Tigard High School - Tiger Yearbook (Tigard, OR)

 - Class of 1969

Page 179 of 232

 

Tigard High School - Tiger Yearbook (Tigard, OR) online yearbook collection, 1969 Edition, Page 179
Page 179Text from page 179:


Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
 • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures Online
 • Full Access to High-Resolution, Full-Color Images
 • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
 • Access College, High School, and Military Yearbooks
 • Support the Schools in our Program by Subscribing

X5 L.,, X ,XXX,.X 2 XXXXXX XX XXXZXXQXX.. . XX' XXX,XXsisf -VX .3?7figf2X--:X , --1.29 1,51 gX X -rw--4 .XXfX,e:s-5 fm : w wf-X -, f's,-s2X-+XXX:.s ,X-X- -1- X- -- - X2XXXX:?"XX? XX, . Q X up 3 3' ' mu ,g.w -EX-11192.-ti.Xi XXXX X-1.X'w'XX,.X:' X -,AXXXQXX -,XXX X :- M , Debra Gillmor jim Gill X mr: 2 'X x SS A X :XX X 3 XQX 5' Egg 2 l 1 -X, Hagen . X 5-,XXQXQXXXXXX ,, a x 2 1:1 XX X X X 2 1 'S X X 3 X' P3 X XX X ,WX X X X 'Hx A ,xg ' X525 A L- X- . X lM-,.2,si I my Givens X X X X XX X5 X Sv X 2 -Qssifiili Xxx H X S mm- - -- X S i I XX ,X X XXX X X XX- -Xfff K , -I 'fzX-.XXXX X X-- XX .Qu 7 X 2,-xii , Xs eww, 3 2,25 ' X ,XXXQIWKXXXXXXX X' avg, Y-'Hi ll 51- 5416525558 25. X ' fIfi,ifiXQ2fli?ifsf X k.,, ,,. X :,, X XX-.XXXXXXX . .XX . X ,.--,,. .X XXX-,XX XXXXX L SX--:X .XX-' Xg e1X5fwEXswf X, -.. XXX, XX K X -X-eff-LX,-XX'f-sz:-XXX , XXX uf -ws!-, XX XX,X-'XX--,.XX,XXX,XXXX . X . Z : 1'-1,1 5555355252 Pwrw ffggiiiigggx f Xg5PfggXgezg:eXX9fXX9EfX 'Xwiifx 2255252322 . XXQXXQXX X' 3 pg: sez, ' 1Xsi2z.:gef wX2?335? fQgg?42gN22 f x. fi3Egf5igg?ggSiX X S S X. .-wg.. XXXSXXEEXXSQE 5220 , fiivfiiii-3 w i 55152522 -iXXg X . XQX 1. 1. 'X -F z X2 ' ' 4? af XXXXXXX XX XX- ' XX XXXXXXXXX- XX,-SX ., X. XXXXXX -X XXXXX XXX. XX ,XXXXXX,.xXw XXX- X, XX XXX -X , XX XXXXXXX sg' ' X Q.-XXJX U 5' X ig 52533 is XX. -XX X XX ififwfgii? -X X fXX5Xi7fXX-GX-XXQQXXX XI' X' gf:,gXMXX1X3 . ,XX -Y.-Yl '.--2,31 - " X , 1 vsfwgwi -Xivgfi. ff-2.:'-H a! ' iff ,, ., H2 ,, . .. kL,, ,Q ,,..,,.. NX .,, . 'XXX X -'XX- : -'1g X- XXXXX 2 . A ,se X-in 291' sg-Xa XXV : 21. X . " ff 1-7, 'MEX-12" In ,- - ,iam .,.,.X9Xk,X fXX,g. . M,,M.X,X,,XX,XX-XXX1, - X- XX.Mm-wX:::XX1mXXXXXXX-XXX XXXXXX-45XXX 6 XXXXXXXXXXXXXLXXXXXXXQXXXXXXX-XXX! -XX-5 K iwfe2X:Xz-lfefiffXXfKXXt51 X13 i:X2EZE1'3?fSf35f4iXX3 M fxgif gigfflf?-X ? iii- i.-1 XX, .XXM f--' fX12zXe'XX- me-.XX-eXXXXw WX ?XXXfwX.fnXXX'XXXXv ,p- ww 2 'fsv -A X!'2Xwf2'-faixggfl 2 XX5gggiaXgwXgX?1zz , -- QXXXXXX-XX XX:- Xw X.,XX.X::.z2- - XXX1' fXe21'E'-ws X is f',XXX XXXg,3'gX .nf -'gX75.Xg:XX 5- ? 3 X. 2 X " X.. ' XXXXW XX P 'X wa X X21 X - XX.--. Xa X AX ,XXXX.wX- X - X .. . X. -. .X XXMPXX: .XvrzXf7 - XXQJX f . X S 3 I' if 5' M225 '. SPX -si.-at X I4 M X XX X. -fXX-- XX-:XX--XX XX. If 'K fi X . XXQXXX- . . X- . X , X X SX X XR - X' K -:XX-XXX, -XXX XX X , XX X X XXXX-XX XX, X, - ,,.,.,,,XXX,, . " -Ffwff P Z 52 X XS," iii.. .. - - .X -X ,, . ,, XgX,fX-XX X - ,, .. . .:,.-.,: -X ,,,. ,,.XXX k,,-. XX X XX-X. - - - -X .1 iZ'sXX,.ex Romona Hammes janeil Hall Linda Hansen Mike Goble -,Xxx-XmXXaxXxxx.ix .. zz. mem. 35 g WXXXXXXXXXXX X, , X XXQSXXXWXX SQ , XX X 5E32g5'XgfX 1X f'XX fa? ,X-,XXXXXXXXX . .. X X g,XXX,.,,,,X ,ai -- ..9135w-.,,X -X ' -HX 1 11,2 HF' . X X- sw x XX ,X .fm 'VII' X, , - ' - -SX-A lf ' 5 7 ,X .... , ,11, X ,.. X -.XXX -,.. .., NX.. X . .. IW? 1,, ,, 'tsaifzx XX X .. May ' f f " ' ' -e ff ,XMXX . .L , - -- X X , X X X X 3 J fX Xg Xe: XX X X XM R 5' X X ,I X, X , XE -if X Xaf- 55 ,532 Sw KX 'K .44 XX af . X .. .,, X wX?XX X f' 1 X- zi X XXLzX XXXXX- Trudy Gre en Kathy Harp Sssgffggagigsf X'e 'gz5?XQi-H? 5 QQ5g .aw-:sf f .22f?Xi'QXfwzs., 1 ' " 'W' X --" ,11. 5f5X'lXfS,i,5 ,XSL XX X MX?- ' lsiigfiiii Nia , , ,1,1 XX., ,-, . f5'5k5?5V?5' ?i'fXQ .WX 3:-" fm , ' U? ' .Effrl fzf' X we Hag lx ..... . ,111, X. 1,.1 1,,,,,1 ,.,, X . ,,., X .11,,,,, ,XXX XXX XXX XX K ' wrsix -XX -XX XXX XXXXXX 5. QHXXXQXGQNXW XXX-XXXXXXX, iffifisf - XX'xXmXXw1fX21e27ff11lW WV 1' -55? XX -A -XXXX-XHXXXHXXHX-1Xs??XX??XX3aXff 11-1 mix KXXMWS L'2X?ifXisXzgS WE? . XXX-XXXXXXXX 5 XXXPXXXRXPQXX wifi ,. ?2YZXi5XfN2X2ffgff WX 94 L5'iZS?7'L5Y Xfgki' L9W'XE VgWf91Wf!fi'lf .X . . ., X'x-WW M- :X-f2XgSggs1XgSX ' XXWXXHXX ,, ,. ,.., .....1 X, X .,.. , .. ,V balk . my X':'.-::- .-- -- z1.X af-iff--mil. :,11 X X Xi X ,,,1,, . . .. , ,1 ,, 1, . ..V in- ' ?M KRf'5w??Sw .XXX .9 , gg: Xw 'aw . X X XX XX fx Hx X X X S S XXXXX-:X 3.. .. -.Xg XKXX J 8 K A M X IX x A x x 4 X X X XX 2 is 2 s X X 2 Xia X 22- K X X ,XXX-XXX-f - . z 5 K I: ,g .STX Xe? f:':7'w,eX , -1 .pw if my Andre a Golden X X K S,0XX - XX-X-X :2 gXzggef4i 1 f X .X , 2 X K ,X X ,gn A . :2 sX,.XwX ' Yfklfgifl 'a3iXK'?35i, i -4? . - XX, MQQX .- ' tw?" f",-VX.?1?gfi 17 - ' ' k . -1.-2 X251-X: k ' :ff ferafr w ' Dfw' :X2X1HX X si" igw f K '75i1.9X fQ?5zW' X 'ggi ' X. .XX -,Q ,- Eric Gunnell ' 1ifveifT?57i?52Q?QffgX g?LSivX5zAR3li5f ' , f?fsWPf55'i7l VW ' 359, Yi' 7531 XWFI? 5 Y? . QF?-' 55253523 ' Egg I ui .p..X-f Xiu-- EX, W. sei XXQX 6 - 55 :li . mx. 'XX,gf.- Xikffw im'- -X .fm-1121-Xgssi :H ,tzg-X'f??Xs?TwiX f 117 A "il -' ,gap X X XX ,X e Y ' XXUX X 'SN X X X 22 X X Xfs X, a 'Q' P2 2' K , -X 6, XX X gm X X 3X X dx XX X EK K X XX Www 3X wx is 3 X Bw X X X Sv XX X X 5 XX S Hg Q 1 3 jXjX3Xf12 4 . N5, . . .X ' ff ? Ns- -, ' XXX K S' XX 2, '1Q'i',g1, 'X XXSTEX QXX fo A XX X 4 XX X Linda Harper Q SX. sg is sg ' X X 1 X X SX-Qi A 2' X 1' XX XX X ,X ,N 9' Q XX XX X XX X? Eg X 9, XX, Q E 4XX XX X Mig , .X Xkgiige XXXXQX H ww W X4 airs SMX X XSS? XX XfH 2X E X X X X Q, XXXXXXX l XEXXXX mx WXXZSEX X3 pq ,E , , X, X 1 X , X X SX AXXX X XQQXXXQXXXXX, XX, .W X fXX 1 X sXgXXfX,, - Sisstfsfpz MM X..X X XX. XX, ,. .. . ,, alsvifif fi , , ,XX.-XX.:1XX.XX,,kXX,ffX,.-XX- XX - -XXX-ww X-mg:-fa ,, - X X g' X .- ,. , 2 2gXgXsXXX:4XX"?22 'Wgg?iX2XeiXXgw X . - .,--.11- H XX, W ,,,, . . X XXXXXXXXX Xsfzf? 1 - . . ' - X K .- 156- ifiiieiefiffi' ,2f35f1Xtf-151 X1 X-M -1 ,XXVQXXX ,fXcg:g, ,. - X-'XX XXX-ZX WQXXSXXXEXQ. my S - Q V. K. X, ,X, X. . .,.':,-.XX X. -'few XXX Xifggszfgwg -Xgu ,. XX.. KX,-LW X 'ww , X fy- QXXSE- :iff ,gXXi21,, fqlgiii XL. QXXXEXXXEXQXXQ X XX X- ,fa-5 ,X-,X-XXX- -Xgy .fe A - A ., Q 512: X--1rgXXX,X X5sg,f1rsgXX?g.gX,g3. .,g,--XX -.XXX-S gw XX :'fXX, X.--XX, K S gf 1 . J,5Xeg,k - f, . 1X2X131XXZXX - f'ifXsf:fXXsi51'Xff' --.:' W" 94 7 N X - - Xe Mark Marylin Phillip Tom XX . ,X YOUNGSTERS MARVEL AT MAMMOTI-I "Green Machine, " the Homecoming float contest winner constructed by the junior class. ' 175 . XSQX 1-Xia., X V Margo Havery XX . X 5 , MX. XXX-XXXXXX. .. -7 11,11 X5 E X-.XX X--XXXXXXXXXXXXX -X ,1,1,1 .X .1.,. XXX-XX-.XX,..X-XX-X-,XXXXXXX -X , ,:.:X1.XXyiXXBXx E.,-:.XX5: XwXXXXXX: uw. X. X - X -me fXXX?XXXEsX??sX2!XsXXf. - -X , XQXXXXXXHQQHEQQXXSEX . X 'ggX,fX,X5XXXiXXfXXwX-X.. XX--,XXJX Dean Gooding X X2 Q E r S XXXXX ? ,XX Fx Q X si lg, N 0 XX8 W 3 X was X, -- Sm XXX gas XX-,XX iff X 'X s Q5 Q W X r X438 22' 'S 1, S i i f s1l 'XX-33? , Peggy Goodrich .XXX -X X-X Mm ,X -X --Xe-wifwfl H1 1 X ' XXXX?iXX?EX?5XX-:X:mm-sxffef X1XX?XX'5i-?XQXXXX5f -. X X X X X ,.ew4ev:XXf 225421422 4fXXfiX?iX??XX5?k,g? ."X 'ke::sXX.:" P e H X' XX4?KXfs1X2" 'HEX-5ZXewffw-if XX-XXXXX--XX XX X K XX :sXX.Xs,1ss X vfGX-1SfffQ2XeXX2Qf-'G- QXXXXXXQXXQ XX XX X XXXXX8 XXYQXXX-XXXXXXXXXXEQH XXXQXXXXXXXX img. X X Sw KX -few-sswe-Xa Xt,XXX2XXXH N ,4 5: XQQSKXXQXXSXXXQQQQ -- 1' S, QX, -X XXXXXXXXXXXXXMSX XX,-Xg .- ., X, XXX, , X XVWXXXXXX-,XX,X XSXXKXXIQ 7XM.X ..v,,,,,,,,,.,5mW X ' . Xiig wg X ,, SXSQEXX X -X X X X GXXXQX 1 X X. X Xi X X Q Xfge X vf , X EX : ::.X,:X.X-:: X- X X XXX- 1 , XX:12wXf5fgX . , fX?'f,ff .. .- X.1X,f.XX:XXXfqggggQgfg. 'X-2 I XX1XXsfgX1s5iX,XgXXwXys.Xe M X , .fXX.XXsXXffX:vwQ-X15 X X ...XXXXX .X XXXXX X 7 ,XX.XXX,,X, -,,. QSXXXSXXXS , XXX X KX :XXX ,XX Gary Haevisher ,X X XXX. XX. XX XXXXXX,-XXXXXXXM - X-EQXXXXXXMSA W7-X -XXXXXXXXW XXX XXXXXM2 .XX,,XU,,,XR5XX XXXXXXXXEMXXXXXQXXQXQ S X fa Q1 ,X XX XX ,. 3.3 -A X XXX 4 32152 . x 95 sz aff .-nv JXX XX sw ,'-- , , Lew Haffman -X X X,XaXX.sXX.XXX,-.XX,-.XX, , 255: X '?f?56?5if? ,"'-XX, ff ' ff? ki'fi X - XSXXXQ.. XI! -af :..., ,.- rf8X2lX,.XX?2s?5 1 .X - 222552522523 1 -X X XXXL -, 'M L -if ' H IS '. ' ,111 'XXX - ?l?1fXXsXXX11 XX 5 SX 5 ' X K nw X 2,8 XX5 X x XX X 'SW ' 'YX--ii ff?i6f9i!X?iXiF X ,X X-XX XX . X XXXXXXN - W ya.. --iff- M' E . XX X f Barbara Hanson as 2 ,L XXX X XX QXJQXQXXXXXXXXXXX X XSXXXQXX--X-X 7 in . X X XfXXf.fs,gsXgsi X X- . H-2 235.51 2 .1 .- M X ,wuz EQZXZSV iff' -f7k'7EZfE f52S ' 5' '4 k'fV"f ..,, I-5 " '1'-'IWW 11 . . - X- Xi a' 21-ids XXHS "" Q 4 SX 5 2 X ,BX X, 51 .X WXX a i T- .X XXX X , X-XXX--XX-,X. XXXXXXXX X-rsfXefr .X X- .E-::. '.. - .. .--:ez .XX.fsW1w1 -- sw ' --'w i if-"iii y gggifg XX Sharron i XX QX Xa fa im ' X XX - XX-Xi4?,I2fXX,,X,.XN 3 ,f.y, .X X , XX XX,.X,.X, -., XwXaX?wz:'Xsg:Q.:Pz ff --X,-'X ., Hayes X 2' X X X XX ,,... 3 XX gm X X X X X , X 3 R XX X, J EXW 3 XX 9' 'xi X X ' 2 ef K K 5 KX XXX X 5 X Xxx Q2 XX XXX X XFX X ig. -.1513 ary Marty Heintz ' , mv, X59 ' X W .X X ' Debra Harvey XX -X ,X zz wx : my - .X M Wlefv -Xaiigfgi 'f-I " , 553, X X,1Xii X S XXXXXXX - X, 3572555555 I ' Y: 35225 XX4.X.s HXPIQX' XL' My - iizfk' 555581 ggi "XX XX-fXFes?ZX'2X2' ,L XX X.se- XXX rl sgfesifef-'Wi XXX SEX SP2 -5'iX355Q?Zb5E X Li, X ,X AX wif is X5 B J me 3 S XX2 XXX RX we X-X , 2 :2sf1X1XsXX5s.XXXXiX, E X Xg XSL X X X iixw Xw Q XXX iw X fn XX Z fam K X HX XX XJ QXXKXEX X 'K Q45 XXV X X XX X X ,, 5 ,Q 953 XXX X E X5 :XXX X- X XX,XXXX.XXXXXXXX .... I KX, H . X X 2-X X-lPsX.w 3,52 we 7 Xe,gXXX.fz,-r1 . ' f -X XX - X .-Xie' -:We mg Q , ..., .XW ,XX ,..,. '-X-- . . k,,X,.XXU.X,X,, . . ,X XX if- gg. X Marc Hazelett X 0-f2X3'22Z12?:QffsEs5,'fSz,-'1X--: 'f ' X J QXXXXXQXXXXXXXXXXX-XXX- X 1 X,a,XgX-XXX-XXX Q X2-5145? P X 3sf21X2?fsefXivx 2 3 S X X W X'fQXzX:PZX-FXXeX t,'1X1145V?T' X 2 K KX:2fXe, S XXXXXXXXXX XX ,X X X XX v . XPQXXSXXQQX X X ' "9 Xa XX , , ., i m ? iz rXfzggfXsf2X- 1 W 'X XXX-X Xf :XX'sX:QXz:fzX X -X X ,fr If :X L?fXXf'P',F'.. if: :fagfzgasgz ff- won!1fg,Lk,1 'Yi i:1f2:iXcfiXX,,,.,,," X,,y Z-5 XXX-XXXXXXXXX sa fiX-.X-my--XX-XX XX: X -X-X XXXswX,zX:'X, 1-1 : fwXXXXX?a X ii . .555-'13' ' 451555 Vt" ' ' -:'EE55H:"' X -X X , L L XX. ,.Vk XXX. by - ' ,XgsfzgH1X" af? 'X gt?iX?G' z2z,s.,12. f '-1reX:'H1s?T' ' Q, ,XXX . X- - ..,XXf-we-.sX:X-if-.X-X.XX je an Heitschmidt XX. X XX,,.,X,XXXXXX.XXX ,, ,, XXXXXXXXSQXXXX XXXXXXXXXXN XX XXXXQXXXXXXX,XXX,XX5XXXgXXXXXXXX,XgX3gXQXXX- :XmXfQXsSi3s33XX,exXiXX XXX. L. X.X,XXX X , kfailfz X95-'swwXX ' 'I V Af? E5i?Xffi" XX.XXXXXX.XXX- -XX: X-., S- XXXDQXX ' :Sa F531 X X X KI. XXXX, X f -X XXXXXXXXXXX-,X.X ' Lgieenewagy X..X:- X -,Xq XQXQX-2X,-S 1.- QEXXWXXS .XXXXX-.XX ,, .,XX-XX XfQf5fqXWXXRf1fS?fXX,2'X22 e1?2 1'?' 2i,f1X25fXX?4XX?5XsizXNX:Q1Xi X- XX XX X-X'-X: X PK XXXX is X S K SX 31 S H XF XXQX, Xu: X XXPK f S 2 EK XX X, :BX Sy X XX X X SX 5W5iXXXgwXgw f:- - sf I ' Q, XX, .,mX,..X,.X, -XX, W ,SXXXX , - XXHXX XXX. XX evfei'-is " 2iXi2XXi?X?'61 ' X-.XX XX XX XXXXEMQXX . :. ggi ,fi ,. ,,.Xgg4s55g Wi. L2-YYY Helenius 4 ' L Xl ,?11f"i5'i75w'15ff. 'L ,gfzg1QX??w2fX'3XfSK lkf-fs-W'f39X5vXffs? fwXsiLXf1XXXXXX , . -X XXXXXXXXXXXXX my ,XX,s.XX,XXXX XX QM " . Q?3if9Eg:Xsz:s g 'G fffiffiz t1Xs9?5'4Pi3gXF X XX .,X, isis" 9 :-,..Xt: K" H55 f,.?9?'?!Xf2f23l XfXXsXwzX ew XXZMQQXX XX-XXSQX-QYXXX XXXXXXX X X,, .XX,XXg,iXXjgXf,,X, . ,.: fXX- Xm,X,.X , ., XXX11 ,1b?PXXwX-wfw?YX :X-XX-X: X,,X,X,.X Xm X-XXwXXXwXXX- 1'T's:f as'.,, X. -- . ,. ,fz. SMF' if XXX, -Lffz 'HX ,X XX XX X, Xf SK DX 23 X X K XXXL H Q ,N -we XX X239 X .W 8. . , X ai 9 l XX X XXX K L XX2 ' X S Y KN X K Q Kaffe ft 'Q X23 55 L Q f s 5'lBC'.""l I V i :'!,l'g 552 ff F 5 ' ,ff .2 ,MX-Q , X vXfX2.Xs7Wz .:--X XX. -,1X-- A ik 32 fe sbi3XiFfX5fi?Xz.- f ,X , f silffzs S ' X K 'XX X, , X:1FQ'?XX -iQ5fXXs2 M2s5w z.- .Xriaf ' :':XsXWX5A 'sm- X , X 3 .XX XXXX-124 geiigiimzez? Sigwggl ii Li-if X X- -'gg-:XXX,XX.-A,VXXXXXX-XX-XX,XXXXXXX XXX, -,g-:XX-XXXW-g5XX W XX 2,-X. X,.X,fg'3XgfgX1fgswXXff 52223 ' sX:X-XQQKXX.. --IXTGQXSW-fXX1w'sfX -X -.X X X .f.1XsfXsiiXfXQwwiXP!'j'j',, ,rzwil ?4XijEXts13gsef1 '.Xgy15XXXX,. 'xxx 71,-.XX K X . ,:s!Xf 'M X ' w. X-XX, -E .,Xfs X1" XX , X Tom JoAnn mirXXXXXXXXXXXX-XXXQX-XXXXXXXXX XX XX X XX X 'X -Q-2--X X- X. X-XXXXXX X XX Xu'12Xf'2 S 2 2 X ' '-'- - 'X-1 XX X XX- -XXXW kkrk X -X-2 X - .--.X-XL.: X-. X -fr, H W2 -- X1 "VL X :. XXX-. .XJXX-QXX X ww 325352121 X . - -fXk,yX-Xgggggigfg, fav gQXXX1XXXsXXX3'XX 1 XXMXXXMX-X X X X X.v:XX XEVXEQEXXQGXXSE X T9 X . ?V:f'i'1..., 31.53 My X EX- g EEXXQX-,XXX -XX.-X .XXX -XX XXXX ,XX,X.--XX.--XX 21X--A X :ff - ,XX 1-ei 1 .-QW 7 X- XX XXQXX--XXXXXX X "W f- ffXs7X-w X- .ew X -- - il ., 'gs2i:ff1,'XXW1-':M--:X--fX-1XXe?zX2'2X?zXX2- in XXXXX-4X--XX51.i1:XX:isiffXszsXf?eXie mf' fwlsiiziggwgg A 1 QXMWX--XV" 11-'X-KY"- f ivl' Q W ? f' , 'A qu ,X-.iifzg mg fu f X25-X X XX Steve Holgan Steve Holgate QZXX-XX m--, -X XX .X X Glenn Laura Horton

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
1981 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1981 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need help? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.
Join now to enjoy these benefits and more with your membership:
 • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures Online
 • Full Access to High-Resolution, Full-Color Images
 • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
 • Access University, College and High School Yearbooks
 • View Military Yearbooks and Naval Cruise Books
 • Support the Schools in our Program by Subscribing
Sign Up Today!


E-Yearbook.com - Find and search online yearbooks today!