Tifton High School - Talisman Yearbook (Tifton, GA)

 - Class of 1948

Page 1 of 118

 

Tifton High School - Talisman Yearbook (Tifton, GA) online yearbook collection, 1948 Edition, Cover
CoverPage 6, 1948 Edition, Tifton High School - Talisman Yearbook (Tifton, GA) online yearbook collectionPage 7, 1948 Edition, Tifton High School - Talisman Yearbook (Tifton, GA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1948 Edition, Tifton High School - Talisman Yearbook (Tifton, GA) online yearbook collectionPage 11, 1948 Edition, Tifton High School - Talisman Yearbook (Tifton, GA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1948 Edition, Tifton High School - Talisman Yearbook (Tifton, GA) online yearbook collectionPage 15, 1948 Edition, Tifton High School - Talisman Yearbook (Tifton, GA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1948 Edition, Tifton High School - Talisman Yearbook (Tifton, GA) online yearbook collectionPage 9, 1948 Edition, Tifton High School - Talisman Yearbook (Tifton, GA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1948 Edition, Tifton High School - Talisman Yearbook (Tifton, GA) online yearbook collectionPage 13, 1948 Edition, Tifton High School - Talisman Yearbook (Tifton, GA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1948 Edition, Tifton High School - Talisman Yearbook (Tifton, GA) online yearbook collectionPage 17, 1948 Edition, Tifton High School - Talisman Yearbook (Tifton, GA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 118 of the 1948 volume:

mm, Wff rruwmkwdwk, VfMQ9""" W--M WQUYACEMJ LQ OAK ffx xx I 6 '94 .E X- ply wifi? xg E Q X' J 4 44 ff! CQ? X , 2 X f 1 iw Ji Q - C ,f:,...Lk, - 9- . U I Qvxf IGIDLIL. Que-v',Mu,L, ,r,L.'k.- T935-VA! -t QJLLCJK 2 L, ivy ,..X4 -3 o..-.vi , 93" . 4 0' SW, N ' ,X TQWRNA LX ' - 9 H 2 2 f 9 iii." R M ' f ' Silky! I K ff L 1 I .nh f I ' Am' 1 - 7 A, 1 4' ff 0 - f J " W " 'f! 0 x xx H 1 - L ' 5 D ,ff 1 Q i- it-i1""'..f..' - X1 0 X J Z? 1 n 2 J ffi-f 1 4 1 , 3 nc' I1' 6, 'X 1 wig-Q..?i. I j .J 1 11:74 7.4 N :JJ 'db I!! jj N V 0 v Rf u 1 WT' J A M-ffbij W fb p:fi?ff5fM N r fx Ng? KW fy 2? l fi NQ' A, 711 1 Baca x NN LAB Vx Yxxxmmxx xx Nxwq Y 'N DNN 4' r rv v Exam muxmb mg PQ U N JXC? vq 'X 'K My xxx NXNDZN AMQ LNQK5 xkxk QEJJQ' -4-1 px mlm. QQQXM M X XX Y NR ppwxak xxx, XA! X ,Cx ,K X l xNC Xdvbxlk Mywop! JAMA aff, ff' J 14' ,4 fiu ff! iff! f" QA 1U 4, A 41 ffxewz ff, L! 4, 1,cA f j 6, fflfy rf Z 'Q 619 ' A441 J V , f ,A xjfdajsz I Maj o 4141 Jive f. 1-'YAKY .fl 61 . . 1 11 U cf p1,u,f'l ll L fzxxf' 1 ,kiwi ""L"',""m'1" "R ,X ,JM ' X Qi' M1-- L,, N-'CTS ,+,,f, Yufpfg.. fk.'.x'L, !-ru4,74f ,rnk 1 NAA L, QX N xx xx C' I xv X 3 :silk- fp .1 i fl, 'K fg'.1,Kf?v f,,- I, .lllpafh fn "1-.QL f- dak by BXXQ 'X i-.ink V V v Af fl 1-1 1 14 'G'-fm lffb 'ft . ', ' .1 119' V f qx-Xa Nh Y-N I fig ' K ,X -, 1 4 ' I., ' Q. , 1, ,kai 1 ,A 1 -1 - ' WN X. A A Rl X Q, YL, .711 ' .ZICQ Af Z.. .uv V 1 hx: F' N I fvx, ' .Txxx X K 1-'K Y, A gx gf- in 'Qin Qxf'-,gV:QV . Sf 4 v, 1 , 1-L -.F X V Qlgrtvzx Y X .X f K 1 QW, NN K .w5'f,xXQx, y?Mf f 4 fxwffk. , dw 7 ' NXsK X ' NA I V, M ki Ywb' mxygjg ff AP ' ' N df i X ,ffm jf A Q " W I -+ - 1 fx N X X i N UCC' ,P ' I 4' 1- O? A I I7 XZ x ' ' v -' . , .JC X 'Q " " X 4' A 4? 1 ff X 'A - V, f -V . V - XX . , if . f' v"' .V Q! ff' Q -if . !,74 ,J . ,yi LL CAV Y I ' f 47 J J " N f I X W df X M 5 Q' J" f ff' - mix V ON ,XX 1. N N A ,, .4 A , 'QL' ' , ' .4 f AV IV 5 W X ' f f , 1' ' ' ' . ' ' " ll' W ' Y X Q 1 1 kg UAV' yn W 5 D 1if ,' L ,7 ily ' Lf! N I I X N Q ' in - ALJ 5 ' J 1, .. K D - ,X '. 1 fan fl , , ' 23 6 AQ . K u t 4 5 l I f " 'K x x X 'i 1 , ' x X QR - x 1 V 3 x 5 V X Q . X J X, ix X x N ,W X X L . N X N, K -. X, 5 X s f V ' Q x ' X ' Wx. xx , X , , Y ., XA 6 Q ft x . ' X X - . yt A , xx - K f ' W 4 N . I .- X x . . . X .1 Y X Xi. fi YS 755 A x .X xl ' rx 'Y , - K 1 'F 'P' 'N x, 4 N 'K N 'w I ' N X x Q -X g xv ,L , N r Ml? sf: '9 15 .f af' 19 ,-5 fog! f 'Yi --1 Porvs 1rd um' bg our vs ltghword Conquur and prcvall Hera s to rhu our Alml Mum TIITON HIGH ALI HAH I--2 i1 lrgggslil :flu--m Q' Fl X' ,UV n +j,n caheshsi Am bo'-04, qhugg MM, Q f rl, rf-UQ r I I 2.55: Tj r AX 'ids 0'-FHM. ,,, 9. f .Vs 0 WA,-.MLAN-'A . ..L ga A 1 I -- f A cxwf w:L"?-,'..'-155-3 I XIX yx r , 4 A ' 'x an ' ! 0' ,x ."' V' mfr? 'QI' I ' ' ' 0 .. Q X A sq., n . l wi - 1 7 ip HH 5, f . - r H I Z au I S M7 J "QM-vs if 1 ov L -- an , U do Kar ff ef Q M, .1143-ll ' 1 ..,,. 3 'C-l'T'9iJ A--1' ...f-f""Jb 2,--' ,.,.-4 --"""'T' Aw 'nf 'A' 1 lv' 777 -J A' '40 v, ' ' + -, ,,,.... .4 ,,..-iv' 'M ,-,- V 3 bf-7 ' ..-W-V.,-v Ji. as HO- Ho, nl ..A.-- H 1:1 Y' ..,,.-fi4f , 'L v,,,....-...-v--- V... 5-...p---v .vw- -L- -i.-1-1 gil? CYQHIO CZSS TIFTON HIGH SCHOOL PHE TALISIVIAIXI 1948 1- C! ...nf... Tl l"l'ON GEORGIA PR ICSICNTS 'l'll IS lilJl'l'ION Ol" DEDIC TIO L1 11Lr1111L11LlL111 C O ll Ly xxl1L1111 v1L 1Ls1LL1 1Ll1111rL o11L1r L 111111111 s11f1A LLL1 LS 1' 1 X1 ISN1 XXL 11111rLL111L 111s L11tl1us11s11L 111Ll Lf11L1L111 xxL1r1L L 1111 SL ous xx lk 1 L 111 L11r 111 of 1 1 1 1 xx ILLIII 111Lx L11 lJ11r1111g l11S 1Ll1111111x11111L111 1xxL111x 1L1rs 111L lL1Ll1LIS 111vL IIILYLISLL1 r 111 s111LlL111s l1lNL gr1Ll111 Lk ll1L L111r1L11l11111 l11S bLLn 4,I11"ltllLL1 111 1LlLl111g tht 11111 11lll7llL sL11L1L1l 11111s1L, xoL111o1111 1gr1L11111rL 11lll3llL sL11oo1 1rt boys and 1,1r1s g1LL Llubs, full t1mL 11111r1111, 111Ll1o XlSll1l p1L1urL 111101111115 1111L 11nL 1L1 room 111L11,r1111 111 w111Ll1 1500 lUI1Ll1 sLrxLd 6.1.1113 Also durmg 11115 t1n1L 1l1L 111r1L1.11 was 1 11s111LLl 1l1L sLl1L1L1l 11111Lr VVIS 11L1qu11 1 L LL1111 111LrL111LL111rsLx VKLYL L11l1r1gLLl md t11L 17118 s1L 11 LLl11L1 111111 LlL11111111L111 1111LlL 111L1rL L111L1L111 111 ll1L sLl1L1ol l11111Ll1n1,s VNLFL lLlLlLLl 1l1L 1qy111111s1u111 1 xL1L1 101 1 LL llk 1111111 11111 L 111 111L 111n1L1r 11' 1 sk 111111 l Sk 110111 ILL l1L l1lS LLI1 L 1 1, L 1 IH lfl1lLflL 1L1111x l111L llllktl 111 1111s ll 1n 5011111 GLL111, 1 xLl1oL11 l1lS l1LL11 10115, x 111 111 1 L1 illlLX r L1111 L 11 L LL 111111 ' 74 1nLl rLLL1xLLl 111 1111s1Lrs 111111 L111xL1s Il 1 s 11 st 1rLs1LlLn1 of 1l1L LL1111 INI11 1 L 1 1ss0L1111L111, 111L111l1Lr ol 1l1L C1LL1rL,11 1Ll11L111L111 Assn 1 11011 N 1101111 L11L1 11111 xxL1L1111L111 s 1 nt of 111L 1 L 11L 11 L Ax 111L111 111 of rllfl Counlx LduL.111o11 AssoL1111L111 111L11111Lr llltl xt 1rLs1LlL111 of 1N1l1L111 11L111s C llll1 L LLg1s11t1xL LL1111111111LL L11 I1 111r'11 11 AssL1L1 1111111 L xx1sl1lL1r Xlr l511Lx 1 111 1 kSN 1 L LL111111111LLl s11LLLss A1A SK1 ' A ' ' Q. . l1.'1- , 1 '- "'1 , .mL .1 tAL111r'r11L1111 .1LlLli11L111 111 111L- 1L1'.1l11l11.lI' H1 " . - A '. 111111 11 , 111' 1 . '. l'lA- " . AVAAAAA AIAAA AAAS ANA S11 '- - . 11" 111 AlA1lA1L111, 111- l.l11L1, t'lL'L' -11111, "- 1 - A' - .". . A' 1 ' A ' ' 1 Ll. 'A' '. ' . " .llI.A 1 . q11x'1.111lL- 1 A1111 .1s l1L-.11 of 11m Ti' ll .1-11 1 111"11 l.1l 1 - 1111- ' f V 111.1 .111Ll 1111: 1Cl111l.111iL' I'-111112 111 111' 111L' 91, XVl'lL'l 11c bc1,.11 Lll1Ll w111c11 no ' l1.lK Al , ' 1 -- .1 I1 x" 1 1 - lL- . All AA A A1 A LXA2' A AA A A AA AA A Mr. l.A g .11 . L'l 11111 N1-1'--1' L'1A 'fly 111 "A 'A 7 ' 'A 1 'A A fo 11- 1 '1 . -' '-1 1111- 1 'V-A111 AH to 66 Amd AAAAAA7 A A A A VA A AAAAA of GcL1rg1.1 111 1932. 11L- is .1 111L-111111.-1' of 1l1L' K.11U11.l AA 1 ' ' A' '1 ' A' ' ' . A ' Del 1 1'1i 11111011.11 l1L111L11'.11'y sL'l1L1l.1 111' 1Al'.llCI' ily. 1. l, A' 1A ' ' '1 A 1 1 A' 1 -, 11.1f 1 '." - - xc' l Ll' 'AL'1 l11g1 L'l1111l '- 1 1 , , --- 1 -' 1 1 x-.1 ' --'- '- Q -.' 1 1' '. A1 1 A - ".' 1 A' ' 5 'A 1 1 '1' ', c'.1 ' , .1 A . lil '.1A A A , 11.11 11'L'X1- 1111 'l ' K' . A A' , ' cs .1r0 Llc ' A1A1f1o11 'll '. 1111 sL1c1.111L111, - 1 " 'ci . ' , 1 . ' if 'A , 11' ' - 131' 1 '." 1 A A AA .A ' 1 , .111Ll is 1111xx' 1111 ' ' " ' 1 1 1 ' 1 ' ".'A '. ' 'A - tl1' l'. 1 A" ' A " A lL' CAL' LA. l'A,Ll11L'.1 AL111 AA ' ' A A 'S " '. ' 't , XV- 'A 'A.. .IA .1 l0l1.L, l1lAL', 11. 11A11' , .111 . ' '.1A 1.1 'l '1 A '11' 14, - ' ' 11,1 ' A ' J . '24 ,, 'Af . Q :fx- 5: QM, X 23 Q N. ai 2? :Q N- ' WE' TIFTO B0 OF EDUCATIG Ml Ross PIIIXIAN C fum man N: mm :Ms Q I Sm 1 Q W C Wmnu M 6 Q , Mu, lf. U. Hol.1ml-R ,Q 11. -I . S A Mr. -I. '. , mm' ? Nh. '. 1. A ,Q 5 1 fww X ,nf W xX V W9 N jv Nga XX f I Ax U K 'J W! may J X Vyqfxx 'f....A' he If i L S2 V Y fd mx K fijgifx I4 A W-.f W KSN X Li W f A A yi YC.. -ni 6 JS I UDF if XY, I W 'QS 1 IIE H-. Lf N X F ff A 1 15 1 I f N mi-l' VI Q. I A W k it i LW w , , X, ': . ' f Y V XS' v ' 4 I H Q ax Q . K7 f v A iz 1 . I K xi i 5 X1 , i . l 75 ' ,N f' , 1.3,f""e?,' - ' R A 1 X ,X Y! A MX M K s ,gb ! 1 ' XY I- a l W If X jQiir7' I 'M ' ,MQ V NX' Y X N ff ,. -- Y X '- X X X X X K A 'W H J fx! ni, flfliihwq, vf' , I My E ! K 4 ,- - + . iV"lI'l X I My X v J i7 fi !lm, Av 4-ljjgx .K 'HH A -V' ,X , vi . ,, , 4 J L5 - of , i f , . Q XfH.mV sux pWgK gf.wgnJ fl ff V '74 H WX -7 fi x A ' ,L ' f ff' I ' fy' . NM Q 1 f gh I AV -A b y N ,. H 'J wx. k ,X V N. A if If u :YI - xii ff IL T61 ,ij L ' fi QR Y. f 1: N L nw' 1 X ' vigw fix i J I ' lx I , X fn' f X gf X3 ,' 1 f V L K ffxw-X 4 jxfqfxx 7, WI F 'NOX xXx X , ' -' '-'. , Q 44 6, V I f i M N U W H QT f , k1-L N - , 'V 4 . VK , I,4N 1. . Dk, k Q ' if r 1 f X fi! ' QQ' 'S' h + Mx .- W , : , ' t ,fr 1? ,Q X f fi 4 'W " W 4 M X f v1:rf'ff1"5?i:f ff i , 7 , , , K fx A xi ' f T, Y 1 V xx 1 X YWN' I 4, U' :XXII A Jfrjkxxll 7 IVA? RR V QL I y Nd I. - f A 'wp J ' x x wv Y ' I -, XX 1 X as WAS I .P . v ' , , 7 X 9 1 ' ,. 7, , f gwm f 4,6 Q Xwiifxk K N ff .if ul ix 'A , 1 rx ,flu fl, .X k,.1 A lj' .-- yy' i X - NX fl ix? ? 1 fix 14, ' x X Q., . ji 1 I XM! 17 'ff In Y jimi' X, gg! i V21 71,1 A ' X.. 'I 7 X if XX , K ' EY-.QJ ,X x :fl ' ,W QA 7 1 X if X J Q ' I E L ft f 5 M I ,-":,-3" I ff! X 'Nj' !K,",!,ifl lg X A, J WIN ' .7 W J 'I TA 1 i X ' Nh NQN f V U! ' X Yi!! In ,yr X 46118 N Ndhvvmhj Y D J k , U k' , Q 'MX If!! Ihlsgl J J 1 f K I WU! lf + ,ow ,ff . 1 uf . A ,L 1 ii 4 f ' N ' THE FACULTY .v-' T XXL K .. on, u XILKNIILX NlcA1L151ik Cilmss IL al Uxm iw oon Du IS Ram Aw ION Cmungix Iuuhnrs Co Cgu L lXClsllX oi Cnolgil lmlzlrlf I iiuisitx of Czuox it Halln nmlni I 0 ll C nts gt iduitv. XX oiIC I C IIBOLIN fm! S lt mi NX xi X B Iiusig Tift C oIIu,C Nllssu s Iiusimss CUIICQ. C1ruIultL WiriIC ll Umxusitx of GLUIQII C 01111111 if ml XNHSXV IVICAIIISIIR I5 S Stumdirx Idug ltion Qmtllfgll Iuduis C OIICCC S1 ll Nfl C Huu0Tri CJIBIBS A Ii Huntingdon Clollggg Montgonury A i Malfu main i ful cr idiom Suu ILILIILFS COIICCL 2 X s chit, ton ll Smml Sunni 'Ilulfuumfni Wits I I xx is Uxm lux mm irop C ollggg R tk II I idx Wmik Ultlursitx of South C liolinl H1010 I 1 wx lin s in PIIYSICII ld Uiixusitx it Alilumx Alum S ld Sunni RUTH Roxx xx Cjrldultud from Abrlhim Bildxxm CUIICCC BS Dggru Unncrsity of Cfmigil Holm ff rnmums ' I ' '9' ' x. A "wi--. s . I I 3' ' K .A L V ' if ' 1 XI I Yr.-I I ,gi X , x Ai K I ik s .X 4 C. i M I':l.I IS P 'l.Ll N L1-1. 4 ' t' ' . 1 . ' "wi rink .' -. " I' ' i Ai' .' limits I .- , ' i ' 5 15.8. lid., I- l II-4'-g M. Iii.. . ., ' 3 I - -, 3 - f, I.. Uni 1' ' '- Q. L. 1. li Clin s'ri.k S. ' ua: :Hi lit Nui Pu in N Qht - K K . - . L , vw,-5-y l t 1-on AJS.. Unix'urQity of Cicorginq CIIZILILILIIC NWork at Ncbq National University of I,.1w, 3 years, XVAQI1- Ui A ' 1' i X' 'g'g. ing , . Cf., I..I..I5. Mu.I-Cl.l.i1 - . . . .' " IRS.. Cic l'g'. iI'c.1'I " CloIIuj'3 Cir. . ' i' " nt I5.S., W'intI I Q", 0" iI, S. CI.: Cir. L.1tL Sn 'A " ' gy' Iiimtuix .lt.K.' im Xi. Q 1 'i I4 " i" '-'- ,' x".'3- .I1N'4l.i'i' " .IH I' ' '- 'Q Q ' a . . 'I Q Q" in '42 GF T. H. . I.As'l'lNm-lc CZURISI '1 'I NIIH 111 l.l., -lu. Rl um lfulu MAN Ijl'l-,I,l Suomi SI'L'Rl.IN I.1x1mxo1. N1 l 1, 'Q P x xx mm ll C " x Umor K 0 nga limp um: k U, Q UWM, lug ur., L x I I ug ul Mum x W CL in LM :Ill S44 1 ru 1 s N I llqllxln 'N ani lu u ru. C M A Ihgru. I morx Unnuruty W I nglnl I ru msn lf! CUIILM Umurs vor 1 I xlrx C uursu Ill IIIA ll A hm, M vu 11 ll Lmurx Ar 1n I A nc ll A I3 Dnhru nn unsux mu mmm NI mu u1IIurd uhrlrv Sumu Imury Unnuruu mul N um C wIumIuu Unncrm 1,1,m,m,, 1 11 xg an A In I u Tl I ns N I u Tl II S A an Ap,ruLuIturL UHINLFXIIK I Lum I I n um IIURIWU Nuw IUYIC AIYUH 0 U xx mum nn my or nun IH UI If 'UU 5'-Ulf ' I mruu. nn lm ILIIIIIAL, Vug llxonl Agruu lllfk XIWUU-lim AL NI'-'UI ln 5111 WU- Igllt nflnr MNH! X 1, R lxxumx allllk nun uurxx mn llux I lllt U X ,,,,,,,,, Hu QUIILM I Xxomkn uuruu u sur 1 on 0 Nh s nu , ,,,, Us ,, 1 lllmnn I I r u x 1 xx In u lu num gd mu uuI Muxu nun I no gl 1 Sumnlrx NLM York M ntnrs I I u,ru. 1 um I 7 Ihrutox md C undugtor 0 oukIxn Igml C Nfl u NNINIIHI ln tu IJLPIFKIULIII n mn I I mmmn I I XKII url C ulum Umursux Comxmrual Iiroadusr ,mum "I "Nr I I IR' U L on 1 lrmgg u L g 1 uux L vx mr ll Nhrur Otnr mIur of S III Nl A I' I ' II U In nnur ul mu I nm X 1 C 0 u Q n N umm nv. Irxurm x Him 1 nf nu I.: 1 IUIIK SIILRT 1 uulud in 0 II1gI1 Sglnml Allumdul XX un Ill n ku K I nn Intl Co QM Vu' ISL umm Cu age. mursxu of bum I 1 sn nnusu. mrlm lm mx C Ilu, u l l 5 L KI A 1. urs UUQIX 0 u.,g YI u x K X run x,I1 nu sum r IWLYQIILL 1001111 L laI1Lr s ul tlhx Lurgu YI x I nm lun x C 1. IHMIIJ Nfnm 5 A Q l ,f fx 'T , ' 5' I 1 X L 'Z f 4 .1 I QE' X X I,lN II.x1'.'m.nu NIV Ill, Nl, N- I- Cn - YU-'rw A :II'." I I -1 IIS. in I"nIu'.1I n. I' V. 'I ' I U. 'I'. C., 2 y'.1r', IRS. in 'I '. lm. ' HH.. Mu . P. ilRlH'l'l 0 h 'VIH NIS. Dog " in If 1gIi:I1, G, S. C. XV. fy NIR . I- 5- NN I llll it IQ' NIS. D44 -' Ii- A- 'In' I "-g :ity M 3 'I'. A. IVIl'l"ll'l.l., jk, N of Lu 911.1 gig . f "'j. Ms, mg .. S. C.'W.i . . , U, ,, ,s,, A 15 ,-K -, I l ----- lil IIAIH In l,l1 L, ,,,,,1, 1 , ,W ' ns., xm.. cal I lf. ' -ny: 1. 1. .l'.. lm.-,Q -, 13.41. M.: . . -' --' C' fry. H . . .I ' 1 1' 1 1 --,Q ' SUI of .I "g R '. " 'yg 1' .- wx I' Pulil uf KL1 Nh -Il- uf rl. lag ' g'I II. gg. 11.41, nf l'I1.1rIcs Ilcnncc uf I lun, hw.: I 1'I " vw .I '.. 'vU NCI" Q' ', ' ' q kIn', gfgl 'I'I -CILII K'-' I' It-I ' XVI 4 ll llll N- ' A 'ml'I'i1 NI"11"v4If xj'IvmI. sI1'p 0 :In- X ll T V. . Alu. Yu :nu nm fullll .' my LQr.xI . -J from Sym' Un my .n I 1 .I' Lvl . I ul- 15.5. 13k,w.L.U in Hum.: Inch' thc 'H' 5. . j fn. " . Q W-"NII"H in IIN' UI-'W "I IIIII1 I,0W'PlVMIl1-'W W'f"II- SYVJCUW SIKIKIICKI .u I.-ns AngcIcw Ul1IX'Cl'NIlI'Q SlunIicnI Uiclclirx .Il .Iuhns LII ' jg On - , .IuiIIi.mI K r.1du.m- Sch I t I nic: O - Hulk' ll Ing' 5.1 ' .' Mi. y-.1 , privnn- su Il' wilI IRI " Il gl ' 3 . - I- Sul I of H, , , S.1"- Un' "I - Ing'u.I ' . -' 5 I' ' I I ll' I -I Dx.. Kg' IIE' IK ill. I A I N1 I I'iI'l'1m'.l: NI, IA I. Ix I Y, Im I Il III I I 1 l,1r. r Y' .13 I ' . .1 : . ' ' Q ' CTI11 .I Music .lt I bi.1 jg ' ' - M " , 'If Ivx v ' g '- NIS 'L II.u xxjun I.ll'pL'l :fum U fi '0nt'4' ', .md iw .1 AJS., IA- A in cw lligi: Crt I tt, ,K k I A , ., : I , :fur ' 'N -llwl tlmrlnfvuns tru 'v'muc : .mImnu.1, I lg I Q , Km , .I Mols' IQ ry' xy-H-I -md AL U. 1 H .X .. I I I I U I N If! lflgf' 1 Il . liu I . .I 1 ' br!! K I .-lm Tin n 2 ' I Wlkllya C ll A H In In III Ilq I.II I . I N I-g- 2 yunrsg Surlcd w mrk Iwrc .xx secretary in IMI. IIC ' j II"f'H LI' 'I II'-"Q U -' ',"' N, Hmm gm, Unfvcr my of Ic M", Nu I CI. I . 5l,IlC fn 'jc I r lh 1 , N -'P' ,N 'I'-.1 'I ' , Pugl 1' Cf Il -3 Pup AI of Miss ID r.x Iirin un, Mr. A.II., U. 5. C. NI.: XY'm'k .mt U. S. V. XV. .mI Univ " I' nt' IIl'.' II IH - D- IA- ' " V I .1111 'I ' ' unc gg. I In IIuI I'c ScI1uuI Mu I' Ir IR-. I I' XIII -gc. . , , A V, i K. IN Ml MORY OI GI NI SI LPH On rlu opmmg day of school this ,Lil on l ght mlmv 'rug et 1 mmm boy w1s I11lSSll1g Tha Studgnt bodx md tuglmus mug QllLXLCl lf mlm nudgnml and Lll'lfll11LlV death of Cum Sulph On. ouml m Gun 1 tluc f pmt pohu ml LOLIIILOUS to all HL wzw vary u nsuun opal IIIX m Lllss md wlth thu IL21Cl1LI'S HL WN nut H1 hls mppgu mu xml III hu wm lx Cum s IL u y Sl11llL IH IlOUw II1 lm dlmts um d fxmmlly mmm 1 m dy hum pnpulu XXIII 1 I0 Y K5 ' in 5 I, X I ' ' Q wrlt , Sl. 5 1" m ' 'K - ' ' . l X 1 'V E ' E" Y!'l 'AIVI 2 ml-'I x t I I xi 1 N1 1 I ' " I ' ' ' . ' ' ricml who was always 4 " , ' ' 4 L I ' ' ' '. ' .. 'L ' 'Va Ng ' ls I' -'s-ui Q "Q ' 1 Q' ll x ' 1' fl Ill. li K QISXIQX xlaxl A Nu s S mums x nw IN 1 L l5UxL X XNNI I l Xll X l N Xlull I X lox HHS I Xl Sc xmsnlm full 1 ll lx ' 'Q SENIGR CLASS MASLO I S llilkl Dx mum 1 mom mx It ml ll Am o If 1 Il 11 1 4 gl Ili X 1 zmziln uf 11 lu 77111 n f mm at 1 ,,..... IX 1 I Il tl f"Px wir? lswtlnll 4 46 47 un 47 48 15 lIXi 1 Ill rl A V HIL! nnf N mum lim I x C nun M-fJ"""R wg 1111 1 u 41 my if ual mln m S lllg nn un 4 47 Q. Q5 -ally f fm 5? 4 IIRI 1 1. 1 1 :rr 1 15 fn X ma uw 41 no f fzmz N rc n :mum 4 N u Qlu v 47 48 Q Ja I'l1lSl'ly Club 46 47 A IW Dox xl ll lixkxl s f I 1 A I 1 all v XRON Br x H14 if K U 1 1 4' 1 N C 101111 Bm Ol Bullut 811111 ll 1 1 1 111111 11111111 tlllyflllllg llllffllll 111 4 47 48 QS1.rg1m II Arms 1 b T C,lu 45 46 47 48 Youth C mtun 43 44 Qlruulgnt 44 LC C x 46 47 Softbl 45 46 Blslut 1 45 A nd outh l IL xsunr 46 1 IIIJINI B111 xx 1 R 11111 I1 1 1111 1 1 45 M1111 B111 xx 1 11 111 1 1 1 611111 1 111111111 111111 l11111111x 11 1 1l11 111111 4 46 4 H Club 46 Rum liulxsox 1 fhflt 111 ,Ill 1 111111111 111 lllgx tl 1111 1111 111 1 111111 11111 11 IX 171111111111 B111 1 F ut 11111111 fclfly 11 I 1111111 ll UNI ll 0 NU S 1 IS C l5Il I1 1 4 47 Rad C ross R1p1u11.11t1t1x1 45 46 Honorux lJLXllS 6 1 46 Blslxut 1 46 47 IDFIIYIIIIL C lub 47 48 TXllSX1kN qflll 47 48 Plfl Y 47 Mxx Baum 111 1 1 111111 111 111 ll 1111111 111 111 1f1011gl11 x 1tl11ll 46 4 48 I I- A fReporter 47 lu QULLINL B111 AN j:1ck1e 811111 fffllllgllfk an llllffllflll 111 bzr au H1 Y 45 46 47 48 GleeClub 45 46 IL 46 47 48 Alllud Youth 46 47 F H 44 45 S D S 45 46 47 48 Word Club 46 47 lI1L,llSll C,I'4.'ll1lllIl0l1 47 45 Swmz Inn Cxmtg I1 44 45 Honorlrx lJLXllS 45 46 C,11'1d1d1tL ln tlu Buutx Rxxnxx 47 48 N11 lx1111l111 61111111111 1 111 1 1111111 Ik I3 4 L I1 7 llllSl11lI1 Stlfl 47 48 l,lll11!lflL C 48 lllll Club 46 47 Bmlogx Club uuux of l111,,1l1 Club 47 48 XXordClu1 C mal 111 tln Bnlu x R xnxx 47 48 2455 C-QQ' .--agus YN ik K -5, rj? fi 5 i. r'4' pf? ROBIRI CARR Su mlnfr In fu K0 111111 com oolb1ll 45 46 Churluclgr 46 47 48 C uv 47 48 Kay C,lub 47 48 Glu Club 46 W ld Culub 46 47 Stung l 1 Cmtun 44 45 Ld Cross Rgprgsgntmvu 45 46 SARAH LASCJN Sllgl fr 1111111111 ur nay mln ilu lu ulx n 111 1 Wlllj, Inn Lmtun 44 45 I' H1 Y 46 47 'I'llIlL Club 46 47 48 45 6 C1lLLClub 47 48 Honorlry Dunls 45 46 4 48 Cllltlltlltk ln tba Buutx IKLYILXX IN 1 CAUIIII N Nu lxlmlmxx ll ulurml Tr1 H1 C um 47 48 MAICC AR11 C A111111 N XVII 1 a jr r UllllllfX Ilf lflf Xlllrt s 1 HUIH A 6 47 4 H Club 46 47 48 Llllklltllk lll 111113111113 Rguux 47 48 C1 RAI n C nu s Crry I 1 Mix 7177111451 ln 11171 uhm mn ICJI H1 Y 1Ls1lLnt 44 4 47 ILISLIYLI' 7 1111, n mtnun 44 1m1t1L C,lub 46 47 Bmd 45 46 47 48 IAI s MAN Stiff fAIIlSfl 47 48 Imm r Bmlxlmss Mm ur 47 8 C lu. LIL 5 46 47 MARX QUNXNAN Aluays loo! on Hn' lrrglvf mlf v fhlllgl 4 H Club 46 47 B1olos.,y Club 41' 47 Bukgtlx 4 46 7 IUXNIIA C0011 1 K5 mf UI In ff: :mu r1,lrll3 and Ill fum usur Tr1 H1 Y 45 46 link bull 45 46 Homf. lgonomms Llub 44 45 46 I uk 44 45 46 T1fron Allnd Yourlm 47 48 IAIISMAN S1 ff 41 48 Dummy Club 47 48 IACKII CONGIIC ll: It l I1 ull n 130111111 QUNCIR bI1OIllL 1 1 lfllllk 11I11111xl 11115lf1111N llmuu CUNNJI11 I 1 111 1 ll 3 45 uv 4 47 1111, Inn LL 4 10 1 4 4 Bulutb Mu lgnr 46 47 LLIILICILI 1 4 4 1 11 mul 47 wx Cclllx Xum 131111 111111 111 H1 111 IS nl L14 47 4? Ms N SIIII 47 Nl Dux lu l 111 111 all Il LC sun IS Iil 0 I3 nn 46 L11 nuntuy CJLL Luv 46 nm 45 46 IILSILICIII of SUPIHOIUOIL C us 45 46 1 IS 1 1 I3 47 I IDXXIN Dux Bunmpx tl 111111 Il all 11 11111 IRL, C IUIB QXL 4 Sxxnn, Inn C Inu 1 4 IA MAN S1111 47 48 XXOILI C Iuu 46 1111 II Assn III C :tor 47 ISARHXRX Duns Blu I lt 11 ll SARX Dxxls ll In 11 1 - - - 46- 47- 4X SNXIIIILI Inn I510I03,y C. L 1 -47' AIIic1.I Youth 46- 7' 5. '. . 4 -46- - ' 'lJ'.1n.11': ClIuIm 45- 46- 47' Ena,IisI1 Club 47- . I IN1-,xl-:lui IDFCIICI' Q Guinic -Ind Mouth 1 11131 1 x 41' I 11'11'. 'II Cllub 45-46-41-4?v CI1cs.rIcnd4r 1H1ndLlwcr- c.ccr '47- 48 ' -' -'4 3 4-H Clluu '4 -'46-' - Hg rr. 'f - " 3 -'4 3 Cap lu - g ,ntin fu 1 Trcnsurcr '47-'48g 15.15 'ct u.1II 45- 46- 47-' 3 'i- 'Ii-Y I -' 'Q Swing Inn Canteen '4 -' 3 ,l'AI.ISN1AN Staff '47-'48g F. H. A. '45-'46. J N ,Q Fffi Q-gr '-'Q' 41""' ,wihu vffy 495 Y . Bonm Du MUN 11111111111 nufzm fauna! ff alfrnfl ly mug fm hr I MARX Tow IJONAIIISUN Lumpy WIA grnllumn ju lf lflonl r1HnY 47 48 I'o0tb1lI Sponsor 47 48 C Inu C ID tha. Buuty Ruuux 47 IEARRI Ll IDORMINI 1 1 lrflr n I9 ffl: alll u mfx mr Lhctrlcadcr 46 47 48 Kcy Llub flrusuruj 47 48 Rtd Cross Rcprcsunmtmw. 46 47 I C ub 47 48 Mad Sucntnsts Club 46 47 A1 Dunm N Durango Haan um I rom :arc and Why ann! tiny ul! fonlcnful Izlt Basketball 46 47 I'o0tb1lI 45 46 47 IL SLILHUSYS Club 46 47 JI AN I' lns0N 1 H1 Y 45 6 7 46 Drimltng Club 46 47 48 Student Lounul 47 48 Swmy, Inn Cintun 44 45 Mul Sutntnstx Klub 46 47 TALISMAN Stuff 47 48 RU! Us FVAN5 Bunghlu H1 flaw fmofn 0 nm MARS!! IAIIIN u lv mth lu uall lllfll and 141113 In lull u :lla and rlfaxanl loo I0 fllIIl,L 0 IS ctball 45 46 47 48 Cub 46 47 CSLLrctxry md frcuurtr 47 481 MARK ARI r I OWI I R 1 fl r lux an I nm lit: ur u zmomf rx nafuralm n Club 46 47 Bwkublll 45 46 4 S E N I O R S " " 1' 1jf" l"n." H xf' ' ' fm." T1 '- ' -' Q I A 3 ' -' 5 1. ll- dglt ' ' 'L ' ' f I -'48, "Tir ' ' ma '. , ' fl' " 'x ' 'cpl lx" , S i Q x K -H y my :kuf -H . P, 3 X- . . -, 1 " ll A f A ' Q . ' ' ' ' ' ' "v rm'-"' ' ' -' g I 4 ' -I -, -'48g MII "NMI as a pin." Trl '- ' -'4 -'4 -'48g F. H. A. '45-' -'47g " ' . . I fx." "sl-11, Y' ' 1 " ' 1 ",, j ' 5 , , .' 1 f." BL 4 y -u -n -v : Q-Tu -I v -v S48 "Nfl mn ' no fb jllx lr". 'lf, Fl f" 4-H ' -I 3 Q ' A ' -' -'47g I7. H. A. ' 5-'46. W Nllll llmluu A rafvafla 1141111 r aml a gomf affrlf I1 l xulslor 4 H Llub lrunclgnt 45 46 Blskutblll utunj 45 Gu ub 4 Ru Cuss 46 1 on T Llub 48 4 H Club 47 48 Bnkutblll 46 47 QJIAIUIS CHRAID Omugl 1 rr ootlvlll 6 A 44 46 47 Xl Nllll Gum his Hmr milf IX llfa xumum 4llQlUl9 4 47 I ll A 46 47 48 W0rLlQLln 46 47 Biology Club 46 47 Mmm Iols GIBBS bllllli an tba lungnagl 0 a xuul flmrurfrr 'Ira H: Y 46 47 48 Rnd Cross Rgprwgntmvg 46 41 Biology Club 46 47 Footb1llSpomor 47 48 C.1nd1d.1tn. m the Beauty Revnw 47 48 IOANNI GILMLR Lnttlc But A mmf to all 4 4 BL I Cu H A 47 7l0l10l"lI', Devils 45 46 S 4 47 48 B1olog.,x Club 46 47 Glu: Club 47 48 lltm Llub 46 47 Mmm C1011 I Illl lfillllllllm am flu gfuluf mul T ShlA 1 4 47 lclltor 47 481 Alllul 'ioutlx 47 48 I ANI I Il boonxx IN I' H1 lub 45 46 47 48 C0flS 46 ua I0 8LLlCf0Sb 45 46 47 I ll 46 47 Bum Cnuxm Mn an flu num 1 ummn rm! 0 om amallnr ootbnll 47 48 fMlI1ll,Lf 45 46 47 I Lu 47 48 'Q NN 1,3 ,X IUNA Cnwnns 11111l 1 1 1 I 111 ll KX as Club 45 46 I 1 C11 RCIYYLSLHIIIIVL 46 47 Blskgtblll 46 47 48 Iul N buff CSLLYLIIIW 47 48 I 47 um FIIIKBI III Svxcut PLI 1111111115 llll r 111111111111 111 111 ll Il 11111511 su11l Llub ummm A46 lux IIARKIS 'Ioot 1 I and Ill fl 111 1111311111 Pm Up of SOPIIOITIOFL Class 45 46 Ir1u1I1n nf momorg LIMS 45 46 Tr1II H 45 46 47 lu Pruindnnt 46 47 I II 6 7 48 Trusurgr 47 483 mu :C C 47 48 rwndgnt 47 48 smxw 48 Iootb1II Sgonsor 46 47 48 C u I I I IITL Buuty Rulux 47 48 SONNIX Huxmxs Hot Ixps I 1111ll5 f r Il a111f 11 11111x11 1 mc 6 7 ls Ltlnl 4 C,oC'1ptun 45 46 um 4 47 LL Club 46 47 48 ILIC -I bull 47 48 Rgportgr of umm Cllss 46 47 SLLIC tlry xml Trmwrur AII1L1I Xoutlm 47 48 Slualnnt Counul 47 48 R11ICross Ii1prLsu1t1uxL 4K 47 Hugh School Uulnstrl 1111 I 1 lllll llllllllll 46 xn I' Wlllx If 1 111 xlal11r1 ful 11N1 111 1 mrbmll 45 46 ekgtblll 45 46 7 rusurnr 47 8 CL L 111rIc1d1r 45 K 5 Club 7 XIISXI 47 8 vorts utor 8 A111 Youth 46 47 Prusldunt of Iumor Clzcs 46 41 VILLlrLSldLI1t of SCIIIOI' Lllss 47 48 Clumnstrx Club 46 47 M KA IIIII M1111 Truxi llflf 11111 11111111 In 111111113 vxmg, Inn Cintun 44 45 C1 fls C um 4 onorxry Dcvnls 45 46 D IINIIIL CI I 4 1Lc Club 47 48 rl 4 47 n um I 4 47 48 TAIlSN1AN Stlff 46 47 48 C m1Iu1r1 nn the Bcwtv Runux 47 48 5 IIII A Il 113 IN 11 111111 111111x 14111 If Mun loumsm Hommmmmm f mmm Ill m I I ll grim :nom mmy LX 4 mummy 47 44 LHC lub 45 46 47 48 mu l umnluml 47 48 Yllblkl C lub 46 47 Bmology C lub 47 4 46 47 48 BlNlCLIlJ.l 46 nutlm v musurgr Q I m SNIAN txt 4 C mndmn 1 4 mn L Lmuly Rumux 47 uxxmm x H mmm I m g nil mx fill! Oflilllllk lr 1 x H umglmmx L llfm mu 4 Ru llummmmmxsw mx 1,70 mu lm 46 47 44 lrumdnnt mms Ix mr gum 1 ml 4 47 m un Nu Im Nmuws 1 IIIAXN I I rum! frm lfmg 1111 Ill 4 46 47 49 LC sxC l L I 46 Imv. Allman You 1 46 umm mu lxmmsmxmxmv Stuff 47 mum mm 46 47 l mm'm'mmx Blommwsa N S vu' 1.umm'. mu mm hmm . " ' 5 'VJ ' ' ,il mmwmmmlrm s lwar io ' min l'H'1' ing. ' mccm' Stall 7- 3 lfoou. 47- . Q mmf ' m.m.a' "Smmooks" " i fmmf , 'r ldffilll' Q, 1 wr -' . N fi Sccm'cl.u'y of -unior Class '46-'47g Xicc-Prcsidcnt of 4-ll Cflula '46-'47g Cflmccm'lc.mv.lcr '46-'47-'48g Tri-l li-Y '47-'4Sg Cllcc Cflulw '47-'4Sg Dr.mm.mtic Club '47-'48g MAJ Scicntisls Club '46-'47g Girls "T" Club '46- '47-'48g Allied Youth '46-'47g Clandidntc in thc licmmuly Rcvmcw '47-'48, ,gk aff' 4K""? QFD QQ Wx X Qc' E. y I 4438 QW? R ""!?" Cl LII ldv: KICKIIGHTIR O xc 511411: gnu! lut xx Ill! It gnaf C1of1sClub fCoC1pt.1mj 45 46 I H A 45 46 Club Club 45 46 Rul Cross Rnpruuntltnvg 46 47 Drwmmc Club 45 46 Pnonur Stuff 46 47 47 Bn rTx F Km: Betty Red Clnflf 0 cjurlz and lam un! 0 mnnl Pnonur 45 46 47 48 flzdxtor 47 481 Glen Club 46 47 4 Drumatuzs Club 45 46 47 48 Bgtl Club 46 47 48 Gofas Club fM1n1g,Lr 45 46 I H A Vue Irgsldunt 45 46 Tr1Hn Y 47 48 I5lolo5.,y Club KVILL Ircsldgntj 46 47 Word Club 46 47 TALISMAN Staff 46 47 48 Studgnt Counul I'r1.1Surcr 47 48 BITTX I KINK Bnttye Black Good naflmrl aml flljnnlalzlf 4 4 48 BLIJ C Ll 46 47 Tr1Hn Y 45 46 47 48 Glcg Club 45 46 Ion ry IJLVll9 45 46 I H A 45 46 Iilolotgyf uv 46 47 Word Club 46 47 TAIISMAN Stuff 47 Prcsnclumt of Scmor Cllse 47 48 C lndndltg ln rhg Iuuty Ihvngw 47 48 BILIY KINC Hn grfalnt Iluulurs my flu mx! Glu Club 45 46 Woral Club 46 47 HHIN IANIORU Bug Un Hr flmrm xfrllu a uglrf aml fur lmrll zum ilu mu '41 Club 45-46- 7- - Tl- i- 46-47- ' Glu Club 45- 46- 47- 48' Gofns Club 45- 46' Iqltin Club 46- 47- 48' Rui Cross Rgprusuntativc 46- 47' Biology Club 46- 47' Bnskcrbnll 46- 47' Wcxrnl Club CSccrLmryj 46- 47. EUNlct1s I.ASTlNCliR flluajs uilling fn do lwr parf. Biology Club 46- 47' L1tin Club 46- 47- F. H. A. 46- 47' Allied Youth 46- 47-48' Word Club 46- 47' Dramntics Club 47- 48' TALISMAN Staff 47- 48' l'inm'r'r Staff 46- 47- 48 fNLws Ifditor 47- 48 . WIESLIZX' LAVIQNDIER II' ulm ran tall' uzlriru is srnm'lirm'x xunriur I bin who run gin il. aRNA ITAI-1 Ll'I"' . , "Huw XUUIIIIUXX lli'i.Ql7fl'llS l7l'llllfVX'.U ' ' I DRAMA MCMIIIIXN MIC ll I1 um tw I I that you ljdll am In xl ull mlm fldcfx In u LL lb Fl 1 45 46 W41r1l Club 46 47 TAIISMKN Staff 47 48 BLU Clul1 46 47 48 Blslwtbxll 46 47 Allud Youth 4 47 48 V1u.lru1du1t 47 48 Honorlry VIS 45 46 H A 45 46 Clndulltv. 111 C lluuty Ruvnw 47 48 W I MARTIN 111 4 1 1 rwm Kq Club 47 48 In lx Aflll roN ml flung mlm HI IH1 la agu Kay Club 47 48 M111111111 M1xC1N Shorty Ilnu If limi lftlll famllf flzmux 111 lnam CIIHOIL 4l 1 Luxury 4 1 Club 45 46 lrLmlLntofN1ntl1 Grady 45 46 Rui Crow l pluumlltng 45 46 Sxlxlx M0011 Sfl lllgllfllll um lllftllll u1ll1 mm 1 111 SMAN 45 4 Glu. Lu 46 47 Qlusuluml 47 48 fl0ll0FlI'y Dguls 45 46 Bmd 46 47 48 T1H1 Y 45 46 47 48 l7I'll1'lllL C lub fV11C lrLs1du1t 46 47 Rgd C rosa Rupruiul mmm 46 47 Word C,lub 46 47 btudmt Q,OUI1C.ll 47 48 l H A 45 46 lll'l Up of thu Sophomore. Cllss 45 46 C llltlltllfu nn rhg Buuty Ruuw 47 48 B1 1 IX MCTCJRI C 11111 lf 0 ftllllllllllllllz mu ax gHlHllflXd1fff 4111! 11s C l1 4 47 48 fl ln Club 45 46 Allud Xouth 47 ANN Momus H3 Nt llc 71 11 LL 1 lm 4 48 Ctl u 1 4 bun IFN lr1 H1 45 46 47 48 Allud loutb 46 47 48 Prwugnt 47- 48j - Wford Cllub Prcsidcntj 46- 47. .IAM1-s Momus Ill' ,ax 1 miml 11 .rip 11 ' . ' c111ixt1'y Club 46- 47' lf. '. . -46- 47- ' Football 46- 47. 119' -'rerun of -I? .4 1 N1 1 s SIuxIuot x1 It lt fn I1l11 1 Y ru1CC11 Cl oss IILPFLSCDYIIINC 46 47 49 C ngruu 47 49 48 Wford Club 46 7 L 11.1 C 11111 1. x YI xx 47 111I1xlx IX LI 1111 46 xxx II1 IN 1 I 11 1 I x 1 1 46 V1 1 NIA N01 xx S71 llflflllllg 11111111 111 1111111111111 111I 1 11 IH 4 I111x1a1111 Aww Nou s S118 1 ll x 1 11l1I 11 1.1su1Cr of 101 C s 47 C rar of SC111111 C I s 7 I111111 x19 45 10 14 uv 45 1m I 47 Aw SIIII 7 4K 47 rusldgnt 41 4? nd Ollil 6 1 lS11mm,x u Suruurx 46 47 YI 11, 111 1111 C 1mI11I1tC 1 tI1C BLILIIX R xnxx 47 I X 1 In if VL N 111 I Il 11I I1111 In I1 I II I111 1111 X 1 44' 1 um U4 1111 1 47 4? 1 C IIILIICIII rh1 Iiuutx Runxx 47 xxxl lx11111s 11 11111 1 II Y m1 IL uw 4K md Ix11sx111N1 Stl 47 48 '1 1 111 46 7 n u 45 2 S I1 N I O R S 1511. .11 1' ON "1I .x1'115' 111 I II11' l7lll"l' .qI1." IIIr1-I'I'- '45-'46-'47-'48 III 'AI' t '47-'48jg R'I Clrx, - ' -' -'13 QI--I-.I-r '45- '46-' -' 1g "T" Cllub '45-'46-'47-'48g l'i11111'1'1' St.1II '47-' 3 Q ' -'4 3 II. II. A. '45-'46g S. 4 I7. S. 45-'46-'47-'48 IIj1"SiI'1t '47-'4Sjg f. I'LI.1lL' ' .1 in th- Iicaut' KQV: ' ' -'-IS. .. ' li'1'111.1.N1-2 N1 xx'1-1.1. I "7'I1y ll 1 ' tl 1' 111II1' In Ilwy 'riff' ' If. II. A.' -'47, 1' of . M, ' 1.1N 'o11.1.1s "If 111 III' lq"Ix i11 II1' 11'111'I1 111'1'1' 411.11 11.1 11i1'1' 11.1 ,I1 ' 1 . 4-11 Cllul '46-'47-'4sg lf. 11. A. ' -'47. ' 'Sri f . .1 A ".'I' f Q' ' ' ' I 4-II CIILII '45-'46-'47-,431 I7. II. A. '45-'-461 CL I-.IN CIILI ' S-'46. X . - I 2.21 " . 1 111' I ' I "I 1, W "'l'I1' I 1I ' I11'1" 11 I1 f fun." 35 ' f IJ. S. '45-'46-'47-'-483 'I'r'.' " A ulun' ' lI.1s.' '46-' QIIII"1lSll ' ' ' 1.143 '4 -'4Xg I 1 '.ll'y I7c"I. ' -,463 Cx f.1C1l I ' 346313. I'4a-' -'4Rg 'l'1x1.1sM 1 ' '4 -'48g If. II. A. '45-' 4-' -'48 QP - ' "-' .jg AIIV Y I '4 -'4"g ' I cil b 1 -K -. fp ' -' gSx"1y 111.1 ci. 1-- '44- . 4 '45g 11 '. 'ir - 'Q 1' c"' ' ' -'43, I R ff' Iv I. A t f' -IL11. , If1xx'11 01,1 1 11111 9 A JQQ Aff i 1, 1,' "1 '11 1 111' fo 1 f ', Ilflllt' 111' .11 1' 1 I 4 fmt' , I I 4-II cLI1l4 '49-'46-'47-'4Rg 11 11. A. ' 4141 I'1m.x' P1 s 'fp.l," "SiI1' " fv tq11I1I1'1l." ,rf Tri-Ili-Y '46-' -' .3 If. II. X. '46-'47g 1. ' . 1- , in - -. g 1' -'4x. -Io., I 'UN I R "A 1'1'11I' .YIIIEIII Iifly LI 11111111 of . "nu," .0 T1-'-4i- '41-'46-'47-'4sg D1-.1 .1'- Kill ' 1-'47- , 4 1 If 1 '4111 11. '47-'4s1 .. 211' -'.'gxx11-I W I f CQI I ' -'4 3 Lnti CQI b '46-'47g If. II. A. ' 346. 2 BA1111 111 x P1 x11x11xN ljllllxx Nl 1 111 11111 U lx11 MAN S1111 46 47 45 KBLISIHCSS fV1lI1lL,C.X' 47 N llltll 1 u 4 47 ILSIJCIII 47 48 I3 4 4 runun 47 485 1 C01 1 I XICL usuunt 4K 47 W1111I C lulv 46 4 Suutuy of SLIIIOI C Iss 46 1 D IRXNIR IIXRNIXV 111 1111111 111 1 11 1 1 0 1 x1u1 x S1101 tx II11 ll 1111 ll 1 Ill PA 6 C 446 lS11mN P1 RRN 111l3 111 3 1 1 1 K C u Nc P1111 Ilrl 1111 C 47 1 11.1 XOLICI 46 . .. . -'4X- Word Cflula 46- . ' 11.1 N11-' Il . 5 Wi 1 1' 1 ,1115f11' 11 1111111" A '111' 1 1' 1 l nfl 11 . ' 1'1'1' f. ' - - - ' CQ I3 - 46- 47- ' ical Youth 47-'4S- " X . 1 -4 ' ns- ' ull 4S-4 -47- . Il loc' 1- Sonny " ' 5" '.-, 1 ' 1' ", 11111 f1'1'111 '." ' " Cf uw '47-' -'Q 1501 1.1 '47-' 1'. CHNA NIANI-' Pomuf .1 - ., Cnlc "S.1' ik -1 I11 111111 11111 11111 11 1111 Tri-Ili-Y '45-'46-'47-'48g Studcnt Council QScc1'0- 1.1ryj '47-'48g l,I'All11.lliC Club '45-'46g Cllcc Club '4S-'46-'47-'4Sg Cf.1111l1d.1tc in the Beauty Rcvicw '47-'-483 Cjliltgd, "Ink Spot," C43-'44g lf. H. A. '43- '44g Youth ci.ll1CC'C'l'l '49-'46. 'X wf x 1811191 1 I1 111111 1 1 1 1 K Club 47 48 IIAN l'o11111s 11111111 1 1111 ll ll 1111 IX Go 19 Club 45 46 P11111111 S1111 46 47 414 s1st1ntEd1tor 46 47j Lltm C lub 46 47 l1r11111t1L Qu 47 48 B 1Club 47 48 1 111 r 1111 1 1 1 1 1111 11 Il 111 11 1rn1t1L C,lub 45 46 H1 ll IX D 4 1 wmv 1 45 1 47 ASSOLIIIL l'cl1tor 47 484 4 ll C l1l 41 47 A 1111 Y uth 47 48 Ccf Cul b 45 6 111111 ROIEIRS l1o11 1 f111 1 111 1011 1. 48 l 10r111 Duls 4 C,111111o1 Il 'ic 11111111111 Clllfllt 11115111111 11 Swunsboro Sp1n1sl1 Club 46 47 XILC llCSlLCl1l 11 11or C,l1ss 46 47 1511111 l1 l1 45 6 l'11s 46 7 47 rusmlunt C7l11.11l 11l1.1 s s1Qt1ntl1l1torof Sgl1ooll'1p11 41 48 lint Cl l 41 47 48 lr1.s1d1nt 47 48 I I I I 1g11 111111 1111 1111111 11116 111111 11111 1 H1 Y 45 6 111 1 1111t1L C,lub 45 46 47 48 4 47 R111 Croix RLpr1.s111t1t111 45 46 47 1Xll111l 11111111 47 Honor1ryD1.11ls 45 46 1 111 S l 48 W11r1l Club 46 47 1111111 S1111 sux P I9 R01 1l ll1gl1111ss l1111L1 111 LS 1 1 1111 111g111 11111 11 1 111 1111 1 1 otblll 45 46 7 8 11 IS 1ll 47 48 LL ub 6 47 ub 1 1111 1 1XI 18 46 J H1 RX1 11.1 QIII 1111111 1 1111111111 111 1111 111 CL C,lub 45 46 7 1 B11 1tb1ll 45 46 47 48 S I1 N l O R S 1, L 1 , 1. ' ' 1'1"1's "Mi.". 1.1 11 .11'1'1' '111 11111 il." cy I ' -' . "My ' 1 .fl ' k'1Kq1 ll F." f.. ' -' 1 ' " -' -'. CAs- ll lb ' -' g Ctg 1 ' -' 1. B1-."'1'1' 13111111 11111 "l11' fri1'11 K' 511111' 111111 11111 l11I.' j11'1'y1 1111 1 '111 1711 If XI11"'XX.H D11 . " ' ' -' 5 1111 1-vils ' 5-'46g lf. H. A. '45-V-l6g TA ,I,'. 11 Still l -l-lt'-l -'48 "1'1' ' -' 3-' Q11'1-' 3 ll'- o ' V' Q 11.15 lll ' -'4 . V11 .ON "S11"11 1 1 1 1'1 S. D. S. '44-'45-'46g M11 "tt' '45-'46g ll'1'l-lli-Y '47-' 5 lA Ol l 1:" " 5-'46. "Co 1 A ' 11 1'111'1' j1'11'1'1" 1' , Z 1 1 l -' 1 ll"-""'l' ll -lu1' ' ' -l 3 ca 1' ,.l'.lL ' ' -'4 g . laci- ball ' -'4 3483 Cllcc Club '46-'47-'48g lf. ll. A. '46-' 111 - 11 , -- '46-4714111 11- 2' ' .-"'-'1g'.11111'1- . -.-1 t, X 1 -1 L B1.""1' C1I,lN S1 1, .Mas "Bo" " .dIt'. . ' ' '1 1 5111.1 ' Q' Nllrl- '- l -'4 -'47-'48g B11 l'44-'45-'46-'47gl11'.- 1 " 7 ' -' -' -' 13 Cllcc Cllulv ' 6-' -'48g '46-' gl. 1 K f ' -' g ,111 1"1' .'1.1l4 '47- " If 1. ' 'K' "' '- ml. 1-" "111: 1'i 1".'. , ,ix j11"x 111' ' 1,1 111'1lq1 11' lfo 1 ' -' -'4 -'4 QC1 -Cl.1pt11i11 '47-'48jg B. '- kctba ' -' 4 Cil-- Cl '4 -'47g 'l4I'.lCli ' -'48g HT" cl '45-'46-'47 1Sc'g'. t-.t- '11 ' ' -'47 . "l f1111'1' 1 1111 ' 1 111-." C3l-- 7 ' -' -'4 -'48g l'1ct. Cflub '45-'46: pk' . ' -' -' -'1'. GIPNI S1111111 Snuk H11 11111151 11n1l 1111111 ulll 11lu1111 11111 fl1 l7ldlf1 11 all 111111111 111 H1 Y 46 47 48 V111 lrasldgnt 47 48 U1 46 47 48 l Jtblll 44 45 46 7 4 all 45 46 C1l Cub 46 47 T1'1Cl1 4 TUMM1 H S'v11r11 'II11 ll 11rl1l k1111111 11111111111 11 111 Cfltlf4Xf 111111 Bnology Club 45 46 Word Club 46 47 Dorus 5111111111 1 Clfl 1 1 1 111r 1 1 1 culllb 46 47 48 1 1 4 46 47 l H A 45 46 Honorarx l,LVll3 45 46 cl1Ll11lSIly Club 46 47 Wor1lLl11l1 46 47 MXRIII 1 Sfl Rl 11411 Monty S 11111111 IIL1 11 g11ll111 1111 l1111l11 l1l11 11 11114111 A 45 46 Honorary DL 19 4 46 1 Club 46 47 48 Rui Crow Rgprcsnntltlw 46 47 Allud Youth 47 48 lS.x1k1.tb1ll 46 47 I'1111sM11N Stull 47 48 C 1nd11l.1t11nrl11 Buuts R111111 47 48 15013131 bmw l ldy 1 5111 1 1 111 1 11 1111 1 1 111111111 111' 111 11r otbxll 44 45 I 4 Cup un 4 47 F Y 45 46 47 48 QVILL lr1s1d1.nt 46 47 Prul Llt 47 48 Cub 44 45 46 47 :Ll Club 46 47 'Irmsunr of Sumor Cullss 46 47 Bnskgtblll 45 46 R1.dCr1111R1pr1s1nrmv1 45 46 Swnnp, Inn C mtun 45 46 V111 lr1Q1d1nr 0fI'I1L,llSl1 IS 47 B1 TTN Suw1N111 A 1l1111111l 111111 1111l tl g111llr 11111 46 JACK 'l ALLX "1 ', , . 1 . ' '. . 14-V' if 4164? -1- - 1-1 - 1- 6 -1-ur." 51 .2 5. 5. .'46-'47-' . F1.1z11111f'r1-1 ANN ,I-AXVZIFR "I.1'l my 1l1'1'j1 sil1'111'1' sfrvuk for 1111'.' 4-ll Cllub '46-'47g lf. H. A. '46-'47, 'Y K 31. -J' -.NV A 1 ',-ali' 11111 I1 11.111111 111 ILIXIL 1111 ,111 11 1111 gif 11111111 6, 3 if 1 I m 4 81111111 C1111111 ,..,,--I' Qff .1v1""" iff ur pf" r"'f' ,ww NWN aff 5" f"' mmf Kev' 26 4? ll lk IIL 1 11111 111 7 Tlx 1 fjllltf Ill al ll 1 1 111 1111111 I A 46 47 49 S111111111rSt111I111tC1111111 IH IU111111 1 l I Ill I 1 45 47 48 LIIL 11 1 1111 41 IL Nlllkl 1I1111111111 11 ss 1 A 111 11L1tI1 118 1111 C 46 47 FROIIIN LRN 1111111 1111111 111111 11111 1 I1 111 Ull 1 J 147 1m.1t11 CIUI1 45 1' 11 1 44 R1p11w1 ll ILIILIIIL 111111 II111111111 X 111N11111 II11 IWIL III Il 111 11111 Il 1 1 lll f1 1111 111 1 1111 1 1 1111111 1 1 tl 1 1 111 1 11 11. 9 11111 ll 1 Nl Q 1 1 1111111111 1 1 1111 46 7 4 S1111 111 111111I 7 INIL U1 1 I1 I 1 47 NI lik! 1111 111 XXXK 1 111 1 4 111 C111111 X Xl 111 1117 III 1111111 1111111 111, 11 111171 1 IS I1 1 ' Y i W S It N I O R S M ' A11-1, 1 .. 'IQ 1111 ...ll 4 . "'I'f1 f . f1'f1 I of l' -- I 6 L T1-'-111-1f '46-'-17-ws, 111 me-' 713 1- 1 3 1il '9' 1 . 1 I 'EI '47-' .1 13.11 11. - an 111- 111. 1- 11--'1-11 '41 141 1 MW1. ' ' . I -I. D. 111 1111. A "S " , ' fl PI1',1,1'f11' 1l1f1I',1 11' ' 'f1'i1'Il1l.I' Ivi I7. 7. .' -' -' .gf ' .I ' I c'I '45-'411 X' vw, 5 W 5 4 1 A I SAl..',' "A x11"1'f, llf1'1I1'fil'1' kinf of 'Q' 1'1" ' I7. S. '45-'46-'47-'-483 C'Icc CIUI1 ' -'46-' -' 1' Tri-Ili-Y '49-'46-'47-'48 f'III'C.lS "1' '46-'-1715 II1111 I Cl'Ll" Ilcvils '45-'463 I". H. A. '45-'41g IS. I ' 1-'47 J '-IS: T".1' of S111 " 1.19 '41-'-413 Il'- -1 4 ' Y '46-'47g T11 MAN '473-185 XV 'I II11I1 .. . ,ai - ' f 1 IJ1 " 'I' A111 . , I lrljvi 1'-1 HSIII' .1 ' 'I f 11 ' ' 5 for fllll, 1111 11'1' k1'Il . 4 1f1"' 1111.1 fy 1111'." 1 . N D. '45-'46-'47-I-HIL ,I.I'I-III-Y '45-'41-I -I-IS 1' ,X Dr. " I ' -'41-'47-'48g II.1I'1'lI.1II ' 345 - ' 7 '46g 'I'111.1sM11N S1.11I' '47-'48 18.-111111 - '-'1111. ivcj A X C111 ' . ' 111 lI1c IIc.111ty I1"'- ' '47-'-IR. .. lu "II ' fill' 1l1"'1X xf11' 11" '11 1111 g1'11'1' 111 1111 "!f1 1' ' f1 1I11', "f .l' ' ig lq'fl.1 D I1 1 111k1 1' 111." 10 'I'1'1-IIi-Y '49-'46-'47-'43g I,l'.lI AIA' ClI11I1 '4 -'46 K H11 '. U1-"I. '46-'47g If. II. A. '45-'46g II.1'I1-:1 'Q .. 'f It.1II '46-'47g S111I " P111-U1 '41-'46q 111.1 '-111 ' A, M '45-' -'4 3485 7I'.111.1s11.1N S1.1II'46-'47-' Ng f I' 1 I C11 " '4 3483 M1 " CI I '4ig Cf.1111Ii1I.111' 111 1I:1 ' IZHILI V1 11110111 I -'4S. I 1 af' 1 in .411 . 1' -I1'.11.' 1111 V -11s Zig! ' ., 1' ' "S111'1'1 111'1' f11'1' 1111I'l1'1." A11 .1 "11 111 L L' 4 "S11'1'1'1 is 1f11' 1111111 for f11"." 4AI'I CI I '46-'47-'4Hg If. II. X. I 6347. V -.ix fr' ' M11 ' 7 1 V1 '11 11 "A f11.1f , V 1, 1 ' l'Il'i '1 xlff " , fu" I1'1'.'l "1l1f." XX VN 'xxx may I 1 Nkcwxw X A -19 1 UN "I I t V I 1' A . 1 11111 NN xlsnv 11111111 ml 111 11111111 1 C oss XL 111s1.11t1t1x1 46 1 ll f uv 47 I Xl ISM w ,Q 111i Youth 1111111 IIN l un 4 I 41 151111111 XV1 1 max loxy S1 Ilf 1l11111 1111 1 Ill 111 1111 l111m11 M1r1.l1mt 9 1111111 ANN Wlslov 111 1 II1 ll tl xfll ll 11111111 11 111 111111 111 l 1 1 C11 mn 1 I5 111 111 46 47 cJ0flS 1' 45 I 11 1 X ll Budn X 1111 S 111 1 4 47 LX 111 1 IS l11 46 A X 1 lll 111 1 1 11 llllt vw' qrvx -f' 1 LL ll 1 4 4 1 111 Q' fx I 111 lu ffltlf 1111 I lk I N 111111 47 48 N 11141111111 of umor K 1 7 4 C ll 1 1 sxl xv St 47 Ill -A A' 1111, IIIIIP1 11111 1 ,QR Q 'X loollmxu 46 IS Lt 1 45 D1 1m1t1g Llulw 46 47 3! 1 XVIII lf111lf11 I 1411 IQ!! fu 77 .ix :S PO ....4-nv! fm Ain, -RW' 'QF' 1' x 'ra-Mgr ll l 1 P11111 l IAN BA BARISARX ljANlS ARI SMH I Mom Nl WILSON Z SARA WIIIIS I ul llsurrfavla XHYI ll lm! a lunlllvr ul plaza flu: uorld uoulll l TALISMAN Smff 47 48 lum Club 46 47 Glu. Ll 4445464HQlb4S VIRQII Wlllls I r l l a yolll guull 1 on otblll 47 48 4 47 Ll Mmll Womfu ll Hang lormu' Can lull Llll flu :af and lln u Q ln ml Eur l Nl Wooly Bul a 10113 gnml zllou ulnn fl llllllll In Ilal 46 47 48 fVlCC ruldlnt 46 47 lootblll 46 47 48 Ll l W oolm Drml uorry ll mal fluff u rmlll Rfxllll WRIK lll Il 4 ll loo vlwrl In urrrrl C lub Blslcctblll 44 45 46 47 48 Alllud Youth 47 48 Blology Club 46 47 ' S E N l O R S G "f lfo If " ' . 1 ppl' . s.u', " ' f " 1 ' ' Iv." l AClb'-' A 4 N " "0 .7l',.' ' ' 1' flll L" 4 ' A" ' , - , , 1 - . , . ' lo 4 - 4 lu la A. 6- -48. ,f A N 4' . ' '. ' " " ,' ' , . 'n'f1'l' I 'Q , 1f'f'- ' Q' 1 4 lf. lf. A. ,A l" A 4 ' Q-. -, ' -- Q fx "NUI hm xvrimlx, xml frm gay, A ,.,, If. lf. A. ' -'A -' " -I' - ' -' jg I R s I I A 'I ff l V: - ,lm U 4 - Q ,Ln , Q Q X 4 1 K , , GM' 2 :Q ff J 7 ,bqbl Z A 4-H Club '44-'45-'46-'47-'48g Glue I '45-'46g R V is J , 1 Q A Q l in , -l -v - y Q - ' 1 -l G ,X fl K 'A - , -, . fl f N l Vr " Vvs: Bl-."'l'l' KI X. Rl-KII-QLD li ,. V "ll 4 8 wr r '1 ,J W is Q Q 1 ff Siww' ,gg SN X 3. 'R ff! -v3q.l.,g.n 7 XRII tl ax M Nl N111 un VN 1 l'nmu1 Xl xm Nmuus lxc 1 1 XRN llxkl s w t 4 gg fault N50-f :kv vI I 3 Cru-lil! CIQI5' CLASS t 11x I9-IH I 1gt11I111 s1111o1s 111 1s1l11s o11I11111 111 1 1 1 1 111 s 11 l11lI1L,ILLI 11t11l1 1111I 111,r t OnI1 tbout 0111 I111n1Ir1d 1 11l bt OLILZII tI1s1 ts LIIL 1111I 1,11o1I t11111s 111111I1i1111I' 1111, 1 11t Illl 8111111111 1 I V1 1 Ill 111 111111111 11111 11st l11g11111 1, 1 1 I 1 1, 1 kl1 1 11 tx 1 1 L, 1 1 1 1 l11111L, 111 1l1tI Ut 111 1 1 IIIIIIQLIIIIK 1 111 UL 11111 111 llg ol '11111 A11 111 1 s 111 111 X 1 1111111 1 I11111 1 XXL Q 1 111I 11o11111I ll 1 1 1 11h 111 t1l1 11rs s1l1I NN 1I I1 1,1111 11tt11 us on tI1 111 1 sI1oo11l LIN o11t to 11111 1111 1111111 11111o1 H LIIIIIIN XXL 11111 tl1111l11111, This LLILILIIIOII 111111 ss is Ll A t 1 X11 I111 NK I1lllL1I IIIIOLIQII Sk 1ool tl11y 11 on t 11o11 NN 11t 111 111111111 501' 111 111 f111111l' 1 sI1o1I1 11I1111 '1 11l t11111 1 C 11111111 1111 111111 1 1 1 1 1 1 lk 11 t o 11 11111 1 I1 LL 111111 Q 1 1 1 11 'N 1 C111 ll 1 V118 tI11 111xt s 11111 o t1c 101111 1111 out XL IL 111111 ILQ 111 1 IL H111 to xkk 5 ll1L 1 so1111 1 11111 II o 1 1111 1 811111111119 llk tlnIL WL 111 SLIIIILILIII X got OX LIHIOI 1 1 111111 11 1111 11, IIWULII IIl1,II S1l111ol 1 111I IDI 11 1 o us I11lp tl1111I1111g 1 011 L LI K XS L 1 1 111111111 tl s 11 tl11 511111 s Ik tI1111 t11o 1 1 LIL 111 1 111111 w 111t11 XX 1 NX 111 111 LI t 111111 I71 I I1 11111 t11l11tI11111, st W1 111111111 1111111111t11I 111th Xlixs I1I1 l31II1 10 111ll l ll L 1 LSLIILL 7 11 X11 1111111 ll 1 1 11 11111111 1 1 11 U1 tI11 1:1 Il v 1 111111111 1 Wllkll 111 I11111111 11111ors 111 111I1o11111I 1 good 11t1111l111 of1111111t1 sttl1l111ts XI 1 I1It N11 11111 1.,1tt111g 111 tl11 11o1I1I but 111 Il I1 t 1111t1 ILIA 1 1 II 0111 111or1 1t111' tt 1 1 1 1 11111 out on tI11 111111 1l 1111 IIOI 1 1 11111 1 11 IILILK tl11 nigh o 1 11111 It V118 Ill t IS 111 I111I PIIIIIILL 1 lo11l1 11111111 ff Z I g ff' D u-lu 'I 1, .11 f 294 -ffl c"v:.r'Ii.f Y 7u7 4 ff 1 5 'V,oB.r 5 i HISTORY 31 11 III 11111 1 1 b 1111 tI11 Io1 I 1I1p11t111111t LOLIILIII t I11111 out 1l111s1 box 111111111 111111112 T111 111 I1 t 1 1m 1111 11111 111112 1111111 111110111 11 ho 1tt1111I11l 111II 111111111h11 tl11 SPLQIILLIIII 11o111tt1 Iylllkk o111111I I11 K1 1111 o1111r Co11111Il It 1 tl1 1I11111x of 1 11 o111I11 111111111g' II1Io11 11111 51111111 1111 I111 b1g1111 111 11111 1111111 111111 111 gl 1 II1 1 110 not 1 11111 ll 1 111 s II Sou C11111 ll LL 1, 111 1 1111 1 ot LLLIIL 1 1 11 Illtlllgl 111 11111 10111 Miss Itll B1Il1 V118 1111111 1111 1 is 1 tl I 1 11 tk 1 SL 1oo 111111 t 1111 1 t 11 A1 I1 I1111 IL 1 1 1 11111 1111 I Ik 71 IL 1oo111 NX IS ll1 111111 1t1o11 I5t,fOIL C l111st1111s X 1 111 PIOLILI to 111 thlt tI11 RKLILIUOII C1111 s 111I11 1 o IMS 11111 tl1ou 1 111 1I 1 1 11111 I5LfllIL it 1o11I1I I11 111111 t11111t A1l1111111st11t111 COLIIILII 111t1 Nh tl11 1ot11111Io1 V11 hope it 111Il I11 1011t1111111I A lor of thingi I11p1111111I 11I11l1 111 11111 S11110rs 1 Iost 1 1111111l111 of 5,00tI t111I111s hut 1 1111 111 got 1I111ost t11111 IS 1111111 sgootl 11111 111111 IIo111 1 111I11t 1111r IIILITI out 1 1 t11 ot1 is 1 t1n1 t to 1 t o11tst1111I1111 t11 IUIIILI 1111I tI11 foothtl tc1111I Al 111 1 1 1 1, TI11 tk 111111 9 out of 10 21111 1 1111I 111111 1 t1111I11 sI1o111 1 1111 '1 1 llll 1111os 1111 11111 VII 1111111b11 tl11 I1111l 1111t1111I11I1 lot 1tsl1s1 o11tst1111I1111g KL t11 LL o IDIII SIIIQQLL to ll 111111 I1 8111111111 1 X11 1111 t possih y LINL tl11 1111 11111111 1111 11111t11 s N N B11 1 1111I lm XXOINILIILII Io0tl11I s11111t' 1 XXL I111I 1 Bkll 111111 11111 1 1111 s1111o1 1 111t11111t11I X1 LILII t I 11111 1111111 11r1 s Sl 1 1 111 t111 niglt Il 11 is 1I 1t11 11111111 1111 IINL othci '1 s 1o111pos11I I111 101111 11 11111, 1 1 YL h11I 1 11o111I11f11I Il 1 91L1'1,1 Moon I 1 S ,X N ' n sq N- IE rof I1 +2'E7. 'Sg- 1' F 1 . ' ff ' ' 1 .1 I 1 - 1 . , I1 Serv' ' I1 'I T 'Q 6' , 7 4' ,,", if I I1 1' tg 9 In I'.' 1'c.11' of .' wc "1i1 ""l ' F" 11 I 11.1r 1' ' .1 01Iit 11.1 '1I0l1- Ut "'1 ' '-II II"' 1111 I " 1' '1" 1111' p.1ft 'lcv' 1'1'111': 'itI1 ' 1' ' ' ' ' ' ""- -' I 1' ' 'I ' 1 "j C . 1' A ' ' I I 1 . 1. I I1 1 ' ' 11" ' "11'1'- QIIICI tI1irt1' of LIS I1.11" s111'1'i1'c1l thu l1.1' .ttlc ' ' . ' ' " " ' " " 1 ' - ' tI1r 1':' 1'1'.t of tort " . ' ' "S'II ' ' . "," pcrf ' ' 1' Ifl'11' 'II1' A I ' I ' . I I II ' I ' . 1'.1s c 'i xi A ' 'flll l.1't us turn the .1'1" luck to 1I. '. .I ' 'rr ' I Of-I9,7. 1 -"11,4'1'-if-' '1-- in any " " " -'-, .1 -, -- 1 -- tI1' 11' '.1 '1' 11111r11'1' tl11o111'h 'lcv' I1111 1'1'.1 ol' I11'.' ' I1 ', 1' 111.11 Mis' I1I11 -ll- ' LIILI hc I'.lI'l1.I11'. Anl 11"tI11111t I1llL'II fC.lI' vt' 'A 1' ' 11111- t1'.1'I' 11 i 'I'iI'to11. I1111 '11 I7 1gI.1' 1 1' tI1 " '1gi.1 1li' ' , I'1I s.11' 11'1' 1'11t1'r1'1I tl1.1t 1I.11' 11'itl1 ll' I 111-1 Cf lI"'1'. Mr. l'flIis .g'.1' lux 1' 11' I Alnncu 1111I l1"l.l "4 'I' "l'1'. '. '.' '.'1' 1" ft.'. M jl " "". ' . ' ' '1 lS,I5Cl.1-l1'g ' II1 '1LQ, V- , 1'1- 'I 10' 1 ll '- ,,11', 11'qi 1 "" gI.1I tI1.1r Mr. Ell' 11'.1s 1111 1111' 1 11I1c 1I.1-" . ' I o 1' Iir I four 1'c.11'y 1f J ' ool. O ' Icr I11 m11I. I . C Im III III .Il - 1 ' Ilivlzi Th- fl I I11 1'I I 11' I ' ' 11-1 1 . 'I1. ' ' ' " ' 1' ' to 111.1I'1' Ll ILIIICIIFUOIII .IIIQI . la I ' 1111. I ' l.1 I M ..,. . ,.., ' .' ,1" ' , .1 ' 1 .-- . 4 ,I .- ' , ., Z nc.: .1 "11cI1! I'1" " . '1' ' ' ' 1 this l I Q V 1 . .1 I--1 , - I '11 --1. I.-lg -111." ig. V"' . III ' cg ' " XVU- " 111isi11A1 '1 ' . It 11x11 . I " ' ' 11' VIII U I' VIII' In the WM I. I' . . gh .V . Q, . - it 1'1 I I1' 11' 'L'l'.lI ". 1 ' " ' - .l11'1l. I'L'LIIll' 111 11'cr1' '. 11'1I 111 1 . 1 I "' r111- .1111'1'." Mr. Alton lillis 11'.1s thc COI11l11.1l1LICl'-IULII hc 1701- thc fi,-51 tinjc At '11 I-1, S. we 01-gkmiyycd A mln' I.1.'tc1I .1 '1'.11'. N1, 11'c I'I ' 1I .111'.11' 'ith St 1- ' 1 -1 j -' Nl 1 -I H111 111 I' . 'I'l1' .1r 1'I '.1ll'1I Iii . .Ir:. Q 'I '.11 - - 1- -, "- ' -' - - ' ' . - .'11'.I"' I I I 'l'I1 I ' "urs 1 - - 11'1" r1'11II1' A ' I"I "tI toil. 'I'I '1' "'I l"'1 -' I, I I I I I' I 11s 1 l1" 3 ' I'f'A1Ii111'--1Io 't 1' 1 agree, I1 .1 1' XV' - , 1. 1. , H .. lm vc I' I "1 ' I'l1' I ' Ici. 151' I "" ' I. I : I' 4' '1'r ' ' lligl 1 11- . 1 11 1, 1 l XV- Of g1II tl1' 11111111' li ys l1.1t ok WILICC 11'o arc 1'11 I 1 , for tl ' Iifq f 5, ' ' " A nb ,t 5- I .'-I ' - 4 ' -I 4 - I tl1' l'k'.lLII'llI two 11' '1'l': of torture 11'1' 11'o11I1I 111 'i1u II4iI't1 c.11111'-out to IU-VI1 UI WV .'-'IWW 5 ' '-Im .ts Ll 11'-I'o111i11g gil-th' I.II1'l ti tl ' '111' ' 'I XV- II I 4 I' I ' 5 Hhni-I A1 I 13' ' 11'1'1'I1g 1'1'1'1' "'t1 'mrfc . c 111- -f '- ' A-mu I ' I i I 1 -'Y ' ' 'I VU' 1 " 'I. "' "" 1Ir1's"l in 1'1'1'1'1' 111111I1' .IIILI stjvlu ' " ' 4 I 1 - ' I' 1 ' ,' A 'i -' If 9 H I . 1'1' " llltlllgll ol., II' .1 1 'Is 1. is . i 4' J tits. I'-II"I I ' OI. IIS 1111 I ' fi 'I I I - IU' -I 4. . 'I Y - n U "IX 'I' ' f ' " ' ISL ll." "' '. ' I I'. " ' "' ' I' ' ' ' ' '7 I' o11t ' 'z I'-'." Q' '1 " A1g'I 'or 1Ir. .'I'1' tI1.1 11'1' co Il t1'II ol hcr 11"q' " I1' l1"- "Ilf I 1 , ' -1 . U I' ' --" "I '. ' Sh' I1'1 5 in ' : '.'1,I1t I I .111I . " ' 1.1tI1. Iio' the Iirxt timu .1t 'I'. I'I. S. " . 1 '4 ity , , R ' '. 'I'11" '-six s1'11ior girls . I ' ' b11's I ' -I 7 ,V I' I ' I -1 1. ' "'1. ' . V" III ' 1'u.1li',1' I ' 1 1' 'tty . 'I I I' ' 1 ' V' I' "4' -'I I -' girl' or I1.1111I 1111' I1o1" '- I1.11I 1111til Ig' 't"1 . "P ' " "I-'I ' 'ICI I"'0P- 111--I Hill -1- -1 -- . 1 -1'rl' Th. 'Gill' 11'1' 'c. Il ' - . 1. lor- .. . , H V ,A 1 1 51-1' -.11'.1i.-. -1 -1 - j rilf 1111- S I I' 'I' 5'-'H ' ' 'II' I. " . . 'l,1 "j11'I' -.' . NCXXX ff' ff-f 2,1 EEE'-TI! 'Ilt su11 I5 sl11111 ' br1gI1tly tlow I1 o11 tht t1ty of 'IlfIOI1 11111 tl1t slty SLFIPLYS 1111I1t 1 bt1ut1fuI p1tturt ILQIIIISC tht blut sk As wt thmb 1 Ilnght of sturs to tl1t 11111ors othtt, wt wontltr wh1t LIIIIILICS wt w1ll hntl on tour of tht t1ty wlth tI1t mlyor of T1ft011 ls qtutlt 'Iht rtttpt1on1st II tl1t tltsk s1111lts br1ghtl1 1 1 1sIt to stt tI1t 1111yfor Wt look lgun 111tI rttotqnut M1fy Cmff formtr ttI1tor of TIII TAIISMAN mtl now 111 tIht1tnt sttrttlry Wt 1rt told th1t thc 1111yor IS II1, so wt tnttr mtl hntl A1111 Morr1s bth1n1l 1 I1rgt 1111I1o1,1ny1 tltsk p1Ittl lngh w1tl1 PIPLFS Yts, sl1t I5 M1yor MOFYISI Wt stlrt out on our totlr ln l1tr bhtk l1111ous111t dr11t11 I11 htr LIIIUITLUF, H1r1y Conntll A 11t r11It through tl1t st1ttts, wt nott lllllly th1nvts X m1r 1It Junlthng on tl1t '1t t 1tts 1 II IICLIIYIOII 1ts tl1t 1111111 1,1111 7111111 A1111 ttlls B1 tlwm IJINIS IS tl1t ow ntr 111tI tthtor Ht lTllllILtI IN 1r1,1t I 1lI111 you know Ont of tht 7111111 bwgtst ft1turcs 1s tI1t SXDCIILAIILCI tolumn 11 r1tttn bv I1t 1 I K1111, Sht 1 tht XNOI'ILIfllT1OLlS IOUYHIISI 11 10 put NV1Ittr W111tI1tII out of busmtss Tlmt T11111 LIIILI' tItl11try boy IS ButI1l1 Wlutltlon, 111111 p11t11tts tI1t trombont If mght Atross tht strttt IS tl1t Souths IIFLLSI LIOIIHIUS stort, ownttl b1 I51l1b1 Illtltson 11ts tI11t on tl1t 111r11utt of 1 1t111t1 t t1ttr7 wt sutltltnly ISICLCI Our 1tttnt1o11 111s tIr1w11 by tht wortls, C1tnt S1111th o11 Mon1l11 11tI Iutstlly o11ly 11t 1111 tsp 1111s TL I1tW ltlttl, L by oytt W1tst111 llltl oyt Wh1tt S1 ttls buuth I5 st1rrmg 111 Cyont W1tl1 tht Tor111tlo ntxt wttlt Ht W I Mllllli, mtl I71rrtll Dormmty' 1rt lt11l111t, Hollywtttl st1rs Ilollvwttd toultln t do w1tl1o11t IooIts hkt tht11s SYIYII Isttps houst for IJIXTLII 111 Holly wttd Cmnt W1tI1 tht Io1111tlo by tht V1 IV CLASS PRGPHECY 1 t1t1n1 1 s It Ixlt 1 111 It f1111ous ILIIIIOI Ill S 1try IYICLILQUIIQ 11t1tm111tt w 111 IS th1t bClLlIlfUI st1ptrr111rIt1t Ll t1t1t Pllllf IS Tommy S1111tI1s mtl II1II1 Kmgs 11111ItI ICITUNKIILCI Quptn NI1rlstt LX po t t tt r 1 1 s 11111 ll1ll s1t t1111t111uts Wlllt s11 NL ,1 for 111 ACCJITIIL I1119 t gtt out mtl to 111to tl1t 111t, s11 t t IL 11 11,1 s 11 'ltttttl by Bttty t1nI311htltl 11111111 Iithmtl It so1I1 fou11t1111 wt stt I 1111Ist1 Potts IItr111111 81111111111 111t I11 Iogut bus1Iv IUIXIIIQ CIIIIIIXS 1111l CIISIIIINN out 1tt trt1111 11t wt t 111 o11 Aton t 1 ILIS I 1I11 111t 11tI 11111111 Q111111so11 1111111 st 11 1111, 1 11y IS 1111 ttl IHIIILLI IUIIIOI 1f Il ll I 00 full Ill S11 I 1 1 1111111 1 1111 NK IIIS 1t1s 1 t t 1 tb1lI tolth I1 t 1 Ill 11 1 II Illllly 91111pso11 IS IIL LOILII II 111 UIIIXLISIIX 1 TlfllJl1 1 11 1t11s IIXLISICN of I1fto113 1 t 1111111 1 y s tln t 1 ow 3 M11 IIIL t o1111t1 I 111tt I s 1S,Ll IS It TILSILC Ittly Ill tll rs 11 ll s t1t 1111 ILICIL II1y111 tllrttts tl1t tltt LILII7 IWIIX C o11111 IX 1ss1stttl by llllllfl X1tI1t1s t111tl1ts tht 1,11Is b1slsttb1ll tt1111 About tl11t t1111t NIOHIOL Ilulty tomts 111 W11t tlots ht tlo now? 11t 1slt I IS t1t woxltl f1111ous 11th1ttt1 IL 11111 IIFIL xll1Q XL otly st t 111t1 111 1 1 U I IIIYOIS L II 111 vs ntl 1 1t I IX 1r Iou stt tht POPLIIIIIOII IS 1111111111, SOLIIIIXS 111l 1 1111 ss s AIl1111y IL w t tt I111I11ns It l'lIlSSl0l'llllLS 7r11111 1t1 1 111 t 1 IICISOII 111tl IIOFIS SPFICIILX, n1ust bt 1111 tot1111,t11t1s tt b111t suth 1 XNIILILFII s 1 1trt to111ts 1 IL INtIso11 su111os1 11111 I111t stt11 1111 pltttnt 1111n1 t1111ts 1111 l11lL,lllI1t toxtls t 1 t IJ111 '1I1rt Stt 111, Iilll IS1111s11 111 11 111t I'1tttrso11 11t IOXKLIS 111o1ltls Il1t1 tl 1ts1q11t1s llt Autl1t1 I511f1tlt'l Intl C 111tht11 WNIILI 1 K ' It xl CUIIQQI tw IIIILICCS I1ttr I1l11 IN11111s 11111 s ut1 11r1s tomt ll1 A1111 111Io1111s t Iby 1roth1 Ttuntr ll1LI ll 1 t 1111111111., III 1 111 s 11 51 ll 1 71' 'I X x X S IS . l'. I 1, lest-Jcllcr by' C7II'- ' 'IiI'gIl", tl ' K1 ' ,,.l.I' ', '. . ,, I I ,,I I I 1 . Ill '. XTX, ' J " A ' ' ' " " o1"' l"'?" , " ' ' '. " 1'. " .' 'I'h'I' follow' tht' Ii 'y' tI1.1 "I'I1c 'ISYOINC is 1I1'.1y'f " ngf I'111 I'Sly'," Il ' ' ' '51 " " . '. I' 1" j'1 111111 I5.lrI1t'Itl's No. I 11' 1 I1 ' - .1ttr.1t'ti1'c tl' I' . 11'c o11 th' sit' of rl ' III W"g'lt'. N . l, .1111I .11'c II jtfgj II-.. I . , I. , I , ll. L' ' 'T' C ' '. . WII 'I' '- .1rQ Ir' lilllg 1' 11' I7'l',".', lol ' Stt ' .1 II' I' .' y ' ' ' 1' ll' I' 11. . . . . . "Boll 1 - "c '. ' 1 ' 1 ' 11 fl I'I111' IIt IS thc Iy'c.11' l9c11IIA.U. II1- 3 I ' 111: II- I I - fm II, .,N. I-IH X , -.I "lt ix II I I I I I I II . .I I I I I ' I sail tl1.1t '1"rI' foo . ' 4 ' '1 tht' '0llllIl" ' II w's ' I I 'I I I II I. . " 1f ' -it ILISIIIK XVOII LI 14311110 111 tht' 1.1st I1't't' 4? ' 4 - I ' 5 4' 4 " 1 "Wl1', '03, di ' yot lin '. Mrs. ' 1ct', l ' ' ' i ' tl1-f- " iLl"' ..1:ti1j","tl-14"I'11t. S- ' ' HI I' ' ' '1 - I ' 1 ' I 1 I OI' S' Ll 5, by' the '.1y', is If glith t'. 'I1c1', . I I'I ' ' " ' l 1 ' 'AI . '. "" -' '11 ' ,' ' 'g - g' -, S V' 3 ' 'I' .I l"" ' ' 's -5 1' ' L 'Q 1 " 'lg '. ' '." ItaIII I. I ' I ' flygl .lt r. ' ' 11 ' ..l Q I I V y I I I I U . II .III I. I I-III- ' ' I11.Il" I 'I'y'-'I'y' tht- city' of 11 " 111iIIio11 tI1.1t it iw "TIL 'J ' 1' ' " V," ' J LIS- t I. '. It'.- '1' '11 l'1,g" tl .1 'lnftt 11. In I'.1t't, it l1.1s " gl " 4 " ' ' ' 1 ' ' . ' . f 11' 1 11' 'I'I1'y'.11'cIf"c Ktlly. I't'3qgy' lI.ll'li5, M.11'y' I. 5. ' , 4' '. ' ' " " C"II.', .1 AI.cIs'- ".I'l1 . .I I- 'I I Ihr -,I . C , - I 4 11. KI. 'I r III I I II II I I I I I" ' ' ,II I' ' ' I , , "I, As . 111.1ttc1' of f.1ct, wc I. '- thrtc 11'11 ItlIl.ll'I'J 111 I . ' I .I Q II II, . ', 11'I1"h Is 1111 ' .1 junygl- 111I1.1I11t'I only' Ivy' I g 1 I I I II 1 I 1 Tl- 1 . . 11. 'Nl'll. , 1-.11 ' ,I U' "' ' ' " ' ' ' 1' ' f' 1 '1 '- 5 1 1 " ' cis.. . .' . ' ' "1v11 1 -11 -.f 11.11 1111 OI- "' i Bl" ' I A ,1 - y I V V I V I .L .I I . 1 I I AI S11-, I'l0'll1' . 1t'ls, 1'. icl 1' 'rli I', I1' " . 11, ,. II .1 III111 ' . 1" I " -'1- I-611, 'gl' ' A " I" 'S t',' ' t' " .I . ' 'l' I"I'A1ZICl', Hil I.1 I'I.1II, M.ll'3.'.ll'CI Clgllllllfll, .lllll I. 'l": ' 1 .' 1 I ' '. 1" 1 I... ' IM ,- I A . '-, 1, .A-IQ Af-111' .- 1. 1 '--',f-11-1-"rua-.f , I.I - ' 1' 'I'. II. S." .1111I I, I'I1 ' ' " . ' ' ' '111t' ' . ,' NI If -. I . ' tl1.1 I.1 f, D1 I' ' ', Q S. '.1l Cl.1s1111 .1r' , . I ' 1 . ' . " - I I' . 11' I 1' I j. UII MXI ' II 111t'. I3.1I I' .1111I S. -.111 I.11'c 52 s N L N UNK Skk N ll Q 1 N gn mon x num n m Lk l L SUOII L nun IU x us Us swu. Q mm- uw 1 1 I L M K UN I gIIlflLLI1l m mx N k f n ol, lm Buy NX a k HUM l, L ,I X L LS L Llllll X'Nlm,1 LL L Ll x 1 tn uutsm x md dmumulx 1 IN K. ll1lLIkSll Q S' kll Suns l k no Ixlnun In 4 an 1 L sms 1 N W X H M 5 IL L, ISIIQ UOKIKIIIX ll mm X ,ml ll ,HH , A Plukm 1 In 1 ll 111 xx uhm 1 L1 N ml L M Vs s I1 1 4 ru Ht wlss PLIIIIX msv I1 I L INSINIIL l1l Nl ' s L L NlpLlXlSl ,Q U N U 1 blltxl ll u lu Is Lfhklkl L K Ol 0 S L L 1 N Q 111 W m l L ., s l um l lllllllll L ll sim xg L s xx N, INLI X -' Q lx 11 IL llL sn sS s 1 xl U 1 L w 1 un taxon 1 ilu sun k U1 k Lk un us L u ml 1 NW s lk sid s lows I Q L I AXLIS l 1 W I11 mu u I1 UINII1 m Q I n 1 K K UK5 I L 51 K UN LII N an I ul L 1 N n H1 ll 1 1 K N A LIL nom un L 1 s x ns lw Lllllllllg klllIlllX 1 sulnf' s us xxn LX IX v gs lm Cum L mx X lions 0 N 1 , lixs wp' s - mm Q su 'll X mx 1 x I 35 L L tl LL ' I 0 R I Km L stu! L 1 Room olllklll s 1 1 0 X QLL W 1 1 n ox I umslu mn 1 x lllgllls, 0 Illia KI ., I s 1 ou' 1 I nln s s x ll 1 " 11' L fllll Q L L s I1 llI1 1111 g I m INQ l U S ll1Ul k ' I lxk Ik 1 L 1 nu I I ULIISI ot ll Nlllls Cl X 1 lllLl1ll0I1 I0 Bow IL tl fllllklll x ss 1 ummm ' L L X s 11 1 0 U0 s sun I 1.1 x LX K g K ,U L L, K kk s L lms Lss nl Xls o un gs lllll IMI an mln SOL "U us XX I ss s us U L 4 K mul s Sl L L LL 1 L L L- W W I nth Q sn QL nys 5 Illlllllkl L 1 Lt 1 x XXUIIKLI 4. 1 ,I , W'I"' U vans ll 5 H glllnlll L xy k M X I ' K k k U L umm -' m norm num, 1 xxx n wi x XX ilu L I11 XX U 53 iilmllx' ,ignul .1 truck- .l:'l"CiI1f' not to tiglu "r .my-1 ly' Ciuxxlld Cllmilds. I1 lms .1 Illkiill sl. ion un llm- lmlpl Y'rit'l .mv Tlw' .irq lmtlm cm " 'cd 102 d fl mr. U ' , Q mlm iUOI'IN.lIl, c,I1.ll'lL's Clcxxlld. C 4 ll1l'U vlx llmc QI 'ii' luiy Nl'lf 'H hum' m 'I M thc mc' -'Jn UN' m.1' M " lnlwl V, wc xmlicc ilu' lViI1J lwlflmvl liillx' .lf-- is slum' -1 '-1112 Xllku , pk-IQ ML-If 1 lu- Willis, . 1 .llsiv "1-1 imi, XV' l"'f- L lun" llxc . csl'vci.1llv sinus wc v.mt -md df' d"li Qlffk. lk- W 'fl -IIN. W 5" 'Doll' 07. llfis NUV"'iNm3 O' I ' 'xl'-'U 5l'l1c lulwlvi' is iillud xxill1il11po1'1.ml . ' ' ' flmcd .lrc or' ' Ant' sights. A ritly tourist nl, WI., h, fum JH NWI. llk, , VH' Q flu, is :wrvi bv MMV kl.m- nlcnl' . mlscs up Imam of th: ill. millimmircx IJNIU, ln Ki' ' Vlm AIQCHI4 ilu. lose: fn. 'ini' llll .N "cl, A1 " 'c c'in.1ryl Pivml, nmfnfl ,us "An gp- VI" liillsy Uv! to will Ur. XVQUJ. its hold, isalsu. c '. i un. Numtyl :,mW1N' Cxpccitlllx, in Cl .Chl wg PM , in A5 H thu .nt-I ck , lhkiiml' An NHS UN .lvl 'ilu' mi ls .mal dhmumis of llll' fn-1 '1' that its lI'.l1A L1.lH', umfcr th' uxp'rl 'I " '-'41'Il l A 1 ' ui' 8.1131 XVillis .xml lfmog um' XY'ilsm1. is t..ll11UllS .IH vcr WVU V-lm U1 VN! ills' I'-MH Nl-llbilll. llh fl , N0 ilk. U, 'L-1 Sill-s fm- , . '-H1-Y. xx- bond om' uf lllc Zu 11-U-Val r , XX'lli'Il .1l" n run lw licttx' Cflwlfs, liufu lfxums, .ml lil' .lg-mlm Sm lm' lwiylu light of .1 C.lI'IliY.ll .lrllxlct llll' 'l'.lWICl', .md loom in nhk. l Hmr, The . cur .Ill 'x ion. SLI1 "ling tlmx x'- max' find som' of mr rf llmc station is thy dclwungir Il.1rl,m XVl1i11L-11, fl for -'qI.lssn1.1lcs IIICIAC, vu ,ul Jlll Lf'.l4I. 'I'l ' 'l' 'l- is .1 Liu-d lw CIl1.1rlullm Sc.1'l wo, TIM- pr gl',1I1 lm I-IIVI' iS VOX' IUIP5- XV-H" R I ' Nl 'high Ill' .1i1' is "Inf 'l1'I.lIiUl1, l'l'.xsc," wlwsc m.1stc1' uf wc Iuxlr mln- voi'- of AI I7 'lun. llc is llw lx 'l'cr ccr'n :mics is Tnmmv S U. Tho lWO.ll'Li of ', 'rl f-01' Um' uf I ' 'A rl ' - is :mule up of PilIl11.lI1 l3.11'f'uld, qlun- c1.llllI'L'II, '.ll In V - l lk VCl'l1.l lfnvc lftrlc, .mf l5.11'l .1111 I'u.11' nn. "Cf -' N" I" Xvdd xv ' ' 'mp' "lcd tmm dukf vlvl1k'il' l5l'.liIlN .ll'L' l'L'.i!IY un the .llk'l'I toni lu for lluv osx 1Xi1'lc.1, .md lllgi String NIJ ,-Will nfusclcs ui luwn-I ummm A 1 ,l-lm. XV, -l 1 Qu Ami , ing, Al-'I' 'lug 'N""'l"'hT" "uS'.UIli-hmlllll pt 'I .iUllAU.' Lila' shox' for .lwllilu .md lllun nifivlu lu to In IIIIL' lu soc llmc must . 1. nn-4 .mi t.1sc1n.1L1ng' smjlu III l'.ns 'fm ,R vlhw, th, HM I. hm. imt 'cg ' ,. '1 "Y" ,I4llCl I, u,, hc lm i' do ' .md ' ' wllispursuul1IiJc11li.1lly."l'lllui x'ullil1frcc. You scc, As wc UIIIUI' lltc luxlllliful Liimlv liglllcal rmmm, mlm-"'1Ac l'L'.llly MA 'llmm 17011.11 lun . 1 N' 'Sl' SU' ' Ilan-I ins' Urqlmusrxxl, lllu "Nh ' ' f .llsic H "I ii ill! lwg' 'll' its JIIHIIIH' llmm- 'ng, "'I'lm.1t's lim our .HICIIUU is C.1Ll"l11 mm' lv' thc .cl'1l.1xs XX IA I 'All U About thi' NL -Il POI? AM mic I ' ". -T x V V ' lui to .1 mblf, wc Jr' xx 'l'1m'l by Inmmv llxll, thc wlx .ll'C gust l7L't'llllllllg lllClI' l7l'L'.l lm .1l' ug .1'I. lim' mtl. ,. of L,m,UnOniCs Ut- lu mm. ' ' ' .1 lu ' , wg '.lI1ll lwlicu- our cycs, but hxmllx' 'c.l11c lll.Il wc do sou Ann XVcsm11. vL'I'l1.l Ciopcland, I3 L 'HM' Lxlslu mul m uurs is mmlllicd by nu' wld l"uqu, .md ISL-lu' l'rilql1,1rd in Q01 -til ' ' mcs I'if'11fl--, Hclcn l,.u1fm'd, 8.1111 lJ.lYiN, .Immun - Cflncr, sw' I' fr m ll vcs. Aft" W.llL'lIil1f' their s"L'c- -'IMI MIN' limi U H1 H611 .lllll gl llwil' l.s1 . 1L' 1.1cul.11' fmt. for .1 YI 'lu, wc w.mdcr owl' to th- LIIK' Ch-TI14-,L'd vw. Ilclcn, S.ll'.l, and .lO.ll1l1', A 'nur Ibn yxgp, wlrr- Yiuluup Rolwr un, llxq lin - . wr, -Lwu 1 ing cl1.1l11ps,.1rg l'C.lI'ill5.: l.1l'Iw f.1l11iIAcs4 'mrlll Im jusx pm In-r In-11,1 im, IAQ ' ,LIL 'l'l1ig i5 img c:L0.'jLi.l. Mary lnllisc is I'L'.ll'il1g lilllu foullmll sl. -"rs up- lm 'I fwlll' us, so wc go Lmxqllxl thu 'xil. H'.'i.ll'Q in Tifwlllll. v'ulc.1vc, lmwcvcr, wk-1 "I Mr, .md N1-s. Ray lutclm- X l I . I 1 , I in. just com I 5 in. R.1"s wiflc, ilu' fornmcr AIVIHI X, I4 ' 71 ' Lc,i,M S mln' I . Hx I llill, ms "Mi J X '. " of 1150, Sh' .md Rm' . ""'-u""'1"d C"""dA'l'1'd" Thu Wm-ld' ' S hmm' nm' lim- on xlwir mlmcuu fA.ll'I1I just outside mln- cilxi. mg: lm ' vim 'wc 'ml Ummm! Um thc H lt' A' ' nh gl'.lL'L'fLlHY d.1ncc uvcr the l7.lIll'70l11 Huong xv' Al'l1'il' clu 'I m'i,'lllw rs Al" U. 'l4il1ki.lH .md 'V4'UCC Illc l5U.lLllifllI cQlliI1iYL'I'C l7"lcr, llm- I' All K yfx HU.. wh 0 , thc bigk,L, .l Pmlml ,IA lt - ui the liluc Rozmm, smnding by .1 pmlud palm, ll"ng lim in ' .' nh. 101 -H 'Sl' "UU, L, ,I My- MVN Cwlimma l,,.t.MhlC, J. xml' Aft -' 1110 Cllmilds-V.1rn.uiuc Ju, nh- lights gm lim, "limi " CI.1r1' lm. qill. lwcxm 'Ic'I'l KYUVTIIOI' of 'fm' th' Wollvln ix' f""HCVL'd -N SAIHY 'lvl 'I "3 IIC N4. jlH.UlmAly- fL'.IIllI'L'Ll 'ml '13 col - fklI'XY.ll'Li for lmcr owning A ' . NV- gl, n" .ll our sxxztcll. Al-CII u'ulm'lx, .mf Hllm' ' Iwflllyv W' RAW- BW W'-' -111' wr lu limu to catch vm' II'.liI1. NV-: 'go our uf mln- ' "VL flmilds-.'XsLn1'i.1 just .ls thc lll'Ql1L'SlI'.l M14 ' 1 ll.1y Hy this limo il is gctfnk d.lI'li .mi .IH lll' Cilffs A' A Ai R' , ,mf In V' 'Mum' w'H'N"l'm'i MKII H411 Q .u'- ' int, mn. Wu Ax- .1 P.lI'lfCLll.lI'ly' tall thx L-IMS Ut 45' l1u'Ii' g mm far . ny. :Xu L-xll.ins than il is mlw lil ITN li. KIM. n' ' lmvlul, Hllqllk' C'l'ilds-.'Xslm'i.l," ow ki .ml .1n- Ill l I N l...'1 lil! H fa 9.5 vm! Il Qde-fry 150 N g f I Cluy Aultman leave my curly loeks to Bally Morton I Bally Allen leave my many A s to Bally Tuttle I Robbae Abbot leave my 'great mterest an hnelash to C laarles Iarker I Monroe Baaley leaye my reputataon as a ladaes man to C,oy Butler I Blly K Q., leaye na tatle f uaetest Boy to Sonny Hamalton We Pattman Barheld Max Bruce and C,harles C erald leave our lone, legs to Ernest Selph I Dorothv Bruce leave my heaght to Clarace Moye I Ruby Branson leave my quaet ways to Lala Lee HuelL,ans an the hope that she wall use them We Myra Caraee Brewer and Appadme Brevyer leaye our loye for Abac to Ioyee Heath I Sharon Beard leaye my last name which I got from Bally Maxon to Hallman Hasty I Donald Barnes leaye my cheerful smale to Charles Bereh I Betty Baaheld leave my fun at Wraghts to Paaalane olley We Audrey Barheld Iamoyeene Walson and Incl Lauthen leaye our loud voaccs to Pattsy Patton yaho as sanaply never heard almost I Mary Conavyay lease my grades an shorthand to Nell Pearman We Bobbae Coneer and Barbara Dayas lease our eaeelang, symptoms to Marlon Norman I Iaekae Loneer leaye my many boy fraends to anyone who ean handle em I Harry C,onnell leave my tall dark and hand sonaeness to Roy Walker I uanata Cook leaye my pretty blue eyes to Caery aase Smath I Xerna Copeland lease my loye for the tenth erade to Iouasc Roberson K LAST WILL A D TESTAMENT We Margaret C,authen Serenah Huehes Halda Hall and Verna I'ae Lattle leave our exeellent 3,1 aeles to Wallene Butler I Sarah C,ason lease my ardent aelmarataon for Syyampwater to Emaly Saunders une antrell ye n free es 1 o ee Whaddon I Caerald C,h1lds lease my abalaty to make faees to Bubber Allen I Florane Danael lease my loye for laorses Of an the hope that he wall Suffer I Sara Davis leaye my bas, broysn eyes to Iya Grantham I Al Durden fDurangoj leaye my abahtv stay on the sade of the layy to Monroe Cxaar our bag mouths to Coy Whatranetoaa We Mary Tom Donaldson Jean Iwdson Dorothy Turner and Eunace Iastanger leave our euryes to Ulva lean McAllaster I Bobby Dackson lease my name on almost eyery d an T I-I S I Guaneyere Decker lease my pep to Betty lean Allen I Rufus Evans lease my may mth Qarls to Chap Turk I ulaa Iac Iranks leaye my vyeeldanye, mareh to oanne Sampson We Wynelle Irazaer Margaret Ioyyler and Nell Pearman leave our basketball suats to une C :bbs We Charlotte Scarboro Doras Spradley Mary Grace Walker and ackae Tavlor leaye our syyeet dasposataons to Dorothy Grafhn WC Mareac Iallan and Baldwan Dayas lease our gloraous fraendshap to Sylvaa Tucker and Bally Ye arty We Mary Goff Betty Moore and Vaolettc Robe: ,,,-- .. ' N T 'S I , Q A . ' l , V V ,fn ,bf ' V V ' V - V A V s. y V ' . 9 1 H 5 V K 'V ' I . . ,' .' , 'V ' "' ' "A . i ' V V , ' ' ' V V - . . . l . 1 I u as ' Q ,. VV V Q s A 'A ' . v ' v x' ' I ' I s I VV V VV -Y ' x a 5 j V . I . .. w .L V, , 1- in I, J -c -, leer- VV' -VLVI-f VV .1 y-- V i V mV, .QV ,V ' .0 V , ak a' ' 1 I I Q I I ', V 1 ' , " ,a . ' ' 'V' V VV V VV to ,VA ' Vt V VVL V ' 1, - I I v , Is ' I ' ' . V ' V V 'y V V .V I V. , , . 1 1 ,. I 1, ' Q. V s. V 'V A- 'Z V ' . 'A ., l ' ' . V A V ' , . , ' ' ' . 4 to 'V 'V WV' ' I I ' I , . V C. - ' ..'. 'Q I' Y' 4 i' 1 V We, Darrell Dormaney' and Betty' Pratehard, leave VV u - ' , . ' V . 'A , V " ' V. 1 , ' ' V , . V I 7 I' Y V 'x 1. v . V V V V V , . V- ,V Vs 1 ' s ' . w - -y - s - , . .. , .e , . '. , ,. , v r l'-- v 1 r ' 'A , I V X V v AV IV K X ' ' esk' . . . V -V V 4 ' y V ' f V , V 4 V V I N1 , 1 I I e A y ' I ' I AL ' . l 7 o V V V V V, V V V V V V V , V , V V 1 K . A I 1' '. 3 ,V . K A nh, V, 'J 'Q :I 1 V V, V V. ' , Q. VH' Y .' . I. ' . . - '. ' V VV V V V ' . . V : V V V V 1 Q V 4 I 1 ' V ' V ' ' 1 V V - V V . A V '., A . ' 1 V V QI. Q , 4" ,"' I .e all . I - Q 1 '. . V . ' 'L 1 V ' x'., '." . .1 . 7 ' ' I Y 5. V I a V V, V V. V ' ' f ' -' , V V V 1 ' j. ' , . . . ', a V V. ' "- LAST WILL AND TESTAIVIE T son t ot trtlt 1tIm1r1t1o11 for Nr Lte to lltllllt I Wt Bttty C 1bbs Itmtttt Cyoodvym md I:un1tt Itrry ILINQ our frntndly d1spos1t1ons to L na Lfliltlwlll I ldnl C rulb ltayt my long tytllshts to .ln WIIFIIII Wt omnt Cnlmtr Htltn Ianford 1nd Bttty I Kllll., Itlyt our boy Irntnds to Mlftl .lrr Wt 1tk1t BFXIH Mlfy Clbbs Myfl I'I1II md I11t Kelly It1yt our bt1uty to I.1yeIIe Stont I C y II111 Itnt my toyntss 1round gnrs to Cul t I Wt Mnry IOUISL Holdtr 1nd Omt Pondtr lent our southtrn dr1yyIs to X1r3.,1I Ross Wt R1y Ilutthmson .1tk T.1IIty 1nd Iemm1t Xlvonutk Itnt our s1lt to ot lox and Ro trt XIILIIIDLI' IIN! II1II It.1yt ITIS y1br.1nt ptrsonlllty to Ixsptr Woodroof Itxyt Wkltgh mth ptopt o rrtll I Sonny llwykms It1yt my trumptt to Ralph Ctntry I luty lI.1rr1s ILINL my popul1r1ty to P1t Owtns Wt IITILS Iyty md Tommy Sm1th ltlvt our 1 1 ntt xtk t I Mlry mt tnkms Ittyt my thtmt song Hug 1 1 Ch1Ik to Irmtts Irttmm Wt Btrth1 johnson Sarah W 1II1s .md Almt XV1Iktr Itut our honor rolls 1n Izngllsh to M1r1t H1Il I Ollnt K1tkI1tI1ttr ILINL my plrkmy, sp.1tt 1n study h1II to Irllllx Sumntr I Arrtll Kttn It1yt my yoxtt to Buddy Grttnt I Bttty I Kms, It1yt my good personahty to Bttty tln Llyltt Wt Bllly C rttnt lmdsty Potts V1rg,1I WIIIIS 1nd II1rI1n Whntttn Itnvt our mustles to Royct jonts Wt Ann Morr1s Dr1m.1 MLMIIIID Sylvm Moort 1nd B.1rb1r:1 ltlrmm It1vt our good gradts to V1rg.,1n12 Ntwton Wt M1Idrtd Muon W1Iltnt Phllllph Bttty bum ntr Lthtltnt Ntwtll md Mlry Htltn Noblts ILINL our tood t1mts m sthool to all tht Iutkv jumors who havt anothtr ytar to go I atk Mtlton ICINL my m1ny tr1ps to Mrs M1tthtIIs d1tt1on1ry to T1Ilmnn I-Iutktba Wt W L M1rt1n md IJIULS Morrxs lt1vt our looks to any gumor boy vyho w1Il h1vt them I B1IIy Ntlson It.1vt my long I111r to Mtrylent M.1rth1nt I VtIm1 Nolm Itavt my Ioyt for m1tI1 to Ltotl I ranks I Bxby NOFFIS Itavt my t1tIt of MISS T H to Iudy Iyey Wt Ira lo3,ut D T1nd1I Ralph Wflhhl uI11n Wh1y,h.1m Buddy Wh1ddon Byron Ptrry and Ir.1nk ltarman lt.1vt our good jokes to my jumors who tzrt to rnsk ttllmg them Wt Ioannt Patttrson I'l11.1btth Tayyler oyet It1vt our laughter tthomg, down tht h1IIs I ltgty Iarks Ie1yt my prohle to Marthlnn Ntwton I Jean Powers It1vt my pompadour to L1ur1 Ann Bowen I I1mmy Snmpson lt1ve my ptrsomhty to Ive chanted my mmd Ill just take lt w1tI1 mt Wt Htrmm S11emort and Bobby Wtldon ltnvt our tutt trms to jatk Iones and Chfford Lee Wt Mart1eI Sterlmg and Sally Tucker Itavc our beauty to Bttty Ruth Tyson I Iu1n1ta V1ektrs Itaye my sh1ny blatk hnlr Irantts Mason I Snttk Sm1th leayt m1ny hours of my tlme Cftrzldme Innt I Annt Wtston Ie1yt my syymg and sw1y to Ruth Matthtyys I Let WIIIIS Itavt my ol1ve eompluuon to P1t LII I'larr1s I Joyte Wh1te lt1vt my voxce to Vlfglnld Qorry I Bobby Stone ltave my dunguets to B1IIy Wtlls CJLLII hv1 K1t1t11c 111111 , Ie.1y'- lr 1 1. . ' . ' A I . ' ', A ' ' ' , ' ' x ' ' ', ' I - K-1 I "A ' I.lII. ' , J ' I ' ' I ,Q 1 I ' I 'H 'Q I' ,. . , . ' I ' I ' ' ' I I I .1 . 1 1.1 1 .1 . , I 1 A -, 1 1 1 1 1. ,1 .1 ,. . 1, . . 1 .d I' I YQ , J - . -I Y. 1 ' - - . , , . . . , I 1 S 1 s, - '- 1' 1 - Q' ' NI' I I I I 'I I I ' I ' . ' V X I . V x I X u y - . . 1 1 v 1 t . U . s s 1 . 1 . . I I Q I . .I - ' . - . - ' 1 . W 1 ., . 1 1 . '..I4"' 14. -'S .. 'L ,Q "- - 1 . 1 1 1 . . ., 1 . 1 1 10, ,W 1, . 1 1 4, 1 I. ' lfwrt. . . . , 'I 1 ' .U " ' ' ' ' - - S. .1 1 1, 1 . A , , 1 1 ,. Y 1 I ' 1 ' ' V 'A . . A 11 ', 1 ' ' 1, " ' 1 . ' 'Y I 1 ' 1 . V1 2, 1 .1,. 11, , 1. b. ,11 1 11 1 . 1 1 1. . 1 . ' ' , v- . '- 1 ' I, 11 ny , '- '- 1' ' A 1 ' 1 1' ,1 1 , . . , - 1 1 . , 1 J . ' - Watson, Bobby Varnndoc, and Betty Olin Sellnrs '. ' 1 " ' 1 1 1 I, 1l. Cl. IIiII, '. '- my " 'V' " " - I- t II11 - Hall. 1. , H . ,. , ' . , , . 1 . 1 K' 1 I ' .1 sk 1, 1 1 ' I ' . 1 1 -1 - 1 1 , , ' ' ' -3, '. '- 1' 1 ' 1' 2 ' . I 1 , A Q , IL - . . . . er 1.1 1 1, 1 .1 . 1 1 1 . 1 . 1 , . . . 11 lvr II Ll " to ' T'rry. .1 , 1 11 . 1 , 1 . . 1 11,111 .1l. 1 , . ,1 1 , . , , ,. 1 1 gm and 1 , 1 In , ' 1 ' " 1 . . . , .1 , 1 . . . , . I' ' . . ' I r 1 I 5 A I 1 K "1 . . 1 -1 I - 1 ' ' y ' 1 ' . ' 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 . , . to 1 I' 'I 'J ' , '- " 1' . I r - '- ' 4 I II I ' J 1' 1 ' 1 ' ' . 1 ' 1 U t I ' to V x ln ' It 'i lv ' -'u ,Y T it I- . . . x X V1 7 Y. V . n ' I ' A 1 I .1 I .t sv 1 s , 1 y 1 ' 1 1 1 ' , 'L ' ' '. 1 1 1 1 1 1 1 , i , It I 1 in .xy - ' I I I y ls 1 1 - 1 1 ' . ,H A . 'A ' Y ' I I I I ' I I' ' 1' ' - 5 ' I 1 . 1 35 JUNIOR SENIOR BANQUFT 'O ll..-i Z' .pw fx MJLQQIJQB CLASS lxl x IN Loolxsl x Rolllxl Bxlxl ll Rox XX XI hl ll R IUINIO llu xllll A X llu INIX C UI x Xl l x Pl XRNI '41 fix .-...,,,5 IX IUNIOR QI ASS Ol l IQERS XX ITH HIC H SCHOI ASTIC RATINC Acc Xl l Nl Plllll PAIIKKIA Oxxl NS B IIN Sul Roolcs MAXINI Yolllx ll xll alll Slfflfllll 7YtdlIHtl gl ,I in ,S 5 1 Q K H if N U l ,J 4 Q Q M W was i 'SAK xg' 4.1" .. l 1 I F ' .................. l"':'1' Alum lvl-Y .................. V11-1'-I'rvxilll'l1l U ' S " Z , . 2 M, .l " l.l,l-N M QQ1 .f Q .,lPs ' ful' " ' i l,.x. Al l',xl.1l-ll l-I ' . -. J Nl 2 l. ff . AN ' f ' I ' I X 'Yi' 'III' 46 ,Q 9 UI FR 'F II I I 1' ii ! 'fw- as A22 I3 ,IAQ amz' K Sf fi B - :I I, i J' If S ' 1 ,X I ss 4' 'M -own 'Pl .1 if mm FW SPF ,av 5- ,.-0 'P' '-'xr ya IK' sw MI I' I 3 I :I .I I sf. , A II 1 ff' 7 I 355 deg, . i IUANIIIA AIIIIIIII ITXI IAN Ixus AI CI NI A NIAIIIIN AI soIIImuIC Auc IIQI I I ll NI ROIIIN ISAICI Ia Q IIANNISII I xxI ll l I IAIII I s BI Iac II lun Boxn IALRK ANN loxxlv B ANN IIRXNICII ISIIINILI BIIAIII I uw xx III AI IC I BL ILROLC I lim N BL smx II L XY ll LI Nixuc AIII I C AIIII IIA C I I IW LNI XIoxImI C AIIII AIII I s I I,C7KOlIIN C oAImsI I ANI Il QOXIKSIN QIAX CUIILIIN Iloxx um C OIILIIN ICJXIXII Q01 I VIAN I I NIA C UI I BURXIA C oNNI I I fNII RLIII Co lx AIIIN LOOKS! I I I I I AI VIRGINIA LORRN BI TTI II KN C IxoxII R II Nl ISIIIIIARI ANN IJANIIIIIIIII IVIORIKIS I7ANIs III IIAN DIN NNI Il D x SONNX IIIXIONIJSON IJORIS IxANs NIIA II Rl lo I 'OI Iox I lOl I I KANIXS I RANC I S I III I NIAN RAI PII CII N IRI IIIIIII C,IIIIIs IUNCI CIIIIIIs I I I CCI I I U N I 0 I I fC b, , I .I,, I .. Q 'D ,A I 7 W A I I- N - BI-i"I I il I I' AI I.I N I . W I " - IICI I' I I N 4 h A jx Il : "3w" Qlflfiig ' , I2I.I,Is AI,I,I- N A, , II. 5 I 'ffl ,R ' I .,,., :Ii - af f' I - 2 E EU QCA vi U., N I : Q M , - I , xg I I . I Q , CI CI I , ' I - 7. -A I -fd 1 I II I J- - If A, 'WX 3 Lo ' , , SI-I 51,1 I' I -. -M - 0 K 3 Q S - - ,3 I I 'Q 5, livI-,Iv.I'N IIASWI l.l, 55 I wg' -"' "" f' - -i I. ' A . A ' Y I ' ,A V " ' 4' ' ' ' "" -"., U Ib, j j ""I I 'I I A -II I I' I I-WI-IL I II52 i f A I , ".I., Ill, . ' 'I III ' I '5 I. -J' :A VX I ",.1,I M ' 15 "IH R H , f. 'rf' I D 'I . .I,NI- li 'III I-,II X X I, , 'I"- - '- I if A ' I I " -A ,V MI' QI Im .I XXI I X I f . ' I - M? mx W , X I, I I , H If I gy. A CQII , .I CIIIAPPI l,l. I f W3 I ISI IIIIII' II AN ClI.I YIUI' I .Q I I 1- - b,,,: V 1 bk V 0 ,Q I' X Q ,'A dv IIAI' Y' -, ' I ' ' 4 Q H. I , ' I' r ' 5 1' A X CII ,Q 9 1 ., , 1 3 . I? .5 CJIIIII l ..IY ' f' I . ff. I f . , ff. I, we 6 fa It IX V 'H , U4 it ' 1 Qi 'M y M' '35 - ' Y ' i I ' V m I A. X, MM A I V 1 A , I ' il' 'I v"f'II N BI-.IIIIIII CI ml- , , ND 4 - 1 T -I Z 'Q I XVI . .I- ' CluI.I-I l'I'l'R Wg, I I I I 151-. 'A I' -gm' W BI.I I III,.'I.I II 7 I", . an I ' - I ' ' Q, . . I.II' 3 .I III: III II - C ff, K I W I CI A I 5 Ii I 111N1 SARA G1.111'1 11 tl. K. C101-l' MAv1s G11114' livA G11AN'1'11AA1 BQ11111' C3111-1aN1a BU11111' C3111 IQNI- D1111o'1'111 fflill-'l'lN -loAN C1111-'1flN 151111111 61111-'1-'ls RAMONID CJRIMSI 1 1 1A11A MA1 I Al 11111 1 , 1111111N1 QONNX HAA111 111N 11o1x1As IiANlJ hi 1IIA11 AIIMAN HA511 41 C,1A11oN II1s11 M 1111 Illll 111111 1-11 Dll N llo l11o1 PIOBHS B1 N lu A I1 INN 1 v l11NA I111N1cfN Rlx lo11NsoN Rmcl OIINSUN 7 U11N1 111 IMA loN1s 1 Cl LN 1111 KN 1111A1111N1 IAN1 111 11111 1111111 MAI loc11111111 U 1 1 McA111s111c 1 1 N Mc 1511111 1 11 V1 RNON McB11A11 131111111 MCQIKAIKX 110111111 MAc IIXII 11 MAIKI 1 NI M11ac11Av 'AN MA1111N l11ANc1s MAso1x 111 M11 111 1111x1A Iv M141 M11c1111 AUISRIX Mmuus I Ill 1 MA MKJNIC om B11 1 1 Mo11111N L1 A11111 M011 MAIKIIIANN N111 1111N V1111 INIA N111 lox N1Alkl0N No11x1AN CD ll S gs . SXT? K1 1, .. 1 1 X 111 A ,.. , A 1 ,ga A! Q 1 si j 1, X Q X +15 "??R 511 VM "" 5 f .Q W 'Q di MN ,..-N.. we 'QF' x Xxx NN X VKX QQ Q-ug. SJ N ,.,,N 11:,,..:1 zz. X 43' x "If ,.--1 1 5 ' ffiz' - F . x 15 . x v. 16:55, N .F .. g Clie on NNN "nk www X aw! 1 fvn? - M 3 X x ,Xt X v 1 1 W X lx X Nm Q A 1 ,X X 1 1 J 11,1 C 4 4' fr if ,utf IWW ' 1 I 'S'-174-L CT 7f'f"57"' '-' -5 ff'2'7C 1 TIE-i' 71 :ff .h C"C .,:- "f-."j P Sr : "f',:- 3 rf 2 5. . A -1 -Q A. 1511 1' if f - f .i1- - ' ' x ' N ,, Q U 4 if . Qf ' A QQ ' -, 1- - 1 5" -- " ' .La , , ' ' by ' Q I I - Q- v Q.. 5-rg .4 ' T , . , , .4 Q. -4 -1 . V:-2 ' . ru f ,, -, - " ,Zi 1 2 ' I1 ' 5 , N, inf! g- 3 E fi-: 3 2 .Z 3- ' ' ' . , I - - ' 1 ' -1 :T ' . :: T' I 1 f'T I 'f 2' f , . -I I A 2 A 4 A l I' -A: A , -4 -1 5 - A .r h N 1 1 5. I ' ' A' I , I -,g f' f I" -v V . -1 , 7 P . 7 .5 " 1 . M ' , 2' ' ' if-f '- ' . f , , , , , ' 1"1 A 1 gg A ix A , 1 , , f W 3" ' , f ' 1' V f .4 Wmggw 1- ' 1 4 1, , an W 1 1 1 , 1 M Q ,, , 1 V411 A 1z7W1W A Ww,xw1ew 11-1" Awwwwykiwi 92 Z 0 f1 f 2 ' f3mww,wf WWW HMM Mfmwf jfwawiwwb ' ' ,,,, , ww ,. 1, Mmm . , A 3 Qhwwwwwmmwww- 3 MMWMUW, ' , ' 1 A A 1, , ,,,,.,, ::::f::w2 , 1 , , ' W ,,,L ,, , A M ff' -' , "',, " Zz, L " ai 1 I 9 I 1' 'V 3 A 1' 21 1 I ,, ' ' ,Y ,.,, ' ia W f' V V U A . A I X ,,,, ,-1 " ' A 4 1 .riff " ' U ,f , V W ' 5,1 ft 4' A A ' ,f Q' 1 8 , ff g 2' 1,9 M - Q 14 .Q W . U z1+,, , 1 , ,. Mm,1. 1.y, ,,, ,Ad 1111, ,f ,115 --" If Z f - fi 2 "" f 1 Z V 5 , U: -- .- f .2 .1 . , 4, Aff '- . ,, ' 1 Q I 'gf 'f ' ,JV V ,.,. V . J K ly? A f .:,.5 a ww, ,.,. .f , , V .. M ,MHP M' , , w A A M I , ff 'Q' W, , 1 f , N-., ,, I I I A I , , xx ', f, .,, V WZ 'A f M. X Myth, 7 , 1 ,,...,.. wi A 21 1 1 A MAA ,u A 2 , A11- H..f1a A + ,, 1 ,AV . 2' ' 'NM Q ' A ' " 'fm'13' Q' ,K 1 ' '33 A gi' 1 , . H ' A f' Q 1. V , -. W ' V H VJ L , .: QE, Q ' ' ' 1 , 5 A ' X' v Af Mm . W, 7 1 r A A I ' A , "" .N ' "' ff ' 3 X E5 ' , J A ' -,W f1,- ,H ,w .U 1f1 A ,e. 2' , ,H 1 , , X A , , M , A Q1 ff - A 211 A M A A A A gg 59 V r ' mag' 1--, f A ,X V ' yr ,M V, I , -V 5HEg.,y: f ww, n,' ' fl ,Y , , , K V , ' JN, W., , ' . .,,, L '--f H ' ' I', XM aff 9 A W V aj' "fy Qfffgfff 9 f 1:14 J ' 8 N ' 1. ',,f 'f21JfA?f ,f' f 0 4A1 4 1 f , , Af' , ,ff.F, , 52' 1 '1 , 11 , 1, ' V A I " " 1 f 5 f .2 ,gf n ij 'ff J ,M 1' A w..-gp 21 , v .-11551 iff? X 3 31. Si ag 1 P' fi XXL HU' 3 ,1 'W .355 1 .69 'U' 4? QB JJ ,nv -4 S' -Q1 'G Aw 5 af' M Ar f"" 'WOW 135 1,-C If? 'F I ll M236 'W' 4? I' who 'Q' -3 ,af- lfkak s., M, fr: Q3 I .Q -an N. ! Qs Q A! ' I 2 , 3 a Is XX N 5. fw .pf ' x if W5 gl figs mis 40 -2-'tw GXHNNI O UINN MAXINI OQUINN PAIRICIA Oxuws Rouuw lhxkkxx IAMAR PM sun Pfxlsx PAII JN N111 Pnxumxw cc XIINI Rus I RAXDIAN PIIIS WARD PlusIoN C Akol x NI R1 NI km I Avi RI Rn :mums IJONAI lm Rl: new I oulsl Rom lxsoN BITIX SUI Rooms Vmcu Ross 0 Tom gKIllI FMII N SANm us IM lx SAUI s Ll QNARD Sl ARS IDIIH SH xx IOANN 'SlM1soN KINJNITH SIRMXNS N 111: Wuwu SKIN BARBARA SNHIII 1DOIORl9 SMIIH CJIRVAISI S llll IAVILII Smrsl Q 111m SILNI Luuos SUMMIQ Iumsus Summa CJIRAIDINTI SUMM SUII m Pfxrn 'SUIIUN FIUISI 1-QAXIOK Suvm Tuma ARIIIUR IURK IN TUIIII I x Ru Iss Lum IIAN 'IxsoN PRNISTINI Vxrscl llll VI x IRAINKIS XWAIDROI IIN1 XVAIURUI Roux WA1k1 Ros Wxlkxla um Ill Wxllslx H cn W1 nik IUHN XVIMIR Br1Tx WIIIS BILIN WILIS IMK WIIIDIJLJN Nl J sp ss - ss s,s.s,,,,W s s J U N I 0 R s , .',A use 3 - , E " Q V V , A2 . S V 3 t . ,iv W . r ,QVAI I ill. Q 'Ugg t b. t 2 5 A H X f X J, . . s QQ p s s ' s 4. s , Av.: Ai F 1 '3 xt K a P. H- K ,:lHvSl'lll1.ll1's ' Tw wi- ,riffs ij ' , Q. 1 ,gy I ,x W9 Y W y fm ,Q K - , . , ,D R I " I- I , 1 xg, I .A -, . "Q s.,.i:: 'VA , : s- 1 f . .A K ' wi . -' k,,s V , Q' a V 'Q 7 , . I C ' ' 'A ff '1- s 1' . 29 4 1 --- . -Q s f ' W ' s s s ss K WP' K 7 1 ' ' s f M ' , , ,,., Ta., f V' ' 1 , 5 ' It K I R ' '3 Q ' 15 if I f 1 L-9 M fi -2:V H A ILRNI-,Sl Sl-Lvll , . . w N, i - s i Q M s- A f A 1 I X . X ka R . '. ' V ,- V X 5 F ' 'x f-'53 'S' La 'Lg -f-f -f , 2, " ' ' sf' L V" A' :P '. . ' 5 I 2 . M " X S , N X x I f .11 11" I I ' A '. . 1 ' A U 'T ' V' A ik' 3 .. .Hx -1 A - ff 91 s Q .s ...Q s 3-if A if K f Q -sm Q I AINE: . A ,,.:. ix bl, r ji V N K , 5 x .I x K in A . "' 1' s F 'asf lm. .s 5 B14 'T ' 'ru ' ' TON V- "zz JJ, N 7 r ' 'R sg, 'V If . As f K 4 L. Q RA ,fb in SIIY 0 I Q 4' K W V - 7 ' --.',,- V542 x" S tlsl I v 1 ,K V A u 4 M Q Q A fs 1, , R s , I I S 1' s 1 A f - ' ' . 1 .1 - QA . ..-5:-Ex. R U Q' 4 Z AV -,f Y',-. I I I FA 4' . - ,s-': ' , X :,A., Q Z-5 ,: '..: z u., 4 ,Z Q- 6 41 I VV A J if . 1 if 0 'Q ' V 5 Q u i l ' ' - . In I UNI C Q ,N .IUNCI XV1I1111m11N I A ' , " I'-in Q? IK 5. NIAHN lf1mN.Ix XVIII11 -ds Ag, 'fr XIYIAN XYIIIIIIIII. I 1 R ,., , C xI111I YN Xvllll IINI lt 1 . 'I F91 C111 XY'1I1111N1.111N I I' .414 lfh I ' C1 .1111 N11 XY'11.1.1Nx D111 ll XY'I1.1.INs S XYIIIII M11 XVIIIIS 3 F: 4 . I I III I IN XV111111 '35 "' If I' If I' 1, .I.XNI'l lk XV1111111111111 I- 7 , , ' IEII I 1' YI ,111 I 1 I 1 Q QI B I? IISSII 1 I Nl Y1w1111 A I t I, X. A' ,I NIAXINI Y1w1111 . 8 S f-Q 'K 4, I liclu- .Ind liillv. 7. XVl1.1l's thc rroublc? XVIICII' III1' sun? h. M.1I'y kI.111c "g.111g." lI.1I'I11g IIIII. 0, OII I I I I I I I I NY'I11'1'1' II11' 111cI1, 5.ll.lIl. Ill. N11 w11I'1Is All nll. cilllk' IIUIIYIIII ll. Sludv 1-111 good. Sitting .1I11I WINIIIIIR. ll. "Cfl1i1'f" of l'mI11'I'I'. V1 lk VII N111 Nu l'11'!111'1'I: N111 Y111'N1. I. II. l1I1I1111 I .-11111111 f,lI.XRl I s l' 111 111 NIANK HN ANNI 1 ll l5,fx11N.x1111 A1111 CII 1 XII N IS 1I.1N1,x W11wN B1 I'lN IIAN l'I'1'1 l11,1 M1 IXIII I AN l5.fxsI1 lf11.'xNI1x Igll 1 1 I.lK.llll U K1 NNI Ill I-'mx1111 l.x1I1 T111111 DRS twat-hw ' 'ek W... 23.1 Il 1 x mx I 1 C L I1 su 1 1 wx olnn uso: B11 Q R Lund Bglulu s QNNIQULL If 7 Innount Ann L xxmd xxxll voxx 1 LL7ll1,, un LIIOI m C 1 Q lnth fovxn Bllllllnu Chnlortg md lggu 47 Sld Suk QJINLQI nu 1 1 9 Lllflll oux stu! XX lull rlu bndu Us mhud Sunnis I-s XY ugh xt tl'ILIL-3 Niurr md H 5 . 5 6 .v f' ' . 'S 5' V 1 ,f ..' " i .. . 'J E lg X . A 1 , . 1 Q . , . , x Y 4 3 4 I b Q' 23 3 Y 1 A I. OL on vlmck! 9. " . 17. L 1. lfollm ' min, Uni: IO. Th- V V ll '. 18. " 3, Oil' 1 Hlool. ll. Cgvrics ull. 19. Cixl lim, gi-ls. 4. lldllr' 4 . 12. PWA 5' I, 20. .tr ' ' '. if S. 'lf' ' .'l'y. 13. lilA '-' - Ilicf. 21. U. ' ' " 6. lllfl,P! 14. My lox" . I ' . 22. 'gg .' I 7. itll-, -.V-! ns. -' 1 zz. up . S. Nil". j ' . lcfl. IC. 1 4' 'L "jjj 24, 'Q ' ' 25. 4 Q .lc '. SOPHG DRE CLASS Q.-T. E Q -QF" 1111! In lx 1' 'K ,v If fl I 51' -v"x 1 'Exim-an .921 QI -I-I gi! I I ,III A I IO ,III x XXII II AI I Is Im NI AIA. sIIIx AIIxoI III xIII AIIIIIxII Il x lIxIxII Amxs A I II ININI Uilx I x II ISIIIII mc I NI I'mIImIIIs NINIII ISIIIIIIM IAIII I s IIII I linux xxIII Ium I Axx ISI II I II C AIIIIIM Il KI IXNIII INNX C IxxII-I I Nl xIII C I N Soxxs Cm x Co III -III :III 1 ii LT I I I I IM Iu IIII I IM JNNII IJcIrx.xIIIsox NSI I I IluIIxI All I II Ili :S xxx I IIIAII C I II xxI wx AIII NI Il IH Cum I I A IIII I ,xxx NI I IIIIIX IIILIII Ac.IxIsIIIIIIIuxxIII AIxr.IIxN IIUIXIIK I C IIoxxIII D 110 MOR 41111111 1111111111 c1IAl'1l 111111 111N111N 1.11111 1 1111 ANN kl11N1 s 11l1l.1' .l11111111N 81111111-1' K11NN1-111' 4111 A1.1.1 Nl' K1N'1' 111111111- .11 .-1N 1111111 119 l,Ah'A11 KIN111111 1S1'1"1'1' ANN 1.1'1 1,11'1'111-1.1.1- 1.11'1111'1"1 11l'SS111. 1.1N11s1 1 1111 ' 1x111N A 1111111 1111 11111 M1111 1 M11111 MXNN l111N M111111N M11111 ANN M111111 '111111 M1111111 11111 A1111 N111 AIN W1N11N11 N,1lHlN1AN 1111111111111 15111111111 1 N1 XA 1,11 ANN 1511114 r 11 111111 P111 1 NI XXIN 11 ANN 1111 11A1111s1111 SAA1 1111 11111. 11111 A1111 111 I1 11.11 I1 RU1111 111111 111111 1111111 11111 1 A11 1 SAL1 N 1111 1111 511111 15A11111111A s11AxlR 1 S 11 111 17131 A111111 51111111 11111 11 511111 M1 SN11 11I N N 8111111 S 11 1 V111N11N S1111111 11111N1 S 111 311111 S1 V1Ns11N IANN111 1A 11 111111111 NN1l11 'ANI 1 11111111 11 11111 '1AX1 11111111 1'1111111 s 111111 I 1 I ff' is 1.43 'in 'N -QF- N191 QF: 3 1 111111, at-5 'TS -11 Q - 1, 1 11 ff f gb 111, 1 'J Q4 ' 'X N... P' Q 1 s 3, 1. 1 3 ,fn 'vi 1:5 -vu 26' ,,,,, lfsw 9 ,,f" Z' -16 W ,494 mi' 1 XS -of ""?' 11 . 1. 1 1. 1 1 ' 1 1 1 1 1 11 1 I 1 X A X M1 " 1 1. '1111.111N A X .1 W 11111 '1 1111 .-!v..1j- Q - ,., 1 . . , I -A . N ,Q 5 ,G - 1. 11 - A 151 '1"1'1' " 1 1 A Q fa' . 1 , . . 1 1 A 1 . 1 -1 . , 1 1 . 11" 1 . , I A 71 I J 11 . 1 11 I . . -A K 1 Q J ' ,- ,Q 1 f N ' ' , :IN 3 -S . . ,A C1 1 ' 1111' X 9 W. gt 41" ' 1 X 1 gk y 5 , V 'W1. dr xffc 1 6 1L l. 1 I Q 1 1' . , ,A 1-'I 1. ' ' ' ' , -lu ' A 1,L'C'11l'1'14 3' 1111 " 1 -'1'1 18 DQ I 11, . x A ' '1 ' A ' 49 A 'A 1 . 1 1 ' -41 1 --' .I11 111311 'I N11 A 1 ' ' -Q , . " 1 , ' 8 1 1 Ii 1 N A 1f11N11'1 SAIMI 11 .1 .. 1111111 8111111 1- A 'Task 1'1" Q 4' A 72 F:-xg 1111 1 .1.'11 IS ,... A A A 1- '. 1 5 QA, ,if Bl ,l..l.Y AN Still-A, .,- . '3 W K t,11 Qi 14:4 , AI1111 ' . . 111 ' , 1 ' ' f W 'I 5 Q 3' - ,f 9 v 3 Q ' C1111-'I 31111 fl 1 1-'11 A 111' ' S1111 11 A 3 91. Sf- . 7 , 'V 'f 4 ' Q . V, 1 1 Lg, 1 .11 , 5,7 A K - .. A 1 .' 1 L 1 1--1 ,Q1 11A .i. 11 ,bi V x , 11 g 1 ' V X. 5 -IIA1 ' .. '1'11 1 . X - 1 2 1' 1 H. .-A2521 ,f - " -1 A ' N ' . 111' 'A I A N. Cl. fl' A1 1.1-1' . 1 ' Q 'L 'A A 1 if A "'. 'ff -2 P 111, - NUI.. 'AN .. . 1 1 111 , ' . ...111 1 1 1 Q " 1 ' ' , A K A Xffff ... ' " 1 m I 'T lk ,V 11 Q F A X A 1 X1 . lag' -f I I . xt fl ' A i f ' . C11 A1 M 1 H 3 .5 - ' 111- ' ' A .1 11 ,"' 5 Q - 1 ,, '1 . . .. 1111113 " .1111 "1 " if 1. A Y, 1 X1A'1 I I 1 A ' " . J 1' 1- , 4 1 ' af ' " .-40' ' f 1' A 111 1 Nz. 0 , - 1 , 1 1 'U Ar --ds of 3 QF df 41' "' f' ,au 4'6- I-1 -8' .. ,- V I I 4 fr Q i AQ I 3 3 'L E ..- ,yn av rn 4' I fi 'I I1 IM ' .Q V ' """' " I M W ' IX I N ' A X I5 fp I f 'aTNr f. 2 fi A I 2 5: 'I ' az ,S f it J' sb YI ..x .1 ' fb' l 'I' ' f jr -7 ' 'V M' I I I I 'T ' . I X I 1 1 v ? 3 Q2 V417 4 ' . ' .' it I' I' ,?fF, If-QF .fwgi :err ,ww I" 4-51 fl, ' W Il-Sl ff ww N X I' , f Q 5.1.0 it mia is Af: ,I , 3 Y' 'F F I M, I' I 'wah ,ff fi .of ,ai .af I I CJ I' II L3 N IJXIQIKI II 'I IIuxII'suN -I, II. 'I'IIoxII'suN ANIIIII xx' Uslxx' S,xIx.'x ANN VI.-Xl I Ul'ISI XY'.xI IIROI' AI I III Il NYM KI Il ISII I II XXVAI IxI Il ISUISISN XVAI Ixl Ia CIII IIII I s XVII KI Ia CII NI XV.-xl Ixl Ia Iimsnx XY'.Ix'I'suN UIIx'I XXV.-KISUN Iiomxx XVI IIII IfI IIIIINI XVI I,l s IfI:.-xNI I s XVI s'I I mu I IA XYIIIII I x -lmc I XVIIII IINc.II R.-xI I'II XVII.I.INx IIII I x' XYRIIIII IlxN XVIIIIII -I xc Ix XY'ooIw.IxIIIm XIII III XX IxII,III IfxIuI,I NI Y.'xNIx .Yu l'iI'l11I'r.x: 'I'uxIxIx' IS.fxII I IUXII Ix IJJROt.IlL7N .IL'Nl CIIISISS CII I II I IIIIIIII II KXNNX IIIIII IIIII IQI IIIN I..xxx MIN IxII1c,INI I,l'IxI ISI IIN XII NIISI UIIIIINIHINI NIoNIx -I.XX1I s IIIIUI I Nlxlxx AIIII SXIIIII NUIIIIIN SII I'III NsuN I'IIxl INI XYIaII.I II I fill I I ACTIVITIES L, , Iii ff X .A WXWIWM N f ,Q I5-X .Q X M I mx X X f Q I .1 ff I 53 X' ,N Q ,Ii 'II I C I - fn. ' NX I I XXX TALISIVIAN N ol'-Qu V' I Il! x ff X 6 7 .11 Q X I If :Q 5 v' wr A .Klum bm Iv I ISI 1 IX IIRIIC IIARIJ L-X,,,m,,q,,, lzflllur-nl--C,fmjl flmm-lull' lllllfill' """'V' II,uIv.1r.1 I'v.lrn1.ln, Ilmlmws xI.ll1.lQLl'l'l 5IYlYI.1 Hour, K'lr'c1ll.llI1v1l I'nlI!mvl', Artists: Icnrn.lxII Nulrx, II.1IIm.1n II.lxlx. Nllglmn Nm-xx NI.1u.1gL'rg lumc Xxalwu, ASXINIJIII fII'L'lll.llIUll M.ln.l4xgcrg IIr.mx.1 lun, plum' l.1ntrL'll, fvL'I.llxI Cllllllx. XI.lrfIl,l11n Ncwlnn. Inlnl NIQNIIIIAH, ,'MlYx'l'Imug IXI.1n.lgL'r1 qlnkw Ilrytm, Assistant Ad- Urulvlvs, Sccrcnlrxg Ilurmlu IIm'ncl'. Scnmx' Ilcplvw1xl.1llxn wrcmng NI.m.1.gcrg Ikcuy I. King. llulv Illimrg .ln-.un Iiflwn, I,mx II.IIl'lN. 54-1111-r Ill-I-vIw:1r.lx1xI: lmurmuluw lhllxlu. Sim Srmpxlmm I Inufg 1 .lrwlyn XXIIIIIIIIIQLIUH, Assistant SIl.ll1NllUl Cklucfg Rkj'IKNL'I1I.lIlXk1 XIAIX I., Ilwlnlgv. S1111--I IiI1mxIr1l.uIlxI: l'1llx Ions W'lntI1114xgtm1, Axsixunt Sumpxlml lllicfg -Inmmy IIIII. XYclls, Illllllil Rl'III'lNlIII.IIIXlI Yvll I'I.lvm,111.luH1Ivl Ilni-Immun: Ihnx' Spurtx IIIII-'rg Sunny CUIIICY, Auismnl Spurtx Iwliturq IIXi'1l.IIIlIIlIIl I. Iiulxllulllcr. Nfiwlmxln-In lill-xwIuI.ul1x:g Yr-:ln I1 III-Ixlww Y.lln.uInc, lvirls' Sports Iklilurg Mvr.1 Ilill, Ifcnuxrc Stnrcy, Suplx-n11m'c Ilup1'cwuI.1luw, ,f-,, 'Fi' X ns I 1 fb, ' 'S .qw 'WK ,V 1, 1? ' Q53 5' , 0 .,,., I,,,, I I Q ,A , I 'Q R lif iz., " X ' 1 I 3 If IQ A? ,ww A fi' .df lei' GZ' 3 rf? '-an-1 fo- in 'EP' if v Q' 'F I ,Is AQ. 'AZ , -9 A -6 If 1' 'I' I IX ss Sllml N Xllls Lxlwlluxluulm l ss l xl St ,gsszstants x ANN Iuclx N 4 ls lx: Bun Immluus lmx PM ll llsox ll: un Il Nlxl ll lll liulmln XX llllmlmox llolxm Mal lmlu lll xl 5 N C ox Rum ISluw1soN UANIIN C ook I Xl Uxxll lc ll ll UUISI NX xllmll 1 IX SLI Roo lXX ll Aw MAR Sum XX ll IIS IN ARC Alxl lifxl mx IN DM IS X l l l lxl Ill A Z 1" RL'l'l.ANn ol, " "l'l' Rom lllsn l N l.ll lllxll fm Mlxlu' CIONXVAY ' 'l'lll-luwl-, I Al., i0l'l-'l.ANll 'All'l'll-l. S'l'l lll. 'L' li.-xlumlm Sllfxxl- f lx' ,YLCK fMll.Y SAND- g lifxlumlu Pl1,xuxmN MAX Bllucli Mlxlllox INTORXIAN l,Il X llc' " I ll.l.ll-1 W Alla f C NN Xxx XX x L IKISII I' 'X if gud' I NVQ .Q M -352 mil S QF 'cf It 0 -Q .... l an y -if . 'A K A 1 4.1, .-,fy L . ji K ::. .- SX ' lll, i X N 'en , ,, r 1 Wifi- 1 '1 11 ak? 3 "4 P10 EER STAFF .1 S. 'UC' WF J,-elif Ehiigiifl 1 . 0 L . 1 7 ' B1i'1"1'1' E. KING B111-1111'1N LJAVIS Mus. T. A, N1I'I'C1lll l.l, -I11. " C lifliffll'-111-Cl714"f 111111111111 If11i1111' If111'11111' 11111i.1r1r 11111 1s11N IIN QJIIN S11111 I111N1 1301141115 IX W1 1 li IN N11s N N1 ILS 111101 111111111111 Nc 111 l11110r 111111111 I 1l11or 111111111111 I111r1111 1111101 111111111 F111101' 111111111111 111111111 I11110r H CII W1 Xklll BIILX Mo1110N C111111111 C,111111s I11111111 KIN11111 III R j1o11111 H11111o11 WIIIIIIN A11111 1 KIIN ROBIN B11111 11111 H111 HAIKRY CONNIII W S 11111 I 11 1 11 111111111 S 11111 111111 13111111111 Ayulllltl 111111111111 13111111111 H111111g11 1 1 I11 11 I ,n-ug 'gm "' 5411111- 'ffl My ,.1....aQf y K 1 635 args: wi ,p Q ,nv A ft: 4 1 , 51 5. bg A9 -:W 3 1 1111 93 M1 1. M5 liu. if 1,1 111111 ........ ' 214 L1 L .1 '-, .......... '11 'Q f11' f1' Bli' . -, ,. 115 . . . ' 5 ' . ' " . . . . . 1, jj: ' g fl' 1 ' ., , -3 5 ......... Q 1- 5' 'a . N , 1 ........ ' .',- gm Bll. 9 -.1.1.s ..... -' ' ' 1 5 ' ' 4 . 1 .... .',- ' g 1' .1 '- QIU11' l1'1 1' ........ ' . . . ' L ' O1. , 13 K1c1111.1cg11'1'1111 ........ lr 5111 ' 11. A -, go ..... .1.' ' x " 5 ' 4, , ' . " , -Q1.. fi , 1 1'-1, M ' .., 1 -1 . ,, I.1-.15 ll,I.lS 3 rg ' 1 ,, as .. V "- A V l. M ,1 4 X 1-111? af, X1 ' , Q ' " ' A .- ff--,1 01. fa V1 ' 1.11 ' 1 , ' ' ' -W ff 1 111511. 1 ' W 1 1 1 . 1 Q 5 X 1 1 . 1 'C .. I ' M ' 4 , QM! 1 e M , if 5 4 is Q 1 '5' 313 . . 1. 1 1.112 ' , .. 1 V -I 5 11.4 I k 4 1 j , mga fs 3 f 3 f S. M ,N " of X am will W1 U-D7-on xx X 6 . A .-nys. mil N -I- 'Q .wif ,'lffrr1'1', Ifirxl Rolf: -lualy lvcy, Sonny llawlxinw, -luns Gilwlw, Sonn lf1l11111111ls1111q S'n1111l Rout Ifrnncis Allcn, l,Lll1Ily l"lclcl1c1', Max Blum. OPAKY - CMDJZV STUDE T COUNCIL Q' 'Q Iiikqlv: Mk. 1,1 1, Ifncully, Advison 'Str liwlulr, Ifirxl Rong lm-fl lu Rilqfwf: Alncliic Taylor, Bulwbiu XV.ll'I1LlCl0L', Sylvia Moore, P1'csidc111g Nell Pcg I11.ll1. Swurllf Rolf: 'I4ill111.111 llllclmlvlc, -loycc Clcmcnts, Marie Poguc, Joyce W'l1ittington, Bclly lf. Kin tl'L'.lll liidson, Alvin Coolwy, Robin l3.1lxc1'. 'I'l1i1'1l Ruff: Gcraldinc Lnnc, Gcnc Wg1lkcI', Bwblvy Wrllllikl 8.1111 Rignlon, Sonny Ciollicr, Lucy Tyson, Billy Wells, Ruth Tyson. 1-X111cs 15111111111 lS1'11111 f'.Xl'Illl x C.11fxx11111Y KIIHINIS C11Nr,111 fkUl'I 1 1x11 111 l'l 11111 ll l,fXNlN, M. lJxv1x,S. l511N.x1 11s11x lJ1n1xxx1111111 I-1111x1xx K111111s C11 x11x11 C1n10l1Xl.XN fyllll C111.xx111xx1 C11c11x lI.1Ns11 llx1111111 lh11x11s lll'111.INs I111x11..xx KINI l..xN1 l11'1111 II Mxxx N1XlLIIN NIXIIIIIXXS NI1Nl1111xx N111 1 1 11 XIIIIS N11111111 N1111x1xx l'fx11111s11 R1 Il 1x11 S11 IN Smxmn SXIIIII, li. SXIIIII, ll. ,l'1s11x XVAI 111u11', I XVA1 111u11', I XY'x11x111, li. XV.-x1 1x1 14, li. XY11wx XY1 1 1 s, IS. W1 1 1 s, l. XY11111 Xvlllll 1 1 1 , , 1X 11 111'll11'1': 0111111 AK' .lf ,man I.1 11,1111 111 Nmclcls . I: l,11n1 'ldsox . . S11 ll NA11 II11c,111s . lS.1x111m11x 511,xv11i . NI.x1a11 P11c.111 ..... l,l'NINIll IIIAN K1ck114,11 as. l'o1,1'1 ..... ss RL"III lloxnxx , . 4 """ l'I4'Xl1l1'!lf , . 1 , . . xlft'-,ll1'.Xl1lt'llf . . . S1'1'1'1'!111'1 I 1'1'1l1l11'1'1' . . . l'rr1Aq1'11u1fTl111i1'1111u1 Illi . ..... R1'j1ur!1'r . . . . fTlHlfYf1'I' Mnlfvwl' . . . . Sfwrllwl' Xllis, l,1Nl1skUc.r. . . . , , Slnnlmr' F 4? 6 Q A fa ' 11' 0' 1 124 ' ff ""1' " F 4 9 1 -af 4 1 9 f 1 W. W 'IK , t ,.., 7 ln .q:: 5 tk 1 T. , A fxw Y, X Q1 V 'kv QL 1 1 1 ,114 , M? 4- is -3 fi 'N X 1 Sh x' Q Q 1 Fi 1 Q Q in n ' .. 1 'xg ., K A -1- Q , .1 4 1: if ff 4 ww 'P F 1 "P F' 2 F -1 1 . , 1, 1-1 .Q - gb " 41 M A Ibvn f 1 nh, Q qi , 'I I. 8 W 1 - K x A xxx Wg! I Xi M6 N ,.A..a .841 6 1 ,N Wh E I-Q76 .na N4 X , in Q ...f j i ,, 4 tv? J 11 311. gb' Q ., 4 .,,,:: 1 zzi ' qw 'F , 0 . H X 1 .A :A-L ' 1 f I 1 if ff ff' -"NIA . V N V A 43, at , Ei +A 4 - fi " YL ' E X V , 1.4: I Z Q ' 1 N 2 1 X Mia X 1, fd ' 11' 1 - ' 1 1 . V W ' g ig . A 4 M, 49 ' fr? 5.1 T-if +2 1' 3, L Q X 1 i 1' 1 V ."'.'ff:'f' fl -3 1 P' l V A QF! N A F. F. x c Ill s lNl XX non Sllllaox B xlllm ull s 'Niolulls N lx Blllcl l Q 13 I V A B liiftii' J' 'K x 1 A' MD. A P x r' I 4 1 N51 f 4 "i lllllf 4 lr S1141 ll all T lalllrll R wmv , ,x A fl MOI I A 1 ,Ii A MMC l IN Al solllmolC INIXN SKU SllAlxoN lil um Sun ary 'lx Blxucl R lmllr Mowllol CJARR IOIININX C HAI MXN Allll lll Iloxx um C ollUllN NNN I DRACI Il l ARI l s Cll RA Bolllll Cllll l N lloxlls Hx Tum Holllls lls I uc C, III C l mum IIUIC lll Nsl N RM I1UIClllNSON lnln ln! IA llS IVIX Rox c l UI INSON S IRIIN Kl NNI W Sll1lAVlNlJlC RUSSIII llxllmsll Iflmls Molulls IluNlC Pl mm N l3llloN PIRRN C Ckllsl RlxlmlAN PIIIS IJCJNAI ll RIC lloN IOHN L RoxxlANlm Iol TOM Smal l ll N C, Sl lmlll l x C Alu os SUMNI ll IMK TAIIN VINSON TANNllx I D TINDAII Rflllll VIASIX AIIRIIY WAIKIR IOIIN W1 AVI ll IJONII WICC INS RCI W l l IS I l xlmll XWUMM Luc l NI Walglll X111 Irllnll ll 0 l 3 ? . -', Q lm- lllfl' ION ......,. . . l"ul'll' - ,,, lm. .Y " ......... lffl.--1',--'nf I l C.. I C , ,Clllllllll ,- ag ol I- . ' l J ........... r' J . IL , .3 ........., pf-H mg.. ,Q Ml. Pl I-I,I .......,..... l ' - X 3 nXN A it ' 4 . Iillls l l l N V 1, A K 3 ps! . A, . . ' .A 8 J If ,jr l'l'l"'. 1 l' Ill -ll,l.ll ' f If "I I V. . , '-A' f ' l 52? .35 'lu "9r 1 MM, 1, tl, Il - 1 x l . - 1 X N, rw l Y N - 3,63 '. 9,53 I: gy 3 F, :F Clll .-s Cllml-lllzl. ' 7 - '- .i ' 7-vi! CIl.llfl'oN Cll .las , 'ff l Rf P I QI l '1 1 I 0 Y I 5 x , X IM ' :l.l-,TCQIIIZR ' HC 1-1 3 ,I-1'l'Ci ll-ill ,J Clll . f V l.lm l . 9 I Q l 1 I , Y V , ii :rx ' gjj: a It . A I . , - , Nl! I . . I -I x 0 , , X X . . r I I X AIAA 'I .lllis NI. X. P .l. 6 N" ff, 'ffl fi I, Ll ,- .li ' ' 5 ,ul-.lv ' ' ' ' K X 71 X Y J X 1. N Av -N E I 4. ., . Il . 2 Q -QDY .3 l.4 'aff .1 F .. - 2 gd "i ' I lj' I ML ni .. .. .. I L f ! I 'gym . f 'k I y Q' f X! : f ' fr Al I. I Il jl'I"l'S a l I , 1 0 I , 1 E 'ff 42 ' '-3' . . N lv ' . ' 1 rf in AX 1 I ' R . I . .4 .N J -I Isl ,f C J, . , , f , I 1 in C ' ll I - 235- I -if ' A s Q ICJ 5lQffIrxA x ,. K. . .. - x. ' fr I ' I Q 5 41' f .2 1 1 I 5 A .1 ,A F' , ""f', QA LI Q WN. ' ,, QQ f -Q - .A -N I . Vl 5.la l. I KJ? 4 sz! WXY",., - . 1-lk -' ,IC , xr. f' l -I f N 1' ' 1 V , I .,- 1 ,. ,' In 'LX dd! 4-6 35, :XI 1 -Ji 'Sf I 9 M35 A Isno l"l' B.-IIII ll III BIIANI ll lik.-xsxx'I I I. l5III'c I CAIIII ckAl'lIlI N, I. lf,-II'IIII N, M CIOARNI I C IIIIL'IIx lfmm Clumxxx AX CXuNc.I II CIINNI ll KQIIIII I ,INII fil'l l'l l'I'l II CJ ILXNII I s lJ.Ixx'Is I'ImNs INII Pictur lik.-XIII II KIIXX CQI ovI ll fmomx IN Kim I , M. IX CQIII I, M. CQIIII IIN IIIIII li.xII IIAIIIII IL CNII PICIIII' llmms AIUI I I I .IKYNI s, -IM IQ 4lKYNl s, -lou I 1,01 KIIAKIA N1.XRtlIAN'l MI ISIIAYI II, C CNII Pictur cj I-I Mc ISILM I II, V NUI ,IIN NIIIII I s Um I IIII I lYk7l'lNl l'IIII I lI'S PI .IxIIxI.'xN SAI ll II SIxII'wN SVI lox Sl'XlN1l II 'I'IIImI-sux XVIII lxl II w'llI'l I II I IJ WVUKDIJ if 'fx . 3 9' 4-3 NVIIIc.III, M. I,. XVIcIf.III', R. No l'iI'lnI'I': XVII sox lfImNs ,naw 3 C: F .I' V, - 4 F 1' tl 7' ,A ', -0 .4 Ix f Ii , I 4-H CLUB ISAIIIIAIM PI ,xIIM.IxN . . ...... l'I'I'.I1IlI'nl IN1AIu' Ii. XXVIIITI. . . . llirle' VA-If-IH'IxmlI'I1l CIIIxIII,I-.s c,llAl'l'I I,l. . . . linux' Vin'-l'III',IiIlI'I1l IZIINI-,s'I'INI4 VANCI. .... SI'I'I'I'lI1rI'IrI1Il 'l'I'I'us11I'I'I' MMIII- CII MI-'N'I's QNII Picturcj . . I,mxqI'III11 Cflrnm. CIIIII, IIORID ....... . Sung I.I'I1IlI'r MISS ISISIIOII . . . xhlnll AIIIMII' I A 2 5 Gif 2 8 1' 1' VI? 1 '15 47 M f N I , IIIQQ I .f :A 1,41 ,I , -Q ,. .Q a 4 I f' 'E I .q-A Mxxk 1 5, 4' sf 'J :ar Q ff f N, Q Q. , ,gg 3 'I 'iv My .5 4 I ' 1,-s ' , , xi " 1 ,Q 4 eww ,Q A 11' A-:If I 1 E l I I I, ,S+ I A . wk A ,- 1 Ma I' ,M fm Q., . Q-M y I Q if . ' .4 ws 'Q -ik '55 WI, "Q" f .x 14 .- V l x M ., li H ,r 4 f'-23 QF II 1. :yn --L r 4: I Q 'WF 'fx 'eff X I2 I, J 5 5 isa ii i lls Q? is L. J T- f A I 7' Z 5: 0 0' 5.9 ,Q N 1 , I I I. A F Il' 9" 4 A -rv 4 I LV, ,X I 'X 'g' IU' HN? llil RS Ol KI X L IX MoR1oN P11111 IU IEA 11xx1N IJAVIH S 1114111 RR11 1R1x11N1 1 111111111 SAM R11 11oN XV I MARIIN Not 111 P1Lt1rL MAR l'A1M1 1 N1 lll uturg NNN C 1111 lionm l71cRsoN 111 N1ARillMl SI A lx M111 N SONNN l11moNsoN KEY CLUB MoRR1s IDAVIS IAQ R XVOODAR11 Hum Il W1 ANI R B IN W1 1 1 S P11 11v1AN BARII Ro111R1 CARR IRA Poc UI B1 RON IIRRX G1 Nl WM KI R I NNI II ljklkllll L1 Il 101111 Wllllllll N IIMMX H111 M IILIS A1l1111r ROBIN BAK1 R 911011101 55 xi. Ffffffa-wa 1 X X X J wuwflllf 5 Q 5- Q if Q 5- ', - - Z '1 E - ' E 5 " 5, .. IT! ' ? Q i ' I 7 I Cf' I 'Q :T ' 4 3 4 " C 2 - N 5 H ' ' A I ,L - Q - , 1. ' A F 2 ' A 1 ' . -1 I Q N- ,-1 .' 'Q " ' Q + g :JV . I :V H , F 1 ' Q F' ., , -Q - ' Z 1 I , .I ' A ' 43' 1 'gi If K dl is K NI' ' 1. 'ff X xx . X . Q . Q .X X. J X-9 'Eb 0111 1-zz W -6 ,5 00 IU! 'RUG l ,un .hx ,A aj W .4-I I. "l ,.-- IRI-III-Y I ,N fm TRI III- 'I Q8 IIII I II XI I wx , . , , I'I-IXIIIIIIIX XIIII.IxIx C umm . . XJ,-II l'II'IIIlII11 Y XIxIIx I. IIxIIIIIII, A ,SIIIII-JIIII IIXIIQIIIXXIXXIXS. . 'IIIIIIIIIIII XIIxx KIIIIIIN .,.. . ,IIfIfxIII .4- I . . n . i . ," I , X ' X J I , Z9 .4-fin -49' FU' .0 ff., T. .I 3, ' I if FI 'Aa ff ,: M" .WAI rr I f if :sg A. 'T - ff 1 lm? b A rg F1 19 iii - A Fi I k 33 'A if H , . 2:35 7 1 .k IH . :Xu 6767 if A -'F bg ,XI I I x ISxnI In ISI um lx IIIIxxI x III4xxI II IIIII xx I In, .X IIIIIxxIIc, I I IIIKIXXIII, XI IIIcIxxIIx, Ii IIlIIIxxX IIIIIII Ihcxxx xxIIII xxxnx 4xI IIII N, I. XXI IIIIX.. XI XIIXXIIIIIN lIIxIuIx KIIIIII XAINIIIIK IIII'Il xNII IIIIIIX lux IIII Xl IIXXIN, IL I'IxIx! N IIIIIxIII Ilux XI IINIIN III II III II II-xxIIIc XIIIIIIN lIII XIIII c.I XIINIX IIIII I N IIIIIIIIx IIxII IIXIIIIIII IIXIIIQIN IIIII IIIII xIIx IxIx IxI IIIX IxI xI IxI-IxIII.IIIIII IxIxI,, II I IxIxI., II I I xxIIII4II Xlxxx XI xIIIIx XIII I I II XIII I I XIIIIIIII XIIIIIII XIxxIIIN XI X YI xx IIIx, X NIIICXIXN XIIIIIIIx I'xIIIxx I'xI IIIIxIIx I'I xIIxIxx I'III,II IXII II IIQIISI-x IIIIIII IIIWN Ixnulxx NIxIII Im XI I I um XII xxIIc NI'IIxI-I I x I xxIIIII IIIIXIII, NxII IIIIxIIc, NxIxIx IIIIxIIa Xxx-I X'xIIxxIIIIl XX XIIIIQIII' XX xlxwx XXIIIX XXIIIIIII.Ix XXIIIIIIX XX III4.III XII l'1I IIIIII IIxIII II I II IIIIx.Ix I.IIIIIx HI- Bolsm' S'I'oNI QIINI SIxII'I'II CII-IIIIIII f,llll,l -IIMMI' ll. W. MIIAII Ili . J .sg S 3 . . . I'I'I'.IiIlI'r1f . ViI'1'-1'I'4'XiIl1'1ll . . St'l'l'l'l1ll'YX . II'I'Ilx1n'I'I' . AIl1'isI'I' 5-.. Q4-559 1333.3 g354N b ,"", 4 IQ ,N ' II .shi A., .fs -A' .4-bf 5 . Q lx I A . X .K D ,f X X I ' f , 4 45- 'fa 'i S! 3 1, Argxk Q .IN IA I ' sh X , J q I , ' ' I I 5 6 ff" 551. I 'gf if ' 55:1 ' ' L .Im ' g Q s 0.5-NIJ. 1 I I I 2 F' I - Q as v N i 'S fb' 1 K -vb I " " N I 'F 'S' I ' 3 fig Ii , I X , ,v"'IpXN I' ' II I ff by ii ,X I, 5 , X JN "':L E f " -, I I IF? .1 Q .N 'A S I X . .Av I I 1fQ :-i QPG, Q I I, N " ,.. xh I N 2: W ,I If -IIMMI IXIKINS CII Nl- cill.'XNlll I Ia Tcmmx' c1OI.l-MAN SUNNY ciOl.l,ll II lulfkll CfuIIIII'I"I' I.I s'I'I Il IMVIS SUNNI ITIINIIINIISIIN ISOIIIII' CSIIII I IS SIINNI' II,IMII.'I'oN BII,I I I lI C'll'l' Rmu- tloNI's liolsm' MILCIIIIIII' l3II.I.x MuII'I'nN llIIxx'IN RI.vI I,s SMI RII.IIIIN AIMIQ S.IwI,s BLIIIIII' SMIIII llfIImI.II SMIIII AIIMMN SAIIIII I IUNII II SWI AT BIIIIIII TIIIIIIIM AIIIIILIIQ TIIIIII Rum II w,1XIklIl IlIII,II XVI AVI II BIIII' XVIIIIII IUAN XXVUOIJ No lli4'fIlI't'.Kf KI NNI 'l'll 'If-III OR QIIII. Tom XVIIIIII Ia LL ED YOUTH 13' X di IIIC ANN Nlolxlals IJRXX1xNf1CN1lIl N nNNlx HxxxlxlNs If JH l N Sl 'Xllllx Mlss Iolxl x1AN xg 49 I lf 'MW -an ,ri .NY JA A T15 'QQ 4 l Q1 af' Am ,.. -4? -'sr if 36 -9 5 Q' MJ -QF? 'xii' c I fllww! 4 4 Q vw.. fx X, lx :NWA AN? f JPN Ilxrll ll fl puff' "?' 48' Www -N-. Asif .K 1 A IIS N NNl l XSXXIII :Nc Xxx lxl ll N l Ilxlx N X lllx llNlxlNs lxN 4 UNIS KN Xl Il XIOUIKI Nollxl xN ll I X x SIXIISOV SllxxlxNs SlxlNNllx ll l S xlNl lxsc N ll O X lx i XINUN 'null x Hllxllll 'uulllu' XX lxlt lll C 7 T IFRS .',' l' ' ................... l'l'l'.xilfl'r1f 1 , l l 1. . ,A ............... Virr'-1ll'l'x'ilfl'1If .'. ' l " ' ' ........... S' 'will' ' lull 'l'l'lu1x1ll'l'l' l1lx' 'Well J ..................., -Ml f ' . L' 5 , ......,............, -ll! 'x l' . N in .,,, Z. ,.,, A ,Z . f ' A , I I UV , ' ' " . 1 , ' ,jf H ' ' ,, Bl . A l l . ' A Q Q' .ax nb 3- Ig f if fi bnb? ' Elm ' , , ,. uq b' A A 'E 9, V f 'E ' Q H - Y 1 M K n X lSl'll,llx , f 2' '0 1.3 ' ' l W1 . W' 4 B? ' . '- C1 . .l lc , 'A' W l 'X ,.. l J, A Aa l 5 Q VV ,,. Q Q1 """' A fx if A N 'Q , Iflll , .xN , ev ' - vt .X 1 x g .1 vw X 7 -X x :ff Uk I' f flR.'X."l'l .lxxl ' 'I . lxl' K - H A ll, F rf ' iii? 'fc' Y. ' ' ,af X P Ilsljms A . 4 .,, S wb 4 .. '.': Q : -':' NS" , . , if-5 -xi x -f-- lf mg f X ,L , ,NN NA, - -I ' ' ,. , W xj , , we f N1 - A - U l .'l ..-xN 7 . -tx L' 3 ' I' 3 My Q . . .l0l,l x' lr ' A gl, N KA: X R J xx ff I KN 34 'V k In ,xl ff'-23 llli '21 Q I,.l .'l i z ':.' 1 , ' - 4 2 I,.lxs'l lNr.l ll . A Y fi ,Z "" e-+ 3 W Q My II xxs Q 10' A 4? ns 5 an 9 if-5 .1 A , A K f R ,K ,. s vw-F - A 1' K 4, Il ,. .. Q 4 Q l'.lx' ' ON x ky V V ' 1, lyllll,lll'S l A Q xy My-M vw 5 '11 W, Plxllnl .xlxll , 'I ai., , zzf , ex A A' M A lxl' I'l,l Nl: A 4, In ,S . ,v ,Q N ,X 1-I KX I. L lg F. i 5 xv v V . I -- , A ---- Q 4, .hi . K ' ' -. 1 . . . ,lv A x 'M M fp- ' ff -' Q "E , ' ' Sxl ' ll ' MA -Tx ' . .5 ' '::s' as K ' , . ' 4, 1 A A V fl . ill xllNc. X X .. ,,,. XXX NM wang Us ' ,K T 4 il.kg'R a " N X l as ' b - ' J .0 .4 1 ' A I ,, M' m Xxfxl lx l' Y xi f A A XY' l Il , h nf ,,, xr -0 R ,. V v 4, FQ x .X Q in 4 Mmgggz-J .f n r lin Al A' A nb 4 A, H 'JH :i -Q 5 f "N 5 XVl,xx'llc K Q.-1. N' . "l l l s Q9 ,l A 1' xx ,I N , , W -V ' N 5 3, A T l m NVl l l N f xx , 'f X . I 'xllllll A ':z."ff5" , W XX llll l Il l ll M ' M , XY N W W 'lv ' f y Q 9 A 3 N xx' ll , W A XY l l 5' I 'Z -- ,,' . 5 . ,- BET CL I -2 ,'-' ' I 3 NWN J 'X ww I QS, ff v -Q? Am ,--Q ,-21 I I , , iz, 1 IWFI 1 . I ' is g""""' iv ,Q y -sf- KNIU Sll Roo nu nu IRILIX Oxxl IN Il l'lAkx1Aw I IKIII S llil c Domus Sl umm 1 N 'D- M10 Sl ANN Monuus IN ARN lousl Ilol Ill Ruin Rom KN UNK: Pull N f I In 1 , I ,,Z' 'Q "3" S 1111113 'lXff ZIIIIVH 1 Ill Il roi? 1? X nu INIA C umm wx N xxx Poxxl llrmxm Mc Mn 1 IAN I mx Aw Ixs Ninn mu I lhxmusn IAx1AnIuM c ANN C II Ml la . A X x I ,X 1 W 'il ...- ' . I ,V I lf -j Q 1 I I N' - nk -3 ' -be I I 'I 75:4 ,x 'Y 4 -nr y I W a f' I 3 sh V I Y as , ., , K 94 ,.. 'I lf' ,I 'I' f f"" V J? . IIl11NI,,.'-rum ' Q I LUN ,HA WMU., I Y BARBARA Pl-,ARMAN ..... I'rr.xiflm1r IU. CQAA ,II-,UIAI4 lil 'Hx Q ' as Q ........ fm" ' ' .I I .' " us MA I A"'f"N 4 ' , 'J -. ' , -.la . . Vim'-1' ' 2 'Il 'ul I I I I A' I- NS .. ,U I 1. , l5l"'1'Y Ii. Kms 'l . . , , .L l,u3' Il' . ,I'kUN Bl , HH In KING I. ,1 . .III ....... In .xr A A y H MA ' l, fl' JN. , . P, A IR I .I ' ,V ' 5 Q , , nf am, Zvi' 'fi' X nal 'D Xia Y? Q 'Y -far- 6X5 if .1 1' X I ',FgIlFE'Pi::..: 1 www ll:"""f""" SXIXIX X ook T LI xxI Im l'LIIIImx XVIIIImI1ox Xxx XIOIXRIS I Blix xx S li smx lSxIxI I II x L DX Box lxuxfx !Xxx liuxxlx IN SXXXII C xs x xxx C Hl vxxII l,ONXll xxxl C x I Soxxx llxxxmxx xxx RX X U x mm N It Xflla I XII Xllil XS XX1 XR XRD x Ima x Xx XXIX l Xlolilx XX U x S UI Illllxl Ixxx xx SUI xu llxx XX OOD x lx XX xvowx xI Xxx Iumlxx SI Il aavvx. QDM xlrfm Ill! II xnff Ill X II larx I I num! Dm I im Illlldliltlll 1,1741 for X - 1 Qu I h - I bn 7. 4 X153 af 'w S XQGQ ,A .,, X In A - -f X ff far XX. II '- U .XS X 1 g X 1 2 if :Mig - 4' 'fi ",' Q KX XIX? ki XX: K I I X X , K I Rx X "' X, Q WX, .'I.I-.X X' pf I IX ,X X I I b ' X .-9 X , '-I xxbi ' ' . 'A' S ' . It ' . fI I1 .,.......... PHY ' X n . X X ,xx CIIII1 '.IxIx .......... X" 'I' - I' - 'X' ' i ' L 5 L f'XX 'Wx l'Ill.lN l,.I I' Im .......... fur" ' X 1 X , , ' ' I' .......... ,I'l'l' I.x1 I'I'I' I L f Q - J X x I' I ' ............. P' I AXX,.f! , I 2 ' ' L XX X X X -lm M.Ix IIAII II ......... ' lvl! ' X Q X ' I I ' Xj .X .Qi N X Xl.IxIIxII ........... , ' ' I X I I X x A XIII. l..Ix 'IINm.III ............ 2 'F X 3 , I3 t ' QI I "' 13. ' . -1. il J I xlx A' A 'EXXXS t :QZ I .' .I I l,.. X- KINI jx fka ,X1 I 'I . l5l'l'lX lS.IxIxIIIIIw ISI I I' KIM. I Xl.Ixc' IXIHNI II Rx I1Xl.xcIIrxIIIc ' XI ' Jn XI.Ix.' I I. ll'I'IN Q 4 ' '6 -5 'f 57: ' In' ' .' IJIII. .I MIIXIIIHAN -X 7 '-9 XII' 'I CI.Ixx I'lll'l I llll I x I IN I XI'f X N xr' X II 1- up ITI I IX UI IN SI I I .- us egg - 5 X XX ' ks KS? YA ,I Ia, CQI IQXIxI II CIIIII,Ius S.IxI I x Tu III li '7' ' A .4 I "Hi l 'S EI' I So. I ' in .l.Il Ix ISI IIX " on A CfIIxIxIcI Cox X'I IANIII' X'I ux' K 4 'X IDI I -.Ivy ISI I Ix Nfxx SI I I,.IxIxs " Y X XI' : '-T .+ N 'f Q -lo, ,IIl..1l Ix IDI s SX1l'lll Q- ...I .- L X 1 t f lfl.UISl. GIIII- IN HI . If I nu K -qw ,- S - a X ' , , I ,, , V , II K Xu, I I X I I I I I . I ,A 17 Q E 3 .lIX1. lllll XI.-I " I.IxIm 'I ' X ' Mx .I lIlI.l lf.Ia.' S'I'IxI 'I .'cI l.o'I.IIxcI Xl NIS XII'II,xN XVIIII, AM 5 6 BlI.l XI .xx lS.Ix . I X' l.IXX'I In X ol Iill IIIIIIII NI II IIIN ISI NNII I,II NIIIK III M IIII I I Rmms 'IRI IIIII I..IIIIINI,IIL IIIIIIIII CIIINIII I III III lfIIIIIIIImI.I I IIIMI Il AI I.IsoN I-'IIIINII XVIIIIS I .IIIII XVIIIII SIIINI I NI.-XIRIIN III Ixll IIIIIAN IUl'ISI XV.III,IIImI- IJKINJXI II NIII AN SIINNI II,-IIIIIINI HIIMNIN AIIIINS II.II I MAN IIASIY SAI IN In Ixl In IIIIIIIII MICIIIAIII' IfI I Is'II 'I4I'IIIx IJIINIII ID IJIIIIMINAIII' IIIIMI I NI IIIIIN AN ISLIIIIII' NVIIIIIIIIIN RAIIIII GI NIIII ISUIIIII' IILIM I'III1I I' UIIIIIN NN Ross IIIIMIII II IIAIII I' SIIVIII MOIIIII Rom RI' IWACIIMI II I,ovI l.AtkI-, ANN -IIIN Bon SMIIII MIIIIIIIS IJAVIS 'I'oM Ii. IIII I ANII ROIIIN IIAKI II VIIINIIN SI'oIII I' IIICKI II' I IIIIIIIIS ISIIIII' NIIIIIIII RIIIII' IIIIINIIIN AIIIANNII. I,A'l"I'I IIsoN ANN Mmuus .IUNI CIANIIQI-I.I, VIIu.INIII NI WIUN III NNI 'l'l' IJIII XII II ol 5 I'.-I I SN PIII IIIN CII IIILIIIII SNIIIII I,I sI'I II I7,II'Is .IANI ISI Ron MIIIII BIINIII NIIIIIIIN .lI'III Ross CIIIII' 'IIIIIIX ,IIM IYIACIINII II CQIIIIIII I-I BI Iu,II I.oL'IsI ROISI IxsoN BI 'I'I'I'I NNN SI I I Mas IfImNc I s Ifm I MIIN MIIIII -IIINI KIINKINS ISI III' SUI Room III III SUI ISIIII uc K c1IIiAlIJC,IIII,IlS IEIIIIIII VIIIINIIIIIII ISI I"I YI II -IN LI IIIII' fII,AKIlII' Cox ,II'NI Ross IJIIIIII ISI IIIIIII II ,IINIMY RIN CQIIIIIXIII Illllilll' High Iiumf AIujfu'1'll4'x luma Ross, NIIMMY Rosl' QZOOKSI x' llmus Bl.Al.OC'K Banff Major liolsm' H. 03.0 ' Thu' fx' mn 1 I I- 59.0.11 ..- ' Q swrnlnj-jam .y,,. Bclmf AflIi0l'l'ffl'X BOISBII-I VARNADOIQ and CZLARICI' Cox Bfmfl Muxvof Mu. l.AS'l'INGl li Bumf Maxim' J, LAN Nx' l.As'l'lNcal-lx if iii,-., l 1, MZQ iW'::s-:-- N! ll 'S' qv Q Qljlr 6' 1:41 USED W, , all V: 11" .wi 1, Q r TIFTO HIGH SCHOOL BAN FoolbnH Q Sideligbts E Inn lmslunger :md lm 'l'ln.,.n lhnh school Blue and Whin- hand arf- blazer Ind ln-lu-1 lhsm ew-r lin W-al' The bind Hindu aw fine SIKVWA mg Emmy ...gm wm. unly .mf wswk In KM rclidl' lm tha- vxlwlbl' lu.-n hewew-n lim hnlws nl lkw annu- All nl Prof lawtlugm-rr 7U band ...mul-4-1. .hd .ml nmrrh Fr.-hy lnlht Only 4k-mn 50 nt them are rvarlv 1... n......h.r.e and Dlnylng Hn hex nlmul 20 mllrw wilh lnblfru- -w , X Mnrklllbl ham l.....n...,4 x.. Maw .....s wx-lll ww. bv .wav 1.. 5.-... lm- .. lm. rvnnrl.. that new rm-rum are c..n.l..q .n All thc tvmr- 'n..- nmb- lrm ks xnslrunwutx ullfl lrnvfmnms l-'r all -lf lhrm IM-hlm' Hllnvbhrv , .... ug.-I.. nv... W.. .....l Have his .,,.,..l rms pm..rm....cp. Tm- mn. l.-r.-na. ll... lv... nn- .luno mm Dorls Blnlmfl. lflfnlvr K'-Wx. 'Ylvrl-4' nl lllr umm who an th.-as And Prnt, v1 ls drum mn- Jl.v..n.r rf....m.-v ll.-,r-l..-.- v...-....4-..- .-.-.1 Jlmr- mm.. ...f.n.-1 .....wn-nl... W- nm... ll..- ......4.- ...f.- .ml P.-..z 1.-.. ha... lu- l, H...-.l....g ...ml um... fr.-fl. l... ,. ,,..,..-u.- mm- vw- pvc.. -W-"Wa-'re' prnud ol our Tlfwn Hlih Khmll Blue' and While Bind. ui wlllrh thvrv is mme btlltl' ln all lc... uma. som- my me Munf... lmllnv Uulvr-nxty nl Alabama hand us better. but not having sf-vu the Alabama band. we eouldnl say, lFd Note-Wr'Ve men ll-it iSh'l.,l Uvlill lhim WVU WIUX Tifinn. Wilt! tha Blue and Whxle Band harmed Illal perfecl S-point nur and Swan! Hawkins whlpped out the calchmg relraln of "Shar Duct" on hu tnam. wr. uw- 'rlrmn mm r.-...hed a new high ln me len: lhw ur sua-asses mr whlch the band ls noted all av. rr UIC 001.6 f --1-A. NH! only hay. Uw ieam dum- ,l Hkaln. but mlm the Tlfxfm Mlgh svhoc-I Blue and While Band. That Qld in NI! bn UBQUQ. Nag' casting what amino Satunhy was ilu- ...mlwr Swrml lvmlm-r' mmm lm- l.4....l pl...-1-.1 wlulr .u '.ml.n.u.. ..m.m.m. 'l"'ru- .u-...rf-ll.. vhluxza M lllx lmurlnllm mul mlm... m..,..r ll..v..l,l.f-.l mn. su.. .lv ll,-wx lu... and lm ...........l ..m.4.- um num..-r .-mn. .pv-1-ml lmwrul r.m....a Pruf l.rn rv-:.l....l- l... .4 5. nm ..r.1m wnl. 1. wa-..i lv- ...img my l..1l.m and ...nglr mm. ...no ll... mu. ul and umm-ulvrl ..x i... bam Tlml Tlflon lllur mm What.- n.....l. wana. .5 ...W ... lm ml.. mu rccvlvt-11 1.-...mpr rmvg..-...m Prof. Lvn Lwlllulvr and his mlm. ...nu-r.. have new ...wma lu vm., at lm- Norman Junior college and South Georgia college game lr. 'llnullrlr Saturday nlghl, Novem- uer ln. The Moullrlv Hugh swrmol band also will pmlupm Hr H... cnal reque-at hm.-. Norman .l.......r Lnllrxv and Muullrle, lb! Tlfloh nmnfl will ...eu-nv llxwr lm.-lf.-.-.. lr..-,h..lg.-K Ynakgw Qqmr-D..wr' L A follow ' l mg t Amir scrrlngi the- lun hand. the other hmlds look like my ma md lr. nnezghaexglir was ndmlrinz the! Yan. wmnvy Slep of lhe Blur and wluh- hand We wnxh all nl you 1-nuld have heard llw cheers mn hand rmrlved- um, w....m naw fm... ,.....- sl.-nn goof! Ami Pro! Len and lxls Blur- nnd Wlvllu- Hand rlmu-rvrrl lhtm nll of rl..-lv. V TTTFTIYKTWHU5 Mm nlltlll llkv lu vm... ln... ml... s-.....v ...rw nl.- xw mm- ...ml me ........r..n.'s u ...Ml-.-r -.r mm-Q lfm Uw slmlmm .ll,.. rms., 1... uw. l-..l.l..... .,. mf lm... .lf...'l gf-l mf-..ll.....-fa mum 'x M- 'Ill .n ll..-m u..v.- lf.. Q-.... ...,.,r. 70 .-h.1.x.-.in l.. Hs.l..w' wvlh- ....r mm.--...z 1... .nw mu. we.. awxrfr hfvn .lhlv ln lluulv uul ll ...mv mm- .. w...1.1 ..r N...--..... n..' al..-.., mn nmsf- lmflx .uv r.-all. .'vv.wnm.w.l an rm-v :. .mmm mms and that la one ot the main fmfmn Hurt ..rmunl. for Um Tlln... r......l'. -.ww-ex 'l"lw,- wo.-lr 'rho pn-....n.-l nl n..- lw...1 hp 1nw.....-...l x. ... x.-x lm...- 1'lm.m-l.. wmalfl Alkml ,r .W l'lmlr.ll J..w,.ng. :'..nl.'ll lllm..-ll llrfwlrr, Fllavluw Drnxl-'r, Yvrh 1u...v:.m. Marx num.. m..n.r., ml. 'lu-rf.. v..f....'. r:.'..l..... Jul... mm... rm... x-.....,... .x...ll nm. ...nl S.-...'..l-.Q u........- ww. nun. ml.. -2... v., mlm rl I b .-..,..l, J...-..... xllwm. w...'l.. uf... mllm... llmlv sw.. .. li.-lx .X rl... 'l'rm. l .-mls.-r n,....l Alcan.. n.-...... aff - M... w........1 vr........ ml. ' l Q. :mm 'lx-.-sw. Full... 1...u V ln fl L. U.. wma- . . u.....l,.-f lxmm. 7' l1'. Hmm" ll,-bln' Hllhll"llla'V . , ,- .V .v....... N.-M... lllmw Bud-'ln Whlflxlun. 'X -w ll' lkwnnllwv Ill, zlw-: Rnhlll llilkvr lllvlwl' Ill'-w-ww, Fxvkv-ll HBYYAA lflluihvlll Av .1 Nnrfw Vrrrmn Slnrl x.f..,.r.....r. , A f:nml... n.-rm.. l"r.1nn-:I Freeman. Jim Mnvhlvwr lnunw Roberson, Bom' Nun Sell mi A 1. Turk. JY Fll.u.s..J...l...f In-rx... Martha Slm.-w Marlin, lnulm wnldron Ml.. lx.....v-- Us-llv Sue Blulnrk. Gmal-I Phllds, Mary .hue Jvnlllnp, lL..1l Blu- Rook! V.-rm-lx. Bobhy Cfwnlvl, llc-lly lZl"vrl.l.'r Donald Nolan :r:..,l..v.--w lm-..ln.-v Ann Jmwb, lm..-ul Mnrhmrr llaw lmrn Morris Dlvls mlm- .Jnnv lilmd ll:-Ils Svlvm Mfkir, .w...l.nlf. .lfmnng Pnllernun of m..r.m. ynn thaw PMI, hm l...x...f.-r .. u..- dam-lor und Babb .W ll...l...l..-.-l am- umm manor 'llw Mull...-ll:-.1 ure Doris Blalock. .m1....l.- lm... Lwmkmy. Clnrlce Fm .lnlnr Gibbs, Bobbi! Vlrnl- aw, .....l Jmn- Ron. I IIII Ixulux.1mIII.x1uuC.uN.' KQVINVI nu I31 vm R ffslflfalfll . I . Iiu l u Nr MUN .md Ilfxluu ll llmullxw I L 1 III Iilmxx N .md Rom la f . I . Bu 1 n N1 1 sox .md lhnlu ll I,URNIINY fIUINYlliI Ihcmn Iulu Iilmxvm .md Iiolukl Clxma K: l 1 I I .md I I num Foxx -lmcl XVIIIDIBUN .md Momma IS.'xll IN .Iowan Wunmox .xml INIQNRUI IS.xl1 1 Y Y i Mlsx NI. NI ll Nfrrrrlxrrl' v V I E I X B S 0 -4? lx N... . tl I I X I IE CHEERLE DERS .fivvs l.ovcrs of Hlhbics Puppy lovc. All lunged up. I,uncl1 rims. Durango. IJLII1-lm-h-I1-h-I1-lv Bull xcwion. Rah! Rah! Rah! lfric, what you NK just rusting! Dignificd Seniors. Sweater Girl. YK l 'X"4lm 7 ' v mmm' f' W' m15m X Xp 'll LTL' xx Nx h x X ' FK! ,1 In xx V A YA W x X f xix mznjl AN N fya ' wa A MW MY? f NYX I X' gfbkwkalf i W..- nnurl 5 an N34-J 1.2. 1-'aus-f L Q 'I "-L' f,-9 lx YQQ Q W no , S: B FOOTBALL lmfl In Riglrl: jimmy Simpson, lmlflmekg l.amnr Kinnrd, tackle, EI. C. llowell, taelileg Ralph Venly, quarterback, Bobby Stone, guard, Sfffllltl Knut Gene Smith, end, johnny Lipsey, back, Bobby Grilhths, lmekq ,lark Sauls, endg Gene Wciotl, tackle, Tlfirrl Row: Charles Gerald, tackle, l,eon.1rd Sears, center, Kreswell Smith, bnelxg liston Arnold, gtmrtlg Bud Brogclen, baekg llllllffll Rflllf Billy Morton, tackle, Dan XVootl, entlg George Bishop, guard, Bo Cooksey, mnnagerg Sam Rigdon, gll.ll'Ll1 Bob Brogden, back, l'l0Ill'fl7 Row: Billy Morton, tackle, Dan l11.Il'l.lgC!'1 Tommy Coleman, manager, Conch Alvin Davis and Conch W. McAllister 68 FOOTB LL Hullum Run I I In Rlgfrf uk Slulx Dm Wooai llmxr Kmlrd Bobby Qtonn lLOIllI'Li SLIFS Rnd Arnold QIIIFIL5 Cnrlld Cum SI11lIh S4 oml Kim I4 I In Rlgff Buddx Smith Rulplm Vusgy lnus MOFFIS Bully Morton Blly C run lrl los,uL llurdnn C Hovull Royu onus 'Ilurd Ron I4 I fo Rlgfrf CJOILII MCAllnstCr lnvun Rawls Innmy bnnpson Iohnny Lxpsq Sonny Edmonson Bobby Cjrnths Arrall K an Couh Duns Tr 1 Kon If I fu Rlglnl Ilnus HUAITLS Bobbv Wfuldon Bolvbv C run Xngnl Wnllnx Bud Brogdnn C mrl lord N ,- .. , :iv . ,f..ap :Hu-Q9 as-fn' XVhen the '47 football season rolled around, Tifton lligh, with the loss of nine of the eleven "iron men" of '46, w.ts rated by the experts as one of the weakest teams in the conference, but Coaches Davis and McAllister had other ideas. Witli the inspired play and leadership of Bobby Stone and .Iimmy Simpson, they molded a bunch of green boys into one of the strongest elevens in the conference. Stone was the outstanding player in all the games and proved his worth by being selected the best lineman in the conference by the sports writers and the coaches. Simpson was our star back and gave a stellar performance in every game. Yes, sir, we'll always remember the '47 team as the team that fooled the experts. IDUUCSLAS 15 TIFTON 20 The first game of the '47 season found the Tifton eleven a little green in spots. Captain Stone played .1 good game at the forward wall while Simpson looked good in the backfield scoring all the touch- downs. Although Douglas was leading at the half, Tifton came back in the last half, scoring once in each period, downing a stubborn Uouglas team, JU I0 li. . ,par 4' . 'yfjx 'W : W ay f'Wi,wM,g,,,,.. N 3 - M ,,,-us -L . ag , .why ea L-,f,hf-..,5.agww.1 an A SEASON WITH SYLVIESTIZR U 'l'IIf'l'ON 24 A greatly improved team took the field in the new Sylvester stadium against a small but determined Sylvester team. Co-Captain Simpson and l.ipsey made some nice runs with Simpson scoring three six- pointers and Lipsey one. The line looked a lot better than it did the week before. MOULTRlli 7 'l'lIf'l'ON 32 "This game should be a toss-up," The Atlanta Aliournal said. But evidently the coin used must have spelled Tifton on both sides. Although the big Moultrie boys scored first, this didn't seem to bother Olll' "big team," for they came roaring back to score five touchdowns in the second, third, and fourth periods. "Hot Feet" Simpson led the backfield scoring three times, once on a beautiful 93-yard dash with blocking that was something to behold. Co-Captain Simpson also completed a pass to "Sneek" for a touchdown and one extra point. "little l.ipsey" came through with some spectacular runs. "Big Boy" also did a creditable amount of running. Capt. Stone, "Sneek," "Omega" and the rest took everything the packers could dish out and more. Yes, sir, "The Big Ones" from Moultries just couldn't fight the play and spirit of Coach Davis' boys. Ax lloi xns llaiuus BAR!-ll in QBXVI NS CQIISHS Bowl N HE TIETD BLUE DEVILS 'I'llOMASVll.l.li 0 TIVTON I3 The l.ids from the il'-Ville High School really wanted to t.1lxe this game. lt seemed that 'l'hom.is- ville had il in for us since we heat them out of Ll spot in the play-oil' last VC.ll'. But it was to no .lV.lll, for the lmps wanted the game also and they took it, hut not without .1 h.1rd-fought hnttle. Both te.ims loolsed good on defense while the Devils, with tht- steady running of Simpson, Griihs, and Lipsey .ind that deadly hloelsing of Stone .uid Smith had the edge on olliense. CAIRO U 'l'llf'l'ON 19 Although the Devils were unnltle to get going good in the first lmlf, they opened up in the l.1st half to make it their fifth straight victory. An inspired Cairo eleven fought stubbornly to keep the lmps worried most of the Contest. The iliifton line, led by Captains Stone and Smith, was great on defense, while the blocking for the first part of the game was not quite up to par. "Hot Feet" Simpson, lipsey, and "Big Boy" did some niee running with "Little l,ipsey" turning in the outst.inding run of the night on ti punt return the last play of the game. llUNAl osox N1wroN fiAl"l'AIN SioNi Miss PA 1' umf Miss Lum 0 T S1oNr Owl NS Hfuuus SlMIsoN NVAYQROSS 7 Tll' VON 25 Showmg, Ille same defenslve power as they dxd agamst Albany and wxth then' offensmve chekmg smoothly the Blue Devlls downed a hard fightmg buneh from way off Waycross The Bulldogs led by Bol' Hnrrlson a httle package of dynamrte kept the lmps on thelr toes Stone playmg hrs usual outstmdmg game was shlfted to fullback late m the game and proved that he too could be a Bxg Boy by burstmg through for a touchdown How ever someone was OfTSldLS nullxfymg hns flrst touch down ln four years of football Sxmpson bemg able to open up for the first txme smce he vas hurt ln the Caxro game gave the Bulldogs no end of worry wxth h1s powerful running and passmg 77 FOOTBALL ALBANY IZ Tll TON 0 The lndnns lfter sellpmg hve straight vnetnms wlth ease had tl enr tommylmwks 1ll mee 1nd shlrp IH readlness to meet thelr snxth opponent Although they did whip the Devils lt took thexr entire hrst strung who hid not pllyed over thxee qulrters nn .1 whole game the full forty enght mmutes to do so Fllle Imps even though outmmneel and outwexghed nn every posltnon dnspllyed one of the greltest exhx bntlons of lnne plly ever witnessed on our loell grnel lron Our Blg Team led by Stonew ull Stone refused to yneld to the Indxans attlek spelrhelded by thenr hnghly publnclzed bleks Cr1Ly Leels Whoodena and Albert Whntaker Tnftons offense wrth the runnmg of Sxmpson Lxpsey .md Grnfhs was 1 threlt to the outcome of the whole game Those goal lme stands our Devnls made wxth thexr backs up agamst the goll posts wall long be remembered l J, ' Q J, L ' .K Y - ' .A-,sl 7, ,, .,l .Q i I V . x X . Y . lk l . I A ' I. , . . . ---- V 1 ' K, . . . . , , , ,. . , -Q, ' ,. - 1 , ' s - , R s K fy 1 ' V w ' ' ' 'K 1 1 x s y .1 -J - ', 1 x . 'Q Y A - . 7 , 4 ' f-1 and The Nxmble Sxmpson, time and tnme again : ' 1 1 ' I ' ' . - - my -V s 3- - - - I V .. A x ,l E . I ' , i . . , e ' 1 ' ' ' 1 . N ' ' Y 9 'V D Y x i i x I x I . . - 3 - . I L . i - , - , , , . . I ' 1 1 , , . , ,I s I . Y . . . . , . .. - , . ' 9 9 U' ' i i K I 1 . ' I . - , . , . l l I I . , w g l . I . l me 7: AT TIFTO HIGH CORDFLE 0 TIFTON 28 After ttkmg the Wlyeross team math ease the Blue Devnls were 1ll narme, to eo After 1 dtys htrd ram the Bulldo1.,S held was rn sad shape and the mud was mee and mussy but not enough to bog the Devlls ltttek Stoneroller Stone proved hrs tbnhty ns 1 b1ll etrner by hedge hopplng hnnself 1ll over the held md lnexdentally seored his first other ll TD Grnths outrln Burr, the Cordele speedster on t seventv hve yard dash Too bad Simpson dndn t bet to keep hrs souvemr after playmg so hard for lt AMT RILUS 0 TIPTON 12 lt was the seeond game nn sueeessnon m whreh the Blue Devnls hld to plmy In the ram The only thang., dnfferent was the eolor of the mud The Devils defetted a Well eolehed team thlt had upset Hnrerove md Co the week before Sxmpson Stone md lnpsey s runmng was up to ptr whale the Devll hne played thexr usual outstanding, defensxve game Stone had 1 httle trouble flghtme those Plnthers oil but he mmnxged to score tvso TDS IITZGERALD 20 TIPTON 0 Wnth the help of Butch Me ulre McGee and lns left arm the Purple Hurrncrlnes 1ll conference umor Laural Hargrove pntehed Txfton s ehanees of partnclpatmg m the playoff for the second stranght year mto the blue sknes Tnfton s grelt hne managed to stop the Hurrxeane s vaunted runnmg attaek for I110St of the game but I-Itrgroves floltmg passes to Wlxrte proved too much to dngest As usull the Blue Devrls were VlCt1IHS of bad breaks Once when Simpson broke loose for the prettlest run of the and Tlfton penahzed Stone and Brshop were stand outs on defense knocknng, down just about every thmg that eame through the lme The game was the same rough hard hxttmg, hotly eontested duel that hls marked the Turkey Day elassle every year Durmg, the IIIILYITIISSIOD Len Lastmgers Blue md White Band put on the best exhnbntxon of the setson not that they werent outstlndmg all the t1me 2.11.41 . : H ' i - . u 1 1 1 1. 7. l i I . 1 'I ,, w . 1 . . . . . , , , . ' 1 y ' ' 1 . ' , , J ' , . , , ' 1 ' ' . . . I ' 1 .1 1 ' A 1 1 1 A -'L 'IX Y X X- ' . IN. 3, . ' . - - 1 1 41 1 ' 1' 1 s 1 '1 , . ' . ' .., I v 1 1 1 1 - 1 e 4 1 . . "1 N ' 1- I - v 1 1 1 1 ' , ' . , 1 1 ' - ' - v 1 . . . 1 , -1 1 Q 1 ' ' ' ' ' ' ' I - - l u X , T rv 1 1 . 1 1 ' N i game, a fifty-four yarder, the play was called back . 1. , ,e ,K , ' 1., ' ' '. 1 'h v ' f 1 1 - A K 'K ' 1' l K 1 1 ' y ' 1 1 1 - 1 1 1 1 1 16 I , - Y, T ,1 x , 1 1 1 .'. 1 1. . . . . , , . . . . , , ' 1 1 1 1' 1 . , ' y 1 1 ' 1 1. Q ' 1 " 1 1 ' ' ' , ' 1 1 - A 1 1 ' y 1 1 1. - 1 1 1 ' 1 ' 1 9' 5 15 .Kimono llmuu' llnu-mux tilutllx frllltlll ll4lXXlll lilNXI4I! l'fw,ll ff 79 mfrwf H .fig Nik N x M.s"N-F I N xx Ntl Xl tux hmm FUOTB LL SIONI Ill Smvsom 1 111 ' 'ff 14 THE ATLANTA CONSTITUTION 0 Thurs, Oct 30 1947 0 28 - T tfton Near Ioop Top Due to Star Guard HV JEQSE OUTLAR When the current Season opened the alleged SGFA ex nerts had the Ttfton Blue Devtls tabbed for a select. spot m the Conference second drvtslo from the ttne 46 squad vthtch the title Lnarh Dau: d :cubed ht: l year old cantam aw an aggrewtxe player who uve: ht: head and ts a zxeat leader It haf een 'itonow lnaplrpd But Coach Al Dau: former Alabama :tar who returned to the Blue Devtl helm after a long wtxnt In the Naxv and the determined 'lift Countv lad: had other Idea: A1 the teams hlt the halfnav nark the Blue Denls have won fxe names and Quffered only one pled them from the perfect bmckx-t lmtlweek l20 tn a bltter struggle ln Tttton There are sexeral reacons for the ftne :howmg m1de thus vear But Mk Coach Dane or any of the Ttfton nlavr-re to :tuple out the plaver mont responuble for the Qulprme uxcrew and you get Juit one l-:newer ln um on thov pvunl to Robhv Stone tow headed guard xxhn ts wmdtng up a hrtlltant Your veal Queer mth the Blue Doxtle n There were few returnees lost to Catro ln the playoff for Qlav whlrh has pulled us out of mme mrghtv tougn :pots and l hcllewe he :Q one of the oulstand mpz lm:-men 1n"iouthern hulh school football :svn the Tttton mentor Althnuzh Qtone wNtZh: only 170 pound: he hw attraoted leternl golleze :fouls nttentron Thev nk hell put on vtenzht an that: about all he ncedw except some more exp:-rlente The Blue Dextl rwplam wa: rr ot the week bv the Albany Touth down Club and ha: been dravtng ran- nottree from Qouth Perugia eport: vcrlhe: nll Qoaenn Hmxexex wurceu tc nnthmg new to the euappv voung guard He has mnde the roachew AllSC'FA team etetv Vear since he put on ll Trftnn unlfmm He N a rlnrh to rc-nl-at tht: K4-1 :on vnhlrh wtll gnu hum 3lIl'1lqlIP record Four vearQ ol htgh lrhonl fnothwll 'md ln All SGFA thong ex FIV tune in ' ' L X sa H nr A t V7 L I ,A E,-t tw , W H 4: , , my ,ll Qtr .' IN Yo ,l x In Wt rl ll, Y ll xx: fltllltl .XII t l I ' . l x v and J A H h h . l -l h . ," . . " ' . I ' .. mt A' ' 'n fi 0l0ff'Hf- Th! Albkany ll'1diHY1S 'UD' rently named the gGFA linemnn At Av sxl, I SI , il. ' , . . . ' V Xll 5.t..l".,X, Inu ru.tl lltllllllllllll' Mvutrou Alt- ' . - . A A . , 'll,'l?.'l1r4'lf Xll Stull: tQc'ulgl.l ,XII-S.4i.lf.,X.'lT A .' .A I' -, . -- fl tim, f'f V. 'lllll ' . ' '. ' ' ' 'H , ,, +1 ff 1 ' B O Y S ' K 1i.'Q1 . 1, ..,. V I Bohm SIONI lmxlx SINHSON lmh SAUIS Solxvu Hxxx111Ns 11111111 111 111 S llfllly 7111111111 C'o1xc11lMx1s H11 A1 08 Q81 , W 'AQ' ,dr S3 I4 A 13 Xxx 'sz .--ai' 'T' Y I JR Il I lt11R 1 Llll CJLIIIL Allan Wlllxs Kmud nth 8111111 R011 1111111 11111 Bnshop SSIFS Durdun Vusq Howell Cjflfflb 'Il1111l R1111 1111111 11:1 ldmond on Wood Sllllfh Butlu N101 ton AII1OlLi 13111111111 R011 Hlll Cnntrx Ross Wood Looksu cOlLI11lI1 1X11 l'11l1111s Axmtt Rlsdon WLIXL1 Guan Poguu LIPSLX ,x',. Q. N A I ,xl ,. H, N .. V. ,A , ,l t. "1'."1f' Viv '- 'A1'."1f'11f f1'1' " ' ' '1" 5 "' , ' 1 ff C11 ' 1 M1' .1,ls'1'1-la 1 oo's fo 1 s , vi, ., 1 - - . I .1 , ,v fx-AH is -s , wswf C1 .sp 1 1 M3 - " ""' 1, 1 i 1 N X . 1, k i' E x 1 Q 11 1 so D f 1., q s ' , 1 so s 1 1 1 1 Z' Q 1 -1 '3 go of r 5 Y 1 og 4- 1 M-ff L 1 ' K .u K D 1 7 f 5 i. X w p. X' .- - Lg x 1 .xi i I ly ' ' 'of 12 ', igl I: xx ", ' "Q 1, ' , ' 'f, A 1 ' , Sn ' . 1'1" f ' " I. v ,L S., . Y .l,,,, ,, v N' , 1 Q H BOYS BASKETBALL 1 1 1 11 1 1 11 1 1 1 1 1111111 11t11l1 1 1111 1 1111111 '11-1111 'i111111 2. S mcg ., Gcntry' BUYS SIAIIQIKS 1 v 1 lxS1l1YLll ll S1 111s11r 8111111111 M11111tr11 11l1,1r1111 N1111111r11. S1 11ul1r c,IllL1,l lIl1,Ll'I1L1 1l1x1L QDIIILLI 111111111 , .... .1 kUSl.l . . . . , N. .111 .. X111rvc11 CAI"l'AlN 1'1AWKlNS Ili, J SHN' ' ' CA1111 " ' Y, W11mg 77 31 1 1 , .wkins FULL SQUAD lu CCC1 1 1 C 111lvbx Cnmmx wg 1m L Bus ll M vpn C lgmgnts Ill C1111 as I'lfIOI1 IICIOII 1111011 IICIOI1 IICIOI1 I1 ton ntron llfton lfIOI'l 1fto11 ltIOI1 lffllll 11 1 lfIOl'l lflllll lfton lflllll nfton 'lf-C011 TlftC3l1 7 Asl1lnu111 Ss lxutu SUIUIILI Won ll :C Ou 1 Abu Nillkllfllk S1 11.511 CUINCQI Alum l71x1L Cjl11LL,1 N lldCJSl'l Ou I1 X lldosll SLIIUHLI 51111111 ll1 Album C olqultt L1s1111 C C an ISIXXI 71 lrfl In Klqqfwl: H11 ", Cllnytft, Ik-'I' ", I5.1llin, liY,ll1S, cl'Ul11C', Q' , l 1 l1'1 l'c.11'm.111, I' - ', l5'.2ic1', S' ll '. ' 'A 52 ...,.. Q ' I6 25 ...... H -- I4 ,, 27 ...,..K ' -- 111 C H- il ....,. 1 l 'C' Zl "' ,U ....... -'llg 22 V 33 ....... . ' IU T' 1 21 ...... 1 'V 38 "4 29 ......, fl " 4 7 T' 31 ....... IS A '1"' as ...,... . 1 I9 T' C Z8 ....... V, 4' I6 '1" 1S ....... 14 'Hftm 34 ...... '1 31 I9 ,lu 1 24 ....... . 17 'lm A 42 ...... 'L 1 32 26 ....... V " l9 'lu 28 ...... Q ' 1 111 'IV 32 ....... 1 1' Z6 28 ...... 1 I 26 ' 37 ..... Pl I 51 Cf11- Il N1ClXl.l,ISllR Ms TH . . i,. ink. - .JV 1' 1301101111 Mx11c11 X N1111 Mmm W111N1 N ll Rfglwl 1511111 1 l1u111 1 lillL 1 ll Pnxrxmfxw Nl 1 ll II 1 S or 1 Ill T ON BA5Kh FBAII GIRLS XVON Sl COND DISFRILI IROPHH I 1 11111 Imfl In . 1 1 -, VY -,. 1 ' p1 4. 1-Q .. 'lu : 11' F111 ,IN 5 .1 A -11 f . Cum-1 'I-.R -1 '.1 M1111u115 IfA1.1.1N, Captain Wm' - . .1 If1mz11-'11, ig! fr '1'A f,1.1.1N If 11111 GIRLS T CLUB I N ISO I Alilll I 1 IXl1Ilf I 9,555 '--lr Ix mu IM mm: 4 Xl x xw S HHINIII I An-. 4'Qr?rx I I M Cl AN Q ummm na IJORIS IVANS x x 1 I IRAIII mul I - I IAIN I 1.4 X1 I 'zu fp . 1, xx' , ,V , 1 I Em? Xxx - ff B4 III! I II Nl x Iilill KI, ,l.l,Y M . - I5M.,1N fIL'INl vi Ill Ilan Ili IIH'x'IfI'Ilf Ilf4'I'AI,'1'. 'Il' S1'l"I',IU'I I KW fn'-Ny, J -WE 5 U y W sv ? If I ' W5 I iffy CUM II Mc ,Nl I ISII Il Ck .I II Vis IR IX Bing 1 I RQA Cum 1 ,, ID U X I .Q I M WJ , F A I I x I q 1 ' FI M PPI-Il lilvrx -ll I -. J Z ' XV ,1 5 '. fu M , Illll FEATURES I r 2 W X 73 NSW' 'SP' x N M nigs, P 'Y ?P:,mf-'K' Qmvg' xiffid' w M77 X SJW a 5 XX X 19 X ff' Cff .X X X X A H M O v C X J " N Y 'R . XV. -- , 'N . XX X , ,K 1 X 'Z XX X 1 D,-a a 'Bs rx 'K " 0 I Y u ' X4 X5 1' ' 4 X -If 'XJ V1 w NS' W, .q:v1g0t!'g?:u: 4, 57' .33 ia 5 '.""1l - .V e ., 'g , XX N 5 Qi: 4 XXX Xffi , ,,,, X X f X X77 ' iii!! X XX X KX " LX X X X 'X ,ff X! X XX X XX X X, X XX j X I X 1 X XX X nil ff W ,X X X ,XXX X X Korixle f f X ' X f I f X XX X X X X XX 4 X X X X . f , XX X X' ' X j XXX X X X XXX X X XXX XXX X X X XX A f f X X f , X X X XX XX 3 X X X g X X ' X X X X X X X X XX f X X X X X X, X X X X X gf X X I' X X, X X X " alum ""'is2 .N l1nfx11111.fXx 'lf Il. S. if N Numan X Q gk 'X Bm! All-AIYIIIIIKI tlmmv HILI, SK-, Q 3. If K z , M WK, r x lfirsf Row, Ifff In Kigfrl: Sally Tucker, Mary Tom Donaldson, "Queen of licnuty Myra Hill. Sl't'Ulltf Rauf June Cantrell, "Baby" Norris, Peggy Parks. 32 Qzzcwz 0 Bcazzfivv MYRA HILL Mos! Humlsomz GLNI SMITH f . wk 3 i i 'Qt 4 1 V gf if 85 MAN I 1 Bohm' STOIN If 'Q WW MOST QUII T MOST ATHI LTIQ S4 ""'-sb x XV llll 1 Km: AK lxll FANIOR liolsm Duc MUN 4 1 3 Bl Sl DANC I RS Nl ATI 51 85 CJIRAID LHIIIDS MARY TOM DONAI usoN TIX KlNr Bunm XWHIUDON MOST FAI I NTI D f ,J MOST POLITI A N N Mozrus SUNNY IIfw.'1uNs ? SSW li. A sf' 3, W 35 W-1 T 'Rf ffaazf ffvff :ti B12 ' 1 ff. gk T "'! N . ,K ' 7 . ff Q I ' . K T1 in X ki f 4' ff A 7 '05 ff M. - 'A 'X "K 1' X 4 D X lixm X mums Rom Rl C x ui F' MUST DI Pl NDABI I 5' S8 lmxn ANN Manuals .Aff 9.7 THE BANK OF TIFTON Sl XB! ISIN D IN mpl , , 2 .' 1896 C.'XPl'l'Al. .NND SURIWUS fSSIllJ.lH4il1,llU Nl: xml Ii lil-lil RAI. lf!-.l'U5l'l' lNsl'x.xxc:11, c:URl'1lR.XlI4lN N , 'l1L'IL'l5IlUllk' I2 ' " -KJ .v V ' J th '51 ga 'f ta x, A 'V ' 1 H K- 1 I I V 4 x, uf -Q 4, 1 . A If L ., -I Q Aj - N. X :L ' .Q ,L ' '19 .1 J N ,, ,L .M X J N K -xt i H N. Y ' , - ,,,,'g,,',-,,"v,,.,,',.,, -,,,",-'-,',---.,,',-.-,--,,,,,,.-.-f--,, r X. 5 , . f ' f xl ' v x s'N' v . 2 0 Ill IJ illl 0 II ,J 0 South Georgia lee llompan llf lrfton, I Hornbuekle Fuel Compan lhe lrfton laundry And llr Cleaners, l The lrfton Barber Shop Fulton Frozen Foods, lne 117 . 'X I 0 0 IIC. 0 U I ' J 24 ...X ,M Y 1 R ' , sr J " ' 1, Q 'X . ,Yr .. i xy l ' JF xr , - , K E, I, ' ' x Q T....-- I ,A A 'K L ,rg Z WJ' l , V ,. "f 1 MNA ' , Q xl , o '-1, L rf f' 1 'qs ' 1 M' a It 4 , i .N ,, 1 ' l --,-,,,,,,,,-,.,,-,-,---,,,--,,,,---,-----,,,-,-,,----,--,,, KENTS FURNITURE STORE R IAII SI Q 1 Its smI1Ann1u1x11x In I 1 umm N100 1 HAYMAN LAYTON HARDWARE FURNITURE COMPANY III ION S I I AIJINC IIARDXX ARI SIORI II QIORC X H 'I'IIf'I'ON'S OI,IJli5'I' Ip" . 'Olili JI f Ck gI'LlILlIgllCS tI1u ' 'Q I' .1 C. A. K1-1Nl', -lu. C. Il. I 1 lf, Blu. CUM Pl. I III 1fN TS O I" a I' "ION if ill .,,,,,',,.,.-'....::::::::::::::::::::::::: ------------------,,,,,,,',,,, COMPLIMI'NY S TIFTON SEED SH ELLERS Buyers and Sellers Runner and Spanish Peanuts h'lG1ITlQ,CI'S of Insecticides and Fungieides .QJ 1.7- qw' 8,,f,, Qoa 'Huff' 'HO 0 2522 :U 22L'n6mw1w ?P 4 ,ef 95" XX yllllllfff X!! "N'N" Gentlemen, Be Seated In Thls Charm Cnrcle of Happy Custom Tlfton Clothes Shop Kona 2 Sion lor M011 Home of Hart, Schaffner 85 Marx Fulton Hardware and Furmture Co Dealers For IIKIUIIIIIIKI Cbnm Sfzmlf Clmm I'02f0l1lI C'122fa1u mr Almlrlm Lamps S08 Mann Street VVe Delxver Phone 166 :::-J '2 2 2 'P 2 2 'P 2 2 :P ,X , - P 2 2 2: ' fzbj lf' 17- fl l 2 2 J ' P ' ' ff fl 2 2 2, 'fa 3 . ' 2 5 :P ' I, if 7 : 2 2 f 2 2: , .j- J 'EJ 'P' Z ' 2 2 1, , . 2 , 2 ' - 2 P - 2 2 2 v- - 1 . 12 M . A. v V Or- E 5 2 , -3? Q. - ,, 2, X YQ. l X6 2 2 :P Sy: l 2 2 .- 6 tx I ,IN xxx 3 l t 4 2. X 'gimp , l 2 2 kbs' L N I' l l 2, 2 'P - 2 l ' 2 l 2 l f 22 22 Q .P 2,,,,,..,:,,,,,,,-- ..................AAAA.......AA.. 2 2 f O Q C l P-2-1 0 "" :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,,,,::,:,,: 'T' 2 2 2 'P ll 2 " 22 22 Q 'P '2 2 :P . :2 2 ' A '2 2: l ' ' 4 'P ' A '2 2 'P '2 2 , 2 - 2 2 ' - 'P , 2 2 1: - 2 l Z 1: O I 2 2 Q 2 'Q . 2 2 l 2 2 '2 2 2 'P ,I 4 2 2 'P 2 2 '2 - 0 2 2 'P ' . 2 2 'P 2 2 '2 2 2 'P , , 2 2 'P . 2 2 'P 2 2 '2 2 2 '2 2 2 '2 2 2 L:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-":::0"::44 L::::::::::::::::::.-:::::::::::::::::::,::::,::: f.A,4.,C,i ,5fQ!-51,5 BILL CPAD PAPSON THE FARMERS BANK OF TIFTON ll 1I1111 Morrls Market ond Grocery MN I5 III S , Tlfton Bulck Chevrole Com pony 5 5'5 55 A """'''"''""""""-of-1-"Iv"1"""""f1'f"",',,,,1,,,,,,,5 .ef 1 g, , - F,-2 'Aff 74 ' af! ' 5.5, " , 5 , 5 'M' 55,55 1 1, , 5,5 4. I. 5 ,L .X C.fJ15IIIIl.5II.N IIN , A 5 , 5 X ,, - -" - '- 5 5 . 5 5 . , CJ I' 5 " ' 35' 'kr I r . A 5 5 . - ,X 5 5, 5 5 II In 5 , 5 5 ,, ,.,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, , , ,,,,,,,,,,,,, ,,,,, - ,,,, , ,,,, ,,,,,,,,,, 5 ,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J5 5 5 5 5 I 5 5 f'U5ll'l.l"Il'lt' I5 IN'lxIl,Y5,' .Nl l5'I'lf'l 5 5 I555515-51I'.555I.5555I I55155 .5555I S.15551g5 ID555555555. 5 5 XI55555555I'55555551 I351'55-551 Ix55545x51 l1551I'51.5l5 -. 5 5 I If I5555' .555'm15' 'l'5-l5'55I155515' 25,1 5 5 5 5 fffffffv'f""""'v"'ffI""''ff11"f:::--"""',,,,,,,,, 5 ,,,,-,',"'f':'f-""ff"'fff, f""0""',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1 5 I : 5 5 5 I C511 5'11f,5 E 5 D 5 ' 5 5 Uf 5 5 I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 . 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 I 5 ' 5 . . 5 5 S.'5IIS IXNIJ SIIQYIKI 5 II55- I 'L III XIQJL5 .5515I L5A5c5'1'lc5 5 5 5 I 5 I 5 5 5 .., 5 5 .55 .XII I 5- 5 5 I K 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 . 5 5 5 5 .A 4, 54. 5 5 I 5 5 5 XIJ555 Sl5"5'l I'I55 515' ,X' 5 5 5 5 5 5 5 5 1, ., , I 5 5 5 IIIAIUX, c,5155'c45.5 5 5'5155N11555 5 g 5 5 5 I 5 5 5 I I ' .-'-,-'fff ---",',-' -"', 0 ,J L .,,. ..,, ,,,,,,,, ,, ,,,,,,,,',,,"5 15 If 1 1 Home Furniture Company Ralph Puckett 11 and Co 11115 R XI IWSI R XNC K L ISI! mu 5 m 5 KEENAN AUTO PARTS COMPANY III rl I UC 1111111115 II It 1 Ill GOLDEN S STUDIO llllllr 1 I 111111 111115 Illlg Su 1mI 511 U 'K ,,,,,,,, ,,,,,, ,,,, , ,,,,,,,, - ., ,,,,,,,-.,,,, ,,,, ,,,,,,,-,,,,,,-, 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ' I A111 .lgw '5' ff Sw' 'IPL' I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ' I I 5 "II"f1"1'U111' Cf1155ff111l1'115 S1'111f I f11'i1' 5 5 5 5 1 .5 I 5 ' '1'11f.' 5 5 0 5 I 5 5 5 5 ' I c:11.N11, .5 . I. 1 1 4 ,11 5 5 ' 5 5 5 I 5 5 5 5 I I h H I I I IIIIUIIT 1017 128 Ix.I'1t1l I 'uct 4 4 I 5 5 5 5 5 5 5 5 I I1Il5m.i115. I 5 H4 Nllgl L As XX ull II.15'c1I5c I' c 5 5 .. I I IIIIIIIIK wil, .Iflf II-I ltuw .XXL I 5 ---- Il CAMS You I,css In lI1c I',mI - f 5 I 5 5 5 5 -Afff-'--fvv'--"""-"'-"4 1-,',"'---------,,,,,,-,,,,,,,,,, Wlflr' llr11l.55'1f1I'ff11111 I' 1'f5" III" 'UN UI" Ii lI1X lJ..'. KX 1 ffn '1' 'mf If 'pf' 51 IlIIf.."'5 .I 'uct 'I'Ilf'I'UN, CII", RCQIJX ,""::::::::::::::::',::::,,," ELLIOTT MUSIC COMPANY XX urI1t1Lr IIILI Ix1mII1II Pnnos Xl 4 N4 IC 4I, Rebulldlng Repanrmg Tunmg ISI 8140114 Strut ,III 4 1 George A Wright lu lmbh DI uggzst SIURI4 No I I NI un Strut Inlnphom 570 SIURI No I-In I on Annum ILILIIIIOIIL 45 4-rw'.,4-,',,,0Nf"' C0111 frlinn nfs Radio Stahon WWGS Tung to 1340 for tI1L But In R1dloI ntcrtmnmcnt Tiff? TIFTON RADIO AND SOUND 134111 I Ruffin S4 I L14 4 LILLU IL 1I V4 n ms, Ind Rupurmg I Igctrm 1I Applnangcs 158 I Thnrd Strut Phone 707 4, 'I 4, 4, I, 'I 4, 'I 'I 'I , 4, 4, 1 I :- , I 4, 4, of 4, 'I 4, 'I ,, . ,. . 1: I - . . . . . 1 4 ,, 4, 4, 'I 4, I, . f , . ,, . 'I I' 5III'.I',I . lhll, :I ,I I 4 I I , , .4 , , . , , , . . , . 'I 'I I III I. -Ix.Xl II IxI14, I IIS 4, 'I - - - I, :I 4 I 4 I I 4: 'I . . 1 . . . 4, 4, '- 'I 'I I, 'I 1' 1' , I 4 'I 9 ,I 4, I I 7' 4, 'I 4, 'I . . 4 , . 4 'I . " I. " I4-Iv UIVFII5 4: 4, 4, 'I I 'I I I 4, 'I 4, 'I 4, 'I ""'--..4-4,,',x',.f,s,-.,..,,-,,,.,.,.,'4"J D",',,,-4-,454-,QQQQQQQ-4-Q-1-,,,,'440' ,,,,,.,--,,-,,,-..-,--,,,,,-,-,,, j f,.,----,,,,--,---,,,,,-,----,- -- 'I I 'I I I' I I I 4, 4, 'I I 4, I 'I I 'I 'I o 4, 4, 'I I 0 'I 'I 4, II 4, 4, " Y, ' . . ' " :I :I I I 4, 'I 'I :I , , , 4, , I , - , . I - I Q 'I 'I 'I 'I 'I :I 'I I . . . . . S.. . . 4, 4, .,. .., If. Y, ,I - . ,, ,, , . . 4, 4, ... 4 21 1 4 . " 4 4 , , , 4, 4, L . .2 . . , . i i i 4, 4, - .. 4, 4, 'I :I 'I I 4, 4, . 4 4, .. 4. 7 I , . . . .. 4, , Q 9 4, 4, I I 1 v 5 u 1 'I :I I I ' ' . . . 'I 'I I 4, 4, 'I 'I 'I I I ' 4, 4, , ,. ' I I 3' 'I 'I 4, 4, 4, 4, 4, 4, ,,,,-,.-::::,---:::::::::::::::::J p,.,.,----,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, IIT ,,444-,,,,',"4-,-f, f OIJIPIIIJZIIIIC TIFT COUNTY DRUG CO For Those Lustomcrs Who Wash To Set the Stylu Tho Underwood Radio and Gdt TWLLI TH STREET Phone 879 CTOUIIJIIIIII nlv IIoII u IIII ll1'dIlIll1I Co 111111 Inn lafru Comfrlfmvnfs lxulhrush s llfton S Uldcst lllton s ut C rmgraluluhrmv II lIl1lI 8111111 11 Motion CIOLCIILS Mens S Q C ls Incl 71 s Phone 3 '10 III I N GEORCJIA Brflzr Slum: or All flu Ian 11, S K ll ShooS1olo TII TON C FORQIA Trumd Shoo Men to Fmt You Correctly Stir Brmd Show I umflzrmnl NIFTY SHOP S 1 1l111m 7 IOR fomplzmz nts FRIEDLANDERS DEPARTMENT STORE AI:2J:J::::::::::::::::::::::::9:6 1, 1, 11 11 1, 1, - - : 1 - A 11 11 1 1 1 1 1 . . . of . . . ,I ,1 11 11 . . 1, 1, 6 4 a I' I' I I 0 1, 1, 11 11 11 'I 1, 1, 11 11 . . . + " 1 A ' I' 1' 1 11 11 1, 1, 11 11 ,---,,----,-::::::::--:,,::::::::J 1.f-::::::::::::::::::::::::::::::: A:'::,Q::::::::::::::::::::::::::4-, r-:::::::::::::::::::::::::::::::+ 11 11 1, 1, 11 11 ' 1 11 I ' J 1 11 11 1 1 of 1 11 of 1 11 11 1' I' I I 1 . 1, 1, 7 l . 1 o 7 . ,I 1, I A I Z5 . 11 :I 1 1 11 11 I X .. , , 1 1, "c,1.-1 of 1 - 1 1 1 ., 1, 1, , .. , , -. . ,V 1 , ., . 11 1, 1, 1, 1, ,---,-,,,--,-,-,,--,---,,--::::::,1, 9:::::::::::::::::::::::::::::::: -::::::: ::'::::::::::::::::::::A, Q-:::::::::::::::::::::::::::::':: 'T 11 11 1, 1, 11 11 N - 1 1 1 ' 1 1 J ' 1 V1 17 K 41 ,I . . . f . I , 11 11 , 1 1 , 1 l ,1 1 l . 11 11 , 4 1 I 1 1 1 1 1, 1 1 1 I . 1. 1. . .- ,. A 1, 1, ' 3 ' 11 11 Wh-ll 1 c 'l.- 1, 1, ' . 1 1, 11 11 , . 1 1 . . 1, 1, , - - 11 11 , . ., . 1 1 11 I , 1 dj ' 1, 1, 4 1 . 11 11 1, 1, 1, 1, ,,--,..-,--,---:::::::::::::.-:::::,x 4,:::::::::::::::::::::::::::::::: -:,:::::.-:-:,,::,.-: ,,.. :::,-:::::,., 9:::::::::::::::::::::::::::::::: 11 11 I' I' I I I' , ' 1 Q, 11 11 I ' 1 1' 1, I I . . . 0 . . . 11 11 1 1, ,, . . . of . . . 1, 1, I I' 1 1 11 11 11 11 11 1 11 11 Mum .lI'1'L'l - lvl -, ' l-1I 11 11 1 1 1, 1 , . 1 . 11 11 l1,,1,,,N C1 , ral.-'1 1, 1, 11 1 11 11 11 11 --,,---,,-,,-:::::::::::::::::::J g,':::::::::::::::,,:::::::::::::: 1,8 Tlllon I1umb1'1 F11mp41n1 C ml 111111111111 Su I1 111141 li111I4fn1g al4r1al1 lnlgplwm II Tll TON C I ORCIA III1I111I11 lhlll 111I I'41ll111 RXSII I rt 1111 I0L4u4fSa QV ll II I 6 1 11111 10111 361 lhl W o1l1l IHUOLIS C111o1Iy11r 'IIFLS Ind lI'1ttLI'l1.s Motoroll II111111 xml Automolnll IKILIIOS R blur l1r11l loss lmmlls Aulxsorus I Appumlx 1 Ill fit I 1 I. P111 T110 Stole '17 loxc A1111111 111111. -H-I IIIIIIIIPIY Yupplw I0lllII1lllI Inv 141111111 11111111 131111414 r 1 Sufvffllu 1114! I I 4 I41114 I1 1411 I om I" XX lyuoss II11,I111 IX III ION bl KIRC A 111 C'11111j1l1n11 11f1 I 11111 Qld I'1 111111111 1111111141111 111 Supphu Du 1 1 111 I llllig I IILIIPIULHI THE CITIZENS BANK OF TIFTON 1l AOI 1 134111 I 1111 X 1 I w 1111l11r XIIRFILI Illl LFS s1111 1111111 Cfllllflllllll 1111 1 IIIIIIIII Tlfton LXNLNI md Xlost NI1111111 omplau loud Stun I 111111 11l111s Stu 1 III! lhom S49 N 1 IILIIXLI C'11111j1l1n14 1111 IIIIIII I CIIN 41N111411a11111, NS ,x'.,"'4-"fu-4-,vxfxff-,',,,---',--,"',4 f-4-..,N,-.,.,,.,v-4-,4-..-..,',,,,,,,',-,,,," 1 1 'I ,I I I 1 1 an V 1: 1: . V h ' I ' :1 1 ' 1 - ,, ,: of 1, 1, 1, 1, - 1 ,' , ' ,'.- '1 I1 , . . . , .1 , I. 11, ,, ,, I ... . . . . I1 I1 . , . rw 1 M ' I I 'I I ' ' I1 I1 1 1: cl IIS 1 1 - . , . - - U 1: 1: OH " 4 -sk.-, ,l. rs. - 1 - I 'I 3" , J ' . ' , 1 Z 1 2 11 , I 1 '1 41 I, :L ,-,,---,,---:::,:::-,::::::,::::,1 "",ff""'N"""'f-----"'-Q I1 I '1 I I, I, . 1' 1 1 1 . 1 c :I I 1 , 1 41 11 1 1 . I I I 1 I1 1, 1, 3 . , , 'IQ ' L' lkjl :, 1, IYINLIIL' lnmli. X1 l111 '11111'.1I1'1l 1 1 '1 I1 4 , . 9 :1 :1 lfl' lg of '1'l:'l1 ' . t'I"l1'l' I I l 1, 1, . . . . " " I'1x'l'Xlil.INlII.II IN II-V 11lI1' .4" 1 xfI'1'l'l" 11 :I 1 1 V, 1, 1, . . . III111 L' '14 ll no Jn, Pl ' . -R 1, 11 NI' ' . ' XII I: li' I 'lg I1 I1 I1 I1 --- ........... .... - ul L-, -NN ,,,,,,,,., 'I 1 " A Y 1 ' .. " 1 I I I n . ' 7 4 . , , . V - L . ' '.' I I 1 I I . . -: -: "f 4 -1 ' 1 5 1 11 . .. . . . - 1: 1, I, I I 1 1 0 ' u ' ' H- I ' 1, 1, . I. ' 3 ' 1, 1, . ' v ' C1. .. I. . , ,, S IN, L I . A i,. Y V 1, 1, . ll I . M S1111 4 1' 1:1111 P111' Ii14fg4'l P1111 :1 :1 c' ' , , 1. . I1 '1 I '1 '1 Els, . ' ' 1 5 I I , , ' I ' I I1 A. F. "Ing NI. Il. .'IlIXK' I 1 1 , , 1 .- 111 -, 1 1 1 11- I I1 .-.-..,,,,,,,-,,,-,-..-,,,..,-...,-,,,,J 9 ,,,,-.,,,,.,,,,,,,,..,,..,,,,,,-,, lift!!-99-tit199-4-QQQQQQQJQJJ-fa-A-4'4'- 1 ritkftflttlftttiita 4-4f4'4-ff--7779915 11 1 , 1 1 , 1 I , , I1 I . , 1 1 I ' I, In II I I ' C I 2 2 1 1--111- I 1 1 of fluff' '1 1II14I4' 0 IIVIVI' -- I "' ' f :I ' 1 I ' I I " l"l'lI' 'I'WIl 1 4. 4. lllII I I. I I 1, F' 1 '11 - -- 1- '1 1.1 1: 1- g"4'f..1f . . :. . , I il , , . I1 I1 I1 10:00:00.1409-Q-Qc:-0-999100-00-109909-0-QQ .rP0::7ee::::::::0-:::::9e-I-e:::::: I I tm Ufdfi cucfca MOOR S JEWELERS ISTABLISIIIIJ l9tIl I In ttrt Hut tl 4 Clrmru It It Farmtehael Company IVlI4IIt4aI4 Allffllllflfllt Parlx C ompltu Matlum Shop Servlet. C rmkshaft Grlndung., I moms 64 Itfth Street III 'I ON GIIORC IA VVhtn You Think of Mens VVea.r Thmk of Us ROLLINS MEN S SHOP Um Iliff I0 lilly Jlldy Nfyon IIUICI Iilntk I hom 3 KIUIIQHIIIIILIIIUVI Matt ll Whltham MARTIN THEATRIS RODDENBERRY HARDWARE COMPANY nm R uhm Plumber IILllILIll1g Itll I Itntrtt RIIILLS I Itttrtc Rttrlut r :tors VV :slung M ILIIIIICS Ironers I6O Eost Second Telephone 53 CIIIIIIIIIIIII HIS Western Auto Assoolate Store Ixtrytlnng, for tha Auto Southeastern Furniture 8. Appllanee Fompant Fltfyflllilll or flu Hum: 208 Ftfth Street Phon 4 Pittman Boall t'o IIRFSIONI' Dtnltr Store Phone 127 'I II TON GFORC IA ::::::::::::::::::::::::::::::::7 v:::::::::::::::::::::::::::::::, I 4, 'I 4, :I 4, , 1- I - ' ' :fr 5 xv f' "5 ,I :I ' f I I 5 . I 4 ... ' II 4 I 5 I 4, 1 :I 4, T- - 1 ,I II , . . , , I 5 I 5 " - 1Uw fp-J W 'l'it't " It - 'I In 1 ' 'I ' L P 5 I I H M . I. I 5 Ill-I IIN 1. .I J, I, A ., 1 , .20 I 4, 4 -- I 5 -,,,,---:::::,::,,:::::::,:::,::J 4, -,,,,,,,,,,,.,,,:::,-.-.,,,:,,,,.,.,, ::::::::::::::::,,:::::::::,,,,-? f,:,,,:::,,::,::,,,,,,,,, ,,,,,,, , I II I I N I I n . 6 o II It I ' I Y . . I I " 'I ' L I N I ' .- , '4, , N I I . . 5 5 :I :I 4 l 0 I I 4 4 4 Q ., 4' , . '-. 5 4, ' , .. . N N ,g , Y 5 5 5 5 ? I 3 F I ' ' 11 - - 65 4, .g I U N :' . I , 5 ' I I I I I I 5 5 4, 4, ',:::::::::::::::::::::::::::.-::,,5 4,Q::::::':::-':::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::"::::::fy Q-:::::::::::::::::::::::::0QQ"" I N I N P N I G ' II II 4 , I , 5 5 I I , II II , Q s V 4, 4, , 4 4 4, 4, . PI .' . ' ' I U E 1 . . 4 . . . . . - . 1, 4, Xi, .-5,15 : .. '. . ,.- J .. ' 4, 4, I -I e ... I I . ..: . ,, ,I H1,,, A If ,, 3 "'l if I 1' II II ' I 4, 4, . . . 5 5 5 5 II II . I U C 88 I I 5 5 I 0 'Q'''""",::::::::::::::::::::J L,::::::::::::::::::::::::::::::: ::"::::::f::":::::"::::::':::1 r::::::::::::::::::::::::::-,,,,, 4, 5 5 5 5 4 4, 4: . ' ' II II . ' 4 ' ' 5 5 " ' ' I N of +I 44 : ' - . 5 5 .. . 5 5 II I, xi . . 4, 4, 1 Y 5 t, 5 4' J ' I 4 I 4, 5 I N I I I N . 4. 3 H , - Y I ,I II 'I . 4, 4, . I 4 . 5 5 , 1 1, t, I N 4, 4, 4-04,-'::::::::::::::::::::::::::J L,0Q-"'::0::::::::::::::::::::::: UW 1111110111 H1110 S111 1 RIXAII SIORI 111111 1 TII1' M11111 I .111n1I1-11111 5111.1 1111 6' nf 111 I 1lll S 1 I fmpl zllxr 1111 11 M1111111 FUIIIIUIIB 111 funzfvllnlnxlf 11 URS S O IQRRI MAN 0l+111e Sludm ffmzfvlmlrnlx 11 1111 F1111 111111 l'1111Il11 M 111111 111101 1 SUDPI ll 1 Il Inu 1 F0771 111 I1 Inmf Sion yd.-' RI1 Ispux FIILIS RLPIHIIH, A111111, Nlulnn 1 KNNI S 4 111 71 1771! II n al ' ' UNI IN Qilcyliz f ir., 4 Ji 2 .f 1' 4 Comphmvnts FARMERS HARDWARE The Store W1th on Orange Front X fda QQ.,.fU-- ,4,,!',1, M14 .I 14. Jr u 1 41 9,11 1 ll 1 :,::::::::::::,::,,:::::::::::::., ,-:::::,::-::::::::::::::::::.-- Ir '1 .1 A ' A lap 2 " ' ' f 1-1 A ' " A , . . , . 1 . 1 , 1. . . . 1 It 1 o u ll In . . . z 1 , 1 Q0,Q,-,,--,,-,1,','.'...f.,',,N,',..-.Q-,-,J b,,,,,',',',.N',-.1-4-,-,-,O-0-f,.'-,,,' 09of090:-9-toeeeceeoteettteee-:xo-940 fL9J90JQ9J o49t99Je9e040 C11 1' 111111 ' 1 j . . . of 1 1 . w 1 1 1 ' 1 . . . . . . ' I 0 . I 1 HH , ' 1 ' ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,.,,,,J b'-',""',Nf,.f.f.f.,-.',,,Q4,"',,A' ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9,.,,,,,,,,--,,,,,-,--,,,-,,,,- 5 S 1 1 ' 1 Au 5 I l 1: ,V f 1, :1 ,. . 1 . . 1 1 1 1 ' 1 Q a 1 . 0 ' 5lal.I- s1f1w1c111, 1, ,I 1 1 , , , I 1 1 1 1 R.11l1'11.l1l , "'l l'l 11- S I :1 :I 1 1 ,,,,--,,,,,-,---,,,-,,,,-,,,,,,,,1 0--------f-::::::'-,'::::'f::: '''40001.-.",'QQ000000,",'Q4-0-0-.004 f00-000000004-4-4-I-0-Ix'0x0""004-0" 1 lp P . 1 9 1111 -I 11111 111 :F I: Ile 0' ' 1 A nk ,I P 1 1 1 1 L , , 2 :1 1 n ' I Y 6 I I I, I1111l, 81111111 .1 -1 11, 1 , . 1 1 , 1 1, :I ' ' Q 1 ,---::,-::::-:::::::::::::::::::q L,::,,-:::::::::::::::::::::::- ,,----,,--,,,,---- .... -,,-,,----, ,-..,,-,,-,-.,-.,..-,,,,,,,,,--, v ' 1 , , 1 1 n 1 I P ,' 11. 1. ll 1111 1 , , . ' ' 1 1 ' . '1 41 - . ' ' .' 1, 1, ' 1 ' .- 1 1 iv, it' 1 . K I: I: of lull K 2 .1 1 7240--I 1, 1, ,,,"""",",'Q00,""",,-.ff-4-,J '1 '1 '1 ,,-,,,,',,,,,,-,-----,,,,"-.-'O'., '1 '1 1211 fvf A 11' nf . :I I 1 1 0 - o I NIS. I1. . II 111111 , 1 1 1 I ll . ' 1 2 .' 2 :I 1 ,,--,,,,,,,,-,----,,,,,,--,,,,,,g 4f,,---------,---,,,,,,.,,-.,,., c ff WDA I 'V ' . 1 f ' x, 1 1 . - X . 1,4 f , ' K 1' ' f' ' ' 1 ','- I f . -' ' z 1 I E 1 h '1"'f '.,.44' ' I , .1 ,. '- ' .3 , 4, 1 ' rv!-', A ,I,. . f' LW, - 5.4 4' I .fl -' r ' 1 A ' - 4', ' 1 - 1 1 I f,. V, ! A , . Lf' ,,4' -1 1.,,L1 , s ' . v- .' 4 . Lf f . .fl - 1 - 4 ' ' . . s. - ' 1 ' ' , A ' 1 , ' 4 f 'L-'1 - , 1611" ' ' . ' . 1- -11 41-1 Af,-,, 1- -fbi. 1 , .1 2, , I - , . 1 I V . Q I 4 "lx 41.21 , 1-1 -' 1. V , -1 V9 f, . Q ,J .J I I . . .49 A 1 n ' I : V v Xk 4, A 'Q I 'fill L1 ,I - 1 , . -, . L 1? fb a , ,r , A " ' . " 1 ' 1 ' 4 . . .' 1 ' , A I r l I N, I L' L f. ' X . "4 ' f . -- 1, L' , 1111 - , ' br ., mf, .40-"' fu V 1 a , nf' fiffiz f, ,,wi4"l2 ,IF na, Huw., , do J, 'fly A f A' 1' rv J K .1 . f - V , ,. A ., ,. 7. ' '1 . f K , f "' . .1 I 4. f X, ,fff 1 if UAUTUGRAPHS " H .l,,z,f12M , fi fi' I 5' , , ,. f' -4' wa - . , 4 4 , f If ' A , . 1, J A Q ' I-J' -Muff 'bwf -1, f J.. " I J i., L 1- 'J """ " A "g " f 4. as-Q., ff .Q , if I ,A 1' ' "'-". .4 4 4 1 -f' ' 12 f ,A f,7..i4, fvfflf-ILIJ7, ki JAM A1,ffn,r,'fn,A,4,1f IJ,p-4.4, 4.4.2 PMA. ,V CAA, ymo-4,6 - Mui Ni! Afrva-14.Afr1.fj 4417994- 6241! JJ adam, Lf ., : LV,-1 'H444-'4' giant, v da' ' 'swf "P-NH '- I rf.- . v-' 7 may My 16465-49 .1114 ' P N- , fsf.,.l c "f- I -da.-xmyle-J J niyzalw ,J ,.fLfr.ff'Q ' QJV-A l,4.' ' X ' I. , ky hafdf cn 042.9 Gibby-u4,14,g,J -VJ , V 1 A y I fl AUTOGR RHS L p , , . - 'f-'. ', ,L ,A' I ." ,.- x .1 15' Ur 1 , Ja' - .1 .r' . Aux, yr" J c I l I x .A .1.V .Y , 4183- ag!! x. "fl if 72-140' 1775 ff J lg., f'5"PxA4A 1 .2 Lf V ff! 4.3 CP I uf v I O, film' I x 4,- I' YC I 2' 'Lf 5- an NIL pb-1 A-If A-o q,,,-4 'xl-41, fu- L, 1Jf3,,ffff sig " LIL, JAK4 Qffg, j 1A,A 4 4 ,ff 4 J 4'- ri-45" 04,46 .f Q 4.1 -4 ff 'Vg Q, -rw f NM f I AL LJ. "'Qfw.Y 7 ' N " , f ., N vw' fu' ' - r A1 .. h ' H -,x-IW" I ' I x ' X I ix X3 A fn ' '7 . , M W ..-. XXI' 1 , ,. - J' 'r' ' I Ng LX K. , ' x Y X, . , X R 5 1. K 1 -1 , J Q Q, N' lb - I ' U F x- 'W . A J' J r..-I1 ,lj t V h ,- ' , xi Af ' l ' I' ' ' E nt L is v ne YL' pf ,,, Q Y 0 , A ' Q 4' ,I 4 , , ' , I ' 1'-' r L! I A xf V , J' ty " A J, If - ' I V' M" - . . Q J A 4 V . i I 1 I ,I ' J V V.-'JJ 4 -. ,,. 4 7 , 45 b AXV1 ,f, V, ,, , mf U 'fx -14' L I,-,Li ,I .ff . , - U hx Y I 'll f ,' , f- ' ' i " ' -' '- AL ' ' , I I' .' , I l1,1, E M ' - - L' " "'-' " is - W, A 1 4, - , ..' " . -I , "Y'4sAL rlx- I-.sian 1 ,- fl, , vcd!! J 'L ' AQ4 .4 ' ' " f 1 7,14 V , . I R, fa fl, L gd!! A 1. ,V , ,H 'Q , kA.x-, ,. 1.7 F A , f NIV ,ci V . f Iv Ak V 1 ' 1 C. ..', , X 1 r I F 'L' 1 If ' 4 J 'H ,Q-f, ', f V' ,f w,.,,g , J . 1 ,- . . , , -. ,f f' if ,. ,IIN 74 My Z! j N --. ... by 711 ,Z ' - fy ,,,Q , ,,- X 4 ,bw ,f"'f' ' -fi. -1.-I 1 ul mfr 1: I - ,J Q tF.".g , ' 4, . Ae , 1 l' , A .f 4 - , K! ' AL an-- --g .X-'mx ,P r ' ' ' 'Y t 'A' ,AX X, l A 2 . pf! I ' y K 1 A f ' 1 s ,- K tj ' . I J fy V 1 I I 1 52,13 . f1j, ", ' J A ' 6 ' ' ' ' 4 A ff' I AUTUGRAPHS J ,:2uJf,,ZZ4,Zf f gnu! ' .QU-JL 7724'?f-L W7'? f5WM?, fix ' in-WK fdfgfvg 171,21 342' J? 44 , addiy, 52104412144 V eva, ff lb, ,OA4fdLjZ,5f!lrvff..n1 " 4242 5' fv01fL6?" pf Aziz, ,, 'ff 4 -4 ffafcz zz! -L. " f'nQ"'4 ,. Qi .4.cLc,V K . f ,f 17 I, c I jj , ,JAY 7 7 421---Y' fl! 9,65 4411 ' .JZ f 51 V 5. MQLNQ v E' 'fl .mf ,fk,3,- , X , A A ' Wy ff f 1 5?f"'-ix! ',VLif-QLM' 4, O, 4 I " X Qui 211 4149, 1 1 L ,, f. f afcffdfdggg, ,wi ILM If, LIL' A S i Q I LGA! 71.0.41 7711.441 7x!b 751111 lf' L I QL14 -,214 JL JL f W, fb f ' - " . 0 , y f 'A 7 5 f' 'fl-fr" . , L, I ' ' 1 f L " 'gf sf " l L. ,fl-L , .-X 1 , , Q Y ' I z 1 ' - Lx! f , N P' 4- 0'-44 X ,Q K x ,. f an , , .,.- 4. ,i , - LX - ,L 1 V 1 lr 54:14. 157 .V 'z'1" Nj I 'Y X . - A ! 1 L. , 12423 'M ,V 1 I A f . f 'Q' h h J ' If f ' IA- - f 4 f . f ' f , ,f ' ' ' . .M ' ' .V I " ' ' X- V , g 1 r f J ., 1 , U4 fb P 1 A 1 Y 1 , . ' ! A4 X' A'J V ' X A I", V ' x I J fi ,A PS A, , I .lp 4... V I .Q A v llfi ', v fs- , ' f .4 " ' A "" - ' H U . ,f , . L 4 Q 7 ,L ,. , ,-1, L' - X 1,14-f"CJ.ff. I ' "' f 4 V I ,r Xp f f 41 L Alf -1 ' A 9 ff ' fp '--' .Cf 41 1' A ,V , ' ,1 if 7 ' ', - ll I , I D - ' " x I ' I if ' 5" ffjl' . ' ' ' ' , K ,J WC ' : h1"- 1 ' ' , in 1 'lu , , ra I iv 3 1 ,Q . I , n If ,ll A of 1 u V A A ',- .f ' ,. J .ff L7 3--' .. x ' l , ,L flfy... ' ..,- v " "' -4- x"A' ',. ,J . . I1 . A 4- f"' L' 'A"QA" ' f UL- . , Ri 4 ,Aj - R f V, J ' .,f Tj 4,7 ' f' ' 1 ll I ffl If ,f., 'W ' ,,mr'f' ".71'f'-'A B Q 1 ' f, ' '. f N Z g,'.X S ' ,914 a.-'-L' Lf 44.1 flu cjvls. Z L. J., g,,l4A.f .Z 5 O-,LLAI 7,1 liv- vljwifc 7 any -AAU ,fww A1406 'iii IZ" K CIMA! A +L W 1 , -f-L,,4' L- ,WW pl-1 51- ALJ fwf jf iffghif XAN4, J ff L4 xy-fl! Yfj-N "'!A..J'L"fc nfl-4' J' A fLgy'L fr-'lf lb! 'Pk 7'7wWsff1w6, 3 35 J MW AaiQ K-if 'EL 'W f fffw:f?5 L Qf? u 'fifww finfwmvwjg MM? IT! Www WJWM 'll 41 ,LK Q7 1 , A i N Q 1 gr ll 9 KT 5 ' - P ' . 5 ' O! 1 QV, ' 'A I Y . I , ' V N 5 WW V 1 X Y, I 0' 0 ' Q 1' Q 4 I W .rv 06 ' ' ' ' BW 0'-v ' W A x l , 'NV' L 25171447 , ' ' -4? 'S '- ff ' ff lin SA,LLf'r NG, . A 5 Cx 2,.4fKl, L 304 'EX iffx, XFUU5, ? KKKJ Qigigg, ELLLO XJ .. L4A,rv:.f .fx-.X Jlvpfv X-X Lqy 'lfm' mmf, Mcrffv X-11"-A-I wif lf H425 , 'i'1'4','lgl'x4' MX NU 'AMI frdfw. af-fx, IXLY x rf' . N' .1 ' - 'KWQA I' 4 Y JA, ' X JL, Z'J' sl :fx N so GJ . , QE X Q51 Aff 0? W My . A QW ff J W 8 MMM .QM 009' ...M gg, 4 Qya0Qx59Q,O5 A l 5 give W fp Q45 1 Wwimw Zjfy 451315322 MWJWXX? 5 if 'h-ZW013 14,55 1 NX fl gg, X 5 fn -5...-1 A H P Wmfwdafwf WW' Aff 'Fmt S 0iiA1MvL4iz J xii .END Q2 VX? Q 6' WM Q-4M4 ,.1M,,,,, D Q fvfffvwfv' Q I Sz


Suggestions in the Tifton High School - Talisman Yearbook (Tifton, GA) collection:

Tifton High School - Talisman Yearbook (Tifton, GA) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

Tifton High School - Talisman Yearbook (Tifton, GA) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

Tifton High School - Talisman Yearbook (Tifton, GA) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

Tifton High School - Talisman Yearbook (Tifton, GA) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

Tifton High School - Talisman Yearbook (Tifton, GA) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

Tifton High School - Talisman Yearbook (Tifton, GA) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 1

1951

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.