Trenton Central High School - Bobashela Yearbook (Trenton, NJ)

 - Class of 1926

Page 1 of 104

 

Trenton Central High School - Bobashela Yearbook (Trenton, NJ) online yearbook collection, 1926 Edition, Cover
CoverPage 6, 1926 Edition, Trenton Central High School - Bobashela Yearbook (Trenton, NJ) online yearbook collectionPage 7, 1926 Edition, Trenton Central High School - Bobashela Yearbook (Trenton, NJ) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1926 Edition, Trenton Central High School - Bobashela Yearbook (Trenton, NJ) online yearbook collectionPage 11, 1926 Edition, Trenton Central High School - Bobashela Yearbook (Trenton, NJ) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1926 Edition, Trenton Central High School - Bobashela Yearbook (Trenton, NJ) online yearbook collectionPage 15, 1926 Edition, Trenton Central High School - Bobashela Yearbook (Trenton, NJ) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1926 Edition, Trenton Central High School - Bobashela Yearbook (Trenton, NJ) online yearbook collectionPage 9, 1926 Edition, Trenton Central High School - Bobashela Yearbook (Trenton, NJ) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1926 Edition, Trenton Central High School - Bobashela Yearbook (Trenton, NJ) online yearbook collectionPage 13, 1926 Edition, Trenton Central High School - Bobashela Yearbook (Trenton, NJ) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1926 Edition, Trenton Central High School - Bobashela Yearbook (Trenton, NJ) online yearbook collectionPage 17, 1926 Edition, Trenton Central High School - Bobashela Yearbook (Trenton, NJ) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 104 of the 1926 volume:

'Q :'33. :- ,.sQ" J554'W3?3f7!55"557?"' L5"ffTfi'I"ffi' W'X9?zMW V"L K ' 7 ' ' 4 7 '- ' . if f " if? M? ,. L M6 f af mf- ff 1 , 'fb ,, ,M , 4, , ,wg . wi f ya - q, f. . ,S ah- 'v -W, iw- . fb-f f , 420 "JH 4 . ' A wr -Ay ' 'W' 'F N' F: 6 - Q H3 f' V fl '25 f . , If .- ,. , , 1 X., A "1 H ff' 4' ig. Nm m N4 V, +1 ,. , ga: . 'K . fa' c ' R Zh ff , gg H f ,- : SM . ,, ., ,, , +V, Y -F , , . V- W, M vw 53'1 va'? Jw N-'5f3'tfrQy f d' f' 1 ' IW-'iffy my . 2+ , wi 1 U x 1 2 N w w. '53 ' W ff W, X ff ,wx ,Na+ 1 Jmyl-290 - A fh vin . -Q , . -f, -Q, fqaggf -+ 1 X Q , ,343 'W a' SAM . M HM," , ,L , ,k A4 ,iw V ,G 6 E yi? K n A 4, , W A 1 , 1 A gg - - ' , 1 -' w-. N M Q' ,, .m 55:'y' A W an H A M' if WA' aiggme , ' ff I H3 ,wi t Mu if gg fimw 1 X? 8 ww E2 I 1. 1 1 . , 5.g?5' QE 'f AE, N F' ,Q 1-Eff? 1- 'L ,,, , . V, 1. -mira: ,S -' ,- 5,,S , .q.1, iw. ,H .1 P ' ,1 ,Ugg ,L Q . L' . gd l 'W kv 'Pty l V 1 'Y fw- JJ . " ., 'E if 'f 'fe' 21 - f ..-fr, ,1. u'w""'7 ' ff m " 7Q-- 4: 3 W wifi' ' 'H Q' M' . 721.152 I -vflifwaa "iff 1' . W ' -ef ' W' ' ,ima ' ff. gf 1 ' 3 ' ' -A"M4T5' nfkgsf Q' lx1 J" J Wav! 3 Q f .1 J , .az ,gf 254 A mgw-Qwvfs Q , ' 1.44 5 wf, ' ' --3 .J Q ew '-.I . '. fy ,v 9 1 K. ' ' L y , IQ,-V., 8 ,A w 4- 42 t 35 4.9 if-5' 3 be qgfgzafgiv 524 x' x mfg , MQ 15mQ?x1'2:" fm W... M , 1 k ,I NE 935945 ' .. A . .L - 1 , f .,, ww X :if ,V , "M W f M ' ."-.4241 -.f ,.,e ,g, ' ,, mf g, , , M W' ww. 'fs ffm? .bz - Q ' - , -A .1 fr H . , Ri. - -L b 9-ff' zwarfvv-,' ff- , M ' - yviishg' E1 -f i .1 59" QM Q .9'ffEJ'fHf'ff ' 3555 9 fx WGS' 1 4S"gg, .lf-."'iig' x +559 , 2545, W 5 ' 13, 'f3rz4?:., .' A , , ,Eg Q, .w if ,..f,f,Q5 C. '-aff.-'Q 'fi.45,f..Q:' w 1 ' 'X QL- L ,L 4 .. , - . y ,, - . , -M ..,... -. - V. ,, A V.-P"'!5f'? ' , "g 1.,'ivi'?' Q .Qefhgwy Q S? n r,f+sE'31:ff5 ,Q. - ag ' .iv -" - . " 5!fi'f? - -V 1-Q :'FV.vV.V:,.:.:xwV.-'zzz'-... .-.34 -r:V,.,.1 ?s.? .f VV- V227 + fax: V. V -1, 4:-, -,uma FEV .,-Q-,g+Y,i,,V, an ,F V. ..., 5W...l..UV W - V- 1.-mvzvL--.vw-4+:g-glnfv-.5 Vi-. ,..- -fs . ...tb T. Vf-V52 V-:- - g,.-59 .1 ,., 15-A M3 .Vhuwf-.,-V--V,-f.f,x sh Y ff-V-V ww V ,,. 'f-1'4',e,,fig ,.,.?a,2Tf,.Vg,. Fg,,,k.,5,,1...,p ., Mig. -gu.QZz5',f..5 . ,E gLvgVg51,. 2g:::j.V- gg-1353.4 .T Vj,V.:,s3,liQS:i.f.Q,5"if,Ls5 - fr :..Sff,JV::.igiLa,'fig'-5,11.gtg -g.,gg?j1'w---'EIBQIL 5431-j? . .v W.. , ,Qfe1.,..A,. ., .. ., 'V .ff f V' z',4,,,,ff- QE, 2 ,,-,tw ,.5V.f1-.F , V. .,4m..fw3QV,, . gf. x,...,.V -33.33.-..q.3V ,VV K5xW?,?-:-.Jw ,A-...P 5-qvfitfzf ?3wE3:ifSf5:-Yrs-f'-?:E33 aitbkl.-"-: 12555155 'i5:f?!'e,H 32? :V-w',-1-4555! KY., 4,.,A . ,,, . A, V, ,R .ft vV Vs.. -.VVQAVVQ-. .- NIV. 552-u. , ..VV-cV..-fur", ,,VV V4 'V .w4,154fV V. .V-fT?:V::-.T 1. - Hg- ww- V .V - .. by x .5 'X n 7"--"'VqV!s. L- -4.4-SV:r-4,3-.Q-5 - ..,-f ,..-.sz-.!.V,'ff-1 F -V.Va-V..,.Vv'i5..:,-V ,eV.:'VfV..f va-'WV ' uv sh ,E-lvl "f13'Q3b'Ki?2w'1!f1f-'E M-' , pe? 'K' X' fw2QwRV 'ZW' ' fiE11"Hfm gg"-e-'ficwifm mm 1 mf - K- .XQVVVV fmfxwgii. e.i.V VVq .-' V+ V 'V V- V V Kgs? V. -1 V'-V, 'fs' -' '- wx, "1-...vw : .V -1 . ,V .- -4-' - ,Vw - V ,. ., ,Vi V, . ., ,f,VV 115, ,.,V ,. 1. ,., w 5 gf" V- R .X 1:51 .Q 12 . V ,,,, , A, ....K4a,iw.,g,1VfV..w, ...,. MV, M. ,W-ag, ,M.,s.?3. wr.,,f., , , 1. V Jef, VM ..f.-wg.-42 V. -f - . :fV,l.V:f. V--- V, Vx 1- . .-rg-WVN . 2 'VV-1'w.Ve1"'5..V-2: -4. fa ,- 1-'-V-uw 1-.V.1w.f...-,cw V. -'fri-1'n'wf. Vfiiy' l-2"1'-FV-?'fg1iff1- "5f."'1f'Wvj5 'V'?g-gQ5PiT:'f " :T?"'!3?:f7f'efg5, ?45::w'i,Qr,2 H .V - . ' '- 'f' A. 14232. -12. .ax .F -.VY-fri 'f V'?-f- V! 72"-Vi'1.V5,"LL-Z'-P -U5?3f'2-.- -rv 'N-- D' , 'riff ,V1,'A" TI 'iiifi'-V' V ,. ,, .,.,. .. +V E34 -' .gs 1V . z 4-.VV if -,-HV g-rw -N4 V..,:,g..,.-i,4- ff V- if-V ...:,.-:fight 'Q5' 1--31: V, V.,.z , 5 3'-in wg! sl.-f Ng ,'.'flfE"-.V -. .fm fimdik Ugfi Vx Q' -VV 'ff-mf -f'il"'Brzx-x"'2Lf,:, iigff 1.31 541454: -'i"'f"'V"5'q 5'-f!':'--'-'H -2 'QW 1 . .M--,su J VV. V. . f.,..'g!g1HV.V-V-'V.f4.1H-' . , 4. ,,, - -5. jf: :f'liffgVtfseVw.i5 -. - V '-5-" - mf -'BELV I .,,V If .iff gig- ,.fQVi53V3jiVw,, :iffy , 51, '.,' I -. 313: L 4:3 Vw 3-:c'iid1QZii-37'-i25Q.g'1' K ..gg.sgVm:'H . ,A - . uf -:-:V-.-,Q .Q-:L-V.:Vi :V-. Vr. - gan. ,111 -,:'- elm. .,.. 'a-asf V-1: ' ...,,,, iV,V-WV.,-. . .. 1855. g:-.RV.,qf- ,..,V5.i.V 14 1 5 af, -"V V .sail larry. 'F-S .V 2. Q .kV gg. . qgnfff ,27-55?!iIfigV-44:-V'-g25gV'nV .V f I-Hgku -Vw 211. 1. 'Y' "'X:i.T--A 9' 'Hia 'f' ,".g.g,V,,-H5,:'C,,' Q Mg" sffiiiefdf :RQEXVQVNV-5'-.VVj5V .-.fQVg'V4Q-A, -e'Qi .'- Q5 V, vii-: QQ, 2-.Vfjj My ,S 2541" :V inf 3 , -T 1'Qf.V.1 NI-Zigi, -:PV f'-pmggz.-'fizg,LC-'-.ff-.:.'..:-'155''VV'-' S? ' YQ- F. .ze .W V' ef- AV ,, .. WV..-VV,-'xpQVVVlV' '1?57f'L1'g'1 +V. 'J 12- W.. 2.5, fi FL.. TTET54-Q1-' NIV uf'-fu if ,,-5 4 VM- 251 -,V55.W. Vpwqf. 1 915.5 Y , -. 1' ,sam ff-V,m4'VjQ?"33,.v V js-jwf, .,,', wbmrgixff fi fir. if fam V "M MTMVV, Vf-fm. -4, V V1W.k.M2fg,1Q5gZ6, v'fV.gfV .4 53 Yi- X 'ifqir-E. 3 - 1. V 5' , 'fy Y if X Q- 'ti A- Y My? ""5c2gif. wr 'J 'Eg Z2 Q 5 ii if"WQ,f""'x was ,pigs .9332 2 ' V .VK V, YW K gf ,gr .1f,.+f-25-g..?i-gy iggigigg? lf iq 325' . H M N., A- Vg: V ,V--' Q:q::r..,.- 1- y yg 4" F V 24:5-3 :,VwpfV,.,. s::V.:.-+.fVu...,', V,aVggV.Qg -VVzQ.',. :.,-Mr. ' .Vvfrc glfii' ' 3512 fm... " f -, zgxQ,,,..-"V- Jniiwrg? V VV R .UW L,4.'J.LA K, ,V ,VlF.i,5::f V, sci? Eff- -53555 AT! V?l'M'2fQ31'Xf?f..A gif. ,Q JfVg+5u15Swi'3m .1 .4'fg'i4ggf V: aw 3,515-.J-3" 559' 'S M -'j2agf5?ixrg'w --X' -iffy .gy z-...W . :sw Whig' fix 'J . M' iff ASQKFQV 3-'ff V:-if 3 '3,v'V.V' 'A i 'fix' ' if 'Af-'2'V":V5f ff 1 V ,Ex-2543 S3 Wg HN' wfjif'-Vffzrxiuf M 1 VV - . w , V . V 5 - .. . -, gn 1:1311 Jw. -:L Vw-'V I' V1YL,V--af. VVV., : gy V . , ., -V -,' , g,..f-,gVV- .eg V' sg. Q. . . .5 -.Q . , fy -, iV-..:gn.VVf-'Eff-z?VVT3.,inf-1-yg-V, ',1'f :i5 , V. Vw, wife. -1 ' 1"13f'iLTgV, g,p-r-4,f1sv-- .V-.".."we.:VVV,g ,Q . -V F s 1' 1 bg 43152-gfifz if 'qili 35: 'MM v if ,Ii ive-tr "" F fm 91-'?f'L -QQ W ' if :V U' Q 5f,"f-Jin: , I 5' U I '4 V -N ' -1 - 'fri ' ?Jv V11 'W',4,', -' ,f M.. .: "','V, ' V'v."fti ' .VP . ,,.."' ',, ,, , 'J'-':.. 4Q".,, W- .. I", if '1 Ig" Q," if :Ig -7 Vx.-,Q 111' ,V,i', k-Wg: . - Y - .4 '75 K ' lfiffrf- 1 'kj -V --V -' V fi- V' - '- W VV -- -- 4 Vl'H4gi'iV-ver-:'H 1-Q.:-V?-"W 5 fi ...2 ,fp ' V. i Y Hg -VF' 1, g wg M55 gfxkisvl- 'F if 395 ' 5 g v. , W A f " ' ' " fs ' ' sim' Z S 'im ' rf 1 Vw ' " 5 Vigiigvm W im: 522'-M ' 1... f ' W B HRM . 1 f5:.Z:t5i'-'W' wks Vf' V V1 .HV V 3 V .V V ,. M -1 f VV. 75--'V .mit 'fVy-LW mm-1 .gap--:MV--V-' I-:V-LV Av"'f' ww 'V' V .V v' V' ' n "'f-- V ' -Q'-L -. 'J . "' ' - 1-' V V .'.', 'J V 5 Vg. A ' V . VV . 11' ' P Vi" k' ' f- 'XTUJQ 5' . San- -f., "-' -,LV ' .a vu- 'L -' xh- .Va 'mr V-1. .rf ," L " 1 5 'J V "E: sw ' 'wif' V' HV' Z.. 1- ,r' -if 1. . V- u ..-A -' N'1'iv.' - '3-Li' . . ' V1 4 , -- .-hgh? .-ff:-50V ' 'UV . 5 - "'V"' "G ,T " -T1-Ii A", ' . JV . , 4-." ihzw' ff r 2. - W i' 'Q ev - - - Q3 V.. , I 5-V' 'VMI' Q.'5'7:F. , ,, Q5 Q V fy . ' 52 if Xp' I ,M x Q M -2 1 --mf , 3-5, 4fFk?V55f 1 Vi? - V, sg , V rf fliwz-5,9-f . V.. 55.95 J 4 M is ' fl v L .WV .JL E 5' ,E 339 ew 'QM '11 jf -is iz Ve .Cy gc M ff, Qu A :Q fi . 1 .1 S 4 J, Qy 1 Vr!N!'s1.:"3J5 fi GQ. Ma 15. JVM if E, r VAL gm w, .. V+ rr feufsfw iwrkf Q X Imylrf . 'V 4 1 V V .,-:V -siisviy-'E wvv f g W' V 5 139 V "gi Vswlv' 1' -lf'-?VV2f 'iii V '43k5.H:g5, ZH- 'i"f?f,e5?'g " .257-?k3'Mz4:' "Rf 'iifffxf -f4"w5'fl.-iw " ' 1:-ai 'i"VV 1 in f ?-F" -' K' . W Vx., si-iii? V Vg... . .V , - . . ' 4 """ ' N " A' ' V' JQ Q ME fa ri -A - , ,j. .,?,, ,,, N, ,. W.. . 111' . ,..'w" A .re A -f i w ff w gg' .5 0 5 ly' vie , , . , Vx, .- . a VE f 3 ' xblfga Sf .: . 2 1 V Q ,J V V. 9 45 71 , 'E 'iiffgff .V " Vw wp W My F 11, 15 H1,,t,,,f V' - - Q' V V if V , - M qi, VV. , --pw . , . ,. , .. . -s3:'Lr:5- , 4 fV.,, ' ' ' X . is V2 ,ku V. fi- Vw VV... V, :. - .. .- V-VV. . . .. , 3 ., 1 , . W v Q 4 e V 5 '-5 5. 41:2 Lf , ww V, f' .if .L A - 21 ai .. ,,V, Vw- JV-'VV .. V ,. ,. , Vw .M ,V, , .. V M -- 1 V ,. wp-. V- gg., .V H, ,V.v.,,- 3,-L V , VU .,.,. ,1 - V - - , ,V , . .Vn.f'.S. '2.V ,W 4514 V. L, W VRV1Vszrg-fypp! :,h?Vqv',,...2iE - mga, 4- frm' 1 up v. by MQ-V-fm -1- 1' V. 53,23-Vwxyywqmp-ukffy V-VA ' V V V .V img-L " VV 12 17 53225 VV f - V - ,- - - .,1wF'25? .--V. .. "5-32 2: fr-Vf , V: weSf .V--f,m vz?.F' Ed- if . . "" ...ylf a T -5,,iL,1VEs'.-S Q 55:52-59"2f5'.i?4g, .f 1 ,.' 'Q' 3. V f ffff gh, ,m m-Q 3? - 1-,r ..V,im.. ha. '.,, 1.V ,. wi, --7 V A - 55,1-.mia ifglzgg.. ' V,,2' .:,n: .em " 2-if Vsw-QV 4:24-14-,gg-pV:,.. xg. 1 'swi- 2 VV M QM: -.2236 -eqnxiimikx V 2' ' iii? ff2wi'zV-V .yn . if VV. Jaw -V ' -V.-+V. 4--, we - .' V , f:,::'gggg:af- .V-,A -- -9 ,ug V , .V A, -5V..wM5,,r 451. .1s:,r4:V.,-. ti. .1V1f,..:,,v,V-f V,-. .V pffaf ,vw V --A ,Vz5js'f.-'F-:2fgfeETPu.vV . , ,L , . ,g.W,,5e1 f, WV -V:-V H 1 1- dx E, -EJ 1 V l gxsg r . -1 f , Q , in 1 Vg.. .,,,,. , .w,,, .. 9. , ,W :, ,qg'g,3 ?? V V.,.,1ig1 :ag F8 .25??S3f2A2gQT,ib AI V , L, V0. 5 Ml, .un as k is V... his VVL VL y ang f f . . x V - - - .VV fllvi - -ff, -... V..VV.,.,,. VV .. VV , K' 'f:-- ' f- s' . ' t- ' 1' U .V WQFF' Z fir?-'51-Y:?.V'3, 1wi'e?cff' - V ' f .V.x----H-'EV-L WHA-:ff L-V:V " ' 51-in f ' LV .V " .'-4 , ' ,-1:'v,:" -Ka. ' .ap - ... uf.: V - - ' :mf ' Y-V SV - 'x FTM' glue V , - -2933 ":i:"- VV- .V -. A H+ ,413-V "W-:fi f f- 1 Q- f. ' V V- - ,. . .V Q ,aagagggq F YR . ' W ' 2:4 4 Ll :V x, .--:nw .V xv. u.V.,-fejyg 4v1,i,5-5-Qifffgv-42, ,fggxwggf ,, 4- hx . fuk '?- ww. M, V.!.2D.3QSf1,-.1, ,gf Vf 4,5-nf' ,QV ,,.rgg.,,g. , az, Q if-ijgpfgm. 3 -V fl .. V. V -' + - as-QV-s ::.,VQw1 -2 I-na :-au-.V"1 Vf 'aus-V -ff- -4-1 J 255:32-.f-1 'nf' . .Viz f , -11: if V9-. ,'r':a2:R:m.,--A ff 2. .. Q--if " - ' .if '.-in . , . , . -"5LVf.VV.:- , .r .x.'1f,V'4. 'wi-V ar 52. .. ,, . , ,.V,i,1-. .1 ., Vim P . if .ff r . , .. . . , ,,.. . A . F WL- V .. ,. Jfw-.V-ffv.-J.. ...mag m , fi- Q' V 4. 4 1. .- . , . , ...N f ,A rxlsff' V aff, im If W V N N Ju '- -::-K r'-gf4A'w-11:14 Vw.iv:VrV--VV 1- sf- H- :warg M.. Q,- V s 2 J, ,t fum ji. 2, ..,,' ,V. c.21,VwVV,1 1-VV2'-4 4 a:"1V,Vs1i" -ug--Q:-VV 'vip-2,1 '-.'.rwV.,.:,:,.V.'fn.1,V- Va" . . . , ,. ..,,. . .M ,, , , A- ,za ai... -. .,L- 'V1'1:VJL?i-.V-..L .4 '-iii. LJ- .liufzmf 1.5. -J f- -lar:-vf-f.'V1V: -,:1.Vv1- --M--Vw-6-dj.-'J-fA+,Vg: Q.: "1-534 .V -:12'VV:bf.-,Vs-. .ffv 4Jf5::Yf355A '---' F - A f- f 251 --'V '- ' 'L W? A-"' " 'NV' , .. .V .. V ,V f.. . - ,,,.,-.V-,.Vg,,. V,,L.,V.W,Vf,,V5VV s-,N-sngx...g.. VN ,jf M4 H 1, ,.,g.:,, ., .,!,,4,g..5,,..,,..,,...,.y,Tu, .. ,, . . . .V ,..,. ,. .. ... .. ,, N A 1. .V...N,..,., 1, .V ...ff , ., , N, . , ..,su.,.V: JQMV-.fgf xr, . gif., L,,.K..,V ,1,,ViG.i,V,3X3,,.S jidguggg, ,.V,.,...,.wI'sz.. ...rg ...E c.a.xgf,1i3. .,,,3,- g5l,5!XL.g,1yi.ji: Yanni? eg- -' :J'61.V,-g.Z3.Vg.3f,:,Q5..., 5? ., .gm .., ,V.,, VV-.1 -,Vw,-.w,-V- Jr-', w,::',1l-,71,m . ,..,K,,.,V. - -V-.V .,,. . .. V. f,V'. -. -.fu-V-V -.,'f"xV:q5v --V-:.V, ...V . -,, . ...,.,. ..,,.. . , 'x 4 1'-54.121-w1"v'f1 ., 545 maria-'-.c-f yi?'g?2"'xL'9'QQf'51'1fL72'i.g1'VS1f I:-"',z521'V' Jr, QV- 0-H. if ar 11.-if -V'-Q -52,55 11,-fc' if: 71.::f?1"5s:gz..--.fE'f:' :--:mwVf-'ieaim V - ...MV-WWF 2-A-. V " ' - gm: :farm-.'-r' z.. .'-mf'--aw .. .VV nz- :Ti -V 'Ve:::1V.-- 42.Wi':. 5- -:. -2 Ve.-94.9.1 f ..if:f.,.-ff.. .:,'.z2-'- -- -wflfwz-5-.V 14? V . F ,ip-11,---s'.V ,Vs-:V'-gy.,-.Q-aus. ...Yi-1-.':q.,,-.,39?p ,.V. .9 ,f..,':1 .4 .,,j. ,QV 1' gtwmigg-.S-f'jg'25'2:f'-'S."Qgig'.'.1',fgjw-,:,,xiiQ1:41X3.51g x"f+ggigf3?+Q5zV'::1:--:f-gm --Vgj15fr:f'1??"1L'Qs:.k , .5-3 . H ff .,. .,,.f,,V..,11"g:gz'.,V,,,,15--V,195+-frm ,.-.,..,, Vw .- V-'ATVV-'M -V-bp ,.-wp VV-V W .V 1, .4 ,VV .V-fVV.- .- VV 4.2 V T.. ., r, . ,W V - V 4 rx, mf' ga X- ,vw .. -,-:if .- .. . ,..V.V ,V .Vu 4 - 1... 1 .rg xg , ,,, , M ,, .. V .. .f" 15,fE'?g155' V- Afif' ' Suu V ,FV ...V ,gy ...Q sf-W' ' .a::sz:':',a.i.:f:- Qtr, -1, gan ,, -. 0 VV., V ,.,.V.,..V V--1.--:ff JV -2 -' V 13?-Rlgffif'-'--'W ,V . -VV, msc.. ...emi v, ,gm --sq-lu' M3e,yg.m,3,:f3,,.1VVV-,V ,.,,lVHy3.sg.,14.a,. ,, , W., ,, I W. , .. -rmV.L..m-.,f4L at-VV13'F Vg R VV,V -V . e2V.tV:-f,'gVEg1V-nw 4.5-,a ":,.':e1wi--f-1:-' 1' V ...fn K ., ,,, ,. .. . N ,. W.,kM4. .G,,5.,!,g...g , f'5y.-,5z::.wiwwif4.,Ly x 5 ' ' 'V - :-- fig: fgfgg.-, . - 1 5, V f -:HV ,V ip5a:LiQ2,.qgp b Q .711 j:V?5,.g,V, ,3ga52f ' VV itfatg "1 - "9 51 -L-QE-V '41 LlTL11:'fj1"E Hx' 'Q 2-Qzus w J-V fu wi' M .. Q V N wif., .9 K 1 LV,-35 5:5-.,:,,-eV:33,.5-?.x 2 snag .mtg ...14?L1gf,fVV ...za-w,.,,f,!,NLi Q x ws- '.rs-L., M'-fy- Vr:V,fV-V111-Vw svziwf f-P' -' -. a 5. uf , VV . - 'H ai-Q-A'-"i"l'5e E225-"V!ff'-N H'ff""sLJg"bZ2s,g. ',',":w'5N2r'-If -"'-' ..,1.,-M.: . . H ' .-rg VM haif-,V nk 1-.i ' . , .K -. uf...-,Lei. 'IH .f:a"VPri 1'l"'.5ii at: G'-W-e+F5?1e.i-ls:-241.-1 vw'-1-' .i-eq.. .fum 3,p:3'w,. ,, VWV4-4,,.V. Qwyg. .,g-1.-3.-.5,.. ...Qg,.,.wn,i5.,w..15....5.....,.3V.,g.gV.wg .gf,.,1V,W.:aS, V v5.5.5, -Pi f 'Q--.Vw t . ., V4 X 'Qs-'-""V f -9 :gm Q,.5-1.-ips: .. ez -x- -Wg...- Pu 11 .r : 5114. 1 , ,. ,.Vf,V.VV. .f,...--VW y.J,.V.-,-ffq.V.V-1... V .VV .. -fVV,VV-,.. eV-ffm - V..-gm.3.-Q5s7'fw1f?3eQ3a5:,1511wZ---ffV.sf4?2':- .fu 1 rr 1, ana QW. V N .1V,...:1-- - .-11. --V TV 1413- Af:-..,,,,w..-V -QV A 'QV-, -V , h 4 , fy . t.Q V-,,'qm:,--,:..A- '4 , 4 -Wa' 'Q L "5 5' Y J? V va E JG? '2 fin s-1454? rwavf' M Shiga, -wwe' 111-:'+Sif,5g3g2? 1 L 'S' ,Pg V ,V .V K V, Ii , fl ,f va f P. . , . J? '. , ., V H , , .. , 1. ,. f .3 7. .. .. 1 I. .3-f' ., , 'L ,, '. 4 , .4 . - . - gf . , gg ,L,,- 3.5-Qfgsaawir -sl V ' . qi 1-V ' ?:3,Xa,gV5,wgQsy,q-KJIEQ 'A 1.-Vm..w-V-igffispsg ,,,-..- Q i .Ax ' .V iN2+4..5 '1f 3' ig'-r .' 'rg' 735 f 1 ' x 1 if 'f 1 M5 Xa www' wa 4 fag-+1 gig VL 'md -gn . ma' WW' 2 7 1' ,L 3 L K P , W 53 Z A 1 r 5511: 1 G W .9 Jy iq, my t 1 V 4 gi' V1 A- le- E -r. Q' V d iff.. 33564 '5?711J" 5'4E -.V 'nV.:VVf ai - --V-V V -'af :V iw-1. -x-M-VV.--14'-asv'-.:. ,1 4' ever- Q. 11:4 , . -5- , -,.-rV' - gig ,W 'f'k13Qf? 'pQi,:3 -.-f-1-Egg ,.. V 'V-2.11-'L , 1,--' f?: g' . ', :VY f V . V- A f. 4 ut. -V V V - nr - :vw -Vff-F5555-Vw. V-'Uv 'W V --f QF Riff -..V-g,5?3w,VgQii " .mf ,A gp A, V 3 M agi. ma- 1231 'A ., . N -P ' M V Lei: VE' 'if :fm Vw VfwVVfWV - V-QV. .V . A5 ,.,. . Lf -. V :" '3SfgfaaVz-fx 5 1 35 ? SQ- M5-, .. ,L V if, V. - '. nggfyh gi , 4 an f ,Mt ' gg-1,gVV zfVf-'fs- .V fy wif. -S-wr-f ga 'V V -WV. 1, V .ef "V-'G V. 4 - Ii' affix V. .,- ' 'Z . :Y ,V v A My ..,f,,,.? l. .Zlw-1 ,31- ew- QV-f',.. if-Ig 1. ...R ,tg-, ,ii , 5, ,j,,fT,,, ,g. 4 W 9 f 1 1 " E V , ' ' 4' ..,, s"f? 5-13 .mg-Q,-4 wg., sg? ,,, q xv :f,f4f,1S, as 9.1 JT... 4 V ,Aw .Vi 5355. ..ff...V-V... Vim-. V-Q .wg . V .E g,3,f..J-2454555515-r ... Vw in ...M W aw ,Aw -4 'QL 'Q , . .,, P4 J ,M ,ffiwf kg? 1 -rf 5.-mggl aww .V-V -Sf " wmfw wzq f 33" V 63? V 5 'G K+? 'Nia ' -12.59 51 ka ,cg . 4 . .. . . . , . Kap., -cxfgg.-Q.Vm.-W.,...335,5ii.,.. .mp egifgig- -- - - - - wg V V M i x 7 ' ii. Q f,gmxfQ,s. --...ax -M3941 J, -.gp Y.-my ,V . mf- 55 Hp. , ,, ? ga, V VA 4. ff .Mg .mr Hua 252 VT?-F 3 9 mga ,, , , . V , ,. V .. . . .,,, . , .. . .V.,...,.. . .. 2 ,. ., 1 33. 2 ' 5351 ' Q 9 J ? ffiifffs L I "iff . . ' eqwlbg-V53-' 5'-5'?fVV, JTITV. -' X N-X A - A V ' 'T' V354 'xg . 4: - L. 52- JS! I - J-2 ' Mez, . xy EH.: we 1?5.V:g Ay. fi, lufV.x-., :fg,.,gV,wi5Qf,,5sx,. v i: ., , VLV7- -ij .. ,g 'fit-- Qtr .fvkgag 1- 1 s Y 'G ff w 1. 1' if ' ' Y- .- 'ji' A ' r. 5, ,Wg 3' V 459' 'P' I fa .Sf .,L,,b'v Q Sq v C a -Q 'iq :VL ' V " 1 Kgs, A- 'f f.AM2fE-ig,-.QSJV 'fe 1 -35.4 --, ' 4,3 ,lik .351 .534 M Y 4 ' ff I 4. Vf+. -V ' QV. -V V S RV . .Vw -Wm'-. W rf -'id -' H V. MV V A 3. 1 I ff A . Jfffimg 4, 5.6 u lift e ll: lan R N' .V, 3 .V 1 -1 X if :'i6i1Viw'w"'1 , 45. gf ., , 1 W 4 fm-,WR 3 RJ v Q Q, wif. V. 3 3, W wHVw,,,i3 1 3. Q -wa, V. gg. ,,, V+ A' 1.-. .VS NFW-Q3 ,IQ , I' V . 'H ' , -V - 'f " , -126 V ,, .. A ,VV gs., 4. .-7423, .,is2:3M.. ' .. ,L .px .Vid Va. , iY, ,.vA,,zZ'i 1, .. -.l,gWa5. g 4. -ffl " 'il-F2 lm 5?5 .i"MEf?m3l- 545332 .. - 52' "1-5. . M --.V,'f'5l' ' Q ew ,,, Q a 1 V x Q ,, :wi yg M .mlmjd f 433,53 V.. mgwsg b .ff QV V5 Qbjqgwf, 4 -5-.ji-wa ff Fwfmg, 'kgg.fV5-'L "' ' Q J"-N MAE.. 1 3' w fy P YM . . , - - V H, Q V- V ' V- -in-'1LVVH':tVi+ 5 " ' ff: .3 I gg 'f - Q 23 ' vp- .,'."1 ,f -' :Ref 4151 " 7 V X ' 3-',5"2-1fg.9i t g,.V. Liiifw, gggmji.. 1,52 QE 4... 5: as is . .QV is Vsvggf .i i .,f',?44r .E ,179 ta .f -V QM f 55-"f'?q'?' V. '- -'s?iV'- V fam V ,gg M' '- . .,g,.V-f.. s .ws V W 'w if-P' U-V' .M nf mmf 1 'MQ A w9W iw XV' A Wifi- Q gi ,Wil fs, gx MM -5' W5 L Pa? .Vfx-qw in Q Q V -,gp ..5- , - ' .,, i W, " -' -' " 1 - 'f"1V3' A " .w ' TWJ V . , .-iVf-V- " - 1' A ... 1- my 3.-:'LQi' ..1 4. ' W... , 4- .J -4 Vff- ' ' 'V -. V, Q. ' ,. V-as VV :iw - F Q --V .. -- , VfVw : V- ,A f Vf . V f' V is t? . 4 3 V'- af. . . :- -4- ,.' 3-, 51.352, ,W ' - wal, .,.V V. QM. - ' .-- , .V G.. , .. ., K . V ,. .W 1.f - s . 'ff . W -V-2 'l y Vw ' L 4 ,mfs-1' -'Qs 'Y wr V 'Q ul ? if? ww ' .- L' ' v' ' 5, F we Uqtaiwfrvwff 4 -'-'Q?,51 .- ff-ui if' 1 nu 75 LV V,-V E if ML 'ir-JSJV4 4. V v 4 x , 5 W ' j g-. , 'J 'Q 1- 11- 1 -V. . Qi V' A. .. -. .V4V.lff'-Q-VV',1 E 1" .-fQ!.:'f-f.5:f':., 3 3' ' - -ff- C T--243 .f M ' V :ya rg- 4312 v Qt N - . zxiwmqwqr., H, ,,,,i,:Q.,?'H , as V . Q? . . i .Qaida i t .4 . . -TMA 7. ,g2Q...3. -. 12 Rh, -' ,. . . ,H . :V ma..-V!" .431 2' K ' V V ...V Afffqfiy-yi, vg. 1,5 ggi- V-- .. 9 v ,fv ,, - M Q :VVf..j.1 . 'VV.fV--'l-aixui: 5,1 - -ramfxwntx. . ff. ' V , . . V. ..,. , , . ., ,, . ., ,, . . . .Y-ff as 1-gag Vue' V -2 'Q 'QM'-V 35.-15,1 z, -V Eg., . i if if ,. iff H V.. . . . ff. 5-.. . . 'Vs -T .JV .... f,,,.V,, V, f. ...iw ., V AM: ...W . .. , . '-fr-7511 1, : V 11 - ,, 4 -is- 'lfiiql' -'ff 4-'If -fL.Q:.'if - V--1 f- V ' - Vi., 1 . , VV: 2 r,.'V:Vw.-51,1 Q, f. V --if-fr-:fl -wwf-5-f J 4 VV, . 1 -i x jf - , P ' sfgmf:-ig. f w iv.: A :..g.f.y..-T W, . ag? rf VV., W L W" 'L' A 1 "H 'Md' if V " 'P ml, wi 'S ww' A Li-ns... 5' " ga' v V 4 uw kv ,fe .V ifsg 5- , 95,1 , 1, Mx.. 3 4-VV, VL , VH, an, '55, we xi Vg A if 1 ia tffnifxwgu wr .Q r ,V ,nr W V5 WM imfvwu gif-2 fl w U ,mai d J f .V-sa ef' J,2,,x:1z n xqvxg: mr WW:-A.: Vw? 9343.11 .J 3 Ja. 'S 4 - V1 - . VV -V V - V- 3 V . ' XrJf-f-:F " 25:41 " if' 4 P- ' --V. -fr f2'f'F:2."' L .- , --'?'f!.-'Afliffi Sf!-32ifb .' 4H.P R'V221Iii'fC5'-1-lv 51 'S "" A - 9'1- at 'W'??f1g'?gE fi Vw - V. .-35? 1515 rz.Vgf-V.VV.VV,'f 'fg5V'V1fV..'-Q' V wf ' .V 2 2 : -' -iw F5 42 -VV? -" Wi-V L1 'H V . J f - 2 . V V VV .. fs .-3 .. .V .. . . . , . V . . 1 -.. . 251 - Aw 'ma-V3 32 ,E ,W 5? .mg kg fe- 4 ,5 . V V .1 .V L2 2 -Q , 5 Av V , x, 4, sr 3 ,- '-1 ,Egg---5, -if-' F3-'? ? amid? 'gf' 'QP "5x":5w5' ,2f.:f5':i4 r M 1 ' Iii 1 i . M45-V' - "I:-42" .. i 2,-- :',':-7:-r 1 1---5 45. , -f - , ' :If f K 'gfif-f'1 Q '-ge -Q1 ,f'.rV:'L-9' " H-3 -mm. qs' vs Nl' f -IVV 4-1 P-CW' wg? .V--f""'f'H . 'W A 5- -S J i- 1 - kj ? 4.5 '-- ' V "' " 1. 'T ' . , V' 'uv :.:VVV r. ' '14 -. V, 'A ' A 5351.4 SQ H3655 lsr- ' N 1 AIN " V .fi-v,w,, X -n5!i3L.:.g 4 V- Vie- " -V . .... 'H V. JJ , -W 1 ,Z A. ' . H. V 3 V., s5'V1iQnE'f . . T 97, f.-V. V'VV-1.31.-1--:.V. 4. ' -4.5 V P- .V m 1 .. V: www .- .rpg 125.195 "9 fa i-.v ggf .Y- 1 ,V ' -'-'-"if , 1 .W y 'A , 1. V VfVPff.e- V ., -' QA ws -7,1 5, qi . .,.i.. X. ww.. fx' .V . - MMV .W u ALJ. ., V-M 44 ' w ,,V, ..., , V, ...mt UQ5 Aw . . 1, V.,, M U. .f l .,..,-QL 1 . , K. ,, L. MV 21:1-Q ghd? .. V... , ,. , lf. ..f, ,, 'VV V - ,. 4 ...M gi Q V... - V 1... . .1 -V-,VV M15-3? -V? as 4' .VVVQVV1 .. , , V: sn' 3- '- ' vw- .V- U-1f.:'...i : ' XJ:-I V as Qu- 17 V4-5W.i.x,,V. ,4Vi,V.V. K .., Li. 'fr '-+V 2,9-V--' A' '- V 1 Vu--V 4-Ag V1 V "3 -5.?'v'a:-Y V1 'f VE' Q-V234-:YQW -:V 17 VQV + 'ff' 2' 'L 4- i?'fV'- 'QNLV -A V Qvdx, f'13+.1VV- Hp' 'f-V-fm ' ti, -,,fi.,,,W ' -V35-1:9 V 58' - ' -QS-1. 'V 32124 ,Qi ?"f'f . ,V ef V: 1- we f -f 1 f 1 K ,S 1 ,Q E Q, , v-ASE? Ev V 1 11 Q3 1 Y Y E V-L iffy. 532 It 5 5? ii me 1. .5 44 .ffkiglsf grainy 5 ,bi a 5 Y . Q: 5' . Q ' NL ' my HPF ' ie, ' X53 Vg 3 7 A V1 " Rr- M, .rfgfkfkf 'Sai v Jw V X . fi .. V. V va . . v . 4 f A lg 1, V, V. Ve. V Q, , 4 ,Y 2 . .4 V .' f - - -Y - V V 3 5: .3355 ' ,V - 'L ' if " ,. ,. 5:.5.5e2iQ-157 -11' 1.ff'f"5 F- Vlf i Ei -' Jef. "Lx-?"" ' 'iViS""'fei1 'f '2 5 'M' "' ' ' if IJ.-5' U' 3'9" "':"'i7' N f ig 'W-Z'3K"'5 .V I '5' ' ' -, V, fl 42 A . ,- gm iq ' - 1 ' V 4 ww- G. H ' V V if ?' P , 'YE Qt 4 S x 2 v qw, 4 1 q 4 X Qi A 1' ,Q K, 4 f 't .W . 5 .AL J C 5 V V- V V - V '-V-15-eV F "v "-f-5 J 13?-4. 1,.. mu. NV. V -mf-V Viv .V .?aiQ v- - MSM: VV- V V X V VV -, - .V . . , .V 1, '- 1 ,, - 'V ..,-.f" - V, - 5 --3 y,, 3--fxfji 5.:V..qf3ig5gl", ' -V -GV ,, i ,fe '-,--3,--V f , - M19 V, -g , . 1 .VV '7-zz. A, A,-. V..-1 V .l A ' . -,--,KV ,VVV A , V -c fy Wdggpq N7 V V A 4! 54. Q1 "ggi MF... .HH , 49' . -Q A:-gs,-5 K' 2 V V jfgvv 5:61. . thy. Li- A ,V lG3Afy,.1x R, A.,.,Vg'- gulf iluwl, 4. Vfitsmgg'-fi H ff- 'w"-- 1- Qi. 'H' Va .Qi .AV V 353, V+' ,im-,, VV V-Q, ' wi W ZQQVVV .fe ,.:1ma-Q.-fmVV'4Vh, iii'-5 .V -WG ef V - Vw V4 Mm nf, V 5? VV- V T? 5' M , wwf' 'WF'-H21 g EEKMSV3' P 4 'Wi 'ZW 'R 9? f'j -'wink . --2 M XSVVQ-33,16 J-5-54fff499?'5'3"'1U V H? - V 1 'xi-VQVLV-ag'1'VP-'fvVLQ' JV? -- 15-yer'-Vik... J f-wr-Jw' -. Q Q .2 x ?":3Wg 0 ' .V-f T. , V E1 . .. , ,R '..'.- 95 ww? T5-,LV Mg V VV.p1mV,.. f-.VL ,Az M .V V, U , A gr .V . ,, . -an 1- J a,,.g.aVn.Aa,+ -Kg, xififgr ,' .:fQ7'q.V! - MQ- ,:qeg1q'f-QV '?.3g:,3fx -' sV,g,-,L-Q 'S Q , af' -2- , f ' W Q va? TC-L .. VV 1 .f 14 aff A Q 'Hg .V fig" -HSV -1 Q' HQ, , -G 'f V.. VVS. .Nw A 4- , Zi- ,M 5' W-,F ' Q?3Vff12-'wif -g,:.wf.g1 , , , V ,a - M A . . Q . V. -- . .f aff- V-.1 MV V -. .s. ,.1...--Q: - - .. .V .4 ,,-V,.,- V,-AV. ..:V- .. 1- 'V J ..T- -Wa V va- -.f'::.5..-:VXA .---z.-.V5---, .. V - rf Q, X 1 ff ,E Jggif Dfifffa 1 .fl 's-1. 5 nf- 1, if-X 'Sv-1 xi f an 4 -25+ f-..V"5S.fffw viii :V V-5 V. 22- 5' V., -ws. PM-',-.1 f-M N rag.. 'Jw V1 A - NJ., W -ff - -V -z-VYNSSV rw Nga :fy 'P -51, Ufffg '-zg,..2H. ,rw '-:,Vg,T4f'!,1., --V W' A was V if 811,34 ,, .r QW 5, ,QV .rw .U .V L -3 33- Y' V , gg. ,Wig "U sig- gg 181.1 , , " Q -VVVV-,N'qF-if? www:-, .sem .f?,?iga?51Qfg" '-3, -W, wkfiqpwffxj 51,5 Z Law: '1-iff.. " -V 'L " , h5:':'s 5- C- wg ' gg?5.':f-Vgj'I,' .vg5R',,',r .115 V-fjifffi 35:35. H' igf. ,gE.V.3J3fiVl3.Q- -1.--.HV ---x 1' W ' ' rw -az'-.. I'. .: ' V I , '-V94 ' -Vu. Q V 'W '-' , ' .12 2-" ', , ,.V2m,. gfwm: , :gig-1,f,V. 'T' A -fy .. ,-.-.L Vw., AE-Q.. jj 'A-'V .-xiV1V,Vs,,-gg I A ' Q K -- 35 WV -, V Z., g. i ,.. f- ,VV Z VA V .5. V it-'f, '.: -1 ..- e' ' V' -4- J' 3 ,T-1- -. 1' .' V .2 .Vu V.'1"1,z5:J' W Q? 4z.V- 'QT V ' . . . "V, P- ' ' i f 1 SE3'E?,w. .-Vw' 'M 1. -'.er'x-35,1 QW, ,mfyif 4? V Mugs VN- --fr Vw- 5g,,,"'f?,,b ,fgwi Mjwggi H 'VT -1 At "EV --'V' '-LV,' ' ' ff 'f,-.'VV' .2 V U 'Za' V'mE1 -" "'VfW.5',ViVw.Vf,'k:'f7-'-"X' L'1-VV -'La ' ' ,-1, .r"'-1 -at-.1 '-"Q?- I-, V' 5 1-Mxffgf . x K pug!-Vw .-.,'vw.g2jf-1,1-A-,,fgQ,L: Q-Q'2V'V-iff Q,.q..- .A ,I Vg .1 V-,-Y:y'f"vi3f' V'-Vi '. 2 ' K ' f, ygygiff eg- V-fi-gf?Qf7f1ij,:zRQ., iff' ' 'Vxw '.g,j:,VVA .. Q., 4-A. Lgi- -rig: .V . . . fm. V22g?KS:f:r'iJV:.-w, sg45g,aiZj,,,g,q.. ,?,,.,5hA V . ,,1...,.,,3,,ww:,fg. . Nag? X. ,igfliqgpf V: b g.fg,,'5r5fZ U .V .-4.x-.1-515152: 1 25,51-BSN -QV' -V .ge,..,. Mix, ,V ,, f,'3....-.w-Vie--E -QTY Q-YM?-fiial-'S ...VV , -'VN 'Wi'-V -V '31-: ' , -.fi-,J ,ff-4354,-V -.--2.55-V441 fri' L- --. '. -. 'FX ' . 'f' E:K--?- 1,--g,.1..gf.. .VV-, f vggsrlw t Q ' S ,WLQ -13553: wife'-,ij-,1-VV 145335545 Lily VH:'VxgQag5',t' -' ff-1-4: ,, 1'-"Im,.?Q',1i . V52-1,5Q11g?sg1e,Qj..V-,mbi '12 ' A Vg-V gif K Mais yr V. N, 1 A, , As, -1 .A Qty., .anew 9, . .H 4 .4 ,V V r 485: 1 ' no Q 'Q N, ' qv M , 'v .4 V w .V 1 ,I 1. fe My Jim X-rw, , 3, QM 5 'ki ,wifigs 1 Va- .- 3 , .Wag x. 9-fW,.w EV, V.VJfVgq -V M.. M ' 3 ,. , 4- :LV-,mv V.. 43. VV..jj?1.V.V. sq, MWLB' ' 'NQQV X f Vs., 55... 'ff-?'jQQZ4'.m.,.5 Q21-21 X WH:- Vf- ' 4 1. 'Sig' 'Q 'i,'-,gig-i41..s:" M--:,f".l.s?Zm'ZVi1iix.i2Q'-515. ,are 'Vw if-5'Q 'T-1:52-:fsg.f::-'TJ 5 -f.13g' 5- -V f-iff. fiwafp Jiyfrilv--EHiz-f1e53L5..7, ' 19-2119 -.V - - Q , . QV... tps,,,1fVfw,:w-.5.-.ggw,ai5f- ' 'W wafw. ET.:-r.f,,' -+1-' :ffV ....1.,f. " .5 -ff i4.ffVgg,.:- 2' - V. ,mt 'J.V,,CigfivV.,Qi .W ' 'V -Af' 1 M " 1:.,y-.- liVV,V,i,, M Q- Q11 ., g Aw3,'V-xr.. jig, ' l3..,s,gV .jf f. -V...5.V,. .ggi 5423.5-,rfV1 1--TKVMVL. f-g1ff,'g:'- K 1 v W fm- '3-6 gf -3- S--Qing 1' -gsm 1.,fYgfwMw .um 'WM .K Qwxiiv '42 fig 'H wwflwia., .,1,,.,qu',gV e . 525534-.VVR .5 1 V?p,,.,.5VgS, 4- 1.22 , V V Q. yi- fgmx-1111!-1'-W im-"V -"P!.'ir. GH '- -s3f'vWVfXH"""'54 bv 19" a A is -fa s-1. I4 V f 9 vw 'V' H. View-.gVVVV..V,r.f.w.-3.53 JV -'ff sd' Vw. an-VVVV.,gfVs-.1:' V- -I-V-2V1.w F 45511-V. VV ?2.3'g'135. C3529 -s"""-151, ,Hifi wldf- ,gV..fff?5s:Vf-,3 J V.gV. I A- ' .. - 2 ,lgmlfh F:-., 5. gg ,visa , ...wig , .,gQ,a,.g?Szqf zh4V,vl,-,fgmiwu ..,1:,,p,g:dVL, nag. fi..if.w Pbwqggjg ,EV5.,,,. ?,..,, ,V Y. , YMLQEYV Qi, Y ...W ,N ,V.23g,i,.v.-V wa. L-,2.W..B, .Vreiqfgr ip'- Vfg, f ECT Q-V1V"a' ,Q 'E S X- is aff.. r 5 . .-"UV e-132-p 1 9.1-:,pJ.. -Ly' " !: 'Pm' giislx,-VCV .fikwj 'AVV5-L : ...ff V-119.-:W'1'-i . -V 1' YM ...H V .. f... , V V,. .ff-,J .1 . 3..V,- .. . . .. .. . . V- V- .. . ,,,?'2, . -V .,.. , . .V. . V.. -. . .- ., . ,, - V- ---..... ,.,, .K -is Mmiwlfefzg iii: Z A 4, A F, 55-4 QEZJLQEQYNLVV- L Q? aagtxw D X +V 35551 1 iw wiltgshvizwgiiigkgagas Kayak 15,g..m,..'.5VEf Mi' ,f uf?-Virigxf, 'VV ' A Q S- wi Vs- 4 1 ' E V. gggggm ,gpm 1, .M ,QM , 3 .35 E.. fggtti. . .gg .gyvgkg ,W .l 'SQ,,ffH,..: sae. Q -H1.g,m..w,fbQ,:ai.-',?Ag?ig. QWQMEEWQDQ?,g3iif.g53Mg3?3Kf,d5Zh x ,4,a1,V. fri- 53" .V V 5' My-:Q eg VV.' -V -' Vw 4 '-' 3, WVYV'-..V,-':-.'1s- .--rf VU?-'Y-.nf .,-1-y.ffV'.e----f.:: '-Q -VS: W -f ,J -VSV. 2,2-4 N.. V-L ' -- 5, Aux V F- ZF' fwwyl 'il in -if WV 5"-' 'gf -If-3 ? qv WV'iv-":'5x'fg?lFfL?fL,f:i5CQfQ,xiEE12'1'jf'f':'Si5VLV'55fvf:i1?,15FTQ2'v'f'f5v54'-qiW1gx?3"'k'L1,5g'Z??fJ1'iw-E'1fff,'N3gWZQ?S5i5'f?gif5i?3ggQ3i4e4ivk'n?"wv9,Q4'f4'SHbJQg ,cquirgi V. ,V.,VV 1 f,1,,w. 5- ,J , Vx--:V, if i1 ,,g.V--1.V-aV "sf ,-Vu .jggg-V-.mg-.'g---.5--V. , L QV .L-Q: 1' . V wi... 'V' - 'Q "1 4 " W my , Efewlgixixmii M' my Kfywp V A 'w .4,4yf?Q-5. f W gi fad? V-X5?A,VgQm.1,m'gQfg.+1 V., -ymfi f51q,QV:,w, 'f1.?'ff, ll 5Z?ifigi,JVV, iw ?f6J..,-"L fwilii , .g.f'g,,Vf.- - 'V5g.Vw, :Lf VeVi:V".. -sd-.gg -V . "Hai 51-"'f'.:g1.i-' . .,f.,Vf1' 21?.1V2 Vf'Eff91+r.V5:-251' V395 15 .V,rqV,-:QTWTQV ' , I1'W V , ...VH gi V -V.. V G, -4 .K V.-125, 35 S'V:'D'.ff- 'g.7.'-11: ..,4':V1.I:' 'H-E-2552,----'f.L1 QQ-?I:-152 ,' 2.afQVl-iff-' . , V- V,ij.,QV-54 ym?.,15,V4.Vf,.,V,.,VV VVMVV2.V.V, M, V V ,i1!eVQ,aV,V,1m4-Vw U.. w.VsVs,.,.aV.,i'ZM.,.,.. QVMTJEQH- '13 ff-,mar :V f- K :11i1f.-:f5:.,1 ...g- jg. .A.-,'-59-i.-V.,-. -' 'Q' , Vg. 3 - ,- .. -1-2...fy ff- . N .fe .-.4-'f1"5?"'3?f-d"5"?'!'f .. , ,. ., . ..,, . . . w -tHV.,V1-M, -my Vx,-,Vg-,V:V,.f,:- M me .Vg .V 5.315.373 --1:1 ,iusw -1-,gp L Haig.-arg. ff-f if r " " 32:9 'if ,-V,i- i '?:ig.'g'QYff3A51-x.".'? Tffsi'-1:34,-Qs gi -QV. z'pg':1.: 'ff 912' :vid - .. QV..-V.:V..VV . V-. . . . , Vg? .-.14 '-": V..5:.--m1.V,,?-VV-5-A .1 , ,, ,. ., QV.. QS.-viifi-..VV: .. M . . Jw ..-. :. .:g,f.VVg,gg2-N . Vvv V Nw. fm V,, .1 - .--- ' ,lf -1 5 r ,x 4 V32-VQ'1- ---13 . ..V.,-e 1L,:"'51-'- x-.-1-if-fE?.kV-w , , f .A J .Q R . xr,-V. 3:1-V,,g,gq'-., . .-K ' "-1 ?.flV'.'-.-.- ,."'l.gfx-Q22 12, . F..--212' .. 2.11-r T.,--'Vg:"' :.,.'3: 'TQ'-43.75" ?'f 21'.2'1"'V',, :5-2. .VV.V2' 7. . A" I --':'Li:.-g'- 1134: 351-15.74, ' ."J4,X nw-kVf:z -,.,QQQEQVu,fZcg.f'f.V...Iwgw.-5.-Vs"-1911...-V..eVs 1-Vafmzfg-5:4v,:4,36fe.'w Ti 714-,'?'Nv"fiB9::A gg-:iI'E511Q?"i??.-5 I-1ffm-7--Si-'vfiibf-.vs7 " VTE.-F53:,f' e , .151 94.4 .7-' ur ,':r:1"4.'-PQ-'-:-V.-y. --View -- 515. " ' .V-"-VVf4,VV1,1g3 Vg.4.',Vi,w,,l v-f.,gg:rf Q.5,Q'Qf5'5.g'xV. W5 - ' "V Milf 'ifiwefizs-V2:.fsQiVV:Y-4 .5 .VU :.w1'h ,efr,,.w,3f:+2 ,V1.f.V.1VV1V,.xVwe.y pg -- " ,KQV-v3Vg3.V1 54 .15 V -,w.1g.gi:iM:r 435-a V-U: ggf 4, ., H 5.ECsH2V-.Q-,V 5 f5:,V'zV:1,,.,5f-:Q VV ,. ,. .Q V.VV .-,-...Q-,, .V. .- .. , VNV .V ..f Q-V4 Q.. V: .V,VV any ,V V., " -.5421 QV..-L 2? -Q. -.,VVJ- f'fxm55wg+a'9ebq,.-r.:q,.,.33 5.252 . fmv..-.Vex:1affa.2f-' V J5S'ffg?, .-:V.:g'Q'EaVV FEAQQV..-1QVeqV.Tz,5+r --wi-.:53.V.5Vw6..:.:gr.: - V.. . T .V - , .. V ma.-.V Q in-V-.V J. -V -V :V- OZ, MAJ BOBASHELA' Published by the SENIUR CLASS, Trenton High School Trenton, New Jersey 1926 ' - jfuretnnrh VIIHROVGH THE MEDIUM OF THIS BOOK IVE EXPRESS TO OUR FELLOIY ALVMNI A IIEARTY GREETING AND T0 OUR FELLOIV STUDENTS A FOND FAREIVELL. IVE HAVE ENDEAVORED IN ITS PAGES T0 PORTRAY TRFTIIFULLY THE MANY SIDES OF STFDENT LIFE AT TRENTKJN HIGI-I IN NINETEEN IIFNDHED A ND TNVENTY-SIN, AND IF IN COMING YEARS, XYIIEN INVIDICNTS OF SCHOOL LIFE GROW' DIM, THIS VOLUME SIIOl'LD IIELI' YOU TO RECALL FABIILIAR FACES AND PLEASANT BIEMORIES, THEN NVE HAVE NOT LABORED IN VAIN. Ed1'1'or-in-CVzivf. Eehicatiun to 1551111 lnssr 2l'h0-90 syrnpaihelic' um1er.vla1'1dz'11g Qf our problems has uvmfor him our adm irrzfion and eslffmn and 111110.96 7l,?'ltS6 counsel and sqzuzrenesx will conlivzzle to in,sp1fre us in all fhe 1l'0rk Qf our lirex: we, 1116 Class Qf Nineleen-fzvenfy-s1'.v, fledicale fllix BOBASHELA 5 -'Y 4? F A, ', A gi 0 Q . , V x A',, g li - ' . , - Q- if A X A A , .ws O L1 O K ' . 333515 V . . A Q I3 Q 5 ' ' , A- k . Q a 6 'QLUSZ' en nf--A 'HRS Ellitm'-in-f'hief CROTHERS XVALKER 1311-S"i7l8S.S' lllanager FRANK PARKER Uirculation Manager IQENNETH T OMLINSON Statistics LEO GOLDMAN Pictures RAYMOND LANVRENCE Art DIARY CLAEY Societies AARON AXELROD Athletics JOSEPH DIETZ Socks IRVIN LEVY History BIALCOLM LEIGH Jfacultp With grateful appreciation to those who through their unceasing ejorts have instructed us and have nnselfishly imparted of their knowledge unto us. DR. WILLIAM A WETZEL, Principal '. SCO, T SMITH, Vice-Principal r , MR. A. H. ALDRIDGE History MR. E. A, BUCK Science MR. HARRY BURSLEM Dlechanical Drawing MR. RALPH CALD WELL Science MR. J. W. COLLITON Mathematics MISS GERALDINE CRUMB English MISS HARRIET DAY English MR. DON T. DEAL Commercial MR. C. DIAMOND Science MR. S. W. EBERLY . W ll' y R MISS BERTHA EV RETT Secretary MISS LAURA H. FELL Commercial -' ..,- 7 MISS FRANCES FORD Secretary MR. ROBERT GRAHAM Commercial MR. S. D. GREEN Commercial MR. ARTHUR HANCOCK English MR. J. B. HONEYCUTT History MISS A. P. HUGHES Science MR. IRVING B. HUNTER Latin MISS RUTH JEMISON Secretary MR. ELMER W. JOHNSON English MR. WILLIAM J. KERR Mathematics MR. C. B. KLEINFELTER History MR. GEORGE M. KRALL Science and M athematica Cfiontinuzhb MR. E. G. LEEFELDT .U alh em alirrx MRS. EMILY LUNDY IJ ra, wi ng MR. MORRIS E, MIDKIFF English MRS. J. L. MILLER M alhem alias MR. 0. .I. OSWALD l"rz'r1rvh and German MISS A. M. PEREAULT French MISS SARA POLLOFK lv07f1 'l71l'T07'l1l MR. EA RNEST RAETZER MISS ADA REED English MISS ONA REED English DR. VICTOR SABARY Spanish MISS FLORENCE SCHEUREN Science MISS MILDRED SHEA Latin MR. LEROY SMITH Physical Training MISS KATHRYN STEPHEN English and Hislory MR. LEWIS TATHA M Ilisiory English MISS ADDIE WEBER English K fax? ' P 2 x H! I f . I ' - PV' - T 5 ' 4 fmxv 'A vt w5'1 YA! n My XX T , Al I -'QM ' I m .Q f f U g .'. C Less"-Hc5.Torw 8 "Ll 0Qf,CLnc-19 'za Qtlass ilaistnrp Perhaps, now that its all over, we're apt to look back upon our three years' sojourn in good old T. H. S. as somewhat of an unintelligible jumble of spasmodic eH'orts. Many of us may be wondering just what fruits our late struggle will bring forth. Possibly, even, some of us may be wrestling with a doubt. which at times over-shadows our common sense. suggesting that our time was pretty well wasted. But come, a bit more optimism! Are we thinking clearly? Emerson, long about the middle of the first term, proved conclusively that every effort is com- pensated. Surely we have surmounted many obstacles. before which others faltered, lost their stride. and failed to finish. Lo, while just at present we are scarcely able to relieve the present, managing generation of all its responsibilities. and manage this world of affairs. our horizon is immeasureably further away than it was three years ago. We've paved the way to something better and finer. WE've grown. You doubt it? Come for a moment while the clock is turned back. and we'll have a glimpse of ourselves as bupbnmutzs Just at that age when the thought of senior high school adected us like a sudden cold shower, we found ourselves at the portals of higher learning. For the first time this business of lessons took on a new aspect. To many of us. it seemed quite serious: to the more complacent. at least a new departure. Being enrolled and assigned to our classes. we were all a bit at sea,-had that sort of sinking feeling which accompanies a rapid descent and stop in an express elevator, for there was no marching in line nor parading to the auditorium by "twos". It was very oddly different. VVe were permitted to go about unmolested, but on our Honor, a new word to so many of us, a new goal for all of us. By the end of the first marking period the novelty had all worn off. For some little time many of our number had been rolling in "A's" and "B's". Yes, we led the school scholastically! The aloof and so essential Seniors totaled five complete scholars who were worthy of the name "honor students." The less mighty, but nevertheless very important Juniors, managed to rate eight of their group in the first rank--And the Sophomores, oh, oh, yes, why Sophomores to be sure, why of course so we have, um-twenty-eight honor students: no not bad at all, not bad at all. So, for the rest of the year, we continued to receive about that amount of recognition. But we led scholastically until June. Not so, for under the surface was that which bubbled to the top where we aided so materially. in the Douglas House drive and play, that which more than anything else made us want so much to be no longer in the back-ground but ' - Juniors It can be called by no more fitting and appropriate name than "pep." From September 1924, until June, 1925, there was no slackening, no let up. We gave all that we had and shared with the school's success. As Juniors wewere privileged to organize as a body, hold regulated meetings and take the part of genuine upper-classmen. After the first class meeting, over which Paul Hartman, Junior president of the class of 'twenty- five' presided, the following new officers took their places: Malcolm Leigh, president, Edward Fabian, vice-presidentg Harry Bradbury, secretary, and Ruth Johanson, treasurer. At a very early date. our vice-principal and ever-helpful friend, Mr. Loser, proposed during one of our first meetings. that we attempt to stage a musical comedy to raise money for the ever-present Athletic deficit. With the usual vigor and enthusiasm we pounced upon the plan. It was no time before we were under way. After several months of conscientious effort, we present- ed the musical comedy, "College Days", Friday evening, February 13, at the Crescent Temple. "Gus" Godde and Margaret Vliet were the principals. Giving praiseworthy support were the following leading members of the cast: Mary Clary, Roger Naylor, Margaret Hannes, Crothers Walker, Edward Fabian, Alex Silverglade, Ralph Pietzman, Charles Brown, Frank Heck, and Charles Sweet. This was the first time in the history of the school that a Junior Class had ever attempted such an undertaking, Before, only Seniors were considered mature enough to launch a worth-while entertainment of suffi- cient excellence to satisfy a paying public. 9 "According to the pleasing size of the audience," gusto the 'Spectator,' that witnessed the pre- sentation, and judging from the spectators' evident enjoyment during the play it is not too much to declare "College Days" one of the greatest successes among the High School plays of all times.-But best of all, we accomplished that which we set out to do, the task of making up the athletic deficit. Although the upper Classmen secured to have somewhat the lead in studies during '24, and '25, we certainly swamped them athletically. After beating them in a hard-fought game of foot-ball, by the score of 9-0, we crowned the year's athletic glories by winning the field-day sports. Among the notable events of the year was the celebration of the school's golden anniversary on Friday, October 24. The school assembled in the auditorium and Dr. Wetzel presided. Several members of the school's first faculty were present and added much of interest to the occasion by relating some of their very interesting experiences as instructors in the school shortly after its com- pletion, when the courses offered were for only a few fortunates. On April 17, the school was presented with an Ampico grand piano, a beautiful instrument. the gift of the classes of '22, '23, '24 a11d '25. Because the week of Hnal examinations was becoming alarmingly near, we slackened a bit our rapid, "extra-curricular pace" to devote more time to the "grind" With the exception of the Junior- Senior prom held June 5 in the Rider College auditorium, we did our best to make possible our return- ing in September as full-fledged, 5eninrs It may have been purely imagination, or the results of a careful scouring and ten weeks of rest, but it seemed that the plaster busts of some of the more famous characters in history gazed down upon us from the niches and brackets in the corridors with much more friendly and sympathetic glances, as we walked beneath them on returning last September, than they had shown the previous Fall. Even the quotations on the memorial panels seemed to convey a new meaning. We were at last upper classmen. the very back-bone of the school. Hats just a trifle too tight? Well-yes. But before we entered tl1e building, we were greeted by the most brilliant and predominating color of all autumn foliageg new fire escapes for oldg the school fairly bristled with them. Tlxos 2 were not the old fashioned kind which had clung tightly to the walls for support so many years. These were large, capable ones with wide enough steps to actually make crowding impossible. Inside, another generous donation to our welfare reflected the light from many nickled surfaces. Very "nifty". Coat-hooks adorned the once barren partitions in the cloak rooms. As the result of class elections of oflicers, Frank Slane is our president. Frank was Captain and full-back of '25, varsity foot-ball. He had the distinction of receiving honorable mention for the state All-High School Team. Charles Brown, who scored such a decided hit in our Junior musical comedy last year, is our vice-president. Harry Bradbury, secretary in '24, and '25, was again elected to that office. For treasurer, Howard Smith, the juvenile member of the foot-ball squad, received the greatest number of votes. By the first of October, we had chosen the senior play, described elsewhere. At the close of the football season, the Seniors defeated the Juniors in a commendable game, by the score of 14-0. This was our second victory. for last year we defeated the SeniorsAof course. ' In January, Mr. Loser, who had been Vice-Principal for three years, was transferred to Junior School Number Three where he is now Principal. Mr. Loser was one of our staunchest supporters. He left many friends when he assumed his new duties in January. All the Seniors wish Mr. Loser the best of luck, and welcome Mr. Scott Smith, our new Vice-Principal. ' Perhaps the most looked-forward to event of the year was the trip to Washington. According to the custom of the past fifteen years, each Senior Class visited the nation's Capitol. This year we left Thursday, October 15, and were fortunate in arriving at a time when Secretary Work of the Department of Interior was able to give us a short talk on the value of a. high school education, and the various opportunities presented to students to accomplish big things. Although the year is nearly over, there are yet a multitude of events which we are eagerly looking forward to. Each year the Seniors are together for the last time as students in high school at the Junior-Senior prom. A bit later the "T" Banquet is given for the athletes and school officers. Just before Class Day Chambers Field is the scene of the Inter-Class field day. Finally, Class Day, and Graduation which marks both an ending and a beginning. 10 621215155 QBffim5 Secretary Class President FRANCIS SLANE HARRY BRADBURY Treasurer HOWARD SMITH 11 SADIE E. ABRAMS, A11 6 EDMUND T. ALLEN, A21 GRAY!! SPIE!! Normal General , Orchestra, Orpheus '24-,25. ROSE L. ADELMAN, A ' UTWINH H 7 I JANE W. ALLEN, A21 "JANIE" Normal S , l Jr. Play Chorus. A ecremna MARION ANDERSON, A HELEN V. ADRIAN, A11 8 HDUTCHU 21 ULENNN General Business l Normal El Siglo Futuro. Chemistry Club, Jr. Play Chorus. 9 SAMUEL ARONISS, A21 LUCY ALBINO, All "SAMMX7" HLOREH College Prep. Normal 10 WILLIAM L. ARONSON, A2 JOHN ACOLIA, A21 "BILL" "ACKIE" Secretarial General Commerce Club. 11 GRACE E. ARUNDALE A21 UCHUBBYH General Business. 12 1 HILDA W. ASH, A21 17 FLORENCE A. BARIBER, A21 "HIDDY" HBOBBYU M Secretarial. Normal. Z AARON J. AXELROD, A21 18 RUTH S' BARR, A21 . College Prep. UFRUH Chemistry Club, Orpheus fTreas.l, Year , Book Staff, Spectator '24-'Q5, Business Norma' Mgr. '26. 19 ANNA M. BAYER, A21 STERLING A. ALTEMUS, A21 Normal IUHORSE DOCTOR" JK may Chorus. Uollcye Prep. Chairman Stage Committees Jr. and Sr. v V v Y Plays. Q0 X ERIXA BEINSOB, A21 Normal. EARL B. BALLARD, A91 Ge'L'?"'l' 21 JULIA BERKOWITZ, A21 ELDA M. BARBER, A21 "UDY" "SKEETS" Normal No,-mal. Orchestra. '22 JOHN R. BLAIR. A21 "HALKY" Gcnural Football '24, 13 if EMILY E. BRAITHWAITE, A21 28 "IRISHl' Normal. 29 MILDRED M. BRYAN, A21 Normal. MARJORIE L. BRAUNE, A22 . 30 UMARGU Secretarial Commerce Club, Mgr. Girls' Basketball. 31 JOHN A. BRIEGER, A22 UDOC., College Prep. LILLIAN BRODY, A22 32 ..LIL,, Secretarial. 33 ABRAHAM L. BYER, "LARRY" College Prep. Orchestra. 14 FRANK K. BROWN, A22 "BROWNIE" General. MURIEL T. BROWN, A22 HMUHH College Prep. Belles Lettres, Jr. Play Chorus. J. THOMAS BROWN, A22 UTOMU College Prep. Science Club, CVice'Pres.D RICHARD W. BRUERE, A22 "DICK" College Prep. Science Club, Track Team '24, '25, '26 Sr. Football Team. . ELLEN F. BRUNO, A22 "LIZZIE" Secretarial. A22 ELIZABETH BARRETT, A22 .V "BIBS" College Prep. Senior Play Cast. ALICE BARROW, A22 Normal. JOSEPH H. BARTLETT, A22 UJOEU General. BERTHA R. BASH, A22 "BERT,' S ecrelarial H Senior Service. JOSEPH S. BASH, A22 CCWIZ5! College Prep. Senior Football Team. 44 MAX BERKOWITZ, A21 "IRISH" Normal Soccer '25, '26g Track. 15 FLORENCE M. BATTYE, A22 UFLOU Secretarial. DOROTHY M. BEATTY, A22 CGDOT7! General. DOROTHY H. BEIHL, Aer' ..D0T,, College Prep. ALBERT H. BENSON, A21 N NZOUPU General. FREDA BERKOWITZ, A21 College Prep. Senior Service. JOSEPH S. BORUTA, A21 KCJOE57 General Business. ESTHER E. BRADBURY, A21 GETS!! Normal. - W. HARRY BRADBURY, A21 "BRAD" College Prep. Pythagorean. HELEN P. CALLAHAN, A21 HHONEY' Normal. WALTER M. CARTLIDGE, A21 KCDOCYY General Football '25, ,26g Soccer '24, '25, '26. 50 51 52 53 54 an MARY IJ. CLUNAN Secretarial. 16' KATHRYN CASWELL, A21 UKAYU Normal. HELEN M. CARTER, A21 College Prep. FLORENCE C. CEBULA, A21 FKFLOS! Secretarial. MARY J. CLARY, A21 "MAG" Normal. Belles Lettres, Jr. Play Cast. WILLIAM C. CLOSSON, A21 "BILL" College Pre p. , A21 56 57 58 59 60 HARRY M. COHEN, A22 61 "IRISH" College Prep. ANNE M. COLE, A22 "ANNE" 62 College Prep. Belles Lettresg Senior Play Castg Junior Play Chorus. 63 RUTH G. COOPER A22 I HGROFN ANTHONY M. CREA, A22 "JOE STRETCH" . General Track Teamg Baseball '25, ELIZABETH CROZER, A22 "BETTY" College Prep. Clionian. TERESA F. CRUSH, A22 "TESS" Secretarial Jr. Play Chorus. 64 LOUISE I. CHAMBERLAIN, All Normal. ETHEL R. CORSE, A22 USNATCHH Secretarial. 65 F. ALEX CRAWFORD, A22 Q "HORSE" . General. 66 GOLDYE G. COHEN, All ESGOLDHH Normal Senior Serviceg Junior Play Chorus, 17 HLOUU Normal Jr. Play Chorus. MARIE CHAMPION, All UJERRYH Normal Chemistry Club. KATHERINE B. COHEN, A11 "KAY,' Normal Chemistry Club. MARGARET A. COX, A11 Normal Chemistry Club. WALTER M. CYVVINSKI, All "SPIKE" College Prep. Soccer 'Q4-, l25, l26g Senior Footballg Base- ball. ALICE N. DANCER, A11 "MIDGE" General Business. MARY D'ANGELO, A11 5 L. DOROTHY DAVIS, All MDOT, College Prep. Chemistry Club, Spectator '25, 'QGQ Girls' Basketball. JOSEPH R. DEITZ, All "JAKE" College Prep. Clionian 325, ,Q6g Year Book Staff: Junior Baseball Teamg Spectator '24, '25, 'QGQ Sr. Play Castg Basketball Mgr. ANN M. DEVLIN, A11 . HANNEH ' College Prep. Jr. Play Chorusg Sr. Play Committee: Belles Iettres: Sr. Service lPres.Dg Year Book StaH'g Spectator '25, '26g Student Council '25g Ring and Pin Committee. EDWARDS A. DORSETT, A11 ' ..D0T,, General Business Jr. Play Chorusg Jr. Play Committeeg Belles Lettres CVice-Pres.Dg Spectator '25, '26g Student Council '26g Circulation Mgr. Spectator. "MARIE,' EMILY DRAKE, A12 Normal. Normal. 77 MAY E. DAVIS, A12 "MAZIE,' Secretarial. 18 5? MILDRED E. DAVIS, A12 "MILLY" Normal A Jr. Play Chorus. ADELE W. DORANZ, A12 "MIKE" Normal. HELEN M. DOWNES, A12 "HAIN" Normal. CATHERINE C. ELDER, A12 "KITTY,' Normal. ETHEL M. ENGLE, A12 "EDDIE" Normal. S8 ELSIE M. FARR, A12 "ELSE" Normal Clionian. 19 MILDRED D. EPISCOPO, A12 HMOLLYH Normal. ' MARGARET G. ERRICO, A12 UPEGU College Prep. H. ARTHUR FALLOW, JR., A12 ..ART,, Gene-ral Brzsiaess. FRANCES M. FAUSEL, A12 "FRANKIE" Secretarial Jr. Play Chorus. MARIAN G. FESSE, A12 Secretarial. WINONA FELL, A12 "WINNIE', Normal. LILLIAN E. FINKLE, A12 HLILU - - Normal. Q, . EDWIN FRENCH, A12 "FRENCHIE" College Prep. DOROTHY I. FRETZ, A12 MILDRED E. FESSLER, A23 ..MID,, College Prep. El Siglo Futuro. JOSEPH R. FIORELLO, A23 College Prep. Jr. Play Chorusg Sr. Football Team Sr Basketball. BERTHA M. FISHER, A23 "BERT" Secretarial El Siglo Futurog Jr. Play Chorus MILDRED M. FISHER, A23 uMILn "DOT, General Business Normal' Commerce Club. ALICE S. FLETCHER, MARJORIE H. FELL, A23 "JIM,' "MARJ,' College Prep. Normal. Clionian '25, '26. 99 MAURICE FOUEKE, JR., A23 General . 20 A23 100 101 102 103 104 BETTY G. FOWLER, A23 105 EDITH G. GARRISON, AQ3 "SHORTY" "BOBBY,' Secretarial. College Prep. 106 JOSEPH R. GERVASONI, A23 BYRON G. FRANK, A23 55STRETCH99 UFRANKIEU College Prep. College Prep' Football '24, '25g Trackg Baseball. ALFRED E. FRIEDMAN, A23 107 FRANK IEQDCEEEIEPELA' A24 COUKZLPMP College Prep. ' Senior Basketball Team. SYLVIA FRIEDMAN, A93 108 LEO L. GOLDMAN, A24 "SYL" "BIMUS" General Business. College P7017- Spectator '25, '26g Year Book Staffg Chem .1 S . . DOROTHY A. GARDNER, A23 'my "my "DOT" 109 , ANNA GORDON, A24 College Prep. College P7017- Pythagorean: Spectator '25, '26. El Siglo F l1tur0. 110 JOHN H. GRAFF, A24 "'J ACK" College Prep. Soccer 'Q4, '25, '26. '21 111 112 113 114 115 CASPER GRAVATT, A24 116 MARJORIE GORDON, A24 College Prep. "MARGE,' Pythagorean '26. Normal Senior Play Committee. EDITH B. GREEN, A24 . A "DIDI" 117 MARTIN M. GORDON, A24 College Prep. "DICK" College Prep. MANUEL GROOBMAN, A24 "MANNIE,' 118 LEIGH P. I-IARTSHORN, A24 General Business. General Banjo-Mandolin Club. HERBERT G. GUENTHER, A24 "DUTCH" 119 RUTH T. HEAL, A2-L General Business. 'QRUFUSU Normal. LUCILLE T. GUTHRIE, A24 "LOU" 120 MYRTLE E. HAAS, A24 Secretarial. Secretarial. A 121 ROYCE V. HAINES. A24 Collage Prep. Science Club: Track Team. 22 RUSSEL R. HALDEMAN, A24 UPUPU College Prep. HELEN HANKINS, A24 College Prep. Senior Service. MARGARET A. HANNES, A24 HPEGU College Prep. Pythagoreang Jr. Play Castg Orpheusg Student Council ,26 EDNA E. HARTZ, Secretarial El Siglo Futuro. JOHN E. HATRAK, College Prep. 152 Sr. Play Cast: 26g Spectator A24 127 128 129 130 FRANK G. HECK, A24 "HECKIE" College Prep. Pythagorean l26g Orpheusg Orchestra: Jr Play Cast. ALICE A. HETZ, A24 HALLOYSIOUSU Secretarial. P. RALPH HILL, A24 "BRUNO" General Business. ELIZABETH D. HIPPLE, A24 College Prep. Sr. Play Comm'tteeg Sr. Sorvice Soe'ety Class Colors Committeeg Belles Lettres '25 '26g Basketballg Jr. Play Chorus. A24 181 EDMUND C. HORNUFF, A24 College P1 ep. SARA M. HOWARD, A24 Secretarial Girls' Basketball. 133 134 135 136 137 MINOR I. HUGHES, A24 College Prep. Chemistry Club. MINFORD HUTCHINSON, A24 "I-IUTCHU College Prep. El Siglo Futuro. GLADYS E. HEWITT, "GLAD" Normal Pythagorean '24, 125. MARY C. HITESMAN, "BOBBY" ' Normal. AUDREY L. HOUSEL, NPATQP Normal. 143 138 139 Al? 140 141 A12 14-2 A12 GLADYS M. JONES, A "JONESIE" Secretarial. 24 MARIE M. HULLFISH, A12 K'PETE" Normal Senior Service. DOROTHY M. HUNT, A12 "DOT" Normal Pythagorean fSec'.H PEARL IRONS, A12 "IRONY" General Business Clionian '25, '26. DOROTHY JEFFRIES, A12 "DIXIE" Secretarial Girls' Basketball '26. RUTH R. JOHANSEN, A12 "DICKIE" Secretarial Girls' Basketball '26. 12 PRISCILLA M. JONES, A12 149 ISABELLA E. KAMINSKI, A12 HPRETZELSU Secretarial. , Normal. 150 JOSEPH J. KETANER, A192 ..RED,, GLADYS W. JAEGER, A21 G,m,,,,,, GACH Orchestra. Normal. 151 HELEN S. KEUHNER, A12 ANN E. JOHNSON, A12 'CBIRDIE' College Prep. Normal Chemistry Clubg Jr. Play Chorus JOSEPHINE J. JOINER, A12 152 EMILY M- KLINE, A13 "JOE" "FRITZ" Norm nl. S ecretarlal . 153 ROBERT L. KULP, A13 MILDRED B. KAISER, A12 "BOB" "MILLY" College Prep. N ormal. Belles Lettres. 154 ALEXANDER KASSER, A18 "ALEC" College Prep. 25 155 156 157 158 159 MADELINE J. KEEGAN, A13 160 ISAAC L. KLEINERMAN, A13 UMADGED "IKE', College Prep. A College Prep. Jr. Play Chorus, Chairman Class Colors Committee. 161 DOROTHY R. KLENK, A13 ' "DOT" AGNES W. KEEN, A13 College Prep. GIGGIEN Senior Service. College Prep. Pythagorean, Orpheus fSeeretaryJ. 16Q MAX KRAMER, A13 EMILY R. KELLY, A13 C IZIAXIEE NMILLY-,, o ege rep. Secretamal' 163 BERNARD B. KUSHNER, A13 LEO J. KELLY, A131 - "BARNEY" "IRISH" College Prep. Cgllegg Prep, Junior and Senior Football Team: Orvhes Football '25g Clionian '24, '25, '26. tra' A CHARLES R. KISE, A13 164 ELEANOR LANNING, A13 "TEXAS SLIM" "BOBBY" College Prep. Secretarial El Siglo Futura: Hi-Y. Girls' Basketball '26. 165 SAMUEL LAVINE, A18 IICAPID Collage Prep. Spectator '25, '26. 26 166 167 168 169 170 RAYMOND R. LAWRANCE, A13 171 HRAYU General Business Ring and Pin Committeeg Clionian '24, '25g Finance Committeeg Senior Playg Year Book StaHg Student Council '25, ,26. MALCOLM G. LEIGH, A13 NMAC!! 172 College Prep. Football Mgr. '253 Track Teamg Jr. Class President: Jr. Play Chorusg Pythagorean '24, '95, '26g Student Council CPres.jg Jr. Football Team., LEONARD J. LEIGHTON, A13 "LEHIGH" College Prep. ' Chemistry Clubg Orchestra. GRACE LESSLIE, A13 HGRACIOUSU General A CGir1sJ. A SAMUEL C. LEVENTHAL, A13 "SMOKE" College Prep. Football Team, Senior Baseball Team. 176 ELLA L. LEE. A12 Normal Junior Play Chorus. 27 173 174 175 MORRIS L. LEVIN, A13 "MARCY" College Prep. IRVIN LEVY, A13 SIRED!! College Prep. Belles Lettres '26g Year Book Staff Baseballg Sr. Basketball. NORTON LUDLOW, A13 "BEANZ" General Business. ALBERT LABATE, A13 KCALBYSI College Prep. Clionian '25, '26. CARL E. LAYMAN, A12 I 6 D 9 College Prep. ALICE M. LEWIS, A13 182 Normal. GERTRITDE E. LIPPINCOTT, A13 183 "MICKEY" I College Prep. Orpheusg Orchestra. FLORENCE R. LONGSTREET, A13 HFLOH 184 Normal. GERALDINE E. MACDONALD, A13 185 "GERRY', Normal. MINNIE H. MCMANUS, A13 186 ISMINH I Normal. HARRY MEHOK, A13 General. KATHERINE B. MONAGHEN, A13 - KK D5, Normal Clionian '26, '25. EDITH L. MOORE, A13 Normal. VIRGINIA C. MORGAN, A13 "GINNY" Normal. GRACE J. MORRELL, A13 "GRAZ" Normal. 187 WILLIAM N. MORRISON, A13 U BILL!! College Prep. Soccer '24, '25, '263 Orpheusg ScienceNClubg Orchestra. I Q8 188 189 190 191 192 MAE MOSKOVITZ, A13 193 GRACE E. MADDEN, A13 College Prep. 'KGEMH Chemistry Clubg Senior Service. Secretarial Bilnjo-Mandolin Clubg Senior Serviceg Jr Ch . CHARLOTTE E. MUNRO, A13 P ay "ws Normal. 194 JONAS B. MARGERUM, A13 C6B 9 MARY ELLEN MURPHY, A13 College PNP' HMIDGER El Siglo Futuro. Normal- 195 ADA MARTIN, A13 "NITRAM,' J. ARTHUR MACKEY, A13 Sefmfafilll- ICMACKQF 196 VVANDA H. MASLOWSKI, A13 College Prep. . Sccreta-nal. MAURICE C, MACNIFF, A13 197 JAMES A. MCEWAN, A13 "MICKEY" "JIMMIE" Secretarial College Prep- Baseballg Basketball '25, '26Q Senior Foot- Cll6UliSU'y Club? SP- Play Publicity Com. ball, Public Speaking Club. 198 M. RODGER MATLACK, A13 "MIKE" College Prep. 29 199 200 201 202 203 MARY E. MCCREAVY, A13 "MICKEYl' Secretarial. VIRGINIA R. MEAGHER, A13 "GORDON" College Prep. Junior Play Chorus. KARL F. METZGER, A13 GKMETZY5 College Prep. HARRY E. MORGAN, A13 uJ' Pj: College Prep. Chemistry Club CPres.j F. PARKER MORRISON, A13 "PARK" College Prep. Science Club. 204 205 206 207 208 909 ELIZABETH K. NEWELL, A13 "BETTY" Normal. 30 EVELYN R. MOTT, A13 . V SSEVYD ' Secretarial Junior Play Chorus. GUSSIE M. MURRANKA, A13 HGUSH Secretarial Girls' Basketball. ANNA E. NABINGER, A13 A "ANNE', Secretarial Commerce Club. W H. ROGER NAYLOR, JR., A13 , "TACK" College Prep. Jr. Play Castg Orpheus fPres.D3 Head Cheer Leader. ' HELEN F. NORTON, A13 ' HNORTY' .1 Normal. HELENE L. NICOLAI, A13 9215 Normal. MARGARET A. NORBECK, A13 HPEGH Normal 216 Chemistry Clubg Junior Play Chorus. RUTH E. OAKLEY, A13 217 College Prep. Belles Lettresg Junior Play Chorus. ANNA E. O'HARA, A13 Q18 "ANNE" Normal. CEVILLE OGDEN, A13 219 "BILL" College Prep. 220 AGNES M. PHILLIPS, "IGGIE" Normal. 31 MURIEL C. OLDHAM, A13 "SPEED,' Secretarial Commerce Club. BALDWIN M. OSOWITZ, A13 "BALDY" College Prep. THOMAS J. OWEN, A13 ..T0M,, College Prep. Football '24, '25g Student Council 24- ETHEL E. PAETZELL, A13 A13 "DUCKY" Normal. ALICE T. PETTIT, A13 UALH Normal. 221 SZQQ 223 224 225 MARJORIE B. PAPIER, A13 226 ROBERT B. PINERMAN, A13 "MARGE" "BIMUS" College Prep. College Prep. Junior Play Chorus. Spectator Board ,24, '25, '26g Editor-in- Chief Spectator ,263 Pythagorean Contest FRANK B- PARKER, A13 235155355223 1552?E?'i5fiZSdiigliiieiluxliif "FATF, Pres. Studeiit Clouncilg Chairman Puhlicitv General Business Cornmitteeg lr. Play Committeeg Audi- Commerce Club CTreas.D3 Jr. Football torlum Committee- Teamg Business Mgr. of Bohashelal Chair- . man Finance Committeeg Senior Play. 227 CATHERINE M' PINT0' A13 "KITTY" JOHN H. D. PATTERSON, A13 General' "PATH 228 BERNARD POPKIN, A13 College Prep. "BAY" Science Club, ELIZABETH C. PEARSON, A13 College Prep. 229 WELLING G. PRIMMER, A13 "BILLIE,' UBUDH . General. Secretarzal. . 230 RALPH M. PEITZMAN, A13 MILDRED E. PETTY, A13 "PEITZ" "MILLY', College Prep. Sevreiarilll. Commerce Clubg Jr. Play Cast. 231 JEAN PADDERATZ, A13 ' 32 232 233 234 235 236 JOHN VV. RAAB, A13 237 ESTHER IVI. REYNOLDS, A13 "FARMER" "PEG,' College Prep. W College Prep. Chemistry Club. Girls' Basketball. ELSIE HQCRANIBALL, A13 238 KATHERINE REIDEL, A13 PETE 6. ,, PUSS College Prep. Colle 8 PM Senior Service fVice-Presjg Jr. Play Cho- Cl. . g ,2, rusg Girls' Basketball. V wman 0' ' SAMUEL M. RANDALL, A13 239 WILMA E. RIES, A13 "BRUD', "WH," College Prep. Secretarial. Science Club CPres.D. RUTH R. READING, A13 240 ANNA P. Iii,P:3TE,RGhR, A13 ' "RUTHIE" A . Secretarial CommS:Zee2l.litlJl,Q' '26 Junior Play Chorus. e al ' DONALD A. REED, A13 241 EDNA INI. REMMELE, A13 "DONl' "EDDIE" College Prep. Normal. 242 VIRGINIA M. RENSEN, A13 HGINGERN Secretarial Junior Play Chorusg El Siglo Futuro. 33 243 MARION E. ROGERS, A13 248 AVNER ROBINSON, A13 Nor-mal. "ROBBY', College Prep. 244 VIOLA B. RONCA, A13 Chemistry Club- - "L0I-A" 249 ARTHUR W. ROGERS, A13 - Normal. "AUT,' General Business. 245 CATHERINE M. REPROWSKI, A13 Q50 LILLIAN A. ROGOWSKL A13 Normal , ULILH Afhemistry Club. Secretarial Girls' Basketballg Junior Play Chorus 246 LOUIS ROTHSTEIN, A13 HLOUU 251 BEATRICE C. ROONEY, A13 General Business 'iBEEf' -Soccer ,24-, '25, '26g Senior Football. Secretarial' 252 DOROTHY A. ROSS, A13 247 JAMES ROBINSON, A13 "DOT" General, Secretarial. A 253 EDNA E. ROYLE, A13 "TORCHY" College Prep. Sr. Play Cast, Jr. Play Castg Clionian '25, '26 34 3. l 25-1 255 256 Q57 258 DOROTHY M. RUFF, A13 HDOT., Normal. HARVEY H. SAAZ. A13 HHARVEH College Prep. Clionian '26. GERTRUDE A. SAXTON, A13 "MILLIE" College Prep. NORMAN E. SCHALLER, A13 259 260 261 262 LOUIS G. SCHULZE, A13 HSPARROWU General. MARY A. SCHVVARTZ, A13 UMOLLIE' - Secretarial. DOROTHY M. SCI-IWEDER, A13 ..D0T,, General Business. RALPH H. SEAMAN, A13 "LARRY, College Prep. Senior Play Castg Belles Lettres '25, '26 "NORM', Secretarial. 263 ROBERT L. SHERMAN, A13 "BOB" LENKA L. SCHUBERT, A13 College P,-ep, "LENKIE" Chemistry Club: Student Council ,261 Ban- College Prep. jo-Mandolin Club. 264 HARRY N. SHOLIN, A13 v "HAR" General Orchestra. 35 l 265 266 .li Q67 268 269 SYDNEY B. SIEGLE, A13 270 DOROTHY M. SMITH, A13 "TOM', UDOTH College PNP- Secretarial. Spectator '26g Orchestrag Jr. Sr. Baseball Teamsg Jr. Football Teamg Sr. Basketballg Football Vafslty 90- 271 HOWARD C. SMITH, Aus ALEX X. SILVERGLADE, A13 'KSMITHYH "GOVERNOR" College Prep. . 00lleyffPrf1P- Pythagorean '24, ,25, '26g Senior Class Spectator '9l6g Jr. Play Castg Chairman Sr. Treasurer, Play Committeeg Commerce Club '26g Jr. and Sr. Football Teams. SOLOMON SIMON, A13 272 MARJORIE A. SADMONS, Al-1 HSOLLYH MARGIU College Prep. NOTWUI- SAMUEL A. SKEAN, A13 "SAM,' 273 ROLAND K. SPRAGUE, A14 College Prep. "ROLL" Orchestra. College Prep. SIDNEY SLOSHBERG, A13 "SHAKY" Q Collggg P,-gp. 274 HELEN G. STACKHOUSE, A14 Junior Footballg Varsity Football '25. 4 Svvmidfifll- 275 SYDNEY B. STEARN, All .-SYD,, College Prep. Science Club. 36 276 277 278 279 280 JEAN L. SCHUCK, A14 281 "POLLY" Normal. 282 RUTH M. SCHWAB, A14 HRUFUSH Normal. DOROTHY E. SCOTT, A14 283 "SCOTTY" Normal Junior Play Chorus. PHYLLIS M. SHAW, A14 ' 284 "TILLIE" ' Normal. 7, ELIZABETH'E. SISTO, A14 Q "BETTY" I 285 Normal. X 286 JOHN STABILE, A14 "LITTLE GRANT" Collage Prep. 87 HARRIET M. SKIRM, A14 Normal. ADELLS SMITH, A14 "BABE" Normal. DOROTHY G. SNOW, A14- "DOT" Normal Junior Play Chorus. GLADYS G. SNOW, A14 "MICKEY,' Normal Junior Play Chorus. MARIE A. SOMMERFELD, A14 Normal. 1 287 288 Q89 290 291 EDWARD B. SWEENEY, A14 I NED., College Prep. FRANCIS SLANE, A14 "BIG SHOT' College Prep. Footballg Basketball fCapt.Dg Student Councilg President Senior Class. AMY C. STELLE, A14 292 Normal. DOROTHY R. STOLTT, A14 293 USDOT!! Normal. FLORENCE STOUT, A14- 294 RUTH M. STEVENSON, A14 HRED!! Normal Senior Servive. 295 CHARLES B. SUNDERLAND. A14 "CHARLIE" Q96 A Collage Prep. Pythagorean '25, '26. 997 MADELINE V. THIEL, -A14 NMAC!! Secretarial. 38 EMMA V. SZUCS, A14 UEM., Secretarial Senior Play Castg Junior Play Chorus Girls' Basketball. MILDRED D. TINDALL, A14- " MI LLY' ' General. JOHANNA TOFT, A14 IKJOEQI Normal. xxx ll. 4 A LOREN B. THOMPSON, A14 "THOMMY" College Prep. Science Club. ALAN S. TOMLINSON, A14 UBUD., College Prep. GEORGE J. TOOTH, A14 "TO0THY" General. JOSEPH C. TOTH, A14 HJOE., College Prep. Football '24, '25g Track Team '23, '24, '25, . '28 KENNETH TOMLINSON, A14 303 304 305 306 307 S08 HAROLD S. VAN DYKE, A14 "DUTCHIE" General. 39 f JOSEPH T. URBAN, A14 KSJOESS College Prep. HENRY S. URBANIAK, A14 "HENRY" College Prep. Junior and Senior Basketball Teams EDNA M. VERDIER, A14 "EDDIE" Normal Girls' Basketballg Senior Service. MARGARET E. VLIET, A14 "PEGGY" College Prep. Pythagorean: Jr. Play Cast: Orpheus BETTY H. VOORHEES, A14 "BETH" College Prep. Clionian '25, '26. 309 310 311 312 313 ELIZABETH M. VAN HORN, A14 314 SYDNEY D. WALTERS, A14 "BETTY" "SID" ' Normal College Prep. Junior Play Chorus. MILDRED M. WALD, A14 ' Swlfglgial 315 RUTH N. WEBER, A14 Commerce Club. 1 are ar-za . LYDIA B. WALDT,'Al4 "BOBBY" . Secretarial. A CROTHERS E. WALKER, A14 316 ROBEFT J- WEIEA A14 "RED,' BOB WIRE N College Prep. Genffflll- Manual Committeeg Chairman Junior Play Committeeg Board Committee '25g Junior Play Castg Senior Play Cast: Sr. Play Q Committeeg Editor-in-Chief Year Bookg 317 MARGARET E- VVHITE, A14- Student Council '24, '25, ,263 Belles Let- "PEG" tres '24, '25, ,263 President Public Speak- A , - ing Clubg Class Day Committeeg Senior qmmtarml' Quartette. . ROBERT P. WALSH, A14 "BOB" 318 BERTHA M. WIEGER, A14 College Prep. . "BERT" Clionian '25, '26. Secretarial. 319 SYLVIA WINEBERG, A14 Collage Prep. Junior Play Chorus: Girls' Basketball. 320 321 322 323 324 ALBERT F. WINKLER, A14 "WINK" College Prep. Science Club. HELEN T. WINOWICZ, A14 "LENA" S ecrelarial. JULIA C. WIRAGH, A14 "JULIETTE" College Prep. LUCY E. WISHART, A14 HSUEU College Prep. Junior Play Chorus. HANNAH WASHINGTON, A14 "GEORGE" Normal. 325 326 327 328 329 ELSIE Y. WINDER, A14 G , Normal. ' A if LLL JJ fvloef, MOLLIE E. WOLFER, A14 Normal Chemistry Clubg Senior Serviceg Junior Play Chorus. EUNICE F. WOOTON, A14 4 "EUNIE" Normal. WILLIAM F. J. WITTENBORN, A14 "BILL" College Prep. JOSEPH M. WRIGHT, A14 "BIG JAW" Secretarial Senior Football and Basketball Teams. 880 WILLIAM WASHINGTON . A14 331 ALICE M. YOUNG, A14 334 MARIE ZAKRZEWSKI, A14 E 333 HELEN E. YUSCHAK, A14 CCAMYQ, KC College Prep. Secretarial. Pythagorean '24, '25, '26. 2 MILDRED M YOUNG A14 335 LEAH ZABINSKY, A14 "MIDGE" A NLEE I Secretarial. , orma , Jumor Play Chorus. "BOBBY" 336 PEARL G. ZEHNER, A14 Secretarial. Normal. ,nlilullllliimnlllll"'IIIIZZIj'-. I 'iflllv ,.!lll' "Ulm " IN--..2!!!lllqg'IlullllIllIl:::naI'I ..11::'- -n 42 .JOSEPH ABRAHAM, All General Football '25, ALMA E. BRAITHWAITE. All "CHATE" Normal. ROSINA A. BUTTERER, All "ZINNIE" A W. SCOTT CONNER. A22 "SCOTTY" College Prep. Scienve Club: Orvlwslral Orplleusl Football '25. HORACE D. COOK. A22 UHAG.. General Brrsiness. MARIE' V. GRAVIS, A24- College Prep. WINDOM GREEN. A24 "PIE" College Prep. ELIZABETH L. GULICK, A2-L "BETTY" College Prep. N,,,,,w,' EDWARD E. COOMBE, A22 General. KATHERINE S.BROYVN.A22 'MIL'-A L' "l"R4A5l0' A24 "KITTY" ETHYLE M. COOPER, A22 Normal- Seeretarial. "T1NZf' Seeretarzal HAZEL GUEST, A24- MARIE K. RURKHARDT, A22 Senior Service- Norwi- "MOLLY" Spm,,a,iU,. JOHN A. CZARNECKI, A11 MINERVA A. HALL, A24 "BALDY" HSCOOPH ALVIN BALLINGER, AQQ , Gt'7lr'?Tal B'llSilLG.S'.S'. Sgqerplgrigl, EDWARD J, BAVMAN, MQ ct MARVIN DEATHERAGE, A11 NIARGARET E, HILL, A24 frYERK" fl0ll8g0 PT617. '6MARGE,' G A 1. . Secretarial. enem VVARREN B. DURLING, A12 LLOYD S. BOWERS, A21 General- CHARLES HILLMEYER, A24 "IKE" "CHECK" fvollege Prep. Alq Ggngrgl, Svieuec Club: Senior Football Team. Normal' ARCHIE J. HIPPE, A24 PAUL M. BOYNTON, A21 MICHAEL J. ELEUTERI, A12 "ARCH,' f-M0NK" "TERRY" College Prep. ffgllggg PMP, College Prep. Football '25, '26g Baseball. Travk. FDVVARD R BOZARTH Aol GRACE L. HENDRICKSON, A24- JBQJOZE.. ' EDWIN ENGEL, A12 "PATCHES" General General. 0 h .0 ,h I JESSE B. EVANS, A12 fp ws F' 'gsm' HLEGS-2 JAMES JOHNSON, Jn., A12 G l HJIMMIEU GERTRUDE H. CARNOCHAN mm A USCOTTYH Baseball. College Prep. A 21, ' l Chemistry Club. Semnmal' EDWARD S EABIAN A12 A A -AED-A , ALICE G. JENKINS, A12 GERALD H. CAHILL, A21 . UAL, MJERRYU College Prep. - V Jr. Play Cnstg Belles Lettres CPres.j Normal' Inllgfle Pfflf- '25, '261 Vice-President Jr. Class: Tennis Team lCapt.Jg Football '2-l. Football '25, '26. IIIXVING J- KQPPLEMAN, :XICZ I sfK0PP9v BERNARD A. VCAMPBELL, A21 FRED FOSTER, A23 College Prep. "SOUP" College Prep. El Siglo Futuro. College Prep. Footbal1'25,'263Basketbal1'24,'25. THEODORE W. GILLUM, A94 EARL C. KIRBY, A12 "TED" "SHORTY" THELMA A: COMFORT, A22 General Business Secretarial. 'TAC Baseball '24, '25, '263 Junior-Senior Secretarial. Basketball Team. KENNETH LEIMER, A12 43 LAURA D. L. LOGAN, A12 "LAURIE" Normal. MICHAEL A. MUCCIOLI, A13 College Prep. DOROTHY E. MOONEY, A13 ..D0T,, College Prep. Chemistry Club. CHLOE H. MOUNTFORD, A13 NCLEOU General Business. CARL J. NALBONE, A13 "NALLY" General Business. CB0ysD LOUISE NIXON, A13 College Prep. EDWARD C. O'HARA, A13 MED., General Senior Football. PETER J. PINTO, A13 General Business Junior Play Chorus. FRANK J. PETRINO, A13 "HAPP" Secretarial. GIRARD J. RADICE, A13 "GOO-GOO" College Prep. Basketball '24, 125, '26, Baseball 12 '24, 325, '26, JOSEPH RAGOLIA, A13 VINCENT RICATTO, A13 "VINCE" General Buxilzess RICHARD R. ROBINSON, A13 STEPHEN J. sUTo, A14 "STEVE" "DICK" College P-rep. College Prep. Basketball Team '24, ,25, '26g Foot- Track Team, Student Council '26. ball '25, '26, JOSEPH J. SZUBROWSKI, A14 GORDON SALMON, A13 UJOEU General. , MERRILL E. SHOURDS, A13 "RED', STANLEY SZUBROWSKI, A14 College Prep. "STANLEY', Football '24, '25, Jr. Basketballg Baseball Teams, Basketball '26, Clionian ,24, '25. RUTH W. SIMCOE, A13 HRUFUSU College Prep. CLIFFORD B. SMITH, A13 "CLIFF', College Prep. .Track Team '25, '26. THOMAS J. SPAIR, A14 "GAFFY" College Prep. Varsity,Football I25. MICHAEL A. STADNICK, A14 UMIKE' General Brlsiness. BERNICE B. SCHOCH, A14 "BERNIE" General. ANNA SCOTT, A14 UPINKIEU Normal. 3, CLARENCE SLACK, A14 ELMER ROBERT SMITH, A14 HSMITI-IY' General Boysl. RICHARD F. STOCKTON, A14 Basketball '24, '25, '26, Baseball '24, "DICK" '25. ,26. ROLAND REED, A13 College P-rep. Belles Lettres '24, '25, '26, Junior Play Chorus. 44 College Prep. JOHN C. VAN HORN, A14 "JOHNNIE" College Prep. Tennis Team, Senior Team.. FRANCES WATSON, A14 "FRITZ" College Prep. HARRY E. WARREN, A14 "HENRY" College Prep. LLOYD E. WISMER, A14 "WIZZY" College Prep. Chemistry Club. ELSIE E. VOSSLER, A14 Normal. A14 LOUISE E. WEDO, KCLOUQS Normal. WILSON G. WISMER. A14- HBUSH General. JOSEPH E. WOOD, A14 ' "JOE" General Football '24, '25. FRANK YELENESICS, A14 'KBEEFU College Prep. Orchestra. 'O , CQXES GO f-f-fi-' ,,-12-L 45 i'iEeIIe5 lettres Belles Lettres mea1Is in the French language "Beautiful Letters." The Belles Lettres Society has always worked with this idiom in the broader sense. supposing it to mean "Beautiful Literature." In this way it has become the purpose of the club to study good, clean literature, poetry, and drama and to bring before the High School dramatics which we feel would benefit the students most. The club has held two short story contests, open to all members of the Junior and Senior classes. To the winners of these contests. gold medals have been awarded. The members of the Belles Lettres have managed to give. at short intervals, several interesting plays in the auditorium. It has been customary to hold a reunion every year for tlIe alumni of the club. This past year proved no exception and we feel that the dinner-dance held at Hillwood Inn was a great success. We have been aided at all times by our extremely capable faculty advisers, Mr. Hancock and Mfr. Tatham, and we have been visited various times by diHerent members of the English department. OFFICERS President . ..... EDWARD FABIAN V'ice-President . ..... EDWARDS DORSETT Secretary . . MARY T. CLARY Treasurer . ...... .BETTY HII-PLE SENIOR MEMBERS ANNE COLE ROBERT PINERMAN ROBERT KULP MARY T. CLARY RICHARD F. STOCKTON RUTH OAKLEY EDWARDS DORSETT CROTHERS WALKER MURIEL BROWN BETTY HIPPLE EDWARD FABIAN IRVING LEVY RALPH SEAMAN ANN DEVLIN JUNIOR MEMBERS LUCILLE OAKLEY ALICE MOORE SIDNEY GREEN GENA OWEN FLORENCE LEWIS VVELLINGTON CRANE JEANETTE ALBERT JOSEPH BEANS FACULTY ADVISERS MR. TATHAM MISS STEPHENS MISS ONA REED MR. HANCOCK MISS CRUMB MISS ADA REED 46 SENIOR MEMBERS The Qlllinnian Svutiztp The Clionian Society of the T. H. S. derives its name from Clio, the muse of History. The past year has been one of the most successful in its long association with this school. Historical contests were heldg Parliamentary procedure drills were conductedg trips to the Doylestown Historical museum, Valley Forge, and the Seashore were takeng appropriate programs for important dates in History were giveng and the Christmas and Spring reunions were held at Hillwood Inn. These are but a few of the many activities of the Society. OFFICERS I F irst Semester Second Semester President . . . GEORGE BOGDAN ROBERT WALSH Vice-Presidenl . . KENNETH TOMLINSON JOSEPH DIETZ Secretary . . . ALICE FLETCHER ALICE FLETCHER Treasurer . . . LEO KELLY LEO KELLY ALICE FLETCHER ELIZABETH CROZER ELSIE FARR KATHERINE REIDEL EDNA ROYLE KATHERINE MONAGHAN EDNA HARPER ALMA BRATTON VALENTINA FEMIANO The following te the year: Miss STEPHEN PEARL IRONS BETTY VOORHEES ALICE BARBER GEORGE BOGDAN KENNETH TOMLINSCDN JUNIOR MEMBERS ALMA DUCH FRANCES WEIBEL MATI-IILDE PERLSTEINE ABIGAIL LARSON LEO KELLY MERRILL SHOURDS ROBERT WALSH - ALBERT LARATE JOSEPH DIETZ HARVEY SAAz JOI-IN LEWIS EVANS LAWTON GRAHAM HOLMES achers assisted with the programs and attended meetings throughout MR. EBERLY MR. RAETZEII, Faculty Adviser, MR. J. B. HONEYCUTT 47 MR. KLEINFELTER Cinmmerre Qllluh The purpose of the Commerce Club is to offer commercial students the opportunity to study modern progressive business methods and systems, in practice as well as theory, and to make contacts with the business world. The Club has closed a very prosperous year, and in the promotion of its aims, has brought before its members during the past year such prominent speakers as Dr. Charles Browne. hlr. Newton A. K. Bugbee, Mr. John E. Gill, Mr. Bruce Bedford, Mr. D. Wm. Scammell, lVIr. Emanuel Smith. lNIr. Walter O. Lochner, Mr. E. S. Lawton, who all gave very instructive and interesting talks. The Club conducted its annual bookkeeping, shorthand, and typewriting contests, awarding medals to the winners of each. Another attractive feature of the Club's activities was the Second Anniversary Banquet at Hillwood Inn, February 19, at which every charter member was present. The outstanding places visited during the year by the Club in furtherance of its purpose were: Scout Cruiser Trenton, Philadelphia Navy Yard, Baldwin Locomotive Works, Philadelphia. Pa.: U. S. Air Station at Lakehurst, N. J., and N. Y. Clearing House, N. Y. Stock Exchange, Statue of Liberty, The Cunard Liner, "Berengeria", VVoolworth Building and Aquarium, N. Y. C ity. The local trips were: Belle lvleade Sweets, Ajax Rubber Company, Scammell China Company. Princeton VVorsted lvlills, and Certain-teed Products Corporation. OFFICERS First Semester Second Semeslcr President . . FRANK PARKER CARL B. SMITH Vice-President . . MILDRED FISHER ANNA RIPBERGER Secretary . . MILDRED WALD MURIEL OLDHAM Treasurer .... WILLIAM ARONSON FRANK B. PARKER SENIOR MEMBERS WILLIAM ARoNsoN ANNA E. NABINGER FRANK B. PARKER RALPH M. PEITZMAN MARJORIE L. BRAUNE MURIEL C. OLDHAM JOSEPH GOELLER ANNA P. RIPBERGER MILDRED M. FISHER MAURICE MACNIFF CARL B. SMITH ALEXANDER X. SILVERGLADE MILDRED M. WVALD JUNIOR MEMBERS KINGSLEY BRINDLE NELLIE ANTRIM CATHERINE BUTTERER ISABELLA KRAUs ALFRED HENDERSON WILLIAM BAXTER FRANCES CUBBERLY SOL SIEGLE DOROTHY SUTTERLIN FANNIE BIRNBAUM EDWARD GOLDENBAUM CHARLES SMITH Faculty Adviser, MR. DoN'T. DEAL 48 OQEI biglu Jfuturu The purpose of the HEI Siglo Futurou is to enable those students taking Spanish to gain a more intimate knowledge of the country whose language they are studying. Fre- quent visitors from South American countries honor the Club with their presence and very interestingly tell-in Spanish-the members of the Club, of the customs of their mother country. Literally "El Siglo Futuro" means "Looking Ahead." President . Vice-President Secretary . Treasurer . GEORGE BOGIJAN EDNA HARTZ MILDRED FEssLER DORIS PARKER FRANCES BODENVVEISER IRVING KOPPLEMAN OFFICERS . . . . CECIL B. '1'IvcKER, JR. . ROBERT IIELMER . BEHTHA FISHER . VIRGINIA REMSEN SENIOR MEMBERS J. B. MARGERUM MARION ANDERSON MINEORD HUTCHINSON JUNIOR MEMBERS MARTHA LEE CHARLES EARLING Facully Adviser, DR. VICTOR SAIIARY 49 ANNE GORDON CHARLES KISE IIOLAND SPRAGUE JESSE BLACK LINDA CONOVER ROBERT BLOOM The beniur berhice bncietp At the beginning of the year IQQ5, representatives were elected from each senior home room to form a society for the purpose of aiding and supporting all the school enter- prises. Under the faculty supervision of Miss Pereault, the Senior Service Society, as it is known, began active work by making and selling candy to boost the fund started by the presentation of the senior play. This was followed by the sale of Red Cross and Christmas seals. The biggest event of the year, however, was realized in the carrying out of a suc- cessful Girl's Day Program. In this project, the members of the society played an influential part, since it was under their auspices that the novel idea of Girl's Day was completed. OFFICERS President . . . . . . ANN IDEVLIN Vice-President . . . ELSIE RANDALL Secretary . . . IJOROTIIY KLENK MEMBERSHIP MARIE HULLFISH GRACE MADDEN EDNA VERDIER HELEN CARTER FRIEDA BERKOWVITZ GOLDIE COHEN DOROTHY BEIHL BERTHA BASH HELEN HANKINS MOLLIE WOLFER RUTH STEVENSON MAE Moss Faculty Adviser, Miss A. M. PEREAULT l 50 The Orphans bucietp The Orpheus Society was organized for the purpose of promoting a better appre- ciation of music among the students and for the betterment of performance among the members. MeInbers are stimulated to greater musical efforts through opportunities to perform at meetings of the Society, at school assemblies, and at community affairs. OFFICERS President . . . . . H. ROGER NAYLOR, JR. Vice-President . . MARGARET A. HANNES Secretary . . AGNES KEI-:N Treasurzfr. . AARON AXELROD SENIOR MEMBERS HENRY OSBORNE, P. G. FRANK HECK WILLIAM N. MORRISON EDYVARD BOZARTII MARGARET VLIET DAVID STRETCH, P. G. SYLVIA MORRIS JUNIOR MEMBERS ALTON BROWN IRENE BUZASH ETHI-:L BINDER CHARLES JONES LOUISE SXVAIN MAX LEIIMAN EDITH FRITZINGEII JOHN HARRINGTON Faculty Arima-er, MISS MARY B. IIATHBUN 51 11 SENIOR MEMBERS ptbagurean Svnnietp The eleventh year of the Pythagorean Society was successful both educationally and socially. The aim of the Society, to provide mathematical and social entertainment for its members, was well upheld. The meetings were well attended and the members pro- fited by the mathematical discussions. The main event of the year was the annual reunion held in December where many of the alumni associated with their former classmates. OFFICERS Przesident . . . . I . DAVID STRETCH Vzce-Presidenf . . KENNETH LEIMER Secretary . . DOROTHY HUNT Treasurer . ..... INIARGARET A. HANNES HARRY BRADBURY DOROTHY GARDNER COOPER GRAVATT MARGARET IIANNES GLADYS HEYVITT KATHERINE AGNEAU WINII-'RED BIRKS STEPHEN COOLEY FRANK HECK DOROTHY HUNT ALICE YOUNG AGNES KEEN KENNETH LEIMER JUNIOR MEMBERS RACHAEL COLLINS TVILLIAM LOCKKVOOD WILLIAM SMITH HENRY SIMCOE Faculty Adviser, MR. J. WHITNEY COLLITON 52 MALCOLM LEIGH HOWARD SMITH DAVID STRETCH CHARLES SUNDERLAND MARGARET VLIET M.kRG.ARET THOMPSON CURTIS HEATH NANCY MEssLER intense Qllluh The purpose of the Science Club is the advancement of the studentis interests in science by extra-curriculum work. The club has been very active this year. The First Annual Reunion, held at Hillwood Inn, Was a great success. Practically all the alumni were present, and everyone enjoyed a very pleasant evening. On Washington's Birthday the club made a trip through Roebling's Steel Mills, principally to view the open-hearth furnaces. A basketball team was organized and defeated the Pythagorean team. The Clionian Society team was also defeated by this team of budding scientists. The yearly outing trip was enjoyed at the shore as usual. LLOYD Bowmm RICHARD BRUERE Scorr Coxxnn Rxcmnn Arxmsox Crmnnns Bauman OFFICERS President . . Vice-President . SENIOR MEMBERS ROYCE HAIXES PARKER Monnrsox Jonx Purrznsox JUNIOR MEMBERS Fnnnixsxn Esau-:H.m1' Joux Pmnrnsi-: - SAMUEL RAXD.ALI. THOMAS Bnowx RANDOLPH HUDNUT WiLLI.n1 Monnlsox Faculty .4dvi.ver, Mn. E. A. BUCK 55 SYDNEY STEARN LOREN TH'OMPSOX ALBERT Wxxxnsx Joris Rgsnnsx Jonx W11-nzxmn Ctlbemistrp Qiluh Although the Chemistry Club is still in its infancy, this year being the second year of its existence, it has already established an enviable record in the success of its meetings. The meetings have been made unusually interesting by frequent discussions On topics pertaining to scientific work. Leo Goldman, chairman of the program committee, was largely responsible for the fine programs had at the meetings. A few trips to various industrial centres such as Hildebrecht's Ice Cream Plant were made during the past year. A social was had at Mercerville at which time the members of this organization acted as host to the members Of the Science Club. In reviewing the activities of the Club during 1926 season, it can be said that it had a most successful and eventful year. OFFICERS President . . . . . HARRY MORGAN Vice-President . . ROBERT SHERMAN Secretary . . . DOROTHY DAVIS Treasurer . . . . . MINOR HUGHES ' MEMBERS HELEN ADRIAN AARON J. AXELROD MARIE CHAMPION KATHERINE COHEN MARY Cox LEO GOLDMAN HELEN KEENER JAMES MCEWAN MARGARET NORBECK LLOYD WISMER JAMES JOHNSON DOROTHY MOONEY JOHN RAAB I MOLLIE WOLFER Facuuy Advisers LEONARD LEIGHTON MAE MOSKOWITZ AVNER ROBINSON CATHERINE Rovnowslu MR. CONBTANTINE DIAMOND Mrss ANNA P. HUGHES 54 3 The Qpentatur PUBLISHED BI-VVEEKLY BY THE STUDENTS OF THE SENIOR HIGH SCHOOL, TRENTON, NEVV JERSEY Entered at the Trenton Post Ojice as Second Class ,Walter SUBSCRIPTION Price, SBI Per Yeurg Per Issue, 100. Advertising Rates on Application EDITORIAL STAFF Editor-in-Chief . . ROBERT B. PINERMAN Business Manager . . AARON J. AXELROD Circulation Manager . . EDWARDS A. DORSETT BOARD NO. l BOARD NO. Q DOROTHY GARDNER . . Associate E'ditors ..... ANN IDEVLIN LESTER FINKLE . Assistant Business Managers . . . PHILIP ALBERT DOROTHY DAVIS . . . Literary Editors . . ALEXANDER SILVERGLATE JOSEPH DEITZ . . Athletic Editors . . . MORRIS ROBINSON SIDNEY SIEGEL . Humor Editors . . MARGARET HANNES LEO GOLDMAN . . Reporters SAMUEL LAVINE ABRAHAM CUTLER . . . . Reporters .... JOSEPH FORER FLORENCE LEWIS . . . . Reporters . . I . . I J EANETTE ALBERT Faculty Adviser, 0 J. OSWALD English Critic, ADDIE L. WEBER 55 PAUL ALBERT AARON AXELROD ABRAHAM BYER LEONARD LEIGHTON SIDNEY SIEGLE HELEN DAVIS HYMEN MALEVITZ OLIVER STULTS VALLIER MARCHAND JAMES BRITTAIN BLONDELL FENTON WILLIAM FURMAN Q9rdJestra The following are members of th JOSEPH KETASNER EDWARD BOZARTH W. SCOTT CONNER HARRY SHOLIN FRANK YELENCSICS JOHN HARRINGTON HAROLD MYER A STOKES ZIMMERMAN HARRY NOCHUNSON ROBERT BLOOM FERDINAND ENGLEHART WILLIAM HARMAN MAX LEHMAN Faculty Adviser: Miss MARY B. RATHBUN 50 e orchestra: WILLIAM MORRISON FRANK HECK BERNARD KUSHNER SAM SKEAN BERTHA BURNHAM CHARLES JONES HELEN ROSENKA BEATRICE MIDDLETON SIDNEY SKOKOS STEPHEN COOLEY CAMPELL FELL WILLIAM HOPPER l "3ButIJing Eur the Tllirutiy' The Senior Memorial Play of '26 enjoyed one of the greatest successes in the history of Senior plays. The proceeds from the play were about thirteen hundred dollars. The Seniors owe a great deal of credit to Mr, Johnson, the coach, for making the play the success that it Was. ,Robert Bennett . E. M. Ralston . Dick Donnelly , . Clarence Van Dusen , . . Bishop Doran . . . Gwendolyn Ralston-heroine Mrs. E. lVI. Ralston , . Ethel Clark .... Mabel Jackson Sable Jackson Martha . . THE CAST DAVID STRETCH CRoTHERs WALKER RALPH SEAMAN CHARLES BROWN JOSEPH DEITZ ANNE COLE AGNES KEEN EDNA ROYLE EMMA SzUcs MARGARET HANNES ELIZABETH BARRETT 57 A btuhent fiuuncil The Student Council is the most important organization in the school. It includes in its members the leaders of the school. Primarily the Council's Work is to promote harmony and unity between the student body and school management. It is not a disciplinary body. The Council gives audience to a student with ideas or wishes for improvements in tle school. It promotes school spirit by instigating lively competition among the classes and school departments. The bulletin boards and the auditorium exercises are conducted by members of the Student Council. Following are the members: MALCOLM LEIGH, President .... Representative of Senior Class ROBERT PINERMAN, Vice-President . . Representative of Senior Class RAYMOND LAWRENCE, Secretary . . Representative of Senior Class CROTHERS WALKER . . . . Representative of Senior Class EDXVARD DoRsETT KENNETH To:vm,soN STEPHEN SUTO . liOBERT SHERMAN MARGARET HANNES RUTH Joi-rANsoN OTTO ToMEs . ROBERT CR1scUoLo CHARLES JoNEs CONNIE EvA'Ns . Society Representative Athletic Representative Athletic Representative Society Representative Spectator Representative Girl Athletic Representative Representative of Junior Class Representative of Junior Class Representative of Junior Class Representative of Junior Class uhlir Speaking Cilluh A Our last year in Trenton High School has been the scene of the birth of a new organi- zation. The Public Speaking Club, as it is called and as the name implies is composed of the orators and the thinkers of the school. Two of the officers of the club have been chosen from among our number. They are the club's first president, Crothers Walker, and the secretary, Anne Cole. Unlike other clubs of a similar nature, it has been decided that the purpose of this society shall not be to provide an opportunity to debate and argue for the sake of de- feating an opponent, but to seek the truth in public questions and all other matters. The constitution of the organization provides that there shall be several meetings, held in large halls, open to the public. The services of prominent citizens will be secured either as speakers to address the meetings or as judges of contests. T Mr. Hancock, the founder, cannot be too amply thanked for creating what promises to become a perpetual monument to another notable achievement of the Class of '26, MARY CLARY MARIE CHAMPION ANNA BERKow1Tz MARGARET CLAY J oszrn FORER OFFICERS President . .... CROTI-IERS WALKER Vice-President . ROBERT CRISCUOL0 Secretary . . . . . ANNE COLE Treasurer ..... VVILLIAM Locxwoon SEN IORS ANNE COLE JAMES MCEWAN J UNIORS J EANETTE ALBERT ALMA BRATTON MARGARET DENAUsT ELVIER GAUCK JOSEPH FIEROLLA DoRIs APPLEGATE .EDITH BURNS VALENTINA FERNE BELLA KAPLAN WILLIAM Locxwoon E DANIEL SULLIVAN Faculty Adviser: MR. ARTHUR HANCOCK 59 Mhz Eanjuzjllllanhnlin Qllluh The Banjo-Mandolin Club of '26 held its meetings each Friday in the Tower Room. Due to the special auditorium assemblies that were so often called on Fridays, the Club was handicapped in holding its meetings during school hours. Toward the end of the year, however, these meetings were held twice a Week, instead of once, in order to make up for lost time. Alton Brown and Robert Sherman, members of the Club, entertained the assemblies several times during the year with banjo duets. The members include: Helen Kuehner, Frances Bodenweiser, Alton Brown, Robert Sherman, Leigh Hartshorn, Jesse Evans and Theodore Zarling. The following are members of the Banjo-Mandolin Club: ALTON BROWN, President ROBERT SHERMAN LEIGH HARTSHORNE HELEN KUEHNER TED ZARLING FRANCES BODENWEISER G0 A 3951360653 nd- , , ' f,! f!f!fff fl f K 1 1 Z fi? ' f Q 5 j f if Z 6'u'b"'vW 01,00 61 i V IM jfunthall VVith the same old snap, as in former years, candidates reported for the first football practice during the first week of school. With a bunch of hard hitting boys, raw at the game, Coach Kleinfelter and his assistants had a hard job to make a winning team of the inexperienced material. In spite of this handicap, the Coach and assistants welded a team together that gave Trenton High an eleven to be proud of. The Red and Black football eleven started the season with six veterans of last year's team three of whom were varsity men. They undertook what is believed to be one of the strongest schedules of any team in the State, winning three games, losing three, and tying three. Though the season was not as successful as hoped for, it proved that thisyear's team was imbued with the same fighting spirit of preceding teams. Whether in victory or defeat, the team fought as one man, fought their best and helped keep Trenton High in the front rank of football teams. Much, in fact, most credit is due to Coach Claude Kleinfelter for the brilliant team that he placed on the gridiron this past year. Coach Kleinfelter welded together a fighting team and undoubtedly was re- warded by the success of the team he coached. Throughout the season Doctor Yaeger, Mr. Midkif, and Mr. Leroy Smith gave most valuable assistance. Sept. 26-T. H. S. ..... 20 Oct. 3-T. H. S. . . . 41 Oct. 9-T. H. S. . . 0 Oct. 24-T. H. S. . . . 6 Oct, 31-T. H. S. . . 7 Nov. 7-T. H. S. . . 7 NOV. 14-T. H. S. . . . . 6 Nov. 21-T. H. S. ..... 27 Nov. 26-T. H. S. ..... 8 Total points scored by T. H. S. -- 117 N. J. S. D. . Clayton . . . Collingswood Cathedral . . Plainfield . . Atlantic City Camden . . Rutgers Prep. B.M.I. . . . 12 0 0 6 . 7 . 32 . 928 Total points scored by op--- 91 ponents Coaches, C. KLEINFELTER, MR. MIDKIFF, DR. YEAGER. MR. L. SMITH MEN WHO RECEIVED LETTERS KENNETH TTOMLINSON, Captain MALCOLM LEIGH, Manager THOMAS OYVEN CONNIE EVANS JOSEPH ABRAHAMS MERRILL SI-IOURDS JosEPH ToTH THOMAS SPAIR FRANK SLANE LELAND HEATH FRANK BowERs 62 JOE Wooo RICHARD ROBINSON LEO KELLY ARCH HIPPIE EDWARD FABIAN Zgaskethall The 1925-26 basketball season was undoubtedly the most successful in the history of basketball in the Trenton High School. Of the twenty games played, our boys suffered but two defeats. Besides this creditable record, the team won the South Jersey Cham- pionship for the third consecutive year and also the City Title. The team did not have the opportunity to show its flying colors in the State Tournaments on account of some misunderstanding between the State Officials. The team was under the careful tutelage of Coach LeRoy Smith who developed not only team work and smooth passing to a high degree, but also a group of boys to become accurate shots, and whose man to man defense was almost impenetrable. At the start of the season, the boys did not appear particularly impressive, barely winning the opening game from B. M. I. at Bordentown. But following the B. M. I. games the Red and Black began to show improvement and to function as a unit. The next game was with Asbury Park who were defeated by an overwhelming score 40-27. The team con- tinued its fine playing by defeating Cathedral, our ancient foes, by the score 34-31. This game gave Trenton High a hold for the City Championship. Blontclair five, who defeated our team last year by a decisive score 27-16, were taken into our camp by defeating them 23-20 in a very hard fought game. Atlantic City came to Trenton with a very good reputation but was sadly jolted, when the Red and Black five won by a staggering score 41-19. Our team continued its winning streak by defeating the fast going South Phila- delphia 39-23. VVe next added Collingswood and Neptune to our long list of victories and looked hopefully towards the Atlantic City tilt. In the return game with Atlantic City on the shore resort court our boys fell into a slump and was defeated by the Blue and White five 39-27. The following week the Red and Black quintet was out for revenge and easily, for the second time, defeated the Blue and Gold Cathedral five by an overwhelming score 45-24. A string of victories over New Brunswick, 1Voodbury, and Plainfield raised our hopes to the South Jersey Championship. Then came the Peddie game. Basketball fans picked Peddie as the winner since they have won the State Prep-Championship for five consecutive years. But the Red and Black, entering the game with the same fighting 63 spirit as in preceding games, outplayed Peddie and defeated them by a score 34-18. A few more victories were added to our long list of scalps by defeating Camden and Rider College. The victory over Rider's gave the Red and Black the City Championship. The old rivals B. M. I. was the next team encountered. The cadets avenged their defeat earlier in the season by defeating the Red and Black five 27-19. Then came the South Jersey Championship, which Trenton High ,took after defeating Camden, 19-14, at Philadelphia, in the semi-final round. This victory gave Trenton permanent possession of the beautiful loving cup given to the team winning the South Jersey Championship for three consecutive years. Though Trenton did not have the opportunity of an official State Title, they had the satisfaction of defeating New Bruns- wick 33-27, Central Jersey Champions, in a post-season game. Not only did the team make a wonderful record collectively, but also individually. Captain Frank Slane, the lanky center, achieved a position on the All-State Team and also on the All High Team. Frank Lewallyn and Mickey MacNiff secured berths on the All High and second All High Teams respectively. This year,s team brought to a close, as considered by the students and alumni of the Trenton High School, the most successful court season in the history of the school. Ghz Scores B. M. 1. . . . 23 Trenton . . 25 Asbury Park . . . 27 Trenton 40 Cathedral . . . 31 Trenton 34 Montclair . . . . 920 Trenton 23 Atlantic ..... . 19 Trenton 41 South Philadelphia . 23 Trenton 39 Collingswood . . . 17 Trenton 54 Neptune . . . . 20 Trenton Q2 Atlantic City . . 39 Trenton 927 Cathedral .... . Q4 Trenton 45 New Brunswick . . Q3 Trenton 28 Woodbury . . . . 21 Trenton 40 Plainfield . . . Q3 Trenton Q8 Peddie . . . 18 Trenton 34 Camden . . 24 Trenton 34 Rideris . . . 33 Trenton 48 B. M. I. . . 27 Trenton 19 Camden . . . . . 14 Trenton 19 Atlantic City . . .' 19 Trenton 21 New Brunswick . . 27 Trenton 33 Total 470 V 4 illilen who Beceiheh letters FRANK SLANE, Captain GIRARD RADICE MERRILL SHOURDS JosEPII DEITZ, Manager MAURICE MACNIFI-' NICHOLAS JORDAN FRANK LEXVALLYN RICHARD ROBINSON ROBERT BOUSENBERRY YINCENT RICATTO BERNARD CAMPBELL Coach . . LEIIOY SMITH 64 i Judging from the number of candidates out for the Trenton High 19Q6 'Baseball Team, the Red and Black will have one of the most successful seasons that it has ever had. Several of last year's letter men are to be in action again and many basketball men have reported to Coach Nlidkiff. Radice is back again behind the bat with Ricotta, Jordan, and McGuckin to do the hurling. For the infield and outfield posts, Coach Midkiff has lXIacNiH', Gillum, Bogdan Ccatcherj, and many other aspiring Hrookiesu from last yearis squad. This year's team will face some of the hardest high school nines in the State and it is expected that the 1926 squad will make a record that Trenton High will be proud of. April April April hlay May hlay lfay hlay hlay 21 Q3 Q8 1 4' 7 11 12 15 N. J. S. D. Glassboro Pennington B. M. I. George School Camden Wloodbury Dickinson Atlantic City Snbehule for the Samson Home Home Away Home Home Away Home Away Home May Blay May June June June J une June 19 Q5 Q9 1 4 7 9 12 Neptune Plainfield Atlantic City Rider College Collingswood Hopewell Cathedral B. M. I. Home Home Away Home Home Home Home Away Quasar The 1995-Q6 soccer team enjoyed another undefeated season by defeating some of the best soccer elevens in the State. The team opened its schedule with Hightstown and won by a decisive score 4-0. VVe next added, our soccer rivals, Junior No. 3 by the score Q-0. The next victory for the Red and Black eleven was won from South Philadelphia who came to Trenton with the Soccer Championship of their district. The score 2-1 shows the closeness of the game, and the Red and Black showed their superiority in this game. We again took Hightstown nad Junior No. 3 into our camp by the scores 7-1, and 2-1, respectively. The last game of the season was encountered with Saint Benedicts of Newark who won the New Jersey State Championship for the season 1924-25. Al- though the Champs held our eleven to a scoreless tie, our boys can consider this game as a moral victory. ' Soccer is a popular sport with those who play it, and we all hope that this sport will continue in future years to come. Swummarp uf insures Hightstown . . . . . . 0 Trenton , 4 Junior No. 3 . . . . . . 0 Trenton , 2 South Philadelphia . . . 1 Trenton 2 Hightstown .... . 1 Trenton , 7 Junior No. 3 . . . . 1 Trenton , 2 St. Benedicts . . . 0 Trenton , 0 I 3 17 Men wha ilkereiheh letters A. ROTHSTEIN L. ROTHS'FEIN D. WIESBURG A. CHAMBERS C. DIVINE M, D'ARCy E. PILES G. MCGUCKIN J. GRAEFF W. CARTLIDGE T. HUMPHREY C, FINNEY Coach . . . . . LEROY SMITH 66 l 4 V L,,.- Girank Trenton High School has started and is expected to finish one of the most successful track seasons in the history of the High School. The Red and Black opened up its 1926 season with the State Championship meet held at Newark in the fall. She won fourth place in this affair, which, crippled as we were by the absence of some of our star sprinters, was a remarkable achievement. The team is expected to 'compete with Camden, Plain- field, Peddie, George School, and Cathedral during the outdoor season. The Red and Black colors will also be represented at the Penn Relays, South Jersey and State Champion- ship meets. This year's team is under the careful tutelage of Mr. Tatham who has brought honor to the 1925 track team. ' He will be assisted in the state Championship meet at Newark. The following are members of the track team: CLIFFORD SMITH ARTHUR LE FEBVRE MALCOLM LEIGH JOSEPH TOTH ROBERT BOYNTON ANTHONY CREA JOSEPH BARTLETT JOHN WITTEKIND THOMAS TUOZOLLO EDWVARD FABIAN 67 by Captain S. Suto who placed fourth STEPHEN SUTO MANUEL GROOBMAN THOMAS OWEN CARTER HARRIS RICHARD ROBINSON Glennie Now that the tennis season is on hand, we turn to rackets and balls and all that goes with them. At this writing' the first practice has not been held so nothing very definite can be said about the new material, but upon glancing over the possibilities, one must feel his confidence grow. Among the letter men of last year out for a position on the team are Captain Cahill, Simon and Van Horn. There will be a large number of Junior No. 3 lads, who are with us this year, presenting themselves as aspirants for this yearls team. Following are the members of the tennis squad: EBNER ROBINSON ' ALTON BROXVN DAVID SEIGLE SAM LEVENTI-IAI, SOL SIMON JOHN VAN HORN JERRY CAHILL Son SEIGLE STOKES ZIMMERMAN CURTIS HEATH 68 I l girls' Basketball The Girls' Basketball Team of 1925-Q6 went through a rather unsuccessful season. Considering the difficulties the girls had in getting started, the team deserves all kinds of credit for playing with a comparatively small number of rooters behind them. They played against some of the best teams in the nearby sections. FLORENCE METZLER J ES-SIE BLACK NIARJORIE BARLOXV GRACE HARTMAN DOROTHY J EFFERIES MARIE HARTMAN RUTH JOIIANSEN BIARGARET MAUER MARJORIE BRAUNE, Manager Mlss LAURA H. FELL, Coach 60 If , W-, "Swimming"-unher mater After weeks of strenuous preparation and training the T. H. S. Swimming Team entered the State Meet, held March the 13th. The team showed up remarkably well considering the small amount of practice that the members were able to have: they placed third. The summary of the meet: Sunderland placed lst in the Q00-yd. free styleg Poinsett placed 3rd. in the 410-yd. free stylegand the relay team was awarded 3rd. place in the Q40-yd. event. Bond and Kulp fought hard but were nosed out in the 100-yd. breast stroke, and Roberts showed up well in the dive. The team made a very remark- able showing, as a result minor T's will be awarded. y :CARROLL BOND XYALTER ROBERTS CARL POINSETT CHARLES SUNDERLAND ROBERT KULP V ALLIER TMTARCHAND HARRY BRADBURY ROBERT PIDOOCK Coach, LEROY SMITH M anager, JOHN LEWIS 70 what jI'acuItp:Svzniur Game The faculty, as usual, had been practicing for their annual defeat, executed by the seniors. In fact, they had gone on a brain-storming tour, being defeated by the faculty quintette from the Jr. No. 3 faculty live. Naturally, the challenge of the faculty, de- livered by Professor Hancock, A. B. C. in ominous undertones, threw a wave of appre- hension over the assembled student body. But the seniors were not to be out-done by mere threats, and Crothers VValker, risking himself to bodily injury, boldly accepted the challenge, making the keynote of his talk: "They always come back for more." In their efforts to prevent the seniors from appearing for the game, the faculty demonstrated that there was no end to their devilishness. Disregarding their usual tactics of piling up extra homework and giving more tests, the teachers abducted the real referee, Bill Updike by name, and substituted for him, to referee, Paul Loser, ex. T. H. S. faculty member and bitter enemy of the seniors. Of course, the seniors had no alternative but to accept their unhappy fate. An immense furor had been created by the game. Milliners were present in large numbers from Paris, it being rumored that the suits worn by the faculty would set the styles for the lingerie of 1927. A deputation from Madrid had come especially for the momentous occasion. When interviewed, Manganese Dioxide, leader of the Spaniards, stated, "Bull fighting is too tame, we've come to get some ideas from this impending slaughter. Besides, after seeing the way bull is slung by- your year book reporters, we realize that we are but novices at the gamel' The first man to appear on the floor was the referee, arch enemy of the seniors, carefully screened by the Home Guards. At exactly 8:57, the senior hopefuls appeared, led by Coach Slane. A minute later the faculty were on the floor amidst such an ovation which only could be induced by such a cheer-leader as Mr. Abrams. The seniors wore a determined look on their faces and Red Levy spat carelessly as he told Miss Day, "So,s your old man." The faculty showed that it had no intention of repeating last yearis catastrophe and had imported a new star in the person of E. VV. Johnson. This indi- vidual, a burly guard, glanced heartlessly at the seniors, and announced: "It won't be long now. The teams had no sooner lined up when lVIr. Loser showed that he was going to carry out his villainous designs by immediately calling three fouls on the seniors for "kibitzing" The faculty scored again when Scott Smith dribbled down the floor, shut his eyes, and shot a goal. After that no matter how hard, or often Mr. Smith shut his eyes, he could not score again. The first quarter ended with Mr. Loser starring for the faculty, and the seniors on a short end of a seven to six score. A The third quarter started with a rush and within five short minutes, the faculty discovered its inadequacy to handle the situation. Despair staring them in the face, the faculty tried the last straw in trying to introduce into the game its two hairlike forwards, Messrs. Hancock and Tatham. This was unsuccessful as these two gentlemen were giving a weight lifting exhibition at the Arena. However, two other gentlemen, Doctors Yeager and Edwards were substituted as the last resort. The former crushed some aspiring hopes of the seniors, by crushing with the aid of a massive bulk, the seniors themselves. The latter innocently amused himself by extracting teeth. Suffice to say, history does repeat itself. Despite the grace shown by the faculty, despite the behemothian size of Mr. Kleinfelter and Mr. Midkiff, another faculty team bit the dust. Among those missing from the faculty line up was Mr. Honeycutt said to have been replaced on account of his small stature. After the affair was all over an inteprid Bobashela reporter asked two people their opinions of the game. Miss Mildred K. Shea: "I think the faculty were just wonderful! They showed a spirit of perseverance equal to Caesar's. I believe that the seniors are infuriated because of the fact that a faculty team has once more won a moral victory." Mr. Leroy Smith: "Why don't you give yourself up?" And so he did. - 71 'washington hia il-Blurrishille Mr. Honeycutt made the crack that "history repeats itself," and so that he would stand in good with the Doctor, the class of 1926 slipped a pair of stockings into a suitcase, or a deck of cards. as the case may be, and hiked to the Pennsylvania station one fine morning last October. It was a wonderful ride-that trip to Washington. VVe passed Morrisville, Phila- delphia, Wilmington, and Baltimore. As we neared Elkton, Peggy Hannes got all thrilled, and just for spite the engineer speeded up the chu-chu. We went through Elkton at the rate of ninety miles an hour, and the census which followed showed no one missing, but it did show Peggy mighty blue. The questioner didn't find the fellow. The only other tragedy was the dumbness of Ray Lawrence when he couldnit see any clothes hanging on Mason and Dixon line! VVell, like all thing moving, the end loomed up. Malcolm Leigh was the first off the train, half killing the conductor in a mad rush to shake Washingtonis hand: but the poor man was dead-and so's Franklin. Washington, like White Horse, is made of white buildings. If you get lost, lose yourself again and you'll be where you want to be, or ask for the President's home, and someone will tell you to follow your nose from Washington's monument, or wait until five o'clock and then follow the shadow. There are lots of places of interest, but why go over all that? The only thing that disgusted the party was that the printing office absolutely refused to give out any free samples. V Q The next best place of interest in Washington is the fire escapes of the Metropolitan Hotel, which takes you any place you want to go providing you donit get caught. After that is the place where the Senators get theirs, but no bottles were available, so Walkers had to be satisfied. One of the most profound pieces of dumbness I have ever witnessed was Betty Hipple when she visited Washington's Monument. The first thing she gasped was, "Oh, ain't he beautiful!', And after a few minutes of admiration, "but where is his face?U Such innocent dumbness! Breakfast is one of those things which all men and other human beings can't resist. So's silverwear! VVhen Ralph Peitzman got back to his room his mates found sixteen spoons, fourteen knives, two plates, eight cups, twelve forks and a bad reputation for hogging. Speaking of reputations, Peg Hannes, Betty Hipple, Joe Deitz, and Spader are the four most beautiful snorers on earth. Rome wasn't built in a day, but their reputations were built in ten minutes! Oh, I left out Sally Howard! She holds the chair !-snored so loud that she turned the gold in three teachers' teeth into silver! Beat that one! There's lots of fun in VVashington, but try Keithis Capital for the top notcher! After we had spent a good part of our time there, someone noticed that Bob Pinerman was missing. Someone made the sad announcement that Bob forgot to wash his shirt. Too bad, Bob, but wait until you get married, only don't let her find you on the fire escapes. So that's Washington, the same as Pigs is Pigs! Crothers Walker tendered his head for the headlight coming home, while the nice people made use of the darkness within. All told, though, I'd like to try it again! EDWARDS A. Donsmr 79 Qlllass uf 1 A n.. , at Milt. 'Wernun Qlllass Jfatetnzll bang Tune "B1'inlcdale', from "College Days" CWords by RALPH SEAMEND Oh, here's to you so good and true, Oh, here's to Trenton High. Weill sing our praise thro all our days, Your fame raise to the sky. And when weire done with high school fun And all its carefree ways, Our all we'd give once more to live Again these happy days. Oh, here's to you so good and true, Oh, hereis to Trenton High. We'll always back the Red and Black, Afloat against the sky, And thru this life of toil and strife Those two we'll never lack. For by our side Theyill e'er reside, The faithful Red and Black. Oh, hereis to you so good and true, Oh, here's to Trenton High. Our tasks we've done, applied each one With eager ear and eye. . Now comes the last, and all too fast For us to part so soon. Yet comes the dawn when we go on VVith what we've here begun. Oh, here's to you so good and true, Oh, here's to Trenton High VVe've made this school a willing tool Wherein to cast our die, To shape our lives with that which strives To make us what we will. Your praise we sing, A Oh, noble thing! V Our guiding star, our school! 74 IX l V1-. 3-.:..::::I:-,::::::::-.:.:::::::::..:.g1 U U Q , .F Q U PROLOGL .1 Q Since auld lang syne had ye poor unfortunates labored U I' ea, I t rnade eren unto twenty years and their friends had departed. U They were auld eren unto ancientness, and their hair was white and I their brows were furrowed with ye heavy burden. ll l . ll And behold it was the prophecy committee of the class rg' one thousand U H nine-hundred and twenty-six. I A nd it came to pass that Brother lfValher cornnianded that ye pro hecy S II . . P Il E be handed in even upon the following day. C So as in the da, s of yore when Henry Warren led, ye ancient trio slowl 2 Z! 71 g carefully, treaded ye creaking stairs. i : Up, Up, and up to ye webby, rusty, musty Tower of Ye Olde Trenton 2 ! High School U Dingy, dusky, rnusky was the Tower. U Dingy, dusky, rnusky were their brains. And as it is written ye name HA U NT ED was come unto ye ancient U High School by reason ofthe antiquated triad. Q And behold these were their chronicles: l l f.v:1v1 1 1 1 1 11111 1 1 1 1 1 1 1111145111411 111111111111 111111114 Glass ibrupbecp The three musty steers have nothing on us, Gentle Reader, for we are the CLASS PROPHECY COMMITTEE, still vainly searching for an idea with which to start wi iting this important document. At last we have resolved to withdraw to some secluded spot where we will have absolutely no interruptions. The honored place is the Tower-Room in the old Trenton High School. Climbing up the old, wooden stairs, our thoughts natur- ally turn to our former classmates whose futures we were vainly trying to foretell. Upon arriving in the tower, tired but relieved at having found the desired spot, we were rudely jerked out of our mood at finding Irving Koppleman and Jerry Cahill STILL in possession. After ejecting these two, peace once more came upon us and we settled down'to our pur- pose. A few minutes elapsed, and our illusions were shattered by the hurried opening of the tower doorg into the room burst Ruth Stevenson. Before we could stop the flow of words, she had taken up five minutes of our time by telling us that Irvin Levy had become tongue-tiedg that Jack Naylor had made a sensational hit as Earl Liederman's assistantg and that the girls' basketball team had FINALLY been awarded their letters. Between breaths we made her understand our desire for quiet and she obligingly left us. By this time the male member of the committee had felt the dawning of an inspiration, and the work began. Fate was against us, however, for just then the sound of a band playing had awakened the inherent curiosity of the female members of the assembly. This was followed by a general rubbernecking from the tower windows. The sight of Pete Pinto playing a piano in the band did not exactly floor us-he always was so original. But the posters carried by the mob informed us much to our surprise, that Male Leigh was still running for governor. Later We learned that the reason why his followers who com- prised the parade were more enthusiastic than usual was that Mr. Leigh had secured the support of Mayor Fabian of Trenton, who was reported to be a BIG boss in local political 75 circles. VVe soon tired of watching the "P" rade and again tackled the prophecy. No sooner had We foretold that the success of Alice Sigley as Lady Macbeth in the "Sleep- walking Scene" was due to the famous interpretation of the play, M acbeth, by Edward Sweeny, than in strolled Helen Norton. When we had recovered from the shock of seeing her there after so many years, she explained that she and her partner had returned from abroad to study modern methods of education. Much brainwork served to recall her partner as the virile Tommy Owens of high school fame. A sudden exclamation from our visitor warned us that something was up. It seemed that the discovery of the initials R. S. on the ancient desk recalled the fact that Richard Stockton had given up trying to perfect his invention of an automobile that would do 160 per and automatically become invisible at the sign of a bluecoat. Although the mechanism of the machine was perfect its success was hindered by the fact that it wouldn't run. This bit of information made us inquire as to the welfare of Peg Hannes who, we learned, was married in an airplane by the Rev. John Wittekind. Suddenly a weird moaning in the belfry overhead issued forth, crash went the plaster! We climbed the hoary stairs and found the much bewhiskered Sam Skean moaning on a tin saxaphone. Sam always did have the most sax appeal. Keep- ing time with him were the Gold Dust Twins, Ruth Reading and Emma Sutz, attempting to revive the old fashioned dance, The Charleston. At this time our learned friend made an amazing discovery. For back in the dark webby corner lay a newspaper, yellowed with age. Great was our astonishment at finding on the first page in large headlines the report of a harrowing train accident. The version of the brakeman, Richard Robinson, one of the fortunate survivors, was that the wreck had been caused by the explosion of an apparatus which Bob Pinerman of the fertile brain had set up in his compartments to perform one of his famous experiments. Although Mr. Pinerman was saved by a miracle, he has decided to refrain from performing all further experiments while riding on a train. Robinson said that the casualties were heavy but, due to the minstrations of Dr. Ray- mond Lawrence and his assistant, Mildred Davis, there were no fatalities-other than the pair of Spectacles found under the wreckage belonging to a certain Mr. Radice. Among the prominent ones who escaped injury were Frank Bowers, the real estate man, and his Cinderella bride, Bib Barrett Bowers, who were on their way to the "Love Nest." The next feature to attract our attention was the account of a humorous prevention of a divorce case by the peace loving judge, Robert Kulp. The downcast husband, Max Kramer, was suing his wife, Adele Doranz, for divorce on the grounds of extreme loquacity. Our earnest classmate, the judge, consoled the plaintiff with the words of Abraham Lincoln: "And that too will pass overf, Our interest in the valuable find was stimulated by reading that Edna Royle had succeeded in arousing an insurrection in Bulgaria. The eyewitnesses reported that Miss Royle's eloquence had swayed the mob. In direct op- position to the insurrection, it was learned that the well known evangelist, Russell Halde- man, has been trying to secure World Peace. Efforts at such noble projects as that of Mr. Haldeman seemed to be widespread, for, on turning the page, we read that Salvation Army Bess in the person of the former Trenton High student, Betty Hipple, was at- tempting to reform Broadway by her magnetic influence. One of the stray souls to respond to her appeal was the champion high-ball tosser, Mickey lVIcNiff, who tosses them off faster than one can count. Even Jo Joiner and Madge Keegan had followed the call and retired to the convent in seclusion. Excitement now reigned in full among our eager trio and we pounced upon the Wornen's page in search of the Annie Laurie column which, we were informed to our surprise, was edited by our former class president, Frank Slane. Articles of further interest showed us that Freda Berkowitz had mastered the art of dietetics and, altho still pleasingly plump, she was giving women advice about food values. Also the picture of Marie Hulltish in an attractive pose advocated to the general public the use of Boncilla Cream and Sylph Gum. In the hope of more news the theatrical page was scanned. The smiling face of Anne Cole looked up from a full length portrait announcing "Famous screen star, successor to Mae Murray, reported engaged to prominent Trenton Doctor." Our pleasure was only heightened by reading o the re- vived production of Potash and Perlmutter in whicn Ruth Oakley played the vamp, Max Berkowitz as Potash, and William Morrison as Perlmutter. A harsh criticism of Bishop Dietz censored the popular dance of the Three Musketeers playing in Wink1er's 76 Follies. At this juncture, our male companion became enraged at our monopoly of the paper and, after securing it for himself, opened it to the Sport Page where it was seen that Sunderland had secured the swimming championship, and that Ginger Remson, the popular society matron, rivaled Helen Wills for the tennis Cup. By strenuous efforts we retained the Fiction page. By this time we had become immune to all shock and therefore were not at all surprised to see the review of the book-MEMOIRS OF VEEDA, THE COLLEGE VVIDOVV-written by Mary Clary and published by the Parker Morrison publishing company. As we read on in unbroken silence, a tapping and rapping sound came from the floor below. Louder and louder it rose whilst higher and higher rose our snowy locks. A bony hand clutched the wall. "Gawd, itys the laboratory skeletonlu shrieked we in unison. Much to our relief and embarrassment, the skeleton proved to be Fritz W'atson who had at last gone off her milk diet. Behind her Ruth Simcoe was found hiding behind a lipstick, but she made a quick retreat when told that her nose was shiny. And now, classmates, we return to the deserted tower to continue our task only to find that Time, that passer of years, has completed our problem and filled in the spaces while we sought vainly to elude Fate by changing the future. Thus do we the Prophecy Committee, hereby lay down the pen with which we have inscribed on this scroll the ancient legend: "Time and tide wait for no manf, A. D., A. K., M. G., H. if T:-J sake, vQ K ' I ' F FT K' 'A .1 4- f X . X Q, 17 5 . 1- X 05515 gNFoqC6S lHE LAW p MM t DONT WELP' Youffsfhffi 'Ulf C, fvj.ClARY 'V' 77 l 1 last will anh Zliestamznt uf the Qlllass uf 1926 T VVe, the class of 1996, being about to pass out of this sphere of learning into the Great Unknown, in full possession of a crammed mind, worldly knowledge, and super- human understanding, do make and declare this to be our last will and testament. Finsfr-VVe do direct that our funeral services shall be conducted by our friends and well-wishers, our Principal and his all-wise and ever competent faculty, who have been our guardians for so long, only asking, as the last injunction of the dying, that the funeral service be carried on with all the dignity and pomp that our worth and merit, our attain- ments in class and on field, and our positions as Seniors and grave intellectuals most certainly deserve. SECoNDfVVe give and bequeath to our honored and beloved faculty, who have been our instructors in the wisdom of all ages, a sweet and unbroken succession of restful nights and peaceful dreams. No longer need they spend restless nights in wondering whether this one is doing his home work, or whether that one will have his lessons in the morning. It has been a difficult strain on them, for someone said that Seniors are always hard to manage. But they have withstood the testg they have always done their duty, and verily, verily, we say unto you, "they shall receive their reward sometime." THIRD-We give and bequeath to our beloved Principal, Dr. William A. Wetzel, our sincere affection, our deepest reverence, our heartiest gratitude, and the whole un- limited wealth of our memories. iVIay he in years to come, look with pride on the many successes he has made of this class. May he have a mortgage on our futures. FOURTH-Again we give and bequeath to our beloved faculty all the amazing knowl- edge and startling information that we have furnished them from time to time in our various examination papers this year. Wie know that much which we have furnished them in this way must have been entirely new to them, as well as to all teachers and students everywhere, and would throw much new light on many hitherto familiar lines of thought throughout this whole world of science and learning. If the faculty see fit, they are hereby given permission to use these facts for the teaching of future classes. They are also authorized to expand to the world in general such of this information as they may feel the world is ready to receive. This is left, of course, to their personal discretion. FIFTH-To the Junior Class we give and bequeath all such students as were not able to keep pace with such brilliant intellectuals as we find compose the majority of this class, trusting that the Juniors may be able to hold firmly to them and steer them firmly through the paths of learning. SIXTH-We likewise give and bequeath to the aforesaid Junior Class, as a student body, Robert Pinermanis knowledge of economics, philosophy, art, poetry, science, and the universe in whole or part. VVe trust the class may be able to survive it. SEVENTH-The following may seem trifling bequests, but we hope they may be accepted, not as worthless gifts, lavishly thrown away because we have no more use for them, but as valuable assets to those who may receive them, and a continual remem- brance to the generosity of heart displayed in our free and full bestowal. fab To our office manager, Miss Ruth Jemison, the profound admiration and ever- enduring friendship of the class of 1926, in individual as well as collective manifestation. Cbj To Mr. Oswald, the balance of our class treasury, to be used in buying a stick of chewing gum for each teacher. They may need the exercise this summer. Qcj To next year's football team, the ability of Francis Slane and Kenneth Tomlinson. Wie couldnit induce Max Kramer to surrender his. Qdb To someone in the Junior Class, Irvin Levyis line. Qej To John Lewis, the example of all the members of this class. We have proven ourselves able to keep quiet on all occasions. Qfj To the Junior Class, any overlooked cuds of gum we may have left adhering to the underside of desks, or any other likely or unlikely places. Qgj To someone in the Junior Class, Ruth Simcoeis ancestors. She feels she won't need them any more. She can face the world behind her own paint. 78 ' Qhj To Richard Atkinson, M2llCOlIIl Leighls executive ability, but not his beauty. He'll still feel the need of that, he fears, and couldn't be coaxed nor cajoled into leaving it behind, even with Lewis who needs it so badly. Cij To Thomas Owen, Archie Hippe's brain. He may need it, besides it's as good as new. EIGHTH1vV6 feel that the following list are the rightful property of the class of 1927'- faj Our seats in the classrooms. May they endeavor to fill them as advantageously, as promptly, and as faithful as we have done. Cbj Our Senior dignity. May they uphold it forever, with all seriousness and gravity. Ccj Last comes the most difficult part. To our successors, we must leave our places in the hearts and thoughts of our Principal and teachers. They will love them, unworthy as we feel they are, even as we have thought much of them, and even as they have loved us. Nlay the teachers show them the same tender kindness and attention that they have bestowed upon us. they will feel the same interest in their attempts and successes, the same profound sorrow when they fail. VVe trust that the class of l9Q'7 will appreciate all this as deeply as we have done, as it has been ours, and the one we are most loath to leave. All the rest and residue of our property, whatsoever and wheresoever, of what nature and quality soever it may be, and not herein ,before disposed of, we- give and bequeath to our beloved friend, Vice-principal Smith, for his use and benefit absolutely, and to be disposed of for the good of the coming classes as he may see Ht. I, the undersigned, as representative of the Class of 1925, in witness whereof, have hereunto set may hand and seal this month of June, Anno Domini, One Thousand Nine Hundred Twenty-Six. CSignedD CLASS OF 1926 CROTHERS WALKER, T estator. SIGNED, ACKNOXVLEDGED, and DE- I f CLARED by the afore said class of One Thou- I sand Nine Hundred Twenty-six to be its last I QSealJ DOCTOR WETZEL Will and Testament, in our presence, who in I CSealD ALoYsoIUs SOETHEN its presence and at its request and in the pre- I sence of each other, have hereunto subscribed I our names as witnesses. I . I r" In Ill I 55 s I I ffl' lv w 7' STOP JISI I I i fl 4 l 4 S f'- f f 9 - Q 4 HJ am, -.-. w fmrufzflqnlf W B- 4 . -gap, ,X ,gm f -- - was' c was - -G 9 at ,JP - -X :iw I SOHC bs5ikLTAKf UP tif, 'J OTHCQS g,J,g.k gg. Cor-V., Kimi 675 79 Zllrentnn Iaigh Schuul Zlhhiszfs Refurb Nomenclature A. Give your right Name, and your latest measurements by the Bertillon system. B. What do you do for a living? C. Where do you do it? D. Why do you do it? Is it to escape studies or girls, or is it to get money for cigarettes? Where were you born? If so, why? Answer as many of the following as your intelligence permits. A. Age and state of health, if living, or cause, how long sick, and age at death of your fatheris step-servant. B. Of your Mais half-tones stranger-in-law? C. Outline, in substance, your father's-father's habits in infancy, youth and middle age, with name of his friends, physician, creditors and favorite undertaker during that time. D. Give in full your mother's grand-aunt's occupation, accomplishments, physical conditions and mental tendencies, with complete list of ailments from death to birth. How many full brothers have you had? A. Were you responsible for their condition? Are you enjoying good health? A. If not, what do you enjoy? B. Have you ever had a fatal accident or sickness? C. Have you been successfully vaccinated, cauterized, sterilized, sprayed, ventil- ated, disinfected, washed, dried, combed, swept, dusted, fumigated, shampooed and deodorized? D. Did it hurt? Have you Pickled Feet, iHousemaid,s Knee or Falling of the face, liver, stomach or arch? ' A. If so, are you wearing B. V. D.'s or Union Underwear? Do you use intoxicating liquors? B. If so, state your favorite with directions for making the same. Have you ever used narcotics, opium, morphine, chloral, Sapolio, Grape-nuts, Tobacco, Ex-Lax, Listerlne or feenaments unless prescribed by a magazine or other competent practloners. Howis your liver? A. Is your heart beating? 80 Ilannur Metals Following the usual custom, scholarship medals were awarded in the auditorium in March, and hir. Logan, State Commissioner of Education was the speaker. Those students who secured an honor rating for two successive marking periods were entitled to a medal. The following received medals for scholarship Dono'rnY Dixvrs HELEN Haxkrxs ROBERT Pixnmmx AVNEH Romxsox Sol.. SIMON ALAN TOMLINSUN B1-:'r'1'Y Yoonmcns SENIORS Donornr GAIHJNER RVTH Joiuxsizx SAMV1-:I. R.xxn.xLL GER'rRL'Dl-: SAXTON llownnn SMVFII ICIJNA VI-JRDI im ALICE Yorxu LEO fi0LDMAN MAnc:.uu-:'1' NORBEFK IQATHEIHNI-I Riizni-gi, LENKA SUIIITBERT Lomax ,THOMPSON MARcs,xnlf:'1' VLIET ELIz,xm-:Tn CROZIER ALICE FL1a'rCHEn QXXNA RIPBERGER Simple Iiaealtb 3511125 1. Eat plenty of spinach. Q. Sleep 8 hoursxeither daylight saving or standard time. 3. Always get up before breakfast. 4. Donit smoke on Sundays. In fact don't smoke cigars, cigarettesfor tobacco, at any time, Tuesdays and Holidays included. QBurning permittedj. 5. Sleep with the windows open, even if you have to go in to another room. CThe principle is what countsj 6. Don't break your neck, remember the other fellow. CYc1'y iniportanhj ,- T . ....l. klu'-. 1. Lndei no cucninstances w iateyei smo e ieiiings. 8. It must also be remembered that Potassium cyanide is not exccllcnt for the digestion. If these rules are faithfully followed every day for the next eighty years, you will undoubtedly live to old age. Signed, DR. R. SENIC. If it is permissible I would like to recommend to 0 JO., the chief business adminis- trator of our cafeteria, for the benefit of posterity that either the rolls be made smaller to fit the hot-dog, or that the dogs be cooked in Lux to prevent shrinkage. VVe are sure that you will appreciate this useful and kind advice. 81 DR MR MR. MR. MR. MR MR. Mis MIS MR. MR MR. MIS MIS MR. MR. MR. MR. Mrs MR. MIs MR. MR. MR. MR. MR. NAME WM A. VVETZEL SCOTT SMITH A. H. ALDRIDGE E. A. BUCK HAIIRY' BURSLEM ILALPII CALDWELL J. W COLLITON s GERALDINE CRUMR s HARRIET DAY DON. T. DEAL CONSTANTINE DIAMONIJ SAMUEL W. EBERLY s LAURA H. FELL s FRANCES M. FORD ROBERT GRAHAM S. D. GREEK ARTHUR HANCOCK J. B. HONEYCUTT s A. P. HLTGHES IRVING B. HUNTER s ILUTH E. JEMISON ELMER W. JOHNSON WILLIAM J. IXERR C. B. KLIENFELTER GEORGE M. KRALL E. G. LEEFELDT MRS. EMILY LUNDY MR. MORRIS E. MIDKIRE MRS. J. L MIIILEII MR MIS MIS MR. MIs Mis DR. MIS MIS MR, MIS M R. MIS MIS 0. J. OSNYALD s A. M. PEREAULT s SARA T. POLLOIJK ERNEST RAETZER s ADA REED s ONA REED VICTORY SABARY s FLORENCE SCHEUREN s MILDRED K. SHEA LEROY SMITH s Ii.-XTHRYN STEPHEN L. C. TATHAM s ADDIE TVEBER s BERTHA I. EVERETT QBur Jfasultp "We Love Our Teachers" FOR SHORT Doc Speedy Gap Uncle B urrs A mbitions Collie Gerry Harry Don't Deal Connsy Sam L. Fell Lizzy Biscuits Slzarpy A rt Honey Annie Ronnie IMI. Jimmy Nat Holman Bill Dutch Noisy Baldy Emy lllidaly Milly OJ0 Frenchie Polly Titian Ernie Trade Mark Vic Flossie Millie Red Kitty El-sic IVebbie Bert REMARK "Statistics prove young people, etc." But here's the difiicultyf' From a military standpoint, learning to rid is, etc." "Listen here kid, you don't know what work One of the drawers. "Back in QFD when I was pitching for--" "When I was on the trade squad." Look at our Sparkler. Her name might be Day but she sure can dis night work. rs an e a horse -av IS. h out the "I will now present the typing contest medals, etc., etc." He has a glassy stare. A wonderful disposition? "Where's your excuse for absence?" 'S0h, you dumb bonnyf' He enjoys starting his Buick. Gone, but not forgotten. "From a philosophical and psychological stan would say--" "Bull-ieve me, ah sur-tanely did.', The Ideal Chaperone. l'When in Rome, I saw--5, "Why does he take a P. G. Course?" He plays basketball-so he says. New and untried. Figures dOn't lie, but liars figure. He has nice blue eyes, but oh my! You should hear him lay us out. The other one of the drawers. "I know that fellow is a ball player, he told m self." VVe don't know anything about her, yet. He tells me he's a singer. "Stop wasting time for half periodf' The big "boss" of VVhite Horse. Ambition-history teacher. Birds of a feather stick together. I vill send you out y dis rom at once. "Let's step. big boy.'l N0 relation to "One Horse Sheaf' "I'll never forget it if I live to be a thousand." Yes, she's a teacher. l dpoint, I e so him- In recommending Barrie's "Five-I ound Look-- For clever repartee none like she. Still young and innocent. SQ ff L. "--QQ E, K 0-9 X dy . iff , I l K ly ff if fy Vx W Q Q S- X' vyfff -K - 'LX- Sark -1 NAME ABRAHAMS, JOSEPH ABRAMS, SADIE ADELMAN, ROSE ADRIAN, HELEN ALLEN, JANE ALTEMUS, STERLING ALVINO, LUCY ANDERSON, MARION ARUNDALE, GRACE ASH, HIIIDA AXELROD, AARON BARBER, ALICE BARBER, ELDA BARBER, FLORENCE BARR, RUTH BARRETT, ELIZABETH BARRONY, ALICE BARTLETT, JOSEPH BATTYE, FLORENCE BAYER, ANNA BEATTY, DOROTHY BEIHI., DOROTHY BENSON, ALBERT BENSON, XIERNA BERKOXYITZ, FREDA BERKOIVITZ, JULIA BERKOVVITZ, LIAX BLAIR, JOHN BODGAN, GEORGE BORUTA, JOSEPH BOWERS, FRANK BOYTON, PAUL BOZARTH, EDWVARD BRADBURY, ESTHER BRADBURY, HARRY BRAITHVVAITE, ALMA BRAITHVVAITE, EMILY BRAUNE, MARJORIE BRIEGER, JOHN 1lRODY, LILLIAN BROWN, FRANK BRONVN, KATHERINE BROWN, MURIEL BROXVN, THEMAS BRUERE, RICHARD BRUNO, ELLEN BRYAN, MILDRED BURKHARDT, MARIE BUTTERER, ROSINA BYER, ABRAHAM CAHILL, GERALD CALLAHAN, HELEN CAMPBELL, ELIZABETH CARNOCHAN, GERTRUDE CARTER, HELEN CARTLIDGE, WALTER NICKNAME .loc . Ray Ro Lcmz Ja nic Silver Lou Dutch flhu bby Clrzrlcrs Aa: Alice Elly Bobby Fru Bib B arrel Joe Flo A n n Dot Dot Al Vern y Freda Ud y Max Bulky S na ppvr .lov Fra n k Monk Ifil. Brurl Brad Uhate Irish Mnrj. John ny Hell Bro zrrziir Kale Brownie Tom Rurzt El Milly r.Ma,, Zinnic Larry Gerry lloney Betty Gertle "Hel" Doc bucks HOBBY Public Speaking Brilliancy Boys! Boys! Boysl Simplicity Talking Studying Giggling Visiting White Plains Being stylishly plump Vamping Toe Dancing VVriting poetry? Unpreparedness Noise Her innocence Ewingville Men "Steppin, Fooln Silence Lsing her Curls Men English Countenance Minding her Own business "Her Henryy, QFill in yourselfb Homework Shoveling Noise Grinding Running Coming late Stopping autos Bellvue Avenooe Angelicity Irish wit Goin' around Boxing Studying Tennis Eatin' Dancing Dancing Eating meets Ctrackj Talking Quietriess Working Checkers Ping pong and pinochle Tennis Modesty Dollin, up Studying Letting her hair grow Collecting money 841 REMARK The Woman chaser Thatls Salvation Nell If she could only have a harem- of men Our School Marm Somebody's stenog He wants to doctor dogs A future elevator girl Has artistic hopes How to retain that girlish slen- derness She knows the inside dope on men? A kibitzer de luxe It's tough that T. H. S. hasn't a poet laureate Poetess? A soldier's wife Sheill be a loving Wife to some- one Little, but handy Her dish is m-e-n Running Miles- Another quiet one She's decided upon a career in the chorus A future follies girl? She enjoys Hirting with ghosts He wonit give the girls an even break An evangelist She could be Inore buxom-I don't know how She'll be a Mrs. yet Our deck swabber Heid like to be another Babe Ruth Another of that famous family Another quiet one Mr. Buck has been here longer Heis little, but oh my He came to school on time for three days in succession, once She'd like to be a traflic cop The little boy with the grown- up body A violinist of some renown A basket-ball player, so they say Youill do girlie, bring your lunch He says "President" "When Irish eyes are smilingl' A big bookkeeper Speaking of winning ways Ziegiield Follies Girl The dancin' fool A runner-so they tell me How about the Senior play? Has decided to be an old maid "Man Burkhardt of N. J. International Artist Competitron Just another buyer Another Bill Kildern She wants a diploma Quite the artist Qon acel A ministeris wife probably Hurray-she's got it up Just a nice, sweet, little boy NAME CASWELL, KATHRYN CEBULA, FLORENCE CHAMBERLIN, LOUISE CHAMPION, MARIE CLARY, MARY CLOSSON, WILLIAM CLUNAN, MARY COHEN, GOLDYE COHEN, HARRY COHEN, KATHERINE COLE, ANN CONNERS, SCOTT COOK, HORACE COOMBS, EDWARD COX, MARGARET CRAWFORD, ALEX CREA. ANTHONY CROZER, ELIZABETH CRUSH, TERESA CYIOUISKI, WALTEII CZARNECKI, JOHN DANCER, ALICE DAVIS, DOROTHY DAPPER, KARL DAVIES, MAY DAVIS, MILDRED DAY, IDA MAY DEATHERAGE, MARVIN DIETz, JOSEPH DELGANDIO, VICTOR DEVLIN, ANN DIGIANNI, ANNETTE DILEO, WILLIAM DORANz, ADELE DORSETT, EDWARD DOWNS, HELEN DRAKE, EMILY DUNHAM, CHARLES DURLING, WARREN EADES, RAYMOND EDLER, CATHERINE ELEUTERI, MICHAEL ELLIOTT, MARY ENGEL, EDWIN ENGEL, ETHEL EPISCOPO, MILDRED ERRICO, MARGUERITE FARR, ELSIE EVANS, J Essm FABIAN, EDWARD Con tin ued NICKNAME Kay HFIOU Lou Fritz Jo Bill Napoleon Gold Irish Kittens A n- Scotty Cookie Cornsy .Mac Alex: Stretch Betty Tess Spike Doc. lllizlge Dot Zack May Milly Ida Death Jake Vic Ann Arm Pete Mike Ed Hain Emps Tarzan Warren Ray Kitty M ilce Illary Eddie Milly J ease Ed. HOBBY Work Keeping quiet Brilliancy Chemistry Proms VVinter fsnowl Vamping Man-hating Nothing Curiosity Charleston Wrecking cars Baseball Soccer Everything Loafing Track Reading Dancing Bartender Bell-boy Bill Studies Billiards rfA,S,, Nothing Cross word puzzle "Show off" ' Arguing Curling her hair Chemistry Arguing Talking Shoveling Piano lessons Chubby Football Studying Talking Gossiping Pulling Corks Smiling Chemistry Blind dates Studying Girl Reserves Football The 1926 Pres. of Belles Lettres 85 REMARK A first-class waitress Can't judge a book by it's cover A loafer. fPretty warmj She likes to shine A prep. school wiglow A butter and egger "I live over de wiaductn She'll fall yet "You know mew No, she dOn't scratch Fresh as the month Of lVIay Just like Scott Tissue-he will not harm nor irritate the most delicate skin He wants to be a big leaguer Coolidge, Jr. Governor of New Jersey? A real baker -fWalker "What kind of a school would our school be, if every student were just like me?,' "Uh, I thought Ild shoutl" Ur maybe a brick presser Another quiet one She danced her way right into his heart She enters the museum next year as "The girl who took two chemistriesl' Intends to enter Vassar VVould like to raise "calves', Wants to know all Probably an elevator girl Wants to put Spader out of business Jake and dumbness don't agree Another Zybrskow "Boy Howdy" Teacher's pet Another Tom Barlow? If words were snowflakes, she'd be a blizzard Another probable applicant for Vassar Sheld like to be a piano player VVhy canlt everyone be satisfied? NVe canlt make a wise crack about him, he's cracked already "When I am grown to manls estate, I shall be very proud . and great" Still water runs deep ' "Men may come and men may go, but I talk on forever" Some Sheik! "Laugh and grow fat" "Are you going to teach the Bats chemistry?'l "Do men like little girls?" My aim a noble one-to teach the rising generation Twice a bridesmaid, but never a bride He's quiet-sometimes He could be bigger, but not much NAME FALLOW, ARTHUR FAUSEL, FRANCIS FEESE, MAIIIIDN FELL, MAIQJORIE FELL, WINONA FERRARA, CARRIE FESSLER, MILDRED FINKLE, LILLIAN FIORELLO, JOSEPH FISCHER, BLANCHE FISHER, BERTHA FISHER, MILDRED FLETCH ER, ALICE FOSTER, FRED FOULKE, MAURICE FOWLER, ELIZABETH FRANK, BYRON FREEMAN, EDGAR FRENCH, EDWIN FRITZ, DOROTHY FRIEDMAN, ALFRED FRIEDMAN, SYLvIA GARDNER, DOROTHY GARRISON, EDITH GERVASIO, CECILIA G ERVASONI, JOSEPH GIALELLA, FRANK GILBERT, EDXVIN GILLMER, ILOBERT GILLUM, THEODORE GOLDMAN, LEO GORDON, ANNA GORDON, MARJORIE GORDON, MARTIN GRIAEFF, JOHN GRAVATT, CASPER GRAVIS, MARIE GREEN, EDITH GREEN, WINDOM GROOBMAN, MANUEL GUEST, HAZEL GULICK, ELIZABETH GUTHRIE, LUCILLE HAAB, MYRTLE HAINES, ROYCE HALDEMAN, RUHQELL 9 Continued XICKNAME Fran Fleas Marge Wiinnie Illiclcey Lil F 'iry Blanche Bert Mil Jimmy Fred M ush Betty Frankie Oscar Frenchie Dot Al Syl Dobby Bobbie Celia Stretch Frank Real Bob Ted Bimrns Ann Marge Marty Grafie Cap Marie Edi Windy M annie H azy Lizzie Lou M yrt H ayseed Raw HOBBY Men Goin' around Listening Dancing Love Eating Collecting rings Accounting Dave Reading Getting up early Passing Cracking wise Dancing Photography To yell at Kopp Girls Silence Radio Reading Raising calves Rowing Modeling Manage boxers Basketball Singing Sleeping Catching lem? Pasting stamps Chewing sylph gum Swimming Dusting ash trays Soccer Curls Silence Painting Golf Qindoorl Fatigue clothes Animals Quiet Not much noise Repretory Russian dancing Crackin' wise 86 REMARK Our "bottle-babyu If a date was a drop of water, she'd be drowned Perhaps-maybe in years to come she'll pass chemistry "When joy and duty clash, let duty go to smashi' "You wouldn't fool me, would you?" 'KYou must make a lover jealous, if you wish him to love" A future hot-dog vendor Still has curls She takes after her father in one respect-she knows how to handle the males Another quiet one A member of the S. S. G. fSweet, simple and girlishj Another quiet one A future gutter-duster "My favorite pupil is Arthur Murray" Sometimes he tries taking pic- tures An after dinner speaker? Such a deep, bass voice-eh, girls? A maid of quiet ways He's a nice fellow "So's your old mann A grinder de luxe Another book pest What a sweet delight a quiet life affords He's tall, dark and handsome- anyhow he's tall Little but handy His hair is a good coloria dangerous color The boy from VVhite Horse- enough said L.L.L. Cliquor, ladies, and lazi- nessl He'd like to be an animal trainer -pet dears A perfect 46 She would like to see 'gMoore" of him An unassuming boy He's always kicking The consolation of widows and the hope of old maids Another teacher almost An efliciency expert Another quiet one A beau Brummel What kind? A red-hot follies girl? Another quiet one Myrtle Haas what? Orator, Philosopher, Ball sling- er, and what not If brains were water, he'd be drier than the Sahara 1 NAME HALL, MINERVA HANKINS, HELEN HANNES, MARGARET HAIITSHORN, LEIGH HARTZ, EDNA HA TRAK, JOHN HEAL, RUTH HECK, FRANK HENDRICKSON, GRACE HETZ, ALICE HENX'ITT, GLADYS HIGGINS, VVALTER IIILL, MARGARET HILL, R.ALPII HILLMYER, CHARLES HIPPPI, ARCIIIE HIPPLE, ELIZABETH HITESMAN, MARY HORNEEF, EDMUND HOUSEL, AUDREY HOWARD, SARA HUDNUT, RANDOLPH HUGHES, MINOR HIIIALFISH, MARIE HUNT, DOROTHY HUTCHINSON, MINFORID IRONS, PEARL JAEGER, GLADYS JEFFERIES, DOROTHY JENKINS, ALICE JENNINGS, GLADYS JOHANSEN, RUTH JOHNSON, ANNE JOHNSON, JAMES JOINER, JOSEPHINE JONES, PRISCILLA JONES, GLADYS KAISER, MILDRED KAMINSKI, ISABELLA KASSER, ALEXANDER KEEGAN, MADELINE bu Contin ued NICKNAME Scoop Hank Peg Lac Dutch Hanger Rufhy By Hack Patches A lice Glad Walt ,Mani Ilillic Chick A rch Bcity Bobby Uanif And Sally Randy Ilughesy lllarie Dot Hutch Pus Gladys Dixie A lice Gladys Dickie A ri IL Jimmy Jo Pretzels J onsie M il Bella Alex M adge HOBBY Men Gimme Talking Saving ladies in dis- tress Talk about talking Going around Qin swinging doorsj Weakness Himself Receiving candy Talking Friendliness Gringing? Homework Sleeping Girls and Trimmings Trying to look sensible Laugh, laugh, laugh, it OH Getting other girls' men Pealing 1 eas T Chemistry Raving Betty Alice Reducing Donald Chemistry Being wild Falling in love Canoeing Staying out of school Studying Basketball Wink Growing None of your business Chemistry Flirting Well now, we don't know Studying Kiddin' Kelly Good times 87 REMARK A probable reason for the exist- tence of divorce courts Another quiet one? Dick? "A woman and the world is mine" "The bouquets'll come latern Heis all the name implies Finishing tasks are pleasant ones Songster and authority on most everything A sewer Cnot a holej She says she's a typist She's everybody's friend He'll probably be a Phi Beta Kappa man. fThe man part is questionablel Somebody's Maggie Notes for his bright sayings of small children He's a regular murderer-he kills time every day The "H" in his last name should be a HD" "Let the rest of the world go buy" She rolls her eyes and gets "men-y" a thing It is two to one he'll get out this year-best odds since 1922 She doesn't carry her heart on her sleeve You'll do girlie, bring your lunch A nickel snatcher in our cafe- teria No matter how old he is, he will always be a minor Better be a big fish in a little pond, than a little fish in a big pond Quiet 'til you know her, then how different The boy from Ham. Square Quite the Broadway Butterfly "For me no life of single blessed- ness" Have you ever been paddled? Sober and demure to those who know her least Another quiet one Use a "bib,' when you "dribble" One of those quiet girls who stays home nights --Vegetables Oh, Mama! She's just about ready to contra- dict Avogadro We're afraid she'll subdue the men of the earth Modest, capable, and good na- tured Silent Bell A brainy specimen The light that lies in a woman's eyes and lies and lies and lies NAME KEEN, AGNES KELLY, EMILY KELLY, LEO KESSLER, AARON KATANER, JOSEPH KIRBY, EARL KISE, CHARLES KLEINERMAN, ISAAC KLENK, DOROTHY KLINE, EMILY KOPPLEMAN, IRVING KUEHNER, HELEN KULP, ROBERT KITSHNER, BERNARD LABATE, ALBERT LANNING, ELEANOR LAVINE, LOUIs LAVINE, SAMUEL LAVINSON, ABRAHAM LAWRENCE, RAYMOND LAYMAN, CARL LEE, ELLA LEFEBVRE, ARTHUR LEIGH, MALCOLM LEIGHTON, LEONARD LEIMER, KENNETH LENNING, ELSIE LESLIE, GRACE LEVIN, MORRIS LENVIS, ALICE LIPPINCOTT, G ERTRUDE LOGAN, LAURA LONGSTREET, FLORENCE LUDLOW, NORTON M.kCDONAlID, GERALDINE MACKEY, ARTHUR MACNIFF, MAURICE MADDEN, GRACE MIARGERUM, JONAS MARTIN, ADA MASLONVSKI, WANDA MATLACK, RODGER MCCREAVY, MARY MCEWAN, JAMES MCGUCKIN, JOHN MCMANUS, MINNIE MAEGHER, VIRGINIA MEHOK, HARRY MELVILLE, ALBERT an fkgr-Contin ued NIc'KNAME Iggie H W1 Leo K ess K et Ea rl K iscy I ke Dol Fritz Kopp Hel-Z Bob Ben Al Bobby Lou Sam Abe Ray Carl El Art Malo Len Ken El Gracious ,llorris Al M ickey Laura Boots Beanie Jerry Mack M 'ickey Gem 13011, M u rty W a n Matty M ickey Jimmie I fish M in Gin Harry Al HOBBY Kipling Gab tests Girls VVork Blowing Myrtle Kidding Ike Keeping quiet Using Marchand's "Golden Glintl' Reading Sheiking Most anything Being a girl's man Anna Walking from White Horse Beach bathing Getting thru Studying Selling suits Girls Carl Dieting Running Collecting-pipes to money Looking serious Flunking Getting business for for father Her coiffure Studying Sleeping Playing Silence Eating pickles Selling autos Arguing Cuttin, classes Basketball Fixing up Coming to school Music Silence Parchesie Finding fault Girls Fighting Collecting souvenirs Gin Dodging lessons Pitching pennies 88 REMARK Does she know how to "kipple" A pupil of the school for scandal A lady killer A four-year student? Sousa's rival Myrtle-from Yardville A cowboy from the great open space His tongue-perpetual motion All that glitters ain't silver A wise secretary "It only takes 7 years to finish a 4-year High school course" Though she pursues in a scholar- ly way, much fun she finds from day to day He wants to be a minister The big button man from vest One of the triumverate "Kiss me, my fooll" Big, but dumb A tennis player? He'll graduate-in time A piano player He certainly is ambitious A demure and quiet lass One of the lunch squad A gentleman, so they say Fat and foolish No relation to Lima beans "Find your taskg stand to itii Can't do a thing with her hair, but what without it? Another quiet one iYhat has that to do with the price of fish? Yes sirl That's my hahy, eh, Merrill? Quite the Spartan "Oh-for goodness sakelu A big man around the school Someday she'll answer a ques- tion in history Light as 2 sheets of Hy paper If he was tall, he would be tall and handsome You could never guess it was her hobby Another four-footer A promising movie star A coming Ophelia in "Hamlet" The quiet, studious type Three times a bridesmaid, but never a bride The answer to a maiden's prayer Fighting would be his hobby, if he wasn't so good-natured Quite a collection of pins, has she-perhaps there's safety in numbers A good head for a tack A first-class "know nothing" "I like 'em rough" NAME METZGAR, KARL MONAGI-IAN, CATHERINE MOORE, EDITH MORGAN, HARRY MORGAN, VIRGINIA MORIIELL, GRACE MORRISON, PARKER MORRISON, WILLIAM IVIOSKOVITZ, MAE MOTT, EVELYN MOUNTFORD, CHLOE MUCCIOLI, MICIIAEL MONROE, CHARLOTTE MURPHY, MARY ELLEN MURRANKA, GUSSIE NARINGER, ANNA NALBONE, CARL NAYLOR. ROGER NENYELL, ELIZABETH NICOLI, HELEN NORBECK, MARGARET NORTON, HELEN OAKLEY, RUTH ODGENCEVILLE 0,HARA, ANNA OSOWVITZ, BALDXVIN OWEN, TOM PAETZELL, ETHEL PAPIER, MARJORIE PARKER, FRANK PATTERSON, JOHN PEARSON, ELIZABETH PEITZMAN, RIALPII PETRINO, FRANK PETTIT, ALICE PETTY, MILDREIJ PHILLIPS, AGNES PINERMAN, ROBERT PINTO, CATHERINE PINTO, PETER POPKIN, BERNARD PRIMER, VVELLING RAAD, JOHN RADICE, GIRAIIID RANDALL, ELSIE RANDALL, SAMUEL READING, RUTH REED, DONALD REMMELE, EDNA REMSEN, VIRGINIA Qgfkg-continued NICKNAME Jlelz Rell Eddy Iilorg Ginny Gray P arky Bill ,Mickey E vy Cleo Mike Lottie M idgc Gus C 71 tic N all y Tuck B eff y H elf' ri Peg Red Rooth Bill Anne Bob To ni Duclcie Marge Paflrcy Pat Billie Peitz Petro Al Illilly Iggie Bob Kate Pete Bern-ic Prim Farmer Goo-goo Pete Brud Ruthie Don Eddie Ginger HOBBY Algebra Falling in love Reading Yvimen Reading Reading Collecting girls"photos Collecting h'd'kerchiefs Bossing A's Cracking wise Catching goldfish Drawing Talking Typing Nothing Anything WVine, women and song Playing the uke Drawing Reading Keeping her hair up Devling Homework Learning Making speeches Geometry Study up Dusting the donkeys Eating Qanythingj Girls Interfering VVriting songs Football Driving a Jewett Beany Dancing Everything Him Kiddin' the keys History ChaHering Tilling soil Posing for collar ads Sliding down bannis- ters in Peddie dorms Giving advice Movies Talking to girls in the library Reading Dancing 89 REMARK Ain't he the handsome brute? 'Tm off men for life" Good-night! Our dashing young hero She'll get to school early some day A future historian Don't he look romantic? Future Artist's Model Why men stay home My Dream Prince "I crave women" A history shark Oh Gee! I've heard Ducks quack before She'll always have a position "The boys are rushing me againi' "I want my beer" "I'm good. I am" "My cow!" "Now, is that nice?" "Man Norbeck of N. J. Why not put a ribbon on it, Red? "VVada youse playin'?l' Our "Merry WidOw" "What,ll I do?" Talks lots, but doesn't say much For more definite information, see later edition Thrills! "Give me life" "I want someone to loven "Don,t get me angry because I'm liable to hurt someone" Experience is the best teacher It's tough Ellen Mackey hasn't a sister Hit the line head first: it wonit hurt you Wheelbarrow! She thinks Rex Beach is a sum- mer resort 'KYours 'til Rocky Mts. rock" A nice fellow- "Laugh?-I thought I'd split hairpins" He can make music like a good player "Yes, we have no bananas?" "YVhat price speed!" As you till so you shall reap An artist-qhe draws flies She hasnit insomnia-she has lots-somonisitus. QWash. Tripj "Good morning, professor" Too bad everyone can't be beautiful and bright. Per- sonally, I prefer beauty, so does he? Too bad there aren't harems these days "That isn't nice!" Those Spanish types NAME REYNOLDS, ESTIIER RIEDEL, KATHERINE RIES, VVILMA RIPBERGER, ANNA ILOBINSON, AVNER ROGERS, ARTHUR ROGERS ROGOWSKI, LILLIAN RONCA, VIOLA ROONEY, BEATRICE ROPROWSKI, CATHERINE Ross, DOROTHY ROTHSTEIN, LOUIs ROYLE, EDNA R.UFF, DOROTHY RUssO, ANTHONY SAAZ, HARVEY SALMONS, MARJORIE SAXTON, GERTRUIJE SCHALLER, NORMAN SCHOCK, BERNICE SCHUBERT, LENKA SOHUCK, JEAN SCHULZE, LOUIS SCHWAB, RUTH SCHVVARTZ, MARY SCHWEDER, DOROTHY SCOTT, ANNA SCOTT, DOROTIIY SEAMAN, RALPH SHAW, PHYLLIS SHERMAN, ROBERT SIIOLIN, HARRY SHoURns, MERRILL SIEGLE, SIDNEY SILVERGLATE, ALEXANDER SIMCOEI RUTH SIMON, SOLOMON Sisro, ELIZABETH sn Continued ' REMARK Can you imagine-there were 3, she, the lamp, and he. He says two's a company, and three's a crowd, so Peg gets up and walks out "My dear, I'm scared to deathu She thinks Kipling is a part of the Charleston The great red dawn is shining Has natural motions for a cheer- leader Throw your chest out and show your ability "So's your old man" Could be smaller, but not much Schoolmarm She says "chaw call" is an Indian war whoop "I heard the wind blow before" She's dying to get in Green- wood Cemetery Hels always kicking A red hot mama Speaking of mules? A student with queer ideas Don't tire-blinking doesn't matter Shels going to drill for oil in banana orchards She thinks she's the caretakers' daughter, but thoughts are deceiving John D's private secretary Thinks that gall stones were in- vented by Caesar A match is to dynamite as Lenky is to knowledge If wishes were women, no men could work, eh? Stop looking for the leak in the radiator Believes that first come, first loved Sayest thou a Hirt? Silence is golden Thinks that a fool and his car are Often found in a smash-up Whispers "I love you" to Red Hot Henry Brown A horse and a rope would better appeal Thinks 52 weak fish make a fishy year The cavalier from Mercerville Quite the "hair pin" manufac- turer A promising constable for Tren- ton Junction? Another Tom Barlow Future mayor of Morrisville "Well now, I don't know" No relation to simple Simon NICKNAME HOBBY Peg Standing up dates Puss Talking Will Pussyfoot Pal Reading "Diamond Dick Il Ivelsl' Robby Cheering Pinlcie Flirting with Flaming Youth Quarreling Lill Collecting buttons Lola Reading Bee Keeping awake Kathy Blowing Dot Telling jokes Louie Soccer Torchy Singing Dolly Youid be surprised Azi Making cement blocks Hero Debating Marge Charleston lklilly Trying to find trouble Norm Playing on a type- writer Blond Getting thrills Lenky Gabbing Polly Those better halfs Sparrow Cross-word puzzles Rufus Swellis chemistry lllolley Tuning out Mr. Honey- cutt? Dol Eating Pinky Talking to-well- anyone Scotty Canit tell Larry Impersonating Tillie Hearts with pants Legs Sheiking Harry Milking cows Red Talking Tom Wise cracking Ales: Arguing Rufus Lip stick Sol A's Betty Crying for castoria 90 Believes in making love while the moon shines NAME SK EAN, SAMUEL SKIRM, HARRIET SLANE, FRANCIS SLOSHBERG, SIDNEY SMITH ADELLA SMITH CLIFF SMITII, DOROTHY SMITH, PIOXVARD SMITH ROBERT Sxow, GLADYS SNONV, DOROTHY SOMMERFELD, MARIE SPAI R, VFHOMAS SPRAGITE, ROL.AND STABILE, JOHN STACKIIOUsE, HELEN STADNIFK, MICH.AEIJ STEARN, SIDNEY STELLE, AMY STEVI-:NsON, RUTII STOCKTON, RICHARD STOUT, DOROTHY SUNDERLAND, CHARLES SUTO, STEPHEN SNVEENY, EDYVARD SZUBROXVSKI, STANLEY Szucs, EMMA THIEL, MADELINE THOMPSON, LOREN TINDALL, MILDRED TORT, JOHANNA CFOMLINSON, KENNETH TOMLINSON, ALAN TOTH, JosEPH TIJCKER, CECIL URBAN, JOSEPH URBANIAK, HENRY VAN DYKE, HAROLD VAN HORN, ELIZABETH VAN HORNE, JOHN VLIET, MARGARET VOORHEES, BETTY VossLER, ELSIE WALD, Mxmmmn Qggkg-continued NICKNAME Skinny Squibbs Frank Shaky Babe Captain Dot Smitty Bob Mickey Dot Mead Yfitfy Known as "The Scotchvnanf' Little giant Len Mick Brute Susie Ruthie Dick Dot Chops Steve Ed Irish Em M ac Skeezix Milly Joe Tommy Bud Joe Tuck Joey H enny Dutchy Betty iohnnie 9993! Beth Vasca Mil HOBBY Gaining weight Spraying tear gas on onion beds Making love African golf Giving the men the waist Ruth Fur coats Oiling up Insufficient sweeties CDisD still waters Discreet chaperones Just beauty Getting hay for his donkey Rolling the bones Cleaning cellars Canoeing Ping pong Knitting Preparing Keeping quiet? Peg Quiet life Rae Loafing Swearing Playing post office Driving Dancing Eating - Lucky striking Staggering results Marion Wrestling Himself Fooling the girls Roller skating Catching fiies Bathing Trouser hunting A's Hop-scotch Randy Butter and eggs Making up 91 REMARK He has a lovely figureh-in the bank Another quiet one He used to be bashful, but now he's making up for lost time The best throw on the dice is to throw them away Believes that beauty is as beauty costs Ruth! Ruth! "I guess sol" He might be little, but you should hear him chatter A nice fellow VVould like to know who in- vented the Charleston? Says that boys will be fresh-men if they go to college Summer felt good to me last year, after a cold winter Cheer-up you'll catch a forward yet Good things come in small pack- ages-like poison Brings his own table cloth to avoid cover charge "My goshii' Wonlt he make a wonderful painter Another strangler Lewis Tried to teach agriculture with- out sowing her oats "Isn't-sweet?,' Peg, Peg Cauyt do a thing right-she's left-handed He likes Saturday nite ,cause he can go in swimming He's a mean man to hit-he can run too fast Of course he's going to be a heavy-weight champ. Three cheers for the future presi- dent of Poland Wonderful personality-itis well shaped, anyhow '4My heavens!" Another quiet one Red Grange, the dough boy Ziegheld Follies girl He can play basketball, too? Just a nice fellow He's fast-to the floor He won't give the fair sex an even breakihe walks home He gets up early so he can loaf longer Another quiet one A future bathing beach inspec- tor Multiplication Cxxxxxxj Same as for Kopp Oh boy-can she talk! Randy, Randy Negation Q0h, noil Another quiet one NAME WALDT, LYDIA WALKER. CROTHERS WALSH, ROBERT ' WALTERS, SIDNEY WARREN, HARRY WASHINGTON, HANNAH WASHINGTON, WILLIAM WATSON, FRANCIS WEBER, RUTH WEDE, LOUISE WEIR, ROBERT WHITE, MARGARET WIEGER, BERTHA WINDER, ELSIE WINEBERG, SYLVIA . WINKLER, ALBERT WINOWITZ, HELEN WIRAGH, JULIA WISHART, LUCY WITTENBORN, WILLIAM WOLFER, MOLLIE WOOD, JOSEPH WOOTON, EUNICE WRIGHT, JOSEPH YOUNG, ALICE YOUNG, MILDRED YUSCHAK, HELEN ZABINSKY, LEAH ZAKRZEWSKI, MARIE ZARLI NG, THEODORE ZEHNER, PEARL Continued NICKNAME Bobby Red Bob Sid Harry George Bill Fritz Ruthie Lou Weary Peg Bert Els Pop Lena Juliette Sue Bill Molle Joe Eunie Shuflin' Joe Amy Midge Bobby Lee lllarnie Teddy Angel face HOBBY Having pictures de- veloped Acting busy Trap-shooting for bulls Marbles Grinding Some pettin' Half-holidays Getting out of home room Jumping fences Harvesting toadstools Singing? Blinking her long eye- lashes Making collections Medicine Getting lifts Flivering Falling in love Fixing up matters Landing new men Physics Mush-ine driving All state Freshmen Bumming humps Talking Necking Having crushes Tying up string beans Jumping double dutch Pleasing the ladies Money 92 REMARK She's D. VV. Griffithls greatest rival ' VVine, but no women or song He paid his debts on time- every time Talks lots, but doesn't say much NO girls, but he has an open date next month Intoxication personified Thinks butter is required on roll of a stocking Our little desert girl CDon't ask why? You'll soon be in the Olympics, Ruthie "Marry in haste: repent at Reno" An ancestor of Bob Wire Peg's going to be an under- study to Mae Murray She's a line Salvation Army Worker "Sittin' on top of the worlds" She wants to aviate or navigate around the world Pop is a tin lizzie manipulator and has absolute contempt for the laws of Physics If she meets the Prince of Wails When she finished here, she in- tends to become head ironer at Blakelyls A typical co-ed. fOur first real boyish bobj Another fellow who gets paid for eating all he can A stitch in time saves embar- rassment The Winning smile Separation flike-thisl The working girl's friend Can you imagine Alice a teacher at the N. J. S. D. She ought to be a good collar de- signer-at least shels well ac- quainted with necks She has a good head for a soda fountain proprietress Believes that silence is woInan's best and least worn ornament One of our promising soap-box orators His line is never out of order She who hesitates is old-fash- ioned Qcknntnlehgments The Class of 1926 of the T renton High School hereby acknowledges with sincere appre ciation the cooperation received from the following Business Houses in Trenton, for helping in the publication of the Bobashela of 1926 through their financial as well as moral support H. WVIRTSCHAFTER SL SONS DAVIS S. JOSEPHSON S. P. IJUNHAM 8: CO. IEDVVARD W. IJUNHAINI CPersonalJ A. F. AVILLIAMS CO. J. H. HE.ARNEN GOLDBERG'S INC. IJXVYER BROS. WALK-OVER BOOT SHOP A. Y. lIANNING'S SONS YE OLDE COLONYE CANDYES HOENIG, SXVERN 85 CO. HOLMES, INC. STOLL,S BLANK BOOK 81 STATIONERY CO. JOS. B. HOTTPIL, INC. HEIMRACH'S BUSINESS SCHOOL L1SSNER,S BROCK,S GARAGE, INC. PICTURE FRAME SHOP RAW STUDIO SALAMANDRA 0R.,XNKiI'I CRUSH BOTTLING CO. fjASTANEA ITAIRY CO. H. M. YOORII1-:ES K BROTHERS Rllllflli COLLEGE JOHN A. ROEBLING 8: SONS CO. HILDEBRECIIT ICE CREAM CO. JESSE N. BARBER FRED,K W. DONNELLY R SON HIBBERT PRINTING COMPANY MONROE CALCULATING BIACHINE CO, 93 Zlutugra bs f f . - f . f , if V - if Q, X5 ff f,,,i 5447 fain ffwwzl px QW, ezzdz 41, ,,,q Q7 WWW Lllf LM-Qi ,,,,,,34,Q.,'f-, nC w,,,.,.,fL ' H - QAWZZQ' , " - - X I www. - 53141: fgawmf 2 'anim Q 04,-V4.1 vfqm, fum M444 7171 -f:y.,.,,,,f,. CQZVQHQ QQ' " 94 r I 'lf' A Q ova 400 05129 ix Z K D 6 f l .-f' . CLGRY 1'- ?wZ ZW Q HIBBERT PRINTING COMPANY TRENTON NIGNV JERSEY inf, VV T',V7-n':1:2.ifV'- Vngfwb " jg:-arf - :VV '- 4- WSJ -,-, ,ig-1.,,f,.4,,, ,mJ,h XV ,GV HV , ., W Vw L -, A vw V,V, -fy-.DNN V V g ,M:,.4-1,-V., km-zzqf, --..'V-LMA, .,, y- , 5.3, - , .x 4- 5 V. 49.1 QTL --w.5,f,-515 gf-ei 55-35 5 359 ,lla 4253Egg!Tqi-xaigigm.-5-I. Vwuiqy 4,5 ' - , 4',,f,,t QV7V'3,.n-QM' k 'V 'H -' 5 1 L w V ,I 4 xg Wm, VV smiw NM V M, , V MQVVVVVVSQVZ VVS, xi- ww, Z wi 1, 1 . g 5 6 aw 3 Ba J .-.mn-'V -W1 -. 1 4 'Y'..q,.' V N .fhV 5 P. , , . . , V. V , ,, . L V s VV Yi A V I, LQ' f,fU-FL5?'aifQ"5'if:N' 2 sf-5 15.5335 Yf :QV ink -WE'-'fff .5,f5g,5:.J5i ir- 'I Ig? TTA 1 -2211: fly' 'gum'-511:13-ff.k'.f -V gf - -V ' 42115 Lg- V ,U :av 1, Vg. V ff Eff' qv W" V pl f ka gb 7 , ln- -N ww- VX . V V- QC, V - . ,A .V ,W W . , Q V, p. ,, ML 'Y' y QEVMK 1 aa. V 5 mm 1 WY H 4 hm A 2, V..fVQ7VVf12,1sfS ' ,gp-'1 ,.f.ff W ' Q 'wfw -V f. , VV,gf2,.m 4 ,, ,,- Q LL K S WA, 5' 5 V .,,, . . , , VF 2: we-5? V V , A I 3-." , zap..-if f., 1 A n'Xi?:'+" 5 'gi 1 A '11 2 -'Six e -V ' r'3'?5, 'g-'Hs 45 1 wg' V M ?,nf 2 35,5 xgwf rn My X , 5 VV is in A asv, ffnxtfg, 50.34, ,Q if ,, ,jg Vp ' fm- W VMAD ,L J V., will r 5- 6,3 f 3' M151-E' ,Q'z1g,Nw 5 Q. :cE!.pWs l 'FW ,, Ja 'I--if Q' gi in ,XJ e ,XE E! S af'eVVkfVViJ9VfVVxff+ffQm,ga15 2 . , rvyfviravfwixa iles' 1 2 VM x Va wg. 4 55-yr ,1 9,315-'1r.,fr M I :ww vesrfm Wm- 1- Q4 ffwfw 'fee' fm RW WV QV M y V ,V f w:wygVi.,,. f wwf V gk X C XV . gi is 4 V Q4 V L ,493 A 0525? yr S9255 H 4 y on v r' Va , Y 1 f 1 1 I fb. W sf V2 , H kf VV 4 W V5 5 ,, WM gum 4 Y, :W M new ' SV wg Q my, .iw KV ,V ,, N, 4 Vw 555 , ,V 1 V, -ny, Vw Q K, , VK, , - M VV VV. rig' wwxf A122,7'V J, H af w 1 fi W f V4 ff 'Z ' V 43 'A Adfx V ' Mi f A P' 7 gf 3, Q ' is 3, -1 'XA " 15' .A QV. ,Q V V VV M, V A ,V Q 5 V L, , XM. V A, 2 L fr X 1 f V V. -' fx fr' f ' P K rl V- x ff. 'K . f - Vg. 'MV '-.. fn: ,V g , f72."' .' 51- V V. M Q ,mfr-:V 1 4' 'f a 1" .. -+ I 4 V 'gg-.,fL.ga1.p: ff" QE:-faezfwr 632 sg t 1 ,. X , ,- Lf 's1, ,,, f '?2-,d5,ax 3, 5: 4 2 55 , -2 -'. ,I Q V, ,,gVif 1 f iw m h L " Q X sfwwdfiifmf'-a1:'1sf--5 L 'wil z 1 3211 'lfif, 'i"'!!!5"'f 5244 1- V - f 'I + Vid 'lirw' 53? ' 'K 'iii 'M' h '25 Pi V 'if -A 'f V' ""53"k55- J w 'fqgfi 5 ?".V. 7 5 J' MV' X if 'W' MYQQ1 ml" 2 m19a+ if gqivfiefuwk F?"9Vw ,V Aw ii V Q ,J 5. 4g ' " V :V f 'V L, V ' VV ' ' , :A 1 V ,V W ,, :g .1 , a V:.f'.V m ' -.-f by f +7,?5?Tii"2 "K M' fa 52" - f -ms?-if-'fi 1.3122 w fWf', f :V+ ,iv 25 -WVR V V ,V wk 26 Vyf f , V JJ -, 4 9544255 3 336,51 V.,-55. 34, AQ 9 ' fl .- ' . 'Z ' - - 4 J ' V-lv.: + , i ', 15'f'f'i QM r 3 A -F? My V Vg' .nf ' i f : f ' 1 , RQ-4ia :, .. V ,,,, V, , , V . M1 V . J' V- ...ws .M V, .N +V. ,. V , ,, 1 vw ?9"?m'W i "x" b"'Vf5' f? Wfsklii '3 3 A ' Qvii f l ffif 'mf gig? 7 ' 4 ff 'f if 7' ' ' ' ' ff 1 .V ' f 1 V 4 4 .faqukm ff.wa.'1,f4..V ,Kg as Mx.. 4 V. - - . .,.f., , ,,.n.V V V - av.. , V V M' k"f"fsffvf3xL:?:":2E- 4235 '- Za- -V :fi - 4? f 4: L 21 +? vi1'..'f11L , ,... a r' ' Z . " f' .55iJs'5f'fx .V:fV.,,f. f xp 4zVV "f" 1. '- -AU V- A V. 1 "' f, w 1 V . 4?-ia, igfgxg, E V ,Q,,..VfV,i, fuiinhaghpg, J- . ., v., -1,-.V . Akai V ,A S . V .. ww? ,ff 55h . lf . sw 1 N sf 52' ,A 'Bam K ,E 1, e 2 mi B N 1 7' f. XMB' ga M J L: f if ,K , , a V , ,V ' 33, 6:17534 VMQM 5 We "W ma K W ,4. , V GW W if iff '53 wh V ... , SV . R, V+' pa, Q vi .-. . 4 . A. V V 1- -X' " we. -gxwsggggfff 16 V 3 9, gf H as M W2 f,,:fVgmV fi wiggl' QD WW HW M5 me www? wi f A Madge +11 FQ 25535: gf' ui? V heggg ,MWA 7-'EEL 5 5? 3!'?3?.f:i Wigfkvivg ski. NY? -vw . A 5 V- X ff fa Lf' 1 J 'wif' 1-1' M wx ggwazjgla VN A wr' 4 Y 434, ska 'QQ " ,gsm Vg if 3V 5m2f :QS .Q ., VV,-f mv? ,Q 5, HWY? 1 MV 'Y Q K2-4 5, ,Lea ,,5Vi6?f1,q R ge , V- S 35 A -mf 3 -e,, M, ,., P F, A 7 WL' 'V 4 ,, 42? K. " 126-if U?-J' "' m if 12 ,. , ,-1 ,mg 1 wi 4, 3 A ,g6',,,q,s,f'1 A ,ag 'V ' -m W V F1195 V3 if f-ffffg 1 f a - A I ,VV -' fff 2 1 2,3 QE: gl " 5' 'f - Q 91' W V '7' wl"2" E?', 'igffffwu-2' .fig-357 " V ' lig"?f?"45w'7'i'giV?'.:1"-'V f fp? 5 ' " 3 lf! "" 1 ', fi 'W 0 gf nf QP' v I. ,H -+ v-,S - -JL V ' 'J 544. E L, .-V, - ' L 2' ?i.f,'V.. .""'1- 5 aff.-' F53 -' ' 'f t -as " 'Zyl HQ Q 5" H . Q, Yi, gf' 5.sQgr31f+'3.L- 4 ,. , -V Era' sf ki m 0 , A wh rg E k z as akin Q wav , U ggi R555 , -eu a- ., V X A 4 3, ,N my Sv ,W , 32,2 V... yj W gk P an iwfkf Q1 , V, figs M452 3 66152 ggmyvg it "'Y,g:551.i: 5' P135 f E' '3"'-miznlg' 3' 5? 'ef flu' L"L4w?i4'- '5"?g'e':?M 5 gig? xxx AXr?"7:-ui! 7 1-iffy , , "3-yi'h xfifgadxwi M' 5 553 : ff , ., V Q V . f 'Af uf 1 ' HN. N' mf I , sit V Q 4, Ve V ' 'H f w ' f x . 4. 1 M- . an 2 S m 'S 1 1 fi 'T 1 X Af S, Q f ' ff A 1 -Y '-' 2 9 ' 1' 1 pi N: . 'P V 1 Haw? Q gi M S wg ' QV 15, V 3.1 'zi.,k,N 5 , A 2 ffe. 4 2' Ni? W ki U J ,A-Qi? K- L34 H+ :gf V f ' V 1 'f 35 LV' '5 'V +4 53 wks .ffq t 1 S f'2'fiH?, ' , . Q 22 L' sb ,, fi V 5 V, .Vw 15? g, vw qVgV'f?V'? 'v Q Q, x ' H. IL' ' ,pf 'ff' W " MSN Lf? '25 rdf rf. 'f 6 Q, A 2' 5' i' 4 M? in x.,'K, gg x J '53 f 8 Qi' :gi Q4 Q P if ,9QS1w,VL X Y, 4 'Q -1 X X5 f' -1, 4 ck f- 4 535 b ' PQ t " WI 5, L 3:3 11' " ' B ' fx R ini ,l,, 1- LAX N I 1 Av I K Y- vi rkir 1 if V .r 5 1 'V .V.. WV Q J 1 X wwf V ws-1:1 'f sw. W " . m m Q -A .ff V x HV--V 5,1 -V V. ' if .lr , 5' 4 ' J' -,g f V , r, 'V N, ' V- V , - VL hm, WV V, ,V gn ' V M 455- if H' W, .V 1 Q 1 W.-3 . f -. 1-11 , iff- A 'f ' -v is' . PQ, at VV-inf' ,- - :.- g , -n , 1- l y . 1?-, " . ' 0- f gr f- -V ni Va- V, .- ,-.N 'Vi-35' if :f ' w'.g.. I fr fwz -ff .. -1-V' ,2 . 'Q 'L' 'V' I gf in ' f.." 1-if! 'V 'V f' vm -,WJ -" - faqs- " W-V, ' .VL Vu? F f 1-Q '- 1 'Q '1 Q. ,UMW ., :. 1 Q - 'U' '3'4rH"':5 , , ' "Q, 'f 5- 'T 'mf -. Vllff " V 2 'W V" M S" "V i 11' if ,V-555 41 J 'STK ..v w lf n ,, .'-V12-9kvVf, ,i .V W V ' 1 ' Ff- 156325 ,T ' 1532 , ,V3 'f--U Q f' ' , e Ki'f-43555 J-V '- f ,V.e X-1 ga 5 , , ,, f .Q ' jv '. 1 ' V, ev',,fg ,. ,5., eyg4- V. il 54355431 - V. . ' M : Qgiff' 4' ,-'vfV'1eV- ' 1-' 1w1,'1f'iw " VV' ,' bf v' ,z-V -' fa wwf? J' H r ,V2"w",V '-I vi fv " WJ- sqwy' - " . 3 1 321 :sg 4:9 Vggge 5 E2t 1i'm 5w Fwd "1 fl if 1 Mi 4' 1- . 'i -U -'F 1 fi'f5'V4f " f'?" ':"-Q H nf 'f "1'f':. 5f.fv'VP,4F'i ? .. '-Tv, 'fl Y 11 '-fa IT- 555, 51 " V' fi 1' - HV ' . 2 ' V' ai 45 " ' VA Hi' Wg.-if .,,w L ff?:'lv' Tilria-.a'f?VHfV ' .' V W 0 ' .. ' . ': ,f V','w H:...,'Q '51 A' ' If Ve, V,-, V , wi -. 0:1115 W' 114 V :fr VVLs,sf'fEI,xVVwu-1 V.1V.,,V ,, . . W V ,V -. . f, V, . V1 ,Vw Vg 1 + If Vx, . .f, . ' v, V., - VV .. 5-.Q V- V- J WELS, a4.y.'?A -if rf WW. wg '.,,fVw-,,-,'.'. V -VVV H-. -A? 4 1.V'12,, E, , Ml I, M ,,.i1 'r ' I 21,4 3. fn .G ,gg .A , 71 ,Zip A ,M X, A ,ii V ,V .. V ' wi ' . ' 'QV TTEQ . f ' .iii-ai' ' 5-Et. 5 'L ' ff? 1,-'.'-,f: r'Mf' Q :Q M,-' ,ZF-fi If . rf1f1,L2'r 34- 6 5,15 ' V .217- . - VZRVEVM f if 12- -VJ -i-"L: -. ,V ,--, 3151- AV " fy 1,:'r1?".. r, , Vg.-Ear ,V ' ,b E55 .' 'sg iL. ', 1 ', , 67531 1 'lb , j. ,QV Q-H ? .45f',:a5?g,.- V-: 4 3, 5 -4, "f, ffgl y wig-:i:,f. 4" ,V .7 .,n4,,,-..i2l.q V. Q 5 ,2 - . A Q Q3 4.11: - , l y 4? --,Vg fi' 11F.,5x" 54 V 'rf-V21 Q' '14 Ava-1' -'H-i s .,rH"'Q,- f,'h..SQf'f5' Lf? E1,1Sf'175:-2l3'5gxy,i 'dag' 4,Vas3:jf". A'f'v'T, mlgigv'-1 " ,,i"'f'5 F-5 A-5: , ui-,5..:k?g.,V, -'LH ,-Q: l V. 4 ' 2' . V V ff - V. VV he V. 4:1 H55 jf 'Nw -V VV V ,f VM 1-:a..VVfs11wf1Mv ' -'2.fmf"t1fsr - 15 1:75-wwe ew. . V-V ww- Bwfufisfllmf' V 2 1' 5' Vw in + V1 . . ,V V, V, , ,nf . V5 c....1 w,N. Vg V. . V..!w ,L V mm V +V x 5. .V-D . -- sg: 'V -, -41-ESQ, My 31. in-m V:.v v., .W t V.. V V' Je- M5 VV. '?fm"TC5f f..f.Lw--'fm'-ff 1- .-f-ffffwa-.. - 4 f F Wk ,Q-Mag: EL Hf . 35 12.4 -u45'35k '3E" 51424 W0' l z 5'i?J 1:55-f3Aff 52' 9, w 'g5'f ' ,' W" ' L 1' ' '4? ' lp1?QV ,Y -. ,. V ' A V' - f ' 1 ' . - 21 'u ll V. Vp- M M4533 Q2 V N"f '.g .Hu Vijavfi- aw-., 4 1 4+ 12 V V - A - :ff . v w gz, 1-4, r 4. 'sf , agp, V -fff EV ,VM wif' ' f 3 LQ Z P f l ,W - ,. ig.. - f A 'f 'W' 'Q ' , 'Qi'- fgf 'I -ixhm 'f fl " "5 '15 'fb' ?1'x'?3":f"7'fi W ' 5 FK ffm!-f,'1.ii'T4'45"1-'H TL Q 'Vi 1 L w f 2 5? 5' ' .9 ix' 4' 5' ' E 1 fx 1' H 'W' "1 nl "" ""K1 5 5' ,a5i.'h,:fVfWe.ij3i?fQw?15?fJ.'1:'.f?V4. ..f', wid iY!'V,Vi -QV-Vfgw .4331 'ZQf5f,.,,x fu ,Eb ,wif ,J ' ' ' V V is . ii , V s, 3, ' ' " ' 'NIMH'-S-PLViZ55." 5141?-ff' 'ffsfffy y if-V fx 4,15 1 wb. iQ u V- f i. V 'rf 1:19 1:-1' fia':..:,f H ew'-4 'aV-::-.:- if :..e:-.. ,fee-51. ff? ' A 'Y-il if j any-.3 if 55,3 ,V mi VLAN.. -3591, ,V 3. . ,V V, . ,.,V.g.., , 1 . . ,,,5V,4 vm. ,, 'gzgq-5,, J' 'Q 4+ Q, ,s,w,, MV 441,15 .3 , -m,fvf'? ,fw V+- ' gi Yam. 'J ing? 5- 'f""XVw! 'zfgmi "iw V, . 04 Viwm' ,4-n2zhg'if"3',gLx 9 iwQA.,,F"4f. , .hi xxvdgmxmrr ,gf 9 Pub vw ,Z 519-'JA1 4fl?b,f 413 5'k,,J -by .,. ig +2 V wi,,A5m.,S 1-Q32 :3.,,,,5 Jfivggfaviwby 1. Mm, Nm L wha., -LVM., 6 V ' H - xii ' V- V M V , , 11- 1 1 ' ,gf 1 VEVVVV f- my, ff fx 4? ' 6- Lf' K QW F, Y, Mix E, QM: 3 W? 5 V V1 ids' +'Vf" f ' MEEYWTF 'Q V41Ww .Vff 4 im ' V2 ' X ,gf 4 vm ' 2 Maia?" ' ' ggi! ,x , Q V wi W M V. V tv V-11 my 5 saith V mqiy ,l g lg 1 wp ff V s 1 ug M 1 v SEMA" 5 55,3 'S 1?1.?f?f X' EES' ww? rf ,sf 1 1:4 2 Vfl h -IQ! 1 in V VQWV V :nm 5' -1 z 4 1 I ' I we " p SM ' 9 S ' 1 ' V -A . V f Y nf' W Q 8 V- 3, ' +V "W Q ,tw R3 N 1 5 4 1 2 , eq I rg, -1 w H 19 ef I 12 15.30 7 " 4 gc mgyg Nu,-iff YW ,ff Vg V QQQLAQJA , H M iiiwil . iafxkim ,e,ggQg,g1f 1 V,,Vff f I V - .- f' 1- P Q U gb Q, v L sv gg 1. S' by L'f SPN 'K fa fr f i X' V 5 V 12' N if VR, 325 ,561 QV 1 VA V Ws' v'1"' RH V' we E ff - v- N f " 3 "1-.xi . ' gp Q ' "L " rf af V' 4 1 wwfifff Q ,Vw-1 '2 M ff 25. 4 I5 3,1 A ,A , M 'V V g! 5 J ,F WM Kr. -vm 5 .A 'Vi ,MQ Q ,, , ,gg 'Ex Eagan . 5 jg V-V 'La m Q52 me U glzfgf-ff-'Y Fr is, '53 if ' :LS ,gg - X ' "-V, get wgsgxwi 5 'rising Wf wh SPN' 'ha bf' A A 'V " tg 5 57 asv 'gf'-f' H33 v ft I U bg? if :wr 'ABEQM 121514127 F 'Wai' V ,HW Q. "" J RN fir M ft M ff 3 ' J! 2935 wg Ka V fl VV V H V V V V V V V , f' - V , A 4' .- -if .- 'Q " ' P-.mf I 'gfaf' - FQAAHV- -.',,i W- L '. L --.Vffp 1 gpg" 4'-,,,g..iV ,.2".g .fm as : ?',j+ f . V S . Ak! M ?..,Rg .V Kb VE- 1V--.V -AV: 'V b3.t,V.VVV .V W.. ,,.yVV..f.- .- M.. 1 .V . 'WE ENE f,.fa:4:1'W W fiqf www, if N. w S5 f kg 2 EWHB M-3, VV X343 v Mmfw wg M 5:3-V, vm., N255 iw-LH Qyimigqvif, iw: -999,55 43? , 'K EH. -'-an M" .V . f 2' WE 532 Vw V., V V Rx ,V 3 5 V ffazrfwai S-:+ -ff H v,.p'N 'f 7 jf' :'frzc.'- 12- '--v f1..a WM-,, f ,gl A ygggpivg ,. 93,'k,,5..,',:1..1f11.u1l I I ix , 'Q 4, , in ,pix 1 Am f, , V, 'ho QM 'za ' P+ : 39 M :lags ezxzn Ng, Q , ,Q .gg -Q ,s ,N my,swfK::.i1.,gefx.-.mm .i, fr .. U. W 5 ,gg 9 5' ,gy wif' Q wr '32 1' V' if M H K N ' 'N f 'W - 4, 0 ,',,ga-38? V gif., u -49H,m,tf55,.,L Qn'5'ixf.45,q3Ef r' 5, iV fj5:i.VS:kM1. 'VWwmMt.V'fx,V Wir Vu J V 'iw' nw , W 15613-'JH f 51 gfazffw f k 1' A' :Q-x-ey: , ,,, ,,.m4-:A V in -12, 'g f ,, - if Fi -,,' 1. W E: V, -Y , ,P -1 E, . nv-, 4253 pw- 'fx f J f 'W . .-,g,g,,, 4 V,-,f EJB. me SSAKVQ 'nk ,V 'a l l p V A V f , , V 'i Gwe-Q, . ., My 1A , f" gfa?1 ., 2 4" V . Q A 3 Eiga 6 W U 2,6 15 - .-Aw? V Qt, V , ,H AZ. - 4 f. 'Q zur' ..c- r ' 1. 1, M.,-I :Rf ,A 1 5 1 Q TM QM W WffffJ'?2?.-15 MF 5? ,V WW 1? QV 'EW' V. PM we ' Y H32 . mi .QV if 1 Q 'izffm-,Q-A is In ,,f Ev5,,,-Sw inf-,f , fwfr H, Nga MSW fwggf W H2559 f Www Aff Mmgkffmefmfmfwziefh f 32 V' MV. M iyqiaf . . , V4 M -. fm A - 2 f V mf K., qi.31iV1:3v.J q:lW:ffYV25fi'2'5F3w1f,'QPU'M2?f?Q'j,.J?LVAfX-5e37Fj T,-PV 3924, ,, 4-V .Vx-M ', 'gg- 5-1' 4, if - V- , 1 ,, x, V - Aww 'ff' '52 M- Bi 5' fwygfr , V5-1 'fjif av-F"5'+f Wfgexf L -5 1 f -f , 4'-1 1' A Q54 X' raneff-ww. 14. ,Vw V Vg- . , E. s X. Yfaf-if fs 'S' s N, is in ' .QIV1 gwff,1,VVfs-A .gf-,V V. MV - V ywf ,VN , .V 'JR Q, , ff -' . 4. 2 .1 K .JZ w.,u:M,:. 13.f.,,fa,.v, mei? -Q5 ,1,3g, 5:3 wg., .H 3: A, M. ,Y 71.22 .I ,,fL, V 53.iV V, V N agy ,f Cin, if, " Af VV T - L A V 16' v -' '- U lf' 2 ,V .MV H ' " X X , we ' - - V. -in Va, V, .. Vw K L. ' M 1 V4-. ,.VV gf -V-- ,.. ,. A KV S , . .. WY A - , Ll Si , E Ei was Q Eg Qgiiakf f f- in M4 V Rf W wa I 23 5 ii i Z- V' .' '15 QV" H ,Pg- 1 " 795- ' V . ', ' vfffi V' '. i. .Q g rade: Q 55 59 -- if .x .2g':17, 53-ggggsfgwiggxggwgegf yay' , K an A5 Vs, s J 1 -rgglg, . . , V. . , , , . 1 6 if 3.4 l' .gawk -2,4 , 1 y, .-.5 F. . ,y-, Myra.. .- ,,,.,- A V N- VV: , my N., I , . A. ,. ,.,x,... , . , M V 1. V. ., Q. YH M! arf' V -QW? fkf-f""? 1 wh V 'F R' .wwf ' f, E 1-' A. '-2 .yr V., ffV:rnrV. "-fi, 1 -:UM f-'Y' '1--:V W1 v,M:: Qffb-gif-ww 'E ,six N- Jgsiw -V-95,83-f WBC, Vw, -f gn.. V 1 .D V Wim' wit? ,i,,j,,f.-V., .F nl f, V25 V -ww, 1 5? V53 'sf 9-I V7 y" 41' T AWW54 XV A' 115 My! B 'g's"'wXa'+Q' xffw nm in wi 3 :WE N-ffmxgfr ff? gqigrldfwtihg gg qaiziz V: ,V , iss-'f iw V K- Y, -V' . ' 3,21 "52"5k'54'Q,?2?g wQ1+4w??4'N :QHZWA X NS" Af. V- VV : 7 mm .1 ,Mei :V K 'Q P cl 1. V V 7, L' J 1 0 3- 1:52 f' me 5' .4.5.e,VV:-f. fi 2 .2 ,kv 4 A-.wk V. V23 . Q, 15.9 , ,A . - sw., jf, V ik-Zigi Vfaiv 93' Jiizgifgfgfe fir, ,,ig2.,, gg V ., gg. 1,363 M552 -in .X H'f".?X'zV1V, f -' ':.ff":1:-' an :P 'wg ' sf fy. 'A if-Yr' L vu- nd-ue, V., 5 Ll- ,, g ,- 'V-.,, f V ,, " ig k ' ' 'f' V- .M :VL ,, -VW .V 11 V J, . ,nf V., gl 31.9, ,VL ,Vf I ' . . -A C K: ,,MVM,,, , QV KM . 7 V5 , -f JE lg F fe' Qivf , .. .A V.V ' V V if , N yfggffgg +V wqmpg kk MV ,id L 95135 V, QV V . VV V VV 5 Q' VV A ,QM . ,A Nb 1,0 - .gg ,fl J t, 'fy -leg, A f' Mfg, Q , TV, L -f ax- it V 1. gat M-.V-azwiu ,Tj ""'N?f'- -V 2fJ'1'ff.-'mi A 331-1352-f,?.'?Hf?'. f-iv-5552 1-H? 6,1 Mtffwfsfwf-, W f if V 3.34 .f"i'. A , , 5, up QE? 5 M5 .5623 Qg,E::,h,m 1? .. . AQ EM.. ,. V. , . , Q ,xy li 4 g V "" 'H X if sv' 3 V M V m sv ww ,Q ff if fs? Q? AV ., fm: M fa aff? Q? MQ 9421-Q W 53, QV .,i,, N 3,-qwiflf-Q3g,.:v .l 3,2 Nag, btw' giwggjsf by-X 4,3 V V. ,v,. V 'hwfx V ,S A H I ww 'gr YQWX I ,uf glwav, Q 155' 4.2.91 Q M5 beam ,Vw ,-V+ N vga V + at .VV f Q H fx 2 S Z5 " ff,1.V:M5'1- .V-RV, ff ' V f"E"':M'L 3 0 64, ,f . V, me 2 I-H Dar" "4s--With A 44' 4 W W , N5gMVn,,Ni na-593, vw 5 ,.. Q uffv 'max Ji C "M PM Ma lim' ... i".v'?4sir Wqavrn, M is -ffl 14 1-.ngamll 'W ' 'H jg fwfjV..,V gig LQ: , vw M5 kt, yfsiwgjiwi. gi f 'W' ff 'Bw QNWQZ. V f M M lg if f' KYSXW ,Xie A? V If Hg' fig 13 ir,-I rfffsw , V V, Wa? fs. 21? V:--.- x A f,a.,.Q:f?: 1. V. J 1+ 1 ,S 'f f.'Z'-45+ T-'f' 1 1 ' ffl . " " QW! ,gi 3 Ti Lf' 'E . .5 V 522 13 -, 6- Va ,Q -1 af - 2,59 ,zwgx--gf-'ff' W 2 R -'-1 Q L3 TQMMLAG -, f-'2'ff,1Vs it '- ,V JQAQF ai V '53, f W uw Lgtgtx eg Q: x l fl QXFQJIXL ,gi V f 1' Y 'Sf M f if I 1 Pg H51 9 Q21 4 If 533. ii fff'Hf3:2.fff"9g YW' xi ,H QQ ff, VHLQSZXKVY 2 ,Vw Y 5 fn.-nf Q kg! ,q,,a,, Q' b , M . ,V gg: mm,,. V 552, hw- 1 , 5. f Vkfibg- K 1 if 'r X '.f,w,jfcrw- -VV 1 H W 1 V+ Egg Van ,V 4? . ,. 1 V K 5113 55315 3222? ' 5.3 " 1 123- ' x VL-. sit? 'fl V V -. f i T QF' .. Q'-5,11 Vifzuanzi, 1aV,- -Hg A '75 X 3' 9gb7v.,,ZZi1 H5561-i A- -h ., . ' 5 W df. .w ww M i-V ' ,.'. V ' Q V1 ia 1: is f ,WV f W 2' 5' wr: ,ni C-4 il Vt? N Q A H X. :il br wfg x,-if R , ' V V A sf- f 1-H f Q4 "-5,42 1,3 f ' 4V.-15 1. VV. ,iggti V-my-A1" '4 ' .'Y?g'5I -A 2ag'g "?'s335Q,' --K 1444, ,fiig . .,' V 'u v . 'MF z - ,M 'A' W 'f'9" 'f-5 'VVS 5" vin flfif' av If 'sam iwiilf ' N "LF . Hu .VV - :eh Y mg V4 -+V Q' ,Q .AQ VJ ..V Aish. .Q W 4. V ,sv HW 41-. . Wm, , E- Q- A V! , -EQ Ae: - , , Q .5-5,5,V.mw,,, ,V -4,: ., 95 a qv! 'S - , -4,34 cf MV . , 9 , , , Iig. fig ji r-ig! -wif :ga-i w . i . ,, V ! .,,v ':.,. Z?f. ,H vii? ,wg , A Q , V ' 1154,-51.5 'VV - Tg dzi, 'K , :V 1 4V faV,, -V A :w g Z? 45 4 5 in ,QM V MQ 53' .SM W - fa V ' 42 way .. ,iV. .., .4 , dk., V1 , .. , WV , 1 .. , M iff' 5. .V ' 'f Q ,V fi " ' ,ja 'f x ?1Vf im, V . g4i?7hV, ,1 4 9-1' Q :- ' -F ' .Q ""' . " " f ' ' , v is A532 PM IH c rr 3,1 :YS E V 'Ygsf V1 1 M9 ' W i ' if . A ' M " K' 'M 'inf 7' QR!-MW' +- A n Sw ff WL" aww 1 W r V in tr, .V 1: Jr iw W' g 44- , . ij LW VQQ, sg? N, 1 1, gif? L 15, Cer. -Q V we .gf f- , , N 1 . ,sn 3 Y., w 5 if 5 5 jg yt QE 1 7 Q ff- V' -1. "' 'Maw 'fi Mm lm 1592 gig, Ya bg 4 ggi! .K '-"x5,g1,, ,,,, QQ' H W i 3 if ' whi1iQ5?f 1 'W 5 Aw: E f -' -f X 'Y' V f X we-H - V . V W, , M. . V ,, 'faf'fZ K 'f" ' in 'f 1 " 1'i'..' -" f " ff' ' " Q .' :V.g,V?,s W.: .Lf , VV ,Q fi V V" 4 '. 1" ff 56' V zen! ..Vf7 'f?i- ' . Y "1 FH 51 .V' ,' " Wig 'L WEL- ggmyjii' ,f,f"VQ'X':f3' Y- - 'ff' ""'f.JQl ffm W V . Aw ixizff 4, '.:'Q'51Q'z, .med-'f" , 1 P, Q ' J' 'Gil - , ,V f 1-iii?-?'2 V? ,. 'Ei 2-q,,,g2I'fi:iV?a,-Vrkzgwp' .-115-yfggszcfgnuisi' 51521 ww-'M' - fy-1+ Abu, -'Mraz' uf' ff' A- P' f-fwfr'-1 fziwu- W1 ' fl .1 'K1if'z.,'fE' w. 'W' ' - W" 1-'Qigifw' .4 V Vw wr. V ,,V,. , fg .,,,.3V,V.-,Vwggw ,,M.,,,,, .:,., Q, Vg,j,,,,f H 4 Q 13, fa 5 , . m l- M inn 'mms ,- .,f 'ah'- ,p xag 5. ,V -agzqck . -L e V' A WV ?- 1 ' W - rfb A 3 215 1 . EW 1 - glgg fig : 3? i """1' 'C5'. "' "V UM?" J ' f: 'Ti hw' " ,f .sf :Wig . V ,: , Li.V-V ,VN I Vi , lv ,xl fr , ' IVV ,A , 4 .V , .M ,-V Vi 4., icq , A 1 2' W ez f iff 5' M . ,Qu U ys 'fr m "- 1 N L Kr fx H -F lg, gi gig Y ' r I ,. F Vit 4 1 A 1 A S W ' ' 5 v- 3 'A Ti 1 x 91 Y H-tf6'21V "Muff in 1 J W ,Lv v A R ,Hg 5? 4 1 3 gg fi ' Ig in 45 6 ,, f r ' 35 , 1l5, V 'AM ' S N J f-L3-1 ' 'Q' Vt I' v A' 5-2"- ' fu ., , ,s p ,S 'S U iw V,,.,Vgm . 'i ggi '. 4 , , Q 'xaswfrffi F '33"g?iQ,7'V1g'u ,5' .yl it q-..g, yup' fqfuyi. 4,-3 V ,MVV-.V ,V ' K f 'X V 'ik ' Jfnff , ,V. M, ., I I i f gag.-1, 4:1 Vp. 0 ., Vifgw ,JH ,VW 5- ,-M y ff -'sd' A H ' .iw ri VV va '29 " , ' WSF' 1 V' , 152 -V V 5 V 1 'ff 'wi- ' 5 J Je A- 31 .VF J -V-yn, f: i,gyQ13M . Q.,j . VL, '-f-Vu '.4 N 'JU M' 594. - H14 iiiwfv-f n' "W. i1?J-. Y 'Q ' , V 4.2 V wr 334 fi F" f 921 ,I if fm f f' 1M,'2.VV A f 7 W ' k""'i' . mam., V V. VEFEQWLFM , , V , W? .qgw13.g,,'h.-VJ: 11, 4 M51 . ,...,9V, 1,157-'u 'l JM wi' ' f"" W? H 'm'i?533i?lif a.'2x,g5 , 4 ' Wk' ' Z 'A Y V if Via-ff? ff 1VVQV?4Wiq?f2L vaJVVffu V r -. 522 .,,x , ein. . .WV M ev nf M153 N125 :f'fz2'Vxf-b"'f 1?-:f fffffiiff r W'J?ff1w?12: Yr' We? if 'gi' 6? it 5' N 51' 2?'1'5'6linW mf, "' 'HF 'EY :bw x'Fffbv Ria" 'QE f, V 355 f -.M M ..VV,, ,, -V Wg, 1.509 ff, A ,V V Q , 1 NL - . , wil?-f+gK59Q " A ,r M V I W F 4 fi fx 2 C5151-x1Ziffffw'V.ff!bk.if'g' '- V, fix, f if. :mr 'fs' WFQFES' ' Q "'ki5?V'v AFA?" . .1 M V V f A? VV -'f'Vnglh. gg. Q I BQQVM H., M L gy ,,V.2.1V Vw ww, fig? wwwfiw 'SQ M,gWI5,VJ3,igVb W my L x ' If ' 5V1wF'f.,- 1 Q:-, Q fgyfi ai, ,wuz .,' fr- :gwf -'gpm 1 A-QMH7 A -is AVAVQ, 3' gina. 5, ,JK-V. MV , Q, KV. ' if-Efw -?'5fw15:rL' 5322353 Weqifiv .wr 9'i'5'V 4 , P- Q. -fmfff VV. mf 1 -A .. eil R5 . A EV, Q ,lm Vg Vw ,a' 'Qfkw , "lf 4 ff? 'hifi zQ5J'fV1+- Hggxfi M'..rv'1T7'5"3 :mi M, QQVVWVVA KS' wsu Q 1 H' in f1:,A,y",g' M vm Egwfwvyex X ,, ,, Am M I W fl Mx V '-.V Gi. P53 Q 1 lv .J f Q 64 E L ' ', we ,QV Sf lang 1f.iT,ff 41 wg I Wi QVVVVQV MHS' f Vw? V! A 'f'1' ., ,F . , ,, . ., ,.4 , , . C , if 1 7 -' - ww 5,95 PQ V ffz1i7":T'V m'Mgf'11 Ui. -W1 i 'fwY4' wfkffw i ' favwfv "a"VVkL1- , as sg 'H' mlgifi k AV ?1f..V ,fly N, , 1. in ' sn .J-at f- W 532 U5 QV ff 4 J 522525153 wig V: +'1,wzW65'b Vegwwwsifh , sw g.:1:'sq f Veg, .-,W 55 4 . ?5'E5. Ai, ,L ,gi VE? M if 'Q A gkfuwwfix Q ff' F Hr Y' "C W 11 Ki 'Eh i, 'k',f K. Vi-S5 'f 5 Q2 I 1, M "fv,V if M lww 'V ' fik y xf, f A' ' H M WSW Q' wi' g2ffV,f,V V we '31 1 535,252 ,VV ,new 2 ?w.sff, M ,F ww ' mgxgx f 4 W-H 21 Q4 'H 'W V 4 'Jeff mf iifwufvai K QSM LWWEE we S331 'gf 'Q' gif?" VV 1 ,, Y "fl R F,-2' it A 11 f gym F4 f qrigfg fav ,gz miffw 114-ey Il xl? A v if Mum M52 gmpyl EVSLJ' ""5"Vf 'F '- NUM' Q:-x 'QV' .V W' 4- 1' ss 'H v. k - ' V. 4. W: A Vw 1 .M -2- 'a' Q' . H 1 ,ma , 33" .iw--,, :fi my L .V IV, gg Fig- A ,L .v - .1 ' 5..- 51 , 4, V, 1: ,fm 55334 . .- Vmkkiwii mv . -V W-rwfek A- N- ,Ay f ,gm 1. V YWJT-V,l'.. -'iw- wh ,gggngfff m --'V 2135 Vx I , 14 2 Vg V, f 1f'1g,, 'Y .l"Q"' -51.5 '1M'f5'?Zf5E51i", , im-S V "- ' V ' -ffmliirfi 1 V32iif?fiF'1, 5-arf K-,Q5.,fV,,5:'a4z 3 4.,.,,g-, -f -.1 - V, V,M,:,,.fy V,, A ..V:f9HVmV.w,-Qi 1 --. ..V,,., -V5-VW 4719355 V- ff? W" Qi A. 2,5 Vg? e NVQ V1 I Vfgiwa V vigjviefpl. W ,V,,ffwg '. Vp Vj,g,. 5 3, ?sfg',1f5Q 2' i?'5?'J .f-'I 'ff 5 -w'-nhl" 2, ' 'ai I 'fii g"?,p9"?3:5 'f.5-'figw-32,2-Q '53-xv Va- 2-5511 if-Eggffftl, 32, 1-Qxfgifn! Q. gf? '12 vi ' W -' H 11' 4-f-- Y 'L-V - vu- 'wir -,:-""'.Z'ff' ::. '- nf 1 '.u-,ww-, .L VI.. M. 4-,.-f...- f- . -,-- -- f- . .- 4 A Ju.: '25595.'5y?3??,VVV,i!g,'5fViu-V111 2,41 si' Bw? nifmgvisalif 'q-"U, H '- -mf at -rs: rne.'--f..Kgr,g'- -fffw :Q '--Mffvf VV.. V , WV- ,Vw V. -V . , -V V. V, .V ,,... . ,V ff W' fu f . L REQ ff?-,Sim-fi+mf?s nw Mm af' Qmm,wV.W5


Suggestions in the Trenton Central High School - Bobashela Yearbook (Trenton, NJ) collection:

Trenton Central High School - Bobashela Yearbook (Trenton, NJ) online yearbook collection, 1922 Edition, Page 1

1922

Trenton Central High School - Bobashela Yearbook (Trenton, NJ) online yearbook collection, 1929 Edition, Page 1

1929

Trenton Central High School - Bobashela Yearbook (Trenton, NJ) online yearbook collection, 1930 Edition, Page 1

1930

Trenton Central High School - Bobashela Yearbook (Trenton, NJ) online yearbook collection, 1933 Edition, Page 1

1933

Trenton Central High School - Bobashela Yearbook (Trenton, NJ) online yearbook collection, 1936 Edition, Page 1

1936

Trenton Central High School - Bobashela Yearbook (Trenton, NJ) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.