Thornton Fractional North High School - Chronoscope Yearbook (Calumet City, IL)

 - Class of 1956

Page 1 of 172

 

Thornton Fractional North High School - Chronoscope Yearbook (Calumet City, IL) online yearbook collection, 1956 Edition, Cover
CoverPage 6, 1956 Edition, Thornton Fractional North High School - Chronoscope Yearbook (Calumet City, IL) online yearbook collectionPage 7, 1956 Edition, Thornton Fractional North High School - Chronoscope Yearbook (Calumet City, IL) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1956 Edition, Thornton Fractional North High School - Chronoscope Yearbook (Calumet City, IL) online yearbook collectionPage 11, 1956 Edition, Thornton Fractional North High School - Chronoscope Yearbook (Calumet City, IL) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1956 Edition, Thornton Fractional North High School - Chronoscope Yearbook (Calumet City, IL) online yearbook collectionPage 15, 1956 Edition, Thornton Fractional North High School - Chronoscope Yearbook (Calumet City, IL) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1956 Edition, Thornton Fractional North High School - Chronoscope Yearbook (Calumet City, IL) online yearbook collectionPage 9, 1956 Edition, Thornton Fractional North High School - Chronoscope Yearbook (Calumet City, IL) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1956 Edition, Thornton Fractional North High School - Chronoscope Yearbook (Calumet City, IL) online yearbook collectionPage 13, 1956 Edition, Thornton Fractional North High School - Chronoscope Yearbook (Calumet City, IL) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1956 Edition, Thornton Fractional North High School - Chronoscope Yearbook (Calumet City, IL) online yearbook collectionPage 17, 1956 Edition, Thornton Fractional North High School - Chronoscope Yearbook (Calumet City, IL) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 172 of the 1956 volume:

I ff, ff 4 WWW 4 Mffy,ffXffK My gf ,J Zfjffj Wy f W ff? J 1 yy w , f Q ,PL 3153 v MQW X3 Q9 N fy w, Wow X5 , gm fg QNYJSQ fy S ml --jN1wbUJfy W! WDW Cifx www YQ XS, W5 wi X K X5 Xvflg -psi' , J N3 QDJ ff A 'W WQX Ei-ago fxowgcw 5912. JM Qyfzfit Q 'Viv' :J bl.. ' 'LL harm M " + 3 V"1 ' 1 I, I, IW , Qidy-1 5 'T' F '17 I ,gy I 0 TV H ,, ew -fa + 65,1 W G"'.""' ,f . W L " ,.lfI'J,,1,.I-'F-f q I j'2q,,,w7 fo CJ . N , f M A jkmuaw 1 1 , . Y WQQ2 'r' if r' .ff't,. '1!' new Lt' 2 K' W 1 bv!! iffy 'V My A I7 Us FH' 11 2 - if Egfr ,J lj ,W .,., J., fry? P , f' A 'fi ,S7"A'r , 1672531 My r q:AkLHI. FJ X f U Leif rf' 1 J bf ,-,Q ' In - , ' -. . :rf J 9"fj9l" I may S.PQ'2,Sim if Wi, MW' WW? Wfffw W f MW aM QW W yy Y Mdffgjwif 1 W J! ,Ju Xi V , yqyfig M? , 3 sm sw "'sY!3 iw X WI Qs? ki JESSQJ M QS? F wi YW? 3 ' i k- ?j6MMMM?Wfij9LY uf' Wh MM REQ: '1 5, X R1 1 Ux 5 uf x N is is if 'T 'H X5 5 5 H A ,yy-' I . ,L ,Y '1 'Qbwi "1 L- pu' Q if L 'IL As . -1 KL nwni- f n 1. 'L-U ui L -J JL fl' -'M-0 ' 'lj - , . ,L-jf ' ,J .Ariz-,fg1?Iifii,1i ' J lv,1AA J , - -18 f,xl.M-.rw I If ,r 1' ,fl 1-' ,.f'7,1f7lW Nl. f ' - o ,, ,'.-11-2.E7?zy?lg?if'i' ' , V- ' 9 ,. -all J' q,:fE,4:s?e?F5' Jill-+0 ' 7 " nl M' 'lik fizfifffo?-5 -.u.r1-'VU ' " fflfff . h A J ' ronoscopdwdg Cl G 0 " E? YQJ H614 L. C vobgfzv few DIPHV Thornton Fractional Hig School ' 3 Calumet City, Illinois ' gy n'7i5'n A 2 it t MGP 'Q JK Wm lfligixb mi fiiclifff Lfiliwx LLM fig OZJAMJ i 'r H if ' ' Q LU! PDU Ll -7 ld! I l i t i JH' LVL li ww, W 4 fl" .. l QU' li 'Htl l. A g A Typical ' American High School lllls 1s11111' s1l11 , " 1" Q ' ml ll111 111 Illllxl l1s1111g llll'llllNlllllN Qlllll gum 111111111'1:1111 k111111'lc-mlgv I111 llllllll' l1l1x ll ls llll' Ill.ll'L' 111- 1'c'l111'1:1111l1' I1-:1x1 1 11'l1 :1p1'111g :1111l 111 lX'llIl I1 XYL' 1-:1g1'1'lx lR'llll'll 1':1cl1 l1ll l.l'1.:1111111-:1Il11gl1x1'l11111l,l1z1sl11u11111I11lscl11n1l ,m11111lx :1111l itll :1111'11clix'1- lllllllllllg XX'llll'll 111 llllllllUllLllL'h 11'i1l1 1lill1111l11 lllllllll l:3lNl n111clc111s lln11"', " ':" 5 ' 1" ' S 1111 111 111l1f1 1l111 ll 11lcu111111L llllll 1 ll lllllltllllg 111 11111k1- il s1'l111uI, :1111l ll ls 1l11 5111111 ul Illk' NlllllK'lllS 111111 1l11- lll4lIllX, z1111l llla lIlk'lIlUlLllJlL' lll1PlIll'l1lN 1l1:11 lll1llif"ll.l'l. lllll' sclmul ii 5 i":'q??f'lQ' " y1..' XfS' VW? Q, X f' X Jax 1 Dye: -fl. , , Q., J 7 " : ,QV , X .1 ,W-J . , , " gift A . "9 ,, -.,, . .,'fg' L ,,.f', Igifx x 1 qwwnyi 5 f , . cfg din S ,. QA , I Q , A , VV 1 D, I I 1 'lv M 4' kr' 4' A I J ,pt gy J xg A 485 , A , 2 5 " 8 ut . 1 Q Ab is kv 'BAE J ' if-:At 2 58' i f- i xx Q - fm A i , K , Q Yi ' 2 35,5 K 5 x. -w. M N .XQQ six in ' P 3- ,L X k ffii S A5 : 12 'Q' i k W 2 f 2 - X S 2 , , ESS f 4 ? 5 S Q 'vt - assi: 2 ? I, aww iv .- -QQAM . . . 5 X My N X y W X Q " X Q A A rmmnbf mAcnoNAL TOWNSHIP mon SCHOOL T. F. Students Theh'VVork Their Activities Theh Fun In 1956 What Is Thi ounger Generation Coming To 'l'his qtlc-stimt l'l'g1ll'liillg the youth ol totlzty is mit' thnt set-ms to hc cunstztntly thc topic' ol' tlisctissiott ztnmng our cldcrs. NVQ lmclicve wt' zum- cztpzthlc ui' ln-ttci' things than those mcnticmt-tl in thc lieqtit-lit t'ritit'ism. 'lhcrt' is much wt- :irc Zlffllllllliihilillg :mtl maint things wc strc lt-aiming, lim' hell- :tt 'l',l". wt- :irc ht-ing pt'cpztl't'tl lm' good .Xim-t'it':t1i citifcttsliilx. HR' would like to pmvc to our ct-itics that tht- pm- grcss and activities of this youngct' gt-itciutioii ant- must ccrtztinly worth while. Scnoof Life 8- 71512 Sf114lcr1f 30441 30-83 lfty 84- on fen fs :fdcfivifics 94- :74lAlcHcs is ww Q :L ag ,L as f vs sw 'f 5 QW X an X A, N N K" L , X ge , H Q M. .am png W ' x , A. Jn, . X is N .K ...k..., . . i N ,gf M 5 40 4 fs N it .. , , I N 'Q K viii." BJ S . + xr X WF? www Qs .ve 5 W VFW? min X 2 H lg vi wi, . wk M Kgs, QW W is S w' ggggwiiggm, QU .. ..., , .kg - E,-wg 'R- , 1 Q 332 pn.. x 1 ,R . . , aw ' 'a 'R em 'N' .X ,. , V? Q L 'X ,. aff.. ,.- .3 wi ' ww A N ' we im: Q ,. Z 'X A mm Im 'Im i - Q! ..,. 'j'5: : - 5 f fi' .ww WERE 1 S- 'Y 53, . FTS., in I gm , fm , 1 AS " T'5ilQfQKf X 5 if , K Q Q ., ,bfylwsigg lf 4 Q? Exe A Nz, -'dike ki . N 2 I I A w j agzesz-4. .41 Qgg , . -3 .5-:S Q: xi K M ' H ' W.. 'ww Q , . -,'g. -6 af f fix . . ?5- -2 'f ,A ENQ s 3 ,: f .. V ik x 3, .iv , . 3 ,, f 312'-'Q' S -WAP is , X f " 1. gg Mfg? 14 ' X SPE f M551 J . Q xg: L: ,i , is xx, Q 1. . hw ' M k45h2'SxY.1.jgessfQ wmv ,., L X, ui NX 5 'fx-EWR . . X N., fx YH is gms - 1 gs an Q w Q 1. ou -up 1 D1 . . .7- ik " -wviw' School Life 'lhosc l'X'Cl'f'Li1lf' inciclcnls. thc' special things wc dn. :incl lhc um-ills wc Iuka' lllllxl in inzikv up our sclmol hh-. l'm' ll is thc things than IIQIIJIJUII. lhmm- hits. of plczisurc. than mzikc mn' high xclmol lilic m0mm':ihh'. NYG Lllltllli gxnncs. dziliccs, Pill'- lics. :mil calgvrly :iwzul npcclul ofczisiuiis surh :is llmiwroniiillg md Clzuhivzil. XYQ linux- liaippy limi-5 :mal sud limvs, hui thi- lun :mil thc llllllilith :irc :ull an pllil ol' our lile ll l.l'. I Q Qgy QM Q S X Q - , , wwvhi bfJf1 gg 4 N' V 1 si 'Q QA., 4 O 4 1 ii Q 'Q 'iw 44 9 6 Q 3 S 5 1 C' a 3 I 4f I .X I x ml ' xx- Qi S V ' V' K .. 5' Km x7f?k:g 3i Q ,yi ' igfmf, ?L EN A is QX .-,. 1 ' XN Q ' ,Hg tt ffg4 ,Q. f ,Nj V K ,ff xi A ,pt ,395 VA A -K W, I ffjjw 7 ' . Q, X x r K.: 5 1 N fr' 9 ' M A--lg ff9', f5 ' v R' aiflg I . , FZ' 'aff-0 Jlf , V 'Ang ki ' 4: if G X, XNNx QY'Ve wx s Gab QQ' NK' N Wx 'K 'P' iu' xxlYiIl'll.l IilkA'N limm' mul lrmn Llllllkillg In lnuk in ilu' Slilllllillg In Ihr lwlliwml uzallx nu' llizuu' Slaunuxmk amd Dun muh-I mmm nmlm. fIlllNll.lIl. unior- enior rom 110' .-.Aqgllw iE.M""-'-wg .,,-nz art- jAe ueen o ur CAQICQ ,X 5lM'i'illl l'X'l'lIl lm' If I", SIUIICIIIN was Illc' l?P5:'m-Sli Iliilllillllllillg. .X!lXi4llls fzuvs wwe' L'Xt'l'f u'llL'1'm' In In-M-L-11. :ls lllc' ln'm'c'mim1 ul czlmlimlulcs lltgllll. YXUIIIILA ff.lllllH4'NH IZXJIIIN wsu c'I'0Nx'Ilc'1l ilu- N515 f2llt'K'Il In lam XL'Ll!"N KIllQ't'Il. lliglm' Kn- lc-lu. xll'llllM'l'x ul thc cllnvc-11's unurl wmv. lcll LO light: Kzux-11 liln-in. lhnmu Klum. Kathy Dull. flllL'i'll Yxmnw livnm. Howl-lx xYilIl'lIhLlQi'lI. lflffm Um-cn , - x. Umm' IXZIIUIJI. glml IIIKIX Nh-rlu. I2 '34, Y iii 1-0 N S 4' RW W3 Q -.Ing ."'1N'i' wfiwf' ,p - Vx Ex. b NS a ' ' 'lx ' ' ' G 5 F' ai' 'B 1 ig S 5 ,. N o. A 4 3 ' K ,iq " Nd: .xg E xr ' ' i v x w Q . Q x N 0 Ss? .z SHCI . N' ' 73 ' 1 ,gif N fig X31 I We 5+"f'X LHP lf' x is C X as . x my 1 ,Q V' Vi, " 'ff X , A W Kai' ill? in .5 M, UQUVU' Q5 ww f FH . gif' ' 0 f V ,, I 'annum Q33 55' 13 , Q ' ,f ew f Niwfl X K Q 2:13 z ww f ' Q QM i- Q L it E k.,gg..'K if 5, i v- M ' ,, 'AQ E 1 W at V ' . '-1 .A 1. A N, '?i 'ff ax vb g x ,H'wKA W wr Q Y QQ? 5 MH, K 19 4 as lf - Q' rex: f Q , 5 " rf Q S ' k H X41 I 2 . ' 3: 'QQ ' 'YA .f viii "' ,lf A 1 1, ,V if -gf E 1 x rn my " W Eff, tqrgff K, Q I 5 5' fail: 'g I 3 Z it Y .S-f . x A 4 g v , . :Q N514 gm tgblfflfa v 4- , ,YI My ..f 1 I I xg J? 1553. VAgA x ' Air V is V M M , W ,Qmig as M E 1 f+'Q..' "' f 9 il M ,A . 4, ki BAYQ 1: I svglqllf ,gy f ,Q 6.3 it I, Q il nl 'gg J My f 4' 'Tig K eg' J v It 'KL it , x gif! EJ ik 'f A' Ji ,, I Q f-. " 'G QI . - 7 KH V! 2 -I 3' ' L ,.-I arf 24 A, Ar fx, - 2' H mv I I N Ah If JK! mai?-gi? 'K l' Q A ,J ggff ' if f f. - in fifn MNA' Q . XS 1 - K -Z ' 4 F A , 1 , , , -- J ' - Q gf V "Wig -w . f V,l.- . R X ' ' - v 1" '17, Sei. X , 1 l . ' W 3 6 A,A , p was V .fu- , 5 . 3 KJ L if . X ZA Ai x? V. ,A af 'gag 5 x 3 jk W? X S L Q 4 .I X A ff! . Q - u RY!!! .X . ' Q' if Q : Q mx 81 . x E F Q' r 0 . A 5 ,Q Q .5 f :S sv ' X 5 18,201 Q il Q O fi wi! ' U ,Luo QLU04, 25 34 ' f 1 A s lk Y y 1w43sL I K 3 -NA f 1 . Q A jgxfgg Q 4 , A XQVSS' ' V s as Q . , ,,,, X. N :R W QQ sr , S X ' 1 l XSS: ' . 1 - Q , " Q . - Q --., - " Ll' ' xg , ii' F' . R i - WT 1-' ' ."' '- K . ':::: J' . ' X f u X' N. , wb? . 5 . . , , Q., R is Q ENN? x , .,. R im, if - f - ' A f Q X 4 X 2 -'QX f 8 - fy gg I X! X, X f , E W P ,QV 3.0, ,...v k A 5- xgisis S? pdl? Egwt x-NM,,win?wv:i 3, tel 215 x E X' x X X Nw ww 5- Q. ,Q im. wi iii 55 SXYXQX QM Q wx 1 xx x 5 :- 'S 2 X x xx X 2 w X k X NX . M, Bell? " f -3 'I yr: xl, 5,1 wtf: mug EN , , W :rg sf if o . , . , . , , , , , . , . . , . . ,A ' QW 1 9 u u a 2, A Z 1 'Q ,Q Q20 C': Q sfv vs 3 : lop pifllllv, In-Il living l'illc'ml lm' Qwzulllzllimx raps llllll guwns 1ll'l' Dun lllllllklllllli. limhliv Rulwlv. nun! Claim luwcl' pirlllrm- lixrilm-ml jlluimx buying lllcix' scnim' rings 1 N l llN Hitlxllllll lllh lhnlun e Began IjZinLing of fAe ufure Wxlkcr. Siu ,F Ruff " '- 'ml " ' ' 1' ' 4' 'lun-L 0 um 'Om 211' .Ialrfial SlxillIl1'l'. limo". ' 1 . .I ' . xml Hflltl' Blank. VW X ad gbmpse of ij-omorrowg wer ers in cience and xgnc!u5ir 47 ll I., , 1,1 ! ,F if Kg: is gl N 'E wggw 0411-A., lamp lJil'Illl'l'1pl'1N'lil'illg skills ill gurl is l'1.Ht'Il XX'ills. mx-1 Ililllll't'-.xllllhillg IICIK nlmmwlim kllmvlvclgc- ix lytllllhl 5lxXX'illl, an wha' works Hll Iwl' wxx lllg lnulvn l. nl 474 gain in racfical gjfnowlealge ll'-'Nils .Km :ml l li" arniva Woyalfy HIIQllIf'4lHlNk'lllllllllllllllbx Xlx1.zS1l11m-mlm: lux l1Q'lllllIlL1llflH uma- umm! King gun! mn nl ilu' HMM Lmlmlxgnl, llnvx wa-14' nlfmllul mm! Ihr 1'llIlIllNlllSllI gnlmlmlgxlnw un Ihr mghl ul ilu-ll llll'lllllN, N 1 Nkx ll! 'Hu 1 UN ill 1 H Nil Ijze carnival Coronafion 'Hu' 1m'n1l1c'rsul. lllc zlllmlicllu' czlgcrlx XYRIHKII ns ilu- KUI'Ull2lIiUII tC'lK'Ill0lU Iznku Ivlzuv. N. 4 SZ . A vllllk' nuclicurc' than wulrllcd lllc Slligt' show was Lzakcn on am llll1lQllHll'V voyage us 'l'.l". stumlvnls visilccl Y2ll'lOllS parts ol ilw worlcl m 1 1 on an world cruisc. Mn :mul Par, wllo look lllc trip so tlrzll they might llzlvc zu long lwalilcml valfzllioll. sloppul ill surll places :ls .xl,l'll'Il, Spain, :mal ll1lWllll. .Xl ilu' cml ol lllk' rruisc ll lllllly wus givvn in llu- slxipk l111llroom wlrvrn' runny l'2llIlOllS fclclmrilics clltcllzaillcml tlu- pzlsscllgvrr. who llzul l'Q'llllAllR'Cl llomc from tlrcir trip arouml tlw worlcl. HQ' 5451453 igAf for X'Veeks of excitement were spent by 'I'.F. students, as we prepared for the 1956 Carnival. Each organization sponsored a concession for the purpose of raising the funds of its club. The evening started, as the auditorium filled with eager guests and the band- room was crowded with excited students preparing themselves for the stage show. After the show the halls were filled with various people as they visited the concessions, enjoyed the water ballet, or relaxed in the cafeteria where refresh- ments were sold. As the evening came to an end and the concessions were closed, a dance con- cluded the night we so long awaited. -0- Q X X x--vw 5 G +3 sf' it wi iw? ' . . Q-f..'x lg- xy- Nwxiix A- X X Rf K K X- W -M W,--x Q Q xg, X 1 N I . xx Wjwq Q-fjfmwiw mf XL A N l Q- ,Q 6 'W 3 A Q Li X! - X f , W --'S : ?XfXiT?.f -N , x - - -A 'W Q - 2 W - . r 35-5 x xw- 5 , Qw . is - - f '- i t 'Q K X.. A K - J -- - X Q X K jg, 4-Q k wg-5 SS x Ng wx - - X ' QQ wifi' ' ff - ,,. "" " --ff -M 2 -4 'fi'- S, -if -,M -M A A 5 - ' 3 ' - -i v W ,Qi-1 -.af , -- v S J I -- . im ,,. ,N,:Q Q ,ll N. M X fx KW A , .. M Q f v 5 - -1 K + KX . . . N - N- -Q '.,.Qf - - M W 1 A k ,Q . A-9-N - Q -3 Fw- Q A - X Sm- K wx" K ,f'.m2- X wi Q-vw fi g- ' S .Q X -. 1 X X N I . , Q Q'- f' IQ1. 'X -x33 Nt Ny . xxx N xx ixunm SRS A , , + xg-X, wxswuy N, ,B N . X X- -A 1 x A . 1 X X X X xx Wise - A . ER , ,X H. Hx., mf x .01 'Wm 4 swf mgaws ' W E 9 fafiw- NA iq' an M' f ' .M I m an Mr' ,Qty '4 yn V 'Nm my ww, K ,L "' W' x.,"'fxA 'hy fum A - W M sy ,W my My "' as Www.,-,ww Wsrfg Q 1' X . Tal 954 GTG x J Q.-ww a x 'K , 4,.. .- N,:,: .,x. , 3 'NTQQ 'f - mwffw sv i i , Ss: Q gf 2 1 gm ....- x fm .Dru W xx x N Q- X g. 5 - f Q , .Y.Xw.,,x.:...A4.,gw.f, A M N ,X N . F s x X Qu: I 5 ff s . r , , . . s L -.s ,Q H Q 1125555 qi? K f 5 95 Y W .g t ay? ' .',, - ..,.,.:, 'Q Sim 5 M-K - 3 5 i s 5 2 F 3 4 -a,X.5 ' It S 5 L J i? QVKQ If - 5 uniors anal Seniors resenf ,I gbfAe lilil lu Sllllll ul lllllmmlmznlmlc l.uu, IN .1 cmnulx Hlllltll ln Xml cAHX4llll llu' ltlltlll ul llIlS pl IN lxlkcsplzux-111 Illc llXllIg mmm ol fllhlllls clllliltblllllll 5 lllQl1llQlllN ul lln- plglx' wwe' lllc 1ppca11"ll1u- ol lilx'i1':1, who I DICK l lmulmll-Imvlwc-L-116l1'u'lcs'mcl A 4 1 Ins wcmlcl wllc RULII zlml lllc' sc :mrs ol Xl'ul'nm- .xl'C'2lll. llll 0011-11 llltl lIl4'llIllllI wll lm' lilums .lppn ll llul clilluullx in nmlullg ilu- Sllllll Illlll'll. 0 XYZIS l'l'5lJUll5 -1 'llIli'C. amcl who lmuw. Qin' x ff X x I 41- NNN 5. Wy . S , Vin., 712- 'aa I in ,rv "' fb 2 'llama fb was-. x sf' I K ,R A and . M fmawssvii f v-..m-..w...-.My-K......M...W ,.,......w,m,.,. WMHA , .H Q Rf x H' ,L -A K K -, 'V X Q vw, K Mo W A 5 1 FMR U' ....v.....-..1... .. 1 5.x Us fit Vw :ESM .. 4 . 3 eg H ii .ggvi ww? l wg f . 21 1 :M '- 3' ' s WH wx, slr' Q- :xx G.-. JP if x fm' sfkg ii M Ja' X Q 5.1, if if X ' 'P'-M A 51:4--'wffxsmsswsk vf A 'gif Lfiwff www hw Q Q as X J l X MX WSC .- xx ,i 'gxi Q BQ . R ...,. 'F f ' Y -Q, af' . k . L N iw 'i' .: E ' F 2 E W .L , X , x S E535 XA , Q' :ij 5 A 55 f 2 , M T 1 S X :S Q K Vx S fell-rf? '3 gum ff, A ! Q I ,ark ' 'I fl Q W' 'x 1 1 A Q L1-l'1 10 right llililll l.l'2llIf', p1'1'si1lc11l Plllll Il11izc11g11. 11'c11s111'1'1 Sl'K'I'l'l1ll'y. e are coming fo fAe CAallenge of a ew acy of Life 'l'l11- lil'lCIlllS wc l111x'c lllllllC, 11111 soci11ls XX'llL'lil' wc lllllltfil, 111111 1l1c g'11111cs 111 11'l1ic'l1 we 4'llL'Cl'L'Cl. will lung hc l'ClIlClIllJCl'Cll by the SClll0l'S. 13111 now tln' s1'11io1x look 11l11-111l, L'llg'L'l'ly llXY2llIlIlg 1l1c lmcginning ol' il new c'l111p1c1'. Hcrc 111 'l'. lf. lllL'y l111vc lC1lI'llCll llllllly things IJCl'I1llIllllg to goocl l'lIllL'llSllllD, 111111 1111- now 11-111ly 111 lJl'glll ll new 11'11y ull lilc. XVitl1 lllCll1 go lIlL'lIl0l'lCS ol' 1l1ci1' llllllly 111'1ivi1ics, s111'l1 11s selling folws. j1111io1'-s1'11i111' Slltlllli, sn-nicn' night, lllltl Gnzilly g1'111l11:11io11. 3-4 -101111 Xv2lWl4Lflll2llx. xicc president: 5111- 1.111-scckm' XBIIOIII NI.XRG.XRli'l' ubI2II4gU Cirls' Club I'iu 2.Il.I: C..-LC. Suim ,L, A I' fl.ll'llIIJII Caiwl I: l'sIu'l Opru Iluusri jr. Sr. Plan fl: Ibczuis' Issislauu I: CLIIIUI Ihml I. Iulcrmviliz lI.uuI 23 Svuinr Clmrus I: Yguwilx-CIwL'1'l1'1uIci' -I: IIl'LIIIl.IIII'S Clulw I'iu I. XI.I.I'lN. K.IRI,.X "K2lI'l1l" lI't'I'I'.IIIIIl Club, I.2: Ihmuxuiis Club 21 Librgux Club I: Ciils' Club I'iu I.2.II,l, Yiii--I'n-wziilclil il. Ihmri Xlvuibvr 2.fl.I: C..'I.C. Bglscllglll l.2,Il, Cziplaliu Bals- kl-rbull I.2.I!. YRIISIII 2.3. Iizuwlwllmll l.2.fl, Yaus' Ii, Yullcxlmll l,2.:4,l. Ynrsilx 2.-I. Swim I,2.II, Bu: ' 'I I1 uni " Xlixux limi 'I Yuuuiil 2 I'iu I -. '1'iIS"'-.. 7' .' ' ,,- 'ii -. 2 wg ,V nn. .'., i . H, 2- Qv . ' -51:3 .. ., .: .-J: ..,. 2 I A 'V Qzv. , .,.. I .gi f "r, ' l 1 Pm I I ' " .if H I 1 2 ' ' . H f 1 IIIIQI Cquuiml Suim Slum 2: ,r. Si. I'lnx bI1IIli'-Ill III I I ' ', " 1 J Isbvr Ccllcgc Night L: Nliws .l1l11c'k's Smogc L.fl,I: 1 lI.mil L,I4,I. C.ulm-1 Ihuul I: flIIRUNUhl'0l'I S.iIcsm.m 2. Iiilwl 2.i4,lg Iuuklnxixx 2.14. XXII' IXIIQYIQR. I.I'C,XS 'AI.uIl" XXIJRIN, XCR "I'ul'lC' NI.rg.uinr Snlvsuuul 2.35: Ikmllmll 2, Iulrzumuruls Ilnslwllmll ii, Iiuuliug Ifllgllt' fl: 'I.ILIlISIiK'I'H'CI Irum Clrinugo Ym.ilinu.1I IIigI1 Silmul Suplunmxlm- Krall: XX I'0NIIC'I"I'I. XIONIC X "XIOuiL"' Iibrnrr Club I: St.uup Club I, 5t'llk'I:ll'X 'Il Spuuisll Club I.I: II2llIiIi1'll't'tI Ilum Szuiul -lim-pll .Krzuzulcim Supluuumc unix. . , -,.,-: :sc-ru ., .1-Q Ihnlwllralll Il, Iiu il: I'slu-1 Ciquluauiuu DIZ 'I's':lc'Ilcrs' .Xwislillll Nliw NIIIIIILIIIIS I. Cuuusvliu' .Xssismul Xlr. Siluuiili II, I: Ifri-sluu.1u Ciils' CIIUTIIS I. II XRIIICIC. IYAYNIC XRKICY, ,IOY "Klan Pun" Ilrumglglplix Club L.Ii: I-u'ls Club Iiu 2: Czlruixzll NI.lIw-up 2: I"Il'SIIIll.IIl Cirls' Chorus I, Scuior Cluuus I: Xlngzlliiu' Szrli-wumu Il. 'Iiikcl l.2.Il2 liiIIll'Il'I'I.I IYUl'Ixl'I' l.2.fl. IIXRIIIX. I'IIYI.I.IS "I'l1yl" IIIAIIILIIIIS Clulr 2.II: Cmuuuwsixll Club I, I'iu I, I Scum-laux -I: Ciilx' Club I'iu I,2,II,I: C..X.C. Swim I"'l' Cliuii Xwiwriut 'VII' I"I'l'NIlIlI'II "Ili .-... . . ,.. -.... . .I Ci: Clmruw I, Si-uim' Chorus -I: Nlzugzuiiu- S.iIuiugnu I,2.Il. Xl'RICII. IXNIQI' Hilllllu Virls' Club I'iu "WI C IC IM I Il A4 Clplllll 1 43' IHICCKNIXN. C.XRI,l'1'I'OX "C, IS." Czulcl Bzuul I: Xlugzuiuc Sulcsuiun I3 Truck 2,fl,-I. I5I'.I.I., NXNCY "Nzlm"' ISI' I'IlulugmpIn Club I: VICIILIIIIII Club I: Girls' Club I'iu I,2,II,'I: C,.K.C. Swim I.2: Czuuixail Swim Slum I, Xlnlw-up I,2: Ir. Sr. Plan Xlallwvllp I: I'slu'r Upon Iluusr 2: 'lvauluws' .-Iwislgull XII. SIIIIIIII I. fiUllllSC'IUI' .ISSISILIIII Nlr. Sclxmiill 2.II: I"rL'sluu:m Gills' Clmluw I. SOIIIIII Clmlus I: Nlzlgzllim' Sulaw- mam I,2.II,-I, linlwl l,2.fI.I, IIQIIURXIUNIXN 2.31 Cuiclc Bunk Stuff Il. XIQIIIQK. II.0X.X "I'iy1"' I'lmlu5graxpIn Club 2: vIAl'I'I'LlIlIII Club I, 2: Cum' III1'IlI.II Club I: C,.I.C. Suim l: ci1II'IIIX2lI Swim Slum I: 'lirzrclirrx' .fhsislzuu Xliss Slwulnilis l,2: Ifrcslmiim Girls' Chorus I: xlllgllllllk' SLIICSIIILIII I.I, Iiilul I IlI".NNIXfQIIOI'AI'4. RXYXIUXI5 "IIL'llIlI"' XIIIIIUHILIIII Club SLI. I'icwi4Imii -I: Iluu' Club I'iu I,2,fl,-I, I'rcnsxlrn'r il, I'm:u'iI KICIIIIIVI' l.2,'I: cl1II'IIII1lI King I: IVSIICI' Op:-u Iluusv I: Svuim Chorus -I: IIUUIIIRIII l,2,Il.I, I.clIm'r l,2.fI.-I, Ilzlskrllmll l.2.fI, I.0llI'I' l,2,fl, Iriuk l,2.iI.-I. I.rl!4-I I,2.I5,I, Captain 2.4, lucluur vI'I'1IlIi 2,32 fllll-K'IL'lI1I XIUIIIIUI Il,-I: As- svmblx NI1milin'fI,I: Bow' Club .-Mlixilv I'iu I,2. Il-I: I'xcsiilcutig1I Aclxisun Ilourml fl, I3I'lNNINCI'IOI"I:. RI'l'.X Girls' Club I'iu I,2.3,I. Iluzuil XII-mlwr I,2,fI,'I: lQ..X.C. Ilnsulrzlll I,2,fl. Cuplaiiu Iiuskcllmll I.2,fI,-I, Yursilv Il. Bgiskvllmll 2,fI, Volluball I,2,fI,-I, Y:u'silr 35 fl, Sisim I,2,II,-I, Iiuzml 4. NIIIIIKTJII 2, Nlium I.:-tivr fl, I'iu I: l"r4'sIuunu Girls' Clunus I, I-irls' Clmrlm 2: Nlngauim' Snlcsmzm I,2,II.-I, 'I'icI.cl l.2. me Class of l I 1 I I '54 : -' A Yu ' ISURGK K,X'lI'Il,IiliN "Kathy" Ilmliizilims l'lulw 4. l'in -I: Girls' Glulm Pin 2,42 G..-LG. Suim l,2, Pin 2: Gznniiul Xlzilw-up -I: Si-- ninr i.IimuQ -I. IEOIIIYNIXN. .XNNX HIXIIIIH I'IiuIugr:upIn Klub 2: Ifruliliizlil Girls' Glmrus l, Girls' Glunuw 13.21, Si-nimk Clmruw -I: lxllllllllllli' Salis- mxln 2.4. IKRICIYS l ICR. GORDON "lll'L'WSlt'I" Spi-will Ivnm I: 1.11114-l llzmcl I1 Wrvslliug 2,fl,l, l,LI!l'1' flxl, llzlwlxxlll l.2. ISRUWIC. CIAXROLIC 'l1'l'l'2lPlll Glulx 2,fl,l, SCLITIZIIN II, l'iu 2: Swzmisli Llulx 1.24: Spzixmisli Glulx Il -Ig,Gi1Is' Glulm Pin I,2,il,'I. liuancl Nlcinlu-I' fl,-I: G.A.G. liziscllzill l,2. Gupluin llllSlk1'llbIlll 2, Yollcxlmll l,2,fl,AI, Swim l'lI Nu I' llnl S5 I lclmlfll .L.I ,- , .' ning: L, " : .'1cc1'i "1 ,L,I ,- , Pin 2: Nlzigzxliuc Szilulunn I,2,fl, 'I'i4'Iwt 1.2, Guuoxmuwi 2, 'luukxl'0x1.u 2,-I: 'I IIORNIONIXN .Ml-gill:-1' Ii: Bowling l,cn,ul1u -I. BROXYN. RODNEY "Roll" lmru-murals il: ll'llllSl'1'l'l'i'4l frmu Hammond 'llfll IlIl'1ll Vnczlliolml High Srlxuul lll junior wzlr. IHQRGIQRON, NORNIAN "Norm" lSliXYl.If.Y. RONXLIT "Run" Bois C.Iulv I'm I,2: Gairniiqll Swim Slum' l,2, Slzigm' K.l'cw I: Nlzlgzulm' Szllvwlunn I,2: lfmmtlmll l,2, lvl- ICI' I,2, 'Irnrk l, l,l'lll'l' I, Ill, XKICNISXKICR. .-Xl'DRl-1Y "lIzll'lcuc" Nlzlgaililic Sala-smun I.fl,'I. BLOCK. FRICDICRICIK "l"1'C1l" ISODNXR, IDILXN "Domi" Nlrrliuglkzulxi Gluh flyl, N-miwlgnrx I: lime' Glulm I'in l,2,fl,-4: Gnrniinl Gus! -I: l'slim Uprn- lluuw ,Ii I Nlngulixu- Szilusnlgux I,L. 'lickvl 'I1 Ilnskvtlrzill Xlquln 1 1 1 gm-r l,L,fl,4, I4-lim' I,L.fl,-I, lrzlfk I. llllfll-llllll2llS I.L,15,-I, 'lcunis Il,-I: Gzllkln-1'iai Nluuitui' 'l, ,ksscnilmlx Nlrmilm' IRI: lime' Glulm .Mtixitv Pin I,2,fl,l. lSOllI,lN. .IOHN I'rojvc'li0llisls Glulm 2,151 Xlmmgxmil Lluln -I: lklivx' Gnlniull I: lfuutlxzill l,2,'l, l.4'lu'r -I, lYH'Slllll2, I"'lI lull ZI Ms Il I'slix I ,-,. . , 1 ' l' ' .' , . ,'.'l'lll I X ' C" . l5Ol,.Xl.lfK. Rl'l'.X "Riel" l'lmIngrnpIn Glulx 2: 'l'cgn'Iln'l's .Xsxislzinl Xliw Slic- mnilis I,2: xlllflllllllt' Szulrsllluli I, I iikrl I, Howling l,c'zl1,ulc fl. l5Ol.ll.K. -IX H1415 Hplllllu Ifnotlmll I,2. I3Ol.Il.X. IQRRY "AlC1"' Gzuiul Hzmrl I: lfnollmaill I,2, I.vttc'r I,2, Iul1.n' murals I,2,fl. vf ,,f C742 Class of 1956 BllBITI,lNC, ROSE "Bubbles" Girls' Club l'1n 2,Il,l: lm':lc'lu'l's .XNSlSI2llll Mrs. Ault -l, Olliu' ASSlSI1llll -l: Girls' Chorus ii, Senior Churus ll. Bl'SCll. -llillllll "lIllily" l'lN7lUl!I'ill7lll' Club 2: Drnnuuics Club Il,-lg Stznnp Club fl,-l. S4'lil't'llll'X Il: Spanish Club l,Il: Spanish Club ll -l: Girls' Club l'in l.2,Il,-l: lfshcr Opcn lflmm- fl, lklu-r jr. Sr. Plan' Il. Motlicr-Daulglucr Q F N f in l'zulx Il: ll.nul flfl, Cgulcl Banul l, lntunuvrlinu- llzuul 2: Xlngzllim- Snlvsuuui l,2,fl, CllROXOSC0l'l-' 2. VIAKURNIUNI.-KN 2: luukxinxixx Stull 4, Nlllllllglllfl Eilitur l, ,luulnxilixlu Clzlsx Il. Bl"lil'1R.l. QIINI Iflllllllllll Xl:un.lyu'r 2. - li Bl"l'l,liR. Cll.XRl.liS "MIL B" BYliRl.l'lY. CXROI, "lSlmulic" l"rrsluu:ui Girls' Chnruw l: l'iilu-I Snlcsulaul 2,Il. llYl'fRl.l'lY. Xlll,l"0Rl3 "NIL-l" Cmlu! llguul l: 'llairk Nlnnugm' l, Numcrul l, C.Xl5.XL.X. .-XNTHONY "l1'Olly" llllfll-llllll'lllS 2,fl. CXRDICN, S'lfXNl,l'1Y "Slash" l-'uvlbull 2, l.t'llk'l' 2. - . c:xRxl.xx.j.xxi1-is "Jim" 32 A C1llit'll'l'l1l Monitor 3. ,r ' K A 4 lx ' 4 . 1 Mau IL CARR. l'.Xl'l. nllllllu lwoicrliouists Club l: lrauk l.2, lntrn-murals Il. Mi-ilul fl, Sinn-r DLI, lluuliug lralginm- Il. 'Q QQ. Q: CHl,XS'l'0lVlCl. Nl.XRC.XRli'l' HhlZllij,fl"' Q .. . .5 Cul! Club Pin 2.3: I-'rc-sluuzun Girls' Clmrus l, Y' 5 Cirls' Chorus Il. l,llll'iIll1lll fl, Scniur Chorus -lt Xlzigauilu' Sulvsvluili l.2.fl: l,1llL'!rli:l lVorLm'r 2. CHRlS'l'l.XN. DXYID "Dave" Spanish Club l Il: Spanish Club II -l: Kms' Club , l.2,fl, llunrcl Xluurbc-I l,2.fl: Sp:-4-mlm 'livzun l: Cnr- 5 uixnl CLISI 2,-l: SlllIlt'lll Prruluflion Stull 'l: -lr. Sr. 'X A Plan Cust fl: llzuul l,2,Il,l, Publiaily' Il, l'1'4'si4l1'l1l -ll 5 5 Nlilllllllll' S2lll'NIll2lll l.2,l1 liuslwtlmll l, l,L'Ili'r l. 'ip 4' Q 1 lllllll-llllll'IllNl l, Nlcdail l: llovs' Sigur Il: I'n-wi- clcnlianl .Mliiwix llruuil 'l. fillillflllllll l: Czlrnixul Q-1'll1'Illl Chxliruuln -l: Dl'lL'l.fllll' lu Coil:-Q ul Cun- cluml Cmigrrss fl: Sup:-xiru ranting in Stauxu- Nluwim Cunlcsl 2, lixcvllvnl ruling in Slam' Music' CunA lcsl fl. ClCll.XN l'liK. NXNCY "Nun" 'l'n-rrnpiu Club Il: C..X.C. Swiuu fl: lhlllfllllllll' l X Q Snlcsulnn fl,-l: llonling lkillllll' fl: Transferred from , Su f1'nl l'm'l1'r :uul l'lllll High Srllnnl in Snphrnnorc war. CLARK, RON.Xl,l7 "Ron" llzlskvlllzlll 2, l.m'!!cr 2, lllll'LIfllllllLllS 2,fl, Mvdall fl, llnwling lfillllll' il. Ae Class of 7956 C l ll"l"'lA, Ill-1NNY "UClIL"' Nlouogiauu Club l,2,Il.l1 Cgunixail Nigigi- Limi 2: K lYrc'slIiug l,2, l.L'lli'l' l: fl1ll,l'll'llil Xlouiuu fl. ,Qi COClllll.l,. HOXNHC nslllllilfn Q togrzlpln Club l: CUIIlllll'l'llLll Club l, l'iu -l' y ,- - . - . . .1-Q. -. ' A . . 1 '- . . 1 ' . , , Nl. '. . Z V F 5 A Slip: Wilson 4: Scnior Choiu: -l: Nlngzuim- Sailo- ""' X lllilzl l,2, ,IQIIURXIUXIXX l,2: fslllkllXUSlUI'I Slzill lt 'Q fl 'IIIURNIUXLKX Suill -li .Iouruzilisiu Clziss Il: lionliup: lrzigiii' 'l: Caifctwiai XYoi'lwls l.2,fl,l. fs CSlKOS. -ll'lDl'I'H "Histo Rial" grzipln' Club 2,fl: Drziiiizitiis Cluh fl,l: Gills Club lin 'l: Proicrtionisls Club l: Couusvlor .Xs- . :un . 1 . null -lg llaunl 2l,l, Czulrl llzuicl 2: Si-nior Chorus Al: xlllfllllllll' Szilm-sniaui fl. luokx- IUXIXY fl: Bowling' l.L-zigiw fl: 'Il:iiisl'i'i'i'i-cl lruin P, llmscn High Sihool Fri-slunzui win. - r "2 Cl'RRllCR. S.XNllR.X "S:lll4li" ll . Q3 llrzuls' .-lssislzinl l: bllllllllllli' Szilrsinaui 2.24, liclwt X ., A., .,, LW I -:Q 1, SillCSlll2lll I, Cukoxosizoi-i Sailusuuiil l,2,Il, luokx- t J. ' si -- - 3, g f 'luxin I: CIIIRONUSCOPI, Acl-g1'lli'r l.2,Il. 1 ' . 2: -f clmnxx. x ixcix i "x mu- ' . - ' :",Q ' lllllglllllli' Sulcsuuui lj lllll'2l-Illlll'illS llalskcllmll i z,:s,i, l-'oolbnll :c,4. Q' IJ.XllI.K.KNll'. DON "Dogs" wp' K X - Xluuograun Club 2,Il,fl: C:u'nix.il Cqisi -l, Cziiuliilxui' lor king Al: l'shvr Opvu Housi' 1: lfu-sliuuiu Bow' Q Chorus l. Svuior Chorus -l: lfoolball l,2,fl.-l, l.m-tlrr l l.2,fl,-1, Baiskctlmzill l,2,Il,1, l.clu'r l.2,Il,-l, Inlin- niurzils 3,41 Caiptziin lfoolbzill 2. 'Aw IXXYIDSON. D.XI.l'I Xlonugigun Club XA: l'sln'r Winlvr Couu-rl -l, 'su-i Spring Conn-rt I: Wu-slliiug l,2.Il,-l, l.m-lu-r 4 l N ' ologrnplu' Club I: Gills' Club l'in l.2.2l,'l2 G.pK.C. Swim l,2, Pin 2: Caxrniuil Cust fl: lfrrsli- :nun Girls' Chorus l, Si-nior Chmus -1: Nlzignliiu' Q1 csnizui IHA, 'Iickcl l. D.XYlS, SANDRA l.lilC nsillll' Girls' Club l'iu 2: G.A.C. Sniin I,2: Girls' Chorus 2,fl, S1-uior Chorus -l: Xlzipgnlim- Szilusnmn I,2. liflwl flrl. vI'll0RX'l'llYIKNJ Il: Bowling l.i-ziglu' fl,-l. DCBOK. ALICIA DCVIXRIAXIS, 'l'll0Xl.XS "'l'clJv" L Czirniizil Caisl -l: l"ll'Slllll1lll lloxs' Choius l: XK'r0sl- lun: l,2, l.l'llL'l' l,2, lnllqunuigils 2l,'l, Xlvrlail J,-l. DQIORIS. R0lll".R'l' "l'ccps" Xlonograuu Club fl,-li llou' Club lloairil Nlcinbcr ' 2,fl,-l: llaislicllmll l,2,fl,'l, l.C'llt'l' l,2,fl,-l, llllfll-lIlllIlllS 2, llaiski-llmnll flllllllllll 2: Assc-nilmly Nlonitor Il,Al: I Hors' Club Aiiiiiii l'in l,2,Il,-1. DCNHK, llliRNl KN Caiclvl llzunl I, lllll'l'llll'lll1lll' ll-zinil 23 Cnl's'Ici'in Monitor -l. DCRIIK, JANII-IS "lim" Mouogrzun Club flql: Cnruixail Cust 'li llshvr Opcn House Al: lfrm-slmizin Boys' Chorus l, Mcislwsiiigcis 2, Scuior Chorus Al: lhlillllllllli' Sllll'Slll2lll 2,-1, 'liickcl 4: llziskvlbzill l,2,fl,-l, Li-ltvr l,2,Il,4, Truck l, Foolbzill Cllnin Gang 4, CrossACounlrv 'l'r:u'k 2,Il, lizisvbzill 2,-l, l.i'l!c'r 2: Caifvlcrizl Monitor 2,fl.4, As- si-mbly lllflllllllf 'l: Boys' Club Arlivily Pin l,2,3,4, , Boys' Club llozird 2,4. l L I 38 DXYIS. CAROL "Cnr" I me Class of DICKICNS. l'. ' ' " 'z I'Iurlog1r:rplrx Z L: '1 Club I'iu Il: '1vgu'lu'rs' .Xssislguu Nliss I'i4lgm-mr 'I llunus' Assislzml -I: Scuior Cluuus -I: Nlzrgarlim' S.rli-sl mgm l,2,2IA, Cluzuxnscgm-I 2. 'lllmaxmxixx II: fIIlROXOSII0l'l .Ml-l.Zl'llk'l 2: Ilimliug lmglglln' I :s, c:..x.c:. Swim . DOIRROXYOLSKI. .XRLIQNIC Cmnrm-uiul Club I: Girls' Club I'iu 2.Il.l: l'1'rwll- 'V I V if uuur Girls' Chorus I, Cirls' Clusrus 2.25, Scuim ' Chorus -I: Iickcl Snlvsrunu I" ' DUIITIIIIIA. INYICQIIII " . I l'Il'l'SlllHllIl llms' Clumrus I: Ifuulllalll l.2. 5NlIll l ' l.rllL'l I, 'l'l'1lcI4 I, Irllvl' IC Iiuulirug l.I':1glu' "I DOYICII. RICIIXRI5 "'l'igc'r" Q ' ' . l'l1olugr'npln Club I: llnuul l.2.fI,I, Caulcl Ilsuul I: , . Nlngauirw Sqrlcsmaur 2.Il,'I: lluuruulism Class Il: 'TI . 4-A IIIIIHI-Illlll'1lIS l.2.Il. 5- ' I . , 5 lJR,X'I'W.X. CI..Xl'IlIi --'l'igr-I-" I lmrn-ruurzlls 2.25.-I, N - X Q"" 98... Ul'IlIS. KICNXIC I'II HIIIIIZIU j 0 xl0ll0Rl'Illll Club 3.1: Cauuiurl Cust -I: l'sIwr Upvu ' , llnusm- I: Sruiur Chorus -I: IIIIIURXIOXIXX 1 ' I. A V AIUIIYIIIIIISIII Class Il: YVrvs ' ,' " If , - lI'1l-IIIIIFLIIS 2.3.1. Xlvclzll 2: I-l'ilIlSI'1'l'I'l'lI frmu Ruoscu-ll Iligh Scluml liars! Clrimaugu iu Ifrvs 1 x -1 L ' ITVDIIICNSKI. llfll. l'I'IR "ll':llIy" I-'uotbzlll I, Ir.uL l.2, l.m'tIi'r I2. - Dl'NI"liIf. -ll'lll'I'Il "l7llIlfCy" If Girls' Club I'iu I: 'l'L':ulu'1s' .Kssislalnl Xliss Sluv -I: l'sl1cr Upvu Iluusx' Il: xlllglllllll' Szllvsnmu R. . l'1CKl.l'ND. IARRY "SIlu1'lil"' Cndrl Ilzuul I. Inu-rim-mliguc llamcl 2: lnlrn- ruurgrls fl: Ihmliug Irzlfzllc I N' 5' Q39 vs! -an -of-'Y , ?ff!EK,1'f' , x W 'L ICCKS I ICIN, K XRICX Cmlllllrninl Club I, I'iu I: I-ills' Club I'iu 2.3,-I: I"r'c'slmml1 Cills' Chorus I, Cirls' Klrurus 2,Il, 54-niur Cllurus 'I. ICRI-'l'lR'l. NXOXII A'N2mllli" Girls' Club I'iu Il,I: xlllfldlllli' S.rl4-snmu Il,-Ig Iirarus- It'lH'II In llrurulnu I-raulirnml ill ,luuinr Yrzlr. ICRYIN. IiI.ll Xllli l'lI "l5vllv" 4: uzuiis Club IMI: Czunixzul Cust 2,II,-I, Cnr- Illlill Slilill' Crux 2.24.-I: Iralnllcxs' Assislf :url Mr. Wmuu-ll 2: Ifrvslunaiu Cirls' Chorus I: A4- rvupnuisl for Nlr. XN'muu'll 2.Il,-I: Nlauzzuim' Sulrs- runu 2.25, IIAIIUKXIUNIAN Sala-srrlnlr CI: Dislrirl Xlusie tiunivsr 1.2.3, Slilll' uf Illinois Xlusia Cou- IL-sl II. IVXIXO. YOIANIJX "Yo" fIUl1lIIli'l'lI2ll Club I: I"I'l'iIlIlliIll Girls' Chorus I, Iiirls' Clunrus 2.31 Svuiur Clunus I: IIIIIUKN- mxrw mrlrsrrrnrr -I. l'l.XNCHl'lR. Gl'lR.XI,DlNl'I "Geri" I'lmlupzr1upIn Club I: l.ilnnrv Club I: Com- rngrsiul Club -I: Girls' Club I'iu 2: lQ.A.C. Swim 4 I I . I I I I I I I Q . QQ, , w i Xl 'W if hal Vi GICNOVX. -IUIC "MOC" fillllllll Fist I llul " 'I I full lliml I .:' ': 'Z 111 2, ., -, .A L' A Wrvsllim: I, Imllcr I. GICNOVICSIC, IYXYNIC UIYQIVIIC' Nluuogruui Club All Calruiial IlSlll'l' 'lg Ifuulbulll I 2, fl, 4, 'frank I, 2, l.c'IIc'r l, 23 Iiuwling Lcngm -lg llalsvbaill fl. GIBSUN. RICIIXRD "Dirk" Muuogrzuu Club 4: Cnruixzll Swim Shun' fl, -l: Swim -l, l,4'llcr -I, lIlll'1llIllII'1llS Il, -I, lllll'1lllIIll'IlI5 NIL-Ilnl II, Scurvr fl: Trmisfcrrcil from fl1lllllIll'l High Scliool in ,Iuuiur yuzir. IGIOVINGO, LARRY R. Carnival Cust -1. GIOVINGO, LARRY 'I'. "fixes" Q Q I Q2 I2 U1 ON is! f 'yi , l".XRl.l'iY. JAMES Uhllllln Nlunograuu Club 25,43 Spanish Club I,il: Spanish Club II -I: Buys' Club Pin Il, Buys' Club lluzml Nlcmbcr Il: Cairuiml Cust -l, C:u'uixnl Swim Shuw I: Open Iluusc Usher 4: Moist:-r'siugcr's 2,ZI,Al, l'll'l'SlIlllllll Boys' Chorus I: liznskctlmull 2, I.vlIz'r 2, Swim I.Il,-I. l,L'IlC'l' Il,-I, 'I'r:u'k I,2,fl,'1, I.m-In-r 2,fl,-I, Illll'2l-llllll'1llS l,Il, fll'lWS-Cl0lIlIll'Y 'l'r:uL 2, Inlrn-murals xllilllll I,lIl, I"uotImIl Chain Gzmg -I: Asscmlmly Nlunilor .5- l"lCRR.XN'l'IiI,l.I. .IUSlil'IIlXI'1 "ju" Gunum-rciul Club 4: lfrcsluugm Girls' Chorus I, Girls' Churuw Il, Sruiur Churux -I: xlllllllllllt' Sales- mnu l,fI. l"li'l"l'liRS. HENRY nllllllku lll'illlI1llllS Club fl: flilflllllll Slilgl' Cu-xx' II: Nlvislvr- aiugcrs 2,fI, Senior Chorus -l, l'4l'C'Slllll1lll Buvs' Churus I: Iutrzx-uuu'4xIs Il'rc-sllimg fl: fllIl,L'Il'l'l1l Xluuilul' fl. l"ll'illl.l'lR. XYARRICN "l1II'ly Dull" .-Kulu Shop Pu-si1lL'uI. l-'ISIII-QR. -IUXN ".I0zllllt"' KZUIIIIIICIKIZII Club II: lfwslilllaiil Girls' Churus l. Chorus II, Senior Chorus I. l"Rl'1l'lNI.XN, RICHARD "RIfIl" I'ruii-rliouists Club 2, S3 Nluuugrzuu Club il, xl: Buss' Club l'rcsidcnl -l, Boys' Club Svu'vtnx'x' fl, I'iu I, 2. II, 4, Board xlL'lllll1'l' I. 2. II. I2 Opvu lluusc l'shL'r -1: lfoolbzlll I, 2, Il, -l, Ixllcr l, 2, fl, -l, llzlskctlnlll I, 2, Il, 4, l.l'lll'l' I, 2, fl, -I, Irzuk I. 2, Lcllvr I, 2, lulrn-murals llzlslu-llmll 2: Buss' Slam' II, Boys' Club Arlixily' I'iu I, 2, Ii, 'l: l'r0si- llflllllll Ailxisorv liualrd -I: ASSUIIIIPIX Nluuilur 'I. GXNIBIXO. IiRNIiS'I' "Skid" fi,X'I'l'ilYUOlJ. SXNI "l'1'CS" Cziruixul Cust 4: Czulcl llaunl I, lllll'l'lllL'illZlll' llamd 2, fl: Mugzuiuc Salk-suiaui 2. II: lruck l. G.XI7I.'l', -IL'DI'l'H "tIuLlf" lll'2llll1lllK'S Club 2, fl, -l: Girls' Club l'in 2, II, -I, liuarml Nlvllilwl' II, -I: G,.'X.C. fiillllillll Iizxslwtlralll l, Yullvxlmnll l, II, Swim I, fl, Nuiuvrail fl, I'iu I: jr. Sr. I'Izu' Xlukr-up fl: Culli-gr Night llsln-r 2: Cnr- uixul fllzzlu--up fl: llzuul 2, Il, -l, Czulul llllllil I. Svuiur Chorus 4. W J' ' -,,,i,. , ' I M- "'i fi ii M 15 i J X f QTAQ COLIIINC. IIXRI.I'lNl'. "II2lI"' Spanish Club I fl: Spanish Club Il I: Ciilw' Club I'iu 2, II, AI: C..X.C. SIKIIII 2, II. I'in II: llr. Sr. I'Ian Nlaikv-imp II: Collvgv Night l'eIu-i 2: CIUIIIISUIUI' .Ns- sislxuu -I: CRIIIUI Ilxuul I. I"I'l'5IlllIllIl Cills' Clumrus I. Cirls' Cluxrus 2. fl. Svnior Chorus -I: Clnmxo- sumrl Sxilvsiuxui I, 'I'i1I.i-I Suluiiiuil I, 2: Cuimlrv book Stull' II, CORXK, um ru -quail-" I'ImtoginpIn Club II: Uprn Ilousr I'sh1'l II: Iicguli- crs' ASSISILIIII Miss Sliciualilis II. CORICCKI. ROIIICRI "Cuts" I'-ITSIIIIILIII Ilms' Cluurus I. Nlvislclsiligris 21 Ifnul- b.lII I: IIlIlIIIllIIl'.lIQ I5.isLclIw.ilI 3. CRXIIXNI. I-IIIIOX "Univ" CRUSS. lI.XRII.XR.I "I51ll'II" I'IuwlugrupIn Club 2. II. I: IIIXIIIIIIIIIG Clllb II, I: SIYRIIIISII Club II I. 5t'lll'IQlIX I: Cills' Club I'in 2. II3 Cuuusi-Im .Xssishuu II, I: I"n-sluiuiu Cirls' Chmus 2. Ciils' Clunus 2: Nlzugzllilu- NQIIUSIIIJIII I, 2. II, 'l'imIwl I, 2, II, Iiiiuaxioxixx I, 2. II, ,Ig Cuiuuxu- mC0l'l Sunil' I. Cuirh' Book 5I1lI'I' I, -IUIITIIJIIIWIII Clues II: Ilmxliug I.c1ugiu' II. URl'III.KI'i. IYII.I.I.XNI "Bill" Czulvl Ilauul I: IYITSIIIIISI 2. GIIIXIONII. I,0R.XI.I'iI". "IIllI1IJIL'N" Scnim Cluxrus -I: Iimsling I.c':u.:1u' II: 'I'r11mI'n'rn1I Iriuu Iluwuu Iligh Snluml iu huplluuimm- war, Cl'I.I.IiIlCI'I. ROIIICR I' "Bob" I'luim'i'limmisls Club II: Nlmuwgiuxu Club il, 'Ig Ihns' Club I'iu I. 2, II: C.irn1xuI Swim Show I, II: Ulu-n Iluusv l'sIu'r I: Xlugzuim- Suls-wuuui I, 2: 'limkvl I, 2, I: Ifonlbzill 2, Ilzlskrllvull 2. Swim I, II, I.rlu'1' I. II, 'I'l:uL I, Iuiramuuule 2: Ynrsilx Clu-ui'Ic:uIm'l' I: Ihus' Club .Mriiiu I'iu 2, High Rvmrcling 2: Ilzlsm-lxull I. II. I,l'II1'l I. IIIRRIS. I.I-NI.IIi "Les" C.u'uix:iI SIKIIII Slum' II: IIIIURXIKYXIXY Sulcsuuun II: Swim II: l'.iIm'u'i'i.i IYmLm'r fl: I'l'illlNI'l'I'I'l'1I Imlu Ilguuuuuul Iligh Ssluml iu Supluulluri- u-nr. Class of 7956 F" wif.. ski-I' . N. 157. 7' fi xl ' l 5 W V . R ,P .1 It ...... IIICCIIVI. CXRI. "SphIl'l I: Ilnscbzlll I, Z, ,I, II, I.K'lll'I' I, 2, .I, I. f,IK'l'1ll0I' Spotlight 2, II, I. 41 Cmuuu-isinl Club I: XIUIIURYLIIII Club II C.uuii'uI I'sIu-r -I: Ilzuul II, I: Xlzlgailim' SLIIVNIILIII I, 2, I Illffillili. IUXI MI'll1Ig'l I'Imlug1':1pI1x Club 2, Yiu',I'u-'eiilrxll 2: Czuuiml Cgisl 'IL Ilzuul 2,fI.I. IIIQCYI. NIXRY III",I,NIS. .IXNIICS "-'Im Iutixuuuruls I, Nh-clzul II: Ilmsliug IATIILIII' II. IIICSS, II'II.I,I.XXI "IIiII CHQ Class of 7956 INIIiS. NI,XR'I'Il.X "NlzirtN" Tcrrztpin Club fl, -I: Spanish Club I II: Spanish Club II -I: Cirls' Club I'in 2. II. 4: IITIIIIIIIIICS Club II: C.,-LC. Ilatseluill I, 2, II, Lnplxrin Bztslusl- lmll I, 2. fl, -I, Iizlsketbzill I, 2, II, Yollexbnll I, 2, II, -I, Sniin I, 2, II, -I, Minor I.eller II, XlIIIIL'I'Ill I, Pin I: Curnixnl Cust I, I'roinpter -I, Xlnke-up I: Xliss Ilzuulfs Slooge -I, Baud 2, fl, 4, Iiniforms II, Czulel liznnl I: 'I'it'lu-t Snlesnuiu 4, f:llROXO5COl'I" I, 2, II: VIYIIOKXIONIXX I'.ige I-Qilitol II, Cuitle Hook Stuff II, -IOIITIIIIIISIII Class II. JOHNS, ROIIIiR'l' Ilrauuzuics Club 2: l'rojet'tionists Club 2, II: Iftesh- man Iloxs' Chorus I. -IOHXSIQN. CXROI. 'Iirnnsferretl from IIIIIOIIIIOII of Hwrxex in Somho- . I . 1 lllOI'L' YUIIII. JOHNSON, .XR'I'III'R ".Xrl" Projettionists Club 2: xllllilllllk' Snlesnnm I, 2, fl. JOHNSON. GICNIC "John" Ilnsketbatll I, 2, Minor Letter 2. zutl I, Double SCYIL1 3, vi, Girls' Chorus 2. IIOOCIiX'liICN. IIICSSIC Hless' XIZIIIZIIIIIK' Sztleslnzin I, fl, -I. I HOOKSNIX. GIiR'I'RI'DIi "Cert' COIIIIIICITIJII Club -I, Pin -I: Girls' Club l'in 2, II, tl: Open House l'sher fl: Czulet Ilnutl I, Inter nierliaite llnutl 2, Senior Chorus -I. nokxia. joux 'lltilnmv' Ifootbull I, Letter I, 'I'r:u'k I, I.etter I.i 4 III'IJ.XK. ICIJIIII I.ibran'3 Club 4: Spanish Club I II: Spanish Club II -I, Presitlent Al: Cztrnixnl Cust 4: IXIIIIIZIIIIN' Sales- ntaiu 4: l'residentizil Advisory Iioaml 4: vl'I'2lIISl-l'I'l'1'Il from the Institute Saint Rzifztel, Heidelberg, Cer- nutny in junior yeur. IIIIGHICS. YVII.I.I.KNI "Bill" Xlonogrann Club 3, 4: Catmiutl Swim Show l, 2, 3,41 Open H0llSl' Usher 4: Ifreslunzin Hors' Chorus I: Swim I, 2, II, 4, I.etter I, 2, II, -I, Ifootbnll Manmger I: Cafeteria Monitor 4: Assemblx Monitor 4. I Hl'II4l'lNI.X. BR.XDI.IiY "l'rl42Ill" Monogrznn Club 4: Cairnixail Cast -I: l"I'K'SlIlllilll Boys' Chorus I: Xleistersingers 2, II, -I, vll'l'-l'l'l'Sl- :lent 4, Senior Chorus -I: Wrestling I, 2, II, -I, 1 Letter L, 4, 'frnfk l. HI'IlliNC.X. I'.Xl'I. "I':lIl" Senior Clziss Treasurer 'l: Proieetionists Club il: Nlonogrzun Club 4: Bois' Club I'In 2, II, 4: Carni- uil Cust II, 4, Swim Show I, 2: Meistersingers 2, fl, 4, lfreshmzin Boys' Chorus I: Swim I, 2, il, AI, I.etter l, 2, 4, '1'rzu'k I, llllI'IllIllIl'IIlS Scorer: Cnle- terizt Monitor fl. HUIZENCX. ROBERT llICKI.I'l. YIYIAN NYM' Ilrannzttits Club II: Spnnisll Club I II: Spanish Club II -I: Girls' Club Pin I. 2, II, -1, Honrrl Nletnber II: C,.'X.C. Yollewbzlll I, Swim I, 2, II: Cnruiml lift I, 2, II, -I: Open House l'sIu'r -I: Counselor ,- Jxistanu 4: Iizlntl 2, II. -I, ltIllI'1ll'lIlll 2, II, -I, Caulel me Class of JOHNSON. Nl XRCI-1l,l,,X "Nlam'i" Xlilgillllll' S.IIl'SllI1Ill I, 2. il. I: C1uIim'lcl'in Xkkurlwi 2, Il, 1. JOHNSON. S I I' NRI "Stu" l"l'K'5lIllI2lll lion' Chorus I. JONICS. GLORI X U.llbIIL'SK'fn l'luvmgr11pI1v Club 2. Il: Opcu lluuw l'sIu'r II: 'I'vzu'llcis' Assislzuu Nlixs SIIUIIILIIIIS fl: Nvuior Climus -I: lIlilIIISl'l'I'l'l'lI frulu fi2lIlIlllCl luuusliip lligll Sclmul iu Supliuxiluu' XCLII. KXCINIXRSKI. l'R XX uI'iI'LIllIIll'U Cmiuuvrcinl Club I: l'ruiI-nlimiistx Club 'It Girls' Club l'iu 2, 24. I: G..X.C,Suiu1 I, 2, l'iu 2: Czuuixnl Last Il: IXIVYIIIIILIII Gills' Cluirus 2, fl, S4-uim Cluvrus -I: XILIQLIIIIH' Szllceliuuxi I, 2. Il. 'liclwl I. K.XI,l'l'I'.X. IIIXNIQ "Dil" l'l1nIngr:lpllx Llub 2: VIQCIIXIPIII Club 2, Il: Girls' Club l'in 2. Il. I: G..X.C. Ilnsrlmll I. 2. il. Camlaiiu linslwllmll I, 2. II. -I, llzlskvtllzlll I, 2, II, -I, Yullvv- bull I. 2. fl. fl. Suiul I. 2. fl. 'l, Yalrsilx 2. Nuuirrall ' l'1u I Nluuu lxttnr I C unix ll 1 ISI I In ull . I-rw' Assistant l, 2, 4: l-'aulwr-Sm: lnru I'slu'r Ili Cmlvl llaunl lg lfrvsluuzui Girls' Chorus I, Svuiur Chorus -I, 5l'kl'1'IIlIN 'l: xlllgillllll' Snlcsuuul I. 2. 'I'isLul Il: Ilmslimg lralgllc fl: IIOIIICQOIIIIIIII QuL'4'u Il. K.KI.Ii l'.X. Rl' I Il "RIIIllll'.' Girls' Club l'iu I. 2: llnml luiilcr I. 2, II. I: I'.I'l'SlIlllZIIl Girls' Chorus I1 Nlllflllllllt' SZIIUWIIILIII l, 'l'imlu'l I. 2, fl. K.XSl'RLXK. C XSXIIR "C:iscx" Shim -I. Ivllcr -I. l'l:ul, Il. l. lrllvr I, IIIIIXI' nulrzlls il. Al, SIIIIII XIRIIISIQZUI' -l. KA I'.XX. Nl.XRl.I'2NI'1 uxlllliu fiOIlllIIl'I'l'llII Club -I: Xizuzzuim- Sail:-xiuziu 4. KXY, .Xl.YlN "Xl" kms' Cluh l'iu 2. -I: llqxwllullmll I, 21 Iramsfcrrril Irmu Spriugficlcl Iligli Smluml. Npriuglirlml. llliuuis in IIICSIIIIILIII u'.u'. n ,, KI'1ll.Xl.XN. IX' Xl, I lik "IY4iIIic"' Svuim' Cluuus I1 IIIIIIIIIIIIIYIIW 2 KININII-I'l'. RICIIXRIJ Czulvl llzuul lg xlllfllllllll' SLIICMIIJIII l, 2, Il. KIRIIY. JOIN Uhllllllu Girls Llub l'u1 2, fl, -I: hlr. hi. Plan Xl.ilw-up I: llzuul VIQIKIIIPI' I. 2. Il, -I1 KIIIRUNOSCOPI bnlvsliuill 2. -I, 4lilIUkXIONI,-KN 2. 'I. CIIRONONIOIW :Ml-f.lt'IIl'l' -I: f:lIkUNfINCOI'I Stuff II, I, 'llmuxlbxrw Stuff 4, ,lmuunlism Claw fl: Czunixnl Curcmguiou I':igr Il, 'Il Ilzuul IQIXIIIIT I, 2. Il, -l, l.m'll1'r il, llzu 1. KIXCZIQK. l'.X'I4RICI.X "l'2lI" flUlIIIIIl'IAIl2II Club -l, l'rvsiclvl1l ll. I'iu 'l: Girls' Cllurus 2. fl. lfrvsliuizin Girls' Chorus I. Girls' Chorus II, Rvmorrling St'Cl'l'liIl'! Il: I,I'K'SlKll'IIlllll Arl- xisory lluaml -I, Scu'm'lni'y 4. KNIGHT, RIIA Ilmxilnlirs Club 2, II: Spanish Club I Il: Spanish Club ll fl: Girls' Club l'in 1.2.3,-I: G.A.C. Swim l. 2, Pin 23 Cauniml Cust Il, -1, Mako-up 2, Warsl- mbc- 4: jr. Sr. Plan' Make'-lxp Il: Opvn lluusv Ilslwr 4: Cnllvgv Night Uslwr 2: llzuul 2, fl, 4, l.iI1r:u'i:u1 fl, 4, Cnclvl Billlll I. lloublc SCXIVI II, -I, President fl: Guide Book Staff il, Assistant I-Iditur II: I'rcsi1lcn!i:il Adxisory Bnzirrl 1. PN, ... Y ...., ,.,. I t Ae Class of 7956 I I I I i 5 I e 1 I 1 t I I a 3 I I I I I I I KIIIPICRS. Ruth "Ruthie" lrzuisltrretl I'rmn 'lluslifieltl Hivlt Selinnl in Wis .., 5, , ,- un etmusin in Suplinninre -1 . KlIl.C'l,YK, IXNIICS "Cu:tel1" l'lmlogr:ipln Clttb I.2,II. I'resitleut II: llrmnzttits Clttb II: Cnrniratl Stage Crew II: ,Ir. Sr. l'l:u' Statge View 'I' I-'rtslun'ni Rm" flmrtts I ' ' I -,,I,I, St 2 . Vs' . J 3 fllelsterslmegers -mm' Lluuus -I: Itqtck I, I.etter I: l'iesi- tlentitil .hltistux Ifmtirtl .I. l,.XliSl-ICKIC. SI'lf "Susie" Serum Class 5K'lII'lJII'N -I: Girls Club l'tu I,2,fI,I. lluzirtl Xletnber fl: G..K.C. Ynllexbzill 2: Caunitxil Inst "fl, C:lntlitl.tte lm Queen fl: lvSlll'I College Night -I, I".ttIiet-Son l'1irtx 2: C.ttlet Ilznul I. luterrnetliztte lizuttl 2, Senior Chorus I1 xllllllllllll' S.ilt-sluaiu 2, -I: Cllknxnstm-I Stull' I, rltuunzilv isnt Class il. IMXGONX. .XRl,I".Nl", Ilraunntits Club 2,fI,l, Yite-I'lesitlenl II, l,It'Slllt'lll -lg Sptuuslt Club I II, SIHIIIISII Clttb ll -I: Girls' Club l'in I,2..I,'l. lltnutl Nleniber ,Ig C,.X.l.. liais- kttlmll I, Sunn l.Z. I'tn 2, Speetlt 'I't-:un l,2,fI.I: Cunivtl Cust I Stulnt Iumlttttimi Still' I It ..,' 1. lt' ' .2 I . Sr. l'l:n' Cust fl: Open House I'sller CLI: Dennis' Assistant 23,13 'I'ieket SIILIIUSIIIIIH l,2,:I, Cnknxus- uni 'I Tut S I .,.., , ntxiuwtut .tit-snuin I,2,fI,I: Ciutnx- nsetwr Atl-Getter 2: 'I'it0uxttmxt.4v Stull' ll, ,lotu- ntllisut Clnss fl: Student Asst-niblx Clniirtnztu fl: l'ILSltlllIllll Ktlx I IIIQXIIY. A 1 istmry luurtl -I. IONI Senior Class Presitlent -I: Nlunngrtun Club fl: Iltns' ut 2,.I.-I, Iioztrtl Nletnber I.2,II,I: C:trun:tl Swun Slum' I,2,fI,-I, Cztntlitlatte for liiutt: Ctitlet I Suint I ' II Ittttt I '-I lluk I Ittttt I Club l"' lizuul Z 4. ,,. . .. I: Presul en izll .-Xtlsistwy llottrtl 4. KNIGIII. ROIIICRI' "Bob" lI.mtl 2, II, I, Offiter II, -I: Bowling I.e:igue 25, KUNOIY. CXROLYN "C2lI'0l" l'lmtngt'nplir Club l, 2: Girls' Club l'in I. 2, -It G..K.C. Suirn I, 2, II: Cztrnixztl Cust II, Nlztkevttp I. 2: ,lr. Sr. Plan Nlttke-up I: Nlotlier-llziugliter l'ttrtx I'sller I, 2, II: Freshtnztn Girls' Chorus I. Girls' Cltmus 2, II. Senior Chorus I: clllRUNOSt0l'l Sqilesnlatn I, 'litlet I, 2. KOOI. CAROL Culs Lltah I':n 2, II, -l: G.A.C. Suim I: tlllice .Kssistnnt II: Ifreslunztn Girls' Chorus I. Girls' Cluntts 2, fl, Seniur Chorus -I. KUUY. AIOAN ",Iu:niie" Spanish Club I II: Spanish Club Il 1: Girls' Club I'iu 2, II, I: G..X.C, Suitn 2, II, l'in fig Counselor .Xs- sistnnt -l: llzintl II, I, Czttlet Band I, llllK'lIll1'IllJlI1' lluntl 2: I itltel SLIICSIIIZIII I. KOOI. Rl' l II "Rlllltie" I'Iiutogi:ipIn Club 2: Girls' Club I'iu 2: C..X.C, ligtsebztll I, 2, fl. Ytirsity 2. Cuptzlin llztsketlmll I. 2, II, -I, Iltisketlmll I. 2, fl. I, Ynllewbztll I. 2, II, I, Ynrsitx I, 2, Snini I, 2, Ntuuerztl 2, Xlinur Letter II, l'in I: clilflllllll Cust -I: lezttliers' Assistant I: xlllllillllll' SZIIUSIIILIII I, 2, 'I'ic'kel II, 'lllmxxlnxtxx I: litmling l.t-:igue II. KURlll'l..X. ill'IJY Cutnntereml Club -I, lllll -lg Girls' Club l'in l,2,fI,l, lltuutl Xletnbet -I: G..-LC. llzlselmll l,2,fI,-l, llillllillll liatsltetbatll I,2,fI,-I. Yulleybztll l,2,fI,-I, Swim l.2,Il,'I, NllllIl'l'ill II, I'in I, Nlinor Letter bl: Czirnixztl Cust -I, Nlztke-up il: OI'I'iee Assistant II: Senior Clmlus -I: 'I'it'ltet Sztlesnntn l.2.fI,Al, clIlkUNUSClIl'l l,2,II, 'ldimtxituxlxx I,2,fI,I: D,A.R. ,hvnrtl Canulitlgite. KOSl'QI.Kli. R.XI.l'lI "Big Ralph" .Kutn Slmp Settetzuv II,l. KOSI-Ql,Kli. RICIIXRII KR.XI'.XC. NI.XRl.I-2X1-1 UXICZIIIISH l'llUIt7I.U'LIIllIX Club l.2: ,Iuniur Class Seuetzirx il: tsuuluertitil Club I: Girls' Club l'in l,2.II,I: G.K.C. Suin I,2,I, I'iu -I: Cznnixail Cust I,2, Nlnlte-up I: Open llnuse I'sher I, Grzttlttzttion II, College Night fig Ilequis' .Xssistztnt fl: I4'reslun:in Girls' Chorus I, Senitu Climus I: Nllllllllllll' SZIIUSIIIQIII 1, 'l'it'Let I, 2: Yzitsilx Clieerlegttler fI,'I, jr, Yztrsitw 2, Nlgtim I.et- ter I, Minor l.etler fl: I"1lIlll'l'-SIIII l'nrtx I'slier l,2: Iltvtnettwtning Queen Ctuulitlttte II: l'sller -lunior Senim I'I:tv I. I.Ii Ill I,I 2752 Class of 1956 IINIXN. SXNIIRX 'Nzlllmlf' IIYLIIIIZIIICS Glulm l,2.Il,I: Spanish Llulm I -I: Girls' lllulx llin l.2.IS.-I: G..X.G. Suim 2: Gzurnixaxl CLISI I: SIIIIIOIII I'mmluuiun Stull I: Um-n Ilmm- l'wlu'l' -I1 I'vgul1crs' ,Xsaislzlnt -I: Ifrvalllllzlll Gills' llllurus l. Girls' Glmrus 2. Il. Scniur liluurus -I. .Xumupaulisl 2,32 Illokxlnxlxx Stull -I. .Xssistxnll Ifflilm' -I. 'Imax'- nnlism Glzlss II, NI. NI.XRI.I".NIf "XI:l1'l" llrunmlims lilulm 2.25: Spunisll Gluh I 2. NIIRIIIINII Gluh- II Il: Gills' Kllulw l'in 2: Spun-All ICLIIII 2: Lalmlxall XIRIIA'-III! 2: Ir. Sl. l'I:u Xlnkr-up 2. I'mmpu-1 2: llislximl Npwmll Xlwl I-NIICI 2. XVII. .Xl'lJRlf.Y ".Xll4l" Gills' illulr l'in 2: G..X,II. Nuim 2: CIZIIIIIXQII Gam I: llnml luirlcr 2.2l,Ig I-'wslmmn Gills' Clnnus I. P Nm-niur Glmrus I: Iickrl NRIIVNIIILIII l.L, lumix- luxuxx 2. I.l.SXIlfI9Ikl'lIl. IQIAYNI-I "I.CS' I'Ilnlug1npI1x flulm il: lhzmluliu Kilulx SLI: Signup Glulm il,I: Gills' fllllll l'in l.2.Il.I: G.'K.G, Yullm- Ixzxll 2: lx. Sr. l'l:n Xlzxlu--up Ii: Glgulllxlliml IINIIUI' ii. iZ.n'nixuI ILI. Nlullwr-llzuugluvx l'znu Il, I'I1lIIIl'I'- Son l':1x'lx IS: Guunsn-lor .XSNISILIIII I: Ilannl 2.Il.I. Gmlvl llnnnl I. IIlIl'IIlIl'IIIlIII' llznml 2: Xlzngzllim' Szllrslnnn 2. lislwl 2.fl.I, IIIIRONUSIOPI 2. II, -I, 'lklmuxlnxux 2.II,I: Gnimln- Hunk Sunil -I. I.I'.SXIl'lIS'l4lfR. LUIS "luis" lh':nunliss Gllllm 2: Girls' Glulm l'in l.2.1l. SL-nim' Cloumil I: G..X.G. llglwlulll l.fl. fllllilillll Iliuwlwllmll I. I"Tl'SlIlI'lIllI Girls' Chorus I. Sm-nim' Kllmrus I. "l III' " u" s NIINI gs ul III ROB ll Snmln I I sl It X np. :nm It sm In n II I me ROI! nl Inf xlxc:H.xY,,1o .xxxl-i fl., .gm NI NI Nl NI lulnznx Llulr l.2: Gnlx Llulm Im I.L,.5. I'm.mI Nlrm- lwl 2: G.X.K. Ham-lmll I.2,Il, G,1plglin Ilnxkrllmll l,2,fl.I. llglwlwtllalll l.2.Ii.'I. Yullrxlmll I.2.I5.I. Swim l.2.I4,I. liglpluin llgxslwllmll Y.usiIx 2.Il. Yullmlmll YIIINIIX fl.'I. Iirmul 2. Yiu--l'u-ximln-nl Il. Rm-umliml S4'lllILlI'N I. Nlinur I.m'Ih'l' fl, Xlllnrxzul I, l'in l: Opus llnuw lkhm 2: Xliss l1mcL's Sumgr fl.'I: Iwsllmzm Girls' KIIIUIIIS I: lirlwl Snlmnlnn fl.Ig llmkxumxlxx I. XlI.XI.UX. I,Ol'IS "Intl" Wu-sxling I.2. XGGIO. Nllklf. "Haig" l'l'uLyL-clmnlsls 1 lulr 'Ig Ilms Llulm l'1n I.2: Iuullm-ls .Xswislzml I: lwmwlnnnn llms' Glmvuw I: xI.lL.l.llIll1' Szllcsmnn l,2: Ifoollmll I.2. I.1'll1'l' l.2. llanslu-llbzlll I. I.4'lIc'I' I. lmmk ii. Irtlvl Il, IIIIILI-IIIIIIQIIS l.2,-I. l.s'Itcr l.2. Gzlpmilx I: Gulvlrlizn Niunilnr Il: llnwl- ing I,I'1lLfIl1' 2: Ilnwlmalll 1.2.4, I,n'll1'r I,2.I. .XI.IfGKl. NIXRY .INN Girls' Club I'in 2: Gnclvl Iiamml I. Inlcrlm'4liulm' lluml 21:-Scnim' Clllurus I: Mzlgallinc Szllcslnzlll I.2.fl.-I, Inlwt I. ClnnoNmr.rn'1 I. XNKX. RIGII XRD "NIm1Ll'y" Ae Class of 7956 XIII-ICZNIKOWSKI. NIXRY .INN l'1urlugr.q1ln Club 2: llraumuiu Club 2: Cirls' Club Pin 1,235.11 llIll'1'llIl'KlILIll' Ilgmcl 2: v11lld'l s.lll'NllI.IlI 1.2,Il. NI1kO1,.XA1Cl,XK. C.XXl11.l.1'l l'1loluu,ralpln Club Il: c101l1IlIL'1'llll1 Club -1, Pin -I: Cirls' Club l'in 2.fl,I: l"14'sluunu Cills' Cbolus lp xlllglllllll' Szllvmlzlu I.2.fl,l. lirkcl I. Nll1.1QY. SI11R1.1-XY "Sbil'l' Bxunl l'uil1rr I,2,f1.I, 1-'rm-sluualu Cills' Clmrus I: xlillllllllll' S1111-mulxl 1.2.5. 'liclwl 1.2.3, luukx- IUXIAN 2,31 Czuuiml 1'.np,c' I,2.II. -IA' AY Af' Nl11.1,1iR. 1l.liNl-I Culuvmwciul Club I, Vins'-1'1'L'sic1L'xll HI, l'iu -I: 1,il1r4u'x Club 2, II: Cirls' Club 1'iu 2.21,-I: hlr. Sr. I I I Ilan' ,I rmuplor fr: 1'-l'C'S1I11I1llI Cirls Clmrus I, Svuim' Cbnrus 41. K11'1'C1ll'11.1.. U.I11, "N1iIL'1I' 1"l'l'!'I1llIl.1ll Girls' Chorus I: Nlugzuiuc Top Snlcs- 1111111 1.23: CIIONUSCOPI' Stull' IIA, '1I110kY1'UX1.-KN 511111 -I. ,IUIIIIILIIISIII Class flg Ilmrliug 1.m':lguc 3. X1 XXXIIX. Klfx X1.XRK1,lfY. -l.XX1Clf ".lAlll" 1'c.u1u-xx' 15519111111 I: 1I.uuI 2.Il.I: 4.1111-I II.uu1 1: Cirlx' Clmlus 2.3. 1.lllIlIIl.ll1 II. NIXROC. 'IIIQRRY "llul1'll" Cnrlvl Ilgxull 1: Ilmxliug 104154114- XIXSOX. -1131 "RI-11" Curuiuxl Swim Slum' I,2.II,I: Ulu-u Iluuw l1i1IL'1' ,Ii Caulvt llauul 1: xllllflllllli' 5:l1n'slu.ul 2.3: Swim l,2,fI,I, 1,cllcl' 2.3.1. '1'rxuIx 1.2,fl,I. 1.1'IlL'l' 2.1. Crows-Crmulrv lrauk 2, llulmu 'l'r.uk 2. Mxuu Cnpl lain 1: .XSSUIIIIDIY xllilllllil fl. NIXY. NLIRY "Nl2ll'f" llrzuuzuus Llub 11: f11ll'1l1I.ll Cm I: l1l'.lllN' .Xs- sislnut 25: Cuuoxmnul-I' 51.111 I: llmkxloxlxx Slillll -1: kl0lI1l11l11i111 Claus II. N1n'CI.0Sli1iY. lI.XNlIiS "Nlzu"' lime' Club Bnxuxl Xlcluln-I 2: 1-'uollmll I, 1.t'lll'1' I. Ilzlskctlmll I. 1 t'l11'I I, II'u'sl1uug 2, 1r.u L 1,2. 1.rttcr 1.2. NIUNICIIOIAS, CXR01, "K-Ru" xllllllllllll' billfilllllll 2.3.1. XIIQSSIQNICII. '1'1iRRY " l'ig'L'l"' 1111111-1111112115 2.I!.I. NIICYIAQR. 5.X1.1.Y "S:Illmul"' Girls' Club 1'iu l.fI,I: C,.X.C. ghllll 1.2, I'iu II: f1.lllI1XL1l Cust fl: 1'lH'N1lll11Ill Cirls' Chorus I. Cirls' Chorus 2,2I, Senior Cburuw 1: ClIRUXUNllll'l Stull IIA, 11-IIURXFONIXY Smfl' -1. .lmunqxlism films fi. S 742 BII'I'CIIIiI,I.. NI XRY "NIilcI1' Girls' llluh l'in 2.I: G..X.C'. Mxim l,2: Czirnixnl KIRISI I: I'l'Ll4Ilt'I'N ,XSSINILIIII Xliw Slim-xunilis I: Giiknxmnzoi-1'S.ila-sinzm 21. limkxmxixx 2. II4IxK'l 2.25, Mlll-I. WII.I,l.XNl "Bill" llrannailiu Llulm I: I'i'uiv1lim1iwls Llulm I: Ilms Llulx D J Im L,'I: bpm-Ili Icznll I: IIIIIIIIXLII ILINI 'Ii .Il'. Si, I'I:n' Gnu -I: Ilauul 2.Il.I. Gaul:-I Il.1mI I: Xlaigqllim' SQIICSIIIZIII Il: 'I'rumpv! l'rin Im tI.nniml iimviiqn- IIUII, RIOC1K.XI'I'IS. IIICRNIGIC "IIc1'l1ix'c' Gollllm'ui.il illulm -I: Klngnlim' N.ilcxm.in l.2.Il,I. MONTXGNO. IiI.Il.XIIIi'I'II "III-ss' Il'l'l'llplll Llub I: G..X.l., c.1lIlI.Illl Ilaiwka-lIw.ilI l. liuslu-lIm:1II I, Yollmlmll I.Il. Suim I. NIOSICR, IIUXI'II,II.X HIILIWII' Spanish lilulm I -I: Girls' Glulm I'in I: Ggnriiixnl NIZlIxl"llID -I. KIZIIIIIIIIIIIKK' him' Qin-vu: I'sIwr If:1lIlrl'- Sun I':u'lv Il: Ilalml Inirlvi' 2.fl.'I, Girls' KIIIUYIIW 2. Sm-nim Glimux I: KIIIRUXKINIUIW Sgilvsinnn fI.I. 'I'lunu.l'uxixx I: lT:imIi4I.m- for llmm-morning QlIl'l'll Il: Ilmm-:inning lhimiqnlimi I':igm' I. I'I'1llliIit'l'l'l'lI Imm Ill-:nu-I If.ilIs, PUIIIISXIXRIIIIRI in Suplimnurc war. NIl'Nll.X. IIICRRY CQ' Nlmmglziin Glulm fl.I: l'sIu-r Ulu-n Iluusc 'IQ Ifimllmll Il,-I, I.1'llm'l' iI,4I, Ihslmtlbzlll I,2,II,-I. I.0ll1'l' I.2,fl,-I, :XII-SUIIIII Sulmrlxxin -I, llaplnin I, llalsvlmzlll l,2,II.'I. I.ClIl'1' l.2,fl,'I: Cnfvtwiai NIOIIIIUI' -I. lnlrzi-mural Swim II. Wu-slling -I. MYERS. -IINI "NIous0' I'ruiulioliisls l1IuIx I. NICIYliNIIUl'SIi. CII XRI.I".S "CIl:ll'Iic" Xlaigzuim- Snlcsmnn l.2,fl. NURIYIKTII, LYNN "IIIl'I'l'l" lI:unix.xI Cilxl I: Hmxling Irgugm- fl. Class of 7956 1 'KH' 4 I f f xmxixk. QIOI-I "-low' .Iuniur Glass I'u-.mm-1 fl: lime' llluli I'in 2.Il Iluairil xIt'IllIJl'I I,fl: CI.unix:iI Snim Slum 1,2 I: XII-iwlc'iwiiig4'i'w 2.Il.I. I.iIn.ui:m Il. I'rm-sinh-nl I 'lumix 2.fl,I. SXKIIII KIJIYILIIII 2: I"Ii'SIllll.Ill lion CIIUYIIY I: l'1m'si4Im'lili.uI Xilxismx IIn.mI I, NUIYXK, IUNI "'IiIgl'I" Ilms' Club I'in I,2,fl.I: II:usI.rIIr.iII 2, I1-Ili-I 2 lnlrzi-inuizils 2,Il.I. 'gg OIII'1RI.,X. XXNGY "Ninn" ,, 1,I'2lIlI1llI1'9 lllllh fl: Gills' fllulm Pin I,2,fl,II Ir. Sr Plilx NIIIIA'-III? II: lslirr Oprn Ilmiw I: Ulliu- .M sislzml 35.4. I CVIIRIICX. I'.Yl' "0'Il' I 'I'm'1'1'npin Gluh I.2,2l.I, I'in 2: Girls' Glulx I'in 2,25 I Iiozlrml XICIIIIIUI' fl: G..-LG. ILM-Iizlll L.fl. CIIDIZIIII I Bzlskcllmnll 2.fI,4I, I'mwI.m'lIr:iII 2, Vullvxlmll 2,fl, Swim I,2,fl,'4. NIIIIICTZII 2. l'in 2: l'slu-r Gullc-gi' Nigh 2: Cauh-l Bzmd I, IlllL'Illll'lII1llL' Iluml 2, Ilnuul Il.'I I.cllL'x' -I: XIIIKLIIIIIK' SLIICSIIIZIII I,2: Ilmxling I.l'1lKlIt' fl OIDIINSKI. RONALD HSUIIIIW' Cxulcl Iinml I: NIIIIZZIIIIN' Szllvslngm 2. I 47 IIIIIIIIIIICI' -I. Slngv ilu-u -I, Studi-nl I'rmlmlinn SIQIII SIKIIII I,2,fl, l,cIlL'l I,2, Xhmlliiig I, IllII.lfIlIIIlLIIN I'XC.lWX. IR INK We Class of 1956 'Y K . 4' HI I E53 Q Is ,Alfa I ws: If "I"l'all1LiL"' XIunngl.nn Ilulr II.I: lim-' Klulv I'In I.2,ZI,'Ii Ilxn' nixnl huim Slum II,-I: lQln-I 03:1-n House 4: Nlagnf lim' SIIIIWIIIIIII I.2.I: Ifnnllmll I,2. IKIICI' l,2, Bax- Kw ...fl is 2 I 1 vm , ' VIfs, ' QL'l5,l I wi mg Y QL ha n .B 3 Lmlhull I, Nunn II,I. l-ltr: II. lnuk 2: Inlrqa-nnn'uls. - ,- ,-.... , 1.2.3, Xlrmlgul I: C.nIcu-xi.x Xluninn II: .Xswlnlmlx " Xlollillll I. 'I I, I'XXfI-IR. u xlu.xRIf1' -'xrm-gc" ' l'I1ulugv'upl1x Clnlv II I: Il'.nn,vliu ffulx fi,-I: hills' , Llnlx I'in 2.24: l.nnlx,1l Lux II.-I: Lzulul Iiznnl l: Iflulnuqm K-ills' Klunux I, K-i"s' llnnus 2.fI, Dun- 'H' Q hh' NVXIAI EI, Nruim ilunns I: XI.uu.l1nn- NJIVWIIIZIII II, Y ME IFXSKIIIKIC. XRI'III'R 'llhlfkxu 7- I I -. I ul: Im I Cnnlxll , XImuII.u.In1 llulr I: limi ' " 3 Ig 'g - : ' Swim Slum I: I4-,ulumk MNA! ut XIV. I'4'I'llIlIIII I-rcwlnnam Bun' Clunus I: XI.II.l.llllIl' Nulunum l.2,II1 II'rwlu'lImII 2. Isllvl 2, Sunn I. I,t'IIK'I -I: Intru- nlnlzlls fI: Xnlu SlmpUIIiu'1 lsmnl ll. I'XX',Xl..XK. NIXRJIJRIIC 'ANI2l1'gi0" lQ..'X.lT. 5IIIIlI 23 42.11141 II.m:I I: l'rvslIn1:uu Girlu' Sllgmnns I, llillx' flunus 2.fI: xl.l!iLllIlll' SZIIVSIIIRIII ,-,,I. '.XII'I.0II'SKI. ,IOXXXIC ".I0:lll" 'I l':1llsIm'1u-II Imln IJIIIIIIVN High Snlnmul in lnnim wsu. I -I8 O'KliIilfIi. IIOXX "0'Kl'c'I'I" flnllvt llxnul I, Bxuul 2,II,I1 NI1u.:.llim' S.II4'snI.ln I. UKR Xml. RUI5I'1R'II "U:lIxS" Nlunogrznn fluh -I: iinrnixgul hm I: Svnim lilunm I: Ifuulbzlll I,2,II,I, I.vltrl I,2,I: Wim-xllillp, 2. OKRAY. IIICVI 'I Y l.0l' NIICIIXM Ilmlugmplu Club 2: I-irls' Lluls lin l,2.II: C-.XXL lizlptnin Hzlskz-llmll I, Nunn I,2, I'in 2: lZ.u'nix:ll 111:51 2: lfsllvr Spring f10llLL'l'l II, lklu-I' I":llIu'lA Son I'zn'ts 2: Ilunrl IIIIKIYIUI 2,fI.I. l.4'll1'l II, Sm-uin- Bgn' I: Klznniml Ciorrmzuiun Pzugc II. OKRXY. RICHXRID "5:lI1'Il" l'I1ulugrnpI1x Club 2,33 Slznup fllulx :Ig I'Iuim-c- llrmiwls fllulm II: Xlzugzuinn- SIIIVNIIIIIII I.2: Swim Xlzlllngur 2. I.ullL'1 2: Ilnu' Klluh I'in 2. OKRIQY. DONNA "Doll" I-ills' Club I'in 2: C..K.CI. Yullc-xlmll I: ilznnixzul llusl iI: DVIIIIIK' 'lvzun 1,21 Ilznnl 'I'uilIm-I 2,II,-I: Illkkl 'inlcslluln II: l'sIn'r Night Sahunl 2, OILXS. CiII.XRl.liS "l1Illl1IC' Xlnuzulinc NZIILWIIILIII I.2: I-nullmll I, 'Irauk I: Iflulunzm Ilms' Kllunus I: linuling l.K'LI2lll' II, O'I,Xl'GIIl.IX. lfIl,lflfX "I" Icwrallml Llub I1 K-nls C.Iuh Im I: l...K.lI. Nunn I: Ullum- .XsNINl1lIlI II: Kinkoxmmurl Mull I: Innnxf IUXIKX Sunil I: QIUIIIIIIIIIKIII Lluss II. USISURXIL IOAN "juni" I'Ilulugr1upln Llulm 2: I-irlw' Clull I'in I,2,I: I-..X.lZ, Swim I.2: Clanuixnl Klux! I,2. Xlznkc--up II: lvNIlL'l spring KIUIICCTI TI, Ifanln-1'-Sm: I':nIx 2: l'lt'iIlllI1lll Lixls' f'Imrus I: Clllknxmmorn S:nIum.m 2.II, limkvl 2, Iuuuxmxlxx 2,f5. OSI RUIYSKI. 'I HUKIXS " hun" Ifrmtlmll l,2: Iiuuling I,l'.lIllIl' 2. f7Ae l'li.XSli. UIUXXNIS Cnuum'rc'inl Club -I3 C.IllCl llquul I. lllIL'llll1'4lllI.l' llnud 2. l'Il'l I Rlkli. ICRONIIC "-lc'rry" NIOHOHTLIIII lilub 2,II,'l: Upru llousc l-NIICI' -I: l'll1Lllul'll Bnskcllmll ,L.f l'lli'l'Rl,Xli. RON Xl.l3 PIU l'RUWSlil. RIKZIIXRID Nlngauim- S.llm'su1:u1 1.2.3. PUXICKI. RONXLD vom. tl xxu-1s Cqula-I llauul l. lllIl'l'lllClll.llC- llzuul 2: NLIIUSIIIIIII I,2.Il,-I: l'xuuix.1l Msuu Slum l'0l'l'l-1. RICIIXRD Ilnllsfmwrnl llllllll Scunul High Smluml ulnurl' u'.lI'. l'0S'I'Nl X. Rlllllfll I' lYl'l'Slllllg 2. lrllvl' 2. l'O IO. l".XYl'1 'llvrrnpiu Club 2: l1rzuu:uu's Club 2: Ci I'iu I.2.II.-I. llozukml xlK'lllllCl' Il: G..K.lI. "l'L'lc" "Rmu1ic" "l'upc" Xl.lg.llim' "l3i1'IC' iu Soph- l,2,II,1l, Ynrwilx 2,II, Cal xlniu llzlskutlmxlll I I X u It I n 1 l xrsux l..I,l. llnskclbull l.2.Il.l. ': 'sb It . V ball l.L.Il,'I. Ynrsuv L.II,'l, hwuu I,L,Il,-4, I llmuml Xlnubu 'll Xlllll ml I llu llrllrr Xl.Iln 'I-...'.. U1 I 1 luux l. i..uun.nl hm luxlu l-lrls Lb mus I. Girls' Cluuus lluuux I: Ih.uu.uns I lub Nlul.c-up 2. "Hull" "l"nyc" rls' Club llusvlmll l,2,fl,-l. 'l. Ybllmf Su I'l'l .uw I, Xliuur Il: l"l'i'ill- 23, Svuixu' Class of 1956 ' . If 1 X. 22' i RXIMINSKI. Nl.XRi1I.X "Nlzu'c'll' 'llluglupllx lilub l.2: Ilillx' lllub I'iu 2.l: G..-Mil. , ilu l,2: Lauuixul Lau! I: lu-sIuu.nu Gills' Lhmus I H1-uifu'K'Iuu'us I: IIIURXIUXIXX N.ul4-suulu I. l'Iunugr1lxln Club I.!: hill! Klub I'iu l.2,iI,-lg -.. . ., , llu I1 Lglllllnll I.lsl IJ, Xlgllwfllp I. Slumlmnl I' cn 4 'cu N 11' l' Q --Nm 'gl x 'S 1" . . 1 I . . I l I -V - Sruim lluuus I: xl-llldlllll' Nxlluzualu l, Iukvl S.:Iulu.ul l.2. Kllnuvxmuu-1 Nglluxuzm I,2.fI. IIIURXIUXIXN Nwlrsuruu I"' f'IIkUXUx1lll'I Stull I N .Mlxmux llnznll I, l4'.ulu'l s Xssnlulll XII. Danna -l, R UNIX' X I'liR. SIIIRLIQY "lh'i 1-Ilru x' lllulugl lpln lllllll -2 I-nls Llub lm -2 Olllu' As- NINI uu ' I Nlngulim' Nulrmmu I.-I: Iinulillg I. . .lIXIlnlJl'.R. HIUXN Qgu' In-.uu' ,hsishuu l: Iimllvl N.llt'NlIl.lIl Il, RI-'NSII XIV. -ll' XXI I X "SUCH Klullllllclmixll Club I: Klirls' Klub I'iu 2.3,-I, lfliillil Xlvulbvx Il,l: KQr:ulu.uiuu lklwl II: lfuwlllvlull I-irlx' iburus I, bills' fluuus lil, Nvuim liluuus 'Ig l.uuIv liuuk Stull I. -lil Q, RKIVIXYICZKI. l1l..Xl'lllX "K1lauul" 742 Class of 7956 .Q wp- . wx' If ,b .-ff' I SXNIII-IRS. Ill-XQCY "I'cp' -. Ivllalplu Club 2: I-ills' Klub I'iu 2: I-. X.l'. Shim 2. S XX I URI. RUIII"R I' ullub' I'IlxIIlII,III Huw' iluuus I. S XRCQO. N KXCY UXIUIINCI IJYIIIIIIUIIIRII Llulr I: C:-urx.1l Olluu .Xssist.uu II: SUIIIUI Clmlux I: I-uulm' liuufx hull I: .XsNIsI.lllI Iiclilul I. SXRNICCI-il. I',XIRICI,X "I'1u" Illuuuzuims Club 2.21: f.IIIIIlllI'I'lIZII Club I, I'iu I: Culs' Club l'iu 2.Il: Scuiur Cluuuw I: xIlIIJ,.IlIIlK YIIIYIIIIIII ILI. SC XRCl".I.I,I. CIQORCIX HfICIDI'gl" I'lluluy.uqurlu Club 2: Spxmisb Club I III HIIIIIIINII Club II -I: Gills' Club I'iu 2: CIIVIIIXRII C.1sI Il,I: Upru Iluusv lwlu'r fl: Ilguul 2.fl,I, CIIIIUI Iizuul I: lbnulrlc hcxlvl fl.I: Cuknxomtorl SIIIUQIIIIIII fl: Iuunxnuxux Small I: Pngs- I-klimr I: Cuimlc lhml, NLIII I. .XSSISLIIII Iwliuu I: Qlullllmlislll Clalsx fl. l'l'X. IRI-INIC "Kill-AIill" NILIIIIIY Club fl: Cills' Club I'iu 2: 'I'illu't N.lIL'slualn I.2. JSINSKI, NIXRIIN "Marty" I'Imlugmpln Club I: Nlunugrzuu Club fl,I: lluu' Club Iliu I,2.fl,'II Upvu Ilousn' l'sIu'l' I. IIIXIIIIILIIIIIII fl: lkulrl bnuml I. IllIt'I'IIIl'4IIiIIl' liauul 2: Xlngnlilu- Snlvslxmll l.2.fl,I. Iizlwl AI: I-'oollmll 2, I'msIwlIx.nII l.2,Il,I, Irllcx' I.2.fl. 'IIl'1lCIx I, IlIII'1IAIlllIl'1IIH 2.3: Ifuullxzlll Cllniu Hung fI,fI: Culf IMI: C:lI'c-la-lin Xluui- tux DLI: .hsmubly Nlouilur fl,-I: Iixuul I.m-mlm' 2: lklu-I I'rmu 2.3. 'lII.I-I. I-IIIIIII "I'ItIOL"' Culs Club I'ul Z,.I.'I: I-..K.l.. Xullcybull I, K..1pl:uu llzukm-llmll I: Cauuixnl fillil 2.I: I"1llIlL'I-Still I':uls lkllcl fl: Cuuuss-Ima' .Xssislzuu 2.25: S1-uim Clunus I: Iimlwl NQIIUSIIIIIII fl, 'ldlukxluxlxx Il: IIIIRUNII- mmf: Sl.lI'I fl.I: VIIIURNIIIXIKX Stull I: Iullllllllislll Llaux II: Iiuuliug I.r.u.1lu' Il. 'IlY. XI'IlRIiY HXIIIIICN l'Ilu1ugx1upIn Club I.2.I. S1'll'L'l1IH I: Irngupiu Llulr II: Illxuunliu Club 2.fl.'I: I.II!lLIll Club I: Cirls' l'lub l'iu I.2.fl.I. Iiunul XII-lnlwl Il: f..lIIlI- '..1I Lgnxl I, Sluflcul I'l0IIIltII0ll Stull' I: l'sIu-1 Upvu Iluuw fl.I. Ir, 51. I'l:uv II. IIIXIIIIIIIIIS Club I'I:n fI,I: Scuim IIIIIIIIIN I: cIIIR47XIISIIIl'I XLIIIWIIIIIII I,2g lnuuxluxlxx Stull I, Ifdilnr-in-Cl:il-I -I: ,IlllIIll.lI' Inu Klaus: fl: l'n'si4Im-luinl .Mlxisun Iiuqml I. 'XII'S. CXRI. "fII'llIlIlN" ll1.1u1.uiu Club fl.I: lime' Club I'iu 2.fI,I: Cguuixall Cust 31.1. SIJLL1' Crux fI,I. Stumlrul I,I'KHIlIlIIllII Slzlll I: Manga' xI.III1ILl'l'I' -I: vIIt'1lIIl1'I'4S ASSISILIIII Nlr. I'IuIf lipx I: Ilulzu-Xllugxls 1.2: Ilms' Club .Xnlixilx I'iu Il. Iligll R1-fmalcl fl: l'r1'sicIm'nli:xI ,XIIXISUIX Iiuguql I: Ih.uu.uims Club Plan Cust -I: Ir. Sr, I'l.u C.nsl Il. I Nluu' flux Il,Ii Ilrzuunltirs Club Ilan Slzugm' Cum' fI,I, 'SIIIY. IYIIIIXXI "IIiIIx" 'SIIIY. I-'R XXK "I"l':lllLX" XI.1g.lfilu- Sznlrxuulll I.2.fl. 'sruv up xczk jim" XI.u.Q.l1uu- S.nIm-mmll I.2.II. RYIIXRKYYK. RICIIXRII "IluIC' I'Iur!ugv.npln Llub 2.3: l'lujvmliuuixls Llub I: Bun' Klub I'iu I.2.fl,I: f':u'uix1lI Cust I, Sniul Slum 21 Lulu Ii:uul I: Irs-sluuzul lim! Lluuus I: Xluggnr luu- N.1luul.lu l.2.fI,I: I-'uullmll I.2. I.m-lu-r I.2. II.u- Ixrtlmll I. I,I'IIL'I' I, Suim 2. Ilzuk I. I.4'I!4'x I. IIIIIJYXIIIIXIIN I,2.Il.-I: CIIIIIUIUIILI xlillllllbl' fl: lim! Club Xctixiu I'lu I. High Rvmnnlvx' I: Iiuxslilug I I I1-nglu' II: Iizewlmll L. i7Ae Class of 7956 SCIINIIII ll. SIIKRUX 'ISIIQIIJ' I'IIOIllgl'llIlIIW Club il: KIUIIIIIIVIQILII Club I, l'iu I: Girls' Club I'il1 I.2,II,I: C.,X.C'. Yullc-xbzlll l. SIKIIII I,2: IIl'lllli' .XssisI.uu II: XI:151,.Ililu' Hnlcmmll I l.2.fI,fI. l'irIwl I. I SCIINICIIIKR. IIXRIYXRX A'IILll'b" Cills' Club I'u1 2.I: flllllllhll Xlxulw-up I3 II.uul I lksillrx' 2.fI,I: Scrum Clmxus I: lmmxluxux I S.lIl'SlIlLllI I: Ilzuul Iuirlrr I.2,fI,I. I1-llrl' II: Sou' I au- ls... 1. I SCIIROICIIER. IIICI I'Y UXIIIIIIAIIN Drzuuzuiu Club 2.24: Civlx' Club I'iu I.2.f5: C..K.C. llnsvlxxlll l,2,II, Ygusilx 2, Cnupmiu II.lsI.1'llmII l,2,IS.l, Ilnskulbqlll II, Y:usitx II. Ynlln-xb.1II I.2.fI.I, Yauxilx I. 5IKIlll l.2,II,I, l'm.uml il.-I, I'xcwimlm-ul I. Klum: I I.v1u-1' II. I'in I, XIIIIIUILII 2: Xlims ,lg1.uk's Smugc -Ig t II.Iu1I 2,fI,I. ilulrl II.1u1l I: IimLn'l 5.llvuu.u1 I.2,I, ' 'llmkxmxlxx I: I'l't'iIlIl'llIIiIl Xnlxiwrx lluurcl I: I II.uul In-In-I' II. I SCIIROI-QIIICR. XIYRX "NIII':l" ' Ih.uu:uiu K'lub 2.fI,I, Smlrlzxu TI: Spzuxixb l'Iub I IG: I Spanish Club II I. lxczmlrcl I: I-irls' Club I'iu l,2,II,-I: Spa-cmll lmuuu 2: C.uuix:ul C.1sl I, C.u'uixul Quvru I: Upvu Houw l'slu-I fI.IZ llvzuls' Xwisl- I .lul 2,II,I: C:ulL-l liauul I: Sruim' Cbnuus I: XI.u.1-l- I IIIIK' SXIIIWIIIRIII 2, links-I I,2, llllRUN05lUI'I 22 f I Ilmm-uuuiug Quccu Camllimlzum- II: Xlusilx llllt'l'I' ' , I I Ivaulvr II,l, Nlium I.c'Iln'l' I, 51'tIt'I.lI'I I: Illguuguiu .-rg, ,F ' , Club I'iu II: Cuwlv ul Cnmlumt Cmlgrrss Rvpw- M E r ' i snul.uiu' II, A 'EF P J I SCIll'l.Il, IIXNIIQI, "NI:lxIL"' Q Q I , Cmlm-I Ilguul I: Scuiuu Cluuue I, I'u-sinlvul I: Irzuk say h I I ' fI.'I, IIIIVLI-IlllIl'1llY 2, ISLN-lmll Nlaunugm I. I SCHl'l.'l'l, Rm' "C:1lluwm1" : I xr I C:uuix:ul SHIIII Slum I: I"lCNIIlll.llI lima' Cbmus Z ' I: Nlxugnlim- 5lllt'SllIlIIl l,2. I SCl'l.l.Y. XVIIRIQY "Xml" I'IIulngr:npIn Club II: C-uuuucuipnl Club I, I'iu Ig I . -:-Q Z I Cirls' Club Pin 2,2I,-Ig C.K.l'. Yullcxlmll I: Cauui- xg , ig, xzll Cust 2,fI.l: ,Il'. Sr. I'l1Ix Xlnlw-llp I: Opvu Ilnuw . JL1 "':5:: ' l'sIu'r 2: Ilnuul I'uirl4-r 2,II,I: limlwl 5.Ill'SllIllll I. 'lt Wx 2? ' Q I Cuuovmsuu-r 3.4. 'I'nuuvrrwux -I: Cluwxosrxrwr .MI- flt'lll'I' I: C:u'uix:ll KIIIIUIIIIIIUII I'1ugr 2,fI: 'luirliug Iluul Imllcl' II, Nclxiu' Ilzu' I. SKIYIRIZ. IIOXNX "ScllIII'lS" I'L-Impill Club I. lin I: luuim' Clues Yicc-I'v1si- mlcul II: Spanish Club I II: Spgmislu Club II -I: Cills' flub I'iu I,2,fl,I: C..X.C. i,1IpI.uu Ihilwllmll 2. Yullmlmll 2, 5hIlll I,2. I'iu I: C.uuix:ul Cauil 2. Quuu Cnmlulgm- I, NIIIIIUIII I'm4l1uIiuu SLIII' 'I. Sllltlflll Iliwmlm I. Cumnuliml I'.u.1m' II: l'sIu'r Craul- u.uiuu II, Cullcgc Night II, I-zulu-I-Suu I'1u'u l.2: Ihnxm' Assistant II: Senior Clmrus I: Xlzugzuim' 5:14-s:u1u1 II, 'lillwl l. Iimuxmxlxx I.2.I: LIIRUN- mcm-I Srvll I: llmuxxnxxxx SIJII II,l: ,luuluzulisru Clues TI: X'.u'siIx CIIl'l'Ill'lIlI4'l' II,I, luuim Yzusiu 2, Xlinul' l,t'llt'I fl, Xluim' I,r1ln'l I: Iluuwuuuiug Quu-ll C.uuIiml:llr 2.3. I'I'k'NI4lI'lllI'lI .XIIXISIIIX Ilemwl 'I: Nluulvnl Couumil llxlxulvw Rvpn-el-ul.lliu' fl, Conle- ul fhllllllll f.Ullf.1Il'NY Rx'pu'wl1l.ulu' fl: lIuux:uI Rclnliuus lkululmm-:nw Rcpu-smxIl.1tiw il I II L umm I Ilns I II s mr In I nun uul ul NN II N UI as III x I uuux 'wav' xlxx I Us 0 lmkxlnxlxx S Ill sm Hu . . N. .. . , . .ll . SOR .OIYSKI XI XRLIX su' " I'IIIIlUfJ,I'IIlIIIX Club I.2: llmuxzliu Club 2: I.iluzu'v I Llul: I: Culw Llub I'uI 2,II,I: Svluux Lllmlls -I: Hug' JIIIIII' S:IIc'wlu.1u l.2,fI.I. flIlkUXlINlIII'I I, I'I4Id'l I.2. Iunkxxmxux I, .MlfCmtlm'l I: Illuxxluxlxx Slzlll' I: -IUIIYIIIIIISIII Clznw fl. S'I'.XNIYYCK. DIXNIQ 'LIIILIIICU I'IIllIlII.LI'lljlIIX Club I,2,fI: I.IIJIlIlX Club 2: Cills' Club Pin I,2,II: K-..X.l., 5KSIlll I.2: Cnruixzll Czlsl 2: IISIICI C.II'llIIlll I, Iklwr I',Zlllll'I-NOII I':u'lw II: IIULIIIS' Assisizllll 2,fI: Svuim Cluxruw -I: XIRIILZIIIIIK' SEIICSIIIEIII I. Iimkrt S:nIrslu.ul I: Clnunxmmm-I Stull -I: Illonxmxlxx Stull I: -IIIIIITILIIIWIII Claw II. S'l'OCKNI.XX, RUN Xl.ll "SllK'liy" Nlzlrllium' Slum Ulluvl, illvlx I'1um'lu:lu I. SIIISS. IOSICPII "loc" NIrisIcl'silIgvls 2. I',Il'NIIIll.IlI llms' Cluuus IZ Iluwl- lux: I.l'ZlglIC II. swl-11-iko. -IOYCI-'. i7Ae Class of 7956 ,a K E J 'CKliR. 'l'llOXl X9 " I urlx' Projcclionisls Club -I: l'c:u'lu-rs' .Kssisuuu Xlr. l'cr- l'2lllll fl: llllK'l'lIlK'lllilli' Bauul 2: Nlngnlilu' Snlrsuulu 2.3: .-Num Shop Olluvr l-'urcrllallxz ll':lmIcllL'll lrmuu lllomu High Sclmnl in l"l'1'SlllIl2Ill Null. 'XBlfRC. l"RlClJ "l"rL'ml' Swim l, lx-llrx' I, lrguk 2,242 lulvn-ululzlls 2.14, Xlmlzll 2. IXS. l'HYl.l,lS "l'l1yl" l'm-rrnpiu Club l,2g Cmvuucrmiul Club l. l'iu -I: .A , , ,. ,IA . . . . 0 , , Culs Club l1u I,-,.l,-lg C.A.l.. huuu l,-: l.:u'mmI J Swim Show L: llauul lwirlcr 2.3,-l, l.rllm-r Il, Svrxiu' Ilan' -l: Cllkuxusmun-I Sulusuulu -I, lirlwl l.2: Cnruixnl Curuuauimn lhngv 2.34. X 'Xl,l'.N'l', I'.lll'RlCI.X "llCl1'lly" l'lunlogrnpln Club 2: C..'LC. liusrlmll 2.24, Yau'- Sill' 2,fl, Suiul 2,fl, l'iu Il. Y Xl.l'CH. K.X'I'lll,liliN uK2llllNu llruuunlirs Club 2.3,-lg I.ibrxu'v Club l.2,Il,l. l'rvQi- clcut 4: Girls' Club l'in 2,Il: Curuixnl Cust -l, Nlankr- " ' " ' - - - ' ' S ni up .l. -Il. hu. I'l.1y IlhllL'l .l, Upcn llousc 5.-I, .1 'ug Conu-rl Il: Svuim' Chorus -1: Yllzxgzuim' Szxlcsmzm 2,fl, lick ' ' ' "cl 2, f,llROYOSC0l'I' Stull Il, All lillilm Il: lrcsl- mlcutinl Aclxisorx llnurrl. SYRICK. DON "Sill C.:n'uunl Lust 1: Iwvullmll l,J, I.i'lli'l' I: lntxn- luuruls I: llalwlmll 2.1. SllfCl'll'.XNSKl. ,IlfRUNll'l 'll.lYl.0R. RICHARD Hhllllllllil xlflllflgflllll Club Il,l: lfunllmll l,2,Il.-l, lxllrl' l,2,Il,,l lr'uk " 'l -l lrllvl' 2 'l l 'l'liSSNlliR. .IOXX ll. 0' l Lullllxzll Mxuu Slum I: Nlzlguuu- 51nlL'sul.ul I.2.Il,l. ,l'lfSSNll'lR. -IOXX Nl. " l'L'SSlc" l'luuugr:lpln Club I.2.2l: Clirlw' Club l'iu l,2.fl,-li . . . . 0 . . . . , I-.A.f.. Suuu l.-,-l, I'xu -l: Lalllllxall Lust L: lv3lli'l' flilflllllll 3.1, l"2lllll'l'-Still l'zulx Il: Clinic flssiwlull! 2.3.41 Scuiur Chorus l: xlilgilllllt' Szllvsluaul I.2 lillwl l, VIQIIHRXYONIKY l: Cllkuxosuwl Stull 'll ldmkxmxlxx Stull 1: .lolwlmliwul Claus il. l'l'll'Nll'lR, lfR.XNli "l'll'2llllsN llllllil.. .l.XNlf ll "Alain" l'l1ulugr:lpIxx Club 2: Splllllxll Club I il: Spanish Club ll 'li Girls' Club l'iu 2: l'Nlll'l Ulwu lluusl' Il: llauul 2,Il,-l, Caulvl llzuul ll M-uiur fluuus -I. l'lllliSliN. UXYID Hl,2lll'u xlilflillllli' 52lll'Slllllll l.2.il.l: lllll'il'llllll.llN Il. l'0R. Xl.Xl'1 "Hut" ' 2 l'lmIngrupln Llub L: XII. l.ZlllllDlxiIlS Kssisruul l,2. UA.. YXN INIYIQUXX. I-QXRI. "Valli" Xltlllilgllllll liluls 2,3,I. Sl'IfLL'AIllI-III-.XIIIIS I: Spanish lilulr I I, I'n'wislrul I: lima' I ' lIu.mI XICIIIIDUI l.fI,I, x'lt1'fl,I'l'SllI1'lIl -I: king linu- mlimlaum- I1 l'iIIl'l Opru lluusr I, CIZIIIIIXRII 3. IYIIIICI Lunu-xl 3, Spxiug ilouu-rl 3: Scuior Clnuus -I: I-'mlb In.nII I,2,3,I, I vllvl l.clu'r I,2,3, l'1.uI. Suulll 5lII!llIIlLlll II,I. wmlmlx Nlouilm' 3,I1 YXRCSO, IIIXXI-1 l'uuuucni.1I lfluls I, YIIQRK. RICIIXRII I'Nll1'l I-'.ulu'l-Suu l'.ulx, l.2: xlllllllllllt' Snlcsulzul I.!,3,I, Iul1.ruuu.1Is Imll Xl.ul.lgvl 2. XI' Xklill, C1.XR0l.YN lllklllllllllk Llulm 1.3. I,2,3,l, IIu.u4l XII-ulln-1' l,l,3,AI, l1'r:lsllu'l' 3, l...'X.C.. llalslwtlmll l,2,3,fI, llnskcllxull ,-,,, . . lx I, NIIIIICIIII l, l'iu I, Xllum' lrltvl 3: Sprawl! lrallu l,2,3,l: l'sIlL'l' Cullvgc Night 2: Nliu l.n.uI.'1 Sltlogt' 3,fI: lI.uul 2,3,,I. lZ.ulI-I lhunl I. In-uc: 3: XI.lg.uuu- h.1lm'sul1lu l,2.3.I. link:-I 3,fI: Guida' Bunk Stull I: hills' Slgllt' 3: I!.X.R. .Xu.unl I..uuliIlzuv I. IYXI. I IQR. ISIl.l. uulm lIl.1ss l'1csilIm'lu 3: xllilllbghllll lilulw 2,3,I. Yiu'fI'lrsimlcnl 3,I: Ilms' lilulx l'iu l,2,3,I, llunnl Xlclulwx 3.I1 XII-isIclsillgn'1s 3, Ulllu-1' 3: lhlsclxzlll I,2,3,I, lrllvl 2,3,I, II.wlwlID.lll l,2.3,'I, l.K'lIl'l' 2.3.I, Ill-South Suluulmu linnskrllmll 3, .XII South Nuluulmu lI.m'ls.ulI 3, I-'mvllmll illuliu l..uu.L 3,l: .Xsf wmlrlx xllilllllll 3,I. IXfXXlIl".l.. XXXCIY "Nalin" l'nul1lllm'ui:Il Clulx I, l'in 'I, llI'gli1ln'1' I: I-irls' llulu l'in l.2.3.I, IIm.ll1l Nlvllllwr 3: lklwl Upvn lluusm- 3, lslu-1' iL1:uIu.uiuu 2: iimlmclur .Xssialnlxl 3,I: Nl.u1.uiuv 5.1lcsul.m I,2: liskrl Sxxlrsmzuu l,2. IIIURXIUXIKX 5.ul1'w11lnu I.2: lllumxmsul-I Slnll' fl. Xsslslnul lwlilm I: Iluixlm' Bunk Slnll 3, lislilmvinf lllivl II: ,IHIIIIIJIINIII l.l.lw 3. II' IIIRIYXI IK. .IU IN "IIC ISDH lIl.IIlI.lIIlY l'luln 2.3: I.iIu.ux Cllull I.!.3.l: Kimu- lm-nml lilulu I, Rruuulnug Sn'L'rL'l:llx I, l'in I: hills' lllulm l'iu l.!,fI,l, Iluzml NIUIIIIICI 3,I: l...X.lI. lizlsr- lmll I. lf.1pI:lill lI.lxkm'Ilx.lll I, lIxlsI.cllmll I, Yullmr lmll I, Sulul l,2, Yluuclzll I, l'iu I: Nlllmlrul Prn- Ilualiuu Stull' 3: l'slu'l Upru Iluuw 3: l"I'1'SlIlllLlll Gills' iilxmus I. hirls' Cluuux 2.3, l'rL'siLlI'ul 3, I Mullen illunuw I: Xlalgglliua' S.1Icsln:ul I,2Z l'n'si- 1lz'uli.ll .Mlxisurx lluunl 3: Scuimu' Llzlw Yin'-I'luif l.2,fI,I. lI:lsL1'llmIl l,2,fI,'I. lfuollxlll 110-Cglplzlill 'II .Ks- .Xllllclic lk-rlmx Wiuuvr 3, "Deals" I'iu I: Sn-uim Cllwlus -I. "lIl1'Ix" 3, llunling Imzugllm- 2: llnsn- "IX'zllwr" I'ICLl5lll'CI' 21 I-irls' Cllulw I'iu 4. V- . . . lhwlyzull I,,I, f..lI1I.IllI I " 3 Yullmlrlll Yuxi mlrul I. III. XYICR. NI IRG Xlili l' "l'cg" iluls' l'lulm I'in I.!.I, lSu.u'4l Nlrlulxrr 31 lQ.X.CI. Yollcxlmll I: lluuixqnl NI.1I.c-up 3: l'sln'r Opcu 5 lluuw 3. Nlullxrl IH.nlgllIc'r l'.u'Ix 3: l'n'1uIlL'1"s .KSA X SISIJIII Xlr. Ifrmluslu I: Girls' liluum 2.3, Svuiur l'lmx'us -Ig Cilmuxuunl-I Null-mlzul 2.I, l'irlIn-I Snlrs' vu.ul 2.3, 'luukxluxlxx SLIIUSIIIAIII 3,I. ,ww Class of 7956 I I lYlill,XI l'l-1XS'l IQR. KLXRY "II':lyl10' XII-Isla-1'silu1n'1s N-mn-l.un 3,I, l'iu 3. f XVI". I NIORIC. SIIIRIIX 'Wlxirl' l'in 2,31 lxlluinll lm! I. Nlukrur 2: Xlzuzalllm XYIIIQX ION. XNIQZIC 'X lmmk !.3,l. Il'lIl'I 2,I, llusslnllllllx lI.uL 1 fsuplluuum' uzu. XX ll lll'.I,Nl, I.I',I. IN lllc' Xltilltljlllllll lllulv !,3,I: llms' 1 ' 3 'L ' . Swim Slum l.!.3,l1 l'Nllt'l' Upvu lluuxa- I, l'wlu- lZ.u'uix:ul 3: Nlngzuim- 51nlcslu.1u l.!: Swim I,2.3.I lt'llt'l I.2,3,I: ll!Il.l-Illlllllli KIVIIQII 3. II'll.lll'1l.Nl. NXNIIY "IYilll' l'lmlug1npln lllulx 2, 3: I,I'LlllIJIIllN Illulr 2,3,I . , . . , . .lu .-... In-sluuzln Hou' iluuus I, Nlcisln-lwillgcls 2,3,I: Iunkxluxux .Mlm-lu-1 1: l'mic-sliuuistw Cllulm I, l'luumul.npln ilulr 3: IIIZIIIIAIIIN K lull 'I: hills' iilulr I Null-wul.1l1 11.31 luunxmxlxx XII QLVIICI 31 -IHIIIIILIIINIII Iuxumlblls-:I lmm llauuuloml lligln Sllmol ul 1 Maunp Llulr 3,I: Gills' Cllulr I'm I: l'uwInu1ull me Class of I ' I YYRICSHT. I'.XlI RICIA "Pau" Girls' Club l'in l,2.fl.-I, Iloznil XI:-:nba-i -I: C..K.C. Swim l,2: Cnrnixnl Cust I: bvnioi' Chorus -I: Sluclcnl Ploclumliou Stuff 4. XYYDRX. XVlI.l,l.XXI "Bill" 'l'riu'k 'I'4':uu Il, 'I1:inslci'i'c'1I Ivoni liuiwn High School in junior wzir. YXISKU, -IICRONIIC ".ICl'l'y" ' YI'1l.'I'0N. LICNUR X "I,CL"' Coliiiiicrrizil Club I: Cirls' Club I'in 2: Xlillllilllli' SZIIUSIIIZIII I,2,Il. l.XCll.-XRY. I,l'fIIl,I,lf "I.lll'S" Spanish Club I il, Spanish Club Il 1: Girls' Club I'in 25,45 llshcr Opvn Housi- -I. Spring Conrcrl fl: Miss 1lazu'k's Sloogc 2.3.41 Senior Chorus 4: Trans- fvrrvd from 'South Shore High School in Soph- omore yn-:nz lYII,l,I IRIS. -IXXICI' 'illlllli Ciils' Club l'in IMI: C.unix.il Cgiwl 2.25: lshri Lolli-gc Night J: Icuulu-i s .hsislginl Xlr. lqnnpkzu 1. XII. Iilcliluink fl: fouli-rlol' Xwixlzull I: Ilmlul II Iniili-i !.fl.-I: XIJIILIIIIII' Sgili-wigiu I.!,Il.I, Iukvl I " " I 'I nouxmxixx " IlJlllNIt'll'l'KI Iioln Ilauixillm- Iligh Sihool in Soph- NUN. -lUI,IfNIf "-lo' hon Q i If LJ. 1 ' ' I . . 'ini 'ai 1 'r XM:-'I ir fl K " wi in 1' , rl avi- :aug ' Ilzirlx 22 llxincl 2.fl.I, lillllllflll Xlislrrss 2,Il,I, Czulvl Ilzuul I: I-'rrsluniui Ciils' Chorus I. Senior Choiux II: XIIILQZIIIIIK' 54:14-Quinn: I,2.fl.l, 'I iilwt 2, Liiiioximuri 2, Iuokxioxixx 2.19.-I. .' 'Q 4' '. .' "lK'iuu' I'IioIogl:ipI1X Club 2451, Yiu'fI'u'siiIc'lil fl. I'l4'siiI4'nl I: Signup Club .92 5p.nush Llub I I, l..unix.zI l..isI I, Nuini Slum fl3 Ilzuul SLI, c.1IlI4'I Iixnul 2: I-'iiwlinmu lion' Choius I. xI1'IiIK'lWIllI.U'lS 2, Srnioi Chorus I1 lootbzill I, Swim I. Iliisvlrzill I, lrttvi I: l'l'1'YIIIL'IlIlllI .Imlxiwoii lioqukil I. WISNIICIYSIQI. Iil'CIiXI'1 IYISXIICIYSKI. IHONIXS 'Wipo' XIUIIUKILIIII Club SLI: XIi'isli'isiiu4ris 2, I'iuluu1in Hou' Lhmux I: Wu-slliiig l.2,fl, l.i'Iu-r 2.3. I-ICIK. l'RIil7 . IXNICIC Nlzin' Illiologlaiplix C.lnb l.!: ICIIIIIDII-I Club 2.Il: 'I-ul! Club l'iu l,2,fl,'I: C..Ll.. Nu un I,2,fI, I'ui I: Culnixail fnsl I,!, Cailuixul Nlzikr-up -I: IINIIUI Vzunixail Il: lciulu-i's .Xssislguu Nlisw Slu'in.iilis 152 54-nior Chorus Al: Xlzigauim' SLIIUSIIIZIII -I, I ulwl Silrslnzin l.2.II, luukxluxlxx Sulvwulzul 2.f5,l. K.imoxoxiol'i SHICNIIIZIII 'Ig i'ukoxosrovi Stull' 1, Sc- nior I'IlllIl'i' I-iclilor -I: Iourniiliwni Class fi: lkhvi .Iunini Scnioi' I'lziy -I, I-WIICI l'zillu-ivhou Night 'l. Dl.I"I'. ROX.Xl.lJ "Ron' Si-nim Llioruw -I: Xlzigzuiiu- SIIILWIIILIII I.2.II: I'i:uL Xlnlixluri I. I E Ria .. ' ... V , ,, .., . 'i ' mim:.g,3af15: is' X' ' UAQ Class of 1956 Transferred from Bowen High School in junior year. ZAGORAC, EMILY ZALETA, JIM '-Jae" Basketball l,2, Letter 1,23 Intra-murals l,2. ZALETA, PHYLLIS "Isa" Photography Club l,2g Library Club 2,33 Girls' Club Pin l,2,3,43 G.A.C. Swim l,2, Captain Bas- ketball lg Carnival Cast 2: Usher Graduation 3, Carnival 3, Father-Son Party lg Magaiine Sales- man 3, Ticket l, CHRONOSCOPF 4, 'I'HoaNToNiAx 2,8,4p Ci-ntowoscorrs Staff 3,-1, Assistant Editor 4: glournglism Class 33 Homecoming Queen Candi. atc . ZIECLIQR, NANCY "liggiC" Photography Club 3,41 Dramatics Club 3,-1: Girls' Club l'in 2.3: G.A.C. Baseball 2,2l, Captain Basket- ball 2,3, Basketball 2, Swim 2,3, Pin 2: Usher Mother-Daughter Party 2: Girls' Chorus 2,3, Se- nior Chorus 4, Vvardrobe Mistress 4g Magazine Salesman l,2,3, Ticket l,2,3,4, CHRONOSCOPE 2,3,4, Tnoaxroxtfw 2,3,4. Seniors l10t in picture: NORBERT ADAMS BONNIE BROTHERS DARLENE NIEMAN KAY ROBERTSON We are the Seniors, exhausted and eager, regretful and happy. Reluctant to leave behind friends and memories, but anxious to see the new life ahead. VVe Seniors would like to say . . . To the Juniors, who will soon lead the "younger generation" at 'I'.F. in scholas- tic responsibilities, activities, and social obligations, we wish every success. To the Sophomores, who are no longer in the realm of darkness and doubt, but in the full swing of activities, we say, "Enjoy your remaining years, for you'll be seniors all too soon." To the Freshmen, who have tasted new experiences, developed new interests, and become part of a new life, we promise much more. Ahead of you are rich and valuable experiences, and the many treasured moments that we must now leave behind. 55 Wm. alll 9, ew 9: 'W :,,: X JK M f M, E ., 3. XWWW BD X e are coming fo fAe Put lk-Rossi. sccrclnry Nlziry .Xlirc llirsl. vice' iu: prcsimlcnlz Wanna' Scinc, prcsiilvnlz Gary Xlirkcy. ll't'1lSlII'1'lk. eabzafion o eslaonsigibfcy The Iiuinois, who 1111- now gaining ai an-nsc ol' rcsponsihility, and :nv no longer uwccl by high school lilc, :nv now coininv' lo the llL'l0'llI ol' their wh tv P! lll2lSlli' :incl social obligations. 'I hc longest yczns have passed and soon lhc juniors will rcwcli Lhc lop lor ilu-rc is onli' oni un to go ln this iicml' ' '1 ' ' ' 1 ' ' 'l ' ' . -'L' ig I yi n they him lc nnul to mcg-L c'l1'1llei1g'cs 'incl lun- rikcn 'nn active , i 4 1 i part in yihool Jclisltns, sinh .is 1Dl'L'5Lllllllg thc lnnior-Senior Pix i 1 llll. uniors ow l-l.cl'I lo right: Bzlrlmru .xll'XL'lClllllx Niclmlns .-Xlcxuk liclwaml .'xlllUllll'lll Phyllis llzllmizlk Runulml llanlalcr nw Qw Dzlvicl ll1ll'1lllUWSlil Ricllzml llill'IlCS Nlzlllllcw Bnrsir Wzlllcr llnlcs Dolmlcs ISL-ckmaln in ,. Ii . A A Q L: lc "' rl 9, 'lx l V was ll fa , S Ann , Q, 1 l 'Ie xg - . ,N-5 f L avi HWY E yi' if B .,,,.,, X 'Q kk. x km Dix Lg, . W 1:,,A f NWA 1 Q 1, 1 Q ff J J- fl f , g Ng Y' Run' Il- lllll'UlllX llvmlllzlll ilanulu lliuniuwz RUllL'l'l liillcl' lirllu- lllamcllk llnrlcm' lim-rsl Run' l - Kilmrmalinc Bulda Maury' .Xml Bolek Nl2ll'g'lIl4Ql llnrck Ruhcrl llrncllxznn Phyllis lhilnicky Row .1- KIlil'l'm'nl llrosscaul .lnlm liruu' Paul llrum limlwaml Iiucholz llczumxl Bunce Row iii 'lzuncs lhmlyk Sonia Iiuhzllu Qlucly Carlson: l,nwl'vm'v Carson Fmlwaml Clmppcllc Row T- jluly Kiln-ck .Xrlcnc lilmuplu 'l'mn Clclm-ns Paul Cugclill lmrcllal Cohen ,T ggnq. i i f ,Q f 1 I 5 N xx 1 W A f Y J RUM' 3-f x12!I'X ,Xliw llirsl Ri1'l1a111l lln11a1l1m' Mullin' llnlnglaw lmn Dmvnl IUIII l,l'llIlgIllC'iNll'lk Ruw I-V lSz11'lm:11'n limlqlnisl l'ZllXVill'll l'iggl'IH'l'l'lll liill1'a'11 I'liS1'llIlllll .xl'll'llC l'1iNl'llIlllll Ilanrx lzllmll Rmv 5- ,ICTUIIIC l'1llgl'l5ki Us-1'z1I1l l'1Il1lkSl'll Y1111111c lixxms Sz1111I1':1 lxlllllill .l:111cl I'1l'liIYl1llllk Row 6-- Willizun I"4'1'g11s1111 .lun lficldlnmlsc Alia' l'NiSlli'l' -IZIIIICS lfI:111:1gi11 Blll'h2ll'lI lfluskn Row 7-- I.co I-'nglc Rmlzilxl Fl'l'Clll2ill I,C2lllll2l I-'rm-s11x11c Phyllis Fry 'l'0111 fglilllllillll 'I' S ,Q A, WQW91 . af- if -1 :,- .,.,:.,. . . . J 551 K Ax R ' I W. ,- on 47' wwf' 5. 7 2112.2 :" 2 A , E1 .:.. ' . :":':" I K ' 2 . i 1' 1 A lj Q2 111 58 uniors R1111 1 I.1'I1 111 ligllll Rulwll f.41l1' l'1I1xi11 c.Ullll1'l X1111111 14111114-1 lI1'11'l1-111' 1411111111 Sl1'11'1w11 f.I'1lXSl1ll1I l!1.111c ll.111x lltillilltl l,l'LIll 1 l,l'llI47l1 ' ' lkllixsxl llclluxzl ' 1 :' 533 N-f -v... .f..!1 ifrx. Y 1 LJ 'sw-16 is x . 1 12 3 Nd' , X x uniors uw I' l.r'l'l lu rigllli .Xrla-m' Ucislvr Ilznixl Uilllnwi xlillilll Lmnl Rimllaml Lulu X' S .:,:, is . X Nlgllgnwl I-muki s' ow 2 J, ,lulm lmnppuli wwf "V B ' X .laum-s broil' -- ' " QILTUIIIK' Lmll 1 A jf J, S lzmws bllaulalglm Ruswll lnlllifkwn fi? ep.. Y fx A, Q' an 'N . ,A um. -.X 'GCR' E X, E H, X 1 X x R K Ju K f" ff ex , . ,x SSX . .,4:.. -'--' ' I W W Row fi Rusvlln f:lIXl'l'N1lll Ruhcll llnchm-I I,liNliHQl llnrmx linux Ilanria Row I fltllll lluslingx Ruin-rl lluycs g Uilllllll Ilvfhl Stoll lIm'lc-nslcin R 4 rw fs lkvlly l.ml l'lCl'llillg Sllllfllll llirklc Rifllalnl llownrri Slmrlcm- Iluhhcll Row li Sllllllillkll ,IZICUIJSOII lcrrx .lzmigai Lcurgiu jnnsky l.lm'iu .l2IXN'0l'Ski .XIAIUIIU -Iuka 59 Row 7- 1.111-Ilza Alcwclt Bc-lly 'lnlmson .'xdl'iCIlllC jolmsml K1Il'l'll johnson kenneth johnson l.:ulx Hollingsworth ii' 1 Q-any ,A its ,. -- J x Q Y in Ram' I1 -lllllll lXllIlIUl0NNkI Rinhgml lumix.: NYillialm ktvllllil Virginian kl'.Illl'lll?il Nlnrx IXILIIHXLIIINLX Rmx I Qlnlllmw linux VIQUIIX Klallmllxil ll4'rln-ll Klrll l,gu'l'x kulrquki .Xlysv Ixlllxlllllll Row ,v Rinhaml kulpclal lhuu- I.ulwx, Sup Nunn I.lIIlj,:IJl'i'll YUIIIIQIII Ianglmll Nluria-l l,gnxm1 Ruw fi .Xml l.alu-lx Lqnulxn lnxlml l.vm"m- l,l'IIll L Pllllilill luniznk I IX um I 1 ' ' ' 'wlwl' , Kms' 7 Lllltll Ilmlrll luclx Immuki Bc -wxlx l,UlC'lll QXIIIIHHIX l.l1s'llu Manx Nlzuiulml SW' 5 - ...FY QF ., Us ,T + - X .. '+,. A ffm wx S X wi 5K 2 X, uf' Y X in +2 if J' 'Y' as ggx. X Q I ' 's A .L ,My-q, 3-N in sk -A H '23 bw wi? 'CL '16 5 W uniors A. 'U . 5 . R1-:mum lulmwn Rinluzml lwmhm Rmlzlld Illsigl Rulwx llizlm- nm I Ll' n I M ivlku I -Illllg Qluxk km-llx lxvllx 3 R V 'mlm ku: li lullun 3 af III In ii .4.. V. l.u111l1Iim- lxlliglll "WF 'L -2" W IM I Xl .nfql 'R Gil sr-V . K ' S. Ls.....w.f uniors mx I l,4'Il lu ug 3 Nunn Xldlllhllll l'.ul NIM kim-xx in Lula' XIAIIUII Q N' X Uv' X gm III N51 X xx 5 E . Tis . ,. Rullvll XIAIQIIIILINI - .QM-X5 5 link' Xlnlllnwll mx Q ,lnlm Xl.lN1'llUlll ,luv Xlglllix llclnmallu XI.uv-cm h I llltlll Xlnl um Rulwll xlt'lXxxill1' Xjvtl 10" Q xl xg K. 'ki Rf X .Q i . ss... Q33 Q ,rf ' . Y' K , x 4 5 .JYMMFS H 5 I Run fi is 9 - ,gum xii-N11-I Y 6, llulx Nlvllw E X "A, Rulmlsl Xlvllmux -if Lau Nlimkcx K .-.,, I.nm-N Xlikn v . f--my - X X K X R Q 'D , X 1 Z' ' ' :ggk " A 3? Ron l1n1.1im' NIik.u K jun xlIklllK'tll i W f - if S X '11 f f W' Nf X X- W an Q. hw j 7 , -1"+ ,A Q93 ,-. mg . rf- Rr Xkm lm-un N1lHl'l NI I ickvx X illx muh! Xlixlu-IIA: 1 ' Ill Isnu' Nlinlun luum' Nlnvn XLIIHX XIHIIILILQ lhnulm Nium .- Y .... 5 ' 3 Run IS l.mu-mr Xlullalx' ,, hw, 6 ILIIIYAIQI XIIIIINII " Xmln-x Xluxlrl N'liIll'X Xllillli IXVIIIIVIII X.u1c-l -if .K A W if Rem -IQ Ci 1 lll N.llUllNlxi fXIllIli.l X.lllIxK' Hmm.: Xrlwu llulilll Nc-Ismm rlrvll Xl'Illll'k tm 'X x K i 1 xp 9 uniors Row I-lmfl In right: 'Z Salllx Ncwunnlm qi lllllh Xokcs Sllllftlll XUVIIILII! 'lm' Ymnk Sgnmlm Xullrimlgv Run' 2- 5 i K llcmzllll Okxau , .h ' ' Q Phsllix cum-X L Nlikc 0'l.zmglnliu -1: 4 - ' Q Row IV- K t , Paul l'aulcIinh x , l'zllricial Pzlxlclicll - fx' .luhn Pr.-tcrs YK S ' Clnml l'l'lL'l'S0ll X Q' c:lan'm.1 vm- fb In KA -Divx ea k X Row I E ,lznm-N Vim - N'iInm l'illc'lkmx' fd, Q3 F ' ',,, Iris rmmka Y , .Xslx'icnl1c l'Ull!lllllXlIll X V Ilvlvn l'npkn v K' ' Rem 3 - lumix l'm'lsnhclI licllx Rvglmlillg lilil ilu Ill Rc' I ' ' 'lm' wll l'wu'llx Rmzul NLIIN Rmunlmls Rms Gi XX lllllll Rlvllllllll IUIIX Rumxum ' .Xllgiv Rm:- Rmmlfl Rum-iii luxu' Rllmps Run I Rilllkllkil Rxlm l,cmmrai Snuu l.lliX Samclln .2 "k,k " ' A S'lilllJ ef? Q' ww- ! if J sm. ,E X 'Kr Q 'Ty , 'Www Ak T?'EM'l. 62 uniors uw I I1-ll In llgllll flnrulxn St'hUlllllkCl' lizlrlmral Sl'lll'1llllITl Rulmlxl xlllItIl'tll'l .Xllvn Smhlllll lirnaun 51lllllll on Q ,IllIlll'5 Sllllllll l'all1I Sllllllll Rim SKIINCIIH lumix Sw llill Nvilwrt vp- at .XQNX :i g 1 'K Ep 'X 115 .ik i fx: ff: f. "I" wi x A A H fix X QM.: 1 . xxfm' bflsx X x , c. 'Q ..: f W h .-1, Q X? we if ax " mi tif! Rf f - 2,1 .UI 5 ' f 4 , 'M' x fs xg H 5 .. 'X , mu fl lllth xl-:lx xX.IXlIl' Ns-lm' IXl'IIlIl'lIl Nm-1114-nu-N Dvlluu Niulkm XI.n1u.r Nkllllll'l mu I lblvlem-N xlllllll llmmlrl Sulnlvk l.c1.lI4l 5IHlllIlUll XXJXIH' Nphlgllt' IFHIUIIIN Slccl vu V Lum! NIVIPIIFXINIPII Nunn.: 5Il'lHllill l'4'.1' Nltukll' l'4ll I IL I.l Sim .xllhlll l'IL'11 Slulll' mx Ii fhmlutxm- SIIJISVII lhxlm- 5Ililkl2lll1l Slmxmu Nlltllltl lun Nolllll Rillmnl Slllvwski Rem 1 lwIu.n+I Suixllc-1 IiIli.u1 5lXlllLIllNlxi Ii.1x ul l.lX.llllkX RIIINWI I k'llllH'l' 14.11 lmm Illl't'N1Il'ltl .MF gtxvwl 6 ,, I S"',.,i ' y, . 'uv 3 3 ' 39' Row 3-- Mziry Lou l'lizis Murcia liIIl'l' Carrol Yun Rzumlimsl 'l'mn Yargo keith v1'l'llSll'2l Ron' I-- Ucraildinc Yvg lilzlinc Ycrcs Marilyn Yicrk john Vukxinic llcnry Wulslrai Row 3- Mzirlcnc Walla-rs XYilIizun Wznnmls licrlrlulc Walrpul lfiililll' Xhlsik William Wm-lmslvi' Run' ii- I.nis XYCilk2lllll! Susan XX'ilhclni Mzn'jm'ic Wind licxcrly xYiIlt'llil1lgCll 'lmn XYui'usL Run' 1- .lulic XYuim'icc'linwski lk-nnis lzlsaulu Ronald Young Pauli lziszulzl l,m'ctlz1 lem! we-ww --..-mv' X .. il? New 'R I , + N! o ,. ' MVIIOVS I .,- H., I Row I-liL'I'l lu righ xii- .Indy Thciscn " Bmniic ilillil'i0ll Carol 'Hmnipsun S Mary .Xnn ililbllllililk - KCIIIICIH 'lknnlinson X in 1 Q Rim' Zi f" Ifrauik 'l'm'rcs . .wg vi L it 1" Nlzlrgc 'lorrcs IN X Iuxly Alillllkl' Q ,Av ii'lI'0ili 'licplmi his ,fm 1 z I' . .dihnvq Ka ,E Ai ,H si "'5 ""' i :I M. . I W., f 5 iff' 64 QQ SOPAOIMOYGS X JN 3 if 8 Qs Row l-Lcfl lo righl: ir X kent ,Karon A GF Ivaninc Allen X s . Nlichacl :xlCXl'l'l1llli ,M lYilliam .'xllllCliS0ll , 1. 'K N in Q Row 2? 'W M 'W Inclilli .Krnics Qi. M- 'EH asv- Ronald Bahc Y- ...-M' Q Q llarulyn Bakcr X ' Q",r:: P janivc Bakvr X ,QQ I Q. A Row ISA 'll-cl Baranmvski Rllil Barkcy Williznn Basaralma 'l'c1l Bear Marsha Bvrlunan Sllll'll'l' Boll Row -l- jnhn Bcnkv Knrt Bcnninghofl Tlmlnas Burminglian Ray Bcrwangcr Rohcrl Bigus lirncsl Bignsh Row 5- joAnn Billings Barbara Binmlas Gloria Binncli jnclilh Bis Paul Black -lllllllll n0l'llll0M'Slil Row 6- Elcanor Bocrhclman john Bonir David Borlnan Diane Bnssanl William Bowers Sharon Branllcv Row 7- Rnnalcl Brady Ernest Branmlnn loan Bralcl Barlmra Brown llarnlml Brnss llonalml Burk Row 8- jarquclinc Bull lcanninc Bnnrc Elaine Bunclc Roller! Burke Paul Burris Allcnc Burlis I N N1 r gm . . .v. I q . f x " 9, . xv- x. 12 5 ::., Q, '- Z, limi , ' i '- .. 551 4 'sl di x X JOM S B if NS, k f is lil' Q L Af' H xflyl ,P fra N ,..',., ' -M 65 f' A , W fr- if . kilt' 2 . im, N Q 3 75 . W f , ' Q , Mg, l 'N . W A . .' l ti xt i sa ' I . 'f f SQ' K gpw ,J d ui. 1 - 2 , A Q, ,gil l '5 1 T' L K f H fl, l f .1 B "-Q :Sl 3 .ff Q.-M., l vo- A l Bti? WH N '13 , ldv' OIJAOVVIOYGS Row I-l.cl'l lo right: Ray Cannphcll Marian Klzmlcn Aludilh Carlson Dean C1ll'lCl' Row 2- Cizllllcrinc Clungcl Patricia Chumlcx joseph Ciamlcl li Sllillllll Clark FQ L Us fx 66 I .mlb .E?V: HQ A 1 . Q gif 1 Xxw tw in v Af . sq..' Row 3- Rlllllllll Culrlzlsllll' Cnml Conn xvillilllll Cox Shirley f:l'1lXK'flll'lI Mznrxin Crawl Rohcrl Clrmlk Run' I- Rohcrlzl fjlllllfll tlfllllilll' Crm Runnlcl DQIUIIII Emil llnffik 'l'llUlll1lS llalukslzl .Xllcn lk-Bvlwclitlu Row 3- lfrnnk Dm' Shillllll lk' qlurluis xlil'h2IL'l llc 'juris Ricllzlni Dc Pirru Shirlcy Dulmnvulski R2lflIll7llll lbmkwvilvl' Rim' 45- Kznlllcrinc Dull l,cm1zn'4l llcxllllmmwski Hclcn llrcwuo llorolhy liggclwcclll Karon Plinsclc' Gail I-lmluml Row 7- llulilh l'1ll0lxSK'll I-'1'z1m1-s liurlcx licllx l-.mms Cillzlrlcs l'1lllSll'lllIl DOIIZIIQI l'12lIll'hl'I' Max I-'nrlcx Row 8-- b"', lou: lulunn .F Q ki . lnlll ul "1 li'1 AL'-fhill R' ' laml I'kl'll'lxllS Gcrulml Ifinlcx 3 Sylxizl I-'illvl E loscphim- lfoul , in X vi X x K- 4 an .tu--as x Row fl Pvlcl' Uillispic B:l1'allm1'zl illcsgc Robcrl Cimlsvll B1ll'll1ll'll CLUH ,xllilil Clulnl Balrlxuru Clmxsllmmvski Row l juunm' Uumlc flll'llll1l i.umll'i4'll 'IVINNIIZIS l.m'umnvski xYilI'l'i'll hun l.iml:l 1-ml' Iulm iirannans Row fv A vs '- .l.,... hlllililll ilrcim c' 1 N'l'l ' 'vl ' "A 'I' ' lun fnlkill lhluu tuulu N I K I I I X X B' . . fi . Q Balrlmrzl f.l'1'llilHlUll Rel 1-I up K wk Lu llml Q. mx Ram' 15-- Shlllllll I-run Mxnlclim- 1.41 .Xlifc fllllhll' ,Xllcn KQUQCI' llIlL'l' lulugnu Arlcm' fQllHil'LSUll ,,, I Run' 7-- Ivan llllllll Rmlzllml Hull .IRIIIICS Ilnmln Htrllilil llnm-x l'.l't'1I1'l'ifk IlllllSl'll -lmlilh llzmlx Row H r M I I 'IICIILI an 1' L" ' ips. awe? ...-Q R1 l -' llanrpc-x' Q 'l'im Il'u'r'g'ln .- T in A .Iudilh llalwlcx W X -Q Q R1 ll m.u1 X Q N3 I mal 1 ll UN SL P X luqu llm lluhl WW 0 KX b . 1 M x . SOPAOIMOYCS B1ll'Illll'LI Ixfllllkllll Kullllc-cn lfrcmlizm Rulwll l'lc-mlmm Ill Nllllltll' "'l't'K'lllLlll Row 2-- XVQIXIIL' l'.I'4'l'lllZII1 I .1Illl'L'lll'L' lfricmh 1.0 Rm 1.1-llricll l -l'1'g4n'x Mics N we Row l-l,cfI In l'i'lll SOPAOVVIOYCS Row lwl,efI to right: xvlllllllll Heinlz Mary Hertenslein Pauline Hcsternlan xvllllillll Hibbert Row Za Sara Hishon Peter HIDCKSCIIIZI Sally llllflilllilll l-Iliner Holnans Agnew '.. ti ,... , H--L .il Ss i X 2 'id ,,' ff. my 1 K 'J' ff ay 4 .2 ' Y W.,-P A are A .. K ag- -K K X x W wm- "QQ Iwi kk . as--:Q A I iw X A TX . ,. , i ur. nz- .S . 5 p . i Q ima ' Y ' .-.,.,., I l Q Q , 5- 15: QM T : ii K 68 : .:, 4 12:3 .Q Row Iii Carol lloogexeen Carol Hook Charles Horner Charles Howard llans Hudak lllornas Hurley Row 'I- janel Huston limil Isaacson lfaye -Iansen Dolores joeha Carol johnson Michelle johnson Row 5- Odessa johnson Carole jones Nancy jurerki Audrey Kalcla Mary Ann Kaminski Ajoanne Kanlrodl Row G- Harold Karner Raymond Kasprzak Robert Kawalski james Keilman l,aurenc'e Keilman mv' Q K.. sm if A fxl Q . iv .ff l' ,wi all Warren Kellner Row 7- lfrank Kerr judith Kincaid Karen Klein l,e Roy Kline Ronald Kotecki Michael Kozubek Row 8- Virginia Kralovansky Lynn Kreuzberger Donald Kroslak Claire Krueger Cecilia Kubek Grace Kuiper 4 'bl Q" :xg L 'X -nw? R w rl- ."1rnn I w'ml l.Cllll'lll'll"Cl' K n l.esni' L " i' n l.c 'l'oinellL Lewknwski I' K e Lielz' R w -1- Lenore l,i xskc zmlal l.i 1 'm z riria Liv - A' Patricia ljxingsl n Sharlene Long inia Ly " R nw Y- Peler Magrlns .nrille Nlagm fa Iallre-ine N: 1" Duane Nlagnusen ll nglas Nlair A ' 'ery Mala k Row l'- I 'll' Nlillfo mln n Nlalc Ik llnnnas xllllllllllll lilgarl Marlin james lwllllllll lflorenlein Nlasney Row 7- Yalenleen Masney William Mason john Maleyku Carol Mallnn Clay Maupin Karen Malnr Ram' 8- I.uis Mfllay Marcia McPherson lanles Mecha john Mecyssinc Susan Meinzcr john Meyer SOPAOVHOYCS l , Row l-Left In right: " Nancy KIIIICYI , Helena kunu Clonstanfe Kulcl ' l Rirharcl Kuzel Q Row 2- A 2 l-'rank Laxlwig . james La Sola Gerald Last Robert l.ee e - 'zen . . , L 7 1 Arm '52 : e ' i in-N 'E' Q lbs A ' . 'X . A if K "' . , if T ,A f wx S Q. -W ' -35 lf. . ,, ,sf ""'f, lx . 4 Q F: E Gil SOPAOVVIOVCS Row I-1.1-fl to right: llcrnlcl NHCIIZIW Shirlcy Mimlmllclml llizmc Miklllick Mary xliI1lkUXil'll Row 2-- Rhurlal Xlilzlsifll Gcurgc Nlilkmich 1.1-Rm Million Ruhcrl Nlillsup 'l,,lHlIlllS Nlisfh Rifllzlrml NHSIICI' Ev.. Q '3 1 4 Q Xu Wim gm' r S, Q. S x. Q 4 Q5 X we J' 6 N Q2 - 2, X 1 4 was X I 5.21 skk' 154 if f if' Mm' X V as 4 . -xx Q 'T' P:-Jr uw 'nav' 1-Q1 6 ' L 'J 'S ian? df: , at .AX A Row I5- rllllibllllh xlill' Klnrul NflK'Il1liliS Malrshzl N1UIllj.fUIll1'l'y Kzn'4'u Moore' 1.11 Xvllllllil Nllifgklll Limlu Mm'g'nn Row -I- licrzlld Nl0l'l'iS0ll Slll' Nlurrismn l,vol'a1 xlfbfllll john Hllrllzl Doris Nlucllcr 'lhmnzls xflll'lll'l' Rmv zu-- l'nll'i1'izl Nlllrlrlly Rl7SL'lIl2lI4f Nlurphy VIRIIUIIIZIS Nlyvrs ,lllllilll Nllllfll Rirllzlrml Ncwzlslm Susan N1-wcnllmlsu Row li Richzml Nmvuk Cllzlrlvs fyfitllllllll' Mary 0'Donm'll .'xIlIll'IlC Okruy Rulxcrl f,l'll'H Gvrzlld Pzlligzl Row 1-- -lllllilll Puligal lhllllllil Pzlllncl' 'l'znm-za Pnrisll john Paul 'I'hmnns Payne John I'1-runs: Row H- Rflllillll Peterson Michael Piclrzuk Shirley Pinkerton Richarcl Pizza Robcrl Plant! Loretta Plys gn ft?-"' ,..-ff Row I4- Rohcrl Rcyuulcls l.0I'Cll2l Ruhlolf llilllll Rosa Lillie Russ Nlury Ross Robert Ruhlc Ruw ll- Rifluml Rusk john Sauuimlc Nxulfy Silflll' jumlilh Sillzllllilfy Rcuuclh Scllnllcr Alun Sl'l12lllCl' Row 5- jnhu sl'lllll'llll'l' -luhu Sclwocclcr karen Sflmuu Carol Schultz fll'Cll'llClI Schultz Mary Schultz Row li- Slilllllw Scott Lcouzuxl Slllllll Patricia Ski.-cu laluul Skelton Balrlmru SliY2ll'1l Dorolcs Smilhu Row 7- Dinuc Suuwlcuski Aruolll Suhczzlk Yum Spinal I.zuu'cuc'c Spnlli Thmuals SIL-fnniuk KClllll'lll Slciucrl Row 8- Ilnlc Stephan Fredrick Stockmau l'1llM'2ll'll Stood Dcuuis Strug Raymond Sluckcy Rohcrl Swisher any S 1. we ef -.lx t R ,, ,. .Q 1,-.sv ' ix 1.-S. 'WIIJ-'L PR .35 4 5, l Q . 4 I' ill' lk, 1 sw 12, T' Y Nu-5 L. Fw if S X X X 'R . X 5 'Q 1 'lFF-Qfnl SOPAOIMOYCS Row I-l,cl'l lu right: lilimhclh l'nlI1'zu'k lj1ll'l'ylf'll Puplmvski Clurol l'm'lc1' llcrnlal l'nluu'l' xlillllyll l'owcll Row Qi Ciculgc Rlllilll illlllll' Rvrk l'ul1'iciu Rulcliugluu Almum Roux cs Dennis Rcll1scluu'i4lcr Arlo Rcuhl Quai 'Q 4,1 K lm 5 xg .Ml if ,fi , nl 4' Ex , x SOA P OVVIOYCS Row lil.cl'l to right Barbara Szczepaneak Marcia Szcrctnata Peter 'l'anis Robert 'l'ataren .jatnes Taylor Row 2- lient Taylor Geraldine Tessnter Nancy Thiel nltttlith Thotnas Virginia 'linhcrg jill 'linklcr it ,. K. Q in 1' fi.. X Q .,,, .- fr r W W 1, 'ik ' if 5 'Clit 5 3,4 Rb 3: ,, o A r rx W tll- ' .,'A,-- tr l Ixzl' f Q ii ' ,f AAT atm It . K X . . L M the We - Q5 I' . if E I 5 : N Row fl- Arthnr lkacz ge Lewart lohttt Q Marilyn Tranlm Gerald Troy R Robert 'I'rumlo Donna Yalztcle W. WSE? Ai W3 QF- 1':"7'l'Y ,. '11 'Vs can-nv 43 , lin, , ,,.. ,Er Q' ' ,wx YW ,E -4 Q r, fa 5 t in R W l 4 , ,sm , .,.- " ' 'inia Valiska lack Vantlerlee Vir"nia Van Noort l.onis Vargo Helen Vasilas Karen Yatulcrltofk Row 5- Marjorie Yccnstra 'l'hornas Vincent Amelia XVattgercxtt Patricia XVarml 'l'honras XVasik joseph XVerbat'k Row li- Vitian Wheeler Shirley Wichstront Robert Wieh ,Xrnoltl XVicning David Wilhehn llonaltl Wilson Row 7- jtulillt XVitltner Carol XVoIl'c Arthttr Woods Curtis Nbotls james Wolniak Carol Wright ttne Wrona Zabel 1 lack BL ty lanmlslra l3ern'nline ldrojcski Kutneth linnnernta ' - Row Hs 1 Pa tt l Q. gi Car xl it 9 , ' 1 A Q? ll 041fograPAs o ur avorife MGITTACVS of JAI5 ounger enerafiom .X lwmllvzlll llL'l'o . Our Big Sislul .. All lmlczll Girl .. .Xu lclvzrl fully ., 'l'l1c' Best llwsmvl' .. A 'l'ruc l"1'in'ml A lfrivmlly l'c-mn: ,x mg xvlmhl ., 73 ""1 .af 'iw R? gy M A, l.:. t X .A l ,- ar- AMN Ar if -5 . . Q ' 5 . ""3 I L l ' 1 i R r t ...i wg:-7 1:7 .I ,.,,::- . 'I ,ESF VK .3 .,.. as sr ls fx I X ll A I A Row 7- .Illtlllll Bosse l,enore Bots Bonnie Bowie Ricltzlrtl Boyd l ,Rl W l'Clll'C RI'2lSSCll I' l.eRoy lll'2lSSClll' Ron' 8- -lntly Brosseun Dennis Brown Beverly Buheling Bruce Burtleau l.loytl Bnrgeson Martha Bttrnay WNW? 'Qt' ""'3' V25 men Row l-Left to right: NUTIIIZIII ,Umlmot -llltlllll ,Xhern jznnes .Xlexuntler Row 2- Genexieve txlL'XllllllCl'SOll Donzlltl ,Xntlerson Bill Anderson Margie .Xntlerson l'zlt Klengel Phillip ,Xrnoltl Row fl- l.:nn'zt .Xshley Reitl Batltleley Kathleen Bajer XX'alter Bzxnasink Harold Barlmee Nancy B2l1'lClS Row -l- X'll'l0l'lZl Bztsuratlm Janice Bates Ronald BCt'lilll1lll Rit'hzn'tl Bell Rlllllllll Ballinger Terry Bertlis Row 5- Kenneth Berwztnger Robert Bietlerslzttlt Klurilyn Bigus jerry Billings jznnes Bis Beverly Banks Row li- Sillltllxil Blink .Xntlrey Blissnler I Ray Bourtlwzty Charles Boller George Bohlin Bruce Boschek 1 1. ,: V ll ln., ' W- , - - .V ..., Z it is . , N ' ,, w P, -. ' . 1 V25 men Row l-Left to right jackie Carillon Ingrid Carlson june Carlson Row 2- Rosa Casiano lingene Chaslowicz .Kdele Chiapella john Child Dick Christian Margaret Ciciora Row 3- Carl Cochran Elizabeth Conde IHIIICS Cox Cathv Crane Nlichael Cuprak Ted ClCl'il1IllSiii Row 4- Richard Clerneda Roherl ClySll'lUll Georgia Dalinis Sharon Davis Geraldine Dawson Dana Day Row 5- Paul DeNlik Sharon DeNlik Paul Dekoherlis Rocco Dekoherlis Haroljean Dihhlce Carol Dollars Row li- jcrry Domingo Eugene Dorsey' Joanne Driich David Dudy 'l'onx Ijlltililliiiiff 'ii0lll Dykstra X 3 i X . x xx N-. X. x . ...: 1 it 1 W, , ., :N A ix nf -V , .b , g l .L xy ,W K 1 i if Ki Kiwi X. . N in EQ "-' va 59's 4 1' xx C '... L A 's W' Q . '38 ,L 'Q H ,N X it -rhwki Ahiwii X -H Q.. .iw 4' f ,fwfr is U :-: 'xt x ., 3 'tx ' , YM-" I Ar dw 3 ,, iw . .,,- Lu ' K ,si KK .. vm, we , Row 7- R Barry lieklund 'lerry lidwards janet liinspahr Dennis linrighl XYinctle Iiriks .Io liverly ow 8- Nlary liverly l'al Haselnzm Vernon l-'ein Carole Schwedlcn Charles l-'crunk Tony Ferro Siam if xx-C if l Q-9 t- ix? t 3 l l . x.. SJW L W 7 1 Q t .. . 1 F F f ,.., ':'- I f r f - fag, , , , 5:5563 f A T lxjwmi 4.9 'R K "nl 'N I --.:, qgq gs Q 1 '. W , M ' is gg ..:' 1 I Row 7- Cliarles Gootlricli Margine Gordon Charles Gregory Siwanne Griffin Rtllllllil Griffith Paul Grisafe Row 8- joyce Grofl George Gruich Arlene Grunnet jacqueline Grutzius Grace Gulelak Faye fllllillil as? iii T55 Q- u M 4 -5:se.:3,,s . . . ,.,. , A S k S as A' Q ' 1 J' . ...ff K R K A X Q X f My Trix 43. WX. lr' ,SE EQ-fEi z.,. V 5 it -v f'S:2'- . ' F e e Q . ., F .N f- W,-N.. bl., .::, ."' i 32 - iz, J , H ' "'- F, ' l 'Rf "" . 9lY2S 141211 Row l-Left to right: I-'rank Fetters Ruth Flaherty Cletus Fleisbman Row 2- Harry Fleming Judy Fogle Larrie Fogle Monte Fowtly Victor Francus David Frevert Row 3- jeraltl Friedman George Gadonske Robert Gale Anthony Gambino Marie Gambino Mary Gamble Row 4- Robert Gapsewicl Catherine Garcia Patricia Garcia Robert Gault David Gawlinske Dorothy Gawlinske Row 5- Ronalcl Gawronske Sally Genovese Myrna George Patricia Geyer Marilyn K. Gillan .lutly Gillespie Row li- Jtlllll Giovingo james Gipson l.aVon Glantlon Patricia Gleason Darryl Gombns Barbara Goodnight :asm 1 . . Q., as aa A ., X few". n i WW' V25 INCH Row l-Left lo right: Harvey l'lajclieli Judy Hansen -lay Harman Marie Harris Row 2- Bonny Hart james Hart Darla Nlalqnisl Roniona Hastings Carole Hathaway Ronald llaushafk Row 3- Sharon Heckler Lawrenee l'l1'llllllllilH :xllllll llenmlrickson xvlllllllll Henson Duane Hiekle Charlene lligginho Row -I - Xvillllllll llineline lVillela Hishon Marilan Hogan Ravmond Holmes Kaihy Holniqnisl Colne llmnan Row 5- Alanies Hoogeveen Bruce Horne Carol Horrat Buddy Howe Dawn Hrivnak joan lflnekahay ow li- Roseniarie Hlnlak Allen Hnmlson Mary Hughes Glenn HlllICllg2l Sheila Houlessong Barbara Hnllle I SN Z! if-P Q0-I .3 Is: in 'F -,, . 7.7 .R X,f"'Jsf . D, 7 .-in X , n fl A l 0 L9-V aw .dw 0. M' V f fl - A N K MA ' ,il W in M 'S-L' if dv! .1 f W , W X e ' . wfi"'.,Q,fj L in 1 ,. '- K -' 5 im In i il I... T W A' '5' ew! I if-.,::"i f r . Zum - 5 2 15:-I. .,. f xx .. If V K 2 lqllll i i , in in 4 A Y ,4' L t AA af: X , I-9 W "" A45 sg ,sl f' U ,Q .,VQ mir K an' me 1 an-.- ww? Row 7- Alarkie llnrie Lois lnghrelson Darlene jackson Neal jaeohson Rohert janiga liugene janik Row 8- jncly jastram l-Irie jensen Warne jesswein Keith johnson Marjorie johnson Carol jones ,mv-fa Qi mf-fy' Row 7- -Iulia Kulm-lyk Nanny Klllflfk ,Xrnolal Kumlc EICZIIIOI' KXV1lSllf juhn l.zu'i:nk john Lznrkin Row 8- llurlam I.:1 Sznllc Ronulcl I4-lmimlal Irma .loan ln' Pal Blaxllkclllulkcl Rolxcrl l.0lllll1IIl Doris 1,1-mum P25 men Row I-I4-fl ln right: Shirlcy -lmws Nlcrlc jones Rilzn K1lK'llll1ll'Slxl' Row 2- Hcnry Kzlcgvlmin l':ll1'ifizl Kzuninski lfrzmk Klllllflldl .lily Kznpvrs Dizmc Kosinskc l':u11l K2lSlll'l'l1lk Row I9- l'am'im'i:x KZISIIIIDLI 'Ibm Keeler Ril'Il1lI'l! Kesler Lorus Kcifnr Karon Kinscy Rulmcrl Klcin Row -If Rialnml Klmnpnlulwr Nanny I'.2lllfllCl' Calrul Kulzulguwskc Kcnnclh kmncwmvski Billy Roni fQL'IlC Kami Ruw 5- .Xlxill Kooy William: Kurmlllln Nlznrgc-ry km'lcnlmxcl1 Dumllly Kusclkc Dcnisc Koxzlrk Kilumliu Kuwaxlcwski Row 6-- Czlrulxn Krzlusc Kluriniu- Kruusc M'ilIizml Krcnklc Sum kl'lllIlClsgL'l' Kenneth Kuo Clvurgin KllL'iIlSLi iw iam:-W 78 9 V25 141211 Row I-l,cl'l lu right: Gcrulcl l.CSIl'lyllSlxi Carol Lewis 'l'crrcm'c 1.1-wis Row QM Georgc Loy Beverly l.icscnl'cl1 john l,imlclI Carolyn Lixingstun Miko Lolmugll Kenna.-lh l.0lllllSl Row Ili Lewis 1.011 Sheila Felicciu 'Ferry Ludwig Rll'll2ll'll Lukmvslxi Nymlru Lulllcr Roger Nlznjnk Rim' 4- Willimn Nlnlulgmrski Ralph Nlanliaikzls jauncs xilllllill .xllllllblly Nlamnino limlnn Niillllfl' jim Mantis Row 5- I'a1t 1.00 jim NIfNlul1nn flll2ll'lCllC Xlcklnslcr Patrick NlcNcill Ircnc NlcNiclmlus Rulbcrl Nlvclx Row 6- Riln Nlcrlu 'l'um Nlcycr Arthur Niiliflll l,Qll'lCllC Nlillcr Donna Miller join' Nlillcr Q 1 l S Q , S I ' 5 ,xx xi h ix .,.Q Q ' KI? X Y xx ,Q 5, 'Q A .Q . , Y . - Q..- Li ,.-,. ,V K1 K Qu- gt: 1 if in 4 H 'Qs . 2. vw ,rx is to Sr 'C' X 53 Y if Row 7- Gury Nlills juvk Nlinl, xllllillll Muon Rllflllllllli NiUlll'SlCl'C lmllllllllf Nluurt' Row 8- lIlllN Xlmgun mum Xlmlis Rtlliill Nlurw . Q. ,, . - RUlDl'l'l2I Nlursc Nil! i S, . . Q liclwzml xlllfllli , ,..-. -'-- 1 ,L l l'll'l Xlosu NV, J V25 H4211 Row l-Left to right: 1 is i W 'QXRW Q june Kngilil H-- if .,. '-" A " gy- llj Q Qi Y s X iq 2 X l K . Row 7- joyec Peterson Richard Peterson Gerald Phillips Dennis Pier! llillll l'ierin'l1aIski Row 8- Marie Pisknla Carole Poclkul Ronald Polsky Nlaric Popa joe Popp Robert PTHYIIICI' Y if? l L 'W' qt 3,5 ll In 1551 N 'lk MWA' . ....,:A A R fx iw.-ff Diane Mnrin Ricliarrl Murray Row 2- Slielhy Murray Anne xllllll Bellie Nllliklllilll Kathleen Nagel Stanley Narng Charlene Nelson Row 3- Gcne Nevers jerry Nokes Nancy Novalicli Patricia Nowak Sharon O'Conner Nlaureen 0'l.auglilin Row 4- Sliaron Olsen Rolierl Olson lfreml Olnox janell Oppenlinis Margaret f,Sl0l'llISlil .Klan Oxener Row 5- lX'aller l'ala Marvin Panfil john Papierz George Paslove joyfe Patriquin josepliine Pavnik Row 6- xl2ll'gill'Cl Pawlak liflwarcl Pawlowslxi Brenda Payne jane Palik -lllllllllk l'eac'oc'k Xlarvin Peters 9 V25 men Row 1-Left to right Darlene Quigg Dennis Ralin .Kfillia Rzuuirez Row 2- Yirgel Ramirez Patricia Reilly' lfrcd Reitz Sharon Rex Sandra Reynolds -lozinne Reluik Row 3- livelyn Richardson Franklen Rickerl Richard Ridley Beverly' Robertson Sharon Rohitaille .Xlfred Rogers Row 4- Dzile Rohde Ronald Roper .lell Rosen joseph Rolwalkzl Harold Rudy' Gerald Rylma Row 5- Nlargo Safstrom I.y'nda Salyage Pauline Szunargis john Szuuori john Scaggs Nancy' Schaser Row 6- liddie Schaulm l-Idward Scheitz Kenneth Schlink Fred SC'll0lll1lhL'l' Carol Schroeder judy Schrum , sf' 'ev' if f h'f F yii fy N :Pa xy x :li X 'N I N, N in yfiri-Y. wr' . ' '9 ".. ,al 'B F Yi , A, ,ix A. at . .4 . X I yyy, W K ., Q.. if Q guild X- l '--Eff . W"""s I fig. nf: S X X lil :X 'QI x N r ' 'W x . ,M 1 K ,Ag 1 Egg'-XQS L.- Row 7- ylohn Schultz Margo Schultz Nancy' Schultz Phyllis Schultz Terry' Schultz Dianc Suda Row 8- lfrank Scilmert Nancy' Shipman Mary' Short llonnic Skwirtz Pauline Slagcr Dorothy' Smith E it 3 Y sm , s gp, ' N-32? 'sau LQ:- 5X '-ff t x L in ' , X, it .fe Q ,3 , , J' t I K fa Q8 Si .Q 'ff ti,- ft , .l 'S' A I , t , .ps i .jaw Q 4 ,M . . W X -M A s 'Ja . , i . ti i ., fi lg 4 is t ' :nv 1 Row 7- ' ' I-itlwzirtl lrumzm X - Rohcrl vl'lli'lKCl' , V' l'a1ti'it'iai l'hik ff at., ' mi B1ll'l!1ll'Ll l'chlc1' Dulurcs Vlzmtlowski Dtmziltl l'tlcr X " Row 8- Q Clmrlvs Yatntlcrkony ' ' ' Wziync Vzilltlt-rl.imlcn ' V jaltict Yam RlllllSl1tlliSl Q L QQ, g 5- E Q -lozui Yzlrgn 1 gk, Yllllllll' Yztrgn ' . Ruhcrt Veg Y. ,A ., - , ..., ' wif. 1 , ., ' , A 82 V25 men Row I-Left tu right: Ritz: Smith Ron Smith Virginia Smith Row 2- filll'lSlL'llC Stylists l'iil1V2lI'll Sulrucixiski Hairy Sulmcinski .Iulius Spilmzm Alillllll SIJICIICI' llnrlmru Spzigis Row fl- Dcimis SIll'2lg'llC Szintlru Srctlin Bzirlmzlrzn Stucllclski Sztiulrzi Stzim l-itlwzml Stcwzl Rirliurtl Stccnis Row 4- l.:n'rs Stu ons Cziroil Stokcs Perry Stmtitl Rohm-rt Swzilt-L l.vlc Swanson N Carol Swcctle Row 5- Nlurlin Slucputiskc lithcl Szymoniak 'licrrcncc 'l'nlmrski Rtmaltl Tzmis Leslie Tlmnizis .. l K . 'lhmnzts lcirmcn Row 6- Hcrmzm 'lllL'lll1lllS Nlartlm Tm' jucqticlitic Torrance Daniel Toth Stzmlcy lotus 'Ibm Trent fi :Ex it .J A ' 1 I:-ti: . -,,. . L, , ,K it Q Q if' ,it ?YeS 141214 Row I-Lvfl to right: Nlicliulc Ycnnc ll1lll'lClll Ycrklzin Judy Yillrclil Ron' 2- Riclizml Ylllkfll Allen lYLlWl'IlIl1llx jim lYznnc 'loin XXI-lmcr lidwzml Wvmlling -loc lY1'srolI Row fl- llillll H1-sl Bob Wheaton Rolla YYli1:llocL Gerald XYirinski Lairrx XYic-rs Ronnie XYillianns Row -4- Norlnu Wilson janet Wind Judy Hind Sandra Winchrcnncr George XVisnicrnski lkitriciai Willa: Row 5- Nlurjoric Willcnlmgcn Jerome Wimrcml Carole Xl'ojciccliowski Kenneth Wojcicfliowski Rohcrl lvlljflli jerry Woju-nu Row 6- Nlzirgzirct Wojtliowiuk Dennis Wojlokowiaik Herininn lvlilllllllli Alllllllll lYolos1yn john Wontor Sharon Woolsvy Mig ,A 5 v,-g if 4. 4 ,V qi A H. 2 if i9 i + ,A ig M M sv ,,, 4. J it -, Q, W! "5 -Q 'Q U up ,fz . . V 9 ' Q, "M" n ,W ye ' N fi 'vi .iv V 5 i x ,X 6 fe... L, ,Q l Or 'OH w N N 4? 5 mf ,X . 'W-:T he-O 1 a V. ,ww ew of Q , ,, W 'HWY f ww 'J I A ff 1, 1 if r .3 1-'Xqx Q 2- . F , Val K ' Y i f- 5,4 W 'N -if Q-'7 . j K vtlu Row 7- Alicc XYyalrm-nski Nancy Young Bob Stearns Rolwrl lzllws luck Zallclzi ilowcpli lzismlzi xlllllllllli' lun! P.1l1icizi lcngcl iora lurks: Riflrml lwolcnski 9 Row 8- Shuron fL'l'lll ' Q, Y I.ci Norma Zygmunt I 1 i x . I L la pr My laiw diy' x MW ' ' .xx-,au 'wx s . A 2533, F .Q S df, b mf wr , A i L ,,-Y A Vwg. .wwf gwgksw . -w. wg f Q1 R 'I I 1 I I 3 -NM., XVI Faculty an-llu-1' wc ann- in mm-ml ul lu-lp ur lulowlcnlgc. uc 1 ulilx' 1'n-cciw lhix lmm um- lzxcullx. l'l1 cy 1ll'l'Ullls ll'lIl'llL'lN in llu' l'lllSNl'U0lll :md also 1 ll umls wlwn wc am' Ill mm-cl nl llwn- xml. llu-x' guulc us m urfrx dau living :mal IJl't'IJlll't' us , 1 . . . lm lllllllll' lilv. so than wc zu "this xmulmgcr QL'llL'l'1lllOll F. 1 S0lllt'kl1lX llllkl 5lll'l'L'SS :xml llnppllu-ss nu an result ul llu wan 5llk'lll :lt l.l4. fx XIV. -IJHIQSUII KiC'5ll'l' has lawn 1vl'i11In'mIc'nl ul' 'l'hm'n . . 1 ,U . Izullmml sun' ' ' .', U': .,: ,..' ' 4' ' "NSI meg ea Nh. .Xilkvn Young, .XssiSl1llIl Sl!lJ1'l'iIllCI1llClll. is l'l'SlJlllI' Nill ' M' ' mc' lm' MJIYIIIQ llllllly lmmlmlmm. :lml I. In NllIllk'lllN xvlll .ulwanu Ima' lllzmklul Imn' his xml. SH iAe ary 11" H V K TWT ' '?"f3T1' X.-N F ...x.x N' ' we orLing gBeAinc! fAe cenes 111' lun l.c'!l In 1'1gl1lZ Row l--Nh: .X111l11'w lilcin. N111 f1CUlgl' I.111111x. XI1. Ri1l1.111I I-illgm-111l1l, Row 2-XI11 lf.1l1x'1111l Kllllllllllll. NI11 Ilumlnl l'i11111-11111. NI1. R.11111m11l D1 1s1'1lc1. N111 limi! Rllllglllll. Nh. XY11II1'1' llilixf. L Imck 11111111 lllll' XL'1ll'5 l11'1'c 111 l. la. wc Illllxl gmc l11I11111' 111 Ihc 1111'111b1-1x ul Olll' s1'l1ool Illllllll who I1a11'C gi1'1'11 ll1111 llllltx 111111 1'111'1'gx' 111 lllc Llll'K'l'll0ll ul wlmnml puI11'11's. ,- 51 m' girl with an Iwulmlcm may l'k'2ll lilx luclu- zulvwc Imm Mlm lxzlllmvrlm- H1111 full who an llvam ui C.n'lx lx lmplmx' lu .ml Ill I. lx gxrlx. 88 AIWQJS fjzefe NIV. .xilkl'll Young. Ilrzm nl lims ir. tllc IIUYSUII lu XYIIUIII :lil 'l. lf. buy Ill-LIX' Illl'Il, XYIIUII they am- in IICCLI oi' ll lwlping hand. Ml' We faff HUIIIIHI thc' xccllcs ol our n'x'cl'ulz1x sclmol lllv nu' lllL'lIlllt'l'S ui lllc czlpnhln- oflxu' nlzlil. who lJCl'iUlklIl mmy ul Illt' I!L'l'l'5N1ll'f cluliu in ilu- lllllflilillillg ol tha- uhuul. xytllkkillg with our oiliu' xlnil 2ll'l' lhcix' llll'lll llNNiNlll HIS. lop l1i1'llll't'. Icll lu right- NIH. Yirgilliu lfullglll. Nliw Chniu' lipuwxki. Xlxs. llclcn XILIQIIIINCII. Xiu. iknmic Uxlninh. Xlu, l5glrlun:1 fnl't't'Ilh'Ul 1' " sy ,', f V T" ' 3' 1 ', It : f H 4 li' 9 .6 .4 nlilltllll piulllv. In-il In Iighl lflilillt' l.t'NIlll'iNli'l'. Xml' if wx Nluslcr. ,lmlx Rcmk. Nauru fHN'lI.I. 1.1-wnlgial llIllNlxX. llulnl xyliyjlll. 1-t'Ixll'l. X1 Ruwnuux Llurlxl liiumli. N'lll'glIl'l'l tlllk. lgl'Xl'l lx xYilIl'Ill1llg . vm' In. '. m x 'llIll'l liulu-ling. ervice for Sfuden is lop Iwi: imc: iNiNIiIIg Xlu. xillUl'i.I lfnmkcnliwlnl. Nclmul nunw. us cliniaxll zlxsixlgllllx ami In-Il In riglll-Dinm' llauxw. l'I1xII1x Iinrlmlu. XI2lI'll.I Cmmnl. .login luv mvr. fl'llli'l' Iillllllff lim-living xsilll X.ll'iUlli ulliw lllIliL'N alml nvisling llu' :lm-nm lllIl'lI!L1 llwn ilu' lwlnmls ul lln- clan am-: I4-igl lu liglll Iyllllx lhvll. 51181111 XIL'illlCl'. Clan'- ulxn Snllmlmkcl. gllklllbll Clank. Nlnrgc' Xl'L'll' atm. Xrlrm' lngmm. I'LlI l,illxl'llN. I'41l Rwhliug, lon. lm lhlglwx. XIAIHLI Nuknlmvxki. Nfillglllvl Xlxlxull. Bmlmn l7iKllll'L'f Lvfl lu right-'Ilulx ljClllUIl. IZIIIIIAI Ska-Ilnn. Iris Poliski. lh'u'l"lx Xx'iCllilIg. IN-lmhic xl1lllgCl'. M3111 Sflllxwmlx-l'. ll1'v'+'ff-swf--1-awww - 1 If S 1 Q vw ,J ' mutans! N X'-aww. EIU -v NZB 'Q 1 1 Q Argm-Q.. 5 y : S i Y -nh... M kj-ILP en ou men! gf WNA-H NM-A"' SX xfxxi- - iv -mm...---1, nm- mi-111-ni.-mi. HH--t-nu-...J 2--hi-Y Si, X A-3- as S .,.-W lcflfScniur Clnunscluri Nlr. Yifllbl' Sfillllilil. .Xssislzinla-llclcn lh'cwnu, liluinc lic-sxncislcr. Right--lunim' fiUllllSl'iUl'I NIV. llzuiml .XppcnI11'ink. Assiwlainls: llalrolc Uiighl. Dzirlgl Nlklillllllliq Q if 'liicac :irc ilu' guiclcs ul 'l'. lf.: Our i'Ullll5L'iUl'S, and their nssistzllilm. 'lilcy :ulviw SlllliL'lllS ln lnlluw the x'oc'1l1m1s ol mluclurs NL'l'l't'l'll'lL'S ll'lll'ilL'l'S 'incl nrim' ullicrx lliU'l' 1 . . .,. . .. .. 4 lying illliiYililllli5 by IJliCiiL'l'K'lN'L' lcals. '1ll'l'illiif :mu lvll l'll'NilIllAlIl fiUllIlil'i0liI XII: llalmlml Sfilllill. .hsislunlwi Xamu Xiznnlcl. .llllll'l Xlllilil. Hgillcm' imlmling Right Snplimnmx- fiUllll5L'i0l'I Miss i'iiil1liK'lil lilllllf. Asislzml: .hlriviiiic lulmson. - Z in ..- i ,i is-1 'Q' 1' 'fv' I annum! K0 Ali Nm I , .I Iinglish. Spanish. Nlisx Bcxcrly NI.u'- kus: Iinglish. NIr. Ruhcrl NIZIXCIIICIT I'huifz1l Iillllczllimx, Ntlllrtin' l,Il'l'l'IUIA. Nlrw. NI:u'im'i4- NIl'f:llIl'IIl'0llf Ilmm' licmmn1ic's. F Rmx'3-Nliss Nlirialm Kumiifvkt Spa-vfll COI'l'l'1'II0llINI. NIl'. Ilznwcy I,:1mhkz1: l.zllil1. IQcm'x'zll INIRIIII. NIl's. Lois I.l'Illl'kL'I llunw I'1lk0ll0lIIIl'N. .Nl'I. Nll. Rt'XI'l7l'lI lmsix: Ilusimm I'ZlIllL'il- limm. Ruw li-NIV. I"l'l'tIl'l'Il'Ix NIQIHII illzl: aculfcy . . . Rmvl- NI1'. llauinl .Xppclllwrink CIICIIIISIVN. NIH. Blum' .NIIIII Ilmm Iz1'0l1n11m's. NIH. I,ilII'lK'lIl llzmkcri liuwl- ncss I':lIlll'LllIlDll. NIl'. Nlicllncl INIHIIIIKLI Nlcrlmlmicul INIAIIYIIIQ. NIiss llclcn Ilrzlllillg Iinglish. Rmx'2-NIV. SIUIIIIUII Iirmvn: NIal rhino Shop. Nlrx. .lmmc lhxllllcr: ling- Ii5Il. Nlrs, RIIIII llulc IIIIIIIIQRII .NIIICIV nun IIINIUYN. NII. Nhllmm K.l1ammllv1: YUKILII 51114111-x. Nll. Ilglmld f.IIl'lillIlIl1 l,II'K'IkIlll' ul Nlusim. Ruwfl-NIV. Iiaul Iluxis: lingliwh. ' cccll. Nlim t:I2llllIL'lIC' l"c1'1'iui: Iiuxi 'ss I'IlIlll'2lIIUll. Nlly .Xdnlph I-cnlilui Pllysiczll Iifllxulliml. Biology. NIr. CIIQIVICS CQnllI'l'iwl: I'Insic'a1I Iimllwalliun, ILcm'x'ul Shop. Nlrs. IIl'llI'IL'llLl Hull- kinx: Clznlvlcrin Nlanxglgmw. Row I-Nlisa .Mlclinu ILIQILKIKNI Biul- ogx. NI1's. ,Ivan karl: PIINSICRII limluul- ' n. NIrs. Nlyrllv KCIIIZ NY0l'lcI IIIn'I'2l- llll'L'. English, Nliss I-Ililallwlll Kvwsin- gcr: Busim-M Iiduullixm. NIV. Blank Kivwlcr: NYomIxImp. 1 u-. if T m I XII luxmph Nmxmxki: Um lxlt ll lll 14x Xlnxx N 1 lnl 1, lxx m x hmnpx 66 99 mln ll ml Xlnx llmlul lillldhllll Run ll rl: NYU lxlmx XII Klum xxllllllllill Il me cl ll Cunm IIN. Nllxx lxu ll xx. l.1Ix ul 1 xml It lxUlX XII. lu nu xx lxlc mn. I1 ullux mal lll mluux Xllxx Nlu cm 1 xx 1 lln-up kullwlll l'Ll l f 1 1 I - 'f'.H5.l5fI1 1I'l!:5' 4A1v.:a:. : + , 'fx :greg 'Y -"- - ' ,S Z Lu, ,. fe f dpi ,V J - ,, W . Y 1 n . PA J ' U 4 was f,M,W.,M,m s W, MWA , . , ., 7 :m i gxifmixilfiw Q.mQisw,.,,.,wfWw - 3 'I pull fi if Q gi X. 5 'N 'N k X 'M 'L J fx ' BSN 1 , M . Q Ns- Qwsijggy sag f X S f, H -LQ 'B' X - fl ff gig 5 -5 3 -fi 5 L - ,. '25 . -if A if '2:,::-fwisg x s - , S256 use -- s , ..., " fi' N nw b .K 4 Q 3- A x - W. ' Star ISL- in 4 ,s X . W, . ii, , , ,N x X ,S Calbng gr S Kllllx llclllllglllg lu Gill! Cllllll LlI'L' lull' l l IILIIDN om' ul Illl' IPIISIKNI QICIIIIIN 'll I If I . . I',YK'IlX lllolllll Illlullgglllllll Illc' wllulll XVZII Illl' LIIIIJ ls pl-l'lul-llllllg LIII llllplllllllll I.INlx, 5ll1II IIIIIIQN .lx lIIl'1IIlllll4lI Xlullll-l IIIILI IIIIIIQIIICI I':llIy. Illlllx XIQIII. zlllll Iloll' Ilzlx 1lI'1'IJlI llx ILIICIIKILII. flllllllllg lllc' gills LIIK' Nliv ,xllllll Sclllllimll. NIJOIINUIQ :lllml Nllw IQIIICII XX'c'll' lvl, no-slmollwl'. IPIYUI lllllc' Ullilclx Kun I Nllw XIIILI Nllllllltll. xlll-llwl: Illwvllx Rcmlll. ll'v.lsllll'l: K.llI.l Xlll-ll. Xlll'llIL'Nllll'IIIf llullllll- NIIIIIII. plullll-lll 'QUIK I Illllx Xlullu. xl-ll1'l.llx. Illlll-l llllll' kl'IlILlI Iltnllll Run I I'2ll Xlllglll. bllbllll XX.lul1xlll.lL. Roll 2 Rllxl IIVIIIIIIIQIIIWII. Illclx ll.lllII. Iulx Il'NIII1'lNlL'l. Ilvllvu lllkln' lull llllllllc' lllllllll Iimllll Rllll I NIl.llull Illllxlu. Ixglll-ll Iullllwll. Run J Nl1II'IC'X Nmllll, IIIN I'llllxkl. l..llllI X.lll Rallllslllllxl. f.k'IIIi'I IJILIIIH' NUIDIIUIIIUIK' Iltiillll Rml I Iuallllll- Iilw-lu. Xlllllllt' Ill'l'lll.lll. k , . . Rum J licxl-llx XXIVIIIIIQ. Rllgl Ihlllxm. f,lC'I 5lllIIIll. Imlrl Ivll I'IL'NIlIIIlIII lilmlll Run I XI.IIIl' I'llll.l. Nllllgnllll- hlllllllll. Rem 2 IIIIIICIIK' Xllllvl. Imam' I'l'l4'lwll. l.llll'l Xallllilllllwllrllxl. lmlul l'lgIlI-Iixvlllllu' Ilthllll Rlm I f:2lI'UI IlI'lHKl', wlliul: Ilnlulw Ilvllxlllglll. lllllllilf c.1lI'UIXIl XNzlIwl'. wllllll. Ron 2 'Illllx kllrlllllal. Nl'IlIUII xxlllllil I'illl'IIxlm. jllllilvl: Xlullil' lhlllglgls. jllllluli IIIIIX Ilclllllll. lllllinl. Xml IDIQIIIIUQIH-Nlll' Rvllallml. Nl'IIIIll. Wi O S lg BOMB I ,ul ll Olglllllllllllll XX'llll llul ln IN1lllllIl Qlilllll lx ll an all lllX SlQl1lllL'N llli' :rims ul mu xml 4- H 1 1 llIKIlllNlllIJ ulxun Zllllllk'1lllCl'5lllIDLIIIIOIIQIlNlll1llllJllN l Iltlll llu llllllllilll ul Xll ll.llux l llllllkgl, 5lJ0ll5Ul'. llu' llllll xlmllwlx lcoluuslull llf IIIIIX ll clllucs lllll mlm QLIIIICN, Zlllil Illl' lllll1llQlII.llJll liuu Clull lllllll xxllull N Null sllllllfl lllix wan II!I7l'l lfll fllllll'lx Rmx l imrlx lun. lllblllllll lllllll Ntlllllll lltllllll lllll lalI1ull.wlu'lgllx: XII llllXiX I Illllblxl xuu Run 2 lf.lll 'flllllllucglll xuc lllxlllclll Ru illclll. fll'lllL'l ll'll 5l'lllHl lin Rem I Illll uLlll1'I. lmlr I llmlx Row 2 Ran llK'lllllllgllllll Ium llllIN lllu lllllxlllll Illll lk lame-1 ll'll Supllmluvlc Run' l lluk I'll1:l. Nllkc lu HI N Run I llulm l'l.lllll. Rn lim sm 1 I lppcl llQlll Illllllil' Ill 5l2lIllllllQ Holm llIlll'l' Ram' l Xlikc fllljllg l mx X Rmx 2 llkIl'lX lflliull Rem fl llvllm lxlvll. lmwl' l'lQlll l'll'Nlll1lllll lhllllll Rum' I -Ilbllll flllilll. Ink Rum' 2 Ilill Ililu'lilu' Ilul Nllllllllllxil R1 c?4Aoul' ooAs Spa-Ilnriiig. spmisuip Run 2-Pail llcllmn. Kill'-lDlCNili1'lllI lilzl Row l--Ilolnirs llcfklllzlll. Phyllis Okrcy. Row 2-.Xllilrcy Rllilx. .lcum xXi2lWl'lflli2lk. Mollirzl ,Xnlmiin-Ili. Rim' fi, fllimlollv Stinson. Nlzlrfizl Soknlowski. l'clmx Cvngcl. llumlllx Slccl. kliuly IMSIIIUII, NIU llmiglals. Rim' I Clumlxn Fclimiizikvr. ii1lI'i12Il'1l Coll. Sc-l'x'ic'c is ilu' mziin IJLIVIJUSL' ol' 1,iiJl'lll'f' Club. Miss Marx' Six-llirilig. 813011501 clmmex virla who :uv willing to cluvmc mic hour ol' the-ii' limo mlziilx' to flvria ll 5 m . ivork in thc' lilximiy. 98 l l - I Row iflllilllllll I'lC'l'NIOIll'. ll'L':mll'i-l': Slim NI in Xil'l'l'N. sc'clc'l:ll'K1 lizllhx Yllillliil. pri-siiluiil 'lop IblllllI'l'. Ii'Il In :wht Rum I Nunn IX'ilIu'Im. I",lIlI Yzllmlnwcgzln, Run 2 Ninn .Xliw Hirst. I.lIK'II1l -lcxvcll. IQIIIICC' 'II1i1'iml. IScu'l'Ix Ile-mn, Ilzmn Xluwl. Qlullx Ik-num. Yumm' I".XllIIN. Rms II XII. I4l'c-LI xI1lI'1lXIIILl. spumurg -lmu' Dnlv. Stull IIl'I'Il'llNlt'IlI. Ralph XX'il1l1'x'ImII. Nlgn' IIzn'Ivmlciu, Irix Pnlixki, Nglllx IIUIIIIIIILIII. IH1l1'I1:u'u Iiimluw. XIUIIILLI .xlllUlll'IllI. lillvn KIARIIIN Snmlrn I,k'IIIIIiIlI. Yauwx INIIII1-Im. Iialrl Yzllullnwgalln. 04 Swan is ewcomer Ilu' IlL'IX'1'5I club all I. If. is lllc SIJZIIIISII Club. Its l1wl11In'1'szl1'c rulllpzlsvcl UI stuclcnls nl lIu IIINI :mal sccoml YULIII SIIQIIIISII classes. Hpomm' nl thu clulm I5 XII. I'l'm-cl XI:n':1vlIII Ihmlum piftnm-. Il'I'I ln I'IgIlI Rum' I XII. lfrc-II NIa1x'zniII4l. sponwrg Dun- Clllrisligm. Run' 11 Imam Kumi. IIa1l'Ivm- lmlmling, Nlxm ScI1l'oL'1IL'l. Row II lim I'1ll'Ii'N. Nlznlhu IIIICN. I".1IilI1 Hlulzlk. Ritz: KIIIIQIII. flznrulc Iirmw. NI:ll'IL'm- I.cm Q-l'l7I"QllI Srznu-lIi. Iftlllllll SIxN'II'Il. Row II Yixialll Ilirklc, ILIIICI I'I1icI. I.11ciIIL' lau'Imrx. Xrlcxw lngmnzl. Iianlmln hrmx. Nllamm SlI'UlI1I..IIllIX IIINI1, I A ecyonvl fAe Sfage oor lop R011 Run llms R1111 Run Rms Hull I.1'l'l Ram R011 R011 R011 IUU 1.1111 --4 Run' 111 Yllllllt' ll.1xi1l Rum, H1111 .Xl111' Hint, l'l.11111' lm 111cis11-1, .K111l1cx Xluwlri, fifllf Ya-pg. X111111 lxll- 111'lI. his l'1iliwLi, .K1l1'i1'11111' 'lf1l111w11, 5lIllll'X X.11l.1i l'11l l'111c'l1'li1l1, 'l1l4l1 Xlvrln, llguul lilulvll 'lllllX Xl1'issll1'1', Wulclln Ilisml, N111111 Xl1u11I.1g llurlx His, lx1lcl11- Slmul, Huh fillllll, S:1111l1 l.1'l11111111, f'.lIUl W1igl1I, -IlIllN llilllgll, fiflllllli' Klll1'l, 5I1.11n11 , 01.011111-1. Manic lupn. kl111l1 l!11s1I1, .xllllfllllt l'm111-rxillr, K1':11nlu11Qk1, H1-:Im K11111. 1i11I1111' l'1111l ls:1:11s1111. . .hullcx lx11l1'I.1, lil fmuli, l111l1 llml111mwk1, ,IllllX llgmlm, RI1u1l11 XI1'l1l1ui1l. l'l11llis I11, l'l11lIis Oklm, XILIIX ll1'1!1'11sl1'111 I1':11111i111- I'11111u'. l'11l Nlurpln, l'111 l?1'Rm.1 51111111 lIg1I111l:1, I.o11i1' KI1rl1c11. fil0l'l.l lliu111l1. Lanl RIIIIIIYS, I5g11lx11r.1 Il111cl41s, l..lI'Hl S11-plil-11 emi, RllSt'll.l K-1111'1'sn11, l1l1'1111'11li11c lJcRm.1, Huh XI1-1-lk. C.1'1'1'1 I'1'm, Sgillx lllllilllhlll, lXlIll li11'1111'l1111p,4-1, Nl111iI111 'l'1'1111h. pu I 11111-s LU1111111- k11111w, l.lll'll.l ,l1'111'Il, Nlz11111-1-11 U- l,1111gl1li11, .l1vl1'111- xlilliflll, fillltll Bi1-111111 11111111111 I-11-1w1m11-, Xlgirgir Gn11'1ki. C.l1.11111.1i11c I'mI1l:1, ,l111l1 Sw, 6.011 W111'p11l, .X11li11 l.nI.111. Xlaugm' l'.llllL'l, Xzlnu lll'LZll'l, l'11l l1i1k1'11v, IS41111111- llLllll'X, ll1'111' lf11i11, KI.11ul4- lS1m11', Xl.lll1'Ill' l.1'111. ,lucly l.11111'ski, 1.11111 ic' 5.IlllL'l , XliI111.1 I'iI1l1-kms. l11li1' lxu1111r1u11 xki, SI1i1'lL'1 XY1'I1111111'. l114l1 K..111I1, N.1ll1 Xlrwl, xl1lIjJ,.lIK'l .Xl1lm11, k.11l1v lim: k, U1 111 N1 l11414'1l1'1. Xl llu.111lv-.X111l11'1 Rucly. Rigl1l--l11li1' Wni1 11-1 limuki, 111-:1s111'nA'1: .X1 l1'111- l,.1g4i11.1, 5111-N11l1'11I: XI1. Rnlic-11 l'l11ll1ps, spnlmilg IUI111 l'1-14-ix, 1i11-,p11-s11l1-11l: I.11is W1'i1k11111p, s1'11'1'l.111. 'WN O O Pea Imp IDIKIIIIK' Ivll lu ll0IlI Spa-MII I4"lIIl Run' I I'.ll XIIIIPIII. his I'uIisIxi. llm' IIa In-wg-II. Rug! XI :Ink IXIIIIW X lIluI1 Run' I ,Xrmwlql Suluvzlk. Marx .Xlirc Hirst. Bill xlllk m 1 mlm 0 II Rum II NIV. ICau'I Iklxis. M11 Rulmn-11 I'I1iIlipx, spuuw x IN Wsriaim-nllmnxsski. Nurlu-l'I Mlxnnw. Clzlrul II1'owc'. Bum 51IllIIll K lmlxn IX :Lu NI ux Ilulcmlmm XX IIIKI Ix IIIl'Ull!,'II propel' IIYIIIIIIIQ :md IIllIIlIIX'0IIx I I I1 as one ul IIN stun s Ing spcccll lJI'UgI'llIII5 :mal :mc lI1:ll ll cam lrulx In pmucl ol IN'In-ilu-rmln-alclmlcu-11sm1 thc LIIIII-IIIZIIIXL on nu s mlm-1111111 ul NIL Illomgu NIcNI.mm. .md Inlu XI1 Du ul in IIIUCIS. Iiullmn IIIAIIIIU. Icll lu riglnl IICIILIIC VIICLIIII Ruw I Ikmgl Ilnx. Illamc IxlNIllSIxI. lglllllllk' IILIIII I I Iwl Cfululmki. Run' 2 Imlx .XIwx'n. NIAIIN IIK'I'Il'llNlCIIl, Lula- limlu mc 1 II 4 n gLlIIIK' ,iQunIml. I Row fi C-Iorin SIZIIIINII. I,LlllI Iilalfk, I .zlrrw kIlIl1ll'IxI Imp Run Run LII Kms "II 5 sl III ll, 'I ' ' I4 Xllmm I I L iii, - I lmluu- lc-Il lu IILQIII ufxk. YuIalmI.l IJIIIXU. " Slrmm Nlnmimll, l'1IIl'l'Il Nlilln-ly Aluknn XIII' .n. lmm xxVAlWI'LXllI2lIx, . Ihnm- Xgngu. Illnno SILIIIIXXKIM NI1n'Im'm- Ixrznpau' wmvwulski. Pall s1IIllC'tIxI. Nunn San'- Run' 'L orL n imifeJ I I'IlxlI1s BAIIILIAI. luilx Ixmkdlllxl. C..1mxlIc xIiIxtlI.ll1llIx. XII! ullx. 1.1-lglI1Iillc Ifnm Ilcr. Ron' 3 Alumni: I,l'.Iwl'. KQIICII Ilkkslvill. f-l'lII'lIlIL' Ilmukvnal. Run M Run Hull RUM' R4 xw Row Row Ii Nlnrlvm' KZIIQIII. loam Ifislzcl. Imvpllim' I'1'IIiIllI4'IIl Immun Ilun. IIn'l'lliu' Nlmimilis. Ilmlal IIl'lIl'IIl'Ix. 1 I'I1xIIlx I Iam. Iimum- Luqmllll. l'lLlll Ixzn1ll1uukx,Xglmx XX' um pimlurc. IcI'l In right I Iialrz-11 klvin. NIIIINIISI SIxIIlIIl'l'.AlII1IN IM-lllun. 2 llznnlxn xx1IIxl'l. klvunm- Smith. Ih-lty 51'Ill'cw4Icl'. 14- Nlisx ,XIII-Iinv qluzukw. I,milIc lzulmrx. Xlnrllm Imvs, I lu.Xml Nlanllzlx. Nlalrllxn X14-rk. Ixzxrlu ,Ula-11. Ima Xl"lIN nl NIl0I'III'lIIlI 'md IXIJIIIQ 'uv :llc Il'lilllI'i'IIll'IIIN Im' lnvn1lx'1's ol IIN'f.UIIIIIIK'I'lIl1II I Iuh I I I I Xliss llIIIiIIxS1llIiI hm' big lumily fmII sluugw :irc rupmlsilrlm- Im' mlull ul ilu' Iillzmciul work ul ilu II I2 .I 5 W Q U OS 'MT em! ers nifec! l.L-ll In l'lLQlllC Row lf'-Ran lk'nninglnwll. Nlmmgrulll illnlm: blmu' Rlllllps. lcnanwin Cllnlwg Cllznulial Raulfixxinki illlrnmmupvg .Xlnlwx Rllclx. 'lklIUl'lllUlll2lll1 Dann' fllll'lSllkllI, llannl. l'..-LIS. Clnn.: Nliss Rgnllmim l llfillllll. SINHISUTI lrill Klli'll'lx. CUllllIlL'l'llill Clnlm: .Ivan 5lIllllI. hills' Kllnlmi Kulllx Ynlnmh l,lln'an'x f.InIm1 llvllx 5m'l11'm'4lc-lx K-..X.C.,: lamlllll llllllllli. 5lJ2llllNll Llnlrg Nlllw ffljllgllllll. Slgnnp Llnlw. Rnw 2 l.l1cll1l -lcwcll, Gills' Cllmrlug .Xrlvllc l.1lQ0ll2l, lll'Lllll1llllN flllllll lmn luullx. Nvninx lllzusg lhnnm 5lKh'll'll. clllt't'I'lL'2ltll'l's1 Rita Klllglll. Ilnnlxlc SUXICIIC. Rnw fl -Dun Sflllllll, Scnim' Kllxmnsg XKVZIXIN' 54-unc. .lnninr films: llznl Rllllllh. Ringo Klum Riflmul l"l'u-xlmll. Bow' Kllnlwg Ralph XYinlL'1'l1nll. Pllnlngrnpln Cllnlm. l'1'ox'ing than Illia YOUIIQCI' fli'llL'l'1lllUll is all-prlulanlmlc :mel 11-spnmilmlv :nm ilu lllLlllll4lS nl llu Plcsulcnllnl xClXlNUlN llnncl llnx lmnnml cn l' X ll za n IN ' , 4. . 4. 1, ulllcnl. cnmisls ul' p1'c'siclc'nts or 1'cln'c'scl1Ialive, ul l'2lK'll 0l'QIlllllllllOll zn 'l'. lf 1 llmm'm'm11ll1g, C.zn'l1n'z1l. znul thc C.ll1n'1ly llznlcv :nv thc Illl'l'l' mann lHllXllll'N 5lNlllNOl'C'll lay l'..X.l3. l'lllll'l' llu' cli1'uc'linn nl' Nlisx Kllllllilllli' llmffill, l'..X.ll IDl'0lllUli'S vznions pl'ojL'clw znmcl clcciclvs on mann' llllliilllkllll issncw lm' lln- wc'lI4n1 nl ilu' xclmol. lllfl xH-agif ormincq xjllaggies Manny 'II F. SllldCIllS have founcl picture taking :md slzunp follcfting to hc intvrest- ing llobbics. Vlulllllllgll lllcsc' clubs thcy have iIll'l'C1lSCd their kllowlcclgc ol' plmtogrzlplly :md slump c'ollcc'tim1s. Top piflllrc, lcl'l lo right Row l-Shirley xYl'llIlUl'C, Carol Limlcll. Ralph Winlcrhoff. Sonia iluhznlu. .xlltllff Rulclu, Allllik' Rumo- ruwwki. Row 2--Pall Pznlclirll. Xvillllll Pillvlkow. Clvmcnlinc DL-Roszl, l5:1l'b:11'z1 Cross. Nancy Ziegler. Nflllgl' Pzmlcr. Row fi-,lolcllc XYiIsm1. ,Indy Ixmcski. l.m'cllzx SLIIIICY. ROSClI2l fQllft'l'SUI1, ,'Xll1lI'L'f' Rudy. .xill'iCllIll' -luhnsun. l.mx'c-1' pin-xurc. lvfl lo righl Row I-AI.1lL'llzl -lcwcll, Nlmmirzx .Xnlmmicllh lizxrry Harris. lflililllj l.cslncisICl'. Row 2-'f.Icl'l' Roscu. john Mznlcyku. Mike 0'L1mghlin. Mr. Hamwlml l'clcrscm. sponsor, gg. .. ,. .Sw . A lcll lu rwlll R S ya S 1 Run l Xlxlrx In R1'XlllllllN fllthl lruu. llumlu' llAll'l. Klux . knight. Nllx. llnlxkius. Xliw l" Qllllll' Clan Nm. 'lllllX Ilmw. .Xl lvlu- C,lll'npl.1. llugnu' Xiu, 'llllsNl'lI. ' Rum' 2 lzlmtlllm llmlxlcmm lllll lglll mngluvll, Xrlmu 6 llllllll lttllgll llvliniw. Alu .Kun l-'.xc1'l3. l'all linux. llluu llxkllllllll Ril lk ku l'nI lull-nl llxnlvlu' IS l':lI liKAllllllQlllll, lu-ul lulxu llull lun' fl xlLll'l'l'llLl mlulunml. 2. ' " Cl'Mlll. Nlgnx lull l'li4ls. llcwrlx Willvlllnngl-ll. lun- Rum. .Inu lrm Rau 5llll'lxlX. ,lulm K unmgl liumlu- Clugllill. Xllmu' Cwixlvl. lim' mln Su-ul. Llxzlllnlln NlI.lsx1'll. 'X lltllltllll Ilulluv. lclll lu llf l1l QIUIIX Xlllllllll. lim lu'Xl1lx, Xl.lllIl Rmimlxl. Rm I'wnnlnglu1lI. lglrlx llUlllllgNlSUllll. llcxln llmlnxuy lllll llug UAQ omesfic a SCINIKIIIQ lllt' Nllllli'lllS lllllklllQ Illk' llllll'll pmuuly Q nn llu clln'u'r1'l XY0llxllS ulm 1u'1'wlmlmlmln' Im' llll' NlllKll'lllN lllCillN quul lllk' gnlx xxlum lsslxl llum Oulu In Ilu' c'4llc'lm'l'l:1 IN K'Sl1lllllSlll'1l ln ilu' cxllcicrlgl uuwml lll'l l - . ise -- Sell ana! adalveriise Nllmg c an lu' lun ulwn Xtblltlkl' sclling Vl'l1Ol'IllUIlillllS,H L-xmlglillmc-ml ilu- Iuux gnlx who xrmllllllcrwml In sn-ll nm! QZIIIIVI' :ads lm' ilu' school lmpu' lllllxlllg ilu' sc llfml Null. lulr IllLllIIl'. lvl' In Il Ill Run I Shimlvx Hvllxmum-, luliv humm- mxwki. Run' I lualx llnulrx. l,1'nm4- l,ipxkc'. lhrllmn pimluw. Ivll ln llL,Ill Run' I kqllhx Dull. bw! Ntfllllll. X Ianmln IGIIXH. Xl.IlIIl.l lmu. Holly N1lIlUl'llL'I. lxnlvu lulmwn. lllllltl Wuju' 1. 1 ' 1 nz liublm Nmlummlmn Run 2 XLIIIIX -lun-ski, Numan X14-iw Xmuzmxu. IUM XIIIIHW kallu ' lvamm- Nlllilll, f..lllIlXIl Xllvn. Run' IS lllllllil' I-umi. XIIVIH' Iuglbllll. I.l. lnltlll Nllllll vb ix ii 35 . ICI. Iinll11n'.1 lldlikllll. lmw Nllllll Ritz: Xlvllu. Iulmlc' XXIINUII. Nllllltlll Ill Xl.ull.1x XX AlLl'l'. Kurlgl 2 C QVGIOP G 251442145 IP A-Xtiymtc who wishes to przlctice ltct' sell- ing ability inzty rt-zulily lincl thc oppor- tunity :lt 'l'.l". lltc tifkct sztlcstncn strc tltc glillllll ol' girls that c'it'c'lllz1lc llllillllgll thc nvltoul sclling tifkets lor thc vztriotts scliool zwtivitics. The lll2lg2llllllT sztlcsinen ltztvt- ll much wider range nl' custonicrs wltcn tltcy st-ll tnztgztlincs tluting' thc' ztnnuxtl tnztgzuim' drive. limp pittttrv. ll'll to Yiglll Row I--Kam-it Klein. Sue Nll'lIlICl'. tltuly llvnmn. Rim' 2-Uni! Etnlatntl. lunnic Comic. I.ut'c!tti Ruhl' ull. Row fl--Kitthx Dull. Sully Hulftnnn. llztrulyn Wukctx .llulx ilattlstnt. Nlziutl l'il'l'l'lll2lIl. Blllllilll pll'llll'C. lclt to right Row I-Pail s2ll'llL'l'kl. loan 0'KcvI'c. Row 2-lfrml St'lim1ulkct'. Huh llllll'l'. flatmlyn Srlintuiatkctx Cnrolxtt XYatkcr. Alnlinc Kill sun. Xrlcttv Gvislcr. WT me Sponsors qzal' Cnr Ipugbcafion Sfaffs NVe, the editors ol' the Chronoscope and the Thorntonian wish to express our sin cere thanks and appreciation to Miss Mild red Pidgeon, publications sponsor and edi torial advisor, and to Miss Adeline -Iaaeks, hnancial advisor. The time and effort that they devoted to the Chronoscope and 'lhorntonian helped make 1956 a suc'cessl'ul year for the publica- tions. 108 A xiii ,, x CY- Pppct' lvtt Lttith' lhml., Stull Run I Xnttu lit-ll. Yntttx XYztmlt'l. Row! C-vutgiat St.tttt'lli. iltttxlxn xYtlI'xK'l. Rita knight. Xlgtttlm ltmw. Dattlvttt' lttvltltng, Nauru Nttgtw Rtm fl lflllilli' It-stm'istt't. Ii.t1h.tt'1t Know, Stu' Rt'ttxlt.tu. lmwt tight lmttthtltsm thaw Rtm I Xttthcx Nlttxtvt. Xl.tlx Xttlt , ltlllltl.IL. lhxllix Ukrtw. lhvltvttw lSt'tkltl.tn. Rott 2 Cztml X.lll Rgttmlnnxt. Xlulht- liuttglns. Phxllix lftx. Rtm fi ltix Pttliski. lttlit- ktmttntm- Nki. l'.tl lit-Rtmt, Xlgtrgt' C-txtt'tLi. TL.. ...I- flfljorfing WHA earf and wen Rtxkil jllllgix mvlillillzwqc' Rott 'u lltumgt Xltmr. llcltx ,IUIIIINUIL f:ll1lllllQlIIll' litvltlzt. wlkim- lum. U-Uitiutllmskil Rum ti .IIIIIN llht-t-L. lutrtlgt Sutlvr. Clattulxtt StItutn.tLt-t. l'hxllix litttitltx L Run ' Kun l.gtu-tx. lhc ptxlmlttttttmt xt.tlls4tt't't'l1tmwt1 lrotn tht' tot1t'1tatlismt'laus,zttttl tht' jutttttgtlistn Nllllll'lll5 att this titm' llIkt'lJltl'L' Illt'lIINt'lX'Cs hut' l'tttut't' ptmxitiotlx. 'lhv km' tu 'l'. If tm ht luutm . 4 tl tn tht' Cltticlt' Hook. whivh this your mu ulmttiztlly Il1t'llJl,lll, an it vxlmlalittvtl thc nctt' shilt scltt-tlttlt-. IUEJ ens vercy CfAer qi ay ICI' l'1IgilI2lY, lllc' 'f'flUVIIflII1lIlIl is clislrilmlul .unung the 'IQ I". slmlcnls. lim mum lmsx' llUlIl'N nu- spcnl KA-"f Ax 1-...f ln' thc will Imvlfm' lllln alan mmm-s. XXVIIIIIQ. copx' rn-zlcllllg 1 4 xml IIILLIIIIQ, dc ullmu nun only gl Inu ul ilu IIIIIIQ5 lhnl kcpl ".Xucl" :lull llcr stzlli umslzlnlly lmsy. lop Inimlulf' XIIIIILW Rlllh. l',tlllUl'flll'4IlIl'I. f.1'IllL'l lmllllvxj lc!! S.1lIx Nh In Right Run I I-,alllh Rulmhx Ilmnm 5kNll'Il. Umm- Nlillluuk. Run 2 Rnglnl 5.llHIl.l l,cInmgm. Xwixlaull lfliillbll Qlmlx Hllvll. Xlmmgin lwlllm' -yon. ,lK'llll Smilh. .Xrln-ru' lilgmul. Nluuial Nukulmu Nl.ulx NIM. limmir flugalill, Imam Killn. Imam lcwsrxwl. lfll Nlmtlm Immw. HAIIILIILI Lum. In-m'gi.1 5tLIlll'Ili. H1-:lv KIUII maginafion nbmifecl 111 11121111 1111' fl'lllk1J1lll1i in 1lI51 ll 11111111 l1'111Ilg 1111' s1111'1 111 1111' Is 111-1111110 1111 11111111s1 11XlIlQ' l11lIlQ, 11111' 1111111 11'1 1 1 . 'l'111'111' 1l1lX'1' 111-1'11 1i1111's 111' 111111111111 111111 5111111 11'1'1'1' l'111'1111111'11, 5 11111 111' 1111' 1lllIJIJ1 111111 we l1111'1- 111111 11111 l11'1x'111'g11 111 1Dl'lI1gIIIg 11l1N11'l11'1J11ll1x 111 11111, 1110 1.15. s111111'111 11111113 Xl ll'. 11111 11111 111 1111- 11'111'111'1's 111 1111- C,111'111111a1'11l11' 512111. 111 IIN ll D1'1i. 11111 111111111---1.1111111111 R111l111111L1. l-1111111-111-11111-l. f1l'l1ll'1' 11i11111'1"-Al1111i11' 11'1li1l'IlLI. l3i11111' SL111111111. l14lIlIlI1 S1111'i1'1l. l,1111'1-1' l111'lll1'1'Nf 1,1-11. 1'1111' I--1111111 I1-ms1111'r. 11lIT1lLll'lI 1-11111. R1111' 2 li11i1' R1111l1', Xl:11'1 xlllf. 15111111i1' 1.11g11iII. 5111 I,:111s1'1 111-. Right- I'1111lis 11111-111. X:11111 111111111-lg Xv1x111111 l',.1111I11'N I m'II In IigIIlZ Rnxx I XII, IIIIIIIII iIIIIxlI1II XII Rnxx' 2 I5zIxvllIII'ixIi.III. Xlimlwx XIIIIN. l.IIIvl XIIYIII. IIXIII I'IIIf I C IIIIlxII I,1IxlsIII. II'c1I Rnxx I , :Im Ixmwx. ILIIIIII INIIIIIIIIIIII. IIIII Ix.IxIIc. IIIIIII XIIIII-xLII. 1.wIIgI,I 51 RIILCIII. Ruxx I 'lm' I.cIIsIx1I. Xlikv III II.IIIxIII. IIIIIII l IIIIII, Ihxlm IXIIIQIII. h , XILII Im Im' km III'I'lm-IIsIL'iII usic or Pirif Slullv, IIIvIIIIIIxI-II. XILIIX Rnxx .3 II1Il'l'X IIIIIIN III IIIIIILIII. ll'LIIlIIIIIl' IIIIIIILH I'I:IxlI4' Ic'xIII1'ixIm'I'. Iiill Xlifcx XI.II'IIIll IIIICS. RI-xx ti ISIIIIII 5IlllIll. RIIII IIIIILI. IIIIII IIIIIII XXIXIIK X 2llllIt'I'IIllCIl'll III III U lux in 5II.lI1III Ilia IXIL Rmx T XIIIIIIII SIIIIIIQIIX. SIIII l.I f..II31II.I. IIIKIXK Iull IIIII I'x'IglINUIl, fIl'lI'N IxIIiglIl. Rim Ixuiglll Iluxx N I'.IIuIxII U.ILc'1. Ilvlll Il4'llI I.Ik, IIIIIN Kxlkns. ISI-llx S1IIIll1'tI4'I'. Ix.III.I XIIKII. Rugvl NIJ: Roxx Il RiIII.IIII Il1IxI4lI lmmll Ixmmnx. LIIIIIIIII. IIl'.IllIl I ISIIIIII IIIIIIII- Xlnxklux K III I I.-I III. Ilnxx III IHI1'I1l'xXvIINIlII. IhIIIII.I IImIIl IlIxIII Ihlmlxx. IIIII XIII IIII-xxx. NI1II'x IIIIQII N Ihxuu- IILII Ruxx II IVIIX Illxtl XLI. I'IIll'SI III IIIIIIII II.Ix4' II.Il .III4Ixx xkl. IIIIIIK' Huw-III I I.lIlt'l I IIICI. X Ix I.IIl IIIILII- Il :I xx I I XIII III .III I.lllgIIlhII. I II II x II ll NI II. I ,I I Ix I Il II mx 1' II 5 Xt'l'II. Illll l.IIIuIgIgIImI, ILIII- I-il IIIIII. Run II.lItIL'l. .ix - TOMNSHIP L- - .QQ 1 winging afons l.l'l'l lu riglil--Pliyllis l'lins. Dmnizi Okicy, .login Kirby, .'xlllll't'N Siulli. Rulli k2llCl2l. llolm Pclcis Alulrcy l.t'llll,.lllll1'l xvllllilllli. Dawn Nlowi. ll1ll'lMll'2l Sm'lim'imlL'l'. livlly Inu Ukrzlj, Sliiila Nlilm. Mzirrliing to thc rliyllmi ol the lxmcl, ilu- lwirlcrs display their skill nl niaiiix loutlmll amd lmziskcllmll ganncs :incl lic-lp prmimlc srlmol spirit zinimig ilu- clicci ing 4-rmvcls. ll3 v,mq,,. 1, pqx 1 ,L Fl' all usica 3 ones lop llillllrl' l-m'cgml1ml--Nh. Ilnmhl f1Ill'iNIiLlll. di l't't'l0l'. Run' I-Ruth lnhalllc. .lanckic Klzmmm fA'lPl'gl2l l'XllllllNkl. Hlbllllli' Haul, Cum! kIilllNl'. Xmum XXIINHII. Rul1L'x'l:1 f.I'llLh lilzllulial kowzllmwxki. Run 2-kzltlllcvn Xaujgcl, finln' llmlmn. fll'Illl'l' pirlurc' Row l-K.vm'g1' l'llSll7Nl', l'.ml1Ilc Slllilllll Ilulm I'2lIlil'l'l. Ialrrx llL'illlllll2lll. In-ru Sflllllfll. Ron' 2 Rmmlml Ilaluslmrll, llunzllml l lll'l klcw Rrnlwzllkzn. C-lm-lx Illlsillgu. Huh Ol mn. Paul Nut. Rltkllllftl Nlurrau. lullm NIIHIIISIII. V I Run fi-Nh: blank XYmm4-II. slim-mlm ,lzum-s ISis..lc1rx XYirlyk, l'rrl'x Sflllllll 'IMI f:lK'i'I2IIlNlxi. I'nuI llcNIik. lnwcl' lbillllll' Row I-Nlyxml C-c'rvl'gc. f.L'm'giz1 Ilulinis Nlznric llanrris. Huh C-Qlllll. Imn llmlx .john Nluclm. Rohm! hrcnp. Luaummz ISN rwv. Row 2-l.c-mum! Nillllll. Dano N'illu-lm. lirl W4-mlling. Dick CIlI'iNliLlII, .kllrwl Xalgx. Dick illlanppcllv. fzllklix Uumlx. Yii'IUl'i2l Iizxwlmlul. ,lim flux, lum XIIIUHUI. Km-nm-Ill Slvincrl. Rulmcrl Nlcr-k. Dimk Rusk. balm Hills. ,lulm Yallulm'lc'L'. ,lux IILIHIIUII. Run' I1 Hr. Ilxnulml lllllisliam. :lim-mlm: Rohn-rl llurkm-. Slunlm-x Small. ljllk ,lam svn. Xlxin Rom. llohuquisl. llmcrlx llnuks. llaum Dan, xlilll Sh Nll lull Wuumll mlirulcl UH' wlkc. .IllllN .Xlu'ru. blmu' l,Qlll'llIllll'L'. llcxcrlx Rohvrlsou. Susan Griffin. klulic Ruhlxk. l'.u X crklaul. lil:-:umm Kuruux. ow fl-Shirlm kloruw. lSall'lml'al Nllll'll1'lNlxl. llolum loumlor. l'Lllllt'lll' g3llllUl'g'lN. Riln Nlvllo. 'Imam' l'0Ivl'sol1. Klalrul Nflrruwlul. Qlguniu- Nlmrix, lxLllllN C.rzuw. ,lzuwl l'fiuspgu. I Rosa: LSINIIIU. Lnrul Sm-slr. l..uol lusrx. ..m sou. ll . .. . . .lx.l Ufl.. l " ' V ow lkluuc lxlllglll. Nauru Xouug. Nlurrlxu ful Qu. Rlll:l'l"lLill1'l'lXd l'1u lxllslllbllil. Yg:uu Klilmnlxbk. Hmmm piduw. Ich H, right nrvu .al ,ll' ur. .ru 'cl Illll 1. N nu' u .x1. . . . . , . Us x ,Tl L U l N Run' l--Nlr. llzlrohl f,lll'lSllQll1. lllll'tklUlj Lzuul X ul Rohcllu Nloxsc. , . Rauuxhmsl. HCTUIIIPZIIIINI. ow 3--l'ul f:k'llgl'l. Xlsmtc lmulx. l'.ll Ymxnl.. Row 2-lrc l"-l'CXCl'l. lk-unix Slllilgllii llill NL1 Pau Rvillx, Ulurin 5lllllll'lx. rlrowski. Rilllllllllil llozlrclwau. lm-lrx louis, 04 Sfarf in inging During thcir lllfhllllllill your. thc- youngest mvmbcrs ol' 'l'. F. tzlkc part in Frcslmmzm Boys' nuul Girls' Chorus. I.C2il'Illl1g to read notes and to sing in hur- ulony prcpalrcs thc-ru lor thc' morc aulvzlllcul Youll groups such as Mcistcrsiugcrs :md Girls' Chorus. Iinllmnn pir:l1l'c'. lvl! to lIl"IlI Run I I-i'l'1lIlI linnksun, 1-cmlml l'nllm'I', Clzmvlc ll0U.QK'Xl'L'll, ilfllblllplllllsl. .lllcn Nc Imncl. 'lull piclnrc. lc-Il lu rigllli Run' I-li:1rIm1'a1 llinmlzls. llznml Nlnllin ill R1 R1 Ron 2 IYLIIICI lXl'IIIll2lIl. IUIIII 5iII!'UL'lIl'l'. lmn Wmusl. Rifll Nlisncr. Cllmrlcs Ilmm-r. Run N4'In'uwIL'1' I1-rlw lrm, llznr' l.inxilIm'. Ilrxul llllllL'lll'l R1 Rum' :elim knlnlyl.. I'llllI Ilnifcngzl. Inn l".n'Icx, l,znry kcilmun, I.zn'r3 I-'ricllvmlv luhn Srlmm-illcr. Rus Ilucluvc-illl-l'. Nlr. llalrulml flIll'INII1lll. mlircclur. Rnw I 'Klum' Nmsuk. Ixlilfllt' SIHXIQIIC. Allan Kcllx. C-an XYc'illncislc1'. Inlln I,L'l'UIlll. lonx Rlilllillliilllll, lnrrx llollingswcnllm. Nm in llIL'lllI'C-RUIICI1 Uulzvl. 5450143 fOl' VCYCVOVIC Songs n I ' v I I.m'L'll:l Plys. l.llllI2l lllllx. I!:n'Iml'n 1-vu' million, flzmxl I'm'lcx'. Clurul I.inmI1'II Sally llulllnun, Virginia Yzlliskn. an' LUIIIIJZIIIISI, Clmnnic' Kllll'I. I.m'lun'c Lip :aku ww 2-'NIL ,lurk Nunn:-II. 1Illl'1'IHl'1 I.ln mln 1-mi. Nanny linnc-rl, Slmirlcx Wick stun, ,xlIl'Ii'lllll' l'unlnn'l'xiIIm'. C.cl':lI1Iim Yvg. NI.n'y Russ. Pall I,iu'Ix, Xliu' l.ncI1IL'. IAllK'IIll blcwm-Il. KICZIIICIIK' .Xllwin .Xrlcnv 1-ullicksnn. .Xliw KllId'll1'II. vw fl--lllllx Ilxlwlvy. .Indy Ihulxmmslsi, Ii:n'I1:n'.1 I5mn'n. llnnniv KSIIICI. .XniII.l fltllllll. KZIYISII Srlnunn. -Iill linlslm klnmlx liric-mlm: Shin In-x llnIn'rm'nIski. linnnic IIIIIYIUII. Rnscllzl 4.1134-xsuxx. CII1-lncnlinv llvknsal. I.iIIi Xian' Russ, vw I-Lnrul Nfllllll. Nlmrun f.r.mImII. Ilinnc -Iusk. KLIITII bluhnsnn. klnllx Sm- flllffillll liukcr. Lluyu- Nlzmnlm. uluhmn Rccxcs. Silllllillll nlguulmsmm, Nlxnw Klulu- XlllI5IxN, Ilorullmx Slcvl. Klzlml Ilunk. ,Xml IX'nl1gc1'cyn. vw 3-Nlglrx 0'll4nnn'II. l'lisliIIgl llLIllllN. Itxvlyn K.l':lwIm'1I. l'.Innn'c Iilwlwlvllzlll. Dunn- liosszml. Lurul IICIILIII, QIIILIN Nlcisslvr. lluris NIIICIIFII l'1ll Nllllllllk Cum Suu llllillllgx Kznvn Nlunrv. I x nmus lm-Imlxcs am' zllwzlvs to lx- IlC'll'lI Irv Lln- nmwlmllmc-ls ol ilu- !-nls C.Inn'ns. Illcsc girls nnclcr lllc cli1:L'c'Iion ol' Mr. luck Yllonm- lllIL'lllh :ll lllc Il"lllIlIOIl1lI WIIllC'l'1lIllI spring rollfe 115. II KIISPIZIX' IIIVII 'ilu' IXIl'I5lL'l5IlIgL'lkS is ilu' wcll Iu1cm'n nnnlc singing tllgilllllllllllll unclu mln mlirccliun ol Mr. Ilumlcl CIIn'islinn, wllicll also entvrtzlins on nlznny oc-czlsimls cluzv ing Illc scluml Yl"ll' Ill i Y' 5.-1 t . oices of Cgarm anal melody I,t'lt to right Run' If-Nlullic lluuglzis. nlztiiiu' llc't'mzm. Holla' lirxin, uctulupttltislz Cllmrluttt- Sllihvll. Wilma l'illcllum'. Rim' 2'--Yixitlll llifklc. lmis xYClllxLlIIllJ. Sllillllll llirklc. .Xlicv l'ilNllL'l', Yztmx Xltllllllg, f:t'tll'glLI Sc All'll'lll. Row fl'-kltult NIL-rlu. Rita: knight. 'l'wt'lx'n' girlx lmlcmling' tlwit' voices :mtl lkll2ll'Hl mztkc- lloulmltt Scxtvttc' :tn Ulll- mtgtmling zttttxictiott tit thc wintct' :tml spring coiiu-1't:, :mtl lI:u'nix'ztl. Mr. Alxtcla Xlkntncll. tlirt't'tot'. sclccts the girls lm' tltcit' zllmility to rcaitl music along with twitlt-mv ol tht-ii' st-rious intcnt tn continut- thc- 1lLlY1llll'L'Cl study ol Nlltilll lIlllNlt'. IIT S 5 23 11: f S J qu 'Q .Q no ingincq fo ggnspire anal xgmpress Dressed in robes ol purple and gold, the Senior Chorus under the direction ol' Mr. Jack XVonnell, lent inspiration and spirit to the winter and spring concerts by singing songs ol various styles and melo- dies. The Chorus, larger than it has ever been in the past, consists of about seventy-hve students. Other activities of the Senior Chorus include singing Christ- mas carols in the school before Christmas vacation and a graduation song at the end of the year. Left to right: Row 1-Mary Ann Malecki, Margaret Abbott, Joy Bar- key. Nancy Bell, Yolanda Falvo, Pat Sarnecki. Laura I,ee Guimond, Marcia Sokolowski, Carolyn Konow. Sally Meyers, Frances Kaczmarski, Alice Fisher, ac- companist, Marlene Krapac, Donna Skwirtz. Row 2-Judy Kordula, Jolene Wilson, Pat Wright, Joan Wawrzyniak, Sandy Davis, Claudia Radziwicki. Dawn Mower, Phyllis Barzda, Carol Kooi, Sue Laesecke, Nan- cy Sargo, Margaret Chastowicz, Bonnie Brothers, Janice Wvojtena, Diane Kaleta. Row 3-Kathy Valuch, Myra Schroeder, Rosemary Bubc- ling, Diane Vargo, Joan Tessmer, Marcia Radzinski, Josephine Ferrantelli, Judy Gault. Judy Gorak, Pat Dickens, Peggy Weaver, Joan Fisher, Arlene Dobro- walski, Lois Lesmeister, Barbara Schneider, Carol Davis. Row 4-Mr. Jack Wlonnell, director, Audrey Rudy, I,u- cille Zachary, Janet Theil. Gertrude Hooksma, Karen Eckstein, Marge Panzer, Nancy Ziegler, Bonnie Cogdill, Anna Bouwman, Judy Csikos, Edith Ruble, Diane Stanwyck. Audrey Lentz, Fay Polo. Row 5-Ken Dubis, Brad Huitema, Walter Keilman, Jim Kulczyk, Bob Okray, Earl Vanlnwegan, Don Dahl- kamp, Jim DeMik, Ralph XVinterhoif, Ray Benninghoif, Ronald Wolff, Dan Schultz, Dale Davidson, David Lin- xill, Ray Fetters. 1 119 l W? Q 'WF ai 53 N Q m?'eL 'ix' w 5. ww vxrigf NN SWG: ,g Q xwv- , t A X xx xx HSS NNY A xx R N Q X Qs Xxx L. as 'wr R O Rx Row fl llatxitl vllllllffllil, Ray llcr- Ruw -I lu- Williclm. liill llugltcw. Ram' 3- lliigm Sllllllll. Nlztttit' Ros- Ruw ti'-lit-:iii llotltlatr. lim lfutlm. Y 'lop piclurc. left tu tiglit-'Ray Bcnttitigltull. IJl'l'YlllL'lllI limit l'mtlntu'. st-tix't-titty: llill Wziltct. xit't'-puwislcttl: Furl Yam IIHYCQRIII wtgtutiitftttftttms: llulr llctluri-. I ttxuitrcr. qlecy ale fAe Porfs ews lVltctlu-1' tht- spurt is lioothztll, lmttskvtlmll, wrestlitig, lxtst-lmztll, trztck. or xwitn, this fluh is lull ol' lcttc-t'1i1t'tt who hztvt- clone their hest in tht-ir lztvnritt- sport, lk' ing :i Nlnimgrztin Kllulm im-ntlmcr is tht- :ttnhition ol' :ill huys that aux- iiitmcsttxl in zttltlctirs. Row l Nlly K-vurgc Sulwk, uuttlli ' ' " i Riu lit-tminglmll. Nh, ,luv Su winslti. tnzivlii Holm llvxlurix. Nltuit' l.t'tinu'sc. llill Ntlwtvtk ow Z' Rim SLllI'tK'tll'l'. llill H211- . , , ICI, NIV. Satin ltatllzt, uwntli, h'1lllgt'l'. Kell llllllls, lim Nlztsott. Nlilw U'l.:ltlglllin. lfratttk l'ttt'lwai, llnh Gttllcclgt: Waixttt- Nprttgttt: l,lll'l'X llullings- um th. ittslxi, l't'lc' fillllllllx Alt-tix Pail- igzt. Holi llittt-ly l5l't1t'c lttclwy. A nw T Rifliatttl l"t't'ctnztii. llohti lluhliu. Don llallilkztmp. -lim Dt'Milx. llztrl llvcht. uw 8 ltlztrl Yztttlttwvgziii. Alvrry Mti114lzt,.lt't'rx l'it'tt'11tk, Rich Nlixll' rits, Dirk laulmp IUO IFA e o In i aw Hr X . .,,,,..A l x ai n The outstanding athlete and winner ol li xl the traditional black derby this year was 5 Earl Vanlnwegan. liarl is known not only ,f lor his top athletic ability, but also for his 5 high scholastic rank and active participa- tion in many school organizations. The varsity cheerleading squad consists ol six girls who lead the cheering T. F. crowds. The cheerleaders always COIIIC through with the necessary encouragement for the football and basketball teams. Bottom picture: Left to right-Margaret Abbott, Donna Skwirtz Marlene Krapac. Myra Schroeder, Donna Moor Joyce Moen. ur xjfzrcl fincq arsifcy Row I-Roh liitlcr. Rich Motions. Rich Frvcniznl. Rav Bcrwznmgcr. lohn Bohlin. Pc-tc fii'llllillS. Dick ilillfillll -larry Mnnclzl, Earl v2illlllWCg2lll. 1 E Row 2-Wuyiic Sprague, lnzniagcr, Ron Kotccki, Wayne KQCIIOXCSC. I.2ll'!'f lloilingsworlh. Rich .ll'Illi!'K'llS. .lorry Spzinnon. Dzlvc Vlillxlllflky. lid .xlIl0l1iL'lIi. Fil EggCi!l'Cl'iIl. Bill Carlson. Boh Okrzii. Ron Sclirocmlcr. illullagcr. Row Ei-Mr. Cllzlrlcs Gollfricli. cozlfliz Ray Bcnninghoii, Rifh Mznlscn, ,larry Puligzl. Toni Womv. Brian Schnlll, john Ynkcinck. jim Green, Roh Corccki. llrncc l,zn'kc'y. Roh Cola. Don Dzlhlkznnp. xif. Sum Piazza. Mr. NViIlizln1 fiil2lIliiiCl', l'02lK'ill'Si I his yczn' s Villhlly loothnll tczinl got oil to ll good Sturt by downing lzllt oi' Chicago I2-7. Then thcy liziltcrccl, dropping ioln' strziight gznncs to Mor- Lon, Bloom, Kzznkzakcc, and Leyden. They czinlc hack to hc-an Argo 7-li nncl I'zn'kq-1' 21-O and finished out the-ii' 345 season by losing lo lllnv lslznul :incl 'iiil0l'lll0Il. ., . , , , ,. lhc ML-lvors lint two boys on Lhls yczirs ,Xll South 5lliJlll'iJ2lIl lcznn. 'l'hc'v were lizarl YZIIIIIIWCQZIII an iilliiilllfk :incl Icrrv Mnncizi all cncl. 124 NI l.1I1 ... xllllklllll .. HIUUIII ... Kllllkllkti' . Lcyclvn . , .Xrgu ... I':nKkL-1' ..., Blum' lsluml IKIIOHIIUII . Opp. I "ni lil QU I5-I ti 0 Qu QR Pecia SOPAOMQOYCS iff' Top picture, left to right: junior-Varsity Cheerleaders: Karen Klein, Audrey Muster, Kathy Doll, Gloria Biondi. Lower picture, left to right Row l-Alan Dellenedito, Greg Gies, Mike Kozuhek, Jerry Finley, Frank Kerr, Bill Cox, Ray Dockweiler, john Bonic, Ken Zimmerman. Charles Horner. Row 2-Lewart Tobin, Ernie Bigush, Kent Taylor, Charles Potorf, Richard DePiro, Rich Czerneda, Frank Ludwig, Boh Plantz, Mike Pietrlak, Ron Hall, Phil Gulela, Bob Ruble. lllallilgef. Row El-john Schroeder, manager, Bob 'l'alaren, manager. Bill Basaraba, john Malczyk, john Gramsas. Len Siatta, Kurt Benninghoff, Bob Kowalski, Tom Vincent, jeff Malak, Leroy Kline. Mr. joe Sowinski, coach. The Fractional sophomore football team, under the direction of Coach joe Sowinski, had a fairly successful season, winning four and losing four. SEASONS RECO RD 'I'.F. Opp. Lockport , . . . 25 0 Bishop Noll .. 7 6 Bloom ...... 6 15 Thornton . . . 6 27 Kankakee . . . 0 13 Bishop Noll .. . 19 l2 Argo ....... 0 lil Blue Island . . , . 13 7 126 r .mr . Ijzose 7igAiing res men Left to right Row 1-jim XVayne. Allen XN'awrzyniak, Gene Nevers. Bob YVheaten. Richard Bell, George Boh- lin, l.arry Stevens, Eddie Sobocinski, Dan Toth, Terry Berdis, Bruce Horne. Vernon Fine. manager. Row 2-Richard Murray, manager: George Ley. Ken Loquisl, Jim Alexander, Toni Dykstra. Allen Oxenen. Walter Pala. Alvin Kooy, joe Popp, jerry Wieinski, Duannc Hickle, Ken Knc. Ken Berwanger. Frank Scibert. Row 3-jim Phillips. Bob Biedenstadt, Bill Krinkle. Wayne Jensen, Stan Narug, Charles Ferzag. jerry Wojtena, Arnold Kunde. Frank Fetters, Phil Kordula, Skip Rhode, jeff Rosen, Bob lakes, joe Wescott. Mike Lobaugh, Bill Hineline. Ken Komorowski. Gene Kooi, Mr. Harold Schultz. coach. Coach Harold Schultz's freshmen football players compiled an impressive -1-4 record. SEASONS RECORD T.F. Opp Irving .. . 13 7 Bloom ........ 7 I2 Kankakee, East . . 7 l3 Leyden ....... 6 35 Thornton . . . . I2 7 Lockport . 0 6 Argo ........... . . I2 0 Kankakee, lVest . . . . 21 0 127 0 ave ana! fo VARSITY YVRESTLINC TEAM Ron I-Ron Hull, l'l'lt' Stotlxle, Rzn I5et'u:tt1gt'r, little Dzniclson. Cllill l'll'l79M'llll, Rich lJel'it'o, Xlnx l'kllllt'N, ,lohl llonir. Ron 2f Ken KUlllUl'lNISlil, jerry Nlorrisnn, lfrztnk Kerr, john Lesnialk, Bill Wehstel, Ken Duhis, limtl Hnitetn: N OI lll hn S Allen Ilelientlito, .like ' .1 g "n, Ron .,lkllI'0Clll'I', lnznluger. Row flfklr. joseph Sowinski, I'0llCll, .lint Schultz, Pete lyrntlius, klitn CQITUII. Clltutk Houztrcl, ,lohn Kilxlnlmw Brian Stlllllll. ,loe Noxuk, john liohlin. VARSITY WRESTLING SCORES FROSH-SOPH WVRESTLING SCORES 'l'.l-'. Opp. V Q h South Bend Central .... ...lfi 35 1-l' Olfl Lewlell ...........,..... .. ,29 l2 110511011 ---4'-- - 4 - l-3 38 liztkt clllll'2lf2,'U Xhtsllitlglotl ..... 34 I3 Blul- Rihlmn H H21 314 llllle lflztnrl ...........,. ...lfl Ill Rich A"-." I-.33 15 Curl Silllilllllfg . ...ltv 32 H 1 W U Rich .,..,.,A.. M23 I7 'U""f"' 4"'A- -M ' -' 1'h1,,-,,l,,,, A---.,,. ,H 3 31 Hznnmontl 'l'eeh .. .,.2ti I t llzmnnnml Teeh ., ...Eli lfl Oak Lawn AA,A, NAIS! :il Oak l.1nvn ..,..,. ,... . .,ll 32 Bloom .H Augg I3 Bloom .4.,...,......... ...ltl fH .i I, H, lizlst illlieztgo Roosevelt .. ...26 I-1 luhllv ' "' J .loliet ....... ,.... ..... . . .lvl 30 RUUU5 -- --'lg 'll' llishop Noll ..,....... . . .-10 8 Lockport ...... .. ...IS7 ll Rcmls '-"' "- ll 42 Curl Sztntlhtlrq .....,.. ...Ill I3 Clark 'A' M35 I3 lf'twt C'l1ie'tv'o lRoowexelt 'V' I8 I,oekport ... .,."7 23 "' ' ' P' ' " "M ' Crown Point ......... , ....... 27 23 FRUSH-SOPH WRESTLING TEAM Row l-Keith Loeqnist, l'lllgK'l1l'-Iillllls, Ran KZISIYIRIIIR, Ken " Ilill Hs' I ' ' Ron - wnelr, I.:u'rx KIIIIIW, lout l'WllSllll, ltn letters, Ran Holmes, Gene Roni. Ron flfNh'. Charles Gottfried, eoztfll, Ifrzmk Siehert, Bob lil H1 ll Hun Ron -tfF,rnie Biyztlst, Roh Rexnoltls, George llohlin, Eddie . Pnln, .lim Mory.r:tn, Bro! mnertnzm, trot 1 ' er, Robert Lehnlzln, lhu Sohorinski, Keith johnson, Iom Goruttouski, XX':1ltc 1 Clronk. Not in Illflllll'-jl'l lint, Brllee Ixtckex, Ted lirorklex, Klint .Xlexnntlel I Bi1'n1lngll.1n1, joe Popp, Wayne jessen, l"I'L!lllx Pl .. , . ,. . , ee Horn. Holm Zztlxes, IIIRIIIQIHCV. 'xx XN'ojten:t. zlntl, I-141 Selmznlh, I.eo l-Ogle, l'ete latnts, ken '55 Q gil!! 2252: H!!! E!!-ESQ!! 53352222 if 3 gl? .RM fi ww, .www ,guy 42- 9, J 'W 3 S5 575175 ww TS, 'if J' 'i.,12xf,f5 .Q -"7 f"'7A4 Q ty In ff Kia -, S: 5 vicf: A A RSSSLQ " img f 9 V E E X :A ,iv X , M K , S ' J l fra' A fx if x M R vi Q45 I5 9 .M Ami! :BTA ,ik AN H .aa as , at L, x W - ,if iw 4323521 .L v Ry Y ..f,3Y2-f, 'a 1 K ' Q' ' f in ' gx - i x Q? Qi Tl . ,r- -HQ? im 1 'gg ,Q Silgfw gg, 4 "ff mf H XJ J Rs 5' w W A W f x. - 4 X .ak -2 'SN A X ' I. 2 ,,, N 'Y 1' N- "" 3' , W. . ,Q S . , Q 2' W C .359-3723? YSTI Q , Q 'yrgo Qfl., UIQ x xx :E M -- QJYIU4, 'TP f K ACK RACK X Mm, as sp .er :sn Qgfflo QQTIQ4, -3' flip 55- an -,gd 'H' RAC K TRACK 0 iw AI Fx Tw, Q vsyag X 4 S QTIQ4, V 35 Q -'Hurrli KL' K 5 'rio 52,4 ,Q " 'rn AL' qnns'P4l fy, 30.52, C70 I.-- cfion fAe czcy ll'll lu light Row I Mr. Rohm-rl xIllL'l'illl'l'. fuzwll: Holm llckloris. Marlin' Rminski. Run Bzll4IL'l'. Hill XYQIIIN. Row Z--Mr. Xhllnnn f.ll2llltllt'!'. .Iuhn lxzlrr. Rich l'rcL-nlun. lvrrv hflllliill Don Duhlkznnp, Run lla' mann. Row I4--.ln-il Rosen. llc-nn limlnany Rirh Mclzcus, DL-unix Sidlwy. liln llc Xiik Fllillll. ' XX hiring . I IIUIKIIIUII Rimh .,.. I4-ul:-11 . . 1-1'iH'ill1 ., Blum' lslzlncl St. Paul Nlnrriw , . Nlznrscillcs f.lll'SlCl' . .Xllnn . Clark . . l,m'kpm't . HI'i'IIll'll . l'lH ....5li .. .... Gi ...TS . . . .,.. 60 5" ff .fQlsQ ...57 ...,5l ....85 ...,59 ,,..iil ....ti8 ...50 65 SEASONS RICCURII Opp. 57 killllxillxli' 58 .Xrgu 88 lllmnn 711 lirzulluy ,, 63 'l'hm'nlun 67 I,cymlc'n ..,.. 72 Bluc lslznul , -19 Lockport 65 Kankakee- . 40 Argo .,., 74 lilomn , ..., . 60 l.ockpo1'l .... 52 klolif-I Cxllhulif . 59 130 jerry l'icll'1u IRI' ,...5I5 ..,.-I7 ....li5 ..,,72 ,..,4ifi ,..,lill .. .6-1 ...,l6 ...AE5 ...lil ...Jil ...58 .59 k llzmx Opp 59 'IU 73 713 U5 77 Qi! 48 137 197 T4 51 lil! qi X-as Q 4 , in W A '33' x ' 5 Q V13 vm, ff ni v 1 ' N Q U i S x v X If 5, ls. ? X -V, J x , iteff wi? 458. ky 14 B 3 I g e ... .Na 5oPAomores SAow Pirif 1,1-fl to right Row I-Kurt Belminglloll, john Samimlc. Ray Dockwciler, Mike De-loris. ll'1'lil. Don Bum' . Row 3-qlolm Sclmeiller, Ray Smokey, George Rakin, Ron S coach. Hlliiting ... .. 'lliornlon Rich ..... Leyden .... . . Crillitll ..... . . Blue Island Lockport . Bremen . . Kankakee .. . . George Nlilkoximll, Bob Fl'Cili2lllL'll1 r Row 2-jerry lroy, Mike Koluliek, jerry Last. Paul label. 'l'im Harrigan. ,lc-ll Nlalak. Ron ko lx mith, Dick Pizza. Mr. Harolrl Schull: SEASONS RECORD 'I' F Opp. 'l'.F. Opp -19 Bloom .. .. 56 66 53 Bradley . . . . 38 -Hi -15 'l'llOI'l1l.0ll . . ... 46 70 58 Leyden ....... . . 39 525 E57 Blue Island . . . . . -I3 535 A17 Lockport .... . . Fil 153 All Kankakee . . . . 39 58 59 Argo ..... . . -ll 59 60 Bloom . . . . . 51 78 43 Argo ..... 132 Row l-Stan Iiotos. Henry ow 2fRoger Nlajak. Bill ow 3dMr. jack Kiester. Kaegehein. Bob Klein. Rich Clerneda, Ed Tru- man. Krinkel. Wayne Yanderlin- den. Gene Nexers. Rirh Berwanger. coach. .Xllen Xhiwrzyniak. Skip Rhode. Harvey Haj- dich. manager. eginning BacLLoaral magic Coach Jack Kiester's freshman basketball team posted a I0-ll record at T. F. On the scoring end, the frosh played their highest scoring game against Rich Township, winning 56-20. Individual scoring honors went to Rich Czcrneda. SEASONS RECORD 'I'F Opp. TF Opp. E. C. Washington .. 33 41 Clark .... .. -15 42 Thomton ......... . . . 38 35 Bloom . . . . . 36 42 Whiting ........ ,. . 38 25 Thornton . . . . 37 38 Argo ....... . , . 4l 46 Leyden . . . . 4l 3l Leyden ........, . .. 43 46 Whiting . . . . . 27 23 Rich .............. . . . 56 20 Clark ......... . . 39 29 Hammond High . . . , . . 28 58 Kankakee. E. . . , . 40 5I Blue Island ..,. 35 24 Blue Island .. .. 35 39 Morton ....... . . . 31 34 Bloom .,..... . . 49 53 Kankakee, W. . . , . . . 52 30 Bradley . . . . . . 60 68 Argo .......... .. 38 19 133 SA l1SWll4'll4'l2l'S SULINUIIIS RL'cm1I II" Opp. Nlurlmx .. II2 III Ifrm-Imlc' . . . . ISU S S. IICIILI .. .. III? If Ifcllgcl' . . . . QI 5.3 Xrgu ..... . .'vfI 21 IAICIQIJOIII . . . . IIS 22 Noll ..... , . 68 II Ilix6l'sIcIc' .. . II7 39 I,l'fLICll ..,...... . SI I2 Ilznnlmulld High ., ISIS II Nlurlml ......... IIEI IIS .Xrgu .,.. .. till If II:1l'x'c'y ....... IIT III Ilomu' Xlamn .. IST I0 IILIITCX ....... 29 'IS Imp lJI4'IllI't'. lc-II lu ll-:Ill 1,11 IJU2lllI7I,llNl' i.IIIm1I Row I Iiill Nluwn. Iflamk Ikulun. I'.l1lI IIIIIIUIIQLI. 'lim Nlnmm. IIIII Hxuulx, Alim I'an'In-x. Row 2 I.cL' Willwlm. Iiill IIIIQIICN, bun Nlickvx. IIIIINIIC Sn-nu-. NIHII Iln-llvnxluill. link Lllmm. XII. I'.1I I1-IIQNIJ. uuull. Iiullmn pinluxm-, In-Il lo lIgIll Un InumI XYllI'I'K'Il K-malvu Rim I ICII I,l'lHIilIl.llIA'l. Iluug Xlalil. Ihnl Xmlclwn. XILIIWIII I't'Il'lS. Klllaulcx IIUllll'l. limb Ilurpm. Iiml 1-llgcl. .lim Wanllc. Rmv 2 Nh. lid Ifwlmkx, rualrll. Kvul Iaulm. Nlikc Iulmllgll. Ilcmlis Iimighl. IYLHII1' I"ll'l'Illllll. I'c'lr Ilmrkslual. I'l'c'mI ixllmllalkcl. Llxu Nlzlupin, ,luhn lfIliI1I, Ibm NIIICIIUI, Ilun IYiIs4m. .Ill Ikgul. IIIII XILINUII. MMM ,ww ' oncJers in afer I llc It'I'I'LIlJIIl fllllll IIIIIICI' lllc xpllllslllxlllll ol Nllm NILIIF 5IICIII1lIIIN, ls ullllpmcll ul girls wllu llixplaly ll npwizll skill ill swillllllillg, II-IXOIIIN 2II'L' llclcl ollu' ll ICZIII llllll IIIK' OIIUII lu IIIIX gill lvilll llll' gllmilily lo swilll. Illl' :ll'lix'ilic's ul' lllis KIIIIIJ Illfllllli' ll WIIICI' Ilzlllul fi1ll'IIIXQll. ll clzlllll- llll I.I". wlllllc-lllx Jlllll ll pil-llil' lm' llll 'l'c'l'l':lpill Cllull llll-lllln-lx. Ill lsgllvl' I"Il'.III1II lim-llkl-llllalll. KIIDIKL' RIIIIIIIN. Nllllgllll-l Iillllfll. Rim' I Xlallwglllllv Itllllillllx. XI.ll'l IIt'I'lt'lISIl'IIl. Dllmllll I".L:gQ'IlI'K'liIII. Ililllll- I,UI7IUIXNIxI, Xlill- Lllllllv. lII.IllIIl ' Sl ll Hl'llIKl'. IIILIII Illllis. Ilclc-ll Mzlsilzls. Ilizlllv Nlllulillxki, 'III XIgll'kiclx'i1'l. ISlll'Il1ll'1l bull. IICIII Rclllll-Il, I lllll' IILll'I, Ylnlllll' xlllligll, Row 2 clllllll Kulalllgmvski. I'l1ll'll:ll'1l SIl'lL'llIlIII2IIx. IIIll'Il2ll'1l l.l'cllliIliclll. NILIIAI IIIIQIICN. RIIIII I.Ll5.lIIt'. NI.ll gil- Qlllllllwll, ,IIIIIX XlIl'1ll'Il. Nlalric' l'uIl:l, XLIIIKX SKIILINCY. SIILIYUII fiIlllllIlll'l'. bllnll- Nlillvl. XIIIIIIUUII U' I.llllgIIlIII. XIAIIN SIIUYI. Rim II Nliw XILIIX Sllvlllzlilis. slullwrg filbllllll' KIIIUI. .XIIUIIC IIIIYIIN. Slll' Xl:-illlcl. lulllllll' Rl'l'Xl'N. Milli.: II XI IIIII1 I KIAIIHIILI. I.Ul'l'II1l lmall. I,lII Ilckmll. f.l't'I SLIIIIIII. KLIIIIX Doll, llurillc Kl'1IIINL'. Ilrl'l'II.l Rtllllil . A I"IK'K'IllLIIl. Run' I I'.II 1.4-llgcl. XIlll'g:ll'l'l IYilll'llIl1lgl'll. Rulll-l'l1l Xlnlxv. Rullcugl Nlulxc. Iliallll' kmillxki. Ili.lll Illmgllxl IIIR I SK sg xjfappens vercy Prin TOP PICTURE-VARSITY BASEBALL TEAM Left lo right Row I-Mr. George Sobek. coach: Abelardo Tyerina. Ron Schroeder. Mickey Mills. 'liom Drying- mexster. Bill Waller, Ed Eggebrecht. Row 2-jeff Malak. Dean Bodnar, Carl Hecht, jerry Munda. john Bruce. Larry Hollingsworth jim Mika. Mike O'Laughlin. manager. LOWER PICTURE-FROSH-SOPH BASEBALL TEAM Left to right Row l-Ray Dockweiler, Ernie Bigush. jim XVayne, Allan XVawrzyniak, Dale Rhode, Bob Klein jerry XN'c1orek. Row 2-George Milkovich. Kent Taylor, Bob Koewalski, Dan Toth. Tom Goranowski, Rich Czemida. jeff Rosem, john Samide. Row 3-Billy Hineline, Bob Croak, Bob Plantz. jerry Patorf, Bob Fredianelli, jerry Phillips George Ley. Bruce Burdeau. Mr. Sam Piazza, coach. VARSITY SEASON'S RECORD TF Opp. E. C, Roosevelt .................................. 9 6 Calumet Township . . . . . I7 3 Bishop Noll ....... 0 4 Argo ............. . . . 7 5 Blue Island .... .. . 0 4 Lockport . . . . . 8 2 Harvey ... ... 3 7 Bloom .... . . . 7 9 Oak Lawn . . . . . 4 5 Kankakee . ... 5 8 Leyden ... ... 9 8 136 v v Lei Q acy Ball I Ol' l'lC'I'l7Rli-Ron Srlwucnl- cr. Curl IIA-Chl, Tum Drzmf- llN'iSIl'l'. 'YD l'IC'l'l'RE-l.:ll'rx Hollings- worth. Bill Wnltvr. ' ERD l'lClAlT R li- john Bruce. Dean Bodum, A-lcil Malzlk. Conch George Snhck. Mickey Nlills. .Xhclxlrdn 'llf'Cl'iIlll. :ru l'lC'l'l'Rl-Iflim nam. jx-rrp xllllkill. 13 - I 'N 04 fvariefcy of Sporfs 'I 'C JI' l'Il Z' II I R Ii-I-karl Yzlnlllwm-ganna. lI",X I ICR l'IC1 I l'Rlf9: Loft- Ibm XIIICIICII RII.flII'f:2IYCX KZISIUIIIRIIM IIUI IUNI I'IC1 l'l'RIiS l.l'IlwxYl'l'NllIIIg Clllanllpirmsi klullu Ilulmlin. Nlikc fylilllgll- lin, Hill IYCINICIL Riglml--,john Buhlin. Ilnnl HIIIIUIIILI. 4 e if L74-it. .gag if Nw 5? ff Q F Q vw A is 9,3 1 9 uxgrf V YI PM .X- 1: E X N "1 , zz 1 . . . . , Q Q ',s,, V5 Q2 if SEI ,., x ' ., ww 2,545-54 ay, I I ,V Imp pin lllI1'Z ur xgnframura Row I Izml X11lmum'1l1. Im: Xllkn. lulm Ihuw. la-rrx immll. Imn III.IlIgIlIl'INll'l. QUIIICI' IlItIlIl'L', IL'I1: Run' I lulm Xlcuuixu-. l'I1mk llnxml lulm Nllluxk. I,cn 5ILIIlLl. Ium immlulmxkx. In-'I llulxllmmski. 1.4-nlvx IIN lun-. r1gI1I: Xlikc l'It'll'lllk. Alum I.1uI. l,mu-1 pif I uw. lull: Rum I 'limi l'1g1lncx', Ilvmx kan-gn-Iwin. Iiml II'IlllI1lII. Ilulw Rlcin. mx' 2 Ium I'i4-xlcllnlski. XYJXIH' Yun In-l'IimIn-ll I,mu'r Imimlllrc. right: Run I Xlxm kan. Rmlmw Ilrmxlx. Rulx fll'l'lIK'lIll. llvgm I'mmIn.n1 ms 2 c.1lNl'X Kzllwlnk. Huh lx inners MMS? TI- ii nframura inners ,S IMI: lvi.11m-. I1'Il1 Rem I lim l.1u'n. IMI: Ilvxlmluh. Im' Xmmk Rum 2 mlm Hmmm. IIHlI"I.lN Xl.m . rv Imp IVIIIIIIV. IIQIII. Run I lim i.mII. l1.n11x Ilguxix I:-nu I.:--II Ibm I Run Cflmmlm. lluighl IIUIIIIIII lmxvr IWHIIIIV. Irfli Run I Imlv XI.un-uwu. Iznux IIUIIIIIQNNUIIII. Ilmx I Ixvlx lulmwn, kl.uL Xl.u-NIHIIII I1.m Klux Imwx pillllw. night: Run I IX.um- IUIINVII. I'cIg:n Xlglllm Im' IMMI, Imll Ihlln IIIQIIJIII. Run I IMI XIIIHIIIVIII. lulm XI.nlsfxk, Rmlmw Ihm Rum fI XIIINL' Iuwfulu-IX. Inn: Ihkxlm 141 Q X ,ws i . .mf , W- Q xg 1 1 1 , v M . ,. W M W J H Q Ex- lx F1 5 . ,aww ' x -mv 'S' ' ww 1 46 3 ? at M- 4 kk fs . Ana. K iw V . iv 4 . 2+ X w Q-v in . , wb xx A N U Q.. " as 1' if ,QA if K A if 'Q f 3'9- 5, 1 I 6 Za 12 'W 1 6 , Q WE ,, 5 5 4' ,Nw I S ' Q5?,ff 2 x if u.-, Y R 53- Q fig Sf? Qi uv? 4'-Q .- 35: K, ' 53 :ff x K5 A ww 'Jr V 3 bu., 2+ Wi 2 -E lhf ?'?f 5 5 'Q Qv uf W U S' . u A 5 E Vg f if? ri I Elgar' I 5Q' 5 W 1 v ganfle OV VCV girl l,cl'l lo liglil: Rim' l--login Smith. Rim llcuuiuglwll. lllll Y1llL'lll. lk-llx 5l'lll'0L'llCl. -lush lyuull. Ruth kim lily llulu, Kllflll Xlluu. -luXuuc Nlllflllll. Nlilflllll luics. ilzimlc llliUlX'L'. l.uix l,l'Sllll'lSlt'l fiaimlxu XYalkcr. Row 2-Rilzl lSlll'liCy. .Xlifc liiulmlc, -llltlf Nlcrlu, lllllllfll Pnpluwski. kxircn Klein. Bau'lmi'i ' 1 Xllllll Gull. -luili llaiwlm. Slllllllll fnlillllllllL'l'. lieu-rly Rcwaui. lk-th Rcifhcll. lzu lamuli. A l'llL'l', Nllllflkl Skiunvr. Clziil liuiluml. Nlzuulc lfrccuiziu. l.m'ctln Ruhlnll. Sliirlvy Xaulau iluuuic Kulvl. Circ! Schultz. Hlmmii Cllairk. qluilx Cfzirlsmi, Run' fl+Xzuu'y lhcil. limi l.l'H'lxUXX'NlNl. lxailliy Dull. Suu xll'llIlCl'. Snuizi Clulrzilu. llill llvlimz Klzmrl Y1lllRlllllSllUl'il. Nlollic' lllbllglili. llzirlclu' liocrsl. xllll'gilI'0l ll0l'L'li. xlilllllll Yivrlx Klllfll xloluimn. XYilm1i l'illlvLuw. .xllLll'Cl lxxllclxi, licrrx 'li-ville-l'. l'i'is1'illa1 llznms. Kiiul illi-5 liuius. Nanny Sgiuw. llguolc Wollc, ,Xllcuc llurlis. l.cum'c Lipskc. llzlrlmalrxi Swvpzliiizlk Sully Allulliuiam. luriri S3llllC!'. .lumix Cilicck. lilcumn' Biblilxlllilll. Alllllll lznligxiu .X lialx'ul'ilc ziclivily :inning 5130115-IlllllllL'Kl girls ia lmclmiging to tht' flirlx .xlllltlli Club or CL.A.CI. :ls il is usually uillcd. C..X.C1. Ul'lil'l'S thc girls ll vziricly ol' zulllctic gzuiics surh zu vollvylmll, lmskcllmll, cziplaiixi bziskcllmull, swim zuul lmsclmull. 'lllim flulm is 5lJUIlSUl'L'll by Nliss .xlll'llIlk'.lll1lfliN :md Hrs. Qlcaiu lillfl. Ill Row If-l.xuu l'il'Cllll7k'I'2L'l'. l'lu-Ima Ska-lluu. Plnllis lhiiirln. lush Nlcisslcr. lmuuu' Rc-uscs l ,wifi fill 'l'hc school year of H155-5b began on September 9 with students worried faces, for this was the first year ol' the staggered shift. Since the freshmen had started a Icw days sooner, they scented more at ease with the new progrzun than the upperclassmen. Besides the shift, many changes were made this year. One that the freshmen en- ioyed the most was the com- bining of Girls' and Boys' clubs for their annual Fresh- man Party. Soon after, push- ing and shoving was observed near room 22l. while the seniors received their coveted rings. Before we knew it, Home- coming had rolled around. The traditional bonfire and snake dance to honor the football team were held on September 29 and the sound of "Beat Bloom" could be heard throughout the city. During the half of the game, while the band played "The Sweetheart of Sigma Chi," "Cuddles" Evans was crowned queen. PITCH'S SINCLAIR SERVICE TOrrence 2-9798 PICCIRILLI BROTHERS Orleen '3 I Quenfin '36 Corner I53rd and State Line Street CALUMET CITY, ILLINOIS Sinclair Products Exelusively WASHING-GREASING-CRANKCASE SERVICE TIRES-BATTERIES 11. -.1 "You,ll Like The Way We Treat Youv 145 Remember that other loot- ball game at Argo on October 28? NVhiIe cheering our team to a 7-ti victory. we got drenched. Qlt seems that every time we play .Xrgo the weath- er is awliulj. Another hilight ol late Oce tober was a nielodrania en- titled "Dirty XVork at the Crossroads," presented by the DTZIIIIZIIICS Club. livcryone en- joyed hissing the villain and seeing what plays were like in Crantlnia's days. The hustle and bustle ol' Carnival activities had every 'l'.F. student anxiously await- ing November I8. The highe light of the evening was the crowning of Myra and Ray as Hour" Carnival king ancl queen. Sparkling pink and white crystal decorations helped to put us in the mood for the "Crystal Ball," the annual Girls' Club Dance. 'l'hat day. December I0, will long be ree meniberecl by many 'l'.F. girls., "Christmas Party," the li- nale lor the NVinter Concert, cast the season's spirit on all. flulfken if Comes 70 fifzghon 742 Qjoung Crow! Comes ere--- EDWARD C. MINAS COMPANY Sl'a+e Sfreel' I'Iamm0hCI STATE FARM INSURANCE Joseph C. Siwinslci 652 Wenlworfh Ave. CALUMET CITY, ILL. Torrence 2-65l0 STANDARD SERVICE STAN'S SERVICE STATION Sibley Blvd. and Burnham Ave TOrrence 2-98I2 Calumet Crly III STANLEY KOMAROWSKI, Prop . . a""'-. 1., 5. Also in the Christmas spirit, sub-zero weather found loyal students accompanying Mr. Lambka and Mr. Olsen in singing Christmas Carols for the sick. 'l'he warmth we felt wasn't from the hot chocolate. -either. lNlid-term exams were Still'- ing us in the face when we ref turned from that restful Q35 Christmas holiday, but janu- ary 25's Charity Dance lifted our spirits by providing us with enjoyment and addition- al funds for charity. All worries about College were straightened out at the College Night held February 2. The junior class made the seniors feel like "TVheeIs" by serving them refreshments. X'Ve'll all remember the Joliet Regional Tournament. After winning the first game we nearly beat the highly ranked hloliet Catholic. The long remembered score was a heartbreaking 68-69. YVe crowned our "Daugh- ter's Delight" on March 5. Dad's Night brought renewed acquaintances for many of our dads. "I haven't seen you for ages" was the phrase that was constantly echoed throughout the evening. Phone TO. 2-8040 GUARANTEE HEATING 81 SHEET METAL CONCO HEAT JOHNNY AND LEONARD NOWAKOWSKI 59I Burnham Avenue CALUMET CITY. ILLINOIS Rapid servive-Lowest Prires BURCZYK PRINTERS Phone TOrrence 2-7l62 748 Sfafe Line S+ree+ CALUMET CITY, ILLINOIS SHEFFIELD COAL 8m SUPPLY CO coal - fuel oil 1 vement blocks and Building Material 4648 Sheffield Avenue HAMMOND, INDIANA TELEPHONE WEs+mor 2-0367 TO. 2-4234 CASEY .I. STEFANIAK INSURANCE AGENCY Illinois Auto License Service 766 S+a'Ie Line CALUMET CITY, ILLINOIS Nofary Public 'I-17 lVhite blouses and shirts with green, orange, blue, and red bows came out in lull face on our annual Bow Day as a first sign of spring at 'I'.l". Boys and their favorite girls attended "Desert Sands." the annual Boys' Club Dance, on .-Xpril 7. .Ks in other vears, the decorations were admired by every girl and boy. The junior and senior ac- tors shone on the night of the Iunior-Senior Play, Blithe Spirit. Sons took the paver of their hills to the Father-Son Partv on April I8. Dads felt proud as their sons were called for Boys' Club awards. The corresponding Girls' Club Mother-Daughter Party was held May AI. As usual the girls did a wonderful job of entertaining their mothers. A very impressive sight was the candle-light board installation ceremony. Prom whirled by so fast. May 26, that night of nights, was everything we expected it to be. The color scheme was gay and different, and we loved every moment of that fabulous evening. CALUMET SCHOOL OF MUSIC 81 DANCE 434 Sibley Blvd. CALUMET CITY, ILLINOIS Accordion - Piano - Drum - Theory Ballet - Toe - Tap - Charnelor W. F. Helmclxe Director Torrence 2-5338 KOCAL'S Telephone TO rrence 2-4680 CALUMET APPLIANCE D e I uxe CO. Cleaners ancl Dyers MAYTAG - DEXTER TAPPAN - MAGIC CHEF Cleaning - Pressing - Repairing TELEVISION Cold Fur Storage 670 Wentworth Rug Channing Calumel Cify TOrrence Illinois 2'bI50 679-BI-83 Wenfworih Ave. Telephone TOrrence 2-4680 CALUMET CITY, ILLINOIS -K-X-X CASEY HOME BUILDER I4000 Greenbay Burnham, Ill. -949464 148 our nzovics were: Man hvitll thc Golden Arm Rcbcl XVitlIout il Cause l'Il Cry Tomorrow Love is El Many Spluidorctl Thing All That Hcavcn Allows Mr. Roberts Artists and Models Blackboard jungle East of Eden Marty 'l'cnde.r Trap SllllTll'lCl'lilHC The Rose Tattoo The Benny Goodman Story FIRST NATIONAL BANK or LANSING LANSING, ILLINOIS Member of Federal Reserve Sysfem Member of +he Federal Deposif Insurance Corporalion Fi! Quality and Style in Fashionable Footwear SmiI'h's Smarl' Shoes 3523 Ridge Road Across From Lans Thealre LANSING, ILLINOIS Gus Boclt's Hardware HdfdlfdI'?PfIiI1ll g'Hl8'-HOIIIPIFHYPI LANSING, ILLINOIS Phone GRaniIe 4-0006 George H. HiH'le Men's Wear Across from Ihe Lans Thealer LANSING, ILLINOIS Phone GRaniIe 4-0009 Best Wishes Class of '36 Lansing Bakery Complele line of lfhippml Cream Cakes, Pies, and Pastries Phone GRaniIe 4-OIO9 3309 Ridge Road LANSING, ILLINOIS Lansing Floral Shop 3420 Ridge Road LANSING, ILLINOIS Phone GRani'Ie 4- I 2 I2 WESTERN AUTO ASSOCIATE STORE Supplies For Your Home and 41110 Phone GRaniIe 4-l400 3422 Ridge Road LANSING, ILLINOIS Clell Sfwarh, owner 149 we ,ll fefnefnleri Rich Freeman's straight A's "Cuddles" Evans as Home- coming Queen Myra Schroeder and Ray Ben- ninghofl' as Carnival King and Queen The cast of "John Doe" Dave Christian as P. A. B. President The pink and white "Snow- flake" decorations of Girls' Club's "Crystal Ball" Bill XValter as leading scorer in the South Suburban basketball league Jean Smith as our D. A. R. award winner john Bohlin's wrestling abilie tl' Barb Schneider's jokes Ruth KaIeta's long hair Brad Huitema's physique Don Dahlkamp's dancing ability Dawn Moser's blonde hair Janice VVojtena's smile Marlene Krapac's friendliness Bill Mize's acting ability Earl Van lnwegan's shyness Lenore Yelton's tininess joan Osborne and Betty Okray's resemblance Martha Imes' neatness Fay Poto's devilishness Claudia Radziwicki and Audrey Rudy as our "editors" Betty Iirvin's ability in music Prom Graduation ZITEICS OAK GLEN Home appliance, radio Q television Sales and service l8l I4 Torrence Ave. Phone GRaniI'e 4-i207 Ar+'s Hobby Shop 775 Burnham Ave. CALUMET CITY, ILL. Phone TO. 2-7l65 24 Hour Film Service Cenfral Bakery 239 Pulaski Road CALUMET CITY, ILLINOIS Cenrral Currency Exchange 243 Pulaski Road CALUMET CITY, ILLINOIS Neumode Hosiery Juvenile Shop 442 Shia Sfreei HAMMOND, INDIANA 81 Phones: TOrrence 2-8898 Roy Malecki TOrrence 2-9657 MALECKI MONUMENTS Designers of Monuments, Mausoleums and Headstones I009 Burnham Avenue Calumel' Cify, Illinois 150 u sl u u u u we sai'cL See ya' around if you don't turn square" See ya' late l'm embarr u v Not really' Nice, nice" uNiftyn ulrinen "Daddy-0" Beautiful" r alligatorn Eeeea-csl1!!!" assed" Phone TOrrence 2-4 I 00 tiki? CARL MORTIER Concrete Contractor Cement Mason if '52 ik' 529 Burnham Avenue CALUMET CITY, ILLINOIS l5l we WOYC! Black and white sack Black flats Bermuda shorts Gold hcacl bzmds "Camry" glasses Black "flat top" hats Striped sport shirts Senior rings llc shoes POCHRON'S STANDARD out sERvlcE STATION ATLAS TIRES. GREASING CRANK-CASE SERVICE Soufhwesf Corner on Burnham Ave. and Pulaski Road CALUMET CITY, ILLINOIS 0 I DeYoung and Sons Lanhng s Dept S+ore Furni+ure Co. Bef' F""""I" 33I2 Ridge Road Phone GRani+e 4-0350 Ridge Road 81 Ada Sfreef LANSING' ILLINOIS LANSING, ILLINOIS JERRY'S PRESCRIPTION PHARMACY 3330 Ridge Road LANSING, ILLINOIS Open daily 9:00 a.m.-9:00 p.m. Open Sunday 9:00 a.m.-2:00 p.m. Jerome J. Stein R.P.H. FREE PRESCRIPTION DELIVERY Congraiulafions class of I956 GEORGE SLAGER I52 we clan ces! fo: Unchained Melody Love is 21 Many SI Thing Great Pretender TOrrence 2-5563 Jlendored . G . See yu' latter Alligator Mostly Martha Moments to Renu-in Band of Gold Lisbon Antigua I'll Be Home Angels in the Sky Eloise XVhy do fools fall in ber love? MASONRY CONTRACTORS residential - commercial industrial 529 Burnham Ave. Calumel' Ci+y, III. Phone TOrrenco 2-3300 Buhring Cleaners Plani'-577 Burnham Ave. CALUMET CITY, ILLINOIS Urbanik Bros. 60l Burnham Avenue CALUMET CITY. ILLINOIS Phone TOrrence 2-7087 WEISS' Men's and Boy's Wear I 33I5 Ridge Road 0 Downtown Lansing 0 Phone GRani1'e 4-I020 Phone Torrance 2-6550 Dr. Raymond L. Graska OPTOMETRIST 654 Wenfworih Ave. Calumef Cify, Illinois 153 u we affenvlecL "Crystal Ball" Black Cat Creep" "japanese Fling" 'Shutterbug Social" "Desert Sands" CONGRATULATIONS CLASS OF nose 'FH 'ik H+ SPIES BROTHERS INCORPORATED Custom Built Jewelry Class Rings and Pins, Club Jewelry Announcements, Dance programs, Bids and Favors, Graduation Gifts of Distinction fPEf2i?E+ Loop Office and Show Room 27 E. MONROE STREET Facfory Office I I40 CORNELIA-CHICAGO I 4 we receive Aonors Of! wrestling basketball speech music swimming football SCHULTZ GAS SERVICE Phone GRani'Ie 4-0555 Heating - Ranges - Motor Fuel The all Purpose Fuel I8I I9 Torrence Ave. LANSING. ILLINOIS William E. Maurer Co. Holy Cross Ceme+ery Conf-ral Insuranre IBIOO Torrence Avenue Greenhouses LANSING, ILLINOIS GRani+e 4-l6I6 CALUMET CITY, ILLINOIS TOrrence 2-5 I40 Besse Camera 8: Supply Mi+cl1ell Cleaners 3338 Ridge Road "WE do the Final" LANSING, ILLINOIS 304 Pulaski Road Phone GRaniIe 4-0984 CALUMET CITY, ILL. CARLSON'S FOOD MART. I8049 Torrence Avenue Soda Fountain Magazines and Newspapers One Stop Food Center LANSING. ILL. PI-none GRaniIe 4-9824 155 we wen f: to Pontiac' and Morris for ciIIl'ISlI1l1lS tournaments to Ottawa for sectional speech tournaments to Chainpaign-Urbana with "john Doe" to -Iolict for basketball rcgionals to Naperville for the Girls' Club Conference to Oak Lawn for the music contest N 81 D GRILL 3522 Ridge Road LANSING, ILLINOIS Phone-GRani+e 4-9834 Modern T.V. Music, Inc. Sales and Service Lansing Sporl' Shop 81 352l RIDGE ROAD IAcross from Lan: Theafre LANSING, ILLINOIS Tlw :lore with a ronu- r GRanife 4- I 574 GRa nife 4-OBO! Sports E Hobbiv ifrvflfik Congratulations to the class of 1956 WALKER 81 TESSAR iirifriir 156 we noficecf Our impressive motto above the library Pictures on the walls Newly painted walls Our new teachers- Miss Dorothy Drew Mr. Fred Maravilla Mr. YViIIiam Chandler Miss Claudette Ferrini Mrs. Robert Lembcke Mr. Michael Bicanic Mrs. Don Bunner Mr, Don Horst Mrs. Thomas Kent Miss WViIla Mitchell Mr. Edward Smagacz Mrs. lValIace Rusterholtv Miss Miriam Kotlicek VIERK'S HESSVILLE FURNITURE 6727 Kennedy Avenue HAMMOND, INDIANA Tilden 4-7320 Phone Tor. 2-7740 Office Hours: 9 AM- I0 9 P-M Bus. Phone: Torrance 2-77I6 Dr. Frank J. Brown . LaMonl' R. Maur DENTIST 529 Burnham Ave., Calumef Cify, III. Cor. 572 Douglas Ave. Cr Memorial Drive 1 Block West of State Line G Rimbach STATE FARM INSURANCE CO, Calumef Cify, Illinois auto - life - fire GRIFFIN CCNSTRUCTION Commercial 8: Residenrial Builders 3244 So. Scliulh Drive Lansing, Illinois Phone GRani+e 4-I940 157 our avorife j.QZ sAows Were! 156-1,000 question Howard Miller Little Rascals Bandstand Matinee The lid Sullivan Show Disneyland Mickey Mouse Club Studio One Red Skelton Bob Cummings Caesar's Hour The Honeymooners SCHROEDER FUNERAL HOME AMBULANCE SERVICE GRani+e 4-0024 Air Condi+ioned Chapel Hammond Organ 3227 Ridge Road LANSING, ILLINOIS Phone GRaniIe 4-0I45 Oak Glen EIec'I'ric we mm Be+usI'aIc Brofhers Wiring for power and lighting SERVICE STATION Lighiing Fixfures 0 Appliances 55.5 Side Line Sh-ed res 1 Batteries 1 Acceuo ' E. I, Raugufh Office: 2516 Ridge Road 2462 Ridge Road Lansing, Illinois HAMMOND' IND. WALTER W. SCHULTZ AGENCY INSURANCE I8I I9 Torrence Avenue Phone-GRaniIe 4- I 3 I 0 LANSING, ILLINOIS WI LSON'S Lansingis First Jeweler BULOVA - OMEGA WATCHES KEEPSAKE DIAMONDS 3320 Ridge Road LANSING, ILLINOIS 158 laugAecl af: we The junior-Senior Play Artists ik Models Mr. Magoo Our datcless weekends Our :accidents Our cmbzarrassing moments Our own jokes FIRST FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF LANSING I8053 Torrence Ave. LANSING. ILLINOIS Phone GRaniI'e 4- I 600 Jack Fox 8: Sons S mart M en,s wear for S mart Calumet youth HOHMAN AT FAYETTE TeIephone TOrrence 2-6699 Air Condirioned For Your Cornfori Whi+ey's Finesi' Foods Jmph F. x..m:..,.., rfopfsmf non r..n..n Road cALuMer curv, nttmous Phone TOrrence 2-4480 Joseph S. Czechanski Undertaker R Embnlmer 248 - I55fh Place, Cor. Lincoln Ave. Opp. SI. AncIrew's Church CALUMET CITY, ILLINOIS Phone TO. 2-9876 Mansey's Cifies Service Washing -- Cruising Tires and Ballerira - Arceuo on N.W. Cor. PuIaski Rd. And Burnham Ave. CALUMET CITY, ILL. GRani're 4-0086 JOSEPH'S BEAUTY SALON 3434 RIDGE ROAD LANSING, ILL I59 W? worLeclfor: Girls' Club pins Boys' Club pins G.A.C. numerals Letters in sports Carnival Concerts Prom Good grziclcs Our teacllcrs CENTRAL PHARMACY The Largest Drug Store in Calumet City Come in and say Hellol LOU GARR CALUMET CITY, ILLINOIS Phone TOrrence 2-6780 ' ' For the newell in records an IIIIIIOIS and The Bell in Sports Equipme Supply Co, school Supplies, camera. .Q F 526 Burnham Ave. J. W. Phone Torrence 2-7084 Calumef Cify, III. 449 Sfefe Sfreei' DOORS INSULATION WINDOW SASH HAMMOND. INDIANA SHINGLES PAINTS PLYWOOD Telephone WEsI'mor I-2750 Dealers in Lumber and Millworh HANSEN BROTHERS FLORISTS Flowers Fresh Daily Wesfmor 2-020I 5320 I'-Iohman Avenue HAMMOND. INDIANA CALUMET HARDWARE PAINTS - GLASS - TOOLS PLUMBING 81 ELECTRICAL SUPPLIES GIFTS - HOUSEWARE I55+h Place 8: Wenlworlh Avenue IAcross from LibraryI CALUMET CITY, ILLINOIS Phone TOrrence 2-6360 I60 Celebrating Our 60th Year W ' ,Mfg Meigs, W fffw' qi 7: Aisforcy ln order to tell the history of 'I'.F. it is necessary for us to go back many years to the time when Lansing and Calu- met City had their own high schools. Lansing in l92-I had to for- feit their high school rights because they could not collect the thirty-five students that were necessary. This was the beginning of the Thornton Fractional dis- trict. In 1925 thirty people composed the first graduating class. Before the new 'l'.F. stu- dents entered the building on Pulaski Road on February I5, l926, they attended classes held in the XVentu'orth build- ing. School life was much differ- ent in those early days. T.F. had a Hi-Y club and an annual musical festival. The Girls Athletic Club, it is hard to believe, consisted of only I2 girls. Congratulations, Seniors Class of 1956 BURNHAM DRUGS Juom-i M. WLEKINSKI, R.Pi-1. 736 Burnham Ave. CALUMET CITY. ILLINOIS Phone TOrrence 2-9350 WINTERHOFF 8t GRIEDER, INC. Realtors 3344 Ridge Road LANSING, ILLINOIS I "The firm that makes and keeps friends" INSURANCE , GRani'Ie 4-3795 Ruba-Dubs Laundromai' Cousins Jewelers .xhirl finishing-dry cleaning The Slore Tha! Confidence Buill 5I5 Burnham Ave. 5I33 Hohman Slreel I CALUMET CITY, ILLINOIS HAMMOND, INDIANA TOrrence 2-B200 WE 2-BBIU JOE'S ELECTRIC SERVICE House Wiring - Fixiures - Appliances Philco Radios, Refrigeraiors and Freezers Whirlpool Washers and Dryers-Magic Chef Ranges- Lionel Eleciric Trains 'Toys I Air Conditioners ' 606 Burnham Avenue CALUMET CITY, ILLINOIS TOrrence 2-4470 ltil The Thorntonian staff was kept busy by publishing a paper every week. The Chronoscope contained pictures of grade school stu- dents, baby pictures and looked more like a scrapbook than a pictorial record of the school year. Ill fortune struck the school of T.F. students on December 20, 1933. The school was burned to the ground and the cause was a fire that was started by spontaneous com- bustion in the southwest cor- ner of the building. Though T.F. was reduced to desolation and ruin, a still more beautiful school emerged. Classes were held in the neighboring schools until in 1936 the new building was completed. Twenty years have passed since students first set foot in the building which we today know as our Thornton Frac- tional. Congratulations to the class of '56 EDDIE MYTYCH Elgin-Hamilton-Bulova Watches Bluebird Diamonds Watches "Timograf" Regulated And Repairing Beugel Jewelry IBI I6 Terrence Avo. LANSING, ILLINOIS Phone Gllonife 4-I397 Gifts - Name Brand Jewelry New Way Shoe Repair Co. Invisible aoling is our specialty 60 Clinton Sf. HAMMOND, INDIANA Phone Wesimor 2-B432 Oldest Insurance Agency in Calumet City HENRY LINDNER 81 SONS Established 1 892 INSURANCE AND REAL ESTATE ACCIDENT-AUTOMOBILE BURGLARY-FIRE 546 Wentworth Avenue CALUMET CITY, ILLINOIS Phone TOrrence 2-47 I 0 162 1 L Congrafulafions C72 i7Ae Class of 1956 pjjwwlf fwfglfww WMQWW s gan: ' .504 1 Q9 , yew. S, A W K-'wt-H . K -ei Q wglimii Q, M' U,--1 -f . K F5915 5 ' J .3 W A ' Q ' .. xi V ,iq x, sg . ,J Y ,rs me . . , ar-4+ S 4 1 , - 1 H LNB' ' 5 U- , wtf . I , Y, I K gm! 4' 1gfff?',...'s'-vw V' f I oi 'ff ' f , ,ay -df ' 'g , N9 sw' . , V? .Aww 'af 'A' gmzff ...ff Q' ..'x r-'91, ,JJ if ' C I6 V5 . :I , HWY M13 if xiii' IQUUHLK B E x - 3 , Q f31" . f' ll ,n J .M s. .ff-'K Q Q gs , in f A 'wk r s 4 . . 'XQCX . ,AXA J N giwfg ft, UF .. gfdkggff 1 Vi' ,nu N-.L N 'U M4 Www M W p,f75ffjQ!W,2 ,W M O' V QM M W MW MM fzjgjgjiwgjf Af fwy J W ff '35,r f Q fa b Q K . Q fy UE g A f CA if .JJ MMO ff!! J X A ' yxg,-.S 0 U 'HU It XS If ' 1 , .JW XX xl , 14 MM M RQ gN,,Swg ,N-fy ggi b ,QW 3' Jim ., X Q gb Q7 N' Aff' QJW xv A ff MjjjfXN ' Lmfw My v r , My X T M750 0f04,1LoJVQ4,NJf -VA Qld, Lf f X' NV , QQ M ,fm glfiuhwll W UMZXZTV fixgljmfgifgw mwfflwovmg wwe ip M ffm L MQW W: v I QQ W viii ' W A when , UVM u,,,,. , WWfMy 5955? Wjmywf VM45fg5QfQ,f, EW U , J .ft f 4.40 mf M S F V+ K, It J,JC? v . ?- , - - 'x T 9' WL nn, '.' QX L' xx - - a , , M ' K X f X W ,W M J-ff ' ': .. X y . x M11 , x 'K . xi LQ- t I F'I ,Al X 1 ' ' A x 1 v ,1 A I ' Q KAV, x 5 Y fa. i 1:24 7 O , ' ' " E Y A, 13 ' v y' - I V X!-jf In gif, ' . Q Q N, M ax. M Jxfwf K' if H X ' 4' 'f,- , X E? -"' "---. rf- 1 f f-'J v, 4. V 1 JY gy , A V' Q -f'-'47 ,1 1,1 K ' 1, - -jf 'Y' N C - ---J, .f L-f .A 1 fk 4s.pI!?-Jin, ff! J asc, C ' '7"'fY h 1, -. ,,' Lf --, f ."' ' I -' ' f-H' , wr -. Y x -,411 f X I , I .- ' X' ., 1 ' : 'f Y' . so an J' 1 LS X- 2' J " - - f , A ,f W. , Q A F, A X . 5 n Q 6' O 2 - 551 - .5 1' ' hi? is QL? Q lin V X X y it , 1 ' .f i Fur , , L 4 x , ,f . Z HP' 'rp


Suggestions in the Thornton Fractional North High School - Chronoscope Yearbook (Calumet City, IL) collection:

Thornton Fractional North High School - Chronoscope Yearbook (Calumet City, IL) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 1

1952

Thornton Fractional North High School - Chronoscope Yearbook (Calumet City, IL) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

Thornton Fractional North High School - Chronoscope Yearbook (Calumet City, IL) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

Thornton Fractional North High School - Chronoscope Yearbook (Calumet City, IL) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 1

1957

Thornton Fractional North High School - Chronoscope Yearbook (Calumet City, IL) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 1

1958

Thornton Fractional North High School - Chronoscope Yearbook (Calumet City, IL) online yearbook collection, 1960 Edition, Page 1

1960

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.