Tillamook Catholic High School - Academic Yearbook (Tillamook, OR)

 - Class of 1933

Page 1 of 52

 

Tillamook Catholic High School - Academic Yearbook (Tillamook, OR) online yearbook collection, 1933 Edition, Cover
CoverPage 6, 1933 Edition, Tillamook Catholic High School - Academic Yearbook (Tillamook, OR) online yearbook collectionPage 7, 1933 Edition, Tillamook Catholic High School - Academic Yearbook (Tillamook, OR) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1933 Edition, Tillamook Catholic High School - Academic Yearbook (Tillamook, OR) online yearbook collectionPage 11, 1933 Edition, Tillamook Catholic High School - Academic Yearbook (Tillamook, OR) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1933 Edition, Tillamook Catholic High School - Academic Yearbook (Tillamook, OR) online yearbook collectionPage 15, 1933 Edition, Tillamook Catholic High School - Academic Yearbook (Tillamook, OR) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1933 Edition, Tillamook Catholic High School - Academic Yearbook (Tillamook, OR) online yearbook collectionPage 9, 1933 Edition, Tillamook Catholic High School - Academic Yearbook (Tillamook, OR) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1933 Edition, Tillamook Catholic High School - Academic Yearbook (Tillamook, OR) online yearbook collectionPage 13, 1933 Edition, Tillamook Catholic High School - Academic Yearbook (Tillamook, OR) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1933 Edition, Tillamook Catholic High School - Academic Yearbook (Tillamook, OR) online yearbook collectionPage 17, 1933 Edition, Tillamook Catholic High School - Academic Yearbook (Tillamook, OR) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 52 of the 1933 volume:

,,,, ,,,, ,Q...A,, , ,,. ,,, ml, ,..,,,. mi, ,A. ,,, mu ,.. .,, ,, 4, X ., 4, X, ,,.. A4...,, M, ...,4,, M ,4A ,,, Dx9?EQsf--ffQsffTesf15'-as--My--Rf-as 1 U11 -U A U IJ M If :sw-zyf--ay-,--ayfav.-esf3,X-QQ5 J F " XX, IHI VIUIDEINI RODS SXl,lxl ll IIlAlxl Xl XIII IX llll unouk Olcgmm Slxth Edlllllll 1 Hu 455,5a,5a,c5a,C5a,45a,pa,5555,52 GP 45 4a,5Pi,5a,?3,5?3 4a5P,5rQ Jx fc? U -,.:: '-4. Q 33 KL? Qf EQ Hill!!-NIH fl 111 H59 .-J I J ILE Di BQ 5-'Jx N Qf 365 .1 r W 11 v 1 4 Yr 1 ' -was FVJX A L A-'E U X55 ij' NE QI Q ,... .,,, T 3 Hf Um' KL? 31 Q1 ' ' 'I 'IX " ' 1 L QB f Q! r w - 2 ,. . At I, fp? fklg G ,... ....4 I ff M gjiz X 1 C2 -'-. G -A" "'--. ft? QR ,. ' , . . flag JN I U? Q! SQ Dx rg :: :: :: :L :: :: 1' :: :: :z :: :: 5: :: :z : :: :: :: gg ........-- -... .....4' - " ..,.,..- --" ' ....,....-' ' "' -'....,.,..--"' -...X .,... . "--, ..,,....--"' ' -..,. ....- - "'-4 ........- - "'-A ...,..- - 56: ,..,,....' :D C: -X.,, ,..,- "" - .,.X....-' - " -.....X...'- ' " '--...... -"X X... V .fi 'V H If -AV'-'X U19 WV 5 2-521: if? 25112: :: flag ! 5?j,5?',5Ps,6?-J 4a,5P.,5a,5q4a,l,4a,55,55 4a,5a,5a,a,,55, fsqfqpa, glh Y I L1 565 rl? gm fc-5 g'IJN A2 KG QR Ng XG A3 fl? QR Ng KG LQ T5 fix KG rt? 53 72 4 T22-H EE 55, E2 51 52 SH SH 52 52 FE 52 5 E1 fi fi 12 G-T-L... .,-A ,,,..,,.-I- A....., ,....,, .,...,,,4- 4' ,.....,, A A J W ,.....,4- ,.., . .,,- ',,. .,.., A ,..,.,,,- .,.. -'Jik'e5'J9'zs',hw5'JL'af'Jk'af'Jk'er-39 A '15 L'25'g.g'E:"J 259. ZEQSESQ. DEDICATIOIN We dedxcdte th1N xolume of the Academ IL to oul palentx ln glatltude fOl the guld mee thex haue gn en and forthe QdCIlfiCf-EQ thex hfue m ide thqt vxe mlght IQCQIXQ the benehte of C1 Cathohc educatlon They hase helped us thloughout ou1 school day by then mee KIIIQLUOII and we knovs they mll umtmue to help ue IH the futule by then ex lmple Hdung, gn en ue cl start on we mll xlxx ue xxoxk FOI God and Coun I I Thu P be?.JC:q?JC:qFJLIQPZJCLQFJCIQPQJLOQPJCIQFQJ 4PdllqP054?Jb'Q?Ji:qFJl.6?NJl.6aJa5i.fi?L7 SFJQSFJLGFJ W A-,if W W Pxiqfxy '1' H 11: Mx c' A 1 11: IIC' gp, N, 9 P Q! fig Ss We ez 'QIV 19 A LE 4-3? 9 rl? 52 A"h E7-fi "" T9 :Jw We UN NE ' .. ': v . - :Ig 2 .V 4 v v I K 4 g 4 A A 1 4 . . I V V fix ' . ' . '. ' ' We the right way they may rest assured that ,... 1. c K . 4-1.." I A Q-3":: iff if Q4 ICE Sw fl :C ff I: If 51 If fi 1: ff fl I2 ff : H ff as asks QQM7 Jk T 4 U C JfLQfL9QQ'L9Qs X 0 1... S-.- L 1 mm pf I F l:S'aJl.-,QPNJQQPJLKSF-JC:q?Jfaq?Jf:S.?JC:S.rJL,qFJQSPJLSFJf.:q?Jl:q?JC:S.FJC.4PJ?kJC:q?J GEJGSFJGGEJ '4'--'..AA -A-4"'--' 4A"' -'.-'4'--"" 2 5 '44'-. A-".4' H E A C AN E I .'-""' 2 "."" '25 "A-A--I I'--"" 2 '4-"4" 2 A'-VA4.'.4 FL? Dx fl fi? "22 ' fix , KG - q'2,, .A S 2 2 f ' V . .Q fkfg N M 2 22 E - 'Q 2 2 1 if , f A fi? Q 1, , 2 2 2 2' ' QE " If fi ff 11 'NH I1 fi IC fl fl If I fl fl :I fl ,.,-,' ,.., .,.,. , D ...,..,, ,,.. jJl 4'e5k.,f5s'm..fa5'x 'z5'x..f55x.. A A ,, if 3:-X, .5 35 35, E5 Wffllc 5611710 wi 1 l HNK ll Q Ill 1 fl l um ht 1 lX 111 Il IX 'X 'N 'X 'N ?.f'5f"'X,f'W. 'NK"'X "Nf"'N!"X 'N 5 rdfrgm rd.. rdfrab Jprdpr wg wr., wr., wr., wr., wrrb r.,'i?J6FJ r w' ' 2 " ' J ' 1. c S' J-I, My S l H E X f A I ll A ,X-2, glpefk QC-ig: :IES 5'Jl flag SD! 35 fe 4: fklg .il fbi 24. f I -5 V ,Jl .V A-1 -1 ,I O' 555 Q, re . Q llm-rv slzxmls il Sll'lll'llll'l' t':u'v1l in slum' A grlwriwlls svllrml 14, sm-, l'll'l'4'li'fl to the 82151511 llc-:Art 'IN1 Whom all glory ln-. C .-44 ::,., fJx fy? All '5 it sl'11's il grwlflvn vlwss lnspirimi xwrli :xml play. 'lb lvzul us un In 1'igl1tvu11s11ws Kff! A l lwlp us Ull mu' way. . .figs KG 3.31 ua. '-,.. f 'lllll'4lLlQll stzitvly prwlzxls L' um- :xml pw 'I'l1w m ulcl -rs nl' mu' lzxml, F ,,,, . J Wl ' " Yfvllt 'ul llvzlrts luore- la-urn In rulv Will film :xml slvzuly lmml. 95 S63 .Xml un ll wall wr' sm- vngrz 'ml .-X n 1 lu which wv prirlv: ulll'Il llvu ct PTH l"lTl'l'l N Q1 I 'W YQ 'Twill vwl' ln' Hlll' pu' lv, '33 iy KL? E111 MA c ' .I.xmras. ':X:1, fr, 545 fi KE im fbi Q4 YQ ,,.. xi.. if KG Qi SQ Ilflflt 1"1'f'w 2. .5 5. .5 5. .5 2. .5 5. 'xg 2. .5 2. .5 1. .5 5. .5 af' .5 2. .5 A," .5 af' .5 5. .5 5. "xg 2. .5 5. ,r Q .: 5. -X . 5 ...4 ....... .,.... ..,..l. ..... ...5 .--- ..,,,. .--- Q ....... ..,,... C x... ..,,- A,,....,'- ..,....,,- ..,-A '-,......, .-,..,.,,v ,... ,F E X C E lvl I C ,.....,' '-,.,,, -,,,....,4 -,,..-..,- -4..--.,,, .,,'. 'J I 'L 2 1 '5"'......"' 711111 01111116 1 515111011 uth 111 1 1 1 the1 wh111he111 1 11 1111111 0 11 19 I1lN 11 Q gl 1111111 N 111111111111 111 19 s11111he11l 11 11 h 11111111111 h1111l 11111 111111111 11111 11 1 e 11 1111 1 11111s1 11111 11111 1 1 1111 ht 11 m1 11111 1 11 QNNIIU. 1 x 1111 11111 thflllghtllll 11t11111N 1111111111 111111 ell S 111111 smiling, 111s 11111 1111111t11111111 1e1l 1,1 h p1e1 11111 11111 10111 1ha1r1 111 11112 IN 1111111111 -Xnd thlough the 5101111191 he1e 11el1111 Sweet N111 ice 11111 h 11e 111111111 11 hen so1tl1 toll thc e1e111111, bell And l11eQ Nhmt 111111-e must end We ll meet agfim 1n hea1e11 '1lJOXQ 011113111181 shepheld 111en11 N 11111 SxNI11R P111 S71 J J J C5F-JGKSPLJBSP1156PJbeFJbfiFJGSPJLSPJQQPJLQEJQQPJLSPJGGPJB PJQQPJPJQQFJ fi?.Jl:q?Jl:q? 531 1 N1 531 1, NE ' 591 A We 531 1' Ng ll" 111 1' 13 Q! 1 ' 1C-f 212: rig 111 We Q1 71 1 KG f 2 - Y 111 ti' '1 1'i1:11tly 1'111'ist1-11 j1111 011' 121 ', .' 1 ' , '1" -1111. ,322 Bel ' 1 'I 111- ' 1111 2 N1 1', 1111 Thi. f '1 " s t1'il111t11 .'1'1111. e..., .. J .,,. ..,, wh- 1 111-S lP1'1.1l1'l' 1111- 1 1-11 T1 .' 1 ' 's stuff y ll 1 1111, 1'1'it f ' ' f 2 2 '2 '1 i f ' "Q Yo st111 111 hi'r1i1111 1 ll. F111' with El 1"21the1"s 1-hee1'1'11l 11'111'11s A 21 .'1l 11' L' 811111, A111 '1'1 1 s 11' g' ' 111' S1I"1-L' A l 1 y111 11111 1. All t 21 .'t11l'j' 111112 Ile' 2 11 he211't 111' 71111. Wit ' 'i s l' 's 111' priestly y11z11's 511 . - . '. . ' 191 jJ1 .11 1 .Y .' 3 , 235. 1-1 H , H , H ..,...1 .,,,,.. .,,... ,,,,,. .,,,,.. .,,,,.. .,,,... .,,,,. ,,,,,.. ..,.... ..,,... .,,,... .,,.... .,,.1. T H E A C A D E M I V Q! IC UN 1 Ly ' 'iffo lcazzffmff ll 1711 lid c fbvrzzzmcal l 1 L 1 1 1 lnlllllt U i x 4 Q X h t th ink x cnt n l we nmx lill nk lt ind mn N x nn m1 mn hele bg mx ll X l L lll XX L m t ut dl ippcnntnun ln mul l mm unn Qheextul l0Xllll. lxlllillll Itttllt' th Q A U It N OX -Xnd mn heut xou undel tind -Xlxx 1X'sI61l'lX ilu iw W1 lng lo gnc us 1 helping h nl Nl X den I ithel the loud Shepheld 110 mu to n n IX S mul chouet l3lLNN1IlL on mu n mln puostlx toll and 1111 I' qc Q 1 b.q?JC:q?.JC:q?JQ:,i?Jb,q?xJbi?Jb6PJl:q?lJ 6.?.Jbfi?xJb4aJl:q?JC:qEJl:qPJb4?J?kJb4a3l:q?:Jl:qEJl:q?. im g.: 'Le 5-'JN A ICQ s Q' Dx Q! Dx 152 Q! Q! Sl 16 Q1 X ' A O ' ' J 5 Q! "l'is luv you wc' Stillll th's moss: px lfull ul love and lc-ziltyg Lista-n tn our huncst 1r'l lltt' 24-V M21 lc in all s' '-ity. lfm' Ylllll' kinrl cw porztifm Anal -'mn' loyalty so truv. Wa- sim' -1' lj wis ru 4 ' jon: lv -Xml 1 'uis- ' ' '- ew .... W4 "s wt' L-han" v 2 -11-V 43311 I: jc ' 'ss' ' ll '. 11115 Soothing sor1'mx', grief and hvzu'tzu'ln-s, gg, Yo are V'th us Q' 111 ' ww -. 3-V ln thu ids ' 's' ' - ts Yu - lmrixfht smilvs do 1 fzulvi We H'-' ' lm -are ' nd aid. Yo "- our friend ClIlC9I't' and l jul. A , ' 2 ' s W' 's z . . 'z ' 2 z "ll' I Spa. ' 1' s 1:11 j years. 2111: .'h 'H ' A ' - s YS j .,,, ..,.. ...,... ,,,,. .,,,.. ......, ,,,,,.. ,,,,... ...,.. ..,,,,.. .,,..... ..,.... ..., ,,.... . ,,.,,.. ..,,.... ..,,... ...... W Q 3 Q f WQQQQQQQQQQQQSTHE AUUNUUCQQQQQQQQQQQQQQ J !B3z1'11c111'2a1!7221'1111111O12122111Z1Q1 SYCSZFZYYTDOM A 1 f 111111 1111 1111111 1111 U I1 1 11 1 11 1 11 1 11111 11111 N LK 111 I1 111 111111111 ll 1 1 11 IC 111 RL 1 Ill U01 11111116111 11111 1 1 f 1111 15111 11111 f l 11111 111611 111115 11 111111 lL 110 l1L 111111 '1111 11 L1 41 till 111111 H1 1111 1 XL 111 1 1 1111 1111 11111 111 11111 1 11 1 1 1 1111 111 1 1 1 1 ll 111 1111111 1 11111111 111 1 1 1 1 111' 1 1 1 11 111 1 GI 1'h 1 11111 t ep 11 1111 1111911 1 lt 1111 1 1 11111 llllt 11111 T111111 111611 1 11t 11 1 1111 111 x 1 11 111 1111 lt 1 Xl 11 1 111 1 ke 11 Ll 1 L11 111 T11 H111 1X 1111119 1 1111111f 1 11e11 tl11 ill 111111111 1 1111 11111 mem 1 xx tl e me 1 111111 11111 PI 91 11 1111 exi 161119 11 1 11 11 1 1 to 11 m 1e1 11111 16211111111 gf Tl 11 11911 LIIX 1 1111 xx 111 1 g110Cl 11111 111111 111 f 1 x 1 11 Ll 1 1111 111 1 111 I 5q555P5a4P5a5q5P4P5q5q 5455552555 qsqqq 67- M We U W N FG sill: 7--.Q M N Q Q 3 N J E M Q SUN ft? Q Q U N N E N E 1 JJN . Af? ay 111-i1.11'1-1111511 111' l'1fiv. l'.X'I'lII'Il'1 l3.X5ll,XN, 11. S. II. Rf? 531 fl? "1 11111 flu- ll'lljl. H11 11-11111 111111 1111 If w1 112-111111-t11511lx'ctl1c Yill'. is ' l' s. 1.1 11 : 1-1. 6.1 Y111 1111 11 lllll s11111 l1'2lI'11L'fl that 215 l 1111 5111 1'11ll W1-11 these I'111'11111l21s X1111' s 1' s .'llL' ' -ss Clliil s 12 's 21111 Q . N s211'- 111' tl11- 1:1x'111 11' 1111-ms W11' 1111111-1'1. l t Qjj I-mu js 1111 ,H-921t. 1111 l21l1111' t1111 2 '1 1s. if 11111 1 1 I' 111-1121111-11 l'l'11R1 th11111. 5' llll' 221:11 1111lt' it l11'i111s 1112111 111-211'1-1' the 11119 '11 al. imswers mlm W. mm 1:1133 A1111. 111. l ' l t k ' tl 1 SO" t I-' " 1111ls. 215 51111 lc21x'1- this s'1 l li 111411 le2111s 111 s 111-55. 11111 211'11 1111111111: 21 life ' Q11 " 2 1' ,512 l"111' 1w'l '1 j12 rs 5' 11 l1211'c 111-1-11 111-1' 111' 111115. F1 1 ' tl111s11 1 ' llems 21l'L' 111' Illl' Hill? HY' 5"'l 1' tw '11 'Vi ill' 11111111 SiS- L1 ll-ll.Slll1Qll 11211111'1- 211111 must 111- s11lx'-11: 2 1 E.7"'i 1111's, 111111 1121111 1111x'11t111l 1111,-sv 5'Q211's lll' tl111i1' ll 11111 1111111 s11l111i1111 will 111-11111111 fvfllllg 1-11-1'11:1l .-,A , , l , , IL: 2 l ws 1111' 5' 111: X1 ll 1121 '11 110- llIl4l1'l' 11111 1121 1111ess. l111t Yflll l121v1- 21ls11 1'1J1'Q1v1'1l 11111 1 ,s -N . , , .l.l 3 'Tlx wut' 1151- 111 5'11111' 1'11'.'111'1-1111 l'21s1111'. 21111 I1 ' .2112 2111 'lllll f t11 whl '11 you wlll 111- fflq U 11 1u' 1' 1 1h N t111121,' witl 1211113 1.11ss' 1.s 21111 '1'1SI'S 11 1.11 111 s11lx'1 110111. 21111 t 1 terse S1 11. 1111 5' '. "I 111'21y 1111t that ' 111 2 '- hem "li:- t 11 I' 112 1215 211111 t1 1 A 11121- 11111 11' 11111 Yl ' 2 '- 1111111 me 2 s vill lv 1 5' ll... Ullil' ser 'Q 21s ne Tv 1'1'11 evil " 1111 11 -i1' 11111 the ' 11111 '111 1' he 531 1- ' . .5 .' ' ' . ' . :TJ 111 n 211 5' 111' s 1- '1-ss Ill 11111. 11111 1'111'5' small. M1111 11911110 you 21t- Y1 - at l12 'Q 1 11 1111111 11-2 ' ' 1. 21 11111 1 '2 . 2 ' s'l1' l. j t ' ' t1l11 E311 1111 ' s11l1,1 1 1. 111111 th f11'st lessons ' re 211- 21 j ' 111 's l-111 1 1 1 .' s ' f XY21-'S dex' 11111 t 11'i11 'iples 211111 rules be 21 191111: 211111 'WP I ' lips j 2 ' that cgi, l1'211'111111. Thus in Al f -l '21. y1 1 ' '- ' '1'11 this 121111 l1x'1-s lz 'l "h 'S 2 l1:1t11s ,Ig I'K'l'llill1 llfi' 1215 211-1- '11i1111 t1 w11i1'l1 -'1111 thzt xx' i-1 is 1,-vil. T1'11111'1'l,' She t 11 j Ill' 351 QA. , ., 1 1. fl 1 111, 1 fu ,,,,. .1-' ' ,1,.. .,.,.. ..,... ....,. ...... .,... -.,, ..i, .,....-"' ..,...- ..,...- 2"" 3 .,... . 2-"' ,1.,..1- 1 ....1 lrttle hand and with rt made the srgn of the Fross oy er you The existence of a God rs your rirst fundamental and the Cross rs the brnner under yyhrch you must march throng h lf Lyerytrm you make the sign of the Cross you make an act of fartlr rn ne 1 ar pr rc m e gr ance to th at I' arth As years went on your knowledge of C od ind ol your dutres toyvards Hrm rncreas d lrom your Latechrsm you learned that lod cr ated you to know to loye and to scrye Him rn thrs yyorld and to lrye with Him rn an eternal blrss of happiness rn the next It rs the only yal d answer to the whence the yyhy and the yyhrther f your cxrstence You yyere also told that thas L od creating vou yy rth free wrll has gryen you ccrtfarn rules of conduct yyrrtten n your hearts by nature s pen and taught to you by the infallible yorce of the Church roar lr aye learned that vou haye not only 1 mortal body but also fan immortal soul yy hosc goal rs not thc graye Yes vou were to work out your salyatron 'and that t rs rppo ntcd unto man once to dre and alter this rud ment reccryrnr. the blrss of heayen as a reward for faithfulness to beds laws or the sorrows of hell as r punishment for rnfldelrtv I n ed not recount all these basrc truths of your relrgron vou remember them well Keep these and thev yyrll keep vou for they are truths based not upon personal ex p rrence of man but are the eternal words of Cod Yes my young frrends they are sublime truths and protected as you were by the tendr care of vour parents guarded bv the enyrronnr nt of 'a Catholic school thus shielded from mfany temptations rn lfe you haye neyer ncountered any opposrtron rn belreyrnr, or obseryrng them and you haye found rt easy to accept these truths and to lrye according, to therr precepts From now on you yyrll learn the yeracrty of St Pauls words Lrfe rs a battle and this battle wrll soon begrn whether you seek a higher educat on at some other rn trtutron of learnrng whether you yet r mam under the paternal roof of your par ents O1 go out into the world to earn your S A own lryelrhood In the Gospel of today s Sunday our Lord warned Hrs Apostles of the persecutrons they should haye to un dergo for then belief These same yyords He addresses to you this morning Xou wrll also haye vour cncmres and they ar thrce thc yyorld the flesh and the deyrl The riches and the pleasures whrch the yyorld has to otfer may soon be an attr ac tron for you Th scemrng, prosp arty of the worldly minded oi those lrttle concerned about relrgron or God may draw your at tentron and their apparent success may tempt you to follow their rules of lrf 'ret remember th success of those who belreye rn the worlds ends as the greatest of goods wrll 'rlso termrnate with the yyorld The crrcl of your acquaintances may enlarge Among your companions you may number some who ar not of your I ar ot ers who are of your Iarth ut who haye left the yy ays of Cod Occasions may arrsc when these companions yyrll rnduce vou not to be too anxrous about your re may eyen laug h at your fidelity and seduce you to gr aye sm Should thrs happen then remember you haye learned different principles while at school Follow them The yyorld and those of the yyorld rr wrong, yyhen they adyocate a doctrrne or a mor alrty different from that yyhrch you haye learned But do not stop there The Sac rament of Fonhrmfatron mad you a soldr r of Christ Your trfarn ng her at school has prepared you to be 'an apostle and hence neyer be ashamed ot your relrgron nor of ats dutres More than this be a lead r for good among your frrends and acquarnt ances You also haye an enemy rn yourself Pe c'ruse or orrgrn'rl srn mans nature has be com corrupt and from trme to trme this dep ayed natur may demand lrcense and then rt rs rmportant for you to remember that your body rs the temple of the Holy Ghost Therefore keep yourself pure and ayod the occasions that mrght endangr or tarnish that beautiful yrrtue F nally there rs the thrrd enemy of your soul Satan Qt Paul t lls us Our yyrest lm rs 'against prrncrpalrtres and powers agarnst the rulers of the yyorld of Paqe 'y me t56656655555556E6G5565666E6W6556655556 fi ,jp .-....., ......, ...... ....... ....... - I, ..-.. ..,... ......,, ..... ....., ..-... UeeygyeaayeaMsTUE ACADEM1CaaeyMyMQQy?QQE . V . V ' V V . Q . V . ' V D L f r - L . r , Z Z, - - Z, ,K . 31.3 .,: the Triu Grd z ad c 'lzai your :all - a ' ' , ,- a ' K ' ' v . . it l ' v - - -K' , . I - , ,' 1 . . . V K- . . K KV . LV . . ' .U . . NV V - . . -V ' 9. ' v V ' J ' L' F ' Y ' A K my C x A v :V Q ' . V ' A V' V' , K ' V .' . 9 UV 2 , V ' 2 . KV . I. :fig V ., . - . . V ' i . , V . . . - . V . V it . 1 . V 1 . K a t c N ' ' . Q ' ' '. ' ' s ' 1 'e Q ' F: 'th. :egg .V -V ' Z ' V '. y .. . h K., V Z . .V . 92 ' b y 1 ' 1 Q 2 . V ' ' ' S V 2 '. ' J - z ' J " ' ' V .V , 2 , . V 1 LV' t V I 2 ' LV Z .V . V - told of the truth, that you are in this world ligion and your religious duties. Ah, they ' ' ' ' sz " ' V a V "i j ' z I z Q ' ' j z J ' Y: 1 l ' - ' ' -' r '1 ' . ' . r' 2 , :jg V . . V, . . v. . ' Q . y . '-2 - rl VR y K . . VK K I V V . Z .C V . , ' . ' . U H . - " . ' 1 ' 3 f 'e z : ' . X D V . K ' NV V . ' ' V V A, , , r ,- K , , K - ' . ' .. ' 2 1 z e ' ' ' ' ' V .' V . . V ' 35-. ' . 3 ' . f f ' ' ' ,. Q 3 . K K KV V 'V U. . D , ..,, K, - . K - " i , -. 3 ' " ' . 2 'S 1 za - .v V , V . 2 V K ' ' C ' , Q ' . ..' . u ' I K. U Q K v v v K mx u 'K V - L I -4 ' 'L rf ' 1 . . z z e' 1 f . ', , Y 2 ' ' - Q A ' . i - - V V' -K -. v. L, . V353 S" ",' e-. ,V ...V e. .," "'.- z' - 'g'.....f'. ,332 L V - V . WV . V y Z Z' . . V . Na sa sa sa sa sa sa sz sa sz sa se sa sa I sa fa 1 sa sa 9 '1 C' L thl d 1111ness '11.'f3lHSt the splllte ot 1111k d less 111 hlgzh pl mes h 6 12 no tolyet th 1t 111e1d1 1t l"1pt sm 1 111 sponsols 111 1ou1 n1me lenounted 81.11111 111111h 1 I1llI1C1itl0fl 1ou s01emnl1 le11e11ed '1t 10111 filst H0lX iommunlon Slt ln IS an 91161111 of Cod 1nd 1ou b lng bod s lrlend 11111 h11e S1tf1n 1s 1ou1 enemv 11so But he 1 1nl10t h 11m 1011 18 long '1s 1011 1 m1ln 111th Chl st 101 Chllst hw 01e110m hlm R6IT18I'I1lJCl the 110rds lnsellbed upon the me 11 01 St B nedltt N111 the Qitlt'-ffl floss be 1 llght 11nt0 me Iliff m1 le 1de1 the 1XlLlxGd enem1 In th s blttle of llfe m1 tllends It ls HLLGNQIIY to lCLdll th1t of 0111se11es 11e 111111 Yes Chllst tells Wlt Ollt NI 1011 1111 do nothlng Theletole be tfzlthtul 111 1011r pr 11e1e molnlng 1nd e1e nlng IH 10111 lttendfince at H0l1 Mass lnd ln 10111 d 10t10ns to the Blessed QIC 1 1.Yl1l.l1t h ssec ll f n 1111 XOUI N011 thele IS lust one mole thlng that 1 010111 In 10u1 b1 e ngrunst XUU1 IlLI'I'l1LN It H111 l11ppen t 1t N011 11111 be 11011nded th1t X011 11 ll 1111 111t0 N111 H11 1011s sln Should th1N llfllflltllll 1te lY lllppen then lem mbel th'1t God ln Hls n1e111 111s lnetltuted '1 slel 1ment of f01 gluness 101 those 11h0 lepent Be 1er1 1111010 llld llCl1l1GI1f 111 let 111111 tllle QIL liIll011t 01 Pen 11119 Qet 1 llmlt be10nd 11h11h X011 11111 not 11f11t to 1ppl0f11h thls Qulament and do not forget to 1ene11 10111 stlength 1nd Cod s fa101 1t the t1b1e ot Commun on D0 thls 1nd then no H111 tel to 11h1t 101 1t1011 ln llte lt mf11 please Lod to call 1011 no n1f1tte1 st1nCes m11 s11110und that XOC,'itlOH 1ou 11111 be 11 success And now looklng buk upon these 1e1ls spent hele at sthool 1011 LiI1I10t b11t leel glateflll grfltetul t0 God f0l the glflte ot Fllth glateful to 10111 p1l'ents pdstol 1nd te lthels fO1 the mare 1nd 1nte1estthe1 h 11e sho11n ln 10111 leglld A st0l1 IS told 01 the l'mpe1o1 l'1ed111l1 111 11 ho h1d been tonfined to hls bed fo1 eome tlme th 1t on the elghteenth b11thda1 01 hls dmghtel he ln11ted the pllncess to hls bed slde It X118 the d11 belore hs de 1th She 1 1me stood besld hls bed and 111th teals IH hel e1es ehe looked upon her tdthel s pale counten1nte He had lost hls p011e1 ot speech bllt hls 11the111 he1rt thlobbul 111th tendel de10t10n fo1 hls sol 11 hat Cllcum 10111ng Lhlld 1nd 011 cl plete ot p1pel he 1110te the 11o1ds Remun upllght 1nd 111t11011s .as 1011 h11e 1l1111s been Thls 18 thL 11st 111sh 01 10111 dung I1the1 hls 1 11so the 11 sh 01 those 11h0 h11e 111ed 101 1011 durlng these 1ef1l5 and 1ou 11111 fulfill thell 111sh lf keeplng the funda ment'11s 101 the1 11111 keep 5011 And d lng thls X011 11111 1011011 Hlm V1 ho has s 11d I 1m the 11 11 the truth 1nd the lfe l'1LV FATH1-R DAVIIAN O 5 B 11001111 1W111Ne1ver be Sorry F01 11 mg 1 pult e OI dolng., 10ul lL1Ll 111 t F01 looklng' btfole ledplng or healmg beforn Judglng For belng klnd to the D001 For harbourlng clean thought For tandlng' b1 1ou1 prmcples For stopplng 1ou1 0818 to gos lp OI belng genelous to an 81101111 For asklng pdldon 11hen ln 61101 For helng quale ln buelnes deallng F01 glklllg' an unfoltunate per on fl llft Ol plomptness ln keeplng 1ou1 ITFOINISC UI puttmg tht be t tonstluctlon on the act of othol I uqe T111 P065Pblfaibq?-21.4P054PdbqaibqPsdbqaiblq?-26:4PJEGSFJGGFJLSEG ..... ..,., ......, ,....,. ,....,. ...... ...--., 1 1 ,....,, ...... ...,.. ,..,.,' ,..., 111- -11-ee'-11-esfff-e911-ee-11-ey:fee T H P1 A C A D E M I C 4911-ee-11--ee'-fe911-es,15Qs,1EQA 101 . . 1 .. . . N S iz' 11 J ' 1 "e- .2-' 3' X V ' ' , 1Ep. , 11- 1. D0 5 - 1 . .- 1 -1 1 t ' 'I 2 2 'z j z -z , jo ' ' . i . z . - 5,11 . -. .3 .-2 - t, K, -, . , 3 5. y . . . . , 112 - D' 1 , 1 j e ' 1 ' .' -- IL" dz '.'. -e "1 zj z- ' ' ' 11 ' '-S j ze It iw if '- - C, , 1 ., V' . 1 . X . 2 . C '2 9 ' N 5-1 I . 3, . A, Q LZ- ' f - .1 11'- -1 . , te 1:12.-Q 1 1'1-11 1 1 5 - ' ' I ' . V 1 f' ll11z11'1liz111 Alljllll. Q Q, I , l ' , ll , 1 ' ' A ..,. .. . . . . .. , . U: 1 . 2 I beg you 11 mt t ' ' et. Q ' zttl L- t- 2 f I 12 . 591 ' f. - ' V .. .1 q . , ' j V. V ' fl" ,,.. 4 H , , t K, A. . . . :Z v s' - ' z 'A , ' ' 'S' " I '. .z -- U I ,Z , 2 1- '11 5,11 ' - U' ' " z ' ' - ' ' . I . . '. . L" 5.-JE 0 I l l L.. 5.11 IL" 2.31 V 'V' -1 -- lifl. RQ, 6.3: F , - T v , , , A is u ::Zf.-' 591 . , - ' , . . 1 ' IG 5111 ' ' -, IC' 31 S I 1 3 5 - ,Q-.. 5'-A . A , . ' . - .I IU If . - , S . 5 . . ' . . S .Si IC., gd EQ 45 XLPJ wc- Qkvrjyrx-hw X1 A Iyqlg , 'ur'?-Qc' 'IQ 'm 1 X ' QWIWG LMI X 'L 4211 SS Ilghrfg XX ""6III'.qg4-'III r X X iff I SIIQN MM ill 5 oll I A SA XXI I XS SII I-X I IIIS IDX I I I II I-X HLIxI IN1-X II 'N I IIS I Ins Nlotto ' um Q 1 Llasb Lolurb SIIXGI and GIQQI1 Llasb Flow er NI 1101 UN Page E161 cn g'iP.,6?.,L5?.,6?.,6?J6F' 6?',6?1, 4P06?.,6F.,c5?s,6?.,gS'PJ6?.,?.,cfi?1,6?1,6?l,Qi?' 'A4"'. T H I5 f I D 41 A I "4.. "'-'-4 5-JI i I rt? X UN - W X1 ICE V-.eA:.?Q,5-1-5:4191-J'7ui 5 JI mil I !!"' bf I qdknl' QE?" bfi xxx X : Ir' "ffl fx: IX I XP EN ' fi '3V,.,-,qgigf 3158. YV ' If f 51 , I. X W Iv , Y I 59N f ,A I f 3 'VE -.. .... 1 .. . 'VE EJI QI M,x"l1.1m,x I. .' Nmcu MAX . . lzovlili ,I 1c,xN1-:'1"1'1c A. ICYICIIS ICIJXXXIIII IIII: :man SLI' 4: ct 1: ,. sm: Q1 A1..xm' M.,x1:cs,xl:lc'1' .mv ms WAI,I.Af'I'I 1: :ox c:1f:N1f:x'114:x'1f: .1. ICYICIKS Ig Q, 1.11, 1: :ox D! Q.-H V I lx, A : if . fl? I ro D 1 lt Pa t1'1z1 . v i ' JI lla Q! W5 ZIIJ3 NE gum II :I I' I' " I1 I1 I1 " I1 If I: I2 I2 I 21 21 'I " 52' .,..... ...,... ,,,,, ,,A,,.. .,,,,.. ,,,,4,. ..,4 ,,,,.. ,,,,,. ,,,,,, .,,.,,. ,,,,,. ,,,,,. .,,,,,. .,,,,,. "4A""' 5? 9 ""' """"" T H E AC A D E MIC ""'A"" 5? """"' 5? G """"" ""' 1:g91:N...f ::N...f z:N...f :Rf 1 'A-.,,, :rife 1, 1,1-1.1111 1:13 Q? N1-XTII IDA M S-XXIII fx 11111 1111 1111f11j111I11l1f 111111101181 T1I11j 11 1 111111118 1 S1111 N111 11111111111 MI IDS 1111118111 11 1 1 1 5111168111011 G INIIJST 11 1111 111 111 11111 11111111s1'111 117111111 G' X NI OL 11111 111 1111111 11 Sl 1111111 11 1111111111 111111 111111111011 I1 Sf6l111I!l11 F 11111118 111 11 1111 11111 1 1 ll 1l 1111111 fl 811171171618 1 ll 61118111111 L 1-ff Ill 4 x -YQS ""f'--tvs? L 3w 11.2-'f ox. 'sf if I-...--1 1 1, 1 'X 'N 'N 'N 'N 'X OC1c.f?.1r. Fun. Fan. Cm, Cnc. aJb4?Jb .115?.1c5f.115'.1c5f.115'.1r5f.1'.1c5?.1c5E1c5?.1c5a1 W1 KG fn.. x '-fa fix 1 V N 4 WE ' J' JJX 1 r ' Lx. LE Sw .11 1 1 112 gi! 512: T AE , , .- . 1 . 1' 'I ' U1 4 f1l1' 111111 11111111 11111w 1 ' '1' 111' ' 1l.lj 'nj . ' - '- ' ' - N I I l Y u Ulf, E, ..,. I - . - 5.11 I - - XY.-XLI.. ' 'I 'I .TIN -Q - .-111 1 '1, .' '1' 1'1'1111'11 1'f 11 1' 11i1111s 11' s1, :ig -- .- 1 rug 111 - 111 SX . ' 13 I R 2 If 1"1 ' 111'1'1'1'111 fx 1' ' 'A l 11111, 1 gil W11 ' 11'11 1l1'l', 111' ll1'l' 111, 1.11 1 X65 Circ: I - - wx' 1 1' 'VK -'.'A- 1- :A .1 1 . 1 . 1 'A I 3 P W1 ' , f'11111'1,1', II ', 11'." ' 1"1 Y111 ' su.-: 1 " " t 1 '11, an ' LE ay 1' KG .. , ::3jf7 'A'. ' - ' ' CLICNIGVIIGVIC J. EVERS E I : .X " A 111 l .'11111, 111 11 ' ' -1 2. 1 i- V ' ,' '. If " 1 191 1 'LE 2'-71 N " --1 31 . - We Q1 . 1 fm .-1 - 1 fig -1 11'- , xx., TQ 3 QVV. j -:..,4:il.-.7?..'TZL'. 3:-'ii-'.-:. ': 1f":?::'." ' 35, 1 fix 1' ' 'N 'WH ' 153 Q1 1'1.' 1 7vll'I 11' H I A H .... .... ..,... ........ .... ..1..... ..,...... ....... ....... .,,,... ..,,,.. 5 ",- IDA lllll IA IIUhI IM-X nulerlqrwrnzfs mt nz Izm 'lfnnusml 'NI'I mms M111 1 1 1 s s nn , 4 M yfyiu I!-1 gl ix I INK Ahll PI AQRPP nr, num 111 1 I f'I6'l1ffll Ifs 2 1 Wzfllc SUQII f BIAQILIQ' I Ilzllfsf IH s thru n K nldsm flz MAPY M-XHFAHIT IACOLQ 1 Lays an uuzfsf PIIIISIIIUII Q And all ,Ill paths are puffs Pmzuhs j'-fl III I s..N,:: I f'L.. hifi A-11,11 Pam Thzrfrcn 'B 'D 'D J '3 'J L ?lJC:q?:Jl5?J4.,q?.Jl:q?:Jl:q?.JC.q?sJC:qPJQSPLJGSEJLSFJLGFJLSFJQGPJ ,QFEJFJQGFJ fi-FJ fu X wg 6:3 xl X , K flg 5' 1 .v' M4 in - 'I' ws out Q .-!nNL:,. ,g-1' EJN ' fl? fix S fbi 37 6.12: I it 5'-A f L5 Q1 . ' 1: ' . . ' , , NN ,i jf-4 Ku ' , l f, I Il".'IUlII ' AIFIS. ' I' w I . ,. C ,... A ' fl? . .I l'IA.' 'I 'TIC A. ICVICIIS ' K . . , gf. C11 .' .' "rv 111' siglzf, lm! nz 'ril 11"11.- 1:25 .0 fill' .'nHI. ff- P 1 '. 1 I .A,. Q , , , , , KV? U . . 4 I ' . i ' H11 l SI -- 'J ' 1" zvzll lull ll mf A111 P 'f 1 'f fl bf' nf' 'ry. fjy .' . 'I '. - , X 11 Q in fL2 Ile" 1 f wks ll mffrfyf' miyhf KIIIYIVII 0 5 Szvfwf as flu' 1H'Z'IlZI'IlSl' peepx 1H'Nf'Clfl1 111: h , , -... J ' m K ..-' n . 1 A f . 114 I . A ' I-. . If r W.. 5. 1 fge g'JX , fig 1 X fix f f 15' ,. .xg ,, 501 if -3.:T " + We fJ,,'Qgf1f'Qg:1fQg,f1ffQg9fU "Q'- 0 QC T H E A 11 A 11 111 M 1 1' JwfycfvffeicfffJcf1f'5g1Qg 'e 'es' 'af' 'E5'X..5'A25' .1 -..f"1f'x.. .f'ef'x.. .f'es'x.. xl! Sue- Sfzzcred Heazzfzt Annex The Sacled Heart Annex 18 1111 1te1l 1111 the same block dS the s1hool but o11 the 11111 o 4th st1eet 'md 7VIlll9l -X nue It be1ut1ful f111me bulldlng Ullltilllllljl' 11111 storles It IS flnlshed on the 6XfCl 101 u11l1 I1 heaxy 1o11t of 11e1m cololed stu11o B1 111 16 used fo1 ornamental t11rnrn1ng: '1nd th wood uoxk IS 1olo1ed brown The 1oo1 1 COX9l'6d ulth an asbestoe 1om11ost1on m1 terlal wh11h makes lt hrs 11111111 lhe l1111l1l mg IS fitted out mth 1 mode1n he 111111. system and com enlent elect111 11 and plumb mg faulltles The Annex IS d1x1ded lnto tx111 de1111t ments The S1ste1s111 St 'Vlux 1111m I 1 xelton who h ue 1h 1111 oi the s1l11111l rn 1l11 then home 111 one 111 these Clllllllfl' th1 s1l11111l Page Four teen n111111h The 111h11 de1111tm nt seuee as 1111 111111te1s 111 f1llS who x11sh to o h 11 th1 -X1 111 1 1 Nst 111 men 1111s1 1 111: 11111m 1111111 l11t1h111 lllllllljl' 111om 1111 11111 1te slee11111g 11111ms Th1 11 1ut1111l 11111 1te 1h111el '1dds much 11 1 IL IXQIILN 1 the I1 11111 111 11l11111 Th1 11111s11x 1111 n NL 01 ll nn 1l 11 1111 11111 111 th1 A111 11 lhe Nlllltll s11111111 111 th l1111ld1ng LS 1on xen1111tlx 111 111111111 1111 the 1 Qldent Q u dents xxhel the-1 11l1t1111 s11e111l tLltOl1I1g ll 1h1 sl 1x1s11111 111 11n1 of s 11s 11 s s 1 sturlx h1ll 1l1n 1111 111 1 lt sl1e111 1 N l' PH 4? 4? 4? 4? 4? 4? 4? 4? 4r 4? 4? 4? 4?? 4? 4? 4? ' f. " l . ., A ' -"H" ' 59" ' 1 1 V . . K. ' . .wr livi 1 . 1' . I' . L. 1 g f .' ' 1 1 ' ' 1 Ve . is 21 to sc 1111l 1 1 . '1 llmj. 1 ' " ' ' ' 1' ' ' Th- 1-rs' illlli 't . t -1 fsts 11' Z1 -. ' 4. .' . .' . ' ll . .' .' , 1 ' ' ' . ' 1 v . r 1 Q 2 , . kv . . ' . -i . 1 Z I 1.' -Z K, 1 ' 1 y.. ' ' ' - ' ' . ' ' 's 1 tl Q 2lttl'2 't"1 11' i te" ' ' the ' ' " C S . ' ' 2- lJll'l ' . 1 ' .'1"11t 111' 111.'i' 1' ' ' ' " ' .' ' ' 1 ' '. " ' - the A11 lo 1' is 1 s '1 2 ' 1 1e'. J - ' ' ' - ' W Q 1"z f. " 'ef .t- ' "' ' ' z ' - und " 1 1li1'1+1't 111: ' ' 1 the 1 .".' ' 1' . 1 1 " 1111- Si.'1f'.'. lt 1' 11.'i.'ts 111' 1 .' 1' 1 , ' ing ' ' , ' 1 '1 ' 1 'fl ' 1.'- 1 '1 1'111 , 1'1'1-1'e11tl1111 1'1111m z1111l 'i '1 e A 1 'ng " ' ' .' " 1 J' 11111 1'1111:1. I'Z1..'1: WE11: , ':35. I 22 fi 52 'sg ga, 'sg .FEI 'xsg -52. 5 ,sg ,sg ........ ...... ...... .1111-. ....... ...... ....,.- ...... .,... ...... ..... .,... ..... ......- ....... ..,... .115-fb S?Q?Q?QQQQQQQSTHE ""' ""' ""' ACAUEMWVQQQQQQQQQQQQQE The New School At 1 meetrrrg of the Parrshroners on lanuary 24th 1939 rt was definrtely de crdcd thrt .1 new school should b burlt Ly sccrct ballot 1 burldrrrg commrttce was choscrr corrsrst ng ot Mr John Jenck Her nrarrS1rrder 1rrd R I Zachman At the requcst or Rcy 1 rther Bonsyenture O S B the Rey Father Hrldebrfrnd O S B yy 1s rppornted charrman ot thrs commrttee Dugrn and Reyerman of Portland yvere selected as archrtects and were rnstructed to draw up detarled pl rns rmmedrately Vthrlc thrs yy IS bemg done the commrttee men h 1d to keep rn mmd the fact that our Catholrc people rre doubly taxed for school purposes and for thrs reason expenses and cost or constructron had to be kept down to '1 mrnrmum Notyvrthstandrng thrs fi nancr 11 restrrctron the men rn charge were determrned to burld a modern up to date school Unryersal prarse attests hoyy well they succeeded On March 19th feast of St Joseph the people ot Sacred Heart Parrsh assembled on the grounds to break sod for the burld rng Rey Fr Bonayenture Huesser 0 S B pastor ot the parrsh turned oyer the first shoyel tull of drrt He was iolloyyed rn turn by Rey Pr Hrldebrand Melchror O S B the burldrng commrttee and finally ness the eyent It yyas thought that eonstructron yyork whrch was under the superyrsron of Ed Fessler of Portland could proceed wrthout rnterference yvrth the Old Academy How eyer after cement for all the foundatrons had been poured and the framework started rt was qurte eyrdent that the old structure was rn the way and had to be demolrshed at once Monday mornrng the 25th of Aprrl the order w1s gryen that the Academy should hc torn down The ehrldren lent 1 helprnc hand rn moyrng the mmy thrngs yyhrch thrs brg burldrng cont rrned by nrghtt1ll the contents were stored rn the P 1r1sh H 1ll where rt remarned untrl the new burldrngs yycr completcd Th crrpenters were set to the yyork of d stru ton and beiore thc crrd ol thc w cl thc old l1rrdrn.1rk was doyyrr and gon 1 thrng, ot thc past On the Prh of May Italran Interlockrng Terracotta trl was order d d rectly from sr On the first of June the mrson work of lryrng stone trucked from the Srnctu 1ry Quarry rn Portland yy rs st rrtcd Tlrrs storr tacrng on the front and srdes of the school sets off the burldrm, rn 1 yery strrkrrrr. manner 1nd gryes rt 1 beautrlul mrssrye rppearance By the mrddle of August the c rrpenters were drschfrrged Then the clerrrrng up or the yard 1nd preparrng of the lawns was undertrk n September 8th regrstrrtron took place 1nd regular classes started on the 12th Formrl dedrcat on was deferred untrl October 2nd rn order to grye the te rchers and puprls an opportunrty to hrye clrsses and school work runnrng smoothly The ceremony on thrs dry started wrth '1 Solemn Hrgh Mrss -X Brnquet Drrrner was seryed rn the Parrsh Hall bv the Irdres ot the Altrr Socrcty The Hrgh School l rrls yyarted on the trbles dressed for the first trme rn then unlforms I by Rey I-r McD y tt rssrsted by Rey Fr Heesrcker and Ir Lours Sander Th school yy rs then blessed 'md dedrcated to the Srcred Herrt Among the promrnent yrsrtors from OUtSld8 were Sr Mary Wrl lrams yyho came wrth the first Slsters to take oyer the mrssron work rn Trllrmook Mr Tom Handly rn old puprl was one ot the m11n sp rkers for the day Another yrsrtor of promrnence w1s Mrs Belle May Bothyyell whos parents were the orrgrnal founders 'rnd bu lders or the old -Xcademy rlso Mrs Ann1 Worr 1ll who don rted thc screrrcc room rs r memorrrl to h r srster 'Vlagdrlenr Rotter des Brrsry Other spcrk s rr 1y yyere yey -Xlcr Herbel 0 S l Presrderrt or Mount Angel Page Fzffcerr J .9 9 9 Q' 5. J Q 1 ' ' . -'L. ' - - . , .9 . . 9 .1 . .L. . . A ' . . . Y : H, ' - . ' uv , . ., ' 3: . L. E . ' . . 1' 1 1 4 v 1 1 L' 8 ' l x ' 1 Cli , 1 . - 7 v. s . I' , '1-'1 ' 1 ' ' ' ' T' ' ' - e, 1 ' f ' 1 ' ' . . VA., V . .wi ' -. 3 -- L' - . .y ' . , - . tri .' 1 I J. . . I V . .C . ' 0 . . .C 1. U. . - 1. ' 1 '. "1 ' . ' , . . Plz, Italy. .Y y' if - ' - t,... , .K it . . . .2 L. 2 ' . . ' f ' 'K . ' l Z v' g. Y . , ' . LZ . 2 lv I , . . . ' . . . . .J ' . . Y .2 L. 5. 2 . , . ',. A. U "1 '. 'rs ' ' ' - ' 'z 'D' 2 ' " , 2 ' ' , . 1 -f . ' L, ' , K . . ' v v. . Z . . .' i ' . . L. .. K. . ' ' . ' . ' '. - 'z 'e . 92 . A. '. ' ' . . . . kj . v . 2 ' . 2 . S 1 l ' v -ks Q 'K A A v v . 2 ' , E -1 L . . ' 3 . -' . ' ' ' ' ' f' ' 1 - 1 , y kv A . ky Y 1 ' L1 1 - I vv Z v . :Kuna lv , . K. - 1 L- ' , . - hy 'S lv. K. . . .' .y . K ' JL. Y . I . . I . ' K. . .i ' Ng N . , ,l - .i ' .. . ' , D Q. 1' K. .. - 2 L., . v the parishioners who had gathered to yvit- the 'afternoon the Cornerstone was laid r r - -' r .2-' ' ' fx '. S' '. e ' , ' , ' .- In ' .K ' S' . . ' L .D .-. " - y .y . ' . . . ' K 'f K V . -' .S 's .1 . v . - 'ss' . . - ' ' 1 ,. W, . ' , .' , - v - se . . K . . .' ' , ' ' as 'r ' - . ' . . i ' . '. jg 1 ' ' . ' ' z ' f z s 2 1' '-2 ' z - ' . 'l 2 ' 0 I ' ' ' C 't '1 ' if 2 'gi U ' .'..' ', ' ' ' . I ' h wh. ' 'Z 1 . 2 2 . K. sci . K. ,Z ,- ' .' ' . ' ' 2 "S 1 err fc ' the dzj ' ' 2 P '. Fr. . 'rin 6E6G6G6E6G666565656G6E6G6E6G6GG6G6G656E 9 Q Q9 QJL o 1 11111 Ollll 1 Su 111 Assotlfztlon oi the A1 1 Cmx Q tendtnt NI1 I 1 ink R Iennett P11m1p 1l 11 mlzed o 'I1ll l.nI00lx lI11.h NI 1301 Stemh 11h e muxlt lo1 tu 1 1 1 11111111 I eltl Iountx luc L th NI aunt -kngel I 1 d Mtm the d1d111t1on tuemonx tht -Klum NIARY l-uons xt 47 If ll! V f fi 9' f 'Eff ,N 01111116 Schoo Q, A monument ot stone III 1 ltw 1,1011 N ont 0111 School co We IL DIOUCI ol wh lt we xt um I JI IH the end ue won 0111 School Xltxe n1med lt Suxtd Heut 1 H m well do o11 J 0111 School 1 1e1t hopex ue Iounded hen. Tu bllllt lOl thme mont defu 0111 Qthool lhit thex mu nexu sueue I Q11 for inc Nt'1t1 to NL e 0111 S1hool Q., II- ' K L Irv: Sllfllll T H E A C A D E M I C ""' "'t""'A "lll 'l" 0 f 1 llcgu: Mr. .l. b. I . L tj 1 pe1'1n- 1 -1 ' 1 'ad j was o1'- I' " z . 'r 2 1 aj ' L' ' 1 - 3 Mr. Th ' ' l 1 lun' wus 11' " cl by gg, I"1'ed 3 ' j . ig: 1. 1+ 1 4 1 f 1: Il . 1:3123 1 ' ' , - ' 'z ' '1'1 -' 1 1 - 1 1 1 1 ' 'HIL DN We Q! W "" f' F 53 I " " I1 xr? f' 'l I' ' fig: ' IW! KC? ' I 7 I f 11 o :ff ' Q Llif fkig We 531 ICE Q -Y-- "'- T3 fl? all .- T .-11 1 . - ,Q .-., 1, , 5-31 - . ftg I' o ' 1 ' ' 1 1 ' 1z11't ' KG h1',lzwl.'.1 wrv, .IM is I1.,xsx1: , 134. ct 4--4 "'- TD "-1'-'Y' If 'JP P I 'JP 'JP 'M' 'K' 'X' 'N' '3 S 6112210110 C 113255 Hzzszlwry' x lg Althul ulth hls kmghts ot 0 N 1 4 r L co 1 1 t dag hI1lL!hth00d lllldffl thlw lung ha h id to pass III Nuuu mn thl0llLh th iolloulng N Q Us lift 4111111 md hlllgf t As lIll,L,L he xx S md llltl, ughlx md 1 ill thu 81 mm beslc x eunmg, s c ulx levonx XX han hg b LUT16 1 Sllllllf, he xx ix lllcmui to xxibtlllff Nl t L mg. 1 5 1 urs could mm tlezt e pxgu with Nunn 1-1 he hld bun tlen ed x o f IL xx 1 thi d.1t11 xbol th cr In x 111 X h h snhuo 1 ll Pl xu nw pusec tnoug stlgu wlml u to thQN9 'Nme modern plg s Susle Lllwel Nlux limbs 'VIltlldiSiI1dL! M ix bmi-ek If en md XX illue Indson 110 Sander Iduud Pliskel md Idl HLIIIIHIHU usembled at the hound Tlble ot St Alphonxus Hugh 1n If all ot 29 We xxele put thlflllg 11 lougzh llttle test it the home oi one ot the Qqun s before thex would exen consldel u xx one of them M mx H619 the tfulu md en mdx ue hid to peliolm The sub jects chosen fox us xxele L1xt1n -Xlgebu Cenex 11 Queme md Ifngllxh We entel d mto the Splrlt 01 the xxmk md Nhou ed mu gritltude 101' b mg members of thls won- derful o1'g.'1niZ'1tion by tlking. part in the v'u'ious school uctivities. It wqs with our zfd that the studmt body succeeded in putting on the d1"1ma entitled Queen Ie'md1"1. -XS Squires we took higher pluces of hon- or to make room for the fourteen pug: who hfld just enter d. Indeed so l'11'ge w-is the number of knights Squires 'md pages that it wis necesswy to move to 'mother 1'oom. The upper Qlassmen now treqted us with more respect thm th-y had before. bookkeeping wus our f'1vo1'ite subject. With l 0 wx Xu put on 1 x111uut1ng11h1tL M 1 nhui e fpnt 1 1 on 1 lhc Tw, 1 n ins J 1 1 s x hnc s mu m thu chml Ulplllllltfd A N11 Im 1 next Xl u when ue usemblul kmghts up iound thzt IULII mgmbus had left the Round T 1bl1 'NI lk bocek leo S m e mc XX xlliu Idwn HfJYNLXel Iemnettf, md Ccnulue Ixus Ilom Du ton Oxegrm md Ilmothx Iohnwn oi Fmt Docgg Iona hui taken then plmex Nou lin mu t111h IN Lxputu ux 1lI snh ol actlxltlew mc km p them xxhel e 1 mmm L thc 0 m xx Q meg, nl u The n knoull -Xrtlxt Imnnette Ifxeu non the us pun H1 1 declimztlon umtext 1 l 1 x ll n N t111nx1e1 0111 ILOllI1dTiblL0IlLL xgun Thl me It nu otePus H fm 1 snhool xx is belng, toln down to glxe place for the new one In Septemb 1 ot 39 ne enrolled here ax QGIHUIS the leddels 01 the school and the Iutule kmgs md queens of the land Thu tlme It xx lx ln the uondeltul neu blllldllljl known is Sxued Heart Amd mx Wim Bocek Fllen md XS allice Edson uele xuth Lls xgun but IJ0l0thN Iohnson hid left 0 r xmkm. We '11, pllblld ot the tint th at we 'll'6 the first graduates from the new school. I-or our motto we chos Pro Deo '1 - 01' 'od 'md Country. ev- -rfll of us hui important positbns on the b'1sketb'1ll teims. I the Villey of 0 'uvks Us our clwss pl' N' 'md wi 1 tha help of the rest of the stud nt body we mad it '1 grand success. Th' Qenior Bunquet '1 hippy memory to the entire cl'zss was held in the Parish Hull on April 19th. Our glorious High School d'1ys 'ire now p'1st but their pleasant thoughts will remain with us t'o1'eve1'. Im HURLIMANN " :. Page Sf l'l'llf6'l'II J EC? 656E6G6565656565 mQQygygygygyfs1Hk AfUNNUf:ygygyQyMyMyem E C o o Viz ' ', " 'I .' ' th. the nic of the Juni 1' C11 'a twr Ilouml Table lived in the days of chiv1l1'y. Vern' ' t-'vp ' f if 1 ls. X '1 zlsf 1 l 1111- 1:5323 ll:-1' are an 1 ' uld zlttz il he 1 rec of ing. 1 ' s in thi s 'h l lluy H" f ' O '- ' ' ' " 1 1 phz fu' 'lass vans proud to 1 'A its ' .' , ' f Q ' " stwl Q: I ' - 1 " ' 1 lj 1 '. 'Z 'ek. Ili f, .' ' 1 ' ' h . .' 1 1 ff 2 '11.' Thf J j+1 ' ' ' ' us trez 1 ll ' 1 ro j 1 'zum 1 1 '- ' ' -', " ' 1 ' ' 1 ' '1 ls, les 1 1 ' ' f his l1',' ' - 1 1: 1 1 ' ' ' . 1 .'1 - ' 1 1 i1'2 1 .' ' '1 '1 .' 1 '- der, ICH n 1 1 '1 1 H 'I .' . ', :gg 113: "1 "th h 1 k 'fhts :md tak: li1l't . 1 1 1 1 if 1" 1' 'I 'e " 1 j- in thvil' ilfyil He 1 ' ' 1 th . ' , 1 ' A' . .' ' ' ' 1fv.- " ' 1.' 1 1- 'zt . IH, '1, 1 1'1 " 1' ' Afts-1' he llKlY2iIlL'Cd to knigzhthoud, it was his that we had reached this stage in our school dutj t uid the king, :md take an 1 -t' xc I' ' 11 ' 1' li .' to til 'r nrt part i 1 f ' '111 1 It 0 -1u1't. the in 1 0 1 ' ' " 1 1 aid 1 ' '11- 1'hi'1 '111111 dujs of our ig! I -1 'ef ve' 1 .'."ll:e. YV1 ull took part in 1 tw :jg '1 I1 3 I I ' fh ,- 1 'lg - dm 1.' "I'h- IJ 1 fi F11i1"' 1 ld " - U - 1 es, 1' 31? ', 1 1 f 'st "J ' 1 11 1 ' ' .'. In .1 ' 3, 1 1 ' 1 .'1 1', 1.' f' ' ', Ill Ap'i of th1t -'ez ', it was ece.'s1u'y to 1 '1 1 - ' .' , 11 S1 , 'I '1 ' " ' ' -' 1 1 -1 1 1' . 's 1.' ' ', 1 1 ' ' 133 f ti ' '1 .' t h 1 'ish 1111, ' ' Ou ' 3 w V - 1 ' ' - I v -vs: 2 U L, 3 Zi, , . . the '1 -- -h- '- . -1. - 2 Y , 1 , ,- . QQ .,"- V . ' Z' . 1. I t . 1 1 ,u . .1 , I 2 . .1 K. 1 2 , ' , - L, - ' ' .2 K. ' 1 1 ' 1 ' ' -N.. .,,. .- .. ..,nM . 11. U M 5 .2 A .' . , 2 I . " .3 ' . .' 1 Z r 2 , A. 1 5. .' 1 ' ' 9' ' ' u '1 " ' 1 'fl ' ' '1 ' 1 f1 1 1 f 1 10 1i 1 I Q I - et I'1t1111" "F C1 1 ' 9 " S 1 " D 1 1 x yr- , 1 1 " 1 1 1 " n 1 the 23 1 r 1 M hc ," H11 1 111, 1 tl fl . , , 1, YQ 1 e , 1 1 e 1 e 1 L 1 1 . ' 1 . K ' ' KC: 1 , A IL W . .V fC C 'a IL C ' Class Prophecy Tlll1mook OIQHOH Rey Fathel Hlldebland Hong Kong Chlna Deal Fathel Hlldebrand Manv yeals have passed SIIICQ I last saw you I belleye lf I am not mlstaken twenty 'lt le'1st It was on oul gladuatlon day I wlll HCXGI folget that last day at Sacred Healt Slnce that tlme oul class has made an eal nest effolt to keep ln touch yvlth one anothel I am sure you stlll remembel all of us so I am wlltlng to let vou know yyhele we ale and what we are dolng, I know vou ale lIlt9l6St6d Among the bovs I would filst mentlon Max Bocek You know yvhat a studlous lad he was at school Well he malrled seyeral yeals '1ftel graduatlon Ma! found It hald maklng 1 llylng, for hls Wlfe and seyen klddles ln Tlllamook so he and the famlly m1gl'1ted to the North Pole whele he has a Pop Coln stand Hes dolng V615 nlcely The I' sklmos go for pop corn ln a blg way Lan you guess what happened to Eddle Plasker" I was someyvhat surprlsed at hlm I had often ylsloned Ed as becom ng a great sclentlst No I was wrong I re celved a cald from hlm a few yyeeks 11,0 asklng lf I would send hlm old magazlnes He IS way off ln Montana heldmg sheep He g ts lonesome and finds leadlng Westeln St0l les a good pastlme Wallle IS noyv 9dlt0l and chlef of the Tlllamook Egg Informatlon Bureau At school he alyvays carrled off honols when It came to wrltlng edltorlals OI anythlng pertalnlng to chlckens He tells m Ellen has accompllshed her hearts d6Sll8 She and hel dear fllend Elsle Webel have opened a Beautv Shoppe ln Pleasant Val ley The glrls ale dolng good bl.lSlI18SS Id1 dlops me 1 cud when she gets tlme you see shc IS tl 1yel1ng wlth thc Ifuller Blush peoplc Ida leally thlnks selllng Ful lel BlLlSllLS IS a nobe yocatlon She dldnt go to school for nothlng We always kncw Ida would make somethlng of helself Ieannettes summel wolk Thleshmg I age Ezghteen h1s b conl qu te 1 lJllSlI19SS Sllc ll ls ten llttle ones -Xt Pont BIIIONN the most N0lth9lll town on the ur9StQlIl H mls phele 1 funnv th ng hlppened Whcn 1 chool cllstrlct was olganm d sey ellteen chll dlen enlolled Seyen llttle Boceks illtl ten othel stud nts belonglng to none othel th1n Jeannette Rlght then the pllents 1gleed th lt the chlldlen should ll 1ye thc best teachel ayallable A wlleless mess lge was sent to Ceneyleye at Folest CIOXQ She made leselyatlons to leaye on th next flylng bolt golng Iwolth Geneyleye finds te 1chln1, at the Nolth Pole a cod Job but she IS stlll thankful that all hel tl0llblQS ale llttl ones We can well lemember Sus e s tllent fol plcklng out flncy dance steps lt school Well SUSIE now has 1 dflllclng studlo of hel own As a slde llne she goes fl om housc to house selllng a tonlc of hel own lnyen tlon It IS for chlldlen who find lt lmpos slble to get to school on tlme You lemem b 1 QUSIQ c'1me on tlme the l1st few wceks of hel school days Most llkely the tonlc wls alleady ln the making MZIV s days fol yylltlng school notes ale oyel But now I look folwald to leadlnl, hel columll ln the lyews Telegram She glycs 1dylce to loye loln She has helped many a boy and glrl aflllcted wlth th It 1chlng pam LOWE Dolothy DIX dldnt h1ye ch 1nce aftel 'Vllly took the column Thele goes the dool bell Ill h1ye to n syyer It Let us heal llom you occ 181011 1lly The folks send thell legalds Slncelely Cupe of old MATILDA QANDPR D ll I"1 hel lust dloppcd ln on Cupe 1lld found hcl yylltlny, 1 feyy llles to you She spc1ks oi lll thc Class of H but fuls to tell you ot hel own sell Cupe mentlolled about belng U1 duly IPILILI Yes shc c 1me to me for xdylcc con celnlng hel tutule Then 1ftel thlnklng Q ..,qb b4?Jl5P436EGSPJC5P136PLJQSFLJLSPLJL6alba.?.JL5?llC.6alC:q?.JCq?:Jb4q?JaJC.4?J SEJKSQPJQSPAJ 6' 'JP 'lf' 'X' 'X' 'N' 'X' 'DP 'lt' '70 'JC' P Jysfesesfesf-as-as-as THE ACADEMIC :ses as-es, sf sf.. fcf K2 'z ', ' . as e' we 1 1 c 1 z.' ' . . . , Y S . 9 'k.- . . .' 5 ' . '- 1 ' - f 2 - ' ' 2 . ' Q l 'S ' . y. K, - 7. 'V Q v ks . . ' - . ' . Y , . . v Y . A pe D . 4 ' ' ' . . V. K. K 1 y' y Y . A. I . y . '. ' . ' . ' K . . y. ' y 3 , . . . . , , - ,' Z D . Y , . . , . 1 - - . . . . . . 5 ' 1 K K ' ' ' ' ' Y K' 3 r ' . I '.' ' . I I 'K' I . Y . , K . 1 . 2 , . ' L .K . -. :ig .J 7 . Q , . . . V. 2 2 I . -. ,- - - .' 2' 11- IC? ' ' ' " .. . e ' ' , KL? 4 A a o , K 1' 4 E ' , . , , '- P. s. '. . ' . ... ez . 'ct .Z iv. h, K. , .2 . ' y' I , 1 , ,- ' r : - , i L, K, . ky L, xi L - '. 1. ' " ' ' . .' ' - 1 1 "ff, 'z'. I' ' ' ' . ' A ' ' ' ' y z',' LE ' - - - . 4 ., . . , . i 4 i 1 l, , - . , L 5 , , u , H, nv ' l ' ' ' ' l . r QQQQQQQQQQQQQTHE AVADEMTCQQQQQQQQQQQ Q the matter' ox'er she decided it best to con- tinue still entertaining boy friends. So now' Cupe is an Old Maid. She is conducting za country homc where she takes in girls xvho xx"ant to be under 'a mothers c-'are. You know Fupe was always good at that. Will write za letter' when I have time. Yours truly, MARY Mcforas '. Class Wall On M rx 98th ten Serrrors took a sad de turc from Sacr cl Heart Ac ademx Among the x ast croxxd that came to bid cm ron Xox agc throug lrte was ltexercnd If rthcr bon axerrturc Ida Hurlrmarr the brrght lrght ot our class xx as rpporntcd to grxc th xxrll to our pastor tor rts reading to thc undergrad uates W hen the Seniors had departed the teach 1 and lower classmen assembled rn the study hall to h ar the reading ot the document xxhrch xxould bequeath to them marrx treasures and tr nts the Qenrors had alxx axs boasted oi h axrng If xerx one warteci anvouslx to hear xxhat these were A Rex rend I ather dr am atrc allx n rolled thc scroll bound rn the class colors ot srlxer and grc n he sard Dear Tefach crs Students and Ifrrends this rs the last xxrll rrrd test amcnt oi the Qenrors which I haxe been asked to read to xou A chuckle w rs heard through the class room 'VIanx thought rt absurd that the Scnrors should mfake ll to th rrrors would rrex 1 quite admit that the Nexcrtheless thex wcre surprised and pleas ci bexond xxords at what they heard TO WIT We th Scn ors ot 3' being lull fledged products ot Qacred Heart Academx hax rng sufircr nt education and berrrg rn the rrght nrrncl lc axe to our Beloxed I astor Ixexcrend I ath r Ironaxenture our heart lelt 3.1 atrtude tor the manx taxors he has bestoxxcd upon Us To lacx erend I' ather Ilrldebr and xxe le axe our appreciation tor the interest he took rn our school and the eflorts he made to rrrstrll into our minds 1 bctter knowledge of the Bible We extend our iurlest apprecratron and thanks to the dear Sisters oi Qt Marx who were our teachers and Iond guardians throughout our school career To the undergraduates xxe leaxe our lox altx to Sacred Heart Ac' ademx Max thew remain true to it and alwaxs loxe rt as we 1 Ac AIIN We benrors haxrng too manx loxelx qualities and xaluable possessions tor our own good proceed to dispose ot them as tolloxxs We xxrllrnglx bestow upon Margaret Watkins the belts and buttons from our unrtorms W e hope that there xxrll be plentx to last her throughout the neact school year James Pl'asker We will him our Book Reports It rs hoped that he xxrll apprecratc and profit bx them Thrs xxrll saxe him the midnight oil when he rs slow to start hrs reading We xxrll Agnes NIcN aughton our old unr torms We hope they will last her tor some time You know some elbows are hard on To Ieonard Jenck we xxrll our abrlrtx to write poems that he max one dax succeed rn haxrng a poem rn the annual To Albert Odekrrk we xxrll our compo s tions that he max not haxe to xxorrx un trl hrs han rs gr ax oxer storres past duc Our muscal talents xxe xxrll to Marre Sander -X great mrnd xxrll apprecratc thrs rare grit the Seniors had We hope lxonald Ieorrrrrg xxrll benefit bx the good hand xxrrtrrrg which xxe bequeath m lt rs ou des re that hc preserxc 1 Page A zneteen a 2 , .., , 1 1 1 ' 1 U" 0 aj - .' ' ' 2 sz - ' .1 ' ' ' ' .' 2 1 ' ' ' Ilzar- -- " fa "e 2 ' '2 ' . Y, v , u v 1 at . ay I - I v 4 1 4.1 ' 1 .. 2 . 2 2 the aa I' ' ja a ' h " , 12 3 2 ' ' .' '. . ' " ' 1 . .A 'Z , . J Z 2 , ,' 2 - - I . K, . ' . - '2 my 2 s ' 2 ' 1' ' ' u v hw g 4 1 v' ,zssy ,1 K, 1 ' I I' 2, 9 .' . . .2 , K 2 . V . ii. . ' . ' A. . Z ' , . .2 - 'vi tv f . . , 2 nv- 4 yr bv 2 K. n 1 . 0 . 1 a v -'wx v ' L v ' S ' 2 2 ' , d'd. 2 . 2 . . - Q 'Z ' a ' .- . y, S , 2 ez , , ' ' v J ' ' sa 2 K: S' K. A , ' . , . . v , - 'La L ' 2 M' ' as 2 '2' .' c ' z . -. va a s ' . 2' ' . . . ' I v' ' v s v 1 - f c at c 4 . c . A N , L 1 I s 'e ' "2 ' '2 2 ' '2 ' u - ' ' ' " j . A K. , . ' . . Ax. , .Ls is . . A is . v . a' '2 We, .2' :" 2' .'- ' . 2. ': ' " ' .' 2 K. 2 5 ' K ' .tx V ' , 2 v tv . 'La 2' L-2 v ' K v , , , 1 v ', . l ' ' ' v v w 0 .1 . - ' '2 .' 2 ' ' 2.1 ' . ' . . 2 j ' 2 .' ' 2 ' " 3 Lf 'ja - '- .U ' .' . ' Z1 wi , ' 1' e Ju- ' - ' v ' - ' - K ' La ' 'Q ' ' 4 ' ' ' ' ' As VK. . . Seniors had anything they cfould spare. one unjfm-m, :se j "sz '2 ' z'. , ,, ' - . . L . N I' K , ' , . . ,, , . . 3 ' 2 3 - ' -li" 3' ' fa iv' :' . .. .. L V L I K I .1 . ' u 'w -4 v v s v 1' v 4 1 -. . X2 v Q v ,Q Lv ' - c a c 5 , . . c x. 1 ,, pi 8. J 2 , . , Z - ' si -1 2 3 ' " -' - ,.i - - . Z A, -2 . il, x' 'N 1 . ,-Q - 1 1 - .g 'Z . ' .1 , 2 . Y 2 A ' H A nv 1 4 w .IZ ' ' u ' u sw v I ' '. I V ' I ' O2 ' ' Q ' 3 , ' ' ,' 1 . '.' I' ' Z 1 ' .' ' ' f 't 5 GQGHGGQEHGHWSP F 'JC' 'JP 'lf' 'JC' '11' 'JC' X 'UK' 'JC' 'JP 'JC' 'JC' '10 L L L 591 x oe 11111 111t111 ll 1 me 1t 111 the 11 1 111 xxh1t xxe h1x1 seen N11 111 T11 121111 V1 1-b11 xxe 11 IX 11111 1.111111 1:1 11111 e 111111 h1t h1 11 N1t1s11111 xx th1m 11111 1111 1 11111111 11 116IH 1 xxe xx IL 1111111N1 s11m x h1 x 11 1 S111 1 11 1111111111 I 1111111x xxe 1g1x1 11111 1131111 t11 mem111111 1 11 111 11t 111 11l1x xx11l 1111111 1 x 1 s f 1 1 N 1111 1111111x 111 1111111 1111 th111 U11 1111 11 11111111.11 I ll 1 111111 11111 111 xx1ll x11n11 111 1 x n11 1 1Jllg111 l11,ht 13 11 N 1 N 11111 1 111 1 1 11111 1 1 N 111111111 1111: n NL 1 111 111 hm1 111 111 111 11,1 e 111111116 1 111 xx1111 1 x1 11 11111 1111111111 11111111 1111111 s 1111 111x11111 1111111 Nl 1 11 1x1 1,1x1 111 111111 11 1tte111 X e 11e1111e1th t11 C1111 J111111s 111 11 e th1t h1 H1 11 e ll I1 t11 1111111 11111111111 111111 111111 1 1h1r11 I 111 C 1 1111111sl1 gn 1 11eNt11xx 11111111 61 1 1 1111 N11n1111 x11 N 11111 11 xx 1x11 1,11 1 ll LX 1111 111n111115 11111911111 11 1 1 m 11 14 111 xx 1t1x 111 111 11111111 I x 11 1xxl 11111 he 1111 11n1e 1 11 e11111x 1111 1111 ll 111111211 111111111 111 1 XXI 'N S11 1111x11 1111 111 ll 1 IX 9 S wx E E . ... 1 g. ll llllllll num 1 El .lk ' x-"nj- x f ml 11 has -1 1. 1, ' ' 2. "VZ , -2 21:11 J xlllliillllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllll P11110 T11'1'nf11 591 . . . ,. . , . . . vb 1 2 1 -1' 2 H 5- ' 1303 T 2 3. .k.' . ,, . 2 I L. ' 2 ' 2 '1 .' , .' 2 '. ' "'.1 211 2 ' ' 2,'S. I."1 ' 1' ' 12 'e ' ' '2 We " I,e111'21 1'I11s1111 11111' i111'111" " j '11111- '21E:: W 1 1 1 2 s 1 xx'ill 11 .'2 'ith 1111-.' 1311, xx'111'11.'-h1111i111. thzt sh' h21.' 21 Q7 1 2 QS ' 1 1' 1 2s ' 'ew Vt' 2 ' 12 '11 . T2 J 1- 11211' S 1 x'i 1111 2 i11'. T11 2 "1 2 ,121S1i 1 ', the 11e211' 'hil11, xx'1- T11 1- 're Sill 1' 'r " .' 1 ' 111r11- xx'i1l 11111' 21l1i1'1j 11111' 12111 112111111115 111211 111' 1111- 1".' ' 1111' '11 2 '1 ' ' 'lc' '1 1' 1.11 1 111111'e111' she may 1'1-211'h 111131 111Vilj"S th ' ' 2 ' 1' 111 ' ' 11. " f 'f s. We 1121 '1 t11 11111e11 H121S1' ' ' .1011 l.21s 11111 I1 1 lc21.'1, we will c12ll'1 I'1111- gfigz: 1111' ' 'tl ' 1' 1s.'2 12 31 '1 " .'-111111. .'1'h -' 1111' ' t?11.1,l" '1. W11 2111 this 'l'h'.' "ll f' '11 1' 2 2 12lIlL'C. 1' 11 ' 1' f' '2 s 121' .A 1' 11 " '- 'V 2 " 2 ' J 11 ' T111 , 11111111 111' h21x"113 " " ' .'.'111"' 'VJ111 hi: 2 1 i1'12' '2 11' 2 2, 2 11. Abff, f. ',S,1'm",,f1'1'1flf 'nhl . V D IN ' '1'.'11:s.' x' 1113111131111 we 1 Pl 1- ' ' , ' " up ' A . 1 seal 1111 this, thu 2811 121' 111' 11121.52 ' the 1111112 I'.111'11.' 2111 11111' curly hilll' 2 1 .' 1 1 , 1 1 - I , ,. ' , V I , I ' , i v v . v, yu. 111 1111 1,11111, fN1111111:1-11 1111111111211 :11111 1211 2111 s. I 11,11 he 2 1: 111 xx1l1 1111 ,, ., V 11 , , , 1111 1, 11111-11. l1111f-' 111 2 1 1.'1'llSQ ' ' 12110. P21 1' l'111-: Ve 1!'1'i1l'10llS1j' 1:ix'11 1111' T11 .'1111i111' f'l2','.' 111' '2131 1311211111 1111' 1'21i1'y 111111ts th211 she 2-' 1.:11'11 'll11'i 111111 y ' 1 1 11111. 121' 1:11111-:v114:x'1: 1Z'1c11s. A Q-5 -... ,... , 2 5121: 1 1 S. 1 2 1' 1 .. , , 1' :V ,' ' ' ' 1 ' 1, , 4,1 f 1 J1 -Q. Q rn Q - 1 7 41 2 1 J1 . 1 ' Av A 1 11 , 1 Q, U 1 1 X 'v, FJX ': 1 1 if :xx 1' Q ,iv 1 11 1 01 Q 5 c' . .lg -..1 X x..- ' 1 f , 1 -- . - , 1 f -12 " 1 1 f 'V . 1 E: G E 1 N ' 3 - -'-xx JN Q - ' inn 1 N I f- QI f r J1 9 1 'U Haszfwry mf Tzzllzzzmwwk' Cwzzmzzfy mnok C mtx N Ll u 1 1 Lg S J hom thox putq of XX uhlngton md X im hlll nountlex xxhuh lu not ot th summlt 1 on xillill Ulfbl H L 1 '- lmd bounduxex xxeln xo IOLIQIYIIN d snub d thlt no peuon Lould tell xxxthm mcntx N L L U I IS xx L IllmL T111 imook 1 dLIlXLd il m 1 Ilc in wud xxhuh Nlgmfies C 1 ler e 1 s s 1 1 e IS x my r 'll uk Illl imook W 1 s In L UN md 'Nil 1m1 IIXEIS ill mm togzeih 1 hm m mo IN 1111 am: I Ih hut put ot the 8Il1.IlLfJlQfI0!1f0llI1 tu to hu Keen hx white men xx lk 1111 mmok mX IN ul clnpzx mum on sulmg. thy slocl I idx VS 151111115 17 muh Hill! Xa in bgtoxe hu dlsmxem he Qolumlnx 1lXLl Khen 1 h 11X ed heme the II1dllIlS xxe1 quit tllendlx jI1XlI1g' IJLIIIQN md fish to hls ueu who xx 1 Nhmrt 0 tom Thu llso helpu 0 pmxlde the shlp mth wood md xx :tel md tl ld d tum 101 lxnlxes axex etc I 1te1 thus lttltllde ot tl endllnew chmged 101 when thx shlp V m ite md sewn man want whole th llitlXE,N lttzckul them ulth clubs md mu md IIIOXXS 1 mg on mm m xwundmg othus Thu then zttxcked tha N J md t e Num find loxds ot gl e xhot nto the LIHOQQ to dllxe them max hu lllN6 of this eunt C xptun C1 xx nimed thc pl 111 7wllld8I'Cl s H ubor e fuxt p xmment sett el IONQDI Chimplon mme to T111 imook 111 1861 bw bolt from -XNt0Ill He sp nt the Wllltel ln 1 hollow stump located neu the pusent Qlte of Idax lle The fiwt fdmlls ilI1XBd m 1853 Mm Rhoda Ann Iohmon who 18 stlll lnmgz mme that xg 11 bx xx xx of th Q xlmon IIXQI tldll ard the beach The eallw Q ttlere wen dttx xcted to Tlllfzmook bw IIldliI1 lc fund tellmg ot th xumderiul Ll xv lmd 1 L fm flShlIH ind lbundmu of gamf. Dullng tha 80x dfulxlng b Lame quit common but the fumu mxd rmlx but tel IN thu d cl not know About Lheu m ik mg Them new xo loidx mto the LOLIHUX 1 thlN tlmn ThL onlx xx ix to tmnx 301 lthilldlv, xx is In x t to into 1 Iyflltlifld Ix thls mute It xx xx lmpmsslbln im the YAIINQIS to mukt then bu 1' pmfitxbn N0 thew lmutlglted tha cheese ll xtmn md lad 0 11 1 u 01 'lhg filst ch LN futon xm bllllt m 80 e 1 ulx um u hu lhud stlugf im It took m mx xy us to tell thx thuk 01 :Nts md cleu enough tutllp bottom lmd 0 DlHtllll, than Ntmk I'h IL nu xo m IDX lls no hellm, thi nu oak 1 lt xx R x NCIIOUN quot on uhethml thg be us xwum Lh1NL out thc illIT1LlN01 th Iurugrx clllxn ill b x lllldmook mm lilllxk fuxt annum. re. gon LOUIIUEN 111 dlllN1IUI md IH chgese Hllllllfittllllllf. It hu 19 fiLf0Il6S hat m :lm lbout S7000 U00 uoxth ut cheesn in nu xllx Its DODLIIIIIOH is mm 11810 Them 1 0 5, xp vox m hlgh Nchoow ten nd hx xbnut 00 DIDIIS mlm ot xx om IIC umxexed to school m 11 busses ot tha Llcltest ICNOUILES ot Q countx IN ltx LXFSIIQIXG fmuts It IN LStln1lt LC th It thug ue 71000000000 bond 1 at ot meuhmtable t1IHbLl n the Lountx Th10ll1h NUXTIIIHN md logglmx 1 lmpx the ITllI1LlfiltllY'lI'l1I ol lumbu hunks mto thf, Lountx lbout S? 000 000 xenlx In nmmfil tlmex th fishmg lI1dLlNtlX xmounts to neulx 8800000 mnuxllx The toumst tl ide 1x mpldlx buonnng mothel blg .meet to the countx smc ltx entne leglon IN '1 fishe1m'mQ p'111d se 'md tx coxstlme IS lde 11 tm summel 1exortQ Lim mn Pmsmrc 3 P11411 Tzunfu our 'B b FJLSPJQSFJLQ?JbqE94:q?Jl.q?NJl.6?J F06E96FJQQFJI5-rilba?-1.QJ4:qalJi:qa3b,q?xJb,qrNJ C .... ...... ..... ..... ..... I , .,.... ....... ..... ..... .... ...., Efeyfesfgyifxayifes T H E A C A D E M I C -sfEfeszfesfefqsafeyf-Q91gf? o o 'I'ill11 ' fill K' XV2l.' or f1 niz 'l ly 1111 egg s, ' f ' if ' ' f '1 1 , :wt of thc Tc1'1'itori11l 1"i.'1lltLll'C of 18733, h - ' Q ' r, 1 1 1 H ' 1 -. ct' the C' 1st l'1 2 mtzxinc. Th- fQl'.'t -',1.' :j 9 ' '1 - -sc 1 '- 2 A t. . L , .v it .Ll . A It J -, .Z .1 .1 sl .t miles, wh rr- the -munty words 'e1'c. me " 1 - '1 J Q x '11 cr 1 .' riz and 11:13 Th, , , .. - , ., .Q , .- ., -.0 ' 1 . if ' 1 ' '1 .' ' A 1 1 - . . . 5 110 tif: . . , -4 . A, ff 12 tl - 1 . V . 1 ' , tie :ig ing oi' th W1 ters." This 12 m 'cry ,t - ' ' 1, - ,ft R v ' Iltt r, tu the '1 .' ', 1 , ' lcon, NL' ' ' ml 1 mm ' "l 'l 1 1' '1 ' " 1 - 3 , - C' '1 'j' , , , 1 0 lll 1 1 bmcly ot wulcl' I' wn 1.' 1 nok , , ' - 'N ' , , I'h -1 ' ' fi ' if 1 I 1 1 ' .' ' Llc, 11:21 I 215. . . ' . . 1. KC? . . . . ' ' 1 .' .' xi 5 ' ' " J - 1 1 H' - 5,1 .2. ',.'1 2 . - . A tr Zh. ., ,.l, S., .,.Q.. 2 1 ITA, .mrii lt. 5 noun! .. C. 1 ti 1 .1. lent lm I t , , , I .wt ,.' thlt .HS brim. .Vg r , I- yu. ,Q I, Zu- rlon, , , '. Q xi 5 V I Q X H H , H :gpg . 1 . . . . .4 A entered Tlll2iI'llO0k harbm' on August 14, l , ,X J -, , , 0 -, , X , ,- H 88' if - . 3 " ' , X , Q ' out 9 e1n'.'. :rig cd t X 1 ' X .mv rst ur- , , , ,, ,, - ,, , , . , - , , 1 . . 1 f O 1- E " . ' 1 1 f - I 1 K1 1 f K t . 'Z . , . . . 'c'o.'c I 1. 2j1.' -it fur . L ,, KV, ,,, - 6,3 . .- , A, - ,- , 2 ,E , .V 1 'I Y' "' ' - - .2 3 - ' . , - , SY , .1 K., .. A . Z . v I H ir 2 , , 'l D 2 Y ' ' ' 238 frade .' 'h ls 1 d 7 'f L' 11t- 11223 vs .' 1 1 2 '- 1.' ,d, ,. -3 . -, . . - ,h ID, n - ' V V V 1 - - . , V' - V - ' ' ' ' ' ' ' ' M 1 - 1 c ' I 1 , 1 1 . x , 1 . LV . ' ' .89 ss kv. N-5, br xx' 1. 1 k ll e 1 d one - , K, .H K, . i, .. L, - th! ' m . ,l It 1 ,1 ' i 1 A tv .tv . S 2-'L I . v 'ls Lv- J: . Z - .'h11, 1 h .'1 I 's 'Q 1 .' 'ap xl 1 A .X I , J, , 1 , 'P1 J .' 'B ,1 1 V '1j 1 , , in , - , , - r ,, , X I ,? nA . ,vs 2 . . I 'I A Q h i . 6 r . , I 1 1 . KF Th ' 9' 1 .' l ', . .' I - j 1 L., , j 1 :xg 2 . ' .Z . 2 V . v -7 ' 1 . S S S . . A' '-Q 1 ' . .' "1. s e 1 " ' ' 1 .' 1 ' , 1 1 . ' ' K . x , v - x . .Z D x C , U' 2 0 vi A 5' ' I , s sz sa sa FE sa sa 53 sa sa sz sz sa sa I .SE sa m sa sa F L sy 1 la rc The Blue Dress Bonnle Connolx xx'1s a XGIX petulant B111 s xt n Qh xx'1s alxxax coldlng, QI l e blfllllel nd lud lx msxxe ng GI mothcl Tod'1x she x1 111ted 1 dless she h1d een ln 1 dflxx ntoxxn St0lC xxlndoxx xxhlch xx 14 prlccd at sex n dollals Mother could not posslbx glx hel so mucl1 to spend The Connolvs wele xelx D001 Ind besld s Uncle Pen 'md Aunt Flo xxele comlng flom tallfolnla that xelx exenlm. '1nd MIS Connoly needed the monex for Othel thlnp Uncle Ben vou see xxas xerx llch 1nd the Connolxs alxxaxs tlled to make thell l xal a sp c11l occaslon All forenoon Bonnle pouted '1nd quarl l d At last Mrs Connolx t led of all the fuss he xxas maklng g1xe hel the monex 'md Sdld let the dless lf xo11 m11st but take Bobble xx1th xou I m too busx to look 1ft 1 11m Oh POIIIIIQ cxclalmcd st1mp1ng, hel xxhelexel I go' 1nd she 1:1 1bbed he1 h1t III one h1l1d and Bobble ln the othel J s ' Vlhx must I alxxaxs botheled xxlth 11 llttle brothel' VS 1th that sh gaxc hls alm '1 hald lelk Bobble g'1XC 1 muffled 11x and xx1th hls blue exes full oi te1rs looked up p tlfullx 1t h1s blg s tel Qhe hult h1m but he loxed hel nexel theless and xx anted hel to plck h1m up but no hel healt xxas cold All she could thlnk of xxas that dl6SS '1nd she xx 1nted It b folc mxone else saxx It Q0 max she lan dldg glng D001 bobble aitel her At last thev leached the stole Oh good' sh exclalmed xx1th a Qlgh ot lellef Thele It xv 1s '1 fllmsx pale blue chlffon dress xxlth lac collar and cutfs She lushed ln her exes shlnlng llke Jewels ard before she had t me to catch h 1 bl eath asked th nearest clerk to let her tlv on the dless XVl'lILl'l hung ln the xxlndoxx Qmll lnglv the lady brought lt Ollt It xvas pelfect fit Ill take t she sald happllv and leached lnto hel pulse to pay for lt but there was nothlng thele I must haxe lost mx monex' ahe Clled Page Twenty lun I m SOI IX s'11clthe clclk sx mp1th171ng l Ql11ll I put the chess asldm Ponn cc 1d not 111sxxe1 Shc 1111 Olt ot 1 e 111 doxxn 1 Nl ct lllllli bx ICIIS llh1t should she dm' 'Iho moncx xx IN gon lI'tl sll could bux no dless She 1 III 1ll th xx 1x home 1nd thele she lOl1llCl 1he 1 1sh lxlng on th k1tchc11 t1blc xxhelc motll 1 h1d MIS Connolx llelltl someone rush lnto the house and decld d to see xxho lt xx IS Whx' 'IIC xou b xck so soon' And xxhel IS Bobble' Ionnle dumblound d 1 1sp d I lOl ot 1ll about hlm 1nd lett h1m 1t th stole' Il 1 m'1d lllbll sh lg 1111 sped doxxn he stle t As she entel d thc dool she sc lfllltll the ole pl 1ct lol e xx 18 o thelc Shc 1sked the clelk lt she h1d seen 1 llttle blond cullx h11led box ilDOUt IOUI chlld h1d lctt xxltll 1 mln lu t 1 moments betolc shc c1m ln She not ned too th1t he h1d glxen thc box 1 gzleen back Oh xxh1t had she done bobble h1d been kldnapped' Her deal llttl blothell Hoxx he had looked up at her the l1st tlmc shc h1d SOLII hlm 1nd hoxx n1e1n sh h1d been to h1m' Deal C od she clled Ple ISC dont l t mxtlllng happ n to h1m' Help me help me to find h1m' Some telrlble man Ilslflg' monev 18 111 entlc ment h 1d co1xed Bobble to come xx lth hlm R 1thel th IU lll the blu dlesses ln the xxolld xxould she haxe bobble s1fe ln her alms 1g11n Ponnle xxas b comlng, hxstclluil she could thlnk ot nothlng Onlx to notltx thc pollce flash d thlough hel mlnd 1nd then to plax She lan to the statlon onlx 11 sholt xxax otf At the dool she met the chlet illend of thc t1m1lx Qhe tlled to t ll hlm xxhat hxppened But te'1ls r1n doxxn hel ch eks and hel WOIC9 xxas choking What s the mattel mx llttle ladx 0 sald the oflicer klndlx Bobble Bobb e mx llttle blothel' Hes beel1 kldnapp d' The OHIL81 glaeped the ,qPJb6?Jb4EJb4qP054?:Jb4EJbq?JEl6?Jb4?Jb4?JbqF ..., ..... ,...,..., ,......., ......, ...,.., .,...., 1 1, h ...,... ,..,..., ,.....,, ,..-.., T H B A L A D E M I C ..5"zs'Q2'af'Q.9'af'Q5'es'i5'Es' gfizs :V , 1 4 1. Y 1 66331: of 1Q ee . 1 e '11 ' ja S ' f h ' y. "1 1 ' 1'3" ittl ' ' 21 ' eg 1 1 ' ri : h ' 1 fe 'ul 1 1' ' '. 1' 1 '1 1 1 '. 1 j 1' '1 1 ' 1' 1 ' tl e Slfll' 1 d ' thz .'t'1-1 , ' led 5 ' . 1 1 A1 . 1' 1 1 ' . K1 . ' . A1 K1 1 '. 1 1 1-1 '11 ' C X 1' 'e l ' '11' 1 0 1 11 1' e ' J ' 1' E312 lj ' 'e ' 1' ' 1' . '1 1 e '1 j , 1 ' 1' ' - 1 1 1 ' - ' - ll9l' e' 1 l11id it. 2. 1 ' ' ' fs. 1 ' -' e 1' ' ' '1 Q, .... . 1 c:---' 1 1 1 1 . -1 1 1 - 1 1 .1 1 1 - 1 -Q , V 1 , ' 1 8 c G I . .1 t H K 1 1 1 . 1. ' ' - - ar- .1 . 'l" 1 992 " . 3 ', ' e, 111' e , " ' 'g ' 1 ' 'ec . 1 1 ' 1 ' ' 1 e 1' ' ." 1 , i' ' IZ 1 '1' 1' e1f1' 1' ' t S, ' ' Ls S . SK1 ' .1 A- ' 1 L1 A1 .8 , 1' A1 K- 1: 1 ' " j . ' 1 e' xx'h 1 1 -1 ' ' llobbi , but ho '11' n t I ' .H .,' ' , 1 A 1 . 1 ' ' I. . A1 ' , 1 1 y K K 1 1 , , t 1 , 1 foot defiantly' Udo I have to drag' along' years Old. clerk Said she had, but that . 1 1 . '11 . 1 .. . 1 the - ' ' 1' " ' ' ' s ' few G-,.. 1 s K K I I s ' 1 1 l 1 1 1, ' ' . E2-3, "The lest. ' j 1 ' be - 1 1 ' ' ' 1' 2 ' ' 1 1' ' ,-sv v' 1 1 ' . , ' Z ' 1 1 ' Z K1 C 1 v .K ' 1 1 ' Q. Q D . C 7 1 ' 1 . 1 1 ' 9 1 1. Gm: ' . . v ' v. .A V S 1 . 1 A1 ' , C' 11' -l i' '1 ':si.- -" 2 -' X '11 ' 1 U0 2 - 1 ' I 1 . 1 .- ' , 1 1 , , . i I , 1 ' , 1 1 1. 1 , 1 1 . 1 1 A 1 , V 11 1 1 1 1 'f 1 " 11 1 1 ' -' ' sz ' ' 1 1 fa . Q3 .... I . ll 'D - , - i . 1 . V . . v A G-"' nn 1, A n . , I t dlp: A I 1 1 9- 1 , . 1' . A ' .1 .1 1 1 e 1 ' 'L "5 '. '1 ' ' ', 11 :. , , . 1 1 1 . . 1 1 1 I 41 9 D ar K - - S l x . : ' ., lv I . Q ' 1. . ' : v I ' s ' 1 1 . ' G .... I ..,.. -' "1 .,,.- -' ' 1...-- ' "-....-" '- 1... -' " -.,.-- - - -..1.- " ....- -' o"- 1.11- 1' - -..,.- -' .,..1 -' -- .....- 1' '- -...1- -' ..,.- -' MQQQQQQQQQQQQSTHE ACADEMWC2QQQQQQQQQQ9'1 situation, got scattered details and gave the alarm. From there Bonnie flew to the church. A policeman standing on Main street, a few blocks from the store, xvas watching a suspicious looking man who was walking swiftly down the street holding a very snrall boy by the hand. There was no doubt about it. There they were. The boy and the kidnapper filled the description exactly. The policeman called the station, and in a few minutes the siren blew and a patrol wagon rushed up. Two big officers grabbed the kidnapper by the collar, and before he knew what happened, they told him that he was under arrest. More policemen rushed to the scene. One picked up Bobbie while the others subdued the desperate kid- rr rpper xx ho xx rs making excuses md trxrnc to explain Thex hrndcuffed him and took hrm to thc police st rtrorr xxhere thex questioned hrm further Prom there together xxrth the child thex xxent to the Connolx home to scc rt thc child xx rs rerllx theirs As thex rc rched the door Pobbre rumped from the shoulders of r polrc mm and str right rrrto hrs mother s arms Mommre Mommre the bad men rre go inc to lock Uncle Bcn up At this the of ficers gazed at one another rn 'rstonrshmcnt but Uncle B n rust laughed at them The roke rs on xou boxs he said Hou were a little rough, so I had to have my fun too." They took off the handcuffs, feeling very foolish. Uncle Ben gave them all cigars, and thanked them for the nice ride he had had, protected by a squad of officers. They laughed again as they climbed into the pa- trol and hurried away. All this time Bonnie had been in the church praying. She now descended the steps with new hope. Swiftly she ran home to break the sad news. When she arrived and saw Bobbie, she fell into the arms of Uncle Ben, sobbing hysterically. Finding him safe xvas such a relief. The family no more than had Bonnie quiet, xvhen a taxi stopped before the door. It was Aunt Flo. In all the excitement they had forgotten her. Uncle Ben had left her uptoxxn to do some shopping lust before he met Bobbie Aunt Flo couldnt under st md xxhx she had to hrre a taxrcab to trke her pl rces xx hen thex oxxned a llmou sine She xx rs too mcrx to see the yoke un trl she h rd heard the xxhole storx rnd then she lrughed xxrth the rest Qhc turned to Bonne xxhose face xxas ten strrned rnd draxxn from the terrors she had pissed through Bonnie dear she said This lrttle blue dress xxas hanging, rn a xxrndoxx doxxntoxxn I knexx rt xxould look so sxxeet on xou I rust had to bux rt Qusrr Bmsrrc S3 Z Q v v: A1 4 ' . .1 K 1 Qtr' Y v lv kv D 7 .U L u -'.iQK I -.3 Qs, Q',,U',' . Q .,2 . ,, , . V , Q A , i Y . K . . -. A. .- 'z "ez ' ."z'f ' z'-sz' z " ', ' " . ku ' i xi ' V , 2 1 Y - K 44 ' L K K , nn A K, 8 u 'S - ' Y , . x .II .K - Q Aux va K . Y I v' Q - . I ... , ,..,I l W . I Page Tzrerzty-three 5565656QQGQEHGQGQGHGQGHGQGQEHGE6G6G656? T H If A C' A D E M I C jJN 6' C, 01 "JX"'X.t .N .-HF-" A 1 111 1 I1N111111f1111 YP 1 f 111! 111 1111 1 1 1111111111111 611111155 M1 SELKCLIUV 111wh11 11111111 1hc 111w11111m 11111 1J111Ih S 1 11ml111 n1111111111, 1111111111 110 n1111he11 111111 11111111 1111 11111 11111 11111 111111111111 1 N 1111 111 1 1011 1111111 X 11111111 111 sh111111111: S1111h111111111N 111111 11ug11 111 LC 11 11 N111 1 QI 111111 Cl 1 1 1 111 111 1 ' 1 1I1h S1h11111 s 1CI11N 6 1 1 1115 111 1 11111 1 1 U1 1111 the 111111 11 1111e 111 1191 11111111 111 N e 11111 01 them Vldde 1111 Q11117 in ezmg 1h 111 X1 11 1 11 111 N 1 th X 111111 T1190l'101l 13131115 11 11111 11111111111 11111 I11h11 S1nd11 11m 1111911 1111m1 111 h1111 th 1 11111111s 11111 Ps h 1111 l11111fy 11111 111111 lll K1111h1111111 11 Xl 11 11111 1111111 111 1emem1111e11 N 1111 11m 11111 110 H101 11m 1 1111111 1111 11 wx S h1 h1 1 11 L1lNS 11 iQ 11111 1111111 111111111111 11111 81111111 He 111 1111111111 11111 11 11 11m1111111 11111 111 11111111 11 1 e Ie K 111em11 1 111 11111 s.111de11e11 1111 h111 1 1 111111 11119 11 m1111 Jll h T114 1h1t 1h111 1 Illlmb h111e11 T111 111111111 1111 IN 111111 1111111111. to 1n 1 We 111 111 s11e11111 111 111111, 1h1t 0111 11h111e ss Xl N1' VICN 111 IVIONJ 15 FJGSEJDSFJL,4?xJC.4aJCa,q?s1l.4,-631,453 5 EJGSFJLSFJSS F015 P1056 F015 Pa F5315 FJ 4?Jb4?Jb4qrJ A 1-A ' " K 1..,..,.r,,, 3, 4 .wg 2 F.. 1 -1 ' ' -J 591 ' S-PZ .1 "' " 1 . f -5-fi 'I' CTI: 4 L.,-' 1' if 531 1-N . 1 , , 251121 .1111 .' .1 -1 1 1, , L1' 1111111 .11 11'k, .1lr11'111:1'1'f 1111 l1'111x 5J1 .111 1' 111 1.-111.-, .1111 111111.-1 Q1 cg: 0 : y I 0 N ! A C G A... EJ1 1-.1 . . . . 111- 11111: :1 h:111111' 111111111 111 is as 1.:11'h:1111'1- 1'C1u1'11:-11 111 111111111 1'1 11. O ' 1'.'1- 1 1'-1 1 " 1 if ' " 2 ' -' . 1 1' ' ' f. " Q ' :'- ' It 1'.'a.' 111l1'1l11! 1'.' ' c 2 ' '1r11 1h11 ' z 1 s- 111 '111 - ' 'z111y 1'1' 1111 0111 Ac: 1- j 111 1:11111 111 the 11:11'11 sa-:11.'. We 1111 11 -1-1111j thesu 111 1 1 I':11'ish 1I:111. Eg-... , , , , , , ' f. 1' " ' A A 1 '13, 1111 1 'z111111 212 111' 1. 11 ' 11611 1711111 us :11111 1' h'j 1 sh-1 s 1 the f 1 1: " - 'Hz " : ' 1 ': 1 C-Efizr 110111. .'2."I11!', "'I'11 1'11111' 111:11'z. rv' "J, 111 11 ' it 11 1'+ 1 1' 1' 'fi 11: ' : '21 XU111' 111:11':f." 11 11':1s 11111 1111111 i11iti:11i1111 11':1s W:1t11i11s, Agnes M1-N:1ugh11111, James 1'1:1s- 111' ' :11111 11111 y1f:11' 11':1s 111':111'1r11: 111 : -11s11 111112 A111311 O Ql'i1'11 :11111 L 111111111 . I1C1i. 111 1:1 '- 1011: 1':11.-311 1'1::1 ft: .'t1l- .111 113 '1 '-'1 2: 'in f 1 111' thv 111::th 111' 1'1S11'16l' 11: ' : 11'C. 1' '11, nlxxt ge1,1em1,,,. 1,1151 1' ht' ' th, 11111' 1'1'1ss11i11s, 1 1 111: :11'1e Q111111' 111 1,1-1 ' 11 1',u1-191111, 1 1 11- 1 11 -1 . r thi : "1 ':: 11110 111' 11111' 1e1' in of" 1 '- : ' me 1 1 ' - 1 I - . '- -. ' 1 . ..' . f, e 1 11, . 11' Q 1'1:1-1 St. ' . 1 - ' 1 JN- '211 M: 11 c : 'z - I ' 1 1 . 1. ' 1 1'-1 - 1 1 1 V 1 , 111 1- -1 1' 1-1:1.'.' N"11 he here 111 1:r:111u:11e in June '34, 111 1 1 Chl' z - .' : Ist 91' AGU IS 1 '.'1 'J ' . , 714. 3.51 Q ,,.. at-jj s "'A-.- I'f, H ' 'f ' Jr? 19 A EX 11zZ 1576 Number " 1576 Name" Drck C onnors Age" Occupatrono Factory owner Relrgron" Cuatholrc O K Buddv here you are now go to the next booth and get your shoes and clothes Drck Connors moyed mechanrcally to the next booth was measured and gryen a parr of heayy oyershoes and an rll fitting surt of black and whrte strrped clothes C o easy on these clothes Buddv cause you dont get new ones yery often Qurte 1 come down from the rrch clothes you are used to yvearrng eh" D ck blrnked hrs eves as rf he were rn a drcrm ind sought to awaken hrmself All through hrs trral rt had been that way ind he couldn t yet realrze the full srgnrfi cance of the statement Sentenced to derth Vyhv rt yvas preposterous unbe lrey 'rble that he Drck Connors was rn prrs on H wondered what hrs mother and fa ther would thrnk-dear old dad and moth Well are you gorng to stand there all d ry " Pcmcmber vou are not the only crrm rnal rn the world There s others who haye to b fitt d D ck flrnched at the word crrmrnal but he was one wasnt he" Wasnt rt he who had krlled hrs employee? Was he gorng crazy or drd every new comer wrtness the same tumult rn hrs heart" Alwavs before hrm crept the shadow of the gallows' He was shoyyn to h s cell where he sat on the hard bunk and trred to thrnk He sat there strll when the order was rssued by the Warden to turn out the hghts Havrng no cell mate to talk to Drck crept off to bed It seemed as rf a brand was being seared on hrs soul Frnally he dropped off to sleep He awoke early rn the mornrng refreshed by hrs nrght s sleep and thrngs yy ere clear rng up The mrst oyer hrs brarn seemcd to haye dropped He wasn t sorry he had krlled 0Leary He deseryed rt A yorce rn terrupted hs thoughts Qome one to see you C onnors Connors looked up to see a prrest Srt down Father Daly sat down and sard wrthout prel mrnary rather he bade the prrest Vlell my boy tcll me all rbout Drck was only too glad to share hrs troubles so he begrn Viell vou know I own that factorv on Twenty second street One of my employees trred to get the rcst to go on a strrke I called hrm to my office resolyrng to reason rt out wrth hrm He could grye no reason for hrs act on other than that he wanted 1 larger pry check I started out by tellrng hrm how wrong rt was and he told me to mrnd my own busr drawer I drew out my reyolyer md shot hrm before I could re rson rt out Im not sorry Father he deseryed rt Suppose he drd son There rs an Al mrghty God to eyen accounts wrth eyery body Yes I guess you are rrght Father I neyer thought much 'rbout that But I rn tend to escape prrson wheneyer I get a chance I dont care rf I get lcrlled rn the 'rttempt Mv dear boy reasoned the pr est you may escape from prrson but do you thrnk you can escape from Cod and your con scrence" Drck yvas surprrsed to find hrm self agreerng w rth the krnd old pr rest They conversed for seyeral hours 'rnd yyhen the prrest finally left Drck had made hrs pe rce wrth God Trme rolled swrftly by The day set for Drcks executron dawned and Drck sat rn hrs cell talkrng to the prrest He glanced at hrs watch and shryered Two more mrn utes trll he would meet hrs God The Vi ar den came rapped on the cell and called hrs number 1576' Drck stood up squared Page Twenty fine 'B Q. 5.r6Er6?.rf5?B55r5P96736?bc5?'ab.55.r5?Zrir5Erc55rc'iEra'iERr6Er 46566? qt, ..., ...-.. ,....., ......, ......., ....... , ......, .....,, ,....., ......, ...., ,... f as-if-esfafesmesgasses T H E A C A D E MIC - 'rf-eslif-QQLQQZQQZ? QZEQQ uh ,lu . . , ' ' . S ' . x l .- AA sv , H H . ' v. A. .tv I g. r 1 1 uzag rv l H H Y K ' . rv 1 , ss ', Dv . .bra H s ' Y' . H ' i J V u ' ' ln v v , . ' ' H N u H W, L . 2 v . ..., ' '. 3 . V an y , , x , 2 u ' s b ' J I ' V H . 1 v . . v .'.. W v I K' Z Q A4 v V t , .1 . , v . . . ' - - - "'-ip :, - Y. . . ' sv u v V 'll' , ' ' ' L ' . ness. I became so enraged that opening the .2 1 , I . ' 1 Vg L . Y , ,V , , ,I , , 2 A . . H ' ' ' ' . I nn 7 g , - I , K I . - . L v y - I v.. ' v . vi I . . - u K Y v - .' ' .D er . . . ' 1 ' - I ' Z '. u ' I - ' H 1 ' - , i , , . . 3 9 in as , xv K ,i K as , Z l - V A , . .Y ' H ' .I .' s L ' - l . .K I N K K v b I , A-E .L K ,V f , . I I - v . U .K y L .V 1 Y g . - :ig ..... .... .... ...,.. ...... ...,. -. ...... ..... ,,,,. ..,... ...... .,.. L hrs shoulders threw b1ck hrs he rd and left hrs cell followed by the prrest He reachcd the flrght of thrrteen steps whrch l d to the scaffold 1nd kept tellrng h ms lf th It rt was rll rrght A shrxer ran oxcr hrs body rs hc cl mbed one step then mother Qtr rngely hc found hrmself countrng thc steps As rt rt mrde rm drf fe encc' Onc t o three orr wondc d rf IDX oth r prrsoners hrd count cd thc steps He nrurmurcd a srlent 1ct of 'rc 1 Q contrrtrorr 1s he reached the l1st step Qlowlx he s1t down on the death charr 1nd foldeci hrs arms to be tred H s yes were blrndtold d He thought of hrs p1r ents thought of I od One second two seconds three A sp1sm of p1rrr crossed hrs frce Hrs body grew tensc th n relaxed Drck Lonnors hrd gone to frce hrs Mrker 'VIAr1cAr1r-T XR XTIxlNb 1 A Mother cs prayer I rr from cryrlrzatron up rn the rocky heights of the Snow Hrlls Ren Perenerr watched the gray and rose of the western ky blcnd rnto th suns ts dyrng rlorres Co'd rr r'1ys reflccted upon the lrmprd wa t rs of the grert Xukon Suddenlv he turned from th c1b1n wrndow where he stocd 1nd 1 forced smrle played about hrs pale co1rnten1nce The m1n was recallrng borc wrth rt 1 brtterness 1krn to remorse 1nd clesparr They dont suspect m of the murder X fine game I played on the Canadran Mounted Pol ce Too bad they thrnk young franc drd rt I h'1t to shoxe th blame on m but Here he stopped A parn ful expressron stole oxer hrs face IS he re called 1 st 1tement hrs moth r had often m1de Rene you may d cerr m1n b1rt you c1n newer decerye fod Yes' many trmes had h he 1rd thos words from her lrps but not untl now drd the full rmport of therr meaning come home to hrm Th 1t tender conscrencc whrch she had cultrx 1ted rn hrm whrle a boy now manr tested rtself Ifyen though he h1d eyad d the clutches of crxrl authorrty h knew one dav the supreme Justrce of God would have to be satrsficd Only srx months pr yrous to thrs trme R ne Perener had lrxed happrly wrth hrs mother and small brother Prerre rn Que bec But thrs happrness was destrned to be short lryed For Rer heard of the amazrng I nqf T11 errfy .slr gold drscoyerres whrch had been made near the crty of Dawson Desprte hrs mother s entreatres he Jorned the mad rush of men who lrke 1 mrghty stream flowed on endless course rnto the great gold fields ot the Worth But Perenrer soon found out '1s many others had that the Klondike re gron was a yast country of Jagged moun tarns and ar rd pl 1rns Cold was not found rn Drsgusted wrth the whole thrng Perenerr ntered rnto a scheme wrth a group of sour doughs who had lost therr dust They plotted to rob the passenger boat whrch made weeklv trrps b tween Dawson and Whrte Horse and usually carrred a heaxy cargo of furs and gold The plan farlecl In order to escape the penalty of rmprrson ment Rene fled to the Snow Hrll moun tarns Before he reached hrs place of ref uge he found hrmself trapped by 1 C1 nadrrn Mounted Seryrc man who had se cretlv pursued hrm In 1 desperate effort to garn freedom Per enerr shot the officer Alone rn the mountarns R ne had trme to recall the follres of hrs past lrfe Among the manv thrngs that passed through hrs mrnd rt seemed he could not forget that xorce of h s mother Rene you may d cerye man but nexer God On hrs de parture from home that same admonrshrng yorce had sweetly told hrm Prerre and I wrll pray that the Blessed Mother may take care of you and brrng you safely back to us Always keep thrs scapular medal on your person l5?Jb6?l345?llb4?Jb4? GQPLJSEJLSFJQ4PJb4?Jb4EJb4PJG4PJb4PJQQFJPJQSFJBSPZJLSPJQSP ..... ,... ..., K ...... ...... .---. ...... , 1 ......, ....... ......., ....... usefesa5-es-15-as,-if-esaesa.-es T H h A C A D E M I C -s-1fes1.-esafesa-es-tiles .... 6:-... - ' . ,Q . . ' ' . ' . . ' ' Q , ' - . . .- r'1 H. -, w' , ' , f 1 ' . . . He 1 ' .T z '. ' 're "1 j e ' 2 - - 9 ,jj 4Z s Q . v y - y , f v f K . - 7' . . , 9 'K K K- . . . K . - ' e s r " ' , ' ,z 'f J s ' , ' ' an gpg: I . e '. ' 1' ' ' "- - , ' 3 ' QJX e ' f' 1 ' . V I ' . ' ' ' . , . -. 3 .1 - .- . . . KK K K, K K - . - K. I 2 2 ' . . K. ' K. 'K ,' . K . K . .K. '. , - . . Z , K 2 . K. - .. ' , . ' K . .' z ' K K I . K. ' something which rather' pleased him-but plentiful quantities, as he had anticipated. can . K. K . - - . --K. . , - K K S K. . 3 K - .K K K K, . . .' hi -4 QI "4 . . . ' , .. . ' . . ' KN . KK K. . . K . IK. . - . . K K, . K. , " z c z A e , ' ' - Z K f ' ' . . . . ' . '- " . ,' e"'e z, 5 , '. ' 'z z- .: . . , - . 3 KH . K. - K. 'Z K- . .' .9 . K. , C KKKK c . c , . , y . . . . 1 ' . - ' ., e ' K . ' . I K . he . ' , .vs 7 - ' 'II' ,KKK UKKKI, ,,KK,, ,,.K,. ,,,K.,. KKKKKK, .KK,., ,,K.,, ,.,,,, ,,KK.,, 'KK,,. ,KKKK,, .,'K,, ,,,K.,,, ,.KKK., .KKKKK EW' 5' 'JP 'JP k I J 'JC' 'X' 'K' en l liimxt ljlltel x SIXIIIH' It xx 18 100 ishnew 101 41 xx 1xxx11t xx1etth 1 m111de1e1 to xxef11 WI 11x x ex mbol 01 piot ttltlll Still he tontinutd to xx ll th m 1 11 Krn1et1mt- 1 61 1on1 ntx 0 t 1 1011 tene xx1 hed ht hit H0118 b IL 1nt 111t1 t e Lfllllt Th n 111 d x N11 1 171 N n1oth x ll d 1 1t1 x n111 r o x ll ne ltt he1 knoxx the Nh1n1t111l tltlth xentx xtux ix not ong lm b11 o lttnt It111 ll it seemed like txxentx 1g txxe11tx 1ge Spent 1n 1f1u1tltw IIIIEIXOI to t1U1Lt 1 ltmolst of tonstlente xxhith he il xx 1x1 felt He h1d 101111d emploxmtnt Ill sm1ll mining distritt in Clltl C1tx Thtit ht h1d hoped th It th g1e1t stt1et 01 III5 l11e xx Olllfl be hidden 11on1 human xex I Ol 1tx h l11d tontt1lt th 1x nt N x 0 IL bt 1txe1l d 1 11e IIGIQIICII might h1xt sunt d t 111 s d tLlI'IIlIl 111011 lllll. JIXIIIC 1ox1d1 t tuned III tht HI nt xx heie ht xxo1l1td Ittn xx IN numb 10d 1monL the t11t1t 1llx 1n1111 d xlttims xxho xx IL bioutht 11on1 tht h11t IIIILOIIN ioux XX hell th x1ll1t dotto1 tx1m111td h1n1 1011111 N ll m d xbmut the 1111ed mme neck RLLOKIIIIIDQI th mtd1l th 100dll0Ll0l m n1td1 1ttlx xummontd 1 m1ss1on11x m1nx l'IIIl89 d Nt'1nt .A Ll x III 1n1gh in ifl9lIllO condition Ix IIL 1tg11ned LOIINLIOUSIILNN 1e11 h ' N 1 Qid '1 N 1 mge 111nox mt 1n xen s1t11t 11 IIIHQI xx'1s x1s1b' on hls pale tel tlllCS bet out 01 he1 he desp 1 1telx Llled 111 a thoked 1 eble mannex Txxentx xefus 1go I lJLlll'l d the bridges xxh th n11ght hixe ltd m b1ck to C1thol1t1tx ard noxx I tin not 1 build them Centlx tl1e priest epoke Nix good man d sp'111 rot 111 tl1e lllflflllle n1e1t ex 01 Pod No Rene leplled d xp'1111111tlx Th IQ tan be no meitx 101 me C 0 axx21x 'llld ledxe m ae I am Xour miseion heie IN uqelew s x u l SQ tame the 111 lDItXlIl1.Zlt,NIJlJIIN9 Hou 11e xe1x xxedk Calm XOUlN9ll Iet mt tell xou .1 wtmnge storx Iong 120 1 xerx xoung man left hxs home his mothtl 1nd 21 small brother 1n 1111 wt 01 gold Tht box x dep.11tu1e xxorrled tht gocd Hl0tl'16.l lOl she knexx the nolthern xxild- xxt1e no pl 1te f0I 1 xoung man The mothei e 1nx1etx xx IS onlx helghtened xxhen llltl x 11s 01 xx 11t1ng he1 son d1d not re llllll IJ11lx she pi 1xed to the mother of tod to xx Itch 0281 ht1 box and take care 01 h1n1 IN hen It length Qhe lax dxmg ehe Sud I knoxx mx l11t long P11291 hae not b en III x 11n Mx son has surelx xxorn the medal I g21xe h1m and the Bleseed Mother xxill b11ng h1m batk to me I xxae the Small b1o1he1 md noxx 211- 1 p11est of God I too p1 IN mx mothel Q p121xe1 XX hile the mieeiondxx Spoke he d1d not notite the 11ro11' excprewion xxhlch came oxe1 th SILIX mmi fate The p11eQt ton tludtd Lxen though Ixtne h1s 11ot tom batk xx1 n xe1 mx 1t1N use -XS III 1 tlltim tht mem stfntcd W 18 it xx IN It he 01 xxhom h xpokeo He looked 101 111 1nsxxt1 Ill the exes of the mme on 11x illtl hlx 1 me Nhoxxcd tht mlghtx strug tlt xxhith xx ls suxgmg xxithln him But Itei could 11ot NDCI Th m1Qx1on11x bloke the lxxful Qllent Noxx mx son p Yh1ps xou hdxe Qomethlng to tell m It xx 18 then the dxmg min gi sped the 1ull 1n1po1t 01 the Ifath 1 Q m 'ming VN 1th 21 teeble c1To1t h h1lf 1099 to rl Qlttlllg po xlt10II He tould no long 1 1 t11n hlmeelf 1nd h Ll1Cd out Oh t'1n lt be t111e" P19116 I'1e11e IFC xou mx oxxn b1Otl'18l9 -Xtttz th p10d1g11 had 1ece1xed fibeolu t10n 1nd the f1n1l Ritee of the Chulch th 18 t1me the p ICS of another daxxn Softlx Qilentlx the laxb of the dxmg sun rehett d upon the p aceful scene and Rene spoke P16116 I 1m going to mother He held tast to th t1nx medal It has brought me back he falntlx added and I am going home to knoxx mole 111llx the poxvelful ln rluente 01 '1 mOth919 plaxer MARIE. SAINDER Sa Page Twenty seten . ,....., . .,,...,, , ,...,,, , 1....,, t ,..,.,. , ,...,,, I 4 ,,.,. 4, ,....,, D Ott ie 1'ep1'o21t'hed ' .'1l1' ' 'l,', ' .' ,. " ' 2 ' ' ' ' . " 32 ' ,Z L, ' lx, ' . . ,Z x, ,Z ,i I, 'I I , t, . I, .. K, 3.11 .-4 , V2 - .lx 2 . . A 1 ..-'l, Lf., U A 2 2 , -, -, 'S ' ' C' ' . S ' - ' -1 'ez ' e . 1', 2 ' .' ' , ' el: . :J ' 3 . . 1 fs ' ' ' ' ' .fr ' 1, 21 't ' Il 9 I 1' tl 'lil e1'21- 1 1 H, ' ' .' ' ' t' ,I' "S 1 il 2 l " .' 2' '2 N' . i11 il fllilllly xx'21x', '2 -'l h - ' s. e he "J 2 ' A' '2 Q j ' , ' , xx'r I 'i.' 21' .1 the grief 01' hix er Zllltl 2 ' - ' -'92 ' '2' ' , ' .' ' - vo l 1':"1lj tte , "N Me I x'i ver ' . 2 .' , . . , L. Z , ' . .H Q ,Z , , . , . L2 , 2 aa- 4+ 4+ ' ' I ' I v K L, lr V, K Tx' Q 21l t' e, tt , ' ' ' t' "1- '2j ' . 13 , ywfzg' . ' K, ' ? . . 2 es' 0 ' .2 ' ' -, L, K. L, 2 2 v lv: K1 l 1 1 . xhfxq e Z Q 1 r ' ' y 1 kt ', Z .1 x., . k.,' . 2 ', Z - 2' -' ' 2 1 I' v A K . 2 ' j 1 ' 21 ' ' 2 ' 2 " s , A. 1 ' ' '. ' 1' 5.1 .2-, A. .vt ..', ."' 2 2 2 e '2 sl" ' " ' tXX'Cl j j'02il'S e 2 ' '12 'd is 2 x'f11l ' ' 1' " 2 'S ' ' . " . ' - l'l'il - Zllltl noxx' he felt :ure it x' uld 11x't:1' ' A , , . , . 1 S . H 3 . , 1 , Zh. . 9 , V Pe ' " 'f 2 '1 .' el ' I "ll e' ' S2 j' .' less." his e 1' '2' I"' I"":e1t" ' 1 "2 ' ' . 23' di-stiiied otherxxise. A te1'1'i1i1' explosion ov- l'C2llly his IIHITIC the priest had mentioned? . - . ' I X . , . , y . . , I 7 x 3 'Z K. ' ' , 9 K. D e' 4 if .' "2 2 1 js - .' , ' L, . ,C . , . 7. ' . X S 2 ' 2 .-2' I 'bf 'I . A. , 1 ' .2 x, - ' e " .zfc - ' ' 1 ' , ' 13 ' S ak. he ' 1 21 .'t'2 Illliil' e 211 2 f i11- O '- 1 ',' ' ' 2 ' -' '2- I' . 2 'S , .. , . 'fl' 3 , Z UA , A, K. , QA Z K1 u- 2 f I ' 21s ll Catholic 211'tit'le, e : ' ' i - e." I .2 A .' F A I 2 2 2 .' '2 s 2 '2 . X1't1'21d21.'2.d2 ' t' 2 us ' ' ' 9 2 H ' - Wl 0 s21xx' the t'21th0lit' Iriest 21t his 1 e ." , 1 ' ' . ' " , l -Sd. ' 3, 2 at '2 2 jz 'Q 2 d e ' ' " , 2 j j ' ' '." .'2 " 12 2 ' '29 ' ' 2- A ' 1- 9 - ' 1 - 'V , A - ' 2 2 ' . ' . H 1 ' .SVU ,S 3 .2 u, ..' Y 3 - .Z 32 . . . l . , r .2 1- sl 1 v v 1 sky ki NV' L I .Y ' v'N " 2 ' e ' Q ' i- ' D l 2 ' 'S S 1 e 2 .2 ' . ' -2 .' ' . .0 - H ' . . . ' " es! 2 ' ' K' K1 ' y A'l'i .' ' 1 .': L ." V 'i ,' i , " ' nA' 'VY , . ' 33 C ' .' ,. J' H 3 . - , . ' K, . ' Q . ..y, ' , . 1 .2., L . - - ' c -'w - N- I" "It is ne 'er so est," ' k' d, ' . ' ," '- T H If A C A D E M I f' S0p111101mr01fc 67112155 Q15 JC frm! ""Y I1 11111 1 81111111 15 1ffas1111111111zz11'11 651121155 IT- L Q, 1 1111 ll fl 1 1 1 s 11111211 Ii11s11 1 1 111111 1 1111 51111111 I 1 K' 'X K' f"'N 5. 'X 5 'X L5fl1c5f11O' 5' Of 1. ?l1OC1a. C1 Cx. fan. fauafac. Pac. far. f.1?.1c. Cx. 'Juana 10 J 1 1 1 , li 221 ' ' FQ 353 fm Ni 2-31 .4 1 SQ I g "A' T3 UN ?"" fb , Af 'SY xc: -AF "1 11 1 Dx 1 KU? 01 Qi YG .1111 '1' S11 I", 13111111117 1,1f111111'11, E1."' V '1 f' 355 fl 511 I Q K? Q1 ' -1 ' 1., 1 ' Qi p 1 1 ' N- ' fix jeff , ILE 1 Q " ' fc? 1.111111 1a'11.w111', 1,ll1l11.l1l' 111111113 .111 "'f1 P1 slr '1', 111111 'ffr Hl'I'I1.', ' 1 1' ' ' fy '1' ,1111'1111x, Will' 1 Br 1111fs, H111 'l ' ' I" ..,, .,.. Q41 3.19 l'ff11f TH' 11111-f."111f' ...1 .,,1 .,,. ..,,,... .... ,... ...., .... A .,,.,.. ,1...1 ....1 JN r 2 EGP! '11QQ1Q-j'11'XQJ'11'XLj'1XQ 1 111 A1 1 IJI 1 1 S1r'eQk11-JS 1' Q9'11XQ91rQQC1 J L EDITORIP1 W X 'X f llqf 1 Q! : l It S, W1 RC 'W V .2 lie 1 fm UNIFORMS h1s 1 11s 1 IIN 1 1 s e s 111 111 11 1 ol1 111111 C lllt 1 ss 1 1 111 1 1 s 1 111111111 rlllls 1111111111 1 1 11111101 11X 1 IX the D001 fill 111ll sp1111l 1111111 101 1 oth1s tl1111 sh1 should Il1 1111111 NLllUON ls o1t111 th 1 if s s home 1l1d ll gle1t thell e1l1111t1o11 melel1 the 11111 01 1pp1 T ese 1l1fl'1111ltles 111 11m1111t11l l oln1 1l1ess lll 11111 H1111 1 oo IDL D001 11'e on 111 111111 1ooot1l11 No sell s 11e glll need st 11 1t home 1111 111111 lt 111 D1JX6ltX e 11l111oln1 11lopt11l 111 11111 1 ool 1 11ellf1tt11lg 1l11'l1 spolt dless 111th 11h1te LO 118 1u11s lflll belt Il1 th9SL 11e eel mol1 1t 1 189 th 111 IH o1d111 IIX s1hool 1lo1h1s Aw 1 poll1em111 1ppe1l1l11: Ill hls lllllllblm looks mole dlNtlIlCtlXe th111 h1 11o11l1l IH 111111111 1 othes so 1ls1 does 1 gll Ill 11111 lolm 1111 1l1st1n1t1o11 to hel s1hool 11111 l1l11 111se to h11 111111 lttl 11t111l11ss -Xsld 1l'11m the abo1e 1ol1s1d 1 ltlOllN the oln1 dless IS 1 et 1 1 e s Th11 1111 l em 911 1 s 11e If 1 I1 1lothe1l t h 111 th st 01111 dl8SS9S I21stl1 the l1I11f0lIHS h11e 1lo1 111 11 111th 21 gle1t de 11 o1 11111 o1tel1 ex 1st1l1g lmllllg' jllllg 11 school I11,1 H111L1111xN THE TILLAMOOK CREAMERY ASSOCIATION ThL ollgln of the Tlll 1mool1 Qle1l11 IX -XSSOL13.tl0I'l 1'1n be tl211ed b'11k to th t1n1e ell NI 1 os 1111111 hele 111 ll 1 111 1 se 1111 1111 111 ll s Xl 11111 11111111111 11111111 1 o t 1111 se1 N fl s lll 11 1 N 1l11t t n11 ll mlm 1 1 11e11 1l11111 t11ll1l11t11l1l1 f 1 t0lN he 1 ll 1 INLOI s ll 111stl1 011 1 1 11.11 UJf'IlDL11t0l 1l11t 'I1ll lnlllfllx 1o11l1t1 h 11l t1l11l 111th ll h1 s 111 11111 011 tl1 o11tl1 ot 1111111 11111 1111111 1 s 1 1sn 1 N11 X6 N 11111 one l11 one hlled h1r11 to 1tte11 o tl sleo1th111h1 INN H1 l h 11 1 11 IL I1 1 1 1 ll 1sso111 11111 e 1h1 1 11111111 1 111 tl1ls 011 111171111111 11 s to 1mp1o11 1lle 1l11ese 11 ob11111 1 be 191 LL 11 1 10 tl EX 1 I1 to 111 lt ll1n1 l1ll1n1ool1 o1l 11111 1hees It 11 15 the 1 the OIllX st 1n1p 1l 1he1s h1 111 Ill no ll the 11o ld lll h1s 1 1 I1ll1111o1 1 1 1 1llS 11111111 1 1 111 S1 11 O0 11 lth 1 1 bllttel 1l1d 1111111 1 1 1 1 s 1 ll or11p1sl11 lJX 'l1ll1111ool1 YI 1 ll N lol 1 1 1el1 11311 the 1he 11s l1111 t s 1 1111 It tlt 1 1ll0llH 1111 h1l1l th1o111I1o the 1111111111 111 Tlllllfll 111 Il 'J J 'D 'T 'B 4a,q?Jl:q?.Jl:q?lJL:q?lJl:q?JC:qalC.6?JL6?lJ ,S-r:JC.4?lJC.6?J1:q?JL-4?J1:q?J gags? 1111'1" -1'1'111 111'11' " - 11 v 11 11 I ' 1s1111'1 f s L ' " f 2 1 . 1f"!f+C gf: C 6' - 1:53 M Jj . ' 2 ' flue Q Q. ,, Q, 1 Q Q Q 1 X 1 ' gb. X '1" 'X - 1' '1 ? ' X N X1 1 xxx I if Kuff f 1 ll - s - 5 1 1 1' 1 1 1 ,- QQ 1 Q1 ,Q Q? Q QQQ 'LQQ fl 1 I :jg xix x -E 5 'YQ 'wi xl ' '1 1 X li Q -.5 .Q - 1' Q ' N 1 - , Q, 1' gf! x -s 1- X 9 . ' lff 1 1- I :TU Q 1 Q Q Q sJ1 ' 11'h . llvtol' , 1'l lt sh 2 'll ' ' the 6-I , , I Q Q Q Q Q , l2 t2 zfggh '-s. 1'l1 2k' f '2 24 yet '1 its Q .' Q QU QQ! ul' ' '. Qld Iglilt imm lla il11'21111'1'. M11 M1'l111o,'h tllllllkflll the '2 ll111' Elo mil? ft 00 ull 'Q tl xQ Pm 'la QM 11'1 ' l1.221g111o1l 11121113 ' ' '1 11:1' "2 11111- ' Q Qlll QQPQI Lu- QU ffllf QQ ,' Q' l'211't111'i111: ol' 1'l1ees1r. He 21 11121: .' '- rl W5 Q It lhdt 01111 Q11 lef' t HQ 1-l'21l 1'l1111-se l1it1-l1el1.', 1'11l', 21:1 s111'l1, 111-1'11 1l11- 153: 1lll1 , 1111: 111211: to 1111-l .1 1.1.Ql11-11 QlQ1lQ llE?l Q,Qu.ly 1-m.1m.iL.S ku WHQ 'I-hp mxt my HQQNQ, ,xg Q-JN '11 2 Q. Q. 'QQ 3 bi s Q Q Q21 11'21.' llllflt ' 18921. IZ1' 1902 tl1:'l'e were 21l- 'md Q I ' l 1 Q hil lc: lj 1111 il1 opel'211iol1. .'i111'Q 2 E 1 tl 's ,xg Q1 lf .' ' l ' ', '. QQ'Q ' ' Q ' Illl 22' hi s l :'l 'L' '1l ' 1 11 21'1e Huh ' 5 1? we-,QN1f111' If ' 'mf 'IF llllits 11211'l1 1'ol1tl'oll111l lm' El l1o:1l'1l ot' li1'121'- 1'O1. 3 My ' 2 21-el. Q 1 2' 'l ' du.. H.. QQ Q Q. QQ QQ QQ I Q h 1' ' ' ' .' 2 'A ll' ' 2 1 11' Z1 k '. " rl' Q. " L 1' M ' . . . . ' . 1' ' 11 ' 1 ' Q 2 ' ' ' 1 Uflll ' ' ' h S 'h l. llll'l'l ' . . . ' Q QQ Q QQ Q . . Q . Q to C011 1. ' l t - .'21le 111 cheese. lll Qs '. .iQ . ' ' M ' ' A ' 1 19033 the Tillamook C1'921FIlG1'j'. which is still .'lt ' .'2'2 2" ll . . . Q Q Q ' l '2 ' 1? S ' . 2 L rl M '. A-Q Th Q Q Q . Q Q Qh QQ f'2ll'l ll21l1e1'l211'h 21s 11121111-t21l'1'-.'2 l 1: 12111. H 1 Q Q Q . Q' Q QQ Q' Q ' 1li1lQ.' 1' ll 111 thfs 1':1p211'it1'Qth21t Otlllll' 1'211'- QHQQQ Q..jQ QQ Q Q. t y f, '- 1 dt " " . ' I ' 19 .'2 l ' 12' ' 2 11119. By 9. .1 .Il'. 2 b1-l'- '12 12: 2 ' 2 ' Q QQ Q QQ . Q . Q Q. KL1 Q Q .Q Q Q Q Q. . .Q .. Q 211 21s 5111112 1 1111 21ll the 1211'1o1 1s. H11 ' Q'Q Q' '.Q .' Q Q Q' Q . the o11J21l.ize1l tl11'n 51111 2 1 -'at' . . .'. ' ' . . . Th ' 'e' ' 151 ' 'f2 '.2 ' '211' ' ' 2 'l 1' 2 .'1 S 2 'l - . Q Q Q Q 4 . Q U.: . Q QQ.QQ .Q. Q. Q QQ Q 1 ' . 21d 2 2 1 QQQQI-1 Q Q' Q Q QQ Q .QQ ' Q QQ ' pri 1 1 1'ol' tlll' 11: 1111111l't1'. Ill . 17 1 Q' ll'1'- ' Q. QQ .' ' 'Q Q ' . Q 121 :1t211 1 tl - 2 gr 2 ' 111111 ' ' 1' ll fl' 21 s211'1l1 f ol' p21l'- . .. . ' . KL1 Q . . 111 t 1 2 1 tl'1', 11 1 1 ' 1' . 'Ihv Rf-,f l1t.'. 3' '2 1e 1 th ' f11'l.' ' ll 211 l Q Q ,, Q . Q Q Q QQQQQQ Q Q QQ Q . QQ QQQQQ QQQ. Q Q. QQQQQQQ slogz 2. lr 11111 1.111 lx 1o1 2 1 lx 111 Q Q Q Q Q T. Q' Q Q Q ' QL lllff 'i111l." The 21ss1 L'lZltl01'1 11- .' 2 ZllQ' " U. ' ' ' . ' K . 'V 2 bo .51 L0 '11 ' o ' 1l1eeS9. ', 2 '2 Q ' ' ' 2 2 J -" , MQ, S Z l' 2 Ll , ' . . ,.,.Q The t1'2111 il 1: 111' 1111111 SlC1l 1'l101-s2n121lg9l':1 A"A ' 0" ll21.' lJL?CI 2 '1' 21l j " 2 ' 111.1 ln t e 1'21l'io11.' 1'211'tol'ies, out of l0L'2ll t21l- Q-111 0111. 2' ' tll' l2 st so ' '2l Q' 2 's se ' ese- fig 11121k1'.' 2 '1 iiliilll 111o.'t of the blue l'il- 213: 1 -' ' ' 2 ' '- 1 l 1 s 2 l 2 '2 " .' '2 ' 'S 1 ' l ut :QQ 213: Q :xg f'J1 PU. ' 2 . - ' .,,.. .,.,,.. ,,,, ,,,,,. ,.,,,. ,,.,.,. ..,.,.. .,,,.. .... ...,..,. .,.,,. .,,.... .,1,... ,,1,.. ,,.,,.. .,,,,,. ,,,.,. '1 A e Q q f 1 ,bsvgysve :Q-QP! 'lP'Q-SYWPJ G' In 1920 the assoc1'1t1on thought It l ylsable to buy gl 11n and teed 1t wholes1lc tor resale to the danymen Io1 th 1t DUI pose a feed depa1tn1ent yyas est 1bl1shed It now handles annually IIJOLII, S250 000 00 worth ot feed Two men besldes M1 H1be1l1ch who haye done much to p1omote the h1gh st111cl mg of Tlllamook cheese are M1 t 11y Fo1d dalry mspectox and M1 Bled Chustensen cheese mspector They h1ye been Nllth thc assoc11t1on GXQI smce 1ts begmmng VS ALLAC1 PDSOIN SCHOOL SPIRIT In dlscussmg school Splllt lt IN 11ccess11y to gxasp the meanmg oi the te1n1 Some w1ll say that lt IQ 1 sp111t ot cooper1t1on 0the1s wlll eycplaln It as belllg' 1 spec11l klnd ot loyalty But ou1 lde 1 ot school sp111t IS mole than e1the1 oi thesc t1ken 1lo11e To our mmds lt IS a comb111at on ot both loyalty and coope1at1on Hence lt IS neces sary to look lnto the slgnlficatlon ot these two terms Loyalty says ou1 d1ct1ona1y 18 he state ot bemg faxthtul It 1s the1eto1e a ylrtue yyhlch causes us to feel 1 bond be tween us and our Alma M1te1 Thls t1e 1s It were IOSICIS ln us a des11e th It ou1 school be on a leyel Wlth any m the countrv It also engende1s .1 w1sh to do 1ll we pos slbly can to eley ate 1ts standlng ln stud1 s ln athletxcs Ol ln any Othel asp ct ot school 1 e Hoyveyer coope1at1on IS also ess ntxal to a prope1 school sp111t Agaln w consult Webster Cooperatlon 1SjOll'lt 1ct on It IS therefole the quality that brlngs the stu dents the alumnl and the taculty togethe1 as one group workmg for the bette1ment of the school It IS second only to loyalty as a basxc element of school Splllt 11 cause there must be a un1on ot ll"lCllXlflL1dlS ln such an 1nst1tut1on as a school Ill Old 1 th 1t there be a fo1wa1d moyement n deyelop ment We ot the Sac1ed He1rt H1gh 1e1l1c the Importance ot just such 1 sp111t Ior thls reason we are dolng 0111 utmost to ln stlll mto those who should haye an 111t 1est ln the school .1 feelmg ol lovalty and co operatlon In the past we h 1ye been 1 1e'1tly Page Thu ty l1lllCllLiDDCll lIl1l0Ll1,,ll thc l1cl1 11 1 1c1l1t1c ny th1t w hx ob equxpmcnt scconcl t 11o11 c Ill look toxw 11d to 1 ste 1dy l.'f10XIIl'l ot thls sp111t Thus wxll the st 1ncl11d ot Olll Alma M 1te1 be 1 llsul o11 Ill the lllltl Jllllilll 1111 th coun leyel wlth I x leylltllx OUR FORESTS o IIIOIL th 111 tl111ty you 1go th ll s ot the I 1c1hc Noltllyycst yyc1 st1ll coyc1ecl Cllltlllll y Llll Jls y XLIIN l1ow0yc1 the clcm 11d lo1 n1 bc l11s b come so 1cute lll othcr puts ot the countly th It It was tound n cess11y to dep nd upon th1s d1st11ct tol the Il 1t1on1l supply Iogg 11g c1mps llld s1yy n11lls wcle cs t1bl shed 1n these p1rts 1nd as 1 l8SLlll. ou1 hllls soon bec1me b.111en 1nd desolate A 1n ex1mple ot how th1s CIQSIIIILUOII ls Wlflllght we m1y t1l1e ou1 own T1ll1 mook Kounty A lew ycars 1go 1ll thc hllls a1ound H616 beilltlllll and g1ee11 coye1ed c Clllf' Th 1a1l1o 1d enteled the L0mmLlll1tV 1012 I'1om then o11 y 1st tl 1111 l0lts logs 111d lllmllel beg 111 to lc 1ye the coun t1y The H0189 ot the logg lng c 1mps yy IS ea1d Ol 1ll th h1lls1 es The bu 1111 1 1 s1yym ll w IS llllllt w1th 1 cuttlng Ll c1ty ot OXLI 01010 1 ct lll 8 llUlllN 1 sult oi 1ll these ODSIAIIOIIS 1s 1pp11ent lll th llHSll.'flltly 1spect ot logg d ott d1s t11cts whlch glye mute ey1de11ce ot the te1 llllle ClGStlllLtl0Il to Olll IOIQSIN eyen ln th s shoxt space ol tlmc Anothe1 1nd p1obably 1mo1e halmful 1g nt m the d stluct on of Olll tlmbel 1s the forest IIIQS Iy lts dey 1stat1ng effect thousands of 1c1cs ot y 1lu1ble t1mbe1 11nd est1oycd e1ch y ll These IIIQN re oft Il caused through the c11eless11ess of 1p1s un s llltl tou11sts p1ss111 Illl0llI.l'l'l the Ultlllty Somethmg sho11ld bc don to IlI9SPlXk Olll csts to DONIQIIIX I11 01161 to do laws should 11 ll 1cted by whlch 1eto1est1 t1o11 would b comc obllgatoly IIIJOH 1ll C011 c 111s dcalmg Iyllll lflITllJC'l 'x aJlX5?J6?Jb4?Jb4?Jf5?J6FJISPJLS ?Jb6?.-icq ?JC.6?JL5?J ?Jb6?lJ5?Jbq Fdhxiral .'w....,.nc., ,.....,. ,... ,....,. ,...,.,. 'I ......, ....... W qi 1 I ,,...., ,....,. .,A' T SEQ., I I' A C A D 14' V1 I C ...f 'es' 'as' 911' 'af' 215' '1f'g1L'l "1 ' ' ac- - - r - 1 - .- 1' '- -" he Q' . . . L ' . ' . 2 -- FQ I' ' ' '1 . X2 ' -'2 H Nc ' 1 :ve tamed il l .l g 2 l J ' . 1 ' 2 '- ' 1 :H o .e i11 ' 12 ' try, 523: . . . ,. L, A. i ' we ,I , - . .2 . Z L, Z I, . , - :Ig ' . U 1 z ' 'z 1 ll . '1 " any 1 v 3 S .- Z 12 . ' . - 2 . I' ' g ' ' I 2 - N Af J '12 ', ':1:1. .-111 ' . . '. I ' ' , 2'--fa - ,- 1 . . . 1. - .-i , ILE 25:53 . , 1 I Ill.:-5 im sw ..2 . v . s. I . K' . . 8 Y- 7 I 3 U 753- N t 2 'Q' A' z 'zzz e l 'll.' with ll b z " 'irf' forest. l11 the 1:.'t gil: . . . Z . -. . h 2 . ' 'y', 2 ' .' 9' .Sz V . 1 D z S . K - 1 . 1 1 1 . G ,... L. . . r ' 1 2.1 2 . . v 2 - U 4 L: 7' 1. v . ' . ' . - Y U' . ' ' . ' ' V .' 2 2 i I ,' ,- , '. . K. L' L I , with tall stately spruce, Hr, hemlock, and , A 2 .U - y lk. -2 z . e ' z ' ' ' . ,355 - , V - K. .. ' K . . 2 . i11 . ' . ' ' 'z .' 'z ' 1 ls of . . ,- , . ' . t .' z ' 2 12 ' ' - .f. . ...J L .S . 1 K. 2 Y Ly- h . V 1 . 1 ., 1 I , fl. I-f L L V A pa " j ' Il I, I 'e - ' The 1 ' l . 1 2 - 1 sf . Q V. I I W l . ,J s . . V- ' I . A . . I ' ' U . Q U is . are d , . .A . , ,LV , 1 . - ' il 2:3 I 1 I , 1 1. c I ' 1 Q. f 4' . V4 ' ' ' Y 4 121.3 M . v . 1 I . V - 3 1 L .E . K-Ly st, I . tray J '.', h ters, 1 .' z ' g .' -' ZZ' 2 1 Q , 5 -' rt'-1 gil: . . ' ' .' - tor J .' ' 'l ' thls, . is " . . v, ,. ., - . . em A . -rl I , - . A , 4 Z . 5 5.1 1, ,Q . I. E1 I Y .' im " " I' 12 Z2 II I1 H Z1 IZ 21 ZZ Z1 I1 Z' fl I2 IZ 21 Aye J. fu , 1' Q on In somc 1 1110136111 101111111198 the dlfhculty ot malntalnlng 1 f0l6Qt has been oyexcome by the sxmple p1ocess ot pl 1nt ng' 1 new t1ee 101 eyely one cut down I1 th6l9f0l6 the Ncnthwest IS to ma1nt11n 1ts 1eputat1on tor h1y1ng the g1e'1test standmg t1mbe1 mn the WOlld 1 plan s1m1la1 to th1s should b Lllllcd o11t As wc condemn Olll IUIL 11th rs 101 dest1oy1ng the bu11alo md b1 son so 1lso w1ll tutuxe pmstellty condemn us lf we do not pleselyc 101 thcm the n 1t 111111 1cso111ccs wh ch Cod has so 1bund 111t ly laylshed upon th s great count1y ALBERT 0111 KIRK Rem11n111ScCen1ceS Now th It the old St Alphonsus Academy has been 1epl'1ccd by the new 91c1ed He 11t Academy It may be 01 1nte1est to 1ec1ll some of 1ts hlstory and Mrs W I May 1e1l1led 1 e necess1tv o1 an eH1c1ent educ1t1onal lI1Sf,l tutlon 1n thlg county and 101 that 1eason ln 1894 dullng the helght 01 a bu1ld1ng boom they constructed the Academy at '1 cost of 356000 The bulldlng w11s ot pl 1111 11ch1tectu1e 60 feet squaxe and thlee St0Il9Q h gh It yyas 1lso supposed to haye h1d 1 belf1y but wh1t became oi It seems to be a mystely Qlnce It yyas the hlgh6Qt st1uctu1e1ntown1t was always a p1om1nent landma1k It yy 1s filst known as the M15 fmally 1n 1896 1s St Alphonsus Ac 1demy but was most commonlv known as The Academy It IS 1nte1est1ng to note ln an e1rlN newspaper th 1t the Academy yyas e only blllldlflg ln town w1th 1 H16 9821 So that expla1ns those wooden ladders at tached to the sldes of the bu1ld1ng The 1i1st 1egu1a1 school ye11 beg1n Qept 24 1894 The buxldlng h1s 1lw ys been used as a school and not as a hospltal as some people thought W hen the Academy w IS taken OXBI by Rey I1athe1 Schell It th 1t tlme p1sto1 ot the parlsh he lmmedlately placed lt undel the supe1y1s1on of the ql9t6lS of the Im maculate IIe11t of M11y f1om Quanton Pennsyly 11111 These women XVGIQ b1 1ye souls wllllng to m1ke gleat sacrlfices ln orde1 to brlng a Ch11st11n educ'1t1on to T1ll1mook The only method oi comlng to th1s 1sol'1ted count1y It th 1t t1me w IS by 1 tQCl10Ll9 1nd d1nge1ous boat 01 st'1geco1ch tllp These qI9tClS t111ght lllltll 1901 when then l111d1ble wo1k was t1ken OXQI by the Q1ste1s ot St Maly Beayelton Olegon yyho haye taught contmuously smce then M1ny plomment p ople ID th1s comm11n1ty 1nd th1o11gho11t the co11nt1y lCCGlXLd the1r educ1t1on lt the -Kc 1d my Ths 1eHects 1,1ef1t c1ed1t upon the te'1ch IS who taught here Th fI1st 1loo1 cont uned thlec cl 1ss1ooms 1 p11lo1 kltchen 1nd dllllflg' 100m The house ch1pel one cl1ss1oom 1 m11 s1c consely ltOlX and the S1QtelS and bo 11d e1s quarte1s we1 on thc second 11001 Th thlld H001 w IS '1t one tlme used IS '1n 1ud tor111m I quo an lntelestlng e11ly county newsp1p1 IN Iollows The l11ge hall has be n hnlshed e gantly The filgt h 1ll 1n town IQ 111'1nged conyem ntly 1nd w1ll e 1s1ly 1LLOIT1I'I'lOdlt6 1n 1ud ence ot 000 pcople Fhc stage 11111 fittmgs 11e 1p p1op11'1te Th h1ll IH 60 teet squax w1th out post 01 p lla1 It s used 101 a colleg. h1Il tor gene111 CYQICISQQ m11s1c1les 111 ente1t11nments M1ny o1 th olde1 p op w1ll lemembel the entextamments glyen 111 the h'1ll Indeed there yy 1s 1 t1m when they looked w1th gleat eagelness to the Ac 1d cmy 101 then ent xtalnmcnt VS hen I ent 1ed school th b111ld1ng yy 1s no 1011181 cons de1ccl 1 model of 11ch1tec tlllQ IN It w IS when mst b111lt Almost 10 ye11s ot NXIIWCI 1nd 1 1111 NUDIHIN such ls only T1ll1mook c1n p1oduce had rouqhen d ts once smooth fII1lSl'l XX mdows 111cl doo1s h 1d 1 com o scncd l 1 1 1ttlcd w cyely ch mgc ot thc wmd Thc oncc bGlllt1 1111 1nte11o1 woodwo1k Illd pohshed 1111111 Page Tlmty one L, QQFJQSPAJGSPJBSP-Jl5?NJC:q?Jl:q?JL5?Ju6P1315?JL4?Jh4?J6?Jb4?:Jt:q?:J?sJl5?.J SFJQSPJBQPI ..-.. ,...., .-.. ...-.., .Q .--.. . 'y ...,..,, ....., ......, ....., ,... -----. ef-gs,-149.1-es'aes-1-as T H k A C A D E M I C -s1'11-eeesae-1-e911 saeyfef . '. . f ' ' ' . ' . ' ' . ' .. . ,gg ' ' 1 ' . ' '- 1 e x ' Q ' L' ' 1 - . -. ,., . .D -y . ., , - . , a, :ig A' - .1 '81 1 ' 2 ' ' K1 - ' -1 - ,A1 - , ,S 1 , I 1 if bv 2 I - - , . v 2 . ' 1 . 'A L 3 V '34, V75 12123 o o K-.2 ' 1 .' . . . -' " . .' Q. ' 1 ' 5 ' 12:23 1. ' 1-1 j 1' "1 1 " 1' " j L2 I V . '. H . t . S .- ' , H . , - ,x - u ,V A - I 't v' 1 - , A. U ' ' ,, K, ' 2 ' 8 . . 1 ' . , . I . A mga 1"' ' ', ' 9 ' ' ' 1 1' ', "' ,1 " ' . Z 2 .51 I V, A 1. Z. ' , H S - . kk- K,-L, , L. . 12 .N .ty je 1.3 I... iz . - 1, ' -, 15' 1 1 i ' . te 1 ' Academy, then Tillamook Academy and p11r11g1'aph from a Feb. 7, 1895 issue of 11n ' ." 3 ' . ' ' - 1 1 ' . 1 - ' e Q 1 j . 1 " V' th 1 " 1." ,'1 -' 1 1 1 i ' ' .1 ' ' ' 1 .' 2 . S .2 pe- ' 1 . ' 1 K- . 2 ' il, 2 . 2 - 1' L. K . k . - . ug I 3 2 ' 1 L . .9 1' - :ig - ,' ,- ' ' , ., ' 1 ' '. ic J ' ' ' - fe NE ' - , - N' 2 - 1 gn 1 ' '1 . ' ., -1 . 1 d 1 . , . ' ' 1 J 1 '11v': ' 1 ' S." 1 N' ' e ' e le K , A 1 A Y 1 1 1 Q ' S - K. S' ,' ' . . A . ' . K. - ' 1 - 1. . . ' K x Q 1 K. , , , , . . . . 1 . . 5 ' g , 3 ' - ' l e' e l or :mc tl ey '1 1 'ith :jg 1 1 ' 1 1 ' '13 j 1 " ' 2 1 ' 1 " . 1 '1 1 '- C' 9 Q AL ture novx shoxved the results of careful and rrtrstrc knrfe caryrng by rdle students The Srsters had therr lrxrng quarters rn the Academx Whenexer a storm arose rt xx rs sh rken to rts xerv toundatron They xxere nex er certarn xx hether rt xxould survrxe We xxonder what xxould haxe happened to the burldrng had rt strll been standing dur rng the sexere xxrndstorms of December 1932 The thrrd floor or rather the audrtorrum rlso h rd lost rts one trme elegance The old costumes and scenery stored behmd the stage gaxe a great deal of amusement to explorrnr, students Anyone can vsell rma grne how queer and funny Z0 year old cos tumes xxould look to the modern world Aboxe the thrrd floor there was a real attrc fifteen teet h gh at the center from xxhere rt sloped doxxn to the plate lrne on all tour srdes It xxas a dark place Wrth rts labyrrnth or cobxxebs and electrrc lrght vxrres rt could haxe vred vxrth any haunted house rs r background for a ghost or mur der story Occasronally some students wrth loftv rdeas xxould xxorm themselves up and through the attrc to the roof where there xxas a lexel rrea about ten feet square From thrs xantage pornt they always had an excellent xrexv of the surroundrng coun rv Although there xxere no regular manual trarnrng classes many of the students drd practrcal xvork rn trades rrngrng rll thc way from plumbrng to prcture hrngrng, You see rt was not possrble to h rxe a Jam tor so many tasks were done bv xxrllrm, students There berng a stoxe rn cxcrx room rt often meant a processrorr ot boys carryrng IH wood to therr respectrxe rooms Occasronally a stove prpe xxould trll doxvrr Bes des being a xvelcome relret from the monotony of classxxork rt xxould grxe somc ambrtrous student a chance to drrty hrs hands whrch meant a further resprte trom class dutres for the rnevrtable scrubbrng Sometrmes therr skrll would bc crlled upon to replace broken wrndoxvs or possrbly re parr and put together desks lrght crrp rr ter work plumbrng and other trades were lrkewrse done by students These lrttle tasks were excellent because they gaxe them r sense of responsrbrlrtx But now after almost torty years of xxrth standrng the elements the old Academy rs a thrng of the past Early rn 1932 the parrshroners of Sacred Heart decrded to burld a nexx school so destructron of the old one became rmperatrve The burldrng had been so much a part ot Trllamook that the landscape seemed vastly empty xxhen rt was first torn down And so a frnrs xxas wrrtten rn the noble hrstory of St Alphon sus Academy CARL BFNSCHEIDT 31 Mother There are soft words murmured by dear dear lrps Far rrcher than any other But the sweetest word that the ear hath heard Is the blessed name of Mother 0 magrcal word may rt never dre From the lrps that love to speak rt Nor may rt melt away from the trustrng heart That cven would break to keep rt VN as there ever a name that lrved lrke thrs" Wrll there ever be such another " The angels have reared rn heaven a shrrne To the holy name of Mother Page Thu ty two Selected 655P56?aE"55r56r5Errr4?bc'q?br55rr5?Zrr5?'.rr.'q?2rc'qU55r5?.r?b6?.r6Er6?ir6f ""' THE ACA DE MIC t"" 'lf' --.. 'as S z ' 1 ' ' . . .. ' f ' ' ' ' 1"',' I K N L. i K . . . . S.. . . Y' . K. u N t . . - ' . Y 2 .1 I sy. H ' A. 1 3 . l . . - , - l .A ' L V. ' .., - E Y Z .A 2. 1 ' ' - ' ' l " V t.. . ' Pr idx s gi . , - 5.21 H . . . - . ms" --.....--' ' : ll' -......,.-' ' : 3' "-.. ...-- "'.: ' ' --......-" ' : X "'-... ....- ' lx" -.,,,.,- ": l ' -... ...--' ' : ll" -... ,,.- ' ' : -......' ' : ll' -...,.-- ' : ll' - ..,..-- ' : K' - ..,..-- : -.,,,..- v..,...- lx' -......-"' l : ..-- 'j l""--....-- "F MQQQQQQQQQQQQQTHE ACADEMTCQQQQQQQQQQQQQC The Laboratory The lnst1llatlon md equlpment of 1 mod e1n SLICHCQ labolatory 101 Sacled Hea1t Hlgh was made powlble by .1 generous do natlon from Mle Anna Wolrall ln memoll of he1 deeeaeed S1St9l Magdalen1 Rotte1 des B1lQlay The SLISHCQ depautment 15 located ln the noltheast LOIHCI of th bulldlng The dl mens1ons of th S 1oom a1e twelle bw thllts Ieet In It there ale thlee lalge wlndows two on the north slde and one on the eaet lffordlng ample llght f0l daytlme QXDQFI menti The lnte1lo1 IS of .1 pl 1ste1 flnlsh The walls to a helght of elght teet ale palnted a dalk c1e'1m Thls permltfs wash lng so that themlcal at uns WhlLh m15 be qplashed alound dullng experlments can be 93911K lemoled 1nd the 100m kept neat md tldy The Lelllng IS tlnted 1 llghtel cleam the woodwolk mslngs etc .11e palnted ln drlftwood Qtun The iurnltule LOIIQISYQQ oi two l1rge them lcal mblnets two wolklng tables a teath ers deelk 1nd 1 slnk The calllnets wele shlpped t1om LIlLh gln Thex ale made ot hd1dW0Od wlth tupboa1ds and glass dools ln the uppez halt and d1awe1s ln the lowe1 put The tables we1e m 1de IH the If wt and CSDSLI 1111 deelgned 101 llboxatoly wo1k Thev are of hardwood well constlucted wlth 1 top smtaee of XIX bY thxee 1nd one halt feet These tops haxe .1 blank aeld pl00f Hnlsh In the tenter of each table the1e IS 1 sm 1ll sl'1te Slllk wlth lunnlng w 1te1 ton nect1ons I'0LlI gdb outlet lah es a1e on each table F11mo gas 19 used Each t1ble has d11we1Q 1nd cupbouds ln the l0NN9l put lnd two adjustable se ate on e 1th slde Thls labo11to1v meets all state 1equ11e menta f0l 1 Hlgh qthool It IN tully eqlllp ped f01 the temhlng., ot Cenex 11 QLICHCQ Chem1st1y Botany Phxblologs Blologl lnd Phlslw The Atademx L 111 well be pl0lld ot th1S xppleclitlon tor lt bl the utlxe ll1te1est thex haxe t1kel1 111 1ll ewpellments IAM!-N PI -XNRPR 3-1 Page Thnty three . '. i' ' ' V z at J. " ' ' Y 'z ' - ,- " z'. ,, ZA., is ,EKU I, l . . Y I ' K .iz ' ' " i l department. The students have shown their tWHGQEQGHGQGQEQGQGEGGEHGQEEEHGGQGHGEESP 'V H If A V A U19 M U' M L F F L lk WF 5 AL 1 Zh Sci 001 Stamdcmzt BGG! I Il Thnfuf 'N 'X 'N 'X .f"'N 'N f"'X 'N cf?.ac5?.Jc5?.1c5P.1c5?.nc.'qf.nOFacffa 5facffacff.ac5f.acPf.:cPf.JOf.nf.acPf.a '01, .Jef C' C .... ,,,,,v,-A , , ' fl V, 5 "'-' ' . I Y 'V fzif' Q' G ,,.. . V Y ' ' ,, IL 21- ' ' V ..,. ,. I 'A ,,L V C3 "" Q! - YJ G ,... A' 1 ' ' Vg G ,... JN IL V G A,.. . JN fu 55 N fl 2. N' L Rf irj ,... A N ff rt 1 Q 510 ' rn N kv ff, -"' ff ,... X 'D e v iv G ,,.. fl 9 Y, p ff C7 "" f'JX fb 55 Q ,,,. A KL 'nj' " A - 'mill' H VJ 2 "-... ,..,...-- - 52 '--.... ,.....' ' '52 '-',... ,,...,-' - 5? '--..... .,...4-' 5 f-..... .,....- A fi --4...,, .,...Qf' 5 if .....-- ' 5 :'A1 '-.4.4..,A,.4' 5 '-A...., .Q..44' ' A-4.. ..A.A,,,.- ' '-,...,, ,,...w4' 5 F311 ,A...'L ' ....,....--A' 5 4-'f V P "" 1 f Jeff' Q 're 'mgsfec 'PHE ACADEMIC "" - "' ' "- L 'b"i"- "'1 "'- "' L"'- School! Al cfztrnvrzires BOYS BASKETBALL Last December Srcred Herrt bows be gin b rsketbrll Our' new co ich Martrn eg 11 rs X rx sh lled rn thrs llne of wo Although we hrcl a small turnout he put hrs whol heart 1nd soul rn dorng wh1t hc could for us Bxen though we drd not Wlll m cnv games we profited much bx rch one Tow zrds the end oi the s ason th boxs were prettx well rn sh rpe But rt w is then 1 e m m e rccord lor ourscx s llowexer wc ue 1ll lookrng iorward to next wear wrth the hope ot berng 1 much strongcr term one th it Srcred He ut Hrgh School wrll b proud oi We all hope th at our co rch wlll be wrth us agarn vers K lptarn Cul Ben scherdt lrmcs I laslcer Albert Odelcrrk lrd ward Plxsker 'Vlix Bocek Qwrrl Iicobs Wrlllrm Brooks md Ronald Leonnlg RONALDIFOINNIG S5 GIRLS BASKETBALL Icexlrllng how benelicrrl lthletrcs ire lor chrldren rt school the grrls organrzed '1 bcslsetball term About the hrst ol October ill the elrglble grrls wcre called together a captarn was we lost fr tew good pl ners lrst xear the lreshmcn proxed th mselxes qurte clprble ot fillrng th x ccrncr s Regular hours were rssrgncd tor prrctrcrng It w is not long untll under the rb'elc1dersh1p und corch rng ot Martin Ifegel the glrls were pl lung superb basketball The pl ners mrkrng up the team ue lorwards P rulrne Rrddle Susre Blaser tuuds 'VLUW Ircobs Mule Sander Cen te lemnettc lx rs Srd Center Ma rl dr S rnder Marg rret VN rtkrns Qubstrtutes Agnes Mcblaughton Marretti Pl asker ll'ANl'I'Tl' FVPBN '13 PUBLIC SPEAKING Ixerx person should be :ble not onlx to poss ss good ldc rs but xlso to conxu these rders to others Publlc Speakrng rs err crcrsed lll r school tor thrs reason th it 'I person mu haxe concrse thoughts md spelk tluentls wh le betore in audrence Although the students ot the Academw hue 'rxen mam rnterestrng sp eches rn thc form ot Oral Fnglrsh md Dram mtlcs lt was not untrl thls sen that we or ganrled 1 drstrnct class tor the cxpress purpose ol Publrc Speakrng The pupils were rllowed to choose r sub ject on whrch they were to sperlx thus gn rng exeryone 1 ch mc to talk lreelx on toprc ot rnterest to them In th s w rs rders w re brought out whrch b srdes te rchlm, the students the art ot speaklng gaxe them rlso 1 more rntrmate knowledg of the sub ject under drscussron let us hope that exery school max rex lrle the need tor Publrc Spealcrng Then the boss and grrls of todu who are to b come mcn ind women of tomorrow wrll be fullx equrpped wrth at least one of the necessars elements to lrfe namelx fluent and rntellr gcnt speech MARCARINT VlATKIrse 34 4 H CLUB WORK Th essentr rl w orlc ot the 4 H Club IN to telch boxs md grrls slull ind rndustrw rn th drwrsrons of sewing cookrng home Fcorromrcs and Agrrculture Thrs worlc rs publrclx supported and dr r cted bs the U S Department ot Agrr culture 4 H Club work rs Intended to dexelop communrtv prrde sprrrt and rural lerder shrp It mav also be summed up rn rts t1tl 4 H whrch srgnrfles head he rrt hand and he rlth Thrs rdea ot the 4 H s rs t rken trom the tour lelt cloxer Rows ind grrls between thc Ages ot ten md twentx nr rx become mcmbcrs 'Ihe K lub meetrrrgs ire conducted rccordrng to pn lr :ment rrx pr rctlce 4 H Llubs h ue been organlled rt Slcred llc rrt Ac xdemx lor the llst erght sears Page Thzrfy flu ak-'Q bi F056 FJCISFJBS F054 Pang P1564 Fang FJ ,SPN-Jl:q?NJl:q?Jl5P.Jb4?sJl:q ?Jl:q Fo P-icq , -2 Q2 QS 2.9 ZS QV We o o o gg 1 ' Q5 " Q ' .Q - LV . V . 'LV L. 2 1 is 2 . V . 2 . , , . ' by 2 3 y i . Q 2 . I . F 2 .S ,Q 'tv S . .C . - , rk. , Y D H 7 ' e 2 ' 2 J ' ' ' 2 2 , . - .. ' A 2 .. 2 - :rig 2 - V at A - V- ,., - . .Q .... , ,Q 2 , "' -'V ' ' ,' 31' '- . ' . 'A.. , . .. . V ' toc l21t tc ak 21 'e' ' ' ' -l 'e.'. . D U V' v I ' 1 V ' ' ' .V - , . V . V. V 2 V '-.- 2 , 2 Sz" 2' ' .' vu I " V c'..."r " e ' '. ' ' 2 ' ' 2 ' M . ' 'I ' ' The plaj are: T2 ' , ,2 ' - . A Q .U H. . , . . , V . . , , 2 ., 2 . l - ...Q v ' H .VA . , K ij V . . 3, ' V' 2 . V 7 I . ' . I ' 1 . ' . , . 2: ' 2 . 12123 selected, and games were started. Although 3 A -2 , , V . - -. . . V , . . . ' .. . ' A .Q ' ' Q ' ' ' - if 2' 2 2'r , r, .- .Q 2 .- 1 , I ' '. C - . , . . w U . v K u f f .. 2 , . . . , , . I , i . . N . , IL-.2 l2'.':l2','.2f J, '2"1r' 'g tl- '- 'k.', s'.y zu' ' ' 3 2.'2 L3 "2 2 ,la '.g. 1 ,, - y' A C KV -A - , ' ,' 2 Eg' -, H . 1 I t H ' ' X 1 r ' v :jg m . 4 t r . U: C ' -' .' s 2 , ' '- 7 .' 2 ' 'f' 2 U2 1: 12 2 .' - J -2 ' -2 j ' as K' 2 .I : '... 1 .llh "'b' U ".'. ll '-..."' ' T H F A C L ' "-.-".'--A' -.'-"" 1 .A.A."' 2 'A."" ' Q Ihe students hrrc rlrr rxs trkcrr Ill 1ct1r1 prrt 111 thrs ryork Ihe grc rtest cnthusr 1snr seems to be ccntered rround the prrderr c u Lrerr X611 1 Judgrng e1nr 1nd dcmonstr rtrng te 1m 1re orgmrzed rn thrs club Most noted 1mong our Juclgrrrg terms rn IS the one ot 29 1nd B0 Thrs term con srsted ot L 1rl Irenscherdt leo Srndcr 1nd Idrr 1rd Il1skcr 'Ihe te 1m rrorr first IJIIYL rt the county 1nd t1te I IIIN Ther 1lso vson thrrd pr1L 1t the P rcrfic Intern rtrorr 1l I'ortl1nd Oregon Thrs entrtled thc boys to 21 trcc summer school course III thc club rk rt 0 Our demorrst11t1or1 tc 1n1 ot 51 rx IN 1lso outstrndrng It cons sted ot M 111 Srrrder '1nd Mar1ett1 Pl rsler They took first prrfc rt the county 1nd St1te Frrrs Thrs grxe them frlso 1 tree course rt summcr school We hope our students rrrll corrtrrruc to uphold the 4 H st1I'1d 1rd III the tuture IN ther h me done rn the prst Crorzc 1 QANDI-R 1 DRAMATICS The hrgh school students oi the Ac 1d my haye always taken a specral rnterest rn Dramatrcs hyery year sexeral programs One ot the best plays we h rye exer grxen IS In the Xallew ot th Mohrrrks the se n or class play whrch was presented rn the Parrsh Hall Aprrl 26th It rs a mus1c1l dramr rn three acts The Scene 15 lard rn the woods ot Ossernennon rn Indran vrl lage now c1lled Aurresxrlle New Xork dur rng the trme ot If 1ther Iovues 111 errlr mrssronrrv The synopsrs ot the story runs 1 I l ows W anrtah 1C hr1st11n Indran and the nrec ot 1tormer Chret rs ensnrrecl by lxrtrnkr 1 craity ryrdow to 1ttend the lag 1n T1 p1 ho ot thc Indrrrrs I2 1lsc rcports 1rc sprerd to bl 1ckerr her rn thc cyes ot Chret T111 heedr who rs W rnrtrhs surtor In tryrnr. to break up therr trcndshrp Ixrtrnkr hrs black Hmk 1 prgan Iroquors Chret try to rrrrr VS anrtah Ixat1nk1 rn her JL1l0LlsV Page Thrrfrf slr urs es her orrn tllllgllttl lecumsclrlr t Fllillt 'I ll llltttll Chret of the Alrrorrqurrrs rnkr thcn h1s l rther logues tl crr dorxn the rrrer 1nd kept there 1 tcrr d 11s xrher he rs tre 1ted rery cruelly A colony ot trrerrdly Dutch who settled rt the tr 1d rug post rt lort Or urge mrke 111 11111 ments to r1nsom I rther logzucs lrom hrs s1X 1ge roquors crptors Ifor hltlll 1s XX1LlxSClIlCNN she becomes 1 crrpple 1nd h 1 daughter becomes blrnd I'1ther Iogues rs ICLISEII lflll K1t1nk1 contesses her gurlt to th Ilrck Icobc T11 rhecdr returns lllll rs rccorrcrlcd 111th W 1111t1h Through thc 1 rs ot thc irrthlul XI 1111t1h Tcc c 1 s srcht rs restored he mr completed by trro rmprcssrxe Txblerux the lrst corrsrstrng ot the M rrtrrclom 11rd crorrrrrng ot Ir log es M-xrrrrrrr I'Lrs1.111 1 SENIOR BANQUET Aprrl 19th was 1 memorable dav tor the Kenrors of Ei The students realrzrng th rt ther must brd t1rerr ell to therr Serrror cl 1ss mates prepared lor them 1 loxelv B1nqu t to rrhrch were rmrted the Reyerend F1 thers parents rrrd te rchers ot the gr rd uates It has been a custom rt thrs 1nnu1l 1tta1r that the benrors delrxer short trlks on rmportant ewents peculrar to therr clfrss t r strng may The Irmquet rr 1s serxed rn the I 1r1sh H 1ll xyhrch ry IS decor 1ted Ill 21 yery unrque manner The tables were rrranged rn L shap surrounded by a settrng ot fir trees d'1ftod1ls 1nd greens grunt: the et iect ot 1n exenrng guden scene The Senrors wer proud to hue therr prrcrrts rrrth them on thrs occ 1s1on It t torded Ill opportunrtv to pu hrgh trrbute to them tor the sacrrfrces vrhrch they hare nrad tor therr educ 1t1on The LIISS ry IS et iusrre rn rts pr 11ses tor the noble yrork the Srstcrs h1d done rn therr beh1lt T c Serrror Clrss lgllll rrrsh to th 111k s I s those who rssrsted rn miklllg rt such 1 dc lrghttul exenrrrg MARY Ixc o11s 4 C' 'X' 'lf' 'lt' 'lf' 'JC' 'J 1 ' 'X' 'X' 'U 'JP 'lf' 'JP as-eyes , 1 AIVMIC is ep 9 212 " .1 .' 2 '12 2 '1 2 2-"1 ' ' 2 f .'12 , o 2' ' 1 '." 12 .1 1 2 '2 '2 AT 2, " ' ' ' 1 ' .1 .' '1 ' 2 ' '2 ' K21t' '2 1 2 .' "2 ' . .' 2 k1 'l b. "' j 2 1 2 ' ' tl 2 ll ' -2 ' - 4 '1 1 2.1.-, 1 . '2 ' Y 2 2 ' ' 2 ' ' 1 'e 2 ' 1' 1 j 1 . .1 2 ' ' ' 2 .' ' L' 1 1 .1 2 '2 - ra w I I 4 I' . s 1 1 ' N 4 1 4 1 - - 1 ' .' i ' ' 'Z , 2 ' 2 ' 'Z I 5- ' 'Q 1 N- . ' ' A, A12 . -, 2 L, .2 K. :Z . ' - 'I '2 ' ' 2 .' ' 1 '. ' 2 ' " 2' .'2 '2 I ' -2 ' ' '2 ' ki 2 ' j 2 s 2 72 ' 5' 2 .1 1' 1 1 .' - .1 2 ' ' 2 e' v ' "'ez 2-' 1 - 2 ' 2 V . . A- ' ' '2 . , L. 'h. ' ' 1' e 32-' ' 1. 2'2 12 ' .12 wo' 2 . S. C. -1- -' 1 1' 'Q ' 4 , - 5 1 . L. ,2 . ,Az . .3 ,Z K. 1 K. Imlje . A .2 . . .2 . 2 V num- -' 2 '- ' '2 ' 8 -'2 ' :1 112 h'.' f ' .1 ' . T Ill'2l 2 is K 2 .' Z Zn. i .' -. .-. '23 A 5, , ' J-,bg , 2 2 , 2 1 Q 2 Q 2 2 ' 2.1 ' ' ' ' 2 2 Elf 0. S. C. . I . .- .' '2 , 'SEL - .' 2 2 ' ' 1 ' '. 2.1 j 2 ' ' 2.1 . .3 1:...':,'Z3S. , "Ki ' l cf 2 1 v . 1 . , c - N. K. ' 'Z - . ' . S ' . 2 sh.- ' ' ' ' ' 2 ' y 2 e . ' . . . ' .' . - Z- ' 1 2 2 1 ' '2 - -' 1' '2 19 ' 1 ' .1 ' 1 .' 2 2 2 ur . a T v v 4 1 1 - Q u ur 1 ' ' ' ' . 1 1 ' ' .' ' ' ' ' ' 1 .1 . are Dl'9Dal'9d and Pfesented- These were presented in 21 brief but in- ' L 1 vt. . 2 - 2 ' . 9 as - 7 H 7. ' . U ' v ' 0 . . . " . my ' - "' t ' 1 ' ' J. .. . . . . ' 1. .' . ' . ' ' ' . .' f 1. ' .' ' ' 2 ' 21 V H v. 1 v. v v V ' ' 1 , L 1 , c 1 , ' C x y A , ' n I n ' V 1 ' . ' n - u 1' ' ' I ' v C I 1 Q 2 . , ., 2 2 y N U y kk 1 S ' . . - u - K. . L. :S -0 - .1 '1 .1 1 . .1 112 . . 21 - 1 1 2 ' V if 5 1 ' ' C w L C Y . . . . - . 4 . 4 c 1. ' 1 ' Y. I . - ' 1 '2 '2.'1'1 '2 2 2 ' 1. -' ' 4-2- h1.' " 2 2 ' 2, , 12 1 2 rt. l. 1 .U . Mrs. Cilllilllilll, Mrs, J. Jerrck Zlllll 21ll ol' - - '- K- ' V 'E ' 2 yy- .1 ' 1 ' 2 ' ' .' 1 2 1- , I 1 4 v 1 1 r 1 l 1 Y l I u v I ' ' . 4 , 4 1. 1 ,. , K ' ' " " ' ' . " ' 2, ' ' 12 , . .. ' '33, ga, A 'FZ' ge. ga, 52, ga, ge, 52, 52, gs, rsgz, .FHA S xr fy xr Af fa Va f rf we fr 'H P' fs' 5' C3 F3 E F: M J Af we 09 fu J 09501 Qc! 'ax gf ix gf Qx EJ gx gf JN 5 L C' Q! Jx JV F 5 Q, G EJ 4 gf Qx gf 4 ? J cj F W ? J JV QV F QV QV Cs QV F cj J 1 I 'A'4- ""A-4 '-"-'- --"- ...... ,. ,IAA -4A'--. - , , ,..,.,, ,...,,. .I LN x x bu xJSx :fy Hh -sv we9RalQ9?s2QKE gp A H - A K5 fix 5 f 5 f ? T ? 2 F 5 5 : : 2 I r : 2 5 I : 2 1 : z 1 K? EY 3 2 3 2 5 5 5 5 5 5 2 2 F 5 E 5 5 1 r ? 2 Q 2 : 1 5- Kfs Q 5 ' 4 .L 2 7 7 T Z 1 -- : 7 I 1 - T 1 ' ,. T 'L 5-Jx ,,f35255231-,A-,,E3ff3::Srs--2 31 5372? -r2fEf5T44-LS-?-'f353: ?Di - - , , , U ' I 2 5 K5 QV ? 1 f 5 5 5 5 ? T 5 ? 5 5 5 5 2 2 5 5 5 f 5 2 2 3 af Kr? 95X i f 5 3 5 L F 5 f 2 2 ' 9 f L ? f 2 5 2 l 5 5 f E? 42 E i, .3 ,' 'f 1 ' 7 - E - -f - E A-31 5 2 fix T S F ?-Q Q 3 ? 5 E 3 ? Y ? ? F T Z E I 5 T 3 7 f 1? A2 Q! 2 S Z 255 1 5 5 ? 5 E : 5 95: : 5 E?'lQ fps Flilf li 5 gpg-' I. Q, :gf H 4 1, 4- - Q E 5 : f 5 rt 112-::. Tgr 72:54-j 3-3 A. - H ,, ,,r. -. - . ,-r. . - .,- ---. -. - 71 M fJN i z 5 3-5 f 2 . E 5 2 1 . fi- - 5 ,gr12 125 52555 -5 A? Q? 4 - 5 E F 1 E 5 T 4 5 3 f 515 5 E 541 f gg' fQF': gs xfg 7 F - E F .Z gi? : 7: I ?E' H :Zig . e 5 E 1 + 5 ? g 4 f ' ? : Ai QV F 1 2 1 1 3'r 3 1 rg Q51 1 1 5 f 2 1 ' ' kv ix T T f 1 ? f Q 1 Z 2 Z 3 5 1 : 5 3 - 7 : - z 4 5 3 21 A2 Q 7' 4 7 ' '- ' -1, F L L 7 'LT 1 ', - 7 ' 5 I :. 3 ?-.4- : I : 5 kv a f 2 T 2 2 ' ? 1 , -in 1 ' f , 1 5 f 5 N isii' 1: K5 QJX 3 ' 1 7 , : f f M Q 21? E Q Z ? Q M E 5 'liii -2 K? 231 f 5 1 ' 2 Q r F f fi: ' 5 ' 2 ' Q ' I 221 9 i1 T 552 1 5 l 3 i 4 3 I "2 - E L E - :fi P if X5 5 " 1 5 i 2 ' ' S +? 2 if QQ K2 22 T 'A 5 1 E QQ XT fJN " XM K? EY -F 5-5 QLQ E 3 i ?-?-? 4 5 E S ?.? 5 S 2 2 4 5 s : as xc? ?Um 9 iii 35: P 9 2 52235 3 2 2 2 ??E 2 :QE E i 1 Q 3 55 A if EY ' VTP E71 ? T 5 f FZQ 2 ? 1 ? fa? 2 ZQ' - 2 7 ' 1 '1 f 16? ix 5 ai - ? 2 2 4 Q 1 f 1 1 ? 5 1 L 1 3 2 2 2 i 1 2 I as inf 5 E- 3 T i i E 2 3 ' 5 1 3 ' ' 5 5 ? 2 Z E 44 gf: E IE- 7 - - 4 5 i In .I Q E- 2. E - V - 1 ? L L: 1 Q f 1 17' r : i2'7.1::' lg- - --- - 3 373 1 1-I CL4, gy T ?i5 i?5 5 1 ?Q5?? ?ei 555 ? Tgf Q Q f?3 FE7?1 535' f?E G5 5 2 f :?? 3 ? ?5f:- ii: qgi 1 524 2 S gi? 'QSE5 45:2 ff 5-A ' Ei 4 bf 5 ag 3 ij Q 5 E52 " ? Q SV A 5 1 1 -. -' T - :- : Q :1:: LM:f 2 Sify: : Lv q 3' 5 1 Z. ' i 1 f -7 E 51N 2 5 1 T L T 2 - Q 2 K2 ' ' 5' " ' 1: iff,- igk ' 5 E F ? Z I j S 3 Z I Q I : I 5 1 : 4 5 : I Z 3 5 A3 gm 1 i 2 'Ez iii 5 iT? 5 2 5 5 2 T 3:5 ??l?i1i E 5:5:f M3 GA 3 i 5 Egg L31 5 gil ? I 5 E L i Wi? i???:25 E Qilii X2 QM 2 2 5 Q :ff 2 g-a ? 9 2 f 2 4 5,2 S'+'raf 2 Zizyi X55 QM T - ' 2 i S13 f tj: 2 2 7 S 2 Q Egg 3 : 5:5 3 222 2 5? if? E E Q ' 2 3 5 f 55? i 7 ' f 2',2Q 9 ' :PF 1 3 f ?- K3 i.- 1 4 .. ' ' :eq 5 5 Q - :fQ 3 3 : L M wg .5 iif F Q 9 f 1 5 I 3 1 5 5 i 5 I 5?5 9 5 L5 'QE 'alll El Wi: ':5f f 15259 : -"JN 5 Z 7 1 i -' 5 3 1 1 I - Q T 5 1 7 5 I A . .4 ' T Z. : , J -' -1 3' I " 7. j ' ' : 2 L '11 ' 5 55 if ' 1 F 2 E Q 2 1 2 e f 5 2 , YQ L31 F 5 i Q 5 ? 2 f T 2 3 . i gg? " - ' V ' 1 l-. 7 . -l :T Q ,... H5 SE gg ra 11 -Nu It ,, .NH .. .. .. .. ., ,, PNN Tl iV'H"W WH .4L ,,. . W. . ., , . .. ..,. L .,.W, 4. L, A ,, 5' Q ek I' J 'K' 'JPQ-L7'11'g UPN- 'We 513111001 Calendar 5111117711111 8th 1'1'Z milkkll th op 111111, 1111 101 I1lI1L months 01 hlld 110111 T11c11t1 tl11C students 11ere enlolled 111 thc Hlgh 5111001 deputm nt 1 P 1 ses s 1 T 1cc 1 1 students 1eg1ste1ed C 1118 f01 the fust tlmc 1101c LlI1lf0lYT1S de 01 ll c s 11e 11 th 11h1te coll11 cutts and belt 9111161111111 10th Clean up 11111 11ou11d tl1e 11911 school 111 prep 11 1t1o11 101 ded1c1 t10I1 1111111111 Pnd Ne11 school de1l1c1ted Hlgh sc 1001 p,11ls 1111ted on t1bles 1t 11ncuet se11ed bx the Alt1r SOL1GtQ PIOHIII nt st01s th1t d11 1 e Re1 I1 A11 S 1 Mc c11 1 1 cel Ite1 141 Hees1cke1 Re1 I1 Sp11ng1 Xene1ab'e Mothe1 9e11ph1m qlStQl M2111 X11ll11ms 1 number 01 Q1ste1s 01 Qt 'VI111 11cll 1nd Tom H1ndle1 Man1 1nte1est1ng t1 s 11e1e 1111011 111 11s1t1ng I'11ests 0 tudents 1nd pxomment men ot the c1t1 1 111111 1 Th SISt9lN home 11 IQ blessed 1nd ded1c1ted as Sdtl d Hefut An nex Lenedlctlon f01 th filst tme 111s g11en bY Re1 P1 Hlldebland 011111111 6th Student bod1 01g1n17ed The 0f11ce1s chosen 11ere Mfxtlldi Smder p1es1dent 'X1Ia11,11et xTdtklIlN 11ce p1es1 dcnt QUSIQ BIASSI seclet 11V 'illd tl9iSLllQ1 1 1 111111 19th Re1 111 H1ldel11 1nd e t 101 St Paul Nllnnesotd 11he1 he 111ll11s1t 1 l.1t11es and en1o1 '1 m11ch needed 1est.11te1 the bulldlng 01 the ne11 school 001012697 11th Ireshles 111t1ated 0111111111 12111 Columbus D11 No school October 17th Ca1l B6I1SCh61dt returned fO1 post gxaduate course 111 Ch6m1StlW and Algebla OCf0b6l 18th Re1 F1 Po11e1s of H011 LIOQQ Poltland spent sew-ral da1s 111th us I' 1the1 I'o11e1s 11as loc 11 p1sto1 111 1910 1,1101 Thufy czghf 111111 9 1111 1 Lllltltilllflll ll 1 111110 s ll d Sophommes c on e 15 111 11 ec lt T111 lg 111 s 11 111111 Pbth X 11111 101m 01 1ssen111 e lx 1r1e 1 IN 11 1 1nctt1 P1111s pl11cd 1 dll t V111 loc 111111 cl the hilITlOI1lLl 11111 the e11t11c 111 s IQLCIXGK1 111 d 11 SllLlxE'1S 111111 Zflth 1111 31111111 hodw sh011ed much 6111111151 1sn1 hesult Ll It success 1111111111 P111 1 1 1111s 111101011 1 S111d1 0111c1f11 f 11111111111 4th The p11m111 100m 1 c sen ed flI1d9lLlll s I l1sl1e1 11t d the l11n1o1s llld QQHIOIS to 1 bl h d11 p11t1 101 hu d1111hte1 Agnes school 10r 1 post gl 1du1te LULIINC 1111111111 h 1 1 10 e 1llxLI1 the 1JlLNld9I1t 01 the Lnlted St1tes Roosc 1elt elected 111 1 11111 1'I1dl01ltX 1111111111111 14th I 11111110 Itlddlc 01 IXIIIU 1th I' 1lls entered school 1 I1esh F11rthd11 p111t1 101 lean ttc Iwers 7111111111111 10th hecept 011 101 Dil6I1tN 1111711111 2nd 'Na1t1n P11111 11111cd 11m I'ortl1nd t c01ch the l11ske JI te1ms D0111111121 Sth Th F8191 ot the H1 m1cul1te Conceptlon P111sh Bd71.l1 D01111z11e1 19th QIIIQ lost H1914 tb1ll game to Ba1 C1t1 1111111111 21st D11og11e The I411st Chrlstmas p1esented by the Fxeehmen St NICTIOIHQ d1st11buted ple-sentq J1z1111111y 4th vvldltlfl Johnson passed IYKHY after a bllef 1llness Qchool ch1ld1en sent 11 Qp111tu11l Bouquet to h1s bel .11ed 11110 11ho 11 lb 1orme1l1 119119 J1c0bs C. ,W ..., ,....,, ......, ,....., ,....,. ,......, , 1 w b .,.,..,, ,..,... ,......,, I- ...... 119 e 11es-11 , E A C A D E M I C ,911-saef11eee ew 1' 1 1' , .It 1' 1 e e ' 1 111-1 " Llst: A "1lj 1 "z' 1 t aj ' ' ' - .' ' 1 ' ' ' '. '1 j- QQIYCII hi' .I ' 11' 1 1 1' 'h'. Th 1 - Q 5 .' ' ' Y ' 1 ' :: gy, "Th O ' ra Pl: Q i 1 "l' fht," l'i 1 ' 11 , 1101 110 over so 'ell. S11 1. 1L.11 z Clara: starte I. h ' 11 191' U01 " L ' I 1 1 ' ' ' ' 2 1 H13 .' .1 2 " . 1' ' .' ' 1 ' - W- li 'L-d it, for' -M1 ' .ttz ,Plz sk 1' 11111 "1 ' ' m11, ' Jll' .'e': 'i Ye'-1 31's :gl 1 11.11. i'ek " - z', - . 'je 1' '-1,2 "1'zs.' ' ' n 1 -1 ' '-1- U11 "'. : First Card P: ' 1' 1- 1 . . L I if . A. . ' .1 ' 'Y 'CZ K I I "L" .' 1' ' Q 'Q ' 1 wk' 1 lg I Aff " ' ' f.. il I"11't,'-hc 'S' 1 ' 1 J " j 1 ,' -' 3 - 'gg llev. I"'. Cz e' 'n"'t.I11.,. 1'i.'f z zj ver : '. " '. 'uin. ,V Q Q. . .. 1 U i lr ,- . II., ' '. 1 1 " ' ', F '. Q1 - A ,. ' ,, ' ' . fgv , 7 MH I ttf If. ,I ,ST :1 t- ", '1 z. Mrs. Joe 'z."1' 111- , ' 1 ' ' 1' . ' If Q V. " e . ' z . ' 1 'rt - Mrs. Annu Worrall, Mrs. Belle May Both- .X'111'1111111'1' 7th: Ruth Sundidge entered '15 2 f ' 1 .'-f'z 2 ' ilk.. . . '. I. ' .' K. 3' ld v I S V K.. . - - ,- , 51" " 81 : A st'111' 't 1" 101' 11 -1 1- 21'd: 9 11. - A1 5 1 ' -' M K .2 :M ' " " 1,2 '," 1 "1 - , ,. - .I - V. L ' U 1 'z .'- as 1 " ' .' ie. ,. A .. D" 1' Z 11" '12 "" ' " ' " " ' 1'-1 1 0 'z' z.'1tlzll I1 1' I '. ' '. ' '2 1 f 2 ' ' 3 1 - 3.7 - 5" ' Dv ,. 1 A. I '21 , H 1'.t. 15? 'if' J 'BC' kj? 'X' 'JC' C' '3 1 Sf?..9x.. xi X.. lfzmfrn L L11 N gzhtp gtu'I H S -Xlumu L 18 o Innfruz th 1 1 IIIN in Q LLIIIH. xx ix 1.,1Llf x lnnurnz ' 1 Q 1 NL mn mn x 1 Q N t 1m mmm xtmns xu 16 begun 11111111 N UNILI lenl 1 n 'ill 1 N mx muthel hu I'IllI1llt6l8LLNN D9l10d loo much none L suggext t it Hlg SL on N u centx ua lllbllel hon mm t ec ivroonmx be ululpperi xxlth nolselux d00lN 4 n 11111 th e mm le my K Ol mc Munn Xalhm S x II 1 rm NN N utul x . x II1ldch11u 111111111 h mal Im N xluntlne I utx ll Ill L IUXIIU. foo xcm X N 11. 1 Nx mal A xx ek xlelt Hun num 1 N x iumbx md NI xtl 11111 ll I N N 113. 1 1 DUDIIN lnuruy lmth The Ac 1d mx ti im xx t ey lmukctbx gxmex tha mmm urn 5, Q nu 91 llx , x 1 lto h School 1111 x N N J Cltx I1 0 b N N N Hlgh b to 48 fillfllf nh L L XXiNII1Xl N 001 '1 meds S810 f llllflllj Z Club sent donxtlon 0 Obhtg I lthLlN fOl Sioux Indians I flu llfllll 72nd On VS uhlngton w hllth du the iuultw md studentx uexe muted in thc iollw um to N e the putule entltled H lflllltflll md thy f0IlNtltlItl0Il I flnuuu 98th 561168 Of lIlt9lLldSN has ull 5, lm N N111 Ilrwlz 18th Nleutmg ot the Acxdnmlc SUI! llll mln bnthdn pu x LIIXGII tm C enexlexe Iwexs Ida Hulllmdnn IIN zu 'nc I 1 e Uruflz lmth The Qhemlstlx Llaw whlle cxp llmgntmg, ulth soap maklm, xnxx zmuxcd hx the pl ufulness of tha ti ou hush ng the expellment too fmt muxed the txllovs tu sputtel out of 1tQ container xml Nplxttu ill mu the bwtan ew 11111111 70th Thg p11m in pupllx begged ls fl Imeldi tm h alt ho rm c th xx holg school 1111 71 lmou outmg: to Xehfxlem llll 7 1 how ill went on :uct N my tum up tue Nixon InlX6l Lwult ll IN 'lmfh 78th S n on wlectu lliNN no 01N gm n md NIIXQI rnrlz 71 Q ll Sunwhn thL nlStSlI1LC Xoxenmbu Iyli u cu 101 the Ill nl 111 1 lied im mon con ext 111s lllllf non hx Nlule Smdel second P1119 ln 'NI uuttl I lu Cl luxury Pwax H DI 3, L, Page Thzr 111 num ,." ....1., ,....,,, .4 ,....., ,,...,4 ,....,, , , , , ,...... ,,.. ..,, I 44 ?E'Jy2SL493EQ9?? 9395 rl H12 A C' A1912 M10 -sf-Q,-ffevfesy-Refuge, Q . '11 10th: Thi V"1S lust 21 hard 1"'l Q With: ' 2 ' 1 You :ami '. . . X212 t 4. .z 1 "1 -1' ' ' ' " , 'ff 12 : Furl H1-ns'hei it's ' Jtruc- ', L' Z '28 ' 'C " ' ' tivz- talk on Hz 'krtll' f '19 f"z .lj en- aj ' 'z ' Q' 2 .' f .' ' ' ' juyctl. ' ' ? -'C 1' ' . 'lf IJH Z Th- higl .' 'I l S1 sorml I 2 i t ' il c-:ard pzartj. Flea 1' d 37.15. .1id- nr' ex- ' f Q - : I " .' ' ' z.'- 4 ' 1 ' 5 - , ketlz f: 9: .' 2 't0d. Fri' '! 1st:.1.""zl l"tzl. . I" Z 1' " ' ' '2 ' l' Fr! '1 -1 Ilrd: Lift up those lk-et!!! I,c.'t A 2 ' 1 - "1 ' - -' 1 Alu" 13th: A ,' ' t " zj z't-' IWZW1: fs hz 'fh."h lst- " "5 "' ' " ' - if .' he 'e ' 'S :.': I h 'la 5 1 I I'z ll ' 'Vddl . F V1 A, ff 4 :Th Y SI 'o1l+'s 'lub 'P ' ' ' " . "2 .2 I ' H 1' of 1' -111 1 mi "Thu Q fhud- Q -' ' B "I, ' ov." ' V 1 ' 5 . ' , 'Z Q Fw! 'llflfll lithz Hill- l'lu.'.' :ta ' - bl' 4 4 x' gk 'Q' X d I'0 '. Fr. ' 2 '21 1. L h , H , i Fri A Q Sit I Mzlriv Szmdvl' 1 .z ICS Sgtg- H gl ' - 21 1 liday thi l'lz1ske1' were appointed to zu'1'ungc for am Ifeagt of St, Joseph. It was grunted for Ya- ' Hg: 3' , F01 'll 'jf 101112 Fil'C tll'ill. llulllllll Inoll- ,lla H L st: Senior holiday, Q I' K'-d an nip. n " f sl 'l-', was drz 'prod wut ' ,' - , tho: ,hL?l'llf: lJ5'.xl'ac1::':11'cl I'l:1.'l'o1' z N115 JIU -I L3 .dz V, I v 2 . Huh- , ' K ' ' ' f "1 I V'l.' " "1 ' -. , 01: F01 ' 'g 15th: .'I:11'.' .Ia ' sz Ii 'Ida fgh, Sm. plum -c .'u1'1n'i.'c- for 1'fh s-h ml AI It L I sc i I xi . I Fr' ' ' F 2 . 'z 0 ' 1: s 'on U 1 A I . . . ' k' .1 " Z...'1'1 . .' me, H : ' hl' 1 all fa .' w.'z 1'-inf. . 1,,Nt IX Grzidx IR v , 's .' Pal' City Ura de, - 182 A ' ' . i K1 - 'S 'cljuh' fully 1' -' fI'gh' gljfifl 3111: 't TCS tllk ' ' :XH- li t 14: High School Pay: YUl'.'Ll.' Hay Pity U - "-' -- .-1p"fI'le: 'z 2' -ts. F1 '1 'g lft 2 Thl Plblic 'as ' "ted .' - 2 " -12 '- F ' to zz Valentine Pzirty in the sch . I 'o- .' -'2 ' W 2 ,Uk 3 s . . . J: 2 If: :, 333. xl- I-' -LQ. , 1 ,se Af J X SX. 5'- fx 'W sz sa sa sz EE sa sa 'Nea ss se ga, ,sal 5 Isa, K- 9 gsm' 'nc' 'veg ADLMIQ ,veg-Swv! we eng I l I I11 the pul1l1t1t1on of 1 mu book the tuopem IIOII 11d 21nd 21dx1te of many 1J91b0HQ 0l,1tS1Cl9 of Stlff ue netes IIN 111 es it su 1 IIITIG that lox altx to cl :ss and sthool IS IJIUX ed and nt tl1e buff xx 1sl1 to 1tk11oxxleclge the Ullfllllflg' ud of tx eu fence IH the sthool lo Ru I'1tl1e1 Hlldeln 1nd ind the fltultx who I1 ue XR1ll11lL,lX gn e11 then t11ne 1nd tilents 111 help lllg u 1 ilu tlll lmcmlx thc but pubht ltlllll poss1ble ut OIIIGI ou1 mo t smtut th llllxS 111 IIJIJIGLIIIIOII lo UI ldx QIII 61 xx l1o hon ed thelnselws so IL idx to suppmnt mul LllIflLlIllilHg., 1nd such j,,CIl9l ous sub t11be1 ue 111 I1 to acknowledge ou1 gmt ltL1fl9 Ldstlx to tho e pzuents and student who loy illy lvitked us u1tl1 thtn sub t11pt1o11s we QXIJIQSS uu1 thank In gtnudl we xxlsh to ltkrlmmxxltclge ou1 lndebted ne s to all who bw then IHIGIQQI SUIJIJOII Ol con tllllutlllllk hue helped n1 zke tl'llN 1033 Atddemlc 1 191119 ent21t1we 1JLll'Jl1Cdt10H of the Acxdemy F I C. ?'JC:q?XJl.4?Jl. FJGZSFJQG-F. C.5FJl.6?J PJ. P05 PJGQPIJC. ?JC.6?JC.4?J?Jl.4FJ 4?Jl5PJb 't1'1 '111'tl"'11 11"n1l1 'I' H H A C f f 1-t'1'1 ll'11f4e lett 14'tl lt'el t11e Nz tai Q1 FG G ,... ..1, Q EJX IL "1: "'- IIN AI'l'RliIfIA" ON G ,... ..,, Q I I I' I ' 'I' '- 1 5 " - l I ' 1 .C vi C 1 C , . C QE: l C l l l I N x S 1215 the Q 2 2 ' ' .'s2 f ' succlus. It is 2 s ch Q .1,. Y , t ,l I ..., ihj H 1 '. '2 ' ' 1 '2 2 1 2 ' ', ' lf.-5 251111 . . . . . ." 22222, ith 2 ' ' J' .' J' ' ' 2 2 -' ' ILE ' Q' s n 2 ' e 's ' 21 1: ' '2 ' , of their services. " 0 ' 2 ' ' 's 's, ' s ' 1 'lx 4' . ,Q Q, K ...I , . 2 ' ,. 2 A. . ,. .- SUI 5' . . ft? 531 ss ' ' 1' '2,: ', " - llfg 2 1 1 S . v U 2 1. KCE 3,3 5.21 "Y ' "' if Le .,....- ' fl -2,.. ,1,.....--' 5 I "1. ..... ....1-2 5 I .,...--' 5 I '--1. ..1,.,,A44, f 1 ,,,A,,,, ,..12 I "2e.1.. ...1,--2 5 I '2-1., ......2-- ' ,,....' - ....2-" 5 .,....4 - fi- 2.., ,,,...,'- ' ,,... -... ...1....Q' ' -... ,,,.1,..e1 ' .... ---' I I' '-.... .... .---' I - ..1,....-- ' ...,.....-' ' An enthusiastic eneigetit hox oi gill without some Well- ts Ulishtcl .'t11ncl'11'ds is like 1 hi 'h-powtltl m 1thine with 11 ltx Stihllllg gun' llltl poor hi 1kt.'. o ont is 1 'xfe chi ' until he has hi' driving habits io well e.'t11hlishecl that almost lulllm 1tit11llx he does the right thing to tonti 'il his cdr. A st'1ncl11'rl in not itallv voui ' until vou mquiit the HABII OF AI PLE ING it instdntlx and without wggument Ol extuse finding. AIQUm6Ht nex ei settles dnxthing and excuse' onlw inclit ltl we llilliis. The often-used extuse rlhev All do it is cl thought-cloclg,ing, 1f1"1ifl-to-st md-on-1oui-own-feet thing to s'1V. A gleat piofessoi onte 11d th it thele is one fillfldlfl that is the king pin of 1ll st Illfl ucls foi without it no othel stand clfurls hold Heie lt is C 1111 thi thought tllltlllgllllut life 1ncl we ue suis th 1t in the final 1n1lX ls xou xiill tincl xoui tlt 1 hettei titlfen 1nd 11 sutte s in XOU1 tho tn xxoils. TI-IE FIRST NATICDNAL BANK OF TILLAIVICDQK IIst1hl1shecl Ox 91 Po Xen CAIII L AND SLRILUS 900000000 . . . . , . , . x A N 7 n '1tZl 1 s' 1 1 z g 1 '11 z 1 ' T fail j 11' 1 111 z 'z 1s lN 1 sk sz 1 'vel .A F , A 1 , N . . . . . .. , , . . ,. C K I 1 1 K l 1 1, 1 1 . 1, I V' 1 L c N 5 1 1 1 f ' . 1 . . , . . 1 C . ' 1 1 4 K 1 y 7 1 1 F y . . 'z 1 2 1 H 1 ' 1 T r " 1 V . . , . , C C n C K K C. -1 1 1 Sk- 1 . ' 2 1, 'S A Sk 1 Q 1 '1 ' -- ' . 1 1 1 1 1 . 1' ' 1 1 - 1 c 1 c c 1, 1 I Q v 9 ' 'vu Lg 1 A 7 X 7 1 'W 1 WY? I CAN M Ixlu IVIXSILLI' MIND MIL '1 111 'Q T 1 3- ' 1 -X 1 1 - -1 1 ' C . 1 K 1 C C A . 1 1 ' 1 1 1 vQ'- v -' ' 1 -:A ' 1 1 1' 'f 1 1 C C U1 1 .I . 1 C 4 C . 4 1 1 'w 1 1 ' 1 Y 1 -Q A C 11 A-4 C A 1 1 ri , Y ' J ' 'n 1 1, L Qu , . BABB 8z BABB Chzropraclzc Healih Servzce 'PHI' R XIDIUNIC VN XX PXDIONICN The meat uentmn md nun ite method of ch mum mg, md me ztms, humm ulment 911 1111 xrmmk rg Pe HIQHLQ U8 NI Telephone 928 J l I 0 W I s s " 7 " z z " 'z 'z f s' 1' 2 'hz ' f z 2' s ACUTE and CHRONIC' DISEASES L If " 2 B11 '. x S' ' Lf.. -. .. - + ---- - E-E -e-- -e-e- -e--e-M- --E ------- E- e-ee-e- -1- 0 You Reahze That ll 11111 ui thc N111 t Bc 1ut1ful Ill the St 1t0 tha ll tu I,utS111111clt11h1 he url Am 11 hen 11111811011 111111 t Q u 11 tn L t1'1Ltu1eU Dude s Collseum NI4lbON SI' RX IC I' ST ATION LHXRII'b I CIOUC H10 B1tt111c RELIABLE DRUGGISTS mmplmtn Plcctr1cf1l Smwce Tmxacn P110 Ch10f L10 no 11 xc1z11T1r1xx Uh! M 1 1111 1110011 11 11 1 mx 1 111 1110011 ORFGON + 1- 11-1 im- 1-11-1-11 -1 - -ili 111-1.-1.-1-1-1,1-1 L .1 11- 1111 - .1-- 111-- -11111-1--1-1f111w11mi1-.--....-.-.1 + ym "l'l10z1t1'c- is - ' 1 11 s 12 ' ' ?1' 2 , 't it lzsl1'x'.' 1 12' . '-2 .' 'S jhf Blst f I2 Iifs " ' , o ,,- ,,,, - -1- -,-1 - .., - --1. Q..-11----1.. ,1.1 1.1. 1 E 1 I 1 1 I 2 5 I ' 1 Q 1 l E Q 5 1 N 1 1 i I . 1 v , 1 . w w 1 w 1 1 9 I K A A L A , I A A . A I ' . 1 1 1 ,. 1 I i K 5 I 2 . . il cw 1 ! ' Im 11, 1111 LS li I 2 . , M. ., 1 l XUL ' PI-ilu. , ' . ., T014 , 1 LQPQJ I I 2 11.1. i , . 1 -1- ----------------- 12- -:Q - - - - -1 ------ '- -1-1'-'1-- -- -1- -1- I ------- I111 - I-I- --1- ---- 1+ -1----I ISL RI I1 I R01 I1 RX I XIX XXIII!! 1 NIUIUR INN I XR XI I1 XIII I XI'-XX XIL X1 T111 A110011 me 4 x TRASK RIX I1 R D XIRY 'R CP 1 'IIIU I 11: mn II I R XSNIUSSI1 N IUIIPRA T H I OX 'WI' ATTORNEY AT LAW I IILII XNIU K QONII ANI L IU I 1 T II 1 mm 1 01:1 1 ox IINION 46 I I ON IROIIII WIPRRIII UII I0 I 1111 I 1 I I I I I I I I I fill! I' Ilfx nf I I I I cs, 111 ex ma, I.. 1:1'l:1s1-1 I I , H , I I - v . L I, I ,L n A I I Y 1 1 1 1 1 Y I I 1 1-4 I A I I I I I I u1114:N 131' Jus I I I I ' , 1 1 1 1 Isllklv IIlLIix,UI,y I I xx. I . I .4 A A I I I I I 'l'II,I,. . l' HIIICKQUN I I -111-1 ---- '11-1 - -'1-"- -11- - -11-11-11+ -!-1-11- "11 - -11-11- - "I1 -11-1-11-11-111-111-111-1111--11-1 I--II-I- - -11- -11-1-11-1I- -I1 ----- +,-1-1,- - II.. -11.-11-1,-,,.-,,..,,,..,-1-..,,-,.,-.,,-..... I 1 3 1 I'I1rvI1l1 ITHVI' V1 1 1 1 1 I A A A ll A I A : I , I I , I I I . . 1 'I 1 IK 1 Xtwvl IIUN- I i I I'I1m1m- U5 5 I I I 1 G4 ync 1 I Img' 1 1 'I'II.I,1 .I OK UILICGUN 'I'II.I..I . OK ORIG ION ..,, .... ,-,..- .,,. ..,,-..,- ,,,. -1,-,.-,- -N-,..-...1. .Q. - -1- - ,,,, - ,,.. ..,,... ,,.. -,..- -,,.- -,,-,,-. -.,,-,,,-, 1-111-11- -1- - -1- - 1- 1- - -11- -111-111-11+ -i'1- 1111 -111-11- 1111 -11- -11- -11-111-11-1111-1-11- -'111-111- I I IHUIAR5 'TRU' STURL I I T11,1,,x1100K ABSTRACT WIICIIIC I'I'IlI'I'Y IS IZ .. .IUI'N'l' 1 J 1 I . I A A I'I1r111rI SI-M 'I'I11vs. C'r1:1I-s, .I,1". W. I'1ZlI.l'S, ASQ. Milf. Fur. First SL. ri .'1'1v114I A'-., Ifzwt III!-Ilrcl. .-XV 1. IC. I I , ,, I ' IC DUI' f ' , ,. . OI' C1 A' I I -,,.-.,,- 1-1, ---.- -1- -1- - -1,1-11-14. +I- 111, - 1111 -1-11-,-11-1-1.1- I-11-I1-1.-11-1,,-,.,.-,,,,-. ------ 11- --1 ----- age -11- --1- 111- 1- 111- -11- -11- - 11-1 -I--I-I-I--.W-. nv I I I I I I ' " ' 1 1 - G 'I'II.N.'I1IY MILK K ' .I'I.-XM I I IlistriI ut urs fm' Ilwmm- mzuix- IIIIII' 1' Vfvtlzngv f'I1m-sv QQ , 7 7 v 1 I INI . OII, ' 'TS I'l'l1I Ihztt'-11111111 I IIIVZIIIIIIIVSS - Um' Sluprznxl I - I 1 1 1 I . 'I'II.I,.- , HK UIiI1IlfJN 'I'II. .. . MIK 0I'I1I JUN - - -1.- ,1.. -1,..1,.....,-,.- I-.. ----- 1- -..Q. 4- -,,-..- ..,,- 1- - ,- - - ,- - - ,- ..,I,,,-,,,,- I T I I I l I ROI PRS SVI ISI M IION I R01 PRX 6. NI XRIXPT U -XIIUUR O I R If IMHNIAN IIINIBNK XI Im -X IW -XNIOOR O il WATSON S INSURANI I+ M FNQ X LR-XXII IN -XII IX -XIIOOK II x TIII XWIOOK III' XIII If IIT f N1 Nc Mx CON I 'N I 10 I I NIISI' K I UWIPANX XXIII XII I T I -XXIOI x I'N'I Ix TIIUN S IIINI IIIPITRII CO flIN'II-Xi'I 1 I T I IIUOIx URI! R CHX xx 1 I XIIIUx I N XII I X N S1 1 Xt 'II I-XIIOOIx Oh COX + -P I I I I I I 121-I your IIl'11Q'l'l'Il's I I I I Nl Im, I"r'uiLQ .Q xx-I-II:I.1.-I I I A- '- ' ATS I I . I. 3 ' I . J ' I I all I I I 3III,I.S ,vr 'I'II,I.,, mi I I I I 'ANY QYA 1 R1 41: 'VY ! I , 1 Y , V N I I,L1mIu-1' I.:1II1 .'I 'zxglw I I 4 ' . I A Z I I I I Ph up 2-- IlI'I'I'.vXII, XVII lI.IfS.-XI.I'I I I I I 'l'II. ,I . ' I'ICI .' I I II. .. I ml' mal-:cox I I ml IIII T III. T I.II L III, 1- .,II il ,I,I 1,111 .y,, T III, T I,., L II,, lm, ,,,, 1,,,,,,,, ,,,, 74+ +,,l,,i,,T ,1,,,,.,,, ,T l,,,,..,,,T, lh? li, T, T, ,.-...- ,... - ,,.. -M... ,,.. -,,,- ,,.. -,..- ,,.. - ,,.. ...,,.- ,... - - ,,.. -. -,,..,..g. .i..,-,,,-,,,-I.-...-..,.- ,- ,- - - - -. - - -, -,.- I I , I, 'JA A ' XY. C'I,'I.' I 'ING if Ii. IIA.' I.'I--III'I."'ING I 'jg 113- -' I I A ' I I I I 1c1,1cr'T1z1c',x1, ' 1 ' 1. "OLS SIII'IIi'I' NIICVII. I. I IRIX IIQLIIIUH - - II'-I'I'Ig'L-l':1Im1I'.4v- - BIO Urs II, .M ' 1 1: soy I II. ,AI ' 2 mx ,I-,.,-,.I-.,..,-..,-,-m-I,-I,- II.. - -,.,- - ,- ... -4. .i.,-,-.- - -, - ... - - - - -, - - - - - ,.-,,,-,.,- ,.,. - II.. - II.. -.. -. -,H-.I.-,,I-I,-II- -w- I-N--4. in-I.,-..-. -. -,.- - - ... - -,,-. -, -,,... - - I I I I ct . ' I PIN 1 N w 1 T L A 1 J Z E , , , I I mx I4.Il A I A ,f 5 i I I INS v A Av ,Z Av A A I IA Avlis Xzntlmzxl Iiuil Iing' I I 'I'II, ,I . ' VICGUN I 'I'II.I..- II I' OI-IIC LIL' I-II-I- III. - .III - -I.I - IIII - IIII - III- - IIII - IIII -I - IIII -I- IIII -II- II-I --I+ -1-I--II- IIII -I-II- IIII -II-IW - - - -I-I-I-I-I -II-- .HY ,.,. 1 ,,,, ,.,, .,,, 1 ,,,, i ,,,, L ,,,, 1 ,,,, T ,,,, ,Q ,,,, , ,,,, ,N-,,,,,,,T ,,,, ,,,,1 ,,,, ,H+ g?.I.14,..-II, ,,I. 1, , IIII -.I ..wT ,1 , 1. .. .1 .-. , PIGGI, ' '1c:u1,Y Y , , II-wmv mvu III Stwra- - 1 12 I Ji 1 I 5 i I I ' - I 1' - ' I 5-Lzlpv :mm 'lllllfx' I1I'UL"I'lL5 .IIJII I'IiI.' 'If I UI" ALI, ' .'IlS HSXT, QI- -vc' ywu1'f1-II' ZIII I S11 ' I. I ' 'Icp' W-I-,.,.-,.I-.I,I-.,.,..,I-.I,,-.,,,-,.....,,,,-.,.....,.I-,,.,-.,,-.,.I-..,.-,..g. 4..- ,-,.,,-I,I...I,-,,,,- ..,,,- -, - ,-. -, - -, .. .. -, Alix TII I ANIOOK NIOTOR I0 Forums TI I-'I'NIO0Ix i I THE MODF IAIJII-S Rr am T0 xx I ue BILL ANDFRSON SIIFI L c as c OODRICH TIRI' S HOGG BROQ IIONII- FLRNISHI' Rs one I TIIIANIOOK ORPC ON Flre P1 oof Bulldmg I FRI' XOIJ FFPI -VI II! HOTFI NFI' I' xm He xt It 1 -XII Rm: 11 1 I' S Ihone llh TIII ANIUOK OKI IONUX FR S 5 I IRANI4 S SUPP R SI' RW III I I I AXIUOI UQ ROQFBUD BEAUTY QHOI' x AI ' um PI-KNOX Xll NI! PHXDIOS KILNII' NIUSIL I0 PX NI HH L IINXXIIII P qxlqyqpk P1111 nxnnm Ibm Ll J SUNSPI I XR If I- ANIOOIX mmf N .,,. - .... .,.. ... ,.., - ,.,. - ,.,, ,,,, -,,- - ,- ,- ,,,, - ,,,, I I I NI. Il. . ' 'LICY A. J. SIVI'f'I"I' I I I . , . , Y Y ' 4 n ' I I -I IIICID M IYIII'I'I'I ."l'UI'I'I I, U1 ' 01 If DUN I I ...... .,.. .,.. .,., .... ... .,., .... - ,,,. - .... - ,,,. - ..,, -..r +,,-,,- .,,. .. .,,, .. ,,,, - ,,,, - ,4,, ,,,, - ,4,, Nxh, .... .. ..,. - .... ,.,. ,.,. - .,., .. ,.,. .. .,., ,.,, - .,.. ,,,, - ,,,, - ,,,, ,4,, - ,,,, ,,,. - ,,,, I I I Q . 13: 'fc A I lc. W, VIIANIC, 1-I-Up, I I Ga-11, IR-tmlvllrmm l'1-millvi: 4- W 'A U Fil'-514110 Tir.-s 'l'II. ,. . 1' 1 1-:cox I,-..-.-..-..-..-...- .,., -.,,..I.-...- .... - ..., - .,., - .,I, - ,... - ,,I, -4, ,g,,I- ,,,, - ,,,, - ,,,, - ,,,, -,,-M, ,,,, - ,,,4 - ,,,4 nw- .,4, - ,,,, - NXIA -My-m -W-U .... M- ,.,. - ,,,, ,l,... ,4,, - ,,,4 -,,- Nrxu Nlxx I I I I 54 N 2 I I 4 X 7 I I I J A L .' . , 1. .' lIII.'. . ,II'I': NICIIIICII, I'l'up. I I 9 1 35 Ih - mm. T11.I,AA1ouK cmluggoy ..-.....-..-..-..-..-..I-u.- ..., -4,,- ,4.. - .,4. -I,.- .- .- ,,,, -4, ,i,,,..,,- ,,,, - ,,4, ,, ,I,, -,,- I-, -,-M- - X-H- !-H-H-W-H .... IIN- -..- - III- - I.I. -. .1,, - ,,,, ,.,, ,,,, N- I I gg '.,:.g'f:. ' ' ' ' ' ' r:x'r:."1'I11Nc: mt' FAI, Ph I I3 St 'As In . , I , ' Ii .I 5 XII ff ' . N: NICIYIQICIIG 'l'II,I.. . ' ..-I.- .... -,..- .... -.....I..-.....-,..- .... - ,II. - .,.. - .III - III, -.I- .II. .....g. .g.I-.I.- ,I,I - ,II, - I,I, .,M- I,II - ,II, - I,Im - II,I - III, -M 4,I, -W- , - , -M-. ..,, ..,. - .... - .,,, .,., - .,,. - ,,,. .. ,.,. -H.. ,.,4 ,,,, - .,,, -,,,-,,,- - L,K, - ,,,i -, ,,,. -M- Wvxx - lwl, ' ' ' ' ' Rat -s 31.011-1.25 ,1'-g I PV ,th 1,-, I I 4 wH::" ::,I' mm: i ,V V i E I'.X ICIIX SIfIRYIf'IfI J J J W X il Stes I1 , III and Vulcl Wutm' FUI' YIIIVII -4I"l'U I1 . 1 s I 204' last Third Struct ' ' ' I 'I X I ' I - . ,. . '. -3. '1'1I.I,. I ' .3 mg ......-............-,.-.I.....- .,,I .. 4I,. - ,.,. - II.. - .... - ..,I - II,, - .,,I -,,,-,,3, 4, -,- ,,,I , I ,, nw- - -,,-H - -N - -. -! -M-lu-my-l III I AMOOK PAC IIIIC 'IIITI I' I0 IUIIN I IIlI,l III pond I 'I II I -XIIOOK I CON 1 PRI' SH DAIRY PRODUC IS HOQUARTON DAIRY x11 111 B11c1s 11111 -XNIUOR ORIII ON EUGENE JENKINS 'IH RFIIABI1 IIIIPIII C IFTS THAI IAS'I 111 1t1 1 B111 TI I AIIIOOII1 ORPC ON lrnzplzme nfs 11 MALNIARR S STORF FII LANIOOR ORP! om I A JPNICK IOIIN IFNCK TII I AWIOOK PORTI AND AUTO PRI' II HT BOXDI' D AND IINSI RI' D FARRII' RN 11 11 II111 111 11111111 c PORTLAND TILI ANIOOK Ccntlal Tluck TGIIIIITIWI IIIO Second A11 If BR 04-II 4100 I SOU I'H S SHUI' STORF I -XX I' I 51 JI N -X R Aldum 111 BIIIIKIIIII., TII I A110011 ORP! ON TII I AIVIOOK I RUIT AND PRODULF L0 I A11 SI xLLkIXI 11111 1l1 IHIIUCL 111111 C1111f11t11111L1 L '11111 I 'IIIIAIII Ix URI IIIII 11111 1021 FRFD I I ORSI UND PIIIIIIIIIIII., of III Ixmd I 1 'IIILANIOOR URI' GUN SMOKE HOUSE 11111 N I IIIIII I It K C01 HRAN 'III LANIOOI1 OR cox I UY'l0N S DAIRX 1 I II ll1 111111 I XNIOUR Il IRI' TILI ANIOOR OR I ON 'I- - 2 5 1 2 2 : 1 4 ,T 2 : I I : I . ' I I I I I I - : I I 1 I z A f s I e -- z : -- - 2 f I A I I ' I I I I I I' 1 I I I I 1 : : ' E 1 Q s I : : I - : : I K 1 I ' I I '1 I I ' I I ' I I ' I I I : .: ' .15 Z , L , 'I 5 L C A 5 n I I 1: ,I g I : A I : J v, I 1 Z .4 I ' "' .1 ' A -: 1 . . 2 ' I-S 2 2 w I -1-1 2 I . 5 Q . 2 I V - ' ' I I . ' I I . v .1 f' -A I I , I. :' I I . N Q 9' I 5 L H 5 g : 5 ,-, I : ' : -- 5 2 I "HE, ' I1 - I1 Q I1 - 11 w '- I 5 -1 u - 1 . - 1 - H- - I 1 1 E I 1- 3 1 , , Q 1 ' ' f 1 1 1 1 'A - 1 1 ' 1 1 f f ' 1 ' 1' 1 I 1 1 H f 1 1 1 ' 'I 1 I 1 2 ,f 1 I ' I 1 -4 J , I I ,: I , 5 7? I , 2 2 ' 2 5 "' gi I E I I 2 : I4 I - ' I I ' I I z Q -I I I , I I 7 Q' z I '-MI' 11 11"'f- 11 -A 1' A '11 EI U I : I-I 1 ""' - 5 I 3' ' 2 . : I-L ,IA I I 1 Q- .1 I . V I . I: T T In I '1 E - 2 TN f A- ' '52 " A Q ?: Ii 5 - .1 Y - - 4 1-- - - 1. .- I ' ' 'Y ' 'K I I I I A 5- " I I - I I "' If 2 I - - ': 1 2 : , , -1 1 Z 3 , ' , , . : : , , F" :, -A : 1 I Z , 7: . I I . I I 1 . I 1 F x I I ,A I I A Q I 5 . ,, 'S : : 1 5 - 5 V A " L 5 I -1 ' I I I I I I I I 'ff 9 -A I 2 I -1 .1 I .1 2 2 .1 2 2 I -' 1: '- I I -A I I -A I I -A I I -- 1- I I -I 'I I I I ' I I 'I I I -A . I ' ' 2 5 ' Q : ' : 2 5 ' Q .i..-..1.-.11.-1.-....-.11-1...-1.1-.1..-ui. .fu-...-...-......-..-..-.......-..i, .i.1-1..-...-....-1.-...-11...1,.-.......i. 4..-..-...................-..-.1-..-ni. .i..-..-..--1-..-..-.1-...., I .1-1 4...-.1.1....1..-...,...1,.-.,..-...1-1.,......1-. .!. 1 , I I I I 1 . I 1 I 2 2 5 ' 2 s 'A A 5 I 2 I . I I I I I ' -E I I ' I I I 2 I : : - 5 1 I 'T' E I v-4 , : K 5 1 I - 1 1 I 1 1 1 L' I 1 1 I ' 1 1 Y A P -- I I I " 7 Y f ' Z 5 3 2 1 "' 2 2 5 5 ' 3 1 -I I 1 A W I ' 1 A I ' HI 2 I ' 2 ' I I -A , 1 I I I , I - Q H -N ' , I A - I 1 , , ,1 : , . , Z 5 ., . : I 1 . , Q .... , I 1 ' 1 1 ' I I 1 . I I 1 - ' 1 1 11 If 2 F I 1 1 I - I s t, : 2 'I 2 2 Z I- 2 5 -- . .5 -I ,., , 2 ' '- ' 2 1. L I1 141 11: V .AII:'-1-rf 11 1- 1 Q 9 - 5 z I1 2 2 I M-I ,I 2 3 :- , z 2 5 , I A , I - 4 ' I I ' I I 4- L: 1 '1 I I E ., 5 2 I I ' ' ' 'I I Q "' - ,,,1 3 2 2 5 - .I ' - i -f 1 2 1 ,.. - 2 - ... -r ' . A - ., - r I 5 ' I I 1' ' I I -I '1 I I " 15 " I I F A I I Z' 3' 1 5 s 2 2 -: '1 5 1 -- 3- H s 5 -f '- 5 1 I-J I.: V ' 41 ' ' 1 r' " - ' ' 1 -I ' I . - IQ 1 J I I I1 I I " .. 2 I I 1. T7 f 1 -1 I I 4 I I ' 1 ' 1 E Y 5 E 'W 1 I 4 P' E 2 T' 2 1 f1:L I1 6 I1 f 3 I1 Iwi' I1 -y:.1I 5 : -- , 3 5 -0: 5 S ... 1 1 I 1 - 9- 5 : I 1 , , - . , . , Y. T, . . , - . , .1 1 1 A-111 I 11 61:1 111.115-I1 ',1,-'.1 1 T I-C 2 2 Q 1-+ f' 1 1 I . ' 5 I 2 5 I ., I- 1 11 .1 -, I I .I I I I I . C I I - I LI' 5 5 : , :1 I , , I - E : 1. F 1 V I N . 2 I-I - 1 ,TI . L V I ,... , 2 A L . I 1- 1' I I 5' I I " I I C '4 - I I ' I I 1: I I I I "I I I -' I I L I I 1 F1 2 2 F1 E i I, I" E ,, Q I I I I I A I I I I I I 1.1 I A ... I I 1 A I .,,, 1 3 1 Q M4 A E Q I ' I I ' I I ' I I -I I I ' I 5 ' 5 5 ' f g ' E 1 ' 5 5 1 1 E.. 1.1 ,,, ANNUA1 REPOIUI Ol Tlllamook County Creamery Assoclatlon Por 1932 Y alue whey buttexfxt pu 100 lb m11k t CARL HABERLACH Secretary uuiwcl 11 use 11 tol 1'11i11l.l11.L1l1lQ Ll A Wlilk uwul fol 111lI1ll1l.Cll.l1L ol buttu lbs Buttelflt contunt of nulk imuiucl lb Buttuf at 111111 or bu L Buttufit itumt ot 11 k ul Chnexe mmu utuxul 111 -Mu 12,1 U, t ol 11111111111 in mi1k ll lgl wield 1111.3 weld oi chu 1 tEIfl.tf,U11tk11t 1 uhm 11111 U Reneipts Rc LQIPIN Aw LI age 'XVCI nga -Xwrage hom hom pziu 111115 ce paul pci 100 111 ot m ae ot Lhce e s ot k 1 uh me fixed for L Lug pau fox buttuflt Ltx Total futon 111101112 bmfolg zcljuxtmcnt-1 Tot 11 factorx uzpen u lbdou adjustnunt 1 Total C1EDI9C1lt1OY'l L1'1dl2,lSlY1:L1l11lLC1 in ewpen 1 xuountx Average fzctozx l11LU1'l16 pal lb 1 chu-.4 t mage flctolx 11111111 1 11 1 11 ol Q we COMPARATIVE FACTORY STATEMENT 1932 Factory The Tlllamook CIL'lY11L1X H01 tem CFEIIMEIX Lo '11 zple leaf Cuamuy A5511 South Pl mu Cieamuv Awn '1Iohler CIQHHICIY Avn C1UVf,1C11.1l Cheuc Co ntl 11 Chu. 1. A N11 Ra Clown C uzrnux -hm Oretown Cheun Asm Clour 11 if Crm umm Co Long, Prmic clldlllllb Aww Thuc RIWLIN CILIIHCIW Assn Bcavcl freznlen A n Pleavmt 1 illu Chu 1. Co A Q1 Nzlc CIEIYTICIX Awn Fast Bcawex lheua Co Sand Lake CIKAYTILIS fo Whaml Vxlley C18i1'11f1Y Uppel Nutuccx Chu Q1 Futon Totals Lbs Milk 1 1 11 H 241 5 18 H 41 1 158 PL 181114 l 1411 T143 718 118 1 I 2411 1 811 11 811 11 1 Recclxerl from mlm of milk 'll1i1 uc im Lbs Chees P511 1177 YP -1 14 -1 2 411 U1 22 I 8 R 8 1 if J I 11, I P411 P J 1 ' 1 4 1 4 13 11 11 AMOUNTS FOR THE LAST TWENTY FOUR YEARS 1 ' 1 188 0 124 4 U -121 H 15 011'- 1 1 18-1 8 1 I I C 481 4 Value 1 1111 8 6111 018 1 110 0411 884 1 810 14 0 5 pr 81 -1 1 42 1 851 1122 I Vt 80 00 62 114 T T 11411 IH 1 1111 4 J 5 02 O5 1 J 3 1 11 W U 6 Milk '1'1' ': z 111 choose- fz1uto1'i11s, lbs. , , , . , . 71,14Z2,E1S11 Milk 51 ' ' 1 'z ' '1 ol' ch11s11, lbs. , .,, ., .... .. 71,018,853 'k 1 ' ' ' '1'1' '1 , s. . H .. , , 51,0 5,7011 C111 1 of milk used 1' ' tt 11' ,, 10,1011 1- 1 cor 1 1 ' n 1' LIS' for c1111c1se1 , . , , ,,,, 21, 211,511 7 1 .' 2 fz' '1 , S. ,,,, , , , . ,, 11,11 ',Ji7J1 A f,.2l.1 is 7 , -'i ' ' f, I, N V V 1 V Av1'z '1 1 1l1lQ.'h1'l'5i' pci' 100 lbs. of milk, lbs. . . . 11.211 Av 1 'z 1" ' ' --Sc pm' 113. ol' 1utlo1'1'zit, lbs. , 1 A 2.1'4 But :"z ' 1 o' 1' C1'01ll11 S1112 " t 11, lbs. ..,,., - ,, , 154,1" 1' .' " S'1 s ' ' 11s H .. ,. H , , ., . ., , 151,10 , 57.1.1 11 ' .' " sale: ' mil' 21111 ' oy "'2ll11 , A , 311i,I'40.51i f1 " 11 rec 1' '1 1 1111 1, cts. .1 ,, , ., ,. ,, ,, , 121.777 A 1'2 1 "'1 "1" 1"z, ..,.. ,.,,., .,,.... , f,.. ,,,,,. , , . 27 . '1' p1'i'1 " 1' s. ' ilk ...... . ,. ., .515 1.15 " 1 ' 1 1'z 1' S. ' ,C s., , , ., , , 5.11 ' 2' ' 1 1s Q 1' '1 2 ' .' 1 .' N, ., ,, ...,.. ., , 21221711.65 2 ' -' 1. S13 1' '1 ' ' .' 1 S , .. ,,.,,, ,,,,,., . . .,,,.. ., 3 5102,1.17.67 - . - 1' A S.,-. -15 ,A 'Q ' 1 2 ' 1' . o ' 1 1, c' s. . . , . . ., , . Av1" z' 1' 1 sz 11' 1. ' '1'1i".",C1.S.,. ,. , , .. , 21.75 ' ' 1'1. 1',' .,... , .. , , 51,7-17,1-1' 1,143,317 S 15f','f'. ' 1 ' , 1 ' . . 2 . 1 . , '11,1'.1.1 975,712.1 1:1:1,745.4:1 1: 1 21 7'1' 1' . ,, , , 7,1-4-', 0 'f",5f7 118, 7 .' Q 'z' "1 1' ' 1 . , 5, 11,8211 'Z.Z.,'-18 80,591.73 1 1- . , Q . , 5,011,570 fvH,.2' 71z,:101'.r2 1' z 1 1 . . .. .. .. , 5,07-1,I1L.1 53t1,71.I3 7r1,' 7.f'8 Ce '2 1 1151 1 ss , . . -1, '.. ,1211 535,11 ' 74, ' . . ld ' I-11 A ,. . 2. 4,1111, gp 7,7531 111, F - . ,. ..., .....,. , , :1,..1f',.1 ' 1-,:s1L 57,:s01'.f'2 '- .-1 , 11 I . . ,, . :1,f:sf', 72. 'c1,p1s:1 ' 1' . , . ,. 2,f33E1,'5 2104,I'54 41,0 . 1 f'1z . .. . ...., ', '2,T437 275,J0" 218, 5.1121 -- -' I 1 iss . A , 2,:17x,:1::7 21.11 :1 ::7,1.11.21' .1 'L 11' 1 151 ' . ,, , ,. 1,531,851 172,732 24,341.11 1d1' 72 1 N12 1'j . 1,UH1, .U I", 11 17,11 H38 1' : 1' ' ' I 113- T . , , 1,012,211.0 10.1,2"'T 15, 32.75 S 1 I . .. ,, , , , '0,977 10 ,119 14,367.49 . " ' 2 1' T' 2 11' 7. 8,3421 8,022 12, 1'. ' 1' 1.' '2 ,I 1 18 z ' 115111121-1 71,1178 l0,14f.71 ' 3 . .M ,, .. , , 71,142,931 8,04 ,I '31 -' ,10 , -7.551 1' ' ' sa ' . 111: , 517, " '. , 1,l4fS,47U.l3-1 1,218,f-131,-1617 135,827,118 5152'11,I ,2 1.41


Suggestions in the Tillamook Catholic High School - Academic Yearbook (Tillamook, OR) collection:

Tillamook Catholic High School - Academic Yearbook (Tillamook, OR) online yearbook collection, 1929 Edition, Page 1

1929

Tillamook Catholic High School - Academic Yearbook (Tillamook, OR) online yearbook collection, 1930 Edition, Page 1

1930

Tillamook Catholic High School - Academic Yearbook (Tillamook, OR) online yearbook collection, 1931 Edition, Page 1

1931

Tillamook Catholic High School - Academic Yearbook (Tillamook, OR) online yearbook collection, 1935 Edition, Page 1

1935

Tillamook Catholic High School - Academic Yearbook (Tillamook, OR) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Tillamook Catholic High School - Academic Yearbook (Tillamook, OR) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.