Troutville High School - Warrior Yearbook (Troutville, VA)

 - Class of 1946

Page 1 of 116

 

Troutville High School - Warrior Yearbook (Troutville, VA) online yearbook collection, 1946 Edition, Cover
CoverPage 6, 1946 Edition, Troutville High School - Warrior Yearbook (Troutville, VA) online yearbook collectionPage 7, 1946 Edition, Troutville High School - Warrior Yearbook (Troutville, VA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1946 Edition, Troutville High School - Warrior Yearbook (Troutville, VA) online yearbook collectionPage 11, 1946 Edition, Troutville High School - Warrior Yearbook (Troutville, VA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1946 Edition, Troutville High School - Warrior Yearbook (Troutville, VA) online yearbook collectionPage 15, 1946 Edition, Troutville High School - Warrior Yearbook (Troutville, VA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1946 Edition, Troutville High School - Warrior Yearbook (Troutville, VA) online yearbook collectionPage 9, 1946 Edition, Troutville High School - Warrior Yearbook (Troutville, VA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1946 Edition, Troutville High School - Warrior Yearbook (Troutville, VA) online yearbook collectionPage 13, 1946 Edition, Troutville High School - Warrior Yearbook (Troutville, VA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1946 Edition, Troutville High School - Warrior Yearbook (Troutville, VA) online yearbook collectionPage 17, 1946 Edition, Troutville High School - Warrior Yearbook (Troutville, VA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 116 of the 1946 volume:

. H55 1 , Q 'n' . . y,.fA -,-.jJg45,-5.2 5 - A ,' .-, ysgjflgfy 4 , 3 ,71 -1.1,-KK. .Aa f.-3.522 -:ish-vii' ,Sf .1 . N ill: 2 ' w-' ' V-:a v-sis 11f53':'.y x digg -5 r...f ' ff!'i 1 ,f ' - 'I :GT ' 'Yea :'gzLJ3 ggqg,gg1'g.f1i3-' ,gf ff.. . u-Ya if N, W . ,NA w'H':l,.e..1.-'H A Y W '-A' 7 .wwf . . , A. . .. , , ., . .,,. , . , ,-.A X . K .. . ...W ..... .,. . .,-..,Qg.,. .., .. NJC. . ,R Q ,pa ga .dairy A 4 qty? ,, B-W.. ' V Q J' . ' . . 1 an hs' g fc' fig :S vm- ' 1 -1 " -Y' " x. , .H z- ' Wg 1 L' L- ' ' . r -'.n - S52 S'..- 'i:'V:lg- g ffw ' 1, -:V ' , 5 .::."u,-z 1' ., 3' 'af1'15Qgg.f"' ' " 1' ,,, a25we,', .. 5,5 Env 1 B. f f,.-2,41-152-myfw WJIQQ gugfmw .dy E. ' M . . ,.g,,,,,,.. .W 2..,s5.,,M6g.,3Q53,f,. . if .gf Ag' new " hr Nag .. ufma-.:..1.f:4h..M...-aw..,.f5:2fg4:v?pg., - fy. ,fr ,,,.-,- V,..s,.f,L.i.fLf .t -.. "1 sv. J ..-4:2 ',. -mv '-gffz -xr. .433 1. ' fi 42'-Lixftfb . " .- 4,3 f.f5t3?fwf.'E1?'Tf i?-"'.f4?W'5'iQv"w,rpg 453 ,Lu'f :'1f'1Ef'A Egg. ,-1 NSE' r 9. W fgvfh P QL' . f f ,ff -, MTI . , 5 X, - . , - IEE- g WL. . J ff. f"- f ., 5 ' Q I5 Ang 1 . 1 if 5 1 4 wif-:pf - - -W -fl ' ,f - H S iff? "k'1 1. 'iii 1 1',' .' mfg JR "' V+-"2-f'75 ?'Q?Z'1 115 W . .. . M ," T. ,..:. :fri . ff! L .L ,.1-sf 1 . yr' .5 .V .'7eg,,,rf ' 1 , 551' - .v"ff35'..f3?1"ss:r1':..:' -1,25 ff: 4' AE.,gQ,"f'- fu if 'wait ' 'S' aifbwi? wffx it -,. , . A . - A .. , .,,.. ,F . A . . -X . . V Q, N 1. 7: 'f ,..- H. .. .5 , ,. ' ' gf-ff Jw 'wr L'-X Q., f SLP' nf. 3" f -'--. 1' '-'. - - .iw .if mfzarf., W A ax, is-QQr1?"2'v'w!rQ?f.51,v-wwf .--.13 -, . ' V , 'Q U N, .. . A Q, A ,WN -fx. ,4..,..... ,,., Q... N . Q. ,L V :k N.. f... . A.. .saimhw fn , 1 vwlf--gear.: MH..-b ,. EP. , , - ' 3f1".1-554132 "gk" 'gp -,uf '- ' f-f.'2?!1fi2X?5"'l'ef-V.-A2 f : 'f ' 1 ,.,.. .. fr ..3.,,fQf , xg?-1f' H' - vii' ,-V .' 1 fx-Q,.?,.,gj--1f.v.,Lgfvmg3r-'- .V 46 zvy fx if ff'-v ' 1- w gf. - I '-MQ?-r:.,M. N x , 1 fr ,ng 54 mr if ,CQ . .. ,N ,fjqd , .. . jk Mm S W W Lf' w"'R.'cf ,Q ' l.??.Vfiif:a5T'fvQg,:1.f 'iw M. ' dxf ' - vk-is , ' x .e, 'df .'-,fiw 13 L -,A Q W' A -,gi MWLW? 'V krjrnggf vigfa' 94435 'gg.. 5q1.. x...LX ,NT . , F .!B"' U.. U -Y-,-V .,. .,... , , , "I 1 .-QJQFIE --pf 11.-1. f f f L .. , , -N -f - Q . -my--f, K :A. Y if . A...-2 5' Miifffw M-fsf,q..,, .J3,.,1.: N Jaw? - 1-ffQgg..,f.. .ve if .1 as ,,?J,, .451 :- sn., .,Q-wg, ,Q ..2j..,,-gg . . N. , . f 'iw . . , ,ff.p...4.w"v11 f an .. 'Q .. 5.5 "1,f,gH:,.p ' 1 'MP -'?Qac11-1-ff.: ., -mf-:ma mf MN j '- - ' A' f Q. I N .. , -. .W . ,, . , ,, ,Hn I I rw Fifi ff A -bb 1? 1 PX M nfxxlx M , 3 ,rg x ,L 9 - w2'7f 1--5-?.sf.?..u-z' I . . ? -mi-'51 :z .4 . . "aim-'iw IJ' 'L .: . SYS?-E5 4 fga - -rg: ."'-WL 1.11vif.,..3 "jg-vp Il. Lf " ,. , I, .. -rg.. . - he Il 'far f .51 k??Ti'i',Q-3. i llii- 'rE'gsii?ffn21wAf'J' " Q , : I qffifii ' 1: :Til ff' -3 ' " 1. L 3T .. i3:R"iQ -'fF11'i f'Si:f5,5s'.T2''1i'.5Q.i:fff?5'-555 '. - f -23 .. -' 'A fi -V ' 1 ' ,ky ,ij il 'ff W . , A H . .- fi 52? '-i-fSf's2f1- Jil?-X 'NL-.Q y," Z.a-:gd .- .gl V '11 siik.-33.2 arf?fT .- mgznv " 71 .7 "'T'f'!s'i. .ink Fw -P 1. Tie 1' . ., rm..- N" . .4 ..- 1-55.4-,Jap-iZ'i1f.L" K . ae, 4 , W. if ,' W- -my... ...?:.- .,f-..::::?'U'i" . 1 W' 1, Q 1. W, . W ,. .L SA. p ,N ' ?jg..1i 1" j.Qg.gff5 L.: "i':"'iQ1- . .4 Qs- . , -..N . V -- ,W Q., ' .. - ..-W.-9-.:: -,M f.,f .xr .., -w.1.,. ..,,.1,., M ,Q-Lrwfi-"1-J.,-J.,4Jf FW 'iff'-1 'W 1 15 gi W us-ug " ' 2. f .':tf., E, , 4 .m 1 .La-,"ff3'i,'1.! '- -: "if pg 9435- Q -.QQ IV., ' 357 i-:ill :g il-'?'1r'f3:-ZR .25 -H -L 2 ' '- fa Y' A-'ffif . YJ, ' .,f."1',?" 'f:.""f"1?i" L 1 ww ' f - 2' f - - -'- ' was M if w as' - ' xl' -41,1 F-. wg., ' .-4' ' - K :J f1SiS'ff?1+1 . K' . gf-2 -: ffwi' " Q :LIP 3' 'Twins' ' -.1 '- aff if If -sf-111' fs,-1 f1.fe.,,..-. K 2 ff-5 'Mr -. ,"fs-aiu. -,J-ff.4:..f H fvf-'P-. 4 1 ' gy-,,Z'Hs',.,,1fi. --Sn-x,-. . 1 - P.. V V fr ff 12Ei'7Lif55? ff Z ff.. QW- -fyxzifbi' 24222 iq. al " 1 -V fin!-f"-i1Hiw3i'3'f' ...Q .fffxef H- If .-. .1 ., .,,. 35 fu .am FU,-I" - "HIS ff- 1? H 1 ' -21:2 4. -. ,Q--af Ly-34, ' I -'a is ' , E? L fl . V iv th M-px, -4 " 4, " ,av , ,I N 4 ' Q 7 f. qw M. . .. fi5.:t,Q-a-fg U, 'ax' '-1 'swag 1 'FAT gfgqi' . g"g.L li?2Q'?L4'ff' '71fIl:t'f5f13i-Q2iii--if "i5i1.Q51Mf,'2?i:'Eff5if"?3?'.51"l'1Y?QfiQjE'3- 4'2',Si7?'?'-f"-Jfrf 1 ' .w -4 if mkirm vfwJw5ff:r-- ' Tig gf,5yp5"A:"1---wfifw E564 5?31f:L.Jz"'5f - ui-.9 -5 'f . -.f1Q1."f...2'-,:.1'- .5 21"-fr . ,.,-.L . .. W -- . -- ,A-,iw G gs...-:ffaij S., .- X..:,gp-'hgirf-,. .4-1u"5g?gfM. gfkftgji f'f.L,2Q,",m?f1.'4wf ff f . MW f..- .f':4w1.if...f.i. H f if fv if 5? 5, Fa N E .gy eg, J ,EN -M , .. V ' rg.. V K 'f W' ' W' M' 534551 .uw - Q: Wg,4QQi:,5X ,. if, 'M wffiwf Ma' B -X 'W' 49? 5 'Cya' ,A E'-ge' Q 'll " ... X 1.1 + fm 51 93 Q ' ln. Qagfig, ,,..4 .g,g.?. H .s.., wr? - sh T -. , gr-2,252 Q -A ,, , , , , , w A .,,- A3f:tx,5 1 :-- V: .ff - ' . D, f-M k W . , W . 2 H ! Pm. M I Q i . 1. . , . , fz1g"'1-V'--egg'-7 MGP f.ff-,eggs-f?.f.-.pb gg,?9'Ei:5.,f6jff. .r -,fKQgeQgg,i3,R2'52145.'gggg- .3-urges, ng- 2. .uh , .diy -'.1aif.'-bfmkijijpg 1 5. if 1-'f 5 rf 2 H . 2 5? mv 6- iii? Vain! r,-e F3 F Q,,iS-sas ii . . . . . . W 'ff 3'?i1flflfIf'4:-'. 1: if ' - ff-' J-1? h7"'f-QW A ' -""f?'. E.. ..1 mf--- -if e: "5 -'im F V wi. y 1-44, 4, f .. ,y.- '. ., V ' - ..1 .-f . - - .-.,,.. . , ww. if .Lf - , ,, ,. E-35 fx , ff.-5-irglxig,555V-Q ' : 13553. fs- tl: " 12125-As: .'4'v'iL-'EW ' ' ' f. -fi1'1..'i- 2- ' f'1L4Wi?" ...rir fi f -.. .W Pk? ag 35 'Q' Mfg' iv qv E .- 1? A ' ix..-5 '1+,,L,1.L,. b,, ix wwf: L'-'ax-43-..-, rlffw.-f-.-.,',Hv,.. ' ..,. 5 --. Z.-"Vi 4 -'f f w Q - .' "" ., jf .-'2--vw . F?-f"' 4. W9 ,- r-.- - 5, wffHJ5c,"k L,Lv1-sg-L" ffgY':'L. 11 , 1 1' ' I M "' W., .s 1f'w!1:"f' L M 1195! lb l'E M 5' m A . QJQNMWQJ fi , ff f tg'-hi .. ' in -.,,,,.. , WNV' f' V Q52 -fi Y , 'WHFTW21' 9?-I' 1 "i"f Xu. ""+2'f'f '-Eff ws . . QT .sa-1?-a-4,54-V Iwi ' sf- '. r-va . . --,' , gm'-gr. ' ,u ' J - - an 'U P ,1 ' 'Lg f ,.i5, FF. 'ff' Y wi f e 4 iw. 'S' .., . A-L ... .,., . ,L .A , , Ml' . ,fl 1 Q., M,--a2.,",w?'1', 11' f 4 1' - Lf f , f ' x H ' - - - f ,Q . " ..- - . 1'y,f..g.. .,Q -if ,v ,V .- f. ,QQ x.v':,1,-'gf-ri. f, .1 'g-.rv fu: .:," '-. 11' 'rf-:"p . . V , .. .. 4 .. ,-,..-.Kava ,Q tx. . . f...,...g..,M4.,.... 5.5-Q-vip L if 1 nr' ' Y fe? N ' . I H P f . 3, ,uf . 1 , .5523 . v .,Y M A ., A M ,. Y. - J... 2. ., , - .- Y. , . gyfi 'lj' 'Q Eff "aj A - 11.3, f .',,.,.-Jjhmls-tn.: it K 5 J., V B... J. , z s...f3N.J 'figagrq ... F 5.3-. . 0-32' f--w.-- . ' 44 ' IM FK JZ" 1 A fig. Af J .3 iam. -.fgf 3 M.: sig-59.1.-'L M52 .- " V' -f ' ., . Q ., - 41.1.-S+. .- , 2' .-M, N - . 1 ,. 121' .-fir." Q' 5 3 gy.,-f..,..'.1,a.-y .-i 3,-5 -:.:.f..,:f.1z f -.- k . A ' MQW U s fi .gf-J.. . .. ff L A wk. xc' ' Q Fifi " NC W . . ' ' " " ' -- ..".:.-Lfw,-ff .1-1- 2 , ., :gm- . 1 g.3'1 --. 4 mg wgzf " V wkgffnzg-rin k .M . , , .. ,,. . . ,.. 1 . . W " i'g.:1gg5iggi.g f - if-55' 1 Q T- .. ww .- mc..-A m f- Ns, . fq ff- '-,. .":- . !M3,.-.,,,?L- SN. H -ve -4'9'i'1:"W 4 'X -- f me-:yi g.1i3:.?:f., 5-1-,Av-. X. - .-1:1 3,553-1 V Jw Uk wr''.w'mFEff1,1.."q'TE5f?25. -- X if-W Alf . f 'L 55 ' ' he : f . -- . 3 . i.."fi1fff'1"pfi'!-f'iki'1 ,gi v?gQ W, F, 1, x .tgvvw V ,gy 3,55 mfff ,IQ -.Ie 1 .. . L.-5 is J ggygg.-Af-:Ng gg 1-1554.115-qgwh g mu.-.jg A5 '92 . - Q15 . A- fir"-f'1.. .'r,g,,1m A' Q- i:.SQg.25J.fX . " .1-?f ""' Tl. ?4 f' f 9 4' A y W: 47 H 5' -.W-1. 1. 4 F V-3 -A Q- 4 -AM N, T3 V Q A ,,.1:., gi. ., -. . ra, , , 'Q yn? ...B Z., ,r v S , 'J 15. 43,1 3 1 K. T ,gf 1-uv, 9.3-. ' Q, -4 ., P 3 9 QI. L :Me 5 -,' ' hlu 1' V 'l--5 r,, Aj ,L "5 K 'Li K. Ugg' ' K 1 "'ff '- 1f"!'-5 ' '1- t . -,-.A .,,.,-3f15::Tjg.,Qg . , - rl.: '?5,,',. f'-A Z 's -1. ' ifgwsg.. -w L 15.375 -al? ' -+1-f 'inf'..'f.'i1'-zlxqgxi' :Q5a':"-.1 ,' ff-'iii ' if .iv f j!,.'w1qgxf,,,1 - - f , " 7 3 11 ,. ' : wa" 4, -2' :'w.f"fi.'p3 .fl 1 .A :J xx ,.-11411 'Ks N - -,-"-.,.- -1' K 2 ,f f ,L .:- Y , . -in fag-Q .. 'H M r '31 :Jn A' V 4 k -4 "'ff.esi41.'. -H.: S5-9131,-1.b-J , 3' wk:-ew z"' k3f"l1 fm -,za .-3 -L ., 1:vf", w W b - 53,54-V f 1. www?-.:J.P.a5f3'w, w -. 5 5.4 A ,gm-, +.wi,:'.w2?.f4Q...1 .. -- :-Q.. I- x-1411 .3-. , pea "f. Ab.- .. fQmZfwf-ff'42f .g v'f- 1 . -. . -QEfw,..3-ge ff,5x....,.iA, .5 . ,... .mam J. .Mb -. qv-fm- rig.-f ...A...,4- A ,, f"' 5525455 C ,G M' f mam. QQ, 'fgf 4. .f , .. nf ,i 2 ww .fy ,. .-Q.. .,1L, -f' .- ' ' :,1- A ff- ' uf, 5 ,f. NW 'ifm ' tif- :. f. .- .-.fx 'M Aw, f., ,fn '-'-':' .-. ', . 1 ,. ' va- rf.-Q-wif . -f- .Nfl -, . .i--r 4: M. -4-na '2.f-'-4l?"f+afq-4445?-'grfl "-6 he .A . .-f'-ws .4....Q,L,f,.i5-- Y 9 ,154 . +'is'1HLH2'sg .2-'gig'--. ' 1 '. 1: .waf :f'S.f.h -. " ' -1','.fw-:.-. -, - . f' , " :pw 'rw ,wa ,,-- ,X V1-v v . ,-ff... if ba' -- ,.1,., -V :,,.,. 41 . f '-.11-db , .I .5 ,..z'14,rQ. W ... ., ,.,,iq.,,,?fff:g .,.fg.,..e'k gf. .. f gh. if 1. ...fm ,, ,. 67:52 . 4-sign! A 1 ffv.-vi HY.. Q 'MJ' A V fa , - 17 R : '-7 LST 1' . " 1 ,wmwi 'Ein -if . ' , ' 5 I , g .. . 54.j,L.:',-.Q .-.1 A.f.? 1:1 13 ,g f-f W", f-n-wQ'11- -my gf- .6 Mg,-' ,' '-,.ff:1, 2 4 . 1" - . ff -' mfr - ..e .wffh wf .2 , iggkf :,.yiw.'. 5 ,x 4 L ' y 'K' ' Q 4 ' . 4 iv. f . ,. , , . , , . ., , .3 ,, J ,g Agsg., wi f" ,T j -L '. : um ,if 1 2.146 'FSE-fT:'f S'-' fi , "Wifi at 5 jf . V .M - z-F.. K . - -- . ' . ' J . .- w w--1 5.1. f-ff1..4f1'-i.z4':5ef1Q1.- 1 .2 :M V M-"Q H . W, .. .. .. ..-A . gh. .3 .M . .w7?i1S.4Sv1 - if Q-..3"q: . T- lx' 1' 'ima ' -M f . .. Iwi! M S L, -L N , .gy 34 f5lf'5?,. ' iliib fibll 'auf Rf: f 1 .R . 4 Egg . A ' v " , ' Na , -a ag, .,kf',tt 1' .aj W, ..K: ,. B.. . s f . mf- ' H514 af 4 4. f -if ' 9 ' . 0 ff X Q Q. it, , Ei 'r .r I f K9 E54 1 5, , 4-, gp .Q Q w : gh T Q5 if f . if 2- . ' 'fffmff Q ' . ' QW hge Kr 5311 '9' .. rg v F'mi J 3 - .f 'ii jc g vdf P vfA 1 mmf .x jg! Rv gk 1:-as ,F x in XFN: ." r ' ' 1 . rfhqaifzgq A 5,3 riff-'g,f5".,xN'! ,.. . w.,.. k ' .ihef '1f5:4s'Eiff.',.!,q.f. " 1. .4-ff." 1511- :. 1 -nm.,'ff. - ' : f s? -4 1 ,:,g:rm -- 7.46. V--1. .-1 x iii?--3.5.24 -y ff - f f ' ' .5 3 fi ,,. ,L .QF ... ws.:-:s 41' W, gf .1 .ii rze C 'Z f' fi fx-ff 73 f' if- .....N.., V. , ,. up . gin R. . V- f -42?-'+ f ff.. , -f :ew -' - -,ii -' ' 13-sg ji,,5Af1',i f ' 1432425 -324553 V , f. if . gif? lf? "'?'fg4M. ' ,j sf.. fffilnfgf fi., M 1 -, ..f??.w1f.i9 -: 1 a-sf ww fd if ?.25':,1g21.f1i.Q,5,' "EQ S 5-A -Fil , ff W x'--Fad. .:'..,,g'f5:fj21,,TE:F-'? .91-L -ef, , " 1 2' L , ut, N. ...wr ,. N, ,. iii'--" "T 5 6 1- 1 Wm ' A f is fa Ka -L A 'H , Rr TP . '91 F SQ I 1? ,Aus Mig xv 'Qi W -91 X9 ff . yi' H511 ' '.,.,QQj:56fg. QL-gi.. . K 3 Q ' I I A TL, -A, A -E , . ,,, , X 5.4, v ., . 213954. , .J-1 wen my Q. V- 2, . .,.'J. J -. 5 -11,3 .vw -V-V 9-A55 , ,. fs' w. .HE L' 3, ' ",f.f w Q ...S . ,. , Y, ., 1 ..e. Xb., :. iv' , V sign.. Q ., wifi .f5':'---,"-lE,,ae'f- - -'A '- J" S QQ. -xv ' -Af f , 'Si fi., 'nf 43173 vc 2. 1: J. ...as V' 1...-..., - rfvfke, rf ' 'fa --:fffffyizi-:YQ-E ff. X54 i ffl 21? 'V+ v-I -:- Zh, , u. wx sf? ., A 'fi w -ff. -.-- - vt. .. ' 1,1 U F . - uf " V f' ' 4 jg: W 51' 31 A Vg ' . ffiffifl'-' . 9? '3' ' ' ' L ' ' V I 22 'fe' ' 'L ' 1Tiiifv?-.sap-w.g..xfAgQ51'1 .zfrwig ' , . -in a ., ., s -- rv M255-. -. . -551 " 5 V fx GE? xfvff '- '- A-fEf ' f' ' -- vie ? 1 f ' ' 4- 'T li - v- , .W-Y - ' ,. ,fg '--- . Wg. f' 'f ,, 5, t' .:,.s:-.31 X -f 'mf' - .V A , , .. .iw . 1 gg: H gf? mf, -M Y sisinmgs . if :ML 7,31-fY:e,,--5 I i f . . .. 'W " 1 if x . N - .,, 1.fff" ,-E1 " '3a'if'sf3'5LE.1g':' 5. f' 2 P-42 'in 5 195+ T- g i-S3757 'i L 1, .sg fs".1x,f3 L32.gL,,g ggp un 5 mfs' ?if' 1.Q1l': .W -4162 K , A , 'X ' 'LEW , LTL .f'5'i- ' -- -v Z .- If .sffsfi mi 5' i' 'sz ' Q giff' in 'S Q .. H Q- L 'A i 7 J .Qi ir W 'ig' f f is 0 HEL W .QSQE X Wrfa u 5 mt if ,. M , M, . . , . . , ,Q . 1 y , , 1 f .5 'Q .J A- 1 , .,,. ,1 'M ,, 4. 1, ' V. 1 'ziswewfbf wf l f - We V -. Q5 '-gy.. -.A .. Ri f f 21 . .ff W ,fm M we gf. milfs? if , .. , u J ,A V. . M? rw Q al" 1- fl? "'-,- xiii: rf i v. V .H , a , 1 3' .w 9 --v -H -K " ...- J .-:YQ "uv ' , af 4 ' J., A 1- L2-"u f : --HS . , XV ' aww- :L UV ' f .- - "l i si?-V '-, f 'T. -V "Ur 'S-'Ui 'Lf f V --73' V .Ili x+ 4 'rug- H ing.-1 . f.' .i... "w i " 4 5 M , f I -L 1-4' "?553ff- .- it ' aa ,J 4 s ,ai N 4 'dai in N ff: .. L Y. .LT H V Q' -., . K 5, L AL ,X . ,fs , 5, 'W we I s 1 we A auf ,mf 1 1-B A Q. .Q lx, P 1 Wi Lvdi . ,, ,.f E. w:!gr:.p1. E.. ,- , Q wr' gyup, A. 3 .,. - , , ,W ,, . '. ,1:.:V:?,V ., Q Q H w c if ' em ' vi fqzggafeggfgfgg-,Q5zgg.1g.,ug L - fg . L . . . .- QS . . L. , 1 .. 1-- -.-.iv 4 .. ww. -, 1 -. Q 11 .- - 1:-.. -was U - . -as ' ' ' -1. H 1. f. . -N. .- . - I Lf fu f' mf , " ' " --fi--mfz' - .gp1.s'+- 'SS' ' K lx ' KT ' :elf --.. "i1'.'14" 1 -' Q ' V ' f f' af' . Q . If , ' .nr '. Q ' .' Q A 'ff ,,:-Sv-...av frfiexx, 4-335 1 . wil' k1Z9'jvEff?E'- -P. if." any: . TM- L' A 'M x 'M 'F ' '1' -' ' -' ' " ' ' if ' WV ' 12,3 - -, ..+ N. f-. if . ., 5, L- . L w .W .. min. . 'S' xii, Y'-4 in fqwf-diffs' M, 51. T. 5 ' U '-'psf ' ' 'l:l1..w...w+!'-.Q Pagan' " W2-'S+ ' 3: V 5 My f JM - -. H if 1 fy Ei H it N' 44, V, 1 '5 4-PM 7 r 'GLA 1 'if ' 51 U Ji N 1 X 4 ' wi' ' ,ak f Tir: if 1 , 1 1 A 4 + ,M " 4+f 1 Q' ds- ' X , ' f T' 9 XA ff a 1 F V .J . . .T . .1 go .- 5: ., . gr 'ik , ff.. L r. 1 ff- 1 2. .. xi! 9 '12 Q., e f 1. 4' ' 'W' 'W .V ,,. -V .- 4,-f.f, R , V- W , v , " Dffxi ww - 5541 yi.. 1- fi? I ' M 5 A' A s "If,-: ..-f 'i' I., ' f r - ,..-a...' , ,Q 312.5 -2, ' Lf 1 '. 14'-2.9-gg 151- , fi's12.:if'f 'Fifi-.fzvr u :L Af.-fame' . ' " w A 4153. Q -5 'X I ' f"ff 'f'. 'iii' X f ' 11. 1 'E ff ' . ' 1 .Sf 3 f' -i-a 5. a. . . 4. - ff? . P. -. , -A1 -' A '1f+1,w-- .b 'HW 'Wf J M 4. ' ., . ..- I5 i1'f .g ' .4 ,i-:wig-521.91 ,rf ff fpzgefm n n -...Q 'f-f"7fg.f. - fi' 'xfif zlifl if-1-m5f?b.43Q:1. 'N S .W '- Q C 1 ,ffQjj'5i4y1: 1351 2, 1.1321-!LE.Q L .1 A'f25-?25?g, . .AflQ??: ,kv-j3:32.,Ti,,f ,g -1- K ' " 'IQ A. IQ ., -- f' F- 4, -2' A 1 1 ' 'F' 4 f N 2 -ef ' V- 3 X fi-wwf'-" :2. '211e1ET"A aff? .154 K , W 1 w 1' 9 gwiig. ' A Q -Y ink... f 'ff-11,111.5-:5-mififa -if-E, gf' .. H -3? wr ff ' ,.. EH " 1 212551 5 Wi' 'Wife A P' " . - - f . 1. iff' .2-?4'S.a-'Q -V .ff-3f2f'i-215.12 -:Wg '-J. fr-b ,L ' Q' ' .iff-,gg af"vi-gg-3521g12'L: ' if ""ffgEfi5'f"'-1,':..--.4ff"1.f.-,s LMS?-.ii.5if6'ff!" ifzf . 96-1 '-1:2 2 Id '::- ., ' - J"4'Qew ,555-1.9 if" 3 .-1.S"'0fI.f?Qn '. faif, .rx Qs- " lx1i'Iv.S--gif. iz!-IIg.,3 ' 'Rf 135557 --QI ' .-:,.5"f.31' nfwfkig 1213.21 1.1'nfKf'w-g-..iQwE3I..,- was-,.F?1:,.' Y er. :. 4 -7 MG- Msfi'21"4i?.Sw4,.' Qwfiqflv lp." 5 451.535 ' .vip--1 QQ-.Jmg-4 'jffmqii-'5dF+ 1-.1 1"15"2gE 3- 4254, V- ' '.,r,fm1 f '4 ff3gs:',f:H5H.-V-1155!-A-1' jf'i,Giigf"1:' :iii f f5'7f'14 -T fra Ji' 7 i:iHfXf3H51i '1:j5gm'f--. - . e - -,415 Z:--'F :-, w -:P Nga, fffrh- -:J w5v"11 i. wa.-"S, ,ttf ' 'X'-'Pv.E"w-2',-1.-:N Z"" -' vm? 'lr gffv-'1fi'3Q4Q, -of . ' 1 2.F.,.A.' 'n-,ffwva-ikg-..,m-f:y4.f'f' fi- 'ef 1t'+'?sf.:. ..': - wg.,-S A .. a-- " ""f'f 1:5 . fix- j.4zz4.-YF" a'-QW55, -1f.1,:s1g.p2.Ag v f-'Hf,,,. --.gigs-.f qvf lm. wffyg Vjg fw. . vzfqsga-'ff 2 .Q - - sgffff-5 15,55-, ,G . 5'.+ef:g, h., 5:11. .. A1"L.r"-2' M - . gl ...gg ' 5- V, . ...K 4- - ,,v,...,,,'. , ,, My f y, . ':-'f' -LQ. -1 -..-ff, -15 W 1- wa-, "wait--1 .c .. Q . .- -my go b -,' - -,L. sg... fu 6 . -f ' M ,- .- 5- :WV 2... 35.-k . L L . H -f' ' . 'E . g.,':'M :gs -'Q W-.fivf- 1-.15 H+, .. 1 .azs.sfgwaiig , . . " . QfQw2.Ta4f.,ia.F:3l, Q-T..L?-.f2Lg41g?ma x M- :gf Nj-. "mf 114' .wa ' ' H Y Z . "g.1K',1+3-ng w- f 17? '5 113452 , 'gf -j.,,.f 4 fs-- . ,,.'g:f 'L ,fz1fe..' gm. I . -". W, W 1 1' 1' 'ff3,:.+. 4151: -5- . ' . 41 . - 1.'- t-W1 M vw. 'ff is W1 ff.: f X . .ef f-. . - .-ITYQ-5.1 if 'H' ' 4? .f -'f.lf..'-X.-S'wSw..'f -w..ni:.5wg+ ik- f-wr 4 ff .--af.-1:-X-4 '- -- ff-144, 1.4 1 ffl 1 .fl V+.--.' ,f - 4. 1, '- f ww... . K mf-lf, fm-. . .1 warp! .--a.:-my . . .54 acc-afjsff ,..-x3y'T9N L.,-P-mam.. Ng, f-3.1 ,. ' Zinn-FH1ff"4aw'::-V. -. I ' ,-.wp win ,fe ,f -Q-Q 1 ,-m9K.'i'3,a:'w.1:.f ,--.gf-'51-3 -1 - Yi f "V-'11-F .vu-'IU W-M: Q..-ir: .fry ' '41 fn, ,. 1 ...Mg . A-1 -'fff.f-' L 7 U..1',faf-Af: : .. 5 1 . Qm g..-f '29 . . .miie ,, fi.. iv ,1.I.'1.,..,:-ig-L, .NA A .- ,,, , f, -fy Qi. J 5 ., . W K. ,-5 1-.f,:,.9.,.r,i-,j' -,nr-f , J. 1. gwfal w., .1 V, .5 , sg - f?'fwf'.- . FT-Jw f- W2 f 5 'f -- 'JW ,, 3,1 '-f'i'?'Tiaa:'fffF'.wf?e 4ffwv5'v"" J. 'Q J . ' . 1.3 7 vi-,K WL, 3,31 .j..g-5g,ffi2'!q:V ff- ' .zjggg :li .111 L-Jia, gy ,xxx--rg. Je. v- A rj 2 g' h e'-fi QX55-': r Q..z3i?2rr.. 1- - 'Q iii: .Hj:.-2. ,ri 3, ', -1 Tiff, '::lf"1 .. ffqfgqg 1.5.51 "ga ' fx -- ' f .. -1 .ws . 445 :. Vg-ff 1 '- 2-' ,. f ' -.-, ' ' " " J ' -H'.L'1'1- x . - f ' lx. Puff- Rini' 11. - : '- - 1-Paz' ":-7-5'-- 'fi--if --L -SW "1 .-Vg .5 " f-' ,gf gi,L "jgfbE:' Q Q, .1 P.....fQ'7Qf.'i4,'v-v3.3H1i,.:f:.QiS-'n'3.g., '-my :Lua ,Q 331. p fgg-E6.:f'n-gz' 1 55,51-sir-22: -:fi-x'a-. " x- 5 fw-'3z.-,,t.,-Q fx' f. - H-+1 ' -PM ..-six.-5,5351 .plgv I..-?1.Hg.'J'4f,,,A.g52f' f!15"r.,i, H -P -f f .V . f 1 -A ., " . A ' --H Lg, f.uf'1gg1-rf..-,--e-i --4.1-J.,-U. , , 'M' ' ,. A. - , - ' . 3 Q ':, - Q1 - ,uh ' '... ff". frm - Hn--uf - 1.. ' A 'Y 32 1' .3 f3'f:'T5F5iQ?FEHL-'1- f - ' ' 4 '- 5?'if'gE'Qfff.f-1 affffjif Jvfffm-f42i:2H.gf, L .:1!'ffr?i.f:-mQfi1:fI f- 5. wllmfiilfil.,.,c....fz. 'ebggiflgfiig Q' 3 I . - ' V f - ' A- A -f ', A- --- ' . . P' f .- .-.' ef .: -4 H - - -f - ggi... I .1 - ,mmf ' .. -.59-Q3.4:,,-. . 1. 1 4,9 ii- ..-: '1 Riff.-,'ff!.!uifi?U.Lz1:12 ',f.gEi.-g:.n?f""r:-Eff lik'-.'.4! :!f-V-.fy ! .:!.1'?4 !1!!.! . fp gggivl'-FG I-if,,..' q:f,'m , t -.gp g ,,, -N, . ,, - .,.,. ..-. iq- :I 1 M -. , Eiaiewavffi.: 2" rg ..-gggr' - ' fig?-5. Q-Qfgtgfgwff'WT':gggfizifvgf-,fgjxggzfiifqggza v-15gwZfs5 ,:f3gf.'T-,I ' ,, 51. Q ,M ilfn. 'A-f kzizfg.-1.55-at.1-fqwg?53?1'Frfc.ff:f3Zi?"' -F-141-ff:-1-1-...Q2.I:..:::f..f9ff f2A,,1-f wi v... aw: ,YW ,,- ., -fr ?..,..f+k-,5a,.,.4.3,, jf..-,V M V555 , VQJL.-45 .d,1L.:y,t-r,jf.fu- ..w.'k,'4.Qi.L 2... 11i..2b.-T: 9.-1. 53,1 W, f,,- .-if 'x .1-v'y..f.-", --1 r 4- 'L .,....,.., 1: z..' v neg-I-E :'. 3-1+ AW fi Pg? "1"L--f- v . af. fMfQf'5f-...N-vQw Q' Sw 523, -fm fix M G b 3, 1: . .m fi 'r -. - , , 1 ,.,,, .. ,. . 1. ,g .4 -1'-...F -- S.. ,, -ie, 4 4 s ,.3.,,.,,-w-ugh,-gr. , .V - ' .- X 2-gn V . f '- ,,.. Egg. ,wing 4 ,,1 . mf. + bm 4, f . f ' .. "V ,z w.:9Q'?f"Hg 71:51-3 if,.T'w1Zg +JYi.j'7'521's"v'fj'1,5gle2f!5'?f 1 W 'T at :1i.1"f-'. P f5.,E'J.'- A Q ,iff'i.?1:X'.f.Z:-'EffA'--1, 1.i'f'6'? ' . ' ' A' " " gf jg cv- ...wi 1 , 1531-4 .,G-.115 ..' 'ff--J 1 fp:.,9.-:gx:1,4.g.,? g '.fj,i:f5,,-,.,,.".,, ' f ggg ,fg f g4 .J.Z.. - .'aw 5,f2QyuT" 1vQ v'2 . , ,,5 . ,.i, ,,, .kms - :.'..,, ' 1 4 ax -.'Q4,ih:P 1 ,J-iw, ?21.-L 'JN " ii f 4-. QE .sire f .jx--' '21-'i1"ifQ-fi..-Q.: -L Tri, ".1Ya:.H2 .9-.5 ?w5g' f -Gigli-i"vL'1i a rsffl --fi 1 :wwf - mik1f'LN"""'-Q"'?"1Q-i.i'I" Gigi-:P 11-V-....iKfzf1f:f'-5-+.fi , 1 -ff-aa - - ' 1 felif?-' "4ssf4z"f. 1 1? .. M -A MI Y. .. .- ,- . if .?21 :.,5f.:,i.1-fr ff: 1 W q-E'1ia':'+'s-'iv' fb- -E - M 1, -22" '-4 1 11.11 fmf1'4'.-asiffiv f .- 4 . :. Q--.4 V. 13- I ' W ,Vx , N , K, J fx, n md .. . fzrf..-1. .L .Q...-5-3.5 2 .. 49 f 1... Mt .1 .1..,g,ef, 5 J. , wi.: .5 V.,-Juwnfibnffg . ,E Q . . X-is A,x,f, , +.+f,Af,1 f" Nkv ., K .1mM,f. , , mx' 1 1 , 1 ff ,df we vw. me yy A N A T v xg fly x,x, bf A 4' S 4 1 Q .. K 'W ' M, 1 A-25 Q JW Nigel fx ssf"""4"fSh' w +5351 .W Q- 1. a. 4' 4.1 K' Af' fav I use 'svn al, 'H wk!-3. NJ 1 521' - 5' 'ff J 1 '- uf P wipe 1 ' , 3,2-v 5, is W' k , r 'Mi-I Hin il 11: s,.f.' V- A rw av' fy ' ...gw'f e'1 M Q' f fu H4711 , 1 AKWBIH ,,4':" ef- -if ff?-igifwd-fx N , rn W- 1 4- Y 'W 13' Q- 'K ,r P-2, T' ' in ' wiagf-fiffefw at R. 33' DE! ,Agfa ff Wm I M 7 f' will' 'I ik M 45:32 -kk, tin 'Sm-'X A by-:,. J, f""afi if Y W MM wwffm fe. at im 5 -9- vw 3 iii? 35 Zwnqkjgigix WW 1 'DA af? J' jg' . fkffxfn Q aigiwf .. ff ,F H FE? M .FN 5' fr H -41' -D ,. W '1 m gf K M- W g WT hir? ig " I eg' jj' VM, ii 5?'H.sl -qM,fF,3l"" 45 Jw ww? 1 hm Uv f 'ff ,gc "Rf-Je, -4' ,gisnw Au. W Q fag .... Nj W4 ,A ,P NS 42 .da u ,A '4 H-Jf'f,A H 'w 3v 4-fiifwsff ,'-Q' 53: ,gg " iw' 'Q 4 X, 'L -1 fr D. - " Q. .5522 'X - f. Jllrf- A-'af-5.fLff:'4..f " 1 . ., "iii 'J1'a,i,.T'Wf" Q 'vu "fi5iZ- 7-Q' ..w.1-' ' . hi--55 mf' "gk M ' .3 .11 : 'l 'i Jw "" FL?"-i:f02'q1" fL',,'f'54f1f':i1." 'f577f"'i Z2 'z Hin 'mil .' ' -.Q ,..- ,. . ..-.... .. . . 1- .6 -.. 1 .,. M, 5 , .,. . , . ,, 1, . ,u ,W .3 . NN, .,....1w .,eqm..,. , . w w- .- ' 0- '-f I V-'e--11 1 f .m .-.. 1- i - . f- . .r 1. J rn .fwffwx X 1 A-Nita... r.. V' .V Q .1 ---.f..,Af:- , -ff ':- 1-,ww ul-f Eff '-La . ..-in pf- -,. - 'N,w.f . .1 4 4- . 1 ,. . .awk LQ- 1-. K .wa - . , .A , UL. ,N ,Q mg- aff, :f,L:'..,-'w , - L .192 ' , V 4-3, K Y is uv: 1: -J, 16' ,f,,:-3-we., g . .j- Ky 'gm 3 , -u 1 v . -I f , A My me ,Q v -2,v','.A.i' :ff.far?,- .g 1.-Q.: wif :F we z' . at -f Lf. -.- . '-'Pm .iid -'.g1.5.f s, ,Q-M, xmbw- I . -V fv..-1 fx .pfiwf . A gf 1 Y -f -.2 slug r A -.M '- '- - Qi.. Y . ... X-g 11" - -11, N - :f f Qi .J Q: ' , 1:15 f. ',.f+.f.., fl-2. 5 'S'-4-51 ' '- T..-f 117 121 L '. ,, L. ., I il l iwvk 'f 3+ ' ., -153:-"Q HK-if Z P4-f ,g.fg,z::s'.ff. fr: ":":g:v-9,-2 .- 41g-'ia-.fra 52.7525 f 'JXT'-is-ffl ' L1 M 1 .'-' .av .Ki , . .1 wi? '.sJf'f+,-- aus DA. - 'fy gr. ' 1-,N g , ?5F.g,..1 ,-, -,f.".X. -. , JJ' wig'-xi-,,v. 'f -'ff' -' .WEE-f:'-. Ili. f . f . .y ' V21 -.gf-gf:-ugzw ff gwj, .f,fq,,,.: 1. . if 41,-2,5312 ' ? 1. -' .'52-Bijfle 'af-1' " 1 .f ' - 451 F vs f- ' - : V., - -1 . - .f - -1- ff mf- f id 'N vw-1-' M- .f.1,..L. f mv- - :N , .. R V .. ,- - - .- Mi r ? bm a1L1 ' ? " A-ri" .N ,7 ' ' -.,s..m.ga,YifvLZ!:f . I I In l UM W' hMuEwMWFMWEYh"M WNm "U NIWl'WJINI?J1mWTVWiAWf"'11H,W Wwkmlfi WWE' WI'lMHllli.1llIIIlFvlM1RKWIlF I MWil'lI!!lWf.3'IlW' lFIWMiHIlI WIIWIW 3W. "E' lM1 W?TnWlJ l WWLTIilNbWHl?llllrW '1 .f"':, '-bswgf. s ' wwf -3a!m,:3'x I 'mv l P I X X 1 ff 'gift 1 , - z a if Al -:Ss 14' n v if 4 I Qi if s 4 ,Q 4- X 5 Q33 9 4 1 5 M K zsxtfg A V., 2 5 A ' .f1,'5?f'fi , ' I, i W 5 Q- - 3 :fl .lk , fit ' 5 I I 0 se... 2 .: 1 6 ' :I 4 ' ' If RF 3 , N .sf .1 if 26 Sf ,,G A '13 ' if ,ff Q 6,155 ,.,. I ' K f - .ff W " Sf : K. J, ,w 6565? X41 9 1:53. , - f' ""'W fp 1 ' ,W , , K M f' I 2 ,M 57 .f'f,,5Lf,ff, x X 1 5 ff f 47, I fl gy' ,f ,f i . -W YIM-"V t ' 4 1 1.AA, X 3, - v,,,f" V ww -A Q 3, . Q5 K .,., , k iv, g :s.,N,se..-N. 'X' +V j 4 . 3 JQQA ff" , Y 5 ' s , I 5 , J' W v 4 2 , MO ...... 9 ff Smwvmf-'-wumm N. XL: . , Y ,,, A J. V N? .. U. ,, .. 5. Fuintwr - J 9 T1Tf9YfW , W A .A . H. L. ?wrrwn - fr: egpn Jtuxr? F. Cartdr, Qbairwau Y Y' 1 XL fs 1 , , -, Hnrzen LuffblH?WY ' Jn wkl PAQ V 0 4 ,Q X 'Yo Cap V8.l.1"nY' JYOVW ?iQ'uFO: Yirsf vww, lv? tm rifV?- rs. Vnnel? 7 ix YT: ,--W, . L' HQ' 77. 1-. .- 7 7 , f 'Q .W . Vs A. fwziaw, J. .. -1r,J , f, , YqdXwY, VS. Kn'f ' lnPk" FHW, 1 fi 22 vi Lf- fwf Q Wrufl, Yrs. Qarqk 9 4 .X , t.,' V 3 V, , .54 M 519 QYfT', Z-W .l,1 x YQ Mui ,- 4. M f V Q S .W 1 . ,N L ' JY, lv' fi F, .1w wmv. ell Landers, M.J. PQ: A Y'.."f Q33 v, Lf .fa 'E,. .. "' . ' QF1 w U ,s5p, ,Qe. pr! hu nlmzle, Q v R rwv, lfft in rl'hf- ?r1 in Shwwqlfff, fwz. K' jfF'iN:'W 2Uw9QW, Ufw. FIMPHHO Bm vt- Vraj 1LzI"'I'1 xv xv- I Q 4 115 .Q,, , +5 Q PM v-,aw 1 . ' P 5 flbi. - ' t , Arianna. A ' ' ,f ' nsrravaa -' ff usa-aww: ff f . '-1:51. ':' ' ,, :f:.., , - r 2 I 3. , . ,L XX'Q7'7!ll ' p V . XXI f ,215 alwffwr if: 5 F ' 4 ., ---- mea ' """"-uv ' ' 'Vile ' lr. H. B. Barron, Principal lra. Kathryn Buhrman English and Social Studies Ballina College Roanoke College University of Virginia Urs. Ola Martin Social Studies ladismn College Irs. Dorothy S. Kinzie Home Economics East Tennessee State College Misa Velma Obenshain Commercial Teacher Uadison College lisa Christine Shafer Sixth Grade Madison College Hrs. Sarah Bowen Seventh Grade Radford State Teachers Ira. Florence Bower Fourth Grade Summer Norwal, Covington, Virginia Irs. Beulah Rader Second Grade Madison College Biology Juanita,College University of Virginia Irs. Hazsltine Crady English, French, Social Studies Campbell College, N. C. Farmvllle State Teachers College lr. J. P. Bowman Science and lath Bridgewater College Irs. Elizabeth Maddox English and Math Radford College lr. H. L. laddex Agriculture and Shop University of Virginia Virginia Polytechnic Institute Irs. Nell Landers Fifth Grade Radford State Teachers College University of.Virglnla Ira. Ethel Reid Fifth and Sixth Grades Farmvllle College lisa Hattie Brugh Third Grade Radford State Teachers College lisa Frankie Showalter First Grade Bridgewater College Kadiscn College University of Virginia 441,13 SQ? f?i5QQQs2m2 Agigfgy w,.jfif QER1 '.- e , , , ,.,.g.5.g.:.-,-g.g.:.- - -. .,. . - '- ?':'o"":'l'e' ":ff2515:5'5""' Wi .Q ' 'f:2:2:5:5:::2:2:2:l:5' fl P -:-:':-:-'-' 'O' ., ......., 55522 X "mil fr ""'- www: 555,.Q':f55i555553E55E 52525259 x Sb N. 'f wx X , A x . Q S, 'lx ' wb.. ,W 4 K x""N-M.W...,' wwe X532 1.351 -Nwx . IX X MXN W-'mum A ,x x XX . i -Y xy unap- x,wwuM.x-.Q ' Wmwmxi J 'N . f X- ' .iwje si H-Q 1 . Ffa x . .wx-W,. M "Q-xQi'A fgsx x ,W g Xzwnipg Sai QSQSSQ- wuxlff 1 ' iq3giQi,fgrgqx35XMsv :X-gf . N' - 1 5 ,310 NN if S N- ' 'Wk M iggxg gigs- sf Rx, Q Jw Dfw' - W' K W Q- ,.,--, ,- , g 5 'W '---- -'-m'7-- -1 few ... - .. .. - ...... - .... gap , ww aunt 5 1- susan- . X- K bum- -.- Q -. Q. M5355 A f .X -I, .,,,,,.. f........Z'A -JL' CSN?-wkwa NS: ' wash- . - . M H-A ww Jwbk - 1 'H vi' Q X " 1 E3 Q -:W 1 L . f E liza? V ' fx K ,J ' . 325 S5 3 '-as, 1 " K ' - f TFA. ,. - wfw -5 w'sg51xMw.: . ,Aw Q' :Va TOL IQ -v'ni-f3NgSQ'.v' 3, X x , 52,5 ,1xgg:S1ag:AQw,gf . Qybgmvf X 1 M if Nw 1MwfrsMw:gf,,w X H W- sri-Xifffx f . T.. Q N ,. Nw-vg Swv' ,. ,f -Nu' X : X SS- ima 'XR NX LQXQ .N fl A ., Xkgk N b 1 wg X Q52 S N X Xws if M M ,X x Q N? sf 'SQ S if Q x ww N S- Q X X 2 1 X b-, KIM-v - ...sw Mu: ' M3558 gi 555: dm N1 . . S. War bl, he gi -1 .S 912531, If Nw ' ,'.1S'fSfg?' 1. X . - W 4 nl , N W s K, vs 113. M f, Xa? ., 1,29 ,W 3 ,V+ ' ' A v 552-ug. I .... --. -uf up Wm. """ umm lun. - -.:.:.:.-:' Iflllritt. : UIISQEBI E35 --11,4 IA! 2 sga .,,1 lilfflll gs , we-7111 ' -' "7:E:Q:f: .- lilnraraa 5 f ,fi G' : it 4 : ' 4 I l I' I X f ' ' YQ! mc., ' , 1 SRHVICI PMI Uaculty members and Students lane Vance Abshire Bdnrd Lcker Cheeter ll. L:-chart Eugene Bishop David Brillhart Frank Camper Alvin Crawford I. H. Garber Dana Gibson Noman Harris Barry lullins Harlen Siffcrd Russell Treynor David Larson Raymond Acker Harold Belcher Vincent Belcher Henry Brelrbaker James Bramblett Carl Bryan Everette Bryant Barl Chccklett Everette Dooley Grover Dooley Gerald Hatcher Paul Hite Ronald Hughes Sam Hunter John Keeling Luther Keith lallace Langford Albert Lee Morgan Rucian Obenehain Bland Painter Frank Steven: Vivian Scagge Robert Treynor Milton Young Wesley Borer Henry Conner Elvin Harrison Montclle Keellng Douglas Robbins ARI! FAT! IIABIFIS SEAB fi 0 0 Q ' 'is lilo ' 'ef 000 In fvme,,,,,,'h mer. eince 1942, Theater of Service Continental United Pacific Continental United Pacific Continental United Pacific Continental United Pacific Pacific Pacific lurcpean Continental United Pacific Pacific , Pacific Pacific Continental Uni ted Pacific Pacific Pacific Pacific Continental United Pacific Pacific Continental United Continental United Continental United Continental United Pacific Pacific Pacific Pacific Pacific Pacific - Continental Uhited Pacific ' Continental United Pacific Pacific Pacific Pacific Continental United Pacific 353' if 1 ' ' .I .1 ft.. Qu" E' , ,,V. , , 132:-2 ir -f Z.'o'v1v1' 1 Staten States States States stltll Staten States States States States States smm ' States States I 152321515 fx ' .-15:2 :- SESZSEEESSSEESSRISE -:-:-:-:-:-:-. 2'1'1':a5s2s5s5s5s5sE?fEfff ':5?25f?25?5f N X +-3:Z:gzzK551:-:-1-:-:-:-:-:-1-:-:S X li E5 t EQ w , x m gkkfzg K. .rf K ,fflflc-, , K' v, . f N. G f ' F?-1311! WJ! JM vw-or-Q WLM JVM., Q,-J .AJ MA-0740 ,w0W"" wifi if ,,Vlw, ffw, swf' Q . was iii. zS:uQifi'L, iff. ,s... ' Dfff,Z,2i"' IQEZTLI "SEfiwf iv Riff z":'ic r :iEs and I tm- 1 f "T1f1G1t, Timiz, iff' ' f f- H 551933 FYQW-ff-N A' , Yllilllif :nf Uv :Qs ?5f.t5Z3i'V 'Fm r... x,4.g ' y -7 t . y 5- g MAJ x " SA Y ' mAf,.Lf...,,.:a1l QQ, 114, 524, 4115 no L in mieqmeul 114, 'L , Wiz, f u fx Ix"rK'fi:2i4E1,:gi '-333 Prwisicifzzii Vial, 'lliig Ti HQ Y'rEfSif'1,z3i 'fi' "mi 3- Q M v 4 'fire.msur'f21' '45, C1661 club '45, yQ!1"6S'S,E:l. tilezzir-1' Illsig. 'Gig mofifii lifesffg Smiim' Ejihili' . T ?L.AS"Z' URLFL SBC MTA HF' H L .E"3?ITW17'iAlEi K . , , " ' L M imf:.:.Df.i.Y'9. S'I':,V:.I.S 1tif'g+,E ..,,5,. .AK yr, E ggi ,IW , 4r,54 .N ,W N +1 "':'g,,'M"l b'L Wi' " 'il' ,V mw"f"bf 'Aft' L-le "Act well. your part, there all the honor lies." X-Fflxli 'if '33 Y' 5 V 9' 'im W Y - -- f Y 'L Q f 'X' qw' X' IHA? mskefixali '43, N143 :Lorne nc-. C' I X -QE-Q Si 3 I 0 fi ,fl ' - -2 - gn, fiqw N -11. 2 :!5hf'9n. Qin igyfi, hifi: Junior- risky: 151439 lhx 3 f f . X :gg frzi Q , f- A . L. . Q Fug. 2 11 vi . 5' 143:11 94411, 145, ills: 36620458 1 f CxK'. I 467g ertaoir S'w,fi' 9 V 1 w Q . 5 , ,Av-N ,-Q-. s '1 U x - - ! f' 1 A I 9 S v ' c ABS . L ' 4 t u s v Q a ,J Q L s Hx wwyvq ,L Q - .W i ! e 4:10 Q Y4, , . 3, 2 fc 'f3 f4 w1mg QR f JJU' f1QY.f.T .UA ' '. . ' ,,, 1 , ' - .- J- N - ' 34. ' w - , il as Nw wi' ek, Q 11, in rw , Nz Wm .:far . FU: - ' U Vyznfi- 5 I U'W wry , w', f. ..wfY fi NWP "iYeif .,1:. V' . - . 'f.x, "., 'fag FQZTIUII' :tri 5, 'ff' fit. 1 'Nxt 7 Ifprffjfuil 'PE .i T' -Elk . .. X 1 , y ,3 vm r Jt1FF 4,. 4 41' Y ilfx' 1' im. Q em' 33 F1 faiyvp W ZW QM rv Hr' "ww 1 rv wrt . NR. A 'W . fx Q K7 p 44 KW, Ng, 'H f'.'1 ' . , 'f ', 'Tf,, ' ' , f YL ' ix, . '.-, 'ffm' .r ' .P. ,lm V ,N "Mn, ij v1 fn,-' 1,0 11 S1 ff jA,w.- 1 " . . , X , , .R+-5Q ,K , ., ' ' 1., , s . , ,. A A , 3 ', 'wb, '7 g ,9'?H'.? '1.L Amy' T ix. S + KX . Lf, u ' . - X1 , 6, LJUHL II . fi? ,x..-.pfi IHECinU'FIHhmTONh, JR. DORIS JBA! GRAYBILL WWolves in the forest, and hears in H 'Joy comes, grief goes, everyfhing the bush and I on my path belated. happy ncw.N f-iemoif' Staff home EQ. Club '44, '45, '4fsg Cheer Leader '44, '45g Memoir Staff, Senior Play. FAUL GUY GERALDIHE HUGHES WWealth's wasteful tricks I will not HA thing of beauty is a joy forever learn.' Transfer from William Fleming '43g F. F- A- '44, '45g Memoir Staffg Home Ee. Club '44, '45, '46g Glee Senior Play. Club '44, '45g Secretary '45g Junior Playg Xemoir Staff. R+ 'U' 4. -. 'fume x aw rurw 'hwf Q Hvvr, vxww Qnikvikall '45, '44, 'fdz -3 rar? sinh '4 '44, '13, '4i: Semin v r 'fha f'5jLYf'.f'!'1T' F7 ' M", ff. 'x ,mv an Jura-:'7 "Tim .'fo:'1"i :ras 51.4, fhf favflfen was a wffvvf iuysgv N3ld: aid WAT, the hermit, Si'hed-- hill woman aqilmd, '-3:33 IKXWF-if512I'2?I" 3 ftvw Hr. Qlub Ba2k0fba11 '43, '44, '4w, '46g F. F. Tluy. A. '4G: Glee PENN '14, '45, '455 Jutiwr ilayg Sworeiury 'Gig lemoir Siuffg ilev clu? rwnorter '46, 0 , . vw W 4, 4 , ., . Q5-'G 1 L Q f cn ZZ ,M , ft 1+ qw 5 -54 1 "x4 it .DH-f' 1 'f X1 ' .x . nf' Nl! 6 4 iw 1 V Q, , 'nrh NV 'fi ff Kwli. 'RQ' L11 if .". 4K WVxY9F?7 Fr A Miliimw + .Mg ,. N M Awww -w. w14k 'fkg ail '45, 'ilz f19x -P Q'v, '9F: ' xNQm x fVf. Jvniur ilxgg Iwma Lf. fluW '43, fGVg Qmrir J'wFfg Jenlwr Llfj. 'fvpr 'he brain, 1 N film 0 Menier '45: NSHQ rua Flasks 51:3 '44, '4 N .5 3211111 8 if 1 5 ., 1 ,, rw . nf wwfii :Ari 'vzlzn' 3'-xi Ulf: 2,5 'rv' v V- -r' - - v f:f"2.L'f ' 1' .Nw ff I Y P 'L' w,1,.n9x 5 3 Em. in .,:l.,1,f1.'x ppl. MY .411 . v.. . A , Q, QV' Nw, "NL 1, J, A L . .wen f -izwzffm-LM: in Jw ilk' lf' 'WQTQ V914 fr'f2,'f2 J, 4 . ...M H I 1,:a. iiwi mate. M . -A gif ". ..'L,x 'M 2 ' -, WGS! H, ', 2" AD .. , M, . . . 1' 1 + - ,',,.', Q3 s4A,,. , 1, .1.',. '11 Q z1'+'fi11XfV1f' Sfclfffe 'ex-uv-if eddl, " A , ff.,rT'1+f ..fT, vi ' aff, ,, ' '1' ' 1 QQZN, Lid: kuwmlz.. R-,kilt I '75 W-53 M. fx ,nr 5x!f'C,,f1,,,.' im uri , i .H " ' .. 1 A . '3 N Sf-Z'f1.n fi, al ,JQTQFTEA5 mA1twff3Pf', f W x I If sffvg, sfmilg, vwszwal. , ., . Q if 1 'Wit :L , fb: . 3. Lv.. . B .s'a'1, , ' if X Q X ,Ny A v .41 0 N To i hw 1171 .Q 'fm N X K , vm-.L ,,,.,N,.. f'?ic'..:..J,:'. 1 id- ,L'..v.M' . MMT- wwe, U A W, 1 . Jx , YI ' A. an . .l . frm x, .ns f 21? 3 , bg, N . .-.... X, ,.a., 15 g-' v',' .xl , iii, 'QM D ,fu ' ' Y .A 'uv 'J -A '19 ' 1'J"f1p . .. v ' A AX , ,v , X L , . , s QW M Y -:CMS ?:3 Tie rnvmr kin w hor: kai dh we are Till we mfw fallei To riSe.N Pavsfwrrgi Vrwv Uarrwws HirH Svhov '4:fg FH?-'. L. '45, 'QM 1Ai87TWOi1" 3?,f1ff'g le mwf -1 H. V. 1 LFTRQTHY f5f1:O3KS wif vhf world's a vale of tears, Smile, tilf tha rninbwws span it.n 38.Sk6't7wa11 '453 Horie riff, Club '44 '45, '46g Cheer header '4-4g Class ,-Legwrt z' 'Mg Juniwr' Playg ifemoir' 3tf1i'f'. ,, X, qw, ., I Y Q, .ug . ' fix Y ,Mi-qv 'fl-,, ,. :Q .,,5,.k qvfq 3 xqw,-,f LI , -wt JA , 1 f, L: aww," 1 W . , vs Q 4. " l .S Q MJ ., .1 AA' a 1 , wx 1' ', ' x' . r Q Q g K ' 1 P Y .xxx , , 4 1' 1 1 x 1 x 2 K mv ww Q T X? Jg L H r. Lfx 3 'z ,. .1.,, ,:,,,,, .K," , fzawilx Viv' HV' w "um vii. .511 'fi 'wi HQ firm. .I .Q Y' J . , ., .. ,, Y . 4a ,. Via, 'flu-, 3 Quik , ',,,1X',. 'E w, fe-M wir vtafi' 'f'5+f. - S Q Qvn Nw A , A 4 4 ll fir? M k x " ' iw". ., v 1 1 f t , W . K. Q i ug: 4.11 A Jtal -. - - Q : '-:ss . 5:5:sa5:sr5::"'-W " 'T I IIINAH- ,. - V "iff ' . 'II-S5-1298! , 3 In ' ' ' "is- 58' 4 535 I 'fx ' Mwwwmmmmwwwwmmmmmmwwm' :w"lWW'.w i l ' 4' 'i5MMMwf'mWWHWWw fiiiffffii "" spgpfgf fs I I . ---.W-z.:-zz. " I , A... . I ---. , , ':sgsgsgsgsgsgsgs5sgsg55252-',g5,,g55 1E5igg:2E535S13S,:,E2525" NL, iffffffffiffffflff:-:5'3f' - .-EIEISEIEIEIE' 3:2:1:5:7:1:Y:5:f:5:5:2:3' .-.1:5:-:5?E2:f:5:?:3:5:5 HHF3EFA5W5EHiP gfwg qgqgwmf' uv . ..... nun f:f:2:g:Q:2:::f:5:f:-., "':2:3f1:1:2:5:5:3:3 Eiiiiiiatikml I-z551:IEi2S23:I-'5'5'1':'- '2:z+1-f 35 r . 55E3E53555E" 13553555 f:I:Z:I:I:I:.,.-.jig 22212 f 3E3E5E' 4' '1.'wf:.. ':':-:g:5:g:::::g:g."2:: ' . .g.g.g.g.g.g.g.. -.f , ...A :menu .mm 4 E553 use N'- .x '--. '- 'w S S H, '- N .g4.f:2:f:5.:.g. 3555553 '. -:5:::::::5:- EEEHEEEE qmwgga 5Z5:3:3E7fYf3f7f53f3f3S:5:5 Wmwvummm QQHHMEHHSE "" ':'I':'I':'2'I'Nl"':':':'Z':'I :-:-:-:-:-:-:-:-:-:ft-:-:-r SENIOR CLASS H STORY FLOWER - Red Rose COLORS - Red and White MOTTO Not better than the Bost, but better than the Rest. In the fall of 1942, forty-six shy Freshmen enrolled in Troutville High School. The sponsors were Miss Peters and Mr. Liskey. When our Freshmen year was completed we really got organized in our Sophomore year. we chose Latane, as President with Mrs. Semones as sponsor. In our Junior year we elected Montelle Keeling, President, and Mr. Liskey was faculty advisor. Besides taking part in various clubs and activities, we gave the play Els Father's E223 which was a great success. we also entertained the Seniors at a semi-formal party. How we find ourselves Seniors, nearing the end of our journey through High School and we look back and recognize the highlights of our final year. Our hardest work was the publishing of the 'Memoiru and presenting the play nLazy Moon Minstrel.' One of the great events was our entertainment by the Juniors. With graduation we realize tout we leave behind those precious years at Troutville High School, but fake with us days that will last forever because they will live in our memories. LAST .MILL MID TESTAIEENT I, Theodore Bower, do will my ability to fret Mrs. Martin to James Flora. I, Calvin Bryant, do will my '2 in l" dyed mustache to Richard Duffy. I, Doonie Brugh, do will my wavy hair to Bobbie Woodie. I, Herbert Firestone, do will my love for.Mary F. Obenshain to Donald Ikenberry. Paul Guy, do will my love for eating in class to Frances Hatcher. Raymond Hundley, do will my crooning ability to Frank Biggs. I If I, Dudley Metz, do will my bashfulness to Junior Wiley. I, R. L. Obenshain, do will my big feet to Paul Garber. f I, Harold Rock, do will by ability to get alone with the Daleville girls to my little brother, Richard. I, Freddie Scaggs, do will my ability to go with girls taller than 1 to Claude Baker. Harvey Scaggs, do will my love for Eunice Reed to Norman Beamer. James Sifford, do will my back seat on the bus to ball names to Robert Cooper. I, Herbert Stanley, do will my masculine physique to Harold Drewery. I, Ella Mae Abbott, do will my soft, feminine voice to Mr. Bowman. I, Nadine Abshire, do will my extra pounds to Ann Obenshain. I, Vivian Bare, do will my ability to try to run things to Eunice Reed. I, Elizabeth Bushnell, do will by ability as saleslady to Margaret Moador. I, Janie Dooley, do will my slenderness to Isabel Cook. I, Doris Jean Graybill, do will my giggle to Velma Stanley. Melvina Hughes, do will my height to Jean Murray. Gerladine Huyhes, do will my dislike for the boys to Beulah Shay. I, Mary Biggs, do will my studiousness to Robert Harris. I, Elda Lockard, do will my ability to make 4's in Hath class to Norwood Horan. I, Julia Obenshain, do will my boy friends to Alice Brown. I, Peggy Paitsel, do will my ability to sew in Home Ec. to Ruby Wright. I, Dorothy Shanks, do will my love for Irs. Maddox to Dale Metz. I, itgnnine Snider, do will my ability as typist to Betty Reed. I, ndolyn Stevens, do will by musical inclination to Gladys Nelson. I, Betty Webb, do will my-ability to write love letters to a certain soldier to Doris Booths. I. I. 1. I. Je do hereby appoint,Mrs. Buhrman executrix of this, our last will and testa- ment, having full confidence in her judgment and integrity. Signed: The Senior Class of Troutville High School 5658 .'Q:"btf.'. I 33 4 so ..,nwwH'd .wTHN,Mv 'WEEHEE3 '1:5:f:Q:2:5:5:, ,-2:52:21 fiwwwwwe mmwmwmx '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'v'u' ' Wvh,vhw. ximian' H-www. .g.g.g.g.g.g.- . EE?sPE EE'WH wlenfse . fwmwwhwa 4wmwm+w 7. E ju' n' N .' 5' A .,lg.,. :::zf:s:s:a:g:z:s:s:s:z:?E see! ""Z'Z'Z'Z'! .'I'Z'I'I'I'Z'l'I Pl "P mgmmmwgigi Hiifiiww wwwgwgwisi xzizlzffsfffiffsgggsgigsgggfgi 3:3:515:!5:5:2:5E5Er:1EfErE2ErEZ'EjE -'2'1'7'1'1:f:f:f:E:5:2:5:S:E:1:5"'1: :f:5:555E553g3E5?fE'.W EHEHH, f :5:E:5:f:g:5:3:E:f:2 . ...1:5f:E51:"..:5E ??E5f55555E:5:Er. 5:f55:f:5:5:5:f:5:5:5:5:: 1:1:f: 5Eg:5E555E5E5S55rErS5Er2 " :2:?:255: "'1:1: :2i5E5E?" :5:3:g3Eg5:i:::- 5 Twfififiiff 'EHREHEWWAGH xmowmm+bgbw+ HmRHRHb,W3 E5E3S5E3E5E535E5E5E: :.3.g.g. g.'.g.g 'Mft- g.g .g.g.g.g.g.g.'- X ' ""' was I' i3E533E5n IEHEHEME T EHEWEQEBQ 2:25:515:E:2:5:5:f:f:2:f:5:5:5. 555553253 HMRRHEWH 15151515155:31E:E5E5E5Er5i5E5?i5E5f' mwxm+wm+ww :-:-22:1:1:-:f:3:3:1:1:C:1:1:9:2:' 'lgl-I-I+!-I-I'2'I-Z'1-H-Z" I "'i'1:2:5:5:3:' .g:E:2 THREE with .5 4- .2:2252si525255525552552555sEs:e:f:.::.:.... 11. 'iff ',.i ' '- .... If :rf 'W ' f-' .QC ly f'.-:15fE1ErE:f5fEfE1f2f" " .rs 1S1S1312:E:5:5:5:5:3:35325555515251555552Er5252515151525151515251525151E2S1E1E1E2Er:r:-:-.-.-...-.-.-.-:-:2:rE1512221ErE1f1E1E5E5E5Er15f?15 + ' ': 'O 'O ' "f'ffS::-'3"' , , v ,,.,,..g:g:5:::g:::3:g:5:3:::5:::5:1tg:f:f:E:::::f:5:5:2:3:1:5:5:7:!:5:5:5:2:3:1:2:f:1:5:1:i:1:7:i:l:'.':3:'"""""""""""' Ii '-"3"""3':!!' ' ''A'-1-iifIr25:5525isSs55222552552522issfeaseszssssess55525252isisisSsEsfsisisi525255525szfss5sass4ssz:s:i:s: ' ?nf50 Q -Z'1'I'Ij'I'I'I'2'I'I'I'2" ' 1'Z'I'Z"'I: 53555355 Y Hel 'Y . lilrr a 1252525555555ffifiiiiiiifim C . '9'53W' 'l4- EBI A. . me 1 h 1' fl I NJ 'fc ' Q.. , I Q: 11- sisisifsfsi . . A 5255 alwwu 4 1+ SEFWI r r """-N.. ,, CLASS PROPHECY 1' During the past ten years the following articles have been published in the Troutville Daily News concerning the Senior Class of 1946. IIARRIAGES AND HONEYHOOHS Lockard - Belcher Mr. and Mrs. J. D. Lcckard announce the marriage of their daughter lliss Elda Lockard to Ensign Vincent Belcher. The ceremony was performed by the Rev. J. P. Bowman. Calvin Bryant is now honeymooning ln Florida with his fifth wife who is a movie actress. Geraldine Hughes is now happily married and is living in Canada. SPORTS Nadine Abshire is now the coach of the girls basketball team and up to date they have won only a few games. BUSINESS FIRMS R. L. Obenshain is now owner of the most modern equipped furniture store, Obenshain k Son. His wife, the former Miss Gwendolyn Stevens, is holding the position as her husbands private secretary. Janie Dooley ls the private secretary for C. Dudley Metz, who owns the letz Destruction Company. Raymond Hundley bought out the local Funeral Home and Melvlna Hughes ls now one of 1-lr. Hundleys most skilled embalmers. EL LYMDOD Elizabeth Bushnell is now a movie actress and her hair dresser is Peggy Paltsel who has recently created the nUp-Sweep, Short Bob.' All of Van Jghngonlg popularity has gone to Theodore Bower who is now in Hollywood. His latest picture is 'Stony- Battery Follies.' SOCIALS Betty Webb is now the leading Society Lady of the 'Great City of Nace.' Freddie Soaggs has taken lr. Graybills place as janitor and in his spare time is playing for Old Dominion. .Q e 0 Q Q 'givin e'O SOCIALS leant., Harvey Scaggs has now become mayor of the rapidly growing city of Nace. Doonie Brugh is now Professor of Woo- ology at V.P.l., a -newly installed course which proves interesting. - Paul Guy is an engineer with thfll 6: W Railway Co., and can be seen on his run through Troutville. Vivian Bare has now sworn off' men and joined the Waves. ' The idea of women life guards has been carried on for sometime at Cloverdale Swimming Pool and the latest life guard is Edna Mlnnick. The Blue Ridge lountains has developed a large park and Doris Jean Graybill has organized a Campfire Girls Unit. PERSONALS ' Harold Rock has stepped from the position as Ass't. Principal to Principal of T.H.S. James Sifford has taken Ur. Uaddex's place as Agrlcultre teacher at Troutville. Herbert Firestone is now happily married to a red-head and they own the second largest poultry farm in Iirglnia. Herbert Stanley has recently been promoted to the rank of Corporal: Ella Mae Abbott is a very quiet old maid and is the head of the 'Old Ladies H me' at Troutville. ' Mary Biggs has taken Mr. Bcwma.n's place at T.H.S and is now teaching Hath. Dorothy Shanks has finished her training at John Hopkins and has now gone to China with her husband who is a missionary. Jeannine Snider is the county nurse of Botetourt. Julia 0benshain is a Elllener of Baltimore and her lastest creation in hats is composed of a screw driver and and ice pick. 655 .. fgfti 51.-1 , . :-' I' 'v v - f .::f:f:f:f:1g12:f:f-I" , " ,232 :Ez U,:f:f:E:2:Q:2:f:f:f:,...., ri: 'rfflff 5 '00 so + cog, :o'O0 0 3:::::5:3:::::g:-:f:2:2:5 :2:f:E:2:Z:f:Q:QEC:i:2 1:15, 4 Hifgig EHEEQE :iEf:5:7:f:1f ' -'F 'UQ 'I 3 0 4: W' if Q? 1,L 'V1f,,,w'L ' MJ 474owV Avfvvv. 44. . I I VL-04--L. ' QDWMMM kZf'54-0J'vz4,1!2-JL,.Z,,-,,.4,f' .,L,-,,-4, ' .mm . M4,.,.,,..,4Z cu, N J O QLL,.....,V , WMMLGDMQA ' J Am wx Q WW' QE 1 Sis . Q3 SA S2 , Q AMZEZZQZ Fig'-ii f!"'A"'t"f .f..,. - x gx Lfwff ig? xi i S253 N5 QQ SRE mfieim I A Q- , fx ml' bmw? 4 Q -of ,1 2 1 +551 a"1'1 . n 4 , .1 U s 1, s Q , n o , u n ,, L A " H 1, A -O.'V1:'ff3 . . , ., Ummifl Jf"'1'2" 131 t .QO'l!'FI't- wf Q., W. , g1s'!'XE',4' 0 X: rm, -Q - ,T-mga? Lf,-X ffikk " .3:E:5:5:2:1:5:-:T gggisss- U i- " Anim. 151 ' -v Q 3 gs-' I, Ingram K ,f-2 4 '- I b A P assume: 15 . Wgfldllnfil Z gF' A ,245 lilfflll ff 'f I V A sew -'--' 'xiii mea , V 'Nunn' vw.. JUNIOR CLnSS HISTORY In the year of 1943 forty-one Freshmen enrolled in Troutville High School, sponsored by Miss Peters and Mr. Bowman. It wasn't easy to fall in this new routine of school life, but finally we got organized and before the year was over we had two excellent ball teams and many took part in the Library and Glee Club. In our Sophomore year we werc roduced in nurber to thirty-one. Both boys and girls basketball teams were successful during class games. Seven girls and one boy were chosen to play on the school team. The Home Ee. and Glee Clubs had good Sopdonores as members. As Juniors thisuyear, our number in only twenty-seven. Again were successful in basketball class games. Our entire girls team and two boys were chosen to play on the basketball school team. we gave quite a play, Aunt Tillie Goes to Town, on the night of April 4. Our biggest project wus entertaining the Seniors. After all these events, we were vory glad to rest our reputation as Juniors on some other class and depart for Room 3, and our Senior year. 5,39 3E5Er.-.- N NAME NICK NAM AMBITION MOST LIKELY TO BE Maxine Abshire Maxis Nurse Be Botetourt County nurse Helen Bell Hedge Stenographer Be clerk at Kresses Alice Brown Maude Secretary Be waiter at S k W Lorraine Bryant Lody Housewife Be office'girl at Troutville Hatchery Marie Bryant Red Dancer Be a wrestler Dorothy Dooley Dot Housewife ' Be a beautician Marie Gibson Reenee Dress Designer Be a Cartoonist Blanche Grubbs Brubworm School teacher Be a cat and dog docto Helen Hanbrick Jenny School teacher Be head waiter at Traveltown Frances Hatcher Teeny Nurse Be a dress-maker Betty Howerton Cuties Reporter Be life guard at Cloverdale pool Faye Landers Laila Airhostess Be a Physics'teacher Juanita Lee Buck Nurse Be an Acrobat Margaret Header Meador Nurse Get married Jean Murray Murnies Model Be coach of T.H.5. girls team Phyllis Rader Rader School teacher Take Mr. Bowman place as Math teacher Rachel Rader Ray Interior Be Frank Sinatra's Decorator second wife Arhutus Randall Elmo Doctor Be a cowgirl Betty Reid Bet Nurse Be lady Photographer Margaret Richardson Richens Doctor Work in store Beulah Shay Booty Sterographer Old maid Ann Webb Pat Nurse Lawyer C. S. Humbert Claude Farmer Opera Singer David Rogers Peewee Preacher Ee successful in his ambition Melvin Sandidge Sandidge Merchant Principle of T.H.5. Rudolph Scaggs Rudy Mechanic Head mechanic at 6959 f'S Troutville Garage y s 1 .-23. ,.3: , l ,,.. . , has Q' ff' Ayn .' Hffffg f"0f94fsfefof:f01 '555:'',.g:f:::.:.g.3:g:ffff: ': fE:"f"":f: .E .imgqgfyyf'iHiM3:,.,wM'wr 6- .wg 2 ' Us N, f -' ---- 9211 "o'0 ' 0.9 9 4' I' l.313.g.g.3. qmgig f QEQEEH f2:f:2:f:f:C:1:1:1 :f:1:!:2:1. ggiywmmwew ::s:s:s:s:s:a:s:s:2E?3 ErE1ErE2E1E2E1?E?Er:-:-4 zwwgyyg Hgafwwwwx .'.'Z'Z'Z'I-!'Z3Z'I'Z'Z-I .-.'.'.-.4-.'.- .'.'. '.-.'. I+!-2'2'2'Z-I' 'I' IQEHHHEM 1:3:3:1:g:-:-F:fz:-:-:-:-:- 2'I-I-1314-7-Z-231' 5555552 :5:5:E:f:f:2:5:?:f:2:?:1: owwm x nanny '. 3.3.3.3.3 3. .'.'.-.3.3 .3 1 f rf, 1' f infiiifiiiiiifi 'N Engng ..3. X ws ' Q , X 4 -,Q 2 4 N MA 'Q M , : x QS Cf! .1,.f.5L5f X -wg. ' x Fei . www-ax if 1:33 " W. A Q N fm? Vow... vvwfyf' 5f'20f64,aQz, 'f1f4f,affw?al- Eglfdwd 552,57 3-fg,Q649,,.w.75df! P i f W . on , S1 xy i Q K img WKRN ww, . SFF .',s:v.Q." 1135 -A Q7 X ,. -..- qu in J ,gn- fi an in K , 4 'Q .LL -4 f""""""f J 0 v " my mon-ilw-Wim, s,. ,- k ,, , X7 Y U ix fx 1 3 gg E if w ju ii , W L i, 4 if Va I ii 1 Y fi f 5: .g .' E zz! I! 'E. hw k !,.,--w-"W .1,.,..f-J ,,w,n..'f-e ,,,,,,.,:, qi-M ....-Q-+ QEQF ' 'V 4 ' 9' v nH'? 'rib Wi? 55551:-' i, H mules. age ,E wsgs aww 'F , ,lllhllllht Q Y 175355: 4 :.:.gS5E5S5S5E5E:.,.:. UIISSIJBBI 555 5 lf EEHHQM f' - -Haflillimil 3 ,gF' X sgzgsgsgg555:g:5:f:1::-2 L T ,ig ellmlll ff? 'f 'P S-SW v H "-'- M M SOPHOMDRE CLASS OFFICERS President . . . . . Odell Thomas Vice President- . . Barbara Hughes Secretary . . . . . Sadie Hall Treasurer . . . . . Jean Yopp FLOWER - Forget-me-not COLORS - Blue and white MOTTO Efficiency plus work equals Success Fifty-seven Freshmen enrolled in Troutville High School the fall of 1944. The class was sponsored by Mrs. Elizabeth Maddox. A few of this number part- icipated in the Glee Club. This year the Sophomores have been reduced to thirty-seven. Four girls and six boys played on the school basketball teams. Glee Club and Home Economics Club. Doris Booths Clara Boothe Hilda Fitzgerald Frances Gibson Mary Gibson Sadie Hall Margaret Harris Ella Ruth Hogan Barbara Hughes Margaret Ann Lee Dorthea Parks Eunice Reid Jean Rice Lou Elva Shay Velma Stanley Phyllis Thompson Joan Yopp Fred Bare Claude Baker Norman Beemer A large number were in the Paul Garber Obrene Guilliams Howard Hall Daniel Humbert Norwood Moran Pete Sellers Curtis Seaggs Odell Thomas Bobbie hoodie Billy Huffman ...,.,:g:5:g:1E:-.,f :-. ' :-:-: x ' 'lI' +wwH M' Q' Muna . wwwwk Vivian Lee Jack Bowman James Flora Hazel Overstreet Harold Drewry James Firestone FRESHHEN CLASS OFFICERS President . . . . Donald Ikenberry Vice President. . Edna Mae Simpson Secretary . . . . Betty Ann Landers Treasurer . . . . Robert Camper FLOWER - White Roses' COLORS - Blue and Gold Florence Akers Gladys Nelson Virgil Bishop William Kessler Garnet Booths , Ann Obenshain Wayne Bishop James Long Jane Obenshain Lynwood Bower Dale Metz Joyce Chocklett Betty Jane Conner Isabelle Cook Evelyn Gross Helen Grubb Geneya Hambrick Eula Hinchee Mary Kessler Betty Landers Gladys Long Betty McFalls Lena Graybill Annabelle Moran Mary F. Obenshain Dorothy Pendleton Margaret Reed Edna Mae Simpson Betty Snider Alto Stanley Alma Thompson Charlotte Woody Ruby Mae Wright Irene Keith Sherman Amos Frank Biggs Bobby Brown Richard Bryant Howard Bishop Robert! Camper Elmer Chocklett Robert Cooper David Dooley Richard Duffy David Goad Robert Harris Clarence Hiner Donald Ikenberry Howard Mize Archie Orange Ashby Painter Richard Rook Billy Sellers Lewis Sileox John Talioferro John Weddle Junior Wiley James Woody aqmmmwm:+ gangs '2:-:-:-:-:-:-:-:-:':-:-:-:-:-xg. '-'::-:::-:-:':- 3EfEi3HHZ gn 1 Naam. f :HEKAZHE ,1,. . . 1zz:5:g:2:5:::515:51E:5:25:2:1:-:"2:f:1: zkfzizizizzgg RWHMHNHWEH I , gg gamer' ,J 2-K "7Z5:'. fiat? 555535355255535EiiE5:5:,:,:::,:r:rirEgE- :::::-:-:-:::g:g:5 1':-1-:-:f:-:-:-:-:-:-:f:3:5:3:f: E5E5E5E555E5S5?55?5?E5E3- 1 ppm 5+ we -I-Z-I-I4-I-Z5'2:I'. .'Z'2- "1'!'I'! 5:2:"': ':2:1:2'- 35.35 Z'!'1-!'I-2- ,... qt'-:a::'n f'S oohf Q sees' Q' mwah? H19 aowwwwl EEFQW4 ,A , .aamwwaa mwww fic 'Q 'YFEQEWHQ . ziuun' ..-- ve.. ASE 3? ff' ,aU'EHRE?W1 shew SWF? WP 121. '-' f , O 0 '1 7:f:2:5" .'.'.-:1:?:' .1 " '5' . "4 H rn. J' "l-TAHMHHW gi la ' Q ': 6" 'iff' ' ":f5I525:5F"" ' " - ' . . . . . . . . . . gmnmnuw:wm wwwwran.nN. mwawiww-an .g,g. m+Am+ '1:2:1:1. IFRS:-. 45: 4. f .g:2:1: Y ,.- -,V+ ?.f. LM x. 7- QV' '5"k'l" .N , fl ' .35 .r Rx kip: ,. x H 1 . . . v 'E 4 -Q 49 , I . f. 1 " 1. ' "' I Q o n o ., li. ..-, .fl - 'K I O O 0 gift k:'f5Y'. n n Q 45312533 f1Z'l'x-MQY' 3' 4 Q 4. Q n 4 - Q 1 - n a Q Q 1 , 4 n Q c five: :SQ-Q11 , , . W 3 A. po V, 3. ,ph fi - ...f.i' fifkwf' xffllk " 'E " lLH,31'5. ,L .Q .x .A X J. K , v ifviig, 1, , 5... v . Q, .im an Ub'qli, gQr::ri Y Q mpg vgggnw, 5 V ,fx FQWZ '.f Feiiv 1955 Ja Q7 v 7 TKFF 0 v 9 LXTW? 3CfL"'S . . . Aida Lvvkard . . . Edna Tinnick , . , Pf:.LY'w3"3 Ei-'Mk . . . 4e1vina Hu'Was . . . alia Lockard Gwendolyn Sievens . . . Yrs. Kathryn Ewhrman SCQVQ S, Lwrwthy Shanks, Doris Jean I Flea pts, Rmroli Rock. Vivian ar kudixe AbsNire, Euwxxe L, Peggy Paitsel, Mary me furiiej, Ceraliine Hughes, 53niG . 2 Yr, Julvn Wiensnain, Harvey 303523, mfr: ww-fl' i ff 1' J! 1, v x v .Fx is! N QA f Q -5 + Q 51-M ..,, 7,8 .J Xpf.-. .L f' T352 evwri. xl' .1 imxisi rfiztrs me .-xbbfniy 1,-LA -w ..5z-,Lx F1111 'mln V .. All U 1 5 ws' ,Qi VV. Y u Q 4. .e o s u u u a Q o o u 0 ,N .4 1 1 Q o Q u Q o n u o 0 0 n- Q 0 0 Q 0 0 Q 0 o Q 0 u o 0 9 .. if 'Mx Q .JI .fx Lo -Y---41-f,r, A ... N, JA em iu Q .,. X-Ulf Q . o U aff. ?-11.4 1's Nz!-A 1 P f . V 4 N "' f .. FV' , .S an Q 9 0 5 0 R0 IJ: CM'Y1S1h,f1L . . . . . . Jfhu. ffU?.'8.' a 1 o o o 0 VIL ' V' Q ft' s 1 a 0 Q Q Nfiw Xffa E-!f"37.'?. . . . . . . ffxyiv' E Iimi 'Div . . . . . . 3.-.'fr'.Fs1j,'T ff-1 P N n s 0 o 0 0 '-rsu fi'3f"k:' 'A"' " -lx I - Cf1Q11:'Z LAL ave Wruttz 5, 'fw:1 f r' F2ifvEw.r'd EUFFL rs' gy ..-a.:.'rt1:a" .i Fm' ? 'N:1S'i"s.iri iGTk'11"i fkfftf :A rx . rf. P. x Li 1- 1' T'S1"i2i Yo 'mag " "iw ,.y-Lim Jn X ,:' 1 Q Ny YWSQDIE wVQ'1K'1'r1 vw 'Q H 'xt 11:3 X 5. X- X Q ,NNW- K Q -O 'S' ' x ..-1.4 was 413 L wwmms ivmmm ,sm-I J 4- pp' 199 .-s 9.- 7' N' www' ' wi gn. I' XX a a Q QEQQRHQMHEQSEEE :-.:-' ' -':-..' t" -. f.,.g.gtg.g.g.g.,.g.g.g.g.g.'.,g.,.g.3-szepzg-'-.-.-.-.-.-:-. :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:':-.-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:3:-: :-:-:- '4-:-:-:-:-:-:-:-:eF'-:-:-:-:-'-..-5:-:1:1:25:2:2:1'2:f'1:1:1:i:1":?:2:I4:IS:If-I-I-I-I-I-1-ig!-rg:-S-2-'-:-: EEHHHNMSHHEEHHWQU' 'NNW " :5:3:-:-:5:5:5:2 .nqmwwmmamwww , ,,,,. mm, ..... wna-n - :-:-'-:-:-:-:-:- - - iviiihiio 5:5:1:f:5:5:k1:' Z?:5:5:1:7 .il ..., "EEE53 a.EEiE REMQRE 2'1'?'I'1'I'. I-I-1-1 . . ygwmg-new .-.-.A.-.6-.-. .-.-. -.-.s I! ". zmgwi-mm+ '-:::g:2:S:5:2:2:Q:Q:2:Q:f:Qf:Q:f '-:::g:g:g:g:q:::::4:::5:f:1: '- 5 ., 'f..g.g.g.g S ..nh4ua a nmvhaQ5QE5R3HNwwmm f :ur-uma , fgs viruses: as --:::,:, !Z'38l 555 ' IIIIVFPYI Q-:wel 1 num. wfuvavvNawm+mmwm+vwmN' ' 1 ' X ' ' N E2g.5:'?5::g:g:g:g:5:g:::::::g:::g:g:::g:,:g:::1'-:::::g:g:'q-'1'3:::::g:- Q I :ll I PN. f .r -: -. ..n.nhuu.UnHxn.a.a f Al.,.,.3..........-........-..,......'.. I 1 .Q Wgggggymqwxmwwcmww - 1 L ...W .......... N ' K u. a ' f s n ' , 5 -. 4 f. sp I , Q !!"r W g I I X . . . .A . . f .,::E:5:S Q S ,WN . ..... " ""'nvvn.,,, , my , HDME ECONOMICS President . . . . . . . . . . Jean Murray Secretary . . Vivian Bare Treasurer . . Geraldine Hughes Reporter . . Malvina Hughes Pianist . . Rachel Rader Song Leader . Janie Dooley Sponsor . . Mrs. Dorothy S. Kinzie FLOWER-- Jonquil COLORS - Black and White MDTTO nlt takes a heap of living in a house to make it home.n the State and National Club AEE given at Home Ee. Cottage. the conduct of meetings. Q two weeks. become a history for the cl AIM - To make our nation, our community, and our homes a better place in which to , develop our minds and bodies. To make our Home Ee. department a better place in which to study the fundamentals of home-making. a The Home Economics Club is made up of fifty-nine members. Thirty belong to we have had several joint social activities with the F.F.A. boys, which is included a Halloween party given at the home of Mr. Maddox and a Valentine party One of the goals this year has been to improve organization of the Club work and meetings. We held regular meetings, two each monthg also, special training in After Christmas we exchanged classes in Home Economics and Agriculture for we are also keeping a scrap book of the clubs activities, which we hope will nb. Another big goal for the year has beer to improve the Home Bc. Cottage in 's . P if 3? x efz 's t t 3 N ogg? Sw tx 'et 'a 4. U' 3 4 X 9 . . -Q' 'o "-. If. f::.j: -:- ,nw fumf 4 'Eoin e:s:s:::sse wmv: :2:5:5:3:E:1:-:-: - ' - n.u+HM.Q.a W diets s"- S ail 1 K Q, 'L N '- 's 'aging general. We gave a play from which the proceeds were used to purchase a rug for the cottage living-room. Also served a banquet to the Lions Club and Boy Scouts. The money going for the same purpose. Ella Mae Abbott Nadine Abshire Maxine Abshire Vivian Bare ' 5 ':':-:-:-:-:-:-:-.-.-. :I:1:1:3:5:2:2:3:5:2:?:3:5:' -.-2-I'14-I-Z-PI-I-I-I-Z'I I-132-I+Z-Z-2-2-2-Z'Z-Z-2 5:7:f:f:5:2:3:1:b5:3:1:1:!' :1:1:2:1:3:1:1:5:f""" -:-:-:-:-:-:-:-:-:A:-:-:-:' :-:+:-:5:-:-:-:1:3:2:- I'I'Z'I'Z'2'2-1-2-5 '1v2'I-2-52 l- Q. '. - CLUB HOLL - Frances Hatcher Eula Hinchee Ruth Hogan Betty Howerton Peggy Paitsel Rachel Rader Phyllis Rader nrbutus Randall Helen Bell Malvina Hughes Betty Heed Clara Booth Gerladine Hughes Eunice Reed Doris Booth Barbara Hughes Jean Rice Alice Brown Lorraine Bryant Elizabeth Bushnell Janie Dooley Hilda Fitzgerald Marie Gibson Frances Gibson Mary Gibson Doris Jean Graybill Blanche Grubbs Sadie Hall ' Helen Hambrick Irene Keith Margaret Lee Vivian Lee Gladys Long Annabell Moran Jean Murray Gladys Nelson Julia Obenshain Ann Obenshain Mary F. Obenshai Hazel Overstreet Dorothea Parks 11 Margaret Richardson Dorothy Shanks Beulah Shay Lou Elva Shay Jeannine Snider Velma Stanley Alma Thompson Phyllis Thompson Ann Webb Betty Webb Ruby Wright Jean Yopp Margaret Harris f4359.x .. 'Ji EP 45 ii: ?45EiBS5k23?Teioai?f I j9'Y ?T IS' .I 9'0,'9 v vyyo' ' -:f:2:f:f:f:g5:f:5"" I ' - Ng Zgfifvxffb ' 'Nc disk' "" NNY I+:-I'C'I'I'C" ' 1:-ws: iiifhnifii Ente ':f:f:5:f:2i:5 4 uh E 3 1 QQn3mfA:3 1:1:1:1:2:I:I:I:2:iz1:-:-.-.-.-.-:4:2:2:2. WQEHQFQ :4:I:Z'I'1:I: 1 , l X ' E 1 " -.gI5Z5I5I5I5Z5Z5. gfg::fg:- :::3:3:f:Q:f:Q x ,, 59521551 EIEISIF' f - .. E13 551555555 Cl i- It P E is Mfg K3 f , 'sihmss Eff ,E 4 5,5 awlmwf sg if ll- 3 .,.,.::5E?:" 3 I .,.... K , , mon Q ' v N"" ""'mv. 'H' F. F. A. OFFICEB Pl'9lldOllt e e e e e e e e e e e e e e e clllul Blkll' Viee Presldmt. . . . . Brold Drewery Secretary . . . . . . . . . . . Herbert Stanley Treasurer . . . . . . . . Theodore Bower ROPOHIOT e e e e e Jill MYll0l' e e e e e e e e e ure le Le FLGIIR - Sunflowers COLORS - National Blue and Corn gold ll0T'1'0 Learning to do Dm: to le-rn iiiiififisifififs. .'-sfiiiiii Earning to live 'QESSQEQQQQQQQQQQQI :EEEE Living to serve 5153515151: Vocational Agriculture strives to place emphasis on the ,555-55g5. ability to do, bellvlng that to know means little unless the - ggfiggggfgggyfgfgg ability to apply Icnowlege has been attained. .'., To accomplish this fundamental of Education, program of work are participated in by all members. Chapters, state and national associations each have their programs. These program are- guilt on the needs ot the individuel and the community. The items inclu- ded are guide posts pointing the way. A program indicates the dir- ection and course to follow in order to reach definite goals, and there is airelationship among local, state and national programsf All FFA activities are boy-initialed and boy-directed. Results allowed, therefore, are due to farmer-training objectives set up and carried out by the boys themselves. Cooperation group thinking and purposeful action are displqsd in all progrme of work. CLASS ROLL 11?-'FQ Frank Biggs Lynsood Bower llmer Chocklett Robert Cooper David Goad Clarence Hiner William Kessler Howard line Ashby Painter Billy Sellers John Taliferro James Bitford Lynn Simmons Herbert Stanley Theodore Bower Raymond liundley R. L. Obenshain Freddie Soagge Harold Book Rudolph Scagge C. 3. Hubert Harold Brewery James Woody Claude Baker Richard Duffy , Fred Bare Robert Harris Norman' Beamer Billy Hutt Howard Hall Donald Ikmbury Lrohle Orange Richard Book Junior Wiley Richard Bryant eees ":'s0oe Harold Bowling Stewart Keller lorwood Moran Jaok Bowman 555535: iff if 'ffvfi ,.:::.-.A ..,. : 'fp :f553E3"5:2: -Qf Y: 3 T15 ' , is I 4 '. o'09'eo' N, "" " ' -.-,- . ':e,eeeo Q' ' So: 'ooee e l H mash In 'vw-' Q.. if N CIT Q X v -ir gf'- 5 -W b wg' p, 5 A T r Ei S 1 imxf 2 I-".P3"' ,-.. W x :xv nga: W 1,hA , Stir , bifb ' A i 1 I7 . fx, A 1 ., M' Q A ' A Y Q' 'iv ' w 5' a n A fg Q A f M, + 1 , .,- JJ :N 124 ' .ig ' .... x Qc, Q, A 'P X 12155 9' Yi 4 V 439' "iw-.. 'I w nf . x" A Q , f -S' "' 'N sf' 1 Z ' , - M , Q ' 4 .7 , K in f if 1 l0.,f.xf-Q, li. Y b W A Q i -4 ' M Y W if , ' M' ' Z. , 1+ , ,.,fQ-5. ,iff v J - 1 , M ' 'Liv ,I V ' :QU ' u - - Y N 15819 1 IX j9.z'Yf ,, Y ,Mi my R . I Mu-nur'1 is 3, pu-... S73 Ll t -- Q: ' ' - r'11f12:21 + 4 , nlr' u sia :F 5 '35 .1 B t H f ! ,L O llassmaas: I Q fi' 4 , . '-qs, zgs ,s N .Hz llgfiill rf ,f ls Q P 'J l-,,::55z:f" Near: fs: ,,.:,, .... M ,, I VlBJ'S Wm Janis Dooley 02 Johnny llize - lost Generous Harold Rook - lost Pleasing Personality lax-yVBiggs - lost Studious R. L. Obenshain 8: Gwendolyn Stevens - Best Looking Couple Gwendolyn Stevens - lost Pleasing Personality I-'red Bare - Biggest Wolf :Hifi Geraldine Hughes - Biggest Flirt Latane Brugh 6 Edna llinniok - lost Typical Seniors ':.:. I Edna llinniok A: Dudley 'eta - Best all around 1 James Flora 8: Dorothea Parks - Most Dignified Frances Gibson 6: Harold Drewry - Quletest .lllll Elda Lockard 6 Latane Brugh - lost likely to Suooeed Latane Brugh - lost Intelligent :-:':-:':-:-:-:-:-:-:g:f:-:-:-:-:-:-:- Julia Obenshain de Dudley lets - Heatest Dudley Metz - Wittiest 155QggggQ5Q5QgggQgErI1f'f' f:5:g:g:g:g:5:::5:- :g:g.: Harold Drevrry 8: Beulah Shay - Most Bashful "fff:EEEES: 'Z-I-I-Z-I-Z-Z'Z-I-I-PZ' X Melvina Hughes 6: James Flora - Most Polite M James Flora - llost Studious Jean lin:-ray A: Freddie Soaggs - llost Popular G: Best Sport ' Jean Murray at R. L. Obenshain - Prettiest girl A: Best Looking boy Lorraine Bryant A H. L. obensmin - Most Aehueis Gwendolyn Stevens 8: Daniel Humbert - Host Attractive Phyllis Rader Ae- Bobbie Woodle - Host in Love : .:::::::: Isabel Cook k Richard Duffy - Biggest Tomboy 8: Biggest Sissy Riqhard Duffy - lost Conoeited Raymond Hundley A: Ann Obenshain - Biggest Eaters Calvin Bryant t' Ella llae Abbott - Most llisohievous Ella liao Abbott - Wittiesb Throne Guilliams de Eunice Reed - Biggest Chatterbox Robert Camper - Cutest Arbutus Randall - Cutest Frances Hatcher - Most Intelligent Vivian Bare - lost Conoeited O' Q05 7 ,Q qi, 9. .5 O Q Q 40 QQ' 525,03 ,.f 4319 5, ,I . ff 513- ,,-- '- -fl V135 .e.e 7 B D J.o.f.2I5if:s22E 'vwwq KA I Q .! l lvqyqrf' 432m mmm 419' Nbigw Tw ' WSI . N ,j,, ,L x -3-fp: . :. . X R Y aff .wg K K ' ve ix, 4, f f NA , ff f , ff' 9 Q f" Q s J.-'J 5' .g f ...' 1 f.v.. Q Q ,lQ:1,.42..xx ... ., ,. K , M Q., 51: ,..A . K , .,',,4if. ,g5.d,,' .'X1l'. .w,,E,.fm,::m f have 631+ 'H . . uv '- . -egg, J 'Ivkf 'X ' 19, 4 4 Q Z. :sf 'R - ' nk, ,Q " . mah! . -'H :frm S. , nga. f 1 ,,, Q? 3' Q ii- X X 4 N' 5 fm 5 x. ,v 'fpf ,v L45. X552 - if L 1?- X X, X 1 . 1 f 'L Em 5 xjfgak yy Q 1 mg 7 A ff x 3 ' -WN 4, ., ,W 5532, X 2 " i 92 E1 ij, A 'dggali 1 ww: ... Y . . M ,,...W..v--1-ma n wauf'Mz.:m,..BQ.uwv4W.,v www .bmw ,.,-ww. ,..w.s1vmmb4a4wwm ,J,wmas.w4:Kw.Qzs' mms w 1 ., l 3 i Q 5 1 I-www'--Q ' .1 X -fi :Q Ai ,533 5. 1 msn- 3- 'i if fm fr, x QTY -wa sf, .X , 1 M. Q gm r, ia-M71 N l HEY' "' MZH' Zwwwl 4 liwwx mm M4 ' A I " 1 - xx Y Y 49 w wp 'z ,1 L f. n' fgflfv-. ,A . x '75 - MV su ,.. K l i, .wines 'H ' feSsisisfsiiiiiiiiiiiiiii 1.3 QB Bl fl: ' Q 5:Ez5:Q:5:1:ff:ff2:1:1:2:1:I:1:1 e . A-25, ,K , ' .,,: illfnil sgf ' ,.H:555E:2" A2510 ':- K - ff . - Q -:5:- 1 1 4- i 4 P AWK - nw.. ' I ' asa sv' 0 I, IIICYJIKK 5. 5 5: I , ' r , Y J , 'HMAHRH5 wa mw+wMx V GIRLS' nA5KETBALL The girls team started out under the handicap of having nearly all new players. From the standpoint of games won the season might not be considered a successful one, but with practice and playing experience the girls made great progress and ' showed remarkable improvement during the latter part of the season. The schedule consisted of eleven games--a game with the alumni and home and return game :ith each of the following schools: colonial, Eagle Rock, Buchanan, Fincastle ard Shawsville. In spite of the fact that the girls lost u great many of these games they always exhibited admirable sportsmanship and fair play. UEFA Our girls entered the county tournament and won over Buchanan.in the first rounds, 53' but lost to Eagle Rock in the semi-finals by six points. tigggw ayiiif One senior, Nadine Abshire, will leave the squad this year. Regardless of this "..., Hifi loss the other players will return and are looking forward to a successful season Nfiggfi next year. 'EEE FURUAHDS GUARDS Points .jggi Scored isis Joan Murray . . .190 Lorraine Bryant Arbutus Randall .122 Phyllis Thompson '.l'l t Hazel Ovcrstreet. 65 Faye Landers imqwawwmhr Hadine Abshire . . 4 Jean Yopp . . . . 2 Eula Hinchee . . . 0 BOYS' Maxine Abshire Rachel Rader Eunice Reid Phyllis Raderr BASKETBALL The team got off to a good start this season through much practice. Cooperation of the players enabled them to win a majority of games. Coach Barron was faithful to his team throughout the year, as well as Manager Rock. Three seniors will leave the squad this year. This will be a great loss to the team. GUARDS: F. Scaggs and Hoodie were regular players of this position. Scaggs Q was outstanding pacer for the team and .bodie was excellent on defense. FORWARDS: R. Scaggs and Brugh proved to be worthy players of this position. Both played steady, accurate ball. CHTTER: Ohenshain did a very good job of holding this position and was high scorer for the temn. The following could be counted on when any subs were needed: Hincr, Huffman, Ehxnhert, Thomas, Garber, Flora, and Bowman. The boys won the first rounds of the county tournament and lost to Fincastle in the final round. Brugh was chosen the best player of the county and Obenshain was chosen for the second team. F. Scaggs and Brugh were chosen for the all-county :Gl'X H ..... M team. Game Scores T.H.S. vs Independents 20--45 Eagle Rock Eagle Rock 32--22 Colonial Buchanan 52--4 Buchanan Shawsville 6--18 Shausville Fincastle 32--10 Colonial Fincastle 40--13 Eagle Rock fT0urnamgntJ Q05 Jhggggg I-'incastlo CTour'na..'nontJ 9 . 1. . - A + 5 dfi- 'eng ,khmgfl 211 inn 5' ?"i0'Q:o'o'o' 1 ,Q ,600 00 m I , 3iHFx i """ 9 Q QW A 1 Qi X 'AN 4 Es . fs, if KX XX I S X Y , - 'X 6 X. S if 9 :X X K f fm .s A 5 f ? 2 IC ,,, it Ml ., i ,, 'I QA Q -A' A . A , THE MEMOI Best Wishes Seniors! Plan for the Future Nothing Ventured. Nothing Gained THE FIRST NATIONAL BANK Troutville, Virginia Member F. D. I. C. and Federal Reserve System ALWAYS READY T0 SERVE YOU" zmlmuluunlwlmununnuluualmnlunumullrml1mlI1mrlnnllumT H E M E M O I l WMmU THE SENIOR CLASS thanks each and everyone ior n1lb m1111'wGf0"e-M11sW51vb Y0111' C011f1'ib11fi0r1 to 310 South Ieiierson Street 5 the 511111101 Roanoke, Virginia i 2 CLovERDALE MILLS E Merchant Millers ot Old Staff of Life and Belle of Cloverdale Flour E Indian Head Meal Every Bag Guaranteed GWENDOLYN: I'Ve been thinking I Want to get married. LIBBY: Better not, you're not-wise enough. GWEN: Well, When'11 I be wise enough? LIBBY: When you stop thinking you Want to get married. Herff Jones Company Official Jewelers B. V. REED. REPRESENTATIVE ROCKY MOUNT. VIRGINIA For Troutville High School 2 3 208 South Ieiierson Street Roanoke 11. Virginia I DIAL 2 4779 LORRAINE SMART SHOPS LADIES WEARING APPAREL 12 Campbell Avenue West Roanoke Virginia WICKHAM FURNITURE CO. NEW AND GOOD USED FURNITURE. STOVES G RANGES 123 East Campbell Avenue Dial 2-0273 Roanoke, virginia Q ACME TYPEWRITER CO. IIIIIIIIIIIWUIHIIIIIIIIIIIIIIUHIIIIIQIQIT H E M E M O I R u I' ROANOKE. VIRGINIA I ROYAL ROYAL R. C. ALLEN TYPEWRITERS PORTABLES ADDING MACHINE RENTAL TYPEWRITERS . EMPLOYER: Are you cr clock Watcher? A HARVEY: No. I don't like inside Workg I'm CI Whistle listener. A' BOTANY "500" SUITS TAII.ORED BY DAROFF-Exclusive with A L. COHN 8 SON Home of Van Heusen Shirts ROANOKE'S ST B Doon-STEP . il W RQ Mosr A , Yi . W DELIVERY MODERN 'I "'- 6 ' DIAL DAIRY X 5501 lllm g E 5 Q E ! 5 E E ! 5 5 E Q 0-1 :ll UI 3 U1 3 0 gl llllllllttlllilllliillll llllllll I. IIIIIBIHI i I COMPLIMENTS OF ROANOKE NEHI BOTTLING COMPANY BOTTLERS OF . NEHI ROYAL CROWN PAR - T - PAK TEACHER: What is the name of a group of islands in th 'P Pacific belonging to the United States. DONNIE: Huh? Why--- ah---" TEACHER: Correct. Shop at Your Favorite Store for Your Spring Wardrobe Everything Ready to Wear at Attractive Prices JOSEPH SPI GEL, I nb. Corner Henry and Campbell Ave. ROANOKE VIRGINIA FOWLKES 8 KEPAUVER Ponce De Leon Hotel Building ROANOKE. VIRGINIA DIAL 8846 REAL ESTATE SALES LOANS INSURANCE S .-.....-...........1...-.....-.....-...-.-..-.------------'-------u 1 I5 I fi ------------A----W---U-----f--+-nf f Y Y u1ml1munuruuuuanunlx1mlusulnsuI1uulmnum T H E M E M O I R n' SKYLINE LUMBER CO., Inc. BUII.DlNG MATERIALS - MILLWORK Before Building or Planning To Build Consult With Our Free Home Planning and Financing Service Roanoke. Virginia Dial 8188 Grand Piano fo' Furniture Co. "EVERYTHING FOR THE HOME" Furniture -:- Pianos -:- Radios -:- Refrigerators Commerce At Kirk ROANOKE. VIRGINIA Dixie Finance 8' Loan Corp. Loans on City or Country Real Estate 611 Mountian Trust Bank ROANOKE, VIRGINIA RAYMOND: Yes, sir. But on the letter it said "Return in five days." MANAGER: Didn't you get my letter firing you? I Morgan Eubank Furniture Corp 14 East Campbell Ave. Roanoke, Virginia ALWAYS A GOOD PLACE TO TRADE A Best Wishes To The Graduatmg Class of 46 Central M anufacturzng Corp. 127 Center Ave., N. W. S ROANOKE. VIRGINIA P IlIlllllllllllllIllllllllIIIllIIIllIllIlllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIT H E M E M O I Rnnlnxnlmnllmlluminurlmnn nlnllnnlnnllmuumlmulmu' E 58 Years In Roanoke E THEIL-:'s A REASON Q Q 2 Brotherhood Merchanule Co. E Clothiers for Men and Boys l 107 South Ietferson Street Roanoke, Virginia PHELPS 8 ARMISTEAD, Inc. Complete Home Outfitters 111-13 West Campbell Avenue Phone 5518 Roanoke, Ilirginia 5 DORIS IEAN: "Mother sent me to buy Q chicken." Q GROCER: "Do you Wont CI pu11et?" E DORIS IEAN: "No, I'11 just carry it." Q 5 COMPLIMENTS OF ' ROANOKE CITY MILLS MAKERS OF ENRICHED LIGHT WHITE AND i METROPOLITAN FLOUR E RINGS "PURE BRED" POULTRY. DAIRY AND STOCK FEEDS E QUALITY PRODUCTS E 5 Q S DELIGHTFULLY DIFFERENT i E E E ICE CREAM Q One oi the "Good Things oi Life" Q CLOVER CREAMERY CO. INC. IIIIIBI . IIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIMIII lllil ' lllilllll IIIIIHII . IIIUIIIMIIIHI IUIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII lI Il Virginia Scrap Iron 8' Metal Co. 1600 South Ieiferson Street ROANOKE. VIRGINIA DIAL 5075 3-0311 Graves-Humphreys Hdvve. Co. WE SPECIALIZE IN SUPPLIES lllllllIllll!llIlllllllIlllllllllH.lIllllllIlllll1T H E M E M O I R In Machinery For Agricultural Schools ROANOKE. VIRGINIA DIAL 5551 IANIE: I'd like for you to come over and have dinner with me. MR. BOWMAN: Thank you but you already have assing grades. COMPIJMENTS OF LINDSEY-ROBINSON 8 CO. INCORPORATED ROANOKE. VIRGINIA Manufacturers of GRAIN PRODUCTS I 'I Q A Q m1mlt1mn1nnrm-if--L-T-i " .F 5 .Vw V. .x 1 -1 4 .3 ,, J 1-. .1 J- -- V.: wma. .,, V355 V , " V 'gf mi '5 . .V V, . , ,.V 4, jp ff V .nm 1. "Elf V, V:. '26 " -' A QV ' sf ' V V :FV .5 V' T ff 'V1V'f 'ffi V -'V6fff ,? 535 11. -' 3'?ffV-V VM i f- V- 2V5 " ' 4 91V V' ' -. Eff 11312. V2.ff?5',gg2fm5Q. fg fv-, 'VV'v, . -VM ? . V . V 2 1- -V ' ' f , V giffiVff1g?V V. " VV- 'fu '-U" ' 'A ' A " ' V . V ' -V W. A '-4 4 ' '- V w i f- V .Wi-VV:ff3i1s..af' ' A , 3 . .. , 8 V' . V. - , V .3 -V ' J. Vf V .'fV9 i?HVg . 21.14 .fff-V ' ' - 5 ij -V 535-3f1. Vs. .A-f QS V?'L"'-,.V., 'Vu-wg' 1- . V-:V ' , " rl . .,V,?:: .:l i1VfV fu QW- -fl"-i'1 'K . .' " - fy' 15' 7 ,LQ -, ' S 'QV f"i...f f" ' -V-R V' FV Vi- HT' -30.3.1 'i'?'3f.V IJ i1.V' ??:gf .-V1i?:3?- ifV3:V,2 Ei:9,V':' Ey3 - 'f ,f 11 .5. 124' 12 122. " 12iV3.'VVVf.5 Vi.ZVflV 5' A":!f,::i'??.'3ig'.'1'i'11 Q23 V.,?:.' . 5. .nfl if-1:51 'if' V, 'f X5 . V 1, I - " V f- V-iii' ,g ag I' -,f..-121:-fS,j.'9,Q-75 L.-23 52 192:55 Ziff . . 5? . -M...-. V,. V. .. . . V V - V V K-. .N V . .V 4 4- wr 5. ,. , V. 3 V ..,Vf:V, V. ..,.,, .V.rii'.j,a1VVgiV,.,.:1 3:QgVL',ti..V ' ' 5- Q3 V, V 5.1, VVV' V ' ni' .V 5:-7.52 Sgsp 'fgiai SV. 2,-,f,-gy V LJ: fitiaiff. 'Vi Q ,1Vq.,. V ' V, W' ,, fl YV 1- ' gi-: VV ' K w p: 5532.1 H "'nf'- 1- -VV VV V vw V , ,- ,. . , ., ,.,V - -, - V. V ' V -1 I -V V , . 1 - . f nf' .VV ,V., N ,,,f.- ,,- ...gr Q K- V, -... ' K V, ,V,-wfeyg . - ,w.VV.I x . .1 -- .rf V .VV - V . - -f Vf -V f .V,- ,. ,V - V 1 -V . K V V V , . V, V V V5 V , .V ,..,. VV,-fig, -: QV 41171 'mt-1,5 V -,A+ .f,:5,',V me Me?-11" RV' 'if f 41. 1, ' Q 'i.?i."uAg3.1- . . -. V. , . '. . . ,, V V-,,f-5151-, W :?i1:,, 2312-,:agf"VV.:.4p V: 2 'f , ffV.' - 'x "-: 'W' - , -f -1 4. 'A V' Q V' H' V '1..V e f "' -V V.. 1+ V f- ,elif 44"-4 fiwr' V-f. 05111 ' fvfkr' 'fir .VR ,,,,,. V ... V, , ,.-Vq. .,.V . ,,V. ,s,,,,VlV..V-:Vif V - is- VV V - ' . jph ,, me si ., , -, ,. - V sf V3. W . VVQ, W, ,,..Vg V ,V,V4. mggyafw, V V. ,. .,f,...-.V V V ,i ., f.-.KQV fglpni' . ,I z 'V ' ' jg V, A 5 , ia 2 VV ,i,,Vgg.,,. - ,. A, ' gf 'gQVgijAg VgyV,7 V,,5VVV,j.Q.hV 4 Qs' fe. L QT ji. I .1 V :qw , 3 .V ' " ,V Vg' ' Q -1' , , f . . 3.,'2V.q..,11 wi '3?L.x,V :i,i5I1.'g3i1,5q, 52,4 : mwqfzzfs 33421, ,LV L, ' -aio 1 - S' gg j VV 3.5 I V. 4, R , .EW . 'Q -11-.V 'gs .gfyf 21, 3 , 3gL.::- - V'-:ag Wx, Vx. L -QA , 5,5 , 1, .V . ,-12.-NVQ V VV , ,T 9 -' L' V.: Q, . V 1.3 VV :' ,- V5 iV V,,i-Q, J-V x.V,4,, V .J,,. 5.1.3-3-i',.,,V V511 , ., . ,Vg 1 V V -- V V. .- , . .V - V. -V., V - .aw 21-V. W.. .V V V ...W it VV,-1-5 -V1-Vi af-f1"a.r, LQ t: .V .V . . G 3 tix. ,qIi,, 2- Z 1 ., 49? V 1 ,' V ' V V:' .Vt .5 Lf-?zf'if:Vf.pf 'fg x ' if . lf 'V:fqgii. fad-, '32-55, -. . l ,V aw' V .' . V. - 3 J ii E. ' ' Q K i -V VV -f 1V V. Q 2,7 If, :, ,, K V.'f'ff .-2.425 if Vg: jivi- "" . -, ,, 'Vm .ir ' ,. , -, V , ., ,. .- V- , Wag. A .5 V -1 . V -- +1VV'ia'h.':-,,V .- . V ,- 2 V V' gifrffk W-L My .. i L Y Yffwx 1 '. 11 -V " 11 'f in 555: iw. :Vj gf' 5 VV-'il ag-Ejgx 1 1VV"fi?5:.V3, ' gig' . 1 ' . V :V VV- 15g,i'g3'fQ,V,,g5,i.-V 'VH ' W' 'I '4 V 2. . V 9f'?.w V . ' ,fur ' VA qgqmipaswim-MVQQW' , V 4 V. V.. V . ,, 5 ,. , E V M, ,-.2V..,4,.,,.V., V4 JVV, if .JV ,V Vg. , , ,V . Vg Vg Zi., lf , 5.11.2 ,T 9-X f. 'V .,. NV! . .Vg i f , .3,?Qefj", Q " .Qs V ,i 1.1,-,EE W ','V,gV. HQ.: 55:1.Vi,.f ,,3-V V uh K .V Z ., V 5 .VV K, .Mi MV .rjfl 'EK . Mix, ' :V . V VV A , -Al ,K .,V V ,., ,.'.VV, .N gsm .4 3: .Q V QVQANGZ . QMVVEV-H VVVVF -:TV lu, - . QL--Q V V :V V V VV VgV V .VVV - ,V -ny' V J fad, '- ' My V- --V V -.MXQQ V-V.1V- - ,V -V: -,:fVV.5:g-, .,Va.V.g.p1'-55hV5lV n V ' 'QV V VV V,-r - 1 V: 2 x. V1 - V , 5 .V 7- M '. . ., xx., 1 1 ,, .. ,1 ep - ft' VV? 1 fi-16' A . ,ft-.gfVrV3,V. : ,Vi ggg. . V ,V , g,,,.gij 2 15 V ni? VV 9 V' .. V1 f . VSV 5f:".g'Vd f:V i- -QV? V ' V A ff if H 1-V ':V"fJ 'TF-if Q F' ,,' .VE-25:15 - W- V V- -V ' Ms 'if . ,Q VV"i" 25 .V - .ef L Qf .ig 'I .VV2V.1??45T?E " V V ' f SV 'W .. -f T15 " ' '1E'.'V"k1'-5 V' if M' ' Q . 31 V' -. wi T '-2 '-M.:'?1,'VZ 11' ii","?V 5354-fi V -1- V. .5 " PSV--1 1- 51'-V: :.w2V1.'Z-'fi 'EY' 3' xi.. , A ap. -, 'V if-.fi'..' Z' 2,2175 2, ,,i,,,f V .V" if'-3 'T mf Q2 .?T:iIF'-iiffi' fE'2ezg' "iff-ie, j z1:'L1'5Q 5 . .V ,wg V' V., -ffl -'Lf"'5, - V fi V V , , 23 ,,. :gV1fg,,I1Sj ' S V ' -v53i-v'-3iv'4+?"5"'5P'T"'Wff?"9?'f"'f"'W"f"' V. .,V.. Q A 2 . . VV . ' f..1Qx"1'TV ' 1' 3' V,V'fx'1'Q V-:V 7? - F2-5,15 Vf ' l,9VTZQ5:'5 ' V 5.1- ,S ' , '41-3 . Mg: .,,V'. . , , Vf. S gg 2 ' V ., V -' 'P ' S: Z: xxfiq, Vg.-li... 4 L... VVV . VV . . .V , .w- .VVV - V-3 A f V. V X V.'t 4.1 ,. Y . V , , V , .-V -fy -VfgVzl-1.-:- 5, H QQ- xq'g-,VN-'WVV Avy? - R M A 7 V Vp- f' I1 V V '--. V2 Vw, 1 VV , V H" 5: '--,i'.f"v"' QW..-f" uh V' f' .V',V 3 'r - -, M P: , - . - V. - V' - V 5. . 'V-f,f'f-V.s1:-V1-M V' Q VV,,' 4 .fsggigelfirliyf . 1 Q ' V V V'V Vi . 5,1 ,J 5 . ,gf .- V VV V .iw ,firm , V2VQ"'1i.ff4:g:4 -.aa-V.E:3e.,,g3 .,VV, V. 4, -,f,. ,., V .4 ,, . .--5 , , . 4 I V .r,.: .u f. Vf'r- , M. , 4 , 1-.r -- W . .a-Y' ,Va .-. '. -'4.,,'V. w.-VV.: KV - L. 4- ',T71"'-V V3 V , .V V Vw . ,V , ff-. , -,V V- . - .uf Wa, .4 , --V- xi. .V:.m.-HV. 5 3,-,V f 5 fx 551-ef, V -i'1" g, , f- e..: VV, :1ffV'.QVVSy.,gmfV fVV . . V.. VVV 1. V' sf'--' V. V. V. . " V VV' V. mr- VV ,V ,- -V gf 11- ,. Vgq. 5-.Vx-um, V'Vi'g-2.113V"tA::'f56115. 5.3 Q VU: V. ., V V, V- . '- .,:j,-V V., V V ' V ., . 1 - . A g V ', . 3.535 ,V -- AV,-LV, f .I ,VV . ag 'gl-VL T' ,3 V EL ,.V,- 4.5 'V -V" . .5 .'-" .ar-If AVMZVSV mH,E,Ak ,V,lVT wr Q A ,T V V .35 VV V .V, V, 1.3, VV-, . V -.V ,, . V V. . ,, V . I VV A w PV. ..V:V5iEf 72151-V -,.V'f... 'V V V - V- 45 ' ' ' , ' . ,. . WT V'-19, - V P' 3' V .HM Jai? i- Ku- 'i aww -'V-V.,f?h W? ' V V W, V, QV.-V V - V , :. . -..f.,, vm. .1 1 V+-V HV 3" - . i V-V if V ' 1-.,2,f. sV VV ,.A,,Li 1. . Vx,-tg. Vg Vg, Q V , 35 ,2 QV. g VV V, -'i,4,...,,,. V ,, 5,31 mV:gi5,zg 'z.3.5IfL:1-g'35.V::- VUMT-Viff' 'in f ' 1 'f -1 - VV .Kr 5 VT? 1 ff V4 ' 'V' ' 14 V 1 - 5 5 'V A V V ' PSV ?i2V.fMV'iVV- ' -"n-V5E.'lV12I--1".'-H? .3Zf:iVfi:'..f4 fi 2 ' :QV V' f ,YV V 'V f, 33,?,V'rE.. V' f 5 M: ...sin V- :HT Q bfssgqiq? 2',f'V' 111".4Eg:V V- My. ag ' V1 ' 5-mi 135' 1-' 5 f 'Hifi' -V 1 , . ' mag VY' V xii., ' 32 HV' - L, V V V 4 V V - V , V Vf' 71, :1P.f"'l'w 75" ' ' ' -1 1" 3 1 ' , Q , Q ' V V-1 ., ,V V, 2 -L -. 5 . 123-' V S: V 4. 'ff 53. . en . 5,,,., 4, .V Vi' V. . V, ,-. -. V ,V A , V , .1 U, j. 4 , U 55 VV , 33, Ugg., V2.1 if VMNV4 Vm TUV V . T' V . .f','V', 1 1 Tp. 'V ' '.V 'f N .: V-1- If YL" . 'f', V. VLA :V13112 .. 3, V " nl . ' YE-V .22E3vTT6,'i,V1x5- ' -551. .45 f .V .,, V V 'FV V 5 , :jim .V .V37 Ma. -,W a,:. 4.51. QV .: VVg,Vi:rf3.Q -ff , .g:.1,Vagy gy, Va Q' :::V VV ii- ,5 ,,4j,. , VV ., .,nV,V V. Vg: LQEVVV- ,Qi 2?1i3VVr.r1r?:+.Vf ag?-72 - ' if V ' N' w 2p2,,Vff1V:"Yf'?:- , F'--A W: , ' - . .. t "5 3 . . V g :T 5, 3' E ."'g:' .. f V' 1 W' 2 . 'VeW.Ji !r?.'f'Vf',1.'V 5-::fa.if5M,.lE 2154 -- Y-25 1V - W' wi ' V A V2 .VV , 57-iff V ' 3- ' 'V VV? -V' 55 , ' V 1Vl'?f7sVf FV 'V,.?'V"E "5.2'lV'?f.i3E1csl'V Vi 'I " .??f,'l3.il,,JVf3 S'4VfKQ',7 J: ' in .5 ' 2 IVE" g f. fi - ' L ' Vi' ' ' " " 'Z' 7 ' ' "Vi ' .pf Y "5 J 1'iiV'V V. ff' 3' "fi" -2 ff'i?i1X'iE ,.-,Qa,5'5V.,,,.1,,-.,, 1 .,. ,V , . V 2 -V V. , ,- -V V. .- - ,V , , . xi.-. . , 5, - V. XV- ..:, ...F V- .' ., . 3 -1 .5.5, -..,,--VV,--Vw e, 'ik .QV V, 'V-.V ,Ep , , . . r , . - V , , V, '. . ,,..,,V,, V , .j,1., V V , ,.,.P , V V' -. V V3 an W-.V,VW.,, s-,V,,g5,-,gg Vigil.. V VV 31. V , 1 ,VV .V 3 H awww , LW , V , ,. Nungmin M .5 Mad? Am,V,wmVg,-pmyg viii, .Q U'rVJjVN.wmlM Vsimsi- 'liz 1 K V, V J, 5- V' V V XV - :Vargas ,V Vi -j .im-ix 3: ik' S35 . VI: :V ' .SX .. ff-'V J . li VY - ki V 'V V '. ' f'?- 5 .- . 9? ' 7 .V ' 'irefwfi fl' ,ji ' :Q '-'wi-1:53.-i?K.V2 VJ, 5, .v..fV54,Vfw.15,A- ,k,,,V-V.,L- V. V. .V qw. V ,VV V .f 4. V ,q-, V VV M V V I V- -1, . V.-... . , 31. Q V V-V 5, ,, - V V RV VV , . .V V, .V.QV.,.A.,4 ,BB-mg V, .V-VV,,.VV , my 51. , ,I , rg. V V W. .. .V .V . ,V W .V .. . , AL Vw V ,,, T ,.:,,,xi,Ey,. ,sewn ,:,,7,i,.V,, 'vs 4.1. A V . ':'f4"11,:V--V V V 'VV ,, 2.1 u. . 1 .. ' ' . VQQV, - VV V '.3fiV1i JV, .1 V. L V' 251535 .fri 1 ' . W,-VV.V.V..,V.,-,..g V V. .-rt, g,,,,.V..,V,. ,.2.V , V-. . 2. . V. V - . .V V , ...,,- V ,, 1 V, ,, ., ,.,.,,3V .....,.,4 H.. nfl ,V-.. . ,VNV 'V . -V. - xv., V.,,Q .Lf sr VV ' -I , V V i V VV VV 37-VV, Vg.. VVV.AV ,Q-,,5V,V. VV, VV .1 V-VV:-,.VVVV,, .291 1- : w,'1:W51. V VVV, .i 2. , L V, :.. ,QV .sf--sp Vs- , 'gg:.g:g-gggqjfi. -ibg,.,,'VVgfz:?fS-?V.5e5 .N-...VA V-, ,,,, . , ,V , .. ,. , 1, ,. ., f . .. . ,4V,,V, ly s --fy. g., .- 1 ..,,,, .. . V.. V,.,.. p -V...,.V,.,4,, -553452. . VV 'fHxg:VV-CVE- 3-V3.5 VEJ5' .V V+ V+VVwf ':',VV.V'.QQ.V . 'z"V fVVV -HV V- W V -V . Vfhb -.sf ,K 112713 . ng' ,, jr' . V- . , V ' - V. f"'Vj', X V' 'V , V V-3' WV , ,-EV. . V" VV, Q" ,WH Q. " V' ijt.,-, V ,TL"," ,1,V.V " r','VTjf. 1 "L, -5:25 T ff? 5g?f?'a37,g?1"? iii? ifMT':Vf.,1f1'?Q 'V 5' 4-3 f 73 'isa' -M-1 ' W '93 11-.ip N' MV' .V -- - V V V V V V .VV A .ff ff-3 V -s ' ff'-gg -: V V iff. . V "1 Y ' u ,. 1 .5 .1 V1 V. .a'z ', ,'f ...,ff.a:, - - 'V ,Vigi'Ls?,.i,gH:,,V 'fig , .-+153 , . fi ' , V ,- ,. TWT' 'ig lk"-112' Y' 4, .'21L,'-'twig-f' 'A' 1' 24 "?"': ,?Ve 1'7f:A'f.' Qi :w',itiE V, ,.1.V.-f-, V-, .Vgf,V, V4 , .V V... V... V. 1 ., .V V . , fV ' V V V- 4 ,, -r 31' V V15 Q1 .,,-mV'-f,:V.,. ii ' .- 4' , V 'V -"' 'V' ' , V' - MQQVW-fa-wmuwV V , . .VV V V VV-V+--.vV11wyf-nf0'wfvvgV4'Q V" +E"'Pi , I ' ,.1V" ' ,. 5 V1 .gas V, ww V V V V , "W W ""!W"""""'A"A '4""""f", f - ,V V ,V ... gg ' -' 44. .g.,,V2 ' ,. ,ziz 214. 5V'j'2 1, V V-j,,. V fVf3,2.:a1 Y'- Vik-iq hgyb t V ' Ji:-V, V. I ,VH ,Vit , , 2 ,V . K V: . : s 'jizz ff K. E., ,Vg V- in Z.. 5 1344! ,Qing V:fV.:5i5:V3 2-1 ,5.Vi.KgV K. :. 3,-Vg? yer 1. F Vx. V ,Q V V ggq V " V ig: VV ... ,vie -, V., Vg i 'f .rv 153525 V ,!,g.tV,-un fy +5.23 V' ...Y ' A , ' ,gl .1 ' A 'L ,, jr , 'Z ' V .Q .V , V S V .ff V-if :Hg 'a'lVZl. ii VljV3.'L..fq yr-1,1 V, V' , fu - V+ - x .V 2 . .- V, 'V , V527 V1 -V-,Lf -z V - 'FL-11V,'5l' 1 , ,V. ,jam A .l ,i.,,V, 1, 1,5 M . T VV. .5 A... K. .V ,ku ,L LM ,W V 55,4 Vuqw -V .Vn sf- ,:- Sf. .iistf ga V ,. Q.. V . , , ,V,V ix 5 - -si -I 121 V fi :if .22-VS.-. ..vwVa,iL!1,,Vr'f +V,Lif'-:1ff,,f:fVJSf, -6 fiwe waz I" . ' A . if V- V -.V 2' V T V- 1 V , 1 V p,g , f V'-.V .-V. -611 k 'V ' V' ' x si3'?'1',V.VVs--'ii gxqgi, VV r ff ff-f , V1 V-ff '? 1 M- V- BMV- M , 3, -VV ,,, - 1- . . V q Vr -w V5V V -f VZVV .V-Vw, any-5-34 V ,VV5" I ge-VV,-I 5 f3f.:VgV..,1'f:g.gg5:, ggg,,g1,jV+3Vf gy.: t gg .V , g V,.VV. ,, -VV,. - 5 VE - gV- .MV V-gjxks 5:-V ,nf-3 s g V 553, ,VvfVF'f- 121' X 65 - V' V V ,. V ' V g V . :Vi -V V 1 73,5 4. r ' ff' Vt? ':2V.g ,V,LVQ 9-.Vrtm .mg ' W' Y -'WW-1 . 1-vV,.V-V.. 5:-,jg--. Vw? , , V, -. ,Q V VV- 'V .VVVQ sa H , V ini .....: -3 4 qi, :Raj w 5: rg- -- MPA- ' j 77, My Q 'r-,-V - V -A V 5, .gVg.V .53 ., ,V V V V V . V .5 ,V 'pi ' " Q' -?:..x:'! VV,g1. wi'-f'4f,,,',Vfs z1s Vxfffl-V 3? ig V 31- -'3T.?'fTITQ ' iqii 32. if Vg? if?--V , ,, . -F ii i" '52 iii Ni' -:FV '19 .V ' fffi Fijff -123'--1, 52'J"'?'-1.5VS'Vf'V"'Vf" ' J -V., ,V 4 MV. 2, V , V. V . - ,, .V. ,, . V -. . .4 gV.V.,,,1V, 4 V... ,, ,., If ,,, V V, V .. ...hw -,V ,.,V,: v--,.1,,fg . 1.. . -,V ,.,.-rf-. 'V--iz--VgVsfVV 1,5135--,V'Vg1V' -,gg .' ' Q, r kj '- V' V 3: 5 JY T 1 - ,rg iw fngit V 1 -- -V V YV:-fgyf Wg, . via: " Vg-,,5"Vf??V --,Vf..1 T 532 ,y gg-V 5f l:5i1ff:fVpf:,sA' V13vgN'ix'?5V.L ff., V V ,iglf V ,H QV -3 lv., ,, ' M .VV ' 'ff ' ff' '.'!? "'14-9" V 312. 'figs 2153, r?"iV5e - s.:..V V V as Vx .. ,V ,V .- V . V 4,4 ' : , -.QL V- xr- -. , 'uid 4- 5 ,V ,. ,V.V,:v..-.V .V ,T L, V.. . , -- ,,., ,. - - .jar V AVV . -v . -. ., g. . . se 5 5 gn- Jfa, .V 21 , V.. . 4 .F E 'Qiil V A V ns' I fy "Rf ' K L' V V T ' 1 Er -'N 5 lg. , . 4553-, 1 l T512Q!Sf1V.l'f2f'3-3. V Eg. Vff,f,Vg -1.4 .2393 PVQEJV VV, 2 A PU ' 'Vi-25V V L ,, M V? 1 , . i f V' .V 3 H , V' - VV Vfigwffii 'K "MISL " T.-3 , f ffH??, VV ,, ,Z ., V- 'V 3 3 5' , -V - V . - , 'V .-HV, V,.V' VV. L V V-4553.-, a.f., 1. f V-,tV-,V Q.-7fr5'I'TQ'Jf7VifLV1 '353'-' Milf- QV- 5 V "2?21'i'5 , Ll " V 1 r 3 YW.. ' V 'V 0217 wif "if ?i!'1fl" "S - T' 73' 195 'H-'ff' . ' W-' iTlfi..VT"3S! ' VV'5"'2.A'f1Z-'f"Lf'ii ., 1,.,,i..V...VV3...Q. Q1-at-5 ., 1 HV. M.-:V ,V ,V,,-. 4 ,gg 5 4 i 1 H ..i4,.VV...V. .V , ,V I Vx, L Q? gzVV,giVg,H 'V ,,VL,S.. .,Q31iQ2.V,g5 V. .':-fl.'iV,wr1 'QL V- .W -if ' w,:.VV:f'f ,V VV' L 5 ,. V f ,fe V V 'QV 1 . 23.2 32,1 ,V .,,,.,,.gL.. v gp ,.V.V.,.,.,.V.,.,.,,.,,, - ,V , ,Q ,., V: V. .V V, .- M . . 5 V f ,V,,. .V4 +6 - 4,. . V V.V jf, V, V, .V Q -Vg ., r V., ri ,vc V, i5,V .. .-..4...14 .p..,. V- V MV, 9 .JV 5 VV.V. V -V, . - V V .,.: . - . , ,VV V? 4,4 . ,5,'Vu, V, 'Sp !:Vg,..:.- VY, - If ...,, i. ,fp V V - ' 1 V - ,VV-V.,L3,1,5VV, ,V :..,. Viz. 33,1-VV 1 ,V ,, - , V, gl f V, 'VJ ,- VV ., V .V Q.. -- V gg. .,-.f.., -,Q VV.V,.:E3V, .V-.f.2..s,:,SK'4Vg - 2 Q-'rw :ff V may ., 'S V. V 1 Lu ' V- . Q V , mag Ve:-2, , PV -V .Q ,V -VJ QMV 1 Vfiy. -gf, V ,. .. 3. V , 11. . ,,V .V V V Vi. ' , ,-V, 1. V9 ,-.V -uh .. k m, VVVN .VVQ5 -' x. .....p,g- ,F 'V J gy ,V-ug! xvry- -, :Q V ,Vw is-1 V -V ,V I Q.. ,-fi ' V V- -, fl - -' Q-pg' V l -if V, - ,S ,gf -r P INV- a n .45 3--,q5.f1g,i.3 ,.,, '- in V - ,- , ... V7 VV . - V- Vx, 'VV Af ,V , V ,, V, V, V V, ,335 . . V V V V , - EV., ,, V: . . ,VV- ,V.VV,.V, ,-. .V V, , ,yn , Vw- : ' VISTA- ' .V V4 2. .V V , 3 ..e1:?.,JI1.' -:gig .W Z g,.?i2Vgff,,'5,'5i , ' 1,. V Q, s,,, K'-5.2--'ig A 'fill 7.55 5 w',i?P"?2'u'4+ 3517521 + ?? V zf - - V -37 X 151' 'V, 'SVT 'Wi-'- 2'2fLVw, .3-VVLSVNQYEQ , V V V 'iifiilf 1 V, ..,,,m,, zz 5' Vg?-,VV 3. I . VV 91 VVV,-V . 5 .V.g,,,v- .g-- :7 fag kb-R ff 453 VM V .3 ,VV , 5 , , VK -. L V, V. -.- 3, uw- 7-,VVw.V1g5 ,gs , 1y. , V ,V Z LV Ask-25 ,V1W kQV.V ii,-Vx :Va 1 ,VNV ,V V, R .. . 1, .V ,. FV ,QV , A , AW, 5. VJ- .AP f .V V .S VV .QV-.Ji 9.5 -Rf ia- , -V.-4'V'j.V 1 x ', ,f , 1 -. ' , Q5 K g , VV V. ' V 1 tg' Li.: ff: ' QV- '1-Li.: V , 22. V -V Saga-Vaiffsf .L jVi'-Q,-mnxbii? ' ff V -VV V- - -. , V 2-: :V-V... ff: V-'Vff -f' .V.i5V-f.z"s'V's41'l'f5 ffV -5a,3QiigQ,,,,k3g:,ff , ,5QFV,:,:ggx. f','L',.Q:gii'g.,,' H 1 ,' . ' V ,V 45 V ' 2" 3: V '1V,gsV in V -5 V5V,2i,:Eg,QaN: , ww QV VV V .-.ff -'f V.. 'V ,avi my ' 1: 2 t. 2, V, V .. , , . 1, V V , , :,. 44.5. 'S VV :V V'-7,,,..V'f VV,,f 1,54 .fy .V 2.4 ,V , ,Q V , ,V . Vg V A.. ,Vg . -.V.wVV,.i,fL1 ,QV +2 5 ...V V-1 ,..V ' ' 'FT' fi- . V 'i 1 i' Z -' L 3 WL .V ' . Vw' -'V gcvh vaim-VII . ..V,- VV. V -V V V MV, - . . V. V -- V r -ff . VV W . - ...xy QV-... Q., -is .' 123:35 S' 1" 'Ff'Y,V.:g, gm-f: , 1 f, . Vvgxfig. , .1 1243" , V , ,' 3 L' V x . VfiEfV5t'i: V,:f2f?'4V1V Vw-y w'-Q-Q 'V afffxwiyfb. ' V 1 V.. 'QMS VV- + 33,15-.'.xf,gV . QV ffm? ., Vfi. , .L V. ' V-,clk V' ' . VVV ' V ,, V,V , :VV Vg- ,V ,,. ,gV,,VVgg.VVV.3, gg' .,,V' - ,V '31, .tV,v1.5'9'xifS:'V'f ,.-Via.-LVZKT Vy ,:, H if .1 V ,.,, , . V, ,p VV1i 25 ,Q ' l.- in . .V ,V V, n.:.s?S'f,,, 5.1 VVVVF3. , M-..:iVV.V.VV, ,di-H.-VNV--.,.g,.,V ,..V. 3.,VVV...V. V , V V.. V f-,. V V .. - V . , V-V , ., V A .QV -V. w .lag , N, .- ww 4' J v-MV,V.V,..w.,gx ' V--f.w,-.Wg -.VM .-..- X. V - Vg'-ni-RW 1 V q 1 ,- if if .. -. . V, ff . HVVV. ,l ,lf'Q1VV"'r?6b.f- ' 'J' fi- V ,f'?g..,- 'Va .1 1'1'?1 3::,,: Qui 54" .,VV.'z'ffV'V,'i.' fe- 'g,iif,L??'4 . we- VV3.. V-P , 22: .13 V... -, ,QV :.V2T:1i,. 'V1..'f-?3.'V-3:2-ii. fag . ,.r-"WV,- V 'f' ff:-,V.fV...V3 .-L. -V.ff4,-Vg 31.154 VwV1V'..,Y.VW ,,, J.. V V, ,V . V . . .. V - A V , V V.,-, V, , WV ,-t,u- V-5 Q.. V: q,3VZf,.VVk,,-ff.. V' FX, VV-1 - -'g -3 Qrgiggf ,v,q,VVV. 3:g353f 3.1. .,,- .,,,V,. QW. V..3V,,V,,..V,iV ,W , ,A -2 .,, V ,. . ,. ,Vg ,L . , .,,, , 3 .. ,,.,.. ,, , .K V,,.V VZ- V E .3.. ,V xy., 42,-,V HV , V f- M1992 gVVxC.x,.V- L.. ' .V 'fp HS: .3 ' 'H ' - - '-s,.' ' ,J as ' 2 :g:'ViVVV 'T'ffu'1 3 ' V'X ,V+.Vi1:fi vs V ' , . 'inf ,J V - 5-Q-'T1V'i:ZVFf1"1.g. fsxfif'-. -'Lil -V sw.. if ,ri V .41 'V .,, ai. fufifgref , V :V:VVb,,3 .. fu' , f ig--. V: 4 Vfv4::.:gz':- igfb' 41.53-,,,SVf-Q., ..aaI:V , VH... ii? V' ' . gg Vg: .w ie ?',zZ1"Q 1,1 aff., my Q24 4 QV, V VV JV- Vy'.V-V xy., V nVf.,,..1VsV1.- V gk-m,V.V.-.VV,V Ae., V, WV: 1-M x - .V V ?,,VV XV- , .Vx-.3 .. 1 ., L V .nga V? VV 2V VV .. V V. - 5, .- umV.V.y V ,. V V1 'L 5 Mi, ,H .Vey LV.. .... V 3,3 ., .rag -V vV.VV?p-,.-- . MV-5 V .Z .J ., . ,V - . V: .V V V,-W . qV . -V NV .,f,s. V . .Q Vm.V JV-V. Vi Y,5,1.4V+w.Vv-V ,, . , V - -5-bf. q " :....2'.rf -.VI-A'-22:41, wi:-1523i-. wifi' we ' V If . ' , "1'5 - A f gr zV?'1:.' W1 .'f5.'?YT25siV'?fkV' . Eg: . .V VV V . . J 9.fJ51Q 5-ff,',,f g .-g.VV Liga 1 4:21 34,1114 'E':1f::V ff -1- fa Q 15,11 g,, i mg , A V: 5 iy ff :53igig VVi 'iEnV V' he VVV fi,.3'i3-.ggv .VV ,:-.,- V, VV1.,1, -Q' 32- , , :?,,aV.,.. .V .W 1 i , QV. VV, V , .ff K 5 I, Wg . L. lf ,gi flaw., V, ' V :kwa ag HV FVEVQI x 'fv'iL?QV gl:':'?'V'k'GvL- :w.i" ' ' -- fd IV Q.. V ' Ve 'V - ' - VV ' V V V- V VV . V f - - - , , ,, , , , .., V- VV-'-1 ,V,., V uuuzuulunulluuluualuwnlmnlmlulunnulnuumulnmmuuxnnwmlmT H E M E M O I R Nllm ll llllIllHllllllllliHtllIllllHllllHllllHIlllIHIllllllllIllIl lllllllllllll 1'IllI 15 coMP1.uv1f:N1's or PAINTERS STORE TROUTVILLE. VIRGINIA CAWLEY 8 SCGTT, Inc. FURNITURE 106 West Church Avenue Roanoke, Virginia "BUY I'I' VVITH CONFIDENCE" CHILDRESS MOTGR CO. TROUTVII.LE. VIRGINIA Chrysler -:- Plymouth -:- White Truck EDNA: Marry that rich old humbug? Why, I'ol die first. IULIA: Nonsense, Edna, he's not os strong cfs he looks. COMPLIMENTS OF RADER FUNERAL HOME, Inc. 24 HOUR SERVICE TROUTVILLE. VIRGINIA lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1 Q 4 R lllllmrlmulmnlnmn -mnnmn-M-ml.-.m.-..........---.-.-. COMPI-IMENTS OF PEPSI-COLA BOTTLING CO., Inc. ulmulul1lllllllmlIulnluln1l1mT H E M E M O I R Il lV r lllllllllllllllllllllllllllltll v v IWW- Itililllllllllllll l E ! i E 5 E l-5 L0 P :D E ! E Z Q i E I l l l l l ROANOKE. VIRGINIA REID AND CUTSHALL THE DEPARTMENT STORE OF HOME FURNISHINGS 209-ll Campbell Ave., W. Roanoke, Virginia MR. BOWMAN: Every day We breathe oxygen. What do We breathe at night? R. L.: N ight-rogen. RADIATOR REPAIRING ABE HUDDLESTON NEW AND USED AUTO PARTS - Acetylene and Electric Welding Door Glass and Windshields Installed 199 Commonwealth Avenue. N. E. Roanoke. Virginia BUSH-FLORA SHOE CO. I ' 39 Years Serving You Klddle Korner Shoes oi Distinction specialty In Clothing Tots To Teens 130 West Campbell Avenue 402 South Ielferson Street Dial 2-1955 Roanoke. Virginia IllillllllllllIIIIIII!lllllllllIIIIIIllIllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllT H E M E M O I RJKIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIII E Q HIDES WOOL HENEBRYS i 5 RAW PUBS 209 seeth Jefferson Street 5 5 ! 5 Southwest Virginia's Largest 5 Frank E. Brown Q Iewelers Q 108 Third street, s. E. Q WELCOME YOUR VISIT! i Roanoke, Virginia 5 , Q E Q MRS. MADDEX: "When I was twenty I made up my mind g to be rich." 2 NADINE: "But you never became Wealthy." E MRS. MADDEX: "No, I discovered that it was easier to 5 change my mind." THE COLLEGE SHOP I Giang Illinnich' GMM.jot0aulgMnandI1ldl.lM0'5'My lowly S 108 West Campbell Avenue 5 g 1858 58 Years 1946 g NELSON--HARDWARE--COMPANY i Sporting Goods Department 2 RAWLINGS AND GOLDSMITH SPORT EQUIPMENT Zi Tennis 19 East Campbell Avenue Golf 5 Basketball Baseball E Football ROANOKE. VIRGINIA Fishing E IlIBHEIWm IlllIllmllllllIllIlllIIlllllIlllllIlllIllUllIlllI 1 9 4 6 lllllllIllIl1llllllllllllllllIIItIllIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITIIIIIIIIHIIIII llllllllllllllllllIIIIIIIlllllllllllllllIIIll!llllllllllllIlIlllllllllIllllllllllllllllllT H E M E M 0 I R llullmnnlnmlmniululnnzlnmllmallnlzlllmlullv COMPLIMENTS OF COMPLIMENTS OF BElg:lIE?g1l?'3,I?I0P Ikenberry E5 Garst E TROUTVII.LE. VA. Kennett School of Commerce 2 z For High School Graduates and College Students S' Complete Secretarial and Commerce Courses I Kennett Building Roanoke. Virginia E ' IIMMY: "My uncle's in the hospital." 5 "Whats the matter with him?" "He walked down a ladder a few minutes after they had E taken it aWay." i SIDNEY'S A SMART IUNIoR READY 'ro WEAR E MII.LINERY ACCESSORIES AND SHOES i Q t E "Now Fifty-Seven Years Young" ! OAK HALL "Quality Made Us Famous, Prices Made Us Grow" Jefferson at Campbell Roanoke, Virginia n1nn1um1mn1am1:nun1mn1unn1mn1nnnIzumIQu:nznnnzumxnmzmnxmuu-nn 'I I1 A I2 m1...Iln-In.11In.I1m1uIn1tmI1.-n.1m.-M.t1R..1.M1......-.....-......1.....1.....1 ..... CLOTHES FOR ALL THE FAMILY E Yes. We Have The Hard-to-Get Articles-Try Us First E glilllllillllllllIlllIlllllllllUIUIIllllllllllllIIllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHT H E M E M O I RMIIMIIHHIBUIIIIUIIIMIHMIIMIIHIIIUMIMHIIMIIIIUIIWUIIIIIIE E ! A Quarter Century of Fur Service- Roanoke Farm Supply Center Q 2 Incorporated 2 Tuxedo Feeds g 5 4 .. ..... Farm Rite Fertilizer S ' Field 6' Garden Seeds E 5 :x I E ,C - Poultry Equipment Q 306 South Jefferson St. PHONE 2-1823 i g I E 1: E2 5 - A. S. PFLUEGER COMPLIMENTS OF Q ! Registered Ieweler , A I U W. H. RADER Q mencan Gem Society E Q ANTIQUE SHOP E Q 118 VVest Campbell Ave. Q i "We Fix The crippled" 2 Q Roanoke, Virginia 5 Q E AUNT: Why, Dudley! Who gave you that black eye? Q E DUDLEY: Nobody gave it to me. I had to fight for it. ' 2 E E GRADUATION Q E A COMPLETE WATCHES Q E i I Optical Service X 5 5 2 I Q E Q Q , Z Q Roanoke Opt1ca1 X Q Company 5 ' Z 5 133 West Campbell Avenue 2 u i DIAL 9507 Q s i E E. R. Searles F. H, Hancock Frank A. Strohm GRADUATION 5 3 DIAMONDS Q E i Q 2 i...-.t......,-.,-n.....-.-,...i..- ..... - ..... - ...,. - ..... - ..... - ..... - ...,. - ..... - .t.. ,. . ,. ...-t....- ..... - ..... - ....t - ...t. mt.- ....t -..-- ..t.t - a.at. - ,..., -.,t-a-ta 1 S IIllIl!llIlIlIIllllIlIIllllIllIll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllT H E M E M O I R IIlW I National Business College Roanoke, Virginia Schools of Business Administration and Secretarial Science Accountancy,Auditing, Income Tax, C. P. A. Coaching, Bookkeg in , Banking, 1-finance, Office Machlineg, Stenographic, Secretarial, B. C. S., B- S- S-, Qr H. G. B. degrees in two years. Diploma courses, seven to fifteen months. 700 students. Em- Dl03jment. -Coeducational. Athletics. Social activities. For high school graduates and college students. Building and equipment valued at S300,000. Write for 80-page catalog H. Address Registrar, Box 2059, Roanoke, Virginia., Hofhimers. Inc Roanoke. Virginia Quality Shoes Since 1895 Compliments of F. W. WOOLWORTH'S Roanoke. Virginia HAROLD: Light from the sun travels at the ratio of 186,000 miles a second. lsn't that a remarkable speed? FREDDIE: Oh, I don't know. lt's downhill all the way. COMPLIMENTS or L. D. BRUGH ff SON Troutville Poultrv Pram. lnc. VA. U. S. APPROVED CHICKS Troutville. Va. 407 Nelson St.. Roanoke, Va. Roanoke Scrap Iron 8 Metal Co. Scrap Iron. Metals. Rubber and Paper Stock Structural Steel. Pipe and Machinery 216-18 East Campbell Avenue ROANOKE. VIRGINIA l.lllll-lllll-lllll-lllll-lllll-lllll-llllllllll-lllll-lllll-llll 1 Q A R ill-Illll-lllll-IIIIlHIIllIHIIIIlDIImhnm-lm!-mlhuuhmnnmn-m QIllllllllllllIIllllIlllIIlIlllllllIIIIIIIIIIIIIllllllIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIII1T H E M E M O I R IU lUlll' Illllllllllllllllllll lllll lllllllllll Headquarters for "UP TOWN." "POLL PARROTT and "HEEL LATCH" SHOES BOB'S SHOE STORE. Inc. 23 East Campbell Ave. Roanoke, Virginia Better Shoes for Well Informed Students HEADQUARTERS Fon AUBREY'S RED "A" FEEDS W. V. REYNOLDS, Inc. FLOUR :-: FEEDS :-: HAY 301 Randolph Street Roanoke, Virginia BECAUSE STYLE COMES FIRST MI TCHELL CLO ,Ng ING' aozmo'uw v+f1GWA ROANOKE. VIRGINIA lHll1llllllllIllilllIlllIlI ll Wi lllllllllllllillli VIVIAN: It's raining cats and dogs. MELVINIA: I know it. I just stepped in cz poodle. . PETERS FUNERAL HOME LOWELL L. PETERS , 2408 Williamson Road Dial 8116 ROANOKE. VIRGINIA BimjmlmQD11llUll HlllQlM- Ill -IHIIQIUII-IIIIIIIIIIIIHI 1 Q A Q lll1llITI1I!lIT1lll1I1Itll11IIllt1llIIt1lltI1lllI1lIlll1llll1lln11nnl1nllinllnuinmx llmlmllllillllll lIII!llll!lIlll!IIllIllillllIlllI mlmln IllIlllllllllllllllllllllllllllIHlIllIllIlllIllIIIIllI!IllllllllIlIlIlllIIlIlIlIlI!lllT H E M E M 0 I H IllH COMPLIMENTS OF Richardson 55 Vwfills Store TROUTVILLE, VIRGINIA Fine Flowers for Every Occasion E PALLoN FLoR1sT 5 ROANOKE, VIRGINIA g ELDA: Did your Watch stop when it hit the floor? 1 DOROTHY: Sure. Did you expect it to go right through? COMPLIMENTS OF LEE oBENsHA1N D E s s o D e a 1 e r TROUTVILLE. VIRGINIA T Q Qe K 3 77g1 f ww.. m 1 ' MH' W' WMMMWW'wJWlWuI.JH1"wNWWWIW NWMWMMWJWM''WWIWHMNNW1,11WN!"4!lNl,1vN'W:11wFl'1IlMl'iW, W H MMWIHNWMW HlEWNlIl1iiW!hU!lV'l1IiWHMIIlWMlIIIll!!lWIl MIGWWJMM'LWWWWEHIWNWX,LWLUUIm,1WIW1MWlJMWLWllll!WNNIMA'iN1UVm1WUWUML'MNNNWM1iM1NMVm'iwWMwx1KW" l,,?'N"",:'Mv 4W"'TwI"'Iu'1NUM: 'UM 1 ,Mm wIUiW"'!WU"'111,,,Wlf" , ' , . g fx, 45. fr' ' fx "?ivE'- .- f f" 'aw 3? Y ' fx 'iff ' ' ' wwf,,5e-I " 1 , , ,,... - - Jem ,. f -,, 44:0 .14-..-,.w,. -Q J: ' Y :.56r'4l.5' 3 ' ,y,33QL:L .31., "r i ' 5 f ',T.g,4 s f 'JEZE-, ., -f . - A.,--.M-L...--'-, 1 :V -V.-f,1. .5.: , - , H' H - - , - Q --.wer , .swf-1 3 .Q - ww- '-re.. ,YH ,. fl, -4, -: 5 '25 Qif'-5'f'f7""i?-9-Q:5f7'L "A "W 2 T"' 5'-N1 'Fil ',i'5?+.ff iw:-3551 ' Y ?iLqf ""ffi'f- f Qiff W . , H ,,.- .Y .lm ., ,, . ,IRQ . - Q, Q, -N . -- ,- 7 V. f,.-- -. Wm ,,.,f' K B 4 ' Wg-'x sy 'va 1 gkiim 4' . ' .- f- ,.Q.,i3,g,Es Q JM E x X. 4 4 '?g.?r- ii .Q .ij - 'iqgzs' 1-Ef' 'Eg A-N-YW 4-F' 'Sk ,gn 6 kg , in 1i'f't, - A.L.,. ,.::wJ,55?e,,.,w:. RN- .1 n .m. 'fm . , ,, . .. , ,',.f!'1SS23'gL:"-5.-,5VZ'1fqS'41i ,, . N' gllfihhf., .. M.. ' . QT9' ffl 5 , ., , . .,, , , w-'lg-5'--L,-"fa,. "Z Q,,.g-if11..-lfiTi- 211 ..'.-f.,g. 1,5 'N' ' X' ' """'P"W " ' MMV' ' R' "' . ,,- ... . -. -, Y, . .. .- - Y .. 2 gil" 1'7"""f'-2f -. 3 Wi. 1' -1.-Q 1' TW : .1 -RL-'?1.'-w?,,f '., ff 1 f .1 -1-,J t "1 ,Q Q.. - 11- -,-- .,+.,--1.5 ----2 . M, fi.-1 --1' -4- 472-.f -. -, ll! V .jf 4 4 ,Q -ff eq, ' .vi - BQ? L' , -- - - -if-.U. 1-.lm Y ,,.. -i - "1a" 1 Q :f -4 ' US. pf V , l ' ' + :L-13. ,ff " 'f f 1+-"'..7'5g-"X-, :. BK. " -3. I -AQPSQ' -.-Q4 ': M- -. - 5.41, mera, sz-14 M... ., ,4 Af 1, -Q. - 'aw-f.-U' -.- ' ' -- . G : -. . V " Ngf-.x-T, ..1:'f',w -' . iw. .5-5 , 2.-ra -A . 1 JH. fJ,,,Qf'k YH., ,y 3, qw, , zu. .- . ., - ,, 51.-.--sg.-525, .,,. ,rf , .5 ., , ,P-511.1 ,It 3Ev:fg,1.,,- -A 1 . Dv P ,qgsaujk ' A - , , -. fu' - . fa - 4' 2- 6 4 .1 1 .- s , f.. . A 1 F .. f Q , - - K W if A 1-if 2 ' 1f" ' sv, 4 f 4' " -2 'L' 4 u- "' Z bv 4 771' ' Q lk ,pf 1 , . L . N x , v 11' - , . ,- . ?.-xg-Q' , I Y QW- ji J 1. 531 g.i'?1:a. a -1 ' H -rf' -f--:Q-,-,HQ NJ' J'-"23'.,r 5 ., rx-' Wg-.. 4.1, .f ,' TF .X-M, ,Y Ask W -v me 'v 'Q 5121i-g,?r5'T-4,352 4 -iff" '- 11:3 ' If L. -A3 X ."3""Ic 455- ' ggi . ,,.g,f. 45' " " 'A w -A ' 5-fm 1, ,mag " . ' 1 '- ,.-f. .5 -- ' . n --' . M J- T1 'Y' ' - if -' :" 1 . 5 J -. -9 sg 5' .. ...Y-41... - .5 M 7. M 'WW , .-,..-5. W --- ,-L , 11. V-5- ,IH 1 - V, 1 I". ,P 'ESP -f, 2 U K'-N X wif if ' "' K Xa. K A-S5-N1 5 ,I Q ibm J ' " Sw- , " N 2 A .m r ., . 'S , M W ' 1 x 4,1 3 ,E .5 5 L fn , fx 9. 4 .., .gafiy x. A -Cf Q 4 ry , .4 A " in f 4 1. 3' Q 'V' A 9 .giwsbf J .e. L f 'wi a- 5 I QQ! ff? ig: ., fix-4 --lit , ' 'ff Y'5i3arN':T' . 4- .4: f'Xg:1,,4'g..gsQf 1' fi 1' " aj . ,,., - 'Emi'-" c ,yn . "-M1 . - .- , ,,,., , V, A, .. -1 . , . ,,,,,, .,,.., - ,,2W. , . . - , T H, ,, , , X. 7, ' " fzffh, . .,., - - -A 'fiiifl : " :Q f Ria, Tr- -' , wi:'f2fiz?w1' few - - 42, ',,".,:-R.: ff -, -'--A, 3 " .1 4 .- Jrtfgjqgq - 12?"f-'E' " ' 1- -is I-: f. H--,-,,g.,3e4gS.. -1 --V Main:-.Lf . .Q - -.QHEQ f,f,L,f :J Q. kk? 1-fx ':- A , kfaif Q .5 - ,,- Irs" -4' 1254. ,-1 ,- PZT- ,. .,., , ,. .,,,. . . . Y ,. 4- V J , ik 4 M K -2 ' ag 4' 1. N, km I V A v M i .L My F .x -f ' 'tu ,ruf -"--'4 .v V .- 2 W -af . r .fx ':- '1-wmv.. ' . hi. u 'nz 4 'A , , , .xy-.,.,,, 4.3. f. ., ..,, . .,,.. .fl "T .f'm,.- :..1if'1 Agf: ,Q-A ,N-f... "1 if-'fc' 2 -an ij f- A-Q1 - ,, , F-.!'g' 4- - ,. bk ,-2"7',,+x.,W' '43 ji: "+ NYJ '-. ' 'i ' ' -TQL' ii'-jQ.'1f.V.5f.giJ:. .f- .wg-.iw ' iq-f-2'-..,,1 :i?GJ4-Qi."-1 in illfi,-":i,g3L .5 ,fy 5" 3 ' --f is f 3,215 1 X-I 51, 3? iii 19 3 I , ffm 9- -3 .gif 3355 2 agp' iff- 355 ff, f if F2751 Eff? 3 ji, fi? sv ,gf . 631511. RX 'Mn--Vw Ag ff' -'J no "' 3.332 " " '-1 4' 4 59 'S Aww-f J , ses? V , 'X x .win Jigs' - fgmw 13+-M Af if ,Sb H1 ""','-3- ,fs-.af Y-K .1-:Xx,n ""' fd-W' -1' -Eb-.,,.3v. 1 is l N f V19 X .... -ew ,,. Nw 1 Wm .foggy fy .E-Q-.V ek, ,Quay fm V. Ng- ,. . ....-SQA?-m,....q 6:1 "xr 1 1enr""Q,,E ,ff-.Q 6-Q--f-if' 3.-Q.. xr tan-M 9'--,Q +-'Yk f'-5-.6 f L N, Q- -Ax -gas-5,,,., ff-uf A.-av-....,.., 'f""' ,,4ax.,,x3g,,wy,1.! I I L 1 x,,,.Y-rig:-1,35-gtk -feng, Xu 4-.J?Nob, -Q. U.,-an x, w ..- To 'Y'b , 'HHH-ffyfi-hh-'g f H- - ,-f S 45 f-Q.2.'-:gi-11-S1 W -W 4 www Mzws- '-- Q 1' "Q-4-Y... W -1 .fi 9' Qnggsf it VA.-Z KP QF 1 N . .1 Y ip' . .35 f Y J 'E f 'ill Q 1 . if S Qi.. I 9 :fl .4 , . 1 mf Q ,iv f I F 4,1 51? , , 'W i S V .-55.--3 assi,-3 -I f x fini MRC? -'QQ Q ,Ac-kj rf.- Xf . wif- ' W! 5735 Ly-f . f, N 1 P! fx I - . N -QNN A - is -vw... ff ff- M---X .RQ-A-W, -- fr-f...+ gf- - A Mm., ff - '15 "' ww.. "ua-fr W' fx M, , -""'Z.:-,,,.?5Z.'13'g,AiR'5f I 'Mai S S ,gi 'rv'-v plvq-rn, ,MY ,,.,M A. ,wyzf 1"'bfs,g: Af A--.-fr Jam ff if M W.. 42, f-'LN'-ifx.-f A-'Qgw -as 'iff-m 'Sf--ff 'W -N--QQ gg' -wg-S, . ,Hal ,:9,':Mxg- mar -. V., . M - -- "N""?' 'L wN:h-'Fw W' -Mk 9' -vi .953 sap... mqfgxf'- Q., if W ff- AQ",-..-,N-.4Pm..-.-4,24 M 5, .--. .5 H, ff 6 jk x9 -Q .. J.. -ff.-45 - . :sy W" - P... M----4 "N 'V -Q-Q"iN A "' MEX 452-Qi! 'i ,jwag - Q. rf, ..., M 4. ,Mx f M -'f' fi' ,Nl YA -rw .-A-2 M795-.69 -43: .11 A 'ff--3. E- - .E . - .1-..-f,.,g.."-Q--fb-' -4--fi Llffgt 17. : TSR -ymf. 4 -- .,,.+3i2i,, in fig-33 fx - V, I Q efwii. , G, 1 a L .m-.J --,,.. . vf A. -PQ' Wx A 'i . ' fin' e . - 1 - ' ' '5.,ff Q' i , ' ' K 7,-,4 A '-J J. .' - " 1 H - 113, Jr,-r J , 'YI-57359-A-:fl'hf" fi' - '-ff" :.-I:I'?i, 2- f' A f'f-3.-Z-Q'T'fI'!.' kgs, We--, .. ,. 46. .,....,,,,. ,..,5.qL.R.... .. , .. , t 12-.f-,ffm 5 -A-kff' Jn" E M --...ss-11. M M 1 -K: .fp 2 ner ?5'..i'Q x2 5' F2 I iffy VM-r"'F-4'ifi:1",' ' , '-Lf ,J ,, , H A wa. we-.k,,14P"'f wwfgig? w H 'fig J.. ,guy A .Q , sew Q-X X. 6539, M ,Egg 'K M-.--Y -iag ,ir a P ., wa 4-,gf 1 x if 5 L x - 4. ,ff K. .1 F -- X-. .. w""Q" 3,f,-mf W .EH ' af? J'-M ' f 3,55 'W' A ak J-. M' 'Q ax-aku ""' 44 ,fs -.21 QA vw , 43, fi- A fan' gg -! ' . .- ' ' 4' 'L af' ' 5,55 ' -T Qfvvfg-.L':iK". . ' '-.-di", -"4-.htgw -af -- -.A -- f 'lin' " , Ang 341 .fy-g1,,,l..,,.-viz way- -5- -- f A,.'4kg:EA N -- - 5.--...L 'f--. 5.11.1-,-,-,, ffviwus- 554551915 waz . 4:-4 Q., Q ,pp w nfs, 1' ,, JEL' - -T32 5?-Mb 'F' mf- .. " 15- ,- X -af Q wflfi-"QQ ik.:- , K-J -JP-gif: f f'- ',," -r:."f"1W-"MEAC ' 111' "Q M' -::'...,,-nZ5fqig'.. har-r ,gf - .,x pf' -fr - -l ---,--G 2121, ' "EZ'.i,3i3L,.- Eggff., ' .- W2.:f'-f"'- " f 5.1. ...,,.ffQ...,A- -My In-3.5. - 1- ,..., .,, . ,, .. J, ig. , ., K , LQ' "f5.i.1 - L":."'....'.5'-" ' ,-5 ., m.. 4. , ,--aw., mPxJk evk- .-Acyh x V .1 .. ,. . :Hawk Ex ,151 4.,Q,. Lcw ' ,Nh . .....,:ay4"'Gp5. "-f.,, M ,wp 6-4 U. - - fx. ., :aa - A. ,,, , 3 V V. 3' '- 2 -- - J.. -1-,gf-ww ' f .Q Q- . UN-1:-Hz.. :gf 0 wif ' .W . Q. -, -, " ULJ4- - , -Q f ff - . , 2 -Angg: :L Q, 1 ' - .-e " V. - V . 4,1 5 ,K .,,,,,,,..q- 359.4 f 4. x x,?l, is ,W i M ,rg 5,1153-?'f iv'-we ,2-Q1-ggfffgf -gffflisw " -- f'?la-'Pigs' ' W. Rl- ' F-"1NfN':-. -W '2v nvfifiif' -y 'fi :Ex 4 . -1- - f?-.ifw-ieimp. fm v-e.'.:sf3,s,f -- Q f , if ,Q -22521, Q- iff-sw +.f-. ,'- ,A f , .' - ,- gre' -- ' ,vw,. -'mr " .V' .Rf-','C': 'f' " ' :' .x-.i-f-w,,4 "- A. we-, '.-J .me "" Y, y. . -'- '-1 -4.- W 453' +'1f,,,., 1 'L-uf 'V' Qin A uf? C-9- "' " A,.,:.'.-'.?f'P- ? NF 'T' 'MN W1 'WM N Q- ..-M' r M. f s., Q , , J' -A -. -- -, . , .- 5' - nf.-.1--...U .. . q.. , 1 v. W, - -my -,,-91 V --V.-1 ,-, .. --A, f. 1 , . --,... .- ..--Y . A' - -, ' 'V Q- .af -s ..-zvkfa-la' . : -.ff - +1--.1625-1?: 1 -9 ' 2 .. -"ff ww- "f "9?.ng,Aj-'--ffghzi sr- . fa- f , 1- 4452-if ---7 -- - ,'.a.-Q-5:10 , ' ii m.1.-gem ' 35: ff: ' -f-T""f -1" L.. -ff.: f-.,,1"f1,ibil3qg. 4 -fig ',-lv...T?'g: L Q . no , . . . . . , . . . . , , . . .gk , . . If "' ' ,..-A , ,ful 'I X f " 'X fra. 45-15 " ' -1112 , L, , - 5-, Qfff, .Q 4155- f. :Z xi.. ' H ff. ' 5, xy- ' Q:-fy , 5:-N-,ff'f ?S"fg-:f...,,. w V,V,,--- - - I.-Af. - ---.1 -fri?--af x VL,-LX ..2 N, - - x - - -' - -' 2 .' - 5 - - 4 wr- -14-' 'f1"1--1 sg 1' -' '- -. ' ' ' -' nf " . 1, T ' f vm .Fi "Q Y' -54.11 A .K Q -J. 5 , , v- V ---f f 3.17- , ---2':fL---,gg E..-.,'?QiJ'pQj ,331 A-41 L, QA' .-3' , ,N N---,-5' 2- gs., fi fr. fn..-35:1 all V3-..' 'f-'T'---P ., .-.- X., ...Q-1 : V- f . . ' "- ,- ,-1-:ViH.,. "ffl Zi L- .ff-5 .-1'-14, ,-,i+f,,+f- . ff- -i...f., 1 7 1w,'-,' pars?-Q , " " yyg- .- j. - -V , 5-V -,f ,:F'- .Q 1, ,,,..1. ' ' 3 ' -wg-'-'zsqt - --Q'-, 'A ,,- ' W 'mgwfxfatqx 5 iff? 2'--f--"'s2Y'fF-'- M.'?'f-1.751 qiiyj. 'r4'4"'li ,. 'aff-'l"?,z. ' " Eff: . '-- 1: gl' :fg-vzifg L' 'Q E., V j , gag- ' wk- . 1 C 9 ,S N' '1 si' yi- .-ff aah.-- 1'-:Q ,fa-'61,-. , ,-3,7 - 15+ -..-qfgf, A5251 . . "W M fl- ET? .rw V'-"rv "TW" -51' C355 tifkjfr -Z 'ff :,.7f"ff-'i3 54?-'37 ..'?"-"'5"'- . 7 i?'fLZ5f?'?!7"'gf 4151-K" H- -321 13- Q 5 .. X' " iYf.iT"'-F5-inf -44252 -, . - V .4fN,-- .- -. ' T24-U . -if :X-frxgg-.--,' 'Q-.':-?f:.,'1 - " , W. ' , '-W-I--Q..-ft' 3' ' 'i .- -f- Q, - . f-5, . -g ,,.a, - . U . , , . - 1- .-Q , ---...- - - -' 2 -- ,,,. Jw--f.. . .. , --Q- ..- ,,,.v'7l, .-wf?,,. 4, 1-Q - H .'-."-'if --15+ . 4.--. k A .- : , - 2. .2 , fslldv - , -- ,m 1,-.. -- ,Q , . A :X - - -- .-,. V ,.m ,,,,..- Q. ., '-. .'-,-AN A.. ,rw 1-7 - ',-.Q , ,. .yt -w-4---M .-E ,- I 7-,ywrh V . QL, - X '1 -A--fi'-"' 2- .ru--...--ff-"A -. ' ,f 1 .1 'ff'-ff xx Q -- nr" 'og -131321 .-rT"- -1 V L' f e -.5 CY--W 13:-'f-f"f?2' .,- V fri-' f. ' ff- '- . '- "' ff' :- .. T'f"""". '.'4li'x:. 4 '- C V ' - XY"-A-"'N " A - . --:- -Q " " V. ' , .- L1-' ',wi.-W-'f"" 'I' K -'fn' iz?" ' V" x '.. -,H . 4. iw -:55?',1',Iv," "1 i - if . -gi: - L- ' ,- " ' 19' ' " . fifil -2.-4211" '. if-"S f f5' .7""" 5" -A 3, ". '3F',i1'7Uf J -14,4 121. 3. H -f"'- ?f?'f,T1'-"-riffl Q, F5 .,52i-'fffi-f 1f5'.fQEL '41, M - 'Ti f:-1 - ,gkggui-1.,?,'f.'f gf- 'Q K ff- ' -1:1-sf-:V A "1 ' -A 'ij-2 -'if'-,,:,.::' ,-ETL f'f:"----F" . -A Q 'ff ff - ' "-- ...Lai-1-f '-'-' L., . Z.. V- P' .. Mr, ,-f.,.1.:! "TF "if, ff, - ref- - , giix ' ' '- -. ,f 'jf -55f'.5335'., bfi- 4- ,.--if, f'k:,.-.---'HQ gig?"-...f J' w 3111 Q. I " 5, 'j 1 .- 1 . ,. " H- - , - gil-. .. fr.kN.,f- 2"2'i - S2-:fr .-1 . x Fi.: "-v ,- .2 ' 1: ' , ..-.nw -.xv ,511 if 'f y -H-'1f-1'e.,'-Y? T-. 1 wwf, J g. T X 1: ff"-'L ' J -, ' .- " E, ' "PT "H M- -' ' -P-'-2 ,,. "ii, ., ' " ""l'- ' ' ' '-l""" ' - f 'T -' hi'-al' .1-Q. -QIWT' - V- 7' A 5713.152 ' 545 : -f, Q.. A au. ., , --. .-1 .,... . ,-, - M ,.. ,Q , . ,H ..- . 4 , 4- . ,. 57.0-.,,r 1 Iv m H, me - -K or . ,-,,.-- 1 - , vs ..+1j . -+Pr-- , 'Y ,if.1gf', ' , .. ' -' ' ' -V ' -'.,.-ff - . - ,.g,. . .A j A 1 . . 'vi-g,js'f,--'. :Q.,',:-xffv 4' 'rj Lf gf g ,- ,.--K -Q 1 i - .5-14 -- -- .5911 ---vw-1 " ' iff fag. If I f-2--5'-j.'t - Q f , , . ,. V -. 49 at ,A-W ,jx-T V -eg-,Q ',s W: ' V V - , --..,-, -5, V , if . 4 E 4 -1 f, 1- ', .' at xt' ' K .1f,.i'7T-":gb',... ' .ff QQ I ' 'il '71 4' 2' f 'AWE'-?:'41ff --jk-H-"-Q' "i'f"5 ,iw f . 'Fv,"--jj!:2f'- V ., .94 Ts- 'Q -' ' . V-,Q V24 1:1-.izrxih A. K I -.-- 1 -,gf U ,. -ti -'mifgf .ff r V -"K .I .--5-FS., - "Z,-K .,.-Ju-f 'fffli vii: 'ip' -nj-.,5N 1 -, 'rin -cfL,,,g --'1,,f3- ,--g ffl ,,,,ej,- -" A' - .wir V V W,-3,. 1' Y ,,f - if: '- ' .. fg. 'eff' .. -V sf--' 1. :f ,J Vw. ' ...A-1 '- J Q -- , gg- -. 22:1 -.4--141' ' :"4.:-3.1-'--+f,.f -i,-'-A-4... Eff Q, ,- , 3, mf H-EE.-.arg-',""-35 .1--3-T1 'V .- , .'-1-ff?-'.-A 1 .- ' .- .1--if J' 1.3, ' 1 "w-, -, f L. ' .9-A-QQ' D ,'-. -, 1 - 'gr 'Q ' ' ,J ' x-A W - . . . "fy 13...-,Zh v -Q-Q.:-.-fi ty," 1:51, - . it f fy 'L' if 4 ffl" " ' ' "TQ-' - 'QT' . fiimilia' .' W l? , -'1-,..... .V Y .. . " 'W-'-' - -' "W-f'1':.'T.-?1:!" '-"'?T:"i'- "F"f51' ,3e'37".Qf --1 " nf A '- an Qi- ' ' Y - " . --xl if.. " -sf-L " '? '-"21?:-.m-- ' - f- ff- 45 A'l-gE1'5?,'.'v:'E-if A im.. 'X -- Q Q, -' .J 'f Q- "'Q.-'fig'---i ff' . -. ,ff.n-.,:-iff ig, ":wf:..a..,,'J'.'-cf ,J ff 14,-2' X' S 1' . , . Q 4 ' 1 .Qi-ef' -X411 -:jf ff fir, fe-ET' QC?-'fi' 2.5 gjri'-F .3,.2'g"fN+--1532.2ii?-fQ'f",., fs if-.M " in -,L f 'fi--Txff.. ' rf' " ' .5 :L-Yu Q-qi! 57" . .Q-f T " " 1 V ' V X?"-if-wf.i"L,"'L "'f'?': -5-4' - .353"'1W"f'- fl-5xiY".'?Ql A qi., , - ' 1' ' - 1'-FA 7'.'h"W'-M ,JM 'f 1-7 ff. , ' ... - x 'T fs, ' ' ' f' -- .1 1 Vg" .- ' - ' ,QA 1 J ja' 'H -'K ' . -1.--A ..- :JSQXJ-" I? :RL '25, . -'S' ,Ps ' ' 35. ' f .piv 3 K ' J- H Q 'Y 4-1 , , , .Vx 1 11,--.ifftv 3- V ,,.1. . 1 Nw - ,- ,- , .,1 in---A - -, ,, -: , .X 3. -,, ,-,Q . -, , , . fn, -. ,wi . 1. 4 -L -- --. .' - ..-2' P1 ff- f .1'-'- ff' . W '12 -'..:!g-I-,L - K. 1:1 r - , f- f 1' . 1 ' , - Y Q: " ,. J'-gag. -2 z: 5 P - - M ,,..,.-- .fe , .L ,K-. w ,.,, . ., ! W. N , -- . , A X , ,, - ...-5 ,f,.. ,au f ' .gl r.. - , ...,- ry- , --. -A b ,X -F1 . .-- - - - ' , , - Q: . . S , -.ef ,,, , ,. ,x 5 1 .,, ,WV ig. -5 ,Q ,. Af ., . R ,Q ,..,, :N ,W X ,, , ,yy ,, A if an-H. ,Q-3,1 ...VI 3 Y 4 1 'I ,fy ' L f'f,f2 r X ' f, Ji ,V 7 I 1"ggg.4" Y ga 3 f 1 1- N if 7? 'J X N f " L NL xxx mf -'E li N W A n .- f , ' -.. 'SL 2 r 1 3.4 Q is L ' x X ' L Y i' J G. X 'K 5 K. F X , , 'S f F fa ff' -.Xxk 4 I 1 ,B , Q rf r 5 Java? '+ T , ,f 1 1k nf y 1 A . ,I , In 4 .. G- - , 'ff . 3 Qg 0, A ,Y 1- vs ,BS is 4? -. f XJ th 0 A Wbwixlx ,, L J, if s., .Ry 1 in-f nf ,,, V r Q, : rf mx I F, S. 4 K 1 A A , X M- as ,I 1 , Y ,W V 1 1 A I 2 f nftf. R .g s K gk A ff 4. N N 1, J Q' vf x . '- - , ix V2 X, P -H if ' -, 'Y 1 ., 1 3553 42 . J. Q ,aff ,, k fx -gk, if M w.4,MM5B. ,xx skim, ,E ,LQ 4 V A A K K r x- J, G Mig., Q y A :hi QB 4 gf x Q K R , M f.,,f ,A ,, , 0 , 6 1 ,, , 'f Na- , D ' , X1 v F? 3 Q Q. 1 1 -453 . f 4- k X L-1 . , , .3 X 4 ' 1 4 I F' A, x ,Q . wr Qt -vm 'I 'fx f"3 qw' .1 1 M 8" f -J " ' , m L' nf ' 5' 'L .hiv-a A 1 A gr' ' 5 hw . R V f' Q H., "' -.... :ffl ic. V --f' P .f-v-,-".e,Pi-f-L -'-wii'K x'lH1'3" ' ..L 511. i- P-1: :M-Lf' , , ., 1 -. 51 , ,,f.ifi4" -- T V. ' -,FR ---if -'. 1 , -, .. "?'-7,---J' 1-'viwlfj --21-4: f - '-wi. N5-'ff'W'3:! - 1. Emi--S" N17-iff-ff - - ' wh - HfqLLf4j.'-:,Q,ff:r- A- if - ' ' --sg.-'-'--fi 41.-,:,",,,,,,,, .4-'th f by A -. ,fri-ff "" f' :c,,g,:uy-3,551-1,-g1:.g1.,?45-"gQ1x,,,,Y-s 355 'iuixsnq--3.1-. If -H ..- ., - f 3- 33 5'-, .J 'Af x, .. , - -5" -5 ,,,:w5."'- -2- . 5-,. .- - Jia.. gi' 5. - P.-'Kgqf -f", ' 11' - 'iw' -1.-I 1-.152 1.3 4- gg. .w ':' -Mer? , -1. . 2 '-f- w f .,?,ff3: 5 45" -. 1-"ig, fse-f-2-mf .4672 -.:,.:4iI-Q55 . ,s.q.g5H1i.i,. Ply- we--',f,:g1:'v33i 1. -- wr- ' " 1- .Q ' V -5 1'- .1 - ' 1- .. ff ,M-.:"-. T2 -1. -I --,X .- " , ff M..--ef 9 -Y 'f ,4,:?1B':1bs'57f:.-aff'-""2f1:.-gi. -4 i:v3':p-f . 'Q' -, .9-'2f21,,f-'57 -.2-2.15-sfmif -if -Ll .. 53' ' . Ag., 41 'Y j -an-.f - .-.-. .1-gg, ,,:,g'1.gl - ,Q :gg-Jfrffd'-,F .ig-'F 'A I ' V-A -f-12,334 'g-, . - fi " 'H' ' "gf, -ffrflf ' 'A ,f..-'Lex'--nifg. ,: ,,, 1. 5 gg-f-55,512 -' 3-.2 f" 7 5 - , mf ' 5 22: -, r- , Lf' '-w If A-, '- '- '- .-.. 55- '-. -4- r +,. ' ,Q-,v,,: ,-T'-e W2 .xv n 1."w4 fx 'S' -,w '1,. f"- -1-fi-f ---1!u-' ' '-N--' if 4 J'-x-ff' :IJ -3.2.f'f. 0-P f 4'-'1'r'. A - 'ww '4' Wm' QE 'V' 21:1-if..v-'i.:grf'. A, 4,1-.-- -- 1 L . -"ATU '- F. - Q-vs-",n-.-Q,-rf,.4f,' T1 -.6-'. .,.,f.-fzrm-fwv.,J -""'?4'i- . r .-,gg G., .,,..-,-9 -- ,.-Mlurn-..:, -- . 1, -,,Qig,:f-2. , -, ,, 53 . " - 5f,i55::T - ' N' ?'-ff"'i- x-E Q ":7i3'1i?i' if iii" ' ' - r-jf. - ffy ,r " ,-. A '- "' -, , ' I.-wr--'fu .. 'X'-.."1.' 2' f '- . -' V '- 1' .mr f ' "."-"'-mf ,, ,.--1,5 1 Q ' tm 'w wg.: --Q. uv. .4 Nw? -v ff.s.1: , . x j,4e:1 ' fn-H .J--.-Ev: -. I-. 5 rg .f - -.fi-Mi., - ..-.-,,.,.:: '-ya, .r-335: ,f - - xg. -1. A --1 ,iw -.1 -J gm .mf Ny ,- ,4 'v 1413, ,-L 1-A 3-, - . L .5.":.as-A A F -"' ' I -S ' -wk Af'T.L,4,:? ,,. A N ,, ,U -7, rv - A-.ji I T. -,iixyggy-M ,fZ,.,?.:.,.,.,.5,:. .3.:,,5:,2 .l 46 galil,-.iff - -' '.,,1w..., -'.:...+.,,----f-9.-2 : 2' -+95 X55-A-.-.ff .3-1 . '.- . 5-:-i '. Q,-w e---1.-fggfp--" .gk .,, - . - . rv- ,. 'A 'LT -Ev " V. li: -Q. ,k . gm v . ni. ,:'I'f' x - - mf, - ff, ,'faf-,M ..1-..,f.m- - M ..-- - f ,.-- , .. , - , --..- - , .'?-,w.,-W.:-sfv. ff. ,ng F - 'J-:."t-'Yagi-.gm ' :-fggiiw'-1'1'r-.P 11- . ' .1 .Lax 'Fifi' ,5-' '1-.g G ' -ff '. f4?"'?'2i 5?f't11:'1"4 ! . -ffm 91 T' -V fl-S3-ff l wif- 33: .5'ffigJ:i:'Pji1f +R: f'??1f Fi L' ' "fra " 4'?Za,.fF5'.f5?i.7"'+-K-75i.Xx" 4.155221 F5932-5 Y - '52-'V-'.gf--1,55-gk.. - - wg -"ff::Yx . --r 5"-q.fg if --g,fq-3,3-":zr:+ffs..Qs.-, -. ,f .4--1, N -Q ,'g,,x..-j..-gf f -I - , K ,- L 4 .- I f- 1 1 -Q:-9-' 'Q--V,--59.-'-,-..' --c --vt,-:ggqw ug. ,vig H-1 ,,-I.-,5 ,,..gjg:e.g.3: . ., , 4-1153, 'Q '- ' 1. 1 ,fr V351-'X' .W -r1,..m,,, .5 -964:-4-gf, :H N S., Ting ,, k " ,,f..1Q...2--"' 2.54-gz'i,',w-3 .41'j,f,f,fg'.C! iff -- '-2-"Q,-f, 5:17-,Q-'qg-,-4-,Q,ggy-gyof v :4-f.-43z:.,,,:- .., '- 313-. -. Q -4 151539. .fly-,aQ.., fi.-'5--5.-, gif' .XA 7 " M 'Egg ' :cj ' 5- gi f- 5'gi"-.-s.i5i4?'-3-Q.13'?g'- V ' "'f?lf'?i' 3 1- A. -1 X gy -. -A 5' ,g - 1-.1 , ,Nj . 1-'Y-W.-.,,' ,, 4 K ,.g- ..-T-1 A- nk- J' , Y 3:13 Q - ,,4- -.,, A - .Y 7,44 .J .K-. -, ,mix-. Th! ... ,. aw . -Q . .-,I ,-i-'..L,.,v , V 5. V ' ,I v-9,.y-sg 71 L 5,1 -H' gf' --Q' wt: . ix ' . ' N-,Q ,zfjffn-, ' X if 'F-L 1, g N-, 31513-f.,Q-, '--1,.N,w".-,,.:f-ggi'-.311-fk-.N,'-fag ':--,1 5 sk' Lfrffg -g, rig. "'fq-.g3- ,Q ET? ' '3fj'J-- -3-'T.,f'g:fw-if t'fx",q2'-FEL'-I-'L-f-'fg3'f'Q'S:Qf1f:SS'5fij:,Qg5ff'!'ES"'fM,fQ'5Qnf:.1iT":1Q2,4f-Q,,i1f'4,' f' .Qs--.im7-3.1-Z-i.N'4315sgHglfX:-'iibggngg QP9'3'f' ' 'E V 15ii5?w'17"1N'- X -w " - ' - - .-.4m"',-1 1 -. -ff fx 31-3-' ' 'ff' 'ff --F57 ' - "WE-"Vifi9't"fr'i.f77 TF!--if "'W21fXf"':'T?5"TT T 5 ' -, ' n 1 ' PM ' 5 .la " f'-11- 31, l,fTQ.,f7?5 .5 ,, gifffifmr35635-'',f7-5532-'fi5553,-f5'r2f?Q,',QTLQEZSSEE-Q., - f -- f -b . rw rx., ' .1-41.143 .-2-111-f..-,seefg-'ei---f Q.-.W:'w 1',5S E1f ""-'Q--: ' - 1 ' - . 1 . -- Qs' 5112, ffl.. ?4e+2.kr 1-PW 1 .155 -,-,T 2"-'..Q. Q-.-,-?12,f:'xff.7: '-- ' 'Milf 1 -iii? -il' 5,1 -vw-T-L,-ggg4::EQ25,5qsf , Q yfi Q:,".,' Q- N Q '1-1f',.74f' F,-5451. ' ff. 1 , jux . ,r . ' v hw, ' " 1.1-'-,.P",, t?',"'S:.J'f:g' 45,1 ' -. -4 ,N-."' -1 ,Af-,-S."-4-L'g,"1"1,:'H.Q-'iff-E-QT'f:f"-1 i ig.-'EQ-5' ,.,g'1QJ N' ,in 5. Q ',-,,-'- 4 ,P-f e'3f1,' X--wwf' 'i ..r-.:f' , ,fx-g::s, " J?.'3n:-534-14, f. '.--.-gwghsxg-.,f' 5 - '-"" V" . 15.g:,f ?'T'y1,g,-7 1 .,-,y.-f?::.. 1.-2, 1:-14'-"?u,,,'-T-as-S V 4 -W1-'A . ----15, if-s 'VIA '51-gg-:..,, 4- K fr..-,.4,,M-hal. ff.. .' -"if 'X Rai' ' 13' -YN. N "l- iff! L 'F '-iff. '.:-1--1 " - fair' F-1 4 .- ,.,:1:Q+i- f'1?5'5i'5!5'f' , h- if-??'5'fh im'-A:-Lg,-,-J,:". -gg' 2- 'g .. za, . W, ng" 'ff A -a,i1f.S'Q, vfgf1J'e?, it-".LisLf-'fqf25l..' ' - . 437-'L-7:3 - 946' Tk" " "fi . w- --"--siixk.-SYN' Ti. -1'-.C-s'v:.'.,",F?f"'-P255 .NJ . 'A AJ-.xy 'ik L'.. ., - ., ' 'gf 3 ja. 2.4ic31r5,," Ying. L ir' , . Q -ff' -, "A 43 K- . f , ,- ' , V 1: . " if' ' "-li' ?-C+,"-.-Qf-Tji-1 ' :Q .. li- 1 2 .T--F " f fifqifk-'Q '-'?g.--'.:i:--if-Q '5-73.51-.55 T- '1--iff -7 A-'ffrfff V 'ffalnnzlt ' lTE17"f'F'T?fi-'ff' ' - - "1 'N . - ,rf - '- " fi--fm " F. F'-37: -f -f "ND - --.1 m-44? -" M-J' . ' ,1"Sj-llfr' '+SfP'-2211151 fw .is-.1 1: V"-sf? fi , f . -- . Q " ' V "- ' '1179' 'iii ,-.'.??J' -7 - 55, ., - YJ".-J'5'ELl5 5. f 3' 5 Ji' '-'?.4-' Jmf' " Lf- J" 543- ff . u"'L5-J-'55f'-"' pq' V 15" "L L ' V L .'E- 'P' J' '-' fill"-' fi V- " , n W"'W'A 'H' 'WP' . :lf ... ,- ...ag + -- ---,.:x- - .--,f-M.- .. . . -B.:--V - - -- -. M, -f-:N-F, . -P. -fa - -.,---4E.fm- -- -- - - ,. .- -if eff 1 ,W . ,. -.'."1-.-- .. - A , --z.,.e.g,,-,rg - , . - -Jw , ,- "- N .. 'ww-fr:--av' .f mS.,2,.e:-1-"FQ,-2: -rfrpkf - 'why--' if-.113 'R ' .,--- ,m '- an fi 1-ff ff, f - . -, ' 1 -.,. J-.Kg QI: "av,g4N:Ef'w,.:- ,au-Q ,:,-Q2i?':f-51 :.w-fum ,,.g,:'-ry -12 :4--'-A-'P ..f' - ' .,- ' ,,-4. -,- 5- '- .v - .-, , 3 " ,,. -3 A-x,,2v1-H - Q, -GQ--Q, Q. Q "-:-g:-'- ,..4--."'.' f' . ,tw :5Q,."+-'1:f'5..,f Q73-'r 5, , - ' if ,':f,- --m..L.Q' ,. , W ' 5" ' 5 ci L." 1.4"-.325 "' Bf".- 'Ng 'qliqyi'-fi-'Eng 15 ',,.-- '-iw - '- " ' fm-.2 " 151 P '- iiwfE'L ..w-1 3? 5 '- In' -'M f - "Eg,-" .. - if-.,,-it .. -we-'Sf' -- '- -- - 4 :-- ' x .- .. . 1-4, -.3-ang. -,.. +V xfrfm, H. , A, .,-,-.:, , , Q..-,,-q,,5M2v'1-K --f- ---am... -5. -. .,-.V .. -N . if 'Fit' ' .' WPY- -'S1'5'Qf.j' . ' E " ' -Q, A -""N1--f-W. . 'M-' .-F. if,-u5.'.:A-ff -. ,ff-L-?1,f4f ' -f ' 2 -'A -' px T? --'--'N 'lw:?f'V' .-'4J""1. ' "'J-:'zrf7"w--' R an ' """i'L3-'1' --.- " I -T '4f.'F!-' - " g'5C:f1eA.fe-f3iiF1"'X" ' f' T-5.91, f.t'ff"??. ?'T'Y'ff"' Q if MCP'-52 . . ,- faifff ff 15 ' i '?"4N FW ' 'Jmf5',L-'-ff-ET F? 'J'-4? fi, ,. , MQ- ' - Y A.. rx- - f- .-1,1 w-, Nui' ,nk 'ul A . :F x -'A :ff .f.v.-, ,igaxm Y" - H wwf? 'Y '-I :::...-.J-Aa-1 ,--ff?-w-.. ' A -1-' t ..f- , --1-. e .ff-'fu z' --up-M'-Q: V 1, . -lr... 35 -. 'fi-A gi- 44193325 P' fy Lei? ' .,..l-ffl ff-."2"4:1gll , - -.fg . 4 2 1 L'


Suggestions in the Troutville High School - Warrior Yearbook (Troutville, VA) collection:

Troutville High School - Warrior Yearbook (Troutville, VA) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

Troutville High School - Warrior Yearbook (Troutville, VA) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

Troutville High School - Warrior Yearbook (Troutville, VA) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 1

1951

Troutville High School - Warrior Yearbook (Troutville, VA) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 1

1952

Troutville High School - Warrior Yearbook (Troutville, VA) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

Troutville High School - Warrior Yearbook (Troutville, VA) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.