Trott Vocational High School - Trottarian Yearbook (Niagara Falls, NY)

 - Class of 1939

Page 1 of 64

 

Trott Vocational High School - Trottarian Yearbook (Niagara Falls, NY) online yearbook collection, 1939 Edition, Cover
CoverPage 6, 1939 Edition, Trott Vocational High School - Trottarian Yearbook (Niagara Falls, NY) online yearbook collectionPage 7, 1939 Edition, Trott Vocational High School - Trottarian Yearbook (Niagara Falls, NY) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1939 Edition, Trott Vocational High School - Trottarian Yearbook (Niagara Falls, NY) online yearbook collectionPage 11, 1939 Edition, Trott Vocational High School - Trottarian Yearbook (Niagara Falls, NY) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1939 Edition, Trott Vocational High School - Trottarian Yearbook (Niagara Falls, NY) online yearbook collectionPage 15, 1939 Edition, Trott Vocational High School - Trottarian Yearbook (Niagara Falls, NY) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1939 Edition, Trott Vocational High School - Trottarian Yearbook (Niagara Falls, NY) online yearbook collectionPage 9, 1939 Edition, Trott Vocational High School - Trottarian Yearbook (Niagara Falls, NY) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1939 Edition, Trott Vocational High School - Trottarian Yearbook (Niagara Falls, NY) online yearbook collectionPage 13, 1939 Edition, Trott Vocational High School - Trottarian Yearbook (Niagara Falls, NY) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1939 Edition, Trott Vocational High School - Trottarian Yearbook (Niagara Falls, NY) online yearbook collectionPage 17, 1939 Edition, Trott Vocational High School - Trottarian Yearbook (Niagara Falls, NY) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 64 of the 1939 volume:

5, s ai 5 -G an Z ? E e 2 E E Q s 5 5 E E E R 1 E E 1' L! Ae 1? pi 'ia Yi S E 3s 5 L7 WWW WW" WW W ,WLT PW2 WfWW W'W 113liYf- iw WH New WWe+1 f WWw:W-QWWWWWWWWW2 - . W AW fwiaw- 11 + f iw-9: wWr2f4 fWsWWWvfr1 WW W WW ' W W Q W ,W'1: w- ,Q QWWWWWWWWWWC- f:WwW-W'. QWWW, ' W-W WWWLWW g2?aiWfW 1141 my -fi: ,--1.'W,Wg1W:W,,',fW,WWW WwiW,W'WgfW' NUSEWWWWQM-Vbyl W1 ,,,, W .F1vW,q5ihW,LfWW'l46gpf,W'WL,J WWW',5'ui1qW Ji QW- -Wq WFUFWWWWWAM ,WWfUWWMM1f.W.W?,fHL5L ,. WWTMWWW,WW .,.. 1 :W4"AfWWW'W'!'.:g'1W'?9',,,,L'Wf -,Wm-.W, QWNMWMIH '1'WW-f-UWHWQWWNN3 MW" WWW W-'WMV W ,QW W- , WW-' ,:'W""'-Wi. 1-'lv-WW,,W.-Wfm.--Tw-,' WWv5:WW-W-fin "WWg'Wg,W,uWW'fW W' T13-'-, VN -WPQ:-',-Wm f"W', .YU-wr5,W ,W "'-"1f,gW'W1f' f:W-W Emi Y'.'1wTw:iWWWW W WW QfW"WWW ?E!'5J3W'W 4WWWf"W'u7 'fffnQW-f2-W'NlW-1W:f"WWlW,- N WWW'WLW2.?-"U ,,., ' "4?'f-WWWWWWHWWW?W1WW'v12'WP-W?'TWE?w'WN3'WWuW,u.WWg PFW-'ffvufm f WW-'F WWWWWYW' W - W W W Wi. . W W W WW W W . W ,,,, ., . 'WW' 54WW'W"'Wl1'W""'gm'WWf'1fwfWwilwwfM: 'WW'1fz"fMff1 1 'Z'-17W'1QW+11MW'fH53.WWW.1-!1'5WMJ"la"l5 415iE'A"-J--'WW'f."J':"'TMWf'!"E'71W"'WW-W-Uf!iY5f.QvW?2MNQ'Wf'4-'Pg' , WM ?mZWWfWf .'W!E:fW1"f'??'FWW 'W 1 .. f WW 1,12 WWWW , oW WW. Trim EW! f J ' A ,, W ,WW W, ' W K W WW ' W'W',', WW ,WWW W 1 W W WSWFW W M1 , W WWW BWP 'WWW' ,W"WW:4qWWWW2 F ,fWWW W 1 XR, l WW WWW WW j . 'YETSJ' 1' JWEWW Nm ' RHP fb W, ,xxx-QW-WW-Wei WW A 4 a-fw WWWM W.WW WWW.W,.WWWW W K5 ':fgwW'if51F?HAEU'1 ' 11W W W ' " ' 'WWWWWWW - AMWQWWWWEWQW W WM, -AW .1WW" W,W -rf W :WM ,,, WW ffgaf- W YJ--1 Ea ' MW "g1WnWW,WWL'WQ- W! ' in WT NWN QW 1 WW WWW Q A' WW W X L , W HWW W' ' N LW WWW W 'N QW, WW,,:"' W-W M2 Q?' 'Q"W "MW NL WW ,WW .W WWQW Q' ', ' Wm w W WWW WW ' W WW IW W:"W' '-"TIE 'AW W' N: WWW .Wm mga' ' -1 ML, BW W W!! .JW 1 W1 W1 .W W ,W . W WW W WW - .W W ' ' WWW' "WWWfQ " W' ' W-' 'WW mW ' - W W W WWWWf 5W W ' 113559: FWW' W' W W iWWWHM?5W1WWW QLWDW'4QWfi' !'-A. ff :LW W1 "1' 19' .E fZWWf"'5e1'f'wWTWW:w! W J WWW 4 ' 4 Q KQIL F VPQL 1 , W W R. WWm W, l n' 4 NW ' X 1 X M wx , WW ' WW' YW WWW W" 1 ,WW, , -,Q W W W6.W' ,5Wf'g'vWW W1WW,WW, ,V WWW fwW?WgW,W ,WWW 3 V' ' :hi W WW:-,W i gi M W .lfil wqffam W 1 W W W, W -11 wg W W WW EW W . WW, W WWW' W W W' 1' USWWWWSW M WWW 'WW W 9 ':rSW'v1W,,W LY11 VW Lx J dll W 4 n 34 ,Q -WWWWW W W, W gg-.ag hu: '-, , W Wd W W W 1 WW 1 WW ,W "W ,W WW WWWW WWWW WW: ""' !"WWW3Er'W Wg 5 Wx, WWWM WJ' "Wz59?,', W L sw W WWW' W " W w il gg? W W F W, L W1 FWWWWW 4,1 Jw M WW' WJW1':W'W "Ska WWW V N 'W HQ L5WWWWf 'V' KW- W" QW W' WN WWWWA WWW, i q, if :WW'. 'NW ' WWWWWWWWWW ' WWW ',L AE 'Y '4W""W ' . WW W1 , WM XM, "' Wu ' .lW ' !,W,,1.W,W!WW W W ,UW ,W WW WW - W 'WW F VW 'W W WWW :grim - ,WWWWWWW , MIWWW .I WWW., WWWWWW,,WW :WW ' WW 1 EW M W.-W 4 W ' VWWMQ WW W"F"' , -, WWWW W WWW WW G QW WWIWWXWWWWW -l,,, W ,WW WWW WWWWW ' WW WWW W,W W.. ll WWW WW W -W-"qt W tm WH ,WW.WW W QW WW 1, 'WW :WM W .WW .- w .f1WWs WWW 'ii L W . - W HE WWW" ' .W . 'gd W , 4 W' "g, WW' ' !"l?L'f Wfwxm WEWQWWWWYW 1 -SW MLW. W, W Q- 'T' vm Lu 'vWW"1'1:W7 . " ur-,WWW-WWW mv WWW, RX I WW W 1 Fw wf--Wg: ' Wig, WW WWW' W: W 'Wa Wf WHS! T hal Q '.'?' i , ,W ' WW W.' 4 W W " 1 ' - Wm . ' ' W WW,,WmWw?1Ww'."' Wfg W ,W- .. W .,L,WW ,HW ,W-W WWWWW .WW 'WW W -. W Wf W .WW W L WWW? W ,Q WW M' ,W W i 'H " "W '1 . V W 3 W .WW, ,, Q Q -W" WWWWWWW:.WWm, . WW W fl : gf, lb " " -WW4 4WW,M,g ,1WWW2W,,W'- WW1gWWWWWlW"WW W,-TM 4' W J ",1 ' if ,. -W W 1,11 xi NW M, ' WW Wm + ' WW W W. H W' 'WWWWWT LW WW WW ,W N fWW WRWWJH WW WW W A WWW W' WW WW WWW- W WW W W WW ,if Y' 1 WWWWWW'.J , MWWWWWWWJX V W' X' W WWW W " f WW..NW :WW , W ',,-W .WW W M y -W WWWW WWWWWWIWxW3WW:Ng .2-' .WWy'f" ' ' 'i WWW, 1.5 W W' W ,L W M112 W WWW JM' WW ' HW WW ,,",WWw W NWW H W',E,,W K ' - W W Wa, Q, 5 ,W ,, 'J' u A 5 J' Vg' W W, W: 11WLg?'W 3Q7W-W WWW 11 .1 W, , W','1jWW W- " W9 W-WLW. 'Nu - ff .QW .lv .W!,PhW', I W Ji s' T W ifjwazf ,Why V ' J ' W ulrw, W' M " WWWWWW-MW, WWW? M J Mui: H xg Eh ? MV w WW 'Wi th. ggi Wa 1. W If WW'W "fi" L Q21 -:M e'WlfWWWu W f MQ ' WWWWWWWM W JW?4 W WW A WN" W 'WWW W WW W' , W- W W'WW,WW1W3f1iI4g1 IWW IW W "" ws W ' W W Y' mmf n ' M 'UN MW , ,:1kWW'W,f' I W r I T W ,w W1L,mWWWTf'W+-WW'NW.W N u?1 y'W W JT! W QQ? WqWkM!WQ,Wg,W'W5yi,' 3 'I " 73. Wm f'WWV:4WWW w ?' ' W WW ,W W, M m y 'Wi ' W1Fl's1'Y1ff11'EH'l fn 'W ,Mr WW ' Wy W. W' 1,fQb"'UW"W1I1 , , Q -14W WW M W MLS:W-W"11'Ji?fGWz'W'WmW" - W MLW WWF: iw 'UV Wm it W 1 nw PM EEN gn M' W WN Wg k W1 WN WWriWWfWWwv :di I qw ,W Www , Y W WV., WXWWWWW4 W WW -,,s J,jMW+1zw W WWWW1:J1?'WV'J5-gg,-'T WEN F +1 -My ' ifzfgqgiw 3 W X W W ,W W W , +w 2W WW W WWW1 WLff"W WH QWQJ Z W H M' "W WWW F 1 v 1.WwWWW VWW"1'V"fW,"W' WWW 'A -W -W 1 .WW WW W W iw ZH5f"hm' WW L W 6 l mf V U1 311, 'L-41 JiH'fv'MW'Wb.4 WW 4 WW, 1,0 'V W W, .WWW,,WWW'WW1'W,Wg1i,WW .WWW W ,,,WJg , mWWj3f-WW W. W 'WW W" . .W 4:4-'Wf , W WWI W W W W W5 W W W W W rfWW-Wf WWWWW WW WW a WWW WW 1 FWMPWW W WWW WW W W H WW WW WWW Www W gm H 'W IWW WWW mWW+WPSWWQ'W1W MH WWW N' ,ge gn W1W, ' W' 'HQ W H4 W W WW 'X :W ,W,' WW 4 WW M lm W W Wi, WNW W Q W " , 'D Wg H , FW " WWW H W ' bfQW,,'W,, QMWFA, K' ' qw ,WWI 14,1 QWW' WW .WWW 1 .jp W, W, ,WW WWW ,WW W M W WW. , W . W" "'g4,gW Q1 'YW WWQN ' WWE W W1 W VW N 'WJ Qu "W 1 W ,E Q Nami. WW' , WM WW W WW , fwgid W "W HW W".lW,W,r, W,,h, ,QWWWW ' "'WW'Pl', 133 WWWW Waggalk' yW 4"'f'WW sq.i , ' WW. WWW ' M ' M v W W :sun W W WW , W, M ,N 3 W W-W WWW .WW,W 3 N, 4 I M, 'WWWJ ,W !!'rLW,,,1w WWF!! WW J ,mm WW,,W M W N.,:P'HELW',MW W' dk W!'y,ff,1gWg'rf f,' WWW WWWWW WIX, WWW W RW xWfWW.W Wm. W W, 'W' -:WW ' , WWWWWW WWW. W, 1iw5W.WWLWW A'-4 WW "'H"'WW'N.l1Wx 1,W W W-W ,Wy ,WWW-WW-. .WW-' WWv Wyi'W.l WW.-W WWWWLWWWWWJWWWWWW WWW ., 41 ,.WWW'Y, -W-WA hem 1-WM-NWW WIQWWWWWQWWW 'mg v'Q ,W fWWWfT341Q1WWW "W-'WW- tifii' .WWW-WW -IWW M WWWmWW W,WM-W J -11W!- IWW WWN 'M' 'WW 1 'W W !1u:"'W ' WWW WW' W' WW' -WV 35315: Wf0mW"."2 WFWW'WWfI Wf f'f1WWf3i '.'i!Wf1l 47 - H71 '.w5'W'59WWW'J'7"" 1 "iWWF3 "W'f '1i 5 W Y '13 W '-W" L MW WWWWWHWWW mi'-W WWW :"g'5'W Mf!'E1f "mJ5W-'alWWf ' -W W' A W ' WW W- W ' WW VW W w , :WW1,LWr- ww 1" Ky -W W A NW, W ' 1 J W Lx W! y7lf "'5'N g.,5" m' W WWGjW WWWWQfWf' W-1"1W'i,5KM'F"f?Q "N '1"1 7' W' QQ WIWQQWQWSW, W 'iag4?f,,,"' I Q WQWWM3 3 gW" " " eg,, f WW W, MW W, ,, r1',4,w,f 'W,W,f, wg , WWW , WWLWWWW N if pf? IL ,Wx WW 'Wjf nw WWS'WWE1'WWW L 'UW in JS? W ' "Yh"WW+.W- A- W . WW! 'Wa-'W'WWW'?',W'dWr'WF ' MW T""W u"- 'W --"""'gWM'Wm H"'1WWWw-WW We f ww-4 WW'1j wW .W,vpg,' ..Wf ,,,W4W, MY' " ' ., ,gm W5 W' WWQWQJW '?WWW'3 . ,WWW5 FVELQWWW J 'T cl A' ' "WW T W LW :Wh W W,2x,, N MWWrW.W?2r f 15qW-qwge A -W mm W up W? W A WWW ,g ' ,WWMFWLW--J! W W W , W- 'WWJW .W WW WWWWWW' W, W-.W -WWWW WW. , , ,W L ,,,,,,, F i A L' W U1 W, 'I u ?jW vig :Mhz WW.'W1'W 5' , x WW Wpf' , NWI W . WWF' W' 'W MW WW W WW 'MW W W.WW++fW lyk? Wm"i5W mmf QW lwri A W., W W Ei, HW W DWW W K, Wikia N 1 . W Ml! I QF ? A W W W nr! WW, M W' Wu is 5,1 'W mm, W Wm WWW N 'W W! MW ,MW WIUIM WW tim TJ TAJQFW E WWW WWW gl W W W, wwfww sn Nxly W LW W1 '-I Wy.: WWW T Wg' "', 'WLM '9 .ZIV WW,iW'1HWfW ' W Wi W WWW W W WWEW W? WH W'i"w ." WWQ' '- s WW WW, NME W W Y W if W Wu H, 1: xi . ft L --" FWW W ' EWW if 4'WWWw WWWWW W KWH my W W WW ,RUF W 59+ XWWWWWWWW H W..-WWWWW,,WWW -W.'+WL'1"WWWW--'-' W" fNHWgWWWW,,: W. 11--1 WWJWWW '1'1 233W ,ff W WWW.-QLWWW UF- W .W WW ':1,W'fTE. ,WWW WW WWWWWJJ WW lfV,WWg- W,,.-mdlcg-,NF IM' 1 ' W W, W-Wlf5 a26!.f .Wm wWWWW'5+f' -:TSW Q?-W,gWWW3WWWWfE2WW5'wjlg3.WWE " isgmxkiwij Wi Wu, "W ,N WW " uf 'WWW W :WWW W f WWW WW WKAEWW TMWQ N W 'NWN rf ,VM WN m WWW im if '42 5Y3f55WWW:'m -gf - . ::WF?"WgSf.,W5QjjWfW,.-Q',fi+2Q"yf,W'f' li,,,QWQtffW"WW"W -jg' f !,jQL,Wf,gfW W ' 'WiWf'WW.-'QWWf,MWWL-4Wg,QW " g , ' WWWW,,W N .N .H W 'LX:,l'f.i,W1, W,-'Wg-V gf ,1,1 W, Wwe , WW, '11'1 W Q 5 WPI, W .5 MW ,ww WW.. 'W 'VT f'Efl'.WSWLfW"Ef W'W31e1Mm'Ef' 15 f?A'fgI"-N417 W1 Jil' W'iWW"f4 1fC'W3M"lilWWW- , "' W 'W'4HWWWW'WW""W".Wi " 1' WW! W1WfWfW.l'W'W79' ,VY 'W X 'Wf I 'im ,i gW.W,y1'W. 'W3V:W,,W"'WWW2' , 1 . WWW f,:'W',WW5"W?WW,-"'." J,Wf'r.f'J'5Q-'-Wg kguixf---"W1Wfv51WW ' 41u3W.WIW, HM WT'-W' W'-l WWF WWW3' WW' 'W 'WL W,1",- 5" M W'WW H M.WWWWW3f:,WW WWWW 2gw W' WWWWWW9 fWWffixWWWWW LW'f'rr111 ' a Ri' 'SW W-,WW WWWWM . rfWF.W'WQgHEw'1FJi:W1 W1 wg- .W 'WWMWWa'i.jn4,g1, -WfWWf,-v- Wpur- ', ' "R'w!M:'5n "Wa, W, W..5W3,W-W lg QWW W1 JI-WW?.2W Q FJWJQ. 4WFEa'fWiEN '.W-'15'W,W. ' WJWW i1W.5' 'LW1WWWWf?3s'MfYffW'Wl'W W WW3' 'W- - W' Mir H1 NW- W WWWWWWLWWWWWWWW W 'Q' W' SW? P w Liv BAMWWW WWW Jw W 9 Wh' TMA, if WS A 411432 Www, 41 Wx x N rm, ffwflyi, M W "' W 'WWuWWfWW:Wf WWW 'fiW1'mW!ft,! N W' WW- W WWW- W Wg ,WE W, WW ' 9- W . N W' W ! + , ! , ' - f 23,1 ff 1-W f :W WWWWW- WW11' 1 W'W f'1 'W W " x Wg, 'ki Whj 21 WWW-I W 2 HWMWZEM f' w,,f 5 WT- ji.T"" jYWrWQ-'L,'W1Qi',.4 xxxx 'QWWWWQEQKE-f:AWVWW " 2151- WQWWW WW 1-,-,.,l,r'WMl-QW: ,WW'."',W F73 7- , r Wg MH .4W3?W,'v!W2Wi .WW Wr 'FW A ' -W ,Wg W W WW 23,1 'A W 9 WW, 4W2'W,: ?1W3WW3W,,W- ,l,,WWW,-uf WWW, ,W ! 1jW g5W w,Wg,, '+W Au' Wgm' Q3 W W W M IW - , ,WWW, , W ,, ik WK:W,WW,! W ,W W,,, , Z4 2 , WW ,' WWWW, WW W. W W, WWMWW W, .WWW .W WW ,WW WWWWWWEWWW Wu W, WW, WWWWWWW-W W WW- W ff K UWWWNIW 'H' 'vw WW WWW 4- Wff ' W JsW WWW J WW. W W W A' ' W5 W' 'Y 'fp Q W 19' "1Wf0!r ' Aw' H'1':,gf' W ' M' WW mf WWW W Wir "HW HW W1 KT WNWWW W? JH, ' h w , 'W fWWm,,.gL,5guWW gm Vw WW CEL WM 'MW WWWWQMHW , W1 W wW'f1wWWW 1' W WWF' WM WJ WWWW ,WW ' " WW W 'W fd W WTWWWW-lv W ,,,qQ6VN'f1.u1 UW' il if WN WWW " "W1 WJ " Kwan .W W W WJ WWWG .WWW W .WWW fl W WW MLM WW 'W W' HW WW W WW w 'WW WW 2 W W ' W W W '2,fg :1 WW QWQWW if,.,ff:WWWWWff,E',-'WF',512-,W ' aiWWWW'WWWg',WWQWWW in L WWW mWf WW,WzibW , PM , 31 W 3-I 1 WWWHW-W m g, gWWW4LWWW4,,WJZ1W.mf f.,WWsW.WWW'3WWLi WWW3-bm ,-W'-WW-lWgWm:W,,:WW!1W,,',W,ga4E,WW WWW. I-,W1sHW'W,: WW'?mWe W m-W,-:W-WWWU W Wiq5WWWy'Wg W., W f in WWWJW -' j6H"'WgwW , "WWW wb' 59' vpygw-WWWW3"fQ:W' '1J"g,tfW'3k1,5Wu,QWif:, u ' :Wg'51!W, WWWW WWL 5 W W' , 'H Wx, W . WW W. W-WW., WW! W W, W ,WJ-W WWW, ,, W.ugWWW,-WW- - W W WlWW,fWWW- 'X ' We 'W WWK . W - WW.. W W x , WWW X 1 WW , W M' 'SW Wu 'SV ' MW f W f' WF' W 'WW' WWW W W WW WW WWWW' ?W WWWWWWf'1 13 Th WJ 4,1 ,W W , , Wl' ,Li W ',17i4fW' .W WENW ff ,, WWWWWWWWWQ, W JWQQLM ,WWW l'r?q ' X ' W 'Wi IW: N' wk M WU dawh Qin' 1' JM IW '22, "tw V335 W-1 'A+ , VF up ' 'Wmwwfl WW TW WW W WWM W 'w'l7'4" " WV WHWT WW , WWW 5W ' tW"5QL'.11t.",'g: yW,?3lW1WW W'W1':'g.::, T W' WW : WWW: 'W--u. '- " WE-WWW, 4 3' .11 . - ' 3 mr W2 WAN Wp V 'T' WWJW'WWW7""I 5,1 'IWW QW-gWW?gWWD,ALp? EW W1., g'm,WiQ Hf' ,gf W Z- 95f'fm5.,'1i ""fW7'L. ,WW.WWgW1,Wv 4 " W ""' Wm W WWW? W Hin WW, ' 96 M 'wa L LMWFL E Q E, WWW W 'H' W "'W:q,'- WW ,WW , ,W WW Af 'A 51,9 55 ,W have-Wwwi!M1ggWWWWhW W2 WFZMA MW , Wm-'Wx-'QQWW g , Vp .WwfW.gWW ZWAWW., ,WWW '- 'Wy-P W Vi!W'4'lWifWvW!?gfw2WW-UF fm " 3' f' ,"f m p1ql W 11' MWWWW We' !W 1' W P Y N W W JWW1 is-WW RW WW -- ,W .MW kin V, X ,X X W ,fx . ,M mjl x h M :if 'u ".- W " 3 TIN: 113. La - . W ,, X W W ' "" WW ' if " M W WWW Wim WW W ' WH WW W ' 1 "' W ,W W WWWWWW ,WW 1 7 ' 1 WWNT WEQ W tm Ag' mm 'H 1 my N T K F' f lm -In M' N w -,sfEfuW1- WEWWWWW,-WfW, WWW ' WWW W ' W Wy-W LWQWWWWT j' Wfi.l yWy1 W-1 u1E"",,, 3-L -'35:W53.,:gflW--Num 15, ffenff iil f 'f,'aWf3: f . J ' W L I -In hi 'M VW '." g WWW - "" - W W . ,W QW fWIW'WW?W W WWW W W W W .Q M ,. 1" un A .Wi r-'-1"' 'W W W lf ' WPWJSWWW . Qilin ! 'WWWl""WWPf,, 'WWW' 1,1 Y' W FWWAL1' QQWWWQSLW W WW . LP 'Y W ?W,2M515Wf.Wg 5g1f MWMW mfg. wg W "-- WW:,W1-:"1EW'1fi1' V EEZ , 'Q951FnT"W',Q Ll 'N ' ' 'x'ffW',1MWW W WW WWWQW'MUIh1QL' ,' 'www-z1'1MWW1Q5V?'fr . ,W WW WW? - W W W ' W W ' l'I'W'1'gf1'L,-.1 ' WFPTT M ww 'QW WEVL ,W ..WW' 'W - fl' .Eff QM' fini if WK 7?-TM? " "N"'L" -W WW 'Q 1? W WW ' fri" fl3iI'W"' ufi5'WWF:-L' FW' YW f4f53fW'f' fx -'m I Wqbm -1, ,MW ,, Wy, WWW, WWW WW: , VWVWUWW A .W 'M-W Wq , W.,,5WvWJWF wil W. ,-W W WWNWWLH 'W FW ,,, 14' W, .gf ,W - WW , WW B, W, Wfikfumwf 5 PW' "FW W" 'M "MFT Wk f',I'! - W 'W' 'L 1: , 'MWfW' A Wfm QW' 'W ' WWVQ V' ,UR M 45?-' 0' ' WW W -W, WWW-W' iWW 1' fF QW LWWQ Xiu W '- W W JH ' W f W 1 W .WWW WW-WgWW:" wig, H1 "'?g,,.wWWW, , w!Qef:m 3-Q: gg, " f,,.,?igg1Wi W!iW WW W WWW, WWW! -X , WQEMWWW-WgfJM?4':yW WW - .. . WM .... W ,... .... ,W 1-W W WW -W"-3' an 1 5,W1!:?1WWj'WJ:WQ W- ,W JW WWW, '.H W'Q1fW-WL.. .'- 'wi Wg? ' .WWW ' A WW-iq! WW WjpW'W ,, .,,W -F' W',W" 'WWWWfWw3 WWW W ", W WM -W1W'WWWWWWWWz'W, WW' 'h W,.uifH 'WWAW i ng! 'WFWHWWQ WWWWQ WNV WWWW .,.. 'M' ' fW'1W3QjiWvWW ':.,WWS'.1: W.'.WWW UMW .W wr ,y W, .- W W'a'1WWW .y4.WWWW.p, ,W ,W W Wy.W,,L, W,:gWWW,WWW. WW ,WlH,W,. W , , . W 1,., ,, W W, ,,W- ,M ,W W, W, ' iw 'EER W Wai' WW 'Jm m W "'5"'W'W'WWW,1ls"Wff' 'WZW- W W MWF-EW !5+i:WW'5' WH' 'WH15-'V' .' WM W BW WW, 1 ,-QQWWWXWWW W WW- W WWWWWWWWWWW - - . WW 4 3L , , 1z,, 'lp iwgjg z yQgW,,N W15,WW J' , ,WP,icqfjQ,QWZ , X l ,, ,WW W -W 'IW W- f T, , L--9WW n . 5 , -WW' W:W.pf"fWWWW- -W flf, Wg ,WW1WW1.4-,rt W ' WW 2 Wg , "" 4- a, W' -, am' WWWf?-WWgW,qWi1'- :fix W WI-WW,' WQKYA-1-Ww:.,1WmQ W H 1, iv ,yWQ'MffW?, ,5 WWW WWWWWWWWMV1? W. W-WW "WW 'WWW4 W!-WW WWW: 1:1 W" -WP' 'f"fff'i'M ' MW viii , GWWWW1 M L W, ug! WW' L if W W WW H W , . xeW!.,U,V W W W WW A JW- .QW ,,.!WW,W .W WWW ., 'W WV1 'rf-., ,' N -1' jLrLgWQ WWwmrHEF'4 A wk MQ 1 MWF , WNW WWW WT: U'."r" W RW ik Www W WW W Sm WW' WM? if JK? 'WWW U WWW, WW HW an Wy Q ,MQW MW WW 4 gg WWJEW M XX QWWRW ,AW Q? ' V W W WM W W 'QM Vk1M ' W 'h V' iW' W' f f? fi3fHWWW W i WWW ' riff' fm VNWWW N'PWW'kE'11wV WV " 'W WWWW HWMLIHWW-J'4fW'HWWW u 'MWA W U 4 k 'W W M E 1 W EW cf ww WW' QW! W! W, N WWEEWA' 'QWIWYM "H WM , 'inf WWW' WW.f gil: 5' :IW MWWW WW' Wg ff1WVFW'W".'WW9L-f WW fi'fl1'i"l ,,.f ,gf ,WW-X M M WWWWWFEQWJ W W G,W1Z?wLW'j1WffWLW'W:WM Q. , X W ,I .X WM, X WW WWW PM , W W WW .a f WWf-WWW , W 1 g,QiFqE.g : lEW1 "Ei1M1 " fwJ1 !"l'NVfW!, ,W WW' Wi-MyWgf':HWiWN'bfWH'N??5i5WW " ,' f 'W' "W W 'H WW .W W W WH W1 1 A ,W Q- 1' 'L' WWW W. WW W , W , .W WW WW' H W I 'n 5 ,WW v4 W 5131? WW WEWWWQ ' 4 P I U H 1 W W Wm!!! A4 P WW : W'g:WW'W1 WV " ,' in X W WW W, W, . W-W WWWWW51WL',mWvi ' W 'QW gWWm- ,Z ' WWWW ' W g- W- WWW, ' WW W 'W ."FWL'WW.?7 W WW W 1 1! WQ W "WWW W- W MW W W , WW 'Z' WgWN M W W-.WW W WWWWWW WW r W my 1 WL 'tw' WWW Y W-W ,W- WWWW ' WW.. "Q, lx V '! WW WWW - WWW W WW ,WWW 'Wg W N WW P W , nr MW W' Q MW, We-WW 1WWWWW HW W IBM iW Nr V JWQW WWWWTWW' 'WMWW W W w W WW WF' W HJ WWWWWWW WW W WW W W IW W Q WWWW WNW .W.' 'A Wu W ,,lW W1 WWWWWW -WWW E ,WV WWW WW -W: W' W W WW WWWWWWWWQ J NW N H "W VV wwf .N WN W Hn' W WY K Wm WV W kiwi!! il 41 'QW W Wi '1'1' W WWW WW WW. Wk WW W ,WW W NW' WWW., W W HW JIM: :fW'W W ' Www 'W H W3'biL,'gW WWW? W W Wg . CW WV WUMF id ' W WWW Wg? WWHMWW WWWWWW WWW. W X WW' WW , U WY gWWWWWWWW WW. -W ' W' ' WW YVLWWW :lbw 'WWW' wr' W WW 'WF WJ -. , WW W5 wwf' MW Nm W W W. W f5AM'. L,qWiWf mWW5WW WW ' .W 1W'!WWL'W1A - "i"'3?W"' WF" AfffjW5m3L2 WWW, WW W W, f Mr' EW' ' 'WWW " . EW ' fW,IW WTW W W W ,W ,W.WW,, F ' - -- WWW, WWE, gyj WM L: X. 5 , W N, . W 4 W ,gm M 32,15 W W WW' f ,g- W ljy WWWWWI 1 f-W W WWWW .W W X W L, ,M W' M " " W W W V Yu ' W - Fw' Hr Wa-WWWUiWWW, 3 WW W S W W Vw W 1HVWWfx'T M XXXX W ffl WWW, if 1. WWW' 'I W Wujyfj X " WW ,AxJf ' ,Wi W, WWW, Y,,. FV X r. .V WSWQWWW Fifa 'W in hm X 'FW WWW W WW W EHWWW , W, WW ,WWW WWWg,,WW WJ1W M W W ' My W u W W WW W- WWaf.W-'W 'WW My lqw? 11"'1uN7iW!34mM4 1:1 :J WM xr .WWW W WW .... , W.. WWW J Wl'iwWWfW xl'-WWIM , W WW, WW 4 W 'X ll Wwk!,WWWWW,VmW, WW, W W..v WL 1 ' ' WWWifFg1WrEW5fWY WWQWWWWQW W W-W' W' W --WW " WWWW.WW W'WWWWW WMU 'v uk W Mi rl LIU' X W 'W Wg", Q'4Wgg7,:WW1If1', -W Wx- W 14135: W ,M QW, W! 'I f Wg ,N --WM-Wll 'fiHm9" WWg WEL-WW "WW W K WL, XX X W ' WQWMWWWWW '.W7'W+v-W1 V4-WW? X WW' W- 'V'-1""J',.'L.ml WWW. E,,WWg,fj.Wggg, yWW ,WWWWW 'A f'nI1W'WW4?:F'if' F 5 IW'-'?4"'W"WPWWWW'V' W W W W L "W W1 W4 , WW W X...X' IW Y WP WWWWQLWWEWWWWWW 'fl 'WfWWWY!W5WWMuWW1,i WMj'1v1F!ffF'TfQ5rf,fWWiF W M m-5 X vt QHMWWWW L W W., WW W SWWWW - , W W . W1 .X.. W-WWWWWWWWWWWWWWWWN WW.cWW. WWWWWWW X WWW W WM ' WWW' 'Wvi fmwr WW W n A 1 " 1' "1x"""31H W "W"TJ1WM" 5 X W W WWLWYWFW ' FW WW ' Wt. ,, WW,-gW,.WW'1:W -'W:1WW1",WW 'W W WW ' - ' W W WMWGWW, W" 2 ,W WJ? 'WW"'L'9'f'W'WIf-,Wg-as 52159, " " "- LWWWWQHQWWW1 N"1ifelm""'WJ-l,'W'Tl!"WWWWW' W WW ' W an W Wx- 21 W WWW -5 14W -.WW W f5?M13f?fiW?2f ? yi?rWW:fie?' WM WW W HM WWW W W' WW W W ,, ,4,.W,,W W ,, W.WW W . , , W WWW ,P M W MF iw 3 WW,,W,W W W , , Jn WW WW,mW .W, .rv-.,WWWfvWf'W1.WW Wi, '!4' jlfi41 ' ."g'L2WWEh, X T1-A"1-'.WW4k W" W 4 13 vWP.WWum y,W S,1'.fW'F'g,.1' W1 W.3WyQ,d1W,WW ff WW W! LW., 'WWW f W'W'W5'R?4g!WjbW. 'WWW 'Y,M3WW,"W'1 'l WW M ,NWWWWQAQ it N W 1 T k WWW, fi JJ' W Nu,1W1 WT My WW FEW WW 5, ,WWW W mm 1' W WL WW 4 N N ' r W N L Q f !'mFWpW f f' 74 Mlqu ai WW B V M H W rW 12 W WW WWW LWWQ WM W H , XX .m? W W , , W X W W W X WWW WW .L 'WW WW, W We WW WP WW -- WWW W1 , 'W 4 ww ,W WWMWW WJLW W Wg WWWWW MWW We mlm! !"WW 1W'M W .W WW 41' ,AWWE3 , V "W "WW ,"' " "W", W, WW ' . W W JW PW M' ' W W'W22gf?dL'K,,W"' .-W,.W'1U "' A W W'1W'W2.,W 3, 5W'gqWW ., W W W f- W u W W1 WW' 'LW' W4 ' WWu5",W WWW WfE W'WW' ,.W1f,. "' ' W h :W M-cr 4 W 4 ni' rw W9 'WV' ' A WA X ,Q P5512 VMA MW-W W.IW,WWW h XaWW, htwngqgp- AQ, W www! T1 MJWWWWWWTF Wm tw WW!! V, ,N 1' a,4,uWWW V' W ,M LW,, fp WYWQWJW WWWJW , HXWU' W LV W Y Wlx W WW. A1,jJl ,, ' M A W" ,rw '-J 'W his-Aj, 1, W W W WW W W W W "1 JV W ,QF WV W M171 , " A VW WW, 44, IW. HW. WWVWWWW ' JWQAWWJN ,J W,,, W ,WkWW W lWz . w if WW WWWWMWW MW fl-W ,WM M Pugh 5 Hi' W WM, M ui W Q P 1 IWW, LENS-I HL NW fl if 7 H V W, W L gg W WY, Q W W , Q1 AA W W W "L 'WIW",Lf'w,.WW,,,"'mL,W' L59-Qi 5' JF" 'W 1 M W ' , 'WW , , MQW 5 W W Wm , Wu v , ,,,R'Wh, A A WW WW W 'W W Wyg, W W WA WWWWWW -'H V .V , QW WM Q WWMV1W'm W'W'W,,WW,L 1WW,,' Q ., , g ",gW,,WW: G5 v,!- --W1'.W'1, W W' , gan k 5, , 1, A ."W"', my WJL ,WW -1 W'fWW- Wh -W, W l,-- ,W W ,- ,WW WW W WW W m?EH:w,yLn , W , WW W W , 1 AWW,WNy,iQ' M W M ,,?W?W1YjW1k.,,WW,,,!l WWWW W AWEEW Q N PM M X wx W!!! I I X X A 4 M' xwtx H , M' I A M ' W W M W MW WWW vi W l we W w kuh X FAM 4 W W 'VY W '?'1" WW Wm Fi W, , WWW W W W W 1,Wf::i71J., ill W ,WWWSWTWWW ,'f1p H4?iHi3 fi:WWRZ"'F M' ,,i!WWfWJ!W W WEN? i 51:36 ,TA TM PM JL,+NfMiLEl.S,,A ,LYW!WZHWZWgi31l1W WMP ,WAWWWWPWW W Wkf WL L W W W WWWWW ,WW W MW Xu , W 1 'W 'i " W"'i"WW'.' A "fQ!':'WW 'W :W "' W W WL " 'W' ,QlfWW',,4 WWWW'-w -,ar f Wi 'W' WW ,3EWWWW ,f95UW, Gi -,312 WW5,ff4E,, Wi,W 4, WW :WWW W U WW.WfWf'W W W- 'TWVWW WW1 h'Wfwk W'1jg '-:vii "W N' ' 555' W . ', qW15 ,' ,,W", ' 'v' ' !' w,Fi1'., WMM EQ ,LQ ' ' M WW WMPJL w.gW,W! M W. W W W, -WW-Czwwgqw W i,WWWWWl6q JW, J WW , W WIN ' Q:' WW,1W' W 1 sku ll" 1-WLW fl- VM ., W W Wl WW'WWWfq3 :WW W -lWWW1WW 5' 11V V' 1:- '1 'x iii 'WWW WW 'fl f' .W W'W" 'N ' W ' , W ?v!F WWf W WN 'WWW W. W .x 4 311- ,M W,W,g,,A"WWW, -M my W. WW W WWs W 'W s 'WnWTWiLW QW , if HQ, " 5. W. W' WW , W , W-.- WWW- 'H -,Q--WWW WW, 1 ,WW ,xWW,.4,WMW- 1, - W ,WWWM Wu, af-WWWyWW.W W W-"-,,,, WWAWaW' 1. ,N X W H HW WW U ""hW L ,EWWQWQI W .MWW V F 'W vlpyiawrx MW WW M , WWW WW:WW-'WWW WWW WP-W W ,W'r,721i",WWQgW r 111 hr ,W 4 E' M575 'E 1 W M WuWWI:'gE",W ' HW 31 3 -6, W WWF WW W',WWW WW W Nga H .WNW N HQWWW ' q' f ' W 4 ' f W WWWQ, 'X M N W. W W , g,,WW N ' F, Q. W W,WW My ',',W,WWW95WWW,3'W Wm, . ,g,",uiWW", 3-WW ' , WW , , W4 W -1mW:f1WuU WWW WM W WeW' f W W W WM W", m1'1M'f , WWWWW, ,wWW,,YlWWWWM.! 1. ,QWJNWW dm mn Wg WW ,, WW FW L+WWi4fWWfp-W,:WWM W W WN K: W . WW ,WWW.,WW , WW, l,,WWWWW W, WW , WW I WW, '-WW" W W WWW: 'W WN ...WWW W J 1" 4. 'M 'W -WWW'WWWWWW"'r . , MW- WWL ul'-1511 3' WW 'W' WJ: VV ' J' ji Ms Nw' ,QE WW W W 1 'W , ,W J W WW ' W W W my W WWWW W WWW, .WW ,WY WWW W W wr WWW ' , V W HL WW 'WMW4 7 ,WV W-im' WWRWWV' Wwnhi MM X !W?5'W, ,, WpW W' HC 'W ' 'u WWW 'WW W-W W W 'WQ WW 'WJW-W WWFWW ' W ' WWW AWWW ,M W f-W WWJXW ,W 'W W 1 W W. WW W, W W . WWW: WW IW QW W AWWW. W We WW MW ,WW,, W .,. .. WW, ,n ,Wai W,,W WW, X W M, ,W r. . W ff WWWWW+WgWWW.WWn. WW W NW WW'fW,':" W1-WWW' WW . w w f -WWg."'W'-' -.frm'HW,JWW"W-.1':WMW,rW,W UQeF'W7'ifW :W W1-W WW y e w, '7 1",,WWW , W fWW,' QW, WWEQJEJWWWW, 'L'W"f'1f WWW ' -Kiwi - W 111, f -WW J Giij-,lzmff in WWWWQ Q Q, ', MQW ' E' , W V A , sm W W wmfiwgl H L 11, , , WQEM WAM W"'1W-fglwg, 5'iW'gEWW1'i WW.fg-yi, W' '1,,W "3, 'F' 'I'-WW,,mfA-"WWW W' ' WWW " WWWWQIF WWW , W' 'W 4 "WNW W 'W W, , 'M ,,W 4:"Jv'9'g, WWW N' , : l'W,rw !1'xW!N4W'V" 55' Vi, W, W 'HENRY W WW W H "' iW5W r f?1W 1f Ilim-WWW lWfli '3W?F?F W: f+WfA9 W W -W5 'Q 1J'W:5 I WW- ' W, LI' 'Y' W Y Wg' +1 1 W WW W W FW? WW QQWWWWWW .W M WPWA'-M W 'Wfffp ' ,W WW W 1 WWW WMWU W 1 If 1' WW, 4 WWW'f WW-r M' -Wa 5WW'L5f 5 ir qi W X me WWQW yi' ,' J of F, W W-WV: A 291 ff J! WHGW P Sa MW in W W Wfvuf 4.1 WWW WH .yr ' W WWa"WJ4WW' W '-' 111'r:W4W,:" A W W W 1 " WW ' -W W "W W WW" -'f lfW fW WH "W1'sW"'b'WM"QYLWW WWW -W 5 W A ,W Wim PM W,WWW'WV,.W .i,W, W! W-.W Huw 'W 'W.Wf' H W ,l1M y 'fl . 9 W H W WW M 1 lsWf',LA1M: 'UN A, LM' flax V WWMWW . W .1. 1 11 am L 'W ' - Q 'W WW '?'WWW-Wah' W WWWM Wm' M WW, :Q " " X, WJ "f I W W W 1111 WL Wx" W1 .. " ' nk 'W L, WWWI-'WWW W 53 7 173? -,W"3WW'35M' M' WWLW' 'WJW5-'HW3' U' WW W W:WW'1U 'H W 'QW-W' 'W 'W W r"-W ' H - ' - W' "-'WW4Lgk1H- m rf j m H' W f 2 HWY. , W W - YW 'Ui WW' WW W,WW WWW WW,W,fW W ,W , W ,, :WUWI W 1 WW' jWWW',wW"WW W M-WW X" 'WS WA' I WW-X" N 6. mwftuglgvi, WV W MM WW XWWWWW X WWMWMW ,F WW fUWWW'5'lT WW WW.qW'J . WW WW WH f"W"w.W Nm FW-WW ,?MWWf,,W W- WW- " Q ' W,ffW:WWW W ' U 1 J WVWWW '?l1WW. Q W:'EWVF1"WW wi " 11 M M Wi W, M - m lilm W::f W WWWW JM WW M ' WQWL X , 'WWW W' W WFFWWWL W MW W W! .. ,W , WW- Wm W WW Wm M WWW? H " MW W ' m W .W W-,5pW,11 W , WW W W Wwdw,,,fWQ 'VW ' EW ' W WWWWWEUQE L QWWW WWWW W W V EWJW5' rl-W WWW WgI: b'U,Wfig1' W ' , y:W WW..1,WW W 'WWW WW'nWwa" ' 'WWW yum: 'M 'W 91' -3- W YL . WWW W WWUNW ,,,WW4 -1: W , W' WWWWWMWL W1 WW W W W W, U 'WFW W!' ." F1W W ' W KV V-H W, WLWIFF-'LWW-" YF WWFWWWWW 's'WlWW'3'-QU WHWWWU1 ' WWJ bmz"2'WEv MM '1 ' W-N , h x WWW, W WWWJMM WWL!W,,W,!W 'I 'Mlm' 11 W i? 1 1. 151 'Y . if :W "W Lt 1' WWW 3 W WW WW 5 111. 1 Wim 4 15' WW ,W Wyj WW W, W, WCM W 7 W ' Si m M5 if WWW 35 m i, NW -1 WW FW W WW W WWW W W WWW I ' MW' WW WW, A',WW"i'iw, WWW 1111 WWW W V A 'W' W W WW'fWW, 1' JM -WW W 'LWMWTMWW W WWWWW? U M X ' WJ M' W W WW, W W 'MW-, 1, W W. WWW 5+ LWQWW 5 W,W.y' WLWW, W W' WW'WW'1WW Wl'W:' iW WW W: m N A M W W Wu WWWEWWR -'44 ' NWWW'V 'WW3FTfZW"F-'lW'V L 9WW J , V w WW WWQ W W W, M aw? WW , . aQ11fAw W W ' w WW :WJ :fm V 1, Fw ' W WW WW SW-I " 'X - W W . . W - W N my J WW W WW , W . W .W4 W ,- .AY , W WWW WW . W W W , W W . W W' ' WU - ,QWWWUWNI 'WW'1W3W"W WW: W? Wg WHNWAW nWg,.' ,W- Wi W WWWW '-,W. 'K WW12 'T-vw. ,Wf-'j,WWzWf,.' '- W W-,' ,,W,,'fWW,WW W5 ,, ,'lS4qWf,QT, 1" E 'Hz WW IW WLW-Wg' jf' ' WW 7 .WW -iw WU WW W W-1 A W WWWW- W, ,WWW 'YW-W-,Wm W! .,-,WW1 L, ,W WWW W.W:WW-.5 gf W- 5, ,i msfxm .1-WWWMWWYWWZ g'.":Xfgn WMCWWWW 5 QW,-'W'WW W',W.Wt W W W5 qy gyg' :,,JP ,jrW-' A 'W'-E! WW ny W W5 A :W W WWW? MM M fm NY EM 2 W MQAWW 'WWQWENXM ,,, W W, 4 x, .W,,, W WWW ,, W,.,WWW,WjS, WWWHW, A- ,, ,WW MUN, W ,W .,WWW,,qWW,W1f,WW ,,-WWWW,WN-WWW ,,,,,W,W4W ,WWW,W W ., WN- .-0. W ,QWWWW J ,H WWW P?miWW'W5WWW1W31QWWW' WWWW WV ':. i'E:WWW?HW'1 LEWWWWWW WFG"'W'Q'aWfQWW'M'fWJ'LW''U'-'3?W??"'TY1WI'WmW'WWff'WWF"'2lk:W4'- WW'Y".vW3'WW:.WHW!i'W HHWMFWWWWEWWWW WWW"WWWmWWLmNW1-WWI 'E W Wg' Q E iii ' ?Y! i ! za5sd ' giQ '.. ..., , 3 5 'ma i X .. a.. N EX LIBRIS W N A W K ' nwwff ' a n This Book Belongs to Name ........ ...... ................................. Address .... ...... ' ................ ...... THE REFLECTOR Trott Vocational High School Niagara Falls, New York Enniliiltinn Ginift nntumn is nvniuntvn tn thu stnnunts ni Knott nnst, nrvaunt, 'ann futuru tnhn hnnn mann ann mnninn, nnn nnitl mann, thi5 institution Eirntt inomtinnnl ntnnnt nnv tn no thought ni ns Knininn forth f Ssniltiut nnn nintnt Qitizvni-. C. Nero Zfrorvmoro Gfhis Efooh' mas mritivn uno Hluiatrzltllo bo thu Stuovnts of Glrott Rotational isnhool mlih thu hoov that it mould Sumo nom uno for lono as 21 wtoro, nvrmununt uno morthmhilv, of thvir unimihvj mhilv nttvnoilm thvir honorvo sfhool Ei rott C. Nero OUR THEME This year let us weave the thought of skill throughout our book. Let us pause to honor those whose work is still the ideal to be pursued. For centuries the world has cherished the memory of the skilled artisans who have produc- ed the cathedrals, the printing presses, the tapestries, the musical instru- ments, and the host of other services that have 'made the world a better place in which to live. The skill of the ancient Chinese craftsmen will never be forgotten as long as a piece of their porcelain, their brass work, or their carved ivory and jade remains. The monks in ancient monasteries, copying almost forgotten manuscripts by hand, preserved for us by their skill the choicest learning of the past. A storehouse of treasures was left us by the skillful minds and hands of Cellini, Michaelangelo, and Da Vinci. Time passed and skills in other fields brought relief to a world suffering from plague and destruction. Ienner, Pasteur, and the Curies placed their skill at the disposal of mankind. Skill serves mankind. It beautifies: it teaches: it accomplishes. The work of the skillful is not destroyed by time or change. Let us struggle to preserve and seek to perpetuate the skill that is our heritage and pass to others our desire only to produce the best of which we are capable. 6 Administration 7 EARL P. SHARP Principal Winifred I. Allen . Charles W. Alsworth . . Leon E. Banks . . Ruth L. Barnard . . E. Rexford Billings . Benjamin I. Bird . . Ethel M. Brennen . Charles L. Chapman Leslie W. Clark . . William H. Crowie . Virginia Donohue . Clyde B. Emert . . Ethel L. Ferguson . Iames L. Finger . . Kenneth E. Garrecht George C. Hanneman Margaret S. Haroney . . Fred I. Hoebel . . Minnie L. Iack . . Wm. Franklin Iack . Estelle Kamm . . . Herbert Kerman . Francis I. Lang . . Geraldine M. Loree ARLEIGH Z. BACON Vice-Principal . . Clothing . . English . . Drafting . . .Foods . . Chemistry . . . Welding . . Social Studies . Continuation . . Millwrighting . Bookkeeping . Bookkeeping . . Music . . English . . . Science . Mathematics . Mathematics . . . English . Sheet Metal . . . English . . Retail Selling . . Arithmetic, Law . . . Continuation . Economics, Filing . . Continuation Bernard F. Manfred Lynd C. Marlette . William S. Morton . Louise B. Norris . . Harry A. Panton . . Earl H. Parker . Thelma I. Phelps . Iohn Richelsen, Ir. . Frank I. Ripple . Helen A. Rohr . Jewel B. Shalvey . Florence Skinner . George L. Small . . Edward V. Stafford Ieanette E. Sulkey . Marion L. Tallman . Harold C. Thielking Shirley Traver . . Walter C. Tresselt . Marion L. Trudgeon Peter I. Van Haaren Iames A. Walz . . Vera Baker . . Bernice Klimecko . Physical Education . . Millwrighting . . . . Science Foods and Clothing . . Mathematics . Pre-Vocational . . . Librarian Chemistry, Physics . . . . English . English Physical Education . . . . Science Business Arithmetic . . . Economic Geography . . . . English Blue Print Reading . . Typewriting . . Electric Shop . Calculating . . Auto Shop . . Drafting . . Office . . Office "It is only the ignorant who despise education." Before we continue with our book, let us pause to acknowledge our thanks to the members of the Board of Education, our Superintendent of Schools, our Deputy Superintendent in charge of Vocational Affairs, and the scores of citizens in our progressive city for their untiring efforts in our behalf. One of the major contributing factors toward the growth of Trott Voca- tional High School has been the ever present and ever stimulating interest and encouragement given to our school by these friends. We are grateful to them for their helpful guidance and considerate leadership. BOARD OF EDUCATION William L. Bliss, President A. Miles Arney, Vice-President William L. Hunt Harry W. Wright Cyrus B. Leypoldt William H. Colquhoun Harry L. Noyes Sigismund M. Lopacki Howard I. Stone Mrs. George Comstock Dr. Iames F. Taylor . . Superintendent of Schools William I. Small . . . . . . Deputy Superintendent 10 Seated reading from lelt to right: Mr. Marlette, Mr. Thielking, Mrs. Brennen, Mrs. lack, Miss Rohr, Mrs. Skinner Mr. McAuliffe. Standing: Messrs. Chapman, Walz, Panion, Banks, Clark, Garrecht, Tresselt, Morton, Billings, Bird, Hoebel, Richel sen, Ripple, Van Haaren. 1 l Seated beginning at lett: Miss Traver, Miss Norris, Miss Allen, Mrs. Shalvey, Miss Sulkey, Miss Kamm, Mrs. Barnard, Miss Haroney. Miss Dggghge, Miss Phelps. Standing at left: Mr. Sharp, Mr. Stafford, Mr. lack, Mr. Lang, Mr. Crowie, Mr. Bacon. 11 FAREWELL TO THE CLASS OF 1939 I find it difficult to say good-bye to the mem- bers of the class of 1939. You have become a part of the school and have played your part well. We will all miss you. It is my sincerest wish that every member of this class of 1939 find happiness in life and success in your chosen work. Sincerely, Earl P. Sharp To the class of 1939, I extend my best wishes for your success and happiness. You have been successful in your school work because you have had an objective. In taking your place in the school of life, have a definite aim, believe in the success of yourself, and work straight toward your goal. Sincerely, A. Z. Bacon 12 .. Seniors s?'I"?ii1Tf If u , sf L, I k Q, fffvl-L' L, f' M 4' . JJ", -.J if 141065 jbff?7WZ ,dk ,4- K A- -n I , f ff 42. mu mf' jj ! ,riff ff' 3? T , 5 . ' vw - ' 1, fi' .4 ., Jaw aswwvf' if ww -v 4310 aif? wif .C4+j,'r Z if 7? 'Q' f W, 54' 2 xl", af, 'iff A fb' .L :Q ZIQJ, H. , Q , N' 4 5 "" - 4-2 - -. ,.,.m.f,-ff. ' .. f- . M -me gf- "1:7 " 1 ' ' -ef'f1ff,g+r V- b . V 4:9 I 2 - ' ' 'H' Nu, MG. " 5 2119 -- - . , .Z Y 1 fi QV .ayiglii Lf? ' 1161! I R .,.,- 5 1 1 .V-6-I 51' ' ' f7.9'Zf"' F215 ", ff' .J ,,-ef' E -A UV. I fx' M J, , "' ' '..i,J , , Jffql. .""'-'af - J My .rg . ' ' -Qgl-I' i t L , J' fi g ' if gx ' 'A - fn- 17.1, 1 fi ' ,E--A 11. '-4" 5 - 4 3,7 , .-- 411, -...X-Q., -V . Fkfavyg " , - ,f'i,.g-zz..uL,- 1. -, w?"'Tgi-..'?2,. - .,, . - ,L if A gf. 3 4- --Q .1 '14,-1-f.', - r' . h , -' ,. 'K " '- - ... , ,,,, Vwhzi, 4- -, V - 'mf' . ,. . 51" -gf ., . .-. ,,,5.a..-fx' . . -su 4... 1. .V ,,. ,lk I ggi. -3, W. . 'bit f, .V ' ..- .l".- . T ,f - A 1 ' - A 1, - , - f ll r , , - . ' . ' . W Y , A nr?-r..1.w' ,. f' i1 1f Q 5 ' A -J 1+ - ,, is f - , ,fr .- ?Zi':"-?-'55ii'1::-gr fff 3 'W' P5 wh .v "ff ":1?f?"" M,,, :A . A 4 r. . ., Q-.. . me .,,,V f- .-i,.J,:ap , .V JJ, ,.,-,.-UA- , . ,., 5732- .f1"l2i2fff:""':,:9' ' . 1 ' L Z 1 - , F" 2-J! V if -I ignfg. 7. ,Yv:,,.,-,fisxg- r W1 -f s . A : ,, V X , gi , Iv .vw gf r ' - fj"' -Lf 353 . 1' fd " .. ' ff A ' 1' ' ff? .-i 7,1-ff: ' 5 SF "" - ' , " " L 5 f , A - ggi!!-,ef , . an :qu V - . 4 -hu f 4, I K ! ar. .' .. f ,4 1 ' 1' ' V - - 1 , fl.. ' . f Nfl, 5 - h .. ' " ' ., ' Z , . 1 - --. - 1'-ff v 'x ., ' ,Q ' ,.' .-3. f HU : 4 - ' milf: t -. . 5.-5. if .5 1 -K 4 2'-"' ki ' ' 1. aff: .fff .. f ' 'I X M: M fill?-V . ' f - i 1' ian, 11-f , rf' U- ,z A w -, , gi' " ' .a" --'ffi"f 1 ..J'?'VQ ':" if ' 2' 'vi S2115 . 4, ,. 67-7 'Q T Qi! x" f",'l' ,fr .' - L-L.: ' ' fQ"""fTfgJ,. M - .. ,- ' - ' - ,' 4' ' , ,Q 1 :Ti fy.--1,3 ?9fWLW5 -ffaf , -Q4 Afw- fwv ' ei I -fwfgtf fi: ,Af A if ' ' - ' 7 T ffl- rl' 7 ' A ' 'Q '. ' gif" '74 V ' - fn" ' , A ,A -' . - J, ini'-' 'TILA . :rv LJ-f' ,ff . ' ' 3 f---,f ' 1' -' :uw - ' -,. V 4 f f . , 1. ,W .4 f Q H, Y. ff, 1' 4 13" .1 K' -sa gif? C ,uf ' 'lr' J 1- N Mu: 2 1 fp . pf. 0 5 1 .f A we J' If LS. Y 9' X Q L 'J 'af' 1 E4 J U 1 1' 4 ' . 1, 4 Q , f ' A, f f A4 1 .- J , F ,f 9' N A "' Ye, 'fl If ,9 . - 1 .,- . ' Q 'gn .f ' 1' M -f , 1' Y f 1 . , ,A ,ff 4 - ,gf a ' .. 1 f- f .J M.',,f .- . -4 ,Eli J ,".f if A-13. :fy P, :A ,J I J -f nf 'rf' f' fr 1 ffl fig 'rf' iffy " , f 5 if .f ,f ff -.j,,,, g , Q' .Q- Y a ,f JL- Q f' .ff ' ' " -f 159' " ' 1' +- ' ' Q f' 1' f f' ' 13 i! 5 ?' 4 "'.x" :- 4- 5 I' .1 " 1 f gk 18 v. . Q H , F' L....:f' - - .-'s.... i'5ii ' 'si ,Q 34:-,,.w ,.,,,, : - .71-V A 13 Mrs Mmme L Student CLASS OFFICERS Class Flower Class Colors Rose Choral and Iade Class Motto We who have been trained can accomplish ectric Sho ELEN A. LQSOT ommerclcxl Electric LECKSELL MANCINI RAYMOND H emxstry ALEX MANARINO FRANCES G JOSEPH E. ADDITIONAL SENIORS WARREN ALLEN Auto Shop STANLEY ASHTON Millwright IOHN AMERY Drafting GEORGE ASHLEY Drafting BERT BOUVY Auto Shop STERLING BAKER Auto Shop ALFRED BEAVER Electric Shop ROBERT BOUVINIZER Electric Shop WILLIAM BERNAT Drafting ARNOLD BRUNET Drafting CASIMER BALON Welding EMMETT BERARD Welding FRANCIS BOYLE Commercial PHILLIP CATANESE Machine Shop IOHN CAPSALLA Welding EDWARD DERA Machine Shop CARMEN DePETRIS Machine Shop IEAN D'ANDREA Commercial ROSEMARY DiSANTIS Commercial ELIZABETH DOWNEY Commercial ZENIA DANDREA Homemaking CHARLES FORSEY Auto Shop DAN FIN ELLI Electric Shop ANGELO FRANIOINE lVlillwright MIKE GENGA Drafting PATSY GIANCOLA Drafting ROBERT HAWKES Auto Shop HERSY HAMMOND Electric Shop RAY HOCHADEL Machine Shop DONALD HILTS Welding EDWIN HAUN GS Commercial BETTY IACKSON Commercial HAROLD KN APP Auto Shop LOTTIE KRENCISZ Commercial EDWARD LEVANDOWSKI Machine Shop STANLEY LIPKA Machine Shop IOHN MORRISON Electric Shop MATTY MATUSIK Drafting STEPHANIE MOCNIAK Commercial CARL MALIVERN I Commercial 27 DOROTHY MacIVER Homemaking ROBERT N EUHAUS Commercial MARGARET POWLEY Commercial PATSY PEDUSI Commercial ELIZABETH PERNO Homemaking IOSEPH REELE Millwright FRANCIS ROELL Sheet Metal FRANK SORRENTINO Auto Shop PAUL SLIKER Electric Shop TONY SOZIO Machine Shop STEVE STRUMINSKI Millwright IAMES SORTA Millwright MURRAY SCHEURICH Drafting PEARL STEPHEN SON Commercial LOUIS SKIBA Commercial WILLIAM WOOCK Auto Shop WILLIAM WOODCOCK Auto Shop DOUGLAS WEST Sheet Metal ANGELO ZUCCO Auto Shop WARD ZUCH Machine Shop WE PREDICT FOR 1945 RE-ELECT READ THE ARTICLES OF RACHEL GETTE BEELIHIZ PE53l3SE Adviser of Heart Affairs and I OE MARINO for Vice Presidency "THE PEOPLES CHOICE" MARY PELLIGRINO Popular Music Criiic IN THE DAILY HERALD LECTURES TONIGHT AT THE ORPHEUM LEWIS BOORE "How to be a Good Boss" IOE GENTILE "How I Became cr Basketball Star" GET YOUR FRESH FRUITS AND MEATS AT THE ANTHONY KALIVODA FRUIT MARKET A AND THE WILLIAM EOS '1. MEAT STORE A 12 STEAK sT. ' LEARN TO DANCE NOW AT HELEN Lc1SOTA'S AND IOSEPHINE FEI-IRO'S STUDIOS AT Tse TROT ST. 'A 5 i-'rr 'X WRESTLING TONIGHT AT THE CHUCK KEETON "The Brawdy Vlell Digger" VS. BILL EMENDORFER "The Burly Electrician" TRY PHOTO SERVICE OF TRY BOWLING AT THE ALLEYS OF E ALFRED BEAVER STANLEY KczYsc1N AND and EDWARD KAPALOSKI STANLEY DAVIS 1234 NEGATIVE AVE. 321 PIN ST- TOR A GOOD GAME or GOLF, USE A SET OF FRED KURILOVITCH GOLF CLUBS They are always used by DICK MORRISON 1943 U. s. OPEN GOLF OHAMPION READ THE LATEST MODERN POETRY IN WM. LECKSELL'S "ADVENTURES IN RHYME" Published by the DAVID KENNEDY PUBLISHING co. WHERE TO SHOP Used CARS bought and sold F. Sorrentino - Chas. Forsey Wm. Woock - Bert Bouvy REPAIRED FREE FOR ONE WEEK GIFT SHOP BOOKS. CARDS, NOVELTIES A. Teraza - I. Zawacki M. Huff, Proprietors DRAFTER'S Supplies Rented CALL 463 AND ASK FOR William Denno-Arnold Brunet Harry Stieg-Murray Scheurich WELDING DONE WORK GUARANTEED John Weigel - Ioe Reid Ioe Rizzo - E. Berard We Deserve Your Confidence VANNI'S EMPORIUM SELLS FOR LESS Friendly Service hy Helen Bradfield - Mary Tokasz Rose Destino - I essie Styka TRY DROZDOWSKYS' for DRUGS K Prescriptions filled by Iohn Cosentino - Geo. Carlson STAR TAXI STERLING BAKER, Proprietor Reliable Driving by NICK GONZALEZ - WARREN ALLEN ILVIO ROSCETTI Day and Night Service ANGLER'S RETREAT NEAL CHANNING, Prop. TONY SOZIO. Chef WRITE FOR RATES Accurate Typing is Our Motto PHYLLIS MCCOY IOSEPHINE DeLAURA DOROTHY CARL PEARL STEPHENSON Authors Manuscripts,,Our Specialty PROMPT DELIVERY SERVICE LONG DISTANCE HAULS DAVID KENNEDY STANLEY LIPKA IAMES CONNY ROBERT BOUVINIZER EDWARD DERA I HANDLE OUR FLEET OF FAST TRUCKS PLACES TO GO LEARN TO PLY- VINCENT DEL ZOPPO FRED IANIK, Instructors 'mY THE PIES AT ROSE BERDS' BAKERY MARY BONANNI'S FAMOUS COOKIES SOLD ENIOY SKATING AT BETTY IACKSON'S with MYRTLE HILLMAN RENT A MOTORCYCLE AT GERTRUDE LAMBERT'S Ride to Reduce LINDA BARBERO SHOWS YOU HOW DANCING TONIGHT AT THE CATARACT INN Music by ART GUIDOTTI and His Swingsters PATSY GIANCOLA and His EYTHYM MAKERS BASKETBALL at the AUDITORIUM TOMORROW Two Star Teams CARMEN SICOLI'S ROYAL DENTERS WALTER BERNAT'S FLASHY RAMBLERS Compliments of lhe DONT FORGET JOHN AMERY THERESA GRAVANTI and GEORGE ASHLEY HELEN GEREGQR GLUE CO. MAKERS AND APPLIERS OF QUALITY GLUE BEAUTY PARLORS DE LUXE All the Latest Ha Styles FOR POPULAR SINGING LESSONS TRY THE STUDIOS OF HAZEL DILLON nd DOROTEIY DIGGS 6789 SCALE ST. BOXING FRIDAY AT TI-IE AUDITORIUM DONALD HILTS CASIMER BALON COME EARLY TONIGHT AT THE RIALTO '-sms AND DANCE" STARRING NANCY ARICO DON'T MISS 'II-IE HITCH-HIKING EXPERIENCES of FRANCIS BOYLE Famous Acrobatic Dancer TONIGHT AT THE STRAND BETTY BERGEY with Noted Popular Dancer H f-Avogg-gssgggg HIS TRAVELING COMPANION PEOPLE TO KNOW EXPERT TYPIN G DONE RATES REASONABLE CALL 168 CARL MALIVERNI ROBERT NEUHAUS ANNE MIKULA MARGARET POWLEY DRESSES, COATS, HATS Styled For You by AIDA MAULE, ERNA VENTRY MINNIE MARILLO. PEARL MOSCKER Call us for Electrical Supplies WILLIAM SMITH - HAROLD ALLEN RUSSELL LaVERDE - SAM CAPIZZI We Carry the Best A11 Makes Machines Repaired EDWARD LEVANDOWSKI FRANCIS SWARTZ CARMEN De PETRIS WORK GUARANTEED CLEANERS AND DYERS TEDDY SMITH IOHN BELTRANO ROMAN GOLANKA FINEST SOLUTIONS USED BACHORSKI'S ALLEYS Lessons by HAROLD KNAPP - MIKE GENGA WARD ZUCH - PHILIP CATANESE OPEN EVENINGS UNTIL 12 Learn the "Lambeth Wa1k" Expert Teachers SARAH RICOTTI - WILLIAM MERKEL CARMEN RAMOS - NEAL GONZALEZ DANCING AFTER CLASS Shop here. You Can't go Wrong STRUMIN SKI CIGARS WEIDERT'S RACQUETS AULD'S PHOTOSERVICE SPORT GOODS Best Makes. sold by FRANK NICOLETTE STANLEY DAVIS IACK ASHCROFT ALEX MANARINO AT THE DOWNTOWN STORE HOME MADE CAN DIES delivered fresh daily STELLA YACUS - FRANCES SULLIVAN IEAN MCLELLAN - ZENIA DANDREA ORDER NOW CLASS HISTORY Seniors. Long will we remember the day when this coveted title could at last be applied to us. Soon we will be leaving this institution of knowledge to take our place in the world of business. Our years in Trott have well prepared us for this important step. However, before we go forth let us glance briefly over our fruitful years at Trott. Can you remember the hopes and fears that assailed us as we prepared to enter this school as freshmen? Who can ever forget the bustle and confusion we created While hunt- ing for missing classrooms? After months of hard work we find ourselves Seniors, that posi- tion which we envied so much as under-classmen. In our senior year we witnessed many triumphs in our various activities. The football and basketball squads made us proud of them. They fought with splendid determination to bring victory to our school. This year we have seen the advent of a new type of student activity ticket by which the student is admitted to all school activities, receives a copy of each Trott "Herald," and a copy of the yearbook. This new type of ticket was highly successful as it made it possible for more pupils to take part, at a very reasonable cost, in all of the different kinds of school activities. Will we ever forget the whirl of parties and dances that was climaxed so grandly by the Senior Prom in May? We wish to express ou.r gratitude to the producers and talented cast of the great variety show, "Microphonics," for giving us such an enjoyable performance. It will live in our memories for a long time to come. Many fine assembly programs have lightened the burden of work and worry of our senior year. We extend our thanks to the Niagara Falls High School Band, Morrell's String Orchestra, and the cast of "Microphonics" for musical programs: to the Chevrolet Motor Corporation for talking pictures: to the dramatic club: to the Student Council for their Profes- sor Quiz program: and to speakers, Iudge Raymond Knowles and the Federal Agent from Buffalo. Incidentally, while we are handing out thanks, let us not forget our own band that has done such a fine job at all of our assemblies. The senior class organized early in the year, held its election of officers, and then at the regular meetings planned a program of activities for the class. The officers handled the class business with skill and efficiency. Money was collected, pictures taken, rings ordered. and caps and gowns measured with a minimum of confusion. Their constant service made our senior year a successful one. We have reached another turning point in our lives. We shall always remember the happy days at Trott, but now we must look toward other horizons. Once again as when we entered Trott we feel the mixture of hope and fear for our future. May every senior be guided to the successful fulfillment of his wishes. William Denno, class historian. 32 OUR SCHOOL The following pages will introduce to you all of the students in Trott Vo- cational High School. Every department of the school is shown with a brief descriptive account of its activities. These boys and girls are all training to take part in the life ot our community. Trades, businesses, homes, factories, shops will all benefit from the training these young men and Women are re- ceiving here. Niagara Falls Will move ahead faster with their help. Their con- stant aim is to improve in skill so as to serve this city with the best work of which they are capable. 'rRo'r1' VOCATIONAL HIGH SCHOOL 33 VOCATIONAL SHOP DEPARTMENT There are 270 shop boys in Trott Vocational School who have hopes of becoming skilled workers in their chosen fields. After leaving Trott, they expect to become apprentices, mill- wrights, electricians, metal workers, welders, auto mechanics, and machinists. The indus- tries and businesses of Niagara Falls attempt to absorb these boys every year, and many Trott graduates now hold responsible positions in shops and factories. The training these boys receive during their stay at Trott enables them to apply for a job with confidence knowing that their courses here give them a keen insight into the problems which will confront them at work. They are prepared to accept responsibility, to follow or- ders, and to be loyal workmen. Upper picture, lst year. Lower picture, 2nd year students. 34 TECHNICAL AND PRE-VOCATIONAL DEPARTMENTS The Chemistry and Drafting Departments comprise the technical division of the school. These are three year courses, and an attempt is made to train these boys to work with the college trained men they will find in the chemistry laboratories and drafting rooms in our plants. Graduates of this division receive a diploma which is held in the highest esteem both by the graduate and by the plant officials of Niagara Falls. The Pre-Vocational group has just been organized three years. The school endeavors the first year to give these boys an introduction to the work carried on in the various shops. The second year they begin to specialize in the sho p they select, or in the one for which they show the greatest aptitude. Upper Picture, Technical Lower picture, Pre-Vocational students l 35 COMMERCIAL DEPARTMENT The Commercial Department of Trott offers a most practical, two year course of study. The students secure an intensive training which enables them to take their places in the busi- ness world of tomorrow as Well-trained, capable Workers. At the present, the number of students in the Commercial Department totals 157. A thorough and specific training is given under competent instructors in Office Practice, Fil- ing, Typewriting, Operation of Office Appliances, Business English, Bookkeeping, Economics, Commercial Law, Civics, and Retail Selling. The work of the subject is organized in a seriesiof units, and credit is given at the completion of each unit. Trott graduates who take their places in the business world are not only able to hold a job, but also excel in various fields of work. Lower picture, Znd year students. Upper picture, lst year. 36 HIGH SCHOOL AND HOME-MAKING DEPARTMENTS The High School Department tucked away on the third floor has made its influence felt over the entire school this year. You have seen high school students in and at the school games: you have heard them in the chorus and band: you have witnessed their acting: you have read their reporting. They are a welcome addition to our school. The Home-making Department gave us a thrill more than once this year only to disap- point us bitterly when we learned that that delicious chocolate cake fragrance or that nice spicy, nut aroma belonged to articles not for such as we. If they persist in sending such aromas floating about, I think we should insist upon free samples. Besides which they de- lighted the eye by appearing in prints, and stripes, and plaids all made by hand and in the very latest fashion. CThis makes the rest of us rather jealous.J Upper picture, High School. Lower picture, Home-making students. l 37 SCHOOL QUIZ . . THE LAST EXAM The "question quiz" is becoming more cmd more popular cmd, not to be outdone by any- one or anything, the staff of the "Reflector" composed one for you, the students of Trott. Get out your pencil and see how many of the answers you know before looking at the correct answers on page 46. 1. What famous radio personality was 15. How many pupils attended Trott this ably impersonated by Norman Parks year? m our variety show 'his spnng? 16. Name the captain of this year's football 2. What renowned musician was spon- Team- sored by the Trott band this year? 17. Who were "The Curies," Da Vinci, and 3. Who's the famous school mouse that Pasteur? 1 ' h ll ll? wrote G Co umn In t e Herald 18. How many teachers are there at Trott? 4. Our theme mentions Cellini. Who was 19. who is the tallest boy in Trott? he? . . . ,P 5. Who heads the group of retiring stu- 20. Who IS the shortest g1r11n Trott. dents who will HGVGI Clgflin enter 0111 21. Who did the drawings for the yearbook? portals in search of knowledge? I 22. What teacher is training the future elec- 6. What popular chemistry student ably tricians of Niagara Falls? directed our affairs from the office of Student Council President? 23. What well-known group had a tea this year to demonstrate what they had What teacher has charge of our drama- tic productions? Who was our popular baton twirler and Drum Major this year? Who was captain of our basketball squad this year? What is the number of the dreaded room where many of us have gone to sulk in seventh period detention? Does the library have the books "The Yearling," "Young Doctor Galahad," and "Listen! The Wind"? How many basketball games did our reserve team win this season? How many rooms are there on the third floor? What was the name of our variety show this spring? learned in class about etiquette? How many tons of gum were discarded by Trott pupils this year? What day in the year may we all ap- pear in our true colors and act as dumb as we really are with nobody caring? What department is going to furnish the city all the good looking stenographers in the future? Who are the members of the social com- mittee that did such good work with our school parties? What well-knovsm poem by Rudyard Kipling did many of' us enjoy seeing in the movies during the past year? Name 5 books whose titles include the name of either a flower or a vegetable. What was the score of the 1939 Lock- port vs. Trott basketball game? Cr-ganizations V , AH, ,,Y,,,f ,,,,,, ' W "' "' ...W A-k -,QgT'-72"-lEi1 A 7 - ' ' ' fl: 1- V Q? T:-I-ffff ' f 2 S, fi g. X31 E Q 4 ,,. L ' ,xii-47,44 4. , fjf g HS llwllllmmuml J X li-fr 1 A 35 m Tl' X ff -UIUIU v Iii' 'fff xf 155' s , '- , .fm mf? .--ww.. --" " iii'--W-jwwllw " 2-QQQMI ' iii-' HQ - gwzszis lizzziinlra it 1?-Q A :W ,UML .,:,U1 Y 39 ., ,. 1. 7.7 .,,-,-.,-...A -..,,:.1,. .. .i ' ' - -...- ,H --Lmqggri-4- i111 ,1- Sf'e.i.l'a. M,SguLep.n THE REFLECTOR STAFF A yearbook is primarily a book of statistics, and generally speaking statistics have a very gloomy appearance. So much so that under ordinary conditions one usually falls asleep over the first few pages. But not so with this book, "The Reflector" staff has delib- erately done things to keep you awake right through to the final page of the book. For instance, that old time "class prophecy" was decked out in an entirely new dress. How do you like it? We thought it was fun. And then, we realized that "the quiz" was becoming more and more popular, so we made one that we thought would be of especial interest to Trott students. By the way, Walter Farber and Robert McMeekin are responsible for the class prophecy and quiz. Miss Phelps, our adviser, furnished the ideas for the book, and the staff carried them out. We wish you'd notice the theme, too. It really has some significance for all of us. This is a vocational school, and we tried to point out some of that history of crafts and trades which preceded our modern industry. Our Art Department did a splendid piece of work for us in making the drawings which help to illustrate the ideas we wanted to bring out in the theme. The very first drawing you see is one of an early printing press, and the drawing intro- ducing the "Administration" is a Guild Hall which has a very definite place in the history of arts and crafts. The "Foreword" and "Dedication" are pages of hand lettering done by Clara Nero, and hand lettering is worthy of our respect if designed skillfully as this was. Mrs. Shalvey deserves our sincere appreciation in the care she took over the illustrations which appear in your book. We would like to thank the students who contributed candid shots and other prints for our pages of "school scenes:" Mr. Billings for his help as "publicity man" for the book: and all of the students who took part in making this book a success, not only those who worked on the staff, but those who had faith in our work and invested their money in this project. THE TROTT HERALD STAFF This year the staff of the Trott Herald published five editions of humorous entertainment and school happenings which were greatly enjoyed by its devoted readers. Modern changes were introduced into many sections of the paper so as to produce a true student voice. The old mimeographed gossip section was done away with and a group of sectional student col- umns took its place. The staff earnestly devoted its time and efforts to produce a good paper and student readers showed their thanks by turning in a record subscription list. The Trott Herald also became represented in local scholastic press groups when Walter Farber, Associate Editor of the Herald was elected Recording Secretary of the Westem New York Inter-Scholastic Press Association, the group which awarded our paper an honorable ribbon this year. Miss Ferguson and Miss Donohue were faculty advisers this year, and the following lists the staff of the 1938-39 Trott Herald: EDITOR-IN -CHIEF Robert McMeekin ASSOCIATE EDITORS Walter Farber Frank Nicolette DEPARTMENT EDITORS Lucille Rosatone Sophie Wrobel Ray Mclnerney Helen Ashcroft Rachel Gette Theresa D'Arcangelo Mary Pelligrino Helen Walczak REPORTERS Marie Paradise Bernice Evangelist Fred Blackwell TYPIST Theresa Gravanti 40 STUDENT COUNCIL One of the most important student organizations in Trott is the Student Council. Since it was first organized, eleven years ago, it has become the means of obtaining cooperation between the student body and faculty. At the beginning of the school term, each roll call elects one representative to the Council. There were forty-four members on the Council under the guidance of the Faculty Adviser, Miss Helen Rohr. The officers for this year were: President-Benny De Biase, Vice-president -Ioseph Marino: Secretary-Robert Rhoney: Treasurer-Mary Tokasz. This year the members of the Council assumed a new type of responsibility, for it was they who took almost complete charge of selling the Student Activity Tickets. Mr. lack, the teacher adviser of this Student Activity Ticket project, attended many meetings and com- plimented the Council members for their efficient and accurate work. Through the efforts of an excellent social committee, the Council sponsored many enjoy- able dances. If one were anxious to view a Fred Astaire or a Ginger Rogers in the making, he should witness the ease with which our students danced to the jazz tunes of a swing band. Since the Council aims to do its work completely, it realized the importance of including charity in its program. Consequently the student body was asked to contribute to Christmas baskets, to the American Red Cross, and to the Community Chest. The Council was proud to identify itself with each of these, for it realized that the student body was receiving excel- lent training in citizenship and was contributing to the welfare of the community. The members of the Council have thoroughly enjoyed their executive work, and they wish to thank each student in Trott for his excellent cooperation during the year 1938-1939. DRAMATIC CLUB Under the able direction of Miss Tallman, the 1939 dramatic club has had a most suc- cessful year. The dramatic group has presented many entertaining and varied perform- ances, for the enjoyment of the students and faculty. ln September, tryouts were held for those students who wished the opportunity to display their acting ability. Twenty-seven were chosen as members. New plans were made at the beginning of the year for the organization of the dramatic club. The club was divided into three groups which met on different days of the week. thus affording an opportunity to have more than one play in progress at the same time. The plays were received with great enthusiasm by the students. The four plays given during the year were: "Comin' Round the Mountain," "By Special Request," "Cleaned and Pressed," and "Fireman Save My Chi1d." The play, "Mrs. O'Leary's Cow" which was presented at the evening performance of "Microphonics," was met with great satisfaction and approval. With the careful supervision and training given by Miss Tallman, the cast was able to portray their parts in expert style and with professional skill. Each member of the dramatic club was given the opportunity to select the type of work he desired. Different members have been in charge of make-up, properties, costumes, or the technical details of the stage. In addition to taking part in one play, the members of the dramatic club have received much pleasure from their activities as well as having had excel- lent experience. They have become acquainted with the art of good speaking and have benefited greatly from the "Constructive Criticisms" given by the student body and members of the faculty. We hope the club will continue to grow and will carry on the distinctive work of this year's group. 42 TROTT BAND The Trott Vocational Band increases every year in popularity, achievement and mem- bership. The students have enjoyed a number of assembly programs in which the band participated. However the band's activities are not restricted to the school buildings, for its members have entertained at many municipal functions. During the football season, the band provides color and entertainment at the games for the spectators by playing stirring marches and fanfares. This year the band again went to Tonawanda with the team where they performed at a night game. The band experimented with various letter formations this year which were highly successful. Band members have practice twice a week, once during school hours and once after school. At this time they rehearse musical numbers for assembly programs and various public appearances. They have been honored by being asked to appear this May at the annual music festival. It is without question that this smart looking band owes all its success and popularity to Mr. Clyde B. Emert, our very capable leader and instructor. The Trombone Quartet is a comparatively new organization, and is composed of four of the more talented trombone players of the Trott band. They are George Bunzer, Frank Horek, Robert Clarke and Ray Seifert. Advised and directed by Mr. Emert, the Trombone Quartet has appeared at various assembly programs and also gave a brilliant performance at the Trott annual play, "Micro- phonics." The quartet at the present time is competing with musical organizations from other schools for a radio audition. The winners will broadcast over a nation-wide hookup in the near future. It is unfortunate that every member of the band could not appear in the picture, but due to lack of uniforms only part of our band could appear. We, the class of 1939, join with the remaining students of Trott, to express our sincere thanks and appreciation to the band for its inspired performances, to all the musical organi- zations which have pleased us throughout the year, and to Mr. Clyde B. Emert, the director. TROTT CHORAL CLUBS Each year there are students in Trott who are lovers of music and who enjoy singing in a group. In September, these students from all sections of the building meet jointly and the Choral Clubs are organized under the capable direction of Mr. Emert. The students are then classified according to tone quality, voice range, and the ability to read notes. The Choral Clubs, composed of about forty-five students, break up the monotony of school work. The Girls' Glee Club meets on Monday, the Boys' Glee Club on Friday, and both Clubs look forward to meeting together on Wednesday when they form a mixed chorus. The Choral students are given vocal exercises and are taught the elementary rudiments of music. Common musical terms are studied so that the songs may be better expressed. Special care is taken with articulation in order that each word may be clearly enunciated. Also considered are good posture, proper breath control, and a well-rounded tone. In some cases, individual training is given. The course includes among its musical selections, ballads, folk-songs, chorals, hymns and the semi-classical music. This wide variety is offered in an attempt to please everyone. The Girls' Glee Club presented its first performance at Christmas, offering several songs and chorals for our approval and pleasure. In early May, the Girls' Glee Club made its second appearance together with the Boys' Glee Club and included in its selection such lovely songs as "To a Wild Rose," "Brown Bird," and "Love's Old Sweet Song." Also, at various programs there were presented such commendable soloists as May Fadel, Antonette Capicotta, Paul Mehls, and Viola Brown. The talented pianist who accompanied the Clubs was Esther Tosetto. This year, as in the past, the chorus participated in the Niagara Frontier Music Festiva' held in May and the conductor was, as usual, Dr. Carter, New York State Supervisor of Music. The Choral Clubs have throughout the year given us a taste of the better types of music and may indeed be praised for their fine work during the past year. 44 Answers to Quiz which is found on page 38 Uncle Ezra of Rosedale Cecil Leeson, famous saxophonist Floogie A famous craftsman who designed many well-known objects in gold 6 silver Dick Morrison, our senior class president Benny De Biase Miss Tallman Dorothy Wolfe Carmen Secoli 206 Yes 12 games 8 Microphonics 943 Sebastian Alvarez Discoverers of radium, famous artist, discovered the process of Pasteurization. 46 Sylvester Fink - 6 ft. 2 in. Helen Benware - 4 ft. 8M in. Estelle Yacus, Helen Bradfield, Clara Nero, Stella Maculewicz, Olga Kargatis, Iosephine Ferro Mr. Tresselt The Welding class The latest report was 9,621,063 indivi- dual pieces or about 2,683 tons. Dunce Day The Commercial Department Mary Tokasz, Benny DeBiase, Ioe Mar- ino, Robert Rhoney, Helen Greger, Har- riet Bakula, Louis Morrell, Ida Maule. Mary Iones, Dick Morrison, Fred Black- well, Ceasar Albion, Ioy Shieman, Iames DelZoppo. Gunga Din "Under the lilac tree," "Fashion is spin- ach," "Rose in bloom," "The Scarlet Pimpernel," "So red the rose," and there are many others you could name. 31-28 in favor of Trott. Athletics ia Simms .at . WW -Q -L' .smtv T y 1 lager 5 an yr'-,w I 4656! fred' f 'Q Q,Q,,, :Sims E n f mi lui QQ 45.9--Ky paid no fig rv' JA f af!" A E YS' 'Q' W K Nfl r I jr X NX ff! f Sim- JJ I' Q J 'x kg av ,QQ 4 'LP 'Y fri fi f 7 Vf3"', fr L , , f f X E?sQh df af Q Q fi L Qfiv-z 1 "Nun 3 3 Nd!" ff 'YW 1 A -gi A M. .- ' 'annum gh.,--. 15141 M1-W mx-Q --1 x ,c '4 Q M 1 f. -.25 ' ' f'-' ' ,. LL. 2-.f-Q., -tn. . W f1f""' If N " QQj.3'. fQw, fwxW:wx4wM:a ,f ., ',, -5 ' ' J ' .1.,.,.11 ' - 'L ' A 'gf-dw -..: "s...1.. A - Q -., '-ff 2 x - " -'!.1yQ i QQ . +45 4 ,- 4.-1,5 Q - 3-:in 1. T '- - f' ' " A' A " - 1, ., 0,5 ' -- fi' ' ' "- fi " QQ," 5 -J xg . ,. ,pipes . ' A V 23 5 T .A f ' f A T7 1- f ,175 J fi QA nk if f Hi, ,. Q, Q Q , T QQ. ,.QQQ,,. Q XQ .HQTQQEQQQ Q ,. Q Q f . -- - ' nf . M- ft ' f- ff- ' -' -,--'I X. -' -:J r , f', 1 -:',, -,' . ' . . ' . Y , Q, Q1g':' --f '.f.,'g7-' M 34 axf ri. 2 Q h A "f iii? ' "' JV d 'fr . .f T4 ' Q :z ' , 1. ' ' ff -T 1 K 1 ' ', '-' -- f", V -- fe .gg -wf my - .. -,.. .-fu.-1 u v .RQ ,Q, 2' 'ag ' x ., , ' , ' .., .-J "' Q, QQQFQSQ Q iff - QF, . f - .Q-,, A gh, - 1,51 ' SQ 23, . 'P if - Q ff L -Q . - ' " ' ',w24'f f-W5 , - xffgw - 2.4 -ifrgg I 1 H 'J -' - -,. -N - , - V .. -' , -, Q QQ Q, QQQ: . ,I QQ QM - ,Q,,, ,,.Q:9Q , QQ , - "f ""' - ' :Xu Q Q QV, Q , ,hr ,QQ-, . Q QQ! ':QQ K' ' -i' Jr Rf, Q4 '. - ' .,Qu:, SA, . F , If I 4' 3' ' f i ' I fn 4 ,F gig , ,- ., , Q Qu, 1 . k MQ, ,I All y . Q V , .- .. if 1 H, , - Q .5 !f - P' :4 1 1- A rf. r. -Q ' 1 - 1 ' - 'x-, . ffm. , - - Q Q! . '- Q Q ,ga 'Q Qffl 'QA - J ' :'! ' 1- . ' , P " " "gif '. "' . -.- Q Q. - 1 ff v ng, gf e , W ' - ' "2 H315 f- ' I1 -- V' -I "T X. - U Y ' ' ' ' , ' ' N ,J iff? . ' - A 1 V r Q . ' ' X" . -Lftfi If-., ' :Q - 5- -Q 1 1-. . Q Q-, ' Q . h -Q - Q - A , -" - 'rye -1- - Inf' Q 1, - 'Q QQ Q 1 Q g . QQ Q-Qi. A-Q. 1QQ,-- Q,1,?ZQ:f Q . Q. Q 5 ' i Q Q ti, r- 2, '- '12 I 2 Q' Q' ' Q' '- i A gm -4 ' , A S - 5'4" -2" r' v 1 . : ' 1 ,,,:L,: " V fm 1134 Q Q Q L Q. 'Q QQQ L ' .Q L 112 ix - . ' --1'-" X'- ,ff : - - , , - In 1, .- - , , ff J" 1' "L E ,. 'fd ' , i F , f- 1 1 , ' ' - ,-f- 4 : ,Q,, ' ff - f 5 ' f . 47 .. FOOTBALL TEAM The season of 1938 ended Trott's fifth consecutive year as a participant in the Western New York Public High School Football League. Our football teams, under the expert man- agement of Coaches Cripe and Bollier, have exhibited real skill in football technique. In the year 1936, Trott was eliminated from the championship by a single game. But win or lose we are proud to say that the student body of Trott has supported its teams one-hundred per cent and with such cooperation the boys did everything possible to turn in the winning score. This season our football team, composed for the most part of inexperienced players, gave a good account of themselves. Trott's victory over the powerful Lackawanna team showed what it could do against a first class opponent. Our traditional Trott-High game was one of the highlights of the season. If Graham McNamee were broadcasting, he would, no doubt, close by saying "And that, my friends, was one beautiful game." The score was close, but High School succeeded in making a touchdown during the closing minutes of the game. High School still has the "Bacon," but wait, next year-sh! we'll keep our plans secret. La Salle also defeated us by a lone touch- down, but we made them work hard for their victory. Our captains, Alvarez and Amery, showed considerable skill and leadership in deciding what play to use to gain the greatest number of yards, and each member of the team supported their decisions with prompt action. The students of Trott honor their team and are loyal to it knowing full well that the team practices hard and for long hours to perfect that skill which enables them to perform so well on the field. Six out of seven times fate gave our opponents the winning number, but the wheel of chance whirls again next fall, and then who can say what will happen? BASKETBALL TEAM The Trott basketball team this year has had a successful season with a record of six victories and eight defeats. Coach Manfred built a strong team from a group of boys who had little or no experience. As the season opened, the sport critics were doubtful about Trott's ability to turn in any victories. However by virtue of their dauntless determination and skillful teamwork, a series of victories were won. The most thrilling contest of the season was the game between Trott and its traditional inter-city rival, Niagara Falls High School. Spurred on by the cheers of loyal students, the Trott boys played an inspired game. The spectators went wild when the score was tied by a last-second basket. We lost by a single basket in the overtime period, and as a result were eliminated from the coveted play-off position in the finals of the St. Lawrence Basketball League. Because of the whole team's worth, it is difficult to select any one player and call him an outstanding performer. Chester Rachwal, the sensational underhand shot artist, and Wil- liam Kopczynski, the lanky center, brought glory to Trott when they were placed on the mythical second team selected by the various coaches from the different teams representing the St. Lawrence League. With their magnificent display of teamwork and fight, the team captured the spectators' hearts with their dashing brand of good, clean basketball. At every game the cheers and encouragement from the spectators inspired the players to fight and win. This year's team shall forever be remembered as one of the smallest, cleanest, and scrappiest teams in the history of Trott. The reserve team was one of the best teams in the league. They played brilliantly to capture second place in the league with a record of twelve victories and two defeats. Both of the losses were suffered at the hands of the taller, more experienced High School team. Congratulations should be given to the coach, to the varsity team, to the reserve team. and to the loyal supporters of the teams. 48 FOOTBALL TEAM Front row, left: N. Metro, I. Lotterio, I. Mikula, S. Ioseph, C Keeton, W. Wysocki, V. DelZoppo, A. Fcrbicno, W. Icmese I. Inqrcxsci, A. LuMcrrcu, G. Stewart, B. Gertz, A. Curcione, Art Curcione. Back row: I. Kennedy, M. Mazza, N. Theiss, W. Morosenski, W. Ccxrmincni, S. Kopenski, S. Cerminara, W. Gage, S Davis. I. Rowecroit, P. Mazzu, R. Pioli, I. Cosentino, P. Lozincx, I. Murphy, I. D'Amore, V. Trowmcm, D. Orsow I. Amery, W. Lucioni, R. Fadel, I. Moceri, Coach Cripe, W. Popowich. BASKETBALL TEAM Sealed from left to right: C. Rachwul, I. Moceri, Capt.: C. Sicoli, W. Bemcxt, P. Lozincx. Standing: Tony Kcxlivodcx, Bill Kopczynski, Iumes Kennedy. 49 BOYS' INTRA-MURAL SPORTS The boys' intra-mural sports season started off with a bang last September and con- tinued through until commencement. Basketball proved to be the popular sport of the year with a large group of boys taking part in the after school games. Competition was strong in most of the games and playoffs were necessary in all the divisions except one. The Senior league champions were again the Chemistry III quintet which won last year. The "B" league champions were the Millwright I A team, and "C" league champions were the Pre-Vocational "C" group. Golf was also another intra-mural sport that was popular. We had a record number of players sign to play. Bob Clarke won the annual event with an upset over a field of varsity players, and Ioe Lukasik finished second in a close game. Volleyball games were also played after school and a fast and furious schedule was completed in May. Softball, golf, tennis and badminton also provided recreation for the enthusiasts of these sports. This year's intra-mural sports season was indeed a colorful one, and congratulations are in order for the champions for they deserve honors after winning against strong competition. We hated to see the season end because everyone had such a good time at the games. Players yelled, and audience applauded making the din in the gym bear witness to the fun all were having. GIRLS' INTRA-MURAL SPORTS The intra-mural sports program for girls has been exceptionally successful this year. More girls have participated, and new games have been added to the program. All the girls who took part had a great deal of fun, built up strong and alert bodies, and made many new friends. Captainball was the first game scheduled for the season, and many roll-call teams en- tered the straight elimination tournament which ended with two undefeated teams, both from the Commercial Department. Much excitement prevailed during the final play-off when Helen Greger's team defeated Helen La Sota's team. A "round robin" badminton toumament was enjoyed by all the classes. In the senior group, Helen La Sota and Genevieve Bryk defeated Nancy Arico and Iessie Styka. In the freshman group, Elsie Klimecko and Helen Wierzchon were victorious over Adeline Antonacci and Evelyn Trowman. Mixed doubles were played for the first time this year, the senior girls and the Varsity basketball squad, making up the teams. Can't you imagine the interest shown with such an arrangement? These games were played after school in the gym amidst great enthusiasm upon the part of the players and also the audience. Nancy and Alfred Arico won the tournament by defeating Genevieve Bryk and Bill Stewart. We prepared for our spring sports, volleyball, golf, archery, and tennis after the winter schedule was over. Merits are given to every girl for taking part in these various sports. A freshman is en- titled to a five-inch letter by earning 100 merits, and a senior is awarded a six-inch letter for earning 250 merits. The girls work hard for these letters and enjoy every bit of it. When they are finally awarded a letter, it is an honor of which they can be justly proud. 50 BOYS' INTRA-MURAL SPORTS Front row, left to right: T. Bell, A. Kirkoricm, A. Arico, A.Sico1i, I. Brown, W. Donovan, R. Clarke. 2nd row: D. Dcxoust, R. Winker, T. Klodcx, I. Coram, W. Rychel, I. Rowecroit. 3rd row: I. Beltrcmo, D. Morrison, R. Golcmkcr, A. Guidotti, H. Zacccrria, E. Sccrrbecz, S. Kryczsin. Top row: B. Stewart, E. Drozdowski, I. Gentile, C. Rcxchwczl, I. Brunett, I. Marino, R. Speciun, W. Wysocki Front row, left to right: E. Fiori, T. Winker, I. Bongiovcnni, D. Channing. 2nd row: H. Gregor, L. Ienczewski, I. Lass, M. Tokusz. Top row: G. Bryk, N. Arico, Mrs. Skinner, M. Pollock, H. LcxSotcr. GIRLS' INTRA-MURAL SPORTS 51 SCHOOL SCENES 53 I M ff-w' M Mya f9r1L4l!L-2 9 I! MJD, Tlcxvorn. I, 1 W mfg 5 ' f QQ 2 M e . xx H fofn WAV .- ,'WQ5f'fPfff NW "Vw " Q,ff15j"xq3q fwfw ,RPN MZ Y QM D r K 1 xx. I xl . . girly WE s f si E is 7 5 5 5 E 5 Q 1 Z Qs E E 5 E E E H f lf 5 gl ks 5? e F 5 s JE 2 E E E E E F , E s E E li 41 E E E ii E E lx :M "'f My ' ,Q W65WDZWJP,Ri3? WZEwi1,f1' fW 7 W' -M,j,JWrw3LWy ','! ?WwF'!f" im ' ,1i1'M'3.A' ' I Q 'Mr A Am, Lyn . J mf U ' u ,E If ,,' , W ,, ' w gfwyz . jj Q 1 ' 1 ++ V' N1 "'. xfl' ' WHT" ,ffff ,W,, wwww? g m ML sa- my W mi 'M M m , w i i "J Y '71, M ' ,,, W Lum, 'QM . .' ww, umq WQW'V'fW'm W Q: Wu M , m. K M 1 "W Y ,,' v. -'J W 24, ,iw -ML ff"3'N,g, Av , , w wt ffgqgii MQ ,k g 4' 1 : f - AWE-A ww' M ' ww M ff ' 4.,rwn,1!N!w1!W M JMU ww lm W JL '1 ff'3:fWq'i mm ' M H Lwwkxx W 1,,.,,,,, w "!'?3'fac'N, V BE1M'J1 im,W:M'1g, ' ' xlxx N VM, , VN mmwmw fp QW nw w A .M ML . : QW I-M . v ,. ..1. , ,,, H! f , w,.: 1 4 4,,, w - ' N l' u M E:1.u :vQ 1 - :L .. f A ff fu . 4 w .ff ' 1f,'Q'Xf RJ 1' ll 5 Y A M W 1' ig gk w w w l any ,lu W YT ww, V ,Q L W M M M Mwwi ' Tx U U, WL? W, I,,M Lm.,i1w my , wf F u,,wW'1"J4' W ,,, Hmxhwxw QTQ, Xb ww! ,u1M.J w1M:'iVf! ,1 . B,w, u 5 g m a- w,M,wuwN G ww N , JZQW N M' , w JW H , TM Wm 1. 'c WJ' H W YNY ' xuaqm f P M N 4 wx ' W v W Vw. w W 3' iM1f13' ' EW 1,1 w -fb? U1 Wm W wh MW " 3 M' www wwww Hu ,M M, X, A Q ' 5 8. f Q,iw,wJ2j,w . W W We 5 M Mm ,N H f"1M I1u.! " H W Wm! wp wW+ 'Mm WM H1 gf . , Www ' F N nw ,, , 1,uWWaf:"NfQ.N , ,, 5, I :iw M :M A V " f frgicqw-iwgmmzv ' 5,71 M2 Lm W W? Ng WNW X ' 4Tw-JTU "df :L . m f4'L?fi'Ei7iviEj5W5E5g.?W M,,,A 1 , W.31,WW 'W xw fwfwfuw' A 'I' N 1 I .AJ TE, M X 5 W- nwWw fe5ks L ' M v, ,R YT. 1 Q.: 'A ,WQLW , 1 FW A ggi Ll QI 21:3 1 W 61 ,H4 U1 in MM ' ., WWWW 'fvw - iw vw 'IMw"1'.'aaFENbm1 'w WM 'mm , JW' , WANFQMFUW wv 1 f1fmw,+1Mf 'W Y ,N 1 5 mx E 'E v 1 1 .- ly, , J 'Nev' ' rfb JF y - ,Mm , Vg P W ,av 1' ,u 1 WLWEXWM we N WM ,LZ ,gg 15" wh' M . M V J' '- '. w m , A ,r WN ' ' Q I N. rw VM , ,fm wjl f WY L W I W. ww , M J, M K ww wr 1 w if EQ! U 1 'fJ: 'vMgrc, lu -, wx Hua 'WW E W ' fLM1iW:1' 1,"?,3:' N Ewylf 'I"3'1!"!1'3f1?MMk Qi Palnvwuglxw W. W -v:q1!'x 'MWF' , .W W fr' "1 ' M 51921-Sf' M1154 lim in , ,if 'WM1fggjf?Fmw , Zwwfawgfmrw H yqwge H W fimwjm nl' WW? f W, nm ,E mm tj - W , w L , FQ , ,,:.7vQ jGM!,g:igS1iuuf"!N ,,,., fr , if , m ,nm qznw- ,!W,, vm-v4 "1mw'Lw,:1x W M mm, bmi Wm HP ' F Q l 1 My ' W ' A1 W 'WN1 '-nf,w , W W W W'f1?K 1 1' Mhlfff mfg W 5 J W ' , WW 1 1,1 'NM , swf. M m Um W 4 31! J,M Wm I-w -nu 4 Q k - 1 -Wmw+fQm f " "" ' 1: , ani' law xfmfw - f. . 2w m' W- 1'4wNm,' m- ww' "V My wi v !lhy.R' mLi?'l,i' Wy A wi' N N Ww44'4vigF'm'n1!mww R Q 4 W y - V In W mf BL W 1' fxW m SIMM!! W f W ML A Y' Vg H X W JHmm W all W L M WJ 7 M g-FWMNW J , i 1- p Qkllfi-' g1g 91,.1gHfLfJ? HhF' , W I . ,N S m :N W- - W, 1 w2'M1 -Q-,Hifi 4,-g,W ' 1N..u1' w xf- ' f '-mf' W-.fi W 'R M , ,.,H 4aw 'M A ,KL 'ff ,,,, 1 ,. ,. 15! '1'?Y 'eF ?lf W " fu Wa ' JW M M MNH MM MI j F Min W W l G M 4 ' A4Q,f': ".' ri WW 'Ji W L 5 Nw If .- bl , W 4 WL v rm Prw L JM EW lilmmff "H "ll WW 54 HM QW MQI' X 573, Ml' vu 'Q ',wi2'1'L , , -' "Mi J,wl'!T' ' NME"':- L, ' 11 MEF 1 "1f""'J.i ,.'wQW,,:NN3gbt,! QMMTE, ui l - f. 1WfefM 1' "V 'N :W "ww w."-' w gi " Q4 , ,. .nl ' W' 5.mG1f1 'N W5W3f1'm'f'L 35'HF'Ffi'Z 'rw M mv ,W F ,- J 1., Mg", g?3"g ' ,U -N l'-131 gf if W 91 + Y'M W W 'va S U , J, My 'Jh1:W!?fe,y'fW'u 1 Q ',yi',Mj, , M - ,Q W,g1!y i 1'w':f1L!- W H WM' WM' W, ' M LMA f ' L wjN'!'n 1 'W' N QE WH A-T ! fx , , Nw H M f W 4, 1..w ' w " m wzlr. , W li ff' my L , . ww , .X - ,,,w,.1,U vw ,4 -233,1 1, 1,,, ,w ,jf M -M 1 ,H Mm. .N V-1,,,g.4,w,1w,' .wh 1, 1 1, ' :fi '.fM"-, 1 :WM ' 'ww , UM , wa Lwvi :A ,wwww f , ., W , v w-,1,,, w- UH.: ,,h,,TF 5 WWXXNWN, .ul N. , ,L,.-,w5Wf1, N H N N X' Eff',f':V,."W-l,Qf.7 ,,".1'J'f"f1Ii W N575 iw ' 25?-wif-' -1"'M:'l'i " fP" 3fYW'111 6 Awww Jn , n W - -W r , , , A . F W , 'W , , '?"!'fi'TM'm1' v H ,wvgwu QW! H MW,-941 hf+v,f1'gN5gf'5'A'.' 'WW ,Nw WM , . ' ' W M 11 ' ww H W-g fwvkl-m,1J'+5 ,MUL ,4i,W3,,flgMx1:,fgnAw!-NN, ,M 1. nwnj w "Eu 1,,u1 ,Ww,w- 3 3,3 1 ,V ,Mil -,,, f1"1gQ4mf ., ,MC '1,'r',4 -Am,',M,l,1',"w''Mig'UWVEW--gf" T-'f""f,.7.s'f '-f'm,f'hi,fFT-v'r',M , wmv-,xH1'WA:M1"!,yEw2 7? "H f""'MM'm!11r:mnf Am' Wm -f l'Ag,5"g'5A1uLf gUWb5'1 ""Qfj YugU1fw' Hwwfmrr 3,.LN?jrgWyw?NmfW 'f ,'W' WW' Wi Wi I W 2' ' , 11' ww: , 7-fm 511 4., W. -1- - ww 'N vue ,W-3!.'l4,1-uvwwq-M-Mig 43' Eb r 1 f2 xvW+ iw mf -3 ,, M , J . W, ,,, L. ..,,w, 4 1pgwWA.-.mlgimu -,,, W I g A1 1. M9 W 1 wa, H ,- 1 ,f . , .. nv. . W- F, rw W, - 4 ,W U M f- ., L mg. , M + .lm ., 4 , f qw M. W mZEf,y3g?MA9MVf , ,, M , f, W U ly wh E5 LQHTW i N ' m',M4'5WW LWQT ?Lu,E w M V 4 MM! W ff AFM ff 4 W W,W ,,, "wma !wJ"54l " f f 1 1 rw, M! kr N MNV vp wn , pu , ,L f, M! w ma W4 W 1' M. 122' ..E:'2J W' 41 H11 s, 'fH ,7'1J W W "I1"9Tfyh!"2 V511 5 Lxfigmrw 57?""Rf'f '5 lf "f'UU"m' 'M V. 1:51 1. f'.',wgk3-1.yH.' , f-:Tuff W ,a 1 HM fu W Alfa V Lp jf W, r,'?'C,YYx4 ww X yr Wx, X VW? 1 X' 4 W W , L N wg F wr ww fm WR me H1 ww! W 'T' Tr in W 'H W L VI,,w:,n4'E':N3'Gfr1Q li'g,-"1'J"W?15 LMW.914,g3NMSM, 1 mwpwhmkpwumni r ,WML 1 iv U JJ J f!WWJg1E1w'Wm:'-7WJffgnu' 5" 1 wwww W 'ki 'i W N Nw". ' FW." "- 'W' Lib: HU' W 1" .cf',"5 HW M APMWwlC 1 4u hifwHQ LW:i3p1y' W'J WMQ,i y gv5Q'gfv Mya ME'4m?1' H W t 3 w,iLhJ11 N Qu!ws,HUlt'1W ' W Nui W Hg v 1 , M9 uf :JM Mlm vi J ,-1 L M , E1 Wy ! 3y i,5Q 5fugNf1 . gW: g3.1 p if: A3gjim ,+ Mf-ffm ww fi! ' wigs mr, W L M 'W S ' hifi? I'-'UW1 if W.. 'A M 1' Wm M W Lx H1 W M H. M N. 1 um, vm T 1 fin P' ':M,WmMI - 3Q?w5,w'Lm1 hx 1 ,Salk Huw A1 A Mui 44 W '11"",, 'N jr 4 M W , fu' f 1' U 1 M W M51 , M H + ' A 1 wif? WTC H? M 1 f + L W w W9 + 1+ A W an H , 'f JW . 1 'i'l , if TW 1 lwfw J' ' '2f?9n,r"': 'I 11, W L ,W', f 'Nga TTYL' 41- f , . -1 ' - . , ,,X x r ,W,,, WWW PY wi rh C W 1 ,. ,w- w, , nv ' , , . . , WW HQJV f xiwfbi !T,ww 7 'MM J' t 'm?k:1""4 WW " ' W MX' if 'H y MUL1-'Mya' V Q' .1 N A W W + 1: '-WM U1"H Lb i w? my wiv ,fl MT iw .135 .W - .' 1wN, .' JM f g Qaru imm. L ,LN '9iM llk1"F, '.1,w rw ,,,.W. Vw 'r - N JVM-QL, Q M WW hw M + w ,W MM u 11 Y nm Wg: Mk , M 'M Ur 'mi XE' 'J W .P w V "gl wx M2152 H .,,Q u.k , W Lil, xn Ll W my ,nn ,:, mt1,,1 W, gd Wu ,nw uw W M, if fmmwlk 1, W H Q ' ,v,fy'MEg!7 MSW M 41 ,W QW? M M qq gjmw.214,uM "fW"'Mff"ivEn1WW N U W W M 3 W 15' 312' 1mi'1:u'.f W il .WJ w,u1fL rxf5,: 'M'1'- , N 1 WN ' T - W i ncl ' .,' WW 1' Wm wig?-ywmu kyfm nu S , T 9 1 wwMQ'H?9bL f'fH+ w f 1 1 W 1 fm? W 112 1 W 1",'9, fl' ',, QM,-71-M"',' uzjlxu-'NME' - H W wdMa1W ' . Y, fw'11:,: ' mf ju 1 , uw: ,,, lm Lb 1..f,mf 1 ",e9ff5,-:V X QL Y- lb Mwwwr All HP., f 'wi W Q W, N 5 13, .kiwi-1lI,q: f-. w,1,E ,fii 1 - rn, ui- M 1- ,N K W n fMmwQMWQ W ' M W I YM! fm W 'af rl" iw W H QM. HW V 4 ,M K T N W L M M aw ' jvw j W4 , PM S G f J' J. dh w WL "V ug w uj ' J,,.!LlA I J ' " Jm L M WV ,Ui gf" . aww ,Ll ' MW-11 ,M -,lp .: 1, A , , ff- ww W- 4w i '-W ' W 1 4 'ef 15 law WE1N WE,,g k'gfg ! , Jr: Mlm WL " , , 'Wm my 5 Lv y 1y,,,.w.ma' f M W' ww V' ' E91 if . M ' --., '13..15i ,J ,N 'J-w W Mb, k 'm,,J1, M J V 'WP M1 N vi' ' F w'1! X- 12 ,I " Y, mf' W N M. 'Q , H' X tk v-"IW wfw wx i ,u r " 2.' ?!f1'LL-w i! " QQNN F ' MW 'E --f m., ,' Q4 5 '. ,WW MT 1 HW MM 'YP 1 MJMWN . :M Fc- X m, f5FqY-EVMBQ ' ' 4 14f N,'W' r ',-insT'M ,N CMJ? M' - w f,,H,,w- A wa n ,gN1"f , w,. " ' " , ',gM"f'V , , ' ' 'W W kj? ZW M . The , f ww WW -. W1 V is J W- "1 I N H iw P' ' yu 'wr , N. A ,, , ,,, , A 5 , X a m i? ' N - . 13329 'f"W ,' ,u wN W U W' f rw ' Nw PM 5 J it.: ,,,-rf! Y x lib- iw! A'H' 3 ?34,m1NL1jj W ,. "N ' H U " lim a ,V J 'ei - ' ' 'N WF , mv' M U.: l1' ydT"4 'W Lim! W.-u, .. . m l PL , " n'vw,1WfUL+f,.fiQ' ,- HW." ,w w V, UMW. , ,, ,,, rj -W Wg: Y M 11, W QQQ , Q ' gy 1,, W '4 , r1'lWF'Em'1'L' Wim .',,.--4 W IL! M .i . ..Jfi ' 'N 51? 7, f- uf 1- -www: 1 , N ' ' W2 ' 'wr 'Y-I H'-. ., , M M ww Ww?wWw5 HX Un A 3 WEN "W'Q3i ,5a "Q, ' M ' , " WW A Q ' W W W W 'nv W W PQ 111 ,w ' ' . H1,F.v' ww, ' up , .5 , ' MH-1 '.,r xuwuW w w' a, W ' x- 5 w X' wdkxll rd wx 1 : M W W wig WN V ph M 'N M 9 X ' 3. ' .AH ., W H l, 'M Y W ' V! W 'mm Y' r . , QQ my Hi M ,H gcf , 1 yi: J W MW 4 Y flu, gf . ws rf, wil' L.: X fu ,, NM " ul we ,. , W! , Nw! 'MS u r WM- 1',, lPdm,Ew1l'n ' r ,ww wmv. Qi gx ,w Qu , 'wV!Q'lmWw T1 M. .W 4 'hi 1 z W 11 13? A tum vim 41 M W in - A ,N 15 Y- 11 Wa.. 'M EM WW Www W' '1 w- m El' " M J m W-2 ' L! w ' -M wi l MM W EL , -pi. A u,. , X: TT 1 W'--juni!!-u View 'W 'ii lqwge N ,fs WEP ,, A M ,Mm ,4 1 ,M Wm R, ! M 1 A fr ,. ,QL , H Mil " N -1 WM , ww ,J ., "Ym 'xV'jF 5E . W l wwww - i ,bm ' ., My :Wu . m5,k.:N:rji :dia ,' 'N ,, el' 3" -. ,,, L-M QF 6, wg. Mi 1 w Q I WT N E- H ,W M M f EV rw , gy , - W Hu ' M ,fb W -A, 4 1, gm W W vw, Wu IXW W gh W V , w qlsi ww w , - E u , " N' we M .. M, ' If w v' +V '- y i' W W , w . ,w ww, , ,X M y ., W- -4 ,3 ww , in W V' pf H, W, H .Nw 14. w W ww W M , L4 5- " M " rw .qv w ,Vu V' NN w W Nm 1 M ., 3 Vi ww LS: Tim, N" " Q Q, H' "JW-3 u JM, Va W sw 4 A if Y 31 +1 , , ,iz ,. rm W xislw, Q L M' , xr ,1 wa, WWW W' ff,WLQ"!fJ W " M r fs' 'WM J Q W " sw f wr W1 ' M A gm, m 1 Mags , 'WHL . ,U M 'f' M5 'mEm???12' w W 59 'lm' W ""'ANf'?Jr , u, m up if "H M wmymfx nw w W M N , mv A E lww Mg wg NEW F ,L M wwf ,af I IQ ww WM rj A WJ' W T ! h,i,'7 ? rf w K 1 MM '-9f1w Mm YM fl' A5 My M w ,E '1 a x' ', W A M W , . w w ' W, gm ,M Jw, M, L W w ,W X, ,dr ' ' M 1' w . . Wx X I T.i"'v. HJ. .-L 4 'm ' J M "W -N fs7WQ. 55 xml! V J, M xff .X X" VM 4 V wx 9 If, , nw 1 ,N ' W u waw VA I . NM' W' M" f1"W1kf!-X! ,MW nw M W ' I " 'W ,y Wu H' 'WWJWLW my Q2 w w v w H, UW ' www M, w+1v.,n w , . w wlf'-aklvhfaw ' ' ' ' WG' MM 1' 'ffm .Maw " '1m .',- ,,,-, w w 15. ma Q f' ,,, ' 'I -L X V' wA W W w U W W" mf w :w f p w M -1 W H WY Ju " v ww ' R TX ' -N g 'Gm f"" ""1 w 4 hw ' 'TF 4 X wwwm w -,A-,1 , , mt:-K fyhw? M l',,N,,i:1wN M Jn., i QW? qs, fu g q-'gy T ,,, ' U I w We 4 ' W!gg?fg.Ml- , W ' X1 Egyf . w ,gk 11? , ,,r w w w 9: 'Hw w ,, x., 1 ff .f qmb 'piffgfn ., w , .w, g,. ,, w ' v-" vx 5, F- yu ,11.!-'q,1-fur , f-vw,-,,. X, f-'.' ,W:i-Wm efZwf: ' g Q,afLW ' w::.?p .'9,L1mfgi s,Qi1fze www Mw f:f?s' E .5" '15w gl: - ,M':1q- '-w11':ww-, " mm ww, f-r by MM www J 'llgwb-1 ., , W Uzw3'743'qEm W ww "-H iw ' MQW 1' -N L' X1 U L w xuv M My w Hi K mvuq -,,-41,5 .2 ' 1 wgyg !uf 1! ,3' , w 1M" N 'WQQQYJNM 1' iw. pw? 'V' ,WM , Nffvfl R1 .. X 'Wi w My rm " N- 'N ,11 V f i wg!! 51 19 W WM 1 M " 1"' E1'w6 , A T: -wnsydwwiigqjxfwfkfxn "W mfigigq 4 Mm W V 1 'N WFWJ, N 2 ' M' V-X :w- ww-g. ' L "T, 'W"'Yi7? -N f .Nuys " . J BW QM' TM, Flu QW? , 1 --:,, , ' 'f A- N "5 ,qw 4 X, .1p:gg.,1L Yan wim 3 w ,-if Vw' M "wifi . 4-I Q1-II Vw!-'Ev 'F' HW, 2 -f""uvs"-N ,, ' w "ww-"f1 .fa' 0 m.1JMm:- 15 Nl' - Y' w ' S d7w'Em"M5 '-'11 W QxL0.gkw Vw,,1m ww, w wwww v., H M, w W . R,-A pq W w wk 'wwww , www M ft . w N ' JM U aw V Jflff W ' A gm P54n'KML.gT : ' M - H E,,'WT..' . Mum 'N , M, M Q ww: W f wpjh Mew, My ,m m gg: KM L l.w ,gh N w D ,,, ,-'JF'-W' wwww .- 1, , ,J Yun,-,, ww J' fm' w mx ,F QWf.?i'fn W 11 ' , 1':.' W' "bww , w. w L, M JM .ww w w ,H " . ' N WQTQE H,v'Wi N ,4wM1, x,.,, .,wf,f:.. , W WM 0619, mv ,lf Mk U fwmf vx :W W 3 ww "ww-Il ,r1.c,1 x 1' ,fw . ,Eq,.,mMy.. .. 1: mmmktm ,-iff .i1F,,,l y MTX 2'."'W'IUi" ' 'Qrwfilhhx 1,AaYf1L f-L22 ,,w,-.-,f".- 5, N,,:amM.:, ,M My MM f5,,1x MM'! ,J 34,141 W ' W TNQ 'M -'Vg-' N" wmwwmm 'W' ' ?1,,'f1LtjQmW Q5 1 4' ,X vkgywlh- r' -:www Uh w t ww -L f' ,-fam, QNX ll J . 1 ' - nw . Wk WWW -Y in H NT,ifQ'I51' Wmmww w 531, my. Wan f .mf if 1 wh My gp 1 Hg . .fs f' L W 5 my Jw M, 1,3 wwwwwwi mi fx Af' W - Y xff A ' w . 'W' J .Lr"'1 .f H , ELM W w ' if 'W W 9: w'ww Z r N w r .M - 14 , 1 ,N Ry 'wmg' 1.. w - , ', wiw. , 1 fi4'L1.5751 WV W1 N ww w ' Jwwifffi' re' wffw wi w , I w W Jw ,1 A M ' 1 , A 9 J l P w , ,? 3,, ' ,: 5 , , ,, , '- fu wwww . 1 v V w HW ff w5l5.'f.f M 'K-'UW ' Wie m',MW.'JQ v i, iw A1'1 2?zJ w if Fh3f:2"' ,Sa 'T , 1 Wg,'1uf'-"'mfNW 'Wn?"fl9f W" M X ' ,W , Emu! up 'EL .WN 'X Mn Qi!-if 411'- g f 11fy:Li!i!F:QQ HTQE1 Mmm w w 1 Q X w L r rf gr 'T M qu uf ' ',,,.x,-NW- '- 'E w 1.2 'F' ' Qw '--I ,. :g,,.wLg'1',- Rb 4 " :J-l"' J'-Hg. "W , 'l Wnyih ' n, ml 1,,, ,iw ,NH qn'j,L - I V, 'W ' '- 11-1f,,v:wm,, -da if-' WN' 1'-.4l'1,Lww-,QW 21' w .lim YL if w ,,ww, W X M my .iw ,WWNQ ., 1, JE " v W IW... 5 - xvgigiiw -' bm "W ml. J-'WL 2 Z"' - , -Lwf1":'f'.t,-G W:-'!,Y.j"',Q' , -:ff ' w w. .M 1Mw2m7ff. 'w WwVN - M?f 2 ?xl1:.m Qwm "N 1' J'vwI'I mf . V. an me 4 f wwf sw," WW w lf If ' W1 3 - f :M-1 " w QWC! 5lQQ!: 1- gbglwg 43 , 91,151 W,1'w W w""' 3 :www-W ug Qmgw la H xx pg. 1. 1 .JH W e 1" U., ' viffm. 1' 1-HT ' w Y' , "-1"-rl w ' wk w vi Egg, N ww kvwmwf , Lf www 'W W?-' W' E15?H wm, In 1J vNgPW5PL4,,L LNm 35M W H MM EM was? :gmww, W if JY' M 'gf 1 Q 41' lv WL MLBT - 1 . " i f w MM ,4 f WWW M! mm M w J , M f mv-W1 1 r !WV'V' f." L3ViN!f N J'-WM Xe M5 :1N . "I f1E'W"W. 'ki ffl"-' w 'A 'Wi ' W m, k ..:"-id nw ,115 wi "' J 'ifmX,4x'f,Q:2 f Nui ? - ww w " M r?i1'5Eg"',E:,H ' y Sa w! wgiugmli W1 X , ,H i m M W W 1" M 'H f' 'ffWQ1W"'5iPffMPX ffl ' ' IJVH' H,'i'g.N' We - ' .y w ww ff 1f l wg.4fff y 1.w2 f v wx., w M ww w Ha? J vw new . f 44 ss A hmm-1 w w " gm- mf- ww'--"Fu w ,X -wx. , -1, ml 'N W ,A f-'lfim 5-54 "WV "" ,Tiki , X' W' M Q-155-igyaapl fTm-n:-- all if-"nut V EM' Nm -1 L My w 1 , x 1 M-A My w 2 wh 71 Ayn , , ,mv 3- lu 1. ' 'mqw-,M -. ,,iV.'p,5- N ggir-wk. ,gg'Vf-lf13'f4f92,v21.- gjyh my .Q 4, , ::,..:f ,q:v.fg',w W2 ' ',1h,r.f.' mf fr-1-imma-M. .Jh-I fw 'Rl' " ":4WL1.v.' .N HV WH Q 1 r 5,4 W gp My 4 W m: fm ,,f -" T , 1 '- " '- ' i ww M m-W' - rm -,QM , pf? 4- 13' 591' "MU" Lam, .,.quJ1",g1,7L., ' V., my 41 4 ' Qqy.,,g,4.. Mg WffwWtlgfmhfrl. ix A M LM, ,. gl. ug, ij- IU MA .VZ "" ,C, "',-Wvf' Q if -,mu -1 ,M 3 W L W IN - ' H. E . ,,gH v q. ..,N 1wg..QN , W1'f5rf,:' W -WAHM , , ,,,,u,, , ,. qu w 4,,,,'q, N QT? ' 'MEN U 4'i1:!W Nf " 1, F ,11-"Sh , K 1 We, Qm-'whpg ' I X X ,1',Jy'2'vJ":' X M43 3 1' 4,519 V, wp Uwd,,:4w '- J MM, , X u 1 Lu vm F EWQHWW 1 Tu w ' : flgiy Q f i? f F 'Y 1 six ' Nj ,,!! g Aff Jffgif, 1 ,,..! ., ','Q.vf1MN,.Mm,f,Wt W,,M1,,,,.kLi M . HR' g ? mv if My ji N wb A r H M, N q 'NLRB 'S Wtsmygrwm if wi Wm H' x M H , W A iw ,, , ,, ,, , ,X X w e-w my .,, i f , W , M, wg Mai m i , MM.. 1wsaM4:,-. md ww ywxl uw' " 1igTTqf'1fQ LM" 4. q4 QJ!Wlh,mlFMK?n Mvww w n f H Nv4 ' mf WP " 1 lil! my mivfi ' M W H XV-wx W AER . ff m W, 'Ai' gym Hr J! M L,-'M 'X W!! 'W 'we' jf' W Q ' L ,.4uj.JEf5LE4-M 11" F"'2'E.'m.1f'- ,1:'1,'wggj', ? "'lw-- X, 'UVs1471 9411 ffFffife.f' '--'-w 'ww - ' ' 'L v, w w s :ga U.: i ZH-'A' .e , J 'WM' wi ll N N' X X N W' f L NA L ,K . iw, ,MQ Lp fxw 1,11 ,w IHA. H, ,ff is , gi :W IMA: jlfx, , wg' -wg M,q.LM3, N - dv MCM' A www, JN ,wx J 3 ,nw ,:.wi,QW1rpfr,iU w X r, L .,,:,j11 adrw 1.,,w,15:ff2m1',,.,1-he gg XF Q, 1 -we ,-,W 1. 1 M 14 1 .M -M A M pw W ,M "W'.w4. 'Y .km ww, ww- Q A uf' H gy? H- 'www ,T x af. Q' M4 .!'WL,:1ul?+.w Mfg? AH. U ' I H w may Q1 MMM ,lf"i1W"W1-af' Y ,, K, ,Af W 'M 'M' M 1 A 4DH:4Ww W? f y ,Q 'Q M MH kj W ' M, J HW ' " 34. mm , ' W L .., MM UW1 M, Vu. W qwmu x xh rgm W MLWnff"Hp.W,r41w .MMV ' ' N' " !fi'y'Wmjg' 1 Wi Wav fl' mu' H5 Bmw F 94 " 'W ww 4 ' UL A K W 23? H wwwww Qi? M 1 Ai A r ' g M , W 1- 4 J fm ,EL Jw jg r 1 , M U W , 'A WW -1 K, V M . W ai M " 3 Wf lH ' RH I M b5mi,5w,1!V 9 fx, . V um an Lag w ,A 2 'X New " QW' !W"1I3V",a .V"wQJ"l'+ w m'1 '+ E R V u112Wi13i5W?"3 , , W ,,, m, ,. ,wn1 1 u! ', , , ' ,M MM, wlw wwq' aw -Nw'W Y y31g5cW,1'w,mfD.F'mZZ 'SJW 44' 1 , u v " ' L W' ' A1f:uW"'N"'W1 W'-W f M Pr-1335 Wm QH J 54 .uwpsfwix Fl Kr 3, ' Uwmw L 1 I N J-Alu, UWM M ' N' W hh' - Jmhw '- 132' W wi! 1 ww . -' vw 'fNT 3Aw' Wv"1N-"N -N A, f X 1-Q, N WW , V, ,W-.W px, M .r whim: 4 r W A ,M V r Lf gggx W ig gp film 'Lf ,EJFUN M rW!. 1,:s,w. M f1lW""N,,,,f. wEQgw f W wi ll gp f i 5 ' - 1" Q, :L!Tg,',T:-' E z klffgqjiqi' W, W A M6-iff EQ 1' 9 ml 'W W? Mwwligif W L C: Half-,,.'f-1 ' ,X wig., H .J , ,,, M ,wr ' :,L'f-:iw , up .N . V111 " Wx, im WW , , W, ' ,v , ,f:-, JH-w wma. . H 1 N -41 1w"?,Hq. ww f, wwf M 1111 mv m ww 'f at W, ,U , Wg., U ,M H ww,-.M ,. ,, m.,,W,,,-,,,m!,,qi M, J,-,I H, ,W,, ,MW n 4'muV"' 'f ll ,ami ,I , , n .zlww 11-1 N f A qfwlwf., A 'N V W M m' N 'd f ww W ' f4 Fm ' c .v H ww wr. ,ru M 2 . -4 . ww 1111 n., U- 'H WF N ww, 1-1, --'fm ,hmm .f nh iw - " Mwaw 1-Sf 'Q-""1'+K,q' .-fwfz' ' Wm , "P ' J "M W4 um ' MIBA1, ,f Q? ,. 11' ,. f-Qi ,"g2g11,1F5H2!l',W':'W' rm ,mul-pf I ,iff w wa xy - x + ' Al l 1 lm MW aw mf! My M . iilfx LN ' f Wj1wg'UEwEmE'kw5 My MLM.. NSQWM0 .,fq1Fi,M !r, "'Frhwi5'Qr3'W-"2" 'M 5 Q W W u f WL hw 'f W M ' f- we 11., 1 W :QM W ',NmW'1 . 1 ,sr , N Q w U31 4' E E! 'f'-F' N , W" "-:SWL !V'raNl"l' 'fn - ' mp, , N ig! mm ar W 'ff ' 'W X' 2 GCT.. U .. V ' PH H 1, 'iff Qu .1' l3!fW ' Am., fl if 3' ' QW? xg m A Y Egg, m mf -w,,- 1111 . Pm .se m m 2+ W'?1' 9'1H ' M ' 1 Jvmmr'J!?'5' ' W pw 1 W .pw MUN vwf. " w fp, 5 1 fiwfimm 3 .av "-,WNW ywxqdk 52 V!lgJt ' ',v"I1:W 'J -1 ' " Me v W-WT Nwjwfg h , H l my w 'mf X Q ., ,W ,JL fW 5fw rd M 1 H ,Y 4 ,mi ,wx li '1 A 1.2 L 'u"" '171' H'f!m' ,, ,mu ' g Jim WWWZ 3 -iifffi sjvw kw qw' wijii ,Lg qw' If m y ,, 1:-j ggi " Nui MW' ' ' M W. 9' W1 "'W-1'mk,'tu. , - ,qs U 1- QML. m M W ,MJ .ww 1, A ,, , Q .M .N N ,w.1,W1 , f i ! 35,1-F4mamr,W., :f'lr ,,,1QwE7 h :i ' jx: 31,36 T if .. . LfflFP?fM :Tf"f:a?fiF T E , Y ml + ' .' 4. M -v fu '5 'MQ Y f uf e , M :?!'1-fYQ2w'7f Qi. LEW' a, Y', f,Wu,i.W ',"' I UW imntkr ,lg :iw 2 T my um mm 11,,-mx. ,,'- H WJ fJV,,14.vww 1, , ,.vgi ! i f ' 'BMW J - hmm, " 1 ' 11- xr V -l' , 11'5,w ,, gQfj J,gfw xj. Q A w J:f1"M'sH' M w ' Q5 '- 1','l"fl"a?" T4 N "IW Q13-W , , ,. .,,,.J., LT, ,1,.w., ' v f" U" Jw 5 n N: 'Jah-I WT u , M: T,,aAw-Wzxgqqgx " W 4, jmwlmvj Fw "Tiff, hw u ,"E"1 ,JSM 'uiwgw X ' xfwwiiwlx' nl Wfwi t Y I "zY'M 1:W ,,1 ' ,, '," 'i'V1Q'r' L wx ! W ,,, .. , ,,,, U .JH L M ,,, . q MT! V! W wg: H w qv " Q 1 1' f EW iii Mm.-,V -3- ', V l w w N Wu! f vwfi- pw, x M, W mi 'W-NQNV FU ! ,wwww nr ,gk 'H my ww ,W "' M ri" T" wf:,fi1i11f11J.',' Sw im: " J kmlmQMQig'ufw1-32yg'f '-M.. " 2- 'W 5WM 'MmWM View M We mf W iw r W"' Hz. if 1+ - M 'wmg l wf Y www. .W 4 ml X.: - Nwxiwwflruw. "UR MQ "FN1"W1l-' ,W , Y , Aw WJ wwww W Wim' W 'N' 3 1 N 4 P5 f. '7"' J 'X fify-g1 m-' wg , : il 1 2? A ..,, ,. .. uw, fy ,5,1,,aM3. wx wq E W WM H WJWML ,. N' N f' N 1 rm". M!i1v?1F",JWi'f V 111' ww YL ' wg " R 'f'ii"'1? E' w ' S wt Mgigriagulf'-H1 MKfqMgm.1,v T mwms' "EXPN,-'N QM! W ' rw - -,,W,, ,.,,gv. , 1, T, 'Wi X ' ,,, J- m M w .hvwyuib 114, IWW Nl 1 .1 wwf, L ,,,, , ww nw ,MW Q x 1 :Luv f,. M,,LE1QqM24p,y:.vg'M,h' w w WW X yn 3'V ,' I 1: U ' :1 ' 'VT 'I,,"5gi-QT PEB,-,,Q'1' , " AM " W wwf W W' W? J W 'W W I ,, ,, r ,, - 411, -'fm 11' JMU? Q MWJ m L UMW Wg, HQH.,,W"', gg 1, TF MF lr u U w u 'I' ' fx ul M ' M WW! In WW S wim J, 1jL?! ,1 L. HW wx , Nw WW " ,,, mx' 'V -1" U L .H 'w'+f'-.,a- xx ' '-zu. .N . 'HV M A Nf.w1'w 'Cr'f'QTml'.a'i1' Qu, 'S.'1M.!"gQENf,, E,, !5!:uQf1:.y f 4 ' J W , H yy' 'LV' i.,:z'1,,rf f 'fL""g W, Mg.-1 1' ' L 'MQ 5 " 'J' 'X w, 14 - ww . ,wA A ,LL W W X Y W y Wm - L V Q WMWWW J , m f HL '21 v 4 1 A FMLA JD 1 M Lx., W W' W it wx X' 1 1 m3 , h dw 'ff xy ff... , ,JN M 1QMrL,1i',pk, HN mmm ul A . M X , . N , .sh M- M 1 mg W N w ff A' MFFL 1 2 ,ge W ww :SJW A qQ? 1EEL:P KiG1'rr,N W1UJ vwwwkiaww 1 Q M MS'F L 'HF ' .m i-.5A1 -iff If ,- W , ,,, 111 ,H H si 1 -lm ' ww vp VI 4w:1FU1q, fx, ,mf ww M wir f Mw W WW W 1 Lxfm ww 'Nh V NI" '7 ' ' Emi 'W " ,'!' 1f" l"iC" N ,'L,'H IfQgfB'W 1 293 w WW V, Wa A W M 'M 1 qiigiwj my L' ,N f mv' f up M J in 1 f N VJLEW MM l VW? H 3 J? NM 'dh W3 :fm H-.w!Wv4.' i2m:'..1mw 3 ' vu ' W ' h- :hw M N -w if N WN' . 'V """w 1' w J' N MNH! NH MF W M 1 W! M: M gl ww NN ,,, ,gs W M W! RL ,wi 'il X A W , FV E1w'f' WM: 11 1' Y N n Jr' NW' " Nui 1, W Lwgzltw MMM WM ,. , . Wa' .,,, M 1-A rw -- ,,,l,iV,II"iwMl"NL.-N:FE ii Y' 5 w L1 ?tw!JFMlL.'1'gf I M ' ' "3F"iWi W7 4. Wu! ar w'h,,,, . Y' " Q2 Wmi uf f w V ,mn H . ,,,,1 . . . 1 , .mu rm M, -,,, H 'H X , 1, 1, ' 1 W 152 U, X, W: 2f .yQiHffff , fn, , W wf: Q", EQ' " , X M. we 'N V' FQ 41:5 hz VM . V, 'L Q, GL" , ' 4H"'1i41i3'Q5gQ" Rm, awmmw vw mf, is w ww W Wm fm :,'J1 y"M'l,1 n nm NN " VW JW' A " w f T3 ' -1 V wiv , fm WW 1 GW W ' 2 Sw ' 1'vw' rik15' eu , 'mi 'E' N WM '. f':.Fia,uaf?f4 , w?K!iC ,E.l ffl ' A FfWL1f' 'LV 'W E, -B W I ,wk A , , ,M k ,A ,- -5 fu qi W N NU! hh' 'W 1' " ME' 'aw , Q ,1,1 W, :W-V V NN gl V. W ,V 1' M , M 'w' i'g:EX AW If 'fW1w1,Ef ff' iw' , WI'-11512 Y f wj1"w , 1 ff , w,L,w ,.1f m :.lg:J ,3:mw 3,Nmnq f',W,,L,,,..1, I U N PM 1,7 'twig WWW WW M' ,QW - 4 ,W .. .1 5, F we W - - u Um, N, ' .1 ,:,rW'3',,'1 ,,,,,,,, X A mp ,W Q 'H M' E W M 1" 5-if 2'V9L7'J- v 4' ,u.-'IW' -F 1 fllM' : , f' ff+ 9 Wffffw5'?2WW9f? v dlm m - :Wu ,- '-PM ,,N, , 'M' 1' QW' 'M M .4 + wK f W :M-N , MSM ,W .' 1,-1 WN , H, Hu. ,N '.. W 9,4 14, -NE. W a v M W 1 Wm m 'E V w ' KWH U' ' lg A 9 r ' 'iw W , WWE' w f'1P75N"l95 'g 'il bm? 'iw , , 2' ' "WNW 3wn1'!ff" :'if.' JYZ5gl4L " wwf - ,4 M534 IQ 1m,,.r,m,' W ,wH'1wE5tg '51 M, uw, r W W W 'Tw L H71 an w, ,frm ww EM W WF 3 IW W 1+ li 'f 'f , wvxa-mu AV P-1 nf U ,. N v u - ,D.f,:'N - J , -1. 'W ,N V if '.127 1 4W 1 M ' I 3 wEwwf f Wyg, f


Suggestions in the Trott Vocational High School - Trottarian Yearbook (Niagara Falls, NY) collection:

Trott Vocational High School - Trottarian Yearbook (Niagara Falls, NY) online yearbook collection, 1934 Edition, Page 1

1934

Trott Vocational High School - Trottarian Yearbook (Niagara Falls, NY) online yearbook collection, 1936 Edition, Page 1

1936

Trott Vocational High School - Trottarian Yearbook (Niagara Falls, NY) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

Trott Vocational High School - Trottarian Yearbook (Niagara Falls, NY) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 1

1952

Trott Vocational High School - Trottarian Yearbook (Niagara Falls, NY) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

Trott Vocational High School - Trottarian Yearbook (Niagara Falls, NY) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.