Tredyffrin Easttown High School - Yearbook (Berwyn, PA)

 - Class of 1948

Page 1 of 102

 

Tredyffrin Easttown High School - Yearbook (Berwyn, PA) online yearbook collection, 1948 Edition, Cover
CoverPage 6, 1948 Edition, Tredyffrin Easttown High School - Yearbook (Berwyn, PA) online yearbook collectionPage 7, 1948 Edition, Tredyffrin Easttown High School - Yearbook (Berwyn, PA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1948 Edition, Tredyffrin Easttown High School - Yearbook (Berwyn, PA) online yearbook collectionPage 11, 1948 Edition, Tredyffrin Easttown High School - Yearbook (Berwyn, PA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1948 Edition, Tredyffrin Easttown High School - Yearbook (Berwyn, PA) online yearbook collectionPage 15, 1948 Edition, Tredyffrin Easttown High School - Yearbook (Berwyn, PA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1948 Edition, Tredyffrin Easttown High School - Yearbook (Berwyn, PA) online yearbook collectionPage 9, 1948 Edition, Tredyffrin Easttown High School - Yearbook (Berwyn, PA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1948 Edition, Tredyffrin Easttown High School - Yearbook (Berwyn, PA) online yearbook collectionPage 13, 1948 Edition, Tredyffrin Easttown High School - Yearbook (Berwyn, PA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1948 Edition, Tredyffrin Easttown High School - Yearbook (Berwyn, PA) online yearbook collectionPage 17, 1948 Edition, Tredyffrin Easttown High School - Yearbook (Berwyn, PA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 102 of the 1948 volume:

Garnet anb 5' if 54Wpw' 5'2" 4 f' ual ig iff'-'QW 5123?-if 3Z'Qgg,5" iv' v .f fi aff-5 P4 bg sq., " '2'9r' 1 fs . ,' U' '93 ' 7 i pl..- 1-15 UUH HEEURU I l'l I.I.'I IQIH I X' 'I'lIl-Q SICNI I I I X 'III1lJX'lfIflINV'-1X."I'I' XXX III III II I I 1 'Q ,'.' XIX , I s It x JI Ll XSSX lx ,+C .NIM IXlS'lilQ,X'l'lUN ,'liX JIQQ UNI QR ' .. .IIIIQN .XC"l'IX'l'l'IliS SW PTS , 4 AXIDX'liR'l'ISliNIliX'l'S 7 .,1f1tI'-1' Ued1l:at1uu Tw Qemmllx um ulcrecl thlt spruce to uturx IN mans let ulnuenunt 1 I 1 liI'I1 Lruuxe tor IIN xlmblp sarnu rnmlerul both Ill the LIISNTUUYN md m other fr? UQAIIA' ' It 2 higl s 1' ' . "rm you, I r. Hull! C. ' I . A the activities. wc, thc class uf 1948. cle-fliczue this yczuinmk. my x X arm Ill xx UI III K llslllt III XQIII III 1111, I I X mm I mln mrI1 X u 1 ux um X mu IxouIm1 tm I qmrn Ll IIIIIIIIIII 1 I X Ix1uxx11l1 f' Garnet 8 Gun Jmff S XX XXI N' x XrImI114I6 Ixcml xuth XIIOu1IIxcn ID II XIXT PHOTOFR XI IIX X NS XSNISI XX Ilx ISX ASSY lx DXIN Mx X lux IIIN I X um Hlnku Ixuth I'I1tfu1mc-ur X mn Ixa ll In II und Ix 111: Lluml IIN u Nu m4 Xml ul I I nv X 1111 I mnnxp'u I 'Xl Il T 1 IWW: 1. .VXrt, 2, Plut graplmy, 3. I siuess. I.mxc1' I' nv: 1. Iiclitwiznl. 2. 'l'ypis1s. l mlit '-' -'lmicf ................,.......................... 'luzmlw .lzt--A -ss KI: zxgcr .............,............................ 'IIIII .'I":1I:xs'u XrI ' " 's' g BI: :vcr .................................... X'iII': f z I.I'l'lfI'. RY . ,I 5 .'IUI"IIS Iml -' .2 '-ss A -:A 'I' ' XX: 1 .I sIuI:1 I' - ' " .lz ' -nz' lluiliu IF-c'rz11I11 A T KI: C' fzllvi Imm I' 'Iam .uI'--' ' : 'I1.I 1 . , Y ,Xniz ': 'mi IQi'I: ' I' icy .XIi'- Klmpcl' I,ll .": 'I nu- III'.'I.'If,'.' . .HIS INI1lIII1'I'II!l' .Mluilzmlv I.iIIi:m KIR'5ZIII'llF IXIIFII Sulilzxriu .XI5X' f 'I' .'I.'f'I .'.'I."l'.XX'IIS X4II1lI'Il'S ' g luflinu .U -'ini XX'iII':nm Il 'IIII Iiu :Ill XI 'l'm'1'X' Ilvm-X' llilllnmzl IQIIIUIAI IIZIYIS TYI, ,VVS IQIQ-:mH1' IIzu'In-1' IIIm'i:1 I'iI Ili Ih-113' 'I:mv .Irnig III'-11I:1 I'1 :mu I7.XK'I'I.'I'X' .XI ' .IIRS X'l ......................,......................., XIV. tI:u'I '- -' I 'km II INIIICNN .....,................................... KI11 .XIQl'I' lf XX'I1itcr:1fl I'lIItm'i:1I ....,...........................,....., BI1'-. KI:1Im'Icim- KI. R1 ' 'ng ,..... ................................. X IIN. l'I:l1':1 XIIXIQII1: wx Sponsor 5 Message I aeh xear me QT'lClL1'1lll1Q' claw IS told that from ltS ranko 1n the next few xvus to tome n1ustcn1erge tl1e leaders oi the XX orld leaders that w1ll gwe 11x 1 XX orld of l mee and Good XX lll Qu1te a responS1b1l1tx for L19 older people to unlo1d up U11 xouthful heads howevtr 1t I5 ever thuo and hw lI'ltLlllQClllI use of mmds well trunetl md well CllSLl17llHCCl 1t IS poss1ble that tl1e prohltmx of the world w1ll tan and must be solved Indeed that I5 the only hope of post r1tw that the oncommg generanons max proht ln the n11st llxL'w of the pflktfllllg QC'l1CI"lll01ls Unlx through the mtellxgent use of suth mmds max we approaeh the Ltopu of a world bathed IH place XVlIl'l good w1ll to Il1'lI1lxll1Cl 'I o xou as lINllXlflll 1ls thu Ltop11 n1 rx rome to mean personal sueeess Personal suttew 1111s and loo ofttn dots heeomt peraonrl Qelf eentercd hrppmess 'lhou Xkllhllllt the thought of others XX hat then does succese r1'1llx me Ill' lt Illl uns tht IL'-lJLLl ot xour fellow men an nntroulmled nnnd l.LlllCXLI1lCIlt Ill the n11lICI'lll world 1nd g51ow th lll the Splfltllill world Nowhere lll the world tod 11 ls there gn en to xoung peoplt the chance for pc rsoml snub- nd through thu perxon tl suttus berxlee to mankmcl as Ill our ow11 great XlllCflL'1 Nlax tour hfe be one full Pl- l1'1lJplllL ss Quteess and Qerute so gutded tl1 rt the world mu ht 1 bettu world lJCL'lllNC xou hue hved Hcnrx C Potts, Sponqor Su en 4 v, V ' '. ' ' ,. . .,. 1 e . I . 1, ty v. -. . - 1 , . ' 1 ' I .. , . . 1 - K .. . . , 1 , 1 1 ' 1 v 1 1 v 'fx' . . . ' ., , . . , , , . A . Y . . , x ', 1 ,e 'g . 1 ' r .1",' "' ' 1 .'. ' .1 . . , , 1 . ' . 1' 'V' 1 - I- Y .1 rv w s , 1, . . . . ,. ,. . ., .', ,, . .,. . .. . .. . .. 1 1 p .1 - -, -A' gs - v v x . U . . .. . H , , l s x I L L , I ' . , , A .V .v . v, - 1 1 1 . . A . . ..,.,,. '. . , 1 --,-- Q v' ' 1 I I u . . .. , , , ' V , ' ,.. , .. .. , . . .. . , Q 4 1 x c . c . ,. I-u fl! Ckmer C1xmEx xbnuon I 1 111 H nl C O I A 5 'Q I 5 ' li . lm u 111 Immun Riulu wqm Iftm mm I Klum I Tu, l.1h'144? N' 1' ' NI Q L 1 nl IH':1xxi:': 2. fha 1' K 11" I 1 1 1 34 IS: 1' -I H In ln- xv uriw Igdl, 4. fwllxvlxxxx mm 1 X 1555611 K 7 X Xxxxxc-A jf'.f I .-'ixi lllrggwvll A x N N W IW w uv .aaa M f ' N A 1 Tredyffrin-Easttnwn 11111111 H11111 5131111111 Board --Z4 11111 1 a C1 11 131 111111 ll 1 J at FUSIUN a 1111 x 11111 111 X1 1 111 tl If L N Llll 111 rm lNllI 1Xx 1 X1 111 1 1 131 .' 1x11 " 111111-1111. ,1'll Nine 141 N X 111 X XX 1111 1111 S 13111111 XX 1111 1 X111 111 xx 1 1 D' 1-5 '. K1'lII11'XX' x11111Q1x"111 5. 1'tt '. , . XUS' U l X auf Superlutendeuts Message XS 1 L1 1 1 1 1 1 L 11" 44 X 1 X N 1 1 11 1 - 1X 111 1, 1 S 1 1 N N 1 1 1111 111 1 1 11 1 1111 l 11 1 1 X 1 l 111 111111 1111 - Y 1 1 , 1 1 , . 1 1l1'l'H1fQ'1.. .18 U17 'JSZ .X1 111s . 1111- 1U11Q-11XX'Zl11'1 1111s 111 g1':1111 21111111 :11'1- :11 112111 1f1111,'s 111111111 U-1111 1111- 1111111'1111111-11 511111 11111 1'l11L'1'1'41 1 Q11 51111 1 11. .Xe -'Hl 1'1-1'1-111- 1111111 1111111111111 U-1111 1111151 1'1-111111 1l11'1l.ZlI11 1111-111 l1'1k'5"'111l'111 Il'1R'S 1111-1 11111111111- 5 1111' 1'111111'1-11 111111 1' 'j'1'k'1 l11':11111:1111111 1111 11j-11 11-1-11111 11 Il 111111-s111111- 1-IPI' 1-1'1-1'111111- XX'11ll 11:11 111:11 11'11111-j-1 'Ill f1- 11 11.111-11 111 Il 111-1' XX'Z1X' 111- 1111-, .X- 1 111 5111 f11l'1'XX'l'11, 111- llf 1111- -1 '1111 11111 C1lk'l'1511 11111' I1J1lX' 11f1111'111111111w 111111 1 111. 1111111113 11111 1111- 1111 XX'1L'11QL'X1l1l 1IlX'k 1111 "1-11 11111 111- Il 111'I11 1-'1l111111l111'11 1111' 1111- !11'XX' 111-1111111111 11111111 11111 111- 11111111- 11111 1 711. K1IlX' 1111- 1415111151 11111111 11111 1-:111- 1111' 1' 1111' 4l'11'll11 1111111-1 11111 111 111111111111-1' 1111 1111 -1'1-11 111 1111- XX'l'11.1l1'l' 'P1.'11, If. 211111 111!1X' 11 111N1l11'1' 11111 11l1i1'1'11I111X'1' 111l' 1111- 1N1111l 111 X1111' 111111111 111lXi. 11111111111 14, XX':1g111-1'. S111 11 '11111'11t ' '-7514 : 1311111111111 3 Message QI XQS O1 11 IX 111 IQ 11111 11111 1111 11111 X1111111'1111 11111 g1:11l1111t1 from 11111 11111 71 OOO 11lq11 1 111111111 11111 1111 111 11111 11Q1111111t 111 11111 lf 1 11111151111111 11111111111 TCLIIC 111 11111 11111 1111111 1111111111 1111 1111111 111110 1111111111111 1111111-1111111 111 111111 S1 11 1111111 t1'11 1 flf 111111 111111111 11111 11X 111111 111 1111111 111 1111111111 111 111 11 11 .11111 1111111 111 111111111111111 1131 II1il1Z1f1-1118111161118 1 1111111111111 111 21111 1111 111111 fl 1 1111 11111 1111 1111111 1111 1 1 111111111111 111 NllXh .1 Lfllkl 11 115 111.111 l1'4lQ1'lNN 111111111 ILNQ 111 Q 111 11111111 111 1111 1161111 1 1111 DL 11111 111 1 1 111111 1 11111 111 1111111131 1111 11111 11111 1 1 1111. 1IllZ1Nl11'1 H1 Ulll' NULLLNN XXI lXX X1 Ji 1111 ISHTC11 11X Xlllll' 511111-N 1 C INIX Il 1 NHT1 H i1I'11lNl11 XXL NIIKFI' XXIN11 X011 1111 SULLCSS Xllll 1111111 XX 111 111 S Rrey, 1,I'11ll.llJ 11 I111e11 nfl 'fl 1 T-12 Q1 I 1948: .XII 1 11" 111 11-- 11 - A11' . 5 " l ' - rc 1: -f. '5' 1'11.: 1'1 11" Y :'- ' ' ' m". '111 I ' J 5 :1",- 11: '-- '4 - : -' " 1 ' If A -1 .' 211 HT 11 211 1' 1: 'e 111-1116 11116 1111111111 11111 111- 11111 cri1i1'z11. S11111c 111. 115 gc1111i111'11' 2111111116 the fllI'l11Z1II1C11IZl1 :111 ' 1 - 1 1: f 11111111 .X 1- i1'z1, 1'-'1:11 - ' 5 --11: -' '- -112 '1'-Ii 1:5 ' 1- 1 A 1 " l 11 - 1"'.IlI ye: 1 1 ' ' ' ' l 'UT 15111 gs 11-' 111z1'1 ' -Jz1',,'11s. '1'11- 1' 21 A x - ' 5 "11 11 1 ' '1 .' ,' ,' 3 51. 1 111:11-' Z1 11 111 11c,'1"t f 11 , " ' 011' U' 1 J " .Xlgcr C. XY11it1'1'aft L'11111111c1'1'1:11 111-11ry C. P0 S ' 11 ' X1111111 1111111111r1111 1 1 131111 1111111111 11111 l14ll 1111111111 XX L rouw 1 111 1 2,X Sf'1ll1LN N1 Cru X11151K t1111 1 11111111 11111811 11121 111111 31111111 501111 51111116 111111 1111 CJ X111111111 1111 1 111111 1 111111111 N 1111 1111111 Lgrtha X ClITl8I'l Secretdrx Lleanor 10 nocht Nlathcmatlu Ullle L-Lllg Coffman Hlstorx C lrl NI Iu111xpaLku r nc N Um Summa X lI',.,lIll 1 NI Dulm Ihx anal I dllL'1t1Ol'l S Irc1 c Brumbaugbh Tngllsh XX 1111 1111 14 Hon lhan Ilnext H Nleur Iractlual Xrtb En ll ll 1011113 I 1 nr Home I LUIIUIHILE XX llllfflfl XI X141 NI1thun1t1m XIIFIOTIC NI Amlnrwll L1br'u'1an fhn tum -, ' ' LX1-'ing bg 'xocvm-w. Vhiegv C lass S 'jams Spun-rw.-r on-2 of r"Xu.s1c. but Robe.-rf Davis 86512 L o.xU.q,v5L x , , 4 I 1 X :::. 2 ' 4 ' I . T I V -' 4 ' J 5 ' - . 7 I -J I, New our 'fakscjwvldafim 0 ...,,...,. ,-. uvn-, R-nd Q-us .,... Twm vdswvfLLSu no I 3, Own- 'Um-uv. yysuu. sp. fo Cav. ..A....., Y Y ikpv, wx! sux, and arrows Shvrdb I In 3 5 Y F Z I E . 3,1 . . I - 0- I I 6. I T I ,s ' 4 1 5-W J J F f 9 a - - Q I -J ' ,I mfgi .......,.. ..,... ..., - - A .... . I Omv ' wx ...... . ral, . ... ...... ,..,.. ...v, TZ 1 1. .s:i:ggi., 323.5 .... 2,3 Z . 2 f F I E I E I I 2 Y . I I I . - P - ' I I! ..,1- r- . X . 2 Z1 ,U I - V , . :iz ' IZ ' ' f J 1:1 l I I I ' ' ' '. ' ,,,,,,,- lx ,, ow.,,-,,,,,,,,,,,- Ouv ko -,,,-,,, .lc -'Y' ........ E 1:u--g-1 Du. ,........... Rnd 'wai:i--.--- iixeouftawr F : E F E : . 7 ' : .V T 1 ' I , I III i K A dmv, ,,,, ,'u.w xv.. bfocks -.J wma M, b ' - nm WWTP, ---- Pu. T .... I ivva, ONLY Nxeo-'FKS wi- 911331 Y o ikuzg- ---- FQ-Y2 wal ---- - - ---I - I g E . . I 1 r r H F F E 1 . .: :Eg.::': J :1 - J 1 - jf - X 122' 2'-:Q '22 J- ' ' 7 'J ' 5' U ' Y, ,, . n -.n-'u- .... -- giv iffy., .I---- lm-I xgerlfw. xgxv Xxiunc. Soi issue., .... - ,- :1 : I: I , g I - . , ? I - 2 , 5 -9- E 'T'-" f'7f'vn-ralvf xx 51211 F35 W X X p p f WM If. WW X X 7 4' x X f X Z X , ' as S C lk X i N f X X , XL N f , ?, ,,4 Y z ,Vf M 1 l fx. + l Q '3::' Schulastui Honor Hull Class, uf IIIJIU L I N L Xxxgwli H X NHC me LIIIXIXLI I Xl 1 I K fy7f'.,,,,gg!Jl fl mzmtmgwl :1IpI1:1Iw1ivzIIIyv IQivl1:mI IZ, Ilvmlln-5' NIIIIIHAII If, I'5Iv Ki 'lmrfl XKIM-1411111 I.m'j. H. Su:l1'1If,11c' lifvlwrr I., Iizlvif XI:u'fv I. I' 'IIXI .Xll4I'C'ix' I, limllm llfnwllmy NI.'l'l1-mxzw KI:n'jw1'iv X. Img' ISIIII-1' I., Xvllllxt' -I+,:n1m' XIZIILTI' IJ:1x'9fI YN. XY: 1"L'I1 If, W1m'1l.111 .luffzllt VI X54 1llfI"I1 'IQIQS IlI'l'NIfI"'II ......,.........,.....,.....,..,.,.. Iiwlvcrl Iluvix X,Ik'l"III'l'xI1Ik'IlI ..,.......... ,... ......... I Q 1111:lIfI RI ' lArv1'1'j' 5w1'v1'1x'y' ..,............,................, XIIIV5' i'r+11f:Llx'i 'I'r'-'zmxn-.' .,.,.........,......,,......,... XX'IIi:m1 SIJIVIQVI' fI-A ' ,jlif Cl., Sf . VIWIWP 1211 1 1 ,ul -A 'lhflgly xxL'I'wIIfrxx1 tH:11111'x'mx' xw In-:uI. .-",.:i-".- RICH'-XRD Bl RX -XRD IJLXILILX Duk -X lClLmlC Berxxxn Got XI XII Fltld Du Punt Xl XII Xuxspaper Staff XI XII SCILIILL Club XII Came Ixetreslnnent CUIIIIIIIIILC XII XIUIIIIUTS Xl XII -Xssunbly CUIIIIIIIIILL XII lIIUI'llll1,Il prmnpt unbrunus dlshlxts gum ehexxxng UIxIXLI XXX II X x Xt lIItIllIL I UIIL an itrru I 1 I I Ntptunmtr 1 t tc xttm kl I I' nail nnpautnt chshlte t ld xxttlttr K.bX'l'III-IRIXIZ l'IIII-ORII-QXA .-XQL'II,AX'I'Ii "Kaly" Clerifztl Berwyn Ilasketball X: Baseball X, XI. XII gYearbuok Staff XII 1 Game Refreshment CIYIIIIIIIIICC XII: Cafeteria Cashier XI. XII: Stagecraft Clnb XII: Field Day Events X, XI. XII: cheerful . . . helpful . . . fond of sweets and football players . . . collects four leaf Clovers. II KXOlx IHIIXI-SKI XR I x Llun tl Dcwault I'1eld Dax Izxenls X XI XII Xearbouk Stall' XII next ortltrlx pnhte tund of numes and tood collects records AXX LOI.I5I BXRBOLR betutanal Paoh Pasltetball X XI XII Ptseball X XI XII Ifleld Dax Iwents X XI XII Ilantl XI XII Orchestra X XI XII Chorus X X XII blue eus iund of sports and DOIIIICS musical ll X bmtee n If - fr .' I ' 2' lg I3 'II' h l HEP, . . , . F , , fy -',.',.' 112. f, 'N' :M I' 2' ' : ' 1 : ' ' ' I' 'I'.'..' : " zg T- s.'.-' :."'.' ' A".':.",.,' X33 ,m'b. , ' ',A': FI. 'iff :..'XI' I "l'ltI.VSIz'l, .R 'z ' ' Y:-' ' 'I'r' s'- 'I 'run Ilzwerfnrtl Tmxnsllil lligh Srlum, ' I ' I9-4-5 trzmsf-rr'I lu I'aI1 tr High S'I4mI, I'-L'll'll1il'j' J-IS: 'z . . , ' ':"'sm '-:I'. A XXX BXILX BROXNXI Broumc lerlcal Paoh Iuclrl llax I wut, XI XX axs and Xfeans Comnuttee XII Gtme R fre luncnt C fnmuttcc XII fnendlx neat tond ot lee blx3tlll and clluung cum wants to be a booklxeeper I l VXI l 'IH eXSI'X-XII-I VRONXXF Hcffx l r Paoli I lrl IJ I xcnt XI XII lmance Busmess Club XI XII Jamc lxure luntnt CUTIIIIIIIICK. XII Qtuclent Councxl X Homeruonm btcrttarx X cuml naturul dependable loud of hamburgerS luaclul mth unmns likes to dance XI LAX I I OXD BLCHAX XX B10 Burk Clerlc tl XX ax ne lrack XI XII F1eldDaw Ixents X Xl XII Auatmu Club XII Canclx Cumnuttu XII v.rum5 uell manncrccl tunfl lt n IIBIC 'md baseball RLPX PI- XRL BLXCH Home Iconomxcs 1301-lun I'1elzl Daw Punts X XI Chorux X Xl XII -Xualmn Club XII Cateterla X XI XII pleasant blonde blue uu fond ot jlttcrbug music and XICIOYICS tor T E Cl XRPXCI- RLRKILXIJ PLRXQIIJI Burmt Practxcal -Xrte Paoli 'XXIBIIOII Club X XI XII W aw and XIeans Comnuttec XII lxkable slrcere tond ot 1ce skating collects coms Seventeen - ' r v A ff N -U ' -' 1" I . I ,' . . I 1 ' I K I .t . U . . . Y . .. - . . , , . . . .. . ,', ,, . . , . . , . . if 4 : - 1: 1 .1 v r o v ' .. .Q i. A . .. . I A 4 .1 3, ra hr. ' . Ctnal -xc ay '. " s . , . 1 ' - 5 . , . 2 C' . v.' - . ' ' . ' - ' ' '. , a . , - , I I .1 ... ' I K . 1 . I ,r ,V 1, ,! 1 IW! - l Q 1 v y v 'A " - -. - I , :nf 1 1 . H ,, ' ' . ' . :. ' ' . ,' A ' 4 ,. , .H . , ,. , . , . vm, 1 .3 j ' t'1 . Q .v I I C . . , . I -I -vi F ' ., I V I- Y -wi v v . X Y v f . '. . I I , v 4 I U- . v -, . , ., , - .. ,. , . '- A ' - . --w- Q 4 1 . Y. 41' .14 1. . lv. - 1 .1 ' - . - - .IP Av ,1, .V .I .. . . . J . . 2 1' -h , H -,U il I, A - 1 I . ' . , - ,. 3 - - . 5 ' . . 1 I , . . -. I I 5335, 11N 111 IZ.XIZ1f'1'11 .XI.I1'If 1'.XX'I'1Y1-11.1. HIJFISH II-1111c If1'111111111iCs 1211111 11111 XI. XII: I7ic111 11211 I'iX'1'11Ir X. XI, X113 C1111r11s XI. XII: .Xv1z11i1111 1411111 X, XII. 12111111-r1:1 XI. XII: r11'1'1'1. .. f11y 11111111 211111 11-11' 1' ' 1311111111 N 1111's 21111711 111111111 C11 11111 111r11111 11 1 11 11 1 I IIJI 11 XI 1111111 111111, 1 I1 N 111 1 11 1 11 YL hllllf 1111r1 111 1111111 tL 1111111 1111 1 111 1.111111 1 11111111111 811111 11111 1 CICTIL 11 X1 IXXI LIIXIN I 1111111 111 L 11111 L111111111 1 X 1111111 11 11111 111 1111111 1. UJXNX1 X1 l 111111 1 1311111 IX 1 1 L l X1 1 11 1 1111111 1 1 X 1 XIIIHII 1 11111 X111 1 1171 11111111 1 1111 ff' , - - 1 5 x. - Q? . -X, 11 11 i 1. ' z 1 ,JV I 'fp' ' f ,X .-XXI".X IXLXRYC.1X1'R1U'l"1'I - .1 P-1 . " '.'X1':11I' 1' ' W -ig 11111111-11:11 X. XI, X11 1XI:111:1111'1'13 1:11-111 13:11 1f1'1-111i XI.. XII: , 1411 rua X. XI. XII: L11--1'11-:1111-1' X113 Y1':11'1111111 511111 XII: . 'ary C111 .' , XII: X1 ' 2 I ' C1111111il11-1- XI. X113 11211 111111 . '1ll1.' 1'11111111i1l1'1- XII: 5111111-111 14 1111111 X, XI. XIIQ 1111111-1' 11111 'I' '25 '- X1g1J-- z1'gl'1 1'11--XI: :"11s...1111 11:11'... ' ' 11:111'1'1 . . . 'I ' ' . '1-. . . 'A1111' ' '1111k." Q A L? .JT ' L'lI.- QLICS X'1'I1.1.1-, '. C. fUX 8 NBII" 1 '-5 f1l'L'L'l1 'I'1'1-c A I 'I'1':11111 XI, XIIQ .-Xvi. ' C1 1 X. XI. XII: I2 1,1 ' '111-- XI.fI1gs111'... '- ... 12151-2 11114 . - , ' 11 A 1112 X . X JU' X1 -f' O! lm' A 51.11" ,'1'1i ' . ' '1'11'z11 I I --, If11xI11'1I1:11I X. XII: 1111511111111 X. XI. XII: 15111111 13111 1511111 X, XI. XII:- 11111111.1111 511111 XII: 111.4 111111 XICIIIIS L'11111111i11111- XI: 1 1'111' 111111'1w1111,1-111 L'111111111t11'1- X113 S111 11111111 111111111111-1' XII: 111115 . N1-1"'1-1:11'1 XII: II111111-11111111 S1-1'1'111z11'1 X, XI. X113 Q-211' -1 '1'I2l 1411111111 I Lg XI. X113 S12 Q1-1'11:11'1 L-11111 XII: 111111: '111'1'. . , 'z :I - , . . 1'11- pg' Q' 1111-1-1-11. , ,:11'1111111 1 . .ff if 1325.13 sniff' .XI.I1'I'I 141111111 11111111-i11 . 71' 1 , -'fc.-11.111 1 11111111110 QD- NU1- '21l11 1111 I'11N X13 N1-:1111-1-11 SUIIII- XII: 111111111 111-1'1'1'N1u11111111 17 '1111 1111 11111111 11.11 1-i1 1111 X111 1111-1-.. '11-'-1 1 151111 1. . 1111-1112 511111111111 111':1111. 'I J , 1 I .IL 11'1'l1 RILIIXRIJ XX OI CUI I COI I-xHILI C 11111 Xl. 11I1m1c Berg y n a 11I111II XI f c1111ra IJra111a11c X LI 11 Club XI X C IIIIIIIIILL X XI XII XJAIIIL R11r1 1 I1 Il 1111111111111 N If 1111 11111 N II I11111 11111 1111111 XII 1 11r111 111 LL r 11I1 1111 r1111111 r1 1 r II 11111s11I 1 r1,1111711I CXX -X I CLXXIX II C11 r1cal I1ru 111 11I1f1II XI XII 11 LX X 1 K I IIII KN IIILLIL 1111 11I11 1 r111111 II XXXLX XIIJIIXIXC 1I1II UH Llg-llqdl XIdIXkI'II 1 xx ll 11111 XII L 1111 1 1 IIIIIILL XII 1 It 11111 111111 KL I11111111r11 111 ll II1r1f1111111 111 111111 1111 XXIK It .221 19' nn 4 1' ft V! MMM 1' I 1 XII MIN C111 111 1111 1111111 111111 1 L 1 1 lI1111I1 11I1r I 1 rf1r1a11 111 1 Il L 1X III 111111111 K1 I11 1 IX 11I1IL111 111r1111I 1I1 II11 11111o1Ix men I Ix I IJ X R11II11lI L1111111r11aI I 11 1 X 1 1 Il 111111111 Lk fk 111 III Ill X 1111 1 If .1 1 II 111111 11111111 IL LIII 111 r 11111111I 111111111 11 CI 1I1I1 111111111 ar 1 111ahI1 X IIILICLII J '4f1:111-f 3 1 XII: 1121 X1 4 X,.'1, X111 5c1'1:' ' 1' :.'1111'f11z11i11u '11 A " .'. .' . .' : " - -' -,I- 1:-1 C ' " XII: ,-II I- C1 CII XI. XII: .'ll 5 ' 1 C - A J 1 I ' .I I XI11l1II11I'r 111 ' 1 QQ 'Ill X: H11 1 'I' 'zxurc XII: I1:1111I1 1111-. . , ,, . 1 1: . . . , 1111111151-1I 111 "lI1c II ' I1111k." X'II.XI.X XLXRG. RIC" ' ffl :XM 1.111-I-1 4 , I Ifask' ' .' . .' : II 1'k XI. XII: I"11'I1I IJz1,' Ifv-:111 X: V II1111:I X: Orch -111.1 X1 CI111r1f XI, XII: Ilrz :11i'.' XII: Q '-'1 1 ,..I "ly . .,z I'11',..:111 1 1iIc. vw . , I ff ' I ,. W uf I 'O ff 1 . ' ".'. 'CV' 'I A ..-Y 11 W 1710111 Ilay If '1-1125 X, XI. XII: XC 'az - .' :ff X14 'z I-' C1111 " -1 .' 3 fiz1111Q I'1-1"'fI -111 C 11it11- XII: us .. , a...1'11j'wIJag'1Is: I"'I-ml, A K' ' I ., I, 1,-C 5 I' ' I ' 4 LL 'ff X E ,. 3 I' JW f if 1 - : 1:1 I Xi ,. - 1 , 'X 1 fl D' ,' I I F .11 ,1 111' :, If , I r.jQ 1 f ' A fl! C.XI'. iI.I..X XI.XI1I.X IJXXXIII' .QIU If " ' ' " 1 II'1 ' I'i1'11 ICS I'1111Ii I I12lNIiL'IIJaII X, XI. XII: T' Ai XI, XII: IIII'IQL'X XI. XII: If I7i'II Iiaj I':X'L'IlIS X. XI, XII: CI11r11s X. XI, XII: ' -1 ' XI, XI.: I.'I1' ' CI I XI: Clos XI11 11 211111 '11I111' C1111111111111- XIII A , XX'.-5 :1111I XI1-2 Q C '11'- XII: 211-'. . .1 . . . sz'I11111I- 1 ' '4i"s" ,' ." I I 1 '41 I Q 11111:-i 1.1i111s . Us V A KI Q ,, .L'.1 I I if '1 1- " I':111i ZA ,f I I51 II52-III XI: IIz1fk1-1I1z1II X, XI, XII: I"i1'II IJ:1y I'fx1-1111 XI. - XII: I"111:111c--II1wi1111s5 Club XI, XII: Clznsf SIIIIQ C11111111i111-1- XII: X1111 '1.211i11g C 4It'1 X. XI, XII: 5lllI'Ill C1111111'il XI. XII IIII'l'5- : i1l1- 1: XI11 '1 's XI. .'II: .X1I1I - V .XQs111'1:11i1111 I'r 15 I1-111 XII: A Clws I'rcsi1I'1 XI, XII: H. - I"mi1I- XI. XII: "II- lJOI1X Ill XIXIx D010 Ill u lhwn I 1 1 111 1 llllllllj., rl ll nur 1I lllk X XR KX 11111 111 lx! XI I I IDI N Pvn ITIL I LHII IIII XX png I KX X X KII tum 1, lmppx Ll IlIklxX 1 1 r I I mL 11111 1 lu All X L lfzniflx X I-lfltlllll 1rxun all IBIIILLI' X XI XII X 11l X XI XII 1 lk 1 1rx 1lr1 pw 1 l'l1llNlL'lI XX I Xl'I11LlX Ill- II X 1111111 31 a1l1m11 s 11lv ll XI XII Pf1Q1lJf1llX XI H rclxu X XI 11l1l 'lx xl 11 1 ll 1 X L mm nl 5, quul yuaml 1 11x 1 mu 1 11 1 X l1r1u 1 Ixxcmx KI.-X ' I. I Tl' QOSIQ f,XX.' H-I - fx 1 ics - E I .llawlviill X2 II 'ck XZ I7I1-l1l I711-' li'1-m- X, XI. XII: ' tur- : ny . . . ' ,'-'f- . . , lik -N 1'1Ill1'cting pI111f-5: :qlh :ml mah' 3 -Ill' 2 mln. CAIR 'I'IIUNl.XS llli I. 'L'.X Ilasm-lm' X 1 ff .' . .I 3 I7i1'l1l Day l'fx'1nlf X. .'I. XII: IIa: .' , .' :Url wlra X. XI. XII: rs' '1-1l...w1'll- 'sscil 1lil-,,. ,llff A' ', ' ' ', I" f.'XO . C " I I'a1vli Iiafli' Il .I . A' 1 V. 1 ' .'. . Q 1 .'. A' ZF" I7f,' Ifvcl 5 X. XI, XII: I3211 l XII: UPI -stil X. XI. .'II: 'I s XZ 11lIginf .. . 7 ... ' .4 ...lilvs lb js :nfl ' - 'Itl1's. 2 . .I 'Co I II :mg I':L'4 1 UICS ' " flurlls Xl XII: XI:j1-rcltw X. XI. XII: 'IH . . H I ' . .- 1 - 1 1'1I. . . 1-lljflyx 1 'ing .XXIIIHXY S'lIIfI'llIfX IDI .IUXII-1 "Tm1j"' A I1zi1'lI1':1l .Xrlx ' w 5' .fl V, l751Al1l lmy If -nh X. XI. XII: lfzaflquilazxll X. XI. XII: Illl - . -- 4 --.Im . . . In :yu . . , lzum- . . . Nkz -N . L"'IIl'1'IN 1" IH . ROSI XIXRX IJIXXOCIXYO R IIS Clcrlcal BC-fum 1 d IJ X Fsem X 1 ll Xlaurdte X Cla Xlrrttfr and Culor Committee XII -Xthlctxc HXQs0c1atxrm Rep re entdtnc X suclablc traxxberrx blonde capable nmajurctte luxe clam nz W CLII IO IOLIN IDI Sl R XFIXO 11 Xtdfltllllk Iluun ntlmll X XI s LIN Id cbd fl x X XI XII Chorus XII Xurlvouk SIMT Cla C1 mtltullfm QIIIIIHIIIILL X XX dXs and Xlcans Commlttnc XII 'mu LIIITIIIIIIILQ XI XII a Xlcc Pfkblflkll rnncrumn PM IKIUII X IIIIIIKTINIIII X111 PM xrlult XII IIIFUIIIUII IIIIICIIL FIJYVQJ X" lggrcssxxn lm 1 1 Dxrze PIHLIICAI Xrts utlnll X I I 1 dull X XI XII Cho N XII XX ays dull Xlemx Cllllllllllltl XII llanu COITIIDIIILL XI XII unassummg Imuhtul IIIL atlllcln rucrxul Bern x n ld IXIX IJOXXI I Cznm II me I cmnnn Ls XI'1IXLI'l1 c Jax s Chu X X LIILKI' talkltlu lclplul clumv. sun I RXXLI S Il' XX IJORXI XX 1 run m I I mum u IUNHI1 In ull XI XII IIa shall XI X Tcnm X X Ilm U XII nc Xu :wir Stl X ar. IFKITCL trnmllx athlulp pnlltn I xx cntx one F'el ag -' s -': Clffr S XII: . j ' s X, .'I. MMI . aj IFN I I I A I ' lf., r Xu: mfk-mu X, xl. X112 :rg--11 xug Iiiul l?a,'livcl1lg .Y Y: " J .' 3 "1 XII: ID. Ii- ii' ' H .' U: SQ' "1 --7 1.--IIX: I 'I ' ...Cz ff . ., fl l'!'n?l. I I A I -f 'iq ' It gig f . , ,If 4 I ' . ' f V - Ii 'I A, . ,, GIQORISIQ THOXI.-XS IJIXON Fo , XII: ks- ' f If 3' I ru: .I Q 'U' I X'l ' I .I Q .XY 'I .I.Y I1 IX' I I . 1 " Fiell I Q Ifvcntf .Kg rus .'I, .'II1 ' " ful . , . 'z N5 ' Xu , I'I'+ Q iw It I' 'Q Has'-tl' .' , .Y 1 S' .' ..'II2 'S -VIA. -'III' lk? ' Xlg .' 3 lfi-ll Day livcnts XII: 's1:1 - . :IT . I. XII. Cll.XRl.liS I.liHXI.XX IJUXXIXG Incl X Xl XII' U XII I IXXI' 0 Hlllllllllullflq Malvern I'CllL'5ll'3 X. XI, XII: f-Cflflllb ., .CUlII'It'flUS . , . mriginal . .. likes icc skating, music. girls, IXILIIXIXIJ XX XI lXX Xl Rcds Xl alum Q X Ju KI n a 1. ,ml mmm I 'I L 1 ILI ILS XIXLI Xl I'-Xl XSCO J 1993 Lhru 1l XI'1lx Lrn la ketball XI XII lmuball XII Field Du FuntQ X XI XII Xe-arbmmlx Staff XII Xlumturx XI XII pupular nirp smooth Llamcr lxcen sw rtw far X 'xrlum XX ax nc nllnll X H :aku xy X '-Cflfllli frluldlx lndtlmu L IU! IIX X 111811 P XXL 1 L ill IIIIISIL alll I lllllll ulanm X xu rl llk Tm 1 llfnr ll llll r l xuntx Xt K txxu ' I , ' '. .Tlfli f 'l.'i l'r:u'lic:1l IXH5 , g ,- 5 lfivlrl llzxy lfX'cnl.' X, .YIZ ' lc-' . . .llc sam , . . ,H ' " ' . I . .. lm-fl l air .. . :aims In ln' . -1 nlgk , 3 I , I . J l v - - v - . . ... fl' .'g- ' :-',.'1' .... rl: -lrcsscr ., . 3 " . . . " 5 : 5 1. MAI' 5 2X lf . 'liI.I.S ' "S I" ' mi- 1 X. XI, XII: llaselmll X, XI, ,'II: X-II: lficlrl llny lf'-ms X. XI, .'II: i ' . , ,. 'I -' , . . ' 5 ' 'lm B ,. .pla-'s ' - '-ll . , . l'k-s sy rts, l l: " 11. , IDIS S'l'X'l-Ili 1-'omg I I I "l.1'I1" ., ,XV r '- G11-1:11 'Irm- IlIn5liK'IIVIlll X, Xl, Xllg llrvrlicy' X. XI. XIIQ l"lvl'l lilly' l'l"HlK V X. fl. Xll: KM rux X, Xl 1 Hmm- lh'fn-NlumwllL'1m1mi11w XII: l' 'l y Llrwaw liq 'wrr.lzuiu' X3 Il--1 11111111 'ly 'za - XL!1n1l'4Z rwl . . . A.17.5,.,L In-ll-lilwrl . . . ll u-ly xmllv . . . lll'l'IIX' lwlwml lmir. . , lxkv- wvlcur 'xv Nluumivlx :ml Npfvrlx. 'I 43? xi' in ' RICHARD P-XLL FORD Ihr! Practucal Arts Paoh lied Dax Fxgntg X XI XII XIII Oh mx gosh likes tn Qleep m Cla cenbv. ut humor tallxatlxe H XLLISOX FOQXOCHT IR A HKICIUIC XIalxern Gull XI XII Pand X XI XII Orchcxtra X XI XII sensu ri lun r I ant nv qunt plaxs Kllfllltt Ina us ilu. ncxx nnk IJLDI I X ,IOHX FOSTI I Und 'XCZICICIIIIC Str xffr rd Iuotball X fXIanag,LrJ Iaslxctball XII 'Iraclx X XI XII F lcl Dax Ixents X XI XII 5ClCIlCL Club X XI Xonnnaimg, Comnnttee X Student Council X -Xthlc-llc -Xs UCIHUUII Repruenta me XII XI 1x5 and Xleane COITIITTIUCC XI XII Dance Comnnttce cnth perlod IllxL5 Ocun Cnx hxgh poxxerecl autrmmolnles thy talr sex RDI I F IOLIQIA C'-XIII XRD fax! -Xcademlc -Xurlulmrm F1eld Dax Fxents XI Band XI XII Oulu tra X XI XII Chorus X XI XII Class Son Lomnnttu. XII snncnrn U'll5l xxurtlly punctual lllbll of ramn one LX ebrmx :Ixus lllllSlC and horsw dctcsts xlgnrmus gum LIILXKIIIL, and xxmnur fx Q xx ather RLTH XXX I All XFHI R xa is Llgrlcal Xl llx Lfll Fuld Dax Iwents X XI Clu rux X XI XII Xexx 1 lpn' Staff XII Red Cross Rcpresentatlxn X Qantrcc Huhm dark um lzlxee dancmg loathes I10muxorIx ,J 0 A-,In I xxenlx tllren I u 'fn :-1' I. ., . ' ' A' A' .1- . ..-- - ' ..A,,g' " I -Y.-I I I AY.-I.-I I T .X-'NI ZS 1 uw .,.1mlc:s' svle.,. ' 'z ' tl "I ' :' ' . ' :w 41 - . .X H U . ' -1 1 IC 1. - f ' . -1 . . , I ..,4 g - X, XI: tull of Iunl , , good looklng . . . dxsappcars from school sex'- I I-.x L' .r 'vu ' - I A . 2...'.I1. I , . ' , . .', , . , . , ,' ,, .' . ' ...,. W . A. . , 'c . , .fpfv " 'I' i-'..'l 2i.'.f.-' If 'sn ' f 2 ' A' 3 5 . 5 '-. A':- . I... 2- g - .'..x- vn , I XYIl.I.IAM GIZNX U "Hill" Clcrlfal Berwyn XYays and Means Cmnnmittcc XII: Candy Cfunmiltuc XI, XII: Monitors XI. XII: R:-d Cross Rcprcsc11tativc X: guml voice . , . gcm-rfms . . . dependable , . . likable, III XRX IXXII S CIXXOX-X Haul. Ll rncal Dunn Iwwtlnll X Xl XII Baseball XII Iulml Dax lxc-nts X XI XII Plnancclfuslmss Club X XI XII VK as-. and Xlcaus Lum uuttu XI Dance. Lurnnuttu XI XII I-lmmromn lrga urnr XI nhurtul pwpular I'lIlI'IZ-lllfillx I tl gl UIIISIHIIKIIIII-, un football gm I BF XTRICI NI 'XRII GOXZ XI PZ Bra Clurlcal Frazer Chorus XI XII good Sport attracme Ubllglllf, cllxllkee dlshes and P IJ IIIOXI XS XIXIHLR IOODIXC foul bb lall XI Glam 1141-5 Iulcl Dax Iwents YI Clmrus 1111 1 X XI XII XX an md Xhaus Lomuuttu. num Luunul Xl lull Incl Ogtuber 8 1947 ln the Xrmx 1 Iuru l10LlxlIlj, rul haxr blun nu llkcs Hung and lullblllx musu IX I Ix I um: m Hun Iaruxn 1 x 1 111 nm Llux X I1 Ippx ulug x b autnul blink lmnr quxct domeSl1C lu emx tour 1 ' ,nic-tu lc f,'rls.A. I 4. JU-,Q 'M U fgf- - . s- f, I - 5 ' s t - I ,ivvfa-I' W X ,C . Practical .-Xrls Malvgru If 11 4 If- ,- 2' .Q .5 . 511 ,'xY'1.lll Club .' 1 . ' -- XII-1 SQ1 I- ' .': If 's' ' ,- . .fr Vllf.-XX LlX'l'lIlfR .'Ii SY-XIJY Hu: - liw 4 niw - Q v I' lficlr Ilaj liycllf XI.: :XVII 4 ll . III I 1-K ' 'li' -- - - XIXRC-XRI T ROQI CRII'I'ITH Perl A adnmmc Berxuu Pasketlrall X XI XII TCIIIIIS XI XII I-Iockex X XI XII Field Dax Iweuts X XI XII Orchestra X Lhorux X XI X Dramatlcb XII fame Retruhment Qummxttee XII loxe to laugh short lll stature g f m R lf t lnkns to eat QI-II II -X CI ARK HXRGIJ' XX FS IU! 'XCACILHIIC XI llx ern Paskethall XII Hmku X XI XII I'1el1l Dag Iunts X XI I1hmrx ul: XI XII plmasamt llw bunk 4 hurl u plaur pldu pxanu III XIxII 'VI -X IIII DX II XR ' 2 Ilen Qurutarl ml 3 1 Asketlmall X P Seball X I Llcl IJ I ntQ X XI Chorus X Xewspaper Staff XII I lbrarx Club XI I uotball Banqu t Commlttee X Rul Crms Represcutauxe XII Fullmx up Lunmutteg XII agreeable thought ul lun Immg athlulc M1 L COXSI -XXLI HI SS Comm -Xfadcmlc Pdull Pxsketh.-all XI Hmkex X XI I Ill IJ X Nld turn Club X Xl Red Crow Rnprv. cutatne X Xthlaln X x0CldIllJl1 R present mu X gl ful ualurul mu xlmlo. ma lIxLS luochall PI"II'R XX XPIIS HIII Ixatxdxd Xcadenuc Iferu x n TCIIIIIS XII Cult XI Sunme Club XII IEIIIIL Ixurc llmnut Committee XII pond naturul per uermg cnmer HIIUIIHIISI am lteur pholug.,rapI1Lr I xumx In L . . 1. 'I .C J " . .. U .C " I '- V .,'Y.' Z I .1 S-....II: '5 Z 1 ' 4' . 3 'S , 1 . ',,,.fU!ll ,'I1l'5... "' . I f' T ' 3' '. lI,I Y! V' XII: . ','Cl 3 -:I .,.l"s 's..,gwrv1l :'w :" : , . 1111 I .1 ,, ,Q 3 Prli Bgg fg Ia, .'3 fi- ny ive . .. . . XIII I - .Y , , K 5. , ' , 4' 2 , ' . 34? Kg f' I " 'I-I I xx' I, I fs ' Y nl A -,-1 I Jn." ' f 3 .'g fic IIXICYUIIIS X. fl: .-X ' .',.'g ' I. ' -sf "-.':. " , 2 I '...zz-.,.f'll,..l".' I A nf- V -0 I . I P' Ib' '5 1' I J 'A' 3 -'.'. .V " 4' 3 Q . v.' .S . '-,'3fi,- S". 'S' " 1 Y '. ,, . ., .- ,, IIOROTIIY XI. IIITCIIIQXS "I711d1"' II 1111 If1'111111111icf A g1r3,ff,,r,1 I'?lFI4l'III3II XIII II2iN1'I1HII X. XI, XII: Icnmg X, XII: II111'k1-1' X XI- XII? I-II"m5 XII5 I-Ihmfb' CIUI' X: C211111- R1'fr1'4I11111'111 CHIII- 111 1 ' 01- XII: If'-1 tI1:1II I1a11q11c1 C11n1111i11cc XI. XII: R1-1ICr11ss Rcp- T1 c111z11iv1- X: .-X1I1I1-tic :Xss11ci:11i1111 R1-1111--1-111111111 XI: I1:1p111'-g11- 1z1Ikz11i1'1- . . . 1111111isi1iv1- , . . z11I1Iv:1i11 H I I Ix 111111 I C TIC I SITIIIKIII 111 1 1' 1 INN am LFIIIN fllII1lI LL 1111 11111 1.1111111111 11111I1 1111C.1I 111 1 II'lIX 1x01 X1a1I111111 P41111 L31 111 LX Marx L 111 X X XII Glllll R11r1I11111 L 111111111111 XII 1I15,111h11I unsnlfish 11111 11I11a1e 1 N XLIJIXI X IIXI XI ROLI X H1 I N11r111r11I XI1l11r11 1 1 1 Il 1111 1 Ix11 IN Ix IFLNLIIIAIIXL X IIIILIII 1 t 111111 1111111 1llfl1IlXL X Nil V I l X 11 11 Ill I T1 11111 I I1 LI 11 N .4 ' I I XI.X"'I'IIIfIY I, 'IXG " 1" A 5" 'AA I Il ,I 2 1' Q - If1 1I1:IIX:'I' a'k X: XY:.': I XI' , C1 '111- XII: 'z 'v . fx:-f:,.. "1" ' ' "1 " .,.1:1II. 1II:11'k, - IfI..'XIXIf if ' ' JXS l A I I!z1skc1I1:1II XII: II11vI1Il XI, XII: H 'Ia XII: I5i1'I1I II:1y Ifvclxts X, XI, XII: I.iI " I' 'I I XI, .' 3 2 - V -s '111 I11s1. 4 - A 'HI 1'11"' ' 1111-11I 1111, 121-1-111 X. X1. X111 Y1-211111.11 SIHII XII: ifil11111-1- II115i:11-fh L'I1I XI, XII: LAIZI5-1 L'11151it11114111 C11 11it11'- X: ' -I Cr vis '1-1 -'gin ..,:I-.1'1l.,.!""..,: xx .XXIIIHXY IiI'SSIfI.I. I.. XXIICSS "'l'1111y" XY K .XYZ 'UIC 1 I1v"11 .," II: , I!g11k111I1:1II X1 II:1wI1:1II XII: 'I '1111iN XI: I7icI1I Ilay lax' nlj X. 'X XI. .'II: KII1+11'11N XII, Y1'11I'I11111I4 511111 XII: I7V1l111l11'N XII: II-:jf R lIl!I XI1-z111x U1111111111111- XI.: 1iz11111- R111 -fI11111-111 1'11111111i1111c XII: ll:1111-1 L'f111111x1111111 XI, XII: I'11111:11'11111N . , , xxiv' 1 'king , , ,I1I1114Iv . , 'III 'Iv 11111115 "1 -1 I'-, ix XII: witty . . . conscientious , , , inrliviflual , . . congenial. xrmplonis ,xxx LEE I ",ll1'nni" I Academic Heru-yn Basketball Xg Hockey X: Field Day Events X. XI, XII: Hand ROIII R'I I I XI XXIIX LII P LINK -X uknnc Pauli UI all 1 '1 kt ia X Iran X X XI Ortliu and Xltan Quninnttne XII Dance L1 lllllllllkl. XI Sun lnne Lum itat XII flllllffl ni rta urcr X prtu Ili gn nnu ll xnnistu wnur .mr nal IIOXD LI XI LOSE Brother Prielical -Xrt Periun Lmirtwus serious 'lcunnniudating wcrx hlnncle IRI IDI RILIx I I 41 L xmrntrual un XX us and Xleanw Cr nn nttu L tnrlx Cmnnnltu XI X tlllllil' XI XII nnnncrlx Lapable IIILHSIIIQ illldlfrllb LII RRI I N I IJXX XIXIJ XI XLI I 'I H X aclennc Ptrxuii 1 Jdll Xlfini Pa t cl Ir uk X s L 1 XI X Ilrnnatiu X X XII Xllllllllflllllg Lnnnnittu Xfmntnr XI XII refmul acctptthle J x ln urn tanumr I xx entx Nu en f ' J I ' V ' D Au If my x lxranlgt-rl. X11 mt'-Ii ll x,x1, Jn," -k xg Tennis XI. XII: Ificltl IIay Iivcnts I' I3 v ' 'Jtrn IX':1ya m't .' 5: H ' fi A 'IX' s ' .'.,XI, XIII: I :"s-Sv'-1 1 1-I - . 7 'I -2 f' J.XI.Ii I. 'XIJ . "IJ IH' I- f " Ifclg- unt ' . ' T I 1' '- XI: "1 D' ' A- .' , XII1 ,I I l "Ed" A mn' If :gm X. XI, X111 ,sk-th'll X1 Xl. i' XII: Ifielcl Day Iivcnt: X, XI, XII: Orclicstra X. XI. XII: 'I 'vrns ' X. .' . .'IIg z -', .'I. .' If ' 'j ' ' -- X: . ' 2 ' ': .,,lns,'... ' XL ummm N wxu xx 1 n 11 4 1 x 1 4lXll!NllHl ll lnmnu an X LFI1 Ls 1' mln tl lk x u n Xkdillllllt XII lil I IXXIX NILCO XL ulmm Nl alum u x 111 hun XX Lfix ll XII IX ki Q HKU I Xu mix I XXI- XICCRI -XRX Janie Sccrctart tl yfalwm Ilramattcs XI XII Ithrarx XI XII Xuatmn Club XI Haw and Xlean Crmmuttae XII Xthlettc -XSS cut rn Rcpruqtttatne X '1UncIta'ant attracttu fIdlIIIX tond ot grod time and Laugh cr RLTH I I XORI XICQL II IxIX Rnflu Mar um Strdffurcl 'Iumts XI 1 xc s X XII Umrus X Xuuptpcr Sta XII Xtarbrmk Stuff XII Ilrundttu XI urmriaratf. trtutcllx stunt utjms rL.uImp, tml drums, jftt ,J4,,f'f IIX IXXI XII 1 Ckmal Xlalxern BaskLtIJ.f1II X XI 'Imms X XI I11cIcIDax I'xent5 X XI XII Xe-arhook Statt XII L'mcIx Conmtttee XII hglpful vullmg, dll: mt NIIIIIIII IxI II4Ix-XI-I IDI BORXH XIPRROTII B Ll I XI tlurn Xuauettm 41 Dax X Pftnrl XI XII Orchutra X XII wh hruxcl smtIL mILmutc Lxuls 111 musty III I IXX L-XROI XIPS! XROS 1 I 1 HC, Xfalurn Xearlmuk Stdtt XII Ithrarx Llub XI XX au md Xleans Con nuttce XII Gtme Rctrcehtmut Lcmtmttlce XII Lafeterla Laihtcr XI XII smcere mannerlx Ilkes IUUNIC and Qc-Ilmg hot dogs at gz mes I xx Lntx tune . ' ' I r I . s A 'IA' I: . I Ai -iq -1 fII-3 I' .'. XII: Golf X: Ficll Day Ii' nt: .'I, .' 3 ' : .II '51 .fvff .I 1 I' ' ,I 1' 2 ' 3 a ,INN . . . , ..4. . , . ,, . , . V nl ' IIIi"" ' .' 'f . ZNIC' "Bcity" C I P f . K I A Fir.-I' ,V law-ms X. XI. III: f -' 1 ,X- fI,.' ::I,'.,. 1 J ' ' A "I,'I" I QL-"fl A H Y . 4 Q v b " Prutl al Xrt Icrxun ack XI XII I L 1 Dax I um X XI XII happx golua x g,,umI mturnd jOIxlII QIISIII-xCb unc gum and an LIIIIJIX xxallnt Nulnlarlil X IIHHI u pua I rm SLLFQIUHI al, Ilelcl Ilan Iunti X XI XII Xux Uapu' Stal! XI Dramiillcs XI XII NX .nb and Kham Qrmnuttu XII Siudcnt Loun xl Xl XII loxelx wmplmxmn agreeable pm cd clpabln HI XIXI I'lI IxI Xlllli L ulunu XX ax m rausinrrnd from Hut Pmladnlplna Hugh Snlmol Sgptunbnr 947 ITIIISILFILKI lu Ixaclnur Hxglx Sclmul Idmrudrx 1948 wily dI1lldI5IC 5,0011 dmcnr plcasmg KORDOX ILDXXIX NIOFFATT Rudg HCICIIUC 'Iialxern Rawhall X XII Ilcld Dav Pxents XI XII Xummatmg Lum mlttu XII Game Reirulum-nt QUINITIIIILC XII Dmcv. Cumxmttce nullu XII pledwnt pgrsunrlng NIIIKIIULIS IJllllCIlldI HOR XCF XX HI'ITII R NIOORI X X X X lxufx u u L 4 mul 1 I I1 1 I hlrlx ,I.-XX 'fl' IfI..XIXIf BIII.I-IfR Q A U! U A ., ,ja Q v Y v v Q U ' P 'li IJ, ' ,S, ? A J .H II I ,X f CAT CI' ARI.IfXIf XII" ' 2 ' .IXG 1.1 ' f' ',' Ac . ' Q- i l -, - XI: StI1'dc1It Council XI, IXIIQ Mqnitors XI, XII: I-Xsscmhly Cum- K TQ I 1 fiflll 5 I z t'X'I'lIIfI'IXIi ,XXXIQ MMVI. IVIIY .' "'4 1 'z I .IZ Chwr s X, XI, XII3 XY: - Q and XI 'am C unmiltw XII: Llniclcriu Czi-lm-r XI, XII: 5 . , , unlmplsucl . . . inl-I -nt , , . . ' ru "2 xivc. , I'DI'III XI XX XIORRIS Ld c bmcruanal X1 ilum Llmru, XI XII qumt mcerg dax dreamer fIlIl un IHOXI-XS IOHX XIOIxRINOX Stuff' XCHQIUIIIC I gryyxn h 1 IL IJ1 Iunts X II 'XXIIIIUII Lluh X XI XII S 11.1100 Llub X XI Xfmma1111, LUIIIIIIIIILL XII XX dXN and XIQ 111 Qllllllllllti XI XII Hon1croo111 Xlu IJYLSIKILNI XII ,1ck111 broad r111 nun partn to g,1rIs XX XXII-X JI XXXIL XILSH-XI -X II nu S Lntnrldl I a111 Ia LIJaII XI Iuld Ilu Ixcnt X XI XII Cllccrlcdrkr X XI Xuxspapcr Staft XI X rlvmk Stal! XII IJFIIIIIIICN XII X11f111u11 Llub XI Llass Lm1st1t11t11m Cu1nn111tcL XI XX us 'mr X11 IIIN C1 11111111111 XII Ntuclml Lf 1111c1l X Llax Surnmrx X XI HUIIILFOQJIII Surctxrx XI x1muu11b llllllllg 121e11cIIx H1rt.at1ous ff, IIXU XIII I XOIxQ C119 Clcrual Xtrattorfl c Dax I ents X XII Cmdx 011111111101 XII car mat HIIDLHFIIICQ good xmrku- CUUTICOIIQ X Il I .1111 uunal Fl Pcrmn I1Ll1I Dax Ixenw X Llaw XI11111 and Color KJDIIIIIIIIILE XII mmooth daumlc 5 run losm mu mal Ih1rtx one 1f1,.,1 2.11 X. xl, X111 'rm-11 X, XI, X111 lf'-111 aj .Q X. -'I, 1. "1 ' ' .' 3 ' ,',.' gf' ' 1' ' ..Cw I I .1 Y Q. i I v 7 - 4 Y, ,l. XIIZD '. il A -I .' ' I 'eas A A" 1 2 5 . I ' . . by 1 ' 7 .,1L's",' 19, Ii 12- 5 f'1x1 1: Au X Ificll 5 -iv i 3 1 5 ' 1 1 11... 10111 'i"1-111 Nun-:x'1' .. ,kv I"1'Q.' -'X S . , 1. . . . UL H FI I l I L I 1 I mr In ff 1 L XI alll r u 1 Ik U N 1 mu hmmm 1 I lr Ira t I t X mum 1 1 IITILIIX I mg, X nm I I X IIIIxN II IIL I I I Q Nl Immnr 1 Ht 1 111 I X , x x xx I7 Q nfl rg lrum x Q I XIII 'Tl -44 I 1 XI Nl I I ' IIIfI.IfX I. 'IX.X I "Half " l'I-'rx 1:11 Ill-rm-1. ,1 2 I'ivI1I my I-fu-nts X. XI, X111 cn., ,N x. xl. XII. ,,1m,f..11 gmrl wpurt . . , 1111 . . . I'I4-5 rIzm'i11g . , . I'k'f lllfwicf, 1 l'rIIt't'I1IIIj .' yu-IU, I . ' It 4- M4 A ,Q ' 'Iv I -I XXX i'I'.'X IiI.IX.XI2I'f'I'II O'II'IIliY 51" ' 11 i:1I I':mI1 Ifim-IrI Ilzly Ii-'nu XI, XII: II:mrI X. XI. XII. UPI 'Sim X XI, Xllg I-'1m1Im:III Iizmquvl C mmillcc X: fuxfl' ' U 'Ita XII3 Rm-I fr fx Rn-I -5-11t:uix'u XII: IIw11cl'fH1111 Sn-'rc'l11r' XII ' 9 "A- ...p1'fIml...:n 1-'L' . . , lik-5 5Ii1lI.'IlIIlI.I2. - ' 'vs 1 ROIi'iR'I' Q.-XI'I. I'.X"" f '.'UX "l' I" CII- " 'al P: wh Ilzmrl X. XI. XII: Urcllcstra X, XI. XII: Clmrus XI, XII 'I'fqmI1z1l4-rs X, XI: gum! Imking . , , wa-II rlrwswl . . . sour- ut . . . wlicl s:1x1I:j'l' . . Iwuw frivrl fmiwns. Iwi music. an IQl"I'II .XL'III'IiY I'I"I'I'ZIfXXIIfYIfR "l"1'l.:,v" , II my Ifwm vniu ' V 1 -I.'l'I'vI' 'I Ifivlrl Ilzay If'-me X:'L4Iwr11s X.' XI:v xL'2l-I'I-NHIIQ Nan XIII A Ixln my LIIII XII. Q-21I'l' :1 IIIAI1 'r XI: XII: ' IIQ , . . c:mI5 KR - ...III-rf5u.I"I. :I . .. 11 yml IIII u I xx -4. ,V r M xx' . X -IKIXX 'I'IfIQIfSX I'IIIfI,.XX "!w11A' X IIVIIIIK' II5UIl'NI"I"I I3:IsIx11I1:IEI XI. XII: I"irIfI IP115 Ifu-ntx X. XI. XII: Iizmwl X. XII YI.1r'Iw-I-II SIQII XII: Ilx':u1m1i.w XII: III-111-:mum .'m"fvII1"3 X IIN-1gI1iI.11-. -imvrv. xxiIIinu . , :IIvwmminwIwI . , . mf-r Iuvkx I' II nu I-11 .I 1I.u'v. ., 5' , If f .' vw A 'I'I1i1'Iy- ww THONI-XS -XXTHOXX PHEL-XX Tom -Xcademlc Day lesford Football Vlfanagerl X XI 'lrack X XI XII Fxeld Dav Fyents X XI XII Sctence Club XI XII qutet casual Otteu fmuzzled hard xxorlung tra k man hkes I I phy slcs md basketball IJIORI-X IHIRIS-X PILOITI Dolly Secretarial Dunn Basketball XI XII Hockey X Ilcld Dax Izxentb X XI XII Chorus XI XII Chcerltader XI XII Xcarbook Staff XII library Club XI XII Xonunatmg QUUIITIIIILL XI XII Student Lmun nl XI XII Sunshme Lflnnnutcc XII Athletlc Assrnnlatlrrnm Sccretary XII Homeroom Prcsldcnt XI Homcroom Sccrettry XII gay xxcll mcanmg lmely dark halr md ucs asc MA! DFLORFS PIOXIIBIXO Doc Home Iwconomlcs Dexon Basketball X XI XII TCIIIIIG X XI XII Flcld Day hvents X XI XII Niayorcttcs X XI XII Dramattcs XII Sclence Club XII attractne Hnrtauous carefree mtends to stay Qulgle crazy xbout daucmg fifggjf NI-XGIJXLI X I ll l'l'X PIOXIBIXO lfaq Xradcnu DCUH1 'leums X Xl XII Field Dav Iweuts X XI XII Xlajnrettcs XII ltbrary Club XII XX ays and Xle-ani C0mnuttee XII attrac ne yery vxcll dreeeed Wllllllllg smile 1.000 IIHIICU' 'md mam-,t adores smart stylw ROIII-RT FDNN -XRD PL-XXIx Pnl!! Sccretarml P3011 Baeketball XI I xeeball X Golt XI XII Mtatmn Club XI XII Nlomtors XI XII happy handsome caretrce desnres comfort usually qunet vtms frnends easily 'I hxrty three ' .. 4 " ,, 4-A. 4'v AAT A ' - 4. -, I .,.'Z ' '-',f.,.'g ' ', .-' ,.,.3 g ..-Z .:. I -I.-'Z ,'-'Q rl' ,' I' ' :fry .: , : -' . -': cheerleader . , .likes couvcrtnbles. - 1. .. . .P ' , ' , L. v v V - Q' .r v Y , ' ,. 1 '... - -.IIN X7 U 0 QV vi' by 3 A ll 'lf 4 zlz. -5 -.- 34' - -I tg. ., 3 . C A .., ' ' '- X RICHARD IJOXNXIXC I LSIX 17111. Xcaclumc Xuxtmxn Square BaQIIcthaII X XI XII Tr ck X Tcnm: XI XII Flclcl Dax uns XI mruc L :rum matt X -Xua mn Clu X XX aw md Xlnam Ccunmntu XI XII fame Rclrc h ment Cf mmmu XII om ure I -XIIIILUC Xe uclatmn Rqmrucntalxu XI Hmncrrurmu Num Prgsldcnt X XI XII good naturnd Irnnrllx qulnt prvkm actin IJRI IJ 'llzllu' ldarml XIaIxcrn Dax x Its X X Hand XI XII Ormhutra XI XII Xuxspaper Staif X Imancn Ihmncw Club X XI XII IIIILIIC ANSUCIIIICII 'lrnasurer XII plnasmt unmclnrau Lffiuult nd books am un RIIX XI'l'l Shri IJ 'XQEIQILIIIIL Paoh X XII VI aw md 'Ihans Committee XII Iootball Panquct Com mlttu X XI 1uc'epu1dent orlgmal Sparkling Irronn ews school SIJIIIILCI 'IIXRII THI'IxFSk RI XZI l Maclmm Dewn d x X XI XII Xcarbwok Qtati XII Farm Run Iumnt cUlI1lIIlIItt XII pnllu plnasant pxtlcnt Ixautnul puun n I Il an pm' 5 xIxII XNIIII IxN1 xllf ll uv XI uIumn I Iwumlxullc LIIIAII X L I X arm um IL jm mth mix lu talkallu II111 x U W, YJ!! . L1 ' J 'F .A ...-.Q 7..2v Liv- J, Xill ACI' fxlfg XI-:II pk ".'11'1 A f I" 'hfg - .f I 1 M 'I XII: Iv ,S " XIII. f IfY.X I'YI.Ii SCC., ', A A ., v Ifjclcl v ,' Ii-e1,4I,. .'-II: : :' , g . X .1 v X, A ' 3' 'E w r ' 1 w .f ' . . . Iikcs gf ' If , SHI .f ' -I:X.' 5 ' 'If RIQIZIJ IiicIfI Day Iivmlts X. XI, XII: Chorug X. XI, XII: Cheerleader . - Fig-I Ijflj' Ii'L'IIIi .', ,Y , .I I I' ' - H -Y I J ' K " " ' a ...funl uf III vias ' d s t'. J. 5 5 I I , ,Q K' I II.-XI' ' 'f'I' 4 f I' 'f ' I' 7.-XID 'A 'm,k- f XII1 nm .1 all X, X112 mm my EI-I-mg X, XI, .'IIg xx-1 Imlk Staff X111 Ilrz If-I XII: ' -ian . .. -' g I ,.,cIra 21.5 zllnt... z . 1 x " "I"-f ur BETTY ALICE RICE "Bets" Secretarial HCTWYI1 Field Day Events X, XI. XIIQ Dramatics XII: Assembly' Com- mittee XII: ,zfigfles tleliglltfully' . . . easily' aroused , . , intelligent un 1 I RXI IJIXI NIM l'l ROPIXSOX Jerry Home I to to Il cs Du U11 ' ctball XI XII t y I tents X XI XII Chorus XII ambiti ll 5 ood listener happy go lucky r ay :Ire untr I XIJFL-XIIJI ILCIX ROFI lddzc Sccrttarl tl Du 011 Ileltl Ilay Iyents X XI XII Chorus XI XII Xear ook Statf XII Ilramatiu XII library Club XI XII Ways and Xleans Comiuttu. XI cliecrtul beilltlflll hair great imagination ambition to xx rite LRSLL-X ROSI' -XXX ROXI-XXO rs Secreta ial Paolt Hockey Y XI Field Day Iwentc X XI XII Chorus X XI XII Hearbook Staff XII Library Club XI XII C une Rttrt I1 ment Comnn tee XII Football Banquet Committee X XI iun slum. Committee XII Homeroom Pre identX Hllll1CTtblllIISLCfCIHT! XI Homeroom Treasurer XII Obllglllg' uellclrtbsctl polite uce smile ROGl:R I'RXI'SI IxOXI X HIIIIIIJUIII 'XCEUILIIIIC Duon Footbtll XI Irack X XI XII Orclieitra X XI XII Dra matics XII Came Refreshment Committee XII -Xthlctlc Xseocia tion Representatne X Homeroom Premltnt X trumpet pluer naiye amateur pnotographer ammattd fhlrty fix c ,I gf I! 'I 'I X 11:4 Atl, l.4 D., A ., '-, i'Z!l,' " liask' .' :Fiull Dag L" I -. . . , I I '-'- .2 .' I I , M I .Y I. , , 9' , ,g ,L , Z .V .., -,. I . 'I 1' Q - .'z':,..,.: ..,.g b' . , 3 -5- 3. ' 1, Q . . li" .YI 'Q .,. 2' l MV ., A v 7- A vi- Y v Y 1 ' . Y Y Y Y J' .'- . '. 1 '.A'A.'A. ' . 'if' ' I 3 . . 1 ,' . ., 11: - -s- .Q ,. . , , Y' - . I , i,, .. .- , A 5 V .5 4: B. -. '. ' . ',' . I 1., A U, g - - , . I yf-W , ...t I . I .I If r :sum 'I . . .-,. , .:. It ,,. l -2'-1 . - Q11 ' . - 1, ' - U '.: J ' .3 ' :Q Q.. I --u .,, 3. ' ' v- fx JAX IJOX XI D 5 XSSXXI XX Him Jax SLCTLIRFIEII Xlalxcrn mance PUSIIICQQ Club XI XI: IIIIUFS Xl X I a L qumk xuttc-cl trustuorthx but rlmccr I LLX L1 SLPXRPUXI on Xcaclunm 1 ru x n 1 xc X XII Xcarhuo Stal X Ilhrarw XII VX axe and Xfcans Cmnmltlu XII -Xssuuhlx QUIDIIIIIIU. XII prnttx mtclllgun gax undcrstandmg apahlu UQVJ yu! THI ODORF J-'kXII'S SHHXIXI IXI cd Ilaatlcal Arts Xfalxcrn llancn C mmxttee XII lmrxght Qvscaters svummm considerate lund good CIISDOQIIIOII lxlxw flashy suulters GI' R XI D SXIITH -Madulm 3111011 -Xualwn Clulw XII I-Iunumon1 X lce Presndem Xl Homeroum Sncretarx X Satan LUIUIIIIIILL XI short vull groomed mcrbearmg, capahlg leader mdustrlous I XX NNI H1 rumal Xldlurn lei Lrx rl IFIKIILIIX wual n mclul lrumnr fhrrtx xxx I-If. '-If ..'g,1' 5.',.'Ig blz.,. ,QL Q. A, , -. lg. V Ificlvl Day If'1lts X, .'I,. .' :' " k f 1 .'IIlg .' v j 5 "lI I I WN 4 fn ff .- f " I HT U J. N' A A v f , x X ,- I XX'Il.l. .- .I ITII ' 41 'I!!' In , I'z"' .-Xrls -E I . -' " M XYILLIAM JAMES SMIIRTHXY,-XITE "Bill" Practical Arts HCFWYI1 Football X, XI, XII: Basketball XII: Field Day Events X, XI, XII: lland X, XI. XIIQ Orchestra X, XI, XII: Chorus XI, XII: neat . . , musical . . . amiable . , . sports fan. R09 X XI XIXX SOI I'I -XRIO Rosa Secretarial Nldlwfll el as X XII Xuxspa ur Stat ur 1 Stttt XII stucnus cllluult prompt ntlurtl cur ROBFRT SONY I' LL B0 1 'XCRIICINI 'Xlalx ern Auation Club XII ultty a constant pencil borrower fond of tinkering vtitli radios Xlr O ualds pet scxenttst IXNII S I -XRI I X SPLRRIFR lm Xcadcmlc P toll ot Ian XI XII Orc CSIF1 X IJYIIIVIIILN XI XII Llass Constltutmn Committtc X Xllllllllilllllf, Lommltttc Xlonltors XI XII Red Cross Reprtscntitnt X XI outstmrlmg, pcrstnnlttw inqumtnt incessantly chatttrlni, tbout Inrlxma on ns jalopx and beating, tht drums XXII-XJOX QTXAIS ny Sccrttarlal P mln Iaseball X XI XII Hockes XI Iicld Day Items X XI horns X XI Ilbrar C xh I N s and NIL ns Conmnttu XII Football Banquct Committee X XI XII Rnd Cross Reprt cntatuc XII pleasant bust considerate coopcr'1tnt I hirty sex en A Ficl in 5 Icvt-mg X, JI, J 1 1 'V 3 'f XIII Y-1 - bo1k.':".'2. I ls. 'Y ravi' X3 1- d X.. .' 1 U hfv. .j, XI, XII XIII lrlzuicc Coinmmee X, X11 siulleilfcugmii X, XI, XII, ..i.lflrItif.Ii,' A - - ' I 4 n NJ '.', - XII: .Y X, , XII, .' I y 'Il .X 3 'Yagi' 1' . 'rt 3 11 Wi, i I K 11 VV' ,Q ff 'f'i'f4'.u XX ILLI-XXI HAROI D ST -XRKEX B1 Clencal Paolr Football fXIanagerj XI XII Basketball IXIHIVIHSFI XII Track INI'lU3gCf, XII Tenms XI Goh X Fuld Dax Fxents X XI XII Chorus XI XII Xearhook Staft XII Fxnance Business Club X XI XII Class Rxng Comnntteg XI Xonnnatmq Cum nnttee X XI XII Dance Comnnttu. X XI Qtudcnt Council XI XII Xionntor XI XII Class Trusurcr X XI XII HOIIILFOCJIII PFLNICICIII XI XII Xnon Dance Comnnttte XI XII Irojcctor Operator X XI XII 5,oodnatured lmsrnesslrke capable huslest man at T I UORI9 RLTH QTOXI' Dot' -Xcacltnnc Paoli Iftskttball X XI XII Tennrs XI XII Hoclsu X Illrl I x Punts X XI XII Band X Xl XII Orchestra X I XII Dram IIICS XII D mee Committee X XII Mh letlc 'XSNOCIH tlon Representatne XII radtatlng personalltg aluaxs snnllng Fnclslt stxhsh -XXX F XI ARIF TAX LOR 'Nauq Acadennc Des on Basketball X XII Hockex XII Field Dax Esents X XI XII Band XII Llbrary Club XI Class Motto and Color Com vttll dressed enjms sports fond of langhmg and tallung FRFDFRICX TF -XI fred Xcadtnnc Paoli tu nlvall X XII lhsltttball X Baseball XII 'I rack I ld IJ x Ix nts X XII VI as and Nfeans Comnnttee XII plmsm mln er plus In um but a good losmr lI10CIU'3I9IN Sl JUIXUIIIX XI XIXII TIIONIXQ Jn 9 utltrnl Ptrxun X I"I1LIsLN X u L Llnls X XI XII Iootbxll Banquet om nn lu Ix 1 Lr tprt entatne X Athltn -Ks 4ClitllllI 4. r Q ncttrm Ca lntr X XII all arnunrl tt L L 1 tfntnnt tnnrl of reulmg I I I lnrtx enklvt 1 1 fl I, H, " 1 In l ,GM . , . 6 i . . I - . I ' .. UU ' iff? ,. ,. ' .rl .. . A 1. ' ' : 1 -' 1 I: 'Q 731 Z" I ' I. 'C rnittee Xllqlllance .Committee XII, Student. Counclil X3 tall . . . I . ...A-X W 1. . AQ A Ft .', .' 1 .'g .' : ' XI: :ie 2'CI.' .' 1 . , ' . 1 :'x " ' Q ly. I ' " ' . .- ' 2 . .' . l "I fn .-k""I 2 I' "' Iluskctlzall X, XI, XII: Tennis X. XI, .'II: XI, XII: Ifinznmce-II sI!1'Ss ' .', I' 3 7 2 ' C - 'I '- XI: 'el '1IsS R' 'S " .': , . :sfz ' 'IIl"llNllTkA XII: 'Q 7 ' '. 'S 7 .'I, ,' 3 - 1 hI-l- . .. slnrl'ous...""' 1' . Q -fx l ROBERT UXDERXVOOD "Bob" I Academic D ,PHUU Field Dav Events X, XI. XII: Chorus XIIQ Aviation Club XII: quiet , dislikes huniework , . . reliable . . . enjoys hunting and fishing, FSTHFR IFI X -XLSF Bully In Academic DU 011 Field Dax Fxents X XI XII Class Xiotto and Color Com mittee YII Dance Committee polite friendlx vulltng thorou li fond of piano music DAX ID NN VK -XRRI X Daw Practical Arts Vdlwfll Ifield Day lvents X XI YII Aviation Club Y XI XII XVays and Means Committee YII manncrly amiable Circ ree fond of girls and telling Jokes I M XIXRII F FXI IXX WRIGHT llxrt Home Fconomics Pcrvun Basketball X YI XII Baseball Y XI XII Hwckex X XI XII Field Day Excnts X XI XII Football Banquet Committee XI jovial constantly liughxng ousttncltng., ntlilett fond of clan ing XIILDRFD Xl-XRII X I I OX ILH llillu Clerical Pauli Ileld Day Fxents X XI XII Dramatlcs XII Came Ixcfresh ment Committee XII sociable fltrtatlous twinkling exes evcellent dancer fund of coltes and handsome tellons XIARX IOLISF XOLXG Lou Home Fconfmmlcs VI ayne Basketball X XI YII Baseball X XI XII Hocltex XII Field Dag Ixents X XI XII YINHCIOUG ffltllfllt tonc ff Sports C0lItCl9 pictures of famous pefrplc , slat Flnrtx nine ,0"' 2 jr mt! 'SSe 'Ns Ll25,17w XZ' I Luis' EST 3? cgigg 27:73 - 1 1. lik-'Nl lirwx--11--311411 R111-qdxw mul ,Iuhm I':nl1NmA 2, NI'-Nl lfipxllnr---.Xumllzl lxapwllln :mfl RWIIIILI XIru.1'rv. .s X1 1 I km-ly in fll.'k'L'K'f! --l':umv Xlzfu-vr :mfi xx-illililll 5I:ur14a-5A -l Ihwl .Xrlixlx 'X114lv'vy li-Ulm :mfl I-lim Nunn 1 X-fl l'1u1uruI: lk-N1 Nf11w,I1 !luu1f'1'f--Nlxarmrx-1 f11'1II1Il11:1ul llvfmzn- XI"!'l'!N'll. X11-Nl I'-lm Xinrxv IQ-' 1 4 I kllfl ml tl 1 m x '11, l.w1 lfznm-rw-K zmmlln .,.xl'1I'Y'l'Nl". Xlxlrln-rl Xu-lim uh .unl -lay 5IlNf.tlll1l!I.xlrfNl Nmlwux .XllllI'1'j K- mlm :mul Iunlulrl lvlllh-51 Nllfl 'l'nlk:4lix'v-Xlzary Y-num :mul Vlzmmw SIDlll'I'ik'!'. 11"1rxEf'1' I 5316 urs fffffffl ff fl Jr ,.,, ff 9 w 25' 'U' Q4 bv r4lf3,2 1k11k 11111 I1 gt 0 fair: ,mt P We ' 'fix' A lu., Kiln? A115 111175 11fLA25 Ll 111 41 1 K Q 1111 l1111'1'1t1' 1 1111 111111111 1'1111 'HN X JCF1 311 l U 11 XX 1'1'1k1 h 11 11 1 1111 11 L k11 1 11111111 L 1 1' 11 k11 1' KX 1X U '111l J 1 I 1 1 111 PY4 1 11111 11' 11 41 111' LX U 1111 '11 vm 1 lr 1 1 rn 1,41 1111111 1 1 1'1L111'X f 111110 A -X V l 4 ' Uv 1 1 4 T. 1 r w ff' 1 - I 3 X r I ' A 1 , I J V w 4 I 1 ' X' ... ? . " W : in . vffff' A P'-Q1 i'4 4 ' Q ' 0 o Q A a ' 1 ' O o 0 3 4 V X 0 o x 1. X1 St K111s'1'z11-,-X11-1' fQz1i11:1rrl and -1:1 -s 5 2. 111'St 1.1H'1i1llfl'-11.1 1 C ' g11 1 1 11111 17 1. .1151 X111-"41J1r thy 'l'1 'mas :11111 Gcwrgu llixwn. -1, Class C111 '11Sf1121 7 1111111111 :11111 'I1111n1:1s X1f11'riw11. N111 1"'I rvcl: X11 st XY' 1111! S11-1'-x1HgC11l1' P11 1' 1 :11111 Ri'l1f1r1 CU1'i1.11. Mwst Inrliffcr' I-S111 11' '1--1 . Xml 1 I I.. vl1-ss. Mm 52111111 Spiri11'r1fC'a'111A1111 IYA 1 'sin :11111 1Y'1l': S11 N1 sl Rk'Sl'1'YL'f1-S14 13' R1-il 2 rf- Di: , M151 I71'1:1ir111f-17-lu -s in1' 1111 ' ,' 1' 11'. l win' -1- -l ,,i..-- .if 1 flif' Llass Wlll L C' 1 , 1 X I N fr r N1 111 N ' N 1 N N111 N xx xs11 N x N ll 11111 11111-r1 1- 111111 11111 ICH1 11111 11N RIN 111111 111 11 1 1 1 1 111 Q NN THIS: C LI'111l11IIIl1 1 1 U I 4 X 1 N Xi 111 L INN N 111111 P11 1 IKIIN 1 1 XX N 1111 N 11111111111 1 1 1 N 11 l11tlI YI NC 1111111111 1 f1I'1 1 N I e NL 1 1 lk 1111 1111 1 111s 11 I 111 11 1 1 1 1 IX 1 xn 1 N 11 P Wi 4 1 ,77f',n54fL1 'I I 1.1 '. 1h 1'111Qs 111' 111111-11-1-11 111111 '1'1-11 5111 I 1-11111'-l'1f'I11. 11L'Zl1'1Ilg 1111- s1:1f-'1- 111 1IK'Il1I.1-11111' 11-11111 111c:111511s1 11I111S 111 'I'1-1-111'111'111-I-111111111111 111111 Q' -1111111. 11150 1111' 11 111111111-111 111 11111k1- this 4ll1' 11111 11-.111111 -111, 111 11 we 1115111116 111 , 111- 111 11111' 111111 lIIIl'I4IxI1C'I 1111.1-..1 11 111 11141 1- 1111I11'111111115 111111 XY1' 11-1-1 1111' 17111 11111511 1- 1 'l11g. 111 1111' 1-11111'1- 1111111-111 1111111 111- 111-1'1-111 111-11111-11111: I11-111: 1111- 1'1'11-111111 QII1 1:1111'1- 111 1111' 1111' 1111. - I 111- 111111 - 'I.'11lQ' s1'I11111I s1111'11 111111 111111-11' R 1116165 11, I - : 1X st 1 11 -1- ' I1-1 111111'111'111'1- 1111' s1'h11 1 111 H111-' 1-111' 1111'- :1-I'-111111 1111' 1 1111- -11 1-J. 111 1111- 1'111ss 111. '-119 11'1- 1111 111-111-11111: I11-111: '11111' IIIX " 11N s1-1115 111 11111111-1'1 1115 1. 2, 1111 1 4. I : 111111 NIIIII' 1-'111-111111-1-11 11111111 I.l'K'IIlIg 11111 K'II1Il'S 111 11111- '111-11 he 11-111115 h1- is Il .1-1111111 I - : '11111' 111 P :11111 w11111111s1-1111' 111-.1 51-1115 111 1111-1 ' '.11IlI. I - 1: 1111- 1111! :111111'1111111-11 11111' 111 g141I1I11lI1I111I. 1-1 1h11f1- lI1151II1I1I1IIg 111 111'11I11111s 11'I111 11111'1- 5-111111-11 111'1 - - 1111 , 1' 1 -1 -11111: I - 1 11- ,gr lJ1x1 11.,' 1111111-tic 11111-111s 111 111111 1'111:1r11. - 2 111 ,'N11J11N1.' ' 'I' 111 ,-111' IJ11-I1 111-11111-1' 111 I'l '11111 3 -hler. -1 1 .X111-I- S:1I1:1r1I'J11111'i1'11I 111111111 111 II1I14IP1II-1 N1 '114-1-. I1-111: 111 11111' 111-ry ll 11111111111- 111 1111111112 ,11'1 :111 1111g1111I1' Ill iw. " I1-111'1- IQ11j'1-r 111111-1"s QIQQI1-. ,l iv nl ,..,,- ,iii- ,.,-11 -gov- 1 i 131155 W111 C x K ' li 1 1R11 11 1 111 111 1R11 UNL K lNNI1ll N 1 N 11 11 W N 11111 11111 1 1 1 ll 1 1II1NX I IIN lll N N r 1 111 N , 1 s N 1 X N N x xx 111 x N 1 ' N ll IL I1 I I l 111 111 Illllk 5111 M fdnggfll 1 I1l'Il11 'I1H'1i X112 'lI1.r 1I1'11X11K1 11111-111 111 1'11111'11-' XY11111-1x I1-111: 151114 Jlllf1 -111111-1K L'IlI151IlII1 II2l1III11llg' 411. 111' 1'1111'i 11111 111 1111- 11111 fII111,IK' 111 M1111-1111 111111 1111- I1Aj-' 11116.11 I -111: .X11'1:1 1':1111" 1111 11111111 '1111' Ill I.Zll'I'f' 'I'111111111N. I - 1: 111 111111111111 1421111 111111. 115 11' 111- I1k'1'f1l'l111, IIQUITI KI111"'.1111R 11'111" 11111111 - 1115 '11 110 . 111-111: 13111 1-'11,11-1:11111 'I' IIB' 1,1 V111 ' j-111111v11111111g 111 1111111 'I'11111'1111111'5'. I - 1 1111 - 1.111111 11111 1111111 -1c1: '11 11141411.12 11: .'11111'. 111-111: '1111 N1111 111-1'1-111,W1-11-1111 21 1JL'I'111lIl11'111 .1-111 111 1111111 111 X111 1'1'Cy3 111' '-: I1L.5 11611 111-.11-1'v111y 111 11. XIIII 111w1. II11' ,11111-rc 111111111 211111 11111111-1111111111 1111111- 1I11'l111L'I'. 111 1111- 141115111151 1111 5111 '1Il',Q' 511 1111111-1111-' 111111'1'11:11'1- 115 IIHI' Il .111'1'1- .1111 ' 1111'L'. Sign-11 111111 ,1-:111-11 1111. 11151 11111 llf II11111- 111 1IIl' fflll' 111. 11114 1.111'11, 1111- 1111111 111111 II1lI1' 1111111111-11111111 1U1'1f'-'-LQI11. 511111-11: NIIIVIR' 'l'1171 .XIIII 1 111' I.:11-I1-M X111 -511-X: 111111- IKQII1- 1111" 11111 1'1X'Il Q - f 1111 Ye Llass Prophecy 1 1 ' ' 1 ll 1 I Q 1 1 X 1 4 N I 1 1' 1 1111 1 51111 1 I X 1 11 L N111 111 N 1 N NX X 1 1 ll 1 1 1 11 N 1 f lllf ll, NN 1 1 N I 1 N 1 FP INN x I x X will 1 X 1 Pl NN X 11 11 X K X N N1 1 111111 1 11 Il X11111 1 1 X 1 1 N N 111111 X I N 1 K N X 1 x 1 L11 lll 11111111111 N 11111 11 1 1 1 11 l Lf 1 NNN H1111 1 111 N 111lx lll N l 1 11111 N JI N 1 11111N1N x 1 x Nl ll il 11 ll N lx X NNNN , 1 x x s s 1 1fLI x 11 1 1 I 1 11 N 1 N X l I 1 X I 11 4 I l11111 111111 I 'l'l1- 1l:11c ix blllll' 111l1. l UN. rlhllk' 1l1-1llVilll'1l1 f1'V1'11'1'N 111' 1l111 I1 -11i11g' 111 1l11- 1011 l11gl1 s1'l11111l 111 li1'1'11'1'11 :11'1- :1l111111 111 l11'g111, 'lllll' 1'1'1 ml- :11'1' :1l1'1-:11l1' 1111111'i11g 1111 Illlk' l11-: llll' I-lll lllilllli .X111l'1111'111111. :11'1iN111':1ll1' :11'1':111g11-fl lu' 1l1- 11111-1'11:1111111:1ll1' l1111111'11 i1111'1:i111' 1l1-1'- 1111111112 111111 111' l'111111l111111:111l 1A1111x:1lx1. 'l'l11' lIllll+llI1Q Wm flK'5l4"lll'll llj' 1l11-1111F1:1111li11! :11'1'l1i11'1'1. l.l1y1l l,11N1': llll' 1'111'111Nl1111Ns XX'K'I'l' 11111'1'l1:1s111l 1'1'1 111 1l11- 5l1:' li111' :111l .A '1l 111:111111:11'1111'111g L'1'lllJI1Il'. 'l'l1' 1111f11'1w. :11l1'1-11111113 tl ' 1-1' '111x. 1l1':1x1'11 lmy 1l11- 1:1l1'1111'1l .l11l111 Nllff' 1 QL 1 hi. l,U1im-,N 11:11'1111'1'. .X111l1-1-V' li1111l1:1, 1':111 Jill l11-51111 Il1l41l'I1lIlf' 1l11- l 'jfl1 Flllllx lll 13111 1111. AM 1l11A g111'N1N 11l1- i111111l11' 111'1x' l1111l1l111g. lf1l11':11'1l KI:11'l11'1l1 :1111l 'l'l111111:1flZ11-1l- i11g:11:1- l111fil1' N11:11111111g 11111 1'1-N 1111' 1l1c "li1-1111111 'l'11.x'11 l'1'lt'T'.-l Xlrllhksl if 11111-1':11111l lvy' H1-1':1l1l S111i1l1 :11.l l11 11111 I1NNlNlIllllf, Xl:11'i1- lQl'l'.l 1 l ll1-111'11'11:1 ll1lI'IPl'I'. Q'l1:11'l1-N l4l1'111N1111,1'l111-1'111'1l11' Xl:1lv1'1'11 Ibfllllkk' 1'111'1'1' 11'1Zl1 l11N Z1XNlNlI1l!l 41111'1l1111 Kl111x1':111, ix :1111'111111- '1j" 111 I11-1111 111'1l1'1' Sli Xl:11'111' llK'Ill'1 lllllllllilfl 111' l:L'X"lll :11'1'11'1-X 11'11l1 l11. f'1ll'Nl 111 l11111111', llll' 1:1111 Yllx 1lI'l lhlblllkl, .xllllll 111 l.:111'l1'v. 'l'l11- li11:11'1l 111' lJi1'1-1'11v1'f 1111' 1t11w lfllQlllQ 1l1111' 11':11'1- 1111 tllK' 11l:111'11"111: :1111 1113 lllL'rl' 11" 1':111 1liN1i11"11iNl1 li11l1'1'1 S 11'1'll, 1vl111 -lllxl 1'1111111l1'11'1l l11N l11111l1 1111 1'l1il1l 11Ny1'l111l11Q1', C'l:11'1-:11'1- llll' i1l1'. XY1lli:1111 S1:11'l'1'1' :1111l 1l1:'111'11-i1l1-111 111 1l111 ll11:11'1l lll. lllI't'1'll11'F. l51'. l'1-11-1' llill Xllllllg 1111- 1-11111111 111- ,1-1- 1l11' 111- vly' :1111111i1111'1l 111'1111'i11:1l. ,Xlli l"11N1111'l11. 1:1ll'i11g 111 li11l11-1'1 l.ip11, 1l11- l'.I'l'Ill'll ll'Ill'lll'I', :111l llilllllll' li1 Pllx. 1l1-1'l11-11115113111'111'1- 111: lJ111'111l1y 'l'l111111:1f :1111l l21'111'j11- llix Il :11'1- 1'1111Q1':1111l:11111Q 1-:11'l1 111l11'1' 111'1-1' 1l11'i1' 111-xx' 1 1'1- 111111f zu 1'11:1 'll1'N. 'llllk' p1'11j11':1111 ,:11'1':1115' -1l :111 l p1'i1111'1l lulv Xxvlllllllll S11 ll '1l '1111' :1111l .X111l11 llf' lli- Xl1 lll '. 1'11-1m'11c1'- llf "Y1- fll1l11 ll1'1 1i11g fl1 ll 1111' l11-111g1lis11'il11111'1l lvy 1l11- :1111':11'- 1iv1' ll5llL'I'S, lfl1':111111' ll:11'l11-1'. lll'llf' l:l'HXYIll', ll1-115' l4:11111x'1-ll :1111l l"1':1111'1w lJ111'111:111. .Xl11'1- l'1111111'1'. 1l11' 11111111l:11' S1 llll1L'lAIl F11'i:1l111-. is lllllilllg 1-x1-111-1ll1' 1:1s ll 11:1lJ 111,X1111:1L':1111'11111. 11'l111j11,1 l1:1f lllll.lll'll llk'I' lz111'N1 111111-l."l"111'1'x1'1' 1l11- fl111l:1w." 'l'l11-1'1- if :1 llll,ll lll 1l11- :1111l4- '- us 1l11-s11111'1'i1111-111111111 III. 1l11- 111-11' l11f"l1 s1'l11111l, U11 lQ1l11-11 lJ:11'1.. 111:1l'1-5 l1i. my 111 1l11- 11l:111'111'111 1-11ll1 W1-1l lay -l:11111x S11111'1'i1A1'. lllllhl '11 lll- 1'1-1'- 11 11-5, lQ:11li11 1 1'1'1: ,l11f1' N 1' '1111 111 llt'I'XX'f'I1.S l11'11:11l':s1i gl s1:1i1111. llllQl.S. 111111-I lay R11'l1:11'1l lfml, 1'11.'l 111 1l11- pl:11f111'111 wi1l1 1l11- lllllyl' l 1111-. Xlll 111' 1l11' Ill'1ll'I'11IN. 1-xp" -' 11l:111111-1l lfy bllbillllll' Kl:11111-1', 1'1li1111'111' 1l111 "l':111li 'ln 11' is :1l11111 111 l11'gi11. 'lll11- ll1-1'11'1'11 S1'11111l1111y !ll'K'lll'5ll-fl. 1'11111l111'11-1l lry 'l'l 111. KI1 '1'1,1111 :111l 1 .',1i11g 111' w1-1'1-1':1l 1:1l1-1111'1l 11111. 11'1:111N, :1111 lily' 1x'l111111 111- 11111 ,1-1- l'i5llli'l' XYIll1.", .l1A:111 lJ'Y1'111111, C':11' 11'11 lJ1-l.111':1. N1-l11-l1:1l1 Xl1'1'1'111l1, :11111 rlqlllllllilf l'l11'l:111, plays :1 s1i1'1'111g' 111: '1'l1 "Sir l' 11111 :1111l 511' 1'11'1'11111 ft: 11'1'+." 1'111111111,111l 1-Q111-1'1:1ll1' 1111' 1l11' 111'1': 'llbll ln' X ':1l11'1' Kl:111l11-111 , 111'111'1'fw111' uf lllll 11' 111 llln' lfwing llllll 1'1'x':11111'1' 111' Xl11.'11'. lllll 1':111ff 'l'l11A1'1- '111-1113 111 l11- 1'11111'11, lllll 4llll.klfll' 1l1: :1111l111 1'i11111f S11 l l ' 1l1' 1l111x'11 1l111:11.l1-11f1l11- :11111- i1111'i11111 1'111111' 1l111 1':111l11'11l :1l1111111i 1111-111l11-1x lll. 1l11f 'l'1'1-1ly11'1'i11-lf:1f11 x1'11 ll"llIl l1-1l lly 1l11- 1':11111111s 1l1'11111 lll:l.llll'f'lll', lJL'l1 1:1-5 l'i11111l111111. :11111 ll1lIlll'1llIll1'lvX' 1411ll11w1-1l l11' lJ111':1 l71' Kl:11'1'11 :111l lQ11N1- lJ'l1111111'111z11, .XIl1'1' :1 1' 11,111g t'llk'l'I' 1111111 il11' L'l'I w1l, Il11' liQl11N 1l1111 :1111l 1l11- 111111111111 l11-g'i11N: X lf l'lQ111LlQ,XNINIl-I Ulf Ylf li XYIC I l111'111':1111111 ....,.........,......,..., l'1'1'1-1'1'111l l!11'l1:1t:1l l'111'l1l11ll Il "li-5 Vlllij T4,x11111l111111" ......,,........,,,,..........,...,. ... X111l111 S11l11 lay Nl:11l11'x1 li111:g l'111l11r11N1'1l ll11ll1"1' l'L11Nf1'1' lll I1:1ll111 ll:111v1' .,......... l'1'i111:1 ll111111:1 .......,... l.llK'A' 51111111 111- l.111'l1N ilk' llI1lll'l X1-11111 XIiz111l111g -l11r111 l'l11'l1111 lll111'1'1'1'1' lil1:1l1 livlly' lqlW' IX' "l.11'111-1' lQ11'l1:11'1l l'11X1-1" ..,..,..........,..,,.....,..... ..... N: A1':111'1l lmy ll111'1N 91 1111' XN'l'4lll'll l-V1 VIJ1111-1 Klfll1-1' Ye 1211133 Pruphem N 111 4 1 l H I X111 111 V 1 I 1 TX fl 'I 1 X '11 N 1 I1 1 x111111x1 XL 1 11 11 1 1 X 1 1 Il 1 XX 11 1 11 I C lll Nl 1 1 1 X ' 111 N 1 111 ' 1 1 1 1 1 Q 1 N 11 L 1 X KX I1 1 N 1111 1 x 1 1 ' ,N ' II 11 L1 1 'N N 1 1111 1 K I4l11x 1111 11' X1:11'1111'11- 1.1111 "1'11111:1111:111 f1111Q" .............,........... J11' 1.111N 1'14'QQ :1111 S11f'111l 11:11'g1'1':1x'1-x Y1 "11:111'.111q 11Q1111' 1J:11'14" ..,.....,....,.... ........,.,,,... . ... 5'11'1'111Q-1I1111' X11'1'1'1':11'1' 111111 11111111 XX':11'1'1-11 1J11'111'11'-1 11:1 .11l1111N 1":11:1x1'11:11111 1:1-K'f1l'1-1l-1f 1.ll1, 1 111: X1-1 1-K1 X'1I "1'11:1N111g 1111" .............,..............,..,.....,........ XNV1'1A'1N 51141 X11lN11' 111' 11111111 1'111111111g11:1111 11 111:11' NX-1'1111'11.N Q11 '11-1 14 1111' 12111.1'11 V1i'Ii11 111':11'j1' 1'1111-':111'1- 111-W X111 U' Y 11112 Y111 K1:111'c'1'11 1111131 1'1:11'111w 1111-N1-111 ........................,..,..... "fx x11'1N11111111K'I'.N N1g111111:11'1-' 1'A1'J1111I'1I1Q T'-f:.111'1' 11l11'1'1K', 11:11'1'1111 1411111111 11111 '111' S:wx:1111:111 11111-1-11111 111' 11 X11141:11111' 111111 12, N1l'l11Q IX X'111':11 1111 -1 ...,..,...,...,.. 11111111111 12111111 :11111 1111111 1L:111:1g111'1' Y 12111-1'1'11111'11-1'1:11'1 ......,..,...,..........,...,.... ..,...... 11. 1J1f1-1':1111111. F11':111'111'11 1'Kl14l117',11 l'11:11'11 X1 "'1,:111'N1-1'1111::I l'11:11'11'N111Xk11XX'111111f' . ,..,......,,,,.. ,.... 4.., . , 1'1:11111 S1111 111' 1'11:11'11-N 1,1111ll1llQ' 1'111111111N1'11 111' .XII 111'1IXY11 XII 111'1111':1111111 fil'k'l'1'111'N .......,.......................,....,..,.. V1-111' 111111111111111- 1Q11'11:11'11 I:l'1111l'5' 11411111111 K11'1'111'1'1', K1:11'1i 1111 " X111 l:L'11l'111K1111'I1 ..............,............. 1411 ' -1111111 1Q1Q1'I' 11111 fy AM 11 -111'11g1':1111 1-11111 211111 11111 1'1'1 1111 1 1"'111f 111 1111' 11111 111- 1111- !11l111111'111111 111' 111-:11' 1111111111-111s 11111111 11111 111-1111111111 51111f111'1- 1111-1111-va11c1'111':11111g1111-1111115111 1111- 1P111111111g. '1.11l'5Q '- 11:111111-11 111 K1:11'g:11'1'1 1111111111 :1111 1'111111'1111111111 111 1111- 1'1111111 N 17' 1111111111411 X1-1 1,1111-1-y 111 X11 - N'lII'1Q, '1111- 111111-11 ig 15111-1111111-11 111' 1111- I114if11'I'l1 11g11111lQ l1x1 1'1'N111x1:111c11 111 11111':.1'1- NI111111 111111 X11:111 11111'11:111:111, X1:11'Q:11'1'1 171-:1111 :1111 K1:11'111 1:1-111 171-4111'11Y 51 111' 1111' X'1N111l1'N 1111- 1111QK' g1'11111:1N111111, 11511111111 1.4l1' 1111' 1:11111111N 111lN1x1'11lI111 N1Z1I'. 1411111-1'1 1':1111-1'- 1111, 51111111 111' 1111- 1'1x11111w:11'1- 1l111111I'11lQ 1111- 1l1lI'Il1'f 11111-11 111111 1':11'1' l'f1111l11lN 1'111111'1111111-11 111' X111-11'11:1111:11'11:11111 511111111 1Qt'l'11. V1-111' 111-11' 111l1'I1i'1' 1x 111 1'11:11'Q1' 111' .X111-1:11111- 11111, 111' 1i111'111111 111 IQ 11111':11'1:111 1.1'llIl1 1J1'v1111. 1111 -811111111111111111111111:11411111111111x1111111111K111'1'1-1:1111 111 111' 11111-111-5, 11111 1111111x11'1:11 Il1'1N 1'1111111N1'11111:1111 :111 1111- 1:111'N1 l'1I111lll11l'111 x111'111'1-11 1-I'1 111 1111' 1'11111'1'11111111 N '11-:1l S1k'K'1 1'111'11111':1111111. 11111111111 11111111-111,111111111111-11111-111111'11111'N1'f, 11111 111-1' ZlNN1N11lI11x I1.l'11l' X1:11111, NNY111111-V41 N11'1'11111 111, :1111 111-1111111110 1Q1111111N1111, :1 1 x1Y1-11l' XX-1'1f'111, 1111- f11'1111l1 111'g111111N1, :111- 111NIlL'K'1111: 1111- 1111V'1'A1,11 111'N1-:1111 1'1111111s. '1111' 1 l111'1l'1-111. 1111111-1' 1111' 1':111:11111- 111:111:1g111111-111 111 1':11111-1'1111- X1111'1:11'111', 1.1111:111 N11-11111-111 X111- 1111-1l Y1-11111111 :11111 IQ111111 K1111'1'1N, 11 1'l'Z111f' 111 51-1'1'v1'1'1'1'1-x111111'111s. X11':11'11v1-11' 111'1-N1-11 111 ' '111111'111'111N, 111'N1g111-11 111 111':111A11'1- 111111211111 :1111 X'11'Q1111:1 1P1111111111j'. 1111' x1':1111'1-vw, 111'11-11 111111111 111111 1'1111x'111111'1'1-1, K111111'c11 1'.x'11' 111111 1'l'Nll1Zl 1Q11111:11111, X1-1'x'1' 111- Ql11'N1N 1 XX111 11-11 511111 kx1.1111111L'1x 1111-11:11'1'11 111' 1111111 K11'Q1111141'11, 1111' 1111111 11111-1' :11 X111N11:11:1's "111'- 1 1111" 1Qcf1:1111':1111. 111-1'1'1w1151111111 1ll'Q111N 111111N111-1K1-I 11111 1111' 11:11 15 1'Zl1' ,IJCI11 111111, 111- 111' 11111-. 111' 118111111-1111 111 1111'1'c1' 111 11111111-1111111111 111-xx' 1l1l11l11I1Q'. 11111 3111-x1N 11llQl'l' 11111111 11!111N. -.'11'14- N111jf 111k'1I' z111111'c1'1:1111111 11111 1111' 11111111-111111'1z11111111'111 111111 1x'1N11111g'. 111-1'1 21115. 111:11 111111 1111Q111 11.1'z1111111'1- 11111 1-1111111111 1'1'11111' 111. 1111'11' 1lII'I11R'1' w1'1111111-111111. S41 1 111 111L'l1l :1111 211111-1111 1 11' 1110 1111114 I'1l11111X' 111 1'l'111AXY 1-1-1K'11'1N111l1N 211111 :111- 111111111 111 fm- 11111 111'11jf1'1-N111' 111L'1.' 111'111'1' NK11 1-1 '1 111111. V1-'l11f'. 111151111X 1111111111 11'111111L'1'1'111 11111111111 11:11 111 '111-11111'r111f1'.:1w111 V11 f"11 SK'111I1l1, . 111111 N11-11' 11111 .X1111:11111' 111111 x 1 X x I . I fmrxxffll In IIIIX mr 'I' IIII If IIII IIXIIN A XMII.-!1.I'f it ix' 'IL XX-uVI"I1 T" ' I "vw, XX1n'IflIv, ','. w'7C'U' X'I1"'IzI'IIIK'w"Ixf4III 'lu-lx' IFJ! Iztiwlxxrv',wwM1:1vi1IuL X11 f'IINf'w1":1g f I Vw ' -I'I1. i.fu1III1I I-m3'fI" IMIJLEIII M:1f'I1f II1'y:.g11Im I11.I1mi4I: xm1ifIu IIVIIIUIII 'A'-:"IIfrI'1-III x '.', .m':.wT11.w'1I' 'KX wl'I,f'Isf xxwfcfi' I-f"1' x',1f1Is'Ix 'Ixn'l'rlv1111- Im 'xR1+IIIf'fI ,MII XI'II"IIII: II:11'Iw:1"f ww ',AX Iivzw 'II-I I+vIH111'I'I1. IIIII I I1 w'." 'II' II ",'k 'If' '+w'fI1I I 11Iv"11I1 'rx mx Xl'T1I'II'III iiI1. I'1wi14- Innzv! N1-I xx'-11I1IIv.1'mIIl, fm-.n"IIII1' If:n':m?1f I-1I'A:'itI1I I-11111011 I1m:.II1w Ivxfx I ul-xx IIN IIl1IIIxIIIl, IhzIlmI:I1 IfINI IIMII I 21111 NXIIIIQIII, XXIJUIIIII' X.-, :NIIIIII x-.:Iiii'I1' v,:II!i1I:' I'111iI :II Im: I gw':1+I11:.'LfIifI1: II wx I :IMI I'II 1Il'Xt'I'IxfI1rXXIIII. If:-1'.1II'xnww:11II'Iw.:1NyvwxxI1Iw. IQIIQVI' IQHIH I XIQI XY!-1I,I.'I'H rm sl-:blurs V,-ix I u I1 wl 1 I,-. iliw' , I III? I, N :mmm I IWW' "1 '21 IN I 1 Xl I I 1 I ' KA. 1 1, IXII'I 'A IIH1 ,MIX ,1III.Ink.lwIIkX . X N MMIII RW.. XXI' wlwm-x4 1 III!l1kIIf"w'?.lN IIIHIII :Ill IIIIIH -v1'11 I1:1IIN. II III II IINIIII Q ' Q x X X"4I I 1114! n'lill1'.Nu'!Am' M ,Unlvwll III1'AfIl'l114IIfN II I fIv:u' kl'III"Txf , 1 II,I I IMXIVNXXZIXQ III IIIIXIIII Ithdlvu- l". MAF. Y I,.:T . lIlI'1'IL-I1-'Tlx ','. 1, I-I MINI I, ,- II' I IIIIXIll'V.1II"'T1r .'II Xl,l',Xl'!'ix1 lm" URDERCLHSSXIZED IN AF ii' - g. 0 o o 5 N o o ' A ' -it ' A Q N ?ll Z' 1 of . Junior Elass 1151 R011 Iena D1 Iar1l111to1110 'xllll Rwttmrw Them-1 Xmarauu NI ITX Hmhlcr X cr11111c1 NICRU11111 ng Dmx11111g hr ara Hfrgrc 110 IUI111 Cox lI1f1111 IN I'11N11f1cI1 ICL Ht u Xrlmc I'a1111gnr 111 D X11tr1111o XIHYIC Caprwla Helm IJHYQHIIUI Nanu I,III"iIIIQ 66111111 Row I ll I-1011111311 Imi StC1c11w11 -X IX Ixus er I1 ff X1111 NI'1rx R11 111 vm 1cc11I1 -X1111 PIIIYKIIIIILXLY I U11 C umm fe 1tr1ce LC 11 ,f1r1af'1 la a 111' Xluc Nmur X ll Int IILIAIIIK 1 mma I3aII'1rcI I ulxn XX YIQIII Www X1 N1 II 11rcI R011 1 11 1aN 1a x N11 1 1 11 1 11 11 111111 1 U XI ITX f Cl Patrlma XIr11'11rt1 I 171 11111 'I 11111161 16111111 wlmex Ixatu Il 111111 111 cg N111 X L11 X ll r 1 rtlc IJdlII1iIxl r IH 111113 Ifrc 11111111 G r1rI1111 S1 L 1 4111rtI1 Rrm L df' 1rrc1111 H11 1 alll nm IN N1 1 1 I1 1 1111 c I1 1 r ar111w 1 r X :rn 1 R11 xr lrt un r11111 L KTII II UfdI 11111 l 'III L U 18 Url I LIIIK I 1 1 vm r 11r1c www Urn LIN 111 1 1 111111111 1 ll KL X 1111 Il 1 111111 rx 111111 1 x 1111 U 1 1 1 1 11 1 1 11 1 H 1 ,xr L Il 11 NILIIH P11111 IXII Rfm IIIILI S1111 rs Il II 111 x Pl 11111 1u 11 N ll mx 1 WIAS 11 - N 1 Hr Q f 1 nr H111 .SI LII N 1 f L I 11111r11 I 1 Y rar 1 N I 1 1111.'1r 1111 PX c11tI1 Ivm I rrx 111r11111r1 r 1 rc 1 1 111 ll 1111 1 T1 111 W1 11111 non IYLIICL X 11 ll 111 1 ma 1 IIIIN 1 u 1 111111 t fn Run XX lltcr 9tr11111111 N N 1 1 1 II ff N 111 LI I1 R11 1 11111 IDu111c1 R1x1111n11I 111Lkx11I1cr XLII f F1 11I r111111 TTI' Il II N XIIIII lk IX 1 XL IHTILN PLIIIIXIM-lLIxtT Ix11I1 1rrI Ru111+IrI rrx I 111I1 I 41 11111 NLIII fvrlx NQIIIIUI' 11' KN '1 ur LI ar Q H P7 1 Xmta I '1111bu1t Rf I1Lrt Ixlluxu' X arff 1rLt I' lxflll III r 111 urqncc 1 XIIULIIIIC II1 Df1111L111ur LI XSS UI TICI R9 I rn 1cIc11t IIIII lx X me PrcN1rIu1t 1111111 1 11111 t KLCTCVITN I irham H1rfr1111 Trca urnr 1 Jw CL KSN NPUXNOIX Nb I1r11111 7 1x1 Iurtx Num 1 K11- Q ','1. IJ . 'I , ' 5711 1. 'Ai' '- '11 1-g. f 1 - 1.-A F I I ,ca " I . . ', .' , If, II ' ,I-Ina Ile I,UlI,. Lucy H , - . V' 1 cIIi, I' TC P' ', . Z'-' ,I': ' I.I'I,I"I .. CIIQI-,g " .' 'H' -1'-II. If: . , " .. ',', 'X'Al:1, TI' ': I.iI:1 Th Il 1 .XIII IR- I'. Virginia Stzckh uso. IJ1r 1I-' R21 I , Mar-' FnQ,,i11Ii. . : ' Pur- C 2, " . ': fI'.:I- 'I w, Y' II 3 ' '- .X II bl j - .' 111-, .1'I' YI'sIC. Mj ' z", V I'- I -111' . . '1-:I ' - ,':I'11:1. I7 ': KIi'I1' I X I ', U1 :II I" XVII, 'I'I1 :: Ik' fI11I:1. XYIIIAIU I"1':11c'1s, NMI: 'I'-rry, I':111I .-XI1 , Pc c- XI ' , XYIII':1111 Ifrzmk. CIIIII Ice AI: 'II', I I -I C: rr. I' D' 'I' , If111:11111'I H- 1:111. R:1I1I Cap ' , XYiII': CaII:I1: . N111 I: 3 X '111i. I"I1r- '- IJ'.X11l 111111 If'ftI I' ': Ma j 7 I".y- , IJ1-I Sc-I', Hz '. -I If: Il wk, IJ111-111l,y C ' gI:1 1, .XIi'- X 'I' -I1 'Ig S:11':1 I"r ' , Ma : - I71IIi11111, Haj C I-,'. l'arh:1': K -1 I Ivy, I'11-I:1I1 KI:.1I:1ck, I'f1Ii1I1 N:1t:I 1 XYIFQIIIIII If 1r1I. FI rn-11'c L- key. Iill -11 G 1 ling. Q - 1 a, I ': S211 ' f -- PI 'I'1 IIIICI I I'1I:1111L' XXYIIICI I-ffIw:1rrI In 'kw I, Ir., AI:111 'I'I1 may CIIIF 'Iva St '. XVI I ' V111 c. V0 g' II1111-, Ifugg - I.:111 , .'XIrI- .'t:1111' 1rI, Y'rI'L's XYiIs1111, C: - I1 Q:1111I11+. IfIi RIC I.: 11gI1Ii11, .AX11I' S Ill XYIIIUII. QHIIDII F1:111g1w. I. - '. rI Z1 111. Sy ' ': I A -' TI I If I va I I'I'L'l1i, ,I II CI: 'k, Y11 '-at IIZIIIISI 1. I7 i11c1- ,'XII' . "II': T-'f , CI: ' 1 X '-1111 , .'Xr1 II C -111' ', N:111+I-11 Ilw 1 :r Q. T 1 ': 'z ' .' : , I.1-:IIC I'IIIgIIL'.', II1111 N P111'1s, CIif'1 I Ifv:111:. XYiIIi:1111 II: tm, Ni'I11:s A'1'I1i, XVIII I' " 'z , I 'ff' 1, Ye' C21 'ga . I. 1lI,' . 1' 2111: ID: il Ka-'-, CI ' D' ' "': 5, IIa ' ia 11. K iI111 II 'Q-1'. .-Xb." :IJ . CI1:Ix' XY.I'f, I1 Is 1Iw1.1 ' .. 1- .I ,z - . IicI'I F : k, FI ' I.,'1111, .' 5" ' 7 ' " . I 'Q - ..........................................,....... I 1 Cf .' M - ' .........,.,.......................... TI :s Fw 'I1 'F ........... ......... AI1:111 II XYIIg Mit: AB : ' I XVI' 111 I ., . . .I Sophomore Class F1rs1R011 XI F:11011 X Darncll P Clark 9 Ie1p1r ,I XXl1111 Ir -XIIe1a R -Xngui B Sa1age F XIHIIOIIX R Glmer R Hughes C C11rr1 an 1c1111d R1111 I' R1gl1r I Chestnut H I11h111111 ur 111 41111111111 X 'lhomaw Gallagher D RHIIIQLX S Ir1a11 XX XX 11ls1111r1h R Prmco I PlUI'I'IIJll'll'1 O 1111 I1 XCIIKIIIIH 1r1I R1111 XIrs 11Ff111.111 L X 1111111 X TI 1 111 111s 1111r1c 1r r1 X IJa11111 011I1s11 9 Iaulle I 11111 I' 1 111Q1111 111 XX1 1111r1l1 R1111 R Car11r 1 1 ar111 Il rm H IxI1Oll 1 I1 1111 1111 r11 Klkf 11 lafl 1 1 1r1111 ll 111 LI1rI1 XIr Lr1111s1 1 1 1 1 1 1 11111 1 '11 7I O 111II1 IJ ar1v111111111 XI 1 1r11 I1I11 a 11 I N1ar1111111 1x11 R1111 C 311rd P OIIKX X 1r11111 XI 11 111 T11 I1Ll' ll r XILIXLLII 111I I' IS 1r1 111 I Ixarwr 1111 I Ill X1 1 D I1r1 e1e111l1 R1111 9 II11r1 R B'1a11111 H H11cI1111 N X11 15. C, Xa I1 I I r11 I1 H NI11I1r IJ RCIIFIL Jaw1al111 I Cox H P111 D N111b0r111 F XI11l1111 B1r1 XX H II H Xie 111st1111 T F11s111' C I11h11S1111 C 91a11111r1I F11 1I1 R011 H XI111'I11II I H 1r111111I T XI1lI r XI 1 'Z 1 X 11 1 N H11111 a 111 R L 1r1111 r.1r1 1 11111 111 1 1 11h 111 ll I' H1II11r Caxur 111l1 R1111 XX 1 ll It ll ll 11111r Ill 111 11r 1 JI I11r11 P4111 Il 1 11 1x1 Il 1 1 F1 1 f 1'11l1 I Q11a1111 Llll 111 rr111 11111 111 1 11 N g,1111r R11 XNN OI 1 1 1 I1 I111'1 I ATI1 ll I IK I111I11r1I INIITII r1l 1111 ll 1 It 1 CI XNN NI UXNURN XX .1111 Cr 1 1 L1 1111 r11 Ll I -1 t, 1 ,Q ,, 1 .:XI..O,Cl'1, 1. PIE 11. 11,4111 . Y -1, ' K. '111' I -1' - nf .' '.'1'1'111 Q ,C Q 11 '1I1tl. 1, Il ., 11, '11Q131':11,' 5, 11- 11.21 1. 1 R. C 1, ., .' " , 7. Pa 1, ', Ili I.11zi1, H, KI1'XIicI1:1eI. A, H I. , P. I.ee, ,I. TI 111115. ,I. "IC11x. F ': . ' nl, Seg11i,C.G1l1Ie11, .'X, Ili FTIIIZII, X', Ili IXI ', G, Ili SI111111-, XX'. G R. Iirh, ,SI2lC' s-, '. CII s , R, F i-Ih 1-, If, XI r' '1,'. I', M1 I 'k, j. IXI Il- . R, 'z '. . . ' Fifll Igl1X'f NI H7IIllC.', I Ifd11'z1r1I.. II, XXVII ,KI, :XIs1111. .I, 'I'11r111'1', IXI, I1'1lI4s, II, R1'11.', ID, 171 ri11, I.. C311 ' . . UI M ' 1 '1. . . I Xhrris, KI. Hz I-'.KI, .' 'r 1 , 2. '. S','I ': . I 'z , , ', Dunk' . . . C 11le1'. M. Ki 1 Ii, I- k5l11Se , KI. . ' 1a11, .'X, Gr I , 1 Fa1111uJ, G. II-' I, N. XXI' ters. . " ' . AI. C11 I'-'. I. R' gr, If. NCXT 111, X. KI' F:11'Ii11, , IDA I. S' ':.f.f1. . ' . , ' 'S..i.Ylll'f.14.'I3',I.I3IS, . -,R. Iii':,. .-"' '. z,R. "I, I, 11, . . ., .zfh . . ' ' , ,. 2 1' , . . ' 1-, . , X'a'l, I. XX'z1I11111, IJ, XX"Is1111, C. .I rxlli, R, XI ll . 'S A. I51'1111cr. IJ. Gi ' I. ,I. I71g1:, F. H los, M, G' 1'l-, S, I.'- er a , 1. ' C, Ni., I ': ', XX':I111 , R, I.a111I '11, ,I, Pezz 111, R. K1 11r1-, XY. XX" ' s, ID, S' I' , R. K 1'., I.. I 'S 2 1111, R ' 1 , I., II'IIIl III, ,l, 'I'a1'.."I'. R. I'z1sI1, F, N1 'i11i, -I, I'i11k:1, C, Casey, F, S1 I. . Abs- 2 .-X, II1'r1I, G, Cray . ,I. Ha 'Q . ,I. G11s1:1fs1111, .X. N"1Ii11'. ,I, II 11ki11.', Il, 51:1 , ,I. "SILT, CI.. TFICIQIIS I'I"N.1Il'III .....,.,............,........, '11 1 Il' ' X'i' '- 'r1-s'I1-111 ......... .,............ ' 4' 1 I '. 8111- 'ary . ,.........................., N21 IIHIIIPII 'I'r1-115 r1-r ,.........,,. ....,......... D lzn -5 II111ki11s Mr, 'illi' 11111- XIH, Ulli- II11II1- '1 11111 F11 I'--'ght I O fig.. gif' Oh 1115 f-ie 9. was , ' ., Y We Wk., 1 A3 R17 J 1, ' 23955: ,5 my 62 ' . 278-f'5 1- if ii Ax 'lik X" X '7-ix .Lf J 74 4+ X -WZ? fx 2. y Q 4 :Z 1 , X- - , 1 ,f - QXX --h K '741 1 I X 'f ,ff-TK , + X, ' f X ! ,,z fsZ2 ,M 'SQ If If f ix -X J' V ,f V- H , I ! 3,1 I I X - , , , A -, fy , HX I, ,V I X f-. ., - ,.- ,kiivx ' " 51111111111 EUUHCII N 11111111 X 1rIr1xx 1 1 11 urn 1 Illl 1 1 1 1r11 N III 1 r 1111 1 1 1 1 1 111 r l A IIL 1 L L I I R SAFETY CGUNCIL MONOTORS lfmty-11' 1 Eastfrm Echues X INI x um Nm m L1 umm NIH U 41 m 1 Nl un rm 'm flu Ill nn lllllll l lxu ls x m 1 1 A DY f fl' - Bliss lfvn .I - f ith Tlllf S'lfXIfl7 lmlilm'-' -'licf .................,...........,,,....,.,..... rl : - . .lcv X11 lfl'lwl'w ...,...,,..............,..,...... Sl -ll: l':1lm:1. Luis f Q' s Rlil JRTIQRS Iumccs lJm'm:m. Ruth Iizxllzlghcr. XY:1llvr llntthcws. Ruth KIL'f2lliHiCIl. .Xlice lf, All : Nvulli, Slvll: 7 llryzm, l:ZiI'IlIlI'Il Ur1vliS1'5'. Rifhilw Y VIZ. 'l'Yl' HL' 'ia-ilu Iizmrpcr, I1-fliv Ilugllw, Huw l'ifc1vli. Rum Sulil:u'iw. rfu, I' Flnance Huslness Club 1131151118 f1IIICl1S r 11 Ibllll ICNIQ 1111 111111111 1,111 NI I 1111 111 115111111 J1r11111 X N11111 111 HX1111r11 111111111 It 1111 1 1111111111 5111 Q1 1111 11 ILINLILI 1 wx 111 ,KT I 4 I' 1 11111 111 111 111 11 1111111111 S1-11111r 11111 T1 11111 11 1111111111 N1 ll 11 Student C111111111 Ir1 1-1111-31' 111111 XIIIILI 1 '11111r1 1 151111I111eC1111N X1111r11 111111111 I 111161111 I 11111 SNINI 1 IT 111 1.11111 11111 11 11 S111111r H1 11 511111111 1111111111 51111111 1111111 111 11111111 11111 1111111 111-111611 111 11 11111 111111111111 IJL111 1111111 11 XI11Rs 1 '111111r X Ll 1311111111111 1111 1 ff 11111 I1 X111 lll 1 I 1 I111 I X 111 111111111 1 I1 111111 51111111 111111 O11 . ' .'i',' 77 1iI',' s. M217-' 12111 I" ,"1- - ' ' 2 "s 1115. 1'1:11'z1 . 1' Q 11111' Y' " 1'1" I1 - I 1 1"'l'1 If . .Xlgcr C. Y11i11'1'z1f1 .' : I' - - ' 1 'I'-15 1' -1' - " 'z .' 1 '11 SICNI1 DRS .X111"1' .Xws11"21l11111 'I'-151' "S I,llSIl1C.'j KI: :1jf- fNI'11 1'1 11111 11 1'1"'1 -'ffID1 '111,' H f ' 'I' -2: " - " 'z .' 1 '11 llc. F1 ' 17' I. .I ig' .I K' A' . .Xssffz .X F ' .Xsf "2 ' I I I I' .'.' XI: ag-'fII' 1, " " ' 'IlL', .XIII 11: 1 1 ' ' 1 . 11" ' ' , fr 2 ' I1:1r1: 1 1111111511 1' 11 fs: ' . IJ: " 'aye ' 'z 711 ' Ii1i . '.z g11I11 ' I '. ' 105' Y"11I . -' Q 'I ' .11 ' '11' "': 2 r SOI H1 111011 LS H1I111'1 116111 1r1I X 11111 131111111 1111l11J1111111 X llQ'l11Il 13611116 111111- 1311111111110 11111111111 D11 r1111L0 1111111111 I 111 1111111 II1111111111 1111 111111111 1111111 xlglll 111111 IS N I x x 1 W Q I 4 1 lun 'uf JIIDIIIIIIIIITP UIUFIIH X L 1 K X llll 1 1 I H c A- 0, 'V L17 .LVL-Q.. s.'A..Y.nf ul 1 n Tlllx tlmn Ilulor Ihmrrl 'XQQI 70-u-Q-1 I.c'f1 In TIQIIII XIZLIIII. Img I'I1cI:m. IRIYL-111111, I.. Cup' 1wIIi, 'IA:1yIw1'. Mnjurelies Iflmarleaders 1 ' I111 Ix xx In-I1 I-I 1'1"I1l' IJ I'1m11Im1Il Il1XI'11'w Iwi II' Vwlli' l'1111'1fr11 I'-I1'fI I'1vwI1 II X111In 1 f 4 N.. , .. . .. N.4 .. , ,V .HHQIII RIM: IZINNHII. Nw-1Ix, Ilm-'I S-':I:'1r+1r1n',IQ1-wI. I'1IwII1. Ix IZv'x'1" Nm, Iixxrm, IIf'1'1f1f-. l,1:I1q.I-III, KI. Ififlvx -YAUIII' Uramatilis Klub Virxl Kww: ,lzum-N Slilll'I'iL'f. lla-H5 Iiiw, 'lhirfl I+ xx: blzmvl Xlillvr. Sllllflll Richnrfl Uwrkhill, Larry 'l'l11'n1:1N. Iiflum' I.:u'vllv. ,Xullwny I.:nxxlL-H, l':1l1'ivi:l Irv. Rwrluy. KHl!l1'l'f1 Yvlfwirll, Suwnul liwxvf Kliw Ii1'11mlv:mgI1ikmgwluv. VIWIIVVII Ibm: IS:u'I+:u':1 fiallzxghcr. .Xliuu ,lzmr MrL'rva1'y, -Iwzm l'Iu-lim. Hzuwivl Ibwxxnlirmg. I"r:1m'iN llffrmzm. Nlzwgarn-I Rlwarl, Doris Slwnu. Xlnry IIm'l1lL-r. fQx'it'ti1I1, Vilma Lillllllillgllkllll, fivralclim- Ilvlwrw Pifvn1biw 1. SHIUIITZA. Xf15emI1I1 I11mm1H11P 'Z ,S 1 x 111 lfkl 1111 L X MIT 1 II Llbrarx I UIHHIIIIFP XIL I N IIIIX IX 1 1 , l I I 1 fx -W 9 V Q I I . s - - 3 .y " 9 Q, , 1' o - - . Q. . 9' " .- ' '10 ' A Q- A 1 , X . ' W ' 4 ,J ,. 1 - x I si - I11w1 I'11xx: KI, I'i11 IIIIIIV, IL IJ:1II:1uI1u1', Him .X1I'w1: lI.iI11'z11'1z1111, If, I71'z111Is. .X. I' '.L'II- 11 Ljk'I'. '-111fI IQ11x': IQ, IlIIIZL'IIIlIt'j'k'I'. KI, II'1vI1I1-11 X. I z111111, II. IJ111'fz1111-11. -I, XI' I-I'l'IlI'j', I.. 1 '111111a'. 1I111'fI Ilww: .X. Ih'L'cI11. XY. Ollvy, Y, fQ1'iIAI111. .Xl L':111r1411lI, If, IQ111111N, KI, I7iII11111, I'. Ulluy. I 1111A1I1 Iivwz S. IIflI'QI't'1lYlN. I Ilc I.11112. Ii, KI1' li11IrI1'1fk, .X. I.:1111Iw1'1. If IQ11111:11111, fl, I 1I11111 a . 'I n J I 1 I V4 IQ1 wi XIV, H1115 f.X1Ixi-v1'1. IZ, I" 'mp 111 XI--112111, I., 51':1'111111u. H15 V- t1'11::1:1 1,X1I1:-11' 1'111-I IQ1 xv I", XX1'1gI114 -I Il 11:11-. WI -l1:1IX111N, I, S11 111v 11, XI, rl. XI1 TTI1. I" I711II:17'1I. I1111'1I IQ1 1.1 i X IQ1-Jug X IP:1:'IX1:'111:. Ii. I111'1Ivj.,I'.U111y. I.. 'II'-1-11x J QW Q if , W ' 'K i,'r,,, V "2'f1ffg" 9V Wag 9 ...gy ' 'N 9 Q, ,S 0 Q m wk Y I K Q : Lllfil g xg X N H- f H - ,, 4 UM, 42.4.4 'W' ' 5 095 K eg? A + 4 if v I Z X x 41 534 "' ' . f QQ - . ,AA Q. YS? "Uv Hinds? v I. ' . 1' 1 Cab. buy ' gif f Q . f. '-'J Y., 5 f , f 1 2 y W' f 'x ' f f 5 X ' 1 l 'I 1 I M 4 I rf SI I Q I 'A' X I 'Q ' f I I I I 4 4 I I j f I f j ., f Xl W ' O' 1 Q A 1 I ,C',nxp al . X ' l 1 , 11111 1x11 111 x x Nr X1 1 K I III' 111 1 X11x x11 1 N 111 1 xx 1 1 1 K l I' ITUUTB X 1 sv JG gn 4.0 i 1 U1 1 Lx 1 LI xx 1 X1 I111X lXt11 Ill'N1 I'11xx: 1.1111 111 r1u111: St'21II, II11u111111N, 11111. f1:1N-gr, I.'z1111111, '1'5x1111. I.'11'IxKX 1111. 1L'1111:111:1'111, LAz11111':11. N1g11111 I' ': II"11Ii1I1N. If: 11, N1i11111'. Il:1111N111, S11 1'1l1x 511111, If. 121-1114 'Ik-:1'. l1i.F :11'11111. I'1111:11'11. 1111111111121 H .11 1111111 I'1xx': .x551F1Zl111 L'11z1c11 Iik'L'I111, L'1:11'14. XI1111111, lf I'.x'1'11x. II11g1111f. L'1:1'IQ. XI111'1'1N1111. S12 11, 121111-1111 I". L11 :1c'11 . 1-'1-r, A I I111r111 I' xx': .XWNZ1111 XIz111:1:111- K1z11'1c111, IJ1-,1 111, IQ111'1'I11. 1I:11'1'111u11111. X:1:111-. IY11vl1. II1l1'Ii 11111111 XI'- I 111gI11111, .Xffif1:111t XI:111z1u1'1' 111r11N. 11111 IQ11xx': .XwiN1z1111 XI:111z1g111' .XI11'x':1, Z11111-111. 1211':11'11, II1'1l11j'1l2l1'Iik'T, X111111. XY1-1111111. 'l'111.m1,m-5-l Kim, N111 '11, NI:11:1:1-1' S111 141-xy -1 7 1 Il 51,111'I'I5 11 Il I1:111x1I:1I1- ..,..,.,........... 7 ' .S ' 11 l'1111N1111I111'1q1'11 .,...,....,.,. 11 -. , N IQz11111111' ,,.... , ,........,,.,. IH .x?.v:f' 1 . .. IW' -Q 11 I 111111 X111'11 11 .,....,...... 1 ' W 11 1111111-Nx111v , ..,,,........ .. I2 - - IN II:1x1'1'lI111'1I ,... ...,... , ...,. 1 1 N 1.1 IJ-xx11111Q111xx11 .,,......,,... 11 .A gh' V . 11 I'11 11111xxi111' ,..,...,....... 13 K1 ' 1 'I XXN1 l'I11'N11'1' ......,.,...., 14 I . 1 1 f- 1. XI: Il2l'I'N 511114 21111 KI:11'111'111. 2. 1.1111 "1I11.'11. 3. 1'11g.1'111-4 X113 '1' :1111 IY1-11111. IN VY I U l IIIIIIIL' I P 4, vw gun 1- L ' 4 1 NS J III LWILI L L R I I will I Ox HUEEEY nd! lmlx 1111 .nv -... A .AQ if -,wx it I' W: S. II:r,1'-zmwg, QQII ' ,IIIIIIL IJ+1w:1m-II. H1-iHi1l1. llc 1.1 ng, -4' ml I' xv: lIil'l - 4 lKI:u1:1,urj. lIz11'g1":u'v4, Y' mm. 'l'l14m:1s, XY1'i5 ht. IM YIIIIIII, M1 ilu H SKI I'IfS H 4 KU llinuflziiv ...,v......... ., I -E I lmxx 'x' Hm'!'Iv1l1 ...........I J .I XX NI 1'lIm'Nlx'I' .... ,.,. , . ,.. -- - .' L' 1' XI' ww ,,.... ..,.. 4 "ey 'Z 3 ,mu , fd., , lu ., Zriv I Ix:1rl11-Ir .......... ,.,.. ,.., - " . - g -f T I IQP- xI11inuIIvxx11 .,. ........... I ' Y 4' IP 51'12 Q15 , .,,. ..,...,... ' 7' - Q., -.jjff , - , . -3' f .. ' 4. 551' 1 II2lXt'I'I:rIlI .,,...... . .. . . 1 1 S, , I f--If nuff, 3 ."',, -1, . . -fri,-, --iw K K , J: 7,1 , 'TJ'iQ"'Q X132 -IJ I Q.,-' " T, l':.1-nil: 'I'l1--1x::I- 1 .Q +11 LX K 1 XUXX dl! l IS 1 J Nm BASKETBALL NlIJIxI 1 1 I HI 1111 U' IIIXX L IKX XI X 1 LIN -5... K 'Q-...., I lllx II 111 Ill'-I Iiffxxi If 511 3 IQ. 1'f1'I4I1iIl 1NI:111:1:1-rr. Il. I,ZlIl'II, .X, H111-11'I1111f, XY, S1z11'I4 IxIZlll -ru, IQ. LIIZIVIQ, -'f111fI I' ': R, Ilzwif, IQ. I'11x1-53 XY, 1'11l1"I, bl. Clark, KI11 II:11cI1 1L'f1:1cI11, ,I. Fa I1 J I NI1'I1'1'. I.. II11g'I1L'w. fi, I I :t1111+. II .' ' ' CS ll Ifll III' 1' ..,............. . 21 lU1II111QrI:1I1- .,......,.. .. .IU I'11111'1' XI -'1- Il 1........, . .III XI1-fI1z1 ..,....,...,...... VK, .N 3, 1. X 'jill 11115 ..4.4..., 3 "f If .wr 51'lQ lllj ........ ' A I V u JI IIHZIICNXIII1' .,......,... ., ' I 47 1111.1 ' 'III1' ...1..1, ' 43 I'11111'1' XI111 II ..,........ 6 .37 I'1111N1-11111 ...,.....,... .. 34 IQ:11I11+11' .1..,.. ....... . . I I I 35 XY -N1 l'I1cx11'1' ,.,.,... .., I 51 I .ss IQIIIQ' '11, ....,..1 I 22 1712111-N iII- ,....,...., -Il I71v,x'11111g11f11 ......... .... . 33 I'I111'11A.'x'1II1- .... - IF I'1111-1- XXII .,.,.......... . ,W A ' I4 XY -N1 I4IIt'NI1'1' ....... .... 1 NW 33 II-1111111121101 .....,..... .. I Xln IIII fI1111. A ' 2. .X N111 NI1111. 3. N'1'1111111:1g1. X 11 L HN X41 I X 81115 Basketball x XX N X l11'f1 I'-fu: If. S1':'1111111'. XI, lfullx. Xl, fQri14l1Il1, Miss lJ11l111 4L'11:1cl1b. 51-'1 l I' H lV1lk'l', Xl, Y1 mm. I., lfwgg, 'I'I111'1l l'11xx: ,I Xl:1l1'1'1', IJ. 'l'l141111z1X. .X l3:11'l111111'. .X 141111111111 1Xl:111:1u1-1' 1, 1 7 .'K'fPIQl"F U 1111111 ...........,......... is 'R W L :111'Sx'i1l11 ...,... .1,....,.. 2 -1 . A 7 I xx1'1'XIa1'1f111 , ,..., 1 .,...... 311 71 I'11111'IZ1 .,.,.. .......... -1 U Q T Ht 11J111l1111'111:1 1... ..1..,.... I J -' 'I l111111- Xl11'1- II ,. . . . If l':'1111'i -I Y. 111'f11-1111 Ifi!111 Sv-113 1.11111 X1 II 1: 111115111 111. fl xnxx x Yxnlwx ll N r mum L ' alxxl xx x r II X if 5 -15 32 SEB LL O ? 9.x- NIXI M15 Ix 4 I Xx IX Xx IX X X ax l X mx X IX L Xx IX L Fi s IU ' flcft tn riglmtb: I, CHX, rXI:u1agcrr. fl. Ilzwtflflu. If, I.frckx'wwrI. C. IJL-I.uvz1. .1-ny I I' x': I. I7cSh1I:, G, Mwffzit, XY. fmu II x :'1 -, if I7L'lIIIX'IvIi'I'it'1'. III Palm-n. Y, XXIIINHI1, IQ, Cz ' 'I'I1irfI 1. ': ll- IJI wuz. II. FIIILT. If. XIcI.:l11QIxIi114 IQ Slzllmlf. I.. Zlfm-III, I, II-I kim. ITYPIITIII Ixwxx: Ix, Cul'- ' fXI1u1:1ux-rr, I.. IIUQIMN. IQ. I'f II'u'fI. XI. X':1iI.XX'. I':Il1w11, I XIH1'-.IIi: IQ. Ii:-x-Im lx'fu1'fI' P. FLIII-'Ill'I.If XXVNI l'I1x'Nlx'1' .......,...,..,. , XI ' I'U x'laixxIIIv .... .......,.... I Iwlllx' IIXXIIIIQIIXXH . ,....... x: 'jg I'1fl1NIf+xxn ......,............. IIII111' sz 1 NH - I x':11wx1II1- ,,... .........,.,. . xx: ' 'N 1' A - ,- I , ' XXX N1 l'I1x-Nlvr ............... Ilffm' , I 5 K ug 4, 'A . I'Ix-u1Ixx'iIIv .. , . .......... . xx: 'I t 54 I If I Iiwfiw 1' .,......,..,,.,.....,. . xxz' ' , ' ' V ' 1 . .6 ' A Q ' II- xxm11ul1fxxn .,,..,.......... IIvIm -4 -"'f 'AK - A , M , , I"'lZxl1 xx'11 , .4,.....,.....,... xzj ' ,Qq , AA . , Q by 'I 1 ,XHM N T 4' 'A P 4 . ,A J"- '-,A , H- lfzI1cNx'IIIx- ......,.....,...... III III' " In A -I T' H" A, ' , I Ufzwlm-XIV. Ix"IIL'I'I Yk't'I1Il js- nc Illg lx Ill I I I IIx XLR I m JXI l X Xx x IX II 1 NIXIX x x XXII X I xl L I Xxx ax Xx lx Xx xx Xx ax Xx IX Xx IX Xu SNIA If Ilvfl lu riglxxlz Xf IJ:I1'm'II. XI. I'ifIu1Ixi1111, N, IIIIVIIIIIH, II. Ilxfxwalrxw. XII IIfwI1II-r. IJ. Fllnxx. Kn"I' Q Ilvfl IU right li IQ IIx'1'IwiIxiw1', XI, lfzwvxx. .X, XXI1i1vI"x'I4. 511111II112 1I1'f1 11' riglxlbi XIINN IIIII-I1 Ixllnclx I, lf IJ' XIIIIIIWINIU, X, Il:aIx'u1,X', II1lIIIIik'I'I4'II. S, III-1'1x:Il'rI. S. I':mIm:x. X. I-'zxringvxx If, Sx':1r1fmx'. .X, Iiccrlxi, IJ, 'IIIuI1xxzIs. IH I II L 5, T E N I S SIAIII-1IDL'I.IiS H 'r ' v 'I' 'QXXIS lL1JI.I7 an -In li..-In ..I.,..,....... llc I I-i 11+xN1ii1'1N xj lf, XI. .x, ,....I....,,... II ml-2 I7 fxwxirxglflxxll ................ . x'1 Y' IAIIVII'-'11IIf1111 ---'-'--44--- II AX XIIIIIQIKIII ...,..,.,.,....... ... ':, I' -llxlwxxn .....,....,.......... X x:Ix If"IX'1'1 XI-'1I"11 -41'-1--4'1 -X II I, XI, ...,,....,.. .......,.... x ': ' Ix-lm ICx'I:xxN ,..,...........,, .Xxvzlx -XIII !I"11 -4-----"4------ -X II X-IIUIIVIIIIIIIII ..............,.. IIIJXIIC I 1111-Nx'iIIr ,..,......,........, Xxxzxx III-X111-"WI ------4----'1-- II -X IIzIx'-VI'-xrfl ................... . xzg 7:30 I', XI. I,I1'INfIx1x-.xxv ........ ,.,,. , X II IN uw' ....,.. I .........,. IIUXI If I X'x'I'I4'XII ........,. ........ . Xxxznx IQ:uIw 1' ............... , ,X II I'x11fx-I' XI 'iwzu ,,..,....,...., . x: ' MII. X-IIIIIIIIIIHIINIIIII l' .Ixx x'IIII- ..,.,,,..... , II .X Xf I", XI, .X. . ...... , . . . I . . ., x: ' IIINI, I x'IIzIm1xi--xxxI1i1r N"III'IXI'1XXII , . ,.....,., II .X I'-11-11 xx ..., .......,... . .. xi ' '-ll-Ixxrx ....,..,.......,,, IIIJXIIAA I'-xllxxxfxxx' .. ,..,...... . II X I'muz' XI 'rifmr ,............ IIUXIIQ Irmx SIMM' ......,,.., , ...Xxxzlx I'1xI"!' IJQIIII .. ,X II I., XI. ,.....,,,... ...,.....,IIf1XIIf IYZIQI. XIV, Ku--fI II:1xx'Ix l1:Ix'Ix XI' X I'xn' '.1x.vIx-I l'IwIIu1I.:I"x .. , .. xx: I 1x:Ix'I1 XX-IIIIIIIII I'V1f11w -'-lx I1 X11 1 EUH z111111"" 1I1'11-114111111 ' f11'11N. X, I...11.I..1.. I 111111.13 I. InI1.If. L. 1,14x4, wx 11 XX' I I1 I I Il I1 I I111r1' II XI 'f N nu '- I 11141 11. XI1' X.'1llNl' lk 1 :1vI11. .X. I4 vw'1 111I11 ll IHS Iennm 111rI111 r IL 140 1 r N1111111 LXXI I IJ XIILK 111 1 IX11 III Ill I Tr x NIH CX XI ll UL 1 IL IL H111I1 XX IIIILT xx 1 XIII 1 I1 rrl 1 1 K X xpt 1 K3 Im '- mc II1'.11ff1'1uI111: I", xIl'I:ZlfI'I1"I, I, fiz1w11'. XXI. XIIIIVIQ, IC SI: 'I4I11111s1' S12 ' Q II1-11 111 iuhtli M11I'c11115'11:sCI41-1' 'N' I11 U. I.:111I3C1, IJ- .I I'. 'If If I'. II'II. R. I.i11. I' HI' Q' 1101 111 r1QI11I: VI, Iii Icz. IT. H1-I R, U11'I4I11III. R. I'11N1-xg .X. Igxxlws. 1II,I1 Ifirxt I'm1': XX'. .A 1 'k -' lXI:111z1u1'r1. If . 1 'I '1I. 'IX If-1111-r, II, XIHHYQ, IP. INN11-r. II. XI'1'I -II. 'If XI1II1'1'. XI1' 2' 11'f:11'I1I. S1'1'1111rI Rfvwi IQ, l4+1IIi11x, XX'. In 'x If. X1- 'I111'111-, XX', .I i1I1, X, Ililliaw. I". 'II-aI. .fX, Sl: I-"IA4I 1XI:111:1g1-1'1. N. 'i1'11I1II1, IQ, Iif1111'x' M11 - Jlilt'I'I. II11 I'11x': If. I.:1112 1XIz111:1u -rl, I. 'l'I111:11:1N. 'If XI1rriw11, II, XI:1II11xg .X. If111'I1:111:111. I7. IQ11N:1l11, I7+1111'1I1 I'11w: XX'. 'I'1':111111-II, IQ K4:11v111'z1I. 5, I.i1-I11-1'111:111, IQ. II:1111iI11111, I. Ifwuqg S. .' 1--rs. I. I.1'iuI11 ', IJ, R112-rg .' "- I1111' 5 IIIIIIPX I l II I III N ar IIX5 I L I' Ia NIIIII X I l LII 1 IFS ISI II l X I I XIX I Ll' w , . l 1 I'il'NI Il-wx: If IQIIIIIIN. 5. I,:IuIIn. .X. RI-'I'I1i. XI. Ifzix-III. Sv'-fmI IOM: If. !4L':'Ivx1a'. XI. I'-vIIN. Xf Iirii-II11 IKI:m- nuvrm. X. IJAIIIIII. S III-11 rmrrl. 'I'I1irrI IQ-wi XIIN Imliu Il'11II'IlI.I7.'I'n21I. I XXIIIII, .X. XIIIIIQ, KI, Illxxmxm, I'.. l'I1-.-411111. If. I'1I'mI:i11-I, I":vu1'1II Ibm: Y. IJu1:I4c1'- IHII. If II' XIIII rl XIII. I. XI: -I-r. S. I':IIm:1, X, 'Izm- Ifvr, IIIIIIIM-N fm'-IN INIIIII- :mm-VI. lInsiIal:IImII Ifirxl KIM: VI. II-11+IXi11N. IQ. Sung-1. II. XIQQIIIFIIQI. 'If Ijwsl' , SKTHIIII Rumi FI, Klux IXI:111- zlguri, 'If I 11, IQ. I-1Il'Yk'I'. IQ. I'uAI'. IXI:I11- zlgvrb. 'IIIIVII Ilww: LA. Iimwr IXIJHHIQI-1'I, IJ, Ilix':u'II. I XIIIWIII. I", .XII-, 'If If-N IIIVIII. I.. I,INII1lI'1" 11. Ii, IIIIIUII IIAHIICIII. Un l Y III JI, III 1 II Ifxrxl IQ--xx S IIw'I'Il.'I'4I, I. Sl' IIINHII. X. IM--II I'. IXIIIIN. I'., I,mVIwII11v1' Sm '-ww! IQ' ui F. IIlXlII1.I'k I'I- IIIIIIIIII IXIzItm:Ix I. X, Ilmzmlw IXILIIIJIQI 2' I. XI I I'mII'. 'llaizfl IC-xx X, XIIIII 5 I'.Ilm.I, X Il'II!' I, XIIN IPIIIIII II,+'JI9I.V. NI Ilwxb mmm. I'. SIUIN. NI. Ifqwu , . -I1 I I 1 N l I WIHSITY WAHUS BOYS GIRLS XIX X I I X 7 I I-U"'II1'xI.I, I1XSIxI II XII I Nfl? IILXUII IQ1.?14 j'4 Ilgl-gg I 11iIif1 IIES1'1':1:'.1t IQNQAQ., I1-x,.mI1. IIv111'y Il1111111:1:1 I'i.-hm-.1 I'1N.1, I 11'111:aN XI117'1'fw11 lgik-IIN-,I 1 1.3-H1911 XI H I ,I Ix 1II2aI'I XI1'H":jI IX iIff:1f X'.."X.'x XI11 1 XXIIIIIIII. S11111:'1I11x:11'1- I111I1111wI4 'I MII 'I IX 1 I l.u.:H-'I MIUIIMII' Mmulwll. XII:111 II11vI1:1:1:111 II1::111 5IfLI'Ixl".. XI:I11:1Q1-1' . - II111II1'y I'11-11-1' Q I1fIu1:11'1f NI:1vI11 I1 I'X5I"I'XIAI' II1-1111.1x XI11:1A1X111 I 1-IIVQIA II131111 IIIIQVI' Ifwlwf, lIll II I 111111111 IM-I.111':1, NI:1:1:1gn-1' XI 'II1::111 51::1'I4f', f3'1I.I" II XXI XII11111 lf1.x1111.-I11 X111I11111y I.:1'1xI1- lx 1I1n'1'I I'I:111Ix IQ11'I1:I1'1I I'11x1'1 -IIIIIIII IIII'Ixk'AX XXHIIILIII 5T:I1'Iwx II"l IxIfN I1Xf X1I111:1 l'111111111QI1:1111 XIIII I1:11'I111111A I 11'1111'IIz1 IV X111I11'11X111 l':11'11z1 II:1 I IIIXIIII 1 1 I IIUXQQN II11"111g1zA I'AI'III'1'lw IIw"IIIIlII I IX Itugg XIILVII' XI 11'g:11'I-1 IIVIIIIIII I,-11N Ifllgg '1I:1 II:11'g1'1-:In N XI:11'gJf1'1'i III'II,II I1 I7 1'111I1y' 'I'I111111:1x II:-11141 11:1 IIz11'1 KI IIx'1'II1- XX"1gI1I I'1'11Ni:111v1- III-NX NI11'x Yf11111g IQIIIIIIL' Ix111+11- IM1'111I1y II1'vI11-114 XI.111:1g11' I++.111111 XI111-111' IM-I111'1-N I'91111I111 Il111'111I1j1 'II11+1z1:1 'I'I-QXNIS XIy'1'!In' XX1'1gI1I l lI'IIIL'IIJI Il'.X111I1t'11-111 XIMXV y,,m1,, II 1'-1II1y 'I'I1f+111:1N X1111:1 I z1111'111II1. XI 1 II V-IIZX1' Hlstury of the Class nf 411 X111 Y l 11 11 N11 1 11 1111 ' 1 l l 1 1 1 1 1 Il N I LN 1 1 N N 111 x K x 1111 1 11 P 1 LI 1 11 1 X N L I 1 N1 1 4 1 I 1 1 1 N1111 1111' l Y 111111 Q1-11'111111111Q 1':'11r: 11111111:' 111Q11 Nl,111'1V1, 111-1111111111111 1-1111111 1111- X1-1111111 111g11 lx 121:11 1111111111111111-1, 11 1111111 11 1.4'11' 1E:1 1- 11' 11-1 :11'1111N1111111-11 111 11111' 1.1-11 21111112 '1'IlLj 1111'1'11111111i11gy 11112 111-1111111 14'11Q 111- 11-111111 11111111 111 11.111111 1 1111' 111111 11111-i111g 1111- 111111-1f 1-:1t'1j. 1 1 '111- -1111' 111-11 111 1'1111x1- 11111' lx1fLNX 111'111'1'1'1. 111- 1 1'-- 1'11-12 111111111-1 .111-1'11r1'1. 111-1-11131-1111 1111.151 11151-1'11f11111. 1'11'1--111'1-11111-1113 NN1111'11l X1 N11111J1, 111-1'1-11111: 11111 1111111111 F1:111'41-t . II'L'I1N1lI'l'I', .'1- -1111 1111111111111111g 1-11 1111 111' :1111 11-111' :11'1- 111111115111-111 111 '1111' 111111'1N. 11111 11IiN 1111- :1-1'I1'A'11f11 11111' 111g '1'11.111111gf1'11N11111 4111111-115.111-1 1111- 11111-11 1111--11-1' 111111--5111-1 11.11 1111111-11 111 1311111111111 511111111111 1-111' 1111- Ii"N1 T11111-. '1111' 1111111:111111114 111111111 L'H1'!11 11111 1111' '111111111' 111111." 1'1'1'11 'i11'1lXl'11 ll 11114 X '11-11. 11 1111- Il 1111111 111 111111 11' 111111 11111' I11'X1 11111111111111 ILT-1-1111' 111111 111111- 111,11 111 11'1-11. 117 111-111111111-11 1-111' 11111'11111111'11 11-111' 1'111111111-11-11 :11'1f1111.111-11 111 111111 111111111 1111- 111111 11111111113 1'111'11111'11 111 111-111Q -111111'11VN, 1'111-11 1-1111-1'111g 11111 1111111117 11'J11'. 11111' 1-11111 1Il'1'J1111L' 1111111 1111111111 111111 1111111111-, 11.1 11' 1'1l1'1-11'-1 111111 11!1'l'I111Q 111' 1'11'1'11'111'1I1X- 111111'11'x I1-111' 11111111 XX'l'1'l'I 114111111 111111-. 111'1-N1- 11:1111 1'1111:1111 X11'l'111'1'1. 1'1111-11111-111111113 1111111111 K1111111111, 11-1'1'1-1:11113 111111 11 11111111 511111111 1I'l'1 N111l'1-. XX 11111111111 11 1'1- 11111-11 111111 1111111- 1111111111- 111- 111-1'1- 11l'11l111Q 111 11121111111 Il 111317 111I11'1-11l 111111111111 1K'1l111. 11 X1J1N 1114'111'X1 111111- 11111l11'!1'1'11 11'111'x 111111 11 -11111-:11111 1111111-1111111 .X1-1k'1' '1l'1-V111111! '11-1 Kk111'N1l'1' 111111 11 I1l1N1'111'1' 1111 111111 1111g11111g 11111, 1111 '111 1'11111111g- 11'1-1'1- 1111111-411,11 1111' "1111-11-1' 11111111111 K-111l111l111111.111lF,.. 11-111 111-1 111111111-1'1-1111 Q111'I1 11.1 1111' -111111111'f 111-1'1- 1111- 11111111111-.1-11 13111111 111111 1111- HV111111111' 1'111'1111'111," '1111-11111111'1111111 111' 1111- 111111111. 715111211 5l11"14'V- '11'f1'VW'N 11 :Will 111111 111- 1'1'1-1111 1111' 1111- 11111111-111111 .11311 111- 11111111 111fl11111! 1111- 11111111 Il 111111-fx. 1111- H1.!111'K'11u 1111' 1111- 1113111 11'11 51111111 11111111. .XX 11111' -1111111114 1L'll1' l1I'L'X1 11111 114PXt', 111- 11'1-1'1- 1111 1l11X1l11l 11'1111111'111111111Q 1111- 111111111-11 1-111 11-'11' 111 1'111111-. 51- '111 111 111111 111' 11'1-1'1- 111111111 I'l'11l'111111' 1111- 111-:111 411- 1111' 111g11 111111111 1':11'1'1-1'. 11 11:11 I1 111111111'1'1A111 1-l'l'1111Q 11'1 -11 111- 111-111 11111111-1111111111111 1111111 1111' 1'1'11111 111111. 1 11111111111- X11'11I111 1111' 11-1-1111g 111. "111111-1'1111'111 1111 1111'1 111:11 11Jl11l1'Il1 111.11-1' I'1'I11k111I1Q 1111' g11111? S111'1A11X' .l1-1k'1' 1111- 111111 111QIlI1 111- 111-1'1' 1IIAI111Q111 1111111 111 11111111 111111 11-w1111N. 11111311111-111r. 1.1111 .11'111'1111-X. 1111- 1'1-111111 111 11111' 11-111111' l'1I1NN 1-11-1111111 X11'1'1'11N fA11111111'1: 1411111-1'1 11111'1x, 1111-11111-1112 11111111111 N11'1411111'1, 1111- 11111--1111-1111 111111 1'111111.111. 11-1'1'1-111112 111111 XX-111111111 S11 A11Y, 1I'1'IlN' 11lkl'I', 111111' 811111-111 1'1111111'111'1-11111.-11111 1111111111- , 111111 11111 1111-11111-1111 1411111-1'1 151111. 1'l'L'R'11'L"1 111- :11111111111111 1111111111 111' 111-1113 1-11-1'11-11 111 1111- 1111-11111-111'1 111 11111 111111111 11111111. '1k11L' 11111111-11 11:11 1ll,.' 1111 1111' 111g11 111l' 11-111 11111111111'111g 11111111-11 11:1 111-111-111111-1'11. 111L' K-1l1111lk11 1-1111-11111111-11 N111 1K'111N 111111 111111111111 1,1-1 111 111l' x1'11"lY1X 111 11111 X111 111111111 :11'1-11. 1111- 1111111-1'11-1I1-111111-1'111111 1.111111 1.11111 111111111111-11 ll 1'1-1'1' 1111'1'1-H1111 111111111111 111111- 11111-1 1111 131-111-111111-1' ll. 111 111111111' 111' 1111' 1.111111 x1111.111. '1111L'111QQk'N1 111-111 411- 1111- 11-111' 11:11 111111 XK111111' 11111111 11111111 11:11 111-1111111 1'k1'1Il'llI1l'1 1-1, 11 11111 11 Q1'L'1l1 X11 1-1- 1111. 111-111113111 11111111-111-11 111111 :111- 11111 1111'--111111.: 1'11:1.1111111-1- Il 1111111 1111' 1111- 1111111 111-1111':1111111- 1111 111111' 11111 111 I1Il11111'1-1111' X1 -11111-11. 11, X1 '-.'.11'1 111111:1:111g 1111' 1-1..1111111..111111-- 1-111111-Q 111 1111- .11'1111111N111' 111111 111111111 1 1.1-1 17:11 111 '11, 111111 1111:111'1. 1-1.3111'111,1'111g 1111 '111111 111' 11111:g 3111111111111-11 N.-X 111- g11y1 1- '.111:1111111- 1111111111-11 1111111114 1:11-1J111X1'1f1X11 1',I111Z'.'Q 11111 2111111 1'1111111':1'1 1.11' 1-111117 1111111-111:11i"111-1111111111"l-Y 1.'1K 11 5111111111111 1.11111 1 :11111-111' 11111111 .111111 1.11. BUSINESS ADMINISTRATION ACCOUNTING SEORETARIAI X X' 1965 gg as 'IJ SUMMER TERM 9 Weeks Begmnmg lune 14 oth d dTypg o FA TERM Day Sept7 Evening Sept 0 r Ad PEIRCE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION W ph PE 5 QIOOI' WM I: ZUSCHNITT TEXFFO SEPMIFE Lincoln Highway and ClrcIe Avenue Sprl SOWDEN 81 HOOPES PEPAIP SEPVICE Lawnm wer GIG, and rrw BOIQP evo G3 Gemma Trad I-I ng Sfreef Pao: NIAUGERS PUNLRAI SITRVICE MALVERN PENNSYLVANIA Vx FRANV MAUCEI? Q E FENE MAUCER If ... xf p S Lf I-2-3 ,PUT lfnllrses fhr Ilvn llllll II 1 I Il - - - ,f s P ' P I, Ty- -h HV' , K . no I 6 5. F dec Y "ITU liflj 'jQ,I--"I nu HH: I- 'W' 'rr Ili..- ,.11,, Ii 5-32, ..,,, .4 Sh r cn on in C urses for those who plan pkgqe Io ohend college. Brush up and Fegular Courses. I.I. - , . - , . 2 Early Enrollmen visable . 0 S I SJ 'ce ,z , ' f f ' 'f' ' off Ef,IIcie and :wafd Power Mc:-fe", Pins 50. an ol Broad, Philadul ia 2, Pa. C Il, If 'ph - r r:c1?oIog ' n 71 1 'W W N I A X 4 4 -. . . J ,J J T 1 ,Y , V 1. V . -O . UE, ' PFIDFMIP Qflgc ROBERT THORNBURY A ,PWM ROBERT c FUIXIKI-IOUSER 9 Sou+l1 Valley Road P ol' Pao' Pa Q SIM V ao e MITCHELL and NESS QPCPTIN OOPS I3I2 Arch S+ree+ K Ph laoelplw Penn y an Ia KAYE S CHICKS IMPROVFD WHITE RQCKS FRANK STETSON S GARAGE Un fd LINCOLN HIGHWAY ERNEST A KW Malvern Penne Ph e ave W WW JOSEPH QUICI W F ISINGER WDA BW lg PaolI Penne PaolI 237l BeVWYn PennSYlvan'a IAQ- 'C x,ZI.w Q xl E S JV! ve, Il F ?:"'l -ElI.'xE-E: ' Tel.: a ' l77I l', . PSAQ PGM? pfiiei FQ 'CI' lnjrnf '-41.-ief' Lafjeil ewflcn Cl lgelffl Pfizer Feed EQ" PWC Rbaw VVBQTLE Fl SDlC'al",- CI' 'le Nil' L-ne. C C , Y X xf XJ .J QW E339 :'C'T'l CIM l-lall I ' F5 7 IQ lv .l I Ccmpllmenls cl ' IOOV Puipf I C 1 ' S'a'e Ecco Tefed , . Berw n Pa. W , Y Qr':lV'l fnl!l34J'3 I:i'35- Thi He p'kCCli""l VW? 4 4 , Cgrnr rffn' :' Qfciff Serif Cfff lifwq. DEP-I, NC- II, ll I Clvg NS QQ ., fri SHCE SIEDVECE VAN RODEN S D A Y S LYNAM ELECTRICAL CO N W y UTOC OF ARDMORE I I E' FND 'fi T632 E27-Z "- 3M"3'. Pei' Oxie E,"'3"j Efx EET 'QQ' L Q Paoli' Pa' Berwyn, Penne FZEVPIXTHNVQU Fi i'f73flfAQ l20 . a ne Av V 3' ,f Pen Q. 1"5"'J' F' WILLIAM H. FRITZ 'DL CCZIN I' MTW ,,f, Cf: 'SIII 'S Lvl? C Berwyn . Phone 0608 IVIATEER S II TAYI SLI? Phone Paoln 2564 COMPLIMENTS OF MATTHEWS SALES COMPANY IOJI? KPIENDL FCP0 DEALEI? Paola Penna Pao: 2600 Berwyn 0600 WILLIAM H MURRAY Lip, PICA ff-IDI: IPI up Paoli I800 Paoli Pa , Pa 9 , XY, 1 I L1 L '. - I' . CC"fIJLI'!ENTS C: : hw I wf Q ., L L - ., N , . BILL DYOTT S STRAFFORD BEVERAGE COMPANY Lancasfer Avenue SUPLEE HARDWARE CO 'Q V 'J J A V Malvern P HIRES and KGCHER PAOLI PENNA F JXP QL D Q KC f KW For promp+ cour+eous service call Berwyn O7l7 Paoll l838 fxm, ',,L,., ,: I I ::: :mf T21 fir 'Z f"aViff1 Pa. EEJPT U Hi 5 ' fgpfwvy ag 7 ppyrxjvg f,"'rg-.vm ff Eiff Beer F'AflA'j4"f' fffwf' TN: Wu nrf WNIWW 0739 , a. 1 S ,iff ed: SETYCE -V- if"'1 fn' 17-if rf: TEH' .I i'3",n Teffff SCHV JN EWC:fi-3v VVH EF' J E ','-,JTXJDS or PIKE PHARMACY WANI4 :ET Eff 'rin Sri- Wes+ CI1es+er S+a+e Road G,-ABLE'S FLOWER SHOP MALVERN, PA. Pnfff I727 BERWYN HARDWARE C I TOILINFVP HARDWARE PAIN HOUSE FURNISHINGS SEEDS VLASS EDWARD J KEHOE REAI ESTATE INQJQANQE Norm PUBLIC Berwyn Pa Berwyn 0628 PAOLI SERVICE STATION I NN A XA P Sprung S'freeI Paoli Pa Mann Lune Coal 81 Feed Co DWLTD fA PaoIl Bryn Mawr Penne D C,-,,wqt1"5fQ.-A :I . and T 3 I 5.45 Y PInCre E 7' , . CIi,r1pI'nnfn', if JFCKSCFEQ F, INNHSSCIN P' :. . . ff'.I ':'Z'1""'2 I t 21-fm. XL i',g p,,:- nw ':"ffn'I1': "eff -1 'I ' "M ' ' . . ' I ' . . - CAROLL L HUGHES CCWR WNTS GE r-If-TIC PAOLI BOYS CLUB Pao' Pa Rhore Ma J I8 0 BARKER S FARM MARKET 'I IUIH PSS OE 48 IvIaIvern Pa ,A G Q STRAIGHT ARROW CLUB I-IOVE GROIJIX. FARM PRODUCE Paola Pennsylvania If-XRTAN GROCERIES POULTRV IVIEATS FRAZER SERVICE CENTER Wf-SHIINI1 LUBRI CAT ON PQ 'SH My NAXIINC5 R CARRIING S R CE TIRES I BATTERIES O PC ESSCR ES C RCBERT CARR r mpI Ev Oc 5 3 EC 'VIN E ERWIN J n,I?..g I ' . RQ,'.'5'IIS 'HEC I E. I If I I', . Q3--ff SSS4 RBQI 259 I: - Ixefv 7' . - C9 Uri whom I C- -S I9 , . UWC' I4'gEf-fe, - QW PM J W,,' Cl Efazef OF W f' px I . I 1, fs i 5 J I! WY x X I E I I EXW C f F rr I I I, R I C- XI R 0 'IICIQN Serxfir- New Ifcja-'P Ecu bmi" -ef 'e Q ,A Y U " A , 'Iv I . EDWARD HAMILTON CLARK BROTHERS CASSATT AVENUE CHESTER V THOMAS ALES CHEM OLE MALVERN PA N FAS OE BERWYN NATIONAL BANK Pins: fem-.f ffffi Berwyn, Pa. VITY' EET' Tw'Y":.'i' ff'-uf Pr' S A A 'Q ,Tv SEPQECE WCA LE f CC V 'HA L A 42 EARL S PHARMACY fx Lnncoln I-Ilglwway and Valley Road HUGGLER INSURANCE COMPANY ffm Paol Pa Philadelphia P 2478 as GASOLINE KEROSENE MOTOR OI S A N03 MACK OIL CO Berwyn P HI VE DR sq D PO AOUILANTE S MODERN MARKET RC LRIES FREE DELIVERY Berwyn 063 For In I R3Eff5'R"OIaI DRUZQ-ICT Rai' Ra. Wie 2224 wx mm e m,,,g fqfrf QEWERPL INSUFIICE I', . ' ', a. LCMsa'd 3-386A Ez" i.,If-LIEII' 6?-C1 SERVICE C I L L EERVvI' '22 , a. I O REFOEI 'A."EfXTS FVYI ULTRA" I MEQEYFELES - Of 'Q' I 4 Q Be-QI 'H Veqi-'aszef See Us -4 Eof We Rea' See Owen. PHILIP BRUNI Pkgfg 'flare V7.4 THE HANDY SHOP Tf-LO? f CLE! NEP -up-jy.EQx3:": A Qzzczcawzpfi Lincoln Highwa D 5 Pima, P':'e: 2520 f- . ,N f . f . XT'1ff"-EI L,E"L""' x'i' 'ff' Y F' P f ' Ci' if'?' - 525' E6 rfr- fW...,, L 1. V : , 'V 5 L, 6 c ern, On Lincoln Highway a+ Sfrafforcl, Pa. FLOWERS by STINSON Lincoln Highway and Darby Road C l CUT FLOWERS PLANTS PCT ERN Drama L Comme lon F ore P P A O L I NEWS AGENCY Pao: Pa PF PS ACAZIFN S F Qcrncl ment 1 MALVERN PHARMACY WNCEN V KFDQ BS Malvern Pennsylvania STRAFFORD HARDWARE CS fx Wayne 1574 Lincoln Highway Pa l' Ra. f T AV ' pil in 'ln-'al De 'QW . J aoli 2Olo , . , . 2 Q E, T . R X . Q. . l', . PE V if K" v 'E A, NUR FRELLL RCPACC--" - wfiefa. IEEE HS' S1252 PGA" Y ' 3 " "J if 1'-"Atl iff Q' W-j Rm" 'QQ44 '71 p.."ii,-'1fl,,,Z'l-' RUSSELL S FOOD STORE RUSS L F E b MEAT ROCERNES ERCZ N FOODS Pao: Pa Phone I738 fn BERNARD S HART fnao by CARPENTER QFO BUILDER ABBOTS DAIRIES DEVON PA JOSEPH M PATTERSON and CO Inc 2I3 Broad S+ree+ Phnladelphua 7 Pa P n OGVLSV 5 9050 PURNACE a d EUEL OI'S OIL BURNERS vo OIL BURNER SERVTCE L Sforage Han? Paul bore N Phhdefohma Pa Ardmore Pa ALBRECHT S FLOWER SHOP Wfafne QTZE WE TELEQRAPH FLOWERS lI2 W Lancas+er Avenue Wayne Pa - I S L 7.239 ,L--S EE"-,. EE I', . 41 . R PHCPE: Beww CT65 Erjcy Wee, wc iamcua pfoducfe , , e , , . . ., . I I ' Ev. - - , " L T I'- C L. BML sz 5 , .J.f 'f'!', .S 3 . I X N ,L F , . . . - BERWYN 5 T wpyxg ,,N ,.,:,3'Tmf1 pf-N .,,.,,.,1:,.., ,xv OV. Berwyn, Pa. C. VV. ,E f-fTCN Pix. pM,,, W, ,- WALTER M ALTHOUSE CAR WA T-TNQ U L,-GTCN TIRES BATTVRTES PFCESSCRIES Lancasfer Pike and Devon Blvd Dcvcfw Padre Weym 9734 EDWIN F. SIGMUND PETA RNWACTST Scefe ff: " 9'e'i":t":' I-C DRUGS I SEETS O SCD S Lancas+er Avenue and Oid Lancasfer Road Wfayre 2320 Pa. C frrww TOT BERWYN HOTEL BERWYN PA Crm! ef STUDENT COUNCIL H147 T048 GOOD S MARKET Ere Fw Mem Croce e P come We el C curry a CcmpTe e me f Erozev ood CALL BERWYN 0666 WEST CHESTER 774 SOWELL S CQ f-TE AFT D MALVERN PENNA . T' , C ,T cf, Dame Sfcic Se'-.Tie . S3 F- L BRMR T ' f T Q L f xx, -OO x. . . . I . , C T m H ' cr A 5 1 s - E 'ws A f f 5 C X T' F 0. n , E , - Frye: we-,eff 2554 I ECTS 3 ,' TI' , QED Tf- :1" LQ-5-3 C01 TP i,"'A'C1 , . THE BERWYN PLAYHOUSE PRESENTC fma a vrer BERWYN PENNA CECIL N COOKSEY Jwi D B STOUT BERWYN PENNA Mega rf T ca Cawof R pe RADIOS REPAIR Rrwne Paofw 2482 COMER S HALLMARK CARDS OIFTS Pao: Pa Dv? uo e sh ose COURTESY OE THE DEVEREUX SCHOOLS CCM: "W-505 Q' . Tf , time-3+ Rn Legli 46 ar MC"c' Plcfwe E'1+ef+ E , ' - , . , . l l i - I , . ReaOX,f+cfWear ard Dry Good, Q 7Q1CC'f - zlnez f Cc 'C Books Q' CCC - W - ' 1 . J l, . ' ED . , . X sfb+fsc?Bf1r"eH EDWARD O BRAXTON TIP TOP PAOLI PENNA Lancasfer Avenue Sfafford PAOLI CUT RATE W PV AVNENT L K KT Qwc C I on DEPWC V Fir' DOROTHY STEVENS Phone Paola 99l4 5 Paoli Courf PBOl7l27 FCVPWVPNTS CF PAOLI BANK PAOL' PENNSYLVANIA J 57'-17' ' "'4"lQ "C: DCC-3 :,,,V.'n- sf,-ff, Qff. N.3 Crff ,TY-'Q O :ig VH: Q ftcgrzf. f.,PPv if , . , , Pa. ff NHC , ,eff 'yo-P.-im! PE -A 3 E E" NLPDS GI S , , V N , O" H- 57? f 'saH.'f1 fic- FQ 'Lum QA pl '?'..r'v'-' C' ,nr,.,, EFVY 'Q rvanGQQ . , . ' CJLAVL' MW WW' WWA W V W C 'Qwvb arf: ycw- -tacky 'f QC, Br-7 wt AN' , IVV ,J 1' U 'PQ 'Vflfirm I y, 'an Fan a .4 ,f URL cm Tori 0" Vw 'YA 'NIV P' , I U uw my Q V Y g 'xg W Il .i .FV Ulf' ', U:Pf'I'1T.Qi, 3F'.'fE' 1' f" V '- PAOLI AUTO MART. INC. T' I'D',!L.D 'ffL'TZVJ iff g - gf Dm A PZER FROSLE f Lancas+er Pike Paola P 2190 H A R O L D S DEPARTMENT STORE EOE UNDERWEAP we a ADO Lmcolrv Highway Berwyn Bef yr' 0456 DEVON PHARMACY DEVON PENNA W 5 P BERWYN NEWS AGENCY 0640 R539 Cf. PM gr 1 fC JE 2 fx f4f K T229 A ER 'r ' - ', a. Peg' I J, H C ECQEHE Nl PHD. S TOQS O HQSTERY . ' 5 arid IO Cen? Dfnfa"1'w'wfn' L TDEE PO g, V , ffl Mfv-iv fn' H 'w,,,D S ' , ' -- Pa. , , . ' :Hifi Dex Sezwcc ww , Phare-S: fr SPINELLI BROTHERS FRANK J. ROSSI esmevw CQNTIQAQTQQS ,,f,V!7C5Y,1C5,hES Devon, Pa. Lincoln Highway, PaoIi, Penne. PFCWILZ QIIIQQAVVQVQ Il7O Pncne: Pac' 2278 , I?e'Ide'iQ-XVAVG IEO8 COMPUMENT5 OF WILLIAM H DOYLE, Inc CONGRATULATIONS TI-IE NATIONAL BANK OF MALVERN MEMBER CF FEDERAL DEPCSII INSURPNCE CCDRPORATION Devon Bulldlng and Loan Assn fnoo Naya d Nowem C ey af gre errno oar F fW Tfoma me Pre oe Ca o L Hu e Qreay Mo iM VV' u an Treo U F Ce e I-None McDonough s Greenhouses Ruihland Avenue Va 1 45 M' JOHN CASANI Nr AL Qon.Pc:Tuorms sow oumwm SUPPLIES 3I7 Nor'rl'z Second S?ree+ d Lp? a Per 2 NVXVL T 2 BOYER S ESSO STATION E A BOYER Ve Lf Q Esso Luorucmon Lmanef Pike and Berkley Road Of Ccnnplwrnenf of STAATS OIL CO FRANCIS MOTORS Inc Lincoln Hnghway Paoli Penne Ponc P M O O DODGE O DODGETPJCKS I P AAOUTH We Serv Al Ma Czfgz' NJC" 'A 'Le Case of 48 ' F-YCF. Tr-E ' ' . V Jew Pe, Wke' YC, 3'5" 'C Eef' Ssef' 'Q Safe 9'C'Ei 'fixf' 23 J Meet PV? Ffcav even , 'Wm New Seffez faffz 1 A F ber ' M no e'fQ:f f+J Je X"fX,f'fxE ,'i L"X Cffkefi: JOM ' Pregloenf afqe 3 , F S V' - si ' fm: f fi . gh 3 Se for 'erm wcQEs+ X - p Pna e E , ne. 2 ref: . ' ff ' 2 'fiffei 7- 579 se 7- I r' ' ' Y. Dev ,, Po, , . Lx -1 ai' 270, 3' 271 ' VC Tie Jej Pewerqi-f Cao and Tmrlf RUSTICRAFT FENCE CO Malvern Pa BLUE JAY Ber yn Pa LAMP POST INN A PATTON Jr STRAFFORD PA mol PAOLI PA Wilson s Cui' Rafe Sfore D EC E PCC 3 20 Easl' Kung S+ree+ RAYMOND W FRYBERGER T A Soulh Valley Road Paola Pennsylvania . ffnl jfg.,fx:' Z ' I' ' v , - :.' :, :' ' ' "k'l.', C A++ TQ 'JT W ' ' Dw,,,. pi -jr' F. . , . I l 'fKl "P fflifff VVQWQ ' l . I HENRY J. ROHNER Vw HQ, J- L ff! EP S MflvQ'ry pffnnfl, Claw,-.51 fnlxq D' "5 'ff 451.1 lNfe'Cf' 3 , YDA P U lf vfl CCNPEC' UNEP' f ' - VF-'le' 72 -4? P"53f1:V5 P5 CC'.fDw 'JEANS CE HU-EPLE :ff P, fwfi Compliments of Cgmplimenfg of W E JOHNSON WARNER DAIRIES Paoli Pennsylvania Berwyn, Ppvmgylvama NO 3 VALLEY ROAD THE HARDWARE CENTER P-SOI Pa HARDVVARE and PAINTS A Gift Shop Devoied ro Ads and Craft House r-urnishings Seeds Glass etc Alxll-'QUES Paoli, Pa Phone I884 Phone ZOI3 PICTORIAL POWER The irresistible powu ol pictures is lelt in class record books just 1s surely 1s in nnguints und other pubhca tions Pictuies mteiutinf life like 'md xscll repro duced utilize the yewlbook 1nd serie 1s visual reminders of student hte 'ls it was hxed' Fmthlully reproducing these pictures throuf lm the process of photo engrivmv is the job of the Bwsil Smith System sp tmlisls in pubhcwtion engrwmf Pictorial power to the experience and well cixnttl xepumtion A GUIDE TO OUTSTANDING CLASS RECORD BOOKS lury par 5 I book stan should han. this v1luabIt crmtnc ,fu ,G aid A continuing caulogue full ot pwrkhng In outs 1nd htlptul intornn non on de 1 ning, ycarhooks OIIOMY Rtscrvc i ur copy nom. W Q C I I 4 I El 'P Q wb 2- 2:- an I E' an -I In gi :N 5 in 'I N ,n . . . - . .1 I , . - ,. . . s . I ' I . I 4 ' ' 1 f i t 1 i 'f 4 ' . ' .H. A, ..-. . 4 n . . . Y- L D I V L . ' I V I . . .4 -l l Y U Y . A . . x g - L . D , . KS, . - e- g , . . ,,. maximum is assured by our modern facilities, years of - A 3 V I i it ' ,f.f.,.Lf..,- ' ' " A - ' '- E-.Gi . . . A A K 4 A S 1 '- ' gig ' 1 4- . .,.. - - - - V, v. :g'::': Q ! ': . . CAMERA MASTERS AGAIN l'Tl CAMERA MASTERS I705 CHESTNUT STREET PHILADELPHIA PA D R I D A I Comphments of THE AMERICAN PRESS INC 207 South N1nth Street IDLE Cil' A S--"'fTLS,-IiT'i TTA? 24: f'L:-.:' .fi:' ' zf: EE"g ZMi'uiiLZE.i . :Cz E5'+E: ,EL f- K :vf7"'fvEES Q If 1711" ' " r Neve y' LI" fa: 'fffi , Ag, 11.27 CAI. 'Fi I 5 'pp 'f.E:L'DII'7 ' PHCTCTE TAPHERS ' fin' 1' 2 1 41. ',, 1 'r'." " V Az' ' ' f' r f' ' .:' :"': CE"':': 5' ' 'l'1fT'E', Ip' 1 fxif 1 J Eff- .ffl aff: fffw fan :ic II ' 1 ,,.I IIC G an ANI XA-"ff 1" :vHa"1 ' 'YHILH '1 r."7 IIT, .1'f'.VIw WIFI W wIII 111. NIL, , . Effmffq HCLIFN E ri Fig It-.WIN I U I35'7ffifHIF""1 7 A .:1sw'l"f'i1f7


Suggestions in the Tredyffrin Easttown High School - Yearbook (Berwyn, PA) collection:

Tredyffrin Easttown High School - Yearbook (Berwyn, PA) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 1

1945

Tredyffrin Easttown High School - Yearbook (Berwyn, PA) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

Tredyffrin Easttown High School - Yearbook (Berwyn, PA) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

Tredyffrin Easttown High School - Yearbook (Berwyn, PA) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

Tredyffrin Easttown High School - Yearbook (Berwyn, PA) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

Tredyffrin Easttown High School - Yearbook (Berwyn, PA) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.