Tigard High School - Tiger Yearbook (Tigard, OR)

 - Class of 1969

Page 181 of 232

 

Tigard High School - Tiger Yearbook (Tigard, OR) online yearbook collection, 1969 Edition, Page 181
Page 181Text from page 181:


Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
 • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures Online
 • Full Access to High-Resolution, Full-Color Images
 • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
 • Access College, High School, and Military Yearbooks
 • Support the Schools in our Program by Subscribing

XsXX ,XXX 1 .3-XX-f'X1,,3:i-f'?2 .:f1 REFLECTING MOODS OF CONTENTMENT and delight are Dog- patch juniors Tom Bordenkircher and Debbie Peters. ,., EWR?-3? 3 X 52,5-3 XX 1, ,X-fXX.X,..n.X.X,.,.u,. , ,-X , ,-.--fXXXXX.XXwXXg-XXX ez XX 2"if"gf'1l2,'- 1- H S MXXXXXLSXQX. 2.-nc, ww'-Y-ssexf--f -X 93453911451 X: a XX"-4912-X:Xz' QXXXXXXXXXXX .- X .XXWXXXXXXXXX X, -,fsliefiglf 3 ' :X - - XMXXXXLPX QafXgg1ez.11- -fXXfg'.i,, . ,X . S, 5: , XXX-?X1X--ig .- EXXXWX1, , " XX - -HS' . .. ' ' ' ' XX-fXwX:- X'-s .-, , X12 2 ff if i'1XXXzW544??:-,Xz.1 1 X X, -92,9-5' wif' ..,s5X, Y--, -2? ,..,-H .xii , L V IX- X- , 'Q . . . 4 ,. . .,. 'Iii . , Duane McDougall Sherrie McFarling -11:91, X' ,if ' X X X .X M X 3X,gffX.X,.a,1 ,Af ,. ,, , 5g?.,XXXQX 1 , X X '62, X X X 2 E " X ,X X X XX J Y"5i1i,f-- . X .-L -.HX W Z:-DX i 'me ' ' ' fl i f ' ..,., iiggffw -X - f janet Meigs John Merrill I if , X 525235 L' .X,X-,XX-.XX,-gg XXX., .. XL X, ..i- X.....,:,.. X,X,.X--.- ...XX l X455 X f X .-X5 ,Win 5 we ' ik 4- Q Xi zip Q x ,S s V5 X + LX ' XX K s flea' 1 1 I K K if X :V if X' 1-we Xwzwlfwigiiix- :XXX -e'isXiw'iX-i.i,.12f - , ,VX ,x..,i,... -2,5-li' 3 il ' ' T: X egggg - ska 55:55 . .X Xt c,1- X 2 5?g12g.EX5sg?i1X,XX-KX . - ,x S 5 5955 X EXW 3 all :fi X 2 X X XXX. L, XXX X, I K gs ji XX X .3 352 'X X-ini.-X a 4 X X KYXXLXUX S?Q"'!f X, 6 ,iT X 2-if X X"'f51ii'X X X. ge X X X ,ki if-X V !! fi' f i- - X ,,e e , ., X ,f XQX-f5v,X XXeX1i-IXX ,X X- 2 - - XvXg,:f'3 m S-?gW'l. ', g -, . X X - .sf Ji' H hh jenny Loos ziifisfi X -,X :Xia . , ZX,-Xjfegsn . . X .,, ,XX-X. . -V 4 -.X'f'-'X-5 .T XXQX-4 X - f ,elziez 1.,V. ggi " X- SK Phillip Manley Lorraine Luckroth Tom Mardock wi' as fi. X A X . - rr,, -X1 XXXXSSQXQXEXX X X- X- V -:fXX:2f-1',Xgi1 . X-'isfii , XX -X XX? .XX--X52 X .XX X Q ,X -XfX12XiEf?X 1 MX?-isis -.X,X . X, .5'--,XXXX.XX KX EX.15X,f - Wrrry . .X XXX. .r1.fr,f,A X . ,H ., XXX X X I ,, W, XXX., X.. X- .,l,,.,. X .. .., ..,, ,XXX XX X sew? X .X,, X, X,.X-qXXX-.XXX .. . 1 1 A -' i??12LX1alXXfvi1 2:ri ,gg fi- X '!eel3?'NW-is1,-'i'-- . if ---X,-ms- .. 5 5 -' :: Thomas Matthes XY, a LVM.-QVXX.. -- XX -X- Don Merriman XiiX,sXX5?! - X-1 .wif :Q Wi," - if T nifhri was YW ' 'Si-sal x X ws-2X.XX'5ns.XfX i ff--XX-- X X Km 5 9 X X81-XZ .X X XX-.JX W WXX ,X X xx Us JS 1 X X X S lm X X fi 3 X 'EX- 9 X X X XX 1 Xi -X K .X X H-2 t if . X -3? Steven McCoy .-X-Q'1XX-1,2-XXa1X4e2ig,-3iX,fi-gf,-'Hi . , X '-W M1 XXX? J"-1 siX.--X. 1.1 Wife. X Xy. i f ,X -ws: XX - - .X 1:1295 A M, 'XXXfX-- .g ' .--2 --SX -, . X Q we A in ,XX SX ,X X X Ur ,.. , ii7-- : .Xs.'v'-Le 1 -Q-K,-121 X T ,Q ,. X , mg - X 311 Larry Miles X X ww W,-wi,--X-fXX Q. . fax' - .-1iX,..X-yi-z X3-7 .3-V ., hym n :-.1 lX,.ii,,VZg7 5 X -XXXXX X31-XXXXXXW--X 8 Y XX 5. .X 5 gag , ff? 'S X i' -.XXX X XXX : . X.. MX. - -::,X.--I. - .XIX X. X.,-gg X.. 1 F Y gg? R2 25252526 3 X X- in X K XX.. XM JY X, ESSEX . XXgXX is ly -l i? P 'l S XEXXXSXQ-Qi? .-33555 gg K7 W X X- X if S ' Vail X. X XX X, ,XXQ QKXXKX ,FX ' Wikime- X SXX 5 X 2 X X 8 X as XXX? 1 in 33, ' ' -f -: as X.Xli11i-1-'41, :.- 'f1X' 'iz K G?W'f?iQf'fii3i5iiX?15 John Mack TW "Vi ' ,igfxyflki 7548214 jflcff .ziiilwi-F3?f2XzfX3l?iXf3, -X XKXXX- X-X X5 XX XXX, X.- X-XX, nw m-..,,-XX, -X X f X iwlkfrf MEX . , XX-.X,g ,X ., . -1 XXX., . ., XXX.. X--X igafrfi- , WX . .,,. ,, X,.XfXXjggEX-.X1. ..- - -XX-1 5' XX-ffXg.z1iz1, SX M WS in A X XXX, QA 1 X Xu? jx ' Egg X N' Xr we sw -.532-'X XX Q Xi' XXXQSX-XXX ,XX-Xzcn r XX- AX -j1:.,.-.5 Zg.XX-QQXXXQEQEEKKQX XM- X X ,. .NXX WX, 63. . XXX. X X is -X X, gX. K X- -X X XXXXQ six M S, Xiffw X- - X iw X M X K, Qwlif' A525232 .513 ..f-sXX:X. X-X5--if -:gs-Xg ., X -,XM gs52lXXX1'X XXX-Q. ws rafts, , X.. ,Q -2--1.-X..ssiX X X- -i-AIXXXXXXXX ' -1.1 -:'XXg:sX . 57. ie, .- ,gg - . XXX 'X Paul Martin fi - ' X "Q i ' - 1X-:'.. 35223-ji JJ. .' ,.,- Y X X X , ,JXQQQ -XXX . - X X- X. .A WEL? . -SQTXM1' " 5333 . -, HfiifL2x'5-XXJ S ' 1 I an et McDonald W 'i W -. W SG? U : WT iii:-','fkXwti.fX-J ili-WX - Q X 9253555 1f':sfwegX,X L, we - . 53322 -- .X-XX .XXX X . ., .- XX 512355 5- .. X,-51X K, ik X",-' if LH lz?lfX1egg"w' 'X ' ii X SEX. " if -1 f 2252 , ,X ,,:, X . . .. Cindi Miller ,X XX,XXX-g,-XsXXXg-XX,,,,XXX- XX -XX,.X..,,.X X-X'XXXfgg1-se-1aqX:sXfi'XXW XXXAQ sag-.1,,-'Q-'' X.X,.--X---,X-XfX, - QQXXXXXXXQEXQXX -X X --12-Xp X.XXXX..?,,g.X ,2fXEzZ3XX.X555XgX,Xg1X X - X X X- X .. XWYZXQX- - :X:-- -,11,--nf-l, ia,-fmrSXXX- X... X ..., . ..,.. , XX,X. X Mig.-kai? , I XLLX-1X2XXX'XXXXg ig-g??gg'.X . f .X ' - --X . 313-mill! 9, ,- Xgg2,1Y'55s5.i- figs? .. 1- -X 1 -,:,X X. Q.. f 1's9'.!!'.. S' 9 ,1 " 1 T5 ' ' 12'X,7i-iff? X- -, P,E1!:'S". V: -X... 51511 " ' jf ,ii - X.z 1' 1 J, ' ' Q KX X.X: 752,252-'52-iiziiikfi. iigiff' ' -.:,- 1iffTQ3Kf.'Q JIEX' QPXi?,.5 L 1-fi " LXX QX. 'NX-gs 551 'X?iQiifi?1Xi! -X -3- ' sr? XX-XXwg..,-...f- , 1 1 , X 'fz2Xs.1,g'fgi,,'WXISXX- - 1-WXEXXX - -' - V XX .-z--,,.X,-- X S , ,, ss'-,. -..,:sls- -- ' -X' rf -mf., -41-V " H -'sf ' X in N X,Xeslii.1,X1X 5XX1-aye' 1 L ,X ,Xz -X . , -,W ,. ---XX1.,, David Mitchell Laurel Mock ,MX :X . XXXXXXQXQX gg .X H 1 73 1- -, - XL X5X. X-5X- 5 1 SS- ms- - . ,g ,. , X -X.X,..,,X , . --XXXXg.X,.XXX:X,X X ,ga-XXgg,,--X,.,-X,-X.-X,-XXXX .,,f:--mXXX1g"sfQ's'r- W -X1 WXXXXXXQX-ff X , . 'ff --X' ' -H ' , ii9W5f'V?Xi?'g2N-'V' " ?fb5"f.f1.i,-,C.l.E?c.::,:-j :EQKQVQLSE-g l ' ' 1' LT--'S11a3'fQ:k,'f'fj2iif2 .sy , , .Xen-XX .X--X16 .X,X,Xw.XXX2 XX .XX--wi xf52:ig,.,XX,XXX-X-X-MX ,.+:. ' , A SM1izi,XX,Ei,siX?1,i1f131 -- ,, 'H . :- A- - .g -15' .X -1X :L5i?XXz'31,11,,:, 2 ' XXX.-g5,X.ifXX,eg,XX. M -X ' - 5 ., ' : X . 1 si 1 - ' 1 -- ?,1'XSff',X-f1i- 5, -. , -.I- 'Xs"1,--,.X ,, X,,,f,X.Xesg 5X ,. X2X.a1XgX, ' X 1 'XX--1 'Pe -1 ai?-lXX'iX,X XX- -X ' -X-1i14X,1l2l'fX-wg X :XX X, XXX- XXX-XM-.XVXXX .X, ,pXX,,X.,,-.,, ,- XXXQX--X-XX XX-2.XX,iXXXXX-X1X- .XXXX z . rf- .. FX- . - . ,. -. -.. .. -fX.XX,yXX.X-.XXX XX .. .XXL .X-X,-XX-.XXX-X5Xf --5:22 ' 11X.X'.s X 111 , ,- .:X1-:f. - - 1 29' X- X'iXX,XX,,,X :X-zg-1.3 .2 -V -' wise X-X-X-f-5 X sg. 3, " 1 XX,, . Debra Nancy Dan Martha Miller Miller Milne Minson . WX .X X- M XXX- W XX, X,.X,. -X Q, X. -' ' XPS ww '-MXXIQXXXXXXS X XX MX-i2KX.XX --s-X-aagfaii - ,XX ,2,XXX,1f :pw . . ' .X . 'QUE-.-f1se'!f1zX' X 55iX1iX,'- XX X 2 like-2-ELQL ' X X. . ,, X. WX-'fffXX---EXXQXQXX X,-f . . ' ,-X.s-vX1-X,:X- X 1, X.. Q., W. XX XLX- ,,.X-fe X -XX--XXX ,Xe,.Xerfiw.xfi-.Xi -- .XX .X X XX X.-sXXX,XXX.f X .f,,f5XXX-f,X, -X X X - XSXXEX X- -. X,.X,X X'ij-.WWX'f5f5lils'9g5'7Z,Qs'.! SQ. Xflifi' '7:f7..i:i ' '- ,X '5P5L--igffiii-3-55 9, 1- WEEEYEEFSEE:-5 X,-gi,-wtf' X-yg1e1.X- - ' 1222- , X- X 3 X" ,if a:w1EsL1'iXX-1f'?--- ' . - , M. ff ,.I:- , L' john Robert Pamela Anita Muir . Muller Murphy Myers X -, X - X -gsXyX,XX-Xeff-7 XKXQQWX--'QQ-XX1XX'Xff 1.2. " ., . .. , , X. X .X,, ,,, , .... , 1 X- X - ,, . XXXXXXXXX. s-wXXX,-XXXXX,,X- -XM-XX X,XX,-s-.XX-XXXMXX XXXXXXA-XX',.X,X , - , . ., - -- X , fwm- .-Q.,,f.X1-2-XX.--.XX rl.--.X,fX:XXX,.X.X - - X -X X - mf fXX.,,w,.XX,m X ' 1 X ' -g , ' --Xg,-'z " ' XX .X X 'X 1 1. ' X - ,: 1:-Y - X-312-172 :X 7 bf75fXg3ZX4Xi:XX13 -lv!"-i'5,1-X X ' ,XT - - .' -' X' '.: T, 'VJ'5Lz'- -' X S1115-?:'1W3,y2,f 5'Xt".,"1L.Qsi. -, , 2, . , XX -ESXQWXX , .f ' sXfUX1si5'15fi?XXw XXEYQXXF-g.X1,1f.5 '- -' X X " Mas X , . ,- . X 'XX . X---X--X.: , , XX XX , XX- 1- . , .. , +, .X , X X, MMP X. X... . X,.X,+XXef ik - - XX., , .4 XX . K ' km way, , , X ' ' -XX Vkky -A ,, . --gg 'E-Xqgi,.X mei? . --,' :gs -'1i.X-217356 A .Xs- V , , K M " .X1,ff5.:. '.1-P 51' X X X 5-, " ' "2,.: 2 55:55 M H . ,,E:,-,,X:', fg-lr" 1. '.X:3::gf',.f'- ::,ZZ:XfEZ5iFf- ' iii-',j,?:.g":X :."-': :iii Rob ert Newm an james Nicoli Arne Dyan 177 Nyb gpg Ne marnik :ir 1 -Xi-M, ,---X XXX'-:J - ,XXXXX ,gX.XX 3, 1- figiwili-XH1, -. Xziiiifi 5 , T - X in 3 slr , X SQ W XM R K XX sa -X X XX Y 'lik it X rl X XXXXX L+ X , , .XXXQXXXZQSJ5 .,,,.,X,s XVXM X X , QL ii X if fi Xi X Q XZ XX XX X81 -ar X0 X "sf-K: XV 5' ' Q, -Tim. 9.' , .mg - XXX.-X. XXWXZSX , X,:XX X- X Dan Nelson -is :Xi .'X-X-n , ,433-.X X .X , ,X.XX,Xs.XqX . 'X-sXij X H -fm. ' Lg 1 X XXX,-X,,XX1XQT11"' - , X12 - - '-J: . - "ii 21 ' EW-.zii H, ,X 8' XX ml :XXXX X X 33312 f .X A? L VL? K "' 5 XX: S XX, ,L . X, r X.X,.XX, 1,5 - X13 X 5 ,fog X iii? Li, - ' - . "na 'f i f 5' ' W .gf Annie Oakley Virginia Nelson Steve Ohm Pat Moore NX, X. .X,t.X,ggX --X,XX,.,-X-,--,,.X,.. -....X,4 ,-.,..,,.XX:fXX-91 ' 2 xiii' ' - XML? J, -. A ' ...X --2 '51-'I 5i227"g1W.5 x.5 . Xsiig- . ll 5' fi ESE' ,. ' ' ' 1. ..s- 'X' - , -X.gX,X.X,XX. , ' Xie... '- ' . '-'i X- - X X 7 if HX X .12,.X-- -XX, X QXQLX' 2X5 -1.5 Xf-a.e'..X me-X.1X' -rg: fi -.X- ' . 1 Bill Nesvold "' ylii??X52'f11XXf"i 5-X Xf X. N. . ,,.. .,.,. , , . ,K X , , X Pi213,X'.afESfi'i '3 , X IX'-XXQX ,.,,.e,.,gs X.. " K XSX ,awww L I? E W X X Wm. X, at KX X X X X X S XWX X ggi XZ.,-XLX7.Xz,'.X XX, ,,. V , GMX, .-:X.1,-LX,XX!-XQXXQQE Wi- , W' X .X EXXEXYKX2 EX , S X X Eisfd fr' X XXX,-A X -- 1 . X- -X,-X-. avi fi ' ' X.XX-X..-Xg1,,,X,255X,,, .X - , ,X .X Eric Olson

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
1981 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1981 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need help? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.
Join now to enjoy these benefits and more with your membership:
 • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures Online
 • Full Access to High-Resolution, Full-Color Images
 • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
 • Access University, College and High School Yearbooks
 • View Military Yearbooks and Naval Cruise Books
 • Support the Schools in our Program by Subscribing
Sign Up Today!


E-Yearbook.com - Find and search online yearbooks today!