ' - -X" X ', X X "" ik X X wx N "' 'X' Q X as ilk' t V , Y xx N :ly Q QNX A vw- . wiv. -M xvw N 'GN N Nw X ik X X- X XX Nw Q5 N' Y XV WH - 43- xx Wu H -"X f 1 Y' S X "' Q'-1' Q XM ff'.f 'QV KX.. .... . XX ',', 0, N N ' " " ' M, Y f ' XXLL wk Q ,,,, az III, FT .- XX N fx X"". Q SX XXNXNXNNX -Aix X'-X XX Nix :fXXf'v,X X sf f em X"' LX X 1 Ye , XX X L' XK. '- N 'N QNX X "', xx XQ7 ,Nw -'A--..YN " 1 A H Q x,,,,, XX Qiiaiyiai C, giiilifkrhil 1 L w ga , ,M . - M X X XA Qxxmgfwvmb A xxx, Q M M X, mkffi 'X 1 A " ', x N N x ' S5533 A' ixiiw Q 5 . S l l x X Q S A X x,.. , f . 1 X"" Wx ,, ' X . W- P'-- M fb 'A x X, ,Q 5 . O X X v A l x X 1 5 X 'K x ,fyy k , X W YQ x KSA , 4 Q Dx Q V X ,M V XQWXNQ Ky-.fwf 'fwfaxw X ,,,, N ww-N' vwfwf SHA 4 V-f. 5 0 -Q, Wh Nw f w xx "'f A Nr Y, SW 'if wx WN sw Vw, 15, YQ: f,x. 0235 wif 41 Q + X "" Q A S A X 1 F s N Q ",, Mi xT'swQrv LN, T N' X x X Sf x 1 5 x Q , X 1' , V' 5 Six N? S ' ' ' X X x ' lk J is wk 15 X5f'gRN', JQAQSQ, -Q. 5, wk A gy W ,ix N X M, WV X M X Jx X Xp x Q' X 5qwiyQ5NggqQg as if , X l Y 5 M S W xg A ,J w A X il k w ,, X15 K . 8 5 v X V X A X x ,,- x K X Q XX,x. 2, A fp gh VZHMR X1 'Sf'-N - gg fxxylwvfm? wit?iwgwyaixwxrv, xr xr Q, X ' Om ,K S E- x,, " . , Q X5 55 5 X14 X271 N- 5 'K V X 0 X' S 'A ' X X N Xf x x 4 , f fvvxi N- Q: x Y ' xx X NffwfQQf,xNQ45xQS fm fk A xx MOQSQ V V84 2 uf Q wk 6. XM Xm f, Nh- ky, fx , X .x N, S 1 f N s , N is . SN . 'X Q- X i X Q a s -X ' X :N ' 'X ff X W 7 ff x N - N Q x Q NXQXA XX NXXN X XXX X X X x 5 xx OX N xx X' X S XX QQ N X 5 ' X N I S M X! ' M YN 1 X ' WX YQ Q ON NX NW Q Q NX O X XXX X XXXQNQ XXMN X XXX NWX X X xx X mx X N ' S W A X S X XXX x N X W X x xx X XX X X xx xl xx X x X X f fx fy XX mxxyi -Q X xmxw QNXA Q RQ 4 ,, , X XX N 0 X Yggsixwxxx Nw six X Xf X Q X W QXW S X N N RNQXNNQXX YQX X xx fwx AQ N N Xxx QXX XXXXXX XX X N 9 . Q Si N 1- X xx X X X x X X X w x X X x N f X I X s W X x fxxxx NQQ XX K gi ...Nw QX XX give X Oxyxxxx N QQ xx Q xv Q .5 QQ x X X f Xxx gfX5xxYsWAQx xXXxX 0 X X xx XX NXXNN xx xx N Q VWAY Q QNXY .mm Q .wwvwwaaw Amari ,xxx X N Nxxxx X f k x yf X f XX xx X Xtxf x x W VMNQ 3 EQQSQ XX wk X Q X X Q X X xi i X X X XX X' W X X RSXESXRXQ X X XX X X X Xxvw N X X X xx Xwwkkxxg xN X KX vm wggxwg SSX X x Xxx myqg aqimvxmxx Xxxx XXKQ x R,XXQgN!XNxX X X NN xxx X X X K X 1 NX MN X XXNNQZ xxX xxxgkm Xxxxxwwx X MX XQWWXMwigiwwwvwmww X X if XX r n Ns X X XM Wm XXXHNQNS V X X J 51 - f x E X ' . WW w M Nw, vf T: X . X X M X X 45? 542 :5yfjJ7,: 2 X X 1 N X - N3 1 ' i X H Z 5 ' gxi x S 4 X f X X M 8 X Q '- X Q, x 1 ,f X K S Q -2, N NX x x mN . -, -, ww -. .f , , ' A M X x N mwvfx x-,- JY Q U O, Q wr W Q5 O W W1 'Nw O 'X fix M x ,X x X J X X Q X X 2? if V 'X T XO TNUSI ww Qp xixx Q is fm vSqfy,: , :A fX W w:wHN tem M2 ww we -1 A W vn xi fax , 1 2 - , X iXg,gf1wj,ffQ ngyafx W 34 gx W Q "ff wx' x 52 wg YQ QXQ W X2 f. gf i f x x f X f' ff- Q ,ff X X 1 fy YM: 55' sm 4155 ' V iii f 3 H' ' -44-N5 X ' ffwfm' Q e N' ' LE? 74 27, 4363 fix il 'N V215 X Nix 1 an 7 Q7a'X"R PM A- NJ' 4 X S f Q A 1 X i 5 Q 1 f X' G f X X X X X X X X X X X , Q XA A , K W Y.MQXsFMVXL?! XXZQQQ! XV M 3 x V x K X X Z x x, V -I X M, X XX X S ,V ZX, :x,fx,Q5fNg3Q xx X X X R f X X XX X X X X X X Q Www ' gww A Q wxffwv W . ,gp P w X , X , 4 X5 sa felis: Xreisk gigigfgiibggwggbiiwgxfgxxxz TQX wx fxxxxgix Q! fx ,O Q , N YY X X X SX V XX Y 1 f X X XXV 'WX X X Q f X XXX XX xx XX X ffxxx gf Xxx xxx ag Q XQXXXQXK X XXX XX XX XX X XfX XX XXff X XXX XQXXXKWXXNYNXXXXQMXX fx N A Q XXNX xx xv x f X K Xsxxxxx Xgxqxyvw fx X x SXNXNXSXXXXNXNNXXXXQSXXOXXXX Xxx X N XXXXX S Q Q X XX XX Q X XXXOX f XX XX XX XS XMK NX QXNXX REQSSXX XEQ XgSXSRX X Q X NX NX xX QxX x X X A X XX X X XXN35 QXQXS Q QR NN S Q X X Q SK? fx X M , Six NX X X Q i X X X X N xx N XX NXXXNXNSGQVNXQ X N MXN X X X X X X X X X S 5 Xfx X N XXX X wwf X X ' X 'N' N XXXNRW? w Xxx X SWZXSSJSS Q X GQXXXY QXXQX X XX x x wma Q00 S XXXXQ 961 QS GQN X X Q X x M X s k a XX XXX X X XXXWQRSMQSS x x X x xx X XXX XXXXXNXXXXX XXWX Ng N5x X f XX XX XX Sax X xx XX Nix X XXX N xXx X M 'NXXx Xxvkxx Q xx A sshd :Hike Qexsxw5sXisgrQw'HXR0ifffXaSsPQFN Nw ex NXMXXWWW X K ' Xf X1 x X ff XJQX Qbhx 4 , XWJX fX9 X G n' WKXM AJFSE wh Nw? 43 xW, XWX 12? N J, bf Q- .X 4 f , , - X4 JSI' R15 L vs 'X X 'Fixx W c 'fx 'Z' 'Q W W1 v, M Xf- wiv V1 ffm , X 'axwgwfxxikx-ws?fax x,w,,ssf-5 V fsfffxif . Q Q W X M H 4 X Q 1V y X ah- M, et ' 12 MEN gy we vm 1: Af X N Q b X , , f gg Qorg wfyfx Q A x . X 2- X x ' ' Q fkffw-:-wffXW Qgkffky xN2X4wXwXW XX NNW, XX VXXQN W vw X QQ, X44 XO Y Xwx f' .wf"' NN Wx N 4 ,M ,, A fm 44 www xr A X X Xxx ' X 1 - x 4 x MXQX ,MN W yn, f N5fN-- wx Wg L - K . X f v w" Q N X wagkfksiq-Qer h W' S Q X. X"' Qekfmwwf:fwwxwxii- A x X . lx v E N lf X K X Q xx kv fa 4 1 X :vi S X N :Sig -A QN X A aym N5 i X X N vm A X' XX 4 R x 'X " X . - WAR N K Wk Q X X X Q 5 MS' MW M Y "QQ S x X392 A Q JNWXXFESWNJ Qn Wi NX 'Wi NGN lfxx 5 fx A . Q X ,S A 5 ,L X Q 5 mimi! hu, f 4 X fx W px X X X X H X 4 X X X- Q' W wi xx xx M. wz X4 wx wskwxwskwss -S 4 a W 'gsafwy -2 fixsilbmarlwfb Taw A f X amigisa X V f vw: . N1 X x f f v x ' - N' x W X ' w w ' H525 0 S N A j is wx Xe wnwfwn WY X 1 XX A QMQQXWNAQQXNQ 54, X., h W ,W A ff N X7 XS Q W - XM 1' ig, X F ' 'y : Q we Awgzgw 5 - Q , I , X ' 'X fy A ww 'fxf ,X X g K' f Z X KX X w 1 w X - ' N H ' i : ' 2- 15 K - Nm X xw x :J i 1. 4 J 2 W, Q, -R , W ,A . X Nh X Q is ,M z ,gpg Rus vSf:?fxgX!gQ?-1?-S? -YN? '-qkxm in X ' , X' NXSNW -Q X .Q Q mxi. ' s ig W . px 'fi ,QN1 - Ig, I --W 5 p ww -K X, X M X m l, HI A ,. wx A k ,L Q X KM XSS xi Xxx :X 9 mwg Q N www f::,.iV .- 91 Q QQ Y X x , Yx -: X X ss X ' N X X .V as .5 f-'iw "w x ' 'Q X lg 1 S y S w v QM ' 22 ' 1 Q Qs m1 1 V ' X M 4 " fl 4 lb 1 MSE A -A fx 2 1 iw ' . Q V N- Qs, , P 1 5 xg, xg V - , XXWQQ VNWWN Vw? GX? W W Q fx fa Q, wx w X4 f XM. SASSXSAQQJQ JS Y 1 A , w 5f.N S N- X' whxsSXMNWM fi-Fxkligfi Q Sffww 5 4N5KZfXXSX4XbS'f?N5 YN 0 W 9' xx w 'QX ' V xx fm H -ff: Ewa WMP' ,, ' ,X A - YM 1: s QQ W fy, 0 W 9 5 ew Y XQXQPJX , VXJWS Q sw, K- 12 S sm : 1- . www v -' wx X9 VM Q 55- "Xb fn 13.21 4402 Q-Q Fw N522 sy AJYQIM me W .WRX WX ",x,.1Qf 'vb X ww Y, J-'JXXW Q?wffXxm ik 1,5 W 0 N, - f., Z Nm 55X 3 235.5 w 5 .' ' 1 1 - ' X N '- ff if X ' k ' V 4 N f f 1 2 ' f 1 -'lgksfsvf f X wil QE wx 1 Q i N ax X - X NSR'-Siiimzs wi ' Y b l 1 Q iigfxfmgx NW ' ' 'SN Nm ' 'im ' . .fini Qg x Awww L sg lf - A ffw f 4 XXX' X X--X QM . z Hifkifs A - ,. W- S s W -' M W 'Q W ES ' - Q Q , A P MAS P5 552. a X fx -. Nap : 111 'lt 3 2 f Nw' ww. xxx xr X- .s vm 6 wffwwsgw4Ts Rv Xwx-LXX Fiszrifwsw XS: www -1 px , mx Q sf, - Q X-Q x A ffwxyz, 'His 'N SQ 1 ' ' Ex A Xe N IE -. -1- M6 wx www-X fw'?7N 'NV "'f- xx 4- N .22 if +E. e c , w. S' qw '11 'A v- fx ' fb G f 4 P. .Q bn W. , as W, K - FN - W K3 1 X 1- ' .f 2MA.mWX.xmXEQ.mkJ-xfm-x QQ? 44: XQXN, NNXVN M 11 . . li - Q, H -- f Q b Q I X AN- JM km 1 A 5 X N X W' k .X Qi X ii CLEARFRlGATE , Z .4,, DLG N-35 SSW YORK SHxPBuxLDme- Comb. QA?-GDEN. NEW JSQSEY i 32,E5Si32i112:xQY Nf??2?3iTTQ-NQPQASMARE gg HEEL LAID JUNE sNXXX 1v""' 'Xx 'YR U NN ' O CGN 35 'Q .Q 4-2 W QS' 5 Nx 169 an TQ I I ,, el A 2 ?' f'?14" em S 1 I Q 5 x ' 5 X ' mann f Fvnexm xxNXxssQ-S . ..,. .K ,A , ,, ,,.,,.-.. --..-,.....4,..........-..4.........--...,.....,....1... ..,... . , v,.,,.......f--,.... ,.,...... ,.,..,.--..n----ff--E:-q - "' " " ' ,,-E. W.-.,.,T.,........-f.,. -.-v E i.,---- - ff' N f LAUNCHING 19 DECEMBER 1964 ABOVE, LEIY"I': TRUXTL7N's sponsors. Mrs. Kirby Ei. .fkiiiibvifolo REQEYF: EJLKQEN-235 poised zu Shes Hosni! ofthe ways, Tappan, of Colombia, Conn., and Mrs. Scott Umstofi, of ine: morningg of me izxozxqiiaifsgi. Xoio ins? ziimarxszooi the bow-' Jamestown, R. I.. Christen TRUXTUN at New York Shiga- nsounioci Romair. iniatzxiiosgi igiofiox'iszsiryicsszk. EES:2i,OW:S11o1'i1y building Corporation, in Camden, New Jersey? on 3.55 after nor lgxuoxzifhing, wnss z'novos.1 slocksido for December 1964. Both sponsors are ciesoomlanis of Coin- ouiiiiiing uno time ffC33Ti5I?iGfiOX3 of nor fsu5uo1'St1'uotux'o. modore Fruxtun. ,Qs 'GK Q Q s", I C0n:11f1f1isSioning 1 May 27, 1967 if f is ,,,,,,,.,,,,,,,,W. ,,....,....,.,,,...,--,.,,....-,.. .n,,.o.,....,.....,,............- S f ' 4 M ', ,,: fffo. rg S Mor than two thousand persons wit- nossed the commissioning of USS TRUXTUN at New York Shipbuilding Corporation. For- mor Chief of Naval Personnel, Admiral J amos L. Holloway, Jr., USN, Retired, was guest speaker fopposito pagey. I Mrs Kxrby H Tappan Sponsors of DLGN 35 ar rzve for the comm1ss1omng ceremony ...4,.0,e..., .,,,, ,LMA A I ,, ' , ,..,.,, The Asszstant Secretary of the Navy qlllesearch and Developmenty, Robert A Frosch, and Captam Work cross TRUXTUN's quarter deck Kb' X A4 4 H5115 . W V V K if I I ' ' , .4 A D ' ' U' 1 r r 4 0 fi Q W ef , Q V gg ' 1 b J Q 3 Q 3 r Q 3 f' ?' Q 5 5 ' i ' 'Q , - 1 if I, I W r K b I v ? 1 , M, , gg i 4 WN: , 5. W I ef ,W I X . , Q 'M' ' ff A ,, -r'e A , Mfr f fir r . , 0 2 1 f ' 5 I 3 , . , ev 1 l ' V ' 1 iff, ' ', , 1 slim 5' f -' 9 f g' 4 'aff 4 4' ,v,L' V , f , N 15' and Mrs. Scott Umsted, oo- f ' o A .... V e r Q 0 I t . , Q, 8,07 1217 W' r Q A, r y ' f rio Q ' '6 , V r V, I f : Z A 2: f 1 V " ' - fu ' COMMA DI G QFFICER CAPTAI MARK 0. FLAHERT Y . . AVY Captain Flaherty was born in Washington, D.C. and hails from Virginia Beach, Virginia. Graduating from the U.S. Naval Academy in 1970 and completing temporary duty at Brookhaven National Laboratory, and Staff, Commander, U.S. Atlantic Fleet, he reported for Naval Nuclear Propulsion Training. Completing Naval Nuclear Propulsion Training in 1972, he was assigned to the pre-commissioning unit of USS CALIFORNIA CDLGN 365. While in USS CALIFORNIA QCGN 361, he served in a variety of engineering billets associated with the construction and testing of the nuclear propulsion plant and after the ship's commissioning as Auxiliaries Officer and Damage Control Assistant. Reporting to the USS ENTERPRISE KCVN 651 in January 1976, he served for twenty-eight months as the ChemistryfRadiological Controls Assistant to the Reactor Officer and participated in several extended Western Pacific deployments. Following shore duty at the Plant Performance Evaluation Activity at the Ballston Spa, New York, Naval Nuclear Power Training Unit, he reported to USS MISSISSIPPI ICGN 405 as Operations Officer. He served in that capacity during the ship's initial deployment to the Sixth Fleet and during operations with the Second Fleet. In the spring of 1983, Captain Flaherty reported as the Reactor Officer in USS CARL VINSON ICVN 703 and served as the ship conducted several deployments to the Seventh Fleet and extended operations in the Indian Ocean. Upon completion of a tour in the Combat Systems Division, Staff of the Assistant Chief of Naval Operations for Surface Warfare, Captain Flaherty assumed command in 1988 of the USS O'BANNON CDD987j in Charleston, South Carolina. Operations while in USS O'BANNON included deployment to the Persian Gulf and duty under the Commander, Joint Task Force Middle East. Captain Flaherty reports for duty as Commanding Officer of USS TRUXTUN after completing assignment as the Executive Director for Fleet Logistic Support at the Navy Sea Systems Command in Washington, D.C. Among his decorations are the Meritorious Service Medal, Navy Commendation Medal and Navy Achievement Medal. Captain Flaherty is married to the former Christine A. Reilly of Satellite Beach, Florida. They have two children: Jason, a freshman at Virginia Tech in Blacksburg, Virginia, and Karen, a junior in high school, EXECUTIVE OFFICER LIEUTENANT COMMANDER EDWARD C. OHLSO UNITED STATES AVY Lieutenant Commander Edward C. Ohlson was born in Chicago, Illinois, on 20 August 1951 and graduated from Lane Technical High School in 1969. He enlisted in the Navy in October 1970 and after completing the requisite schools, served aboard the USS CASIMIR PULASK1 CSSBN 6331 as an Engineering Laboratory Technician QELTD. After completing four patrols in the North Atlantic, LCDR Ohlson was selected into the Navy Enlisted Scientific Degree in Physics from the University of Utah and upon graduation received his commission in 1979. He then served in the Knox Class frigate USS WHIPPLE CFF-10625 where he made two Western Pacific deployment. In 1983 he attended the Naval Nuclear Power School followed by Prototype, and in 1985 he served aboard the Virginia Class cruiser USS ARKANSAS QCGN-415. While on board ARKANSAS, he made two Western Pacific deployments, one of which traversed the globe. Following his sea tour, LCDR Ohlson was stationed at the NROTC Unit, University of Notre Dame where he also completed his graduate studies in the school of business in 1989. After completing his shore tour, he served in the USS CARL VINSON CCVN-705, where he made one Western Pacific deployment followed by a two year complex overhaul as the Reactor Department Complex Overhaul Coordinator. ln November 1992, LCDR Ohlson reported aboard USS TRUXTUN QCGN-353 and in December 1992 assumed duties as the Executive Officer. Among his decorations are the Navy Commendation Medal, Navy Achievement Medal Cawarded twicej, and the Navy Unit Commendation Ribbon, Lieutenant Commander Ohlson is married to the former Susan Veit of Chicago, Illinois. They have three sons. Eric, August and Charles. eff' 0 F COMM 423' ""sN"Nx qflf Q, 'SR U15 NN O CGN-35 '09 I XM Z, I ,, at-may E 2 4 f"'4"e S 0, 6 W QQ 1 ZZ? is A! "xx ' FIDELXWS xxXxxx's"""" USS TRUXTUN ICGN 351 Puget Sound Naval Shipyard Bremerton, Washington 5 FEBRUARY 1993 s.,5SSNXxxx 5' N xi.. :N 'Y 0, f '49 22 . ., M2 2? wi .fig N 4' if 'XXX .-5" Nxxsssw' 'wir M . XX X ww S351 Q ,XX,XyxX .V MXN if , X- W fP'+'frW1fXXmzX'iiNw MF f, X Im , X T X0 5' f K" 'ff , X f X - f L'mLf 4 ,,m' W ' .6-. " 1 -X X, E mx X XX Q3 X F' Q + X qu, 4, , , , .MX X X X 1'-rw' 'Sv' 'x fff M + 5 'VS R +5 fxflf X -, U - .XX . ' 'mf f wf X si-. N.. mf XJXSNM. f W ff 'x xf sf- iXXXwXf X 'P 'Aw-mf? fv1'M.xf M lf' X X XXTXW :iw 0 0 RQ, 'K W L +eXif'w Q, M X ' ,sf ' X ., K f--.'iw'31Xg053.m-.X-wa--X 0 , ' F XXQjvgwggiggficgixzs M -4 -QQ14 NM X f . X X xx K x h X XS xy My . uf W iw Qx wg X X F, XX X Q g J A fl I I K X, x K4 ' ' Y, ,f K X J gg ,X f A , f' Q' V , K V X V, f - 4 KX fr-, 5 "' ' - ' "hh f , ,- f ff,WfQffefp1 if-A J Q fi .XS X , N X A I 7 X r W-K if Q I li, Q7 F KP, if jiri, Q, My 1' N ., XXN A ,,,M,W ,W, X,,,X,,XXX., X, X.XWX.w-f-M2 QQ ' I .L QQW, 25 5 I wc' ,Wy ,' AMW, f:"' ' ,f ,' fff ' Q X ,QM 7, f f , gf f ff 5 f,,, f w ,, ,,,V, f,g I ,XM ,gli f. W """" 1 ff, W! 1,1 , 1 ,. Y ,.-H. -...., - 1 ,f. 24,4 Jwuf-f ' Nwwn- , wxww xx xxwx Xww www wmvmvw X W Nix X NQWN X-NA V-M D CAL YI I I f X , , K. n 5 pw .- ' ' -. I ,LA' 15? , n U f fa bfi Sf' f My-if , V 552, , :M Syn . . '40 'M ' f ,E k ',. .1 ,- gi S I -. '- 9 ' WS: , N-i"'aS .X ' Q. ' if I N' , I . V 1"f" " y Az ,i' -QT -' K '-" A - ' .. C ,A ,f R K I -A ff- f , V 4: f-A I ' I . .m-' , 'N I -4 ,..,, N ,V J: ' "ww ,I 1 'X X I I I K' I 525 I w I W ' - , ' 4 1 ' 1, -L-' 5 ' fi I f , ' , , , ,, , f , 5, aj '.V'1 , ,..W,y, A M .- V 'L 'T ff K' ' f - ,, ,. .1 Y I I L, I I 4 ',- A . -Z LN I m h A I '- , - A f I I -VKL - ' 1 ' - , , ' , H - - H ' , , . lL.,iI:2A44pi':MLx wi- , , ' ,I . K2.iXLi,T?g1.iJiJI.Qf,I, ' M 1 I, , . l , f V ,, 5 It '.,.,I J ' ' 5. ,f ff! , I Z I ,il ww.-,,.f 4 f V W S f .. W , 9 K V f. r, .X 7' V fl.5.,.a.17 ff "QM, , .QW MMCS PARKER my f' , fi! qw , ' f ww in ff , IVIAC WILLIAMS LT. BANKS NCC BLAKE LT. COLSON LT. LATRAY PNC MERLIN CUMMA DMASTER CHIEF ETCM BU N B w ,358 X I I I L T X8 J ! , f ,3 x M W, ' I w 5 3 T X ENS PEDERSEN 7' A Q 5 fs I g K LT WRIGHT X N ...vw X A w NN X , X A A X ' xx . V k S ix..-S f 1 Q4- g--S S: X Q- , XX W Q X 'Q S f 1 5 S BACA, R.D. BELL, W.J. CONNOLLY, W.J. GORMAN, R.B. GREEN, C.D. MCCOLLUGH, L. MOORE, M.S. NORCROSS, W.W. ONEAL, K.L. SANDERS, V. SHADDEN, J.W. SILVAS, A.B. WESEMAN, P. 4 Q XX' P .M .rrf . - DIVI I0 , ., -V mx- s Y, W X f 1 5 'Si A-ww w .4 Sixvf. 5 R f kW. V' , -'M , K, Wf- .Q A -X f' . , M , X xx S - "P n ELRE x X X N is x R N V - A A xx x 4 , Q X X x . 5,3 fk,L..L9 w X 6. N Q , , 9 5 " S 5 X 'X x I Nw, JL' . f f X-,f 1 .1 ,V X Q J: . ' a ay Qs J Q9 'VLX E 5 ' L, . Z 4 I ,, 3 :WML ' 1 W Q, X L E LLRf L fix R R RL L Q - c 1 ' R X"b .1 'B G .X Q, f M fh, 0 L'EE f . f',L,..1 ii f L,fR 4474 fi "-L ,X 5 , V , V J I iYW NV 'f f NAVIG T10 fi 1 fm '31 , 'fi 1 fm F I , p.fkXX . K f SQNX XTQW. .X.. V S XXNJNXQX x .NY gf wav A Q LA! 31 v S X. X xx Q X4 VNNWXX X 1 is CARLSON, R.M GATCHET, S.A. GEE, M.D. KELLY, S.C. ......-..-,,....,...., ...,. ..-.,Q1 .....,,....,,...,...,.-......--..,,...-,...-. ..,,,- ..,., ,,..-... H. ..Y,.,--.....,-.. ..v.... ,,,..........v..-......,,,-...-.-......, - , , .... , BERG, J.M. GAILLARD, D.F. SCHRICHTEN, M.F. SCHUTZ, S.J. MED CAL A Q W I Sw 5.5 ,X ,. Ls A .f X i Q 1 Q TIJERINO, F. X TITUS D D X , ' ' . K.',, .. ,A 3 I g 3 1 N Wx ' f X xii xl, x -v . fm J Y X f f , ' 3 fwtw . N- N53-'I-0 "' iw if f K AN ' f L X B -'3 X if f58"'H!- X ipifj, . -gay V ' Q V A , .,Nk, I ..,,L j m 7 -vhs L i .Q,gi,L..X 'ff' 4 ,. XLXI ,X 5. ,.,x. lx W wyfmxmwnxwwm. xv., ,Q XXV f I NY A :A , 1 20 Q ,. Y Q Xi Q. W BX. QQ M x QQ 'LA 'M X my y X wwww W Z WWW, W f ' .W ff. f M M.. ,, ,af ......., .,.,,...-.,,,.......-, ..-,,...,, -ff . 4 - Y- ..-YV . -.,...-.., ,... .- , ,..-,.--Y...-...... ., 5..............,..Y-,.,.q....,..,,....q..l.,...- CGMB SYSTEM DEPART Xgx 50 X- -G 4 f Z1 ilu' 1? 7, L, f 'f 'N' W' ' LCDRGUNNHJ, MV C 1, X A W f 4 S I QS ww wg C f Q I f 9 G X f , S, S 1 my 4 fN X 4 NE QSVSX , ,C RLS6w ,. - Xf x X X xg VS? ff XX 5 f NX , Q X ,,,.,,, ...qv 5X N X X 'S it Sf X MN X N f 7 X S Q Q s A as . . . Q f 1, k..- , f- If I 1 ,, ,,,f Q - 9: S igwvfw . ,E kf .I R "" X I ,X X Y z , WS X 'Q 'Qin E ,Cf . , -Ma f' ., C , .- 742 V C , , I A . f mv X G my Z!! f V, fk,,, 1 C ,,fVV ,, Xg,, W X z ' " - - J , ,C M XC f ff ,X egg-vw 'QCP 5 if 'X" l Nmfm GMC BECKER GMC BOWERMAN LTJG BRYAN CWO4 BUENTELLO GMC DAVIS 9 I , , M. 2 f 4 MMAW 2 , mi MM -W xi WM X i v' . -, Q f y i V A 4fvfl,3f , , Z 55 C ' A f 77' s E Qvw' 5 uvw' ,K fwfm G XPWQQG 5 5 I ,V - 1 Q iw W mgg. C if-f W 4 C if M fiji? f 1 J U V , W A , ,i,,. 5 Q gl K , , ,, f Q, 4 gg G K ffjjigf' 0 1 2. f 4 4 My 'ily K, 'R ' X V Q5 V , , ' r, 4 ma :M C f M - f f f w f . VV ,if , , f ' X ,Q f Q , pa nf 7 2' of 4 ' mf-f"' fy X . -af ff-, f- X , X U ,f "ff" W 4" ' " ,..-, sf, ' 'fwff ff 5 37' 1 f ' H S ' , ' . W I ' ' , f gig? I f nf, f 7 W ' 'iff X G U-1,3423 if , 4, , 'f .1 . . S LT FOLKERTS FCCM GEORGE LTJG HAMILTON FCC MARTINS LTJG MEGEATH H , , I f x. QQ- NX - Qjzr, N V b-,Qi X, ,.,,. -Q A.: if fN ' ' A 'X X Q Q , Q M S l 4 r ., . NY Sh, ""-W-5 ' Ass-W DSC REYSACK LT STACEY ETC VEGESSA - ...... , .... ................4 ...- ......................--...-..... ., .,,... - ..,. -.. T... ---............- --,.,........,.....,......,.,..1.......,...,.... .- ,M .Y .. , . . , Q ' EC Dwi IO 3 BARNETT, M.R. BRUCE, K.C. R L HATZENBUHLER, M.A. N L HAYNES, L.J. -45 , , XR , " , K x A ' X ks lx mx ' 9 x xg HEEMAN,J.T. N R R KELLY, J .P. iw! le! X Q Si f 3.1! X -W LAMM, K.J. MACIOSEK, E.A. MORALES, L.J. ROBINSON, P.H. SULLIVAN, J.L. CRAZY!!! . , Z9 Q4 N ' 2 g R -. M, X 24 f V4 Ne' 4, ,, gh 27 af f -nf IW X-fffl f X M WT N4. Af f wg ' f ww Q b A 74 ,K W- , X V X 'Wxvf : 1.1 W' Cf ffff , mf M W A I ch f ,F , Q' ,M 5 ff W ' X V Aw , w f ' , '44 f 0 ' " fuwywfh 1 M ' 'X M. y.XfwXWw' U ,,c 1 .,pfWV,,f W4 I " 4 , .W I ww f , 'im ,,iUW'-'WM ,M f. " ,, f' 'f 'YZMAQ " f W W" ' Q ,, ff ,IV kif,,,,,,,,M.,, ,vfvff 4 , f ff N0-0 .......-14 4x-+I' 11", BOLLEN, P.F. CASE, R.L CORYELL, K.D DUTCHER, P.N DYER, T.W EISENHART, S.G GILLMET, J .P HERMAN, T.M LACOUR, M.D PELAS, C.A POPMA, D.K ROBERGE, K.E STEMPER,SA. Q, X ...,, s.......-.............q..........1....,.,...-,.-i-- ER DIVI IU , A 'X ! X X Q , , . Q T Q A, X - ,xg .. 1' X . TX ,Lh. X ,, X X QQ' xi XX X X, Ni NYE, SEL X my X XX N Yi X,,X .X ',i, , X VN 'F X 5, , 6 XX 7 Q xX X x EQ xxx be K N wT Q A nf wg X I Nu uf E VMLHH A 2 xt. S 1, z 'JY , wi rf!! N! -ff , 4 .5 V 5 ' ' X9 x fx E f'ga 7.3 '42, X 'N X QA X Q X Q X X522 S4 ,X ffwq ,as c XX X X X X 1 ' W Y V i I 1. Tw' Q 0 V , A., R , g .A W., 1': , i, .QQgX 4 Xia? Wi fwf 1TkE , W ww, f, Q ix X X X XX Qx X K X X 'NQYQ ,'Nw.. X ,Egg -, X X QX , .am W l W Q 'l 9, iv, 39 f Xl , . ,X ,X HqQNQ E:E, ,EXE MX 1? WWA - rw? , X X 1- , V A V H .X .. ,XX ,- E Xg Qi. - 'K 5X wg B XX VK 2 XE X X K QQ , is ' in Q' X12 I i E ,Y er SN! if VX ,X X, X N SE N X Q X Qwix v NRO QQQ. 1 N. 'Y X w ' X X . ,X Q X- N ' a x XX, " X N 4' X kk t A Law' X. K, : x bj Mg Q . . ,Q ,N i Sf, ,gym ,X W A J- E XX ' -Y x Q . ,Ag.' M A A rf: , , , , V vi,-i , xv. x : X ?xX'.IvYf4 MH K f mx 15335 " K S xgX . Y X A X1 1 NX X 'Sig .f f' 'O -x x S Q,-K . , NX ki if N X SX iki 1 I X - XX N Q2 S .Q ,XXXX X N B 'X X wi A Q X W, k gf! 'ii vu. A XRMSQ 5 ii w---N- --A------is--Q..-.-........-.,,.-..,,...,..........,........, ,,,,, .f Y , , , . FC X f FGX BARBER, S.J. BEDNER, L.W. BRADLEY, T.J. CAMMERT, C.N. CLARK, J .W DULYEA, W.P FORKNER, R.M GAYMAN, J .B HOEM, E.M HOGAN, J.A KOTZ, T.P LARSON, N.D LUCAS, M.J MEEKER, J .M X . A f -1, Xfry W Q , 2 Q 1 7. 19 f X. WR, , 5 ,,,,,, ,,,,, ,. X M? xx x 'Y f f' S X X -Q .-.. 4 Q , TQ .N ABLA ' A gf. A . - fx S ff- ,511 L A-" 2 . K xl . w . xx Q 3 0 ' AB2, 5 1 M ,gf ,,,, , Jlfbif ',- f, 61, Hi . Q, X ' .rf 5 ar 5 Q Q 23:13 X 2 , 'S i M 2 A L,,B LALL W ,BLL 4,l A B ,,,, ,,f' M ,,,, ,,,, , MOHR, J.B. f, ' A PAIZ, E.N N 'r ZX J V V i ,Lifh ,,,,. ?hl X I X ' VViVL ff A',r 3 , , ,il DIVI I0 Q B 5 A L , w f.-, wa, V ,MX N 1? I 3 Qc? , kt-b .A V yy 'CW K 'x Y E ,. X 6 ii V? x ,Xgy X , , . E P . fm Sf Q fs B X., W V 7 2 'ffikf SX A A,B,L ' ,Q , gs 3 Q, A may if fl Q52 Af FMXWS' mnQiKxaj 1 ' 56 XI? . .-,xl ww vf R., ,A A :,:.f,,. V H T, A Q z P X X sgx ,S SX ,5 W Q ' J rf L ,f:-5,1fi! ff L.Vf I fB,L' X . ' X n A 41 -,J ' Sf 'f .X if -1 1-Nw EQ? i k, ,. ZX wg ' E .. k ALLL F x NW X ix A 5 X X X T x x X x X -M . . Q 5 . 'Y fy A Q as X E ' L, 135. Li ?-Q PALMER, J .S PETERS, B PETERSON, W.J PORTER, S ROACH, J.J. ROBINSON, .I.S THOMPSON, G.A. WILLIAMS, C.D X X A F SK RFQ Q , N M , L Xe, A , ..7, iw, RM xf - ,Q + ' 'N ii I N. I V Y vw W' W Y 1 . I 79+ ,,,,,,, ,am , I nm: vw , ,- gf 3 Nw i W f fi' sy gf GOLF DIVI IO BAGLEY, C BARRETTE, M.R BRASSEAUR, E.L CHANEY, H.D CHESTER, G.A COE, D.L CREECH, J.T FOLEY, M.B HITE, D.B LOPEZ, C MADSEN, R.E OSBORN, K.C PETROUSKI, T.A ROBERTSON, E.L SHIPLEY, W.T SNEED, M.J WRIGHT, D.L wx- WW: f, ,,, 5 f i 'ff ,. -X X., r Avi. ,,,,,f0,,- , ,wwf ' vwvw " - MW 1-WWW ,, V Z 'wwf In 2 x -Yau 31 .-,....,.... -,... - ..W-----f.-X-. A-+ ...N , - .. .r-....-.,.....,., , ,,... .. ., ..... EN.. - ---4 f..--.-.....-..-,---...,.......,.,,....i,..-....- ENGINEERING X. X X Q ' Q il ' X .X- XXL sgi g 'fm' ,,.L' ' . K. LT J. P. CODY LT R. P. COGHLAN LT J. LEATHERMAN LT C. PETERS LT J. M. SINGEL LT M. J. YOUNG LTJG B. C. BOCKIUS LTJG M. J. FRATICELLI LT G. L. ACTION I 5' 'KM . ' s V5 f .,.' X .,,.- xy .wow Q X 1 L MX4 X f..-r' A z 2 . - Z ', v, NW f G . we - V . 5. 5 R. J. SHY LT D. M. MORRIS X :T Q I- . D ' X XX X Nw S R Nw X X X f.X..., 5 X N XF? X X5 X X S X X X ESX . .XX . Y PX Q . . X X51 V .Q . QNX- XX SX Q95 QQ XX X N A ZXX-SXO Qi X K Q56 X ...XXX X X2 X . .X X X- X X a ..X,.,N rx Q' I 5 X X , . : XX X R I Rfk X - Y X " - X-wiv X L K X- ..- X X Y X' K i . " 5 Q iff ,, XXX fx .,Q,x.a- :f f v Q.. . ,g f-J .... XXX ' xx T g . Q. X ik W W if X . .. -XXNXXQ X X X ' X In X .. X X 1 Q Yxffk RX .., -QQX' " ,Q ' ,. -i X' XNQQW , X P 4, -X42 1. ,X Xq, f , X. X N s X V Q . Mfr.-'-if? 5 'X .X I. W ' 4 N X . X: AX if Q S , ! X F X. .V if X., .F Ryu N, P - XX Q' PS1 XX Q X ..-XX 25 f is jxixx XX , 5 NXX XNTQP X .. X. . . XX N , . J X X X X , - X ' 211 - . Q , I , . X . Q 1 Q X XX f. f M ' . . Q gi X XX A s , . -I I f..X XCR ,, Om:.X,. X K .. xi K , AQ. , ,. fl f I WX. - X0 Xgk X .X AE V' X xx . Q XX 'XXX :A DEPARTMENT A 'A' f - - . fi M . . , X. . 1 .4 , -I . .Q-gr J 41 .. E. t N . E. f . . , f rw Y Q ,S g W,,,..f ff... -f M. f A W ,. . ' M Xf ft Q j J. ' , Y - ' .M X 'Q RV. . ' I ' X .N L. Y . if H , . J ' X I' X .3 ' A 'Wx ef., ., i NXLXYMNQ X QL., ly. .. - . X " X E SS , . A fffM'T'v.' ff . t f ww ' f j A , -i f . N- , ,- Q5 f- . , Y- f K, 1 f . ,fw fr , f.-.X . f I - J. N X X1 , , 55,3 ' my 1 I I L X YQ K f Q45 4 i...d K- I 'e I W it -nr if W 0. 5 Us 3. Z. 'ZS' X 5f'JX' ,Q ,M 'S . 'ff "Wins, . Wi 'Q Wi .ff if af QW xg? ,L4, 3 f- Q lf WE ,Q 1? I Q k-..: 1 f J . J! 4 8 i I f B Q 459 mx . IS,-9 N Si 2 I Exif? .2 LTJG E. G. GRODEN LTJG M. D. HOUSTON LTJG S. P. MCKENNA LTJG F. B. MILLER LTJG R. H. PECKHAM LTJG S. L. SINES LTJG D. G. STEC LTJG D. E. STUDER LTJG E. S. VOKOUN ENS R. L. REID CWO2 J. J. O'CONNOR MMCM J. M. JARNAGIN ENCS J. D. HOLBEN MMCS A. LILLY ETCS S. M. MOSHER ETC J. D. BEEBE ....-.....---............,.,.-.,- -A., ,.,,..,. ,,,. ,. ,........,..-... Y ....- . ,,-,,., ...-...--.1,....,.,..-..,...,..,....-..,,....,.1...h...,....,..f ,,,.-.f ,M DCC G. L. BUSACK MMC R. K. CHANEY MMC R. G. CROLL EMC J. A. CURL MMC D. K. FOSS ETC P. GYR MMC J. W. HERMAN EMC J. V. KENNEDY EMC R. P. PASCO MMC M. A. PERRY 4' f..P . S. ' X1 ' x Q 1 ' . . , , xxx 'i" A 'NQDQ ' h, QP J . J ,Zig NN "'- X wx gy 'Q bwb ,kk 5 Vw 1 PM K... . . .J . K K V. xx -.. wysffws :ww f ws vans -' Q ' f H f X A f X KX ff, f , . x. S' Q V . Y. X Q45 X f W5 . . . V S. J fyifqf " wr. , fm. f , f 'Z v f L whxrzfixi V f Q' 2. ' Wi: Cf? 'YQYVP k Qgffi ., , Qfgjxsf The sermon on the Mount -S . Z xx Wi - .X S X Q 'fx 7 X X xx fx x N ,is is xg TF?" .bW"p v fi ' -xQ NNW!! ix 4 3 X id, EN YQ? " . .N-X l 1, x 'mf 1? V!,?.:5zSi1,,3.ix. ab ws N usrfaw- S I ,sb xg, f ' R . rv 3 , X -fy? bi' X x AN XQ4' ' NX w N, gf ..- .. -..,--,.. ,. .., - ---A-. ,..,,.,. M. -....-...... --...,........ BERTHIAUME, K.T. BOOKER, B.M CASTILLO, T.D COTE, G.A FAIR, R.C FERGUSON, B.D HART, M.E HILLS, B.T HILSON, M.R. JACKSON, K.A. JAMES, R.F. KALLIO, S.C. LUDWICK, R.L. MAYFIELD, M.T. NAEVE, M.L. ODETTE, A.T. - GANG Q Q w 0, .X 1 g gg ..X. Qs :, t '1 X VV,, K X 'L A' 4 1 w i . . 1 li cl 15 .N 5. Ls - ' I, 5 ,,. 9 5' . K , -X-QS X fi X S if.. ' ' .3 2 3 fi .ERE R , 'ik -X iw? 1 X-.,. ., , ,,, , ,L , A - mi, if? . . kim, it f, ' , fm XX K, , 5 f f X f- M , ffm Mf RX QQ K X ,gg - I 5 'Q ,C xv' 0 mv , .X , f, wp vis s ' ik W ? ff xi cf f , 547 S 1 X UK ,s 3 ,,,E, , A X N X X K X Ni f X X X N s X Rf X N N X X ix, QE QS N sibg 4 A X 'lr . if Tx X XX 2 ' N X , . X X x 5 X X Q X X X XX N Nw N Q X X X 1 N X A X, f V ' Q "" 8 Q M l X H Q K x ,1 f 1 6 Q? f X ' fi 4,-N -,Q 5 x X X XX S Ni xx QQ ,iv R, X X X XX xx xxx xx? X ms Q , N V . -3 x X 2. 1 4' x xv 1 Q ix ' - x x - L xp 'M , i J , 1 Q f , R A W Q M - Q z 3, ORTIZ, R. PEREIRA, B.R. PRIGMORE, P.A. SALMO, R.L. N: 41 ir Nxsw SEWELL, S.D. SOLOMAN, T.A. STORJOHANN, M.G UNDERWOOD, J.M. is xv ' WEST, EM. woons, M.w. , ...- . ..-...4 ..............4........... n ANDERSON, T.S CORTEZ, P.F FABIAN, D FLIPPEN, W.K HEATH, R.A. MITCHELL, S RITCHIE, R.E. RYAN, T.J EDIVI I0 X X X N XX X X 4 X xx X S X? X A F -rv., A . X 3 ,:,,"214 Q .VV, L .A AVAA . ii ,gf 5 1 'tv f 7 . 5 AEAE . ,A,, M A A,,,yA l EE,AA ' E,A,A, ,Nam ,Sb ,E xi 9 5 , ik ,X , 'Q . Q NG .X . . ,X . ,X . ,,,- f F . 1' X A X . 4.,, .- Q X 5, I . . S, X .i .X A . RX :W Fw , . X X -. .' Q" 'nys ff S Fi fin .Q .. .K k A W X - . . ,. , . 5 SCHMITT, JM SHREVE, M D WOOD, NJ. W X , 1 X W , X v i Xl X N X 'Q .gm W F ' ggi x x v i 'X q N W '23 X, N 5 .3 6 76 i N 1 - was Q5 as Q was QS in . W " In , , Q w - . N X K X v 1 , QNX N X K ix 7 K S 5 f X 5 x Q Q aww X ,AN ,, 4 ,,......T.-..., --. ,......-...,......,,Y,., .. 1...,... , ..... --..,...--,....-., , ,,.... ... ,...-. ...,............ ALEXANDER, H.R ANGEL, J .D ASENCIO, J .I BARRY, T.J BURR, W CHALFANT, D.H CHYKO, S.M CRAM, B.V CRAWFORD, M.J. DERRINGER, E.W GARNETT, J.L. KING, S.C. MATTHEW, D.H MCNAIR, D.M MCRAE, S.H MICCIO, P.B M k,,, SJ F x 5 f R QX ff K W ' Y f fx' f : Q1 - A . ,.,, 1, RN , +5 Af x x f, '55 NA x ex V254 x 4, 5 4 if A f W if f , K..-iiff, 'E YW I 'ff +,f...-.-.............-...,.......... U N Mx X .5 MN,-Q, , Q ig? ,w s g X jvx f Y 1 X E I Xvxyg ,Z M L, I i 5 5 z 4.4 WW NJ x N . X 0 ff f ., , 1 S f Q 7 ,E N852 - A Q Egg: -w ig X XQ V X xx faq I I i Zi!-W , Y , 5 2 4 I ik Q f 4 gf X f , ,.N.,,- i fb H. ,. O,SHIELDS, D.P. OTTGEN, M.D. PRIVETTE, W.R. QUILL, L.C. RAY, A.M. SCHUETTE, M.F SCHULZ, T.J. WESTBY, S.T. s N 1 ' V' Q ., N . 4 . ' xx. wx - Q A W 01 , X , ,,k, , 2, x S, Q h X 5 Q ' - 1 ms, 4 -jg .VL ,N,., S , xx V ' "X ,. " , ' . 1- -:QV Q 5 . if E, , g f 1 1 Y V ff'k' A if L A 'kit R f 13: N 5- xx 4 , Y WILLIAMS, C.M. WILLIS, MH- BERGSTROM, G.S. BERNERT, G.M. BOTHE, B.A. BRITTON, C.J. DAVIS, R.C HEINTZELMAN, C.R HOHNEKE, J.R HOLTZ, J.W HUBBARD, S.M JONES, G.R KUNTZ, B.J LANDRUM, D.S LI, Z.P. MAKI, J.J. MARQUETT, J .D. MELTON, D.A. f f f, f .elwlf fm. ,., 'Q XM' - Q J I I .W-X T... My , f 1 f X f 5 ,4 , f , . v f fvy ' V X iii:-fx, 5 XV .- ' 4-',1X0zf5'-SZQ Y whzf, 7'S14Si.X:?v-V97 X E in - , X lf: X f -p X 5 .' XV ' , Q, Xj- WQ'lX'k,., ' K ,m.,:NQ'f -L IX Q A xv mi 9 , gg X , X X X0 Q , . X i ,X .. .1 XRD aff W X. X ' X QLXQEV LQ S f X x XR' ' ' X, X Q ' T , XX X Z ' 'QQ' I f X Lf! " V gy 1 fx K I A 'N , ' Xz ' I 1, , X , -K Y X Q 3- EMM, Q Lk ,L Y X. , ,X , ,.. V 1 3 1- 'K wX ,X X gs .N J WX' 'T f XXS X. 9 , XX X E XX ,. g m X X X. X , , ,N X X A K X r xx f X' 5 AX f X , I SQ X X ' , 'jg ,, Q ff if qs - MX r- X" W, -f : X25 X, QQ,imw-Wxj'.bsaXw , SG, 4 V'--X X f fxibawsw rg .w QA , v f f f , ,X ,X V . L ...H NX can X G' yy ff, A 03,41 .LW Q 5 ,X - 4. - 41 7 QW 'A F I -NIC. , f ff, WW W:-21,7 iii! X WX . F f XXXXXXX XX XX XXXXX NY X XX X XXX X X XXX X A ,X ,X mgw S N SENXN X ix N X L XXX ,X XT V X Saws . X QNX? NX .0 - 1- !I SLAGY, M.T. SCHULTE, KD. SLATTEN, B.T. I '- SMALL, D.L. 'LY i 1 , x l SOMER, FJ. TIDWELL, B.I. VARIER, D.P. W ff I w X Q VSETECKA, J .E. xx Q X 5 Eii, X,,wj,S', - A -x x , f 7 X X x -gL, Xl, , Q X 1 X i Y! i is W I .x , N h X X .. ' Q 5 X ff 'f x Q . 3 xx YL . 6 Q X if X 5 Q fx X X' ATNNQ X - - bs A QA q x 3.1 wk I A 2 , , K ' X xx ,K h :S Q 'XX M, x ' Y , if C 9: iw -J., Q- 'Q ' V .X WHITTEN, C.W. WOODS, J-L. s fu -44 xx N N BLOCHER, R.L BRUNS, W.A BUSH, M.R CHALLEEN, M.S EMMETT, R.T. FALCONELLO, D.G FINCH, M.F. GALVAN, J GRESHAM, T.L. HIBL, D.E. HILL, P.L. JACKSON, B.A JOHNSON, S.E PAIZ, C.G PARK, D.W PHELPS, J.A R- DIVI IO 9' X .ww V MT X1 .N 'A X Q X2 em X X Q A VR f gf x 334' in X 6515 X, ,. . , N Zi S , , . f V mm f xs yf ii .f ws ,QW , 'ry S 1 f ' ' X X 5 ,Wag SN, -Q Q s f wg K x Q X K vw , ,O W, H- - T.. Wfbgs 1' - mg, f, ,, x ' -- , TS :bm -f Q' f f.f,5Wi,S in 1 vf. N ' 0' 5 ' li ,...,...,.........-....,i..,,....-., , ww-,ww J QQZQQ 0. K 2 f Z ,YN 5 . f Mx , VGA Q K X5 , fs ,, ,,,+wf.iX.f.vm If L, ffl YU vga ly Y Y Q is 'F 6 Q X s'g"i3 Xvig N Q A. "raging S . Sw f X ,,, fi X, X Q NN R X W K vias A , , , NQ Q Q. V ,. 330. ,fr X X X 3 x is S, A . .ww Q ix .4 ' 5? S . in , S - ",,' F ' .. K. ga v , X X -N A X X5 X X x Q M S is X x W S 'vw 3 5 x B i N l ,S gk Q xxx. - x Q as QQ5 e Illini . S ,Sg N W ..W7ISQy,x if-MN'--4,,.A N f A X, N wg-m..,,.,X,N: K fgfgsax ,SS '1' 29 PILATO, H.W. REINE, B.K. RICHARDSON, A.C RUTH, J.A. SIMMONS, L.W. TILLOTSON, L.A. STILES, I.L. ZIEGLER, S.R. -.-....., .. ., ,,..............,-.......... .. -..Q ADOLFSON, T.T. ALTIC, N.N. BAUER, S.G. BLACKMON, D.N. DURHAM, L.A. EDMONSON, R.A GARDNER, J.D GROSS, E.D GULLA, G.J HOOVER, Z.V IMBODY, D.W JAQIELSKI, T.A KOBB, C.J LARSON, J.R. LIESER, L.R. MAINS, J.S. RC - DIVI I0 ,......,i...--.....,., i.A ,W ,..g . s, , X X X. K X-f vw ,, e N- . j ' fa X .. QX '1 f '41 X X X In X I I 9 L , A , ,X-fi X 2 mf.ws'f - 1' ,NUM - ,X K A 5' Q NSW - X' X -A ,X , . - ,rn - . ,X X-W, iswg X .Sm-Q M X Q ".V ffm 3 S - 'S ,LX ' X, ,w,X WX Y, , ,kv Q Q ix 1 t X X X X ,X WX F3 5 .- Tiff-f 'Ywf 5 X XX Q XX X fi , fr X .Ng Q5 sg X X X x Q, Sw- Q X X X X X NX X ,,,, SKT,,X" - . A N , ,V . K 3 - . fl In L I I 7 I y- ' 2 , S xj X5 X 61 - ' 14, IXXVS, I K I M5 N K R. ,Sh . X ' ' 1' ... A 8 Q A Q -f-..-X -25 2 . pw ,Xi ' X- ' -XR "5 JL, , X, K LI f Q A fx , ' , 'f ' H S ff ' . W ' fx' , , X. f X A ,,,2M.Fm, , ' V K X . 1 A A , Q ZX X f X X, , f- 1 - fx , . , . , N ., , New XV-X 'A XHM , . www --MNw- h,, Nmfkww X 1 X ,X nX-,,. . X 'nx.X.w.X A Q. mfwuik S S , X? it X f S ' XXX .L X XX 5 WXX ' f, R XV' 7 ,, X R 1 'l'RY, R v ,ARAA A X Rss RR,, if 'XM B ff X 5-XX Y N 1 Q XXX.. A S W ' 1 X-" F XX A X QX 3 X QA XX MX . ,Xi S 2 , X XS? NNW QXXX. , FX. B X wx Q X . V . V Q X R f ' - R R R NS. f - 9 X A R X' ' V Q x X5 Y 5 5 M A oy X X"" - X. X ,Q N , .M R , 6 Y X "" X. ,I N if A ' Ky N X v My f A R ,, g .f Q I f, v . R X V Q,f.f.5V S Ns-xmwxxf Q. X f, M- A wr S S 4, ir - M ,f ,,,, 1732, ' Q? "C.+.-wif! R Q 'k 1 'X ' f A Q "4 Q X X X 5 A Q R x K 7 Q SX ggl X X Q xx QY xxx X S ,X z ' Q XX '- 'TNQ 24 W- R : 5? , ""- S x R TX. Q 5 i i' z fx 4 VV? S A R R RX if R Psi D L ' R K 3 .ik 1 K S, 1 f RS X Ni 2 f 'R 5 R 5 me X s R O MCNERNEY, D.J. PRITCHARD, C.J. PUGH, B.C. RICHARDSON, A.S SINYARD, K.A. VARNER, G.T. VELICKOFF, T.A. WALKER, B.D. ...,,,-,-.,-..Y,..-.,-.-.. W.. ,,-.,.. , -.V. -Y -..,,.... ,....- , ,4....,......-..,,.-.........-.-..-...,.,,..i,...-.....-.,.,.,.. ,M -- .. , , . . ABSTEN, T.B. BALL, J.W. BLANEY, D.L. BUTCHER, S.A CANDELARIA, R.F. COS, K.J. DARNELL, R.L DEICHEN, I.K EPP, W.D. FERTICK, S.J. GOODRICH, P.J. GRIFFITH, M.D HALE, R.W HUMPHRYES, J.L. JONES, W.A. MONESTERSKY, A.C. - DIVI IG f ff " ,JJ ig W V' 'S wk V , I Sy ill . XR 4 fy ,,-.- 'K ,L f , W 408 , K 5 XP' N X qw A X X vw. . , I , ' V i .X Wi X ' ff ' XX ,X N FX. X 5 ,X,.,, ,, X, ,X X Q J ..,, X .Q . ,:.x X , Y" A- 6 Ni, N' ' O X KX? x sf? 6 E N X 4, g - 4 , - f Q-a.p,X1 5, 0 - f my X K 4"'?W,fixff, "N V- 1 XA. X X ' f, -JSRV1 , . H - X X 5, 'I A X Eff, Y-rw ' x- ' W 1 X , ' 'X X ,.., f ' ' w nw 3 N1 J, . , 5 , ifs 'T ' ' S2 A f X- 7 - , .mf ,. 'Win f Wwwgqy. . , ff X, Sw I UNF V , .R , 1 V Xf z f w X , . ,X 4 asv -X D SW 25 f X X ga X , , , -Q., , . J' ' 6 1 S -Syl w QR, 'gvfsfl fix, V Q ,A , Xf g is f X, ., , y , M1 f X . f ' 5 4 ix ' ff . x f I 'X 22 wp , , s EXT k 1 "I 'ZA -s ' 1, W Wi! "" N lim! N , , N X X' k 4, Xqjf f, dx . . X V, J, , AX , w . , , Riff: VX Rx ww 4'-Q XR-Xxx -AX X.,,X' ' X -:CN X63 x' -,: SX 'Sim 0- XXXQX, XXX 9 X 5 ,QNX ,wi x, X X, X 5 1 . My N N .,,, fi, i -' 1 ' f Wm, Y J M, - X VQ H N,-, . Q M S' 'K ,i M 'K . . , Q X X M , SMMM ."'Ns xx N "i' '- "A. E Q X P f f X ag! X 4 2 Q SfMMf M M i N XY X. 4' S W 1 'ciflfm K 2 SY fir 4'-r iff M' Q , Q '-52 g X7 QQ ff PATTON, R.D. PREDKO, M.J. PURCHASE, M.A. SAYERS, R.C. SHIRLEY, W.D. SMITH, B.D. STANDIFER, C.W THOMAS, R.F. K S S THOMPSON, M.A. M U 1 q ,Q VANCORBACH, M.E. VOGEL, D.L. .5 NL: . K W S , ' , SN Q G ""'-n if 3 , ...A ..,... -,.,,..-....-, ..-W .-0 ,. V- -.Y-.,.. -.......--- R... , ..-,..,....,.-..,.,,,-....-..-Q.,,-..,......i..-....---...,.. ,..- .-,- .. DELOACH W.E. ESGAR J .P. FORGEY E.W . x. , : v t- U -, DAYS, L.c. M , -Ir GOPP, A.R GORDON, E.C HULL, J .H JACKSON, J.V X -DIVI IO g Q mx 5 X I +1 G6 ff? + f ' ' V' 2 if h N it 'wx f fk Il if 4 1 if '32 f Q 3 f f b 3 CQ me X ,Q--. if W ' 'Y M , cw w Q v X 45- X 1 a j' j W -Q QT T55 2"-il -N 1 wk 'ff - 1 wx X 5 M3 Q V .if r f i V xx X , 5 XX f Q -1 0 -X Q - :W w i I .U :S X" z ,Q N5 ZOELLER, W.T. LATVIS, P.J. LEACH, M.C. MARSTON, A.C MASTON, S.A. MORTON, J.E. OWENS, R.C. REED, G.R. THAI, D.P. SW X X ix S + Y I sr CUDD, R.A JORGENSEN, C.A NGUYEN, T RUNGE, K.M SANCHEZ, M.K TERRY, B.L THOMPSON, C.L YOHE, W.J ANDERSON, B.E BOETTCHER, C.S BRENNEMAN, A.D BROWN, J.W BRZOZNOWSKI, S.T. CARLETON, J.L CLAAR, K.M ECK, K.E -DIVI IO x X X 'REX X? TN' :sf ' V I .. by - i . 1 kg X A 5 . f ff -:- Q , fx Q W. , f-iff '-fiexw ,. i'NI:2f' 'N - vm- - X N ZEN' : xffgl T x -X Xrfw vm, . Sw: V ,QSO 1 N E V Q N - lr ,,,, , ,X . 2 Rr Q , Q ,f is k 4 QM Y Q, , X 'WX A fm , Q , X , ,W f 5 N2 f 5 X' f f A Xia, i ,, ,.,, , , Q, T: we 5 J h .. km 'ww N14 1 fr SW ,.g Q Q X Qc X 'K 4, X X , MQ X r ,Q X Q ggw Xi SSP X X my X W 4 X, N ' E, 1' Kuff - 1, xi' in XX 5 XS K v 1 Q xx ff X Sawgg .5 vm' A X , EA X - V N x XX N X X Xxx X RX X Q Y X M Q ix S xx X V f 3 Q Q, S w T jf? K J ' In ,CX QL . ,sr y A :2,15Q -f Q I ,y f fe ,Zi eff V I , 'f ,Q 'wyvf V ,C V , I 1 1. f V "E, V' ' 39 0, N' , ,,,, X x I it V V ., V r ,, V ,L L, , S r 5 ., gf, 'fs - :5 V 553 H ON 5 "" ' , , , f f. 1 - r, fs, '- K KWWQ E i ff' X . 5.7 A ,,,, ,S 5 X v x x .. ,M nk , w ' . .-Q . .fu N Mt 1 .Cf f 'Ng 'X' Q- ,,,. N X ifwomb tail: Y.,- H - Wizgzizfa ,I 5 , X XTX X - iw, A, , , S V. , gr X ,-'. A K S XS - 51 Q' ' fx. 5 ,Qi 1, f R ffkfkiif A ,, ,V ki A - xx we XX S N. N ,W ,Sk -,Et Q. N SQ BNN ,S f,,.-YN QSW Nia j3xi?'5x 9.5 S swh X 5 X X .X Q X XX XXX Xx X X X? X Qc A X f N? 'Nu 1 R X Y S? i X ,sg X V, Z' X "x, X-,Q X . ' - f P N 2 0, RR if +1 za X. .- .,.,. it 'X' fk "' R '-X f 'I X if fy w V W ,4h' X Q 4 L I Q I X Z 'gf" ,, ' X X R X , ,', , 2 S f W X W E1 R 'Riqg X is 'F if A 'ae we 44 vi 3 'xl , ,X Hug ax 'Q XX 5 X X NX NX X Q Y 'Q e Nx XX X X X 2 XX, X X X R. ,Wim E WS Q X X W. . A ,KV X ,X X , Q X X, . R A. 0.7 " wx " - , X If , XXXX XWMWX N' ,, EY , ,XM XXVX gh 5 ,.X.X Mug, 0 XXX, X ' ,X . K X.ff ,- WRX XXW FISCHER, M.S. HAMAR, .I.R. KOMULAINE, .I.D MASI, C.T. MCQUEEN, K. NESS, s.M. PECOR, s.G. PORTER RA. SCHWIEZER, H.C. SMITH, C.D. SNARR THOMPSON, J.B. HELO DET fc vw g , :, egg . X X xg - X 7: " - 1 '1:1 'S X X ,, R85 Q-'MS a 3237 Q " TS - E S L 4 . ,, I I ."k ww: . . ' sf- iff .. ' 1, X. lg, H ,. 0 , ,K X va, .fa 1,3 wg - 'f 1 LT Renaud, William O. W' 7 QQ f ! T ' -if X X?-5 3 . ,X f ' f , 2 JZ, ' W I , X f W .ff V' ,k.e:,,X-W Q f Q -X fl X' VT we . x C , . , N" '4 f' f ' f wyfw ., f, f, , Q . ,, .. , ,,,, Ama -A , LT Saulnier, George I. LT Barajas, Eric J. LT JG Lazar Jon E. , .pm f , 4, 'V mv, qw-Qffv-x",.,-was :, f AMSC Porter, John L. Y S fa ' , f- ,ws 5 I X ,xii AT1 Mayfield, Coy D. AE1 Netz, Duane E. AT2 Lorosa, Luciano AMS2 Lee, Eric D. ina IK K RQ i M --f'f'. I I , - , ,L AD2 Galang, Ricardo T. AW2 Winland, Richard A. AE3 FiSChCf, Allen W- ir 9 f-N '85 MS.. , of .. M Q 'B' xxg i V, H ' i iv A AD3 Myers, William E. it., X K .I ! ' - f 1, , X ,, ,.2,-,Q , X-Xf - f 1 X Q 9,2 1 4 S ZW, S X, I x , :X B, - A f,,, ,f . -V - W. an X f A A K I as E , I ,-VL J 51 ,f .0 W ,Q we if- X' ,X'.4,vc,- - f- was 'X . Q, Q ,L - .5 We , , X 5 N AW3 Horstmann, Paul E. AMSAA Putman, Jason N. ,f HW vw MQW 2 4426. ,, .. Mx WNW Nik xx x M fig? 1 W wwk WW , , f X X .1 ,,. ' x' ZFX' X SXQMXS SX X AS JAN A f X ff xx X , X PN? X XX X N X X X X? ww NX 1wX 1X HX ,x X Ms, X1 fifuisi f 2 5- QEXN X 5, X- f X, XXX XXX W X fw wh -'CPLI J' Q 5 , M, -M bwX L , ' . elf? , 3117 Q , W ff' YH W WK 7 Z Zi wh z 0 ' f KZ 3 f f ,.,,,ff 4 if ' f,. W h u W- HW- , rv., , gA,,, F ,,,,.. ,,....,....-,,, -,..... ,,,...,,,........ J...-.. , V 9 S RMC Jefferson 58 QPERATIC Lt F redrickson gm Nbr X Q ' Sk? ' X N , ,XM- X ' -,X I w 5 'Y ,si rev' A NX 2 OSCS Clark BMC Dashnaw Ltjg Gombert Lt. Gunter --ri C r, rr,,. 3 ffrrr ,M , XQ ,sw 'MXCQ K ,XX - Lt. Kob Ens. Morelli EWC Nelson Ltjg Peters X X X xx X X X S xv V1 ,,, M. My xf 59 a 5 ! X ADAMS, J .L ASTORGA, J .C BANKS, T.C. BEH, J.P. BILBERRY, J.L BOURQUE, K.R BOWEN, W.A BULEN, B.D BUTLER, K CARMICHAEL, D.E CULP, E.W DAVIS, S.O DEITRICK, J.M DENNINGTON, L.J. DUNHAM, T.W. FENLON, D.B .tn AN. . -aw x , .fm M, , :A li XS? xg is 1 1 5'-1 f' Ziyi, s QA V: 1 T DIVI I0 N X 7 f 'PM ax., xfx W if X f f lk! WN 5 Wu. Qi- I' s ,,. sg-i .Q .Q fx. f wwf fs'-P ,Y , ,. . . N g, K, Vg, B1 N Q.. Q XD X ,, ,. ,T NX f Q, ..X.. .W N... Sys- QS., .f 5 Sw 2 gr Tri 5, 1 V ix A 5 Q ,mm P4 X M. v-n....,,,,. ' Q NE, Q X XX x R X X EX? 3 'N-. New x ,K ily ' Q , X5 x, -'f'f Vw Y 'Helm -L 7 X Q X R -N x A N , it X, K Nu 5 i + il Q X Q '+ Q37 A NX X as X R X ,Muir R-4 Q .1250 fn R N -CL -S' A 4 My L pb!- ffm -45 www Xi X yi eff S ,I as 4i, 5 A , K ff lil X H , iff? x ,xx QX af B 2 Q f X if - L . 'w?"'l'iY Xen- X fv Q Z 5 9 Q 54 3- ff 3 'fad S QW! Qi I Xia, ik X -7 . 1 F X 0. Www ,W E N WQ,,,r.yf Ma ix . A ,, vig .5 , Q . f wx, f HX N J wx f X QE uf-ww FIELDS, J.D. FOUST, D.M. GREEN, K.A. GREGORY, J.C GREIDER, J.J. HADNOT, M.D. HILL, R.C. IVEY, K.W. JACKSON, J.R. KENT, D.F. KOWALOW, J .M KYER, M.A. LEAUMA, F.N. MATHIS J.K. MCCARY, J.S. MCKISSICK, D.L MOORE, K.T. MUSE, C.V PENMAN, J.K PEREZ, M RIVERA, J ROSS, A.L. STALCUP, T.P STRICKLAND, R.E. TIBBS, T.E. TORRES, G. URBAN, A.P. VANNOY, R.E. WAGNER, M.S. WEGENG, G.T. WICKS, C.E. WILLETTE, 'R.B. 4 , 'f Q- fi 'fi 2 wiki cz ' A W-YW 4Cwfiokfziziwiiify gi ,,V,. - Q ,V ,5 QQ A ? , Qi K'..V Z I ' V',k-x , S in www- N1- x X X X V' N X X x X Q X xxx X A 'QQ S A X X ,Xi fp X X X X X Xxx X XX X X X - X W x Aw X ' XS gx m f Q 'SX 5. skxx X4 SXXX X x N ' N XX N X S '1 'S X X- RM Y, , AMX --SX XX X XX X . X X X x , KX XX ,,.........-,..,.--..,..........-.,..., ... ,....Y.. .- ..- ..,..,- ., W.. ,...,,.....--..., ,.......1.,... -..1,.-....,....,.....-i.-....,7..,.-, - - .,, OC DIVI IO ABBY, P.D. ARMSTRONG, G.A. COBURN, D DYER, S.C GEIGER, T.H HAKLI, K.A KUYKENDALL, C.M NESBITT, M OLSEN, M.R ROBINSON, J.L. RODRIGUEZ, B.J SHUFFIELD, .I.K WILLIS, J.E WITZ, R.S .V S752 if - G FX X . ., Nw be wr, czxfgxxs r VV XL'k Q gn: Q 3 V 5 X I xx w 5 XX X x y K w 4 UQ f Lx A ga XI? ,ISS t I I . SISI It Y -,I, , J NISIISS S f RRNI I ' I K' A . 4. f , fig' U V, ,Q V V , - 255091 k Vysfyfy Q I I yi XI , 4 5 "II I f . A , If I 5 I V SQ , 57X 2 ,, 'Lil Z 'mt 1- R I N7 , x, - Q.-,Q , ,.1 A , nf, f ,X ','x in Q ' K Y nn 2-,g,...... Y xqprxvi s- rslqg ASHMAN, H.P. BRIGHT, J.C BURCH, A.E DAGGERHART, B.W DAVITT, J .A DUZENBERRY, S.C GLANDON, J .G GUTIERREZ, T.R LOWD, E.M MEJIA, D MILLER, A.J OTIS, R.S SCHAFFERT, J.S STAFFORD, J .G TUCKER, D.L VISCUSI, C.G I GE DIVI IO f f Q Y A 5 W3 X X X xii ...,,,..,,W,- f,,-,,.m,,,.f7 WML, V, LWMQX W LK wi , Q ,ff in ftfwvf QW 4 'I' iq 'Q ,M . xX.f 2 ,Y:S5ifi: XX, Ns' 1 ,Ni 6 fwk x WW WV .f Wm! 2 .wg 5 A, 1s vw fx :SHS SN: X ALGYA, P.F. ARNOLD, M.E. ASHBY, A.R BARKER, CJ BOTSFORD, S.C BRICKMAN, E.A. BROWN, M.S. CANTU, C. CHAMBERS, A.V. COLSON, D.J. COY, E.C. DARLING, R.J. DIRCK, J.M. EVERITT, R.T. HUGHES, M.D. LANGEBERG, K.A. UI DIVI 6 EL , - ' bf' , 4. g , A L? xg, N 67 7,1 , 4 f x 3 I . f XIV ,M s ,ik 1 .ff Zf wf 49 V 1 m fg? Q K . f 1v,.,4-,ff - ,ww 1- f 1 '12 ,. f . 19 , ,L f f f 4 X ' ' f 1 .N .wr , is X X? i f c" 1 sa' X1 v I xv 1 :Q av at 4- J A if f N 1 Nr f 7 'vw W 7 2 ffNA J a 0 M Y x we f me fgfwf Mfrs I X ,W f My Wx , v,, SWQN , , Q Q42 ' f f f? - .gil 4 4-Y f'SWD'W 1 f ' aww x f, X7 Q 7 'f f I, lg Q 3 X X g 9, M5 Cf, ws 1:4 'ef f - ,4 ' , V Q1 Z,-Af M . fffzfvf if I 1 www ,f frywz-4, s own wif f 'f 5, fnfgyi f 2 , f 1 Q Q 5 ,, ,,,, .K .f,,,!4,5,i fy fm, ,, 5 53 . I0 K i f ll f Z 5 if 2 j g, 1 A ,.,,f,Q f , S Y Z -Ax gi' N , Q, X X? Q - , -D 1 7' ,,,R R ' f - EA Q x .X W 1 I 7544 E .',s:'. .,,,.y,Q5" fhwg Q? NY Q is f 1 1 W. 4 R ,QS R ZQ fr A ,, Sq R 1 Qi Rs 3 V M: xx E Q ,, . I L, f . .X MARK' NR QMS xx N X136 f' 1 Q N X X R -QF: 1 . ,L 1,525.1-x' 4 - 1 ! 1 fa V X S X ,XB R 5 X X S S X R ,wx ,4 Q ' ne X, i .xX', f 'wx- V 1' -Q. f Q SIII w , 9 1 , f 'Q'Q . 1 - I f I ,g , Iif ' ,, i x"L H- 'X Wh , 2 I P + ,E , 4Q, - N! R , -.4 , Q I .. V2- x k X X B N ,ww , Q., M 1 'QI-.f QV ' f l Y ,, fk-, fy ., if ' . ,, ,Q M Q S I '1' Y K ,Mg '23 ggi 9 1 , LEWIS, B.J. LOVING, C.G. MALLORY, J .D. MENZIE, M.R. MERCURIO, E.F MILLER, C.A. MORSE, S.E. MOSELEY, T.D. MOYER, D.L. NAGEL, B.L. NOVE, D.M. O'NEIL, D.F. PHILLIPS, T. PLUMMER, R.J. POWELL, J.J. ROLAND, J. .,.,.......... --...-,, ,.. ,.w,. . - .,. ..Y,...... ..-...,,,.N.-- ,..,..... ,... ...,......,...-,.,f..-...........q...,,...,,....,......,.-....- SAUNDERS, T.A. SKEBBA, R.R. SUAREZ, J. WARREN, J. WETJEN, M.s. lltuqug I iiw 1 A gf? Q? Q "if - ' if V ' fwfigfih, 9 2, , "A - 5 ! v 2 X 1 x V SN XSL QQXX Q M Y y N1 X wx X if i Szif X 33 ,. Mk " S A z ' 1 x 5 S X Q 1 xv Xiwi . V W 'ef' S 4 X X X E 3... X X Q xx f f va f I f 5 :gl f X R f f u ,SJ 3 mf xv Q 2 sa-iqgdlgtf 401- of tiff: 91944 9.9 5 1 U00 IBS' M Mwgmg 'El X if WWXWJN wx X KRW x 1 ,M MN X Q QNW4 SN XX ,...............-......-......... -.- 1 S Wf .2 ,,,..W,,,,W.,, W wb. Y . X 35 ' Ng fxl XQRSQQ f QR rf 1 -....,........4 www 72 ,.....Fw.....,.,-..V. ----.i , UPPL DEPARTME SKCS DILLARD LTJ G LARAMIE X- .V Sw: SWWEV -- V X ,f 5 X QSO sw 'Q ,e X ' 5 fXSif'11Xw S X XXXX S . gZXXXXXl,,yS X X : I X XXX ,Q Wx, A Q sk f 1 'S H- ii, w . X M fs 'j M X ' L, ff! ZX A X J S A 'T SX S S X if I A X7 1 X X X, - -N ,, w w . X." " fa ? , N QN X- v h x Xb af-:EWS 5? Wf ' ' S N if f My Q w , ' ,,,,.puw1""' WW' t E . Q S 3'1" .X f O X7 f 5 N A K 5342 , N'-il' rt LCDR WORLEY MSCS MCSHANE X X xXi,.sX A - 'Si 1, 1 ,XX 5, NN-513 xgs 1 5 ENN S SKC TACARDON X . . w S 3 I .V 2 EX S t X XX S. X X 1.11 K X A .. X X - . .X Xl 2 SSX .9 A Q' X5 fsxxga.-'-' - X AH J XX .L W S "vi X. X Nil HSXSX LT SYZMANSKI '91 1 fi X PM ,.,,, A -+ a- X K 'Wk '1 ...M cf HM., ,Ma W .vf H , .wwf , - wiv I0 If "! r M .4 wx' and-DMA I. -.............-.--...M-.Y ......,..,...-... .... ...W-v.-:--"4 --.-.- - --,,v..-,..,.,.... ..-,,, l CHEATHAM F. B CLEVENGER W E. 2 DAVIS R. L. KITTREDGE B. J SAMPSON s. P. SMALLWOOD T. C. THOMAS G. Q. on Nl- -wnmw , F, ,,,.,. ,,.,.,.,..,...,...-....,. N,-.......,.....1.-...-,-Q.,----1-1 R X N S3 X ug Q x . X R .............Y. X Q S 4. ., . . S' , x, NEI' X S 1 DIVI IO BANDY, P. F. E 1' CAMPBELL J A .. JQS' . 9 ' - F . DUNLAP, J. A N S X X. X Y 5 Q wx, X- .. Y S' f ' X 1 QE. . z X -. -fb A X E J gg Nw ' 'uf A 'sf A15 ELLIS, T. P. GIBBS, A. J. .3 HICKS, M. W. P JEFFERSON, R. D. ' Q KLAR, K. K. 6 11 'E' PRESSLEY, A. QUILACIO, A. F. 'E' Y 5 ' "' A nigga Y xv Z 'Ji .2 kr! BATEMAN, S.E. BONOAN, O.P. BRIDGER, L.P COBURN, T.L CLEMENA, M.C DAVIDS, J.L DOEBLER, M.A ELMORE, A.D GARRETT, J .C GONZALES, M.M HAUPT, K.A JOHNSON, JQM OWENS, B.E. PELAS, S.A f f f X ff 4. X! X Q '58 ay A 5 3 I Q SM, ff gm X f Mr wi., - , f A f iw ' X S f f 0 ,, MZ RAYFORD, M.K. ROBERTS, MJ. eg -VV, , I i ze? A wi ,,.,, f X sf 'Q-.La f , X ' I W' -ai 7 ,' : S z . ' ,V 'I f ' -K W. 1 . Q! VSh.,,, A yf f .4 I , , ,x , f ,W W W ff V , xg., up M, V N X: X QQ xsg , Q ? 7! JW: K2 , W- -Z. ms A A T i A , ekfsg . ww ,-,X Q k- ' ' sf' Q xx b -me F f' 751 x , X A Q HWS, is xx X Q, ygii ,Q f, x fff, , 2 , in ,, Lev., A - XX M X Q N, X Q3 XXX 9 X fi A l 'lui ' Q Q X Q Y .LL.x , ,.Xb X -v , X0 W I.,,f V X321 Z' 4 7' ' Qfffl '1 A ,W 559 , 4 M X 5 P L .yr 1 ! f Z X ' W ,5 ' ,QW ROWLAND, J.R. VERNON, R.W. f . ' f 53 I , ,...Q.i 1 S X 1 M... X X S X2 vga. fx x N X LE DI G HELPI G HA D A ,NW 1 , , W, We M ,f f 4 X ,, 54: W' 7, Why 2 70' I if f 1 Z , 7 Wf WM 'NN V wi is K 0 SY ,W X, ,Mm Www' M We fm..,,.,, ..... ,M.W.fMWffff'ff"' , WWW' f ,ww WWW' Q gy . QS My 1,Xxf'+ k XX , xy X Z MAR X' , X f f 1 2 Y 1 v X K VE V j Q, ,Li xt-or ,.,.f.,,,., ,',cyf' "r I fy -vm, DERMUH7 UfWTBTP C BEGI 193 Y-'-W-N N TW 1. Q a .- N ,B 0 XXX? xXx ASX ' X wx , , x 1 1 ai ai 3153 , f., ' w 2 11 1 1 W1 M W ff! M ...rf .x xl 3? QQ? '-'Q , Q: i I ' ,1-f 114 . W , ..'..M A .-f . .j. QQ- 'II ' "iffy 'Y ,,l',"' 57, - I , W, ,, ,. ., -LJ--. . .1-A-.. -A .. .,.,-,-, Y.,-,..3.... .......l.. LN, Q. Sswbx ECE ? Y -Q.....,,, slflll x 4, f it f...g..,.. -Jlhqqg-,,,4 ,mm , il ,:,, Q T55 H ,I -1.....,., 4...-..x., A A YR fx 1 ' k , ? Q--,I .T ' Ji. '23, 4 j . " NWT :-54' ...Li ' 'mfgf -H ' .fwf-4' Q Q 'N 7 'f 52.559, , .Hg W f A ff?-f' -.X 45515 3,5 1 ,X vs H "fu-..,, H X: i 1,5 , 13224 iff e A, g f, , cf fic? E 1704 -2 ' f ' x-,ww - ,WQQH v , A 4 QWZYZ QW ' L f, X ,Wg 1QQ:Aj'tm3,'- 'filig- fwf mf ffgi JVQTW my , Qfyf -. Yfkw ff' E32 :!1,4.4:'1-fcf,-gifivbx ,t f' 97,1 1 ' fPfffL1p4fA' ,W 4' V551 fgoig Q01 ,, fi X ,,, rs,-WA'-1 f Q' W qzff- 1 ,z 4 X , x mil? rp :Lip .V ,, fx S V , ff ,- ,f , f X ,www , gMw, , f f -O 527 fi N76 K , , ff, ,, f., x W1 ,fy ' -' f' Q' A5 ' "Zia jggffxff ' ,, Q, - x , 4 Ap, f W2 Wm Wim ,AMA M awww: Mum 11 1 f lf, . 3 1 I I i 1 i KN' N f V+ IQ 9 fl S f, -551 2 EEL gui vA4' 5, a1 ! 'Q 'E YM, , 2 W TCH JAP yfiiiygfl vgggf- .ff 5, . . fifnspga, A Mszztcr of Good '73 ,mf , ,,., ,I .M ,V . VI , Min 4 -U-------.---.,,,....-...fe.,-,---F.-....---..,--,.........Y...-x..,,............-,..-..,.,,.........-.,,:-1 . V Y . A, ... -W H Y, DJBO T I fff f ' f f W f X 5 V, V , X , Q f X ,W M f , , V , 0 If X ,, NM, , f 7 ' fm mf , ' f , 'JV ff gm 90 f g Q, ,W-'fu-n.,rw .K ,fm as ! r .1 My Q , f Y. 1, 6 gl-5 M-. ,as '- . Mt, ' , nv 1.,.,..-..,- .... JEDD -QL, X ,. - MM ...J -MW w,.,.W,..,W ,.,...,,. W, W... 40- , -fMQ.,...-V, 1 iff vffffw 1 55-5 "VZ -........-.. ...,............-.........,...-.........,........ Nam an 'Q'--' ---- v- A- -f---- -- 1'---1-.----1,-1+-7-........-..,..,.T.,...----..,.,...,, ,,,,,,,,.. ,..-,,,. ..,, ,.--,. , Q. -war --. -....V- -. - - -- , ' V - - V-N-W f f f, ' mai X P , W , L VISITING BOAT SEARCH SEIZURE "-'Q f Ex LJ af' 7 iq -E' , ri hh. , if-, yi M V V ,Y M-I 4 'MZ ' ' 'Q i i 3 E , i I A r N! 'ii 5 , 1 1 E I A I Q 1 ys L iii i I if , Y: 2 Y , H! , U A A,, YN W1 Jw V Vu W ui Qjl X11 w N. M w" 'Avsh"l 'UYAWD :lla mv' 7A'17W'X"7?Z'TT7", fx c"w,"', 'Y-70 , ,Q Q. , x,Q ,uw - ,, f ,y, f ,, ' 'c is -.,, X X QNXSYQ1' - -Q.. .4 .NX S NX in QV .XX .SNK f.fiSCAm K si Q S f1f5iQ. 1 M. QS.. X xx 'km y Ne-NX-. -s.Q..- - ' sg. -+R. . -fx-.QQ Xggxw-xg. .RQ A x ' wxqvkixg-..1 -1:g,..X- 5:55 . wgy. : '- Sis.-. - , i-'Nr1'?p w1.,fN:g.- sxiiig . - .iff . .NxXXj.xQ, .sl . Q, .V .QQ .N X X1 ' Qwx -Fil 'SJ .' Is -XQQ1 - Xgxxgxggg NX.. .. i .XY 1 .. x XX Www.. X X. . ' if- : QSQ ' gg IX. XSL . K A 4.QX"3Ss1, , 5559 r 'f'ig'Q?3k xgQQSL Ns . 'AX xx me N -.- .Ag -:pw XHRXXKQ. N wg. mcg-4. Q X YN?-ix Sl-iii? X X--. Q5 wg.-k...Ri1 1. .. ii k .Av WZ 1 ,xx ,.,...,f-55mV ffm' flee f , W"?4E?'2lq ' - 1 isfifi .h,i-.,,,F JN! wav Q 255 ,f 12 5 ,142 5 I, .wa --Qwgfk M, x -- -v ,.-91 -.,.,...,. ,-.,,.-,.,,1..-,.......-.yr- ..,-,-,...-..-.,.-.,-...,,w,.-.,....-,-. ,.. ....... . .... .... Y ,.-fffgw H w f wg, xyyywm .x f 15 f 4+ ' vm :fs , x M., , . - ., f f -.4:'-Q,fg:fQ,-?hQgv?? wffffwgw f fvgf 9 af' N Vlgvqtga ,f f Q f X gs. f s Y 4 Aff' f , .Q , , .2 "' V .,.. V M I, K visa ag, 125 Q f t ,X f r X ' f Q Us 1 A f X A , I ,, . ., ' gfgcf fgfffgifm Cy? iw vff ' Q f L:',6g'g,,, '- s ,k W reef. 3.445.- zff 4- ,Www 5,461 MJ! 5 f L f 'LEA M... f '4 4' ' M '7-'Q' r' W, ,H , 5"14f1-fu 53' 51-iii gig? ix ., U , 1 5 ' ff- ' -in 2,yfiffx-:,fQfM:f:2+.1, f ' K wffi ' 552553: 11-,1 4 ' we-if f wg. V4 X " ff'55f3.Qs3m?-f?f- X Q' -Q vffnii . I ,,. .............Q.-.- nf., if,f7f If I 7: 0,729 V Q M mf, ffz ff Z WZ f' ,774 my zgw X7 f f f M Q" G ! 12403 V, ,,,, ,I ' v r 51:1 B! AN r , , -.....f1.--,--:-- r f , ,, ,-.- ,-,-,,-.,,.--f-- -1- ' TT' ' f - fhyf 2, ,f" Q ur ww ,,k" 'faxsf.ElxE7'?v'v-Lfx4':i'12 ' 'h ' Hlv ul I I ' " ' ' lffifu- I --- V., WWW ,,f .15 , Q iyN,Qi,,,,.f-.jf M f .f,,f,x ,V ,mi ,XA 5.-V X , , --pw '11 ,g,fff,, K V K W W . X' 'Af' I I k,C'V - 1-V NA' x !f ,f ,ffm 5 MW .. ff 2 , x Vff , af, ,ff f fm 1 -.-, , -vo.:q., 5 ff 'v Mgt wan f' ,B wwvvf REP W M "' ""' ,aaifmvgl 'M' " .--.4 -L M , W in mv-qv-in ftw-,w,tmV,,,fy ,q, if 7 , , W ...A an Al. --L K ff X i ,4 h ff 65 1 X 4, 1 i W 1 1 1 'WL B Q ffm J w. ,w xggr an '-an Mmm -me 'T Q 'Fling It 'D--M -- IH!! 444 6 'ff V 51,55 1' 1: Af 41 ff TEST X aww . x XR x ' .Y nf- -wx .X . ww 5.92 1 W' am.. 5 ,uk-iv .-.---4 --...--v.. X' 'K 'ff QL ,?Sw7vZif' 'A qt. IM, fu.. fwfzfwuuzwf ,, ' ef' ff. WZ, ,- my ,, , 4 wyfl' , ' f2w,. Af' 'N MY 'YK Uv. 'Gy' X 7 "'42'f.XJ . W X x I MEMORY OF . . . FC3 THOMAS J. Z I M BRI C BORN 7 APRIL 1970 DIED 9 JANUARY 1993 FC3 ZIMBRIC SERVED ON BOARD USS TRUX- TUN KCGN-352 IN FOX DIVISION, 02 SEPTEMBER 1990 TO 05 .IUNE 1991 "THANKS SHIPMATE FOR YOUR CONTRIBU- TIONS AND FAITHFUL SERVICE . . . YOUR 112 FRIENDS FROM TRUXTUN WILL MISS YOU" ,....-.........-..-.......l...,l,....,.-........- ............,, ... ,. .. . ,.L.--Mwk,.....i...w.W.4 .-Qi--...,..,.......... .w.....,.., . .,,. ...,.,,- CRUISEBOOK COMMITTEE Director: MMC Doug Foss Editor: DS3 Mark Barnett Assistant Editors: DS3 James Kelly 8L MM2 Schultz ffgf ff f XZ! fkffffwf ' ff wmf X- A ' . ,QF 4 f ff 'I MX, W f CROSSING THE LINE 114 -Q ff-Wff X 1 1, Z, A Si? is ,X V ,f A f A J.: A ky , .4 ,, 4 f,,w 2 ,fp ff f if J ' . ,Z f 1 ff, f 1 ,Q X 2 f W , Ni? 4 ' .Ii .EY vxw g x f Q X x XX N f 1 Z U f x f , ,fy - f f Q, V M 1 357, H ., ,. f 5, .aff Q fr X , jew? X K ' N M 1- , Q 4 ik .Q 7' A 2 ' x ,.,. -MW'-""""' V w S .L.- 'HX a -1- 'WK THE Wm .W 'W f 3' x QQ 9' w I .. . ..., A ., WSP' ., ,1ww.,. .. X ,, f' L. - .1 E' . rf-L s mm fs.: X X M, x NX.X 'K A "T K M W' ' Q ws 7 f f f X f 2 if fg !fS 1 - l it 1 .v ' A ' , VERT -REP 'HX W. L YQ ,X X f X Q 2' 4 X V S - XXXX X, X1 -' GX X :XX- 4 X X -IXXXX Xw XXX. h . A, X ' ,X X x X Xt , XX ' n Xi' X it . Q if F ' iv X 5 x... QXXX R XXX Q XT x TX w, X ' X x Xf xx - XX fs. QS XA xX - XA ' XX K XX XX X X 1 X ,il X - XXX X 4 X- MX--w.-X ive 4 X -wiifw 4 5 5g.,Ngg'yiSXf ,XEXX-zixgf, XXL XXX'qXXSiffNX NXXX QNX QNRQX XXX Iii? iffy' f' if ,vp my Xfmi ,fr f 1 W W- ,M zw-,L f y, ,J ,WX 7, ,J W Www-X ,f www .yf 1, U if f Qf' N ff 4 ff , x M , 7 'X' J ,,' ,iff ,ffgff gn' ,Cf ff f 14 ga fy ff ff ,4 f WXM f f f X 2 X- V is .X X WW -"""" ,,,,,..-f-Qf+- 5-1:35 Q x lx 5 1, X59 Hg f 4 4 qu 1 if! 1 il , 5 J l a 5 V if ' , i ik E V ,lf V 1 JY N i 14 f: V1 My I:- V -x I. 5. i. I': ! L 'E QR rl fx , Mi 11 aa , lim ly ii.gf WI EM TM .W .A ,, QM i?i1i W 1,21 W! illi i K 2 in li 2 E14 Mg W1 115 l 1 W 1 5 Q I . 1 I I 5 , 1 , . W 1 . W , 1 , r J 19 w ' i 1 Q! 5 ,Z ,, '4 ' f X f f f f , 1 X V X X f ,, 5 I ,4-,V f X ff , V 'ff 1 X , , f W, , , V , , , U, i ' X A 1 ', f ,, , f f , H X f X f f , , fy f, ,f ff f 7 , f f f f A f, ' fa ,f f f f f f f f f f f +1 J ' f f f f f f. f,, ff ff ,X ,, 'E f Q " Q ff, X ,451 7' 14- f fyp f' n , w , , fy ,,6 f fm, ff I gf ,i, ,, f , 1 ,, ff , f , V, ff 0,5 x ,,,f ,f ,, f M fy wh f ,V fp, f ,,,, 'fy ,Q fywj ff f X a , , ' WM 'ff 242 ff Ziff ,924 ,ff ,4 f jp" if :W , f I "ff , 1 ff ,ff f ,W f7C"Wf' ,, :I fp? K fn if W ff W f ' ,,,, f ff U ,f 2 44 wf,-,M M iff- 7 97 ff fff My' ff .M ff '14 fff ff W . m wi ff u , if ,mf mf f y,,W fl mffmf M W X ,fff f ff M. ff ,MJ ,y M ff Q 'ff A Y ' AWh"A',.g,..wff1wf ' ffwfbl ffffl - ' Y ' , , bm ,,,,, - W , W K--M , V V ,Vi ' H H 'A . . few HM: 1 pzzcffff Tm M "4" W ff ' 'f ""' ' - f- 3 MVS . bv ' W 1 1 , ml" V L' V W- 557: f ""' -' -I MN, M ,J ,' 1 YVYV 515' -W my ,, - 4 " ww . gi '1 -1 Q4 , ,, 1' , iw ""' 'i ' my Y ,M,,,W,,1,, j VVV, V MM 2 ' ff , M ZWWQM Z ' ' , , WJ' WR :git ,,,, A v If ,' 2 -f M " .-ff ,ii ii , ,V f 21 1 if ,, U. 4:nw 32 ,:.T,N.,., l lv ZMV, , MEI ,VVVVV :. 6 .. Vq,.,,,.: W I f 52 ...A M i 51 if 'A ff- 7- w 'Mg ' WW 4, ' f'i:i,,,,,,,7 "M W . 1 w H wwf fm f ia 1 . A w 2 E , VVYV -W 1' VVVVV V 4 1 ,...v,-UN W 5 5 1 , ,,,,, MZ ef- f, Y f, 444,, ,,, bv, I V W 41, - W, ,,..,,,,. ...,,, . ..,...,, N , ,,,, ,,.. 1 :W ....,. 1-QA W ' - 'Qi N 122 1 1 'yiifxsf sisifk x dj X is 5 Q X ,E 53 Xl .fi ,-g x i , xf s K x Q K ,gs S X X X Sgq, Xxx. NX .W Q ww N wx- 9. 57 x wi Y S 1 , Q ,mf 'Q LAS 123 STEEL BEAC N.. X 75 1775 sw '-X x. JM, , W .,, X if is 0 ' fi' M "A X Lk x Q A153 4 X 0 f X , f fl 1 f . , ,vim f VF- ffffx " 5' , ' ,xp fx K, , . - -- M.- . ,... .,....-W ?..,...,...---,-.., -...., ....... ..........,........4 ..,. SR PU 126 'Q Nxvsxv :,x.:Q-.,- Exim ' K Www 'V , , f f W Vw V4 rim - fb' w,M, 7 1 F 3 2? 1 :J I ,hfwfv , 2.2 . , 1 .i......, ,.. ......f....,6.. YY A A 127 'if ,. si' "Forty-two thousand miles at over eighteen knots. " Perhaps this best summarizes the last deployment of this nuclear cruiser. Hiding be- hind this statement are the thousands of hours of watch-standing, maintenance and hard work under diffcult conditions by this crew that not only got us to where the mission was to be con- ducted but also allowed us to arrive completely combat ready. When we set out on 12 February, few if any knewthat our schedule would have been so dy- namic, offer so many challenges and be so re- warding. From liberty in cosmopolitan Mel- bourne, Australia to Djibouti, Djibouti, from missions in the Persian Gulf supporting Southern Watch to operations in the Northern Red Sea in support of the United Nations. TRUXTUN's missions changed but the dedi- cation to excellence never wavered. You men on the pages that follow are the ones that worked through the night to repair the hundreds of pieces of equipment which all must work for a ship to be combat ready, that manned the jli ght deck to recover the helicopter, that cooked the meals and washed the clothes lt is you that did these and so many other things aboar T RUX T UN that allowed us to accomplish ev ry mission. Like the cruise books past, this one chronicl a group of men who come from many states a many backgrounds and have through their si gular and collective effort made TRUXTIH the incredible ship that she is. Not the steq wire, electricity, electrons and neutrons. T h real heart and soul ofthe ship is her crew. Eac of you here should be proud of the part yo shouldered to make this deployment the sul cess that it was. Our success depended on eao of you. Not included here are our fami lies who watch us leave and impatiently awaited our returl If I were to dedicate this book, I would dea icate it to the men of this ship who are its hea: and to our families to whom we owe so mug, Mark 0. Flaherty 1 Captain, US. Navy ' 1 August 1993 O A, ,,,,,,, a - .,4, A-...,..,fm,,f.L-+.?,A,-A .... ...M . M... W-.- , - ,..-..-.,...-.....-.v.. -- ..-.-.. . .-.. . ........4.,..,.........-.-. V i I X N 1 Q Q A A3 5 V' 1 a 0 LF ,X 1 .X Z . ,f '- Q-,nw Q . M . ,, ww rg., , W -.,,,,,,,,,. ' , .ifgffjg-- -w I .Q -Jn-Qvg-gk, , .fag ' "' 9 , I ,gf ,fu .Q .-.-, A - Av ,Y ,, A H M A! Q ,,,- M, ,ff Q ., -Q Q. . , A Q., Q , . , ,, , ,, ,,.-, - .. Q M , TT "Yx,'.'9 0 .. '. ' M..-1 4 if Q.Q ', K :E if'-Y" -N .Q ,- if , , 'Y Lf , ' 5 .f " fwvz-vfx' Qmmwg, fftvsaaf-.4'1.ffwil?"f-givfxfii.'4 - ,Ms vii I - ,, , .. f , X -' Q v fy, .ji',:, 4.15, ,A , 5g,Y,,5nA-Q-- -, yff-1,,:.,y,,3,5,x7y tum. ,z-,3 jgmgif ' gfggnf 4'45.Mf ,jqglzl x 4. .f,gj,f 7.1 ...wa -1 2 Q ,. - ,, , , ' 4, 0' . ,. 4,Q.Q?,,, 4, f'.'Q 'fre--Q Q.ff44-,gQzQ. --, -: Q , fn -' 45 ,Qi - 4 .XM , , .Q ,. Q 4 - 4' ., - V , 'mg -E . f, , f ' ' ' , -.5 Xqggxxvl KI, Q .Q 44- 1 vig ,X , X X ' ,. ,wx . , ,Q V ,V XX V45 A,-X -.Q I- 73 , yy 4 .N " if 7 . gg 54. I Q 4 tb I in , '4 ,lr f 532-Qfgflf ' 554116 XX Q4 " y co rQ 'I Q' 3 ff' -if sf " . , 1 K. TJ -Q f , ' X , Q -4 Q, 1 -MQ, -X..-74.-+ .. ' , M63-I5-Q, 'X g , f ' ' . , Q - , '- v'f'sX , G- Z. , X if 'J K 73- ,Q NS-I ' -'iff . F4 'EA' 'NN . ' -Q . a 55 Qf 0'7" Q X X-Q'Q 'x 9 QW ' ',:zE'I L if 'H' -' , Q ,Nw .,fQ.QQf :,. X Q h , X- Qu Q ,N Q -. h, : 4 Q ' v , V7 1' '.Q-NS Q- 5 'M NX ,fx .Q 'Q N, Q 4- 4 X 4 A, Q- Qu " Q - Q , ,Q.f1+Q:- ,- -Q -Q X . v ills y Q f' I ff-' Q X Q ' P '1 nf fif'-Q 4 2 " if ' -4 ' Q Cav' 4 ,L ""f.1Qf 1' ' ' ' ' 'X' ' iff, ' -Q ., ,sf-S':'f1Xf Q f QQ 1 4 1 Q ff! f' -.Vs 1' ffv fi Q f . 'Q --'ffl' i4-359-Ji--,-4Q4Tfff X 4 '- f cl: 'f'EfQF3:Qf' Af? 9 EQ1-Q QR ' ' ' Q - ,. ' -' Q v W , ff ji wi-'25 'h iff 4 -1, L - 3 SN? 'xg - '- Q xv , fl- -3- Q, ' i ? flw. 1 N -'H f.', Q- , - "fs',g,,.l. , X atm. fy ,x.fffQ' M, . 5 4 ff' Q f ' " - 'Q QQ ' nf -' 2 4' Q32 ., r.. - 1 f' fl Yr' ' 4 uni-X N' ,4- 4 Q -5 LX Q . X- mf ' N , fl. 4, ,. f Qu 4 4 'c4f4,n4,' Elf . if' , A , 5:1 L .4 ,Ig xy' ,I I If-Qrmi V, in X s, I !f,,,1.M5hi Q, . , 1, , , A , An,-1 IQ- fi: I h X i , Q. b QE: AXQQYH, QS ,I 4,1 N, V Fw Q JVM, QQ 5,3 , , i -5,-E, I if XR.: 4 2 X' if,,,,lXZiX,i ' ' ' N -Q 4QX-x.QE".,f-ji? 4515" 9'-XYZ J 45 N .j"'4'N 4-Q-Q' 9 . Q- h '4 QQ ' , 1, - - fc. X 4 N ,xiii .7 xg X-QI. QQ .Ii V' I X-A:-14...-, rf' 'N 5 ' V gs ,, 7 m - , wg: X 7 5 ,Q X X Xi , .,hg?,-,a 1,,,fqXQ,f5 .11 ., gf i .ht 4X L if . 3' 5 Qt T-VL gf X2 Q1 Qpx , X 4,, ,X 4 fx ,X - f 45 we ,.vNl4l3?gf' , -y , ,Auf .w , ,, xtwfqgh-E , 4 ,b X N, ,-,bg ,,, ,, , Q vi mf.,-,Sv Qt Q K. Ni Q. ,,2 X A X ,QXQNEQQ Q Q Q ,5 XI: Q I Yiqfx , K., ,Q Xg QQ- rw- ,VQX I - Q A, X ,. , , . ,I A-3,345 x ,s . Q ,I 1 Q gg. 4 4,54 Q, ,sp . . y X. 4 , , QQ , ,. X . N , , ,Q Q N 1 A V Qi -A Q - , f . 4-,L,M1.: Qf 2 X N , I , X N V Ni? IXQ,!.::J,.:f, XS ,Ri T , L X ii? .V fy, 1 . y , X l A X J. I 335, I A X EN -R A , Q ,Lf 5 -jk riff, ,Q QM.-X vQ.X , ,Xi -Q,X?,,Lfl5XQ.Qi X -X -. 5-Rf , ' 1 'pa , N,-f4',,', 4 Q g, QQ-1-4 :-Q-,gn -' 4' fX, ,X Qfw A Q Q f 4 w . li! - ' - "" , ,. sf? -1 ""2,j N " 'VY Q 5 kgs, ff f- ,. " ,, 451- 'f NX ff- ' - - rifffi' N 11-N' 5-U ' in ' 4 ' + - ,, " - 4 X ...X - ,, .. I -,L --LX g tiff,-,775 44,11 VK- S Qf3,x5XNvX, ,W , Q I f b wX ,, , ..?.Qj-Q53-4 i X EN 5 I s .- X N, - m Q rg- Q r.- ,if Q f . ' 'X . ,1 PX- ,, X .- .-fa , - .' , .QQ- Q 4, . A 4XfX..- , ,Jw 5gQ,:w-vw 'ik 5- , x MQ QQ-U , , Q' NX , Q 1 ' ,,. :. ,xxx Q, X , 7, ,X ,, X. '3,,.QfA , X ,,.. YN . x XX ,,, X , QW, ., 3 ,, Q U, M., . Q' A 'Q ,F X' ' -, QQ .3 - 1' 154 lm Z X lf' W ', ' Q5-5 ,:' '-ZQT' -,s:, 3 .2 FX " W j NYY" - .- ', -4 ' ' .42 44 X Q, , YN X44 ' 'it 4 f iw Q i - :zQQX,f,- 5 ' F- .: 5 S " -Q Q N A V, Q if ,i,, jr I Q Q ,Q AQ A 5 jg -X J ,, X ,F I L. f . 3 X ix ,,, xg h I x Q3 vg, .QQ 5 ,4,Q5jf-15-XX. Q. X I X X , gf, Q , X' Q h 1 I .4 h at gi , - W ' Q 2, , , fxpii, X X, X.,-gxx ,, if X 'N X:-,, . . Q . ' Y-Q . 5.11- ., K -Z 4. X , -Y 21,15 -1 1 Q. , QpfQ...' ,Nw fi- M h ' '55 4 - ' ' , X ,XX ' ., 'ff X ,fx QQ F1529 T1 N fflj X- ,lla H 4' ,325 Zigi! ' ' ,f - tw-51.5 X-,f N -'4Q,Qf , Q 4 -4 ff 1 439 -Q - Q- Q -' . . ,Q A . .. . X, .,. , . W-,-, , X ..X,,v, ,X ,.,X XX :,, X, , , X ,, , , Q, , ,, ,QQ AX . A wa ' 5 X W f'- X ' V C55"Q4,lf--, TLZIVZQ N' N 5 45 ,Q ' , T 1 W' ' ' N R513 . K Q, 3 4 f ' Qxrgg 5 X -wg, . , Q I -,gs .. X Q X Q r , 5,QQQ,+- ,, ...AQ ,f , V.,,y., D :X5g5,,5E.,gX-x , X5-4 -, ,h Q J 79- - NN X X qw N5 , y ff, w:,i , X1 . , " , :iw fmgf iglfif' .7-, - . ' -Q " rx? N . -x'fyf3'ij1 . 4 Ji -2X3 X XA Q, X VF' --1,1 Q Q7 1 w 4, , . ji t , X Q5 Q' X l, X -1255- X -SGWU .Q 4 X- X h 55:9 , 45 5' 4' .N Q QQX X. x 44 4 , Q ,4 Q: ,f X QQ Q44 52 . Rf.. -Q , ' 'J fi . ' fn- 1Q"f', .- ' Q- - ' ' 'S . ' Xibvffi-3 Q 'Q ' ff" 4 Eff :Zvi-5 Q ' -Q aff? Q9 X3 . Q iff- 'X , W4 -L-,I - , r M 'wg Q 1. .Q QQ 5-ff 1 QT -s ,Q 1 2 1-v ff-Y. X-Xff 'Q 1 -4 , R wg. - ,A j ' A , fig: x X 4. 5? E' by Q Q, 1 M 5 Y 44 ,, ' 5 ' ' Q X 4 4: :Q ? - QQ A - r-.Q4 ., . as --f4 N 4 , 'f Q2 f 24+ Q '4 , -' Q j Q' A sf- 6 1, ,he Qlf ily gi U , 54 5 5, , 5 Q' Q Q n Q 'N X V. ' 4 ff 'lx ff E325 Si 5 " Q fgxaii--1 'E E ' ' -5 'X , 'Q-X, 'Q ? N - Q Q ,1Q. 3 A 5 -,4 ,f-Q -S - Q 2 -Q X ,, .4 - , Q . Q,w- X .Q Q ,. '4 Q X- i 'NST' . X 7 N5 'QRX ,L , it 'NX Y lx' , G V N ITL' 1 5 F , Xf ' 4 A ' , ' , , ,ag , , I , Q 11 X XX I ,h Q , sg-.Z h XQX ,, . QQ f':4,w,1g5X..,X1 gk- , ', Q7 ' 4 'E-'QQ QQMQ47 SL 2? XX ,I 4 ' ' Q -1 X . 3 Q Q 1 k xi E ' 1,,Q. 1- ' N T, gf 5-gfyhg. 4- - 1 N Q ,XV - , X , XX 3 ,,, ff.. Q .-1,3 . fs Q, .EP Q ' 'N Q 'Fr -X :-S' r j 'f X 521 21 9' 2 - 4' Q -1- KN' .- Q4 4 QQ 4 Q F1124 QX,.4.,- - X - X Q. ' Wa. -. '4 N f 3 wc' -C 'ffl - il. ' ' ' 58,1 'YQ-,N My 'Ee , Y , 2 Q 1 5 X - X . 439' X ,,g,X, ' -Q 7, X 1 Jiqizzi fi.. ,XQ 5 . Q, '5 Q. , X Q X ' , ff, Q-gi. ,,,1gQ5, ,N X'-.153 ' A - Q' ., 4- X, -Q , , N 1 , :ig Q Q. ik, 4- Vg, . N w X: I , X Q QQ ,- g Q5 ,N 3-5 Xf X , ,N , 4 Xjf-Q ,Q ,Q I xx fi. X J Sviygk, :- ' SQ-vw , XX Q,.,,Q Q 1 -,X 4 2 X we ,Q - -. , Q Q, Q ,-,mi Q, Q Q- .s ,Q .. ,Q,g,-, ,. X3 ,f H , . .ff-',.!f Q X QQ H K , --frm: X Q Q .S ik, 2 -4 -QQ., 'Q ,4 ' 1, , Q 4 Q, , NX 'A Q- 4 QQ. f . ' 4- Q , ' A, , :iii-2, XQX N' j X NX ,p X. -- 4 5 4.-N 4 :X N ' . 4 -EE -,!, X is , ,Q,,.'43 - 'X -Q X X Q4 X X ii 4X X Q- .Sn Q ' 'Q .4 ,, xg. - E -,N bu N'-1.: , 1 , ,. X -X -X -1. 45,3 4 1 - way., -.gg Q:-XQ X Q, - X Q Q :X S. 4 ., - Q54 ,.:Q Q .Q f. 'six-.4 . ,, ', - - I - . 4- Q Q' 5 Q as ' XXXX Sl. h , ., .X,X Z ,X Q Q L . X N , X O, ey M X . 'Q , Q -Q. ,, Q Q-. XXX 4 5 Q 'A s -: sm Q. . . , ,X ., ,k , , , 'A f. - X , - -f 4 -- .,-PH. -r. 4. ,. -,-4 4 X :Qt g Af 6 5-Q . fm-XX, " I Rising' 'QQ X Q N' X, Q, 'gif , A Xsfrfli N-'RQ ,XMI ,-.VH ' . -vjfhx-X3 4 .X 3 Xi. Q X X an .X ,NX fe . 3' 7 X 1 En . Q 4- . v 4- X - 3 -M X XXX ,' 5 If 4 Q Xfvf,-sf-Q- .. ,Q - 4 .. . Q , 1 f Qr4 X , T, wa: Cggzjeixft .x :Ji , X., 4 .erm xi, ,xv 54 X X X . AS .i 44 Xi , Nm, N K w :Q-1:3-Xg ,QXW1 XX:-QQ .- 'Xff f :. .Q - X , ., f ', f. 5 1 , Q . , f X "W, - L 'S45'?2?'.XQ+-f:QfP"?7,fxf?fLf51j'Q,Q Vi " Q ff "vii 445 -fi ' X2 3: 4' Q51 N TEXXX' S 'Eff' ffll , 11,4 4, ,XL 4- 4 , - XXQ,,,VQ,-dy XQ,- DX, fy, .VQXQ-QfQQX-Xu +33 , h , 4 ,X Q .5 , Q X 4 4- ' Q X -X , . 3 X,.f X.X,. ' fiasei 1 X, Q , ' : Q Q. :- , Q w- Q ' gf Q fx -.g::--TT2,1f+f, ', A :- m:,1gK'XX, 'i' 4 4 v1.Q2gf'-as-,rxsg-' . N' N ' X Q, ' ' ni , ' 2 Q, ,. -. S+ 9, .3 - . ,X , fxjzlggggf-:31f4QQ' X ,X lx Qgggfwtj, -QQ-N , 5 45 r - Q. Q X 4 QQ X X L ,Q 4 wx Qff-mg 4 gg' -f,g,,Sf.-A Q -Fr. a- X, ,XW.-vpQAi,,gf?1,,.y,g:l.'3,w. 'Q ixxfw-R i X gi -. 52+ , ,-5 1 QQ j - X A, - , -X N 3 Q - Q Xfwxy ws, 1 ' 5 .4,.- 3535?- Q - , X X4 4 . - '. fi Q X- Q , -541, - 3 Qf-4- .- .r 74" . " ' ' 4--'-.4--' 3 : . Q jp .4 ff '. ' x " 4' . " '4 ff? me ' Q P.1QQfQffffff4Z " X 'Y-4 X Fifi . - 4-X -' X' Q 3 Q-Ejggiigig. 13,15 QQ ini: . i.i,ZQfg,i4iXi:Q .1 . . h. X , ,ij 1,2 3 -. -175, ff I, he F ,JAX ' Y-5'-A 45225 A . QX. .LX :.Q. ,. , Q '4 - I , . . 5' " '- - 4 X .P 'X .,p QQ ' ,Q ' Q Q 'Q f' ' Q4 ' - TSQQQ, -Q 52-"fw4km Q XM Q! Q Q , . 4 I RC? 'A-1 ' "1fi1X1. . , 441' 51253 " - 'EQNCI Xmfwiiij ix fi-ff ' + 'ff iffyifii- , ' "'ff'X7-5' , ' N fv Ag." QW- 1' Q54 Q' 'wig ' 4 a, ' 'Q ' -X fl .vi " . 4 ,f JQ ' -4 Q5-, Q- - XX. za, fQ-S ,. Q-4 S Q-v-, X- - , J 4 QQ' ' 4 x . if- .5'2ffQf+ ., Q X - - Q -' 1- - 'v 4 Q9 -4' 4f '- Q4 -' vs" ' ' gp -v 44 Q,- 4 Q - XX-'QNX-'-1,4-, :Qw x.:-. Q3 44- -4 .4 -Q--K X- -ww., 1 . 4 ce. . f- A fi J ' Q ' 4 x '. A 9' Q. ' ETFWH-X , ' .XX Q- Fig -IFWIF ' " '- 2.5 ,,5 2 X. Q ' t 'xflif V? Ns.P31.9f,ffff?5QlkN,r5 "5 '4' ii- XQ "'-512.4 -' 11. ,s "X , f' , Q , -QQM g55X:vi2:- .gy-. 9,5 :.v:, ,- ,X si. gm mf,-Q - 4-444-S125 - -- QQ 4W- xy w NX 4 N I-4 9 A 54, gf: .ir - :ig KH ,, .. .,,X -X- - 44 4, -Exe it Q-Q ,gifs-' ' X 'fi ' 4' sg'-2 - J 5- ' Ma 5- 444"f4SQfJ 1 'N 4 4 QQ 'AQ ,XQ 'gy Q f TQ "Q -C' T ' A ' - - 4 4 'ca ' 4 Q-xx-X . , -, Xt-,QQQ4 Q - 4. Q- - . , - Q :-. ' 'R ,.1j'f3,l4'w-t"'. ll., 1, fijff:jQ',,3 fi ' VX ',"- 5 PQ,-,f'fi,.-Efffi-ffk QQ-ff, f 'QNQEEQ' " A '1i4 N ' Q51-,Q -N V Mgt ,X , A -fb' '. . "" " A W-' 2 1 ' -gi 1, .4 i ' . -H' , S ,.. z ,Z -ig Q X -asa-X, X 4 4 ,Gif 4, rf- -4 A Q wx. Q . "Nw, .Q 'Q - ' i'1Q1?5f"'x 'A - 'f":5-Q'-'11 Q' ' - -'LX 'frf' x 4"l - 3 Q- ' 4 8' Q'WYs'z"4f4QQ-Q-':Q1 ' , Q4 N " .- .3 ix- ,.-ifzxfiff' K'-5752, Q' r ' 'P . 4 a 3. 493 3' Q 4 - ff 4 - - Q'-ff: WS-X-kiwi E' .. . . -5 k . 'X . M Q 1 , X' c-Vt5.E,ii3:S,1:5,pQ3 ,LIB-ik wQ.5j1g:,s nF3E,i:X,4ygj:,55j in .X -,Q gX.4Q4q,-vdfigggiass 4 Ss .gm A -, ,Xiu h Q W , 42 N M 1 it Q 2Ef's1E'? . If feiifih -f-EQ,g34ffE3 frffgif " 'iw' Q , 3- -.Q 4 Q' -QQfi1gJQ'f-:'5jj-,g '-Q4..,. 55-M. Q41-,:Qf:g9 . , -- X .Q 4- 4' 1 -4 A we ,n.gx.1wE2g65gg? :QP :W h ,, ., Rum, y,5:V.,,f ,Vi Q., . My .R X Wig:-Y:'. 1 f Q f413G.iQ9'f?:i5 , vf- -- L - Q- 4 ' - f . Q - . , Q --4 Q: Q- f-Q4 Q1Q . , -L. - gg , pkg h at Q --gs 1 X,.:.i!.Q,- -N 5--, f ' . X , .Q 41Aj. 4 . , Q Q 4 -fl .v .1 ' N F . - 563' ei..-S ' -Q. 2' ',. 4 fx -. X 3? ,, i.Q V , 3,5 Xt. Q: i:w4lA,w.QH:5,,, dbsws Q, H, i , gg .h , it-ii , -4 - 4 - '.-gf f . - - 4, A.-Q s 3,5:.syjggi?:-:-L. i ,X f,.v1f9a1g4 ' 5 ,. 5 2 N . 5' SR . . 5 QQ. ., N N . N in ,-X Q I iliail ,q:,' .. QF. ,Cf v QA 4 Z , :XQ ,h 1 Q ' , Q , -Q4 45637 QQ, '--4,-5 4 'jf-g' -i '52, --me ei? ,f ,, fi X.-5' ,. 4 LX. Z' Q- ' 3 T' -. 5 '4 QQ 'im QQ Q Q Q- Q 4 - , if 1' . 'EQ rigs, ,V 4 f - 4-44 iff 4Q' f . X ' - -Q Q X .- A I, V,-,-,,, . K I. QVKQ , ! A , X, ,Q 4, Q -4 crab L x favs .Aa mar, If ,, ,,v4""'A Q TEH- ... ,, Q - 'Y' Q K am - Q, ,, X V Q Q. W QX ., , ,f , - we K . . GMBA .., ' Y 3 . 'Q xx,-5 ik., Q Q QQ -'- 4-5.1-4? Q ' Q' , ,Q , i 117551 , f,1,5Qf1v- g .Q f ., - .N - - a U ' in ,. 143. 3' 2- ' J ' X . Q ,-.. Q J ,K A iw 4 , .QQ M ' f 2 -- Mc RCE 5 . ' .Q4 4 'Q ,af Q . , " ,Y gg 4 44 J j-Mx? , ' A .Q . 4 4 2 ' " ,312 ,X 42- SQ, ,, , , 3 ' .y 4 , 7 I K 564-fx! 7.-:J ,- X ,M .- v -- gg , X if X' ' X f F C qi: ' X SA , A., A- K, N f YQ , X Tx F 'fi X f W W? SS vw X x , 'V A fm 0 X .Q X, 1 A y C , 'A 9 .ff . X R F M X, A ' X 41: f N A-' N-X, X -QQ ,Q 1, X-X-Q-QQ, - T- QQ .,f ' I f nav rxi X- 5-'X W ilk X X Kfxu N-Xf X XE 3 JP Xxx K 0 ' X -x ,NJ Q' . Q5 'fix A- X , Q Q f z ' is M 3 4 ff ,Q V Q 3 SJ fl , 4 1 I x Q 5 N-X 945- , . Q 'Q T' W X Q- ' V XX an ix Q ,X . - Q , Q 3-.X , -QJQ Q, 44 am 4 A I -15 Eg gig, X WX mx it X if A M 'S' XJMA' QE M K W X 1 x ' f 4 f' X ' H M Q 1 f Q4 X K K 7 4 J XvX'g": iw M Q x-.IX Of .X 0 Q MMWMN WMA X i N ,A xi? 2513! f YIM!! i ff? If fx 'Q xxx X X: xgjgw ii-.wx QM QT, ! -Q., ,f - x 'KX , M fm - . S QR - 'f'X H3 'Jil X ' AW Nf fx ' 'N X vm A 1 X Y Q X xxx N-.jg M " H"','-'X'-X ,QR ggi: if N 1 if P X ,ir if-X9 MX: Z 4 fo N MX X 'X XM if sf V M8 5 5 x W 4 X X-fir! I S Q2 Q? it NE xi mummy' H-. X xii w 3 W A- - -- - -4 ' vnu . A X Q , Q - - Q - W 5, X ua ' 45 , F x I S 5 Q' 5 'S 3' ,qs ' 'lb ' -Q. --1 K 'Q Gai' Tx .Q 49 f 55 ,, f C5-X J as 1 -X 2 Q Q 'gb fyf 4 1 gag' he rr.. 9 A ,If-Yr' ' f 2 Q- X- jjfiw E3 ,ff f '22 fy aw 'Q X f f ' 'Q , ,X .1 5, , X Q , S ax ,X X- S .X W, ': vm ,lg QQ Q - -af' in' w Y Wy f an . C3 4- . QQ! 0 J, 4 as f" I' W!! fr Q Q K Av-bf !f'! r, X Ml V A - Q -. p g Pk ,Q ni V if i , it : V V. 4 - W 4 A 3 5 - .. ,....l if-.f ,V .5 Q ..Q. f . Q Q Q ., l 1 A 521,793 9 , jj!! J 1 V. Q ,OX 1 x , ' if x f - XQQ SEA 44 Y: , H A -51" ., , V - S EN-xx! ff V! Av 4 fmjixx Rpm M-Q-.X ,V tm 4 cw HUA? S P W ,F"x4-1:L?"v?f,X.f.Kdff-,Q-f' . , . . J X ' ffbfszriiq K , , ' K g1?.,.?tf. agj k, 1-. -.I Ili., V- V jail? ,NX ! .X '- 4 , ,", , ' N 'fb .,- H Q . Q ,FAQ 0 1 'I I K . .g X 44 QQf-Q-fifs4X-f.Q:- .QQ - . mf,-ay 5 g VQA- if Eg Q EZEQ WKQE ' ' X 4 ' 3 J f Q.Q- 543 f , , 4' QQ , 5 , f'f4f Q45 14:4 UYWWQPMHWI fi: if 5 ' - - . , f 2 A ,YJ X 'Q Hx? ,- cgi QQQ- 'f I f 4 A -..sf--. ' . ,Nfmmor D170 C,-rf. ,MM ,.. . , x,, .. k


Suggestions in the Truxtun (CGN 35) - Naval Cruise Book collection:

Truxtun (CGN 35) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1977 Edition, Page 1

1977

Truxtun (CGN 35) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1978 Edition, Page 1

1978

Truxtun (CGN 35) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1986 Edition, Page 1

1986

Truxtun (CGN 35) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1988 Edition, Page 1

1988

Truxtun (CGN 35) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1990 Edition, Page 1

1990

Truxtun (CGN 35) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1992 Edition, Page 1

1992

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.