Triplett High School - Cardinal Yearbook (Triplett, MO)

 - Class of 1942

Page 1 of 124

 

Triplett High School - Cardinal Yearbook (Triplett, MO) online yearbook collection, 1942 Edition, Cover
CoverPage 6, 1942 Edition, Triplett High School - Cardinal Yearbook (Triplett, MO) online yearbook collectionPage 7, 1942 Edition, Triplett High School - Cardinal Yearbook (Triplett, MO) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1942 Edition, Triplett High School - Cardinal Yearbook (Triplett, MO) online yearbook collectionPage 11, 1942 Edition, Triplett High School - Cardinal Yearbook (Triplett, MO) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1942 Edition, Triplett High School - Cardinal Yearbook (Triplett, MO) online yearbook collectionPage 15, 1942 Edition, Triplett High School - Cardinal Yearbook (Triplett, MO) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1942 Edition, Triplett High School - Cardinal Yearbook (Triplett, MO) online yearbook collectionPage 9, 1942 Edition, Triplett High School - Cardinal Yearbook (Triplett, MO) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1942 Edition, Triplett High School - Cardinal Yearbook (Triplett, MO) online yearbook collectionPage 13, 1942 Edition, Triplett High School - Cardinal Yearbook (Triplett, MO) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1942 Edition, Triplett High School - Cardinal Yearbook (Triplett, MO) online yearbook collectionPage 17, 1942 Edition, Triplett High School - Cardinal Yearbook (Triplett, MO) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 124 of the 1942 volume:

.: 4 '-. " - 4. ax - 4 1-25,1 ah. 4 '- ' .isswgarijif 'Es-4 " :mf .. :- ,, -4 L- . , - - - nz - . 4. :,4 S ,ff fy ,ami-4, f.,-, .1 ,.-L. .45 Q 1 -zz . .- -- 1 ,rf ...H-Wiz. 4 U1-' 1 X 4f '2f- .E ' ' .. zg ,.H"-ff mv-4, -,wwffvg - 15u,.g..y -..fu ra.. 4,,1,,3?fi::4,-...r -,-.gag-Y...-. -4,-5 g.. - 21,--...Ar--44. -f ag- ' .4 ,, v., . . 1--'.g,'41- Y . .. . 13,4-,'4 -4 4:-,-F.,-'fw 4.-.-, ..,, mis- 4. 3- 34159: -- gfiw-P. - 4:3.4,'y:g,,,.4-.."f'a'w4',zip-44,34 ,. 4, ti, 111 "f:i'f-3.2. vw ':14-,wf.' gf': A-1 24 if-:4-44+ 1-.44 :Spf 21' 1 H .. '54 - J ' 4 . 5555? . .L.,,.,. L. .5g.. vs, ,.....?g Wy. .. .. . .. . ,IF ,., J gif! 3? 1 " ' iff' .4 f, .fvf ? f' X iffix-f.ff' - 5: W. 'IF 15262 gf. 5 iggeffi fkl54'w-f'-fiffik-HE: H--2:,',f-'j F31 2 -xifgz-" A?'7'Q'Ei.57'1i, .5.':,341i-Tgigliff j'ff.'3442'5 'F .4 ,, .4 , ' ,Q .sg 1.-, .Q-fm .- H f V -4 . ' .' .,5, .. --g.44M- ,:1kuf.p.43:---ff-. ,V 4 ..?-4zf:,y-Lg.?-15.y1'gi-.4 me, qzf...,m:4'4m., 4 - -4 11.4 y , .. Q ,.4, , 5 SEE? -5 fm swag! Uxflsgkffq 'W 3- fax. Q Q V :ll b 9 94,- 774 ' ' ' "- ' X - J .4 - ww' , -'W 'sf wig! 4-4g . ' wwf , +32 -, A rf' W -fs"f.c'fvm .f if S. mf' ,.m.w4,Q: . J, ,gn LM. g55,, :k ,- -- ,. A 1 . VLA' Nw- --L gin r ' wk Il' M549 'Q FY' 5521 fi 44 ,M Q ffl' S955 ' QW ' 'SQ .ww ,H-aw f ,E "J 'gri2gw A' kE:gf mm 'YQ 559: 4 ' ' wg?-al I 4 cf 1 M a ge 45. IA., BQ-is -: I? 3 'f- 2 K QF T 'f 4 QQ 'ig is V -T14 .5 1 16 '- A f 1 Y 'Ab , .4 'N 'Z'-Y L1 " -f 'Q ' 4 ' L! "ff-j' 'Wg o. W- 4 vw .224 ' fi Jig " ' x 'r- 1, L-ik. , A 1-gf A 4 f N, v ,YW I 1 z R 7 wk F In ng 4 9 E F, 44,5 3, 4 A gfv. 3 Q? , 1 VH .4 1 V 7 , T 4 , gm -.2-., - - . . ., .. 4 4 4 4 -. .x . .. 4 El ., 4, J .f ,, .4 .. .. . - .f k q ..,.. . , -- .4 44. , ,"'4.. .. - -.,...a5BE1-.4 . ,. EQ . . Thi'--'1 ' -, is 4 " '::'4i4..!f"i4 1-2-JL ',. , : l' +R' '21 3 "gE's.14fi'f'4w14w- Mig, f, "Y "fQg,1:.ii.'.PF11.Li ' ' 'Q' Q, if J 1'?"'ifiilff3?"fJhi??F'f f ' ' VJ f 1 , ' Q ff'l'1?fg?Z'i fi f'Z.":3Z'E'f'11.,Ei"'Afi41??vS'i:a' f 1j?t1f f?x'Ei 'A ' M 4444 43524. A444 Eff? if 4 w M4.4F M., ..4.,4f2'52a,1 2 4,4 4.4. 441449 454,44 "' '41 Z!" ' "Q .Q 1 Jifni IT' . ' '1' A 41 4+-.' -I .f-L3 'JIU 4 -4 4. Q4 i g i! . L f . ' V ff". ..,, ' 'H' V 4 T' Tiff.. gil. 5, -1. 513 ' ' 1'-v ' img' 735524:--i.V5 QTPAWHEQ ' 1' S 3 1 " 1'7f?,59'5,'. "Ex '54,-3-2 ' , A :aff ai-., - ""?a1b 5' :xg-42:3 in mkiofitf -' ,' 5:4 in gl S322-b'i3ELv5'13f5if'Qf:-52?"5'2P5f,.4-'Q . Iiiiw-. 4 :if S if '- -, Q J .yr fa 4 4. .. - M.. 4 'fi -.a.1'4 .1 . 4v ' ' 1.4 Futfgf 4, , won? A vcr' 5i1??'hv+fv 4,+5.f?' fM",.44 - '-.,. '. 'Q5g,,..7,. 'Q .- uf-QE'-4.-v,.-..r 14.4-5 .-gg, 5 " - .. ' 1.53515 2. , aff 4, wp, '.4-QL44 1 j K .,.4 fa 4:4552 .pc . 4 if V Hasan H' . . -W 2 4 94 3? 71 25312-Qfvf., a ,. WTQ, 'W 4 fwfff -4. ,l4:5g w .mmf M X 43555, 5' ,,,,,,,w 3. ,Sl ' 5 QFASE3 3 H. 4, ,L TQ4. LW, .4-5,13 4 EW' 1 ,gfwb ,L ., EQ' V f ' ' f' W 54 ff 4 Q 'if ffvq-il? 5 fl H 45. xg H' ,a-3951's " L' 511' QQ' 1 'MJ' f 'Q' 2-wi" LM if-A 11 lk ig T -all - f. Ng. 4 . ,411-,. : S - ' ' .f - ' 4 - 3. '. ,g444 4 ,. ,. .,,, 4 4. . -fm..-.4i4.. 44 an--5,-, 4,4-4 4 .-2:4--iw. L 74- : ,L 4-- .' , 1 'ff 1. W "..:? 3, . 1 r' S... ,.4,- - f- ' .. , .- cf rf ...T -- .. , 2 :si ,, I-4 .: ,,.'5 ---.. fm., 4- Q-244, 514- 2 2 -1:5 f.- .. f".-. -. .Y ,4 -mf rw. ,-4,4145--,.f1,.' -.- -51f'f . 'fx-I " 114 iff- -VF" ' ' T. ff: jig'-H 1 R. M g '22 4' -' ' f"'+ if " e-': , A. ,'-E --z: .viilf-:Q -'14 . 4af?:.f4-ig ' wt- -ffm' . mn--" w".,- azz.: 11' 4. ::4'41'::w43.k4, -f wif. -414.444 -41, -44 x .-4 . 4g . -4? ,Z fy g--av .ggv mga,-ix. H 4.114 ,4, ...,- 35, .'f.-4.5,-,..,-:J-V -g.N..ag,g,. ,Q f Qs. , ,'.Q4.,.4-gfgwpjgfef . -3.1" rf" 42? 4t' i1--'IFS ' ' 3 ,. N. -A . e:"'ff2" 'IFES-3"H E114 41 ff? ffffsrf " e232.f45ggfaf-:wi:k:'f-eff-4-2221411551 Emi " -5 JCQMKPQW 4 .. ,. ,,, .df .. .f 1. -5 va, il Y., -1' 44.5 444, ,. -4 1: I x I 4,42 - all.: ,,. ,..y44f-Q. 'g,:444ga- , .4-5 : . -f 4-: nt- ,,,5,,.14 I.. A 3 ,- ,K I, , M g-',-.42--w - v-fvv r 4 if Swiwwf gg. F, 1 'fu 4,14 4,5 -LM .H .mv-Wi' s ML 4.42 "PQ -2 E254 .fra WY' -'S' A-.4 5232? Wm Kc W' ,L " ff rggffi, is ' ggi.,-ga P fir-I w NN'-1 fri! LI""fL-5 5, ,QQ 43-fkmxgwl, -pf-'H B K nxgf,-.21 gg.-if , fx , 4.Ln ,. -ff -Q " ' f 4 " f.1QzmsK'i'- .44 1 ' 1 14. 2-4 rw..-22.41242 .114 4- 'giu,uefig5 f' f-.11-ri-2,Em1v-Q2-3,9 1'-.4?L71fQ,' .4 Jax -L., S J- ' 4 FF M I 'W 1 .1 J ' x FQ- P 4 W i"-ff 4 xt fa ME' 4 4,4'1, 41. -. 4-l ,,..,.F'l D. '-. sf FQ ...gf , 4 ,K fair. 1. P3 ,,-. jf.. -4? 44. if -4 145. wf:'Y'A ' lg ' '.f413" Z'2 V f ":7A Q ' Q i:-H "A . . "Pi .1--ms: 'T . . 9' L " '.i'f'f -'s'f- '11 yfffl gui' 'f'Ef:'.a.IG"-" "-4? :.3ffzi.ff2'::1,4. v i 4 f ' f. , . iff? 441 1 W, lfffglegzi-'52??5L2f"' WF 1 ' f' 1 ', 'i-'ffffiifw N fp 1 1- -2 "'f WJFEA' IIQQQQ54 ig.-"f Q-1 3 rv' A V' .-"C"--K ,QQ 45,5 4 N 'Hgh T' ' HW 1' ' 'gil lr ,Q Lx :A 'P 1" :fa ffm 444 4 Q, 44wwff:..44's.4.. -2:4 44 2. '- 1 ' . 4. -' -4 - '- we . ,. .' ' - . '- 'ss 44 . 4 4. Q, '34, . E? if , Zvrgg... 'li '.:-sf? 2143...-4. gf. A+' 49 4 444444 4-f 122444. .. -, 4 - fvxwafi.. 4, fs- 4, 44 f , Q 11, 4 .44 gf- ...V ,, 14 4. 35 3-1.59, ' 4 41-. ' 4 , 444 . -44:p4w3?g 1: 215 A 4-z.. 19 an- Ae. 2-f:.Q.f.4 S .- " JSE Ig Q Qxiiiftgrfpw.-. A-Hx. - 4,4 .. 4' 2 :fx.4sft:1,fr.s.L4p4,1:-111.4. ,Q :,.,5g,. -Q.-:rw .- :.:4Q.ff5,.g45,. . -,Eff-4:-,4'4: e x., 1 5,.4,ff5QzqJiih,gf,5g, " 414: ,, 4255, f '4PFfQar5gr+-5g,g4r4g4f2'n.424.3.g4,1d2y4f4f-:e1'i?5,4J2-AYf2,s.45,:ff2.,.gQa4f4-vii if "ry 4- X 4 4 - . .4 4 .. .-zz. ., . .. , ,A , , 4. - ,- fir?-P 4 ,. mevfv if f ffww? ' 4 LI.fizfs.-.4:pve-4ffwidymni-4934.4-g2f,,4g-4ww--'f:.Q.f5,.,:.4..:--.fi,'-4' ",4Q1'fii'e ' "fi: 1' we-214. . . ,M ,4 ,-, .v .gg-gg Q-45-1. Y 4i,,41w-54 .,:X.,4 , -, Li-.254 ., .A vpn? . 3641.7 4g,q3,,1w.g.-. - :ff ,..vQf.-p.yq4.-5.45, , ,fu mf . 4, , L- 2' -4-S wg,-+4'S' 44 '-4 , 3 ffis s4., .- QEQJ' :M gf 414, 51-15i,',B"f4-Ffh?-441-g1"g4P W 1-.g 4 '- - 4 Qi' 1 L i lir - A -'N -'4siff?f:I'3'9fi4' - J , sw ' ' 1 fi T Q. - ' ' 4' .ff-'39"1' W4- QQ-4: 524 2 51:1 W ' 'ff :Q ' "' ' 'wii ,Mn UW 'rr' fi? ,- w-f A '4' ,. 'fi my--. if :ge 'f-f'Q'f-..f---JJ.-, ua 'Q-.iff f- , 4 1' ' ::. ' 35" 'f a ' Pil- ' V vr 25 4-455 .wma 3531. f 'fb -.L J x P. 95.3 4 Ri .ur-.3 im. 'Q P if -,fmt 1 . 54-F - 4: XE' 'Y' v-7""-X 'Qf31g,',Ii:' ,JE-fi f',4.':r 4 b .4 -- :ff 4 M, , 4- -sgfiiifg ff , : 1 .. 4, 4: . 51A?"ff 2vf: QB? 1 w wig, .1 ...., ' QS -' ff Z: 4m"'2 A3 4 4 'fs'- xgvgw W N gy, J ,X F , A + ,Q 50 4 J?if,5.,Lzu'Y 9 mm! it ,4iq,q,i,',,.g4 ., . ix V, ..,,iz.,.,, ' W- "--' J '62 1" "' :- fin' ,-'f L 'P 4- - ', 4- - 4 4' 4' 4 '. 1 " '41 : ,',4f 1 S ' ' 'M-".,, -R111-.,J" ' 4 . '51-LJ. 4 w5?-'Q' 'l?SvJ.""f,5,':f'4a'fQ ' - 1? V n 'L- ,",g.' - ' 44, -," i'fv 7' ,113 ei. '44-.JE 4 44 QF 4 Fw 4,-4 444.444.444 4 4 4- 4444444 4r.3ff44pQ , 4 . ..,Q2..4Q. ,M .K , ., . . , ., , ,. ,. V ,. 4 .. ,,.II , . . ., .I , V , 1-.1ff.1i", . 1 " .22 5".'.. '-44 '- I "'j', 14-' f ' v w- A.. 4 Y , .Y 4 V ' -rv '54 'L 31" -.,,:41f"', " - '- K Q 'k. 54' Ukf' 1- - fi-4..141Lx5 , Y' ' ' -"rl JJ. 4 'i . H -'JH M Y' Ha ' 4. '4 .. .. . -Jfr a. +-faq!! 4' -.f ., in 1.4 ff, A qi 4444 - ,em wff' .4-E ffffgamwfe:-:,gf55g.,LP44:Qq.4gsf fw-H-4-1 f w,,g g 4 gL 44 5. 55,1 :F .mga dl .. . , , , 44. . . 3353, ,W if 555331 Qfgsggfbw .Q-.3.?4.g,,X .4 ,WW W , N K 4 4 gig. , 5 vi?i"n. 4 ,. .4 - 4 1'-4' 44 - ,,4 ... " .. .- .41 A342414 Q X ' Wir , 4..r . . 15.44 ' . . - 4 . ' 444. . ., 41 4 .. , -1. .- 0 '- .. .- . ff 4 4 . 4- V. .. an - N .4 ,, 4 , ,Q ,-...Q -.'......, , i f S Q 4145- , Q' 4 y K way 1 mn 4 A .1 3 x ' 35-'..." Y , ' - .4 .-- if - f" f - ,MSI 44 W 4 -m 41a'.f?'af?Z:v G-?5?'41'4-ff-22611-.W 2 Q- " Y Q: -nk, x- .- . . , V- 4, 4, -. 4, , 4 ,., . ,. , , 4 - , , -,- .x 14,41 4- mia 4-,, 4 ,, A wg., .A m :',,'Q.':g ' K U 2 TAM qqws , m A 9 F has K , id .,JQL ,gn gn f .4 4nJ4Wf x YALFHZ- 'f 8:24 'Lk-.M .4 'F' ,LM , , 4 --1,4 , f .1 144. .,.4v.- -, ,, 1 -1: - .xy- .., - - - A 1- 4-4 H444-, '4,,.-4 . 4. -A -1, J . - .4 4. ' "" - ". f' -, 1 'W -'wa 4 if-'Yi 1- 'f 4 4 8451 'Q ' ww -':-i :4: iff- " ' 'WJ ' K , 4i -:H V 4- ... . . , 4 . 1, , , -s , . ., , ,,,, , d , M , ,J . . , .M . . :- '- . . , - - -4 4 V - 4 . ,. 1 g 'gi ' 42 -- 4 'f 1" ,. .. 1 . . . , . . . X 4. 51 -..-f-,g1344C--- .Q f -Vg--PaLq,..4 M4 4, 4 I, "-E-. 3. .1 4 , .4 4- .,,4 . . , f , V .. .,.. X , ' 4 . ,:..JL',4,, , .',,:4 - 3-. '- gy - Lf- .Q'a.,,Lff: f-nf, A 4245415-f 11,4 4, ,p w - ,um . .fi 5,1 hz - 4 4 , H, ...T ,,,. 3 .. , 4..-Rf. - Y . 4 5 4 ..- 5 , . . .,.- ,. .,2y31'f', A 4, zggq- - if' .Singh-'A J P Q J"fa"'t-'V ' 3:-IA" ieP'7f'5'4P5i"'?5 -'J 4' A w'?3'f'A3 4' " 4, ' 1 fi ' A ' 1 Wav.. fx-f: ' 1, h -f'f - - ' '-1 41, 'I if 24.42. M 5gli.4'4a- 5 .4 " 61 . , 4 14.4 4.2 ' . - vfvifzadf- - "'43fz:?4.1.?"1 4 5 J 44 44 4 44:44 is 'H .4-- 152 ' sifitf. faHgu4'??iq:-Q we 'f .4i4 2. gi':" 'E'51 f fff j-vb ff l. ' 3 1, " Q. .. 4 4 2.44.4 45. fag? 4 ' f" "'f" 4 , 4. ' 9? if ff" ', i'-', l- 'v ., 3.42: 4 . f-in -50-Q1 W 4 M' , L ., -U-,, . 4 f, .- pf. f gb, r- ,-5' 2.412-'f:f,z4..K4mg4,-51.9, ., ,mf gw: ,V i -- 4h.,54.5 -Q: 1 5 "T 'qv' -:-1 - 44 f Q i f f, 4 -44 P , .4,f 4 ff . 4 Q I 'ff ', . , H J4 Xa. ' ..,.143. , '..-fL2.,22"' W' .31 -f my-'..'S2"f :'4fae14 , ' A , f- -'41 -E2 -- if W., -.th El? Q, - ,- -2,4 , gh-x."iiLfw1p H it: 1 ,,4g,,f1 4,4 14- vs-. ,,.,,.-4 as say, .4 . .4- M. . . . .. .. .. .. . . . . .. . ' ' fi, ,4i?5y . '4 ' A54'4"' fn: .,.--4 'I ' -fr 4,- 45? X1 -4. 1 'L'1z1?1454 f5"?W I Wigsdgng . W, .1 Y , , 4, .. my., U ,Mm ...,m,,, ,. , , . 4. . .4 M-24-..-.'..5,7,p,-.44 ,.i5,.4L35i,Qi?w k444f4..ii3- 9. 4 44.51 4 14 " ?. iig" L1 "..4:1 'f4l ' , pf " " F45 'B J Ag: Q -5, "'F.,5j,, , . ,ggi 4. -. az-ff 44, . .4., ,,1 . 4 ggln.-14.44 . 44 5,L 4.,g ,g.4.4L1i r - effr 4 .4 -4. 14 .f ' . - V - -A4 '.J " 1:4 '3f' f i . ., x 5 ' - 4' 4' n r... ggp3.fe,.' Q-g 13' nail "m:2:.5' . 1 . ' L A - -- - 4 - -.44.--4 ,, 5.4 s 1 ps- -1-4 -if wan, jg" ' 5 4?-,ykgy .L ,f 5, ,. V3 J' ff '1 1 ,,f1A" 4'14, ', If ki g-4: 25.433, P 41,544-' ,.f 1513 45. ..4L3'3:g,. A " 53 yqqs g .M fafw-945 'M 4 2441 f f2'i2"1 'Q' ' 35" A wi? QPf1f'i?f-J" N'-4 Jw 'Wi' W' 'EMA , .1 f H NPV4. -GH . , f f .. . 4 . 4452? . .:'??gf' A.. ff' "' f . - -1 . Y' ' ,, - - 4 " "'1"""-'.'N'g:'1--- , I 4 ' ' Y "ff 511' "2 '.2:'Z' xf' Agyrff'-" Ll LAW - ' 6 'lfiii-714- , ' . A ,HH r iffs I F ' - V . " , 444 0.5.-435412 ' 4?-ff? , Q f '15, -wiv.. , - .1 ' ' 3'-,Ig " 15:1 ,,'::g'1.pEw .vw ily 'i . A M' " 4 Y.4:J!f:? " .: .41 ' " ' ' J' -4 "QQ 'A ' ' "' ' 4 4.5 34 - LK gg I we P 4 .ev-7, 4-.1-Q -42, , E? ,ET 'E B45 aff 4' K..-' - . K . - .fra-f - -:1:,4. ff Ria. cr 'WSP 4'4.,- -'-F 21213-'-. 'f"97!-1 V . 44:4. a4:J2wi?. 1 . '9ffz1'i52Q"'2f bfi -4 .- Vrw. , 4 r W 4- 444+ 'EL 5 . 'Bw fi-4, if ,.11x.'v4 4 ws -5 " J' 4 's 4 , fa 4' 'y '44 4 - --: - ,JZ 4. .I f 4 4, L Hg 1 5 , Wg-.44..z - mi, .P 44- ---I-+: .p'j. 3 - wwgfi' ' E' fi" ..,. ':2g'24,, 4- ...4 ,A T . -- .4-..4. ,. . ,.-,4, 4g . 4. .--1 ., ,, f 4-f 4. 3 4.fQ:,,,5,'.g4FK ff? FQ e"' Qi Lzk- A 1 ge Af , .1 4 1 R :Y , ,N , L' 1 . .4 -444 , , . . , . -4, 4-1 Q.: .w . .. 4 .4 .. ... sf - .4 f,. .N 4 . . . -4.24 .rr a--1.1.44 414- -4-44:4 ff.-..4-1241, - ' 1 ' "' 431-vm: fawsp- - A '-21' Q- . 45-41 QW. fe -531,41 f um 44, 4 .' - ,-,, 4. 44 - ' 4 ,, , .- hx . 44 4595:--4ff uma -A ,4 -: gg - ,, if-4 r- ,- 1,5445 gl- - , 4 4 " . g 4. , , 1. " 4 .. - ' , .. . . .. 4 , . 4 , . 4, . . 44. . . .4,..,4, ,,. 4 , ,. Q. 4-4 4 , ,A , ,,,,F"f ,, , gag - , f . : 3 4 gg 1 24 1 ' v- iff! f V44 4 f'xiF 'wr 1 4 f ' ' 3' A"Q'fV'-4 44 'kgx , sf: f 5 Z ' 3 -, 415- .1554 .,- . ,Lg , ,..,g,4...,. N, - . 4 A W- ., 44 ., - ' 54. ,. , gh,-2" fav- .-: . ' . -J: .-..:L.,-f.4,Q.- Af. , ,-44, 4 ,. . .Vx ,, fm 4,-.,-. . , , --fk . , 4.. .4. .-gf, , Q 44 . , . 1 2. 4 3 , .4 X., L., 4. 4. 4. V .., , , I. . ., ki... ,. .,..A.,, if ,, .. wh. ,,.,.:I,-,,.,x .4,.. 2,4 H 4 , ,i .. .,,,. :gi L4 Jw 4. M- if 4 f 3,35 3'-it 1,85 ,i 1 ff ra. "fn, as-4 Nfl? 5 4 4. ---- ' 4- ' . 14 . ' 4 , , 1 -4, , , 4 3 2- . .ff 4:' -L4,, , ,. if-5' E 33-Mn -1 QQ? 'New .,.-5' ,,. 'Qt 554 MQQEQKLWI? A? y,b,,1f1-'wi f .f.. , A ,., A . A. egg, ff.,-.h 5 -4'-, if .3 if .4154 " ' tw, . .. is , I 1: Werke? Ei-vt 7:4 3 jivu' Q' 1 . . .., . 4, if fr- Qu 515 119.4-t4 Q-"i"3 fi 1.46. ',43gg... ..-4, .- - - I--4 f -' 1- rw ., .J '14 . 4,-xg. 4g4:'445',4..4:,: "ff: awe?-4 .f 4M ,i ,U i 5536.4 ,EM.,,3,,,,m, Q. gf Ty!-sf" wie qaifgsuc ' ,ggffiyf xiii! sw? .ya ne, 4 4- - ' -fifmf . .-Nasa . 1: 4 wav 44fx,, 4.5 f A '55 155' e ' ,A "" - N 7' , 4 - . .4 , . . . W4 .... . Z 4 .V V 4, .,. 4.4 ,4 .,.... .744 W, . . .. -X . . '1 44 5351414 'Q atm. . Q4 '51, 4 ,L if ,, :, ,M i a A 4 W... . ix,-1 . 1:-... -, A , 1 5. 9 -144. as., - f' f . 44 '4 ' Veg- , Te 4 , H " ' 2.45. -Q . 'I 'T ' :P 4 ' 1' ,S -f .- A 4.9'5Eg.Q.f ,Y ,ww 'Q Q. ,, '4 ..4:" Sif grj' "' , " C 'L . E - " 'Z"4Q, -I vig 4" 5: ' A 1 iff' , J 'W 33 I Q "fm -'Fai 4-' mgegw-Q., Q45-...4-"24,i. '-W 21.446 jf' X ' V QQW4 A U? r H, . . .. rx L A wig ,4 K pm ,, is ,N .5 Mg qw ' 431 M? 'HQ' avi, .gifqffsza gn: 4 ' 4 . 4 Q l " ' A h" ' 2.3.9185-mn ' ilrfig' 4 1, .. , . . , .. .. .. . .. ... M, .. .. ... . . .. .. . . . . ..4 1 f ' f 4' - E .. 4,5 3hi?,g?i,555,1? '.4,,-QQJ44.-.4 .- N if ,sf ij-ti: vs f' 4. f iwwim .-AQ .- ,514 4,41:"?55i .-6, - -it 7 - as as-W -4 '1 4 , Af. 94 ' 34. 2:4 t ig 4 4 -, 4 H .. .4 Y-Mr y .Q 3 'f--, f '-l'N-4'- x- 4. 4.-fy 4 H .f-Q . -, ff- ff. - f.-.Q 4, A ..,4.,44L,., ff... 1,4 4 -. J. .4 .gg ,,,,.kH , 1,14 . . 1,4 ,- ',.-- r -,C -4 ,Q4 .g4qe.4in:a4, fi' ws wf1.g'- 5-fl 4B?'75?fw-1:44 i-422, 1m::5.f:n:f,fi4,4fu? . w:2f.' . 1 ., . gm . 4, 4 N4 Q . .. fzsfw-1: 'fri '91-'Z we 1 Q" Q' ,.4,1:a'1?lf5g ' 4 Qf15'14 F-1-. .4 'PT ' -4 ,L - gan ' 4:3 .-4 mmm ..Ai254g4 atwi-JgTfa1: ,4, P. , , Y Q 4 .44 . w. 4, Pa'-.4 r Q, ly' Q, .mwah -sg 4. 'Ham -H 4 -v " L, .. -ja 3 4 - 'M ya 2:4 -4 5' 4' af- V gy, 25. rg-hy' 4, -1" :':-31 1- 'fgqf 5.4.4 ,451 ' .K-il? .-.y 4 'ff -144' Q A 4.954 . ' "fi-5-'524.': 11:7-4' -5. 4 Z ' . 6,5-a ', .-41: ,wb r-5 . 1 -. f' ' 4 4-4 N ' 5 .4 df""'-+2ff'f 4'-fm. W4 9 . WG 4 .Q 44 . JP: ,444 F31 F555 M- -4, 4 eff in Iwi.. . .. gwgggpl , . Y H 1.4! . 'FAH 4 ,. . 4 -119.1 4951.4 5.444-:msg i- QM.A9445'-:'4s4-,e:.a2iis.2f'-- 4 31-1. -3 ,g:..-,4:.g:g,,cz-4,4 fm b y F3 ,Y 44" tm.-.k4 . " .4 ' A, .L 1 -' 'l.J1'.-1-2-in ' - '+SiqiL--4-'-.-- if , X-'4'-4+E4xu,.Yi451f,4-:e- v 4 441'-if 34:4 "':2'2ii,1if ,.., S:-4. by 4.4 , -- 4 . " S .' 1-,4-' .41 12.244-v rs 4w.2'+E4' -- ,fa , i 4 . .sW,'Q,44,.4g..--4 wg,-, .x,.,gik,..fA4,Q7bgQ.rfg.i,, , A .,g.,.r.53g.. ff - . 'ffm ig? . Q M '14 . .. " 3 Q ' " -- M42 -was use wig 446544-4r4'. 4 K 44 ' 1f'?""Q,f ww 1444. 44.444ff-4'42f24.4W1W 4 . i 4 44 w va f H ' gf' l. 5 HE aff .-.. . 5, .jf-gif ' wi? 4 " . JE: . 7' -?il'E1'1: 5 ' film. 4" -lik ., -f5 "' , . . . -P54 5542: .1-.ff.,,. 4 F U ff ':-.,,r4G?"' ,2-,'25L,, if Q"1-3 7.2. ':4':1?5g'-1 ,Y 9 L- , , , ,. . ., ra ' isa, 4' mu. 4: , Ax... 55, W. 1 r.,,..1 V 4. ,gg 'faxgfiwg ,Q 4, ,,' Q - fir: ' jzlglfifii ?a Q ":4 -5, E, lx' '- A-, 4 363312 5 ,k '41 ' f"'5S 4 PYQQKY4- mf- -,,:. 54 54.1.4 I 4.2 321042 . -49214 'v4e,J':4. 1 1'b5?i3'?f?1 giii 4?j,f:ML.i- .fr -fm QL- ff' 655514 . m- 1- 44 11 - Q5 3 L .L 'J-44 '-- ax!" 4 I 4 .4 - - An 1,4-1-A 'e- ' . ,--L--r - n4.4vggf:. -Lp.. 3 .N ik.-F A ff., 35154 .4 - .vY..4P"' "pf1274,,. 4 - 2 4 ' -41 ,',, ' my-ff: -'4f.4 . A". fu. ,335 4' 'xbrivz -P, QI rug' '11 4 .M .44 4. 3575 . 441. f4 ' fr ' - 1 I 44 ,-5 T 4'-4.4522 .- 41 'f,. wgsf,3A.+5.4..5,4.1Z-5, ggi.: , .:4e,4,ffsf.,5, '-3 492, - 4 '11 wffxz., 413. 'f S J 4 4. 4 - Nw. . 4 44 4444 ., 4- ,. 4. , .,44.f44,z,.4, . 1345... . up-f W Hama: R+ Eg, Q Wg 4,4 +gg,++wv ,W fag- 5 1- fi-.T 4.4 .3 .L fi' 255345 A 44 4 44444 if'?V 54:2 4 M we N I 1 1 v .5 1 4- .4 ' A -4. '4 -4--4 f wg. -Q -fi,..44. 4, 1 4 ...H-444. .. Af? 4. 4 .,44. 4 A .E - --4 -.4 - -zu.-4 4' - 'f '4 4' 44 -4, , , 4. 1Pfegw. 'lxfgfifgi , Lilfgr-L.5,'2C".?,.:i5-QL.. g,,,g ,1QQ,"3,..k.,2g5Q . Lv- . g?lP,.,,:. ,FNA In: .il .N ,, :LSJECW V 5215, Q, Y w , x YQ 1 J 'Y 41' I 'qv 11 X a 49 a -S4 An- yr 5 4 5 , ,H , J 26? E A 1- H 4 S: , fl f - 1 t I K' '- A , , M 1w "f 1'i- 4 - 444-4? 5 4,1 NU- 'iw Af? M 4 AS.Q?f1'2: ' 6 ' 'f-fm... A-5.'ff'4g, 4 ' 4 J-2" '-P35 7553? 'TZ' .3442 im 4 RZ " T.-4 'iz 4 4- .4.., wc 4- is 4.2 :ra sr iw .fp s A , 1, Kg? -f 1 -4 if v 1 1 4 " 4. Ns- My ,, y f -f H, " EA!" V 'Nil' fi V "Lg '- f--'5?QgZ" "izf'--Y5.39Egi5' "SL L?v .f 1' f'.-'i'4f-11, 71 ,V-Y S4Q7.'h - ' -Q 4 pw .4 4. 1 , 4. ,xi V1.3 g.1'5. i?E' .fl .uf,3:,,5'j.g,ag. , 4 -2-mf-15.13 . . -. ,, .. . , , . ., , ., , ..,,,,, ,. ,,,, . 4. M ., ., .. , g, . . , ,, J.- . , ,. NA ,, 1 ,-L '59, 1-15,24 -4 -:H-Q :M m X if gs F Ng? .RQ 3. ip ,4 444 'af 1 S 4 44 1 . GSK- 'dw g 2 1' 4 236 .4-few" QQ 54-"lima ' - A .- vmifii 2524? if ' " f.-lfll. 3:7 14.15 - ' -441 I-af' -1" : ?Z'5'- 4. wee- 42' "ff, , gf-K 4 K -,S-Q, Q. q w- gf hw,-e44.,44 - 45- 4. .1 ,44:4.4..S5g.,s,,4'2 M, . -. ., 41, 9114.4 ,, , .F fm. A, mf -54 4 iq, W, 'Y .,- z,:-Wifixfm . , .1 ig'-4545: 41- 4 - .J .4 --44. gf..-'I 44535--45' 4 17. wif.- H nv-. 'wa .74 5 , 4. la, , ga-?',,!-Agjka ' 'j 4, W g- A 4:i3.53g5.5,. Kg- -51.2. 2 ' 4f:g'4g,gi-.4- 3, ' 1 .f' -sw L av ,.,' 4.3 Q-an M' 'b " 'N-.vez fini' .54 'ff g,p1'w,45g.,.- "ggi gf, 45 H14 Maj,-5 W 'Say igig ...?J,5a.,T..,. 4 .41 sgygsd i4 4 4l,2ia, ,,,?.4i,:,Ak4 .T xi 4: 3 Magi W gg. 2 4.44 jg- AT P L ll , gag. L 1qg,gg,.g"-,,.,vi'a-5 ' . '4 44i.4-Q, " if mem. 4444 -4" ww ' ' .www .-24 STK K' ,Rst M. . Q 4. M gwzm A., 455 A M. 4.-.4 if 4 M mags Nw 1:55, 415+ '1SagYif:"'5.5il 5 4 ,ww Ez ' 214 iw, '-iff '- , 1'- . ' f- ' "" 454 , f-95 'LNF' -'if 7 -- -.vfli-5 :Tyr ixilg-1-' ' F93 9 5355.-:'.4 .G '4f?f?ef3'f:l 32.3.94 1 -Ni is -- ' ' -fg ff-'fleiwf' G- If R "1 4' "' if ' T" "' LJ 'F f " 4- iff' 4 1,3144 f , "L-4 -r 'WL-'.4f. wzf' ., -fini, 4 i? ,if-4 P'---Q-4 T' ' .,. - 4-1 . 'x-an-' 5- 4 . 4 .. .Q-gnu if '.4'3Qf'f':4- ' - ' .54 755 135 ,f- 4 ,Q '. 23. .L 42 'i'H'f-55,1 egfiwgf 4-RM-5 :SHI , J: Agfa. 3 Kidz, It 4.e4..g.44sB N 4.4.4 . ,mags + 2 X. 4151 41, gg "4 A -I' ..:,, H I - 4 4 4 ar A1 U- f Q3 .--v ,"'11 4 4 44 - 4 4 " 4 4 - 4 " 41i24,y 54.341 :kg 1-li! 31' -4, Mm' 3 ,K in 395 Eli, f R Xfwkw E 4. G25 ' lm 44 S ,. Iii,-524 5' ,QP HY' 4 Eff 4 Q 4 4 .1 . ,:- 9 4 ,L If-Sag? .wp 'W4 ga. 4. 'A S- 4-1 f c 1. '3 ,, 31 D 4,1 Q Iwi, I I 1 1 v -' 4 f E , " .f 2' ' 412 " 52 N H 1 1' jk J 'Y' Eg -4 I 6 .L ws v ,A , 1 1 46 Y W 4 fa W :K ' 1. 4 e i- --cf, ' 1 5 'fx ,-'.- H ".+1.-:fe '1ajv"4, . ,Q :4--5. ' 5-' 4-44'1j,:, 1 ', 1'gQ:gfjg ffpwfg- Saw 4 bf 'Q .f.,. 'Sf' ",-312, - ,Y .5-1 -, ig-gg. ' .yer .i 14 3.14. ff' , 345, f. "Y 'I' "ff is ' ' all 4-W4 '15 5" 44 2'2" - 'if' ig'-A ' :i4'z:'l",f sm-fgw' 'EJ' ' A ES' "Tj " ' 3 4 ' ' 6 ' . -4 'f f .4 " A . ' 1 filglgqxgr - 4 4, . - 4. 44-29-if L -fa Q was 'fa 1 E-4,4 ' 553 IEW 'Z Q95 if 4? . 5 ' " L 142 " 1 ff 1 'W' if ' 'BF K 1 i' ' K, kfrf E i . QL. , 4f,j wg, ,,,: A mzi.f.L':-57 'i f f 0' X , I if gg ' '. v- "2', ' ,',fa, , -a i' ' f L+ : ff-' 42 .,:f.- 1 " 2 "'5, s- T ...K ' ., 4,4 42f:..:f ,4-9'-,4.'iQ1" ,.. ' -qs. " 2-4: -f , ' Wi iw 1421 . "' . - . ' - . ' J: 4-144, '4?g,F,1 -11-N ' ,gy -tl 5. - leaps. ,naw ivy -. :UH , if .mf - , 4. '- 1495 K . 4 ' L: 413- .ef +1 -Q --..4'.--14, vi 1 .4 'Z "1 ' Ili E f-'fwfr 4. .4-,, -4154 .1 , ,, iw .. 44' ffm 'f '4 'f '6 , .- ,yt ,. .1 4 . J .. no 9 nf 1 .44..,. Af, .r hi ' Mg!-aw., jhnzyw 14 .4 ,,.,4,4.. ' R4 nguwll 1 hy . 4 - 2,43-iakxx? F2 4 4 4. if ,JN 'if' .,. M' t ,W 1122625 4 4:82 44 4-1. H14 25, - ,, 1 , zu , ww 1 " BN 5- 4- gh 'X ,922 ' 41:3 "'92'1w 1r5'+7 ig.. 1 i5'S?aTnQ37Qe-,hifi is J w -L -4. if-1 ' Rf. Q' 'gg I f ' A 5 -4 f,4 -,gif - -111: fff ..fve' ,:,1444Lm". 5-H-1 45 ' T -1484. 5. f374i?:'3T9" L '-1 .. ' 44.5" 3' ':"'4i4:. J fzsdw - wi:-4'4's4 '44gw?,,-25, -4- . .fy ..,,g, , 4. ,gas 'Q ,epic ,A nj ,' 4.4 , gtg, QM? 'aw va- , f',:.zfff 45... .E h J: 'g i ll' 454 ,iff EE ,E qIEL.f5g4, , , L, Q . -. . .2 H4 Q We -r A 41 ' " J. " W ' ' 1 fi.. '-" 4 3. .i 41, . ' :gs 1-1 1 '1 'J , 4-' ' 'fgefk Q 4' Q . ig, , , 4 ,fmiisia W' . 14' 3' --S 1:-491' 11.4 f " 4' - , " '4 -4 ' 2+ A 'L' 444' -- 'f ' :E .V ' lf' A -41 .. .-ww .-'E'-f!."f ' - "f,.S - -- "' ..a3-f' - ww ' 1- 'W 4. ' QL 4.19 - 'C' gf" 1' - 'if 2 4 " f' H t :wif-E - f' 5' 1' 4.' - 11' R ,. QT R4 1.441 ' fi? 7 '1" Lf,f,,5rwi.,E 5 'url , t F K. .5545 2 ' v'4i?'?'4f44 QE Q fin M Q gg9?.,:g4.:44w4eu M Q. 4,355.1 J ff ,.4. wwf' 4. .4 fb-Q-f 4 ggsggfivk +4 Rf LN ffm 'U' ,W W 'ge 5 ,ff 'mf 83 2445 '44-1w,s'+2f MM 4,.-4 wg S' 55515 N M f ' :H 5 ' Q -, 4 , .','g?:, A -552.2 n 4 F32-ggg'.',f4 5 ' V'j-ii ' T3 - -'L?34,Sf..' Q 4,-2.4, 4 ,F +g,:g..a.,. 4 ' ig-5. . 5... 4w,,2,5y 5-4. 3-42-.- g54Q,:?-S24 .i.h.55g.,s.gf.5,11 T 4."4..4-g,Ltf.3e..5,5f44 Q r 4 5,74 4 3. 3-N . 4,1 PL, W A n ,F fgig , , ir ig if 4 Q 1, 4 'R V S' ' ., . H ,V M5444 an J 4 44 Qfgqggey fmaifmw 44.4 M f gl " 4 ,:., - :3-' , A X if ' f"?f'5 so x it X ,ff K + 9, may .. 4 xg, if L1 'fin " nf. 1 . 4 4...-5 . 4- 4 A- 44.1--2 . , '--r:41.. fv .f.- wg te, 4 :sw --ga, .44fz4. 4. 1 -ff 4. 414 4- ' +4-4 4 - -1 f- 44 4- Us 4 Mfr 19'-N-W -5fBii'Mft'H'5f'a1"1'w"':-55514 aff-4 - 'Q-2 '3?Mf'-'+f3T4'M:7l4., ' fffQ,,'ffrs' 'ff .Hh54f41h .1 .4 V 1 5 L J if ' 1 .X .- 4- 4' ' 4 ai . 14 n V 4 IL -HQ. . ' ' :FZ . .- H' H4-L' -' ' f'?'1JILx:.vg1 E4 f" fAf" '- f"-- :gif-4-f?4-Zi' ' .f..-vs ' A ' ' .. ' , wx 1. - if 1, WW 'aff .5-15", gp ' H314 lf 'iw 3 '2 . - ,.J'-in 2 gl' 1 . 115.3 ".f:,,g:if'.:1"i- J., f' ffl,-5,-. 4- wifi- +4 f , fs 4 W-if Fekiuagw im 4555 K 1 lr 5 41 M12 X HQ , 9 5344? Us 4555.5 is ,-V SQ . ffgj- . f If Z Aff KH Y X-4 mg . 44.,-i.4.f3,4?.4?f' f"' 4 ...4.. f 1 4 9,2--.:'4z,. + 4:-A444144 4,-4 wg .4 A' 1' 4 rf f'fv.gQ:4'1R"1v . .,4'.'i4?'-5-S:Q 55'f4?.f - -f 354 Af 4 W1-.4'i " 44- 4.21 ,4 x"' if' 4- 4 9 Pawn .4-4,44 - 5... 4 M.-14,4-.. A- 4- 4.. 4 --bs. 4 - 4 4. ..4f,-MF.-4 .4 . ...wi .4 -4 " 'gf ' 4 '14 ' 4 4 4 A , . vi fiwrwyf me W , 1, if 3459" . f. M1 A. H 4f'vf..a4 3 B f-44 -. ,-. 4 44 .- A 4 if ,Q 4 .M-.4 ,-,V -, 1 ,au - , wg' .,'ff- . 1? U 5? ,Ns f 4 . ff- 'f ,44, .g,,4:5 f A 4 . 4 . 4' 1 ' V' 44, JH' xqgbiixzf- -'fiwm' '4 35 .. . . , , . Wx "'ij:5f,Q15:f?,f15FpI - P 4 4 . z f A "ff . V- Z ., Y 44 N- 4- .wf.'1-"'-41-if if ff.-.f441'?H4':f'-'f"? 5 .l,-:. ' 1. ' -4 .uw-if' 'HP g2:W4::i1w..f::m?fv1-' 9.4--4-"11f15'ff1i4 ,ggjgan 1- h 4m-:.g4,-- 5' f r 171231. -E -f lf -'xii ff 'f .4' -' si 1 if , .ik 'fl ff 4 ,, www 1 4. l-3 Lffflfgffif W'a,.e4w4 ,, 'W fx Sm 52' V.. ' K 'WM "??4i,,44 1 Y-'LVL "f:f'. .- V F ' A 'H HJ?-5 it Q A 4 A if ,-',xge4 RF 14 4? q 3.21.9133 Wig. gafk iliwgsaggf ag'-if v ' Q, Eg. ' 4 sawn, 52-49 .QL wx '4 w-gg 4-I gl i4x,E'Z4.gf,i, -Qcifap my A ff 3,4 ,uw 4,-4 - an., -rf M. 4' -.- -.Q 1 ,ww gf : . ..-4- ,,,,-V 46 -5: :J-. 4 4.-:f,.:L,:g L. Qg ,mn-,4fw V, :VJ 4 Q 4,5 ' ".gf4,44 1 Q Q:-.4 Y '- 'f2'5a?"Rf .2 4 ,si 14 If' '- 5,255 We 1 ' 31' 4. 4 Q. 1 4ff5'I'.fE4'i2f .- 3-4"-'fl f-1 . !"' 2-1-?' -'iii 3:f"5,g. f f" S? af, +f ffwi ' wr ff W- 1 4 45fw if - .42 1 " 4, x ,T 4. . ,. -. Z3 :A 5. J M11 If 4 . . ., . ff' wifwx, Q , E-. Man ,sw M N.f'rf"ii, K5 M.. wgbw., . 'Q'-:iv - .wi jxffv W W u 1 . . ,4 4-.. 4 1. 4:, YIM., 'x..-x, . ...,,,.4.3.,L, 44,4-43.44 f??Y'4l4.y. -.-1-vm fkqtl.-?,4 7534-:L-wk:-, .fm-4,a4?fa 4444... 7 , -4 ,- ,4 f'?f-+'y- Z..-14.4.4 YE44J... 1 . 4. - -er. ff.: -- '4 . . .. Ml .-.Q rsgk G.. x.,,- 1.-.fw?giU3425f..5-x,.-4?Bir.wgF,,MhQ,?ig,cip , 4, we mf , , Nb, ,wi . -,.- 24. ,,, 4. S x "1 EN j 2 , . af 44 ww. 4 1 - 4 "4-'tif Q ' 4? 4 444 we ' 4 ', 'Q - .14 4 Y . f ' A fi r fs.g1fi'Q ' f 4 4 5' 5 4 ',-' -ij: J ' -" ' Y- iw ii-g"Q34 'f:7 Yi" 'L-' , : f,i:wE """'J1?4saf, 4 'ik . , fa 4.4 4' 4 .4 , 'QQ , . +.-1. - -v4 --:L '- 4- sf ..44g1f. A 4' ' i L. QQ? . - ..1 w K 5-94? 4 r "F9':'1fQ"Y':' l - .- 44 17 fe N 4' ' ff ' . ' ' ' f V 4 Jig? I M " '44 4 H4451 H 5' 640 , F 1 L ,, ' xt. 'Y Xi Q ,L In 'I 54 Y' w X L 1. "f .faq .av W, L YQ W Q 4.2 5 41. 5' 4 F Q, F E13 We-WFQQJBL ' - ., 543 r -, ' " -' . ' .1f'4q.., "is 1, 4' 4433.1 '1 " .3 ,- 44:35 .-ff ':'ug-i'iv.' - E75 4 iz.: 44f.f'4"--4'fiJ4r1-4 E1 ..4:4:':-"1 4. 251- -1 44 EL". V . E317 -,., .4 4 7. 'lu' -1:13.14 L 4.5 4 1 se fr: ? 415-Q41 . 4'4f4f.v'?' 4. +... -gT'fw..4 ' 4,4.,.,pT'...'.S5E:.1,MmEt'gavE?2?-,.fiI4f ' 4 . ' , . 1 , ' -QWE- uf F' - I KE-HiEC 4k332? iNAL in 5 X 9 5 ' Qi 5 q m gi I 2 KWWL 3, HEQH bywmgxm i E P' Q! L, S J if 1 if In 3 a 3 4 Li J E J gh E. FS R i 2 fl S A s E 5 Z J ii Si 5? X S il sg . if .4 K as 2 5 'I E S ? 2 51 E 5 E K 'S if E '::: iiiQ5::IifS35::IuiQ35Q4275iu:q5f?il-::Q5f75-l:r THE CARDINAL STAFF Editor-in-Chief-- ------ ---Lora Cowell Circulating Manager ---- ---Mary Alloway' Assistant ---- ---Lyle Gallatin Advertising Manager ---- ---Ruth Myers Assistant ---- ---Anna Lee Duffield Production Manager--- ---Harold Bowling Assistant -------- Robert Duffield Typists ------------- ------ Grace Thomson Bessie Mae Teckemeyer Lora Cowell Artist ---------- -- - ---Maxine Sommerfeld Art Editor -------------- ---Shirley Koch Assistant -------- Ruth Myers Feature Writers: Seniors ---- ---- Donald Price Harold Wright Sophomores ------- Mary Jane Gallatin Freshmen --------- Erma Myers Band ------------- Doris Koch Home Economics---Margaret Carr Commerce --------- Bessie Mae Teckemeyer English Dept. ---- Marie Cowell Girls Athletics--Marcella Feitx Boys Athletics---Bill Duffield Humor ------------ Keith Bowman Marjorie Feisel Faculty Advisor--- --- ----Miss Lois Fann 1 Q 93 E3 S E S ri is E Q 5 E 5 ii as Q1 A E S E S 5 s A s 3 E! 5 ,A H! nu M E wx i E E E E it r Q E 5 3 5 S E 5 K 5 4 41" Q-9811. .., ., Q - -.-sf.--N-..w.-2-'1'3e. - . N Qgfrii-fs.M lbw- . gig-xxm 1.- K .- eva gg Q sgxxgxu .5 f, 19261 W 'K r h I . C V . 0 ' 71' gl . - Q I 1 . 3,0 13 V- ri we vush 'G 565' ' if Y ' , ,., . ,..., ,- ' th JV .,.,f"' . . . n 1 2 to "J 1 , ini!" a I -' 'GV git Q L . - . 5851 'L' 'I , 0 0 ' . ' x f nd de ' 'Q 'br ' ext. 3 l Q Q 9 g Q ll ' I s. A - V 0 Q " F THE- ST - 4 6 Q . - xx X Q I 5: Y ...., 'uh ,nv , H5 W 1 ' ffnxj C R . up " 4 V 1 . ' . ff . Q , A J" K.,-df? gs -X s ' 'Jw--Q fe x N S X-'.1'. . :bw L+? ,, '.-,hy V ' A4-.:.,:L:t4-.iw MN' ,1 Q ,, pg, ' 4-. ' - 'F' 9.1 5:5-,' 5-35.32. ' ' ' 1' 55, . '--g,.:..-'-,:--,'.!- .14 A -,jnfix , -,M - -zu , f -:1f..--f,:1--'.- A-1' - -S' ' f 'wf 'Y 'ABM . - ' "ff 'X g L -iff, ' Q 4 ss ' 1:5 . .-.Q ".,":"--3,4 X I 1' ' "Hi LLL ::.X,,0 .. ' ,,' f?r, sl. Q-5:34 ii I! by -e':"'-E-.i .L "" v 'wk -.-- -- Q14 wx" .z.:..:,,,.w'-..- . yin., iii . gif! "?'3'?Xf S27 .: Nf."'.:. . 'Y "'N5'f3.' -' 4' ,TVX Aix nb.. -5, xg als I s F ,- I .aff 5 QQ 'eu 4 A v-23'f1"f-WI 'f ff?-fi -ff W Q4 g'T:':1. li sf 5 I J 0.3-7 U 3' a'.' O "' '.-xx' 'pkg j.'-J . fx '."' 4' ' "UH .,2",Q1f 0 'TLT v ,-'ya +1-Q' 2 car- -.-- 1 1 ,f . lv 1, . .' J "'f' wt' f x '-"WZ" .LL v .xr X .Q.'.,'.:4,lhX'xT.. 'fs Q' iw. 1 ' , 7' ' -1' 5 4 '- . . ig' , , ' 5, , 1 Q... A :H K. - A. Y 'sqf'fjT"f ' ',,. Q.. ya.: 1' 1' A-M ag.. , H'-fi3f9fQ.fi5w:? ,ef,i.Q4me,gL.3 , ' hh Ii vi 0 , I J., Y Q! L 5-Jhkggiilnl.a.f2Ac:4m3,gEmm W Q. N-s -... ,.A' bmi ,M K " 4 QQ, 'Q " ' . "1-.. ..... . I ""'Wnw. f-muh-,.-,,-'N' A My ...,.,,,, ,-.q,,..,,,M,,mNhN Hgh if W----.... NF A ' ' N"'1q..- 'H D Wai' 0+ 's "" R' A ""'h ? 1 BCARD OF EDUCATION The Trlplett Hlgh School students take tf1S opportunlty to express thelr appreoiatlon to the Board of Eduoatmon for the many thlngs Wh1Ch make the Trlplett School a more efflclent lnstltu tlOH of learnlng The Board of LGUOBUIOH Fleetwood Presldent Gann Vloe Pres Robertson Secretary Trlplett V1TtS Jeff Wohlgemuth c. E. ------- " D. N. ----- ---- ' . . c. A. ------- ' H. o. ' ::3fQQ257::alg2QZ2:su1r f wunn:SEQ5:glc:iEgSg:ni: ,,'1!2rl"K I - . 1 ,,,,,,,.,1,-- fv-+ N, ,.... --ff-v O , 1 ,G , ,, A . . '.."r 43 '-. A' 2' 491,549 ferr - K I ,elif In 4 4,71-19' V f 1, ,wif x if ' 1,2039 5 '7 5 1 :iff ix, W. ? f?:1:fv 6 1 4' , an f 5Q' 'X H 1 - 4' r - f .- ' w, fly f,, ,rg 2 - , I? ral. L. . -414 I ' I - .U P 5... J 9 g 6 1 'fn 1 fx JL, .1 I f -Z' ,, nl.- ' I :' F 3 . Q-if ': '+I 3 ,... Q.: n 'Z f .... , ., W 2 2 3'-' f. 4 '-fs!!! -x 1-r 7 , . I , 'Q ' :. -P Qx Z2 fk 3' T5 ji.: A 5"" 2: 2.1 "' A .-'A . rf 'QB iv i ,Ei 2 I!! 2, :jk-I Liga. :gh f .9 '-' Ll L- ji 'if -' 5 v"-X!-2, . 5 5 .5-ff. Ai :-5, 7 M 5.52 g '. 1, .-ju: 1 'I 1 - , Q ' g' j -' 2 5.-:r , ii AC' 4112 5 , Q' f ff, I ?,,v. J' Us' All 4-ff --- 1- gy :lx ' "'-1' ' Sh- 'V wi 4 ,rf ,f I .A-at 50 if If fig i 'fi ' ' Q1 5 '?',-:Y gl 1. gif. 'sf " :1"".f-'- A V' its 4 354. . 1 1' .Q L L -11 . -2, x 1 I 0 fn. .X -Q -:'."'-QP. ' 'If ll ' X I 5' - '1'Q'Yi'1Q , 5 I 2' 147 - Nt -f ". 1 f f 1 7 f"'?'V5.lv . pf , .. -1 L ,I , 9 X y V "-"sv '.: 'I , 7 ff 2 ' E if ff' 41' X ' ,eaqgcgw , f G I ry- f 2, W-Q-Q-. lf- ' 4 jf If E .3-ygw ' :, dj ,fi X Z r f , 64 ,fa . - ' vc J' Q" J rl 1 I' X I .""'J1' fr 1 r " Q IL C 5 ,,: . 1 :f 'ig 151, E H M 94 .YV QM nffgh, .-,gf Eg, If f f . 112- -' -' ' f 7f"' 'Jw xi 5-.if-4 54 45 f , ff , A 11' 1 Q D ' Q4 x ',,..s'f ij, 42 5 L' L' gg , i 4 ,fa w 1 vf, , fe , f .Ib-5 cl 1 145, iw X ' 'VL' 57:-1 , ld I 'cf ff y ' ' ,liz-Lf fig! E ,Jw 42 : M f ,.x .-. 3 hs- In .. 1 a . bf: fw '2 f ' "ff 54. g ' 1' J- " "SV I ' 4 'fl Jill' vw: ' ' . ',: v s l E Q I A . h .Z I Su- " - "f - L ,Ulf X v v' 0 Sl -Q ,P f '.-PW' "il-'X' "' N- ' fi' -"'.. Nw- ' . - RANT 7:-.., . sa. -N -? frxggfgxqi.-f-'w s-:.Q , A .D A g. 1 N . . x -Q-' xx . U' t:..?".::,?5'. A. x,,x -fx .. h Y X .,.,,... .,.,::.x . xx avi . at ':?,.e.. .flu -...- h . xx- 5 X -' 'xc Q . EX. X. .- A. ' :guy N. -'V1'--'1-1--' fs---ef --1.-f e . :,:,1 :F?'QL,.rif5?4" -'Y F5 - "' 'Q '-"T 'f 7-' 1---r:'v'K em ,- . x -H P ,f,2.:,-'f1:f,1lI,1,' A 'W x " if . . 41 s sf xx. PkAc . X AQ? 'M KV .-IGI -Ia -' 1' ' iiyifif " 'NXO 'xwi' " 1. -' ' X ' "5 ' 5 i- 4 NA 2 " X' "' ' WQ"f5f.'L.-72'f al .7 ' - ' P N ' 'J-:'5f',6' fv0w xywx 'ff ' - Q X - ' L - ' -pl: n ' :J -f' MH' A9111 f 1' -.w .awww s + 1. ,--'fav . 1-fff"1 jfs' " Q3 1,x -' NX ,'sN"- VG ""1'f1H fl 'L' .',,1w ' 5551-'.' " N' v gif' ,v xNXX If" -xx -': ." 1 x 5 XM xg' ."-I QqV'?. X JNL- ,-' rp . Hglfuln 'N xxx .IL Wx- t '1 in .I 17:1 A X Xxx XX J A xurfgnx' VM: ,tt fpiplvl' I 1 .Q 1 ,AI . ,fv QSXX, .f f'x.'f, -fvrxpx KXf. Q-j.UJI0JAs--vqfxdey 5x,77,, D sn- x my xx X H Q. Q- ,f,,, 1. ax Q! , .. J yy ,x s,v,,,gV,nl, .V .. U ,I ,hr 'N - .fx 'Sw' 1 .-MZ ff -f':Jx'Q " '..ff:.-w-fx-fb f ' ' f 1, fly'-.H I 1 ' N ,N.xN X ' ,ft 5' ,V " 1 77-" ' ,v U' .Q U. -, f .r X wg ' . , 4 l- ,A . .xx si , ,. .g Ziff"-4' A X .Ki -xi i 323' JJ., ,,J. 5Tr.v f'fx s "1 "six all ll N l I-. K,'-. QLH7-nl1,f..'f ' IQHQ Q Q0-'fxgx . X A -'FXR - 'M' ' f .. fv- '-rs "'-wvx-v.- + N 5 Q 4 , 1 129 ' s.- 4' 5 1. r - wff' wifvwgk 'vxf-r-, a -1 1!Q7""c'w . 1 . I L , 1 u A-'.l Q f , ,M , . ., 4 z '.,.! ix- V-wwf 1 . N N y fm '- . v 51. K 1 1 . s . ,a.1 1 nf I fx. gg, A sf N30 . Q ' ' N fo .Y 'Q is 5442+ N Q f'4"3' .F iffy 'Y' ni H ,,, NQ A ,J l. S 3 -.x .RQ .I 5-QS?-A 'is 4' "' f +1 ng Skfyiffc 'A if ,Q . -. x 'f."".av 21+-3? I k n 4 'Y ,q,,v,,., J- 41' .X QI . - We Qbxf, gg ,ji xx Q gif? - Eff: 5 f '- 1' -H M. . up L Q 4: , W- 'Y 7'W'-"L3F1?5'4'-F?fT'?'5?ll"ffi"A'5' , ,. ,y.f,F.2 1 X V . f 1 y , ,K 4 . iQX-My " . 52. . "'-u.. Jin I -3 P0 1 HT fx FP 1" 1 " 3 I " 'mx ' W 3 4: . xr 5 Q N , 1 . 1 'E Ig W 'Q . if., gr .4 A, ag nn 1":-1 'li'-?g?i'1 , . , . " 2'-:'75"g v 8 'fvQ.f,,: We - r ,bq'1'lg . . 'xx 'N '-cu' 'Hu L . 'FS . V 3.5 m"",, , P-v Lf ... A -3 ,, AN I L . . 9 ee, ,fx . ,, K ix 45,9 ga- S? .3 -, ,yy . 3 f g-ag, SL ' x -51 A25 "ary: -5 f if A 3-N fi..-s, .ff W 1 ' rv"i"?T is rg ,Jn A 511.5 Y. .Q 'NH .., xo?-'Z' -V' , -h ' " ' L-,vas-:QL -.. qw . A f ig. -y, -su , 'f .3 ' -'fa '- V Y? 1 TQ- ar- ! . ,-, 'fq"kL',- 4? . K , ' 5 ', " if ' YQ. X Nj, mfg, 1'9" 2 :KN , 1, VC lg- 34' -f ,f Rival , 1 -N f imfg- V, +2 sq 1 - 'S M ,-"' ., 53 'WL' , -. 1' A iff! If-v yi iq, fa 1 a-, ifg,- -, ' Q , " 1 ' 'ii4'Gv'l" N gf' 45 .E 5:3 Q-3 W AA isffzxx ag fm , A ,Yr . -4 f a+ Jef. iff' i" "'. 'ak -Riffs 'g.g',f, '- -jwv . 1 A-,iw ' 1 ... A ,V - xv' an '..- 1 1, 'vu' I' if 'C,.f"N",l -if-'gwfvf lil' , , y3!MQ,,Q.i5ef ., s ' ffm . . K-X. Q it "" 251,- . fn 'l -. .- a 'A .uf -auf. . . Q sf ,A 4.4 'MX .fm Ks 'K fr' .J -.HDF 1 :js 1 fx I , W, K , Q ,x, . 6 'lf .nf ' ff ,- ,,A, -'S . 'Wifi' ni 'Af 'L -yi -. M 4 -,f9u. '. . N-n .. L 5 LN1- "' 1 "Li Itvgnf gg -. :Lf-' A YL If '1- 5 V Jw. , - gi, Y- , , , Q' 191 -- 1't4v5s.4y 54? . ,F 15 ff. 'N 'i"?3f. ' ' X .,'., -6 '-- xxx: si Z' . . 11' y. ' -H a' A --A. 'fu vi' ij W,-h,', ,qw-3-f - ,A ,, -,Lg W ' - ' Ii Mr 'qi .44?5iQ32fsx5gQ5iEl,.1.,0 q --.haf Q. N T E . .-H 357 .tg Hi -f H if 3:- JW "w F cum.-rv cf ar 'X I i N X' 4 1 L , if f A I ffl , 'Q i I -I yy rl' ' .... .f l' - , 1 . 1 0 , , wi 31.-mcgfwamwv' 1 I A f Af Ni' R sq fx ef' ,Q fgg XX AV f - i, ' ' 3 V Y :-Q Y bl". 1 ' X ' ' j 'fi-Q, fe If iii -, .f ' W Q f 4 fi, , ' ',1 f. yi U . .3 , 3 ga sa ' fm-1 - Q.. , ya 1 " , hx. ,ig ., gs Vg' v . ,. 1 Q n , 'K 4 WF, . . E b qi, 3, '. u 3-3 L ? . 1 -V lx fp' 1, " :Z K , :1 ' - 8 LI.. 3 mtg.-V lx ' f Ni - , f . -5. -:,". '. -. 4 Q, A 4.-.1 ' - -' - .r- xx. "Q li. . F Y' -1 , f :I - . .. ' 1 f xx 3 Y. 5 5 J! 1 , .7 , , Z.,-F I F, ,X , . -xl l, ev, , -.F lg.. A, ? 3-5, Q- A ' 'z - 5' K A v 1 H " I A . A . 'J .- ' 1-I 2--fn ' -1- .V 'lt 3 'Q' 'L 1 '- t V: ' :5'.o5,v,., 1: ,I 'fl ' , Q . - ' ff' Q.: r trr ,,n I 1-, . .I . ...g:.M - -1'-Q' ., ,. 7, V- 1 V . ' 'V ' 1 V V .Q i fm- ,K -:,iI1..5.. V, , .5 M 1 s ' -f X fi A' --V' V 22, KK K ' ' ' 9' ' 11 ' V f ww, ,ifVsf?H"'VfV,ff!,,VVVf'VVA A. K " wi-'LH-' L- wav- ' V"-Aix' 4HVV'+',gX I f- , .W Q ,Lk ,, ws W, K. .V ' S f H 'i Yv "4"-f'-'Vw' Q ff ' 4 '-mf!-'VVfIk'.: ' ,Q f 'f' V 3, V .Aj ,gmt -.KT W, QV, .. V Nlix .,h, -.. ., 5 M, Q- k 1, ,V V 9 gK ,,4J N i ' V . 5 ,V -V. Vf5f'f?'EVrK:.,- --sm ., K " sf VfV,3,, '5f,-, Zi ' , ,. . V 'K' iw" E41 'K V 3,9321 KK . ,VV-K .. V K .t . 4 F V. , ir2Vm,i KfYr,5f,, et: , If X va 1 V 'V ' VV V Y 'gflgf' Va .K V A K ,A X ' K I VU," if?-ff V V QF 'K I K'-,V4g1'.", ' ' '-VJ .g,ef'j'V 1 VV V . ,K 5 I - V..'V K g,3VVQK X v :wg A V' ".-1" ' .3 ,nh 'JS ,V I, ..! ' 4-JV, K xi: Au ' V., - V. .. if, I '-V1 - V25 Q ,gt :Q Wi M 54,5 , . . .v ,V V .QQ H K . uw, , .441 L J. VA JK - 1 I I ,V . Q 4f,,VV' K- 5 , ,Vi 3, f N I Yqlyrg ,' V 4 K, IN, 3.2, , Q.. V'.,Kff,, V . ah K 3, 7' '-va: V-'mv-+0-npvw R xV . A 'VV X7 vw' ' XXL an "V If V '-ifwwi , Q, , Mx, K V , , K,,.,7 1654? qw . Vi1JsfV1kM2.I , . V - V ' , K ' - 'V+ K. H V V. H- V-'QV .JV , -1, -' A' .-uk K. V V -V -,VK , -an-sw... HV' , .. yr-V -V . . ,V V . 4 V V,,.T1'f1'h' fp ' AV, 'fi . .. + . X V' -- K w . VH ' I .um 5 K ., - fx '1V'f""' M114-"'ASwf ' , Q ' K, V. . ,, K 5. ' M 1: A 'L V K - 4.-H+-K I ' f'VvV."l:KmH: 3 M Vivkjkg , :V 1 'S if Vi " .VL gl- W" ffiiff 'QV V 4'-":13-. VQ 'illfi qw K' 5 . Vw V., M .., 41,5 .w V 3 V ' ,VV -V , A -K, V, 355 'V Q , If ' xg ,Q H' wry' V V ",ci"'3'L-" 2' "iHg,V-fr ' VV V V V' 0 fw vViV'Vfs "Shiv V '. if Vx.Vwz,"g La- ?'. K V V V' A .V Af K 1,-si V VHVQE f 1. I V 'wg'-'?ff' :VW 3' V' 5.-V7 i :WV 7' 'fxrfffjv , . ,K w K - , f A MXLQ. ' K Kiz . f ' .:",'15 A Vf , V Ki' VQV fffli fg UV, 'MV " Q L -"VNV -YV 'V 'f V V'4ff'7Mf'f 'I'g'?'fVff.,-W 1 ' ' 1-?9frV " - 7 1'V ' . N i.. 'L5Jv+fkWF3'4 wmv VV. .' '- 2 " V 1' V V V c fu ' 'V , . , '1- 'V -.fu -.Vi 'vii .v Q-, Hi. VV' .VV , K 1 : V -5 Vi. ' fV.: v ,, - '. -V -K V -,, V-', .1 V'Ye, g-'V Ky-, - 6,5 fi '1'KVFfx' W? V 'V 7 Vff , 3, A- " "' .6 " f 'H' -?. ' ' YJ ,. um ,T +1 '- M Limuuhnr 'Vox " .-k"'55t"2 5 :U . ,H , fVV VJ V V V, - Kp-,,'. g-VV,'a-- .' ' . ' 'ff' 1 ' 4,-xp:-s' -, . ,V " K. :qu-', V Vi sn.-, ., n f V- YT ' K 15: A-Er .,,:- K si, V- V .. VKL ' K ,.VVi,,, w V: glen V V. VK V V+- f V V ,, Vgxv fauf ,VV '- , - ,rw Aff Hg :2:1"- 'V Al' 'j,f,,,KffgV 4 V KSQKV-.WASLLVVSV ,JVV V' 1 'VVV,2V,5,z3: - g . -K, - K ' :, HMV! V K :',uv:I'! -in kt e,,LlKk 55V , U l Q 151 lg W V ,Av , .fx ,VV .V - IVV, V.-mx 5- ,KJ-V 1, .V J gy- ,V K,V 'V h x.,.l1V A ,KK . A L, V- . V , 2' V5 NV FV - ' 'QV ' Lf. ' 13V li-Q.?'Q"'1a T, ', ' V"Rw fa 1? 'G V' .:3e,i'fV?V'Vfl 3 ' , ' ' -V f"'14:-3552" XV A L an yffi QE. 'V 'V g , VV ff' gif' fy , 1 "ga, 5""5ilL3':2-"V"V 'T' I -- K VV 3 'fy 'E 1. ?47f'Yff'- '- ' -.ff-1?Xf'V-:fir 4 VV. - . V-A rl A f.'s, ' 41" ' ' 4 ' . ' " ' V' ' . U KV' - K . A -' 'M , -Y. ""!, Q ' 9 ' "Y LV .V V V ' V iff, J. V' :K, "X ' K if- ' Kf- KL- 4" If V- VV "'-. ' 35 - 'V 193:-S ' , V A . :kill , K 'K xl . W Y -m ul. V4-313.4 Kglsyawuk x M ME N ,- 4, V , x iglxy Y V-3 if ff: J V' V f - Ht' V V" ', ,v V'Vf4ps'Q..V.:,, - .ww "V V V, ' V W V "rf ,C V .- N ,VSV ' . 1V U' , . , 5 ff" ' ,- ' IV-VVJV, ff' ' "5 1-VN, V..1f.u-.Q 5. . I+' - 4 of Q ' Vx-. 1 , 5, " JA 4,,+mf?" f ,Kj -K ailgbrfrh K 4 Y . Lf.: V V 1, ,J VY. . :Al I' :VN -fg?,V.',i W :V 1 : fifty fre VK, ,Q 1 151' 4, A V R FQV V, V " .1-ug? Q, 'V , 'ii 2 -Q' V 'I wiv," xr, 'D ' V b K - V ' , f , V ' - A V V V Yi 'V ' V , 7 ' 1 r FV 1 , VA- '- ' V "Fifi V' V ' -irfzw. V 1' . fin L' . .VA fm , if 'P' V-M5 .V Vw fw- L' ,, 4, K V V . ... JKJVFQ' F7 .4 t A , -1 , Y-J.I.N,g5: V, if sf: Q ,. i,k1,Ag,4.Q V fl fn W gig. V V, ,. 1 - , - 34 -V , K iv' VW,-K "K Vf 1, 1 Q. ig- VV :WY f A V Vf.V'.,:- if, ff' . - 5? 5, 1.-wwfV1--'?-VgV.QV:Vw- ,gijyi XV-, gf my if ,f KZ- ,,. ' V.-' .'f.,f V, ' , N , sw , ' Vf" :- P V. gf -K -s " :rp Q.. V' QKVM if ' Q21' 4' m K Kap., :AK i . 'Q K Q . EHNKK V in 3 L y, KK.: 4.11 ,iw .,h,,Klk 3, L,ffgv:AgMi ,. V K v,5a,,Aik 1 V.aY,.ry +.K X , 1 ,QV .,,-, .1 .ff K , ,f. -. ,V ..,, ,K . V, VK. .fm .,, . , . V, ,V Viv-. 1 .wiv -. Vw K., 'a gh M :Ki , - V K ,.j- V ,, , 1-,f,:V', ,Q 1, K my .fi -gym. V'21gL'2-A+ K ,K 51 V 3. K ."' .+L "z V-V,fi.MV.j ,K - 2-Sf: "V Km V , 1 , V .HV V' -Vw, V' ,V K' EXW' . V - . K V , jj ,glwg Vijay , ' -I K V. , 3 . af, 4.4. .4 f" - 1' N ' Vf V g" Y ' Q ' 11733 :fi E 7 Eiga?" U . V. 'V-3' - f'fVv,K :hi ' .M-4 ' ul Y' .wz V " V' J. if, 4 WTP!! ' ' V f"i.V':uig'? W5 521 -.- ': V' V ,K Q-91 ' V 5- HV, zu, V af -Av'f',,,K Q3 5 ., ,-,f. ,KJ -1 K. .42 3 . ' by ,iid A f V: .,,1.fb f. 1 ,I , V ,'Vg5,V,0i,K.K3qr::AL V .33 A 3-gk: Ki,p,-MK:-VK, . WK V l wdyi . 'lg .xp kg 3 I if w. l, . I A Ain K114. -K V' gjMKQj3cf.1g5:1 VN 1 , A Q wg. V it W k, K AK.. 3 A ,- ' fa . -- VJ V . V1V Viv 'C ' Vv ' V ' gif- Vii- ,5 ---v. 1 pr- , 43 2.29 K -,Q ,Vt-.V,-lf-, ' L "i g f. ,-www. aiyg,,K.- .. ' V 1 K gh yy , 4V,,5113, K- V 'Ig wb 'V ' " 5' , X X , r , - Ag X ' ijliw, -'if Y . Q'f.:5f,'5 2 Vai 35? jg Vg .Ira Kgmq ,V V ,W ff., A , J? ' Va .M -j. K5 2+-V .wr 'V .V S .w '-' W r KK .,"'3-If 5,3 ,Flax '--fH1t,.g,1w ,K in f f V: K -24 41 1V5.IVpw',- VKQ1'VPfW,a:-5 J .L K flu k 1 Y' j- KV A ,J 'MQ 37 3,355 5 L 45 wiv, ' 1' . .V ,UMW 75,5233 13 Ji-5, Uh-. gg Q' 8 z, mf. ' gf' 57, if 'V ' , 2, W "1 ' if , -ig-is 1, VK .K . ,. W VVVV, ' V. 1-,-V,V,K-K-.K .gh ,vip 'V Q, j , .pg V -1xKVM 5,-V 4-l.j1,fj.K i '. .. ' U ' 1 . ' 4 V- ff V. .Q 'qiaf' 5-5" if-:fr V -V1 ff ? V-SQ K A 9 . . . , VK 3 F- " ' y V ' A 532451 V T' Kjffsj K, ..a. V . i:g,g21'?', I S' ' HH , "' 1. . Y. -V ' '.:'I-A" 'V K g ,'N"' 'V " " 1 ' .f ,Vs L ' . Z ,J . l -v' X' V4 ' EV" H K ' --Q Ki -' ' "fe-,Q ' Q Ag VW . V ' ' ' K Q ?'3fi?922' xfHx V- dw-Vgfff' 3- ' ' , lm,-2, M V - f Pr: , V . -V A x g"-f,'V 'fav - x 7 , QV,.::,+V:Q., F "AK :W Vg ,V '--V. K f , 6,'5:,1,,.K V V 21,11 min 5' Ag H V VKX ,V , ,, , 1 4 1 e-' VV1.-,rl-fm, . .KY " VV ,ff-rf-V 1 '.V' xref' :PV ' Ffh. , -'E W-V?-' dim' 5 flf . - in e.gZV.,:'w2g:1?Wf12453 W 'VP iw? V"fQ1YQVVg f?5s2V:.. VfV 2912 f3Mw,Qxg4- qi-iii V. V. V, V ' A V' Q. V "W-:V1 ' -2,1 f' fa 4 ' . V-fl' . 'H-fa V A , -.fm-121V 1.V K-f' fwriqb.-"2-.gmJe'E,X-1Ai:7 -i?4V+'sSx "QQ-iif' VVZWT-'A' V ,My a Q K K,,V FQ' Kg:-K .,.QV.,1K ,E 3:-,V 5 j ,V . V?g4'?Ef.jf-sf K Ag ., , KWiM+WKVfivv ,K 3LTl2,?i:M.fa,. . VV. 4 . 1 -A -' -W VV 2 , K, A V " ww " ---1' V, : , V.--'-,:r2,.:.,1VV1 V- Vp: ,V V ,gV3'y.-- '1 ' gh, I "V i' -" ','5f'L'. V ' 4 ' ,fmj "if "'a5'L,j1 4:72 x3'f?'fif ?f1V"iZ'1H:H' KK, E, MZ '?1,:V,f.zaS1wag,.. .1 :FLW W Zi-irKL,V , ,fig-' . - f .., V- V,p5VV, V QV ,Kia-,V V .,Hp.V ak-f..4.2.,4,, ,,, -V, V VKAKVKKL Mp: V, fs Y em Q, V 2-SEV. frw '.. ' ' ' ,gy " M fgJ'l3f Q'-P75',g.'I? V'-3Elf-'AV:'ff-V-fwflgggggfiix Ly: 535514 , ffl? mf V ,, if fiat' V 4 QQ -- , 'Z' A' ' V 4:-I 5 NYJJX ii' ff-?s VVf--: ET-liffwp, .5 TT 'zffff' ' i V f 9 MF ., f y. V' . ' V335 Q V- VK I:U'g,4" ' ,, f . Vgff, ,VV nc ,355 -F5 it , 41- ww '-'VV' -VVAQK73 :V V"V, X5qW,.gV,:1.QQ,V, V A 'f 911. K- ' gf Vjfgi Hx K jun ' N 'J " 'l 'mf -gs ,K K : , . . 53 :er Y all K: 1 V-'fa f- PLY -V '1 -' V- '..- - 'VQQV,,g.V 1 V V rg"-.-Zig " gf, f4"32K,'tV.1f?lif'V, J ,..w,VV:A,,z'Ef ' -7 5, ,VVV?"?fH1,:if ' V, '?V3,V, QV ,v 'REX'-fX'2e:E'gi4g1V.: K V ,K A . V .5V, ,A ,V V E . I K K K. - V5 yu KV, Vg, K ,, K -,gf 135, ,, 1,51 I fd V: 4,4 X -V,,,,.V Vg, J if' V, Qgsgjfa, Qq 'V XA i' ' K f Q53 .- H , 3 V K -: V - ' 5' 4 ,ff 5, '.13fvfg,wf, V, ' ,xx - .2',133fff5g-7,3 AV ,V DgfQ'K.r3.g,51g,,Y. VV Vf' .W-fqs V4 1 K V - . .mV - Q A-V ff 35,0 1. f. ,ws V-, V .-nf, , .. H hw . V, if ,KV.. -441 ,. Ki'. ff? ' N PM-' T V . V ' k- ' -V ' ', .VW - - ' Q 2,5 g42',.- gp: ,,'-K 'Q Ig QV-YT 143.0 w c " f VHF -- me . - . lf.. -uv-QVM. ' A -V 3 , . QLV . , '!,'-mei V' w:'im.g2L'Xf' .V VFW.: ' ,V V , M 3 . V V N- V . V K V V. if K . K. my J V V1 A .,.,5K V V, V ai V - . , b . is 1 3 .W ,...,.,uq4 K .V fV. Q-fjfgm gg: 'su V. MT? N' Pl '- fn' Vw V fi 'V V -21 WW ' V ,K ' " 'if K A 1 V 'ffl' "fi QQ L .V ffg ffii ' V,-,JK-V fi! yqxfi., K'r K K'l4 K4,K.-V' f- V 4 mp N 'f 'K K .wa , K 'Vi X K ' f. Ku., . -ra' K ,Vigknfffl-71 . M V. V 1 1 . V- ,V ', 2. V" ' ., ' K- ,K . S: 'K K -www M1 -'LV . ' , , 1- :L " K fy ' . '-'Q f" -f -, ' L-V V? --fr 1 FQ- ' V' ' fi' Vg 'V ' "Ss4,Vf-.',f ,K 'K , '--,Qi-rg ' V - V-VVV 1 ' V Y ' V ' Vf V f t V V4 V 'I fV V :V ww A 1 1? qVgi.f,6?':,k , V' K 5, V . I J, i 'fp y 4 I-J L- 'iz' ,g ,ic -ii, fl? VA it KP YQVKM?-,ill ' : .,V X- Y , .K K4 , V In 5, KK , K, A, . ,K 4 . KV-ri .V .4 K-3 -1 .. ,K- K K KV ,JK ,V,,q1, . U: . W, , . KQVWLM 2' 21,5 Pr-'V .. :KV -' ' ' V A - V' 'M ' 5-6,4 2: WimfV1rweM,rwV:1V.., 'V 17 V -.ff -.-ffiiik, 'Q f AV - 29- . VV 'HT' W 'l'5 .- " Ili. 55V ' We ' ' Vg. ga, ,JW 'X A, V, " Q,?'f,M?,1f'iif'f-QQ? Y -,, ' fx T V ,Kgvf .V V gilt s. , V "fm '41 , , K ju '- Q . V V K1 L Km EK ' VIR .tg-Qg4,5,,g,A Vgfx ,V V,..,,Kgw:dgqygE Vw X457 1 jfkf 'f 4 'V+' .V F ? '1 ?" ,. 'Q V -' ' .al 7-3 V ' 21525 -VM A Iii-N5""'V ' .1 4 ' 'fi f " :.f"59'i ' ' V' -.f'1'4'5-'Eg - ,VV 'SL : y ' E iz, sw V- ,Fr V Hg. .VV a VV V-1, . ,V W, V- . :V Q Vg, .V V . .V , K ?9'V?12.V,'g V V 'w V 43,191 5 f A ,Q 4 if VV ' ', ' wfa V " ,JV .- 'f ' - f . 2 fu: :Z ' ' '. . ' "f 'ge V w ,af V. 1 V .. -, :Ja f- - , V-1 'T' i' - V ,. 'QV'-Vvsflifii ga K f . V3 7' - V V " I W' . K4 A ' we 3 Q f .Vi ,..,- N. A3., ,Q .K 4 qK.V R,-,ggrf W K V . , V Khjx Q -, K VK X V ,SV 'Vi H .' 5 WV, 47 VW V, VA - if K 'WVR IL F.Qgt:,,,,,. 4f gy, 1 Tbixkhfiiftkgx ' , iw- if .-H,-it ' '. ', ' W any V' . VL' ' V ' ' I . ., '?i:?"' 'VP V' 'Y ' 'N' 'V " l is-ew .- -,Ki V aw ' - Y-,M 'af K -VV V , W 'W 1 , ' . H 3 1 V- ' , F17 K- V:Hf,V1, ' V V gif , ff 15-111, " V+ 1 1 K , .V P V..q- ..V -V-V" Ap .2 f ,K K V Q-,wa - V , V ' ' "H, V 'f1+12w", - ' ,,'V?Hwg.ia 'V -' X ,V-A ,4 'BW' ' V V k T4 ? TT' fu-F A . ,MF rw ,qi v V.aa?"W .- W ' +"Vf L, - 'X ' ' , V -MJHJQ1 . 'YWTE .Va K fgzigf' ' g.V " -QV .VV V - -xr!--V V -s+.z:V4+,bfgzVf- 'V :w-VV ' f "K Ev' V Y V ,Vw - Kg,-Q V w VK Il-ygggwy -'uw .V ,K Wa' v ' ,v Vp H . . . K- ' ,H 'Z ' , ' V L fx , . .,. J' ' W , -514 - - " -.mu X K- 2 4.1 V -,LVL 4 VHL 5' K .V X VV 4" " V1 I-,'v, 3 ' , .V i V 'fi V ' VL, V V f'WViV.fr K' , V K , 'V-iw ?V.31:+ f mmf. fv'fVVv? A ,V V K , V nk , -V,,,,, . . . . -g, . . ,K. W. W, . . W, X , Vm,,w,,A'i, .. A1,,K,g. . ,.p.K.,, Vw , ,V I--, V K D K.,3!,'KK.i,7. 4 gh, K 35. .V V .-14 V+- ,.,ym,V..: 1- 'fy it I , -Q --,Q-5K4 ss 4- .,,.,1gpn, VM gl. V I V ,-4,35 Q29-3 'i W, 'If' - ,J A 9: " YVVV1i,2fa'P" 3' '-V. BEM-is:51'2 : ' ww g 7 , 1 if ' 4 IU GGY-, " .f " 4' 'Ai " ' 'gf' ' 'rm-Q.: :fn ,V.w7Ls'- 194351. :jig - V-'f' -f1V'Li'x' -' 'iliki 4'f,V7X' I . K -K V . ' K. ,V K, V V ' Wi! Q , V., 33"iflf?'i'V' .K , 34 L 'n ' 4, ff if" - 3 V, 'M f-,gf5g,'K-iff'--SQ13'j'w5': A I' 5' 1 .Vi-FL X-'f?Q,,g'f-Q,-f?f5'fS ,- ff- -iw,-V-, V -V -1, :WV VH' . ve. V M ' ' if Vff-'ffv '1 'VV-V-1 X--,1W-:296-lVA'fl"f , W V f' ,mf V -V 4 :ff f .n ,wang - .-,Q V .' - ' , .VQL???fV'i1'g , V ' 151 uy.V'4VV'vf'MKf - if-:MVVV?.'.V' , V Mg :LTI ,, V V 7. V 1 -, QW ,1 4, , V ,wt ,:, V", i 9,4 VK , H -I A -K V -' ,V K V M-A ,QV V- , ,N 1+ Q' V, Vgww, V 5: A-gr, K -, 1, VK j - K. fV,V, ,- 'QI-Q.,-N: Vg , , 'V wig, 'HV' ' , K ' -, , V ,,.11Vw,,,-k V .T .V V ,V .,f,-'svn 1, -V www-r-K V Ny-,f.Kq-ggi 5 .,,Vp,V ,N V M -2. V V K -T 'n'1e,w.Q?f3 ,K QV 'sp-1,gV.'K:VgVf.Vw , W . vf-11 qw -K 'ak-ffj,,A'qfVV .VY 111 i' Va , f Vw -5-,VVKVQV ' ?', 1 "PV ' ' gwf f '?,, WIVQP V' Tffw 1' -1554 A 'Vx .V 77"f:'f1 V-f , ,,,gV KV , ,yer V ,K V MVLV-N . -. ,V VK V11 vffK4,. .aw - VVVY'VyV.gK,e . ,, 1. wgaiixf V. , ', ?"VfmX-gi V, fum gp,-1 V f.,V 'f Vwdp 'H+'ArW'34' 'W V , ,, , 4' - ff -, . -s. K ,V 1 ,-'W Mau. ,- fi, V1LKHf,V.V' H 7 z. -,," V+-,gggg fi 'Y 'M' " M , V ' V V .,f.' ' 'V ,V ' 'if' f' V .iff Y" R775 N ' iw ,. 'Af QL, . '- f ' : , X ' ' Af,?x'w' K, KK --QV ' f"A:'f!'Q'1 . K 'f?57'iW' 5 ' Tiff," ',1r7! 25-'ffl ' ' 'i fi! 'fi'Tf1' f,..':ffff'U1Yf" ,th S'-7 V M ' MQ' Q. . h ' ' 3' "Mil YF- 1.35 V31 Q34 ' 'V -V, .- ' 'ffV.f!:3"f"4VQ ff V512 -' T 9 P"T5iw.-yi i'1li:'1?"f9'1""'i'EV f :fl ' " E'."3iY3fggM5,i3iVxf',sQf?Vf , V V . f' Q 4. V if ia, 5Q35'S'p 1f:V2gV?' jew, VV , K V Va ,, , K i,g.AVVV., K I . .V K V KFU'W".K R. N V ,K-M 5:4 mf, F, A hx 4 J A, 4- ,ggi 3 V,-5, '- ,,,1Vf.,L -1, e V., ,, 1 V434K,-,.wQ.V,gV,m,f. f" ' ffm- E135 35 Y ,V ,K f - 5' 'V ' ' "Q V ' " " 1' 'f4.,V.i'VQg: 'Q 513,124 5V 'Ty'fw f?'f'7V2f3 ,, 'Q'-4479 'Q' x?i53,'w11QgVW. ,f25. .1-,QQ V V, K- ,,j gf ja: 21,3 V V K 4 3 K - K :KA -V -- -. 1' QV' W VV'-.fg,K V, "V, .V f .A V g fig' . ' wif' -fWVf3g,KK:gL",,jfg5f,g'f -. ' ,K . R, -V 'VVVS-, K,, , U, a Hff Yif ff .M K 'Q if , A QQ , I ' 'f'..:. K' ' K 'A ' , f 'iii'-1 ' ,. ' , -lxiwiff V V H -- S q N. fmff.f5g"fzi QW' 3:5 Zu. 'V M, S! f V. V VH. K.V.3,,,1, ' K, K lgwgx hh V V? ,,,k3,,,KJ: K, fu ,1KKK?k f "l ,g u Q, :K V, 3 A , KV1 V -V. vw K, My W KN ,V ' K -V A, - S - ,VV . .V V, VW - 5-V ' '. , 44' - ww KV - K' , 1, ,AVV Egg V: .rygu-K11,,'Vg K, lg . ?r L,f"' V , 5 , ya, ,KV S 5, ,Vil-'s.ji,f+ViVV.:' " JV, , 2 xfhgy' ' Q , f-.1 QK U Kvwh x x 'V -eq 1 jiwmfifiv. -VV-.Vfg w T3.Q gWVw'MfQ? N G ' " ' V, i 'V-'f-I " 'VV"'7'f ' V i's-f"?17-YQ?JiQ':f.?E3Qig9bT'V V'w"?' - -ig?-i+f35V'RQ :Vy..'SsKs:f4V .JV .L ' :f,.f'.V .. gs-, a ,V Vp A K ,. ,i V- ' f. V 1 ' . " X' K -' K,v.51h '-, ',j.j-ff., 1, .' v . ,-3 ,L 34 16, ,V-, 'V: fi, V5 qw f ' .,vga1.q,K Vx V, :K+ .111 ,EJ ' .'g.:,V-L, " ' ,, K K, V , K , .sf ' f:u'Wmff5'tQv,,y Vfggi ' fig7fNc45i 'lK14fek,f'3fs5.VgiK'V3 'si xg wwf ff fr .f VV - mf V i , ' K. V . V'Vf:':sMiF-fVV'VV :iw n f nw. ,,ggwfg,V4-'fV:,':VVVV.Elf V. ,. 1" V: ,V.-- 1' , ,f'4rK, M ' ' --,V-511..wVQ V - 1 -:"L'T1H- 1sE.'sw.. vw 'ai Aww- V 2 .V V ' Ring V :' , WV :V -4- , f- e , fa-sr Q: Vi -V ' V552 . - -Vw V V . M QQ' -7'w.2f1QQ,-'1f':vf4'V' V- Mu f4.:Vwxg,Y1A - , V ., 1 :H ,V Vffn gwfr-r, ,A ww - 'L' 'f' , A .JK V V 'V' V .-'V ,V V,V,f-13,413 in-V 1'2V1!V. - 1 V mfffp- " KH wV.:..v,',V: - VVV'JV3,. V 42-'i fl 'ffwfiii 5 if-V55'k5iVlf, WZ' V ' v5ii"V V V "3 ' P15936 Ji- ' - 5V 53" wf3VV'V1f7g 5' N' "LV . A?i.5,,5g,:13 'g ,pVifK,, 5: , K' 'V V 'gg -1, gw q VA ifgsf- ' gjggfzfjnf q?VV " , - JA., M1 .. S .V -fwfe, QM f ,fi Q.. ., A.-. .V , V,K , ,MV Ab . V-.gy V EK, N, V V . VV, IVV-15 ww, , ,. K . V K, '--V VV- V ' 'V f Q54 Vet 'rf , . , . .V , A, 7 5 V, A255 u'K:5.h7f,,gi'i. ' ',.4Kg, gKV,?Q5i.Byg.93YK51L V,.K -i',,3,, N, E3-:M-.,,,. mvgvggkaz .,-Tin. wKwL5fi.MR V ,Vi K KK , r j , - 5KW,,.?Z,?w: vi, N' ' 1' ' ""'i'?3 51' ,K L-, - jg,.Q.QgVf1-9" ' , V' V " Vw ' 3 1-fl' PM , K ,,1 , K ., 5?m.,,,,!iW AQQ GHKEXEQAASK ,gsm ' ' Simons W 4: I Y Ai I I L.. . -, ,r s,, ng-?ff . ,ff ' 3' . t:::jiSE2g::3gfSS5::mliS5XW Filin qgffi-czjajfhlrz' SFLIOR LIASS HISTORY Phe Senior Class started to school in 1930 with Elizabeth Svuthsr as teacher, The classroll was as follows' Batty Jean Earleywine, Ruth Myers, Ruth McAllister, Margaret Williams, Martha Vogel, Shirley Koch, Roberta Garner, Joe Carson, Eugene Wiseman, Carl Hopkins, Lyte Gallatin egg Paul Sexton. At the end of the year Eugene Wiseman and Roberta Garnera weren't able to go to the second grade, hut in the fall we gained Alta Mae Masters and James Herring, therefore making our class as large as before. We still had Miss Souther as teacher. When we entered the third g ade we had hiss Gail McCampbell as teacher. Since several had moved and only one new one came in, we had a smaller class. They were Betty harleywine, Shirley Koch Buth McAllister, Ruth Myers, Margaret Williams, Joe Carson, Lyle Gallatin, James Herring, Paul Sexton, and J. W Triplett When we entered the fourth grade we had the sara roll with the exception of James Herringn We were glad to have Betty Bruner and James Crandall before the year was over I1 tre plfth and sixth gla as we had Jewel Minor for teacher In the filth lladc we nad a class seven, Ruth McAllister, Margaret Williams, nyle Gallatin, Paul Sexton, Betty Brnne RILH ers, and Shirley Loch In the sixth grade we los Pau Sexton but gained Joe Downey In the sevenih grade we had t'arle P C lllns for teacher Whe members w re B ty L Jae Downey, Betty Larlevwlno, Lyle Gallatin on rley Koch Ruth Myers, Samu l Solomon, William Clara and Uirgini McKee Mavis Fofferherper Joixed ue 11 the spring In the elght1 grade we had 4 ances IanLoy 101 t acher We had nyle Gallatn ruth Wye s, odlfl hoch, Betty Earl Vwir , evls Icfrtrl el wia Cowell, Thelma Sowtrs, oe Dowrey Harold wrlglt, 1 gradtated iro th eighth g ada that V Q eerte ,GLS to u vga 11' O L, L LF: Q M SQ ' Te Cla of 16 U oe ing Q' on awe fray Vhi han P og Iy r rulir stephensor, Bill, I J rtr De lake, and Ru n D, e I tin 1 e , letty Earleywwre, Joe Downey Pcbe t udpll ld df . ,A . M , W , r , , . M 1 . . - . i , , . 0 . I n . n , L : .5 . . I f? ' W . 0 Y o . . . .I , 1 Q f A u L -. A' o 1 L J. .. J , 2,4 13 W . 4 ' . .'lt go' e he ' ' .- of , . .i . , ' . s I '.s JT ' "' 1 fn u -'- 'NT-'7 x . '- .L 5 k 'A 1,v , r 3 I qt, '1 f A , 1 ' ' 2 L ... L J . O .L . LJ K .ra -:-:.r H : BC.- i.. ' ' . , 'f'1,. . . , . l' , e : et rn., I1-H. .. ' r . n ' 4' - f ' f v - 'J . . . ' -. - S "" . . . . . N. . . - S e . I - fr .Hi 'I . , , . ,N ., A , . '- 9 V , . .- ' 5 -. -tr K, - 4. 4. l x 3 ,.-' 4. 3 A X Y . C 1 Tfvr - J . " -5, f' - , , - , N . -r 4. f ,I -, ,. , . ' , .. 3 g r AJ. . .113 I L fl flip. :Q Cy ' 1, .' 1 - .. ' , . .eb Ie M, . f .j.:asg,', Lf I 1 - "f nv' - f ' ' 0 ' x , uh 5 . . J A ...J ., r - , I J- ' ' 1 A . 7 " A. Garrison and Robert Duffield for MGHDLISQ We all T , ' ,' ' ' . . 1 . an e , -rf ,:.r. , 1 ' ,1 - A f 1' M , .- W, . ,ree H: ,F ch , l .freer ,n . rf' '51, If , . ' ckl Miss z?1 ', 'nd mir. Fwffdat We H55 L - 734 . Iharu ld. E 'vlf -' . nd, D .pfull g?ri.ce cfs , ,T-t-. ' f . 11 Y . , -- , .V 3 A - , , t vg .o', 1 ers, mafffrlo -e .4 rl, Llroy ' ", 5 H U Carr, and feorge Doaoins fra' .an ' ' ' t Ayers, Lyle Gal'at f. Shirley Kash, I -. , J ...V ,p 1. ' t : lu -he , L, , - e . M'rre ::3g'g2gZg3nqqz25b:!lv y illK1SEQS:!'z3'ii2!-mL- R S E El 5 5 L! ii E3 51 E v xxx. e1:::iffE2g:::liFQgS:::!if5xilL22ilm:Qg275lm:rZ2?zilz:r Koffenberp r, Lora Cowell and Harold Wright from Trlilett, mr, fogan wa our sponsor Our oophomor lo t Joe Downey, Betty barlcywln , 311 1 a earrison, Elroy step enson, Ross y an c orge Do bins We had Mrs. Ruth llloway for spon og, As Juniors we nad the s me cla s as before There were ten merbe s In March we dded Bessie Mae Teckemeyer again we engoyed having Mrs Alloway for sponsor had ten members at the first of school, after losing Mavis hoffenberger to leytesville This spring we lost Margorie Geromini, so now we are nine. he have Mrs alloway as sponsor The only three to comnlete their grade and high school work together are Shirley Loch, Ruth Wvers and Lyle Gallatin All of our members have taken part in band some time or other Our boys have taken part in basket ball We are oroud to say that our class has receiv ed as many honor as any class We haven't had a plaf as a class, but several have helped other classes We mane money last year by food sales, selling candy bars etc We entertaine the seniors la t year bv taking them to the Ozarks. This year we sponsored a Box and Die upper that helped our treasury a lot. The Seniors were entertained at the llumni Banquet April fourth We took advantage of Senior Day at Kirksville Wednesday April eighth The Juniors entertained our Senior class this year by taiing us to Kansas City, May the eighth We visited several places of interest, namely. The Nelson Art Gallery, Union Jtation, National Biscuit Co., Liberty Memorial, Swope Bark, the Zoo ann other places. We enjoyed a very nice trip. Baccalaureate Services were held May tenth at the Christian church. Rev. Nilsson was the speaker. Commencement was held May fifteenth at the Christian church. Rev. Boehne was the speaker. We have enjoyed being together as a class. We will long remember some of the many parties that we have had together. We hope our paths will meet often in our future lives. K A . 1 1 ' we .J ' 1 , . ., , 1 . 'L N .. S ...Q o C . L e year we l Su , T . . V, 1 V n . T A F3 A . ..- Cf ff, Le rg. qc . 0 h' T H ers, V 6 Ce f M . ' ' I . . S . v '1 ' ' .a s. . . 1 .1 T 9 ' A 8. L W. . . t . , O . . 0 0 Our Senior year, the last but not the least, we . . 1 . L' , . , , . - . T . V x. C X . . . . . H - A K I Q s Q - 1 . , , by . O L ' ' I 0 4 Q V , 1 1 . t ' i ' I if A S N . I I '- 1 . ' ' 1 I . . . , . , l . . , s , N w . . ' . ' 1 ' rw , . , .. Y . p . . . . . 4 I . . Y I x I ' X . . 1 I . . . L k F. . . L L 3 O ' o . - . I 1 J F ' ' s F, E K M 4 N 3 Ei Si fi in E 2 C 3 . ,Q E 1 A :z.mg,'-m.'sg,-1-mem-rm--fav'-r Senior Class IROTVWCY In 1952 ln ChlC8gO, Illlnols, a huge conventlon of Bankers was to be reld I called in my prlvatc secretary MISS Sblrley Yoch who has been more effi clent than any secretary I have ev r had and wro I felt deserved a vacatlon trlp after 9 years She was qulte trrnll d and lmmedlatelv took tie after noon off to buy a new fat tlme to go I scarcely saw ber untll At last the day came and wt declded to take the Greyhound bus, lmaglne ry SUTDTIQG Wren I banded tre 5TlVbP our tlck ts to see Shlrley dash past me, practlcallv ln tre arms of the dTlVbT'WhOm she lntroduced as Robert Duffleld, a classmate of ters I S Pe told us that he had 1ust left at the last stop, anoth r or trelr former classmates Harold Wrleht who was a tractor salesman for Falr banks Norse he has stooped ln Cicero, to vlslt 11s wife's parents before coming on to CflC8gO We rad a room at the Stenrens Iotel and as Rlgft ln tke lobby berlnd a huge mahogany desk sat Harold BOWllHg, a certlfled nubll accountant That be rad been successful was siown by flS lOO3tlOH He told us ke k d recently seen Lora Cowell of the class of 'A2 Ste had been ln CIICHQO to a Retall Mercrants conventlon and rad been elec ed VlCb presldent of tie UPtlOH2l organlzatlon for tre year 1953 By ber spontaneous wlt, her even dlsposltlon src rad made an amlable place f'm herself 1U ter chostn fleld and ber buslness abllltv W left lr BGNllHg and FPVIDQ refreshed our selves, ve attended the flrst m tlng of tre con ventlon There we learned news wh cr made Shlrley Verf sad A form r classmate of hers, Lyle Callatln who had been a bankers asslstant red b en accused of embezzlement at Joll t, Ill but wren ste learned that E Donald PFlC0 was the l wyer wfo represented - . - .. J .".L..A 2 'f ' l I I O I 0 ..- , . J ' . 0 . . . ' ' v x 3 ' - , 4 A - .L Q ' ' , fu ax l 'Lf y I A , .J ,. . , . . J ,Q O O O V G 0 l r ' 1 I, . , :J l A, M Y -, . . N I . . . . - ' 0 r 3 ' .5 4 n 1 . J A . . . . , X o F 4 O l V I A L -1 3 A , . . . 1 A - s - . I , I . ' . C 1 , 1 . , v . ln 'tr 1 A ' , t, . .e f .,' U -- W 'A 0 T U O 1 . , . - . . . N . X' Q ,, A 1 4 x . . '3 x A . V 1 , T A . N , . 1 . . . Shlrley entered the lobby she shrieked mlth dellght. 1 . Q . X A . ,B Q . H . . . x J H J C -. 0 , . . - I J. ' - i ' Q ' ' x 11 1 3 4 . . - , I K . .Ll 3 . I . 7 . . . ' we sf' ' 3 1 J . 4 .f I 1 . 2 . I . . b . - .N . . . J . . . 1 1 ' 1 I l l I . fa " I I N , - , ' 3 - . ' . 'A ' I J - . 1. A Aa. J Q e I . ' .- ' - 1 ' 3 ' ., I I 1 G L, , 1 - I : U n .L v .R - x Y -3 . , J . ,U ., I L r . , ,, 3 . 1 . G . .. - A 9 . 1 I . I - ' .1 Ei 3 - . :iwlrzgffTIHQZL45Z:"'22Z7QNgSE!F':15QSE:!'::NqSSP"Z' E R1 5 Q 5 E it 3 gi Q 4 X a , ri gf L- bf 5 , R I 5 K K '91 ! 2? E 3 nl 3 H 3 A L5 1 x u 1 ,I 4 i sa F -4 Q: 5. 'X X 5. Q I 3 M I ,T Q R K gf S 5. tl 2, if M ff 9. 'Q 5 3 e S a 'Hkf Senlor Clfms Troplmcy CCont J 1m sk mae r ecsunr Don H 6 Gun PTdCtlClHg 1TQlSfF nfn nn l' t romgr 1 s ays and 1 as an AQ! .1 ss n D ennlon P lnc ,ur 'LtUfW Tint Nr G81l3tlH hu n rlmbd oy un preJ16nnt W n TP lp url c tknrb m ttmr r Shlrlcy, frln But! ers Svepnenson announclno the blrtb of Q dqubbter, Sh11lby S Xlt my s tar to buy a glft or r r wngq So I vent Y mb, after pursulng my m1ll wnn Beosle Man also th1S Panounnd class o '12 had ro at turkey, trlnmlngs, and angel foon c V to C916bT'dTP my return l've always had v 1 I spot in my heart for tF1S clasS S1H0 I mnrrlen Bessle Nan Tnckcmeyer 1 X2 xxx+ kfixgx xxx B z -',, ,Q . o h'. ,G v., 0 V l16. Af nw buf , f ' ' v bl5l" 1,2 ,O J, tnachgfn all Y. Ly. Ei H. S. d 1 xe kr ' hf'T UD1i'1hl 0 Lice i fffl ,ro- li f 0.4 . W, have heard ci Q Q. l' '. ,Q l - . T nd lawn f f.n ' Q J v',AH - of the bank, who hqs bein sent to Joliet, Ill. Vte N, fft .TQ', 2A'f ffs a ln e fo ' -r ' ..-N - - TUV .-1 X ' .. " v. L A 1 'J . 'X . ' l xxxxNNNNN A ' M C fl A U "'1 . vo 0 ' earn- 'po 2' ' f non ,.Q3cxKf3. 5 . . . XJ. W l J ,O 1 L, , A . L14 :1 '1 ik 1: - it m rx L " l P K an N .rw 'L . - H axle ,yy ' il, A . ' . a Juni' 5 Vi - 4 x L. . L . 15 C . 'J 1 ' . ' - J 1 A ' - g 1513.313 93:14 I fl I :::1'4QQ', .i ' ,Q Q w w 5 E4 ti P 1 i m I e E E, K. Khliiiz Elf! iii VN If TLB ldiliilfi- BI 'E iii kkiilivll 1lLllsI'?llSs"L UIBIERK IUNQWZH ' ll1'NQ'RBlXIfh Q1 J '7 7 1. .V L L E If iiJ.di.l!vii'C..E G V- 'aux 1::uiE!Sbg2aliif35pmnuifSSQ2255iI:qg2?llnmEZ2?5hII:- A .A V D LAST WILL AND ' TESTAMENT I We, the Seniors of the Triplett High School in the County of Chariton and State of Missouri being of sound and disposing mind, do make, publish and declare this our LAST WILL AND TESTAMENT hereby revoking all wills by us heretofore made. Ruth Myers: Leaves her executive ability to Vivian Myers her ability to wget her mann to Grace Thom son and her oboe to Vernon Myers Lyle Gallatin H Leaves his saxaphone to anyone who can play it as he can, his dancing ability to Marcella Feitz, and his deep concentrative powers to Bill Duffield Shirley Koch Leaves her shy smile to Fernan Harke her flute to Mary Alloway, and her interest in Kansas to Ruth Koch Farold Bowling Leaves his gal' to Robert Duffield who will Still be around here all summerg his bookkeep ing ability to larjorie Heisel and his spirit of co operation to Keith Bowman' Harold Wright Leaves his curly locks to Bucky Dobbins, his spelling ability to Marie Cowell, and his speed and flash to Lee Duffield Donald Price Leaves his ability to become involved affairs of the heart to Mary Jane Gallatin, his gift of gab to Mary Ellen martin, and his ability to be a sweet child to Wrma Myers -1 . . 0 .. I Q o l ' : ' Y' Y x ' . . K . . . . . ul n . . . O . E . , I 1 . a Q I 0 o ' ' ' in 1 r . ' ' 1 ' u 0 I I 2 5 x 1 Y. I Y 5. S E Q. E E E In i S E 2 .iii 1, V I if nf Sf! Pj-'VZ 'EBI IQIFIIX' lHlE1H1l'lQllxl.li's,Qi5!.llZQEY!El4 l 9l.1llll1AB!r'l'l!IJl ll SQQ,pi:s5if35:anIHQQSn:liFSSik27Eiu:2277IlmrZ275uu:s Senior Will, Cont. Lora Cowell: X Leaves her height to Margaret Carr, and her Xa ace to Maxine Sommerfeld--her ping pong champion- ip to Doris Koch and her scholastic ability to Charle J' d N Bessie Mae Teckemeyer: X Leaves her quiet spirit of cooperation to lvin Daniel and her natural waves to Bob Price. X Robert Duffield: C3 XA N Leaves his vocabulary of ----- words to V9 F xv arley Red Powell, his wooing ability to Bob Trice tsp, '! d his skill in outside reading books to Maxine Sharp. dsx. ' - As a class we leave our August demeanor, our Q -otless reputation, our spirit of loyalty and cooper- : ion, our sense of responsibility, our respect for the la editions of tice Sensei, our ability to be worthvvhile Ke udents to all tie H. S. pupils. 5 To the Juniors ve leave our seats on the south fi de of the assembly room. , To the class of 'L6 take up the torch! Adjust 4'urselves quickly, and we hope your four years will be da. happy as ours have been. To the faculty we leave our thanks for their yi rnest endeavors in our behalf, for their attempts to p f -ld our characters and make us worthy citizens. A To our sponsor for three years, Mrs, Alloway, I - leave an apology for all the trouble we've caus d em-r, thanks for all the good times we'vc enjoyed o- lfa-ther, and hopes that no other class she'll eve f! onsor will be the sweet children we have been. ,I IN TESTINONY WHTRWOF, I have hereunto set my A nd this First day of April l95g. fr gned and declared by the above named Senior Class e Tesnator, to be--Their-Last will and Testament, who ii their request and in gy presence and in the presenv li each of us have subscribe our names as witnesses if reto, the day and year above written. S 1 N 5 2 5 E 'E e 3 H 3 S! 'S Q 3 E 5 5 3 E Z! 3 bi 3 2 S Q E S X 3 x I 1 lv E Q E i :zuli5E35pmuliFEigwlnqiiigigifiinn:z2F5i!gmrZf?'Khmh 19411 BACCALAUR APE SERNICLQ ChF1St18H Church Sunday hvehlng May lO, 1942 Processlohal March hrs Swetnam Invocatlon Rev Rhinehart I "All Through The Nlghnf' S3001 Chorus Introduotlon of Soeaker Supt Shanes 'DOlHg The holly Imposslblen R v M W Nllsson pundowh School 'horus B6H6G1CClOF Rev Rhlnelart Reoe blOH8l Mrs Swetnam XX 'J U2 ' D? . H. m I F ' O I - fa - - 1 I - I , I I I I I I I I - - I I I I I I I I I I - . I I I I I I I I I I I 'I I I - M f I I P I I -I I I I I . I I I , I CD I I I I I I I I I I I - I I I I I I I I I I I I I I - I I I I I I I I - I I I I I I ' I - I a a I a 0 I I ' I- I - - I I ' I- I . I - C I OJ I- , 'U E 1 5 E 'E E x 'Q P' if 5: E E E 5 s a 5 .L Q r : L F S 'S x vs E 3 E 5 5 s E COMM NGEM NT EXERCISES ChT1Stl8H Church Frlday Evenlng May l5 1942 OO P PTOCBSSlOHal March Mrs Hazel Swetnam Invocatlon Rev E P Anglen Andante Clarlnet Quartet CEvelyn Bentley Marcella FS1tZ Buddy Baker Vlolet Jean Sandersb Introduetlon of Sneaker Supt M8T1OH A Shanes NSuocess and Falluren Rev W J Boehne nS1lVGT Bellsn Cornet Trlo fBllly Koch Bllly Trlplett and Bllly Wohlgemuthl PTGS6Dt3t1OH of Awards and Honors Supt Marlon A Shanes Presentatlon of Glass Supt LHTIOD A Shanes Presentatlon of Dlplomas Ir C E Fleetwood CPres Bd of Ed J BSHGd1CflOH Rev H P Anglen Reeesslonal Mrs Hazel Swetnam "- rvw IL ' JL . . ..-.. , --......8: . M. 111111 . F - ' T tiiiiiiiiltillk ' -L. . 7' "....-...--..-....-......... ' . s i Q A - 3 c . . X - ' o -J. n . . " 4 4 4 - . -...-------.. . - . . 1 , I .- , iiiiiitlii ' ,rl . A . ,. . "--' 0 I I l . . .7 'Ml U 0 0 n a o . . , --......-- .. ---Q 0 . . I 111 11 iiiiiw . -L . , s 5 n ii ff E ff I A l F ff r 5 5? 3 ,S L W E5 is s! ii 1, gl .,i Q11 QF 5: M A ., Sl Y' 4 S as 4? S 3 JUN was , X . 'W YIIW I .,-,lu M, , 4 I - X .1 ,I q' , iikl i Z: Aw, I U .5 M 4 ' AZ I. ' ' pfgg ' ' . ' ,diff-rf-11 -vp . - in :xl .- ' iv N 4 A1 ,,gg..,. 5 cf PHO M OKES X 'N . f 5, -v 1 1 ,' ' , 3 u .Q 3, ,Q ix' 1e':,f,g Q, , Xu PRE S H M EN I ' , ,, If ii -' Q: xg, ' 'M xH'!'I,-H 'iffy' lf ni 2 , K l - K. X . liifhf -,J 'Q . Az-mr' X 1 .ik -f'a'.i"'.'5?Q-2Q'.:5:1-flfx J .--41 '- '2'2."'f' 'f . .- 5 x . 3? . kk-lv.. 5355,-1-.vvgkw .-, -'U .. In 5 '1'2'v.f5'1-1 --r--'hw fy- 1. M -' - ':.' ..1.-I '--'J-ry-.' nip: - :.g rrfiffsi . '1Q7'Q:1'-'r3.h7f'llL'L 7"'t'-:' 2J,'i'fii r'--L- : + - - '- . i 532352 1 - Leif 'Q fV5a'! ' Y 27 -A g' W -'A ' '- 535715 ' Eiga: :J 5: 9' ' -if 35 ,135-gg: fk 1 2133 : iz: - - B' E :Q ' 525535 ' ' 1 .fi Y ' ' 2 ' i ai - ff ' 1 .f ' ,fx ,QQ X ,-.A ., l i: V , al' ' I' 'X '-'-fin New ' A32 .-:1'5?i5?? ,A v., I gn ai I 1 gr iijigl ' ' jf". . W ."""."'-'f'f"' A , -fi-if-':z'f2a':19 113-AH 'ji-E55 ,.:-. :.:'.., 'J .. - A ' ifwizfv-f?-' 'rr .5..:. gap, vupnr 4 N Q 55,5-f?:.:,-A:-.fir .,, 1' 3 h ' . 'E' -Gffiiyb ......,.- , if g-ang' .Q , 5 5 'Liigsi - 9,555 1 "-1 En... 1 ' zifa32g.4'.qf.s- 35' -2 " N. "::iE"" ky' 1. ' 'ji :V ilul, - 15 ,. -' "'rsg..f?f3'f: 12 - " ' 2 T 'E '1-15 Ag . 12 - W 1, A , -.. , " "?f:ii- Z TV" ....1:::-"iii f"'7,' M N V jq 'f::f .. ff.. ,.- '- .-"1-.,u A . ..4g,1.,, . W . .. W 'l. I 55 f ,. 11. ' E if " " Qt' fl! ai 'N sfig' f '1 ,iff :Z my 36:5 .Q-fc Ji' Ig 33? ' " ' K" I .F ' ' 1 - ' ' " 1 2' , N- 'EV ' H If 5 gffi Qs" -f ' f -1' .f 3: -,f -.zu '- W' . ' FI L ' L- -1. If . '- , ' 22' is 3 5-1, -3 ' FB , ff -1 - ' ti '-L' .f , iv . Q - q . 'H 1. nfl 1-:di if f ' . rw gif' ff? E :- H 4215 "' an - .-:. QE . f 4. - .Jah fi. 9191 -, fr. ' Q? ' ' by ,gqgff , .a wi U ,-1 r . g, J Ei' M' A .2 'J fi? - M .iw 1 -gg-iti l .. .1-D.: 1, 1 1. 23. r .,Q:1-tix T ff I- i' ""- " 'F 1 'fbi' - .14 5 f 1 ' 1 7 I Q ! 1 1 V 'I V Z 1 1' 1 , l, '1 . .un-4 """"' 4 . 1 Q 4 ' '--Air -.J 'fax VV , VMS ' ' . f 'Vfwwr' . ow 'zwm vVf-WIVQV Vfwz-wV',Vw1 mf H .. v V VV-s , V VV V M VV -- 1, T,V,. .. V ., ,.V -Q9 .MJ-V,5:.V V Q VV .' 'f-'few iV'P'f 'WV Q A V. .pw , VV , .. :V 3TfVf?1k'55fi41'3i'VfiQ'fV65gF55i'3??15'w'TV2'7RVVV V V V .. VV ,V M VV. V . . W, , V, - VV -V, 35,1 .. 1,-,,,,,w ,fm-Qty V , ,A .-.V,, ,, V. Q, V V V V V V ' ' V V V V V ,541 15u5.,44gy.w,,,, 45.24, V Q V '1 'V-VgxafV'Vg5Ny1 'Vrwg,,w . W .V -5 X-k-Mfi, w yi. 1: VW 5 . , ' pr, S A . ,J uhm-V .4 ... - g,x2,4LV gV - A j -- . A 1 . - -V V 'V,,VV5--' ,V.,: jsp-y,V:u , sw' - Y ' ' ' -1 Vwa ' ' "1"fs V 'T-"tfu?W51V5'f V L' . ,L ,'7 'mfs ' '.w.'fVv f . .,,VV,. CV- ,ggivff I, , ,nf V5.3-Kxk?' V ,V ' . , V. V vb'--, pi' V we-rev'--r . - K We-Q H x.,,Jf"T'fifffQ'VQ3f?5i54-:T'T1., 2 - , ,"'.g.nV ,,gV'1wga'f7'35.gV". 4.1.3 '15, , V , F'- ............ V ...,.,,....,. MA. - A V V--f' -VVVW'-gu A -V-fi V 'ff V Vw-A V VV-eV , J! , , H -mum-av-V.-u-.f..-.w..y.,...4,QR.. in r H ALI. ww: ,gwgsfgr A D V2 ' , --mn, V' V A 1' ww.-1V::fa'gMffkPl1g:1g"4'Vff' ' VV ,V V. - ' ?x3w'ff'QnV1,,.V:'S?4i W' ' ' ' .gn-in '. 'wbH.'X: ..',.f..'?fff .Hijjf :,,.3f'f" , N , , +V . .., paw, V yVv,,4 f . . .1 ,L xx. V 3.1.1 V. .LMS "Ur , V x V l s 4 '? '5 gijiw'-1 ,v E V' 'I 'V X, ' j 1' , Q, V3.!.,'.'l. -N A , in .' V V V 1- A 144813 ,Em-,yi-Vi Vxf a t f N , VA ?gVq,,,ggy4L?q4 an ,- I Q V: V V ,, X ' f ' fm:-ii!-:,, Zz!-Em bg---.v wg - , W X -, .,:'V, V ',5:V,+sf , . V Q, 3' -Viggo - pn- f,2g+e.gVi 1- ,V ' ,FQ Qi QSFY' , ' ,g2?f- i k m? .QVA . ,kg Vw 'ijt G H, .Ii ,Q .,QQ,,V,6M . V ,R-Qfw yy G., I ,g4,., , V . .Vw 1 -tiifiifi' We 2 gf V VV ,119-4 VV I 1 gg, ci, ,::5,,- -iw,-..:ff if-V+-'ff' iz- '9,yg,.-if .- V Vg. M V, N ,Q V' V 48 - 'bw , jijgf .Tk f I 1 fl X, 34,261 4 4'-51+-I 5:-1':f " " J .y -W , 4, 2' " . V ' - , V Vw-xv. 1 x . 7 5'-P1'S"V-'dh,4??-J, 4 Vj, ui? rs? f1,.quxd,qA -nf ,rf A -5 Q ! 1:xTH"'C'J5 ' 1 . ' VV-f'w"fsfP"1.4.f-WJXxx-mmgffi, 1- 5. .. 'W L 131 al H N 5 5, Minh r ,. ' ,ff--3,y.'f Jfgi, ' 5 'V 32.1, K , 25.1 ' Q 1 -,,,f-, , ,gr V 5. V- ax. X V- Q - -wf YM, -, V .V V 3 , , '55, ,, N ,- V 'd',' ,, ai", ,j"q...gg ' V' rf V V V V ...V, ,V V' V V A, 1 YG' K, ',-5.12:- ' V ' ' "VM ., ,V , ' 5fyV,1,,-fr., ,A Q4 1, A E"-915,15-?1?fV',fV4-Qfjwyf. , W 'V M. gs. S' 'P 2 V- - kndi ' V V V V V V V-ug, V- ...V V 'tie is ' ' if Vflcif 1:1-E: ' ,VI 1' jimi .KV-.,"'f ' :V gh! avg? 1: K .VL . 1 M , .-,M wt nl..-V, . 4V .' ' V Q - v - ie ,I gxxwt- ,, ' V: VN QV x- .Y ,ff VV- V -V ,sv 1- VA if V ' Eff . VWVVA, V 47 2355, ' "- Vg 'fray h" '4a1,.,,.,x ,IM V " 1.3 V uhm, 4ws,,QQ.5, .w -wg... 1, - ',V,', . W5 s1'V ' - .' f N. fs-+ A51 ' '55, Vg, V,, -V Q 'AX ' V ln' 4 -ff ,,,1-,.vf:'.,- V - , A Vg 1, yy A. A-,J M. x ,V ' -99' , i1S" H.-' F-'Z-,wl Ll, '- 1'f'--L 1.-vfipiyi -..if,".'2-K V, -' ,if-L" -1. . -.un 'v' .. -ri V qt, 1 S V y V V . . ,V W., . , 4 ,L , , lgffrf 19311 ,Vi ' F53 1' A V' mf: ,js V ' ?53'fr'i' :Wi ' 5 JU" , - 131 if 2 ' 1 .yi V A wa 1 3 JL. L. .wV:V,, ' -- fig? L- '-4, - L VW :' rpg. V H : V , -fm , , V. . A gg. t ,V A 22- - 3 V- t ,pf :gli .Q ' : Q :S fu flag - ,V f ,. aj 5.3 ' kg , 1. ' rf. ' vw ,Qs 4 "ui, -.il L 6 V v , 1 V.- 'A I fV'V , - i V Q3 2 V, , A V511 Q ,fn , via- 'M V uf' V , Vfwt, . .Vw , VV '1 5 fu? V If, Zi. X in 4 . Q n iff 1 A I , J, ..:' fu ' ,, V ,t V H4 ,, V V -. ,: 1 4 L 3' 33 .' 5.-, 'V VA ,,, .JV aww.-V-1:11 '44 5 ,n up ,V Q .Vqgf V5 ,VH .W V V VV . VV , VV V wV 1e VV , V ff X 1 ' , 1 ,- , V .., .--...fn , KJ V ., V ' 14 ' V . , V V , V 9.2 'I V ", Q ,V V' . 'l' V, ,HE . ,gg .-A ' Q.-5 , V 1:27. 1 ' ' . ' .' V 4 A .VWQB L VV ' ,. V , . , 35, VZ, 3 VV, ,V 6 'FW-agus? A ' Y 5 - . +'l",.-5 4V,.mfjfV.Q'--"4 V47'APlf:Z'if9:'f-'gf',:Z12fs4-?YufFv3'5f, ' Q 'Vp-J., ' 'V' 33:55 i Qi ii Bf:::iiFE2g:::i5QgS:::-iffxi.7Eilz:22?zilc:225Zilz:r C o In Ve ertered lie ctool in the fall of 1939 with four boys HUG eight Ulflb Herman Parke Joined our class la t year This year as Juniors we are ten Evelyn Bentley, lwrgaret Carr, Marie Cowell, Doris Koch, Iargorie heisel, Anna Lee Duffield, Grace Thomson, Charley Powell and Perman harke Vice Pres kargorie Heisel, and Secretary Treasurer is Evelyn Bentley me have sold candy bars all vinter and fave earned enough money to entertain the Seniors with a trip to Kansas City Ne hope they will remember us pleasantly Our sponsor has been kiss Lois Fann All but one of us studies typing under her guidance All the girls are studying rome Economics so we will be capable young woren Five of us play in tre band We would like to be twelve wlen we are gradu ated but under present conditions, we shall be thankful if our ten are still together and gradu ation is possible in '45 Dk bk Jkvk Fortune Bound Harold Bowling: Hwell, Hebert what are you Poi g do when you gT8QU3t6?q Robert Duffield: Nl am going to Scotland and make a fortune selling 'shatter-prodf glass'.H harold Bowling: NOh, so the Scotch use shatter- prouf glass in automobiles?H Robert Duffield: UNO, they use it in engagement rings.H JLNTOI LA'S F WTORY ' Y 1 I',U L11 ' , C ' " r D' ". ' I " s . ' ' f ' . ' : , XE D ' ' ' ' ' ll' Q o Our officers are: President--Marcella Feitz, I . . T . O V ' . . n . 1 ' , ' '11 - . . . . . bk vkvkvkvkfkbkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvklklkvklk wk ' ' f , " 3 n to 5 1 . if ggi! gg: az . , . .. . . Ui- -.f U7"?"f ,. -5-5 , -vs 'm'f?4a25?'.' x i-if. Z, 1 3g LZTM. ,riff 5 My V t,-itll, ,V Y V -y V . Q . .. ff :V ii -,g.-A,- -g.i.,:.wL5 .. -f 5:51--V,-...M A. ...Q V Q, 233355243 1. 'afffffig Eff 5 W-P. x Q-552' shi X an 'i .,2"'V5'i'.'f2'3f?-4?f:'4 f 1 A- 'B Q 'f 'M 5 3 4 ag gf fl :-QE" 'iv :"'-H21 " xiii' V.. ' ' -giGi'rig1'i 1 .J 5-'. vifhif 3 795 AV xg... ' . +, ig. 'Vf -. se g T-A lf -f'-Vz vfif ' ,if V fig 5 ., ...g .g:-.fl'yQQfQ3v5:9i 'ki' ' ' f , - , ' f fm' V-H V' ..m5- H -H, -' Vw. 3 , f - 5' 2 N-.1 " -. . ' A in' ' kLf3"K' -.MLN-'--. ft! 15- 4 i' -'-'- 1--3-S--5 --1 ? - .Q ., -M 52 'WS 6,4 Q' ' 4 Q! 4 ,M ,nm5,,. m WAm.L .5 . ,3 5. I E 'gig fi J, . X . Q . X Qrf . iw .,,X,,.t..5..u: ,1..- Q1- 5, K ,5 , ga2g,..g5. Hahn f.p..".'-igi' i if Ynxrw- " "1-'biwqg' 'Q' wfmtil fl . --,., 4'-'Q-12 4' 'V L.-za' A g f - K' L - Y in 1. -C 'V' -k Q71-rx. .,- 1..:L'1a-vt!-H. .rg 'W sslugi 1-gun, :gf--' V Eff .,,K,g"5: -fQf',-tix . Iv,-lf.Xfii-fx1h"k.35. .V .1 'k 'ii - - .gi-,w wg . V- Q .5 ,V-nl I R . , Mfg, . A., NM 4, A .M . . k V, Q, 1 . .,... . 5 gy! -,L .I .yy xi ,. fw5f3a3'2i,f:,:E-1f?!i2wf-Qlnlgff+.igsf.-if-fi,,..1'V.2.,':n'.ff?:af fy,g'22'?Zf1s.fS'?Q'iQS4,'fw-1, Vxg.nf-.Nui..q"3.-12:52:55-Vgi.'!.i,2-. g.:m.if - '- f .J bazfzgm-.1:-lffvi-V.-+if4". u'J?l!,1 QV-' -if" g:?f'f-.ir M-Mi..-H--wifi'-'f--fg,z,g2gQ'.z1ff.'4-M-xvgi''V-.-+L-df.w-.-.H-sf?fgV:.iiiif-ffm-A V ' I mari,-g ,' 'jylzly w4'g""'f:'Vfg5'a?INVf'fj'A'f.Vrf5If,ffjN. mmf: ' 'X' 1-Wf.".-" lf 4,g?.i5Q'5 kigxggvgfgwwisr B184-'M'-.L65'f'2"g-S58 ,i-YSf'wZmi.'fi?5fl'rLt2Y"Qi',Yi .g,,,.,,,.,,lju va., ,A ,MU R .. .55 .1,,,.,, ,M ..,,,,,, ,,,,gbm3M.anyppg Lhl,A.w9, wi5,i,Sp 2 5e,,.,:5 V,4w,,. ,QM .5,3...,,I ,ga QM N. v!.,g.'3,ffg,2j,3fa, ,.V.':-W Sa.g,.1'g-f-W .gy MV . W .Q .4921 Ng gy A.,,-.Vw -A f3,'V,f,,.,,. 2:31,-95Mw.g I .,.iikg,gy.Vf.iVf.2Q,.W. 1. 3i,..0.+xif snip. 1. Sw V +G' ' 'N'-in ff.-. :'i3 "f"f"5HLQnV,,"'ff"5u15ViQh . .mv-15 V --' xii: 'Kf.1X.f.n.a.a:..we.w,g..,.w- 'ffff' A 1-"'-iii, 'Qsijgi 'xthaftsililixgil "iii i'2:zi':zw1-H.f'!2Ewf2-'rw V11.f:-.s-M1-f.s'.-f " fm. I .-gf-'g:1:'1'V2'2'f-FS 'ff.sz"2'-Hf'i!1Ysisi'a5iiffE.'?i-Lmgiim432-s:':.1'ff" .fff-SIi':'.:iV1 V-ff?- y 'i ff Q .ffwy-V-4 Lx3gf!,!V"-ff--- f'fTai4'-vf.sif."SqVqg 'l."T5.-Z1,f.fff1!"fw1. gWfQ7giy i,.fvFns,X. jsaiff ,J A 'Sfy --HWS' SU. -fi ga b..g.ggg.',,l.3,wP'3i,1f- , 'HQ H- Q43.f433g?2-'x.2L3Z:Zfffiwliifi'jiiff-fg1'3'Qg-1.ug . 7 -i7,fE3.1gxqg?2'353Zf-gf! if g Al'5,!fi.i?55? EX, iii. ES- .aiiftfiiiiw--.'Vfi'i-sw--2Evf.2-V. saw- ---.1-1-"fb-fs'-Ma- iii??'i?fi1i3 ass:-' Wifi 2- 54 'ik 'V'sE-is-zxffxfzww? 1 .V '1 V -."'M' ,MV ui, W. "ff - 'L new-V w . - iff! - my -H 1' .. Q. V K A- -I-W 111419, 'ug' , A se-:yu kgglff, vga, 9 Mwrmvf-32 5 .Q-,ww ALL4: w , tx. 1 M, .HN .E .li-.5 5451 f X mv:.:f4.12!,2:..i-3,-1::..mi..-.ni:ii....,:E,E-- 'If .S.i.E...5..2Z:'fi-:'W..?:.2zf.-5-.f 'Q .53'5'fiia1?-Q... ..?:s.z:VQ?5i32E.1:itiff?-if?'VW Vim- ,S in Max :gl-LEA? ing -.,5+'gn.1,:f.,'f, ,tg-frugifg i?!?igA1wi1....Mfj 'ggjwi wm v... .um 1-ig gizii-3-Efffiiii . H -M1 V+ u1Z'7.J":-I-xM.5nfw.L ami M Q my mf-'Q MV 'V ""'7'g' ' ' 5- f a. xmm qi M -. 'lfalm-2A"'99'x""'k'x1 -- .sr-:- mV. -H . f 4... 1 , ,.. M .41 wg. W. X Mx,-m. . v 1- 4. w+.R-BRS, .-:1'1'w 5 EW Xzmrsi--,'i?Q??fa.:'f'i1H5322WM21-c2423-.3v-znmzfiiri-Sai fa,-3.5 A 52-Zi3.15.21-:5.f-555-ga-2236 ff! -5' . T. A ... ns- sf . . a.. . . Z.. . xl.. ,,,u,s., N., nf., hluy, 1 A 5 M n ,,,,,. ,,. ,, H .. A .wx .8 ,.. , 11, Mr, , X. V ,Q xt' " '.!a"1w,f,!,U4i' In ,ir ff1..,,fAimx5 I.'2't Jmfvlgum- QS- . .I--TL, ,A-9-515 Av G.. ' . .,gf?"' i,mQ"Q5'-'nfsfmlfii-fl' 2 pg-'Sari ' X ' .18-gf, .?.!ffes':::1?3i?.gfg:1i21'fwg-2?Ez:gi-,iff-gg.:ffffsaaiw-.sqm-sas-3A M 'Q ggi.-Aiilg .. .jxc-12-124.gif-ii.i2V-ifgggsls 1 4' .f 'Qi iigisiiizb-s1'iiaT:2fs1f1ga2222?-i2:.'JEff2514-2--?Vi'.1-?'2'32i:.14iV2125.-V--fff11a?5gV 1 " .islEii7AiiAi3s-vga--. -Q, 2:1 as 5223 :SME ra-wig'-f:.4 +':1?2Z5-35-Era. . VK R' -F V . f -Eifizifii 1-?I.fifri::m:z:f.iS 32 ' Ti' ffkisiifvf. asa'-xi---42-fag..-.Fw L'-'sr .Q -:MMV -. . e -iixiqix-v 4 'w-fix-mzf AWN:-V4 '21--211-fx wEV.:'M:w wma ii'-"""A'59.xi1?35, -' - ii.. '- eq . ...S HV--2" if 'giwffiffAifs.-4.m:iifQ'ii?-.X E ' 51.363 if .mkexrf-'2ff.5:2111-Qffisgsml?2'2.if2.-"2-w-2fi-RFE-2:-Ps:.:V'f:V . wry.-.E - . .f-V . 1... 3395525 Q., nm 1, uwgio-9.4.x 'pf,1f'y',uV k,,r,+.Aa .23-fi:-A,+'VV'TvQ ...S ig H -- Kirin A V-1. " r 1 . V , '- '-- -Mg-. '5f.w.gx+.ii'qM-.-gg. in f435.--1145,-,g-,gvfpm-.n.:.-afD.:1+M?f-4'fp.-,EMA fl?-'S --4xufUi"5 ff - Eh.: 1 fi. ' . 1 31. . ig: iw-f -59? , AWS. Q-.xiii-,ii , f -fi 5? M M, " gi-Li95i1'i??g-grgsiisifszxz 5225Q:Ibiza-aggi?-rails?-ggi: ,ii i 2323... WEE-Eiiii-QEEE ZQ -sf ma. lef.4,g"'fQ,,x -:W .' ""V xr. ,fifivfng J., if liififu' Kfif -' 11,2 ' ,-,'-FJ, 'swf' 'xl ff. . My 'P+ WP iiiik' Vaqgqggg ' 1 -is -x1+a.:f-V'-32-Q-:.'v .str ff-waf::'.-'ff-V' if W Sf2.'fi'2ax:? g-iii'-1-nag'-1-' ii?iifgfmzifw--siiwfsfw F I tw- Lx mpg sigma. f'L?:?2:FA?!QviigK'i a.:gzA,g.32?3i-Pf.3gff5Vg51fii!312S fgigxiiig-g:g.+ii. .gxsggigg ,Q-V ,. - f?P3.zE..i5!...,+.eN?'-.:?s.??'12:'..E5fff xg 'pu ve. 4 i.injQf""'lf YJ ff'LN,z, iii 5-l'l'5iL..'L'.ggH1f -'n.,,J.lQ,,5,'j?,'i"5" if'-fwsf,":?4Z'M,f'f5+'gs'l 'Qk'.hx'4f'iXQ.sn''F'-'gi ,LYS Qi 3, is --wrzszzw f"ll-'r'w7'g,Xgfi1.5"'5f'5xnrilmfy-?'4.'I1mf""!?'w..g-f'l,a.x,:,s-'32,if-.Z'3y i,miV.--QV-.wfs-M5-. -ii .V -'25mum.f.-m:wW'iZ:'u. - Eff. vi "s2.'fhi" f'V"l1?12's2.2'w yr Y'Qfpi?'Z-5 'G'--WY'ifIEi.H"'g.i"'1!lXWw31lli.' pQ2f'if2i1g.ff.A"'-",fV H215 ' 13. 'bi-i.'w.3a-Q.-.Qiwks U".Xi1S.?'?Vsi54"s-QaLzl3Q.Q. U-wufa-50 29549. ',g.iVM,3'z:x1p.-"P -A 5' .Ugly 'Nile ' 5-akxiiiliki "Ui" """-g i5i'ws,w5i xg Vg-ku? ., 4'5'.i"fi?:L'-..5.rg...vr'i-Awww. ' 1 V-M: .. if 'Q' uf' -5139-f fTf,12f" -2- fuk. Ku'-s ls -'s"".f!!'2-'Q-'.,'f5 fix..fk.'Ej ., , . -W" 5,41 'ww-r.. wg yg:f"f-2-"- T'- nsf.. :gage53553313.235g5,g35 5,.4jg:sri2i55.w5g.5,i5,,-iii.5-ggkggggggi5355335153igggggiiiggi SEQ-gig.. Wfgmiiwefii- ,M K A 1 Mfg, A .,-1, -R !,.,,ii,Vv ,,,21.,H.Ql. A H 1, j,x-A Ur, NL ,,q:fa4 .ANR VVL, , ,wink MMA 34.3 'ag .. K 'g5....:A ikdggliwx wthgjh. .VI U. S 'f ' 1 1 . ' . , at . . - , .3 5. - f . 1' - -. ' V' "1 ' 'X " . ' . ' L. A fx Vs x. Q ff . sbp 1 L 34 fisffnnni is 59" ia ,nf 'BQ iwwi , N." 'g'W vvEH51w.qw 5 f, if 1 'S KK. N, gr J.: Qi I Q if 5, R, , n,in.'y4.4.,,,5..-,fl W 9,515.4 Higham 5.1, A jg .n3,,q.,i,3i4f. vxwe. may .gif 5 sp .5.,. .351 - , , .ifgqiibygf fA..Ei.x,,3Qg.,k53g ' .3 ,J '-'sniff f3."i?.V" 'YQ-'Elk' Pfii' S4-863 ' 1 Q ',"ff3'iV,w1Jaf?3g'.fji"WF, il XFX px Pk.-X PNK' ' , ' 'Sf,'i',a'.,' 3is'fg'i,ag-f""'ff' 5' ,Q Q fig. vg :xp , lit?QfXeu?QQn1.Q,Q,lAl5.t5i 2322855 ,MW-"1 .ff 1i5xf"'2f"'? +4"'fnf.il'?71 W1 www fgyztihfsfzx Z X 7 5LQ.!!Hfg-.'f"YY- ' " BX -I I' -w" AM " 'M ' V K -QT! 'mm' .A . .4 1 - . 'f fit' 'A K ' ik ' 4 ', 'H' 'kk' ff .',.rY9 ' . Ii"-: -. Vs T W""'. x 'f1.'!fx""' 'Mg iidff f'.'.,ff-5'?iS.V?f5!'R '!"""! l1vf'f". , xkgvi iff .Iwi V' 553-in 'Rf-S -Qs-.5 W- iff g+5'?2giZii5ia25gif.'+ 555 iii . if-giiigfggaglga.-figigg-.fig gisggigi- if-Qfiiiiigii-iiilii . .- V. ,' X-5,, .+4Uq, 'Al , 1 '21 -. 5 -'. 'ug H ug, - w :Agni H- w.,,,.,i.Qg4,5,- ggii .-. X, 75 w Qi.-I 1. yvivixigfxex - .-m fg 5 W' 'f " 2 . pgjitjfx' 5' -e Aff" A-Q V-1-v R- 335- Yiwu' 5 .-Vi -M. .1S..,.w J , Vi.-V ga - 'V -w V -' gg? -Q Tigawf. .. . - ' ri in-Ewa: 51Q'u'f,.,g-Q. ,- 4 ,'."-'2lhfi'?- gi-Q. gg - g'sf,f?2g X 2 M ,- V6 Q gf V -A V.-0.2 L -1 :.- .1 TW ,-E-1, -4, 9 ii K?-X Y'-V . .,ff,,E" -.1-fiill. -" .ff V -ff ff ' .' - . -1 V5f.+f2-wg-fe.. -.5-ff .. M 5 .L if '-Siiiigiggigkg i i.g?gig .gE,-Siiffviigggghiwg H -- ff'-V 4 1 .mms-f --+w..'-'Nuff' ' fVVwgM+.y .V .af 1 -.sy . ,. .. gym I U , . 4 iff? "" ,,"33'1.5,.9, wi? Q5-tw' -V My . . i"7g'vTi"'A in ' ' .V --V' . . V Wg. - ,. 'fre ,,-SN -5255.54-SQ -Q'-S'-.I 4 ...wa 1 -1 in 1 yigaf' Vf--w,-V-1mZiffi- was w.aw.:f-1:.11-'ggigq-.af:'......:E2'i..iP:.'21 swans" .-Q,-3 5 92 , aix1.yw...F.:- .pfrws-fr-5.1 ,.,!, , K N fvz- , . -,,, , V.,--a,.x.., ' V 1 Q. K.vQg.5,.q'i:?ek.-.M wk M' 1, ,. px-,,,g-4,5 An- 13. ffly,3,'L- V v. , 1, ily. ffE"Lg-g,v'223...".1. sk1'gf.fx,,wp. -."'- V-rf '..5Tif4iQ ZQQQQQHMQQV. , .. -. is V .x . V 3- - . u,,. V!5, M A-Y!!--.'1ff--V-4?3V+V+ wt' E 1 1- ,Q 1' J' I A 5535-1255"'gf-w1M, :JUL :xii-SEN "' ,',KX-fLf2gi:'l"M.?.w-.- V-',w3-iii?-ig.,-V 'flfslf " -5- 5'-wif ziggy:f.j'Qg.f'.3,ygjQi.,f,QQQ,g A D ' .52 ,M 9 UE' XQQWP- g,.4gr.2, S1-xlib...-...w ,xwgifiiaigzfg Uri,-ww,-mfw...7e1gxe .yVy.V .,.-5V,gg , -P, wfqpfs - q E pg st- Rain-N,,.Mf4-, gk... V- 33,553 L U 2 - '- iii fig?-ei-""E7r?+ :U 9? "J 16' 'ii' 'F' - ' . - 2 ' V fi fi -Vs..siga'-wi.'viM'5V.-.f'1u5ta 1 V? . . V QM" - ggi: all w'B.f'Z"Vx 5 .iq ggi" wiiigxgg , ff' , - -- -4 V .f . .-w--f-mf-aP'N-- f.if'2'i'i3u,.v.mJi - 'f W ' W- V ' -bu. ,L . sw-V--'-ff.. ,T-31" f'W-'-- -'M 844 - fggfg' 'Qih-wtf-1-Ss.wzff-.-f:+'gri'5ie Fi - V it ---J - V 'A .Migw1V1'A'i,,"-.'!-Wav H 'Q 15--3w2"i'ff'F"-H. V KY- he 3. wif V . . , - ..M.2gWf'ff 43+ fame--1.V-15 + QM, 72 7 0 Ne V' " 1-Ti -H--Q fag' ' flfiinfigli 3315- "'b H9V2'JA1fu'2Q --1 ' " 23..fjf4--wiv' :Si f- J" -' '- i . "VW-"SS" 44 'Q-rf F 3 " - I -' Y 7 V. -. M. - ? . -V ' V V .. . 'Ti' . -lx-.5 -'55.'.rrli if 1 g il, .. .. . . ,QL in 'xii-. 5.5-Q... w sf-Q-imifefiw-e. mx -5. if .. . E 3- QQJQQY-ks-.qw - ' 1 15. 69 . ., V 1 "'-QWff"?:':2'13"3fi A:W-'Qiilf".if1ggkxg.g-515. ff' E-if-as-r -55-ggi? xzfzmgifi?-243.32352 M1 ' vga.-kit? mxfws. 559 Wi:s1i'i',:5Mh.V..fr-5'3.s:.J.i'.i'.x"" QQQWKV V' ' fm--'.3,f. . .QW i fmkig 'gV.'1SVn..wr'.??fe.gg. mf 4,525 1 ian? Y'i'Q6.f:24"3?2'g'Viv.-f"g5"rf1K,S,.V.i.',,-Q'Viiikgsfkg-Yakfgflfzlfi:lilgiz 4,,'EQ!fwg .fav 25-S '5 :'f??2-'s..M3fJf, .. V - -" 'f"'.3f-' V 3- Q- 'qgzsxwif 'Q Sli-V, 1 w ij-El. xg w'1..gQ1L,s iq, 5-fgq g,i4g,'.-,,. .-al-!-"m... glbfg .vv4.xr,-,Nu rpm f:N.A.f'V? fi ng gl-,gi . . 1, -. 4- LV -. l g . tj, :YSL -' .- wx:-fig X,-gigs., f 1 1' ,..-2-53n4gi:i2'V4V,,''fr.V?'f1"V .SLK-Q-an, QQ Mzgxg5,.f'1'55,fiigj1ifif'1g','fQy-"" E 9 . f gb Y.. ..,. .,,, 5 -m 5'Ugg1'P'f-'g?SgQ.i'k,, .. .gf Q'f,'.5, 3395! 1' 'iywf-,...Qi.-H"--1 M:-V,'1'M-1QihfHa!2'fw--.M mwmix-is V-"9 if?-?Y'?"4E',s' I L . 1 .. vw- S- s.i5.f-J-iluixxfi'+M,g-. arf 1, ' -- Atty. ngzlwwf uq,,,,g,' if -Vwghg A ft Ugg rg g,.,.f 3,-Q' ,mgmy 5 V . V ,Q-5, Q.,-+,g15gp1i ,uf-, f.. K - .x,E,y1y..f33g.....g--V 'AM .ws -V Q '4 A ""?'5 ini law 55- kit -+'1l""'V 'V " -Tiff-'VNJ 5a""-35".EA'1 NVQ",-' '-'wi P42 MW 3 .M 4 TV " ' - 54' -f.'-i'11f"V --N 'EQQVQZX 2 1 ,,, ng saw-2191, ?'ff23?ir2EEiE2 215254,-.k2Q1ge1?:??'3:?P2E?V'g'fiCi'i5E1'a, ?afii.i?35.i?i - Vx2.i'- 1 if ffm- 5:f,.1:.:-V PF' -f:.:'v-'-:rf-2:56-'--mglfsiffew-.i'5+-if - ' Ai . pw V....fsf,f.f? -'- Ei .V -V Af t . Y U, ",' Q - AU .H ffl puff' 2-i +7-1 f , , 'QifH3'uf 1 '-.V-. 'L 1 ...ll fif-l- 'fi '. Vw- gf! I :A hy I W gf' K. ' V -.V " .iiifgxfgiiff :Q-3523.2.:VZQQ2:352.25i5?Ti2?grigas-fQi?Eie.i-5535. .gii'..,?' v . wi- M ' 'x 'mr ' i " '41 ' K - -'K-6 X 1 'IMS ,V L1 . ,VW '.'.. A . -4 14P.i"t'1J4 '.f'rQ' ' 5 4 ,'- 1 ' . If ,' ' 'fT'5"? - sy 'H V .4111 - , ,V552233-P5f?.lw'n3.'3?.Q.:5l5,,'Q"gj:2a.V ,ywwilffg-'2 3gSgi9,fV5 fdghi nzgi : J V - 3. .Q vw . . ygu-'L N .3134 W? 1 ' 'J' 'Sn iiL11'Q-'Y' 3541 if-i.S-3?sfrff'?Wif Vf'.i""'"faHM-wins'QVQHWM-fn - "'- R ' - 7' ' J - 7 -s A . 2 ig-41 in 515 !- Vi 'ifieyiif-iififgiwviiii-. -gi-'wif- '14514---'-'VVSmi5iskQvVl-.'N?V - 9 5 "Ffa .fi his 12 f 2 1' ff -'W 2 5-M5-i'5i'f5'V2.i-'"'-f.-1'w'f'efS43. - if -M . 15 V i Q E 1 if 1 1-2 f' K. 0 V, f iilff .rl .mf -+ ',xik:-41' X '-i . .. , ., .iii ' , . . ,W 5 H5 .1 gf- 3522-i'5,f152-5?Z?ff'?ii?4f'ffg'lame-iiiiw -'V-' f .- if .--... , 1-Q LIME! "'f'g.gri A ygugi' 1, ,.g,w.553f.i sigh 3 3' :sf SP ff W' 5-Q3 1-1, 1 . E . . . E2 . ii Q tg. vii 511: M 919 'fifj-. 3: H-EQ as XYQQEQA view 'r 'gix wr y agjg ifezivxxkilia gig 5 X -. .3 aw fy mfsif 1 ,i,m,f-V my 113: Q g 3 2 ai! n is KE' 5 f' H ,fe walk A 'ggmigx' if-. ' Sai fl .K Z5 u?1l'?gi1x 'fQt1qiQnng,TKgf:'--4,-34252 Yu-'lgnxma 55112.55 'gsifsg E ' kg Q.-if-1 4.435 ! A ' Wi 2 Q ..s as 'fi ' 35' if . .. if-i'li'.4i V1 fig- 3- Ti'-Z, -VAV if g'4l ' f 5 25?-iff It . Q " '.lga1,igi, 'Wh'-w39x,J1g+ef 5 .,?i'?g.i,- :-if 'viii-fii xggsjg' 'T 1 2f'4iiSil3slr r-ifgxxfg Vgffgffaigghgk eiiiiain 'g5,,iE"2,.AQ'aif5,Kg'SH1wf.f?xggV " li- -...S 'lfffiflxalaf--E:'A..f-Yiglgm,ggsglkgge,nw-Qu?-.ma .as1fig'T'?vVaf:'f'?y,f!,,S.3if1gf V . - ' s. V - V V-.' V 1 V4 V m " 'VVV my , g?.A,.i3.f-Qiifgn if gh, MH -2. ki! Q QW 3 'ffm Y Q, Qt v pfg,,Mi?,Q 9 A R .viz 6 V . 2' ' ,' ' 1 fi--'-M - 1 -. ?f"""'- V .-. . 1 - - . , -LQ.-"f' 5 --331 's5?5f5?i.ziW2f"Vf?i'i V' - 7' 4? 'TQEV33-. . 2-Q31 f 2' " f' -' ,V . - -0,-V' - ' , . . ,' .' . . , . eff, 'ff --hw J...f ' '- .a-:ff 1" WK. 1-V-f w..!- K' 'xi 0 F , ,. .... .. . fu ...an A JL ,gif gg-S, "E'ftr15",5 QMS' 5. -2.5 12 . .Vw ...pfrfrg-4' ' . 'S R. fl Afntnllm M ' ggs 3 i V 943 Kxil Qrxlmii 3 any 4 . ,,,cL f ' ... V . if ' If flffffm 'zz -R 'swf H25 It 2? ',,..,i,9'5yX, F, 4 Bi V N E ,A 5 ,tx A ,V 3, L vp Kll, ,E AQI. E?,?.H,g.p4P.f.i, ,,,,..,,,..-Q S.. . as ,fig 55 , .,-5 ,Q f 1-MV 4- . V --VV . Ritz'-M 4,5 ,rm S 5 if? 3 2- We --V- - ?5ff"i"5S.ii'3 "'?""E' " " 4' 342252 iz MW .5 EW V.. f .A -, I. am sf g'f- i.. .75 :,, 1Q..V, nw gg, 1 a ' i "wiv-'pri .'M.v "T.?'j.l ""'ViM- , FH I'-3 , FP' " Y 'gk 5' Q 31+ e 1 it , ,Fix !,i':fl,,Zg L,- ,JVEA W fa . z lk Q f gl Y' 521.5-gimgas' :Q-E32-wggf mfr, J' gh - 4 , 1 , 5 . . . Mui.. .W 54 'LVk"-2. ' .- f.. L -- -.si-'f',ye.15'iQ'?"Y V 5. V' 2 gif ' H' J ii 5 ff ,mi "1 I' M V 5- V -ff52f55IHSfS'--'Ea if 2 -- .if,?3.i' 3 . V.- . -- .ff 5 VP iw.:- vf , ZS Jain-125a5'i:?-Q-,zfigiiiifg:.g.',-f--H3252-ss5 :.i.5131.35--ff? 5, e Q3 . .V 3 3 .5 77' XI f ' S . .- - ' 3? 435 . ,. 5 -. 1' W - F9 a n sy U F .x:..5!f-.325 a!g"Y-'W' va, 1 f . V V . 1--, . ll wg fs., fgzifigf, . 13. .- S.. f' - - 7 f ' Afflsf-1 ' 52 ff fx 5. 'dw' .ififii-xiagfdfaa.-1rgtgi? V'3':2ffg1-EWQZ 1 .FL '- 5.1 -i 'f Q-it ' 1 : f W ' V ' +L - -'X - if-yi'?-'41f35'f'iT'?t' --M? 5' W iii'-5. --A -sri ' sr-ff n 2 - . . , .. E 'fa .. .5 W 2 EZ, 2 W 5- bug Ha? Egg Exllgffxhgiilgk gfeqfnl 3233, w g 159 'E' lf? Q P ....' Qi - iqwf 4: I fi gn 'QNX WU?"-s Q fn ,QM i 5 E ' 'Q' L gm. 'irzxg 'fab 'K " Ez if 113 A ' 5 gf' 1 'S J '43 fS3Z'?S:.2.S-353 'fx' ' 251 f ff - ...gg i ,I .L - -:Abi-ghva? :.M4. 4 ,,. H . .. . 3 kv gf.: . . , -3 -f 'UNK .,.-.- J. . . H ,., ." 'fhif -I , .. ,.,,V,hQV., .I ,.'.m:nM..3,,..-,,. .VZ -tw NVJS.,:1:35,.wLTv:,:vt ' 1.1:-K V 1 W' A 1 5 -- Vu, . I-wg. v. ' -V ylyf VA 'S' --V ' -V V . Sfwq.4gghf--V5 3 ' V . , 52 ,mg QE, R2 . ., 1 5 4 -z r :sf y OP 1--fig wif 'Y . . M .,. 2 .r, bf' f A:5'-uf-V H 3. - j:1aVfgg, -f gli .- Q 6 . 5.39.2 1 .itffsyg-."g if Msg. ff-iiiiiiiggi3 5g3::325EffVfi415f-VQ.i:,S-Tia? Q35-e g 5? ' . A -A ., . ' 9 . , :V i,'1"t-Q .4 ' - , -54 g....f1'ii . f 'W' M kgs '-'f' 't y .. 'X' ii' 1 ' U W-21 ' V. V V i -" 1 , - ' . .. . l 1- ,1 -:V J ',' A 1 H" 1 f,.1?,,,'!i11u,f-SQ, 'gfxlvni A f g i an v' Jim ggi' 'K' 'li I ff 4.gl,j"jf 1 :'f?',xl,,b1QE ix YQ 5' N . iisjtgitvii E QP, 142 ,ywnvin luwihissy KSA 9 gh .3 if Q 1 ,JEFQJZ ,Z .M 12 ' if ,IA -w imai h kq- w kaygx I 'va-?g.i'.sT'-QV,f.g.ff.il.5.--MSM-"MV-'f -' 'F S ' -FV ' Q f 'S w an 5' ff .xx -'SW I H A 'fvffx 2-' L . A ,4 S .KQA 5 -5"rf'1S'..'i333f 1-1.51. f' tiki" . . 15 " 5' W " iw",-1.V':--sf 55.-f if 'iiggriiffggxg I 4 .,, ' -i .Q Fixx.. X Q 44 -. iQ-1---.": .a... -. QW.,,,. fx M. -My avg in ...- ang 2 M ' 2, gig., ,, ,Q , 'S mx- ,,.. ,, . . . . . . . 4. y ,. k. . 4' -.., fyshg... .. Q... Ag M.. -15.3. .,,, g Q 4 -4.-3, i . , ,,-4ff? if fgvyfijfxs x . S qQEI2yfW" flzff-2' .vii f 9,2 ix ff, f. -Lp. mf Q , 'Y'-'if' X U 4 X-XR - ' u a 3. .. Y' . s . Q- 1 4 .- - F ' 5' .- .,,, 'G' 4" ' - E 'I T' 11' 1. ' T V- 1 Q, , E sv. F -'iigf gfvf- ,,,. . QR 3- -fit ."':1'. . ? 'L lg fr ' + . ' E FT If ' . Q. i l 4 3' Y ,I 1 fl '73 - 'xlib li , ff. ,' I it R yr, .Q x Ania.-t mm? ' ' E f f 35' . Qu " - 7 'K HSP W: - NLLAU . X Q. E1 4, w E is :S 'Q 5 E ia 5 5 R 3 Q4 Q E rf S P1 fs 51 E ii Q1 9? 3 if 5 fi E E' RX 1 '- 7 5 5 if if w li n 5 55 5 i L"""".,...1r1."'ll1ft 'P"1-Y6fLfZl.-3f..!N ' 5- -'NL-r.' ' X. P x.. ggzniifggpguniifggzmins F-5 4nnlqg272u:2rZ2?5inm:- SOPHOMORE CLASS HISTORY View me tarted to t s I s lool as Fresh men wr the fall of IDLO x raC tf1r+een renters T ln year xe pave owl sfver m mters, t J are QS follows nary Allofay Nutr Voch, Woiy ll M la , f s A -, hi: kief oz. 5. . - 1- 1 , f l .rf ve . L i' oo r L . r" T - v k.', 41" h3 l -elf U he' 2 f ' ' K-: .T H N ',4 ,ill . Pa' Eu en Martin Velma Jean Vrivnt Maxine Sharm Marv Jane A 5 2 w U 7 . l 3 - v s Gallatin and Wranalln Dobbins. J. U. Triplett and r Leroy Gates started the year with us but dropped i out before the end of the school term. Class officers are as follows: Tresident ---- Ruth Koch k . V .. "" c tzrc -W ' Y 1 ,: . Q G -1 I X ,,, ,.,, A Yr -2'-'tx . oi W --. U- -V J- F 1 ' I L ' . A w ' , '1' X - -.- I-.f 7 -.A AL 1 . 4 a. I .H Q li . yu" ,qs A N 4 L . 'Y' 13. . . ,- I l ., l M. ,.1 4 J I , 11 1 ,.. J Y . Q' L L LJ J . . o gl g .H I af 1 r w V, Q, . 4. if f - A v. ' - f" .I ' '. r. E, 'f l- ,..V - . J 1. l 4 s ' 4 a . i's ef.. . ' o n '. 's l as - ' '. f ' l'+ ' 1 M '- f f +1 :ff ".Q . ' : , ' - L ' : ,- Vice Tresident J R Tlibletr X S eretarf Treasurer MarJ Alloxay lenorter Mary Jane Gallatin All of tre Qootorores take Englisr iT and citiaensr p tl aol Tre Sophomore Q11 s are in tie ore Hoonomies cliss tlis year Rutl Pooh, larv Allo av Mary fllen lartrn, Tean wribrt, ana Mary Tine Gallatin renresent fre Sopnonore clas in the b nd tai y ar Mrs Iazel Swetnam 1 our o asp sponsor iixaxxxxwxxxxaxvxxxxsxxxxxxxxa,xxxxaxxxxazxsxkaxfi Mrs Alloway Robert paraphrase this sentence 'He was bent on seeing ner'N. s Robert: WThe sight of her doubled kim uo.W Mrs. Allomay: Charlie, eorreot this sentence: 'Girls is naturally prettier than boys'. Charlie: Girls is artifioally wrettier than boys. Mrs. Swetnam: !In Geography classiz Robert, locate Hawaii. Robert CAwa:keningI: What? ., Mrs. Swetnam: Hawaii. I Robert: Oh, I'm fine, How are you? 1 5 N Q S E S s 3 3 -1 ', T! ,. V4 S n 2 L- N '54 . KT EJ 5 P E 5 E if 23 if-1 Ti 4 E, Lu s 2 I a 5 5 'a E 5 ix HlE .!' il' .IIEIMTJ1 3'-S ll lnIltlBl5El.'s ...N W df Q X ,ll 14 fig? Q 'I va xx. f f 1 ' I X I gf! MQ Q' FNw Q- M . ' -f .fy 'iff' ' 5' 1 'ww 7, ' MW 7,'! 9 4: I MT. , A. N' V A V I V aqfpv . U. - . '.- ,J . " EW 3' , A ' 1,-EQ, fry-, f f . 1 fi'-r . 5 H '- z -'h.vgWJ,,.,..- -.- i "' X ' . x 2 i, .,j"- .. x gi 4 Y ., 911, vit, .I r Bi-QQ .I X V ',- ai , 'e K, H 1 gf- - 1 X 1 . ,I x .ii A- . H 1. A.-.QKI su' t : , 4, qi .t . -K .1 M., ,s ,et -rg, Q ' A ' who-4' N 5 3 4' f' -A. I -F5 '-, -'ry' K. -K ' , '. A .' f" , 'V 1 5 - I , iii' n ? '1 yy- - 'X ' fl' "' F. hi '. t, f- A, Q... ...h .V WJ -J yy. Q: , ' x - Sh",-'fi-'L "J" -..N :Xiu L -'25 -ff 1. H ' 7g?5,i fn I M, 7 2 - ? ,A . ,hy .mg-D fs if fa 5 ,fp M , INK: r I . x 'S ','- ,X ' Q. . if lf 5 -A X. -, 1 ' 5 1. , A 5 ' ,ax ' V f,,3, i e I . 'WI ' W . -" .' "T MM' as-..' J" ff l - , wi R3 . '-"' , f ' , 1 - x- 4 L Q fwfr. ,f ,SIM ,th x -'gs 'wg ff' f K , A '-,'5 ., 'P , - .,i 4 ,j - . "',, i . f ,. " .f X A, 4' V . 'gag' E . ' - E ' . '--file. if ' .Q 2 x ,Q X -1 . - I -, Q, ' 1144- l ,144 , 1 Y, Q ', uf, ' V, 1., , , x ', X--, fi. , X - t HI. wiqmxll' ., ' ,K I M-I. , . ' ' 3 wg- -Q E .miylik a:""-w . ' f Q I 15 ,..,,q,,,q 3 A , Y ' gxx H, ' A Y I 'Af s Q A 7 g. .'?4.h ENE T 33' """1-Q., 5 35:2 'Q x " W'-ff:',':1.,.,.w ""'- eQ'f43.,.,49:'fv f 'a x , xy X ff'--M 'K p.n-1 fffj L' 1 ,nv I-1 . , I br' ' Q . I. li 5 ' . 'v . ' L' "'1'f Q my . - 5 if f' , , a n ' A . A , x Ajgivai. la 3. ,EQF L 74 'I , I - 4' . - Q .' 'g 1 V5 v..-L q f Z- , N' A 'Mn k Q f f 7" ' -, -J "5 ' ' '-w.1 X, , r - , A 2 A 'id 3 ff J . 3 f-g 4 f:, , 'f fv ,S-w." Q A , - 1 ' 5 3, 1-hh .1 2 w i: Q- z - r f M M . H .f ' w 'Hwy' ' 1, , '5 m f, qi 2 ' f ' ,1 - fi 3? f, . 7. , X' "' ?E, q. f: ,,' 1" U" , V, is V 4 , L 'hw 'N Q. X, , ,. ' J Ln..-. ...M 43. . , Y ,.. ,if 'Ib J,- ' 1' uf 40 ,. ,fwvi kk A 3 , NV MA " fwxm f ., mkggki. K I x . -2,Nf.+,,,,iag 'QS 6 3 nur nun- -3- FQ EIAN FTAJQ II UTY Ten new nunlls the Trlplett Elgh school on Septerber 1, 1 1 Jas a new and excltlng adventure for some or u The Free? an Dress hls year s composed of ten members of lon sly are school, IdXlUS oomm rfe d V rglrla Layxugh, Vernon Nyers, Calvln Dahl ls, B1 1 Dlrfleld and Keltr Bow ad tes of Trlplett grade Myers and one Tron Dean Lake whom lS Doll UODblHS In larch Martha hodgerson cane from Iendon +o be vlth us Dollle Dobblns qu1+ nn the latter part of the year to attend tre Brunsvlck eolool The class offlcers are as follews Pres1deht B111 Duffleld, Vlce pre ldent Vlvlan Myers, secre tary and Treasure MaXlH6 Sommerfeld and Reporter nrma Myers The rest of the rlgl school entertalned our class at the flrst of school vlth a partv one eve nlng Our class 13 qulte nroud of P111 Du 11611 be cause he lS tre only fre YHHH or the flr t tear All the otrer lreshman boys were also out ior has ketball thls year Ve have trree representatlves ln the band thls year Trey are Calvln Danlel, B111 Duffleld, and Kelth Bowman Our class ponsor 1S mr shanes xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Dear Donald: X Come tomorrow evening sure. Toppa is at home but ke is laid no nith a very sore foot. See? Marcella Dear Marcella: I can't come tomorrow evening. I'm laid up on account of your fatler's sore foot. See? Donald X A 'iff ' J- CW' 7 QFD' , .L .4...n.J . f., 1.4 r . x.J.n. 1. ' ' A - . ' . '. ' ' ' ' I L in Q LQ, , 1 I O . A- 941, 151: ve ' ' N 1 L- ' -L Ll -. fi ,X 1 - - ' ,we f- 4 , - ' .LAL , xl r.. UJ 1 4. A F - ' 1 1' ' w-we 'w ' .L vw 1 . . . gg-- -AQ. A Ha . Cf se 1-. 'i r'1' i E , ' ,- ' L3 1 ' '- ' .N . ' ' . ' I 1 . V ,. 1 ,, - r ' . 1- -V - ' - , man three from whltham mob fFlCG Vlvlan and Erma 3 2 2 ,, . q u. "J ' 1 . 57 -X 0 J fr - , 7 A fx ' A' 1 vi .J . ' - . 1 - Y A1 K , V b - J . ' - . X. A 1 11 O 1. Q ,W . V . . - -.. I . . . F . . . ,. - .J "' 1 "' . 1 A .- ' f -- , 4 -v , T H F I , i . X K -. f - x 1 . .. 1 v 1 '9 , L . I Q L I I I ,O 'i 5 ' 4 .. 1 -J ' J' ' S ' J A ' rw l D 1 1 .L 0 L10 - A Q l 1 A - . I . . rr . ' ' ' Y .. A x . -L . L I - ' r n - S . Q .':':'i ,: .:l ' I 5, 55 pl n, 5 if Q n Q 2 A XY 5 5 ? 2 2 's 7.1 'Q 'i . If ,. 1 k I li A i g, 2 n Lx Q, E 5 z E s 3 1-. F R 3. au V. L K I3 4. 5, S2 K is 31 E ?1 5, -.W A Q... 'AQ' . IX ' X x an w 3 na I4 . 34" 'HW 'Hun' LQ N.-Aw. f cf , J 'f,14ig51.' Nfl, w 311. xx nl QMQXX QM' N.v-Jr' 'f'f1.Nx F' .7 'r ,R Si?-?f'a 'PS S 'I Hem ,I sq V54 'Ii , J ef :W 'Q 1, wg. 1, 'i:L31,'n . , 'wiliilfl 1- v- My L' 4 -.If Q '.V V. . V J " fl ., ?'!1'Q,r1 .wh '1' v fy L 7 . .'f1 ., Q. Qig w 5 ll, J, Us 11. H' ,W s..I 5 nj-, MELA If L.: Qgxg 'E- aff .if E4 vffx. iF.,.r' X xy' Yxrfu ,af-Sf' jlfyg' . 1, f,..R , ' iii ',. 1 'sm , X .M 4 1- . 3 . K 1 Wife 4 ' A 2 T . , . 1,15 , -'fl -fr -uf. QRADES .n fx + 3 .xr .z , si' , Q 13' 4 , - ks' I W 2 ' 1 f' -1 f gx , 4-40 X . . ,- V-V I if 4 ' 313351 3 3 1 G f K 2,1 ' M ' U KQ w FQ 1 nf We , if uk ir "lim - , 'H Q , if M b , , . A4 gli? 4 : 1 fig' fm 4 fm ,, lx uf, 'y. am JI 214:11 xl if 1 :EE 3251, E251 " A R - Q s ms. ,1 my 1 fi' . 5 :Ei il l 'i 'i 1:muiSQggmulpiQg5mnlqisggkggzillE22?5llnr2g32iu-zrggf SHVLNTH 1HD EICHTW On September l l94l earl Bak r M J Bentl v, Roberta Carson FTGdTlCK Harke, MAX1 Novinger, Donna Jeanne Somne lcld, mmory Trlplett S lrley Mood and John Hlchard Zlmm rman enrolled 1n the elthth grade Th r has b en no n w members 1H th1s class and each of tHLSC lS lOOKlHg forward to th TuCClVlHg of hl dlploma On th same dav, IaXlHC C andcll, Lcota bl t wood alta Jein Gates, Bll , Kweh, Junlor I rtln G rald WlChOlSOH Forest Share I los Stlcc J L Stobaugh, AlVll Trucsdall and Blllv lohlgcmuth enrolled ln the seventh grade Ju wor Mhrt n quit school after attendlng on 1OHfh Then on about th fmrst of larch the Gates famlly mov d to th lf new hom and Alta Jean was transferred to th M ndon School 1th a llttle more than a month of school left, Trlnnlth Myers came to our school fror fhlthdm J L Stobaugh was dropped from tht rolls as havlng qult school Our maln OC1dl actlvity was Dartnt's Days M 4 of our oarcnts vlslt d th chool and observed th work Xe had don and observed us as w worked that d y Th Chrlstmas program vas glvcn at the hool thls year The upper four gradfs glve an Operetta on Brlday before Chrlstmas vacation and th same Oper tta was PlVuH at the ChTlSt18H Church thf fOllOWlD9 w K as Dart of th lf Chrlstmas program Wu fu l thit w have co1plet d the 15 th grade as we have flHlSh d the work 1h all the sub Jects is lt 1 outllncd ln thf Stat Course of Qtudy We hope we can ngoy the work that wawbll havt 1D school next y ar. W .Low as We look forward to the close of school, our last school p1cn1c thls year, thi eighth grade graduatloh PC1368 and the TtCulVJHH of grade cards that w hav p nt a most profltablc, lnter lnt and ngoyabl school year together Donna Jein and fhlrley dld not receive thelr dlplomas when th rest of the clthth grad dld, because Donna Jean mov d to Cents , ulSqOUTi and Shlrl V left for Jew exico a week before school was out Ross Crcach -GS'-QS:-m 'ikxk . ' 41 ' - - ' , , ' L - Q V 'w J -' ' I D ' ' GL ' , - CJ ' ' ' .1 9-I -ig ' .1 J g, ,J CQ Q : 1, .J U u Q s ' , . -. , ' - G- , 5' " , ' M U L., a 3 . -. ' 1 CD C5 " . J Q ' w ", V . 5 4 - J . N xl 9 - . ' . .' ' ,LL L11 ' 3 U - F L. CJ . 7 f' ' I CJ A ' K . . . ,, gf - . , . + A f' ' I . - Cv-. U1 - C - , '- - r- . ' . r , . -' r 1 - U ' S- . . U N in X , sf . ., 3 U . C2 'N ,r - , - A. -,1 L, KD - V., "' CL: - ' N J l Q -. .35 ""' A C, C3 1: . ' - -, 3, C gg. ,mmf R' L1 J - L., ' ' CL t v..2 ' .- J ' ' CJ , v 1---1 C", -s ' R " ' U A J ,,-4 13 Q Q T '1 ' ,H L ' U . L CH - . . I-A sa . r ' CL- 3 J ' - U " x ' 0 ' " ' X' ' - C: if , - j '- If -f 1- ' C7 G1 1 ff . gt ,, . . X 5 u "3 fo - x I 50, 0 f ' " A Q f J J CHQ - ' .,. 'O 1--5 U 0 -V L , J N .- . L, . - I. . Fd . ' 0 U2 . ' s--,1 U ,vi ., i - S Q ' CD . Q I-" - 'Q 9 ' it :J " J C1 ' LL ' 1 4 , C , , w- - ., I , A , I J 4 Q ' nz - '. Q4 ' L C9 .. I - . ' 4. 'vw X , - , I 0 .J 1 h I ,, - , ,ti I ' J ' J C X - o V' LA V ' K A 4 L ' xi.: IZ L3 . ' ' ' C: 1 .2 ., ' .' v-ss C? " . . ,ja I ' 0' A X, D' gn, I ff-h wa iv . ' ' ul 71 13 C' .Lf u c. O .J I, - z. -' A k ' - 0 ' ' 4. J ' ' f .1 E - C- C. CL M , . . . gg.. C gg Ce 0 4 Q CJ U1 " I l f . . P C+ - u I ,, J 5 I Q . 3 2 Q gg E s Q F 2 5 X 5 le 2 E E E af i as i22i:SSSZ2ZS:QSSZSSh 1 1 4SSZ22?iSZZf6Z?iSZS? FIFTH AND SIXTH At the beginning of school there were ten en- rolled in the soxth grade:-Bertha Carson, David laniel, Kennetn Garrison, Robert Garrison, Bobby leisel, Jimmy Hyeis, Viola Stice, Violet Jeen Sanders, Billy Trijlett Ind Deen Zimmerman. Later in the school year Harold Hodgcrson joined the class In the Dale G tes, Johnson Wonlgemuth Fifth grad' we nad Gene Devis, elen ildred Hampton, nlizebftn Jo'HlQgS,J3CK lyn Mayhugh Lee Rov Stobeugh end Bobby During the year Glen D l Get s l ft attend school in Hendon Beggg Honimer ioin n th class in rebruary we are will reodll year Wltl e class parti s sp oinll ou A-14.1. 4.a.4..a..4...l..4..1. J. 5.4. 5.15 Hiov Hlot !fHu7 Doetor Cllvin T. f ,ou fefl r well sorit ou nYe, P1 To e Clfa Cnlvir T. proud of nn iork done this v ar and t fears to cone a very pl esxnt nice Cnristnas program and a number of Lester artv Mrs Tell R 1o d .a. 4.4. i J--EE oceyqn onto J ' In yoi ink tie mcoi01re + di 9 I lc F ooo G n 0 ly t e 07 110 Ol 1 rin lOl QW CBIIIG Yes doctor I ete Jo J GCA O peel, 1 ,Q on, al 1 e o ret e e llhllihl lil Ill Elf link ifl+i++Llf +L LI Keith ne c dumbe t 1 l I evol bill Ulf 1 ,ou t inn eoq' Keitn uentioi L bfefie I1 thou nt tnet fee Qoor f Iahliifg LTILA LL glfalgfal D LA L LLLL I LL T b .3 c C, 5 r . A .U . v . :ik fl. 1 r . T1. f I uf. .L Evra " '3' f ' "1 'j , ou , R . M - 1 1 , ' 1 1U A e e A e e to X . Nw .1 7 . V . . -2 N . L Q F , . t .J .1 -.1 . . -' A . ' fx 1' fm ' as "' 1 c, 1 lx 1, ' 1-1 ' 7' if 1 v 1 x 'x rx 1' - 11 Jw v I , - 1 - r ' I r ' . 1' ' Y f 'A .. ' . .1 ,. ' . -1 ' 7' . 131 U., 23 X 'J TJ I' r 1. ' LJ I o T, v 1 ' 0 . A 0 Y' O lv, nz, ,,l ,l,.5, ,v.,3,. 1.4, of . ,non -, .1, -,en 1, X, ,n,,,q, 1,x.,,v,,1 M , ,,. .,-,N NN.. ,. 4 N, ,QI W ,N,,N,J 94' '1:""f""""b-Mig'-1 Jin: 1 -.uf-szzltzei1u:"1"J1:liimi:bixg.xi1zu.. 1-:.."o' ' ' I -' "'1' 6 " ' 2. ' r, "' - 7 fv wlerwf' tm 1 3 1 'J 0 af Y 'fl - L - J..-l .LJ -.1 f. Q C1 M1 --Iv - lib u 1 E ': ? et all 1 I.n ' ' 1 A f - .. ' ' 15. , . . D 1 tnhd D. 1 W o 1 wi J 2 I gre- " : .:- .. - 5' V DCU 103 I ?' Q ' .e fe H . -L u 1, , 1' -- - - . .- , 1. -1 D I ' I, yrs--nio one et. think I Lol. you . ,' ,...v'1,, x 1 - Q 'Sif- , JE Uuhf suo1 1 - Ge oo lv be smell 1 ' V '1 " Q .1 . - ,, - 4 1 ,- 1 ., 1 geetev Sf a hrs -your-old ,.ilo. l . you .,-. - -. -- ' ., foll v ry 1st iwt rs. . . - N 'I' .n I. A A , H . . --P : ', F. ' , -1- .-fn1J1ils oi'1J1d, e .. X ' 7. ,I HV V 1, r A, . dz, I ll U 1 OfmMLQ J. v 3100 V,io 'TQ A .. -1 . ,-1 - V4 ,V a -- 3 co1.g1, .1 ein e 1,. e1u1e!' ..-. f,e-.o..1e:,.:,t-, Q. 1 ,'..- Q.-N: -we , ,,-. M- ,NM , , .,. ,.,. f,,. , V. .,, . ,V ,- .- X. . Q, nxn,mMA in nunhnLL'nJixAx'i 'Ax.xX1liifIfiiix,ILxL:3 . . H 4 I' ' 'F If - rw ' ' - ,f .,. 1 : 'S' ' es 1 1, r I ' se .." '1 ' f , , . ., ... ,. - , - - : ifiet r1ekff, y . Ln. H C' .T ' -1 - - ' 1... . - ' .. . .. . . 1 1: 'iI 11, I .1e11 'C13 - - f 1d. s1.e ' . ajax " . .L 1- . un 1 - : , ..ff. , , - ,. -- VX"" 1J.L.if. 1-1. C21-. 1 O K Ci-41. C,D6fl"lt1. " '9f:':b':":':' :Kirk':'::'1:gL:i:':5iE,1:'1' 13131151 :'::': 25: :'a:'::':i':':5:if::'xi J f .1 ::IlQfZ2:muv vuncfiggizrcdwgggpnu - E Q Q . 3 ' ' ' I 1' had uni 1 i THIRD AND FOURTH On Septemoer l the thlrd and lourth grades started marchlng toward an ultlmate vletor wlth sixteen membe s Toann Stobaugh Hllda I1 hugh, M xlne Fleetwood Donna Lvers ln the thlrd grade and Vlctor D nlel, Donna LlUmGImdH, Dorl Truesdell Adron Sharp Elva Sharm, Melv n Garrleon, Glenaon irigh S 1mun:FEg5mulnnwh.w59fll -JGELQ lh.,afplln gear! .sms ' Q X" 22 - , V cr X, ' s gg . gg . . . . Q5 3 l fp 3 V r e . . . ucv - - J - 1 ' ' u D ' 'Sf CD ' J' A ' U2 , qw V gm 1 Q . W G 1 L - P' , U CD ' , I ' E J . 'I J ' ' ' U1 "0 Q4 . . U - . 1 1 U -, L - U +3 . VOC lv ' - 1 - J J , "" 7 f 'ff W ' 'z ' , -' CD C3 rzi I V vs 13" J ' ' Q: 11: ' L , - C V1 I "' 1 A PJ. L S . T 'U 39 D . , 1 . . ., 5-h U . P D ' xv CJ S ra 0 " c - I ' . - J CD . o . , F aj r-- - Cf ' f ' -' 7 'f ' I U . 0 'I V 1. Q - ' . KJ U1 g G1 ' ' " 3 CD ' G nl " " 1' " " ,J . v- "- ' Cf h ' ' t . J x Y G W' Q' Cy , ' ' . Q1 . . ' . p. Lp l. . . :C h F3 ' . U J ' YD ' ' 5 'o - ' Q1 U -J-. fd - V ' A . V 1 f L' b Q3 u -1 4 ' ' C A .1 x ' il DQ I N-Web 5 - J Q --- - J - Q-I " ' CD ' '- CU - J' ' - V 1 '- 0 . . - - L. - f r - is - to 'ff' ' 1 23 .- O - ,gf V r'- XJ DJ - - f -.1 " x P . F LJ 4 Q . , 'lj , A- r- ' f 2-3 CD L: - G1 X GJ O - Q"-1 Us Y' ' 'U ' U1 ' L 0 -- ' O Q U . B, Q4 u 1 l , .5" J Crandall Rlch rd Schatfha J Lewls, John Galla tln and Jes 16 J6HHlHgS lH the fourth Followlng our rhythm band program 1H Wovember, Rlchard Sehattka left us Qoy Warren Sharp, soon Known and loved as HSK1n9vN JOlH6d u lH 1 for dur Chrlstmas Qperetta, wnlch ve nresented fWlC6 After the war was d clared, our room dld our b1t by SdVlHg eennles for the Red Cross we have also, bought War Stamps In Februarv R charm Schattka returned to us and ln M rch, Ruth Hodgarson c me to b among us fo! our flnal conquests Thus the ear ended wlth s vent en fln llttle soldlers who look back on a rear whose so ial vents conslst d of a Halloween partv, A surprrse Blrthdag partv for the teacher A Valentln partv a ter lartv, a last day of school QlCHlC and sever l plcture shows Those who were not absent a dav durlng the year w re Adron Sharu and Joann Stobaugh Suv r l of our group r id a large nu b f books and becaus of thelr read ng ablllt and thelr fforrs, vere ward d C rtlfleates from the State The chlldren who r Culvfd th se were Donna Llnmerman, J A L6W1S, N lfin Garrlson Rlchard Schattka, Dorls Trufsd ll and Vlctor Danlol ln th Fourth race nd Donna Joan Iy rs and Roy Geraldlne Wheeler xxaxamwtmxvxxmxx ,ai ,mmm U' uk" 'n.,l, af wwf, w . A. M,-. gg M, N' f if F 2,115 fa-iliiuw '-'Hff f.,g,.3v -amu- w"'1-U, .. .,,, ,l,,.'Ax - if,- , f, . 4x J. ,-5 A w I Z V 41 .x"'-,451 ii' Pl -an .f.-. , v f x Q .1 4 N v rs A, vi in L V 54,115 154s 5' f' ' V N x. ..s.,,MLLA M., , I FIRDT avD SECOND September 1, 1942 was the first day of school for five boys and girls in the first grade They were Elmer Ray Garrison, Jimmie Levis, Sharleine Henderson, shirley Stobaugh and Wanda Zimmerman I March, 1942, we added two boys to our first grade roll They were Lloyd Jones and Paul Rinehart Lloyd came to us from Sedalia and Paul came from Brunsvick When school began for the second graders, there were eleven boys and girls enrolled They were Patricia Gallatin, Joan Gates, Lola Jennings, Richard Kahler, Robert Lee Kahler, Larry Koch, Jeannette and Gary Zimmerman In March, 1942, Joan Gates left our midst and moved to Mendon School Opal Jones from Sedalia came and our number of second graders remained eleven Ne have had parties throughout the year honoring the various holidays, namely Eallove' n, Valentines Day Easter and a picnic the last of school Ghri tmas time the iirst four grade present d an Operetta and each child received a gift oif the Christmas tree Those vho have not missed a day of school t is year are Shirley Stobaugh, Olivia sharp, and Dorothy Stice As the school year comes to a close, the first and second grader reel that they have had a very 2 successful year and wish for everyone a nice Vacation June Britt 1 r 7 1 , ,V K .. .L . , , A , I L f - - - . . . S . . . , . Q J S N - . , -. , V . ,, n . S X- 1 l I . 0 . . , V I , E x -, ' .. A Kruger, Olivia Sharp, Dorothy Stice, Joan Switzer 'V1 . I N 1 ' f . D 1 ' ' . x . . : L F 6 . , f ' ' ' f . At 's ' 1 " s e . v I n a F., 1- 3, ' ' S W f .Tl K C i C EJ ii I 3 32 , A R. F. 5. ,Q L L 5 li i we Q 1- Y 'E S 3 1 S 5 5 L 2 s Q f I' K s 5 R. I 1 4 :fi s E F K , ' F0 f .A r ,J A Ia." - . , W.,- 14 'M ' me . F .,.-J , 1. 1' ' . X V 4 , -.5 .- 1 I 4 9 .v , . as -il. g.- - . ltr ,- . Q ' 1. ' - S . in . . 1,1 0, C ' -' -4. x X-. . , 1 I I Vx , . A Q i 1 - , -s up ' . -':- '- 'fg -' na' J' 3' I-'p. .' , l ...l..,. - f .r .' ' . a": '. -.lx 1'. , '.,. -, ,, ,-,NJN ' 1. ,I f x x - N N ,' 'w ,Wx 1 :mt , Y 5 4 1 X Q L x 'X 1 fi ,. ! -sr., K X K , ' N 1 , f :T ' N f . f I I 1 X f x X 1 Q x X, X5 X X uk , J Y s ' X 1,-f 1 52- "Tl tx Q Y I I -f X Q! X I f I zz 4 ff '91 x, .7 n ' N xx "" x'J -r 4 v! x l R 4. X ro 3' X X ,Q I O 'Nb 14534 L A 4' b viii? x x .U Dv' " u. 4 hu y ' - V 154-5, 1 V 1 -gy: - A gig - A- K g 5 -'xv ' 1 A , "rg -'f' " 7' 63' A 4- .g - ,A AW- V-1,2 , 'H-,Vg ,pw , . . ,fp m AQ, 1. ga A , 1 . - ' , . gy-1l ,1 +A " -x .Y KV A , V ,- Vh, ' 15 -.pu-w ,X ' 1 1 ,c, ,:- Rx ' - .111 111 X . - -' ,wg as V ' if-2' IJ , ' rf- 11 , X I ':1 g ' Q1 1-, .':' .. 1- I 1y3J1fv" . 1, . Q .vs-ef ,.1,,1f f 1 1 -Q54 riff". ' . , H 1 ' " - '11 'f ' - A KH- ' f V 11-4 : 'I mfg' f ,L 5 ' , 5 - f' : f A, V Q 'N - A ., , Wg , , .N . 'sm A-Q , - . ,. 'X 1-1-9 Q. , . , ,ff - L - m 5 V JV -, M ,ic - 1: , .1 - 1 ' ' ' W- .. QQ Y 'Ni' ' "Va, -Liu . , 'Ilia , . 1F, ,1WV 'X ff J. 2 J 1-e.. 5 " 1- A " . , V -.vrij rw. ,fl :, , ,V V . . . V3 . . 1 5 ,., , A V is A. . -,bmi V . L V1 V-I gtk 'Q ,. 14, A V V V Q , ' ' 1 K' f 6. .. -if M- V 1- QV VV Vg.-9. . , I . " H v flfgi.. A ' ' -Laffy 2 1 gi- . 1 . 1 ' '. .felis if 1 ' ' .-15'yr'fq3p."Fi- ,. 1 TQ, , .A. 4 ,.gf' .-1. 1 , . 1' 9 1 . -1 x rfs fad . .gi V1 f 1 V V X A- 5. 1 . , -1 ,. w , ,, - , ' ' 1173 f 'X' r f!fT1 . , 2 1 ,. V ,1Lf. 'Q' ., 4 n ,?','32 R ,.p S , fig, ' 5 W 'U V ' VV Ag,-i:g'::V V - ' N. . 'l 1 - ,L we A- ' N- 1 "' " ah 1 ' , 'f 1 .il-' ew - X , -1. 1 Q I - ., 1 i ' A .- gl at A 4 me . I .1 1 .f 1 A xx 1 . ,1..1. X f' K . if . M. - - Szf' U ' f, , ,-., . , 3' 1 .PPL ' -M - gm, 1. 4 , '-N 4 v- -. . 4, ' 1 . '1 -Vt:-3? 'ik ' i ,Q 5 , 7 ,KV - . . K . 1,-'W-rr. V - .' Hi?" .19 - ' F' ' ff. -3 u an ' 1 f , . nv s K f,::.,n' 1 V- - - 1h ' ,X . lx' A Is. x ' ,, .Y A f'kgA'f'7 .f 5 , :fig . ' , 1 " ig,-F", ,- ' ,wg 1 ' , ?q ,Q . A .- 1 " T " - W, ' w , ' fwff' .. .Vx L, VV- . - , ,, . U V. rf N - 'G x 1 Inf A , -41 1 ,W M 1 , 1 V , ., V . V , V ,V .V V 1 ,J V A '. . I Q4 fy, - V, VV1f V V V V VV VVQLVVVVEVV VVQVV , ,, 'f .1 1 . . 'avfifi fb ' ..r , 111 S . V' A H - 14:50 ' ,T .in . 1+ 1 - Ar 5' l J' ' 1 ' ' ' 2 11- .1 ' - yr '1 '14, ze- 1 ' - . fu. my C Q A 4 A ' 3. ' R41 4133 V 1 " ' 1 ' ,gr 4: , 1 . ,VT M, 'I ' ' . V . f ny , A X f QM, 1- 3, W: 1' 19232 1 me 9, ,,. '- -if -xi V V8 V 1 .L'gi3L'49fA?' . My ,rf , ..,, KVA ,.... W -1 -fi , 1 ' 1,4 X T141 ,T :'Q Q, ,Q- ,, ., '1'-J . ,w.,451. J.:- 1263.2 .1 , ,TQ ffifsf' . +5 J ' 15w+1f1afes15 QA Q, ' ' Q P! . ,gf uf,.ff5H1'3 'aa 1 .1 '-,:af41w-wi 11 24 .- V.N,qlfqiV 4551 . M94 935,--1.-4 is N 1.25 ,..4,- -1-5-:3'w 4 Ap 1,5-1, 1, 1.- -4 :- , . .. NP y, kb VMVVJML a, 'Edt V , r 9 FJ, 5 ,f',,, -, ,Mr W.-y,,f,e I xv, VV! 3,1 , ..V,1.., V V , 3, wr, ., ..-a .:1m,+.,1,. V. ' . . K, K f 1' gf 'J ,, ., ., ,-L. V3 . . 4,5 , ,W ,sg 3' ' . EV 'J k ,- :fl ii-7 ' ,,,1 M, 145, Q QW! 1 Yi' - , ff. "Eff, 1- , f 2 11' -, 'L-1 1 . Q 1 'em-7 is., - ,aifwfrfff -- ?1 5.4 A TIVITIES 1- -1 . . F5 1 -' ' W. ,,. ix -4, ?i'5?:'g AH ' " 2' 5 all . , . , .- .- ,V , - V- .. EL 6 ' 1, A X-1. 1! ,- xii ' F w 'frf 1 .f ' Xf g 'Aff W fi ' B ..,.. r . .go . -L5 "L if E I 'm,,-- . ' ' ' -1' fe 2 ' 5 'G yi? jim, 5. Lf . ' gr 'L -.4 Y Q L A if, -'N :J y 'gal li, KA gif? - , 14,55 "tg . f"7f' ? 'LET f' gf -,X L4 fwfffffg a l ?I'N3-v?QN3 ,.,1f'-.1, A .' F 4 - -,VWQ ,. , -, 'v Q . ,JL bu rj 2.-IJ A E 1. abr Vw. - V , I -1 f .5 ' 4 A ly 5' p i .V ' 1 ,A K .i ' 5 S! .' .' , , . ,Q "mfs I, -. V . , , 14 H Lmfffg, TELL 'bi ' ' ,if cv G. f, 'L kwa fwlg, ir" QM gf: gf QQQMSQJQ1. uri' isgiid id ,Egg m f na' 'HZ H 4, M, iflqjfr , fs, ? 5' QV: 7r3,V.fa-"T N , 3"'inQe? xii 3 . 'K msigfgfs 5 El ai 4 349' n '5 QE? 4, 4+ QI' 4 '- , :gi Sy 'ALM fw ,M 1 fgiwikwfg A Mix' L f ws in 512 iv H ,Q .. 32333 5 QM I ww' Fifi wrkf.-f W fik NRQQA, A Fif' ,,i?ii, ,',., . ,' :iff r ,g ,Q .w gn tw W - iw"f!1,,,.A v 'Q 5,3 . L: . "L ,j W, '!f'??4g'w :nj m -. - "7-,..xQs+ X ff , Wm .A iw, 1 'wx 1 rin., ., .mu wi. . I , . .. ' f-213+ wfzef-2, 41 ' " !w i:Q'j ":f'L,g.5. ,:v5sE1,i. .5f2Q'T xi ff i iw . ..,,,,,r,., 15, 91 V - f ' A' , 3 n,,y.,g,Q., ' ':?,',,, .'zf.j..s .'y,f.,'., . , r i m: 2. '-. Rf -3.4: -. in 3,4-,H ' -I - 19- M-yf,f,y fig i15i?L?,f?. T'f? 'V 'm f f V " '- 'ffff iffizg f V : Y T 1 I , '44 . M ' , gf, Eiglif, K. a -- 1 . 31 a if T T f ' '75 if,,g f i.,.:tf Q 11- wfl -W fiiif'-'P ' K ' ..u-we ligfgrx.-fiwfifw ' -gs, fmx fag ,+,,,, 1 . V f1k!Q-M ." un, ,Q 5:5 in , -, , ' x x. Y: .:',. f h w ' - W' t 'LW i ff m -'W-wsifwr , , w ,., -Wifi" -'JL' 35: : v Aff: M ' - ' ' Aww. , f ,21?w f Na 'f 1-SWF EW b wwf, 161, fjgiqg- " FU' . f I 9' , I I s - . . " F UW- , . it ' 'f 5573- M " ' . , Fw x X X. X .KX ' i I. A fig , HH H LU YI! . ' A Q U i U rn m rlimw . 1 + - -f Q , ' Q ,-. QQ ff - A 341' if - fv ' T R H' ' f HJ A 'if 1 - " ' 1 .. ': - r ,.-- A . I 'fy 'da ' '-5 - .L A '- Il ..' JY '- Ax . ,I . . J. - I V f fx 1 . M -- 1 A J ' 31' 1 y iv 1 -rf x.. Xp! A, - ax., 'ig 4 r l. i-til f .1 ? . , ,,.,., ,,, vf1ev4USfg'gL ' ' N,MV url., xi A ' Q J, ,-x , -v- : 'qs-.ww-v-,, BOYD BASABTBALL k The Trlplett Basket ball team started practlce thls year the second week of school and found that every boy 1D hlgh school went out for the flrst practlce Mr Ross S Creach was our coach thls year We had enough players for two full t ams so we always scheduled two games at a tlme Our flTSt team conslsted of Donald Prlce, Lyle Gallatin, Bill Duffleld, Robert Duffleld, and harold Bowllng Our flTSt team won ten games and lost ten game 2 beat Rothville, Roanoke, and Keytesvllle tvlce each and Sumner, Prairle Plll, Bynumvllle, and Nendon once each Tre second team was composed of Kelth Bowman, Vernon Nyers, Calvln Danlel, Bob Prlce, Barold Nrlght, Charley Powell, J W Trlplett and Franklln Dobblns The second team won only two out of ten games We attended Bynumvllle Play Day, winnlng our game over Roanoke and loslng to Bynumville that day We entered 1n three tournaments- Pidml, Xgyteg vllle, and BTUHSW1CK We played two gares in each tournament but were unable to w1n any of these V tournament games The hlgh polnt men thls year were Lyle Gallatln and Donald Prlce Flve of our letter men graduate thls year V , Basketball awards for thls year are as follows Chevrons Lyle Gallatln, Donald Prlce, Robert Duffleld and Parold BOWllHg Letters Nlllard Duffleld, Harold Wrlght, Kelth Bowman, Vernon Myers and Charley Powell rw v 1 r , ' I - . . U 0 I I 1 , I .Q V 9 Q . . l 1 . - . -,- . 1 a . ' S. We . 1 L - . . , ,- J, .L o . L 1 V . . . 1 1- Q L Y . A . a 1 0 . o 0 1 . . o A ' If ' -ul ' - . 1 o 1.1. . -1 D O . . . . n l 0 . I . n . A a Q . -- . - . 1 a . . . . nat! 0 I Q i 5 i- BOYS BMSKETBALL COON'TD Our scores were as follows: OPPONENT DATE WHERE PLAYED TRIP OPPO LETT NZDT Sumner Sept. 16 Triplett 9 Bynumville Sept. 22 Bynumville 16 Sumner Sept. EO Sumner 15 Prairie Hill Oct. 14 Prairie Hill 16 Bogard Oct. 17 Miami Tourn. 26 Waverly Oct. 17 Miami Tourn. 15 Rothville Oct. 20 Triplett 37 Bynumville Oct. 24 Bynum. Play Day 11 Roanoke Oct. 24 Bynum. Play Day 36 Prairie Hill Oct. 27 Triplett 26 Roanoke Nov. 19 Triplett 55 Salisbury Nov. 13 CCA Keytesville 14 Rothville Nov. 15 CCA Keytesville 25 Rothville Nov. 18 Rothville 26 Mendon Dec. 5 Mendon 25 Keytesville Jan. 25 Keytesville 21 Glasgow Feb. 12 Bruns. Tourn. 26 Bosworth Feb. 13 Bruns. Tourn. 20 1 E E s 5 3 ii M V 9 3 3 X- ,X 1 5 Q 5 2 3 Q i x X. we vii r +Q X -:::iffSS::nl5Qig:ulLNX 4hl:Q2?iin::2f?5il:r GIRLS' PHfSICAL FDU ATIOB Slnce pbyslc l 6CUC3tl n lb a state lequlre ment for bot! boys .nd 5lFLS, our sobool has rro vlded for several lDt5lPStiH5 games for tie glFlS to complete tkelr CIPdltS At tie b 5lHHlUi of the Vear, volley ball was our everyday routlne Slnoe mrff of the glrls exioy d playlng bas- ketball, we organ17ed team. Wlthlh our class Ye played no Names out lde our school but ve dld enwoy ChOOSlHg S1528 ,3, WlHHlH5' tll games all Lnow nore about oasketball tied we dld and pave hopes of someday P vlng a real teen Vhen W1HtGT f1nally made 1t's fcf arornc ve had to play lnslee because of no gynnaslum nvfry afternoon we took dl ferent klHCQ of eyerc ses and Mr Shanes was our Lieutenant ln Mllltdll practlce Tkls sprlrg me of en en oy-nL sort ,A Most of the tlme V glay Worx up' PING POPG About tb flddle of the year, 2 plng Jong tables wlrl built to FTOVldn entertalnment when tke weather was ad lHg pong clut vas tor.et lor t'e gtrno e ol raislng none? Bo: pl' enc equlpmfn Or H tie members were -llo ed to ,lx A toulnament was nlavff ine of course--may the bust nan win' Wlnners of tF1S tournament 1 - G1rl's slnilfs lst Anna Lee Duffleld 2nd Shirley Koch Boy s Slilliq lst, Lyle Gall tln Zno B111 C1rl's doubles Anna Lee and shlrley Boy's doubl-s oonald and Lyle MlX9d doubl s Lyle Gallatln and Mary Allomay 'rw , fi 'Y .L .L4 U . v . r . I . N 1 J . .- I fo o ' 1 ' .- .L v , A if . 4 1 . 1 .I 3 ' 1 1 v . ' . I I U fl n . Y ' f' 1 u Q' f b J A . f V , , . . xx . 1 O . .F-44.11, l ' 1, V r . G . , . 1 L. 1 .. .u . N 1 , . . 'J O 4 S sf N ' J . v . . . N I I 3 " Y' Cb N L .X and to . ,. e ' A f w A ' L K , .L ? t 4 . I . - Xi A 1 1 K 8 av 'xr . ' 1 ' ' ' 1 or 1 'I 4. .L 'U at A " Q U. , Y . T- J 1 . Q .1 1 . .D ' 'K i 4 .J Q J ' LJ L J- . Q . . . 4 , , . :lf . l Q . L . . A ,l 'I 'N ' 1 4 J. ' ' C' ve J 3 'X 0 . Je T ' n ! ,0- T JJ 4 J 1 . K3 1 I T ' lv 4 N J Q . - . .1 'J I v 1 - U b J. 1 g ' A ' - 1 f' f- P 3 Lx .J 4 Ma. x .J A . Y . - 1 I sat f be ls A . : t. Lly 1 1 y ' . a N n fy. 1 I 1 I 1, M' ts , 1 . - . Au 4 f ' s 4 .. 1 NSPS: n . F X' . -. K y 0 I . Y , ' '1 A . ,J " . 1 ' Lb IL q 51 f QA , . . I . ,., . 7 I : 1. A 1 gy we 7' r T X, , ' D . . : ., A 'JN 4 N J. Z2U!E2?RS3liQQZ2:!lY . 1ln.5EsS:g- 5EQE!-gg. E 5 4 53 NE:::iEfSbg:::lfQSS::s!if5xT 755il:qg27ilm:rZ2?zil::r 1 'V '76 fx ,, oi- B- . ,,f,.3Z-we Q A' , ar Q The band this year is under the direction of Mrs. Hazel Swetnam. The band met for the first time tris year a week before school started. This was to practice for the Bosworth Fair. , we have made three public appearances this year. They were at the Bosworth Fair, Sept. ll-12 the Mendon Fair, and the Rally Day in connection with Civilian Defense in Triplett. We joined the County Music Conference but the band was unable to attend any contests this year The band officers this year are: Mary Jane Gallatin Pres., Shirley Koch, Vice-Pres., Ruth Myers, Sec., and Anna Lee Duffield, Treas. There are thirty-one members in band this year, they are: Bb Clarinets Horns Mary Jane Gallatin Doris Koch Lora Cowell Jean Wright Evelyn Bentley Bobby Heisel Marjorie Heisel Cornets Buddy Baker Emory Triplett Shirley Wood Billy Koch Harold Wright Billy Triplett Violet Jean Sanders Billy Wohlgemuth Mildred Hampton Jimmy Myers Eb Clarinet Percussion Marcella Feitz Anna Lee Duffield Bass Clarinet Bill Duffield Mary Alloway Kieth Bowman Tenor Saxophone Trombones Ruth Koch Donald Trice Alto Saxophone Mary Ellen Martin Lyle Gallatin ::3lpg2Qf::m:qQQZ7hznlr y 1lnx:SEQg:!l::NqShF Qi ii Qs ri 5 1 5 -S c, ri -z F 9. E L E 2 H A 'llI'lQ1HKIH 1lIl'lli'lYl'SWiWQielllX'l74'I-l'iTi Y.i-"l'!jti1KKZ:lE1E?J31f9Qil S'lEfE!1s2f..ll ' il1E4.E'S5l'i I if 1 1 ' 1:miifS5:mni5E5gmlliSS3Qg2Zinmqg?ZhumrZ275nunr BAND CONTINUTD Basses Flute Robert Duffield Shirley Koch U Harold Bowling Oboe Baritone ' Ruth Myers Calvin Daniel THE UNIVERSAL LANGUAGE 4,3 V The band goes by! Heads appear in every mdndow, Children dart from each side street in etrmna li,-'i.,Q9.QQl.Qs.1 . Swayi Us , ,Keeping time with marching feet if iTo the stirring, rhythmic beat Q As Thelband goes by.Q ' 3 X 1 1 m 5 1 What i this power of misic? , H No one can t ell, but all can feel 5 The magic spell of its appeal--I 5 Rich and poor and old and young, y I From every land, of every tongue, ' E Can be united, swayed, controlledm ' Cheered, inspired, refreshed, consbled - M11 by this power of music.Q Q ' 2 i Q x X l h Q i B I fMm'Y4rffffiggf525:"!z25fWNESS!"::QEs:!'2i5sS5!'K2- I il is Q 'a H -1 H, Li fi S 3 :I Q. E E Q E 54 ir .. if fl Q . 5 E 1 2 F! -5 1 A f 1 w ,Q 3 3 J ,. V ff L ff Y ix 5 5 V. V P 1 fa ik: g, ,Q ea Q Ei CD Tb 1:alasERgwsli:qigzsnlifgggagyg,-gqgaghun 1527, CHORUS Luslc lS 1 sta e requlrenent for all hlgh School puplls Therefore, those who were not 1D tre band met the requlrenent by taklrg chorus fifteen puplls were enrolled Mrs Lwetnam, director, was a slstcc bv Hrs nlloway, U1 nlst The chorus group fulnl hed the HUSlC for bacca laureate servlce bv lFQl1g three nunbers Nlall Onn, 'Sundown' and ' ll Through The Nlgh U members of chorus .rma Myers, VlVl8H Myers, Maxlne fonmerfeld, MBXIHG Sharp, Vlrginla Mayhugh, Martha Hodgerson, Grace Thomson, Besswe Mae Teckemever, Margaret Carr, H8TlB Cowell, fH8TllG Powell, Robert lnobovj 7TlbS, Herman Harke, franklld Dobolns, and Vernon Lvers WEBSTER'S UNABQIDGED KU1d6T the BTldg6, Desk the orlglnal clrvlng lock Examlnetlon per odlc braln teaser Engllsh dead language Fountaln l3Cldl shower beth Hlstory the anc1ent's ln llCU1OH uaon posterltv Mlrror that school glfl reflectlon School Romances unknown quantlty study Hall that ln name only NlHdOW sole contact wlth outslde wolld X881 xxwxxxik x X Mlke Gallatln WDon, can you lend me flve dollars for a month old boyvn Donald Prloe nwhat 1H the xorld does a month old boy want wlth five dollar 90 Ruth rode on mr cycle car, d1rectly Jack of 16 hlt a bunu at slxty flve, and rode on ruthlessly 'K . . r J- , I -. ' C J x , . . I , 0 ' .L . . 1 1 !- .L 5 I -1 . ,' .. -. A s x. Q ' V . ., . A, , .. . I ' Sp., -' J. . U -.4 a .L . 'L Q' .L u . - - . . , .4 C . .- - A V . . O, l. n p .. . - .1 .4 u 1.-x w v A " Y' ' ' Q 1 ' Q. : ' ' U ' -,, 5 D I I 1-, Q 1 n 'i K . y Q A1 I . . V X Q ' ' it n M . , , . K i . , 1 .I . N K 1 J. . U 4- .,., . . . . f ' J ,tv 8 1 n YYXXXXXXXXXAXMFXSXYXXiiiiiiiiXXKX?YXMXKXXXXXXiKXXiXX . .- A A 1 ff , L J A . . . V xy I -..- Q -M. . . . A : . . V ki -.... -5 - 0 Q l 111 I . I ' -....p, 'f L V - C' . . . I . . -,, . . - . g ....... A 1 L U . . . . 'lg-1 I P ' I I . , i ...... ,L .' C1 ' r --- ' ' C e . . y , . ,. A Q V E ..-.. . I . i ' r:':5 2: . . - U : A ' , ,. , . . . 1 . . f, ,-. . x ' . - , . . . A Q L . h 1 ' E v l n . . O l .I 'U s .i U K A :x:llg2g2g:3'-2237 .Q il:::qSE:!:::gqs:- :g ga S 5 E Q E ns E 3 If 5 2 2 2 S fi e 53 4 Q 3 5 1? Ti 2 S 5 s 555 Q' Xfx hONE FCOUOTIPS The sclool ooard save u 1 new floor for our rome Fc latoratd f e exe oft of tre laboratorv for about tie first +wo w ks o sclool vrile tkey were putt rg in tfe new iloor While we were having class in the main bu lding, we made new curtains for a room Trev are red and wlite to mater our room We went to Brurswlck for proqect day October 25th We out on a slit written by Mrs Allovay, Tome Ee class went with us The Iome Exten ion club were guests in our laboratory in October We furnished half of the probram.and the refreshments and served them We wished to get better acquainted with the women of tre community witr wlom.we wil work during tre coming years We dyed tie old curt irs we lad n the Iome Ec room and put t em up in the middle room of the main building We helped the first grade weave bask ts, and the fiftr and sixtl make bowls our of Vlctrola records for their mothers Just before Christmas, Mrs Koch came to our laboratory and put on a cake decorating demonstration We had a little cr1ld's party Crristmas e eacr invited a little ch ld and made a gift for our guest There were thirteen g rls and two bovs at til carty We rad a Santa Claus and gave toys ent food to our little guests. We out on a skit we wrote about table manners before the study tall group. Tris followed a test given to the whole High School and tkeir wrong answers furnished tre basis for our 'take-off.' 'A K N A' .. ' .1 ' l' I J in ' 5 s 2 3 ' . ' I V v r - ,,, -, I ,Y , l -J Q 1 k L Q L vi N, . . .. V ' 3 ' ' to eeg Z Q Ji l . 114 ' je'a:J f . h," ' ll: A . i, ,g 4 l Av? .L L I 0 . I -L . . "' D 1. .9 so L 0 ' e n J v wa HHome Defense Workers on Parade.n The last year tb , Q . n ' .... - 0 Q I s' ' . . , . J r Y c 1 . . a f , H L . . V ,P V . I . I I . I . 'i a'r ' 1 i . '. . 1 ' Y " S A ' . " 1 , ' A ' -' r ' . W 4. . . i Q. I -' 0 4 ' i L z's Ia . ' A f ::mugZZ7b::nqz25Z:n-r t 1nn.5EQS:nl:JQgi:gln4 X 3 SZ F Q 3 E A '1 is E E: -llllil' 5, 1:miiQS5:2lQifgSmnliQQQL2?5llB2277ll:q6Z75lu:r Home Ec Cont e have oeen dollf one erte ta n ng Wach girl ha been lnstess 1 montl We fave serveo for the Rook club lh our room twlce t L year eacl one lade a rayon or wool barment til year before CbPlStH3S Each also mace a burlap purse or belt ari embroldered lt wlth br Lit colored yarn Every glrl some SGWIHQ for turned out flve twelve sweaters The county ln our Fome Economlcs class has done the Red c oss tPlS year The class layettes, flfteen wool sllrts, and s1X nalrs of pagamas nurse, Miss Fowerton, snent two days wltn u 51V ne us tralnlng on Wld e Care of the SlCK Some members of the class served at the Alumlnl Banquet tFlS year We will all leave school a wore capable group of g1TlS because of our two years of Pome Economics with Mrs Alloway as our teacher 194 xi p f 4' 455 Q r ew Linluff., f I fm!! mJ 3 0 I -. - , ,, f : , W , .5 s RJ ,1 ,l ,l l .. n - ' 1 1 up C 1 .. :.g . 1. 5 L. 4 . . L . -- -,Y x . -ff r ,L 1 -l. 53 l . , We 1 n 'J' ' ' v , S A . 1 V 1 I A - ' a , . . 1. 4, lu ' ' 4' ...-.. . o 0 . . . A J. ' fu., ' v 4 . O . . - v 1 p V x . . . L 1 l l . . . . . , . . C' ' 'I . Q . .L L3 .L O U I 5 A , l . A o -1 . . . , . x I , . ,V 'I ' f, 1 , ,f f fi 55 E. 5: Q 11 P! E, 5: s Fi 53 E, 5 E 5 5 E s i X I . V 5 5 6 X: 5 2 X S 'Q P' fi 6 11 i 4 5. 3 '1 5 X it F k L. V 5. I li F. k 9 3. ui 2 fi F' E H E i Q, Ni::di:E2g::alfQSS:::l:?jQi.7Eilz:22?zil::15f7ilm:r COMMERCIAL NOTES In our typing classes this year we have done in- teresting work. In our budgets that we typed each week we learned things that pertained to business. In the typing of business letters, legal documents, inxoices, etc., we learned what office work would be 18. During the year we have typed the year books for the Friendship Club and the Method1st's Aid We en joyed fixing these books and also the designs for them We typed the material, mimeographed and sta pled it together Ne typed and mimeograbhed the lnvitation cards and song sheets for the Alumni Banquet During the vear 1941 1942 the Typing Cla s pub l shed the school paper, HCardinal Flashesn It was distributed among the students every two weeks on Friday The Senior Typing Cla s did most of this a though the Junior Typing Class assisted some with the typing The material was contributed by tke Figh School Students and Teachers Ne had to organize the material for the paper, draw the pictures on the mimeoscope, type the material on stencils and mimeo graph it The publishing of thi paper ha been a great experience to all of us During the year we have typed and mimeograpned tests for the teachers and also maps to be used in There are nine students taking Junior Typing, while there are only six students taking Senior Typ ing I am sure we will all profit from our year work The Bookkeeping Class 1 another part oi the commercial work lor the year The Bookkeeping class consisted of six students at the first of tle year Margorie Geromini dropping out at rid term, leaving only five to coxolete the vear During the vear ve have studied our text book and have vorked the xtr cises in our workbook We h ve all engoyed tri class very much Although all Ol us may not become . . . . . .- . . . L 0 - - . I v wg - Q xx 1 u ' n Q Q ' A Y O o . - . A t - L 'A 5 .- . 1 . . . . . 7 c S I 1 "' . . . . . . . . X 0 L .L - ' f r ' 0 u . l . I L L 0 -- I I f , 1 . . . . . S - S . E . . . -. Y O . our class work. . r . . . J. . . . . i I ' I , ' ' t- .N Q 1 . D o V I I S - 'I f -5' v ' r M .L 0 1- . . v . ,N -I - 1 V Q I O I C 0 0 ' I .:. "' n- ' xv 1.1 It 0 3 V V 1- J l e 2 - ' v u 1 Y 'f ' , ' , , 3 ' . S " 1 I . Q I i:IlQ294::llQQZ2:mIr 1n-c5EaE:!n:jQSE!-mz. ii 1 l m xr if 31 E s ef 5 5 5 E E E 2 3 Q r 5 lg , 5 5 Q E M1::iiFE2g::alffS5p::liQfXSLJF5gg:22?4i-g:i527i-:7 Bookkeepers, we feel we have profited from this training. We can all use Bookkeeping in some form or other when.we leave this class, if in no other way but to help make out our Income Tax Returns--We hope to have an income some day. Q The publishing of our year book is another pro gect which takes a great deal of time The articles consist of a summary of the things we hav done dur ing the school year Between the covers of this Book is kept a record of high chool friends and high school successes of the year l94l 1942 It is the sincere hope of the staff that, when in years to come, you leaf through this annual, it will bring back memories of a happy successful year, especially to the commercial students We have enJoyed our commercial work very much under the supervision of Miss Fann ,,.r-'s I-f' AVKN J Q ,-X' fy V ,L L--ilu? hyplfr ,J Q QWX uf' A n W ' A - ' . 1 - . ,, 1 . L 1 1. ! 63 "' . Y . V 5 . D I O S U O ' l ' ' " . ' . .L w 4 . s . . . . f M fx is 73 t. IZ. yoqptf A ' , y f . 4 , - -- KXU7 ' in P,,,.1'r"., 'I Q sf H f 5 - x .. 5 S ss N B -ef W gl'-1?,,:-v' in 4,1 N. Xxvf' , If I . -4-dlqQ4f::uuQ2Z2:nuv r qq.m55Ss:-ELyES!!-m4 f T u A 5 Si 'K L N is '24 I 1' ' ' ENGLIAF DNFAWWNVNT mhlS year the Fweshm n hav vor'ed 1D tbelr wor'b oh and StUdlQf n t1e.r lltGFHtUfG looks. Anotksr tl ng tisy Cir wss to m.1te +1P1r auto blobiapkl s The Soplnnorrs oc wurvsd 1 thewr worKb9o's stu61fd in thsl ll+uTvtu1f booVs ann wrofe tbe.r eutobiogfwpllss B s oe: tlls +Pey wrote themes 1D WflCh they so'vsH tts Lf Vance case The JUHlO4o and Senlmrs c3mvletQ6 bot? tts wor'hooks and AmGIl0cH llt9F8tUTC books In +GQ1T llteritu booVs tis, stuU1c6 Amcrlcan wrlters 'Pd tfGlI VTltlFLS irom tie iirst QQW1 to tie LI s lt tlme TPLV r ld some pllvs and 616 sums nsmorj work ' on ewffi o We L15 lqf c ass was Ifvulle o road duo 1 most ul 9 outsl L r 3GlHQ ,ooks Guflhg ti 5 ar Lntsrsd tra p mse Trosv sntkrlna and cf a sltz Wvuldn Esnt1 Crue Tkomson Larold Xwxbht We W to sps1k1nb uint t c11f c 1+ s + Ieytrsvl e. 1 llr N V YYMYY E NM!! 'oct for V bxtbwpo an css Lev ra1 of our +ve its 1 pr w4rat1on but no 0 r sckool I d osnt stauts so tk owntsst was no+ .Q d Tr EH51lQf Dcwdrtm 1 s f d lt UOSSlu1u or P14 Oofdol Urs Allo Q ls y J V L C ily Dan as our Wnt sk t 10? r again Y' rl Buff , r I Thi.: A . W , . . .. ... pf 1' .we U v :L f J - , , -Q f '-1 4 a " f N . X 'J IJ . , ' -.1 .,. J.. , . 4. J . L ij g VJ' 1" q-' 'Jtf U',' -' . s-f - . 1 .- ' A . gj , , F., L. , M ' . ' F V- , - . Lf . , L 11 ' 1. .. V .JL J, .. , ' A " ' 'vw ' .. H "1 lx ' ' ' 4 f. ...VMI - .Q JY J x .- N A. J J- A 1 4- Q.4- A L-N . I .1 .' .1 0 ,-.f .4. 1 .. ' -J... . ' . ' '- "'n rw .. 4 - .L .A A . O 0 I 'V ' ' f A . A . f ' Lx. . J in 1 ' . 0 . v A ' ' - 1 1 'A -4 - ' - ' --'a ' '1 y f .Ls , .UQ ..-H - .. HJ - . ' ' v. 1 . ' . ,,. . , . . ' . .Q x 0 '1m. .s g s'e1 . 2- FZ" J ff ' f . " .- 1 A 'f A I L U K1- . 1 - K . - -W 14 J' K L .. I A . . 1 -.. , . .p 4.. 7' , ' ', , ,. ' ' UE . in K. Ki" L ul '1 fl .. 1 l K '. "' d s t " ' 'Ii -Q - HI '52 e-7' ' E . - - . . , . I .LJ -J . I 0. ..., r ...gm ., 1. ff ' I sev ral IQLDLFS of tvs JUHLOT-SOHlOT class ,, . , " ' ,I x f .. V. ' ' 3 " 1 110 -"1?.- . L C1 Jr: 'Tl El., '20 llx . , m.- W - +:.'. Wm -,.Q , ... , 3 . Q . .. pst l lst 'JM M,1u. MC :all FH' ----- E-' J J W 1. Ley -m-- . , , Q l.m ------wpw I Y - - " l - .L I " I ----.... J f,re ka M s . thu f HAM r 's1" . ,' , ,, , X r . V " , - -,. V-'7' J ':, .sd . X , L, ' -. S .1 , ri" midi? . ' A .. . f . -- . . .mm .- . F. - , - - ,. V. , .TC ,L Y. L .J 31. o 1 0 , I . 1 , ' ' 1- .3 - .. sif .Eat ns' na.s L nw f :- . -,., 1 , , ,A . A x.- ' s - tb, sus Hs s -. t. La s aczsss to tu, a 2 A.rsr this yvsr. H . VQY V U 3 M Qli'1 ca .J 6- ' , ' , tk . ear. ::mllz59h::nq22ZZ:::r ' M wnmfiqggzgzzixgsglrzbxss 1 2 E E if e E E E 'i 4 i V! 7 4 'e 3 ,i 3 r lu a Q f K E! E R U 51 5 ai 3: LF Q Q 5 5 ni 2 E E if S -'W ' ' -fA- - K V - 'WI' Wxqf-' 'I - 1 5- xbxx vw xfy X - flie- ln mxma, . ggi XZE. ' H ,J U 'Q'-'I , ,gli Qgg, -k - ' , if ' 5 , - 1 .Q ,C J fvfuq 'v , QQ 76 .P 9" 7 KN xv' 1' L I be . ,A Ni, 'I 219' Q -'rr-. - . -- L- .-Q' ' -. . ,5eE::'.: ,: New L'-it 1 Q,-. -5 Q fig., --G' i K - P :.z::1: ' 1 riirl- Y.. -X 3 2 K I . 5 re. 5 5 V., Va - K b wmmliiiggpunnh ' f Agnmr ,V o4f32hg-g:,9f HUNOQ Yr Shones In Science Class H-tanklln, do rou Know enything nront el TI W Vgpn1Ltus?W ET3HkllH Doboir Tx Q pirf Yr. bhenes Wthet i en Vrmnture.W WT3HKl1H .t' C gn uno s'Vg1 Vo K 301 Boween rV1v!040k2V1X2. 1r'Vv'01sf21-'rlvifwfrkvkrfvkvlf V 7 s swetnen ,M ,,'. Vi-tory Class Nhow oupile who can name tblng' tmwt Ol5H't eil-t SO yeers'11 AW Charlet Womell HI con teecner- dlFTl8D9U auto moblles, eno -- Brs. Swetner Wi et's riQ t zno what elsef' Cnalley Powell 'And me I mfcbkxbkblokzfzg. 6.5 r:":' :Q-zz... :,:'::,:1:j::::1::kal: Hr. Cleeon 'You don't than toleoco do you alvinPH Calvin HNO slr, out I could let you naJe e tiga rette H xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkxxxxx Irs. Allovef WDon lQ,COlI8Co -Vls ,en+ence, 'Glrlf lS DatUlfl-M He tor loomina txar to e' ' Doneld P ice Nmlhls ore ertiflclally better lOOK1HD 'Van bo-- P3191bfakrkrlvsqiakf'Q'vffvkr40'-ifvfsddfbkffffrrvk Irs. Qwetnen W en 'ou llfp m L1ntoln's Get VsVuV4 eddressgn obert NKO one G u e' ,ifV a ge 'h1tV Sousa :,:N rp: ' vk:V::':,'4:' :J ,-iz: ::'4:,:-': . Cr Shanes what lS V qu -u11-Q.' Doneld NI'm not sure but, I belleve lt V 6 Vver tna+ IUAS zest V Qol elmo ' x:ak:'0V4:'c:: ,'::: :Vc:,:::.: '::,::':-iakakzkwzkagolez. MTS Allo1ey 1.V Un.t is e sKeleton9' '1 o 'el :t"' V fe etol - 1 soc A bon.s wlth 8 the Ueoplkgsliimv L?X,U, wx-gXq1Xu Mr. Zimmerman- HR10herd, sou Vhou1dn't laugh out loud ln the SChOOllOOm.u K' Rlenerd NI didn't Ween to . vas 4mlliHQ, ene a . 1 Moen-I My :tile bust on me.W :Q::1:"'z'::E:g: ' :x:,:r1ca,::: S: :ficrkaiolczyvz f Nr SheneV 'Y1Kf, een you tell me one of the uses of cow nite' C1 e Nnes bi' 1+ feeds the cow to etner H :c :fo .:':,V::k. pier:-:mx:,c:l::Qt.:,:q:bLhl::A::ic fi 1 H -e s'Qrct+v es e y1CtLTG A Kelth UYeen, HlCL Vrome Too ' :g4:'::V0k:io,c:.:k ,rc ,c-V:,l::Qc:k:-::f::falf:Vc,.:lc:: V .V. ..1......... I: V vV'TI' '1 1 l . LJ 1. K. l LA- N U V' -V" 1 Q ' -1 r" V-3 mfs A 1 . J 'UCJ Lcd' CA A "1 ' ' 5-vu r' ly V ' AS: .V ev rf 1 111 1 n - ,': V s m 9' . . 'YT 1 -9 L z JIS H 5Vy f 1n,u r Q 1 V t . V V V ' "1 V 3 V V V V- 3 N I nr s' IV W f- A - ' N X Q 7 J A- .L P! R 3 L , .1 Cv 1 w' 1 ' 'Cf r- V 'Q V lu LM U ,L L u V. eg-IO! ' 11 ' 1 r ' J .L v : 2 I rv "' -LJ fb, " ' 'T 1 V- , H T g y 1 , rw f'lv . H hV wh . " 1 " . ! H 0 I ' ' PV"PkffV if 16 V V V V , A 1 Z n a eu, I -f C A . 'Q ' 1 1 In V - , V o V V V V V V I U I I I A I V' '1 -' 4- ' t '1 e "': e 1' tk , F , U - -V V V V f 'VVJy wt A ' Q V 1 yo . rs 71 D .Tl 3 . . . M J. . e- V. J -tflflf 'yrs H .V V ' 'K' - NIT f. fV i 1 rv "' uc -r ' -1 "r" 'IF' In 'J 'Z J' ,Vlx .1 E3 at b J pw. V " '1 'A T ' 5- " rw R : , 't h: s-d to -Vue t tt, e n .'. V V V V V V Pkix5fk.t1PFPFV DV 93 xxexxm VP. V fvxbk N' ' 1 c J fl I . : P V f 3,'QQ,9 V . . ff ,' V 2 ' --V VV S V T1 U I ' 'EVN EJ fr qw .Tl .L V V V V V V V V V fi V'V.xwivk' Viv. Vf. r y H ,. nw Q A a o L . - Q . . 1 rv 1 L K1 Ve lf 1V. A SL lo 1 ln 2 sth V op es V5 ll ', 3VLnl3W f ,H V A 7 ' ' ' F V I V' tl-fl tl Y' P40l'ffV ' "1 V li' . V V , V 1 V f- V LA4 A ! K, U MJ 4. X ' -u . . , P' r r : J J. .I Q I ' nj I V- Wq ' of C .uf e t.e out V 'Ved V V V V V 1 VNV WOFP1 I V ' 196.2 WNV 'VUI- ,Hn MQ ' , ' 4. Q 5 I J H1 Q1 .J -' I ?' V '1 ' ,. l I 1 : V , '1? Q he V o , Q . V V V,V V V VXWl0i'Vt'Vs4f Vflxti V xxx V' I ' ix E l : Sh V JV - . 1 . ' . 3 ' 3 -5' I .17 . 1 V V 1 y 4,1 ,V VN V V V V4, I V V fV lxn' V V V V V 1 u fn S J. ,4 vi E 1 J 1 'f Pi 5 s F 5 E 3 E i E 5 E 5 E as E E si E E E E? 3 lmflill' ik' I WRT!! LIAR K Marcella Mr Feits Marcella Miss Fann HYes fatter, I've cecided to marry Oswelc Potts ' NJrat' Vou're goirg to marry that in signficant littl fellow? Why, vou've always sawr tiet yoU'd never merry angone Incer six feet H ' lnox f bl I've biven t e natter seriots ttoulkt and I've fc ided to ork OT t n y n 1 cent for cash N XXYXXXXXYX NI onld a cent worl from auttors with well Known names N Donald NF1ne My name s Jones X XXX XXX Calvin ies reacing aloud to the Enblish class wlen he came to a Wold be did not know HBaroue,U promoted Mrs Allonay Calvin looked corfused NBarcue, Calvin W Mrs Allomay rfpeatfc lm patiently Calvin LQHOGJ nervously at ri clacsmat s, and tlen criee out Bow vow Robert D Iarold B Robert D Mr Cieach Mrs Creech XKXYXYXXXY Une went blind from drinking coff Hvhoever hearc of suck a t'1ng bow did it nerpenqn Une le t his spoon :n his cup ' zrakzi-cal: kric g:g:f'f C eprovinglyl D1dn't I hear you tv your fiifnds that your prettf Gross cane from abroa6?H UNot exactly cear You ee ,It's last yeer's dress which I turned insice out I simply said, 'It S from the other side. hkrfcxzg zzfcxgrztl :k Mr. Shanes: NUny are you tsrdy this morning, Calvin?N Calvin: HClass started before I got here.W A :ic 3f47li ic rkakri' x :f: ak NHow do you know that It's the first of the month?N the visitor asked his .host's little girl. o nBecauseN replied the child, Nall Daddy's letters have got front windows in them.N ' -' ' ' ' '- - ' - I gess.ss 'mlInif23Qg2FQgnnr , I 4g32inumr X . , - ' . xl , ,, ' h - Y I. n . . . Tv H v' "n 1 n . L.: : . .L A .L . A . . ' K . . . ' , . IA . S . H.. U ' J '-- n . N ..., . -a ., - 4 4 J r ' 1 ' 3 l . ., 1 ,1 5 VI w Q ' ' F : 5 t rec, It 2. .. I . Q - A. .7 A if , - -J, on , . A . l Kn sn -I we t ..' A , . . - . : r tr ,- L :A J J . df: " .. " ' 1 c TT n ' ' 1 T? 4. I I U - . O N, Q- .U ,,, ,,n . I 9 . - Ju . A I , 7 : 3 -mu ' L l 'I . I' J . 4, , I . Q l . . I l . . 5 I , wf I . "' F' . ,M - A Q - ' 3 1 .1 , ' ' .1 , . 4 . .1 1 ., "' . .. ' C v' .' f 'G 1 of , ', v 1 xi x., v . I N -V En . .., . . . . . a H an J 99. v , . , - .: 4 o I - n ? . . . , . ' -0 'L a q n n , 1 1 fr I U I I .L A .L KJ I 3,5 .X . . 1 n -rv o -x 1 1 U J J I -L I Nl 1 'V' ' .1 V 'B T 4 ' u Q x, ,f 1 o 0 n , 1 Q , . I , . . . 1 . 4 3, ww ,A -vw. 'A fl Q x 4 i w 4 qi Q 5 55 5 5 a E 2 E ii 5 5 2 5 Ii f 5 +4 5 5 z H K 12 5? in 5 E E 1: D K F. if r , I 9- STKE-9'231'-V Qi ' E Fw. 1 . F YLYATYFIA 7F1f!LFKE'iiiil5.iU' 2!HEQ11f6EM G3'!.! .-'YTKK IEE?-,QI iilallfllkl k5EHlll1HlELMUQ'ilM 4H?EQ.?.lnIE4i ZiK..k'iA1lBl H! G N. 'D ' x Q' L Q11 A S iiimiifadk -hi I f ,QQ gif? PM 2 A SJ! 4,53 gg ' i'1 z+ff3, ,gi jDA,M!,.- . gil A UTOGRAPHS GMT Q, in M Jifmllldf g,.,,, 436 gf yn? gf W J, 'Fa ff, if Q NAWM W A4 Gm ,. M? .iif1f:x, Wlf'5 gg, Q v MK ..l5 V4 ww-L.. ' F . 1 , 34,1 - if v f ' L- ' .WHK-F4-' . " 7?',,o-""" . milk., at "V .M .K A .v . 1 . if ,ash . ' .4-fm n-vvv0s1n .av .A , 'x ' U W 'l . , X. V 1 ' x .N " ' , . ' ', , , . ' . , ' ' , n V1 V ' . . fgf . f' X 4 . .. T 3 ' -. g.f1'fff'E - :QM-. I , .n,g,.. ...li xgjgg'-.ge fa Q ' A .1 ,'Y '- f"-1" 'Qpyg fran,-aful!lllilHruowhbQl Q1 , 1 W Mlkfwfx , . 'S ., , ,V'EXV,3 Nm e K Q , ' 'UQVW7' .,' se r ,. f NPHV-4 4. 3' Q If l ti. Q I 'K' W l QA: K ii L' , , ,, v . . l' , Q , ' ?5- X ' ' V T -. , f ...V 0 f. lJ31 ' A 4 r ' V A Eg A 1 D yu 'C 'V " ' f"'Vq31 N. ,ff K Q 4 Wi, hs . I . , . ,.- , If ,. V -3 My .. 4 ww sixlfgj , N 'Z' .h .. .fl r v',A - HA, - I' x..,A , D -, , - 1 j R 1 NA V fa Y .ma 5 w , ff' " n ,Df w 1 I A M , Q, ..., , - U L: N w h A - Lv N - Aix. 5 L V ' ' In dj 4 is b is 325' 'N I in 4 I , L l Q4 2 3 r R 'Q 2 if SI F 1 Q Q, rx E 5 ,u Q y A I I 41 fi 4 Q4 1, Q 5 L E E. P QQ Q Q 1 3 3 a s f 3 7 x ,. s f 3 R .I S sw s E 2, fl E. Q if 'P l SKHliK'Il E E 5 3 ET Z 5 s 1 1: ,J ,J 1 we rs H 'Vi 5. 5. 5 gx ? FQ r 5 ..- 5 I Q , S S 2 1' 3 ai if 4 3 ,W Q, 5 13 K A 2 E is V: H9 si D, ff F2 A E I u W X1 NG N XXX Q X 64, J-NP ff X 2 2 ALUMNI? I H .N Q X K. A - X .- 3'Q::7:fT2A', x 'JH .I-N f .gyu " f , gg' jr fzuriilj-:Q N 1-ZA . If .N A , I! - ,,,, , i. l , WA X x H ' I Q A .,:g'.4."72'4-."'2 , l. ' ' E9 K' I ff" R X 1 Lf - l' t I r', X. 1 Q , v"l"11'!quQ I - ' l ' ,,,,....-us-1 -an-...,...,- - N. K ,V 'Aug -N' - ..s.M""x I rf' ."'x,:A 1 i . X M. I ' . Y.. E -i ,i:: -Q-:uv ,,,3qq:.z:-La-Q--val:-:::r,:' 'ref-. '-llliff' 3 fs' , ' fwfmf-+ ffW :ff1 . , l p ...'IQffQfI'ff e,,,fffQ.QQ.,QQIf, -,-.,,.g R .-Ill" .l 'la iz... .... +4wq?? dz? -Azwrws,-i5. ww, Q A A Vi 5 as 5 3 S E if sa if' 2 5 e 2 5 5 E E 5 5 Q 51 E E Q grwg':'f,, S M W-'nm-ff mfw: we f WmW'mV55E?MWNEMM5!Hg5M?FWm!5!F1l'Q!l Q- 1- I GRADUATES OF TRIPLETT HIGH SCHOOL 1892 n'Nannie Cauthron-Deceased Cora Bel1'Ifwnnn Nannie A. JanseDeceased Ed Hahaney 1893-1897 Dora Morehead Show Elmer Kiddle Sparks Henderson Mattie Bell James Maggie Harper Woodmsnsee Anna Jordon-Deceased May Oxley Nannie Seneker Thomas Pearl Shannon Plunket Ed Oxley Ingold Prince Jessie Kiddle Charley Harriffield Frank Fleetwood-Deceased Earl Haohley-Deceased Travis Hampton 1398 Cora Miller Ida Irvin ada Woods Collins Etta Kiddle Marriffield Anna Hampton Pearle Campbell Hampton Osborn Bess Chloe Poland Knight 1899 alma Gallatin Brown Emma Grotts Tavener Myrtis Hampton Caton Martha Gaines Fleetwood Ray Wackley Mabel Henry Heisel Everett Gaines-Deceased 1900 Jesse Seneker Lealia McKenzie Shipp Pearl Norman Orton 1901 No record. t 1902 Ralph Campbell If Cecil Smith Luda Shewalter Crawford Bula Hooper Hawkins 1905 Wade McAllister Merton Seneker Arthur Klee Essie Kiddle Hillsap Emma Brown Carter 1904 No record , 1905 Russell Bartow Earl Coulson Della Shewalter Faidley-Deceased Maggie Coulson Boil Addie Seneker Peterson William Seneker Lizzie Kahler Thayer Madge Peterson Hawkins 1906 Fannie Gallatin Heisel Frace Hines Glen Fannie Seneker Robertson 11907 Birdie Smith McAllister Homer Elliott Ruie Hardwick Elliott Vic O'Connell Smith Mary Johnson McAllister Berta Dickinson Oscar Elliott Buckles Delma Johnson Bucklesi Edna Silvers Wires 1908 No graduates as High School was 1909 No graduates as High School was 1910 Benjamin Kiddle 3rd year of added. 4th year of added. Lula Belle Guillod Vona Wilson Dines Q E E5 J S E 2: 3 2 E E 5 2 E- 'L Q ii 5 E 1? William Thrumond Hazel Collins Edna Hines McGee Norma Gallatin-Deceased Mary Wired l9ll George Gallatin Mae McPherson Shepard Marie Fleetwood Judd Hazel Roberts Simmons Sam Hampton 1912 Nellie Brown Loomis Charlisle Fleetwood Mae Small Chafflin Jake Reeves Verna Wood White Frances Hines LesterfRoberts 1913 Chloe Bishop Hooper 3 1916 Olive Gallatin iccard Opal Kintner Brown Laura Wohlgemuth-Deceased Olive Kintner Grossman Melvin Houser Mabel Zimmerman Fugett 1917 Florence Guillod Shelton Helen Rocker Thelma Wood White Parold Houser Loral Johnson Pittman Margaret Gallatin Ralph Baremore James Guillod Lena Small 1918 Elsie Bishop Darby Mamie Farrell Logston Leslie Houser Vinita Hooper Pieper Lois Brown Hanners-DeceasedA1eX Stgbaugh Francis Collins Carrie Elliott Jeff Wohlgemuth Geraldine Hooper Dickinson 1919 Russell Hooper Emma Kiddle Chandler Katherine Moritz Knight Ruth Shewalter Thompson Lucille Shipp Bishop 1914 Frank Bishop Henry Virts Julia Guillod McPherson John Zimmerman Hazel Brunk Myers Ruby Maddox 1915 Willella McKinney-Deceased Roy Stephens Robert Gallatin Earle Hines Tillie Bishop Henry Collins Inez Caryle Nordstorm Frances Dempsey Mercer Ruby Minor Grode Grace Small Allen Vera Kiddle Elam Harriett Small Taylor Martin Triplett Dewey Lewis Gladys Gaines 1920 Con Woodard Mary Wohlgemuth Maddox Alice Hall Hampton Orvel Gaines Florence Small Lena Stobaugh Daniel Cecil Lewis 1921 Russell Griswold Genie Williams Audrey Wood Stockard Everett McLuhan Ollie Lea 1922 Claude Fleetwood Lena Wohlgemuth Ost Gladys Lorene Powell Mildred Koch Barron Gladys Griswold Deworst Virginia Bowman Marbury Kathern Collins Verne Stobaugh Eg Q3 3 3 Q 31 9 3 P4 P fl 17 E E 5 E Q 2 Q s ii E Q Q 3 5 at 5 if 3 Q E aw 5 sf Lwrisi 1925 Daisy Wohlgemuth Ferrell Leta Fleetwood Gordon John Collins Vernelle Mahaney 1924 Mattie Caswell Jddith Dempsey Wahl Eldon Farrell Margaret Fleetwood Lomax Christine Griswold Logue Cecil Hines Ralph Hines Glendon Jenkins Juanita Mahaney Novinger Herbert'Wood Cecil Sanders 1925 Jesse Bowman Robert Bowman Carl Bryant darold Fleetwood Joseph Gross Lucille Gaines Murphy Vernon Guillod To Jim.Marsh Madge McCluhan Carl Twyman - Lonidaw Grover Jackson 1926 Louisa Wohlgemuth Crawford Beryl Sanders Lewis Howard Myers-Deceased Lucille Griswold Naomie Farrell Byer Nellie Clare Hopper Clarence Brown wllhelmine Becker henna 1927 Otto Wohlgemuth William Taylor Imogene Price Delbert Masten Johnnie Mahaney-Deceased Adelaide Knight Henderson Charles Paul Collins 1928 ' Flo Loveless Grant Howard Shi p Glen Sanders Hazel Baker Arnold 5 ... I.. 1929 ' N Robert Price-Deceased Myra Biggs Bittiker Edna Wohlgemuth Dowell Alvin Smith Juanita Mackey Duffy James waits Jesse Jamison 1950 Juanita Shipp Newson Muriel Koch Myers Alina Johnson Sherman Jewel Minor Lemastcr Gladys Browning Wohlgemuth Ralph Williams Elizabeth Gross Elizabeth Crotts Wright 1931 Norvin Jenkins Ora Mao Gann Smith Opal Wohlgemuth Lewis Harold Koch Aubrey Mahancy Junior Twyman - Aubrey Farrhll J. P. Hampton Jr. Rat Biggs 1952 Inez Wohlgemuth Schwartz George Price Leo M'nor Franca! Koch Olney Martin Richardson 5 Luywana Mahaney,Kin6aie Harrell Allen 1935 Helen Koch Stieman Grace Bently Fox Hazel Holman Jenkins Marie Leipold Houser 1954 Rex Robertson Gerald Feitz Dlanche Bartles Alma Doris Shipp Sanders Margaret Kinsey Miller Cuma Bartles Barker Virginia Kinsey Rogers James Farrell Roy Triplett Dorothy Price Brant I 2 f 5 '4 4 Q 3 Y. if 4. 3 i S 5 39 5 , g, E 59 gl 'Q E R1 3 Ekiiifikil aim? QEZSSDWLMA' 3' f 1935 Derrell Gunninghim Sue Becker Stnuffcr Dorothy Shi:p Doris Wohlgemuth Ramsey Evelyn Atherton Yiennt Herron Ruth Stobqugh l936 Alice Baker Clrrk Blnine Fugett Jacobs Nina Stobeugh Opel Woodard Buckles Alice Clark Fitzgerald June Bowm l"-. n Meyer Rnymond Henger 1951 Betty Jnne Bowman Mpry Cook Buck Mildred Lnrson Fee Fleetwood Olratho Gallatin Eliznbeth Bentley Inn Jenkins Jones Wnnde Buckles billy Dubois Alfred Bnker John Price Bobby Sanders Billy Clair Virgil Triplett Gernld Robertson Francis Johnson 1958 Dorothy Triplett Ida Gunn Erme Daniel Fontell Mnrtin Helen Fdgett Juc0bS Ning Elliott Florence Foltz Springer W. J. Crew Roger White Francis Elliott 1939 Herley Fugett Donald Gallatin Wayne Elliott Elle Leo Bentley Mallory Beverly Robertson Lee Bnker Wilber Minor 4 940 Beverly Bowman Doris Fleetwood Ruth Minor Margie Smith Kathryn Cnrter Robert Stephenson Charles Kerns Charley Evilsizer Beulah Evilsizer Esther Triplett H ngrr Horace Twymnn Edwin Triplett 4 1941 Ircnces Feitz Ruthmcry Robertson J. L. Becker Manuel Crew Cecil Dnniel Charles Stobeugh Richard Koch 1942 Harold Bowling Lore Cowell Robert Duffield Ghlliltin Shirley Koch Ruth Myers Donald Price Bessie Mae Teckemeyer Harold Wright 5 5 ,E :F S E Q E S E g Ex 5 'D nz, 6' if .l.s'k2" '. 'I G Q ' '.1-. - . . H. ah. ' v IJ- 'v'.' :Q ..3.' .ggs 1: f -". - -la '-T"- '-'fi 1 Y '--" ' -. I pg .-. 'I 'za ll 1. fl: gg. M 1 . 1 Z' ' 5 , - .. E : gn, 1 sg- f ' I - , .. 4 A . Q- -. . io E in 1 I J n - 1 1 SN N' A fl X. x s Y ' SX s . ,+- ., , 1. . U. ,... 'Q I Q ' . , ,.. .- I 'Q -, . ,. 3. . . . . . Q' 0 an , .x f 1 u UI Os. U 4. ,r o hs. .K 1' " . . '-xl? ".5' A ' " 2.01 1 ..5:- Q. . 1 .sv :I-.AI 'z .2-:.' -, 'Ks I Q ' I .x 5 '.-a I- 3 . v'.1.7f ,. ,-1 H . - 5 I ,I ,. P .,. - ,. -- -.. 'x ' 4.4 - . - Sn' J' Fi' , . ,. 1... r . 1.--A 0 '.Q -u . 1 ', .-4 . .Q - - 'nhs o a . " s , -2 .if , . f', f.,:' 3-I 14: G. ,- . .-5 .., 1 . 'a S . -5 .,., . ,s c L.,-J, ,' ,:.,.. o Eg. ,c n - - it .:- 1 .3 15 it :W ' f:"?g.g ' -' J' 'c . - .V ffl, 'sin -. - - fn '32, L' n, Q 1 J. Q11 s, 'e fix., .iv f ! 5 B2 n P' E1 f 5 E a 5 z E E 5 5 as 3 un 2 Q a Q? 5 , 'Q E gi I 3 E 4 5 ,V , A., . B,.fm4. I q - I moomoomm 'R RSI mg, R4 RI ' AT THE Q Hire Torfmadc, Automobile, and Lif' TRIPLETT 4 MISSOURI fi.1u.s11g:an,0g, V I L E A F L O Y E R EWS will appreciate your business 3 I I Gm W P G A n N gs Res, Phone 47 ,, C - F E I Ydg FEEL AT EASE, WE STRIVE TO R W Q PLEASE TRIEIETP MESSGUE ,.lQE.QB ' - 7 lHELiMdEiHZHHILg..-SSS- I. II R.o L'S -4 HARDWARE-RFURNITURE R UNDERTAKING QHILLI 66 ' T FARELL SERVICE STA. PHONE 80 NFILL UP WITH PHILLIPHW TRIPLETT MISSOURI TRIPLETT MISSOU IS I . W IR - I I - S- FARM EPC5 S 'I' O R E EVERYTHING TO EAT AND WEAR COME IN AWD SEE US TEIVXPLE STE PH E N5 C o M P A N Y GROCRRIES-rms-zu.RDwARE BILL FIDLER, MANAGER RRONR 277 BOSWQRTH MISSOURI BRUNSVECK ' MISSOURI W . , 1 V if 1 I I i I FARMERS THE '5 CQx': ,' R co-off BRUHISW mafia , ELEVATOR I Gives the news 01' PHONE 121 I Western Chari ton Counujf I BRUNSWICK MISSOURI ' -J.: , , . , 7 ' I E E 5 22 5 Q W 4 Y r is 11. .4 2 if 11 5? '. . E 5 xi E S H U Vw , , . ,IQ Barr" -gan-r I- ' ' E ' W IIIIIHII PI. ETT'5 F' LA C E HANGER's STORE' TRIPLIITT, MISSOURI GROCERIES VRRIRHSIRS BILLIARDS-COLD DRINKS CONE IN AND SDE OUR BARGAINS Candy-Cigarettes .K b . N A Cigars-Tobacco t:ix ,!,l I TRIPLETT MISSOURI N::::iT,f C O M P L I M E N T S O F A J. H. KNIGHT E L E V A T O R GRAIN ------ -FEED ------- COAL BUY FROM KIII GHT F R I N D PHONE 18 TRIPLEDI MISSOURI MODEL CLEANERS MODEQRIET Rrnmrqjg snog B. H. Kinkhorst, Propa Owner--Nadine Harke Phone 269 Cleaning, Pressing Phone 264 and Repairing Brunswick Missouri Brunswick Missouri C O M P L I M E N T S OOWELD fs STORE Groceries, Hardwarei Dry Goods and Notions. We buy Boultry and Eggsa f GF Snyder Missouri 14, cp , 1- f' ' OWER Sz LIGHT fp I W Fine, Medium k Plain Furniture I CZ: CSI' Funeral Director Since 1904 I BRUNSWICK MISSOURI I Brunswick Missouri 7' E n.- . . ,,,.,-VA, - 4v' L M,'r I, , 1 w ?, f I Lu," ' 'BP " iw...--..-,,... w:'.:g .Mg-:m,.,,.. . ,' Q-by-'1".,, I 4 A VX ' ,'. rn . 'E- E aj 5,5 1? as -- iw? - - . "LH v , fs "fi W , X ' 1 5 9' l.. ,,.. gg.-1. .-3 wrrrb, 0 Y , , A QZV.. I 1 f A l ,Y ,'fe'v t. wifi x-,gf,S, 5Sv?Wy-'p:f if -Www. v 7.2. in .-A ru ,f -l.i?',, -3' 1 + .LM j ' an uf f W M' x f,.,G. u...-W. .Q 41 1' 9 ..- u r .wh , 1, .1 9 . q..L..f- X I 3 I . af.. n 1 L .' :L,w.a.. .-, ' ' , . , .,: 1 'x . A 5 ' si' . M.. v . .. , y, 1 ' Hr 1, 11' .., i ,S Y 1 'V I ntl? .QA fx- --:-vw w--'-' zu-66,11 wzbvf-.' --:ei E- 4.3, f ff ' -1 ax TV ' 'lv 2 . L , K yi 5 Q ' ' ' , :fi f -,,- -V., 1 . .+ Mr ' Az " 51161.-xg 5 w . ' - 'wr-:1 4 lx AB .'r, , , .1 A K' 1 'Y ' 4: -45, f ix: l. V 'Q f 'Q I L Q f ' Q32 , ,. ' ', ,ll x'-1151521 1? K, 55:5 3, -fin' , .2 -: YI 2-Y ' If 1 5!ka"?4 , . I ff 3- W .2 ...J Q 1 gn, wg, . . A , , 1 'Tw' JH, .-!v , ' - ffffg f f V if f Mg? ' '."iYff' mi . L. ,L 1 fiiklff, fa. A 1:3-3' ,V ,S V .,., x 'ew f A 4 1,,,' wgxisf . M315 I , ix 5 L ..,,,, ., an -,.,,. Qi 550, ' 1. QA ii MlMllllultwlvwqnlnquunsnn:Auuqlnnuunullunuuunu Y' E I - Glass of 1942 ' , Your best investment is an nunnl:nunnnunuuuuunntnnunuuauu nuuu nuns unguu uuuunndu RUCKER AND RUCKER ' Ready to Wear Eiuoation. . Furnishings Wo exteni Best Wishes. Q .Shoes 5 STYLE 5-HOB For Entire Family. fBrunswiok Missouri 2 Always welcome Here E Phone 59 5 9 we giv. Eagig Stamps Brunswick Missouri FARMERS 5 .. H ' f 5 Prescription gorvioe Z Serums--Vaccines 2 The REXALL Store . 4 . Z v . Z Z CO-OE 3 f 3 WA Ghod Place To Traden fBrunswiok Missouri ' 2 Q Brunswick Missouri Z.ERQZSQQIIQJUIIUIXIERIUJJLN-M. ......... A.. ..... ,-..-.-......-...1..... , ,M ....... st... ...... . ...,.. ...ur .,. .. W... .... . ,.... . . wmwwwwu wmwww. GARD N EPUS 5 COMPLIMENTS 5 D R U G s T o R E OF f "runes f Pl Q T T a W B G g a 0 a e o ra o Eiga, . tj P4 PQ Phone ll 5 Brunswick Missouri 5 Brunswick Missouri guhlhilhballthiuituw -,o. 0.051101llll0llMltltIltlll0INHNIUCUNINNIIIOV9INIfONNN!INillllflll!lIlN WMWKM!l1l5NSWMNlll!llN4ll4lUlUlWlWlNNIOIIHIINNINIDNUIINOIIIIINNNIIIIIIINIIIMD E COMPLIMENTS 5 HAVE YOUR CAR YUIERIZED or AT M M YODE R TEWART PRINTERS M Q 3 Q Brunswick Missouri Q Brunswick Misseuri 1 - 5 5 Phone 90 Jgn:nnaiii55g::.... ...- .... ...E ...,,,, , MM' ,.. nv, Ffa' Q9 f" ' ,, anvil! nimiams aqnwgi 4 ML ' 'Lf?2a- ,lil pil ,,, rw lf 3 M if 'E iw U Q. i ' M ' xf'N"'.. Y Q tqiffmfz mmf f-3' 'xsmwwfsf M295 simlwf Iufwaam. 'WOM'-11'-f 'ws-w:lulN'Q47gppg FRIGIDAIRE APPLIANCE PFILOO RADIOS STAFFORD S A R D W A R E PHONE NO 42 Bosworth A1SSOUT1 T H E PATTIE LADIES READY TO fEAR nJ1AT YOU EUY, 'E QTAND BYU BFUHSW1Ck AlSSOdT1 GROSSMAN IMPLEMENT COMPANY Farm Equlpment Phone 54 Bosworth N1SSOuFl f P L I M E N H'RFF JONES CO JOHNQON MAYTAV COKPANY Maytag Washers and Ironers Bottle Gas Stoves Used Furnlture and Antloues Phone 218 Brunswlok A1SSOHTi Q T T 1 K E O Brunswlok MlSSOuTl 1 , I Yu H r ' ' tif ' w H , I. . ' ' I' 1 ' L- --I I ' 1 -V, Y,,.,,- fr ,-,Jr -pq, nun' ' Y A cox. 'rs Farm Machinery B111 H, Sears E 4 ' o ,Q 0 ,,--1',-1 -an--r,1-1 ,. rw- L AJ 3 A Bl..- -..Bus 0 'rl K , A 9 9 Brunswick Missouri Jack Glenn's Men's Wear ahh ST UB'S STORE UIY it is new we have itn ,,,n.v, g-, , r 1, gawngwlcx SHOE HQSPITAL ENOUGH SAID f 'Lv V' I W, 'sun' e JW,-17,1 , , ,,,, ,,,,,,n , ,hnbruuuu . nl? 1 , gl FU ,WMF ff .-ff, v-r 6'A"'f' iff? fri? 1 .4 qw r ,..,r, s 1 J W' a ,, .-3. my ,F 1..- W,..,.A,,,,,., .. M. ,Y . .RW . " .an .+L w. AQ ,- in .ir f fp 4 J gk F3 HEP " - m'w ' NQQAJ 1 : H4 X Q- 5 A Y' YA., T -,, fm, 14,-,,1,4. '-mg., 1- 4 ey ax ir 'fffdw-'t1"' " x R . .l J.. . 4- J kJ,o- '. .g.J,. nb., 'fl'-av M 'f '5.. - r, ! . 'W 1 nf. p, mww , yr I ' , QAAVAJ . i .1 Qin, . I , 5' A, .A f21:41 wfsv,w ffffiflf r x V V i V 1 f gm , t' N , .--., . ' ' Tf45'f'A ' 154' . - my .5 f , Ar .Z!',q,,. GJ.-If 1 'r ni 'W if i"?r1.4..J Ava.-ww 4 L iwffik EMTLIE -Q wwmm M :W .W 55 Q 9 . 3 jx 'iff .jf 5-if ' .Q x d'P'1rc?aw1Qfi ww "'J"'Ul'U5-if 1 71 .f TT' S5 X .. Jin.. .... 'VQHGWL ff. Sv .3-E Jimi. f, 's ,' 1 15' Q. v,' '. L?,, f"Af.n 'Lv fff., w r . ,qu r-if ' ,V .kann 1' .- 5, ' , i ,. A v" .5 '1 1 ,W ,-1, wa' ff n-.L hbih , .xy 'if' AHL, .4 ,.ywf,:-yr" Sir- ,Q -f .' '- L 1.-1 wg?-f 24,4 .., 1. 'srrl L.: .vQf31:97gn-sh f ' " . A Jizir ' ' '-A , 52255. X , -Mfg? 4 , .15 ,M W-, ,- -B , 31 M. f Q ,,.,.. ,' 2 JUS! R35 my .Ax 2 M -an ww . , . , Qc? .. cg . ,332 N , ww "k- 5 -f f ie. 39? . , .. ,nf .E ' -gg--' it-.1 - , fi, , 1, pdf' 11,1-1 "W: ,.:a-ups-qi lnnvurf- fcunsr-i1nuu1nnnn.,.v-fu,,.,-l.. ..-.-an aowmnfw HMI- IBUWWO D R U G S T O R E AA Complete Line of Drugs Specialized Service in Genuine Prescriptions Filled Ford Parts. Phone 26 Telephone 28 Triplett -Missouri , Brunswick Missouri as-a-2ssw R RA-, -,-,.,n,,r in o,,- ii, O O ... C B E E YES M A R KE1 Franklin Ice Cream Fountain Service 'fts, Magazines, Candy 8f, Cigars Good Quality Bus Depot Phone 5 MEATS AHB GROCHRIIS Brunswick Missouri Phone 54 5 B Q 3 5 3 5 5 Triplett Missouri Best Quality Merchandise i Lf " :nissan 'I-, - , "1-"H --f- at . i LOW P31063 - BROABWAY CHKVRCLIT COMPANY Brunswick Missouri-1 WE WISH TO THRHK ALL THOSE UHO HAVE SO GEFEROUSLY CONTRIBUTZD IN ORDER TO KAKZ OUR YEARBOOK A SUCCESS AFD WE URGE ALL TO PATRONIZE THEN, THE CARDIFAL STAFF, ... ...o..r.. slab. 2 Z5 5 5 5 E 5 2 5 a IE is aw . vffVVsief 1, 4 -.::,. V Qf V-V . -Vg: m sn: 71+ -- M ' Q . , ff- .V . V A '- 1 . , .- ',.-f-41uw,ff-A- 'Vf1A4"-waz-2 .V Vf,:?,.we2f- 9, f .ff vwawlmv f y V J! 1 fffqik 'QV-:, ix. ,avg-'EVQVVE1-gt.,3'm5syV55-gg-ir-fy '.14,i,g4..,, gg 4-,.,.w:,'-.3:,.,zff5-!,V2wifqg -,, w?3ime+u?f:szV"3'1axw.1gf.1-?41.1?2 :1Vpg5j?...sV15wV w w.. -,c-wang?-?m+5::r1V' , y, .97 . -1 1-4 -. a1+g"12,:u-1-1:21fm.iff-:V-s:m51,LgL'?:::':,'Vf.14. fig? ' '- - J Q I- , .Q - -J, -' 11 'v , - , .. V1 , :: 3... N '-'Q ,Af 1' Q V fy .'g V:,.. ,L 5-gd., ' UAL , 'M-2, V, , f 1 V . ,, gg V- , ya 'f '- '- W ifi: -:V 1.. '. J mv g g K, 3.04-7' , r, EV..-F-5... ,VV-AV,.ixV 1,1 ' if .V V- '- . f' , :P ,,p F?g, .w.-M.-1V VV f5gzgi5q g.:?5" - ff Ei-' i5iiC2'f, 2 "' ' .-"5 -"4-."2'-VW fl: '-V' .. Rw"' Eft+f'aL?5s:.3 ' -rTQiu 3' ' 'wif A 1' :'.mqSVE+f??5FiF4f1S' l V-'ff ' jg WEE: Wifi ' "f5Q:32' 1 .-KENT ' W 4 ' W-rY5'Tfi3gggg,.v1,35m. :-52-:V""' . 4--n1fT'ffuV5f'eh-'gain ' awwsrw V Hifi' 'iffff ,F ff JSELQ fkff f 'if-if f, "iw ,am -' V-14 9 ww--,w-:V15a:..V- Vg 3 rf .nn as Q. H.-1.4 ,fwf,,,Vffu1a 1--mg , :"2g, 1V 1' :V 'Y-Q , Fw., '- V'-11 --5,11- V Jsf fvifi F1-S' Vw ,Qs L.V -warm: -- ' +-:Q 1 .- - 7 '1l" 'ff," fx V. .-1:1 1-V+ ! rdff-1,w-,.,- V - ff ', :f2,..'AT3f ., , .L 1 59 -. .f fwi s., . 1 44 - -. - ' .3 , .-HRV-'g, 'i., ,120-:'4?Q5 3 He ,..- gf V , ,. , ' V - .. f Q . 1: -1 :Q V . V P4 --'E' we ' V , A 1s:,.s..1-'.i.V Ve?1fV'fiVfgf- J cs' i k' 'F - V'9'.V,:3gf?-12" ' :5SS'?'f5'g?f' H ' -35451 I 'ff-v w.Bff.VV X :Aw 11 . f ' ,ff va ,- Q, .- ' " -V ', .rw 2 .- 'HW VV , V5 mi' :ii Vw..- :f:.Tf' f :kd ., 2':fv,'ff-HH V - "3'S13Qq'i "fi1 'F -w '- ""v-Sw V ' V ir-r' V ,YV , 1 1? 14-fp1Hs+Jas-'LW ii 5-zlagqtmffify' .-an, ,skis ,Qe.1Lf.V LU' if rf , VV " '-lvg' ',...-QE"-'-.VVVHII-ef: Q ,1,v.V-- .1 -41.2 . ' .V we fV, f .VP , ,mmf g, - 1-ff VVS-A - -1.Vm.:V- 'V .-a n if .zQf 2 , . , .. Igfgtgugir J C. ,f3,'i?.q...5fi nt ,Q , , . Y E r43 ?.,E " . . 0 ' lf..'y.T4.wf' .V 2-. ' 15? " "I rV: , -- 'fV-ft iw: ff-. 'P ' ff- -h , +V-V V ' Y i' Q-. " ' wif - sa ...fl-sf F- J V 2:5 , V, fi.. ,A . .4-- 5, f gm-1. Va ,psp l if ,B wwf , ,.. 1' V f ,bf f - ,fm 4 , . 1,1-.P .,-..gg3F,7f,1 .ivy .Qi X .. My .4,q . ,..?gV.. 1, 1 JW .f.LEg:vjiQ "'. V? "irq, ff.. 5,-if - V . -ng i:w, ' V.,gf'X.L--, ,, vp - ff" 19 3.5 Jw.l4sf33iV ' : :, .-,gffzxifhg 'W V fry - - Y 'N 'Q-Vf 'wk-1 'L' ' A lg'i, fQ:f3-Sm Vx V Y -L 1.5537 . 7f a"V ' - -- '22 o f ,- ffm -12 .1 ,. M. , V 'V :QV iw W . - ,J - '-- 1 ' 2 f V. 5 ' " . 'V - -...um -1'-'xx . ff -wid fix?-k,'1IQ12Y'2:1 H-fgg' ye 'f , 531' -' wi ' : 9f,. 'f . 13'f2fi'.Q"t wt. Q "'1. V m v - V i, ' :va V .. 5- ' Jwfa' 1-6 15.311 . -Vg-agftk Q 5- cl ' ., ."sh"'n .fy N1-.' ff pf .rv 'e-E: -. fd-3-4 H49 ig-ff. . -ww ..- ISSN-QRi"121fc: .aff ? N., -.ff"2':.-F :f-ai' . .H . , .-:VV JV .- .,, Vai: Q- .V ,f ..V Va 4. f... ,f41-V- wi--v., -V ,.,4,.,f -V V QV 1, - ,V va.. 1-., V N ,L . f- , A V V,aQ.,7f.fw: 4.51 5- 2.45, ..f D fc V- . -, , I, ' ff? V . g5'4ujf'1EL .' 9,5 15 f Wai? 4' f1.mi,ta93'-v., 3.324 , fafggu., ZQGV S55-RS' -'rgrffiagiw +s-Vf.,,g,- A VV 2 " ww ' M, if ,. -5, 1 Vw ' .. TQQWG'-' W21gi.:i:w.,2...-+ grgfff. 1 1-.,wg,5 j,Jg'y.wf:w,:55 fL. fm:-:Va.vf3L:-f1V,5,1,:g5,n,,,.:f'V- f.fQ-w5,g.L355.?i 41' m v.yg,.,:'g5,5gsfVg m g- - . WA 'f 'nwggzfffiwkxwlim if - 'iam V V: '-S.:::F5pf'g':waVr2f, Q V , - sw-124 ,?gAaz.'-.:'T:9 '53-fr , P11 ,' V.L.LV-Jwmgfr ,www 4 15i1QL"f,w:.5 1 .L . ': 'vP V.,.aLf' 'f , -4.x-A ---rf-Q ' "BLK - 5 .gd-nf 14:-' 1,42 N221 .wiv ".'fuA-H-.Rik V.-.Q Q .Vw-'1 .'f.VM'yV-fi V V X F1-,. L15-'emu , V J 22--V gfy'-"g,, V1 ,- ,Abi-.Vs 1 ."'. ., -r" 'vV -" 1.wV2r+'-2 sn -. Q. W .1,+4-,,.,- -'sfS...v,.,,f- X- Nqrff.. 251111. V Ven: A-fvfuukvf -ky: www: W .fa h1r',ki?,,V Tw - uafiiw-V'. ...Ne Mp., .- -.S--.V 534 ivan:-. WE -?w,V-.f.,V-dw Efgf- V, .V -V4.4-.VM --: .vi , nv ggw 'w-M. Jiwfl- .e mi-Z'. i5.wexfv2'2:?aMVfV ia-V,yT1v1l V if-waipffg I--V-'f1.fff+ffV'fr?' 9 4 V t flqsms. - ..-'J F1631 if . Vw- ,L'5r'iw?p49ff'9i'.'sf-ls? '5 sgifffehg 12253 . ,L . ' 'Fwiggzg V V ' - 1-Hgwr L, ' . ., ' 1 gi: V-'QL A V :,A-f-1g"- pfw 2 ' 45. 1 . . 'fr ' ., ' 1'-" - .1 Q1 4VeV2.ffV V asm vw :wnaww ' , 1+ 1g,ff1:z::w"r'5 All f-Vw-V-VV-4.21-352.5-iff:-':1,V.:V'f -i++f-3-af,e.Hi,pv .vaZ'f"zV:n1 ff V W. " ,-gm H SV ,. . 1 3514 ff2V"rE?1fwVeV -V ..:-:' .-Q15 Vwfx ' 'MF-51'1?'i ' W. 1-'V 4 235.41 51 - .32 .-V--'ad 15 -'n?,v7fVM':,V'-.fi'..:4' "J ' K win,-F "K31v4?:1w' A . M irfq-'EWET' 'HUF' --in . - V2 V-:rpg -'wimajg .. xf 'gr - 'mi - 1 V. CS -. 'Q-PV' f'ii:'5i'5.E?1.5': ai' .VV" 4 fV...vg.--, .V ' A if--1.4, f vfiiokia- , -, -:.. 31 ' 'f '- - . 'I' "H 'rf L ' fr.'Vf-mV5',2'Vxlwfux.-.V011' 'X -,v'V,-fk- . 1, 'M " qv 1 'fuk-wv' -,V . gf- -4 a,-' V' ' Qiavf , .'fV'gq,:' V,,i,'. , ,V ,TZ f 14 1 -,471 -q,,. .,' , , 5 '..- " -5, f ' 3: Q., 5' .1 " .. , . . .0 f'?f,,..:a.,g. , Qm4,,'i:1fTr..' eg 'tfgz-Fug. 'x .us f Tm? -.f"fLw. Je:-Q11 . . V fi.- J ff VJ 53?- B F E" . .' " 1 L Y-Hfffz. Ve?k'ff5" 3-Af, - STN-: '5 . V if ?Zf 4 ' i'H - - -- -V fyggfgbzggeffgggsfi' :ML .vi ,W ' MT' 4-V294 :li V V-f 'V Q: :. . 4. 2535-.., L 31 ,fam :Q 4 'fm5'?,fg,1 Q. ,. 41- 4' Q r'VaJJ ,gQg,,AgV f-,VV- 'Kgs 1' gf ff . 1 T273 V' V"5""v'1'Z' 'V - ' 1 ' 5 1 V: iii?" ' g55fLi'1'fV 'ff U W" '-f"' ifii JVVV- 4' L 5- ' Qff' L T' ' ,KJEQ1 ,. 5':7f21f?ff2'f3,VlW5??,2..- 'zf f liz. F 'Y ' 'W 9 3:4123 ,' ' '-:W-,,j31gf3i:'2Vg f'1u431' f'iVf 4,4 .f' T53 -- if 1, +?5p4+.f.xw-45ki.,... L, .Wei--'f .:1-.V ' 1 ,M .-M. .. wwf-eV?9f'-2-'avr sjvwig ,aw,:,-w.- ffezf ' 44 - - 'Vik-mr . Wviaau ff-kzfifffif q -Yf2'f QV' 'VH ' ., ' '- 2' -V 2q:h:w,:,.2 Iii. . VH . - ,.i.?gE ,, ,f: . V:- 3 1 ' V HV ff f- . f .. VV V, 1 an ' . V .gf K -vf' .V F f V - f .' ij '1. 'Q' . 1z'1q,V.5: ig. 1. :V 11225, ,VW V ' -V,.ifF"'1.T I ' E V I . Vfffni- ' ,Q -V ' V- -' -- Af -' 'rr-..,f' - ei: Q+q.ip.-riff' -an .mcqaw-v-V552-X x - '-15245: 1qVrv:.m5:mM.1-.. ".fVxvV1-L'?5..-Af1g1'-ff?-'QVi'fV.1',X'f M 'f fu- 592 'Q .V it fmfaztf' Vf,e5'N'ff 'A - , :-5 ,5 ,Vw L",:-Qi-Hv?'5f?-Q?-..p5,,,3,va-.,.f'- wi , ., ,,q-.fge,an1"f':-mffgg..wins- .f,,S5gfEx1g::4,,:4'.gri:-TEVw-'if , :"- -' f 5-5-.Sv 1,4 .ugfflw-9 ,A'f::q:g...-+?r,us..G5 ,, 911.1 1Ew'sw5Z'-?5f.-H f"v"?i'11geTYgf Vgvfige- A g , V ..eg,,,.Bi- ,:,41,V::A, .fam W-fVVgfLg,,f. A 1. 'Tia F 1. Q .., , 55 5 1,5 .-f. zggw,-.pf J. V V ggaigrx-w,v,1V1:s2-V1.4 5.5: W-..w V -V . -. 1 A .. A - V - -. '---fs 11' M Hr 'V-- iv 5 ' uk- ' 'iw "E:"vxf'e'i'-swf V'.-QJAXQESQ-VVR1' V: M19fH-a- V-1, - 4 72 L-.1'.:HX . .. ' ' if-.'5'f"' r?' QVi2g.5.Va.l,f -V"-fs: Yrizlkw, 3 5 .H-,':.:,, I V A, - A'?T??ffE'f.-'- 12115-.gzia 4. -f,zgg2r.:5g,f,,4ffg.1g - , .,..-ma.. . 3 .- ,fr lfpjqgrgf. V VV- gr gy ...wwf -. -tw .,.,,, .Vw-.qwg V-.5-mf, -f" ' Cz -- veg, 1 ..1. 'VV-gn, wz- V, WV- 25f.z'1?Jv+,i'?9'?f'f"' AM 35'-Fi-'aww V -urs-IEKEW fviyf-.F :.V, 23994: 'P "'ff1f.w' i-wi. gg' aa A Q- W ' P' V , n . . . x M . 2 VV . V f'7 " lgisifilfx .RM V 'V- 11 ..-Ll -' H "3?QYf2c?5,f5"'.33 ' i.fi'??55 .4 P'1If'i"T'-.T FTQV- cf1Q5'1?5Ya5?5'?f 7 9 . .. '4 , '- 5551 11' ...J-'h'iL?,215.1 re MU- -, H f. ' V .Q -f - 3, -iw? f ,-1 V, V. - , V wir. Q-was W.. ,,,,f.:,s www-L -- , Aww.. 4,L,gf,Qs-Lv.-?g,iV.',rrn-yin., Lf N, .r:V,g,:aS2,V V- 1:0 'i:F,xaY2. E1'3i5f:5g-W -fUi1:.rm,1 ., ?' fq5L1f- 6 V Egg' nay 3w,.,,,.V55.'. 1-,123-.'f?53g,,M.,.gSr.S:-gg, gy-g' mdfgwi-af 11,9 mx . 3. .-, Viv-4111,-P -:iq ,gk V 'fqrfql V -V .,'y:ql55V3g:q.-fsiii"f473ui - -ff ,. V . - A .V X- ' -. ' ' .- 1- ' n f- V. . x K - . 9r5g.w. '1 ' -V T355 ,-,L-,gfpv 1,?g,1. ' r' .s ,V 1 ' Y-5,1 fr. .E T V ir. , gf .: 3-'gc-V-,,. Uggwgf Aiq17,mk,,.,::f Le- Vg. W .gngifgx '-M .-f1,5F"'-W-Qyf5P1:,-491 K' Vfaiigg ugly., Aff-M+5!,:1H'f?j1a.p? , .mv .Vg,,,,g1'-1-im, .'--5531.1 ,. . ah , , , fm 4-' , . , 4, -' '51 . -?1rvf,,4- V-1.3-Ewufn, H -. V A 1 ' V 1 .. ' V ,rw f: 1'FF' " '7 -7'9FF5'?f'. f2E!32:i?k5Ff"1'fQ 3? ' 2:10. Eiaref' in -f"iG-35,9-"wb 1' 'Iliff 7 '11,-5 'Z''T.f:'fV5:q,2V5'-5-.,.1!3TgJvM -ibfigiiif.-mf-f:b5,.6-. cf I PT- ' A ' 12 17.5 , ,.F'gLs4'2"EHf ,jfs 'MQ X. 91. -W. qkiiw -2- . sy we V-4-.1 ,A I ,,-5, V. 3-gp V .V:V,,1 , ,m,1':5i3i-,,,,r", ,, -,,.-V,-,V,,1,,. .,g,5,.2,,... , x V ,.,,.,pQx? .. , 1,,.,,.,-533,-., , ,. ,, J: . H ,, Am '.q,,,v.4.K4V-iv .,:.1,, . . . , J :sl's3J"",fV L, Q'-VIR' 1564? V an,-:X','w. . 29? fy? ', ' msfif 5" "-',- Surf-far: -,VP -2 41' -u "Fc :N W-3,35 ,A-.gk -1.,... ,-..::TB3m . 'M 1. ,- 1 - V ., ' -.S-ki' ' - f -w'wf- - - -,:.V.4 --TP 'V fg. -. bf.-1 VH. 1- .' .' IL?-9 1 ' - , Hu: V . QTEEV :'V3V.Vm.1 -:ff K3-'- .. - . in-X2 2 F -. "--. X F9 93' N- .. . . ' 4 f 'NW' " V-fafvll 33+ ff?-' .: +,.:.Qg5-'WX'-51,3135 1.5, 55, A -. ry -f'aE,,g. 2' V ,gg V-. - I .vX,gg3g.,a,.V.V.,pfV,f:g:,,3,-v.1 5-S???5g'4:agzg1f5g4f' is-.Vw1VimM?g2., gag 15 3:-. .,a'-'- 1 25 5.-M -A x ' ' f gg g G , g.'i'-,+?'152z? L .m"w:fVp Y-ff, " 2 -VrfVfQ+-W , 5 432-Zi? A ,ggw VFYESYML " ' '51 w+3sff3+V--1 ffae?R1'ff--7V-1'wff?2a-?n?f51?i?+f1"'k?rE:'?- M " 1f6'HfV5m "gr ' . V V . qu-ff wil. 5ip2'1.Qi'?'Gf - ---- -, ' ':1Ls-f:WHJ'-'- -12 .1 . " .2,Qpffgfsa..1-.1f.'fF,:f'fr-N V- .4 - A 'V." ..fV ' i e + . :wma.-'wi-f1'P1'2"'PM fu' xl 4523? 213.gif 'f V .,.w.r fab:-,,5g,-Vmf.VVVVg5,gg..:rc, xr?" n -iff '--,, ., -gms " ina'-V V V F1 - V f. Vg. V '32 jaw-'- 4-'f Q :if f ,. ff -ff ?' 'J V' 1:-Q' Vw. -- f- egg., . --ew: fcff-:Q -- ?wVVw,,.: - V224 - f V -4 Q - - R V, . V ' ,V . .- fhifi. . ei -L- ' f"r J+'eV - V J: f '-if ' Q ' fix fi, J.- 'H 'Y ' Q1 1- - ffl 'x , ""' ' " lf?-' - ' T51 'TE ,: K '-Tfiggs ggi. 'SN " . f f" W , .. ff - 1 V.- .2 3 2n 1s VV'. " f1.,2.V1-1 A-,.a:fQs' " .5 " ..qgfQ',,ny 2' .V W EL fFw ,,aw-:Vr,,,,',4ga.V V. V1-21-ij Tis 'FWF vgfw 2-:i2?w 'J"" ' f?Q3?37i17'.-.ivy -s.-45.V:-WH .-Me., M'-' .""- a'. 'g...: . , ,,u,55f.- . Y ,,,,- ,I gas, f. : ,r.H'55r- D.s'55.,'.ya'Ugg,figigqgg-Qgf,.54:'1g.Q?3,JriQ754'f "2'v"' Jggx -Vg: V! , ,bw- ,:':5' .53 '- -,.... - " 4. : pg viii-V ,, :51f41f"fj", , : 5fwg" '..- 15- . X-ef-V aff A. ff ' 1, 5 -,fm 539,55-.'.f .. V-JE zz.: 1-rp.-:'. ,H-2 -M .--- Y, .L .V ..., gs 2' A - A V , Y M . - ' .sw 1' ,V r'-rr -Vf.. 'Q' -' w1+VH'VH-- Fawaif 21:2.1?ws-Vi.-'1Vf-Ax',1fff'd ex . Aw. 4. -P-3-gw v yf . V " wiin fvSmi?1fRfif' af- .p z,::fg-.fam-4335, ww FM- A, f9li,ff-V5,m.f?rbi?LA-Fr 1- .V .K LV M-..V.,, ,,wVMg,Q1---V.--.1eV5Va4.gLfvQiV-f.:,,f-QEEFFV.fwaaegyu-V -1. -':,wf3,. :sm-. ,aj-,1-V wh, .W ,., ,Q 1 - 'b -HPF -, 'sfirf' ..- '- ,ggqff-43,5-9 g..,Q.f:-fm fe, mr' - ,, ,,:,,.. KV.. "1:,. " x" ag ff.----1,f , Y - My-5,.,.Ag 1, -.5-...a..,.i5,, . ggffrf u9:V'.:gf:1,f. -family-Lp. L- -mg wg- ,. ,.:.K,,V-5.4-. .,'fn.'1f-:.!Q,??ff Yi--gg,-, mir? if . fs -1-li. ana ' fi' W xrmfdr21v:p3,VL,'.F'q?mxi.-fzfisfwag H1 WZJQMPQ 4 .V Met : .sa31,,, ,rw X'-+" Vwfbw' -if '-a ' V .6 ,-V 1-YW: 4-- 12-Q ' ' 'V T' E' if'-f1"'?' Vz' '- -1211 'W' -ff 1511+-." 1' -Pt,V:ii14'gM.f """'- 'DBFI-? 72 s-1 V -w wsu'-"- -V..-f -M: f'.V'5fQ:.:wV'r:.w.izPF'-"-1'fV59'f?if5HV'.i' 95: 'M -n-V?'f:'V'1iwV-.af JU 9-. .Ff'11f1- gn?-1A3?'H " 2 V2 -c - -- . Eg 'awe , 3'QK"553-s,Ff'Er.Hwz-Av-'QV.' 2' :J wie, Q. ,L-1,,f..5,9 1 Wm ., '.+-'A V Es-gif 1.11 mf. -if:-A' ,Vfr4,'f"w-Hf:fr-4,--sV-,Q 'wffqnf--w V 'Cf 5f34eS'?f,1.sf1-9-f'?,-'W -up ara, mr- aff? 4ggSii'fff5ivi'P'i-N"fv .'hf1 71' ,.Vw?gg,f M Q, fz -.. ' . :'re':V51fggL,mff'iwZf-Vfgqg ' 'W' ' ,f-W . T 1'1:-Vwfiyf .. fs- saw -F..-we-.af -. f, -V - 3-, . ,f 1 J ' 4.111 .Vfwfv-f'1., if ' J- ' 2 .. 7 Q '. Flfzf fwgz.-f" -' 3-17f.' ' ,. . V:'31"ff1 ' i'i,-F:'f1"f- .V . '. i' 2 . 4 V WV " ,.1 rfix,,q2gi., ,.1V ' .5,-,gpg 2.4 ' v w f -i' V :a12f.s:f.ee:2.q+,,,4-il..314,,zsw51Vi.g3ef,aSgg2,gggg1. 'L'-xg r'ffff,,-:E,?.ffge:ag.LyV-7'fa, - f":V 72,31 5'-15' . V ESL' - 'f' .',: . gh-?gi?,25 -W1-,Fw 2- ' f"1'ffs'i ,1 -'P ' XV . 1-ff Sr' 5 ' V --aw .4 .sn - . -rfi'5i2V.g WV: Efiw.-ff-3' -TPS? fum? 'h1':,?T'Lf'2 'H K' 'V sf. - 5 I 22 gi 1 k 1 W1 3. 425 ' " Qgfgx f f ':. - 1 +5!lV'Q,.- ,A 'f-!'5f:M' -, '- , ,?'fHm. -54-ggag, .Wi -ff rwff-11,,, E.. ' ' ..'f1 , . 4 3 xi - , 1, .g'LQ-LQWW' ,wif-Vp , 1 ::eg,f, g..1,4 m?2i:f'li54Li,p 2.1231-sifiilleefv' -J wy,,:r,gfg 3.. ' -'iea'- M 1 4 i 1 4 ' g, 4 'VwV- A Vy,2?:2V,,,2ff2G ff- VK ,.. V . w fsgizgfff- V, . 3,44 "" ' V 2.2a'.:w-V -V, F" if-Q .ff:.,.- r ail ' Y ,gf I'1i'a.vJi'f'x5"V.-ffcixilff - 53' 1 'V:f'Vs:'A73-14.53 '-iw?" '. .'f"TVSNf1,g??'?Q!':. ' 'Wifi-ifV.3W1-vV,L'7?E?'fa," , T3V?"?" "" l' ' .J54K3'13!1,54EEk!1f ' V ggfx Fw V V-mf. - -'nafwrqeg ,, g f.: ' Q , .V ,, . l .. . ,.,,-A fig ,, . .- 4,3 , , AV .A ,Jwfh , .. -5 ., . , , .14 J: ,ffl f',1fS,,u,fAf'fer:gy,-' Q, :gV- . , 7wX'g,v, ku 'Zig . ,-,f-. Jr? vi-971 '3:. 5-11,1-,in-fr. .ff-1,L535gf.3V ,.,g?ff V V ,A ' ff ff" . afw jg, ,V - . ' .' V -N 4-Vfszff f - . - 4- 2. , 'if ' , " 1-xilgq, ' V. Wulf:-jz "LF-iw-QV1p'1 25? gg 'V -ei: P' A I - -' S emi . t. ' V ff -' az-,. - 4? 1 1 ' ..--2' f 'ima lex? iv 3, ': 'uf-. ,,, '-.gz.f:eV1?'Qa,.Vf:?2 V1--ve., -M, .VzQ'H'- ..Ai.f:fVa1:-QQ1'ibzf'f' sax: grew f 7 .V f Q . -ef . Y. ' ' -V .1g,if'f"YTwf,wff'. " ' flff' 'fl 'K ., - ,,,' ' lmao' . .4-Q-V 4 -'41-V nd' V "-:Vr"""'Q . 14634, " V '1 .x9-'fx-fMfv,5vfQ:ff?'.,wvH!-,Ve . 'V .4s'i.i"?H:eJZL1f4S.Y'1H-n-5i'25,.L.Lz-1?wh xlibs- -we. . A5 ,V , . ff ,,v.,,. Jg.V:'5E W -3 , Vf. 'E'5":,Af , ' R '-'V-P 'Y .f ... fir ' zgfffff . V' X'F5TfV-..eSwv'..f-,.:'1w'v??'fggvfggiffffimfi -51,11 .wear P M 7 Egfr? - 45.2, ' V " 'tffm' V' ,. w f rlsise' Vw ff . gf. -V . mai ,KV ,V.V.43f.,,,-,yw.r..- ,,- 11.1-yw-Rwfi V -,4 ,, ,..,.,V, ,-1-f-V -fVVf - V1 -LW.. - mf. ,,. -- f '-'i?'T'v5'f -"inf ' '. 'J H 1- if- 35 v! K -- Ewifz- ' Vf riw ' 5 J 4.1-i7.?4'f?ff5ff,IZf+.f'ftFfl"'1?5e-fih.ii-SFQSFY 'f5f31-7'L1fL'Y5- "7 71" -ma ?" --f 'HEY' ' 3 3. x-Aff' 'V -'+. - 'ren ZEN-4. :KK fo' f ' "4 .L "Y 1 f . ,, :!i"C15.-1' Ay1LiV1fu, 3' 2' Jw 1g,fLf".v-g4d52f,ff1f-,-nm.r!i:z.':.f ,ff-1-+g1?+-z.'3Ef:Q'Ff'.37?1H+iji+,5:9fQ4,f5.,,Jf fig?-, G,-i?4fgFb.zf 1?7"'i- T2 -' Yi? A Lv?'?l.'?fi'- " "1 - H36 , f 'fi -A - V' ' , , ' 4. A :W ei' "F 3 2 R Vf.fQ,.,,.:-gQ- A 433221 'g ' Qi4fVkff1Vsqme,g-ge? :V'f f ff'fQf1i'5 ww-2-Wl ff .- f' V h"1 V iejeffs - S ,. ,X1-..-2R V.,.V ,, :Y .- ' as -:" VfVM.V',9rif'V 9: -V4-V VV'f5gg,qVV'sv .5 rag.-1:-fm.. -ff 5---wm.E+y+ .eeV-M?.S21ialgfen.rv-. 'J X VV -- V F' 'V 4321 V . es-V V1. - - 'vga Q2 f 1: . f em-51 ' Hun? .H"'f' 1 Q ' -"7:?"' V412-:FW-gE3ii'10'ifV VW-fr ' .+S'1-1+'--'ZQG':-Q--Q-M . --af."a?J-'1VV.V'- V. 'f' 45" 4'-'ta' -V 15? f'i ' -X gin:--e "fav:- f M A 1-V,.,V,,,.: u- Q' 15 Yi.-,gk , .1 , - V-SLM-.NVQ f-S' : - V 91- ,.L ., .gg-zmL'emE5'f1e,,L mn., -.1 .W .4 ,VVf,V'V:,aV.vV 1 n-' V . '7g,"iizEi1l-" .ww-f --P. V zf. 'P .,V:..Q4i:.?iL-.ry- V ,Y-.avg -1, .V vzaqv me-' - ,- f1ff.Q:. 'Vw - ww wif 5 -'NV ' 1' 511' .Hr ff. . 4 .1-w in E- - A'f f ff? + . we 14, 4 M Nil- .2 -V X A- w g. ' 4 . T 4 'Q V1 .if g.i.,,:iVV1? 1: ' gr! ,Q 4. if ' -x. V Fffjiiiiif r5?f3iZ:. if M vg a- "5-fi .ag ,I . -.jfj!.:1m'k:2qEQ . gg, gf, 1, V 3 -i ...J1':a.Z' . 'MVV' T24 :W F - . ' - ri 5 ffliff' Q ' . -JT". 7 , -41: qf'-5 , Q,-fr J wwf.- - 'fy-1V,Ff'ff:z'5P-gefw ff ., .J 11 . 3 . - f., 'f"" " V +' 'V pgg-..Q-" 4 ,, f . V" Q- - ' F 5, igm'?e-'-13? 1.7 LV.U ,Q3 -1- s e 5'-f! - "-'ma VV I -e' V a m if vga gq-,,A4:.1Q,V . ,V 5, 4 f b--. V-f.. f' f iw- -1 -?:,fs.g- we' 1 1',:27fq,:-f,,1V J, ,. . Q - Vf: 4:6 ,aw-Qiffffqhz-, ,,.V .1 -wg. ff- u g' "- . . - 1.-f m .- ' .V 1 V 5.12. ,gzf if -- f 'A'fi. . 5 - T J F9 1 zffffggg fa .Q wa 1 5:55 Jim V 2- M' 2?5Jf'P?1v-j'gQffV1?V 'Qfkwblk fifgusi V 5 W' fwiwfkl 'lab 'Q' LL-f..,:.V vw 4 V12 '5'1f""1T'ff' mf V' A .:1.,ggfS-ifgfif MV '- ,f tis. : w:fm. v5f'g VV 2- -aegis?'-a,..1:z?L.ggf.V-IG' W ..-fm V. r . -ww ' -" - -5 , ' V J .' -.' A 2 1 'V - 1:ffieief1,., v2-"'+-Ai-19 -1. fff-,Q..- ,A-I .. ' f--Vf-Qff zff ""' uf - 1.3 g . h I 1 V N' , 3 . . W gage ' 3 V L t kiwl- . V '-J-"7 : M'-f.- , ,." ' ' . r P33- ,S V?'-1.'f'fS-,,E, 1' , V .' . .ea TV- '-?"5 fif'-'S-iii". K '. ' . 1 , Vi V- "f'S"- . 7 J ' . 7 ' -'Ji v" V+" i - -' 3' - WV .wifffp V V .. ' ff .sv Q.: Vf- f iffsp x ' M-VV, 5525 MV' Maw ,ami new M, gm. ,Vffw agpskzggg .. ,,, ,. f,,.,.v , Q., , ,1, .A,. , , , ., , . fm ..-err. if ':.,..,.Q, ,gs .: ., 4,g1.,., -,.r4Vf::4e1.' .4-'f-Ny.fVgp:JV ' J V, - H f .- 1 .V . , ., , ., M, f.s1I1e:f-'H YW., ...- 6575?-bf2,4,Qm ggi5:33:53-qgggirrigk , x ii R ' md 4? ,gg .M 193' Qahuia 5, feng 1 ' ' "" wang, 1.-'f' 5535124 . -V. +4-. .Vfymif .1 N V 45455 we V: wg' , . ,. . ,iff - 9 ?M24'64.. L- '5 .?,V i,fQ,fQ.g.V,4,,g3,55'gaQiif- .415.vf+a-af3,,:Q3v?-x3 3V.m:-?,giwfrfftwfiigf .. .Q Q, 1 1 5' i .T qu?" ,Ta v I ' 1 " ar- 1- Dglffff R 4- M3 3,53 A ' L K W4 ,gh at .1 534:45 Jn, 2 Y 1 1 J 21" ' ,N v X , ki Q E4 v 4 ff 4+ f ' -z 11,5 ' xg ,Fa 'BF' 0 W. 1- X N V- Q 1 V+ V ,M 4133? +G? 7 "' ' LIJMML Yhgif nfgiif . iff: ,E-,' r 2 VH Q. . wshw.. 3. PT . 4 1 wma-mi .. ww: 1 . 'ff . . H. .... VM , M. , , . - 7"' sv , ffm'-1 lily' 5? -V - me f - s. via, f M ' af-fi-H 7 if-Vw Vfz 'HG' W 3 V M NV if ww my vi 1 -, . .- , ,g,-1 .Aly 1- ' V V -- , ' v ii." x . M 3 ' fi - 'R HV "5f9Pff'i, -"3 !" ' mL-.1 f .af V ..V,V V, ---:' -L.. . 1 , , - '- - - -' ,-. L , L.. ...:- .1 , n' 2 L. ,. H,-V ww: . .'1.. -' --4"-wr' - sf 'i ff ' q' 'WW' J5 - W 'Wk ' 'A' . ' f ri' 1 3 fl "F 1- 51 Q is .af-22. 3... .. 7 v -'1 sv 43. VV ' Wm M 1-Qfmpwpvgfgg ,, LQ All MTB vi Kxd.-Q. . .. -V Af 5411 :W ', 1' -,iw bn. as V - H . Wa 1- f., ' ' " 0- 'f 1 'fn T'-. V' '-x"i- V Q V . -- ' ' gf Jr I ,, Q V J gy, f ,gpm V f-4 . ins 5. QE 1 " 1 "' 'W +V U " A Q . , H ,VJ V :Q V- fm. J . W Q, W' F Y' s V' X V ff .N , - ,. , QM 1 --- , .: 5 ." 'LV' , . f zzfrgg-fs-f if Q W VV V in .V-fVVMVVVwf V , ew .sz :V 15:11, y,amyf':,w,:mf4 N .. 'Vw .V VV - -V .f, Wag. .V , - M fgV,g,Vg.,,gy.f .Vg quzqii-:,f,,VfV-f....-L . F, YK 5, ,, Eb, 'W Ji 55,6 ,rp ..-.-Q tray! ar . .:,-, nh- Vie. H '. - 4 - V. . . as .1-4 51 ' '1r'1.,L:-'L--.-: . , ff . PJ-A :Pim 'i."':'4 4 .ff .V 2 A 1 V if ,,,. . f i w - 1 .. , Va Q an Q Wh ,f3Q+ 1,4 S -. 1 A +3525 5 1 an :A F T6 nfs, n-P+ Ihr r 12 . rw., ,Tw ff g A. M mf N' W, ..1,.:4-ff Q QW.. .W ,r ,iw QQ . 4' is f- 1 V, 'L 4? xv .. , - A, , V,. Q, - ,QV .WE ., . - V . ..,1, .1 .. ,, ., . M .. ., , , ,4, , . -. 2- ' ff f- V.-V?::'fV5.,'w,u.n: V' .1 . -"ff '.r-42?w. f ' ' 1 -K! . V- 'M V .1-1-wh ' ' V - .L Y , ,, gei-M.-515'-,, ,4 . -. 'f an -, .gn ' 3, P-fvT,:aVQ1a..j,r' " if ,V, ,'AfirJ 431 Q' ' ' ' Q""'ui"'l ' ' "5 ' ' 'Sk ' . 'f -"4v2":'-'71 1'3"g.,-ff'ff'i5?-3.5, A "fl T'.'f'faf3'35' ,f1,- V L QV ZA. ff. I ii M V A 'keg' sv 5 'ygitx' We i., 3 .2,-5 ,QV QV .1Vx11fQ!-wa' . -' 1 1139582 'Q ws --.V-6:41, iff .'.-ix.,--53 ,M ,.J'-,N 1' QW 1 ,312-L wr ii I l f' , .biiggb jf, ,,,:-.-....-'T'f 1 Q- 'H ,:'1V.yL- V., ' V ar.. -4-: 1.-My ' . "J .Q -VV-3,132 ..,. 4' .: ..v--JT' ' ' W .,r . f "I ' Vg. 3524. 1- .1- Z 'll-SV-2?'.'5"-"1 ' "fi 7-'25 . -- V5-L.. J' -1 " ' ti ifix' f' B - A ' ' A -


Suggestions in the Triplett High School - Cardinal Yearbook (Triplett, MO) collection:

Triplett High School - Cardinal Yearbook (Triplett, MO) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 102

1942, pg 102

Triplett High School - Cardinal Yearbook (Triplett, MO) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 94

1942, pg 94

Triplett High School - Cardinal Yearbook (Triplett, MO) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 77

1942, pg 77

Triplett High School - Cardinal Yearbook (Triplett, MO) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 73

1942, pg 73

Triplett High School - Cardinal Yearbook (Triplett, MO) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 101

1942, pg 101

Triplett High School - Cardinal Yearbook (Triplett, MO) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 98

1942, pg 98

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.