Troy High School - Trojan Yearbook (Troy, PA)

 - Class of 1955

Page 1 of 92

 

Troy High School - Trojan Yearbook (Troy, PA) online yearbook collection, 1955 Edition, Cover
CoverPage 6, 1955 Edition, Troy High School - Trojan Yearbook (Troy, PA) online yearbook collectionPage 7, 1955 Edition, Troy High School - Trojan Yearbook (Troy, PA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1955 Edition, Troy High School - Trojan Yearbook (Troy, PA) online yearbook collectionPage 11, 1955 Edition, Troy High School - Trojan Yearbook (Troy, PA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1955 Edition, Troy High School - Trojan Yearbook (Troy, PA) online yearbook collectionPage 15, 1955 Edition, Troy High School - Trojan Yearbook (Troy, PA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1955 Edition, Troy High School - Trojan Yearbook (Troy, PA) online yearbook collectionPage 9, 1955 Edition, Troy High School - Trojan Yearbook (Troy, PA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1955 Edition, Troy High School - Trojan Yearbook (Troy, PA) online yearbook collectionPage 13, 1955 Edition, Troy High School - Trojan Yearbook (Troy, PA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1955 Edition, Troy High School - Trojan Yearbook (Troy, PA) online yearbook collectionPage 17, 1955 Edition, Troy High School - Trojan Yearbook (Troy, PA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 92 of the 1955 volume:

N ol nm 11 suv , , t I-Q 11 us' I fo fha n:,l,f half -fha hfyhsd- H hem- we be hue: BH hu Y l 111 : Il I1 ZZ ll IT: 'Y- wf 4 and ,,,g,,ge HMA 1,0-,, oy uvfll h1a Maru ESPNU H5 UW lord 'rg-J u J wk ge 1 il OVC' hd 7, We 7' W Hsve' E J 4 J inf QM LCVL1., ow te da f be h-me aw o -r slut Re -M I71t to 'HIE S lv 5 S 571 T 3 ood hmgg wg .ge 75 - IJXJ 1 6 R we-m be haw nfs JYOWNI 1. y dh 5 speed 3 , I7 4 we H ig v wqij haw ovaxn' 11.121 ll Q J --,- we I JT elswe 5lm.H He, 4-.,mewm be W4 e, Hmum N531 MBE v ev ev ami nge ,, ,H du, 1' we w cheer 9 .-1'lI 1 i4Jj!Jw ffim ' i:fJ EEE 9'J iii 4 ' HE A 555551 A f 333 f ff. TJ! E Etgiiiidiiiigigf gig T' Eliil: wil lfyfg fix! L54 f -fffgf F Hg'gQEm orc Cod, you lmw lzcrc tl gomflj' L1ll'L'IIillg and zz rich." -SI1,x1u5sPEA1zE 2 19 Published In FHF SFNIOH ll A55 TROY PEINNSYLY mu Y olumc XXXIX TROY HIGH SCHOOL 'fi fi Wd. E af? E. ""KW"'A'3""""i'NfZ.l.,,g,P, QQ, ww ,,l av Q L FOREWORD DEDICATIO L K N I L ...g 9 P3 xii! ix X' E11 Y L--si: lil EL 111 T1 i 'D I I I N!!!l7IIil1Iii7ILxlltIUN, i11if,Ifzuii'ff1'fclwQ1111,iimi'wf,i1iiiwfuii Xli U x lin' Senior films ul' IHS, xxiii lu uxpivss will gl'.lIiIlILiL'I1ILlii lilH5L'XXilUi1LlXL' Iii-Ipi-il i3lliikiUlll'illi1lf Iliglm Sciiimi lu ils wiuwiit U1'n'.itin'ss. 'iii tic-su "iiLliiciL'i'sU un l 1 gialciii .ilici liigiiiixiiiliii mimiiL'1itc'Iiiisx'ui mit. 1,751 f X N i i wx JN i X, fi i i i K , i i I ' i XY 5 I iT,-X X QW ii wi . i K 5 F4 ! i X: iii, ii " is ,xx X R A I KX 1 D in wg 'J X' " " V Q , Y K i i A' n I9 l To the solid grozmcl OfNcztzu'etr11ststheMi11cftln1t1111ilz1sforayef' -XVORDSVVORTII . . ,,i,,,3wi IROX HIC ll IN 1955 D6 6 wif.. kwgg gym fs 54 g 41611 All 5 Hlstor of Tro Hlgh 011001 Q ut 1 istltullon ol .ni mv mm xx is tin old Shui School Housn Sltlll L t it LI imc m 1 mu X in in 1 i vi 1 c s mu x un in um X xx is unnliiuiuc in its Lxtctl n lf xi is bmi 'ht in Bri S t muh mr m lm 1 nux school hm which Lomutcci into 1 mt It mulxct stlli stmds on tin old sltt Ilia Nltfxt in Fun il: SLIHIHIIX xx is loumitci iimut 1338 It xx is Sllllltld on XX ut Alun ut 1 lmnum Hu hui c mv uc it . L ins x In it 'K IUIIIILI L im XL ICLINX xx is iilll t ID 1940 in IIULS Riu L unclu tilt CIIILLUOD of Comm mmuiox mrmv IIUSL xx 10011 mitac im llclu ID this Lllllitlllixllii nut Colcmd Pomciox ow ii Ll 1 ti 1 ln 1347 it xx is ll1L0ll7Ul itui incl tm some ti in tnul 1 ll n 0 sum Ir tm ILXLIILIL xx s x U c um 1 1 L at xx s tc xi i 1 ' L U ist mu s 1 h iss x 1 1 Lnttiwtwi LIL xx 1 1 1 L ixtiitt sn ic ut in 1369 1 I7lIi5ilL school xx is hmm LC L m Otl L u 1 it lil I1 Stliuol optmnl on Hum mini I its 1 f ss Lxx x I1 ii v tlllfllll 1 N tlit II L L18 1 1 v lmiu Stlwul to itunn 1 L s in m cv ii ifhncl imp ilLll1I f tit XITUIIU -uit umm mc ll its 1 XX L ILIII I 1 It fold xxlw dtxnt to Oiilllll 1 thmouoh Lcunl tion lm nxt it in LXI Lust of our S70 OOO iust uiinpictui time I-1I1LSISLil0Oil llllCill1UlI1 Nmthun xx x L 1 QL stu in XXII f t 0 s ll 11 lm is tour Iwmns 73x-PO mm tht stco ii v 0 x on 110111 -lflxv a F xxlumxu mtus L1L im iisu tim IWLLIYIIIUII lwonis 16x78 hat L lull on the snwnci liooi md SPILIOLIS Qloiix lmonis mn both Horns for tht List of tht I u Bl L L LI cimf s 1 1 x 0 ut Imso ti t Illini L 1 s 1 s mi vc x s s in du cm it ist moclun mai IITPIOXLLI stxics N L LSI 'll S ILS LL lIhSI CI XSS SCHOOL IJSLl53X 'K U L L ITU I DC I IIIL U tlLll I . . ilili' old '1 Qi ' 'ic' '1 ix n in this vit' 'i 'at H .A 1 ated un tli ' sito of lic p"s'1t C1 'lfs cat 1 'Let Ir took its ngimc lirmn thc vcz1tlici'x'z c ' tliC turn ulial lisliwliiclisuri1oLll1tccitl1L'i Vliing. ililiis st-lmwl was built by 5uhsc1'iptim1 zinci :is mc 'U x :is 5L'ill'L'C in tlmsc cialis ull ol' tlic suiuscripticms wcrc in terms of lumber, iron or ' rk. 'lil ' ' 'i' 'iq ' ' "i ' l823. Forty iczirs laitur iliilCl' ' Q 'cm ' up 3 1' dum IILIIIAIXYHF' illlti Iiimcci to thc imvcr ond ul' Elmira ftrcct cm 1 ' - ' 1 ' ' 1 X ' ISC U X, 'YH 'z'fi 'V' it U.. a ' 71' Q' SU", oi thc sito ul' thc cimiimic limisc mvnccl by tllc lute Mr. N. Xl. J X' N ' 'li' 5 wr ' 'I ilu' ciuuimlc IIIIVITUSCOiiSCl1UIli :mai L'i1l.I"i1, zmcl is mm' uscnl ini Hrs. Hurry Nlitclicll :is il luzirn. lr was I1llIllCCi for fcn. Szmmucl AICKCZIII, lui wlimn it was 'nclmvcnl in I vill. rl ' yum' 1811, Miss Mary Sayer uns " "pul. illvili' 1 'ali 1' 'I' t '-.li 'lilx X' ' , 'I il P ,X mi 'l "gi 'ii if 'I' "1"5 i ' V. Xl. L ln,F'll1'.S Sliil and XV. Painc. U - ' 'Ly ' ' ' 1 ' 1 Y '5 '11 N rcci' " uicl l'rom thc Stzltv, but tits wus not its only ical s I' . Mort. s 'I ' 'li "" ' 'tix mlcri cal l'mm tlic tuition, paid by tlic stunicnls in caiuli. ililmis iiuilciing was Iona usucl for time ,Xen I- I amd t1 mini, als al CiUCiiil1gilUllSL', it stiimis on its original sitc on P11inc's Ilill. ilili ' .Mui I 'my ug open ti in I3-12, x 'ti Pax. i'il'L'CIl1Llll Ltins, un liPi5L'lJl72ll L'i'l'nyU1llI1 us the l'rg pr' "pul. Nlr. Clmrlc.' C. Paine was 1110 wwml princilml Ll ui is 1 .'.' istzint vast Miss 'H nl . Til 'als olicl ull this ltcfoci L if J 'I mol. U ' L' L L i' 'aj i lil mimi 'ii nivsr riwni gill lcrs. 'iii' first tcrm ui' ilu' ,lim P il' X I Q ' K 1 lily, Oct " 21, ISKU. will l7r1l'L'..m' ln 'ii Xl. Ylfill s n ns p1'im'iluil. -lii!L'iiOiiUXYiI1g is ll Q ion Hum ii alt-st-ripmiw lulinpiilct isuccl .ll ' 'mcz "'l'Im ' citif 'i. ul' 'limi Htll'lJllg,ll. lmving, hmm ft-lr thc want of il 7' v" , 1 " mr Lint' not only thc pupil: of their own Pr rr umli, but nc tlult will 4 i ' 1 lc iz " ' ics 'or all li' DC" 1' X 4 lI,.i'1-nl' '-si' hi" ' Lil ' O il in ',4",44 '-Qi-, -' 3"m'."i' Pt'nn l xinin. Mila' imuilcling is stliwstilntiailli umstructccl ul' brick, in lnuclcrn styicg is I0 fmt Q1 ai", "tl Lust tlllli XXI-st wings lim' untriincc and xx' :torics l 'gl -Y ty i ' ' - .' ' mi Elm 'fL'2ll1ili3iC of lmcinh tlir x n into 0 'a , 17 icct, ' X x".'.Lll'y. uilii1"'A"i.' ' 'VX' W J- ',1 Q iz 3 Jr x W 'jl'iis. "l'l1-wlml-In il ' gi ig wt-ll ligwimtccl :lui viitilaltcci, :incl is licaltccl with tw ' -1 11.5 Paltcn lo ,Xir 7 ' aces. 'lim' Hof my nrt' Iiniylivci Iill' 11511 wut xith 11:11, llliti tiurniylicd with sczlts 4 ci Yks li Il ' mi. " 4 1 ' ' "lt iJ th ' ci '." 3 of tlic Ivvnlmlc ul' Troy to IT1kliiC thi. in till 'rp i 'ts an T fd! j 2 ",Xncl c . Ili, ll CiL'l'llllI i tiizit has lima exist 'cl in this 'ummt 1 i 1, by itil 1' ling fi: cil' "S for tlic uttgiinmcnt ol' ll Sound, 'lil1UI'Ollni1 and Pmclicall li I 1 'Q inn. .. Orme mal Bmldmv Erected 1n 1867 Building VVith Annexes Destroyed by Fire january 6, 1922 S Students deslrlng to prepare for College xx1ll here find the opportumtles for that thorough preparatron so mdlspensahle to success In 1913 an Agrlcultural department xxas added to the school and 1915 1 larve annex to the school house xx as hullt ln thls xear a complete ITl0C1CI'l'1lZltl0fl xxas undertal1en hx lX1r Cromcnn and the School Board xxlth the unlor Hugh School ldea IS the mam ohjectlxe The enrollment m the lhgh School contmued to mcrease so thlt 1n 1921 thc Alumnx Assoclatlon crected a second annex to the blllldlng The comm1ttec ln charoe was Herman Plcrcc W1111 lm Belman and Wrlbur Parsons Thls balxnccd the Qnnex of 1915 ctncl m'xde fln rmposmv loolunv structure S10 000 was ralsed hx thc Alumnl for thls project This lmount cox ercd the entlre cost of the txxo rooms and the h rllxx rx The entlre hulldmv xxas destroxcd hx Hre on tnuarx 6 1922 On hlondax tnulrx 9 school opcned 1n dlfferent hulldlngs around toxxn 1nc1ud1n0 the Clxlc Blllldlno the hlasonlc Club Boom the hrcproof garage, the Grange Hall and the condenserx The prescnt hu1ld1n0 xx IS frnanccd hx xxhxt IS l1noxxn as the Trov Plan Sesslons xxcre hevun IH thls hulldlnv March 18 1924 After the flrc occurred anuarx 6 1922 S55 000 xx xs ohtamed from hrc lnsurmcc Thc m IX 11num leval hondlnu of thc dlstrlct xx I5 51542 000 I1 herc xx ts tlso S20 000 ID bonds 0I.lt5IlI1!.1lDU affalnst the school dlstrlct This lcft an lY1l11ll'J1C lmount of S77 000 for bllllfllllg purposcs xx hcrc IS a 1JLll1L1lDg cost1n0 upxxards of S200 000 vxas neccled Thc School Bo 1rd trlccl 111 mlnx wlxs to ox crcome the legal handlcap and ln consultatlon xx1th puhllc sp1r1tcd c1t1Lcns ohtuncd 1Hold mg Corporatlon to finance the bulldmg The members of the School Board at the txme xxcre W S Montvomerx, B B Mltchell Arthur Mchlah ln, D Fannlng and Anna B Case The memhers of the lloldlnv Corporft tlon xverc 11 K Mltchcll 11 lX1cClellmd H Plerce C Blackxxell and W W Bc lmln As a result of thelr comhlned efforts a school bL1l1C11D0 costlng 'S185 000 xx xs crected the 11old1n0 Corporatlon furnlshed S135 000 xxhlch xxas ohtalncd hx an lssue of 5 per ccnt honds In 1925 a Qommcrclal Department xxas added to the courscs of mstructlon and rn 1926 '1 llomc Economics Depxrtment Thrs same xear the school xxas ofhclallx lpproxed as 1 unlor Scnlor Huh School ln 1932 the pl xxground xxas enlarvcd and modcrnlzccl Most of thc moncx for thls cntcrprlsc vx is ohtuncd from student actlxltlcs An mtcrcstlnv studcnt projcct l1noxxn is thc Dxmc Fund xx 15 startcd ln 19752 xxhen school xx IS hclnv hcld IH the V1nDxne Clxlc 1JLlllClllIU A ten ccnt plecc wus found on the floor 1nd brouvht to the dcsl1 Tlus wus mx cn to thc Pl'LSlLlCI1l of thc Studcnt CKBLIDLI1 wlth mstructlons to mxfcst ll md sce how much he could rcturn llc rcturncd fxftx ccnts Thls hftx cents xx IS xlxcn to thc sccrctlrx of thc Stuclcnt COLIDLI1 xx ho rcturncd three doll Irs 'md txxentx slx ccnts Aftcr th xt onc doll lr vx ts Ulx cn c tch xxccl1 to thc sexcrll studcnts Nclrlx xlxx xxs thc dollxr clmc h1cl1 douhlcd or trxplcd Thls xx xs Lnoxxn xs thc Dlmc 1Iund and lmountcd to scxcrxl hundrcd dollxrs This fund xx 18 usccl to moxc thc llolcomhc House from ln front of the school hullcllnv to mxlcc room for thc lxrve pl IX vrouncl The Uxtcs It thc cntrxnce to the pl lXUI'0LlI1Cl xxere erected hx the Alumni Assoclltlon Wltlx the lI'l1LIULlI'lll0I1 of thc goxernments xxo1l1 provrxm 1 cllctcrll xx is constructcd Ind lxrge storc rooms xxere hullt undcrneath the shovxcr rooms also thc lI0LlDCldll0T1 of the hrst xnncx xx as madc The engmeermg xx orl1 on these projects xx as donc hx Mr W1lson WC1gCSlLf The tax rate before the fire of 1922 xxas 24 mllls and after the fare lt xx as jumpcd to 35 mllls md xx IS vracluallx reduced to 21 l'Tll11SlI1 1936 It xx as not reduced, hoxxex er untll a surplus of 9 11 . . Q. 1. 1 ' ' ' 1 1 1' 1 ' ' ' . ' ' 1 ' C3 " ' "Q 1 ' ' 2 " ' ' . 1 1 1 1 1 1- 1 1 , 1 1. . , . 1. 2 1 1- I1 I 1 1 2 I I I x I 1 1 1 ' ' ts I1 5 I I1 1 I 1 I- 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 Q Q. Q . Q Q . .Q 1 .Q Q 1 C O . 1 , I 1 . . 1 1 1 x I 1 1 1 1 l L 'L - 1 I I I 1 1 1 1 1 1 D 1 1, 1 JK 1 Q I Q, jg S I1 Q Q . . . . Q Q . . Q.Q. . . Q C: of 1 2 1 . . 1 1, ' ' 1. 1 , . 11 1 D 1 . 1 . . . . . 1 11 1 11 1 1 1 1 1 1- - 11 - 1 1 1 1 . . . . 1 D Cx V 5 W V 11 - 1' XI 1 H1 1 1 . Q , ,. , 1. 1 . 1 ' 1 ' 1 '1 '1 1. - 1 11 1 - ' 1 -1 ' 5 O 1 1 , . 1 1 1 1 1 1 O 1 1' - 11 '- '- '- 1 1 1 1.', 1 ' ' -1- 1 1 1- b . 1 . 1 1 1 Y 1 1, 1- 1 I I 1I 1 1 1, I 1 I1 I 1 1 L. Z, l , 7 1 I 1 S 1' Lf' 11 . 1 ' 1 1 ' 1 ' 1' ' ,- ' ' 1 1' '11 - 1' 1 1 4 1 1 1 1 - I Yi 1 I H ' O . ' 7 Z7 I 1 ' 1 1 ' 1 11 11 1 . . , . . 1 , . 1 , . . 1 1 1 1 . Q . . Q . . Q Q. QQ Q . ' O 7 7 C Q ' ' 1 ' 1 1' 1 1. '1. .1 1 , , I . 1, . 1 . . 1 1, 1 1, ,Q, Q. 1 . Q ' ' ' 1 . 1' 'k ' ' ' "Q " '1 ' 11 ' 1 ' I, 1 L1 v1 - 1 x 1 x I 1 1 5 xv h ' ' 1 ' h ' ' 1 I- x 1 I-x 71 - 1I 1 - 1 xIyI IL- I x xf, 1 3 Ixw 1 1 1 1 1. 1 . ,. 1 1 P7 1. . 11 . . . . . 1- 1 1 11- 11 1 1 - 11 1 1 1 1 1 1 1. 1 , 1 1 1 1 1. h 1 I 1 1 I I ,xx I it 2 I" I' 1- Irx D 1 5 1 1 1 1 U Q QQ. Q Q Q. . . Q Q. Q . QQ . I QQ Q Q 1 1 1 1 1 L 1 1 1 1 1 11 - '- 1 1 1 11 - y'11 1 111 11 1 1 1 1 . 1. 1 . 1. 1 1 . rs ' . 11 . . 1 1 Q 1 1 1 1 Q 1 Q 1 1,1 1. 1 , Q , Q 11. 1, ,L . 1 1 I 1 1 . Q., 'Xu' 1 1:1 - x - 31 y1 v1 v 1 1 x1 5 1 11 y I 1 I 1 1 1 1. 1 1 1 1 1 1 1 . 1 'ZQ ' ' 21' ' ' ' ' ' 1 1 .""2 ' 2 'LQ 1" vi 3 H x ' I 'S I 5 2'3 x 1 1 1 D D 11 ,D L x-1 1 5 1 11 1 1 1 I , 1 1IL I he ' ,D . " ' . 1 1 1 . 2 2 ' ' ' " 1 2 '2 ' 'L '1' ' ' ' 1 h ' h ' ' ' 1 L- 1 Q- 1 1 1 Q- 11 Q-Q1 A- 1 1 - Q 1 -1 - 1 3 I I v - I 1 1 11 1 , 1 I . I 1 1, 1 1 1 ' 11 - 1 1 11 1 ' ' 1. 1 1 ' 1 1 1 . D 1 7 SOIUCIIIIIIU hlxg S17 O00 I1 ld hcgn 1Lu111111I11tuI so tI1 ll thg SLI1c1oI I1o111cI was 111 .1 l705lllOIl to 111.10111 thn gOXLlIlITlLl1fS c1fIL1 1ncI LOHSULILI 111 JDIILX L011s1st1n0 UI 1111 I11Ll51L IOOITI 11 shop, 1ncI 1 I1L.1ItI1 1011111 If thc XXLSI L11cI ol thy h111I1I111U II 1 wst of YP! OOO This bu1IcI111v cI1cI not rchuc tht L11mcILcI u111LI1t1u11 hut 1111cIa hcttu housin 1 IILIIIIILS Im tht shop 1ncI thc INLISIL 1111 Co11v1Lss1111c1L I 14 sL11111c I 1 310 111 1t14 n thc 8111111 I OIILI cILc11ILcI to BL 11111t 111 1111 ax suixu S U1 Il 111 1 111 11111114 1 tu is 1111 11 tu Ulll Cl I Ic1I1n111u 11s Ichnv C1111 111 IIIUI1 xx 1 Xu 11 wut v Ll aunt hone s 11110u11t1nv 891000 111cI to ILISSLIL tht 1111 1111 1I 1111c11111toI S125 O00 If -I 1111 unt 1111I than to 3 pu cant Ihi 41111 1111 Snhool I111111I S35 OOO 1ncI 111 1111111: Lostiiw S91 U00 11 IS c1LLtLcI This cost IIICILICIQKI cI mc t IL 1111111111 11 5 It 1 111! 11 1 It 0 1111 1 S3140 0 411 LC 1111 c Ill Ol 101 tion 1th I1 1 t L In can 1111 ch LI L 111 nc In tht 111111011 oi this n Mx 1 41 11 LL 4 1 s S 11 1 1 s 1111 1 11111 mm thc Stun IJLPIIIHILIII 1t II1111sh111 lhus 1tm11 In SIILI 111111111 nw IIIHLXKS u1st111v QI7D OOO 11111 oht1111LCI hx LlSlI'lU up the I1r111cI s ILLLIIULIIIILCI SLIIPILIS 111cI tht I111r1cm111v OI S10 OOO 1t1 1111 1 1111pILt1r1n :I II ustii 1I t s L u 11111 lll 939 1 ILL 1t1 1 unc I 1111111 ITL st 111111 1111 ol I9-I3 -I-I 1 on 1111111 L1c111111111as 1110111 lll tu 1111111 IBLII chnv xx IIIISIILCI I01 1 I7 11x 101 llu 111111111 Lt IIINLL hx tI1 LI1ssLsr1I I9-I3 19-I-I hx thg XIL1111111 Xssc1L11t1o11 hx tht Lions C uh tht I11 YI1 st 1001111111111 tht S1l1o11lh1111d lil L 11 Ol 1 s s mv 1 U s Ll 11 I9-I nux SLIIOOI h111IcI111 1 11 1s IULIIII II XI11sI1L1x1IIL hx tl11XX1lls I11u11sI11p XI11n1L1111I 811111111 Xut 101 1 1 1s 11st mu LI tu st 1 XLI 4 5 111 11111 4 U s 111nvI1LIcI CILIIIII tht 1111 953 5-I 1111 11 IS 1rst 11Lu111LcI 1111111 1 txt s11111 o 197 11s hu1IcI11w 11 IS hullt hx tha SIIIL SLI111oI Xuthontx Both of thLs1 IULIIIKIIIIUS 11111 spo11sc11u hx than 1Ls11LLt11L s1l111ol hc111cIs 111141 111 1 1 1 L 1177 OOO 1111 1 U 1 Lust 41 L ll 1 1t1111 to 1 L 100 nsistu 11 cf 1 nux slum 1111s 1ncItI1L 11111111 LI111 OI QLII 1111 1m1111s ut 3lllLll1'S 11111 Jlll t DX tu Lstun Ill 011 nuntx XIUDILIPII 811111111 XLIIIIUIIIN LIINILI tht cI111Lt1m11111I thy 1101 Cf111111111111tx uint Snhools 11110 1 IILSL xc ns L11 ll sg 0 sm C 1 t11n is SHLI 0 tu vom cns I IL 111111111111 It IQ us 1 L 11111 ll 1111 1 s to 1111111 1 1 s llXl Hints 0 111 1 1111111 1 t 1 s u , ISIL im L 1 1s t 111111 1 1cIL1I th1t thu UI10 0111 most 111 SLIXILL to tI1L School 111cI thc u1111n111111t1 tI1L111sLh1s pmht most tu Splut of T101 III 11 Sghool h1s LIULIOIJLLI Tl IS 11111111 s11111t has IJLIIIIK thL s1x111v ll 1111111 I 1111 H1011 SLI1oc1I st1.1cI1nt 111 1LQs Good 11101111 1111tL111I dc IIIDV with t1C ll tmx 11 1 OIIII Sthoo s 11111 hy Iounc III xL11h1141I1s11I 1971 1937 I9-I0 1ncI I9-I3 10 1 5 .1 -, 1 1 , 1 1 1 1 -n- 1 5- 1-L - I - - Q 1 s . Ss. h 1 -', 1 w, : 2 1 1. ' v 1 3 ' XL' 1 i O l 1 W x' xl A- 1 l ki h ' Nl I Y E 3 ' ' ' I 1 . ' L H X H ' 1 . L I2 H. I ' lx' Y ' X k' 1 X -A x. , 1 XVI' I 111 Il7.X'..-1.111111-'1 '1 JI 31' 1 I1iI1I 1 I 1' 1 lxf. ,X 5 nl' thc 11cccIs of 11111' cIist1'ict 11'11s 11111cIc hy thc ftntc 111111' ncnt 11t II111'1'ish 'gr LIIMI IJIQIIIS 1111111 cI1'1111'n lim' 1 1 1. 1t I 1 Il1.'t 1 I I' I 1 I 'I Ing. ' I ' 1 11 rl thc II11 ' 3 ' '1 '1 ' '1s 11sI' 1I t c11II in its st11ncIinn 5 111' 11 If 1 A 5 to f ', 1 1 1 "Q 1 1 1-. I 1 11 1 1 , 1' 11 . F' 's 1 ' H I I N H 1 ' .I I f 1 I N ' ' . X -I 'I 1 I ' I 1 X . 1 1 ' . H thc I1111 , thc Lll'L'I1IICL'liS Iicc, 1 I I 1 11 '1. 1nt. Ks zl 1 313-000 1 3 I7 11' ccnt will 11111tu1'c 11t 11h1 ml 1 s111111 tin 1 11s the 397,00 1' III 11111tL11'c LII 52, thv 1, O I111i11 'I th' lgil thc' H111 I' g C 'I '11 ' gnu I' 1ssc1 s I11 Ill' I1 to 1 'stri' Ii s 1 I 1' ' ' ' i cw 11111 A1 11cIcIiti 1111I s 11111 JI' 'c1'cn11c 11115 thc sum of Q'-1,000 I7I1Iil1CI 111' 2111 CXIFLI 1 111 p1'i11f t' I' 1 11' 1 1 1.1 1 1 11 1 F- N .,. , , ' , 1 .' 7 , 1 '. , 1 1 1 s . . . , 1 . ,' ' 11 .. . 1 I . 5 1 . 1 1 1 1 1 U XV' I 1 11 1 ' 1' 1is 111111cx, ZII1 incI J "1 111'ts c11L11'sc was 11cInI11cI to hc .'cI1c1oI 'Lll'l'IL" I ' IJ, . 'IAI11 Iirst cI.1ss gn I li 'ng Iil'lll1 tI1is u1111'sc 1111s i11 1, IJ-II. I31"nI1."I ,11" ,1 ,tI11 III ' I' 1' 'I'h '11s 1'CI' 1 I ' 1 I'I 1'1 ' 1111. i i 1 1. Im' tI1is pmjc' 11'11s '1 1 I Y 1 1 ' 1 I . 11111I , r' 1 1 '11 1'1 ' , 1' 1 ' 'II , 1 Q 1"I 11 V1 1 ' 1' , 1111cI f1thC1' sources. This Iih1'111'x' is unc of thc finest high scI111oI Iih1'111'iCs in N0l'II1Cl'D Pennsyl- 1'11 '11. 'lah' '111111' CI 1111111111111 '111 S 'hc1r1I .'1.'tc111 11'11s 'hnnizctl KIlll"l1m thc 511111111 1' I' 9. A ity 111cI 111 1' I' 1' lpic for I 1 ,' 'I c1c1I n 11 1' I Y3154. 1-X 111 1 scI I Iuuil Iinh 11111' built 11t S1"nI1 1.11'l if 1 I '1.'Ii: 111' I "3 I1.'1"g I f-I. 'I-If' U11 " m I 1 111111' 195-15' 1111 IiICl11CI1fklI'I' ScI1o11I 11'11s u111st1'11ctL1cI in 'I1111 IIm11'c111gI1 11t 1 'ost of --. 1 I LII 11cIcIiti11n to thc Ilihlm Sch11c1I 11t 1 ' .' I' S-I3-HJOO. II11 1 II' ' 18 th11 I ligl S 'I I co 1 I I' illl c11I111'hL1cI C'11111111siL1 111, 1111 .XL11Iit111'i11111, Ll 111111' cILlI'CIL'l'Ill, 1 'J 1111' rom .1 I1' g ' TI11,'1I 'II' gy '1'1I 'I Il' I 1VV11' 1' II'1II' 'I Du " U 1 ll I rh has 111'cx'11iIL11I ll I' 1C Q 'I1 ol QI irit. Jl I ' L1 fl 11 IX I' I 1m ccI c1IcI Ii 11111 rl 1 cl1tI s'1s I I 11I not rmh' fm' thvir work hut 11Isr1 Im' x'111'i1111s scI1c1r1I 1 1ti1'if t' 'Iih 1 S 'I I 1 t1 I tj I ' " I1 Im' the 1cccIs UI' Sfl.ICICl1I.' with LIIIIiL'l'Cl1l cIL1si1'Cs 1111cI Yi 1 'ng cIL1h'11.' I' 1I 'I't1'. 'l'l1- ml I ix I7l'0hI'llII1. tI11'11ugI1 its 11lI1Ictics. Ililjix 1 I 'I 1I IQ I 1 gh 1111- 4 ia :A X, ' bl ' E b' I x' H ' " ' I I k 1 1 X 1 1 V 5 L' I ' xx- 4 x- ' I 1 ,I 'I gl 11' 1 . 1'.' Q 1 ' I 1 D, "A - li 1 ,V n ' I 'I I I E If n ' 1'XcIcI' ' 1 1 1"1 11 ' g 1' I I's II Tru, ' IQ 11' 1 ' I ' thc MU if f ADMINISTRATQN I .S AJ' EGP Sfx fy I X5 Qfllq N- T ' XX: v W AND mL ll us not lmzlt L11 The Pliilllllllg and FIIIEIIICGS Troy Community ,Iomt School Board lJlI'Pl tor-. I r XLT: ur rncst Ninn ILL ,num Ln! ins L sun s 1' Inns L I 1 sun Nl lL11t 111111 s 1r1 1rL xL L ur 1 L S I edu C 1LL11r1 Bul xl1 R111 1xLl xllllf IX 11IIL nu Lrrl t unk L nu 4111 L 11L1 11Lr L L1 1x B111 1rLI XX 1ll1rLl llirknux XX xx ml s 41 L L111 is L1 ris L is 111 s Lr 111 f XX lllu' DLX ltr 1r L1LL llL1l1LrtSLllLLL llL1l1Lr!Cr11L ll x XlltLl1LIl Lal ld l tt m1111111 LL L 1 xo X 11111111 Xxux XIL xml Lxsun 0 4 L 41 L, Lr L xx nn lxstcr L ash s X llll IL 1 WCSICPII Bradford Countv Mulllflpal School Alltll0l'llW L L 1LL111 L nLn11 uxxnsuw o1Lrt CrLL1f1 1mA11L 1 I Lu. cms- L s Icwxxnsuw s Lx S11 LLrL x L rum 1 111 1 1141uL L111 11 x 1111 111 Xrtluu' l1L1LLxxL Lxl lu In x x 111 s I 1 4 111111 x 11 1111 1 l4xx11s1l1 12 "RO ' ' 5 ' in lax O I C' lrmn flu' luft, lfirsf lillll'-lllil O - I f, lj ', SL: , X"---l fl' c ,lan '. jul , -l'I'k'.I ure : l'rL1 ,X11LIc1'sL1n, Sl"I'L'l.Il'XQ l"L'Ll XY'l3 , l,I'L'."t ' 5 .Xrlhur L 1i.', l7z1x'c Nlorgun, NIL rg: 't O ' -rl Z', XI:xl I ' XX'l1itln1clL, CQL'1'Ir11LlL- C'l1ri.tlx', C21 I. L'-- , 1 ' 'll'cr, LlL.' I 11. Xlil ' R '-XI' 't D I', .Xrla l C' lv. lXl1'tlliIlxL'1'.RLl-tXY1l'l,R1. L 1 , "1 1 ' 'ainc XY1 , Curl Rs1l1l1ins, f'l1llIlC, St r-l1, Th 1 .J Xl r ':, C'1rt', l' xle,, ILL-f1rgL' .X11LlL-1w1111, Ruin' 1 X .li11. llxinl li nr- '. ' ' Y' , Ca l Pi -"' , ' " , ' 'Luz il. . " ' . 'LII lru ,Lcxill11ll, P, l'. fl' 3, l'r'l I"rgu. 11, Y' 'z I ",', L 'l" B111'nL's.CLlL-1111 llpdilxc. .Xl1sL'r1tfC'lnrr:11L'c llurgcss. ll11r11lLl .Xl1CIl'llS, Clxdc llxrcl. l'.lI'llL'l" Xxcrx. CilLlllilL' C'.1r111nn, Lvelxn Scott, C'l111rlL's Pi-" , . rl. Kingslcx. L11xx'rL'11cL- liruxxn, lzdgur XYz1tlxil1s, l'I'AlI1li Burluirgli, Cc rg- Duliu. IIL-nrx' 'I ill' , l'l1-vm-be Xl 'll 1' , - C' 110, M111 ull K'x1QL-, . rtl A l null. l'rf1111rI1L'l ififllcrlnwt llcl' 1l'V, Xr1 - 'L 'I' ' Sl '11 R l ' 1 111 , Sp" rg" 'll T1x111sl1ip: LAY- ' N ll , XY 'llf " ' .l 'Ig Xlry. Xlil . 1rL'l1. S " 'mr' , 'l'r 11. ilu glgj-1l I,. l':1rs4111, l'l'L'.i4l'.'l1t, Trux' ll: 4l1: Xl II XY. sl, Syl . '11 Ili 'ulgln ' 1 All, XX" I rliliglmwn l'c1xx'nsl1ip: D01 lluxlrt, flr:111x'illL' 'lox njl 'Il ll11l1L'rt Xu lI1,.Xlll.l l'c1r1ugl1. .Xl ' ffll11l1L'rtXXL'laIx,ll1ll'li11gh111'Ic1x11f xl1'l: lI41xx.1rLI ll I l in K, 'I1'vq1x111'c1', C':1lu111l1i.1 ' 1 .I 'I. "Thou, has built thyself zz life-long morz1111ze1zt." The Architect and General Superintendent To 'IIIE CLAss or 1933 The fact that 1ou hnc dedlcatcd 1our 1e1rbo01c to Thc Bu11dcrs plompts me to 1111te th If each one of xou IS 1 bu11der You are bu11d1n0 a hfe You h.11c been 0Ll1dCC1 b1 1our parcnts 1nc1 1our tc 1Chers md IIIHLICHLLC1 b1 1 1I'10LlS forces md act111t1es m 1our co1nmun1t1 Flom no11 on, 101.1 11111 1ssumc morc rcspons1b111t1 for 1our o11n future W1Ih0Ut 1 1"0LlI'1C1dtlOH, thc1e c1n be no bL111C1ll'10 It 15 our 111sh th If 1ou sh 111 bu11d upon .1 stronv foundltlon of char1ctcr so th1t 11hcn the 111nds b1o11 and the IL undcrstandmv of thc problcms of others 1nd .1 1111015801116 1nHucncc upon 111 111th 11hom 10u comc ln contact 111:11 1ou bu11d 11 ch1r1Cter that 111 cs d1DOXL the fov of pctt1 thlnvs As the XCJFS vo b1 XOLI 11111 bc 1JLl11l1lIlU morc and more for others LX en as these neu schoo1 bLl11dlI1U5 ID our area are bu11t b1 men IHC1 11 omen for those V110 come ltter thcm You 11111 be bL1l1C1lHg 1 11 orld not on11 for 1ourse11 Lb but for 1our Ch11 dren, for 1 our commun1t1 for 1 our countr1 X111 each XCdI' hnd th ll 1ou h11e burlr morc nob11 than the last upon the rocks of honcst1 and 1nte0r1t1 and upon thc 1010 of C od and fL11OV1lTlLI1 W R C11oMxN 13 A 1 1 --l . 11 - U . 1 A w 'Y . i . 1 1 . . or . I I - 1 U ' tv it . 1 - 2 I1 sl L- 2 ' 1 1 11 12 . L- Y 1 2 1 ' 1. . 1 I 1 u . yi 1 y 'V Y. 25" X I ' 2 , ' s s -L s ' ' C. ' s 1' - 1 I' ' 2 I f ss D 1 t ' 1 1 Q 1 , L y 1 5 V. 1 7 f rain descends, your house will not full. It is our wish that you shall build il sympathet- . ' I x' I . D 3 X ' x' Z V I 3: ' 1 3 2 Y. V lv - 1 ' - 1 . If dv ' . 1 i 2 , ' V sg- 1 1 s O 1 1, O.. . 1. . 1 O f,, I, v 1 U ' ' - 1 1 , . v L- v 1 I ' 3 a' ' 2 V ' H v 1 You cheer my lzenrt, who lmild as if Home would be eternal." Chief Inspector and --AUCUSTUS CAESAER Tlme Clerks Sem retarles Xlri France Anders 14 Q Rlrs. Marjorie Sutfln . .. ' ' s 'ou C me tlzeuz tvutlz to 11141111 on DIXNTE T e Foremen Women Faculty Fzrst Rfu Left tn Rxglzt Carolxn Nlacl-. Ellzaheth lxennedx Nhldred Bradlex Luis Pomeren Beth XR1lll3H1S Xllflhll Press Inan Stun Xlvne Cfmulx Suomi Ran Hlnlfred Decmx Elsle Dunbar Beth Sllpetz Xlable Men Faculty FHS? RUN Left I0 Rwht VS 1ll1an- I-Iamlm Samuel Dimes Euoenc Case, Robert Nlernll Xfill Nlack Exan VK 11 lmms lohn Deemx Che ter Phlllps Sc-cond Ron Horton lxellx kenneth XX armkessel Alexander XX agnu: XX llll lm T Blddle John Buhkou bln John P null XX xllxam lldagjtfll Paul Sl1PCtL 15 .4 1 - - 'a 1 ' ' . - ' 3 -A 1 1 v 4' ' A I 1 1 I V A A ' I. - y w. x' 5, y A L ' 4. u ' . x p w ug Y' V 1-7 -' 1 , lv ' 4 , L llulcumbe, Xlildred YVright, Marian Spaulding, Nlary Slingerlund. ' . , ' " ' ' V , ' 1 ' V " l y 1- - I 1 , y ,., - L 1 L - v ' I ' ' C V I 1., ' v 7 7 f - v V 1 t, , , . f -' - - , , - , A , ,. .2 1 . 1, k VH., L W ' ,, .I I H' YV, I . A. U 017141111 101711111 That lb tht 11111111 st 0 III ilu mm IIIAXI Hmm P mw lmnmm sm I uc 1 NL C ASL XIIILI IJAVI-X IOIIIN Ummm X llmm I IM c nmx The Worli Sheet Lowa 1 1:1 low LIN' IS 1 C1001 l 7 1X 1 cvl' NIL IIOIITLIOOIU s - wx apln C 1 IC 1 llmmmr m Q IILINISIIX 1111.11 Q UIQII lalolovx In aslxutlnll C nigh XUIILLIIILIIL th C11 uk Iloxnnmmn mn k,l1UllSIl XL lllnoolx 12th C11 MIL IIOIHLIUOID I 111 ,xx IMI usmx s N D lu mum Ixl ll Nl mtlum mu 9th C 1 uh Ilmmmmn XLXI MMR mmu tum RUBLM IX1lRRIII Lumonm uw: 1 u mx u ll as on lth C1 L IIOINLIOOIH lmmx l,xusF11 CnEs1LnP11111 s x S1 IPL lxI1xN1 In XVARXIRESSLI Inmball Coauh QIXILS Hnston 9th Grade Ilolmroom Pln su nl Educ mon x JLXXIIIIHU Shmtlmmd C-umvrmu X xtlulnlllu SLHIOI lln IJIILLIUT llth c1I!dL Ilmncromn Xlusu, Bind CDILIILSIII nw VVII I mms H1X lmlvluns ol IJLIDOLILILX XXZOIILI lllstmx llth cvl uk I omn 100111 N111 lmhu IJRADLEX XIXRIE CXWEDX Of-Hu 1101111100111 XX INII num IDLLNIX llslr IJUNBAR Xl xml llol comms IIILAIELIII IxrN1xEDx IANKE IXLIXINLDX C mm x rx MM lx I ms I OIXII n N XIAHII KN I lil ss XI mx S1 mc LIU AND hun Slll'1-IZ Nl XRIAN SPAUIDINKJ lExx STIIIIN Bun XXIII 1 mms N111 num: XVI II Homg HXLITSIDU Class H1511 Suhool Nurse Prutlu Sluuthmd -IXILXXIIUIIU Prev Club 17th Clwdu ISIL HILL 1 QL ll 3 Il 1 Ill' lhllfl 1 n I IS 1 Mt Sth C11 Ida Ilomuor m 101111 LUHIUIDILS IIISUJIAX C hulk Klux ftll C11 Ida Ilomnroom l IU I 11st Scmutnr 1101111 LLOIXOINILS Snumd Sunutex Homn I LOIIOIDICS 7181 1 Sunnu. fwvrxphx Lnvllsu .mu Frcmh hngllsh Sugnu, ALIIIILTHIIILS, M IIIILID mu 16 lOtl1 C11 MIL llmmmc Sth C11 :ck I lomc romn I hx sm 11 Ldumtlon ith Cwrack IIOIDLIOUIH Numa 10th Crack Ilomgroom 10th brick Ilomn room 8th brxdn 1101111100111 "1 1,1 4 . 'L 4' " ' f I ' ' 1" XVI 1 1, pln. 7 511-I, " 5111 1,7rl 11 ' -- . ' ' ' l'mmtlu11ll Cxcnlclm, Ili.'tcwl1y,CiL'rmh'1 ',9tl1 1-1 I' -' 1 jf: : X13 ' 1 '1- 5' VY.-1. ',. - ., 1 1 . , r, 1 1 . , hr, 1. 1 1 1 SA. 1, 3' ,. .. 1 51" '29 '1 - -' Y 1 .lk v IJ ' Q ' bu V ml . 1, Ri , ,. VI.. zz- " . A 1-Xt XV ,IL .'X. I . UN lm! 5 '11 .Xrtq, 1 ICCl1llI1iC1ll r1 'ing U1 " 'i..IiY . 1 ' 1 l'1 ' " 1' ,,.XA"-l " 1 " Q ,.-l' " Cc h'kll", Univl S1t'.' Ilisl Civics, I Quad' T NIP: ... ,, ,. '1 ' '1 ' l1u11,f1z MII h.. 1 , 5111, X I: VV I 3 , LEXANIDAR ACLNER . 1 - 1 ' ' 1 ' , "1 ' ' '3' . ' . , 1 1 , " '1 Ii' . ., 1 Q- '- ', 7' 1 5 ' 1 f ' '11 ' I '- p 1 . H , , A' D V,:k., ', S, ' S 1 .1 'A H f ' 1 , D, , , .. l'1 I 7 H f f ff. ' M1J",,Xclx'1 'X Cil'- Cl 1, l'1tmm 2 1 . .... Sp -ll' gy, If '1 .ill 1 1 31 A , , , 1,Iig,l'ql,1-, tl ' "m QU' :H fi . 1,1 . I. ' j .1 ' HL . , , I 3 1 lj E113l'.l,'l11'ill7Y, ' '1 ' 'A mm 1 J , 1' "' "1 1 ' , ' 1: 3 ., : .. ' 1" A C761 ",:h'.'l,F 1' ' " A I gi 4 AY x . . . , . . .. Y ' IA. k' , 1 DH , , . V ' y ', , 1 1 . 1 ' uc: T 1 ' 1 "Q, '1 1 " "Not till the hours of light return All we have lzuzlt do we dzscern Armor D The verseers Student Council Fxrxt Run ILM to lllvlzt ll lppx Crumhllng lvn Bern Rox Beardilec Xdcllr. CML RlLl1ll'Cl Futon Donald Rock llnll J nn Dcllltr Bill Lnkmrm Dulx 'Xlerrllt leo Newell Tum Durrt Dale. Sluddcn W fnne lltmlng, Larry SIIHLUL, ilnrlcx Clark Pltq ll oudard Xlartlll xllfflll Xllrx Xlbfflll Xrlunm. Smlth 17 . . -. . ', I' 'h - 1 V' , ' , Hr' ", r' , , 4 - ', hx z ,a , wr.-ll, lllcn Lolmgencclxcr, Duviml Loomis, Dawn Tillinghnst, Ronald Young. Ser.-mul How-Dnrothv Bourne, Put Ryu. ,"" Y 4, ,, 1, ., 1.1, T.',,1, ,a" ,.' z.",,zl',",. Straw Bosses mn Ronin 0111111- 1 1 1 1 x 1 1 111 11 1 JK 11 S1 II tl I1 1 Nl N 11 1 1 11111 1 X 1 X1 111111 1x1 1 1 1 11111 11 X111 LINK I1 1 1111 1 1 I1 1 1 111 17 HK NL HL N 1 1 11 X 1 I1 111 1 13 "Il1111111I111'11111111111-1111111111111111f11'.' - 1'Xll 11 . H1 ' I ' ' 195-11-55 111 1f1111 l'11'11.I 1111 1 1.-.1 l'1 1'11. 1 1'11 : N11111111111 I1.1.1-,11- 1 X1.llA1L.ll'l'1 Xx1.lI'l1'l1 -1L'Il". 11.11-11 111111111 1113111 511111111 X.lI1 X111 11' 1'1' 1 111111111 1'11 C411L1I'11111' 111 1' l111111.1 11.11101 X111'l1 15111111.11 X11'11.1 11111111 11.11111 .x11111'1N 1111111 11.111111111311111 3.1 X1.1l111'X 11111' X111 11118 C1111 11.1111 XvL'l'.I 1ik'1f'1L'I' 1111 V 11.111 C11'111g11 ,' 11111' XvL1I'I141l1 11111 11ll1'11'1' k11l 11'1 Xl--1-111 c1.111' X1llI'1'.11 1x1' 111.1s111gI1111 1 11f.1111'111 11111111 CL1'111'gi.1 1111' 11'1 1 11111 c1l1l1!L111l1 111111 11.1111 IIN 11I111.1 1111111111111 c.11.l1'1l111L' X'.1I1Xv11L'1 c11.l1A11'N 11 111 1.1111 11.11 11'1 11.1 1x1- '111 11 111.lIll 11.11111 K .1111 1 1x1'111'1 c1.Il'X 11111 11111'11.1 S.lI'QL'.ll11 31.111111 11.1111 11'1 111111 131' 1-1 H V '111'1 C11.1111'f X111',1 Q-.lI'1 11511111111 111111 '11 11.111 17.1 111 1.111 1DLlLll1L' LII! 1111111 X1.1I'1 1'1 1 11111111 11. 11111' 11.11 111111111 11. 111111 111111111 S11l1QL'lA1.1I11 .XII 11 tN111A'11.l1x cr.lI'1 11.1 111111 17411110111 1'171'11 ,11'1111 Q1111111' 171111111-1X 1111111'1g11 11.111 1"'11 ' C-1' 1'.1 111 171111111-1 1111 111' 1'1' 11 11111111111 X1.1l'111l1 11.111.1111 -1111111 111'Il'111I1 1,ll.ll1l' X1z11l111'11s x11Lk1 11.1111111-M 111111111 11.1111 'N 11111111111 111111111 1,1lI11L'l'11X 1111111111 X1.1l111.1 1111111111 X1 1111 ' X11'f'11111' 11111111 S1111L'll1l11l 11111111115 1111111111 1111111 X11-1f 11 1J1111w X .111 X111 S.1I1l1I'.1 111111111 X111 ' . 1l'.1111' S11 1111111111 N1 1111 Sl11111'X CXl11111.l 111111111 fff! Q .ICT K ,hc ur Q Q 0 , cno? Vu.:-'r' f ' 4 5 3 D ' V X V CLASSES JEL Vbw - Jafa- UI "l311il1l 111cst1'11igl1t, cjlljflflllj' llllISlL'Vl St111111clz and strmzg, 11 gorully vessel Tlmr slmll lllllgll at 1111 disfzstvr, A1111 11'itl1 11'111'c tllltl 11'l1irl11'iml ll'I'L'SllL'.lH fl.ONlQFEI,l,OXY he Mastel Craftsmen SQIIIOI' Class Officers Nl lfNl1 1ll Upclllv. X nn I rgsulent C lll ton Hnlalm lresnlcnt Duruthx H11 sun Surpnrx Nmu lxenclall Tru surnr 11 s llotto T111 D001 IOSLILLLSS 181 llxllul 11s1 Qlnss llrmu R111 Rom C lass Colm l1luL 1nclS1lxcr Class Song HL St l ou to lxlss XULI 1 clnwnt L IL lL nm ua lL snmg gum lun 1 1sp1111s 11111 lwlxs 1ll un 11 Idol in tl11s uc11lclu1tl1 lSlTl1lL llifl 1 hlo LLL111111 IIXIIIU l1'lClI1LXLl UNL 111 cjlll Lmmlgdve xx 1ll l1st tl11011vh tl1L V. 115 UL11 lllLIMlSllllJ uxll l11sttl11ou0l1 tlu tn ns IL Ql1ssol UD l11s11o1Lv1Ct LlLlklXll1 lmut xu mm t lower 20 f , ' -w , . 1,,,x,.',g 1, 'k 5 , fa 7 1, 'L 1s.'1 f ' ' ' f ,.z ' ' "P .l." 1 .si U, , .1 f 'fn '1 .M '2 ,S lm 'olmlf ill . " ' foo " ." CI WW" '1 " gg. R l lui' ' 1'vl'gl1 V 'z " ' ' " LQ ' '1 1g1'i11. 1 'ii ' . 1 IYX' QYX. , ol aw ' .Y 1, 1' ,- . , .,,.1 D 1. D t . , .'.', . ' ,' ,. . , ,,.. , . D 1 . llwzj: 19 'xn' , XV1'-.ufg 1,1 "-D.. Top rmrr: DONALD MARK ANDRUS Acmlemic Course "Sparky" can always be found wherever there's 1 chess garne going on. Took time off for Senior Play. JACK E. ANDRUS I1lllllSl7'l!llAffS Course Quiet and studious ,lack is an asset to our class, ree stricting his activities to noon-hour sports. JOAN ARLENE ANDRUS General Course "jill's" sweet smile has made her popular as in Cheer' leading, Senior Play, Tri-Hi-Y, Glee Clubs, Horne Room President, and Tumbling. PHYLLIS VERNA BARRETT CmumereiulCourse "Phyl's" srnile and her pretty blue eyes have pepped up Science Club, Nurses' Cl b, 'llri-Ili-Y a l ence Club. u , inc Correspond- DOROTHY WANETA RAUNIAN CorirruweialCourse "Dot's" quietness and friendliness, plus her willing' ness to serve were of great value to lri-l li'Y, Nurses' Club. and Student Council. Bottom l'Ull'I ROY LAVITRY BE NRDSLEE 1 1 flgrierrlturc Course Roy, awarded the Keystone Farmer Degree, and Pres- ident ol' E. P. A., was tops in Football and Baseball, twice President of his class and a good student. BET' IY DIEAN BEAUMAN Comnrercial Course "Refs" perforrnanee in the Senior Play was verv good. She has been in Correspondence and Nurses' Clubs, and Prorn Connnittee. KAY DIANE BERRY flCLlllCHllC Course "Brains" gets the highest grades, but she also has been an irnportant rnernber of Band, Orchestra, Tri-Hi-Y Presi- dent, Press Club Editor, Senior Play, Student Council Vice-President, and others. ALIIJREY I3I2il"I'Y BOLT Clenerul Course "l3lonclie" has been in Glee Clubs, Nurses' Club, and intramural basketball. DEAN RAYNIONIJ BRADLEY xlcmleurie Course Sportsrnanship, friendliness, and good looks rnake Dean a popular baseball player and Senior Play aetor. Top row: VVILLIAIXI RRUHL Industrial Arts Courst Talkative "Bill," a harcl worker and car expert, was active in the Sportsman's Club. RUTH LORRAINE BURLEIGH CO1111l1CTCiHlC0ll1'SC Glee Clubs, District Chorus, Orchestra, Band, Cheer- leacling, Tri-lli-Y, Rowling, Basketball, plus good looks, plus brains, plus willingness to work, make "Rainy" an exceptional girl. DORIS ALENE CAMPBELL fiCl1UfHlCOIlY'SC Always happy, "Dorsey" has been very active in 'liri- Hi-Y, F. ll. A., Nurses' Club, Rowling, and Photography Club. GLENN CASE lml1lst1'ialArts Course Glenn's appealing manners anal cletermination to work won him top place in the Curtis Campaign. JOHN P. CASE Academic Course Letterntan's Club, Stuclent Council, ancl Senior Play are some ol' "Hugo's" activities, but he will always be re- tnemberecl for his outstantling plays at the Athens football game. ..... Battmu row: EVA CHREPTAK Acarientic Course "Shortie," with personality in reverse ratio to her size has been in Glec Clubs, Nurses' Club, on Student Council. anal Dance Committees. FRANCES ANN CHRZAN General Course "Franny," although a quiet girl, has been of great value to the Drill Team, Girls' Clee Club, Rowling, Girls' Athletic Club, Trojan Crier, ancl Year Rook. VVILRUR COLTON General Coarse "Mac" is the genial "cloer" of the class. Stage man- agccl the Senior Play. Football Manager, heatletl various committees, anal was in Track, Press Club, and Drantatics. CAROL VIVIAN CONCDON General Course "Slinky" a versatile girl took an active part in art club, Tri-Hi-Y, press club, tlramatic club, glee club, intra- mural basketball ancl borne room oflices and in art prizes. SANDRA ELAINE COREY Academic Course "Sandy" is always in tnusical and athletic organiza- tions such as Bancl, Orchestra, Dance Rand, Pep Band, Glee Club, District Orchestra, Octaves, Girls' Basketball team, and Science Club. Top row: JOAN MYRTLE CURREN Com111ercialCo1trse "joanie" is a very active girl in Glee Club, Tri-Hi-Y, Correspondence Club, Girls' Athletic Association, Press Club, Bowling Club, and Senior Play. RUTH JOAN DEEKIY Academic Course "Ruthie" a good student, in Music, Band, Orchestra, Clee Clubs, Dance Band. Pep Rand, Octayes, Quartet. Science Club and District Orchestra consumed most of her time. CARL DUNN lmlustrinl Arts If in need of a friend ask "Carl." Good natured, dependable, always ready to help others, Carl is ever- popular. RICHARD A. EATON General Course Our handsome, distinguished President of Student Council and junior May King has retained his popularity in Football, Senior Play, and Hi-Y. "Dick" is ever- dependable. RUSSELL DOUGLAS EIPPERT Commercial Course "Rustip's" ability to play the piano, and his friendly disposition made him valuable to the Glee Clubs. E Bottom row: DOUGLAS M. ELVIDGE Acndemic Course "Dusty's" time from his studies was spent on Hi-Y, Senior Play, Rowling, Chess, and Committee VVork. SHIRLEY FINNERTY C01111l1CTCiHlC0llTS6 "Shirl" the popular and attractive junior Queen has been active in Cheerleading, Bowling Club, Tumbling Team, Tri-HLY, and Nurses' Club. ELXVIN FLEMING Agriculture Course Elwin is sure of making good because of his agricul- tural accomplishments. F. F. A. and Sportsman's Club were his interests. SHIRLEY RIARIE FORREST Academic Course Shirley, our future nurse, is a busy participant in Glee Club, Press Club, and Tri'Hi-Y. An excellent stu- dent, she was main proof-reader of this book. LOIS IRENE GREEN C01111119fCiHlCO1lYSe "A friend in need, is a friend indeed." This describes "Louie" perfectly. Among her special interests are sports and Press Club. Top rout LOREN E. GREEN Industrial Arts Course "Popeorn's" an easy going lacl, always happy-never sacl. "Popcorn xx as in Bowling Club. BETTY JEAN CUSTIN Academic Coarse Clee Clubs, Press Club, Tri-lli-Y, Senior Play, con- stant committee member, anal love of sports make Betty an all arouncl T. ll. stutlent. JAMES HALL Industrial Arts Course "Jim," our class chess expert, is always joking. llc and his clog clitl well in the Senior Play. NORVVOOD HARKNESS Agriculture Course Norwood, the top Collier salesman, and F. F. A. Vice- President, became Keystone Farmer. He was in the Senior Play and Track team. ALICE LOU HAVEN Commercial Course Energetic and friendly will best cleseribe "Ally." She has participated in the Glec Clubs and is especially inter- ested in all sports. Bottom row: GERALD HAVVTIIOBNE Il1ll1lSlTlHlfll'lSCl01lTSC "jerry," a thoughtful ancl pleasing student, clisplayecl outstanding ability in the Senior Play. IACQUELYN HAXTON Commercial Course "jackie," so pleasing and attractive has helcl class offices anal membership in Dramaties Club, Tri-llifY, and Press Club. JAMES EDVVARD INMAN General Course "lim," an ambitious but friendly fellow, displayed his ability in the Senior Play, Ili-Y, and intramural sports. VVILBUR A. JENNINGS Academic Course Easy going "Will" has given up his banjo playing in the Rambler days to playing chess. NANCY ELAINE KENDALL Academic Course Head majorette of the Band, first violin in Qrehestra, Troan Crier Editor Tri-Hi-Y Viceeljresirlent, and Nlava- J v zine Captain, ever-popular Nancy had time for Basketball, Glee Clubs, Senior Play, and District Orchestra. Top VUIUI RHODA BELLE KINCH CommercialCourse Nothing is nicer than Rhoda's smile. junior Clee Club, Dramatics, Art, and Bible class were her main interests. RALPH B. KNAPP Imiustrial Arts Course Ralvh's defensive lav in football was an im ortant V l Y - P . P part oi our teams victories. Ile developed a serious atti- tude toward his studies. J. GLEN LONGENECKER lnzlustrial Arts Glen has proved his ability in Band and Advanced Glee Club and has demonstrated his popularity in the Senior Play and Student Council. JAMES P. MALONEY Agriculture Course A quiet but happy personality, and always ready to lend a helping hand best describes "jimi," Among his in- terests are F. P. A., Sportsman's Club, llunting, and Fish- ing. BEVERLY ETIIEL MATTOCKS Academic Course "A beautiful girl to carry the flag" "l3eve" is an orna- ment to the Band, but a real worker in Tri-llieY, Drama tics. l7uture Nurses, and winner of oratorical contest. Bottom row: DOCTIA ANN hlcCALL flCtIllC1I1lCfl0ll1'SC "Chickadee," where did you get those eyes? Mem' ber of Glee Clubs, Tri-Hi-Y, Future Nurses and Senior Play were glad you were there. HORTON McCLUPiE Imlust1'iulArts Good humor, dependability, and top man on our base- ball team best describes "Pcte." llis alert tackling gave Troy its first score of the football season. NATALIE KICCLURE Commercial Course "Nat" has a good sense of humor and a pleasant word for everyone. "Nat's" hobbies are Future Nurses' Club and Correspondence. JANE IRENE KICILVVAIN CjUHHHC1'CftllCTUIITSL ".lanie's" sparkling brown eyes and her pleasant smile makes her everyones friend. "lainie" lilies the Nurses' Club, llramatics, Correspondence, and roller skating. .IANIFS VVILLIS NIERRITI' AcmlemieVozarsr "jim," proving his "Merritt" ability in ivootliall. base ball, and basketball by winning eight letters, also tools Putt in the Senior Play. and served on the Student Council. Top1'o11': lllCl lrkllll IIANIES hllTCllEl.l- flez1tlU111ie Course liantl, Basketball. Football, Senior Play. and Glee Club have kept "Diek" a busy man this year. Also Draniaties Club ancl Press Club. KENNETH ll. NIORGAN IlIll1lSfi'itllA7'YS Course "Kenny" has heltl tliflierent elass olliees, eonnnittee jobs. anal a plaee on the track team but he will always be rememberecl for his stellar role in football. DORIS KIOTT I IO7l1Cll1HlZilIAQ Course XVe are all glacl Ullorie' Caine baek from Horseheacls to graduate with us. "Dorie's" showetl her ability in home- making, Senior Play, F. H. A., ancl Glee Clubs. DOXVAIN A. NlEl.SUN cjU1lIl7IL'l'L'lLll Course Intramural Sports antl Bowling were lJowain's main interests. but he clitl a creclitable job in the Senior Play antl on the Yearbook Stall. EDNA O'DELl. Home lfe'111o111icx Course "Digger," eame from Elmira to 'oin us in our sonho an Il i more year. She matle a gootl Veep lor In ll. A. 1311110111 1'o11': NANCY -IOAN UVlillDOlll7lT CTf1lHllICl'L'i1llCTUHVAL "Nan" is one ol' the best artists iliroy lligh has ever hatl. "Nan" is full of fun annl always willing to help anyone. ELIZABETII ANNA PALMER C011l171C1'L'ilIlCOHTSC' "l3etsy's" smile antl her ability to get along with others make her a nice person to know. She belongs to the Nurses' Club. lllllll ANN llAilillllUN ciU1lIl7lCl'Cilll Course "Ruthie," is the highest salesman of the Nlllgllllllll Campaign. She has been aetiye in llancl, Orchestra. Clee Clubs. Girls' Basketball, Triklli-Y. Senior Play, Press Club. Danee Haml. Drainatics. Bowling, Ollieials' Club. anal various committees. CI I.'XRI-ES XY.-XL'l llll RFIIJY fiL'lIL'l'1IlCN01lI'SL lVho eoulcl help but like "link," with his lrienclliness antl willingness to help others at all times. lli'Y, Senior Play. and Clee Clubs were his main interests. DONALD C. ROCKXYELL 1111111511-ia! A1-is By sheer will ancl cletermination "Rocky" won over larger boys to win recognition in baseball ancl basketball. antl has seryecl on Stuclent Council antl important eom- mittees. Top row IEAN 'VIARLENE ROCRVVELL C eneml Course eanies smile and pep IS what mnkes her uell llkeel She has partleipltecl in Drimwtics Club Senior Pllv F H A Boulinc Club Varsitx Bisketball intl Yearbook Still' EMORX F RUXISEY IR ImlustrmlArtsfourse Earl IS A mightx hne person to h ne around VX ornes No' A riot in Encvlish Yes' Huntme .mel hshina are his main interests HOW ARD MILAN SELLECR Im1usrrm1Arts Hou lrcl s interest in hunting hshmv mel uorlunt on telephones consumed most ol his spare time RICHARD M. SHEDDEN Industrial Arts A quiet cheerfulness even with his neck in '1 br'1ce characterizes Richard as one fellow we always liked t have around. NIARGIE LOU SHEPARD feneral Course 'C iggles our uizurcl with the 'iccorcliln 'xlwrlys has a smile and 'i worcl of cheer for everyone. ller Drwmatics Assembly performances will be remembered. Bottom You ELSIE JANE SIC Isl ER Conzmercml Course Althou h she is quiet Xlfwuie lox es to talk incl IS quite iTlCl1illX She belon s to Tri H1X Athanceel Clee Club Csm Leaders Club mel has been on xarious com mlttees IANIC E SMITH Home Fconwmzcs Course an his been ietne ln mam 0fidIllllIl0I19 Clrls ulntet F H A 'ln H1Y lloulinl Club C,l'llCldlS Club Yelrbook Stiff Glee Clubs ind Trelsurer ot Girls Arh letic Association SALLY ANN SNIITH Academzc Course Our Curtis Clptnn intl lceompmist Qillv hfis been letne in the Orehestrl Binrl Counts Band mel Orches tri Clee Clubs Oetues Bxsketlmll -II'l'l'll'X unior Prom Court Boulinc Clarinet ,LVITKCI '1nelC'erm'm Band. SHIRLEX XIAE SPENCER Ceneral Course "Shirl is cheerful anal friendly and octs alono with everyone. She has belonveel to unior Glee Club Girls Glee Crlub Advanced Cylee Cflub 'mel Drivers Trainino. ETIIEL ELAINE STAUDT C01I1111CfCiHlC0l!TSC "Roots winnint smile 'mc willing ness to work por- tray her value to the C'lce Cflubs Tri-Hil Press Cflub Bowlinr Club, and numerous committees. Top rout VIRGINIA Sllillu C:0!1Cl'l1lClf11HAS? Virginia's quietness and good humor have aided her in Art Club, Bowling Club, and Photography Club. MARY ELLEN SULLIVAN General Course Mary believes that what ever is worth doing at all is worth doing well, whether it is Nurses' or Bowling Clubs. SI IIRLEY ANN TERIBURY Acmlemie Course Sparkling eyed Shirley has twice been Home Room President, junior Class Secretary, on important commit- tees, in Tri-Ili-Y, Dramaties, Bowling, Basketball, and Glee Clubs. SALLY ANN 'l'llUlll' flCt14lL'H1iCCl01l1'SC Much admired Sally has been Varsity Cheerleader, Tri-Hi-Y Secretary, and in Dramaties, May Court, Press Club, Basketball, Tumbling, and important committees. MARSHALL LYNN UPDIKE lmlustrinlA1'ts Senior Play, Glee Clubs, Operetta, Ili-Y and various clubs portray Marshalls versatile interests and popularity as Class Vice-Presitlent. Bottom row: DAVID CI IARLES VAUGI IAN Aemlemie Course "Charlie's" artistic ability, his love of sports, and lead- ership found expression in Press Club, Senior Play, hlaga- zine Sales Captain, Glee Clubs, and Football. DOLORES ANN VINSON Home Economics Course Girls' Glee Club, Bowling Club, F. H. A., C. A. A., plus an interest in Bible Club, are some ol' the aetivities of happy-go-lucky "jellybean." JO ANN WARNER C!J111l7lCTClll1 Course "Io's" winsomeness and sparkling intelligence made her a welcome member of the Tri-Hi-Y, llramaties Club, Tumbling Team, Bowling Club, and important com- mittecs. PA'l'RlClA ANNE XVARNER ClUHlH1C1'CllllCTUHTSL jovial and talkative, our "Pat" is a delightful person to have around. Tri-Ili-Y, Bowling, Glee Clubs, Press Club, Dramaties, and Bible Club are her interests. DOROTHY VVATSON General Course VVant anything done by a pretty girl? "Snooks," our class secretary was Curtis hlanager, Press Club Manager, Tri-Hi-Y Vice-President, and in Senior Play, Glee Clubs, May Court, and various committees. Top row: DONNA JUNE XVEBLER General Course Calm and reserved, ready and willing, "Dee" a quiet girl, but yet a charming one. She likes good books. CLIFTON RALPH VVELCII Academic Course "Cliff," the busiest man in school, was Senior Class President, member of Band, Orchestra, Glee Club, Base- ball catcher, HiAY President, and a good student. BETTY FRANCES VVILCOX Academic Course Always pleasant, always neat, "Bettsy" with her long hair is admired by everyone. She was in Nurses' Club and a Senior play usher. HELEN LOUISE XVIIITESELL General Course Quiet, thoughtful, Helen is tops with everyone and is bound to be a success wherever she goes. IUDITH XVOLFE General Course "Judy," our Varsity Football Cheerleading Captain, keeps herself pretty busy with Tumbling, Basketball, Bowl' ing, Senior Play, Dramatics, and committees. Bottom row: ALICE XYOODXVARD Home Economies Course Alice, with her willingness and sense of respgmsibility will succeed as an economical home maker. KIARVIN XVOODXVARD General Course "Madman" was a participant in the Senior Play, but he portrayed his outstanding drumming ability in Hand, Orchestra, Pep Band, and Dance Band. AUDREY ANN YORK Ceizerczllfrnzcrse Cheerleading, Senior Play, Dancing, Glee Club, and other memberships, have given "Ann" a Chance to show her pep, vitality, and artistry. NELSON YOUNG lmlusfriul Arts Wlhen Band, Orchestra, Glec Clubs, Quartets, Dis- trict Chorus, and Operettas didn't keep Nelson busy, he was in HifY or playing varsity baseball. THOKIAS C. YOUNG Agriculture Course Vilith his energy, Tom will surely succeed as one ol our future prominent farmers. Ile has held homeroom ofhees and is a member of the Sportsman's Club. 1955 Class Hlstor Xs Don lid Rox W Llcli 1 umlnlvosltg n ima m lds. up oi mul thin glass prLs1ciL11tsW mms viii mu his ll 11 sn 100 wus in :mills his mam LXPLIILIILLS at mx 101 mol with tlu Cliss of 955 in 111 1 mup of 176 lm funn in was no 10110 I 1 1 v no onli ox glgglu 0 isnlf is mi fu uid it tin linshmm Ru n L11 m m 0 IL uppunl issn Dun llc ox mimi ills it xxhini 13011111 lxmimgll xx IS Liutui IILSICL wx JK nc s LL flu ruin nm as ui ll t . inqunl n Ilw on in ISLIILI tu sim I m 7011 t mx 1111 ll Lx 1 Ciinptilx XKIIHWUI Colton Dmnl Wallin Kim IL in lxcmnlmnll Rich iid Sludclum md uclx VVUHL umm Ligand 0111 ILPILSLDIIIIXLS to tim Stuciant QOLIIILII Donald Rm s hlst wir dt nllm H101 L UNL to Ill li3lLI Dt L OSL XXIII NIH OOLIH UNK HC to IQIUIIHIIU nLxt XL ll mn null ll 1 1 tm Dim iid lxox lmnui 114 Ll 1881111 s U L ucislu xx is Llnnlui liuicc xiii X U up iix ILISLIIL 0 Lluuc 1 an mt 0 IL umm in in mmm L my mc Dow' IS L xii UL Nun IDOl1liLi hm Lnlmu lilmsnlf it ilu Ll :ss si mn lnitx it VVx sox xx lun mL 1 IX s Q 0 L llllll U to im Domi L ox s L Iss Put ll L ict ml 1 w 1 L in tu L in ICI us xc ll xx is LilIUlYL mx oui bw SOLII unnt tin SOIIIIOIDOIL Hula xxhur. Don llcl hm took his but vlll md ll id in umm ibh L mu to IL sc mmm sown PISNLC mc Donilci I m uc with Q lssinilu Don lin xox mc us um L wuu Imixnd lim IL ndslu fm Piuidnut Ln 1 'Xiuivui t LIL in Ll . ou: L .ss 0 inns x 1 mu i uni IN unix Dongllcl Rm xxx 13111111111 VK ltscmn suxinff IS rhui Stuciunt Qoumil muniuus Xlthouvh Dcmilc Rox s vusx ulth his L .ss um 1 1 usmi mon ll nic mx nc ll nn 17 Qc UL L U IL iuatiomn mums 1 mi 1 x X mn m ll s ll VX ixulx xxliun in slmmql llllllli m nt Ill his sixitlv un IX 14 .mixnd 1311111111 hu .111 dlus Q L J ll 1 s took lux but I t t i 1 al cl my tin union P10111 In thn vim bmuti u x duorltui ultli tin timmy Stiiixmx to tim St 115, R1Lhlld Lltcm md Slmlu I-111 neitx uma Chosnn to ILIUH is Lmv md quun of rlu LXLDIHU Xftu thls it xx is soon L tosix c vu mu oi 1 mu L s X U in xx Ut in tiioulllt um Hs ut H 4' N 30 . IQ Q I' 7" Cz' 1 ' 1 X V ' ' Q, 1 itizw Sl lfa ' 3 ' 1 ' T"'II'hl Sci " ' ii ,'.' 'l U. Oi -' gg' ' - 'i d - OC- Ll big boy of ll lirrlu world but Ll little buy of Ll iii, ' rid. 13 ill R I' t lmin ' ay I ' rcczills his i'l3l'l11kli iicccprum-u into this big 1 ' 1 ' 1 "cp- tio wlicrc lic lulcl to lumix lim' the ' u um fi nl ' .'.' lcn. a i R 1' zlttc ' lirst class ll1CClil1g 4 ' 'il 1 I ' ' " 'iq ' " ' ixntg P " P H 'iji ' ', X ' --,P'-H lx 1 alum M "'i , Sccrc uryg 'lllli ' ' y 1, t , T'-1: .Xt 1211 X il il 'll",iLlTll1, 51 N " ag ' ' i ,loc 1z,'a" ',1 " 3 'Q ' zz'i 'ly"'ii' I "gi"'a'i 'x 'in X UI " 'i 'i g in N51 with ll ivczuiliiul 1 z ' 1' ' ' 'L .'.' :ics for his SUIHIIUIINJII' ycgiix ,M ll fins: mcctinn Roy I3-1 ' 5 U 'aj ' " ' J"."i'111g lull " 'giiimimiy XiiL'C'Pl'L'SiClL'l1l1 Kali' Berry, Sc "'lz 'I 1 anal Hiclmrci llnton, T' up 'iz fXls ' 'X 'i 'ur Stu I-1 C' LI1'il ' -lol Ci s I IJ ill 1' 'l4wcll. 1 i 514 5 :I"ih: 1 ."i ' "1 .',' .xi'g1' z 'l lic lon ' Il ill! spiilq ivf r' lux' '15 sixatc. A15 iii R 'iz 0 ll on'-L' lily, ".' X1,'Xlll'ii ' l'T'1'i1'.u Tl 15" iixdit' ' 'ng 'ai 'i " Q " "i "1 in ' ' L , ' . k 5 . . night of dancing. ilciorc llc knew it summci' a1i'i'ix'ccl and his sccolui FCLII' nt T. li. S. 'Q - 1 'iopn Su " Q 4 .'.' 'I 1 i 1 3 V' rvturi 'I for his junior ycair " 107 -1,1 '.'. I 1Il' 1 il'y'll-in ".'3u'."'A ' :Kf- ncti i 'bg , Vice-Pwsidcil 1 SililAlL'y TL'l'ii5Lll'f, Sc"'t1 amd Riciulrci Eaton. Tren' survg 'is ' 'l'1 .'.' H'i'1' X'iIl 11' Xi ""tt, Kg P ' 'i' 'cll, and ' p' ia J , 1"' ' 5 aj -i ' i " ' 1 w L I 1 img i 'i 'l'i .'.' ' '11. lic dived into time class zlclivitics of 'Q '." 3 cy for thc ,luniur Pwm. Du ai I R 143 u iillitiliilll mumimcr ul' thc class, uct Xl '1 u ' ol' time tu' unc not plays lim' .1 pai ixssciiiivly, I-Lll'I1iSil 'i fudm' lim' ii icimc sa l 's, a ' ' 'I 5 i. lin' Ll lmixc sallu, and I'L'lTUl'lL'Cl im' thc class IN pci. Dc il I Rui' tool' timc out ii' 1 his mal ,' z1ctix"t'cq to zitlcncl ii class skating party 1 fi 1' ' ' 5 " ' 'wc U ' q 1 '1 5. W1 X Mit' ' '- L w y, ' "gui ll '1 1 quit, ' girl 0 his iirs iuriu 1 'c. ' ' ' . ' hi' f' 'li ll" "" 'fn ay 'hi H ' - ' O. 1 V Q tim' qz n' g00ii,"Ull1iS clussn ' t ii 'zum ti " y 'ill'. 'lillip FCZIIA slairlccl with Uuiullcl Huy luoi'in,, i'm'wurcl 1 'Ia ' rg ' llci ix- I in and mm! intcrcsting your alt iliroy. To icuci tlicm Iill'OllDl1 tllcir last "cur, Donald Rox and hls 89 cl xssmcltns chost Clllton VVclClx as Prcsldcnt lXl.xrsh.1ll Updlke Xlulrtsxdtnt Dolotlxx XVLIISOII Stugtanx .md Banu Ktndxll Nlmasurgr, xxlth RlCllllCl Elton Donxld Rotluxtll Ixax Burx Rox Buudslnp and Glyn Lonvenucker IS oux reprnsgnt xtxxts to Studtnt Qounul Tlns xml st.1rtLd off xxltlx 1 bdnv .as the SLHIOIS sttntnd out on than nxlvmm Ltllllpdllfll Tlmt Llxss xx IS dlxxdcd lnto txxo tmms xxltlx Donxld Rox SLIXIIIU on ttnn II xx hose captains xxup Donald Roclxxxell and Yann Kundlll xxlth lylxlil V4lLl4'll11H md Sxllx SITllIl1 mptnns of team I Ills Llassmxtts ploxtd to lx Lwu lxax us topplnv tlxv. PILXIOLIS Llassts bx IDdlx11lU Sl 117 nn tlxux Lalnpdwn Xs Don tld Rox xx IS on tht losmv tum he snrx ed on tht relrnsh lxox xttundtd C.uLu Dax xx hen he lu 1rd Lnl1Ul1tLn1nv spguhcs on CllflLlLIlt mums Than Don lld lxox med out lox tht SLHIOY Plax Chmpcr lux tlxf. Dolan xx lunch xx as put on lor lOU1 nwhts undu Illl. Cl1I'LLf1Ul1 ol Mr fxlLXdDClLI' VVIUHLI It xxas soon tune to xxorl1 on the xcarboolx so Don lld Rox and LllSSITl1tLS took 1 d.1x off and xxunt to HLlUlll30lll1U toxx ns SLll11'lU ids This lnlt Don :ld Rox l0OlxlIlU lorxx nd to xtctlxlnff lns Llllllilllll tlllll to 001110 on tht SLIIIOI' tllp to VV1slnnvton Donald Rox ILtlllX lpprn uxtts Lxuxtlnnv -1 ll 5 has dont lol hun thtsg lust lout xc us and xltlxouvx mc lufrnts lc H1110 lu slllll xlxx xxs lxlxs tlxtsn Pltdkllllf ITILIHOIILS The Masons J 31 1 -, .1 wif- V 1' 'H .i I ' 'l'. i n 1 1 .f 1 . .. . . . , , . V 1 - 1 11 1 K y - ' 1- 1 1 -V V1 7. - 1- V V 1V - - 111 D 1 1VV .. ' .. s, . , ,'. . 17' , 1, .' , 1, .t ,, . 'V' ' V . . .H D. t. 1. ,. . V' 1 , .,.,' .1 V . ., ,' . .,., . .V, . 1 . D , . 1 A vv 1 I V. I 'I 1 4 A V, v K . 1, V. s , .1 . 1 . . D . ,L 1 , L . . ., .. 1, . ,, , ,Z 1- ,, V,.. ' , .,,' . ., W1- V . -' v' ' n ' m ' " N , h ' ' 1'. 1, ,' 11 . 2 V V11 1 -' 1, ., ., , ' ,. 4 P1 . t 1 . . O . . t ment committee at ax partx' held lor tlxc winning team. During this time Donald . . K C7 Ox K k' 1 1 7 V -'1 ' - 1 N1 ' . V " 11 1 V 1 -1 " V '1 Vi. ' l ' . ' l' H I xv. H H I 5 i X' vf - . O . . D . . ' V V V,, , . , V, 1, ., , ,. V . . V . V, il 'I ' ' 'X U r ' I' ui A v '4 - 11 - 'H X". 5 , D t. U. t. . K 1 D . D '- ' . - ' x -1 ' -' . - ' - V -1- V. 1, . 1 D D . 1 .. m . 1 1 . "Q ' ' 5 . . . LQ ' ' ' ay ' "1 ' ,Q Ol l -1 1 - 1- -' 1 -- A V1 V- I V1 x-1 1. -. 1 -'1- . ,lumor Class Oflit ers lun l'LLl1h.un XVILL PI'LNlllL!1l D IX ll Prmst l 1'LSlllLl1I, louise Q .Asn Sure tlrx I md.1 lxunplxu 1 rmsurtr C lass of 19 6 Qu Q'-3 vw lust llru IL t tu High! Donald Xndruxs llulnrt Biker Lula lhldcrslun xll'Ull'Ild Bgnsun fustnr Buudmm llnlnn liuurxu Xian llournv, lxannnlh B1 IZIDKKUII C Cllfgld Bruur Dunlld llrxstol Suomi Hun lllzabnth Bruhl Jian Caxnplxll Xdella. Casl C rralmllnc C lv. Louise Casa Barbara Chambnrlaln Juan Ch !l'lllKl'lllI'l john C h npmdn Lorcn Chrlstlex Bun Lou Chrlstophur Illml Run Burdcttn Clarlu. Xnna Cola 1J0l1llCl Cola. Paullnf. Colm Lxnn Condvon lrnd Cflllt Carol Crmlxnr lldrrx C rumbhnw C mrgn Dunrod Dnul Ddrrmx lnurtlz Iinu 'Xhrun Deen Xl'l1'lUl'lL Dcnlxenhcrccr Phlllp Devlin ,laulucllnn Llwcly. frul flunxng Nl l1'llXl1 I lLlnII11 Blah xrd Pruman Vl llll llh C oum C .nlord C rmcll Iamu C uln ln l11tl1 R nu Barn Custln lkltc lllll Vlllllam llarux Duane llngns Nonda llcttulf. Ronald H0050 xllffhl JLIIIHIIAS Philip Jennings Ncra lxumlcr Xlontw Ixellet 32 Class of 1956 au. 'Rina 7 .uf 'af Q 3? X kzrsl Run ILH to lixght Linda lxunpher Smclrx lXllKUl'L Lglmcl lxlttlg ul 1 Llxlillll ld Lururm Dow as Lubx DxudLoom15 Smclra Allllilfl Dale Nl lIlilLlx5 Pxttx Xl IX Scunul Rau Ifumcs Nlclxnan James Mglxnrrou Ycrnon Nhlllwrtnr Sllll'lLX NlLrr1tt Tll1ll1llS Xlltglull Nlle Xlltghlex Gaxle Nlurmx Buerlx lXLXll1'l'II'l,f,l'1'lZllLL Orr Ralph l mu Ihxnl lion amcs Pulxhlnl llettx Pcmlcrlrass, Nllrjorlr. Vine Dluul Puut ulnm ll lIlll7Lll1 Suslg Rllhllllll C ax IL Rumsex 'Xl Irie Sargzant Sxlx ll S lunmlc r5 Ihomx S m X Lr Fourth Hou XIIILVI Sport Phil Sheplrd John Slpklur Nllx Sllnuw. C wrap Stung Inland Su ,-lllL0llUI'l I nlnr Neal Tenhurx C on-don TILL Russnl 'I mc lx th Run Dau n 'lllllnvhast Ronwlcl Y mderpunl 1 rx lxgk rx lull ll ul L un Xl mu Ilmu U nk: s, Olin. Xl lllxlhg john VK lluxx 'Xl lrtha VK l'lSlLX 33 , I .. .. Aul, V ,.- :QAM "sz ' 4, I I 2 zlb W' I f ' ... Y X , ' . 4 In sag i 5 E X , ff . X' x 3 I . . ll 'ive f Y ' - M X.. f ' Y 1' ' "--Q 1 .4 l K ,v . I 1 fr "-:'- r K A , K Q V, A f V l i1 ji . W, , U . l EA l 1,6 'W l E.. re ,Q h 'Q ', .V ' -' " ', fa 2 "A ', Nz H 31 ix gl , Q L ' , Alt P ."Yil', -,.L A VSV, M gy h, 1 ,wg . 1 A' y All lr, - is " 1-I a , 1' ' gilf la' , f' "-:,Jz - 1 ,f . , ' '-. 2 " , ' .' z , ' , L ax - ', fc rg- ,' ', .w .' 'ain, ' - 1 "Af '- ' 4' ' h 5 , 1 'z , cr I' ,, I L, ju Yi 1' , L 'L ln: The Plumbers Sophomore Class Officers UIIIHL bl lllltX X lu: l res1LlLnt BLttL Sh 1HLr l rLs1LlL ll S 1nLlr1 Il1rl111Lss SLL1et1rx lLll XX :mer TrL1surLr Sophomore Girls lt st Ilnu Ie I to llrglxf llLlLn U LlLll B1rl1111 SI1lIlLX Duns X nn Nm lhttx B111L1 Bunn1L Br 1Lllu Put XX11udu :rd hnes XX lt ms Nmu luclsnn, oxLL Xll1rLLt BL1nn1L l'IlLl1ol1 Suvmrl Run Nurmx XI11sm1 Iuulsm XlLlXtI'I'UXX XnnL ILL XILClurc Slnalra Xnunl Df1rotl1e1 RuLl1uLll X1 lflhl Xl1tLhell Bern SLh1ell1r Prntx Curu lulla Dxrron C r1L1 C11lL Leah X111 C umphcll llzml Ron Phxlll Dunn XrlLnL Smith Xl1LL ll11rl1ncQs lo Xnn Iutz Xlirllxn l31ll1rLl XlLl"XlLl1C XX rnht Doris XXo111lu 1rd Dons lLIllslllQ judx Harkness lx X ll1llLn Imdl Sn1 l1 Imuth Rm llLrll11 Xlusxer Xllflhl XXl1lt1 I 1uln1L lxLllLx llcttx C 1n1pl1Lll IrLnL l"llI'lYll1lxS Lum: Car 1 L 3Ltl1 C LL ll ln us lr 111 1nL x ru n 1 1rn11 I un 1 Il 1rt11 X Ln XITUIHII Den c 1nLl XILclllTl I'1tr1L11 IunnxLl1ll mLL Bxrd Nmu C Lrnul Sn11lr1 ll1rl.nLss L1rrunL NlxlLr Llmur Lnnt lmLL Bmnr NAIILX Xloore Sophomore Boys sl u 1L 11 1 ln 1 1r L 1L Lxsnn 11111111 11 L Ln 1 IDL l11r D1LL l1l1nLrix Xrthur nn. 1 Lr ll l X 1s L uns XILC all L ' Luzm nu 11Lu1 nnx IX lx 11 11 XXllllll11 lxLls11ll RQLLI L nrn1lLL Bill lLlxNIll1 ll urn lxmlm uh XX 1rLl ILL C rLpt1L ILL1 null 11l1L 1tLl1Lll n r 1 1lL IJ1111 x mx Xl llkillll Xl IISUD 'I nn XX 1ll1u11s SpLnL1r ll1un11s Bob l'Lclrl1L R1I11l1 Lnnlnc s lLrrx ll L n'nLr ul Ill l rLL fftll l31l1 Xln 1Ll1L lL L1LnL cn 1 L 11 1111 411111111 I 1Lr ussL UML 1 1 1 1 x r L 1 L s ' rL 1 s 1 1LL1 111 L sun 1Ls 14111 X 1ll1LL Lu IS Dun1L LtlLl xtlz lima s u 1 1 sun L 1 111 u1L11 v11x11L nu luLlLl XX ufal llXX1S Stun mt l3ruLL L Xlllll' IX XX AXIIQ lXlLlllXX nn 34 B ' . 7 -1 , ,v V' 1 7 3 V, 2 , , ' - x1 3 1-' 1. . ', , . 1 1-- 7'1" '. , f 'Y - ' ' ' - , 1 1'1 1' ' "', '1 .' ", ' r 1 ", 7 1 'n , 1 ' '1 , 1- P1 J Ti lil Q, ji L 11' ', 1. 11 1,L' L 1.x v f 1,4 1 . 'ja ' gy 1 "",,1 1, 1 , - '1 ', 1 1' ' 1 '. 11" ', 1 111 1 . ' '4 1' s ,Q ' ' ,, "' ' ' 1' . ,1 1 1 1 ,, ' "rg , ' '1 , 'gy " ,, I' 39, 'ai' 1 ' , .' 1 1' it . 7 ' 1 '- ' 1 , , . 1 1 l ' '. ,1 l ' v ' "', 1 '1 ' , ' ' 71' 1 T, ' ' '1 Q' - aull. l ' 41 ly, Jlllli Xl' g J, Xl' gi lil llul 'KL Belt" C1 '11 , Yr 1 lJ'l1 . lfiftl 1lr1'YXl1 l1 . ll- , Y' h' '1 'An , I1 ' ..' ,V 1 -.-',J'.. I ,IQ Q. 1-,pl 2 A .H-Y 2 1' 1 ".., Ji . ,WY '. . lil" lla ', lvl! l1:lligl1!f,l1 'R Sl '11 l, C '1 ll IJ"l1 , R " Xlfl l I' '. 1Xll li11ln1'1, llxxrry In 1 , " K' ' .', . Sl 'f m1 lg' , almll X 'zlllxil J, 1' ' '1 , H 'X l urls. S " l ll 'fj11L'l1 Sil ' ', KC I lXl1-', UL'1ll'lLl L' l", H li l ' 1' , " Nl '- C' " , ' ,la ' 1' , 1 1' U ', ll '1 , Xl' 1 4 ' 1 , .' N' ' , SI' ' Xl' ' ' . ll1"1l ll flrflliclnlrcl Xlill G1 lvr, 11l1l Bi l-', 1 1 ' 1 1 1' , '1 H '1 .' 1 " 'A 15, ' ' , 1 ,l ' X rg., I ' alll. l-tl' XY: ' . lfn 'Ill Aw- I 'lLly B11 ' , 1 1 1", ling ' ' 'l ' 'C, 11,31 ' llr vn, jim Forrest, Bcrl url N nl r 1, Curl C :gl ,Pl1'l S!1t',P1 ., 'll C1111 'l. l-"ftl Ilnu' -llol ' 11, ln , XX'illi1nn llL1lLl'l'n1ll1, Dal' Alkllllbflij, Dick l11L'l111 l, Ihrnll 0.t'.n l", jul li 111. . Lrx 'Qt 'll 'l , Y: 1 " 'x":, 1 - XX' - '. Sip '-l-runci. S nil. Page j11l111sto1 , Pill juLl. , Xl " ' C' " , H1 " C21 ' '- ', 4 .' "1 , '- M '- Class of 1957 e Electrlclans Freshman Class Officers lmlu IAICIHIIIU I me I ruulumt, VI Ln1I1ll C r11 I 1u11IC II C11rx Burlu flu, Seam tm 111 Ne1rmv I re 1sur1.r I' l'9blllllall Clrlg 1 1 1 11 ll 1111 1. r CI111I111t1 I IIIIIILI S1r1 Crumb ln Tlll Illllur 111111 Jlllll r1 D1 S1111mI II1111 Crcesn Ilxnrs C lulxs S11 1m lJ11111tl11 l'r 111 C l1cI1s Nlusur Ruse Dun 'lr BIYIBITI Iuum lLlClL Slunnx I11111 X1r111n SIICIIII IIr1mn um C11 Llc ll Ilzml Ron S111 I11.t Dumthx l1111rm1n lllinghc Calkins Susm Camplxll l lfl 11111 I'11rr1.st l 111 Cola NI lflt C ulnm C lfl'lLl'll'lC CI111111 Slurlu B1111111 1111 IJ1rr1m Innrtll Rm: I.ll1d'l Til IIITUIYISI xIXI'l'I'l C1114 C xthcruu CI1rq1!1L Slulbx 811111111 C ITOIXII X ldv. rx BITIJ 1r1 CUI1 XI1r111r11 IXh11l1r jum. C nes HMI: Row C l11r11 H1110 IILIC11 hxrlu B1rIv1r1 XILx1ncI1r l.1n1l1 Ilreenmn Ch 11l11ttC C 1111 Slnrlu Pun Ruth Xnn I and1.rpo11l Brenda Chrlst lex um C armll, Sallx Solxr Sixth Ron S11ndr1 Qluclclnn Slurlu Clark Barlxxra Benson Xl 1rxelI.1 D1n'1111 Phxllxs Canhelcl ITDILC Broun XIIIX lou llolmci Juclx C ll'I11ll'l Slllll Slllllll D11n1v1 Sumour Freshman Boys st II1111 I11t 111 Il: I1t IJILIC Nlgrrltt D 1l1 I'I111m 1s Bob 'Xlltnhell D111 lusur I-CCIKIX Sumtt l 1111 l'1rs1 ,Iolm llarrmgton T III IILIICII Ix nm lI11I111IC CI1II11r1I II1mm1 111 Ls 111 lm 111 c mn Lfll II nu C 111 llurluglm C 1111 'llxnmas Ihllx Str ass 1 I IC s I 1 nms 1 I I 11 x Cru 11s1n1 1 L 1 1.1111 11 lr11 II111 Hurd Ron Rona 1 111I1 lx 1. 11 m 11 fl 1k II111 1 I1ulS1lI1 IC Lrrx lI1rr1!t on C II 1I1I nar 111 1 fl 11 PIII 1 1 sur 11 ur mc 1 x 1 IIYIILC CIXCTKIUFII Xlx rt C 1r11s1111 VI 1II1ur Con 111 11111 lx1I1 1111 11 1 11111 :sun rx 111111 11 I111lI1m1n1 L mx 811111111 II1r11l1I C ll'l'l9Ul1 LL I 111 1 11 s 1 1 mllu' I llIllL lIlIlllTlll1 1n s 1111 nxusmr I1 Illlll 11 1111 1 1 1 1 1 ll n 11111 11111 Dun 11r St mlu Shu nu CIPKIIICL lI1rIm1.11 I C 1 11111 111 1111x 111 1 111 ' 1 ll I 11I ll1l111Lr lIl1.l11r1l Shu s 36 O I 7 1 1 ' I' - 7 1-' 1 . 7, . n' I ' ' flu, J.,-' .1 . '2 1 ,', , 1, C37 I A I 1 Fl 1 .7 I 1 ' U, 13 ' . Q . Firm IIu11', Luft to Iiiglltfr-'Y11I11 l'IlL'HI7L'IgL'f, ,l1111-11 XYII1' x, Clillflll BI11'ris, NIL '1' Xl' 'll, jill N '11 ing, 11 - '1 " , fa 1 ' I' g, NIB' A I v',.I1 "'I ,lC',l'I1l111 liy. f" '-I 1" rl, Q1 .I z', ' 1 1, Q1 ."', S' IJ., 111' I ,."1 'Q'1. '-Q-3-1, .'," L, 1' ', ' -,.1'1"A '.,i1.'-I-,.1'-l'1,'1 1,"',"',j11 1 . 7 1-'13 T1:','1 '1 I' 11",,1:'- -21 '. ,',I1 'z .1 1' .' -. '-" 1, 1 ' ,." " ', ' 1 5 ,.1: ' 1 ', 1' '1 T ' ,. '- lfili ',," 'gg - ", 11' 13, ." , "K Y. '," 1' ,Nz zjms, " , hi M'1 - , 'C J " ', T" A' 'g,C'I1'I-:.XII' ,I .X I:1 . Suwfl 1'-211' "Av , Q' - ' ':, ' 1' 'f,1, Bill' X '11t. in., X'1y111' lflcx ' Ig, I31l1 l11l, II I I" ,L . , Jin K'll0', clilf' " l'11stu1', l'I11, I Tyler, 3 'I Iso. " ' '- 'II Su 'K , ..'I 1 Huy, Sill KI1 I1 , D1111111' Iluiglml, Clilfl Osg11111I, R11I1c'! Xllvn. lylllll l'1111t1, I 11 ' ' r w, I - Q 1 '15 ', I' " 1 ' , D - ni' 1 1- ', D01 IIllYl'l1, IICII II I". I71 'II II111'-lI1I ' 1 S I ', II1 I1II lI:1.'t '1', " ' ', . r Q1 , 'A I kl' , lin V' " 4 ", CIIIZITICS Str Ill, Iin I XIII. , Cllc-1111 Smith, l.11r 1 I 1111. IiI'tI1II ll'-I I ' ' tg, 1 1' ' -, 1 11 '. , Di " ' ' 111',I11m1's C'1111ICIi11, 'I I1 11 11. C'1111g1I1m, I 11rr1 II1'11'i!1, l,111'rj II1111111111, XY'lI'11.n XILICIIUIYLIICI, ,lolm Cl1'1 " , .1 ' 1 , I1 mc: L1 I - . Six I ' Il1l- 5111111-. XY ' I. Il Clfillg, Iu111 llllclllx ', l,1II11 - 'II wp, ,XI11 l,ll I11, lIi'I1-I I1 , .41 1' ' wc, 1111 ' -, 1' 'rc-111111, SI1 " 1 XVI' .', ,Xrl I1I M 'Kcr' 11, lyillll lcl 11 , '1 1 1 - , '1 1 f Ht.. Class of 1953 The Carpenters El 'hill Grade Clam Oflicc-rw. L in Xlurlll X up l IQNICILIH udx Inn un 1 1 mx Bur Ll vh Sun x n vm N lrusmr Elghth Grade Glrls I I 1 I IL 11 X uoxr XX l1'lLl'l Phxllls Suri! Suzmm X ukux Iennu Inu Crmdlm Plm IDL Pux Ruth llnnkumbmrur nr 1 L xx ul um x mn 11 an 1 Mum nu x nnu X u u muur xrx D xx ur Xl lr Xl cr P1 x nn xml 1 n u tum 1 1 mu I1 11 R m Xl Xnn Nler it lenn Xndusun Klum Sxmth Shmxn X an Box n 110111 m r n 1 umk mix lkll , I x INQIRI lllldl lllx 1 :nun Smxlu 11 1. 1 ml sn nu r vu ms IJ FIN XILC lxll md C h lrlutu uhnsun S 1 ur X il N I4 l K I I X LIIN ISNK xl I HIL I U N IH X llf lllm 1 umls Ll 11 n ul II1 Elgllth Grade Boys xt 1 X an C mm mmm num Luunl Hou xx 1 1 ul x Uxulln Sum Illh Qhuldm Stmlu Snxtun Dld.Pl11 ws 1 1 rn 1 1 nu 1 mx 1 L Rohm ll XX r s m lg rrx XX ml Ium Du xr 4 mu xl 1 m 7 xu INL llrls ihxru Xl ln 11 un lu N :LL 1 u m xx on ytlz Iinu R lx Broun m 1 1 nr s U C cr ululmul xt: on ul 1 m nu 1 1 1 1 lim XX lllur llmlnx u X lnsnn lun Sl :nun m 11 I 3b 'g. . - . lu A ," ",,!l.,,- I :rl lv '., dull. Pr l'1 I: IJ lf, , f " '- ta11' : Ulu.: R111 inf, ' ' '. .1 r' . 'IY'Sfn1l'll', ,vf rl iff -f. la 'UL vs! 'L " , I , f Q ' , ' " , 'L . ', 1 ' N ', ' ' W rg' , - IN Filgnr-, ,Xlmr I, 1 U' Ivurd, Xia la XI"r'H. S" I R 'fK1, Kc 'ily Ian ft S" . M1 U Yun c a k, z y . 1' . zur' Crfrg, CE ' K'llj,', Sh"l Mu J , j Ili: NVQ 'r. Al l'Y' r '-. my . , ri , 7 y . R , . ' ' , Q 1 " ' ", lllv.-n llir lwll, M1 " ' lim , llcruldinc Ostrzumler. Yi g' 1i1 j I Aon. To 'I Rllll'-lil!" lnckxml. wud' " lzll, -' 1 :Jim V Dc 1 .' ' ', , Nlnrlm ' S1111 , I-I. W K1 I I Iivolyn Xlnrtcr, lin I1 '.x 1 plyn. Hflll Hmrf u ' , - ' - 1 , ' 1 -j 3 , QI: - nn l'nlmur, 9.1Il.' Pars nx, Yiginiu llulchcr, lzditlx l.nun, Hu ll"L' 1 9111i nun, IX' I Ba -tt. SL' I: Rv.-1' lllx 'l II llnui, jc: , I " ill, Nh" '- CR lc, Clvlwivu Cluinzm, ju-mme R I I imi, Rl: ' un SLH'g'1l I, Xl. 'y I!rvcsv, C'nrnl5n Duty, fum ' -rry. lirf lim ', lyft In Higlzf- . lichzlcl Stephen, Nlcrlc lliffcrl, Iunws lflxidgc. K'l1.xrlsQI!1lrgcss, I,amrcncc Stmzm-, Lewis lluttersmm, Dick fhrvzm 'LH' '4 ', R 4' Y g. S " ' Hu 'ilrnl llzllduily Dx: 115 li: A v.'.', "' ' f ', A '. ' A , fa 'I .411 , "' 'll'l Q C vulgn'CAI1m11ln'1'l:lin,l,zn'rj lluAl'igl1, l'1'm1 CQ' 'L-n. llfrl R1lll"'.'LlI -, Haight. Rall h Xl'.'zml'1', " ' iil -5, , ' " 'L . ' A z I Ira-LI l':lll.nglin, Nllltcl' xlilffill, Larry Nlunlcy, bury Ilitl. .Xllun ,I V.. lv: V111 H fu' -'lu I ex 'n . K ' I- ftul, ' 1 ln' , Q lg: , I lv- ut X 'hills ' , c1l1ll'k'l1Cl' l'Icmin',g, Ifluyd I' ml, .Xlla XVnlusluglc, UuhRL'ynnl1lS, llirlmnl Dunn, Gen ll Xl mc. li' '- 4, ' Pllll Surgculml, Dmmlzl xlLKL'l'l'llXK'. RL 411 Slut' , Rulmcr! jnl1l1srm, Slum! XX'ri.'lL'j, l'luj nl Yz1nNuy, Nlyr n 'IL'0ll'I', Rulmvrt Paris, 1' alll X an -' . Si. I R 'f I rn -. K luuplc, lQc'vr4L-l54llllLl1ul', Ru! -'t llllhlmnl, XY'll'.m I!.1iluy,'lmu Uurl 'igl1, Paul "4 , U ' K 'cll 'I ".",ju .'v"",D11ll3a1ilj. Class of 1959 39 Excavators Qeventll Grade Class Officers 111L 8111111 XILL l'ru1LlL111 I7111111L R11LI111L 11 L L 1 C l-ILIKI L 301 Plllll Grade Girls 1 1111 1 11 I 1 11r I111L1. XNI111L D11r11111 IL111 L11I1 111 1111111 11111 11111 L1 1 111 1 L 11 1 LL X ru IIL L 1 1 111 111 L 1 11 ' 1 IS r111LI L 111111 L I1rLp 1I1 L1nL 1 K r ILL 1 C 1 Ls 1 1111r .1111 1 Ch s L1111 1 A1L1'1 1110 X 111 X 1 1 IJ11r11 1 111 1 SI11r1111 S1111L11L l,llI1I1l H1111 Sh 1r1111 X111n1L 111 111 Fxftlz ou 11I1 1 I IIs11111 Seventh Grade Boys 1 1 I 111111 D11 ld 111111 1 Ls II1 ll 11 L 11 111111111 LL I111 IxL1111LL11 I' 1L1I In 1IL1 D 111111 NX rl1I11 IJ111111 L II11 I 111111 V1 1Il11111 A1Lr1 11 1 L1I L11 11r 11 11 111 I II11111l1I Illllll 111111 NL11 111 111 11I1 S Ll1IL 1 llllk 11111 1r1111 r1s111 111 I ll 111 lsI1 ll ILI1 11 1 1 L L L 11 11 1 1 I 1 1 1 1 111 I 1 1 1111111I 1 1 1 1 40 A , I311lI'- f' A,:'I'lkXI1Ll, 'A ' 'f ' : 5' ' "Il. l'1'L'si1IL'11l: l,1i, I Izligllt, SL' '1' 'tnrfz S1111 '11sL', ' ' '15 lr 'r. L 7 1 - L1 I11'1I II 111', I1'fI 111II1gI11 I 1111 II11igI1t, .X11I", Yi1f1111, Skill? .X1111L' C'1sL', 'IL'1'1'1' XI11I111111I,IJi11 11 frisl, ,IL'11l1 YAII l , l ' ' ', I ,' 'I' , I D11 " 111. SL' I' ' S11 I'1 I 11111 "11, l11r11I Y1111LIL'1'I11111I, UI111'i11 ll ri4I11, NI: 'I l1IIL'11 II1 II'11I11'IL, 111 " 1' 1' ',', 'I '1 II1111s'1'. S1111-Ir11 S111iI1'1, SI11 11-1 Lh.1111I11'1'l11i11, I31' 1 D Igz lI1'1'1I II1111'-XI1 '1 XnLIL'rs1111, II1, lI'. C 1 .I ', . 1 ' 11 '. ' I1 Q 1 Ixxi l1'L'L'11: ugh, Ir 11111 lYiIL'11x, I'111111IL' NL'11L'II, l5111111iL' Iliulxs, P11111 I" ' I' i1.'I1. I'11z11tI1 I' 'flgilfliiifi I rI:tIL'1, ' I1 " ,', Ja Del " , 'irginiu I,11111, S111j11 XI1tL'I1L'II, N1r11111 I'l1iIlil1s, tl 1' Il .r11', f 1 ' ' ', ' 1 . ,f 1 , 'r 1 . ' II '- I' ll II:1II. jL'1111 Si11111s1111, SI1.11'i ll1'11:11, Jllilllllil I1111. .X1111L' XIcC'11I1L', XI1r1 l.11L1isL' C11sL', C YIIYIIILI l,1111111is, Nancy ljlllllbllf, Nlnrguret Cmnlq, S11 '1 ' J ' 1111. I11's1 lI1111', I L'1't 111 Hixglzr- IIiL'I111rLI Smith, Il111111ILI .xIll'lllII5, CIIILITICS XV11111I11':11'1I, II.1r 1I1I XX ilIi11111s, Btu: L' AILNC11I, Ir11 lr ' , 1 " 11n. ,I1l1'. ' 1'L', lL'11 SI1L'1' I '11. S0511 1 I II111l'-Ilzll I I'r ' ', 'I11 " ' ", 1 I 'l ", 1 1' I 'rg , f' Q1 ' , 'A '1 " ", XI11111 f'11sL', l,1IL' I s1L'1'. l'L' 1' II1 'L'11. II1"1I II 11' fCQ111'1' ll111I1I1111, I1'1111IL Xlingnx, T11 111112 11111, 1 mr. ,I ' ' 1 , lllll , .'1" 's, II1I'L'1'1 9Ii11gL'.I1:111I, Ill. ' K1 lI3k'II, XIV I3 I. In111iI1 lI1,u'--I11I U1111I11, Il11I1L':'1 ll11iIL'1, Yi I1 1 . L' , I1 " I'u1- 1111 , D11 i1'l X'N'I1i1L', I,11111 9I1'1II' , I'1I '11 Ni I111Is. lll,Il'I' XY111111 , .I11I111 IS. IJ111'1x11. I-ifill II 111'fIJ1 11l1I C'1'1111lk11rLI, I31'11LIlL'1' I 1IIL'tt, II 1,1 II111I1I11111, S5111 SI1i1111L'l', I7L11111L' 911111, -l11I1 II. Il11r1'111', Il 1 E1I -I11-I111, .I11111L"- II111.11'. Class of 1960 bbq 1-kv ?' I 41 'lun Hlifll Lhool lah 11LI.11 LL XL 'B 'W J JJ I1 x III L LIILN LIIITX III N I x L X I N N L w 4 IIL IIIL I L II 1 L II III IIIL LIII I X ILL IIN L I IIL ILL IL 47 fm W 1 9 N N1 ' ' 5 6 1 6 o . 'C' NL'IIIL'IIIIIL'I' R SLI ILII UIIL-IILILI III IIL'LI XIIIIIIQIIIIILII III IIILIIIIIII I I Q4 IIL'.Il IILIII IIIs CIIL'II INDI 19 I I'L'xIIIII.III IIL'LL'IIIII-II UI lI5L'II I SL' 'LII' XI.Ig.IfIIIL' c1.lIII III' II I IIL'LI IIIxx.IIILI.I IIII I5 CIIII'L'L'I' IMI IKI IIL'III LQIIIIIIII TO 'II IILHII .XIII'IIs LIII XII 'lIII5L'I' III 5L" '. IIIIIII SUIIIIII IIIII Xxx Inlfl SL' 'LII' IJI.Ix IJL'LL'lIII5L'I' I3 CIIIIINIIIILIN I,I'LIgI'.IIII -I.IIILI.IlX I IILXII XI.III IIL'ILI III II.IxILIIIIII I' N II IIL'.II IIIxx.IIILI.I QI -I- I4 I5 IDIS I'IL'l UI'L'IIL'.II'.I IMISIW XIII IL'.II' I..lII ll IIL'1Il CIIIIIILIII 5114 ls IIL'.Il XXLIIII Ing V4 IL'III'II.II'I I 3 St. ' OI'L'IIL'sII'II 4 IIL'.II 'I LrXX.llILI.l - -2 ITfI'I Dix 'I 'L C'IIIII'IIs 25 IXII SLII' CII IIIL' XI.II'LII 23 UI"IIL'sII'.I IIIILI LIILL' C ILIII LIIIILLII .XIIIII I-I I6 ITIS IIl'I III III -I SUI I UIIILIIKL' I IIIII .XIII IJ SL' 'III' IIIQII SLII-IIII IHILILIII I-I VIIIIIILII' I,I'HlII III II.lllLI LIIIIILLII lfs SL' 'II' Xxx' 2? .XIIIIIIIII IIL'L'L'IIII-III IW IILlL'L'2IIlllll'L'.lIL' SCIAXILL' -IIIIIL' A SLI III CII ,L'I CNHI II 'I k'lI 'III ACT SE .2 ., Q ol s A 5 fx Q? -., Z I O " 0 AM 'WK "I-F., Band ....., ?"""""" l 0 I I1 I I 5 fl I K l S I I I1 NL II' II C fl XILYII 1 It fl XI xllorx Shulu X Lrrl Ix LI LL n IIII 1 xrnn C I1 lrlnt Lt L1nwnLL L mu Ln SLLumI nl I nLr lrx In rnL IJ L I :LIL m lx lrL I :LIL lrLI S urn C rum 1 1 rm I Il mun L L1 L I In I x C rumIuI1nL v NILC lurL Xl lrLcII1 Dlrrm 111 1 1 I xuL H n 1 I IL sun llslL I 1 Bllll IIIIVII UI! I I 1 rx mL IL Lrx I sun mlm LL X iurm1L Q rr L 1LL IJunLL rIUlI1PlTS1 s nmlhi ILILIILI L X II I Cn ,Iumor Band I-us! Ron ILM o Rzght C.1rIOsxuL1LI N mu Dunhlr Sallx Parsons Kun NILC :In Phlllls C.1nInLILI Sdndrl IIxrI.nLss XIJTLLIII Darrow, Jem Dxrnm DL Ill II Ln ll L II l It R Dnrr XI IIIIIIH lLI,sun XII In Dunhu Suoml Ron I lrrx SIIFILUK Dumthx I.LttLrmm Llml IIIOIIIS C rulxn X1 ILr Su I D XII oLLs IIlIpI lmnmnes IrLLI SLIILLIL I31IlIIruL Ilzml Rm: Ixn IxLnneLIx Xlr Iunneth VV1rmILLssLI 1 ISLIUFN PauIPr1tt C I lrL 1LL In !Lr 44 x "- I .- -f I ' ' ' ' 77"'59i r ' G .' f Q ,S li xt II nr. lvf! I II'lLgl1f-KL' :'.L'1I1 xYilI'I1Ixk'1ZSCI QI ::t lzturf, llurull Di -IL':'.41n, Marilyn Iiullazrd. Ph' Ilis CE! I' 'ILI, XII II: NI 'r 'II, jvzm . ' 'lI, Nlnrxin XYuLmLIuz1rLI, K1lrIfLn1.:LIm1, SLII I 4 . z ", .' " 'i . I' 'tt, 'uv K'1I1'IF',I.llfY1lII1i' Ilurlcigh, Sally .Xn S 'tl , NI 1 IIiIIyL'r, ' L tc Yun X li' . Chlylc Murray, CLIL-n I rg -'IL'r, Nz K- dull. Rf 'lSzIII, S11 ', XI: ,' II u -, i'k 'L' 1 I, 'z -n' 'Q "4 , fa I ' Iling, C11 :I Xlw rrix, IIu I IIntI I , Knj II -rrj, Iynrry Sim '1-, Danid Lua n ':, Ilnl pr' ' ' J, -IL-au IX'nrnL-r, .Xnnc l,L-L' . K I ', . I " 1 1 v, R I- niL- Mwlumg, lrL-nu I-uirlmnks, IIk'XL'l'II XIznmL-IL5. llxinl lIrm'fjmL-c .XIImrL'cI1:, III-nnic I3r.1LIIv.-y, DL-un IIan'L'n. Ruthie Dm-muy, Sandy Curvy, Ilnrlmrn CImmImL-:'I1nin, IJ: rn ilu I' 'IL L'II, juh Ilurringtnn, IJu.mc IInigII!, julia xv1II'lll'l, Yvm KL-i,gIL'r, Ii'lI ,Ia 'ky , S .' ' IIIII I . If I II '-.Xn'tz .XI- IL-I , .IL'r'- Q Imluluvll, Xlxnry NIL-rrill, SIRI lj Sz1xtun,jL-rrj Y' 'IL ' Yul. Y rg. IIL' 'I .lc "L, 'lift n XY 'IL'I1, ja1n"- Ig ' a . mi. lic ' Q" -L, Dick NIiIL'I1'II, IJLIIL- In ucks, Nancy juzlwn, 'ultj ' rcj. . 1 ', '1 uv' , llllll' Mgr , wx mv, " 'Q In ' J , 4 1 . '. L " 'f .2 V A' ' ', ' ' ' 1 , I1 1 Ill 1' Wk'x'y, ' Li 'L'L-t, uzfnc. :tl ' 5, L 1 I' ' rgf, 7 ' " , 4 '0- I " "" if ' ,H - - ' 1 CD' MUSIC Q x L L 1 LI1t s LI 11 1 L its um c ix c u 1 . I1 in un 1 1 xg 11 11s ins run ion u Q v tm lx 1JLlsf 1 mol on 111111 ions s s s 1 1 1 U s Tl s cunts who Lund 1 1 liisphu t IL sn 11 ll I 111 1 ci in mx ix miill un L syn 1 L thu Xuitl D O L 1 11111011111 .nu xnmiill xi is L XUSLD hmm Ll L Jistiict fum il to ug in thy ity Uiclustii 11 lf I9 Nc x wunv t ig Xmt in stint C hr :us c l1I1L ui L U D iuthi lwdxxxgl Nliixin Umm xi up ixuit tu lllliLIUl'1 E01 thn Nmlhi lst Dlstiigt Band s L i Lntitius nun Lori nu 1 11111 1 1 iii bi XIXIFII in C h.11lc1ttL X Ill X lut Ruth M111 lxithhim hiton XMILI1 'XL mn ounv in LIX 11111 7004 xniic x Qh ip n Stginlu S ixton, xi Dunn nulhi Llxxxcll 'S ui I X ii mx kindill Mirthi Muiill Ll X sm l im 1 1 ff i ll iiwns mu 1 Du. 111 LH1 Llilii t 1 t s inc ca in L11 21181110 1 1 ici limi 11s Q mith om 1 in U nc i 1 c 1 tx L 1 x -1 cv if i uL11tloiLl1oiiis L ci .s Ul Q xn 1 L gn i H111 iistmis pin cg T ox I iir 1111 iw im I in 1 umm uimv tu si mmm 1 L uinl 1 ix ii in iQi11.str11111ciL sum il 1p1L.1i.imu L L xiuu Luv C ll 111.1s l mvi 1111 md thc. S11r111vlut1x il L i 1 L U 1 tint I7 x ii Ill LS msn nun rl L Q hiistii f U 111111' iutlx il Ir also m ich ifux YHIDOI .11111111 mum ThL Girls Glu. Club ilso with X118 Dunn CillLLI1l'lU smv II thn Chiistmn U U U iss 1 mwi L 1 1 im 1 I1 thu C hiistn I 101111111 i11ciS11i111v Iwui il 45 . 'l'li- miiqi ' ci 'I airtm' of iliroy has ii systcni in which gixidc .luclcnts amd nl iii r Iligl stud 'i . rec V " in 1' 'il xii 1.11fl grmlp il1Sll'LIL'liHl1 which cmtliciwvisc, ll 1' ' ilcl wt In Frm rl ' gt' 't' rl1 learn 'l10llnl1 1 'CUIHL' mcni il' thc Hgh Sci 'lgi t' Tliii QYICII X118 iuilh' Sliirtccl iihf ut cinht icuii ago. 1i5 FCLIII still' J ' rc"' " mlm Iiixt illllflllfklllf liuiining, hal 'c iiffbllklll 11111111 limims tu thc und 0 ti ' fl ml. U 11111111111 7-9, Ruth Ucciiiy, Sill in C PCB, 111i Nil 'L' 1 Clio." to lzurticiliit' in ' . ' ' waist istrict 1"i1cst'i1 ut Sli ". N1 I" 1 'I V' wif' I" m'Xll- Sta ' 1' 1 :it Mt. Union, Pu. on iichruairi' 5-5. Frm FCi7I'LlLll'f' 7 C, 1 Y'i.UI1 Yi 5 :incl l-41i'r1iii1c ilurlcigli ucnt to IIRIINIXCI' iI4lJXYIlSllilJ to hu in I ' i ' 'l klsl Dig f 1' g uni im .Xpril I4-l6,Clii'roi1 XVL'iL'il, Ruth DCCI111. l,urri' ' U 'l -i5h, if lj""l,1lA" 'Li'i'i, 'X 1.' i' 'aj 'l'hip icair thc County Music licstivzil was held git hiihlrccl. Pai. ilvh- lluici 'cpf rcs' 1 "" - 'fi ' i3u'l"ni, Sail-' Smitl, .lean Morrill, Kli"h'i1 'ilhii'd, 1 Ililllw, 1 'z "H . 'L ,CN "'.i'1l: Y m, nlcf' Viclvf, Mai' XX 1 " 'l, llcrri' i 1 i ill, it P ith '- Um ' 1 Ro " '- , fin lui cN0I'Cf',l'l1Ll 'Iciin Vg 'l1CI'. X11 ' ' 2 , z 1 , fivziicl UiCiCr.'1 11, Alllfy hlcrriii, Sully Ji ms, 1311 'i um Yilllllh. Al2ll'YiI1 XVouclxx'u1'ci. Rilph Pziutl, 'lim Pi l' rl '11 'I '1 hi , :incl hiz11'l111 xxil'iSlL'y V011 for CiJl'CliC.II'i1, 1 i .Xiillc Cay 1. K' I' 1 ntl 11. Du " . if, VlilI1i'C S ' , V is iictt'L. Cllcn I,u11Dci1CL'Lc1', S41 in Xhiiiiry, Pct 1' Inu C'l1l'iSIOI7il'l', Diilc Mum Chg, Dick Nlitclicii,C'c1i'ncCiii11'1icl. aiml I3 Im Ui Iwi' Th- hun wig q 't' ucti 'i this -CLIF. In l7'I'i'Ul'Il1'i ut ull the fuurhi ll bi ics. Ch ",' if Vai: r 4' iz' Pairudc, zissc il":, 2 i ggi '1 1 ' 'crt. D ' D i ' pl wlfl- still LIIICICI' ilu- dircctim1 oi. Mr. Cicrgilcl Dgii'i'mx', it liiiircliccl all rhi- Lii " liL'5tiXlli and the 'I'cm'z1i1mhi ciCIlICI1I1i2ll wlicrc it i'c"uix cal ii it I ifc. 'l'l -O" 1 1 ' 1 1" " ' x,'. 'l'l1-s- at thc Si ilJIAPl1lY, il 'ist' ,.1. .2 L 3..',i I , 5 , 5 . . 'lhk iXliX'2lI1L'L'C fic' Chih, L'Ull5iSIil'lm ui' Sciiim' lligli Sluclcnls inaiclc thrcc im' lofi ill 'L 1 cz. Tl H ' ut 1' ' ms Plllgllllll. ilaistur PIUUIIIIYI. limi Sl"n7'."'a. 1 ' " an ' 1' ini ,ay " 1 'x'. U 1' Sz ni ' N aj Piwniuiiii, llastci' Proh1'z1111, Sprinh ijrsstixnl, and in ai sltcciul 1.10 nluly I ' h'2lI11. Th' Phys' Clcc Chih :mal thc 'lun' ' High Cilcc Cluh wcrc i - ' "i' 1115 DA 'L 1 .A 'i i'."z. P C7 Orchestra NIR XX XRNIRI 5911. CD1rLLt111 1 1 111L1 L11L1 XTX L1r1 1 Lrrl s 1 1 1 L 1 L4 X 11 C ll lrx CCN C X I1 ll 1 11 1 111111 11L Il L11L 1 L1 11 111 XL 11111 XL 111 L11 L 1 1 11 S1111 L1 XlL1r Advanusd Glee Llub 11-M1-Q-1 Sworn I-1 st R011 Izft 10 Right C l'd1C1111L C 1 L L1 1 C 111111. Xl1r1or1L DCIILCIIIDUIKE 11e1L11 BL1u111L S111L1ra X1a1'c111 JIUICS X111 D41 xd LL1L11111s R011 1 1 1111 14 11 111 1L1 1 1111 S11L X1111 II 1111111 11111 X111 rue L1rr1111c 1111 L1 1 XX1111rLL JLQ1111 JIICL L11 9eLr1111 111111 116111 I 1111 C 1r1s Lr L 111 mer 1111 L1 1 1 B r N 1111 SLU!! 11 1 C CL 1 n L L 1 1 L X111 II L111 111 11RL1L 11L 1L N X W 'L ll 1 llll lC I N U I C C IL LHC 1 1 111CL S111 46 li1"t 11111, IL'1'l tr1R1g111-N. K ' 1111. X12 1' XI " '11, X1:1rt11L NI' '11, C'..'Ia1L1DickL'r.'f11,10:11 XX'11111L'1'.K:1. 11 '1'1'1, Izlrr, Sf111'1L'. C'z11'f11 .1n1rr1s, S11 . C1'l1111111i11g. S1"111111 Hu11'f11.11'11a1.'11 X' 111131, Xl: I 11111 XX41 1ill'1. 911117 1'11rs111s. X1:11i1111 11.111:1r11, X11 '1 .1 111111013 I111'1'11i11L- 11lI!'1t'1L:11, -101111 X1L'1'ri1l, D 1'- 11111.1 121.11111-11, 11ll1 D " I , S.: 11. C '11, ,IL111 1 1l'Ari11g11111, 'I411 P. 111111, fll. 'L g, C 1111 1 XX' '1L11. ll1'11I1'v111'-11.1111 I'a1utL, S1111L1r11Kl.1l- 11111, A 1-1 . 1' itt. '11 1 1 1 it Q ' A .,.-... .g ,. ,Ez ..,., K ., ,, 11 4? 1 .-1 ---1. . , . . Q N 'gy 4 I b , 'K - an 1 J 4 Y , :Z . A 1 . 1 g I 111-11 111-f g,,n1m1,1 1"h1,f -. 1111 .1 .A 1 .,L .' 1-1--11, "'f-11-1 1f1'-1' i. L Q ' -- 1- , A' 1 11-1111' , 17,11 XX 111'11ur. ,1111 L'L- 1,111L1ge, Na111L'1 1xL111c111l1. ,111 XX'a , 11 1 1J3','!l1X. R 11c'1'1 Bake: C11.11'1L' Rcidj, ClL'1'11l11 Dic1LL-rw11. L-111' PL'11L1L-rg 11.1, XIL1 "L ' , x1L'111l11Y1L'lU1I15L,1JlC1L1x1'CL!11, X11--1,1111 11111'c11. l11i1'L1I11u'- 11111111111-,limi CLL11i11. R 1111, 1 R: 1111 .DL A1111 '11 '-11, 1-111 111111, IJLl1C' X1.!1111C'1xS,IXLl 1011 11111-rl, 13111 11111' cf, y1L'1'1'y C 11111 11011, .Xl111a1 Irs X1L'CLl111' ', 1111111 'I'i11i11g11.1rt, X'c,11L1.1 l1L'1t1L'1L, Xl111'iL'S111'gL'a111I. 1411 1' 11 I1 ' Y-1C'll!l C'a11111111L'11, S111 111 1xi1gL11'L', l,i11L111 1xL'111p11L'1', NL'l.L111 X' HITS, CQ1L'11 L1111gL'11L'L'lLL'1', 1'11'1il1 ,lL'1111i11gs, DUA111- XX"t -1, ClL'111'gL' C'lU1l'lll1, XX" 1:11 C'111ig. X1.1l'a11:111 l111L1i11L', X1.11'1 131 L11'11L', l1.1i11L' Sl.llll11, 111.111 Cl1r1'L'11, .111 1111, IIIIIS blce l u 1 "9 at ll? 'WV 10 fi! KW' l AL Inst Ron Ie t to Rmlzr Cnraldme Civ. Lmlse XILIxerrou Iue Elwd 1 Sxlxm Smith I:l 71luetl1 Brulml XIX rnx II l S C I lvl 1 Bur lun: Xounx XX1111 rul Decrnx Kllrregtor uoml Run Sfmclrm Xoung S cl 1 XI :llc L Ln uuxne n rr 4 In IH C nnpu rllxn I unc x x fu f L urls 1 I L Sl :L L IILII l Ill I I N ff L LL UX Bova Glu: Club sf I r g 5 X r nu X 1 m M mn N U gnc I r s 1 uno. L In 1 :L Ln Xl Inu II zlplx Lnnln 47 w a q 1 w ' Q ' I ,I I FL .,-, ,Q L-A ,IES f' W' Y I W 1 - 1 V ma I I he I I 'V' I . I -aa 45, wh s Q mf ..,. XSL' .F M X I , 4 A .V A fl I '61 W Yi V 1 5 I ' . LA I I 1 IA " ', , f 'A - N ' .. 1, 1' . -' ', Jac" " QI, I' f ' , ' Ia . , 1' 1 iljer, farm ru 11 ing, Q - 'L ' 4, " 'f ' I' ' ' f. S" 'f 1 1 ' . fun r. . 4 xry, II 'I' I3 ' ', ,Xn a L' lx 9zmclrnKllgc11'c.- 'L 'L lcll. Xlzl 'I' 'lL'n ' 4, Xlur. Xlvrrill, Janice Illlnlxlv, Pant' C 1 V.. lhirll R lu'-XI11r1l.1'1c D 'nlxunlvurgun Ur X lun Nrmy, l'.ntl XX'um dural, Sort' f li -II"1'. llclly Bzllwr, Susiu Ilsulllluun, Xlnry Ilullrnv, Xwmnlu IIcIticli, XI1lrllXn Ihllzlikl, Ilurutlru Iluukxu-ll. Irfmtll lluxl-Nuxmq Xlmxrc. ID-wi, XX'uuLl.nrzl, NUDE? CL '1 ' , .Xlzry IJ II :ln QQ, IILQQ O . I,c.ulx1nnc Q nynplvcll, Xirginin Benn 'll, Inj " II fur. .7 ' , Fir. T,u',Il-fl 1uIIi:1I1t-KQCUYQC C'x111rnnI,Cc:'ulcl Di 'Ixcr-un, Ihx c I,rmmi., Bill Ilnru-X, Rmluurz XIQIX, I1-uis Icfull, Cal l CF- -I lun, jcu, C l App -ll, Rux -l l,ilI'L'rt. Xlr. XX'. lw wl Vllirmlfnr , Qu ,ml Hun -XX" l. ll C' nil. Kun! nctl Ill.15ix1L1tvfl1, DL . ' XX' 'I 'I, IIUI1 lI.1l-.c1. Xr! SI rwlmmlxnfr, Ililk l': luxlcl. HAIL- Xlutlm lv. Rc fl gi vw ink, A ' gs. Band Vanguard 1 gm. Ill um Q mumrx rug Q nu nu xtx L1 X11 lmurm Nmu hmm :nun ru u us v , L Rn nbun 1 x mu Baton U Q 1 Ln C 11 x D 11 H IDI nd Dunn Drru or lrmrtz Imu na mu v1 1 L 1 lu mx L1 nrx lmux L SL x L R nlxlum Bunr x Xllttoxks 48 I-ru 11 ilu' Ieflflr' 1 Fa' la k., l'- N 1' Xl.1t 'k.. ,I Y 'A' All " 'ht. :Xn'z .Xllw . Kry ' ', , 'L " lall, lh " B L il-1 , Nm 'n jucl: fn, I amy Curvy, Susf ' 4 l , 5.11. S I ':. 3 , . 3 S' M , A Frmn rin' left, in I7y'mzt-9-wlly Snlwr. Second RmrfgXldora Duty. Sandra Slmeddvn, Carolyn Duty. Third Row' ll.efIm1'11X Ling,-lalx1iucH1'wu11,.Xnim XII' , Putty R 'c' , oruthx P att, H 'f ' " r Q ' ' 't x. 5 I ' ' f-Irv ' l g"l.11ks, Um nniu 151111 Q, Nu 1 , K ' x lgll, KIA V' ' 'n ', Hvtlj l,L'1ulu1'gl.r55. .'1,i- 1 1, ' ' I,' Dance Band P1 5, Ii 111 Left tu Rlgllt Nllrtha xltfflll Sari CI'LllTlblll1U Daud Loomis Larrx SIHILOC Second Ron Ruth Hurd Rau Xlarxm XX ooduard Jean Merrill Janice Dunkle Reed McCorm1Llt Pattw Corex Boys Quartet I-mm the 11.11 Dau Loomis lxen Braslnemn 'Nc-leon Xounc C erald DICLCTSOD 49 1 'fur r ,, ' ' -I 2 A , ' , l A ' U -' 'xy , 4, ' S . , ,- Dccmy, Durothu Rockwell, Johnny Harrington, Sandy Corey, Barbara Chamberlain, Betty Lou Christopher. ' ' ,v-L x ' ,, 7 . ' v . ' . , '.., I, lv. 7 . Yfg 'I .Y, .rg ,ji , Avg ., i District Band Mr. YVz1r1nLessuI, lyilflllllil Rockwell, Cliftun VK'clcl1. u th Dunn NI 1r1111 Numln ml I.11rr11nL Bur lun h Dlbtrut Orchestra Dlstrlct Chorus lxulh IJLLIHX 'N1nu 1111111111 Sandx Curu Nllwli 1011111 LOITIIIHL BUIIY-1411 lnulclns tlusr. lllULl 1111111111 1t1ons tl1L1Q 11 IS 1 bow qu1rtLt Kun l3r.151n0to11, lJlXltl 1111111115 Nglsmm 10111111 xml Crtfllll lD1LlxLISO11 SLDIUI C 11ls llLll1'lLf Lorr.1111L JLlllLlUl1 lXl.llll Drum X mu lxum lll mal S111cl11 Corul 1ml 1 F1Lsl1111.m UI L11sL111lnlL AlNlI1l lllllxu AIIIX Xlunll Lllllll l1LL111111, S111 Crulnlwlllw lI'llLL Dunlxls. and lJ1rb.11 1 Younv X11 1U 1ll, ur trulx ful un l111L 1Q.15on to lx pmucl ol c1u1 actlve mmm depart ment lts ClllLC.IOlS Xlrs Duum Xlr5 Splllldlllf md Klr Xl71lII1lxLSSC.l,JDCl1lS mam bus 11l1ol1.11L 5011111 rcpnuuntul us 50 Press Club Frrst Row, Left to Rzght Sara Crumblmg, Iuha Darrow Charlotte Case Audrev Ann York Nancv Kendall Kav Berrv, Janice Dunkle Lar rame Forrest Shlrlev Clark Second Row Nlrs Canedx Advlser Salls Ann Thorp Io Ann Vlarner Doroths Vvatson Dons Hott, Elame Staudt Ruth Ann Rathbun Ioan Curren Pat VK arner, Shlrley Forrest Betts Cusun Carol Congdon XIISS Stem -Xduser Third Row jerrv Chaapel Daud Priest Duane Nlattocks, VVendell Craig Reed McCormick Richard Eaton Daud Yaughn Ianquelxn Haxton 'Xlwrna I-hllxer, Io Ann Lutz, Dawn Tllllnghast THE TROJAN CRIER THE STAFF Co Edztors Asszstant Edztor Buszness Manager Edztonal Wrzters Feature Reporters lnquzrzng Reporters Sports Reporters Faskrons Assembly Reporters Semor Hzgh untor I-hgh Alumnz Reporters Exchange Reporters Club Reporters Artzsts Humor F F A Reporter F H A Reporter NANCY KENDALL, KAY BERRY DAWN TILLINGHAST DOROTHY WATSON SHIRLEY FORREST, AUDREY ANN YORK ULIA DARROW, IOANN VVARNER .IFRRY CI-IAAPEL, JANICE IDUNKLE DAVID PRIEST, SALLY THORP lXlYRNA HILLHER, ALKIE l'lAXTON BETTY GUSTIN CHARLOTTE CASE PxT XAVARNER, OANN LuTz RUTH ANN RATHIUN, SHIRLEY CLARK LORRAKNE FORREST, MAL COLTON CAROL CONCDON, IJAVE VAUGHV WENDELL CRAIG, REED MLC ORNIILK DUANE lXlATTOLKS DORIS lXl0TT Student Counczl Reporter RICHARD EA-fox Typzsts and Mzmeographers .IOANN m7ARWER, lfLLAINE STAUDT, IOIS GRLEN, OAIN. CURRER, FRANCES CIIRZAN, RUTH ANN RATHBUIN, PI-IxLLIS BARRETT AJWSCTS AIARIE QANIDX, EAW STEIN 51 .I n . - . . V, ' , 1 , 1 Y I I .I , l - , , . -I - j, 9 1 A . , ' , I I' D , .1 t . I Y , Y ' ,I 1 t I f v - - t A ' - f , v ' A, - 1 ' y , 1 v 'V Y n 4 W ,' I 1 ,' ,' Nlusic Reporter ---f--- SARA CRUAIBLING ' A----- Y 1 I - - - - s , . , , 11 1111 1 11 1111 11 1 1 s 1 1 D11 X1 s1 1111111 11 11 1 1 11 1 111 1 1 1 1 1 Du l11111s ID 1 1 111111 1 1 1 1 X1 1 1 17 1 IL Ill 1 1 1111111 mf LI 1 11 1 IL C1111l15l11 O1:131C1f11S 1 1115111111111 L1.1F111m 11131111 1111fl'111111111 11111 IP D111111 8111111111 1 IS 1111111 Xl 11111 1111s 111111 1111111111111 Xusow Y1111x1 T111 111111111111 111111111111 111 1111 C11111 11111111111 011111 1Jf1X5 1411111161111 III SLI 11111111 11111111111 11111111 11111111111 1111111111 111111 111111111 C111t1111 1111111 V11 s1111 Y111111U 1Jl1L 111111111 s 151111111 IS 1111111111, 111111 L111N111111 111 11111 111111 11.111 Ill 1111 1111111111 11111 1 111 111111111111 1 ISLLISSIUI1 111111111 52 . - Fir: I1 '. lrft 111 111.11111 Jin l'--11111 , 11111 1111 111, Xlr. 11"1li:1111., 1111i,1'1': C1111 XY1-1111, l'11'I ' Yin, 1'-l, 111 1 rg. S1' ' 1 11 111111-f,11'11' 1 11lx1k'I', X11ll.11111 11111111-.1', 111 '1111111 l1111111, X11 ln' 11 1Il', 111111 N1 '11 1'111i1'11, 111111 11111 ' J, ll '11 1. 115. 111.111 111111 f11111'1'1 K1ll1', l11g1'11' 1111 11, 1.1'11 N011 '11, 1111111110 I.1111'is. i-11 P1 '111Ifl1, 11'1'1'1' Yi1'111'1'1 , 11111 11111'11'1. 111111-111 l11111'--1311113 1111111111151 111-1'111'1'11 N1lfl1ll44D3, 111111 1i11111'1'11, 1.011 is Xlcfull, . . , 1 D1 glus Ll '11g1:, .111 S11 ' 111- , IJ .1 - 11' '1,'1, A 1' -' 11111. T 31- ' ----,-AY X 1 I - 7' . - - 1, I ,Afkfi-f D I 1 - A -1 - 1' - I.-113: Jii".1. TV ' If 1'1'1' f- 1f1- . .- .' N ' Y f f f 1 1 . 1 1 1 1 1' g , 1-J ' . 1 1 1 1- 7 1-g-' N 11- -1 1 '.1 1 . . y w . 1 7 x x ' ' 1 12 , 1 ' 1 ' X, ll '. L , A X , 1 ' 11 6, 1 '1 1 '11', Ulf 1 '. m' ' ' ' 'x . 1 - 11' ' ' ' " - - '111' 'l " 1 " 11 . ' 1.11 QQ D' . l'lI'I.l """"""5"' Fnst Ron Left to Rzght Sh1rlex Fmnertx Carol Congdon Sallv Thorp lxax Bern Nanu Kendall Shrrlew Forrest Lo1s Pomeren Advrser Seumd Rau Bettx Cuetm 11111114 glfllfh Pattv YK oodu 1rd BOHDIE Bmdlex Xnn Lee Nltflurn Bettw June C Uillh Imn Chimberlam Irene Falrhanks Ilunl R011 Brttx Lou Chrlstolmher Joan Xncltus P1t Xl arnu Paullnv. YY Il ht Dons Campbell Dons XJIINIIX Doroths Vvatson Lorrune Burlenh Fourth Hou Ioan Curren Llime Staudt IXTILC Ihrrltnuss xilllllfll llettlth Dour Mgfrll Loulse Nlglxerrou Shlrley Tzrrrburv Frfth Hou Ruth Xnn Rathhun The-odom Taxlor Xrlgne Smrth Betta Sghrdler Iudw Hfrrknuss Burrlx 'Xldttoclrs Dorothea Rock The Tr1 H1 Y Club met on alternate Tucsclaxs ruth the folloumg oth Lars Prcslclnnt, Kav Bern Vue l reslclcnt, Nanu Kendall Secretary Sally Thorp, Treasurer, Carol Conotlon Du ot1o11al Leader, Sh1rlu Forrest, and Fauultx Aclustr, M155 Pomrrrn Th1S war the Club solcl taffx to ra1se monu, ment carol1r10, and par t1L1p.1ted 111 Teen Tallx Shulex Forrest KJV Burr Betts Gustm, Shlrlex Fleuburx, and M192 Pomcran attenclul tht D1str1Ct U N hleetmv lI'1 Xl 1lltcs Barre clurmg lNox emhcr Kas Berrv and Bettx Gustm u ern clele crates from the Trl H1 Y Club to the State U N hlocltl Awemhlv IH llar r1shur0 on March ll 12 Xlm Pomuen attended as an ofllual atlx 1ser of the cleleuatee hom tht North East D1Qtr1ct Our wars 11Ct111t1es were cllmaxecl hx J jomt p1L111C ruth the H1 Y Club 53 O C l I 1 ...mm I' aw' av 19.1. , -...Q 11 . 1 '1 1 1 71 I A A 1' A fy ' 1 ,' 1 7 ,' fy ' 1 I ,' 1 h 1 l ' 1 1 1 l A A11 ' 1 7 11 ' 1 , 1 1 1 1 ' 1 I - 1 1 . , . , 1 1 , 1 1 , 1 . . . 1 1 . , 1 . 1 , 1 A - - V A ' 1 u v T I - 1 - 1 71 1 1 4 1 7 ' I f I T- 1 1 -- - , - 1 A 1 - 1 ,xi 1 - 1 , 1 , 1 1 111. 1-1 1.1 . 1 . ..,.1 1 .1 .1 ,121 1, 1. 11 1 ' 'A 7, 1 1 1 1. l V 1 1 1 1 1 ' r 1 y-- 1 -1 Y 1 1 '- ' ' . 1 . 1 . , 1 1 , . , 1 , 1 1 , 1 1 , well. Sixth ROII'-AIBIIC Sargent, llarlvn Ballard, Sandra Klallory, I3Clll1Ulf'I1 lluxton, jujnn XYarncr, Sandra Harkness. ', '- 1 1 1 1 - 1 1 1' 1' , . 1 111. 11' 1 1 1 1. '1,,J- -' 1 1 1, 1 . , ,1 1 1 1 . 1 1 1 . 11 - 1 1 - . 1 1 ' 1 1 ' , 1 X O l 1 ' ' 7 " ' I ' 3 X ' 1 11 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 ' 1 , 1 1 1 ta I H' 1 1 ' f ' I - 1 1 ' f 1 7 J 1 ' ' 1 ' 1 y I 1 v I 1 1 . . 1 . . . 1 1 1 1 1 1 1 - 1 , . . . 1,7 7. Y '- 3 l T 7 3 7 Y ' . Y X - K . I 1 1 T 1 ', '- 1 ' 11 - ' - - 2,7 . . . . 1 ' . 1 1 - ' 1 1 1 1 1 1'1 1' s 4 X 1 1 O ' 1 1 Q p 1 v 1 - 1 1 11 1 1 D . . t . 1 1 . 1 1 1 - . . 1 . 1. 1 .- 1 . Front Ron Left to Right Fred Selleck Nlxrt Garnson VK axne Flemmg Alfred Ba1d111n Dale Xlattoclrs 'Norwood Harkness Rox Beardslee jd? VX arner Duane Nlattodxs Robert Ferguson jamee Conklm Second Ron Iamec lxrloore Lxle Rm Paul Pelton Clarence Foeter Charles Xllrn IIITICS Xndcrion Robert Ilill Ralph Iznnlnrc Xl1Le Chreptalr Rndnex Lnfstrom Q T IJTXEX klueer flzzrd R011 Ronqlrl Yandcrpool June Xlnlxean Ixmee Xnclrrmn R11.h'1rd I-lI1I19!"!X Robert PC4ll'lClx lhrrx lx1!tlL Robert FlLl11lI'If: Eu :ne Broun Jerrx Hall Elum Plrnmlnv Don Colm Ron1lrl Home Frmrllz Row BLIl'llLIIL Cl1rL xxllll'llI1 I1Ll1s1111 Russell 'I1u. ,lor XX1tL111s I.Ll'll'lll S11 wln l7111l P11117 Carl Oxgood lrrs DllI1l7lf Xl1x 51mu11. Bill 11111111 L11u.11+. 'IILL lxu111Ltl1 N111 I-1111 Rr plum 1111 1 H1111 lcl udsun Ph1l1l1 Slwter lllrhwn an lex' X 1 Sl xrert vrron ma 11 H1111 mu Xl lunu lu: lXu11ll l'l11l11r1l P11L11d Spuucr ,IllUlTllK Jnnee rrut I nlll R thbun D lllillS IL ln rn 11111 ustnr BouLl111111 Ruswll C 11111 Clxllurrl I-lL111111 11 Dunlnr lIlSNHI1,, 1111 XX at kms og W 1tl1111s DL ln C urclon Xl lI'SLlLl'l Ayru 76 S0pl10111o1u, mcl 20 FI'LSlllllLIl A l111L 0101111 of OlllLLlS nun eluted tbese 1flLll.lCllHg Preslclcnt, Rox Bgalrklec X lu Pruulent Nomoocl llarlx ness Secretau Dale Mntonlxs TILJSUILI lefl ll amor lxeporter Duane Mattoclxs .111clSL11t1nel Alllul B.1lcl111n Suun F F X stuclanti were sgleatul to vo to Sure Lollwe to juclvc clmx Llttlg rmcl paltluplte 111 the P11111 XlLLl1 11110 contest DtJLll7llS Lubx l1lu111 l:lLlll1llU 1Ll1 Ql1.1sL Tom Younv 1111 Malonu, lllll Nomoocl llulrmss pllUL1PltLCl 111 clam lL1ClU1llU .111cl Rox lunurlslu. ID lum lllLLllrlll1LS lxox lmatclslnc pllcecl tl111nl mal Norxxoocl llulxnus Plmul L1Ul1tl1 111 LlllIN -lLltlUlTlU 111cl fum 111LLl11111Ls lwpcntlulx Elxxm l:lL111111v lxlllllllllil llulrmss lllll lwx lxalclslu IL annul lILl cluflnu Xlltll Nc1111o11cl lll1l1l1LSS llll l1111 lpn uclx LL 111111111 on to ILLLIX L, IXLN SIOHL ClLUlLLS lL llflllk 1ts t11s xL11 mug F F A B1 lxatlnll Flalc blups rlllll 111cl llomg ll LLL If Qomell PLllJllL Slkllxllllf FlfllL1 111cl gon Banquet, Ql1 1ptc.r l10LC.ClL1lL .mal A1L1 l1r111quLt 54 Fo Fo Q 1 ' - ' V v ' ' .' , , V . v v ' 1 1 , 1 , 1 - 1 1 1 1 y 1 1 1 . ,, ' 1 A " 1 - - 1 - - l'. - 5 - ,l fu 1 - - 1 - . ',z .1 -. , '., - rg... ' ', 1' . . ' 1- . ' , 15A"11-J 'L ' j, ' ', 1. '.,. g' ', 5 ', " ",,, 1, I X- I 11 u m X Y' K A , .J , L-x y - 1, w li f S, 1 K A 'K y i 1 4' V. i. Y Y ll: 1' 1,1 if H ' '. ' 1 " , 54- ' "', " ' 1 z.'. -E' uri' ' 1114, 11 I . , " Q. , " . l V' - Calc , X'illi11n KL-l.zll, Rml ll-Llylllf, G4 l Sixl 'flu ll Q, .' l' ' . " 1 1' 1 , Q ' 1 13. 1 . F11 , .21 'V il , 1 ALJ .'i ", li 'cl l7l' Ng, If . ' A , 'hui ', M V ' ' ' g, Ali: 1 . 1 1-I' " Y ' :,J ' 'z ' 5, -1 Q ,1 1 q - 1' Tl11S vcar the F. F. A. bus 69 IllCllll5Cl'S lncluclmgz 6 Scr11c11'S. lf lunlors, 1 -11 L 1- J l 1 A l l 11-1 '1-1 11 ... . . . F, . , ' 1 ' . ' 1 1 1, - 1 1- 7' - 1, 1-' J T - V f Y, . - . - 1 1-. 1 , - 7 1 . 1 rw. -11 - A14 V ,7. - 1 . 5 -1 -1 1 -1- I , L -1 - 1 1 1 1 w V I f - f W 1 1 1 - 1 , Y 1 Y 1 . - 1 1, 1 1, , . . . 1 . . . 1 N . . . . . - 1 - 1 K 1 1 1 1 1 1 -1 -2 1 1 , . . L , 1 K C5 D D 1 , . . - . . N, L 1 J. L ,S , ,S 1 lk, , , , , .Il .V ,x,, D 1 , my 1 J' 1, 11, l-1 1-v 1 ' ' U, I L L rr 1. 1. I r N D, . y lv- -11' ,., 5 , 7,...,, ,. '- , - K 1 L xv - L L l 1 L-f ,K-Q 2-1 1' ' ' L 'L- 1-1 D , 5 F7 -1- 1-'11 f 1' 1 ' l - 1 A-' 1-r 1 w 1 lv- -11 -J- . r . 5, r .., L I . ,H .- ., L.. lf ,1.L..1,. ' E5 l xl 1 A 3 3 1 W ll Y H I X Y' I l ' i i' I , D .. - . . . . 1 . 1 Pll ll rl l .A "'l' Y' ' . . . 25" 1 , l l .,l4' 1 X Ill ' L W ' l . ' rw ll 'I L H' L I 5 Y U7 k 1 L 1 7- -1 -1 I -1L 71 1 , . l':r5t Row Left to Right Jean lamplxull Ceurbm Bruner Lllzabuh Bruhl JIIHLE lxennedx Aduser Edna ODell Xlarud Sum Ceraldun Can- Sunni Ron Bdrbxm SHIIICX P by Orr julm Xlnngm Pattx Nlm IanlLL Smith Susle Rlthbun lhml Ron Bertha XIISILI' Sxhll Sll.ll'lKlLl'S Bun Camphnll Thnldora Tnlur .lndx Xlillurx Anna Culv. Hahn lluurnn fourth Rau lhurlx lXkUlll!I'I xllflhl Xllmn Pxulmc ull Doris Xlntt IL uh Cunphcll Huh Puxdu r Iss OFFlLI:RS J Vzu ll'CSlLlL1lf EDINA O DLLL Seuctmy ILAN QAMPBLLL Trcuszfrw C1L0nc1A Bnhu blk S0110 lun U1 ALXRCIA SCOTT Hzitmmu C1LlmLD1Nh CASE Provrzml Clzzzzruzmz PILUY ORR Autlvltlcs Mutmo .lt XllDSllLlLl Stltu Tuclmrs Collwc Rum Slum Trxp Mlllx Projut LlI'll01'lDLOlLLS Assunlmlx Provrams F II A F F A Th lnlxsvnlng Plrtx Clean up lxojut, Fuclvp and Balm Salu Soak Dann, F II A btatg Qomnntlon md State Cullum 55 Fo Ho O ". , -, 3 . 1, ., Q ,U ., v , v 1 '. ' lv ,' 5 ' . , , 5 , '- , 5 . ' . -. .l ,. L ,- . i . 5 - wa, , -, A - , A., A, A .xv . -. A Y - 1 I - ,Y . . A F. , , 1, vi ki . J' . .1 'A . , .Q - ll' Y sl - -- -.4 1.-,l ct-, J . , , 'z .1 ' , ' I' ' 'Pg W1 Y L . . Iresulent ------- - hL1zABETH BRUIIL '.,-J -' , ......,, . 1 ' , w 'I , --f - .... .... I 4 v 1 , , . , ---,,-, I 1 . ,. , 1 , ,,,,,-. , . 6 , , , K, , ' ---- - - - ' 1: 1 :Z xx 1 A 1 5- 5 K L 1 xl 1 m - m I . - 1 C5 ' Fi ' , I ' 'X' . H 'HH' "1 Y I ' n .' a " F3 The Senior Play 1111611111 11V tl11 D011 ll 1 11 11 N1111 11 I 1 11 s 1 1 1 111NN 1 1 1111111 1 s N 11 11111 11 1 1 L l 1 1 I1 U 111 1 111 1 X 1111 1111111111 1 111 18 11111 1 11 1 1 1111 1 1 N 1 1 N 1 11111 L1 111 JI s 1 1 1 1 11 111111 S111 111 I1 1N 11111 1 N I1 LIS U1 Il 18N 56 66 1 lf I U 1 Y x ,1 J J 131 1'11111x11111111Q11 S1 I1ll1.l 11111'1'11'11111 .11111N11111 1. ,NV11 1111111 112111111 131XI 111111111111 111, I I Il 11181 I111111'1', N11 1'sI111II 1111111119 111111 11111 -II 11111 '11 .111 11111 11'111'111'1' 11.11111 1111115111111 111111' 111111, 11111 111'1'1'1' L1 'I 1' 1 111111111 111111 1.111111 1111111111 1'1'11'11 111111112 X1 I'11 11111 1111111 1 AI. 12 11111 .1111 , 1111111 1' '1 14111 ,11111 '11111 11II1.111. 111.11111 . 1111l'l1N 17111111111 111. . 111 xIA11A111il.111'Il1 11111111 .111 11111 .1111 1111111 1I1111.1'111'1'l11'1'. 1111111 11111 11.1111111111 1111111 111111 111. 11lll'111l1, 1111111111 I1.1111I1111'111' 11111111111 N1111111 111 'L'l'IL'.1111'I', x1l1l'11I1 111ll1I1111.1l'11 13.11111 1'.111g1111 S111 I A1-L'll1'11L'I', 111.111 111111611 111.111 11lPL11x111'1I 1.111'1'1, 1112111 1111 I11'1 -11111 k11lx1x111 131111. 1111.1lA11'S 111-1111 -l.11111's 111111 13111. 1111-11 1.1111.41'111'1'111'1' -111111 c111.11' 11'1'11, 11111111.11 1Q11111g1' 11.1111 111111111 .9t11Q1': .1I.1'1111I11111, 1,111 I1l11'1x111'1I, II1111111-11811111-1111, 1111111111 N1L'111llI'1'. 1'1'1111111l1'1'1: S1111 Sl111I11. 511111101 1111'1'1's1, S111l'1L'1 11'1'111111'1, 11111111111 1111111111-. .111l11'1111: 111 '111 111111111 51 "x: 111.11111 51.1 ,.-11111111111 111111'11, 1QI511'S11k1x11'I'.1711111151111l'l'L'11,,1i11'll 1 11111 1 ..'11111. 111 '1. 1LlI11l111'1I, 111111, 11'111'11x, 511111101 111l11'1'I1,-11 .' 1111. 1 1 .11 'S 11111 111151181-1111111 111'1'I11'w11'11. 1111, '1JlI.lI'll'1 111' '11 I11'.11i11Q11111,11.11111I111111111,N1'I11 1'111111g.111'1'.111I1111'I1"-11111. 1111111 11111 :11'1-111'11'111: 11.11'g11' 1 1111 S11L'l111I'11 111111 1111.111 1 111111. Senior Class Play ix. 4- 4. if llSt of PIIZCS 1954 111 x U S1 J 7 x IJCIIX L L 1 1 1 Xl L S111L C11 IJL11111L 11L1L xx 111111 fxi IL s IS III SLK L 111L DLL1x L L X LL X I1 L L 11111 A 1t1L1L Ls L 1 5 1XN N X L L11L11 1 X IC SLI1L1I II II1 111s SLI11 IClll11Dlll1 CN L1x1L L KC L111L 111 XITL L CK X1111X11 I 1 X LINIL 111L DLV1 111 L 1 X 1 C CI 1IL I31LILL1sL111 IS L L11 QL C L IIL1 111C S1111 S111 L L L I I 1 1.111 XIL111tLfL1111L1x I3 111 1ILI C 11117 1LII 1 ICSC ll N1 ss s 1 111111 1lILJL LI L 1L1 1 x L L L 1 N L 1 IIL1 SL 1 L11I IHC 1 l 11 J 5 J 1 L L 0111 L I1111Ix 11L11L L ll L L L1L lX 11LI SL L 1 ILXI 1 X s ll LX C I111stL11 J J N N OU I l C NN I N ICCI I 1 N X I N111 1 C 11 L1L1L L xx 1 Ixx 1 58 . . J I'-1 X. CQ. C'.llIIL'I'41l1 I'1'1fL's 111 .Xg111L'11I1111'L'1--I.1L'I I7L'1'h11gL 113 1111LI 111 I.11t111fI1L'l1x' I,L111 C'I11'1slL11 I1L'1' .XI1's. 8.111111 11. 111111011 I,I'I!L' 111 1.11111 Kal' 1 11.1. 11. 1,I'I!L'. 111 IIi.1L1-x1 SlI,SI11'1L'xC4I11111i171I1,C111 'II ' 'Q 11, 1 " I '1i 'L'II X111 1111LI Mrs. II. DI. I31L'1'L'L' I71'1fL' 111 I1iL1IL1gx IILIIWITF C" I1I111g, 1L'I ' Cf11.'C XI '.'. II. IC. X11tL'I1L'II I'1'1fL'1 , ' x111g 1 , 111' .XlI1L'l'IC'LII1 I L'51L111 1 I ' 1111s I,111'1'x S1111CL1L'. 511111 1 1L'1'1'iII I'I1L' .XI11111111 I71'1fL' 111 If gI1sI1 IJ1 1 11 'If A111 111111 KI1's.C'I1111'IL's Max I'1'1fL' 111 Sl1'II1I1g NIA1l'II1l1 I111II11rL1 X111 I1L1I1L'1'I CQ111111 I,1'1fL'. 111 PI 4.1L2 IC11' 131111 II1L' C1l'LIl1flL' I71'1fL' 111 XLg1'1L'11Il111'L' 1. " 11L x' 'I'1'L1x 11L11111'x C1I11I1 I71'1fL':4 111. II I '11Ls .111LI. ' 1 'SIIIIJ 7 x f' '11LIL'1'. CQ - I1111' X111 1111LI X11's. 11. II. 1.111 ICL'111'L'11 1,1111 IL11' I7 . 11'L' CQL' 114' St ', ,IL11 ,' 1I'LIf 'I'I1L' Xliss ', 111 I 'I .111LI IQI1f11I1L' I1 110111111 171'ifL' 111 C1'ilCIL' . I I1 ' ' " II1' 'I'1'L1x X111a1L'C'I11I1 I'1'1fL' 111 X111tI1 YL'11'. I 1s1L' Q"1 1 ' NI '.'. I I.11'1'x I1L'11xL'1' IL'11111L'1'1111L'L' P1'1fL'fI. t. 1,L'11L11'11 S11xtL111: 2l1C1. 1i11x B "'x': . 1' I, QI '1111 XY. ' 1 4111, IDL ".' 1,C'C11A1C'1X1 5111, .11 1 .X 1111 111' 1.1 111. Ci Ll717'1!L' 11' . 5 X'L'tL'1'.111s L11 I'L11'L'1g11 111.1118 I71'1fL' 111 .X1I1IL,'t1L's CQIL11111 13111111111 1.11. CQL1iII1111111L' I'1'1fL' 111 11llI'1II SL1L'1L1IL1gx L 1 11 II - 11151 N11l1L11111I 111lI1Ix 7"."II1S I' 1. 111L',. .111LI I31'L1IL's. 14111111 XYL l11C'I1I8 I'1'1fL' Ivill' C'L1111111L'1'L'1.1I 11'L11'IL IPL 1 A11 :Im II1L' XL1 H1115 L11 14II'L'I.,ll1 11.115 .X11x1I1.111x I71'1fL' 111 M1111 '11. 11C'5 1ii1,' I3 '1'1'x II1- 11111 I I1g1I1L' QIIILI 1X1LIC'I1II1C' Call. I71'1fL'.- Isl, AI1IL's X1 1L1LIg 211LI. 1141 x'1 ' .'-IIL-L-1.1 ,'1LI. C11 ' 1 CI11sL' .X '1'1L'1111 1L'AI1II1 .X11x1I1111'x P1'1fL'- Isl. 51111111 C'1'1 1II111g: 211LI. I71111I111L' KL'IIL'xg ,wl'L1, I'L'1I CNQILIF I.. 17. CNLIS' Y S . I'111fL' 111 II 1111L' I1L'1111t1I1L'.1t1L111 I'11t1'1L'1.1 I1LlI1Lll'C1, Q ' , I '1'1s I'. 13. Ci.1qL' S S 11. 171'11L' 111 XXL1L1LIxxL11'IL111g-1.1, -11.1C'1x IC'1 111111 211LI, II1x'1 ' .' -II 'L'ILg .'1'L1. XIII 's 1' 1L1LI N11 .111L1 . I1 '.'. CwI1111'IL's IlL'xx'L'x I'1'1fL' 111 C'1'11I11 XX'L11'IL SI1"I -7 T "A- I I1L'1' C1111'11s 1JllI1I.Il' X1C'IIIf I'11II 1lI'1lL'. 111 A1ll.1C'f .X11ll'1I1l1 C1I'llC'C'. N11IL's XV LI, 117111.11111 IJ.11--L1x1' C11111L' '1' IQ..11x I,'1fL' 1.1. I1ilXIl'I' I,1L'1'L'L': l11LI, 1..lIl1IL'L' 1VlJl'I'C'S1Q 5111, L1r1s 7 'I'1L'IL 11111111111 I111111111g XIL'111L I'1Ll1 I'1'1fL'. 111 . I 1s1L'-- I'.,11L'I1 IILILI. 1. 111111111111 I3111'1'L1xx', MI 's Y I I31'11LIIL11'L1 C' 1111111 XY. Cf I. U. If..1x P'1fL' Ist, 'ali' 11C'I'l'5' W 5 Wm 5 G Y 'gig ' It X I W Wx + Football FX L 1 1 Umm 1 1 1 111111 11 r 11 s L L Q11 11 111 1 1111 111 1 H1 I 11111 1I111 Q 1x1 1 I x IL 1 ssn L 1 111s 1 1 1 1 HLII x1sl1111 1 X N1 11 DLL 111 L 111 1 1 ss1st111t 1 1 111 I I1 ns ht Lrrx ml 11 r 1 1,11 1 L 1X FOOTI XII SCIIIDULL TVUIYLIIIS IUI AIOIIIUOITILTX X Ic111t0u1 x1 1IIQ XX 1tL111s CIIQI1 SIX lL C mton Ion 111d1 I I0rsLI1L 1cIs 1 LIIILIIS RUOSEX LLI I I1 LF XC UL 017 mt IL S111 IL rox Xthnm T011 md 1 C .111tc111 l football Managers 111 L11' XI111lu IJILL Xlltu It '30 Iirsl lIn11', luft In Riglzlf-jul' I X'icL'l'1. III111 P1-1-LI11111, flvu1'g- S ', l1'I.111cI Kitllc, .lin Xlcrrilx, C11 C':1l1I11i111 lII1'I lJcXX'i1t. C1-C'.1l1111i11g IRI I.11r , KL' X111 51.111, Pctl- Xld'Iur1', R111 IIv.'11'I loc, Ili 'L I'.1l1111, j11'Lic I3:1I1L1111sLi, XI.' I. Svwml II: ' Xl: 1 Xlit 'I I 'H , H1111 Cru Ilingv :Ip R111 . I1 'A ",'I'11lI XX' 'l 'I, Ihlnm' XX' 'llL'I, I3rllL'u XlL'Nlul'1'a11, IIu.J'Il 011111111-I, I'111111'1'111 Xlixulu-ll, fu 'il XX'.1l'1I, JUI111 l!11IL 1 LI. C1111cI1. lliul H11--l'.111l SII1 ' , Xs. '. 1 C 11111111 II.11'11IcI Ust1'.111mI1'1', XX 1'111IclI 1'111ig,'l11111 XX illi11111 , I,.1IX111' ll111rl1, ,I11111v.' l1111LII11. Xl:1l's1I1'11 XI.11 1 , i' I':14'L .1r1I, D1111111' Xlaxtt -L,, Xrt S11 '11111L-r, 1111111 lI.1'wlI, X..'. 1 C1111ql1. I-mrrllz II111 flvuis Xlufnll, ISUI XX " I-1, 'lcd Swtl, ,I.111 ' Haig , I' XX. , Bill XX'.1!Lim, Dick Iustvr, XXHII .1 C1'1111L, RHI Xlit 'I 'Il. I'1'z111L 'Il11r11, Ili 'L Ii1111c1'11. l,1'1 .'v11cIl. 'I ' ' A : , lf - .1 - . O1 1 ' 5 T' 4' 1 1 7 'J n , "-I "-I . " 1 , 33 O I1 " J I ' . O II QI 50 0 I1 , 6 7 I I 'L -1 6 6 Q ' 'Q Q if 61 1' ' Q , O 6 If I : ' I 'I-XIL gp 2 7 II' I, J T' ' I 1' 4 11 0 I- ' 2 I I 1 I I 2 2 O 1 1 1 2 1 I . , , 'I O 'I' O I-111111 ilu' luf!-D.1 'I Priest, 911111 Xl.111l1'1', Klum C'c1lt1111, 1 FX , 1 Q, " , ' -I - Football Lettermen Baseball Team 1954 rar H111 tr R1 I Don Ro 1-111.11 ll 11111. lxnnt C 61111 D1111'1r P1111 XX ard 11m Xlcrr tt xlL1XlI1 111101111 1r11 13011 11111111 1131 ox 1l11r11sl1c lXklll'1LI1l 11111 L 1111 L 11111 110111 111 X D ll C1 1 h P1111 Dull ltt cl11IUI1 l1L1L11 171.1 nc llntzel To 1 11211 L1 111 1111 f. Lrrx 11111111 M131 11 lounm PLN. Xhllun re' rx lr 111 DL III Btu ex B XSE11 XLL SC HEDULE SPRINC 1934 T111 1954 Trox 131181.17111 team Hnlshed thu S61 T101 Trox T101 T101 Trox Trox Trox Trox Trov 5.11 IC Xthcm ll x .11us1110 Canton T011 and 1 Athcm Sax IC V171 a1us1110 T011 anda so11 111111 6 111115 and 4 losses, to tlc for second place 111th XA1Xd1LlS1IlU III the Pxooscxclt Trall LL.10ue Althouvh the tcam lost 1 few semors from thc 1111cup 111 0I'ZlC1Lllt10H, 111111 plcntx of Good ma tLr1.11 .md CXPCFICHCC thex should turn ID a F1110 record th1s sprmg Track Team 1954 Txrst R011 left to R1 111 N11 C 131 Qomh ll 11111 lun! D111c1 X uvl Ill lxnnneth Nlorlan llob Rlfhllllll 1:11 lnrnom Nlac Colton 1JlLlg 81101111 111 L11111 QA1111111111 81111111 Luus Qncmnl R011 Borumocl 111r1ness john Benson Lcstcr V1 xtklns I111'10s Plutl 'ILL lxendlll 11 11 T1r uson Rllph 1 II7 C L11 XX 1111 L 111111 C use urx 11111111 N11111 er X11' 1J11.LLrson XSSISIIIII Cough 62 Fi ' 1 ', lofi 1 'g1f- 5.1 ' , 'ai' ' '3 , 11 1 ,z . A 1: . ' . f . . 1 " ' 'z , M ' gl.. , 11' -1 3 - , '- - 151, J' 1":h 11. S" IR' '-1lr.1L1zs1-, 111: 1 ' - " , f" " , 21 " , 'dl XY' ', 'ax " ""1:',,l' Y ' rg, ' -1 1' 1,17 111' 'zz '. '1 111 . T T, T T T ' T F- N v 1 'X 1 1 .1 X 1 1 1 . 1 1 - 1 J , . 1 , 1' -1 . .. 5 L , ., ,. ., , '1' . . . . . V 7U Q' 1 rv- 5- K 1 - 1 , 2 ,,n.. 37 4 1,.. . 1,,. 14 , . 3 MO . Troy . . , .. 2 Canton .. ..,. 7 1' , ., 8 " 1 .. 3 D " 1 1 ., ,.,., ..,, . 1 13 , ., ..,,, , 1 0 - , . , 1 ,- , ,- I - - f 37 T , C 5 .,.. , ,.,. 1 .,...,,.,. 9 3 O, ,1,.. 5 Q 0 . f , , .....,. .. 3 V 1 11 - . Q A 21 , I' T' , ,iz 1, ' I . ' 1- 1 Q. 1 . :', Y A I , 1 '11 " 1, 1 J 1 1, jg 1' V L , xc' , 1 '111 ,, 'C' '1', 1' . 1,1 1 L. . " ,..'J.'2 '2'. Varslty Basketball st 11011 In 1 4 unn 1 xo 111. eu In 11 L 1llTl I l 1 X Q r1t D1 lx Xl1tL u 1:11111 linu 114. L IX mx rx Ln ur L 11 1 Q 11 I n cl'lll1ll7llI1l Tmnmx XX1ll11111s Tr rv llursehn mls Trov XX dlsbum Truv E Free ALdllL1llX Trov llursf.hL1Lls frm Southsulg Trov XI mshelcl Truv XX lll1dIl'lSpUI'I Trov Tom amla Trov Athuns Trov Canton lxASlxE I LALL SC IIILDULL flll ll flu 11 f ll 1 Home Home Home fluuy A111111 Hrmu Home l' JX l'I IX I'0X I'lJX TUX TUX FOX IOX 7 Leauue S IX rn XX X 1l1 smv XliI1Nl1LlLl lou mild Atluns S IX rn C mtun XX VdlLlS1IlU Caine 7 3 .flu 111 1101111 flu HX Hmm f u 111 1101111 ll 111 flu zu ,I V Basketball rrst lflll I 4 1 lv. L11 11 1 1 s 1111 ll: 11111111 funn All m 1 ll L 1 1 IIN X Hltf Q Firf ' 1, ff In Right-IJ i- I' :k '-ll, C-"l XX'1 l,J'nl'1:'Ll1 . Phil DcXX'E 1. .in ,I-r ' 1, , ' 'l 'll. 91" A '-Xlr. C1151-, C41 'h: Dugnl' l3'.'l,'. Icr 1 Vick' I , Cc g- St vie, 'lul XX' -t 'l, Xlux Xli.hlc1', lnlpy ' 4, . Y - 4 , 4 4 - 3 .V 414 : 4 .3 4 54 413 471 -1 C2 I 504 '- .- . , 55 '13 '1' 3 S31 1.-pf 1 44 4 4 40g . - 3' - 3 , 61 114 '1' 3 541. 1 'X 71 ,514 -4 .- .1 4, 53 '1' 3 fs: " 11 4' A 4 52 4 ' 3 49g ' - , . 56 '1' 3 499 - Q' , 67 1 I 429 1 1 X' , , ,. 38 'l' 1' -40g fzl' 'J' . .. , . '58 ' I 48g 7' " J . 80 ' ' 1' 'l' 1' 38: 'L A' 43 f'. 'I' 1 515 W 1' ., ,,1., . .. .. 45 3 '1' 3 58g Q , cs 142: -Q' 57 1 -1- 4 52g X' .. , ,..., .. .. .... .. 24 X 'H ' fa I O . lf' 5 I ', Lei' to liiglzt--llz1r1ld Currisr 11, Pun -:nX Xlitl 'll, llL"l Xl'C'1rmi1k, llurnlcl 0,111 l1'1', 4l:tl'l Xl' ' - . S'- I H4 'JIU XXiIli.1ms, XI.1114s:1': jcll' XX'11rn1-1', Xlr. 'dan K'111d1: l,.1rrj ll'L'k'IIlLll1, lJm111g1l1l 5' 'hy 1 In xg' . 63 Jr. High Basketball I-'irsl Huw, left In Iiiiglzt-l,.u'ry llcuill, Bill Scrllnss, Xluramlcn Ajrus, llulmcrl Ilcming, Cary llitl, Riclmrcl I-nstcr. Svunnl Ilnwf john llvsrringlrrn, licnnj llicknlx, lllmxzn' llaiglll, jerry Clmlulwll, Ilillj lldlkins, 'lum llzlramms. llxlnllj' llnilcy. Illini llun'-llolm l'cr gusun, Xlunugurg Ilicllzml Ilunlmr, Xljnl Clgu'risrm. Tuul Scott. Sum Skinner. XYL-mlcll fruig, Hub Xllun, 'Ihun Xlitclxcll, juhn Pnrsrll fmlclx. .lI'sL'n1-'lllcrun llinfnrcl. F F A Basketball lzrst Ron Inf: tu R1 'ht lufgnv. 'Inu Rm lpelrllslu Blll K num Run nlml X lndupuul xmu Xlxlunu llussnll Chnpcl Nlax S1mLoe lloh llLlHllN Suomi Ron Luv Nuull Xlmrt C ll'1'lSUl1, Xl lun llLI1lll1K ern lhll Huh 1rd P lgll lI'Ll luster Boudman, Iunun Xlglxcan B1 lp ll ull 64 l I I ,, A -,rg , l . . , , , . . ,Il .,l 1, .- .L v, . , , , rr. k ,, y- . , . V , , ,L 5- 21, , , , A 1 L , . 1 i-vi y . 3 1' A ' " , n L. Girls, Athletics Glrls Tumbling Team zrst Run n ff u Xl L tus um x H 1 lin Suomi Hou lrun I- lll'lJl1XlCS Llnda qlllllh IN mu 4 sun Sl II'llX ll1l1LI'lX C P11 1 u L Lr x 1 1 Xnn XX urnzr lhtlx ll nknr Butt Shu tr Dunn: Xltblnr Hurd Run on Slmnlflnrs Duns Nlmt 1.1. Xlhruht P mx Cnr x Glrls Basketball first I m ILM I Pwht uhm U lrntr llunrlx Nlxttmks Shlrlu 'lLI'llDlll'X Nanu lxnnzllll Smdt Corex BL ts C USIII1 uclx Xlolfn gun llmkuull qttllllll Rau Ruth lllthhun XIJDJKLI' ku Barts Stun keeper Path Corn Mltlln C lsc llrrunn llurlum h Sxllx llmrlw Sl'lll'lLX XILIIIII, Dorulha llmlnull Sallx Smith Ilefuru. Xlrs Slmwul md Cnm.h 65 I 7 I F4 I ', Luft I llibllt-J un . Il ', J li' Va '- ' ' All A ., ' A . I , la Ju l.' , .' 1' 71 ' ", '11 Lil: C'ur l C'ru'lv , Szrlll' 'llh :rl , ,lu . 'a - . ' 1' a " , ' I' Q all' , 2 " ' . V ' ' Q ' '- . , Joy" , " , A 1' ' L','. ' 7 .' if '. 4" u fl., fl , 'z ' , "' 1' . L -1, ' ' '- ' ", 1' ' ' 1 . 'L 1' ', ,te 3,',J 'Y ' .YJ1 . -. D ,K L YA . .t-1,3 ,J '. . ' 9 Football Cheerleaders nm tlu 1 L L s 1 Lx xnartx Lcx rv n 1 n ll Sm Yarslty Basketball Cheerleaders ,Ir V arslty Cheerleaders 66 f :L 1 I flzt Caro u S lx 'lhnrp Iiunnlv. Bru ex url rum w ln l 4 ur ng 1. ll X Shu rr L cr luun Xlluru t . Fr f 'Eff'-XlLTIl1kl Xlitphcll, .Xd'!l1 Case, Sl irl '- Fi x ' J I ll XY lf ', jrmx Xndrus, Li cz f ith. v . lr: 111 fl ' IU!! tu lrrut in Hg f 1 Cruglwr, Nancy Judson. juan XYarnur, .Xu dr 'I Mark, ful. , 4' ill lrmu 'Nil In High! SQ 1 C' ll' g. ,Aly ll' -4iu.11'd. .ln ' Nl'C'lurc. l'tt" f all" llunniu llill lx, I "'. 'sl1t. 72711 11 151 A E 5 Z 4 -'wg' ', ffllq X wx WY x ?'S",A f X 1 3 WW' iVrV" X, K 4 MWAUMW KMM WUUMWML uxnwfwwuuufwf cfcfcflflu NMLLM DVAL.J!.kaa! Y-f ' 1 1 w 4 , jf S K f- .z 1 X714 N- 1 f ,EJ is '22, , " X-f , -f' V 4 ' N..f 4 4 X 4 ea? X I 5. rs nj f V741 1 X N 5 ,fffwf XX xx IYZWLL, V h .Z ffff? F X 1 -1 NX ,4 I, 4. if ' WAVQ , , ,,z" ul: ' X - , ' ,Q I ,'f -A 25 is - 5 wr- f 2 , 3? 'T X X 1-If 4, it . -0 9 S' fl? 46 ,, 5.3 o,,Q Xirx,W0 U, -,.' ' Q!! -'r 4 . - X XHQQJ - K.. N i 'QE I .. XXX COIIIPIIIIICHIS of the TROY CHAMBER OF COMMERCE AIIIERII AN QTURP Ax I'.R'1 C D BIDDIE BARERI BROIIR, DR L W BARRETT, QEYNIIOLR CALRIW MOTOR CO CANIDY, S M 8. CO CARDD FLRINITURE DTORI-. CARQON FINANCE CO C SE F P A Sc COMFORT A HOILOIVIBL CO0Ixh Q DRUG STORF CODIH, DR C H LIMXIINGS L W A ROY COIII PRI-.sb DIIII-.N PIIOTO A RKIODLL SHOP DARROW, ROBERT DARROW, CARL EDCI In OOD DAIRH EIGHNIFX BLILR CO EI I IOTT A QIINN IIRRT YATIONAI ISANR FRI-INLII, HAROLD CABII-R UTTO ,IRIN DR E CRMI A PILRLI INNIRANII Cx IACIIER, DR 1 C HKII NIOTOR f0NII'X'NY I'IXRlxNl-SS C R HORTON, CORFON JUDSON FLID STOHI KING HARDINAIRL f0NIPANY I mums RLD A NXIIITI MvCu3Ls DRUG STORI VIFNIBERS Mn C F SIQOIN MORGRIDGL, HOWARD MCCIFIIAND, J H MCCLURI3 RIOTOR COHMNY NIEIKLF, DR fnoxub 'VIETIGI-R C T IXIW 'IROIW RISTALRANT NORTH PLRR Cm COMPANI NIOII, FDM W I mv LMTHRR COMPIW Prxxm SJ C O I'RFsTON A JAQUIDII RUMDEY, FRID A FNILKY SMITH BROS DMYTH, IX nm SYLIARIA FLLITRII PROD SMITH, HXROID QHOOR C A 'I ROX TROH 1 RON NOX Rm ROI I ROY EWIM A WIKCHINI- VIOTOR COxII'xxI SPORT CINTIR DAIRI FARNI NI III I I HOTII Lum Il VAR DYNL UII COxII'nI NARNOI RLSSI-IL NIIRLRY A HIRRY RIRI N RX IO XXINIIRN XIIO DTORL Vt XRNLR A Pu RIRD IIII II Ixx RIRIIIR II NI INN Iv, U D ASSOCIA I F MI' NIISILRS XVII SON, THAI IA PIARRI R EI I I RY LIOXD VIARTIIA J Bbflxl-R IRAINR I- 'VILCIINR VIAI I IJINRII XIIRRITT J CRONI-AN, XX R STLIRIIRN ROI S PECKHAM JuII:s Ivun, 'VIFRII NI CARD, MARX CRI XIBIING HARRX 69 '1 '1 '1 LI' . f 1 ', 1. . '. ' V4 ', 4. . F Y 1, 1. . ' , ' . . , . ' . . ,I - , 'I A , . . ' INS '11 1 1 ' ,J . 1 " 1' 1 .f.C. .J . , . 1 " 1 Q . ' 1 1 1: 1 . C A 7, . I. 2' ' ' ' I,..':C . 1' I 1' 1 . ' I . 4' ' I. I' 1 1 ' 'I' ' ' 11, 'I' ' 1, C ' . . O. " "1 G.L.F. ' I I. . .. .7 I . I . I .. I 1 If VII: ' -1 ' Flu Ii .11 I ms A " V - 'M YA. RA . I 1 .' '1 Q' -1 WI ":, C. A. 1 ' ' I . WI . ,I.-ANI I 41. .' ' ANT ,,. 1 ' " 1 XVII. 1 A. , Cnr JR. 1 . . "J .' 3 YO 1 '. . D. my A 4. R' I 1. 1 . ' . , 11 Q 1 . .1 1 . 1 ' I , 1 ' BANKING SERVICE FOR ALL An Intimate, PCPSOIIRIIZBII Banklng Service Fizsr NATL BANK TYOY Perma TI11 1 what IS offered and what you are able to Oblalll to the fullest Uctent when you do bu me s wxlth The FIPSI Natlonal Bank of Troy 7Vlember o federal Deposzt Insurance Corporatzon Assets Over SB7,500,000.00 70 . . . . I , , 1 , 2 , , v wk' ' , IM: is I I f'.f , 'fe iw Q07 .S .S v . Y Y 1 I. ,A 4 Y Y 5 S , I 0 I f v . i . MASSEY HARRIS '1 RACTORS COMRINES IMPLLMLN1 s PAR'l S SERVILE AVERY S GENERAL STORE 41 R GROW ER MASSEY HARRIS DIVISION MODERN FARM EQUIPMEN1 BATAVIA N Y 71 and O 9 O Phone Canton-A T 7 I . PA. COIIIPIIIIIPIIIS of MASSEY-HARRIS-FERGUSON, INC. 'li Y Batavia Brunch: C,.I.N,.' LIL' E.F.'L 11 1111 A 01- '-.11 5 U! w M4 Ygz 'F ,. . za QL W -wx ask 8 I S s M. 3 15 be -.."ffi 5 A V ,:j -snags F SH 2 I Q M1 ga, Q f'FSf.3.3w 4 is ffm ik 4'x, fonlplnnc nl f Thf FlIQt Natlonal Bank of Canton FKNTON PX Sufnlx Flu Ye u of Blllklll SPINHQ We mblr lulnnl Da po :I ln urann l rrpnrulu n fillllllllllli nl ol TROY SALES COOPERATIVE lls 0l1'1m T PY lk 5 I ' ' so I I X1 I 9 I I f L, A 4:1 9 3 . 6"f"- v'2'H Q L J I 'YD I' I S' S 'I . A ' S E1 K . . -.- .laps I4 . Rl ' 'A VALLEY STOCKYARDS XTHENS I I ILMIRA TROY CANTON H uoli Well FLMIRA Y I Sparlon Radio and TPIPVISIOII Wllbuln Poltel CANVION IA Slu IIIPIII Farms Company, Inc folumbl 1 Cro R ad I a er VI s sox MAHOOD S SERVICE STATION SNACRS TROY I I ALBERT S DEPARTMENT STORE Przendly Service CKNTON IA BI I MAR MANUII ACTURINC CO Con IIANrIRs CXNVIOIN IA .I R ALLEN Som I Ol NTAIN f ANTON I A Canton MPlll0Fl3T qwllllllllll Pool Sm on TllIxPIS Ax a1IaIJIe IANION IA RED AND WHITE STORE C lumbla Cross Road I VICKERY AND HENRY New Idea Iarm Machinery Cow Chow Lolumbla Cross Roads P CLOW ER FARMS STORE XII Us no CROI FRII s SY LN ANIA I A GATES SERVICE STATION 1 'nr V1 d 1 Columbna Lrms Rmds Ia WILSON AND RITZ XI LIS CHALMERS Lolumbm Cros Roads P1 ,IUDSONS FEED STORE G L F Serxlce Columbla Cross Roads Pa Murray s National Brand Store VII ns I um I mr I Rom 1 I Columbla Cr ss Road I .1 Pennsylvania Leather Company Columbia Cn ss Road I a HILLYERS SERVICE STATION ATIAINTIF DL um TROY lA I .K , H . 'o ' , J S, 'a. 1 v L 2 . K S A' . f. ' v V v I , I . Y. ' ' 1 , 3, X TY' 27 7 YW I 'W 2 YV i 77 I V 77 O lil X 7 K' ' - X L L T I I I I. .' , I' 1 I. 2. . I I Iv, '. . X ,' I ', ,' , ' , I . f . ' 'z ss 0 s, ' . Tydol G.S . II fr' oI 0'I Um ,l'a. ,I'a. I " ' I-'S 1' '--. 9 I L . st I I. " ' ' ' ' , 5 , ' I ss ., .. I 9 9 4 n I P I l a ' I I . T Y , , 1 I I , . 'Q - 7 w ' , 9, - 4 4 I 1 W K K f' I I . . ' . - Q- 7 - w . I I 1:5 I I ,-, .s- ', I ' Y, ' , ' 'T o. s, I' . O I . . . ' I . . ' , I ' S, ' . ' l , , . I V ,V Y ,Z N V W I fn, W, ,, ,L L, -,,,4.,, .W . . . , , I g - .N I S I " I L I I . A ' A fl A: j Auf N' I . X v, 1 . 74 44 V W' Hvwlm ,Pa jf. 40- wi, ,ai an-fx .Imam Ffgwi ' 'J "Www J -.., ""'Bx,,q A xg -5, A as 'mm WL' . . 'iw' iran? Ev ff? ' , 1 Q' .. a f ig ,VAA ' if LAQT TROY DINER lllfl dlll Ix ln ll I 'I roy Mc-NANEY QTUDIO PORTRAIT md FOMMFRCI-XL WI DIJINC I HOTOC RAI HP RS WI xnsheld I '1 CANTON MOOQF IODFF CINTON IA WOOD Q QECOND HAND STORE Ihme 91 0 I I nt HOAFY S PHOTO GHOP c num I A FRIQBIEW QERVICE STATION Route 6 I XXI I FRI' D QFO1 'I Ill 1 mm Swlvanm I CELLIQ BODY QHOP fur Cu un O11 Qylvmla I DR WILQON QMIIH QTEINBACKER SNACKBAR Home Ilarfe ICE CRFANI Towanda la County Treasurer IRANK L REMSNYDFR Rogmtvr and Rvcordvr WAYNE C BENNETT FAIRCHILD 9 HARDWARE I'4 '1nd'1 I He rman BIIIIIIIJZIII 81 Ex: awalm IR-XNI' nn Ihr IxIIOI- Wm Ix C anion I 1 Morgan Farm Equipment Inc I H Farm Fqlllplllfllt I'1e01c'r Canton Ia YIMMER 8: QCHONOYPR INC IINIISINI nn III IT 'I Wanda I H ROCKWELL 8: QONQ Court FTF FEID Smurf Canton Ia KFNT'9 TAXI IR H I '1 1 K ' K, Dil Vs ' I Quit' L1 vheu s if , .' Eas ' ', Pa. ' , ' . L 1. 1 , . , w 4 1 I A L 1 1 l J . 1' I . . . , .. 4 n A 4 I 4 ' ' ' 1 1 .I .v, ,. . ' 9 E I . 4 9 I ' 1 . r 9IY' ' bw. .. 'a. ' l 'll nn, Ia. x . CY ' ' I Q- 1- 1 L L I twx' . . I v , 1 . I , . . ,. L , , .. , . L. lx lx K 1 0 I . . ' A . . T' 5 svn, ', Q I , PA. -- , I , 1 1 - 71 J V K A J L J O Us-:II1-r Ill Ix Is of I,lw'sIm'Ii I 4 - A ' - IN' 1 'a. '0' ', '11- . L . I . iv Q V , , , . . 4 ' . 'a. I , ' - J L, VN . . . " 1 ', H. 76 SAM S GRILL Plna and Legal Bexera Elmlra N Y Imluetrlal and Domestic Motors RWIIRQ AM: Rrwouwn College Avenue ELMIRK V Y Van Brunt Motors Cadlllacs food I ed Car of All lVI1ke HORSEHEADS N Y PEET S HARDWARE I1 1 ll I lumlun em Fasfiett I ROBBIN S GENERAL STORE Faseett P SHEPARD S STORE VIP ws CROCI- RIFS Mrshervnlle Ia KEENYS GENERAL STORE VIFKTS C1101 I-RILS Mlllerton Pa PAL S SPORTING FOODS Team Out Hers Flmlra W Y GORT ON COY our Slore 0 fmt' FIISIIIOIIS Flmlra NT N ELM BROOK FARM FLEMING BROTHERS Reglstered Holitelm Accredlted and Troy Pa BURGESS SALVAGE Usvn AITO PARTS Troy Pa SMITH 8: LEE GENERAI MERCIIANDISE Bug Iond I F M HOWELL 8: CO Brldg Box NIAM1FAcTlRPRs Elmira N X EVANS 81 CHAFFEE Towanda Sayre KINGS Ar-Plumu BOTTIF Fu e St TOW AN JACK HUFFMAN Eust Lanton Ia D B ANDRUS Franvxlle Summit Ia JOHNNY S TAVERN Lrmml TVIONTF Prop Flmlra N Y Certlfied DX 9 l . 1 e. X . K .L . 1 ' - , . . . l z,A. . 1 ' . I Ss, f s lg fs 1' A A ' , '. ' ' . 'a- 7 . . . Elm- 'i'z . 1 ,' g N ls g A ' y 3 5 . 1. ' ' .. , a. , - - 9 .. , a. - 9 I I I I .. .fl .. 4. A: VII, A4 LL - 1 L . . ' 11 . . ' .Y 1 9 l zz .I 1 II if .- ' T , .. , . , . a 'L I H W R O O K F 1 , , . . , I I , . , , . . . 9 l . f . . . , .1 . ., . 4 ' , 4 . '. 1 4 l , Av. . 77 WHITE TAVERN NLBK IA SEELFY CREEK G L F FPFD FOR Llx FQ10c1x IINF CRFEK I X KNAPP S GROCERY NIEW CR0cFR11s South Creek Road I WINNERS FROZEN CUSTARD S063 Imp I10 CI'0'lllI Elmlra N X PINE CITY MARKET Ire h 'Heals Ifruzen I-nods Wholesale Beef B ALMER BROTHER S J IJII P1 YNIOI TH lsrn A Ilne City P HOLCOMBS SERVICF STATION FILIETI' I x McNANEY STUDIO Iorlmzl and Wflllllllg lholrzzgrzzpfwrs Nhnsfield I BERRY S s llllllllll l Illf S 111 llett BIDDLE S LXNION 14 BURKE S Cxxrow RAY SHFDDEN 81 SONS LIWI-STOK lx D1 XI 1 RS flllett Pa Carey Q Leather Ln,ga, Glfts 5011111111 T111 s l111esI 312 W NX ater St Flm1r'1 STULL S REYNARD S Canton I '1 Swayzf' Folding Box Co nc CXN PON I X Canton Memorial Sv llllllllll Pool S a on Tnlx l A111 '1 rl? I anton I a S H 0 E M A K E R C' Inman NIIRLIIXNDISI frlnvllle Summlt I 1 l 4 9 1 , , , . , 1 1 , . 1 I . , . . 4 4 l J A Q I C , 1 w - - . Y l 1 -, 1 , , , , ,A i 1 I I , I.A. . , . , . . , l 9 1 I 1 I J . . l : S' 1 I. 1' 'ff I' .C .' , 'a. , I' . - l I ' I 'I , - ff ve ' .- - 1 - , -Q . ls. I . ' . . ' .: " ' l ' ,.'. '. . ' ', ' ., . 1 '.,N.Y 1 , , , , , , ,, ,, , ,,,, 1 f W K K , , , , , 1 9 5 L L . . , . 1 , ' S 1 C, . J Canton, Pa. I O To O O I O I O W A f A A A f . - ' ' H I l 0 La. .1 ' . CARY 1 I , 4. ' , a. 9 A ' . I . J , ,, . , I A ' , Ii ' g . A , 4 . . V. . 0, L 1- ' ' 3 ' 1 3 f- 3 .Iv :4 ' ' 'il s . .l.l . . , . Ia. I V ' - 9 7 I . ' .1 Ss ' ' g 'owl 1 l .wliilllllg R' k Qgjq . , A,-3 ' GQ , Pa. I 1 ' .' ' , ':. 79 RUBIN AU IO PARTS IIR I 1I,.m 0mIxG Furmturf Storr- IIRI N TOW ANDA PRINTIINF 1 Ru ndl II 8: M SUNOCO SI' RN Illf 1 I mton I I-Inline-. Lumber COIIIPIIIS Im IIIINC IIIII-I Canton I CAINTOIN DAIRY AIND STORI' INI I N ION BEN FRANKLIIN S'IORI XII I I INTON I I CANNIBAL INN xx rox 1 I II R IIIN IIIIRIXIII x WELDY S SIORE ur mg.,t 1 ROINO RI ROIN JACOB I IIN INOX I ox MFRRIAIN ABI' R III SCIIILIR LUWIRER FO INC I burg N MR AND MRS H J SMITH R I1 rn AUSTIIN W ILL ILP We x Ilurlmgt FAST SMITHFIELD FARMS IINF MORSI FURINITURI4 STORE NIOX PRI' STON S INF n NI in fixld V ' 1 9 S w EIA . , N. Y. 1: 1' f m, va, . , - If cr - 7 ' 1 I ' ' I ' ' X I f A A' EIA I , Y. ,, Eas Ir ,', Pu. ', I I I CO. I , ' I IMI A' -1 II-III Ivy M315 Town z , We-llslmrg, N. Y. I I .I I ' I I Y 7 Q Y .III TU .fIf:1:r:ssmRllis'- f VIIIIII-IS , , I was , Y. rl , EI. I I ' l ' i I L A C. 0 III 1, fl . .-"III,-IIS I ,H 5 Wust ur'ngt1 , I'z1. V - - I I I I T T " ' 7 75 A ' 1 , . . , i . . . I IVR- :s Sm:11x1r:l.z1.l5. Prop, I IIICNI-III.-II, NII-IIIKIII-INDISIS I'A."' I'fI. ' s ' f nn, I'zl. I I 1 T N ' N " Q1 I w 1 ' A A A A 1 I I Tim. s S. ,I urls. imap, Y v Y , ' W1-st Iiurlington. Pa. Y T 5 , . A A. L, A A l IH RI. I I'II."' I',I. IR. . . 'Q IIER -I .I ,. . .. 'CHC .I I.I.' 1 I Cn inn . 2 s Iunton. I'a. 80 Kingleyis Poultry Farm J. P. 81 M. Sulhvan Your Local Hatchery Serves You Best FURNITURE . RUGS Certified White Leghorns DRAPERIES New Hampshires and Red Rock Cross APPLIANCES ' Q Dekalb Hybred Chix . Willialllsport Phone Mosherville 111113 Corning Elnlira GILLETT, PA. L. D. VAN NOY 81 SONS CRocER11:s Fast Troy Ia. ROSS GAR AGE C1N1RA1 R11 AIRS liurllngton Ia CHAMBERLAIN GARAGE fmmral IIIIJAIIN and Vvclclmg BURI INCTOV IA INA S BEAUTY SHOP 70 Canton Street Troy Pa W1111111ks Army and Navy Store IIZF Water Street Elm1ra X I Phone! 1421 WL GIVL S 8. H Glenn Stamps Opnn Evely Nlte T1I 9 Compllments of SHERIFF FOWLER TUTON Tow anda I SIAII IIINI 51111111 5TXT JN IJ11R1 NS H0011 AN11 C11T NIIOI HAR111 Nb L1 I-KTRIL B1 ow BOOTERX DRISLOILS D1NLR A NERNIKL STATION I111LCAR1o MOTU. O111Ro1n: Evo SERIILI-, STAT1oN '1T1 .NI11sD11N1R B1 RN11xN1 N IIID AND XX 11111 ARNISIRONQ, s I RUNT1 IR11f1 l'x1Nos1xN A VICKERY'S POULTRY FARM and HATCHERY Columbia Cross Roads I a. IIORNING S ATLANTIC SERVICE CAR W1s1111Nc AND L1 11R11 NTION TROY I A NORTH PENN POWER COMPANY HANSEN SALES 81 SERVICE HORSEHEADS Authormed Dealel 1n Cam New Holland Gehl Ontar1o and Van Dale S110 Unloaders BAILEY 81 HASSEN 007 I-ranklln St Ia 'Ave Llmlra I hone 8776 Dlstmbutolb of E550 Ploducts CARILNTERR HAXLOFT TRLATS 5 8 10 THoRPs BODY ARD FEINDER 5HOP IRA L0NcE1N11R1R IJo1NA111 XILIIOIN H111 LR1-A1 M11111. AICA B1 Aux 5IIOl M1D11ALo11Ts DR H L HALR1, FA1Rx11s11 FARMS DAIRY BARN R0111,HT5 BARLRY AND RERTALRANT L01 IS K1.1N1JA11, 1101111 FARM STORM IJ1 AN D1 AR1 JUINJN N 111101 5TATIOIN L , ' , 1 , 9 12121 . If I A IAS ' Aj 1 ji A' ' 1. , vw I' X 'nxl I '11 v W 1 L ," D 9 '44,-T 1 -Q. 1. l I9 ' 1 I 1 l l . .U 9 1 I , ',, " - ,, ' '. I-F " " 'C., '.1 . V -. 1' ' ,N.Y. ' L' x , Q . . ' ' .. U- . , ,III ,S I RA ,X ' 7- 1 1 T . , ma. R1-:1c11's S1:Rv11:1: STA'1'1o1v ,'-:.:f::. I 11. 1 1 .. ...,. . , ' . ' , ' ... ,.- 1 '11, A, A 44 A. I '.:: ' :,"'Q 1 Y l V, . . QS , 1 . . I , 9, ,, ' , C, ' , l , 7, ,, , , . . I IA. .1 1-.u ,. -,A1 , .V -. 4. . jf ' ' ,F , 3 . .. p .Ly Q . , . 82 4 Q , V 98,41 gg ,vi ,gf 1 QS?"-u 5 g7""'S+ ' P If-2-Q s E' X grxfnag Ef 4 Q . 'f e if W qi 1:1 3:11-3 'z' 2 . 1- 1 an if 9 3, W' ff' pk, A ,. Q12 fs- if 1 ' iff' . 1 v Q ., vw.. m A u togrnph s 3 i I Q 5 1 I 1 4 1 Q Y 1 3 r 4 I l 9 6 'F -var 1 r. Z -5 5 5 I 4 I! 1 i Z 3. +7 9 la il i5 3


Suggestions in the Troy High School - Trojan Yearbook (Troy, PA) collection:

Troy High School - Trojan Yearbook (Troy, PA) online yearbook collection, 1935 Edition, Page 1

1935

Troy High School - Trojan Yearbook (Troy, PA) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Troy High School - Trojan Yearbook (Troy, PA) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

Troy High School - Trojan Yearbook (Troy, PA) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 1

1951

Troy High School - Trojan Yearbook (Troy, PA) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 16

1955, pg 16

Troy High School - Trojan Yearbook (Troy, PA) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 72

1955, pg 72

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.