Truxtun (CGN 35) - Naval Cruise Book

 - Class of 1990

Page 1 of 122

 

Truxtun (CGN 35) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1990 Edition, Cover
CoverPage 6, 1990 Edition, Truxtun (CGN 35) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 7, 1990 Edition, Truxtun (CGN 35) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1990 Edition, Truxtun (CGN 35) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 11, 1990 Edition, Truxtun (CGN 35) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1990 Edition, Truxtun (CGN 35) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 15, 1990 Edition, Truxtun (CGN 35) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1990 Edition, Truxtun (CGN 35) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 9, 1990 Edition, Truxtun (CGN 35) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1990 Edition, Truxtun (CGN 35) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 13, 1990 Edition, Truxtun (CGN 35) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1990 Edition, Truxtun (CGN 35) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 17, 1990 Edition, Truxtun (CGN 35) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 122 of the 1990 volume:

XfXX XX W X X X XX X X X Y '- ? ' M , 4 KX fs-X . X z 1 ,X '4 X ff 'X X NW " Q , '4XX Q ,W Y 'f X Xi ' XXX x XXX XX X , ' ,X,XX ,, XX ,, XXX, ,X ,X ,,, XX, ,XX W , X., , X XXX ' KX ' 4 f' f XX? A ff ff '4' ' 'X ff XXU Wf 71? 'i' ,, . XXX ,J XXXX. W XXX, X W, fff , A ,XA , M X XX XX XXX f 7 MX, XWXXX XXX y .XXX XXX 'W X XXX Q , '1 MQ XX XX X4 QW X 0 W X W 1' W, Q. XXXWQXXXX X,X NX, XX M 'f N ' ff 'ff QNX WXXXXXX ', ' ,X X 'X X N W XXXfffXX ' A ZXXXXM vw? XXL X y X , WXXXX XX JW X XX ,, X W, X W f S, mg J XX X QW X0 XX, , , N XX Q XX fy. W fx .XXWX XX? XXX WX XX , WX, X ,MXN XQQX.,,,WQ MQ ,, X wf 'f X X XX 7 W ' , " XXXX W 7? XM X XXX in f 2 -X Nw MSW' 'WS X,X XX ZX XXXX fm gf, W 22 1, gp fS ffm. X'ZQJwQ?NQ?"X:f' X- XX ' XXX X wg, , w N ,, ,NM W W Nj Xw XX-W, XX. 'XX , I XX , Xy XX X X A KW ' XX W W' XjX WX J W A I X ,,4QX,,f,,,,gsgW4..gX,!,. XX X .. XX 'XX W XXX' W 'S X 5XX 1 .' XX Q X4 X WX X WNW' ..y'WXXXWfiXXZXX WX?ywX " ,X XX. X 7 1 Q WGN 'X W.XXXX: 5X N Wnkfy LXSXF XXXXXXW XFX X2 QXXZC, i W cfasfff MQW' Wm fW X 'Z N X, WXSWX WfSXa 4XNXW X .XXX W W 'SW' ik W X XX ,W X SW WX MX XQXX , X XXXVXAQ N7 XXf f4Qfw4Qf MXNWJMSWff4XXXfXAXwfHWXXV ff . XM 1 X 4, X X XX W ff , ,W XXXgXX WX N, QQ, ,WX X, M S, f XWXXXHX, fSy,XXXXWXXXX,X ,XXX X5 XW XXW X W ,Q ,,,, 1,4 X. , X, ' XX Q S y f,,X A ,V Xf X X X ,Q XS WX ff I X ,,, an X , fx W f NX X mg 7 gg ,gs W Y XW XXX my 53.4, JN, gX. ...XXX 4 , X ,,, XX I ,X f MX ' XXX , X, XXXX,fX ',,, X , XX. f W . X W XXX XX AXX 'X4 .,X XWQQX, XXMXX w1'1SyXf'f.'XXWfXf, fX!.Qy,WSW WS, 'XXXFXXWK MX XX ' 7'X XX X97 2 X XWX XX.: , X5 ,ZX XX 4SW,XwXXWX1f Q gk f AQ, fsgfyrfsgf XXX,0XQ'Wff.sW,.4QQeX,X X X X ,M ,, Q .. XX ,X X .XX .XX ,X WX XX XX Xf:XffS', XX, , 4gXff,. ,X XX1.XXXf XX, 'X,X ,X XXX P1 XXXXX' " ' Xl .XXW A XL fi XIX X X 'XXXMWX .MV X'AXXX'Z ff Xif 'XX' KX' 7 X WMS 'XXV SLXXZXSNXMXSY W , ' W X. XXXXX W, I W, Q-X X XX MNWWX X fl, X AQ,W,,ysW,A.XXWfgXX QXSWXXLXVXX XMAS? ,, W I 4 f,ig.fq 'X XXX. X, : W X0 X W Www, Xy NW WSW M Q X9 4XXXX ,ifsyfd we XX yXf:5X,X. X X W W f Q X .X M W X1 V' X ' A "NNW XXX 7' XLW ' WSW WN! X MSW' 4NfW"?Sf!!wX l.XXW'f4SW, f W" ff W ff .. XX XP?'f X 4 X W A XX X X X' W ,Www f ASX WNW XSXQ '-XX W'X':XX7Xf?0 vy,WgX, 4 ff f1..X ,,,, ff L .4 1 .X :fy .XX 7 MQW , W X 4-.X y W XX,XXf ISVMVS W X.XX,,7XSfffXw Aww ww X XW W ' 5 f W W awww iw? o ' W X X XX Z WNW XX 4? 1, 4XNWfQX,,WQWMSf 'XX WN, X4 X-7 'Xa .X Xff X 44. fXX,wf ,. f ,f :X XXX X 'XXX fi ' 1 ff X' MXN Www A W' XXXXMQW' W XF X,X'iXXX fy f X W f ff'.X Xe: . XXX: ' W' :XX X, XXL 'S W X f Q-1 wsww 1X W XXX .XXWXXXW X .' X W X- ff 4X .X X XX X XM .,-- ,XX XXX X X-X af XX ,W W X XX X, X , XX,,,,yX ,Msg XX, XX XX X, X, ,X W X XXX ,,, X... ,e X Xfff XX w W'-5:1 f XXXXXW , X ' X,--X f.XX, WX X' ,XM 7 ,, f .X W: ' X' 1.4 ,,, X. XX X, 'SW 5 WS, 4-bi WXXVNX WXX-ff XX ' XX yf --h- ff "'.XX fi X , in .X XfXXf VX: ,,,, 4' ,,,, .XXX 1 X AQ' X ,, X5.X.X X' Wg f 'V X ,WLS K X 5 .. ,,,, ,X XX ,,, Z X ,W 'f'X 'WX is X WSW XX' ZS K X 2 ww -iiwyg fx, :fy MXXXX, f W ' XX " XX' f X ' '.XX,w ff XXX0' ,X f X. WX f X Qc. ,XS X f 7489 WXX. , X, ,kg XX ,X 'X 5 XX Xr ,XM 'XA E ,sly i . ,, X M W .. mf X, ..X XZXS ,X w,,,Xi M WX, A ,,X 1 .,, O ,I . X ZXXXXXW XX ASW, X XX ,X Wm X-WX XX, Wa. XX www XX, W M f f X 1 ,W X, XX ,XX fy yy ,, f.,XXX,jQ,f , mg XX ,, . WXQWWXAQXWXXX, X MQW MS WW, Wmjsf Xy fXXXe, XX7' f.X , 4 .X , ,ww X ,, X 141: A QXX7, X XX W, ' 'ffl MXN WXX. ' W TWSWVWXX fwwfw WWXF W M,4SQf'X'XNWg7'WSf 1 SWXX WNW ' ' 'X-' ' X. ' XX X ,W ? Wf X',f'f!X: XXQ X' XX ,,f XY X, ,, ,,, f X. ,,XfX-XX X. f XXX ,X ,af WM., X, QS X. X, ,ZSWW451 W4 QW ww' X , H X ,I Xj Q, ' ,Xf 'XXWW X XX X X f X yf XX 5, X J . ,,, ,, Q, W f XX X. " X---- ,Q XX: fWf'X'XXf A' Sy X X XXW W WSWJM iv ff " X, 'ff X. X 'XX XXXW ' XX ff' MXXXV ., X X1 ,' ' , MX X, . X 'ff ,fff fs X ,X 'XXXWQWWXXWXXVX ,XXV .X X X XXXX X 'XXX,X 2 .X X -X XX XX QXX X,,XXX f ,W X X.. , ff XX ,, X44 f WXX,X,f,XX,W4Q,,f f XX-,,, WW X X .X X . X, X ,, f my wigs, I ,ASX ,,f S.. ,X , ,N V X XX W, XXX V W XX X MSM XX, XY, , ,,, SW Xin X , XM,5E.W,W,Q JJ.: XW X, X ,mf 'f f Q f X ,W X , M Q XX "M XXX, . we ff' WW' ,,, X ' .X V. . fy . XX W X X X' XXX " XXV ff' X WXXXX, 44 XX , M" X WX X Arg., X,,Xff,AXXXf ,f,f.XX.X,,,Wf.XX. ,X .XX X X XXX " XX 7, f X , ff, XXX ' ,, , ,N 4 Q, W , , XXX. H X. 7, X, X' XX XX ,, f' XXXX,,Xf, -X1 1 ,wwf X XX ,X f Q .X ,XXX XX XXX f X M, XX XXX , is f, X. X 4, 7.1 , f, f, 4 1, XXX X XX W , 7, ,X5XffXX,f XXX , ,XfXXXX, XX! f , ,, . X X XX" X. W XXXXW W,f,XXX,f,fXX, XQXXX, X, w,X,,,f XX, .X X WX X,1XX.Xf XXX X., XA X , XX y wXXX XfXX.X. f 2 Q XWXXWL ,Xi 'ls' ' XX X' wr ,X ,ff XXXX'X' 42 XXX ,XX Xi XXX, ffff XX , XX. , ' X' X X f X X XXf,f XXXU, .' X' ..f X XX X X 'X XXX XXX, X W X. 'fjX X ,f W X. YW X? X?'f1, X-X, FW? my l XXX ' X my X. fi WX . W' X fw' W 9 .M XX X XX'fX'X7fX 5X Z, mv, XX 'fi X X X 'Q X 4 XX 'X ' X XX j 'zz X X , W XX X Awf X i W X, X,XXX, Xyf,XX7, f, A f, Xf,X XX,,f.X Xf J X. X.. ,A. WX M 4 ! X qXX XXX, ,X , ,X X VQANWW X N W A X W W K . X yy 5 X, R .X XXXW g Q X V M QA X 1 6 ,X K X fl XM W X XX ,WXXXzX5z1.gy: . X X X X X 1 ' X X398 'X ':XiXi Wm? .XX 'ff X 'f WXXXXX f 'f 0 f W "f Xm ff Xv ' ,X X' X . lCw X WXSXX X X ,X ' XXX' ym XX XX . X 'W XX ---- Wdngf, XXWX f V, " XX 5 7 ' XX , i' ,, XX X XX X ,'X W XX X X .X XX Z , X , ' 1 ' W .X X. Y' '. ' . f'-- X XX X XX X. ,,XX , Msg X.XX W, .X , X. K X. A ,W X I . fX JNW XR If 7 XXX, ,W XX XX ,,,, 17,4 . g,vXXX,,f,,, , ff XX ,,, X. ,Q x X W . W X W ..kx XW A sw A ZX: W ,gakf 4" 4, ,M ,wwf XXX ,,,,'M yyv W XXXXXM f XXXEX WX Q' .. ' X f .X X W X W wif XXX , XX SW gif X .X,, X. X ff " X XX ,, X X WXXX-,, f XF Xf 'f XM, XXX ,, XX ff ' 'X Www. Xf WW xx.. ,i,,'XfW'XX.X , XXX 7 .XXf,f,fZXXX XXX " 'WX WU Sw" , '. XXX X " YWJXX ' . .X ,X X X 'f 'X 'f XXX, W X 'XX ' X 4 wf ' f f V 'V fff'k , , "ff ,Xff ffff " XX " f XX X ' X45 .,X X f XX. 'f .X ' XX ff,,fM XXX , ff ivy 'X XQH' ' ,il X M, X X M' XX X: W X ,X X.X X X 4' XX Z .X X X X 745 X. W W ,X XJZXXX ,WXXXX WX ,M X. fy. X XX 7 , X . W, X X XX., X , ,MX 1X X., ,X ,X X, 'X X ,, ,4 X, .XX X M XX,X f Xw-.,. X, 4X,XX,, ,XXX ff ff XX X ff X. ,X W X X, W X ,Q XX. ,WX ,, 4 XX XX XX, ffXX,f, XX f, W X X A M XX W f ,Xw,X. W XX WXX, MXXX, XXX X X.XXX,g XXXXXX5, 1 ...- W WG' XX ' X 7 WXX X W X X X X X X, ff' X X 'f , X X4 XX 'ffXX X ,. XX M 2, f XX, f XX X j ff, ,,, W W 'ff' XX , W! X j fx. ' f" f X ' " X X .X. 'Z ,XX XX Q 'WX M, 7 XX ,A XXX Q f X.,, XXX "f.' X XX , , ii 'X ' ' 'f XX X, ff ' ' '4 XXXX, . f' 'XXXW XX W ' XX "XX 1' XX, ' . . X, 5, XX ,,,, XXV' J " XX XXX XXX X' ,XX W 5 - X X fr? X ,I I, X..X,, fw XX. 7, i X X XX y Q, Xy, 'f ,,, XX ,X, fX XXX X M XX f, M XX ,, 7, XX , Q .X 1 7 , X 1 y' X X0 W X. fXXX'WsXXXQ'X XW .XXX 1 . .X X XV 'X f'XXy 'WXXXQ' QXXXW 'Nw - , MQ, ' X 'XXW .J ,f :Xz XX XX., OXXX warm Xf XX Xff ,f .... , an X ,XX X W xy X X fm X X XX Xfff XX,rX .X X X , X X ff f 1, X ,X, X XX 4, . XXXWX W fn, . WX X, -... W XX y XX, XX XX, ,AX W, ,4 XX XX W X ,X X 7, ,,, X, X X ,N 9X X, XX X f .X W X ff X , WX XX ,, 1 X ,, X .gXX,,X.,,,,X, X X, AS syf ff X X 3, .XX ws f .X ,, X' W5 XX'Xf ZXXX ,X ff XX, ' XX y f' XX vi. X f XM XXX 4, X Xi WX, WXXXX fffs X, f XXXX,XXf -,, W X ,Xvw ' X 'JXXXX XX ,WM XX X X Z X ,,f4.XXX y w'..XX VX 14' y,Xf fy, XXX XX 40 . X , N XWXX ,, 'X Xf, XX. f4,,X . ,f X X X0 XX WX , 'XXV ff Xff, .. f, XXXaX1,- Xffw, ,WX . ,,Xf X W X W X W XX ,X ,M 7 X X . W X, Xa X., XX XX 'ff' XX W - XX NWXXWH , ---- X " XX W X W Q X4 M f-Xf, XXXMXX- W'7'f1Xff WW 'lil X! ff f' XXX ,WMM 'X XX' 'ML XX'!j,'ff 'f ,X gif XXX WW X: W W XX 2, y X " X jj' " 4 Z W 7' XX ,X ij? ....- , XXW 'fa 11 XM X. X XXX ,,,, XX M' .X y WX X ,X W XXXXX XX X2 , f , WXXX X X - W If xx 'J 'XXX 2' X4 'L ' X XXXY' X 'X' XX I SX ' 'XX X ....- X XX ' 'X XXX Xi X, X' i',XX X 'X . X X' W XXX X f, X X X . ,QQ My WXW. MQW, M65 ,X 75 XXXV ,,, f .X XV ,I ,JW .X XX N.. X BX,,,0,,f,, XXV, M I , If XXXX,,,wX b I X W .XV A W 'XXX "'XXXX,,, X ,.5, is - XXX 'X ff v X ..-. Q X. .X , 'W Xe " , ' ' f, ' XX ' . , 4 'X X x XWPXXX M 'f 'X .XX XX f if XX ff W Xlnf X 4' QT' XX ff MXN, X 'X X X V 'X MX . - K 'f X A ---- j 7f,"'WX ,XXX ".' A X' JM! fXXXX7fXTffX"Whf F MX. 7' WWXXW XX X VX X. X ff XX X YXXX lXx 2 X X2 1 XX " FWXX, f 2, X '-1 X 'Wiiif-X Xf ,,,XXfXr' , .X yy ,X W4 XX ,wwf XX X fX 1 X ff, " XX W, X X .XXX,, X WXXX, ,X " XX X, X- XX W X X cf' X, X X 'fnf 4 XXV, XX Xf XXXX. QXXQ WX , X Msn 'ff If fW.g1Xfw.XXXy WXX 'NW Xw"XXXXXXW.XX,, " we 'f'XX ,, Avy Xfz .. f , "Ny, XXV XX W , X .X XY' M QF XX 5 W,,2,,f,, X I XXXIWK ,,,, ,oy A mf My ,XXX.7,, ,SX ,, A NX X X ,,,X. Z A X XX X, XXX Q X f,nX..! ,XX A X, ,X ,V X-, XX. 4 SF ,XX ,L - f' M X, f X -.-- X. X f 4 , ' .X XX ,X W X X, X 6 my bg . LKAXX VW, ff,, 7,7 W, M, ff X, A A ,, .... ,V IX Q ,A W X VX ,L VVI, , W ,, I, W ,XXX LX A XSMQ X X , Q I ., P ,, -X ,X , . X XX ,, W XX ff H W ,, X,,.XX,f X WX , X .X X W , XXX, XXV, ,XX . X ,XX X .XX . X an ,say X f X XX -XX: ,mf XX if X XM . ff X ,fwfs yf' X. ,W 'ff XX W W Xf XX ' Q Xff .X w if X X -X , X XXXW psf, :Q VXA X XX, XX X , 5: Xf, . Xf .XXX ,MW X X ZW f' XX X . ,WXXX y ff X. XX MXXXX f, ' , W MX X. X XXX, 2, .X XX ff s,, 'XXX X i XWXQX X 1585? X WX: X WXXX ,- 2 f XXX "'XYX.t.X 'I X' f ff X VW YW WX f X W XXXXXXW ff X f, XX 'W .MWXXX X 'Msn 2 . X " X.X 'A X yr JS A X .X -X " XX TX '52 XX X "X .XX ,wah X' Xu .XX , :W X,Mf ' ' 'XXW MX' W XX X . X X X WX WX X XX X. X W X S XQXyyW.Sf wg' g X 'X f, .ZX 'f ,X. " 1555494 ..-. XX . X ,WW ' . ,LX ff! 'fXXX WNW XX XXXW, 4 0' .XX W' " X ', f ,Q 'fl XX ' X '64 I fXXX.,,f X X ' Xy- " ,WxX QNX! -X 'X I "XXX, f Xp MXX X, XXw,X?X X ffff , A-XXXX X XX .. XX ff .X yfff' XX " W XXf MXX ,f ff! XXW ' X K . X " X X X :X X MQ: ,'QX.!N7wX,, 'X XXL ff ...', , f XX X. XX ' XX X X. X XX , f ,,,, 2 W X f ff X' "fl V X,f XX ,ww f X. f Xf'-XX? , XW X, .-.- , ff WWXX fy A X X , XXXw X .X 'W X' XX W ' ' X W " WSW Q-SXJSW-QS XX :CX A 2 XX'wfX3g:X: .. XM X X XXX , WX -qw. Q X XX X I .X .....- , . XX ,XX f' -X-- i X 4X , .X ff' .. W X ,, XX '... W ' .X X, X .. f 'c WfwfzXXX X X X .X f XX X MW ..X W X fXXX ' 4, Xu X.,Q 4 XX1, M X X f WSZSW ' XAXQQQQ :XM QQWNXXY ZSXWXQ 1XX,XfX Q.. XXJPXXXX XX X .X X ,, Xi' W' XX M nw! X ,WN X XX . in' , 1 XX ,,X Xf X. , 'WXXX W X Xa X ,X XX7 X X ZX. YA? XXaw,:- , XXX,,ff XX ,WX XX X f,,,,4f , '." XXXMXXX f ,MX ,X W X,,X X' Q Xff ,XX .. ,,, 'XX 'XXX 4 XX X QW I .X ww XX X. ,,fff'X W X ' f XX we " X XXM fX ,X W X XXMXXXXW X ,mf ,, ' Qswgaffwfasyy-X, XX -.XX X ,fm . ,XWXX ,,,,,,f .X ,, f , 5 ,X,f f X W, X XX AX. fX .. ,, f XX 7 X.X ,, ,, ,,, . . Z X X lgy XQXWXXXWXXW X-3, XXXXJSQQ XXX, ,wg ,SX 5 ,XXX f XX X' X ,p H XX W, . W' X X, X, MX W ' ,X .X X. XX, .. X XX ,, ff " Q , Q mfwww XXX X ffff X "M , f X '1 ww X cf! XX . , ff' XXf . X ff W' X X! XX ff . 0, X . XX fy if XX XX, , X X' X Msg XX? 4x,,ZQXWXX5XX4Q.,ZXQy QW-nge! X rg? My x i.. L. WW, x W Lk Why X X 4 X V EH X, . ,X .X XZ, kt W W 1 XX XM 1 XXX XM .X XXX X Q . ,,, X MSQXSX if I? .X . . Xyme' X XX,f,"ff X XX' X- in W: X ' y Z ' X X X , , zz . X 1 X X X XXWS?'XfF ' . ,, gf , X,,,f X g, ., XXM' XX X' XX 4 X f X f ff, . XX Xz,XX'f' 'f XX , , . M .X ff, X fjwy ,wasp XMQVQQ X- :, XX ,,f,X1 Wf X X X , ZW X ,MM X ,f f..g. MX W , WX , Z 4 XXX XX, A X XX, X Yysw XMQXXQ' NQQSXX X X f X XX X X XM xL.- ,al ,, . WW XX , WW X X .X X, " X X W X' X' f X , X' X. f a q X X.. .X . . I X' X' 5 X' XX X XX 5 2 X. X, X ' X W X . X ,X .X X X X , f ww Q X XX X .' yfcf' ' wh' X ,ff ,ff QMXX ff XX W' X L fp X Wf " X' ,X X ,,,, 'X XXX,, " XXX y XXf?f'X.X fn Hfgmm X - X1 Y, Q XX X '55 X. .X ,ff X4 yfff X ff,XX .X Wg , W .X 4 XM ..-- X,: f f W 5 X W XXX X, 'X.XXX ,X X 2 XX. 4 ' X X, ' 'X WQXWXXQJ XXX D XX X . if mmf ..X,,X,f, ,ww XX WX X, X W XX ,, ff, X Q XX XX X,f .X ,, .fm y.--- X ,ff X X W X, ,NW XXX ,XQNLIXX Q X XX, 4 . , X, W . W X. ,, H y .X X X, XXX, X X. ,f X X f X. ,ff ,X XX, XX ,X X X www X7 f4X Xgmyw X1 wx' XX X . X, , , X .X X -X X X ' f ff X W' XX W XX XX X ,M XX W XX y XX X XX ' WXXQX X X XX, , , Q -XXX fs- X ,X XX , X. fm XX f ff XM X X , .... 'ff XX ,f ff XX X 'vw 'ff XX , X :- : X X X .X X .. X. 7,1 N I XX X Q . .XX,Xy, 'ff X, 'W ,WW MW MQW' ' W' X. XX,XZf yi! ' .5 XX X Xffp X '..X X Vw, .. ' ,',f, 4 'X' w X. X XX X, X y 'WXFV -XXL rfw JM KW WM X M fm W y ,, X W X y' XX WW , ' ff XX My X , XX 'X' va XX,X " X X. 5, ZX WX XX W X f ,SM 4kXZywX y Sv X- Xf,Xf X mf X X Xwf. XM .X XM! X XM. ,ff W . ff W ,X Xff .X ,XXX X ,,, X. f XX ,XX ,,ffXX ,X X X X, XX WX , X , . ,X X XMX4 .Z V' ,MX ff' E,,ff' Xwfwf X ,ffrf 3 X yy ,,",f7 lm' XX '. W ,X ,XZZX fy, if ,,, W 'X f, XX 70. X f,,X " X XX., " XX ,4 XX X W X ,X f X X' X , 4 XX X 'X' XXX NX- X XX 'XXX XX X. X' XXXX ' .X X N . X ,X xX'L .... X' ' ' X ' XXXX X X f XX XX X X, X ...XXX , X Nw, X, Xy' X f X.XV,',gX'X X gi' ,VW X 0 y,,f XX W 'L V ,gf V X , WAX. M ,f 77,5 XX A X . . ,Vi K W W .X X by X XX is U X X,, SN. x xx W MA w!QN:X.k-. 0 ,pw XX Xyff .. ,,fXf' ,Wy X XX X , X7 XW' X X yy, fy XX X,,Xff .X W X 1, W XX Xe JM' X W ,X ' .X X, ' XXXX W ,X ' X 7' X X ff Xaf X Z X, X X ,X ly?-'RQZAXWX-.X-,X-1 X X " ,X X X ff XX X X f' X 'f f ' X M X. XX XX ,ff X8 ' ' X .. nf ,X X 1 .X ff XX XXX ' XX X, f XX X.XX ' XX 'XX ' X X X .XX ff f X 7 Wm' ,X 4 XX M! 'XX X X Y X ,' XX fX 1, X QXXX, ff ,X XX X ' N, X X 'XXX f' ,Xf X X ,,Xf fy" Xj, X',, X X X X "X X, , XX 'fw XXX ,, f ',, XXX , X. ,, ff .X.X, " X XV , X XXX. , X ' .X f, X X XX f ff " X " ' X . XX X XX .XX WG . W fi X W. XX X, X " ' X., XXXXX XX X. .. ' ,X z, XX MX X7 ff" Z .XXOY X X ,fl W X5 3 , X! f XX X iw, XX gf XXX.. my kkkk H xX XX I I ..XX XX W' X7Zf".X Xt 'WX ZZ X 7 V if if X"'Vf X 2 W XX ' X XS V XX' X g " XXX XX QPQEQ5 X .IW W X,Xk ,X,,..,VX.,J W X,, ,VV X XX. SX ASV VX XX SX XXX,,xA.X XRS fX .X X XXX. XX f , , 2 XX, XX XXX XX .XX .I .. XXV, K Ll f X , Xin 4 X, SX Xk Q I M X X XX XX XX X gi EX XX X XX XVXX XX XX XX XXXXE XXX. X XX XXX X XX X 732 Q NX X. I Wake Island f BERING SEA -st5. ,QCJ NORTH Midway Islands PACIFIC S ' PACIFIC Q 1 -. OCEAN La Cfguafor s""""' Mlm Sheff CL : 1 1 1.5 h Q OBIIIX 4 g lglandsezs Q 1 4' df 2 o X 4: o .9 2 'iv f 3, -if 'ii 4, 'Yea Qwbgx at o oar '1'T5R.2g537V . 2 o 0 Q 'xx 4 9 Ii x"'f2. , A Q Q. , .Q 3 5 ,img-,p C, -6 al ce az Q, oo 4, gr' Q' Z h 656 000.3 ahifi 4 2 9 2 2 1 3 2 SOUTH P' HARBSTSESQSLZZH 46 PUSAN . - - X av- Q SUBIC BAY - MAR 24- APRH. 6 2 EE Q SINGAPQRE - Apnu. 14-20 . 5 5 5 DGAF3 - 28430 I MAY 28-31 5 2 ff' PERTH - JUNE 12-1,8 V 4? 2 SUBIC BAY - 28-30 JUNE Af' ,, WELUNGTOTU HONG KONG - 3 JULY - 9 3 5 g'R'3AR5fg'I2JN22Q3f 31 JULY 2 ov- I X. 3 1 Q E I K I Y i -351 :JG C gy I.. .-,. a A1 51:9 5?-122 M, ff Q., F53 gil fw Ccgf U Z2 ID lb-I owl 5 I 2-1 09 ffl . sm! -4' :J .,. H .. QQ iw' .Lu .J A - QR is I .LAL .G - L2 i:. I ff' .M , 2 fi N Xl. . , 2 , ,, ,AQ X USS QCGN-351 LMQMY COMMAN DI G AP' go 3 if J I f :I I , xr fl Q ' -+ " WW ,, CAPTAIN C.J. Coneway fi AA.. 444 il' Wm, W 3.-gg as 0 Z4 3 NM A www Nw W - , Y f, an E -NWC X Q wx- N' Q ,,., Mg.. W Q NK fw Wm, N V' mwf, . ,xy Q ZN NWS EXEC TIVE OFFICER COMMANDER S J Locklear ......----------"-""""' LCDR Phares LT Knowles LT Bellevue LT Daugherty ENS Footman CWO2 Thaxton EWCS Combs RMCS Larson BMC Dashnaw , 4 Operations Department Operations Department is comprised of OC, OE, OI and OW Divisions. They are responsible for the operating of communications equipment, all deck, boats, verticalfunderway replenishments, and anchoring evolutions, electronic Warfare and all operations concerning the receiving, evaluating, displaying and dissemi- nating of information. :agi- OS2 Calahan SMC Moore ISC Ferguson OSC Harrell CTTC Stancliff OSSN Anderson OS2 Arbuckle OS3 Battista CTM2 Bering OSSA Brown Cf? In . IL rim? ph .. tm: g . .. E' r-- Ka.. , FC C. C! , . 3.':,i R LM -8 5-Mia gf.. Eg., ze., :V '-4 C512 rv ,2 A., G1 uh, 4 if-r OJ .SL-'f SA Calderon SA Callesen EW3 Campbell CTRSN Campbell EW3 Casner EW2 Clemenson RM3 Colter CTO3 Coleman SM2 Cordes BM3 Cramer OS2 Dalton RMSN De La Rosa 6 OS3 Donovan OSSN Estepp EW2 Estes RM2 Evans CTM2 Feenstra CTA3 Fontenette OS3 Forkin BM1 Fortin OS3 Fulkerson OS1 Gearheart SN Gibson OS3 Hall 7 OS3 Hammitt CTO1 Havner OSSN Henson SA Hills SN Humphrey OS2 Jasinski SA Jenkins SA Johnson RMI Jones SMSN Kelly RM1 Ketterling OS2 Kuban 8 EW1 Lanciers EW2 Leaver SA Linton BMSN Legard SA Lodmill OS3 Long RM2 Lovely SA Lugenbeel BM3 Marshall OSSN May SN Mayes OS1 McClain 1 3i iOS2 ' 3Mercie1rf ff m-,M 1 1 lCTR21?3MObrC4i 10 SSN ifR9 ?Y?S 10 sm R0gem RM3 QRut1ed ge 05 3SaHSQii0 I i0SSN'fSay1er1 osSNSrdith SA Sotofy: .5 g CTR3 Starchet OS-3 StC 1air OS2 Strattonj OSSN Suarez 11 E 1 I 1 1 1 1 S Q I 2 I I I 1 1 1 1 1 1 1 I 3 I RM3 Taxiera RM1 Theal OSSN Thien OS3 Thompson OS3 Trevino RM3 Tribble RM3 Wade CTT1 Ward OS2 Webb RM3 White OSSN Wilkinson BMSN Withrow 3 12 ff Www- 1, is mmzfwsmwfm ,midi W2-15-n'f1 SN Wrlght CTO3 Wrlght CTR2 Yates .MT 1, ,,Ln,,,, a 1 hi MX :WNW S X 2 e K 2 Z Z 4 X 49 ' , W W F QW' A ,V QQ f fx I ,W WNQX Q qw ffwf f X 'WW WW Q my 2, 5 Q W, JN fi , f 155 , Qwfi Z ' x. S Q 6 4 A K .fr-M - - ,- . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 T 1 1 Q 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I 1 1 1 1 1 1 11 1 11 1 11 ,I I 1 1 11 1 1 5 , 1 1 1 1 1 1 11 1 1 12 1 72 :E 11 11 1 3 1 11 X ' , 1 11 5 1 11 - f 11 1 K K ' ,. 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 i I 1 1 1 1 1 1 14 1 i 2 1 1 L V f Aw, f ff 'iff M , x, .Q 95, Q wb! fx f 4 x Ks - , Y , W P ,kv ,L , , , 2 fm , IK x , ,SSW N W, W N, 1 wx, f, yn ,, , SV, , awk, 11 N V W kMx ..5,,N If ,V X f,,,,fX..m , X X X W w X , ff f i Q SX Y xffyg fx ff , ' M0 ,,XM,,!,fZm X Wfqxgf M f N , dgivxhfg. Q Q47 M Y ,, MW, ' f ' ' V - ffm Q A f V XV , 4 ffww, f V , ,R , Wfw' W 1' wx, , '17, WA Z A 'f 4 X .Sy , V,S., f A 54' Q f f , -X XM + sw, AQ SWQNW .fy Sf, 5 f A f, ff" , ,f - ,f X f, Q A VM' 'ff ff' Mfg. ,, f ffwfx V M WM4 V ,-f',,,,f 4 " X ff ffm ff , 2 f Q ff f -, U, H' 'X x 'fvsw , f 4 f ,, - X X 1 f WW V A If jig xv H yy? ,YZ X Zg , . , f 92 Q, -im - Q ,NW 0 --SW W W w Mx Xjf, if W W X W f '45 W W!! W! X J ! Z W ff X f gif W 9, x, -, ,1 -XX, Y ,f 4 -,,f,X-, Q u,f,9kf'fuQX W' ,, , Q,,f Hxf -Q x f fh 2, 4:1 Wx Nm Q N' X X " M I H X, -, wjQ ,ff ,f'., Lx If W ,jwf 5, Mm Z, " wwf. . , , V ,f xxwww 'ww ' ' X , Z2 X X ff! , f KW X 7 V 5 W 0 fxyw f f f y ,ff l fQff X! ff , pw' XM! ' Q ff f f x , , M f ,W 1 f V, ff f L ' Q f 3 , ff , if W f if X ff, W My if , f ff y f 7 f f x f W X ff f X fy AWMXXW! W 7 W! X , , SW M WX, SW , ,f fs Wwnwz NWWNWWWX .S mls, fi X :gy ,gf ffgw f,,!!V.Wy,isi!W,jV7, ggi! XV fm AIM X4 M A W ywfg WMQLM, MMM WG , ,,,,L ff, ,,f- W gf .Mfg 4 X1 W f SW , N7 X f X f m mf , ,XL , MW fish My ,f WWX M X jj , ,,f 4, W W , 5744 , , w 4 1' If 4,,,f,Xi, ig' W! f f W M WW MW iffy iff Qg.QWW Zi V f 54,2 2 ,,z ii ,mf ' y,J7Sf'.Q,f-4 .mf, , f f Qfhg , W fe www , 2 1-,-.l,,..,,,.1. .,....,lv,-v....,.....1.t,m J, ,A 0175 ,Q XJ' W 12 X, V 2? f f 7 X! X f f 5 f f f f iff I f ff Z. WW ,,1,.....-L-....i.... X X I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 I 1 1 1 1 I 5 I F1 I 1I I 1, I . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 I I 1 I 1 I I I 1 I 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 I 11 11 1 1 1 '1 1 1 I I 1 . I I I 1 I . . 1 ,. 1 ,. II 51 1 1. I 11 E 1 1 1 1 Q1 1 ,I II 11 1 1 'I 1 11 1 11 11 11 11 I 16 1 li 'I '1 1V X X X X xx. x X X -.. My-wr----f-ff:-In- -'-'. .., , " ' '1 ,..,1.E'Ir , aka.,-. vie... . L.,- ..... If I 5' H 4 ,ff M .f ff ml!! A W W ffm wlwwff . WM WU X fw Wm ww W A-Wi? .L .mf X 7 QQ 'Qi savvy if, , ZZ'YYgg1fyf" .Q fm 'N ,LW as x Jgx. zu :- ,,,,,,,. ,g. - -W, -n N X 1 ,Va f' 7 H if x W, lvl as Z W J wx Xi if Q Q SN wa as X ,WN N MMM 3 NOS , ,A : -mf-W---1+--W - Mr-T"-"V A "TITS 5 5, 3 4, 1 5 'Y ' V' ' f' W 4 W ,.' 1' E 26' .1 , Q V 3 :jf L? . V - V, ,sz - gl N fg, ,N Jw A51 521 + New ' 1 3 1' ., ' ' i -f" ' ' f 'E 223' Us 1. Qi: S 5 - , f Eff .1 Vw V A V K 2 151 fn J' gf JI Y f 5 sr Zwewf swf: :wx 2 ' f-1 1 1 , wi .45 .N 1 , -- - l 2 ff? Y M -N ,z if , 1" f 75 if '1' uf f4Ai?15ifi'!f Q,,s ' 5 ,H 1 ' 1 - WMWMWWWwYwwQ Wfff ' ' W9 , lfij 5 .2 5 1 ,Q ' sa QW E Q .ss WwwWWy+d4wmQ:g-m+ 9 '- V092 QI X W5 1-4? 1' 'E .-' V 5' 'f g ' , 'li' " ' 4 , 5 "" V f X me A -if "" 1 Z ZQWWQW WMWQKW fin f , M' ' 2 LT Shuey LT Rogers LT Sprecher ENS McGowan GMC Holtzapple DCS Lowman STGC Daniel 24 COMB T SYSTEM Combat systems is comprised of FOX, GOLF, AS, ER and EC Divisions. They are responsible for the combat readiness of all Weap- ons and fire control equipment. Maintaining the ship's communica- tions and electronics to a degree of maximum availability is also a demanding part of this department. LTjg Weigert GMCS Hawk ET2 Abbott DS3 Barnett ICC Smith FCC Newcomb FCC Joy ET3 Bigfeather STG2 Bledsoe GMM1 Bosch FC2 Bradley GMMSN Branurn ET3 Bress GMM3 Brown W,.,,,5y , , X , , 2.253 . ..,, .,,. .,,, ,,, .XXX -vwf X -xvvg ,, ., XXXQ5??Q?1X?'WIQ'MTX:,fXXZNM'-if'Egllwfll'-ilif '1e'1Q.Z2X1,3X,X,X-f3'-','21'1XfiX9I3'QQXf..Xf,'XQ . -4XXV'flrz-f,"-fm ., 1" fy '..fX.w ,,aXvX.Xww":H-'A -UL,-1XXX XXX-X wxX.:'XXwM"",. ww-"X.XXXXXX,X " X ' X .. X- X" 9 XXX,-.35-.,XX'Xa3 .9 ,X-fm .X.,,,..X,X ,,.. ,X. .X.,X,XX 5 , ,..X,X,,X ,, X, me :, -,'.XsX:X.X-a,g,,,,XQXX,vXXp-Q .X fX,Xf.,.XX ,wp-1, W., X 1 .Xz I-'X ,, XXX- A, ,, XX . , . ,,,.w'1"-','.:p ,-.X.XXXX5Xw4 .3 -, X XX:X ,XXX ,,X- X,-ff :XXX -,-.f'f.,..XX-X X X x.X .XX X- ,X 1 X:::1Xi,.Wf'Af'XTEXXBMQkX3X',X-AF' i:':IX'?kk1i i1XiXXf:,H-X ' fflX1fX -' "Til 61-Af,-"f'1XfX ' ff X ,XM .1XX,1X'qX.-,..w1w 2 ,X.,v ,,tXXX-Q-:,'.v.X ..,,,. 4 ,K x.,. , XX.,X,XX-,X , A,,,x , . ,x..,- X-, XX ,,.h I , ,,, XX.. ,. .,,,,., 5 ,,... X . ., ,X ..', XX., ., xv,A,.,, X .,,A , ,. , ,,.,. XX ,, . , , U , , , , , aXf-,wh ','X1-Jw XA XW'9z.':XX,.X.X.X , .. X .- X XXXX':X., Xa-X'-XM 'XX X .- ,XX X X w'.'X,' 'g,4'. -.wwf vX XX.. X: 1X -' .":'vw !v.nX . MX-2' I -XX X-' X , NNW' ii-"'M'J 'NX "V ' XX-' J' -XX X,,,X.,,.v,,. X . .X , .V A, .,X. X ., , , ,,,XX,XL -1' QXXX-A'-ff.,XzX-9-.J X-XXX., :XA ,X-X -' 2 Q,-X.:-u,.1-X,-'wr 2. f , '- XX eX-X X .X MX, ,X,3'..X.XXa.Xw4:1 5 .s wcm 1 X-.g..,5X:4,X,, ymy.,,iX,fX, .13X,,.X,- 6.1 ' '- X "X1'3"2 PX-""-, .Jw ',X6XW 'hw' vX XMHJ' ' X WF XXX- .XXXXXX--wX 1,X.'XXXX f"'f.swf','.X'X-"Miz.:'X..fXX-X'' ',-L-W"X2,.w,,X- ' 'VT 'XZ-2,-X'.,-'.f":X ':.:Hw'f-A':f 'Y .:,.,y ' gy2.f'1. 1 X-X,XXg f .XX qXX,X-,HX -' .1 X ' .'.eX.X,X-1 X X.., ,,... ,X ., Ff?1,aX.fyv,, X'- , , .f1,:'.w'If'f ,.f .74 .,.x 4--r ,M 4 X ' --4 1... ,XXX3 Q x .,2:v,X, f' .I ,V I N wx, ., ,N -V ,,,,XvXX: . ,.X. ,. , X., X, ,..,,,X . .X .. -X :XXX 1, ' 'X ' 'XXX XX XX v,,. ., X 4g,XfX,- X- XX, 3.5. Y W X,L,X,gXX X,. ,,..,,X.,., XX .X, My- A , .. X , .,.X-XXj.Q4.M,'X,,XvL X X.f,sg,,uy, X ' A.X.J'XXX5XX2f-QQ k " .-win, P z'.:I'.-f3w,f".f'H .XX-Nix :g,-fu: ag g,,XX,X. , , ,X :iv 'BW f,X5X w Xfsf' M ,A ,,..'. ,af 1 X? . V. ,723 f 'XX :.f,.,-nf, fs. ., X X ,, Q.f5.xXQw'Q'QjfL'i2 7 ca-lm ,X, .1 4 X ..-,.-V. , ,,V. , .,.. . ... .X .X...X . 'XM -4 , .. ,,X. .. 4 QXX .....,... . " ' f ,-., X.. ..fA-vN Xi, ,.,.,-.., ,q.3X,,..f,.J,-1 ., ,.,, , .,. -,,X- . ,, .. ...-., , Q X- . ,,.... H . . . . L v X... ,gm - Q, ..f,,, fn. .m..X,X. , .X -X - .I bv " ' 132 'mafw 1.-'-v,"f.'f-FInf"-Li',f..1.. , ,. H 'L.f..1'Xu1 ' .': 1-:NJ . A 7 11 , ,-P, . . .,. -- .5 .. .,--,, 94.3 75 3251.1 .2,n..,-.XZ f ..1.,1.-1-,7- 42' . w ' ' -' 'T ,-2.9 .X-,,.,-.5 -QX ' ff.: few,-.1 L 5. :.-21: 1 fame 1 4,1 an f::..x::1f-X 1.5: -. f f X X XX X L ' ,,ff,fL-fQ,- 4. -. , X-U, ,1 f if , 7 J,. ?'! , 4 aff? f 5 fe if 125512222551 if 35 5: 13 2321112322354 ff ?,?, V 32:2 3222 X , L .1522 3 , . , V , , T 'L 52 1 f 1 ggi N 5' 17 fl V552 ' ,'zX,,X2A ' fluff , 2. ,Wg 'Wi 35,25 7,1351 jfs ,wg , ,pg ,V 5 ,T l t ', ,W 'xxr I xrxxx Z !'!!' B 3 W 'N Il l: 'W 'W ? A 3 U ? x ,W ,I :I W' P 5 wil lui? vu!! 5 UQ 3 2 :W W W W ,W W W W 11 X W W W ,W ,W I1 xi W W ,W Xi W A ,W ,W W A Wi W W W W W W pl 11 '1 'W :I A W. I1 fm 'R Q 3 WA WA li S pl WI ,W I 2 3 W W W W v 3 sa W BK lx vi WW ,W WW WW WW 3 . ,W WN WN ,W ,W ,W ,W 23 Wx 3 X 2 3 S 5 J S Y 3 S I E 2 3 W1 A .1 A A 1 .W i A A 3 5 3 STGSN Hall FCSN Hartley FC2 Head DS2 Herbst IC3 Henderson ET8 Hermen FC3 Hitt FC3 Hogan f STG3 Hoppe ICFN Jackson ET2 Journell DS2 Kenyon STGSN Kulbacki FC3 Lemon GMMSN Lopez FC1 Madamba STG1 Majewski ET2 Marshall GMG3 McGuire STG3 Meagher FC2 Middleton FC3 Moher FC3 Noonan GMMSN Odell 29 GMGSN Ogan DS1 Olivola TMSA Padfield FC3 Palms IC3 Patten FC3 Paulaski STG2 Payne ET3 Pelas ET2 Peterson STG3 Pizer FC2 Pratt GMMSN Reese 30 FCSN Rhames FC2 Richards FC3 Richards GMMSN Robertson GMM3 Robertson FC2 Robinson FC2 Staub FC2 Staszak STG1 Thrall GMM2 Severson GMMSN Sherman FC3 Sickman '31 IC2 Thrapp DS1 Valdez DS2 Vasquez GMM2 Watson ET3 Westberry FC3 Williams 32 GMM3 Willie IC2 Wolfe ,S-xv, .A VN. QS I A f A Af . - , 4 gba. f x Q , f ,N Z fa f f f 1 'V' .- ,W Ks, - Ap- , , x X W A., Mn , - M Q 5 Q 1. f Q M fa 5 ' ' k , , x ' , Q. : Tig E x .5 Z, '32 g A ,,f A V.-Q x N. lk - V .Q . iz! ' ' W Q . h - . ..-32 Q Wm 2,14 f f , ,.Q y Kali? x ,, N - i 1 .275559 ff Ji, . If , 4 A r If ,, ! .fijggx X 4,2 . , I ,XX , 'Agni' fi N X ? I M7 ,, ff' ' ,K xx X. ,pp s, - 4 yy. V a dugy r wg' , . 9 gs f, -N .. WK ,Nh XX '2 Y If ji, ff rf 1 ,V - 'X 3-, 'V K m X. J ,X , 7 Q Q1 M m x , ' 1 5 1 f .-.if Z5 ' - V ,i 'f 'I' ' fa f -Q ,:' " , fx , 5 5 2 i ' 1 , ' Y"-QV, I 21 Q X K 1. . f' 1 X . ' ,pf .:j5' f' ff 1, X wi f- , fs- -P - . CW . iiffyf' .flgw NN y x ff' f 2- i ,s dw' if Ziff' 'Q S f if N 5 if N115 V fiiws,,E4:, xs7 g f , ff Af f , ' ' ' ' Q W h XX xzv. ' 515- 1 -' - F' N . if ..:1,., y I .A ,f J Kg. H , NA- X ,mfifz If-" ? '43 '1' ' X3gfWVf"3 ' 1 - .xv-1 Q "f.- xpiw ,M X, :gf + Q fic J, 1 f Y v - f' ff . NVQ , V . x. K Q51 gl .bv ,,a wk dyyfiw .Uk 4- vf fr ' I 5, V, 353153, ,Q 1 ' , f ' Vfn4:,.i,f www x , -ff' " ' N Z , ,, QNX! 5.,,iQ, V t Q ' , . , E QSNN . W' un Nyzzgf X, 1 ,sf . .S - ,..-wp , . v iii! 4' I 3 Hug., 7 1, I 1. XS, 4 "-J'-f ' P f .QSM X 3 f XE, X N. v gd .df fi ' 7 f 1 Z A I I U 'L - !g.wv1f-xv:-vim, y " if WV' 1,564 I iw... New NXWA J' ,M Af J' .f www X Q , N0 DE.: 1 X i P I lj X J X X X XX X ! XXX WX ll g ur I i Wh ,Wear 2 X 3 X X X ,X X 1X X X ,X X X XX XX XX XX XX XX XX XX X fl ,X XX X X X X X X X +1 X X X 'X X X X X X X X 3 'X J ,X 5 3 i 2 S 2 E XX S XX XX Q X XX R X 2 3 3 34 44 pf ,f A fe! Q22 Wx iff l ,X if X 1 Xa' - XX y X ' X X X , X X X, XXX X X,- X 4 WX- X- ,Q X L 55 xw A XA'-5wk'Xg-ks X4 :fi S c S V N S S X gf X: .Qw- -un-..... X xxxx X X, X51-+L , K.. fi- ffk W f Wg f,. J inn f 4, ff, ,L Wm 'Q' 6.1 wwf ,,,..,,.-1-1 R r my X 1 Q K 6, 35 4 w WV ..-. ,..v,.,,:.,..-,..,..Y-q--,,,,,.,T,.,e-:- "' ' ' ' ' v x , x ig? W ,A Q ! W ,W 7 , x . 36 ff. ' , , ,M W! Q 'XG W' Q Y W I 74, Z! M , ,f W, W, 4 H I I ,A Manx QDSGW' .. .aww f If f MW W' HW , I , 1 Q..-vifawhv :Ii f 1 X 5 11 3 1 1 ll' f LCDR Wetherald IL I LT Cordle LT Velez 1 nw 15 1111 1 ni H HQ 1 1111 41 W 11 V! wh f ini 1111 aim L LT Le 3 LT Ospina 1 LT Baugh 1 1 1 'N 1 1 1 I 1 5 N 1 g N x x 1 1 5 'Q '1 1 fl '1 1 LTjg Haggard LTjg Compeggie LTjg Swift Q1 1 1 1 1 1 A 1 a 5 X Q 1 5 'I Q1 ,1 9 A A Q 3 1 11 ,1 Ni ,1 Q LTjg Herrmann LTjg Lethin LTjg Calhoun 3 E E N 38 3 E i L-r GI EERI H , 39 1 MMC Anderson MMC Saxton ETC Beebe ENC Stanzle HTC Ball EMC Nix MM2 Adams MM3 Alamond MM2 Alexander MM3 Alexander EM1 Anders MM3 Angelot 40' MM2 Barr FN Bell MM3 Bernal HT3 Bowers ET2 Bowers ET2 Bradley MM3 Bacon MM3 Baldwin MMFN Barker EM2 Blackburn ET1 Borchert DCFN Bovard S E I x ,o e A A ,X ,L ,A x 5 5 gl 3 1 D1 ng KE ll 1 will 3 WW. WI ll '? nl IW ni uw ,L A HSI' 3 -fn 2 x ET2 Brady EN3 Brown MM2 Chvilicek DC3 Cimlaroli MM3 Clingan MM2 Cole ET2 Contini HTFA Cook FN Cortez MM3 Cram EM3 Cud EM3 Davis 42 1 54 f' ET1I liDied1+ich EM2 Ditt1I1S1'23 1 sf FEM2 HT? D0HHvH11 l f 2 1 ET2 -D633 ' A 4 MM2 Duitsman HT2 Eaglebull FN Elford 43 1 :V , IA Q E 3 ,. ,. Q J 11 S x Y 2 X N 1, '1 H 3 1 Y H ,. i ? w x 31 Y 1 2 H 'H rin ejn rp: 'N 3 lu 1 X ? n Q up E53 if 1 1 bf! Ear 2 x x H J 1 3 3 2 Q 'N U rg X W i x 5 :I S i 1 za 1: 'R H 5 ri 1? V1 s ,n Q Qs 0 ,L I 'Q W W Ji 2 5 2 3 - 3 3 i i E i i 1 s r W MM2 Enjalran EMFN Evans EMFN Evans MM3 Fannon EM1 Fierro EM1 Fletcher EMFN Flores MM2 Forgey ET2 Franke ww' me wa-1 MM3 Fuerstenan ET2 Gardner FN Garza 44 ET2 Goulet EM3 Griffith MM3 Groseth MM3 Gruber ' MM3 Habal MM2 Hackett MM3 Hafner MM3 Hale DCFN Hampton MM3 Hansen HT3 Hasse EN3 Hedman 45 Q1 1. ,. 5: N 3 1 1 32 li S ll '1 Y 1 I I iw .vin 1293 vl 5 Nj Ilyj up Hp uni up L11 nil H15 1111 111, ,1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 ,1 '1 '1 'N 1 1 1 1 1 'l 3 3 11 ,K ,1 11 Il 1 '1 11 1 11 ,1 ,1 ,1 1 11 ,1 11 11 ,K fi 11 ,, E 3 2 S i i 3 5 'I 'A Q1 ,. fi gi Q 3 fl S 3 3 1 1 3 1 H? la FA Hibel EM3 Hintze MM2 Hoefling MR1 Hoover ET2 Hope ET2 Horton ET1 Horvath MM2 Hull MM3 Irwin MM3 Jack ET3 J agielski EMFN Johnson 46 ...E .V .,. 1 ,,,k 1 J K- HT2 fK06h1Br 1 f lKQ3I3Q f l MM2 Krueger EM1 Lachappelle FN Lahmann MM3 Li EM2 Lowe EM3 Luczak WI-mmm Kal Mann hw. ET2 Macias MM3 Marston ET3 Matz EM1 McDougall ET2 McGoniga1 MM3 McRae 48 MM1 Means MM2 Millon ET3 Motter MM1 Neal MM2 Nelson EM2 Nickerson MM1 Okamura EM3 Oranday MM2 Papin MM3 Payne MM3 Pereda MM2 Pola fill' 5 ,A ,X 3 x gl 5 3 'HM lill- QQN' rl' -lm 5, 131. 2 3 Vin, nl!! ,im Huw Vin . ll :gm 'W' 5 E H 2 ! 'r ,Q A 11 . 'l 3 , Q i 3 l is v n l l w 3 fl ,, ,W l ll ll H 1. X ' x 3 ,i ,i S 3 ,i 11 ,, X l Q . a 3 3 DC2 Poehner EM2 Pomeroy ET3 Popma ET2 Richardson MM2 Ringler MM3 Robbins MM2 Powell ET2 Purcell MM2 Reuer W UQ l 5 50 ET3 Roberge MM3 Robinson MM1 Rock EM3 Sanchez EM2 Sayers MM2 Schaaf EM3 Shook MM2 Silman MM3 Skelton ENFA Rogers MM3 Roman ET3 Russell DC3 Schepp DCFA Seeman FA Shade ' 51 11 1 1 1 1 1 11-fi-' 1 ,,,! 11 21 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F 1 MM2 Snyder EM2 Spicer 1 1 1 EM2 Standifer 1 1 if 1Ql'. 1 1 til' 1 ,5111 1 f 1 1'!H 1 P 11 1 Pg 1 1 7' H 1 1 1 , . 1 1 1 1 11 U1 Q 11 11 . 1 1 ll' I 1 I! 11 l ' hit Q 1 Y If 1 kb X M2 Stevenson lf? 7 ET2 Soto 1 L 1 . 1 1 11 eeeef 1 1 Tanner I 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 5 1 1 ff K 11 1 1 ff 1 . 1 1 1 111 f 1 z f 1 l 1. 11 1 1 11 ef 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F 5 ET2 Thomas 1 M 1EN2 Thomas 1 1 1 1 1 1 1 11FA1T1wmpson1' 1 1 1 S . 1 1 1 1 . K . . ie 1 1 1 - T ' 5 f 1 1 1 1 1 N 1 1 1 1 1 1 - 13 .1 5 1 1 . . - ' ! 1 1 1 1 1 111, ' N95 X Q S 111 .. s. .X 1 -- X 1 1. X 1 1 f 1 1 -1 11- 1 1 X 11.1511 , 1 111111 1 1 1 L X 1' :ff X Q 1 1 f 1 MM3 1 We 1 f " 1 , X1 K X. Ts. X ffsx ' 1 - E 1 if-1 xX'1:1f1S 1 MM2 Tompkins 1 1 1 1 EM2 To asna 1 1 11 11 1 -1 1 fs 1:1 .mfg 1 1. X we 21. R N E1 we 1 X a . 11 1x 1 5 --Q 1111- 11 -1 1 f .1 1 .. x. 1zw.111X eff 1 1 1 . 1 11. 111. Q1 11 -11.1111 11.11 1 1 1 S 1. X .21 isa 1 H. i-511 1. X 11 'Sex 1 .. 1. .. 1 1. X 11,111,111 - 1 1 1 .. .L 11 - 111.1..--w11- H xg 2 11 1- 1 S. S1 -Rs f ,1 7. . X 1 X w . -- X.. .1 N 1 1 S 1 11 111 is 2 Nkxlgxee-1w.XiXXSS11 1 . Q 11.1 --yy NX -S-gg 1 1 ef- xi T ew. S. . 1 1 - 1 1 - 1 1 - - 11 1 1 1. .... .. . .. . 11 X1 11 YE A 1 f P 1 111A 1 ff 11 R X - 2 ie- :1 fs. 1- 1 X- 1 1- li 11 2 11- 1 1 1: 1 1 W' 1 X1 Q 1 1 F1 K. A 1 X S1 , -1-K 1 .. -111. 1 1.1 1 5 .X iwygi 5 g11:f1ff - X 1 A 1 11 -1 51 5321 f 1 11 1--. K 71 If X .X 11 1F 11 1- .5 Q 1 f 1 1 1 . -12111 X .yvzgf 1 X I 1 f X X R .L .XX Si bi .R in k S1 1 111111111111 yyxx X 1 11 1 Q -1 1 X 111 1 1 1111 if 2 1 1 11 1 51 1 f 4- ' ' 11 5 S. 121. F-NXXN-1' , ,J - 1 . N ff - - ----- 1 -L- -ii wma.: 1 ...M .xc . -.1 Q.-. M . :r xr." - . ,V . S QQSXXXXX . -X X. X - -- if---AA---,-V -.LW f if 1: ---1-S XX X X X X X XT X 1 X ff f , ' ' ,W ,,W KW" ,W wwf 1 M M , , , XR R XX XR X XXX X f X X , XX,,, X XM, XXX,W4XXXXXgXXXXW,X X , X ,X XX,ff X XX , , 1 ,,,f VW J? , ,X. X, ,X,'ff,,,X,f, W X,,,, ,W ' fu- ' X f,,, ,qw ,,fX j, fX "W XMYZX ' ,, ,e f ,Wx ,xc ,M . ,nz jww g, , f , ' ' , 1' 4, ,X X ,,, , X X, X ,X XXX X ,f,X'X XXf75fX ' 'f f XX,,Q XXX! ,JW f 7 f f' W '- 'Z4f"X,y,fz X , W X 0 f X,77" ,XV XXX? Xyff ' f 1 1 X, X X,f f , f' Xf,w ,,,,f XXLXW 'WX , .X f X XX ,XX ,X ,,,, fy, ,XXX XXXXXWXXAWZXXM X ,ff ff ' ,V ,W ,ff wf 9 , X 7 f X ,,, , XXf XXX, X,,,, X Q ,XX , f fXXfXX, . ,X , , , , 'mga , X X f "" X, ,ff 'X ,MW , W, , ff ,M 1142 , riff f f xv, X f X , , ' XXX1nffXWXXX,gfXX XXX, XXXXW "" , , ,,, XXX,'f ,,,f XX,XXff 'X X, ,f XXXXW, gf, X X f XX,XgX,f X f X ,, X , , ff! ,W , ,ff , , , X, ,X XXX, , ,ff X X, ,,,X, f. 5 X71 X X, XX' XXW, X,,f Xffff f MX X -K XV XZ X X ff , X ,,,:XXX EWXX ,MV ,,,WX , W W fWWX,,,W' WWX WX XXXXfV7X'XWM'fXXW Xf X . ' rf' ,W ,,,fH aw' Wi' ,,,, ,mf ' ,,,,W ,,,2 ,,,,f,f, ,fff ,wif , ,W ,WM X X X ,, X ,, " ,,f"X,,,,,W XM, X ,JW Q X,,f W ,z V, ,, W 'f ,X XW ,W X ,Xxx Xwf XM 7,15 X X,4X , ZX' W fi! ,MX X wif! Xfff' 'f,WX'X,Xy,'Xfw' ,Wx ,ff XX Xniff X XX X, X X X , XXX XX,,X XXX,,,, XXX,X, XXXX,, XXXXXX, XXXXXX XXXXX,, XXXXZ, XXX, XX , , XXX X ,X,, XX XX 4, XX,,,XXXXyx XXX, XX X X X XXXXW XXXM, XX,XX,,,, XXXXXJXXXXXWZ1 X f X f' ff , cv. ,Q XV' W W f X, Wg ,iff ,f.,f 'wwf' X, ,W XXXMV ' ,Xw ,, W . XX ff , XX X ,f, ,, ,, X, f f ff ff XXXWH ' x ff f, , 3 XX 2 WW' ,,Wf"X X X W , f XX, ,XXXX,ffXXXXXX, Xwgf XXXXZM XX X ,M ,mf ',,1 :pw . fW x X f W ,M , f,,f ,f,,,f ,W W ,f X ,X X X,,,ff ,, ,, ,,,f ff ,mf ,ff gx , X ,, XX X,X , X W, XXX ,XXX,,,X, :X 'X' ,Y 'f M' XX , ' JW ff f X17 ' X XX,7'f, X way! X XJ, f ,, ,, , X ,W ,, W ,mb f X,' X ,W X, V X ,' k XX ?gf X X f" X - ,JW ZW' , ,Wi l ,, XX ff 'X ,ww X X' , XXX ' f f ,,,,fffX', ,ff X0 Mfg' ' ,, 'X X, " ,WW x ,WXXX f' AWZXQ ,f ' ff wff' ,,Wf' fy, X :,,f4XW A X, ,f X, XX, ,, ,wf ,X ,f,f , XX,,,w ,,,, X ,,,f 5 , , ,,,,f ff ,W XX , , XM X . X ,WX ,,,f'2W ,XWWX ' ,X X XX, XX, XXXA XX XXX, , , f ff 4,4 ' ,JW . ,W , fffg' , W , x X X , f X X, XXXX,,,4 XX ,XXXX,,yf XXAQ, X M XWX5, XXXXXXV, XX ,' ff' A ,, 'WX ,WX :WX K QW X XX ,, ,,,,X V , X , k,fWf?. , ' f . y , md X , Q,,,,f ,, fffr ,f X ffff , X, ,f,f, . ,ff , ,, , f , -. ,K f f ,f ,A , ,, , ,,, W, ,MXX X , XX ,, X, X, XXX XX, X,, XXXXX ,, XX XXXX, X XX ,, XX XXXXX ,X XXX ,X, . ,X I ,QZWX X X X , ,f" X WO, ,, ff ,X , . , ,, ,, ,iff X' ,W fy ,,,,, ,ww 4 f K , ,, pg, f x ' r , f, ff ,, f ,fy , ,W f X X G! ' 'JW f f ,M 'X' " ff XX' f X WX ,, - X X ,, X' 777 X X XXXX,X , X ,W XXXX XX, , XXXXXX,,' X. X ,,, fv, X KX X ,YW XX , ZX ,0,XXX , ,f WW X 277. X f, , ff ,,,0 f X aff' .X ,QW ,,,f, ,HW ,Mi , X X,ff 3 X ar , ' f X X,f ,Wg XIX ,Xf , ' - , ,, H X, ' X' f f Q XX ff? MM1 Wm , , , , ' ' X' , 7 . X' - 'X ,W 7 EM2 Whitt ' f X ,, X, ,,, , ,, X XX XX X' ,z 54, X X XI X ,H X X 5 X, , v . , ffff ,, X. ,, , , , X, X XX,,'X,X X X ' ,,,f'f , x X X ,, WW , ' X f XX ff' ,ff , i X X f X X X Kg XX X , . , X X X, ,, , X X,f X X ' W f .X f X ,,,,: XX , X ,f X WWW ' f ,,7, ET2 W'H' 1 1aII1S X EM3 Williams X XXX 'X , X r f X MMI Wotherspoon X , X X ,, X X , X X 53 f' - , , , ig,- r ,Y ,.....,.., ,... ...,....,,......,, , . 'L ,L ,L L ,L ,L ,L ,L i 3 -im IIN ffm .Evil LLILL :Li Lvl 5:55 will L -. x L, L L' Z 'I H DCFN Wright "'J': L , . L 3 L lL L i 'l lL LL , ,L , LL 1 ,L LL LL 'L vl I ,L . , ,L L 1 LL . LL , ,L L ,L L LL 1 - ,. LL ,L W . . , . 3 ,L , L' J 'I 3 ,, L L- f L Lf 3 :X 3 :ki 31 ,L ,L ,L , LQ ' IL g ,L ,L ,L ,L 54 1 L EERI G 94.1 1 MN, Q f J M QW! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 1:11 1"' 111 1 1 1 gun 41111 1 '1e1 W 1 1 1 1 1 3:11 1111 1 1 13 11 1 , 1 2 1 1 191 2 , 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 15 1, 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Q1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, 1 1 1 1 1 1 1 1 Q 1 9 1 '1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .1 1 11 1 1 , 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 yay' ., - A , -rig ---F-.-1 fr, W .- - .? ,. .- , I :-V , f ' ":- ""1 K1 "I, , f v ,Ji 7 ' , M f 1 y, Q! 0,1911 ,WU N f 'XM X x X mls. W ,A SN QA H , ,Il 5 Y Qi Z 5 3-:BY ff xi Q X A ,X Us i X I ff M AZ, S 265 0 ', ik K , X5 2 S 2 QQ fr '- - L.,-M --M-1-A-,-144-l,fff.---V Q -' -W - , -' -1 qw -nw" ""f" - -N .. .XXX ' I I I I I I I I I 1 I I I II I I I I .I I I ein 11.- -1 3 . .3 I I I I If Iv' WP Wk SIM lm 3 I 1 Iwi' I' I UM: IIN' I-fa II' III I' r I"i' If ' Q X. 1 Q 1 I I II Q . ,Wa III ini I I Ig I I 'I I I I I I I I I I I 3 I E I E I I If II I I 1 I 3 I I I IE I I I I I ? I II .I ui'- LW mf vw-..,,5"-Mfnwyx I Is 5 1 w I IQ" ,V I XX NW ' 1 EX ' W Q 2 Y 59 '-rl-Q A A s 1 1 x v Q X 1 X Nw 60 KN , my A g"""X I S . X..-f fe Q f- X W - h r ll?" llizl :L-ll lull? N AVIGATIO LT Marshall QM3 Carlson QM2 Griggs QM2 Jensen QM3 Monforton UPPLY LCDR Hickinbotham ENS Colborn ENS Duran ' SKCS Bsyless SKC Hardeman MSC McHenry 63 2 YU .ig 11 K , ,, w , ,, ., , ,, , , , ,, , , ., ! 2 ? 9 up xiii HIV Hi' QPF rl rp 2 nah gl lu W? - W! W 1, , , V, V, ', ', 4, , , , , '4 . , , ,, 'Q , , , ,, ,, ,, 1, QR , I A ,, ,, , 'I , , QI 'I , ,r ,, ,, q, , ,, ,, ,A ,L , ,, ,, ,, ,, , I ,, ,, ,, ,, , 3 , V Il , Il ,m A 1 l , , , A 5 1: V , , , V , , gk S ,, ,, ,, ,, ul ,, ,, 'Q ,, 0 ,, ,, ,, wb ,L , 3 ,, ,, ,, 'Q Ein img SH3 Adams SKSN Buck SKSN Crawford DK1 Ervin SH3 Garrison SHSN Fantroy DK3 Fuller SK2 Hemmen MSSA Holbert 64 MS1 Lewis MS2 Nelson SH1 Ocampo MSSN Perry SKSA Soria SKSA Tinner SK2 Wright DK3 Vantrece 65 W, , 7 f X , f. 'f" 0 ' ,sf " , W ? f X ifixllgxl ww ff y 7 f , Z gi f Z Z Z 1 12 2 ' V f W Y ,f ,my f , f W ' f A f V 2 f f . -Q f V' S 1 f f,,.,4L4, , 4 fmyu, I , f 4 , A"A ,,f , ,,,A,, , A, .v f ' .,,., . . ,,,, fw' ,, ,MH f--- --W1 , ,,,, f f,,. ,V X ,1 9 ,f f , ,Muff 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Q Q X Q Q X Q Q Q Q Q 5 Q Q Q Q Q Q Q Q Q K Q Q Q Q Q Q Q X Q X Q Q Q :QI QP -QQ X Q QQ Q ,Q ,Q ,Q QQ Q 'Q Q Q Q QI Q QI QI Q QI Q QI Q Q' Q Q Q Q Q Q Q Q X Q Q Q Q Q Q Q ,Q Q Q Q Q Q ,Q ,Q IQ ,Q QQ IQ ,Q ,Q Q Q ,Q Q Q Q 'Q 'Q QQ Q Q Q QQ ,Q 'Q ,Q Q Q 5 QQ 'Q :Q ,Q QQ ,Q ,Q QQ ,Q Q 2 Q Q ,Q ,Q QQ Q Q Q Q ,Q QI Q X Q Q QQ Q Q Q ,Q I . Q Q Q 'Q Q xx g xii fi' Zx Z M 3 Z: iw v Y M12 , W I N I w 4 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 xl! I 1 11 1 I1 1 1 11 I '1 1. 1'1 11 1H1 13 11 11 1 1 11 11 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 I 1 1 I I 1 1 I I I 1 1 1 . 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 11 11 1 1 1 1 11 1 1 1 11 V1 1 1 1 1 11 11 11 .1 11 1 1 1 1 1 ,1 11 1 11 11 31 ,1 11 11 ,1 ,1 11 11 '1 I1 1 ,1 ,1 1 Q1 11 1 Q1 11 ,1 11 1 11 11 ,1 1 1 1 1 1 -up ,Z ,K.,, . -ww-we Q NN,-Q N,.,,mww-new - .W , iia'1'T M , .,. , ' ,., ... --f Q ff! 'f ' .... A W if f , , Vygri ff 'ff W W I M ' W' f X gzigf f 4 X ff' f ,ff ff ffff Z " , .... ' ..,., 4 1 4" ,,, ,, J f, Z ' Q 'fl ypdfff, X X ' ' flilifxf ff if I' f, M 7 71 2 'i 11 1 31 ,1 i '1 ,1 1 1 1 1 11 ,1 1 '1 '1 l K A 1 1 I1 1 X Q1 1 1 1 1 11 1 1 1 'U 111 1 Il! I In 'Q L1 HP H1 111 It 1 11 41 '1 '1 1 1? 11 1 W, 6 1 1 I1 11 'Q 11 11 I1 '1 '1 '1 11 S l Q1 ,1 'I 1 ,1 1 1 1 1 ,1 ,1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 1 V1 '1 '1 '1 ,1 ,1 'i 1 Ik 11 E 181 1 11 1 ,1 ,1 11 1 H pl 1311 Hi" nhl, lil hu H In HH III v EMC Ibanez YNCM Ferris 1 1 i i 1 in 1 EXECUTI 1 E 11' gb QM LCDR Holland 2 Q E 11 E 1 1 YNCS Knapp NCC Thiele YNSN Bellard 1 2 72 A CTO1 Castellow PN2 Davis PN3 Diller PN3 Galdeano YN1 Godinez YN 2 Johnson YNSN Johnson PCSN Olivarez RP1 Osborne PNSN Pratt YN3 Williams YN3 Williams 73 A--1--.-.--i -- -- "infin- f 5 3 l ??i f W , X, y I f W 5 . W U! ,f f ,N W f .. 929 si 5,5255 W """""""' . 'if rg i E 3 x I S i 5 3 5 1 Q Q 3 Z Q I a . 3 1 3 Q f 3 3 T 5 X r 5 l r' 'mi lil!:Dz ,Qu ,M Q ul . uswflpg 5 Nl K 1 X 5 W 5 w 1 W E Pan?" Mugs? I WH 'WC EW I 'i ,1 ,L 1 'l E I S 5 ,f 41 3 I 2 4 , 1 ua- + NJJ-'x Ez il 3 U 1 H i if il 3. Si ii is if 2. M 53 i ,fx A 'Zn . , , a - ' - - v , fM M W M ff , I, fkwy , J , ,W MM , I QW X X. Y .n1'. - raw ITlM 1.- 1 in wi I M 4 Q M ! i , -q,m,-.,., , E I ! Q E 5 3 1 ' 4 xx I mini!" fjl1"t ?fav"u E' ii'P. Q,iwl'Fm Sell-P' 1 25 L.iw!i" 1 E r n ? , 5 ,314 I e. Ni if NH :FI W' :wg , A ,. xl EV .mf yu 5, I E K K I E, Q14 K mfg e 'x :IRI .Q lf' lv! .E 'Q 5. l z :lf .lg li? .im 3? Q-4 i : 12 :5 :ge E22 ref . 1, , ., 1: . , Is . W 1 if rr LT Leslie HMC Darnell HM1 Grim 78' X XX HM2 Vilbig HM3 Gidcomb HMSN Brady Y A Q 1 9 i 1 ,1 1 1 ai 1 ci 54 il P 11 1 il ft -4.53, .- ,.L.gL, 1-1.4- .--,,1iE!!x'.nsmrw 1 .1 QLQ ,, , . A 1 1 C! 3 .2 1 4 I il LCDR Arnold LT Burns LT Huskey LT Murray AEC Colvin AMSAN Benedit AMS1 Cale A02 Cowen A AZ3 Drain L 80 AIR DET AT2 Erwin AT1 Joms AMS3 Kriner A03 Marson AE2 Scherpf AW2 Schott AW3 Thurman AEAN Titus 81 3 ff Q ' 11 N 3 3 2 . i N I 3 'W' "::N Il-H' . I N N Q wl III 'Q' wah eil' Iwi W x 5 , 'F li W 1 5 wl a M Q! ,Q 5' qw , Y g p 1 5 -, ? 3 1 , Y ,w ! '14 , . E i in .3 5 'l 1 1 , , :N 3 ,I 3 Y, : ,. : y 1 5 , I 3 w w i 11 I il ii ,xi J, 1 ,x V 1 , ii 1! 5 a I a u 1 S ' 1 JJ. FLIGHT GP 5 'W f 1 J , X x , sr' 'W Q , ' ,, ff X ,f .11 1 Z 3 5 2 1 ', f 2,27 5 ,W W ,f I ry ,,ffW,' ,4 X X HMM ,xxk ,I X A. r ,f ' M,,,.,,V fmfm .. x.,. Q 5- -Q - .b X ,xx X 5, N X x , . X Q , 9 g , X f Q 1 5 . 1 Q , X 1 'WV X 'KXXJ1QR-5-jpg?-. Xjjiigi if ,A , W V, . ,y 3? 'P-Wiixi 1:3 Q - ."9Yi 125 X fx ' f xx W Q H .sc w ' K it 4 a QQ Q . Q , Q, w, , Q. gn.: ' X X N ' XQ -S 'T 2 'z 1 0 Mk H +L-aw-.,mM0QGZ?52ie2,j,,i A A A f - Z . Q Gsm X ' V W 'X'X'5w1 X - Nw qw QM, X, ix..-74, 591: Q g X.,,k V 5' . NM, Si ' ' 'fl .. E . ,- wQ:,:'fs2iXzX:' 'af ' -2:42 ,. , . , '-W' Q55-XX.1,.s:sesr:'w 'Q-swf, . 15151, M? ,NA l . 2 f, - NL r ' '51 X M, 9 9 ,fy f v ,. 15 , if , n gg Qi xg ,Q ' K f, ' wma, - -ffzmp 1 1 ,QM-,.,. , .gg wa-1 .M-4f.5':, ff f ' 1 'I ff 6 22 f j gm fm- M, L - X 1 sf M' J J 5f?f35f.:15f' fi? ' .11 mffn ,C-f ... ., K -ff' ...A -.Q ,1. i 1 1 ' 5 2 2 W, . ,r S Q 1 2 i E S 3 2 Q 3 S WV" lU:'a -i',,,o QQ' 1' bplmg S fl FUJI' 5 5 i . U?" fini' 'IW' Ib,- Hin Plum: bf' A, nv uralx S 5 -MF il 5 3 'S 2 S 5 x 2 E ' 2 Q 5 1 i E 1 I 2 4 2 2 Y 1 I I I I I I P ,K-'Z' ,Rf R x 0 BX W fi if ,,,,,,..-Q.-nfs W WW W My 1 1 85 -- ---vnu ,u-1-r.f1-1----f-Y.-f:-T..?..vs-v1--k.--...-.'f-f--""' .....-. ...?...,v-.......,..-.Q.............-........-.- X :N I I X I , . X X I Q . X X 5 1 X ff f X I X X A' ff ' s R fl 1 X X . X I 1 2 X X X . N X .X ,X X , lg I ll 1 EX Q Q X 2 X fy: X X VW Img ll' HX li Xl' 1 ul! IW' lip' XX' ' ,Xu XE NCL ESV X-XZX Vertical i K ' 1 Replentishment i X X X X X X X ,X XX XX XA! -.---qv-f--1 ii 41 ri 9 E I J 1 l Ll ,4 14 1 P 87 I I 1 W ln? I li 'Q ml lull 9 pull Q P H' I uw: tilt' NH' ali! 'ti I 3 l i 1 1 i : i 5 5 I 2 K I 1 ly f . il 5. L1 , if ii li, TRUXTUN'S mission is to operate offensively, independently, or in a battle group with strike, anti- submarine, or amphibious forces against air, surface and subsurface threats. The ship is uniquely equipped to perform these difficult operations. Manned by 45 officers and 545 enlisted person- nel TRUXTUN displaces 9000 tons fully loaded, has a length of 564 feet, beam of 58 feet and a navigation- al draft exceeding 30 feet. . Powered by nuclear reactors, geared turbines and two propellers, TRUXTUN can operate effec- tively for great lengths of time at speeds exceeding 30 knots. Armament includes, a twin guided missile launching system which can launch either missiles or ASROC's, a 5"!54 caliber gun mount foreward used for shore bombardment, surface and close in air tar- gets, torpedoes on both port and starboard sides and CIWS Cclose in weapon systeml which gives support to our antimissile defense. Other systems onboard which offer fire power can also be employed if need be. The motto "ARS NAVIGANDI FIDELITAS IMPERIUM" express Commodore Truxtun's stan- dards, achievements of seamanship, loyalty and com- mand upon which the proudest traditions of THE UNITED STATES NAVY are based. 0 CG my-35 A ' 'Nz 5.49-AP flirt 5 x 4? liqpvf . i 4 Am QQ lkqlffg , Xllgkgx Ming- Fl DEUTAS 88 . dqlnigdu A All., QAM Zim..-M840 :Fwy-mUL Kim UZEE-QED. Miz-DW XmmNImd-Mxzli m . .ll I m - Mm L1 Q ta g dmv I ss I 4 -an mb-PHD E 0 P H I . Mm-IUZDQQJ WAHM-vm:L F2502 ZDU , mmmluzbdwd ELATED WGCQQAQM mmm-IULWN-Adu WEEE Lmmlmamzq mMEHmEZ ZOGAEME IIIII E-Ein Elma?-Zi MEAHSA UWT?-Q24 Ik' T if Q 2 MM--N 0 ji' Mddda Qovlmlmxzdq NE'-:SEX ONIZNS ' Training With the Ko ean TEAM PIRIT 1990 Seal TeamfTeam spirit 90 fx ' N New . XX .Nw-WWQ f fe K 2 X Mf , 2 if b- 2 " X f W f , W ff f -X X -lf' Deploying Seals in af f- "" .v ':f4-af 5-!"'i ' z.-. . f " ffwffq, , -Q. M.. Q ' if , ' ' 'mf ' W My W j pfff, 2 M we 0 0 X N.. 'm,. 'WWW fa woq,M.7Mf,. ff Mfwe aww, MAN, f H ,f -. wwf MA. WW ' , ,, . Q U M W, X ,4--I J X , 14 K' A - ,, - Wyfmffw , , W wfuf' wi W, , if .WWW W MW if aww, ,, f W .M N f ' .wo f- -e A have QW W 'enum MW 'V W ff as ffm f ,,f, ww! W. ,W,g 4wm Mmm an ,WWW A. , ,,,,,, WM-I e .M ,Wm ' "5' fwfn f 1. mx., w " W f , ff. H f , fav W ',,,,, K- A , .V,,,,, fm., ,..WWWf-""'7'f 'A W7 W Wf3,,,, M. Offloading Zodiacs for Seal Team ,f W - ,,', ,.-.. ,,,, .. , ,, 'N' , .... M. X' N M, . " f ' fa fr ,, Q. ,,,, M K f W, WAX! K xWm,km M . - Q , f - 'W z .Sy-4refw W"""Uf 1 LM?-N V ' K 'X 'ffm .r:s3Q':ff V,-w f X M ,, . W W, A f M .. ,N AMN-wr ,W , W, f ,-ew 'M N, ann In -f I X-WMC' .:"E'e -" 'f N - ,.... -N ' " .am 'ef Ms ,-WA?"H-ee - N. ,M ef' 31' - Y - A ' U' f ' A M N .. W ,R .. K MW...-f., 4 J .. . 1' yNIlAw,,4f7.al . AMI, M ., H K ',,, M X ,f A .N ,, .WML M ff' X.- + -'Q ---- fwq. dv + 5, W M Q . mx M QS-44.,,V ,,,, . """"f W MJ' WA x X . K V I .. 7 J, , ',.N,?,,h, 7, ix .,. X. . - , HM- W" ' W f ia. -M - 'Mm M' ' "' views -wmf...,:"'X". "" 1 ' l,f-fame. Wk' f PM I .X f we .4-W... "NW, . .. ' .,,,,T,,N,,,, 4- "' f' . 'N' "W 'fa FT '7ZMfr'fr fl . M... ,M , .M .. M M ,. ua. A A , .V f I A Nl., A V. ,L 4-ww, W 'M . ,, - 1 . . V , 4-1:-X. .Ng , U , .. .. -... .Y-QMQAN ,W "Z, 'X wma, 4-4 -N. XM is H "" ,,,,,.,. A , -we-anew fv ,, -ow-- W.. ,LW 'mv 1.4.x A+ M . .-Q .uw -Q .7- Seals onwigiwmewif :vfay to invade Korea during Team Spirit QM www? ww ,wgyw 1 XX , wfxkw. .ef W, W, :M K a, Y " .N 'Q , M, ww -'Z' 47, Q11 Vfyxxf W :K W, W W., A M 4 'Q W Nw M. W- f , nf 11-Q. :. "Wm ' W , W. . f X , me aykwaf. f W a.. ,mf N--X , ,wh . X fd! if X ' , N. , 5' W' ' XS f V. f Q f' MJ M x f 2 ggi Z, 'N 4,17 5 X 7.44, 4, ,, Al .,,,? .. W TSW M ,N ,, V, X' X - MM f x 2 Z7 , -inn Jn: num M ann M4 ,V vm X f KV, , 4 V W fx ,Q W M- W 41 f 'is K 41 7 1' ,da Zf !' A f ,, f ff , f "' A W W Q I l Y, L, l d, vm ,G , X, ,. ' rx , ,A 7 Ww- 4' , Q n " gl H1 QQ ,X Z, 2, 'X Q 1614 xx XX at 9 ? X f vi iw My fi QW X X W, SX Nx f N N f X M BX N x V SN 9 ,QW X Qi NX . XX 93 1' 1! 11 ii 11 qi 41 111' I1 II I Q1 ,1 I QI 11 I 11 1 I I 1 1 31 1 '1 I 1 ,1 Q1 ,1 ,1 1 I1 ,1 1 I II I 1 1 II. II' 1 1 1 IH II I 1 I 1. . 1, I" ISI' If 1 1 I I I I 1 1 . I I I I I I I DE ,I ,I 5. 1: I Is- E I I u I 1? Is 1 4 I II III- II' ' w .III l 1 l I 150 120 w 60 30 ARCHCCXIEAN I I1'I ff I1I"1' .-111 an ' , 1 ' f" " 1--1 ' j M, f, , , , ,,,,,, s 1225, ,AAAA ,W f,,yyfg,g:gf2, 1'-, if '1'1 ,', 1595.3i1?4'g3ffa5,i?'f' ' , gf ,I BAFFIN BAY - I V V54 5,5 M rV,, I 1 .I , ' f ,, I CREHNMN X I ywm .,.. 4.9 44-ff, v',, , -nf -1 1' " ' "" if ' f f :.-f'.p1f.f',4m2 "f' if 111 1,.- 1 f . "', L 4' 1111 M f""' f ,Ikfii'wiik-5,'14ff'f' ' WIN 5 5 1.1, 1-If II,: 11'I 4,h5we.zf.q -f-,Af ,,, :Q112,13fgZIgZy??s,y7'I1 1-, '1',,- Q F52 11., if 1,f fzff'42:131g5j:2f?f,,w1,1. ,,,,.. ,,4.f ,... ,- f--'-' 'f-, s Tiiv ',I' 1 1151-g'i ff 211: 'Vu it1fi'f: ff' ff,-5 122 ' 1 1I1 - - ' i C JI in , A A 1 32,115.15 J ,.,1A -,l. A VS, 7,1351 V-VV AKV- 2 ,VVVV 2,371-,611-E: 1,,- ,,r,',-, 1 1: .A Wizyyv , rf,V:Vv I rl VV,Avv' , A ,ILI :55i,,i V,,AA ,AAV V,V,V,AV li ,:VV. V,,,,,,V f I ,,,, ,L .,,,,,, AVD: , E N0 I + "': ,':'J Il ,1..---,1-' ICE' '1,-" fm lifw, 11., 1: 1.,' I Li., N A L,, 50 kbnuuu 1I1' , I BAY Msg!-QADOR ,pf-' III'I'I2 LIII. III f . c B' Tiff? 333 Z7IQiI1ffi'III.fIf2, 'I I ' ' I ' 1 CULFOFAIASKA A. '1' ' GEAT BRITAIN- 'gig uifziglgfgffz,5i.5,4, .,,' vg 11'- ',,' 1 V'--' I ,blu kt, V:,,,A.. 1 V,,A 2 ,,VVI 3 HVIA 5 I ,' P , 1 1""1 1 I fi C I 1 - I NEWFOUNDLAND I I I 5-'Q 'I,,, , ' . . ' 2 VV". A"',l "1,- ,,.":, 'fl Lf """V,' :'A'on 11' Sill I CISCO Fi: 1, au 5 1111 :,ilgI1:i1i:-vii,,Zn-312i ,,.Af -lyv A, lull. nk S A .V - 'AiJ.,j, V1 1,, ,jig A 'IM 1211, ' -11. mmhmxm 111 1g5yq4Lyq,g-mmm ,IVVI 11 I A.1 img 30 - I ' ' "' ffsi.ji5g5i:leaf 1111, -15:1 fi Www . 1 '1II'2 'igisi 1 "" I ' I111 Jaclsonvillc 11, , I , -v.':i'11 , -' . .if '--11g OF ' mm' f 11. . -- - - - - .- - - - I5 IVVV M 4 0. -. .. - ... .. ... ... .. .. .. .. - .. - .. - .. yommmml II11 wma ,ICU 1111 -11MB www .,11,AV1 3 ,,'1 ,-'-,1-. . V55 0 5 ' 1,,g',. . o D' amwmwmm wwe? "1- EQUATOR www P I I SQ IIII Guayaqunl ' gf :1I2 V gjjefgg1jggEf2' jjx 1 1, . 0 i J .1',. -, '..., Q k,V.k, .V .t 1 1 fljigj 111': gfCj,j,,Qii,jj gf I'1' Vij -4, I111,11 5 1,A- A PACIFIC OCEAN C'11 J Lima I I "V,, I E IAI,II If A11', f f ,,I' Q I ,,," I 'I-., 'k,I I "',k 1 ,"', I, , nmwmumi 15C .,11C , 1.1 ,p q,,q1wWW C1q.. IIIII 1qI11I - of - ' Tahiti I j 111I1,' L - A " 1 .I11 ',b' -------------------------,waf+a'---------,- 1'1 I :vK,' 11 ',-. If . K'-r ' .30 - Valvmiw 1 1' ' 1- 51:55 3 ".'I .151 II1I',: ' S I .,'-i it '.,k- :QA -21 CD05 Aires -on Falkland lslancb Shuitof ' 60-' Mmm' 'CAPEHORN s ANTARC'l'lC CIRCLE -,if .'--------, ,-- 6 , N sm I if 'WEDDELL ' sm I .iii N X . 1' . .. pl fs- f QS . K K I V1 L . ' X X -CQ , I 120 - 60 A 30 I,-. I Q , MSX' FX . , X ,. . . If 1 , . I . Q xx I . , I . fi '3- p. ll h i1 1 30 so 0 90 120 150 leo ARCTICOCBQN QA? wg rg BARBNIS SEA I I ' QQ l1- " ' ' A I I I PI I AI N - W' , . '1l1 IP "' " 5'-iff "' ' 141 " ' Q' " Qffg , if IPAP Aflieff ' ' W 5 f ' f A - AA II A PA P P A I I II I I PI I i II IIIIP I IIII II I .. 60 n 1 Sy ' A Y b A b i Xq ,VV V ,,q 'iefi SM OF BERIIMSEA ww A I P A 3 A P I II I IIP I 0"""'S" A ,. 4 f A P III 1 A PIP I A , "' ' in ',., 'LV L A' l ' Zi V,.v m K L.L , Q, 'LVLL Z Vf V Lmz' fx Ein W 3' ' f ' I ,' " -. . ' ,.,. l ,'.. . 1" Av' jiA A ' i x V. mLA. A - hA h m,AV A Vllti AmA. h ,,.Z J igg.iA.:A1 QAr,IEE:2 blh, AIT J . A DN' " ' I can A I A I I ' I If A"' i'A2VQQf '-f fAlflf5f51'?f2IPg 5' "- I PACIFIC man Meditemnan sa ,vA V V .A A A A ,,Q., i V my ' A ' V' h D ,AH V I VVA. A i L fp VA.A AmAA L Vvhv AAZP A'mbm"V'..V AQA: VV b.V lAAZAAiijAE5A '!.A.k cv 1 " AI M wAA ' ' I M., "'- 30 A A A Q A-' A 3 5 A'A' Al ' I ' ' . Am,V' Ali m.m, VQVAV V . ' 1. H A 'mAA AAAAA A ' uno AIAA "f'i'i:IAAAm5AAAAlfl,E -',, 5 -,A. Q.,iniVvi.fiI1:Vf5Ii,.:A ZV: rf ' I ' ' A' V ' " - ,lA l1 -A PIPI ,A'AAA I I ' I , . I. 1V'.A AQ jr, AA. p1AAi:r'I A V. ' M Akk. E I -,.k,,hV -yyh Z ,A , I an U V -V?,.A,A- IAQ 5 on' g L .Kwdakin u A fl'ffl5 AA P P I , AA A' M A Amnmusm : " ' ' :'1 an I Pmurvms l.'G""".CAR0UNEl- I I A ' -. x I A I 'WW'- Som A W ., P. ' AV.A A A J ombag I 'u I ,Q I Q "':f:, A.,AV 3 AAi5:gA'A A: V ' 0 7 I, l ,AomtNolre . J 0 IA ,..., I A VAAAAA 1A5,A3g 3 ,: A ,fA, AAAAA A V 5 0 - A Cm. mu 4' I I v-?0wM9"" INDIANOC - AA ' ymckw V A A A AIAA VAAA A AA,A Vml: .1 . an 'I . . M-.A . , AAV' ll' I ' 'sfflf 'v'i. if "" lffg ,"' LAAA I I ' if.. 'LV:, . S "" CamT0wn ' on ,ztv J A' vhl: Vv'A I A., my - . NEW 5 fs 'bf------........ ,ff I J 'f 1' - -:guna-s-s-an-Q-sus-suns -qu-n .1-arena-wanna-nn-nga:-np xnq--1-nun-use-naman-Q-nu-auqnnsnn-u A ROSSSEA PR 28 Y30 A PORT VISIT PORT VISIT , JUL Q PORT VISIT I Pom' VISIT 0 TVISIT ST RALIA PHILIPPINE AU - JUL O JUL PORT P KONG - P R Emu. HARBOR, HAWAIIQO .. 130 60 , vw: 5 I 1 I I 3 I I I S 1 1 I I I 1 I 1 1 1 1 I S E 1 I 2 1 T?9?iE.' INN W 1 I I 1 I 1 X 151459 I 1, F5- 1 ri 1 1 , 4 , 1 1 ' 2 M 5:1 yi I 1 li If li. 5, 2 '. If Il 11 ,. 1, I 1 25 QE '1 E, I Ss ,. I I 1 I 1 gf, v I 1 , 1 , I 1 1 1 x 1 Q s I 1' E I 11 ' 3 5 I I 5 1 1' E ': I 5 1 11 1 ' I I 1 I I 3 3 1 I I 1 I 1 A: fi I 11 1 I 2 3 3. gi gi Si '1 E, I! I ,f' MH 'V I I Ph- I C, Elf' W5 mg I x XX x xx A fx fx K gf f 1 N2 2 ff M 5 IS! EJ WE TPAO 1990 HAWAII KOREA PHILIPPINES SINGAPORE DIEGO GARCIA AUSTRALIA HONG KONG 96 MMZQQQ HAWAII Walklkl Beach, Macadamla Sklrts, The Hula and Pearl Har bor are all part of our memorles Nuts, Pineapple Fields, Grass 1 ,W-5 , 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 S 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111' 1 11111: 1-11' 1111!f'f 11.119 1 1 1 511197 .mf MH 1 SQL 1111 2111" 111 Y 1 5 W I 1 1 1 i 1 1 11 1 51 12- I ll I I1 M11 111 Q1 gf wi! 111 19 s:1 :fl 12, 22 1 1, ,. 11 11 Z! 1. 1. 11 1. 12 1, 1: S. 1 11 EZ ll 111 111 1 1 I 1 1. 1.. 11 IE 1 Q 1 N 5. Z . 41 S 98 ,,,l..-- PHILIPPINES Tagalog Jeepness, Balut, San M1guel and the Rock at the entrance of Mamla Bay, Where the Amerlcans and the F111p1nos made then' last stand Correg1dor o o 7 . . ... . . . :We 1 f, Ss X see: P 4 9 QS' MXZZK We K -A I f,4Q1.e Z I3 xmvmf W N Z mn . I , 4 N' 'X X S X 4 . Y WN S w 1. 1 A -B-gnuw-mv vgwezznuusn ,V V .. ,V If W ' ,J , s My - mi. K, wi ,VM ., w'l Va' W, 'A 1',f ml. " SINGAPORE A Clty of many focal points Hindu Buddist Muslim A potpourri of smells Curry, In 7 cense, Chinese Cuisine and always the tropi- cal heat! The Island Republic IS a gateway to Aslan culture, tra d1t1onal and contemporary Mk! X 'aff x w W ly!! !lx X Wx 'W ff! W!! . 1 - f Ilqq 1, I I ll Q4 PGIRT mAaammueMwB10? 945 yyrfawnuf i!91ffIMM!i!U 052 :ssl wfrawll I Da J 9097162 wi Sl GND r f n aww .raw In-1110066 .s Ona N mf Ax- 1 lx Il M5411 Gi MI MAND 44 wuuunwml ll emswr C0916 ro 1 ,sv naw. Aauimaarfwuwfkf flfiffif KU wllif IPX, it MUSE!! 'AN 4? 03 13330 AIQIQG if 1 0 Wk :ms W ss arwaa fx 471 I DIEGO G RCIA Land Crabs, Sports, Beaohes and an old coconut Plantation. What better Way to relax? X aw. 45111.51 In order to get along down under, you have to speak the official language "AUSTRA- LIAN My w 1 ,W ,... .,,, 0 A f l AUSTRALIA Wallabies and Kangaroos. A place a lot like home Friendly people and open Sk1BS A good port to stop 1n , 4.1 , .,,,,,,,n , ..,,,, s..W,...,,,..-Y n,,, , .,,,,, M,mW,,p may ' X s . ES? X Q 'X V, A 444, ,... -V Wwmmwmw, .. X, K My rr.. fi ss ,fv Sew' i "G day mite" you look rooted. Ard night? I'll shout yer a middy Cbuy you a round of beerb 103 1 1 1 1 1 M1 iam! js' 'I 1111 im 1 i W x 1 1 1 N 1111 5111 11 T! 1 1 I i 1, 111 1 i 1 1 1 1 15 1 I ll ,. NIU' fy' Exif' src! 17111 123 1311 W ' il 13 lol, :gy , 7 in ii I 31 HONG KONG Br1t1sh Crown Colony be- EXper1ence the open mar- kets, Sampans, Junk Boats and one of the flnest ocean harbors 1n the World comes part of China in 1997. Set up on the Pearl River, high rises dominate the view. Peace is often found in "MIUS" Temples. fTemp1es that combine Buddhism and Taoisml. i few ,, W 4 fx A fy 105 rl . ,Q S r 3 y. E 2 w .2 ,. ,. A H H 3: A . . 2 3 b x ei VY 35 Qi 3 :I 3 a rrv 5242! mt I v I Q x Q , vx H tl E If r MV' M J ,'. ,V , ': Il I ,I M' lr az II wi' fr! 'ith 49, ' ,rl til., 3 Unit 15 F rm 15:5 Mgr 5 , 'l. 'Vi lib ws .R I" ' 'His sw' SW Iii W xl' ww WA" 1212, N, WEI5 M E .Stl E 11 ,,!,, IH' Fi!! ' mf My f. wb ,Ml ,xx M1 H1 ,vw Hi tif? 1331! li" 2 E 1 3 , , f ' 5 3 Q r I it li, TE!! :Mu I I iw tit , 2 0 I2 ii' STEEL BEACH PICNIC For an eXc1t1ng new taste Wlth frlendly servlce try the barbecue chlcken, r1bs or burgers on board the USS TRUXTUN A perfect Way to relax' Reservatlons re qulred A., f, dx f xo f Sf W Q Q 13 3 g..x, X J f W 'V wif 4 , W f W v I Y Z ffl f f .461 Z-I X 1 S KN Q , xQf f 6 Just another Westpac sunrise!! Colors over Singapore. Heavy seas enroute to Pearl Harbor! Q is Mi Vqiv sg , , ,W f QM, gy' gush , , ,,,M -ss -v ' ' f - if I X 1 W-4Q?LR,,457m as cj X , if " M W. .. , WA x M 5 """F'm 11" 1 Rooster Tail during heavy seas. Storms at sea, it gets no worse. WW 'T fs M ,M fa ,' W'W CROSSING THE LINE To all mermaids, sea serpents, lobsters, crabs, polli- wogs and other living things of the sea. Let it be known that on the 25th day of April, 1990 the USS TRUXTUN appeared at the equator at the longitude 084.34 degrees east, entering the royal domain of Neptunes Rex, ruler of the deep. To assure safe passage for the remainder of the cruise, atonement for this crime was required from those slimy polliwogs who had not previously sworn loyalty to his Royal Highness in the presence of the Royal Court. Before the days end, an interesting metamorphosis took place, the slimy Wogs were initiated into the solemn mys- teries of the ancient order to become TRUSTY SHELL- BACKS! 'WWW wwf in :FEM 1.141 'N '- . v xy six x x 1 N X f I N A 41 ' ' -Y 0' f X . 5 X if X X f iw 5 Q N X! X xx, vywhh-Numa A E WM. W xfwfwmahu f M,gw.m- , f mx fwffxx f Q Z A 5 1 . S : NW? X b 9 X-xw5. , X7 X A 'N x x -V sq.. V. 6 ,Ka s X X ,M x Z gyyf " .V X Q Nwx f , . : wig .SSX KW QSJEX XSQ XX Nix? f QVXQ X YN PS S f Y NX N vm K N r l 1 W L The spiritual guidance from the Lord has lifted our spirits through our West Pac 1990. Although separated from loved ones, We kept them in our hearts and memories as we wor- shiped the Lord in distant lands. The crews morale remained high in spite of the pressures of the daily work schedule. We are thankful at being able to return home with no fatalities or serious injuries. We are also grateful for the many days of calm seas that blessed this voyage. May all future deployments be furnished with the same freedom from storms and the same patient understanding. THE yum I '. alibi . Ss WALSWQRTH Cruise Book Sales Office puguggnic 10755 Anaheim COMPANY LaMesa, CA 92041 MARCELINE. MISSOURI, U.S.A,


Suggestions in the Truxtun (CGN 35) - Naval Cruise Book collection:

Truxtun (CGN 35) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1977 Edition, Page 1

1977

Truxtun (CGN 35) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1978 Edition, Page 1

1978

Truxtun (CGN 35) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1986 Edition, Page 1

1986

Truxtun (CGN 35) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1988 Edition, Page 1

1988

Truxtun (CGN 35) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1992 Edition, Page 1

1992

Truxtun (CGN 35) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1993 Edition, Page 1

1993

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.