Ticonderoga (CVA 14) - Naval Cruise Book

 - Class of 1957

Page 1 of 200

 

Ticonderoga (CVA 14) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1957 Edition, Cover
CoverPage 6, 1957 Edition, Ticonderoga (CVA 14) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 7, 1957 Edition, Ticonderoga (CVA 14) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1957 Edition, Ticonderoga (CVA 14) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 11, 1957 Edition, Ticonderoga (CVA 14) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1957 Edition, Ticonderoga (CVA 14) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 15, 1957 Edition, Ticonderoga (CVA 14) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1957 Edition, Ticonderoga (CVA 14) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 9, 1957 Edition, Ticonderoga (CVA 14) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1957 Edition, Ticonderoga (CVA 14) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 13, 1957 Edition, Ticonderoga (CVA 14) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1957 Edition, Ticonderoga (CVA 14) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 17, 1957 Edition, Ticonderoga (CVA 14) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 200 of the 1957 volume:

E 2 Q 5 H 2 S 2 5 5 3 0 5 3 3 f 5 1 rf 3 5 5. E s 2 .w . f f J 'v i'-I ' W - I T . fv.',,., V ,, . mf mm.-. Na+ S7 kvgggbyf -wr rl elm-1-n5zfqg,:,:,,,,.f.-qga'79,y.L.g1m,1, N151-.,+,,..,. W 4 ,W AY ' -4 Wssmfiia-'I-.HM'i-L'vig-wyizzivgy'-Qfgyw,-we-f-",fL+'Mi:wLf4s'm-vZG'mvifws,wazfwpg-:Zayed-1-iwniriwg!-fzvvmmaywlmswm-F r.V-,JEL-w-nl.-:M4-q-n11i'mQ.w-anmy+:'mw,w..-.fmf,-.-.-,.f, ' .. .. , f frrf M, , -W ,r . A A 1 +w.-Wff -f52vpfw.w,+wn,4,w-5, mvw:+c54Qm5a5'gu3-miwww.gffm-swfyn-nrwi'.:f.4:wi'Mm-Liza:mm-.-emi-new5-:M-1fu::mG4'n.fW,.4f.Ahneyem:1.wm-afWf--mm-zhm"1-:W,-4m:f.p-,144'u-.41-fpfwqffa-.1.-.,W.,.Wfq,1.,..1.,,,f.r,.'.,f.v,m.af,,,,,f.v. ,M W ,, Q Y, ,,,, Y ,Y if QWM-ai' . 2: iii? iqs?1L'fffr2'f :a241MM4v4b4W-Hd- '-'I-a+'1Hr""Zw-f-WManwrzww'?,1f44ww,:'f,4w'wwffy-fy-wfnfzlvwsw,,Mf37'gg1,,W12:a':-':5Lxf4'ffn:p4wwmy-fwzwvffs.rgamwfaxrwfffvfgpQf+f'a-iss-'wivnmf4Qi:w'wfff1sf:ff',yrfxmwymba--if -:sw Q.1.f,.,4ff dl.,-W N -. ,, , . , . g g , J W ' .. 'ww +353 fwi 'Jw afhsiiiiiiowfw' wsrwviwegzf.fm-2fag.m12r4g7fg,4Mi.. ,,2f.waH+'-nw ,. 4i:+gQy'1+M,w f' f. ' , 1 W1 W -in 2 -by fa ' S435 wwf.,mm-W-:awnf-gw5,..5,,,1..-.,af9.,',4wffffAwwfwvzw-smm4:wQ.1s1:w+cW,ws-izwfG:+4ww1g4fAffymrnl:-Gwyn,1fv:w1.'w5-c-ymyzffyf'em-swggff.WwMW,44jffngfwuwM-'.w.'+,gn-nw-ff,JNas:fwzu-Qwy-afmn-ms.-zppyw,mrwag-109-4-mwvgmwzsff':sssfpzzw4U1s:+w,Lgwfgifs?w,f1nfpf.wfw4+mpV434-naw'wr-'s w"M'm4 59N,,"fi,J ,WSW Lx.-135 ' - 51' V4 .F 444+ .M .s.'f.Pgv4-'2fgn.caf.wqfff' A-wM,4'2fnW1f4m1f-s Www -,'-nwfimw,g4+n+wmfnwzwwwvwy,11. -myJ,H70'-:ffW4,.,,W45f.w:sw-fnzwmw4: ff2,4f,l235+r'f'pf'5.gM51Mgjlnxgfqliffffr'wip7!!4frdl,g4ft'qA7v2l4ff,pw,i5"?l,h1i5'gj'?1.424'v:-'f,,p.ftRg5fw1-Wfjgw'Ing'-fp,gg,.L44f4Jyf'1f5A95w-,gLJy.5Zff,vi4"637,4u-,21J4-.45WL.,.,MggWu.g,gg,55f'k'5-:yy-5553,,pffgh ,fW,,y7,,4y4 ,ffg5Z,g..ypQ.,,w, , f WM, -s3,iQ4qag' JMU " '4W2?g+4HQ-fwvwfgfszmm-uzggyfiaawspew' w.35w'g-mxEsffmgfggmwze-gfqmsf:,mimwasff,wwn-WqmqwgffggfgfwlafqA'ffmvwmmghfwqsewsmzfmqpgg.r4-misfit,+W,4fg.u5,f3,+3wq,f:4+H+,wx,fps-g'0:f.wf4zwww1",4yw4.fm11mQye1-I,,mwrf,gf-ffgaffuemw1gm,Magi-fyf'44-ww.rm-:.+f,4-1,w,,4gf6,wh,1Q,,q.w-.fpf .- .V- z-f - - fy , .- w- , ' ' . M ' -My W-f .' . L ,f N. 1. law- if n,.-If 4-1-ml , - . Q fm .- ,,.f. .ww ,544-ff.-ffm'WM,-,,,1,4J,n4,.,f1p,f,,..4,1cg5,..M, Af..,,,z,,.1,.,,,,q5,-.,,,4,,g,,.,.,q,, -!4,,,?,.,5.,p,+m QM, ,A ,MW A Q., , N "wwf fW'M4N '3731ffW5W4?fw3 "7?5fffV799'51'-if W4 MW1449fgfigw-vffmffffwwx-M-:44w-Wm' 4-fwif'fwfiff-fwY2iW'vm4ff1.112244-?"'5i+1'ff.4w'W-'4fa fmvvwfflfrwfwaavffz-Quik-aw,,ss,v-.-f-M...wwwxvwzfwaMw-f,'w'f,--awwyffiw sM,g,M1wfm,-Awfdfffw H M. f ,- . . ,N vw S-ix 444+ My-aw ,,.1wf,.sm Mg., I ,f 1-:fflm-2 wpzpfwwf'fwfwkfvifyw-ss-ffmm-wwAmwfmrwf'-s:f:m,4m4-f,1fy..,wy ewzyv Neff' 19.24--'J gp? f,fmy+1'6-we-vg,f,,-2',w4' 'gf wr:-wwf.Q-11-wsffzwffwgiwh,.,fsA:'4MwffL4ffrMypf-2-W.,wyidgfwgwgayzfww'4i,fWw.,4vpL4-fyggpm ,J5gg41,,,4W,N,g.p,,.3, ,f ray wfw fw we J ,saw wf.?"'2if'p'iWfff2s'f'wv"+i?,?ffm ,gw-ff vw Wgif-f .km ,gmafol-224--1? fwwawwwwA9-:vwIf.4nffiweffmywmaxmsgwg, 44+3g's.Ww'fwv,,v5'N ,-.gm , '-f 1-ny'-as-f-4:4 4-:If ,NZ M132 fsg pw.-yfwgswfw my,,,-wwf.?,fm-J.,m1yf,vsJ,'WN,.QMwmwwf-:g.g45f,..4,w,-.,4.H.g5mW,4.W.4 p,.f,,,1f, J M. - ,gli wwg,.3,5g55qw2:,w,g.:15a. fa, N .ggi by fa- wp me-wif ffzawffghvgff, wgzwgawp-1 w-Wwjaf ,4yw,ggq.yg.,f.,1g1,.m55f4c447,W, ww., Mas, ,,m,,gW,M,,,m-f.f ijfiyfww- 5, 444, 1,im,,,,gfgg5f,.,,,?gm,m,,. ,,,f4,,5,,,, Nggrygmg4,4,5,g4,,,g1,4Wm,..,,.,Ma,,,,,Q.m.45.,,L4,.,,w:,m5,. ,WF4,Wg,pFf,r,-Q, ny, W , fu. V ,:-f- - : M" 'rw ww. . JM' 1 , v wf .J'W2aa5fdf2'fn+??,yM-,-.wwf "W wma!-ff-24'c4f-'J-ef-1M4-aw warm" fm '-, f , WN-wff'524-wiwiwvw' 11 wfmfrfww Sfwmjyyf. G+.-F fw- ffm-.N ,,Z2q,'s.fp5g,f4g51wg,M:sqf,14,..wfag-M1-H4521aI,49y,4.q4vw,ff.,.+.Wf,gfN,g.5WvH4 ,Grim My ,f s? - .-E m .,4ww-A f 'W ww ,G++ z'wiv-mfgwWmfsWmmqw..'1wfwmf-g5.2fW-mwsfs' 4 .,ff4f!42'4-. .aw mia N,-waxw, ,-w L+ .ff5yNs.,,..w ':DMMwwgfzw-gp...zfw1,Q-HM?fQv-mW,geWm.gf,w,mmmfdff.1f,.s,-MMMf wmaf-wzgv3wfffq,kf'i . . .ff W '- f75ff+m ,.:. ., " MH N 'wp ffflzww-f"f".rwm,fa2wfi-a-'4am4s1i,,,,f-afhwww-ff W ,, 4 yr. , A ,. , ,v ,w .wfg5f-159 ,, wx ,,,ff -fffwffvz3g4N'f.1+ ,fW'2"fgwwvr, 'S:f+f34sw5+,Jwff13 -fszfl fv'-. -w F- N3 f M' 4 1 rw -H1 -'- '-H ' w W, .ww-ff.wWf29fw, vv,p9P'u ,- 1- nf' if J 0, . ,few ' wi ff 4 , fs 'T wwf' .ww 46, f4',gE,,55N,gffww42:-a-g5'f,,':Q. wfgggsygwfeiwg-ffgwggwff iiwgikgy nw- ,, 3. L.-a.,,,.---A-44:43-' 'sh N-qu v f' -I fy .J ,344 5, ,UAH ,ww -fag, 'A++ ,WH .IJ - - wr Nw -n,,,,f'f,ww5f.::1m-f www ,-.W , f f ff A . 4-n m ' - f ff f ff qw .D lg A ,y-swf .mm cv M ..9v,asf'1iw-N .me-1-s44.'w,,f,,Qfv'3f1ffwsrf'-59.1.,wr 4914, ,qr,1,4,1-W-z-+r .,,,, K- V-ssff+n+wwp:-.M +44 4. w ," '+9'1+Nff5 f M- vs, dgg.,m4,43f'f,- 4 ,wr , ,gofw a'+.fWn-n-mm-wffw'i-f , ww 55' . 4-' N, fy ! ff, .f, my 4,6 Af If , ' ' W1 -f41 '15 f,,,,4.W, 4 -' Av .yy-was, 9N,.,NM-f,4:1:+c,g-wrw'+M+.f45sVW-W1f4z.,1A,g1AA, f:1g:-muf4-w,1'i-f- 1. ' ff p4-' - ,Wh , .. wwf' f ,,' VFZ' v.fw'.w-,I ,MQ3544 , ww . ,,, . -nqffggfmw-,-,vf4,,Jm my 1 ,yy N, f f+ -Jw.. . , My: . f 1 .15-f 7g-'. J N W5 - I fum -J,-ff gi... N -,, , '-,fppfm,7Rs94,,,.W L,,,q5,- ,..w,fr,w,3H,-fy,-.f.u.y,.w.4J.-gy-iff. .gf .-ww f , -...-.-ff.w4-f,,+qs,54,Hfgff2f..,,.? J H .wa-,wwf ag. N f fi., f54wwf!74p3,,1,i H . gm, gf -nw f.,5,fff,,,.,u1 ,..4w4,, ,Hg ff , f , f yr' ,I Ha, wh Wf m, M mf ,. .f f - ff a+ J - Walrw-1.1.1,,f-4y,,.,,qf4-,wv,.U,gf,,9,ff-Iqxfugswqg my' +I, vw, , ,,,1 ,Y iwu . f . I. , f -, , 1 .- , -A , ., ,V - ,, Af 4 f, , .izfff ,wr ,,+ - y f, ,4 .f 1 f U' f .,N 4.5 ff' M - ,or 1y,4,Mf,f:-,,w,,.ufcv, N..+,+ 44,-N,, V: ,,f gQ,,-..'.,-Wgmc,-.g42f4fyN,5.aWg4..m,1,,, .w: 9..w f,,f.,,:Mg:2,-fffff .-Mnsaiggliiwvhmw Wal .W , W ,sw , 4-mf 15 ,fmfff .4 -v f- , Nm ,A-,,jy,m,WfsJ f 1, ff, 1-f+y ,,W M4 MM f, ,N-3 wr yrgyww- ,avi f ff .hw 451 1.7 My Ag,,gW.,,vWW,wm,,,ig-7.,.w3,,4.,,,A y,,5,,.,., M , vzues:rs?f21?f1ziy29Qaw34?+dssf...-fffmpaswf -39,2f+p5mw2Wf34fw44fwsmg,i,5w-k4,,1,f,.gZw- f wg Ng ' W ' ,gf-49,4353 vw Wg, fm"f+f,5,W,ac,31.'w4gmg,?fmA,:2. .44 wwf , Wm NW' ,QW M, 1,, J 1 f 1- 44 44 ,4 , .- W, , ,f,,,z.-gmgfww-ggffgmffgwfMQW, 4, ,, 4 fa M-Q,ww,mqf264?C4,.94Z4-sgwfs.Mfw,.,a5'1 M, -Q ' ,M v . -- ,A mf',,+.f 151.51-Nf ,, 'fp - ,wi q,,W,f3,, f ww f., W ,w,gfj, ,, .rv . ig me 5535,Jn,,5k,L.W4ggL,W,,mg,,,f,,,My ' ., , 4 , 1 w.:.:w7fwsf-vsf' 1-Wfdw 44-wwfjffwi ...mfr W f -f ff 14-1 1 ,ff ,N ,W gi?"f,'s34t1jI1f',,,Msf,5,9wJP,'Jl,355:Q1f1'fPq27f,1'gQ141Q"f'Jy,w-rfrlyww' -fg,,,y2,,,3rf.4'.+wy?5.., f, S-9 -,gg-. 4,w .Q . -Q W,fW,f,4.1.wf,mw- +fHf"f Wffwff wwf wwf xH'+Qf'+W4wfwvff ff,-.fwwfzgs-fsff f' f 59 f wwf 1 f .W W 'H-Wm ww !p.ff"f5NJr?',13Jf571-0-i4g5'7'frr'?3-'fI,'wM'vff,7?A" f afzffwsff MH-pigfw ffwf Jw ,wwf ,ff l ' if foc,mws4g4-arf .H-wafer fifawfwf-4 'sf A35 Y7fi5'1HfS5+43W'i?5W55ZZ1i?k',4fffiifaml-pt' ' 44- 451' W5M-H1'f'wF?593ffcf1wy17n4S'+"i1++fG"51.wif A-' MVI QJ, I A' hw' M 1 4 1 496' IJ-NW''ai'fZ'!'ffZfS'51f?r7'M51lMl!f4"Nf57W'1-5 fz,mffgv,gw5.5m:w0Qp qw -1f.,,wf!fg,+,Q-41,1 -ff 'rw -rw -J-f,gpfg-ffm-9' 4 ff, N Q1 ww, m,:z,5-gf. M51 .w.n5,.,w-.-f f-.wi W. .1 -1-'-2-L-hm-nf,-lv.-r ,-fy ,. In-Hmm--'f sim,wgw,m+,w5'5ZQ,,-1+-m?'J.fi-'4 , N 1-,W 4,11 f f f - f lf -qv, W, f,-wr-W W fm-mfr ,.,4,y,,4-ZfApQw,,wf, .ffcfdggj fv,,wW,f,, ff, ,mn fc,,,,,-,m,fJqji5f 5, ff, fg-,N,f,w gffffu . 45 rw' mama 43g4f-:J-i.g1fv,L-.fv ,ww .W f W. 1wvlrffffvwwr-rw--4-:Mwwiwifw-f ifiifiwp 'm:4'4?4w"'J-vmafff' 6-ww4w4g,3:w+f"G fmmyffvw wa. N. W! ff w' N ,w4ff,,,,ff.-4' ff, v-H,y,+'f7,14wf+ff,,,45,:,H4.m,4c,f mfqgffm-f f.:1.q0,'3oC+-,ypwWs+'w1,,Wfs,w,.ffmm 5 f. ,H 1.1 If mfr ww uH,w ,J.y, www Ep' wry-mwrf' ,J ' ,W -H'I'451'-riCu351tr7w444-v-+?foJo,wQ51 4+ ,Hip fwfr 14+f169ff12+f'f "fW-FM-4Af4fQ'e7,5i"H' 1' I-Fbfffimwp' my ..f f' . f W1 bra-x '.f.wgfg,3H'4 ' 41" 7,434-fri wm7.4+fH ff-HH"".41-wffgfdwf wffvafymn-'iii'-wuz .w-rr IHW4 mv-fm F Aw ,gif N N-ff,f If vw-ff uw if ,AEWGW Q., aww pg, g, 4. V x:1a',:+nv:cs:-,we-:f'f'a::z1gu:44fav.s2f4,,.,gf,5ff3waf,'.V ' ,smmmqyzawcfimgf-famsifvminzztfwmwff .mm mfr, 11' fi! . WW !.Mx4f,.,,fm -bf,'3j1'd4+wwa1,'1,fL+WfmfPf!Z4fgrf' mfwsgzgfywf,waz-igzwdwpJJAM-Pffizzfwfifdwefmwwf, 'wi w fm. -gc If 'Mg ,L pf' Mew, 'f ,,Jf ,.+fpg'fz'wJsnffM'+4Fw,wa-W sw. 'aw' we wm'f:4ff4fv5w'fff,f1s:4'm:rfu?4f5-1+w4i'.w,vf,m' fwfwff'1-ywwfmggww:wfmwpswffAwf.+,, W- 5: few ff ks , A 1,1 11-25:1211H'1H-ww-swmawi-:WC++-asum:-W?wwwaffwiff-aWi++-rms,-wwffwffamw,ff2f'ffvffM4iW:fwffwwwff.wff13,454w AW' wwff414+ff?mfff'fi5z4f9Am4efawfwwgikwlfz.,,wzmvmf1+fH7f,,.4.1wfg6jgf4x+,Wpwg'm4f,f,ww,zfzwwf-wsfgfgWwwf .yy W9" 'if"'. "3 4+W f " ff ' mf ++f'+fN .21:311-FGif:531152555qfe?fQFb3fgw:,v.43N:Q1-k-Lsgiem-cH,.,2W5ty75gff5r,g+5+5f,wwfMfnggwtx4-1+mw1,g-kfjwidzifyg,.,m2'i'fbw453p: f:f7,V5y.p4g+,f1,gh-M, mwwf ,AW,QW1f,mq5d4,11.4-myigfig.-fWpHMEyf4pf,4:fww,,+f5gW,,,,'WW,,,jW,-W',,wMgy,.o,,5,,,,gf5,,,.515Msz,Qd4-, HAM, -- ,iw ,, ,V E MQW, QM i, ,, ,, f . .,ffQ.,giQJMwi,,,,44.q.g,,gf..4yf5ffw,ggwzm H,Wm-2.m,Q,..3wW,,.w.-4,,m.yP,y,f,,Zg,.W4m,,4,,u,,J,.W,mm,,5,p wwf W,f,,,,,, mn .,.,., ,MIM,,,1,,.,MgM,,g,,m,,,,W,?.,W,,,,,,4f,.hM,,m,m,,+,,m,,y,ii,,,Mz4,, ww, .44.,,F.,6,n,,,5, M .,,M4,, .C.WW,.5wg+,J,345J , 5, , ig RM Jmwri-SW,,,, M QW, , X 144'Q-M1512-Qw+.wa.,Q...-N-f.,,7i.4+gg,g.,ww.-.wy.'5,y.MA: . fl-fwwm ,W-vwm.v57M4f,afgiguMffm..M164,4-hwf,aQs.+v,455sf,vaw,,,hz.,H:4' 421. ff, WJ, , ,MMVf,f:gN5mWQw.pg,fW-fyw,4.w-5yg,.fr,Jf,4,W.Ww4-.mwfyw,w,.W5,.,,1f,WqW,pM,f,-www..Wg-, Q, f-,,m,4e,,g-,+f,,W,H- 51 If J Jgw. qv Wy, ,, ,g W M L11911116f''21'1391+512-'Giifizfliiww-A575f-+5+'Z'59+1-94,5'iwr- wr 14-wfm,ww3+fw+ -few.Saffiffwmfww,ef.w+fw,,sw+,9C,. 2 wfawfd .WgMgf?vf,2WWw ,wwf 'sw guflwww-,4z'mffW.gm-Ww,sJ.', A,f4gf.,wf',,m4f?..J,.vfffy,w,1 4p.,.,,Af,w,,fw,s,1fwfw.wp- ff 4 Mg fwf.f., f 0 , -Qf-1...wr:-w-2--mlfzgg-eel:wvmw,..-wmqamnimwcfff,,Mm gm-fr wp-fg4dfLgivf4gmJSy,55p,m,'pgmww w:s37402-fpvzgghfmmgfffgfh-:Wm--a+w'a 5gf,f-,gl ,,4M-ff4,.'7'f?ff,,,vm- my-WQQM-.-:H ww, -ff ,,,a,wg,5pgp,5,14,f o5,pAJ7yM4,,.W,1-afqgy1Av,m5f5.5fmW.' ,,f3J,g3iiJf,'. -f,.35N.gzg,gg.'f,gfg5N,N+:1,,,m:i7g4'+zy,.41+cif+'5, fy ff w, 4,-,P .13 4 ,,f,,,L,!' M Nr 4 NVQ 1so.,mm,gramxg555:.gJ4ng4w:cv?r+144 vzawfcqggq-., v,54,N+LvzgMf,,.,Mf55,5'f+'i ifggyp,-+5'f.,+,-A ,,u,i.,45-1,f,w4.g.w-vi-1,fJ,',:-fff 5'4',5,+2 ,fr,:a,p,4Q3-Lag,-Hr .f4wf3fMh?4,-., mf,-:W-ff f,4,4:W4,,4+g2,Zjfm:1,.61-5+gw7f,55,.v-, W, ,.gW?wf,.f:H.y-5,5j-5,.1.,,.f,44g.c-,,,,wQ-4'5,1w.4.,.,y,-N5f,W,4p4.'ky4m.V,,4. +4rQg,i.,w-5 ,aww 4-,5,,n4.w.,4,N,Am.,, ,Mh.,, ,w5,,,,M,1W ,di K, , , I .,. 5 ,, H WA A ,P .H Ji, fy..1.aa.-mwzz-V '-H+M.-swmz+.:ff+...qw-'-wwf.'Mmmwff23'w++wMm'fff+a2:es.,,wfwf'4zn-wgfffzfrfw fp..m.'yf4,:wv W-Q4w+pwfwf fw"' ,,Qffg'Mf,wwA'vfzffpvfw,m21f. -fwfw,f,ra.ffwa'1w,m:wwwmcffswvfl,ff,+,frfM,ngm,-.ffm ,Mm-Mfwf'ffyQ,+,,,wJg-may My ,M ffm mf . f, .. .,, .E 5.J.q.p.,-nbif-i'7-wkiaezmiwqg-,:.yq,.,g,:+:4,si,5:m,9.,,g.:4!m4Az1i-,myzw,.vnQwf7:.g,5p-f:-55W+gJ,g4gf,,w,wx4if4-fy 4125-W,5f ,,..,fa54,,,Wg-yof7f5g5,.-, fgfpwy, ,Mgm ,M-aIp,5fp,3.,9,35?,i,g,, Twp! Mfr 453-,mh,f,4,3p,,,,,,,-,gpg ,,,g1,+f4HF7,,N-M,h,.,,ZiW,,,nW.,:,:y.,,,1.g7,gPg,fV31,.,pJWi,9,vA.,f,gwtwgfgwgjy 5,,,+,m.7m,, ,mfz,:,,W.5ggf, WI , i-Wy, J.3W,y H , In W F, H N ii , W 191 1fm4Zii:m'-wmv,+mm.pfwrfiaw:+:+:Q-wwaf-fffv -n-:s:,3A5 14+f,4.+fifN.-qfffs1wf:Q ,wiifffi-A-4 ., fin-2g+,a.7.14-vf.-f54z',,ffeJfEL dMfi6'f1,yf-mv f,ik'i'5uLwrr ,wr , ++ :f,,w4+, f,m,.-f w+m.,,y,43-f.Q,,m.,w-,-fp7'f Q,,..f,s,.,wy ,,W,cnL.4y:f: ,s4,,.,,W?,,,y,w-,M,Q-,,,wf4,,,,b:+f +,J,4.g,5,35w fmmff M ,,,.,v.ff 49.4, an My ,, 42' 1 Q f f. , 4, MW fowwwfi''1wf4ifH:'2'Fwf-vnvffhi:f45vi5.UG2mN'wn ff.-.,,gi5M.H-W ,,.,,,,H,mfw,,m,3,w343,5?1ff.-,mm1,4-W5.,.W,-,fJ,4 . ,,W,.1+m.4g1mWe5,yWMW aww -wwf!fiwf-1,gf,f,,fJ:f!f,:w.pv-rfw1+p5w,,1fw.-'f'ym.fa+W4fdmv.ape!-.Lff.'-m,w11v,xw!fQ,,ga,fg,f.Q1mWz,2M.fu.'4W,wwf',,,,.,yc+9fy,f 145- .M.,m1,f.wg,,y ,ff ,,.,,,t ,r ,f ,w , Ay 5, N , MH 1-2'w:'Lf4:ffysm1afzam1G'M-4f:w,w+f:f-wwf"f'E+w-mmwfw ,Nw,.'4wf4-yggzwmmfmm,,w4,..ww,,w-wwwV. N.-1.ffffwmQffwwfM+g ma-1wmyffflwifilmfiW.m5f.Wffvug4i4pH,W-afmm-nw,awf:wa-w.+,wmQ,1445441541-slim.wffwW-w5wn.mJ+wfs,+w ffMm5f'wsgffw5wW+., QW , f d 0 .-, 1 5. f , ,sfo -Mpmfr'IWwas44+-e,.w4fiffwfff'WfW"wi"1MfAffM-23178-M 'fsvziwwwffi,.wffffwiawa-wp-wwifzm'MM441ma1ww-wpay.2w-wgjga-WfmN1"fZvwafw,wff,,www.wwwrfmffwfsylfwfmws,mmfwwwmm-we,qgg4ffmfff.,wwfwwwh4ffw+wz1w.wf.-41. ,1.zz1f4f1'f22+zr, fm ,MWA M, 4,1 in J, ' 4 ' Nw, 'Ewahmm'g521w,z'4sm:gQ:k74?f.i-vmayfzf':.R4s:g:f.mi55Q'?W:f gfisitwfwfwfnmw,-:4f4ff'.,4 M,QJMfpm,wf:f2pgHwf,e5.:Qfw,www ,fWq.,,f,1 ,ffffgmggaf.wwg4,.4-,Wg,,,qwy,o,gm:MQ.,u,fn-54 Wgwfm.-.Wffmagwqip ...wrc,Wf.31WgF,,,gffgf4M5Qsu4w,5f,.45-z75gf,f'4ff2AfJ45514 Jw- 'f,w-ffzvfak-Wrf5,yc.w,.+Ai., 51 fu. A 4 ' why, ww' 4+,wN,,m ,,+.. -, - - . um- H: -J mf- -ff .wfffwih -afgggzia-pfr 1,q+g5f4f5Nqfff5,,afff w,g.p.,!91,,,J3,5Z,-w1.af,,fJ,ff+f ,mpff H+ 4,-ww ,W 76,q1g'ffz.,k.,1f4.-f,gW,Zj,,f.,, .- ,gg+,f1,,,g'g4J4r457q,gg,fvwf 12g,-p,1-5sm-faf'f- W: jgwrjf Wg,.n,,J wwf, mf, my MW, ,.MW,, ww 240,01 ,W Q, ,, 1, iw, 4, my f,,,,,+4 ...W AJ. Wy, Wh, .,,.,W...'. gg., f.,f,,,4,,,,,f,,5,' .5-U, ,W4f,..,, ,iw .,.A,f3w,,,A,,+gf4,,.,p w,m.,,,M,,fw,,,,W, M, .,,,,,.., ,JWQWM,w,,,,,,M.,,,aW,,g,W.. ,,.z,,.,,,,,i ,g,t.,,,,, ,.,.Q.,+ ,,,.4,f 5 , WW, I .,, ,Q ,, J I iw!! ,M .Q-M" ,nrxf vzf w:W1,:-Qwzawwf 1 wi ff' f' 'frg?l,g7MiCM44.4't4'y7'1Wk""5wFrWf7124+-ffjgiif-if fwwwwff-fffQ,wfP5?WN-'+-35355J-wwf'.ML-ffff-Wf3,ff!T?'fw,f,w,wwww-1fxWi4w'f,,f,w+fw mxymn-mlmHwfw.f-.-fffJfmNm,WJ, .JffJ,-gwfw. 41,.2ff,m:f,w2i'w4f, wffyiim-54,1311 gf f ,Hg ff- ffggwffiwy, +,,,3924,M,f1f4,w ,Qfm-,+525+.4:5.g533.,:wf25,f.w,ff,5m.m,'1,W,3.4136f4f4,f,W2p5?,w..1mm12,Sjffq,,+.:253,,,wfWi-,wj,44g+gf5fffiyw-zf,W4fg,,d,,3'39'Mw,wQwf,fWf.f,mwf,aww,,,f,mgm,+n w,p:wWffQzdaw3M-ppp wwf1Nwgssf+ffLfw+fpumnwmfxwnfwnvwy,mam,Wm WMMvicwwfmfifwpfsgwfflw' F vw ,mff't,w ff+gZ4g,y fy, sw--, ,4-er 'f,:-:ci+.,.:.s:4'9,' .iqxm-gvszwf,f+,w:w,52f'5.,Hfzh-gif-Qapgm'fffM,f,?,g.g,f,Nmwvf,ag,,,Q4,3.,f'mmgfgW ffhfewf 19,1455-,M-if J,,f,,fgwg,Jg,Z2i42q..,,,,gf,gq,, ,wrwf If6,wgq,.,.,mf5m,q5,+,,.,,,+y,,Vm,ff,M,,J,5, -,M WWg,,,,,,, ,,,b.w,,sW,W.Wi., Wgfgiw, , W1 Lm,,,4z1f. gg. ..., 1 ,iw 3,1 ,P 'V75351'?7LL5'54m55Q'75'v555553"-ff5'M544'7'71'9bl'3'7'7+952i35'?H3754297755'9'74m'75'5i'gPlk"' fwf myfwiasizw'++v'2'f1vwwmwfffd-fL:z,:pMmffw1+frf1wwfffmfwwf' fAfw-wiyfmf lw-w,QfffHf,wf4-1".VW-W+fp.47,f+fh-fff'fMw-,mmfwfw1421-w,f1W.f, any mlm-Q,4y2fw,,f ,oiwff,4mfffNwf, . ,f A N-1 f --M 4, f-Li .fu-T, -:.- mp, - J-1-R, ,V . fl-A-W-f.'f,mpg4.s.'.wf fwxwf W, .,,m-ffwg4g,.gJ M, rw , M-ff ,.,a,,,,, ,Wy,'f5,fuwfdfbf-'df.1iJ.wfqj4,,w,ff,1 f.,J,,m.-V,,,,M,.,fW4...,,,pf-..W, ,q:,..,,yf ,,.f+g,,,M+.Q+wJ,,,,WAff',g,,,4 4f,f,,,,.,,.., . 4... f,,..,,,M.w,,,,Ly,,, M., ,. ,W Vi, J 4 I N M y-5,5-J fw:+45,,xff vgaff'-..my,2Q54gf,41yf5f:zwiwwfe ww 'W iM,.wf751f1A rw' mgffdnzffm w+M+4-. ,455wMf',.wQ,f5a',,,+M .I+ nw H+ 'wav am' ffp+w,fM-Wm f.:,z-qw., 1,f1,W-4,41 ff-wwwfd,w,'-mvtfffmmfg-.fwff fmffm.-ww +-f, -f,,..,,,,,,g.w,,gqc,,.,,...,-f 5, Wy. ,,5,w,.,:,J. .fww . , M., ,, NU N., 1:M2142f44f.fa'e,9?14g5-gif?Ju:-'fc4EN-517.5qamcjrv.,gm-'Eff,JH-534J?'1w4evy,44:uwz-gd-,ipf 'Nm' ,-gfgfgw.faQQ+W5MW6Q4smffgg5w'1fA,,5fM97"45-we.auf...-Npf, nw ff., ff, w.. ,4fh,5f4.,+,-ff,,aA,fHf,w-mfff ,V.,Mw4,fwgv'Wmm-fiyygap,W-.W-MW'+Q01rw,fg,4J.N-fygm.fnffpw-My-,rf,4,g,,+,H++,Lwff .,, ,fg,y,p,w,f.- J, fy , ,, f,, f ? Nw ,yygwgh Wm ...Ma-1-w . . -, - mc, ,, ff-wh-Mdrfwfvf '95,-' ww" ww' M ww-riff weffcwwff, wmww- .mmf.7:43'.M.-.Af fMw1vf4fffsp+f'm+-nf,6.w+wa5,wfm-,vw 411.1-W1 q.4'+,,N.,r34f L.. ,J-sw ,mf vf ,W M , , -f ,g,,,, ,,, . ,Nm',ff1++:A,-Ffmfw-f -.-wpgym fffwfffgwfd.,ffy.-0'f,2',f,,,ff,jm-fwNmf,,..w.-aff V4, .,w,f5fgu-Mgfwfsw. ,HM,wf,4f:,,,ff,W4.,.W.ff1.,pWfJ-aim:,mwmw-A M,f,.,,,4J,1Wf,1.+f ,,M,.Jff4e-,,....w:, .,fw,.ffgW,+,,,.,,,, N.. 362 .M ,,,N.-NM! ff, Q, , ,.f, 4-2:14. H-L frfwvw,zaif-:YI4-'ivbwffpvzwa.131-1-ff' w4+:mcv:11'Fwcg4c:.-ffwmvygwu f,-r '+wy4iJ,.g, nfwr ,M-h-fy ,,Jf,-.v,J,4.'.1-'w5.QM+.-4fy4:45,,,Jg,, Cy ,,,,y,4.7 ,W wwf,,-,+4f.fw70fffrN24,W,W+,J,f9H,+W-qgp,4-,,N,A,-rfqW.f,f f..Wv55,4.4rq, ,MN,9g,,,,4,45,95M5g,-,g wr. ,Z .4qJ75y44,,,,,.wf:5..,.-01 rw ,gan ,Wy ,,,,, JJ ,N 4, ,J ', 4451 Nf,m.,m5SJC,.,,,gZ+-arf f-...Af.y.sWm...wf .-fp.ffz-H-,vnu-g1Q,ev.,,,g,:zJm2wwswwgysw 'M-s,yFM,w ,mmf aw'M+fn1m4Ww,v ,fn.z55f2iWf,fW' .4,:.w,,f4,Wm-.wimlmfgffwl-rfwaz-fffwiw,wmbgwvfdffmgfvswffg3,,m,,sQ7igg,g W-bww 64ff,w'u4+,!gff5 W, ,W,,Q1gaw,,fw,,f,f,9yff H uhm, .W W my .yi .,, " S1577 M1223 hw mwffmwfmwpw if W wa. ,, QM 4, 4 -1 .. .rw 1 afses-fzwdwzrfffffu-,fagrew...-ff,-,,:ws:+zvwm1+s:4ps.v 2fWf,f,.-wffmwamm-my.,-1-zs47if+,yw55W,r:fa,kafwwgfw gfgsff fi ,,3sf,,W-fr ,'fH-:-g33m,y,MzWMf5,JifM-,f,M,f4zi,,4,,, ,,M?pivf,+4fWWwfg4a,,,.e5w, Q-fg+,,w.Myp,,5,JgWqW5py,,gy53g,...+w,, ,nm MP, ,gww , 63,1 Aff ,f,,,, ,VH ,Q W, vm, 1:vwiazrgggfzfpyffm-wwwe f.,..fE-M..f.n.wmm+-1-s'gas.,-1-af+1-vfmrf WW' ,JA wwwf,a4ff+fMwmm3''42-aw-wwfpwfffwfff My ff:-w .,4,g5w.m'n 5',w7'5ffSik-Hrififfwy-?5'Z'M':df5'zz'If-'phil'-"f,3fi-Lwpy-Wdiijvrv-'H-1.',14v-?f',,,w,yr1.'fW,AM75gN ,,:Z,fw,L4fm,f':W, ffgsfgfw f f f, Q, An -W. ff J-f .. i25fwa'fiww,,.Q.sgfi--z-.-+'+.- .fc Q.-1..-,w,:.rc,.1-Q,. -:wwf www rw, -ff 11.9496 .M ,My W wgyqzvm. - ,v-. ,,,,,Wqg,, My. f,f,1wff fm, ,.,,fsWf,gw ,uw ,5, S-f.51-f,,,M,A,qm,y., .ww ,,!,,5f5,,,,,,,,, mm 5,.,4.q,,., N,,,ff',,,,,,,,7f5?Iw,y ,, ,A-,.-, w4+,,ff,4:L,1.7,L,f-M: Wy, 5-N., M., ,. , ,ww 4 ,, ,. J , MJF, +I, ..n.q+Qffw-1:M,fwf:-W' 7:-Lf-wa'zz'ff-f":r-viiwwIr:-Mwwwwfwba'iw-HQK'5i"4-rg,iG',l4if1N'fflfWf,i"i'+'fff319J?-2-P' ,H4ff'4w'w25JM3f5ww-a',::df4Wf+fMfZ2fm. 1. "f5fvwgG'f,,m'-rf,1 H'7f64+-i?1+24iQ4waffS,w.fmo myim-'J:f,625+a+vw5pfpuJzgwfdr-wmgiif-:dy AJ-ng311,Q14-p:c4,m:Wf,a45v,z,fff5 ,wffz,gwz',,f,f15, Jymzfdwfj ,J My 1 7-rf MQ www, Q .wrw,vm2faWffQ wfyw,-3'af4fSEwam'jQ24megf,wf, M: 1-.mwmff'w+:w,ww4+Nfwf+N'ffffwmfw.Mmffw 'f45'W?5.g,+f7fA'Q1i72-? ,,giv+:w.c 1'-1,-++'761,ww5 I,-mf 4+- 4 , .. , , 7 h, f. . -' , rf: -' .1 1 . 2--' V ' . .H 1 Nr ,NM mff'5Q,j,4,':.Awf.-y ,W .WW -Hwy ,uw-c,,,.n"-H1 fwfmfiy-Wzoz 755151-.aff mgrf1,,,,.,-gf .4.y,w4ffs' wr ,ww ff' fgfgw, +,-,rv .124 ,Nair 5 gf, 14-:J .,. 5 1, If . ,, 'af 4 -wv.vffff4cafi5H'W?MQ'f-1W-www..,-M-.-...,fvrm:..in4f4Zfw:W,.Immnikki-5,-AMfm+,fii2:r1f'i5imc44f WgfzfwwQ1iWmf4,+ffgwfW,,W,yfwg251,.,Q ..m'fwmf4wff. .fmwgiiwf MW-W+4' ffw,v4M.iH m1m,f.v,,vyf,,4w fwfr ,,Jwff,5Mfm fu., Xp H4 f, w w ,my A. 4+ M, ff? 2 mwgffffggngfsiwnwgyg-141m ++pwrg1 w-,wgpfxfwgv-w,ggf4.g,g4f4,N4+4yr'g,,4 fy 3551. ,-w:am.m,im..,mff,,f,,+wfy,,54ffg,,W vfwwmmfflmrgfz-'M-WMM.-:,p,ya4s.W www., W-5g's',,+fym4pf. ,W 5, f f wg 1, r?,,,w-f .1 f Lf, 4 wg, mp, fd 'L-a-ff, ' f . AUM: -S Fw! V-'wa my-.1 14-Hwum-ff "uf WHZQS-,-.:f --mf 4+ .1-f mmf af ww-'W 41+w,45f.w I1 m.7+fm5m- ,Nm-fd,-541.4 w145.:!Mf+.wffNN LA,-fffb. .W Wgv ,gh 4, Wy, ft 3, ,4-, My-F' ,,,,,eW, ff . -r.. +vf-5ffmia573?+,5'zP:ifpwff-f-If-:-'-ww-vfrzwwvsVII--bff.-1:4-,fvff-r.-wmff-.A:-ffwvwfw 'ff viifypgfgssfgswffaghiffw'1zfZ,mf.-fff,3w,.,,,,+Jm.w. lmwfgmw , ,f 5,4-,W ..,-.', ww ,1.,-Lm,,J,6f,, vffnyfidpaf phw-fu-444lfiz-r,rg5m.y5friw,p.1+"4gItQ:,,., ,,..+fyf,,,..,,,,wyg,,,gw,,,.,+,+v W. 1,6-,,W,f,q4' ,W ,fn 4f4.9f,5g,.... 4 - ,A .M-S ..,, af ,ff .,--.-ff-QW,-V.'.w,gJ,.w+.ff'----W4--4'fibre-m f.ff'ww4wffw'wGff65ff,Nf,+MgQ. 4i..wf'jffJ-'IQ-.444'ff44fgQe,mf4wf'i'f43y.: -QQ.. ff3f.v7f,Jwf5f,..5+f'f ,Mfr yay w31WiN!wfq,Af.+f, wmgvgfwiy,fi+'+ym,,,,..w,44,Ja,+,w44,,,,f-W-4453436-W. wa.: Alf.. fqwwafyvf, .w,efg,,Wjg54y 4 jim, 1-N-f+.J5,,,' ,, ,. ,- ,,4 sf J f ,,+1.f,zwfw5f wwf ...mia-nz'mMy,mW+pf461m+,gf,wfffwswwwfmz' fg,,wfmwwfwpzwwHwgiwfzfmgf,1,wf,,a4'wg5TWHm4pW2.wff5.mfzcwfyyywlmwgpymffffcfw ,iz-wr +11 . . ww, ,lf :.:.1+,.:faa':N nmggg-2:fw'W"'Wwfi-:fe1'mr:ww-7milfmm+fxif4fv1N4f4idf'gwfcw+xfrzM,25ffwsawawffziff-zzsfgfwswfiwswJf4?4r,m3fpf ,fmwffgksfyfwfvwzfvfnmdzwmwGw4jf2iJ+-y,ffgffmf,-W'f4fwzfW+ww,+Wg.1,g,,ff5,1,.NNIQMQV-,,NW,ff,,.ff,',wfwfgwtfmim..f'4mw?ggfw?gzH--V f,,?,5,gmw,,,g,, ,,y,w.W3,,3g,,,f,5, A jhvgff' .+Lf. ,WL 42-may ',:-ei,-1--.---:nmQ-mmn1:.a1vw,h3-,+wf75fQ+y2:v! Mfr'-wrflfwffamwffwfa-ffww".sffnsiiflwssvqifpnfff+fMMm?Z2w:w'Z4,Mwgi-nw dwafgwwfffwgdamjisffw, .ff-w, 95?-fL',Q',-iiilfwfffpf'5W55'r1'f?If!,7'ZZ'l14'Lf9144'7f4i'5A1,Jv5f,ff',lfs9-7l-"73:'4itQQS1.w5'f' wfrfif",wFW""" -1mgy'+mwiff4f A-f c iz hw +44-ff fs., gps, f-34 11,4-wfafiiffwefwmaff ff nr, "g,3?,J2'ci:aw'-1 '-'-v-v'----'1'7f?4zff',f+e,4Gw -,fda +.4+..+f.4w+w,,441.-wr n'af,Qm.k-Q W A f,',f.m.,f3:,ra,v,5w.-fwwawff.-,ff-f w:.m,C5fJ-HFMPV:-,fnp , ,vfzqw -w54,+.x'5f,+hfwf f,5p,n,f'v -Jf.w,,qg4,,N fu,-my sw,-,-eff-,Q wr qw J, ww ,, .4f.-w.a- ,-MW .WM gp' fx, 1,42-.p,,.,.5f4,. , wif, gg' m,f,,ff.. W, J. W., A - W-'1'1fkwf++'g3W:iH-:fnMffliff W -W .4151-W-:4+m5JJ:+fwww-rg::dvfgffJ4E:mvw4a 'xff4Mf1M.yf-,,+:-www'-1pf'42fwf 'f+w-nn,-mf' .-:mf ww ,mv-cw+.1m+ff2u.wvfmwff,.N f.-pws-wg!-wfnwsuiw ,ww wr N.-nw.ffS'+w 14? Nw, 'w fHfwAa+ .fwfmw mf I vw 'wr If 31' f ' A -ffm-ra-..4w:ff aw-E Nw-r ,ww Jsfsnr-' 41-1-1-W-11'-AQ-fgZ1.n4-wv'f-'+o-wwzf.ww-1-p'v5.vf.f1+fwiv.-RfM-,wg:,+g34.,-f,gKf4f-vw,.Lg+,ffff9.Ni,fff,tt-'fffnffv-A-1.MW-oz, w+ff1p.w.:,554?,g+w,,1 -M,,y,,w,yf,f ...M-s.44...,wffqgf.gf,4,5ff.-,fG,,5,+m.nj,HJ,w,,4,,..v.y 'a,zw,5,v'w.-ff,,,,, ..,1, ww- ,M 5wff? V' 4'5fw'7" ,Jw fqgf H' rf, Nr vwfff. ff? f .1..,,yfw+,f'5fg-y,-yn'ffewffylvf1-" .wv1faf"--Uflwfa' -'u.:'4wi.ui',Zv:f4'w"'fa?-31:-wffg-4..yQ-+w5Wn:'.y4Hw4t-Na+ 44m-efffh,wrt-cfm'-L4-1-y 45'-mg-',,wviR.":'-GF54-Lff"'1z ff'f -ffzrw -.via ,4'5""'ww'5' y+wffSZ1'164-H",Afzffmfw-hztiw 1+-ff.,r.f!.v +f.f,.g.w',ZpM4.4fNf Mm . , fy, 06,4 wif? yy. I 1. 1- H s 9. , ff -ff, 4,,,,+p,1,.JW. WL. .,fHJ1Mf5,41w 5,...'-93.5-4, we-.:.mff. 'wg-5049 N44-v-7,51 ff my-'1 -f..gW4f4-fc-?9,,,,.,,.f1-gfffw.,-f.:,,,9,, 1 ,LMJ,,,m..,,.W,,-yfyfgn.-mfr ,1,-QW, 55-4s,f.,,,Z'iL4,-,4mjg'4.J,,.,5-vf, .,,w,-7, ,sam-w,gA.,,,14W,,,3m.,5g3fc,g,,,47ff5mv ,,fm1.,,5,!.,.,,,, N., ,dw by ., I ff ,,.5. ,W ,gif .f 5 H4 ik ,., , JN ,gmsf ff. ,'ye.4411:f.:2i5-v.-myiwfwMy Mg 4-wa-,.,z':wen,.,fz..f.f.,-.Q1.ff1Ef4f:--.af,dv:ff7,5,411f-'!ffain...' wwf, ,W,1w.nm+-mfmn-mf"fi.'-W ff.f.'4+f4l+Mfy,mwf:givin-w+,2,W,4Z,smvf mm W.,-,,rg,,.w-4,544,,4ff54.,,,.,,,M-f,,4,,,,,,.,w ,,Wwf,W4 A ww.-fw+:ffs1 ,Qws',m..,. ,.v,.,.4,?,,uy ,, X., J fb 2 ,, .,,. ,Q My ,2,J.,,,,,, , ,sw '-9,.1f:-,-.,s,n4-ww' n:3.+fc5'?JfJ+ss W-'viw,:1-gwaw,w"+'-....f,u,g -cfffhfv 94"'siw4s+r3 Av.-a-w79Q45:f.y-QWW.,,4fff44N'ff,5nwfffix-ghWUW4-L-4n:t4ffJ-v.,.mmw.w.-gfj',,,.+r:ws-'.y.gw,4vM,.fffN,iq.,.ffwifwff,,4.m-ff7ffg,4,1,4J,f5yy,f,,h, ,g4+m5,g,,,4,-m-'5,5g,,.,y, m,.wgb-w- If ,.,.,,-f4W+f,fi,,1W ,q.,J,w fd 4,1 M .J HJ., W ,gf 9 lv., ,,. ?,,,M.6,q,W if 444 -V:ffQ2-ew'1w12'W.4inWmymwaiqgfalfgffel-fwyiwf-:cb''W H-zfavg3J4ff?4145f:f.24-2,3 .,,.a,w..:fw4 ,4gsmm+f14,45,,:nffff49'2.+f2nwwgMQffdsmwygzg5,,w,ff,g94M,gfw4,wFip,,wf,44,rWW4fqgf4,Wf, M335-ip1g,.44ggv,g45,4.,W,w5,gff1 ,,,,wgw-- ,wf,M,gKi,,gg'Mp , myfww W, ,UM mmff, fl. . My gif. 5J9,m,,,,5,sp.,55.N ., ' isis?wpalfsiffs'+',5. .,,wf:mf4fc MW.mmwww-1-Qwfffiffw'ww+kimWP'-wwhiwfiflwfaihiawmI-+ffs'iw:w1EgjWf44smwn+f+ws,m4gfif,,ww,0W wwf, fmwy. 'ff mf w ,ag-W. f uf, pw mf wffw HP H iff' .gg , pm-:id:::,4+-nf' ., -A1 11-z '-,-zpzggbc-E 'J wsivivgmw-aw' 3511-Qyffma-M.-gZ4M517N.,+4:45"w'-w3y,:,5.g,1-M,Afff1QJ5ff,.vg,-55'+gfW:Q'5q'44s:g5Q-rw-A gm,'-'f,g.m9,ff0wff:1gQf,:-:J,,f,+,,gJA.q,fifg,fr44f ffwpyyw-ff,g3w:4-:15Qf,5,.,Jkn f,., W my ff?-, mpg W 1 4 , , my ww ,Q , f , 454, f,, W,,,,, 5.. 54 , ,, WM -I-'fI21whvQ31m5K6Q4L:Q3i4i+-Tgiifiwn1ziiifgfgsf:QW.wmggs M25 ww45-ow3,H+:y,W5M5167-I-milf'4'-wr4wvz:mls-L-F1-AF743-'-:+wf69.11-,gfffl0:4-Lfffii-f",' 04rc"'ff4Hf4-L-fa-5f4,s,.-44+ wf"'65y w,-c,m+',-f,-WM+'- i!f4mw,4w5wJwm5f,,..+ff5 .self fp ,nw 'qc f f .mv M ,4 -Q44 ,Jw ,wan ff ,-,1. M.-ff-5 fv -. 41' Mg, My vgw ff+.,.:f:+.f.ff' ,F -Q war JJH-npffw,-ff.',-'41-fa-,.f.'4ww-df.-wwf, Aff,,,M-,rg-gwfz-f.-Qifm-+ Q-ww W-,fm','if44wy,s,.,W-fff4,,,,.+1.xf'wfwziw 'W-fwwfffdwdf wr wQp.fsm44+-Nw-,1.91+w ,wwf Wwqrf- sf. -. A- N ,wr S+ ,yn-ef ,N ff ,1.W,,,4y,ff75V -f-, Mg , g gmf ,ff We 4-g 1Q.f.'.mf,iiymN5fififmfffifafii--Q.-,-..4--WM-.QA.1,11...,fi..'',,,,.,J2-,-Kms, vfiwf'43+mm.w4qff5ff'z1fve1,m..pgf,,wap- .3.44m,..v-,y,.7g+,+mW+,' -,m,ffN-57,kW.,,w5W,,qJ,,,5q,,,f+wf4-ff.,N f,gfeq'f,.+N,fg,,:,:1f,ijgm,y f+,fW,,M.ffA ,,.,,NM .wwfg W- , , ,354 ,,,Q2,.-rw ,5 ,,.1f74f,4,,,x ,wwf v, , ,,.,,f fp. f ,, f., Q, W, ,f,, Ny, .1V-,.,z1mfrffgy+h.zwZMvaf5hwf1'um ...mf iw-ff 1-n-mm.9-g451g.,.4,f,,f1s?214v.' ,fy-,VfH+..gnLg-f1gmq,bfp4,m,vg15113541f.y.4-apgmw,w5,f:,5ggM.m,,'f,5f.,4qaf1Mp-y9i,dww,fgv,5,,g.f,'3-g,,f4.,.w QW,-:1,,J,Wf ,f',pfggge.QJ,1J. W, ,,.gvf- ,, ,f if ,w,,45.1b3.,. f, m ,22gg,w,gi,72,,m,, ,,,,,, fLW.,fN.,5,f3,5 -f 4 m M I ff ',:w5:awm.'wzWi4.:Qm+6fg1-,Luvs-4'---Z'm,x-L,"-Qvzgffsigzfm4-fc-my 4Qf.f..425,rfafwgw-IfQy,.flffw.h-gm.-wwgfff-wsfifmofzsfivg.washfvA+whfS:+af4yw,i,:wffmWW.+w',,h+-vff,-V,w,:f+,Mf-gmfvf-1224f11mr',9 mf aw' MH ,Lifig-'+f351mfu,-,W my Jw- A ww, ,4 gy, 5 ff, .,, M. ,Mwfgffwnvg , 4. +-, iv., 4,,-gm. ,gs N,ff,W, W, ,- 3,12"Z-iz' K -11-n41,,,c...lw.g- .-hw ' ' .-H2S5MHMfH5w-+-rff 244:-rffvfaf-1-aaf.44.z:f'-7 014-4"'fJM:f5f ,mfvrm -.4.Wfw,4j4J-1 ,Ww,,54NGGf,-f'1i:u:1fHf-5+-My,o.7f.5-..-QW-9-mf HMM, 'ffjfw-'r-fr WA, MW IW,-ff -ww fr q, ,' .ff M ,460 ff' rg, f N- .W .M W 4 wr4-if'i555f4'H"?w"a+4'r41ww'4u2ww'Ww:2fwfZfEf"Hz-11125-mu.-:+f?3fG'JZ-f,w4?if 72251411MC.qrwm-,J4-f:,'5'f4+1-L-wfffmyfm:+wfJeig:.yggfgg4mJ5SGf,4w23-Myfqf',12,G,9vgg,,f'pW..mv,g4,Q.,M,WW9.M-mg,5,4:44f5,f,fg.psawn-ff-71 vfqagf,-.M gms ,f W- 44, Mx M-H .ww 5,4-A 'Jfmqfif 'f. c, A-J.. , J f MW -pf , 421 ,M ,ww gff5W4j' 4 , -af, ,gfgv m , f,, fww . 1. 1 ff +1-1, 1 www, Aff W N m Q,afzw+mm- 34.552 Mhzffffxwgff..,wff1pige.4Epi+W4s-wfgvgiipfcfmaggsfw-Hg:,dwfwfg -.Q-ay f 'gp,ff,Wq5,. si'-.,vf2fg,,,x4ff fgW,Q,4W4f,W,qgp:z375zs,1,4M f,,y,.o:ff,,4g,p Q.-gf I M-ygvfg, A ,, ,I ., wr, .,.L,,f ,, -. ww ,V 15 , uf, ff, M w,4gffp,, ,,,, My J,g,Qf,,.,,5 ,ggff .4 'H'-rw5?4f-wf403'f "5f'f-Gifm-ff'wf-f::'-n+fa-.-- -a-.maze-,'1--1-vw-fzasffm.wi3.'J.-w'fffww:fw.+f-v43g'W- M444-s ,.w.-W,WN45-,W'44-w+f.W.p:y:f.w1N,wpfffgs,4gwwyc, 'HN-,f4,,J,4fM1,95.'f+Nfk,y1.4y,4M,y ,WW an JN JM , 3, , ,, M, , 43 -4 F k. 'pa 4. . 'Z-,I 15... , W- vpgfyq nw, .. 1, ,, w - , f 4.5.,f,,g,,,.4,, ,MMS .H,.+Maf.'mww:.1Q-15.2wwf...-:sy-f ' ' :wg-.fJ.g.gc'f4vw 144.r"4 Jlwffffvffw'.4fli44-fvfiiirws-64f.:1ff6,,fJf1Q1W45,:fL4+.7y,y,4-ff:-n MM-5 m,g,sqw1.+.a,ff534ww ,,.,1,WW,-gy,-,f ,mfx3'g,.ni,,y,r.4,',.h+5f ,ww HAM ,-Q Wm fb J-.f,, mv. A M , 4 1, , 4' H., ,,7,,, J. wr .r w ,QW W ,V mfg JN. , ,M-fgnw?,, 'Jia2:f-iwnefgghvv-+f?r:-f5222++naar. igvmzh-ff4f'1-f' H2512L,14-5s5fQ4vz'fif24-ca'Rl4+Gfpggw-H9.y1QiJNm1fH4Vj+w-.-imzwwr,w:gp.,42gm+f+f,5,nN-ffff My 4W.,,g-,.g-cffpffpn--ygwvfJ,g+Jg,,,m44+ H4444 H Wf?:SW'1'r',,g.gm.-ff 11 A-fwfr, ,541 ff. QW,-,J S-ff ,M , , y f - ,M gwffffv JM g,,,,"gAw.f 4.11 Mg, 452 Jwffh ,ng -14-2-'c:f,':1zg..fw,,'.f+h'wf .. QEHQPZQQQH2ff243111Z1E-Mmm:-f'irfifzmzvssmfmafffffmvlz. f'fgM'.fpzwwp,+",Mfmfizwzwff,,,2zcffJg,54w?f4f ,. 5i,,iH- . 1 -fv if -v ff ,g:1,ff,.,, 1gNwf05 + .a ff zen, my 5 .14. 1 4-1 , xv . ' .w ma J 2 f .si5vi:v",fw3fz""??3f.d,:ii5LgwGH3ZEH::1zW,:a':232231113553 47 ' ,Q jvmga 54,5-'f5'fMfif,WJwp1Qj.,.g.Q-"Qg,.,,.g4,.94fwg:y,,rf33Q9:z2?FL+f,wif,h 454, ' M: gif...-rf55,, -f' J 'cqwflpffg 4. IM H 1- f , 5 . NJ ,rgh dfh fggv, - ng, ,grfiwffh 1,-rw :igiggsiwaw rw 4 I .EF v,,l,4-H, A J M 1, U92 '1'35-H'm'?z1ff'+WJflf?5'?4'-W'Tfffwff 'F ffgsnzifhffifwlwl-vii12,21-rf"'i-Hmm:-W' .iff .wfmkfsfsfmiw rv:-24-r,,5.,,44f,fN72cw.4,fwf,A,, wg Nm-W Aw-c I Jw 15, 15. , ff ff H -5, 5 W, M., 4 we-.9 ,Vinum w::,.,,,: -rg,-1' .fin . M., U ,,.,a75,5,W,w m,.,y5i.,,Gm,qw-ggtisw-www? ,wM.,,5??g,4, QQ www vifnu view-Liza'-ywzz-v:ffJ+ '- A ' ufrmgv ff'w-nwmrwffmyg.-f 1-ffffij,-lgggm-wr5,4444-1-W.7f.q-'f 4y11.a-.f5i,,m,fu49ww-fda' S'-fm45f,.'35w .5-f"H+N:2 ww N? Huff ' ff ' .W wr' naw .- wwf Awww 44,41 ,ri fm. fi' 'ff Jakf-F, I-'4-15,-wg,.'J.1.5ff4-gqnroffpifiw"5fw:gQ-f,,m,.,4- :.1f,..,M N ,I ,I - fi 'J-wr?f3l+6.aff5fm5mw:u-f-.- v::'ff1:fw:'n1 L mv .. fm my-'walls-g,,4.mf:f.4-fdifo4:9f55wf mf? Jmaffmj aww-waive? f3'1S3w..Q,sp ,mmf W' Mmm 'muy W -" , ,f w,gwfmf5' mf' WV, ,M 1-,,wwl53e:mM'vfffsim-v:ww'ldfgfws-saws-fefmfyxwf ww fwfaiif - -wf:I:,,1.:.,':-:J 'sw -hvlikfwrz-:fa-r4:a1,'.aQ .,.:2'w11:n.,-4+ my sfzf-gfgngiwml4Qgf4vs4fzzz4-:,5Mg,f,gm+f 'miiwfqvwznwp-ffwwiwfgzfasww 'sfxfmwwibwmsfl ,,f'4EZ,5,g.' J- .4 g fwv .w,F,1-.-,Jiffy , ...M ,4-L. wwf.349911ai:cniggp14waff4g-Egvmamiga,.,gpw.i1f:p5m+4a 31,2-w,,fzq W ,gwmyea ,,J,ff'gf' rl-4-may diffs-www-ww,aw..-:V--... tsarvw. -,f.:..:1nvv ,1,,nf?13zfifs:a14jm-mf''1-'wgfJ++fff,..M-v.,4-ww-yow+wf2if'Afv,':'361wQQ-' gw 'vfww-,vp- M1fm fwf4y vf f wa z.. , . W '-wr' ww Mnkffff-asf-4.,wP'Mag-f-.-U. 11 .M-f.f '+W?Qmy,,gw-z,.,f,-1..v, 'fZ'?+1gImNi',.f Wm gf .wr Q , :ag-1-nd,-455:11 ,img ffffgg-.3:1fzJi::2f',z:,cg .. ,,,,.,4'i ,L-'. iff. A V ' my gg, 1 Www ,gl , I 'f f ,,,'-.-5, '-Q +41 1 I L ww- .rw ,- 4411- . 51471 A 11-Mzsqyfmggggz-,Q,,q:y-, .AM'.,gfgsg4:f1W hw. gg-2155, .Gg4s,29g1gg'f,c4:5,3,w-5. ,WS ,1.,m,.2,,,Wg, , wg ., vwfffiwn"1:mi9f"+"'4f-aww? ' 1"-1':1v-5 nfl' ' ,f.fJ:2d:1'1:f'w-11'fwfrfs'i54+sfwfJ+i2fh: fiyfffw wwf J-3M:ff7+'ff',h ff -. .1-:Z f , 'f fl .JL 11" M 'Aww rffwffgga-Li.M ww-C4525 Wm 'min-mf 'wffmmwrfwwfzmmvfmzwmiss-',W-nf An-im 4:f5s,m-suygf:,wfsv,,s'!ff M5 ,.. .. .Wffff Mya .... .,..,-,mf .-....4w+-rv'fayfamyif -ffq-gimp1.,fp,q.w-aW.,.,,.,m rg- 'QW if 14-.-g .M , , f .V , M, ,Lv f M, ,MW 4 I sl, . 4,...,,5g,,Jf,,! w . up 4?,yq5Z,,5, ,m,3.,.,dQW,,,4,,.w,,M., i+M,,yr.M:9. ,gmw F M? W mQ,m4f4,Eg1- .,,..!, .tvfszikfwm-rZgffQ fzvliw-L ww-wN'4'? ' f'f4Efcs4:Vm1'75Jl4 -pm gb Hp- 5 .-' -fra, N4-,, . i, ,,., JM, 1- 3, " -m W, , my, . J , -i f '5H:,,,.g.,,+f,.,Efqg,,,b,:, fl J. -.lflhtf-"f"Lf31S'g'M9ZZfMQW'5,-'v,m"55z1-wiv 4+x2ucMf'z my-. .uwligggzfzgfi-.-.gf.:f.vf w-.fff.wAm. ,5:.n-c.,-M ' " " ' ' ' rx-45 Nw 1' f -. .J-mu-.-HJ.gin-lf..-f-.4-:m'4ffJ.-ffgpl -rw ,,,.lw,f-4i1.,' 4-.-.14-F? un v N f .S Is ,, ,J , 1 A-P. ,L Aa Ndfuwfgvw.,-1-wg u-- Y uf .'-:ny we- gf ,,.fQf,,,54-'VMHQMA1g,,-.-,,,p4:m-s-fgg, N-H fy sl-5,,..,--.I-154,-,Q Q, .qi N 'M -1 H-wr-H mf f ,mf wwf f 'IJ w- fwwffffb ,-' L-M w- , I-W N ff ,M '14 41' .- wa- v,w4wm,1-f V "wfgw QQ f ff J I ,411 3 1 Je 5- Jw 4515 W4q.1vgg.4 vicffl we bw if ,..Ww,f4ff, N , wwf, ,, Jw 4, N Y , fm W ,. W J, figm, W, f wma' M wwf, 2 ,up M, gk, 4-.wepam . 1 f 41 J. A H 4 'f 'f v swf W A .ww,Z1wfM-.W-.-S2145.ii-0,,w,,1. .af we ' , ,HI " J , ww "A w f 'J-5, "ff'77'02, 'wwf' bk Ns Nr ff 4 f W' 11- 1,1 1,. 4- ,EM J-r 4,1 J "Wh W' 1 fa, "-'rv 5 ,iii f AQ ,.,m4-vnu-w1.g-9iuuwn+9w5+,94fa. 54-.-. 21,414.1 .sf f-f-mf 1 A-wnfvi .,,, . f H ,Mr my www Q?-MPN, w 1- ,ff f f ,Mn .mf an umm f T Sf f J Mraz,,W-fa,'.w'wm.a4w . . 'M I fig 4w ' gf if f , fw- -'-WN fu r W f ,f W www "1 N I My ' ,W Q N f ,,J,13.'v-'-N-127'56.as4'f ,f ' ' " ' 51'-'fiiw f ff ,- ff fwgmfff fm ,IQQEH 557 .J JW ,J f J, -H 41 ff-"fab N 4 ,ff ' + 1 I "'5f-main wif 94-af.-Sofefiayfxwfff if ff ff ,QM "1 ff f ,I N f M' N jfrf y Mm m+ffw,:.i-nqi5W:Lm+,45Q55HqI 455, , .,, ,,,,, , . . A. 4 A 1- if .. . W 1 Din, , NHT ' . 'figlf N 1 r -HJ .-'-'4ax+fm. 11' My 1. , .. ,W -A N. ,.,,, ,. ,N , 'fiw-'-z-wfzwisa-:v. Io vm .,. ,. . . ff f f-7 fflvw' f mv 'Q ,WN ff Q,-1. . N41 f +fq.w,41...Z7-,. 'ff 'NJ' fJJ+A. r N. " 'yy . ,,, nflrf J, I r I MW., ,...., ,, , a 926 ,,.jyM.,, 4 ,iw-1, 'M A J. r ,-- . , .- V I " '-Aff.-.NJ , -gfg-:g"'."7: I 5:-fwwylygwsg J 53515: "24'--f'fIU'Hf3L+f ff' .nm-4 :af , ,MSI ragga,-545g,.45,5 J,-,H,,,,g', .... ,L,.,f!,, 591, G+" f"1"'1i'-5 1- 'J' '+?Vi144-05:1-15 .1-L4 1122: ,J1,'fv:1..a.1,g ,. wr , iff Q fi ' " -4+ - Ni- ,5,.5gfg..t,if 1 .55-.:.,.,,5JdM. S gf 1144 , 41- I - '- f 1fw43i!,JggQgH"" fn , W,f1'i'1ii gw- 5:.1.f-Qzuwwm -, -. ,ww m W 1 I +H5gw,,g., , 1+ H fr ,mo 5 ,4-M91-raw., In H W yff f W E13 4, N 4 H J' 5 Muff ku,-wit?1:-,-,ii-:+L-1" fh44' t-v' -'f- --H ..5,af..,e- , .J.,.M,..v ,,.,. . . , f If U11 w iw ...mwifinv L.. "M " 4 .'A:1". 'A ' '-' 'uf'-yf I+., . f.. N., ' .f. ,, fig. A,-.' - -.-fu, 5 vm,,,'..,w4--f ,-c+m-M125-, 14-Q1 f f fz 1 W- V gf . WM Ugg' if f f Q 'Ki ,gy wwf' ff H -ff Hume, Q I -ffs3QfQf:'2"" ffr, Qiwiww' N' rm A' Gm f , 'W' J... ffm z if J W, V .. f M 7.1 'MA J r f I ff 6 f 'W ' ' " 'ff'-1:-:..-,f-.faq-::.+.:,.. - :H+ 1-My-.4 nr k r dw W- 31555 ,N-A f Jfq w kv H111 -f A 1 'fl 'fi' f 1 ,f,5 ' sf, 1, ff TPA Q ww in aw iw W N frail,-' Q , 2-,w"5S,i,gj,2 ff 4 K "Wi" Y' ww ' . nn -jp .I 11 +5 f A f WJ . .ww +5 g ffi N- W sf sw 5 1 . ,Q k W Jwrffw 5, If K, is L. -gm ff M I 5 ! AN f J !"Y'-Pg' :fn N J f A ,Fw z 'why fm' f rfs -L f J' F In 5 4 , 'V' IJ! I rv 'f f ,ww J. , 525 , 1 f .rl . fff-v fwrfiu- , 1. M Vt ang .r 'f ,, 'im S , I J fic 4, f M ., I 1,5 my . S 42? f 'Q ' 1, 4 A Ami 4 4 I N W .rg , 95" " wr- , wg I , Q 1 I . 'A I 'i f 5 rr, p f - 45555,-14 ,WW ,. .r A+ f N I mvffww-f ,,., ,M ' ,.f1fasg5?:L"'f:J '- 21 2 W' 1 .Q Pu ,--1-A -.-A-gf ummm . , 2 J ,M " S N IJ, 4 A 31 ' .nz- 1 Lf',f'1K4f??l.S'f-' WY' ., . A '5-r S 1 1, 1 f,-1:,4.,'-wfm:- 5, i QWCEZEPGL-'1' W 'f r 1, 'Q , LW-5, 1141,-,-,wr-,4"+ F5 1' . 44' ,, . g . ., N , , N , I vi' .ul4"fZ'fLk "-Hung, .fs ,ff '4 X , :-+5w4w,.::,wrw. "' ., .,,f,.,4J.w.,, x www Y A , 935, ' 1-"5 1'4'E"?fi' 3"i', 271' '12-,"-Qlwiz' lJ:U-M fr-H-I ft..,15k.fg,:1g'14-,-fm.. ,-'-L-L-. 11,1 I, ,, f r , --T-11 wwf H-nw . 4, . ,RN f ",,: f WSL. 5 x -zx 15 ,. ' ww I . f :LiT4w,M, 2? MM -I ff V ,.w.,.QZ, , , , 5gfq4.W.W...- . . .. F. , r 1 ff: mf- a ,Le , r . , JE, J., ,. , , ., V 1- 1, ,,,,.,:f..,L...,,... f WMQQWWFJ J J WEN .4 'M fr f 5 1, ,A Q J-4-wr L '45, 45 fffl J. WP., , 14 . . , , , . zu ww ,- ff, N' f f fm '34 J. fr 'W A ff vw 55 H .- , ., tm rf! rf ,N -dm '41 , W ww s f -f s 58 K: -. '7?HrD',v- I L' -f ,nf , f ,, ,LIZ ! I I VI- . ,., , ..,.,v , , , U . H+., ,cm "L H ' x ' ' "k"'Nlr 'r4 -f frm. fu.: V I , J M H ,W f f, ,z f .Lb A, NA . .. HH I , ' ' N ffm ' H-f,, I f V f , , fff , f Jg, w f . 47 N N . . . -' -' 5? ,M-47 r , if Semi f M rr"-T-' ,, 'fa ,aw M, H, W , fr ' "Hey A211 'wr' as M xg ,,, Ye .f I 4 " H, r upgswcfw 1' 1 f 'JJ w ,E J H 1.1 I w 1 ,H flvlimg ,JJ , , 'Whig' , HW I I ,I rl J? 1' I' Jw f I r f N7 fm f . . ., . rf 1+ 1 'V ,W Q25 V ff ' o.N,,""f?Sf qziimw . , wh f V y A L , I was ,amd . ff H ' ., ., ,....,,,Mf?",W,,+fl:m V f Q , . . .. , ,., ..,-,-V,. ,,.. ,I-f um ,f J ,, JI rc 4 W ra , 'G' ,,,4.M WM W7 ,CW , ,.. ,wwf-F511 . 'I A .. , 1 ,W 1 af , f 1 fr .k 4 .V v ,,. ,,.l L ,.,,, i A r I A 1 V 'V 1 rr,-f 1 'fu I r 3 f ' QQ I fn, W J,,. 'ff V Ill IH I H vii Q JN "ff V "4 ff".f H 'M ,J 'W Mi ,142 V , 'W ,V ' ' f W W, ,,, z,, H I A ly- 1 1 "1 J f 1 Q f f r 'U .V 1 fu, . . ,,k. .,,2..wj..,,,E,w.,,37Sggg,,J ggiafgifwi, Jrw ilcgiiw-fi ,wi ay., fffgyggv W p, ,P,gw,5-57.5.k,.3534 5 f ,WW fm, . 4-M, 3,5 f fy 3 if N1 F., '4 Ms. ... ll wmqz.-f .f f ,- 5 f '1'-:Zi ,N ,, K fp 1 V-7f7M4 J 4' ,M . . , ,, W .4 ,,,,,g2?,g,-755. , A ,, , W N 4.,ggAWHw,fNff yfgwf f fllwg. f -N , - W, ff , , ff' N pf I . 4fffS ,..fm44. Npiifwzffwgwf Wk, ,w, ,W,f,. I , x , J A A -1 fi" r sf, f r ffw fp f 4-1 Mu-Q 1- 314 W v- I 45, ,br Y' 'ff N,-f'i??'Pm -a, r lm-r I y .4 ,. 41-d5,,.,w M N r N 'inf J 5, ff .2 4' f 'lk f. 3 I ,Q wr: ffqwgq, ' wi . qw: ,Lg ' r ,.,, ' mfsg vwglfffs .w" 155.5 N W N . 'Zigi' ' 74" ffcl li,-f f mf, f 4. 1 nu ,., 'f 4 " ff N f -. fm ,ff mn. Q 1,4 r 1.-.-'I ,J 'W' 1 nw 1 1 1 NJN Mm, ,iw V., f- J ff iw f,,f J 1 0W1+ HSM 1" wma,- wr V fu ff 1 U :Z',W.:'2-f iizw 4:35 rw irjiivivlp. 231561551 ,1 N 4 T45 J ,fur ' N f 'M QQ, , .. .f -cl V45 5415 sf f, fl. . f 1 . ws. Z4 .351 4 I ,HJ " N P,-vw,,,' .., .V , f 1 5595 1 F ff ww J wi: ww Jpfjgi-1 -HMI' Www N, ,mf Q N, Ns gpg 4. f W W "w 5' :Wagga Jvvg ff 'iff ,. ,N ff 19' wg, 'J' f:+ J ww 5 .N J f N 5'-Gifv NN" I 'iss 4 ff Nl' ,V -. ff rrf-A J .H 5 ,S , J , J 4 ," W " f 5 fl 1, 1 f 4 sw xii-r5v' mr 4 13 "iw-r s . ff ,IJ s P J Q 551-1 we ,H A :gf X154 , ,N ,W , S M , ,J fungi ,N-M ,52- 2 '24 'N' 'Q H WNW uw, 1 ,- S J g,,55'JN ls ff HH 'I J . L sk 5 it P . ' -,.,.1 ,ii s 4 f fu J sz V N J. J '4- N 'Q . W 5 1 if NS, 1.1 N ,W , 4. ff W' J' s af am' ,532 'H+ J wi' N . f, 5 fu ly ,f N vw I' J I Sp fu .W 2 rs ,, A ,,,.,,,, M ,J N 4, , ,N if N S J 2 S W, mis Q .- N ,455 V1-.11 HN A 46 Wi ' ' 'J NX I W. , My s N Q W 56 at nf ,ga f 55 k 'Md fini' 1 ,bfi f 1 -f f S2 HW , .ww , J 'v- S' 5? . M7 N gw-'15, www , ' I A +4 H -A Jls W W , .N M QW J M I ,W , F I 5 1 J ,,75N,,ff , sf N, fr JW- f HL' rw! J S A H wg, fm f 1 I ,W 1557, ' 'gf 1 H+ ff Jw, mm- ,-wm. -..,.,,,f1 r f "' A-,-4 r f HINQS' -1 J Fm f fx W 'V' I ' -.1 nf H' ' "Y-ff , rf Apu rw! r fy' H5 W' ' f ',qf'f:-N11 ' 14 ff" , G mf VW 1 fu W ,-cf, , fu r 4.1 Maw, ,, , 'ff V J .emu ,, ,4 YW f J. " 7,-rc A 1 ,- 'i um, JD N , . Mr ff ,f rw na -pf I 11 .1 rc MLN? 'ffq Jw V ' 5 mol Q ,J ff M, .5 am J wwf' A ww rf uf ,. N f ...N Q H J.-fffilmrcwv N , I in 4-4,- Jw F .f f N sf 7 ' H.. ff' fu 1,311 x f M ,W , L JS S W f' nf mace ,J ,7 I J f ,ff 1 J 4 r A' ff ""'5J.- ' "" Fm ' f 'I' , f .J I 'Jr V ff .-fr Jn ff r 1 , f" r Q-ff , Q u f 1 Yr' Mfiiwf 5' JM:-ff ff I ff 1,1 ' Wggwszf . M , W., '55 wfwg r J- W -f I I U V ,LJ Jmm'4fg?QQ,5q1x,4qo?+f'r31' AW 5 N H+ ,?Jgu4i6f9crw..,wv.?iw W' W 4 J'gQ""J r 1,1.,v ,., 4 M i' f 1 frf ,M 954 1281934511 Hin-1 J ,buf 1,1551 If V H +9 .f we 1 , W ' "V V J M H A 1 14" ' , ,. ., ,, W .H-1-1,-,J-rv sm: ,fff-4-Q, , 1 4 , ff f - YH'-'P' J""'I"'1 - I -'vf'.'-'-'L.-V-riuqf-1 -'- .J.w'rw UM, H 'Lu h J 4 f f 179 , U im -- f mm, ,.-,....., ,aff .. , 1 M--f --Wwzff ,i.w,W,,,..f..Jj.b,,,.,4. .J,.,.,,, ,2'Wr',IfC' .V M. E-z1C1Fx"4 V 1 nxzamsmvr'-2 vzw-1+-z::w.1r,,,, --.n 'H -. q.. . ., ,. .. , M ff: um MH -m.,f-,-mr:-nf,.fg-v 13:54 5. Q'.q,aggLy.fE5,m'wiki r 1 ff, 4- J-1,141 5 45 , 1 J U V4 J I M N f, J My ck, 7 J fwfr , J Jam, , r M, ' M.f:zfi'fGic4132,gi'514,15 , U A wFww,W:3g,,q13f V I I 11 H, J M 1 -Lu-c -A V f 41 1 J U f 1: ff ,mf F1501 f JW' -'M ' r 5 i-'ff ,w,mff,,,J M ff I 1 1 M 'J 'W 14 H' ' 'fri-Lfzwzzwfriw-Twwiv: ,-mu'-zz-,,-., ., L, ,, . ,, ., h 'sf .f,f....UL,,,,.,.. ,f- -1f9J.,1.g1f-Q4-35,v.,., f' 1 'fn' 1.-F, .4 J N 1 J f ,A 11.5 ,.,, M55 ',,1J.L, ,..f,3, ,ADJI . .N ' ' ---1wi.2..vw:+fw'fwfr rx -, f w ,wr , f. ,WA ...., .. J, ,fc ,J 'f 'T' L V41 ' W-rm.rw-'f+'fv:'fw1gsw.fmr:+Q-if'fwizpw ww wf wf:g+44m .QM:z+-fqaaeia. H 4 ,f,f 'fp'1-'ww-Qi., Jufm.-,J,. mf, .,5z,y:v',-W,-. imiwf-:.,4.w+,-''QQ-0J44 jgv4515V.?:gi mf ff. "N 9' 'Wf "lf5x'A-'fpww-.zuV-fm,-f, zf ra-. .f,ff.,., . ., ,h T' jk." 'H 1 Lf .T I. gpg- x -Mir. . gy rf G ff,+-f-fy-fmfffmwM a. ..w..f...:xwfM. ' ,. , M f' if frfffwmf' A, 'M A - ' . . . ' K ' ' K A . ww wf- .4-fv f W f Q .A ,g.- ,g f ,4,, gf, A SN, MMM Zgfmafm .nf ffm. 'frfw-..-J ,,,..ffQ,... , N, ., ...Q . , ww-4.11 froff mu ur nw, fl-11,1-rw, - n:-.-,hw-. ..,.w:svf,14m..,, fewc.p.J.7- wr 54 5-:YM an J '+qd:fc-r'5P5.- J -ff-fy -1 -5:4-'inf'-1'J.-in naw U: 7 -f.,y,f-J,-gggzh M41 -f, ,JU ,kit ir MA V 4- .Wd 5,45w4,. Jmkf.. .L , ,1.,a,.f4f1 M ', ,531 34.5 5 , J fF'.j,5w ,I S ,f z S W s J S U55 ss M31 Jr J- ., tl'f'1 an .J , M' KM W M541' J, sf- Jw 4, , , , V L.. 4 f N 1?-' -If-fy, ,,f1.sf4C,,-.pp .,,,,m.v,',5.v5.,..' f 4. ,j 1. .- g,,.f,,. ,., .,,,.J.,.i,,,.,f 14-vs Q.-wg, ga-w-.5-zzsmvf'iugwwz-A ztqw-.,pw.vq:, . ..,,, , .,. ,,.,.,, + , .17'bfhsF'HZ'1-HP!-Ev'6.f'-'1-.-..L4fi"-"-ryL'mu:15-- A qw., .1-v7f"f.:-w+ -fr5'1,.,' 'wfq-'5-W-L'1f.w Lf!-s5'W'Cw.1:b:i'J' 11fy-f1JJl'qs'.4J5'1bfH?J-J-'rf '.'J1?"1Z'Wi.75?v-'5TEsi'w-5-r"71'El'rJ" '?5l43v4ZEf 5f""H .rw 5Z'U?14Af7i-Yf.'.i4+ UF. ?H1.4 f-H14 'rid-L :vii-i ZH! WN ,3M""Z7' 0"'!fUrv1:!Pff'f" M44"i!mj4Jfg" me afiwst Tovjxiv' H3 J Qzj,,5,y"5591,-c+.15f:, -. J :-. qw-. J f .J f f ,!"Jm+n-ff- 11f?'u7v1r1L.ar5f"::,1-fra-1''1m,Mw.1:6:-of-J,' -15-,f-ez-wa, ,,f.',- .-my , ., , . 'lt :,4f-- Vg fa+f?'h ia:-' Q, -n,,,q4-2.34, ...- :gvs,f.-v..,,g--:Wy HL, ,-J33..,5.,,-MZ, 4, ,H-, vi 1 ff-. mfr f"4-A,'f.'-www W,5f,,wM..'uby.4'L-,-n,g wg-' 'f+'fi4v'49-H2'f"4"'-Hwrvf-fvu-Q,w-LW,.J-w -W-1mWp'.17wqwf, JM- -IW-1.514-f m,55- , mi' if ri ,HN ,M , rss .1 , zz A J' 5 iv is S fl ,I-,iz N 41 , S1 QSM 1 N, 'Q .5 N fr ff N55 IH" 1 bf W1 rf "U Ss mf, F 0-r M 1 Hflj aw, 1 W r" ' mf ,,r, ff Nw W Nr MH , hw- ffq f ff r uf" f J ui, ' L' 'NL' f I JN qt' rf:-qv,-"J M 1 f M H if "1 f :IH N f , 5 Mm MN .sr H-1 f -,J J-sf Mfr J.-A , f w J W J ,f ,Q if J7fn,4,f1yf J Q '4 H44 1 I. J' "r I 4 -412-1f?4a?am,, 5 4 AJ :1".f.',-H4 44174-pf 111m,.f5. swn--f . ,.. , x . .MJW 1-if mf. ,wr 4 ,A , f if N ' '-11-.4 MQW, S If , ,,,Cf.w','fQf Qws:fuzLf,o5fk95:-fpg4gff:f:.57.p'144 , fi? ,gram ,wfgzxlrrwtzclivwff my 'Jn 3, W iilflwil fdssfcmszfm45:fii1ZiG3rfffswf2 I f,, 4 . uw Wziiwc ' 0' ,N .w...f .wma-' 44-4 sc, no In 'S .ri .rw-bw' iff J-.1 'Ui' 4-fbi 1' ' , .L rf -w MJ-bfpwf www-25555 ff.Z,g,,+w . Ah-GE" 1 J 1 ' 'W' if A , ,rw ,. 1 1:-V fm-.Iv-'-f 'r , ,,,.,-f . . L -ff f M5 J Z' f A sw , ff -N 1.1.11 V' 'Q' Ax ." ' ' dn' f JJ- 4, U, HW Q: 1' 4Tfuf'Nw4++wz+f1.w.-,555-455 fgyg 5, ,, ng J -,.,1,-ycaawy,,v.1..g.51pff .,J,Jaffe M + ff. f P' ewwzf,zsv,v2,wrw-ffm'1'1'-,752-ff -' f 5 W Zyjfff w , 4,.w-Je4p4+u-sw-ef ',,,g.4J- Q , , .- ff I we M, ,mf , f, ,f A++ , +tfffg,:.z,a'L3f.g.w-ff ff, mf,-J , . , N, J rvffff 'wat 4 , 1:55595 441+ ff. fad, ,, , ,, New .,..W.,4,..'H W ,NM - 11+ , .,.,--wgmw I +3 ,. U ,. wwffblv. ,4 if,-7nwf'Q f,, mga Q 1255353155 V S4 " '45 T ' , J awww. 1,M,Zgf,,g,4 Y + N f rar' f ,ff N s rl' J 4 - -L+. Jw- , 41.1, -.2' 7 .ww I 1 1 N f ., ,M .wggggm ,MJ M.. f,,,.Wf.,,..,, z 4-s, " " f . W km-f-'-s:,:,.c-ew, . fn.. 'M fi , H N WZ , ' 1-1: +V ff ' ' , . .i , 1 1- 4' ff,-'f ff J 5 rw ,, ,I+ ...N MW. I . -..- I -I 6 'Ll ..,G'1'flg4-L51-65435.72 M.5.gqNr ' , I "H" k7?iLEi. 15-74'-,L'q4-L-.JJ '7 ' f h ,L, +-22155519 fi ,-fs W JH 41 an 'f,m3U2::fM4zxa-wmfszpf4:41 J. 'Win f f f .,Qf+v'lssf1'f-N145'N:2:64"i1-'fg9f9':Q"'gg 'W,5.3,54-1-9 -' 1- ff wifmfwff 71 Mg . NMA J. , Jfwm ,J ,, ' SML: ryf WW' ,.g,5f.q?ig fi A J., J, Q if :Him r f J if 1 . f 1 ff f J -'4-N HT' if f .- ,'.,Jy1-A-fff.:,J 54.51. Mt Af Nh, A N ff M .ww 4+-uigff.'w4..'.w5zgfJfff,+ 5' L, Jw 1 W frm-.7 gg'fgffvzrmm'A.4s1':Zs514-nw .W 41 r ww 44-'-L f-.T ww-.4.,i,..g.wW,,.,,4-2-.-5,Q,w1+:-513155 ,Rn ff as Jw ,Sup-Q -' S 'NLJ f, M 5 w .ww , In w w , I mf g N Hifi, , f , , . ,www ,wWM,,m 7' Y 'L f A250 EWS.. fi f ' f ,. hs: 4 41 1 Q, 4. ,, 1 V , Lf , Wfgygwh 5 ,Q , w W, hy, ut, , , -H I f. 1 'M -..4 wx. '!'2W" fw 11+ 1 fn- ,mfzf 7-tid-1 J 49 "'f 1 V f fff5g.,,,,f,,y4 :pfw Ei'E?Ww'?' if ,H if -H 'U wr 'J ' J 'N rFwF1if'-:infix-nz., . M 14, 1 I f 1 W 45 .Jraasmff4+mww+:f, Q., '3f32m1z1,zJ. Af ffm -. g f A'-p+:-:4f1.J1:v:f.N:,-wwf, ,, + w+mLwg: v Lv .As f4 f .fL,ff...,,.- ,. ,WW ,. .M f., ,5n,Ly, M jfcdiv , f 1' LN ff, Aw 134,142-31353455334 f J ,MM rv f?f'3f,5"' Tf'f21l45?f'i'43j?,,254i4:.,fhiy!.g.iEgZ5,g J fl-r"f5W 56 J' cf,-.pm zfgagfffg ii.'-QFQMQL-Lzlzgw ,Wi 1 L HH 1. rv m wf.-r.-,f,. . . . VF. -,- ,. . Us N A , J J f,, N' am ,jj UA, ' S M W1 " f A WJ gf. '45 J M. r W ' "' 'JN-fffffi. .M-w?f2+-'VS F315-Qlzc-v,5 -4++f?mg,',y f f V" 1' f vj1.x7-,L-,,f ... 1+ xl r 4- U W" wwf f.-wrt:-Wm-12:4.amiiafif-Y S f f W J' 'H JJ 'QQi:lPi?14-ag.47-5fZ'1s'4Eff:5z,-qrwifif'f f" ww mf P W U 1 I f 5 f ww fp 'J .:1s.w,fy.-'rff::Ff"' ,5 :vw " ,emu-nf W., N 'J fm. 'lifts 'fi ,gym W S if 4' 14 pm, vs- .Q 4' r J' G',w"? +49 3N fkv' f J, fm Efjfmw ' 44 ' i - wif K H W V-ayim-'-fsffvii . f J " , J H J, 4Q:'.f:-19:44-+v51,, 'H f 41 W , f 4, 4' ,J as .QQ-r 'W 444 4 'ww ., f .N M f a4f.,,,, ww , Ny,,...w,? may, , if + ff ' " N rw Yfw fn-f fwfil- iizvfw, ' M, mum imwgm mf GM 4 W, M fffifiifl J fm ' fri., --:gf .4 455 1 mu I wwf, A' aww J Wy me aw? f 4 Jw ggi, Ng, ,ifeaygidgg X L 3541 " 'I . ,. 'ril1 .wi-"W, :L E7 ,FM www ,,l'A15"N5,J . f ww +n+3,w" H M A Xrgw, mmf.7-ii5Qz2qgzg4121.A2cf.m , ' H ff' S w?'if9EF4"f' x . P if N f -- v 'MY--,' yy ,MIN-ffjz,5,-f.-.-,Mil rf 4, J A, ,,, Y, ww 4. Wm wif' ' L9 Q J 11,,:w:-.,.,..,..' ' '1 My ' . Q- -. r J W 4-,HJ fir..-.11 .14-L,,-LA,-.1 ' H ug J J f4,,-,,.f,fV,fu4ff 'f +. ffnaffw sz- , fm:-:'i.1:w,-z-.1.v J ..,...n.f+- f. 4,...Sg,,,,.,,.,1f,,,..m, ,,., A N11 ,Q W44-f .14-nc-,,.g,... ,M.,:,, ,.,-,J.f.sp1,4-,-.wa - f f, wa:f,4-,QQ-mf q:g.g+:'SZg,?:w L g::4+::s1.',g.gH4y N M, fbilzhblfifg -wg-gv1v,':'1wa 1444-5'MQVQ4-'V-L-Lfgyzvztf-1 "nw-211.-. Mi' 5,,f-J.-,.f .1,...?,N,+. Z,,.,,. H ,. f 7 .Q1.Q.,f: fm ,-,v. p.'.,r,.2 , C...-,, , f..,, af swzwd-af nm- 'ws J++... ,,-M. JJ., , 455- .,,,h,.4, N- ,.,..,,.,,-U,4f.,.Q1 f' 1+ n ,-1,131 dmffffh ,JL .,+- 1 I w uv , M 574 1 A . L'+L-zznwisw:swf5f,ifs:4-rg--::'.'.L+:a,,-,ing wa-ef::4:,y:fa:,,g z who .M-awdfza-Hu.-fgf' '5 sw-fc-ffzhew-ff-faq.-' 125-wffgwa-' nw: 4 ' f:1:'.-:ff-'m11:4wr4M12+f:1i if ,,."-,-.-.-.f..v--sr-ww.Mzkir f-ff-2,-4f.'afv'f ,.5-f,..,,-f..--...a,HJ H-f, V W L uf!-PG-'44 , ''.47rDZ'-'f:4wH-f"T-"'5'-'-1L1-15-miizf'24'C',41f5,'f4ff.'AJ-ttw,4,Q.'' "WWA-rj"-L? -'-jj V 'Tf"JZ5"Lf1+H'f1C1-AWA'LALf'1,?.Q.-HaiL-F-731-Zvi'-'f'ffICqe:SH-Z-fi-Z-.'Qig-N-Li ',C1ozZ'-L-L+!-.g.' W 25:afi4+a'34+:.v:4:nn.g-fm-fs:-,l,5?fq:gf-fnizztmmi zgyyzw,-5-g3g+wHg 55,31 f L H c ww-1:-waz:-.fav c'v-z-z+c-ww:cwr-w-z-fm,1':,:'+nQ:frcff:-:-Jw-R-z:.f.,fd J 1 U 49" in 'H-vI'3'H" lv F2171-H 9-5:13-.UUH4-3iL4IJ2.C'- 'JH '4'EU'XH-iFS?J351'Z'Zw4'7Z4'741lZ'W7l3Fi'E''ihlii-H+" My 'r'1?4i:f:"nTrwl-:iw-rwsevwwicmfzfigY,wazQ-gg:wiedugg-Q45m?1ap,.,mW:Q15LgM.5-W -'W'-I-"+DS:kbr EE"'a"1w2ffc'?I'? f WP? 'J-H'W3'JW' Z4-roi " Ll-Nw-v ' 1'J-H5 r-,w:afJ.'-.'l4-3119JPCIIHH-ZTIP,-mi 1-1 wg. - -ff.,-,,-M,-J. ,,..,.1...1 A- -. - r qw... . ,f 5 fb1E9'r?'-'-' "1-rffzlh 'PJ-7-I G1-Jfii'-'Jffiv :ful-fi' .+G-rr -'1.'.'fJw1+.-mfrf4-i-7n-fu,n'r,3.--:wif','rl-4-H-f- WZ?-kk' . .wa-wtf.:---fy ke-L1-mr-W-zu .fmwf:Q-1,-af-.-,wzfm-,azW-w-L'.fmaf:::f-1 M-'-w.:-M.. az.-L-,1.,crfzf.-fn:-w,-.wwf . rv' 'vv.'1b-QfF'1.214Gu 'ZIJL-w7fr,w'Lri-ffQ.f.,,v.'+.tv. -fir.-'71 -H035 44-,-1' fu-'f.f1'J, ,ff-R444-'r.','-5 V41.1,-54.-pmA:f'14,'7+r..513-.'-'wiv'-fMx-ul J V 'i':1L4W'1l TH-'f.:,1i-fi f'i1'lf5'1'-?'hT"- 'y?1'iw: GRSF'1u'.1'3-A :EU'-M5241-rfivl:-h??44i7?f-"ii gr!-H"L"71-51'-FSMCI'Dl'5Q'Q-Q14-L-79-.-rvvi''' 'li vim: ff 11: aw: mf- q:f:icc,:.w.g.,',afiwrzwz-f-gn,c4-wegmaxzf-3.4 ww:-wiiim V , .. 'f 'fizrmrz :a:.v:f"-r-L- :iw H-,L 'w:,ff-qw: "f 'Y H55 H- hilniff 551: ffmiizawzgzafv S12-2-fit-sfzrzg-br:of-hfnm:gkf4wjwz5.g4.5wy5 ' . V. ,fm f. J I 11 5-5 1 W, J ., A ' 4,14 X J l' - 'gig-Ljggrflz514.?g543,ga...4Lg444 J 1 2' :ww 1' 2-2-z-L9w.1.gm LH 5.1652-,L-'54'f5L,,:,51-14+ - "' 'f' ' ga: .4-:..w ,,. 5 B., ,-.., ,4.,., ' 4 f 1 U f H w. w 1 x -f Jn +1 f. .x-ww,...J-r,4.75fM4Qnf14i'gJ - ,-' : 1 I H 4 ....,+,,. ,N ,Lawn -hm, nw, HJ-FM4 . V , P. 4 41. ,way ,Nw ,A , ' WM 7. MW 1' .--, .,.,,,,. :f-,,,-,, wh-L "wP'-.:z-1'va-f'1una.w'f:+wf,, :rw-Q -fff. .N J F f ... ..f,. . , . ,. 1fJ:.+.H-fm...- 1.ff1.q.-,.....,- 1,-f.1':.f-Jq4.m- M Q.. gy ,- aw .k..,,., .am H...-,y,, . ng.JJ,'aH.f.,5,zqqgvf3gmfqL7ffm?..:7,gevfmgy1,1ggg5gf53qi.-5,Z152y555g,:35.f,q,z .9 H ' " ' .mn .. , ,. gg xf-1,1-'1,.:fJ J, 45- ,w .: , . hh q-an 1, gm .1 I rx.: f'1gJj,.,, ""' +R4"F'-i'2r"E'6f'L14?7'f3J'0J"'1.-YF A".'J-7-'f..,, " . V . ' ' 4+'J'3T74Di" Nfl 1 'H' ' ' m1iW+-ffz54em.m .f.s-J- fifisfaff ww-f 1 vga. , f QQ., 'Melinda 44:-"rw-'ff ":4?.mR-z- 4- 7r,m,,.,- 4-.paw :f1km:5y,4r,-f.- gqgzfk, Q- f,.,.gw,,fI Lg,,.g.'-w-.05.53.,.e:.f 4, ug-1 ,-,,,,,,,, , -, 5? H-,, 4, ff ,ygfm f ,azz-553' ., 'FAC' ,f H" fc w,rw -gw?-5---r,. , kwin 6' www-avzxff my N.. ,,.,.,L,gfw .4-A4144 H , .f ga " xv! If 1-s W-f fl Jaw: fig? wg., fe, W .. , a . U 5' .- if I I L . 1 A-Lf. 14: 1 lib-1 4 .f:,'-..if,.JJ+r:, f. , .,.f.,.Q . ,, . ,... ., , .. ,.. bywbjtikai .-L,-2-K f-f.g1,zJ My-.wf W H 1' .-Hg D141 -ff, H+ 44, ,H 1 , , f 153.-ww ff ?.""'i31TfU',. ' -r , f ffiiiw.. .ffm f?fQZQ3.i,,. .4 f 4 .A J , , J-rm-f.v!2m ,-- Q-Hu Jn.. . Av.-v-W. 41 I E . ,. " J 4 f f . f .. - , md. WJ?,4..,., ,. ,,,,,, .mqzzg N L 30.9-f N. .NI ,W I , LW, '+G v-' A5'w,.!1,.zz,-f 1 Lf ,H+ , J ,J 4 , A.. 4 M wgqwfffflh-U Nw N ,ff , . ,, V -f , .. ,J ,J ,. ,wr M ., 1 ,N ,W N Q M 4 , , , J 1 W., r ,J -. vu, 1.733-, , ,-f Mg nw r F-'f.l"f "'- -Wm-2. rg'-.Jai-' fc H- nu H4 - N ,ri ff -.-. ,f4-.N IA f --f,, -,J...,f -, , + m .,g,55Mg J lim. .5-. .PH ,ft .W-,f-HA .. ,fm -Hr .-h,-MJ,-,,,! ,, -12-xl-, ,rff,.N3,44:q:. 4,,W.Q5,.Aw. ,f.,4a!'+w?,4m.g5Hgfn ,gg .Th gg Q 5 U ? I 'AF I J -f4-:aw-.4-a+-wffasqvf' +1 Mmm. ff 7 .. ,. .4 1,.,.,.... 4 - 1 f-4-' -I 1 1.-f-.V wr, ru- ,J W., , M.. Mgr,-'Q-f, Y '1'J.-.-F"-QS '-'43 'J -'f ,-r '-- .-vc+-:- .1 1, 4 , x ,w L, 1. . , ff , ,mm Nwffm ,aw xx Jfrrjw? ,,m,4,. W ,W ,mm w.w,,, pm S 14 + .L 'nf Biff' Nw 7' J" W W3 Rn ww "" I ' Elgijw ff ,a w J H gfzqhi viQ1'.A,5:,q?j55:A-5515. ,HT , 5,1 Q MH fi . :N My-'rvNg,.J.. .' , -In ',4u. ' I" -1- U. ', 4. f.'- , 5 it my ,ii-S7 s.y,Q.,fvm if .fl If gf, , ww ag ., ,. wwf was Nz. 2, ,Wy f R r H -1 r s.l .1 , ,w,:.,w 1,4 , ,MQ 14. JJ.,,,m J 5 wg W, M J is I 5 '32 'J' "WW 'l3CNi"W1"f'-'-f"7f f 4-L ' - - . -4- vw -5-.. I - ff H H. M. 4-, QW-: 1 f'g1'1414zc441..'Awff3fg1.4-.qty'.'.LA,z?f3"-15,41 5:4 "7 ', ',j ma-1 -wp J f N' 1+ -'76,-'+q.f4.,,. 1 ,W - f- 3 P ,Q-f, f-.,5-hwgjgfa-.-1. m,g,s,g,4ig,.k-2 1-Lg ., +-,J +L.. ww 4 -fm: wr ,fy .Sf-rgf, -:g-'-J5f,ZJg'- ' 55:7 , 5: - :P W my-'J:Q. -.y .f,,g,i'v,-,-,WJ f -Jw, N q.,,,W,, r Wm? SN 51 g W inawk, yi I hrmgggw N g 1 fNf5'?-s.-Jig' yd, .p 5,31-'W ru Iiwf N 1 M- , SN V53 Mi,+w,,, uiigwvri MW ' ' f Haw! ' f+w+f1iMfww-wif N WP , V AW- -.-. .---. . V .-. , ,F 1 ,lv M 5 1' ""' UW' JYKW-Zn-H ' L2 ,fn-U va-r M 543 J-,f-1,-1. 'fm .-4.1.5. ,f-.,, 1 ,., .fmti-f,f.," 1.4 -fgqgw. fvg,Qfg.'H,4.g3,s an 1. .J 4f.,R5Mfy JA? 4 w,,:.,.f, ,, ff 4- ,-.,.J-ff . -. . , ... ,. ,, - , , J 73 H51 i'1Vw'7" -ff f- .W mga' .45 w o' M-:wa Jf4,,,.,,2,vs'M fly 'fy s I H fag 4 7 I M f 5 W I f ,ph f -. J . J , V -f , 49' N if 91 'QQ-2. W f f uf I JJ 1. Q. , F F , Q, g r I' , -r If ,qv 3, J In 5 f FH. ,aw f I ff Q54 3 ' f Q M L H J f ,,, W H "ff ,ff .rw , fi .M W 23, V ' . ' ' W ' f m isc: .ma-1- ,..., , .,,f.wf.f...,,..,W-,W . ,N-,,. J., I6 fr I, , .M f J ,f " ' ,, ip 'W yy F . .,. ,, . . .,, ,N M51 ,,, M, , ,Z ,, ,, S-,M , 'WP' f-'f:,1'1z.P 'A-'J 14 qigmggu-a"',,,1w ,ff?Q,Qv+-ff' J ' ' A H -f , ' Lk .4-.m .W 'H' my ,, ,N .Lt ' ,z ff ,415 7 ,, '- If "J ma? ,15:,wf..af: " ' - ,, " f zfiwyw A . I .4 QV , if ' ' K " " +A ' wt .f.' M- '- ' ..'2'f 14 . Gi. . ' . L' ,, .f 4455 , -. , -E-,,::ffr1:fc- ee -11 I .I"J?- MUS' , f',ffb- .TI an- - ' ,, ff' JL-I . ' . " 'f W' YJ '1 T R5 'Ii if .fWf"f' N-if if 1555, H55 Q . -2:1EFz1s3E++"". :"ff- ,dw-'4,.w:f' " f- S., . ,L .fv,5',.,, .Ng , . ,Mp 'v 3 f .f V :.:1fin.:5'f+ if mir: ww -ss-2-' szf zgnwigwzzr si: nf J . ""' , L' ' yr, '-4 -2----faqs:-41:1-' ",,,.,mq, My Im- wf. frm-, J mg uf. css C215 41 , ' ,w if -5i5igfvs?'ws-Gzggfffm-L1 jwf,-',,faa37,f5s++. 4, -' 'N-' w-V -' I F 1 - - .- .-w.+.Q.'f 54+ .11 me-:cm-L+ A-. f1ffcyhkzga-Lrv,,,f:q1p-g 1,+w"-'- v"' 'g.f:, pf' 'F In- .,, ,K-,J-fmzf I , hazy," w ' ' ' f vf- w- Ny '-1717, "-' . '17 1 " Wza vpf if-F2134 '-11. -L+ .v,:c ,? fp q4,4,'w:,,, .,,+,vr-,sgg 'e,,z,,, zmxkgggg-.f,."g' gin f,1f:,,fQ+W1G1-z,-.Jlzyv 1 V. C. . f... t N 1 f ' " i " " " "-rf 551- J, ., - -I 4: H ' .J f -4-rw-" may f 11.,f,.- 'wavvw-1? ww nf . -SWF 19-awwzfr 'H-'P wmzpz- q+,'1.'.'-gif:-2 , , Q , f wi . ig ff, F4 1' Q' 1! Z0 2 V. Pr, Q ' ,Q "" fi Vf-"' H" rw- "-4 " ' rf' A-'4+f. ,4+lf'- if :L 4- , "if -ctw,-,-255'iv'kf: f., fl ' my iw, 13:51, .44 .,fjii:w:53gffw' wi 3,215 A"Ht + ,,4-1c+ip 3.'g.p4 rg ' +,w , ,J +533 ' .gfj , , lw::v6,,':5g4inL3 7 .,,., -4 -7 "5-'A'-'W'-'Jfff m ' S- 'Q W- -. .. , f .,.ff5.f.a:W. , " , 25. . 2f:??1wf,, , I , , V, if . . ' '. 'i wh f, 1. ' AH 5. mf' , N f l 11201.51 ' f-r:Z'.Q41'FE'5fJ12y Maw .vzdfraf z-L, fvzusllw.: win .-wb. Fc rf-N, 1 1 1,.,p'+ w- 4 . 4 I . fm awbse Hz' ,gm I1 W 11. 1-md.-sw-, -.W ' 'frm '-.f ' - wh. , p-5,-m.-11 + J.2+1 1-,1-LJ. ww: fn ,fl 4 Q-:V I-:+R ' ff nf. 1'-"q.'4 ,:.',,f.f..,v,ss:,vf ...fl W .- ., . . , ., ' ' ' " " fc' ' N., w JIM- -W-1-wf.+.:.,., -,wr ff!-2 ua- f. muff fr' J-ww :E Aw .sf-f. ,uf W1-ara, ,Jw ,-2. . a.'.p7'+Z4-,-,vnf-441+ ,. ,. s af n ,za - .uf 54 L, .ffm ,-wr:-.:, 1 1 ' "Am " -' 2' N 'L ""'f'P" 'kfg5'wi'R43'14::w1ae-f-srfpzlz. 'F-wc-1-'F 'N af -ff? .cy , w. 5- rw ., .Jw f 1' .:. W- zllmm: izviaf z-1-H-15, Az 1- ' fmfew , : vA,,,:fz:w'+ny5:' .fig .11 -:If 4 Jzw.:- sm '-5 - sf-:--cm ,1sa4E.1nf?,', .- ffm :mf .chw-754sm-r+vfwsym'e-ul?, ,mpg-. . Q .. f 'qw -U 2, 1-.gf fam- cv cle: . 5- ya i, H ,4 iv ', 2-S aww W f' V- 1: . J' Jia: .iw-wsW..f2a.,etvwsfw4 -ag.-a+ :zo :eg -".vwf+n X 2-frm' af On: -r H' iw- J .-1 - W. ' :f +2 1 4 21 5-' af I I w -2- if fvvfc-2-, vw, T-if wfvvxzggfa Ms, .f qv af 4 .-zwq-:aww 7. .g- 5+ f -fs: .4-41 amz?--H -of: 1+ v: ". , f- wir 3155- M, V5 . V-m ei ki 4 :47435 WA nv' 41.11 ' -Ucixgfpvg ,-'-K , 3654 5114 . 1,-fp 'ng I rf . -Q 'few and mlg.: 1, 7'y-pxzg ' f.,.,,5'ni . 11 4.5154-5.,,z,:Q1-wa,,fy -15.1.waanzfv-Q25 H+ .w Q- - 5 ' .Jai "BMJ 14+ " " 7-5 'f 1 Jzy ,-fi .- ' y 'zf -'I , iz- M d E 15:51. Qgzglggffag 3111- y' wi. 3"f:5:zgfA.f , fffnyff V: x 2-"1 IM11.fmvzri75194-11-SGH' J::5Fz:::1n'.-'I-'iiffgnl-Hina, mat 1" ,Jn 45 1 2 -'g H: H 5 44? 54- 23j,Ang,,..v5gy 2:4 M5 , ,4g.1,:,,y:,1, 5313. 4q,gw.,:y,:, 1 ff-'11-Q-:xf'yf-yuexirqgzanlH -kv .hffiwfk H: - auf 5 lim: L' -if, 1 - ' V 5 gf' v wx. 4- Ia iw- -. 11 Gkly A- Eiiaisgninv- -4- iwzozh - 'mf , mem mmm nQ5g,1.g-.V ,-wr. N 44 x , .5 b, . '44 - J,w.f:5.5.: f L.g,.f.,y.?v. - 3,W5x.,,fffa .amy-.i,.. . f ''-1:,,g::1q,g.1:-My4411-2+-ti' ...ri,-1'w:fzf,f4g:5G'41,-fwifi-'syqfirf-5-wx Af 2:2 :V iw : 1-24+ ffiiizi151-f'f1'?:5H+:ff-'ia-.Har" 151.-21" -f .aw w ws' mi' z-L '--.f 644' ' .-um-nl N54-fzigwgzlffln' aff...-Mia' zz :V iwfiiig-V 1 :af,,'M",4:z+p4f'.,,'-g:Qa5,?:,- in My mm: vrqgy. , . ,I .H-p:,15.., 7,, gl, ,ws rf - 'v'-'ft '-'zffli'if'1+-1f'f'G:'f+ MEQ4 'ff2"+2wZ.'23jr mfvfif' "f1:l. '-?Lf' 4?12 va am- 1- Hai -44 1fm154J41af.f 5'-44497-6. -vwrfzt f Hilti msmiiirlp-:Fug-, 442:-w,r,,1m ,4r,:.Q ,r 2,1 9-' . ,,g1:f:g3g:-.3f.,,:p,4 - ,, A 'Q' Y fig V:-1' .4-.., .' MH14-7'? 'f'w:'-'-r2f'- --LVL-:fc--mi? ,fwlp-eq, .5f+ :rv v-44-M, :www - -an . .9f .cf:'-, nw: ' f 1 1 "H J : L-f -Lv, -mr hfxurzw-' -mlww 54-L 'ck .Q:vJv+w.maf"+ -mv"F.:'4'+G:zf'31'Ew-2451?,fJz'1Q- za . ' .- -fd' '44+Lv:w- af -'-an w4'4-::o+:-m:- - maui, , f n '-94 A-HJ' f15+f .4 111 f :wi 'm zts E ., 5- P 35 'sfrssp in-an-.1 gf fi 27 .71 'mv'+::Lf1:v:r':1 4-LuvAsa:-z-,gpizvazq-4, za ww yweiisuvaf ,v,-1:22a-f1:v'w-ew.44555 : rw 1 9 -if ww.. az - ..:-wg-:1i47-21:14 ws 1 I f x 'R ' 1wuz.--1-:xv5151121-:9'S1I..:'1'J' -n44gfPv5,:f.iz1.k1 -J.-5' .-,+V 1. - , +15:4"z+' + - Q-L - Lg .4-'g?4 11i'? 4- f' Q ' '- -.fic-va,,1flgLf : fm Y 1---'-Lffa -:wh2"-f15':a- cg .,za'.wSs4w4 nt,1'c5i+qitfiwixff-9545551Q4-mir.-,vf , v qi A 1 hz, f:1.- .pg av' .qw ,551,'.1.mH1A.,-f5.:,51, 4-. rw . fr zz f -fy. F-. -9- ffm' -+LQf.-9-JJ. gf.-H ,J 4..'.w-m 4-me 4' ,as ff, -4-Q-Hr, Q:-JJ. 41 ga,-N4-1+ 1 Aw -tw . ,W yy,-'.,L-. f.f1,L 5 r ,, 5 , 1 z , 44.-' .45-f 9.5.5. ,-,f.,,.J-.rw-cm - I 4:4 was 1, wq-L+.-vmw3.,f.,fQ,,upg,5..g.w .mzwbf-4,,4-, 1.. r ,, -. I P' -..4.,-ng, -A 'ffg,-,,,:.Q,--'-,,- , ,. mgzm-:5.fz:. 4f 352- :+o J ifaf-WMF 5 53: s'3w:t2' +fv+2a'1' 3 .ww -1- J. .. 5f:If,f?gy,7'ifffff if.:w,Q':,.4.a,.c1:-Qipf 'Q 5. f,,,.n4. 1+ '.1f1,g.fg 'fy- gggfagrq-13411541 ,far J V, iw-A if sw A 4a2'F" iP7 .2 J X, 1, Q ,z F w izlfzaqiz Mug ww ze., :ws Mwfgf ,:g,, 55 5 4 wa- il J- -e- -pc -wzgw-pg:n'x 1 f NN ,-24414-sw: 9-4 "' 7' 'rf,n.', ,A 57:1 r 0 51,51 -f.. ' 5 71 '- ga le fe' 1517: n -1: ,nip 4 ,Lx : ,u Leah f pg .zgmgz . a1..hZ4v.f r -.3205-1-1-2-.sgnzfzwgg ga 4, , ,, 1 ' 'F - -1-,-4 53.991 ..5w1:, 1, k, -Y f,-'-,-'- .fu-:ffM,-z':+'-wfwnzcl,15-dw1: Sr.. 1 ' .21 -' firi :aw '- 1'3f,.f.f:q4aw .inf .mawwf 4 451-1 1-tw up rw: 4f ra sv 5-V 'H 6 V xiii? Lf: 1 1'v.,i.3.g f""imwE,, Q1 'J -'f.fa-cfymzfpih-5 L- f miw-:f'mz,:!a'-f'L4.g+a-Lffcmcgsww 3: ,c n ., M 4 . 0-1' ,L-w r . ,1,-p:,W.avr4w:an-1-A -,Q-, S J, N :z'2+1:n'-ff?-:Aw w .Martyn-T-Q35 if ,-2-ff 'sw fdrf ws : :Q - fra? , .wrwi 44 1 vig.-wczvb-zmzs we 1' -af . -as 4545 -, -may sn-1. L: J: , - if 1- r.. f .-.f ' -:f 441-L+., iw- ww-n ,-H-:NM f,5-vygf,r1,gf44-M,-S my fr , -- JW! 2- +1 f-,wc-:.1:f.'44J,c'44 . r .W V 1 ,azpifzlwk 2" rwiiw' L " 1' f WD -1 2+ m fiim+ff9.zw :,4v:af1'+44- v- fEwz as-, +' : :fi 4-:f1',4-:W mf - z,.e15f.,..Hz4,AQ14-fM.fi1L..af:s1-fm,145 ,' 'q41Lb541QD1Ef'iAL .mgwg-::u:':,,.ear Y' J Q nr . il 1 . 5,-a H' , rw uf 1 - V. .11:vz:-2y:---1-14:lflimezlsfah,...mwfi-fw1"'vi522 La w w 444444-gi: '15-w ,I ,f:f's,ng-az: f fs, ' A wv ww '44-L m 4. ,iz - ,151 SQ' '41 ., 'g,,W-we-. is 1-gas-2:55 2' . :zq7mn:, '-34:59 J ' .- Wy L5'5.,f: -:if . ' wizwfzgm 54 ,M ff bf, I . '..':1G2Ef1FG'::.4.Hi -+.gz15:- -33:1 '11 M TWT 91 fl 73121 is-2, ' ' 3.25 fthe -W . 1" 22-5 54354 ,g:1 ,w '--5 M515 Lv' 1,5 w- ., X ,T ' ,.:-aestzizli' m1F'4i'!-kWixf.H' Lzfszsf GF? if 1 -if -S12 A114515 - eiin 516 2 L wb- mm-'-w vt-1.5 sz: W :H is: 1: 4455+351 fLf,11,v - ',.-'wqzff ,gg 'iff rm PMWT ' fifv-if hire ? E? 1- +'7'3"5i wY '1W'b:fa , :Aw ziulm 'may mf HMS faszkfz aw V+: 2: 55-pew" f, 4 - .2"kkG,...a--W ff 'C"y55144:-"" wiki fp. 4.a,1,.r5"fl -Hi-'U bi H -2 Q,-H-1 -w ' 9 ' 1, zghgaz' -2-GL wi M5 r :I HA' ' ggvw +5-2 31' H1 ' ff Z4F,r,H-il" G' Z4-Q1 'fic -limit: wif :L ' 5f5E4Eg'Lz5,gL4p:atQ1wiv-f-a,.54.g. rnf xt ,Lf 'f V , A 441- f rf'f41v.y-Limb,-5 4.3334wpvU1':5fQ15g.gg,. 1 .Mya-fr 3,1 47' 1-2-,fl vrff-'1 '4 If H '-'-,fer-14 :ol-2:11--r'fI' uf' 7 1241-www wwf' V4 vp Us-H ,ww 4 2- -.2 'v-L+ ,Au-si 1 ' .S'vv :-Ff.4':ff w- ,r f 2-' .1-.wif 11 we P Jrhrffazfiw :WG ,,:2nff,f 'Hi hmm , - -'iw-in weM-2-fgltf-41121, :vw 4zf.!:+,gf':c4gJ, f, ' ,zz M- J f 1,4-,5-fi, ag: S4,gzJ.-,115-w-hz.'-6-21'.Lr: ,M V I "rr---1-'ww -' f-1, '-wr . :Sw az-K -.al -J df 1- -' 4-fm: :wa-rv-I 1, 9115 1114 1- fi 1 . 5 MN. - wr , vu' :G 4+n+.-v4w1,:,.,.m.+n-,,Lf ,,4.5.M.?,c,1,f,,4, 4. ,. ,,. R '51, ffuzgw 4:,.f,..W,:-, ,E U., NH. . :,io: ti:t1gg5..5y,-.g 53,5 F. mga - - -5 3. sz g H55 fs - 5 fp - f, .3'+4g1n . J -L -73 4 in PM: fi fwzf igz53'w2c'1'I If '5.:'v"yZl,' 'fmliii cgi- ww Q-LJ 3,51-ml, 'img " YV' FH 44Pu HF5'55i1 Wi- ik A -2-iris' ma- . 51' x-:ff .2 1 4' U1 vw- 1- 1' sf ' ' ? ' ,1 f-F1 a+. af1,"wf., ww . 7-:fir W- N ,.,,1- ', 'Hfnrf' 'wh - f.4-aJa31f-ww,fw:+11,.i'.L'.'2ia-i:f:.fi'-:2-zfaaw ,, . wil-fziw va-1-L ffa qfri -' , Jipifg' u -! z vc' 'I fx 4 fx- :Jiri -m i-4-,-'zap ff gag'-z-iwzgl f' J f :Z , 3 H1 up ,Q QILW 75 is If ' 'X f' ' H 2:11:55 1 -:- 515 .2 1' fffvlfi :f X' n-+G: .Cf gaze? . ' saw .ge ' 5-t ,.. w w. 4-M2-ff -,ggra-z-.5 111,253 4,112 mg',e.. N,.mf,::1'156i.2:+-11,-4.0 ffvnzq-55-, ,5:,-ff.-H1515 g:.,,1sm4.apy-bw - 5,4-LM fp 2 . , W in N f Xa- ffl .. v ' lux- 1 Pl M V1-if W954 H- 'Ps ' If Nl. H1 ill l, -: f l .w+.:+f.:.,s17 vw" -' """f::' - Jn- .. ,y -S:f,7.--1'fFfHe1- : Hi: 'I' f Wu- :ff ' 11 2 -wk mx. Fm ' fl? " L.-41.141-wi fsxfzfhfizvilsu' 1 4-'U an JM iw. Y ,4,Q..14,.f.,f - , - 4 . , QS f - ff, rg... -1.11, ,x M V. .1 , ,-we .wh -f v , -f -n-,-1..1-c-1:4-a .L-my A-f " f' 2 L'-S4 " -012-w'lf+'-H",'l hz-L1 ff - 41- .1 1414. 4- -'-.Q 1+-:V - Q Q L .4 :aw 1-2-Lv 'v - . 1 .mgguzwggz...1:m.g3:-'-wc:Lag,1,m:,i:.e-iam. gu,f.p-35.5.-1,-,g1Aq...y wg-33: fy,g5:gJ.gi.-.f,5m,g.,441,165 ,L,g7.44,l,,mq.H.g4 M., . ' ----- . -1 ef-r' J I me s DCE' i-,sf.:w4,:s1neM:2z.af.w,mfsffg-14:1,wzag:.1,31 A ,,r VX ' "1-ui' 1 Eff- W-.- 7 .gvv-'kwr,..a i s f, V swf' - sw fr 4 '-v w ,, 'W' ,mg 4, ig.. .M mx -if 57,5 "' . , 4 3355 g' WM? .IJ F W 'U1'2'31?ZQH-15 TIM'-711 Z1i'1ADZQ"P:'-E'b,'EW, 5 ' ,..-'+ '-24 55 ii i' 157 Ji' 4-LQXZJ ' ,.l'7i' J -H-311,14 :LN "ga " pa ,-Hig.iF'f.f1Zg2'.-J---'f'5i?i-355,47 .L 1-J 1'2'gI71",-.jiwfg-1,1jZE':51QZ'39? H5 WUEEJ- '15 Aff, ' fy-25,135 Zf,,'i'v'7,bi473jtf 47711-H!,?,':13I':-543?-C'QiJ5"Ivlilagg. ,f 1137-24:8-,v'g:iU,f1dlk-Ev9.1-3-yyg-,fg.5,s-'-1.73ffL'ily,y1g4k7M,-53,531Ly, f".':kg., A, fr' '5"- A U '-:'J4af1Q4'L+5G- be w "+L49:'- "-Jvzf1ffaz44-Wf 'sn au.-um fin 'sf '-1 ' wwf: ' .5'1-1+f " - f--z-Lf'-ru ' , w1'a. V-,-farm: vnlzw 44-HW'1'Ever-ff-'uv:1v',l1'v,f::-Q,.+1m:,I-F:'v1Aa':2-245.7Q?:sw+-fH"'l'2-':2qkktMQ5iM:"'1'1'ffziw'svwicfz-Wm-wfrfjuv--11,14-1 Q" 1 ff' -1 ' 'f ' wi WW " 1 52411 fi?" mic" .ii P " In ' '.'4l21':C .JP1'i:i.f:+i1:af.4ngg21:Li-1-1141-. pci- -i4:2i5"- fikftwikhiiz-' -. ' , V -r 2,2 14 'H we"f4:a'1Ew+1-rr-'af -1,4 gz rfvfcvz- 5-za-i f nu:-L-1,fn.f "af -f Hunt'g:fa,i-iw55n.4-zaaww-Lzgjg-b,.J-J ,:4+.-lyffzqxzzgwryfff.1.g.j-yfmg,b,,4.,5,,W.g.,, M134E,.i,-4.,.,m,,545.,.:y.,:,Q.f..g.7,.n,,.i,f-gggm.fr,4-1?,gyuf.,,q.gJ,-aazfffvzc-5-114.455 z,1.-'imqvw-14-:ff x f ,wx fum' 151, - 'J ' X. H, 7 .U ...4' JE?" -'4 'H 'AZ -Cr ,.,ay.1-.-'w 535' 1fqC':?1fw-G-I3::F,k 703, +2-1 V .Vf vi-fi' fu " , ..u"! J-ICU' -,N1,3442Tfcifi'E'2UL+:l:i:f'vi-"PH,.Llviiiliiguiffl--Mgf'11-gy?1-FQQMZ-:TZ1,3,'f-M514-fH4:Z-'J'ffmtf..bull-2-1'52lZa'-.i'H,-:ZW-v:cU4-"'yi-25057751.-H-7.:k,,ryT-7,L.L-L-'ajgy-'-md-:' 41-qLL-Lff-'mfg-'f'g5-igy-,gq.fg.vg,pgygl-'Lyy74qQ,515,4f,33,,,gumH44-11-f':,. 1 ,' : 431.5.:5144y,,. 1 r it 1.5 ,jr J H "- ' ,gf M . rff - W ' ' ' - "' 'W 'MJ 5v1'1fW- 3-344 " 'ri fi-A-,TW-'iifi''1-L-w: :" i':w+- f' .m1if"":1i:"'r.a1-:4.6.'22'fg2wqa.f-''fi-"H1'.J.1-ff-.:'f'ww---,w1-fain.:'-,s:f"P?5:-5-9-251742. Wav:19914-,1fa5:sa'G,1p'. -mg-:Jazz,141-we,,z.af.'-wgpynffiz3,,.J.fm,5.1-gfw5-r:-.ef-F:WJ:-51-m.4q':agq:.g1g+4g1445:a5Q,g-4,114-,,run 41, .fy,HiiGH+i'wv, ra-.y,f.44-4-25'fusw., X - . - t ' ' ' ' -ff '- --f 'v a- " -mv.u.L4Q-'vel-",:x'-1'lr- -qmrnefsgz P 1- -,.fefn+::i1'-vgfacfeua-14-15-'mf-i'4wv'vrw? ' . "-'L-af--w-qw sap 21+ W xv A -'iffygi' f ,F , ,, , ' 1 it ' bw 1 ' -ct .vw.a,r-I-42:-'-:an:o4-fzcwrm -1-nf-ww.. .- , . J 4.1+f 1 t . ,. ' .M-4- 1-':' :f rw- rl: vii:-z-..5:w ,- :zfiwfacwz,-,f2L.:1a:f'Q -H' 9:-2-2511--55:11-'.:1'f'f1'24tL1.5::-17-f'-wtf1,2:b:ame.:,.,NJL'W'iw,15.L ,. fa-at-2-flu-' '- ,, , E . A f '- 2. h f -L 'vw Jw-w1'ff"f-:fu-In' 1+ f .7Fw--:Iv'N-1fe9f:,'1.1"'vfw:ew11::H"fwia2w1Hx" ' -+45 r .5-me-m.1.Lw is -1.1.d,w iiiiiv' ..-A' f -, 31 if " :M "j f if ' ii ??U1?f4'3'Dl'f-'f ' 1214. uff-5-lf.-E-'-'i3'-'i7" .. --2 4" K -3-Lff .- "7 . L:-'q7.:LZ.51-Gp'-l1W,'-I-M771-xii'C,Z"2,w'7?'1LiliA2.lis'w"f2,.,lq.U, ., ,, Lii-'Z,,'.,?l5HfN?iFi'T g-X553-HHH! :-42-iii-1ff:-:-HZQQTHiL5F5f3ii1'H7nd,-7223-Hii'-?c-'Q'dai35:33-5-glifl'HWY'U.LZ55Hi4i'5vi'V1-Zifff."G1!45F3Q'0fff"f151.?:"!-155135177,-Z'.ii7,L'UZ'5iHi5TGE'i7Z'3.3-.5??mi-Q,-WZJD1Jr?-Q21'Z3'WW2+J7Ir5'5Zf1i5Z7 Elly, ,v wiifliif'i'24d231Pn1'E- , f '1' -' ' - 4 -xr - -- -vw V w-maavf. '-11424.11 vswvs-5f"v'tZ-1'z-LiiefnwzJbblh' F-5:15 Q-2:'ff-1::4-2-25iim1v::42s5'-- me-,:'.--T-:ff-' -rrzwhsav-J'-'1:im-2-fitwnsspl'wr-77p1f:1-CM:m-5GnA:-LQDL-M:-vafwcfm'1L-ma-frmw-1m1:.1-'ffQ4-5:-.v3:d'31,1434-'ezmwt,-L ,I--,..+ ..vJ."f:,J1+::pfe:::,: J 1 ' V f E , , .,45f"1Hf57- vv,v'.:s2E'ff-51552141 , . zwifmf'P-Zwrzifflb-af-' X..-f" JYw'T?'+f55f-1 'ffe,1G'l--S: .mnzsqk-i4?fTi1'21:-m1,c1f"2f.1'1,-.vifwz11-QWQ-fL'lyy44-zwfgifvzvvzxrf:f-kfzlw-1-yi'-,V-wvf:-:'i44-EinGA--'y'340,-1,--win!-,afflL1'22e,n"12.:.,4'1,---J-"1-1'L?.7.Gan1'ima1-7-,W1k'-HtmlV2-Pv1'Z-'fl'-"4-liyeHeidi Ez, H.Ag.g1wGf+":vw2xi:1 -.nk-w.'-1-f.:. wnimt-5fiiiwial-!d:25':vgG' . K 1 1 . 'ffa':i1z21b3f JZ. -4G'b'a1' r1g1WifEw:'n se-Lwwfrffifwa:'1r2'-2:zz.'1:LlfE::"f1f',n'n'1W,'1f',1?fmi.as4i'a1:7-,wgiiyi gmggdframggg- , J ' ' "'.f1H.:1Lfi.'u-if a wziirfff, f.. zrzeffszf'gs-:gmc-jyfif'3e'aQ1:',1yi-fvpgziffn414L1:':'i-:anal1-tl.,5.1.1.15524-1?5gsz4si1'1zzgwyzleiifvziz-F, -W ' - " i DJ ' "M x 5, 3 ' -e '.i1Vsff','4':f:' .' ,.4.-,- 1, .f':f4'1 ' ,i5,b3F,fLF1f1T1f, fi'v:J15,a.1z1,1"-1,gv'61lfI7,:any-fra-2i.45iiwiflifklff',g7rgg+z,1L,:mnerzivpji-,,ggzgfg-agpC9513jp:ngjglfmgzv'-s5gr54fL,1.3.Mff3r-.17-1g':355,.'2w-E:gw,,5a1Ip.:g5gf,1.'i,,gfL.2 2-,pv5,1,f,,-H:5Fy'65v+: -gf 5334 54414-L w w , wiigzfza-41:5pw,3,g-ghgmgyv,,.g:qf,Lgqm-rzLg,g4 izyugj gf 5 ,X J J i ,'..-wb:-Qr' , -'HZ Liv' f3fE"' - "' "' 4-'J WV?--'HHXQ-ffl!-.i-.v'-"Wil--vy'13WgZ:.Q,..,fq,+H-'5,c'l''-HT-4J5'i"""' J-'+2i6vhhkfqih-1',g,:F'-l7:?EfN1pZQJii4Z-3211?i?Z'+2+7'-'-5571wgQvfhhy--39'Jllgl-7461.1-'--viiJ., we-7252-w'1--,"'-Hifi?-v3:'Z:L'YI'',g.wgf5!-vf5G'4-U.'.- mwigig-1.1.11. .,.'.:-AW,-mp472,'v.iimii-2,4-1" ,',v:-.4431-E'-5-cg-j-.'f"PqJmi-L4-fwffiggpg-L-.ngwx-'Wqraw",v9nL4g.M1f---:sq-Hglgqqvfb-gwo-51.3 '- I 7 . s - -'awp ,-A-tzw 44- ww.-.. 16-'gf 4: +1IA-V+mp.-J-1f.'.w'a-'-,r-1,. ".w.cf.C:.-.-.Q 5.-1ff.',-ff.,-f--v1f.f .-.1,4J-- ,- 'J .',f,-.www-1 A-A: w7441-wef..'-wv.L-vf.---3-:'mf: -w,'..mz.--mwah.. .f'.4:,,,.,..fmafsf.--:my,arm -:WA 45- w.f.1f,,y-U,-f.,paw,-.-.,.gH+.-q,gp,f,.,,,1.,,-Wg. qw.-....,,wMp,.,.,f.g4-.-trwfwf.,.,f..w,4M.-,.g4-,4,,f,1,y:f...:,,,fV,-,ggfq-,5q,.U.f.p?,.:.a,f,,..- Y Q ' , if QC' 'f 7' '1"5"' 'j,505'i'?3S'9'-' .--fff-,gm-"P-.iL'i'f'E5" f'I -f4'f5'fL1Ts'-'.:-bJ-!f"JJ"i"'-fu.?ii7L-Lp:-1' "'1'k344l1-bfff'-'j'75'f JH-fl-WJWF "F '-Lbf?bL7Zf1D:rW+4"Zf?'-+351-'4UIF4'1'1" '1Q-L-3j1'T'3-'v""Q-jfCL'-4'in?l -:filf'f'J'1fT -U5wWLl'-':3fi'vl'?'f'1'lf"f5' ' 3'5'C'UUlQ -2 '-n"4JZ+4t7i-f1v2Z'7'iLLGIWJL4-i"15',Lf'f'2IG -:W-H'ZF1r:-Tx 'xiii'w3D'!4"23iZ5"Z5'-5111-?Q'ZCi'5'f'13C4'5fZ-wail?" 5fJi'f'f!UJbl-ii-Wi'-'C' 1" 5' i -3 -3, ' If l' 3,107 PM-2-1-:.f. 11'!1-aims: fy'-Fi7:m.1-vi'-""M11-fri-:L-'rl.wlv-'-L-i'l'JtL'f7:1---'22Hsgaf-,-'v.-7--fu'1-1-1411,-'r'--r...f.v .-In---''.'.wv4.1'fNIH-'vv.1.'-'-'-1"1,'v'Lt4:f'1T-H+trf.1-'yf4fgL,.-..V-1 ,-1,Q:-:kfgi',w4-waitflf-,::..,u-1-,-75-.W'fJ. , ,, 3 H -MP ' ,,... 773.9,.':.f-,g.g.w-g+,Jf.-- ,'f:u-9:5 -g-,- in :,5-,gmff M 31744--:m,1'--'F'3,!g..Jrm.'':'1-,n,,gL.- +L My-VJL14-fatal,-'qv-1-L4.,:v5wJ:J-fl,QQHE .1 S E- f 1535523 1 'ifiviz-9137615H'W'57'f-fff'f'7fv-"21-f5.L'-5-'WS'. .'H.am,-- Ln -Cliffp,1.'f:fa2l1'2+'w" Jrizwaxnra'-2ye5Goy1:Le--pai'-1-1,419-gag--,,f.':v1:i17q-ii-mga-7.11 " -L45-H-.-z,4.p.,m,tf.5-+11q.2J ggzwmr, mg,.fs,:'4WW-.w.-ty,1f.izf,g,:k.T,3.yggi.,.gLy.yg.-,+zag. ,wg '-.aw-L5-.?, ' 1?h1.:-:.'j.k.:EHL:'s5:'"ig'11f',2fw-'-.fa-'-mv ,wa"ngaaa4u1-J-ifme-,,f,npzwpz:-12:v.w:1vL:2in-255141411na5w54:f-Agf2a:5,ZW4-1415314271:-1QVLQWLmlm' 5-mga.fm:-zjifm-'IGME',Jani -'f H f 5 J 5 . J 4 If. im- -:J-pqfzfff-MW'-fff'--:Cs1s::Q.v,,f:...1r:+:-QA.,Gram-ya1.-,-,Lay"-.L-w.1.p4gf4-fac1,1,e,.H-,f,g,'r.,f-V . ...,.gfg:,,1',qa 'fag' 1, :rf ,fG-'f:E.,.y.y.f-.4fvff-..4-f-.,4,ff,-ww:--aw A-J: .5-G, -',y'f:'4QqLv.fg-1 H .p.g4.Qr.M-1:-52ig:-.1.',. ., gif---915.344g,cv:w-f..7q:.,a21we,.:f.wm,,,1g1.g.m,-.,.-,fxf315-0L.,.,y,gg,g5q.,,,1.mmn,3.gL.,.,,g,gvCQ?qL.1g,.,.gg , H ,ff 1 + ' wi J ' FJ.-bv: iv? v.-qw.10555,-,.11,-'Q.24.-,-fygzblffhf-wlmzswz-zlzwb'-sci-145211342-zfai2-bbw?-22513-:w4"",R4+:f:r'4Yy-'14-Mani-M f51E'1v:fwH1.-11-.s,,,-2-my Mia-2-.511iszfxj-aEf1M,4,v:-rv-Gfzzvu-.a"154-:iq-17:-:Dafa22:fiiL'f12'1v-w.0'9'aavL,Gw1z1f, '"2112.12-f4w+e':',W:-,max-'J4p5I-142,4131425qp:2H:'1mf-L.-hmmpfnimyn-La'-2-,1v:f,4f1::.-,jmx-ffgn-My-, H' cj , Lf' J '. . :gs .- ,. Lffii. .,.'-Z'- -PLS-fn J'1.'-1i1sffJJ- --1'QGH-2-"vr'.f.n'l'4'1-'Gvwlwnii-r"'?!4r:1'-,--'fLf:'.':m1v-G'i1Zf"'r'47f L1 25'-7.1'7"E7-fir.-Jw 'I' '44-71-wr 'ff-'Zi '-'vw-,,. .V ny- 154- U-1 Ji 44-"rr Frff77Mf'.J- nfhrf G' , 4,'.'fJf.'- '.:J,feii1f+4'f3E "H - ,iw-EWU-"P-'-Avffrfr-7111 'LLM fl'5'r,,1'u fgeYq3Y,-5av'uf-fi-1 f.-9-as-q"-,",vL4-L, 11161-'qi-ii. -qu:-H113 7-1-1'-LH m,37.1.--hC,,47.-.55v,1'.,'.w-3qnb.,7g1cf:Jq4.g-3731.7N441-r,J,1q1-,' 5 , . . f , , ...U ,.,...,,H,-,,,..,-Juf,-,lg.1,-,,.1,,.-4.1.5-,ff,.n,,.1,.55wf.-.1...y.w..,. , ym.,.M3.L..f,,,,J.,,J.f.,.,, I .,,.1..,.3,q,.., x,,,,,,. .,,:,,,,,,,,f.,J.4.,f,..f1C.,-H .,,,.4.'r..,.,,,,,,,,.,.m,E,4,,.,,.,.,.i,,m, ,,.23,,,.,.,,,,.,,,,,,.,,,,m.,,UN,.,,,,45,.,,,.:,.1..,,.,.,,,,-,J,g.,, ,?5,1.-,M,,.:,.,.,-4-WW...-1,,H.,,,,gl-,J....,,,..,.,,,,M,i,'4.5...,,.,, , ,, 4 , , . ,. -V. .V 'f,A,-.ff',,.-w.m- 'lf-,W-.. --...,,,1.1, '-f.,...-,,.,fx, Ms. .. -, ...M ,. ,.,.,,,4,,. -,.,,-.:.,.-H, .g ,, .JL ,, -,MW ..U,,.,,..- ,--.,.,.,,,f..,L ,,, .. ,..f,.,,.,,,,,4L,.,.,W,,,4,L,.,.,.L-.,, ,-,...,.., . F ,A v,..5,' 11.4.-,, ,.,,, Mr, ,.1,,,,,.w,,. .,,.,..,,. .J14..,,, ,. r 1 , f- --'wwf-1-' f,ww-A--1.-,U-1...-vw'-f+, -A V..- :J f J- f4:,tv-vffc-mx,wuz-wr-.'. 0: rn-P,-vm-w.g,.icJ.v,-.--, ,J-myfn.,-fm:-f,La1,., 1, 1 Q ,wk fu rw - 7, f, ' Q f P PM t' ,-,:'1.f0:,'L'asnr'1:1-2-Piivvfw12nw'Fi-:IGM-3pvf:3xMuziEnwW'-ii-zwiihli:H,,:.1g1WGi+iU2'v'Em'.:.-mf1L'zP,':il'1Z'+- ,..w?,:-:'1an'4+-L+1-img .,agg,m- -. ,Q , , S, 5 K , ,, f N,, I ,L I "Vi-5""1f'i:L'l3 -L25?',Z1l'1.4:.e4'fW.D14-fEM'f6'-VCJLWT1,.0lqi'11-31''FW.U?'46'1.'vlf-'ffUZ'1'w7V'G-'f"L-1-vf'5'L-49",E'1',i!w-'f' fat" ' "+,f,..,,-,,'n,. -5'M57?7?'Ugl.4-,-,!,.1i-LM" rg.-T raw. :J T2-LJ 1l'l'?-UC-wgii-:,321-J--'lu-1,11L3-:f,1'!f-ff:23-'-ip-u,'v"'5,.':,-,,iLu'3'24:W,?--ffm"-3-1','f,'v,'f,y7-A-511,96gf,-'v'5'M'-in"fIWL?'L43i2L2-533',.p-,mqljlkvirffl I -'A J 017. r S , W 1 I. J J L, F 'nazi-HL.4-ffl'L44-1a.1'1-fw--fzbvwf'4G:'QZq91.::,-,ity-'rmi'1'f-f::wP'c5"-'Y-Wzcwf-L:'Sf-+14'aan-1u':V1:Vff:r ,fL.wf'.,- .. 4:1-ta2'.gf,H::i-,ang .-,mgZ-,, ,'FH:g.g- ., -r :4,.c-...gqwi-Q.f,'1.-Muzi.,QL--.W-n1.mv,:f.s.yygyfn,-.fv-wg.,-gm,.. MQQQQJ53-r..fq:,.:qL,gZ,..f1,b.:,ug1,M.L4:f,f-E.7,1HW,gg..s1f..g,,1.v1:1:x f , 'w 2: J J 1 4 1 1 iuw 'T 1 2 ,, 71 W ' JH,-.,.V.-Lvif:--myfjjg-V-4 7111,76-Qu-fy2?y:LZ'.Z1i-,G,,,H4'2'2'kffi1-Vp:l1-2A5212wg"-',,1113,-jvwg'gh? LL, vflffff . W' 32' '-1,w,.'-:,:1g?'-fri' 2' '1TZ9,Li.f'v,uL3--,'59'?Q- 'f1'fM'l1Z-"img" ,fir , . -Hgtciqff,,-,,j,l,-gf1':-g'12-T,"-34:51b1fiTffj'1:iqggf1'1bLf.fb-f'QZ"4L'7 L'-L14-1:11-I5"'M14-!,rg771xEk7'r!ZT4f'.fLfyf-.'L47'7w4':CC,..+'Lgi"5"fv'gl::,?f?.+'"5"-""'-''V 1'-' f 5 L.f.'1j.-inf: xg. ' fr' 'fy I f 5 5 f sv, fi 1' f f , " Q JZ H -, flf-wif .',L.y:n'-lffam-1: .u-.1-vp-,f-a1.1 -'ifm-V.-..-'mf-:4f:Hxf+gr'f"-ffmnlwgmk:Lnvfl--1-giziztzwyaf'I "Q 7,9gL.:g:,5gL1x,-eg'ifZ4'a:.,L.4-.-wg5:7-,q-va-g4fnp,,1,11'5'g5,f',,u1,1j4,-:V-4:1vgQ'i1,f,.gf,y'g4+:fyy-ini-lvfxiimniklfgga,Qi-mggw:'.',.,j.,:415gwmg-gqgqtgfgfgfg-f 1 f 51 f a. ' ,, f.f 'f W, fzfw .J f' fw ' M , f f ,R , ,gm F, f 2 -5 mg, 1 J, 1 , , J C , J 4 4, , , g , A 1 H4 ' , uf, 9 f ', fs 'A , , I 1 H iff f 1 t .ff--7e'v1"1'z'11wf46:1::aGj1:W::a.z2mfclygnzr-ly1-f'w+.:irA4::w,Q1akfz-my,'uv11w-- zu... ,,t,,1-fagIzakzwz-3::.ym' -,:agq,y51mgSf,nr gg-,wgy--fp?i:mae,.v.,.Q5,LgiX"pmQ::f,,Qg-e.g.-apart-1s'Q.:cga:1g.-:mm:Jr51964ff:ff5a!4rf311i:4m15'14 NH N 'f J ,lf ff 1 Q .-J , fx J J S RQ, 4-I ti U X112f.W21f"1'-142afn,:.p:5+1f-'a+".feW1-'-Gv'1.':z'Lf-naw m1i'15',"i-2-InL.v1.f'f',f1-ann",'1L13.24-Z',:11,1JmQngIp.wamvqg Qwmzwf. 1: -ameiv,-sw-,gvw,,:,1,4:mG,,g:'g1a 2g..:zz,:p:f-1pfw1+'1'p,G.g.we.2::wi.5:fimia- :-.,aLL:,1 ,f..gg,: 1 -f , J ,, ',3,:.,Q11mff,s1g' -aw, -If,,wgf,,,311-pn,w:5f..g-,ZH'-'-f,':51,n-,.g,:.:.,,Lgggv-,lzrcf--1r7?g,gu:ff4.Lgqw.p,,ghqvg.p3fg':4-51,11.1wmfg.,,71:fng'145aa4-.nge f f .1 v , ig - 1'1Pf'f'1'21f3'4'1 - - .gsm-' ", J C, J ffj, ,f M 'is Jf f' W f JW 'J J 8 va X5 ifvmnh W if ' A H C' 1 v V1 fi-2' uv--f1'vw'-:sw-r,v.'f-.aw-mf.--fm:-L--W-.,--,.,4-H,,,.f4,. 00- .,1'.21-'!?lf.' . "W-will-.'f1yD,q,12-,Qfaxw1fg5.pm1vv22.i.vw-ff ' 'ww-f9,+111::cy'm'wf,'11.17iQ-:WHQ1'VL-:HWLkinwaw-L.LLsf' f uf, 1 1 c 5 I ff 'J 9 J- .1 4 rp we U f, ' ' - V, w'-1,2-:9-Wag-+7.f..:,-,.m.,ff ,w,---1.'w-nm f" ,:-w,::..-1-f- :Ibn-:me 4 . ..f-,y,m.,.,,:-,vc-.wb--Q'.www-V-ac.,,v.-eww.-.wtaww-Lui..,.--fu f 7 ff 7, 1 , ,I 1 J M , -1 R 4 r 'f 1 ,v .. 1' Q 5 .- ' - V -'lla-1-.LM-ft..-,,.a4-.-f'1w:- -- :a4.wf,:w.-was . -,f..2:.,f,'.-mai.. -:,,f,f..5p,,-, LE., 1' ' 1 .I w . ,,,J,L4.v..,1m.p,,.--5,,w-q,.'.,44-,.1.-1,.,,',g4.f.-w',,,,,,..--.J.fq,.,..,:,w, 1 J ,,,, M214 4 gg 54 4? r- f2 ,, 'Qwaw'- 4-'--f'-J . .-Mui:A4-7:f:.1ff-44m1!,,..,,5-fa:fm-f3.G'-Lf-im-:-:if ,-if-, .,-,.-.waL-W-F::.w,n'ffy'H Q,-M:-L'-ff":f.avif-my:fzfaf--719234-2-4-:amfiyf 'jf 4' -' ff H J -. 5- f fm ii 44. If 'J- U - ' V ' ,.,,.w-zffzf ' . - ,vw11-F65131'-"4'fLw53:12mfv2Z,,:'IzQf,g4.9i'-av'i:11'1,':-- , .,f,'j.1gmu:5:c11vpp , J M A , HA , 4+ W V , :f 1 P-v:11""f'.11ffi':v"::cfH:f'-wif, ' "-Rf' ' -Jwzzzwltiil 1-n'12'4n'14f7 'G'1'i'l1-1-ifvff'-fi'1'1f1ff'f.41:-ikH712---f:7a'z-Lxuraau, - -!,mwg::m1'rr'Qfszivliffiamrnw75-eww-1rY7w:'12E1'nwew:fv.'.,i1-among?-d:L'3w:grA" 'fl ,L 1 mu f 0, JJ, H " sim- '4 v 33,55 1 N I :I .f,.'4g, ,1-1.53,-L::':,Q,jq-i.:z2'wg1'-'.g:.,,,,..,:7gg,,-,,.,.,.,-gf:-,ua.::':h7.1p':-qw.-.4figfk-Za,-,timg:i.lfp5?j,:,c'L2,p,cL:5---gf:':1,,4,1GH':1:5fqae7fH5--31--ugq':v.f711a:QGWL,:.g--me-1n:':j,5,g,-L.1mJ,,aff:c,fQ171,5'gL4',-:,7,51,ag'g.y,:mafia1-ailfrqfgg5fga,.,,g:,'qg2n31,7914-Cw,+4+f5Qf ,f, I-'f f- J ,f ,J K H J J, 4 J gig, Er, 7 M J r-v n-:ff--:La -f-4.w:1:,1'1.:1a. fr-f,f.Lp:y,.Lfm.1::c -.Lim-megafv-.wx-:ww-gm:-pn,wr-41L4ww.i-x'w:,ngn-.--q'71-122471-.1-fag-.-.,,was-:wazcgwflsmmz -on-,M44.1474.91-Lim-.g,:.,Q.,5.5-JW:-y- H 1 r L J. -1 ,A r , Q if 4i J , f, ',f',,L ln,-fwwa,,':.k-ww..-Q:-.ifp -'-11:-My-'-zfvcf.-,nA.ffQ-bzcwwg-.--,w.:L.u..4',rf-14w,.5..J,,,.Aw,'eLf-w-gn4a,,f---.-.f-4: 1..L-1,,g1..-ws--...441:.f.-M.-ff,:,,a,,,-,n..vw3241:nz:-,-.mf-va-4-.wgafff.-mam..Wrfb-A.-11' ,,+ , rv 1 , ff 'w ,f j ,J Ji' W 4 J L- 12:',--"- 1- H.vw:ML-ri'-Yfnw:ug-,ffqfr-"fffwalil.-rafbyfzzz-'U-bm "'I'f '4.1SQ-"Mfg-wave'1-1-rv:--.wp-'e-at20517---'v.1sgQ6s ff-97:--1:2my-'-.Maxi.fwif1,w'gU.h9:,,,11+W'1G,-.-:f:,'---mf.2-iJw:Q-"lm-J1-9:qiwzizxf-fzymtzv,fe4y'14a,:2,3'M:-.-wp' wg.. fl f 1 , v -1 , 1 J 1 1 f w N 4 -Q ' 1 , " 1- W f--nn 'f.,14-11411:-w ,4:Jv'.:'.g.-wc H az, ww, 2-.wx-1. '- iff: fr 4z3,a,,4f,1.'.-ny'-,w.w:M'fw":::.wwvf:4': V--ffm:-,-.-'-utw-2.1 1-'pawgg-...E J J J w ff 525 'L '. wwf'-1-, ""1z'.a1n1-1-fz4wv.i.M-f' fu- . :.:5-.,p.c::-:w-f1f1-1-1'::-1'-,gm-,awe:-.Jww-'-memf'rvMGX-wg,:fw:+'6f::-1:y65G',G-J: ' I ml , G J A 1 5 'i r S' J J .1 ,J 1 Xi' I f ' ,I 4 f . 1? vw-lfv. ,,,z5.,Jg,:s5w5m-t-.21 " , ,, V H , F, S+ ,gf ft, liff fi 4 J S j. ,ff HQ 4 W Hr 8.1, S N U-4+ f M4 ,H A W4 ,Q , - N. ,Q 951,im::ilLlfzii':E33igZQY,,'.i',C ' ' , if f 1 fl ,M S H4 ,N H ff H fa ff? ' 5 g ,iz , 2 N . " , , ff JZ: J, 1 , ' W H E M ' fb Ng gn 1 1 -1 . ., .,, 'H-fp"FxLi12f2Zf:i'-Wlwiz,V'iw.'gfzl. 1-A-MW2:7,m'afi-:-L"--.wplgf:Wwi"v'QmW.1,if.44Q-:gnShan-,mm-2-IinlA--a'iT7Qqwf:15?'g.11129ni-.:f1p2,4,:f.rg,wv:1"EfJ,n1L+c1715:55y'H:a-3q:'Q495ii-ay3:g4mG:,-L-rv91145-.many ' f 1 4 + Q J, 5' ,J 5 , Q4 ., H, vig 4, ,gig HW. ,, 1 ,J I, V f U H M f 4 W- W fi , J , ,, ,k f 4 yr 1 Q J 7 .M , -gb.. J N, I 'P ' H .4 , ' "' 1 V HJ "Nl f " 4.-L 'W' i. J G 3 "' 25" r G ' nb- v:4.+v 'a.'-Y-1-U..-f 1-5' Tuffff'4-N'-vnL!f,:Jv,:c9Mz1'i-1-G-a'-Qwr- .J 1?w"ffi4-mi'-'fix:L,fdw'ff!.4-1-'1'L-,-v"1"1a:H-f-15'-M1113,1,:.gw,Lesm,n..--f-'yygpw.-,,y1vfg1:m,:c--4-25453.,,,K7,UifL,:fr4f2-9'-umay-,-..-xr ,ja f A M 1 ,ff , J 41 A QC V 'yr J ,M fu 4 C 5,45 ,caves ,, ..4,. i"'f'-1-'11 ,f "it,"-'-2'f5':r?Jf''1'l"'viff5":ZSWW-ll-T-f-f7'bHl:11v2-.'.Lu"XZ5Z'24fWj'f'1Q-WW?-T-U'1L1fi'f?'l-""J"4,'h'-lv'W-":1'35.2v'r5,"1EI-W'-ff''-iWfi5f:fV"37512517'-":1'1'36'iJf-f'5fW'531wM:flf5'F55iii!"-1-1Z'H.HI-L74451'i'4Z114-df:f:b, I ' L1 fl F' 1 f I J 'fr rt, rl 7 wr C' 5 5 4 N r 5 mu..-. mf.-f-ff-v:z.:m ,,,,.:n4,wf.1.,,,u,,,.-,fan-5.,..g5,'1,-q,m,..,.-f.:q.4,Lg4,-ff.-f-ff,cn,-'.v,f,44v:,,ff...,,f'-1g.q+-W-,-ww 1 44 I 'ff 4 V J 1 W 4 5 -' 1 -. NJ, If wvm 1 . ff xf 2:54 f,,f'J,jj gfj FEM Ng Mf fi V . i f Q ,M if .N 3 F4 ff -- f , 4 , if M 7 , 1 1 Jr w v 1.5 M 5 ,J , 1 5 v , , 5 fi -' ' w-1::2Lof.a:- hzzrf 'vmyywe-fw12.-.-.gw':,'fMs:14sm21.21Wray'::u4',9m1:"WwW?''fwf1'::mf5m'11:21wnfCQ--,nvni-wwf.f,-:LF--4:z11'f:pf'Lf4anis-faseM:Ly-Q,ff',:L.zngf--1-.x, .f1,u'fM.42'1v-4'-imzfffvf f 5' H f Pu J w " a lg ki g"g,4g4wf"W2i1 P J 4 4- , M 252 f: ,. 12-wwX-.fw:L.1-my-L.-Vu-'z'ff'f.1 Nun'-3.n'fv,-'1r.bw-'-ww.-,,f.4-f,.u-,'v4-a,:fw'1'f 1-vgsfu,Q--'24.L',fe1':4-Haawwi 1-'V-1 Q':aw-px:'-.-,-..'.-'.f.-'g Wag.,-nf. T,',.,-.'.,,4.fw,,.,.-fw,4.,, -, ff , 5-3-1 f g 4, 5 ,,, , H 35 g F'7,f' S. J f '- I f 11---,vfwertw--,-,ma-Q-nv1f'ua4h:7lw,151--11:fMoz:,.,:,LH'mmm:Zi-nz:fi-'Mmvng:u..w4pQ:-H.asm2-:uhm-nw,-M3152-.nawz,-.3115,,g,5i',-fm.-,,n,ia,,,'-4,dqEQ,q,a.,fQgy-. 11,pw-qvfgzf-E424zu.-Wy Jf' J 7 1 f N 1, , J ' 1 M 1 J V if ,J f 2-. -14 f-' 'f LG in if , 'fl J , 7 Nw, fl LW. M if Y f' W , " 1 sl ' If . 1 1 rf Ugg' H .-. 'Y .fu-.A-pw-.,m+n,1f5...,-q.f,p1.u',,f,w.G1w,,,-f-.f-JH.5,.1..l.1.,.M...5,11-yv.::.75-my-V. W.g,4,M,W-,1m,...M, My,-n,.,.41+.,,..-.mm..,.,.,m:-.M,....f,L f 7 HJ 1 vg , , 7,-J 14 f K J 5 L Z' fy W J r -gig' v' f ,, J ,r gf .' '.b1-g1:mz,.n:4V-L:my.a1Hf .s+',w7w2Ec'wV-1-'zuyfiizgzim:-tffg:ff,E-eLf,-uznagzyze-.-g,.gf:1c'aw,iimlfwiilnI:'i:a,cf.gf-7f:'2i2'vlffdWw-2z?f1-'1a'UT.f:'2Wi. +:F'4',4iz'i--wa M440-'1f'5:1m:v 4:nfEv1'W1 .- LIN L .Q ,f-"1My-1:"z9z1:11nWs'7?v:vzwfwi3f'f532'1G.ifb15wu iimarillfffginQ!322Ms1Hy1y1ri?37f-w.1immsagvirfznlzikfLw'113f9ff5,:.1f9f W ' H ff' V' jd QJ 41 'f 1 27 ' K J "4:'ig5g'f5ff Eg ii ,410 H 'Rfb W if 1 i W P J L' ' r 3-1 ,ff r M J M H '- ' f 5 'J 1 fi hi W 4 U' ff' 'Q 'dff' H 44 1 J f A H' 1 "ew J, fp , Y f .7 5 Af, ima 'W 1 ' Q4 ai. I- ,f , nr J 9 45 H' W W W f M Ms . -1 n'?F2"'i'f.1'f"'.'1:.':n-F ali f'1w1f.LL1,W-212, .ql.-H21-14-iaff'2'2'J'--ii?.f,-mmf-21-Z'1f'i'?'vlzfznib' r"441hw"1:3FJ5V4'5F03fqJfHfJTg-"-v Wzizlzf' f-Wi:.W-Gl2J,Jw'1-4 my :'i-H1525-w'f:J V - + va H ,.Lv,,-gf:cfag-wa:n..:7-yimvawzwV ,,cmfvfl-17W1:-1-mfQ-.n44W4.Qwwu:nn-n,1,-gm,wifqfggw,,lf15L,yp.g,nQ. W,gJg44gf,ff.53101.g3gm1g1:W5g.f,g,vy'ygggf..yfq,g54,g-.gyqmq-,,Hg.,13,214 if -,-1,45-Wd, V ,f 'SW' Q, 4135 .ML 'sg W, 4. V rg' J QQ 325 142' 21-5 1 2. I al-5 , I A 'EW 23 Y K" if, f, 9 I, fd ,f f9f,g,,f J 9'f,Q6ff' ' ,Q .ffl "if ,J H 431 J 'M 193 pfgwfffef f 44 ' 4 N ', fl 53-ki M V af ,gf 1 54 wx .L wif 4 421-,I w 1 ww Q 1",+,'w4fmW1'f Wi" ,M 'iw f Q 5541! I Af, f M H., W. P Y , iff , 3 3+ f 3 A JV I Q, -- A5 '45, ,fiiyfsf if ,W 1 wi ff 1, fig Nzfff Fizaqwfyw 1 ,. My V 15 Er? 1 H5525 f 5, , , , N- .Hf.f,-.-.'f'.,'4'f-3-12-Lfigiff-'viz-, 4q..4vv'+'1.-,ilw ..fr.'.'- L 2557 JJ' l75,f'4w,'i7Z'.1.1-J71,.MIUHE1,V-'f1"-H:f,7- - ' H'..?,,GA 2"t"1H l'-- 'J .45 ' JU: A-2?2Z'J14H7,.' ' A'-v4m--- '.'W-7"i- """ V H. ,H --rii' -I I i 'QzUnmfcwg-:zw::.n.zw::'-'-4v:L',w.4wwi:',--.,e'fm:wQ-.hw-woe ,v-1.!w.--fiww--5-5:-.5fm'.g,v-mg, , -,,146,1-'"fe-rwf.k.e.4:4p..Q.g4ifgi:.,I ,v,C.qf1fm,.N..f5-.5 ,A-.jnfy-w..,,:g4,.,4 - ,:w,.,,, Wg 451, If MQW , fy 1' I Ja., ti? ,f ' f 1+ 7 51 W i- ,,. I , 'Q + , 0 .cf1fnu::-,+f:-'-wfnwyl-leafy 1'a:1:,m,'f'- 'H'-'v.M""fw's . Q41 f-:'1:f1.L:Q'f,, f,.w:1g4w3,A.ff.m4AQpn4ng3J,-5.51, 'g',.f,y,y,wg .-g5'.g,w1vx,'- ,V EfEy",4,'-1f5f51'gv?g.'4JX7 ,, J , .- Jw, iff! df 37' ' 2 xg , A vw .3 ss C F, r -' , 1 "5 ,rare'L-wwv'.z1p1:mie.-1.969:lcv-swafzzq''L'mm-v.zesmwsfzq:,.H-Hmfqw,ass-,11:p.dgaf::49.v:a2f-W'-f,'f"'.rfJ:Mmff-,.,4-,441-iw-Q -ygswmwr ,, ,aa 4 fy , rf, W 1,5 w , ,M ., pf W3 ,rf , 4.591 4 ,J 5 5 w gg " ,Jgw-M -' f f f , f I ,, V 'cv f ww M 1 1433273969 J. 2 , rf f w 4 if' fi vw-1.:rw--iQm,.w1Qino:w2:fswf',:H2:f:,.,-QHJA 'wi3''f2Lw:44w'fef,'M'-.QM-affirm-'+w.Q4-4.3.1 Mr ff if C 'ilffffsff SF QW ff I 5 + N' ' H 41 f J 1 ff fs If f, W 4 gf " f , ,1,,7-,fwnq .-,ms yr, .qu-,...,-,v,z3.4,-f,f fu,,,,,.AvL. W wig.,,f,f,,1tfJ.q,,,4QfW.1.,-,M.-.-,,4 M..-, :L-w.,,4,...W4?,i..,1, .B-4 9 W,,,,,.,,.f, .. A - 5 J ci -f 4 -f f , mg x , 'iw " f Z F .5 . " ma f1f,.n5'H.,'q :g1f,lm'g-'ugtfmn-w "'-afnleggr Qqfa-215+-,-J:',.4 qzqggs, ,-,WH ,wc gf, um,5,: 4-qQg,",4,-Iggggqf 3,4352 11.5,-H np .- -.1 1,4 . W' -:Fu J , ,GL ,Z ,,,,,1..,,,,.:3 ,Q,,5,fg,.,,,zA,g,g"'f454.,WL.W,2,f 'Qing ppylgy gp ,Q --15i.73fj.1-JLW. I .,,,r.-:,,4Jf,.,..1x GQQw,,.,,,.g: .wj.iF..Q,4?,Lr5.4Fr,.?g?av-1,5,.,,.n.W,iyWgg.iEEgI QQ W, S 5+ J i J Q ,Lg ,MW G, 4 , J, 'fb my 51,5 rf A Q W W pa , 2 sl , .1 4 he f .1'-M,.f,...,,f,,-M-,f.5- F ,J ,,:' , ' , , Jw-wg -'I'-imp-vvfa1 wfzyfg. la--aff-f-VJ, V M. ,,,. pw Z ' g , L M . I , N f-Div' 'ff-'Atl-L 'ww-5 J- ' HJJ J-5-' ' .,f1', fG":'i .-Fl.. , .1 "fn ,,4G1u:4-M 'UNH 5- . H vu.. If vu ' W .vu .--ru 1 . - -U.. v ' ' ' A " " " +4 .dvf 335' 35l5f2.5'f1'v.. Q21 fjgfi-:J9z?fff5fTf1"fhdgff-1?g5f rginilif 5fm,Q,,'i,-wfpxff'-iw-A j"'!,1j'f,vci5,f4,,2Z ,1Pv'fiff'4',i5f1 H+' 'U' gg' 'Ziff 4 " mf y if I it ' N, 75 ,f gi 'Pj 1 sf I f 1' . I- 11'-1+ ,,f.5ff .fwm 'ww 1 :QT-'+.f.,f...af, .'.g-a,-u.vf-'A-f'1.4r- 21.--,1.:-L+- -,H+ 'f 'wx 'fig 2 ft. 5 2 ,eG',-ELET? :cf 5-WT' +'fl:a.:L5W.gcf,,J . 47... f 9-.qwfw,..ff, -J V, ZZ, Q-Egfyg-gnfily J, Qffi 7' ,A 1 5 ,jg WWA E 1, ff I. f 5 ,-'Sy A , P ff , 5 ff jbffg K' 5: wh 2 M .ef f THU ,I 'ww f ff 4 P F! 4 wwf f My W., 1 5 5585+ , 1 , J S f 4-ig:?'w'+2:: ,aw mf.fswfffw'-fn-M. Q-fr ,Lf M 7f " .-up f. .1 ff . . 1-' 1:f if-gfragf ew 'rf h wg, ,N wk M ff' 4 if 4 'f f " 4 I ' N ' A 41 1 ' ss Lwzzzvvnza -vm-Ham f.WfJ.w,:'f5'a,gv1-Lmgggas' v win- na .-V154 1 951. f' an M.wvf, ,1q. wffywm CJ - 5.4 'tw 1 .ma H3 J Wifi' J 4,-, G 9' Q' 5 , J 5 I A 40 6,5511 J, ,J ,, .L.,,,sLp,,,M.,,A . QI: zwun ,fg.7,.+, 4? ,.-,1iw4 ,3.!W:.,. , J ,1gi5:g4,v,gg7xN?'iiw4,,ydpyw ! llhwgif W5 4, , 5 4 ff, ,f H K, ow Us I mr' J, Lv PM 1 ,J 1, 9 f , J 1 4 H ,M .f 1 f S I I J if f S M' 11 1' S f 1 f , H K' rwr' 1' -f,1f,1w 4 ,M -W , S- ,f J 'nf nf Jr? AL , W f -A ,, 9 w , I , .,: N. J 5 Q . 1 ,A ,1 W rd 517,77 4 F 445 JN5 NA F' W M r -W rg gf? 4 ch s 5.3432 5,1355 Jig F51 A H f -I I 'NM V' L I' -.M 'I .J S' r 1 f , , , , ,, , , -1 I 1 J . ffffmf , J ' ' H 25,1 f 14, g 'J U 'N ' ' " lf' ' -'v WL ,V J f, Mlm I f f -WJ.-bmw4,'fJ54+'-WH-W.f,w5w.L.d, ,-3:59,-21.f -M,Qii955,J.'r Q., aww- ' ff , , , W I ' N' 'f " v K "ff 1, 'I H .. ff H f H11 1 , uf , .f. +., 'N' 941-'fW5'J1 'ifrn,-HawQ34fpfzfwg'i3,wwwpiggy ,m,:+4,w 7.-:Q ,f',f,w1. ww, aL.,,. wwf, 1. H ,M ,k 4 , , ,A , , ., -rg, ,X Y, ,,41J:,0 4.12 f. fi F 1 H + I 4' 1 J 4 rt F4 JA HW ,7 U WW 415, J, , 0, .. .nz M1 . 5, ,1,-,gag Wfjkrr ',g,9,,4gWM..,-wig5si.g,pisWfrqr,,,f,Ef ,s,v3iMW-:F- -fr www Y gifpygff,-fmsggzf J-fl 55,2 lg 4' W49, -5510 . ,:.q, 4, 3,i,,.v3M,IL+52,:gv bwwazgfm 9.5-5 I . f f W , f V ,f J 1 frm , ' 'M " 'H' 'ffm G 1' I ' fm' J W- 4 mm..-dliwfflv. 1fwf"5f5ws".- Q4-w,+Hm4w1cf. .'.f,fw-'fffwzwf ww-up H44-4+ .5sv+mf4-A35-saw-1.12, wp-J'..,,', wg' 5 T, -4 f 'A M- ww ' gg JH f W MH 'Q f ,, ,-f,,L,.J v. , ,nf w ,M 1,4 , ,, , IN 1 J , If f r ff Nr , if I,,...A- rf, M izw-fs.Av.-,.Jf1,1n-.w 414-..Jf7.'1+1wwf.w4,,. WM., fm,-fi, .w-'ww df-wwfa-.sms vw-if 5+ '15-mm Aw .LJ-,447 33 J-.J,dv.x.Nf . ww ,. -,,.f,p. - ..., r , W, 1, w. ,pm W 991, 4 J, E. , Q, A H f f, ,hw 0' 'rf ' A11 40.1-,5'lj:'JvQF Ju If ff ,-+3 hay...-.ML .-ww jfiffimf Mf,1s,,Q.'fs? my1141-n4y,.'-455354915-4gg:f.1fW..''-3,,,:.g,:Lg,'g.5-E -5' 1, . 11-N ,A-M--S-f4.w-.,f fc V..-.Ah,g,,.,f Jfrf,1..-4-.wp.,Q' +1 mf 4-.if 4.f4-vfffx. f w , , , , 1 1 f-,W I A .1 ,J.,. .JN , . , J, , , Lg W 1 J,-,. . 1 wp 'pw wwe- Y-1 - 4.1 .p. ,,.-4'-'rm 44.-,N-f .M 1,-.-,nw -4.,4-.-.,f-omg, -A . W 1 41. 1 M 1 F, I , 4 W PM W f v,,f,g'1 Um, ,kg 4 N, My Nm, ,, 1 W 1 Z .,.,,,, ,.,kffQ531g,r9jm-.rg ,,,4.,.g.,,.,.,.ggC 55-c,9,'?:.+q Vmqggy, .1,f.m,Hw5,.uZ,H.. ,fur ,.. ,Y ,N..M,w.,,. Q , v,,,,,,M43QE.H, my -, ,,mQ4,,v , 4,J ,, f 0 v , W , f JJ.. f Hu, vw fr H fm 'Lv 1 my f gn ,ff off. W uw, ,fvgu ,rlgjmfffngv 3Ey5+,EfVL4:53v ,twg-,ff ,Q jpffcgy' Jq2.,U5,.f::5,,,-v1.4 f5"w,5,!v,g,fpfq5,,gg...f5g,3514j2:- gm 4: J-' 1' '44-1, 1.455-5-4...-45-H jug I, figggw-1-qw, 1. Mig, -M fi -' ' A, ff P2 ' '70, W ifarl ff 'QI mfg w,ff'wfQ' Z.f'l ff 4':zfJ?73.Q, H M. ,-we-M ff.Q',ff.,,'w.1.,.mgf f H .Jf..,,,..z,,.4 .rv my-cm nm 5,11 fwjb' 4' Maw' 9114, ff -ALL, "1 J ww-xr '. 2 ing 3' an-'54, f.yzz,,'-uw"-,onpzbpfwfz 4vs'+-z,31F,1,fn-f wi gm V .w gpg 1 .lr -51.1 -,nw, f :,,f1+ , ,fig ' J 45 MW,,,w ,W .,v,,,,,,, ..,w mn, Ny 4. ,,x, tmibn in H 'Qyjjvp 'j' 'jQ,ff""l-ly ff" f-'f'1'64 -vvhf-'gas'-'-1,112 ff-r,m.'4.f3-.v,m-iw.. +5 , Ziggy ,Nuff QW. ni, .wgwgztgy I A 1, -. 1, vy Pg, F.-if 53,21 ighzgjlyzitgiqgpj, 55, QL?-',q:.5-1 H,,,g3igw-1. g-'Eh J'-V ,Q-.7 pf1,,?gq.J h - .y-, 1? r A wg , V -7, NI 511 A M f WW Y ' N, 5 ff,gf"4f I ' .1 Nw" ""9fwf,"Ww'f79w W -J-,"f,.fw'--9+-.-.wqfw-,,-jg,f,.,c,,,-.awi.,,,,,,q.,f.f,,4mN,34!,Q,f,54?q.mE!. 31. 5,--f1..,,4ggqf54.q?f4v .4m.j1.',g5e,fpggf,i.5NgJ2'H,i,,f'.,ffdie ii? J x,1,'g.,, R H I ,fagig vw- , ,,4M ,. '1ff5,, Ef QZSMZ. Jff J 1. M I f,m'S"or f 1, fd 1 1 .J 14' Ms 'W I 1 Q H W " wwf, hwy" wir f'+:ffm-:'+-FsJ.:..- 544-.1953-.wAwwwfpwf-,:'.f+'-fm f.,,4-N-.-wa.-11 v - . V' WN,-gl-. 4, bww- 'dw ,Jw-V "'gy-+:' :- ' f V1-.-f .nfs-1 ' M' + fwf,.N'7w'Ww 7' WM f ,4of,d"9f'4':frCv?f11.' +4 www f.ffJ'1f4-1231, "M mgwf ' if .1 .sf -5- f a, A Jn S mf ,f J ,J 4 I GN A ff ff 'N 71112 1 f -ww m"5171.'Z.1Jw-" 14' 2 '+yf'f5.5-Cf f., -'rf -94:1 . .-.R f' f www axrfw hy f V-2 I --:, ,f.: + J., +c., ..- 4. Q. l -' .51 -my ' W: dy J mi V5 'ww WN , f In 1 1 01 fw I 4 mf 1 f N-fwfr M ,f,,+,f5,,A IM Jw, sg- .4-fs .wx M- -451.494 .gasp-f f qw . .-, I , .frm ,4 Q .Mp . ,QW .,,.. www fx- :im +4 iqpmm .mm ., 6 ,,, V, Q 4,- 1 1 1 nf '41 1 ,.f -f J Q! J H M N .' ., N- W -535 J ""frl'g1-HQ' -QS, f z,-'54-?yp'+ .'1,y.y.w'fG4:r5'5vff9fw5Sf.' M35-rf975.-.wa-1,-f H-'35-'W ' J, -ffm ,,, 'P 1 , g. ww 4373-25i:f:g .N-cf. A ' fs, 'v , "Q . f 15934 1?-1' '11, .. -c-Wa, ,lwq A 1 , 1 , f fwnfw 1, I 5 , 4 Sgsf f , J 4' , v I 174ff'?"1.2f',7t'? f .w wif-p1:",., 7'rb'ff"41 -4'-T3-M33 . 'N ' -, -' " , wnzfn, HJ- .W-.. H f,..,:'.. ay, 434-ws ' f"- - +- - , , ,,, ,, . 1 vga? m f 1 Jr 1 .A -V , J., Jr lffllw , f" 43,1 f ZgL4J.g4,gg5-g,.v,,55?J,v,u5g1. .LggJ, 4, -1 ,MM .57 W Af, 1 ff' . f' v .1 ph HJ..-rag, .Y , , ,wsu-.4 w -My " af- , 4.-f. w+.5,-W, NM-rg 'V -' --sl: Aw. 11-wr.. fn...ws11w,1p+p2:+:: .44 h -N S a Lv .- . .. . V. . 1 ' f f f-uie'1wH'-wmwafwz-A5f'5w Q-sw Af7?:.:w .- .w - ,M f'-v -,z ' " A 1 - 4 - Q 5 i'--M 44-'. Wa 2- 1. ,Lv who . 114-1 'wr-h:.fv' fun-' 'fi M:-' xa f wff-w ' " . . 4 wx. " . ' aan, ' ' mzfvwhc 5.4-.a -' I , P-'ff 'AG-ff .md L, 1 5245.1-.r fy . ., 1, 1-mf ,- r, fy I-L' , 'fr ,. -'N J rg-Jbiiif A H nw-4' 'nazi 4'y -Q1-W 5,-A v- ' '4 1 55 7945 ,-wff My'+'v1-Ywizww-w,,., . f:AL. ,c1-f w wfffwasi-'.' nf,ffmQlfx-ww'-.'.wf4'-.f we-M',4vf5-dsw 'W' 7"'v.fI1 .fx is-C914 L- , M Wfflm ff I . .-"' ' N- V- :'f '- " Q . 4U 1+ . 1 f MW" .. Qfrffws,- 414-N1 .1 4. J fgffgifw be , we . -. J'y QfL+g 1f.q..,52mfn -1 -. , 4 5-,Q A- ya f My. " pwppgmw g:+:ni+f,wf,7w455iif41QG,w,p V., H1.. wgyfbfii-,, ',. .dw ., 5- :V-J V, ,M aw k., ,w Q. grimy- ,pri - 4- . m.,., Jy , ,W ' ,gq:1-L+.. Mew, Mg-f c ,-,4aJ,-gfw-1:1-"-.-f.'wf11,wL:,nf..-'cumwfnu..-wirganff4-fm'wfw+1fwrr'1fee,4Jnyw-e:ww,+r--'zgofffwwr-,Pu-'-:v:fu,,'fwwf-fi-4f,' wg W,.,4J-+1-M wr' ,z-'Fil-21--.Mfr 2. ff --W gf.-.1 51,g.,,.huw J . ., ., - ,,.-, wwf M. f-- ,fp 1 ' -' . -,-M -'Q w-M44--. A f was -" .55 ,145 f- H.. we f vi f f ".,-4f:f.f.Jf':+n'Hmf+ff"'n.ff1-c..v-M-14c1zeAy-,..., 'M-g.,L. f 51 n1,,yyfw,3,-'-411+ :Mn-41, , Q ,M,.,-,4,:44f44.,.gf.g4.,Vf-.1114 g+v,4,-LH Q,w,4.IfH ,sf ,4.,1fff', q:g4--WJf- , 5+ .L if - . If , Wy, ,. ,hh , , . , .Lv r . Am, ,5.5vr , , A A , 5, N . V ygifg.-JF . -. . .H+ , A Q .., fs-4,,,',-,L ,Q-:M .1 Q ,,. , h ,.,w ff . . 1 ff ' M ' m f g -' I-Lil.L"':-Z-i.C'1'fuJ5"". 4lfTiF":"1':J. f'?4"Y'r1'735I"' fgfglfhwlfg, "'IiUw f 'Elini' 'lf E.. Wiz' Ilyw. 1 -'GW ",1J3?f "ME, L""'Ff-!"'1"5Jw f " Hrigg .4-'J UW f 'lr 4f'm 4 , 5 ,I 4 ?-' N A , , . .,, , . , . f,, A '. ,. ' , ., ' ' ' ' 'A' ' "" J' ' A' A ' ' Zi. ' ' - ',' '5- 3 R.,,'Ffrzzvwaf-Iwi:'-if3,152'Wklraiwfgsixf'ifizisfwipvl-??ga'aw,Ari??'k5ffff-EMgM,wP-54,251?1'2GZe4425:J5Wii1:Eci'Q'i5?g2ff'f253'F545'1Wf5i41i4Wlftfipiwffiiiie?fb+Mi',Hw'GT?9f?Er5f?7FQ4Q54r?f1r1,54i'Z5Z'P3f'g4?.mF' 1+ . wf.i+4,.w5mm fa-'mrwu 1 , N-L I .9-f ff- r w.,-J Fw vv' wA.,.'.wf. .Q-.ffmw,, w , +-aw:-2, 32155 .. .CFM 5 .gfywigiszgqfmwl . 5,1 M. ,,,,f'i7f,Q-150 1 - 51+ I, 47.5 331 44 . Q zffgmfrgizfm High- -'wa .1 z,.:,z9.J:f,Q-wfggi.:,-gm.sv15514n-0'n44f1Zfew9z2kf'9'wiwfvvb.i,Wze'E3r',1mfF1+mig:sHY:nvmfzly-mffrgwz-zaxmzlf-wbMl.. ,w23if"m-is-flJ33.Lw ".!w..-r-q,.c,-,ff :pw emi-wc. W J .H .,' +1 , mv' 3 - me seq, ,4--f lf' -, P VW- 1 , V .-mg., Nw- d 'l .vqrgzm-Liga' f - 'ibsf " ' 72,422 0 "av91245421'.yn.f0ufz+gf,M:f1-1f,2'iww:1iff-Wilw'WIWGQHHUHP21:-wwf-'-7' 1lH'ms1:-Wffvxi'-vMmf12fq.w+::,--Jmm.Limp-Wyr.bw-qt,:4vw"f,.mw:Ww-afnpghgzcgrmzs.H4 ,-am.9v,gwWg:+,d-ffgww H. +V 5mm ufgqgfggv ,fy :J + I , mf -wiv, ,-. M5 , wW w'4g3,5. .L :.45f3u4+E 1-,-, mg J X-1Mffw-fw--21'wsvfy9.,:nfQL-awyufwhfWG'"vff14ff4Wsaw-wr'-W'iW:'2f4wwwflw-f-mf'wi'-wk"-9+!511w5m2arwMfb441bmf411+ff,wQfw:4f47'flif.-vf,2+C-f-+m4?F2mw4'-val -,,+E5?235f' i:1?3w-Gazwwwiy' :Mfg f'-,. -if . '- -W .- ,J a J",z2:i"v 4: 4'Nrl'4 . WJ. we4v:'1"Z, W. , f srvfy, .'s:m.4.1f ,, 11+ Q6---A MM SQ: -4. ggvf'A7f:2w+m9q:zw.45,:-fa 5 wmv-p,g-'-a:,:Hwvmm-,-.,winsmiwiv-Q.v.4:wz,1:-.ufwfc-.4 ivwfmz.-M,fggggzs-if-MW-'rrfhr-.-,'1q:.'1,w -54:-:J-gznalfw,-Q,5w,,q.w.Q,,m4f4u,gms-f1a,4,x,4-1-mygmrwvsfhnffwg 1,-f'54.wW.+J5- 'fy ,M .rw ww V ffm 'W . 4 3.-ff ' . '13 ' -. f- 3344-ff ag., f' .vu-gp .,.w1N:.m.1z:.yf.q sbp-hi-y 5- pw A-L+' fm' '45.nfrw4gu1z4,a-q.y. In AfA.-f.1.,,wvM.wff.,4 4,.,..-JJM,-ag,,Wm-n.,+,.,.,-fr, .',4,J.:W,z.+,. , w.1,ff.4,.,,,,,,1. -,mc Nm -an-ff. f wa., .g.J.f+9ii+e4.,N .4-1-ff J. ri -y,. - hy-. . Q- fu.. . .- 1 1-rw f. . ..f. nf 'cg , , 52' ,-gg .Hn AN.-I, , ,f-,-wr ,waaf ,, ,gp.H.,,3.s1,,f1-4.,W,f ,W . 1.f.,f,,w.-r,-wwf -v,f,:..nW"rw,-.iw-'ffyw -,f-I .-.'r'+wfgw.,v,w-,-Q-C,54w-.f.'44.,+ -rw--'ew-M1-.wg-Q-lm.uf-fffilw.wffy-'ff'v'f'ff,-W4 ',m,N.1- www ,Q g-.wa .ggy-1. ,,.wNs,g4b-,,T,,w -cf 1, 4 .A v ac,--.M-gs,1f,,, , , 5 . A wr wl .,.,,f.,.,,,..Q1,w ffm ,. . ,.,,,e, . V , ,.fwmffm.',W+fa,.'...g..ff,v9sm,,.w,.:f,-W.g+.A4.f,...:4w.-,4,,..,-my4,+waw.1+7w1.MMm'M14-3.-W4.-f.,,11wsrz2,,agw+ gf.-,f'yQ.43p.M.hH 0,495 4.v,s,,g5fs,. , . 19 V ,MW W .M ..,,.,9 W , N7 4 535,41 .A IW. W, W.. , ...WMk.,,,..,.,,vm-4,,hHQ,,,...my4ipf4a,.v41,,. 4 A ,,:v:'--:vwfl,:-n-,9v11fwf?caw4f+1frif?-new-Qzfmnmwf23fn:c'a:+f.1f44-wpH49.4:ww-v' fewwviie-M445mrmfvfxf-Apww-eiwpzpps-afQwp.:iw-1-M5391ngmwfgxmfz,-M.-,-2L-.-mm',wmq ,,,zp?x4 1w,y,f.Mqgc:,gJ,4 113363, J.. If M, g 5 M-ggw w it 1, , ,sa M, gg, .. Afmf any,fmj-k,?g:W,1,.,4g4f.M.,.,Qi7qv.M.w1mg- f 51,7211Lrfiziks-'zxrnizm newfLLf5L.flA5V5494ifG1GrwinQW?H42WMSgd33HwQ?f75q-17103111555H-H715511LQ:HtHiciifibE25ZfLf4f7y,1.vW,,-iigjgmlffig?cpgtgii.gf.gf534I7qH-'gcG4i41w:f.49Q1i?'qFf3z'5mr1F d:5QQQff4E5,Q'i"''14, 7:'fww1-"iw: f.fJ.,,pf,, '4g7f, fu' w r- .J fffkw. .45-1' -pf M, 'ME-vm: .5- , ,U 1 .- ,'z1F.z,, gy -5a5fW:1:ac12:a'5f:f:g341ff54g ,.,g5g:px485fqmg. bf 111:12vaQinvviwfvfzkssifzciiagwsmy1kim.2f1.1:ffl21a1w-'44sim2i41wk'G2592wwffewHam-MW'We-f1':ff?f1:21:wz+Wn5ffpflf1,:vu-zyfiizwwQ:pgs?SHzfQ5az1,fz:5fp:f,wa254fysgggazafwfgw.1-wr-',M-aghwjmfzm-'d M1-Ewa-'A M:-+ f . Wifi fiffp ,P 4 .4 '- --f af F "'wgfr 4M2,, - Mem, f My 41-1 A' Q:-.,f ,,skaaa2,2gq:,+s2-,M.g5g:'. gP?'24iiQf?-?4:i3 sz 51,5g5gg5g,4-,z aw1:fw::f:+ffva--.ma-4n..-1wg.-u'1:-v4-'fp'-mi,w,4vQwca4,g+f4-wwanwggggga4:w,Lx-1www4s41-:.:.:wwim4mm:1zwzmm-imzvffw4wv,:-Hgwwmmf'md-4-fmrw',wwlw-f'-'Na+-Lf'hr-rf sM?2'9ff,.bwi vwiw. 'fm-t w 4" 1 v m ' - gem '?"'i14L54'-Nw"'g'Q9,'5Q?L?1h'5444L-15LZli4-H221-'-P4-gg vm'f':g1:r:wfmQ.L.4 - ?.W,f+f:f: , ml,- ,g,,,,,,:W pa fl J 1.,mf4v,M,-.f-,+.,WwW,-,-14..,,,,,',-+,,9,1W.-.,,.-,.-NW--,,.wh.453,,1:p,..fwz4J,4-,44-afrm4.gmQ.w,-mg,-wg+!.L-f:.rr5'r,,w1 -.,.J+uc in ,-S Q . N-f,,. N-r r .,, 4 4, M. N -1 N . N-1 - 0. f- if . wg-z.-w.M,2f, MN,w-ne:-fvwwwf.-4i4,x A vw- vw-,-.J-f.U...,,4f.Mff+ ,ww ,J 'fu'.f'v1+ffvv'-'1'v7+-1-iw412ffW1-+11'4iH4"21P-l'HQ22'+fffMW5W'P2'2WM?'vW'Wf1T'V411'QW'-fimWHf'1W5f3rffPHwG2dfwdpQ1aAamfflwi-vswwQ:a,:r-wggufmabw1:4w:f,sw..pffz 444.g,nssiWf A Mwfgg,34,f J, mf fm- A: ,Hw i33:m,,wJ+,Lw3 1wp41', ,, .,- ww, an . ,, , I . , if ,- W-r1,,44.gga,., A,g.4,q,,+gtq,,,k,4,wf,,, , .QW Gp,"'l'15Lfb17if'4i7fHliiiin,LZZIJ-"'Q21+7-225579,iI'1wWQ':1'1J1f'7?57,2-2457796159:YLQZGQJJ?Wmjwi:ap54-ig-47W:3,Z7L59'rLji'3fGfgzj-cELj-5i'34-7V.44ji5P,.gJ1Qg,wfM5,E:'kMig,Vggyja-3glffiyii,Jgjpj562525gcqgffxl-E-11721152g3',f2'q55y,y.7q1yz-fLg'f,"43f'.,IL.g9wif, 4 w.. f '.,:g,1,, W,-.w 4-me paw ,af ,, ,,. pw wk qv 1 gg, M .4,.,gqgL,,,, um-ww Q A, ,- if-P 1456+-wg.g,,,.mqg, M my vp' 1 4 - 42 fmw f A-pf, ff: ., 'mg Jr ' ' W .. - I W' , , LII ? 2 ' ff! X X. . JW lv , X f,,f lmmpnnflnuu lllill T M ? . ff v H W 2 2QJ J 1 E NWWGP il l 35 W' ' ' 4 4' 'lay ,- I :fi '-5' 1 f '?Qf S- X HV f ,M SYQQQ NK K Q V'ff1w- Elig ' - ' X 5? 3 Kg? J X' f X N' Rkijdj JZ 0,04 1 ,Z I, , N ' , ,-,f 1, . J 1' f f I , v Q 5 'A' cfl Nc. v 'NQNQVA NN , x,..N++w" Qx""'::" A "N"'N'-"M-F, ,M if NAA. H,-,Zf,,H.w.,4,,, 5,-wf fw-1M.f..F5. me .S 'MAN-wxnfiwgizsfkww-ffnf, ,' H 1 rf" V X-SM, w.,,.4.Qf, 1,-.W J W, ' " ff vfwwff Hp, 'J ,f.l-Y-"F:gKi,4.-w++"0NW:M ' , X.-X-WA . ' fwfr" f JM T' 'I . ,,. X.. ,. :,...,.,, , Mfgllf I 5 j,,M,1,,w Q , Ja. mf L fm MU ,Q-' ,,..f AUTNJWE A., fV.,,p,wU,,, fy WWNWV1 4.-N My Szfftfqi 4-fff-f N..N..,,,w -ff WW W4 44'-W ,f i, , X-'f7Qff3'm..A4f'x"' fn ff A k ' , gk g X5 A 5,2 X as QM! H if U dfgyk . -C, . . ,,v Mfg' 14" W if , .4 N ' ""5-.14 . - , 0 -ff' gif .ZQ""-fzg'f'1 ,, TU 'V f' ,' ,J f' if fm! 2 Ze . W7HML-jM""'m'WW ie 5 ,f--xx .J -0 ' fr' HR M P. , ' "Ig X Q" A- Q-N., K, I W,,,,,g :76 7 L M. if - fa, -vw' I 3 ., mmf' -5 - , .5 ,Y , Q. Q ,fffY'f' ffl ,.7'i"rx, grip? b , 'f'4 Cf' fi" ff' -' , . ' ,f' gif' ,diff 611' sf' 'fa Q . - ,JA ,fQ"' ff ,f7'f' ' g , ,Y - ff ff' -2-- mf" .Q.al.-y, .. , , ,. 744 eww S It has been only a short tlme smce the TICONDEROGA left the yard after converslon to an angled deck camel' The nn roved hghtmg ahlht adorded by the angled deck makes this ip an nnportant and rtlon to the Pacrnc eet I am sure you are all aware that lt takes more than steam catapults modern radar, an angled deck and 40 W0 tons of atm! to make a carrier Into an effectxve n htm Shlp The men who man her are the most 1m portant an vita component reqmnred to melee a dghtrng sln It requn-es men dedicated to the task at hand, endowed with ose strong tralts of character honest loyalty truthfulness, courage, devotlon and humor whmch have n a part of good samlors amos the era of :nan began It IS hoped that all of us are able to see beyond the damly routxne and see our role and the role of our slnp ID then' true perspwtwe We are cxtrzens oi the reatest natzon on the face of the earth and members of the st Na ln the world. or happenstance but were through the blessings of almxghty God carved from a wilderness and burlt upon the courage sacrifice, and devotnon to duty by those who have one before us, Ours rs the rmch herrtage pmsed on to us by our orebearers Today rt ms our task to patrol the ramp-arts that rotect that henta e so that we may continue to en oy those bene ts of free men an pam on those benehts unalay to posterity I need not remmd ou that we as members of the forces adoat are onl da s and per ape hours from any troubled spot in the world t be ooves ns to tram and prepare ourselves to perform our Jobs to the best of our alnhty so that we can perform any task that may be assi ned to us If each of us does hls best at all tunes we shall al be able to perform any assigned task successfully This book lS a Iplctorral record of work and play aboard the TICONDEROGA t rs a book that wrll grow mn lntrmnslc value to ns over the years Ma each of ns look over thus tour of duty as one of the most useful and enyoyable pemods of service ffmf' W A STUART Captain USN , , W V Q Yii V ' Y Y 1 --X vw 4 i ,I K' vi, i A H Y lx N ,Q 2. Y 47 ,av V Q Y' Q! ' Q H v -4 - dee H A l Q- T e 9 me ' This nation and thisdnary did not come into mere chance Y ti ,ij , ,,, , , ,.V, , Y, , 4 Y, Y ll X, KY' , u J T u T to- is ld ig Q f fi 'p 3 M . - ' 4 we N ex. .Y v A' .. ' ' - -eg . ve L . Wifi'-H V f' f X. A QEDERO RQQJUQQUU F ,, if Z W- - . QNXN, P-H'1f'TEf' -X-X-X' ELQQTEVQQ .A-N--RQ EXEGUTFWE O 47142 01122115 af Xie 51? " OPERATIONS OFFICER Cdr. Joseph C. Zirkle Jr. NAVIGATOR Cdr. Harold E. Vita GUNNERY OFFICER Cdr. Chester S. Baird -fzdl-'QIQIQI-'f-Pl y I AIR OFFICER Cdr. Darold W. Davis SUPPLY OFFICER Cdr. John D. Custer il ENGINEERING OFFICER Cdr. Edward B. Carson DENTAL OFFICER Cdr. Charles A.r Bill 'I MEDICAL GFFICER dd Cdr. Harry C. Nordstrom ..--Q.-.,,,..- - ,N .-........ AIR OPERATIONS OFFICER Cdr. Felix E. Ward Jr. ASSISTANT AIR OFFICER Cdr. Hubert Morrison SENIOR CHAPLAIN Cdr. Charles B. Robinson W! Lcdr. E. J. Bryan Lcdr. J. D. IIITHIIIA Lcdr. D. A. Maloney . Lcdr. J. E. McKeever Lcdr. R. H. Langdon Lcdr. C. D. Durrett Lcdr. D. Lumsden Jr. Lcdr. A. K. Clark Lcdr. K. B. Duke Jr.. Lcdr. O. F. Reese Lcdr. R. L. Burrows W Lt. P. E. Clemens Lt. F. E. Toy Lt. P. A. Jensen Lt. M. F. Gibbons q Lt. RZ E. Huntzinger Lt. H. C. Carney Jr Lt. C. Hoffman Jr. Lt. J. C. Wold Lt. R. E. Vogel Lt. J. Donovan Lt. S. G. Kingery Lt. H. M. Parker 31 f 1 7 Z 3 s 3 Z 3 3 5 r 4 . :V-f.f:m2:.xc.az::p: 11111, 511 -:,,. :,. rf d: ' . V. J I W v' 54 as HSLTESIELF' 'WA NT. IHC? Lt. J. R. Dodd Lt. F. M. Posch S Lt. R. C. Hessom 6 i Lt. W. H. Austin Capt. W. E. Shepard QUSMCQ Lt. R. C. Woodward Lt. J. J. McGrath ! 5 I I Lt. H. A. Riedl Lt. O. G. Tucker g 5 l 1 E r 4 LTJG J. A. Fulford ' ' lst Lt. R. E. Lewis QUSMCJ LTJG F. H. Voss if LTJG R. W. Skyles LTJG R. P. Miles LTJG N. S. Henderson LTJG F. W. Gerow LTJG R. C. Keesce Ens. R. L. McGo1drick Ens. J. S. Tremble Ens. C. W. Barnes Ens. J. E. Gold Ens. W. K. Byrne Ens. G. O. Nomrnensen Ens. R. D. Garrett - , ,,f,g,,-.1.n..,sQ H+ - - 9 f Ens. W. C. Price Ens. R. H. Gordon Ens. J. R. Chipman Ens. W. T. Heier Ens. W. K. Prindle .Ens. F. D. Lawson Ens. A. D. Hilton Ens. R. K. Arcolo Ens. J. M. Coleman Ens. J. H. Songster Ens. B. Gourley Ens. C. N. Goodale Ens. H. E. Mulholland Ens. F. B. Griswold Ens. R. S. Salsman Ens. D. M. Branner Ens. C. S. Terrell Ens. T. A. Kripal Ens. A. K. Hovater Ens. F. Friedler Jr. Ens. K. L. Miller Ens. A. C. Miller Ens. A. C. Sirois Ens. W. K. Metz . . . , , . .1 1 :::::'1 Q- p:1'.::e":m 1 zgnwsnusffzm- P1,l'Pf'fN"'2'1'!:Tr"' 'Q' ' - - - '25 ' A'::""' sw-.0 Ens. K. D. Duke Ens. T. L. .Bush . Ens. P. R. Standley Ens. W. W. Gran Ens., H. F. Kureckeberg CWO Paul Joyce CWO R. S. Foster CWO H. Clark CWO E. L. Sorenson ' CWO H. J. Wonderland CWO L. C. Severance CWO R. Klecky CWO T. F. Venckeleer CWO A. Deturck CWO A. J. Heitzczman CWO T. O. Marlowe CWO D. Wininger CWO E. K. Barnsdale WO E. J. McGroarty WO J. D. Steger WOR. J. Pick WO P. E. Montgomery WO M. C. Holland WO John W. Burton ful .,,f : 1-.-: T 4-wiv., 11-...va . .-,--..-...- X..,-11....m.-,,.-.,...,..-....-.......,,....-.-...1:........-....x......,. . -, .-...Av 7 ...,..,..m., . ..- N, 1 Ygbk M x"""' x nn' V Q- 7 'S' x , A- 4 xg ,, N, ,SNVKXX I 3 L - Q31-1241, . . -Si ' 1 " - ' ,151--M s TS- . 1 xv, Y ,- x ,. 'x 1 1 1,.g1 ' 1' X "J I 1 1 Aix, ' , i 1 I ' N 1 1 1 1 1 1 1 1 Lx X1 ff 11 . , L ,-. l 1 ' ' X LQ1 W 1 -lf: I' X1 1:11 1' 1 4. 1.1,-fb 1 ,ggzzzx NN, 1 , - -1 .:: 1, L, XX ,f-fx 1 - f X I 1 1 1 1 1 -h 7 I 11 " N1 1 Q 1 , '1 1,47 W N ' 1 X. 1 "- is I I I YN 5 'X 1,11 mm N X '11 i 1 1 FI 4 1 ""11,fY1Q'.,1 , 11 --X, X ' 5 1171211 Rf -TI'N"'X--x...,, f ' 1" -LQ"-f5.,,71 , 1 , fi'f1rff2tlTM.MNNx 1 131 ' ' P ' " -Nl fi' 1'17TZT"TrrrX--X We 1-" 1 xxx ' 1 i-11q?'Qgf5 ' 1 I N ,,.--'41 F I 1 xxx 'WW 'V , 'V 1 ' 5 ' I 1 1 1 1 1 11 1111 1 1 1 11111-If 1' 1 5 W" " N 11 11 ,. I , 1 1 1 , , W. f 1 f 1 1 V 1 1' if 1 1 X 1 .KN M,,,,,f xxx I Z X M 1 , W1 ' X ff j 1' 1 1 x ' b NY. f l f,lV1Ni.4 ' 1"pf ' 1 1 I '11 K 111 1 1 1 'g L wh- f Q g 5' I 1 1 YY Y i4 1 f f ' -- 1 1 1 1 P -' fl E Z - Q -1,ecre21.tio 1 C " 1 A H3 mmm" w Mtee gets the Word V I 1 1 .x 1 i 1- Z 124 5 1 1 J 1- xi-, I 1 1 C ' N, X .V ' x 1 1, 1 1 fx L X ,f 'x 'x -1 I .1 3, J--X 'x 1111" 1 1 1,111 51. f 1-1 111 1 11, 11 1 11-1'3g111.j.'4-11,5 -1'1"-c':11f'1f 11f1'11'-'1111jhr'f' , 1 ' 1 "-f'l1lf'1"': ,aff , 11 ' F :1 1' '1' " ' f ,-1.- Y. M41 K., '-1 :1 ,, 1 ..- 1 X 'I f1x,11i'-1 '11 ' 1'1,k ,Q "' 1 "jd .Z , I , -Y, ' 1 K '1 K -1 -f .111 , j: jf 1- 1 11111 '1 " ' ' V '- ' ' -.1-1.1.1 J -- 1 -Mvvmyrw. ,. ,1 ,-11 , , f 1 .,f--41. 1.3114 W K tr. 1,-,,, 1 11 11, ' ,X 1111 1 1 qw- 1 ff. re 1 1' .X A, 1, 1 1 11 XX. -W 1 1 K Q , 1 1 P 11..- N, 1 ' is X, ' '11 V11 f-- 4 N - ' x 17-1 7.1 Fi - ' I 1 1 x L -' -LN,-.,' ,- C -1, 1 .N 1 1 lf. f-XR 1 - f Qu. 1 NT 1, ,A ,H x.,,,g.,ff -4 , 1.174 3 I fx' ri! 1 ' L1 . 1 '-V x-1,1 ' 12 T H-A-1.1" 1 ,,1' ,. 1 , .. 5, AX H ,1 " " N. A,-' -.X 1 2 X NJ I, .f CDV' 5 FX ,. Q l ,NX A ,J xr V N N fy 'X -f m 7 xx.. an-UUPYAEQD NQRFQLE 1 -If ,. TF ,,. i 1' ' -- .r.-Y ..,.' - . .,-X V , QV-,V X , , X. . V ,V . V ,,.r', if AIM-. V .. ' X 1 ,5,...,--fi-.X -1' ' . 1 ,.',," ' A L . V , 14' .. ,u '.4g:'f' ,,...3q'. 1' ,Q -.sf ,v- .n 2 , , , , ,,. . - '-,, , .X Q-.:s-.-1s-- N ll I . , , , XV . V T N ,X , x, . . E? 7' 33 EX 'KK Q :X XX X X f . X-. ,N w X x ', " , If - -' , V ' -N . X nge? f X Y .X V V I, J! Ag X' 5 , 1- 9 X f f .441 if I ,fr 2 ' E my - f' L- X ' gn ,2fflfXf? , i Y - 6.5. ii?" .52 if I X, AQ", ,Vi Y., qfg,.-- . 1' X X,Lg7X,VX V XM, 3135 ,' 3, X ,gl X' V X ' Q.",W-17'Q'x'-,gg - QVXM3 , X X gV X X- , QW.-','VX 1, f V ' X ,Q,,V,Q,,n ,, , WV A ,X , VV X , , V ,.x., ,, , VV , is '- Y" E Cv'-f -V ' , fs? ' " :X 'Xfgl ' Qnilj-if ...,1Vx-fi W-129-5,,4i,..,Xf,,,gifpf.XEfX,sLwvwwfwwwWf--"'fw-NM ' L fi fflfww X,N-jqfn11fF'?TX?'e1fP,xEG""?F 5 X- if XX XX fi 4 ' X'-V , X, 2,5-J'-V, ',w:"wvp'wJv"Xwa,Zg,XqXU'fiLgX:,J'X.M,'V!,,,,b:'rne,g,ywf5'l'fvf,pmWg,y,.,QrX,.,"':y,175,-W, --1V,wg.'u,g'f,,'frg'-XXJf7X-.4.'J GX: 3 1 'X Q,-'nk' Xwlug '41-rffdifwj 1vfgo4zw4vv'Ww 2w,1,uy'?'wwWVwww'p6fMquXXvwgwbswfw-'I H . X. , 4 ,, .. ,I W f ff- ,. - . 'X""'f'fXiSaIgDinnwwXfX'QeJ.yr+5nam"rm--?,'J'g1WffnV,XpQgnzqqtgmX,w3Xw.,'JH7X,.,.:f,w1Xywi wflW,,fy1XLu'wwf"-'1X ' , f -rf' ' Q5 1- -,rcwgj WV Y vm E7 1 f: ll 1 A VY? ' V fs 'P ff X, x VV I 1 M W N- EE. Q , N53 ss, ,Vfgwbi C azriiln ' V XQWV V '41-3' ,Q 6 ' X c ss c- .A . c I ,f::irfffi?'f'53f?"5 , ., .I , Y Y , J ,V .-. . , J -v-.--1-,X Nw, r-1' T1 1,-s-fr --v--- ' A X- .-... FJ '-' ---A--:J ' , ' rj me WT! , .79l,V,,P.-ngivrggfrrwfi-X ff, C-IVF V VX 5.3:-gf-rlzfgxfrswf-" ' 'HM' 'T T 1 VV 1 cv M ' Hg, 2 V, lm - ' ' This is a carrie 423. J V- Cf ,i D Q r., "Y L. .XSS gn-4,1 ,QI . -'inf -'mx 'Q Q r V 112 Q 1V4..L5g,..5,-fffk: " ' ' D1'ydO Ckill A ffe I' Q ra in H ,,-- ,V X .fi . f V f ff, , rf 1 A IV. if ,,.. 5 , .f ..,..e .-Y ..,,f"'w . X Q1 qv' if 'Z .- F e. rf. -NM N- .--A - 1 1 A , 7 5 tons or hurricane bow 'VXJ fV,m'm, , JJQ 7 -, , ' w if f E' VVXVV x.n. VX,'Vg V ',AV Xi., VX n X X ,, ,m , - nn .X ' - Xsur X A'-1 g"'N. f.Q- XX V rf , ' - . f ,lf 1.:.,g, . nf, ' ' ' " '- ','f 'iw '.,- 4 'V 1 X' , Q, X. . .,,.. Q ""' F, 'YJ 's-:-fqfif-gr.. -f rm ' f, 541 G' '- ,. , jgf " c' M X , ,sw W e, ,X '. l -M .1 - - QW AQV nr . X V ., - -. -'vm ,s g fig, 1 'V ,. K f fe- - ' s F X V' ' . ig ,,, ,w,,i-,'gwmP V,'fz.e r'f J ' 'X gf-If' XX 1- N15 I X If' XF X H fn-X-1 ' . .... F ff , ' 4"fXfL-w g'-S ' RIP' . fn-" . .fs3wTv-csif-1--sessiai 1 . X -1 , :wg ., .H : ., - X. V wwe: -'7 - , - ' -L ' ffm. ,JMU ,. ' , + 14 f , -ff u ri, 1 ' X rr A f f - ' N w4,,.X- ,Q TV :J-me sl ,yvi-np-,gf g r'-XVV35, ,-Qqufgn.-. J-:sk xr 1 N M 1 , , X M X --ff-X311-X-.:-f wyf' in mf,-X mfffg, 44 ' W Wa "f.!5VWlgi3p-a qfidw, gjgi.w,,,fa ,M-Xa: .f an V in B' ' -X, " , X' f,'ffffq4pW' X ,Quay -f 1-,,1,f--few,,X,,,,X,:14y,g5XfF!7fiZf'm2 ' Fm' "h' "P f X W "ii:Q-Xf.z- LI .:1'ffl-'frvwwluvg' ' 4 M 'I , . Lui' ,eff l 2-2W,Fr,,imf i -L a, ..,-,.'1ifm,r V A We ,MV V1 - , .X -- X- 'ff r 1 df- ' J . - X . f .- X X ,, 1 r :fi , F f' --,. XV fl sv- " , 'TX' V'-1' ff 5 '., " 7 .' - X + fm' 1.'ir,v', s J, HgqXf "fs -. f - af J W Mymffgrg-ff V mis, Q51 ,,Qw1j?,5nQ--f,,q,L,,. . 1 V ,sf " . ' X J 5, ,, Q, XX: fl , V V . .mme 'V V ,g r -V 3 ,L s X f .17 5 I X c ' - omooring a i . 'Tf",r,f-x -15, I' ' - V' l X 3 f he X! Angle deck raking shape I "Tis" first move since August 1956 Wa :min 1: 5 VVV -if .,., -,-N N, . ff' ,cf iff ' 1 1' . 1, , ,., ,-.--...a - ' " - - 11 11 f. X - .I ,N ,L ,... 1 1 r x 1 11 ,, ,fl 1 1 1 1 -f 1 r, L. 1 ff f " '- 1' 1,.f,'a1. ,fp 1 Y , . 1 , f 'Y fi. ' 1 . A , 1, . 1 ., ,J K -Ti V. 1111 .4,-. 1 11W'1 !J,! 1x 1 I :MY I, 11 Lf'-' '11 'A , 1 ,, 1 , J .1 4 1 , , 3.7 1 in Y! 1 1 1 ,4-13 322' 1.4, 7-1 ,L 1 5 A, W 1,1fm,1 1 1 4,1 ,.' 1 11 - ' 'fl -I '1 1 fx 11. 1 1f11.1.f,1., In- 1 115 ' -1' -'1' gif' ' 1 11 1 ff 1 1,, I - f" -1j.,J,,I'QV1. 11 , 1 1 ,.. L,-"' ,F- ,f M-'J' ,4 ..- 1, .f .-"'1 X ,J w-...L 1 ,HJ-rf F ,- ,- 1 I I 1 1 , 1 ,NJ 'X 'Y ,. X. . .,,,.M.f4 -Q ,Q , X X YF f,,- . 1. W 'x .X 1f,,-. -N X sa., lxx ax XSRX x N., ..- 1.1 mr- ....., 1 px- -1 1 1. "F A 1 1 1 1 ,R 1 1 . 1. 1 K x 5 131 i,,f1:,"f1-LN, 1 V ..,1" 1 1 , Y Y Y f 1 1.11. 1,1 '1 1, W1 , 1 1 1 1 1 , 1,2 1: 11 11 '1 1 1 4 11 1 '- 1 1 , 1 , , 1 L , 111. N 1 1 -. , 1 1 1: 11 , 1 1 as N1 1 1 . . W 1 m, 51 , 1,-f '1 A A 1 . 1 11411 A 1. 1331. ,Q f111:+ 1 1 1 i - ' . ,wp 1 11 11 -1 ' 14, - 1 1 1 ,1 11"" 1k .211 X 1, 1 ,nj 13 it 1 A N X A . 73: ' ,x X, ., 1 1 1. 1 n 1 -' -r , N' ' 1 , - 1 11 1. 11 14 X 1 f X M - L 4, ,, 1 1' 1 1 '1 1 11 ' N 1 r so 1 1 as 1 Q 1 "1 1 N, 1 A 1,4111,11"1" -, X f ' ' .1 ., V .A , , 1 1 1 1 fi: ' L! :M 11, A X- 11w1111 1 1 , -- Q 1 ,1 if- V 5 5 1 , 11 1 Y 111...r.1,.4f1' ' V ,-' ' -. 1 , 1 , '-,.'1 - ,- 1. pw K M -Z1 4' 53, N X, 1 W1qV1,, ,... I-A I g 1 N 1 .X V , ..A .lf 1 as 51 ' ' ' 'V 1 '1 W 1 1, 1 V V V V V -- s Z1-k':'1' V - 1'- s1 1 V - ,1. -1 f V ,.w 11-. 1 1,1 1 1 1 ' ' V K . 11 .F 1 V '21 2 ' 11 ' fr ,fff-' L"-fs --1-1f11,- '- l " '1 1 V 1' 1 ' X- -X ' 5 1 '1.- tj? 41431 1 1' 11-' ,.-1 '1 V 'fi'-1 I I 1 1 1 ' 1 , ' ' 1 M ' ' 5- 3, 1 ,Q 'LL 1 ' ,, V ,J ' 1" ,-" ' V ' '1 1 IN, f f' 117 1, - a , -' ' V Q. 1"-1111311 Y". , ,xl 1 , - V - H W 5 V W Y -, V V 11 -A A V .X V 1 1 3 -1 -1- 1 1 1 Lmjk 1 1 'Ex "'-:':1- P -J1 J 1116-1 1' ' 1 . ' f 1' lfl'j'x1f- g ' 1' ' 2 1- ' ' +91 V 1 11, 1 W' -y , -Z1 ,114 1 1- 1, V V g XX g -1. 1 ,+I 1, ,j V1 ' ,+ X1 A .K --,-ff A Q . V . 1, , V X V V 11, V -, V 1, 1 if I f '1 V , --, '- " X V 1, ff , 1 '11, V " " - 0-11 ,, 3.1 1 ,1 111' , J,-' 1 1 1'11f'1" 11f,' 1 m, ' 1 V .-- - i " ' 11s V ' "ra 1,,wig1Q1: 11:-. ,if-' 1X 1 111' 17' F11 ff 1- lb A xx , ,.,.g ' V 1, -,, -1 1' 111. Q---A' -. ,M ,1 V 1- 1 51 V 1 , '- -W 1 1 -1,-' 1 V ff -J11af11 'xx 11' V riff, V ' 1 1' 1 1 1. . ' 1 1 V Q - 'Q' 1. -H3 -1"k,f:f ' -is 5 Jr- ,1 , 1 5 -' J ,V 1f . X , ' ' - V V V 'V 'V 111-sr 51,,111fg 1 -X,-A A-' 1, ' 1 ,1 1: 1 K 1 , ' X -. 1' 'V ' 1- " 1 V V, 11 M1173 f.-1, 11 1, 1' V ..1 rf- - NN, X. I I Q '1 1 nl-'A J,2P'1'- -Eff' 4 11? 1 V 'ii 1 1 -1a 1- 1 1 - f .7 5 V f H ' M ' 'V V , 1 1 , X- 1111, -M 1 1 1, , V 15:1 1' ""x1 111 ,E V .1151 1 ,ggft , K, , , Q , 2 L , V if 1 ,J--J .ff 11 ' 11 11 'V V am' 1- 1- N1 i ' f '- 2. 1 ua. 1 1 5 1, J F 5: 1 1, N- f' V' , 1 ', '1 'fggl ' V V Q 1,5 11 I 1 . , Ezg I 1 K- ' 2. ' J V 1 V -- gf 1 V 111,111 , 71171, 1 X1 ,X V1 ,f ,V 1 -W1 V V -1 51:1 1 V ek V 11, 1' 1 .s K V ' ' 2- 1 151 2 3 1, 1, 1 -,Q ,. W 1 ' MM, V 11 V1 . 1 , I . V, 1- , 15 V11 ,M1 I V ---1-5 1 1 ,. . if -1 1 11,1 v1 . V . ,M V Y ' - uf 1, . ' '1 ' V ' ' 'V ' W1 1 V 'H I f - '. 'L' 1 1 - I.. ff 1, 2 sf L. :X ,Q 1 V , ..-f 5 V -. - ,.1,g, "J V 1 Y V .1 V , -X.. ., 1, , V 51 1 ,, V iff, ,, ' QL ,ff 2 1, 3-1' f 1, 11,11 , ,j 1 X 1"' 1' K 1 1. 1 1 . 1: -1 5 fx- at 1 :z a Lf QPU ff- , 1 5 IH, 1- V X111 ,3:,,:.,..,ff' 'V ' ' 1 1 V "1 1 , , - K' ,V 21 34 :avi ffgif, , - - 5 -V 1 ... M '51 .1. 1 ' 1, . 11 ,V . 'LL' -, 1, Y ,V 1 W' 'J'-1 '1 rl ' ' , . 1 ': -' 1, pi '15 'geji 5. A 1: R LL -,sg 31 15 ' 1 1, L F 11" R-4'-t 44447 1 L1 X ' V ,1 1' 'QHL11 hs-'T'11,1-wwf, 11, 1. V "1::'1"' '1 ' SPH 1 :.L '11 :Iii 1 .1 2, 1 '- J . ,., v , Y x ' - . Q1'J111r ' 'V ff frfs,1v:',-' , , 1 ' V -1,111--1 x ' M, 1-biz' '11,f1:1 B " 1 1 , 1 Fi f,"i'.if:,r1:r--.ff- ffl: I 1 21 1,-fi , Y 1 . 11'-12 ws:-' ff" R1Ms-My Q5 R-ff' 1 1' is 1 3, 1 1 1 ., f 1 +:.1'1L,l'1 1 1 " 1 1 ' , V 'ff f: Q 11 , 1 . .f , ,,V, , 1 V YJ, V , , NYM Mk YQ ,.w,- ,,A4 , 1 ,,,,i Adzka 5 flfg,-JwpJMN,wMM4,M7i,A , ,, I 4: ,f -1 V 1 1411. s-Yi ,Q ' -E , L1. -13111-Pt-1--U 1 1 1 " ' V V Y! X 171- w, 1 ,M1 , 1 wwf Captain M 1 v"'111'1 -- 1.-M... 1 T 5 11 f 4 4 G -1 ,,,1177-1-':f"1vsqN1ffwY1--.1 , V, 1 V I 117 , 11,1x111:111!11511!,17,,1,1A,11, 5 ' 2 ' V 1 1 V V 1,11 .5 11 11,1 V, - . 111 411 1 'f,L1' 11 V N11 psf 11 ' . E .- 111 is 11x i' Q 215 ,ll-112 ff Q, , V V I . V V - 4 1 Al 2 N --i-4:41-'i2AQ1:ii11 ' 11 -1 1s A QE i'w1:'N H51 - -'EFX :ff 11,1 1 S 'ggii:::.riiffg5ff5 f1.g it A' 1 V' ja., sr? iffy ' :L ' 1-if o v i 4, 5 Y, 1- fi 1? "5 rg 4 -- 1 i ' 5 -'QT ..- - 54' 1 fF'ii'i'f' " ij Er' ' 1 I 4 as 1 -1 11 111 ?1f i,Qi??.Q f 1 -1- ,sf 1' ' ' 21525554113 fri fQA52J3-E251ig351S1ggX Q , ,rg ,Q .f .HQ 'S LL11E i1L:,,:lL:. .Xin 1, mm . -1111,-1,-1, V, rw 1, 1 '- E V V 1:-1.x..-.-:.-Q: 1 f ' X 1 1 1, an V ,119 1 V Q11 -' 1 "'...-s..""f'4"'l"'W'i' ,1 1' s " , .1 J 7 ,f 9'1-iff: ' H i 1 f-1-U17"?AfE' . , 1 N, V 1, , , V 1 1 "Mfrs f . - 1 11W.N1-.-,...,1,Wft!.L:1 1 1 V1 - 1 M f 1 11 1- 1 'V ' " Wu ' k V V' ' 11l11511L. '?f1Vj3:,,1z..1n.g1,5-g.-ljlY:?,:r' 1, -,,-1 ,V 41.31 1 , W A k 'lf Jllw. ' "rpg W, 11 V ' V A1 , 1, 41:11, L111,-41111 .,,j' V 1' 'V V 1' bfrngfrw-111111, 17 111 'V V 1' 1 X11, ,, 1x V, 1 r.31a1Q1',tmf.2:..x! 31,5-,jgjgzff My -1,i11iyf1s1r,,'111,111 'f ,.,,,,.. -- - -ai ,::,,,gQ,1W b , QQ 1,3 31 H N11 ' -'1-51' 1 fm , ,Vai Ef, -1 :FV-21 -W.--1 , 11, f11i'1'r'gg'1 7 .lr "P 1557-f,"" l,'.s-J.Q,zsa4.fs.Sf1ff""" XM ll 11W7""3"fEf"x'rx. ' J . '--if ,-5'f"- ! V fl1,l11,5,' '1-r11'1L113u 1 ' '1 V ,17,J,-Lf-1. Lui X 1 sf V 7 , 1 21 ,1 VVVV ,,11f11f. . ,,,,1 N I , . . -1 '. H1 11 11 1111fr,-,Wm .wr M 115, 111.31 H 11 -1 11w,'111:f-fl-1-1 ii 51 A 11'1f5s1 1 1 -1 1 11 M X111-L1 1 11 1 11 1. 1 vm. 1414111 L1 . , ,4r1,,.N-L 1. -su Jai 1 1.1, . 1,,,11,,1,,.1, . . 1:1519 1 had-11s as ,wa ,aff L ,1111411q'm::' 11 11 .1 ' I , 1' ' ' 1 ! or WS J ' I f ow! 1 1' J: 1 ' , 1 - .g:f,,-,1,-1,11:1,1.:1'1'4fl1mvmZTL'. F1 A -. 1' 111' my L ,11-Qi ,, 4111, 1'1rw,!1-1:1"vdf,.,, ' , W .1:71,,' - 1 1 1 ' -1,4 - -1 1 ,,f11'1f11111f' ' '.-1 H, 112' 1. , 1 1 'ref' 1 N. 1 1 ,111.r:1:1,-1111121 s ,1 1.-11 1 wx- 1 1-rf' 1 ' g 1 1 1 gy' 11..-111-141.. 11 jg 1+ 1 g---f' , f 1,1 1 ' w .1 1- Z 1 - 4:11 was :M11,:f431g', my L ' 41,1 1, , L1 T frm" ' -' S F21 1L,U1iXq-1r.51-,', fgmf 1 1 1 11 , J . 1111141' 1 1 , 1, . W 1.'f1.,11,11m,."1 ,:g,,15-1151 - 1 1 F111 1 "S :nuff '1!'115" ."--1fsf'r-is'm'3h1suq1.1,l, 'f1-1:1121 M 1g . ' , 1 11 1 " JN., " r my -1"s-wzgr, " - -1 ' 5 11 ' mf, 'f . 41.511 .11 1 rg 111 fygq oil 11 2 11 1 1 j 1 ' 1 1 W .' 1' . 1 ' f .1-.11 1 11 1 r 1 . 1 1.-J '1 '1 1 11 1 1 81. 11 , 1,-11, hw ' N' 72lI""N as 37 ' II 1 'Q .M 11 ""ASI,'+. 11? ' V JW JV i'ff't1 f' 5 51 1 11.111 1 A" 1f"' 11131 1 11 'H -L 2 fi? J N' ' Tix, I '1 1 Y 111. 1114-" , '1 '11 ,j 1 1. X - - . ' ",.i1w.'1-. 11 , Q 1 , 1 f 1 ' X .. 1 1111.11 11.5 413 ,41,. 7 H ' 11 1 15 . .1!' F-NR 3 1 1 1 .,-, . LMYLI7-Q g:m.f'1 1 N xx 1 ' 1 1 E 1 111115155 ,N.4n,.1-W W' 15 F X. 1 1 1 1 1 Q1 , 5 1? 1 ' Wi '11 1 . 5 1 1 1. 1 1 1 1 , 1.1 . 1 ., ' " 019: Xmas guru wrappirlgo . 1,Mrs 'DXQWMIQTP I ' " """' 'EJ Vlrs, Coolo- er, Mrs 1, S'liU5:NF'li 7 0 2 J .- .V f 155 Parsons ooard ror a Y- M--Ti, iss sf- 1-,-W1-N-A--ws--H-V-vs, AX ' 1' 1 1, Tf'l1,'j'k"4, 1 1 ' V, -1 4-N f .11, 1 A LX 5 . ff R117 ' + 1-1r f 1 g is r 11 1l A G1 549 ' ' , 1. ' ,1,,, ,.,,x V W :Q If-1 -x , '1,1' 3 X, lr! 1 11, ' ,513 j -1-,1.1'i::W Q K X1 tj X X 4 L17 all Y. RV o ,111 1 1 11 145 32.357 " 1 1 Q WN 1 1:21-12,11 iffrissg ,Y ,1-fi 1 1 1 , 1 ,1,Q 1:15, X W Q53 I 1 I '1 V 'V s 'iff-'Tg':':1i2j' N-1. In :Y 1' Y l5f"'Z" " 4 J' -- '1'1jAJj 1? lf, - -1 '5 ,,1 1 11 my -31 YQV. 1 VT J3f.5L1i .g7S:-f 1 51: VI' X E ,, fmxxiiff' ' in F ' ll! I .. J '1r V Q1 5q r 1 , 4 Q '1 N 11-,Q ff, .,f', ' ,JH-2 1 1 P x W Q J, p o gms orr Toorllors 1,2 ' frm Tai Santa for '56 Y'Roo1ussriog permission to ooras aboard, Sir! H .+, 'ffl w .Xrj,f,M"' : K,-L,f':-13-1, , 1 ,,.,1'f,. K if , 1 V ,J 1 ,V ., I1 5,11 1 L I J 5 i H 1 f ,fi 1. N f r -R, ff X ,- V V '-H-1 ! V ' ,,,v rf if ,Agf-----wx 1' N"u'L- 177,81-t-j.,1 M" K Q-ax! sq-gf, Q 1 W iw 5 T15 if 1 Y VVS R if ,,,4"""H ' 59.5 - 0 fPSJ2'iYE'l3Rmw HW mme M NG wRLil'lf,....A The .best for Navy wife "Bell Tone Trio" plays for Norfolk Waves Bye, Norfolk So you want to lead a band" frm s line won't See Pulling away from N OB See you in I f + 1 1 mam. '55 1 I u 1 . .. , QW, ' L M, , ..,, .M ww... f-:J-, M f:"' -'z-7 , A , K , . ' 'WWIM -L' 1 , K "Wim 'A 'kfi J , .fafif p -W Iffgiflzi ,I 'nm 5515 W"'- 11:11 .g H ,, ng??5ff ,QW " " "': gQq u7,Hf, .q ,, ' ' A , wr- ' - .LATE , 'WW' L ,,,' .ff I ' . ., K: V, ,V , - -f,h.,,7 Maw ...,. Q- ,A 4 .W NWWW E '3"""-, 'WW . w7m,+-M f-:ff ' ' f . 1 K f-.. 1 ' H W , Q ' N 1 'S' -P17 ,- ff' 14 ff' A-Af ' New use for a coconut - f ham .Beat out the rhythm of the drums Why use instruments. . . eX 'nge' Kev W1 Xie G9 mo Si? rinidad bg? doing the No need for air conditioning When you can use steel. . h High over Port Spain A dress for my baby I Pond lilies at Governors l5alace Ti C enew ' hri aoqu - 111 port of-Stopher C Ellntance Spain Parfiunlbus 111811 I. A que distancia esta? V How far is. . . Our first feel of liberty in City of Trinidad k In the quietness of the Par Sweet homesickness Quanto, Joe ? Pv-,-.Y-- 5 -Y Y Yi. .49 .2 -Y -'-'Y i fi. 5, . H... .g,,,.3- -1 V -51 X .,..,Y Y-fi 'Y 5 Af 'Y i::!I:n.'g -N 51. 5 Y f YM . 4-tg-..x..y1.-Y' Y fell: Y Y Y V .My A., ... f. YYY .. yr Y. 1 7 .fa A . YY - e .. YY YY Q-'J A 1 fx Yi gn 'Y C fi K YI Y E -. L ,. Y -. AW-in zi: 1, 1 Y Q 'I Q .111 .g.YY ,, Lee, Y M , .Y Y , ' ' 3. ff-Yw.. 'YYH YY. '.,.3 . Ya ,.. Q Y- Y sf' Y Y . . YY YY . 5 IJ.. , 'Y . Y X . Y., Y . -fav . ...Y 'Y.YpYkgY.Y .' . ., -- 1 , xx I w V :Y Y ,:YYWQY.Y .I . Y YZ Y JY' ' f N 'Y 'YYYY'y 'YY X,-::S11YY' . 1:13 'ffl Yiilfffg . Y. Y -.- Y Y, Y Y . YrY.YY,-'YYY . YY ,. ,.Y-' f Y Y . Y .Yrg l.QQY'J'Yd"Y.j3aYliil .Y X' Ui' 1 ri X- 'E KK-J' 1 YQ" , 'X V ' , ., X ff , ,J - R -Y 'YA F . lj I ,Y Y ,S ' ,M YY--YY1 , Y Q fx Y , Y 1 . , Y 'f Y . Y Y ,Y Y X 1 Y fa. ...pg ,QYVY1 L Y . . , .V ' Y, , Nw ' THA FSL ' ,. ., gy Yg ,ff 2 Y Y ,fe X "ij X !YQii.5eQLQi3Y: 5- Y ' ,f r-'Y I 7 " Y xg" 'YTJQY YY,,1YF'1i5fYE.fSi4l3 . Y' f,6l,,.::Y'1il ' X, ww... Y ? v-, NY. Y " -ZQYNVMS 15325Q5lE'jz'QE-7??5T55iQ. . Lf-f . ,A -fs:1,Y,-.-.px Y. YY Y'-X, YY Y 316.4YY:qiiYY.fY.gYfYuiaYgYi?Eif..Y YY ., ff .1 YY N Y Y . Y. YYY Y Y Y Y .:YfY:YrY..fYYe. ex-.YY?f.fY1 . . ,,.-Y- 5 Y 1 34 4 . ' Y 1- HYQQSQ YLY-5 ina.: ,,.. .1 YY 1 Ki- Y ,Y Y FV.. :. Y-. 2 - Y Y'..n.?.YY-peer-,fm-Y,Ygw Y. J X ' ' 7 Y' Y. '-JY l'f',.-'Y Y Y I 'L .Y ,Y'q2i'.-Y,l1T?E?YS:EY Ai ' Af ' Y . Y- Gljlxfl N 1 1:1 'H i 'fYY.1agr59,EYY'.?- 1 1 Y. V , I ',g. ,' Iii 1' V , 2 Y K '4',1Y, 'fi Y V 3".!I,Qk'YnLY '1Ylg'j,Ti'.'?V. Y .' A Y ,Y Y ' 1 Y' 1.1 Y r" :HY -ua .Y YYY-.g:.,'YY..Jd-.,., y A - x Y -. V ,- - Q . W w ,f 3,5 .V ., ifY.V1Y,J15Y.V.5YD .Y . 1 J ' , Q: Q Y . Y.-1 A . Y Y . Yfifr ". Y- .' Y N 'cr' . ' M Y. ,Y , A. XY. J . , ee- 111' iii, new-L1,i.lYYY Y,f:Y,TYeY Y Y . I- 1 NJ . Y . Y- Y, . 'YN Y 1 Y. ,, LUX-.. 'Y Lv- Silt., i.T"MY".'Y.,i5Yr' . 152 Y YY1 YY .- , V Y .YYY Y YY 1 1 Y 'Y Y ' Y-wg: 1. .:z5j,,Y.,ng Yf'Y,.+..Y 'fi ff RY Y 2' .YY . Yg Y Y 3 NY' . Y YYY SYYY, . Y -- . . J, KYB, ., 1 , " .. , '7 nl' . ' .Y-Y , ,YY A F 'YWFYIE 1,-,,Q,Y H 'Y' . KY 7 4 . Y N '. fi" LJ' 'VA xg. 1 " 'QYQKYQ' jj, ' X3 L Y wfi'fQ6Y'2.YY.ZivY .A 'Q .Z ' Y. YE 5.. ,, A-Y' , ' ' M." X... A .9'il,Y-,.l, if Y ks! Y Y 4 Y' U' 2.41, 'I - Eid 0 ff? , AY. I , Vx? , ,-fvyg I QLLL1 Y' uf ,Ed,m?fg:...,G LX Y Y Y Y. Q.: .Y if .. ' Y if' 3.1 Y. .1 I 1 Y ,F , --' Q YY-N,j.L-.-Y - ' ,. Y X YE 'YYY' ' 'X' fx , .Y . -Y A Y. Y.YY .JY-, QY' ' 1 "M ' . L A .YY 1-we---. NY' ?:. 1k, ., 4-gf' 5 xi. R 51' 5j,.Ho..YeYfYfY- .Y.,--t-Y 4 Y J , .Y . V ij""'f Y Y V, ' GH , . Cmldr 16219 . - L- d th r around 1 Point-oi? Spam hked beamy . . ln theme' homes Y Y HH W m y BWI 'S for one dollar ? , YY Y . O an . , Y Y "QS," -Yibgm, N , Y YYY W4 '- ' MY YY VU ' ff V . ,. .,. YwYaw'i'Y5?fE,, YY.YQL'YY1Y:f JPMYWJL TZ? , L wx. Y'- , . .,,y:...e:....M YY'fg5,,,11fYv .. .Y nY,1YY,.Q... Y YYY.Yg4:fY!iYz.YY. qw. Y... 5 :Y ,.....+--k4.,...h...-A .,-YfY:'rY,z.21.l'?I,qfw1ilggif Q''Y1.f57W:Fi4YFYffi'3,Y.l'j2W 'Jvi Q-'g.ZYZYfwY2 65:10-.' Y jj 61 "'7?2fg5Zf ' " .Y .A-f--Y-"A -....-:Y YYYY:'1"fYY-.YLYL YY'Y.l??F2T Wgjga .. YY Lo44fCig75'i7'-if mb Y' .Y'r".: , Y -NYQYYYY-YY i , ., Y ' .Y Y ...M-,YYYY1i Ye.. XX YYYY. ,wig wy5':YY:3:fYfYYYYY wg HY?-YY . 5 ,,.--Y' Y-, YY. . Y. Y , Y. Y , , Y Y. Y T 1- J..,-:Y:Y,Y.:1f.g.,-Y,.Y,.YY-. g,:1g,Y.w.Yw.f. fq,:Y15gYY-YYY ,ng MY LY.. ek -"ga E ,V .,, LY- ..,.Y',1Y YY 5 :eg .Y W, .X rf+.,'YY YY FYYYYRYYY YYXVN -Y Yi. . Yr Q Qi! .. Y 3.11.--..-...,. . 'Yolf . . --.4 '-.,, YY., Wg x.X'- ' , Y J ' Y ggi-:r:Q.cYYSY.Y::Y-:Y-af:-19.591233Y'-5:4fm.:.zggbgvagygwrwwigflf-'f 'diff Qg.,"Y.yZm,., 41 'Y-Y 51,3 YL ,,Y.1 1 Xprgfrw. Y --e Hu: 4 W Y rg-""g:Y . . YY 'YY YIMYYY Ypf. YY Y' yy Q5 fg ' Q., .GY .9 WHY: 'MQ "7 Y 'W Yfim' 2' 5 Y J .QQ.r.yt.3y..q 'i " '74 Wx QQ d ' 'QQ Y: ,ax YY "ff YY f Y Y . ' 24:11. iw . mf YYY.: M., ' vw ' YYY' 'W .LQ s. N Y YY .Y ,Y YY Yf ,Y Y-9 f.,Y YYY. ... Y WV a..YY.M..,Y ,Y - . Y . . .4 YQ. Jai ue: ,. K g m .Y . . Y K 3 Y Y N WH 5 , . M' .F . Y ' Y . . .. . . , 'YY.YYf .'Yf:Y Ym 7 YY 2 Y .QFYLYL Y.s YY YY .lfYY19:' . ',eY:crf.f 7. 'L""'MT .. -Yu. f' 3 , ,, Y Y -- H Y ,Q . . if Yi' Y. --Y,. Yr' A. Y' Y 1 iq ff YUYIJ1 Y 5' 4.17 YY Y, Y iz. , FU YY... Y. . Y .5 :Y ., v.Y - . , 4: YY z L+. eff., fr , Y. .N 5... V Q JY. 'Y .Q ' 'Y iw :H YY: Y , .K Y Y ff YY 0-ff ' YY 11 , .AY - Y. .., . . Y 1 . 'U Mfg . ,- 1--. . Siu., 3 , ., Y:-Y Y. Y . ,,,e..Y, am., . YYY Y Y .. U g.Y.Y , Y.Y..r-Y,g,f1- Y. Y 1.-YYY. NYY. .1 If Y 1. Y :W f TP' Jw J YYTYYQY ' 'f YY ' J"QfYYfvY:Y.Yzf2YY' as .aa , :ZW 'Y if MQ? rf .Y 0 Y ' Vgigj Y W7 .Y 5 'Y rg. '5 .Tir H,,Yr' ' fd'-YY.a.a J Y, YQ I Q56 0' gf ' ' .,Cz,.3?. 'W-Y cf' " Y Y' Y:Yf"'f.': wqfgi' Y 'ff Y 1"Y . Y "!"e?fEi .4-. ei K "4 YY " " x .ld W4 ,G fe 3 .ff"k'Y N v""2'.!f K7 Y 'F-WY Q7??5251YY K' fm!-if .. ., Q W! ' Y. 7 Y1 ' Y? Y -YYY Y. 7" ' . '- .- .Y mf- , . .Y. YTYYJLQ .YYZZJQ 5 iY' fYYY3Y1Y'Y'l.YY35L' ' . '. .. ' " L 422 o A HS fl Y ' 1 'Y .Y , 1 ' S. . 1 ' ' . dx . Y . Y YY' 4. Y . N ME Y 7 ' d ' "' 4 " 'Y Q DJ X 1 '7YfE?Y"Y W! .5 V551 'Q' YYY? 'Y' W 'HM dw..-Y . ' Y JFFLW 'L f. . Y Y Y YY Q YY Y .rr .Wil ' M111 YY 2429727 1.-Y-.Q YffYYQ'.gYYYY"YY.YYY... j. I Y ...fi Y ' . ' YY Y wiv .1 , -.Y 1 QY Y, .Y 1 :Y YYY Y uw wal. F411-" Y Y-W" . - ,Y-.3-Y.'fY' 4 YYWYYYYYI YYY, ' IY YY Q2 ., ,- YY Y YY Y ' 1 ii. ' Y . f Y if -Y Y ' J Y Y 1. M Y-Y-Y Y.-,, Y . . Y YY-YY-Y . fFY2?.:eY.Ye., ,,i7fY,Y5,,g. QIEYY , , . Y 'Mi 'fa' 'fi-iw,5,,h.Y!4zYYwYYYiMYfff.m.gY5',"fYY5 Y , Y -fe . . . KJ , wa :wc . Y YY Y . .. Y - -YY Y -1 , 7.4Tqu..-Lf..-fqiffjg-1,r...m.A ,iii .gglxgl HY-fY,.Y.Af-ga, 1. MW New M W Y- , L, -Q Ku'-QI -, 1 .. W M ' Yi: , Y ' Y . 1 YY Y ' ' . . f' YY Y YY .. - , ' 1 Y Y- Y Y YYY,2,, .YY Y Y, V ' Y Y ,Y Y Y ,Y -, , Y, .5 ff, Y, . , Y : .Y'Y'1YL Y,-.qa..f,YY.Y,:.:M,'e.nvtYaY.g.Y.nYJY.aYgf,YY'Y-g.'fzHYm,Y.,:Y' 'i"Y".4YY ,' fMc,,'1z' !'YY-1Y-ff' YWYY Y4,,.-+v'Y,'gY.-YY , 7 aff. Y , . Y v Y , ' , " YY Y 5 Y Y Y' 41 N--- Y Y fYYY Y ,Y.YpY:Y:Y.YY2.Y4.YYaa:1YYY.Yf-Ywfmnr .Y .. WW 'M YY . RH Y :,Y.' YJ K A J ". ,iff 5.7: gfg 4f'Y, " QYin,:.YYYYiYM-5f,'.E'?1fQ:1ygH3??.2YYQ1'5g:1i:TEM?Y7wY4y.YYQYYY5i4rEY+3s.an tak: wa ' , Y- Y' JH' YL..rj' - f '.3,.f' :rf x - ...L -..Yr - .1rN.,Q"1f:YP5I YYYV YM.. ix. Y .Y YY 9 Y . f I-1 Yg, Y-Y YY " Y, . fy.-2 Y 'ljlmg jiY:EzY+fgsu5Y5,sQ1v...1.YYq'Y,TL fl: YfEe'.Y1.gJgwW.1wEYYY'5gjYLh,5.1v,1 M1-' YYY-. YYY f..Y',i" Hifi. "'Y QF' -.YY '7.,YY " ig 'YY Y . ,Y , . ,. Y'.1Y+ffY Y . Y if Y..- .Y 'Y 3 ,. Y. YY Y YY Y Y Y -I f . -. Y . Y .1:f,:-:gg YYY.-Y. .FY :g.,.YYY..1- .ur,1:13.-q.,YY:L L23 Y,QJf.Yz- .x,YYYYwg"nsm.-.fY.f1 A .:YY...g YYjY,Y- 91 lj .' Y1f'..IY.'Y'Yf-.4Y HY 31:14 Y , - ., -- Y Y .. .YY..+..,Yff.,fg.,vaw ,won-., .Y..1.f.fY 'Yf,.Yv7g79'Q5,'lY:'7,l'f-fYfe-.i?Yr1s?gv!A, 71171.14 .YYYY-,...Y Y-.M-.7.4...:s. Ogg.. .JM ,, ga... .. . . Y ' Lfff '1Y:Y',7,2 .Y.1:gY:Yx:zYfYE UFY7?L2i1f?fWf:?s2fr6YsE.. .YW2YY.:YYY" l47:ff7J,'l+Al zvgY ,YY 'L 2. Y' ' 1-iT",T.Y-,-55" . FYY '.Y?YYY'-11.39"YYI.i""if'- o , , , Y, , K. V, I , . A. effect...YmY......,...,,.,,,M4.5lW5r,wjE.,,MQ,,J.g,l VV'-E1 1 'b t Y Y .. YYY.. Y Y Y . . .,Y.'Y YYYYYJY,Y,:YpY21'YGfi::YYfjYG!Y'5wY:Y:.3 Ynj,.jY: 2, K-, Y Y ,Y . . Y .Y .. J, g G11 OH 1 GI' . . h . YY fY 7, .. -A V Ynjq My Y QY Y.-.:Y,f51 'LYQ .Y 1'+Y .,5.1a1lQ::Y?Y5f.fgq:Y.ly A -.. Y , ' ' Y Ve YYYYYQYQ-YY:"'Y"Yfl ' . ...Y Y . ' . " YfYY'YfYf-L'YJY YYJQYY e ' ' MQ-.. .l.1..L.j:.i.Q.d..Yf1Y::+e.. ,Y ' 2.1 J ' Y,,..' ' ' I x T rs ' i I 3 1 Y Y 1 ! 5 5 Y 5 Pla Ifief ,fi J True poise 'in Trinidad Q VR- . .,-Y .fy , A K " Y . , I ' .13 Y. 1 ,NX ' 137. .. L MY -F l.,3.. LL 3 1 . Y .X 1-.j."'Y ' ' 5? 'Lie Y. J' iQY?YY' . ' 'Y 1-,Jn , ,YY . xx T23 rl" Y. in gf. .Y NF' H L Y - Yr--,Y o ' Y -YY X ji?-1 'N .N .. ii? K. Y Y. YY Y. Yzi fm 'Y ,Q . 3 4 E wi' 93 45' Y e Y, iii ..Y. ' Y ' 3 x :fr 1? .' 'RY Y . .MX Sv Yi . A 1' KIA4 ' i ff -.Y P Y 2 . Botanic Gardens tour rl f 1 Y YI .gi I . Y 4 5 E I A, -, E 5 1 5, 5, Mess help, help! Service with a smile Uniform of the day for Pollywogs You rang, Sir ? Pollywo 1 1 11 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 !1 1 I 1 Q 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' SOSSY P011 wo er every V' her 1 1 1 gs ate-r wa 1 1 9 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 , , Pollywog s 11 I' ' 1 1 1 1 ' 1,115,- ' 1 5111 5"Vf1?, y 1 1 1., 1 . 71, ., 1 1 '1 , ' 1 1 1 -1 1- N3 754-11:,1, Q-111 K, 31 H -. .pg -5 1, T ,,11-.,',111-14111-11,111,"'1, Q . I - . ' 5 V "WW . ,HPD-P' '11 11 .i ' , 1 1 TW 1. - - , 1, 1' " ' 1 ' r- 5 1 ' '-11, 1f'f'f1f1111,1,1,. ,1,,, " 1 11 , 1' f111W1'1F1- 11111111111 11.111111 ' 1 , -1 .1,1-1112421-T'-'g'::1v.f1:L'-'-1- hw11:v.,1 ' 11.111f1'1..' " 1 - ,1 11.1 5 Lf .,,.1.11,1.1.1,:1' ,. 1, 11 11-11111111111-. .1 1. 1.1.1-1111111111111 1 ,.f'. 1 1 W 1 1 1 1 .1 1w1111.f.1'f1.f,.1.11 1111111-1f1'11"-f'w'f ' ' f' , 1-11.-1, 55,1111 -f' '1,,1:1f11u11'11,f1 'm1p111:fW11-51-5111111111111-117,11'1f1"-m1!11MWW15.,'f f 1 1 1 1 f f 'Aly 1 ' 1- 41: 1 1' n -' fl 11,1-1"111111111111H-!W11'!m111111,71'111 'Q-11111111111':'v'1Wv11'fw-1 1 1 , , H 1 I -' -' 1 1 I 1 ' -' 1'nw2' f13,,1.1111111J'1H'1111a115 Q' 111112111'-1q11"11111111f11'fc' 1 1 ' 1 1 :uw u . 1 .sf .1 11111 A 1f"'1i'f1i1.a, 1' Fa".,.1'f"1w"11:1- K I 1 1'f 1' .,v'!'-'fri 11 J 1 'gi f'i11g:', 1, p 1 1 ,, ,, X , MTM, I ' 1 13.111,-1 , 1f'1 1115021 pf-12:1 3, Q14 O 1 ' Q1 . -z,gzu.W.iJ'E1'1'4 2z,1'lWJ1'f'11'1. 11. ' 1 ' 1 .J W1-,1,w 159'-11111 11,1 1-1 2,1-111I'1zim111' K 1 Vai- , 5 L ,1 ,,1 1 ,,.!- . Vs 4 1 1 ' 1 r to . 1 ' 1 condl 1on1ng 11 A 1 11 111 1 11 1 1 1 'L S 1 .f , 1 A 1511 1 H Pray th 1 at agai Real coo 1 11 11 1 1 1 1 1 11 1 1 . 1 1 1 l I I 1 1 . 1 1 i Y I 1 ' , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,ll - ,11 111 1 111 E2 Si 1. WARNING TO ALL LOWLY POLLYWOGS. It is rumored that some undisciplined, insubordinate, in- significant SEA DUTY DODGERS, do plan devious methods to pass through the Royal Realm of Nep- tunus Rex without formal initiation. Warning: The Lord High Justice is aware of the situation and has the situation well in control through the Lord High Sheriff. Several Pollywogs have made the sad mis- take of being already "summoned before the Lord High J usticef' However, let it be taken into account that' true and noble Shellbacks do not make idle and vain reports. In keeping with the code of justice of our Raging Realm, each Pollywog shall have the right to enter a plea of defense against the charges made against him. Aye, the Royal Court also has a member called the Public Defender But the Public Looking for Davey Jones Defender freely admits he has not defended a lowly Pollywog since World War II and countenances no pleasure in the task anyway and considers the assignment distasteful Fire Watch Ahoy the re ! A communlque has been recelved from Davy Jones Emlssary and Royal Herald of h1s MaJesty Neptunus Rex Exalted Ruler of the Ragmg Mam Kmg of all creatures 1n and upon the seven seas and Au0'ust Judge of all men Who go to sea 1n shlps Davy Jones says Hls Majesty sends 0'169JE11'1gS and has com m1ss1oned h1m to announce that lt Wlll be h1s pleasure to v1s1t the Good sh1p TICON DEROGA on or about 26 Apr1l 1957 and to hold here h1s Royal Court HOWEVER Neptunus Rex expresses h1s so1roW that many scurvy landlubbers are aboard but promlses to make them loyal subjects that day Accordlngly the Royal DeV1l Member of the Royal Court W1ll 1nstruct h1s Asslst ant Torturers to accompany hlm The elite me C1OeSH't kngw its but a We paid homage to Sh0ck is in sto re for him King Rex and his Queen HOPCII wide Son' ' ' H Lt. Evans seems to have troubles . . . The extreme cases got the stocks! Ofi with his head y ' Home wasn't like this N0 hands or Ahead 4 MNKAA N ow - Now, this won't hurt And this hair cut is free MXH marks the Spot I SecNav guest observes what he went through . Neptune There are al Hi hness' Kmg Wa ther W how to His Royal g Q , L 1 1 I I Y 4 I 3 . I i I I I r ' rms" ' Doctor Gafg-le a Y 5 x 1? :s Q n .1 .1 r Q 11 'z E as 1 Why. t our Service 11 1: 0 try the tunnel of love? You're gqilty as charged. . . One shock on the way This opollywog thought it was a track meet K 11 if 35 Natural blond hair too! Who wants to cross the Equator anyway l The we P o11yW0 S Wag st in Stocks U1 , Q, ,e mg, ,f2m,f,. ,, Q, ...Z-.M .N ., , ff- ,,. , .- . ., , M - I l ,f,mW,W5g51,.,J,.., QW- QW . f M .. .7 f ,, ,, ,, mm T f'5I5'fWE"":' vm '-H A y "m :aWf, EZM fda1n ' . 15w1w-W. 'H WWE M WM. wi- ,L ,'1g1:.:'L:p JWWy,,1-7:-.Liwiggwwzvfwf'f4MWm!'y-wwfvwww, 1: af N- ' wi-051 4' 13,.,np.,,-W,f1,Wwmwhqfmwwf, 1 ..f,1 .cfQp,,a'f', -,f JM. J, fn, 4,14 nkflrlv . .14 , , ,,,- V, M. Mn, :gy:v1w:w'b".,w, ff... ...wifi-4245: :uu..,gm,,,. Q... f.. . --onf'1ffw-,vwlfhwi 'I' iw - I -.-wifff Mm, .:1,.,www,ww.vMuy'wf.'Jh V .ae 'f'l"f'.,wI,.wvff-454.-:Q w p. .. f f4-ofN.'1ffv 'f - 4' ',l::wWL qU'1.1',"n:'ff, 1, f 1.7 -1 ,.-wkn-' if-'Q-fk. WZf!11J'fgf,.,. ff M " -"fb-,.msnfm,. WM V cg 27 ,4 ff-3M!fl'zw,f-2 ,V f -- .' V" " 1 My ,. il' -f-'f a-:WW551 --I.: " ,gy in C, f.f -M A f - f'?'I14,,jV5! - . ' . .. Mw9WLgJfEjfPQ:!f'f.-:CV ,ww Q'-I VfmW:f'vWi1ZUw: M ' -f 'Z 12431 . X- ,Q f f W -- . .N ,. f l Li. ' 4 ""'M ' Ni. - 1 ,,, , ,,,1, -'ny --ww 5. ' M4 ,f 1.4 , ' ' ' 7, " 'J'-Im, i1'f,7.,w,, .,,,:'g. we. My V' an 1, W, ,p m flfgffg, 1 . ,yy V I 'wggf ,,fL-Am: . , ,Uv - .1 -V+. V -. fww -. uf - H-h m"01u.wfv .V -n- I H '- 1, "..:,ff,w r9, A77Q7hZfk.mgg -wf5LLfuT4,:.W:W5.5,,4f,,.+navMlW m fvfv?-.'lf0+W1: 'W-- u ww-," -,'!4 A - . '- ' ' 'M-." ff .. .-'1.ff:'k-,3. " .v"xpw+.',n,: ff- ,'f"'ff'-"fv.W' '-f '?'4W w lf, ' ' ' , X 5. ,W f. MU 76 .f f . .......,w -,. , . .. - W- ,,,,-'Mr ,MZ ' nf 4".-'fm'10-.MW-.'f'yv .m,Wffw.,w-f5'2'-" f 'ef . '? .fv ,f, wb. I W 4 55,4 f .mf f, ' 0 M' " A.- dsfgdg, A W :Q ,-'gf' , ,g5,,,:' u " , ., qw " ' V L v,--, we..-W. 1, ,kg v , lj 'W -' I ' ' 'W W " 'I M y .W ., .V " WW'E4'W ' 5 Jia? Z' fm -. . .. ,. 'Wm ,,, -9,.,.-,J,, w,f .-mv. - MMG .- 4 wg M .1g,, ,L 4, -1 '7577"'5,wj4WW - +fd"'1wffv WX, " ,N - J 7 f f1:I22'f1. " +3f"I M W " f'- WffWfW,f 4 . ii, A I MZ f fv4L,45 ,rw 1:a+.vs - . ' mikey ' J F' r- ',f1 :,y, W -. L 'V 4' ' V447 , 5, :rg 1'f'!zi" wa ' M ww.-mf'-W-2, N f W --Ili Jw -L -iw-rw ' 4- f J W' ,. .1 1 5 1 i1 wv. m4w , 1 + :Agn '1l.yQ2f',Qi"f1," 5 .1 , f EW . . mga! . ef-w ' , . f 41 fe' . M :Q .57 ' W 7' 1 ' q L f,...,,,f. .QMZfwwyfWJ.-fafy-,wglfifgwljvu .wwWW,W4W,eZ7,g1' , .f.,1WI LN- .- .g. U vglgpw -I 1, . - . My l I WV, f MUQI, ,,' Nl'-Iz,lf.w.,m1v -4, LM' 'I 7 1 I I -f f ' '- -fn W .,Z.,W, lmiWi77,.,, -mf-'Hg"'w'wwn4H,wwfmwn '- wb l. r wg, ' 4 f. W rf' 'VW MMM 4 ' . L.. ..... ' Upsy-Daisy .fi .. X157 W5 fwmw .1 ff 'fllyl 1 Qi, I 0,17 . ..,, . . f' . .V 474 W, ' ' W W , f , , 1 . ev 5 1:45 5 ' w QE pw ,J P, 1 h .',Tf.'J,"'.,., 51 w .L , v 5 5, cw.. f'w.,.fwwu,L .nf lv wwf? v,-W wfM.u1. fx 16.1-5. -vw I-'ggi' 1 mr my ,La W4 ,:.w'm 7'v-.eww if Q : 'i14famL:.'vm.n.mizWr1.lw..GL " Next T lr V ,gf f,fm'Hl?wwm- 1 M-5l,x7.v.'.L,Mfwa5..r-Jw 1 1 71 K, F, ,,11 , 5 V111 1f.1n'11,,1' me i111,f'111-1,1-W111,, , 1..J.,.,m4.11,- A,.f 1,334 J wif W3 1 111111 1 1!11 , W ,, .111-1111111 f f':111115,JisW1M1w 1111 .- 115MMML411,f1,L,nnmn1L511-17114.1112. f11,.,111J1.::"'f 1271111111111171ff-111.1111 0 1 .:I,W1,.-11 .,,,, ,,1,1 . , ,. , 21119121--11.11111-1 1 m Q 31 1 -. -11 1 1 '1 f 1 11 1 1 1 1 1 1 131 . 11 41 11 1 11 W 1. 111 Vi? ,1. 111 ,, 1111 11! - 1 117 1! pi wi I3 H5 1511 115 1 1 E 1 11 Y ff, 3 1 1 2 1 E. G i . HQ 1. 11 Even Sant1ag0 i drinks Canada DTY t Steak time in Santiago restaurant s Valparaisospecial with Dean Sz Jerry - F i Ti Valparaiso journalists ' , - .wi 1 5 At ease , men' . 5 1 I 1 1 fx .yo Oxen , ? Wow! Look at that! You like, Joe? f A stop at St. Mary's Church J In QS 'lin ai H Governor of Chili and Capt. W. A. Stuart, USN Commanding Officer of the Ti Commander in Chief, Squadrons Afloat, Admiral Currato, arrives on board Admiral Currato inspects Big "T" Marines Admiral Excupato, Commander in Chief lst Naval Zone, arrives on board 4.4 H EZ Z. 34 Q i L L I any " H1115 1, Sure looks refres i Shoe Shine? Inmemory of a former president Gone with the wind 8 l I an ' 5 I l A touch of friendship b Home sweet home Paper, Joe? In honor of the French , , , ""' .,,.: , .Hg ,,,. . , , I A 'WV Q V WWW e- mt bad it used to be M History of ole Panama CRS Now Olilen XO Waiting f0I' the Robert E- L93 Saving precious time and money Thrill of a lifetime Remains of yesteryear Reviewing the Panama Canal loeks Doesn't look like a mule to me Itvs 3 ' 0 itss 9, plane nee filling locks Three of these, four of those A word Wlth the Navlgator i num 5 5 I L Q I lug SAN FRANCISC L iv E f ,. f I I 1 I i W High over the city San Francisco silhouette On watch You name it This is the city Sailors Sz Celebrity : San Francisco Shipmates Steady as she gees The old and the new ff-r ' swwqfw M v 2. 4 off f Ho OP Safe ! SCORE BOARD TI - 395 USS EVERGLADES - 38 TI - 633 USS AMPHION - 35 TI - 59' USS ORION - 32 7 TI - 51g USS' NEWPORT NEWS - 35 TI - 445 USS WISCONSIN + 41 TI - 52g USS NEW JERSEY - 47 TI - 653 USS NORTHAMPTON - 29 TI - 555 USS AMPHION - 34 TI - 463 USS EVERGLADES - 36 TI - 53g USS IOWA - 49 TI - 463 USS VALLEY FORGE - 40 TI - 45g USS ORION - 23 I TI - 455 A USS CANBERRA - 39 TI - 57g USS TACONIC - 33 TI - 695 USS SIERRA - 34 TI - 553 USS TIDEWATER -- 33 DES MOINES - 495 TI - 48 C OMAIRLANT -TOURNEY TI - 72 VW-13 - 70 TI - 75 I VR-31 - 62 RANDOLPH - 73 TI - 67 TI - 77 VW-13 - 76 RANDOLPH - 82 TI - 63 Champion - Randolph Runnerup -A Tiqonderoga FORCES AFLOAT TOURNAMENT TI - 64 WREN - 38 NOSHA - 54 TI - 50 BEALE - 68 TjI -- 64 Donlt forget the ball OKQ Where's the ball .M ,V 1, I E . 'LT 1 if ji mr 'ti is ,g I QQ' UE' .ll , ! sg l 4+ If 1 , -... 5 . ' 1ff,:f-:uf jmfsg-,,l W--H. E. 4 15 Z W fQ"' 4' - "x4f.m..W QW !' WW' W W W PW WW, WW ,W W P W 1:1 W Z K V V W 2 I ff, ' , W 1 W W ' AL. 'WC '1 ! f W H, W ' " V W ' ,H ,g W, Wu Q1 P W ' 'uf W W 1 WW W ' ' "DW '- W W ' f h f r , N I ,-' fm., W .WQJW I I W ,N W1 W, V, A W .W .,, ff'W fi fly, W.,-X A W 1 "QW m.f,W W W W, W W W WWW W- W' WW LQW-WWW 'W .y-+i,' 1 H H, WW, U' in FEL 'f W W. , 5 '1 ,. ' N Yf WW, L mb ' 'WW W , ,Wig V! W, W, H W MW. Wy , . mww 4 'W W W -. . W ,L Y, W, WW' W - M - W '. vii' ,Eg fW. ' H W, W ', 2 Wf-WW. . ,W 5 , W X 'W ,EQ ' . X I 'W W ,,,, 1' N M, ,W in W W 'XS r- f LLL W' x ., , W g, W -f W X.-, W, ,WN A -ff' W I ff' A I W, WWW W- ww 'W f f W' , W A ' S 51 Y 1 , ' W W . . -S. Www fW"""' ' RW YW' W' W V ...- ,,,-.Wg , W , , . W V W.--W - A , W W - W H:,Wwv+ X , , W W W .. 1' 4 ' "' ,W 1, ' W ' 2 ' " V, W- , ' .- f ' WW' ' ' I ,. it , W, W .W ffif W, 1 - 'f 7' L' J WWW" ' Wr1"X"" N ' W WW, 3, f ' N , W if .Wy jj, FW- ' JW 7 -fu ,, f .. , W ,W .Wi - - NV ' ,AWOL 'WW ' W v . J WW7' WK- . x f W WWW I' W .4 Q ' W W ,' 2 W W 15W '72W" "7 ' W -YL! WJ' ..W X ' 7 21' WW." ', - W ,W has W ' 5 51 ' ' W, 5 - N X W lm W, 'S W W my 'W W W W, , fu ff ' g 3 WWW , W W ,,, ,, Z., . , E. Wf' 'L WWWWWW J ' W' ,ws ,gg . 'W . J, VW' 11 W, , , W 'f'f7,'f fffff-11r:rz1 W. WW W ,,W,WWW -W,.ni' ,W ,Wm W, , 4- T , ',.,,,,, ', ' Y Y' W "Lf -Hi? '59 "'n'?'Wf5c H- 7, "1 w 'i f J, 'WW. "W -W W:,W"W!-W' WWWW' , :WW WW,,'fQf1 -5,31 L.5,5WyW, 'fWfgW-,yr 'W , - W WWW, 1' , ,,, .41 W Wy-MW W , , , -' ,Wg ,,-wg-vw azzgq' W 'Wi-W, ,aw ny,,fW'L.uW' W W , W , ' Www '1v.fW,u' L'gW.7zn .ga W1 ,, g',W:M y1WW,5,,-'WWW' 1 ,W . W , , .. .,, . W W W' U, 'UW'W7,."iE59W iif- fx' ' W WWW'wfm1fW ' 1'W'f"JWff "JW 5523 jfizf M-I H I WW 'w TI, , W 'W-2WWWT"2',WW:i5" W f W, " ' WW W' if -ri ' W, . " fi 1, au, -W w- , 4 ' .W - NW, W W , . W 'igj QQ - ' fi-'WWW W ., 'WW,,7'?' f'3?."3,-Wffwfff-WJWWWQWTJLZ'WRUfi -:'flWf,f ZVt'?- W' 'Tl . ff fd, -' 'V . 'Q ' ,W f- ',,W-- ,, W QLVWW 5 "Wi, "P""1W-W7'WW'ff?'Wf-1?-fxf-+4 J' 'Ly ails- W,"W,lL', 'qi J Ml TPHSH2 3 W k QL W ' ' ' ' ' W W. , WW W W WW:,.f4 ' W 'wff'wWW" W 'Www '- W 'W ' WWW J "WWW WW W W W W WW . rv: "1 'wwf-w .W 4 W N. ,W.JWW,p:W,WoW.1W:.:s.Mar -,fx :zu WWWLW W. WWW, ,z. M, ,W ,, . ,,,,W W ,W :WWW -W wr ,, -W WW W . W' "W ., '. ' ' ' ' W W W .1.....N.......,...x..WzM-..4xQ,A.,u.,L,,..kgg-4, 'WWW' gg WWAWWAW My ,M WW Wu K, WW LM W WI. 'W " A W7 I .. WW W ' ' ' 1 V, " W W ll-. W W, V ' ..-lg" ' 4 W W W A , , W 5' W 1 ' , ,W ,,.. W , x1 W - W 4 :W 1 W , W W 3 ww' - W 35,,7.W.,., WWW "W1",k M , 'WWW' , .I , I' ' 'Dpi' WW , L, 1-Q 2 , 1 If W W W , if-W, W ' " r U . W .. W- W Wm-1 c HV, WWWW,WW4jW,,,xW,,-WW,'W . - , X W- -, W. 4 -. WW 'WW 'W' WW ' ' WZYWWWVWW , -. W , W 1 WWQ -W W W A 4 ' W 1 1 ,fgvWl'Q,fWW,W-,WW QWf3,Q,'W 7 ' 1 ,w,7WW,f ' 1 W MW.: W W W CWW W ' W WJ' F L 1 w W , I I W , W W M. W 1 W ,, W J 31 1. 4 ,: ' f. , N W 5 , ,I W H W W1 WM" , WW 'WH' -W' 1'1" " W W W .---. W r 1 Q - V ,f WW' 'v N Vw f0LQf3 W, f 2 1 W ' ' 1 X, W. W W , y W :I v ' W W WW 1 W W ' fl , . 1 W W W , W W W W W W W W , W W W W W V i W UW W W W W W BasebaH ballet 'T . x..A,W.M ..i1k......., 1.......,A -1,....W,-.. Whoosh Meet the Champ Crusing bruisers 6 i L.: ll 1 i I f ' , 'S 11 J, il 5 2 Take that! Love tap What' cha so happy about 10 gallons of gas, please Easy living The cars get a ride too Time out to relaxl Waiting for taps Clean - fresh laundry I N I . I , 9 4 1 I e I r E I Precision, boy The pause that refreshes r I v A 3 I s 5. Q I ? . 5. J. ,. Q . . .5 2 5 S 1 5 Q: 51 i J 1 A I 3, . .e... Navy shoe expert - 1 - - U A1n t mlsbehavmg 5 Painting- 09.11 be flllfl HDOWH no 1 elevator-H 1 w 1 I 2 uns N. 4 mramnwffrwnqsf DIVISI WMNW Q " ' W , 215111 ,""' f ff:-. mv' f v ,, .5 Persommelmen on duty ,,,,,, ff, ., ,, 1,,, w, , ,,f CTFGW ' S library , , 3, 5 if 12 xg, '1.- Qi, ' 'pl 'ggi' N' " w iq 41. L , , -Y' fm 4 f f 'K wirjxf-ffNy-w--fx-ff-Y-TN -+5-2---X - 4- - 45-N - .- ,. QNX? Aw 21, gf QMQJXY 1 - , 5 2. ' " ..-.. 1 1 7 ' ' ' , ,NMA-1-95' iwifhl' 1 "f991'1' ' 3 F " - gy---'fi X-,fx-Q fr", 'W Q.-...-A--W-"F . 2 1 1. ' Nf A+ A N ' T .,j 5 if ' ' Y A N ', ' A A - 4 r ' A 1 ' i -L . 1571, P1111 , . ? A 11-.1 A 7 ' f , 1 A . L' 5 -gn jx . 5 7, V 3 . J- 1 f . --A' w' ,f 5 . ,Lv Eff Q . ,. , gr, f, X .5531 A liiisif ' iii 9 X NU --, ff .if ' N fy A ' '- 4 ' ' f, .f ,. - - , f,f2d4e'2ea-ixliulAlfa. - V ' ' Q ' xi , X . L. A ,QM-,. w-A-Pg,.vi1i:bM-.Q,.-,..-,. - - f ,fy r,- - 5 'giil i-"':f3Ll-. 23 fel? f"" TM- 5 5 .xx N' ,,',jf x . . 5 NS -, l-..g.x- : 5- 1 q 'f -:Qi-, L, f'1:.wQ 4.5,m:gw31ff' L- - 4 - - w - ,iw .- 'ff ' 1 , ' 45,1-1: +351wfgegiylzwisfrgf13:, '- Nw- K' 413 ' Q 1.1 2 . '- 11-fggiy 245 ui fE.:HQf.f Ea.. ,M 'H Xgwfx N 4 .A Y ' iwi.3L.L't-. 4 Wi, -'f wzl-mvEiE4:iiA1?q.'-fl 1 . 1 ' N- f A A - A: WT.-V. 1 ''f-glrm'-fff:fis,f.f. i i . .Lf uf l . , 1' -2 L . E 452 fy, 5'-ima. giigrswglfgxfgfg 's . .L 3-, gg,-:, . ,Aw I , Q , eff f . . . .WS .f fifi,-gf I ,ff szkfefii Q- ., e " 'B' ,, A S :X ' F 1 ' fb? F 'fl i . . iii:-1' Af? 12-1 'X ' " 4 , 4 if 1' 91:1 12" T 1755 5' ' 'q,','f 2 Q X-N. f xx . 1- F2122 'fri' i "xxx i - . A . '-Qin? n , , MM, EEN' " ' Ei' L. , f ' Q- 11' ,QHPLGE 'ECZQ3'-7f'5ff75?'fr iii! flifff J-" F , Lfwf' ' EEE-A 'JRE-,, 1' , 'X X fx ,-Fiskefilm.:-,1Qiwa2-5+,f-vI a1:gFfaq:nL:1 . . - fn ' - A - w v , J hails -fl .. 4"--' ,X f-C , .. f ,ef , " X: ' 'A f Q JV' ' 'ilfffil-921-1'1f1"-L fififf-f -ii .1 U r' f V fi ,fx fl sf ii fl' 1' ' ' 5155?-1.s1,Qfff.'A E ' AL' N 1: ' A I 1 . ff" ' ,,.,, iq., ,... ,gig-, , . ..4..,., Q., M ,,.. A X QNX. 4 LAN . . . A . 1 , . . . . , k ' Q' .f, . " "ii "'?1sg.f if XNSL Q 'A f A M ,J-H g51 i39"12.f5If9l5 ' 1, . ,qu E51 v-.-, ' -E 57 1j.,.'v5 Ti Qfifi 5'-3 J - - -1. jr J ,,, ., N, A 1 T -' 7' 4 's f?f?Tif 4 JK .4-f.G2"F L I-.iw A , sw: ,-. wx..- Rf. www. N- A 1. A f. ,,-,,...,,,,:. .,..N.Xf., f. , 1 3 - A QQN Q- , .N A saga 1, 1w,.?s,5-s'b?:?ff.Gf T535 1 14-ffrp f P ASSE ' ,. ., 2 ff' aff-N -Na+ ,-gg. 1 I I. - I N , X, . N4 bxA,,T,, RE -1,1 35.3 5. 5 A 1-Ns,51. - Aw " 2 33: A -X ,fx 5- x f , ,A F Q A Ni 'K 1 . TR? M' rl 4' QNX 1 A . , ,. . XS, I -15. M x .N LE -H ,N 3 :ia ' In Ns we asffwme Q isa-Ffa: .. 4':fMf?ff f H,-ff fb fl 1 mf Af Q11-fL1Q"w ?.,-1, -fwffs, Lzffqku-,F ,, X: -A X f .4 A .A A AA . - , f ,. ,, f- . 1. i 11. EQQX N. ,511 255,25-iss? :Q HT sig 4 112. 'E A . .,f A ,- 1 A 'Ib , H. AAA A A ,Q ' 1. ms.-wf1w111ia , sesisfssfpfas A ,mf 5 i. . Q. A , . ' E. It . . . , . . . . X 1 - A fp H 4 xkwwgixg . . - .. ., ...Q f " was 21 sh-ggi. i A- 5 -w in gif 5 5 wg, ,..,tw.,,, X, :Q A . AA 1 ,wlffxgi .41fs,-Qui.-,.'b ' -: ,EE if ff ., 1 1, ' 4' 'IJ A if 4- - 5 9 ' 'iffi-wwf f-iwluf QQ N ' 1 433.-fg ' A ,qw FS HSE: x 945,52 jf 1 15 , , LT. if 5 . :FQ-,Q , A . I'i',l'1l-1'i'f'., '. I ' A . 1fi5E:.g-- 'iixif' - 5 , A E? 5 f fl- n" 'EQ '1f'M+'fX" ' If AA A V 4 Q 1 N, , . ' A ,, .1 1-.T NL N 's..,.g....--. i A if sf- ....-f . fqrg z '. -- N - K L. ,x N. , QW., 4 1' 7. 4 -' ff "'--Mi 14:4 - A A ,Q ,Jffrrf-3-.9-1 1,. A 2 A , , A, AA Q ffl A ,025 tihgagw J. -X A L' fi' 'T - 'M fi' ffff' ,1 fw iff: '17, Q, ff- 'ff 'f' ' . .1 v, fr i- ff If faSs4'PEi452LiG"f SN? " Ez" J N9 'SF Q NX gf A ,iff Iizlwi'-11f,, .ijjii '7,, "4 " fg., iff , '- , " ' . 512 .5 fum-Tixff: .- :?lf:fg'Q E 1' A X " ffliff' .ff-fm 4.3: 'G . Q-fff"lf"-if' 'f.fi, .. . .. . , .. f, , , .. A fx . -E f P - Aff -1 V , AAAA h -' A :L f ----A N , -if -T 5 , 3 21 .5 ' I .f' in .'.:-N-ff-S-5.'iTi F254 " Hi A AA ' 1: " KMA? u 'I-'4' ' , if ,Q vrmexg' , f i -'MTQJ ,:- 'T ' .."L1'L 'V 57' l-fi-if 'J if if .i 5.11 ' Yi. M - ., A t' if 3432. 5:fwxf55fl'b"5p li?-225 -if W7 imp-1. '.. ' Ar I f A f Q35 1 'W W A A ,z:,.::Qw3 -W ' ,Q . Q-1 f-gf. H 'N Q, hw 1 ,, M fw ' w ' ', H' Q "f H ,,.4.yv ff. :2?""'wc'L1"7w,':'Fz"f4 W1-fa., ' .4 ' A , ' V , 'N 'Wit gimp Jzzrgw' A 5- Qt' ,-:fnfif ' A f Q f W v '1,w5H7,5w w51f'M 1 1- 'ifmwfaffmvyffi ' 1 , . '..' , 'f',f1,,.f.gea:, , f ,, . -ff . 1, ww , wg, 21 ', """0' A -H w,,1p:f7E1'-7,44-, 2':- g,hg.,,:gmw+,A,mng,, . V- f -1' gf.f.f..g,.x,,-r y , , .fffi-f--,V 1G,..w.+fef .iq ,,,, A., ,. , 4. A, '- Y -'SLM :H 'Zn ' " ' N' ' 1, W '-g.nf2'y'P'f-+:4.1:w.: ' 4-ww,.gL4,15 .3-C'r,-av: 'fffmwil-fw-fig,-',-4,'tyfvf ,' "in :1,,f,, L, V. A M 1 ,. wffrffhwf,,ewf.wv4' lm! ., ' 'ff 1 ' A ,,, , . . H ' , 'f ' ' ' W 5 lf- , '-, f f- wg Q-1, V -MJ.: ,713 . zltpnyg, may W, 'm5:, - .3 Pffk 5: W - 0 ' f W f- ,L f ,. ' . "s'f'7' --Jw ' im,W,.:,,f,',,1.-7' "'714u.14,W'cmL'H,' 4' ,y, ,ff 1.'1'!'Sgffff',, K. Q., up ,4-, fr, ,, , ff, uf, ,f,m,w,,, 'W Igwff ,, I , ty .5 .5 -. f ' ' ...W l'lw'f,,,wi 'WMMI frfw-WW 'J x 0, I 544 2, . . . ff ' 'Aw sw. 1, ,W , 41 w 1+ M ff , f Q H , ' " 7 WT! I ' J Q2 5 Mg, ' if f ' 7311. Uffifilfil '05, , K :WM ' vwnw' F, , . ff, ff -51 fy H: Gm ,K W- ,M4,',fW gg QW: , L V-W --Q' ' 'J ," W ku W Q ' - 4--Qs: W " 95 'L 'I 4. .naw A f, ,,' ...fb ,mp ' ., 1' ,,-J 1 gf. 2 if L .z, , , WIN ,h. ,ia :.v',3U,,H,W,,w, MN NWWWTI 9,4 gl w,,H...,,. K ff "-NN1. , ' 1 V W 'fi' ':, ,ffm ',"4fLWMX ff'2f,'Zf,Wfij,W .fwP1?'WFn,f wrrwfm 7 fi-Nr h V - Q f. Ii? A -44, , -4,4 ,.,,f,-' vwfffwfwe-'01'f 1,f,5-Www, W-" ,-fw vywvy' - Wy, UZ ' L 1 A f ! J - vw' " C'W,.w1fW,,' 57 1'-,ww-:',,,':4 V Www:'fwzw,'7HZw- ,-,:,,w,wwf ,' . f .1 ' -- Y : .:g,, -my . ,,, gg, g, . W f' w ,H 4f,."a',,f',' 'f Wwfqe 'ff ,. , . -vfwflf W , ',- Q . u . , .J wffwf',, ,, "fw,, Iv m ',-,ibffliwzk ., K I..-xi fy U, .I H, .f ,Rr My .W,,,, , .WWf,,,1 ,N 5... 5"-5 h,f uf- ff- 1 Wfilf' MWF wZ5wf'- ju " '93?J54gv:-" , , H 4- . Lv' ' fn, Q1 w M-fy ith?" 1 Q L ' ,J +,2 Li 0,1 ,F ' f V if ' , ' ,ggi 1 A W . fwzf., , M ' 97 au U' J V, 4 W ' W 1 ' 5' Qfgd ' . r. ff XX ff. ff ' .,.a.,L'-0. .- ,sr W N .J , ' . fy 1 . gk , pm, f ,WF V, K f ,, 1. ff .L :QQ ,pg - ,V K.,-, W ,,. 0.1 4 ,, ,,, , ,. wg, -yi 'fi , , . Q. -if Qf .. hw Wgwr 'QW :,,VWw , -,Q V .44 ., 'W' W.. 'W-W' WM , K JL-, ,w, ar ' ' "J W L - ' 14' X 1.4, . 7'?',w1'x fr: gf-.-g I ,, . ' . ff Jw' , H fi. H7 1 Lx.-: ,:. , fyf.','f,47,, ,-. Q-12 fl."-'v','.E',Jv'L WY, -'1' . f ,1: , , wg na ,f asf W-f uv, mv 1Wsw1Qm,QT3t+i2 fm Ljggaf ww f gge my 'f 'Q LLN- 5' ' Q, " 'fu 19,-9 , U' 5 "'bl1,"'74f , - T' A' 'S uf- ,- -N JWW ,, 24 frm!! .J - ' 11. f .-4,41 gm. ,,iQ,g'f4,Q:4QwW,r:44Q? ' A, -1- , .4 ' ,v ' ' ,K . " - f M 5-fig.,-:gg-Lf, ,E EJFZJ Tffizfl .' vlmfiil. il-1 . y 1 , ,, My ,. Wu 1591. :ILL-j1'3i'5gQx5L7i 9 Q., , .:. ,. ..,f' f, ,pai F71 'Yi' 152 ,- , - 'T' , Q " 53? ' "SI, M,f,..f,...,,i1f1+: ..,Xff..Q-4:-4 ,-71, , - -, .,, N ,Lf -, ngqfwff JJ-gf,my..f,f,y.,,'W14fmf 1,,w,,,,,,, wffw, .,y',4.,.,,, Hf, ,, - A. 4,15 mgxl, , - -- f 11 -f ,L ag, flppp- ,,w. JW-'?pm.,W.pM-,:.i-Whwm M,,fmw,fW ,Why 4,,,MQ,6,Mr7clfQ,5,47-J-,, ,, , , ,.,.:ff6,g,y',',yj, H , 1- ,, ,, ,.wp,?w,,:,:., 5-1, .1yGfg.1a',.g.x4y,ig Qf , 'fa- . H 'MMMQ-mwwmuiffll z fimaw fviw' W .,w710f4a'iY W w w M mf? ' f if 5112 34, ., ,3 - .M . N ., . .,. ., ,. Ji. ,Lf M, ,, ,v 45, fc , . M, .,,f.,mjMg, Wlgm ug, fy w. ,.,zP lW, l,gWWWLimw L? M l gv i , Q M .: ...J w IF f 1 f ' -ina .f :- '51 LLL, . ,,1. 1! . . . f' . HM ' ' u Luuu ww -M" Sea lawyers "Neat tie, son" Re n the ! From thiS Press ID card please Admin office Hobby shop hobby Next, . Checking records Q J..,:n....x A 4.4. .i 1 'Q 1. OA DIVISICN -1 Q tiQ?f' Q M vf'Nfx V XmgQf i 4 1 1 i i 1 Y l Z i 5 ti mf, , J W 4,wvw,,,,. -f I Drawmg a weather chart - Tune in - same time, same station . ttfQ9QWQ qjfffff 0 - ft' Www ' witty A 5. , ,1 -'- K jg ,-I U -, QM 1 rf "' .. . .1 Plottmg Wlnd V61OC1fy 'iw 'H W f, V 3 V ,f M Q f 1 , f 5? 1 2 , ' :fill 541 J-P' , , F' V V1 f. ,. Vi ff S-.Iwi , 1 Lg, .-AJ we 'qfqq' , f'f,j,1 w ' I-I?f'5f"G V MMA, f 6136 1,157 "1 ,E 4 M ,'77n' an R42 my , 1.17 Ju Wg. 11962 f., gm PM i rw 5 1-Fw' 2 rl Q Tif. , lu 44711 Around the world in 80 days 1 w 4 A 1 1 Good files for quick reference Weyandt phi mn.. A 1' .f ,., J W N i N 1 ,fmxsq V -f 1 "Qi: Ea-'F 1 A Qi :Q ' QW? J Mika? I 2 ' 2 V ,gxfav-1 ' -:ASQ-52 1 g ii 11,5 , A . I 1 1, -u I K ,HV g 3 -if 'Y , ' 4. ,X g -vw ' , x :Y - 'e 3. N TTI - A-KRQA 313 ,I 1? K W. m ' 11952, "MJ uf 4 . ' WW. Mk ,-,wav-. '. Wm f. ' ,. My W-0 - ,dw 'V .. uf- - Y u 'Mrk' an ' s. , -f'.,.+"'r 5 .0 A m .wa ,W 3 .A M W 'ZA wr' .F Z . I .,.-H" 'Maw , In I W. 25 , ' Q Z. "j41. W, . W' ' Hag. MPWF . -' . ,I , A H, ' N' I ,, 'L 'fav . A v 16" ' .Tf - 42 AMI - 1 4 11, ' 1 gk ' gi, 7 ff 1 ' A K , if , . A 'K 47 ' !. - '.f"z',' ,. . "Ai 'J' E 'i -ZF ,Liv Z 4. a sv H' , 'M . in ww , , . . My I , M - , ' uf' I . "'n. ., .,,. ,xr ff? bt' ' ,f 'U ' ' ,uw f """"' ' ,mb ui.-A 'Awww f"'f""' W -W.. Pm-' .mn , WM 'WM uwl E 1 1 Q-- me M an , , my -Pauli' 4 Status board CIC teamwork Coffee ' Break E? . ,. i. -5 W 1 1 A 7 1 f 1 4 1 4 W1 w A ! . s I is I 1 N 5, Ei i E 31 2 L2 E, if if 'L I+' 214 !, Nl, Wi ll tl I i V. 31 il 3 1 E i l I r 1 4 H I V L , 'I In ,, fx' N J 5 A ' N w w w 4 p I fx We '11 sou nd mail call in five minutes Here's one for Joe I know I have 5 letter here! Selldi Hg i pf 3' W4 U ge I 2 sa 2 l ii 1 i E, 5 EV 1 1 I ,I K 4 "Hey, fellas I'Ve got a whale. " X I 2 1 V L 3:1 in Routing messages sf I .1 fsafxiz. -.s: Q- my e--- esw e A - Q --Q I A 1,,,L ,LiQ1-i ,e , ,m n ,,, ,, ,.q -uh-N,-N-E A A A ff 11 11, V 11 p 1 1 111111 ETI 11 1 1 1 1 M112 1111.1 1 1 11111 1 11 '01 '1 H1 E 1 15' .1111111 1 Ei N -1111 I 1 I I 5 1 11 :E 3 Q 1 11 ' 1 1 111 I 15 E! 5' 1' , ' " E311 1111 If 1 1 1 ' 511 1512 1115 111112 11 11' 111 11 51 I ii 1 11 1 1 1 11 11 1 1 1 11 1. 1 1 1 1 15E1 I1 1111 ' 11 11 11111 515 ' 1? 1111 11. !11 5115 11 1115 111 ' :I 11 mf! 1 . 1 1 Ezufqnkafizifg 1? 11 q 1.1 1 fuk. ' - "1 . X 1 1 11' jg , 911' 1. 11 1113l 1 44 1 '141 'i 1 1 1 1 1 I ,111 '11 1 1. 11W 1171311 1 ,1111 1 .QL 9,1 1 111 11 1 1111 1 41' '111 'I 1 11 1 ' May 11:1 112111, 1 1' 1 11 1 1 1 1 11 14 1 1 11 1 11111 1 11 -19: V1 1- ..11111 .. . 1 1.1111 1, .- . 1-14-11-15, 1 1111 M 12,1 1.1.1, -115 .1-V, 1 113 W 11' ' 'f11, 1 17 1 1 1 jg, 11 1 -' , 1 M15 111 gl 11 111, 1 -'1111 1 - 1 1 1 1131 1 1 , 1- 11 '1-'15 . '1 '11 1 1 .1 - 1-f 19111 ,111 1 -1,511 1 - -1 1 1 1 1 1,1 1 ' -1 . 11 111 1 1. E, 1 W '1 ' ff I1 1151 1 Q 1111 . 11, 1, ,1 ,fn " ', ejgf . 1 '1 ,if " 11114 " E 'IZ .Z 5111 11 1' 411 '-. 111' '- - . 1 1 15, ' 1 1 I 1 , ' 1 ' y "1 '- 1 2 ' Q1 il ' 11 -111. 1 M111 17 , . 11111 1111.111 1' 1 iiim' " '1 Z 1 5 11111 1 Q 1 H171-1.1 af 51111 1 .1 W1 12 51 ' l-' M' 1 1' 'g 4111- ff1' i' - 1 JW 1111 1 111 117 .: I GI ,f "W fl' 7,1 ? j"1'-5 W 11V ' '., 12, 1' 1 111 ', 11 1 17111, 'I' K 1 F1 1 11,1 .1 W E . 1 1 1 .1 1 1 il 1 57 1 " '-"1 1 , ,121 .1 11-15111111.1111 'yew-.1,,i1g1 ' .vii 1 1"'1'f'u..-M..11."4-1.. 1:"l,11-111.1- 1 1 1. - ' -, '-'11-1 111111'11fL1f115111111?7f1111f111:111111 '11 1 .1 1, 1 Sendmg nu-6 num., ' X XX, 3 A a 41, ,,,, K. , , W W S J Sending Semaphore Spotting SMP Taking visual ' message Semaph0I'e oe DIVISION ,m HlGHM-- V0 LAG I t E ,I ,n i. is 'I W fl A1 li 47 Q y 'I N 'I M, lf ,. Y W Y i : ! I 1 li li 1. 1 , I 1 A. . 1 1, Il 'L 11 MRY5':wm.,..., i 4 -J burn H 1,,.w. 4 4 1 if Ei 1 r ' I , I if I i l Calibrating receiver l i 1 X L i , ETS put their heads together Big tubes and little tubes Xu if 1 I I 3 I 1 1 . 1 5 . . i 1 I ! 1 f ! 5 1 7 1 3 c1.,m+imr Q mm line 5 E Q Z 1 1 1 W ' I 1 1 3 I 1 2 14 W1 1 1 I 1 1 Y 1 1 1 i I 1 I 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 2 1 l V Kxkkki M, J,-,,,,1,,,.,,Y,, Underway watch on bridge Quartermastefs deck log -fi 5 lm. M l 1 v r v 1 1 I 1 1 1 1 4 n ! I 5 1 2 , .. - Mannlng LLLU i E w 1 1 I 2 ! Shooting a relative bearing I w 1 4!,,,. V 1 1 4 i V v ,0, .w fm , ' ' ' V '44, ,, ' V1 ' 1 ' I 1 1 f ' ' V f H ,, ,. , VV V, ,VVVV. f',,V ,, ,. V k 1:,-zg:7':,"sf'1'h"'4f'141fg'lwA:qVV.vqV , ,W V V H Wil," VZ,,f lflf ,IH 'fl All f 1 L HM VH, 'rf V V, ,'V Vff, ,V E s ,. N. . v, R .3 4 V V , L L' VV: 2, 2, 4 L 5 V V ,-7, I fp I VV ,V ,V f uV0 mf ' V ' Wfiggz 1rV 4' V - I 1-. . . , . 1. .VV w ,.,v , ,, ML , It M ,I I . I V . ,, V ,A -JL, " ' . - ' , 1 - "ff'ZZf1W1',:VV,:W.:4V'L'L"V,f'.'l'V,'W -,5f',L- . H '. V ' , V' " ' - V Wm. if ,1:V37?VV,HV'V ,1'3 7'- 1 V 1-.54 Wg, VVV3V:cQfM..W,,VL,Vg1nw ,. ., V' ' u ' '- We''7'VV-.+,V"f!.'4V'IgL'-'VV,p1:1,1fV.'ff-v1'Vf' ' - A V, J VV 'V V " V V Q'i:75j,zyQV.yh'fW:'5,'i'.': ,mu-1 ' ' ,- p ' " ' - -,3.'L'-V',-j.'Va.f Vg ,-. .1 :VV ,VQ,1.1. V 1' ' . ' '1' , ' VV ,' '- '- V Vi 11'V!k'!M'V4f.'. 3 ,'l Vf,"!' : at ""J5rif",g"":2'U ,f'!"'V7 :1,fJV' ' ' V V ' , V -fix MV'VVf-Vmfufy-1'fVLT wk- ,, V -.V ,V V ' VV, 1-L' ', V ., , V ,, V V 'V-:V-VVLV.-IVVr,v:"V2V5QVV,,,,4Vwz.'fV-1'-V',xVVz.-V . , . V -,DV -. V, , a' ,, ff",,+,JV,cs-.', Vmeglbe f-VV-VLL:J6:1'f- - 4 . -,.,- ,VI-GV, ', - , , .f65:v:.fVn.4, V V VVU'Jz- .,,,WLV,.,.2 ,V f,,,,,, ., . V f' ' V V , ,, ' , ,f ., - -.,,''3':vfV-IV-4VV',w,w,,,VVV1,,1:V,,a."1,,x,a..' VVWVMVC-,f,:,.,V..VV,'w,.'V ,Vw , , - -V A ' 'V,",1VY ' 1' If ' V1 nib, ,Zfwf ' L 1 J V 3'mf''iff?j755wYf?y?2ZrfSC'fHhQ?'Wi9f1"Wf?lfVfwi? 1, V ' ,VJ , V ,. . ,-,,-V,,Qgjja,-gg':m3,,VV!:g!?V, f , - ' ' , V, ' - . , V V N ,V'zV,1'ff,',3.JV2,VV,.yVqV'2'gc'k,Qg-5gg. V X ' 1 L' I - V ,V W , ' I V ,.. ,3jV,:1,VV',13'1'f. -,:,'Vu1:' Vf V -V " , ,.'f '. ff , , V , , I. .VU-V'.g:1k I ,I V V, W I 4 V- , ' - ' f ,V V ..,,, V ,V,,,.,,.. , ,7,Af.,V , I I . , 1 0 7 ,,,,, 3, V! X, I . , V I 0, , 'V , vVV.,:VV:f:,,,:,:,,-,,':', ' V ,sg -V V'L.,,'fV0' VV, I, ,. WM HVVH ffwjlwlh WV, 1 f, Hz V: ,jg I V f 'f H f ,.V,,.VV,.V1VVhMV VV .VL M1m,LU vw 1 'WS + 1 Q vm. -1 f ff 1 X K -hx. as in ' .nv -1 ,f f x ., - W? 'A ' ' Sifiinwf Ni i ,. 'Q' Q T . f mf r 40 4 Q 1 A V 'LEW L" , 1 WWW H f A -an .Q-'Db S-.ff 114 N, rd 'fx Z s r-PM AW .ff f 'R S, 'VII-Nm , mv' ...J ,ns,5" -fn- nf' I' M' 'Til . r . v as a"""?' . :wg 5 T .- 1 4' 'Hu 'J an ,. , .,-. " gm? ggi E V K A ' . Q- -'- ,ff L-b...,.,,s E ,qi .k,, Y, E75 . ' - 2 ix ff .A 1 A - , , xq,5I'j! ,, XH4 I E . H B Q, 1, ff , V ' . -f . up f x I Q 5 hw Z ' ,Dfw iii jg: 4, -Q F, Q, A film .-.'f A V4 ' ' Q, E L nl: f' ,, 1 . , -L- M-, Wg, fl , . .41 LQ 'ga' QW' - if rf. .9 4 s W ' I lk I ,. , X V VM' P W ' -.. I 1. :ff mm . 0 J , , W!1 . 1, W ,, .r A , 7 1 - ,7'w!i1.2qM ,Fld I ,H ., ' ",.. I, ." W ,J 3 ,L-..,.!,, V" Q' ' . , W , 1 . 1 . . -.uw , . ' ' ' is-' 15 7 my - ff V 5 , r 1 1 rue + ,jak Q + f .3 .n,? ,1 - , Jr W 0-B1 1 ,iyf , . 5 . 5 mm, D' gel- I ., ,, M M, ff Hif 5 -354 .5 af5:k,::g4 32:1 1- V - 5' ' ' Q ' 4., .., 1 '. f -.rg ' f - . in 'ir 2- 1 ."'-w-:- --1 , I ,Q W .3 I ' 4, Q 0 an f 'J "Careful with those eggs, boys" Into the holds , mm- Q Saliili W1 "" " is d Dig spoonn i Inside a refri rator Pie dough on the way Scullery maids Butcher shop field day N Ordering supplies Sunday brunch. . . eggs cooked to order . ,.. 11 -I Yi Q 'm 0300 Comm - , the table lssary Office Keep those hands OH X 1 ,E gi , ' 'E,1ClnL'f:I ? i ' I" Qi.L,1ff 'z ,H 'J ., wh f xj9l'i7-' JW, J 1 ,5Wfy"7 EW! ' v ,Wy .IW H H N, 'I fl --1 :f ' EW? ' qu, w . H fl! Umq 1' 41 ' ss' 'v X 'H -11 ,N f i QSM - .,, H uf 1 , :z s -1-5 S. Y .X 1 S 'Ein X J ,f 3 Q ,,..f ..,.f,.. ,gr-L--Y -En Y E . Q--KN x, Ez-, , sh. QQ, . i -Q 1 . , K ..f- .M V. J a 9.1-,,g ma E3 -1 gg , , if , , - . - V S ,, S 'S' b w n - 1 ,X- fffx.. U , . 0 Q 2 sf ,. ,ENS K -Q Ei. E' FT, 3, x i N x A " ff ' , ' '-Q, 5 5 5 f lf F as F 'Se . . AS' ' ' .. ' .," - ' ' - 'Ar-:f " .USS K -. -' A' . 1: , ' - . . f - 5 f , ' L ,xg Mm 0 - Q H . Q as 'S' ' . .-sf ' 57- gg in Z . Q,51,i,4QQiNK4Qg,Y is-isx-awfilslf..,xii-5.41 -5+ESR:-s-fQfPX11-ff112???-951.4'fairs f X K N , , ,,,, . f , ,,.-.,-:.f','f1xWJ1f',', V 'N'- v 5 F fff: W""" Cnlllfv C b T' Cleaning C0349 ma 0 bler shOD Washer to extractor Ma ' king up a lot 'ice Crea'-In -.,.f-wgl!Q :I--" , "Twenty-five cents , please" First Ready for drylflg S-2f1Sfied customers q Press shop f ' ' a . t01'GS Phase. . .collar and Cuffs ' Shuys small s Q sn 0 , V L , I V235 www D f 1211 .4 v. ,f - ,fs W, I W1-,f , A, ' ' ,..'?f-1, fi 5 H W Y Q F ff? ll 1 V . ml . , U, f Checking in I- - . J V Ulogjngo X i A4- ,., 1 Ji H 3 ,i Q. E ut PHY record ' 1 I x fi-1 ,W- hwwwhiawvwffyr-"ff,w7M-'+ ff- H Q vf,,w,,-, M., JM 'HPI'-.LWMMMWWNQ my . Wg:-a. A fmtwf' '-'I-wwwppw YIWM -. 41:31 , K J A , .Q--f-rfjhl' i A13 F -- ' ' -v .- - I W 'Vri- V If , Q-in , , , iv , FQMIVJ' , -121,11-2--yiik - gsifff .. -- " Q- Quia? I .y?.,.G.A li Q, L1 QE: Q' 'iff ' 5 3 if--Q ' sf G 'ffm-wig V 'Q 'vigil ' N. 1550" ' -. may --- -- 'w4.-W5 gg-,,,-.-lmjw Qm G -1:31 ' 5523.-5. --...5,,, ,V T Y-F ,,:T,,....-""- wi--4 Q + g f1ff , Q 4,4 3 'ax ,. 'FQiQ,,.f"""Xx Q- mag rv'-Mn j!-,59Zfmj:r7,i5,I,,j-- Igvy 5 .,,',,, , ff, . - -- 1 - Q f QQQQf Q- Q MJ. ""f i si ,,.f,,,, ,- T314 Wi-I J.. 1-4 :-: , , 5-1, -- , ,. ZW. -ML K " 1- ,9- QQ 1 W nf fy' PL- A ' WN. -15?-'iiii , giv- 4.1 'N E-51-, N142-f Y ., my W .g,fjf' f-Muff? .-3' F . 'fun -4-1 :ff W Wf-M wtf 1, - f-'Qf-Wai if I 'rw f I lm ' Q , ii. Ji 'UQ' qp,4f,f?E'b-,Q , f 1-,, ' X' - A- . ,.. W, V . 3 - . , f -y -' . , .. , f 1 M L2 X fl ' ' ' I 'Q Q-z,-,i--f-gj'y,,,-1 f " ' I Z f 1 W ' I If M J H , f K . ' f I Q 1 , , 1 f ' If f f ff f 1 54 f ,,f",,f f-,3,Q,,,, - ' f ' I I ' I , I ' I 1 'fy f ' fl I 1 ' 1 ' If Y, , , f I 1 " f f f Q- 1 - W A Q 5, K' , gm K f , Q Q - ff- 5 f -Q Q Q-Q2 - , - , - -.1 0 , -few f .M L -M' EL' iw X Qi 1 '1 f- 1 ' ff , --N ' Q ,- H 1' X, ii , fm QA V+ f ly , 1 , , 1. lf Q 1. 1 4 ,ll ' r 1' 1 WW W H R yu r 4 1 r 'wr N 1 ' ' iff" J 1 ' ' U W 1 " L' ttf ' Q' pf f bf ' ' f VFW? A -gf 1 f X! Y J: 'ff L ' 'ti 1 I f "' A L , gf ag' mf wx I ff 'Q f , SQ 0 1 I M ' A- X Qx Q f I f + I J I , ff 1 , J v 1, v ,V My J 94,9 L I 3 A W X A C 'L , If fx ,INA .1 , ' 1 ff W gif 31,07 jim f U If I 1 U-f - Q Q' x , 'QE ig.-f P+ ,Q M' -W f ff w M , Q! ,M ,S W 'gh'-it nw- if J., xl -I fn L ' V, Ykjaff, man, M1 1 bbw QT! 'Nj Ki Qi? NX 1, ' , if XV " f ' 'W Cflfx ffm "qf5,"u'L'igQ'f Je' I nf , w , f I .f x -I cf X H Ni I? iv! NL QQ, 5, 5 -xg X X5 X YU! sk! his A ,rw L- 4 A F 1 . -X A 6 xp 1 G A. , it A if 1' " 1 f ., ,ff , QL I I Hr f U ff 15 I vb F 'W W N G 5 I 0 fmf ,Mfg ,- ' . 4 'rf " iw- -ff ,f ' ' " .. 551- W , ,d vi I, -, H-Q W N 4 y 'vw ,I mg 'f -L ff Xpywmb JQ 5 I ,- M 1 w K A W' '33 wiv' WP' X57 - Wm -f --f-Q 'Q M- --WJ ' .Q 5 4 f f fn I M b Q 'A ' 1' 'f X? 'ff 1 Muff K W- ifyfhy 'E' W x -, M1 " r X X al XXI AW J ,fjf-Im u f SLAM, vll Mm 11 ' P f -, f , , Q V fm-.J 7 -, J Mm- f ' S f I 5' V fig, x gm Q'Q,- f ' wx' 4 ' ' ' ' mf k S5 ,gf 'LW Q Qi Q ' Z Mi . , f ' au vw' 1 ff- 7? ' if Y NPN 1 1, W 4 ' 5 - i -1 " ' Q ""?f:?fW'Q-- ' - , -' f..,52i.Q'3'f?'i9.f-'-'M' 'FRF 'if QU - f :Q - '- WP . 1 E??F?"'-TW- " QQ , -Q -2 4 - ,Q-alll-, 4-.L - ,mv in L., Q-,.--. . . --V.-.-.-4-my-qyw : , , -. -yy '1'1Q-sg - ., -fe- -1 Q.:--,Q -,--sm avg. if 1' ii' S Q. Q ls-Li-QQ,-,Q-1 gi " - -. 5275? ff?-1 -if '32'F"Q , Q -Q ' 5 LQZ,5-,'z'7jTgi-Q35 Az- - . -Q , Q ' 1 'UT' 'kfifii' i , w 'xlQfi,QZ.fQ.,E4il Q fQ 'Z "Till - ' DJ K , , - h .TW - N I ,xX ,Q ix 5.-Q ,1--5,11-N:- x , , Q Q- Q, , Q- Q Q -fix if TF- 1 -QM' -as-Q is-Q 5 Q - - - Q :swf . O , Q ' , 1 M"w"' Q -- -- - Q ,V QQ, ---1- 1 , , .i ,,- X Q f 32- HQ-,1---Q---1Q+.' L- - Q -- -- -J - ' Hifi, -- 1 -Q i - - - - N , Q - .Qnkfw 5 Cf - ' H ' Q- - f p , 5 A4 E , I Q - ',,,N P ' .L ,r 2 - Q' , " jg "'X' QQ -' iff? - 11 5' ' , " '1 ?' Q.---'L R' "V-ff Q E' O " 23, Q - Q -w Q 1' -'X- ' 5- - fffgg 1572- N N Q- 5 -, 5:QQQ:QQ-3, Q ' Q Q Q 'Q QQ i"Q 1 .5 ' ,1-iii' 'l ,,., .1 -. Q-. 1952- N53 CD - "k?"ff'- , , Y, T. , - F, -T Q ' ',w' J iw ,qrik .f J,-1, FTM? "N ",,ffi'f:f:FQiP'Ff' i ' ,N , 4- 4 4. ,. " 4 ,,-vu - frff-Y-AYTQQ --'N , Q 41 " Q Q 5 -,Q- Q f .e-Q:---,Q 1: 1 f Qil " g f - ,,Q,'Q N i, , -- .-iripf QxQ,', V-la fa QQ - -- -, -- - -A4, - A Q, . - rl- . -F 'Q- ,- -, - - QQ,-- 4,,f , I l--ga.,-464 --ff QQ QQ-, Q -ggi Q Q - -- 2 5 -HQ MQ' 8523- Q QN',QQ- Q QQ ,,,. ' 4 -5 - Q ' ' Q 'T-Q Q-if 1-N-:if-e E-:f i '-f-'1,w5'-3QQ- ----L-QQ-1' -1- . -4-TQ -' fifiia- 4 - i' 1- ,Qi -J , - 32' 1:-j., 'U QQ'QQ J G "" gy if-1, 5-fvxig-ifQS,yf.Qg!f'?-1 lv 4- i F, L .,,, A 'F -'7' -,lggsf Qwffa-li -Q 1 ,za-gp W -- CD J pf- - Q- - Q f ,QNQ '- X O V f fb Q i Q Q . - CD f Q -ix Q - ff S- ,,,, 4 ' , -, 'Q Q Q - ' Q,."Q: X f . Q QQ? . Q - J i yiQ1Q--x-P- --E 'Q-.,-Lil. -, Q -Q 5, X3 n Q ,Eg F L -Lg---,EQ-E-,gs wma .Wig -J 4- ,T -1, --. --- 1--W , , -N-Ni. Q .,-S N SEN-5 .E 3 Q ,iw v Q 5 Q QQ KX EQ ,,",, ' "QQ i Vi QQ 'Q QQ I fi Q f xl-S -3' Q- N l L Q , N T Q " 'QQ- f,,, GQEQQYRLSS' '- QQ nf " " x V g 55 1 Q 'Q f- ' ,,Q, - 'Q - -' i - - . ENN" 'VQ' Q - -, f ' - - Q QQQQQ, g , , , QQ NN - fa N S Q 5 - Q -- Q- W - f RQ Q--:,,Q5i-ww-Q--Q, Q--Q , - Q Qu, 1 Q, fm 'Q KJ ,'QQ -Q, - N , -Q Q 1- " -f f- ! Q Q- - QQ - -J ,QNQ - - XF -Q Qf' F-Q QQQQ, ,,QQ QQQ-QQQ X, Q I M, N X ' -'NNQ -X QQ -- Q,,QQ ,,QQ Q -- j 'Q QQ -, " QQ,x Q,,Q ,,QQ Q - -Q in jg' -,1 ' 'V if-f1:ifQji2 512 , 1 Q' S-,"J,-if-Y--j:J-Er' Q 2-j,-.LQQT Q Q..f-X1'f' Q1-,, ' jQ'f"fQ'is1? Qffl- 1- i,,,' , EQQ- -1 'Q QQ-- Q i ,, " Q - , ' ' QQ- ,1 Q -ig. -, X- E .,:T ",'Q Q- -- ,, Q' ZS -viii - QQ - -, N ,QNNN 1 , 1 -' Q,'-- Q - - if X , - f ' QQ , f , ,fx , Q 4- ,M Q - - - 1: " - 'Q-,'QQ -Q -. ffixf'--'+.,-"-SEEN!! '79 Q H Q' ji? Qt? Q- ' -,i..TiSQ :T 'iQ ' Q - . -. , .. PQQ- fQ?"i'Q--AQ-1'f'fQQ SFR? X iii X iQQ,i" 'Q---- ' 'Q ' -- - " Q - , i Q' f , ' Z "gN'EWw 1- X N - QQ .QQN i i NNQ' 1 ' ,QQQ ' Q .,s-1,--.-.QQ Nivfiis-Q gawk-:5Q5:-1-QQ , -I-' Q, Q Q--az 2 -1 Q1 QQ Q Q, -1 f fEhE Q ' - -, x' km? EPQ' QS,-S' Q- gif' SJ-,QT, 'Q-Ei1s'!fiiN5z-wQQLa . Q T," ' ' Q 2.Q1'-lfffflf-.llf ' ' - , 'QQQ Q Q fQQ1 N if Q,,, Q Q,"Q ' .. '-QQQ - Q -'QQQ . . S55 Q- -- lj QS -if ii' ' -1-43 7. if iff , :i iisxsigu V 1 .-A -Q Q gv-ffm TK' - - ' QQ N- Hirst-- ,iw aw,-F - QQ Q 5 Q -Q - WSE - P Eiiisesisfsi- QS-SESS ,-if-E .fi-G1 . sf-xi . ,, --Q-.-iv------MQQ-N 1 . -f ef--if ,, m ' . -'-f 1 , Q QW Q- -4 .' Qs' ' 5+ fs? b 1- - U Q Q- aff. 2 .w-+ss-s1Qf3-.i.i- -.39 Q,-S-Q Ne-S X?e-Xi 2 ff- -3- Q .Qwsiaw -f ff-.--F:-vf 1- - - . Q-lf' NETFWS-Q Q Q- Q- M 5? 51. Q N -Q , QQ N E , .. S Q DJ QQ , Q Q 1. ' Q' ,a Q -X- -4 Q Y 1 A EQ "3 Q .AA Sl 'Q .Q H21 R Q 3, gxmlx, :.X,.,.g,,g.,+--,QQ-NSXQQQEQ-3, . -ri, ,.E1.5Q-.xi-if .X -, ,. 5 , ,. w . fm...,,-,.-.--L..,L2,b. , fs-,. S... f-:SQL-sf--ng-1- L --QQ fc- - -X -- J , , -Q - -1- -L--,-QL - z -: -YES N Q .1 QQ ,G--.-., 'Q.sQt1X.. -- . . Q -. 5' if -NN RQ , I-ff-Eififxf' 5 yi , ff e.,g'QQ, ' pgs- .W 'Q' -uv - 99 Q - fi-Q. f' , .5 5501 ff , QQ ,QQQ k 1 - QQ QQQQ - - Q --Q -if - , ' -- -wx -.J 'Qs-wi FF' fe- 'J - f , .,,, . ., . , , - .QQQQ Q' ' 'A Q -- --,Q S 3 ,. ""' ' O Q. Q ,, Q X f N h AX, ' -- x jf-Q - .,., -1. ' ,Q -- ,V , 5 Q" ,QQ -- ,Q IQ- X ,fav , .4 ,. . qw- QQ x Q - - 'i Q QQQQ Q- i Q I Q-QQQQQ - x . .- .- 'Q iz " - - .-Q.,, -, ' -Q.,, ---Q - Q ,, ,. . , ,,,, ,. , A, . . .,,- ., M -fd ---- -Q,Q-- ,Q-.- -N , " . 1 a -. Q QQQQ. .---- QQ -,Q- gr-5,--:--,-.f ,.,, - ---1-1--1. . ,, Q H5-,-.1 i, ,Ep s 1 figs- i -7.-,L-L -,-- -5- X.. ,, uggffm Q- - - Q - QQ--W ffm: VM- 1- -4, Q A --- M . -x i ' Q-72?-E f- -- ,, - wh Q , - ' 'Q" -ez 1' 3-rw 'Tm' 'A ' "QT Q""'ff4Q QQ if ,,.,ztitg,g-iv -1 . QQ,-, V. ISION 1 AW A 1 f Wi lf, W L ' x I, 1, i' n'W' ww E My s ll!-L ' vw 5 V5 P '! V lI4'.' wa' k i I Q-, . Q ,i ' f A ., ,K A , 'Y ' ' if . U , Q :, 1 , 4 W , ' 4 ' 'li ,, Q , V' 7 1 w f , 11' 1, ii .-y LN .. I 1 31 1 Field day - Kind of rotten, huh! What a tough life Cleaning ont pad eyes L :Z -,..-.N 'W ,. ,., fs'T"fNw,.1, ,,,,, I , , .fwvwm Az u 1 7 1 4,.,f1-f,,,,,Nv .MU 1, , , .,1f .1 1-1.1. -111?'C77rr71h,,,,. 7 , , , , ,k,,,,,,5,,., ,. .1 ,, ,M 11,1,M5Q"7wi'f-if1f:E2e ,,.1,,J,1 , 1, 1 , Q-:fm-11 W. a1f411,1.'.-,11...':f:w ,W 'S ,'i15L7'-f,,11:,Lz1-MQ: 11' -1 1 ,41f,1'z5-:o,f,, .M ,,N,,, ,. . , , -I "'w1u ,, ' AH A WI17'45?.i.'a ,1,,. 11 .1:,,,,.,,,,,3 .,1-,.,1,,:?f1?,Qf22,M ,J ', , 1,1 1 1,11,,1,..,..1,1., ,1EgflkfifliiiEkWk'1ffIgg,fg13,'z?g1,f,, A - M4515-2n3,ZV:11 .:1'1YPI':-2,,-.:Ef,T'1-,f.:1,+'1 .ff ,frtawzflmy-11116'f2r,,l'f,w ,ml ,Ihr 111,,w.1-1 ,zz ,, - . . zf,1ycff2fgfL19Z1W3ii2f'2i,1::',1f1',1,-M 45,5f.Za5fQ5f,,g,fLf,111,. 12.1-:1 , 155152111 Z1Q2e11f,1 mm'1',2l,1e6gf,r?,4,nfgzfgfyfjf-,1f4.,'.,.,1,, 1 ,,.. ,, . A,2z1?fIv155l,u2f1wif' iefiffciff,-15,2121-r?14,1f5'2'f1ffz- A' 5173512 1.1111,.,f....m1..-41' 1:,1.11,1..1fi . , 42 1,5-4r4z?f Q1-4,4 151-f,esYwL11,,1-1,, , wwf.,-,',4f1r31,4 Q-'J 1 14,1'fw,lsw,.j5fQ1,1.1' W.,+7.,1,..1w.Qn,,, ,g.f,g1,24 1-,f f7z11,m39:i'm,4, W.,54:?W4Jg1111259-Q1,-1gw,4,v-W f4p1,43j,y1f:n a7?'yrm7,,,,, 1:Qf1a4,s.fg1ff5 ,ai :pf-g,:,1T.Q"1-,151',zgi'1g2zg5,.,.11-M4'1f"3n:?l1'ip:1755-1g'g,a.y5'?':'.:1a1131Q13::g,:,gj5,',ag11I31:1'5-mfgfnf-M22 ,af 1m,,g1se,G'511v-1,:vzz- ,wi fgafzm .g,,11?,-4,,,-ywf21fzv. ,, ,4.,1 41,11 ,D,.Y,f.1 , .1 .4 1,6-19, -fm .41-I M, 1 1, 1,1 41,-1451.31 .JA 4 1-,f,,--Wm,.W11:,1 ,f.4a, f-M1151 Q114.i.1..1-11,10117fyfY'W'-4.MfrfwIC141'L wwf-11, X-I111-1,1-1' ,iIw,y'5-1v--451-sQ"?1f'W1f11111 1--115,311s'm:w.,1z',1.,':e111 is 4' 1 sf::9'e::1.Z:1L14.Z.w:.114351:5zmlfmtwif-4vbrxiyywyl 11f0:.:f41!,f,M11215124-f.,2i1:yf1.'f451 ,mwi741.4z'Wg,WyQ11g14gyf,ahz,1w,QM,,11p',g,5,,141,9111.g.y,15y,4.'111411,p' 1 1 W. Mi' w5YQH'f 1,2fr:am41,11f:121f,:f 9 1 A E., Vzfffa21'1fr-742911,w1.w1Wwf1+:1Z'w7Hgn1?+1:zu. 11,'l,v4'9fv:'f1'flm'?1 5247Qs,,f7?!,ggm-L111I'444qMIg1WJI 1 4w,f5',11,s!wv-,f:,l1 w1fv:1f11m5,L1.w,11,wa,,f1r ,1,7W,112vL 1: , 4' L,!Wfrry.,,,7, Q 7711 M-1,-,1,1.1 My ,1, 1,1 ,.1,. ,,..11,.11.11mM,., Mk, ,H,1,,,-1z1f,f1,,, 11 1-11,--ff-11 1- 11411,,- 1,f.1,,A1,,fa,11g, ,11,11,1,141j,,,,,11,1 ,W ,W x W14.,.4,,Wz+w:1-1y,,4,.,q,,11m'z1,m1,,1m1LMf1 ,, 1. , M41,-,.,,,,..,n.f,, ,, 1-,mw3,v:Q5'1yff'p5Q1ff.,Q-1.,,,y,1,Q1,1q1,:q1,4,:Jjigbryc,ygg'-1:v,-,same7 5111,vm-4-41q,'71i,451H::1-,L-31,11-,ef ygqlig-4 1122g1:W15'1w411.1Lfw.1H2m1aJ,q,2g,41,fzgwwfffg,y14351Ay:,rmg31fff,z',f17,,11g:W,pQ.r -1cy1,..W,an-,:,f,,::1,-yfwfpzaapji,Izwvczn . zm11'gQS1qv4,,gff,11,1,1:Qw,.y,f.:.1.,:1gfL,',':::,? MQ'12-1'l1'1M1,4M1H fy-n::1f1-121129119111, by ff'zx'yz11'!1X 1f'31',1pw?-M:f41,:72fa'iQ-41-424:8-A4'W4M:ff1a'474,vlffA?Zljy11m,2,f11:3-1QZEw1pr21,::255Q'wr, pf-W4 ,yg74gfe:4, .V, z,fr,Q1,1Mm1'z,m,,1g,1f1y'sz:1.111-1152.11"-1',:1-,fr911,11 mmum,p,,11gwzfW112,'11'1fqe-waz-11:19,5131:,11,yQf,9.,wffif,13,151-1,W'1W1,1g11y1-,Q-1f,.-,:,1,q512,4,w-,eg-12m Q1ff,,m11,1. 51421-9,4mM1fa1,11fgZf1,11Mk1-,134-111121441,gagfw ggy,,,,fa1,14113f1g,2:QQ-4gg.f1i1f11 gf-,1'W-f.g,g1.1,1:a-1 ,:1m5fg1f,fZ11f1 212511.11554 412F,S561110?-11:11.-1,71':-ffmzzi 1.11,1,2H'1-47w2P4'f1s.sQ1zf.1112Mfpffyg1JW.,1Q214fWWmmsffam-ffm.gigafleiypawhyinAfwfwfplizfnvzfm z:wf513,1,2.11f1c1w6f?zf,,rf4J 411.1-W,whim,'1z?gaag15f3fsN1 ,Iv1.'g,,ff11Hf:-Iifffv-11 537fi7y:JfiflH1!'Wg1-414 42519 :2+'51Z2sJ::'a? 4',iw!p,'.gI,9M'f'4f11a.2W2mZv,1f451f.6W WfLfW1l74 'GTM 11I1W?,Y:ff,42:7 1ZW451W2 W'WM-WW-.TJAW'-1-,416?NM1752'Q4!?'fW:'l2ia!Lw1'f- f'11,1::1g.1-1,, 11111. ,-.w ,rg ,fi-1-1.1-1-112'-111 1w1.Q,.1.g.,1 1'11.,-M.,--11... , , ,11 .1 ,-wi 41,111 11p,.1-11-1-M21mf.-11,,1fw,!,1g4z,1.1.1,f-1mf-1,1,1.1,,,11,f,f4,41,W411714111-111-4.1ny.,-.,1g,.14,711,,1,,,11g,f1111,f,11y,,,y,f,11-1 1511.111Mfs2,::eQ:.3-ufff'1,-1:1-,1,1,41, -H1f:z1p1Qf1':f,:f'-JN'M1 My 1-1.4114-..,4n3'4., ,,151-,1-4.1-1H'f"11,. 11:1,.p.,1M11111,1-11f,,4,,,1LL-M4111,91a11fL4!,f-1,f,'14,,-1.11.z,f14,1f-fW,,,1fg-,411q,,,"!,4,',,414.,,z',1.4a14:-Q-4z144f,fy, -,mc 14,y1.:,,1ff,-,4:Mw1, ',,,,ff4.w-1 1,- -4,,w,,..., ,Wm 41.1.1 1,1-,,,1, 1.11, .11 1 1b 11:1-1.4y1,, ,11 Q., ,J1J,1-4,--w,-,,, ,ffm -1m..1-24,7-.m,', 11+-144 1-1, r-Nw, ,114,f,z,ff.1,f,,,1,1-fm.,y,11z1, 4,1-Mm ,-A -5 -,k,-11 --1 MJ ,M 1--11 . , ,,,,M1f,114,1-M-M1-ff,,-11,M:,.11,-4.1--ff M1-1.1 11.1-f-111.111111.,:f,1,w,.14.,1,,, f.f-wf'1..11:1.1,,,.. 111f..,1,1111 1f,..1-Q-,11-,. 111411, 11,11-,:.1,ww 11,14 Am1+11Qc,111:21--.M,11.11.11--,1.11,:11.M1.,v1,-.15--f,,4-14wfmw 1,01 4.111.1,11,1,,,.,f,1.1,,,.1,1--1,4.1,,,1,1,,,4,,,,4L,,,,,..,, iw-A f2.1?ffv5'T'11W4.', f1fa'-f'1l1',:4 uzffv,!.1':JH1,W2,,'i-M: 1'1'11'fu147"f:4.ff."' f'f'1?'S1,! '-:!4:4'w 4 fg111a:411ff'W-J1f1'4Hi',11f515495f',11'7l1:ia5f1L12fvfu'aw14,:'14-4 fl"1--1'7'1ff'2W55s5rFlf5"lf1a7f5k'.'fc-W fi'fZW-1'W-WW4,flff,Zfff4f1'14ff'a11fWf1L',lM1W4f4I'f-M1531-1 p'gy,1,,1.f,,si-1f.,1a1zg,.,1wf1,f 'ff-cr11-fgffmfwl 2- .,?'12.f'-1.z"',.,,-45151111211-mm':g11,1,mw1,,s,11,1g545,-1114,,szf-Wfpvmfp-ff,-1:-Q-C-M51fm,1w1,y,o1f,oz1,1o-11Q21cf,1,,1r1:-flvfisgzfwrv,W ,Q1,,.1 fn7a-M.Z,, 'Jw'1',?3,,mM,4.,11 .- ,q6.:,,z,-111,-1-.," 11, 11111: fffff fw 1-,1 11.1'LM','f:1f11!.'1f'41-M!-1',,.1 .14f7v,'m1Z1fvf-'IWW11' ,11fjJ'111f'11- 4.1w21M:1fu1'j1f ,,yfWfWkf-f'71-"K,-1-1511wf141ff,1-140:11-4.,wx 1,,1,9,.Q.,-.,111f,1,11,,11,L,1:,z1a 1wiw:,f.1 .f?..ff,1.,,g1.1fJ:,1.4,z'.14fM511-:,1t1a?ra-H13rf" 4 I, 4721141 ,!1111f1l"g01f 1.:',134W:f-fWg1-4519, v14I7j4w111Zf11-17 My-1f:7'1:gf-f,9:,1 M-M21 ,1,I,1z.'1-x:v4-zfymy-4yf11,,11,114:411411-ww,fm ,yz 71, ',nv-fs.,f.a:y,.,p-1-.:q,.,v.p1-2, 31:1 g,e,,1,-q-.1,1p,g11.-f,-,fl.,,.,,,L.,5,,,11 ,M 1 1 A ,5g,1,,7z.t .17-gm..-,,,-134.153 5, L .vga -,.11qi,1. 1,95-141-1,',4,,-ff1-141,1,,15f,1,+1111jy,1j 111.1154 M M ff5.Mf,,,,.5,,,5Q,,z.-gm, ,g,1,,,1 w' ' W2-131,1fffpgfa,1'qLf,:g-agififnf .Miz 15'-'1-gf2t,254fw:ia.,,'.1?-'vwitblzi"aff2114131411Gl.,:1f1P5,ma1i5?fi-fa21',4,f7yn'111Y'fff'495,111,125Wig-I.zE,1J2f2ff'W1ii,'Mw52f'-'fjf'-,W ,ffmizf',E1aM411,1fff,.f:g4f2--2'ffsef4.zf :.Q1ff111J,ff42f1f' S2171-...,:f,rv21,,2gw?. .Mew vfswig-L1wffgw5,M:,a15251514f:'g1:11-zwfca,-1wwfwan512ww,v1-.4,,1,.m1w,2:gf,2f1,22,17,sM1,.,yW1g,fgtf515fyf,11,,!-aw ,.,.. .,L,,.,k-,,a W,,1,.-f., 1 --, 1-111,17,! 1 A'iI1l1:15gDw, 11,111-11 -m,f11,, .,7C-5,-.1,zu-11,1.,,g..,.11.y.,,,-, Mm, .AM,A,1,y1,,.,fM,.,11,14.41.41.,y,-1,,11,,1,4.,L,4,,g,,.1gn1., ,.,1,,,,,.,,1,:.,-11.2-nf 1'2f1lWiLZ!,fgvf-fa,.,4,1f'v-Q41-i.1'212f1.ffff1fa2s' 'f1f.1H"f ML' Wi'-HzWzff1a:1 Qflfff. ' ' 'WH 11, 1:,fIM,wciiW15124114111'4fZ415,WZd1ffQ'e3W,2!1fff24117'ffm?Q41.274f251S1QM5WQZE1-1611W1f4fM,'f4Wzfi6f4f-4fw1Q711W1'W,4'1L54fv'1fSY' 41,5-1,g,gp1,1g:.fy.:1y:11,Q51.5.53-,115-:v.,g.1Q.af 1-4" ' ,gsg1,,',11.,15.,-4.1f, .,f5mfwfg1,:,1, , ,Qi-4.2111,QW'14:aW4!:gz-2.1,143341 ww ,'71-,SM4-M-',:fy,1fzJ5M4:,ff5A1 Q?-194.5411,'4-1:,1f1w1fy16yfm ww 1:15,f'1-zgff,,f,zf,4,2g,ffvg?:j-ff:V15 iyif-4,1,,11e'wif,a,-lg,w...,-...w-1,,.111,314171' l "1 1111.114+-15'-2:11f,.y:w,p.4L M,gw,z,1f1,1x1 ,mi-1-,:.n-1:11-J,1 un -1, ,WJ-Z11'::,1,-Wg-':ffmV151gum4.,4.!,1s1,f,z-yhmf,:,,7mf1-131-13m,'nf141,712-,.., 5141: 1:9421341,13-,gg,f'.gif'g-ff,fgg,g1',f 31351: 19' .5 '11'5'j1g1,f11Lf11" '6L.1'4l:Zgr2'y",?!1,w1TjL71,,5z,"5,1J5L,,ffwzgefzfm,,555711,771z1g!',1,f,,1,:',-,gp,1-.7'1',,55,zQ,!,Zc!e4,ffgf25fv,1113:1,Z,,W11g,,g1J:121-,,I mezqjgy51,3.1w,-...11,L1-x,.',17f,4w.::,,19' ,ff-.is , 34,-1-.1,fa-.g,1-meL1.11'.1,1.:!fig,f.,q - -,AMN .1,g,11,,g1,4,,,11.1-17,1191 ,42 5115.1 .My g,1:41pb1,1,,-my5Qf5aQ4.4141,-ge.-7:17,-413117111-1:7,,,'y,432,-,H'.!gf,:,a',cy-,:wg1:g:1,f ,1,,4!14,,1-4.,1,5,-rfy- 1 E1'-3.3: ff? " 'Q X"1i'5'f75."v VH" -Cl ' -H'-Fw nf-f'741',:L"'-.Z',,,f'-4'WSWS-Tf'7':"'-Wff' 'f-' , u1w.l-w wh " 77 1,14 ' -','-41'Q'f "z'E,-6,1757-il'a"1,"L''iL'l1'7,11"5l.,v5 ','Q'f'F72'iL?ViJEEiE?r1LW'1',f,fi,',14,,W,f? "",f1"v5f .,,s,,p-19fg3wg51,111f1,--.5,QW-.15w'a25,."-,1,...,f1,11Q,,,,,.,N .--,.,1,?11y1f,1.1,4.4.,f-1.1 'W M5 5, ,K Jz,1g5,'.fi,.1,.J,fj113456.QM,9f:',,po.4'1.,f11,M071mf4,:M,fW':7f'4f11,,-f'.Z1f.1,1,..1--L.,-151,--W,-14,119,-111601.61X-415-4,,1.4,..11 - +f7pv,1,,,,2.w 21'J1-ffmzs4,z.e',?w,R11'1-11z,1I1wL11.1:-':,,, - , ,'1-121 :1,1'1'1-15ff,':1-uf" .1 1 .. Ugg fvvw '-'-1:,4-f'2f:',1-fgywy:495244.a,1,,g1-Qfg1,1,w:g,1M,,f11,1,:Cz5141,1,f 5-,W 12'1'-7:114:f11yf1fww4'1i,4.Q1f1'r-15,4,A 1",4,4-,IJ-,ff Q f,2.3,1,Jf1.,L.-Q:,f,zL.,:,v7.,..-L--If:5f.12s,17s:',1"f'1-,2'1-911411as-e'g',,Z-f'Z',f'E .,.1. ::Jm7',.15f ..1,1fv:?v-lm 1 141w,1,1,: g 4-111,f,-,,1,,,,.,-17g,,.f,.,5,,-,gig-,,,g,,,g7,.1L,,.1,g,11g1,.g511,1mg11,1g7. 5,.,15,gW1,,W,MW1,7,.,51,,41,1,,1,,,,,q,-,,,2.,,,,,, ,nw,.151.1.,1,w1..:-M,,1.1.,:'fi-fy-,11.111,.11-,1 -111-, 1, wr.--11fw11 1,1:v.,f1,g1s, 1,11-',4' av-,511-,Q1-ffm! 11 1,,-n,1,,,X-.f,,f1.1f-c.g1,1 , ' -f'11f,p,',,-1'f',1-M71fgmh15,4-41f,41,1f',17ufjw1Zf11Cwy51ffpfvfk ,M,1ff'1km-1've,"1zZ4Z,f.1f,f.1-ww'-f.f"'5 ,1:5455',L'1:g:,fi1s,igagf,g4q.,,153114Ewgfgf4'Lr1-.fv1f:1s+,1fs ,A y.1',islw171a4,,,.,,,y-:11,f4'f ,,'1,',,',Q,n::1-if-,' Jn, :1w1f:a'1Q1f,1411115.31 W' "1 ,',,',,v.,:11-,azzim1f1,fp11gy.1,f,1,WyW.,-1f,11y,f1f,1,114f1,4,1y41fp,,w,::,1,a:,y7Wyl'1,' 'wif "TW 1I'1-4l1f'?Z1fffi4f!4f5f.3,?'5,l " 'WI'f9Z1111'flf?f57J,?if11'x1.ffff'mal1,.'fi4'fWWQif4f3?4f:Z1'ZGW1'-,LlW2W1f',f1452512"7f5W2Vf7141714525745735153711W'Fifi ' ,1 fl S5.5235f?ff,1iQ5fli.fJ. 7 S.,zWQf1'W15?11'1 ,C 'L 1-A 2f,15g'4,v--1 4:1 ,lg-, 'wr V 4,13 ,-1,:,.,g7f,,1f,f,:.p 1 f-..,1f,. I :I51',g1,1 aj'15.1,-,HW-11,-g ,mgu,,1Q.."71:,H,ay,..1,, '1ff1-115-11,3'11:,411.,,1.,,11,13:',f,f,4--agw:1"fp,,n'.1,,,.Ig-ya',,, ,, . fgf. .I,,.,f.,,1- ,L fx, ' 1 A fYfT1,11-,1-51 1 :-1 mf-' f:gl,1'. H 1 '11-1 -,Q1-vfr41-'r1,-1-1-11''11 1,141'-w1:11.'0v,J1',w11fga.1--Y v-1t'f1f:m 1, ,, '-1"'1-,'1mc,1',f,H:a-43111: -',6,:'A-':11f:fv1-z.,-1,fn 3, .,...,....g1, ,,fm1,,,.z., . 1 ,111-ff ., 1 is .. 1. ,, , ,1,-iw,-.11'1,1',f,1f,1.m9f1fv111112--1.11411111111.151-111.,, , f"11-11-1-111:-111--wwwM,111:1'ff-11,11,1., Sffwflwl Ylih'g-ima'-wfxizv1f+iw3g,1i1'h ',ff:f:,Qs,14.: ,1 4:2151 ax wif?1:1r:',..11'-'41-1,1f..'1ff. 421111 x .- ,- 11 , -1,,, , " ,, 1-+2-new ,U ' " 'f' 1 " f'fyf f' 'f':,:'w,,'r!"l:1'f-,a 1'.1,1jf3.w1, . '-V1iQi2'1f:z1Q61f'Y':f'1'f1 iff'11,1,:a1.z11'111,f wwe Pwr'41v2'e1.r"'-1r'1T4+-1f,f.':J1.Y1.a:114 -- .. 1 ,' ,MJW1-zf,:, 1 U f 1 f 1 f 11 ws. :W1"1W,J:42':"2Qf1.:WEEFih11'1':1nHIM1,"241'Z+1.1f-f1-,.,1,1f,.,1-1, , , 1 411. 'lf , 2 1 y 1 ,165.115, wwf 31,1-143224Z,Es?g1j,1:Qa:ffiff'Q ',1,fff4,:L,,6f2,,hg..'f1 4153"-211Qfi,'fiff,13f,71',1'11f1-,f'n,'?11f.1 ,,a'2'fw1,1iL71,4g,-. -,mv -,, 11.4, 1,1 1imf1'4:Ef-W,-:"41:Za255,4mj1w,fs,'fQ5f:','12f,,132'g119:,f,:y1,1y1Cff,:,1-W 1,3- ' S ,1, '44 E914 ..1',f'ZZx."f2f422.?Qq'155if35.-gf,flfgjfinif-L5,f4,r'Q2,1JQ1jeff,-I' ' lfziviifilf, 11' 1, 'S'Qp?'?WF7"W,1f!JQ,,,ffa1'2:1if',-Ef,?QKlfQ?"ff'L5L7f:c?1,1','1,'22f5?ESff2,,ff9921'-'f':17f.:.,lQ1:'Q3g,if fy 1 , . -, , ' -' 1. 4.1, .,5- 1, M . 151 :.5.,f1- ' .ff fl - S - -,gf-1511: 11ff1:g:1,,,f,,'p,:f,,Wf,y.1,1,i1,M,12,4f1f,1,a22fgzf,fI25,,f21',4'L.1X-5111-vliwff, . N -.,.4:gj,g , 1 I -wM 5'g1.,4e11-iR'f,,.r3z1 w- ag+,gQw:f"y?H','4L ,Q 'v-1 ,.-gifczwftffL:.!f'fMm14z:9l1EzfLf':g1,fa121114:-.HQ24-Qf:1f4:11.1L'f2:4:!4.r,um,4-.1',-11gz,1g4,141,q1,5,'' 175:--'1.11,...,L4g.g1'gg:1f11f: 1 .::.f.q,.1, W , my , , ' ww f , -,5112,131Qwf-,2ff:Lgfifgg2,,1gzw1w1,mfl,'1,41gg,,1-1fg1a,45f,g,f1g,'mfg11g1g1241Qfgvfwi1T14ff1f,,z:5,f1f ,, 1M'F-1-3. " "-'-'f+,f,2ws,:' ,- -.lil Wws11.,n95iit.':,.1,,, 1,,Sgv ' , -1 '?42M'5'LL.p3fLWlm7-:WJ' , Gif- If75.11f!,ff',f',1,l11:,"1,T'fVf'17+',f1171311?,i,511E?:7'f-?5Wf4f1f,4yf1gg4f7,4-971,4921194g2?L,a1g'41,Z, -,fi . if , W - -14 ,1:151'q13',f3ff1g1V5,feffl11413,3111?,f51:eipf1,515Mf,ZLgg,1,::1f1YzW196111512-lgffmyieflfi,ff,f,f',f,z? - 1 -212,-It .i9fw.i'5f . gg,-f ,1 ,fl x',',r,ffgf.12:f,41-?14,1z23if,'QM4414ff11,1z4Q1Y11'C,1vfiff'1?Z4511,711'1'i2f,v41Z7:2!wf-wifM1147 -- --'- ,Q '- ., ,11.1,L K " '.,. wk-x 'w 'A-1,1411 ,,41Zf12:1f,fL4L,.w1zzg4,'4.,w1,1y11W,a'1z,4.,1,f :fz.1f,15451f',' jfg',1.1-1f11g11fr,1,'w,151-1 HB"4f:NlifH-11wsu,,,.,pg5,'1',-1.1.-1f:Wf2,,1',:-1.,'.-.11-.,.,,JH'--1111,'f1?1:e4-mf, . , .1 ,. ' " 1 - ' . uf, ' '1.1g.'--S f'1faM1-Q2'14f'v,w-,f'fw1 74.1411 ,1,1'f-',f- U I-H'1'!1,'1',,ff:1, 'Y:'l1'wff,"f,f'1 ro' ,1...5:.. wk... ,. iw ..1a,.1,.1g.1.-.,,..N ,, 1 1., ,gp-11. 6, X. 1 , , , ..,,., ,..,. ,, , 1 ,, ,.,1, , 4. -gwl,-,yy .ma ,1?M1m1,,. 1,, ,,,1,,f1.,.11,M-,zw11 4, 1,1114 - - . , 4f'Wfzlvff . ,1 .l ' 44,442 p w-11 Wyrgifgf,itsf?ffg:fg3gLW,:,,:1fa,,j T 1f 3M ' 1 " . ' " 1 - , ' 4 W 5'hxI'WMJ4v1vw4w.Li:2:fm93LLh'f9Z"l14'fW1",f' "1.,VfM,,- ' 5' 81 ' ff- ., akMf,1zrffira11f1ewsfe1ajS'1 1-1:..vff5,1'z"f-5.11, . -f1,wL1,:,,11:i1gwM'hi.11W-a,11M1hQ?W':f7w?171111111-1 'M . 3. 5'-5132'ffJMz1ge3igjg,ag,,.1,azgzlfoiabfi-5gfgs1m'af-1aw,a1,4y4 11Z'pfGm.1 1-1-Aewzfz'-L-:"'PS4:.gL1Mf+ 'fmrqy' 1- . ' 1. ' . 4' W 1 ,1":2-fwrlffJQMZHSW4-ark-MY'M W W- " I gri m 17, ,. ,pf 1- 1 wwzg3,fjf5"ilJQQQZ' 'W Z" ', ,,17gpf?'qvf1-5' --f WMD I", ffm , W fif ff .1 Aff . M1 " .... " . '- -1 . ,. 1 41, 1714143945f,:.w,1.114W-4.,-1 -7. -, , --aww-.-.1.f,.., ww, ,!w1,1,',1,X-11111 .,'.1-:1 ,11,11. 1, M-f1,. - 1 1, 1- ww ,, . 1: ,- . 1 .. 11,,'0 if. . 1 '11 gm 11, 1 .' mai! 712511 11 'g, . . gf?.g,gfg5,s'1,1v1f.:21fn :'1-,wws-'z'1g,?g:a.1f -1w,,,1::Q. ,1'g,f,D,C.:111,'11,3-251.111, , 1',:'g1fQf-1171,:,1g:m-mi,-,, Q f '1. . .,104 '1f 5,1 -4' ,' ,,111 ,, . , .1-f "'4'A'WfLJJ.,2,?11qf1ag1if:g111i,'.awZ1:'i, ',22f,1tfa1Q.'.wzgfgwiifg,,fmfffgipfzargff:y15a,fja21s.f :,f,2-111.4 124 ww z ZQWW11,,,gem,qfQZg1i2717WfWi41,f +w4-.4,iZ11g-.iw-1.n11n11, ..fgfg',Q1,-gym:,,1,,-'1.vf:'!11if.f ww.1-4.1-f?Jzf,11f1,,f,-f, 1 . 1411'a:f1:f'?71-V51-H724M411-fw'1 ..ff2.7fw1g1,X,W,f1 .W - ,41ff2!' 1 , 4I-wx2251g1f,f?z5Qfir,fgggi.1-g195,31f,1,1g1r,fzfi2Zw-11:,-,,,,.,1i.1f ipfzf' 1f1?,w:,2sf261',f , 1 M " ' , mx W ' '19 j.'1'n,,. we .H---1--15,3:I-vmf1.L,'IiJ1i".'-vidafH.w!f1cf'1',M, 'v"',?.Z1'14:'1 ' 1' '11"'11'-fi1'-W'7z'2fm,Q.Z ' , 1, fm f 1 1 1 ,. ,.,,,1W1 1,015 ,,1,,..f.,1. ,,,1,44 7,1 , 1 Z' f, 1 W M142 j, 7311 f4fm,,1,1,j,,W,,WLff2?4W 1 , 'lf . ,. .. ap. g , w..1.f1,-,,,1,, ,L,,,-1,1,.W,x..,, 5,1 W, .. ,. . ., '1v,'11:Q,,,1y,,1..1,,.-,..1.1 4wg1,,,-1,11,,,,151,1 '.g,,f.',1,'4f1,,,.z',l17:'11-,.,f3,',,,' , 4- . - - - f'f1f1:,f,,:21-A f-H-J114350121f,41f:1ffa11?ewWsLwZMrf-z4:af1z,,',11,f Turn 1118 aircl. in . Emi Skyfaidef aft upright 1 1 4 , 3 '1 31 11 1 1 I I 'Q 13 ua 4 '1 'f .Add- I I I U 4 l f I I ,.' , 133 ,, 17 F11 9 U 3 1 v 14, oooth landing for TI AD-7 HSKYRAIDER A . rrestlng gear CI'eW1S farewell Cake 4 1, N f x....J ,Y , ,U ,X VY xi! E gy ,-4 N 'f if-'. , V ,. JAX. ff 1 1 . f J 2 , : 1 ' , LJ' fm u ' 1 !g1f2,,"wN,. fx '2 'NH 2 f ,f J 5 I I" TNQ M' :, ff ,nf 2:1 If R, ' JQ, H L' m f If ,'f,"gii'ff9 , I , N , x ,ffi ,fl , f' J , f 1 fl X I 1 1 f f , V! ,N f , f f 'ff M if 1 J- , I ,f ' ' -,,,,,,. .H Nl! j 5 J I, ff' 1 . M JK V. ' fy U' 1 ,1 ff f f ,' f Y-' ,. -' ff , ' V n A N ,f z ' X , xx ,ff 4 If ,f 'Ng ap,-If ' 'xkwf 3 f' , , ,VZNYL ffm if, 'NNN-W.-Wf-'ff ' 1 f ff -:ff-4 'L L- 3, , W 1 ,, 'Nig ga , " ' 1e"IaLf,F",' " , Url? id, fy! V, ,, Gf,,:,5,, fl Ly, ,V ,QW av Q. QLW' r L V ,- . . u., ,rQf'1g1,,,1, ' , , L. -f' .1 1 xx IW, ,g . 1 , 1 W, , 'ef . M 'Fail fill, ' - 'J' Q-' 1 -f,f"'N,2' 5' ' 1 ' , I ffm 1" '12 5 , 2 , ':,rj9g,.,g '- -' iw 4 ,uf ' wx., W , 1 'iiihiif -9 " " " f' f , my f J mv-A . , My r 15 4 I fy- 1 , A WL f, " 7 f 7- WZ' J :W fi- f' M, 'Hg f 1 y .Ji ,' f ' ,,ms,, -f fffdi' ypfwfz K 1, ,ml fx ,Jw f LW' I ,f:,,,.-5 H "'f1"i 1 1 'V"w'fn" ' , , ' I ' f 3 :4!.,i, 1 5" -, .,: I hz, 1, m -1' 4 .-,Vy,,,. I I 5, I4 W, 354- ' , , ' "nf vi. 'uh' , -2 Af' H f 51,2-:'r -,mf H :F , 5-.fllff " km' f M . E :"'Lf'zi1'1i4' 'M f if "WV W:-F f 'ff M '-:If 'w. f 5 F? P' " , . Q , M ,- .f X f ? 32 , I ,, : "Er I A' 1 My , A 1 , '1:, K ,, 1 x, MN, X, R ,' my 1 H f 1 1 ,f,,fx,, , .4 1 nd,.,. X J 9 ,. HD ,, uv 1 W uf k.,m-1 Q: H , 'tw .f .f 5, ,,5.,JH,A, v,,. , ., ,J ., , U, f , X, v duff ' , xl' 4 ' ff ,2,"'wQ ' bn , 'wf,W'qf wwf! 4 , 'lv' 6 f, V ' N .V ,J ,, JIM" 3 f ' X, 'v'wl'ff,b:1fM,g' 1 'pf' f "ff" 12' ew, J V.-ffj 3 swf' ,-:ff if ,-1 , :fm f ,f , arf-1 ' 1 Q-""' " L v I f f 4 IU'-0. Wu," , 'Z "' -M- .,A..f'-M ff? 1 Uf N ,nl Nxfmqr- tF,f3,,,, VJ M , , 1. W uw., ,EM . lk ,iw A "'-. '-wwf .- J V Z : v,'fg,.'-ul, H , wk 1 Y -nl 51,4 f W N - , , wwp, ,Q f ' ui ., . Af ww wr- , 1 , X? 1' 51.7, , Q11-R' ,J 1- ,f ' 1' f ' 1 .ff ,P ' 1 .Alf , f - ' "W , ,I 'ww . 3, Y, L X- ff' -gn ' WWF? :M ,' , ,w, .f H W A 5 ' f 4- f W ff 'law f -1 fi Q 1 ff ', ff f-I .' we -Wu, x ff X, 2 of' M .ff ' , " fx 1 nfVWf1i,,s1yj'1- -I , f 1 xv" ' W , X- - ff H-,J CJ, f. L " , . A -, A, ' ' 1' 1 , 'V - f X ,,, f'q-wp, W ,H Q W ff' if A wswyui L v, 1' A fi '-W1 C" . .ffNn:..,., us, 11:1 A, f.37fw-M, A V ,xg ,. ,xg,,,fg M Lx .fW."-gilnwllk-. -, .N nf f, 1 an - , 1 ','VV"Z5,fJ,,.J .ww 1 -F" em ww, -' 'ff'f11:'ww , ai' ,., , .. ,Y - 1 nr ,'-,1,,,qfm fu 1- 7 . 'Z ,f-2 , 'I rw ' , if " dm, 1 .- N V .f71.J"'F"'-011, f V ' 'f A 1 I 1-w..,,A-'f 'L+..m,.m:w1. ,,2f"'7' Waw1lw,.'. as E 'lx .M f Q, M . 1, W, 4- In xkgfl' kwa, t Ax , v "5 fwmsf-' Maw-,f--2wVw if D " VQi"'c"mWvi1aWf'1'?i iw-M, . " .7,, Q :vw ' 4'-f'M'ff L' 'wig wus + ,W d Q... 'mr . - I, 'V ,Jizz ', f':',H, . 1.-.WWW Q gm 1 -'fm' " ,, sz ' ,zmhg Q, 'nw' ,Jn A X ,Lim M712-U -H' Wzmrlfhp 1".k'mY'H 'W' "pw , ,., '.ffi'f1: I J- ff'1:'d1f7T5'-IU' -flgfhfv, J 5 M7 "V 'vmfj a:"jqfm'f, uk YQ" jx "1 -,J 7' 'z'1q:wgg.' 7 I rm w ,4 ww' lW2".""l4 'V , , , 4- ,-ff, N, G ' .1 Y ,T AL. ', ' j,w,,, H ', fy Y , , A ,W ' L, ',:,,, 5 gg-J -w , ' L , f Qt- J ,LJ '- 4 " W ,- "1" f- -"' '-,QL - fr w, -' . ' L I H ,YL 5. ,alma I, 1 ,I 5 3 SW ,. ,Jw f Vw -qv I f '- . af, -5 ,ff ,, w:vf.,g ,, ,, , 4,, f- L! mf 'f"w,, Q. Q H ww 4 --'WL ff-""'fv, ,MH ,E .M I , .fr 'dvr'-bfnv'--if -4: U, 1' ff"-1, v -H '- '- 1 ' f -M-ff ' My-'wi f " .M 'w1.r1,.--f -H I-wwfz . . J, n L, M Lx, ua - x- rw My r. , I at 5-I fx, A, ,vf vw- ' - ww w-f-fw.' ' ' f ,- J vw' Q f " A" , ' , 1 Q .xf 42" K+- :ff ,L - M " M H w JL! , ,fi " W-M ,V-f..!,, 2-,Ali:L.,.,h.3:z M1 ' 'f wp Q ft x M N, 4' P Na' '- , M N .f 7+ Mig 1, iff WH W ',!f,,2f' y I, Ng, AZ '4 'fi'"'N'i"V,.g?:M,"'5,3! ,mv C . "1 ff, Y 'A 'wg' 'NM J if'+,f.:N.1. f,v'7f1:fJ, , 'Pg ,,1f,.w-, , ,, H w 'W L, " ' -', In f' fm: ff'-F . 'E . G, il NW'm.,,fJ--"FMN ' p 1 ,. 1 fu . u ,ug W fu' ggi- VX f, :QAM 'H V if- 3 M f ,Q 4u-A f Q J-4 , Wy qw, , -L-H,f',,m, Y V Aja W, I. N ' ,L Q, f f gh' gg' " , ' - K" ' 'L M ' , X I ' , .---A....N,.,A- ,. .... --A....--,-. ,- - , ,..- . -,. ,-.. -, Y Locating jet on chart board Elevator operator A11 setrfor a ride ffl EH szmnusm za l:.1..:fmmz Q l 1 E F E S F 4 5 5 1 K A .V Y, 1 No. 2 elevator on v A When does the next elevator leave? 1' x Wu! E, Xf -, A x 111,11 I V , , M, f1 I 1 1 I , 14.111, 1 ,M I. -, ' 1 1,51 ,Q 1 1 1 . , 1 , ,. V, ' ,I U..-""'f ' ' , ...-J-I - 1' I " , ,.111,,f.,.., -' f.,f"'4'11.11 Q 11 'r 5 'V T1 fl" ' Ti my ' Q wp ' I -NI ,11 . , I I I .. " -1' Q ' 1 1, 1 1, ' .:' ' 1 I ' gf ,I1I 1I 4, F ' 1 ',, I ,, -1 -'Ir' 1 ,, ' I 1 1 - 1 , ' 1, " ' A ' L111, , . H 1f1 '1 f ,1 .Mf WX- -' II I ,IvI,,,,,,,.NF X...,, .4 X ,,,, f, If I II I M I I 1 ,WA ,I ., I , , 11 ,1f 1 , I II W , M If X-XII " 141 1' 1',1,f,, 6, xx: . ' - ,- I,I,1,L 1 ,J it I Q . - 'S-QWIII , 1IH,,N,N . QL..-f-A" 1 ,I Sw, 111 I II . 1 I 151' I I ,I,, I 1 1 1 if I 1 . yr, k II. rv II: 1 1' ' 41' F'-,F JM 1' JI 1111 -1 3 by Q I, II 1 I, f ,J 1 ' 1 f 11' I' I I1 I 1 I I 1 1' , ,1 V1 ' .' Q ' '1 v,1.,z.XX If IX 1, IA-1,1 , ff- N,.,,x 1- I ,I ,, 1 1 , X If ,, ,,- .X,- .- 1 ,, ,K ,1 .1 , ,f ff , f.,..N,.,.-...,.-...,..,.,N...Www- !I54Iy,:1 1, LI? , 1 X A J" J, -.,, 4 ., 1, .lf ' ' ' - ' Af QI, II , , . ,,, .I .. I. " j ,1 1 1 1 1 11 , 1 1' 1' ' 1 I , , I I, , 1 gmj . 5 .T-L f I iQ"'17"' 1131. ,- 311 1 -' -- .1 13311411 if N-1 fx 1 ,.1-. 1 I Q' T' ' 11 MQM. ,, bfi lj 3 111 11-if ' 1 f 11 N4 -1+ " 'M-'Q111115' ,H 1' 1Q:P111.11., , ,NXWNW wr M f g 151' 4' .I 31' '11 I L' ,MM -A4 1 I ,'s':'1'4.,I 5 1, 11, X I f-"Q f ' f'flf5-1 , ' f ' Q , f 1' 4 " ' Jw Vi II I 1 A. Id, , 1 ,f I ,111 IN, 1 -1 J" " ' NX" f-N XPI 1 X, J--"'X1,, 1 1 V, ,fl .. . 1 1 , 1,1 11.1, 1 w,xII X I .-V, .1 1, -.- ' "' ' , fa-53 IfI " f in HI' ' Q -,I I 1 Z Y 1 11 1" , . ' ' X--' "7-w.Q.-.-.X.-.....,xX....,.! ' ,, "-15. I I J " ' f I 1 25, 1 . ,1 1 Ig,-Q, I-1, f X nf 1' 1, , I, IIIYIJIIQ1' -, I1 1 . 1' 1 ff 1-1111 1-, I1 I:I ,1 ,QE Q 1 W, 1 -1,431 1 1 , 1, A 1 , 1 1 I 11,1 '. I I - 1111 -J - 1 - 1 . I I ,11 1 , 1 2' M H 1 ' 4. 1 . IX , . I 1 1 1"4 1 ' 1 'ff 11 '1 11: a if 1 .K , 1, , ,I 1, 11 1. 1 1 , 1 J M, 1, IL . 1 1 ' 9 1 11 1 1 1, 1 1 I ', 5 X- ' I K-. I. X 5 . II , X 1 I , 1 11 1 V 1 6 '1 ,1 1 11 11 11 1? 'A '1 -1.9.1 Ig A 4 , 11 1 '1 ' 11 'I A 11 pri! 1 4, ' ' N XI. us 1 1,1 5 W5 mf IX bi. I5 ' ?"?4,',,,.f ' ,N , I I I ,YK Y I ,A I M ,1 .1 ' , 5' I Qgw I mf I I , , H i1',.' . -I A' iff "I 'I ,,'fI?fffm?i'iJ',' ' . 'Sf ' '- gl I4 II 'Ir I -1 ww .,I J' I ' ' I :IM , ' 'J I I , j , - , 3 'II 'J ' ' - , I I, ' I , ,f IH, ff, " 'iff .' ,f'N'x- .I.,I'I,f' ig,4,,I,,,- , , I! 'wif NRI ,, ' , IPM TM ,I X, -4. -' yi f'- I' I my II I. I' , , , - " ",'. J 'I ' . 1 3 -.I '. , ., I.'I,g:,,. ,,, , I I " , ' I, f -, ,I ff XJ ,J ,xl fr If ,f ,J V , X I, ,I ,I tw! Y! 64 If YW J . 4 Mi,,L,,!1,,,,q, I I7 H I W, , , , X I , X-f N I, I' 3. , A I, I I I LwyII:.fL+ - ,, II 7If".W I M f ,dm E, M gf W. I ' If?'fafff g I ' W1'fI:'.'1iI I ' f ,,.. if XJ nf ' WZ! If ,, 1" lf 'f.W2"1f'5I,'II II '- V 7 -1- , f ,.- X, II y ' f -.f X: If IL'I,IKI',I' ky" V- p,f5'f7f,, ,D , I. ' . 1 'Q f' ff'TX., I" 'MI I, E" Nflff 'f2JI,?IIIII1Ii"" ' ' 2 VK X 72 ' 1" I ,ZS fff'T'I zz ,M-X ,ffNXR'If! ti sf' ku' Xi'i.f.1 ' ' EI V. 'f' ' TI., M- RQ ,' ' " " , X 4 I I I +I M ' .I 1 '. f,,x'4 V, mmf: I 3 4, '2 M ,QI5 ff-v-.EL , Q, , ' , , . 1 . W , VN, -. .-.,, 1 -. X , , ,-,, ,QI W ' X ' ' ,If In .I .J wx M II I ,fl pfqf-Nw I I I 55 2-II A ,1m7g,,5-' fI'Ig11'A,f'.f Iwz,,'g5-,wewk f'I41.'7, 'W f. Im, , ,p ' fl 1 1IIs.,p,A 3 N, I F 5 ,P gf .. ,gf 4-ju. II, 'QQ M ,IIf'Iy' ,5g'I",,' I, ,,, W ,515 I ' ' NWQT ,I , M U fir " 4:,,L, 5' -' 2- ' fkff-' '-I, I , ' fm. -Y' " f Wp"?". III Y'fn5','1"F'I 'c'fIM-"' 'I -If " ,' ' 2 I 1 -, gi- I? I U N M, '2fM?72yI4If grgmfffx I J' I f I - iw mx 4, ' ' ' J , I --. f, I X QI ww " ' 'ww ALI' fIf",'fsyf WIIIII, If. ' ! 'I . ' if 'fw " E, I' u ,' ' ,J 'I ,, f 2 ' 'I " lm, x W- X ' 'I 'WI 'Iv-7 IFUVP-II::I.1IuNII.? ' W .. ' ,' , I, f in -5,-j " , 1 X x H, 455 L 'u n-f,PII 1 If f' , ,W , ..f' ,IMA ir. ,wks . ,f . IUJQ 9 ff, .- ,. 5 X ,I ff . ,I I IMI- , -. .. - . H 'K ', url N: ' ' L - '- , -,wx I ' , s, , , - f, M ,HJ :.,2y'f7 If-v -cg ,. ' , ,W ' ,.--- I ' Q-I f, IJ.-.ln - ' I W. V, VW!,,," fy WT ,g ijvllyg I .,gw.,:.1 ifwjr, , ,, NV! fd X2 , , I ' f 1L.,,If , i':j"iI "Ifw'1'IIm'f I. m V ' f- ff' III I I 2, I fl' V' ff 'iff' yd! , 'Q4"4f,1,W W WWII' ' ' " ' I' V 1 Q X. ,v,:-I,,.p- 133'-','I" EELLIJII .V 'I ,IMWII q,,,,,. IIQI wx 'IN . Y, I 'My 'I V' T- 'IJ 'ij' YI P3751 cp .I.I5j"QE'IWfZ7 'Qjlf 44, "wi ' H ' V , I . , II :,'I V H axayff sc IJ xr, ,g':?,7,'V I 1,1 V I 5 .fx igwffrgylgl-' , fling 'Lvl' i Euivgff. " , J' V' , , 5 I - ,N M, 'Wy' Q7 'Ig5j'IIIH,,I,1I' ,gy ,g,,M,IIII gg: . V I' H ., Q My 5If7I'7IEcff , 'I ' 'I , , -- ,A 1. I "' If S 41 w g ., V II, V N -fx X -54 Nj -2' by 5, .' V , ,H ,-"M 1,.:,17 Ly pl, V, j J! YZ ..-PM -fx 555, -T 154 V 'lf-IEEE? 6Iyf5'1III egg-I IQ, 'ffm ff, ,. :V II Q , I. --QE I 'QfnI,vjfm,I ., ,Nw ,, I .'."I1j f,,..fg if xvjfx A ffm ,155 2 Q' L I IvfI'I,III'ffI2, Y I,.5I.- I. I.-f If-f-gf--..M , sip?-P:554.mIIL 4. 'gf' 'Ik' if W If Y . I . , V ' 5 4 -.IJ elf II I 'Q H521-IpI2 "7" I!'4ii'G"":If'g 23 inf? ' mu "If?',. ,sa 1 '- +1-7 uw, 1 f wi' if-. F, - :gf .LI Wm, Af' Q1I,,.IIIf'IIIf I wx I, ' IL I .X ,W I .. .hw I X,-. ,, .A Q wks I, ' I 3 IIQ5, W 4: , WW If. '- I-y,'p,,: V ji if V ,. I "1 V nj! Nui 3:---V ,I 'T-Q. an 7 "40.mg,, 4 fT,5Q4Lf4,-' " V , V I. JN1- 4f'f,',fiXd K 'lb , I" I. 53 ,,i1.qILf Q P., Mfwmx -X In W4-II. K N-M,.,.II,,., A I.. M, .-. NwI,Q,.J I., - -wi. ,p, I,f-I-,.I,,.,.. , mf .4 3,11 '. 'Q 1 m,'vIm,, , , Qin, "ME--N , fI:'II Ieyg.-,t5njI,w I .- 5 '+-FT..ff,:i 'F mm, - .,,mIII.m,h -f ,Xb V 44-W 'N X ,W ey, qu-k,1,?v-IIf.':,f ' "ffffM'HI-, .,L1j,.'E' G,'f5Q"':"i"', 'FIIQM7 L.'7,f1",.'!,EQ1'I q '?,lV,,,V ,frI,f, 'f- wr,-I ,V XM? 1 ,N FL, , 'ff' 'FEI Q1 gg' 'L "I,1Q'FE". Ima 'Sf ,qmyf-Jin. "1:y,"U:5'5Ir."f 4-"':f1": -i q- ,..,u-.J' :ff if g. ., , , V JI I I I I V " ' f I H' ' V I ' :JU -V 'J ,. - V ' , L1 I, - f . V I 4 I , Y " f ' -I , Lg ' ' K' I "fi "' Q my If- II I ,, , ' I I, ,, 7-. , III V Z ' , ' ' II, I+: V I. jI M If Iv V 'Z ' -- ' V 157' ' V WWI Ieiff-vIII-'I ff' ai 1' 'V - f' -' I 14 wig, , K U -my Q I I r -3. ' V Q 259, y If ., ig 11 I qv 'II :I -ff f I U I 'I , " V X ff FMF-T! W Q W If? J J H 'iz H "5 H! I, . 'I , I I. ' I"" V I ' I w 11" ' ,, V. I . . 1 . . L' 'f' ', A W P If ' , 1 ,wx ,II 'Iii "f SI 4. 'fri Igl'3Ifgg?Uw I " 'QL Q52 7 if fi J ' V ,Z'f3QI2i ' I. 1' X' 4 'W , A, Q, Q , I- , , If MI: ' , I f 3 ,II ff 1I if ,W ff 'II4 1 I fy' V ' ' . I-II V :J -ws ., N ., fp. 'I 'QW fI vii: VZ? If II IPI f M V ' 'fr' V' , Ivf: 1 II Q I'-f IH: .mp I , I. , f. NW' 1 YM. ,,, I, .,, . , . ,I ,Q ,.,, k ,AZ I.. , M. 1 ,. fi " 'I - 415 I . ea fi .Q ' '4.I,ff. ,J M pe ' +I , ?g,,w ,v7w4, IX X 1135 I '- ad uilw 1 II Wh, V J up ,I I. V I , V I ,f NP A gf ' V N"'?I.L if ra, M , 1, w, ' V " ,, I1 14' V ff! 'gd :gf E- my if '- W3 -1 I, wi VT? 'I 1,53 J ,ff g if -1,1 Q7 I. .f H MI I f In 'I , ' ,' I A nw Y- 5 fi ,V , , , , . .,, .In ,AQ If , , , , 1, I., W, . , . I ,A , ,, ll. , 'Tl ' 'fr I' -1- -' 5 , 'N '1ZI'75'5i' "If III 'Q' ,' W I 'I .-I V ' ' 'fl' f 7? if "Z W ' 5 15 VVV' 5 I1 " 1 ,M I ' .V -IQII 5 I Qs' V 'ww V I ,Y II If 2' 0 .. At? ' 'PF Ry fII:I1I'I Say 'Zur I"' ' ZH I I rn f I ,Ia If. , I. ,, 4:4 -f . I. J'-1, I QA -fri II. ' -, sff' ' II 'Ia V " 'Ifw I' ' I'FIII1w1fJ.II- ,- faq pf, .L , If I,7 'If I " V "Mg, W7-I0 Wy . .I , -' , 'H 1 I '-My V 1I 551 "mf .I I X X Ia, we gf- ,gf Iggy IR.: ,Mb - ,vgqb Q V f I ' 'I ' If - 'ff?ft'-M Us.-'EI?31f-T UI 'SVSU' ai fir. 3- 5 15943 'M V2 ' V wi W "'V' ' 0. 'i , V' V W V .I ' X"'7. II W . . "1 ' 44, ,I VZ' W I ZW- I ,I , I1,,,gggb,,N3 IJ f ,fi pf . ,. 34" I 9, Mi I, WJ - ,P Q., 1: I , -1- IrI J - 'I ,I -'- 'M N:-'I Il: ,fp , 'fy 'Ig iw' and IL- ,f V 's' ,' V ,.g , . 1' I ' I ' -, fsfw 'IW:IsEQ'- f"i.f,:-:Qing 'wLJUifIfw ,fm 'I bi " Y ,Q wi' 'W' 'WW "" 'f W' Qi WI , GN " . ' SN ' A- '- , 'Ima' 14' , 4.35 Q 1 .Ng IsfI'vIJwfJ,f'I' ff, I' 0 'few , 4, IW 'EI ,GJ ,-.5 2, , W1 , f- . if-A V T 7- Ist W 'I- V gf ..1 vf. if-ml IgAL?'af'eIWugg H.'45:-'WM' If , :iw ' -4Iw,..., ij, 51, - ' "ffm nip if UI GI 'E '14 L,-I 'Q 111 ,V 3 ' riffs' M ' I I I 2' V V V . V ' H V ,I,.4,gJf ww yI ., !'H.g.2Kf ,441 , , 11,-441 QI 'I 'JI-. ,w .M II,. ,. ' I 1 551 I ' K' ' ' ' W 1 I rw , ,, I V ' V'VV ' " ,, fcif15.f.g,.. , x A ' V I' V I, .... ,FT In I' VVVV V , ' V .I , " 2','I - - 1 V Ps, ,L ,I 2' " " V , """."Iv I .L 'Y it . " ":I1,I- 'T '- W., -' I, f 'I , 'I V, ,"IiIf,Y"5"VIf'IIfZI ' '"Ixf9g"'Qf?'45I,.'f'4"'if7'IV VVVV , V .V ' Q5 I' V, I ', 1' ww -1. W 0' plji w V " -I 'Q ff' 'Q' J ' IN-A-fu' ' .fL"" H? f'fl,g-Id-", ' ,V 52. 57' IN' 'H "ff 'I, 'W J "I,'. "'IbffIIfTI l,'fLfMWQT f?"'frf'IIi," ,,II ',H,..':'r'IQHf 'I',"L,"ig.' " 'I',, V '. 'f'I WG- Cf,,"ffWI,WQ "'Q.Wfv2 "" ","'LU:"f"I"i'I"'f,WJ5'h,,iI,'?I"i'W'i9H5f", 'WifWIUfH"-I: l'i""'25 ini 15- gg 'Q ' M 'I V 'V , ' K, ,A'Q.Q,,,,',,,,, ,J',,1 .,' II, fSuQ,.,f,,' ",I,I,,,Q',,"IQ,.,..,Q,k , Q 'IQ,.,,','.,",jf',Il ,, L."mI,,.L','Lf,,,f ,qflfI,f..',",Q.I,Qf,'f.,.,, V 'V H I V I '14 N, A V yn N-.,.f71'113fgQ5f' II pf? , I' V g ff' I II II P' V ' K.-xii ,-.AT V 'K , I" ' gI .f N If 'IJ + X! 1zIgI, A V ' 1 K' V fi NX V V - 5 , 1 N .I f.,.II,,,, , ,aw L: I,,I,,,,.,I,'7??fw' I. Mm. IITMN ,,fI,,f., .. J A I4 - wr I V , -. , fr T: .if :Lf ' ' ' ' I V V' I, 'fffwr """U5JIyLr'fWfI'f' ffflvh -II' "KL, --AW" I'9.'!.'0 "'h..':f,Iif."'QeWS'fffI9wf,'II'I:f7'f:'ELV1W?'I 'Ib-3Jl,,'n.17IE:'1p"f I"II '.'fI '.,,' . 5.'I,w, 1'-J'-ic' V ., I - , 'f 'f:!'1-fi L A , I4 T, fx ,f ,fax . 4 If I. 'gmwf-L"'v ,I ,,'II,I,-IMIf,1m,5i I ILE g,g:gfgf4 g519l5'i1fx 'F' 4: 27 'N Y ' V Q Q, f'IQIn" wif X ..-I. "' "I N517 fL,:,,iQ,:.i'i V II13.,f:' Ili,-., AI '1 1 ,L .,, 01 , 'gf . Y ' II I 'I I. I , , I, 1 I' '76:'WlG7Whcii 1-1-LQIQQPIM gfflixifff I i "2 "f if L 2,-X ' QL I' ,If N " I II H ' E if' "1 ff ' " f " 'W"'IIIIIII'n 'M' f s'I'If""" X 'W 'I fQ'I:fW"' -'A " I ' g EIg1-Ifxwfg IV gs M ' I A, Q, xy. ,Q H5 M:m,,-j,!-yi , ,.I 'Q . ,L If.jg,M' f I 5. ,,I-Q" myf v,j,1d,I,': W. . .. I, I - I I , ,. I 5-.7 ig y ' rf 1 wx ,I gf, ' I -K '- , '07,f22,wI'I,,, ,-42 " 'II4,,i, II T IW' 'iyfwgIILy,,wf1f' 2, x ,, - , 5,"If,u LI '-1,151 3 7'71II 'VY' K' f " T" XXV' -Ifff QI 35.1,--' NN .Y.5f?"g 5 -I, 6 , ' J '1 I ',If'f 'ff' I I: I A Q I 3, W ,, " I ' 'I III IIIQI A g , ' I,-I.,j 13553,-::, Q ' , ' 1 X'E:f14,,: ,' 5' Y 1""'I'I,g,f" iff 'f 12' , A-I ' I -sw , , ' -U , f'- - 'V ff ' I. 'I 'If-.W I4 Rf" -"-II 1- -J 1 , ue"'n E" V' if Q, Jay' f,,,' W" , W-'Qf,,,,'i-,, 65:3 W 55114-LQ f'f'If: 'I-1 I' ,rj HTA 'G W 'WI . 'QI -X' . fif- ia MQELI. I Q, ,fw ,fx ' W ' X' W I EJ. ' U ' II' if If " 5" 'Q 12 l A is ' w I ' ' , fag flax! 52 ,cw -3' X' '--. f ---N-. ' I rf ' 'A -5 Q: Iii3'I2i2f9 "Lf Q! 'L i. na' , 'kgs "Two '1L"" I iff' I W ,flggifl ,s 'I"'1. ' , I I' I'I,,NI'I'I, fr- MM, X ywg:I.,1:,I,II:f' -37 -,204 3. I gm-,f 'I.I.5' , p , Q3-'.'w1flI,I'I ff' , f' ,f I, 4 I , .ya . I, I, 4 If I, I, I-I-W ,IM , ,,, , , I I I rf 3571,-.-Q Ki. 51, . 'IE 'ix H.2W,! Aw W x Z, , V- - - ,xv I 5,III,, Inf ,Am . 1' x'2'.Q ,4fI:I'W If 'gI"'IvI,S. 'P 'IIN I-. , . ,-N, - ' -4: I In III, j . fx .ygljk ff 5 xfingi . 1 I . , M 'iffy' QQ "'ff7,Q"I.I xx II, 'if-.QQ fx 5 E4 Ii 'I,ffC'? . :,. N luF"II,,.i MTIf"x'I,7' Z.. "T - - , f1,ffI,- N, ,fy :If-. I ' nz! ,- II ,A +'Iyf15v,,...: Im T ,vm ww ' 1 , at Wwe 'Jg. gk, Tx .7 1 C II Ii' , W1 " WI" ' ly' H V- , 5 ,Q VP I --Ig :N E, W X ' ,mln .Q 3.1- gl ', ', fm-.J-FJ :'wIpf:lT-.1 , f 'gy , : .5 'Imfxx - , ,A I 'II' :' GSW ,R '-.,l,.....4f,g 3. Qfzfi, 'I kw,::L'di-" I, , I 3-5IiITr,,x,-+I ' . 2 MNER, IF' 'LI 4 , Q -. ., I 'I I H. II- sf, 1 ' ww'--', " , ' , ' , I jg, rj FA gg, N .I 41 f,,,'5f5H I gig ' , ' I ,A ,L ,M ,M " ,X Hz: 'I I Iefffl ' I I I,,-mug: J I Qi. , .I W-M, ' ,I7 I,,'I'2'1 ,gpg II , ' I, II -'I " mg' 5, w ff-af.: wif' ,, I6 WW esta " ' I " f L"IIII',,"MvIfM, K ,-, "C-mx, I ' :Q 1, Q-1 "'I- 'II' H" 'I'II, 'Iv fm"-fk5s9ff4V'Vw1-I'I II f"WIIIw,y'I6"4' f at N"'iT.IN QW-x Us "w 4' ' "III II,,7'm,4.I:,eI,,I'-,'IIIIfI:, 17, ,im , , S , 'N gi, N IM ":'T'- I '--H ' I ww II I . II V " , , 'I I, ', ,V . ' I ,WW .I 'j-H QTL'-7',,4q.g,I f,xi.-I,i- 5,3 v Not like the gas pump at home Fuel for a thirsty plane i 5 v r v v 1 W Gas' gang observ.es A cutting the cake for the l3,000th landing Opening valve to aviation gas 1 1 Filtering for ' clean service .. 1:1 . ,Jw , 1 1 1 1 - 1211 1 x 1 1 1 ' 11-ff 11 iii? 3 . .1 'L i 3 L1 Zgz 51 ,rw 1 - 1:31 1 ' ' 1 . 1 I 1 11 1 11 1 1 , 1 1 1 1 Y 1 1 v, . . 'HA , , wiv, 1 , 4 H 4 . A.,,,M .. V "Y-ff' Ao .G 'A ,.,f"S'f' ,,,,.-s W 71 , L, E - 1 1 .W J ' f 1 0 ', g I M... g.. -1 1 LL I, 1' . .,:...,.:.,1iZf 'rw ' W' ' , fu 1 -.W-s' 5, J. , 1 "Kew, ,, 4, L - +N. , f,m- . f-f' fiwf"M -- :,,L: ., 5 J -.514 , ,, 5 'lglf . , by . ' :N in I V bu? gf.. isa: 3 Q . ' I . r 1, 'H-,,, li2'Q'-'0,- ' Ewa! Q' 15 ' QI ' ,. ..,, -. . - fu f' A -fi5f '1?-'vw 'I fs-.. -an A - A QV M- 'ff zfrfwffh ' .1 -- , 1 ' UI V - A W Im. :mf-,f lg wiki 'I ,M X J Q is iv Vg 1"' U . 55' 4 5 W I A f H, . WJ, 'Kr 1 Q eww. ,. . ,gm ..,. Q ,,,- .-1014 L A. :J ,ML-7,- . w Q5 H1 Y, 4. Q , , W ,1 ff, PM .. 11 . 9 if, M ii: L!! f " fl- egg ,Q x 1 X. x 1 V i u .Far -, 5 ,f, '-1,1"3IJz Jess ij 'az , ' Q ' u 5' if . ,s?Qf! 51?W:g IES: 2' S ? X Fl- R Q Ei ' fx 'fig' " ,. 5 S' , 5 is 55 'A I, T I wha if .1 ff 55' .M ., -.45-,0f.,.. 3, -' fvf,'zb,,.f L- 1 f J., 1.,ff,ff-4 ,,.,.- ,,4 K, 1 , , . ,, ,VM R 1 , , f,, ,lPg.fW31,4, , I fr' M,-.a'gf7ff"2?1:f fl- , f - ,' 'PJ-'l'1,h:L1fn 'mlm-. -' 4'--y 1dv-Mzffa'-'ff.'.'15wk1W00g1qLf"a1" ,, . ,,,, , ,,..,..,. 'I f sn, ,. 1 , -.Jw ,I 1 gym wr ., -- . - , ,.,..,.,.,-1 -'Mak' ,, , -H f ' '- 1'4,"Av-'at iz" ,MLM fx ,v2:'3'l1:'l I , ' "':M41i ,. 1- H mf 1,-iz' " fx f, 7 . . z' ,,-.w.,Zff'y,..,7w,. f.f'-' .. ' mf ,Q .fl 24.1 4 4 ' ,iff ' I I 5211. ,f N . -14: , , .1 1. . . JL., ,Lf . A 'L ' Wi.. 5' . ' -4 WUI. 1 UH' .,-. f 1 f f f f 'N we f 11 vl Wy YZ, 1 .4 5 li ,'7 5' if we M2 . I' g,f7Qln1:'f'..,'1": 1? 'f Hs- ww 'ff-uf.. -ff-M 3 - . 1 -,, 1 X MEF W -I-N. .,..f --M., vw JF' ,. I 'H f ,HW N- 1'-ff 1- nw. w. K 54. , 15 F fi f '20, fr J 5 f"- fm ' - 1 1-,Q .- Jm,-,fygrf - ,. wg -' 'L11-C?,:., -- . ' ' - 1 f' V, ,., -, 1-' - . - K 4 ,.,w:" ' ww., . ,,, hmm A 2 ? 511 43 1 1 3 3 I lk EF HQ , I fl Work on the grinder Y 1 Y f f I , K r I , Ii Y Duftlng' bar 1' 4 r C Operating forklift Testing generator equipment Unpacking parts S9 Cul' S63 Packj ing geaf io! ng Chufes The f1xum up boys Cutting angle iron with power saw . 2 .51 -1 ,. 1 1 ,-Q1 ,i 1 1.1 51 1 , 1 1 ' 1 : A , 11 1 I 1 1 ,, w. 1 1 E ii 5: if I, I 1 N ,Lx :ll va wa J 'i VI V, wi . I ,4 1 ,N wi ,wg ml NW ii ,. f. w 1 V ,M W4 f, 1 U: , fs fx JH ,F Q + i 5 r 5 w , F x I 1 5, u 1 E Il TV I 2? I 1 V l i W s v M ,N H w R l 1 a N W E v -. Fire! ,. A w ' H Q-D 'flllmv' CLQO X , X Q . Q Q 79 ,J + 0 ? ,., 0 Q, fu xl , '3 GY Ya 16.61 'FL gk, BOW YQ0019 Q hw " ' DIVISIO Q Q , I 4 I ' ' .1 A 1 1 Mg i- f.- fly, -. 11. A I 1 1 1 51 1 1,7 1 .H 1 ' 33:1 1 , . J' .u : V1 . I ' 5 74 11 2 1 1 .1-1 1111.1-1 "f"1'f'--'W' ' w 1 -A ., , I .11 Li., I.. 1 .I 1 ' IM1 1 1' 1 1 'T WZQ1 'E 1' '2 1 1 M111 f 111 5 1 1 1 11 ' 7 . hr!-J , ' .I 'G I . lk , A -l:gu'11 5W .L V .HV ' 1 ' 4 f -'fik 1? ml, Q W. f. W V ...gn J' I 1 3-aff 4 1 fp' -Q. 1 52? A ,r 1 .1 1 'P 1 I,1,i! 'N 1 V11 ' I 1 ms, - - ' ,1 1 W1 N ,,. .1 1 I ..1 1 1 . I1 ' ,,,,, , ,. : . 5' 1?3'411m111 1 1- . QZ IMEV, .111 I 1 ' 7 1.1 f?'111B'5Mtm'TI " I I , MEFHSF wx 1 1 KH 'I I-11- 1 1 I 1 ' vzyfiwwwfr X i 1' v 3 11 1 M.. ff , fr 'Wil . wif. . , - f 1 1 1 1 :W'A' W, -JW , ,3j,wff,f-...,kmfgvlvf, I M ,mv qfwm -ff. , ,W -an 'FH' N 'fs 1 23551 4+ . . . 7-' 1 ,ffwwf W wwf-Q if-5 , .Ak L . g lgqgfg. w , fi , , ,Vw fl' H 111 , W ,M,+,y1w , 15-54 'mgmwimk ffm, w-new F4 ' ' 75,1-11, ,wi L JH'-im ,E W, .Q , f ' A uv 4- IQ H4'ff'f,n"V5'2b:f ' ' ,wgwmg 4 mf J vii: L' E17 'm f WM , ,I , Wynn q M ' 4- N'-1 M22 f W J,.,Lnp,.,.' 1 ,W A ,. Ev E L rw , Y! U, gr 1' COUIS G Knot tying 1' eireshe w I I 51 'Wim VE 4 'P 1, ' , .H iz ' '5 Ii l Wi is 51 E1 w I , 1 fl I I 5 x Clamp down 5 iii 1 S12 ,N Be nice, fellas . Q . hold still! f Siesta time 1 1 13 11 ,1 11 g, 1, 11 11 11 11 '1 1 I ff 1 11 1 I 1 1 E 5 K 1 1 5 i S 1 1 1 1 1 1 1 a '1 1 3 ' 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 I I I I 3 1 3 1 ls 3 ' I I 12 . . 1: 3, 1 I I 5 1 1 3 1 i 2 2 1 1 I 1 F 1 1 I 1 I 1 '1 11 1 1 A h 1 S 1 1 4 2 1 Gettmg equlpment 111 shape f X I yllfk 1 lhA.M'1'fA 4 ,W WW M 'll W X In 511 ' ii Mf dllfl Tuiae to rest and read A "About five feet there" we ex wfffe' O K? '5 9 106 Dear Mom. . Just strumming along Who said that? 4 A w fm mf- ff, mffvf-vi'Wf'W J 1 . 1 4 , I 1 1 , I A . , igbs...-As: l 1 V+ ,1,. ii ,F w, , 1 Inq I Y Ii ,. ii J 4 rg' '4 1-' S. 1 1 r p , ,Xa l i ln li rf ,fl ,. ,J V15 i l 4: xa xx N, W1 A, Ji ll fs w 1 if H 2 . V N: 1: W UV , ,, :ff :lr Hg 7,' If u fn if 3 x ,,c ,f QI: l, wr r gsm, .,...., , .... , , L AW, i'iZfi':"'ff, , gf,L.'.f.:-'vi-51-,rm 1 2 3 , , In ,I 'I fl 21 ,. 1 lf? xl 4 , 1 w f 'ffmw . 1gi.,M,,,. Q.. , f ,,,,,,,,,P1. , x:m,fw,W . 1 is fx ,n ' 4 Liu' TALR! 1. Bu11's eye Tracking the target X109 'Z Whatx S mY 111 31 51 11 '1 11 11 1 I' 1 1 1 111 111 11 1 1 11 11 ,, 1 1 1 J 11 151 11 11 , 1 1 111 111 211 11 4. 1 . N21 . 1. .111 1 'K 1,1 ,.1 1 ,11 1 1 ,11 11 111 111 111 111 11 .1j1 1.11 1 1 13x 31 1 '1' 111 11 11- . 1.1 L '11 111 11 111 11 11 1 11 1, 1 1 1 1111 1 1 1 1 ,1. 1.1 11 1 1 1, 1 1 111 111 111 I 1 1 1 1 11 111 B '11: 1,11 111 .1 11 1. .I 1! 1 ,-' 11 1 1 11 '11 1 1111 111 111' 111 1141 11 1. 1 11' 11 111 -11 111 .11 1 11 11 1 11 1 ,N1 1 ,1 1. 1 1 11 1 111 111 111 I i1 1 ,L C ommence field day boys" L IE Checking sighm angle 'Let's break out the fire hose gunner" Just plain talk 1 'raw If Q2 9 1 I , Q 3 I 5 3 V 4 4 J if ii PE if ,1 5 :J 1,9 ,wi ,H 6 .ji lv Z: Sk M g n Push 'em gunners M ,' ,V 7, 1 5, 1: 53 Hr fc, 5. Special weapons division ln 3 ii E I 1, 5 , A, ll 0 f - 1 IT 1,1 1, ,. , , 1. 5, 5 I Conference time for yeoman q 7 MARINE DETACHMENT Q' kim-warg' Paper load Spit shine That' s 4mine ! Executive orderly watch Serious work Who me ?A o Marines companion Night before inspection 1. i P 1 0 I Q 'r 4 i 1 4 i ! 5 1 1 ,1 ! 4 'I I , i i i 1 1 1 4 1 1 , N 4 1 1 ,l 1 4 ll Y Qleanhness 1S most important E L E C T R O N C A Worth waiting in line for I L L Y EIR XQQ mumaw1w..-....,-., 41.4. uggv vvl va.vv v... vu... A lx tw vw fs Q5 Most 4 interesting ft sights 4 I - Q ! country 3 1 N ' fivfwf:-.sf'Qi-W4ff.Wny'9 v 4 '4 73' fa,-Wfvivyv. 1 Oawfpfrfff 'W f f Www 0 f .-fm W., my U W, ..:.,, W ,,,. .. Lb, ffcimbf 2 H, -fm: , Img Jffzgomy., 1 1 L1.'.fff.a,n, 'fw-- , I 'W-,wwf w 1 f.+,f,,-ewfdw-PM H: min, gf,fff,,,pf:.4 2 - W Wjmig 'f.'f1'p'a, f , .3 , tj," h, Q K ,,!. 'J W fa, ' ' l'f' ' " . ,:: ....,, , ,, . y,,!.E,HM4Wf,, ' 1 W,-4 ' fl '.-f'WlWL'5 vf ' 1 ,f -:Lv - , uf, , I Wfwaz, , ww , .,f, . , . . ,rg-y,,,,1 .w ,. ig!- ,Q 'E iw- ,K jff--4-Js,'1n5' - u ', -3 ' 4 . 1,51 Qplvggilgu v v , w 'R' . X:,5.q.5..: " K K -gf 'i iw 1 f Q. P . ,, 1 1 Drill operation Lathe action 111 machine shop Ice house cleaning of bilge M I i L f A' il E-i - Seffur' i Machine shop I' 10114 e Dump 1 W V gl X . M F Painting no 2 -' ' 'i ' ' M Tool issue wvw I elevator Shaft Repairing hydraulic elevator cable A 1' high Operating diesel fire "Hello! No. 4 evaporator" , m Draimng H20 fro ressor Pumps Pressure all' Comp 4 5 f i L il 1 1 Lighting off OZNZ Hydraulic valve Check Liberty Cam' air compressor ' No. 3 evator repair Checking valve szhrm gang ' ii ? 1 1 1, 1 1 1:51 xi, 1 11 1 ii I . 1 f , 1 1 1 vr i ?1i,ii'l i . W Q mme ' M tor . . ' g genera adlusting i Trash detail departing Repalrm aatbfzn 1 1 1, 1l 1 1 - 2 1 1 I ' 2 1 1 i 1 1 1 , 1 1 4 1 1 1 1. f- 1. 1 1 ,1 1 11 I , 1 1 11 11 11 111 111 1111 1 1 1' 11 1 1 11 '11 1 1 11 111 - 1f 1 L: 1 1 1 1 1 1 1 1 , , 1 1 1 . 1 1 if E1 11 . as 11 31 1 1 11 . .1 11 11 11 11 11 . ,X 51 1 11 1 .1 1 1 V I1 1 , 11 11 I , I '1 1 1 11 ' ' Q1 11 '1 11 ,n .. E! 1 M, wa M 4 1 f " 1 1 my fy U w if W, , f 7 5 n 1 A I 5 M 4Q...f-NW V , , , , , fi 3, . ll 11 1 V1 .4 w ,Q M .41 rw N ai' 1 l 2 1 7 xi si I. H il 1 1 wif , QW .+ 1.1 M M 1 xv! ! i 1 fv Em. ' ' f, ' ,L .w J, , " , ' , w f w . H fwff ,ff ' , ' Q 'y H ' 1 Vw , A fa , - J W, "W I W W f ' , 1 1 , f ' , , H W '. ' 1 iff ' 'f , "M7?fWW'M "'wfWWW, ' "W 'N :7M4,L, I-M4 1 'W ",2f'ff',f9fTWf3Tw Z .JM I ' kk " I Q7 '1 V yZL7"if4"lwi, mf ' ' " v ' n':i"'fU'Mi'f!4"" ' M 'JGk,vW'fW9ff"'-Vfby ,WMM M':'fW' " wwf ,,, I MPMW+,W2""H. 632711 ,J .1 ff pffrf, f-f I, -gy, If fp-ew , - 'WMO ,K - I' Effwww, ,ww " ff,M,'4ww Wf M127 w , wgwfnff"':n'Mm fv7fwW 11" f"-ww, ,W 'Wm N wAyffW'If 1 M ' " :WW NWS I ,A J-, "'vfv?L Q-f H ' M ' . MM-M1111-,www ww- W w1?w"' WW ,L.fw,!'4 'M' '-,ww-l"1 wzvil 'Jw M':'fMf 'W' w",f'wff'f f "-',,l4"W.Q 1'-H Q Jl+2N,-.f4vfM.wj- vi wigs. AQM ,.11'."111, MEM-JY , , "w,pm ,LM gil'-,W .wf-,,,,,M':y'i-. Mu -av 4: 'W ww-fw 'f ms , lwwwlf yn! -J, 4',vMmw'4 aww Wy 'inf ,Vac-WM' Tw, ,K WW Wm , 'p ' ,J-wffw mf ,- I- Q , L - yi jam ,gm ',f4ecp,fgyvfw1,.+'Wx2 .ifmf'uivf,Q,,Mn54f'f"Wfm'was-avr,M,,q,,.w wW'f'4'1-WWpf'!,f',w' W Www 'fhwr wx M W JW 'ffwf 'pw fi ' "' A -f'W?Wwf"ff7''1?f:1f"iHf-ffw f+w'wf'-Hwff f:ff?zi:. f:w'l'faf2f.z,im am, if 1" qfffa ,wjfwbf ,YM ' ,JW":,f,4,zMW " We ,'74W',W1"mzfiP,H f""f"v7P4' !fW1', v, f MW' 'nw f filyzwmvi fy? y.:l,.L-X fx gym ,Fi ,gg-.13 ..,. 15- 'f J ef" V, ,ayfi '9ff,4,.,n' wi. ,vwminif ,f 7, 'lj M 'W' '41 MMM f ,WN Wf WJ g, f- ww' , ,Wffw if-wx X CW 'f ' ' 14 4 11'1 -fkftp f " f Wang '1Wf'W'V7V ' 'W JVM" ffffVf7fmwWd22V5N WW?" 'VW' JMWM.w"f"!' ' Vf' ' 3214 ','LW,e1.1L.f-Lf W, Q.: ,'i.,fyu1wJW4Q'9i5: i1 'firffi F'Qy"' - ,W -vm iupf-f'w MTW- c'1.J64-EW' 9"'W'L'+"wg 5 ' ,W'XL.0.'Wf fi W ' " -'W 'f mf5f'f f fr f 'W uL,,,'0ff' W" "'1 "'-fW',,01,v,'Vfi U uf J 5 v'7'f5lVL MW fm! . , RW 1' W ffl-Wig :?15'1f1vVWMm ,QW J ' WW 1111 : WM' 3 Pg ""l!Lf I " im" fflzf' ' ' if I fig. uv ' ' ff - ' 111 Ji' " 'WM ,f:,'.,l'-w,Q""'.b'f'uW' ' " ". ' , .I 1 'STa4,Qf, 4,1 nfl, , ,'f,:'y.v',f5'7f'n,,'g Jw, w' ',f- ' ' H w . ' gil' H 'V A, U 'wg 1",1 , ' Mil! V ' w,,y.Qv'4, yfw, '1 y' ,QL mi,yiffwqw.fy '4w,fg,gy,,,' ,a':g:"'W W mr- ff " ,,,w'v'. ad H 1. , ' ,y E?5i'7'?3'f'f!Q42f'wFEZ'1f11Fif M if-3 fffv-1?A.'f-fws-324 '5 'f!fI'WfW5H",:'5' W 'UPWW' ' 5' 'W 'QVffYr','TVfIW'iM6. , " Sw'-WV,'7I.,'W'H'i"-'IN WI''agW'w!7W,WZ" LL' w""' w'5?575W3iM 'fWl' f5?7" ' N21 'f' 'Wrf 'U W' M1f"' , w 'M if .Q " 111, L+ wx, ,wrf'wW',vf4w,1:-ffNf ,miiw -'w:f2w1,sW" L!'w'wfvf',fWvffwy Viqwmiff ww 1""mf"fdvwwffw f4'fff4'-'- f':4'f'H'fw""', W'v7l"',aw9""5 ,W , ff-'kr' , f ' ,5ep3',g4t3fftSa.,fbjQ3vgL4'4:p .gis.,f4,1,,'w'NpfM' J, -my ,4,1u.,w1,-,S1,," ..,.. ,Lcwlhcvyilgbf ,,,. Nm 15 .W M, gn. -Y .vnzuw wygm f A ,ix my 'm.W'4W5fG1'f" WW ,,' ,WW MW, lmffnff wp "7 wp X. WW M 'M W5 wwf ' 'W J w , fi, W- P- ' Mb- WY wi ff ,- 1 4 " - A 21:-' ZF' ,J . -2:7 ' ' fm -U W' W WW W T54 414 jgW'v:v,.,fyQW'JW-cv' 4 'Wf ,f7,'f,,fzZ',','f' Vw' ., ,M 74+ K g gifw ,IJ , W g TLT. fl ,W gm' ' ' "M ,f .g, - :Mf':'a3' ':Y'z1:f.,Wf'1 1 ff-:IQ-mf JMVLW' in , vf fzfffw, ff 4' WN" 'chi :V H W wi H f ,,n:W'f f 'M W 'f M , f 1111 0 fm . 5,4 gi' .,, 1:1-M3fQiV"' ,4 ' ' ,WV ' 455 ff, Ww7:,W J, 4' " ,M WI,q,q 'Wy ,,7gwrv ' ' ,H Wu 1,1, W nw' ,fyy4f,"' WW ,, , M., -111, V. 1111,11.,1 1 ., . . .1.1 , V. .... I J . 7 ,, Q, . ,., ,, ,W 1, ,, V , ,. , H V , , H 1 , ' , V X. 4 U W H 202,-'f 6 U J, ' 7 ff X M ' 'f' ji, Wifi "" V'53:?f'7" GlZ9j5W, ,W:zf1"-+L? f"Wf'fW ,W "i.1yW3 l'Qf'?ff'k77wlW' MMM"',W"f'w, ff-T Wi- WW' Ziwwil, ,-"km-l', iw" -Y F' " :L.rft,,my,'fg4,:'.ff1413,,-'Qi' ' TV Q y',g,4w-a',' fjx- 'ig .- f .J - H TH' v?-gr", 17' ,- fm, if L' ' 1U"wl-f ., ,v " ' 'ff f Af, '-M-'.g, W g 'ww W! Y "-G," , W ,H , pf mf QL j,?Wf?fZ',fg..:qf' 'wzw Q-.5i47t' g7'w M :feb-aww f M44 Www Hy' - ,,y!Ef.W'1',y-41, 'W!vpn..-,,4f'- ,M W: -w,'y4W' ff Vzmfllf qw -pw 'M , ww Amy, " I3 K? V--wy,'gfpg:i -wi 1, -,-fhL,5g"w:1- 'V 1 5, , H Wg, 3, , ,'gg14,', fffffff v07:ff7fJ'Wv ',.f',f,Jg,Q'-W" 'Zf Wil' MM JW ' ' , 2v'Mif' Q, if f' fm, ,, .W Vfffga W . V' ,QTY H fy 1: 1 4 - , ' ' , Q. ffvuaev QL, H. K wi ,xv , f WL, fi j . ,vp ,W 1. 3 A W H , jf .. f Wie A 7? V 452 'ET W' ' 45 52, W 'V " f ' ' MW '1 MMM, Sw, 'ff ' ,W W' 4 5 V , ff I 5 ,A k f f H -- ,w N " 'f '1 Ll Hg .rw "'?fQr1'. 'fi ,fi if -. fl , JK" " ' M. ,fWLf2, MM '55 WZ UM Jlz 45-1? iw 'wfwfl W 'W W fda ' 1 ' 55? -'Egfgf , ya-may vpn WH-"0 -nf Fa: 1 'fin' H l'5'?wf ,N H F-W, -fw F W. 'ff ,, ff f M an 4U ,WJ 1" N- f ' ., 'fc' - 1' ' ., vb .nl ' 'iyizww , .fy 14932 1: ,,,EM, ww f ,jlgfw M, W vp' yw!wfFf H , ' if ,, ' mfg. . VMM, H-Qzzzif 411,111 . I 'W'f7?fE W3 I-iii ,, 4, W7 WLMSQVZ' iviigivi, " ww? fff -WW :4i,,""7W!YffI'77 WW" WW, Wfwv Lf KMUQWWQS wV"WiW2 wWi,-W JJ' .f J. mz:'!fs'0mQ'D,f.w22fmi1f, " if Q72 J if me 234TZ5'fif" -f If I ', "Wm 'Q fn wwf ,g 7 fm, -, ffl 11-zu' WLLSZWW! M1-' " ,zyywyfm ymwcj- .W iywy WWW HW -1' M ffm J' sf 14 vw, 1, ,v , K ' MMA 7 WWE , W.,,,,J , f..n .wh .... ,vM.1N.,.,.'u uw. - , ,L . , - W WN - - V- fy fy-M f fmfibaugrlf ff f f f 1 zlilw , A1 Z 1 , ,,, , , , , . . ,,,, , , . , . 4 , - , gf.-f. -"" - V M , J ,, 1'f"'Mn,.3' A - . ' ' Y ' , V ., u " 1 ' ,V J , H V - " A 4,7 , .12 2.3:-f' ' ' iff 1.72 k . . ,, .-y'9m,.LQ.a14.w',, ,-'.-:LJ ' . qw-fp 5- , qw! Fw Jw- W -f KN-X f W G 4 XE 32 W K - 'W'-' '5S" ,. 21 . 1 - , 1 ., A X X + gfg91::,m!W f: J' - V , ,V lj , I . 3 W ji' ., M -if -V gym, pg fs 1 f , ,, , 5 K -k,E,5,Ek 2 3 5 A " K YZ. 'L . .- ., 7 14: f Mm.. iff Q , f I gl fr-f. .- -, V - . - X . 0 1-Q 3,12"iw-5jf:LL,'L5'lff'i E1-i'f'-EEE ' ' ., -' x ff" - U1 LJ' ' I QQ? L"'l'i-' 'V Z' ,yi I I 1,1 H , W 1 . ' - ,. J ,l5::.55gf5fj"' -K ki " U Y Rf Q CM '1EE:,1Q, . , 1. ,, fp -gh .4 , , J' 1 'J -xg ,113-f Q M, 'J 540: 1 QQ 'wig' iw? '11 ,L-1 nf', ' J. N--gi Wg 'W' -ff L ' Qf"1'.e,f-,2,::,ig..i:1- " 7 'W "fl ' L- V59 . ' 3- ' fs A Q CN Afwfi F Q, .W , f M J " g ' N- , -V ' P if, , 31- W ' I, . G gt., . '2:fsGAfFS'?'." U ,-.5 Q 'iff in V' , 1,9-ik! 5- 1 Q f , . 1 - ,-gg ' ,A N --xx, . - W -4 V ' f k 1:1 7' ,. 'N-N-N ,U v V Mi -- , X- riifmffnz-f Am M: 'I M4554 f . E 4: -A Aye, k -5 W ij- . , '--LI"?I" . 5 6 -7 . , ,- '-4 ' 1 Q' 1' 'W '59 nlfilff T? ' U .-, "7fTI'L'i1l?:e-1+ 'sei 1-'fi'-Sfigifi ' , rw ' , 'ffm'-' W - ff. ffl WW' . A -My -+L Q QQ - 1 f' kxfff jg. gf W H 3f A 5. -W N H, , , , L Y if f W 1 W' ' fl? . ' 'X 23 :5'f?f"l'7 'W14.Ea, ' fu- Q V mf V 'F Wy, ".,,,.f, I jwfxh L'55':xw-fwrwammf-"A-,ff"1Y'f'fC'CZ1 ' ' 'T -+V, Y ,"' ' 3 f T1 IS'-GTM f L'-.. J . 5,'Q,,zDffK4 Rf"gf.', 7g,,'-3,1 7 , N1495.f-7,x-.WmUm.: If f,53p444ffajf5 Lf:' f I v4 - 'fa I ' , , kj :f1 gMN.Lg'35V, A v ,V K I , -A V X.-f -1, 3 5. .583 gig'- 1 N VVVV 1 . ff , 1 - ' V , " I" , U w, I w " ' , I " ' U , 'E "'Yfi " ,U -:, V . ff , 'fy ff, w v ' ' , ' Vp wa V ..,, , , - , , , , , I, - .,,,, ..,, , , .. , I, . , , , , . , ,, 9, -, M H 2, A Q VV I ,V I f, 1 Um f X fig r L f ' ' H If .ww VV mi J , ,L Ev, Z! K VV ,, A I M " M VK H M H WL' V, I ,fy V I M yy K: I If J '- ,,' ' ' '. I- ff 'fn , , 57?,.Q:p,!A -I . V , 1 ., H4 '43 A," f:,'Z57W ' Q , 'U ' ' mmm ' A 'f " M 1, I um, , nf u u A H Y t K M. V ,, " 'QL '1gZ,??"'fAkxg ko!,,f7ai5,W2w, L' ' ,3'!X""N,jf"".NfZ,i1f' " V , , ' ' " Wy ,ff wr vw A , I V , 37 ,My V' " X "V-" .iw JF, "wif mi. nf' " - . H , V, w gm rv. " " 'f F, , - k - A , ' I K K W ' , x ,X ff? Q f V , ' . ,ffwx ,-4, " W '?i!"':f QM ,, V gy' , T N A Ky'-K, m f'f'w'S5fw5x? ' f K . f mlm ,,,, 11 - A , J f xv , ,,., S . . ml If ? VVV, f, Q f 'Y' .M U H A . 2? , X V 1' - "5 ' L' J ,V 1' , M 'i' ' .' 'L 77 V' -- ,'wfM:g,!? A Q 'T P 62:51-wgsg ' .LW I "'71M5l' 1 .42 'EWLMIZY5' 4' .' "W" ff f. MZ' 4 MN ' '- R34 " "5 ' " W NN lil "7 "WK 'f -- -4 97'f5'f' -, " ,, f ash? , .f,. .,.., ,f .. .W .,. W R ,M A M, , If , ..,. , 'N .mf ,. , ,, ., ,,1, ,,f, ,, . H.. 4 . ,f Q.. ..x.,,-G ww- If ,pL.w+-mm! x JW! V. pf.-gf -um ,, . .V WW Q, , . f f, -fm, ,V ,fu fy V ,, , - ,1 ff ,Y if-Q Na Wi' 1-Hu .. . f xgw, ffm . gziqg " fr -A f fb , ., , , . ' W, Mis, 'YH -H4 . , I, ,,,. .Q , 1 ,, J' - -' , V, 7, 'g' , W , 'V - - L' , Leaf-H15 V ' ' V I ' V' A ' " WW-?"y,.i," M". 'f- wf-, -W ffi7m:5' W ' 'W Y' ' ' m ' 56 ' if - C . ff V 'J ' ,. .,,7,r,, , ., ,, ,. 1 , , V. ,, A. , f , . wwf, . ., , . ,X ,. N., ' ' 'f L 'L V ,wh .,,:' JG" idx' W,L'i4fJ'5wf'l gov yi-1-,fef'f, , ,QM W' V' . wi fi 'Q + ' f4994,,vfwf4,,kf,glf,1,',,.. , , V , V, .lg , If WM Q H , ,. J ,uw ,f,,..n, V , V , 1 , M.. ,W ,wh ,V W, ',, .A , V , t ,V , ,Z fm , .. '+--J., , 45 s,..,.,...f-?'11sg.Qg..- if :UW " pm-,fa 492191 'W' W if 2 , .pw ' 371 A Y ' 5 s VVV' ' L " ' ' f f f ' W A ,. f i A . , . . ffl- ' " ' ' " UA' ' 4'j'.vm.M,fvf"gv, ' I " 1' V -q:?'5?"ff ' ' Wm? A 1 A M A Q V V ,M X MM fi uq'f"W!? ' W ' VVVV H" 'mmup 'W pfwffi Z in 1 N,,.. ,,, . v ,,, W, 17771 N fxi j'f:7'f 1 'flaw lr! .ff Q1 13 f ff aw 'W 'WW ' 1 ff ff ,f I W 1 I rw! ffl WW, Hffflfi 11 W0 VI5 J if HUM fn , I f ANU! wir! f'wMW "-711 If ff 1 ,M .fr . 1 1 f f f my I I 3 v'4u4"'r W1 2 aff pa., 1 Md,-rg, in I 1 Lila? fwi I' ' 1,1 ' ,f W' r M J f 'Y f , WW 1 lf ?2.,,,f I ff ff fiymm ff X WL W MLM!! f yf 7Wf M f ,6 f wwf ,,Mg ,fw fm,f f , f'f 2ff m v VVVV ' n wx. 1 I I , . I ,V 4, , -I N, . . ,, ,,,. ,..., I V+? J, f , ,, ,f . I? ,,., 7, ,,., ,I Wq,,W,,,, ,,,H!,, ,I ,l,!,,,, ,, 7Qf,V J W mmm J ff f, W 4 if f WM WML ' lwff fr X 'x..."1-vw, f w, w., 4' W 'is Q- M -WAS- W ww Am wg.. 77,10 F-Q kk f -Ik. ,.,,,f,. .. , . ,L . f ,,f , , . ,yu ,M ,. J 4 A 7, .f Q, 1 1, fy, ,. ., ,, - N . J V- , .. , V i fx-.NJ-.,-.A.Qx,:i, ,swf I .iz 105 ,wj S- ' ' 1 '4 , 4 ., f,, ,W " , ,, ' , N' ., ,, f'Nm,,.. fx :wi up V ., A A ' ..-. . A,'- , FFT 14" ""' " fm L-' p.. ' W .w ,W , v ,, V- fhfwwv , ry ,i'Wv4w zmqvfc, V . ' "Ih'qe,'w,f1. " , ,6k,,1'wgZfw'?f3 - wi, ,em C, E , , ffifw, ,ww V gf -qw f"... it L .J 'f::z:z5-s,:rp:x--,-gf.:-3 W - , A ' ' V 'fm ,m . -,ffw S J' r' L 'QA' ' ff.,,,'f,' fp Mn , 711W J! f- V V . ,mg -Wm' 41445 GJ ,-J 4 M m- -5 .xg V , aw 5 f-1 --17 .. K ifl-:-fg,,f+Ei 5 A V fu 1-' 14 W' f, '2'f"f1' -vf ff? ' J' M f "JP .,ipf',,1s- 'L V ,. ' fb W' V .1-z Y -- M .ff get - A few-if":fSf.2p,1AA-ffl ' " 'W' ' Hn " fHw?'ffZ' f-wk''f'+'NJVL1!'fwi!fw'fQjfN ' ,mv"7' ?l,5Au!fWM?V'?wv "W f'5""f'2'W"'2ff , 'flEf2Zdf. 'Y 'S 1, ' , M V. . V V V w- 2' M , .H V 'f VV,V V -, w w ' V, -w M' ,aaax',,f N213 7,7 " , ,, ' ., 'mm 5 V H H- if 2431 -.1-hw 'W ff, . f wx Jw V'V' 1 154- .ff ,ff W w' f7f'1pU'fMj I 4 rf' ff'+ ' 3 1 Y 4 ' Q fx H W , , "Al M - - f' ' ,vwffif , " f f'1Lf3f'v w'f' , W' ff" A A ,, ' 'mix' , " " 5 ' V g ' , f,:E'qg.,,,1XfX - 5i,'7cW77f'52'J1T",W ' gf 'M I. ' " 7 'f5fi?5f",b2T6'! lv " ,3f!.WN ,,Jf45',w W Wim! W5 "1 'W V f" I I ' f!.N'i-"'l'zgf.ff?4 -f ' L X Ff EM, FT' ' j , Lv' N 4' a, ' Q94 -fr, jf ., .fyg-y,',ff+ !ML4ip14m" 'PW' fl? v , ,wwf '- ' . f7.,,, . 1f15'.f,'!-',' ,gwf 9-7 I 1',2ga!v,',fw"- ,,-1fzk,:m17'., - - . ,-V., ' ,W My 4 2 V ,V V ,. ffhwf 41:1 si W 1'ff"2w- .7 - A 'I VVVV W qc' w,1,1c1'.:,L'1 W' '-vm: WWE W ' ww wi?-f"ir fur -4 519' Q I J, f , may 3 ,Q '- ff f "mf A ff., f Y -' . . ' . , '.. , J.. . ,' 1 M , 1 U 1 ,, ' ,tn . ,f - 2 ,' ' , N ', ,,,, . '.1, ,, , 1 - L ,,', , Q ff 'MWA M V ,W 1111 I"'.,',, ff" 1, N"'u4f11."v M"s9M.'f HW-wx' .1"'if'f4f'l-'1f,7'.z qi ' .41 A If vw 1. ' ' -' "lil-',1 ex gig.: J ff. .flagfy QV Ia, iw iw 4' f',,,ff"'f '-'Wfff.,,5l'!"2'f1f:!""'M1,L"fW".0 'Lf,f'40ff'w'-,V 'ff w"74E"" W 1 1, "+C .if f 'QQ K , f W M '::...,. ' -'J' 0 - V- 4 V W , ,- f' A" ifv f ., w 1' ,df :Q 1 w, ' 'H "ov v, ff f,-.J ,mf ffyf 'H f'-nf 4-,Lf fwfff ,'1f",'y2'f"'l -w:"fM.'w"" ' ' 43fiLi,5-,fuwww-4-,ff ,'1n,'f4vf:-wyfffui V M ' M-. , -. wif A W -- , ,. ..., Q , -' ' W ' , , 'iv " " f,- ' W ' ,299 411' 43 I NW " Muff uf! Vw, A 5 ' A W9 'ff' "" ' " " "LN ' 'I 1- ' ,fm ,vm " , ', V ' ' I , , 1 ' ' Distilling water Chemicals to purity water x Lesson 1 How to Make Water 1- . W , J A ,154 4, ,rx ' ,., -4 I v5,,, Where's that wrench? Check that pump Coffee break in fireroom A clean up for the bilges The bo11er's water supply Fresh water pump in action Water testers fyw 5 3433? c 'g?"g53w"15i"f'7f' :,iiHf9'P"m!P'8Sf l1 , , J-m , .. -nY- I - - -. 1- x MW Z 1 ? 11 nf-W...., 1 1 I 5 1 i 1 , 4 3 r 1- 1 Q! 4 s N N X1 W A ! QI - w . ,.... ..-.l--,.,,. L4.,.,ff,..w M .env 1. ff , ,faA,,f,.Lk.4-1.,.......,.- . , X X 1 1 r . A , N f w K , 1 Whese liberty section today? W1 1' l a I F s ,:'I I :gr W. L T ' t Ut' ii JE? A gl O shop lecture on gasoline pump Power Shop , ! coffefe break l Li C movme PM ght u 15- I I l power sh p lme at Testing fan in lightlng sh0P Op test bgard 1 l E 1 I W.. 1 1 i 1 ? v 5 Always a smile in sound power l lgutting another boargl vu ---f shop X i , , IC room switchboard 4 5 K E3-SV ring board no. 1 Log room yeoman at ease. . DIVISICN I r- 5 X . ,, ,,,,, ,, ,,,. - ..... ..Y.YY..Y.-.--.n..--,--,--.,- ---- -V--f ..,n-.Y--r---ww-m-----------mf...f-............,,, W x i I i I 4 1 Checking the gauges if Fresh water., coming up ii! Working on the bilge pump I ,VV 'fl V ' 4' MMV- V-- . .. --EV. - N-ha N ,W ,, ,V-VV-:fm---7 +V. '-3 .V VV,"7 'WK I wif' V J?"- , "'f V WV, "V -23'V-'VVV-fy--iff-'ff-'Vai 'tb '-'f f?"VV,"'a'l"4Vr.7L,'F--ifV"5V'7Q ' ,'5V"'. Vw U VV -VV V1-:,,1- V My G VV " --VV, ' I f fl i.15'lME2Vr: lx,-V15--'VSV-.WL -2 Q,V, --:aww :',V,'?V?- g.V,L 2,'VV" 1 VU HM ' ' ' fer.: S' VVV1, V. NV' I - "Mi ff' V V - ,V mm QVVXV-41-' Vc,,V"V11VV'VVi -V:.f'- V-f --.VV-V:-V-.V ,.VVp6VVI'.'V ,,,V 'f, V V, 714 WVWVVVV-f-Tr--V V V. VW. V.-. V.,w-'VVVJ ,.V.f-7.-5..-,V.V,V'VV-- VVV-V'-Q,V,-,,V,V,,,VL-VV,,V- ,,l, .V -V L,-La- 9 -V ,V-V-V, ,. ,V ,IV .WV VV, I V ':em?..VVi,V'g..V1,f5'VsfJVf3 'fnqpgfrff ,fQwVJ:VfVIVf '!,,VpV, 'IQVQ -VSVVVFVVVV-Vi- 'LVVVVVVW 4, 5 1f','V ',i., -,uf -'Y WV, 'V,V'VV,' , V V ' -, V-, ,, V V V'f- VV 'VV' gyyV?QV,q,E3,.5'.i-V9?,V ,VVpgV,-.,fi,TQ.gVY1 .VVV 'Vg f,,,V-,,,,:V,,y- ,W ,ax ,,,, 1 ,VVV 'p4Z,,V Z ,,,r,,N.,, ,, " V-:77, s-I'f'VVif-51-V' ...-f 'V-'- V-'-WV:-, VV il' .3 ' ,"', ""-V 3 ' " ' '1 I ., .VV V11-" fVV,'.V,-,1'W'V " - VVV TWIQV 'V' V Vi'-VPVFV-Fai'.i'V""'V-.-:'-V ,-.V."' SVJEIVF-5':f"l-'5'b 5' 'I-'-V,V" 'ff S:".f, -1l"VVG"V 'J"'k""'7V "'f' f VNV.-Vi " V"','2:"f 5 i"Q" 'V ' V'-"-I ' ' ""5 '- . V 'E f, ' ,,,,- jf--ll ,5V- .24-VV ,.vVVV..i,.VrV41 JLWV- ..V,-V.,-:Kf.-,1.Lf,fmU,.-,- .- VV,-,,,Q.VV,f -'f-'HVg.,.'a'-, - ,, . V-1 VV, ..x,V,,,- j? , - , ,V, ,VV ,, E., , ,gV -- ' --f'f.?529'f-" ":V"V V '1imi3Qf. gf ,V:,VVV,'V,V,VV VV ' , , ,t-fm MV5, .1-. , , " ' Y VV"V'- VV'-V' V 1-'W "fl, V69 -..v-V4---f"Vw Mwwwwwwwmwwwwwwmw? 'H-fwmwwmwwmwff, wWumVW+hwHwmm-M VV ,VV'.mfE'-V-MVVVVVEZLVV V," V-MVFQ-Vfm'fL.V V ,Vi V VV:V,,'V -,V,,V,V 4 .Vw V,,V1 ' V V V V Vg, ,- " Vi11,"V2V-gi, '--VV ,' .' pw JV-fx ff: EIL? , , 1-VVf'fV- VV -13-' -V,-V.V V, 'VV ,g.-VV,,,'-Vp -VV, -7,4 - VV, VV ' -EV, T -SV,',VVf'-'G P'V'!19"' E V-'JT01J"'-' , H WV. ', 5 L- ' 'Vf-V VV '. A-- . 'V 7 V VV, 1' V . YV" :VI ' - ', V:.- V! - ', , v U V, A ' ,VL.i','-' if.. 'f'gj',,"VVg1U VgV',-5 4 , WV '-'WQ'U'L77 ,'irfu4VVmVV,Vr"'Qvgwa f ,Ve-, VVVQ'-U V- VVVVLVVV V' -VV V V VH' ' W" V. ff' 5 ,V fb? H ,+.SVfM""'gV2"V 1V V- -MVN 5 g,V.,,..,,.V...,,,.m V, ' ,, V V""""" 'M' V 2 VV V5 VV--,4f,,V,Vz , , -'V ,,,, UV' ' V, U 5 ' V 1-VI. Vgf' ' fi .,, 3ZQ:26i1I, " " "CV 'VV Q VV ,l"V, ,,V,- V: 2 fi' V I, ,., , ,. A, , . V2 V - V ' 'V V, W-X.. 'win' 1" "",i.K"""Lf,2vV' if -' . V 'kj' 1.5-VWL, 'f f Vixqicgvzsfg ye-,r . V V., ' " '. .Vl'VfVVVLVVV,V'VVMVV,'91V,nV7,,,,4V,,V--,iq,VV"V,,, 5 V , , f , -- -V ,, q.V,V,'153fqVW+5,VEQ!ffsV VVVVJVQEVJG .PV .-V V ff-'MfV.'V 'V VV ViV,V-V V.. "Q5.'HL,1Vl-L , --V-VVV - 5 V' V , A ' ' . 2- ' ' M ' V. " ,V V ' ' ' VV 1- ii' ' " , V' 'E KWW4 - ' 5 'Ti'-V V-,-V--r " ' ,' 5-V rv V ,,, P . ' LLL! J - ' ' "".! 'Wy WVVV ,Vw -v--WW . VV ,. .V VFVVV. ,V ...SV V .VVVVV D-gm-9 I' 00111 2 v, , , K, . ,M V 41 ig my U n V5iV'. -VV, -W, dwg, ,Z V I 'wg 5' ' 2572 V7 1 Q ' ,, ?'VV operati OH V , 1 V I -V if- if . V V ,V ' 'V "'f."V'Hn'V ,.., Y-",1wV,V VV , , ...dew .aka-Q QV-V-V,-, . 5,-9 V. V. .,r .4 .MV-V' .,J, -.Zh fVV4VV.V , V W V, J . 'HV ljfqgg , ,wp?gZ7"'Q1.mjQ"Q V V ,- ..,VV.VVVvV.,,,5:VVb-Vf- -.7---.AVN ,. - .. . -EV . .. ,,f:,w-1VVV.VwVVV - L-V.,,V .Q '15 -V1 '-'.VVV-. -V-,mb-.. AA., Vl,,.V M11 - , , V . V ,, ,, , ,f ., I V , V . VVVV V. VV, iV I fin .1-fr.. ,V V f. r :VV . VV -,V.,.mj' ,Vp ,y3,,,"V,,,.'V,,,-f,f - fn V,"z V' i: V .V , .. V , - -,Vs-V ., ...1fl.,..,,,,- VV , V!-.I+ V, .SVV VV -VVV5 -V -.V -- V .VV Vmf -, ' V.-VV 'NV k- .-HV- .,-' V-"V ' " V W- 1,1 "Tw -'V' ' if 'H' lJ'31-V- V" "-". V' 'V" V -T V"fw"VVVFQ'1VV::V, 7? .V ' "' ""V' 1 'V VJ!"-V , VIZ V. fV'7ffl"'f?77f V""'-3' 4 .ff - '- . - J. 3 ' ., f'-FNV5Z,L'gV" H1 4.-iaidgg-V'V V.V5WV"MJZ5"w' VV - LV -, 'VgZVf7Q' -2-V'5 '-W T f'f"p '--f .-. .. " , -fV'?5Q"""V,?FVViV .,fYV'Wh' 'ilffwf' V' ' V, ' V . V V, , V M, 'V - . ., Vg " - ' , 11 V' ,. ,154 " , , V V -V 4 V, V . 9' 1 V J- ,, V- ,V V V VAmimwwwi A ,gwiwi VVVV MWwwVV'wVWmmm3wvQ?WwV W 5 .V ., ,,.,, . ,. , ,i.V7.,V4V,V,mV Vw-"6 WVVVVVVW . V 4- V . W, VV ,, .VA V V . , , " .V -, -VV- f V: . ' V - - .- V V, -,,,-,V-. , V. , A, ,V V- ,L V, -V .VVV.V,VVl.V,,,V VV ,V , .1 ,V j,V,fW.,.11! Q ,VV WNV V- CV. , -. 0 f ,V VW, l , ' -' -2-V ,,V1VfV4-Vw .Tkgfl VV, -J 2 V,? ' " .. . .JM W 1 .V V' , VV V- -jig M.Q5mmmmHmiwmw-gwQ,wm. -'V HQ QWWQQMM Fm wwkwwmkg ll V , -V V V. w VV VV ' b V , " ,V ' " - . Vw-W,-Sm V ., V -- WVVV., -W.mV,71- . 5 VV , ,qjgf f -V HH- ' V 'W 'V' V VE 5 -fi - .V - Vim ' :V ,VV ' ' 'l VV V " ' ' - 5 M ...M .r - L-V .V 95351 ":f , Q, J-V 'A--"1"' ,..--"'U"f""'4'j"7'1""1"'k ' nf.-m"l'N2--r-?1E"f'S7h L VV , ., -, VV V 1" ,,,,,...f-A' ,V ' K. Q- Y X -V V' ..,. V Ml-""7M,,. V -V . ,,.. , V V V V ,WMV-rf' ., V 'V A V M e.'.'.'.-Lf, V , ,1.f-ggi 35- V- VVV' , ,., f V ze, , , ' ,-.V WW .QV . -V-V' " ' . V75 1 3.31.-M 1- , . 1 . V-,,, 1'-: V' V ,. V 'S' rr-E34-V. 41.1,-4V,VZ:' +'V,-gy , .5 QV. gl .V . -Ml ,, F 4 .. 7? Q VV" V ' , V -V - ' . 1 , , fi,-V ,V K 'VVQMVV V ' ,, , 'V ,4,V.,q:- ,,- Zh- 1!-f.VfvQVf!VV.f!-" sf fV'V.SL ,M fn .5 'fm fb '.,nVf V fT'fiff?19iQ EBM? , wff',V 59i6QQefg4iWiv .VWlH5E3iggiggihfS29?3fMEfiii?ff?Lx4' Efvfafifsiawifif Ffiiii Zyl! ,A ,, ry 5 V F, , . - , N r t ,.,, f V 'V ' V -' lg ., V . x:V.V'l ' , 'gf pi 'Vc1'?+, ' VV V: ,IV QV 1, 1 V, V' -V V " " Vg " - -V V' -V .' ., "" 1 ,. ' VV JV", ' VV" V gf H mg ,,.,V V ,,V.V,, Jaw, 5ZVQ,'J,WpfV,, V, VV , V, 4. I V .F Vidigsegrf Eau. Qi at yn v,,,,i,. ,5 A . VL"' " " ' V, Z " "'g ' " Q -V V' 'QEQVV QVJWV , 1' V'V ff?-' ,..VV V -2 VS -. ,V VV VL' E V. 4 0 n9"i7"-' -V ,ffl 45 VV' 1- , ': 'iff-,Vw .VV-faVfwi-is rr:-is fsfdff: 5 V1 -V ,W925f7',,1VV-"-,ful-,...f:qw, 'L'2'.'Z5V'kZu Mn I' W '- ,QVVQJHLP PZWZ 'dir' ,. f.,7...w! VM pg-V...V,.,V,.-w -V .. ,.,. ,.,V 11- Rafi 5145- f'J.,.'.:'f-1-153-5' f - -V . ,V I' V' le v 7 V50 Jw' M, V, .'i.'jV " VV .... V v - -P VV'VV' -L V1 I :,V ,,V, ,, ' 1?"- -f' ,,V-IW.-' VI' .V PV. M ,W V-VE' ff-fMVVV'-V1,:ZV'f,wVV5V-V1 'ww -V -WW. 'Z I . -' : V , V- V,,,,-1 V . naw- Q-VV,qVVV MQ- Lw"i",L1.V-4fsf7"r JllfV5,'im,.-Vf'w14VQ5:Vyw'1aV.,V af- ' V , . ,QV -V 'QV--VJ'-2Vfi1Vf -.Vvffeeiifmgfvf-VWHVV, ,fi- -Vg .- , V ,5qVVV-W." , ,,VV',,V,- L HQ --Vw --VW..5,1-.u,V.VVV-.-515my-.fig-V -my-VV' Vp,.g,,,,.fVVmV V HW- , ..g,.V,V . ,-...V-.v5UVf-.wriwaf Vu ', 1 ,VV 'V , ,-', 4 ,, '-W1,Mf- ., 2141-0 V71 "V'G-V4'uVVk,'M ,WAQVVQVVVZV-3 iq?-' 1-1 :1QV"b-Vv'V- V"'V V? H' -fr:-if ...,V V 12- 11, V, , LQ' V- V5 ,WMV-VVWWVQ-j. Q?n4.- -,-WgM1V ---V,v"-aww WV-Vr'wV,w fm! 'it'-1. ,, - VV -, 4-wfgyr, .V f V V-- VV , , VYVV'-fy ' " - ' V- 4' V? ,V , .V ,, VW, Af' 2 QV, VA. , fi T5 'W' " x .V-Vi , 44-WI' NJQVWA. M'f'U'f'Qi M! ff? fur:---..,.,:..'V.V.,.V,..,,7- '- QA'-f If Pi' -'51 2 'VU' ' f' HI AD , Wiliam-,131 -JJ 'gl gi! -VV ' 'if' W-:rg 3 kip in VV. ' ' ' ' .W ,V ,, V- 'M -HW' MVMQV W7 VVVN, V .V f,V VVk,1VV.g'3A5V.,' 1 JV-, A.j2ia'i',- V- 5- YV , if -V V ,,1 Vi",:--',,-,,-V.:- ,- V s. VV, lo 255' ,, ,S-MM-,,, -....- V' -V X V Vg WfnQ V522 'i?4wW5f?WMQMmWV- Vglgikiigiwww' -A??fVV',V1VV3HWV' Qfjgiagfa 'B W-V -,Ef5?E -5 I ,V J-V, A ,, ' ' -'-V:,Vg QM' VV ' 'ffl' ",n7Lfi,V-QQ.,-f"" i'iV-4-V V1 ' ' ' . w ' ,, fi " E3'.'T"1if--'f'C'VV5'3' M Vs-VVfVf'f'.""fr57T"?' Mb' WV' I ' V .ggi X ,VV Freshemng up 'gf P'l . 1', V 'A V - . V-'fig 251- -V - -1 -1 av -V.-- -- -V- ,, X' V K4 - 0-,V V ,5Vu,5VVV1'V ,,' ,,, 2,-, VV. ,L , M V Nxwkgg I1 6I1glI1G Sp3CG Z? ,V' VV'j, g ,! .V , J . ,-VV. V ,V- 314- -L' V55 . - ,' 5 V -'V . V H' V-56.1 VW: VV,sF4,f--V -V ,,---1L'.LV' ' V ' ' ' V-QA, V 'V :FI Lis- ,V,-F'-?'V'-Vf-"-.'f 'fHV'.,Ql-.13-I JVVVVQ LV VL-VV W "1 Uibff' ' .V V' 'K -'ii VV., -ll'iE.f'i43-,VV1 , V 41" V MV- -W!?QT1-JW .VV .ww W -W...-V" 3? '5VVL"W"f9 V I , N! 1'-,Ms V V V4 'VG F3 VW" ' FV'fhl4',!f'r 'iw JV"F'4 ""N""V,vfV VVfff'1'M"f +7 CVVVVV VIH? Big' V 0' 'V5V'1r"V"?51"n Cp,j55i",V'L4f 7 IFHV fr" , ,IV VWVVVW-Q fjzw Mwgpw VJ f Va W rf- ZMVV WQQV' -15juVMVgrVVV VV F M MVP V J1fsfVVLVVzJV,V.' ' J' V fig," WVV- 4V rf" rf7 QV' V V f,f'Jf V 1 'rw 1.4. V5,,,,.,4..Vu--- J, ,V Z.VVf V ,, .- ,ggi V: ,,-V, ,, ,V .V ,,,Vf, V V-PH' Ig WW V V VV.- ,V , V gf! A f-'fs r VV V nj V V VV........, V VYV ---f-v-V.-'-..V..,....V L'W""F fi V-VV-V-V-Vffffig f V V VVf'VVV,,V, , 'VV' V' V V jrV V' ,JV "VV V VjVVw,,V:f S usp -, 'V-li? 'Q .-V-V Vw-H V N V V V VVM 'I VJ ,W .M "N .V A V,V: VHWVVNVV H W MH VV--v-VVLVVVV A V+-V,-V..wL,--V-VVV,..V V...V-.....-Vg.- "'-'1----H .V.,.,, ,., V Y! ....,....--.5 ,, . V gf.. ,., i v ' VN. ' 5 1 V F 'aur- 4:.:-:aEVe5.4.:m-d -...A-. , fa.-. 5 3 VV ,V fl I I '4 u V 4, 'N lr V V VI, V , .V,V..:f1fwS1 3' '1 V. , fl' 'Z' Q' f"',, , , ,Q1,J"',-L f?'j',1.,L ., -. : 'V 4 V H 13 VV V iff.,-,'VV-V fs ",5',,: Vg V, 4415 "Q, 3 if V .453 EEE 'V 5 0 -V ,.--Vg .V '.3V--22 V, V 'V.,V,-,VW """ ji :VV VV, ' ' 4' -Kg V VV V H, ,,'-.-V214 V.,1wV'-,VV 'V -,,'- f . -' , 451 K 'V V VV VVVVVVXVYVV Q44 'VV2V'f-'V' - KV' X V . V 2-3 1- Ver : !V, :gig V, V 1 . VK, 4'ihm,w.VV,V-, V., ,VV MV ,W Wg-,,VV5H',g7 3-,V " V JMX.-Vw ,, U AV, V' 'V .,V V+ VV,,..V.,.5.,....,V,V4,-V..-:mari 3 yi I . V2 VVi'Q.ff'3V"',V",V3V'V-X." "WV ',"'IVVVf'.'1VVV'W, 'VJ -ziE'l,I,- ','J,,?-'T 5: ., 'Hifi-',VVrjT1q V lg-VV 'V -' V- , F YE.. ,gg W? ,FV 2,5 ,wiv W V - im .,,,f, 'WH' -. , , 1 .Hg Yi.-1 it 'VV ,VW--" H,-,+',-'VV 15 W VV " . 'W'f1,'5.,'.VV'T,iM'-"F?V'VVVVg4, - 'V' 'l.,-lily! 'V g1'x'i'?ETw , 'V' Mm'- m-1 V- .WV L Z--V - , V- V-V -,VV 1, V-VV V--1,1-Q , .,... H , '-V , 'gg-5V"',ff"1'"WV'21,C-,-VG mf' ' -'fx 'WMI-""V'-,, -'VV '.I', VI 3'Q,V ,i'!V.,xZi , V, V' 'Q . . 4- V 1 V -Vg V gg, VV- .V ',V7VV,VV!"',7V,,-V,155,V- , V-Vg,-I ,V VV- 5 ' r 1,51--E' 1,1 ..,V V, ,, V, ,V ,V V, ,V ,V,V . V -v, -,VV,yl, V . .. V . V Y, V . ,QQ 13-V V- -V V V,'VV,.,jVVVV-",V-,-4.-VV' V-,. g,VVMZV". ,Vgf-V:,VV-,.',.- --'V V ye .51 V rj- :gg 'Vik fafug Q.. -,VV , .V,-gm-V., mp, , -sgV,.. , ,, VVVV V' 'L -V ,,-- VVV,VV'V'1"g13VVVf"i',V.,,1V.VV1"'QC',V-VVg,V-.-5 Vyz2j5VVVV5"V' .1fVT""1,fV V' f -- V ' V 1 ' ,' 1- 'V+ " VV f .. V 1 V :V 2-:Ln M ,--Vg, V ,V7- .",' V -51 -V VW -VL", Q --1, Vf V' - V 1 - . V- -1 JW. f,'V'V1VVV-J''.:'4vV.,VV'2'?'fVV"'..f,fVa--V"' '45 VV-L,IV,u,:L:' -V" --'VVV4SVIVV---Vipz5,i,,Vg-M' VVVV"", 'L, :V 'Q ' 5 Eff . . .4 V- -VV,,V1rV' V-f,---rf -gy, .V ' V 4. F -T: 'VV LV.-f-' ,fV,.. ,N , ,,, V- -, ,"'2fff"'f":,V" -..- , VVVVV,-,..V,,i' .1 , - , V - V., , V .- - i 'V - f VI -Vw-.,V.VVV-.VV.--'VVWV, V V-VV,VLV,VV-ViVVVVVVVVVVVV:JV:-VVV V QL-1 VV -- . 2 VM 976 -VV-"',,'1-V'VVV'i,2'QVVZ",,VV"",'-Lui, VVVVNV:VVVVVMQ'-iVV,' -1, -V - Si-3 2. Qi? V V V V 'VE-Vff W ,,-3V-I-V,'VV--V::,V",,--Vw VrV,VVVa-V,'V-W,-V VV- ',V-,3-1, lp,,,'W V51 V ' ' -VV V 'V-i' ,' - ' ' V' -:V .AT-V -'V-VV 'V --VV '-"' ,VV VW"-'.,V-' V'-- QVV,'-V,-Vw-V-'V---'-L:-:V-VV V--':,-,V Vgi,V,,VV1.',,,.-,.:g,V, V - . .V --'Fw' V. - VV,,'-- , -V , ,,-VIV .,, ,V V V.,V, VV" -I - .,LVM-V',VVV-V',,,,,,g, 1 ..,.,....VVVV.,,M, ......V, V --3.V- V rv 'F' ZMVV! ,-QVVV-:VVV--VV 1 ,VW f,,Il,'V--'Vw 'VV'i,f,V,V'V,--,j',,3-VI,5:WAV,1f,,-'L1,,-VV,'V,',V ' J ,mi 1 5-3 -if ., VgV"fV'V' VI, , -"zWgz5pVVV25g1M, Vg 'V 5 5' - V ,VV- V . V , '.VV V.,, ,- -V ,-,, V '-" .-'-V.'-Vw"-fVV- - ':, L ' - ' V V - - V ,V ' Vi Vg- ,VV .VV-:VV -V, '1,'-'VZ',1- --,-',-.am V,,-,V--V, V-:ZWVVV-WVV,VV-:V 'W'-,,, VV 1 . V T5 . - V. V, , V- , . V' . ' . , .- ,V ,-VV , V , ,,,VVV 3 -... ,mm , '51, A , V ll, VV , 'H , ,a2!'V1V,-'V:,"1,'V VZf 'VV , V- 5- VV V. . fl ' V 1 0-' V V, , - Y- ,1-V'-.Vw - - 1 M -3- ' , I,ViVVfV"Q'V -,V,----1'VV,'f,:,-' ' ,,,-,VVVV-if ,, V . - V ,Ag vefv- 'S "2 4 '?fi'-L. - :M .,,.4r,,,,,. , W ,, A 7 V A ,-WV'4"" wf"gjQfjQ',l,--V - V ,Vi-V4Z2'1'V,7 , V L' H , ' V, ' , V . 4' ,- R DIVISION I ,,,,, --.Y- Y-YY...,-......,-W-.. -1-1-W-funn---umm-mmmmnu-m.um.n.m...,g Y I y ll l L U 1 E 5 E K 4 1 i I I I 4 1 1 , x x I i x i k 'ip ii Why don't We save it I i Drill with precision 1 5 I1 Metal and pipe shop chatter Let' S See Vent repair? A snap! Duel, . 111 11.111 .1 J"1"11 , , ,1 .. le14111,w 1,6 157115 ff 1?-f f 1 'K ,111 ,1 I M113 : W, 1.s,,11.1 L A' 111 -ff,-wr Q 1.791 ,fi .,,, 1 , R 110"Wlf1D1 1 ' W 111511 ffpv 133,173 A1 - 1 W 11 11 1 1 1,, vvfv, ',,. 6,2 1 mf, " W 1' ' 1111 h X 1 11101 11 1... 1 1 ' W P 'i. " Q 1 '1"N ' ' 19 ff 'f 21 5" 573 3' 19 '1 ' 11 " 1"' " " 7,5 1.41,, 1. 1.1 . -11W . I. M I I 1 M 71 I4 . V Z -. 1 .1 11 411 If I 1 1 1 A I . me 394 1, 11,1111 ' M M441 rn ' 1' -1,6 ,JI l'7 '1 I, '7 ,I 'N .1 1 1111.1 11, '1 1, 111 1 ff 1 ' 111 44 11 'g 7 1" 1 1' " H off' " Q 'Y 'J-1 1' fi! '47"?1"" 1 1 "WM 1 'I N"'l'l ' W gm' my 'WW 1 I 11. ' 1. 11' 17 2' 1,1 1,'1,1 1111.1-11.3 1, 1! 1 , 1 W, 'P 1 11 1 f f f 11 1 1. '1 f' Qi., 1 1711 """1-11.1a1'1i ' f ff 111 1' ' ' liar, ,1 ,, , 15 M' 1:11141 11 ff L 1:11.-1 f -.vs .. gg, ,Vfu . 1,.. 11, 1 .11,1 1 .. .f.- . , .,1.11 . . 11, 11 ..1. 51 f 1- 1 1-1-gp, 1 11 2'-'S' - L- ':' ' 1 """L'1 '.'1Ei1f1 3 3,15 4' gi 'H - 1 1? 111: - 1-71.. ., if-11:11-.1, "' . 5 '?-'2 '- ' 1' " v 'V HP , 1 . - N 11 If -Lv .. -11111: -1' - N 11. 'n"."5 .111 N15 1 11,1111 .. 1 1 5' 1-5 i1g.:,- - ,1,..i4 'HU 511- A !'!T'l 1. .114-1 1 'N"41G -15,41-111m 1 Nfl! Ziff' ' f 1 .' " wg 135151 1, 1 11 1 '-fffi '1-11:-11 111 1 '1 'f1V' 1Q'11'1H11 1126 1 H01 1 WL 1 H1111 ' .1 I 5 I ' g ' "' .1111-,.,1-1 111-1 ,Q 1 N 35 35135. 5' E' ll G? ,1 1E 1 1 f' 97 11 -2 Z s 5 111 ' " F5 7 ' 1 1 21' H 111 lf 1,111 1 1 ' ll f1f:171ly1E?1E57fGg . .,11,' IF " " ' T W' 1 JM W ' "1 i ,U .I .. .,.. 1, 51 ,21O,1111,111? 1 11 1 1111 11' 411 .1 1.-1112 ' .1111'11, 111M11,111QlfWI W7 1 flzhwn - 14- M115 I 1111'9Z1G'-fp, "W f 11 I 14 111 1 1 1 1 ,I , 11 1 11 1. 17231 1 11'1W51.-S1 J, ,H1 M 1 1 11. 1 " 4 ' '11 .. 1. 1 . ...WN15 U1117'-15 11 111 'MW 11 1111 1 1 '1 I 7 1'11 I 1,11 11 11 1.1 'W 71117 fl 11441 ' ',27",11W,1 131 1 I W Drydock period took many ' nexw Oh! It's here SOIHGW gallons of paint You Want some Carpenter shop Cruise box completion in ca 1 ' 1 1 11 1 'J -J. -iw, -0. :A 'ffff J 1 H my F ,W Q 'ln P' U yMrv:0fg wg, 1 f a s, u 5 f W 1 jg 117 M an We , Jflfnfk YU f L- sm -, 'Q - 1, um, F-. X , Q-f f "" . .F " ' T""TEf"-Es L , kv- . r 4' 'WN mis . , ., M . . A 7 A ' F ., L I QM .. -4 .Eff ' xi What youv slay, .Doc? To better out you open with! If it moves, salute it Watch the birdie! I Healthy records My tummy aches! A smile is the best cure j x l i X x 5 I 3 i 4 1 1 I I K i - 'L A, 'f: . Q4 dl-1. ,i't if f ls lvl , iff' A Q- 'ws H 41 . -,mf-.Nz , 5. V ,-., I gi? Wm Jzfiiu! wx up ., 1 , 1 -Sw' .5 Fw' ,gn an ..e , . fi I . H4 E P x tl-qu as fa gi. ,.. ,,4141.g:.,. ,, 4.1 1 .4 Jrsifl F 1 P 1 s an ff - E ""37!' rf- Cx -45 f S gr-v ' lx I ww ' ww r vsisvilw M ww . , . 1, , 5 I x 1,1 X L il' ,. . 6 W m Q, 1, .av , .LH 4 " ww 4,- , ' ,ff F . 1 'T gi M.,A. : , sv ' 4'- , - Wa 'X .,1, 'F -" fa W if . wi, ' 7 'why '4f?W?fffQHf5TfI'fLi f I, , .v A-r . p L ,1 I 1 I 'fa , 'l W4 uh, V 'W 2165" wif'-iG:fifr':h. f' Ulu fr'.:fi-:s:-umm ' NW N NHN31 M ,-,X 4 Wa f.ff..v . :.,.. x f 1 V ,.,L. ., fy, . , 4 F,'41p,,,1, JW W 1 rv' ' ' 'mn 1, I .3 LHC f f NJ- V 1 "'!f..:"f5,!UE.5H,fF"':'f5f'Wf"!7HW5 ' v, -f f.. -fm .,.f, F ,,g.f -gn! . w IW, H Ma !W"!f' M4 W I ,f.q7E!fifp5,W'v pn 1- vw . :N ,MAL WW! 'm MISCELLANEUM AT RANDOM R. L. Dinsmore HM3 receives Good Conduct Medal Reach boy! Stea1'f1C3.t. - - I'm shipping over on the Blg "T Happy Hour" Sick call Flight quarters Home on a home away from home "Light around the ears, please" Fun house mirror Smell that hot bread Mmm-mmm The Sleeper 1 Math teaching sailors Sickbay rward C up, Chest fo New chief. . , new tools Z W'MfHwmaw Sea and anchor talker 1 1 i 1 Another batch of whites Wednesday. . . . cold cuizs Testing, 10-9-8-7 Spuds and more spuds! CWQJSC W .f f rf s 4 55454 Xa' .Q Q V, fs Mfr' CDR Hubert Morrison, USN CHAIRMAN Cru.1se Book Comnnttee FU E DIT OR EAST-?WEST'WCJ2I11Se Book The staff of the TICONDEROGA East West Crulse Book commend Wlth pleasure and apprec1at1onCh1ef Photographer F O USN QRet 5 of the L1skey L1 Norfolk V1rg1n1a The eff r sh1pmate 1n behalf of normal SGTVICGS nt Well done f 1111, 1.111111 111111151 1111 47, 11111 1 1 111 ,,11 1 1 111 111 ,1,1 11, -11, I,11,'1111-111111,1 1 1 1111 ,,, 11,1 , ,, ,, ,,, .,, J1, -1: ,1 1' 111111, H f 1,111 0 ,1,,.'5 '. "f1-1' " 1 1 X . . .,,., 1,,, ,, ,-1 ,1, 1,,,,, . - 1, 1 51,113 -11,1 ,,,, 1, ,- 11, 1,1 WV 11 I 1 ,1 11 11 1 1 11111 ,, , 11 11' ,, 1 1 1 1 1 1 1 M111 1 ,V N ,,1 111 11 111, , 111 . 1 1 1 , 11 1 1 1 . 1 1 1 511 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1, 11 1 11 11 1 1 1 11' 1, 1, 1 1 1 1 1 '1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V1 1 11 1 1 1 1 , ,, ,1', 1 1 1 11 .1 1 1 1 i 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 1111111111111 1 11 1 11111 .,j1,13,M1.1,1,,11111 11,1,111f111W 1 11 . .,1.1111 1 1 , 1111M1,M,11,1 1 1 1, , ,11- 1 1- ,1 11 , ,1,,1,1:1'11,11 1 , ,1,111111111,,, , Z 1. ,1,,,, , ,1,- 1 1 1 1 111 11 11 1 1 . 1 , E 1 1 1 1 1 1 1 ,1 , ,1 1,1 1,,1 H11, 1w1' 1 1111111111 1,1 1 11,Z1111111111,111111111 1 111 11111111111111111 1111, 11,11 1 111. '1 11 1 11111111 111' 1111 1g11,11,,,1, ,1,1,11117 1 1 1 111 ' ,1 11 11Y11,11,,111 , . , 1, ,, , 1 1. 11 11 1 , 1 1 111 1 1 1 1 1 1 1 1 ,1 ,, 111 , , , , 11 1111 1 ,111 1 11111 1 1 111111 1 , 11 , 11, 1' ,1,11111,1, 1 11111111111 1 ,, 111 11,111 1111111131111 11 111111 1 11 1 1 1 11 , , 1 1 ,11, ,,, 1,1 111111 ,11 ,,, 111 11111 11. :111111'111111, 1 1 1 1 1, 111,111111W1'1 1111aw11v1m11m111111111111111111111W11W1W1lW11M1lM1 M 111 11,111 1111111 ,1 I 111111 161111, 1 11111111 1.11 1,-1 0 I ,,,,-I,!,,,T5.. , ..1 11111, 1 2,111 . I -y-4 ,f,.T-P V I 4 Z L? Qv ol: F7 '74 f N Z2 4: gf '5 52 o f Zi nf 75: T? 45 iff 1? 225 7 1 zz :G .- 4 ,1 3 4 4 -4 P 0 -1 5 r f if 2 E 5 7 1 I R P E .-Vim Vps'-f. V-qs. V .If ,J V 1 U 11.Vwf-MV.. 111,51 Vg V V4 f VV.,-W, ..V. ,-,, . ffwf if-62f1'1ii4Gf+5ifff21xfv"4iNf,34"' W1WSf11111-R1-41114-VfW'M111'1111-fv2W'+Mw19Wi-1V111W-1V11-.m1w-Vw-4111"-1-1-:VVVV-V-VfVV-V+1v1V12VVfisfw-111-114VVa-WVwV Q.-1111-1 - ' -VV- V., . F ., .- -. -fe-:wh V V" --V-U -w'1f1W-wifi-1'V-11w:Vfs-V+-1-111'211-1fM",-1+Vf14f"w 17511119 11.11 W ' "ff WWW? 11. 1-1 -- -VVV ,. V V, W ,... .,. 1 - J 1' 1 I-11-'MV-'ff W ' ' -ff ' V 3?"Vi-'W' 'V'-55-"f2M.fV, ff' , H 11, 1 fy .1 N. ,. V. N1 V. V t1El?5"' 11 1, .. 2 az:-. 1-1 J... .111 E' Vw, :ii 'H 114453 1:-1 431. :fm ""'. V -,mi 715345-' "" , r V-T' MN .,,VV.J'j N4 ' , W" 1.1 1V . fzmuk,-.. NJ' ' 5,3511 ,.,1fLVv54QV:,,i5g5-1252?-u,, ,g , 11 3',q2j5f35 !64JJ 11-1 wah v i !s ly I f"51'-2'ff34'2q3'-+1 5 1,-gf, A Q -1 ,1 1 ,f-H -Q.-.21V...VVV . ,,, 1. V- 2 ag,-, V, -pg., 7 f- 1V.- . '-VL 61? ww V M V. 1: 51 '+ 1" 1"" IV f5"?'2:.:f,,1'P11V-V4f'55ff -r 1 N 4 1 W' 1 3 1 MVWQ11 QM-f, 1 X , Jr ,J 1, Frwi v' Vp- ' V.VhIG1V1"r..fVV .V .'V , , , . ' 3. 112- fi -wwffdarwgdf F 1 ww .mcg 1 NB 1201 - qi 1:-:V 1 1 s 1 ,N if 'M' W" ' "J'fV'VW 'T' ' 'M " W4 ""'1-Vwimlwf, ,Vw Wi-QQVVW-f12fTV41fV21,11.1zff,1 .Vw '5VM1,Va,V,.-1,C1V,W11V!fMAmai Gmfwz N1-9 111.111 :VG-.61 'f.,1s1-HJ...-1 4 -1 V 1 . -1- .11-W 1, f IM- by 1. ,111 ,151 ,A .-3'.VM1,-.1::Vgg1'11'1.1144V-514,31-V-,I,1., Vx Q-,7,V1i,1.15,.i-V.f1'V4115.4 0.5123 MW r p 1' ,,,fiWff,f.mf , 'j:4.41,1.fV ,-Y 111-1 113,11 v,,+g,w , ,MQ H ,1,,' -1-gg yy .7.,15gj20Q' ,WN 1 ,LY gf, J.,-T .1 4.12135-.rw V .. .V .. V V .., . . , , I . V , -,-V ,, , 1 - v- q, .,fV,- .,V, .5 ,Q-1: gy UV., .nfl 1-'-.J-yVVfg.,. -:ffl M- V, .H V 5, .1 V N'-H r 411.1 1 ,wr ,1 sw ,gf ,,,11w14 -VN rw 7 1 1 ,V- I .Va -,Jw .1, s ..V. .Jw .V.f 1' ,4 I 1, N- 070 . V ' P . "f ff' 11 ff ' 2 ' f 44" W' N F' ,Mf4.1?'M'W13f4"Qw viiffblfiff' .FEW ', .ff ' ' 51 'NH H nf, 1 1 'N 1 V gm fwffgf h f-1 "fha '-. 4' J -1, Ng3!??,2:fi,3?e'.,, -4'ffgQ.Q1 137 ff,,.,152"L A WV -M1111 -1451- A My 5'f7f1f-51151111 fi. '11 V111 W ff . , . f 1n5wf4ff41-EN 1-'Q-ff?1+g15f'54-410311,531.1 5 ",V 'ff , W 4 , ., 1 1, f , 1 4 by Ng? W 5 ' ui P ff , ' '7"'f'i V 1 4 VV 1 -11+ f .11 VV V 'V .-V 1512? .M 5 V vuffiz-11 115- f 1 , 11 f 11" 1 , ,M Vw' 4 ji, 1 .f',,m, V Q-, 51 1,122 V ff .Z iff- was' 5 A- ' f ' W f N-iff f' my " ' N' H 4 'M' " Nfffff' ' ff' ' M ' wwf' ', 'M" 1 "' 1 1,1 swzkVf,fVZ -naw m,+ f 2'1" V Y , -2' ' '11 V FVV-"V 1- . ,V-:V 2-,-.,':f,,.VVw V.V'yV1V- .V 1 1 -V VV V . V... , - .. . ,-- . . . . ., . . . , . . . ff "Magi-, W- ff V ,MM M? 5-113' ,M-21" .1 , - VV 1- , ,, , , V .VA - V V' V,-1 A+ -: 1:-. U ' , ,M +' TJ' .1 11-, "cf V:-121-.1-V:.V ,.,--V, ' f 1 ' I ' " if 1' ' 'iff' 11' ?' -4' f KQV I jj- 'V " if V ,n V. 1 1 ' 'H 4 H -V '-.1 Ny ' " 5' 'mia' -, 1 ' VV-1VfV1VfV-V-V V V V V 11 V . V -V V. .VV V V 1. VV V V. Q. V. 'f '1, ..-.,1.'f5E3V,V- -V ,V-1.'.V Vw -.V , 2 . 1 +V-, 17, . i, 11 V.A:f,zsfV 1514 .11 1 , 1, , ,MN M I aw gg, 996' f N Q M,, .,M,,,6IQ5g,, S 'g,5g1w,14f' ffhmf, wr V 1,1144 N 111 My J 1 I MW A., 3,1 114, J ,,,,,fr? ,JQ,,,f W, 11- 1,,,f?g1 Jmgl, I I I mix NJm,!,MW,a. :Sig ff +P IV.-1 .V " VV ,. f'fz.V.f1P'V14 if- QV .1 ww ff-1 ' V, f .V 11- - 1:-' 1 - ' ' 111 V . 1 '-Vf V-V.. , ,, V- V.f...a-...M 1, ,V . 1 k fy J-1 Q Af- . 4 I 1, ., 4-a.4fya4f,,-. V, .1-.1 V11 1 W, .-Q V , My Y J fy , f ,I IJ :J :N ,M N4 ip -V.f,,Q:-,A,,,5', it My J-"uw W 11+-12,5 N1 V1.1 A 11 1... ,N1w,,,11.-V1 1 ,, J' 1 M , ,., I , Mg, , ,V 1 V '9 1-5 ,MQ V ,K ,VV . .1 W f W W A ' N ' 1-1? Mr' 1 -f 'K ' 'W 151'-W -4 V M V-H ' 1? .Vw-VV., .VV ,, V111 1 -ff' .VM 2,-fm 1 1 1.-,V .fu ,1 1 1 4-5 , , 1-111 M. fb.-Ffmqffff 1 V51 1 111-1' Zn f,V,4,-11,5 If, -5, 4, J 15,9113 Jw? Wri,5gf.,,1 Af4,,,N,,i Nm? 5, N , 650,-,taxi if W 51 WW, S 'iw' 'MHWQZYW ' "7 5 W' ff'W"fW"'f WWW iw' WF M ,5+4"4'W"4'i'1'3"f11f11 ,V Av-ff'9"' V11-1'Wf592vf W4-1 ff 52-5 vi .V wg? 1... .55 +. M, 'ff 1wf 1.. ffl .-1 1- ,, 11 1V-V1 ,, " IJNVJ 'U' fl-"M 1 ff '1V N' 1-7"'-'?'WM-V-f971Mf' 'f ' fi " ' 1 MH f 1' W ' ffgff' uf-W 1 frslggf 1'14f1,fZ gf' F6115 , N1 ,fp 3,01 FN 49. 1,1 fZ111,1ff .L f , H ,J,,1 g 275 ,,k g 14.-Q! .VJ f 'Ag-. -"', -:+V 411.-of ' V VW WMV V+. 4411-ff 'v 1 VV V '-rVfV- - gf--:"" 'VF-ffm 45 .V " f 1. ff' V4.1 '1 N" Vi 'VrV -ff '.11.5yf J V - V '-2' x '-F 1'V . ff - A 111- 2.-V+ f 111. rw pfw' 1:4-:wigs-VJ Vi6"W41,11 'pg'-1.-...V 51 ' ff "W -11 1,194 .V im,-gy 'f .Nw rg G. ' 53- 3, ?V"-'fp ' if 4 '-' V ,Vx 4 V f' f' 6' ,AV SV, 1 I ff' X-14-251m .Vi 1 'f -M Q., V 1 4 ' VN ,-cr, V.V1.Va'.s1:y,4f, za-15:13-V ' 1. fi, 2531 iw If W I V AW-Va? 2,33 V,2q,,1,l 3' Q gy 15545510 1556 'Q ,FM ,A V141 9 JEELV95 L' 1: .ET ,, 0-,. N? ' ,'J'1 VW' fc-V' HW W9 " '- -f ,, v " Y '-sf' wf 1,' , ' ' 1 1- ' ' QVVJ yi,-Lf 1' ff- M 'l k 15-z V. ' 1 'wr' ,' A -M' . 1 .7 ' 1 ' f 6- W 54' -C541 .-fi 'W' 5 V I7-' V' V413 V -- fVV V -V VV., -1 111 1 1V ,WYV 11- Q1,.V.,.1- VVV fum! ,,V-V ,,,-. ,h 15- , VV .V 1,1 .,f . 41111-. N14 ,V, ,NW 4, ,Vg ,V VWW,-, .,,.,.- iw . ,, Q ,V gf.. ,W . VV Vg, 151451. VV... V, 11, 9.3, V,.zwV.,m 651113,-111-1, V 1121111 ,,,.VVff'f,Q,V1 4,W,..W,,V1.,,V1551"f1+f'l-a,1cV3',N,f,,131f W . 1 1 Vw .,,1 .Mm .,,g,3gf.5.,f+f"f' iw mil: V52 4,1 '51- dlisrg gu 3 .mi ggi VV W. 4. K.. I WK M hy H I , gig? .V r , VJ ,V I. I V . ...M 'A I ,K-.V , . . . r I .Q .., .,,:,. , ,T M'X'mW"M "M ' 1 3mQ3f45V""5" 7"'Nff"l' 1 5""7V'cf'm"' 'Q' W7 ' " ' ' f ' 'f ff ' +1 1' 'wfjw ' ww VW V + Q f 111.-za, ffm". W!V1','f?-fJ1,:'zf+V3,.W1s,QV!,, 5- . Wa., " ' ,Q ..4- gg 'w'I2'aQ,, ,.g .,gfg ' . 114. '. .ww .Q-1,11 fy- 1 W ,, VF?-iibff VfZ+1422sf1.- 1,V.V-115 ,,,,,, . L 15-ww-xVV-fi..+sV -Q.,-Vg' .1-V1 . W' Ni' .V 1-V 1g.1f-11333 Vo. 4, , , V1., +V.,-. .M ,. 1,1-M N' Hfnffw frfgfin .-wh-4Q.,,"1, ' V ff www .mul ri 1- 11 Vffww .f 1 ,Za , V1 V .. .1 V ,1 . M- H 1 4 11 1...-ff MU- V1 '11 fw-f wwf , rw, A ff 1,111.1 , 11 11 1 ,, M1 ,W Q 1 -13111224 'i-325 N -V V VV 111- V- W V -.ww .VV WV V .uf-1 VV .-VVV MVV.11,V '1A.,g3z'f 7 4 V 2 ' 0-Nr 1 -.s 1 r Jw 1 1' P5 -V V -1 --VVHMVVQV V -WW ...V1 1 V 1 1..V+VffVVV,f.,,.f,,,V1 1,.?V. ,,, . V1 .V ,g,,,.f . , .f ...,,,,,,g , N A V-e1v1V'1'11Ff'f 1-V11 Hw.i?W"1.V -'ff "V ' '44-"33'44W'4,'ffV'i-'-'3'WVfV '-H' 'M r' f'V 1 . V f f 1 H +V V V+ fi-V. V V- - 1- ,MV as -Q :- f +V- VV514- V'-.-. .V l.' 'H' .V f W 11- 111. ,1g..V, 1 -' ' f'fm,,ya,- --4 nf," .,,Vz 1V,.' -,H ., .VW 4111.1 wp' 5,1 IA. , , ', " ,V Q ., -fjiz. 5, 4115 1 J 4 3,1-W ,-'VFW ,,Vf.- VJ- -AV W1 ,af M111 ,+V-M' iw. . f 1 -11+ . .,11ff'W.V.11aV-M .V, ., .f1,,1VV- 4.4. V1 13 .1 ,Vffyw HPV... WH 1 ,V..V 1. . . V1 , V - .1 ...fm . VV.. H-,,,1 viii... . , 11 + V nf.-on Vu' ,A+ 1 , -iw -,,,.V, Q 1 H .V 4- -A5-.ff-M 1. , V .14 V-M531-, VV-7.-I1-ww-', 0-,ag hw pf 1, 5, V ,QA-V -441 +V., I PV - I gi f V -V 'WH -VV if . ,V fu, V .1 .1 1 .1 1... ,M ...W ,M.,m+,,,N, ...MW M4130 W ,.W,r.,,, , M ,, HM r H f F5515-e'1VVw1 ww wwf' 11,1151 W- 'VV ,1 'ws V .WV Vw, ,. -11 A.-11V1.wVV1.+.1v111Mv,wV 1,11 MZ., 1 H, -V... , 1,1 1 , 1,.1..w , ,, ,.V,. . . V .V1 .-. - .V .,,V , V V. , , V . V. -...V. ..1 -1. .Vf , fy ,,,11,f, V-ff..-1f.,,, 1,1-.M..,., . 1 f V. .. V141-.-Vfiiiy 14,1 ww Wa., ,wb-wgf.fg1,VV' 1mV,VVV1vV1W+.-,V 1.-y4z,..V.,,1,a.1 V , V. V 1 rdjwvrlg .-Vwmimpp ,WV ,,Qf1v,:,-ir! 1 V:-c ...VV -.V..,iV?- ,..V,w1,.,.,, 1. ,I , , 1: V. VVVVVV 2. VV . 2 4" V-':"'.lf-w,1Vdg1Q jj' if H51 1-1,-1-fV:3., ,-'- , '7 Q- 'f' " W QV: V ,, .' VrV 1,51-v.VV N. .V 31.1 VV V., 1 ,A -J , V - V. ,, N , V. V , 11 1 g4'.,,,f11f , N 'IMA 734-,1 M , f' , - Aff V , , V 4 V. 1-.V -. , . VV., ., V f .. V -V fmi. f 1' mp. ,M A, 1 I ww W, N,-1 f 1 1 1, ,V 501131115 1+ 1 31,1 in. ,Il Jwff, Jflrhjv ,- V 1 11 111. 15,-N 511 ff, My Hr fgfgf M F5450 ,,5,7,mv J M, pw, it V N b,.5,gJ ,1IWf','5"gf,, 5 1-1 .ww 4511 A . V W ' ' N 1 " W ' -'ff?f'f9W1'v"4ff'f" my W ' " N' ' V-Hi' K ' 111-ff -f Jw 'ff fffwf Vo J' W""m1 ?wVf4311f1rf 11, f'1V1w1f:': ,f 1"f1'5ff1"iW 1 MV- A V V .-,Vw WM + ,wfw 5716-fVJ1fV1Vf 1 V V+. .11 , WW 'H f 'i"'f-W 1 ' fi M' W1 'ff VV 1 '21 'N-wr- -V f' MW. 'V 11.1.1 V. .V ww , ,1VV,N11.2115V.1'ifJ11-fV..,,f..1V,.. . ff4M1fV2" 11 f1 '5ii+'VF'-.-+1-UFL.w1""'1ff""'fH'!4V'E:!f-'--.1'K-ii'mb ',V1W 1 ' v1111Vr'1'V.Vf5-.V-A' ,, V , ' , ' LV . - Vw -V-1-.J V. .V VV ,V V .-Q V - , , . . , , ff' H ' .,f ' QM' ?MV 'A "' 1-5 V43 ff'5.,, -111' 'V'1V1-' fix- 4-.4.V-V Q.. , Vw' 'J 'f -V 4-M ,1 -1" 6' if 5 iff' '1-5, fm-:I , A-1 3 " ,' 'V'f A ' C1-f Vq .3 N I VI' N f I' I' ' ' ' ' -' V VJKW, .411 V V ,gn M, ,5 F WMM., ,VV-M VM35f,fi,,,.J1,,g,MiJf,V, M 4 ,WSJ r M, J WV Ffa? as w fV H, Viwy .if'v3ggiWi5g fZ r1Vr,,1,1,,V,J... fmqfg 1: ,5 c'wQ,im11w .gas-451 wff-W if 2,V 45211 1, .1 ? Il I' Q r ni 11 "" 9 .li-L-1-Mi' -121,2- 461.-1: , 1 1 155,-.111:1fSP3+ff. r '91 pw-131 1 3, ,115-gf' , 'f?"'f1gf,1V11.-f ,,,,,1, ' 1w' 15 ,y ff f,,'f4V'V-f 1 15 15,4 ,HJ 'Y V f my ,4,V,,,,-f ,WV , 1 , .1 fi,,t5,,l,wNV M g,2iJ0,?iv LN 3, WV, 5.10, 'N V' + NV, ,- .V,, 52?EZf1.:w'1-315f4?'i1?5W W 1i:15mFcP5W11H-'-f Hn? '.V44-iw. 1V 'sf CHI M-G1 , 41+"f VV-1-f -v' M -:J-' - W ' - . .- V ' J V- ' -J-L .. . VV - - -. 4 V V N- . . V. .. . , . V..- V...:f-.1?- 1' ,59gV,,,.1.mVV.1., V , , .wf . V. . JM.. x ff 4 2, ff.. Nw 1 1,11 V15,V,V..-. MQQVWMQVV JM. VQ155,v5,fW,1-,,M?. ,M-V. I+. W, dwwyliimjwi Q. JV ,,,55rw,..J HN5 I., ., ,. ,. 312. 2551-4455- .,-"..' 2-IWW-'V:',.'1'l',, . 1 ' V. 1 ff ,V 1 V 1 V- f . ,. .y .,,. , , . 4, P , . . . , , , . , w J .," 1 2" ff' ' ,7 -G' .V 'MWKW VV." .VN-A" f " 41 V'. . ,- nf ,, 'V Af' ' 'fma 7115 -ff-Qzwkgifv 0:5 . 4 ,, Y' ,Vf'f', WQZ.-FV 1? F' V cf , 1' iff. , - .1 - '1ifE:1+wQi1V:V-V,: rg. J 'x-.j5gg"'5f-f,- 5, HW V. ' V ,gig-.ff',1f"'vf,gFPw5f1j1f,1,.:?2j7jVf4 5211551,j,iKg'My1f"14 'f wg j V .11 ,ff .af V,Vw-1153, 3- fm 1Vm11?1'-W1 ,,11-lC.1:11.11.5 ,V :'VV1g5,1..1VM1f6mmV V? , ,,.g,m,?1. Vggwf H ,,, 1?.,Z,fjfJ41.g4,i1'g,?w11'W4, 31, gggwfggi .1.1fj"V1j1?1-5,4 gym., My ,gif 1' Wi, Vi'3,'f11,1 " ' 4 11 1 gr V .W .W 1 ,N -,Zf',J ,p f, VW .1 .MV ,WIN , 11,3511 .,5f.1175,,.. M034-,,1fa1.4 MQW., W,.,VV.ff4,,5,, V. ,g!,,,s,.5Q Ihwgvapgg W' VJ. V M , 73J'f'k-F' 'Zi' ' f.g'V'1S,, f -5511-11 .1.5 '- - f ' .V 1 , 1 . . , V , ., , , v V, .., PM J ,W F I W, Q H A ,W M x I 5 4 -.J 115.1 N ff 1-1 V. fr 1-1 .-.-11 J, ,rf r, 111- 1,5 f,5fiwr .1 1 lg., 1 N11 ,511 1,1 11,,,,,,.-VW Ni, r ,wff-1 UH 5 wwe, wish, Q .N 5,.,W ggglyw, 4 MQW. ld! sgwgb V,, , , A 111 Nr V1 111 W 1- ,1g4.7,7f?w.?V' r IMI It N V ...Aff ff,1,lh2'.1g1.j-3-1f,,.J 11, KM r 1'-42 '1 f "ff NV 11- f ,wily . 1951, W 41,55 A, , .V VHS Q , ,M-M.. "-fg'V-7,Q,z""' 1. , My 111.-7 1 .1 4 1 ' ,W 1110.111 1 V 31,4 .f 1 . M , ,. 1 ' 1, ,. 1 .W H., . , . V V 1+ V VVV fwwff 1 11 1, f '51-W'-Wf'Vw1.,1Vf, 11... 1 fum ' 1 ,W-'V '4 , Af V ' .V 1 , 11 1-my-V.V.V.Q5411--,f .N j N' ' I ' " NN! ' 6-'9"wf'Y'7'g55f'1rw'4""y'4' 'inf' 5'9f'Wf"3'1tw5"fffv'7 57 ' ' '19'775N"f' 'W-ff 'M J th" .111 f Ig, 1 . mf. , ,VV ,gr 5 , f ff fl 4, 'ifwf 1 +V ff 1-H1 1m 111351 ffirwvam G H1 1' .1 Mmwffy G, , , S ,,gLf,:-1.fVfw',V-N .W fm, ,V 1 f, MV M, -1-- 14V hw-nl' JY! uf J NNY 7 J I -I J r qu' . ,.m'J V ,.,, , 1 11 1 1. ,Q1 ,V 1.1 WV ,I F N ww- ,Wg f 4, ,1,11.-,,,.,,,,fW,,A,,mm, ,. ,,,, 1,1 I,Ww,,,, Jw Nd, F.,,,, M gmmrmwrl ,gr ,M IGM N ! W .11 J?" A? W, 1, z gn, gm M 14' f V14 "1 ' W 'MM -fm 1.4, V ' ...VV " N fl,-.111 f1 Vffwfwv !f,-H1f'V 1135141 V,,, 1. 13531, wgjfffi V yggz.iV1+115,1 VV ...bf 1.1, ,A , .MW f.mV,11,5,'5, ,, ff 11,2-M ,, dw, VQ,.,,1f1QQ,1?, , wi , f"', ,VH , ,Jw " ,' .- me , 4' ' , -V Q, 111 '4 if-:,1'f4f 5 V. ,V V V -- .V V.. . 9- ,V V. 1 - V. V . . -V1f:a?V'-'.V .,..V25VfV:-1-M V- -M1 , . , '- V-V Vf VV- ' ,f A - - Vx V.,.V -Q,-Vs' sm ,-.SV .HV-fVVp , 5 ' VV.1V',VwV 5 , 'W .- ,," 1 ' '42 3 . -A 5 , .Q V., '5 fi 41"-lyf' - ,-V-Z'!,'11V 1 1,4 W g' + 531 -f ' 4- ,lwjgf ,fy jr-H 3 f' 'f 23,1 -V-'-gfy., , 1 U ' f'-' Vf V " -111 'V ,ff .. -V t.. V. 1 1. -Vf .. M5 5 VV!.43w"'i- 1, -,fh1.-,:Vf.-- .V- ,z,.- EP.11V,,.,5,- ,V . . , . , ,MV . pw' ,f 1 A Q mg., -V11 .11,, MV, Y..-Ww1,g2g,,1V-,,i, .MN 1-V-' fm 11- .VNV ,W WV ,111-'7'.w.V .5411 . ?1V-Mfiw ,. mf 4. V ,. 1 . . VH -VV ,, ui, -1 , +1 -.V 1 9,31-f+f, Jw My-5 V114 W. M- I... I ,1.1 +.,, 1, 11 J MV. w,'.1 1512, ,1g115,1M. 1,5.w,-V If ,g,w,'1,,:51'jJN,,, k 7-',,V , , f - --, 1.1 ,:,.1 .V+ "m445f 1-Mfg" f51L""if51-?4p'VV1fffVWfVJf4 1-424-N'1"if'W'f 5ifN',V:f9f-9N'g'... Wfqi 'QF' '?fW"1 3 WW V .gf fl i w W 1 1 N " Wi' f ' 5f,5i+fy.:' -4-f ,MQ ' 'i 52537-'fgyl y.gg,'V1122 we '. . e U1, 11. . 111.91-,,V'fs5fV?V,-w-'-:ia ,, . , ez, .1 . ,R N , 1 f nl gg! V-3, M 1- 1: '92 V sm -1 4: - , ,V:.V: 1 '-V144 4 .. 4. ,gfgz7ggV-gf?-Mi:-1:1139 , M1 hlfgngri-cc16':V14'--' V " miQV:!12V2'1,..Z-11 9' . -'f DV.. 1.--A13 A . ., . . . VQVVQQ- ff W5-V 11- 'rw Vw V 1 my V 1 V 1 V 1 11-V N 11+ ,..., 1V:1V1-V..1-mr. .,1Vx41-.V-VA...-1-11..- -V1 Vg... U., 1.1 . . V ,1 ,. ,,, ., s jg' gg' , -L. ' p-fr .V,Fwy-ggq?5V1:aVf.1fk:i,?1i-f. ..fg?1,rV. J,3,14-gggfgi-mix V gwzvzwmwh ,HM . ...wwf 41, 5 . dw Wig. 11133 QQAWQ Jfwggias-,1Wf1 M13 6 gigwywnj 55,2 wfufw, ,, 3, My I ,,,ff2gnggq..gQ1.,f.-1, -1 - ---VH.-. 1.-..V,V . .V . 1 . -,' -f WV , -.. . M - '-V , 1 I... , p ,,.' '.V ,Jr V V. ,,1, ,IF V , v.,v. 4,,,.,- V V ,-, .J ,Af 1-1g.V, , - fa V 'W' -'1-' 1,5 f .. ,- ,1V C ' rw . ' hfff y 1151? Af' -gg' wfwwfyiifw, 'ff ' fffW5"'f11 WI, 5f'fm"g1gffV"' ,yw ' -'fxgwg +1111 16502551 ffWj?W'f'15jQ11gr1'V-,,wdf3g-1-V -cV'f"3f,gj.1V ' V-V VV. gf"-1 1' 9' 141 4' f 5' - W' JJ-+11 4 N, kv +V 5 W famlgfw, +V " -'N N1-f 'pw ,,, ,W WP, Ng-H 1.11-V V5 ,, ,wwf , F, ,,,V,Q W, I ,It-Mgr, hw, ,JH1.,,uNz1,r W N gd' , WF 4 1 k M' 11 1 Va . 1 fm 5522 +1 1 1,2-if wg V V W , 1 MVV QVWMV-W -1- , Vu , N1 M V 1.1. .1 . V 1 1 V. -1 V- 1 ff' ff ' r H A ,fl '14 wfwwf 1- f.- 1 ffl 1,111 1 f 1 .V 111 wr V4 f, r' 1 f 11.-1-ff1f3.fV,+f1J 1 ,,, ,, .sw 1 1+ ,, , ,1 HM, A ,, , ,ti ,V ,NW .Q -f . 51,..,,,,V fx-f'g1,,s.y, 1, , Ma +1 , if ,N ,, J. f-.7 Vg,-g,, V M ,Mm-5 fj.,V,:,3 , My J,,f,?,fJ.r,, f H 1 nH,5Jl,V,J7w MGH 11 1,51 ,Vg Mali ,Eiga M fr 5, -5,315 I 1 , I f ,gif I 'fwf , ,iw JV-V 1 HV- f ,ff .V ff N55 5' 1 1 V .1 "'-'55-"A 1 1-1131 -ff N -51"-fm.VVVM, 1 1-f , f wp 1. V 1- fm, VV V ..VV,.1.,V,1.,V, V 1. ,,1,.V,,, g- 1 ,V W ,,.,, ,, , ,,,,..,.,U2 V -1- -V V-11- V 11 V, V- VV - MV-f-F 5 .V W M , 5 W V' A 'W' f' W5 1 -Mg 1 dw' 1 H 1' 1 , 135.2 . "T, V. 4 ,fi awk' , 1. . .V . W mf . . +V' , fif'R?V'Hff'f' ZfVf4 5 Q VQW-".. M .41 Vf116' dfl'L", , '15-!'Z?'3""'fV'1',,'.ff1'W'1-.Q .1--1554, V", I' 221, f' 74+ 5-' ' j W' ' Vf' :VV 'L +1 " 5,1 ' Z V, -M '1 fglf -, Qi, fs 'fV V 'ffmWg"4'f"5 W91" "-I-"V-VV1'iw:'f 21 . "Tri-3 "'1 5, V .V 4aVV w+"'5'Zy' 'VV 1 -'V'r W: '57 fl' r'.'V'47rf5 h I ' P:'T.lJM" 1' HP" ' -'-Lfe ff -J" F My 527531 if 1 " 5 V VV- V- -1- V V. ' ' J' "' .-1:.. ,,, ,.,1 1, 193 'T .1 . 1 ,M V,1..,,1 M. Q5 r ,, ,M 4 H, M., Nlqcfw 1 .rl WM-ff ,lg 151-111, ,f M1 .Vi1+mf.1f1M,,111-1 rw- +1',V1h4,f3,1 1j,,,N JV! ,W 1.1. 4, My-,V W .4 N , I, I ,ef 4 my 1, , JN yi N b Sim If 2451. gf' I 1 A -wfiffi'-43. ' M 1 1-1 55 V-wc' f-1.11521 .51 151.-wx,-My nm n,115,M3..- ,fs ,ww V4g,m1,51,r5f N r, gg .rf :W W AM , QAM y,,,,Jwr 7, , , ly L37 F LMZWW -. 1 4 V1 - 'Q 1' 'V N -' "'f51'Al. ' .f, 1.1. J, Q1 V. V Mgr 1 3- , - NN"'!r.1 f v 11 , ' 1 H. 1 . Ii..-., V .1 .1 I M.. qfg VJ BV., ..Q,15V? 1:11-VV. 39,4521-1 ,fx lfiif'-15?5,1-,7?f5Q5'2'I+'f-1-r. V,-fVWf,ggV1Jp1 ,J -,JVQ11 VA. V gwwfd 44 WM I , 1,,, ,,.,1 WM Ah., , , ,wwf 1. . :V, A .H aw , . , -1 . M12 5.1!,..-QWVVM WV, 5 V ,, wyiq M, J , Q M, J VJ V.,, A , I , A. ...W 'V-:Vi-1:..f:cV1. .1-si --z fp, 114 --.5 . V ,VV . - . ,J , .. .. , . , , . , , . , , k , 532:35 'zu-413, 'f-I ' '17 .V1.G4.5.t,-vu ' y-1. M I .ja-Lap, " V-1-W1 V1.pV 1 1' . .7 ':,1V ,aah V . V . 11' .V ,- V ,V .1, -V ,, -- - A -, V , V ,J -. ,., , V. ., A.. . , .. ., waz- H 11-2-1 1-1 AV-' V - .4 ' 1-.V . ' ' . V 'V I fff' 4-'J 11- 'W N.-1+ 4 " Agri. .V,5,-4 ff -'1' V f .. V,1V , V11 ,V u f ' 1 Q' :- V.. ' '1 'f' f - ' win 1 ' ff "5-115'V:V,2-1-11,-V'-22V -I .5-1 ,g.,f-,V,,,3- .,Vj.,V,q 4 -, 31 .14 V-1.V-Vg, ,f 5' . f V .W ,.. VV. V V - 1f3'1'K'Mf Vf f 1 f" Hr . 1 V , -1 .V , S ' 1" ,,1J . ., V 4 - -gf . , ' V 1 me -. -.,.,. ,1..m1,1 ff-..,V111A-....,., .V..VJ.-1.10 54- 1 ' .swf--1-fsfif-fb wi4111W:i- muff' f31f.1H,gV.111fV,.V,.V 111.-1V ff' V,,w111 ,1p1,,1..fV.1 121 V-V2f19,1f,,. 11 M is'-f, f , ,J ., ,1V . 1 4 ' , Vw, WU, Sl? W id N - f,1,M if Hi V,-.-Qzwfwpza 4-211Vw.131ff5.g...V:VV4-,-fm-. of-me 1-133: -.gsmq-wry 11 51411 fV.,4V4w!gH1.-J 1-h1.r'FVf,s34'4,M"MQilg4,,3,j111, a,,y+1Q3V,.1.,1: mf JV 1 , nigg., 1 .1 My 1 M5559 V., W .ywzgy.ggwf74ks1Z525'gV1g-Vz:1gVgfdHMQKVC-11s11:g,51:V.1V715c.V1 V1 1111,-wig Him w51..,,11-Ni..-,,g.VyM31. ,qV19f'9 .1 WMV ,514 ,.V, 1 1g,1g.31g3g,,,iV5,g'J faggigw- , ,WMV V , -.+V.,, ,.,,-1 ,1 1 43. V ,W MQW 54 f I WW? 1 MZ M , 2 f W, Ng I g ,W 3 1.4--J. - ws.. -' . .. '4-f.. .V ,- ,, V VV '. V.. -' , ' V . VV . . ', 14. V N V -.' V1-VV , V- V - ' -1' f - . ,VW , V- - . .Viz . " :I V1-1-11 ,-Via, EQ ,YV . Vg: Q111,YVs1i1w.'i1V5,fV,1s'11:1V-,H ,.f J:?f?,?1d-Q13 Qing. , W1 . 1, 1 , 6551 , 3 1 J 4 1 5,6 1 1 1 4 0112?-E V . 1 V V- ,41..,.. +V 4'Ai5f:7 2? Qigiwd? ia 'C-Q21-1' ff 1215-41.1-f' +11-w1i1fg?ffVV-ff-'cg :V-4'1..4.fV ff' 21-iV5WV ', V if J V if V f W, Vw 14111. . -: ffN.:m1z1 f-.11 1,1 . ,, WN J 1 11, -1-1. wx' -VV, -V. - , Fw 'Si , .V 1.1. Vi, QV iz. .51 . .:11.wV.,f1f1.5.Vg,V f 'iff "1gff'-302'-G if 'fini EZ. f MW:-' .W1V+. 4, 4, ,w v1'4iy' V,. ,,5VvV .Mijn N3-:E 1 14 ,41 1 I 155 M iw rw. fn 1' 114 f fi? 651114 N-N 1 -ff .- + 101' lg! .1 V. 'ff ,fy ig' E 51,1 J M f 46 'VW Vw ' .- ffxfiz-11115111 .V S -1' 1- .1 ' 'mV .VVVVV1 V1 . V V QV 1 M .1 1 1 Ms V, I I- 532 +3445 . - V MV. - - J .Vv - V14 r 3gV?1?f?i5931..-V1....V 54 -q4.,.V.Vf?f iff-V.V , . . . fs ...V.V+...VV..1-:WV . ss- gm-V1zvV'w:'f1V' V . . f ' .iw .V - f ...- a++' ' ,-.-gfgfl-',.V,.52711Eff.z3:1f-14""'-'-'f -5' "' ig wgzggfgg-. Q '- .Z S.. .,.. . ...gm:.,:.V...-,Wad .xi-Q V .4131 A' mg' J if"1-wr , 115. , N 4511.---V-V.V1.-.-4? +P' Q K 1 A 1- ,I V..ZfV. V.V!vAfQ. ? fm. 'ff' VW 1, ii 2? 'if -1 ,VV V j51:16 'g KE , ,1 f . ...- -, -N..-Q., 'Q'--ff 4- .- 1 J. YW' 'W 'M' I -.1 . ,, ,, M4 V-'Zi' 111 '62 ' Vxivli-' fl-.VV1-c- 1:-7-VV:-:V. I-.W 11411-Wa?-.7'4' -1 114- V-11 -'-Ebfifiz-ff.-fi--1' ff? Mgpluaf. 11.5 1 .V , 1 ws--'4-r ' ""' Tifffi i zf .,,1f..: . ,, V.-.L-QQ? J ,-.. ., fi.. is -V -L'-mit 1. - V1.,.V-.31V:V.VV,-V,v,.,,w. .1 --V11-wwf .,.z-'1f,,fV,.,wv 1 ...1m11?1z-L-1... f.V!.V-...V--.V....,. V nz my, 11 1.1 'WW ws - his ' " N 1 .- 1 I 1.115444--.Vf,1fi.:1'V J f' k'5+1-'Jfv W' NS' V ffh V , 1 1 -1- W V. t W :A 1 4 I f 'QQ-1i'1c-' WV-1,1 V 11-N' 1 vc Vw 171' N Wy, JJ 71, ev-ff? :W .1111-WW' X 1 f " ....,.... f f 5 1. ff. 1, s A kv Mrk 4-A-, A-if -. ff 1, ff ff 512. J J N 11,1 ,M . 41-1 1 1, 7? ' -fs-521' . ,,,1 -., V95 -f 112-fgffffn ?i " '4 ' 4+ ,, V...-M1561 fgpwfiigf VVV -- V151 :1-" .. iv A , EZ .V -3,211-W, I.: 4,53-V....Z..,,.. 1 f 47...-- -. 2: 51 2-. . 1 . 1+ V-4,,1... , , '. f'.if"17H-if Ik 4 J 'af ? 1-ff' Z5 1 5 A' 1f1 -w ri y 1 .fe w IN .1 1 fag 125145 ,M 11. 1fJM,,,.9 rw. Q 51115111 1111+ 51-bffi,1A41.1 W ,zyfyh 51 J .2-'F"f,1.., W wifi 55-'JV .,1.f,g,EJ,V4x ,,gf,bx3!'11yVpg79g5igr'?g'5g I M52 23.433, , , by M A, -V. ...pw +f5gM-V. -1-V . W1 ,WV V Vi? , ,. .J .. . .. 1, ' ' ' " "' ' " ' " " N' ' ' ' -' W- fi' -' ' - J " ' f V - ' Y" ML- V N' ui Wav 4-2.-f VL? 1, f F1 li? ggi, L.,-11' V, ' ' , ' VJ -' .V.,f, ,ga .,1f..VN1H-, f' fi ' f r V. 1 V1.1 -.V ,-V ... , VV ,. f. . . . 1 V V+- 1 1 1 r QM. .-41 17311251111-7'113i-,,,igb,-V4 ,J 1- 1 1 gg: , 1,1-1+ ,111- 1,,,1 N 15, J ,ziqzsmg Jw., M?52p7,,ii'.. EV V-kJvw,',,.,M, 9,17 . ,J J -I J K I j, ' .tm 4 .V aww, 114, ,qw .-1.31. QW, .. ,, J 1, 1, 1 J ,V, 1 j .,,, W- . - -V14-'H 1-V:.' -V11 . . f " V VSV' ,. V . '- . V1 -nf. A -'W ' -f '--+6 +V --Z1"f'5 1 ,V-, - - N' ' -f,, .+V V45-of fV:71'Y :f, ' ,, fr .-1 41.1. M., 1.1.-h 1 -p-,Num-,M f, 1- 71.1-9 -J",.-.-11" Wififg, 4 1 ii NVE , ,Pi , ,V ,, ,W gg, ,wily-',1, 6551- A? 4 .gig fqggdmliffimff ,1 E s ,wa .1 J gwjtjhafrrn 9. 14, 0,1-N F, H ML 6551? f J 1- 1351 ,MV 1 , Vw f. ff 51,334 Vw N ,i a PM 1, ,igwwg-gfgxggv . 1 1 vm 1 1, J f- -ww M .V , .QVV ,.V , , V1--T. VVV,, -rf.. V -f.1.V4t4T1-ma.--V 1.,,1VfV,1f.V..rw,ggfV1- f V 1, . .. 1 .,.:' 1. f. fra 115.1111 M121 'uw . H22 GN.-,5.V,Pm,J5j,1.i+fg,1 wwf ,V 141. , V4. 5 .,,a1. 5,133,411 Nglw L Wg, A V1.1 ,QW wg, 1-.F,,,wM A?3'.L,glQ,V..11..Vf gV.,39?Z-ffky 3553131-M ,5 , AM, W. Mgr! N S5 f 534'-1l?' 4 5""'1 f wr 1 mv- s 111, 2'4fVwQ.w,W V V141-, V1 ,N . r 512111 VN W . . . . M M2934 V +1f'VVV-1 11 , MV . ., 1 V11 . ,,1 . .VV f fm., if 'p""' 11.-fm 11. -11-iw ff, -My 51 I1-if M56 1:M1N1,1' ..-1 -. -1-'15, N 1 1-if gmvmp 1 , ,,,, Hr l1V,,.,,1,i Q, 31 f.wfm1f1W "N f 1 V V , , ' . V . 1, 141-1 4 , , , ,1 1. rf: .- ,V ..-gr. M , , WP.. 11.1 ,, .1 :VM 1 1 f , -fag. HV, .W f 7 J 1 1 , . W IVV .QQ -'V 1 M ww V. V ,... . V, ., 11.111511-f 1-. ,AN '11 -ff- 1 -ff- 1 ,V gs JL . .11 1 I .1 .ruff .N N 7-r '1 I .ISFIJ 1'f1.-45-'r, 4.,j35g,,,,,:f 1 "NH .,, ,,,,,1,V , Ss gil., .M W 12- fmig ,fg A H0-7 I' NW' ra r j1gfiQVPV55HV1 . Q4 fx J M' . V' 111 1 .- 1-., .W-'f 1 - V 1 V111 Zlffwii H fr 1 1 fi? 1 N -.- 1 gif,- .1 if ,1,11VVxR gg Mfr? , Y I 1 . 1 V W1 Ja. J ,s rf - , 1 4' -. -if - V' 1 f ff 11,-A 4 -W '32 ww U, ,, 1 1+ 1 411 A-5 -131.1 's 152.1 ,1 7' . 1 1'-. 1 IWW V.- -I' 95' 5 .- 1 - -1- .Pa g ZW.: 1 N 1 N 55 1 ' 1 '11 1 791 1. N,-. LA V1 1 JN N... Q rf N, 1 X W 5 , H . 13-4f4+zz:4f . .-. . .J. QV. ' G V ,,.1.--1.9.1.2 '- ' V A 'L-.34 '11 Vv4..,.,.f V .fa-if ., , , ..., VV-aw-La-.M -hw- . ., V ,.,. 7, ..,,x,.,., ,. -1m1c.V1--V.- 7. - 5.2-rs. , . .. , . .. S N ,E4Q+VL:Q5,V, . gg, Qs... , ...S 1.- 5 11 ? wi.-nu 2-.1 V f V f iw" Q '43 ff 1.21 . 4-'V -4,n.V.g3,- -wtqgf' .V.Dr:VJ,VV V fV..V.,.1,1V.: aiM+.35I5L 1- N f NQLEC 1361? Nfllwf' .Vim , N: 1 .V If -. ,J , Van. ...,.,.,. 1 1 1 1 La.. ., ' VV-VW, A N .1 sw' ,WAV Q 1 N 1 f . 1 s 1,- H -1 J. V 5 N 1 -1 wf if 1 1 . .,. V.. 'amz Q.. 1 gf' V-Aw' 'Wi' vim: Zz N.- GW I i .- 5119 I 1-fy J S 1 1 1 7,i5.VV1.- 1-gif? fi-is 5 s '97s ,1 Sf! '7 iw- 1 M., nr, V, .. ' ' 'Gia NY Id V ., . .. , . . , ,Iss f if N We-15 ' 5' -V MW, -1 . 1, MW .3-5.1, 1. . .V V "rw 41. 1 'Lf ff as 11 .0 ff y 111 ,, V 1 E541 ' s ,+V ,hw 4 -:VV ,M 5 N -7' 551 ,-uk' 1. A351 -.11 1.V.1f1- 5,1 9+'5?VZ4" Mu. N1 3 VN , 1: .4LV.1.-V.-1-f- If wr- ,14-.V .11 V , ,, 1513234535 M 355' -1 4,-1 111 ' N L ly 55" . -I' rw " ,1-17' V1 vs Wm' V , -ff 12- " . . , ,, Q' V , 691 45 V11 M wa V , W. 'T ,.. f -1 MPC' ff-1 , 1 H V1 1-11 1 ,ff N 1 , --. 1 -. 1 A ,U , M V fbi JUN .VV V .1 .- .V 5+ 7' 1- . pg me N- 1 N- 1 af V ww ,ff ,-1-.-, V . V V .. ,. , . ffV!'i'?1y'f5'Zf6f1f-.lx V3,gi5wi',gg15'1Q:Vw1w. . M4QafWgSs.G ff.. iffM4f'7f?igr-V'f'.fFi'-rV,ff 1 1 Hgij5,5,13.iA 'VH Y I' F 01,351.41 -2 1-- " silt ff ,1 1-M 5 Si? W5 5 1' VA 5 4 ami 4 r' siiw. ' 1 'Z'-15 S'VV'Y'+-142+ fr W f as . ,1 ,pry +V! 5-1-, 111 iw -rf 9" 4- N "" ' 21- 111. 51. 1 ,af Ng f .W 6, aw. ,!Vwsg,,41'.1 1.1 M .-4- .V 5 ' Ai-21 iw M f3?f?o'WmiA"3'gi0!' " MJ' V W2-7L""?rQ -'1:V15,?5ff5-5-'?'..V-J-'31, 'n-iigpwv 1-7z"X'!4 -. 4. 'viii V . '4 ' f .1 W f .41 111' f,,. 'if .-15- 1-43 r , fb .'i"ff'V'f2f2V" 11-1gv5.v.".2w -744-3 4:'Mf11Sew.'4.g-W,-1-V1aVVw -5-LV.-Vp.ff51:G1w-'45 4V,'V ' .V52 " ff M F "33f4V'w4:'l:-.-VVVV 23+-V-1amVi1-f1w:V:ahfVi:-:Vai-mf-3352555 6131 V9 ,,QZfg5e'2V 1 , VV V . , N, .,1.,.v.V UM... . .. .V N ,Mx W, 5'13f4V"'m 9523. .iw,.,gN1 V5,5,,F-fff.. . , ..-gg., W ,,-511,51 N -03,941 N 5 W JV? gg 15 415' ,f V, V1.2-fig. W V VM... 1.1 - 011: 1 1 133 14112-I-of 4,1-rg. J , 1 -15-1121 1-. rg MQ 5M.LJ1,f .wfjwf ff, .ZW .X M , .-M.. ,,f-.,,.,h ,. ,. P if , 1511- - - -Pg-1:1 ,'f"'i-his -,xg W' 1 5 3, V VM-VV....V 1 ...rg ,L.,,,., 1 V ff 1 1:1 M 5 WU- vgfifs kai Hg I, I , ."issf."'ii 1 33, J N 5 iv - 1 1 ,V N firms- 5 352551, wi: WVWN' V , , M1114 V Q, 1-rf' V, . , .VM ,L V, N 1 N' 3w...1- f 2' ,, 1, , " -5151 ,. 1... , .. V. ., . H... . ' ww' . jf:-D.. 4' 'f 1 abr " V-1 1 - - -..,f.V,1f VJ., r ,fggggz iw? 1 .f V5 1.1.1 .. . . ...M ,, . ?f4?.15?gQ1 .-Vw--'11 .. gi. . em , -. N-gn 1if'45,? -J Jr' 1 ,ff 46' ' x -L' V Q .1-'uw 3 .ggi i ' wwf -,WM -ww 1. 2-1-12-, -f- ,f -1 wwf, 11+ ff A14 'nil ?'Y' wer! 1. VM. ,k,,:,,,, ,built ,VHIM-, 11-1-- -151'- - ff-11-.VI 1' f , M 21, 1, 114-1 L1 1 .-f 1 ,W fwl M 1 , - VJ! 'wif 1 'N' . H5352 1 -f ,lf 1 ' uf ff 1,5-ff'-,F-54 .5 J 'ami ff 11.15 A V fs 1 www .. .iw gr: H411 1' Nf 1 1. M -I-gf' X :Nw V . I .1 4, r' 'Z' , 4 . . 755, , , 1 . . J ',11, ' 5'f ' ,ya My . ' ., , Us 'Nu lwslb 1 1 . s'4 ..,1,...,..,,1,.,,. 1 V.1 'V s 1 1 my ,gig .V1 f rf, 11 ,f ,N '.1w"f-'ff V V.,-r 2? rlfs ,., V ,M V 2.1,-af., 'ff- -'W5 -VV Q-'K Vw f12z.1,Zgf .-M4 "HW "wwf 1+ ,1.,. .1 V1-1 my Vw , k wfffff .V - w, 1fg,1Zf RIM Mg if 55-1- ,NV I H 1' 5 ,V-V V' ug,-2,1 FWM -V-V V15 rfw-':"""'5'l1f ffm' A , .H 207 ,f 1 ni'-' .V . +-N,.1g,,,,7,..1 ,4 A-1-,gf-,:,.,,,, - , 4,111-1 ,, -W 5 ., .V-51" J V- 11- 5 QM. Qin 1,1 ,AN ,VJ W 'H' ' -5114 -7 +1 1151- VV? 'V 'W' "NH 5 V , f ,VVf.1,'rV' f ww 'Mfg-V1V2'f...'1V...:m V ,, ' ' M ' 9 wif? 711 MW- ?f1"cwf+,115g,."i1. 'VW1"1Y+ -yu. Vw 11H,,,f,V',f-If 351111, -. , 1 1' 1 f 'Nw 'fy W 176,722 5. 6322211 .-M fm W., ,fq-H .:,fV-,V1,Vw.+..-,Q-a4g13'fwMm, W .,. ,., J1, 5112455 ,M-, 1 +V 11 1 - 4 mf- .HV ir, M. gr r 'Hsu-J ...V ,iff wi." Jr' 1-.sf f . 11. -93' N .4101 V . f .19- . Vfaff . fn sH ff'z5H NV 1... mm ,Z 41. 171' 'S . .V , . 1 N " 1:1 1 + ,nl S.-W, .1 M .S 1 V1 ,111 .Q E V our 1 -595 N V1, 171-r . - Wgai ,1 ,N +1 V 1 r Sif1w1f2u,V fJVV.1J.'.M 525 E, Nw- mf - ...W .. ? .1 Sw E 51 1. off . 1, 1.1. 11 .....V.1,....,. 1 Iwi' um 1-r V V 14211 N 'in 4' "4 +1 Vz .J 14.11. A H, -A ,mg 1. fum gm, 1 11. f,,, V wg ' 1.,,,N5r.,' V1 1142.1 J , . WVJ1 4 'fm' I 11 1. W M N W, 1VV..Vf .rf ,V. -V - -V , 41' V Q V' ' ff' I. I I L 7' I-71' rr' , . 1, 'vfrfl 01 1 ww 'VP 1. . 1- 45 -1, -WA' 1 1 J f JV hm. Z11,,,13'V4V ,g,.,7,,f3,1-L, 1, ,V N fl 1 I -'W 1 1. 111 W5411. 11-11 J 'f 1 -. 1 .. V1.1 - 11 , 4. ,VV1 5 uw ,, 'way . V ff-f ,N . . . , N. .. , , .. , V 'V " VH " 1 Fr .. .1 '1 N 172 1.-. 4 mu. Quay , ,111 1"?f,'2f,1 " ,gm -f 2V1fj,,1V1.. V1?'WfU4 'V 'mi' V MU f f,V..n,,1f-. .. , V V.1 ff 1 'fin eg., 1 1 , 1- 1 ---1:1-Q 4 f V15 rm -+e,j1Vf.+1J:. . , 11 11111 ' I, ,1 "J,,,p151--L MV W5-J 7775l'5'f'W'3qv 1111. 14 I .J fl '-V VM. V ... mg. -if ,, , m Hv' rf VM! U , 4 4 ' ' f 14?15gf1.V,,CV2g., G, 'Af 1" , 1 1 VV -z 71531111 V , ,-V V V . . ,, . Y ,. , . . , . fff 'Q fr 1' 4-V, 1 "ff ,1y.,,f . 1411 9,1-1.1. V ' V , W J 'VJ' ' 'W S 4927" iii- ' if 112. ,H .,r,V1g.12.."15.. 1 ,-.1 ws -+V 11 V-1 QV gg-V -417+ 1'wf1gVaV.wV1,w" ,I ,Mfr J,-11 V M,-111 4.1.-11151,-f5gg,2,yd,fng,1,.,J65 V V 1 , , V - ,Q -f V-1111, fm ,1 11 1 -1 ,V, ff ,, .eVff?1VV1V,1E?,,M-.,W...5ffg,3V,,. 021 . f' V ff.-Nu - 11: - 'ff' M3514 "fu ' N'-1 f -VV 1. H .10 i,,,W,'f wugg 'Q' -do H' sin I , hx f J N 1f1"'1,f-1.-V ,Aww C , "Muff Nuff, 144' W - fy sf 1 5 f f' f " 0 LT. -Vm1,V:z11Q-.QV -.rw V V M V .. -' +1 -ff, 1-,i ' 1 1- 1 -1 ,x 1. 1 ' NH' f f N Nwiiw V J 6 Q .,. ,. V .N V . 1 V' V V W fm- -fzifgffw ,. 1, H.. .ffm .cz--, ' rf., 51-W' Jn- , ,-1 4 .1-,VVH-1.111 ,, JV "' 1 .mr 4,15 3,41 p1 gg . ' +1 W 1'UVf"47 -1 J' g ,5.bf7f4fy3yQ , 4. 'Qs- 7 -'J ' 'rf r- s ,, r 'Y X .11 ,V . ,gy .- .,,.,.1 , ff., ff WMM ff? JZ, , 44 I NV., 5,9 W, 'Zi1w-E141 3 .1 . V,1."' .-if " -W.: Vffawm, -,C ' . .. G, : - . , 1 1 I 'f Vw' VNV 3.11-2"V'7A5,s yhi . fg.,V?pgg3E 4.-.1 JJV, -ff N 3' 1-5 wwf 5521 ff! 1,1-M gf 1,1 . usjw, Nik" 1 - V.-1 fbggufa V1 A 43 W1W5,, 133 ,Na 5,m,,,5s1w, ygnbfwi' 4 355' 'ri -J' M, .f"'4' f ww '51 v '4,: k 171111, 4, , ,IA N, Muni 4555 ,WA W. . . , ,, Ufsrff fgggi- - m2fiL'f9gg9Q,,. Vg' aw. 111117414 5 ,wwf ,J N,, 1f1Q,4,, vw Q , 455411-1.1 " .V ,f1lWV'1VV Vw.-,V1,gZ,' ...M 'N . -1 E 'wg' .Q .VT 7a'f'Z4.' V Nia., MV inf 'Q H jg, , gc 111 fri, 13121-I we 7313? ,N , -H V-'x""111-9,5-'11fi'1f4?' Ng wx' f 7 Mm .V . if - -Y, if 1+ WV, f xmV,,...,,,:V i , . - g. 11 "V-W '11 S?" 15" vs 1 4 ' " 0 24f21,, 1 WV 91. 1 A 'will 51, , VI 4 ,, , ,1 1- N Q !L"Z.' 4 f . , f7??3af?iNTs',1 .ff . W. QV'-Vf. I- --VV.. ,Vv mx... ,, ,VV,f2'i"' ,,,-V .Vw mg? NW-r 1 Z1 Wi J-WM 'dw Q V1- .1 1. ff ,, 1- . 1,1 .- ,,.-M , 'f'f ,'V"kLf'.VZfVf' 4,62 V15 M, . 44115, .. 4 ,. VV -. - .f..,, .1.,,., .VVJV-A 1i114fV,1tV, ,7V,.x, 1 f ,. ..,,,.,, ,. .V . 'mf' 1 Q ' ,'V """.CwV'f," .idk , F V .,,-,, V 3 'ffm V " ' ' 111. :J -14-1.-1 .. ' 5.-V 'Jf .V:'fw1.yy:4+j- -.v5",J,q,.M5 v' 'fV'7f'Wf4l7V1i,-'V FV ff 1 1-1 PY' 1 1.6 41 www V 1 1 M111 'W 'V we 1 ,. .1 1 4.1 fm 1 .V 1 1 11 1.1! IW 'uv V 1. H 1 1. 111 I rj f 1 V 1 .4 . "1 V+' -il '71 .-11 11 r V V f'r1.1 . V V I . .. . 1. ,V,V1X. 1 V111 I ' '1 - . . , V' ...Eng www -f 'V-w?', , , VV1 E11 4-1 3' iw ' 1 '7NH.1's.,,. iw ...QS Iwfffw .IJ S4 -A , , J ,V 1 ,.J 3 A . Y J.x.,r:l,4Q, ,514 .,V Na d. If 4511, j' "IH-V5f5'gz'c V 521. -+'1jgH,,,1, ,J A i'H3,1N,,f,-A ,V ,1 W V1 N-?iV312M11:'wVVV-f V '12-1 VV VV . ,g.Z,,aig11 W A 5 J5" 1 '1f .7714 -fd f i74lNJ,,7 -4-rI,y,5.r A, N ,f .I f--.511 15 ..3j,1VJ 1 - -1 3.11 . 1. 'C Jet! W I 11 1-VV:-VV? -1 YA V ' ' W1 bww E J 11. J 4 '1' ,f 1 If ' ,hw 'r W ' 5 11. ,MMEW , ,, V . V Jw. 11. 1 J V 1 -111 1 """ V 1 1111 I VV11151 J .N V N 11-1' ",'f1Q5f' 1 .1571 Yr 4 1. ,. . WWW ' . W 'Q' iw- ,V . nw. ,, -,., ., +. .-ak, ,. .W ...ms Vlwwfwv W 4 V 1:2111 " 'ry x 421151 A 'LIL J af 4J,1fi7b1 1.1 34, Nz, , sn. 1 1 f 1 19' .f1VyzV11fm"l,3, .,.1V'a.:, 1, 1 J N 4 1 14-fl J 1 -1 M y W , J 1 4 , +V. I 4 Lg. V .3 Va. if 1 wa-1'1,1'mHr.-f My fig! Wfgg-TW, 1-1 Vw-,1m,'w V- 715 7 ixvig., , gg 9 V ,QM 'ma VN ii 3525 S ,3 5 A M V , az H r 1, Q Q., 3 1 1.1 1' f N , ,ww ,vfwrr r,-,Y , ,1 , .- f1 -V ,, 11 1 'J 1, ,, S , ,J -K I 7 ' ll 5 4 1 'I' IH I V1 V VV- - . M if-11 MK -1- 11-11111 -V V V V- VVV V V 2 1. 3-,21'1 Vw V1 51, ,ig , ,V 55 5. V58 fs 1 W. .MN S V A MFPWE, 4 ,fy 1 V 4, ff .WW-Jr j'5w-Q, MW ra, ,M-V,,v,g y'43m"i,f14V ly "-ig... .54 -fig G5 f . 1 11 s N S., 1' 1 11,1 1 W A 0.-ff -1s,- .1 111. ,mf 0' I ' Fwy V, z M r Vg., 1 - , ,M W1 11- 7,5 4 r ,1, ,., F, 1-1 1 .fm gf 1 JV qv v- A 12,11 - - f 1. 1.V4zV.11fV. .aV.a1-V 'V 1. -. 1 . . . . . 'f V .. . f I' ,f,. 1 . S ,., 0 1, f '99 'ffl P - Q-V 1,1 1 Vs 1: A-54, -V -. . V 11. . .. 4- V-Vw .Vfff 1-:+V - - - '1 -. -1 ,. V . :WJ ' - VV , V ,V - -M 177 .Vtggm - fi. 1 V. . 4... .f N..+ - , .. 4 , ff 5 , sV iz gi 1 1 1 Wf NWA " 35 'I ' 1 " "V" .,""-'49 5"1'- ' ' -'J-. ff ' ' J ff" 4' V - ff- :VV 11. . f-- .V.V,Vw'f 1-VV -'Vn M., ,V--V 5-:Q-'. '-L -V .-.w-,wr 1.135-Nw, -f, 5- .1V:-iffy: v'fV.,9!" A1.V.VV,. ww ,.,.,,.,,.g-J, 7, -..g,,4.,. , .N , U my I , , -3, , +1 ,V , 1 , , .1 VJ, ,- ,f M., V, , g .. .V 1. V, . Ig ,NN 1 ,.., .. .,. A... E V, .- V- .VHF M511 - .,...-VV.-,.-.-:VNV .Vw i - . V .- H .V, 1 1 . .. 1 M1132-V V1 ,1,,.V. - ,411 3? , z K f -1 V , V 1 -1 ff 2. 1fX5'fW1'f'Vf-Qf2'ff -fff-H' nf-.Vw-1 WV k'VV1V" ' A5', f"G- ,fi HV -' WV. 'ww . Vw" "'354" "'f'1"- 1-1 VVVV-nw... -2. VV VV...-s1f.V,,5V WV. L ,.-7 2 -.VM .. . 4 ...,. f V V1 .... .. .. 1, . f. ff- . . . .. ., . . .. x ' " " ' ' - ' ' 1 1' Vw V, 4--V fVVVV1,,4,,. .V H-VVV - f-V 19 1- ,,1V,Q'v.V.. ,,V. 414+ V-f,VVV1:-. .-1-M -.11,,f,z2S- . .1 mv,- - VV.-,A - ,VV:'.4-au 11:44 ...,-V, , I 1 x Vx if , ,f.. , ., f' ,f . ,g ,, . h Ny- 5, r 5 V- V .51 -. , .,,,1-. .V ,VL ar .. .Q ,y.,,..1, -1-, .1 ,, ,.,'.- ,,V 12 -ffyf1fc" '-.A 111.1-4 H, ' . flrt'2Yid22.'f1.Zi1-H?4-,H. .size 2:5 Jzhsrim , .fV+e'- .V.af- J- ,. , -ff VV4Sgg-MV, if . I4 ' M. ,, ,LJ vw, 1-,V. .V . ,, .- ,.V.,1 QW, 1 111- V ...VAL ,Q . FF. . f- , M. -,-V ,,V .f.H1.Vf., N-V ...Z K I- M 1 ,yy H .11 K' V,-V- 1 ,,1Vmgy.1V ,Ng -3 'FV - "wwf,-M-V !,,,1V-V 13, 5 1:2-'VVG-15413-123 v VV 1 f fi.. ' -V 1-V -V .ff V. ' ,, " , 'L .V ,V in --VV- .-1:1--W -viz. .Fr -VH .J .. f W P- ' .15 . ,F ' 'PAV V- 1, fl,-F ,V121 -QV-1' J 1wf:"VV,,'12+V:f-"F-1'1ns1aV5fz1'F'f-'H2'-V'4'l"2ai'fVV:fs: 15 .1 -ffff ,W15-51 :V-.Q ...W ...V V 1 . .V1A-...fy VVJ.. .1 -+L--VngV:.V-1.4-1-N .V1-1-11.111 V 'I' nz 4-Q. V-.J-1 ' J, V 4 VV. ...vm V,V:4- -4. , Vg . , .. V -. 1 ..f . ,.V.V.-4,-V:.,1.V:V., 1-.-.1.gV1:1.fV .-11-V,V1-V-4--Qu:--V.y.V.,:Vn-: F.:acV.V.V.V- V -Q-VV-.V.1-1--.1-1qV:V:V.1.1:1.1-5 -,111 . . ff -.C . 'L . ' .N VV':4+:3'4 .VV-fd" v-"-Ce-wwffi' Ga , ' vi' 4' .JP V-fQV:VV.--ww ""' MVP V .. 11134 ,' 'J-' .,VV...-3-uw..Jy:fVe.-,,g,c.'g.g.w.5zVr-V:fg.f '44-V,Q42-1:Vf'5:Vv,,V,.-.w' w1y:V.g:4-V:,.v-INy-.5-'45:v.,-:V.V.V.-. M--Af.-HV-..,V.,.-,V g.p.g.V7.,Vq.-.V, ,,,,.,ggMJ- 1,5 11.4 VV.,V,-.ygVV51. V :T - .21 V V. - -- if 'Q " ' ' " ' 'A ' .11 H- J hVV'f"'e S2511 .-V-L1-!'ff'2'-'W' ' 1 '- 'f'-7' 'AD--'-4.-if-2 21:-1:42-'-we-W 21 nG1V4-PV1."'fn5- -,-91"1-V1:V."VtV',.4"'-f1',fVw-1211,.rm .121 z553Vz9nQV-5-2zVi-zI:f5V Vif:-1'iV-V:-4-A -f:.V:-QV-Gidmmzz-Q1, .4-.,, -4:1Vi9K1a5:ii"ziQ uf. -ls, Q 'vi :ww .- -1-H-hw'5, ':1R:-' -,-2'l14'.V:. f -1151 fm QV-2. C.. ' 'QW .5951 ' 1- '- -MVVMF - ,-,+4":a51V11 H-5:2vkV:11V1zV? 'f'1+ ' . '5 V341 ..V:4,.,.f-.. ,V:Vg-,wk -zgp.-QiV:-v2H:VfV'gi,1:,1i':Ain5.L1V..-..:751.ngg.w:,4 " fa-L'--133 1., .?3V,,..,.:-T, ,V..Z?Z.,,.:1y5.V1. .V 7 V..V5.s5.-.-:V-Q:,hV..g,,-Q 11:2 .415 ' J' Wg? NV , ""1i'.e.V'5 MV.:-31 . . V 1f.VV . . jsSf.fgj'2 sVV:1-W, - 1V, ,-fmg,e5i,,.1-.. p,.V,gg.g..i. .1 V..-zzfigmrc-L-L5.1 1' L i:ao::im,:zG 2- -V:-I-4111. "' fm.-' .:. ... ' ' V+. ' ' 'ihlzibfl Q-44 Vw" 1 Wa' 5.114-LV .zlzw-' -:Vg.V.Vf-' f 11 cVx,-9.1.11-.-t.ugV.1.,4 31Vv,,5..w4w- . ,spy ,g-5-, .14-' .VVA1 - . 151.15gfV:g5:,.1.1.15-:Vg1,Vz--'-,4gVp-gi,.5gg4,-.-2519-' V 3- , fp... 3:1-,V-V'Q1V,J,, , 5.1, 2.y,,,:44155,,,... ,-,, .gm 4V,V.V li fi' fc X "4"-'C "9 5 '-'f5'--"-'- -1.1 -Q .- VV 1 ,,.,.--1 .-V-1-:V"4.V.V.V1VV.Qmfwgv V-7-V-VV11.-.-V. .-1-M-.Vzw ..-V.:-'V5.V1.. V-as-'-VV-H.-L4-V:zV:f-.14-r-.VV.:VMV.-11-z-VV5.11 -1 V' ww,--an-V'VV -111, fffz-Rv'-: ws-V-1-1-1451--VJ-.-.-.-P1V5.V.V1-WV.-V.V.-g -.M-W ,1.,-,-,...VV. ..g.,VM1V.V1. .V-,iw V V7v..... 7... VVV- Vf1HffV1'1S.V' .VV .s-1 '-M+V:-v:V"V- .ai-'1ftVVV121J, , -fl 11 V 1- " .f-1 . . Q--'VV-- n '4+V-W' 142 VVf+:1'i: :rf 'L 1171117-9' W in 'M' " :..Vfi-"1i:- f. 1- rifg gg VV ,VV1 1 ' ' ' V- ww- V' ,f 'Y -a1LL.V45Qi'-'VI--:' 5 'qw-Wwfk, .H - , ik 1' , ' 'V ,H cf f- 1 112 1: 5:6:Vp5..2..,:1,Qfia.Lf1V1 'nf .:....5:'.24 -Q-51. 1,5-24-Sv VF:-wp pf QV...-3.555115 'zqidiii-HifiL-Z1Luv''g,1i1SFFq'2?"iii"'-.'I1'4?,f,517,1C71,114 1,2Qgy't?:g::1Vwj:f5+ 'f -' .521 '-,L -' -' ir- -5:11,-gg:-V5 1-.rargw -V .-J mica- ' -f f wane: V 1V.- mf- .V..-4-1-1.1-V. u,: 1 V V.: V , V :q-11..119-1-1-Lgqiicpm'sVV:-1-six'-V-1-15V fuwvzgdsi 5' 4,515-1:1 14-qVV"b2V.:1g. V, 1 ,.4i:g:9.1V:'55if,g .V:V.1wa:ggfw.5:1.1245-wgrfzfu-1-I-1: :V2.V:Vz:- 3-:fi-V-.1 ' 2. .-'-:'.-:ag:9'-ww 1, Q., -V .4 .'.:,w:V-fy ff' , -151:51 ' aiwvlsffvv '11 . . 1'f,..V1V 1 1 Vg QP 5 5111-1-ff:-151:11-VV-1-Vw-VJ.52:1-1",.Vi1, f-:bp ' . ,.i1V:1gn5V:5:f..': 1 rw V ,"s553f'..V1n-:.:,..1g.V1 '"f4'Vi512N'1V-HMV'-" J" 1V--+P'-'vii-'il --1-PPV-1+ -1-1+f'fTv1'4'4 AMW" S' " 'f+fN-V':-M! -:V.V1 VV 111- - 'Tl-TW .Va-: 2 '1 I'?1 V'-2-1-1.1ii-Vrf:we:-n-a--1.V::V:VQ-1: z-2.wvzVr:V'V.V--gzfwg'-Q-Vai114- .-'fw'a.14Vm,'me V1-ng.-VV1-1:,.g.gJ,1 a,'f1,-wg-, 1-V.-',1V.V:f gzV:V,V,f1..,,-.ig-1 -141 , 1M. f1..g 1,-V-QW1.-g-zf,-.1 if'ITWV'-1ffV::Rwriza--1.31-VV.VVkV'C-i.4-'fV'-'- ' 4' -:iff-.-HJ -445' -r' f .-1. , 1, 951611 51 .gy 64.21111 H ' 1 '-f'g1fmV:- V54 QV gg. V15 Q-L-Ffliglfmzg LV..-L-V-Vw .411-,egg ...qu-:wifi 4544- ?.Apg.g-rf., may -VL-nz-'VL1,V+-'t'V?'V:p1:- ...ggi !7'k Vg.g-1-ai' V.V4igg4' .1 -' ,.V -V pg- -2411: L5g3:V:V2h, Q- 1 if ""1-1-'mf11:1::-5156-5.4pI7V?-v1'1:a-L-af. :S+ -' fl 'J-H 1- :-' V.Va.+11 - ' .VV:2 4:11144-2-L. j 1212- :-:V-.21-n 155 1 . V-l -up ,V.q+z -L19-Vw.-5.asm-'1.VLV:g71.vn 2.1.-,V V-.-W5 v':,.,'-mf. V-:MZ 5g,,4.Vy,- -V L-:V--1-17 1. V. .gV:-'Q-5.'w , 2. me ,Ms ,,1,w.g.,Q-.,,.,V:7:V-V9 .IJ-53? V , . ' ' ,.. -L' rf-, V . .21 Zlwivg.V1-,1'iF,.:1Mr1fi::'rr?" - 1 iff VV... '11, jg., 2,111 -"9 .am , ,, , A+' 1 V1 . H V -. V, .1-...sw 7 V.1 . . . J , ,Z Vi ' .Ls ' VI' 1 :ana : ':,:V1v- liz. ,. 1155 .3 . A VV .g,:1. 2--+A 1-1 . 1. si 4 , Vi. Z,-V..L. '+P' -wA..1H21 . figffz L+. 'Jaw - -:ui-fvzwflfwi V3 . 1' ' :sw wif-,A-f'-252.-1,,1..VVVV ,.-,.,1- ,p.. V471.g:V.syf:-.-11.V1:.w-'- HF 1 , ,ev-.-mfz WQQ1-1f'111Q.qV::v:,tmp -4-4+ ' 1'f41mfUV-wi." .'1 V.VV- in 1 :.iVaE5: use' V41 444 -4:11221 1 VJ:-5111-z:LV:c 2 g V5 "1-1 51. -V-z V. .2-vm, nz? 145-21 -"':41'5if' 1P"",.f11VvL'-51. .1-Hiiurrzae-L45iv"fan-FL-19 siiffrf-Q25H-111H5y:V1FV?sf1-V-Gzl:1Vf V V-H5 4 w- ' "Sf 51. f" VL.f+':V ,VL1:V:..V1-gV:Qff45v?1. :-'-I-in-L-rf.-.2-'saw .--'z'-'J-".,?11,.'Ea,11V52 ' .-1'-471- '1V:-:-:- ., 1V ci-4-' wang- ' V . 15:Vg411V4.z-:Vw l,. 1- +711-.2-.fV 4 -'1 H: eq., 1 ,- 11.1, fm, .V 14.-1 5041 W- QV.,-' 5:V,.V1..,1-MMV-1-V-vp 111 1--.AzV1-5-z-':VV.V:V1V:Vg...Z--,1..zV1V.4-1,1V:Va:1+1 -V:V:1V1-.,.1+:-.---V- -2-HV fn-Vg , , +.V,,-V 1.1, 5 W ,V J-1. JM.. ,+.,gV .3 -V N1 V..g,V1 V.-,-...V,,V.,.V.,5 1111,-V: e-+2244 V1VQ11e2-4-Inf- v:,g11V21' -,-1L,2fdy2-af -5.3 .w s 1 5 ' . 1 ail V-:aiu " i cw wrap LV: -. -5195. unify: 5-5f1Q:e1re1fc-1 1:13345 hh 11 '4+.'xV51 lrwfzi' .av V 3.Fp1.::VuQi:V1.-48114195 3:1-.54 , 1V,.g1,. .k pV-1 '-,f+'W.,,..5 5.V.,.,1ti+,.A-jg' .' 1 1 . V 11", .eff Mfr . ww 'If 1 Q-1. V M1 1-'-Q-PV? -V -:fV V4 VV' V VV:-Q--Q.. V ' 4 - fu. -LJ u'V.'-1-'-V-V--'Raw-eV - --.WV-'-GV-NJ-2 - .V.V.-:Va-1-4-V+V .Vw M-V 'f' --VV.VV4V 4- 51 ' -'--V-PVV-hh V. ,. -- . r 4.1. ... , iVf.:.:.,w ,J1,.-- --..-1-..1V-.VV -gf V -5-1-V' .- Vw- - fr, - ,-..V.. 4.V.--V-.V1d...,.-.-:VV.-.-V.V:-.1-1.1.-,.4.VV .- "TH-if-355 "5 """' - 'f'aV425zLl4f5l.1:'?1J-g1'JV'3:'. ff F5 51? -HW? T72 -21 7 'Til E5 37 if-7:55Z'.'L" 2 tiff?-1173211715 ' " .5531-FTP 1' , ? 3 "4 iw, YQ wifi :.'4'l4 i?1V: -329 -4X5-LQZEP-.1r.iZ4iy -f?.iC'-'-43. 3.'45f,1-+523 -1-1.7gV:cV.-.UV.1LVN-Z "V IAQV5 ,yay 11-,+A5jiVt11'2-LV J-Ljzo.. Af- 1.3-14 A5 31,5 ' .11 ,'i:VifZ-gf. 9,f1g.JJ1g''lA4,3'?4y.V2,-V9,.,4-1555, ., V VA ' ' V, .- '7-1 raw- -,VrL'VVrV V217-51 V,Vy1i'C1-2'.VZg'i3igf, ..V.-N. 4-7 Cf 'wg ifVWVV1-:,.L-111.-V-,--VV V-VJ.-. 1-1 V-VS:-. 1.-gg., .nn 1 44- 1 NJ ,V4-..V.VfJ , .V i 1' V...-+1 V. Q- L. L-,-f m -Wim -1 .1: 5 ,n.VJf.V1---VV :V .1 -K '-M V-.aw---1- -V::4Vf.VJV-.VV-'VVu,-.3-V'-1.-1--'42-.Q .- VV-V:-., .W -.ww 1. VV--V..1:-.-g..,b-V.V.-11 . qw- .,1,,,V iq - -,.-44-V.V.-.-.1-1,,15,,. 1.V. 1 1 Vff :E-'V -' 1.11. -V .-5-'H- :Vw -1 -ac- 'V fx-. V- V..'VV1 H..V.4 1 L-221.144 , ,4-14-V1aViaV., . .Q pri... . , 4- uv V., ' . .- ar- ., Vw- .511 -V M, V. V ,-V-14 , :,--Vn:- ,af , -nVVV '-4.,V- 1.15-' 201144. , ,,V-,,.g+1, 1,..,Vp- V,- "V.-14'35.5-f-'.- 7- -,HtT.':?L 'Ji'-H L"" n'-'-5 5m7fi5"' .V-9 "f 1.11221 "fVVff 3-1i" f4 '-,'l,.V, , ' 4 44 V .. . ViE'5Zi.- .1 55111 541' 1'V' .1 ' -343' "'44V1-flV1i"11 4WfWwl'17I.51-"2.- 'PK - V+ - 443'-"L K5I'JU'kH,A - H-V P'f-'lin' ff'-1-Vi' 7355? .VVg7"'." r 4f .fT in 'T'7fi'VV JCFH C-VEdvii-Wp.'15337Zwf-..! 155114-.'L21i3Zl"3f'.113+ .F A4412 '.'V?.. " 1 H" -3 '-2121" l.'f,5i'3'1'V 4' "Qi-1-GL.: :Q zVq:.1aJz.s 211 3 V1-if g .- 1' .ig-1V:VmV1.V.V' . H V,-z-L I", 1. 1 wa :E aw-'gc -rw ap- .,-G-GV? 'f.-:V1',,.-Ev -.V'--uf-,, 7.511 1. --wg "",,"'f':,"1-' ,eV-V:111"' .' +1-1 ,VV ..5+z:iV.ja 4-mwgp-,y:.g,.V.?-4.15,.V:,m+,.- 3,535-.V1:,,V.1,x,g,,?,,15,. ,V Vf.V..1 iq.,--V ,,,.V.,.,, k,3ZV9,W1.,,V.V,,,,, '-55.1. 1 "f 1 1-rib., " 5 ' 2 .. V wifi. 61:93 -Hfizmmiw-vV '.V 2-Viii- E'1Lf"E-HDI S V -H L ' 21215191 122 f'4qGdi5:75VM-in-Lam? 5' VI- -'.V:-lp-.129 N1 ."1 5- VV'1' Sw.:-:" . 11V 1V V -4:f,,VL'V...g.M -:yn , 'EV-1973-57,-.. 41- ,., -uw, .D+--5-, ' ,.c5-V-, ,Law-. , 1-af -4'-.J ...f-1+-.:,.g-.J 1, .qw-13.1. p:515.y,-J,.-w- 1.-mg: qgVg.W.:V,-V. gf-V,-.-.V V fr, c,.....g,..g,.V ' -1- 2 V---+5m.S-1:Vw:V11.1V,-x-.-Vpw..- .JV --VV-1-N-:V w-V-, .-fb 1 411 - V.1 V 1-14-V-1. -Sr--f,-m-.s.V'V'1-f6-V- 1' V' 1 .1 Vz, .c V-1' L- J V -V .-11:10 SVVQL-1-1V:.Vw5 -Vw --1+-1.V1.-4-' -.mm -an -- V- .Vw-.fn ,.-me--:aa44-V1:V.--VA-fr 1:1 .Vxc.fh:V11f'k1.--V.1N.-V-V..---11-.-.-:J-V.V1.-w.,54- ,-gV:.V.- Q . ,. ,, 1.4 f Qs ' 21.1155-1-321113.'-1-1smr1-:.ez2g.vV:f1.1-1-z -.51 V .-Q, 1-. 1: 4 szapvzq-45.1-4 .1111-.V.V1-my 1- 1 5.1 -VVV:Vz, ,.,V V, -- :V -1.14 .1 . .fVV.V.V.V1aV11 V-Vu .115-V11 1, 11-1 V131-.4 -11.11311-,wg.1gVgV.Vg,1-.5-1--1,115.1 iw- .V V .,V ,3g1V.,V,..,g..g, 1- , 1 ' . , 9 " Q 'izf-'-21:4-L as- -'Lai sw Va: g: 1:a. '1f19+ .Vg -' 1511 11, ,. -, 1-1 2-V c-2-1-25-21-'E,.,.iz-LU' 31-151 11111271-.44:'5-V'z -.I .V 'L-:b1,VVVQAQ-1:-'2-Vzfm ... .ru .1-,-V Vg... V ,S6g11,.- ,1,.Q-.31 'U 1?-"7 sw. eV1V1-1:51Vials.-xiii?,miciscls -:V in -claw :- .Vi-1V.vz1Gw HPI? -1' 4i+7 119- 5 11: V: . Q11 -V 5- 'fv: V 'w5 -':.:-Vp,.15-Vtz1n.:.Vgf'--G ,,f:,-:.V-,Vw-:.:p-3.f1i:.VVVV.,,511-V,V5i'-eg:-V-1:V- 4,1g...f1,. 1 ., V-f,11..Vz-V- VVs:i:-1".V +1 -fbw-U''VVQ-H-:-wi-'+-me-:V V 31 eV Q- Ji .2V.41u:11V-zazrgffi an -1: 'VVX ,1:1:'lr4. -11: .VV 22 21 'V w-1 211-1-Vm1:vfVLa1La.V.,'wr1. 1:-V115-TV.21-ana.:-:..:as:V:.iw-11-V.Vg.1.wx-.fV'-' ., ,V-1sa-:VVV1.r:'Vff1Vz:-iw'54-':55VV'VV.J-mimmf:-:1:.149vV:1V1:.w1w?i-5-1Q-va:up-felt:-mfs.-si:-1.zvsw V4-.154 , 'ff.AA1254212211-::r.::V:.tWV 3252.15 A -17 '- earl:-.eiV"' -2-V.a1 i:f5:Vn 111. id +L -1:53 :4aa15:Vr'4ziN 1 Vg. 11- Vg 1 -1- tii'1-4.11121-?f:':-G..4a1VV:...zTzLa.z'V3:,1:12k1:-'31-5.VGWVIV1-.1-:cmmwzirp-g1.1-112' ,'1.iVVi:i .11:10.V111Lp.:VVV1:1:gak-.-Hs..-5:51113MTC-'.V1-''Vim-'Lisz5,.,,51gV1...,.ef.Vs,--4- ,f'- ,lil 4- img? ply:-1-1-4, gc, 1:4 .V -K' 112-11 Gil. ' 'zilfck-T 'ff' -W-'zP"1V V3-' S?-1 V5 2- V ,n cl VT- 45. 12" -V :li Qzzaic...-...VL-111.1 .':L-2-V51,!-i11'.ewH- f' 115 1' ,Q,11y5,1V1g3:g...VgnV-13551:-.13-V.,-11:5Vg1ig1V1145.-1.3313.519 ., -5,1433-V-..V,q.1:, 1 .1 .V-1-A ,,1.VN',.3, 5'-3-'VV 'I' . 5 ' if .V- V if--1 ii aw 1 53' ., yrs-W .Vw"f'g.'g'ls4-3:4111-J 1,--w,Vz5,,..w 3 V. Q... fFf.,5,,A,5,V.?, ' ' ' 1:1111 r'1.Ef-'-f-i'-Q+f1i'4irf Jf"'Pi'-A 2-1:-T321 'ii ,V nl: V- -H ' Fi' 2. '.EL V-f'-.V- '1:e11V1'1 .:.V-L+:-was-Ezf--1-2'5-'SH--+I:-Mkmfg.-17V',...wi1-.-xx-131111.:gym-::.5:H:2pm'.,5V::gQ1VvvQi-1455111-11Vq1:3QqVQ.:-:VS ..:g, , , 3--,Vg.,.1g..V:Vf 1.51.1111 ., 1 ' R fy" ff' 1 z' flifk 1 41 UV.:-1-Hia - vmifw' fmlzgw iw2.V1J"1:f:z'L2LgrV'9. 15zV:.-v4,.1l, . ., V1. - -ar fffff V192.pawG:V:14'g1':'w-11-V1-1,1322 1-,mm-Aaa5f.:-:gn-H-VV.'-1-wf'g-ai':,1.g:-fn'pm-1y13rV1g'g1w41i5---2:552fw.11'1:V:-14.1v,'.,3V2z4V:,a-Hp-r-k-.wig-:V1-41:,.:,,-J1-C., ,,., f :V.4' ,,5f -1,-.-.-V1gVV,V...11V,.. ...Mg V 1.--.--.+oM121-fm'-.w'J --fffff-li'?'P 1?1l'F41A-'R' ""V V1?i"7..'5?7- PDU 1' Z- i'Z. - 3.7-SJQVQM ,.-V' if V"lS11"??? 4'7:V 'i'3-3+f'-:?5:t'i'l'-'fi' 1--" 1'1:2F5i' lg-if?-F '--5""'-Hi"--N' ..-5-111'-3'1"-.7CV4U W'3.16-V'V-V791-E':51V.bMIGJr7.137"'IF'-"7'1'644l'7'4Lf73Fi-74ii'1'.'JZQCJ'421W"'2f'?1'U-"WilqV71'ZEJiH4-QIPZ4''G5.5Fii-4"?l'3V'7'f5'-'-11-717'-if"VL-L'71'i1-milf'3-J'TQ4k"Tf'-'L'71'.aLE'Y'i:Q1-"ZT?"rJ1C-',VV, '-'F' 'fi-'.'5""""". 4- 4-H51 JM 4' ' 'J '1-9 ff'3:-731 V V .-fi..-.QQ-f:a.fi...J.V..,L.,, 3153,-z-1, 5,-L-. -..V1.4n-1.-.w1.V.-.-V .fu 41 - -.ggggiw-, - , 1V: ,- -1.: -'-'..VVV:fV:f.1+-V: Jie , z.V:a- .gz 51, 1:-W ,.,,--.-rV--1--a,.9:1V.V'.-11--w.VV'-eV-gm:V--51ViV-f-L.-V-V.411.113,V2-wig:n4ggVy:c1,1E-1-H31VZZVS:-111: '11.V..1-gV:VV:2-,1,V.,---1.-11751141-.V-V...,1pVn1..1V-1-14-1-.V.V1-J-1:1V..,pG.g.1..--H-.5V.-5,,1+p:.-K-14-',1.-.5-1 1-5. f' 1' . I, 1.1.11-14,-, ,. -. 11: - .5 . VV ff' '- . V L11 V- nf - - V . . .. S, . ' ' , .. zVe1w.Vwr5f.- '+R .1 Jw- 1- V. .-W4-z,f2V-V 'Vu-V1- N: .:.,1 V..r-V2:.-1.z::V.2V.V1?tFin:-'f.':VIP-12.13111Vaznzjfflwrizw'V.Vf'V.'- ra...-7' 'Mainz-'1'1:1-iV.V:f-.Q-,-V'--' -"V'V..:V':V--LV11.1111,-V:V:r-V-111rVHir--aan-VHr-wmaV:a3.VVV'-'-2,141-aw1-.1-VL., f.-2.1:-Vfaiz..-1 ki: ,,m'1V-IVR.-:mf - 4' -' ' W' ' -.,.-.V 45 ,V 3 -' Vi a--z., V::Vi1111Vr1V-:a- fin' 24-pf Q.1.'p1,5,..cVV2?'3f".Vi:f?.-:f:,Q.V-an17,3 ,::1,5-1g-,-gpg:mV,VV11f, fi.. -3-5h,..,"g, V '-fm-,,x,.:.a-VW.. M ' ' ' 4 ' 1 , V 'U ' , .1 .- , 'iw 5' . J-Hi: V.""""" ' - V-V.V' ,. -Ep EV ", ' V,,'-g1,l?f4tV:if3,-1-Via- 1..V1--',Z515ZZLV1"74g,g,-'JV33--UILIugly'-L57rLtUJ'1.71Hg"1iUe,igl?115.L1- .VZ-97225 -Hifq' LH-755,Wifi-V5:fV,Vb"E1p'll,-.jfU.LilH17411'1YJQ-TG-7:Zg7',-'QQ-Q'4VL1',,1fqV 3324-L+7l-L'gg17i,qlL112'-5.'-15,1127,iii 7kf':L',JE pg'S?7J,lf,---l'Q31-34221511' .",..,'7" CQ f V,V:V1,-3 ' V, ,- 5 -V 471- " ' 4,4 ' L 1-ff . Z "fs -V " .- f .1 A : .,4,..4.w ,gtg 1 4 . V- . . .. ,VL-'fx'71i2l?.1ib2-:3"21:i?.li:Q11EaV.V-,-.-11 V.V.V.-.-V ..-1.y,z1'wJ4i'1gf5:4- 7 gin:-411.15l!gV:-r-VV11:,zp5ig.2':'5G :Ref yt. .,V 13.11--,',3-VVVQ-U. j'g5.V.gg114-1--15f-V5V4:15-V111V.V,,--'13, zu,V.V.g-gg:-.,z5g:gp5.15gy5QV--.1515:2-131.141 ,-11,5VV,-,:,1,V-'a:B-g:'V1-V3.1--5113Lyn91,115.,:gg-V-gzygzgq, 5-:g,7gg,,-w4pQg,z5-fr V - V. - 4.3 if 5 ...Ei I I., 4.: 55',,..,.J'1 my , ., '- "Vw ' . . Z MV 5 51, ...W ,. 1971--4:ag15:'cf1gf:f.V' V f,j1J5:i9i"' '-L21 Jisfafnl-Hifi .1glPVi-126155231-' V.'Ag::':5,-2 2:1 'V'5j.:1.V:Vg:-EVVL:L.2i4-:TCL-pm .ZV1gV:,m1,-.gyzjyd-:cVv.-fgV::MV.2"VV-.111 V,1-i-.V1'gjV,'g3f.3,.1, ...iam.Z,.1-1,27-cgfggzlyj-r.V:V.4.115g55gig1,q3-72 5-23511-img...,1.5.5-.gVg1g344- 44-:su-15-511--1-:,:V1V' I I.-V15 -V - VVV5- ,v 71111. JM.-.1 V 1,rV, H ,V ,...Z1,".1 1...-'mhztg JL.-.'-,Z171"E7,.,,L'-bmi-qlgi,!+i'.'-Ng' if 4V':HZW'r:5?H .,+ J ,"7' '-.'7---.'1'-V".L-L-V91-E.-55.13 -V':VV'3f ,Z.71l,-JL-Fil,-'f'-il-f"' 11T.vY"73-21-751V.7L-FE'75'fi'i'3?-V-3452"-'i"'F-iiFV.'u'241lEiE'fi51'HZ?1:.,-il? ,"7.3.'i"-512.1-Z.'..1.,ff-43515-"1I31'iii-'-121332133-1'V59-705115.-"'35-r-'I1?V:1'ii1:':3-'Z-i51'f7"i'3".UV9"lLr5"Z-gif" .IG .-'I - V-' '+R' V J .1 J 1V 'J""'5f .1 .ff "2-FU, FLW" "" fe--L4-3'V'J-Vi" 167-?f5'V1DI'I75 FEVYW4:-' :J-41-Null!-""Off-':g'1f,iVT'.' i':'n-V. .P -X.: 21 75.--7-V:w:.i1,V, MH" ,,,."J'-5-Vq..1,-...1.-V LVW-.21--gg-11..-V -fp.,-Vg. -35 .,i4.V+'-rf'if1F'E4' L5711.514Jg.C1fV:V:w.-.gV,Lzjjvli-1'4530.-1727?:i45iV.V7y.3CrLt-VV-1"Z 13,1-"f"J:'L-V v'--'--"'2fwifV.-... -.V-V-,1x.,g,,..-,-VV.-Q5-Q.,---,VLG1-:qi,-mg:5211122-,-.Q--iv.:-11ci-'-7:Q,-qV' --'U' J ru- V Wnyr., , 'Q-L-1? N. Av. V E1 4-,. fd, 4rVV ,,'g,y!5,,, 1.-V 4: -pp 11' .--Vw?-'g:21w:,nV 1111-3111"-1V.V1-V-V' ':','1.15.:Vaiuozsicliiiasza-'-15141112-an44f:1mv:26P+:1.-f-.v1z11':2V-1.:V::'MGS-E.--'....111,1.f11:12:54 .,'.:':31'VVg..:::-gpefuggzmqiai,-.pw-pa...-,3'1j.',,.z.1sVngeV,-gV.,H,,.,b .V.V.-. 455.-f 51--.-111 VJ, -V V. V ,V,-.V,?i,- 14.-aw'fV!51Q-155315-'xziff 1-4-15492-1:f' V-1:11913-fe' .NHS -11':1.1.f ''-1'1..'11VV-i'V':1:p:,:1:2-Vaf1,.:1,..'.'::17-1Vg,5V.a1'-Qqz,-Vw.1:z'a1...sgg-'1',:,35:g-1V-1,1521-:g315,qg3 lagV-VgV114.Q-g:V:,1-11.5,-gi1:-5,-,455jg:..,1.gL.:g.,.-19.55-9V,.,g'g11.ag:1Qg5-'Viv .ng-: .w w V -V17 1.921114 V' . .V , .V 1,-V. VV ,V ,h 11. ' f' 1.V-1:1521-' 1,f-V - . .V V- . :ilwVvff1i,'l1H.2.1'f2new ",V.l:13faa-sszgarrhr-1 -.::fes:L2.5 - --i',1.:yrgf1:,',wav-jf..-V1'.1V1aQV.-,1,,:.a'.',.1',V-.1,g:g.v.w1g'.,-ggggaiV.V .13.-.Q-,..-,wg--7...,1., ng-' azagvgzQ:V:551.V ,5-ggf3.fVxV1-a11V3,g1gV. ,Mg-:,.V 'EL'-"1VZ'f' V' '-113244111V..V'.'.'..4Vr -.V1...,::,11':1-V1a1,n14m-I::n15.V-V4-iz-1fV,..:' , 111.11m 1:12 1.-1:zVV.'fL.fV.::-'sy ..Vr--112rfVaVf12.Vpi:t-,min1:11.51V-1,4-1mf-2'-.V-2-LaaV119--'Va-'-Www-1:1z15Vf-rw..-2Sym!4-2:14ggyu-atLQMQV-1:7QgVpQLxH44..,, ,, - .,Vi:...g-1,,-gggpV11.g,V.,V-,:,-1,pang VV "'2"4l-Lzh' V - .1-:,45.dfVV.zic-.1-v' 5-9:52V52-:V12.4..1,'-um-,-.1VV.,--:Va.,q1-1V.,,V'1gV:-.-V,V31,1-.1-1-11Q...-5.z.'V1-,-.VVV--.1155gf111.V:g.-g.p.1V.,V1.g.g--11555-.55-11-.:V5.V14f.-.155J14W-111.--V1,3-1..,.,.,V.,:g.. VV-,V-...,--V-VVV .-3.4, ,,,.l,-1..V,,Vg,..-I.V,.,V, Vvgmijr.Jx,.F,,V,..g1552..-,.1 .:.:,3.,.1..'-V...V.,M,155,1gD1-.,..5,,..1,VV. AW . w1..,.,k+,- ...LT5Q,,,f1,.,V,..V,:4.k,.,., m5V...,5. I AMVIV 3 45.1. J - " :W'1?71"5VZV 'WWE11.'.-zu--1V2VV'E-an--4 Vmzza' "fm" 13.-'1z1f':V:1 1'.'.':r:'.12: ,,. V':frVr1!2Vfif111,-.-.VHS: . .V.ZV- " . -, "1-'-'12-11 ' .ff- ..-4511.2-'fV:':4H ' 111- 1445: z - ' ' ,.,.,1V..:,5115l5:QLf1zqeqdsl--1..-5--"1 V17 'Q 11-.V.4.1g1:n3-55if-Y:,:-1,117.2-134.1HQQ-1'1::ziV15g--Vvvxgaiiiwgwiwgi.1ai-figs-17521294'n'1gV-2451-3179V1?.:5:V-zi5:V:5-5Hgygi-.:VV--51:f,V1Vf:111V2.,411p7v ,. ' ' " 5 ' ' ' ' 1-V'V15'1:"Z" " --3L1T.V5'i4,-'T32'.f-1-Wilt-f4LV1WV'V'3'3H'ii?32'-5'4"'5t-1.11-?'fJ.'J-'Jil-':?'751i57?"l-Z-.-AW52'-Wi VLQAHAZ' L-b"l'V---'J-' , V -M41562.0-'iVL154"-T-L"'T3L'5.3"-.f S' -if' V WJ-2:17.-' 144- """ fr.:-, 7'-EV1tViV.1J,:v':? ,.VVV'V4.,j5L..-1.-VJ-:WGrCj3,b1:1gg4fViCf.4-,Vi1-3511-kgiiqljirl-V-vXVGk.1'1fV'-:C-711-,hi-V23144-5-.g.g.. ,V,V.3.g.gV.,Q-:V-.V-'Z-4.3.3-,-,f,V,,VVg V ' 1fV"" -' - iw-'V'rT' 'fn :.V.. 1 .--'Tint L. ,-'12--NV'-'-'CV-rr'VZ-'-VZ' 21rj"-'f'V9i-'54.-,4-V-.Lfl'+P.4-"VJ.k1-iZ':J:V.f-11'1':3-iw-f" -'1'-HP' ',1'-'-:V"'- VV' V. ..-l"1E2+'r...V-1--1''Q-1.'4':-J"-'.?Nw:H'-"' -L'-5i"5'V ."'J'fFli . W1 J-H..-rf'-.N . -' 432-V-.H WW- "' 'V17,3V:.1-V -V'THZ.Vf-YD-'JT-v-Vi' 'ZL4-V-CV' --.'.'-'qt-.-,w4-Fix,-Vi, dP"J'.L4!-.Vf.,' . fV7-.n1Vl.w?Z-.-V'-'E '- y VV 4,1 -' ' V- V1- , .V ,- .. J- Vr . '.12,V'-1.11-ifz1VV-V1V,-V112.1-1124-V'-,-V1V2-Vw.1.1-115121211-Vxlfw11.1kmfwmnfi,:V.----:mi1s1'V:V212.211-1 VVV..:1V-V-V. 1, VV...z.-,gr-.,.1ny--,..,gV-f.w,V.-VgV.p-1vga,V,V.w5,,-:,1:i-1.151117nf- V ,. ...,,.f-L-.,.-3 ,,,3gf1f.:115:mfg-V.,.,zg.. V1Vv-V'-,1nV5V:M-.:a.Q.g-...gg-w34.1-.51-..V.-V.1gg1a,z...VL,Vg.,1f . 'g,w:,....ztt:-V- MV3.5-1-..,,,:gg.V--:V:-a5VV,511--VIVA... " 1 -- -' -1 -- ' 'frf' - -1 VV1 1L.VwV-:acl-1--'-''WYWSIV'-1:1114-V-.Vw1'LVLV.'.V:.-Viz.:-111V-V?-'1212-L V -. VV--1: - 4-V'----1.V1-AV nVrVvVV . vfffvv.-lf ' .-ra.-1-'-1 V---7 .1--,-. . ..-qV.V-w::-H1.V- 1-fa:-.4-VQV.--mc :V,V 1 M- VV-VC'V''1'-2'rV:1i-1V:vi1f,v'V'-'-1-9"V.c'V fbt-1f'7'.,- fVEf-7-37 5V:V7VT-,-VL-1-515151'WR'T73 C"3UG"Vf.'5""'V 15-550.1-11'QE?-rE'1:Li7C.' -'-1 -L','1Z1V2.., - .6.V5?'l:.1Lf- -111711-' '4'.L15-VVJV. -.-nh V-VTCHQ. 113' ., ..V-V,-.VZ'Za.f-i'VLZi?r""----1114.11 'VJIQJQLL--gVv'?-223'-141,''-QQLLLU,i'.1-g7:11qV.,-Vg' ,Q,V:L-31Vg-J1LfgV1-.-3-gT7V1-3..VV,g0,-Vggyg.--A-1-55,5,,.'.3Vy,H.715f,-gm'-'g1.g'-133,13-'3',.g,51V4 Q3. 55,.,1,-.,wV,5,f.,-59,1-gV'v-V Y V ' 4 V 41" 11.135 1511:1133.1.--VQ-mar-r1...:g..rj-s-,-H, ..a.1m2:....:.V-V:f,'..1V,1:.,11-.img-.1yyV11F'5+f?V.1.Vf'.'anlQ.Vw.:'-- 55.3. 3:74-I W V' V. H' -,zrayg--V'-L.-V'.'V.-'-V--'-1-f:V:-0+eV-e:-.-:L.V- .-1---10.1.41-Vp-vi-'YVavr-if:1-6-4:-I-'+R-1:-26fw1''-.-aa.1-2'14441511"M-1-rf-'AM-"'.-'V- --17-F1 .24-'cV.V.V11'.LZfV 7.-I.4-4.V.1V.-.15-.1..-V.-.V1'-:'-2VV.fV.-.V' fc.,i:-,VVag'-Wfrv-LrzvqVV.--11V.-b51-541V.'--vV,-V,-.V1V'-1-V-aeV.-V-1-: 1-z.:.,1,V.. -1:..-1V:V.4-1.-'V1-.....VV-.V1-1V.:,,.gm1VM11:ix5.V.U-:iw.V. -Vg..-131,-.g1.g55,..,Q.,k1,q.3,,,..,:V,V.,- ,,,,.,y ...V f 1 V.':'fV?23i:,1f'::1-F2111'-.V--i,2VkV:11214:V-f'.1:01:-VVV4 '21.V.-'-1111! V'min'new-21.1:IqV-V-im:-"u..V4511-.-ing-Vszj-'..VfVvQ1.:1V23:. .751-'mg '--1.3-gg..-g.V-:::..:g '5-Vg..31---:-Q:-11.::111V1'irV:.-aan.:1::V, VVV21V11V:c7:.V.- q,,,-.Vg-1: ga-511:-+':",.'fg15f1gz::gV.11:1Q'-:rr.i.1V:fgju2151igm-':ff-',as--.,..mz,-''-21.5-1-SVP-.gznggj11552:-szrz-zzz..s:1c',q1V12-'V:V-VV-V we 7 . i -f-"'J57'W1f"L'1'l,L1l1'f15"'L.1Y-,3'-"'l'Z5'-rVii'-"'v11J?15.15"V':?f'-'1Z1Hjf.Q21VV-.-'.T17-311.91-rH7VT--3UE-HW"-iff.l ..-' -If f- ,'11Y-"L,V'VJ'344+T'---1'"'.7qVgV,-L-.'V,V3lW211.-1-Jr' ,V,.,.V! ,l'3Gg1k--'gi,Iy,4j,'V Y! "'7'-INV, 111"VV'1gJ' ,12-3g.1V'-.'-fggfj-Q3,V--1 -111,-V-152.2ZIQZ,-.-3'-.'V-Q .Q-,VgV.-.5g1?,V V5-1,3-.11-...-gf .1-LA.-,P1-3,gg..1,:-.337,31j, VMV5- Q1-. 1,315--0,.tt,, I1-gggzgvqA,k,A.4+1.5yg153.51--5445,-,V+-VV,'m,1,V,:,4iL-i'L,:,X. '+V A -AMW 1 1 w11.1.V',:V---V1V11..1:f:---V11:C-av',1.V MQ-111mV1V-11:21-2fd::T -ks.-L,:.:1gVa:,.-111s.V.5pf1VV:-1,gmac--2-1v.ka:V..Qg-G? ,..i,1z" ': -1--111'-hiZ11:VwfV..1.z-.1.11mr-2-V-T111-:1.V.V111,.,.1-mp.-'-f11V:za41VfVVg.,L,:V.-.-V ---1211 a-::n..V1.-Vf:.:-:4V.--V.:VV,a,-:ygV::"--...,.-1:2-.,:1V,,V' 1-1:.p...V -by-..g,1,1.V - -.:al,.11:...-'IfV-f-:V:-'-U::'-.,11V:+.1g1W-gazgtqgybkgziVzig1-V-13:15-5LV-.,.gg,1f,V,,5g.QgW1-5v51,i9:Q,V5,,:C.V5.,if.,55,4.,.,AV,V3.VG,-j , ' '1"f'L'.111'if-Viuzzinfz'-V-V.:1wVV-5:1-111111.-H14'-zfzyfwirz'1:gre-7-11V.1wa.:1V1'fvz'P:vV'2if:Fviv1-211165L-VWG.:--.aw , ..-?V,'Viggpfimuc-1-V:V:v1'-:'11-1.1.-.V1-9-wiwn:',k1'1'V'fi1V'121511-W-:11,V'V:-5-V':1V:-L.-iss-----1Vx1,.V':iV.-:e',s.naV.---ne"-'ish-c:'a:VL-.-:QV-'zitfzf .1..1+.-.1V.:-:,"11,4-r11"1V'-h 3:1-.V. '.::'145.f.g,:1rzg4-:L11111.41V1-U-V1.,iz.V.cVr-gag-'g-31-.:qzg:,-gg:-QL.--gfgzg-,i4.g5.g.-gf:V-Vgqgzg..-1,43315myg5V.p.,V:1V,V,--.A-V,-- -+fZZV14-'--1-"2--.iw-'QZZwrt...-V'l1-L-3.:11..V.-1:1'1:17-VVJ5l-'.?-H-li?-'-1-1'Z'4fiV11'V1"'Q'3-VUM?-H4413-,i1.f'T'-5.1.V . -.VVV,1' CV- 11'-'V ' .4gC1.'-1-my'-va-ZZVV-:NVQ--:'Lg,gqV 1.4.1 ,.,-yag.1.V- .1V,..-vi.,-.Vw -L gf.:-.--315'-,131 .QV-.,-V:V.V.LUVZ .5L.Vy,f-gg.n'V V 3'01---gV7I--311.-.35-.'-23...-V15 " 3139-3-1'V --g',1jV."f L1V. --71: -VgV'.yL-:T-.15-,4+gVg,:L :-'mx-9?5243.H1-3174,aLV.'-.41IufV:4--w-193,441-, 'V' ",h:-UI w'gqV1 1.5-"I:-1.fgV-gm!-4-:Z-V-V-bling11-3-L5-VV- :VL-,-V...-f...-..-V':CH-'V.-V1gV.V,V.-V-.--.1 -V14-z-..c,1--V11-1-:.14.,VV71,-..111,,.,1,V ., .., -V...V,-1.V. 1.1,1.V1..- .VwV..H511,-.1.mm-,1V,1...,,V4..V. .V VV ., .1 ,Vi , I- ., ,V V , . V.-- V .V,,...,1,,....M,.7..V,Z,g.Qi,-.,,VLM.F,-.,..-,..,.,,,f,,g,.?,,.,.,A,:.N., ..4..V.. 7,Q,..,V3,,.?Vf. ,1?:,,V.3V,..,,Q.V.V,1,.,...,,.,V. 3 1 A .. -I-3,1-,.V V--1-- "2-W gg..-.4Qq::v1, N .,V..'-'mn-1:VVnV:V:-111:2-V-2.V1y1:V:,,VV. 511-1:11., I,-nzg., -:1V1qV,:g-11,..yg, v.f::,15:q .-,1.124,g:- ' ,gags ' V141 'Vi:'15151114.161-25:"YV2.1fFf:-1v1,Z1irVi'5:v:115fiP1i'Gv?n+rn.n:-1-V10ifw':':11Z-,-11.'111YV1VV1' fJf'1::v2.1-'ff'--'mi 1 14S"1'4:V1-G.-QV" 'M1151.1.2-'Zia1-:lm-1-'1",'4111-"-1.11.52--G',1zEE':'1--'-1:-1.Lvl.11w'-H:-:'1Vi-,f-'V-11V-.Va1--1:'::,'k:V-'31 .5124i..55,2211gy-1,,:nl.V.V7Vq-3:tg-L-115,V'-:,'fg1gVv-i-VM.-ga.5-V-V1.5-'ga:y,5-.mm:1,1,gg:1iV.ag:LVp::-liqggg.,gtg4,miV1-':'f555f1q1-1413555kg.:14554V,Vf1-Vg-gk..,5.fq1V:1:-1Q,V.gfp,A-g,fV:,n--- V'VV'V,.-,IV-V..-"WE-E' ' . ali-PW fi?-V11??3'VV'f.2222--lbw?-1" , -1-1-531-r1ff5": VQVvV 'LVVE-1'gQi..:-il'--'Fr 1 :VT'-:':1-2452 -2-111L41VV.2,-::1:- 1 . ...:1.V-.V:-'1-::1z'1V I-kV:":' L '-11-,ar.-V--1m-Vpaz..V..i -V:V:"1::-' .'-+:.V.L'f-:.,-,- zz.--,1:V--121. -V1-.,V 1-:,:.,1.-V,-V--1-p - V, V1,, - A--z:.VfV1VV-4 .V,g.V-1V:.:.fh,.-V.n,4f:-w.V-V--111-.g..,VQ-55.112.15.-2121.115-.1Lf.-2411.53.15,fV4V,g...a+-:w,fVq.,.g-.V-Vqu.gq1:41.:.-Vi,Vi-m3:V.,-agi..g11.-5.-3,1Vt1,-Vfq,--11114-4:V.fV1f--1,111 V ,sw Q' -f A123 fy-4 'f . k' ' . V 'J-7...MM-,u1I:7j1,L5,,'Vg5':bVf-iiLT'dJ"'-'- :77'VL'J-,13'-..'1.11,.- 'L' Ziff,-1.1,Lwr , .211-'4-li'"till:V-."'WV3411'-595313111 ,-HV L,,L1.,-I,.,V,:-gy-.gp:,7V11f,,,L.VQQ-V' -QLLJZRVI V"Vj,g':- --1,71 5V..-Vg'11EI,V'V -gg 1V:-'.',gpq'1 3171 - .,V',,7ggg,11--W..V555 ,53..VgVQ. gg:,'V,-gg:-1-23.3..,V3-.fjfgzggvm 1.:734w,-,MnE,9.g5V.V,-153155 ,.iE:,15:V.V:E13.:.:. ,,di,v,,i1, '--aw-soul-1'V-fV:zu,1.1.e1M-VVQQVAEfc Q'.::f:"V,' -'11-V1Vi11:14VV:.V: -'VVVV'-wV1V15fG.1i'n'1'Tru'-4-155 1+,V541f11nV--131,-511-1211" Vf:1.,,'-2 --'-.',..:3,-V:V-V... -'-.3-V, -.1 pr , 1-111 ,.-:V:V.V,-V.,-1.-ag. :f.,.,:.,g:g5g-1-ga .1aff,-H,-.V1-,Q-,..,c..,551..qV,,-1.155,V:,g3:+-...Q-.15,gV,f.,Lgt.g-gg. 'v f ' A .1 if f' ? , f I , , -17V''4-wi?--P151'.111-21527211612,,,"z,--Q"-ig-' -1' V-.--VwkffV11121,'.VfPV'.11ewa,ll1V.V..1:.1-cV:... .-15+.4ffV-11111113 VV-V,:v:1:1g4, .V -11-ELCV-1:-7:11 .LVH--V-1151.1-V 1VV1V'.V'.'::V-9-'-1 J: 1 ,1:'.lv.:,V.- 'uzyfggqzz-V1-'E11:"1L --1 'gxv-:fV'f:,::.21z2.V'-153:'i1.2iil-111g:E'::':31:vyv-:'Q-1-Zzffxxiilpfiiwxgi Q 1 1 -, 1,1 4 1 1 -V .. , ' '5'7'f"'1"9V"E"5V-V"'7'V71-1-7'1V'V,,.' -V-V. L,VV 'Lil-fw3W1L132-1-'-'.V.,-1-17Itc2'V-7" Q'f.-'- H137-ff". S?'V'V:l"Z2l2 kr -.'V 1'-' 51121. V?1V- "'1L'l gl if--U11 BibiG"731..-L'-1.1221-'--V'V ..-...Vg-1.1, ' L-1-"ZZ"ffVL--"1-Zi-HF-'1i'551T3-Wi"-"l'f1'.4VSZD'-V-lf.-Li-V--7453'.V.-12-1315672-V'441-7iE,3Vi'VI ' , , ffVVVz'1':1:-:VV--rw-1-1.,--.wc ' 4-V1::tV:-.QV1V':"41fir-V.V.1.:-V-3V.,71:wr51rVV11'?1zV11e1,-V 1L-::.115-.-..--fs-V..n..,,.-:V .... ,--1-::V an :V,gm--VV:---11--,V,-Lg.. ...--'V:,V.ca-V-ag-e.--:V:,V.,-1mu--411111511-1-211-v1:4fVp:VV41-Q4-ni:-+1:V:-.Va.----.-V. -11.5.1 ,H , , 1 ' N , , '. 15' V'?i1,4'.3i3::',',1?1'2E.-'.:,1Q.2':12,.,.2QV.-I231232:,111Qp'.,?1E,L1i1WF.TT2E::415.:VpQ.,Vq:,.fa5-Eg-g,?V1:Q523513:-.:,3,1 2....:1'.'-M151'.f1..- 11.11.-391fi.V'1,:321?VV'f.E:1-f, ' A, ' 4 "bw 4 QLQEQZ4 N V will 1 in , J, 1 1 1 -.V1-1:,V,:,3,V:-:.',g.f1V,, ,,..V...-V.,-,fV,:.:: 4.13: 1:51,-V., -:'V.13LQ-1155-V.: 1 . V 1 , M 1. ' " 5" "Vw V1 rl V...if225-25-:.v"13'-11111: ff'-JY V, . U 1 A -1+ 5 J 47", 1' :QV-52... 11 4.-1-f:,ZgfV'9g::,1F,14-1rim'H'ff4V,1',2iv'-':5'-.az.,:--V11 :.i?1..5-,dugg-1.'g5,.Vgezlwn-:1'1.-1V':5:':..1:.V...-..V--.VV1'V1.-,- -"' VVV..::V,Vg:'323--11,,.:LL1g:,:,2g:1n'1-,wi31.'.w2-e-'QV-1. . -' ' 5 ,J ' " ' 1 f 4 xg., . f .2-:QV-. L--1:-,12V -im-111- 1-f" F'i'HVfJK Q4-V1-F12-1:51.-.-i'Yf-LV:-'HW ,V '-V-511121. 1V'V111V1V1V'-'L1-1-V-V-V-2:gVZ,'99i'fiL'.1I1V, 11- 1 V.: 1.-1 -1w,--l::2-,V.1--nV--x'l2'kC5.V--1A3111-i':l:..521-'V'11111112wasV.+1ki.5-15:2-12111.-:V39111-r1kL:Vr1 f ' 1 1 V S! f VX A?1"4 45 C 5 gf 1 1,..1:-1V'+f::'::..-111:11"..V.'1g1-5' 1.11. fm-V: . AE-11'f51.V2 " 1'-fmt.-. ,mix:V.'V-1511290111-' 1-:za,.:-1,-zz'-1.1:L13-yV:g'g121V'.i'915n:',t3'-.JE'.:.wLV'.-219411a1'.ht111:13L4-.caagi1125-:,:.V,:yV:qV'-,yn-fi:-g'-ziipgf:Vip-1 11 1 X -f W 1 , , 'wrfg-g..1,.-VVVL-wp-1,2 f 1' 111 X 1, , WW 1 WT ,. V U' A f ' V? 'V,VVQ-EV19fv"""'l-F1111-"f.,.:':L'.:-122.. 1,11 - -...-.Q-1 11 , , gg A , ' ..-VVV.,',f.V. .VVVV-VV-. 5 -4,1 V, 'f 5 g. . ' 1 ,, VH'-V1 111. , V122 5 5 if f gvigfw ,ff 'V "1:14L.-'1142I23'gL.L1V.g"'VQf1ZZ4i7 3:1 'E. .JEAZZT f11'3,L':i5'5?", ' -f7:?'UVV,?f 1': .1' 11.---Z,-1,1"'17,-.-555351711-ffl':1'9k3il-5'-1?H-I5fig-y1LhEZ31'T3'F2L'QLLWIV3177?QtV'l1f.'.5??1"77'f343E9211W:r f A. J ivy. 3 1V rig-r gin' -Saw A J , ' ' 1 ' 1 -W'-1-"2 -l-V.ZQ"VV1s1-'.12z1:.'1-ffVV-'- ,..-.1-1-zvvl.-vfVV-V-ic'-''V-fHim- -2-V-V:-21111,--.5-V, ----:rf -,111.4.11.-Vzm1.15-..V'.51zQ1:15a-V1:-1,11511115.-1::,:,g-V.V-.1:w-511.1ei-115-VV.q1-3V:.11V11:.QQ5155.111 H -.V 1 1 1, I + .1 N sf, f5 N -' fc 1, ff 'J W 5 V -V :.:1V.":V.1:'-11.11-zz 1,':..1V1i'nv'f:n'nV1"VHi1G':1:"V- ...mx ,11f::'-2151+221 ..5.:.:gVV1:1-.VV V.V1iVj.G:1V1.gfV1s15-:g2z5.iV:1V-.z:yV21V1.1.11.4124L-1.-:,2:5w11L:11Q.,VV-i,1,1V1:z-In-uwgfwff.:jqz3m1.:-gg5fg3H- 4 1 ' 1 U , ,fi , X 2 , 5 AQ ,f 54, J' ' ,. - , A Wx V?1-i?:.1'1zV'2V2-V-2.3-",1.2H'V-5-Ein,V11:,323:,,1g,Q13V.-'.Vue,-.sv. ,,-1--V!g-1,1-a.1,1-Q '1-1-, V- I V1b,Q-iw.1.5.-.12V41151,-313-4-11331-V'g',2V. F, J 1 Y J 1 N' -1 V11 YV 5 , , k K 1 V V1 -:c11l:V1':wf:V:1?:' '-1:1-'VfzV.1::.V-. V.V--1:.Vf"'2...13 - ,V-','-1,1-1-.,,,,.1p':1V3-VVVi,-.1-V-.1-.'n-21:115-1--1.V:1',1,:.1:V2' ,V1V:..1an11?-V-ai11:311.111-11.51V-gg:,V:-15.911,-1-1v.a1f.1.V-11111-V1,:VV1f.5-11gV11aV11:V,VwVfiVana'.f.g151 V 1 ' 71. 1 V J'i3I7W51'f JW 7' V1123-22HVV1.V11VV-V1-V221 .Vw-f2iVPS31"?'1W1""'ffff-f "V'V111"V-5-V,''V11V'fQV.,:-V531VVVV1:,1.a1,,....V:V1:V2'f:uv'V-1 4 'J V W -ff 14'wf?fwV 1 5 ,gf ' '-VW U ' 4- A 9 I fr ' ' Y Jwlfif,31,511171-4EZlifhVENT1-1.12351f43?riilz'-1-1361-1:'Y,V1Efkiilri- -ll-IL-"Zi-1.f.EWV1VEEE?gGi:v.11EH??'Yi1::VF"-' 4 9' -U 4 1- 1 14 1 1 -V 44 ' . V 1 VV, V. ''-.V-1QVz12ai,-11.1.--1V. 'VV' V-1:gVaa-11f1V,'V:'1'3Vga1VgV::1V1Vaia.::.-' .Vfg W V 4 Z . Q?-7l'rg' Y 1 Ji" f 13' NW 1 3 ' . 1 1 1 V ,Mx-"11-!.l.3.l,--'-'QITMYQQ-,, 41'L-1'i-WUI-:vf1l.?'LL5VVLW11 1'G,111VV'5'V"'f. 1,112 ."' Qi 555'-LZ'1'2Ef'V.'i-'-'IHHV-V-7'v"1. ,Li-,wV'g11TVV.JQ31314413I-f-1,11-ig?.33-ffl?-1L1i15:52, '.af'Qg.54g:1:1.51117711,53-Lg,-'ggqqj-51.1.'VggmgijVg:.3VVg7'V''gr , 1, J ,N 4 'KN 4 Jag' 5 I 11 1 Vw'-'--1.1.1 V-'-'-:,:Vv..1.:1VV::1-GH:4VVr1'f1-:1,:'.-VL.V--zz 1:aa.V ':1:-''-1:vVv-:1l--91:aazV-'V.V1:v-VE2Vl.V. 1V:VV1:1a1ffsgl:,V-.4q1-'f111r-.V:.-1::-:-2-B3--V1V.+.1:pVV1V!q1qVv1:--.V-1151?,,-.fV411-2-111-.fVwrG1yVi7,1114 J 49 ff' , 1 " H 1 13, '45 1. f' I . ,Vg 4 V1 , Q V UV V-9212121 V' VV . V. -f .X .V f .V V J 'i , 1 fi' ww V 1 ' Z .,,,..f' -f' . .ff vp, ,'V'jN'V'fV .4 ,,. , ,VI 15" ' A X, Y , ,WW , 'W' Q, cg N V J v H 1 "-"'"-'1Vf1fVVf-wi-111:GVV: 1-iw-V-1f+1:1i21:V.V-V::7"'VL-VVV.-:VvVV:':11'-- :E '-t1,:'1'aif Vx:11.kr,21:::2'pZV'V- 1-.V..1:Vn"1.zf:""-'-:V121111-2d5'T"t:v1.V.cy1v"v,1EVM--Lfv'1:H.P5v-V.:99.1111-:Vqz-'-,zzL-V1:VMLf?V1i.a,1z,11L-M51 1 5 V . Y 3-, 1 V9 f ,V 4 yr' 21 11 1 Vf1V.-VV1::13:fV,1---11a-::V--V1-:Va:-:-l-,V-V:1t1::1.-V11---:Vx,LVL-V-.maya-11...-V:, ,.--:::1VVVV-'--.:V,,-evV.-i'-11:1'V-Vg-.11-'-V:V.-VV-V . .'-fbi-'V121111:1Vyfri-1:1+L-VQV--1vz45a11'V:V:s'1-1aaV-.yayVp.4VV1.'1w-fvz'V1-:VWVVL1-V-1'pvf'-1 ' 1 ,141 1 f '-,. 1 f' ' 3 w 'J-Z1 5 Y 3351 1, 1 4 .Vi 1 1VV -V-VV':.VH.V.---'91 '.-VV--."".VV-+1-H .V --W..-,V-V..-.VVV-.J'ab '1V1 VVV- ,-L--1'1..V ,-,VV': ' '.,V.--V. VV'.1V'V1V'- "V'11'VV'-'-.L .V -'...-f,- ..VV4y.-L-V-V1.----"-vKJV-"J Af-L.--V-VD: ft:-.-V...-L''VV,-,'.Vf--17.' in 5' I ' V' r K 1 f 1 .lm .1aV..-1-,V'-a.V,-,-.,.1g,..V.q1.V.4--,1.V..Vm--11:,V,V.-...V.-q-...1VV---V-f-.:V.V1..V:1,,.,V,..,. -.,V.2..,:.-,.V ..,..,VV,Q.,-g..-V.-QVVV....1V.-V1....11,.V,.M:1.-:151,...,,...V-1.-V..sb-C-V,-.--15.11V.--V.Vq.,iaV,-zu.V-Vzmf-5.-V1-:+VV 'A 1' ,A ' ,,, ' 4" f ,S -L W "-ff ,,,.4 ., 1+ W 1 1 , f ,V V V f 4 1 1 19.1122nh...1:.1.,z.VQli11gs1.1-52.1512:3.,3Lw.1:--,L-3222113.115cg-.,:,1.a11VV2f-13:61233.-a-n11rfV3--, "::,:5E1511a5:. W , 1 1 ,V . J V , , f gy V C3 11, H 4 ,J ..5,f1 ' 1 1 3 ' ,V . ' V . WF V1 Q 1 . - f' 1. V -2 , ' fi- 4 Wi 111- " fi iff fi' V4 is 1 5 ' 4 43 - ff? 1 1 ' 1 " 11' --'- . V 1 1, V ,, VV , 1 1 1 1 , , 3' 1 1 , 1 ' 1 ' H' ' 1 f' ff V, , 1' 25- , 1. JV "gf - 1.1111 whim H gg I f VV Q ,M 1 gpg L.,-HR 'ff '1 vp ,Q 5 fs.. , Q V V 1 1. VV, 35:11:11-1:3111-::'111f:EVE:1--1g,,V::1:Vsa1:!1"5+.Vq-1:-VV31VE.V11-:miafVV1-3V1i1VssV2'V3g:1f11m."efV'V-3141-':w'V11f4i1'..11,1-bfi'-f31sw:V--5Vagag:a'.Q:-,.-za.Va-f4:V4e'1'.4-:,VVdg1Vw1'f1-VG 'Q V .1 ' -'H 4 U H V 1 1 sh. - -V-f 1 1 sf 5 ' 5 .. 4 -434 Q VV 1 F f ' a 1 M ,I 6 .41 'fig .3 4 1 f ff- ,Q I 1 1' 1 ,'VVx.:'1V1:-'VV41-:VV' .QVV-111VaEV.-VV,-V.1'V1-.-V...,V.QV:1.1V-.1 .-Va-.V-,:V,V1.1c-V.Vlwjnz,.V..,V.,11..H1,.,V.:,,..,.WV....,..V.V:V....V.,,.,1..,...,.V.,.-.V .V-.if-. 1,-V,. H J 'J I ,, , 1 1 1 ,. 1 X 1 A V1 1 w r w , ,1 1 1, J- J W' 1 1 1 f M 1 VV1. ,. ,,V1,,VV.VV-.1VVg1...-V.ma-.V'.-V V,.,V1-1.111,...wg.,.,,.,.V.,.-7.1.1, , , , J ,k , 1,1 , 1 41 I M, , -2 5, , -, 9 W -if 1, ...M 1 1 VV .1.-.,'n..,--:VV.,..,V,V.,,.VV'-1V.Vu-eVwVui1'f1VW91.114V-:wi-a74V1-5-M2-'aguaj-V51'1:V'-'-7.5-:mfg1-Lama..-,pw-.'1L,11-:gg-Li'.gg-v13112314-.1V1g1.:1,1,,:ff' ,1, 1 ,h , 1 1 1,1 1 J 1 -. ,, V-' I 1 5 r ,A,,,'-,- 19, J 1 -, 3 1 , J '? 1 ,,' Q60 V 1 1:15Vqi-.11:11141A-:Vw1:'1'13+1z'.E':1i:1-.-Vcwanfzzf.1-vi1.:4'1V' R-.111-,:.4sV121.11-V.V.rrg In L N 1 1 ,I 1 fi 11 4' 1 1 J, . 14 1 f H- 2 1 - f V 1- -f 4 ' 1 +-V V ' . Vf 'V f J VV ' 1' V '13 . . 1 F -V "4 1, 'A V 2' 'WX' V ff f Q 1, f - , 4 Z.. ' 15, i VV. W - if-f 1' -f W 4 f' -VV 5 f. MVC' , ' 1 f Vf ,f' - TW 2 "fv""'f"1 1. V, ,1 ,Z , -in 1141-11 1 I , ,, 4 11, 1 1 J 11,1 3. ,j ,SS 3, cm f' gg Vw 42 14 1. gf gyf 1 V 1 1 VV1-.-V--1.V.Vc.V.V,--,V-,-.41--1-V91-1:w'V'FV1'f1"Vf'i1if-1Vfiwvww-1.11113V-f1fEV1V:ZiH51w:'v'w--WV-L--VZ'" V, f V ' ' . -'V V 'EV V 1 ' - 1 '1 ff .4 +1 1 ' ' 1 1 f 1 '- H, + 1 If ' ' ., ,1f'-mikihfcdivwz2.-.mtfhg-:YQ'nfLW',gp,v1-3,123--VLV.g1.g15vgV-V1g,3g1g.fV,1.1Vg,1yg,L.-.g:.1,1ggg--',gjf1V- 1 1 H .y ,1 ,, 111 , 1 + A 11 1f , 15 .1 11 45 , ffm? ., .441 5 . f .' 1 V 1 ff ,V ' V V' 21. ,j f, J ' N ' V VV H. Vw V, Q. 2 V V , V- ," ff 1 F 57' 1 W D W " . . V., f A S , ' .15 1 F 1 1 1V'V:-"V2k'fV1'23.43,'ngivtjlfC1LV1w,n,iI1:,.kVV,1.+1g5.1VV1VgV.,4,,''-' 1 -,1V'-V'1'V -'V' 1 , 1, 1- 1 .1 f 1 , 1 fl 1 fc 1 pug-4-c.,,,qggnVg:,.,.,Vj.g,1.-11,,,.-VV41,511.3-V15-V1.Q-V.1GgV1 1 ,' 'VHLV 11 " ' ffb W1 , Z ,K '99 -'ff ' - ' ,M ,. J 2 a 1" 4 4 ' ' 1 .1 1 Vf 1:Vv1:'::W:r'V03V11,Vw-V1-V:V13v:f7Z2--'H11.2-1-Vs,-..fbzfzdv H' , 1,V 1 3. Q , 1 'ff '11, 11 ,Ll H J. 11 lf ff 1 -VV JFK-J -.5 . YQLRP Y 4 4 .6 , V N1 , N 1 W gm,- ' f 1 f ,1 ,ff '4 -km -12131.-aL111fgV1nl'wn'1Vi'V!Vw1:afV.9.xi'5iV1z',flZ:vVW1V1'.V51 1 11 f +1 V 1 , 11 11 J ff J 1 ' 1 14 +P ,V S V J 1 2 5 . 11 1,1 72 1 1 -.11-r:g:::.,gff,,:V5:,1.aw----:1'-.11hVVr-.-111-VV1V:1:,g1'1:.n1':..V 1 V V 1 J H f f V H1 f' .V,1 1 H H' f 'V J 5 V, 3 -VV V.. V W f -' 5 5 4 W , ' '1 11, ' V 'Mb' ,jf1V1i:1g,3:E23,713,315-a5,VQQ'1n3?19a:QQ135,'.Ebp1g-11:,f'gfj 1 11' 'H 11 J k' 1,1117 U 27 35' 1' ,Maj if 510' I .1 'f ..V', fy, f", 7 L, I7 5' ,ZA lv CZ 1 Vfffmgf- 1323, 95 Z'-11 1, Qi C 'Vg s J '51, 6, 5? I Q7 1'-'15-1 -71.9-75iC3V-1.-7 'C.-1-QV'5532.5Fvfq-ygilfcti-734-1 1 1 1 1 .f 1 1 H '1' V FH ' 1111 lzffiiwwmni:m'7'HWa1J921M5iWc'3QE'9k95?3'V:55ff5g757,JM '1 I F f JI 1 ' ' V 11" F1 al 1 4 iff' 5" vfiffv 4 H ku' 717 7' rg 3911! H li J I H gg waz? 1-C415 L21 If eh' :gif r if w ' 1' J W' Ja 1' J V. V V1 V - . .1 1 1 , V 1 . - 1 V1 f 1 V J 1, W 1-'14-WV'-1-'VM2-VN15'-VHV'1-fisf-L'4 1 1 1 f 1 'J 1 111 '+ ff f 11 ff 'Va 'X f 5' 1? 54 A 1 4 11 V if WJ 411 5 A 1 1, 1 V W1 11,1 VW1 1,l 1- W? ,W 15,7 4 8, In 1, rf, rw, , ,142 1.5m TL-.1 V25 .g 1,1 I vi fri. 5 H5123 J 40 'fixazaf H- ni J?5fX,?l,g qyiq 5 " V- Q 1 ,V J., Q: lr ' 19,6 M f zV:1Qf:11V.-255 1.1 ' f P ' ff' N5 W ' ' V ' W4 " fw 1 - W lx -' V f 'QQ W ' ' ' 1 V V. r g ' V- f it-:hVLf.-A 11-Q-ygwzg " .1 ,.1V. fx- ,. 1-V1 111 1 1 ff, . ' -V1 ,-'1:V , "U f , V U WW 1 , V Rf r1...11-.:.. ' 1- ,- wwf, N11 f - mM- 11 zmjwsmf VV: .1 ' gg V, -'-1' W, f12Q2Pm3?E!5"5'V2l5gi?5-e,V,1,1-Wie W W1 ,MV , M513 ws.. W Ji V WV... J " W -'iff' I 4-.4-nf-we-:VV - 1 J , 1 1 1 f , -ff, ew. .. 441 -lfV'f'-rn-.' VV'V:...-:L ' f '- Q-aw 11 V-7 1 'M' 1 'U 11"-L-cry 1-256 fm Gil-1 V33:'1T --47? " 29.5" 1-V r .1 x 'W 1, , ' - mnwvf' 11.-'fr 1 4. wmv , ,, , L.,s.. .1 .1 M 1 .MM 1 V E-1,'VV2 r 1 - -H1 1 V, x - 1 , X, , 1 V-. ff , , .-.-1.2 5.11 rw -. ,::V "1-VL:1V: .. f 7 1 1. 1. V1.V--:h,"1'Q" 1445551 " - -111V-.L.:..V 1 , f , ,. . , . , , -, .- -VV.: , ww' ' 4 VvV.fVyww+1-QV.. ..,,,.V ,V,,,,...Vm.. :Z ' vlirihi-izffz-.1:-245352-Erl-,-Vim:-.5-gf. ,V1V198-12155:'fkk'.-L4-www1'11,VVV'311',.,:-2-' -5 , zV,':-.'1'1- -1.-1 V 1, iV V 2:V, ,va-:2:'11-V 1' 11" ' F 1,gV1ei'2t1.13ss:?1k2'-ha.-'Qi-nai....zf1s-5 12 :25 -V 'za-V -.fVV-.1-::V'.-.fVf:-V-:V'.VV1.V ,....,...V.. '.V1.4.-'-V-1-fz-:-1- 1149-:ffv 'Q-1-1.V'1'hz-1-5-vrsV:V:V'1V--V'V-Va-:c,VVVnf - M 62 1 .'f:n1,f 1 -2- 11- 355555-:EkHZ4ME'.:7?1f1G75Z 1,1 .3 f:,V'VV.1V'VV ., . , . 4253?-211112115s:zVzV:f,:,1a2- ,112 . ., .. . . ,. .,.V,1fV,,1., .. W. . .V, M. . , L'-V11""17'-gfiu it .iVg4u1 V,,,V.,,,, 1.11-.52-W V,-L'.gig1-r7L-p7'DVg1j5151c4R'--1'4f1-.'..fV.Q-1-72- 21"-li'X-Vkbikkllltiiv' J'-:v ' 515 .l'j3:5.72H:-3J137'9.i'-1-111' y:VZg51ffVI2l-4-7-E,xii' .... V. V 11, N ,,V,.,...V,,.,wV.-5WJWW..,3..,.,.,,Q,.y3,,.Q,1WF,.,,,, .,.,.,N.,,,,.,,, ww ,,..,, , -V: -1-,-.--'-1 1-.ff Q. -f 1...'w-'-.:'.V:44.zfV4-g- ne. 11-V1 , -4 .1V:.,VVV -111. V' .1 .:1.1..VV5mV+:V.x-Vu. V-.mm 'ra-VJ:-'QL-1-1"-.4f" Z-.V1Vs.VZliy"W11f12:-allVA-'fs'.-4. 552.2 5 'V ' VV:,- V' V V. -Q., . 1,,V 11. 1 M ' 14V.:.-VQVV1--. 1-Q-:V-:-Viifgm.-Ji:-W1V.mv ,Vwmzgg-gV-Vg 1-Mr f4.Vi1-fgwyw..-.1..V V VV-m5f.VV.Jf,.f V, ,Vs if--A '- 'V 1. . Vf-V:-:': , --:QQ-2'.f?-:1'4:w,--1:is:15:V:s.1g-"..duf,-2:42.1.4 - 4.1.5 . 3' 1... .-' . Vwflf -' ' , .' ' ,, 1 ,, . ,. ., ,1V..V .Vw iw .. , ., --.,,V.--z...VV..V..:V1.fp,-- 1. r,V-:V::.V,V-1 11- VV-'-V:z.:::fg:..',.u.V5V1-V-..:.V.f.V.V -1.1-:1.:V, V.,g, -11+ -1.1.-VV-fb - .1-1--we-V .-.V,.,-. V..-.VV-,,..4.pVn..ff:,1g,1-1112 i -V,-1:---:,-.11-:V.V--,W . V,m91:- V,1V1.-1s,Vf1fe,VVr1-V-1 '1 ,--iff-'V": 'VL-"wi: -' 7' Vfv -H1' ' VT ' V 7614?-' 'Y' if-HH"T'-'+al34t0J -'S'-'-C'-if DU '+N'rG553-+7fI..4i X7?1.g.,J.-3 ffwwr -,LVS-Fwy-1,-V.,44.'-H: NQWL-fl" '-fr 1 ' -F" 44+ fV-.wr 'HQ h V ' .. V1.1 .--1V1V.-W..V1uf1y1.1-a- VN Q..-V1,V,facV11-1.51,1151m-155,.y.11g-.- - -,V+ Q., . , L.,-V. ,,,.,..m,g.1,a11 12, fqL,+.-z- nf,,mr3..1,.1:fZf!QP,:-f1.,, QV Vw .Q V V ,11i.1z11..f:-:"1VF ' Aiwa- V- V..,1-5.air.-5VViV,f.45'fHE:.1-,-if-1.-V-VJW g1g+1:.N.aVg-T651-1.2.4-,1+m,H.V.-V.- . SSH' - .44 112Vp:,1Q-,QW-Vvg...-,,V-gg1111-:,:':.3,'a.V W .11 ' -1931-V 1:+!m'.:Vgi,33v,51.W,i,Vfm,311r.g'fy11k5151-ifrf.,-gw.VV,.Q,1g+g 'Iv' 4-2' -5 V f--z..-1....VVV,9:'4an1--V.V,,V,-,.11.,.. f:'.'.,1V:4.L.-L.-rr-114-J-if-gf1:9-: V-V 1-111-,L-5- ---,aw 1:1-.:VV . 1- ' -'-,- 1 1' , AV . 51,-. L- 1 G50 1 1 J-V 1,2-115 ""::.' -151,55q11'T'Ig,31133':'L213.719 as,z.1.4--zV.-1-1.1.-.fV.V1ff: qv'g.d:2Q4.'g-54.125, 232 41?-5Eqi"5zV,3-:Egg 1.41511 ...-V-if-1' ''zVv'."45:,Jg5V1:35f:Q,-42441.. "4-Pu 4-rw? VS. A 1,1 3 ,. 1.1i1'1.g-.55-'SQEL-ivzk 61' V- V ,. ..-.--L2VV:11E'f2s,w::VVV1.1-2 W'?iUf7'W +VVVwew'HJ!-2p?c'V:VVfr1V'-tG'1:a.s-VxA311212w'5m19-1191143551 wzwrfiz11111415.5532-.4--V3 ...S+ u -G " ..1.VV22:-V1.rm1-V1-':'zV'.:1,213.V1V.,V--. V 7 Em-VVVV-Vmzimr'Bmw4,-',f:-na-:1141V-V511.as-vm1+-L-zQVs11..mf1.,.3n-we-3x:+-"ZZ ,,,.a'-1-1x41f'+.i-5-V-f45zfVV 14. 44f2fViQ21f4.ff-11, ' .!fw'z-,11,,z1,. Ia-LV-'V1:11-mf-'1'1VV2-V-2111-QVZIVVVa-V,-VV'.'-11 , Q..-gem: '. WP mt v? - H :1sVMfV:" - -'1V5.1115i. .'.rV12,.V1'V-V -5-11111: 1,191,111-,,-.-'-111.3 'sfwrf-if J':V.f:-14--sw.-,11-ku".-'--Sszf-3:-'-.1G'V '-awry "2 -.Vg"V-"Vf 111. V V -ra ,,1+511V'5.V:V:V1 - 'jim'- i . .,,-7.k.,.,,.V, ,m..V,,AM.,..r,,,,V-,I,,,T...,7 ., Va, ..1?LV.g,..V-ag5.V1V15.02453322E.VE:.3:151mi-.65fgV5.Qg.K1gg1,1V,WV1-,md...,,,,5w4g,,,.V1....L-5.31.1-2,.g,,1,,14m1 . 41. 32111.11 +,V,q,M ,. Wifi? .M V .. , V' 'f-'V'1i5"1.V5'37': - ...UV1517"-"11243-'V1L1I2'V1V7' "Gi-EXCAV?-.-. .:FE'I-.gtg-Q-V.v5'--WEL 1.V'V- 11137961 'Vt-:Q-.jitf-'-'LE31-..A1L'1"F,'V.11f4-15iD5f' 23731253 ,'2,..,?Z .2 2-:V ' 3. '4f"f'QikEk"j "U ,V-53511-'Aff' png, .117 -5.V.:.sw ,-. V1 -g:,,L,.,,,'z4+ " Luk . ',,.1sggf , mgywmiipg-1,3 15131,-7-.f-CgV'L1 - ...,VV:V .. 1' 11 . Mg.. ..,...,-..,-..,15.gV,4,..-,V...V.V,-E VV.1z.-...,A,,Vf.:4Tm...V,V, ,,13..,.4?,Sm, k,+V,r,1?,117,, ,,..--f,V.V,,. .,,,,.,,.i,.e,,,..,., 41.51. GN... ., .4-.-1-.1-V1'3,1a.-V-V--:.V.:t'.-.11 1: V' - - A11 U ,, .Vw--gV:g,r-f?.V.:Law-1.1'43-ffV'i.++4.,gV..,,:V41.-211.23L.,,1,1..g..,,,V,5f,,,',-.,VMV,VVg.Wmg,V.:-gpm.-.,1Vf1V?..-5,m'V1.,,..,md.m1A,qi.-1 A... H mg, way ,,-1,V.V,,.1,.:.. WV 5,IV.,-m,.k.M,3,1,..,,-,,V.,:,,,..VVn x 1-,zz-21 1:-,V 1-'Quail-11. ! ,, W 'V WVQVJ "ak,-'44f:w1 ,anis-1-.1.fV:cQ-:1w5:va-'-1.-'-Li.:-ra-4- ag-V :cV1..',,i,1-V,f1,.',?1..V 5c,1,rV5gf5',,53ggaV: Q--1:f,5yV+ f, -'rw--1. :QV-. :-3.74.32 :pt-',,f1'5? ,. 31-gp, --4. 1111- Vw' vffw'11+.,V ' -' V1.. :Jaw ""::'1V-.V-.VVVV 'wV.,,.V.V4-QL:.V.VV.V - 1' -L1VV,+,+9-.V-aV'V-1-1.11--V-: '27 sv.,-1V 1,1-,V,-315 -.5 --.pm-V,-.-+t1.,.. .,FV'.W1Vp..-,,V,'.-J.,-V.1:-.. ,. ,k V. -:V-"-.. - 71-V - . gf .-.. '-, -V.-1.-H, VV.-wr: ,-:,4-.-V,-, .7-rf V,, 55.41 -fy! V - , . - , 1 " VV, 1. '41e1f?yg:V.,1,..sZfi4.11115 ' 1- - Z2-5V'VV2--'-:V12V3"'VVV:V,1'2-f.'fiif'1 v:2V'W-Eff".-.VV1F5f f--"W" 1 V-iVV.1'1z1.f 2411111619VEMFEHLZV-.P1'11V-5+V174-'c'V2555f1Hm42141rVV':z1n41:.:- 111-'-21511-:-an,a-igvyf9.f1:1tf1:ag:1. :mga-V-4-V.:-2.11115-mf-pfiiwp.-1wV:311s.-ik'1 aww-1 4:1951 mi- , fps 4? , V-" .-.fm.Vim-'-9s.V4:1:.45f 1 1-.-'-:2-1'Ve':-:n1,1V-1,f 1.1-,mv-1 -1f.VVVfV- 1 V 1 ,-,-:VwHn-1--1'-5-rVrLV"Vu--11-:LVVv:-'-1.1-"-V1-s.-.Vw-:W-1wPV:H:2':c-CCW:.5n+H4J.fcw-wil-1V::o+. 'Ai-V.VV17:4+f1 :VV .Vw:-,-'h.-.4+.V'-2-ww1.26-J,1fVV-f-.Irwin --'-1VJ:nVM1iV:1-.V -1-A' is 1.-.:.sf:17i.w4- V- fm.-V:V-fV 'V1 gg! h',1.2w- . :-:gV.VVv,.qV -1 V-,,V,+ U ...VVV....n,fV.V-VV. V,1.- .V ,.V,-.411-...m.,1-.V..V.V,.V. -41,4-VJ ww- .- .Vw 1VV1.1,..,.-..,...,--.,.,,. .,,Vl,.V.,,.V,.V,.,V.,,1 V,-5. ,-5?..Vw,..,,.,4.V.,1V1V.,my ,V4.V.,.w,-xl, . -.95 ...XJ V.,1..,V1 ,,,,..,f,,,,h,V.3f,..,..,. A. ,-6.5.1 3 M , HV ,, N, ,R 5, V1?,,,,,,Q,1,,.,,., V 1 11: .-:a1V1.zVV--.ew-VVQ--.:::,.1'1-:Vwa1.:1pVV-V11'-wa.: V V ff :w':'.1-fam :Liu-11-G21 -wx.Kl1:zV'fs'29PafG.-'T-11-1:.z-'...nwy.3.mVw-:1-1'.:V'4-'fmVim-Ipwadzpa V-0-12:-2-fwfw-fk12Vw4yf-if wig 111-H'V'V51'Va-'KVug-.V+-3+'1w'i!g ff-42,-Z.. :1-91' "f . ' f ' .Q 1'V -.15 11 .:. L . ff ' W 3 ' VV, ' '-'-1:15191EVE:1'VV,3.5f:1'V!9V21.w-23.'4a1fn911!'V?5:-21.1212V-,V11VV47.V. ..,V.g,VV-.gf g.,:196'i1sf+,'5,.s?"i12511-x'-5131151355 V.:- :11:V.'z'.W-Vw M2115 .V'.--12:-2.4.V.v1V5:V"'1a,L:VVL:.fa ,- ' 1 .:1Di'i-V11-112LawVLillianF:-.Vrwi-4-'4:'fG1::1s.91F' 13 .vwtqVfVf"256-1-mia-Le-VV'Vy:-11111,-2gVfqg',4Q 51,1-L42 b:g,f1:V:f22-1: ,,i1QA:,:1511p+ .-1-1-mg',-1Vq4g,-V.:-Vw-1.1:1-1,,-3,-gg.51.f,.gf7:V:5Vg1..-f.-V,gm-Q-1.my 331:-gs. :Vw 44+-V 1 - 311. y,k,,414- 144.35,,Q 35-1311, ..g5.,.,, 1 1 Vai'--V-"'V.:::V111'--1-:w'V-VsV1'V':-1-1-1'1-LV -A:1V.1V1VV-:- " , V. 1:zV---V1V'1,1,1-191,-.Vx-.111V--11-.1-:V-11,1.zany-11.-:ag-q1111.f-134114111150-'Vi111:1-iff3fvC.f1-"wrV:2'411-nf-av.ui-,facefa-'rfw4--rV1vv1V1-mm-45f:1Vff-'ww-'W-V-Q" 2:2-my.-1,-:dr-z2"E+P4s::VVVsf1rQ152QfiVc5V.V1w:k4sff'2Ef - . ' 'VV :vu-:+V vc- 1g.,g.V.V1g..-V1,..1V1f V V4VE:1',-V-11'1141'g,Q2.z-.1,V J-at-1111 .VvfV1.'V:V:,:.1f 'f ,V:Ve'V.V 1 -1 . . .ff Vx V fry.:-'111-V11..,,a:,.g.,,i:.j.1'V1.41-1,1635w111,..gg,Vvg2vQ1.4sf 1.19221.',151sQ1111.V1-:W org 1g1.f61:.-5-4-11115-1 ,111mgg,ggf?':111zi1r:vz41:aQ+1s1a,,VQ1.1-.V--.-VV.-1 - ......,,,U...,wL.,f1i?x '11-1'1'f:H.9 21316 " -',,Vw:i2i:f5? Tlwf 'Wig'-?i' S'5-1:11 1 ,V - 1-,g:qp'.,f.V5-1-VV-V5,1,5-,,.x.fgg.fV-1g H f ,V1, I V . .V . .- V ,V .1 . V.,-VV:.LW--'-2--1-Lff.1:Vn4..,1-L1V-V'- ' 1-exp:-1V-V11 411-1f.....,,V.,Vg-V:-V,-7V-1,121-1 1:V 1-',V.+ - - '- ., Q. ,,, ,-...VLH--VV.gffV:1.1Q,..1,-11,-:UV 'wa -V. V'V..Vf.'wfV.qmvkrV:- -1 .gays QV +1 Vzi. VV- - ' - "V, , . f V:V.V-iw. 3 A TV '11 , Ef:1'f14.1',L11,1-11.-V15:1-'V2u2'6:.11ZVSVLW f 1-1415,li,-':Va51f:VvV12sV:V1VH-1-1-1 V1 Si-rw:QQFWEBIV1-fwiv--We.vA1H,15:,-if.-Q V5T'1'V-z-fm '1.'1ff'V. 1- 1411 M51 -525-.1 '1f2" - 11 91 igssfg.-3 1 F2 -V25 -1, '- -' V11 V V. ,,1.V.1.,V.V.V, mn:1c.g, Q,.V..,..,,,.....1V,.y.,D- .,,. .11V-111'1.-V-111.1-V,V:11fMqg1V.g.115g111VV-qv...VV-,-4g,V,.,11m-M155 ,.,.V1-kwmzwg.35m:,1.,f1,1, p4.,g5.,1g.,7,Q5..,:m1,1,...,5i111,-M1 ,V-1 QV 4 WEN. .-.,,,v-it ,-.-..,,1.gV,.,,,5,,, 5,3..,,4,g,.m.g,5 ,5m,,L5,f31.VVf.,yV,V1gi'5fg.4y3.g5,f,?1q.... V.,.11.1-,,1.V.., ,M 415,-. 1, A..1,.5wii.. V 1.Z:VLfVe:.t4V-V:3v,a:.H:v::,HgV1i:1 -.avg-1-11-.acf'? .. .. . ,. , .. 1,1' ..ww1m:,V11V1:7,gJ1n5.Qa.Ei',z-'lmV:QMLeo,-V--10H'5EVyk,.g..,5y.-1.113141511.4-.-1Q:Vg1y,:y. 1+ .11 .-V515-,14,.3,,,11,411-w.g313m..V, -123.-5..7,,gq.g -.LL 541N,,1.L,, ,g ,.g,,..iV.V .355ff,1'.',wV.pr 1:34-b-15.aug5.p-wpkwddg .... V -141.1651 114- V,' -,241 14i:2Vew.5 16' iffl-,gg-'wptbi 1 H f-'144.qV-.45-.Q-1pLwV:g-1+ +1 V-IV'.fiu211f:1V.V:1fV:.7+ V'-1.LVzV .VLH-4 "W"7w'-'-'-11 VV.. .V . V'1:'.-H-1111.4-VHS:-11.1-2-Ii' -.51:V4-..i'-V.w1.1,1-09:12-.2--z Ff1":Wf-1.11:-1-1+ .f"-9-:wM--'wf1-Ma-:V-Q-L-11011 1445.1 15.0-5 4-4:V'f-5?'x-1-.11p:Vz.dQ-:fm -41.1-w zum'-V1u 4-:mg -L 'V'-111V -img.,.V-qV,grQigV-mgw-14-V'Vat '-V-V - -z HV4444- M-1 Vg. V A-Z" .5 E-iid.. ' '1:1,fV:VnV .V-:-1.111 1 V '1.gg.1V.1a-in-1-n,'.:V.V,-11V1-'-1Vn:+7f.,V.,..V.,1 V-. .135 114111-1 Q-1-.1111.1-V.fr-5.43--'V1z'!'z,-1.51. 5-19-1 ff-ws-1-V114-avr'-..:ws,V4 ' Vwfllzr-"1-1-'rsH54MiHc,--1:-1-G+ .-tV'V1-ff'+'.L.V-we uw! J1'Q-1-255:19 film -wwf--til-.rflf-:xv-21 4VHJf.lv-Vw. 4,45:ViQ:-V411'VQWVQ-4:1-1+f1X+f'5' 5" -'T V,+:xJ -V.. -A5-V1-' 4+-V 11 K I 2 A . .. ' 1:F1'VVVzlif12Ei14SV211fi f D 1g5f3Hw' 'Vf 'Q V f fszw' 1 V. '+I'-M -ii: 1.1 C.51wPz11:-3455 1311+ zz. , , wi EV 11 --1' wif- V- 'W' 11 ,115-5 .M 1 V 1 1 1 f '11 1 f1 1 '-11121-11. 1122-wfka-' ,-Vw VH051.112-L4-fi.-.-giukaf -'dz' 114. A4-,V,1f-+1 +PH'U21'111-25:-I-.V,:-H151 ,1-'IMS 11224511511 -04-31 Vu-4-U1 VV-Vepqgw -1.11-s1:2V'V. - -- V... "4 14-+'-1 gfw: ,.' 44-1"1'+,V V'i..f'+"f42r1- V.V:-1 VJ - .V 451 1-1-1-5-'f-V:V11w 1551.61- 1 1V4r?..'i-,f -,iw Wa... 1 1 1 1 V1 11. w1.J1:,.,V11v-,.V,11..- .V.,.,1V.. J ..nV.,V 111.-,V .,.Q,V.u+V.,.,.,V..,1,..,. M,.1,,,...f.,..,.,.z4.,,H1fb.,.,5,1.,..,V,V,..,.,.-4.,..m,.1,.V,..,,1.,,..,V,1j,,.,,,,, .p,,1, ,NV ,.V,..V.yg,?,., R.. ,,,. ..,. ,,,,,,g,.,QV .,.. ,. W ,bw 2,143-.,,f,1V VV .V.,-1.vVVH..,VVVV,V.VV.1Q -- :V f ,mr-11' -VV.V1.,V,.VfV,VV1-V1V ,n, fm 1. , '!.,V,f V .11 111-,MV-V1,V:V-f1V1115.. 1 41' 1 11.1 VV.i1V.1!fE1-.11 1 -w.-V11MVMVV.-Vsw-V-1:11 fm.Vw.-V:4-1.-1-Vw,-VfwA1 .-41-1.VwV1V:n,11.:VVV:V1..-144-wwM---HV'.V'-1 aw. V 11.11Vze-.ff--11-V-32eV'5' yr-A--ffV.M1Vr 1.-Vf V-c-V-41:-fwi1a'7F.w V 44:-.-Mei.-V .-U... MV..-14 -V ff, 4VV+y5V11Vw-.V-+1-V. ' Q31 -551-L-:am-11:5,,M-W1-L4L1aV:v:1:Y',Vf1-111-2V-nVwv'-12 af' 'V5fV"' 'c-VJ im' V'-'.-1 -Hz' 111- " 'V 11. fvf ww--1: ,'Vw.-11'i-5121?-243Vw4zf7.Vf1 11:1141.-.y111,1Viv.-1-1114 -r-V'-4"-1' " 'J-'-ht','VV-V-af.. 4 :1yw14:4'15z2,f:-+2-fc-1'-W V.1:?+f-1:-1:5171 f.ffi..114 -r.-wQ3?l 11'f .V.q.-V-Vw . -:Maw -CQ -.gy V -1-51-UMVW1 4. .,,1-,..g,.5.,,,.-,V 'V-V, W.-3:Vf.V1VVVV4-'VV-1' fm:-V1-11-V:-Sm151:-www -A1 . 51" , .1 V: 11.1 ,aff .w-21-V-V 1 1 511 " 1- f'-141.125-mv1-V311m1+1s1' 1:1-iam. .: -5 af V--3 4--srmg.,-i-.1-:gg mm FPWV1-585-r.f-+541 1, -11' :V4.V3.w1V.nV AQ,Vr-1rQH:Vf1gg4sWVz1n-1:25111--N-f?-VV-V-'Z-31-1 1.. " -, V.V.1w1a-:+gVL..41- :1:r.- 12:-:V -'-VV'V:V:m1V-11 ,1.,.VV-.Vw-'-'-M101--ca---112' 1V V' V:V.V14- Hz- - .V 'am win- 1- -wc .V V- w-mV1r-V1m-VVa.f-VmV- f-131-1.-- V 1-1 11. V: .,1-Q.-4-11. wma .f111..V,1y., V.. -3a..,.1-up 91- wif.. 111111421w1i+1fVpL.t1V-gggzwfrxw-xvfay ,,.p,-ww-,-1-VNV..-V' -. V.. -V Jw 11::'-si15'g.q.1g1u.311,gV.,,,.1V V-11 V11-1.-nV.,V4111,-11 wp..11-11-M1-,1...11,11 Vw WV- V fp V 51 V 5.1.1 VV V . ,V1, VV- ., Q- ..VV.....,W.VVVV1V.-V1..VV-V1 W1111. WV 11-,WV 11. :V..,a.,V.-v..fVn4,?11m.1WaV1?-'Q-1VV1V,.-.-V.-..qwf.,.1-..-Vs11,VV.,V21,.1V.V.,VVV,1:f..4fV1ggw g.11,s.Vg V gp...-.V,V-VVV-1 4,- -.2gg...V.V.-V.,,1f 1111.1 V., V .51 ,. 114-. .:VVV.V.1 V ..V1V , . . V. V .V , 1.p , VV.+ .V-. 1-4-1.V.-MJ '14, . .V V. . ..V..+,V.. -'..-V4 fV VV. '4.-1 ,V1 . ,, w 1. Q.,-, VW ..,, ,,.V..g W.. ,J , I ,V. .. 4 , A . , wg-41 15- ,.-3 , for .,J.wV,,,,,V M.--. . -M1 VMH 11.111 11' V-1-,-V-Vw., 1121 1-11.-.VVVkV,11-ww 1.-.V , 4 V L- 4 ,11:!m. -M 11-V , . .V , wh 'Vw--Vw..-.VVVVVV -3111 Z1i.qV,....,.,-V1.m.V1, mfg... ,.-V-V-Viv...1,V.V1eS.3i..S'1z,,1g,., gyV,p,,VVg,V..11w.1...,1zpzgg,4?":1.- fs...-14,9-,,.,5133g,.gMg1 ,g,"gag.,.,1 ,m3,fq....,, A. .,,1 W. 1 .,, gag. gh.. ...N .,,.,,,,...,,,,,.,,,.,,w,t,11. .-W1 bg- 11'-z-1V-V:.1-V--4 :VffV:-VV-1114, V15VVV1V11-1VVV:V..-V61-1 W' 1.3 1 VVV. V1 Vw .4-.V61"V'-meVa:.V-r1V-VVVW-L-571 'J-H-11-Ma.-YUM4'-W-fJVL-Lf-VM11Vw- 1.-1.-1.11.4-My-2-LH'f-H+'-kF73N5:w-'-sff10:fifV13541.-zpfv..-44-1-11h'V5.1-1-afffm-G'5431.121 Vw-wV1,.f1-1. -VV-y rw-V1 .VV-1.1-VV1V!V:-.S-14 .131f2i'4.fG+g.c-,114 .---, -M 1 -1:9 ,Jw 51 ,f-,.-M., ,..VG1-,c1..w,- 4,--. .V,V.1.,M.,, -mc,V-2VV!'12'W1-f"''V1'1-F"V 1--VV::Vzw.VV1V.1.Vw1. 4: ...V-genVV.V,.V14-.-11,111.1-nymzdwz1,:-VV--VV,.g1i.-.1.VVV-V-1,1111.1-41.1-V,V 121114111-11-1y3V:ay,11:+mp.1,-11.11111 4.5-:1V1.V1fw.Vw?-51.11111.-,y,V:,5a55pgf11,.Q1V:,g,11r.-1-fVpw,1.H-m4.4911 V9,f-...1S51-.-.vih-145-514-.f.:1 V V 5. 4- -MM V-.,5V- 1-UW,-.,,.,, , 3,12 1 . ,,. . , 45.15111 ,Q--fy,-gg :mg-gm V V1.f-.1g?'Q,4.-1- -vi:-v -4VfU.Qwigj4F.1f 12'-V 1.V.1w1 .a-.711Vwrf-V-1:Vw.1.1-:V,,-fVw1v,-.- 1V:+1:+mV::L:,1gf:-H1-'QL-QVwlgacf-05:Vv11-1-,.144Vsi-6Zz1f-cw1211-mf-11-11111111111. Aa,'1:1vV-11-.1J.-wa.-1-eff.-1,711 .wg-1 :wmv511-4VV1:-M214-.-V744.d:V1ga?65!11.4-.145-.bw .119V1?11,qr-V-V-a1ff1.4-f-, -1,m,,,g.1.ViV.3nA..,s1Qq,1m53,-1.J A,a15w,,51A.wrV5fbv zM 14.-.-Vw -5, Ms ,311-V1,, .V ,JV-11-51, 4,.,..,, 41- g141.,.,,, 3,g1..,555, VN, V V -V -V V V.. 1.1.1 .-V 'V1 -11-1V'-1V.V.V-VV,-.111,1V--.VV,..V1..1V1.VVV.fV,.-V11V.-1-af-...QV-.QVVV4.-11-V1.--.-1,.-.-.1-.-wwV-A-VV,,...V,.?11.-Vm,,V.VVw Vw-V.1m.-CVVAV1VV.1,-...,W.1-MVN .V,..,-,.g,1,,,.,1.,,...,..q. .i,C.,g,Q.,.,N .,,..1Sd,......,.. ,, 4 ,..,..4,,,.. ,,W.,.,,.. V gH1,L.,.,,. .,i,,,A,, 1W,1,,,.,,.,V,,., L, ,M , . ., , 4 ....p, , ..,1.m,...,,.,..4.44, V - 1-:V I Vw'-nf 'N VW4' '-'-VVV-fV:'V'+'-4-'W -Nw-V-'H--4 111.11-V.1,Vf1-Vw.--:LV-.-A V,,..V1.--1.11.-.V1.-1.1Vg.. V-,4VmV-f.M.V-fm-.-...V.1.,1. -...AA -. VV51..-.-V,.V.u.7bf.1'fJ11,.v2-mu?11VV-Vg,11..-V.-V.V.f111.g--yr1,192.L.1.vz,4y...Vgx,1:-.-d:'?'1,1..-5Vr,1i,,Vp14,V..13 .Jg.V.1.-.....VV.ca-.,.gA3?-V,..VV.1.A-NQQV.. V..-1-fig.-.,,2f,41. 3 wa- . . 1.4. .1 1. ,,,.V,,,,V.V,,,.f..-.,1.., V vi-1. .,.V.Vw5i45 Vs162..'4+1.VV'gV11VkwV 9515-QAVLQL1-VuVa-V:..V.-,1V,4-fivylV:VLf'aV.1L..,+-.1::-VVQ9f:4w+VV'-V-:w.g1-W-L9-71-11m1.ff1-g-'VLJV4-Vzllivquz:Jf4V-V-M514-:V1w-Vf1 g55,qVuw.:g-p457,9G11n-ww11154-,QV-51,114-.2 W,-J,gaf.1--Vgy,-4.51.71-1.-Q142Q5JqQ,ei ,-with-.,.1.AVre5,u51V1..-3 5-14:35.-1 14-,?q:g1,w-,Q1..,11..,.,-,y..,.,,.1.g3+ -f.V Wa,-Vg3,k-,-.Ji,,,Vw,,:135,,f V' 15.-V4V,Q7a,.-Wk., ...TV-V ,-,y357,g.g-1: .59 w,q,.,,f-2.,,,. V V. ,, VH11QQ,5 A v5g3wS5,A,v9..,V5,x5,A.,,9nf .1'VVV---VV74-H'V:V:--1,aw-1215VVVVVQQV-szfvVWmf.,V.-zqmr-411111fb'-vfL"V1LawV.V1V111,:V11V-.WWZmfw-11.1.-.HuaVi-n41+5fr'-1,1-.-1111V41:2.m54-2:-VP .w.wV:H1ga-m+Hi:we:4i1-Vnifmfwwi -ayf311fm.:dfs1Vs:-1rgm1- Gy''-wp-2111+-was-V.V1-Qvgqz-41-1V.1-Lynx-1142-1.111-. raw-1,14-avg 9-f-k.4-fV1g,.g-:.'E21z1,1- i.5g,i-Z' 521255-uvf'-S ilk. 0-V'f1Vw.V51, gi.-fV11'5 z.pA,g,,x9,.,1:V .-p,,,V,11m?V,1G,g... V...-W.,....g5.g1V.,5g.1 V-11.Mzwa,-V1::z'41V-V:11:V1:V71+VMV'-4-1-2 V.-.mi-.'fiV:V1w,.111LgJMfJ6.f411'1zfs-1V1-:wif1V+!!-3116:-11:-1af'i151-11Eff- -111-Q'-2-M2161-:ec1V:--'M-1111151111-VV122-lm f1:Vv11-Va1145515Hq3V1wLgg.fa1-A-rf-141yg:V1.g -.4-Wi-21+VvV::f1V-11c51,i:V'Cf .aw-M1-.fin-r111:if-w'51.4-Vfcyg:-41pm.1g+ggc4fVu.--11,454'-Tvgfitm-4'52" Jf4f15,.-grfaf.-V-VH... V.-,wwf 14. ,ow-,cl 1-V .. V. f-MV...-ff, VV. 111..,V1.1,...,.:y-.iw.VVV-1any-V.Vw11.11V.,,m.L-f,V.V.--.11 ,-113.119V1c'.,V,. ew ,V11V1,-,.V,1VVmwz-..1,,rV4.A.V.u1...V...g.u-n-awV:V11-'-1.f1,.-1.55.V,1.-11,1-, -.,V1V.1.15-gV,5fV.,1:111.ag.1V.,.V,11cgz.1w11,.- .M-V- . 7415,-m.f'gwa.g-.aff-4,6143 ..V,W4R1:... 1.6..4V,5S1.gf:f,,511+-V'V.5'1,nF.1..1,1qw-4-nV1V,.q..afV..V.64. 1.,-,,1.,-1111 1.113 . VY1 52-Q.. W, Q ,.-.M , V . ,.,g.V..,1V-f45.? VV-.-14. 1-Q... -1,1.,V,- . 425 all .--nw11214-111:az,mV.V.-'1:+WfV,V-VW-1-.1:Hv11:1cVxm1.1:V1,4510.4.1111.-1c41:V2-V114.,4i.w,11w,1q:af1V111.mf-.1--111-1-pnV-5.Vw'L1:Ja,1a-.V1V11-Lapywz4+q?4151a1f1,r,4a1,H-V.1,1,,:1'ygJ-1o4-aq.-11.1,-VJN..-.1121-.-, V11,.-V-mf -'-eff-'.,1...,VfqV1.V-11-gi fy-if ,y-.-g..4.FV -13,,VaV-1Q"ffg-V--15,3-.mf ig.-.Vr ,f:,.-f.iVqf,,.s1-1-g.,5 ,jg .1-1,1 4- V: H, ,, -.V+ ,Q qgasqigffqg -V+ 1 -1. VV-V,V111.,V11V-11-.5,?V.1V11,V-V1-:1,1VzwV11.1,-,V.w-ez5'1p.V'-My-111--.Vw-11as-V-1:V:-Vw,-2-VL.-11:11-2-rm'5:1-1-my-rw-1-1511111.11114rVygpV--1-112-ap,fV-mm-41:11QV--V5.V1V:v5c11fw111iV1f.y-16,4551- ffkafigwgfisw. j-fgg11,5V-wif... 1-M-:.,k.c3,n1V ,..1fx:1f1-:p,g11f.V, WV.--V ,Vw - 5.115-.., ,. . 1-M .-.,. 4 . ..,, 1.511-V... g1 V .-,,V-QV., V- wa, -. .. 1 11... ,VV1V.,1.v .V 1 :QV-.-14 1 P-. . V- VV .Q --.'V ,V . ...V-.11--V. 11- . V. .-- V .V1 .V . - V4,., .-f -V.V-wg-,4-.1 Via, w .ww ...ffm .-4 . VS, - V111.-.V.V 1.-.4-VV . f- . 1. VV.-1-..1,aV1:fg: V.. -mn ,V-mv. V , - 2. V, .V,V.V.V..V.V1VV1'WWW1-5'-'-W-"V'f-'f--V-1'-VV1.--VL51-V-VV1V-f4.V4VVVVwMy-f1lf2+p,f1VV.zV1:V.f41:11-VMVKVV-m.,.111---V.1V1Vm11-111---Vdwz-T14V.ww-,1aV,-.VA-.-VV.fM,?f.,..V1,V,-V..+Ay-Vw iw.,-,V..4mms.,3V.Vf1.. ,VV-'51-:mm-V4-,Q,15v1111.V mf- .V+ 1+ M. 4- .,V .-V... .,.- V ,5g,1.c...,V V1..,.zn..., 1+,...V1z,1. V ...W ,3 52531, , , VV-V1,1.V.V..,....,V ,:.... - ,. . ,. V VV'f -w-f1'V-'-.11,1v4-11V,1,,.11a-1-V-1M7712'-1uml1v'1:'7'-EH--.-w:..1L4-inMV-As 1-Vu.-1-Czma-'VU1'fVV-5-V,'-:Vwme-Aw'va-rms-.V.nV-1-1-1WVU---V111-V161-114-L4-V2M'ff.-:fm4c-VMJ14-awjv-fm.,11r'mwg-ENV-f-:-.111 MC-5,1,fgJ1cf1-VVu7+v14.95251- 1.011 1a1gu:1.x- -,5,,,u,' - 5q,,4:5,41c .+1VeVy.-'n,V1g-f11m:q,25.-1.51-I ,Q 53.-,-,f,,,,,.g-1-.5:gq1+. , g,..5:-5,ViQ,1. 1,.,.-A.-,g.11?.. U., +V.. ,J.11,,g,i 1 V we 4353,-41 41.5314 N :M .WW .,fCf.,, V 4, VV.,V:,:-L-L-Vzw-.11'41wV1:rf:'V1! .-'iw-121 '+V41x'-14111-uff211vp'V1Vyf-1.111-1-1111--V'111:VP-A-c-V Vw lm'fV2'1'1-:min-1-V1'VV-1.21wr-V1.af-1-fV.LV45m-2 1g11f.L4s1VMd-G-M:Vf1.Vfp VV1-1 .-by'1-,-waz.-41.V.V1f141,.V1gn- - 1-.?.hVm-1W:g1.-.1 ,,,,u,. V29 -:14.431.-www-1,c,,,'., 54W..E5,,.wg-.-.p1,Vw1:1rw.V1V14 way 41.4.1-51555 V-,-CV-f5g1,i3g114V,y11z,,.,,. V .- fs A-V4,-...M M 14.4. ,M N, .,,- 1 , 3m.L,,.,,g. L3 ggkjf.. 1. "V':fV1V-rin":11Gn.V....1-1we-1fV.L.61--'411,VV1V:V..-Vw-Dfw Abd'11-:1Li1vJ11f1+5.117415:1.-1V:V.-VVVQQ1-af:4-.5'wQV1w101.,TV-,W-.1111-1..1VfV,1.V1.gV1wg-V1..g.-1Q.1,M,1-151V1y..,1Z5,5,-.-VF,5,g1.11-5151111-1? 1.9.-ggwg-V1,+-92451-gV,,5g-,1e,5',,0V.1.Q7g-7-Vg11d1VV,4-14-11,gg-Lg.4 ,155 -:gg -311.3171-41.1-112S.1,g:,-14,1 1-1514 1-19,545.51--.,,V1,1.syvg3gAg.,14V1,k,..1V1.-fiwpni.-V -Simi: .V ,. . ,wwf pe- , -x1 . '-1 fn-:pw 111 -41--'VG-'+:'VV14-V61G4:'2Vf1V-VWWHIVVVN11-vf'WH'1Vlli-MV-Vwiif?"'fv111Hff14'1VVVV11n,11:.1g-M11111-VVV1Q1111:11:-411152WMM-w1:1f'!4r1"1Vlwz-W-2162-11HHH.fVv.:-haww:Vh111mff1210111255-1s:V:-1-41,11..-1151751.111:f2.-W-:Ztz141f2sr11sVhVbVz41'i1amf-mMiFf'V2-2:1 151111-W1-?Z,ifVi'+g1g1Vff4i2-QpwgieVVm?24wV2VV-.1f11:11f'v+rf1:A31f4 V-Vu,m.1m-wma-'m4ff1wi14-V -. -N - 4 V119 'zff-we V, Uafri fV.e71a.:1..V1h5n:VVVVWM-1121HWSF1-V22'V1Ja1Mr71a4ilV2aw4'fW'zlHkVvVw51:.-M11V:111:mmsV-5191-1155:mmrzszf1f:V14s1wzpV3111rm:2.ww1wlzlr-155144.221-farkznfepizawicagm.wr14511:-f-'G'rg.V5s1Mz1-zf6s1y315.z:?ya1-VB:t1f,115Vf-H552Q1-:asf.fm-1-,5cbgpm14,1awmzqzpi...awww-4+11Vr'--35.5511--vifgkawif.1.-1,1-:..mm5Vzm,f21.gf.mm.V..w11.1.zg-.i1gQ1g,gqz1, V 1- - 1.5 -I 155- .M-., -1-'T.::W'V11-V51 Qaida-H-1-f51Vz2fzVfV-1:11,5111-W7Ev'G6v,:nz'-VL-1119:1'Vv5if411iC?:f101,1.ScVaf14+7,13H5+fi1.V11+5if44i2GM-riV144+5".w21:-H55191-milf?11mw1511'Vv4-L43-2-31E'w23Es.1:VV:2:iw1Viiiv151121-nsQeV11.mgpm1:23 51.5514.411-rwV.1.ml4,1211nxc-V14VmwV11-+:v'+'-f'--ffh fri.: 511591: V:,V111.11:1fm:g1egf1z5f1z1Z2z145v.4qVBurma:izpgpfggym-zfggwwgg--xwa:5:ggm:.-Vg51VVm-:V+ Vzq-155p.f55..1g5-Q1 -35 44.1, - f., V- gum-3 . CUM VV-VV411-'VVV11111'H!d2"zd:'f:.z.c1nVH-waz:c11117:2'WWW'-2L'1:1Vn1-2.1 ZL51f:VvwV'C'p2fswi-v1'1kfV1r121.-35-Va:-V-'f9f'4+1.1"F5M1:2'nL4p-Vl.+k-V:5fV1:r:s-H215V-:V1V.L1w,1,wff..Q-:.29:1:VV1.rGQ:-1-VfTf6:Q2:-Vc1-15ip4'---- ' ' ' ' ..,..... V,-V-V-.11-,i111VV-1V1-swimP,gw35mxz4fQm191212F:w5:1mmsm-gwfm21agn3,3fp11s-1weqam-.-rail'-M1-zgfzzigf.,..-.43114:QzVzff.3wff'4i111-1:f"ii www' ...gg . V -sagg y 1,5-my-gg,5sV 52.555-15313. VV 1" 1'f-1--VJ--' ff-Vw'-WV-24'LV-f-111:,-VV1V:HL:-'+L-L-.V -wa-L1:,v1VV11"i1:L41V:f41VVw5.54-V441V144-1:1'0L:V:f.v':V7:-H31'V7e:V1:g1V-d:411V1:4:V:f1VV1.xec-Hu:-''-.iwL1fVV9-V:V:V911-'X-Vpzfw -if-L-H2-V11-.V11.V.f151:-1211554-.Lawn-. ,V..-.-.VV--2.-gV4f1zPwr-z'?c45p!?,g111:+f.V:C:11:VV75V-VgV.:Vvffgw551344-V-acgg-HV,wzf-wvlgfu'-VV1i1-Vfiqgmm-5Mit-Aaf,51..,1V-'rf5411rfz4-fq-qv,-5.5114-gyf+z.4-1-ang-141-V 136,14-2-113-12-51: J f-:V.1V'. -'wi-'1-',5,,V:a, -Veg. M , 44,31-711-.V-fi- 11-fax, ,.. . 1,..z-V934-Grim.,V.,71MV..,nV,.- V,,,,7c.g-1fom.,,L.,.zqa51..4g:7VV:V:,V,,y:.1.L.V.:415V.V911115.4511-VLLV1-.-11-5,V1H-1g,.1,.-1VVy:1.41.::5717Vg':1.g45fV1-1-:VwV:VV.y5:V:-2,1015,-zgfqf-.m3'g.VrygVy114-V+Vip114+:5:wp3,V.145454.61q1w1gV'g5511-5ggqVL51gc-L-.5-V546,11-341-yVg.,g-ff.Q,-mu:-,q4ig53455,1VQ4-5-I51,135.1-r15544p:-twVrg-:5ggr,1.5f1-551144592.gym.5-gq-+14441.5-751.455.5454V45-,-g,4p.gVV,7gV,,4.a.7fiyg,fgQ, A 3553.-51' 4,1 vV.V+.?G.g,,, J,,,,.f5:,:-V ,..V.,5.,:,k1..-,v..,.gLiv.. A1 QV V.2:,,'a+11V1-V1.V,q1,'1VV:.V1 .:p,1g1:11'fV11JVrw:z:ia-E.A-51Q-151515-211+1H541-fQ'1'1-H+-1594"iw-11'QV.V:V111M5foQ-VfV11.wi1,1wH.L.m:V1'H55-0-wzfwlfi121-w:1'7Lfig1:G',11-1.1111511-,fag411V15:apf5:i-,-115111wma-Qlmfi1:-xV.fVfcm-w112g1.,,zV'-13.11i1:aV2:-'-55-21111iQsinp11ga-:sit-4,4221-:asV-Hinmfsw:5g11.m+z14imk1eqK-551V1qv,215VS1z1::1v:5fd.-Qswsswiwm-'-1: .Q J "iw fff, Sy-W1 z-'V ,...fgf,W7.,.,,.V,1 5.3 .n4.V.,,.,.+1.V5..1,.Un,p.:51V.1.511:g.,V14,19--.1:5gV-'51,11Vg55J1.7.Vzpg-3411:-.,:V:H155-'12-.:VV.Q.V:,g.g55.g,g5y,,,5q11,gg1VVV1,-,,.1,VV1g5.VVV1-:,,V13.V11g--1,614-.:fV.551.g511.1.-LQ.-1:51V.5..1Vgf1V.15g41V1?:41.,5g9.gVgVg5:,5::g1,pg,.4-QV-9g1L4+g,1V,0y.Vj714gg,-g.f, 1.g.gg+f Wzwfzygqiaq-.513-:QQ-11.5-f.q:g4,131.5-V:o,g452:5-1-.Wig-kg. 12545-1313-Q:V1+2.lgilifvq.g4gm..::1.4-zap--111:-wr-.y:Vtg5qV:f5g:5+1--1 fiQ3,P5M5gs9q-'-rqygggsnqhg:fV- VV ' 911. ... V .'-1 13.-+1-'5q,1: ,.,,,1:,..,7 .12 ,Vk,..,.L., .ij,,,.,.,.,.,,.,V1c-V"f'Q'L'M'"wJ'H':W":'y'1"15W'fW'i'1":f'f'fWV"W2-V'fV+' 4-V-2Vvfz-,1'.-1-w+1vifffxf'1V:-M-MV.-VV:VuVfV11V1rV-GVVV4-1.14144-VV.V--1-'-vVV+v.Vv-aww-V4"'-'4V:1+m1.1 1w+1+1:-:rw +14-V-izwsmw-1.1!vVV4+-1'24:14-::111VVpv'Law-me-1.-1-L-:Q1,w.Vm-1VV1:V.as-rrwaa-:+w1QzVv-1-1:.f-1.aV:w-::+Vw:1gg4-r- u-gyeg3..1V:1-mn..-sf ff.--VV4fgf:vF4.,. H211-1.4-L+V-WVV11-2-1--...V 4--11V-15 1:V 1fV1, V-11-2 Q 121212-V-V'117b9f4'.inf'V1:V'1'-V-"vu-RV' 1-ifV.':V-1VV1.'VTH-IVVJYi-'HFF1-V4.VJ'm'1:'a-.-0945.1GM-up::V,V:a11:'::w5?:fv2w4:V0C2if".4m1M1V21.V-1011.5111-?n4w11V.gfVz1a-3.VVi:f1i":1:n+25f1'V','ww.fl-413-G:-:Wim-5224251Yf2':fy4fGF?1'5Vffwm-5-Vfiln.w1c411?M51-115235.51-1-:.:H5iSn'J"'i3SS:-f'6v1u:iH-'+-wp,-ruV5:q1kV:-1x53gVzp,QW4-wydwiwf-4fQV'1-+4411V::,1-1-.33f.zYf:24,JJ? 1.-1194.g.V:p1i1v:44zV31fSi25f5?' 1 vwzlfH5C-QEz-fA122:if5?Sr145::?gc1'- , 'f 'Mfg-?zq1 A-:,z,1,'12Vin:-zi-'i,1::.'-'VVI1 ff'11.24"1,.Ewa-'1f'VH:"'V'V1 1151.11'iV'V'11"::gg-,:p-Gfrfffff-2wig-:sfG'11V51H-:bfi'-4'VUHvV't53.V211-2-1'VVWP121211-V-2551111-2-51-11sif0912:fVW15341214V1.V6G:-1.119192515411-:hV:5G:1'1-1v6+r1HVi11-Liv.EVM!-1fe',1iQ5-W.-53f55k?iV?7i41zv1:-w,gQg:g.V1ggg4Q:1,11:55--1-f-',i3fs:v5'V.2S1-3.323313egkbrraywawzywnzean:f1,1ggrgfJQ1Vf, 3 -gggqggggg.Vw.,Vp355V51-M,f4.1g 4. 511,919 '1f':v-2'V'f:-irqafzwiziif- .QA-V1 A V1+v+Vf"- 4 V, V .-,V1,fgLVvgf5y1gg-Vjvg V,....V1V., .. sm. . ..,


Suggestions in the Ticonderoga (CVA 14) - Naval Cruise Book collection:

Ticonderoga (CVA 14) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

Ticonderoga (CVA 14) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1958 Edition, Page 1

1958

Ticonderoga (CVA 14) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1959 Edition, Page 1

1959

Ticonderoga (CVA 14) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1960 Edition, Page 1

1960

Ticonderoga (CVA 14) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1962 Edition, Page 1

1962

Ticonderoga (CVA 14) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1963 Edition, Page 1

1963

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.